Üzletszabályzat 5. sz.

függeléke

A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI
(A feltüntetett díjak forintban értendők)

1.BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK1
A szolgáltatás mentes az adó alól.

1.1. Levél, levelezőlap elsőbbségi kezeléssel
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Díj a) Szabványméretű levél 30 g-ig b) Egyéb levél 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 750 g-ig 2 000 g-ig c) Levelezőlap, képes levelezőlap 130 180 230 290 495 810 1 030 105

1.2. Levél, kezeléssel

levelezőlap,

nyomtatvány

nem

elsőbbségi

A szolgáltatás mentes az adó alól.

Díj a) Szabványméretű levél 30 g-ig b) Egyéb levél 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 750 g-ig 2 000 g-ig c) Levelezőlap, képes levelezőlap 105 140 185 225 410 675 840 80

1

Az 1. és 14. pont belföldi díjai a hatósági árak rendeletben történő kihirdetését követően kerül kihirdetésre.

5. sz. függelék 1.3. Hivatalos irat
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Hivatalos irat a címzett saját kezébe* Hivatalos irat egyéb*

390 315

*A díj tartalmazza a küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva kötelező különszolgáltatások díját is.

1.4. Tömeges mennyiségű levélpostai küldemények
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Felvételi mennyiség Minimum felvételi mennyiség: 201 darab küldemény. A címzett reklámküldemény minimum felvételi mennyiségét az ÁSZF II. 2.1.3. pontja tartalmazza. A felvételi mennyiség megállapításakor a levél, levelezőlap, nyomtatvány és címzett reklámküldemények (ez utóbbin belül kizárólag az ÁSZF II. 2.1.3. pontja szerinti címzett reklámküldemény „DM” küldemények) mennyiségei az azonos tömeg-kategóriában egymással összevonhatóak, Könyvelt küldemények esetében a különböző különszolgáltatásokkal feladott küldemények azonos súlykategórián belül összevonhatóak, a közönséges és könyvelt, küldemények mennyiségei nem összevonhatóak. Feladási alkalom postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkező feladók esetében: egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma. postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással rendelkező feladók esetében: 1. egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma. 2. az OLK-ban, egy időpontban történő feladás esetén egy vevőkódhoz1 rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken, feladott küldemények darabszáma. Gépi feldolgozásra alkalmasság A feladó a minimum 2001 darab gépi feldolgozásra alkalmas küldeményéből előzetesen megküld a Bevizsgáló Labor (Le1

Vevőkód: A vevőkód egy 8 jegyű számsor, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében azt a szerződéses ügyfelet (vevőt) azonosítja, aki önállóan, vevőként számlát kap vagy szállítóként számlát ad.

2

5. sz. függelék
velezési cím: 1000 Budapest) részére 10 darab (100000 darab feletti feladás esetén minimum 50 darab) mintát bevizsgálás céljából. A minimum mennyiséget tömegkategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nem könyvelt küldeményekre. A feladó a minták bevizsgálását a „Megrendelés a vonalkódos postai azonosítók megfelelőségének, és postai küldemények gépi feldolgozhatóságának bevizsgálásához” c. nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti a Bevizsgáló Labornál. A nyomtatvány a postai kapcsolattartónál, vagy a Bevizsgáló Labornál beszerezhető, illetve a www.posta.hu honlapról letölthető. A bevizsgálást kizárólag a küldemény feladója, illetve gyártója kezdeményezheti. A bevizsgálásra küldött küldeményeknek ugyanolyan kialakításúnak (lezárása, címzése, boríték arculata, anyaga, bérmentesítési jelzése stb.) kell lenniük, mint a feladásra szánt küldeményeknek. A bevizsgálásról jegyzőkönyv készül, mely igazolja a küldemények gépi feldolgozhatóságát. A jegyzőkönyv eredeti példányát és egy-egy darab, bélyegzővel hitelesített küldeménymintát a Bevizsgáló Labor eljuttatja a nyomtatványon megjelölt személy és felvételi hely/ek részére. A feladónak a jegyzőkönyv számát fel kell tüntetni a feladójegyzéken. Elektronikus feladójegyzéken nem kell feltüntetni a jegyzőkönyv számát, a feladónak azonban a jegyzőkönyv másolatát a küldemény feladásakor át kell adnia a Posta részére. A küldeményminták vizsgálatát a Bevizsgáló Labor legkésőbb a beérkezést követő 3 munkanapon belül elvégzi. A gépi feldolgozhatóság kritériumai a www.posta.hu honlapon az Ügyfélszolgálat / Helyes címzés / „Tájékoztató a helyes címzésről és a feladásra történő előkészítésről” címszó alatt megtekinthetők. A honlapon közzétett feltételeket a Posta egyoldalúan módosíthatja, a változást 30 nappal korábban jelzi a honlapon. További feltételek Amennyiben a küldemények megfelelnek az 1.4. pontban meghatározott feltételeknek, azonban nem alkalmasak gépi feldolgozásra, a szolgáltatás a standard küldeményre megállapított díjjal vehető igénybe.

3

5. sz. függelék
A postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkező feladók esetében a küldeményeket díjtényezőként, jól elkülönített módon egységképzőben kell elhelyezni. A küldeményeket az 1.sz. függelékben felsorolt postai szolgáltató helyeken, valamint az 1/a sz. függelékben felsorolt üzemszerűen működő felvételi helyeken (az 1/a.sz. függelékben felsoroltak közül csak Levélcentrumban, Országos Logisztikai Központban, Posta Feldolgozó Üzemben) lehet feladni.

4

5. sz. függelék
1.4.1. Elsőbbségi kezeléssel
A szolgáltatás mentes az adó alól.
Felvételi hely 201-500 darab Mennyiségi sáv tömeg Feldolgokategória zottság Postahely 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab 201-500 darab Országos Logisztikai Központ 10000 darab felett 400000 darab felett 500000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab 201-500 darab

Szabvány 30 g-ig

Standard Gépre alkalmas Standard

111

99

99 87

99 87

99 87

111

99

92 81

87 76

87 76

111

99

92 81

85 75

79 71 68 65

50 g-ig

153 137 137 137 137 153 137 127 120 120 153 137 127 118 110 118 118 118 112 107 107 112 103 99 95 90

Gépre alkalmas Standard

100 g-ig

196 175 175 175 175 196 175 162 153 153 196 175 162 151 140 154 154 154 143 135 135 143 133 123 119 112

Gépre alkalmas Standard

250 g-ig

247 221 221 221 221 247 221 204 193 193 247 221 204 191 177 194 194 194 180 170 170 180 168 156 150 142

Gépre alkalmas Standard

500 g-ig

421 377 377 377 377 421 377 349 330 330 421 377 349 325 302 332 332 332 307 290 290 307 286 266 257 242

Gépre alkalmas Standard

750 g-ig

689 617 617 617 617 689 617 571 540 540 689 617 571 532 494 543 543 543 502 475 475 502 468 434 419 395

Gépre alkalmas Standard

2000 g-ig

876 785 785 785 785 876 785 726 687 687 876 785 726 677 628 691 691 691 639 604 604 639 596 565 545 515

Gépre alkalmas

A jelen pontban szereplő elsőbbségi tarifák a nyomtatványok és címzett reklámküldemények esetében nem alkalmazhatóak.

A következő táblázatban szereplő elsőbbségi tarifák a levelezőlapok és a képes levelezőlapok esetében alkalmazhatóak.
Felvételi hely 201-500 darab Mennyiségi sáv tömeg kategória Feldolgozottság Postahely 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem 201-500 darab 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Országos Logisztikai Központ 400000 darab felett 500000 darab felett 201-500 darab 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab

Standard 30 g-ig Gépre alkalmas

96

91

91 83

91 83

91 83

96

91

87 80

83 76

83 76

96

91

87 80

81 75

77 71 71 71

5

5. sz. függelék
1.4.2. Nem elsőbbségi kezeléssel
A szolgáltatás mentes az adó alól.
Felvételi hely 201-500 darab Mennyiségi sáv tömeg kategória Feldolgo -zottság Standard Gépre alkalmas Standard 50 g-ig Gépre alkalmas Standard 100 g-ig Gépre alkalmas Standard 250 g-ig Gépre alkalmas Standard 500 g-ig Gépre alkalmas Standard 750 g-ig Gépre alkalmas Standard Gépre alkalmas Postahely 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab 201-500 darab 201-500 darab Országos Logisztikai Központ 10000 darab felett 5001-10000 darab 400000 darab felett 500000 darab felett 2001-5000 darab 501-2000 darab

Szabvány 30 g-ig

89

80

80 70

80 70

80 70

89

80

74 65 99 87

70 62 93 82

70 62 93 82 123 109 150 132 273 241 450 396 560 493

89

80

74 65

69 61 92 81

64 56 85 75 72 68 54 51

119 107 107 107 107 119 107 94 94 94

119 107

99 87

157 141 141 141 141 157 141 130 123 124 124 124 115 109

157 141 130 122 113 115 107 99 95 90

191 171 171 171 171 191 171 159 150 151 151 151 140 132

191 171 159 148 137 140 130 121 349 312 289 269 250 254 237 220 574 514 476 444 411 419 390 362 714 640 592 552 512 521 486 451 435 411 349 330 212 200 117 110

349 312 312 312 312 349 312 289 273 275 275 275 254 241

574 514 514 514 514 574 514 476 450 453 453 453 419 396

2000 gig

714 640 640 640 640 714 640 592 560 563 563 563 521 493

A következő táblázatban szereplő nem elsőbbségi tarifák a levelezőlapok és a képes levelezőlapok esetében alkalmazhatóak.
Felvételi hely 201-500 darab Mennyiségi sáv tömeg kategória Feldolgozottság Postahely 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem 201-500 darab 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab Országos Logisztikai Központ 201-500 darab 400000 darab felett 500000 darab felett 10000 darab felett 5001-10000 darab 2001-5000 darab 501-2000 darab

Standard 30 g-ig Gépre alkalmas

73

69

69 63

69 63

69 63

73

69

66 61

63 58

63 58

73

69

66 61

62 57

59 54 54 54

6

5. sz. függelék
1.4/A. Területi alapú tarifa

A kedvezményes díjalkalmazási feltételeknek akkor felel meg a nem könyvelt levél, levelezőlap, nyomtatvány, címzett reklámküldemény (dm) illetve elsőbbségi levél, levelezőlap ha: a feladó a Postával erre irányuló írásbeli szerződést kötött, az egyszerre feladott azonos tömeg-kategóriába tartozó küldemények mennyisége meghaladja a 20 ezer darabot, a küldemények a gépre alkalmas feltételnek megfelelnek, és bevizsgáló jegyzőkönyvvel rendelkeznek, a küldemények feladásához a feladó a Posta által meghatározott speciális elektronikus feladójegyzéket használ, melynek műszaki követelményjegyzékét a szerződés melléklete tartalmazza, a speciális elektronikus feladójegyzéken kizárólag területi alapú tarifával feladott küldemények adatai szerepelnek, a feladott küldemények darabszáma irányítószámonként kerül a feladójegyzékben feltüntetésre, az irányítószámzónabesorolás a Posta honlapján www.posta.hu oldalon érhető el, a küldemények a beszállítás/feladás alkalmával fizikailag is elválasztásra kerülnek a többi küldeménytől, a küldeményeket a feladó kizárólag az Országos Logisztikai Központban adja fel. A felvételi mennyiség megállapításakor az egy beszállítással egy időpontban történő feladás esetén egy vevőkódhoz rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken - beérkezett küldemények mennyiségei összevonásra kerülnek a következők szerint: az azonos tömeg-kategóriába tartozó küldemények mennyiségei összevonhatóak, összevonható az elsőbbségi és nem elsőbbségi küldemények mennyisége is, a területi alapú tarifával feladásra kerülő küldemények darabszáma nem vonható össze a tömeges mennyiségű levélpostai küldemények feladási mennyiségével. Az alábbi táblázatok szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt díjalkalmazási feltételek mindegyike teljesül.

7

5. sz. függelék
1. Zóna
Küldemény Elsőbbségi levél Nem elsőbbségi levél, nyomtatvány, címzett reklámküldemény 500000 darab 20000 darab 400000darab Elsőbbségi levelezőlap Nem elsőbbségi levelezőlap

500000 darab

500000 darab

tömeg kategória

Feldolgozottság

Szabvány 30 g-ig 50 g-ig

Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas

67 94 116 148 252 411 535

65 90 112 142 242 395 515

61 85 105 134 228 372 484

53 71 94 115 208 343 427

51 68 90 110 200 330 411

48 64 85 104 189 310 387

71

71

71

54

54

100 g-ig

250 g-ig

500 g-ig

750 g-ig

2000 g-ig

2. Zóna
Küldemény Elsőbbségi levél Nem elsőbbségi levél, nyomtatvány, címzett reklámküldemény 500000 darab 20000 darab 400000darab Elsőbbségi levelezőlap Nem elsőbbségi levelezőlap

500000 darab

500000 darab

tömeg kategória

Feldolgozottság

Szabvány 30 g-ig 50 g-ig

Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas

70 97 121 153 261 426 555

67 94 116 148 252 411 535

63 88 110 139 238 388 504

55 74 97 119 216 356 443

53 71 94 115 208 343 427

50 67 88 108 196 323 403

71

71

71

54

54

100 g-ig

250 g-ig

500 g-ig

750 g-ig

2000 g-ig

8

500000 darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

Mennyiségi sáv

500000 darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

Mennyiségi sáv

54

54

5. sz. függelék
3. és 4. Zóna
Küldemény Elsőbbségi levél Nem elsőbbségi levél, nyomtatvány, címzett reklámküldemény 500000 darab 20000 darab 400000darab Elsőbbségi levelezőlap 500000 darab Nem elsőbbségi levelezőlap

500000 darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

20000 darab

400000darab

tömeg kategória

Feldolgozottság

Szabvány 30 g-ig 50 g-ig

Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas Gépre alkalmas

71 99 123 156 266 434 565

68 95 119 150 257 419 545

65 90 112 142 242 395 515

56 75 99 121 220 362 451

54 72 95 117 212 349 435

51 68 90 110 200 330 411

71

71

71

54

54

100 g-ig

250 g-ig

500 g-ig

750 g-ig

2000 g-ig

1.4.3.Szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény (kdm)
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Feladási feltételek: a szolgáltatás igénybevétele kizárólag írásbeli szerződéssel történhet, minimális feladási mennyiség feladási alkalmanként: 500 db, maximális tömeghatár: 500 g a küldemény címiratának baloldalán „KDM” feliratnak kell szerepelnie, kötelező kísérő okirat: feladójegyzék, feladó-jegyzékenként mintapéldányt kell csatolni, különszolgáltatás a termékhez nem vehető igénybe, a feladó hozzájárul a tartalom ellenőrzéséhez a küldemények átvételekor. A felvételi mennyiség megállapításakor, csak a jelen pontban szereplő, „k-dm” áralkalmazási feltételeknek megfelelő küldemények eltérő súlykategóriái vonhatók össze. Az OLK-ban, egy időpontban történő feladás esetén egy vevőkódhoz rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken fel-

9

500000 darab

Mennyiségi sáv

54

5. sz. függelék
adott „k-dm” küldemények darabszáma a felvételi mennyiség megállapításakor más küldeménytípusokkal nem vonható össze. A táblázat szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt feltételek mindegyike teljesül.
Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem 10000 darab felett 5001-10000 darab 10000 darab felett 2001-5000 darab 500-2000 darab Országos Logisztikai Központ 5001-10000 darab 62 57 87 78 112 94 138 123 250 225 10000 darab felett 58 55 81 73 104 84 128 114 231 208 2001-5000 darab 67 60 99 93 82 126 118 103 157 145 130 284 266 238 500-2000 darab 72

Felvételi hely Mennyiségi sáv Tömeg kategória Feldolgozottság Standard Szabvány 30 g-ig Gépre alkalmas Standard 50 g-ig Gépre alkalmas Standard 100 g-ig Gépre alkalmas Standard 250 g-ig Gépre alkalmas Standard 500 g-ig Gépre alkalmas 284 157 126 99 500-2000 darab

Postahely 5001-10000 darab 72 62 99 88 126 113 157 140 284 255 2001-5000 darab 72 62 99 88 126 113 157 140 284 255

72

72 62 99 88 126 113 157 140 284 255

72

67 60

63 57 87 79 111 100 138 123 250 225

63 57 87 79 111 100 138 123 250 225

99

93 83

126

118 107

157

145 130

284

266 238

1.4.4.Egyszerűsített kezelésű tömeges mennyiségű címzett reklámküldemény (dme)
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Feladási feltételek: a szolgáltatás igénybevétele kizárólag írásbeli szerződéssel történhet, az éves feladási mennyiség minimálisan 150 ezer db küldemény, mely feladási alkalmanként 5 ezer darabnál nem lehet kevesebb, a feladónak a feladni kívánt címzett reklámküldeményekről havi bontásban éves -, valamint a feladást megelőző hónapban heti bontásban, 10 g pontosságú tömeg-megjelöléssel kell előrejelzést készítenie, dátumnyomat elhelyezése szükséges a küldeményen, különszolgáltatás a termékhez nem vehető igénybe, a küldeményeket irányítószám mélységig rendezetten kell átadni, 4 számjegyre pontosan szükséges előrendezni, kizárólag OLK-ban, vagy PFÜ-ben adható fel,

10

5. sz. függelék
a feladó hozzájárul a tartalom ellenőrzéséhez a küldemények átvételekor. A felvételi mennyiség megállapításakor, csak a jelen pontban szereplő, „dme” áralkalmazási feltételeknek megfelelő küldemények eltérő súlykategóriái vonhatók össze. Az OLK-ban, egy időpontban történő feladás esetén egy vevőkódhoz rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken feladott „dme” küldemények darabszáma a felvételi mennyiség megállapításakor más küldeménytípusokkal nem vonható össze. A táblázat szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt feltételek mindegyike teljesül.
tömegkategória 30 g-ig 40 g-ig 50 g-ig 60 g-ig 70 g-ig 80 g-ig 90 g-ig 100 g-ig 115 g-ig 130 g-ig 145 g-ig 160 g-ig 175 g-ig 190 g-ig 205 g-ig 220 g-ig 235 g-ig 250 g-ig 275 g-ig 300 g-ig 325 g-ig 350 g-ig 375 g-ig 400 g-ig 425 g-ig 450 g-ig 475 g-ig 500 g-ig 600 g-ig 700 g-ig 800 g-ig 900 g-ig 1000 gig 150.000 – 2.000.000 db között 57 62 65 68 72 76 79 83 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97 101 107 112 117 122 126 131 137 143 148 223 293 372 449 524 2.000.001 – 5.000.000 db között 52 56 59 61 65 69 72 75 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 95 100 104 109 113 117 122 126 131 198 266 334 404 471

Éves 5 millió db-os feladási mennyiség felett „mennyiségfüggő egyedi ár” kerül meghatározásra.

11

5. sz. függelék 1.5. Válaszküldemény
A szolgáltatás mentes az adó alól.

A válaszküldeményekért a címzett (a kibocsátó) az elsőbbségi vagy nem elsőbbségi kezelésétől függő, tömeg-kategóriának megfelelő díjat köteles fizetni.
Amennyiben - szerződés szerint - a válaszküldemény különszolgáltatással kerül feladásra, úgy a küldemény fajtának, illetve az elsőbbségi vagy nem elsőbbségi kezeléstől függő tömeg-kategóriának megfelelő díjon felül a kért különszolgáltatás díját is meg kell fizetni.

Értéknyilvánítás esetében a fenti díj kiegészül a küldemény burkolatán feltüntetett értéknek megfelelő értéknyilvánítási díjjal. Amennyiben a válaszküldemény értéknyilvánításának nem megfelelő a küldemény lezárása, úgy azt a Posta megfelelő lezárással ellátja és felszámítja a postai lezárás díját.

1.6. Levél küldemények portó díja
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsőbbségi közönséges levél, levelezőlap, képes levelezőlap esetén - a hiányzó díjon felül - azzal megegyező összegű portó díjat kell fizetni. Nem 5-re, illetve annak többszörösére végződő portó díj esetében a kerekítés szabályai szerint jár el a Posta.

12

5. sz. függelék

2.A BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEKHEZ IGÉNYBE VEHETŐ KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK
A különszolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos.1

Ajánlott Ajánlott - Levélszekrény útján nem kézbesíthető (LNK) * Ajánlott - Kétszeri kézbesítési kísérlet (2x)* Tértivevény E-tértivevény** 10 000 Ft-ig 20 000 Ft-ig 30 000 Ft-ig 40 000 Ft-ig 50 000 Ft-ig 75 000 Ft-ig 100 000 Ft-ig 150 000 Ft-ig 150 001 Ft-tól

240 10 25 155 10 365 595 970 500 885 825 770 665 155

Értéknyilvánítás

1 1 2 3 5 7

Utánvétel

a) postautalvány csatolása esetén 295 Ft-tal több, mint az azonos összegű postautalvány díja (melynek díját a pénzforgalmi szolgáltatások Üzletszabályzatának vonatkozó része tartalmazza)

b) készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 295 (Az átutalás díját a Posta a számlavezető bank részére számlázza) Saját kézbe 220 E-értesítés*** 55 E-előrejelzés 55 Postai lezáró szolgálat 245 * Ajánlott különszolgáltatás díján felüli díj. ** Tértivevény díján felüli díj. ***Belföldi ajánlott levélpostai – kivétel az értéknyilvánítással ellátott – küldemények esetén szerződött partnereink – egy feladójegyzékhez társítottan - az alábbi táblázatban szereplő feladási darabszámtól függő ár ellenében vehetik igénybe az E-értesítés különszolgáltatást.

1

Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást és/vagy különleges kezelést kérik.

13

5. sz. függelék
Feladott (E-értesítés különszolgáltatással érintett) mennyiség (db) 11-50 51-200 201-500 501-2000 2000 felett

(Díj/db) 40 35 30 25 20

3.BELFÖLDI POSTACSOMAG KÜLDEMÉNYEK
3.1. Belföldi postacsomag
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Standard 0-20 kg-ig 1 115 Nem standard 0-20 kg-ig 1 670 Értéknyilvánítás nélküli tételesen kezelt csomag (halotti hamvak, mérgek) díja a nem standard csomag díjával egyezik meg „Standard” csomagnak minősül minden olyan postacsomag, amely téglatest alakú és három kiterjedésbeli mérete (hosszúság + szélesség + magasság) együttesen nem haladja meg 2000 mm-t, vagy hosszúsága 750 mm. „Nem standard” csomagnak minősül minden olyan postacsomag, aminek három kiterjedésbeli mérete együttesen 2000 mm-nél, vagy hosszúsága 750 mm-nél nagyobb, alakja nem téglatest, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze,vagy eltérő kezelést kíván (pl. kerékpár, bútor, kizárólag állítva szállítható, növény), továbbá melynek a címirata nem a csomag legnagyobb felületű oldalán van elhelyezve, vagy zsineg, szalag takarja a címiratot, a vonalkód a csomag kettő oldalán hajlítva van felragasztva, a fémfelületű, abban az esetben is, ha ezek csak az éleken vagy a sarkokon találhatóak, a törékeny tartalmú, a lazán átkötött, vagy laza fóliával csomagolt, súlypontja felül, vagy erősen egy oldalon található, mozgó tartalommal rendelkezik (pl.: gömbök, félig megtöltött tartályok). A Fóliatasakot (amely csak postacsomag és utánvételes levélpostai küldemények esetében használható) a küldeményre a felvevőnek kell felragasztania. A Postával szerződéses kapcsolatban álló feladók esetében - a vonalkódos azonosítók14

5. sz. függelék
hoz hasonlóan, a felhasználás függvényében – a felvevő posta(üzem) a Fóliatasakot a küldeményfeladást megelőzően kiadhatja, de fel kell hívni a feladó figyelmét és a szerződésben is szerepeltetni kell, hogy a fel nem használt, vissza nem adott tasakok árát a Posta utólag ki fogja számlázni.

3.2. Szerződéses, kedvezményes díjú postacsomag (PV)
A szolgáltatás mentes az adó alól. A kedvezményes díjalkalmazási feltételeknek akkor felel meg a postacsomag, ha: a tartalma pénzügyi, számviteli, ügyviteli és szerződésekre vonatkozó bizonylat, irat és egyéb dokumentum; a csomagolása vászonzsák, vagy speciálisan dokumentumok szállítására kialakított műanyag doboz/láda (a zsák mérete maximum 500 x 700 mm, a doboz/láda mérete maximum 400 x 400 x 300 mm lehet); a tömege maximum 15 kg; egyedi azonosítást biztosító plombával lezárva adják fel; a címzése vonalkódos, a rendeltetési postát és annak irányítószámát tartalmazó etikett; a feladása a szerződésben megjelölt postákon, feladójegyzékkel történik; a díjkiegyenlítés átutalással történik. Az alábbi táblázat szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt díjalkalmazási feltételek mindegyike teljesül. Forgalmi sáv (éves forgalom - Ft) 5.000.001 10.000.001 20.000.001 30.000.001 40.000.000 5.000.000-ig - 10.000.000 - 20.000.000 - 30.000.000 - 40.000.000 felett Díj (Ft/küldemény) 1 1 1 1 1 670 040 027 014 000 987

4.A BELFÖLDI POSTACSOMAGHOZ IGÉNYBE VEHETŐ KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK
A különszolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos.

Tértivevény

155

15

5. sz. függelék
10 000 Ft-ig 415 50 000 Ft-ig 2 130 100 000 Ft-ig 4 155 150 000 Ft-ig 7 080 150 001 Ft-tól 7 520 Postautalvány csatolása esetén 295 és összegtől függően további 10 000 Ft-ig 515 50 000 Ft-ig 1 240 Utánvétel 100 000 Ft-ig 1 645 150 000 Ft-ig 2 425 150 001 Ft-tól 3 380 Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 295 (Az átutalás díját a Posta a számlavezető bank részére számlázza) Postai lezáró szolgálat 245 Értéknyilvánítás

16

5. sz. függelék

5.GARANTÁLT KÜLDEMÉNYEK

KÉZBESÍTÉSI

IDEJŰ

CSOMAG-

5.1. Start plusz csomag
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Alapdíj

Nettó díj 1 654

Bruttó díj 2 101

5.2. Start csomag
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Alapdíj

Nettó díj Bruttó díj 1 394 1 770

5.3. A start alapdíja

plusz

és

start

csomagok

kedvezményes

Kedvezményes alapdíj kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben egyidejűleg 3 vagy annál több start plusz és/vagy start csomagot adnak fel. A darabszám megállapításánál a feladott start plusz és start csomagok együttes darabszámát kell figyelembe venni. A kedvezményes alapdíj alkalmazásának szempontjából egyidejű feladásnak csak az értelmezhető, ha a feladó a csomagok feladásról egy számlát vagy nyugtát kér. A posta nem vizsgálja, hogy a küldeményeken feltüntetett feladók azonosak, vagy nem. start plusz
Nettó díj Bruttó díj

start
Nettó díj Bruttó díj

Kedvezményes alapdíj 3-4 db csomag egyidejű feladása esetén Kedvezményes alapdíj 5 db vagy a fölötti csomag egyidejű feladása esetén

1 500

1 905

1 275

1 619

1 382

1 755

1 173

1 490

17

5. sz. függelék 5.4. A start plusz és start csomaghoz igénybe vehető szolgáltatások/különszolgáltatások díjai
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Kiegészítés (különszolgáltatások) megnevezése Favorit kiegészítés (csak a Start csomaghoz kérhető) értéknyilvánítás 20 001 Ft-tól 50 000 Ft-ig utánvétel 20 005 Ft-tól 50 000 Ft-ig törékeny Bónusz kiegészítés értéknyilvánítás 50 001 Ft-tól 100 000 Ft-ig utánvétel 50 005 Ft-tól 100 000 Ft-ig törékeny Extra kiegészítés értéknyilvánítás 100 001 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig utánvétel 100 005 Ft-tól 1 000 000 Ftig törékeny Garantált kiegészítés tértivevény saját kézbe törékeny Komfort kiegészítés felvétel háznál, telephelyen 1 db vagy 2 db küldemény esetén küldeményenként törékeny Admin kiegészítés Címzett fizet (A címzett által fizetendő összeg: a küldemény feladási díja + címzett fizet pótdíja).

Kiegészítés ár nettó

Kiegészítés ár bruttó

252

320

1 027

1 304

2 051

2 605

224

284

386

490

102

130

685

870

18

5. sz. függelék 5.5. Posta business pakk plusz, posta business pakk economic, egyszerűsített utánvét-kezeléses csomag és az MPL futárszolgálat szolgáltatások díjai
A díj megállapodás tárgyát képezi, melyet a felek írásbeli szerződésben rögzítenek. Amennyiben az igénybevett szolgáltatás díját a szerződés nem tartalmazza, a Posta a függelékhez tartozó táblázatban feltüntetett díjat számítja fel.

6 BELFÖLDI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

kategória 1 2 5 10 15 20 kg-ig kg-ig kg-ig kg-ig kg-ig kg-ig

Tömeg szerinti díj Távolsági aznapi (alapdíj) (oda-vissza) Nettó díj Bruttó díj Nettó díj Bruttó díj 2 630 3 340 3 150 4 001 alapdíj + alapdíj + 4 264 5 415 146 /km 185 /km 4 740 6 020 5 134 6 520 5 724 7 269

6.1. Külön díj ellenében sok/különszolgáltatások
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

kérhető

szolgáltatá-

Nettó díj Bérmentesítés nélküli feladás 520/küldemény díja Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történő 701 újabb kiszállítás díja Ismételt kézbesítés új címre 386 A szolgáltatás díja: 50 000 Ftig tartalmazza az értéknyilvánítást, 50 000 Ft feletti értéknyilvá47 nítás esetén a nyilvánított érték minden megkezdett 1000 Ftja után további Postautalvány csatolása 295 esetén és összegtől függően további 10 000 Ft-ig 520 50 000 Ft-ig 1 220 100 000 Ft-ig 1 579 150 000 Ft-ig 2 205 150 000 Ft felett 3 228 Utánvétel

Bruttó díj 660/küldemény 890 490

60

375 660 549 005 800 100

1 2 2 4

19

5. sz. függelék
Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén (Az átutalás díját a Posta a számlavezető bank részére számlázza)

295

375

20

5. sz. függelék

7 NEMZETKÖZI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK
7.1. Elsőbbségi kezeléssel
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Levelezőlap Szabványméretű 20 g-ig 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig Levélpostai 250 g-ig küldemények 500 g-ig 1000 g-ig 1500 g-ig 2000 g-ig 0-5000 g-ig M zsák: 5000 g felett kg-onként

Európai orszá- Egyéb külgokba földre 260 300 260 300 300 340 400 460 650 745 1 100 1 255 1 850 2 105 3 200 3 640 4 500 5 125 5 600 6 380 6 000 6 830 800 910

7.2. Elsőbbség nélkül
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Levelezőlap Szabványméretű 20 g-ig 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig Levélpostai 250 g-ig küldemények 500 g-ig 1000 g-ig 1500 g-ig 2000 g-ig 0-5000 g-ig M zsák: 5000g felett kg-onként

Európai orszá- Egyéb külgokba földre 235 270 235 270 270 310 360 415 585 675 990 1 140 1 665 1 915 2 880 3 310 4 050 4 660 5 040 5 800 5 400 6 210 720 830

a) Európai országok Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Beloruszszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Iz-

21

5. sz. függelék
land, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán b) Egyéb külföld: az a) pont alá nem tartozó országok

7.3. Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény
A szolgáltatás mentes az adó alól.

7.3.1. Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény kategóriák az alábbi országok esetében: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország és Svájc A nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény címzettjének (kibocsátó) a visszaérkezett küldemények mennyiségének (darabdíj), illetve össztömegének (tömegdíj) a figyelembevételével kell a szolgáltatási díjat megfizetnie. Darabdíj, max. 2000 gr-ig Tömegdíj 200/ küldemény 1 500 / kg

A tömeg szerinti díj megállapításánál minden megkezdett kilogramm díjköteles. A tömeg szerinti díj felszámítása az ügyféllel – válaszküldemény szolgáltatásra - kötött szerződésben rögzített kézbesítési gyakorisággal kerül sor, a kézbesített küldemények össztömege alapján. 7.3.2. Egyéb, az előző pontban nem felsorolt országok esetében: Levelezőlap Levél 20 g-ig 50 g-ig 120 120

7.4. Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM
A szolgáltatás mentes az adó alól.

A nemzetközi címzett reklámküldemény díját az adott országba szóló, küldemények feladásonkénti darabszáma alapján állapítja meg a Posta.

22

5. sz. függelék
Levelezőlap Szabványméretű 20 g-ig 20 50 100 250 500 1000 1500 2000 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig 220 220 220 300 500 800 400 000 000 000

1 2 3 4

Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM az alábbi országokba küldhető: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia

7.5. FLEXI- üzleti levél
A szolgáltatás mentes az adó alól.

A FLEXI- üzleti levél díját küldeménykategóriánként (elsőbbségi – normál), a küldemények feladásonkénti darabszáma alapján kell megállapítani. FLEXI - elsőbbségi FLEXI - normál Európai Egyéb külEurópai Egyéb országokba földre országokba külföldre 220 255 200 230 220 255 340 555 935 575 720 825 760 255 290 390 635 065 790 095 355 420 200 230 305 500 840 415 450 445 285 230 265 355 575 970 630 815 960 930

Levelezőlap Szabványméretű 20 g-ig 20 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 1000 g-ig 1500 g-ig 2000 g-ig

1 2 3 4

1 1 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4

A FLEXI elsőbbségi és normál üzleti levél valamennyi országba küldhető.

23

5. sz. függelék

8

NEMZETKÖZI POSTACSOMAG ELSŐBBSÉGI POSTACSOMAG

ÉS

NEMZETKÖZI

A szolgáltatás mentes az adó alól.

A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsőbbségi postacsomag országonkénti zónabesorolását, zónadíjait az e függelékhez tartozó táblázatok tartalmazzák.

9 EURÓPA+ CSOMAG
A szolgáltatás az EU tagállamaiba 27%-os, EU-n kívüli országok speciális adómentes (Áfa. tv.98.§, 102.§) adókörbe tartozik. EU tagállam alatt a 2007. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározottakat kell érteni.

A szolgáltatás az e függelékhez tartozó táblázatban meghatározott országok viszonylatában vehető igénybe. A táblázat tartalmazza továbbá az országok zónabesorolását, illetve a zónánkénti és tömeg-kategóriánkénti díjszabást.

10 NEMZETKÖZI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatás az EU tagállamaiba 27%-os, EU-n kívüli országok esetén speciális adómentes (Áfa. tv.98.§, 102.§) adókörbe tartozik. EU tagállam alatt a 2007. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározottakat kell érteni.

A szolgáltatás az e függelékhez tartozó táblázatban meghatározott országok viszonylatában vehető igénybe. A táblázat tartalmazza továbbá az országok zónabesorolását, illetve a küldeménykategóriánkénti (print/pack), zónánkénti és tömegkategóriánkénti díjszabást.

11

NEMZETKÖZI KÜLDEMÉNYEKHEZ VEHETŐ KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK

IGÉNYBE

A különszolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos1

11.1. Nemzetközi levélpostai szolgáltatások, nemzetközi (elsőbbségi, nem elsőbbségi) postacsomag szolgáltatásokhoz igénybe vehető különszolgáltatások adómentes kategóriába tartoznak. Ajánlott (csak levélpostai küldeménynél) Értéknyilvánítás
1

700 A nyilvánított érték minden megkezdett 5.000 Ft-ja után 350

Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást kérik.

24

5. sz. függelék
Utánvétel Tértivevény Saját kézbe (csak levélpostai küldeménynél) Postai lezáró szolgálat 335 350 350 240

11.2. Európa+ csomag szolgáltatáshoz igénybe vehető alábbi különszolgáltatások adóbesorolását a küldemény célországa határozza meg: A szolgáltatás az EU tagállamaiba 27%-os, EU-n kívüli országok esetén speciális adómentes (Áfa. tv.98.§, 102.§) adókörbe tartozik. EU tagállam alatt a 2007. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározottakat kell érteni. Utánvétel Postai lezáró szolgálat e-értesítés *a különszolgáltatás díját alapdíja tartalmazza. Nettó díj 335 240 az Európa+ Bruttó díj 425 305 díjmentes* csomag szolgáltatás

11.3. Nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz igénybe vehető alábbi különszolgáltatások adóbesorolását a küldemény célországa határozza meg: A szolgáltatás az EU tagállamaiba 27%-os, EU-n kívüli országok esetén speciális adómentes (Áfa. tv.98.§, 102.§) adókörbe tartozik. EU tagállam alatt a 2007. évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározottakat kell érteni. Értéknyilvánítás 50 000 – 1 000 000 Ft-ig, 323 410 minden megkezdett 10 000 Ft-ként (EMS) e-értesítés díjmentes* *a szolgáltatás díját a nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatás alapdíja tartalmazza.
Az alábbi szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történő újabb kiszállítás díja 701

Bruttó díj 890

12 EGYÉB POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
25

5. sz. függelék 12.1. Fiókbérlet
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

A negyedévi minimum bérleti díjak a következők: Nettó díj Bruttó díj Fiókbérlet 3 378 4 290 Díjmentes, Amennyiben az ügyfél igénybe veszi a postafiókra érkező küldemények kiszállítására vonatkozó szolgáltatásunkat. A települések belterületén kívüli lakott helyre költözés esetén, a kézbesítés bevezetéséig. Alfiókbérlet 2 728 3 465 a) Díjmentes Magánszemély által igényelt fiókbérlet esetében a bérlő címhelyén bejelentett helyettes átvevői körnek (helyettes átvevő: Üzletszabályzat) szóló, a postafiókra címzett küldemények kézbesítése Nem természetes személy által igényelt postafiók esetében amennyiben a Megbízó a közös használatot a hozzá tartozó szervezeti egységek számára biztosítja és a kapcsolatot okirattal igazolja. b) Díjköteles Alfiókbérleti díjat abban az esetben számít fel a Posta, ha a fiókbérlő az előző bekezdésekben felsoroltak körébe nem tartozó természetes vagy jogi személyek részére a postafiók használatát lehetővé teszi. A Posta az alfiókok számát a bérlővel egyeztetve meghatalmazónként állapítja meg. Fiókbérlethez kapcsolódó egyéb szolgáltatások/különszolgáltatások (negyedéves szolgáltatási díjak) E-érkezés postafiókra értesítési cí1 650 2 095 menként E-kézbesítési jegyzék – szolgáltató 3 141 3 989 pontonként – és postafiókonként

12.2. Csomagtárolás
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj A csomagtárolási szolgáltatás negyedéves minimum díja E-kézbesítési jegyzék – szolgáltató pontonként – és csomagtárolási szolgáltatásonként 24 600 3 272

Bruttó díj 31 242 4 155

A negyedéves minimum díj alkalmazásától a piaci igények figyelembevételével a Posta eltérhet. 26

5. sz. függelék

12.3. Ki,- és beszállítás postai küldeményekhez
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

A szolgáltatás igénybe vehető eseti, illetve rendszeres jelleggel egyaránt. a.) Az eseti jellegű szállítás írásbeli szerződéskötés nélkül történik. Nettó díj Alapdíja alkalmanként 3 626 Bruttó díj 4 605

Az alapdíjon felül minden esetben felszámításra kerül az a kiegészítő díjtétel, melyet a ténylegesen megtett út, a szállított küldemény mennyisége és a szállítás időpontja befolyásol. b.) A rendszeres ki,- és beszállítás szolgáltatás igénybe vétele esetén írásbeli szerződés megkötése szükséges. A szolgáltatás havi átalánydíja a megállapodás tárgyát képezi, a tényleges díjat befolyásolja a megtett út, a szállított küldemények mennyisége és a szállítás időpontja. c.) Nemzetközi postacsomag, nemzetközi elsőbbségi postacsomag és Európa+ csomag írásbeli szerződés alapján történő igénybe vétele esetén, a küldemények beszállítása alkalmanként 3 db vagy ezen mennyiség felett díjmentes. E három küldeményfajta feladási mennyisége összevonható. Amennyiben az összevont feladási mennyiség nem éri el a 3 db-ot, úgy az a./ vagy b./ pont szerinti díjtétel kerül felszámításra. A díjmentes beszállítás az 1. számú függelék „A településen (kerületben), garantált kézbesítési idejű csomagok háznál történő felvételét végző posta telefonszáma” nevű oszlopában megjelölt településeken kérhető.

12.4. Postai vámügynöki szolgáltatás és egyéb vámdíjak
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

a) Postai vámügynöki szolgáltatás kiviteli forgalomban Nettó díj Kiviteli Kísérő Okmány (KKO) kiállítása, a küldendő áru vám elé állítási díja Pótlap (KKO nyomtatványhoz) kitöltésének díja, pótlaponként (1 pótlap 5 tétel) 3 071 1 520 Bruttó díj 3 900 1 930

27

5. sz. függelék
b) Postai vámügynöki szolgáltatás behozatali forgalomban Nettó díj Postai vámügynöki szolgáltatás kereskedelmi forgalomban  1 küldemény vámkezelése esetén, tartalomtól független vámkezelési díj (alapdíj)  Több küldemény egyidejű vámkezelésekor az alapdíjon felül, küldeménytartalom alapján kiállítandó EV pótlaponkénti díj (1 pótlap 3 különböző vámtarifaszámú tartalom). Ez a kedvezményes tarifa a postai vámügynöki szolgáltatás állandó megbízása mellett adható. Postai vámügynöki szolgáltatás magánszemélyeknek címzett küldemények esetében, küldeményenként c) Egyéb postai vámdíjak Nettó díj Vámközvetítési díj (valamennyi kereskedelmi forgalomban érkező vámeljárás alá eső küldemény esetében felszámításra kerül függetlenül attól, hogy a vámkezelést ki végzi el) küldeményenként Vámletéti díj (kézbesítő postán történő tárolás 5. munkanapjától, majd minden megkezdett 5. munkanaptól ismételten felszámításra kerül) küldeményenként Bruttó díj 1 020 Bruttó díj

7 205

9 150

3 630

4 610

961

1 220

803

646

820

12.5. Alkalmi bélyegzések
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

12.5.1. Alkalmi és kézi fedélzeti bélyegzők kivitelezési díja
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj Teljes grafikai kidolgozás esetén A megrendelt témában a grafika teljes kidolgozása, forrásanyag rendelkezésre bocsátása nélkül. Forrásanyagból történő kidolgozás A Posta rendelkezésére bocsátott grafikai 28 25 031 19 819

Bruttó díj 31 790 25 170

5. sz. függelék
terv vagy vázlat felhasználásával történő kidolgozás. Részleges grafikai átdolgozás esetén A postai archívumban rendelkezésre álló grafika átalakításával történő kidolgozás – mely magába foglalja a feliratok bármilyen módosítását is -, illetve jelenti a megrendelő által a Posta rendelkezésére bocsátott változtatás nélkül elfogadott grafikai terv postai szabályoknak megfelelő kiegészítését. Mutáció készítése esetén A bélyegző dátumának vagy használati helyének módosítása. Mindkettő módosítása már a „részleges grafikai átdolgozás” kategóriát jelenti.

15 669

19 900

11 472

14 570

A felhasználást megelőző 60 napon belül érkezett megrendelések esetén 20% felár fizetendő. A felirat, az eseményre utaló szöveges megfogalmazás, mely magába foglalja az alkalmi bélyegző helyét és keletét, továbbá a grafika, az esemény jellegére utaló nem szöveges tartalmat jelenti. 12.5.2. Alkalmi bélyegzők utólagos használati díja és a szívességi bélyegzés díja
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Az alkalmi bélyegzőn szereplő dátumtól számított 30. napig A 30-60. nap között üzleti céllal 100 db feletti bélyegzésnél 100 db alatti bélyegzésnél A 60 nap-1 év között üzleti céllal A szívességi bélyegzés szolgáltatás díja

Díjmentes

Díjmentes a bélyeg névértékének 10%-a, de min. bruttó 15 /db (nettó 12) a bélyeg névértékének 10%-a, de min. bruttó 15 /db (nettó 12) a lebélyegzésre kerülő bélyeg névértékének 10 %-a, de bélyegzésenként (jellemzően bélyegenként) minimum bruttó 10 (nettó 8).

12.6.Utánküldés
12.6.1.Belföldi utánküldés átalánydíja
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj

Bruttó díj

29

5. sz. függelék
Negyedéves díj Töredék negyedéves havi díj 3 300 1 100 4 191 1 397

12.6.2.Után- vagy visszaküldés esetén fizetendő eseti díjak
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Az ÁSZF I. 7.8. pontja alapján, a postán kívüli okból nem kézbesíthető küldemény - visszakézbesítési díj ellenében - viszszakézbesítésre kerül a feladó részére. A visszakézbesítési díjat a postán kívüli okból nem teljesített szolgáltatásokra korábban megfizetett díjból vonja le a Posta, a nem teljesített szolgáltatások díjmaradéka a feladónak visszajár. A standard belföldi postacsomag esetén, a standard postacsomag díja, nem standard belföldi postacsomag esetén a nem standard postacsomag díja kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés díja illetve a visszaküldés esetén fizetendő visszakézbesítési díja kiegészül az értéknyilvánítás díjával. A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsőbbségi postacsomag belföldi utánküldése esetén a belföldi, nem standard postacsomag díja kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés díja kiegészül a belföldi értéknyilvánítás díjával. Értéknyilvánítással feladott küldemények - levél, levelezőlap, nyomtatvány, címzett reklámküldemény, hivatalos irat, vakok írásaesetén: tömeg szerinti díj, és az ajánlott, értéknyilvánítás különszolgáltatások díja. Utánvételes levél: tömeg szerinti díj és az ajánlott, – és ha volt – értéknyilvánítás különszolgáltatások díja. 12.6.3. Után- vagy visszaküldés esetén fizetendő eseti díjak Európa+ csomag esetében
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Európa+ csomag belföldi utánküldése esetén a nem standard postacsomag díja kerül felszámításra (függetlenül a küldemény tényleges tömegétől). Európa+ csomag esetében a visszaküldés díjmentes. 12.6.4. Után- vagy visszaküldés esetén fizetendő eseti díjak garantált kézbesítési idejű csomagok esetében
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj 30

Bruttó díj

5. sz. függelék
A start plusz és a start csomagok utánküldése esetén, utánküldött küldeményenként A start plusz és a start csomagok feladónak történő visszakézbesítése esetén, visszaküldés díja 12.6.5. Nemzetközi utánküldés
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

685 685

870 870

Az első 30 napra A 30. nap után naponta

Nettó díj Bruttó díj 5 500 6 985 205 260

A rendeltetési ország postaigazgatása az odairányuló utánküldésért díjat már nem szed be.

12.7.A feladó utólagos rendelkezése
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Továbbítás előtt Továbbítás után a küldemény viszszavételének, címének megváltoztatásának kérése esetén

Nettó díj Bruttó díj Díjmentes 468 594

12.8.Ismételt kézbesítés a címzett kérésére
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj Aznapi egyeztetett időpontban történő kézbesítés esetén (a küldemény eredeti címzésében szereplő címre) Egyéb egyeztetett napon és időpontban történő kézbesítés esetén (a küldemény eredeti címzésében szereplő címre) Egyéb egyeztetett napon (a küldemény eredeti címzésében szereplő címre) Új címre történő kézbesítés esetén 701 386 146 386

Bruttó díj 890 490 185 490

12.9.Kézbesíthetetlenségről szóló értesítés
A szolgáltatás ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos. A feltüntetett ár bruttó ár.

A feladó részére küldött értesítés díja

225

31

5. sz. függelék 12.10.Adatszolgáltatás
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Nettó díj Küldeményenként, esetenként (feladóvevényenként, feladójegyzék esetén ívenként) Kimutatás összeállításáért 200 tételig (küldeményig) 200 tételen felül minden további tételért 512 3 984 63

Bruttó díj 650 5 060 80

Az igazságszolgáltatási szervek átiratára, büntetőeljárással kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás díjmentes.

13 POSTAI ÉRTÉKCIKKEK BECSERÉLÉSE
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

A becserélhető értékcikkek, illetőleg a postai becserélési díjak Nettó Bruttó díj díj Fel nem adott küldeményre (kivéve alkalmi borítékra) felragasztott sértet20 25 len bélyeg darabonként Bélyeggel ellátott alkalmi boríték 63 80 Értékbenyomásos alkalmi levelezőlap 47 60 Tévesen megcímzett, vagy sérült postakész boríték/levelezőlap (belföl20 25 di és nemzetközi)

32

5. sz. függelék

14 POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ELADÁSI ÁRAI
A szolgáltatás 27 %-os ÁFA körbe tartozik.

Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték Elsőnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi levelezőlap
A szolgáltatás mentes az adó alól.

Bruttó díj 80 + ráragasztott bélyeg névértéke 60 + benyomott bélyeg névértéke

Postatiszta (azaz postai bélyegzés 80 + ráragasztott bélyeg nélküli), névértéke felbélyegzett alkalmi boríték Postatiszta (azaz postai bélyegzés 60 + benyomott bélyeg nélküli) névértéke alkalmi levelezőlap Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál mére140 tű elsőbbségi boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál mére115 tű boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) közepes mé200 retű boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál mére355 tű ajánlott boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) közepes mé440 retű ajánlott boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) levelezőlap 90 Európa elsőbbségi postakész szabvány méretű boríték 270 Európa elsőbbségi postakész közepes méretű boríték 665 Európán kívüli elsőbbségi postakész szabvány méretű 310 boríték Európán kívüli elsőbbségi postakész közepes méretű 760 boríték Karácsonyi posta jelző 40 Belföldi értékjelzés nélküli bélyeg* 105 Belföldi elsőbbségi értékjelzés nélküli bélyeg* 130 Belföldi ajánlott értékjelzés nélküli bélyeg* 345 A postai árusításban lévő bélyegek tarifája a kibocsátásukkor megjelenő árközlemény szerinti névérték. Európa elsőbbségi értékjelzés nélküli bélyegfüzet1 200 egyéb levél 20g tömeghatárig (4 db bélyeg, 300 Ft/bélyeg) Európán kívüli elsőbbségi értékjelzés nélküli bélyeg1 360 füzet- egyéb levél 20 g tömeghatárig (4 db bélyeg, 340 Ft/bélyeg)

33

5. sz. függelék
*Amennyiben a feladó belföldre szóló levelezőlap vagy képes levelezőlap díjának lerovására használja fel, a díjkülönbözetre nem tarthat igényt.

15 NEMZETKÖZI VÁLASZDÍJSZELVÉNY
A szolgáltatás mentes az adó alól.

A nemzetközi válaszdíjszelvény eladási ára

420

A posták a válaszdíjszelvényt egy nem szabvány, 20 g-os, közönséges, „egyéb külföldre” feladott elsőbbségi levél díjának megfelelő összegben számítják be a feladni kívánt küldemény bérmentesítési díjába, illetve kérésre ennek megfelelő értékű postabélyeget adnak érte.

34