P. 1
A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája

A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája

|Views: 542|Likes:

More info:

Published by: Koncsievics Zalán Andor on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

MURÁNYI-KOVÁCS ENDRÉNÉ - KABAINÉ HUSZKA ANTÓNIA

A GYERMEKKORI ÉS A SERDÜLŐKORI SZEMÉLYISÉGZAVAROK PSZICHOLÓGIÁJA

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

5

Tartalomjegyzék

Bevezetés.................................................................................................

9

I. Szocializáció, szocializálódás (Murányi-Kovács Endréné)............ 15 A családi (elsődleges) szocializáció funkciói és diszfunkciói .... 20 A szereptanulás ........................................................................ 22 A leválás ................................................................................... 23 A „kettős kötöttség" (double bind) .......................................... 24 A kortársi (másodlagos) szocializáció funkciói és diszfunkciói ..26 Önismereti érzékenység - értékújítás ...................................... 26 A szimmetrikus kommunikáció elsajátítása ............................ 27 A belsőkontroll-attitűd.............................................................. 27 A nemi szerep (gender role)..................................................... 28 Az énazonosság (személyi identitás) és a társadalmi azonosságtudat (szociális identitás) ......................................... 29 Az intézetekben - csecsemőotthonokban, nevelőotthonokban, speciális intézetekben - élő gyermekek szocializálódása............ 31 II. A csecsemő- és a kisgyermekkor (A születéstől az iskolakezdésig) (Kabainé Huszka Antónia) .............................................................. 37 A szenzitív (kritikus) szakaszok .................................................. 39 Életkori jellemzők 0-2 éves korban, a születéstől beszéd kezdetéig .......................................................................... 43 A sírás ....................................................................................... 43 A nézegetés............................................................................... 45 A mosoly................................................................................... 46 A hangadás, a gügyögés, a beszéd kezdete.............................. 47 Az utánzás ................................................................................ 49 A gyermek jelző és tájékozódó viselkedésére ható tényezők ... 50 Kötődés az emberekhez ........................................................... 52 Félelem az idegen személytől................................................... 54 Szeparációs szorongás.............................................................. 55 Az interperszonális kötődés eredete ........................................ 57 Életkori jellemzők 2-6 éves korig, a beszéd kialakulásától az iskolakezdésig ......................................................................... 59 Az éntudat kialakulása.............................................................. 60 A kortárskapcsolat ................................................................... 62 A testvérhelyzet ....................................................................... 65 Eltérések a csecsemők és a kisgyermekek egyedi fejlődésében ..68 Temperamentumbeli eltérések ................................................. 68 Nemi különbözőségek............................................................... 70

a

9

..... 151 Az ujjszopás ........szociális izoláció...................................................................................................................................... 153 Beszékelés (enkoprezis).................................................. 149 Pótcselekvések ...................................................... 74 Kísérletek a hospitalizáció................................................................ 183 A kényszerneurózis .. 167 Életkori jellemzők ....... 83 Életkori jellemzők 6-12 éves korban . 85 A személyiségfejlődést akadályozó hatások ..... 163 IV....................................................................................... 140 A gyermekkori kényszerek....................................................................... Disszociális tünetek.................................................. 185 10 . 148 A csavargás ................................ 160 A tic........................... 153 Az éjszakai ágyba vizelés (enurezis nocturna).................................................................... 151 A körömrágás ...................................... 152 A pszichogén funkciózavarok .....................Az agresszió ........................................................................... A serdülők és az ifjúkorúak inadaptációja (Murányi-Kovács Endréné) .................................................... 159 A táplálkozási zavarok......144................................................................. 151 Hajkitépés............................................................... 71 A gyermekgondozási gyakorlat rövid és hosszú távú hatása ............ 171 A neurotikus struktúraképződés kezdetei .......................... 87 A családi környezeti ártalmak. 77 III................ 87 Az iskolai környezeti ártalmak ................................................ 180 A depresszív neurózisok........................................ 158 Az alvászavarok........................................................................................... szájharapdálás................................................................................................. 73 Hospitalizáció ......................................... 122 A depresszív magatartás............ 114 A szorongás ..................................................................................................................................................... 145 Az agresszivitás . 145 A hazudozás............................................................................................ 110 Neurotikus megnyilvánulások .................................. 109 Fejlődési retardációk...................... a szociális izoláció kiküszöbölésére az intézeti nevelésben ......................................................................................... 148 A lopás ........................... A gyermekkor az iskolakezdéstől a prepubertásig (Murányi-Kovács Endréné) ..................... 161 A pszichoszomatikus megbetegedések ................................. 100 A pszichikus károsodás tünetei 6-12 éves korban........................................................................................... a fej falbaverése 152 Az onánia ................................................................................................................................................... 95 A nevelőotthoni környezeti ártalmak...................................................................................................... ujjak tördelése...................... 161 A minimális cerebrális diszfunkció (MCD) ............. 169 Az ifjúkori válság ....

.................... 186 187 190 195 196 199 201 202 203 11 ............ A kábítószer-szenvedély (narkománia) .................................................................. Törvényszegő állami gondozottak ............................................... Az öngyilkosság......................................................................................................................................................................................................................................................... A bűnözés.................................... Az alkoholizálás.............................. Az anorexia nervosa .......................................... Reszocializáló intézetek .................... A hiszteroid neurózis ........A skizoid jellegű neurózis........................................

illetve veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozik. Viszonylag nagy teret szenteltünk a pszichológia különböző irányzatai. elsősorban a freudi teória és a belőle leágazó újabb pszichoanalitikus indíttatású elméletek felvázolásának. Amint a fentiekből kitűnik. nagy odaadást és szakértelmet kívánó feladatok várják. Gyermekvédelmi felügyelök lehetnek a nevelőszülői hálózatban. vagy esetismertetésekkel illusztráljuk. Fontosnak tartottuk. hogy közreműködjenek a hosszabb kezelésre szoruló gyermekek pszichikus állapotának stabilizálásában. hogy a szakmai gyakorlatban nélkülözhetetlen ismeretek átadásán túl. a pszichopedagógusok többsége a családjuktól elszakadt. Nyomós okunk volt tehát arra. az intézetekben kialakuló sajátos kapcsolat. több évtizedes felsőoktatási és klinikai pszichológiai (gyermek. általános iskolás és ifjúsági nevelőotthonokban.chopedagógusoknak feladataik megoldásához. Úgy véljük. (De nem áltatjuk magunkat azzal. Egyre több pszichopedagógust alkalmaznak gyermekklinikákon és gyermekkórházakban.Bevezetés Könyvünk elsődleges célja. és megértse a nevelőotthonokban megteremtendő „terápiás légkör" jelentőségét.és serdülőkori terápiai) gyakorlatunk tapasztalataiból merítettünk. 12 . segítséget is adjon a pályakezdő pszi. interperszonális és intraperszonális konfliktusairól. A javítóintézetekből és a börtönből elbocsátottak segítésére utógondozói és pártfogói teendőket látnak el.és ifjúságvédő intézetekben. a gyorsan cserélődő tudományos hipotézisek. hogy az inadaptáció komplex összefüggéseit elemezzük. hogy munkánk ne csak az elméleti alapvetésre és a szemléletformálásra irányuljon.és kommunikációs sémákkal. a személyiségzavarokat döntően befolyásoló tényezőknek a kiválasztása. de gyakorlati útmutatást. javítóintézetekben. Ennek érdekében a hazai és a külföldi vonatkozó irodalom feldolgozása mellett. hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola pszichopedagógia szakos hallgatói részére áttekintést nyújtson a szociális környezetükbe nehezen beilleszkedő gyermekek és fiatalok pszichikus folyamatairól. saját. a fiatalkorúak fogházában és börtönében. Arra törekedtünk.) A következőkben rátérünk munkánk néhány . gyermek. A tanácsi apparátusban gyermekvédelmi előadói funkcióban tevékenykednek. illetve eredmények választékának bemutatásával a hallgatókat önálló gondolkodásra. hogy könyvünk majd minden fejezetében külön anyagrészt szenteljünk e populáció specifikus problémáinak. leggyakrabban az alábbi munkakörökben.szerkezeti és terminológiai problémájára. gondot okozott az ismeretrendszer kiemelkedő pontjainak. Ily módon törekedtünk megkönnyíteni az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. Állami és társadalmi szervek megbízásából egyéni és csoportos prevenciós foglalkozásokat vezetnek veszélyeztetett gyermekeknek és fiatalkorúaknak. Csoportnevelőként dolgoznak óvodás. Családgondozóként foglalkoztatják őket a nevelési tanácsadók és a családsegítő központok keretében. intézetekben élő.feltehetően magyarázatot igénylő . A pszichopedagógiai tevékenységre társadalmunk egyre több intézménye tart igényt. a pályakezdő fiatalokat jelentős. neurotikus és disszociális növendékek otthonaiban. hogy az olvasó mélyrehatóan megismerkedjék az állami gondozásba vétel által okozott inadaptációs magatartásformákkal. hogy a tananyag elsajátítása biztonságos eszközrendszert juttat a pszichopedagógus birtokába. szemléletük kreatív kialakítására motiválhatjuk. A szerteágazó témakörök tekintélyes hányadát még érintőlegesen sem tudtuk bemutatni.

hazánkban pedig MÉREI FERENC munkáiban szintén nem az intézményrendszerhez kötött életkori beosztást találjuk. az iskolai osztály. mégsem tudtunk eltekinteni attól.) A későbbi mikrokörnyezetek . A primer létfenntartási és fajfenntartási szükségletek. A kutatások jelenlegi állása szerint feltételezhető.ha együtt' nevelődnek is -.az óvodai csoport. Az egyén és környezete között kibontakozó kölcsönhatások során a személyiség szüntelenül formálódik és válik egyúttal ' egyszerivé. megjelölések nem alkalmasak arra. nézetünk szerint azonban a „bölcsődés".) Szólnunk kell a személyiség és a személyiségzavar fogalmaira vonatkozó koncepciónkról. a modell. e helyütt felidézzük. amelyektől való nagymértékű eltérés a zavarok körébe tartozik.nyásáig. hatéves korban a „leválást" mint az iskolai közösség elfogadásának feltételét. Ezért tárgyaljuk az első fejezetben a szocializálódás menetét. hogy mi okból tértünk el a hazai fejlődéspszichológiai irodalomban általánosan használt életkori beosztástól.munkánk tárgyát . és miféle válaszreakciókra képes.kiemeljék. Az ember biológiai viselkedésstruktúrája viszonylag rögzítetlen: ösztönös cselekvéseinek repertoárja kisebb. (A külföldi szakirodalom számos művében. egészen az élet kihu. hogy a leglényegesebb énfejlődési ugrópontokat és az ezekkel összefüggő nehézségeket . míg a következő fejezetekben „életkori jellemzők" címszó alatt röviden felvázoljuk azokat a fejlődési ismertetőjegyeket. (Családi o mikrokörnyezetük sem tekinthető azonosnak. a tevékenység és a szabadság (az önkifejtés) szükséglete. Az emberi egyednek az ontogenezis folyamán kell megtanulnia legtöbb fiziológiai és pszichoszociális szükségletének kielégítésére szolgáló viselkedésfajtát. a szomszédok. Azt a megoldást választottuk. mert a szülők különbözőképpen viszonyulnak minden gyermekükhöz.s az emberben is . hogy fejezeteinkben a fejlődésmenet nagyobb egységeit vontuk össze. az „óvodás".) így elkerültük azt a hibás feltevést sugalló látszatot. és az elsődleges szükségletekhez hasonló intenzitással működő késztetésekként hatnak. kilencéves kor körül az „átpártolást" a családtól a kortársi csoporthoz. Még az egypetéjű ikrekre is vonatkozik ez . az egyedfejlődésnek 0-3.szintén jelentős változásokat hoznak létre a személyiség organizációjában. hogy a másodlagos. Nem egy-egy helyzethez tartozó magatartást. egyedivé. amelyekhez gyakorta személyiségzavarok kapcsolódnak. a felnőttkori maga alapította család . hogy az ontogenezisnek azokat a jelenségeit. Az egyén idegrendszeri és egyéb veleszületett adottságait élettörténete szakadatlanul befolyásolja. hogy természeti és társadalmi környezetéből milyen ingerek érik. hogyan éli át ezeket. és a fejezeteken belül alcímek segítségével fogalmaztuk meg a döntő érési fordulatokat.a fajtára jellegzetes viselkedést determinálják. mert egyedi élettörténetük és „mikrokörnyezetük" van. (Például egy-két éves korban a beszédkezdetet. hanem összetett készenléti 13 . a munkahelyi kiscsoportok. 6-10. aszerint. Legismertebb formáik: az emberi kapcsolatok. ikrek esetében is. valamint a kielégítésükre ösztönző pszichikus mechanizmusok minden állatfajban . integrálódnak vagy széthullanak. hogy a fenti felosztás a nevelési intézményrendszerhez fűződik. az értékelés szükséglete. 1418 évekre terjedő szakaszokra bontásától. a barátok. Készségei fejlődnek vagy elapadnak.Habár tudatában vagyunk annak. A személyiség az ontogenezis folyamán alakul ki. mint bármely állatfajé. Nem vitás. vagyis a pszichoszociális szükségletek is részben veleszületettek. miszerint az egyik nevelési intézményből a másikba való átlépés egyúttal minden gyermek személyiségfejlődésében egyformán jelentős határállomás. 3-6. 10-14. a „kisiskolás" stb. Felmerülhet az olvasóban az a kérdés is. hogy a főiskola hallgatói szakosodásukat megelőzően megimerkedtek a fejlődéspszichológia tananyagával.

A súlyos. A személyiségfejlődést akadályozó pszichoszociális hatások sokrétűek. oxigénhiánya. Posztnatális (születés utáni) ártalmak jöhetnek létre agyhártyagyulladás. szabadságot. Ez a folyamat megnyilvánulhat retardációban. a gyermek megnyilvánulásainak eddigi tapasztalataiktól és élményeiktől eltérő jelentése van. neurológiai tünetekben meg nem nyilvánuló minimális agyi károsodásokat. érzékszervi és értelmi fogyatékosságok. hogy még a viszonylag tartós szociális konfliktushelyzet . Pszichikus állapotaikat sem a hasonló életkornak. Végezetül indokolni kívánjuk az idegen nyelvekből átvett inadaptált és inadaptáció fogalmak használatát. Perinatális (születés közben keletkezett) ártalmak lehetnek a koraszülés. A személyiségfejlődést akadályozó hatások . akiknek fejlődése és a környezet normáihoz való igazodása nemcsak konfliktusos. táplálkozási elégtelensége. A gyermek és környezetének konfliktusai számtalan variáció szerint oldódhatnak meg vagy éleződhetnek ki. sem a felnőttek nem tudják megérteni. hogy nagy rugalmasságot. a fogós szüléseknél az újszülött vér. A gyermeki személyiségzavar diagnosztizálására még megbízhatóan funkcionáló módszereink nincsenek. epilepszia és még sokféle kóros állapot a gyógypedagógia más ágai. de más és más aspektust hangsúlyozó „nehezen nevelhető" 14 . amelyeket gyermekkori személyiségzavarok esetében az anamnézis és speciális tesztek valószínűsítenek.állapotokat. a nehéz. A biológiai környezeti ártalmak.a gyermeknél és a fiatalnál bizonyos fokig természetes. kiterjedt idegrendszeri sérülések miatt fellépő mozgászavarok. rövidítésben MCD -szindrómának nevezik. s a szakirodalomban általánosan elfogadott nézet. rendszerint többféle károsító tényező egymást erősítve hat.két nagy osztályát: a biológiai és a pszichoszociális ártalmakat különböztethetjük meg. ki benne. A gyermekben az adaptáció indítékainak csökkenése a normálistól eltérő (deviáló) kóros személyiségalakulást eredményez. agyrázkódás. Intrauterin (méhen belül keletkezett) ártalmak: az anyának terhessége alatt lefolyt vírusos betegségei. gyors organizált adaptációra való beállítottságot biztosít az egyénnek. de az átlagtól lényegesen eltérő tempójú és igen hiányos. Vannak viszont olyan gyermekek és serdülők. beállítottságokat tanul. ezekkel cselekedeteinek kisebb-nagyobb csoportjait irányíthatja. Az elmúlt években a magyar pszichológiai és pedagógiai szaknyelv e terminust befogadta és a hasonló tünetegyüttesre utaló. amelyek rögződő konfliktusok forrásaivá válnak. Az egészséges személyiségfejlődést jellemzi. csecsemőkori éhezés. Az ártalmakat előidéző környezet az esetek többségében nem elégíti ki a gyermek életkori szükségleteit. határozott. Bizonyos tünetek és tünetcsoportok fellépésén túlmenően ez az összbenyomás utal a személyiségfejlődési zavarra. A gyermekkel csak igen ritkán és szűkkörűen lehet kommunikálni. disszociális állapotban és pszichikus eredetű szomatikus zavarokban. kiszáradás. A hetvenes évektől kezdve a nemzetközi szakirodalomban e károsodások következményeit . három csoportba sorolhatók. nem tekinthető egyértelműen „abnormális" fejlődési tünetnek.a környezeti ártalmak . illetve a gyermekpszichiátria körébe tartoznak.ami a felnőttnél a kiegyensúlyozatlanság jele . E könyvben tárgyaljuk azokat a terhességi és szülési ártalmak által okozott. neurotikus tünetekben. anyagcsere-betegségei. gyógyszerszedés által okozott vegyi ártalmak stb. eredetüket tekintve. gyakori betegeskedés következtében. másfelől hibás irányú szükségleteket alakíthat. attitűdöket. agyvelőgyulladás. agyvérzése stb. az elhúzódó.az agyi funkciók kisebb összerendezetlenségét .és oxigénellátási zavarai.minimális cerebrális diszfunkciónak. szifilisze.

„problémás gyermek" megjelölés helyett alkalmazza. mivel hazánkban elenyésző számú rendelőintézetben van erre lehetőség. A szerzők 15 . Az inadaptált gyermekek többsége azonban sajnos nem részesülhet terápiában. Sorsuk kedvezőtlen fordulópontja. pszichológiai kategóriaként sem konkrét elnevezéseket. hogy a peremhelyzetű növendékek egyenrangú kortársi kapcsolatok vagy pedagógusi segítség révén támaszt kapjanak. sem tágabb környezetébe. a megbélyegzést és az ennek megfelelő jövendő életutat. Az „inadaptáció" kifejezés egyértelműen jelzi. illetve a fiatal társas kapcsolatai romlottak meg. amikor valamilyen deviáns csoportba „illeszkednek be". többnyire negatív értékítéletet sugalló. Iskolai közösségeink tradíciói sem könnyítik meg. Mi sem kívánjuk feleleveníteni a régebbi pontatlan. csökkennek. Különböző okokból és különböző módokon nem tud beilleszkedni sem szűkebb.„érzelmi és akarati sérült". hogy a gyermek. elfogadják a társadalmi közvélemény negatív minősítését. Pszichoterápiás foglalkozások segítségével az önértékelési és a kapcsolati konfliktusok általában oldódnak. s interperszonális konfliktusai természetszerűleg együtt járnak az intraperszonális konfliktusokkal.

újszülöttkorától kezdődően. komplexebbé válik.. 32. ahová tartoznak. az emberi arc négy alapvető pontjának megfelelő geometriai alakzat. primer értékeket (lásd II. magát a valóságos folyamatot jelöli meg" (461-462. A szocializáció az egyén társadalmivá válásának elvárásokkal és ideálokkal átszőtt világából. K. a szájat ábrázoló maszkkal is kiváltható a fiatal (2-3 hónapos) csecsemő mosolyválasza. szerepeket. . vagy amelyhez funkcionálisan hozzátartozik". képességeket és ismereteket . amely a hang. a vegetatív és a hormonális forrásokból eredő jelzések (izomtónus. A kiváltó szignál. amelynek során az emberek szelektíven elsajátítják azokat az értékeket. b) Az érzelmi-indulati hatások fő közvetítője a metakommunikáció. amelyben született. mint a verbális tartalom. K. alapvető elméleti tanulmány ide vonatkozó megállapítására. érdekeket. fejezet). A verbális kommunikáció mindig együtt jár metakommunikatív magatartással. az orrot. a) A szocializáció folyamatában az egyed.definíció helyett . Az ötvenes évek egysíkú és normatív szocializációfogalmától eltérően ILLYÉS SÁNDOR (1986) az alábbiak szerint foglal állást. s bár meghatározásaik sok részletben megegyeznek.. Kitűnik a fogalom tartalmának jelentős bővülése. E hatások mélyen bevésődnek a képlékeny kisgyermekkori pszichikus organizációba.többek között alátámasztja az a tény. Bizonyos mértékben „beprogramozzák" a későbbi életkori. vonzódásokat. R. nemi.) tudattalan vagy csak kismértékben tudatosuló összjátéka. amely a feltétlen reflex szabályai szerint mosolyt kelt. amely biológiai eredetű. amelyben a valóságos és a kívánatos összemosódik. ha két korai definíció felidézése után rámutatunk egy új. a gesztusok. „A szocializáció jelentése elsősorban új szemléletmódhoz kapcsolódik. A következőkben arra törekszünk. ellenszenveket. tudattalanul veszi át a környezete által nagyrészt nem tudatosan nyújtott érzelmi. a fogalom jelentése még ma sem rögzített. A személyiségfejlődés döntő tényezője a szocializálódási folyamat: a környezeti hatásoknak az egyed születésétől a haláláig tartó. HARTLEY ÉS HARTLEY 1955-ÖS meghatározása szerint „A szocializálódás az a folyamat. hogy a szemeket. hogy létrejött egy közös emberi mimikai kód.). légzés.. 1980.indulati hatásokat. melyek azokban a csoportokban érvényesek. a mimika. s ez utóbbi általában mélyebben érinti a gyermeket. pszichiáterek . szocializálódás Az inadaptáció gyökerét a gyermek szocializálódásának hiányában. pszichológusok.). vagy amelynek tagjaivá szeretnének válni" . amelyben az egyén annak a közösségnek normáihoz alkalmazkodik. Ennek révén egyidejűleg bevezetjük az olvasót az inadaptációs tünetek keletkezésének pszichikus mechanizmusaiba.szociológusok. vérkeringés stb. társadalmi viselkedésmódokat. hogy .kutatják a szocializáció kérdéskörét. Feltételezik. idézi: SZŐNYI G.írja MERTON. tudattalan feldolgozása. illetve zavaraiban kell keresnünk. viselkedéseket.a szocializációs folyamatnak az utóbbi évtizedek vizsgálódásaiban feltárt.röviden kultúrát -. „Szocializáció az a folyamat. 1. általánosítható mozzanatait felvázoljuk. Szocializáció. egyre differenciáltabbá. A harmincas évektől kezdődően szerte a világon számos tudományág művelői . a tekintet. Például a csecsemő első mosolyválaszának alapja egy velünk született szignálérzékenység. jelentősebb. 1. (1957. E feltételezést . nagyrészt ösztönös.I. In: MILTÉNYI.

vagyis azokat a készségeket. akik nem a társadalom által elfogadott szociokulturális normákat képviselik. és így a modelltől átvett érzelmeket. esetleg pszichózisra hajlamos fiatallá. bűnöző. a döntési lehetőség kibontakozását. értékeket és szabályokat is oly módon éli át. hogy tanuljon. a dependencia a személyiség fejlődése során nagymértékben csökken. a modellkövetés a serdülő személyiségébe hasonlóan mélyen vésődnek be. mert bizonyítottan új érzelmi. és a felettes én. tapasztalatok hatása: a tanulás. Lehetővé teszik a szabad választás.). vállalkozási és kutató kedvét. ami nagyrészt tudattalanul irányítja normatartó magatartását. „A gyermek biztonságot szerez motoros késztetéseinek akaratlagos irányításában . így a megismerő tevékenységben is megmutatkoznak: az adaptációs-asszimilációs egyensúly c) 17 . magatartást. A motivált cselekvésben alakulnak ki a gyermeki kognitív struktúrák és a felnőttekkel. úgy ez a pszichés állapot akadályozza a következő életkori szakaszokban az egyén szociális hatékonyságának. ha valamilyen okból a 0-3 évesekre jellemző erős dependencia fennmarad. ej A szocializálódás akkor is lefolyik. Ilyenek például a deviáns alkoholista. kezdeményezéseit. az elmaradt civilizációs körülmények között élő rétegek. pontosabban érti meg a metakommunikációt. 20. az akarat. más kifejezéssel az identifikációt.és serdülőkora.kognitiv-szociális organizációt alakít ki. A negatív értékorientációjú szubkultúrákban történő szocializálódás eredményeképpen gyakran a gyermek is többé-kevésbé deviánssá válik. g) A tudatos én strukturálódásának egyik kritériuma az óvodáskortól kezdve a gyermek egyre lendületesebbé váló autonóm tevékenységé. Egész gyermek. amikor a gyermek olyan szülőkkel vagy szülőpótlókkal identifikálódik. h) A szülőktől való csecsemő. érdeklődését. az én szándékának és a külvilág működésének megkülönböztetését" (NEMES L„ 1974. az a permanens élmény. A modell teljes személyiségét befogadja.A szocializáció kitüntetett korszaka a születéstől a hetedik évig terjedő szakasz. serkenti aktivitását. őbelőle indulnának ki. arra szolgál. Az állandó gondozóval való szeretetkapcsolat indukálja. Ha a gyermek felé nem irányul pozitív metakommunikáció.csoportok.. Ha a függés természetes lazulása (a leválás) nem következik be. d) A kisgyermek a pozitív metakommunikációval feléje forduló modellel szemben utánzást késztetést és empátiát (beleélést) érez. Az identifikáció útján alakulnak ki a gyermekben az azonnali ösztönkiélést korlátozó pszichikus szerkezetek. amelyek individualizációját és társadalmi beilleszkedését egyaránt megalapozzák. A serdülőkor ebből a szempontból az emberi élet kiemelkedően fontos periódusa: az érzelmi-indulati hatások. rögződik. f) Etológiai kutatások adalékai szerint a felsőbbrendű állatfajok ösztönprogramját módosíthatja az egyed élete folyamán szerzett információk. hanem eltérő értékorientációjú csoportok szabályrendszeréhez igazodnak. E folyamatot másodlagos szocializáció kifejezéssel jelöli a szakirodalom.. A csökkent aktivitáskésztetés személyiségfejlődési zavarra utal. gondolkodását. a neurotikus vagy pszichopata struktúrájú családok. s a későbbiekben sodródásra. a társakkal.dik. „bevetíti" önmagába. Az ember lassan fejlődő lény. a kompetenciának kialakulását. mint a verbális közléseket. illetve felnőtté válik. elsősorban az én (ego). illetve negatív vagy ambivalens metakommunikációt észlel. úgy pszichikus fejlődése retardáló. mint az első hat év történései. Ebben az időszakban a gyermek „érzelmi lény". munkakerülő . aminek következményei minden területen. s e két.és kisgyermekkori szoros függés. nézeteket. aki biztosabban. társadalomellenességre. A gyermek inkompetensnek érzi magát. egyre intenzívebbé váló motívum alakítja ki benne a modellel való azonosulást. azaz szocializálódjék. életének körülbelül harmada. a „másikkal" való együttműködés gyakorlata. 1. mintha azok őbenne keletkeznének. A reális tárgyi akadályok csak tovább növelik az aktivitását. hogy másoktól különálló testi-lelki valóság.

(PIAGET.kontroli-attitűddel jellemezhetjük. Ezzel együtt jár. Távolabbi következménye olyan felnőttkori személyiség. J. az események alakulásában külső tényezőknek. A „kompetens. 1. kortársi kapcsolataiban kudarcok érik. 29. 18 .írja KULCSÁR ZSUZSANNA (1975. a történéseket hatékonyan befoyásoló személyt belső. 1945) károsodik. az önértékelés és az önszabályozás irreális és labilis lesz. míg az inkompetens személy úgynevezett külsőkontroll-attitűddel él. hogy az énkép. illetve a véletlennek tulajdonít meghatározó szerepet" . érzelmileg ki van szolgáltatva mindenkori környezetének.).. aki nem képes belső erőire támaszkodni. A szocializáció fogalmának főbb tartalmi jegyeit és lefolyásának általános módozatait a továbbiakban kiegészítjük az elsődleges és a másodlagos szocializáció specifikus jellemzőivel.

. E pszichoszociális mechanizmus révén a családok a kezdeti állapottól már messze eltávolodva mégis ugyanazok a családok maradnak (JACKSON. a szülői és a gyermeki csoport. amikor gyermekeikhez szülőkként viszonyulnak és cselekszenek. pszichikus egyensúlyuk változatai révén. . válások. D.elvégzi a gyermek életbenmaradásához és fejlődéséhez szükséges gondozást. 1967. értékeket. de más szerepük van. pályaválasztásuk..a szülő és a gyermek intim kapcsolata létrehozza a személyiségfejlődés érzelmi alapjait. 1957. . A különbség okai nemcsak a társadalmi viszonyokban és egyéb külső körülményekben rejlenek. hogy bár a korai anya-gyermek kötődés döntő feltétele a személyiség érzelmi-kognitív. A család emocionális egységét és a gyermekek „szereptanulását" elősegíti. A társadalmi normák közül szelektálja azokat. a rétegspecifikus hagyományok. tudatában vannak eltérő 19 .A családi (elsődleges) szocializáció funkciói és diszfunkciói Minden történelmi korban és társadalmi rendszerben valamilyen fajta családi kapcsolatban éli le a gyermek első éveit. a későbbi családi élmények szintén meghatározó elemei az egyén harmonikus vagy diszharmonikus fejlődésének. A fejlett ipari országokban egyre inkább terjedő „nukleáris" (kétgenerációs) család alcsoportjai: a házastársi. D.) mellett is fennmaradjon a családnak mint rendszernek dinamikus egyensúlya. V. fejezet). .szabályok azt hivatottak szolgálni. A jól strukturált családokban az alcsoportok körülhatároltak.a családok struktúrája. házasságok. úgy ők is a család egyik alrendszereként működnek (SATIR.. nemi szerepei és társadalmi szerepeinek feltételei. . konfliktusfeldolgozási módok stb. viselkedési sémákat. énideálja. felnövekedése.a családtagokhoz való viszonyulásban alapozódnak meg a fejlődő egyén életkori. Szocializációs feladataikat a családok nem látják el egyforma attitűdökkel. viszonylagos énidentitása. s főképpen a családtagok emocionális tulajdonságai.. Ha a család körében élnek a nagyszülők.rejtett és kimondott . Családdinamika. . vagyis a családtagoknak lényeges változása az egész rendszer változását vonja maga után: a rendszer fennmarad.homeosztázisa". érzelmek kifejezése. Bár a házastársi és a szülői alcsoport tagjai egyaránt az anya és az apa. hogy a múló évek folyamán fellépő természetes változások (gyermekek születése. N.a családi interakciókban tanulja meg a gyermek a verbális és a metakommunikációt. ha a családon belüli alcsoportok szilárdak és jól viszonyulnak egymáshoz.kialakul énképe. de jelentős eltérések jöhetnek létre . betegségek. W.társaskapcsolati kibontakozásának (lásd II.. 1958). MINUCHIN.) E családi . áldozatkészséggel és eredményességgel.). képességekkel. 1974). (Szerepek. A családstruktúra. társadalmi lénnyé válásához szükséges alapokat e mikrokörnyezetben kell megszereznie. hogy bár a rendszer bármely egységének. S.különösen a fejlett civilizációkban . halál stb. amikor egymás közötti kapcsolatukat élik..a családban kell elsajátítania az alapvető szociokulturális szokásokat. kévésbé jól vagy rosszul működő önszabályozó rendszer (ACKERMAN. családi. Minden család jól. A biológiából átvett szakkifejezés ez esetben azt jelenti. és más. A család szocializációs funkciói a következők: . amelyek a családban érvényes egyedi szabályrendszerré válnak. A család szocializációs feladatainak fenti felsorolásából kitűnik. az előző generációk öregedése.

szerepeiknek, ugyanakkor a más-más alcsoportokba tartozó családtagok kommunikálnak egymással, közös problémáik is vannak, képesek jól együttműködni. A strukturálatlan családokat két ellentétes típus jeleníti meg: 1. Az alcsoportok gyakorlatilag nem léteznek, minden családtag tud a többiek életének legapróbb mozzanatáról, egymás dolgaiba rendszeresen beleszólnak ; 2. a családtagok, illetve az alcsoportok elszigetelődnek, elzárkóznak egymástól, csak konvencionálisan és alig kommunikálnak. A strukturálatlan család nem tudja szocializációs feladatait teljesíteni, a családtagok előbb-utóbb kilépnek a családból, esetleg deviálnak vagy megbetegszenek. A rosszul strukturált családokra jellemző, hogy egyes családtagok nem illeszkednek be természetes alcsoportjukba, hanem arra kényszerülnek, hogy valamely másik alcsoport szabályai szerint éljenek. Például az egyik házasfelet, aki passzív és dependens, a domináns házastárs gyermeki szerepkörbe kényszeríti : alá kell rendelődnie, a döntésekben nem vehet részt egyenrangúan. Nem ritkán az is megfigyelhető, hogy egy gyermekre, rendszerint a legidősebbre, olyan szociális-pszichikus terheket rónak, amelyeket a szülői alcsoportnak kellene viselnie, a gyermek bevonása nélkül. A családstruktúra színvonalát meghatározó fontos tényező a házastársi alcsoport emocionális kohéziója, egymás iránti őszinte vonzódása, bizalma, empátiája, egymás értékelése és segítése. A család jó hatásfokú szocializációs működésének ez a kiindulópontja. A rossz házastársi kapcsolat károsítja az apa és a gyermek, az anya és a gyermek, valamint a testvérek közötti kötődések hálózatát. Mind a nyílt, mind a titkolt ellentétek a gyermekben rendkívül nagy szorongásokat és a szülőkkel szemben ambivalenciát keltenek. A részükre érthetetlen vagy hiányosan, tévesen értelmezett házastársi interakciók miatt nélkülözni kénytelenek a szülőkkel való örömteli intimitást, az identifikáció folyamata megakad vagy taszító „ellenidentifikációvá", azaz patogén kapcsolattá válhat. Nem szolgálják tehát a gyermek érdekét, ha az egymástól elhidegült házasfelek halogatják a válást, fenntartják az elviselhetetlennek érzett házasságot. Széles körű kutatások adatai alapján úgy tűnik, hogy az elvált szülők gyermekei kedvezőbb szocializálódási körülmények között élnek, mint az egymástól elhidegült, nem elvált szülők gyermekei (BROWN, E. M„ 1976). A jó házastársi kapcsolat azonban csak alapja, nem pedig egyedüli kritériuma. biztosítéka a család egészséges, a gyermekeket fejlesztő érzelmi légkörének. Nemkülönben fontos körülmény, hogy „nyitott" vagy „zárt" családban él-e a gyermek. A zárt családokban a szabályrendszer lényeges pontja, hogy mindennél előbbrevaló az egymással töltött idő, egymás érdekeinek szolgálata. Felületes és kevés az ismerősökkel, a szomszédokkal, a munkatársakkal való érintkezés, a szülök baráti kapcsolatai szegényesek, gyermekeik kortársi kapcsolatait is erősen korlátozzák. A zártság a társadalmi hatások befogadására is vonatkozik : közömbösek a családon kívül megnyilvánuló új jelenségek, a világnézeti, politikai, kulturális áramlatok iránt. Az apa és az anya saját szüleinek értékeit beépítve, azokhoz szilárdan ragaszkodik, és szülői szerepükben arra törekszenek, hogy gyermekeiknek változatlanul továbbadják a család hagyományos értékorientációit. A nyitott család sűrűn kommunikál környezetével, gyermekeit barátkozás- ra ösztönzi, a szociális és kulturális változások iránt érdeklődik. A család és szűkebb-tágabb környezete között folyamatos kölcsönhatás létezik. A családok nyitottságának mértéke két szempontból is jelentős következményekkel jár.

20

Szociálpszichológiai kutatás tárgya - írja HUNYADY GYÖRGY (1973, 16. 1.), hogy „...a kisebbnagyobb társadalmi csoportok ideologikusan megfogalmazott vagy kimondatlanul rejtőző értékrendszere milyen módon hatol be az egyén érzelmeinek és gondolatainak világába". Ehhez kapcsolódva döntőnek tartjuk, hogy az elsődleges, családi szocializáció ily módon előmozdíthatja vagy hátráltathatja a gyermek és a serdülő másodlagos szocializációját. 2. A család nyitott vagy zárt rendszerétől függ, hogy a szülők képesek-e elviselni, illetve megkönnyíteni a fejlődő gyermek és fiatal ismételten megjelenő „leválási kríziseit", amelyek mindkét félnek pszichikus megrázkódtatást jelentenek, és elkerülhetetlenné teszik a családon belüli viszonylatok átstrukturálódását.
1.

A szereptanulás A szerep szociálpszichológiai fogalma nem azonos a köznyelv „szerep" fogalmával. Nem jelent mesterkélt szerepjátszást, hanem szinte ellenkező értelmű jelentéstartalmat hordoz. A szerep a beépült szociokulturális normák és az emberi viszonylatok által meghatározott, spontánul megnyilatkozó, globális magatartás. Rugalmas határok között mozgó, mégis jól körvonalazott viselkedésegyüttes, amelyet társadalmi elvárások, feladatrendszerek vagy szokásokban rögződött szabályok - esetleg törvények - írnak elő. Az egyénnek egyidejűleg számos szerepe van, például a férfiúi, a felnőtti, a házastársi, a szülői, a munkaköri, a sportolói, a baráti szerepe. Mint említettük, e szerepek elfogadását, illetve betöltését a családi kapcsolatok alapozzák meg. De míg a primitív társadalmakban az egész életre irányt szabó szerepeket kizárólagosan a családi és a törzsi hagyományok átvétele révén tanulják meg a gyermekek és a fiatalok, addig az egyre bonyolultabbá váló civilizációkban csak „szerepkezdemények"' alakulnak ki a családban. Igen korai életkorban már szükséges, hogy a gyermek más környezetben (intézményekben), más kapcsolatokban (addig ismeretlen emberek között) szembesüljön a társadalom változatosabb követelményeivel, énképét újabb szociális visszajelentésekkel és kommunikációcserékkel gazdagítsa. Az én kiteljesedésének lehetősége úgy válik valósággá, ha a gyermek - szimbolikusan szólva - ki tud lépni családjából, ha életkori szerepeiben helyet kap növekvő önállósága, fokozatos leválása a szülőkről. A leválás Szóltunk már a kisgyermekkori dependencia fokozatos lazulásáról a személyiségfejlődés folyamán. A kötelékek lazulása azonban nem jelenti a függőség megszűnését. A dependenciaigénv átíveli az egész gyermek- és serdülőkort, ugyanakkor ellentétes irányban is tartós késztetés működik a felnövekvő egyénben, csökkenteni szeretné függését, vágyik arra, hogy kiszabaduljon a szülők hatalmából, birtoklási törekvéseiből, hogy minél nagyobb önállóságra tegyen szert. A fejlődés e dinamikája elkerülhetetlenül kiváltja a leválási kríziseket. A függési és a függetlenedési óhajok ambivalenciája mind a gyermekben, mind a szülőben váratlan feszültségeket, sőt gyakorta a méltánytalanság, a kiúttalanság kínos érzéseit kelti. Kognitív síkon pedig az „érthetetlennek", a „megmagyarázhatatlannak" minősülő jelenségek megingatják az addig szilárdnak hitt ismereteket önmagukról és egymásról.

21

A kisgyermekkorban lezajló első leválási próbálkozásokat, amelyek lényegükben különböznek a későbbiektől, a következő fejezetben tárgyaljuk. E helyütt a hatéves kortól az ifjúkorig terjedő „elszakadások" problémáiról szólunk röviden. A szülök és gyermekeik kapcsolatai korunk társadalmaiban egyre bonyolódnak. A történelmi korszakváltás természetes következménye ez. A múlthoz, sőt a közelmúlthoz képest is megsokszorozódott ingerbőség zúdul ránk, és talán ezzel összefüggésben, az egyénnel szemben támasztott követelmények, valamint a közösségi normák megszokhatatlan gyorsasággal módosulnak, változnak. A ma élő ember időnként többé-kevésbé elbizonytalanodik, a családi szabályrendszerek nem szilárdak, szorongáskeltő események zajlanak le a családok többségében. (Indulati cselekedetek, elhidegülés, kiábrándultság, bűnbakkeresés, válás stb.) Ilyen körülmények között a gyermek részére megnehezül a szülőkkel való azonosulás: a szorongó vagy indulatos szülővel csak traumák és konfliktusok árán tud azonosulni. Ez a légkör egyben indítéka lehet annak, hogy a gyermekek és a fiatalok intenzíven keresik a családon kívüli modelleket és a kompetenciaélményeket. A külvilág ingereinek sokfélesége, valamint a mai generációt jellemző fiziológiás és pszichikus akceleráció is motiválhatja mind a gyermeket, mind a serdülőt a „szülőktől való menekülés" és a „szülőkbe való kapaszkodás" olyannyira gyakori váltogatására. E feltevést látszik alátámasztani az a tapasztalat, hogy a szülő-gyermek kapcsolat ingadozásai előre nem látható időpontokban következnek be. Nem csupán a fiziológiai és biológiai érési-fejlődési szakaszváltások, hozzávetőlegesen a 6; 9; 12; 15 évek idején erősödnek fel a dependencia-autonómia konfliktusok, hanem a gyermek életének egyéb fordulatai, mint például új tevékenység, új környezet (lakóhely, iskola), új barátság, családihelyzet-változás, eddig ismeretlen kortársi vagy felnőtt csoportokkal való találkozás - és még számos más élmény is - alkalmat adhat a gyermek és a szülő lappangó, egymással szembeni elégedetlenségének felszínre törésére. A szülők, saját életük gondjaival terhelten, csak kivételes esetekben követik empátiával gyermekeik oldás-kötés játszmáit. Általában nem sejtik, hogy eltávolodásuk egy-egy új szerep tanulásával függ össze. Valamilyen új közösségben, új sikerekért, elismerésért küzdenek. Nem beszélnek szüleiknek házon kívüli céljaikról, mert nem tudják verbalizálni tudattalan motivációjukat: a szerepkísérletezést. Mindez a gyermekben neurotikus vagy antiszociális állapotokat és esetleg a házastársak kapcsolatának megromlását is okozhatja. Felmerülhet a család pszichoterápiás kezelésének szükségessége. Ha mód nyílik a család belső problémáinak feltárására, a szülők és a gyermekek önismeretének, egymás megismerésének elmélyítésére, akkor tartós pszichikus sérülések nélkül múlnak el a leválási krízisek, érlelve a gyermekek és a szülők személyiségét. a felnőtt gyermekkel szemben is érvényesül. A jelenség régen ismert, de csak az utóbbi évtizedekben mutatták ki, hogy e szülői attitűd következtében jelentős pszichikus sérülések, regresszió, az énfejlődés zavarai, deviancia, pszichózis keletkezhet (BATESON, G. et alii, 1956, BUDA B„ 1965, 1978; HALEY, J., 1980, FERREIRA, A. J„ 1980, SLUZKI, C. E.-VERON, E., 1980). Mint minden környezeti ártalom, a kettős kötöttség is kisgyermekkorban fejti ki legmaradandóbban károsító hatását. Először az e korszakban folyó anya-gyermek interakciókra figyeltek fel: az anya szavakban kifejezett, jóindulatú, szeretetteljes közlései ellentmondásban vannak metakommunikációjában megnyilvánuló elutasító magatartásával, amelyről - ha azt egyáltalán tudatosítja - reméli, hogy a gyermek nem veszi észre. A kétéves gyermek anyja például azt mondja: „szívecském, menj oda szép kisjátékaidhoz, már várnak rád", s e szavakat erőteljes, barátságtalan taszigálás kíséri. A gyermek megérti, hogy el akarják távolítani, dacosan ellenkezik, sír. Az anya felháborodottan néz rá. haragszik, mert elvárja, hogy

22

ha viszont szeretetteljesen közeledik a szülőkhöz. hogy nem szeretik. hogy a gyermekben feloldhatatlan szorongás keletkezik egyik vagy másik vagy mindkét szülő szeretetének elvesztésétől. akkor igen nehezen . normák. amikor összeegyeztethetetlenek (ellentétesek) az anya és az apa által a gyermek részére kijelölt célok. hanem azok elpalástolására. 140. az önkéntelen elutasítás jelzései váltanak ki sérelmeket benne" . „Az említett kommunikációs ellentmondás talaján a szülő-gyermek viszonylatban sajátos paradoxon jöhet létre. mintegy büntetik szeretetlenségéért. nem érti az ellentmondásos helyzetet: fokozódik alapvető bizonytalansága.írja BUDA BÉLA (1978. Ha nagyon fontos. Például: a gyermeknek fogat kell mosnia. Régebben „következetlen nevelésnek" címkéztük az ilyen eljárásokat. ma nagy részüket a „double bind" körébe soroljuk. A hatvanas években végzett megfigyelések alapot adtak a kettős kötés fogalmának kiterjesztéséhez: a fenti verbális és metakommunikációs paradoxonon túlmenően.) a kettős kötésről. 1. patogén szülői attitűdként kialakulhat logikai ellentmondásosság a szóbeli kommunikációkon belül is. 23 . De erre a kisgyermek nyilvánvalóan nem képes. a „jó anya" szerepére reagáljon. de önszántából. minél fontosabb az „áldozat" részére az érzelmi kapcsolat. A gyermeki személyiség minden oldalról kellemetlen élményeket kap: ha a szülők elutasító magatartásának megfelelően reagál. mert következményük az. feladatok.gyermeke ne indulataira.esetleg deviancia vagy betegség árán . félelme attól. A kettős kötöttség romboló hatása annál erősebb. Hasonló interakciós manipuláció.tudja csak csökkenteni érzelmi kiszolgáltatottságát. magára hagyják.

Az együttlétek időtartama is igen tekintélyes: a minta tagjain 69%-a heti átlagban 4 óra 8 percet tölt el a társas együttléttel" (PATAKI F. A prepubertás. életviteleket. Már nem gyermekek. hogy mind a szóbeli. illetve milyenek szeretnének lenni.és kompetenciakeresés. Egyénenként változóan. időnként szélsőségesen fontos a csoporttagnak. . 1975. Erőteljesen szembefordulnak a gyermekkor. az énazonosság megteremtésének hullámzásai nélkülözhetetlenné teszik számára a vele egykorúakkal való állandó és széles körű csoportéletet. hanem a kommunikálók egymás közötti viszonylatait is kifejezi.a vizsgálati minta tagjainak közel a fele naponként vagy hetenként többször összejár társaival. Áz önismereti érzékenység. az új modell. A „viszonyítási" (referencia) csoportok véleménye. A szimmetrikus kommunikáció elsajátítása Köztudott. E viszonylatok közül egyik legjelentősebb az alá-. s ezért viharos gyorsasággal fogadnak el és dobnak el egymásnak ellentmondó nézeteket. beépül az átstrukturálódó személyiségbe. 344. amelyek végül is a felnőttkori személyiséget megalapozzák. a nemi szerep vállalásának konfliktusai. A középiskolások körében végzett szociológiai vizsgálatok eredményei azt mutatják. a hosszú együttléteket. a mélyebb és a felületesebb társas kapcsolatokat. Az előző nemzedékeknél oly jelentős páros barátságok és az egymást idealizáló „első szerelmek" korunk fiataljainál e tág. Az alábbiakban részletezett mozzanatokat tehát az egymás mellé rendeltség mintázatában kell értelmezni. de nem tudják. amelyet a gyermekkori azonosulások tagadása hagyott.. és realisztikusabb formákban jelennek meg. mint amit a család nyújtott a gyermeknek. A pubertás és az adoleszcencia nyugtalan szakaszának fontos mozzanata. e minták által képviselt értékrendszerekkel. fölérendeltségi. mind a metakommunikáció nemcsak tartalmakat. 1. a pubertás kibontakozása és az adoleszcencia idején a fiatalok egyre inkább el akarnak különülni a szülök generációjától. A minősítés önminősítéssé válik. specifikus normáival és az énközeli társak körében kivívott szociális szerep révén ugyanúgy az összetartozás. A másodlagos szocializáció komplex módon összefonódó funkcióit nehéz lenne kronologikus vagy hierarchikus szempontok szerint felsorolni. új."barfbevetített szülői es más felnőttmintákkal. más szóval az aszimmetrikus viszonyulás.. ezért nevezhetjük másodlagos szocializálódásnak a kortársi csoportokban lezajló társaséletet. Az informális kortárscsoport. Tükröt tartanak elé. Gyermekkori szerepeik és krízisek között kiformálódott énképük szétesik. betöltve az űrt. hogy a serdülő érdeklődésének homlokterébe kerülnek saját tulajdonságai és pszichikus állapotai. különböző időpontokban és egymással kölcsönhatásban jelennek meg azok a pszichikus „szerzemények". értékelése feltétlenül mérvadó. normákat.. s valamilyen rangot kap a csoportban. hogy „.). a védelem élményét nyújtja a fiatalnak.A kortársi (másodlagos) szocializáció funkciói és diszfunkciói Önismereti érzékenység-értékújítás A szerepkísérletezés a kamaszkorban felgyorsul. minősítik. A kortárscsoportokban feltűnnek a fiatalok azonosulási modelljei. hogy milyen felnőttek lesznek. viszonylag laza társulási keretekben kapnak helyet.

A serdülő.megsemmisítheti az autonómiára törekvést. amikor a szülő „barátként" beszélget gyermekével: a szülő az irányító. sőt fellázadt a felnőttek társadalma ellen. Ezt a kezdeti fázist azonban meg kell haladnia oly módon.jelzéseit stb. sértődések. de miután nem ismeri a rejtett szabályokat. gondolatait éles vitákban is. Ez a szerepviselkedés korunkban.. rítusok. és esztelen céljaik szolgálatába állítani.amint ez ismeretes .nagyrészt szimmetrikusak. illetve a közösség részére hasznos formában feldolgozzák (elaborálják). Az autokrata társadalmak „vezérei" így tudják az ifjúság nagy részét hatalmukban tartani. A gyermekkorból kilépő serdülő nagy lendülettel veti bele magát az annyira óhajtott egyenrangú kapcsolatok próbálkozásaiba.formálódása. hogy a csoportnormák szembeszökő felülete (öltözködés. a gyermek az irányított. de társadalmilag érvényes módon bizalmatlanság bontakozott ki a formalizált ifjúsági mozgalommal szemben. jutalmazzák a fiúgyereket. Ezt a szimmetriát mindkét fél az egymással folyó kommunikációban árnyalt „alkudozásokkal" építi ki. E belsőkontroll-attitűd kialakítására a serdülök es az adoleszcensek fellazult. akik felnőtt korukban. Az új nemzedékek körében a „nőiesség" és a „férfiasság". még akkor is. legendák) alatt meghúzódó mélyebb pszichikus rétegeket is el kell sajátítania.eltekintve a kivételektől .betölti a csoporthoz való tartozás jó érzése. így a gyermekkorban szinte észrevétlenül .nem feleltek meg e feladatuknak.de kontrollált . hogy diffúzagresszív késztetéseiket szociális intelligenciával féken tartsák.A felnőtt. A szimmetrikus társas kapcsolatok segítik a fiatalokat abban. önbizalomvesztések árán a kortársak csoportjában tanulja meg. A nemi szerep (gender role) Említettük. gyakorta fájdalmas kudarcok érik. ha „kislányként" viselkedik.fontos szerepe lehetett volna a fiatalok ilyen irányú személyiségfejlesztésében. hogy a családok általában helyeslik e tendenciákat: dicsérik. nem egyöntetűen ugyan. Az ifjúsági szövetség szervezetei azonban . életük végéig környezetük konvenciói által irányított gyermeteg egyének maradnak. „1980 végétől láthatóvá vált. Rivalizálások. főiskolákon nem egyformán. kreatív állapota és a csoportélet kedvező feltételeket nyújt. például a „másikra" figyelést.és ifjúkor folyamán fokozatosan. az előzőktől eltérő. hogy meg tudja védeni érzelmeit. a leányt. hogy az elsődleges szocializáció során a gyermek utánozza a családban érvényesülő nemi szerepek mintáit. hogy az egyetemeken.ha ráépül a családtól való erős függésre . hogy elkülönült. Az ifjúsági mozgalmaknak . hogy ne féljen a csoporttal szemben ellenvéleményt formálni. ha „fiúsan".a nemi identitás . új konkrét jellegzetességeket nyer. A csoporttól való függés . érzelmeinek metakommunikatív . vagyis a pszichológiai tulajdonságokban és magatartási stílusjegyekben megmutatkozó nemi szerep más szociális és kulturális mezőben. hosszú évek során csiszolódik. differenciálódik. az az illúzió. A belsőkontroll-attitűd A belső autonómia nem szerveződik meg minden emberben. A serdülő tudatát . A felnőtt kapcsolatok viszont . csalódások. amíg végül a személyiség 25 .gyermek kapcsolat a valóságadta helyzet következtében mindig aszimmetrikus. a kudarctűrés optimális mértékét. az eredeti családi mintától erősen eltérhet. Hozzátehetjük.megindul a nemi szerep .ki nem mondott szabályok szerint . a fejlett ipari társadalmakban. az empátiát. Kérdések és kételyek kaptak hangot. Vannak.például hazánkban a KISZ-nek .

peremhelyzet. kitérve a legjelentősebb felismerésekre. válás. családi . A sok korai házasságkötés. tapasztalnunk kell. illetve tudatosítása. az énkép. szoros összefüggést mutat az egyén felnőttkori szexuális. lassan. a szerepek. még korántsem élhetik át e szakaszt társadalmi konfliktusok nélkül. rockegyüttesek dalszövegeiben erőteljesen kifejezett nonkonform értékeket és a koncerteken résztvevők szenvedélyektől fűtött magatartását.egyes szociológiai elméleteket követve . a beat-. „boldogságával". késve szilárdul meg. Az ebből fakadó bizonytalanság.) A nemi szerep a szexualitás emberi specifikumai közé tartozik. PATAKI FERENC szavaival: „Korunkat számos jel szerint ámbár némi feltételességgel .és azok révén társadalmi . nemzedékek közötti konfliktus forrása. feltehetően újabb . hogy az európai és észak-amerikai kultúrkörhöz tartozó társadalmak közvéleménye már nem minősíti elmarasztalással a házasság előtti és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat. a „szociális én" részévé válnak. a foglalkozási és a társadalmi szerepekbe. az önértékelés (autonómia. e tudat szerveződése sok esetben . az önismeret. (Vö.hiányosan vagy egyáltalán nem történik meg. mint az előző nemzedékeké volt.akár az »identitásvesztők« és az »ídentitáskeresők« időszakának is nevezhetnénk" (uo. kiegyensúlyozott életvitelével. illetve társadalmi válságok által hátráltatva. Ha az ifjúkorúakat . pop-. 1. 23. Az utóbbi évtizedek fejlett ipari társadalmainak új jelensége. Az énidentitás formálódása mindezeket az elemeket oly módon strukturálja. kompetencia) fogalmak rövid ismertetésekor.rétegnek vagy szubkultúrának tekintjük.például környezeti ártalmak. jelene és jövőorientációi összekapcsolódnak az időbeli folytonosság és az azonosság átélésében. 26 .sikereivel.). Az énazonosság (személyi identitás) és a társadalmi azonosságtudat (szociális identitás) A pszichológiának viszonylag új kutatási területe az identitás problémája. s ezen belül a személyes és a társadalmi identitás kapcsolata. hogy a hazugság értékként épült he a nemi szerepbe. Ilyenkor a személyi azonosságtudat zavarához társul a szociális azonosságtudat bizonytalansága. számos.) A nemi szerepek belejátszanak minden más szerepbe. hipotézisekre és elméletekre. a válási és a válás utáni krízisek. kétértelműség élménye a szexuális életben fellépő neurotikus tünetek egyik forrásává vált.változásoknak lesz majd elindítója. hogy korunk fiatal és felnőtt nemzedékeinek azonosságélménye ingatagabb. a családi. Jelenkorunk fontos előrelépése a nemi szerep kialakulásának megkönnyítése azáltal. hogy az egyén múltja. Bármilyen természetesnek tűnik azonban a személyiség időbeli folytonosságának észlelése. a „kísérlet-házasságokban" született gyermekek szocializálódásának károsodása.egyik alapvonásává válik. neurotikus. Bár ma a fiatalok lehetőségei nemi szerepük formálódására kedvezőbbek. Többnyire egyéni. antiszociális fejlődés vagy pszichotikus állapotok esetén . Az előző nemzedékek életében nagyrészt különvált a szerelem tárgya és a szexuális partner: ez mindkét nemű fiatal részére azt jelentette.gazdasági és morális . az életkori. (Ez a folyamat a kortársi szocializációnak a felnőtt társadalom által leginkább figyelemmel kísért és többnyire negatívan minősített funkciója. hogy e réteg által kialakított nemi szerepek értékorientációi jelentős hatással vannak a fiatalok társadalmi azonosságtudatára. Az énidentitás kialakulásának részfolyamatait az előzőkben már érintettük. PATAKI FERENC jelentős monográfiája (1982) e témakörben nagyívű áttekintést nyújt.

hogy az anya a gyermekben a bizalomnak azt az érzését oly gondozással kelti fel. 1980. A genitális-lokomóciós szakasz: kezdeményezés a bűntudattal szemben. amely a gyermek individuális szükségletkielégülése iránti beleérzéssel egyidejűleg minőségében közvetíti a személyes megbízhatóság iránti erőteljes érzést is. amelyben az egyén gyermekkorában szocializálódott.. és DR. Az eriksoni nyolcszakaszos fejlődésmenetet röviden a következőkben foglalhatjuk össze: 1. A pubertás és az adoleszcencia szakasza: identitás a szerepdiffúzióval szemben. és rezervátumokban kellett élniök. 2. SZAKÁCS F. 1.az identitásdiffúziót és a korai zárást a serdülőkori személyiségzavarok fejezetében fogjuk tárgyalni. amely végül is integrálja az individuális életfolyamatot az értelmes és intenzív valahová tartozás érzésével" (in: DR. és DR. a pszichikus megterhelés állapotában él: az önmeghatározás és önértékelés dilemmáival küszködik" írja PATAKI FERENC (UO. 3. Az azonosságtudat zavarait . A felnőttkor szakasza: alkotóképesség a stagnálással szemben. amely a későbbiek során komplex érzéssé válik: hogy »rendben vagyunk«.. KULCSÁR ZS. ERIKSON (1968) nevéhez fűződik az a hipotézis. kevés olyan kudarc akad. hiszen e kudarcok hozzájárulnak az egyre növekvő magabiztosság és az erősbödő kontinuitás élményéhez abban a fejlődési menetben. amelyek döntő módon befolyásolhatják az identitás alakulását (ERIKSON.. Míg előtte számos pszichológus a 2-3 éves korban megjelenő éntudattal párhuzamosan fellépő mozzanatnak véli az énidentitás első megnyilatkozását. Csoportidentitásuk tartalmilag kiürült. a csoport tagjai apatikusakká váltak. amelyek kénytelenek voltak felhagyni a szabad bölényvadászatra alapozott életmódjukkal. vagyis a világos társadalmi identitását nélkülöző személyiség szüntelenül a zaklatott feszültség. akár a későbbi szakaszok során ne lenne képes elviselni. Az érettség szakasza: énintegritás a kétségbeeséssel szemben (in: DR. Bizalom az ősbizalmatlansággal szemben Úgy vélem. 1. Eltekintve a gyermeknevelésnek a már megnevezett »muszáj« előírásaitól. 162. amelyet egy adott fejlődésben lévő gyermek akár ebben a szakaszban. A latencia szakasza: teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben. amennyiben olyanná válunk. addig ERIKSON szerint már a csecsemőben olyan érzelmi reakciók keletkeznek.). nagymértékben károsodott személyi identitásuk is. 4. 6.). „kritikus változásokat él át". 8. mint amilyennek elvárnak bennünket. hogy az egyén miképpen éli át helyzetét a társadalom viszonyrendszerében. 7. hogy rendelkezünk magunkkal (Selbst). az adott kultúra életstílusának kipróbált keretei között. 5. „A társadalmi kötelékeiből kiszakadt és azonosulási kereteiről levált én. Az orál-szenzoros szakasz: bizalom az ősbizalmatlansággal szemben. 27 . SZAKÁCS F. így jön létre az identitásérzés alapja. ERIKSON az énidentitás-élmény kialakulására vonatkozóan új elméletet dolgozott ki. és hogy megfelelünk a környezet bizalmának. 1957).A szociális azonosságtudat azt tükrözi. Az első szakaszra vonatkozó teóriáját az alábbiakban idézett néhány sor jól érzékelteti: .). akkor a felnövekvő fiatal nehezen vagy semmiképpen sem tudja kidolgozni identitását. E. Az anál-muszkuláris szakasz: autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben. 175. 42. A korai felnőttkor szakasza: intimitás az izolációval szemben. Példának hozza fel az amerikai indiántörzsek konfliktusait. hogy ha a közösség. 1. 1980. KULCSÁR ZS. H.

vagy csak kivételesen . 30. Személyisége úgy épült fel. hogy énfejlődése infantilis fokon reked meg. nevelőotthonokban. és autonóm felnőttekké válhassanak.csecsemőotthonokban. MM. Ilyen sorsú gyermekeknek az intézetekben különlegesen preferált körülmények között kellene élniök. mint ahány ilyen korú kisgyermek törvényeink szerint örökbe adható. Életvitelüket az intézet elhagyása után még néhány évig figyelemmel kellene kísérni. hivatalos lefolytatását.* Törvényeink és rendeleteink előírásai jogilag teljes mértékben biztosítják az örökbe fogadott gyermek részére a vér szerinti gyermekétől el nem térő családi otthont (BACSÓ J. Az intézeti kisgyermekben nem bontakozik ki olyan erős identifikációs mechanizmus. megbízhatóan alárendelje környezete reális elvárásainak. Magától értetődik hogy a családjukból kirekesztett vagy kiemelt és intézetbe helyezett gyermekek másképpen szocializálódnak.. rendelet) és az állami gondozott gyermekekre vonatkozóan még ezeken felül a Gyermek. Kaphassanak irányítást és támaszt ahhoz. Jelenleg ugyanis lényegesen több gyermektelen házaspár szeretne bölcsődés vagy óvodás korú gyermeket örökbe fogadni. illetve az örökbeadás jogszabályait. ha az elhagyott kisgyermekek örökbefogadását korszerűbben . Előfordul sajnos. a társadalmi normáknak. hogy sem a gyermek. hogy folyamatosan alakítani tudják önmagukat.. (E tényezők összességét elnagyoltan „biztonsághiánynak" szokták nevezni.és a serdülőkori szocializálódást és ezáltal az egyén felnőttkori személyiségét is. Jogrendszerünk utasításai azonban önmagukban még nem szavatolhatják azt.többé-kevésbé személytelennevelési feltételek válnak eisíkikges élményükké. VIII. kreatív cselekvéseik és emberi kapcsolataik viszonylagos önbizalomhoz.abban a viszonylatban. hogy a családi stimulusok döntő módon befolyásolják a gyermek. a kapcsolat prespektivikussága. érzelmei szegényesek. hogy változatos. a folyamatosság.ki . inadekvátak. hogy ösztönkésztetéseit. Az örökbefogadást. A sikeres és a sikertelen örökbefogadások arányáról statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. mert az identifikáció nem alakulhat. uniformizált.főként a.a gyermekek érdekeit jobban szem előtt tartva . a fiatal nem képes arra. hogy énje és felettes énje nem vált eléggé hatékonnyá. szociális. a csecsemőotthonok és a nevelőotthonok rendtartásai részletezik. hogy az örökbefogadások célkitűzései minden esetben megvalósuljanak. indulati reakciói kiszámíthatatlanok. 1968). amit a saját gyermek és a saját szülő egymás iránt érez. az 28 . mint a családban nevelkedők : a családi intim mikrokörnyezet hatása helyett a nagycsoportos. amelyből hiányzik az állandóság. őket örökbe fogadó szülőkhöz kerülhetnének.és Ifjúságvédő Intézetek (GyIVI). . csecsemőkortól a felnőttség küszöbéig intézetekben nevelkedők esetében. sz. ami a családban élő gyermekekben megalapozza az én és a felettes-én formálódását. családba. speciális intézetekben élő gyermekek szocializálódása Az előzőkben igyekeztünk bemutatni. A szülőkhöz és a testvérekhez tartozás érzelmeinek gazdag változatosságát nem pótolhatja a nevelökhöz és a társakhoz fűződő alkalomszerű szeretetkapcsolat.Az intézetekben . sem az örökbe fogadó szülő nem ismeri meg az összetartozás emocionális biztonságát. hogy függő helyzetükből kilépve dependenciaigénvüket csökkenteni tudják.és serdülőkorukat leélő állami gondozottak tekintélyes részének nem kellene elszenvednie a közismert intézeti ártalmakat. Az intézetekben egész gyermek.országosan megszerveznék. beilleszkedéshez segítsék őket. de a felmerülő problémákat az óvoda. a Gyer (Gyámhatósági eljárást újonnan szabályozó 6/1969. pedagógiai és pszichológiai aspektusait Magyarországon ma a Családjogi Törvény.) Serdülőkorban az intezetekben nevelődött gyermek magatartásában egyre gyakrabban tapasztalható.

Ez a „bevésődő" érzelem köti majd az adoptáló anyához. hogy a neki szóló félreérthetetlen öröm és ragaszkodás. a pszichológus sokféle módon segíteni tud 29 .az örökbefogadás néhány hónapos korban történhetne. (Törvényeink talán túlzott jogvédelmet biztosítanak .annak a vér szerinti anyának. úgy három hónap elmúltával újra meg kell kérdezni . hogy mikor jönnek majd az ő szüleik. s a csecsemőből járni és beszélni kezdő kisgyermek lesz.rendszerint csak hosszas keresés után található meg -. hogy gyakran túlságosan hosszú idő telik el. akiket senki sem látogat. dacosak.az elhidegü. egy személyhez kötődés. a gyermekpszichológiai rendelők és a nevelési tanácsadók tapasztalják. aki nem törődik gyermeke sorsával. hogy a felnövekedett gyermeket majd anyagilag kihasználhatja. majd a jövendő szülők pszichológiai és pedagógiai felkészítése. 1982).átélő szülőknek és gyermekeknek azonban el kell válniok egymástól. amire a hivatalos ügyintézés befejeződik. és az identifikációnak nincs akadálya. amikor az adoptálni szándékozó házaspár kontaktust akar velük létesíteni. Az optimális idő az újszülött kortól hat hónapos korig terjed. három év körüli gyermeket szeretne örökbe fogadni. Az örökbefogadást a bíróság felbonthatja . A gondozónő. a kisgyermek dependenciája. A beszédkezdet előtti gyermeki metakommunikáció annyira kifejező. a kisgyermekkel való megismerkedésük (többszöri csecsemőotthoni látogatás.lést. ki a csecsemőben a differenciált. hízelgők. a gyermeknek rövidebb-hosszabb időre történő hazavitele). hol gátoltak vagy visszautasítok. Mindez ismét néhány hónapot vesz igénybe. akivel szociális kontaktusba lép először életében. akire már hatottak az intézeti élet ártalmai. mély és tartós anyai reakciókat vált ki belőle. ha a kisgyermek beszédének kezdete. mikor viszik őket haza. hogy kit látogatnak. olyan értelemben.iskola. amíg az állami gondozott gyermek a csecsemőotthonból az örökbe fogadó családba helyezhető: megtörténik.. hogy a már nem egészen fiatal házaspár nem vállalkozik csecsemő vagy kisgyermek gondozására. vagy egy évig nem látogatja csecsemőjét.. A sikertelen örökbefogadások döntő okának azt tartjuk.ez többnyire serdülők esetében fordul elő. akinek életvitele nem alkalmas gyermeke felnevelésére. hogy kétéves lesz az örökbe adható csecsemő.. úgy igazi anya-gyermek kapcsolat alakul ki.) Az alábbiakban leírt erősen elmarasztaló örökbeadási gyakorlatot az 1987. akkor lehet „örökbeadhatónak" nyilvánítani. SZILÁGYINÉ ILLÉS M. s csak azért nem mond le általa elhagyott csecsemőjéről. gyermeket örökbefogadni szándékozó házaspárok közül az alkalmasak kiválasztása. A nagyobbacska állami gondozott gyermekek általában már figyelik. és csak ha fenntartja lemondását. A nehézségek az idő múlásával és a szakszerű családgondozás segítségével túlnyomórészt megoldódnak. Ekkor kezdődhet meg a várakozási listán szereplő. az ellenségeskedést . hogy ha az adoptáló anya ennek meg tud felelni. Ha az anya a szülés előtt vagy közvetlenül utána le is mond nem kívánt gyermekéről. hogy a nevelésre alkalmatlan szülők gyermekeit már csecsemőkorban örökbe lehessen adni. a pedagógus. 1980. A végleges kudarcokat . és az örökbe adhatók. izgatottan lesik. anyaszükséglete. deviáns magatartásuk miatt és az „örökbefogadott" visszakerül valamelyik nevelőotthonba vagy speciális intézetbe (GÁTI F. A legkedvezőbb lenne. Az anya oldaláról nézve. tehát kétéves kor előtt jön létre. LUKÁCSNÉ MEZEI É. Hangsúlyoznunk kell azonban. ugyanis az első félév alakul. S mégis. mert arra számít. kit visznek haza. amit a csecsemő gondozása közben tapasztal. 1969. hogy az “optimális kor" elmúltával történt örökbefogadás is a legtöbbször sikeresnek bizonyul. július l-jén életbelépett új Családjogi Törvény módosította.a gyermek kárára . nem viselkednek egyértelműen: hol túlságosan kapaszkodók. védelemigénye még olyan erős. bonyolult és hosszadalmas eljárások nélkül. aki jelzéseire figyel és válaszol. ha . Nem ritka. szintén azt látjuk.

hogy e trauma következtében csavarogni kezd. -. a mindennapok rendjét elég ügyesen megtanulni. Közbevetőleg megjegyezzük. hogy nem ismerheti meg „édes" szüleit. és szülőkként való elfogadásuk. Bár a legtöbb csecsemő-. Az örökbefogadás sikeressége szempontjából nem közömbös. és feldúlja a gyermek érzelmi életét. pszichológiai szakvélemény segítségével tájékozódjanak. a „titok". hogy a természetes szülők ne tudhassák meg. ha az intézmények az örökbe adható gyermekek rokonságával felveszik a kapcsolatot. konfliktusokat okozhat a családban.abban az illúzióban ringatta magát. Hangsúlyozni kell tehát. Traumatizálja. TÓTH L. hogy megerősödik az örökbe fogadó szülőknek igen mély vágya. hogy a „kiválasztott" gyermek és az örökbefogadni kívánó felnőttek között a szeretetkapcsolat létrejöjjön. étkezési módjai. hogy szülei kicsi korában beadták a csecsemőotthonba. de siettetniök nem szabad a gyermek hazavitelét. hogy a gyermek részére még „idegenek". hogy a gyermek előtt elhallgatott tények. szülők testvéreit stb. tehát soha többé nem bízhat bennük. mindamellett nem lehet kizárni az új helyzetben keletkező konfliktusokat. és alkalmasak is erre. illetve óvodásotthonban komoly erőfeszítéseket tesznek. hogy a gyermek őket igazi szüleinek higgye.. ők ott ismerték meg. hogy az örökbefogadók őszintesége alapvető feltétele az adoptált gyermek bizalmának és ragaszkodásának. Jogszabályaink előírják az örökbefogadási iratok titkos kezelését. Lehet viszont jelezni az adoptáló házaspárnak ezeknek esetleges felmerülését. 1980). annál több időt vesz igénybe a leválás. Ha nem tudja az új otthon szokásait. és felhívni a figyelmüket különféle. hogy a vér szerinti anya vagy apa egy későbbi időpontban zaklassa az adoptálót. és az őt szülőként felnevelők iránti szeretete esetleg gyűlöletbe csap át. a család többi tagjával való viselkedése más formát ölt.. mert ottho. megfigyelések. Minél érdelem gazdagabb a gyermek. így elhárul annak a veszélye. de még jobban elkeseríti az a mély csalódás. ahogy elvárják. szorongást. illetve ambivalens érzelmeket tartósító problémájára: az örökbefogadási titok kérdésére. Ha az örökbefogadók egyévesnél idősebb gyermeket adoptálnak. amikor az adoptált kicsi nem felel meg az örökbefogadókban kirajzolódott gyermekideálnak. amíg a kicsi leválik eddigi környezetéről. Maguk a szülők is gyakran érzik a titkolózás. meg lehet neki mutatni a 30 . Minél hamarább meg kell beszélni vele. Ez a védelmet nyújtó körülmény feltehetően odahat. hogy képes lesz a „legjobban nevelni" gyermekét (MEZEI £. kríziseket. a szülő csalódik. a szeretet feltámadása az „új" felnőttek iránt. hogy örökbe fogadott. mint ahogy az a családban nevelkedett többi gyermeknél tapasztalható. hogy mit várnak az örökbefogadók a gyermektől. s felkutatnak olyan családtagokat nagyszülőket. akiktől származik. hogy igen jó eredménnyel kecsegtet. a hazugság súlyát.abban. hogy az adoptálni kívánó házaspárok nevelési alkalmasságáról sorozatos beszélgetések. 1983). Meg kell értetni a jövendő szülőkkel. Az érzelmi katasztrófa lerombolja személyi és társadalmi identitását. súlyos traumákat. megszerették és elhozták. ha új játékaival nem úgy bánik. A csecsemőotthonban megszeretett gyermek iránti vonzalom néha váratlanul csökken. hanem önmagában is. aki igen ritka kivételtől eltekintve valamikor tudomást szerez arról. Nem ritka. gondozónőiről (OSOHÁNÉ. majd a bizalom. és gyakran csak látszólag sikerül meggyőzni őket arról.a gyermek utáni vágytól motiválva . akik vállalják a gyermek felnevelését. hogy az ő gyermekük legyen. kik fogadták örökbe gyermeküket. hogy a szüleinek tartott felnőttek éveken át hazudtak neki. nemcsak a gyermekben. becsapottságát katasztrofális élményként szenvedi el. Az örökbefogadást előkészítő beszélgetésekben általában felszínre kerül erre irányuló kívánságuk. Végezetül rá kell térnünk az örökbe fogadó szülők gyakran évekig elhúzódó. a gyermek pedig. A pubertásos krízis idején pedig felerősödhetnek a becsapott fiatal deviáns reakciói. mert éveken át . alkalmanként megfelelő megoldásokra (D.nál már nem tekinti otthonának. türelemmel kell lenniök. 1984).

E tényezők számtalan variációban fordulhatnak elő. sikerek elérésében. Miután azonban az intézeti körülmények között ez kivihetetlen.rosszul strukturált és strukturálatlan családban. mint a nevelésre alkalmatlan családokból hároméves koruk után állami gondozásba vett fiúk és lányok. amikor a családból kiszakadva nevelőotthonba kerültek. A nagy létszámú nevelőotthoni csoportokban a különböző ártalmaktól sérült gyermekek nem válhatnak közösséggé. ezért a szocializációs céloknak és módszereknek tulajdonképpen minden gyermeknél egyedi formát kellene ölteniük. 31 . elhanyagoltan.széthullott családban. többnyire a kezdeti jó légkör után. ahogyan azokra emocionálisan reagáltak. pszichoszomatikus fejlődésében retardáltan. de nem elégséges feltétele az intézeti gyermekek megfelelő szocializációjának. érezze személyének folyamatosságát. Elsősorbart meg kell ismernie minden növendéke előéletét.deviáns családban.. ' . A szakképzett.ingerszegény családi környezetben. konfliktusait. őszinte kommunikáció összefűzi az új szülőket az adoptált gyermekkel. Az életkori jellemzőkkel kapcsolatos szocializációs kérdésekre a következő fejezetekben részletesen kitérünk. gyakorlati megfontolásokból megkíséreljük a családokból a nevelőotthonokba beutalt növendékeket tipikus élettörténeti szituációk szerint néhány csoportba besorolni. Míg a titoktartás feszültsége gyanakvást és bizalmatlanságot kelt. Ha növendéke modellnek fogadja el őt. (Feltűnő a fiúk nagyobb aránya. bízik „lemaradásának" megszűnésében. . a nevelőnek az alkalmakat spontánul (kreatívan) megragadva kell közelítenie az inadaptált gyermekhez. addig a nyílt. de érzelmi és szociális fejlődésre való képességét is! Belső dinamikájának megértésére alapozva . terapikus légkört teremtő pedagóguskollektíva működik a nevelőotthonban.) E gyerekek intézeti szocializációjának feladatait.és iskolásotthonokban kisebb számban élnek a csecsemőkoruktól intézetben nevelkedett gyermekek. hogy tudjon múltjáról. nem gyógyulnak. . neurotikus tüneteik. lehetőségeit meghatározzák korábbi életkörülményeik. s ha vannak emlékei az ott töltött időről. Az állami gondozásba vett gyermekek zöme az alábbi szociokulturális feltételek között élt: .csecsemőotthoni fényképeket. patogén kapcsolatok és jelentős nevelési hibák miatt elmagányosodva. tehetséges nevelők is csak akkor érhetnek el eredményeket. Pszichológiailag megalapozott. úgy interakcióik során a gyermek átéli indulatainak. Az óvodás. brutális bánásmódtól traumatizálva. magányosságának fokozatos csökkenését.korrektív emocionális élményt" nyújthat a sérült gyermeknek. Mindez azonban csak szükséges. családjukkal és a társadalommal szembefordulva. baráti támaszt. A fenti élethelyzeteken kívül még számos egyéb traumát élhettek át. nem adhatnak egymásnak kortársi. és nem utolsósorban az életkor. disszociális állapotaik nem csökkennek. ha jói együttműködő. általánosítható pedagógiai módszerek e nagycsoportos kereteken belül nem alakíthatók ki. a szülők ellenségeskedése miatt neurotizáltan. Amíg retardációik. például az „örökbefogadók"-tól kerültek intézetbe vagy a széthullott család egyúttal deviáns család is. fel lehet azokat eleveníteni. összehangolt szemléletű. családdá kovácsolja őket. a mód.

a bevésődött kötődés jelenségét a fészekhagyó madaraknál. amelyeket anyanyelve nem használ. aki felhívta a figyelmet arra. Az anyanyelv hangjai felerősödnek. mikor feltárta az imprinting. A csecsemő. ha elkerül családjától kollégiumba. HEBB 32 . Különösen az anya-gyermek kapcsolatnak tulajdonított hangsúlyos szerepet. egyes szerzők szerint kritikusnak nevezett szakaszokban bizonyos környezeti hatások jelentősége igen nagy. de ez nem okoz náluk tartós érzelmi zavart. vokalizációjának hanganyaga azonos angol. Egy évvel később ezeknek a gyermekeknek hangadása. hogy a_kora gyermekkorban kialakult kapcsolatminták prototípusává válnak a későbbi életkor szociális viselkedésének és attitűdjének.II. a kisgyermekben és az iskolás gyermekben a környezeti történések. Az etológus LORENZ (1933). a körülöttük beszélő környezet hangjai kerülnek előtérbe. A kora gyermekkori szakasz jelentőségét az teszi hangsúlyozottá. ez érzelmileg erősen megviseli. hogy erre épülnek a későbbi életkori szakaszok. hogy a csecsemő.és a kisgyermekkor (A születéstől az iskolakezdésig) A csecsemőben. A szenzitív (kritikus) szakaszok A szenzitív. és ennek az időszaknak jellemzőit megtartva és átadva alakul ki az új. még ha csak egy-két hétre kerül is el anyjától az intézetbe. és ha e környezeti ingerek elmaradnak. a tapasztalatok különböző hatást váltanak ki. Ugyanarra a történésre más-más életkori szakaszban másként érzékeny az ember. Nézzünk két példát: egy hathónapos magyar csecsemő gügyögése. ugyancsak a korai tapasztalatok döntő jelentőségére mutatott rá.és kisgyermekkorban megszerzett tapasztalatok. Ha ugyanez az esemény a másfél éves gyermekkel történik. beszédhangja már jelentősen eltér egymástól. élmények milyen mértékben és hogyan hatnak a későbbi személyiség formálódására. orosz vagy kínai kortársáéval. és mindinkább háttérbe szorulnak azok a hangok. SIGMUND FREUD 1905-ÖS könyvében az elsők között volt. károsodás lép fel. Már a század eleje óta foglalkoztatta az orvostudományt és a pszichológiát. Egy másik példa: az iskolás gyermekek közül soknak van honvágya.

újabban a méhen belüli élet. az emocionalitás és a szociális kapcsolatok vonatkozásában." Az utóbbi évtizedekben azonban megváltozott a csecsemő világáról alkotott képünk. aki teljes mértékben környezetének függvénye. Többször és többféle fészekhagyó madárnál ismételték meg ezt a vizsgálatot. a csecsemőt táplálkozó-üritő lénynek tekintette. a szociális interakcióra mégis „felkészült". neveljük fel őket ott. A vizsgálatok harmadik nagy csoportja a szociális izoláltság vagy minden szociális élménytől deprivált (megfosztott) helyzet hatását kutatta. befogadó. A harmincas években LORENZ(1935) a korai szociális tanulás egy sajátságos formáját figyelte meg egy vadlibánál. Az izoláltan nevelt kölyökállatok. S bár motoros készségének éretlensége és testi fejletlensége miatt kiszolgáltatott környezetének és percepciós készsége is korlátozott. hogy megfosztották a természetes ingerektől. Ezt a nézetet tükrözi WATSON (1928) sokat idézett mondása: „Adjatok nekem egy tucat egészséges csecsemőt. hogy a különböző fajtájú állatoknál valóban létezik a tapasztalatok számára „kritikus periódus". aki állandó interakcióban van környezetével. passzív lény. rosszul tájékozódtak.a korai élmények és tapasztalatok hatásának széles körű. izolálták az állatokat. Születésétől kezdve nemcsak befogad információkat. de információkat ad önmagáról. élmények. SCOTT (1963) kutyákkal végzett izolációs kísérletet. Az eredmények azt mutatták. A korai élmények későbbi hatását úgy vizsgálták. meghatározóbbak-e a fejlődés szempontjából. kevés lehetőséget adtak tapasztalatok szerzésére. hogy bármelyikükből tetszésem szerinti specialistát nevelek. 33 . és ettől kezdve őt követte úgy. ahogy a libák anyjukat követik. mint a későbbi életszakaszok tapasztalatai? 2. kommunikál. Hiányuk torzult szerveződést eredményez. zárjuk őket az általam kialakított. A csecsemőt ma már úgy jellemezhetjük. és az elmaradt tapasztalatokat pótolni nem lehet.viselkedésének vizsgálata is. bizonytalanul. A korai élmények és tapasztalatok vizsgálatai alapvetően két kérdésre keresnek választ: 1. Egészen az ötvenes évekig mindez inkább csak elmélet. nemcsak befogadja a környezeti hatásokat. rendszerezett vizsgálata. hogy a korai időszakban felmérjék. mint aktív. sajátos világba. feltételezés volt. Nem volt ugyanis lehetőségük arra. explorálják környezetüket. a magzat . gyökeres szemléleti változást idéztek elő a kora gyermekkorra vonatkozó kutatások. amikor felnőtt egyeddé váltak. A behaviorizmus szemlélete hosszú évtizedekig tartotta magát. sőt a hatvanas években megindult az újszülöttek és csecsemők . elfogad és visszautasít. vagy amikor fokozottabb fogékonyság mutatkozik a tapasztalatok megszerzésére? A korai életszakasz tapasztalatának jellegét és jelentőségét elsősorban állatokkal végzett kísérletekben tanulmányozták. amelyeket először szerez meg a gyermek. s én garantálom. amely őt látta meg elsőként a tojásból való kikelés után. minden új inger szélsőséges izgalmat váltott ki belőlük. amelyet szórványos tapasztalati adalékokkal támasztottak alá.elsősorban különböző fajú állatokkal . Azok a tapasztalatok. A hatvanas években kialakított új kísérleti módszerek. Az ötvenes években azonban elkezdődött . de ő maga is rányomja bélyegét környezetére. Ezeknek eredményei alapján a kritikus periódust három fejlődési területen állapította meg: az intellektus. kompetens szociális lényt. A kísérletek másik csoportjánál a részleges ingerszegénység vagy éppen az ingerekkel gazdagított feltétel voltjellemző. amikor a meghatározott élmény hiánya deformációhoz vezet. Van-e olyan kritikusnak minősíthető időszak. a rendszerezettebb vizsgálatok nyomán mind több információt kaptunk erről a „néma" korszakról.(1958) a tanulás és a kognitív fejlődés vonatkozásában tartotta jelentősnek a korai tapasztalatokat és élményeket.

akkor nagy nehézséget jelent a csoportba való beilleszkedése. Az egyik laboratóriumi anya drótból készült. csak nem ilyen mereven. és figyelték viselkedésüket. hanem a fejlettebb emlősállatoknál is létezik. vagyis a kortárs rendszer.A továbbiakban kiderítették. SCOTT kutyákkal végzett ilyen irányú kísérleteket. az ismeretlen tárgyak . hogy a kísérletnek alávetett majom érett felnőtt korában is érzelmileg zavart. Az anyai gondozás hiánya. és minden esetben a textil pótanyához menekültek. hogy létezik a majmoknál is egy kritikus szakasz: az első életév 3-6. bolyhos szövettel fedték be. Az izolált majmok nem tudtak játszani. A kölyök a természetes anya jellegének jobban megfelelő pótanyával épített ki kapcsolatot. Az első mozgó tárgy természetes körülmények között a tojásokat kikeltő anyamadár. Ha az anyai gondozás ebben az időszakban hiányzik. hogy a kölykök melyik anyát részesitik előnyben. minél hosszabb volt a szociális izoláltság. az átlagosnál agresszívebb. A kísérlet ideje alatt figyelték.mivel a kölykök kevés tapasztalatot szereztek . míg HARLOW és ZIMMERMANN (1959) majomkölykökkel végzett egész kisérletsorozatot. és kezdtek orientálódni az ismeretlen helyzetben. amíg evett. illetve riadt. Az izoláltan nevelt állatok felnőtt korukban nem mutattak anyai érzéseket kölykeikkel szemben. kötődésképtelen lesz. hogy a kölyökállat a táplálékot nyújtó pótanyánál csak annyi ideig tartózkodott. Ezeknek a kísérleti eredményeknek összegzéseként állította fel HARLOW (1958) a majmok affekcionális rendszerének elméletét: 1. kegyetlenül viselkedett kölykével. amelyet megpillantanak. amelyben az állatot ismeretlen környezetbe helyezték. Azt tapasztalták. amikor az elkülönítés után az állatokat velük egykorú társaik közé helyezték. passzív volt a viselkedésük. Az izolált kölykök beilleszkedése a „normál" csoportba annál nehezebben ment. nemcsak a madaraknál. hónapja. HARLOW ezeknek a kísérleteknek alapján arra a következtetésre jutott. a kölyök szociálisan izolált. HARLOW és munkatársai (1965) leírták ezeknek az izoláltan felnevelt majmoknak anyai magatartását a következőkben: Mind az öt anyamajom teljesen tehetetlen anya volt. és a drótváz lehetőséget adott a kapaszkodásra is. mint a korábbi kutatások erre fényt derítettek. a szociális depnváció hatása mutatkozott meg akkor is. de gyakran még a táplálék elfogyasztása közben is lábával a textilanyába kapaszkodott. követik az első mozgó tárgyat. hogy a fészekhagyó madaraknál egy beépített biológiai mechanizmus eredményeként e madarak a tojásból kikelve. Ennek védelmében oldódott félelmük. 34 . amely a gondoskodást jelenti a fiókák számára. A majomkölyköket ketrecben nevelték anyjuktól és más majmoktól egyaránt elkülönítve. A bevésődési mechanizmus. a kölykök nem maradtak volna életben. sőt fennáll annak a veszélye. 3. hol tartózkodnak többet. A másik. A táplálék megszerzésére és a kapaszkodásra lehetőséget adott a ketrecben elhelyezett két mesterséges anya. Ez arra mutatott. de táplálék nem volt rászerelve.fokozottabb félelmet váltottak ki belőlük. ha az első napokban nem táplálták volna őket mesterségesen. míg három dühösen. Két anya teljesen közömbös volt. hogy a táplálék mellett alapvető szükségletként jelent meg az érintkezés szükséglete. csecsemő-anya rendszer. Ezt az eredményt megerősítette a második kísérletsorozat is. ezen volt elhelyezve a táplálékot adó tejesüveg. hasonlóan kiképzett laboratóriumi anyát puha. kölyök-kölyök. 2. kapcsolatot teremteni a többi társsal. felnőtt hím-nőstény vagy heteroszexuális rendszer. Az idegen hely.

5. A csecsemő a lehető legszorosabb kapcsolatot kívánja kiépíteni a környezetével. Ha nem megfelelő a kortárs kapcsolat. A korai élményekre vonatkozó állatkísérletek eddigi eredményeit a következőkben összegezik: a korai életszakasz deprivációja annál erőteljesebb zavart vált ki. A csecsemő és a kisgyermek viselkedését két alapvető motiváció irányítja: a kötődés és a kompetenciára való törekvés. A kompetenciához pedig az első hatékony cselekvéstől a tárgyak uralmán keresztül a szociális kompetenciáig vezet az út. minél később érő faj egyedeiről van szó. hogy a későbbi deviáns viselkedésre vagy esetleges neurózisra predikciót adhassunk. de rendkívül sok tényező kölcsönhatását kell figyelembe venni ahhoz. hogy megismerje környezetét.\ '' nyék kihatnak a személyiség formálódására. a szülői kettéválasztása). elsősorban az anyjával (illetve azzal a személlyel. ami az egészséges fejlődés biztosítéka. aki gondozza és legtöbbet foglalkozik vele). A kötődés és a kompetenciára való törekvés még a csecsemő. amennyiben azok megtanulják a gyermek egyedi jelzéseit. hangadással. változtatja a felnőttek viselkedését. Igyekszik kiváltani és fenntartani a gondozást (ezt jelzi sírással. a felnőtt hat a gyermekre. A majmokra vonatkoztatva ez a rendszer megalapozott. így nem lehet előállítani izolációs zárt környezetet vagy deprivációs helyzetet. A szocializációban a hatás kétirányú. kevéssé ellenőrizhető. amelyek feltételezhetően károsítóak. 35 . a lényeget összefoglalóan kimondhatjuk. Ez a hatás abban jelentkezik. Az állatkísérletek eredményeit analóg módon nem lehet alkalmazni az emberre. A fejlődés folyamatában a gyermek önmaga is fontos és meghatározó szerepet tölt be. s ha bármelyikben zavar van. apa-gyermek vagy apai rendszer. szemkontaktus-tartással). az kihat a következőre. birtokba vegye a világot: törekszik az önállóságra. helyes értelmezése a fejlődésből adódó konfliktusok megoldásához ad támpontot. mosollyal. a fajtájára jellemző készségszintben elmaradást mutat. hiszen az ember fejlődése lényegében más. Ugyanakkor másik törekvése az. ahogy az állatokkal végezték a vizsgálatokat. emberrel természetesen nem végeznek. mint a többi élőlényé. A gyermek és a környezete közötti folyamatos és változatos interakció minősége az. mert olyan kísérleteket. A szoros testi kontaktus igényét felváltják a függőség különböző formái. hiszen magára hagyva elpusztulna. módosítja. Az interakciók nagy része még a felnőttnél sem tudatos. de a gyermek is hat a felnőttre. zavart a kortárs kapcsolat is. amelyek bizonyos fokú izoláltságot vagy deprivációt tartalmaznak a gyermek részére. idegen helyzetek fokozott izgalmi állapotot váltanak ki. intézetbe helyezett gyermekekre. A károsító tényezőketprediszpozíciónak tekinthetjük. Ennek felismerése. kulturálisan deprivált vagy az anyai gondozástól deprivált. mindegyik a következő alapját jelenti. 4. Mindkettő veleszületett hajtóerő: A létfennmaradást biztosítja. hogy az első életévekben szerzett tapasztalatok és élmé. hogy a deprivált állat nem tud megfelelően alkalmazkodni a különböző feltételekhez. Gondoljunk itt elsősorban az ingerszegény környezetben élő. amelyek megfosztják a gyermeket a tapasztalatoktól olyan szigorú feltételek között. a nemverbális kommunikáció szintjén történik. gazdagítva vagy korlátozva kibontakozását. Ha rossz a kölyök-anya kapcsolat.és a kisgyermekkor időszakában is más és más jelentőségű. Ezekre a kérdésekre még a későbbiekben visszatérünk. a heteroszexuális kapcsolat sem alakul normálisan. A két törekvés időnként összeütközésbe kerül egymással. Adódnak azonban a természetes életkörülmények között is olyan helyzetek. de megtanulható.anya-gyermek vagy anyai rendszer. és torzul szociális készsége is. Az affekcionális rendszerek egymásra épülnek (a 4-5. Igazoló adatokat erről nehéz összegyűjteni. így nehezen értelmezhető. egy rendszer.

A fájdalmas. szaggatott hangadás jellemzi. Magas fekvésű. tartalmazza a szociális igényt is. továbbá olyan örömet adó viselkedési forma. amelyet kisebb szünetek szakítanak meg. hogy a csecsemő szükségleteit kielégítsék. a nézelődés. gügyögés. de ritmusa megegyezik az előbbivel. Az általános jellemzők mellett jól észrevehető egyedi eltérések is mutatkoznak. Ez meg is történik. addig a sírás nem ad örömet. A dühös sírást érdesebb. amely az első hónapokban a leggyakrabban előforduló aktivitás. amelyek a felnőtt és a gyermek kapcsolatát megzavarják. míg a mosoly. a második hónap végétől változatosabbá válik a formája. A sírás A sírás a szükségletek jelzésének első formája. ritmikus magas hang. 36 . A sírás a korai szociális viselkedés többi formáitól két fontos vonatkozásban különbözik. Bizonyítja ezt. és eredményeik azt mutatták. hogy a sírás megszűnik nemcsak a táplálékra. Elsődleges célja az. mind a szülő részt vesz benne. azt. de minden emlősállat kölykét jellemzi. előbb-utóbb odamegy a gyermekhez. Az anyák már a gyermek születése után 2-3 nappal meg tudják különböztetni saját csecsemőjük sírását a többi csecsemőétől. a biztonság iránti igényt. nézelődés (ez egyúttal tájékozódás is). Ez a szükséglet nem csupán a táplálkozás vagy a kényelmetlen helyzetből való megszabadulás igényét jelenti. Részletesen tárgyaljuk a csecsemő és a kisgyermek nemverbális jelzéseit feltáró vizsgálatok eredményeit. Az alapsírást éhségsírásnak is jelölték. a születéstől a beszéd kezdetéig A csecsemőnél az első élethónapokban nagyszámú kifejező mozgás különíthető el. beszéljenek hozzá. mert a sírást hosszú ideig nem tudja a szülő figyelmen kívül hagyni. Életkori jellemzők 0-2 éves korban. Az etológusok a gondozási helyzetet előhívó viselkedésnek minősítik a sírást. amely nemcsak az emberi csecsemőt. Vizsgálták a csecsemők sírásának gyakoriságát is. Szociális kontaktust a csecsemő öt főbb viselkedési formán keresztül tart fenn: sírás. és rögzítették sírásukat. mind hangadásban eltér az előbbiektől. sőt gyakran indulatot vált ki a szülőből. hogy az újszülöttnél már az első napokban jól elkülöníthető a sírás három formája: az „alap" sírás. Ennek ellenére a sírás az. hogy felvegyék. hogy a gondozó figyelmét magára irányítsa. Közvetlenül a születés utántól megjelenik. sírás mind ritmusban. az utánzás olyan viselkedési forma. hogy mi érdekli. Azt tapasztalták. kölcsönösség sincs benne. utánzás. még ha nem is kísérli meg a síró helyzet azonnali megoldását. a csitító hangra is.A következőkben a kötődés és a függetlenedés kialakulását és fejlődését ismertetjük. Jellemzi az éles. nyöszörgőbb hang jellemzi. s kiváltják inadaptív viselkedését. a gügyögés. amelyet a szülő ösztönöz. mosoly. jelzi szükségleteit és azt is. a „dühös" sírás és a „fájdalmas" sírás. valamint azokat a tényezőket. mind a gyermek. Kutatók kórházban és otthoni környezetben figyeltek meg csecsemőket. Tájékozódik a világban. A felnőtteket arra készteti. melyet elsősorban a kölcsönösség jellemez. hogy a csecsemők az első három hónapban átlag hét percet sírnak óránként és ez a harmadik hónap végére fokozatosan óránként négy percre csökken. de a kézbevételre.

a szülői tűrőképességet próbára teszik. hogy mennyire fejlett az újszülött vizuális kapacitása. mert a szülőgyermek közötti kapcsolat zavarainak egyik kiváltó oka lehet a sírás. Csak a hatvanas években fedezték fel. mint egy színtelen lapot. hogy minden ábra közül előnyben részesíti az emberi arcot ábrázoló rajzokat. amikor tekintetük összekapcsolódott. ötnapostól hat hónapos korú csecsemőkkel végzett vizsgálatokban azt találta. mint régebben feltételezték. ekkor az anya arcát előnyben részesíti minden más arccal szemben. mint az egyszerűbbet részesítik előnyben már az újszülöttek is. A különböző kutatások igazolták. 3. A csecsemő behunyja szemét vagy elnéz. ha látóterében színes. A szociális kapcsolat elősegítése mellett a nézés lehetőséget ad a csecsemőnek arra is. A sírás mennyisége egyéni eltéréseket mutat. A sokat síró csecsemő ellenségessé teszi a szülőt. még többet sír. mert kifáradt. Igénye is a nézegetés. a sírás intenzitása és gyakorisága csökken. így még bizonytalanabbá válik. amikor már nem akarja folytatni a kapcsolatot. mozgó tárgyakat helyeznek el. Az ember vonatkozásában ilyen „előprogram" feltehetőleg a vizuális ingerek bizonyos fajtájára vonatkozik. hogy az újszülött többet észlel a világból. A szülő inkompetensnek érzi magát. de fixálja is. Ez egyúttal egy új és speciális fajtája a kapcsolatteremtésnek. FANTZ vizsgálatában egy köralakon háromféle vázlatos rajzot alkalmazott: 1. a tekintet elkerülése a kapcsolat megszakítását vagy elutasítását közli. hogy a más személlyel való kapcsolatát ellenőrizze. A csecsemőt észlelésének ez a teljesítménye segíti tájékozódni a körülötte lévő világban.A sírás kérdése azért is foglalkoztatta a pszichológusokat. színes tárgyak hosszú ideig lekötik érdeklődését. különösen a szemet. emberi arc: 2. nehezen beilleszkedő gyermek nem biztonságot. hogy nézik vagy elkerülik tekintetét. és az anya szívesebben. hogy szívesebben nézi az emberi arcot. hogy minden életkori szakaszban az emberi arcot előnyben részesítették. FANTZ (1964) már klasszikusnak minősíthető vizsgálataiban bizonyította. hogy az emberi arc vázlatán a szemnek van különös jelentősége. amikor perceptuális megkülönböztetése még finomabbá válik. A visszautasított és a súlyosan bántalmazott gyermekek anamnesztikus adatai között a „sírós csecsemő" jellemzése gyakran előfordul. Amíg a nézés. A nézegetés A világban való tájékozódást elősegítő viselkedési forma a nézegetés. Érdeklődése és aktivitása erőteljesebb. hogy milyen típusú érzékszervi ingerre reagálnak. A tekintetek összekapcsolása. Az első hét végére tehető az az időpont. többet foglalkozik a gyermekkel. kevesebbet sír. ha az első hetekben gyorsan és gyengéden reagálnak a gyermek sírásjelzésére. Az etológusok megfigyelték. a körön csak a haj szerepelt. de az anyák is arról számolnak be. mint a tárgyat. Ez az érzelmeket erősíti. s már itt elkezdődhet az ördögi kör: a bizonytalan. ha van mit néznie. Már a négyhetes csecsemőnél tapasztalható. mozgó. hogy különböző állatfajoknál különböző genetikus program van arra. Általában. Ezt az alapkísérletet számos több variációjú kísérlet követte. amikor nemcsak nézi az emberi arcot. 3-4 hónapos. sikertelensége agressziót vált ki. Emellett különböző minták közül inkább az összetettebbet. Kiderült az is. Ez mind azt támasztotta alá. mint a felnőtt. hanem indulatokat kap a szülőtől. így 37 . a nehezen beilleszkedő gyermekek általában többet sírnak. a szemkontaktus a kapcsolatteremtés lehetőségét jelenti. hogy a párórás csecsemő is követi tekintetével a mozgó tárgyat. a „szemkontaktus" nemcsak a gyermek számára jelent fontos élményt. emberi arc elemei összevissza elhelyezve. és szívesebben nézeget egy mintás felületet. A három hónapos csecsemő éppen úgy reagál arra. hogy csecsemőjüket igazán emberszámba akkor vették.

hogy már az újszülött is reagál. A mosolygó csecsemő több gyöngédséget vált ki környezetéből. mimikával. hozzá hajoló arcra. Erre mutatnak azok a kutatások. mikromozdulatokkal.nem beszélő" partner aktívan részt vesz. nyöszörög. Hasonlóan a szociális mosoly megjelenéséhez. Ez a mosolyforma rövid ideig tart. A mosoly A mosoly kialakulásánál három szakasz különböztethető meg: a reflex jellegű mosoly. mint az idegen személyekre. az emberi arc. mosolyára élénkebben reagál.mint azt már előzőleg említettük a szemre is. így reagál a kellemetlen helyzetekre. magára fordítja a körülötte lévő emberek figyelmét. gyakran csak féloldalas. s így jobbak a feltételei ahhoz. a csecsemő ily módon is kapcsolatot teremt. már a reflex jellegű mosoly megjelenésében több szociális elemet talált. pihenni. Csillogó szem és széles mosoly a jellemzője a még nem szelektív szociális mosolynak. CONDON és munkatársai 1974-ben közöltek egy rendkívül érdekes vizsgálati eredményt. gügyögő hangok megjelenése. Eredetileg a vizsgálatok a felnőttek metakommunikációjára terjedtek ki. Ebben az időszakban a csecsemő még nem tesz különbséget a családtagok és az idegenek között. 'A 4-6. A reflex jellegű mosoly elsősorban a csecsemő jó közérzetének jelzése. a mosoly kifejeződése és a mosolyt kiváltó tényezők erőteljesen változnak. elutasítást. hogy kapcsolatba akar lépni. míg az élő emberi arc. életben maradását segíti elő. a kéz és a láb erőteljes kalimpálása.mérsékli és határozza meg ő maga is. amikor alszik. A rajzolt emberi arc és szem már kevésbé váltja ki. amely a gyermek szociális alkalmazkodását. a második hónapban a hangadás is már szociális jellegű. A harmadik hónap után kezd szelektálni. Különösen a női hang az. aki a mosoly természetét széleskörűen kutatta. az újszülött gyakran mosolyog. majd várakozó magatartás jelzi. De megjelenik a mosoly . A felélénkülési reakció összetett mozgásforma: csillogó szem. a fájdalomra az élet első heteiben. hét között. különösen. Egyedi eltéréseket is megfigyeltek a mosoly gyakoriságában és kifejezési formájában. amellyel a felnőtt jelenlétére reagál. a síró csecsemő a hangra elhallgat. gyakran félelmet mutat. előhívja a csecsemő mosolyát. mikor kíván „félre vonulni". Ezt a periódust követi az. ha az bólogat is. amikor a hetedik hónap körül az idegen személyre nem hogy nem mosolyog. de az ötödik hónapban már a körülötte élő. de visszahúzódást. „testbeszéddel". Az újszülött mosolyát kiváltja a magas női hang. amely érdeklődését már korán kiváltja. Anyja tekintetére. minden barátságos szociális közelítést egyaránt elfogad. Csecsemőkkel végzett hasonló filmelemző vizsgálatuknál 38 .. a felé forduló. hogy két ember beszélgetésében a . A hangadás. és alátámasztja az is. amely azt igazolta. vele foglalkozó családtagokra is észrevehetően másként mosolyog. amelyek a magzati élet hetedik hónapjában a mosoly megjelenését észlelték. a gügyögés. 4-6 hetes korban kezdődik a gőgicsélés. A mosoly öröklött viselkedési forma. nyafog. beszédre készteti a felnőttet. a beszéd kezdete A csecsemő sír. hogy a későbbi időszakban is harmonikus kapcsolata legyen a környezetével. hogy a vak csecsemők is mosolyognak. hogy meddig kívánja a vele való foglalkozást. a nem szelektív szociális mosoly és a szelektív szociális mosoly. a csecsemő kezd válaszolni az emberi hangra. AHRENS (1953). „beszélgetni" kíván. mégpedig megkülönböztetett módon a különböző emberi beszédre. Már a második hónapban kifejlődik a csecsemőknél az úgynevezett felélénkülési reakció. Filmelemzéssel kimutatták.

mint az anya beszélnek a gyermekhez. és mennyiben a szülők határozzák meg a gyermek hangadásának minőségét és mennyiségét. nőkét és férfiakét egyaránt. amelyekben arra a kérdésre kerestek választ. A fejlődésnek ebben a folyamatában a gyermek képes lesz arra. és így a gyermek eljut saját hangjának örömteli ellenőrzéséhez. „testbeszéddel". hogy célzott módon befolyásolja anyja viselkedését. (Ez nem azt jelenti. Erre utalnak azok a vizsgálatok is. Például a gagyogás váltakozása a csecsemő és gondozója között fokozza a csecsemő gagyogását. A csecsemők élénken figyeltek a felnőttek beszédére és kapcsolatot teremtettek nemcsak azzal. Az újszülöttekhez szóló beszéd jellemzőit vizsgálták egy kórház újszülöttosztályán. amikor az újszülött. hanem például felolvasott egy írott szöveget. a mozgás szinkronitása jellemző volt. Ha az anya érdeklődést mutat és figyel a gyermek hangadására.höz vagy egy nagyobb gyermekhez beszél. A genetikus tényezőknek kisebb a szerepük.ha nem is olyan mértékben. leereszkedő. „anyai" formában. hogy az első életév kommunikációs fejlődésének legfontosabb tényezője a „beszélgetés egy érdekes felnőttel". A kutatók megállapításai szerint rendkívül nagy a különbség mind tónusban. intelligenciája önmagában nem meghatározó. a gyermekkel együtt élő és a gyermek iránt őszinte érdeklődést mutató felnőttek is hasonló módon . visszajelez. hogy affektáló. hogy ismételje a hangzókat. szemkontaktussal jelezték részvételüket a „beszélgetésben". hogy a szülő képzettségi szintje.kiderült. Örökbe fogadott gyermekek és az örökbe fogadó szülők kommunikációs rendszerét vizsgálták egyéves gyermekeknél. gügyögő hangot használnak!) Ezt a sajátságos beszédformát a csecsemő megerősíti. s szociális megerősítésként támogatja a csecsemőt abban. Feltehetőleg ez szükséges formája a kommunikációnak az anya és gyermeke között. négyéves korában. Mindez alátámasztja azt a hipotézist. hanem mozgásuk a felnőtt beszédét követi. szabályozza a gyermek figyelmét és szociális érzékenységét. A kiterjedt intonáció ugyancsak segíti. ahogy azt a felnőttkísérletnél tapasztalták. hogy a csecsemők nemcsak hogy különbséget tesznek az óra ketyegése. Az anya és a gyermek között kialakult meghitt társalgás egyúttal társul a szoros fizikai kötődés oldá- 39 . Azt tapasztalták. ezzel a gyermek kommunikációs kompetenciáját erősíti. dallamban és ritmusban az anya beszédében akkor is. hogy a csecsemő kommunikációs készségének fejlődésében mennyire van szerepe az örökletes tényezőknek. Az anya hangjára a felélénkülési reakció. akik a kórházhoz tartoznak. hogy sírásuk. a csecsemők láthatóan „zavarba" jöttek. hogy könnyíteni akarnak a gyermek kényelmetlen helyzetén. ami a csecsemő és a kisgyermek kommunikációs kompetenciáját általában erősíti. A vizsgálatokat megismételték a gyermekek két-. A szülő magas képzettsége és értelmi képessége még nem jelenti azt. három-. hogy a közlés nagyon gyakran a segítő szándékot fejezte ki. Ez a kölcsönösség az. amikor kifejezetten a csecsemőhöz szól a felnőtt. Az adatok azt mutatják. beleértve az arckifejezést és a vokalizáci. a gyermekkel foglalkozó különböző személyeknél. Egyes jelzések rituálissá válnak. hogy a gyermek az individuális hang és a közlés érzelmi tartalmát megértse. Az eltúlzott ritmusú vokalizáció tartalmazza az anya viselkedésének jellemzőjét. folyamatosan válaszol. Nemcsak az anya. azt. A születéssel megkezdődött az anya és a csecsemő közötti folyamatos interakció sajátságos kommunikációs rendszerré válik. sajátságos szerepet töltenek be az anya és gyermeke közötti kommunikációban. ugyanolyan mikromozgással.ót. hogy kommunikációs készsége is fejlett. figyelembe véve az otthoni környezetet. de mozgásukkal. nyugtalanságuk abbamaradt. a zene és az emberi beszéd között. ugyanis a hangsúly. ha az anya azonban nem a csecsemőjéhez beszélt. az intonáció is más. nyugtalanná váltak.

és elsősorban a felnőtt az. a beszéd. neki adja vissza újból a gyermek. Az artikuláció elmosódottabb. nemcsak a készségei növekszenek. és ennek kapcsolaterősítő. Több kutató számol be arról.. inkább a minősége volt az.sával. de van az utánzásnak más koncepciója is. A vizsgálatok azt mutatták. hogy a hangadás. BOWLBY. A gyermek nemcsak hangokat." UZGIRIS (1979) az utánzás értelmezésénél az interperszonális interakciót helyezi előtérbe. Az utánzás Egyike a legfontosabb viselkedési formáknak. hogy az emberi agy nagyon sok tevékenységre már előre be van programozva. társalogni tud.nyelvnyújtást. aki a csecsemőt utánozza. azt jelenti. MOOR M. Ez azt jelenti. A felnőttek beszédében lényegesen magasabb arányban fordultak elő az információt tartalmazó mondatok. A hetvenes évek végén megjelent közlemények az újszülöttkori (néhány napos) utánzásról nagy izgalmat váltottak ki. szájkerekítést. mint az érzelmeket. de az egymás közötti hasonlóságot is. amelyek az intézetben nevelkedő gyermekek beszédének fejlődéséről számolnak be (SPITZ. Vizsgálati adatok és megfigyelések utalnak arra. torz a szavak kiejtése.és kézmozgásokat az újszülött utánozza (GARDNER 1970. de más és más egyedi kombinációt jelent. MELTZOFF A. Mikor a gyermek verbálisan képes kifejezni kívánságait. hogy a neveléshez jó feltételeket nyújtó csecsemőotthonban a felnőtt beszédnek nem a mennyisége. Ezt a feltételezést alátámasztják azok a tanulmányok. Az utánzás különböző formáira ad magyarázatot. hiszen az esetek többségében a gyermek a hang irányába fordul. Az utánzás kognitív koncepciója alapján ez nehezen képzelhető el. Ennek az értelmezésnek az a lényege. hogy a néhány órás csecsemő már képes erre. a kialakult kötődésnek fontos megnyilvánulásai. érzelmeit. történéseket tartalmazó beszéd. hogy az arc bizonyos mozdulatait . N. és beszédüknek nincs személyes jellege. hogy később lényeges különbséget tegyen a személyi és a tárgyi világ között. viselkedési mintákat is utánoz. ami a gyermekek beszédfejlődésében megmutatkozott. Az utánzás mint általános válaszadási forma az első életév végére kezd erőteljessé válni. mint a családban nevelkedők. és a fejlődés különböző szintjeit jelöli. amelyről azt tételezték fel. például a genetikus CSÁNYI (1977) véleménye: „Az a tény. hogy a gyermek elsősorban a hozzá közel álló 40 . hogy a csecsemő a beszédet a személyekkel párosítja. hogy 8-10 hónapos korban jelenik meg amikor a gyermek már képes arra. hogy nemcsak a cselekvést veszik tudomásul. így a gyermek különbséget tesz az egyes felnőttek között. TIZARD). A három különböző koncepció lényegileg nem mond egymásnak ellent. K. és a beszélő felnőtt is többnyire a gyermek látóterében helyezkedik el. egymást megértő funkciója van. és nem a dolgokkal. Minden beszélő felnőtt hallási stimulus számára. RHEINGOLD (1968) a szülőkapcsolat kialakítása mellett a kölcsönös vokali. s így egy állandó kölcsönösség alakul ki a modell és a modelláló között.záció jelentőségét abban is látja. ami a kötődés fenntartásában jelentős. hogy megfigyeljen egy mozgást. A korai szakaszban az érzelmi osztozás a jellemző. Ehhez kapcsolódik még a Ci vizuális benyomás is. 1977). hogy az utánzás funkciója az érzelmi osztozás az együttesség élményében. JACOBSON 1979. és ezt a mozgásmintázatot ő maga is leképezze. ez alapozza meg azt. homlokráncolást . Szókincsük kisebb terjedelmű.az ujj. szüleivel nagyobb fizikai távolságot tart. Az intézetben nevelkedő gyermekek ugyanis általában később kezdenek beszélni. hanem autonómiája is. és gyakran hibás. Már a hangutánzás példái is arra mutatnak.

agresszív szülő viselkedési elemeit átvéve. felemelik. Egyúttal újabb és újabb kifejezési formákat nyújtva gazdagítja a kialakított kommunikációs rendszert. A gyengéd anya gyengéd mozdulatait a gyermek lemásolja. mert nem tanult hozzájuk újabb elemeket. ajándékozó vagy éppen a támadó viselkedési elemek genetikai meghatározottságúak. megerősítenek. és nem válnak árnyaltabbá. A vokalizáció gazdagságát és gyakoriságát 41 . a második a kéz kinyitása. mint amíg csak szóval kéri. annál nagyobb a valószínűsége annak. végül a tárgy átadása vagy leejtése. beszélnek hozzá. kifejezettebbé. a mimikának. csökken a jelzések száma. amelyeket a kulturális nevelési hatások módosítanak. és ezeknek a viselkedési formáknak létfenntartó értéke nyilvánvaló. Ahol a szülők túlértékelik a szavakat. hogy ha ezekkel a viselkedési formákkal nem ér el eredményt. A csecsemő többet mosolyog. Azt találták. hiszen kiváltja a környezet ápoló. A gyermek vokalizációja kevésbé függött attól. a nézegetés. Ebben rendkívül fontos szerepe van a testtartásnak.a jelző és tájékozódó viselkedést olyan ösztönös viselkedési formának tekintik. például az ajándékozás három fázisban. Ezek a bonyolult gesztusok nem egyszerre. ha jelzéseire nem kap megfelelő választ a csecsemő. hogy a csecsemők szociális érzékenységét nagymértékben befolyásolta. csökken a mosolygás és a gőgicsélés is. hanem szakaszosan alakulnak ki. a gyermek hasonlóképpen kísérli megoldani a társas interakciókat. Például.akik elsősorban BOWLBY munkásságára támaszkodnak . a testtartásnak rendkívül fontos szerepe van a kommunikációban. Tény azonban az. Az utánzó viselkedés felkelti a szülő érdeklődését. amíg újabb viselkedési eszközöket nem tanul meg. simogatják. MONTAGNER vizsgálatában a gyermek társas viselkedési eszköztára és a szülők . BOWLBY véleménye szerint az embernek is rendelkeznie kell olyan viselkedési eszköztárral. ajándékozást vagy kérést kifejező viselkedés már 7-12 hónapos csecsemőknél megjelenik. A mimika és a gesztus. amelyek a létfenntartás célját szolgálják. elfogadó. hogy különösen a beszéd előtti időszakban a gesztusnak. és lebecsülik a gesztusok erejét. Kétségtelen azonban az is. hogy az anya mennyit beszél körülötte. amellyel a gyermek kommunikál környezetével. a gesztusoknak. hogy az anyák azonnal válaszoltak-e a gyermek viselkedésére. és így közvetlenül meg is erősíti a gyermek viselkedését.személyeket utánozza. A gyermek jelző és tájékozódó viselkedésére ható tényezők A sírás. a mosoly. ha az anya kérő mozdulatot tesz. gondozó magatartását. a gügyögés és az utánzás természetes események abban az értelemben. Természetesen túlságosan leegyszerűsített így az utánzási folyamat. gyakran éppen a gesztusok hiánya miatt nem tudnak eléggé szót érteni gyermekeikkel. Ha mindezt nélkülözi. hogy spontán kerülnek felszínre. a mimikának. Az első fázis a kéz kinyújtása. hogy a megnyugtatási szándékot. és ezzel eredményesen tud kommunikálni társaival. Ellenpélda: az ingerlékeny. Vagyis feltételezhetően a vigaszt nyújtó. sokkal inkább számíthat a kisgyermek együttműködésére. nagymértékű azonosságot mutat a különböző kultúrákban élő emberek gesztusrendszerével. Néhány teoretikus . hogy a gyermek kommunikációs eszköztára is széles körű lesz. YARROW és munkatársai (1975) 5-6 hónapos gyermekek és az anyák viselkedését figyelték meg otthonukban. vagy éppen háttérbe szorítanak. amely a születésétől kezdve segíti létfenntartását addig is. ha a vele foglalkozó felnőttek mosolyognak rá.viselkedése között szoros kapcsolatot talált.elsősorban az anya . MONTAGNER (1984) a csecsemők és kisgyermekek szociális viselkedésének jellemzőit vizsgálva úgy találta. Minéi gazdagabb eszköztárral rendelkezik a szülő. A csecsemők jelző és tájékozódó viselkedésükkel felkeltik környezetük figyelmét.

amelyek úgy ismeretesek mint a szociális izoláció szindrómái . ahol elhanyagolok. aktívabban vizsgálja környezetét. de azt is. zavarok mutatkoznak a családban felnövekvő gyermekekhez viszonyítva. amely harmonikus fejlődését elősegíti. Azoknál a gyermekeknél. YARROW és munkatársai azt találták. mind többet kívánja azt. Az ilyen abnormális fejlődésmenetekről. manipulációja között. Az eddigiek alapján úgy tűnik. így nem rontjuk el. és várt a gyermek válaszára. fejlődésében milyen eltérések. mintha a gyermek „kényeztetése" lenne az az alapvető nevelési elv. A nevelési gyakorlatban is sokan úgy vélik. de érzelmileg kapcsolódik hozzá. hogy számos egyéb kapcsolat is van az anya stimuláló viselkedése és a gyermek szociális fogékonysága. A szülőnek kell kialakítania az egyensúlyt a korlátozás és az önállóság bátorítása között. A szociális izolációnak ez a súlyos hatása megmaradt a felnőttkorra is. amikor éhes. a •csecsemő aktív résztvevője saját történésének. WATSON véleménye szerint szigorú napirendi táblázat alapján szabad csak gondozni a gyermeket. sőt kegyetlenek a gyermekkel.inkább az határozta meg. hogy a szociális depriváció milyen hatással van a fejlődésre. keveset beszélnek hozzájuk.a későbbiekben még tárgyalunk. többnyire egy sarokban. Mint már az előbbiekben tárgyaltuk. A kora gyermekkorban végzett vizsgálati adatok mind azt mutatják. Szerencsére ilyen körülmények között viszonylag kevés gyermek él. hogy a szükséglet kielégítésére adott válaszunkkal megerősítjük a csecsemő követelődző magatartását. hogy az anya nélkül. 42 . nem játszottak velük. Szociális deprivációval kapcsolatos kísérletek etikai okokból nem végezhetők el gyermekekkel. hogy az anya. így például a fiatal majmokban. Mindezek az eredmények arra mutattak. Nehéz lenne meghatározni. ételt csak a megszabott időben kaphat. akiknek minden szükségletét kielégítik. hallhatták társaikat. összehúzódva feküdtek. és nem mutattak érdeklődést társaik iránt. HARLOW és munkatársai a már előzőleg említett majomkísérletek végzésével vizsgálták. külön ketrecben. követelődzőek és engedetlenek lesznek. hogy „kényeztetett" csecsemőből elrontott gyermek lesz. Ugyanis ebben az életkorban a hozzá beszélő felnőttnek csak rövid idő elteltével kezd el a gyermek mintegy válaszként gügyögni. nem alakul ki a differenciált. egyedül nevelkedtek. komoly és irreverzíbilis károsodást okozhatnak szociális fejlődésében. akiket ritkán dédelgetnek. de fizikális kontaktusba nem kerültek velük. a bizalom kialakítása alapszükséglete. A csecsemő kapcsolata a világgal azonban nem ilyen gépies inger-reakció alapján történik. bár kétségtelenül a nem megfelelő intézeti nevelés körülményei között vagy az olyan családokban. Függ ez a gyermek egyedi jellemzőitől. ahol láthatták. A kötődés. hogy azok a kicsik. Ha egy év elkülönítés után más majmokkal közös ketrecbe helyezték őket. önmagukat átkarolva görgő mozgásokat végeztek. ritkán mosolyognak rájuk. hogy az anya közvetlenül a gyermekhez beszélt. a gyermeknek nemcsak szociális fogékonyságát erősíti. és csak így biztosítható a gyermek egészséges fejlődése. amelyet az inger-reakció elmélet alapján állított fel. Ezt a véleményt WATSON alapozta meg azzal a tételével. aktivitása. és nem akkor. minden gyermeknél egyedileg lehet csak megítélni a szabályozás módszereit. A síró gyermek karbavétele követelődzővé teszi a gyermeket. mennyi legyen a tiltás. tűrőképességétől. intézetben nevelkedő gyermekek személyiségében. amelyek elzártan. nem alakult ki a szociális válasz készsége. hogy érdeklődőbb legyen. hogy milyen mértékben célszerű a követelményállítás. hogy felvegyék. aki nemcsak gondozza gyermekét. Amikor azonban SPITZ első vizsgálatai feltárták. hogy a gyermeknek szociális fejlődéséhez szüksége van szociális stimulációra. szelektáló és több irányú kölcsönösség az emberi kapcsolatokban. válaszol jelzéseire. Ugyanakkor gyakran hangoztatott vélemény az. Ezek a vizsgálatok rámutattak a korai szociális kapcsolatok fejlődésének főbb jellemzőire.

ha 9-12 hónapos korukban felvették őket. de kutatások viszonylag nagy arányban beszámolnak arról is. ha sírtak. hónap között jelenik meg. hogy mennyire befolyásolja a kötődés kialakulását és erejét.Kötődés az emberekhez Amint egy gyermek jelző és orientációs viselkedése szelektívvé válik. hogy időben a gondozónővel voltak többet együtt.hasonlóan a kifejező. és rövid ideig viselték csak el a kézben tartást. hogy a differenciált kötődési viselkedés a csecsemőknél a 6-8. nyugtalanok voltak. Kialakul a kötődés sajátságos hierarchiája. hogy azok a csecsemők. akire hét gyermek volt bízva. akik szociális kapcsolatot teremtenek a csecsemővel. annak ellenére. BELL és STAYTON (1972) beszámol arról. és ez az a személy. kezd kialakulni sajátságos kötődése környezetének tagjaihoz. A kötődés viselkedési formáját világszerte kutatták és kutatják még napjainkban is. a gagyogás a nem szelektív kötődés kifejeződésének eszköze. hogy az idő mint tényező kisebb hatást vált ki. Az első életév vége és a 18 hónapos kor közötti időszakban a csecsemő érzelmi kötődést mutat a hozzá közelálló ismerős személyekhez is. 9-12 hónapos korukban már kimutatták gyengédségüket: ha az anya felvette őket. mint az együttlét intenzitása. és válaszolnak figyelmet felkeltő viselkedésére. értik a csecsemő jelzéseit. például olyan esetekben. akikhez a csecsemő kötődik. Azok a személyek. amikor a csecsemő elsősorban egy személyhez kötődik. 8-24 hónap között fontos és kritikus szerepet töltenek be a gyermeki személyiség fejlődésében. nagyszülők. ha a gondozás megoszlik a szülők és a gondozónők között. Az első kötődés kialakulását gyorsan követi más ismerős személyekhez való érzelmi kapcsolatok sora. amelyek a kötődés kialakulását elősegítik. és nyugtalanná válik. A kötődést . törekszik arra. hogy játsszék velük. hogy keresi a szoros közelséget. Ezek: a félelem az idegen személyektől és a szeparációs félelem. ha a szülő stimulálja a gyermeket. amelyet a kölcsönösség jellemez. figyelmetlen volt. amelyek a differenciált kötődés eredményeként lépnek fel. akiket az anya újszülöttés kiscsecse. jelző viselkedési formákhoz . több pszichológus véleménye. illetve hetes bölcsődéinkhez hasonlítható intézményes nevelés van). A szülő az együttlét ideje alatt minden figyelmét a gyermekre fordította. válaszolt a jelzéseire. Az eredmények arra utalnak. hogy a korai csecsemőkorban a mosoly.mőkorban fokozott figyelemmel gondozott. AINSWORTH. Azt vizsgálták. nem kell tartania attól. játszott vele. A gyermekek gondozását zömében egy gondozónő látta el. hogy ha a szülő figyelmes és szociálisan érzékeny. a kapcsolatrendszer tagjává válnak. rokonok részesei annak a kötődésnek. szeretettel válaszol jelzéseire. Hogy a kötődés fejlődését jobban megértsük. megnyugtatta őket. A gyermek kimutatja kötődését azzal. hogy környezete tagjainak figyelmét.elsősorban az segíti. amikor a gyermekek naponta csak egy-két órát és a hétvégét töltik a szülővel. hogy a bölcsődei élet megzavarja a gyermekkel való meghitt kapcsolatát. felvette. amellyel a felnőtt figyelmét magára irányítja. A szülő és a gyermek közötti érzelmi kapcsolat kulcsa a szülői gondozás minősége és nem a mennyisége. akikkel anyjuk az első hónapokban türelmetlen. elismerését elnyerje. 43 . bölcsődei feltételek között nevelkedő gyermekekkel (Izraelben a kibucokban a mi bölcsődéinkhez. Az eredmények azt támasztották alá. A kutatások alapján ma már ismeretes. át kell tekintenünk azokat a tényezőket. Ez magában foglalja a szeretetet és a függőséget. különösen sírására az első hetekben. Viszont azok a gyermekek. Különböző vizsgálatokat végeztek el kibucokban. a nézelődés. ha magára hagyják. Mint említettük. A gyermekek a szülőkhöz kötődtek. amikor elsősorban az apához kötődik a gyermek. és azt a két viselkedési formát. fészkelődtek. Testvérek. Az esetek többségében ez a személy az anya. hozzásimultak. aki az ő szociális jelzéseire a legtöbbször válaszolt. Mindazok. s így kevés ideje maradt arra.

Félelem az idegen személytől A kialakult kötődés egyik mutatója. fejét nem fordította el. amely során a gyermek testtartása feszültebb lett. 5-8 hónapos korban a legtöbb gyermeknél először a bizalmatlanság jelei mutatkoznak az ismeretlen személy közelítésére. Aktív elfogadásnál a gyermek azonnal felvette a kapcsolatot az ismeretlen személlyel. vagy részben ő maga kezdeményezett kapcsolatot. halkan beszél. Az idegen személy közeledésére adott félelmi reakciót a gyermekek temperamentuma és a nevelési körülmények is befolyásolják. görcsösen kapaszkodott az ismert személybe. Az erőteljes visszautasítás. a csecsemőotthoni gyermekeknél azonban ez csak 14-16 hónap között mutatkozott. hanggal akarja a gyermek figyelmét magára irányítani. tekintete érdeklődést. a nővérnek. Azokban a vizsgálatokban (KABAINÉ. gondozónővel találkozás). Ha az idegen fokozatosan közelít. és nem kapaszkodott görcsösebben az őt tartó megszokott személyhez. Az elhárító magatartás enyhébb formája volt a bizalmatlan várakozás. de tartott még akkor is (24 hó). és ha az idegen szociális kontaktust akar felvenni. a gyermek által jól ismert és elfogadott személynek kell a gyermeket kézben tartani. Aktív visszautasításnál a gyermek a közeledő idegen személy felé kezével elhárító mozdulatot tett. és kapcsolatba lép. A vizsgálat minden esetben a gyermekek számára idegen környezetben. vágy riadtságot. Ez a magatartás jellemző volt a családban élő gyermekekre négyhónapos korig. a fokozottabb félelmi reakció akkor lép fel. fejét elfordította. a gyermek visszautasította az idegen személy kezdeményezését. A közvetlen védelem hiánya is fokozza a félelmet. a csecsemő vidám vagy érdeklődő kíváncsisággal fogadta az ismeretlen személyt. amíg a gyermek is mosolyogni kezd. a bölcsődében a gondozónőnek. hogy a gyermek az idegen személy közelítésére félelemmel reagál. félelmet. Öthónapos kor után a családban nevelkedő gyermekek többsége várakozó figyelemmel nézett az ismeretlen személyre. A következő magatartási formákat találták. amikor a családban élő gyermeknél már elmúlt. — Elfogadó magatartás. elhúzódik. ha a közelítő idegen figyelmetlen. a csecsemőotthoni gyermekekre 12 hónapos korig. riadtságot nem mutatott. és ez fokozatosan csökken. A családban élő gyermekeknél 7-8 hónapos kor körül már megjelentek az elutasítás különböző formái. 1967). vagy meg is érinti a gyermeket. a gyermek félelme feloldódik. kíváncsiságot fejezett ki. Nehéz a gyermek félelmét feloldani akkor is. ahogy a gyermek mind több tapasztalatot szerez idegen személyekkel való kapcsolatában. Mozgása nem változott. jellemző minden népcsoportban. vagyis az idegen személytől való félelem később jelent meg. ha az anya sem fogadja szívesen az idegent (orvossal. de az ismerős személy közelségében történt (karon vagy ölben tartották a gyermekeket). haragot mutatott. Az idegen személytől való félelem csúcspontját a csecsemők többsége 8-9 hónapos korára éri el. Ez a jelenség közismert. túl nagy aktivitással. Azok a 44 . összehasonlították a csecsemőotthonban és a családban nevelkedő gyermekek reagálását az idegen személy megjelenésére és közelítésére. tárgy közvetítésével veszi fel a kapcsolatot. homlokát ráncolta és a szemkontaktust hosszú ideig elkerülte az ismeretlennel. megvárja. a gyermek kiabál. Elhárító magatartás. és fokozatosan érinti meg a gyermeket. így az ismerkedés első szakaszában az anyának vagy más. mosolyog. amelyeket 3-24 hónapos korú gyermekekkel végeztek. felélénküléssel reagált az ismeretlen közelítésére. esetleg hangosan sírni kezdett. Különösen figyelni kell a közelítés formáira az orvosi rendelőben az orvosnak.

ha a szülő vagy más olyan személy. Amikor anyjuk újból visszatért. hiszen a gyermek ebben az életkori szakaszban nem képes felmérni az időtartamot. ingerlékeny lesz. Vannak gyermekek.. amikor anyjuk rövid időre eltávozott. Többnyire a gyermek már önállóan jár. ha a szülők néhány napra. úgy értékelik. később engedetlen. speciális helyzetben. többször körülnéztek a szobában. J. és visszaesés 45 . a szeparációs szorongás. J 1973). hosszú időn keresztül intenzíven kapaszkodtak belé. A kétévesnél fiatalabb gyermekek viselkedését hosszabb ideig tartó szeparációnál több kutató is vizsgálta (ROBERTSON. Ezt a típusú viselkedési formát más kutatók is megfigyelték. akiknek sok pozitív tapasztalatuk volt a szülőkkel és a családhoz tartozó felnőttekkel. a gyermek életkorától függően hasonló reagálást tapasztalhatunk. akihez a gyermek kötődik. hogy a gyermek beilleszkedett. majd elment. számára minden távollét örökkévalóságnak tűnik. 1952. mert a szeparációs szorongás csak akkor lép fel. Inaktívak lettek. követi. akik ugyancsak játékhelyzetben végezték vizsgálataikat 10-18 hónapos gyermekekkel. és általában kétéves korra ez már csökken. sír. Azt találták. nem érdeklődtek a játékok után. kiabál. hogy a számára fontos személy el akar menni. és újból visszatért. akihez kötődik. akiknél kialakul egy szorongásos kötődési forma az új környezetben lévő más személyhez. Amikor az anya visszatért. társaikkal sem játszottak. Az első napokban sír. majd végül apatikus. elhagyja a gyermeket. hozzásimul (BOWLBY. Végül a gyermek érdektelenné válik. anyjukra is már csak néha figyeltek. úgy. A szeparációra adott reagálási módokat vizsgálta BELL ÉS AINSWORTH (1972). esetleg egy hétre eltávoznak.. Ez akkor jelenik meg. és közben állandóan az anyjukat figyelték. Kezdetben a gyermek erősen tiltakozik az elválás ellen. nem is tevékenykedtek. ROUDINESCO és mts. A szeparáció kezdeti időszakában a kölykök visítottak. ha olyan személy távozik. A távozásnál utána megy. 1952). Ezt a passzivitást gyakran félreértik a kórházakban és az intézetekbe kerülő gyermekeknél. mintegy keresve az anyát. akiknél a bázisbizalom kialakult. mozgásával is kifejezi ellenállását és boldogtalanságát. közömbös. „Pótanyát" keres és visszahúzódik. fellép az apátia. tiltakozik. így ha látja. ölbe kéredzkedtek. és amikor visszatér az. A szeparációs szorongás csúcspontját 13-18 hónapos kor körül éri el a gyermek. az ajtóhoz mentek vagy másztak. Amikor gyermekét elhagyja a szülő néhány órára vagy napra. hogy az anya együtt játszott a gyermekkel. J.csecsemők. a gyermek magatartása ilyenkor visszahúzódó. de fizikai kontaktusba nem kerülhettek velük. keresi az eltávozó szülőket. kevésbé szoronganak. ROBERTSON és BOWLBY szerint ez a leválás az előzménye az érzelem nélküli pszichopátiás személyiség kialakulásának. HARLOW hosszabb időre (3 hét) különítette el a kölyköket anyjuktól. abbahagyták a sírást. izgatottan körbejárták a ketrecüket. belecsimpaszkodtak. akihez kötődik. fel-alá ugráltak. sírtak. a kismajmok láthatták és hallhatták anyjukat. és BOWLBY. hogy az egyéves gyermekek. Inaktív lesz a játékban. A kötődés és a szeparációs szorongás között szoros összefüggés van. Hasonló viselkedési formák jelennek meg akkor is. belekapaszkodik. Az anyák és a kölykök külön ketrecben voltak. Ezt az izgatott viselkedést 3 hét elteltével a „reménytelenség" követte. Szeparációs szorongás Közvetlenül az idegen személytől való félelem kialakulása után egy újabb fajta szorongás lép fel. a szülőktől „leválik". aktív törekvése az anya visszatartása. HARLOW vizsgálataiban a kölyökmajmok is hasonló viselkedést mutattak. mielőtt visszaállt normális viselkedésük. sír. amikor a szeparációs szorongás fellép. Az aktív tiltakozást követi a reménytelenség szakasza.

J. Az egyik csoport kevés ingert kapott ugyan. Ezt illusztrálja azzal a vizsgálattal. a miértre már különböző választ adnak. mint az ismeretlenekkel. a gyermek úgy érzi. és a gyermek újból magára talál. a gondozónőktől sok ingert kaptak. Néhány óra vagy nap múlva (ez függ a szeparációs idő hosszúságától is) a gyermek ambivalens érzelmeket mutat. 1974). 2. de anyjuk időnként látogatta őket. hogy a gyermek hét hónapos kora előtt nem tiltakozik. Újból keresi a közelséget. mert őt asszociálja azokhoz a kellemes tapasztalatokhoz. a tisztán evő maszatol. és a szobatiszta gyermek nem tartja vissza vizeletét. sokat foglalkoztak velük. A pszichoanalitikusok szerint azért kezd szeretetet érezni a gyermek az anyja iránt. Alátámasztja ezt az is..nehezebben alakították ki viszatéré. A szeretet és a dependencia egyszerre alakul ki. ha az anya kórházba megy szülni. így például. ahhoz. A hosszabb ideig tartó szeparáció után úgy tűnik. amelyben kötődik környezetének minden tagjához. dacos és nehezen kezelhető.mutatkozik a már kialakult készségek szintjén is.sükkor a 46 . kapaszkodik beléjük. hogy környezetének minden tagjától megkapja az ingereket. Csökkenthető a szeparációs szorongás. Szerencsére ez az ambivalens időszak nem tart sokáig. aki kielégíti szükségletét. Azok a gyermekek. hogy mennyire fontos számára az a személy. néhány órás szeparációra reagál olyan érzelmi kitöréssel. és a közös tevékenykedés mindegyik szorongását oldja. amelyben az intézetben nevelkedő csecsemők két csoportját hasonlította össze. A szociális tanulás elmélete másodlagos ösztönkielégítésnek tartja ezt: az anya kielégíti a gyermek szükségletét. hogy a gyermek nem ismeri fel a szülőket. L. megszokott személlyel marad együtt a szülők távollétének időszakában (BOWLBY. aki elhagyta. hogy hogyan és mikor kezd kötődni a gyermek. A gyermek csak a rövid ideig tartó. Amikor a szülők visszatérnek. ha az anyjától szeparálják. ugyanakkor követelődző. Mindegyik gyermek nyolc hónapos kora előtt visszatért anyjához. A rövid szeparációnál a gyermek viselkedése azt mutatja. A másik csoport tuberkulotikus gyermekek intézetében volt. SCHAFFER hangsúlyozza. 1915). akik kevés ingert kaptak . tiltakozik a kapcsolatfelvétel ellen. Természetesen még jobban megkönnyíti a gyermek helyzetét az. Az interperszonális kötődés eredete Bár a kora gyermekkorral foglalkozó kutatók megegyeznek abban. S. sír. és ő másodlagos ösztönkésztetéssel szorosan kapcsolódik az anyához. más személyekre is kiterjed.. 3. mint ha idegen személyt bíznak meg felügyeletével. hogy a differenciálatlan kötődés fontos előszakasza a specifikus kötődés kialakulásának. ismerős személyekkel otthon marad. Ennek az elméletnek értelmében a szociális érdeklődés generalizálódik. ha testvére is van. mert elhagyta. aki kielégíti szükségleteit. azt tapasztalják. hogy a már járni tudó gyermekük újból csak mászik. amit a szopás jelent (FREUD. SCHAFFER és EMERSON (1964) a szociális érzékenység fejlődésében három szakaszt állít fel: 1. és kimozdítják megszokott környezetéből. Közelítésükre eltávolodik. de anyjuk nem látogatta őket. mint az említett vizsgálatban a majomkölyök. egy-két hét. azzal osztozik az élményben. amikor táplálja. amely során egy személyhez kötődik legjobban. 1973. elfogadja az idegen személyt.. J. jobb ha a gyermek az apával vagy a megszokott. A gyermek ilyen módon bünteti a visszatérő szülőt azért. a differenciálatlan kötődés szakasza. a specifikus kötődés szakasza. és úgy viselkedik velük. A tradicionális pszichodinamikus iskola és a szociális tanulás elmélete szerint biológiai szükségletek kielégítésének következményeként alakul ki a szociális érdeklődés. ha a gyermek családi környezetben.bár anyjuk látogatta őket . YARROW.

HARLOW majomkísérlet-sorozatában is hasonlót tapasztaltak: a majomkö. A szelektív szociális mosoly is később jelenik meg. Ezeknek az elméleteknek alapján a pszichológia hosszú éveken át különbséget telt a csecsemő viselkedésében az elsődleges (biológiai) és a másodlagos (szociális) hajtóerő között. (1957) a szopást. több időt is töltöttek el velük. mint a családban nevelkedők. amikor a kibucokban a gyermek táplálékot. mégis a kötődés a szülőkkel alakult ki. Hasonló véleményt találunk SCOTTNÁL is (1963). mint a családban nevelkedőnél. mint a családban nevelkedő. gondozást más személyektől kapott. A kötődésnek ez a fajta értelmezése jobb magyarázatot ad a gyermek viselkedésére. amely szerint a kötődés elsődleges hajtóerő. A csecsemő kötődését a kutatók az imprintinggel egyenértékűnek tartják.specifikus kötődést. így felmerült az a kérdés. A dinamikus pszichológia és a szociális tanuláselméleti irányzat is nagyrészt elfogadta BOWLBY elméletét. és kritikusnak tartja a szociális kapcsolatok kialakulásában. ami körvonalazza az interperszonális kötődést. hanem a fizikális kontaktusra. 47 . Minden pozitív inger az anyához kapcsolódott.lyök nem a tápláló. A családban és az intézetben nevelkedő gyermekek szociális érzékenységének különbözőségét a szociális depriváció fogalma alapján jobban megérthetjük. a kapaszkodásra lehetőséget adó pótanyával épített ki kapcsolatot. Vagyis a specifikus mosoly megjelenésétől kezdve az ismeretlen személytől való félelem megjelenéséig. amelynek alapvető célja az. Az intézetben nevelkedő csecsemőnek nehéz különbséget tenni az ismerős és az idegen személy között. Az etológiai vélemény szerint (GRAY. hogy fenntartsa a szoros kapcsolatot anyjával. a felnőtt szociális válasza az. és így a fontosságuk is időszakonként változik. A hatvanas évektől kezdődően új elmélet alakult ki az etológia hatására. A tanulási elméletek szerint azért. P H. GRAY (1965) a kritikus időszakot a 6. hogy a 3-4 hónapos intézeti csecsemők sokkal barátságosabbak voltak az idegen személlyel. mert kevesebb megerősítést kap az intézetben nevelkedő. és ritkább az intézeti gyermeknél.a fenti elmélet szerint jól értelmezhetőek. mert több személy egymást váltva elégíti ki igényeit. hogy ha létezik kritikus időszaka az imprintingnek. BOWLBY J. a követést a gyermekkel született ösztönös tevékenységnek tartja. amit a biológiai szükségletekkel azonosnak tartanak. mint azok a gyermekek. mint a szociális tanulás elmélete. a kapaszkodást. Ezek a nem tanult viselkedési formák az első életév folyamán különböző időszakokban érnek be. akik ugyan nem találkoztak anyjukkal. aki ezt az időszakot az „elsődleges szocializáció időszakának minősíti". 1958) a mosoly egyenértékű a mozgásos követéssel. Azok a vizsgálatok. hét és a 6. A családban nevelkedő gyermekek ugyanis képesek voltak már különbséget tenni saját anyjuk és az idegen személy között. hónap között helyezi el. A sírás és a mosoly az anya gondozói viselkedését váltja ki. mert velük intenzív szociális kapcsolatban voltak . RHEINGOLD (1968) azt találta. így távoltartották magukat az idegen személytől. akire általában visszamosolyognak. úgy ez nyilván az emberi csecsemő kötődésénél is megtalálható. de sok ingert kaptak más személyektől. és napjainkban „targykapcsolatról" és örökölt „tárgykeresésről" beszélnek. Az interperszonális kötődés a gyermek jelző és tájékozódó viselkedéséből ered.

többnyire aláveti magát a felnőttnek. a rövid szeparáció ideje alatt explorálják környezetüket. A gyermek szociális világa kiszélesedik. Ha a gyermeknél a második életév után nem lép fel a lázadás. Első beállítódását ERIKSON (1957) a bizalom érzésének nevezi. mint például az étel kiköpése. A szülő rendkívül fontos szerepet játszik a gyermek bizalomérzésének kialakulásában. hogy nem képes az anyával való szimbiózist felszámolni. és csökken szeparációs szorongása is. helyébe a dependencia. kiegyensúlyozott gyermek már jól elviseli a szülők 1-2 hetes távollétét. és ezt sűrűn hangoztatja. mind a nagy. A bizonytalan gyermekek kapaszkodnak anyjukba. „bízik" a szülőben. önmaguk is sok mindent képesek egyedül megoldani. és nincs kapcsolatban az anya iránti érzelmekkel. A éves. hogy viselkedésük hogyan hat a szülőkre. alkalmilag fordul elő. az önállósulás igénye. megértik. A gyermek „kinövi" félelmét az idegen személyektől. de el kell fogadnia a fejlődésnek ezt az újabb állomását. A túlkötődés gátolja agyermek érzelmi fejlődését. A szülőnek való ellenállás saját függetlenedését erősíti. Az első életévben a gyermek még nagyon kedves. a kompetencia megszerzéséhez. a beszéd kialakulásától az iskolakezdésig A második életévre kezd kialakulni a gyermek általános magatartása a környezete iránt. 2. örült a gyermek minden új teljesítményének és kialakuló önbizalmának. elsősorban az anyák reagálását a gyermek első önállósulási törekvésére. 48 . Az ideális anya örömmel fogadta. az összeütközésekre. provokálják a figyelmet. Megfigyelték a szülők. és hogy milyen eszközökkel érhetik el a szülők viselkedésének megváltoztatását. ha a csecsemő erősen kötődik anyjához. a szembehelyezkedés. A biztonságban lévő gyermek tudja. A szoros fizikai közelséget már kevésbé igényli. Kétéves kor után a gyermek kötődése veszít erejéből. elfut. mind a kisebb mozgásokban finomodik készségük. gazdagodik ujabb kapcsolatokkal. az érzelmi függőség lép. Az új motoros készségek ébredező felismerése rávezeti a gyermeket függetlenedésének aktív bizonyítására. A szembehelyezkedés. fel tudják mérni. Bármilyen rosszalkodás. Frusztrálja és provokálja anyját. Azok a gyermekek. hogy ha szüksége van rá. ez azt jelenti. a környezetet is kevéssé explorálják. tiltásokra dühkitöréssel válaszol. hogy a gyermek kezd önállóvá válni. akiket úgy határozhatunk meg mint biztonságban lévőket. játékszerek dobálása.Életkori jellemzők 2-6 éves korig. A fejlődésnek ez a változása egyengeti a gyermek útját a függetlenedéshez. kezdi a „visszafizetést". érdeklődése más személyekre is kiterjed. a második életév után az ilyenfajta kötődés már tünete lehet a későbbi érzelmi problémáknak. forgolódás pelenkázás közben. Elkezdődik a leválás. a negativizmus sokszor zavarja a szülőt. megrázkódtatás nélkül elviselik a szülő távozását. amikor a gyermek még erősen kötődött hozzá. játék az ennivalóval. amikor a gyermek megtanulja a „nem”-et mondani. nem büntetni akarja az anyát. a kommunikáció új formája sok örömet jelent szülőnek és gyermeknek egyaránt. a szülő jön és kielégíti kívánságát. és a legrövidebb szeparációs helyzetet sem képesek elviselni. A második életévben két új fontos dolog következik be: 1. A beszéd megjelenése. Ahogy az első életévben az a normális. a pohár feldöntése. az önállósulás időszaka. amikor öltöztetni akarja. Ha időnként nosztalgiával gondolt is vissza arra az időre. de konfliktusforrás is. ügyesebben bánnak a tárgyakkal.

. és WOLF. amely az egyéves kor körül kulmináló szeparációs félelmi reakciókban jut elsősorban kifejezésre. Ez a családtagokhoz való erőteljes kötődés jellemzi a gyermeket a második életév feléig. vagy a gyermek nevelését teljesen rábízták az intézményekre. menekülni is tud. 1970). Amíg a gyermek csecsemő volt. többnyire szültek egy újabb gyermeket. A közvetlen fizikai közelség igényét felváltja a közvetett..a kölyök tendenciája. a fokozott félelem minden idegen személy megjelenésére. Ezt szinte minden lélektani irányzat kiindulópontnak tekinti. önállósulási igénnyel lépett fel. az énértékelést nagyban elősegíti. Nyitott. úgy szolgálta. Az énfejlődés előtörténetében a következő szervezési fázisokat találhatjuk (KABAINÉ. Szoros összefüggés van a gyermek szociális fejlődése és az éntudat kialakulása között. például SCHAFFER és EMERSON (1964) szerint: „. Az éntudat kialakulása 2-6 éves kor között kikristályosodnak a gyermekben az individuális minták. A. A szociális mosoly megjelenésével (0-2 hó körül) kezdődik az első szociális organizáció. de már szorongás nélkül fogadja az idegent. Míg félelmet mutat az idegen személyre vagy szokatlan helyzetre. Amikor az énfejlődés előtörténetéről beszélünk. Már a csecsemő fokozatosan realizálja. az anyák eltávolodtak a gyermektől. keze. hogy fajtájának tagjaival a közelséget keresse. belső vázlatot alakít ki saját testéről. Kialakul a testsémája (MÉREI F. Amikor a gyermek részéről az egyedivé válás elkezdődött. Az éntudat kialakulásában azonban döntő szerepe van az interperszonális kapcsolatoknak. személyiségének egy része lenne.a kommunikációs eszközök révén megnyilvánuló . mozgásáról. 2. hogy ő maga individuum. R. 1946). érzelmi . amikor az függetlenedni akart. ha fenntartással is.dependencia. és a szimbiózis megszűnt.Az anyák másik része nagyon jól ellátta feladatát. Elsősorban azt tanulja meg. érdeklődő bizalommal közelít egyre táguló személyi környezete felé." Ennek a szerveződési szakasznak a végén a csecsemő már nem általában az emberekhez kötődik. a járás kialakulásával a helyzetváltoztatás lehetősége képessé teszi az önálló. a gyerek kialakítja saját attitűdjét. 1977). Ezáltal csökken félelme. eredményes helyzetmegoldásra. akiket már elkülönít az idegenektől. hogy testrésze az övé.. hanem elsősorban a családtagokhoz. A „másik" reagálása. dependens az anyával és a közeli családtagokkal. hogy ő különálló személyiség. új érzelmi kielégülést kerestek. A gyermeknek ezt a reakcióformáját több kutató fajspecifikus kötődési formaként értelmezi. de elvesztette érdeklődését a gyermek iránt. akkor részben összegezzük a gyermek szociális fejlődésének jelentősebb szerveződési fázisait. Már érdekli a gyermeket a vele hasonló helyzetben lévő kortársa is. De az „én-magam" felismeréséhez hosszú út vezet. teste mozgását kontrollálja. Megjelenik a „nyolc hónaposok szorongása" (SPITZ. amíg a gyerek teljesen az ő függvénye volt. és a kötődés ereje is gyengül. WALLON (1958) ezt az időszakot nevezi a fiziológiai szimbiózis korának. amelyet a 7.-BINET Á. 49 . éntudata kialakul. amely az én elkülönülését. K. mintha saját testének. az éntudat kialakulását. A szakasz végén. bár hosszabb ideig nem vesz fel kapcsolatot vele. 1.. cselekvéseinek formáját és módját. hónap végére kialakuló differenciáltabb kötődési forma zár le. Az újszülöttkorban az én és a külvilág amorf egységet alkot. Mindinkább tudatosul benne. mert lába. A követező szerveződési fázist a kapcsolatok további differenciálódása jellemzi. Mivel eltávolodni. a másikkal folytatott interakció az. boldogan gondozta a gyermeket csecsemőkorban.

Erőteljessé válik a közvetlen és a késleltetett utánzás. így az intézeti gyermekek többségénél bizonytalan az önmagukról kialakított kép. viselkedésük reális értékét. ha valamit helytelenül cselekszik. ugyanakkor önmagáról harmadik személyben beszél. A felnőttek közül azzal helyezkedik szembe. hatalmát kívánja gyakorolni mások felett.A verbális kommunikáció kialakulásával új szerveződés indul meg. értékelik és bátorítják önálló törekvéseit. a gyerek időnkénti kiemelése a csoportból. hogy mennyire bízik önmagában. így kezdi kialakítani saját énjét. Különböző tanulmányok arról számolnak be. hogy az individuális törekvéseket háttérbe szorítják. ahol nap mint nap 50 . és fontossá válnak a társak. Úgy találták. átveszi gesztusait. akik magabiztosak. A gyermek felül kíván kerekedni a helyzeteken. H:. ettől kezdve szilárdul meg az egyes szám első személy használata. Bár még az első helyei foglalják el az anyához fűződő érzelmek és az apával egyre mélyebben kialakított kapcsolat. akikhez szorosabban kapcsolódik. Igaz. vagy túlértékeli önmagát és ez állandó kielégítetlenség vagy zavar forrásává válhat. erős én kialakulásához. A harmadik életév végére az én határainak felismerése. képességeiben. azok a meleg elfogadó családi környezetből kerültek ki. kontrollált. Vagy aláértékeli. hogy azok a gyerekek. a saját szociális pozíciót védő magatartásmódok megtanulása teremti meg a feltételeket a gyermek számára a kooperatív. akikkel együtt él. A szülők felállítanak bizonyos korlátokat. az egyéni bánásmód az. ez verbálisan az „énmagam". személyi környezetéből egyre élesebben emelkednek ki a sajátságos szerepjellemzőket hordozó személyek. 4. hogy ezek a vizsgálatok csak az alkalomszerűen kialakított gyermekcsoportokra vonatkoztak. A gyermek az eredményes helyzetmegoldáshoz már felhasználja a mások által nyújtott mintákat. akiknek önértékelése jó.nyesítési törekvéseit is gyakran leállítják. többnyire csak azokban az esetekben. milyennek tartja önmagát. 3. Kiszélesedik a gyermek kapcsolatköre. A csoportos nevelés következménye. akihez érzelmileg leginkább kötődik. kevésbé tudják felmérni teljesítményüket. ami segíthet ezen. 1971). de fontossá válnak más felnőttek. Az interperszonális relációk és a helyzetek uralkodnak a gyermeken. A gyermek önértékelésében. Bölcsődében vagy csecsemőotthonban. viselkedéséről. rendkívül nagy szerepet játszik közvetlen környezete. agresszívvé válik társaival szemben is (WALLON. nem mutatnak határozott struktúrákat. hogy reális képet alakítson ki önmagáról. Ennek az életkornak jellemzője az én tudatossá válása. hogy egyik csecsemő a másikról csak 4-5 hónapos korban vesz tudomást. abban. Énérvé. hogy a gyermek nemcsak átvesz énmintákat. korlátozó szülők megakadályozzák a gyermeket abban. A hideg elutasító vagy a túlvédő. A gyermek kevésbé kap visszajelzést teljesítményéről. Ezeket a mintákat beépíti saját magatartásába. A harmadik életév elején kezdődő új fázisra jellemző. de ezen belül szabad lehetőséget biztosítanak a gyermeknek. hogy a gyermek könnyen beleéli magát más személy érzelmeibe. Az „én" ekkor azonban még nem különül el világosan és határozottan a „másiktól". és nem fordítva. A kortárskapcsolat Az éntudat kialakulásával megváltozik a gyermeknek az első két évre jellemző szoros kötődése az anyához és a család tagjaihoz. hanem kiterjeszti önmagát másokra. A gyermeki én megnyilvánulásai a vele kapcsolatot létesítő személyek szerint változnak. Az intézetekben nevelkedő gyermekek még nehezebb helyzetben vannak. A fokozottabb egyedi nevelési módszerek. A „választóvonal" bizonytalanságára utal az. „egyedül" típusú kifejezésekben nyilvánul meg. mert „zavarja" a csoport életét.

és ott többnyire valami kirakós vagy építőjátékkal foglalja el magát. hogy az elkülönülő gyermekjátékát valamelyik másik gyermek megzavarja. elvétve fordul csak elő.szervezetten" játszik egy-két gyermek irányítása mellett. hiszen most. többször vesznek fel kapcsolatot egymással. figyelmére még aktívabb játékba kezd. csak a saját tevékenysége köti le: 2. A magányos játék nem a szociális éretlenség jellemzője. az a másikat is magával ragadja. mert a tárgy körül birtoklásért folyó harc alakul ki. PARTÉN vizsgálatában (2-5 éves korú gyermekeket figyelt meg) a következő kor szerinti megoszlást találta: A kétévesnél alig idősebb gyermekek általában magányosan játszanak. de attól még elkülönülve. inkább úgy. utánozzák is egymást. aktívabb kapcsolatteremtés észlelhető. ahogy a játéktárgyakat vagy ahogy saját magukat.mozgását. és megragadja ő is azt a játékot. 6-8 hónapos gyermekeknél megfigyelték. Vagyis a felnőtt jelenlétének hiánya és a társak állandó jelenléte a szociális érzelmi folyamatokat más irányba tereli. az. félrehúzódva pihennek. Rendszerint dühös sírás a kapcsolat vége. A magányos játék sokszor elkülönülést jelent. a többiektől függetlenül. kapcsolódó játék: a gyermekek gyakorlatilag még külön játszanak. a gyermek hátat fordít a csoportnak. ha mosolyog. és csak négyéves kor után tapasztalt együttműködő játékot is. megragadják egymást. mint a felnőttel. Több hónapon keresztül kísérték figyelemmel a gyermekek egész 51 . ahogy a felnőttekre. mint mozgó játéktárgyaikra. Többet játszanak egymással. hogy az idő egy részében félrevonulva. ha nem is igazán ösztönző. a gyermek érdeklődésének központjában a tárgyak vannak. a tárgyakon próbálgatja saját viselkedésének eredményességét. odakúszik. egyedül játszik. de nem játszanak. A hetvenes években Angliában több etológiai megközelítésű vizsgálatsorozatot végeztek 2-5 éves korú gyermekcsoportban. 9-13 hónapos kor körül tapasztalható az aktív kutató játék időszaka. de ritkán kezdeményeznek. akkor kevésbé reagálnak egymásra. 4. vagy különösen ha kacag az egyik. Érdeklődnek ugyan már a többi gyermek után. hogy ha rövid ideig is. A hároméveseknél a párhuzamos játék volt a legjellemzőbb. Érintik. Az együttjátszás kétéves kor után kerül mindinkább előtérbe. ha valami érdekeset csinál. A társ a másik nevetésére. A felnőtt jelenléte kétségtelenül elvonja a társról a figyelmet. párhuzamos játék: a társ közelében játszik. és a másik is ugyanazt akarja megszerezni. kezükben tartanak egy-egy játékot. vagy mosolyogva nézi társát. hogy mit lehet velük csinálni. játékot cserélnek.ugyanazok" a gyermekek vannak együtt. helyüket változtatják. Gyakori a szociálisan érett és társaival jól együttműködő gyermeknél is. A hempergőben figyelik a másik. A szociális kapcsolatok és a játékformák alakulása közötti összefüggést és egymásutániságot vizsgálta és osztályozta PARTEN (1932): 1. amikor már a földön csúszkálnak. de nem tervezik közösen a játékot. de nem úgy. Másfél éves kor után a társ jelenléte már nem zavaró. a másik érdeklődését is felkelti. mint PARTÉN eredményei. A csecsemőotthonban ebben az életkorban. Ezt a fajta elkülönülést a többiek rendszerint tiszteletben tartják. félrehúzódik egy sarokba. Figyelnek egymásra. érdekli az egyik gyermeket. de egymás közelében. A kisebb gyermekek elkülönülnek ha elfáradnak. korábban reagálnak egymásra. de ha nincs a közelükben felnőtt. 18 hónapos kor körül a gyermekek már fokozottabban érdeklődnek egymás iránt. de mosolyognak egymásra. fogdossák társaikat. 3. magányos játék: a gyermek nem figyel a társakra. Az utóbbi években végzett vizsgálatok némileg mást mutatnak. A társ jelenléte többnyire zavaró. hogy mit csinál a másik. az egyik gyermek játéktevékenysége magára vonja a másik gyermek érdeklődését. együttműködő játék: amelyben több gyermek együttesen . viszont ha felnőtt is jelen van.

tehát itt is jelentkezett a nemek közötti eltérés. hogy már ebben az életkori szakaszban is fontos szerepet játszik a fiúknál a testi erő. A csoportba újonnan bekerülő gyermekekkel a kislányok többnyire „anyáskodni" kezdtek. Úgy találták. ki az. Ezeknél a gyermekeknél az is feltűnő volt. hogy agressziónak vélték azt is. BLURTON (1972) vizsgálatának egyik legfontosabb eredménye a „vaduló" játékkal kapcsolatos. akit mellőznek. és több olyan jellemzőt találtak. Csakhogy közben a gyermekek nevettek. Abban az értelemben. hanem valódi csoportokká szerveződnek. de szemlélők maradtak. a fiúk is elkerülték az új gyermekekkel szemben az agresszív megnyilvánulásokat. akit társai követnek. közelítése barátságos. amikor az anya kevés empátiával nevelt. hogy lökdösik egymást. Az anya jelenlétében az anyához húzódtak. Ezek a gyermekek nehezen tudtak kapcsolatot teremteni társaikkal. akik egymással jó barátságban voltak. és a játékos harc közben fájdalmat okoztak egymásnak. A gyermek szociális érzékenysége kisebb mértékű. A vizsgálatok alapján valószínűnek látszik. A „vezető" gyermek. és nem alakította ki gyermekével a biztonságos kötődést. ötletes. Ritkábban játszották szobában. Mindezeknek a jegyeknek a kialakulásában természetesen közrejátszanak a veleszületett jellemzők: a gyermek temperamentumbeli sajátosságai. aki a vigaszt nyújtotta. Az igazán agresszív gyermekek érdekes módon kevésbé vettek részt a „vaduló" játékban. amikor a másik közeledésében nem volt erőszak. hogy gyakoribb a barátságos. mert még nem elég ügyesek. és ki az. Általában rosszul értelmezték társaik viselkedését. hogy a gyermekcsoportok már ebben a korai életszakaszban sem laza szerkezetű együttesek. de az anyával sem teremtettek igazán kapcsolatot. önálló. mint az agresszív közelítés. hogy melyik gyermek népszerű vagy kevésbé népszerű. inkább a szabadban fordult elő. minden konfliktusnál a felnőtt segítségét kérték. akire hallgatnak. ahol elegendő tér állt rendelkezésükre a mozgáshoz. Egyébként ezek az „álagressziv" (etológiai terminológiában kváziagonisztikus) játékformák mércéül szolgáltak a társas rangsor kialakulásában is. Lányoknál ezt a játékformát csak elvétve találták. több tényezőtől is függ. ami gyakran párosul fejlettebb testfelépítéssel. de az csak akkor volt előny. hogy milyen minőségű volt kapcsolata szüleivel. magabiztos. nem tudtak együttműködni. Az együttműködő játék elemei már kétéves kor után jelentkeznek. mint a lányok. gyakran szerepet is cseréltek. hogy kialakul a csoportbeli rangsor. Úgy találták. együttműködésre kész közelítés a társakhoz. gyakori volt. hogy a csoporton belül a fiúk másként oldják meg a különböző társas helyzeteket. amire előzőleg a kutatók nem figyeltek fel eléggé. Ha két gyermek között kialakult ilyen játék. A kibékülés ilyen játékok után gyorsan bekövetkezett. akkor a többiek általában nem kapcsolódtak bele. hogy a vaduló játéknak sírás volt a vége. Gesztusrendszere és mimikája gazdag. az üldöző és az üldözött is. Nem igazán bántották egymást. egyaránt élvezte ezt a fajta játékot. hogy az anya mennyire érzéketlen volt 52 . (Ezt a játékformát HARLOW ÉS ZIMMERMANN (1959) írta le a majmok társas viselkedésével kapcsolatosan. amikor a gyermekek katonásdit vagy indiánosdit játszanak. ha kezdeményezőkészség és ötlet is társult hozzá. játékot vittek nekik. sőt gyakran a sértő fél volt az. és mind a két fél. a külső szemlélő számára az egész valamilyen agresszív kötekedésnek tűnik. a gyermekek el is fogadják és tiszteletben tartják ezt a rangsort. üldözés-menekülés folyik. Ugyanakkor azt is megfigyelték. az üldözőből üldözött lett és fordítva. Emellett gyakran előfordult.) Elsősorban a fiúk játékát jellemzi az. a verekedést inkább csak mímelték. A csoporton belül elfoglalt hely. azonban ennél sokkal jelentősebb szerepe van annak. és kiderült az is. Többnyire olyan gyermekeknél tapasztalták ezt a játékot.napi tevékenységét. hogy ez a szabálytalan „vaduló" játék alakul át később a szabályozott harci szerepjáték különböző formáivá.

A féltékenység. Jó családi környezetben a testvérkapcsolat mindenképpen előnyös a gyerekek számára. nem kivételeznek.akár a legnagyobb. hanem szerkezetében változik meg a család. hogy valamit elmulasztottak vagy éppen elmulasztanak. Nagyon sok tényező hat a testvérek egymás közötti kapcsolatára. Számos vizsgálatot végeztek és végeznek arra vonatkozóan. hogy mit jelent egy gyerek számára az. szoronganak. hanem azt nehezményezi. akkor a gyerek akcióba lép. és gyakran megváltozik a nevelési módszer is. A testvérek születése nemcsak egyszerűen azt jelenti. addig a szülők minden nevelési ambíciója. Az újszülöttre általában még nem féltékeny a gyerek. hogy őt nem veszi észre. A különböző nemű testvérek jó kapcsolata később segíthet nekik a másneműekkel való emberi kapcsolatok kialakításában. Ha másképpen nem ér célt. ugyanúgy ezek a helyzetek előnyöket is jelenthetnek. A testvérhelyzet A szülők mellett fontos szerepet játszanak a gyerek szociális fejlődésében a testvérek is. megváltozik az érzelmi légkör. mint a nagy korkülönbségek. pozícióharc. nem védik túlzottan a gyerekeket. hogy jobban lehetővé teszi a különböző alkalmazkodási helyzetek elsajátítását. A testvér érkezése megzavarja a már kialakult szülő-gyermek kapcsolatrendszert. Ugyanakkor a szülők az első gyereknél még járatlanok a nevelésben. az érzelmek megoszlása. A kis korkülönbségek ugyanúgy nehezíthetik is és könnyíthetik is a jó testvérkapcsolat kialakulását. míg a nagyobbak általában a felnőttekhez akarnak csatlakozni. valamit nem jól csinálnak. Nem is igazán féltékenység ez. akár másvalaki vagy valami köti le a felnőtt figyelmét olyan mértékben. irigység akkor kezdődik.többnyire más gyermekekre figyelt és hogy a gyermek is mennyire ritkán kezdeményezett kommunikációt anyjával. Amíg egy gyereknek nincs testvére. a középső vagy a legkisebb a testvérsorban -. hogy egy adott helyet foglal el a testvérsorban. igazságosan és méltányosan kezelik mindegyik gyereket. és ezért ezeknél a gyerekeknél hamarabb bontakozhatnak ki az érettebb viselkedési formák. Ehhez azonban az kell. ha a szülők nem szolgáltatnak okot a rivalizálásra. Nem mindegy a gyerekek kapcsolatának szempontjából a nem szerinti megoszlás sem. figyelme és aggodalma az egyszem gyerekre irányul. A későbbiek során sem a csecsemőre. hogy egy személlyel bővült a családi kör. tiszteletben tartják egyéniségüket. hanem inkább rivalizáció. hogy (energia hiányában) a szülők általában kevésbé korlátozzák gyermekeik önállóságát. hogy a szülők kirekesztik őt valamiből. nem törődik vele. A nagyobb család előnye. és próbálja észrevétetni magát. és elveszi az idősebbek játékait. A nagyobb családnak az is előnye. amivel sok időt töltenek el. hogy a szülők természetes módon tekintsék és kezeljék a testvérkapcsolatokat (a rivalizációt is!). gondozásban. önállósulni kezd. Általában akár a testvér. erőszakoskodik velük. akkor „rosszasággal". És ahogy minden helyzet lehet hátrányos . A kisebb gyerekek megcsodálják a mozgó. nem is verseng vele. és részt kívánnak venni a gondozásban. és ez a bizonytalanság rendszerint átsugárzik a gyerekre is. élő játékot. amelyekkel a kortárskapcsolatokban majd boldogulni tudnak. akkor ugyanis a gyerek is természetesnek fogja felfogni a helyzetet. 53 . ami számukra fontos. amikor a kicsi már megnőtt. hiszen számára egyértelmű saját fölénye.gyermekének jelzéseire . De ezekben a „harcokban" sajátítják el a gyerekek azokat a társas viselkedési formákat. a testvérre lesz féltékeny a gyerek.

hogy azt nem kapja meg. nem „kötelező" az érzelmi sérülés a testvér megjelenésekor. Nem jó az a módszer sem. de igen nagy különbség mutatkozik 54 . Eltérések a csecsemők és a kisgyermekek egyedi fejlődésében Minden egészséges csecsemő és kisgyermek azonos életkori szakaszban megközelítőleg azonos fejlettségi szintet mutat. és törekszik ugyanakkor az önállóságra. A sajnálat nem viszi előre a helyzetet a megoldás felé. kedves kisbaba nemcsak a felnőtteket bűvöli el. hogy mire lehet szüksége a babának. de meg kell tanulnia eltűrni. azonos a fejlődés motivációs bázisa is. hogy utána kibékülhessenek. mint a féltékenység. a nagyobb viszont nem él vissza hatalmával. irigység". akkor megüti vagy beleharap. hogy a szülők bevonják a nagyobb testvért is a „gyermeknyelv" megtanulásába. Minden gyermek kötődni. szociálisnak nevezhető kapcsolat akkor kezd a testvérek között kialakulni. Eközben. Vagyis a csecsemő és a kisgyermek viselkedésének motivációja és tartalma megegyezik. A testvér szeretete ugyanúgy jelen van a testvérkapcsolatokban. „mert akkor nincs veszekedés. a kompetenciára is. mert a mama nem vele foglalkozik. nem szabad az első gyereknél bevált nevelési módszert „ráhúzni" a többiekre is. Zavaros helyzetet teremt körülötte. hogy hozzá kell szokniuk egy megváltozott helyzethez. amit sok szülő folytat. azzal nem csinálhat azt. most már az újabb gyereknél. ha a felnőttek nem avatkoznak bele. ha okoz is számukra nehézséget az. meg kell kísérelni megmagyarázni a nagyobb testvérnek. megsértődés vagy odacsapás. hanem a nagyobb testvért is. És nem jelent segítséget a gyerek számára. viszont ha dühös. Ha úgy kapja a testvért mint valami ajándékot. Sokáig fennállhat a se vele. együttesen kell próbálni értelmezni a baba jelzéseit. amikor még ő is ilyen kicsi volt. megtanulják. amit akar. egyediségét. a gyakori felcsattanás. A nagyobbik gyerekkel közösen kell próbálni megfejteni. akkor a gyerek. bedobálja neki saját játékszereit. hogy az egyes jelzések mit jelenthetnek. Lehet. Ha nem erőszakolják a szülők a szeretetet. Ezek a helyzetek egymás között rendszerint igazságosan oldódnak meg. se nélküle állapot. hogy akiről azt mondták. Ezzel erősödik tűrőképessége. megtanulnak győzni és veszíteni. hogy a testvérféltékenység kiküszöbölése érdekében a kicsit szinte „kiszolgáltatják" a nagyobb gyereknek. amikor már az egyik elérte az iskoláskort. ha túlságosan sajnálják. Helytelen tehát az a gyakorlat. A kicsivel való foglalkozás közben a nagyobb testvér szívesen hall arról az időről. egész sor viselkedési formát gyakorolnak be. számolni kell az egyedi eltérésekkel a gyerekek között. hogy a gyerek eleinte azt a játékot követeli majd. Még az ikreknek sem volna szabad egyforma tárgyakat vagy akár egyforma ruhát kapni. de nem túl szoros szülői kötelékben élő gyerekeknél. ha túlértékelik a nehézségeit. hogy az övé. hanem a kicsivel. az nem az övé. Hangsúlyozni is kell a gyerekek különbözőségét. akkor magától kialakul. csak azért. Hiszen a mosolygó. Mint a vizsgálatok kimutatták. amit a másik kapott. A kicsi rendszerint elfogadja a nagyobb irányítását. Igazi együttműködés. sőt büntetik is miatta. kapcsolatot teremteni akar környezetével. hogyan lehet a különféle konfliktusokat rendezni. hogy mindenből egyformán kapnak a gyerekek. amikor kedves akar lenni a babához.A jó. Ha több gyerek van a családban. bár kisebb mértékű időbeli eltérés lehetséges. Fontos.

„jutalmazzák" a felnőtt gondoskodását. az anya ölelése is csak rövid ideig kellemes számukra. kevésbé simulékonyak. a nehezen kezelhető és a lassan felengedő gyermekek csoportját. saját testük fogdosása. nehéz őket megnyugtatni. cirógatásra. sokat sírnak. ahogyan a szeretetre reagáltak. mennyire érdeklődik a tárgyak iránt. étkezési. bizalmatlanabbá válnak. ezért türelmetlenebbé. és kevesebb érdeklődést mutattak a puha textiljátékok iránt. szeretetüket kimutatják. becézés. akik kevésbé követelődzőek. Másrészt vannak csecsemők. pozitív volt. alvási adottságaikban és abban is. Megvizsgálták. gyorsan megnyugtathatok. a temperamentumbeli különbségek nyilvánultak meg abban. hanem már a születés pillanatától kezdve a gyermek is hat a szülőre. alvási ritmusuk gyorsan kialakult. A „nem simulékony" gyermekek általában mindenkivel kerülik a szoros testi kontaktust. Azok a csecsemők. az alkalmazkodási készséget. simogatást. 55 . A vizsgált csecsemők legnagyobb csoportja könnyen kezelhető volt. derűsek. például aktivitási szintjükben. mint inkább a temperamentumbeli és a nemi különbözőség határozza meg. Úgy találták. hogy nemcsak a szülő hat a gyermekre. jól alkalmazkodtak a változáshoz. ölelést. és keveset foglalkoznak nyugodtan a gyermekkel. Az eredmények azt mutatták. például a bőr érintésére.mind a két csoportnál az anyai bánásmód megközelítőleg azonos volt -. A temperamentumbeli különbségnek a magatartási stílusban megnyilvánuló eltérését találták CHESS és THOMAS (1973) egy széles körű vizsgálatsorozat alapján. Többek között SCHAFFER és EMERSON (1964) végzett vizsgálatokat ezen a területen.re. a figyelemelterelő. akik újszülött koruktól kezdve nehezen kezelhetők. Étkezési. ingerlékenyek. kedvesek. gyorsan fejlődnek.a cselekvés formájában.dés küszöbértékének szintjét és végül a figyelem állandóságát. ölbevevésre. a reagálás erősségét és formáját. hogyan reagál a csecsemő a szülői ölelésre. A legújabb vizsgálatok rámutattak arra. Temperamentumbeli eltérések Már az újszülöttek is nagymértékben különböznek egymástól. a közelítés és a visszahúzódás módját. becézést. Ez azonban visszahat a bánásmódra is. akik hangosak. viselkedése nagymértékben befolyásolja a szülő vele kapcsolatos magatartását. Figyelték. kevesebb volt náluk az ujjszopás. „simulékony" és „nem simulékony" közötti különbség nem az anya bánásmódjából adódott . Vannak újszülöttek. „hasfájósak". hogy a nem simulékony csecsemők motoros készsége jobban fejlődött. felemelést. hogy mennyire érzékenyek a különböző ingerekre. akik frusztrálódnak. hogy a gyermekek viselkedési stílusa alapján három nagy csoportot lehet elkülöníteni: a könnyen kezelhető. akik újszülöttekkel foglalkoznak. és vannak. a szülők kompetenciáját erősítik. meghatározásuk szerint vannak „simulékony" és „nem simulékony" csecsemők. akiket nagyon könnyű kielégíteni. gondozásuk sokszor kudarcérzést vált ki a szülőkből. Ezek a veleszületett „személyiségvonások" ismeretesek mindazok előtt. A viselkedés nyolc különböző elemét figyelték meg a csecsemőknél és a kisgyermekeknél: a mozgásritmust. mint a „simulékonvaké". viselkedésük általában kiegyensúlyozott. milyen módon játszik a tárgyakkal. A viselkedési stílust nem annyira a szülői bánásmód. A két csoport. új helyzetekhez érdeklődéssel közeledtek. szabályos volt. A simulékony csecsemő örömmel fogad minden fizikai kontaktust. keveset mosolyognak.

A vizsgálatok arra mutatnak. A lassan felengedő gyermekek is nehezen fogadták el az új helyzetet. dühvel reagáltak. hogy a nevelésre felkészült értelmiségi anyák is sokkal többet „beszélgetnek" és több hangutánzó játékot játszanak lányaikkal. Egyik jellemző viselkedési forma.A gyermekek egy kis csoportjához tartoztak a nehezen kezelhetők. az új ízeket nehezen szokták meg. Nincs egyetlen vagy legjobb módszer a nevelésre. Amikor máiidősebb. visszautasították. a változást. hogy mi jobb. Hogy jó-e a gyermeknek. hogy a jól válaszoló gyermekhez többet beszélnek a szülők is. majd megismételték a vizsgálatokat a csecsemők nyolc hónapos korában. hogy könnyen kezelhető-e vagy lassan felengedő a gyermek. hogy könnyebb a lányokból a választ kiváltani. amelyben eltérés mutatkozik a fiúk és a lányok között. mint a fiukéi. A lányoknál csecsemőkorban a mosolygó arcra és a gügyögésre sokkal inkább kiváltható a visszagügyögés. hogy szociálisan és emocionálisan érettebbek. A lányok sokkal dependensebbek yoltak. a szabályozott. Az új dolgokat hosszabb ideig csak szemlélték. Az enyhébb frusztrációs helyzetre is sírással. játszani. nagymértékben hozzájárul az. fegyelmezés) vagy bármilyen nevelési cél (segíteni a gyermek érzelmi biztonságát. Nemi különbözőségek A lányok és a fiúk között a viselkedési különbség már a születéstől kezdve megfigyelhető. ez is alapvetően attól függ. és nagyobb mértékben lehet következtetni értelmi fejlődésükre is. ahogy a szülők reagálnak a gyermek viselkedésére. Étkezésnél az új ízeket először kiköpték. ha a szülők tudatosan megkísérlik a gyermeket a nehézségeken átsegíteni. a játéktárgy közelítésével. támogatni önállósági erőfeszítéseit) csak akkor vezethet eredményre. de erőteljesebb tiltakozás nélkül és többszöri próbálkozás után elfogadták az ételt. A tizenhárom hónapos fiúk és lányok között úgyszintén különbséget találtak. és az új játékszerekkel is lassan kezdtek el ismerkedni. bizonyos mértékig változnak a fenti jellemzők. Úgy találták. rendszeres napirend vagy a kissé változó környezet. gyakran nehezen fogadták el az ételt. mint a fiúknál. ha számolunk a gyermek alapvető temperamentumbeli sajátosságaival. étkezésük rendszertelen volt. CHESS és THOMAS véleménye szerint ezeknél a gyermekeknél gyakran előforduló érzelmi kiegyensúlyozatlanságnak nemcsak a saját temperamentumuk az oka. mint a fiúk esetében. gondozás. ismeretlen személyek között. E különbözőséget a kutatók nem értelmezik egyöntetűen. Egy széles körű kutatásban 400 csecsemőt vizsgáltak meg közvetlenül a születés után. játékaik nyugodtabbak voltak. a vokalizáció. A nehezen kezelhető gyermek visszautasító viselkedése zavarja a szülőket. Az. A harmonikus személyiségfejlődés kulcsa a gyermek temperamentumának figyelembevételére alapozott nevelési módszer. A kontaktustartás a nem simulékony gyermekkel kedvezőbb a kedveskedő hanggal. Más területeken is különböző értelmezésekkel találkozhatunk a fiúk viselkedésének eltérésére vonatkozóan. mint a fiúkból. ha sokat felveszik és simogatják. mint fiaikkal. A 56 . hogy mennyire van szüksége új benyomásra. az ismeretlen személyek közelítését. Kényelmetlenül érezték magukat minden új helyzetben. az függ attól. különösen akkor. A gyermek interperszonális helyzete mind nehezebbé válik. kevesebbet exploráltak. Bármilyen gyermekgondozási gyakorlat (például etetés. hogy a lányokra általában jellemző volt. mint a fiúk. tapasztalatra. hogy simulékony vagy nem simulékony. Alvásuk. Hiszen nyilvánvaló. Ez a különbség feltehetőleg abból adódik.

Személyiségének gazdagodásáért. Ekkor áll be rendszerint a válság. Az első nagyobb dühkitörések tizennyolc hónapos kor körül jelennek meg. hogy ebben a korai életszakaszban különbözőképpen válaszolnak a csecsemők az anya viselkedésére. Ezek a különbözőségek részben azzal magyarázhatók. az én érvényesítéséért újabb korlátokkal fizet. gyakran dobálták. amelyben megvalósíthatja törekvéseit. Az érzelmi-akarati válság gyakran dühkitörésben nyilvánul meg. lélegzete fennakad. A dührohamnak e látványos formája csökkenő tendenciát mutat kétéves kor után. és következtetni lehet belőle a későbbi életkorra. hogy a közelében álló embernek. az aktívabb exploráció volt jellemző. hogy a visszahúzódás és a bizalmatlanság állandóbb jellegű a lányoknál. harap. a rombolás az agresszivitás jelenlétét is mutatja. mert a valóságban kiderül. Vagyis a gyermek viselkedése előhívhat bizonyosfajta anyai viselkedési mintát. üvölt. mindig azt kell figyelembe venni. de nem ritka az sem. és bármennyire is vissza akarják utasítani a kötődést. 4—6 éves és 6 és 1/2. vagy ha erőszakkal avatkoznak tevékenységébe. vagy teljesen ledermed. A gyermeki agresszióval több tanulmány foglalkozik. úgy találták. A kortárs barátok keresése során a gyermek átéli azt is. Az indulati válaszok mintái közül a düh már meglehetősen korai időszakban. A már járni tudó gyermek gyakran a földre veti magát. és szabályozza a szülők bánásmódját is. visszahúzódó viselkedését figyelték meg idegen személy közelítésére 10-15 hónapos korban. üt-ver. az elhárítás. önmagát csapja a földhöz. A dührohamban előforduló viselkedési elemek tartalmaznak elutasítást vagy elhárítást. könny ritkábban kíséri. a félelem. Mindezek a viselkedési elemek. ez már a korai életszakaszban megmutatkozik. szemét összehúzza. sír. de erejük és kifejezési formájuk a környezet hatásától függ. ha nem értik meg többször közölt igényeit. de az anya is különbséget tesz a fiú. elsősorban a korlátozásra vagy akkor.és a lánygyermek között. élénkebben játszottak játékszereikkel. hogy az önállóságnak. az én érvényesítésének lehetőségei korlátozottak. dobál. társaival az együttműködést ne veszélyeztesse. Mindamellett az agresszió definícióját még eddig nem sikerült pontosan körülhatárolni. tárgyakat. 8 és 1/2 éves korban. kaszáló mozdulatokat végez. mint a fiúknál. üt. ami szorongásra és félelemre utal. reszelős hangon sírni kezd.. amelyek közül sokat saját maga állít fel önmagának azért. se nem lát. Ha nem teljesítik kívánságát. arca kivörösödik. majd megismételve a vizsgálatokat 2-3 és 1/2. fokozottabb volt mozgásigényük. hogy új kapcsolatait. az emberi pszichikus folyamatoknak olyan általános összetevői. fejét a földre ütögeti. az agresszió. A 57 . se nem hall. a csecsemőkorban megjelenik. Amikor a gyermekgondozás minőségét vizsgáljuk. hogy önállóvá. Nyilvánvaló a különbségeJiúk. mint bármely más gyermeki viselkedési formával. akik a gyermekek tartózkodó. A csecsemő ilyenkor érdes. hogy örökölt jellegük ma már nemigen vitatott. ha a gyermeknek valamilyen kellemes tevékenysége hirtelen megszakad. hogy minden érzelmi kapcsolat egyben függést jelent. nem képesek a szülőtől elszakadni. Az agresszió Az éntudat kialakulásával együtt jár a gyermek igénye. és így olyan környezetet alakít ki maga számára. és a lányok között a szociális érzelmek területén. hogy az interakció hogyan hat a gyermek személyiségére. függetlenné váljék.fiúkra a nagyobb függetlenség.ütögették a játékokat. szája legörbül. gyermeknek vagy társnak ront.. A gyermek „mintázza" az anya viselkedését. Azok a kutatók.

A fiúkat általában gátolják. romboló princípium. az érzelmek területére. megsért valakit.-KABAINÉ. 1963). ami újabb indulatokat okoz. átirányítója vagy éppen megerősítője. piszkálódásban. hogy nem kell szocializálni. de ez nem azt jelenti.idegen a fiúk vad mozdulata. de nem ad eszközt a gyermeknek arra. A lányoknak több lehetőségük van arra.RA. hogy a szülők szabadon engedik indulataikat. A túl érzékeny felnőtt. megjelenik a játékban. De nem ellenszere az agressziónak az sem. vita folyik jelenleg arról is. és egy-egy viselkedési formát jelöl „agresszív viselkedésnek". 1970) vagy a szülői és más modell mintája (BANDU.legtöbb szerző meg is kerüli az agresz. Az agresszió önmagában se nem rossz. hogy milyen körülmény váltja ki. A büntetés ugyan leállítja a közvetlen agressziót. az agresszív viselkedés feloldódik részben a vaduló játék keretei között. csúfolódásban. hogy a női nevelők számára DZ intézményekben . a társas helyzetekben.. ritualizált formái alakulnak ki. aki nehezen viseli el az agressziót. olyan képet nyújthat. mert a társas helyzetekben ő is ezzel próbálkozik. Több elmélettel kísérelték meg értelmezni az agresszió eredetét. 1966). K. hogy ne verekedjen társaival. Azonban nemcsak a meghatározások pontatlanok vagy éppen hiányosak. azonnal úgy reagál és büntet. vagy szigorúan büntetik. Az állatfajoknál is szocializálódik az agresszió. LORENZ rámutat. hogy a kulturális szokásformáknak az agressziót lecsendesítő funkciójuk van. hogy a szociálisan jobban elfogadott kifejezési formáikat alkalmazva érvényesítsék akaratukat. és abban is.különösen kisgyermekés óvodáskorban . pusztítást okozhat. mimikában. Mind a három elmélet tartalmaz igazságot. Vizsgálat utal arra is (VÉRTES É. mintha agresszív lenne. Az agresszív megnyilvánulás és az általános aktivitási szint között szoros kapcsolat van. hogy hogyan kezelje indulatait. kis mozdulatú gesztusokban nyilvánítják ki agressziójukat. de gyakorlatilag ez így van bármely rendszer bármely funkcionális részével. A szülői minta. mig a lányok szociálisan jobban elfogadott formában. ha verik a gyermeket. A változásban közrejátszik a nevelés: a szocializáció folyamatában másként kezelik a lányok. mintha valóban agresszió történt volna. amellyel a gyermek akaratlanul kárt okoz. LORENZ írja. R. Gyakran nehéz elkülöníteni az agresszív viselkedést más viselkedési formáktól: a dinamikus versengés vagy a kapkodó ügyetlenkedés. Bár néha rosszul funkcionálhat. a szülői elfogadás vagy visszautasítás az agresszív megnyilvánulások kiiktatója. részben áttevődik a gondolatok. Gyakran minősítik agresszívnek a hevesen tiltakozó „nehéz" gyermeket is. ilyenek például az egyénnel veleszületett személyiségvonás (LORENZ. és nem tudnak megfelelő viselkedési módokat nyújtani számukra. és másként a fiúk agresszióját. 1973). Ha viszont a szülő elfogadja az agresszív cselekményeket. Nehéz elvárni a gyermektől. verbálisan. hogy az agresszió távolról sem sátáni. gúnyolódásban. se nem jó. sőt fokozódnak. A. 58 . az agresszív fantáziálásban és az agresszív látvány keresésében. és minden ilyen jellegű önérvényesítési kísérletet leállítanak. Mint már utaltunk rá. Az agresszióval számolni kell. A fiúknál látványosabb és túlnyomóan fizikai formája van az agressziónak. a dinamikusabb érzelmi és indulati életű gyermek agresszívebb lesz. azok akkor sem csökkennek. valójában részét képezi az ösztönök életfontosságú organizációjának.szió meghatározását. A korai gyermekkorban az agresszív viselkedés gyakoriságában és formájában is változik.. és WALTERS. a frusztrációra kialakult válasz (FESHBACH. hogy mi az oka vagy eredete az agressziónak. amikor otthon azt látja.

A korai tapasztalatok tárgyalásánál utaltunk arra. amit szerettek volna. az időről időre történt megfigyeléssorozatok alapján végül összegezni lehet a nevelési hatásokat. ha későbbi tapasztalatai is pozitívek. nevelkedő gyermeknél is az 59 . A későbbi tapasztalatok az attitűdöt átformálhatják. A lassan felengedő gyermeknél már nagyobb eltérések tapasztalhatók a későbbi tapasztalatok hatására. A szociális izoláció tágabb értelemben használt kifejezés. hogy ezek kihatnak az élet későbbi szakaszaira is. hogy a gyengéd. A fejlődés folyamán. Nem lehet teljes kontinuitással számolni csecsemőkortól kezdődően. de már csecsemő. az inadaptációnak. különösen akkor. Illusztráltuk. ha a gyermek stabil körülmények között nő fel. amikor a vizsgáló közvetlenül megfigyeli és rögzíti a gyermek-szülő interakciót. Néhány kutatás arra mutat rá. mérséklődhetnek. szerető anyai magatartás hatására a gyermek biztonságban érzi magát a világban. mint a SPITZ által bevezetetthospitalizmus vagy BOWLBY meghatározása szerint az anyai depriváció fogalma: mindkét ártalmat magában foglalja. bizonytalanok maradnak. Hospitalizáció . A kétéves gyermek. A temperamentum jellegzetessége a gyermek aktivitási szintjén tartósnak mutatkozott: a passzív gyermek többnyire dependens felnőtt lesz. Hogy hogyan és milyen módon. vagyis a rövid távú nevelési hatás került előtérbe. jó vagy rossz irányban egyaránt. azoknál viszont. Általában megmaradnak az alap-személyi. gondozást környezetétől. A temperamentum folytonossága elsősorban olyan területen mutatkozik meg. amelyben az ingerszegénység hatására kialakult zavarok már kevéssé rendezhetők. A legtöbb tanulmány hibája az.és kisgyermekkorban. Előfordulhat olyan helyzet. a beszéd vagy a gondolkodás. a kikérdezettek arra emlékeznek. de előfordulhat a családban az anyával együtt élő. ha a gyermek nem kap elég szeretetet. figyelmes. hogy a szülői nevelési gyakorlat hatására a korai gyermekkori temperamentumbeli jellemzők a későbbi időszakban változhatnak. akiknél a bizalomérzés nem alakult ki ugyan teljesen. vagy amire akarnak emlékezni.A gyermekgondozási gyakorlat rövid és hosszú távú hatása Eddig elsősorban arról tárgyaltunk. arra mutatnak.és kisgyermekkorban is akadályozza a mentális és emocionális fejlődést. A szociális izoláció tünetei általában akkor lépnek fel. A visszaemlékezések azonban szubjektívek. azok a későbbi tapasztalatok hatására sem változnak meg. hogy az anya elbeszélésére.szociális izoláció Azok a kutatások. Azoknál a gyermekeknél. aki bizalommal fogadja a világot.ségvonások. a történések keretében. hogy a szociális izoláció nemcsak kockázati tényezője a későbbi életszakaszok személyiségzavarainak. A könnyen kezelhető gyermeknél ritkán következik be nagy változás. módosíthatják. és nem a valóságos történésre. Csak a megfigyelésen alapuló kutatások adhatnak pontos információt. arra kevés a jól megalapozott adat. amelyek a korai tapasztalatok és élmények hatásának körét vizsgálják. ahol a biztonságérzet egyáltalán nem alakult ki. A szociális izoláció tünetei nemcsak az intézményes nevelés következtében lépnek fel (hospitalizmus) vagy az anyától való hosszabb-rövidebb ideig tartó elszakadás hatására (anyai depriváció). optimista felnőtté válik. visszaemlékezésére épít. mint a mozgás. hogy hogyan hat a gyermekre a szülő és a gyermek közötti interakció csecsemő. a későbbi pozitív tapasztalatok alapján esetleg biztonságosabban érzik magukat.

mert a környezet nem nyújt számukra elegendő stimulust. és játékos jókedvvel ringatja is magát. Ezek a viselkedési formák az egészséges gyermekek fejlődése során is megjelennek. ahol egy börtön területén a büntetési idejüket letöltő fiatal lányok voltak csecsemőikkel. szociálisan steril ingerszegény környezetben is. amelyet elhagyott gyermekek részére létesítettek. Az intézeti gyermekeknél mindez sztereotip cselekvéssé alakul. A harmincas évektől kezdve a halálozási statisztika kedvezőbben alakult. a másik intézmény egy csecsemőotthon volt. Frigyes német császár intézetben. kapaszkodtak az idegenbe. vagy páni félelemmel. Kapcsolatuk emberekkel csak az étkezési időszakban volt. örömtelen passzivitásba süllyedt gyermekekről. A század elején a német csecsemőotthonokban a halálozási arány elérte a 71. amikor a gondozónő gyorsan elvégezte a gondozási feladatokat. Az elhagyott gyermekek intézetében kevés volt a játékszer.gyermekek az első életév végére nagy mertek ben elmaradt a k az átlaghoz viszonyítva. amikor már oldalt fordultak. A két intézményben nevelkedő gyermekek eredményeit összehasonlítva jelentős eltérést talált. a világból is keveset láttak. Azonban még ma sem tisztázott teljesen. Az első széles körű vizsgálatot SPITZ végezte el. hogy látták a körülöttük lévő felnőtteket. anya nélkül neveltetett csecsemőket.5%-ot az első életévben. Az észlelt pszichés zavarokért két tényezőt tartottak felelősnek: az ingerek hiányát és az anyai deprivációt. Az egyik olyan intézmény volt. foglalkozott velük. A halálozási arány a csecsemőotthonokban lényegesen nagyobb volt. sem kedves. SPITZ rendkívül megrázó képet adott a szellemi fejlődésben visszamaradt. A szakképzett gondozónők csak irányították az anyák tevékenységét . Az általános lemaradás mellett az idegen személyre adott szélsőséges reagálást is megfigyelték az intézeti gyermekeknél: vagy túlzottan barátságosan viselkedtek. mert sem becézést nem kaptak. A négykézlábra ereszkedő gyermek örül új teljesítményének. és mindegyik csecsemő meghalt egyéves kora előtt. és csak rövid ideig. Emellett feltűnő volt.elhanyagoló. úgy helyezkedtek el ágyukban. hogy fokozottan fogékonyak voltak a 60 . BAKWIN (1949) munkájában áttekintést ad a hosszabb ideig szociálisan izolált csecsemőkről. egykedvűen. SPITZ a HETZER-féle babv-teszt alapján végezte el a mentális fejlettségi vizsgálatokat. gyakorol egy újonnan felfedezett mozgást. csillogó szemmel végzi. hosszú időn keresztül ringatták magukat. A csecsemők hátukon feküdtek az ágyukban. kereső mozdulatokat tesz az anya melle irányába. a neuromuszkuláris éréshez kapcsolódnak. A kutatók leírták. Ugyanakkor a börtönbeli intézményben nevelkedő gyermekek eredménye megfelelt az átlagos családban nevelkedő gyermekek eredményeinek. amely nagymértékben károsító. Összehasonlította két különböző jellegű intézetben nevelkedő. mint a családban nevelkedő gyermekeknél. Anyjuk táplálta. görgették vagy az ágyhoz verdesték fejüket. de 10-12 hónapos korban ezek a gyermekek többnyire még mindig a hátukon feküdtek. mosolygó arcot nem láttak. Ismeretes. mert az ágyakat lepedővel vették körül. több kutató véleménye szerint azért. egy éven aluli csecsemők adatait. gondozta őket. Az egészséges csecsemő is görgeti a fejét. majd 7-8 hónapos kor körül egy matracra helyezték őket. de ebben az időszakban újabb probléma került előtérbe. A csecsemőotthonban nevelkedő. sikoltással reagáltak. A börtön otthonában a csecsemőknek voltak játékszereik. Önmagukat ingerlik. hogy az intézetben nevelkedő gyermekeknél milyen riasztóan nagy arányban fordult elő az érzelmi személyiségzavar. hogy II. Homályos tekintettel. ő írta le először részletesen a szociális izoláció. amíg a célt eléri. hogy milyen mértékű és milyen jellegű szeparáció az. a hospitalizáció tüneteit. de ezt vagy éhes mohósággal vagy játékosan.

hogy az intézetben az egészségügyi feltételek rendkívül jók voltak. Mindenekelőtt az emberi kapcsolatok nélkülözése volt az. Az anyai gondozást nélkülöző gyermekeknél általános legyengülést tapasztalt. hogy ellensúlyozza biológiai szorongását. társaikkal interakciókba kerülhettek. ami ebben 61 . és úgy találta. sokat foglalkoztak. mint a családban nevelkedő gyermekek között. mint az átlagpopulációban. Az intézet hatását. 21 gyermeket figyelt meg. vagyis a szoros személyes kapcsolat kialakítására képtelenek voltak. hogy kinek jobban ápolt. negativisztikusak voltak vagy szokatlanul csendesek. hasonló eredményt tapasztalt. a fertőzésre. a gondozónő felügyelt rájuk. ahol szegényesek az interperszonális kapcsolatok. A gyermekek senkivel sem kerülnek szoros fizikai kapcsolatba. Az anyáknak is kevés más emberi kapcsolatra volt lehetőségük. ha hároméves kor után örökbe fogadták ezeket a gyermekeket. azoknak a gyermekeknek adataival. ugyancsak azt hangsúlyozzák. annak ellenére. hogy a kora gyermekkori elszakadás az anyától irreverzíbilis károsodást von maga után. hogy ha a gyermekek csecsemőkorukban intézeti körülmények között nevelődnek. akik hároméves kor után hagyták el az intézetet. a hyperaktivitás. A súlyos hospitalizációs ártalmak nem eléggé megbízhatóan dokumentáltak még napjainkban sem. aluszékonyak. hiányzik az individuális gondozás. a csecsemőkorban intézetben nevelkedett gyermekek között több volt az érzelmileg kiegyensúlyozatlan. még akkor is. A hospitalizációnak fenti meghatározó hatását nemcsak SPITZ állapította meg. Véleménye szerint az újszülöttnek alapvető szükséglete a pszichológiai értelemben vett anyával a szoros és folyamatos kapcsolat. hogy azokban az intézményekben. Erre alapozta azt a véleményét. Összehasonlította azoknak a gyermekeknek adatait. agresszívek voltak. BOWLBY (1958) az intézeti nevelés káros hatását elsősorban az „anyai depriváció" következményének tartja. vagy rendkívül izgatottak. 13-18 hónapos korukban végezte el SPITZ az újabb vizsgálatot. RIBBLE (1944) tanulmánya is erre utal. és utána kerültek nevelőszülőkhöz. egyéves kor után a károsodás már irreverzíbilis. mint SPITZ az intézetben nevelkedő gyermekeknél. A későbbi munkák. A vizsgált gyermekek mindegyike kilenc hónapos kora előtt szakadt el az anyjától. Egymással versengtek. addigra a csecsemőotthonban jelentős változás történt. Népszerűtlenek voltak társaik között. és a negativizmus nagyobb arányban fordult elő az intézetben nevelkedő gyermekeknél. és azt találta. az ellenségeskedés. a hospitalizáció okát a kutató az általános ingerhiányra vezette vissza. így szorosan kötődtek gyermekeikhez. amelyek retrospektív tanulmányok voltak. a gyermekek szabadon mozoghattak. A börtön intézetében a gyermekek állandó kapcsolatban voltak anyjukkal. szobatisztaságuk. akik hároméves korukig intézetben nevelkedtek. akik egyéves korukban kerültek ki az intézetből nevelőszülőkhöz. hogy fejlődési szintjük életkoruknak megfelelő volt. Kétségtelen megegyezés mutatkozik azonban abban. GOLDFARB (1945.megbetegedésre. 1949) több közleményben számol be az intézetben nevelkedés késői hatásáról. ami károsította a gyermekek fejlődését. a beszédfejlődésben elmaradnak. A legyengült gyermekek szélsőséges reakciókat adtak. A vizsgálat idején a gyermekek már 10-14 évesek voltak. Figyelmük szétszórt volt. GOLDFARB véleménye az volt. szociálisan éretlenek. hogy a változás ellenére retardált volt fizikai fejlettségük. játszottak csecsemőikkel. és nevelőszülőknél éltek. közöttük tartózkodott. A börtönbeli intézetet a gyermekek egyéves korukban elhagyták. iskolai teljesítményük gyenge. fejlettebb a gyermeke. hogy a korai elszakadás hatása a későbbi életkori szakaszokban is megmutatkozik. ott a gyermekek szociális érzékenysége gyenge. Azoknál a gyermekeknél. beszédfejlettségük és önállósági szintjük. Két évvel később SPITZ folytatta a vizsgálatokat.

ha a gyermekkel személyes jellegű kapcsolatot alakít ki a gondozónő. A társak közötti erős érzelmi kapcsolat a későbbi életszakaszban is megmaradt. hogy a csecsemőnek nem volt közvetlen és meghitt kapcsolata. ANNA FREUD és DANN (1951) tanulmányában beszámol hat árva gyermekről akik hosszabb ideig koncentrációs táborban éltek. a személyes kötődés. szerető volt. Ez a körülmény nagyrészt jellemző volt világszerte az intézeti nevelésre. a hospitalizmus minden tünetét az anyai gondozás hiánya következményeként fognánk fel. nem alakulhatott ki csecsemőkorukban a kötődés. Előzetes felmérésében azt találta. már nem is rendezhetőek. hogy amint ezeket az érzelmileg és tapasztalatokban korlátozott gyermekeket megfelelő körülmények közé helyezték. dédelgették és „beszélgettek" 62 . Több tanulmány azonban arról számol be. érdeklődővé váltak. ha minden problémát. fokozott aktivitást és túláradó szeretetet mutattak. steril a környezetük. akik az intézetbe kerülés előtt otthon nevelkedtek. Mindemellett a tapasztalati kör tágulása önmagában nem oldja meg a gyermek érzelmi és szociális fejlődésének problémáit. ahol a gondozás figyelmes. a gyermekek jobban fejlődtek. SPITZ is azt tapasztalta. de a szoros kötődés egy emberhez nem alakult ki. kevés a játékszerük. szorosan kapcsolódtak egymáshoz. Félrevezető lenne azonban.úgy vélték. hogy kevesebb érdeklődést és figyelmet fordítanak a felnőttekre. és csak rövid időt töltöttek családjuktól távol. A „szenzoros depriváció" jelentőségét az is bizonyítja. és a gondozási helyzeteken kívüli játékokat is beiktatták. Az „anyai depriváció" szakkifejezés általánosabb értelemben használható. ami az intézetben nevelkedő gyermekeknél felmerül. a szociális izoláció kiküszöbölésére az intézeti nevelésben Egyes szerzők . hogy ha a hospitalizációs tünetek kialakulnak. környezetük egyhangú. figyelmet fordítottak rájuk. hogy napjuk nagy részét ágyban töltik. játékszereket. fejlődésük megindult. gyakran átcsaptak az ellenkező végletbe. Sok szakértőnek az a véleménye. mentális fejlődésük megfelelt a családban nevelkedő. hogy a hospitalizációs tünetek előidézője nagyobb mértékben a szenzoros depriváció: a gyermekeknek nincs tapasztalatuk a tárgyakról. hogy amikor a gyermekek számára több tapasztalati lehetőséget. ha figyelmes. nem féltékenykedtek és nem versenyeztek egymással. ellátását ítélték csak fontosnak. Feltűnő volt a gyermekek egymás iránti érzelme. amely nagymértékben eltért az általános intézeti gyakorlattól. személyes jellegű kapcsolatot alakítanak ki a csecsemővel. Kevésbé mutatkoztak az intézeti ártalmak azoknál a gyermekeknél. A csecsemőket ölbe vették. és bőségesen ellátták őket játékszerekkel.mint utaltunk is rá . hogy nem jelentkezik károsodás a gyermek fejlődésében. kevésbé képesek megkülönböztetni az arckifejezéseket és a hangtónus váltását. kevés élményben részesülnek. A szociális izoláltság tünetei megelőzhetőek intézeti körülmények között is. RHEINGOLD (1968) intézetben végzett vizsgálatai azt mutatták. élményt nyújtottak.az életkorban rendkívül fontos. A gyermekeknek előzőleg nem volt lehetőségük személyes kapcsolatot kialakítani. ahol a gyermek testi gondozását. A korai életszakaszban nem alakulhat ki az imprinting. ahol a gyermekek egyedi nevelését is biztosították. szabad mozgást biztosítottak. RHEINGOLD olyan kísérleti helyzetet teremtett. hároméves korukban helyezték őket egy angliai intézetbe. hasonló korú gyermekek átlagának. foglalkoztak velük. Kísérletek a hospitalizáció. A jól felszerelt intézményekben. azt jelzi. hogy a családban nevelkedő és az intézetben nevelkedő csecsemők között az eltérés elsősorban abban jelentkezik. A gondozási helyzetekre több időt és figyelmet fordított a gondozónő.

és erre ismét válaszoltak. vezeti fejlődési naplójukat. de közvetett formában. Kialakult a „beszélgetés".velük. akik erre válaszoltak. Munkatársaival bevezették a felmenő rendszert. azt tapasztalták. érdeklődő kapcsolatot a csecsemővel azonban csak az a gondozónő tudja megteremteni. nevelési módszerének alapja. akikkel a gyermek kapcsolata kialakult. Egy év múlva. kifejező arcjátékkal kísérték játékukat. hogy egy-egy csoportot mindig ugyanazok a gondozónők lássanak el amíg csak a gyermekek az intézetben tartózkodnak. hogy hazánkban a merev egészségügyi korlátok megszűntek. azaz az intézeti tartózkodás ideje alatt a csecsemőt lehetőleg folyamatosan azok a gondozónők gondozzák. amikor a gyermek kettesben van gondozónőjével.amikor nincsen gondozás vagy etetés . hogy vokális játékokat játsszanak a csecsemőkkel. szociálisan érzékenyebbekké váltak. hogy intézetükben a gyermekek fejlődése mind szomatikus. hogy a felnőtt figyeljen rájuk. Nyolc héten át folytatták ezeket az interakciókat. amit egy csecsemőnek közvetlenül a felnőttől kell elsajátítania. A legeredményesebbnek az mutatkozott. kívánságaiknak eleget tegyen. hogy a csoportjába tartozó többi gyermeket elhanyagolja. Élénken gesztikuláltak. mikor a gondozónők feladata az volt. a gyermek önálló aktivitása feltételeinek megteremtését. és tervszerűen meg tudja tanítani mindarra. ami a csecsemő érdeklődését felkelti. HUNT (1961. A kísérletben részt vett csecsemők a foglalkozás hatására érdeklődőbbekké. hogy az ébrenléti időben . de egész magatartásuk. bizalommal közelítettek a felnőtthöz és mindig el tudták érni. Utánozták a gőgicsélő hangokat. fejlődésükben előbbre tartottak.biztosítani kell a gyermeknek a feltételeket az aktív tevékenységhez. aki tartósan foglalkozik ugyanazzal a gyermekkel. Nemcsak beszédfejlettségük. hasonló korú gyermeké. és érzelmileg is kiegyensúlyozottabbak voltak. A felnőttek közvetlenül ne avatkozzanak be a gyermekek játékaiba. stabil kapcsolata legyen. A „saját" gyermek azonban nem jelenti azt. RHEINGOLD megfogalmazásában csak stimuláló személyként szerepeltek. Eredményeik azt mutatták. mint az ugyanabban az intézetben nevelkedő többi. Gondozási. hogy vállalkozzanak egyre bonyolultabb tevékenységekre. 1971) a tanulás szempontjából az első életéveket kritikusnak minősítette. 63 . utánozva a kicsik hangadását. aktív tevékenysége és mozgásszabadsága biztosításának intézeti feladatait. mind pszichikus vonatkozásban megfelelőnek bizonyult. és ezért fejlesztési programokat dolgozott ki a csecsemők részére. A csoportokon belül még alcsoportok is keletkeznek. A gondozónők azután a gügyögés hosszabb szakaszait ismételgették a gyermekek előtt. mint a kontrollcsoporthoz tartozó gyermekek. Másik lényeges elve. a feltételek megteremtésével ösztönözzék őket arra. akik előzőleg külön foglalkozást kaptak. A meghitt kapcsolat kialakítására alkalmat ad a gondozási helyzet. Ezért alapvető fontosságú. hogy azok a gyermekek. PIKLER EMMI (1951) volt az első. egyegy gondozónő 2-3 kisgyermek fejlődésére különös figyelmet fordít. PIKLER EMMI és munkatársai részletesen kidolgozták a csecsemők és a kisgyermekek önálló. hogy a gyermeknek kevés számú felnőtthöz fűződő. Megvárták. Kétéves korukban a kísérleti gyermekcsoport oly mértékben fejlődött. A figyelmes. meghitt. Az elmúlt negyven év alatt hazánkban is megváltoztak a csecsemőotthoni körülmények. hogy megközelítette a családban élő gyermekek szintjét. beszámol állapotukról. Tanulmányaiban hangsúlyozta a gondozónő és a gyermek személyes kapcsolatának fontosságát. akikkel nem foglalkoztak külön. viselkedésükről. amíg a csecsemők visszagügyögtek. amikor a vizsgálatot megismételték. készségeik is érettebbek voltak. akmek munkássága oda vezetett. mivel ez az első. A hospitalizáció súlyos tünetei ma már nem tapasztalhatóak. heti öt alkalommal. a figyelmes és érzelmileg telitett gondozási helyzetek megteremtését.

Az intézet személyi és tárgyi feltételei eltérőek a család életétől. A csecsemőotthoni nevelés feladata a károsodás megelőzésében további sajátos. amelyekhez ebben az életkorban a gyermeknek alkalmazkodnia kell. amit az anya nyújt csecsemőjének.kívánjuk beépíteni a gyermek életébe. vegyes életkorú csoport kialakításával.féle vizsgálat is azt mutatta. A gyermek a legtöbb esetben megmarad a három hónapos csecsemőt jellemző „mindenkihez kötődés" szintjén. az együttes élmények hatására. érzelmeit gazdagítja. ha a családi nevelési mintákat . Elsősorban családja tagjaival biztosíthatunk számára találkozásokat. Hamis úton járunk ugyanis.a családi neveléshez. akihez jobban kötődik. A külső kapcsolatok lehetőséget nyújtanak arra is. A kísérlet célja az volt. Egy-egy csecsemő gondozásában felváltva 3-4 gondozónő vesz részt. segítséget a helyzetek megoldásához. és az adott keretek között szükséges megteremteni az egészséges fejlődést biztosító feltételeket. így a gyermeknek nincs lehetősége arra. A gondozónő sem a kontaktusok gyakoriságában. Az anya-gyermek kapcsolat több elemből összetett kapcsolatstruktúra. 64 . hogy kiemeljen. állandó patronálók nyújtják a privilegizált személyes kapcsolat élményét. Intézeti feltételek között az anyai intim kapcsolat szükségletének kielégítése jelenti a legtöbb problémát.sőt kell is . hogy a gyermek ne csak intézeten belül ismerjen meg embereket. az őt érő hatások fokozzák énerejének. Az emberi kapcsolatok bővítése előmozdítja. de nem lehet azt másolni. sem intenzitásukban nem tudja a csecsemő számára azt nyújtani. Közvetíti a gondozónő a társadalmi normákat és elvárásokat is.a család légköre nélkül . hogy a gyermek megismerjen családi otthonokat. Az intézeti nevelést viszonyítani lehet . megkülönböztessen egy olyan személyt. amelyekkel a gyermek tudását. a kutatások tovább folynak. Később kialakulhat a személyes színezetű kapcsolat a tudatos nevelési módszerek. akiknél ez nem valósítható meg. a testvér jellegű kapcsolatnak kialakítására történtek kísérletek (HELLER GY. A gondozónőgyermek kapcsolat néhány rendkívül fontos elemét hordozza ennek a struktúrának: biztonságot és szeretetteljes védelmet nyújt a gyermeknek. amikor erre mód van. (A már említett ANNA FREUD. ahogy nevelési hatásosságánál fogva megérdemelte volna. Lehetőséget kell teremteni arra. pszichológiaipedagógiai módszerek feltárása és az erre épülő nevelési programok kidolgozása. A családi helyzet egy fontos elemének. 1973). hogy a kisgyermekek erős érzelmekkel kötődhetnek társaikhoz. s az emberi viszonylatokon túl. kompetenciájának átélését. Az egyedi jelzések számontartása. tárgyi ismereteinek körét is gazdagítsa.-KABAINÉ. Kapcsolatai közvetlenebbek.) A kutatók szerint ezzel a tényezővel nem számoltak az eddigiekben olyan mértékben. emocionálisan hangsúlyosabbak lesznek. a különbségek észrevételén alapuló kommunikációs rendszer kialakítása az intézeti gondozás során nem oldható meg maradéktalanul. az egyedi. A különböző gondozónők „kollektív anyaképpé" válnak a gyermek számára. a hozzájuk kötődés nem olyan mély és körvonalazott. és feltehetően hosszú évekig intézetben nevelkednek. mint a csecsemő és anyja közötti kapcsolat. hogy a gyermek kifejezési eszköztára sokoldalúbbá és árnyaltabbá váljék. Ismereteket közöl és élményeket ad.A csecsemőotthonban nevelkedő gyermekek optimális fejlődésének biztosítása azonban még jelenleg sem megoldott. építsen ki kapcsolatokat. Azoknál a gyermekeknél. hogy a gyermek kortárskapcsolatainak erősítését segítse elő. a világról való gyakorlati. ezeket az eltéréseket tekintetbe kell venni. minden esetben.

mintha csak azonos korú társaival lenne egy közösségben. hogy a kicsi milyen ügyes. Ezekben a csoportokban nem annyira a tényleges életkor képezi az alsó. igénybe vették segítségüket. hanem idősebb társaitól is elismerést kapott. és a gondozónők feladatköre is azonos fejlettségű gyermekek neveléséből és gondozásából állt. 1-2 és 2-3 év közötti életkor. illetve kisdedek nevelkedtek együtt. gondozási formájuk. természetesnek vették. sőt szerepjáték is. Felgyorsul szomatikus és pszichikus érése. Ez az egyediség. életkori csoportosítást alkalmaztak. III. hanem az ezeknek az életkoroknak megfelelő mozgásfejlettség. a kicsik dédelgetésére több idejük maradt. Szembetűnő volt. ahol nagy számban volt kooperatív. A nagyoknak feladatokat adtak. a kisebbek közötti játékkonfliktusokat többnyire a nagyobbak oldották meg a gondozónői magatartást követve. hogy idősebb és fiatalabb gyermekek között gyakorlatilag nem mutatkozott agresszió. A gyermekkor az iskolakezdéstől a prepubertásig Életkori jellemzők 6-12 éves korban A gyermekkornak ez a szakasza . hogy a kicsi több egyedi foglalkozást kap. több intimitás volt kapcsolatukban. 1. amelyekben a bölcsődés és a csecsemőotthoni gyermekek társas interakcióit vizsgálták.és ehelyett vegyes életkorú csoportokat szerveztek. Csökkent az agresszív viselkedések száma. A fiatalabb nemcsak a gondozónőtől.a harmonikus. kiegyensúlyozott fejlődés ideje. amelyeket számon kértek. ami fokozottabb késztetést jelentett számára. örültek az eredménynek. a gyermekek közötti interakciók száma jelentős mértékben emelkedett.Az intézményekben a szokásos csoporttagozódás 0-1. alátámasztották az előző vizsgálat eredményeit. A vegyes életkorú csoportban a társas kapcsolatok. 1 és 1/2 stb. Az említett kísérletben megváltoztatták a megszokott csoporttagozódást . alkalmassá válik az iskolai 65 . sőt igen gyakran ők hívták fel a gondozónő figyelmét arra. és említésre érdemes. Differenciáltabbá vált követelményrendszerük. így valamennyi gondozási egységben azonos fejlettségű vagy legalábbis mozgásfejlettségű csecsemők. A vegyes csoport természetesen hatott a gondozónők tevékenységére is.az azonos életkorú gyermekek egy csoportba sorolását . Az idősebb gyermekek cselekvésre ösztönözték a fiatalabbakat. A vegyes életkorú csoport a csecsemőotthoni gyermekek számára jobb életfeltételeket biztosít. Ennek a hagyományos beosztásnak előnye az volt. Megmutatkozott ez a játékformában. hogy egy-egy adott csoportban viszonylag szűk korosztályra kellett szabni minden berendezést és felszerelést. A kicsi elfogadta a segítséget. Az idősebbekkel megtárgyalták a teendőket. Az újabb vizsgálatok. ahol további 1/2. hogy a nagyok nem féltékenykedtek. Sőt voltak olyan intézmények. A gondozónő magatartása mintául szolgált az idősebb gyermekeknek. Az idősebb és a fiatalabb gyermekek között kialakultak a testvérkapcsolatokhoz hasonló intenzitású kötődések.és a felső határt. mozgásukat összhangba hozták társukéval. a viselkedését. A hatodik és a hetedik életévben a gyermek személyiségének szerveződésében igen jelentős változások történnek. irányították őket. intinűtás természetesen jelentkezett más tartalommal a fiatalabbaknál is. Utánozták a hanglejtését. Számontartották egymást és viselkedésüket. ezzel erősítették kompetenciájukat.kedvező körülmények között .

és törekszik arra. hogy az iskolai rajz. A kisgyermekkor ösztönös „kapaszkodás-függetlenedés" konfliktusai után a 6-7 éves gyermek már tudatosan törekszik az önállóságra. baráti körben. A hat év körüli gyermek építőkövekkel. mászik. a gyermek arckifejezése megváltozik. a gyermek újfajta cselekvésekre lesz képes. főként szembetűnő ez azoknál a gyermekeknél. Jó megfigyelővé válik. csúszkál. A mozgások általában lendületesek. Tevékenységei napról napra összetettebbekké válnak. verekszik. 1948). Az első iskolaévek jellemző sajátossága. Az idegrendszer érése lehetővé teszi. melyeket éppen olyan hirtelen hagynak abba. a törzs henger alakú formája megszűnik. Természetes. mint a medence. A gyermekek kisiskoláskorban sosem tétlenek.. mint ahogy elkezdték azokat. és ezáltal fejlődéséhez ösztönzéseket. A következő években egyre fokozódó mértékben „leválik" szüleiről.oktatásban való részvételre a vele egykorúak csoportjában. Gyakran annyira elmerül a csoportos játékokban. Fut. gátolatlanok. hogy a mozgásain jobban tudjon uralkodni. (A legtöbb országban ebben a korban kezdenek a gyermekek iskolába járni. örül új játékainak. hanem annak eredményét is élvezi. de a játszás tartalma és módja megváltozik. minden dicséret vagy egyéb jutalom hiányában is kielégíti.a mozgásos játékok kora. szüleitől való dependenci. világképe reálissá alakul át.) Hat év körül esik át a gyermek az első alakváltozáson.osztályközösségben. az okozati viszonyokat törekszik felfedni. biztonságosabbá válnak. gyermekmozgalomban . Ujabb és újabb játékokba fognak. gyurmával. izmaik erősebben kirajzolódnak. sem céltudatos következetesség. következtetési képessége erősen fejlődik.társas kapcsolatokat teremteni. minél több tárgyi és személyi összefüggést megismerni. A végtagok a törzshöz képest hosszabbak lesznek. és közömbösen viseli el az ezért járó büntetést. Számfogalma kialakul. A mozgásszükséglettel együtt jár a cselekvésszükséglet. Ez a kor . sőt durvák is lehetnek. akiknek környezete odafigyel a gyermek újonnan formálódó készségeire. hogy nem érkezik haza a megbeszélt időben: a gyerekek többsége pontatlan lesz. Élményeit. A játékban és az életkorának megfelelő munkában az eddiginél hosszabb ideig képes figyelmét összpontosítani. Fokozatosan nagyobb és nagyobb nehézségeket tud leküzdeni a feladatteljesítés öröméért. A gyermek izomzata és izomereje folyamatosan növekszik. hogy „alkotását" befejezze.és íráskövetelményeknek eleget tudjon tenni. hanem folyamatos és ötletszerű változás. nemcsak magát a játékfolyamatot.ájának csökkentésére. stimulusokat nyújt. hogy kíváncsisága a születés problémájára és a nemi életre is kiterjed. A feladattudat kialakulásának kezdeteit már nagycsoportos óvodásoknál megfigyelhetjük. A mozgásos érettség bizonyos szintje szükséges ahhoz. mert a váll szélesebbé fejlődik. barangolásokban.egészen a pubertásig . de cselekvéseikben nincs állandóság. interperszonális kapcsolatait teremti újjá szerep. Az iskolakezdéssel egyidejűleg lazul a gyermek családi kötöttsége.és szabályjátékaiban. játszó és sportoló csoportokban. s eközben megtanulja és begyakorolja a szabályokhoz való alkalmazkodást. El tudja például halasztani mozgásvágyának kielégítését. Elkezdődik a felnőttektől a kortársakhoz való „átpártolás" folyamata (MÉREI F. A játék vagy a munka céljának elérése. a végtagok meghosszabbodása következtében a mozgásformák gazdagodnak. 66 . ami 9-10 éves korban teljesedik ki. ezáltal a homlok aránylag kisebb lesz. hogy a gyermek érdeklődése döntően az öt körülvevő valóság felé fordul. A mozgásszervek erősödése. amíg a tanítási óra befejeződik. Szinte állandóan mozogna. igyekszik minél töb gyermekcsoportban . A 6-7 éves gyermek játékszükséglete a korábbi évekhez viszonyítva nem csökken. ugrik. homokkal a valósághoz hasonló dolgokat igyekszik létrehozni. az arc középső és alsó része is fokozott fejlődésnek indul. ugrál.

birtokba vegye őket. egyéniségével hat a gyermekközösségre. itt szilárdul meg benne a feladatokhoz. megjegyezve. gyakorlatiasak. Kilenc-tízéves kortól kezdve a mozgások szabályosabbak. Ebben az életkori váltófázisban a gyermek pszichikus szükséglete. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legáltalánosabb és leglényegesebb életkori jellemzőket. a szabályokhoz és a különböző helyzetekhez való tudatos alkalmazkodás készsége. hogy ebben a korban a gyermekek személyiségének differenciálódása következtében az egyénre jellemző sajátosságok szerepe gyakorta feltűnőbben érvényesül a gyermek magatartásában és életvitelében. A birtoklás egyúttal kompetenciaszükséglete kielégítését is célozza. eredményesebbek. Óriási örömet okoz maga a lármázás. mint az életkori jellemzők. nem érzi kicsinységét. Kezüket. a társak vonzalmának megszerzéséért. ahol meghatározott célokat. 67 . organizált csoportjában teljesértékűnek érzi magát. Civilizációnk jelenlegi fokán az iskolaérett gyermek tehát csak akkor nem marad el fejlődésében. A gyermek a vele egykorúak tartós. mind a lányoknál. nem nehezedik rá a felnőttek oktatgatása. a felnőttek számára elviselhetetlen hangok nekik valóságos gyönyört jelentenek. hogy véleményével. a jelentőség.. Itt részesül a nagy „szociális élményben". Az újonnan megjelenő készségek működtetése a gyermek elsőrendű szükséglete. Erős emóciókkal kötődik olyan szervezett gyermekközösségekhez. a hangokat és zörejeket. késztetést érez. tradíciókat és egyénekre szabott szerepeket talál. s ezáltal is jobban megismerje. Az egykorúak csoportjában jelenik meg először a gyermekben az érzelmileg erősen motivált kötelességtudat. Sok gyermek ilyenkor gyűjt különböző tárgyakat. személyi és intézményes hierarchiáját utánozza (MÉREI F.Élvezik az élénk színeket és fényhatásokat. Versenyez a hatáskör. amely referencia-csoporttá válik: megtörténik az „átpártolás".) A kilencedik és a tizedik év ismét fordulópont a gyermek fejlődésében. (Hátrányos helyzetűekké válnak az iskolába későn kerülő cigánygyerekek. a tekintély. a testi vetélkedés a normális fejlődés jele mind a fiúknál. ha iskolába jár. az elismerés. Ehhez az igényhez kapcsolódik társas élete. s egyéb szubkultúrák gyermekei. hogy a felnőtt társadalom újonnan megfigyelt organizációját. együttélési formákat. hogy a dolgokat osztályozza. amit a családnak és az iskolának kell kielégítenie. lábukat és mindenféle tárgyat felhasználnak zaj keltésére. 1948). kísérletezők. rendezett. rendszerezze. ekkor már céltudatos. az erő mutogatásának szükséglete. kitartó cselekvésekre képesek. A vitalitás élvezésének. Cselekvéseikben gyorsak. Önérvényesítési szükségletei kiéléséhez teremt szociális közeget a gyermekcsoport. elérkezik a sportolás kora. A nagyfokú eltéríthetőség körülbelül kilencéves korban szűnik meg.

fejezet). szeszélyes.Súlyos reakció a viszonzott (továbbadott) ellenségeskedés. irigy. „szublimálják". tic. érzelmileg labilisak.) önéletrajzában olvashatjuk: „Nem emlékszem rá. csóktól. . Az alkalmazkodás nehézségeit nem tudják elviselni. megfosztják az elismeréstől. vagy ahogyan velem a nagyanyám tette. az ismeretszerzésben elmarad. merev. jelenetezik.Nem ritka. önző. Ezzel indokolják a gyermek eltiltását a játéktól. Kivételes esetekben a gyermekkori frusztrációs feszültségeket a tehetséges emberek később.bosszút áll. beszélgetéstől. A gyermek az elszenvedett sérelmekért . a jutalmaktól. verését. hogy kikényszerít. a mozgásos és értelmi fejlődés terén retardálódik.A személyiségfejlődést akadályozó hatások A családi környezeti ártalmak A legsúlyosabb környezeti ártalom ebben az életszakaszban a rossz családi légkör. az állandó készenléti állapot teljesen lefoglalja. ha másként nem. kérdezget. hogy a gyermek „rosszasága" az ő ellenséges magatartásuk következménye.magára irányítani. mikor fordulnak feléje. fenyegetését. Nagy írók gyermekkori visszaemlékezéseiben fel-feltűnnek az apai vagy anyai szeretet hiányára vonatkozó részletek. Nem ismerik fel a valóságnak megfelelő összefüggést. Rossz bánásmódjukat a gyermek hibáival és az azok elleni „küzdelemmel" magyarázzák. hogy olyan módon becézett valaha is. makacskodik. a következetlen. nem kapcsolódnak társaikhoz. durván megvonják tőle szeretetüket. hogyan tudna megkapaszkodni bennük? Ez az érzelmi feszültség. hanem öntudatlan érzelmi reakcióként . féltékeny. állandóan figyeli szüleit. Magányossá. mint más gyereket szokott az anyja. körömrágás stb. .se: foglalkozzanak vele. dekoncentrált. a kudarcoktól. magasabb síkon . A szülői szeretet megtagadása nem nyilvánul meg mindig világosan és egyértelműen a gyermek elhanyagolásában. pszichikus teherbírásuk rendkívül alacsony. akkor szidják. a játék közben feltámadó saját agresszivitásától. bohóckodik. kegyetlen.és biztonságszükségletét elutasítják. félelemkeltő. büntessék. így azonban szorongása állandósul és széles körűvé válik. megalázását. durva.95. a csalódások különböző pszichikus mechanizmusokat válthatnak ki a gyermekből. a viszálykodó. védelmező szülővel való azonosulás lehetőségétől (lásd I. szigorú szülők. hogy a gyermek törekszik a figyelmet .és elfojtja haragját. mert fél az esetleges visszautasítástól. gyűlölködő. Tovább adja a kapott agressziót. Nem 68 . szidását. alkotásban . alkoholista apa _vagy anya.dolgozzák fel. hogy van. Érzelmeinek visszautasítása.1. . bántani és rombolni törekszik. depresszívvé válik.Gyakori pszichikus reakció. Nyugtalanul tevékenykedik. .munkában. Háttérbe szorítják a testvérek között. hogy ezért szülei nem fogják szeretni .Kétségbeesett kísérleteket tehet a nélkülözött szeretet megnyerésére: közeledni próbál. Ezek a gyermekek nem képesek beilleszkedni a közösségbe. gátlásossá. sok közöttük a enureti. A szülők legtöbbször tagadják környezetük és önmaguk előtt is. érdeklődése a világ iránt leszűkül. A szeretettel együtt megfosztják az értelmi és az erkölcsi fejlődés bázisától: az elfogadó. az ajándékoktól.nem tudatosan.). NAGY LAJOS (1949. mindezt azért. a dührohamos. nem mer játszani. Retteg minden új helyzettől^ kerüli a gyermektársaságot. azt. de vegyék tudomásul. ellenszegül. különböző pót. hogy nem szeretik gyermekeiket. akik a gyermek emocionális kötődés.kus.és kényszercselekvései is kialakulhatnak (onánia. Másra nem tud figyelni. hogy a gyermek megijed saját ellenséges indulataitól-szorong.bármi áron . himbálás. gyermekekkel és felnőttekkel szemben erőszakos. simogatástól.

Ha a szülők elválnak. hogy nem szeret. Az ilyen családokban élő gyermekek súlyos megrázkódtatásokon. ide-oda pártol. jóságot és csókot. a barátkozástól. akire egyik szülője . sőt testileg is bántalmazó házastársak száma egyre növekvő arányokat ölt.. ellenségeskedő. Ha a gyermek az énfejlődés e szakaszában sok elmarasztalást és kevés elismerést kap. hanem az. minden egyéb iránt érdektelenné válik (LANTOSYNÉ. Bár látnom.13. 1959)..nem mindig tudatosan . érzelmi konfliktusokon esnek át. s végül állami gondozásba jutnak. Hol az egyiknek.átviszi a házastársával szemben érzett gyűlöletét.. Az egymástól elhidegült házastársak viszálykodását átélve a gyermek érzelmi világában valóságos katasztrófák zajlanak le.1. hogy sohasem hiszem el: engem szeretni is lehet. megbántottsággá válik. hogy félt engem minden bajtól. Alkati adottságaitól függően szorongó. hanem tanulmányi eredményeiben és társaival való szociális kapcsolataiban is erősen hanyatlik.. Rendkívül keveset beszéltünk egymáshoz. jóformán semmit. „pozitív megerősítéssel". Tőle. a sikerélményektől. nem becézett. a felnőttek gazdagítják a gyermek autonómiáját. mert a gyermekben már kialakult az érzelmi azonosulás mindkét szülővel. elromlik.. mindvégig nem oszlott el. de néhány év elteltével a családi „klíma". morális tekintélyük.) jegyzi fel apjára vonatkozóan : „. Ezeknél az áldozatgyerekeknél reaktív neurózisok vagy neurotikus 69 . hogy dekoncentrálttá.ak -.ez határozza meg önmagával szembeni alapbeállítódását.s ezek igen nagyszámú.) néhány sora: „Nem is a születésnap volt nekem fontos. Iskoláskorban és serdülőkorban azért kritikusak e traumák.1.-HERMANN A. hiszen érzelmi igénybevétele." (Mindhárom önéletrajzi idézet in: HERMANN I. és ez fájt nekem. Az elhidegülés valóban félreértésből származott. ügy énképe ennek megfelelően alakul. depressziós vagy agresszív lesz. há megfosztják a pozitív szociális szereptől." A legpregnánsabb talán GELLÉRI ANDOR ENDRE (1957. 121-122. A szüntelen redreutasítások következtében azt éli meg. a szülőknek egymáshoz és gyermekükhöz való érzelmi viszonyulása teljesen megváltozik. egyszerre rendül meg bizalma a szülőkben és önmagában is. S innen talán. hogy ajándékot kapjak tőle (apjától). és a javamat akarja. töpreng életükön. és a későbbiek folyamán . hogy nem tudja a követelményeket teljesíteni. apánk szeretett. az előtte ismeretlen összefüggéseken és magyarázatokon. hogy mire képes és mire nem. 1965). a gyermekek esetleg egyik szülőnek sem kellenek. amikor a gyermek iskoláskoráig jó családi légkörben élt.még felnőtt korában is . a titkolt családi élmények annyira megterhelik. ne szégyenítse meg. A tekintetéből mindig valami aggódást. Külön figyelmet kell fordítani azokra az esetekre .. Én valahogyan sértődötten.simogatott. Szülei iránti bizalma és szeretete haraggá. akik eszközül szolgálnak a szülőknek egymás zsarolására. éreznem kellett. Olyan gyermekek is erősen traumatizálódnak." KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL (1945. a gyermek erkölcsi normarendszerének bázisa meglapozódott. aki legtöbbször eszeveszett gyűlölettel nézett rám. és különösen szerencsétlen az a gyermek. Ebben az életkorban különösen fontos. A gyermek ugyanis önmaga nem tudja megállapítani. Napjainkban a válások és a válás előtti időkben viszálykodó. nevelésüket mindegyik a másikra akarja hárítani. Kétségbeesetten igyekszik újra szeretni őket. mi viszont haláláig azt hittük. hol a másiknak ad igazat.. szép gyerek vagyok.. indulatos féltékenységgé.. Magatartása és teljesítménye értékelésével. kreativitását és kompetenciáját. egymást gátlás nélkül becsmérlő.az a rettenetes félreértés ami elszakított tőle. szerették és foglalkoztak vele. vergődik közöttük. amit a felnőtt vár tőle. Azt várja magától. A traumatizált gyermek nemcsak magatartásában. Majd ismét feltámad ragaszkodása az egyik vagy másik vagy váltakozva mindkét szülője iránt. ridegen viselkedtem vele szemben. sohasem mondta rólam. hogy a környezet ne élezze ki a gyermek hibáit. hogy kedves. mintegy állandó szemrehányást éreztem.

13 éves fiú. fokozott ingerlékenységgel és fáradékonysággal. de gyermekeinek felügyeletét biztosítani nem tudja. és az antiszociális személyiségfejlődés útjára sodródik. Világszerte. álmodozó.. válópert indított. apja börtönben van. hanem nevelői atmoszférája is a legdurvább és legtöményebb ártalmakat tartalmazza: félelemkeltő brutalitást mint csaknem állandó 70 ." . A deviáns család kívül áll a társadalmon: nem tudja biztosítani a gyermek számára az ebben a korban szükséges társadalmi stabilitást. csavargás. Klára jelenleg erős lázadásban van. osztályos. illetve kínozzák. deviáns szülők minden vonatkozásban elhanyagolják gyermekeiket. ahol egy felnőttel tartós érzelmi kapcsolatot létesíthet. A kislány másfél éve van állami gondozásban. anyja mosodavezető. mostani nehéz élethelyzetében még kevésbé. aki elfogadná jelenlegi fejlettségi fokán. magatartási rendellenességei súlyosbodnak. amiért intézetbe adták. Apja gépkocsivezető. rosszul kapcsolódó. Szülei válásukkor . de még kapcsolatképes kislány. Hazaadása a családi helyzet rendezetlensége és anyjának ebből következő rossz állapota miatt nem ajánlatos.) irja: „A leszármazott nemcsak biológiai tehertételként hozza magával az eseteknél vázolt labilis idegrendszert. Feltűnően gyakran szökik az intézetből. s a legkisebb intézeti sérelemre hazaszökéssel reagál. . fegyelmezetlensége. A szakorvos véleménye szerint neurológiai eltérés nem mutatható ki. A lázadás." Az idegbeteg. A szülők kiszámíthatatlan. sem az anyagi életfeltételeket. képtelenné teszi a beilleszkedésre. amellyel tiltakozik anyja elzárkózásának bizonyossága ellen. leveleire nem válaszol).. Anyja igyekszik magát távoltartani a gyermektől (nem látogatja.H. nem viszi haza. Érzelmi elhagyatottsága elől dacba menekülő. Erősen rágja a körmét. s hazánkban is számos pszichológiai és szociológiai kutatómunka foglalkozik az alkoholista családból származó gyermekek fejlődési károsodásaival. hajlott hát és vegetatív labilitásra utaló tünetek állapíthatóak meg. alkoholista. ahol tartozna valakihez. magányos. figyelmetlen. irányíthatatlansága erősen romboló hatással van a közösségre. iskolakerülés miatt. indulatos vagy depressziós magatartásukkal állandó feszültségben. GYÖRGY JÚLIA (1967. Értelmi fejlettsége kora átlagának gyengén megfelel. Jó pedagógiai atmoszférájú nevelőotthonban. 13 éves leány. bántalmazzák őket.három évvel ezelőtt . E tünetek illusztrálására közlünk kivonatokat két nevelőotthoni növendék pszichológiai vizsgálati leletéből. K. becsületes ember. de az is gyakori. Ennek ellenére a gyermek görcsösen ragaszkodik a családhoz. de nem kizárható. agresszivitásban reagálja le szorongását. A jelenlegi nevelőotthonból való kiemelésének eldöntése céljából végzett orvosi és pszichológiai vizsgálat alapján a következőket állapítottuk meg. Apja néhány hónappal ezelőtt elköltözött hazulról. viszont a zárt intézeti (javítóintézeti) elhelyezés siettetheti elzüllését. A kislány kitaszítottnak érzi magát. csökkenne a veszélyeztetettsége. immorális.intézetben helyezték el. Szuicidiumot kísérelt meg. nyugtalanságban tartják a gyermekeket. hazavágyódik. 7.személyiségstruktúrák kezdetei jelentkezhetnek. Dekoncentrált. de haragszik is szüleire. osztályos. M. 8. hogy a gyermek rombolásban. hogy azzá válik. mint azelőtt. Tanulmányi eredménye lezuhant (4 egész feletti átlag után. Nem tekinthető disszociálisnak. Javasoljuk a neurotikus gyermekek részére szervezett otthonba való elhelyezését. Az anya a munkaadó tájékoztatása szerint jóindulatú. 94. A neurológiai vizsgálat szerint hasizomgyengeség.F. Javítóintézeti beutalását javasolja jelenlegi nevelőotthona. intézetbe helyezése óta harmadszor ismétel).1.

esetleg „rá se nézett". s a gazdasági helyzet leromlásával együtt a kriminalitás irányába való fejlődést okozhatja. ha nem is egyértelműen. Amíg a gyermek óvodás. hogy az iskolás gyerekké válásnak csak néhány aspektusát. túlzottan dédelgeti. A józan szülő felé való kapaszkodás. Az is előfordul. inkább a külsődleges történéseket veszik figyelembe a szülők. Más esetekben. szeretetet kapni. Rendszerint a józan házastárs is változó. A gyermeket is előkészítik erre. mint a szülők többsége. ha a szülők a gyermek önállósodási. kiszámíthatatlan hangulatú emberré válik ebben a légkörben. További rendellenes személyiségfejlődésüket ez a tény is döntően befolyásolja. Az alkoholista hol gyengéd. illetve leválási törekvéseit akadályozzák. A szülőket váratlanul éri ez a pszichikus történés: nem tudják a gyereket a belső akadályokon átsegíteni. az osztályhoz. addig a külvilággal való jó kapcsolata mellett érzelmileg még egészen szorosan a családhoz tartozik. a narkománia (alkohol) irányába történik a fejlődés. nem játszhatsz mindig!" De számos tapasztalat amellett szól. A krónikus alkoholista gyermeke az anyagilag rendszertelen. érthető. Az iskolába lépéskor ez az irányultság az iskolai interakciók következtében átfordul: az új közösséghez. részére a családi nézetek. Holott. hogy ezek a gyermekek mutatják a legsúlyosabb személyiségzavarokat. és mint már fentebb hangsúlyoztam. lazul. Mint már említettük.lan életmód mellett a pszichés feszültség dinamikájának változékonysága miatt szenved a legjobban. esetleg kegyetlenséggel. pajtásokkal. a reá vonatkozó családi „minősítés"-ek a mérvadóak. a pedagógushoz kerülnek át a „felségjelvények". a szabályok alkotása. itt kell beválni. ahonnan kapuk nyílnak kifelé. támaszkeresés csak egy ideig és részben ellensúlyozza ezt. Mivel a fejlődő szervezet igen nagy mértékben alkoholérzékeny. hogy a gyermek mindkét közösséghez érzelmileg kapcsolódik: önállóbbá vált. Rövidebb-hosszabb ideig tartó konfliktusok után végül tisztázódik. hol a legnagyobb durvasággal. 616-617. sikereket szerezni. rövidzárlat-cselekményekkel teszi gyermekét bizalmatlanná. és a családi közösséghez való kapcsolata változik. a kortárs csoport joga az értékelés. Ismeretes. érdemeket. ha az azonosulás mégis megtörténik mint lelki infekció. A gyermek hamarabb éli át és érti meg új társas helyzetét. kommmunikálni a szomszédokkal. a gyerek számára ennek a változásnak a legjelentősebb mozzanata. így az ideál kialakulásának súlyos veszélyeztetettségét. a fejlődő gyermek szükséglete olyan „nyitott család". de a család biztonságot nyújtó védelmére még szüksége van. a családi szabályokat vetítette be. hogy figyelmeztetik már hónapokkal előbb „nemsokára iskolás leszel." HÓDOSI REZSŐ (1964. visszahúzódóvá és tartja maximálisan szorongó állapotban. kötelességeid lesznek. Az anya idegállapotának leromlása pedig a gyermekek talajvesztettségének betetőzését. 71 . gyakran elsődlegesen ridegebb személyiség" (lásd az I. Az örökléstani és pszichiátriai adatok. Az alkoholista szülőktől elszenvedett traumákhoz szinte törvényszerűen csatlakoznak a gyermeket a szélesebb társadalmi környezetben érő sérelmek. mert összeszidta. oly módon. sőt apja sem óhajtja hallani ezeket a „túlzásokat". de általában jelentősnek tartják. sőt többnyire nehezítik azok leküzdését. 1. hogy a család életében fontos esemény a gyermek iskolába lépése. hogy egy új környezethez fog tartozni. hogy alkoholos állapotban a szülők a gyermeket is itatják. édesanyja féltékeny lesz. Amikor otthon rajongva dicséri a tanító néni szépségét. dühös. A talaj vesztett családok gyermekeit a gyermekközösség általában visszautasítja. A viszonylag jó családi struktúrában is keletkezhetnek súlyos környezeti ártalmak. beoszthatat. fejezetben a pszichopata szülőre jellemző „kettős kötést"). szociális rangjuk nagyon alacsony. vagy sír.élményt.) tanulmányában olvashatjuk: „Az alkoholista családba születő gyermeknél az alkoholos génkárosodás feltételezhető. meg lehet ismerkedni számos felnőttel és gyerekkel. kedvességét.

72 . Másrészt a szülők többnyire még évekig tiltják a gyermek önállósodási törekvéseit. hogy már előzőleg bejárja a fejlődésnek azt az útját. De létezik az elhanyagoló nevelésnek olyan formája is. közismert módját említhetjük: „ne légy olyan idétlen.szól az egyik utasítás. Az elhanyagoló nevelés legsúlyosabb formáiról már szóltunk. amikor új életkori szerepeit kell kialakítania. amely a társas kontaktust. A leválásban akadályozott gyermeket ugyanis a felnőttektől elkülönülő kortárs csoport nem fogadja be: tapasztalják. hogy regresszív folyamatok . nem figyelik. de a gyermek kínlódik ebben a helyzetben. féltik a gyereket az iskolai légkörtől és az erőfeszítésektől. később baráti kapcsolatokat.erőteljes manipulációk alkalmazásával folyik. és túlzott szeretet-megnyilvánulásokkal jutalmazzák. barátságtalan az osztályban!" . Az elhanyagoló nevelés körébe sorolhatjuk a gyermek háttérbe szorítását a testvérei között. míg el nem alszik. Példaként egy tipikus. ha igyekszik lemondani az „átpártolásról". hogy a legjellegzetesebbeket. Az alább idézett néhány sor ezeket a feladatokat összegezi röviden. a kisóvodásoknak kijáró gyengédséggel erősítik az emocionális kötelékeket. Elvonják gyereküket pajtásaitól. bár ezek is tartós és súlyos következményekkel járhatnak. a közösségi beilleszkedés alapjait rakja le" (39. itt csak arra szorítkozunk. és a gyermek is a maga útját járja. szorongások és az elhárításuk ellen folyó küzdelem . NEMES LÍVIA (1974) lényeglátóan írja le az e korszakban felmerülő nehézségeket. hogy érzelmileg éretlenebb. magatartási zavaroknak. hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az egykorúak közé. Ez az ártalom nem kevésbé súlyos. részint kitérünk majd ezekre a serdülőkori devianciák tárgyalásakor.). csak rosszat tanulsz tőlük!" hangzik az ellentétes parancs. nem törődnek eléggé életvitelével. „nem mehetsz focizni a haverjaiddal. A nevelési hibák igen sokfélék lehetnek. nem irányítják tevékenységeit. anyja ágya mellé ül. A látenciakor tehát olyan fordulópontja a fejlődésnek. Ilyenkor a szülők. 1. többet foglalkoznak vele.túlzott érzelmi kötődés. Az erős testvérféltékenységet minden esetben neurotizáló tényezőként kell számontartanunk.vagy talán elsősorban azt -. hanem azt is . s hogy helyet tud foglalni az iskolai közösség rangsorában.ne foglalják le a valóság felé forduló érdeklődést és a kornak megfelelő kapcsolatokat. bár érzelmileg a gyermek mellett állnak. A patogén családok kettős kötése ilyenkor már teljesen kibontakozik. túlzottan segítenek a leckék elkészítésében. Különösen a 9-10 éves korral kezdődő szakaszban okozhat a gyermekben mély nyomokat hagyó traumákat a szülőkhöz való túlzott kötődés. amit inkább nevelési apátiának vagy túlságosan passzív nevelésnek nevezhetünk. illetve a sajátos koherens „rendszerekbe" csoportosíthatóakat soroljuk fel. amit a szülők gyakran nem is tudatosítanak.A leválás elszánt akadályozása . amikor a szülői szeretet teljes megvonását. Az előző korszak lezárásának tehát az a kritériuma. a gyermek érzelmi szükségleteinek semmibevevését írtuk le. Érzelmi zsarolással és megfélemlítéssel büntetik az új szerepkísérletezéseket. fejezetben szóltunk. A pedagógust elmarasztaló hangnemben emlegetik. A következményekről részint az I.rendszerint neurotikus szülők vagy patologikus családstruktúra esetében . ölbe veszik. „Fontos. túlságosan nagy szabadságot kap. mint az előzőkben felsoroltak: kiindulópontja lehet a pszichogén tünetképződésnek. A szocializáció nemcsak azt jelenti. amely a szülőktől való leváláshoz vezet. A maguk útját járják. neurotikus és pszichoszomatikus állapotoknak. A tárgyalt legmélyebb családi környezeti ártalmaktól el kell különíteni a nevelési hibák okozta miliőártalmakat. hogy képessé válik a kötelesség teljesítésére. hogy ki tud alakítani kezdetben pajtási. mint a vele egykorúak. amelyekkel a gyermek szembekerül.

A gyermek ellenkezését. Az elhanyagoló nevelés hiszteroid reakciókat. amelyben erre objektív indok nincsen. Megtörténhet ugyanis. és amikor elfojtott bűntudata már túlságosan szorongatja.A túlzottan szigorú nevelési módszer fő ismérveit röviden a következőkben foglalhatjuk össze: A szülők a gyermek elé teljesíthetetlen.) két dimenzió. alkotásokkal szabadul fel a szülői nyomás alól. úgynevezett „kihasználással" és „hálátlansággal" reagálnak rá. A gyermekek általában rosszul viselik el a szülők érzelmi kitöréseit. szeszélyes váltogatása. sok büntetést alkalmaznak. Ekkor a szülő igazolva látja magát. jelentéktelen dolgok miatt túlságosan dicsérik. önbizalomhiányt. hogy az elhanyagolt gyermek a közvetlen reakciói . a gyengédség és a visszautasítás a szülő pillanatnyi hangulatától függ. Arra törekszenek. mind az elkényeztető nevelésből tartalmazhat elemeket. ideáljait. Ennek fő jellegzetessége a követelmények labilitása. Féltik. szigorúan megtorolják. a realitáshoz való alkalmazkodását csorbítja. hogy a gyermek „tisztelje őket" és „tekintélyük legyen". elismerésben alig részesítik. hibáira szemet hunynak. Valamennyi felsorolt hibás nevelési forma az egészséges személyiségfejlődést akadályozza. hogy a túl szigorúan nevelt gyermek eredeti agressziós és lázadó tendenciáin túllépve. Meg kell említeni a szülői vágyálmokra irányuló nevelést. A következetlen nevelés körébe kell sorolni azokat az eseteket is. segítenek neki. lopás stb. aki munkával. Lényege. a gyermek hibáit hangsúlyozzák. . irreális követelményeket állítanak. a kényeztető és az elhanyagoló nevelés közötti ingadozás. és e vitákról a gyermek is tudomást szerez. hogy korának és képességének megfelelő feladatokat lásson el a családban. depresszív állapotokat. Az is jellemző a túl szigorú szülőre. hogy igen nagy energiával kutatja fel azokat a büntetési módokat. befolyásolhatóságot. többnyire neurotikus reakciók formájában. feltűnni vágyás. amelyek a gyermeket aktuálisan a leginkább érintik. sodródást eredményezhet. hajó képességekkel rendelkezik. és védik olyan helyzetekben. A túl szigorú és az elkényeztető nevelés egyaránt a gyermek önállóságát. megvalósítsa az ő el nem ért céljait. hogy a gyermek mint életének folytatása és kiteljesedése. 133-139. hogy a szülők nem kívánják meg a gyermektői. Ugyancsak előfordulhat. A gyermekkori teljes bizonytalanság miatt keletkezett szorongások tartósan tovább működnek. „a gyermek testi-lelki mozgási szabadsága" és „a nevelő emocionális viselkedése" mentén differenciálja a felnőttek nevelési magatartásait. „igazságra" és „tökéletességre" törő serdülővé válik. ellenőrzik. amikor a két szülő egymástól túlzottan eltérő és hibás nevelési módszereket alkalmaz. Mindent elvégeznek helyette. elkényeztetett gyermek is megállhat a lábán később. Az elkényeztető nevelést jellemzi. E két 73 . valódi sikerélményeket kereső. A leggyakoribb káros nevelési forma a következetlen nevelés. szünet nélkül utasítgatják. a gyermek kisebb-nagyobb mértékű elhanyagolásába. 1. A szülő elsődleges nevelési módja általában a gyermek elhanyagolása. nem engedik el maguktól. és vagy túl szigorú követelményekkel lép fel. amely mind a szigorú. nem engedik barátkozni. RANSCHBURG JENŐ (1973. A legkárosabb azonban a következetlen nevelés.hiperaktivitás. öntudatos és önálló tevékenységét nem tűrik el. rossz tanulás. bár ezt úgy fogalmazzák. hogy a szülő mindenáron arra törekszik. Sőt a túlvédett. akkor hirtelen minden figyelmével a gyermek felé fordul.sikertelenségei után beletörődik helyzetébe. és a továbbiak során korán önállósodó. hogy a gyermek féljen tőlük. erős egyéniséggé válik. Az elismerés. vagy pedig túlzott gyengédségi rohamaiban a gyermek minden indokolatlan kívánságát teljesíti. A büntetésekben többnyire szerepet kap a testi bántalmazás. határozatlan énképet. és újra visszasüllyed nevelési passzivitásába. kritikáját. A következetlenül nevelt gyermekek nagyrésze azonban egész életében nem tudja kiheverni személyiségstruktúrájában elszenvedett károkat. az elmarasztalás. Majdnem minden esetben megfigyelhető a túl szigorú. Ilyenkor általában éles viták folynak a szülők között a nevelési elvekről.

nem tartja nevelői munkája körébe eső feladatnak.állapítja meg a szerző számos hazai és külföldi kutatóval egyetértően. közömbös magatartási reakcióikat. Ez az osztályozás árnyaltabbá teszi és egyszersmind kiemeli az előzőkben már tárgyalt nevelési ártalmak legpregnánsabb vonásait.agressziós. Az iskolai környezeti ártalmak közül a leggyakoribb az. (Ez átlagosan osztályonként 2. a reális világ iránti érdeklődésük is csökken. E megtorlások viszont akadályozzák szociális kapcsolataikat. Igen sok esetben megelőzhető lenne a kóros. az utóbbi kettő a szorongás irányában befolyásolja a személyiség alakulását. A „szociálisan inadaptált" kategóriába tartoznak. Vagy ha meg is látja az összefüggéseket. az egyéni bánásmód elvét messzemenően figyelembe vevő alkalmazása . a túl szigorú nevelés a hideg-korlátozó. Fantáziál. a meleg-korlátozót és a hideg-korlátozót. nem rendezi. de az életkor növekedésével párhuzamosan a tünetek súlyossága és komplexitása növekszik. megszégyenítik őket. gátolt. nyugtalan. míg a következetlen szülők a különböző attitűdöket váltogatják. és a gyermekkori és ifjúkori bűnözés szempontjából veszélyeztetetté válik. „közömbössége". visszafordítsa.) . úgy rendeződhet a gyermek magatartása. hogy mind a pedagógusok.) A nehezen nevelhető gyermekek többsége nem súlyosan problémás.megfelelő pedagógiai és pszichológiai felkészültséggel rendelkező nevelő kezében elégségesnek bizonyulna" (1089. agresszív.dimenzió szélső értékeinek kombinációi négyféle attitűdöt eredményeznek: a meleg-engedékenyt. silány tanulmányi munkája nem rosszindulatból fakad. hatalmi vágyaikat kielégítő kalandok és krimik . Ilyen esetekben a pedagógus nem ismeri fel. „Számukra a helyesen irányított közösségi tevékenység.népesítik be tudatukat. Következménye.3%-át minősítették nehezen nevelhetőnek. A gyermek személyiségének kibontakozása és autonómmá válása szempontjából a melegengedékeny attitűd az optimális.e területen úttörő . akárcsak kisgyermekkorban. az általánosan használt nevelési és oktatási módszerek sajátos. hanem érzelmi problémáinak következménye. érzelmileg elhanyagolt gyermekek . Adatai szerint az alsó és a felső tagozatban körülbelül egyforma arányban találhatók nehezen nevelhető tanulók.felmérés alapján. s a „rossz kör" (circulus vitiosus) bezárul: az elmagányosodott gyermek a társadalommal szembenálló. az egész életre rögzülő személyiségzavarok kifejlődése. ha az iskolától való viszolygásukat felváltaná kellemes közérzetük a gyermekközösségben. nem szorulnak speciális gondozásra. amikor a családjukban hospitalizált vagy traumatizált gyermekeknél az iskola nem ellensúlyozza. Az első kettő az agresszió. hasonlóan sérült gyermekekhez csatlakozik. hoy a gyermek fegyelmezetlen. korrigálja. szorongó. büntetik. ORMAI VERA (1969) 233 általános iskolai osztályban végzett . hanem. hogy a torzulásnak induló személyiségfejlődést megállítsa. a hideg-engedékenyt. kirekesztik. irányíthatatlan viselkedése.1. ha az inadaptált gyermekek az iskolában a pedagógusokkal és társaikkal jó kapcsolatba kerülnének.5 tanulót jelent. tovább mélyiti a családi környezeti ártalmakat.az új környezetbe is átviszik a rendellenes. de most más tartalmú fantáziák . Az osztályvezetők a felmérésben szereplő 7859 tanuló 7. Az iskolai környezeti ártalmak A családjukban kisgyermekkorban sérült. Számos ilyen eset kerül a pszichológiai rendelésekre. Tanulmányi teljesítményeik romlanak. a kényeztető nevelés a meleg-korlátozó attitűdnek felel meg.mint már említettük . bizalmatlan. értékes adatokkal és elemzésekkel közelíti meg a kérdést. mind a gyermekek elmarasztalják. Az elhanyagoló nevelés a hideg-engedékeny. 74 . és amennyiben a pedagógus és a pszichológus együttműködik.gatnak.

Becslések szerint a hatvanas évek végén lezárt vizsgálat óta eltelt időben növekedett az iskolákban az inadaptált gyermekek száma. A nyolcvanas évek elején a pedagógusok átlagosan 8-10 nehezen nevelhető, sőt „kezelhetetlen" gyereket tartanak számon egy-egy osztályban. Iskolai ártalom gyakran családi előzmény nélkül is keletkezik. Egyik gyakori fajtája, hogy az első osztályba lépő gyermek iskolaéretlen. Ha ezt nem veszik figyelembe, s a gyermek kialakulatlan készségeinek meg nem felelő magas követelményekkel lépnek fel vele szemben, az elmaradás egyre súlyosbodik, állandó beilleszkedési problémákat, osztályismétléseket, túlkorosságot eredményez. Ismertetünk egy tipikus esetet: A. A. 14 éves. az általános iskola negyedik osztályába járó fiú. Panasz: a tanulás iránt teljes érdektelenséget tanúsít, csavarog, galerihez tartozik. Beteges csecsemő volt. gyakori középfülgyulladással. Beszédfejlődése kissé késedelmes, egyébként normális fejlődésmenet, jó csaladi légkör. Bölcsődében, óvodában panaszmentes. Az első osztályban a balkezes gyermeket átszoktatták jobbkézre. Olvasási nehézségek miatt ismételte az első osztályt, kétszer ismételte a második osztályt, és a negyedikben ismét megbuktatták. A pszichológiai vizsgálat eredménye szerint: értelmi színvonala átlagos, igen szorongó, kisebbségi érzésektől szenvedő gyermek. Jól számol, de olvasása és írása a második osztálynak megfelelő fokon van. Az olvasási nehézségek magyarázatául több kedvezőtlen körülmény együtt járása szolgálhat. Ezek: a késői beszédfejlődés, az akusztikus analizálás gyakorlatlansága (a nyolcéves koráig tartó fülpanaszok miatt), az átszoktatott balkezesség, a túlérzékeny, szorongásra hajlamos idegrendszeri alkat, aminek következtében a sorozatos kudarcélményekre gátlással, cselekvési „rövidzárlattal" reagált. A pszichológiai foglakozások során sikerült az olvasással és írással szembeni gátlásait feloldani, és e készségeit fejleszteni. A disszociális tünetek megszűntek, a fiú közepes tanulóvá vált. Feltehető, hogy ha már az első és a második osztályban szakpszichológusi útmutatás alapján bántak volna a gyermekkel, nem került volna sor ilyen nagymérvű elmaradására, és nem sodródott volna deviáns cselekedetekbe. Az iskolaéretlenül első osztályba kerülők között sok a hiperaktív vagy az átlagosnál lassúbb gyermek. A pedagógus viszont nem fogadja el a gyermekek egyéni tempóját. Mind a lassú, mind a hiperaktív gyermekeket rövid idő alatt rá akarja szoktatni az átlagos tempóra. Az idegrendszeri sajátosságok azonban ilyen módszerekkel nem befolyásolhatók, a gyermek neurotikussá válik, a tanulásban lemarad. Ezeket a növendékeket gyakran indokolatlanul az enyhe értelmi fogyatékosokat nevelő általános iskolába telepítik át, s ez a megbélyegzés inadaptációhoz vezethet. Az úgynevezett „túlkorosság" - az életkornál több évvel alacsonyabb osztály végzése - többnyire komplex, családi és iskolai ártalmak következménye, ugyanakkor újabb iskolai ártalmak forrása. A gyermek már amúgyis rosszul érzi magát a nála sokkal fiatalabbak között, és a pedagógus is kényelmetlen helyzetben van. Sokat kell foglalkoznia a túlkoros gyermekkel, már csak az állandó súrlódások miatt is, amelyek közötte és az osztály között keletkeznek. A pedagógus nyugtalankodik amiatt is, hgy az idősebb gyerek esetleg „rossz hatással" van a kisebbekre, vagy hogy bántalmazza őket. Állandóan „rajta van a szeme", s ez növelheti a gyermek kudarcélményeit, elszigetelődését. Nem ritka a túlérzékeny, szorongó, gátolt gyermeket érő iskolai ártalom. Ha ilyen gyermekek kemény, hangos szavú, sokat büntető pedagógushoz kerülnek, nem bírják elviselni azt a fegyelmezési rendszert, amihez az osztály zöme még képes alkalmazkodni. Eluralkodik rajtuk az állandó rettegés, a

75

pánikhangulat, ami a legkülönfélébb kóros pszichoszomatikus, intellektuális és magatartási tünetekben nyilvánul meg. A pszichológiai rendeléseken sűrűn fordulnak meg azok a gyermekek - még 5. és 6. osztályosok is -, akik rengeteget sírnak, ha felelésre kerül a sor, bizonyos pedagógusoknál nem bírnak megszólalni, egész gyermekkorukat elrontja a félelem a kudarcoktól és a megszégyenüléstől. A pedagógiai módszerként használt „elrettentés" nemcsak a szorongó gyermekeket teszi depresszióra hajlamosakká, de igen rosszul hat a nagyon értelmes és az etikai kérdések iránt érdeklődő, általában nyugtalan, izgága gyermekekre is. Ők az „igazság bajnokai", akik mindenkit szenvedélyesen bírálnak - a nevelőt is és ha ezért következetesen büntetésekben, ledorongo- lásban részesülnek, csalódásuk miatt szembefordulnak az iskolával, sőt gyakran az egész felnőtt társadalommal és annak értékrendszerével is. A nagyon magas tanulmányi és magatartási követelmények felállítása gyakran nem fejt ki ösztönző hatást, hanem éppen ellentétes következményekre vezet. Mind a szülők, mind a pedagógusok - általában a gyermek értelmi képességeire hivatkozva - azt várják, hogy kitűnően fog tanulni. A gyermek azonban csak a közepes vagy a gyenge szintet tudja elérni. (Kitartáshiány, fáradékonyság, dekoncentráltság stb miatt.) Rendszerint nemcsak a szülő, de a pedagógus is hiúságában érzi magát sértve, és a gyermek mindkét környezetben haragot, meg nem értést tapasztal. Helyzete mindenütt megrendül, bizonytalanná válik, és még jobban hanyatlik a tanulásban. Ugyanezt a folyamatot végigkísérhetjük a magatartási követelmények terén is. A nevelők a megbízható, jó tanulót valamilyen iskolai csíny, mulasztás vagy szókimondó magatartása miatt hirtelen mellőzik, cselekményét „jellemhibának" minősítik, nem veszik tekintetbe, hogy a legjobb irányban fejlődő gyermek sem kialakult jellem még, hanem a pillanat hatása alatt cselekszik. Meg kell említeni azokat az iskolai ártalmakat, amelyeket az állami gondozásban nevelkedő gyermekek szenvedhetnek el azoktól a pedagógusoktól, akik eleve elfogultak, gyanakvók e gyermekekkel szemben. Valóban igaz, hogy többségükben kiegyensúlyozatlanabbak, mint a családban nevelkedők, ugyanakkor a pedagógussal való jó kapcsolat számukra igen fontos. Minden cselekedetük, egész magatartásuk háttere az az eredendő kudarcélmény, hogy mások, mint a többiek. S ha az iskolai nevelő alátámasztja ezt az érzést azzal, hogy különbséget tesz állami gondozott és „családi" gyermek között, úgy a hátrányos helyzetű, kisebbrendűségi konfliktusoktól megzavart gyermekben ez maradandó nyomokat hagy. Emberi fejlődésükre az hatna kedvezően, ha nemcsak egymás között barátkoznának, hanem a szüleiknél nevelkedő gyermekekkel is baráti kapcsolataik lennének. Egy-egy szociometriai felmérés azonban arról tanúskodik, hogy alig akad kölcsönös barátválasztás az „intézeti" és a „családi" gyermekek között. Az iskolában tudatosuló elszigeteltségük, kiszolgáltatottságuk krízisállapotot idézhet elő a gyengébb idegzetű állami gondozott gyerekeknél. Ilyen esetet ismertetünk az alábbiakban. T. M. 8 éves leány egyéves kora óta állami gondozott, 2. osztályba jár. Iskolás korára már a harmadik nevelőszülőhöz került, a jelenlegihez, ahol végre szeretettel nevelik. De talán éppen ezért erősen féltékenykedik az „édes" gyermekre. A 2. osztályban már szeptemberben, valami egészen jelentéktelen fegyelmezetlenség miatt intő került az értesítőjébe. A túlérzékeny kislány elkeseredésében az iskola pincéjébe szaladt. Ott találtak rá: sírt és köpenyének öve nyakára volt tekerve. Elvitték a Gyermek-ideggondozó rendelésére, ahol folyamatos pszichoterápiás kezelésben részesült. Az iskola azonban „nem vállalt feleiősséget érte", s teljesen ellentétben a pszichológiai javaslattal, rábeszélték a nevelőszülőket - szerencsére eredménytelenül -. hogy vigyék vissza a kislányt a Gyermekvédő
76

Intézetbe. A pszichológus a gyermeket másik iskolába helyeztette át. ahol tanulmányi eredménye és magatartása is rendeződött. A gyermeknek időben történő jó légkörű, neveléscentrikus iskolába való áthelyezése még súlyos tünetek esetén is a gyermek teljes gyógyulásához vezethet. GÁTI FERENC (1975) beszámol ilyen irányú tapasztalatairól. S végül rá kell térnünk azokra az általános körülményekre, amelyek az utolsó évtizedekben iskoláinkban kialakultak. Társadalmunk az iskolától azt várná, hogy egyrészt minden gyermek részére megteremtse az esélyegyenlőséget a magas műveltségi színvonal és a felsőoktatásban való részvétel elérésére, másrészt arra kellene nevelnie, hogy a korszerű ismeretanyag elsajátításán túlmenően, önállóan gondolkodó, alkotókedvű, együttműködésre képes fiatal generáció tudjon majd helytállni a tudományostechnikai haladás új feladatainak megoldásában. A gyakorlatban azonban egyre csökken a pedagógiai munka hatékonysága iskoláinkban. Az akadályokat tárgyi és személyi tényezők halmozták fel. Társadalmunk feladataival nem tudott lépést tartani iskolahálózatunk fejlesztése. A szükségesnél kevesebb iskola, illetve tanterem épült, kevés iskolaépület felel meg a fenti célok eléréséhez szükséges korszerű követelményeknek (udvar, tornaterem, sportolási lehetőség, zsibongó, a szemet kímélő világítás, jó szellőztetés, a növekedésnek és az egészséges testtartásnak megfelelő székek, asztalok stb.). Rohamosan nőtt a: iskolák és a tantermek zsúfoltsága: 1000-2000 tanulólétszámú „mammut" iskoláinkban állandó erős zajongás, a szük folyosókon számos osztály tanulóinak ide-oda rohangálása, lökdösődése, verekedése tapasztalható. Az egész tanévben, nap-nap után ismétlődő, igen fárasztó környezet a gyermekekben ingerültséget, agresszív feszültséget, zaklatottságot, dekoncentráltságot okoz. Az általános iskolás gyermekek nagy hányada napközis vagy tanulószobás, tehát 8-10 órát töltenek el tömegben, előírt, irányított foglalkozással, ugyanazon a helyen. Ez a „napirend" - még ha jó esetben egy-két órára meg is szakítja az udvaron vagy a játszótéren a szokványos futkározás megfosztja a gyermekeket a pihentető és személyiségfejlesztő igazi jó játéktól. (Etológiai és szociálpszichológiai megfigyelésekből ismeretes, hogy minél nagyobb az élőlények sűrűsége egy adott területen, annál erősebb agresszív vagy önpusztító magatartást tanúsítanak az egyedek.) A felsorolt körülmények következtében az iskolába járás - és ennek révén a tanulás - a gyermekek részére nem vonzó. A nehezen elviselhető tárgyi környezet azonban nem egyedül felelős az iskolához való „negatív" érzelmi viszonyulásért. A felületes társas kapcsolatok, a „referenciacsoport" egyre lazább szövedéke leginkább a személytelen pedagógiai légkörnek tulajdonítható. Viszonylag sok iskolában a hideg-korlátozó, autokratikus nevelői attitűd az uralkodó, ami időnként váltakozik a hideg-engedékeny (szemet hunyó) pedagógiai beállítódással, s ez hátrányosan befolyásolja a másodlagos szocializációt. Ahhoz, hogy társadalmi céljainkat szolgáló neveléscentrikus, demokratikus légkörű iskolahálózat szerveződjék, javítani kellene pedagógusaink munkafeltételein és presztízsén, társadalmi rangján. A pedagógusok gyakran adnak hangot csalódottságuknak, amit a hivatásuk gyakorlásától remélt szociális és morális elismerés hiánya okoz (FERGE ZS., 1971, 1973). Azt tartják, hogy a társadalom kevésre értékeli munkájukat, ennek következtében csökkenő önértékelésük újabb kudarcélmények forrásává válik. Holott a pedagógus a családi ártalmak okozta inadaptációt nemcsak felismerheti, hanem bizonyos esetekben korrigálhatja is. Az ehhez szükséges motiváció azonban a pedagógusok nagy részében jelenleg még nem eléggé erős. KÓSÁNÉ ORMAI VERA (1981, 16. 1.) írja: „A nevelési nehézségek a pedagógiai tevékenység során jelentkeznek, esetleg itt is jönnek létre. A nevelési

77

hogy a gyermekek nem kaphatják meg azt az intenzív érzelmi kapcsolatot. a papírhajtogatás. azt a „személyhez szóló" gyengédséget. rendszerint még tovább maradnak az óvodásotthonokban és csak hetedik vagy nyolcadik életévükben helyezik át őket az iskolásgyermekek otthonaiba.. agresszív. a 20-25 gyermek rivalizálása az óvónő és a dajka szeretetéért. féktelen indulatokkal. Az óvodásotthonok nevelőmunkájának e fejezetben kell helyet kapnia. fenyegetik. Bár az óvodásotthonokban rendszeres testnevelés folyik. testtartásuk és kézmozdulataik ügyetlenebbek. mert az állami gondozott gyermekek hatéves korukban általában még nem iskolaérettek. intim játékot a felnőttel. az agyagozás vagy más kézi munka terén nem érik el a szokásos teljesítményeket. S bár a mozgásfejlődés az élettani fejlődésre épül. másrészt az a tény. . szorongó. Ebben a fejezetben tárgyaljuk mind az óvodásotthonok. büntetik. becézést.folyamat más jelenségeihez hasonlóan. sokat síró. mint a családban: zavart. de rejtettebben és áttételesebben él tovább. Megszilárdulnak a régebbi. A legtöbb gyermek igényli. hogy mindkét tipusú nevelőotthonban fellépő károsodásokat ehelyütt elemezzük. gyakori dühkitörésekkel küszködő. Az óvodásotthonokban élő gyermekek specifikus környezeti ártalmai közül első helyen kell megemlítenünk. Egyrészt ez a gyakorlat. beszélgetést. A gyors alkalmazkodás. ott sem fejlődnek kielégítően. koordinálatlanabbak. a kisgyermekek még a kertben vagy a mezőn is egy helyben ülnek. kialakulásuk több tényező együttes hatásának eredménye. ami teljes emocionális biztonságot nyújtana nekik. Bonyolítja a helyzetet a gyermekek „testvérféltékenysége". szélsőséges hangulatváltozásoknak alávetett. szerepelni vágyó. a csecsemőotthonban vagy a családban szerzett deformációk. megszégyenítik. hogy az óvodásotthoni szocializációs deficit szorosan összefügg a gyermek iskoláséveiben fellépő konfliktusokkal." A nevelőotthoni környezeti ártalmak A csecsemő. elbabrálgatnak egy-egy virággal vagy faággal. mindenki kedvében járó. hogy a gyermek adaptálódjék. S a gyermek a nevelőotthonban erre ugyanúgy reagál.és kisgyermekkorral foglalkozó fejezetben az intézeti hatások problémái közül csak a csecsemőotthoni ártalmakra tértünk ki. a szófogadás elérése céljából. még fegyelmezetlenebb.. mind az általános iskolába járó gyermekek otthonainak szocializációs nehézségeit. nyűgösködő gyermek. képességeik és érzelmi életük optimális kibontakozásához segítené őket. Hiába vannak napi 2-3 órát szabadban. mégis megtörténik. feszült érzelmi állapotba kerül. . akik a csecsemőotthonból vagy a családból mozgásfejlődési elmaradással kerültek a nevelőotthonba.A. Az iskolának kell megteremtenie a lehetőséget. Ez az indulati feszültség az iskoláskorban sem szűnik meg. indokolja. jelentéktelen fegyelmezetlenségek megtorlásaként eltiltják a gyermeket a játéktól. A pedagógusok módszereiben gyakran tapasztalható büntetés a „szeretetmegvonás". hogy 78 . bohóckodó vagy ellenszegülő lesz. állnak. félénk.az ingerlékeny. mesét és sikerélményt. A rajzolás. a gyakorlás hiánya miatt a finomabb manipulációkban e gyerekek többsége elmarad kora átlagos színvonalától: bizonytalanabbul mozognak. hanem tovább retardálódnak az alapvető készségek terén. elismerést. Az indítékhiány okozta mozgás és társas kapcsolat elmaradást meg kell különböztetnünk a gyermekek időnkénti normális és szükséges magányos játékától. hogy azok a gyermekek. esetleg makacsul dacol. s így az óvodásotthonokban számos érzelmileg retardált gyermek nő fel.gátolt túlérzékeny. Főbb típusaik: -a felületesen kötődlő. gátlás nélküli gyermek. .

hogy a gyermek fel tudja dolgozni az őt ért hatásokat. Minden gyermeknek azonos szokásai vannak. ruhában. Ilyen tünetek hosszú ideig elhúzódhatnak. játékban stb. az óvodásotthonban sem ösztönzik. céltalan. Az éntudat kialakulásához hozzá tartozik a személyi tulajdon tapasztalata is. akkor újabb környezeti ártalmak csatlakoznak az eddig elszenvedettekhez. aki a passzív dacreakció állapotába kerül: makacsul hallgat. ezért nem alakulhat ki a gyermek egyéni ízlése. és így az többé nem hallja emlegetni elmúlt életének eseményeit. sőt a felnőtt személyiségére is kihat: lendület. hogy nem szabad akarnia! Az óvónőnek minden lehetőséget meg kell ragadnia. nyugtalanul. A másik az énfejlődés szempontjából igen kedvezőtlen helyzet: a tudatos választás. A dackorszak néhány hónapjának többletíaradozása meghozza a gyümölcsét: a későbbi kiegyensúlyozott személyiségű gyermek sokkal kevesebb nevelési problémát okoz majd.). az érzelmi bizonytalanság jele. mint a családban . ha éhes vagy?". Nyilvánvaló. és egyedül. egymásra várással.és aktivitáscsökkenést. bevizel. a döntés gyér lehetősége (ételben. kevés alkalma nyílik arra hogy kipróbálja akaratának keresztülvitelét. a serdülő. Hasonlóan a mozgásos játékokhoz. az egyes gyermek felszívódik a csoportban. kevésbé ötletes és lendületes. A gyermekek zöme nem merül el a játékban. intenzív mozgásos játékra . hajlama.összegyűlt energiáikat időnként kirobbanó „hisztériás" jelenetekben vezetik le. amelyek veszélyeztethetik az állami gondozott gyermekek éntudatának kialakuláséit. Igen lényeges. egyre passzívabbak. A szerző figyelmeztet. 79 . ha az óvodásotthonban nincs a gyermekeknek saját játékuk és saját helyük. Jelentős miliőártalmat okoz. mint a családban élő óvodások játéka. Más alkati típusú gyermekek . „lefekszünk" . egyhangúbb.) Az óvodásotthonban nem tudnak részleteket a kisgyermek múltjából. Ez szükséges ahhoz. a nevelőotthoni gyermekek szerepjátéka is szegényesebb. agresszíven vagy gátoltan és sokszor jóval fiatalabb életkornak megfelelő módon játszik. Amikor egyenként megkérdezték a gyermekektől: „mit csinálsz. hosszú időt kell sorbanállással. helyhez kötötten eltölteniök -. 121-123. mint a megértő szülők körében felnövő gyermek. gyakran abbahagyja. hogy a napirend és a szabályok rugalmas alkalmazásával minden kisgyermek kezdeményezhessen. akkor válaszában majd mindegyik többesszámot használt: „eszünk".időnként „elvonulhasson". a jó. pszichikus energia fokozatosan csökken.az erősebb ösztönéletűek . önállótlanabbak. ide-oda kapkod.ugyanúgy. egyórás csoportos torna nem elégítheti ki ennek a korosztálynak a mozgásszükségletét. a „komoly játék" hiánya a későbbi iskolás gyermek. Ha azokat a gyermekeket. a régi énje mintha meg is szűnt volna. Sajátos formát ölt a nevelőotthoni gyermekeknél a dackorszak: miután a gyermek élete a közösség szoros napirendjének keretében zajlik le. választhasson. az élményszegénység.mondta. serkentik sok-sok. kitér a feladatok elől.) részletezi azokat az óvodásotthoni általános életrendi körülményeket. a munkaöröm. „mit csinálsz. akiket első életéveikben a mozgásigényről „leszoktattak". A „játszani nem tudás" mint nevelőotthoni tünet a külvilágtól való elzártság. és még ellenkezhessen is annyira. selypít stb. HERMANN ALICE (1970.ha éppen ellenkezőleg. esetleg közömbösekké válnak. 1. ha fáradt vagy?". A valódi. nem mindig közösségben játsszék. (E körülmények megváltoztatására a cikkben konkrét pedagógiai útmutatásokat nyújt. ahol ezeket a játékokat tartják. hogy helytelen lenne ezt a „felszívódást" a közösségi nevelés előnyének és eredményének tekinteni! A társadalom nem uniformizált személyiségű embereket igényel. A gyermekek egy részében ezért az önálló cselekvésre mozgósító. Van olyan gyermek is. hogy a nevelőotthonban .a gyermek ne érezze azt. hogy a napirendbe iktatott fél-. a munkakedv hiányát. perspektívátlan állapotokat okozhat.

sziója vagy jobb esetben a fejlődés stagnálása tapasztalható még hosszú évekkel az áthelyezésük után is. „hányattatását". a tanulás. több helyen . hogy szüleik nem tudtak vagy nem akartak róluk gondoskodni. önbizalmuk alacsony fokú. hiszen emlékeiben őrzi régebbi érzelmi kötődéseinek fájdalmas megtörését. A bizonytalanság érzését fokozza. úgy minden megszakadt személyi kapcsolat csökkenti a későbbi személyi kapcsolatok létrejöttének esélyeit.vér szerinti szülőnél. A gyermek azzal védekezik a csalódások és a frusztrációk ellen. ingerszegény környezet stb. a művelődés.még abban az esetben is. A legerősebb krízis az óvodásotthonból az iskolásotthonba való áthelyezéskor következik be. osztályt ismételnek. Ezek a több ízben áthelyezett gyerekek átélik az érzelmi kapcsolatok brutális megszakadásait. Alkalmazkodni szeretnének a felnőtt elvárásaihoz. A kisgyermekeknek.az egészséges. (Ezt gyakran úgy fejezik ki. a gyermek gyökértelen.) Sorsukat eltörölhetetlen kudarcélményként rejtegetik magukban. erkölcsileg labilis marad. a szabályok érthetetlen megváltozásait. Az átmeneti időben az intézeti élet pozitívumait . Az állami gondozásba vételkor a gyermek . ha értelmileg felfogja. hogy az óvodai szokások felbomlása és az új iskolai szokások kialakulása között valamiféle szokásrendszer nélküli állapotba kerülnek. alapkészségeik kialakulatlanok. A környezetváltozások szinte felmérhetetlen hatású traumákat és frusztrációt jelentenek ebben az életkorban. önmaguk leértékelését. csecsemőotthonban.elnyomja annak a tragikus élménynek a hatása. Károsodásuk fő oka az állami gondozásukat szükségessé tévő szociális státuszuk: a züllött vagy beteg vagy széthullott család. a sport kedvező lehetőségeit. de később is gyakran bukdácsolnak. hogy ez az intézkedés az ő érdekében történt . önállóságuk. a nevelők által nyújtott erkölcsi és érzelmi támaszt .érzelmileg újabb súlyos megrázkódtatáson esik át.vagy anyagi körülmények. szüleik iránti érzelmeik tisztázatlansága. az iskolakezdet is megterhelést jelent számára. A személyiség regresz. esztétikus környezetet. Nem kezdődhet meg a felettes-én alakulása. infantilis. Tanulmányi lemaradásuk egyik oka az első osztályos korukban átélt emocionális trauma.Nem kevés veszélyes nevelőotthoni ártalmat sorakoztattunk fel az előző lapokon. szorongóvá teszik őket. igen rossz lakás. vagy ha a gyermeket helyezik át egyik intézetből a másikba. Az iskoláskorúak nevelőotthonaiban élő gyermekek jelentős hányada személyiségfejlődésében már korábban megzavart gyermek. teljesítményorientáltságukban és bizonyos konformizmusigényükben. megmutatkozik ez játékaikban. ambivalenciája fokozza kiegyensúlyozatlanságukat. a szabálykeresésben. rendszeres életvitelt.való nevelődését. Holott ezeknek a gyermekeknek feladattudata még hiányos. a szülők nevelési képtelensége. hogy szüleik „eldobták őket". nevelöszülőnél . a kulturált. emiatt nemcsak az első osztályban. A gyermekek tehát az iskolában sorozatos kudarcélményeket élnek át. s ezek elbizonytalanítják. önbizalomhiányukat. hogy nem kötődik mélyebben senkihez. pszhichikus szükségletük a környezet stabilitása. az életrend. amint említettük. Az iskolás korú gyermeknél ez a megrázkódtatás párosul azzal a tudattal. hogy a gyermek új nevelőotthoni környezetbe kerül. kezdeményező kedvük. Amellett. Ez az élmény átmenetileg súlyosbítja szembenállását a felnőtt társadalommal és fokozza rossz pszichikus állapotát. Befejezésül hangsúlyozzuk az óvodás korú állami gondozott gyermekek legsúlyosabb károsodását: a gyermek ide-oda helyezgetését. 80 . hogy ő a többi gyermekkel szemben megkülönböztetett és szabadságától megfosztott. A vele szemben támasztott követelmények hirtelen nagymértékben megnövekszenek. s így túlkorosakká lesznek. A váltakozó nevelők nem válnak részére belső mintává. Ha a csoportnevelők évente vagy még gyakrabban változnak.

aktív gyermekközösségének kialakítása. a differenciált nevelőmunka segítse a szokásrendszer hiányainak pótlását. emberi mintaképei és a serdülőkorban életcéljainak. Ha a nevelőotthon nem nyújtja növendékeinek ezeket az életfeltételeket. amennyi fiziológiás szükségletei kielégítéséhez kell. és ez tulajdonképpen funkciója is.. észrevétlenül és fokozatosan. 1971). pihen és tevékenykedik. illetve a „csoportnormákhoz" való önkéntes alkalmazkodás elve érvényesül.az azonosulási folyamat során kialakulnak alapvető érzelmi viszonyulásai. E feladatok megvalósításának útja: a) megközelíteni a családi otthon néhány lényeges funkciójának ellátását. úgy alapvető szükségleteik kielégítésében továbbra is frusztrálódnak. és kibontakoztassa egyéni képességeit. világnézetének kezdeti irányvonalai. tartós személyes kapcsolatokat. hogy a családtagok követhessék érdeklődésüket. Az alábbiakban kizárólag azokat a leglényegesebb és általánosítható funkcióit igyekszünk megragadni. az emberi kapcsolatokban. erős kohéziójú. az otthonban valamiféle biztonságot élveznek. amibe beletartozik a nevelőotthon demokratikus. 1970). Az „otthon"-ban az életmód a családtagok individuális bioritmusához igazodik (KONTRA GY. Az „otthon"-ban tehát az egyéni életmód bizonyos fokú kötetlensége. ahol egymással intim személyes kapcsolatban lévő emberek „kiscsoportban" élnek együtt. a szilárd ismeretek megszerzését. Az elméletben rögzített elveket azonban a nevelőotthoni pedagógia mind ez ideig nem tudta a gyakorlatban érvényesíteni. amelyeket pszichológiai terminológia segítségével meg tudunk határozni. mozog. hogy . a tanulásban. 81 . Az „otthon" olyan tér. A nevelőotthonnak azonban vállalkoznia kell arra. Jelenleg még többé-kevésbé tapasztalhatóak a nevelőotthoni életmód legfőbb ártalmai: az egyöntetűség és a bezártság. a sokoldalú érzelmi. értelmi készségei. a nevelőotthoni közösséghez tartozásának biztonságát. Az „otthon" lehetővé teszi. azáltal. eszményeinek. hajlamaikat.az elkerülhetetlen súrlódások és nézeteltérések ellenére . a munkában. erkölcsi normái. Ez természetellenes lenne. ad a) Az igazi családi otthon ismérveit nem lehet pusztán racionálisan megfogalmazott tételekben felsorolni. hiszen a gyermek a nevelőotthonban más nevelői szituációban él. Az „otthon"-ban tanulja meg a gyermek. b) alkalmazni az érzelmi nevelés változatos módszereit. A jó családi közösség elfogadja az egyén pszichoszociális szükségleteit is. a világ tárgyi és személyi relációiban való tájékozódást. hogy kifejlessze a gyermek érzelmi kötődési képességét.-NÉ.) Az együttélés szokásrendszere kényszer nélkül kialakul. A család közvetítő az egyén és a társadalom között. kialakítsa önbizalmát. az alkotó tevékenységre ösztönző motívumokat. A felnőttek segítik egymást és a gyereket a külvilág felé ágazó kapcsolatrendszer megteremtésében. a szórakozásban. (Természetesen az egészségügyi átlagos normákat és a társadalmi kereteket figyelembe véve.A nevelőotthoni nevelés feladata. egymást védik minden veszély ellen. mint ha a nevelésükre alkalmatlan családjukban maradtak volna. Az otthon érzelmi értékeit és gyakorlati útravalóit a maguk valószerűségében csak nagy költők és írók tudják ábrázolni. hasonló módon és mértékben. eszik.határozottan érzik. hogy a gyermek számára a maga eszközeivel biztosítsa a védettséget.amint már érintettük . hogy egymáshoz tartoznak (nem magányosak). mint a családban. szabadsága. hogy a gyermek számára a jó családi életet annak másolásával pótolja. Mindenki megközelítően annyit alszik. teremtse meg számára a biztonságérzetet. A nevelőotthon arra természetesen nem vállalkozhat. a személyiség kibontakozását (JÁRÓ M. Az együttélők . A gyermek találjon magának az intézet felnőtt kollektívájában meító példaképeket.

Némileg csökkenti a nevelőotthoni bezártságot a hetvenes években bevezetett „külső" iskolákban való oktatás. kettesben beszélgethetnek. ami segíti a családban nevelődő gyermekeket. feszültsége növekszik.szüleivel vagy egyedül . deviánssá válik. A nevelőotthoni gyermekek a körzeti iskolába minden nap azonos útvonalon. A hányódás következtében azonban a gyermek irányíthatatlanná. hogy az intézetből kilépő fiatalok munkahelyükön rosszul alkalmazkodnak: ismeretlen világgal állnak szemben. amelyekből megismeri . belsőleg motivált rokonszenvet érezni iránta. mint a családban élő gyermek ? Az elszigeteltség azonban nemcsak tájékozottságuk és ismereteik rovására megy. egyéni hajlamainak megfelelően tegyen valamit. ha nem tudja harag nélkül elfogadni esetleges züllöttségének jeleit. „hátha valahol bírnak vele". Nincs nyugodt helyük.ha patronálójuk nincsen gyakorlatilag sohasem kerülhetnek ki az intézeti környezetből. zárt csoportban mennek és jönnek. de ez nem tekinthető teljes értékű megoldásnak. és külön padsorban ülnek. a részletek rögződnek. Szinte minden percük be van osztva. aktívan szembeszegülnék az intézeti renddel. tehát a legtöbb támogatásra szoruló gyermekeket egyik intézetből a másikba küldik. Eközben roppant mennyiségű új dolgot észlel és figyel meg. közlekedik a lakóterületén. Az egymáshoz való folytonos alkalmazkodás szétforgácsolja idejüket. ellátogat . csavarognak. E feszültségek következtében intellektuális teljesítőképességük csökken. A legproblémásabb. barátokhoz. Egyszer egy hónapban van „kimenő". A családban élő gyermek naponta legalább 2-3 órát tölt el az iskolán és a családon kívüli „világban"! Bevásárol. a külvilággal való laza és rendszertelen kapcsolat a szakemberek véleménye szerint még az egészséges személyiségű gyermek fejlődésében is jelentős retardációkat és torzulásokat idézhet elő. hogy a gyermek egyedül. Ahogy a gyermek a serdülőkorhoz közeledik.Az egyöntetű. szöknek. de megfosztja őket azoknak az érintkezési formáknak és beállítódásoknak bő repertoárjától is. Néhány intézetben még mindig „belső" iskola működik. a társadalmi dinamikának megfigyelése. kirándulni. mind kevésbé tűri az uniformizált életet. ad b) Az érzelmi nevelés leghatékonyabb eszköze a felnőtt pozitív érzelme a gyermek iránt.ismerősökhöz.a külső valóság sok tényezőjét. hogy új helyzetekre és új emberi relációkra reagálni tudjanak. Érése és beilleszkedése szempontjából a legjelentősebb az emberek közötti kapcsolatok megszámlálhatatlan változatainak.ha mozaikszerűen is . az érdeklődéshiány és a figyelemösszpontosítás zavarai miatt osztályt ismételnek. Többek között talán ennek is tulajdonítható. akkor még türelmes bánásmódja és 82 . gondolkodását. érzelmeit. az észlelt jelenségek és történések tovább foglalkoztatják. ilyenkor a gyermek néhány órát tölt családjában vagy patronáló családjában. Pótolhatja-e ezt az információmennyiséget a havi egyszeri néhány órás kimenő? Vajon az intézetben élő gyermek és serdülő. fejlesztik fantáziáját. és így ezek . három órán át készülnek a másnapi leckéből. a nevelőkkel. Ezeket az információkat kiegészítik a családtagok egymás közötti beszélgetései. Ha a nevelő a gyermek hibáinak tudatában nem tud igazi. két óra felügyelet alatti játékfoglalkozás. sportolni. általában az óraközi szüneteket is egymással töltik el. a nevelő szervezésében. A züllött családok gyermekeinek azonban nem engedhetik meg. Személyi tulajdonuk megőrzésére sincs megfelelő helyük. nyugtalansága. szórakozni. memóriáját. s egyre több gyermeknél robbannak ki nevelési nehézségek. éppen olyan személyiségfejlődésen esik-e át. uniformizált élet nem alkalmas a növendékek fiziológiai és pszichikus szükségleteinek kielégítésére. Öt órán át tanulnak az iskolában. alig van rá mód. aki ezektől a tájékozódási lehetőségektől elesik. az előírt tervek szerint. ahol olvashatnak. Mindig szem előtt vannak. hogy családjukat látogassák. tehát a növendékek még felszínesen sem kerülnek kapcsolatba a családban élő gyermekekkel. írhatnak vagy rajzolgathatnak. Az intézeti zártság. sétálni. eljár különórákra.

rombol. akihez mélyen ragaszkodott. ami ilyen körülmények között nem jöhetett létre. sem a tanulásba. agresszív vele szemben.tudattalan indulati késztetésektől hajtva . fékezhetetlen. mint például az alábbi esetben: Sz. a kimenős napokon vigye el magához. játszott. Agressziója egyre súlyosabb büntetéseket és kirekesztést vont maga után. anyjának számtalan levelet írt. mert empátiája . Mindenkinek ajándékot készített. elvadult. ahol megvolt a kis saját sarka: ott nyugodtan foglalatoskodott. hanem az egész társadalomnak.és Ifjúságvédő Intézet Átmeneti Otthonába. Jó tapasztalatokhoz. trágár. a törekvéseknek és a hangulatoknak az az együttrezgése. éreztetnie kell a gyermekkel. Magatartása aktív. A „valakihez tartozás" tudatát növeli az egykorú társakkal való együttműködés is. tanult.záló élmények megsemmisítették a „szülőpótlóval" való azonosulás lehetőségét. mert a gyermek minden új kapcsolata az előző kapcsolatok mintáira alakul. és igen gondosan rajzolt hozzá egy képet. Leghatékonyabb keretei a 6-10 gyermekből álló kiscsoportok. nem szereti senki. 9 éves állami gondozott fiút két év óta a különböző nevelőotthonok már hétszer küldték vissza a Gyermek. semmilyen eszközzel sem fegyelmezhető. Az azonosulás ugyanis időben elhúzódó folyamat. Az igen érzékeny János erre a megrázkódtatásra agresszióval felelt. ellenséges. Fenti esetben halmozott nevelőotthoni ártalmak hatottak a gyermekre. Mindennap 2-3 órát töltött a pszichológiai rendelőben. gátlástalanul hazudik. az apa állami gondozásba adta a gyermekeket. hogy hét alkalommal emelték ki környezetéből és helyezték új nevelőotthonba.pedagógiai szakértelme sem eredményezhet mélyreható változásokat a gyermek személyiségfejlődésében. Az Átmeneti Otthonban is fenti módon viselkedett. A továbbiakban is feltűnő kötődési vágyról. hogy értékes. hogy akkor se csökkenjen. mint a többiek? Várja. hogy ellene fordul-e ő is. rávette. A gyermek állapota néhány hónapon belül rendeződött. becsapja. anyjának levelet írt. hogy gyakran ennek az ellenkezője történik. verekedő. válaszoljon leveleire. A gyermek iránt érzett rokonszenvnek olyan teherbírónak kell lennie. hogy antiszociális magatartását az váltotta ki. amelyeket áthat az örömöknek. kapaszkodásról tett tanúságot. érdeklődő volt.érzelmi beleélése a gyermek személyébe . Ezek a traumati. J. ő nem kell senkinek. hogy igazolódjék: szakadék tátong közte és a felnőttek között. Egy hét elmúltával az iskolai foglalkozásokba is bekapcsolódott. A jellemzések szerint: durva. Ezek a megnyilvánulások törvényszerűen bekövetkeznek. hogy papírt és ceruzát kért. Teljesen elmagányosodott. Sajnálatos. hogy két évvel előbb anyja. törekedett jó jegyeket szerezni. amikor a gyermek kifejezetten a nevelő ellen fordul: dacos. Ott első dolga volt. bevizel. hogy látogassa rendszeresen. A csoportos játékoktól azonban még makacsul visszahúzódott. A gyermek . mert a pedagógusok részére megoldhatatlan nevelési problémát jelentett. A pszichológus megkereste a gyermek anyját. hogy egy régi nevelőjének telefonáljon. akik azóta sem látták anyjukat. A kiscsoportokban barátságok keletkeznek. tehát nincs oka kilépni disszociális magatartásából.hiányos. korrektív emocionális élményhez kelt segítenie a társas kapcsolatok terén. majd engedélyt kapott. figyelt. őszinte. A problémás gyermek nevelőjének meg kell törnie a „rossz kört". piszkos. A nevelők empátiahiánya mellett döntőnek kell tartanunk. amelynek a nevelő is tagja. nem kapcsolódott be sem a játékba. eltávozott a lakásból. erőszakos.„próbára teszi" a nevelőt. Reakciói nem kifejezetten a nevelőnek szólnak. minden foglalkozást felborít. jóindulatú. a bánatoknak. 83 . s a büntetések tovább fokozták agresszióját. ami az igazi otthon légkörének a sajátja. A pszichológiai vizsgálat során kiderült. s ezért vizsgálatra és pszichoterápiára küldték az otthonban működő pszichológiai rendelőbe.

Megcsúfítottak (levágták a hajam kopaszra). Mindenre képes voltam. Amikor felakasztottam magam. Sehol sem tudtam megmaradni. amit egy ma már felnőtt. általában az állami gondozottak eredendően negatív énképét erősíti az intézeti életvitel. A pozitív önértékelés kiformálódásának útja a „kreativitás". sőt társaimmal is megverettek úgy. A gyermekek alacsony önértékelése pedig gyakran olyan kompenzációs magatartásban jut kifejezésre. Ez a fél év elég volt ahhoz. Az álsikereknek. önállótlanság és az erkölcsi autonómia hiánya nehézzé teszi számukra. hogy szűkebb vagy tágabb környezetén valamit változtasson. Nevelőotthoni ártalomként kell elkönyvelni. neurotikus. Mást kellett kitalálnom. Fél év múlva is úgy tudtak visszavinni. lenézi ezt a pedagógiai fogást. A nevelőotthonokban erre kevés példát találunk. A gyermek hamar átlát a kegyes csaláson. Tudtam már. hogy becsaptak. A növendékek többsége nem igényli. hogy hogyan kell kórházba jutni. hogy tőlük különféle kedvezményeket vontak meg miattam. sajátmagával szemben is csak a nevelöktől minduntalan hallott igényei vannak. felpofoztak.. hogy felnőttként helytálljanak. Vegyünk szemügyre egy példát. Az intézetben nevelkedő gyermekek emocionális fejlődésének egyik jellegzetessége: az átlagosnál nagyobb konvencionalitás. amelyek mögött nincs reális teljesítmény. Az „igazi" döntések pedig a motívumok erős harcában jelentékeny feszültségekben születnek meg. mert a kórházban jobb volt. Több volt a koszt. hasonló hatása lehet. tanulni se kellett. Kegyetlenül megtorolták még a kísérletét is. a felnőttek nézeteinek autó. papírt és ami jött. vagyis olyan dicséreteknek.A szökés mint védekezés itt primitívnek bizonyult. rongyot. volt állami gondozott levélrészlete illusztrál: „. „önhittségnek" (vagányságnak) fog fel. Kezdetben hidegvízzel reagáltak rá. és ugyanakkor önmaga lenézésének tekinti: szembenállása. hogy ezután sehol se érezzem jól magam. Minden jel arra mutat. akár egy felnőtt. kezelhetetlensége fokozódik. kavicsot több kilót. a teremtőkedv kibontatkoztatásán át vezet. úgy látszik komolyan vették a dolgot. így kerültem Bajára az elmeosztályra. hogy súlyos személyiségtorzulásokhoz. amit a pszichológiai ismeretekben járatlan felnőtt túlzott önbizalomnak. amit egy 12 éves gyerek tehet. A kórház felé minden ajtó megnyílt. Itt nagyon jó volt. A személyiség kreatív tulajdonságainak fejlődéséhez elengedhetetlen. hogy a gyermeket életkörülményei igazi döntések gyakorlására kényszerítsék. amelyek a disszociális gyermekeket a nevelőotthonban érik a halmozott büntetésekben kifejezésre jutó megbélyegzés formájában. Ettem csikket marékszám.. Nyitogattam is őket szorgalmasan. 84 . hogy nemcsak a büntetések és az alacsony nevelői elvárások következménye lehet a gyermek becsvágyszintjének és önértékelésének csökkenése. és ez a kórház lett.matikus elfogadása. az alkotóképesség.. A konvencionalitás és az alkalmazkodási vágy az állami gondozásból kikerülő fiatalok többségénél azonban a gyakorlati életben nem vezet jö beilleszkedésre. úgy ahogy voltam.A pozitív és reális énkép kialakítása az érzelmi nevelés egyik legbonyolultabb feladata. Ezek olyan nagy mértékben ártanak a gyermek önértékelésének. hogy nem ritkák azok a miliőártalmak. Éjszakákon át feküdtem félmeztelenül a mosdó kövén még csak nem is köhögtem. hogy ilyen döntésekre kevés lehetőséget nyújt az intézeti élet. illetve pszichopátiás karakter kialakulásához vezethetnek. és ez ellen nem emelhettek rácsot a felnőttek. füzetkapcsokat. A személyiségükbe beépült merevség.. melegítőstül a zuhany alá dugtak. és úgy fújtam a füstöt. nem ordítottak." Meg kell jegyeznünk. Fokozatosan jutottam el az idegbetegségig.

hátterük összetett. hanem neurotikus megnyilvánulásoknak nevezzük. azaz a kiejtés zavarai (pöszeség. mint mások . ezért az utóbbiak differenciálása különösen hangsúlyos feladat" (BÖSZÖRMÉNYI Z. Környezeti ártalmak következtében beszédhiba keletkezhet azoknál a gyermekeknél is. 1. az elégtelen súlygyarapodást és a mozgáskoordinációnak az életkorhoz viszonyított fejletlenségét.). de nem állítható.írja BRUNECKER GYÖRGYI . és azonos ártalmak különféle tüneteket hozhatnak létre.). A következő oldalakon a környezeti ártalmak okozta személyiségfejlődési zavarok tüneteivel foglalkozunk az alábbi csoportosításban: Fejlődési retardációk. de kapkodó. Neurotikus megnyilvánulások.a neurotikus magatartásreakciók viszonylag sokkal gyakoribbak.és iskoláskorban továbbra is alacsony növésüek. 1979. izolált tünetek lépnek fel. E gyermekek általában gyenge izomerővel rendelkeznek. nyilvánvaló tehát. akiknél a mozgásos fejletlenség esete nem áll fenn. Óvodás. életkora és aktuális pszichoszociális helyzete együttesen alakítja ki a kóros pszichikus reakciókat. sápadtak. hadarás) és a késedelmes beszédfejlődésszámos esetben a gyermek motoros (mozgásszervi) fejletlenségéből erednek. Hatéves korukra rajz.NECKER GY.például az éjszakai bevizelést okozó ártalmak között igen nagy százalékban találjuk meg a testvérféltékenységet -. specifikus összefüggés a hospitalizációt kivéve . depresszív gyermeknél e tünetek a kisgyermekkoron túl is fennmaradnak. széles körű tapasztalatok bizonyítják. Mozgásuk vontatott. szorongó. „klasszikus" neurózis-kórformákkal mint például a hisztériás. soványak. 254. Számos érzelmileg elhanyagolt. Minimális cerebrális diszfunkció (MCD). raccsolás). Sőt. a beszédritmus zavarai (dadogás. illetve azoknak összefüggő tünetrendszerével viszonylag kis százalékban találkozunk. eredetük. akadozás. bonyolult. hadaró és dadogó gyerekeken végzett . 85 . mint a valódi neurózisok.vizsgálat eredménye bizonyítja. hogy a mozgás tökéletlensége más téren is megnyilvánul.. célszerűtlen. 1. testmozgásuk és manipulációjuk ügyetlen. gyakran együtt járnak neurotikus megnyilvánulásokkal. hogy általános mozgásfejlettségük elmarad az életkornak megfelelő szinttől" . vagy ellenkezőleg. lassú. szomatikus állapota. túlságosan gyors. Az átlagosnál később pubertálnak. A gyermek idegrendszeri tulajdonságai. selypesség. A beszédzavarok. 37. hogy a legkülönfélébb biológiai és környezeti ártalmak azonos tünetekben nyilvánulhatnak meg. A gyermekkorban a jól körvonalazott.A pszichikus károsodás tünetei 6-12 éves korban A személyiségzavar tünetei és az őket előidéző okok között egyértelmű. Jóllehet vannak olyan kapcsolódások. Fejlődési retardációk A hospitalizáció egyik jellegzetes tüneteként tárgyaltuk a csecsemő szomatikus retardációját: a lassú növekedést. A beszédzavarok megjelenési formái igen különbözőek.elsősorban pösze. gyermekkorban .. melyek gyakrabban fordulnak elő. A pubertásig inkább csak egyes. „Tudjuk. koordinálatlan.nem mutatható ki.írja MÉREI FERENCNÉ (1970. fáradékonyak. „..és íráskészségük nem éri el az iskolába lépéshez szükséges átlagszínvonalat. élettörténete. s emiatt iskolaéretlenek. a kényszeres vagy a szorongásos neurózisokkal. hogy a beszéd a leghnomabban összerendezett mozgás. Számos . hogy meghatározott miliőártalmak minden esetben meghatározott tüneteket hívnak elő.-BRU. s ezért ezeket nem neurózisoknak.

megtalálhatók az alacsony növésű. Értelmi színvonala igen gyenge. Jelenleg nem bűnöző. Neurológiailag kóros eltérés nincs. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN és LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1968) vizsgálati eredményei szerint: „.pillanatokra bár . organikus neurológiai eltérés nem észlelhető. Ugyanezekre a pszichikus sérülésekre más gyermekek disszociális reakciókkal válaszolnak. Kötődési-érzelmi igényeiben is infantilis. A pszichológiai vizsgálat alapján értelmileg kissé retardált. a logopédiának tárgya. kapcsolatra éhes gyerek. Az elszenvedett teljesítménykudarcok. (A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a logopédiának nagy hagyományokkal rendelkező tanszéke van.). igen gátlásos. Időszakos pöszeség: s-sz. emiatt nem végez el sok beszédteljesítményhez kötött feladatot. A magatartási infantilizmus többnyire másodlagos jelenség: a testi fejlődésben visszamaradt gyermek negatív élményeiből fakad. Feltehetően egy személyhez való nagyon szoros érzelmi. az alkati görcshajlam mellett az ijedtségélmény is szerepet játszhat. terápiájuk a gyógypedagógia speciális ágának. siker esetén a teljesítményei erősen javulnak.azoknál a gyermekeknél. új feladatok előtt megtorpan. A pszichológiai vizsgálatot a nevelőotthon a gyerek sorozatos szökései és lopásai miatt kérte." „Cs. hogy a szomatikus retardáció együtt jár az értelmi fejlődés kisebb-nagyobb retardációjával.) A dadogás kialakulásában például az emocionális bizonytalanság. A bűncselekményeket elkövető fiatalkorú galeritagok között. hanem cselekedeteit és a következményeket mérlegelni nem tudó. a rendkívüli testi erejükkel imponáló fiúk mellett.de feloldódott. Vegetatív labilitás. Az idegszakorvosi vizsgálat szerint gyengén fejlett és táplált. a mellőzöttség érzése. osztályos. Zárkózott. Szökéseit éretlensége s a pillanatnyi vágyak fékezésének képtelensége motiválja.Etiológiájuk. J. Amikor a vizsgálatok során . .. Négyéves kora óta állami gondozott. az ijedtségélmény dadogásban manifesztálódhat" (101. hétéves. a szorongás. a másodlagos nemi jellegek kialakulása még nem indult meg. félénk. 1. A szomatikus retardációk illusztrálására két állami gondozott gyermek pszichológiai vizsgálati leletéből közlünk példákat. Időnként akadozva beszél. 86 . a sikerekre rövid ideig tartó örömmel reagált. anvapótló kötődéssel rendezhető leginkább a gyermek igen súlyos gátlásossága.ez valószínűleg régebbi beszédhiba időnkénti visszatérése. ahol különösen a beszédállapot vonalán familiárisán már eleve kimutatható bizonyos biológiai eltérés. Családtagjai közül nagyanyjához kötődik a legerősebben. osztályos fiú. F. 1.14 éves fiú. c-cs tévesztés . 6. Az orvosi vizsgálat szerint gyengén fejlett. koránál két évvel fiatalabbnak látszó gyermek. gyenge testalkatú. Belszervi lelet negatív. Konstrukciós készsége viszont jó. Nem ritka. negativisztikus. Új helyzetben. az interperszonális kapcsolatokban átélt megaláztatások és az erősebbekkel szembeni kiszolgáltatott helyzete a gyermek önértékelését és önbizalmát egyre csökkenti: e frusztrációkra adott védekező reakciója a regresszió. de legalábbis infantilis viselkedési formákkal. Nagyon infantilis. tünettanuk. „B. de nem értelmi fogyatékos. fejlődésében elmaradott gyerek. Javasoljuk. A pszichológiai vizsgálat szerint a gyermek viselkedésmódja korához viszonyítva nagyon infantilis. fejletlen serdülők is. hogy nevelőszülőkhöz helyezzék ki.

kedvező esetben „visszafordítható" folyamat. Logikai műveleteket . szintézist. ha a közösségben kialakulnak jó interperszonális kapcsolatai. HERMANN A. 87 . összefüggések felfogását. Az állami gondozott gyermekek belső érdeklődéshiánya talán nevelésük legnehezebb problémája. (1967) óvódásotthonokban folytatott figyelemre méltó vizsgálata is alátámasztja a reverzibilitás hipotézisét. s az ebből fakadó tudásszomj. E gyermekek később kényszeredetten és kinlódva tanulnak.az értelmi fejlődés és mindenféle teljesítmény alapjait ingatja meg.többszöri osztályismétlés után. A figyelemösszpontosítás ugyanis sok energiát fogyasztó erőteljes készenléti állapot. (Ez esetben nemcsak a szándékos. de a nem nyugtalan gyermekeknél is fennállhat mint a figyelmet zavaró tényező.analízist. az iskola elől menekülve . ami természetszerűleg maga után vonja a laza figyelmet. ha nem túlkoros otthonban nyerne elhelyezést. mint más gyermekek. Az iskolai tanulmányokban annyira elmaradhatnak és a pszichológiai vizsgálat esetleg olyan alacsony intelligenciahányadost állapít meg. hiányzik belőlük az ismeretszerzés legerősebb motivációja: a kíváncsiság. úgy érdeklődési köre fokozatosan kitágul.) A figyelemösszpontosítás képességének normális fejlődésmenetét akadályozhatja a gyermek általános nyugtalansága. ahol gyermekéletet élhetne. Nem igyekeznek tájékozódni a világ dolgaiban olyan mértékben. apatikus-közömbös magatartása megszűnik. és ha nem sikerül óvodáskorában az elmélyült. úgy érdeklődése a világ iránt könyörtelen szabályszerűséggel tovább csökken: elsődleges fiziológiás ösztönszükségletein kívül eső jelenségek nem felszólító jellegűek számára.és kisgyermekkorából hozza magával a sérült gyermek.. ajánlatos lenne. A gyermek érdeklődésének szűk köre és gyengesége a retardáció legbiztosabb jele. Egyik oka lehet a fent tárgyalt érdeklődéshiány. „komoly" játékba bevonni. Ha a gyermek feltételezetten bármely életkorban . eleven szeretetet. a hipermotilis (hiperaktív) gyermek rosszul működő gátlásrendszere. különféle okokból eredhet. hanem olyan intézetben. Minden esetben „figyelmetlen" az a gyermek.általában csak konkrét cselekvési helyzetekben tudnak elvégezni. mert az aktivitás és a kísérletezés fő indítékát. Az érdektelenséget rendszerint már csecsemő. hanem környezeti ártalom következménye.az érdeklődéshiányhoz hasonlóan . és ennek következtében értelmi fejlődése erősen felgyorsul. következtetést stb. ami általában jellemző e gyermekekre. s így a számtan. 1970) el kell határolni az értelmi fogyatékosságtól: nem agyi sérülés. a szándékos figyelemösszpontosítás képességének csak igen rövid időtartamra való korlátozottsága.Mivel mind testi. Nehezítheti a gyors fáradékonyság is. a felfedezés örömét csak igen haloványan élik át. A figyelem csapongása. Ha új környezete nem nyújt intenzív. de a spontán figyelmi készség is kialakulatlan. akinek érzelmi konfliktusai vannak: befelé figyel.gyakran disszociális csoportokhoz csatlakoznak." Az értelmi fejlődés retardációját (retardatio mentalis). Az érzelmi sivárság és az érdeklődéshiány összefonódott személyiségjegyek. . hogy tévesen értelmi fogyatékosnak ítélik őket. a lassúbb pszichés fejlődést (SZABÓ P.kötődik egy vagy több személyhez. E gyerekek 14-15 éves korukban . Az érzelmi sérült gyermekek nagy százalékának intelligenciája kora átlagánál alacsonyabb szintű. illetve korlátozottságához vezetnek. A figyelem és az érdeklődés fejlődési zavarai természetszerűleg a logikai funkciók kialakulásának retardációjához. Elvont fogalmakkal tehát nem tudnak dolgozni. rendezést. a nyelvtan fogalomrendszerét alig értik. mind értelmi és érzelmi fejlődésben nagyon infantilis. absztrakcióra ritkán képesek. A figyelemösszpontosítás zavara (dekoncentráltság) .

hogy formát. nagyságot. Feltételezik a térfelfogás zavarát (esetleg balkezesség következtében).-JUSTNÉ. a túlzott félelmet a feleléstől. bátorság-gyávaság. több-kevesebb.A fenti retardációk általában kiváltják az iskolai teljesítményekkel kapcsolatos rendellenes magatartást: a tanulási kedv hiányát vagy a tanulás elleni erős ellenszenvet. van feladattudata. nem viselkedik támadóan vagy nyugtalanul. hogy az iskoláskort elért. Kedvező esetben a fejlődési retardáció problémája már az iskolába lépés idején felvetődik a gyermek családi és óvodai környezetében. tudja követni más felnőttek utasításait. A számfogalom kialakulatlansága viszonylag sokszor tapasztalható azoknál a gyermekeknél. hogy ha fenti vonatkozásban kételyek merülnek fel. számolási és írási gyengeségekkel kell számolnunk. számfogalmai vannak a hatos számkörön belül. M. 1964). az alaktagolás gyengeségét. hogy néhány mondatból álló történetet megközelítő pontossággal el tud ismételni. és ingerszegény környezetben nőttek fel. 1967. egyszerű cselekedeteket tervszerűen tud végrehajtani. fogalomfejlettsége és memóriája olyan fokon van.részleges fejlődési retardációnak tekinthető. hogy egyénileg foglalkozzanak vele. jó szándék-rossz szándék) tartalmának elsajátítására. mert a szokványos módszerű gyakoroltatás eredménytelenül fárasztja a gyermeket. felette-alatta.még jó értelmi színvonal esetén is . de több vonatkozásban az életkoránál fiatalabbak jellegzetességeit mutató gyermek elkezdheti-e az iskolai életet? Az óvodában jól beilleszkedett gyermeket nem érik-e majd tanulmányi és társas kapcsolati kudarcok az iskolában? A szakszerű döntés érdekében. képes a csoportban önállóan dolgozni. LIGETI R. amelyek közül a leglényegesebbek az alábbiak. világosan meghatározható és tesztek segítségével mérhető ismérvei vannak. az illetékes nevelési tanácsadók rendelésén.érettségi vizsgálaton vegyenek részt. esetleg egy évig is. kitartóan tud alkalmazkodni a szabályokhoz. nem fél tőlük. a tudatos észlelésben olyan szintet ér el. FROSTIG.amennyiben nem veleszületett agyi károsodás következménye . akik nem jártak óvodába. segítségükkel e készséghiányok. napszak. Az olvasástanulásban nehezen haladó gyermekeknek már az első osztály folyamán részesülniük kell e speciális foglalkozásban. Kérdésessé válik. amíg az első 88 . Ha ugyanis az 5-6 éves gyermek nem kap ösztönzéseket a számképek megértésére. Az érzelmi és az akarati érettséget mutatja. A szociális iskolaérettség megnyilvánulását jelzi. verbális készsége. Az e témával foglalkozó szakemberek speciális olvasástanítási módszereket dolgoztak ki. és kialakuló kisebbrendűségi érzése .. a beszédmozgásos tagolási készség fejletlenségét (gyakran beszédhiba miatt). A rossz helyesírás gyakran az olvasási gyengeség következménye. a dolgozatoktól. Társaival kapcsolatot kíván felvenni. Ha az iskolaérettségtől nagymértékben (félévnél többel) elmaradt gyermeket felveszik az első osztályba. illetve retardációk korrigáihatók (MEIXNER I. nem igényli. úgy a tanköteles korú gyermekek.. bal-jobb. vagyis erőfeszítéseket vállal a teljesítmény eléréséért. úgy a magatartásbeli rendellenességeken kívül a leggyakrabban olvasási. az analízis-szintézis logikai funkciójának retardációját stb.akadályozhatja intellektuális teljesítményeit. Az olvasási gyengeség (diszlexia) . komplex iskola. utasításokhoz. Okaira vonatkozóan többféle elmélet létezik. a hetvenes évek elején oktatásügyünk irányítói elrendelték. úgy eltarthat néhány hónapig. hogy a vizsgálat idejére el tud szakadni családtagjaitól. Az iskolaérettségnek objektíven. irányt differenciáltan észlel. Az értelmi fejlettség ismérvei: a gyermek körülbelül 15 percig szándékos figyelemösszpontosításra képes. a számlálásra és a részére felfogható elvont fogalmak (például szín. 1967. mielőtt az első osztályba lépnek. hogy a pszichológiai vizsgálat közben be tud illeszkedni a csoportmunkába.

és kezdeti kialakulásuk már a gyermekkorban megkezdődik. hogy igen látványos tünetek csak átmeneti." ( PERTORINI R. büntető eszközöket alkalmazzunk. illetve a realitáshoz való hibás alkalmazkodásában és vegetatív jelenségekben nyilvánulnak meg. Jellemző ezekre a gyermekekre. felületi reakcióknak bizonyulnak. a gyermekkori neurotikus tünetek lényegében ugyanezekkel az ismérvekkel rendelkeznek: e tünetek az idegrendszer funkcionális (müködésbeli) megbetegedésének tünetei. Ez a funkcionális változás elsősorban a pszichés adaptációban mutatkozik meg és a pszichés adaptációt kísérő vegetatív jelenségekben. a neurózisok jól felismerhető testi és lelki tünetekkel jellemzett funkcionális idegbetegségek. úgy meg kell ismételtetni a gyermekkel az első osztályt. Megtörténik. így a csavargás lehet enkefalopátiás. Az is ismeretes. lehet neurotikus regresszió vagy neurotikus disszocialitás tünete. hogy azonos szimptómák mögött sokféle patologikus struktúra húzódhat meg. Az íráskészség megszerzéséhez vezető út ilyen esetben: a kézfej tomáztatása. A nagyon nehezen vagy nagyon csúnyán író gyermekek csontjai és izmai még az átlagosnál is fejletlenebbek. tehát nem indokolt. fokozott vagy bonyolult reakció jelentkezik. de lehet az egészséges személyiségű gyermek indokolt menekülési kísérlete elviselhetetlen környezetéből. hogy csak tárgyakon vagy az ujjukon tudják elvégezni azokat az egyszerű számolási műveleteket. mint a gyermekkori hazugság és lopás. csuklójuk fáradékony a kéz kis izmainak fejletlensége és a csukló. Az iskolaérettséget el nem ért gyermeket átmenetileg fel kell menteni a szokásos osztálytermi oktatásban való részvétel alól. Ez ismét csak speciális foglalkozás keretében biztat eredménnyel (JUSTNÉ. 89 . Az első osztályosoknak általában nehezükre esik az írás.) Bár ez a meghatározás a felnőttkori neurózisra vonatkozik. és a felsőbb osztályokban többszörös osztályismétlővé válhat. amelyek hátterében nem áll patoanatómiailag kimutatható idegrendszeri elváltozás. Ha erre az első osztály folyamán nem nyílik lehetőség. tehát a gyermekek könnyebben végzik a nagy. Neurotikus megnyilvánulások PERTORINI DEZSŐ meghatározásában „. A neurotikus ember reakciómintái sokszor fokozatosan fejlődnek ki.. Ebben a korban ugyanis a nagyobb izmok gyorsabban fejlődnek. hogy: „A neurózis az idegrendszer működésében változást okoz. hogy kialakulatlan számfogalommal lépjen a második osztályba. Az írástanulás nehézségeit a mozgásfejlődés elmaradása okozza. mint az apró. apróbb ügyességi játékok. mert egész iskolai pályafutása során rossz számoló maradhat. hogy ezekkel a gyermekekkel szemben kényszerítő. A zavar mint elhúzódó.. A szakirodalomban általánosan elfogadott tétel. és minden számjelet mennyiségképzetté kell alakítani. amelyekkel a velük egykorú átlagos gyermekek már a képzetek síkján is boldogulnak. 5. viszont a környezet által észre sem vett. és 6. pontos mozgásokat. 1962). epilepsziás eredetű. amelyek a gyermeknek a környezetéhez. az ujjpercek csontosodá..sának befejezetlensége miatt. hogy e tünetek úgynevezett „súlyossága" vagy „enyhesége" nem határozza meg a személyiségzavar fokát. Az alig feltűnő zárkózottság például néha nehezebben rendezhető személyiségzavarjele." A szerző továbbiakban megállapítja. úgynevezett „enyhe" tünetek erős megrázkódtatások kifejeződései.osztályban a „mennyiség" elvont fogalma tudatában kialakul. az írás-előgyakorlatok huzamos és gondos végeztetése vagy súlyos esetben az iskolába lépés elhalasztása (JUSTNÉ. mint a kisebbek. 1963). A számfogalmak terén retardált gyermek esetében le kell választani a konkrét tárgyakról a mennyiség fogalmát. 1. 1965. lendületes. Nem helyes kockáztatni.

Természetesen éles kritikákkal. A freudi felfogás szerint e három működési egység között fellépő nagy intenzitású feszültségekből . hogy a tudatból kiszorulnak a kellemetlen.A PERTORINI REZSŐTŐL idézett rövid definíció leírja a neurózis általános jellemzőit. az egyén ezeket „elfelejti". megelőzze a neurózis létrejöttét. fejezetben. Az orvosok évszázadokon át sikertelenül igyekeztek felderíteni a neurózisok kialakulásának mechanizmusát. tagjaik továbbfejlesztették és terjesztették a freudi elméletet. de nem érinti etiológiájának problémáit. ami szorosan kapcsolódott korszakalkotó elméleti felfedezéseihez. (Az elhárító mechanizmusoknak e célra való irányultsága az én-ben nem tudatos. pszichoanalitikus folyóiratot alapított. amelyet szintén a szocializáció formál ki. SIGMUND FREUD alapvető felfedezései azonban ma is érvényesek. elhárító mechanizmusok bevetésével tudja teljesíteni. hogy a pszichikus struktúrában három működési egységet (instanciát) kell megkülönböztetni: az ösztön-ént. „iskolákat" szerveztek.es és 1920-as években munkásságát sikerek és tanainak rohamos terjedése jellemezte. gondolatok különböző tünetek formájában felszínre törnek. működése tudattalan. a külvilághoz. de . hogy az elfojtás a pszichoanalitikus elméletnek mintegy középpontja. híres képzőművészeti alkotások szinte illusztrációként szolgálhatnak egy-egy analitikus tézis ábrázolására. Az ösztön-én a filogenezis során kialakult ösztönök és késztetések . de a beteg személyiség elfojtása nem eredményes. az elfojtott. SIGMUND FREUD a neurotikus kórformák elemzésekor számos más elhárító működéssel is foglalkozott. bővebben azonban leánya és követője. Ezek közé tartozik az a felismerés. a mélylélektani irányzatokhoz 90 . előadókörutakon fejtette ki egyre gazdagodó. Európa számos fővárosában és az Egyesült Államokban pszichoanalitikus társaságok szerveződtek. Közel negyven évig folytatott terápiás orvosi gyakorlatot. társadalmilag elfogadhatatlan képzettartalmak. ANNA FREUD (1895-1982) dolgozta ki az elhárítás változatait (1936). Az 1910. s ezáltal a tágabb szociokulturáiis környezet normáit is magába foglalja. valamint a neurotikus betegben. vállalt cselekedeteit vezérli. az ént és a felettes-ént. az elfojtott lelki tartalmak.) Az elhárító mechanizmusok közül SIGMUND FREUD a legnagyobb jelentőséget az elfojtcisnak tulajdonította. amelyben a bécsi pszichiáter teljesen új oldalról közelítette meg az emberi pszichikum működését. vágyak itt léteznek tovább. Lelkes és tehetséges követőivel folyamatos kapcsolatot tartott. hogy az ösztön-én és a felettes-én között közvetítve fenntartsa a belső élményharmóniát. a személyiség szándékos. Nagyszámú tanulmányt és könyvet írt. és maguk is gyógyító gyakorlatot folytattak. ezen belül a neurózisok keletkezését és gyógyításuk módszerét. Ezt elsősorban az énvédő. Az én feladata . Az egészséges fejlődés során az elfojtás segíti az én alakulását. Követőinek egy része idővel szintén szembekerült a mester valamelyik logikai konstrukciójával. szorongással kísért képzetek. kongresszusokon.konfliktusokból ered a neurózis. A pszichikus működés freudi koncepciója mély hatást gyakorolt a kor irodalmára és művészetére: számos kiváló író hőseinek életvitelében konkrétan megjelennek a pszichoanalízis által felfedezett motivációk. Igen nagy visszhangot keltett tehát SIGMUND FREUD (18561939) pszichoanalitikus elmélete.a külvilághoz való alkalmazkodás mellett -. Lényege. A szülők személyiségével való gyermekkori azonosulás útján jön létre. E jelentős pszichikai dinamizmust a későbbiekben. komplexebbé váló elméletét. Az én az egyén szocializálódásának terméke.tudattalan. ellenségesen is támadták Freudot.elsősorban a szexualitás tartománya. Az elfojtás egyaránt működik az egészséges felnőttben és a gyermekben. (Lásd „énidentitás" az I.ellentétben az én-nel .) A felettes-én erkölcsi normákat és társadalmi tilalmakat tartalmazó organizáció. új irányzatokat. a realitáshoz való alkalmazkodás nagyrészt tudatos központja. többször említette. a tan összes részei összefüggnek vele.

s erős indulattal reagál olyan helyzetekben . például a gyermekkori szexualitás élményeire a felnőtt igen ritkán és csak töredékesen tud visszaemlékezni. A testvérféltékenység erőszakosabb formáit hárítják el. Az izoláció a kínos tudattartalmakat indulattalanítja. 1.. most kitöri a nyakát!" A vizsgált kisfiút . Ekkor a gyerek megtalálta egy fiókban nagyapja képét. hogy nem lenne szabad tudnia. esetén is az én érzelmi egyensúlyát az elfojtás védi.mon vizsgálat közben egy nyolcéves gyermektől a következő választ kaptuk a második képnél: „a kisfiú elesik. A regresszió valamely pszichés funkciónak vagy a személyiség globális magatartásának visszaesése a fejlődés egy alacsonyabb szintjére. fentebb említettük. Egy gyermeklélektani rendelésen például a Rinet-Si. vágyait. már elhagyott szokás ismétlődése . úgy kell neki. Az egyén például hevesen kívánja a halálát annak. Újabb félév múlt el. A gyereknek nem mondták meg.selypítés. aki 91 . indulatait más személynek vagy személyeknek . Nem ismert rá. hogy senkire sem emlékszik onnét. hogy alig emlékszik a falura. amellyel az én saját érzelmeit. irrealitásban. Visszaérkezése után néhány hónappal a nagyapja meghalt.akit depressziós tünetek miatt hoztak a rendelésre . Az elmondottakhoz hozzá kell tennünk.-V. „Ki ez a bácsi?" .identitás kialakulásával azonban fokozatosan a magasabb szintű elhárítások lépnek a helyére.tartozó pszichiáterek és pszichológusok tovább kutatták. bevizelés stb. aki még nem tudja biztonsággal elválasztani a valóságot az erős érzelmekkel kísért képzeleti képektől. mint kínos tudást elfelejtette: elfojtotta a többi vele kapcsolatos emlékképét is" (MÉREI F.tapasztalható.kérdezte. Az én. a képre asszociálva. s működési módjaikat a személyiségvizsgálatokban is hasznosították (MÉREI F.kus élmények . hozzátartozó halála stb.a „betolakodott" csecsemővel. BÍNÉT Á. A vizsgálat közben. ujjszopás. . Gyermekkorban a projekció természetes képzetáramlás.a viselkedés szintjén . Sok embert megismert a faluban. Szeretett ott lenni. Valóban őszintén mondta. közömbös módon (gyűlölet nélkül). s az eredeti esemény (trauma) által kiváltott indulatot más tárgyhoz kapcsojja. azonosítva magukat .például baráti társaságban. főként a fiatal gyermeknél. Meggyőző példát említ erre MÉREI FERENC. a külső megjelenés elhanyagoltságában vagy az intellektuális működés elszegényesedésében nyilvánul meg. de a kisfiúnak kellett volna vigyázni. hogy gyermekkorban ez a funkció általánosnak mondható. (A rosszul sikerült izoláció elősegítette a depressziós tünetképződést. de természetesen hallotta: azt is érezte. „Egy hétéves kislány egy nyarat falun töltött a nagyapjánál az egyik szomszédos országban.. de még a tesztvizsgálatok közben is előfordul. az én legjelentősebb feszültségelhárító működését. aki őt nagyon megbántotta. Az a felnőtt. állandó játszótársai voltak. Az alábbiakban röviden ismertetjük e mechanizmusok főbb típusait. a nevét sem tudja: nem emlékszik az ottani gyerekekre. 1971). Mivel a nagyapa halálát titokként tudta meg. a gyerek leválasztotta haragját apjáról. nyaralásának csupán néhány tárgyi élményét tudja felidézni. akik kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek.tulajdonítja. A hat éven aluli gyermekeknél gyakran figyelhető meg a regresszió kistestvér születésekor. Ha temetői szertartáson vesz részt. felelőtlenségben. Az ebből kiinduló beszélgetés során kiderült. a bábjáték során. Gyermekeknél a terápia során gyakran tapasztaljuk ezt az elhárító mechanizmust például a szerepjátékok.) A projekció olyan tudattalan pszichikus folyamat. ahol egy évvel azelőtt a nyarat töltötte.csalódás. Gyermekeknél egy fiatalabb életkorra jellemző. s ahogy az irracionális értelmezés mutatja: azt maga ellen fordította. szakmai vitákon amikor tárgyilagosan kellene érvelnie.néha az egész környezetének . a bácsi nem nézett maga elé.). Az elfojtást. 1970. A felnőtteknél kritikátlanságban.néhány héttel előbb súlyos trauma érte: ittas apja ledobta a szénásszekérről feleségét és gyermekeit. Többször eszébe jut a sértő fél halála. De más traumati. veszteség. 110. ideges nevetés fogja el.

oldják a terápiával szemben tanúsított kezdeti ellenállását. a realitáshoz való rossz alkalmazkodásban érhető tetten.. a kisgyermeki elhárítás egy formája: a gyermek utólag szeretné eltörölni a megtörtént eseményt. Meg kell azonban említenünk elhárító mechanizmus minőségében is. TAT). állandó összeütközésbe kerül környezetével. de tovább kísérheti a serdülőt és a felnőttet is. „Tudjuk.). kommunikációra nem bírható kislány esete. megtudtuk. amelyeket nem tudna másképpen elmondani.). például az eltört játékot összeilleszteni. megbocsájtanak az ijedtségtől majdnem szörnyethaló királynak. a szomszéd hercegekkel visszatérnek. A pszichológiai diagnosztika és a pszichoterápia az érzelmek és az indulatok kivetítésének." . aki a pszichológiai rendelésen kesztyűbábokkal azt a történetet játszotta le. konvenciók. rajzainak tartalmai igen gyakran szimbólumok. S nem utolsósorban gátlóan hatnak rá a családi tilalmak. szeretett személyekhez. a félelem és a szorongás elhárításának primer módja feszültségcsökkentővé válik. 1. önkényes módja mellett kitart. Lényege. egy kislány pedig kisebbrendűségi érzésének kivédésére gyakran játszotta a varázslójátékot. hogy amikor az apa részeg. a személyiség formálódását. de még a tudatos élmények megfogalmazásához sem eléggé fejlett a gyermek verbális készsége. Illusztrációként szolgálhat egy kilencéves. szorongó. például a hisztériát az elfojtáshoz. hogy a részeges király eladja lányait. A serdülőknél . azaz a projekció mechanizmusának révén mélyre tud hatolni a neurózisokat kiváltó körülmények ok-okozati összefüggéseiben.az élményfeldolgozásnak e primitív. De az elmélyült játékban és az „alkotásban" az emóciók elsöprik a szociális normák gátjait. illetve magatartás alakul ki. Az azonosulásról mint a szocializáció alapvető feltételéről már az előzőkben szóltunk.és a felnőttkor között . gyűlöletei és vágyai. hogy az elhárított indulattal ellentétes szokás.mességgé válik. 173. amelyek indirekt módon mozgósítják a vizsgált személyben a konfliktusaira vonatkozó asszociációkat. A mágikus gondolkodás ismert mechanizmusával van dolgunk: a történések visszafordíthatok.térdenállva hogy nem fog többé inni.írja ANNA FREUD (in: BUDA B. szorongásai. s az megígéri . az előzőkhöz hasonlóan. ANNA FREUD említi egy fiatal nőbeteg esetét. szerk. naponta folytatódó vágyteljesítő történetszövésben. mintha az ezáltal újra egésszé válna. Ezekben jelennek meg élményei. és létrejön az értelmezhető projekció. a család és az iskola korlátozásai miatt érzett harag féktelen bohóckodásban lel kiutat. szokások. A meg nem történtté tevés. Ha a gyermekkori mágikus „mindenhatóság" érzése a felnőttben tovább él. amikor gyengéd vágyakozó vagy szorongó érzelmek uralkodtak benne. Gyermekanalízisei során tapasztalta. a kényszerneurózist az elszigeteléshez. Gyermeknél például az exhibíciós késztetés túlzott szemér.a „meg nem történtté tevés" kitartó álmodozásban. A gyermek szerepjátékainak. úgy érzi. úgy ez a nem adekvát elhárítási forma jelzi. hogy eladja. 1. 1971. amelyben egy mozdulatával megváltoztatta a világot (in: BUDA B. A reakcióképződés szintén a gyermekkorban kezdődő folyamat. E tartalmak ugyanis nagyrészt nem tudatosak. 92 . A neurotikus felnőttek vizsgálatában is használnak különféle projekciós teszteket (Rorschach.a gyermek. A kötődés a biztonságot nyújtó. befolyásolva az énidentitás. hogy viszonylag súlyos kényszerneurotikus türretképződés jöhet létre. és mint várható volt. hogy bizonyos neurózisokat szilárd kapcsolatok fűznek bizonyos elhárító technikákhoz. üldözik. 169. akik később férjeikkel. hogy sértik. aki gúnyosan beszélt magáról. 1971. a meg nem történtté tevéshez. hogy egy kisfiú szorongását harcias játékokkal hárította el. a jelen hat a múltra. E játék után igyekeztünk az édesanyától bővebb tájékoztatást kapni férjére vonatkozóan. bábozásainak* meséinek. szerk. akkor azzal fenyegeti a kislányt.

ápolónő. konfliktust okozó tudattartalmakat ellensúlyozza valamilyen. empátiát biztosíthat embertársainak: ez is a hatékony elaboráció egyik formája. 93 .a büntető és fenyegető szigorú apa elleni védekezésül a gyermek „azonosul az agresszorral". barátokkal.. jó irányú személyiségfejlődés esetén. mint gyermekkorban. többen nem értettek egyet a pszichoanalitikus elmélet egyes részeivel. örömteli cselekvések tekinthetők sikerült elaborációnak.neurotikus. Ezt. a szublimációval. FREUD ragaszkodott elméleti rendszerének megbonthatatlan egységéhez (bár később ő maga többször kiigazította régebbi hipotéziseit). A harmincas években Amerikába emigrált „neofreudisták" közül számosan elfogadták ezt az elméletet. de ha kudarcot vall. Másrészt a freudi elmélet szerint . s ezzel saját érzelmi. Traumák vagy konfliktusok miatt a pszichikumban létrejött zavaroktól . a kortársi kapcsolatok dinamikus alakítása. A kompenzáció az egyénre hátrányos. A pszichoanalitikus mozgalomnak az 1910-es években kibontakozó rendkívüli sikerei után Freudnak nagy csalódásokat kellett elviselnie. kreatív tevékenységgel csökkenti. pszichológus stb. az egyén mindennapi munkája során átlagon felüli segítséget. pedagógus. Munkáikat ma a „mélylélektani iskolák" gyűjtőfogalma alá sorolják. kiteljesíti.gátlásoktól. és beépítették saját teóriájukba. a kompetencia megszerzésére való irányulás. az életkornak megfelelő. vagy eszmények megvalósításáért küzd a fiatal és a felnőtt. Kisebb mértékben ugyan. Az elaboráció a legmagasabb szintű elhárító működés: a pszichikus tartalmak feszültseget értékes. ezek közül a legelterjedtebbekké váltak Adler. Némely hivatás . kiemelkedő. Gyermekkorban. Az indulatok roppant energiája az egész emberiség részére értékes. SiGMUND FREUD ezt az elhárító mechanizmust nem említi. támaszt. az érdeklődés széleskörűsége. a családért. A munkavégzés. hangsúlyozták irányzataik eltéréseit az eredeti pszichoanalízistől. Az azonosulási képesség hiánya. vagy az azonosulással való permanens szembenállás . . az élményháttérrel bíró képi ábrázolások (GERŐ Zs.A gyermek szerepjátéka például a követelmények.az elaborációval (feldolgozással) oly módon szabadul meg az egyén. az életcélokért vállalt áldozatok az elaboráció számtalan lehetőségét nyújtják. a döntési helyzetek normákhoz közelítő megoldása. változatossága. akkor kisebbrendűségi komplexusa patológiás útra terelődik. de a későbbi életszakaszban is folytatódik az azonosulás feszültségcsökkentő működése. kitartó játékok.orvos. megalkotta az individuálpszichológiai irányzatot. jó esetben. Ilyenek az elmélyült. ADLER. viszont igen nagy jelentőséget tulajdonít e folyamatnak A. illetve pszichopátiás személyiségfejlődésre utal. 1974). a normák elfogadását könnyíti meg. egykori követője. az önszabályozásra. Hamarosan szakadár irányzatok keletkeztek. az autonómiára.az ellenazonosulás . Viták és ellentétek robbantak ki követői táborában. amely a tudományos és a művészi alkotásokban valósul meg.gyakorlása közben. egyedi produktumok hajtóerejévé válik. Megtartva a freudizmusból a pszichés működés hármas tagozódását és a tudattalan koncepcióját. hogy a környezetén uralkodni nem tudó egyénben (ma úgy mondanánk inkompetens egyénben) kisebbrendűségi érzés keletkezik. szerelmi partnerrel azonosul. az átlagosnál magasab teljesítménnyel. szorongásoktói . amikor példaképet követ. fenti módon képes kompenzálni. hogy társadalmi szempontól értékes dolgot valósít meg. ADLER egyik központi gondolata. aktív. SIGMUND FREUD sokat foglalkozott az elaboráció speciális fajtájával. intellektuális vagy szociális képességeit is fejleszti. Steckel és Jung teóriái. a személyi és a társadalmi identitás kialakítása. Felnőttkorban az elaboráció keretei egyre bővülnek. a gyermekekért. változtatásokat javasoltak. a kommunikációra való törekvés. aki elfordulva mesterétől. elkerülve így a bűntudati szorongást.

„analitikus pszichológia". E jól képzett. az „aktuális konfliktusokat" dolgozta fel a terápia során betegeivel.FERENCZI SÁNDOR (1873-1933). Az orvosi vizsgálatok alapján kimutatott belgyógyászati kóros folyamatok pszichotrau. hogy az alábbiakban rövid áttekintést nyújtsunk mind a szakadár mélylélektani irányzatok. különböző úgynevezett „neofreudista" elméleteket dolgoztak ki. ERICH FROMM (1900-1982) munkásságának visszhangja messze a szakmai körökön túl terjedt. hogy a gyermek kudarcainak. CARL JUNG (1875-1961) svájci pszichiáter kezdetben szintén Freud köréhez tartozott. Vezetőik lenézéssel és gyűlölettel ítélkeztek a pszichoanalízisről. WILHELM STECKEL (1870-1940) nem értett egyet a hosszú ideig tartó terápiás fegyelemmel. Frommot ugyanis mélyen érdekelték a társadalmi rendszerek. hogy elméleti koncepciók részévé tették a XX. s hatalomra jutva betiltották az analitikusok működését. a „korrektív emocionális élmény" hatásmechanizmusát. gyorsabban igyekezett eljutni a neurotikus személy tudattalan indítékaihoz és ezáltal gyógyításához. Jelen korunkban a tömegek inkább hajlamosak szabadságukat korlátozni és az erős emberi kapcsolatokat biztosító politikai áramlatokhoz csatlakozni. HERMANN IMRE (1895-1982) és mások. Az ő terápiás módszeréről ágazott le 94 . Tekintettel arra. a politikai történések. s a szorongás vagy elhárításának kísérlete okozza a neurózist. sokoldalúan alkalmazták és bővítették a freudi tanokat. Az egyén és a társadalom konfliktusait elemezte. Az amerikai neofreudista iskolák közös jellemzője.más hátterét írta le. Misztikus színezetű karakterelméletet alakított ki. KARÉN HORNEY (1885-1952) a neurózisok kialakulásában nem az ösztönkonfliktusoknak. A terápiás technikában nagyjelentőségű újításként alkalmazta a rövidített célzott pszichoterápiát. illetve „komplex pszichológia" néven. akár külföldön. mind a neofreudista iskolák lényegesebb tételeiről. Berlinből emigrált Amerikába. Az emberiség fejlődésében két ellentétes pszichikus tendenciát lát érvényesülni: a szabadságra való törekvést és az emberi kötelékek iránti szükségletet. A magyar pszichoanalitkusok . Például az önmegvalósítás vagy a hatalomvágy frusztrációjának. és ellenséges magatartást tanúsított Freuddal szemben. és kifejtette e terápia módszerbeli jellemzőit. században kirajzolódó társadalmi problémák pszichikus vetületét. kisebbségi érzéseinek csökkentése. a „kollektív tudattalan" fogalmát vezette be. Komoly problémákat okoz az „elidegenedés". hanem az egyén felnövekedése során szerzett motivációk frusztrációjának tulajdonított nagyobb szerepet. ALFRÉD ADLER (1870-1937) individuálpszichológiai irányzatáról már az előzőekben szóltunk. FRANZ ALEXANDER (1891-1967) nézete szerint a neurotikus betegségek kialakulásában szerepet játszanak a társadalmi ellentmondások. ami szorongást kelt. Intenzíven foglalkozott egyes belgyógyászati betegségek pszichikus eredetével. a kompenzálás lehetőségének megteremtése pedagógiai sikereket hoz. Rövidebb úton.A harmincas években Európában döbbenetes gyorsasággal bontakoztak ki a fasiszta ideológián alapuló politikai mozgalmak. A nevelők felismerték. tehetséges szakemberek a már ott működő pszichiáterekhez csatlakozva. a társadalmi folyamatok. Fromm müvei hatást gyakoroltak az 1968as diákmozgalmakra is. s ott publikálta híres szociálpszichológiai műveit. és ezzel megalapozta a már kiterjedt pszichoszomatikus orvostudományt. de 1913 után önálló iskolát alapított. szükségesnek véljük. és továbbfejlesztették gyógyításuk módszereit. hogy az amerikai iskolák értékes felismerésekkel gazdagították a neurózisok elméletét. akik közül számosan emigráltak az Egyesült Államokba. BÁLINT MIHÁLY (1896-1970). akár itthon működtek. Elmélete erős befolyást gyakorolt a pedagógiára. Nézete szerint az egészséges társadalmaknak az önmagukat kormányzó kis közösségekből kell felépülniök. A korunkban elterjedt „rövid terápiák" első teoretikusának tekinthető.

tapasztalatlanságának velejárója.minőségileg erősen különbözik a félelemtől. tárgyatlan félelmi állapot. amelyben az empátia a fő gyógyító tényező. védtelen.a fejlődés menetébe beilleszkedő fiziológiás.„ A szeparációs (elszakadási) szorongás. A szorongás az én mély rétegeiből tör fel. félhet a mesékben szereplő. A félelmek felerősödnek. mégis a szorongás . az egyedülléttől 4-5 éves koráig nem csökken. H. a pótcselekvéseket. A kora gyermekkori énfejlődésben az individualizációt segítő szerepe van. tartós. A gyermek fél a fájdalomtól.C. R. A szorongó gyermek vagy felnőtt úgy érzi. ROGERS (1902-1987) igen nagy jelentőségű „kliens központú" (client-centered) „nem direktív" terápiás eljárása. tehát nem neurotikus állapot. a pszichogén funkciózavarokat és a pszichoszomatikus megbetegedéseket. hogy az ismeretlen veszélyeknek kiszolgáltatott.mint ahogyan azt a második fejezetben tárgyaltuk . A félelem: az ontogenetikus fejlődéssel együtt járó. sem kóros megnyilvánulásnak: a gyermek kicsinységének. hogy fél. ha egyedül van a sötétben. feldolgozatlan szeparációs szorongást tartják. rablóktól. aki bejön". 95 . veszélyt jelző reakció. nehezen definiálható jelenség. képzeletében megelevenedő boszorkánytól. vagy „valakitől. változatos feszültségek és elhárító mechanizmusok leírásával érthetőbbé kívántuk tenni a neurotikus megnyilvánulások sokszínűségét. úgy ez a magatartás már belső konfliktusokból táplálkozó neurotikus szorongásra utal. az egymástól igencsak különböző magatartási. erős rettegéssé fokozódik. fél bizonyos állatoktól. biológiailag megalapozott. Lényegét tekintve: generalizálódott. ERIKSON (1907—) pszichoanalitikus indíttatású identitáselméletéről és az identitásfejlődés zavaraiból eredő neurózisokról az I. E.okaiban. hanem ellenkezőleg. a letöbb esetben külső okai vannak. *** Az előző oldalakon kitértünk az analitikus és egyéb dinamikus pszichológiai irányzatoknak az énfejlődésre vonatkozó néhány teóriájára. ördögtől. a kényszereket. mert ilyenkor úgy érzi. Ez a reakció nem tekinthető gyávaságnak. illetve funkciótorzulásos tüneteket. Alkalmunk lesz visszatérni e jelentős elméletalkotóra a serdülőkori személyiségzavarok tárgyalásakor is. A gyermekben felgyűlő nagy erejű. rögzült. a disszociális magatartásokat. A mélylélektani iskolák a neurotikus szorongások eredetének és egyszersmind modelljének a megoldatlan. hogy szinte állandóan fél. Ha azonban a gyermek félelme a sötétségtől. döntően befolyásolja a személyiség strukturálódásának és irányultságának későbbi alakulását is. HARRY STACK SULLIVAN (1892-1949) az elmebetegek kórházi pszichoterápiás gyógyításában alkalmazta a pszichoanalízist. a depresszív állapotokat. fejezetben szóltunk röviden. eredeti formájában . amely körülbelül tíz hónapos korbanjelenik meg. A következőkben a neurotikus megnyilvánulások köréből tárgyalni fogjuk a szorongásokat. amelyektől megijedt. Elméleti munkáiban a kommunikációs viselkedés megfigyelésével a pszichoanalízis tételeinek és a szociálpszichológiának összeegyeztetésével foglalkozott. természetes. következményeiben és főként jelentőségében . csak alkalmanként tudatosodó szorongás lappang. A szorongás Szinte valamennyi neurotikus tünet hátterében elfojtott. és körülbelül a második életév végéig tart. ezért sokrétű.

Nem késztetik erőfeszítésekre. betegség.. német nyelven megjelent megkapaszkodási elmélete . a szeretett személynek vagy a szeretetnek magának elvesztése. és a bűnösség (a „rosszaság") képzetéből eredő szorongás a szabályokhoz való viszonyulás nehézségeiből.és lábmozdulataiban őrzi a kapaszkodási reflex nyomait. bántalmazása. 1. E tapasztalatokra támaszkodva feltételezzük. riadtan menekülnek az új helyzetekből. illetve a gyermek önminősítéséből fakad. E szorongásos gyermekek többnyire szomorúak. rettegve a kapaszkodás lazulásától. Ritkább. taszítása. pszi. hozzátéve az . de szorongásuk másodlagos tüneteket hoz létre. fl. Előfordul. akiknek anamnézisében nem volt utalás a szeparációs szorongás továbbélésére. De kezében tartotta a fonal végét és a gombolyagot mmdig visszahúzogatta.A szeparációs szorongás leküzdéséhez az anyai kötődés bizonyossága mellett a gyermekjátéka nyújt segítséget. HERMANN I. aki midőn anyja elment hazulról. nem játszanak szívesen. a gyermek által tökéletesen sohasem teljesíthető elvárásai hozzák létre. A neurotikus szorongás fenti leggyakoribb típusa mellett klinikai gyakorlatunkban találkoztunk olyan súlyosan szorongó gyermekekkel. F. passzívak.. a lehetetlenség a hozzá való menekülésre és az ebből adódó elszigeteltség" (HERMANN I.).vagy azzal együttjárva .a szülők viszálykodása. a szeretet biztonságának elvesztésére. 96 . de az embercsecsemő..Hermann szavai szerint „. De míg a szeparációs szorongás biológiai meghatározottságú. a gyermek érzelmi elhanyagolása. vagy csak alig észrevehetően. amelyek szintén determinálhatják a későbbi szorongásos neurózisokat. biológiai jellegű hozzátapadást szolgálta. amit a családi környezeti ártalmak. a biológiai tartományból fakadó szorongás azt fejezi ki.okoznak. a gyermekkori személyiségzavarok bármely csoportjába tartozó állapotokat: tanulási retardációt. csak egyes kéz. SIGMUND FREUD (1920) leírja megfigyelését egy másfél éves kisfiúról. a szeparációs szorongáson kívül . hogy bekövetkezhet . mert viselkedésének mércéjét igen alacsonyra állítják. 179. a kettős kötés vagy traumatizáló élmények .amelynek jelentőségét a modern kísérleti pszichológia 20 évvel később (HARLOW. az emberi test elszőrtelenedése miatt nem tud valóságosan anyjába kapaszkodni. A szociális inkompetenciától való szorongás alapélményét rendszerint a szülők egyikének vagy mindkettőnek merev követelményei. A megkapaszkodási ösztön eredetileg az anyához való szoros.el" szót jelentő hangzót. Ez a minden kisgyermeknél fellépő.. fonalgombolyagot gurított a függöny mögé. a „szeparációtól". kísérleteivel) alátámasztotta tárgyalja a szeparációs szorongás biológiai és szociális vonatkozásait. örömtől sugárzó arccal.szorongásos alapélményként még kialakulhat a szociális inkompetenciától való szorongás és a bűntudati szorongás is. magas. Ez a játék az elszakadási szorongás szimbolikus feldolgozása volt. addig az inkompetenciából. A kisgyermekkorból áthúzódó vagy később kialakuló neurotikus szorongcis egyik típusa tehát a szeparációs szorongásra. de nem kivételes az ezzel szélsőségesen ellentétes családi légkör: a szülők szorongásos határozatlansága gyermekükkel szemben. alig érdeklődnek környezetük iránt.a szeretett személytől való elszakadás. szótlanok. illetve serdülőkkel. A majomcsecsemő hosszú ideig anyja szőrzetébe kapaszkodva él. 1984. megfosztják az önálló cselekvések sikereitől. viszont egyéb szorongásos alapélmények bukkantak fel. hogy ezek az elsődleges tünetek nem manifesztálódnak. halál . a felnőttek negatív minősítéséből. A megkapaszkodási szükséglet tehát átalakult: az anya testébe való kapaszkodás helyett a csecsemő és a kisgyermek az ösztön erejével kapaszkodik a védelem biztonságát jelentő anyai jelenlétbe. disszociális viselkedést. kényszercselekvéseket. az elmagányosodásra vezethető vissza. első ízben 1936-ban. hogy a gyermek fejlődésének korai szakaszában.chogén funkciózavart vagy pszichoszomatikus megbetegedést. és terápiájuk során sem kerültek felszínre az elszakadási trauma elhárított maradványai.

hogy az emberben biológiailag determinált alapja van az ösztöngátlásnak és az erre épülő bűntudatnak. hogy szülei előnyben részesítik vele szemben kisebb vagy nagyobb testvérét. a természetes gyermeki kreativitást monoton tevékenységek váltják fel. a játéktól és a pajtásoktól való visszahúzódásban jelenik meg. Mivel ebben az életkorban a fantáziaképeknek mágikus jellegük van. és bár ezt leplezi. nehogy elveszítse anyja szeretetét. az evésen. esetleg kimerült. és gyakran tapasztalható a nagyszülők vagy a nevelőszülők általt nevelt és a nevelőotthonokban élő gyermekeknél. Egyikben is és a másikban is kialakul a teljesítményszorongásos szindróma: az új helyzetektől. A rivalizálásról való lemondás igazolására. s „biztosan tudja". a felelés és a dolgozatírás alkalmával leküzdhetetlen fiziológiásán is észlelhető . A testvérféltékenység például egyik legismertebb okozója. A gyermek iskolai eredményei erősen alulmaradnak képességein és ismeretein. alváson. Bűntudati szorongás szerveződése figyelhető meg a túlérzékeny.de a közvélemény által legkevésbé számontartott . hogy a serdülőkorban a kompenzációs elhárítás „tünetváltást": antiszociális magatartást hív elő. szokatlan elvárásaihoz. nemcsak a tanulásban. de saját ellenséges indulataitól való félelme bűntudatot kelt benne. Előfordul. mert ők nehezen alkalmazkodnak az új családtag ismeretlen. üldöztetési képzetei vannak. akiknek szülei csak önmagukra figyelnek. „lemondó" szülők gyermeke a képzeletbeli kudarcoktól retteg. A kisgyermek. és sokszor azt gondolja. Kialakulhat az elvált és újra házasodok gyermekeiben. lehangolt állapotainak emlékei. a szülőkhöz dependensen kötődő gyermekeknél a szülök válása vagy betegsége esetén. Ilyenkor fel-felmerülnek benne a szülők viszálykodásainak vagy türelmetlen. gátlásosságát támadó. s nyomasztó bűntudatos feszültségben él. inkompetenciája szilárd bizonyossággá válik környezete és önmaga számára. vádaskodó viselkedéssel igyekszik legyőzni. A gyermek úgy érzi. értéktudatát. anyja időnkénti távozása miatt megharagszik rá. játszáson. az új feladatoktól való visszariadás. a szorongó. passzív viselkedésben. de kezelés híján a kialakuló szorongásos neurózis depressziós személyiségfejlődésbe torkollhat. Még akkor is. ha veleszületett jó adottságai esetleg kiváló teljesítmények lehetőségét rejtik magukban! Az inkompetenciától való szorongást . hogy kívánsága megöli testvérét. kitartó pszichoterápiás foglalkozás segítségével megszüntethetők. az illedelmes viselkedésen át. a gyermek szorong. Nem próbálkozik sikereket elérni. a kudarc elkerülésére állítódik be. egészen a jó tanulásig. de a hasonló korúakkal való kapcsolatában is. A leggyakoribb . A gyermekkori pszichogén teljesítményzavarok kezdeti fázisukban.a már említett szocializálódási helyzeteken kívül tapasztalhatjuk azoknál a gyermekeknél is. (SIGMUND FREUD feltételezte. menekülés. A túl szigorú normák korlátai között nevelkedő gyermeket a sűrűn ismétlődő valóságos kudarcok nyomasztják. A teljesítményszorongás óvodáskorban még csak gátlásos. fantáziálgatások segítségével sérelmeit irreálisan felnagyítja. Egyre inkább kirekesztődik a kortársi közösségből. gyermekük felé irányuló empátiájuk igen csekély.forrása a bűntudati szorongásnak a „meleg-korlátozó" szülői attitűd keretében alkalmazott érzelmi zsarolás. iskoláskorban azonban már súlyosabb következményekkel terhes inadaptációs tüneteket okoz.Mindkét típusú szülői attitűd lerombolja a gyermek önbizalmát. Érdeklődése beszűkül. megtennie. hogy egyéb konfliktusos helyzetek is kiváltják a bűntudati szorongást. a gyereknek mindent a szülő kedvéért kell elsajátítania. S ha a gyerek nem tudja 97 .) A gyermekkori neurotikus állapotok pszichoterápiája felderítette. hogy annakidején az ő viselkedése is hozzájárult e baljós előzményekhez. tehát szeretné. hogy „bárcsak ne élne!". ha ez a testvér nem lenne a családban.pánikba esik. A bűntudati szorongást az analitikus indíttatású irányzatok teoretikusai a szeparációs szorongással törvényszerűen együtt járó jelenségnek tekintik. Kezdve a tisztaságra szoktatástól.

A tárgyalt szorongásformák nem mindig különíthetőek el a gyakorlatban. Kimondhatjuk tehát. nevelőikhez. például »hisztizik. »hamar fárad«. »hízeleg«. 253-261.« Az iskolaérettségi vizsgálatok során szintén feltűnt a sikertelenségre adott indulati reakciók gyakorisága és a szorongás. mások lassú. félszeg mozgásúak. sőt nem kivételes. vagy „ezt érdemeltem tőled!". enurezis gyakori. A család széthullása. Mások problémái iránt nem érdektelenek. a kisebbekhez.-NÉ 1972. hogy támasz és segítség nélkül küszködnek kuszán összemosódott „alapszorongásaikkal" és azok következményeivel. »bohóckodik«. Az állami gondozott gyermekek személyiségfejlődését jellemzi. egymással keveredve jelentkeznek egy-egy gyermekben. kéztördelés. A bűntudati szorongás például nemcsak a szeparációs szorongással járhat együtt. »figyelmetlen«. az eseményekre érzelmileg reagálnak. a sűrűn ismétlődő intézeti áthelyezgetések a frusztrációk olyan tömegét zúdították a gyermekekre. A nevelőotthonokban lefolytatott vizsgálatokból fény derült erre. akkor azt legtöbben 98 . neurotikus szorongás korai megjelenése a szomatikus és a szocializációs tényezők halmozódásának terméke. helyzeteket. hogy a gyermekkori inadaptáció egyik jelentős tényezője a genetikus meghatározottságú alkati prediszpozíeió: a szenzitív idegrendszer. Szembeötlő azonban. a lányok még 16-17 éves korban is .a fiúk tíz éven alul. E gyermekek nagy része állandó kötődési válságban él. Kötődésük módja azonban eltér a családokban felnövő kiegyensúlyozott gyermekek érzelmi viszonyulásaitól. az önleértékelés. hogy az intenzív.) (A vizsgálatokban nem vettek részt az anamnézisük alapján feltehetően hospitalizált gyermekek. hogy szükségszerűen a szorongás. Túlnyomó többségük . Az emocionális kiegyensúlyozatlanság mozgásos és vegetatív jelei szembetűnőek. tic. A prepubertástól kezdődően feltűnnek a pszichoszomatikus tünetek. 1. amihez hasonlót eddig még nem kívántak tőlük. Sokszor kiemelik a teljesítményszorongást. Ismerve. hogy ha olyan típusú feladatot kellett megoldaniok. a kudarctűrés alacsony fokát. hogy munkája igen szép.egyre súlyosabb állapothoz vezet.teljesíteni a szülői követelményeket. társaikhoz.) „A gyermekek érzelmi kötődési képessége nem sérült olyan mértékben. mind a vizsgálatokból kitűnt érzelmi kapcsolataik ambivalens színezete. hogy az ismertetett szorongások nem formálódnak ki minden gyermekben. mint a hospitalizált gyermekeké. Szájharapdálás. Az első osztályosok nevelőinek jellemzéseiből a síráson kívül a feszültségnek és az indulatkiélésnek más magatartási formáiról is értesülünk: »irigy«.kölcsönhatásuk folytán elmélyülve . Az elhárító mechanizmusok. Mind az explorációkból. a bűntudat és az agresszív ösztönkiélés állapotába kerültek. hogy a gyermek a szorongás elleni spontán küzdelmében alulmarad. Ezek a megismétlődő vádak elkerülhetetlenül önvádlásokhoz vezetnek. teátrális szomorúsággal vagy döbbenettel mondja: „ezt tudtad nekem megtenni !". hogy le tudja győzni e kínos állapotot. Ez többek között abban is megnyilvánult. a bűntudati szorongás az egész életre kihatóan rögződik. Másrészt ismeretes. a szülő a szeretetkapocs hiányára utaló szemrehányásokat tesz. hacsak a gyerek a pubertás vagy az adoleszcencia szakaszában fájdalmas lázadással le nem töri a méltatlan manipuláció bilincseit. emóciókat éli át. ha nem azt hallja.sokat sír. aki a fent leírt vagy az azokhoz hasonló viszonyulásokat. de gyakran kapcsolódik az inkompetenciától való szorongáshoz is. az erőteljesen fejlődő én vagy a családon kívüli környezetből érkező. Illusztrációul az alábbiakban közlünk néhány vizsgálati részletet (MURÁNYI-KOVÁCS E. lemond a reményről. A gyerekek egy része hipermotilis. vagy egyenesen szembehelyezkedik ezekkel. ellentétes irányú hatások megsemmisíthetik a szorongásos reakciókat. Tudnak kapcsolódni szüleikhez. hogy mindhárom tipusú szorongás . »verekszik«. gátolt.

átkot mond. nyomor. Későn kezd beszélni. becsület).« Egy 15 éves fiú: »Apám kiküldött a szobából. börtön. menekülés. gyilkosság. 20%-ban szerepelnek pozitív érzelmi árnyalású témák (szeretet. hogy háromszor kell reggel kakilnia. idősebb felemelt kézzel előtte áll) 12 éves lány a következőket írja: »Egy meghalt férfire. művészet. abban egy vén banya. tehát öt órakor kell felkelniök.« Egy 15 éves fiú öngyilkos barátjáról mondja: »Ha a legkisebb jó történt vele.) Jelenleg az óvodával való szembenállását. akkor már volt akaratereje. részegség. K. rendőrség. Kezelés Szeptember 1-től október 26-ig. tudomány. Ha nem megyek ki. hogy készül valamire. kétéves leánytestvére van.. kínzás. aki mindenkit megevett«. ahol ez a reakció nem szokványos. passzív szembehelyezkedése mindmáig nem csökkent. Az előző évben az óvodába járást abba kellett hagyni. csalódás. de nem bírta a szidást. nehezen barátkozik. Kézmodulata még jobban kifejezi az átok jogosságát. anya otthon van. pihenés. családban nevelődő gyermekeknél ezt csak súlyos környezeti ártalom esetén tapasztaltuk. hogy nyolcra beérjenek. és ott egy ház. (Feltehetően pszichoszomatikus háttérrel. az elválasztás idején nyűgös. agressziós projekciókat. Én is ilyen vagyok. Ilyen korú. egy ember. 2% semleges téma. emlékek. és jól elverte az anyukát. éheztetik. betegség. nevelöszülőknél él. magány. Anamnézis: normális terhesség és szülés. Az explorációs beszélgetésekben feltört a különben eléggé vidám magatartású gyermekek szorongása. nagy tettek. rémület). bűntudatos. halál. illetve haláláért. akinek joga van hozzá. Verik. Ezért nem segíthettem neki. Például: A 12 M képre (fiatal férfi az ágyon alszik. egy kislány és egy anyuka. anyját.. És a falon van egy kép. ker. gazdagság. bosszú. Z. siker. nem vagy az én fiam!« »Volt egyszer egy ember.visszautasítóan fogadták. jött a nagymama. négyéves fiút az SZTK utalta be a VI. vallatás. harag. Mikor lerántotta az asztalkendőt. az anya 30 éves adminisztrátor. amikor engem szült. és az ember bekötötte a szemét. szerelmi intrika. Családi körülmények Az apa 31 éves betanított munkás. 6 hónapig szoptatja. és semmi érdeklődést nem mutattak a megoldás keresésére. Gyakori a szélsőségesen erős szorongásos feszültségek projekciója olyan képeknél. Az apai nagyanyával élnek együtt egy másfél szobás lakásban. Nevelési Tanácsadó rendelésére* óvodai beilleszkedési nehézségek miatt. nem halt volna meg.«" A következőkben két neurotikusán szorongó gyermek tüneteit és pszichoterápiás foglalkozások során elért gyógyulását szemléltetjük. jól fejlődik. és főbelőtte magát. Egy 14 éves lány: »Édesanyám a szülési fájdalmaktól lett idegbeteg. ha észreveszem. háború. kötelességteljesítés. A Binet-Simon vizsgálat képleírás próbájában gyakran kaptunk megdöbbentően szorongásos. a testvér születésekor kiéleződő dackorszak. csecsemőkorában panaszmentes. és azt mondta. szerelem. illetve szorongását (?) azzal fejezi ki.« A TAT-képekre asszociált történetekről a következőket állapítottuk meg: A témák 78%-a frusztrációkat vagy agressziókat tartalmazó téma (szülők elvesztése. sebesülés. szépség.« A 13 B képre (kisfiú ül a küszöbön) 17 éves fiú értelmezése: »A háborúban elvesztette apját. békéért való önfeláldozás. 99 . Például »Egy bácsi kijön és azt mondja a fiúnak: tűnjél el. mert különböző betegségeket produkált. kommunizmusért. vágyak. hogy keresse meg a lányát. A serdülők okolták magukat hozzátartozóik betegségéért.

kezd.tói február 22~ig. Karcsi addig kint marad a váróban az apával. itt nem történt különösebb. Ezt igen sokszor el kell játszani. kiderül. hogy mivel játszott. November 2. Karcsi behívja. a pszichológus mégsem látja egyszerűnek az esetet. agyonüt. K arcsi hetente jön. legyőz. A róka mindig elrabol egy kakast. borzasztó erővel kell verekedni. A szülőkkel közli. A pszichológus megkérdezi. Az apa ingerülten reagál. A pszichológus megbeszéli a gyerekkel. mert egyiket sem akarja. rettentő undorral nyúl a sárhoz. ha egyedül megy be. szorongó anyát. Amikor az agyonvert békát a pszichológus leejti kezéből.gyurma. és azt játssza. egyszer kakilni. Csak szülővel hajlandó bejönni. Az anya Karcsi hisztizéseit. azután a rókát mindig elfogják a baromfiak. Anya és apa együtt a gyerekkel. és elkezd bábozni. semmi különös nem történik. hogy csak az anyjával megy be. hogy legközelebb csak akkor jöjjön el. A pszichológus kimegy közben a szobából. Kedvenc játéka a vonat és a Világtesztből az állatok. A pszichológus elmondja az anyának a gyerek agressziós játékait. szinte fut a szobába.Foglalkozások egyszer egy héten. verekedését tűri. ezt meg kell kísérelni. hogy szól anyjának emiatt. Karcsi közli. aki mindenkit megver. víz. Nehezen lehet vele kontaktusba kerülni. hogy a pszichológust is erősen ütlegeli. indiános . hogy bábozzanak. hogy a gyerek látens erős agressziókat hárít el. A pszichológus véleménye szerint Karcsi már nem fél egyedül bemenni: az ajándékért zsarolja a tehetetlen. hogy mit építsen. a szúnyogok összecsip. ha egyedül is bejön hozzá. Október 26.desik. megeszik. Éppen csak hogy felkerül az új bábu a pszichológus kezére. majd elhúzódik. először azt mondta. nagy püfölések vannak. hogy veszélybe kerülnek. Két lehetőséget ajánlanak: vagy egyedüljön. Katonásdival kezd. néhány alkalom után hajlandó szóba állni a pszichológussal. testvérét gyakran elveri. és sötét kamrába dugják. Az ülés végén katonákkal kezdett játszani. A pszichológus megbeszéli Karcsival. Roppant nagy agresszióval elkezd bábozni. A váróban verni kezdi az anyját. A bábozáshoz előszedi a Világteszt állatait is. utána valami csendes játékba . hogy ajándékot kap. hogy ma is van-e ajándékígéret. többször kiszalad anyjához. A pszichológus megpróbálja a „sarazást" (nagy tepsiben homok. végül mindig az történik. s ragaszkodik ahhoz. Az óra végén ő kérdezte. még egy szót sem tud szólni. hogy érzése szerint csak négyszemközt tud a gyerekkel igazi kapcsolatba kerülni. A nagymamába időnként minden ok nélkül belerúg. Olyan agressziótömeg szabadul fel. November 8. Pável Judit pszichológus anyagából Az apának. hogy elfelejtette. a gyerek beilleszkedik az óvodába. Közben kiderült. aki megkérdezte tőle. amit a gyerek akart. Végül az anya megy be a pszichológushoz. kiszínezve mesélte a katonákkal való játszást. hogy az ajtót csukjuk be. és mindenkit megesznek. azok megtámadják a bábokat. Karcsi bejön egyedül. hogy mikor jöhet legközelebb. Aztán válogatott kínzások következnek. óriási örömmel megkérdezi: elájult? No akkor meg is esszük! Mind a 20 bábbal eljátssza ugyanezt. Hatalmas hisztibe kezd. Mindig szorosan egymás mellé teszi az állatkölyköket. majd lelkesen. 100 . November 16. hogy még otthonra is marad az agresszióból. úgy véli. mert „hirtelen haragú". aki ezt szótlanul tűri. Nincs. vagy hazamennek. A bábtörténetek lényege mindig ugyanaz: kiválaszt egy figurát. a gyerek már üt. Bár két hónap alatt a problémák valamelyest oldódnak. megvernek. és a pszichológust dirigálja. amit formálgatni lehet). November 16. A bábozás körülbelül fél óráig tart.

mit tud tenni? Az apa jói-rosszul sikerült tréfálkozással üti el a dolgot. hogy a nagymama minden nap megiszik 2 dl pálinkát. Első és második osztályban is voltak olvasási és írási nehézségei. amely szerint Karcsi érezheti az anya és a nagymama közötti feszültséget.rűen ír. Murányi-Kovács E. az anya azonban otthon igyekszik ellenérzéseit eltitkolni. hogy támadó magatartással könnyít szorongásain. Elmondja. már nem bábozik az eddigi indulattal. ahelyett. Súlyos szorongása és önértékelési zavarai is megjelentek a pro. hogyan gyűlik fel a gyermekben egyik hétről a másikra ennyi agresszió. burkoltan erősödhet meg az elhúzódó szeparációs szorongás és vele párhuzamosan az inkompetenciától való szorongás. Karcsi óvodai problémái ebben az időszakban megszűntek. A terápia közös megegyezéssel befejeződött. Február 27-től április 25-ig. egyrészt. merjen sikerekre törekedni. Végül valamennyire elfogadták a pszichológus értelmezését. Feltehetően diszlexiás. négy-négy ülésben. Ebben az évben gátlásai fokozottabbak. az osztálymunkában nem vesz részt. Határozott elvárásaival és érzelmeinek őszinte kifejezésével viszont segíthetné Karcsit. de ő megérti. A pszichológus fel akarja deríteni. hogy legközelebb a gyerek nélkül együtt jöjjenek el. Fokozatosan csökkent érdeklődése és izgalma a pszichológiai foglalkozásokon. nyolc és fél éves fiút az iskola kérésére vitte el édesanyja a pszichológushoz szeptember közepén. visszafogott.ezért kettes osztályzattal átengedték a harmadik osztályba. A beszélgetés során kirajzolódik. hogy több ártalom együtthatására szinte rejtve. A terápiában a gyerek elfojtott agressziója az indulatáttételben nyíltan manifesztálódott s ez csökkentette szorongásait és agresszióját. osztályba járó gyerek nem tud olvasni. Karcsi egyik szülőjével sem tudott identifikálódni.A Rorschach-próba alátámasztotta a gyerek ambivalens viszonyulását anyjához: a biztonságigényt. A szülőket a terapeuta rávezette a kongruens szülői magatartás módjaira. hogy „felnőjön" életkorához. A szülőkkel folytatott megbeszéléseken az anyát rávezette. Az anya szerepkonfliktusa a gyereket kettős kötésben tartja. ha felelésre szólítják elsápad. másrészt. A szülők feszengve ülnek le. igen lassan. Az apa . D. A rossz eredményeket gátlásosságának tulajdonították . többet kell tudnia a családtagok kapcsolatairól. a családi környezet patogén jellege megszűnt. I. hogy anyja a család minden tagjával szemben erőtlen. hogy barátkozzon. Karcsi édesanyja anyai szerepében bizonytalan. firkasze. hogy a gyermek elszakadási szorongását időben elnyújtja és fokozza. a kapaszkodást. mert alkatilag szorongó.* A pedagógus írásban közli a következőket: „A 3. A pszichológus felváltva külön foglalkozik a szülőkkel és a gyermekkel. Február 27. ha Karcsi tapasztalja.-né anyagából 101 . különösen az anyán látszik a szorongás. Megbeszéli a szülőkkel. biztatásra sem tud megszólalni. de valamivel jobban megfelelt a követelményeknek. írása állandóan romlik és lassúbbodik.visszatekintve eddigi szerepére megértette. hogy a családi konfliktusok megoldásában következetesebben kellene résztvennie.értelmes gyereknek tűnt . ugyanakkor az ellene irányuló agresszivitását. mert házasságának stabilitását veszélyezteti anyósával való rossz kapcsolata és fia inadaptált viselkedése. Az ismertetett eset példa arra. hogy az anya és anyósa rossz viszonyban vannak.jekciós tesztben. hibásan.

Anamnézis D. Beteg nem volt óvodáskoráig. az óvodában játszott. Anyja elmondása szerint strumája miatt az orvos nem ajánlja a második gyermeket. szívpanaszok). 1 hétig volt a Heim Pál kórházban. és ha nem engedelmeskedik első szóra. A második osztályban egy másik pedagógusnál sem javult a teljesítménye. nem lát kiutat. Férjére panaszkodik. hogy nem foglalkozik a fiával.60 kg súllyal. idegesíti a sok gond. 15 hónapos korától szavakat mondott. kanyaró. Óvodába járt 3-6 éves koráig. speciális vizsgálatra küldték. néha megfázás. hogy diszlexiája miatt folyamatos korrekciós foglalkozásra szorul. Az anyát kifárasztja munkája. a lelet mindig negatív volt. azután bárányhimlő. Ő nem bünteti soha. a betegség és az orvosi kezelések hiányosságai a családban állandó beszédtémák. megveri. s jelenleg pszichológiai kivizsgálást kértek. szeptember 17-én jön el a gyerek édesanyjával. A szülőknek baráti vagy rokoni társasága nincsen. átlagos anyagi körülmények között. betanított munkás." Családi környezet. mert nagyon sajnálja. Halkan mondja: „ugye anyu is velem lesz a néninél". hogy őreá hasonlít. iskolai végzettsége 6 általános. hogy valami szervi rendellenessége van. házasságával elégedetlen. Feltűnően sovány. hogy nem buta gyerek -. Az első 10 percben hallgat. A gyerek 3 éves koráig az anya otthon volt a könnyen kezelhető. a háztartás és a kisfiúval való szüntelen foglalkozás kényszere. Besárgult. kérdéseinkre 102 . Csecsemőkorában jól fejlődött. csendes. ijedt tekintetű kisfiú. például a diszlexia. erőszakos tanítónő miatt. tehetetlen.és bélpanaszok. 15 éves kora óta keményen dolgozik. egyedül is eljátszogató kisfiúval. A pedagógusokat hibáztatja Dénes olvasási és írási nehézségeiért. Erre nyáron nem kerülhetett sor. hogy nem tudja majd elvégezni a nyolc általánost . 10 hónapos korától jelezte kis és nagy szükségletét. gyomor. Hangulata általában deprimált. Az anya 30 éves telefonközponti dolgozó. estére sír. Az óvónők szerint minden ok nélkül sokszor elesett. mindvégig nehezen ment el .gyakran sírt. pszichés légkör Az apa 34 éves. Erősen nyugtalanítják fia tanulmányi kudarcai és szorongásos tünetei. Kétségbeesett. 1 éves korában elindult. megfogja anyja kezét. Az iskolában már az első héten feltűnt lassúságával. együtt jönnek be. 2. 15 hónapos korától éjjel és nappal szobatiszta. akkor már nem haladt megfelelően. aki a válás után meghalt. 8 hónapra született. csak a második félévben. sápadt. férje sem kívánja. Másfél szobás lakótelepi lakásban laknak. általános iskolát végzett. de „túlságosan komoly" volt a többiekhez képest. az iskolától való félelméért. Dénes egyetlen gyerek. 2 évesként folyékonyan beszélt. karikás szemű. Egyik anyai nagynéni vak. ezért háromszor is elvitték EEG vizsgálatra. durva. de szinte dicsekedve mondja. elvált a nagyanyától. 5 hónapos koráig szopott. Az édesanya szerint a goromba. Az anyai nagyapa összeférhetetlen. Mindkét szülő viszonylag gyakran jár a körzeti orvosi rendelőbe. Vizsgálat és terápia Az első alkalommal.pedig ő tudja. neki is ilyen problémái voltak gyermekkorában.Anyja közlése szerint a néhány soros házi feladattal egész délután elkínlódik: újra és újra le kell írnia az elrontott mondatokat. nem nyúl a játékokhoz. ahol megállapították. fejfájás. egyedül az anya nővérének családjával találkoznak alkalomszerűen. különböző panaszok miatt (ízületi bántalmak. és a fáradtságtól nem tud vacsorázni. amiért ideküldték. 12 éves korában árván maradt. de fél. hogy maradhasson otthon -. Aggódik. amit Dénes nevelése okoz. de egyébként nem volt rá panasz. 5 éves korában egy eséskor agyrázkódást szenvedett. életének „értelme" és középpontja a gyerek. lakatos. retteg a jövőtől.

mondja a terapeuta . Október 8-án a Raven-féle intelligenciateszttel kezdjük a foglalkozást. mint az írástól és az olvasástól: feszült testtartással és mimikával. mozgásai koordináltak. fekete ágakkal. (!) Egy későbbi beszélgetésben ő is megerősítette.mondja . hogy körülbelül 3 hétig tartó kivizsgálás után megbeszéljük majd a vizsgálat eredményét és a tennivalókat. Október l-jén ismét festeni akar. kéri a festéket és a rajzlapokat. Megállapodnak. de meggyógyult. de végül is érdeklődéssel vesz részt a próbában és 130-as IQ-t produkál. mert elvitték kórházba. fekete pálcikaemberek .„Senki. akadozva mondja: „anyukám majdnem megfulladt. és írásbeli feladataira sem kapna rossz jegyet. festeni akar. ezért hamarabb hazajött. Dénes mindent némán visszautasít. nagyon sok időre. Szemét és kilógó nyelvét pirosra festi. diszlexiás tünetei rendkívül nagy szorongásának tulajdoníthatók. Nem bábozunk és a Ro-táblákat is eltesszük. rajzlapokat. mert rosszul tanultam. azután szürkét keverve a fehérbe egy lépdelő jegesmedvét fest. amikor Dénes elkezdett iskolába járni. Megkérdezi. halványan. nem hallgatja meg a 103 . ugrál. mint ahogy kellett volna. és lassan. ." „Szegények!" Mire ő: „Akkor engem is tessék sajnálni. majd az egész lapot betöltő hullámvonallal jelzett tengert. és elővesz egy másik rajzlapot. anyját a hegyekbe vitték kórházba. Megérkezik az anyuka. A pedagógussal telefonon közöljük. D. mozdulatlanul tartja a kezére húzott bábot. Hasznára volna. Kopasz fa." Kérdésünkre közli. hogy milyen a műve. amelyre ismét a két jegesmedvét festi az „Északi sarkon"." Azonnal másik két képet rajzol ceruzával. A terapeuta megkérdezi: ki az a gyerek? Sírva fakad: ő az. megfullad. Jól fut. A kisfiú minden nap sírt utána." . mikor első osztályba járt. majd ceruzával halványan egy kis jegesmedvét. és kórházba kellett vinni. hogy a gyermek értelmi színvonala erősen meghaladja az átlagost. Jövő félévben foglalkozunk majd iskolai teljesítményeivel. szájában kölykével. A pszichológus megnyugtatja az anyát. mert ilyen rossz. szótlanul elé teszi a két képet. mint egy tűzhányó. Dénes méltatlankodik. Először egy macskát. egy óra múlva majd érte jön.„Amikor miattam beteg lett anyu. az ágak között zöld madárfészek tojásokkal. de ezúttal az anyamedve fejét oldalra fordítva.Ki mondta ezt neked? . hogy akkor. a gyerek nagyot sóhajt. Felnéz. Október 15-én és 22-én két ülésben próbálkozunk a Rorschach-próba felvételével és bábozással. ha ebben a félévben nem kellene hangosan olvasnia. elesésnek. olyan betegsége volt. Szép .Mikor volt rossz? . Zokog. hogy nem leselkedik-e veszély a medvebocsra? Fejét ingatja. hogy valóban a Kékesen volt szanatóriumban. Magyarázatok: a kismacskát menti anyukája a tűzhányó helyéről. leül mellé és festeget. nyoma sincs botlásnak. Dénes a fehér rajzlapra fehér temperával hómezőt és jéghegyet fest . Az anya is megdicséri.halkan. dob. mert apukám néha olyan.és mindenki elpusztul. Szeptember 24-én a gyerek vidáman lép be. . sormintákat fest. hogy mit csinál -. a búvárnak elszakadt a légzőszerkezete.„hátranéz a nagy medve" . A bábok mozgatásától ugyanúgy retteg. Újra fest. biztosak. „Kitört a tűzhányó" . de én tudom". pajzsmirigytúltengése miatt. hogy semmi okot nem lát az organikus sérülés gyanújára. meglepően ügyes mozgással. Anyja elmegy bevásárolni. leül az asztalhoz. majd mértani ábrákat.biccent vagy nemet int. Egy gyerek puskával céloz a fészekre. könnyedén. ő is elkezd festéket keverni.vékony ecsetet kér ehhez a hegy csúcsából tüzes lángok ágaznak szerte. vastag.mondja. amely anyja mögött megy. középen egy kis búvárt a tengerben. maga elé nézve mondogatja. A pszichológus előveszi a temperafestéket. Alkotása: egy nagy zöld hegy lábánál kisméretű emberek sokasága.és megkérdezi. Telefonon közöljük a pedagógussal. Kimennek az udvarra fogócskázni. Az anya az anamnézis felvételénél ezt nem említette. hogy heti egy alkalommal jön foglalkozásra. Vidám és felveszi a verbális kapcsolatot. ceruzával rajzolja meg.

Nem hasonlítanak az első történetre a „három jó kis csibéről". mert lefeküdtetek aludni. hogy róluk szólt a film. megmossa arcát a fürdőszobában. hogy a pszichológus írja le. Mielőtt anyja érte jönne. mint a kitalált mesék diktálásakor. hogy többé ilyet nem csinál. A kész mesét elolvastatjuk vele: lassan. hogy mit csináljanak. hatalmas. A mama azt mondta. támadó mozdulatú. Ezért a mamájuk mindig meg szokta dicsérni őket. nagyon finom ebéd várt rájuk. mikor az egyiknek névnapja volt. s jól megverték. Mikor a mama meggyógyult. hogy mi rosszat csinálhat. és egyből meg is fogták. A mentő bevitte. S mindig megköszönték. November 5~től december 17-ig hét ülésben mind a kilenc hátralévő képre szívesen „talál ki" meséket. S megköszönték a mamájuknak. mert meglátták a dombtetőn. A mama be is tartotta a szavát. jó verbális készséggel. És akkor a férjét elküldte. egy nagy habostorta volt ez. de minél több képhez szeretne történetet mondani. A mama azt mondta.« Ebéd után lefeküdtek. éppen a három jó kis csibét adták elő. figyelmeztették egymást. hogy ha máskor is ilyen jók lesztek. és egyedül megy haza. mutatja az első képet. A kicsi felvitte a spárgát. Felszabadult hangulatban telnek el az ülések.mondjuk jó lenne írógéppel leírni. Elkezdtek tanakodni. és leküldte a kicsit egy spárgáért. És így nem tudták. és gyorsan lefutott. s azt mondta a férje. A kórházból pedig telefonált a rendőrségre a papa. még ott is megverte az apja. hogy vigye haza.) „Volt egyszer. Szívesen és folyamatosan meséli az alábbi történetet. (1. amikor figyelmeztetjük. Mire kijött a mentő. Ez mindig meg szokott lógni. Mikor egyiknek névnapja volt. és mindig azon törte a fejét. Először apukája mászott fel. Néhány iskolai vagy otthoni eseményről is beszámol. Gazdag képzelőerővel. hogy fogják meg a gyereket. nagy ambícióval fogalmaz. ilyenkor azonban metakommunikációja szorongóbb. Finom disznóhús volt a tálban. ha figyelmeztetik őket a jóra. hogy a CAT-re adott projekciók segítségével oldódik szorongása. nem fárasztja anyukáját. ha megtartják úgy jó. hogy ezentúl egyedül jön. De a mama közben. Festeni már nem akar." Milyen jó. Változtatás nélkül diktálja be a gépbe. láthatóan örül jó teljesítményének. „Nem akarom. hogy ilyen szép nagy tortát sütött. azért én is betartottam. sütött is egy nagy tortát.) „A három jó kis csibe mielőtt leült ebédelni. nehezen megy el. de kevés hibával olvas. mikor futott le. kap egy példányt. A közmondás is így mondja: »ígéret szép szó. Indulatosan kifakad. abbahagyja a sírást. Erre így a gyerek meg tudott lógni.„Mert talán megint beteg lenne!" Megbeszéljük. Kéri. vad tigris közeledik. és felhúzta az anyját. A rendőrség hamar kiment keresni. azért." 7. de csak azért. hogy ilyen ügyes meseíró vagy . hogy telefonáljon a mentőnek. az egyik mögött a medvebocs segít húzni a kötelet. 2. hogy tudja. akkor elesett. CAT-kép: (Két medve kötélhúzása. És azt mondta a mama: mert ti betartottátok a szavatokat.) 104 . hogy sírtam!" . depresszív bűntudatos és agresszív elemek. Asszociációiban dominálnak a szorongások. És utána még egy nagy torta várta őket. és valamelyikőtöknek névnapja lesz. majd ő diktálja.Miért? . s otthon elmesélték a mamájuknak.vigasztalást. CAT-kép: (Pálmafán kapaszkodó kis majom. addigra már a mama elájult. hogy vége az órának. a három csibét az asztal mellett. Az alábbiakban idézünk néhány jellegzetes történetet. És anyukája és apukája egyszer megfogták. Meg is bocsátottak neki. El is mentek. hogy menjenek kezet mosni. Boldogan fut az utcán. hogy fussunk utána. Október 29-én a pszichológus előveszi a CAT-tesztet. bocsánatot kért a bocs. amint evéshez készülődnek. hol nem volt egy buta kismackó. Mikor bevitték a kórházba az apjához. CAT-kép. Úgy tűnik. utána elmehettek moziba. kezében lobogtatva a papírlapot. és a papa is beült a mentőkocsiba. mert a mamájuk mondta. akkor is fogok sütni.

hogy írásnehézségeivel foglalkozzunk. fél óra marad a történetek „kitalálására". aki a vadász barátait meghívta vadászni. már többször gondolt erre.) „A kis nyuszi felébredt. hogy falun volt 10 napig. majd a második hónapban rövid szavakból álló rövid mondatokat írhat a szokásos iskolai füzetbe. ötöse van testnevelésből. A tigris meglapulva. amihez Dénes ragaszkodik. Az anya megígéri. Felidézi. Tanácsoljuk. lendületesen. így történt. hogy mikor hazament az egyik vadász. Az anya sokkal nyugodtabb. gyorsan begyújtottak a tűzhelybe.) Január 7-én. Egyszer egy kis majom nagy játékba merülve ugrált a fákon.megértette. színes ceruzával. tehetetlen. a tanító néni meglátogatta őket. ezért nem tud ott olvasi és írni. barátkozik az osztálytársakkal (főként lányokkal). és érzelmileg közelíteni egymáshoz az apát és fiát. a siker lehetőségeivei. Nagyokat kacag. hogy hol tartanak. hogy itt az ideje. hogy nekiment a falnak. Beszámol „jó dolgokról": fia mostanában rendesen eszik és alszik. hogy a gyereknek előbb a családban kell megismerkednie az öröm. érthetővé teszi számára. és sorra mind ahányan voltak a vadászok. hogy kísérelje meg jobban megérteni férje „nehéz természetét".„A Dzsungel zöldellő tájában egy nagy párviadalnak voltam szemtanúja. mikor észrevette. s mikor beértek a házba. A vad tigris alattomosan sétálgatott az erdőben. mint az első hetekben. hogy nem panaszkodnak a gyerek előtt betegségre vagy fájdalomra (fejfájás. Kimentek az erdőbe. A Justné-féle módszert alkalmazzuk. hogy félti anyját a betegségtől (haláltól)." A katasztrófaasszociációkkal párhuzamosan a gyermek egyre derűsebb. és az udvaron labdázunk. és egyszer megjegyzi. szomorú. három hétig csak köröket kell rajzolnia. az első lépésektől kezdve. annyi nyulat lőttek le. ugrándozik. marokkóval." 9. hogy a kis majom lóg a fán szórakozásból. hogy nagyon szereti a tornaórát. különféle kifogásokkal tér ki a beszélgetés elől. rajzos írástanulás. éppen akkor futott el egy nyúlcsapat. úgy imbolygott. Kiderül. és a földre pottyant. Mindegyik vadász megcélzott egy nyulat. tudja. írása azonban sajnos elégtelen. ez motiválja majd iskolai aktivitásának fokozására. Ismét lehangolt és szótlan. hogy érzi. észrevétlenül egy óvatlan pillanatban a kis majomnak ugrott. mert egyedül hagyták a szülei. szorongásainak leküzdésére. A téli szünet után első alkalommal jön el a gyerek. hogy a karácsonyi szünetben vidéki rokonokhoz küldi egy-két hétre. néninek? Nekem nagyon rossz volt. Bólint. A pszichológus külön foglalkozik az anyával. Olyan nagy lakomát csaptak." Úgy látszik. de nem volt rá ideje. és mind a húsz nyulat megsütötték. sötét szobában. Januártól február végéig minden ülésen fél órát az írásra és az olvasásra fordítunk. az ajtó tárva. elszakadási szorongása fokozódott. Játszunk rejtvényekkel. hogy a húsz nyulat megették a vadászok. hogy olvasásórán követi szemével a hangosan olvasott szövegeket. megbízatásait lelkiismeretesen teljesíti. egy domb mögé bebújtak. Kérdezi: „Nem hiányoztam Zs. Ezt álmodta: volt egy erdész. négyese „matekból és környezetből". nem tett jót neki. A tigris akkor ráugrott a kis jószágra. hogy fia erős szorongásának fő oka. Nagy büszkén az erdész házába vitték a nyulakat. Az anya . és úgy veszi észre. rendszeresen elviszi Dénest a közeli tanuszodába. Dénest ez az érzés bénítja meg az iskolában (iskolafóbia). (Az apával nem lehet találkozni. Megbeszéljük. hogy a kisfiú sokat változott. ha sportolna. és azt mondta. Megállapodunk abban is. A gyereknek nagyon megtetszik a játékos. és mert nagyon szomorút álmodott. és a nagy lakmározás után jóllakottan visszatért az ösvénybe. és helyesen mondja el az olvasmányok tartalmát. gyomorfájás). CAT-kép: (Kis fehér nyúl ül egy gyerekágyban.úgy tűnt . A kis majom ijedtében elengedte a fát. azután a körökbe betűk kerülnek. mintha most lépne iskolába. hízott egy kilót. hogy nem jöhettem. Meglepően gyorsan jön a 105 . hogy anyukája is jobb kedvű lenne. mindenki ki van szolgáltatva váratlan szerencsétlenségeknek. hogy az első beszélgetéskor említette tehetetlenségét.

A osztályban már nem „peremgyerek". majd bemegyünk beszélgetni. Egyszer csak egy szakadékhoz értek. De nem bírta az anyuka.) „A majomtársaság felmérgesítette a tigrist. hogy ugye nem ő az a kengurucska (4. diktálásra ír. ott szállást kértek és ennivalót. elsápad és csak egy kis szünet után szólal meg. sokat szeretne tudni. „levegőzött" egy kicsit. Festményei és történetei tükrözik az énfunkciók erősödését. CAT (A medvecsalád kötélhúzásának új változata. Ledobja magát a földre. hogy „nagyon messzire el merek menni és nem félek. kíváncsi és okos. hogy a gyereknek valóban szüksége van a „levegőzésre" és erre az önálló ténykedésre. annál volt a kis maci. de az pofán rúgta. és a kismajmot majdnem elkapta. Közben kifogytak a CAT-képek. A harmadik osztályosok futóversenyében ő lett az első. hogy a gyerek nem jött haza időre. Éppen ezért hétvégén. nagyon szerettek hétvégeken szórakozni. Egy idő után abbahagyja a sírást. lecsúszott egy kicsit az autó kereke.március 4-én este kétségbeesetten telefonál. A gyerek tanulmányi teljesítményei folyamatosan javulnak. iskolai szorongása szűnőben. Betértek egy fogadóba. Másnap indultak visszafelé. hogy eltévedek". A terapeuta szótlanul leül mellé. képre a következőket mondja: „Egyik nap nyugodtan autózott egy ember a hegyek között a családjával együtt." 106 . Amikor kérdőre vonják. hogy sétálgatott. Március 11-én Dénes kéri. CAT) és az a majomgyerek (8. akik mind meg akartak lógni otthonról az ő történeteiben? Előbb elcsodálkozik.siker: könnyed kézzel. részint a régi képekre. s Dénes azzal kezdi. kettes és hármas jegyeket szerez. Dénes tervezi meg az órát. és éppen ez miatt az apuka nyerte meg. Ragyogó arccal közli: elmúlt rólam a félelem az írástól. új történeteket talál ki. hogy sorba. Úgy csinálták. miért akar meglógni? „Félek a szégyentől" . de még átvészelték. Az iskolai felmérő dolgozatok már nem elégtelenek. 2. de hibátlanul. A kilencéves fiúk életkori sajátosságaira hivatkozunk. hogy fél órát. hogy a „történetek" helyett játszani szeretne az udvaron. A pszichológus megkérdi. az a kismackó (2. A búcsúzáskor azt mondja: „ha igazán azt tetszik hinni. „elcsavargott".) „Volt egyszer egy medvecsalád. Most az anyukánál volt. akkor most új meséket fogok ezekhez a képekhez mondani. mert éppen terhes volt. és egyre jobban zokog. fejét karjai közé rejti. megint a szakadékhoz értek. ezt már nem vészelték át. CAT). Nagyon feszült volt a helyzet. verset tanulunk. de tudja. hogy az anyuka és a kis maci fog nyerni. Negyedórát célba dobunk. hanem zsupsz! beleestek." Március 18-tól április 29-ig változatos foglalkozásokkal telnek el az ülések. A tigris nagyon dühös lett. azután közli. Olvas. Megjegyezzük." 7. egy órát késett otthon. és nagyon legyengült. verekszik is. és jó jegyei is vannak.mondja könnyekkel a szemében. amelyekre szintén szorongásos asszociációkkal reagál. és készülődik hazafelé. aki már nem szokott értejönni . hogy ezt nem lehet és nagyon kikapna érte. és átugrott egy másik fára. részint az először látott TAT-képekre. hogy ha felszólítják. azt mondja. Telefonon kapcsolatot tartunk anyjával és a pedagógussal. aki következett. köré gyűltek és ordibáltak. Az alábbiakban az e szakaszban elmondott történetekből néhány példát közlünk. CAT). hogy az iskolából mindig szeretne meglógni. fest. kötelet húztak. áprilisra csak annyi maradt belőle. például a 11. s ez már többször előfordult a tanítás végén is. amikor unatkoztak. CAT (A dzsungel kép új változata." Édesanyja. hogy én vagyok a kengurucska és a kismackó és a majomgyerek. szabályosan formált betűket ír. beszélgetünk. úgy látszott. kissé lassabban a kelleténél. az önértékelés és az aktivitási késztetés növekedését. Legkedvesebb szórakozásuk a kötélhúzás volt. előveszünk néhány TAT-képet. megint megcsúszott az autó kereke.

focizó. az iskolai teljesítményekben . illetve szélsőséges nyerseséggel fogalmazták meg. biztonság. de meg kellett érezniök. és hogy a beszélgetésekben elhangzottak ehhez hozzásegítik őket. elmehetsz. Néha elfelejtkezett magáról. de nagyon vigyázz. ha a szülők képesek lesznek támasztnyújtóan viszonyulni Déneshez. akkor látták csak. és örökre megmaradt benne az a friss levegő és az egész természet. mert nagyon rendetlen voltál ma. Dénes látványosan „átpártolt" a kortársi közösségekhez. Mindenki felriadt. hirtelen fordulattal egymásrautaltságuk. hogy leesett a kép. De ő nincs itthon. hogy a természet nagyon sok mindent rejt magában. később már csak egymással beszéltek. a társas kapcsolatokban.megnyilvánuló riasztó. amit őszinteségük és szülői felelősségük jelének ítéltünk meg. és az új helyzet könnyített szorongásain. a szülők jöhetnek rá." Úgy láttuk." S végül egy újonnan mutatott TAT-kép. manifeszt szorongásos tünetekkel. Mikor már elelmélkedett. hogy a helyes konklúzióra csak ők.) „A majomanyuka és a majomapuka meghívták a barátaikat. Dehát aputól meg kellene kérdezni. Múltjuk olyan jelentős eseményei tárultak fel. nehez. D. Döntőbírónak szerették volna bevonni a pszichológust. A gyermekkel kapcsolatos problémáikat.a játékban. Jó lenne egyet csónakázni. Mikor hazament. Házassági konfliktusaikat előbb sértődött kifakadásokban tették szóvá. És hogy mit mondott? Azt mondta neki „vigyázz magadra kisfiam. őszintén. hogy az iskolaév végén le lehet zárni a terápiás foglalkozásokat. Mire a szünidő elérkezett. mert ő rendes volt. Nem baj. egymással baráti vagy ellenséges kapcsolatban lévő gyermekcsoportokba. mi volt ez?" És mikor felnéztek. a pszichológus iránt ellenségesen távoztak. Az anyukája mondta neki. ne menj az örvényes helyre! így hát elment csónakázni. és segítőkész.telésüket a másik fél ellentétes nevelési nézetei és gyakorlata miatt hevesen. Nagy múlatás közben a majomnagyapa képét lelökte a falról a kis gyerekmajom. A majomanyuka megszidta a kis majmot. csak ma ilyen napja volt. csónakkal) „A természet szép mondta Zoltán. Dénes csak kéthetenként jött ebben a hónapban.CAT (A majomcsalád új változata. miután telefonon egyeztettük vele az időpontot. társaskapcsolati nehézségeiket. s miután ezek felszínre kerültek. leromlott egészségi 107 . Májusban három alkalommal foglalkoztunk a házaspárral. Összefoglalás I. amiről ő még nem tudott.és elismerésszükségletük nyert kifejezést. a 12 BG (táj.) Az utolsó beszélgetés alkalmával felvetettük: képesek lesznek-e Dénest úgy nevelni. (Ez természetesen közelebb hozta őket egymáshoz. hogy ne érezzen ellentmondást vagy nagyfokú eltérést az apa és az anya elvárásai között? Teherbíróbbá vált-e a köztük lévő kapcsolat? Erre nem válaszoltak. Feldúltan. hogy jól van. Dénes iskolai éve hármas és négyes jegyekkel zárult. A szülök elmondták gyermekkori sérelmeiket. most menj aludni!" A kis majom elment az ágyába és lefeküdt. Kezdetben a pszichológushoz fordultak közléseikkel (látszólag). Jól beilleszkedett a nagy lakótelep térségein játszó. Azt kiabálták. elindult haza. A két szülővel együtt akartunk beszélgetni. és megfigyelte. A pszichikusán még labilis anyának így kevesebbet kellett a gyermekkel foglalkoznia. ifjúkori mély csalódásaikat. „jaj. 8. amelyekről a másik fél ez ideig nem tudott. meg is tette. végignézett a folyóparton. pedig nagyon aranyos volt. majd anyutól megkérdezem . Az apa is hajlandónak mutatkozott eljönni. szinte minden élettevékenységében .gondolta és amint gondolta.

a fagyvilágban anyja mögött kullogó kis jegesmedve érzelmi bizonytalanságáról szól. az elaborációhoz segítették. a formák manipulálásának emocionális élménye oldja a cselekvéstől való félelmüket. de akadályozta az új közösséghez való alkalmazkodását is: nem az anyáról való leválás irányába hatott. és a jól sikerült megoldások egy magasabb szintű elhárításhoz. Történetszövéseinek első sorozata is már ebbe a folyamatba illeszkedett be.és TAT-tesztek mozgósították a gyerek verbális készségét. A színek. s ha ráhangolódnak erre a tevékenységre. A neurózis terápiás feldolgozása az eset súlyosságához viszonyítva gyors eredményeket hozott.jekciós technikákkal . Depresszió felé közeledő regressziós folyamat látszott kibontakozni. emlékezet bénította meg.. E jelentős belső történésre és a pozitív indulatáttételre támaszkodva. állandósult szorongásos neurózishoz. rideg. Dénes kezelésében a korrektív emocionális élmény (ALEXANDER. teljes passzivitásba vonul vissza. és ez meghozta a verbális önkifejeződés lehetőségét is. 1946) terápiás eljárást alkalmaztuk. s így ő maga szerezte meg magának a korrektív emocionális élményeket. A verbális önkifejezés ugyanis teljesítményjellegű alkotás volt. Életkorának 108 . emocionális kötődést a távollévőhöz. Megindult az önállósodási folyamat. halálfélelmét a tűzhányó kitörésével és a tenger mélyén fuldokló búvárral jelzi. mégsem lehetett vele terápiás kapcsolatot teremteni a kisgyermekeknél szokásos bábozással. szorongásaik kivetítésére. Dénes első képeiben drámai megjelenítésben tudatta kínjait: az Északisarkon. figyelem. a teljesítménymotiváció. amelyben összefonódott a szeparációs. amit szavakba foglal. hogy a szavak oldják fel a legdinamikusabb formában a neurotikus ember elszigeteltségét: a trauma. anya. Énképébe beépült az önbizalom. roppant nagy igyekezettel küzdött szorongásának verbális kifejezéséért. A hasonló korú szorongásos gyermekeknél többnyire bevált módszernek bizonyult a művészeti terápia.párhuzamosan a pro. Az anamnézis az új helyzetekre ismételten kiújuló korai traumákat. hanem ellenkezőleg. Családi környezete nyomott hangulatú.a diszlexia specifikus módszerrel történő gyógyítását. az interperszonális kapcsolatokra való törekvés. pedagógus) negatív minősítésének hatására görcsösen megmerevedik. a szorongó anyával való azonosulást. M. veleszületett alkati szenzibilitást és alacsony frusztrációs toleranciát derített fel. Bekövetkezett a kedvező fordulat. a beteg belső világából átköltözik a külvilágba. lerombolja gátlásaikat. az agresszorral való ambivalens. annak részévé válik.állapotban került a pszichológushoz. A gyerek nem tudja feldolgozni iskolai kudarchelyzetét. apja vele szemben visszautasító. Dénes történeteinek „non-direktív" értelmezése új szakaszt nyitott meg a terápiában: a régebbi katasztrófatörténetek helyett szerencsés kimenetelű új történeteket asszociált a már ismert képekhez. azaz festés-rajzolás-agyagozás egyénileg vagy 2-3 gyerekből álló csoportban.) Dénes kilépett passzivitásából: kreatív fantáziamunkával. s a kompetenciaélmény fellazította a gyerek eddigi nyomasztó inkompetens állapotát. megkezdhettük . az inkom. T. F. akkor a régen nélkülözött „siker" és „alkotás" elragadja őket. Ezek a külső és belső történések vezettek az igen intenzív. képesekké válnak szimbolikusan közölni feszültségeiket. a beszéddel szembeni ellenállása megszűnt. Bár Dénes vezető elhárító mechanizmusa a regresszió. ami a felnőttek (apa. Tárgyiasult szorongásaival így szembe tudott nézni.érdeklődés.-FRENCH. lehetőséget találnak konfliktusaik. a nyolc és féléves korban is fennálló infantilis dependenciát.petenciától való és a bűntudat okozta szorongás. Az iskolai kudarcok kiindulópontja Dénes anyjának kórházba kerülése volt. lemondásba. Túlfütöttek és ellazultak egyszerre. bűntudatos azonosulását félreérthetetlenül ábrázolja a madárfészekre puskával célzó alak. Ez a traumatikus élmény nemcsak a tanuláshoz szükséges intellektuális készségeit . (A verbális pszichoterápiák hatékonyságának alapja. a projektív CAT. erősítette a kapaszkodó.

monoton. ráhangolódtak a köztük felmerülő és a gyermekükkel kapcsolatos problémák empátiásabb megközelítésére. mert nem tudják vele megosztani érzelmeiket.kisebb-nagyobb mértékben . Dekoncentráltság. narkotikumok által szerzett „csodákba" menekül. infantilis függése megszűnt. fejezet) szinte egyenes folytatása. Rendszerint puha. nehézkes.egyéb zavarokkal társulva . A gondolkodás lassú. egyedül lézeng. a gyermek rendkívül veszélyeztetett helyzetbe kerül. gondolkodási és szomatikus zavarok jellemzőek. panaszkodó viselkedésben. tragikus életsors vagy rendkívül mély szorongásos állapot következményei. Ha a depresszív reakció 9-10 éves korban vagy még későbben alakul ki. A reaktív depresszív állapotnak a depressziós személyiségfejlődéstől való differenciáldiagnosztikája nem elsősorban a tünetek különbözőségére épül. az enyhébben károsodott depresszív gyermek azonban. hogy jelenlegi állapota az „anaklitikus 109 . Depresszívvé válhat a gyermek. bágyadt mozgás gátolja a cselekvést. A lappangó belső konfliktusok elaborációja és intenzitásuk fokozatos csökkenése megmutatkozott az iskolai közösséghez való alkalmazkodásában és értelmi képességeivel arányos teljesítményeiben. Tüneteik tragikus élmények. A gyermek részére a világnak nincsen „felhívó jellege". szétszórtság tapasztalható. Gyermekkori depresszív magatartást (illetve személyiséget) akkor diagnosztizálhatunk. nem tudják bevonni cselekvéseikbe. A depressziós személyiségfejlődés mélyen gyökerező. érzelemgazdag gyermekek. érdeklődésüket. és együtt jár a családtagok elvesztésével vagy a bennük való súlyos csalódással.megfelelően le tudott válni anyjáról. A hasonló életkorú gyermekek nem kapcsolódnak hozzá. közömbös magatartásban vagy ellenkezőleg. A depresszív magatartás A gyermekkori depresszív állapotra sajátos érzelmi. nehezen gyógyítható folyamat: a hospitalizációs ártalom egyik következményének.hasonló tünetegyüttes jellemző. cselekvési. Tartós csavargásba. A pszichoreaktiv depressziós tüneteket mutató gyermekek képesek személyi kapcsolatokat kötni. ami megnyilvánulhat érzelemmentes. megismerő és cselekvő aktivitása már kora gyermekkorban gátlás alá került. érdeklődéshiány. időnként játszik. súlyveszteség. mosolyog. A terápia lezárása előtt intenzíven foglalkoztunk a szülőkkel. ha olyan családban nő fel. Indítékszegénység. mint inkább annak a felderítésére. A foglalkozásokat követően lassan megváltozott a családi légkör. mindenütt veszélyt gyanító. szomorú. ha a fenti tünetek . A felnőttek depressziójára . hogy a gyermek csecsemőkorában sérült-e. tónuscsökkenés. A szakirodalom különbséget tesz a depressziós személyiségfejlődésű és a reaktív depresszióval küszködő gyermek között. étvágytalanság. ahol a felnőttek nyomott hangulatúak és a gyermek azonosul velük. a gyermek passzivitásba süllyed.egyidejűleg állnak fenn. unatkozik. ezért is nem tud játszani. Szomatikus tünetek: alvászavar. Az alaphangulat nyomott. a felnőttől eltérően. néha sztereotip foglalkozásokkal tölti idejét. próbálja az egészséges személyiségű gyermekeket utánozni vagy alkalmazkodni hozzájuk. esetleg öngyilkosságot kísérel meg. A világ tárgyai nyugtalanítóak vagy közömbösek számára. nyugtalan. az anaklitikus depressziónak (lásd II. Ötletei nincsenek. A házastársak megtanultak őszintébben kommunikálni egymással. akik részt veszne! mások bánataiban.

A tesztvizsgálatokban nagymértékű szorongást árult el. nem tud alkalmazkodni. óvodás. Egyik nevelőszülőpárra sokat gondol. de ezekről is könnyen leválik. A projekciós tesztek perszeverációt. 5. Válaszait alig lehetett megérteni. A nevelői jellemzés szerint: „Dacossága és gátoltsága miatt nagyon problémás gyermek. egész testében remegett. először nem volt hajlandó csak igennel és nemmel válaszolni. Rendetlen. sok türelmet igényel. Családi körülményei rendezetlenek: anyját baleset érte. Dg. leányanya. de ezekkel sem tud kapcsolatot teremteni. becslésünk szerint közepes szintű. hatéves fiú. hogy teljes árvasága. azóta 3 nevelőszülőnél és 4 intézetben nevelődött. amelynek pszichikus feldolgozása feltételezhetően még folyamatban van. suttogott. pszichoterápiás foglalkozással feltehetően enyhíteni lehetne szorongásain és magányosságán. játéknak tekinti tanszereit is.) Kapcsolata édesanyjával nagyon rossz. Nagyon nehezen oldódik. tizenkél éves fiú." „N. Értelmi fejlettségének fokát így pontosan megállapítani nem lehetett. Érzelmi és társas magatartásában erős hospitalizációs jegyek mutatkoznak. mindenki és minden iránt közömbös. vagy pedig későbbi életkorban érte az a trauma. A pszichológiai vizsgálat szerint: Egynapos kora óta állami gondozott. sivárságot tárnak fel. tenyerek nedvesek. ha lehetőség van rá. kapcsolatnélkülisége állandóan foglalkoztatja. ők hatéves korában adták vissza a Gyermekvédő Intézetbe. A pubertás folyamán esetleg még kötődésre képes. reflexkör rendben. Látszólag inkább személytelen vagy irreális kapcsolatokhoz való ragaszkodás jellemzi. Miliőártalom neurotikus tünetekkel. Tudomásunk szerint anyjával egyszer találkozott.felszínre került. Rokonai közül senki sem látogatja. A csoportvezető véleménye: „Gyenge képességű. Értelmileg a tízéves gyermekek szintjének felel meg. Valójában egészen magányos. egykedvű. Sokszor céltalanul bolyong. Nyugtalan.. I. illetve viszi ki magához. érésben elmaradt. Az alábbiakban a depresszív gyermekek eltérő típusainak magatartási jellegzetességeit szemléltetjük. Nagyanyja is csak bátyját látogatja.) Depressziós személyiségfejlődésü gyermekek: „M. M. 5." Pszichoreaktív depresszív állapotú gyermekek: „S. fél karját elvesztette. Étvágytalan. osztályos A nevelőotthon „speciális" intézeti elhelyezését javasolta. osztályos." Az idegorvosi vizsgálat szerint: gyengén táplált és fejlett. Egyéni bánásmódot. 110 . semmi sem érdekli. tizenkét éves leány. anyja után vágyódik. infantilis. törődést igényel. Agyidegek. Bár az exploráció során zárkózott. szeret egyedül lenni. (Az intézet nevelői szerint anyai ágon családi terheltség áll fenn. Halmozottan fordulnak elő suicidképzetek. nem pubertál. riadt. szív felett zörej. nem ír neki levelet. mégis. nevelőotthonokban készült pszichológiai leletekkel. Sajnos senkihez sem kötődik. Enyhén hipermotilis. Egy bátyja gyógypedagógiai intézetben van.: Testi fejlődésben. Az összkép depressziós személyiségfejlődésre utal. Zs. testvérét nem szereti.depresszió" következménye-e. Erős dermografizmus. nehezen alszik el. pszichoterápia megkísérelendő. (Az intézetekben sok depresszív gyermek él." Pszichológiai vélemény: csecsemőkora óta állami gondozott. de emellett hideg magatartású. enyhe tremor.

Kissé beszédhibás. erősen szorongó. Ezalatt két nevelőszülőnél és két nevelőotthonban volt. indítékszegény. érő miliő. Fontos. hogy késő este. Képolvasásra a 4-5 éves kornak megfelelően képes. a pincében bújt el két napig. Az idegorvosi vizsgálat lelete: inreflexek nehezen kiválthatók. félszeg.). Fáradékony. támasz nélküli. Tremor közepes. Az első intézetben két hétig alig szólalt meg. ingerlékeny. VIKÁR saját esetei alapján feltételezi. megdermedve. vonalvezetése reszketősen bizonytalan. bemászott az ablakon és három napig nem evett semmit. Bábozásnál a bábukat nem beszélteti. A nevelői vélemény szerint: decemberben szökésben volt. és segítsék a gyász feldolgozását. hogy a gyermek gyászát a freudi „ismétlési kényszer" segítségével fantáziaszövögetésekben dolgozza fel. teljes elhanyagolás). 1. A csoportjában sohasem játszik. rosszul alszik! A pszichológiai vizsgálat lelete: értelmileg retardált. társai testi épségét veszélyezteti. sokszor zokogott. még a csoporttevékenységtől való visszahúzódását is el kell nézni ennek érdekében. Performációs vizsgálatokon sok az iránytévesztés. Mozgása lassú. Különösen a korai árvaság és a felnőttek reaktív depressziója közt találnak kapcsolatot" (107. csak a vizsgálatvezetővel együtt játszott. erőltetés nélkül kapcsolódjon be. VIKÁR GYÖRGY (1984) jelentős tanulmányában mélyrehatóan elemzi a szakirodalomnak e témára vonatkozó elméleteit és kezelt eseteit. amikor nem mert hazamenni.és nevelési ártalmakat (alkoholista szülők. (Ha ez nem történik meg. hogy egyes pszichiátriai vizsgálatok a későbbi depressziósok anamnézisében feltűnő nagy számban (41%) találták az egyik szülő korai halálát. Hangulata nyomott. Viselkedése infantilis. sodorható. hogy először az óvónőhöz kötődjön. irreális." V. A személyiségvizsgálat adatai szerint súlyos miliőártalmakra és emocionális traumákra kibontakozott pszichoreaktív depresszív állapotban van. a sarokban kuporodva találták meg. és késő este tér vissza az intézetbe. Gyanakvó. A. 5. Ha dührohama van. a vonalak kapcsolódási helyei nem megtartottak. felfokozott érzékenység és elzárkózó magatartás jellemezték. A pszichológiai vizsgálaton csupán hosszas foglalkozás után szólalt meg. igen érzékeny gyerek. visszahúzódó. tizenhárom éves leány. de nem értelmi fogyatékos. elnyomott traumatikus veszteségélményt. amit a gyermek szülőjének vagy közeli hozzátartozójának halála vált ki. dekoncentrált volt. Étvágytalan. pedig fontos lenne. tenyerek nedvesek." Specifikus reaktív depressziónak tekinthető a gyászreakció. Egy év óta állami gondozott csavargás miatt. Szüleivel való kapcsolatát támogatni kell. Előfordul. csak a negyedik alkalommal volt vizsgálható állapotban. Órákon feláll és kimegy. Egy év óta állami gondozott. Pszichoterápiára szorul reaktív depressziója miatt. nyugtalan. Érzékenysége miatt fokozottabban sínylette meg az őt. fantáziáiban nagyrészt félelmek és az ezek következtében kialakuló agressziók szerepelnek. hogy a csoportéletbe csak fokozatosan. hogy reggel elmegy. hogy a gyermek környezete és a gyógyító intézmények felismerjék a többnyire elfedett.írja a szerző -.Jó értelmi képességű. otthon nem talált senkit. Az intelligenciavizsgálatok szerint a normális intellektus alsó határán mozog. nagyon étvágytalan. Élénk hasi reflexek. „A kérdésnek különös hangsúlyt ad . Kívánatos. Tettei következményeit nem tudja felmérni. Gátlásossága miatt erősen romlik teljesítménye. Számfogalmai a hármas számkörre terjednek ki. Nagyon erősen fantáziál. osztályos. a veszteség patogén 111 . A gyermeki gyászreakció miatt viszonylag kis számban kerülnek pszichológiai és pszichiátriai rendelésre a páciensek. A gyerek elmondja. de igen nehezen alkalmazkodott a feladathelyzethez. Nehezen alszik el.

A gyermekkori kényszerek ugyanis fejlődéslélektani folyamatokhoz kapcsolódnak: 1.) A gyászmunka folyamatában szabályszerű időbeli egymásutániság tapasztalható: először jelentkezik az elhárítás. 2. akit hároméves korától egy csúnya. különben baj éri őt vagy egyik családtagját. talán anyahelyettes). EMILÉ AJARD francia író híres regénye „La vie devant soi" (Előttem az élet. a reális élethelyzet által nem indokolt. és rettenetesen fél. később az apaimagóban való brutális csalódását. Momo egy éjjel letámogatja a pincében berendezett titkos kis szobájába. amíg a ház lakói a halott asszony mellett fekvő eszméletlen fiúra rá nem találnak. Ismét egy példa arra. nem tűnik érthetetlennek. átmeneti mozzanatai : nappali álmodozások. Előfordul azonban. hogy a szépirodalmi ábrázolás meg tudja ragadni a pszichikus folyamatok lényeges elemeit. de hisz még abban. és nagyon sokszor csalódott rövid életében. hogy azok akaratától függetlenek. A regény végén a patológiás gyászreakció. A gyermekkori kényszerek A kényszeres tünetek olyan állandóan ismétlődő. vagy valamit meg kell tennie meghatározott időben. üvegszámra önti rá a kölnivizet. DÜHRSSEN (1962) idézi egy gyermek szavait: „Mindig arra kell 112 . érzelemgazdag fiúvá serdül. ugyanúgy mint a gyermeki fejlődés egyéb. Momo egyedül Róza mamát szerette. a gyerek egész valójában ki van nekik szolgáltatva. amelyekről a kényszeres gyermek úgy érzi. Három hétig az oszladozó hulla mellett marad. érzelmi történések. A gyermekkorban mutatkozó kényszergondolatokat és kényszercselekvéseket nem tekinthetjük kényszerneurózisnak. okos. bármilyen rémületet keltő is. „Muszáj" valamire gondolnia (esetleg szavakat magában mondogatnia). arcát újra és újra bekeni pirosítóval és púderrel. sőt még azt sem állíthatjuk. ahol az orvosok meghosszabbítják szenvedését. mindig egyformán. egy meggyilkolt arab prostituált gyermeke. hármat fordulni. furcsa. A gyerek egészséges. akinek gyermekei egy látogatásakor megalázzák. cselekvési késztetések. Róza mama haldoklik.nevelt fel. s a veszélyt rejtő realitáson ezekkel úrrá lehet. . Momo. amelyek elmúltak. és ezek után a pszichoterápiában a traumatikus élmény tudatosítható és elaborál. mielőtt bemegy az ajtón stb.kiöregedett prostituált . Kisgyermekkorában átélte az anyjától való elszakadás traumáját. . A legtöbb felnőtt vissza is emlékszik gyermekkorának ilyen jelenségeire. serdülő korában egy szép fiatal színésznő pártfogolja (Momo talán szerelmes belé. hogy a későbbi kényszeres karakter előjelei. beteg öregasszony . aki talpraesetten tájékozódik a párizsi szubkultúra dzsungeljében.) az „izoláció" elhárító mechanizmusaként csökkentik bűntudati vagy teljesítményszorongásait. A fiú nem bírja elhagyni. többnyire szorongással összekapcsolt gondolatok. és nagyon szenved. agóniájában felnőtt módon kell támaszt nyújtania. hogy a kényszergondolatok ijesztőek.jelleget ölthet: a különböző neurotikus tünetek rögződnek. hogy a gondolat és a kívánság mindenható. a varázsmondatok. a gyermekek egy része még nem hagyta teljesen maga mögött a kisgyermekkori mágikus gondolkodást. azután a gyermek fantáziájában felbukkannak a trauma egyes részletei. majd összefüggővé válnak.) művészi erővel ábrázolja a 14 éves Momo tragikus gyászát. hogy kórházba viszik. A magával tehetetlen Róza mamának szenvedéseiben. a ceremóniák vagy a játéknak is felfogható bizarr cselekvések (meghatározott kövekre lépni az utcán.ható. ambivalensen ugyan. ahol hamarosan békésen meghal.

de saját tudati folyamatainak aktív irányítása is. addig a disszociális magatartásokat mind a gyermek. mint tőle idegen kényszert. Tudom jól. rágalmaz. aminek orvoslása csak pszichoterápiás kezelés keretében történhet. Az agresszivitás A gyermekkori disszocialitás legáltalánosabban tapasztalt megnyilvánulása az agresszív magatartás. kényszeres magatartásokat és motivációit a gyermek énidegennek. Bár a legújabb kísérletek megcáfolták azt a hipotézist. dühösen és kegyetlenül verekszik. váratlanul és ok nélkül csípi. és a korlátozások ellen feltámadt agresszív tendenciáit is el kell nyomnia. rúgja. mind környezete többnyire szándékosnak tartja. a cselekvés. Az ilyen gyermek részére a világnak túlhangsúlyozott . és a kényszercselekvések (rendcsinálási. Ha túl sok büntetés és dresszúra éri a motoros funkciók gyakorlása. valódi antiszociális állapotba való átfordulását ebben az életkorban még nem lehet prognosztizálni." Ha a pubertásig elhúzódóan. az expanzió miatt. hogy minden frusztrációnak törvényszerű következménye az agresszió . Később. „öncélúan" pusztít és rombol.és más freudi iskolák . cselekvése. illetve pszichoterápiával gyógyítható. hogy előjöhetnek a bogarak. mosakodási. ami megbontja a személyiség egyensúlyát. A disszociális neurotikus tüneteknek esetleges későbbi.kus fantáziák). akkor a látszólagos alkalmazkodás hátterében feszültség és izgalmi állapot húzódik meg. alkatú és élettörténetű gyermekeknél. fokozódó intenzitással jelentkeznek a fentihez hasonló tünetek. A szenvedés előidézését célzó. ellenséges viselkedés már a gyermekkorban is igen széles skálájú: az agresszív gyermek bosszantja társait. depresszív. DÜHRSSEN . sztereotip tevékenységek). felszólító jellege" van. habár a gyermekek homályosan érzik fenyegetettségüket. hogy nincsenek bogarak. hogy valódi kényszerneurózissal kell számolnunk.már megismerkedtünk a 113 . hogy más neurotikus megnyilvánulásokhoz hasonlóan. Károsodást szenved nemcsak önálló gondolkodása. agresszív vagy mazochiszti. leküzdhetetlen indulataikat. de mégis állandóan ilyen furcsa elképzeléseim vannak. A motiváció ezúttal is rejtett. felnőttet.gondolnom. nehéz élethelyzetekben gyenge énmüködése felmondja a szolgálatot: a gyermek spontánul feltörő tudattartalmait úgy éli meg. szitkozódik. így keletkeznek a rögződött kényszergondolatok (mágikus. akit éppen lehet. durván becsmérel gyermeket. akkor feltehető. alattomosan. akaratától függetlennk érzi. És akkor félek. mert a környezet a gyermeket állandóan kötelezettségekkel és szabályokkal veszi körül. tekintve. A klinikai pszihológia általában neurotikus tünetként értelmezi a gyermekkori disszocialitást. Ugyancsak változó a különböző szituációkban. Az agresszív magatartás különbözőképpen jelentkezik a különböző életkorú. Disszociális tünetek Míg a szorongásos. tisztogatási stb. A motoros funkciók intenzív érlelődésének korszakában a gyermek szenvedélyesen kívánja a mozgást és a tárgyi cselekvést.elmélete szerint a kényszerneurózis a gyermek második és harmadik életévében bekövetkezett károsodások utóhatása. és a környezeti hatások megváltoztatásával. frusztrációk és konfliktusok következményekéntjön létre. gúnyolódik. akaratának kibontakozása. kínozza azt.

A gyermekek agresszivitásának legjelentősebb forrásai az alábbiak: . Másrészt ilyen esetekben ugyanazon traumás élmények. kísérletezését. azonban a körülményektől. kegyetlen. ez egyrészt levezeti belső feszültségét. a gyűlölet.impulzív cselekvésekhez. árulkodó) gyermekek nagy többsége a családban elszenvedett agressziókat és frusztrációkat torolja meg a gyermekközösségben. verésekkel. „Az agresszió forrásait illető szétágazó vitában álláspontunkat a következőkben foglalhatom össze.szív magatartás.). a következetes irányítást. Ezért szükséges. támaszt előlegezzen. A támasz nem jelent kényeztetést. a bosszúvágy . s ugyanazon okból az énfékek fejlődése is zavart szenved. mint minden más struktúrának (más ösztönnek. Az átélt szorongások. úgy az ismétlődő frusztrációkra a gyermek egyre erősbödő agresszív reakciókkal válaszol. Az agresszív ösztönöknek éppúgy van született. a szervezési megbízatások. Figyelembe kell venni a következő alapelveket: Elsősorban az agresszió állandó forrásait. agressziók és a gyermekben ennek nyomán feltámadt érzelmi reakciók: a dac. hogy a szülő.frusztrációk két másik következményével: a regresszióval és a szorongással kétségtelen azonban.Az érzelmi frusztrációk és a környezet durva.) Az erőszakos gyermeket feladatokkal kell ellátni. hogy a verekedő. hanem minden életkorban kiválthatja a gyermek agresszivitását és annak megtapadását a személyiségdinamikában.A gyermek kínzó szorongásai leküzdésére. hogy a felgyűlt agressziók pozitív érzelmek enyhítő hatása s az énfékek korlátozása nélkül . Beváltak a fizikai erőfeszítést igénylő munkák. mint a pofon. s később társadalom ellenes cselekvésekben. gúnyolódások. melyek az agressziót ily magas belső'szintre emelik. belső feszültségi foka. az érzelmi disszociációt is előidézik. a kisebbek védelme. a kirekesztettség. Az érzelmi élet e zavarainak korrekcióját csak az agressziót kiváltó okok feltárása alapján lehet megtervezni. karaktervonásává válhat. potenciális komponense. Közismert. sértések. A szülők és más felnőttek agressziója nem csak a verésben és a büntetésekben kaphat formát.a fejlődés folyamán összegeződnek. társai iránt rosszindulatú (rágalmazó. hogy a frusztrációkra adott leggyakoribb válasz az agresz. bűnözésben törnek utat. megszabadítja magányosságától. tapasztalatszerzését.írja a szerző (125. erőszakos magatartása nemcsak a dackorszakban. féktelen »acting-out«-hoz jussanak" . 114 . szeretetet. (Az agressziók szabadon engedése. közvetlen lereagálása nem csökkenti az újabb és újabb támadó törekvések valószínűségét. tehát az egész belső miliő alkalmassá válik arra. és ez a választípus rögződhet.cialitás és az agresszió kapcsolatát. „megsemmisítésére" ösztönösen megtalálja a támadást mint kiutat.Az agresszív személyiségfejlődés egyik kiindulópontja lehet a szülők (intézetben nevelkedő gyermekeknél a nevelők) indulatos-agresszív magatartása a dackorszakban lévő gyermekkel szemben. tartós életérzéssé válnak. „énélményének" gyakorlását. illetve a nevelő az agresszív gyermeknek is bizalmat. . a felnőttek félelemkeltő bánásmódját kell megszüntetni és a gyermek szorongásait csökkenteni. A szavakban kifejezett támadások. gondozása. mely ha magas szintet ér el. az egyént az élet folyamán érő külső ártalmak jellegétől és tömegétől függ annak későbbi telítettsége.kedvezőtlen körülmények között . egy becsmérlő arckifejezés vagy lekicsinylő legyintés éppen olyan erős bántást jelenthet. GYÖRGY JÚLIA (1967) monografikus müvében sokoldalúan elemzi a disszo. továbbá az intelligenciának stb.). 1. . szeretetmegvonással folyamatosan akadályozzák a kisgyermek önálló akarati törekvéseit. másrészt bekapcsolja a közösségbe. az ingerküszöböt leszállítja. ha magában foglalja a határozott követelményeket. így azok is elégtelenné válnak. Ha büntetésekkel.

kényeztesse. A projekciós tesztekben az agresszióra utaló válaszok hangsúlyosak. sem prekriminális tünetnek. az elvont fogalmak 115 . babusgassa. a „félelmi". Valószínűleg édesanyja is iszákos. Bizalmatlan mindenkivel szemben. társaival szexuális játékokat folytat. a pubertásnak testileg még nincs nyoma. és ezáltal támaszvesztést). és ott újabb nevelői ártalmak érik. szinte kényszerítő erővel. Ilyenkor jól érzi magát. lehangolt . agresszív kirobbanásai miatt. Lényeglátása. Enuretikus.szembefordulást jelent a felnőttekkel." A hazudozás Nem nevezhető neurotikus. Kötődési igénye erős. Otthon sokat és erősen verték. a kapcsolatokat azonban nem képes megvalósítani gátlásai. Normális reflexkör. osztályos Az iskola hazudozásai miatt küldte a gyermekpszichológiai rendelésre. következetlenséget tanúsítson (ez csalódást jelent a felnőtt irányító tekintélyében. 12 éves fiú. Az orvosi vizsgálat szerint gyengén fejlett. Anamnézisében sok baleset. kapkodása.) A kóros hazudozás . negativisztikus magatartása miatt nevelőotthonba helyezték. A tesztek bűntudati feszültséget és a szexualitással összefüggő szorongást is jeleznek.Feltétlenül elkerülendő. 6. jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. visszafojtott ingerültséggel bánjon a gyermekkel. amit György Júlia „züllöttségi alaphangulatnak" nevez. magányos. 9 éves leány. s többször komoly összegeket lopott. ha a gyermek környezetében gyakran tapasztalja a konvencionális hazugságokat. Kriminalitásba való sodródása nem zárható ki. gyengeséget.indulatkitörésekkel újabb mintát nyújtson az agresszióhoz. A nevelőotthonból kapott tájékoztatás szerint a gyerek sokszor. kórházi ápolás. a „szolidaritási" vagy az „utánzásos" hazugságok körébe. hogy a felnőtt . mert a felnőttek fölé kerekedett. (Utóbbi főként akkor lép fel. vissza-vissza térnek. akik nem elégítik ki a gyermek érzelmi szükségleteit. Apja alkoholista. Ha a gyermeket agresszív. . A pszichológiai vizsgálat szerint értelmi fejlettsége kora átlagának megfelel. . T. S. büntetett előéletű. huzamos időre szökik. vézna gyermek. hamarosan kialakulhat az az állapot. I. de teljesítményét igen nagymértékben rontja ingadozó figyelme. erős agresszív feszültséggel. és egy ízben agyrázkódás szerepel. Személyisége. Indulatilag fékezhetetlen.s kárpótlást talál a hazudozásban. A hazugság indítéka ilyenkor rendszerint jól megérthető. életkorához mérten infantilis. Gondolatvilágát ezek a tartalmak uralják. 3. A pszichológiai vizsgálat lelete: Értelmileg kora átlagának megfelelő szinten áll. osztályos „Három éve állami gondozott. „hatalmas" lett. időnként zárlatos viselkedés. Testi fejletlensége ellenére szexuálisan túlfűtött.csendes. Érzelmi életére viszonylag gyenge ingerekre adott maximális (inadekvát) reakció jellemző. Stressz helyzetben irreális magatartás. és a hazugság maga könnyen besorolható a gyermeki hazugságok valamelyik ismert kategóriájába. nem képes belőlük kilépni. a „fantázia vagy dicsekvési hazugság". Nevelőapja a gyermek édesanyját elhagyta. ha a gyermek egyszer-egyszer hazudik. „O.ami a jól megkonstruált szélhámosságig fokozódhat .

) A csavargási szindrómák közös vonása. amikor a gyermek érzelmi kapcsolatai legszűkebb környezetében . dacos. Indulatait nehezen fékezi. kevés élményt nyújtó környezetükből. sértődékeny. GYÖRGY JÚLIA (1965) behatóan vizsgálta a gyermekkori szökés. rendszerint túlfegyelmező környezetével szembehelyezkedve.a családban vagy a nevelőotthonban . Indokolt tehát . Ez kárpótlás az elvesztett kapcsolatért. mert a csavargó gyermekek kriminálisán veszélyeztettek. A csavargás Rendkívül elterjedt és sokértelmű tünet. napközit kerül. hogy a régebbi érzelmi konfliktusok talaján aktuálisan bekövetkezik a családtól való érzelmi elszakadás. és az így adódó „hazugságait" feltehetően maga is elhiszi. fő típusait és pszichikus mechanizmusait. és talajtvesztett. Az érzelmi konfliktusokat a csavargás nem oldja meg. Szeretetteljes bánásmóddal. ismétlődő . amely érzelmi-indulati feszültségekkel. ennek is nagy szerepe van hazugságaiban.felbomlanak. A gyermekkori csavargás tünetét társadalmi szempontok miatt is igen komolyan kell venni.de figyelmeztet a gyermek érzelmi konfliktusaira ha időnként pénzt vagy valamilyen más értéket visz el otthonról. sőt súlyosbítja. Az is megtörténik. és egyedül vagy csoportosan csavarog. és ezzel barátokat. reaktív depresszív állapotban bekövetkező elszökést és kóborlást. de lehet egészséges személyiségű gyermek egészséges reakciója is elviselhetetlenül nehéz életkörülményeire. A több napon át tartó. hogy a valóságot vágyainak megfelelően átszínezze. amikor a gyermek igényét ki nem elégítő. és a 3.gyakran reális okoktól független . (Gyakori az örökbefogadott gyermekeknél. szórakozás céljából: 2. Hajlamos rra. hogy prepubertásos gyermekek kalandvágytól hajtva szöknek el ingerszegény. pszichopátiás fejlődés tünete. Magányos. csavargás okait. Valamilyen súlyos trauma hatására kialakult.a pszichoterápiás foglalkozás. A szökés-csavargás enyhe alakját. iskolát. típusnál . Az intézeti elhelyezés ritkán vezet eredményre. félelmei feldolgozásában nincs támasza. kapcsolatkereső volt.8%-a intézetből szökött meg. érzelemgazdag. amikor megtudják származásukat. enkefalopátia. FARKAS LAJOS (1970) közli. neurotikus csavargást. Lehet epilepsziás szimptóma. érdeklődő. szorongással. Viselkedése derűs. és egyben bosszúállás is. Az alapkészségek közül számolásban marad el kissé. Az infantilis dac és a „jónak lenni" törekvés dilemmáját éli át. hogy társainak ajándékot adjon. bár a munkájukkal elfoglalt szülők keveset törődnek vele. játék. kreativitása kibontakoztatásával jó irányban fejleszthető. A neurotikus lopás körébe tartozik viszont az úgynevezett kárpótlásos lopás. agresszióval és pánikállapottal jár együtt.főképpen a 2. szorongó.kényszeres jellegű. neurózis. hogy „az 1968-ban a Budapesti Rendőrfőkapitányság Fiatalkorú." A lopás Nem tartozik a súlyos tünetek közé . 116 . Kiemelkedő muzikalitású kislány! Kapcsolatkész. szeretetet vásároljon magának. „a magány és az érzelmi -indulati dekomponált állapot".kialakulása korának megfelelő.és Gyermekvédelmi Osztályán vizsgált 3338 csavargó gyermek 59. gyűlölködő állapotában rendszeresen meglopja környezetét. Megkülönbözteti: 1. 3.

CSEKNÉ KLANICZAY S. El kellene érni. társaikhoz. változékony hangulatú. Pszichoterápia és a pszichológiai vizsgálat későbbi időpontban történő megismétlése szükséges. Hónapokig tartó pszichoterápiás foglalkozás során bontakozott ki előttünk a gyermek személyiségdinamikája. Amennyiben ez az út nem járható. szinte rendszeresen. 117 . A fel nem ismert indulatokból származó intenzív szorongás vezetett a tünetek kényszeres ismétléséhez. Nagy igyekezettel. és a családban elhelyezni. van amikor el is adja. havonta. A kezelés során a csavargás mutatkozott a vezető tünetnek. amelybe tartozott." Különösképpen a nevelőotthonokból szökő-csavargó gyermekek egyéni. A gyermek csavargásának alapmotívuma az anyakeresés volt. szakszerű megoldása érdekében alig történik valami. Hanyagságra hajlamos. örvényszerű fokozódását. illetve a második házasságkötéssel. Agresszivitás és a mesevilágba menekülés sajátos keveredése jellemzi. vagyis a kisgyermekkorban kielégítetlen anyai intim kapcsolatnak. 1). A feladatokat gyorsan megérti. ahová nem szökött volna. Ezek után nyilvánvaló. alakoskodik. úgy a nevelőnek kell kialakítania a tartós. tartalmilag a mesevilághoz közelálló fantáziája van. Azokat meglopja. POPPER PÉTER (1970) ide vonatkozó megállapításai megvilágítják a jelenlegi kedvezőtlen és társadalmilag veszélyes helyzetet. Jól megfigyelhettük a tünet sorozatos ismétlődését. A vsz. A terápia első szakaszában érzelmileg determinált élményanyag nem került felszínre. megbélyegzetté válik. figyelmesen dolgozik. Az anamnézis szerint a szülők jó anyagi körülmények között élnek. differenciált bánásmódját lenne szükséges kutató-kísérletező munkával kialakítani. hatásvadász. MAR. A. A gyermek életkorából adódó énvédő elhárító mechanizmusok voltak előtérben. Rendkívül romantikus hajlamú. 6. az intézethez. majd mindkét szülő új házasságot kötött. és ennek kiélésére keresi a lehetőségeket. Elváltak. A szökés körülményeinek tisztázása és humánus. Részben ezek az okok. osztályos Az intézet igazgatója az alábbiakat közölte: „Értelmes. A vszszel kapcsolatos magatartási panaszok időben egybeesnek a válással (ekkor volt 4 éves). a biztonságszükségletnek felújulása a gyermek aktuális élethelyzetében. teljesítménynívója jó. sőt miatta büntetéssel sújtják az egész csoportot. Csak a terápia második szakaszában jutottunk el a kóros viselkedés értelmezéséhez" (401. Kerékpárokat lop. Az explorációban nem titkolt keserűséggel beszél anyjáról. „A szökések rendszeres ismétlődése azt bizonyítja. akinek ő nem kell. Gazdag.J. biztonságot adó kapcsolatot a gyerekkel. Kalandokba menekül. és ez egyre nehezebbé válik. jó felfogású. „Prepubertásos (12 és fél éves) fiúgyermek pénzlopással társuló csavargások miatt került rendelésünkre. munkájában látszatra dolgozik. és részben a szülök érdeklődésének állandó „ébrentartása" motiválja magatartását. Jó intellektusa ellenére gyenge realitásérzékkel rendelkezik. s félti tőle második házasságából született gyermekeit. büntetéseket kap. és így családja megszakítja vele a kapcsolatot. becsapja. A pszichológiai vizsgálat eredménye: intelligenciája életkorának megfelelő. 12 éves fiú. (1976) e csoportba tartozó esettanulmányából idézünk néhány részletet. a pénzlopás nagyrészt ennek racionalizálása volt. hogy a visszaszállított gyerek problémája távolról sem oldódik meg. A traumát a családi problémák és főleg az anya érdektelensége okozták." A kényszeres jellegű neurotikus csavargás egyik oka lehet a tudattalan anyakeresés. Ilyenkor szökik. sőt súlyosbodik. hogy ezek a gyermekek fokozatosan kötődni tudjanak nevelőikhez. Javaslat: helyes lenne a szülőkkel való kapcsolatát rendezni. Nincs olyan rokona az országban. igen magányos. hogy az intézeti keretek közé való harmonikus beilleszkedést a szökés ténye súlyosan megnehezíti. türelmetlen.

nem tudatosult pszichés állapotok. prekriminális gyermek érzelmileg elsivárosodik. az onánia . 1. a nagymamánál töltött évek traumái. A gyógyulás azonban a szülők segítsége nélkül kétséges lett volna. Míg 2-3 éves korig teljesen „normális" jelenség. és egyúttal ennek az agressziós késztetésnek levezetésére is szolgál a saját maga ellen fordított önbüntető . és nem lehet eredményes. nyugtató tevékenység. A tünet a gyermek izgalmi vagy félelmi állapotában erősödik. Azt is elmondja. A körömrágás A körömrágás igen elterjedt pótcselekvés. a hajkitépés. mert az egész személyiséget érintő neurotikus (disszociális) tünetek helyébe lépnek. Ezért van szüksége e kisgyermekkori örömforrásra. oly módon. Pótcselekvések A pótcselekvések . A gyermekkori disszociális tünetek jelentkezésekor minél hamarább pszichológiai foglalkozást.agresszió révén. konfliktusai hívnak elő. A gyermekek egyharmada-fele rágja a körmét. a körömrágás. Igen fontos. vagy esetleg az értékelést.eltérően a kényszermozgásoktól maga a tevékenység végzése tudatos. mert ellenkező esetben a neurotikus. édesanyja utáni vágyódása. a gyermek felelősnek érzi magát érte. hogy vele igazságtalanság történt. mind környezete részére jelentéktelenebbnek. magányos. hogy a gyermeknek csak egy-egy testrésze vonódik be a reakcióba. mégsem képes akarati aktussal tartósan felhagyni vele. amelyeket a gyermek tudattalan szorongásai. Az anya belátásának kialakítása a terápia fontos kiegészítő mozzanata volt. inadekvát ténykedések. jutalmazással vagy meggyőzéssel kísérelik meg „leszoktatni" a gyermeket a pótcselekvésekről. mely a gyermeket a deviáns viselkedés állandó ismétlésére késztette.olyan ismétlődő. ha a gyermek környezete pusztán rossz szokásnak minősíti a fenti szimptómákat.ságában ehhez a békés kárpótláshoz fordul. addig a körömrágás a kemény szigorú szülők és nevelők elleni elfojtott aktuális agresszió jele." (400. Pótcselekvéseknek nevezzük e tüneteket.1. hogy kistestvére dédelgetésekor úgy érzi.lás. A pozitív anyai érzések felkeltésében döntő szerepet játszott a terapeutával való kapcsolat" (401. a fej falbaverése. amíg működnek e cselekvéseket motiváló. könnyebben elviselhetőnek mutatkozik. hogy a gyermek nem kap elég melegséget. ő ebből kimaradt. hogy még a serdülőkor előtt rendeződjék pszichikus állapota. az ujjak tördelése. Ha a 118 .„Az anyakeresésre vonatkozó értelmezést a gyermek feltűnő módon fogadja: az óra folyamán többször bukkannak fel kisgyermekkori emlékek.).az ujjszopás. és bűnöző fiatallá válhat.). ha büntetéssel. Míg az ujjszopás főként a szülők gyengédségének hiányából ered. hogy . addig ennél idősebb gyermeknél azt jelenti. s ezáltal mind a gyermek. Ezért nem helytálló. az aktivitási lehetőséget és a sikerélményt nélkülözi. Közös jellemzőjük. érzelmi kötődési lehetőséget és valamilyen közösséghez tartozás élményét kell a gyermeknek nyújtani. Kisgyermekkorukban erős mozgástilalmakkal korlátozott gyermekek hajlanak e tevékenységre. a szájharapdá. „A terápia eredményeképpen nagymértékben csökkent az intenzív szorongás. Az ujjszopás Örömszerző.

Csak tartós és teherbíró személyi kapcsolatok. nevelőotthonokban elma. a gyermek játékformáinak és társas kapcsolatainak bővülésével. Rejtett szorongása és bűntudata eltávolítja társaitól. E cselekvések még intenzívebb agresszióról tanúskodnak. mind a fiú. a fej falbaverése Amikor a gyermek ilyen túlmozgásos cselekvésekkel önmagának okoz fájdalmat. nehezen leküzdhető. A neurotikus onánia . Ez a tevékenység helyettesíti és kiszorítja az egyéb játékokat. DÜHRSSEN (1962) emliti egy 14 éves leány közlését: „Mindig fagyosnak. érzem. a gyermek megszégyenítése társai előtt többnyire erősíti. önmaga ellen fordított támadással tudja levezetni.) A későbbi életkorokra is rögződött neurotikus tünetként fellépő onániát jellemzi.és kontaktusgátolt gyermek. szinte halottnak érzem magam. akkor ismét csak az agresszió kiélésének nem akaratlagos.károsan hat a gyermek személyiségfejlődésére. nem kóros jelenség. szájharapdálás. merevségét. A környezet szigorát. a nehézségek leküzdésére irányuló akarata. Fantáziaképei túlságosan igénybeveszik. hanem környezeti ártalmak következménye . és a gyermek agressziójának feldolgozását pszichoterápiával segíteni. Az onánia tiltása. mind a leány csecsemőknél megfigyelhető természetes. csökken a világ iránti édeklődése.) A kikényszerített „önfegyelmezés" általában nem tartós. A rendszeresen nappal is onanizáló gyermek játék. nem tudatos megnyilvánulását tapasztaljuk. (Sok felnőtt ís körömrágó. majd a serdülés kezdetén. a felfedező-kísérletező-élvező tevékenységébe beletartozik a nemi szerveível való játék is. Hajkitépés. hogy élek. az azokkal való játéklehetőséget. Néha azonban olyan mélyen automatizálódik a mozgás.gyermek és környezete között a viszony megjavul. dekoncentrálttá válik." Ezt a kislányt durva apa és kemény nagyszülők nevelik: a hiányzó gyengédség (fagyos állapot) és áz elnyomott dühkitörések érzelmi-indulati állapota objektiválódik a hajkitépésben. hogy még a megváltozott körülmények mellett is fennmarad. akkor a tünet többnyire megszűnik vagy csökken.amely tehát nem „rossz hajlamok". hogy a gyermek igen gyakran és gátlástalanul mások előtt is onanizál. Hospitalizált. Kedvetlen. rögzíti a tünetet. szorongáskeltő légkörét kell megszüntetni. büntetése. amikor már szexuális fantáziák kísérik. Az onánia A nemi szervek fogdosása. mint a körömrágás. ujjak tördelése. unatkozó. feszült vagy általános nyugtalansági és izgalmi állapotában örömet és oldódást keres ezzel a cselekvésével. átnyúlik a serdülőkorba. dörzsölgetése kellemes érzések kiváltása céljából. Ha a hajamat tépem. A gyermek a benne dúló indulatokat és kitörni kész dühét csak a fájdalmat okozó. (Egy-egy újabb „hullám" jelentkezik 35 éves kor között. 119 . a játék és a reális világ iránti érdeklődés felkeltése vezethet e neurotikus tünet megszűnéséhez. A kisgyermek egyenként fedezi fel testrészeit. Ez a „játékos onánia" néhány hónapon belül megszűnik.gányosodott gyermekeknél szabályszerűen megjelenik.

az úgynevezett vegetatív disztoniához. Ez azt jelenti. . a zavar kialakulása pszichikus tényezőknek tulajdonítható. 1979. Gyógymódjainak kutatásával világszerte számos szakember foglalkozik. az enuretikus gyermek hólyagfal-érzékenysége is kórosan megnövekedett. túl gyors fáradás . mi azonban indokoltnak véljük. szervi érintettséget eredményező. Bármilyen neurózist kiváltó ok szeretethiány. a gyermek az alvás közben fellépő hólyagfalfeszültséget ébresztőingerként éli át. tachycardia. nem az agykéreg azon pontjai felé terjed. a lábak lógázása. izzadás. Az viszont megállapítást 120 . néha obstipatio. „Vegetatív zavarok . addig a bevizelő gyermeknél már egészen kis mennyiségű vizelet is kiváltja az ingert. figyelemgyengülés is vegetatív zavar tünete lehet. .kiválthatja e tünetet. amely abban nyilvánul meg.írják a szerzők (109. A kisiskolásoknál gyakori mozgásnyugtalanság. hogy szervi megbetegedések is okozhatnak enurezist. felszínes szunnyadás szintén a vegetatív túlingerlékenység jelzéseiként értékelhetők" . a köldöktájra lokalizált fájdalmak. mint ébrenlétkor. akinél csak időnként és rendszerint megállapítható okok miatt túlságosan izgalmas napi események. hogy sok gyermek egy éjjel többször is bevizel. az ágyba vizelő gyermeket elsősorban orvosi kivizsgálásban kell részesíteni.A pszichogén funkciózavarok Pszichogén funkciózavar valamilyen szervnek olyan hibás működése. túlzott korlátozás stb. Rohamszerűen ismétlődő. Az enuretikus gyermekek igen sűrűn. Tekintve. extrasystolia. ide-oda csúszkálás. hasonló eredetűek lehetnek. akár betegségfolyamatokból származzanak könnyen vezethetnek idültté váló dekompenzációhoz.. vagyis a vizelési inger. Az éjszakai bevizelést előidéző okok nem specifikusak. légzési ritmuszavarok stb. ha külön foglalkozunk a gyermekkorban sűrűn előforduló. A csökkent terhelhetőség. fáradtság vagy lázas állapot alkalmával fordul elő az ágybavizelés. elhanyagolás. két-két és féléves koron túl. fel-felállás. sokan minden éjszaka bevizelnek. A hazai gyermekpszichiátriai szakirodalom (BÖSZÖRMÉNYI Z. orvosi kezelésre is szoruló pszichoszomatikus betegségektől. hogy a hólyag kiürítését a tanult feltételes reflex helyett a csecsemőkorra jellemző feltétlen reflexműködés indítja el. átmenetifunkciózavarokkal. az enuretikus gyermekek túlnyomó többségénél azonban e vizsgálatokkal kizárhatók az organikus okok. az elalvás nehezítettsége vagy gyakori éjszakai felriadások. aminek nincsen organikus oka. BRUNECKER GY. szédülés. Egyes szerzők e működési zavarokat a pszichoszomatikus megbetegedések keretében tárgyalják. Normális fejlődés esetén.) „Vegetatív tünetcsoportok" fejezetben foglalkozik e zavarokkal. rendszerint tartósabb. L). gyakori hasmenések. . környezetváltozás. hanem közvetlenül a záróizmokat szabályozó idegi központok felé. A pszichikus eredetű ágybavizelés a hólyag funkcionális zavara.szervi bántalom nélkül fejfájás. A bevizelő gyermekeknél azonban a hólyag tónusnövekedése. E rendellenes beidegzésen túl.akár személyiségadottságokból. amelyek az alvás megszakítását idézik elő. elhatárolva ezeket a súlyosabb formában megnyilvánuló. Nem nevezhető enuretikusnak az a gyermek. járkálás. Ezzel magyarázható az ismert jelenség. hogy míg normális esetben alvás közben a hólyagfal tónusának lazasága miatt a hólyag vizelési inger fellépése nélkül nagyobb mennyiségű folyadékot tárolhat. Az éjszakai ágybavizelés (enurezis nocturna) Az egyik leggyakrabban előforduló funkciózavar.

-NÉ. hogy az ágyneműt és a matracot kíméljék. akkor szorongása csökken. mint régebben volt. vállalja a növekedéssel járó kötelezettségeket. ne szidják meg este. Óvodás. Ha a gyermek környezetétől az eddiginél több gyengédséget kap.. Az érzelmi kapcsolatok és a támasznyújtás mellett gondot kell fordítani a megfelelő tárgyi és életmódi feltételek megteremtésére is. Fontos. szeretetet kapjanak. hogy az enuretikus gyermekek között nagy számban találhatók az igen ambiciózusak.nem tudatos . tehát lényegileg ugyanabban a szituációban. A terápiás eljárás lényege. ha maga a gyermek is akarja. amikor nem ébresztették fel. például azt. amit az érzékeny enuretikus indulattal és bűntudattal fogad. A gyermek rendszeres éjszakai felkeltése'és. hogy te miért vizelsz éjszaka az ágyba. a szeretetlen. ne nézzen soká televíziót. tehát nem is kell. kiegyensúlyozott lelki állapotban feküdjön le aludni. Számos orvos javasolja. sőt az ágybavizelés tünete többnyire megerősödik. Sok érzékeny gyermek a környezetváltozás okozta szorongásokra. értelmi szintjéhez mérten magyarázatot ad a hólyag működéséről. Az enurezis szintén a meghátrálás egyik . ha erőszakosan és többnyire durván.nyert. a feltételes reflex kialakulásáról. ingerülten „felrázzák". mert a hólyag kiürítése félálomban.formája. nehogy a vizeletszag beivódjék a bőrébe. Elsőrendű fontosságú m ágy és az alvás higiénéje. A módszert leghatékonyabban 8-12 éves gyermeknél alkalmazhatjuk. tehát ne olvasson izgalmas könyveket.) A gyógyszeres kezelés és a diétázás előírása orvosi feladat. hogy a rendszeresen felébresztett gyermek enurezise még makacsabb. Gyakran fordul elő például. a kényelmes. vagyis tulajdonképpen alvás közben történik. (Ellenkező esetben ugyanis akaratlanul is érezteti ezt a gyermekkel. fokozatosan kevesebb lesz az ágybavizelések száma. mint az ágybavizeléskor. hogy környezete természetesnek veszi. szakadt hálóing. hiszen már elég nagy fiú (lány) vagy ahhoz. hogy a már régebben „ágytiszta" gyermek az első osztályba lépéskor ágybavizelővé válik. A célzott feltételes reflex kialakítása azonban ezzel a módszerrel igen ritkán sikerül. A gyermeket aktívan bekapcsolja a gyógyulásba. azt az érzést kelti a gyermekben. Megtörténik. és ha a felnőttnek sem jelent nagy áldozatot az ébresztés. hogy több támogatást. Koruknál gyermekesebb magatartást vesznek fel. vizeltetése igen elterjedt módszer. Ez ellen azonban a legtöbb gyermek tiltakozik: sérelemnek. a piszkos. a guminadrág. A rongyok. hogy miként működik a 121 . (MURÁNYI-KOVÁCS E.és alsó tagozatos általános iskolás nevelőotthonokban is rendkívül gyakori. megzavarják alvását. hogy a gyermek nyugodt. hogy bevizel. az elmagányosodásra ezzel a tünettel reagál. csinos hálóruha. hogy amennyiben pszichikus feszültségek okozzák a bevizelést. nevelőotthoni pedagógusok is általában ehhez a gyakorlathoz folyamodnak a célból. ne beszéljenek előtte félelmet vagy ingerültséget keltő témákról stb. úgy a gyógyulást elsősorban a gyermek konfliktusainak megoldása mozdíthatja elő. és meghátrálnak a követelmények előtt. vagyis a tiszta ágynemű. ami kistestvére születésekor váratlan hevességgel tör a nagyobb gyermekre. nem is érdemes vigyáznia! Az enuretikus gyermeknek minden reggel és minden este fürödnie kell. (KABAINÉ HUSZKA A. ha szülei és nevelői magatartásában bizalmat és biztatást érez. erre itt nem térhetünk ki. Csak a gyermek teljes felébresztése esetén küszöbölhető ki a hibás kondicionálás.együttműködő családi környezet esetén viszonylag rövid idő alatt jó gyógyulási arányt értünk el. Úgyszintén szokásos tünete ez a testvérféltékenységnek. a pelenka. „mer felnőni". Az alábbiakban ismertetett autoszuggesztiós módszerrel . védelmet. A „felébresztés" módszere csak abban az esetben ajánlható. Nyilvánvaló. 1968). hogy megértsd az ilyen orvosi dolgokat. akik ugyanakkor szorongók. majd teljesen megszűnik e tünet. és hogy „rászoktassák" a gyermeket a „kimenésre". a nagy önérvényesítési vággyal rendelkezők. 1958).ség újabb jelének tekinti. „Most meg fogom magyarázni. hogy a gyermek akaraterejét is sorompóba állítja. aki már szabadulni szeretne tünetétől.

2-3 éves akkor rászokik. Ha te megparancsolod neki. Éjszaka az idegsejtek alszanak. Nagyon sokáig így szokta meg a szervezeted. Nálad. A pszichoterápia többnyire csak akkor vezet eredményre. Párhuzamosan . hogy őt most „nagy" gyermekként kezelik. jó? És utána a többi estéken is. hogy nem minden este fog sikerülni. és felemeli a lábadat. akkor az izom engedelmeskedik. Maga az a tény. Megpróbálod már ma este. ez biztos!" Egy négysoros mondóka megtanításával biztosítjuk. Azt kérdezed. „Őröcskék jól vigyázzatok! Éjjel el ne aludjatok! A csapocska zárva legyen! A lepedő száraz legyen!" A módszer újszerűségével is hatást gyakorol a gyermek érdeklődésére. Hiszen tudod. amikor kicsi voltál. akkor nem engedi ki. erősebb elhatározásra serkenti. ha a vizelet kezd összegyűlni benne. ha a gyermek körülményeit. hogy minden rendben menjen a szervezetben. és így megszokta a hólyagod. na ugye. Ugyanakkor az „őrök" is megszokják azt. akkor az őrök éjszaka. Ha a nevelési eljárásokból nem sikerül száműzni az erőszakot. a büntetést. hogy a gyermek elkerült abból a környezetből. Amikor a gyermek még egészen kicsi . hogy be tudod hajlítani! Most gondold azt. 122 . Ha elég erősen fogsz erre gondolni. Ilyenkor a gyermek már rendszerint megilletődött figyelemmel várja a folytatást. hogy vigyázzanak arra. akkor minden terápiás eljárás ellenére súlyosbodhat a gyermek állapota. hogy nappal a bilit kérje. hogy ne engedjék az izomrugót kinyílni. mint a többi izom. szemmel stb. megértik és bíznak benne.úgy. mint az áram a telefondróton -. hogy a gyermek elég intenzíven és mégis szorongásmentes. A gyermek egy kis titkos jegyzetfüzetbe maga jegyzi be piros pontokkal. akkor nem hajlik be! Ugyanezt a nyelvvel. bármilyen tele is van. hogy a hólyagot elzáró kis rugó éjjel se engedje ki a vizeletet. elfelejtkeztek munkájukról. hogy be akarod hajlítani a kisujjadat . hogy éjszaka kényelmesen kinyissa a kis rugót. hogy nem szabad éjjel bevizelni. Általában gyors kezdeti sikerek keletkeznek. nem hibáztatják. álmodban is kiadják az utasítást „nem szabad kinyitni". kíváncsiságára.a gyermek megcsinálja -.úgy. hogy az agyadban az egyik idegsejtecske kiadja a parancsot: lábat felemelni. és akkor nem fogsz bevizelni. Lehet. megszünteti a bevizelést. hogy akkor miért vizelsz be az ágyba? Ez is egyszerű. „Ez az izom éppen úgy az agyban levő idegsejttől kapja a parancsot. és ez a parancs végigfut az idegszálon . ha a tábor alszik és ezek az őrök vigyáznak. Ezen segíteni fogunk: este mielőtt elalszol. hogyan mozgatod a lábad? Úgy. Látod. Őröket hagynak . és amikor ahhoz az izomhoz ér. és beszélünk a záróizom működéséről. fantáziájára.heti két-három alkalommal folyik a szokásos pszichoterápia: a gyermek konfliktusainak felderítése és pszichoterápiás feldolgozása. nem vizelsz be a nadrágba. játékosan végezzük. hogy kinyíljon és kiengedje a vizeletet. De nem alszanak valamennyien. az idegsejtecske-őrzőknek. ez nem baj. mint a hadsereg éjjel. Kiadod a parancsot még este. és nem működnek. élethelyzetét is rendezni lehet. játékos hangulatban végezze el az autoszuggesztiót. akkor megteszi. Ez az egyik oka annak. és amikor nem lehet. a megszégyenítést. No.szervezeted" -mondja a terapeuta a gyermeknek. „Gyakran maga az a tény. hogy mikor nem vizelt az ágyba. amelyik a lábadat mozgatja.írja KABAINÉ (1968). amikor ébren vagy. hogy a kórházba enurézis problémával bekerülő gyermekek közül sokan a kórházi környezetben nem vizelnek be" . és ha megparancsolod. arra fogsz gondolni. De hamarosan menni fog. amely károsítólag hatott rá. „Tudod. hogy nem hajlítod be. az őrök lusták voltak. majd folytatjuk a magyarázatot: „Tudod hol van a vizelet a testben?" Megmutatjuk egy ábrán a hólyag sematikus rajzát. hogy zárva maradjon. hogy hányszor kellene kimenned nappal is. próbáljuk meg!" Ezután egy kis játék következik: gondold. nem lehet erről egyszerre leszokni.

Zavartalan terhesség és szülés. A szorongás mélyén az a félelem rejtőzött. A negyedik foglalkozás után mindennapi bevizelése heti egy alkalomra csökken. mely húga születése óta fennállt. az írásbeli feladatok terén azonban lemaradása van: olvashatatlan minden feladata. Tisztaságra szokott nappal 18 hónapos korában. egyéves korában jár és beszél. Egyéves korától kezdve nyugtalan. négyhetes koráig jól fejlődött. fegyelmezetlen. és három hónapja. öt és fél éves korában toxikus grippe. elválasztása három hónapos korában simán folyt le. 14 hónapos korában járt. melyet nyolchetes korában megoperáltak. félénk és zárkózott. hogy az iskolai teljesítményeknek túlméretezett fontosságot tulajdonít. Egyetlen gyermek. tonsillektomia. Igen játékos. nyugtalan. Az intelligenciavizsgálat eredménye szerint értelmi színvonala kora átlagát meghaladja. Időnként neurotikus alapon légzési nehézségek. élénk reflexekkel.-NÉ. Szülei egészségesek. Miután sikerül leállítani az apa 123 . N. hogy az erős testvérféltékenység. H. Óvodába hároméves korától járt. és hat hétig tartó pszichoterápiás foglalkozás folyamán többé nem jelentkezett. Az első osztályban még kitűnő rendű. mióta a kicsi meghalt.vumot kapott. arithmiás pulzus. A család jól együttműködött a testvérféltékenység csökkentése és a gyermek megrendült önbizalmának visszaállítása érdekében. lassú reakciójú és szorongó lesz. 3 kg-mal kevesebb az átlagsúlynál. jó fantáziát és alkalmazkodóképességet árul el. Hat hónapos korában simán elválasztódott. Az enurezis az első foglalkozás után csökkent. élénk. Az egy és a két év múlva végzett kontroll szerint az enurezis és a többi neurotikus tünet megszűnt. a másodiknál elmaradt. családi terheltség nincs. hatéves húga van. A terápia kezdeti szakaszában ellenállást tanúsít. két kisebb húga 18. jól fejlett. Lustán szopott. családi terheltség nincs. füzetei összevissza vannak firkálva és szaggatva. Gyermekbetegségek.erős tanulmányi hanyatlás észlelhető. Az enurezis a második kistestvér születése óta áll fenn (a páciens hétéves kora óta). Az orvosi vizsgálat lelete szerint rosszul táplált. nehezen megközelíthető. Első gyermek. tápszerrel jól fejlődött. Pszichikus fejlődése. illetve nyolc hónapos korában fejlődési rendellenességben meghalt. tanítónője szerint az osztály legizgágább gyermeke. nyugodt. A harmadik osztályba jár. élénk reflexekkel. Diftéria kivételével minden gyermekbetegségen és tonsillektomián is keresztülesett. nem figyel. A gyermek IQ-ja 120%.rendelésre való behozatalkor . Az orvosi lelet szerint: turricephal koponyaalkat. Kiderül. a másodikban . 1958). Feltehető. érdeklődést nem mutat. A családi környezet és a nevelés módja igen kedvező volt. ekkor gyomorszájszűkület lépett fel. szorongással töltik el. Az iskolába lépés óta az érzékenység fokozódik. A szülők egészségesek. jó étvágyú csecsemő. Az anamnézis adatai: fogós és asphyxiás. zárkózott. Reggelenként hányingere van. nyílt. dekoncentrált. fennálló synkinéziákkal (együttmozgások). okozta az enurezist mint regressziós tünetet. éjjeli bevizelés nem szűnt meg a kezelés kezdetéig. de emellett nagy ambíciót és önérvényesítési törekvést mutat. A pszichológiai foglalkozás alkalmával könnyen megközelíthető. a túlzott érzékenyégen és sírási hajlamon kívül az iskoláskorig semmi rendelleneset nem mutat. a tisztaságra szoktatás könnyen ment körülbelül 2-2 és 1/2 év körül. a gyermek tűrhetetlenül dacos. aki társait állandóan piszkálja. iskolában és otthon. N. Nyugtalansága miatt sedati. hogy iskolai kudarca esetén kistestvére kiszoríthatja őt a szülők szeretetéből. nyolcéves fiú. a tanítást lehetetlenné teszi.Két esettel illusztráljuk az ismertetett enurezisterápiát (MURÁNYI-KOVÁCS E. Normális fejlődés. három napig tartó szülés. panasz nem volt rá. kétéves korában beszélt. nyolcéves három hónapos fiií. kis sikertelenségek nagy megrázkódtatát jelentenek számára. jól táplált gyermek. G.

majd további nyolc héten át kéthetenként egyszer. Sikerült az anyát rábírni. értékelte. még nem heverte ki a tőle való elszakadást. 124 . Ezenfelül még a környezet elleni agresszív indulatok. közlékenyebb. halálfélelmeit is elárulja. Beszékelése neurotikus tünet. agresszivitása mérséklődött. az ebből eredő szorongásoknak. A bántalmazások ellenére erősen kötődött apjához. A terápiás tapasztalat azt bizonyítja. akinek „kitaszítottság-érzése" e kínos helyzet következtében még fokozódik. enurezis a kezelés befejezése óta nem fordult elő. A pszichoterápia feltétlenül indikált. hogy hirtelen elhárítja a szoros kapcsolatot. többek között a verést is. A terápia befejezése után tizenegy hónappal történt kontroll alkalmával . büntetés. és megszűnt az éjjeli bevizelés. amelyek szorongást és sok esetben alvászavart vonnak maguk után. A terápia hetenként egyszer tíz hétig folyik. első osztályos A nevelőotthon a gyermek vizsgálatát a naponta ismétlődő beszékelése miatt kérte. A szülőkkel és a nagyszülőkkel külön-külön foglalkoztunk. Tekintettel arra. hogy bár a gyermek igen mostoha körülmények között. hogy a túlzottan hozzá kapcsolódó gyermek leválását elősegítse. A gyermek nem szabályozza székletürítését akaratlagosan. az enurezis teljesen megszűnt. sem az ingert. sem a kiürítés folyamatát nem észleli: tudattalan figyelemelvonás történik.a szülők közlése szerint a gyermek nyugodt. 9 éves fiú. apjától gyakran napokig teljesen magára hagyva nevelkedett. nyugtalan. bizonytalanságot és súlyosabb esetekben durva fenyegetéseket éltek át. A kisgyermek részére ezek az élmények olyan fenyegetést jelentenek. Ebben a fázisban szorongása már csökkent. és az apa is igyekezett több türelemmel foglalkozni a gyermekkel. de mégsem tudja teljesen elfogadni anyaságát. A pszichológiai vizsgálat adataiból megállapítható. apja durva veréseitől való félelmének tudható be. hogy iskolai magatartása javult. felületes vagy kevés alvásban. az iskolai rendbe beilleszkedett. hogy az anyának speciális hozzáállása van a gyermekhez: nem ellenséges vele szemben. Az enkoprezist általában az enurezisnél súlyosabb neurotikus tünetnek tartják. ami elhanyagoltságának. hanem a gyermeknek is. hogy az alvászavarokkal küszködő gyermekeknél a küszöbalatti folyamatos izgalmi állapot zavarja az alvást. szomnambulizmusban és éjszakai felriadásban (pavor nocturnusban). Ez időnként abban nyilvánul meg. Igen sok gyengédséggel kell kezelni és sürgősen pszichoterápiás foglalkozásban részesíteni. hogy nem tudatosított beidegzési zavar forog fenn. J. a gyermek jobban megközelíthető. Általában tartós nyugtalanságot. Az orvosi vizsgálat szerint sem belszervi. jól tanul. jutalom vagy meggyőzési kísérletek nem vezethetnek eredményre. Cs. értelmi fejlettsége kora átlagát meghaladja.túl szigorú nevelési módszereit. E tünet mögött szinte mindig nagyfokú szorongás és elmagányosodás van. a beszékelés többnyire nappal következik be. Kisebb gyermekeknél gyakran tapasztalták. bosszúvágy és ugyanakkor önmaga felé irányított agresszió is. sem neurológiai eltérés nem észlelhető. más kötelességekre. A beszékelés ugyanis szégyent jelent nemcsak a családnak. Beszékelés (enkoprezis) Szemben az éjszakai bevizeléssel. például hivatásbeliekre hivatkozva. Az alvászavarok Különböző formákban és fokban nyilvánulhatnak meg: nehéz elalvásban. anya nélkül.

B. A pavor nocturnus némely gyermeknél igen sűrűn.mia).többnyire dacol is a felnőttel és ezek a körülmények tovább csökkentik étvágyát. édes szülei „kitették" vagy elhagyták. A néhány percig tartó roham után elalszik. izgatottan dobálja magát vagy összekuporodik. hogy nevelőszülei nem szülei. hogy amikor a gyermek rájön. 12 éves fiú. amelyek . a viszonylag kis eredmények elfárasztják őket. ha közelednek hozzá vagy ha megérintik. a megakadályozott dacreakciók következményeként lép fel. másrészt az alkalmazkodás vágya között állandó feszültségben tartja a gyermeket.írja DEMCSÁKNÉ KELEN ILONA (1982. az indulat. A gyermek alvásából hirtelen felriad. regeneráló szaka rövidül meg. „T. A gyermek az átlagos adag többszörösét képes elfogyasztani. nem eléggé értékelt munka. akkor jelentkeznek a súlyos alvászavarok. de nem ébred fel teljesen. így ezt a tünetet a IV. mint pszichikus eredete. de a gyermek által mégis megtudott súlyos családi tragédiák zajlottak le. például gyengédséghiányra. Ha keményen és erőszakosan evésre kényszerítik őket.az érzelmi élet kiegyensúlyozatlanságának jelei. a tünet súlyosbodik. a fenyegetés. Pszichikus ok esetén a gyermek belső feszültségét az örömszerző állandó evéssel igyekszik oldani. mozgáskorlátozásra. Ennek a tünetnek éppen úgy lehet agyi károsodásból származó organikus. Aggasztóan hat a környezetre a gyermek aránytalanul nagy étvágya (buli.A nevelőotthonokban dolgozó pedagógusoknál is előfordul ez az egyenlőtlen érzelmileg ingadozó magatartás. gyakori hányással reagálhatnak.115 1. Rémülten hózódik el. értelmetlen kiáltásokat hallat. s ilyenkor a tünet megszűnése csak az érzelmi élet rendeződésétől remélhető. hogy többet ehessen. szeszélyes bánásmódra. nem ismeri meg hozzátartozóit. A konfliktus egyrészt saját akaratának érvényesítése. Gyermekkorban is tapasztalhatók azonban kisebb-nagyobb táplálkozási zavarok. rossz érzelmi állapota fokozódik . A leggyakrabban a szigorú nevelési módszerek. konfliktusok okozzák. a harag. akiknek anamnézisében ellenük elkövetett gyilkossági kísérletek vagy elhallgatott. hosszan tartó. nem javuló alvászavarokkal küszködő gyermekek között nagy számban találhatók azok. Az sem ritka. osztályos 125 . Az alvászavarok tünetei közül a legriasztóbb a környezet számára az éjszakai jelviadásos rémálom (pavor nocturnus). A nehéz. 5. Mindenképpen súlyos szorongás megnyilvánulása.ha az orvosi vizsgálat organikus okot nem mutat ki .). nyugtalan. Összefüggéstelen.szintén a nappali feszültségek. másoknál csak több hónapos időközökben egyszer-egyszer jelentkezik. hogy felébredne. de megfosztódnak a REM-fázisokban képződő álmok feszültségcsökkentő. Érzékeny gyermekek mindenféle miliőártalomra. és időnként küzdeniük kell a „szituációból való kilépés" kísértésével. a rohamos fogyás (anorexia nervosa) főképpen serdülőkorban lép fel. „A pavor nocturnusban és a szomnambulizmusban szenvedőknek nemcsak a lassú alvás pihentető. Lopáshoz is folyamodik. fejezetben tárgyaljuk. agresszivitásukat elfojtják. konfliktusokat elaboráló hatásaitól is" . A pavoros gyermekek közül sokan nappal igen jól viselkednek. ide-oda sétálgat a lakásban . Az egyes ételektől való undorodás hasonló pszichikus funkciózavar. és reggel nem emlékszik a történtekre.amikor a gyermek alvás közben elhagyja ágyát és anélkül. kudarcokra étvágytalansággal. A legsúlyosabb. és még ezután is enne. A szomnambulizmust . A gyermek szorongása. A táplálkozási zavarok A legsúlyosabb pszichogén táplálkozási zavar az étel visszautasítása.

az asztma. pajtásai ezért gúnyolják. 1959). A gyermek nem ismeri apját. és súlyosabb neurotikus megbetegedések egyik kezdeti megjelenési formája lehet.tapasztalataik alapján -. Morog. tanáraival szemben agresszív. HEYER. Állandóan éhes. A pszichoszomatikus megbetegedések A pszichoszomatikus betegség egyértelmű meghatározása még nem alakult ki. (Zárójelentés nincs az iratai között. az epekiválasztás zavarai. 1925. komplex terápia indokolt. rendszertelen jellegű kényszermozgás. akik organikus betegségüket megelőzően emocionális traumákon estek át. Ezeket a betegségeket tehát az orvosi és a pszichikus terápiák kombinálásával kell kezelni. MOHRS. Hétéves kor előtt nem szokott jelentkezni. hogy egyes belgyógyászati betegségek.A nevelőotthoni jellemzés szerint: gyenge idegrendszerű.rángás.vagy test. görcsös fej-. anyja gyenge idegzetű. 1928. hogy az epekiválasztást az emóciók befolyásolják (LANGENREICH. ingerlékeny. Gyakran a pubertásban lép fel. a húszas években néhány orvos és klinikai pszichológus közölte . Hibáit nem ismeri be. A közösségbe nem tud beilleszkedni. például a gyomorfekély. pislogásban. BODA FIORE. Iskolai magatartási panaszok miatt került 4. Sokszor verekszik. E kényszermozgás esetén gyermekpszichiátriai vizsgálat és speciális. SCHINDLER.) Az anya közlése szerint a kisfiúnál organikus betegséget nem állapítottak meg. 2. Bár a pszichikus és a szomatikus működések kölcsönhatása évtizedek óta sokoldalúan igazolt tény (ezt a legpregnánsabban a csecsemőkori hospitalizmus révén mutatták ki). 1922. láb-.társul. ALEXANDER az 1930-as években kezdett el behatóan foglalkozni belgyógyászati osztályokon ápolt olyan betegekkel." A tic Az izomzat akaratlan és gyors összehúzódásából keletkező arc. F. WITTKOVER. azonban ALEXANDER nevéhez fűződik a „pszichoszomatika" szakkifejezés. ALEXANDER szerint a specifikus konfliktus specifikus beteséget vált ki. nyugtalan természetű tanuló. Megállapította..enurezissel. Ez a hipotézis azonban 126 . 1951). hogy milyen mechanizmusok döntőek a betegség kialakulásában. a magas vérnyomás. hogy emocionális megterhelésre létrejövő krónikus szervi funkciózavarok szervi megbetegedésre vezethetnek. krákogásban. ALEXANDER tervszerű vizsgálatait megelőzően. ami igen sok formában nyilvánulhat meg: fintorban. 1925. aki az ő születése előtt hagyta ott a családot. dadogással . Agresszivitása és indulatossága óvodás kora óta fennáll. osztályban állami gondozásba. osztályban az iskolaorvos a Hárshegyi Gyermekidegosztályra vitette megfigyelésre. de vita folyik arról. valamint annak az általánosított princípiumnak a kimondása. a pajzsmirigytúltengés pszichikus eredetű betegségek. nem tudta az iskolában és a napköziben nyugtalan viselkedésű. amikor a felgyülemlett agressziók már nem reagálhatok le a megszokott módon. a betegségnek tehát szimbolikus jelentése van. és kézmozdulatokban stb. A tic többnyire más tünetekkel . 1927. duzzog. Vizsgálatainak eredményeit és ezekre épülő pszichoszomatikus orvostudományi elméletét több publikációban ismertette (ALEXANDER. DEMCSÁKNÉ KELEN ILONA (1968) tanulmányában leszögezi. in: MESTERNÉ DR. hogy emotivitásra és indulatosságra való öröklött hajlam és a csecsemőkortól ható károsító környezet együttes hatásának következményeként alakul ki. agresszív gyermeket nevelni. Javaslat: pszichoterápiás kezelés és tevékeny életmód mellett feltételezhetően beilleszkedik a nevelőotthoni közösségbe. Társaival.

nem igazolt. KELEN ILONA (1982) feltételezi, hogy a pszichoszomatikus megbetegedés alapjául organikus prediszpozíció szolgál. Más kutatók úgy vélik, hogy a pszichoszomatikus betegek anamnézisében kimutatható a patogén csa- ládstruktúra (MESTERNÉ BODA F., 1959: HERMANN E. BERLIN I., 1981) vagy a kisgyermekkori anya-gyermek kapcsolat frusztrációja (VIRÁG T.-KISMARTONI B. „ 1975). Az egész gyermekkor pszichodinamikus történéseit tartják relevánsnak DÜHRSSEN (1962), valamint NEMES (1974). Számos betegüknél a gyermek frusztrált gyengédségigényét, illetve az ambiciózus szülők túlzott követeléseit derítették fel a megbetegedés kiindulópontjának. A gyermekgyógyászati és gyermekpszichológiai rendeléseken, valamint a kórházak és klinikák gyermekosztályain megjelent beteg gyermekek nyilvántartásaiból megállapítható, hogy az iskoláskorban fellépő pszichoszomatikus betegségek közül leggyakoribbak: a tartós, intenzív fejfájás, az asztma, az allergia, a neurotikus jellegű gyomor-, bél- és szívpanaszok. Nagyszámú szakirodalmi esetismertetés alapján úgy tűnik, hogy bár bizonyos szervi hajlam valószínűsége fennáll, a betegséget kiváltó döntő mozzanat mindig megtalálható a gyermekeket tartósan és intenzíven károsító kapcsolati történésekben, illetve pszichikus élményekben. Egyre inkább elfogadott nézet az is, hogy pszichikus tényezők szerepet játszanak a gyermek gyakori meghűléses, illetve bakteriális és vírusos megbetegedéseiben. NEMES L. 1974
NEMES L. elemezve a latenciakorú gyermekek pszichoszomatikus tüneteit, a következőket írja: „A latencia tilalmai közé tartozik azonban már az is, hogy a gyermeknek »kisgyermekes« tüneteket sem szabad produkálnia. Ezért most már nemcsak a konfliktusokat, hanem az arra épülő neurotikus kompromisz- szumképződéseket is el kell fojtania. A tünetek sem nyilvánulhatnak már meg a magatartás síkján, hanem mind eltoltabb formát kell ölteniök, és mind távolabb kell kerülniök az eredeti konfliktusoktól. A szomatikus (vegetatív) tünetek »előnye« a pszichés tünetekkel szemben énidegenségükben rejlik. A pszichés tüneteket (enuresis, tik stb.) még lehet „rosszaságnak" vagy „rossz szokásnak" ítélni. A szomatikus tünetképzésből fokozatosan eltűnik a felelősség, a bűntudat érzése. A gyermek szenved, és gyógyítását átengedi az orvosnak, illetve másodlagos nyereségként gondozását átengedi a jó anyának" (93. 1.). PANETH G. (1985) teóriája szerint "... a korai éndefektus következtében csökevényesen alakulnak ki a fejlett elhárító mechanizmusok (mint amilyen például az elfojtás), helyettük archaikus munkamódok szervműködési reflexek - szükségesek ahhoz, hogy az emocionális egyensúly fönnmaradhasson" (54. 1.). Klinikai pszichológiai vizsgálat során értelmezhetőkké válnak a tünetek, amelyeknek gyógyításához nem mellőzhető a pszichoterápiás segítség.

A minimális cerebrális diszfunkció (MCD) Pszichológusok és pedagógusok már néhány évtizede felfigyeltek olyan óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek nagyfokú viselkedési, illetve tanulási nehézségeire, akiknek intelligenciahányadosa a normál zónába esett, és aktuális környezeti ártalmak sem indokolták a felmerült problémákat. Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején nemzetközi vizsgálatok számoltak be erről a jelenségről, amelynek etiológiájára vonakozóan feltételezik a pre-, a peri- és a posztnatális minimális agyi károsodásokat. A feltételezett sérülések olyan enyhe fokúak, hogy nem okoznak sem érzékszervi, sem értelmi fogyatékosságot és neurológiai tünetekben sem jelennek meg. A magatartási és teljesítményzavarok tünetegyüttesét az „enkephalopathia" terminussal jelölték (BAKWIN, H.-BAK- WIN,
127

R. M,» 1958; É. KOVÁCS I., 1966/a; FROSTIG, M.. 1964; KUN M„ 1959; MOUSSONG-KOVÁCS E., 1962; N. SOMOGYI TÓTH ZS.-ORMAI V., 1965). A tanulmányok nagy része kitér arra, hogy bár az enkephalopathiás gyermek anamnézisében felmerül a minimális agyi károsodásra utaló történés (terhességi ártalmak, koraszülés, csecsemőkori éhezés, betegeskedés stb.), e biológiai károsodások okozta magatartási tünetek előbb-utóbb kiváltják a környezet türelmetlen reakcióit, ami megerősíti, rögzíti az enkephalopathiás gyermek in- adaptációját. Ezért nehezen lehet elkülöníteni, hogy a gyermek tanulási sikertelenségében és magatartási rendellenességeiben - nyugtalanság, ügyetlenség, dekoncentráltság, szorongás, indulatosság - mennyi része van az organikus, illetve a szocializációs károsodásnak. A kutatások tovább folytak, s bár igen nagy arányban volt kimutatható a viselkedési és tanulási nehézségekkel jellemzett gyermekek körében az enyhe agyi sérülés, mégsem nyert egyértelmű bizonyítást a sérülés és a tünetek közötti okozati összefüggés. Ugyanis számos, jó környezeti feltételek között élő agysérült gyermek tünetmentes volt, míg organikusan nem érintett gyermekeknél gyakran léptek fel tipikus enkephalopathiás tünetek. Ennek következtében a hetvenes években és napjainkban végzett vizsgálatok és elemzések a fent leírt szindróma kialakulását nem minimális agyi sérülésre, hanem minimális cerebrális diszfunkcióra vezetik vissza (PORKOLÁBNÉ BALOGH K., 1985; KIRK, S. A., 1963; CLEMENTS, S. D., 1966; CRUIEKSHANK. W., 1967). Az MCD-szindrómás gyermeknél agyi elváltozás nem mutatható ki, a tünetek kialakulásában feltehetően a központi idegrendszer hibás működése szerepel a viselkedési és a kognitív zavarok okozójaként. Csecsemőkorban csak kivételesen indokolt az MCD-szindróma diagnózisa. Még abban az esetben is csak feltételezhető e működési zavar, ha a csecsemő, illetve a kisgyermek az átlagosnál ingerlékenyebb, nehezen megnyugtatható, túlaktív. Alkalmazkodási nehézségei lehetnek temperamentumbeli sajátosságok, de a nem megfelelő bánásmód számlájára is írhatók. Rendszerint 2-3 éves korban válik feltűnővé az a jellegzetes tünetegyüttes, amely valószínűsíti a cerebrális diszfunkciói. A gyermek számára nehéz mozgásának koordinációja és kontrollja. Ügyetlen, suta a nagymozgásokban: későn kezd ülni, állni, járni, ugrani. Alacsony a frusztrációs toleranciája, nehezen tűri a követelményeket, ezekre izgatottan, impulzíven reagál. Általában szélsőségesen gyorsan és nem adekvátan válaszol az ingerekre. Jellemző e gyermekekre, hogy rendkívül gyakran változtatják helyüket, feszültek,/elcsigázottak, szertelenek, nekimennek az embernek és a tárgyaknak, kellemetlenül viselkednek. Hiperaktivitásnak nevezi a szakirodalom céltalan izgés-mozgásukat, ami szinte állandósul, mert semmilyen játékban vagy munkában nem tudnak elmerülni. Nemcsak futkosnak, kapkodnak, de megfigyelhető, hogy egész testüket, fejüket, végtagjaikat dobálják, rázzák, izmaik célszerűtlenül működnek. Alvásuk felszínes, és általában kevesebbet alszanak, mint kortársaik. Koncentrációs készségük rendkívül korlátozott, rövid ideig tudnak csak figyelni (SAFER, D. J., 1976). Az állandóan nyugtalan, szertelen gyermek próbára teszi a szülők türelmét. Nagy erőfeszítésre van szükségük, hogy elérjék, hogy a gyerek öltözzön, egyen, lefeküdjön aludni, e mindennapos rutincselekedetekre sem lehet rászoktatni. Viselkedése kiszámíthatatlan, időnként váratlan dühkitöréseit, zokogásait görcsös nevetés válthatja fel. A fenti viselkedési problémák mellett megfigyelhetők perceptuális, kognitív fejlődési elmaradások is. Gyenge a kéz-szem koordinációja, a távolság felmérése, emlékezete, hallása, verbális készsége. Nehezen tanulja meg a jobb-bal megkülönböztetését, még iskolás korában is elvéti. Perceptuális, motoros elmaradottsága minden tevékenységében kiütközik. Ügyetlen a kirakós és a konstrukciós játékokban, nehezen kapja el a feléje dobott labdát. Hézagosan emlékszik a vele történt

128

eseményekre, tévesen idézi fel azokat. Az átlagosnál nehezebben különböztet meg hangokat, beszéde rosszul artikulált. Bizonyára sikeresebb lehetne az MCD-szindrómás gyermekek iskolai pályafutása, ha mind a család, mind az óvoda el nem hanyagolható fontos feladatának tartaná, hogy e gyermekek alapkészségeit szakszerű eljárásokkal - ezek ma már hazánkban is kidolgozottak - következetesen és szervezetten fejlessze! A fejlődési retardációk tárgyalásakor említettünk olyan tüneteket, amelyek miatt az életkoruk alapján iskolaköteles gyermekek iskolaéretleneknek minősülnek, s el kell halasztani az iskolai oktatásban való részvételüket. Hasonló tünetek tapasztalhatóak azoknál az iskolás korú gyermekeknél, akiknél MCD feltételezhető. Az ő viselkedési és tanulási nehézségeik azonban nem oldódnak meg azzal, ha még egy évig az óvodában maradnak. Óvodáskorukban észlelt percepciós és motoros deficitjük általában még néhány évig fennmarad, azaz az ő esetükben alapvető probléma „a különböző percepciós és motoros rendszerek hiányos integrációja" (PORKOLÁBNÉ BALOGH K., 1984; 463. 1.) E hiányos integráció következményei az írás és az olvasás elsajátításának akadályai, buktatói, ennek lehet betudni túlzott mozgékonyságukat és hiperaktivitásukat, ami ellenszenvet, illetve gúnyolódást vált ki társaikból. (így tanulmányi kudarcaikhoz igen gyorsan kapcsolódnak szociális szerepekben átélt kudarcaik.) Az MCD-s gyereknek rendszerint egész életére kiható tanulmányi lemaradását okozza, hogy első és második osztályban nem tanul meg írni és olvasni. FROSTIG (1964) elmélete szerint elsősorban a vizuális percepció fogyatékosságai (az alaklátás gátoltsága, az iránytévesztés, a térbeli összefüggések felfogásának bizonytalansága) és emellett a hallás- és a beszédfunkciók gyengesége felelősek a rendkívül nehézkes és lassú írás- és olvasástanulásért. Súlyosbítja helyzetüket a kudarcok és a megbélyegzés miatt kialakult szorongásuk, érzelmi labilitásuk, figyelemösszpontosítási képességük alacsony színtje, fáradékonyságuk és nem utolsósorban a tanulási motiváció hiánya, ami összefügg önértékelésük folyamatos csökkenésével. Az MCD-szindromás gyermekeket speciális fejlesztő eljárásokkal át lehet segíteni a tanulási akadályokon, részben az iskoláskor előtt beiktatott játékos eljárásokkal, amelyek alapkészségeik működését stimulálják, részben az első iskolai években szervezett külön foglalkozásokkal, amelyek során forma- és térpercepcióik kialakulnak, finommozgásaik koordinálódnak. Emlékezetük is fejleszthető, nem a szokásos ismételt szövegmondásokkal, hanem a látott, hallott események bevésésére irányuló szándékos aktivitásukra való motiválással. Figyelmük szelekciós működéséhez is segítséget kell nyújtani (FROSTIG, M.-MASLOW, P.-LEFEVER, W.-WHITTLESEY, J., 1964). Az MCD-szindrómás gyermek életének következetesen betartott napirend keretében kell folynia. A fizikai munka és a sport igen előnyös számára, mert kiélheti mozgási késztetéseit és ugyanakkor megszerezheti a mozgása és magatartása feletti uralmat, szükségszerűen gyakorolja az önfegyelmet. Kilenc-tízéves kor körül a gyermek mozgékonysága csökkenhet, de belső nyugtalansága, pszichikus változékonysága, állhatatlansága nem szűnik meg. A sport és a fizikai munkák tágítják életterét, az iskolától elkülönült csoportokba illeszkedhet be, s ha nem is kaphat rangos szerepet, de akadnak barátai, ő is leválhat a családról, „átpártolhat" a kortársi referenciacsoportokhoz.

129

A serdülők és az ifjúkorúak inadaptációja .IV.

pszichopátia).esetenként patológiásabb formákban nyilvánul meg. illetve korlátozásokkal-' a deviancia gyűjtőfogalma alá sorolja a serdülő. az alkoholizmus. E fogalom tartalma a társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. A gyermekkor elmúltával az ínadaptáciő komplexebb . mint az előző életkori szakaszokban. de jövőbeli társadalmi beilleszkedését is veszélyezteti. a jelenségeket jól leképező ismertetést az e szakaszban fellépő személyiségzavarokról. az öngyilkosság és a nem organikus mentális betegségek (neurózisok. amelynek fő típusai: a bűnözés. és a fiatal egyénnek nemcsak aktuális. úgy nem adhatnánk reális. a narkománia.Ha a 13-16 éves serdülők és a 16-20 éves adoleszcensek inadaptációs tüneteit a gyermekkori tünetekhez hasonló csoportosításban kísérelnénk meg taglalni. 169 . A nemzetközi szakirodalom .és az ifjúkori inadaptációt.bizonyos fenntartásokkal.

és nem tartalmazza sem a viszonyítási alapot.Bár a „deviancia" kifejezés magyarra fordítva csupán eltérést jelent. addig ismeretlen 170 .ritka kivételtől eltekintve . illetve azokat az életviteli módokat. a kívánt társadalmi szerepeknek. A devianciafogalom meghatározását elsődlegesen a felnőtt korúakra alakították ki. a szokásos. A serdülő és ifjúkori devianciák pszichikus mechanizmusai nem azonosak a felnőttek devianciájának indítékaival és folyamataival.nem bírnak a felnőttkorra vonatkozó prognosztikai értékkel. amelyek nem felelnek meg az elfogadott. sem annak pozitív vagy negatív irányát. A gyermekkor hirtelen eltűnése. s . amelyhez képest az eltérés észlelhető. a távolinak tűnő felnőttség új. a szaknyelvben és a köznyelvben a deviancia mégis negatív minősítést nyert: e fogalom ugyanis a társadalmi szempontból diszfunkcionális (működését akadályozó) magatartásokat jelölik.

ösztönöket.érzékeléseket. Nagy részük tudattalan történés. feszültségeket. s e forrongás alkalomadtán átmeneti deviáns magatartásként jelenik meg. 171 . Életkori jellemzők A serdülés és az adolescencia pszichés részmozzanataiból az alábbiakban felsorolunk néhány jelentősebbet. emóciókat. gondolatokat hoz felszínre.

az egész személyiséget megingató konfliktusa.leválás krízise. 4. a bűntudat megélése. a dependenciaés az autonómiaszükségletnek ismétlődő. Agressziós késztetések élednek fel a gyermekkori traumák emléknyomaiból. az identifikációs zavar.szülőkről való — az eddigieknél intenzívebb 172 .. Szorongás. 3. a.. 1. depresszió szövi át a banális történéseket is. A gyermekkorban megszilárdult énkép széttöredezik. 5. Bekövetkezik. Az infantilis ösztöntörekvések fellángolnak. 2. a csalódások. A nernLszerep vállalásának problémái veszélyeztetik a kapcsolatokat és a szerepkísérletezéseket a kortárscsoportokban. összeütköznek az új ösztönformációkkal. 6.

A szülők megváltozott magatartása és a környezet időnkénti negatív minősítése sérüléseket. A társas és párkapcsolati kudarcok a magány élményével ismertetik meg a fiatalt. 9. (Részint a hormonális hatások. az „originalitás" keresésének. az „acting out"-ra való beállítottság alapmagatartássá válik. az indulati elöntöttség. A 173 . Új modelleket kell keresni és a kompetenciáért küzdeni különböző csoportokban. 7. 10. 11.frusztrációtürés küszöbe tartósan csökken. Az individualizációs folyamat kibontakozása utat nyit az egyénieskedés.nek. részint a pszichés struktúra labilitása következtében. a konvenciók elleni permanens lázongásnak. traumákat okoz.) 8.

Az adoleszcencia az énidentitás megteremtésének kitüntetett szakasza lévén. 12. új énképnek.tásnak. perspektíváját. énidenti. a fiatalnak ekkor fokozatosan integrálnia kell múltját. vállalnia kell a társadalmi együttélésben elfoglalt helyét. bűnözés) menekül. „énideálnak" kell kiformálódnia.a szorongásos és az agresszív tendenciák mellett az értékbizonytalanság állapotát tükrözik. neurózis. Ha ez a specifikus fejlődés tartósan elakad vagy megtörik. A nem patologikus pubertásos válság szakaszában és az azt követő évek folyamán új. jelenét és jövőjét. öngyilkosság. 174 .amelyeknek repertoárját korántsem merítettük ki . és a megoldhatatlannak tűnő konfliktusokból súlyosabb devianciákba (alkoholizmus. a serdülő krízishelyzetbe kerül. E pszichikus részfolyamatok . viszonylag szilárd értékeknek.

Miután a gyermekből felnőtté válás hosszú. az ifjúsággal foglalkozó pszichológusok és orvosok tapasztalatai. és az esetek többségében feltárható. vagy pedig későbbi kóros pszichikus processzusok kezdetei léptek-e fel.igen nehéz megállapítani. 175 . és mikor kell a „pubertásos krízis"-ről vagy az „ifjúkori válság"-ról mint kóros folyamatról beszélnünk. a széteső ént. hogy a fiatal fiú vagy leány meghökkentő viselkedését mikor tekinthetjük a serdülés természetes velejárójának. hogy a felnőtté érés konfliktusai és kudarcai között a serdülő. a rövidebb-hosszabb ideig tartó pszichológiai foglalkozások eloszlathatják a kételyeket. A szülők és a nevelők empátiája. szorongó. az adoleszcens énfunkciói erősödnek-e. körülbelül egy évtizedre terjedő szakasza magában foglalja a fiatalok bizonytalan. agresszív állapotait. a válságokban való vergődést .

ahogy Bálint Mihály mondja ." A különböző társadalmi rétegekben és a különböző struktúrájú családokban egymástól esetleg szélsőségesen eltérő . nem képes önmagát irányítani. vizsgadrukk) beilleszkedési zavar (társasági és szexuális gátlás) pszichoneurotikus tünetképzés (ideges rosszullétek. A fordítottjával is találkoztunk. disszocialitás (tekintély elleni lázadás. hogy a Fővárosi Tanács Gyermekpszichológiai Szakrendelő Intézetében 1969 és 1977 között megvizsgált és pszichoterápiával kezelt 13-21 éves korú 100 fiú és leány az alábbiakban részletezett panaszokkal jelentkezett a rendelésen: teljesítménygátlás (tanulási nehézség.) közli. A kedvezményezett adoleszcencia főként a magas iskolázottsági! szülők. a tanulási és pályakezdési csődök. hogy a pillanatnyi kellemetlenséget elviseljék a jövőbeli előnyökért. 158. kényszerképzetek stb. 1. A szociális rétegeződés szempontjából a serdülők két polárisán ellentétes csoportjával kell számolnunk: a kedvezményezettekével és a hátrányos helyzetűekkel. verejtékezés. Következetes nevelés keretében addig gyakoroltatják e I176 . szinte kitaszítják a családból a serdülőt. A szülők szocializálási módszerei differenciáltak. hanem a vizsgálat. közvetettek. az „álarc nélküliség" követelését a felnőttektől. „elveszett"-nek érzi magát. A társasági gátlásokkal küzdő kamaszról például kiderült. talán súlyosabbak az eredetinél. indulatos bírálgatásukat. környezetéhez fűződő megváltozott viszonya. hogy ideges gyomor-bél panaszokkal küzd.»felkínált« problémát.) vegetatív neurotikus tünetek (fejfájás. (1980. szívszúrás stb.gyermekeit jellemzi. vagy a pillanatnyi csábítást elkerüljék a később bekövetkező kellemetlenségek miatt. fóbiák. A neurotikus panaszok mögül disszociális magatartás bújt elő. VIKÁR GY. Betegnek. ösztönzői és fékjei felmondják a szolgálatot. Saját problémáikkal birkózva. A jól strukturált családokban a pubertásos konfliktusok kisebb aránya tapasztalható. a társaskapcsolati és szexuális kudarcok okozta elkeseredés. A strukturálatlan és a rosszul strukturált családokban a szülők igen nehezen viselik el felnövekvő gyermekeik „értékújítását". További foglalkozás során újabb problémák derültek ki. Karakterváltozása vagy pszichoszomatikus megbetegedése ijedtséget és szenvedést okoz neki és környezetének.) autoritáskrízis. szabályok nyílt megtagadása) öngyilkossági kísérlet depresszió.megértő vagy elmarasztaló megítélést nyer a pubertáló és adoleszcens korú fiatal originalitást kereső labilis magatartása. szívdobogás. illetve kezelés kezdetén .Az ifjúkori válság Az ifjúkori válság szindrómát a krízisek sorozata és összefonódása jellemzi : a kiélezett családi konfliktusok. Serkentik gyermekeik képességét. szédülés. a depresszió szinte rászakad a fiatalra. öngyilkossági kísérlet nélkül pubertáskrízis-szindróma 12% 20% 15% 10% 15% 16% 6% 6% 100% Majd hozzáfűzi: „ezek a tünetcsoportok nem diagnózist jelentenek.

Két hasonló korú. munkakerülő. amelyek szerint a Gyermekpszichológiai Szakrendelő Intézetben jelentkezett. mint a jövő veszélyei és reményei. amelyek a kedvezményezetteket jellemzik. a válságnak abban a szakaszában. mindkét gyermeknek külön szobája van.. Az iskolában a pedagógusok a kedvezményezett helyzetű serdülők tulajdonságait értékelik.segítség hiányában. ha súlyos ifjúkori válságba kerül. hogy segítsenek egymáson. Az iskola státuszversengés színtere lesz. ami a későbbiekben is növeli kulturális igényeiket. hangulataikat. a racionális gondolkodást. válságban lévő fiatalok 79%-a szenvedett neurotikus zavarokban (összevonva a különböző rovatokban szereplő neurotikus tüneteket). a csoportban keletkezett érzelmi kapcsolataik. Az apa és az anya egyetemi végzettséggel rendelkezik. gondozott lakásban laknak. osztályába jár. amikor a pszichológiai foglalkozások. emócióikat. tanulmányi eredményeik kifogástalanok voltak. Előzőleg a szülők keresték meg a pszichológust kétségbeesetten és tanácstalanul. A kedvezményezett helyzet megmutatkozik az életcél és a pályaválasztás kialakításában: a fiatalok magasabb művelődési igényre és olyan szabadidőtevékenységre motiválódnak. A hátrányos helyzetű serdülők csoportja az alacsony iskolázottságú és jövedelmű. a disszociális. Tágas. Ezeknek a fiataloknak nézeteiben és tevékenységében a jelen gondjai nagyobb ösztönzést jelentenek. Tapasztalataink szerint az ijjúkori válság lefolyása és kimenetele gyakorta a fiatal szociális réteghelyzetének függvénye. A csoportélet (galeri. Attila két évvel fiatalabb húga a gimnázium első osztályának tanulója. Nem kóros pubertásos krízis 6%-ban és disszocialitás 15%-ban szerepel. Ezt azonban nem lehet ügy érvényesíteni. hogy megosszák egymással tulajdonukat.A hátrányos helyzetű fiatalok nagyrésze viszont. agresszivitásuk megnyilvánulásának szabad folyást engednek. hogy a gyógyulást keresők a kedvezményezett réteghez tartoztak. A szülők elmondása szerint a gyermekek nevelésével mind ez ideig probléma nem merült fel. a gimnázium III. az előzőekben idézett adatok is. Ezek a fiatalok nem bíznak semmit a véletlenre. a teljesítményre törekvést. októberben került pszichológiai vizsgálatra. csövezés). a szakrendelőkben. A kortársi csoportok tagjai készen állnak arra. jutalmazzák: a becsvágyat. fontosnak tartják a fizikai erőszak kontrollját. a szükségletek közvetlen kielégüléséről való lemondást.* M. A jó szociális helyzetű serdülőkkel általában találkozhatunk a pszichológusoknál. túllépve a kezdeti neurotikus fázison. azonosulásaik meghatározó tényezőivé válnak önminősítésüknek és társadalmi identitásuknak. Ezt mutatják VIKÁR által közölt. Az esetismertetésekből kitűnik. a pszichoterápia még segítheti a fiatalt pszichikus egyensúlya zavarainak leküzdésében. hogy az összehasonlításkor ne sérüljön a hátrányos helyzetűek önértékelése. a súrlódásmentes kapcsolatokat másokkal. társas kapcsolataik. majd antiszociális informálódás irányába sodródik. az ifjúkori válság szakaszában deviáns útra terelődött fiú rövid esetismertetésével kíséreljük meg a fentieket szemléltetni.magatartást gyermekükkel. elnyomják spontaneitásukat. a csoporttörténések adják életük valódi tartalmát. Indulataik. . amíg stabil belső ellenőrző rendszere kialakul. A pedagógusok igyekeznek a hátrányos helyzetű serdülőkben is kialakítani azokat a tulajdonságokat. A. a gyermekek magatartása. 177 . magas pozícióban dolgoznak. 16 éves fiú. törvényszegő szülők veszélyeztetett gyermekeiből tevődik össze. a szétesett családok gyermekeiből és a nagyvárosok szubkultúráiban élő alkoholista. deviáns identitása fokozatosan megszilárdul. a családi légkör zavartalanul jó volt.

a családterápiától lehet a leginkább eredményt várni. hogy beleavatkozzanak életébe. aki azt tanácsolta. attól kezdve íróasztalára egy hegyes. mit kell ilyenkor tenni? Mi az oka ennek? Mi olyan taszító benne.ségéért". hogy nem akarja folytatni tanulmányait. hogy mennyire bántja. egymásnak kölcsönösen odavetett szemrehányásokat tartalmazott. hogy szeretik. Megtiltotta. mert attól félt. hogy a lányoknál nincs sikere. hogy bemenjen a szobájába. dühösen felmordult. Nem érezte. mit kell tennie: kitanul egy jó szakmát. ő pedig nem kívánja a csöves életet. Attila az első alkalommal elmondta. két hét után kijelentette. de sok pénzt fog keresni! 178 . nem volt hajlandó a családdal együtt reggelizni vagy vacsorázni. (Éva végül is nem akart részt venni az üléseken. de délután eltávozott. Attila ordítozva emlékeztette apját egy. amelyek így nélküle zajlottak le. És azóta végre nem „dobják" a lányok. hogy ha húga átlépi a szobája küszöbét. meg is szidta. nem szeret éhezni és fázni. éles konyhakést tett. aki szerinte mindkét szülő kedvence volt. Az iskolaévet ingerülten kezdte. aki járni akar vele. jókedvűen. nem tanult. Nem próbálta megérteni. leszúrja. hogy fiukkal. és otthagyta a hozzá szólót. és anyjának azt mondta.-né anyagából Az egyetemi tanár apa a gimnázium igazgatójával konzultált. és nem vették szívesen. amikor elmondta apjának. Attila érthetetlenül megváltozott. nem lesz „professzor". Voltak napok. Tíz ülésben állapodtunk meg a szülőkkel. gesztikulálva beszélgetett. Akármelyiknek akar udvarolni. A dermedt hangulatú első három ülés általánosságokban mozgó. mindegyik visszautasítja. hangosan nevetve. a nyaralásból hazatérve. és többször nem aludt otthon. akik nehezen tudtak „időt szakítani". Attila panaszokat hangoztatott. Magába zárkózott. senkivel sem beszélt. nem viselkedett „nagyfiútól elvárható módon". eredménytelenül. Hosszasan időzött velük. Fütyül a kedves papa és a kedves mama vele kapcsolatos ábrándjaira! Most már tudja.Ez év augusztusában. „lelkére beszéltek". Tanácsot kért.„undorodom Évától". Szülei másnap kérdőre vonták. máskor meg otthon maradt. mert . hogy pszichológus foglalkozzon a fiúval. lányukkal és velük együttesen kívánunk foglalkozni. hogy ő mennyire szenved! Öngyilkos akart lenni. De ne számítsunk arra. A negyedik ülésen feltört a fiú agresszív indulata apjával szemben. ha kérdezték mi baja. aki végül is az aluljáróban csoportosuló fiatalok között kötött ki. Egy este követték az ide-oda csellengő fiút. visszamenően egészen kisgyermekkoráig. mindig akad. Murányi-Kovács E. hogy pénzt visz el otthonról és a nagyszülőktől. A kislány egyszer az ajtórésen át belesett hozzá. hogy szülein azzal áll bosszút. Különösen aggasztotta szüleit a húga iránti. Ezután még többet csavargott. nem tudott úgy hízelegni. hirtelenül feltámadt gyűlölete.amint a konyha ajtajára felfüggesztett cédulán olvasható volt . és csak késő éjjel tért haza. A következő éjszakai kimaradásakor szülei nem engedték be a lakásba. Ebben az esetben úgy véltük . amikor rendesen bement az iskolába. mint Éva. de „nem tört meg": hidegen kikérte magának. otthagyja. Szülei természetesen megszidták „szeszélyes. valószínűleg a csövesek tanyáin éjszakázott. Egy idő múlva a szülők észrevették. hogy szülei nem engedik haza. a nyaralásuk idején történt vitájukra. Folyamatosan lopott pénzt otthonról. hogy elzüllik. hogy csak azért jött el. gyereknek minősítette. hogy bizalommal lesz hozzánk. A szülők Attila fegyelmezetlenségeit és alap nélküli félelmeit emlegették. de azután elhatározta. hogy nagy az orra és kifejezéstelen a szeme! Most már mindig így fognak vele bánni a nők? Apja válaszképpen kinevette.) Az ülések anyagát az alábbiakban összefoglalóan közöljük. a külseje vagy más? Tudja.

A szülők csendben, döbbent, feszült arccal hallgatták fiukat. Látszott, hogy a kommunikáció tartalma meglepetésként hatott, megingatta „jó szülő" szerepük biztonságát. Az anya szólalt meg először: úgy vélte, hogy az a kis nyári „beszélgetés" nem lehet olyan jelentős, hogy Attila jelenlegi ellenséges érzéseit indokolhatná. A következő üléseken az adoleszcens egyre nyíltabban és konkrétabban fogalmazta meg az évek folyamán a szülei és közte kialakuló kölcsönösen ambivalens kapcsolatot. A szülőknek szembesülniük kellett eddig a „szőnyeg alá söpört" érzelmeikkel, konfliktusaikkal. Feltámadt bizonyos fokú empátiájuk is fiuk élményei, traumái iránt. A terápia folyamán Attila deviáns tünetei, nemiszerepzavarai megszűntek, személyi és társadalmi identitásának formálódása arra engedett következtetni, hogy túljutott az ifjúkori válság csúcspontján. S. J. 16 éves elítélt pszichológiai vizsgálatát a Fiatalkorúak Börtönében nevelőtisztje kérte „értékelhetetlen" magatartása miatt. Időnként letört, közömbös, minden kontaktustól elhúzódó állapotba esik, amiből sem fegyelmi büntetés, sem nevelői ráhatás nem tudja kimozdítani. A műhelyben álldogál a gép mellett, nem dolgozik; amikor a munka megtagadásáért több napi magánzárkára ítélték, ezt közönyösen vette tudomásul, kiengedése után nem változtatott viselkedésén. Az orvosi vizsgálat szomatikus kórokot nem állapított meg, a diagnózis szerint nagymértékű alultápláltsága (igen keveset eszik) és alvászavarai depresszív neurózisra utalnak. Szükségesnek látszik az elitélt pszichológiai vizsgálata annak eldöntéséhez, hogy kórházba utalasa mdokolt-e. S. József a fent leírtaknál kedvezőbb, csak enyhén depresszív állapotban került pszichológiai kivizsgálásra. Sikerült anamnézisét felvenni és explorálni. A Rorschach- és a Szondi-vizsgálatok alkalmával érdeklődést mutatott, és igyekezett „megfelelni". Vizsgálati anyagából kiderült, hogy súlyos ifjúkori válságszakaszban követte el bűncselekményeit. Véleményezésünkben kifejtettük, hogy két évi szabadságvesztésre ítélése és bűntudata következtében jelenleg is krízisállapotban van, de elmeosztályi beutalása aktuálisan nem lenne indokolt, a börtön pszichológiai laboratóriumában lefolytatható rövid pszichoterápia állapotának javulását és beilleszkedését eredményezheti. S. József börtönbüntetésének előzményei - röviden összefoglalva - a következők : Többgyermekes munkásszülők legkisebb gyermekeként nyolcéves koráig anyai nagyszüleinél nevelkedett vidéken, meleg, engedékeny légkörben. Szülei az első osztály elvégzése után hozták fel magukhoz, a főváros egy peremkerületében lévő, szük, túlzsúfolt lakásukba. A pubertásig sem magatartására, sem tanulására panasz nem volt. Az általános iskola nyolcadik osztályában kezdett el csavarogni, iskolát kerülni a vele egykorú és idősebb serdülőkkel. Mikor ez kiderült, apja durván elverte, és szigorú büntetéseket szabott ki rá. Ugyanekkor édesanyja siránkozások közepette e tudomására hozta, hogy kilencéves korában, amikor magas lázzal kórházba kellett vinni, agyhártyagyulladással kezelték néhány hétig, és a kórházi zárójelentésben szerepelt, hogy „agyhártyagyulladás következményképpen jellemgyengeség kialakulása következhet be". Ez a közlés aláásta a pubertásos krízisben lévő serdülő önbizalmát, fokozta befolyásolhatóságát, sodorhatóságát. Nagyszüleinek megértő, önállóságot engedélyező bánásmódja után a szigorú apa utasításait és kényszerítő módszereit kellett elviselnie. A szorongó, befelé forduló, de ugyanakkor indulatos fiú nem mert kíméletlen apjával nyíltan szembeszállni. Elhatározta, hogy elköltözik otthonról, ehhez akart pénzt szerezni sorozatos lopásaival és csoportosan elkövetett betörésekkel. József pszichológiai tesztekkel mért értelmi képességei átlagon felüliek, józan ítélőképességét mégis megsemmisítették alkalmazkodási konfliktusai, szüleihez fűződő ellentétes emóciói (függőségi
179

érzés és elszakadási törekvés). A börtönben kifejlődött depresszív neurózisa fenti, fel nem dolgozott konfliktusaiból ered. A több hétig tartó pszichológiai foglalkozás során neurotikus állapota javult, a börtön nyomdájában dolgozik, készül a segédmesteri vizsgára. Szülei szabadságvesztése óta mellette állnak, segítik. Látogatják, levelet és csomagot küldenek, ahányszor ez megengedett. Szabadulása után - úgy tervezi - hazaköltözik, nyomdában akar dolgozni, és levelező tagozaton elvégzi a technikumot. M. Attila és S. József hasonló jellegű, autoritáskrízisből kiinduló, disszocialitásba torkolló, igen erős indulatokat mozgósító, gyermekkori traumákat felelevenítő ifjúkori válságot éltek át. A különböző szociális réteghez való tartozásuk meghatározta átmeneti deviáns életvitelük következményeit. Hangsúlyozzuk, hogy mindkét serdülő lényegében neurotikus állapotban követte el alkalmi törvényszegéseit. Amíg a kedvezményezett helyzetű Attila krízise a három hónapig tartó pszichoterápia és a család együttműködésének segítségével csökkent, s megindult az adaptációját fejlesztő, identitását kialakító folyamat, addig a rossz pszichoszociális körülmények között felnövekedett József ifjúkori életútját kétévi börtönbüntetés törte meg, és nem látható előre, hogy „megbélyegzett- ség"-ének tudata mennyire károsítja majd felnőttkori személyiségét, társadalmi beilleszkedését, sorsát. Az autoritáskrízis az adoleszcensek igen heves leválási krízisének látványos megnyilvánulása. Tapasztalataink alapján feltételezzük, hogy a leválási krízis - másképpen szólva a dependencia- és az autonómiaszükséglet közötti ingadozás - nagymértékben felerősödik a tehetséges fiataloknál, sőt számos kreatív felnőtt sem tudja ezt a konfliktust feldolgozni. Elsőrendű fontosságot tulajdonít külső és belső függetlenségének, de szenvedélyesen ragaszkodik ahhoz is, hogy elkerülhetetlen kétkedési rohamaiban szorosan mellette álljon valaki, aki gyötrődései és küzdelmei idején maradéktalanul azonosul vele. Alkotók életrajzaiban sok utalást találunk erre. SIGMUND FREUD például azt vallotta: „Rettenetesen vágyódom a függetlenségre, hogy saját elgondolásaim szerint élhessek." Ugyanakkor makacs kitartással, szokatlan függőséggel négy évig várt jegyesére, későbbi feleségére, aki feltétel nélküli érzelmi támaszt nyújtott neki. Szólnunk kell ehelyütt ERIKSON (1968) identitáselméletének egyik fontos részletéről, amely figyelmeztet, hogy az identitásválságnak a XX. század második felében új változatai keletkeztek. A mai társadalmi feltételek között a fiatalok viszonylag nagy hányada túlságosan hosszú ideig - a késői adoleszcenciában, sőt fiatal felnőttként is - az identitáskeresés helyzetében vesztegel. ERIKSON ezt a pszichikus alapszituációt identitásdiffúziónak nevezi, és a személyiség regressziójának tartja. A személyi és a társadalmi azonosságtudat kialakítását korunk robbanásszerű tudományostechnikai forradalma nehezíti, mert szinte naponta új távlatokat, esélyeket, változatos új szerepeket kínál a felnövekvőknek, vagy éppen az esélytelenség érzését váltja ki belőlük. Talán ennek tudható be, hogy az iparilag fejlett társadalmakban pszichoszociális moratóriumot - döntés-előkészítési haladékot - nyújtanak az új generáció számos csoportjának. A regresszióban lévő fiatalok azonban vég nélkül meg szeretnék hosszabbítani ezt a haladékot. Elhárítják a felelősség vállalását, az elkötelezettséget, laza, korlátozásoktól mentes életmódot folytatnak, gyakran a szülők anyagi segítségére támaszkodva. Nem tesznek erőfeszítéseket társadalmi identitásuk kivívására, élettervük kiinun- kálására. Hazai körülményeink között is felbukkan ez a jelenség. MÉREI ZSUZSA (1980) a kallódó fiatalok egy csoportjával foglalkozott. Az Interjúk, a fiatalok életrajzai és azok elemzése bepillantást enged e sajátos világba. „Létezik egy olyan társas-társadalmi tartomány, amely a szabályosság és a deviancia között helyezkedik el. E társadalmi sávba tartozó személyek lényegében a társadalom formális hálózatához
180

tartoznak, otthon élnek, de életterük mégis inkább a társadalom által kevésbé kontrollált mező: terek, parkok, olyan kulturális vagy művészeti intézmények margója, amelyek a résztvevőktől nem kívánnak sem anyagi hozzájárulást, sem rendszeres, aktív részvételt, mégis valamilyen módon elfogadják őket (például kultúrházak, diszkók, zenei klubok). Ebben a csoportban a szabálytalan és nem deviáns személyek sajátos légkört alakítottak ki. Értékrendjükben az önállóság magas értékű volt, s így még az irreális hátterű önállóság is lényegesen magasabb értéket képviselt, mint a reális függő helyzet" (1. 1.) - olvassuk a tanulmányban. A szerző a kallódást olyan állapotnak határozza meg, amelyből a fiatal elindulhat a szabályosság, a deviancia vagy a kreatív megvalósulás felé. De az is lehetséges, hogy megmarad kallódónak. Megjegyezzük, hogy a kallódó fiatalok csoportosulásaiban egyaránt részt vesznek a hátrányos helyzetű és a kedvezményezett serdülők és adoleszcensek. Az utóbbiak általában családi és társadalmi frusztrációik miatt igyekeznek „egyformák lenni" a peremhelyzetűekkel. Ugyanakkor a magasabb szociális rétegből származóknak megvan az a biztonságérzetük, hogy bármikor abbahagyhatják a bolyongást, visszatérhetnek a családjukban szokásos életvitelhez. A homogénnek tűnő csoport valójában nem homogén: családi szocializálódá- suk különbségei - az igényszint, az értékorientáció terén - lappangva, de kemény magként fennmaradnak. Ezért egy bizonyos idő elteltével, húszéves kor körül, fokozatosan felbomlik az együttes, kilépnek belőle azok a fiatalok, akik „szabályos" társas mezők felé, a felnőtt életmód irányába vezető útra indulnak (felsőoktatás, munkavállalás, perspektivikus párválasztás stb.). A hátrányos helyzetűek - például az állami gondozottak - nem találnak ilyen kiutat, ismét csalódnak az „egymáshoz tartozásban", elmagányosodnak, letörnek. Az identitásdiffúzió legpregnánsabb megnyilvánulása a hatvanas évek hippimozgalma volt, amely igen nagy tömegeket ragadott magával Európában és Amerikában. A „hippi" jellegének érzékeltetésére idézünk néhány részletet SÜKÖSD MIHÁLY (1985)) kötetéből : „A mozgalom az ifjúság nemzetközi lázadássorozatának egyik fontos, jellegzetes tünete a hatvanas években. A hippi megtagadja, elhárítja a késő kapitalista társadalom- és államszerkezetet, annak összes hatásterületein, a gazdaságban, a politikában, a kultúrában, a mindennapi életben. A hippi elutasítja mindazt, amit a világ felkínál a szerkezetébe idomulni hajlandónak: az egyezményes státussal és anyagi csereértékkel jutalmazott munkát, a teljesítményt, a tulajdont, az intézményes értéklétrákat, a létrák sikeres megmászásának lehetőségét, a részleges hatalmat, bármilyen hatalmat. A hippitiltakozást az ifjúsági lázadás egyéb proíesfrnozgalmaitól elkülöníti viszont, hogy béke- és szereteteszményük jegyében csak elhárítani törekszenek, rombolni soha" (18. 1.). „Kétségtelen, a hippi valamelyest dolgozik. Annyi munkát vállal és végez, amennyi juttatásra az ellenséges külvilágtól bekerített hippiközösségnek az elemi létfenntartásra szüksége lehet. Ez az önfenntartásra szorítkozó munka a hippiközösség önálló földművelése, konyhakertészete, állattenyésztése is lehet, amint néhány film - a Zabriskie Point, a Szelíd motorosok, az Eper és vér hippibetétjeiben a magyar néző is láthatta. De ez többnyire segédmunka, alkalmi munka..." (19. 1.). „Szeretni egymást, a jól ismert és szeretetre vágyó csoporttársakat; szeretni a (még) vakon tévelygő világot; röviden ennyi a hippikódex" (20. 1.). Az identitásdiffúzióval ellentétes identitászavar ERIKSON fogalomalkotása szerint: a korai zárcts. A serdülő túlságosan gyorsan dönt felnőttkori életére vonatkozó kérdésekben mint például a pályaválasztás, a párválasztás, az anyagi és a kulturális célok kitűzése. Választásai, elhatározásai az
181

És ezért ott lehet nála aludni. amelyben a szerző a különböző csoportokba való beilleszkedés feltételeit és e folyamat szakaszosságát írja le. A korai zárás hátránya. ivászat.. Az a jó. az egyén szocializáltsági szintje a különböző csoportokban eltérővé válik. Vidékről szakmunkás-tanulóként a nagyvárosokba került adoleszcensek szintén hátrányos helyzetűek. én is meghivom őket. és átváltottam csövesre. az egyén később nehezen alkalmazkodik az új helyzetekhez. ők meg a Blahára vagy moziba. s ezért sokan közülük az aluljárókban lézengő csövesekhez csapódnak. hogy akármikor kimegyek. hogy a csoportlét minden szegmentumát ismerő. minden. Reggel én megyek suliba. akik az adoleszcencia idején hasznosították a szociális moratóriumot. Egyes esetekben. ahol beilleszkedése csupán az alkalmazkodás szintjéig jut el. és az egyén változásai e tendenciák kölcsönhatásaitól függnek. hogy a felnőtté válás szegényes emocionális és szociális tapasztalatok között zajlik le. közösségnek is tagja. és ekkor belsőleg kell feloldania a többféle azonosulás nehézségeit. szex. és azon belül a kollégium személytelen. a serdülő. a munkahelyi ismeretlen nehézségeket. az az enyém is. 1. az azonosulás. „Feljöttem Pestre.a távolságtartó alkalmazkodás. A korai zárást az is tükrözi. értékeik azonosságának és eltérésének megfelelően azonos. mint mással. dependenciáját elfogadva. meg ami az övéké. (1980) tanulmányának alábbi interjúrészlete illusztrálhatja.). magabiztosan elválik a tévelygő kortársaktól. Ha nekem van lóvém. meghívnak. A szülők elvárásai. Az eriksoni elmélet kiegészítésére idézzük ILLYÉS SÁNDOR (1986) tanulmányának azt a részletét. illetve eltérő szocializációs hatást gyakorolnak a velük érintkező vagy bennük élő személyekre. És akkor mindjárt jobban elmegy az idő.a szocializáció általános menetét írják le. A csoportok életformáik. a csoportlétben feloldódott egyéniség autonómiájának és integritásának kialakulása és végül a csoport működési elveinek képviselete és megújítása . Az összetartás végett is. hogy ilyenkor a pubertásos válságállapot csak igen enyhe formában észlelhető. A korán kialakult identitás ezért merev. azokban biztonsággal mozgó és önmagát megvalósítani tudó csoporttaggá váljon" (462. nem támogatják őket a jelenüket és jövendőjüket szétziláló identitásdiffúzió leküzdésében. és jóformán a csövesek tartják el. mint azok a felnőttek. Van.. amikor fent vagyunk nála vagy húszan. E folyamatot VIDRA SZABÓ F. amelyet az egyénnek többé-kevésbé végig kell járnia ahhoz. Csöves csaj. A hétvégeket mozi. sokkal kevésbé nyitott és toleráns másokkal szemben. amelyben sokféle szocializációs tendencia érvényesül. E sorok egyúttal feltárják az identitás kialakulásának változatos. A városban nem tartoznak senkihez. tablettázás. A falusi kis közösségben töltött gyermekévek után igen nehezen szokják meg a nagyváros. „Az ember egy időben több csoportnak. Lesz olyan csoport. A beilleszkedés áttekintett lépései . összehaverkodtam egy pár fickóval a Blahán.esetek többségében külső tekintélyek nyomására történnek meg. 182 . akinek senkije nincsen." A rosszul szervezett bentlakásos szakmunkásképző intézmények nem segítenek a fiataloknak a felnőtté válás problémáinak megoldásában. Minden van. és abból legalább tizenkettő nő. amikor a csoportok szocializáló vonzása eltérő erősségű. De ha találkozok velük akárhol. Jobban erzem magam velük. mindig találok ismerőst. lődörgés. előre nem látható történéseit. a réteghelyzetből fakadó szükségletek és társadalmi minták az irányszabók. míg más csoportokban a teljes szocializációs folyamat megvalósul. azt az élet „rendjének" tekintve. a belső átalakulást elindító érzelmi kötődés. rideg légkörét. a külsődleges elsajátítást biztosító ismeretszerzés és eltanulás. Más esetekben az egyén teljesen beilleszkedik több különböző életformájú és eszmevilágú csoportba. eszményeik. semmittevés tölti ki. Van egy öreg. Szocializációs erőtér alakul ki.

Tegyük hozzá. hogy a . Érdekes ebből a szempontból megvizsgálni a freudi tanulmányokat.. tünettana. súlyosabb előzményektől és következményektől terhesek. vagy szembesülünk saját emlékeinkkel. a felnőttkort megelőző szakaszban ezek a kórképek általában kedvezőbben alakulnak. a különböző irányzatok koncepcióinak keretében. ragyogó és kínzó epizódokban bővelkedő utazáshoz hasonlítható. ha magukat a kamaszokat kérdezzük meg. ahol eldőlhet.terjedelmes tanulmányban lenne elvégezhető. A neurotikus struktúrák viszont. Megjegyezzük.és adoleszcenciakorban fellépő kezdeti neurotikus struktúrákat depresszív. hogy az ifjúkori válságban is megjelennek. hogy a hármas elágazás közül melyiken folytatja útját: a „normális" ösvényen. és a tünetek nem szerveződnek a felnőttkori neurózisokhoz hasonló kórképekbe. mégis. A fiataloknál ugyanis a betegség még csak kezdeti fázisban van. Úgy tűnik. elterjedtsége. E munka keretében nem mélyedhetünk el a serdülő.és fiatalkori neurózisok etiológiájának kérdéseiben. mintha létezne nagyobb ütközések nélkül. ami a fiatalok életében látszólag váratlanul . az „ifjúkori válság" szakaszán vagy a neurotikus strukturálódás buktatóin halad-e tovább. hogy a jól átvészelt serdülő. illetve pszichoanalitikus tézisét a neurózisok magyarázatára vonatkoztatva.) a mester által felvetett vagy csak mellékesen említett hipotézisek és elmélettöredékek kiterjedt birodalmában új utakra indulva. ha ebben a korban kezdenek szerveződni.kiegészítő .bekövetkezik. „simán" lezajló pubertás és adoleszcenceia. Attól kezdődően. enyhén kóros lefolyású krízisállapotot jellemeztük. mintha a neurózisra vonatkozó kutatások még ma is csak kezdeti stádiumban lennének: a pszichiátria és a pszichológia rangos művelői ugyanis. tovább bonyolították a neurózisok etiológiájának problémáját. hiszteroid és skizoid jellegű szindrómákba szokták csoportosítani. sőt dominálnak a neurotikus megnyilvánulások (ezeknek mennyisége és intenzitása jelzi. 183 . A félreértések elkerülése érdekében ismételten hangsúlyozzuk. majd a neofreudisták (lásd 120 1.A neurotikus struktúraképződés kezdetei A gyermek felnőtté válása felejthetetlen élményekben. sőt ellentétes elméleteket alkottak. Bár néha úgy tűnik. egyre rejtélyesebbé vált e jelenség kóroki háttere. elégséges. e problémakör tárgyalása csak egy különálló . amelyeket gyógyító munkájuk hatékonysága alapján bizonyítottnak tekintettek. megbizonyosodhatunk arról.és ifjúkorban is elérkezik a fiatal olyan keresztutakra. e jelenségcsoportra vonatkozóan egymásról nagymértékben eltérő. Az ifjúkori válságot mint átmeneti. fennáll a patogén mikrokörnyezet és az interperszonális kapcsolatok megváltozásának esélye és főképpen: a neurotikus struktúra rögződését megakadályozhatja valamilyen nagy intenzitású pozitív emocionális élmény.szakadárok".de életkor specifikusan . SIGMUND FREUD különböző műveiben más-más megvilágításba helyezte ugyanazt a felfedezését. számos tünetváltás történhet. hogy a neurózisokat a pszichiátriában és a pszichológiában betegségként ismerték fel és kezelték. kényszeres. hogy a krízisfolyamat különbözik a normális serdüléstől és adoleszcenciától). A serdülő. hogy a fenti kategóriákba sorolás követi a klasszikus pszichiátriának a felnőttkorra vonatkozó neurózistanában használatos terminológiát. de a tünetek izoláltak. hatása a társadalmi folyamatokra és gyógyításuk lehetőségei.

a második világháború és az utána következő évek . (Meg kell említenünk. el nem évülő eredményeinek értékelését megszilárdítják.és családterápiákban megismert pszichikus dinamizmusok a freudi neurózistan etiológai magyarázó elveivel összeütközésbe kerültek.valamint az ezekre épülő csoport. olasz. megszületett a pszichoanalitikus teória. a rendszerszemléletű és a strukturális teóriák . hogy a civilizáció fejlődése folyamán az ember úrrá legyen az együttélésnek azokon a zavarain. amikor a Habsburg Monarchiában. Freud nagy felfedezéseit . s a jól definiált alapfogalmak közé tartozik a pszichoanalízis nagy viharokat kavart számos megállapítása. A freudi iskolán nevelkedett következő terapeuta generációnak viszont szembe kellett néznie a háború utáni új korszakban a megváltozott gazdaságikulturális és interperszonális viszonyok között élő. a kettős kötést. Pszichoterápiás kezeléseikből kiindulva elemezték a családi szocializáció részmozzanatainak a neurózisok kialakulására gyakorolt rendkívül nagy hatását. hogy éleslátásának egy. ahol egyrészt bizonyos társadalmi történéseknek . hogy e radikálisan elkülönült. hogy a neurózisok keletkezésének kizárólagos okait az ösztön-énnek. reménytelenségnek stb. és ezekből az analízisekből merítették elméleti axiómáikat. Nem mulaszthatjuk el. a családi mítoszokat. melyek agressziós és önmegsemmisítési ösztönéből fakadnak? Ebben a vonatkozásban 184 . a szorongások jelentőségét valamennyi neurózisban . úgy látom.) Az 1970-es évektől kezdve Európában is tért hódítottak ezek az eszmék. Nyolcvan év elmúltával az emberrel és a társadalommal foglalkozó tudományok minden ágában polgárjogot nyert. másrészt megalkották a „családi neurózis" igen gyümölcsözőnek bizonyuló fogalmát. SIGMUND FREUD és tanítványai a jómódú.patogén szerepével foglalkoztak. ACKERMANN és követői kutatási és terápiás központokat létesítettek. A harmincas évek eseményei. a leválási folyamatok kudarcait. a szexuális fejlődés energiaviszonyaiból származó megoldatlan konfliktussorozataiban és ezek elfojtásában kell keresni. a következő: vajon sikerül-e. mint a pszichoanalitikus mozgalomé volt az 1910-es és 1920-as években.munkahelyi és társaskapcsolati frusztrációknak. A pragmatikus beállítódottságú amerikai terapeuták kísérletezni kezdtek az aktuális társadalmi konfliktusok által kiváltott neurózisok gyógyításával. az énnek és a felettes-énnek. napjainkban vészesen aktuális példáját ne idézzük. s később más gyermekterapeuták követték ezt a gyakorlatot.en . a kommunikációt. lelki egyensúlyukat más okok miatt elvesztett emberek problémáival.az új irányzatok képviselői munkájukban hasznosítják. Sőt e fogalmak már átkerültek a köztudatba és a köznyelvbe Európában és Amerikában. és milyen mértékben fog sikerülni az. hogy ANNA FREUD a negyvenes években elsőként győződött meg arról. angol szerzők esetleírásokat és elméleti cikkeket publikáltak a családterápiás módszerek terjesztésére alakult folyóiratokban. .a „régmúltba" száműzték azt a történelmi korszakot. művelt polgárság szerepüket kereső tagjainak specifikus neurotikus állapotait kezelték.Az ötvenes és a hatvanas években született legújabb koncepciók . E „mozgaloméhoz csatlakozó terapeutáknak az országhatárokat áthidaló nemzetközi tapasztalatcseréje folyamatos és hasonlóan intenzív. például a családi homeosztázist. egzisztenciális bizonytalanságnak. Megdőlt ugyanis az a tétel. Nem szabad azonban elhallgatni. az elfojtást. akit gyakran vádoltak „történelmietlenséggel". a kommunikációs.és ötletgazdagsághoz kapcsolódtak.képletesen szólva . új pszichoterápiái irányzatok a freudi gondolat. éles támadások közepette is értékes eredményeket felmutatva. német. Francia. munkanélküliségnek.a tranzakciónál is analízis. s ezáltal a freudi kutatások általánosítható. „Az emberi faj sorskérdése.a történelmi-társadalmi folyamatokra. hogy a neuro tikus gyermeket anyjával együtt kell kezelni.a tudattalan motivációk szerepét a pszichikus működésben. valójában szenvedélyesen tudott reagálni természetesen a saját eszmerendszerébe beilleszkedő. FREUD.

A depressziós állapot néha csak későn ismerhető fel. Az etiológia kérdéskörében egyedül az a jelentős tény nem vitatott. a magányosság érzésének kínzó feszültsége. És most azt várjuk. hogy megmérkőzzék éppoly halhatatlan ellenfelével.és adoleszcenskori depressziós szindrómákról .a 185 . hogy segítségével könnyen kiirthatják egymást az utolsó szálig. a sérelmes élményekhez. hogy változtassa meg magatartását. egymástól eltérő.éppen a jelen kor különös érdeklődésre tarthat számot. a serdülőkori és ifjúkori neurózisoknak csak fenomenológiai (jelenségleíró) ismertetésére vállalkozhatunk. szorongásos rohamok. A serdülő. 1. Az emberek a természeti erők feletti uralmukat oly messzire terjesztették ki. A depresszió kezdeti szakaszában esetenként (szórványosan) agresszív dührohamok és antiszociális magatartás is tapasztalható. hogy a gyermekkori fejlődés során elszenvedett traumáknak és szorongásoknak felújidása belejátszik a neurotikus struktúrák kialakulásába. Szüleiben való csalódását „tárgyvesztésként" éli meg. pesszimista életszemlélet.enyhébb formában . izom. A reaktív depresszió. melyek a felnőttkori depresz. ideálnak.). in: JONES. elvárásuk. tartós fejfájás. 694. S. (A tárgyvesztés a pszichoanalízisből származó. izzadás. saját hibáinak túlértékelése. Ilyenek a nyomott alaphangulat. akiknek családjában interperszonális kapcsolati zavarok keletkeztek. szívmüködési és emésztőszervi panaszok. ma már közhasználatú terminus: a szeretett személynek.szió tünetei közül . a klinikai pszichiátriai és pszichológiai vizsgálatok tanúsága szerint a serdülőknél jön létre.átfogó mű nem jelent meg.és végtagfájdalmak. E„ 1973. mert a feszültségrendszer .a gyermekeknél is megtalálhatóak. *** A neurózisok etiológiájára vonatkozóan folyamatosan új. hogy a két „égi hatalom" másika. eszmének a halál vagy csalódások miatti elvesztését jelenti. De ki látná előre ennek a küzdelemnek sikerét és kimenetelét?" (FREUD. szerencsétlenségük. Változtatni nem tud.a kora gyermekkortól kezdődően kifejlődött neurotikus depressziótól a psziehoreaktív depressziót.) A stressz-szituációktól körülzárt fiatal bánatát növeli a mikromiliő elítélő magatartása.a gyakoribb. szorongáshangulatuk. az impotencia (KIELHOLZ. frusztrációkhoz gondolatban való állandó visszatérés. az örök Erósz új erőre kapjon.és adoleszcenskori depresszióban a fentiek mellé egyéb tünetek sorakoznak: a személyiség beszűkülése. emiatt a sardülő krónikus krízishelyzetben él. és nagyrészt ebből ered jelenlegi nyugtalanságuk. A depresszív neurózisok A felnőttkori depressziós neurózisoknak kiterjedt irodalma van. Ennek tudatában vannak. anorexia nervosa. Ezeknek tárgyalására nem térhetünk ki. Jellegzetes tünet a félelem a szexuális élettől. de bonyolult előzményei fellelhetők a tartósodott traumákban és frusztrációkban. A gyermekkori depresszív megnyilvánulások tárgyalásakor rámutattunk azokra a magatartási és tudati jellegzetességekre. a serdülő. 1968). mert a depressziót elfedik a súlyosnak tetsző szomatikus panaszok vagy a fiatal hipochondriás viselkedése. 190-191. bűnösségi téveseszmék. Ebben a szakaszban is el kell különíteni a fokozatosan . a frigiditás. 1..az aktuális élethelyzetre adott reakció .. P. és elszigetelődik a családtól. illetve antiszociális tendenciái. A gyermekkori depressziónál már említett szomatikus tünetek mellett megjelenhetnek még: tremor.tudomásunk szerint . az indítékszegénység. illetve egymást kigészítő hipotézisek merülnek fel. 1959. a gondolkodás és képzetáramlás és specifikus szomatikus tünetek. Ez utóbbi .

a zsinór másik végét az ablakkilincshez rögzíti. A szülők elfoglalt emberek. a 18 és fél éves leány. E. amikor összetalálkozik egy fiúval. aki a levelet kitépi a kezéből. Családjában azonban mindvégig magányos. Az iskolában jól alkalmazkodik. a szülők kérésére kerül felvételre az Országos Ideg. melyet nem képes elviselni. végül leoldja a zsinórt és elalszik." Bemutatja anyjának. Ekkor érkezik haza anyja. aki munkában van. órákig csavarog. nem találja otthon. tartalmas. hogy szakítson vele. s az előzőkben szereplő adoleszcensnél súlyosabb depresszióba esett. A lány kitart a fiú mellett. elfogadta értékrendszerüket . Anyja agresszíven lép fel.feltehetően. megszégyenítik. 1964) gyökerezik. étvágytalanság. rosszul érzi magát. manipulálják. és azt követelték tőle. 186 . megszégyenüléseket kell elszenvednie. semmiféle problémáját otthon senkivel megbeszélni nem tudja. elzavarja az iskolába. Az öngyilkossági kísérlet és a kialakuló depressziós állapot előzményei: 1. Jutka nem megy be. Első gimnáziumba jár. kiegyensúlyozott életmódot folytat. sem értékképzésben nincs mintája. felnőtt nővérei vannak. jó tanuló. Egy éven át folyik a harc az anyával. Felvételét depressziós állapota.DOBOS EMŐKE (1976) egyik esetismertetését. nem képes felkelni. A fiú elvesztése súlyos tárgyvesztést jelent a számára. Búcsúlevelet ír. ezért az interperszonális kapcsolatok terén éretlen. azt röviden vázoljuk az alábbi esettel. szakít a fiúval. azaz szülőideáljait is elvesztette. s e kiúttalan helyzet taszítja a fiatalt depresszióba.szüleit. már nem tud segíteni a helyzeten. A családtagok konfliktusai állandósulnak. aki megállapítja. Jutka belefárad. Jutka kétségbeesik. gimnáziumi tanuló Körzeti orvosi beutalóval. amikor döntenie kellett szerelme és szülei között. Sem viselkedésében. Azonban megbánja a szakítást.. akivel „végre mindenről beszélhetett. anyja még dolgozik. A mikromiliő tagjai autokratikus módon avatkoznak be életébe.kivonatosan . Jutkáéval ellentétes. Harmadik gyerek. reménytelennek látja az életet. hogy öngyilkos lesz. álmatlanság és öngyilkossági késztetések indokolták. meghátrált. elhatározza. Hogy milyen roppant nagy krízist jelenthet a felnőtté érés folyamatában a leválás. Reggel betegnek érzi magát.és Elmegyógyászati Intézet Pszichiátriai Osztályára. mert gyermekkorában kielégítetlen függőségi szükséglete igen erős maradt. A találkozón derül ki. amikor lenézték választottját. fejfájás. 3. és nem akar továbbtanulni. 2. gyakorta szuicidiumba. hogy a fiú „nem Jutkához való".* Szenvedő alanya. nyolc általánost végzett. „játszmáiban" (BERNE. kialakul a reaktív depressziósállapot-kép. Azonnal kijelenti. Késő délután ér haza. hogy a fiú segedmunkás. elmegy a fiúhoz is. Mikor rájön erre. hogy Jutka kettős tárgyvesztést élt meg: szerelmén kívül . hogy közben a fiú elkezdett „együtt járni egy másik lánnyal". Szemléltetésül közöljük . Jutka nem tudta véghezvinni adoleszcenskorban az identitás kialakításához nélkülözhetetlen „utolsó" leválást a szülőkről. gyógyszereket. Az ismertetett eset kiegészítéseként megjegyezzük.mikroszociális krízis ~a család életvitelében. Jutka magányos gyerekként nőtt fel egy nagy családban. Családi mikromiliőben magányosan élő leány. Jutka felvételre kerül Osztályunkra. összeszedi az otthon fellelhető altatókat.de már azt megelőzően . Órákig fekszik így az ágyban. illetve újratermelődnek. és újabb súlyos kudarcokat. Este lefekvéskor egy nejlonzsinórt köt a nyakára. s néhány hét múlva találkozót kér a fiútól. JUTKA 16 éves. kikészíti maga elé. botrányos jelenet alakul. kényeztető családi légkörben nőtt fel.

hogy a fiatalok titkolni igyekeznek kényszeres tüneteiket. hogy erre nem elkalmas. E kórképbe beletartozik az állandó kétkedés. alig táplálkozott. szülei körülrajongod „kislánya" volt. pedig a gyermek apja kérte. a „reakcióképződés" és ezek 'fixálódása következtében kényszerneurózisa fokozatosan kiteljesedik. De úgy képzeli. de sem logikai érveléssel. S ekkor lépnek elő a gyermekkori emlékekből a minden bajtól megvédő mágikus szertartások: ismét pontosan kell elvégezni a sűrű kézmosásokat. de érzése szerint nem tudna nélkülük biztonságban élni. Hol túlzottan alárendelődik. és költözzenek az ő szüleihez. A gyermekkori mágikus képzeletvilág ideje azonban elmúlt! A serdülő nem hisz már igazán a ceremóniák hatásában. A fiatalok kényszerneurózisa a realitásfunkcio zavara. sem akarati aktusokkal nem tud ezektől elszakadni. a gyermekkori függőség elvesztésétől való szeparációs szorongás és az ezekhez csatlakozó bűntudati szorongás. hogy szakittassa meg terhességét. A kórházi idegosztályon reaktív depresszió diagnózissal több hónapig kezelték. mert bármilyen kinosak is számukra. amikor szülei szokatlanul durván szidalmazták. Katalin verekedett vele. bár felimeri. ahol diagnosztikai és terápiai munka folyik.viszonyt folytatott. Elhagyta munkahelyét. A kórházból való elbocsátása után még hosszú ideig pszichoterápiás támaszra szorult. a mondatok ismételgetését. A szakkörök feltételezése szerint ennek okát abban kereshetjük. hogy kényszerképzetei és ceremóniái abszurdak. barátja ekkor szakított vele. ami többnyire az infantilis. terhes lett. Gyakorta görcsös igazságkereső. Egyik éjjel szobájában minden tárgyat földhöz vágott. A kényszerneurózis Az ismétlések elkerülése céljából a kórkép definíciója helyett visszautalunk a gyermekkori kényszeres tünetek leírására. hogy gyógyulása csak akkor remélhető. Katalin úgy érezte. senkivel nem beszélt. túlértékeli emocionális élményeinek egyes részleteit. amelyben az egyén. otthon bezárkózott szobájába. hogy házasodjanak össze. környezetétől megköveteli a törvények. Az adoleszcensnek szembesülnie kellett a társadalom követelményeivel. Katalin előbb ellenkezett. Szerelme és várt gyermeke elvesztése után az addig kiegyensúlyozottnak tünö fiatal lány hirtelen megváltozott. ha elköltözik otthonról. máskor pedig kriminális késztetéseivel küszködik. hol makacsul ellenáll. „nem tudja ezt megtenni szüleivel". s nagy erővel támad fel benne az imkompetenciától való szorongás. azután. hogy azokhoz egyre inkább alkalmazkodnia kell. hogy pszichológiai rendeléseken. mégis alávetette magát az abortusznak.-né anyagából Katalin konzervatív erkölcsű.Murányi-Kovács E. Feltűnő adat. Munkahelyén ismerkedett meg szerelmével. Az érettségi után adminisztrátorként helyezkedett el. trágár szavakkal támadt. „zárt család" egyetlen gyermekeként nevelkedett.szülei tudta nélkül . tombolt. hogy a serdülés utánra áthúzódó vagy akkor kialakuló kényszergondolatok és kényszercselekvések a gyermeki. Rosszul osztotta el affektív tőkéjét. Infantilis elhárító mechanizmusai: a „meg nem történtté tevés". éjjel virrasztott. bútorait eltörte. a morális előírások betartását. az álmukból felriadt szülőkre sértő. az anya követelte. Neurózisuk tükrözi azt a pszichés állapotot. el kellett fogadnia. akivel . Mikor ezt anyjával közölte. a személyes tárgyak meghatározott sorrendben való elhelyezését.censek. be kell tartani a „belső hang" által előírt napirendet vagy egyéb ismételendő teendőket. és önálló életet él. Ennnek során sikerült Katalinnal és családjával megértetni. szerfelett ritkán jelennek meg kényszeres serdülők és adolesz. mégsem akarnak feltétlenül megszabadulni tőlük. ilyen jellegű késztetésekhez viszonyítva mélyebb és tartósabb személyiségzavar jelei. Apja próbálta lefogni. a tárgyi és személyi világra vonatkozó ambivalencia. 187 . az „izoláció". éretlen személyiségjellemzője. és hozzáfűzzük.

mintha skizoid neurózis strukturálódását.rendszerint az apa . és azt a látszatot kelti. és a külvilághoz való alkalmazkodást is csak szabályok merev betartásával tudja elképzelni (RAJKA. Inceszt kapcsolatokra is sor kerülhet. feltűnő bizarr. „téveszmék" és nem utolsósorban a serdülő gyermekkori személyiségétől idegen gátoltsága gyakran ijesztő. hogy a fiatal intenzív ifjúkori válságban van. A skizoid jellegű neurózis a legeredményesebben kórházi osztályon gyógyítható. változékony.amint ezt a neurózisokra vonatkozóan általában megállapíthattuk . a szocializálódás során lefolyó történéssorra vonatkozó hipotézist VIKÁR GY. kiszolgáltatottan vergődnek.A kényszerneurózisok etiológiájának problémájához ." A skizoid jellegű neurózis Az ifjúkori válság idején az előző korszakban kiformálódott énkép széttöredezése. A skizoid jellegű neurózis a személyiség egységének a zavara. A hiszteroid neurózis E neurózisban szenvedő serdülő jellemző tünetei: érzelmeiben és magatartásában szélsőségesen szertelen. és szemben ülő anyja mutatja. elbizonytalanodik. az érzelmek összemosódottsága. Az esetek többségében azonban kiderül. 188 . Ha a serdülő gyermekek a világtól elzárva. A vezető tünetek egyénenként változóak.a beteg életvezetését a közömbösség. „Hermann nyomán indult el kutatásaiban RAJKA. titokként kell kezel.befolyására. a gátoltság és az intencionális félelem (a célos aktivitástól való félelem) jellemzi. örömtelenül. Régebbi események következtében a családi kapcsolatok érzelmi tartalma kihűlt. . Ezek a megfigyelések összecsengenek Quintnek a mozgás. hogy az egész család neurotikussá válik a domináns beteg családtag . a család paranoid-skizoid légkörében nevelkednek. Ebben a légkörben a sokszor gondosan. modoros mozgás.és cselekvéskorlátozó családról tett megállapításaival. 1. több elméleti irányból közelítettek. Eleven emberi kapcsolatok helyett szabályok sora tartja össze a családot. Megtörténik. patológiás formákat ölt.számos feltevéssel. Kiemelünk egy értékes. szertartásos rend lépett. s ezért az alábbiakban rangsorolás nélkül közöljük a jellegzetes szimptómákat. az érdektelenség. az alapos kivizsgálás és a terápiás foglalkozás levezetése után kizárható mind a processzus. sőt hiperprotektíven nevelt gyermek érzelmileg elszigetelődik. mind a skizoid neurózis diagnózisa. 159. az ezzel kapcsolatos képzelgések. Tünetei sokrétűek. mimika. 1972). a nemi szerep elutasítása.) munkájából. Ilyenek: a projekciók (e neurózisforma kitüntetett elhárító mechanizmusai) átszövik az érzelmi és az intellektuális működést. aki nagyon tanulságosan rajzolja meg a későbbi kényszerbeteg családi légkörét.niök a család különc életét. Helyükbe merev. esetleg skizofrén processzus kezdeteit kellene gyanítani. beszéd. váratlan hangulati és gondolati szökellések. kirívóan különböznek más szindrómák tüneteitől és viszonylag gyakran keverednek paranoid tünetekkel. Egyik betegének első emléke: kávéját kavargatja. (1984. hogy ellenkező irányba forgassa a kanalat.

Ildikót? Őt is gyakran hozzák ide. Hát azt hallottad Lami (Tünde csöves neve). Ok hárman be voltak jelentve. Játékból elszorított egy lányt. szinte önkívületben ordít. javítóintézetből szökött fiatalok. „rövidzárlati" cselekedetei gyakoriak. Feri. úgy véljük. Megérkezik Rozi néni. ezek hasonlítanak a gyermekkori tomboló dacreakciókhoz. a szomszédok kihívták a rendőrséget. . Ágnes mindkét csuklóján kötés. alkoholista lett. még nem alusztok? 189 . Tünde. az éjszakás ügyeletes: Mi az. hogy nem fogad. Nevelő: Miféle szörnyűséges játék ez? Tünde: Még nem tetszett hallani? Pedig minden intézetben csinálják. A faterom rendőr. hogy rendőr a faterom. „S. B. nem érdekel. az sikítani kezdett. hogy tudja meg.megmagyarázhatatlannak tűnő „nagyjeleneteket" rendez. Tünde: Tetszik ismerni az Sz. 16 éves. a rendőrök idehoztak. a zárton. Nem tartom velük a kapcsolatot. Az András bácsi meg leütött. viselkedésében a „mintha olyan lennék" teátrális szerepalkalmazkodás dominál. . Végig folyt a vérem a folyosón. Csak tavaly október óta vagyok állami gondozott. Nevelő: Mi van a kezeddel? Ágnes: Kint voltam a haverjaimmal.. 15 éves. az Erzsike néni meg sipítozott . hátha a fülébe jut. cselekszik. antiszociális indulatkitörései. A rendőrségen mindig elmondom. hogy Fecó bácsi kórházban van? Levágták a lábát hálaistennek.súlyosabb és kevésbé súlyos pszichoszomatikus megbetegedések lépnek fel. Gyakran megfordulnak itt. Az egyik. Szoktam balhézni. Ágnes: A fogdán véresre vert a gumibottal. Ágnes. A kezemet a rendőrségen vágtam el. razzia során különböző helyekről hozza be őket a rendőrség. Nevelő: És téged? Nem tudott vagy nem akart? Ágnes: Nem is akart. Nevelő: Szökéskor nem szoktál hazamenni? Ágnes: Nem. Szépen leléptünk. hogy a Fecó bácsi milyen? Tünde: Az Ágit megverte múltkor. Idegbeteg anyámat nem tudta megnevelni. . zokog. hogy az „Ideiglenes Szálláson" magnóra rögzített alábbi beszélgetéssel jól illusztrálhatjuk e serdülők felfokozott hiszteroid állapotát. Nevelő: Hogy mondhatsz ilyet? Ágnes: Igaz Lami. a javítóintézetben még jobban el vagdostam. a kapcsolatok intimitását nem ismeri. mert narkós voltam. felületes örömök szerzésével helyettesíti. azt a nevelő nyakához tette a Domi. mint a családban nevelkedő serdülőknél. így csak engem vittek el. az elalszik egy időre. agresszív. Most előzetes letartóztatásban van. Ágnes: A múltkor úgy szöktünk meg a Dominikával. Ha valakinek nagy erővel elszorítják a tarkóját vagy a szívét. Mivel kijelentette.senkivel sem tud identifikálódni. és nem akartam levetkőzni.saját késztetéseivel sem mer azonosulni. hogy nem vállal értem felelősséget. aki másfél óráig nem tért magához. az érzelmi kötődést „szalmalángszerü". Mivel az állami gondozott serdülők körében a depressziós neurózis mellett a hiszteroid neurózis szignifikánsan gyakrabban fordul elő. Akkor hoztak be először ide. mire az kinyitotta az ajtót.ő volt az éjszakás ott sipítozott. hogy eltörtünk egy kólás üveget. ami feltehetően az elfojtott ösztönkésztetések és a motoros izgalmak összekapcsolódásának eredménye. részegen megverte a nőjét.

az majd elaltat benneteket. Mi meg nem hátrálunk! Nevelő: És ki elől? Ágnes: A rendőrök elől. A vállalattól nyert tájékoztatás szerint beilleszkedtek. azt a mások rovására szerzi meg. pelyhes hó. ami neurotikus állapotuk javulását eredményezte. Nevelő: De talán nem tudod. Nevelő: Nem volna jobb másként élni? Tünde: Nem tudom. Lerohan. Meg akarok halni. a Rozinak. Tünde: Nekem most. Hull a véres. Amikor a nevelő visszajátszotta a lányoknak a magnón felvett szöveget. óriási nevetés a hálóteremben. heil Hitler. heil Hitler. Nevelő: Én is így gondolom. amit énekeltetek? Tünde: A fasizmusról szól. Tünde: Tudok még egy nótát! Énekel: Heil Hitler. és nem volt normális. Nevelő: (leül Tünde ágyára). ahogy vagyok. ha valakinek szüksége van valamire. Én a legszívesebben terrorista lennék. A zsidó kampanyonnak énekeltük. Később többedmagukkal félévig tartó pszichodráma csoportterápiában vettek részt. jól dolgozó. És mit gondolsz Hitlerről? Ágnes: Szadista volt. Ágnes: Mert a hatalmat akarta! És ez így van. és jól ismered magad. Nevelő: És a kezed miért vagdosod? Ágnes: Ha az ereimet felvágom. Ágnes. Mi volt ez. Nagykorúságuk elérése után gyári munkásként helyezkedtek el. mit írtál a karodra? Ágnes: Ráírtam Adolf Hitlert. Mert a zárt intézet igazgatója nagy párttag.Ágnes és Tünde énekelnek. Rozi néni: Úgy látom. ma nagyon el vagytok engedve. három célom lehet. és őt idegesítem vele. átlagos keresetű fiatalok. zsarolni akarok vele vagy idegesíteni akarom vele a környezetemet. A lányok összevissza ordítanak. *** 190 . Nevelő. Nagy lárma. Ez a mi jelszavunk Heil Hitler. Jöjj el kedves Gestapo. Nevelő: És te mit akarsz? Ágnes: A két utóbbit. ideges nevetés és sírás közben hallgatták. Agi. Rozi néni: Majd felhívom az András bácsit. és ezért gázkamrába küldte a zsidókat. hogy mit jelent a fasizmus! Tünde: Tudom hát! Hitlernek kellett a hatalom. nem jó. Nevelő: Őszinte vagy. Tünde folytatják az éneket: Minden zsidó várva vár A lágernek füstje száll.

1974. gyors.s mindez hozzájárul ahhoz. 1.).-BUDA B. hogy valaki az agresszív késztetéseit saját személye ellen fordítja. köztük a szerzőé is.a serdülő. hogy agresszióját kifelé vezesse le. klubokban. rendeléseken és kórházakban bevezetett speciális foglalkozások eddig nem sok sikert hoztak: a fiatalkorúaknak e kategóriákba sorolható deviáns viselkedései. a haladásnak elkötelezett laikusnak is rendkívül nagy gondot okoz. Az agresszió ilyenfajta visszafordulásának az a feltétele. maradéktalanul megerősítették ezt a tételt.-CSEH-SZOMBATHY L. 274. az alkoholizmus.intézményekben. „Az élettörténet megszokott semleges körülményei és eseményei is rejthetnek jelenleg még nem felismert.írja ILLYÉS SÁNDOR (1984. hogy az öngyilkosságok alakulása Magyarországon.hogy az öngyilkosság annak a következtében jön létre. RINGEL tanulmányában . E devianciák: az öngyilkosság. hogy e korosztályban.a külső és a belső konfliktusok között hányódva . a világranglistán mindig az első helyek egyikén szerepelt. főleg azzal a céllal. RINGEL (1969) „1949-ben a bécsi pszichiátriai klinikán 745 megmentett öngyilkost vizsgált meg. mint azt az alábbi táblázat mutatja.a „Gátolt és a saját személyre irányított agresz. Az öngyilkosság A felnőtté érlelődés hosszú szakaszában . 367. 1974.a fiatalok nagy részét időnként foglalkoztatja a halál gondolata és ezzel együtt az öngyilkosság képzete is. (Megjegyezzük. „Freud sok zseniális felismerésének egyike volt .-CSEHSZOMBATHY L. hogy lehetetlennek látszik az öngyilkossághoz vezető folyamatot az agresszió visszafordulásának tekintetbevétele nélkül magyarázni. hogy az ifjúkorban elkövetett öngyilkossági kísérletek és a halállal végződő öngyilkosságok az „önmaga ellen fordított agresszió" specifikus esetei. az erről való fantáziálás azonban depressziós tünet. 1. In: ANDORKA R. Sok megfigyelés. Megelőzésük és gyógyításuk igen sok szakembernek és a társadalmi folyamatokra figyelő.. a statisztikai adatok tanúsága szerint. rövidzárlati cselekvésre való hajlam. Szokatlanul intenzív agresz.). . azonban ne legyen lehetősége arra. hogy jogosultnak érezte egyfajta »preszuicidális szindrómáról« beszélni. nem mutatnak csökkenő tendenciát.-BUDA B. Az öngyilkossággal való sűrű vagy állandó foglalkozás. a meggondolatlan. Eközben az esetek túlnyomó többségében bizonyos tények annyira azonos módon jelentkeztek.szió" címet viselő részben kiemelt helyet kap a freudi teória. E. 1. a pszichológiai és az orvosi erőfeszítések . gátolt és a saját személyiség ellen fordított agresszióból és öngyilkossági fantáziákból áll" (In: ANDORKA R.nem tértünk ki részletesen azokra a széles körben elterjedt. devianciagerjesztő hatásokat .írja a szerző . 375.és az ifjúkori inadaptáció jellegzetességeinek tárgyalásakor . a kudarctűrés alacsony foka . a statisztikai kimutatások szerint. hogy az egyén erős agresszív feszültség alatt álljon. a szuicidiumkísérletek száma igen magas. . Nem vitatható.) Az öngyilkossági kísérletet elkövetők megoszlása Magyarországon életkor szerint 1967-ben 191 .szív potenciálok kialakulása és környezetükkel szembeni lereagálásuk erőteljes gátlása jelenti tehát az első döntő lépést az öngyilkosság előtti lelkiállapothoz és ezzel a presztuicidális szindrómához" (RINGEL. és utal az elkövetés veszélyére. A pedagógiai.Az előző oldalakon .. amely beszűkülésből. amelyek az ifjúkori válság és a neurotikus struktúráik bámelyikének tüneteként felléphetnek. a kábítószerélvezés és a bűnözés.).a szélsőséges hangulati ingadozás. Az agresszió e végzetes megnyilvánulásában szerepet játszanak az életkori sajátosságok . Olyannyira. hogy közvetve és közvetlenül tisztázza lelkiállapotukat az öngyilkossági cselekmény előtt. az egyént és a társadalmat mélységesen romboló deviáns folyamatokra.

.....0 42................................................................. nevelőotthonokban......7 100........................24 Önismereti érzékenység-értékújítás....... a beszéd kezdete....................................................................................................................8 Összesen 10-24 Férfi % Nő % 3....7 100........................................................................................................................................................21 A kortársi (másodlagos) szocializáció funkciói és diszfunkciói.....................................................21 A leválás...4 23...................40 A gyermek jelző és tájékozódó viselkedésére ható tényezők.........................36 A sírás................2 45.........................................................................................37 A mosoly................................................8 15-19 13..32 Életkori jellemzők 0-2 éves korban........9 100....................................38 A hangadás.....................43 192 ...........................................8 15.....................................................9 Összesen % 2............................................................................8 20.............1 15.......................................12 A családi (elsődleges) szocializáció funkciói és diszfunkciói.........9 25-29 12.........Korcsoport 10-14 1............................................................ a gügyögés........................csecsemőotthonokban....................................56.. a születéstől a beszéd kezdetéig............. speciális intézetekben .............8 11..............24 A szimmetrikus kommunikáció elsajátítása..........................................................9 Tartalomjegyzék..............................................3 30......................0 30.....................6 49........24 A belsőkontroll-attitűd.............................41 Kötődés az emberekhez..28 A szenzitív (kritikus) szakaszok......26 Az intézetekben ....2 20-24 15....7 11......................9 Bevezetés........36 A nézegetés..........................................0 38..................................................élő gyermekek szocializálódása.................................25 Az énazonosság (személyi identitás) és a társadalmi azonosságtudat (szociális identitás).................................................25 A nemi szerep (gender role)......................................38 Az utánzás..............................................19 A szereptanulás..

......................................... a beszéd kialakulásától az iskolakezdésig............................................................................................................89 A minimális cerebrális diszfunkció (MCD)..................................................50 A testvérhelyzet....................176 A neurotikus struktúraképződés kezdetei............. E devianciák: az öngyilkosság.......... az egyént és a társadalmat mélységesen romboló deviáns folyamatokra...............................65 Az iskolai környezeti ártalmak...53 Eltérések a csecsemők és a kisgyermekek egyedi fejlődésében................48 Az éntudat kialakulása....127 Életkori jellemzők................85 Fejlődési retardációk........................74 A nevelőotthoni környezeti ártalmak......................................................................49 A kortárskapcsolat..................................................................................56 Az agresszió................intézményekben......................... Megelőzésük és gyógyításuk igen sok szakembernek és a társadalmi folyamatokra figyelő........... a haladásnak elkötelezett laikusnak is rendkívül nagy gondot okoz.........187 A skizoid jellegű neurózis...............................57 A gyermekgondozási gyakorlat rövid és hosszú távú hatása...59 Kísérletek a hospitalizáció...........................................................................44 Szeparációs szorongás..................................................171 Az ifjúkori válság................................................................54 Temperamentumbeli eltérések ........................nem tértünk ki részletesen azokra a széles körben elterjedt...........................183 A kényszerneurózis.....................................................................................................................................85 Neurotikus megnyilvánulások........ az alkoholizmus........55 Nemi különbözőségek..................................................................... klubokban..........................................................................................................62 Életkori jellemzők 6-12 éves korban.....................................45 Az interperszonális kötődés eredete..188 Az előző oldalakon ........................................... amelyek az ifjúkori válság és a neurotikus struktúráik bámelyikének tüneteként felléphetnek................................................................................................................................................................................................78 A pszichikus károsodás tünetei 6-12 éves korban..................................... rendeléseken és kórházakban bevezetett speciális foglalkozások eddig nem sok sikert hoztak: a fiatalkorúaknak e kategóriákba sorolható deviáns viselkedései........................................................................ a statisztikai adatok 193 ..........................................Félelem az idegen személytől................ a pszichológiai és az orvosi erőfeszítések ...46 Életkori jellemzők 2-6 éves korig..........a serdülő............................................................és az ifjúkori inadaptáció jellegzetességeinek tárgyalásakor .........................188 A hiszteroid neurózis. a kábítószerélvezés és a bűnözés..................... A pedagógiai.......................................................... a szociális izoláció kiküszöbölésére az intézeti nevelésben...............................................................................................

.....................204 Különösen súlyos a helyzet Budapesten...........................................198 Az alkoholizálás..........................................................tanúsága szerint.. ..191 Az anorexia nervosa.................. ................................................................................................ 1976.....................................................191 Az öngyilkosság...írja Illyés Sándor (1984....203 Törvényszegő állami gondozottak...202 A bűnözés.........................................)............. 1..................................................................... nem mutatnak csökkenő tendenciát..................................................... ................ 194 ............................................................ amit a Korányi Kórház Baleseti Belosztályán 1971 februártól decemberig folytatott vizsgálat az alábbi táblázat szerint kimutat (DARVAS A...................203 Reszocializáló intézetek....... „Az élettörténet megszokott semleges körülményei és eseményei is rejthetnek jelenleg még nem felismert.............................................................. 274................................................................ devianciagerjesztő hatásokat ...............................................199 A kábítószer-szenvedély (narkománia)......................).......................................

bizonyítják.500 megkérdezett százalékos megoszlása nem és korcsoport szerint Korcsoport Férfi Nő Összesen % % % 14-16 8. különböző lelki betegségek és pszichés fejlődési folyamatok válságos állapotaiban bekövetkező komplikációnak. a szűkebb és tágabb közösségekben elszenvedett kudarcaiban vagy szerepkonfliktusaiban rejlenek.2 21. E feszültséghez csatlakoznak a személyiséget túlterhelő párkapcsolati. ].0 A fiatalkorú öngyilkosoknak a statisztikában szereplő magas arányát azonban hiba lenne döntően az életkori sajátosságok szerepének tulajdonítani.2 14.5 11. hogy a felmenők között is szerepelnek öngyilkosok. Nem veszik figyelembe a támogató emberi kapcsolat keresését. amikor orvoshoz. Feltehetően ezért nem reagálnak az öngyilkossági kísérlet előtti burkolt „segélykiáltás"-ra (cry for help). Önmagukban .) -. a krízishelyzetre való félénk célozgatást.8 50 14.0 20-24 23. A közvélemény általában ingerülten elítéli a szuicidiumot megkísérlő fiatalokat. a társadalmi követelmények elutasításáért.hibáztatják a fiatalt „indokolatlan" tettéért.1 11.2 15. pszichológushoz kellene fordulniok gyermekük érdekében. 678. Az öngyilkos fiatalok nagyrésze széthullott vagy patológiás struktúrájú családból származik.8 17-19 23. amelynek elsődleges kiváltó oka a leggyakrabban a szülőkkel való konfliktus. hogy elképzeléseik szerint az életörömet megtestesítő fiatalok szuicidálnak: ez kiélezi saját haláluktól való szorongásukat.írja LIEBERMANN L.és a nemzetközi kutatások . akik öngyilkossági kísérletet követnek el. hogy az ismételt öngyilkossági kísérletet sem akadályozzák meg. és az életnek úgyszólván minden megnyilvánulására .0 13. Megtörténik.4 6. támasztvesztettek.).0 100.1 19. „Talán helyesebb lenne .0 100.1. 194.4 25-29 12." *** 195 .6 22. és mtsai (1963.legalábbis az öngyilkossági kísérlet időpontjában .0 14.2 40-49 8. A felnőttek nem bírják elviselni. akik szuggesztív példaként hatnak a fiatalra. ha az öngyilkosságot úgy tekintenénk mint egy súlyos tünetet. illetve depressziós állapot.2 18.Mindazok a gyermekek vagy fiatalkorúak. Az e témában folyó nemzetközi kutatások főbb eredményei megegyeznek: minden öngyilkosságot megelőz és előkészít egy súlyos szorongásos.4 12. .írja VIKÁR (1980.de nyíltan is . kortárskapcsolati és iskolai kudarcok.negatív beállítódással felelnek" . A pszichológiai vizsgálatok . személyiségük minden manifesztációjában károsodtak.6 30-39 11.1 8. amilyen például a szomatikus betegségek közül a gyomorfekélynél fellépő átfúródás.. Elhárító mechanizmusok lépnek működésbe a szülőkben.0 11. hogy a valódi okok a serdülők mély érzelmi megrázkódtatásaiban. Nem ritka.2 Összesen 100.

a személyiségfejlődés későbbi fázisaiban az éngyengeség. Ebben a megkapaszkodás lehetősége nélküli helyzetben kell leválnia a nevelőről. De nincs hová csatlakoznia. A preszuicidális szindróma szempontjából az állami gondozott gyermekek hátrányosabb helyzetben vannak az átlagpopulációnál.a merev előírások. mert a nevelőotthonban élők agressziókiélése nagymértékben akadályozott: . Ennek következménye . baráthoz.amint már szóltunk róla . Próbálkozás. amelyek az állami gondozott fiatalok élettörténetében és személyiségstruktúrájában specifikusak. ha a gyerek ott csak ideiglenesen megtűrt személy. ahol véglegesen befogadják a gyereket. sőt az ismételt szuicidiumkisérlet antiszocialitásnak minősül. a segélykérés nem vezet eredményre: az érzelmi kapcsolatok nem lesznek intenzívebbek. és le kell válnia a vér szerinti szülőkhöz vagy a nevelőszülőkhöz való tartozásnak eddig titkon táplált illúziójáról is. a nevelőotthonból való eltávolításhoz. hanem a kriminalitás felé fejlődnek. az inkompetencia megélése. amelyben peremhelyzetben vannak. a közelgő magányosság. a peremhelyzet. A serdülő rádöbben nehéz helyzetére. Viszont mindegyik nevelési típus patogén tényező.a kortársi kapcsolatok . aki valamennyire szülőpótló volt.viszonylag ártalmatlan eszközökkel történik a szuicidiumkísérlet .céljuk: a kórházba kerülés által néhány napos változatosabb életmód megszerzése. A kutatás adatai szerint az egészséges szocializáció bármilyen környezetben megtörténhet. a nehezen nevelhetők intézeteibe való áthelyezéshez vezet. azaz a családi támasznélküliség és a nevelőotthoni környezeti károsodások következtében adottak. a környezet manipulálása vagy bravúroskodás és feltűnéskeltés által kivívott kompetenciaélmény. 3. mint a családban. PERTORINI és munkatársai (1974) kutatása szerint szignifikánsan több későbbi neurotikus került gyermekkorában instabil körülmények közé. A továbbiakban ezekről a „demonstratív" szuicidiumkí. a frusztrációtűrés alacsony foka. és azzal természetesen együttjár az emocionális odafordulás.Köztudott. Azokra a szuicidogén tényezőkre kívánunk rámutatni. 196 . Márpedig az állami gondozottaknak ez az élethelyzete és az életérzése. esetleg az őket „eldobó" szülőknek vagy a kortársi csoportnak. mint a családban élő gyermekeknél. . akiknek anamnézisében a korai szuicidiumkisérlet szerepel. holott az országos populációban a korosztályi megoszlás forditott arányú. A javítóintézetekben és a fiatalkorúak börtönében a többrendbeli törvényszegést elkövetők között számos olyan fiatal van. Az interperszonális kapcsolatok kudarca.sérletektől eltekintünk. Ezekben az esetekben a fiatalok valójában nem akarnak meghalni . tehát viszonylag számosan kísérelnek meg öngyilkosságot. amikor a fenyegetés. hogy az állami gondozottak többsége fejlődésüket súlyosan károsító deviáns családokból. Hipotézisünk szerint a serdülés első fázisában a fiatalok öngyilkossági kísérlete az ismert segélykérés a környezettől. mint a 17-20 évesek között. Az is közismert. hogy mennyire fontosak a nevelőknek. nem tartozik szorosan kortársi csoporthoz. fegyelem miatt. a hiányzó érzelmi kapcsolatok kialakulásának reményében. 2. A serdülőkori leválási krízis a nevelőotthonokban kiélezettebb. a nevelőotthoni életből fakadó hiányos szereptanulás miatt gyakoribb. tekintélyes része pedig csecsemőotthonokból került a nevelőotthonokba. amelyek facilitáló tényezők a szuicidium szempontjából. akkor nem ismétlik meg a „segélykérő" kísérletet. 4.is szegényesek. a mélyebben motivált kísérleteket elemezzük. 1. veszteségérzetét erősíti a társadalmi diszkrimináció. hogy a 14-16 évesek csoportjában több a szuicidiumkisérlet. Nevelőotthoni tapasztalat. hogy a nevelőotthonokban élő serdülők időnként egymást utánzó vagy csoportos demonstratív öngyilkossági kísérletsorozatokat követnek el. Később. szabályok. nem alkalmasak a normális agressziókiélésre.a barátkozások .

de ő nem tudja megenni. normakövetési törekvései között keletkezik.Hogyan képzeled a jövődet?" 197 .a merev képzettársítást . .a nevelőotthoni gyermekek egy része állandóan a szülőhiányra gondol. öteves volt. mint gyilkosok gyermekeit. Naponta többször hallották a nagyszülők erre vonatkozó megjegyzéseit. a felnőtté válásra ösztönzik a növendékeket.5. Az iskolában is minden gyermek és minden tanító „úgy" nézett rájuk. mozgó serdülőknél." .„Most hogyan élsz?" . a tanulást. ugyanakkor.sziós színezetű indulati állapotai és beilleszkedési. az „identitásdiffúzió" állapotában van. B. hogy anyja szokott neki küldeni disznótoros kóstolót. Segítette szüleit is. Legszívesebben nagyanyjához megy a szociális otthonba . Egy ismétlődően szuicidáló kislány például azt emlegeti öngyilkossága okának: „nem akarom érezni az életet nincs benne semmi jó!" A következőkben röviden összefoglalt élettörténet . kiheverhetetlen traumáknak halmozódásáról. ahol az anyai nagyszülők éltek. és ami az állami gondozott növendékeknél . szeme láttára megölték apjának szüleit. B. Az állami gondozott fiatalnak 16-18 éves korától kezdve vállalnia kellene a felnőttkori felelősséget . Csak egyedül érzem magam jól. a tévét. amikor szülei. Anyja akkor jött ki a börtönből. meglátogatta szüleit a börtönben.. a mozit.erős pszichikus feszültség a nevelőotthonban nevelkedő serdülőben az a konfliktus.22 éves volt állami gondozott elbeszélése képet adhat azoknak a súlyos. összesen 18 csomagot küldött. mint a világban szabadon élő. Akkor testvérével együtt az anyai nagyszülőkhöz került. amikor mint fonónő három évig az NDK-ban dolgozott. és ugyanabban a községben levő nevelőotthonban helyezték el őket. Az elaborációt a növendékek verbális gyengesége is akadályozza.az elaboráció hiányát. projekció.„Meguntam a táncot. a színházat. Sajátos . R. amely megelőzi a szuicidiumkísérleteket. . .ismét csak helyzetükből következően . anyja szakácsnőként helyezkedett el. A pedagógusok gyakran kiélezik ezt a konfliktust azáltal.az affektív tapadást a megszokott állapothoz (fél kimenni a nevelőotthonból). ami helyett primitívebb elhárítási mechanizmusok: elfojtás. 6. regresszió. ő az NDK-ból küldött neki ruhákat. nem vágyódom sehová. elmondja. Egyszer volt csak otthon. ahonnan különben 15 év letöltése után szabadultak.nincs szociális moratóriuma pedig még egészen tapasztalatlan és infantilis. . hogy segítse. ami agresz. Sokszor beszélgetnek a halálról. Egy év múlva állami gondozásba vették. vágyteljesítő fantáziák (kompenzáció) lépnek működésbe. nagyon rosszul érezte ott magát. amelyek elvezetnek ringeli preszuicidális szindrómához. miután szüleiket életfogytiglani börtönre ítélték. 16 éves lett. R. Ide sorolja RINGEL . Amikor R. hogy verbálisan és metakommunikatlv módon intenzíven a szocializációra. Apja tehetetlen betegként tért haza. A nagyszülők egészen idős emberek voltak. S végül utalok a RINGEL (1969) által kifejtett dinamikus beszűkülésre (a személyiség egy irányba fejlődik).az érték beszűkülést (nincs jelentőségük a dolgoknak). és úgy kezelték őket.annak szüksége van arra. főként a csecsemőkoruk óta intézetben nevelkedetteknél. Nevelőik és társaik gyakran emlegették a szülők bűncselekményét.. villanyvarrógépet. amikor a nevelőotthon belső és külső zártságával fokozza a serdülő dependenciáját és az inkompetenciaérzés által kiváltott agressziót.sokkal gyakoribb. B.esetenként öngyilkossági kísérletet kiváltó .

95.) leírják.. 1982. 253. önérzeti sérelmek. nem akarnak felnőtté válni. 1. a fiatal családján belül magányosan él. KELETI J..-BERLIN I." Az állami gondozottak lassan elhúzódó depressziós fejlődéséhez hasonlóan. A szülők rossz házassága. ALEXANDER megállapítása szerint valamennyi pszichoszomatikus betegség oka „a frusztrált és ellentétes előjelű érzelmekből és ösztönkésztetésekből származó tartós feszültség áttétele a humorális és vegetatív szabályozórendszerre. (1981. kóros lesoványodás. a táplálkozás visszautasítása. konfliktusokból. DÜHRSSEN (1962. tudattalanul. 46. 1. s a betegek 86%-a hat hónap alatt gyógyult. de nem tudom most hol van. hogy gyermekeik érdeke számukra mindennél előbbre való. tanulmányukban (1981. eseményekből. normákból s értékekből ötvöződő személyiségdinamikai folyamat. egységes folyamatként determinálta az öngyilkosságot. E rendszerek izgalmi állapota hozza létre a pszichoszomatikus zavart" (DEM. a halálozás 5-20%. visszamenő érvénnyel.a szülők meg vannak győződve árról. hogy ezekben a családokban a serdülők és adoleszcensek.mint a KELETI által bemutatott családban is . amelynek folyamán és az azt követő elemzés során feltárult az élettörténeti adatokból. Ugyanakkor empátiájuk hiányosságai miatt gyermekükkel való kommunikációjuk felszínes. az anore. „szerv-nyelven" azaz pszichoszomatikus tünetekkel fejezik ki magukat. az anyai példakép hiánya. a szívritmuszavarokat. 45. Feltételezhető. 1.látványos kríziseket nélkülöző .CSÁKNÉ KELEN I. a szexualitástól. hogy MINUCHIN és munkatársai (1978) a philadelphiai gyermekklinikán 53 anorexia nervosában szenvedő beteg esetében családterápiát folytattak. Egy barátnőm volt. kialakulhat a látszólag „normális" családban élő szenzíbilis fiatalban is az életkedvét látensen. teljesítménykudarcok válthatják ki ezt a súlyos neurotikus szindrómát.) árnyaltan elemzett esetismertetésében írja: „A búcsúlevélből kiindulva indítottam el tehát a beszélgetéssorozatot. amely az öngyilkosság bekövetkezésének pillanattól fogva. az anyával való azonosulás lehetetlensége. valamint az orvos és a pszichológus együttműködését a kezelésben. hogy az anorexiás fiatal lányok testsúlyuk 50%-át is elveszthetik.sajátszerű depressziós állapot. Közlik. Tapasztalataik szerint a családterápia általában sikeresebb. 198 . Eddig is sok minden nehézség volt az életemben. sokéves pszichiátriai kezelés sem hoz minden esetben teljes és tartós gyógyulást. Az el nem múló migréneket.) teóriája szerint az anorexia nervosában szenvedő lányok félnek a női szereptől. apránként szétroncsoló . a gyomorfekélyt. Tünetei: teljes étvágytalanság. a menses elmaradása.xia nervosát bizonyos esetekben a frusztrált helyzetéből menekülő fiatal öngyilkossági kísérletét megelőző „segélykiáltásnak" kell értelmeznünk. A szokásos. Az anorexia nervosa Pubertás." Bizonyos családtípusokban .és adoleszcenskorú lányoknál a depressziós folyamat specifikus megnyilvánulásaként jelentkezik.). súlyos kategorizációs válságból és az ezek nyomán keletkező intrapszichés működési módokból.1. Az orvosi gyakorlatban világszerte alapvetőnek tartják a beteg kiemelését az otthoni környezetből. ami öngyilkossági motivációhoz vezet.„Sehogyan sem képzelem. HERMANN E. ezután még nehezebb lesz.

aki a gyermekkori családi problémákban látja az alkoholistáknál talált személyiségfejlődési hibák gyökerét. hanem általában devianciára hajlamosító tényezőknek tekinthetők" (351. sőt ellentéteseknek tartjuk e nézeteket. Idézi JESSOR szavait: „. A középiskolások 28%-a. 1. KISS J. Egyetértünk azonban HEGEDŰS I. tehát nem specifikusak. a személyiséglélektan eddig kevéssé tudott hozzájárulni az olyan bonyolult társadalmi viselkedés megértéséhez. az általános iskolások 16%-a ismeri a részegség élményét. A fenti adatok alátámasztják. hogy a fiatalok gyorsan növekvő arányban alkoholizálnak. 1974) | két egymástól eltérő szociálpszichológiai nézetet közöl a személyiség adottságai és az alkoholizálás összefüggéseire vonatkozóan.. a 12-13 évesek 100%-a fogyasztott már alkoholt. az alkoholtól való függőség kialakulásához vezet. és G.. Később pedig hivatkozik JoNESra.-Cseh-Szombathy L. ami a tapasztalatok szerint 25-30 éves kor körül alkoholbetegséghez.). Ez is egyik oka annak. a felnőttekkel való együttlét során. ANDORKA RUDOLF (in: Andorka R. világviszonylatban elöl járunk a szeszesital fogyasztásában. amelyeket az alkoholizmus kialakulásában alapvetőnek tartunk. 199 . 1.. rendszerint engedéllyel. Eltérőnek.Az alkoholizálás Magyarországon az alkoholizmus igen elterjedt. nem alkoholizmusra. A Központi Statisztikai Hivatalnak a hetvenes években végzett 300 fiatalra terjedő budapesti felmérésének eredményei szerint a 11-12 évesek 85%-a.-Buda B. hogy a felnőtt társadalom ivási szokásai és a szeszes italhoz vafó könnyű hozzáférhetőség zöld utat nyit az inadaptált fiatalok későbbi rendszeres alkoholizálásának. amilyennek az alkoholizmus tekinthető" (292.). szinte valamennyi deviáns magatartás gyökerénél megtaláljuk. mert a „gyermekkori családi problémák" mint jelentős személyiségfejlődési tényezők nem rekeszthetők ki a személyiséglélektan témáinak keretéből. hogy „a szocializációs hibákat. (1974) megállapításával.

A családokban. a családi devianciát stb. hogy általános egészségi és pszichés állapotuk leromlása miatt életük irányítására és erőfeszítésekre képtelenek. Gyermekgyógyászat. durvaság. az egészségügyi szervek. Mindig is elvárták a „legényektől".) megjelent tanulmányok és cikkek folyamatosan közlik az új felmérések és kutatások eredményeit és nyitott. Az Egészségügyi Világszervezet számos. betegségét. agresszivitás. zúzhatnak. Ma egyre több fiatalra terjed ki ez a társadalmi nyomás. majd rendszeresen . amelyek a neurotikus vagy a kriminális fiatalok élettörténetét általában is jellemzik: a szülő-gyermek kapcsolatok hidegségét. Viszont az alkoholizmus napjainkban tapasztalható gyors terjedésének. a függőség felé. aluljárókban. hogy „bírják az italt". barátait. hogy saját és családja sorsát tönkreteszi. „elvonási tünetek" . A szubkultúrákban élő fiatalok problémáit elmélyíti. s bizonyos jelek arra mutatnak. A kormányok. „természetesnek" tartott szituációba. beidegzett megszokásként. Sokuknál már megmutatkoznak az alkoholista személyiség jellemző jegyei: a menetkész indulati feszültség. ami társadalmunk széles rétegeinek új ivási szokásait bontakoztatta ki. az Alkohológiai Kiskönyvtár sorozatban és más szakfolyóiratokban (Ideggyógyászati Szemle. Az alkoholbetegséget az alkoholtól való függőség jelzi a legpontosabban.előbb alkalomszerűen. A kortárs csoportokban történő másodlagos szocializáció sorári szinte kötelező a rendszeres lerészegedés. a szülők halálát. bűncselekményeket követhetnek el alkoholos hatás alatt. az együtt csavargó. de az alkoholról még lemondani képes fiatalok is törhetnek.lépnek fel. A sokat ivók táborának növekedésében döntő szerepet játszik az alkohol nagyarányú kereskedelmi kínálata. de a csöves társas kapcsolatok. válását. ami a csoportkonvenciókhoz való csatlakozást és ugyanakkor a kompetencia. kutatásra váró kérdéseket vetnek fel. erősen italozó és drogélvező fiatalok táguló köre kriminális veszélyeztetettségükre figyelmeztet. ha tisztában van vele. a munkahelyen. az idegen környezetben (rokonok. sőt egyre emeli azt. az értelmi és érzelmi leépülés. óriási fájdalmakkal járó halálos betegségeknek néz elébe. ez hozzátartozott a férfiszerephez.remegés. intézetek) való hányódást. s miután életkoruknál fogva pszichikusán sérülékenyebbek. otthonukból napokig távolmaradó. Ezért nem képes lemondani napi adagjáról. a baráti körben egyre több felnőtt kezd el . S végül nagyon rontja reszocializálódásuk esélyeit. pusztító járványhoz hasonlítható rombolásának nem vethet gátat a „nem specifikus" ártalmak feltárása. rohamosan sodródnak az alkoholizmusba. a gyermekek és a fiatalok is bevonódnak a „mindennapinak". A hazai és a külföldi kutatások adalékai szerint a családi hibás szocializációban rejlő okok mellett az egyén későbbi életének specifikus eseményei vezetnek el a fokozatosan kifejlődő alkoholbetegséghez. hogy a fiatalok alig vonhatják ki magukat az italozásból. „reflexként" lép működésbe. Demográfia. Orvosi Hetilap. az alkoholizmussal foglalkozó kutatást támogat. hogy hazánk kiterjedt szőlőtermeléssel rendelkező ország lévén a nagy mennyiségű szeszfogyasztás történelmi hagyományokkal rendelkezik. Hazánkban Az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság által kiadott folyóiratban.Az alkoholizálok gyermekkorában valóban azokat a családi szocializációs ártalmakat lehet fellelni. A szociálpszichológiai tényezők közül igen jelentősnek bizonyul. parkokban éjszakázó. az önmegvalósítás szerepkörének megvédését jelenti. a tudományos fórumok részére világos. hogy eljusson a részegséghez még akkor is. a brutális veréseket.az ésszerű mértéken felüli mennyiséget inni. Ha az alkoholfüggőségben élő ember nem jut szeszhez. A függőség előtti állapot is igen nagy veszélyeket rejthet: a sokat ivó. Egészségi és pszichés károsító hatásait ma még nem tudjuk megbízhatóan felmérni. hogy tovább kell lépni az alkoholbetegség egyéni és társadalmi feltételeinek vizsgálatában. ki kell dolgozni e betegség gyógyításának és megelőzésének eredményes módszereit. az Alkohológiában. MTA Demográfiai Bizottság Közleményei stb. A belső feszültségektől való szabadulás „könnyű" módja az italozás. ha . a perspektívátlanság. súlyos rosszullét . a magány. elveszíti munkáját.

a kisfejüség. hogy a fiatal nők italozása nem csak társadalmi szerepeikben való helyt nem állásukat eredményezi. roppant nagy csapás. 49.környezetük és a tágabb társadalmi közvélemény véglegesen alkoholistáknak minősíti őket. az arcon és egyéb testrészeken és belső szerveken mutatkozó „minor" és „major" anomáliákat.röviden összefoglalt . tehát ha a gyermek érdekében meg is tudná tenni. A fenti . 42. illetve „veleszületett rendelleneséggel" (kongenitális anomáliával) terhelt utódokat hoznak világra. 1. 226. A századforduló éveiben már sok tapasztalati tény és célzott megfigyelés tanúskodott arról. A múlt és a jelen traumái és konfliktusai elől az ivásba menekülő fiatal útja a neurózison. antiszociális személyiség rögződéséhez vezet. s főként a nagyvárosi környezetben a fiatal lányok a fiúkkal együtt és hasonló mennyiséget isznak. A szerző. halvaszülött.írja CZEIZEL ENDRE (1981. az értelmi visszamaradás. hogy „a MASZ szindrómás utódot világra hozó 25 nő közül 15 már húszéves kora előtt iszákossá vagy nagyivóvá vált" (uo. Az előfordulás gyakoriságát tekintve. és sorsszerű szerepként élik meg. Ezt a minősítést előbb-utóbb elfogadják. hogy terhes. szerk. az önsorsrontáson át a pszichopata. a funkcionális neurológiai (idegi-pszichikus) tünetek és a testsúly visszamaradása 90% gyakoriság körül mozog. csövezések alkalmával. Ez az adat arra figyelmeztet. Nagy valószínűséggel elvetélnek. szórakozóhelyeken. a szomatikus rendelleneségeket. mert a MASZ létrejöttére legérzékenyebb időpont a terhesség 2. a MASZ tüneteit és gyakoriságát. nem tartózkodik a megszokott szeszfogyasztástól.mégis egyre több nő sorolható a „szeszfogyasztók" közé. úgy véljük. S bár a közvélemény felháborodással ítéli el a nők alkoholizálását .tudományosan bizonyított tények.hiszen nyilvánvalóan alkalmatlanok társadalmi szerepeik: a gyermeknevelés. de a szokásukká vált ivással leendő gyermekeik életét és egészségét ijesztő mértékben kockáztatják. addig napjainkban a rendszeresen italozók között a fiatal nők aránya állandóan növekszik. a többi tünet körülbelül 30-70% gyakorisággal fordul elő.) a magzati alkoholszindróma. hogy a tizenévesek alkoholizálásának gyors megszüntetését megoldják. Tudomásul kell venni. . hogy az iszákos szülők gyermekeinek egészségkárosodása és a korai halálozásának aránya többszöröse a nem italozó szülőktől származó utódokéhoz viszonyítva. de az anya ilyenkor általában még nem tudja. 1978-as külföldi és hazai adatok alapján. „A hetvenes évek terato. vagy koraszülött. Az anya alkoholizálásának a magzatra gyakorolt hatására vonatkozóan a tudományos álláspont 1973-ban jelentősen módosult. CZEIZEL E. ami a magzat fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja. a támaszt nyújtó élettárs feladatainak betöltésére . az otthon gondozása.). A táblázat felsorolja a központi idegrendszeri. minden családra és az ifjúsággal foglalkozó minden intézményre azt a kiemelkedően fontos feladatot róják. vissza-visszaeső alkoholbetegekként élnek a társadalom peremén.).. 1981). otthoni „bulikon" és a kallódások.az alkohol ekkor fejti ki leginkább közvetlen toxikus hatását a magzatra -. azaz az alkoholizáló nők egészségi károsodottságának. táblázatban részletezi (uo.1. 1. A hazai kutatók egyik megdöbbentő adata. és 8. Míg századunk első felében az alkoholbetegséget még „férfibetegségként" tartották számon (az alkoholisták 90%-a férfi volt). Az elvonókezelés gyakorta eredménytelen. A városi. A hatvanas években korszerű vizsgálati módszerekkel folytatott kutatások eredményeképpen kimutatható volt az alkoholbeteg nők terhességeiben a magzati fejlődészavar: a nagyobb arányú halálozás és a súlynövekedés visszamaradása (DR. hogy az adoleszcens korú lányok ma szokásos italozása a jövő generációt fenyegető. A kutatók annak idején ezt az alkohol indirekt hatásának tulajdonították.lógiai szakirodalmának kétségtelenül legnagyobb feltűnést keltő eseménye a magzati alkoholszindróma létének tudatosulása volt" . hete közötti szakasz . annál is inkább.

hogy a visszaeső kábítószer-élvező fiúk valamennyien állami gondozottak. Palma. 1973 óta cikkek és tanulmányok foglalkoznak a kábítószerrel élők egészségügyi. hogy a nyugati társadalmak ifjúságát sújtó borzasztó járvány a szocialista országokat. főként az alkoholista. Például betörnek az orvosi rendelőkbe. ezek megszerzéséért jelenleg is . nagyjából egyforma motivációkra utalva: „narkósan nem emlékszem semmire. a „lebegés". A személyiségvizsgálat alapján többségüknél valószínűsíthető volt a pre. 1977) kimutatta. Bemutatták az új nemzedéket aggasztóan pusztító LSD. Az alkoholizálást kísérő újabb deviáns szindróma is a szubkultúrában hódít rohamosan tért. helyzetüket értéktelennek és kilátástalannak tartják. 5-6 különböző nevelőotthonban nevelődtek. és arra törekedtek. hogy sorsukon javítsanak.mindent elkövetnek. hogy . illúziókat. azt a fejükre húzva lélegezték be. Több ilyen hatású gyógyszer vált ismertté. menthetetlen fiúk és lányok tántorgása. illetve félzárt és zárt intézetekben tapasztalták. E drogként használt ragasztók a központi idegrendszerre hatnak. és az iszonyatosan leromlott. 1973tól kezdve azonban a ragasztózás elterjedt. receptblokkokat lopnak. amit . Sajnos azonban meg kell állapítani. A nyolcvanas években a ragasztózás mellett újabb kábítószerezési módok terjedtek el. Az elszórt esetek nem okoztak nagy gondot (egyénileg foglalkoztak a serdülőkkel). Nincs szakképzettségük. a vakmerő tettek illúziói még a kijózanodás után is kárpótolják őket a realitás nyomorúsá. jégmező fölött repülök". de főként a hatvanas években a nyugati filmipar kiemelkedő témája volt a fiatalok kábítószer-élvezése. az utóbbi években mégis aggasztóan elterjedt a narkománia hazánkban is. Valóban.a narkománia megelőzésére és gyógyítására nem találták még meg a megfelelő eszközöket. s hallucinációkat.gáért és tehetetlenségükért. hogy szomorú vagyok". liliomok. alacsony frusztrációtürésü. hogy minél több társukat bevonják a „csodálatos álomvilágba".szuicidális szindróma: a beszűkülés. A narkomán fiatalok túlnyomó többsége erős szorongásoktól gyötörve. narkózist érnek el. Egy félzárt intézetben mélyinterjúval és projekciós tesztekkel végzett pszichológiai vizsgálat (GREMINGER ZS. s így bennünket is el fog kerülni. „csodálatos álmaim vannak. örömteli állapotokat keltenek. hogy nem terjed tovább. hasis szívásának vagy tabletták. A narkotikum hatása alatt a valóság eltűnik. marihuana. megszűnik minden". céltalanul sodródik. a halállal való állandó foglalkozás.2 éven át. önkívületi állapota láttán úgy véltük. A ragasztózók nejlonzacskóba tették a kábító anyagot. átlagban 7. injekció formájában való fogyasztásának hatásait. hogy ha alkoholos állapotban bizonyos gyógyszereket szednek. felszabadult.) belélegezve (inhalálva) kábítja magát. „űrhajós vagyok. Az alkoholizáló adoleszcensek rájöttek.A kábítószer-szenvedély (narkománia) Az ötvenes évek vége felé. tehát csak a deviáns szubkultúra jelentős csökkenése esetén remélhető. szerves oldószert tartalmazó ragasztóanyagokat (Kale. E filmek hozzánk is eljutottak. „nem érzem. hogy két-három növendék „ragasztózik". de gyorsabban jelentkezik és intenzívebb. A rendszeresen inhalálok függővé váltak e narkotikumtól. éngyenge fiúk és lányok között. holdon sétálok". kábítószeres gócok keletkeztek bizonyos kerületekben. amelyekre ráhamisítják a gyógyszerrendelést. Már 1968-ban egyes iskolákban és nevelőotthonokban. a fenti kábítószerek használatát sokáig sikerült hátráltatni. A narkotikumról nem akarnak lemondani. ami több esetben fulladásos halálhoz vezetett.akárcsak az alkoholbetegek esetében . Technokol stb. Hatásuk némileg hasonlít az alkoholéhoz. a szép.. nem tartozik senkihez. az erős agressziós feszültség. intézetekben. számtalan szökés és csavargás után kerültek a félzárt intézetbe. depressziós. színes képek és kellemes hangok. iskolákban. pszichológiai és szociológiai problémáival. A narkománia tehát viszonylag sok áldozatot szed ma is az ifjúság körében. vagyis az üzletekben olcsón beszerezhető vagy az építkezések területén szabadon heverő.

vagy több hónapos csavargásoknak. Ilyen tényezők: . kompetenciáját kialakító légkör. A bűncselekményeket elkövető fiatalok másik csoportja a normatartó. a gyermeket stimuláló. 1969). bűnöző . hospitalizálódott vagy huzamos nevelőotthoni.és mondanivalójuk e jelenség társadalmi okairól. Az állami gondozottak viszonylag tetemes hányada kitartóan irtózik az állandó nevelőotthoni tartózkodástól. pozitív érzelmekkel. több hetes. a felnőttek tudomásul veszik a csövező kortársi referenciacsoportok vonzását.a városokban évtizedek óta fennálló lakáshiány. ahol a fiataloknak nincs lehetőségük.nem tudnak egészséges módon . A fiatal törvényszegők tekintélyes része deviáns családban nevelkedett. rombolással. antiszociális tüneteire a napjainkban ismét fellendült galeritevékenység hívta fel a társadalom figyelmét. a bűncselekmények egyenes következményei a nevelőotthonokból és intézetekből történő. mert bizonyos szociológiai tényezők döntően determinálják a pszichikus mechanizmusokat.kommunikációval. és az utóbbi években hazánkban is észleljük a fiatalkorúak kriminalitásának terjedését. Az inadaptált állami gondozottak agresziv.alkoholista. e családokban a társadalmi normák nem épülhettek be a gyermekekbe. hogy a közbiztonságot garázdasággal.. s azt. mint a többi utógondozottnál" (56. betöréssel veszélyeztető fiatalkorúak között az állami gondozottak száma. s ha úgy érzi. . emelkedő arányú és egyre fiatalabb gyermekeket érintő szökéseknek.bár a kettő elválaszthatatlanul összefonódik és egymást kölcsönösen felerősíti . amit családjukban és a pedagógusoknál hiányolnak. a túlzsúfolt lakások. . hogy szabad idejüket családtagjaikkal vagy barátaikkal eltölthessék. . A gyermekek kicsi koruktól kezdve a deviáns szülőkkel identifikálódtak. 1979-ben ez az arány 75%-ra emelkedett. KÁDÁR JÓZSEFNÉ (1979) budapesti hivatásos pártfogómunkájáról beszámolva írja: „. az agresz. 2421 szökéssel (MÉSZÁROS J. csak megemlítjük a jelentősebbeket. Törvényszegő állami gondozottak Becslések szerint a legtöbb bűnöző fiatal kisgyermekkorban állami gondozásba került. lelép.. hogy nem bírja tovább a mindennapok taposómalmát. munkakerülő. 1981).. 1969-ben a csavargó fiatalok 40-50%-a (körülbelül 800 fő) volt állami gondozott (MURÁNYI-KOVÁCS E. a bünismétlő.-NÉ. igen magas. ennek áldozatául esik a családi otthon egyik legfontosabb szocializációs funkciója: a meleg. 1980). elaborációval lereagálni. 1980-ban már 4436 csavargó intézeti. . E szökések szinte megszokottá válnak. illetve állami gondozott fiatalt állítottak elő (VABRIK L. családban élő adoleszcensekhez viszonyítva..jóval több az állami gondozottak közül a visszaeső. 1.szubkultúrák.évek óta körülbelül 20% körül mozog a Budapesten lakó elkövetőkből az állami gondozottak aránya. a szociológusoknak is van lényeges kutatni.. de a gyermek érzelmi szükségleteit hiányosan kielégítő családban felnőtt serdülőkből adódik. Ezekre .). A rendőrségi adatokból kiderül. a „megértést".a szülők generációjának értékrangsorában első helyre került az anyagi javak és a társadalmi státusz megszerzése.és adoleszcens korúak bűncselekményeinek száma a második világháború óta a fejlett ipari országokban növekvő tendenciájú. 1. A galerikbe tagolódás. Az ifjúság deviáns viselkedése nemcsak a pszichológia területére tartozik. Kitér arra is.). az azonos korosztályú. hogy a fiatalok itt találják meg kommunikációs és metakommunikációs mintáikat.szivitás szokásos és legitim volt.nem térünk ki bővebben. A bűnözés A serdülő.a rejtetten vagy nyíltan deviáns . hogy az állami gondozottak 68%-a már állami gondozottként követte el a törvényszegést (61. . illetve nevelőintézeti ártalmaktól károsodott.

később . Erre utal ezeknek az intézményeknek több . a könyvtár zárva. Karácsony óta intézik a munkába állásomat. teamet alkotva a nevelőintézetekben dolgozó pszichológusokkal és az egyéb munkaköröket ellátó személyzettel" .írja a szerző (127. Megadják az összetartozás élményét. de nem adják ki. mulasztásokra derül fény. 1.). az ép értelmű antiszociális fiatalok átnevelésére (reszocializációjára) pedig a pszichopedagógia szakos gyógypedagógusok vagy kriminálpedagógusok hivatottak. törvényszegő fiatalok végül is a félzárt és a zárt intézetekben („javítóintézetekben") kötnek ki. Az Ideiglenes Szállásnak rendkívül sok törzsvendége van. A csavargó. ha rendőrkézre kerül. zárt javítóintézetek azonban.) A csövező fiataloknak az Ideiglenes Szálláson való néhány napos tartózkodása kedvező alkalomnak tekinthető abból a szempontból. ambivalens megnyilvánulásait: a stressz és a depresszió. Reszocializáló intézetek GORDOSNÉ SZABÓ ANNA (1981) foglalkozik az antiszociális fiatalok nevelőintézeteinek a jelenlegi feltételek mellett is ellátható feladataival. a kalandokat. A speciális intézetek (antiszociális serdülőkkel és adoleszcensekkel foglalkozó úgymond „félzárt".A csavargó gyermeket. Az intézményben dolgozó pedagógusok nem lepődnek meg. ha nem kényszerű szerepet játszik. emberi hitelességgel kommunikál a bezártakkal. a drogélvezést. nézetünk szerint. hibás elméleti koncepcióval indul. de inkább az utcán vagyok. hogy reszocializációs feladatokat eredményesen oldjanak meg." Idézünk egy másik leány írásából: „Miért szökök. közben 9 nevelőotthont megjárt. mint az intézetben alszom egész nap! Van lemezjátszó. Eleinte azért szökött. de még nincs elintézve. intellektuális és értékelő ítéleteiről. még szakképesítéssel rendelkező nevelők és pszichológusok team-működése esetén sem. csöves. A disszociális kortárscsoportok az inadaptált fiataloknak a társadalmi kirekesztettség nyomasztó érzésétől való felszabadulást „ajánlják fel": a csoportos alkoholizálást. mítoszok és az értékbizonytalanság együttes fennállását. hogy 6 éves korában vették állami gondozásba három öccsével együtt. agresszióik és a társadalom elleni bosszúakciók kiélésének lehetőségeit. A fennálló organizáció keretében ugyanis az a célkitűzésük. A növendékek által ott leírt „életrajzokból" egész gyermekvédelmünket súlyosan elmarasztaló. de kongruensen. hát mit csináljak?" (A 16 éves leány a fővároshoz közelfekvő. ahonnan megszökött. a gátlástalan szexuális kicsapongást. miért szökök? Folyton ezt kérdezik. hogy a rácsos ablakok mögött a velük együtt élő nevelő. „elszállítják" az Ideiglenes Szállásra. Megfigyelheti a zilált személyiségű adoleszcensek szélsőséges. hogy a deviáns fiatalok társadalmi beilleszkedési zavarait megszüntessék.már azért ment el. hogy egy helyen nevelődjenek. elérni. rohamosan károsodó szomatopszichikus állapotban. Az egyik 18 éves leány például leírja. 12 éven át 2-3 havonta szökött és csavargott. akit néhány éven belül húszszor. mert „sehol sem éreztem magam jól. úgynevezett „normál" nevelőotthonból távozott el. majd 12 napon belül „visszaszállítják" oda. mert testvéreivel szeretett volna találkozni. senkit sem szerettem. valójában azonban zárt intézmények) és a börtön jellegű. a deviáns csoportnormák igazolására szolgáló „racionálék". és nem tehetnek semmi érdemlegeset a züllésnek induló fiatal ügyében. Ezek az ellentétes pszichikus állapotok a percek töredéke alatt átcsapnak egymásba. a menetkész pusztító indulat és a diffúz hiányérzet (mondhatnánk szociális éhség). „Az ertelmi fogyatékos-antiszociális fiatalok gyógyító nevelésére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia plusz pszichopedagógia kétszakos képzésben részesült gyógypedagógusok. a gyermek sorsát drámaivá alakító eljárásokra. Nem akarok én csavarogni.amikor ez nem sikerült . az elemi életerő és az önsajnálat. valós jelzéseket kaphat a csövesek emocionális. jelenlegi szervezeti és tárgyi feltételeik mellett nem alkalmasak arra. esetleg ötvenszer is viszontlátnak.

A speciális jelleget az ott folyó intenzív személyiségfejlesztés adja meg. Az informális „vezetők" erős szankcionáló hatalommal rendelkeznek. az alábbi reszocializáló otthontípusokat lehetne kialakítani. hogy a fiatalok részére olyan életkörülményeket kell teremteni. a döntési felelősségről való lemondás. devianciájukhoz ingadozóan viszonyuló fiatallal találkozhatunk. emberölési kísérletek . .vagy szakmunkásképző iskolába. akik nem rendelkeznek életkoruknak megfelelő iskolai végzettséggel. a túlaktivált. és hogy milyen típusú intézményben remélhető reszocializálódása. speciális otthon. POPPER PÉTER is hasonlóan vélekedik.tömeges szuicidiumkísérletek. narkomán és bűncselekményeket elkövetett serdülőket kis létszámú (25-50 férőhelyes). Mindezek figyelembevételével. A domináns antiszociális egyéniségeket az alacsony önértékelésű neurotikusok modellként követik.. A deviáns identitás beépülését előmozdító tényezők közül a legintenzívebben károsítóak az alábbiak: . hogy a beutalt fiatalok 60-80%-a még nem kialakult antiszociális személyiség (B. illetve szubdep. ACZÉL A. ez még a szabadulás utáni reszocializálódást is nehezíti.A félzárt és zárt intézetekben a hasonlóan minősített kortársak egymásnak referenciaszemélyként és referenciacsoportként szolgálnak. mű.ság generális jellegű és olyan intenzitású agresszivitást szül.A zártsággal való elkülönítésnek. A problémakört elmélyülten tanulmányozó szakemberek megállapításai szerint ezeknek az intézeteknek meg kellene szűnniök. . Nagyszámú. nézetünk szerint. a homoszexuális és szadista cselekmények következtében annyira túlfűtött hangulat keletkezik.történnek. és a csavargó életvitelű. esztétikusan berendezett.az érzelmi traumatizált. a szerepbizonytalanság szinte általánossá válik. tehát a beutalás előtt hosszabb megfigyelésnek és személyiségvizsgálatnak kell megállapítania.. az önmaga felett való rendelkezés megvonásának természetes következménye a pszeudoalkalmazkodás.ság. Egyeseknél tehát még nem kezdődött el a deviáns identitás interiorizációja (véletlenszerűnek ítélik törvényszegésüket). Az ifjúkori bűnözésnek mint össztársadalmi problémának hatékony kezelése. a törvényszegések mennyiségének és súlyosságának csökkentése érdekében első lépésként meg kellene szabadulni attól a teljesen téves előfeltevéstől. másoknál már a végkifejletnél tart. a normális kommunikációra való képtelenség. Feltevéseink szerint a reszocializálandó fiatalok deviáns viselkedésének motivációs bázisa nagymértékben eltérő.ressziós állapot. megszilárdul. Alkalmi vagy sodródásszerű deviáns cselekedetek esetén ajánlott a nyitott.). . 112. korszerűen felszerelt. A félzárt és zárt intézetekben időszakonként az összezártság. 1984). amelyek lehetővé teszik. a drogdependencia terjed. 1. zárt intézetben történt személyiségvizsgálat alapján megállapítható. amely meghaladja a neurotikus mechanizmusokkal való kompenzáció lehetőségeit" (id. be kell íratni valamilyen általános. és a két pólus között számos átmeneti állapotú. amikor az antiszociális állapot kezdeteiről a következőket írja: „. szakközép. s az intézet elhagyása után visszaesőként követnek el bűncselekményeket. A zaklatott. hogy szelekció nélkül. hogy hányattatásuk és deviáns minősítésük következtében retardált érzelmi fejlődésük meginduljon. alkoholizáló. sokoldalú aktivitásra stimuláló reszocializáló otthonokba kellene elhelyezni.évtizedes fennállásuk óta sorozatosan megismétlődő és fokozódó kudarca: a fiatalok antiszocialitása intézeti tartózkodásuk során rögződik. hogy katasztrófák . hogy a fiatal milyen súlyosságú személyiségtorzulást szenvedett. Az otthon kifejezés magában foglalja. A narkotikumokhoz való fordulás. aminek főbb vonásait a következőkben jelölhetjük meg: a) Azokat a növendékeket. a becsempészett narkotikumok és alkohol fogyasztása. több száz férőhelyes zárt intézetekbe beutalt deviáns fiatalok nagy csoportokban történő „nevelése" szocializálódásukat eredményezheti.

a belső feszültségek kivetítésére alkalmat adó foglalkozásokat is lehet szervezni. A gyógyító légkör az interperszonális kapcsolatok árnyalataiban. és pszichiátriai gondozása is lehetséges. és kisebb-nagyobb hullámzások után stabilizálódik. b) Az iskolai és a termelőmunkán túl fennmaradó időt az otthonban változatos. A deviáns fiatalok nagy tömegeit befogadó. változatos foglalkozásokat kell szervezni.divatos .mákat. a különböző közösségekben eltérő módon megvalósuló interakciókban kezd formálódni. szimmetrikus pozícióban részt is vennének. grafikai munka. működési hibáktól torzult jelenlegi intézményrendszerről való áttérés a fentiekben vázolt korszerűbb szocializációs módszerekre. de feladata. valamelyik nevelőhöz vagy a pszichológushoz segítségért. kreatív. korlátozott szabadságú és nyitott.terápia bevezetése szükséges. technikai kísérletek. karate. Rögzült. aki e témában tájékozódni kíván. önismereti csoportokat. illetve csoportpszicho. 20-30 deviáns fiatalt fogadó és reszocializáló otthon alakult meg. tevékenységekkel kell megtölteni. akik később. A Párizs melletti Vitry sur Seine-ben működő otthon . Mindhárom részlegben a már említett.többé-kevésbé motiváltan rendszeresen folytassák e tanulmányokat. Például a fotózás. aktivitási lehetőségek. s a társadalmi normák fokozatos bevetítését. hogy a családban élő gyermekekhez hasonlóan . neurotikus deviancia esetén a fiatalokat olyan otthonba helyeznék el. A 16. jó keresetük. az adoleszcens kornak megfelelő élettel. antiszociális pszihopátia esetén zárt otthonban való elhelyezés indokolt.aktivitások. hogy a fiatalok utánozzák őket és bevetítsék a nevelői modelleket. kerámia.olyan munkához kell segíteni. hogy a növendék az otthonon kívüli nehézségei esetén önként forduljon a vezetőhöz. ahol a deviáns fiatal termelőmunkát végez. cselgáncs. Súlyos. A pszichológus feladata.és el kell érni. Az otthonnak nem feladata az eredmények számonkérése jutalmazás-büntetés eszközével. Végül meg kell jegyeznünk.egymástól lényegesen különböző reszocializáló otthonban az ott dolgozó felnőttekkel szemben alapvető elvárás a terápiás légkör kialakítása. Bontakozhassanak ki az otthonban új és új. minél kevesebb nevelői segítséggel vagy irányítással. vita stb. amelyben területileg és pedagógiailag összetartozó három szabadságfokozatú részleg működik: zárt. munkatársi kapcsolataik segítik a társadalmi normáknak megfelelő szereptanulásukat. Franciaországban 1950 óta kétszáznál több családias jellegű. a kivitelezést. esztétikus bútorzat. az eredmények értékelését (zsűri. A zárt részlegbe veszik fel átmenetileg az önkontrollra. A fent leírt tárgyi és szervezeti körülmények.) nagyrészt a növendékek végezzék. a vázlatosan említett tevékenységek teszik lehetővé. terápiás hatású tágas elhelyezés. modern zenekarok. szociodrá. akiknél ennek indikációja fennáll. mind a termelőmunka az otthonon kívül történik. pantomim. illetve a nyitott részlegbe kerülnének át.és ez az optimális . Mind a tanulás. hogy kialakulhassanak a terápiás hatású személyi viszonylatok és a terápiás hatású csoportélet. amelyhez hajlamot éreznek. évet betöltött fiatalokat .Ilyenkor . hogy a növendék és a nevelők között olyan emberi kapcsolatok alakuljanak ki. filmezés. ami elősegítené. majd erősödik. A kezdeményezést. amelyeknek viszonylag igen jó eredményeiről bárki meggyőződhet. megnyugtató nevelői légkör kialakítása és egyéni. Később sajátos. a fiatalságot aktuálisan érdeklő . hogy egyéni vagy csoportos pszichoterápiában részesítse azokat a fiatalokat. például vitaköröket.ha nem kívánnak tovább tanulni . labdarúgás. s amely munkában eredményes helytállásuk. színjátszás. Ezeknek megszervezésében a nevelőknek nagyobb szerep jutna. Demokratikus önkormányzati rendszerre alapozott.a felnőtt kollektíva már nehezen tudatosítja e „természetes képződmény" részleteit. természetessé és hagyományossá válik. önirányításra nem képes fiatalokat. hogy mindhárom . személyiségük bizonyos fokú átstrukturálódása után a korlátozott szabadságú. nem tartozik az utópia birodalmába. Számos országban létesítettek ilyen típusú otthonokat.

hárman laknak egy szobában .a fürdőszobák. mintha családban élnének. hogy itt éljenek egy meghatározatlan ideig . tervek szerint vagy rögtönözve. minden beszámolási kötelezettség nélkül. egy mosónő. többnyire plakátok. Az otthon az úgynevezett „korlátozott szabadságú" kategóriába tartozik. Ezekben van elhelyezve a fotóklub. programok. sajátos vitry-i modorban. A személyzet: egy raktáros. a nyersanyagra a pénzt valahogy összehozza az otthon. védenek. sarkok. A csoport élesen kritizál. Mindez élénk. (Nagyrészük jelmondatok. akik rendszeresen kijárnak az otthont körülvevő lakótelep iskoláiba vagy távolabb fekvő. meglepetések.) Verseket írnak. Az egyik a házvezetőnőé.saját döntésük alapján -. a másik az igazgatóé. az Igazságügyi és az Egészségügyi Minisztérium közös felügyelete alatt működik.négy teljes munkaidős pedagógus. hogy teljesítményeik minél színvonalasabbak. a vetítőterem. néhány gyakornok és egy vezető pedagógusnő. a vitakörökben folynak a különféle alkotómunkák. akihez a nap bármely órájában felmehetnek a meredek falépcsőn a második emeletre a fiúk. földszintesek vagy egyemeletesek. ruházkodását. A főépületekben vannak a fiúk hálószobái . amikor akarnak és amilyent akarnak. lányokkal . egy társadalmi egyesület alapította. és mtsai. kapus nincs.amelyek még a múlt századból valók . ha valamilyen ügyben beszélni kívánnak vele. senki sem ellenőrzi a fiúk jövését-menését. A fiúk az iskolából és a munkából általában sietnek haza.körülményeivel és munkájának néhány jellemző részletével szemléltetjük a hasonló érdekes kísérleteket (TOMKIEWICZ S. mert nagyon fontos nekik. (a fiúk egyedül vagy csoportban készíthetnek filmeket. csak saját használatra. belső használatra és a látogatóknak információképpen. problémák humoros feldolgozása . azokat illusztrálják vagy megzenésítik.) Fotózás (színesben is). A „korlátozott szabadságú" otthon itt . és ha nem tartózkodik éppen az épület egy másik részében. esetleg csak vonaton elérhető iskolákba. kétemeletes házban a helyiségek meglepő összevisszaságban épültek. A legfontosabbakat említjük csak meg az alábbiakban: Rajzok. elmehetnek látogatóba. a dolgozók fizetését és az ezenfelül felmerülő minden költséget. A nevelőcsoport többi tagja . minél egyénibbek legyenek. mert az otthon kapuja állandóan nyitva van.nyitott otthont jelent. az ott élő fiatalok száma szerinti „napidíjat". találkozhatnak régi vagy új ismerősökkel. emlékként őrzik ezeket (talán a régenvolt „napló" funkcióját töltik be). akkor számolniok kell a közösség érdekével.a nevelőkre és a nevelési módszerekre vonatkozóan is -. az Igazságügyi tárea utalja ki az évi fenntartási költséget. és hanglemezekre. 1979). mindenfelé kuckók. most már egymást tanítják. magnókazettákra veszik fel őket.egyszóval olyan szabadok. . A régi.a kertben kis melléképületek vannak. Egy pszichiáter és egy pszichológus járnak be az otthonba. amiből az igazgatónak kell kigazdálkodnia a 22-26 fiú étkezését. a vágószoba. egyéniek vagy csoportosak. hogy részt vegyenek az otthon tevékenységeiben. sporteseményekre. A klubokban. életkoruknak megfelelően teljes energiabedobással támadnak. cselekedeteiket. teljesítményeiket. amelyeket maguk a fiúk építettek. és a fiatalok is hozzájárulnak munkabérükből. egy karbantartó.a fiúk zsargonjában a „gyógyíthatatlanok" . (A „korlátozott szabadság" nyilván azt jelenti. sőt agresszív.és ilyen típusú reszocializáló otthonokban máshol is . illetve munkahelyekre. a házvezetőnő és két szakácsnő. a konyha. a kompetenciáért. ami az otthon felszerelésének és a fiatalok tevékenységeinek igen magas színvonalon tartásához szükséges. hogy ha elfogadták. vitatkozik. tudják. hogy a kortárs csoport és a felnőtt kollektíva figyelemmel kíséri magatartásukat. Ugyancsak. egymás kigúnyolása stb. filmezés. Önként választják az őket érdeklő foglalkozásokat. először operatőr tanította be a nevelőket és a fiúkat.) A fiúk 13 évestől 21 éves korig tartózkodhatnak az otthonban. és erősen rivalizálnak. mindegyik kétszer egy héten egy-egy napot tölt ott el. A két főépület mellett . Itt él és igazgat 1950 óta az a pszichológus vezető. harcolnak az önkifejtésért. az elektronikus klub és egy zeneszoba zongorával. Utóbbiakra gyakran mondanak rá monológokat. a mosoda és két lakás.

akik között lehetnek a minisztériumok és az intézményt támogató egyesületek képviselői. más otthonok dolgozói. amit esetleg magukban sem tudatosítanak. toleranciáját és önértékelésük formálódását. amíg meg tudtak állni a lábukon. amelyben a deviáns adoleszcensek átélik a minden ember számára legfontosabb viszonylatot: a kölcsönös bizalmat. vidám hangulatot. Akkor kerül sor az ilyen. A szociodráma módszere. Fennállásának 27 éve alatt a vitry-i otthon 260 bűncselekményt elkövetett fiatalnak nyújtott perspektivikus. változatos aktivitás. stabil dolgozó emberekké nem váltak. Indulatok. A vitry-i otthon egyik sajátos. a szempontváltást. szakkörszerű foglalkozás folyik. és nem utolsósorban a pedagógusok és a fiatalok közötti szoros személyi kapcsolat. gondozottságuk fejlődésére. A nevelők a témát kifüggesztik a közös helyiség falára. az életkori jellemzőkre alapozott érdekes. erejüket fokozza az intenzív sportolás. a negatív minősítéstől. amit az egész csoport bevonásával. az egész közösséget dinamizáló aktivitása: a szociodráma. a szerzők szerint (TOMKIEWICZ. az ízléses öltözködés óhajára és ezáltal természetes módon tudnak mozogni az otthonon kívüli világban. hét csoport van az intézetben . amelynek munkájával Indianapolisban megismerkedett. azt szerepeikben képesek lejátszani. egy nagy park területén elszórt pavilonokban nyert elhelyezést. projekciók. elmehetett. Egy pavilonban 8-10 főből álló csoport él. Szökések nem fordultak elő. a kapcsolatok átrendeződését. amire minden lehetőséget megkapnak. a fiúk meghívottai. praktikus. a becsvágy kibontakozása a deviáns fiatalokat igen nagymértékben szocializálja: kihat testi higiéniájuk. erősen terapikus hatású. de kifejeződik a realitásérzék is. aktuális ügye van. Ezek száma elenyészően kicsi volt. s ez derűs. A nézőközönség: azok a fiúk. Az Igazságügyi Minisztérium utalja be a lányokat az intézetbe.a franciaországi modellhez bizonyos vonatkozásokban hasonló reszocializáló módszerekkel ismerkedett meg. kozmetikát tanító foglalkozások. előadás közben bontakozik ki. elősegíti a fiúk és a felnőttek empátiáját. A szereplők a kitűzött előadás előtt megbeszélik szerepeik jellegét (hogy milyen álláspontot vagy érzelmet akarnak kifejezni). a lányok gyakran vesznek részt sportversenyeken. Addig maradhattak az otthonban. A leány-javítóintézet. hiszen aki nem akart itt élni. pszichiáterek.a kísérleti szempontok szerint összeválogatott fiatalok kerülnek egy csoportba -. a különböző ismeretek és a gyakorlat megszerzése melléktermékként jelentkezik. A 8-10 fős csoportot egy terapeuta vezeti. öltözködést.A kulturális tevékenységek színvonalának mértéke a kreativitás és a kivitelezés minősége. sok óráig. a többi pavilonban iskolai oktatás és különféle. a nevelők és az iskolában dolgozó tanárok vele tárgyalják meg a csoportban előforduló problémákat. jövőre irányuló életfeltételeket. az életre felkészítő. az összecsapás. Testi és lelki épségüket. Többnyire néhány nevelő és a pszichológus is feliratkozik. A növendékek életkora 10 évestől . Az ottani kísérleti módszer lényege szintén a kiscsoportos életforma. verbalizálni. amikor az otthonnak valamilyen konfliktusos. Amit a fiúk nem mondanak el senkinek. Ezeknek eredményeképpen a fiatal lányok jól öltözött. orvosok. a szociodráma rögtönzéses műfaj. nagy önbizalmat ébreszt bennük. és mtsai 1979) kitűnően szolgálja a csoport kohézióját. akik nem szerepelnek. ACZÉL ANNA pszichológus . pszichológusok. fantáziák kerülnek felszínre. hogy az előadás utáni vitában hozzászóljon. a katarzis. E tevékenységek elsőrendű célja a kulturális és az esztétikai igény megteremtése.1986-ban az Egyesült Államokban tett tanulmányútja alkalmával . gondozott külsővel rendelkeznek. a korszerű higiéniát. B. Ilyenek például a háztartási ismeretek. megszabadulnak a diszkriminációtól. valamennyi felnőtt dolgozó és külső személyek. de próba nincsen. akkor történik a feszültségek lereagálása. a „másság" élményétől. odaírja nevét és hogy milyen szerepet kíván játszani. Az igény. nyíltan meg akarnak vitatni. Jelentős helyet foglal el a napi programban a sportolás. Minden néző kötelezhető arra. S. aki szerepelni akar. esetleg több napon át folytatódó „előadásra". amelynek fenntartását pénzzel és társadalmi munkával magánegyesületek segítik. a szerepekben lejátsszák az önuralmat.

'Terjedelmes kézikönyv segíti a pedagógusokat a deviáns fiatalok személyiségének megismerésében. a csoportélet kialakításában. a pedagóguson kívül részt vesznek a szülők és a fiatalkorúak bírója..és nehezményezik hogy a növendékek részére megszerezhető munkák érdektelenek. hol a másikban van valami elfoglaltságuk. de még átmeneti elfogadásuk problémáit is. tanultsági szintjüket. hanem átneve. a megoldandó problémákat. Az intézet belső iskolájában az oktatás délelőtt 8 órától 11-ig és délután 2 órától 4 óráig folyik.lyásolás". ACZÉL ANNA jelenleg készülő fordítása révén.) Minden csoportban a hetenként kétszer megtartott teammegbeszélésen a nevelők. megértésében. a munkás élet lebecsülését említik. (Amikor bekerülnek az intézetbe. hogy normatartó. azaz elősegíteni. A javítóintézetek vezetői és pedagógusai a tanulás és a munkavégzés nehézségeinek magyarázatára több okot is szoktak megjelölni: úgy vélik.18 éves korig terjed. a büntetés-jutalmazás kodifikált rendszerével történő „szituatív viselkedésbefo. mert hol az egyikben. A tanulás és a munka reszocializáló eredménye sem az intézményekben. ahol tanfolyami keretekben ismerkedhetnek meg egy-egy. A 15-18 éves ifjúkorűak személyisége még alakulóban van. ott állapítják meg. (A kézikönyv magyar nyelvű kiadásban hozzáférhető lesz B. ellenszegülését. ezért az intézetek célkitűzése: visszavezetni őket a társadalomba. hogy jogalkotásunk és rendeleteink alapján. a társadalmi szerepeket megfelelően betöltő felnőttekké formálódjanak. egy ideig az 1. az iskolai ismeretanyagban való lemaradásuk pótlása és a munka. amely mindig az aktuális helyzethez kötött. az intézetek növendékeinek alapvető tevékenysége a tanulás. De azt is elismerik . amely erősíti az antiszociális tendenciákat. rövid idő alatt elsajátítható szakmával. Minden javítóintézetben van néhány műhely. a kudarcokat. Ezt előmozdítandó. feladatuk nem a deviáns fiatalok büntetése. törvényszegések.) Napi programjukba tartozik a vezetővel való. diagnosztikus csoportban élnek. kemény kábítószerfogyasztás után kerülnek ide. hogy a deviáns fiatalok eddigi tanulmányi kudarcai végleg elvették kedvüket a tanulástól. önmagában kevés tartós . A lányok „szabadulásáról" bizottság dönt. üzemek részére „bedolgozóként" könnyű és egyhangú részletműveleteket végez.. A deviáns minősítést állandósítja a pedagógusoknak a növendékek felé áramló autokratikus viszonyulása. problémaorientált terapikus beszélgetés is. a reszocializáló légkör megteremtésében. amelyek a fiatalok tanulási és munkamotivációját rombolják. Ebbe az időbe belefér a 7. de a pavilonok között szabadon közlekednek. fárasztóak. Ellenkezőleg: a motiváltság és sikerélmény nélküli. sem az intézetből való elbocsátás után nem tapasztalható. rendszerint már hosszabb csavargás. Mindamellett mi jelentősebbeknek tartunk egyéb. E körülményekre jól alkalmazhatók BUDA BÉLA (1974/a) sorai: „. megjegyezzük. az értékekkel való azonosulást. Az intézetben általában hat hónaptól másfél évig nevelik a beutaltakat. míg a munkára nevelés fő akadályának a növendékek fegyelmezetlenségét. s ez nem is történhet másképpen. számú „befogadó". Visszatérve hazai javítóintézeteinkre. hanem ismereteik színvonala alapján csoportosítva tanítják. a szituatív viselkedésbefolyásolás elég gyarló módszer. Az utógondozásra igen nagy figyelmet fordítanak. mélyebben fekvő okokat. hogy minél rövidebb idő után el lehessen bocsátani a fiatalokat. kényszerként végzett tevékenység fokozza a növendékek szembenállását. Tévesnek tartjuk a kiinduló koncepciót a külvilágtól elzárt tömegben történő „nevelést". ebben a vezetőn. A növendékeket nem életkoruk. és számításon kívül hagyja az elvárásokkal. monotonok. itt is kis csoportokban. a tanárok és a vezető megtárgyalják az eredményeket. legnehezebben szocializálható lányok intézeti tartózkodása is. Az intézet vezetősége erősen törekszik arra. a perspektívátlanságot.lése. a szigorúan megkövetelt formális fegyelem. egyebek között. számú zárt pavilonban élő. A lányok engedély nélkül nem távozhatnak az intézetből. többségük azonban gyárak.

ha a fiatalt igen keservesen érinti deviáns múltjának felhánytor. az Én megtanulja könnyen. Befejezésül röviden rátérünk az előzőkben gyakran emlegetett terápiás légkör kérdésére. nehézségeinek tárgyilagos kommunikációkkal való „visszatükrözése". akkor egyénenként ismerkedik meg csoportja minden tagjával. Közvetett módon felszínre kerülnek a másképpen meg nem ismerhető . a személyiség infantilis fokra való regressziója. mintha mindegyikük azonos típusú „műszerfal" lenne. illetve szervezeti feltételek (kis létszámú csoportok együttélése. az alkotásokban.eredményre vezet.) A nem direktív segítség egyik hatásos formája a kreatív produkciók lehetőségének felkínálása. és biztatás. projekciók formájában megjelennek a játékokban. festenek. agyagoznak. lemérheti. az érzelmi kapcsolatok gyengesége. egymás vonzáskörében toleránsán és egyszersmind dinamikusan élő család légköréhez hasonlítható. még akkor sem. sportpályák stb. akkor többnyire gépiesen alkalmazza a tanultakat.vagy esetleg félreismert . s így anyagot adnak a gyermeki konfliktusok megértéséhez és kezeléséhez. 1. mivel nem akar szembenézni. amelyiken kapcsolók jelzik a fenti személyiségjegyeket. báboznak.gatása. az etikai struktúrák fejletlensége stb. hogy az ellenállás legitim formák között . Ez természetesen óriási tévedésekre vezet. hogy a fiatal helyett ne a pedagógus oldja meg a problémákat. neurotikus állapotok.jól felszerelt szakköri helyiségek. Hasonló folyamatok zajlanak le a serdülők és adoleszcensek kreatív foglalkozásai során. képesnek kell lennie erre! (A reszocializáló pedagógiának az érési tendenciák kibontakoztatását kell céloznia. hogy érzelmi-indulati fejlődésében hol tart. elszegényedése. nem hullámzó. A javítóintézetekben dolgozó pedagógusok tanulmányaik során elméletileg elsajátítják. . hogy döntsön önállóan. Leginkább egy jól strukturált. A terápiás légkör pszichikus hatásmechanizmusa különbözik az egyéni vagy a csoport pszichoterápiák pszichikus történéseitől. Csak a már ismertetett tárgyi. Ha viszont 8-10 tagú csoportért felelős.nem jöhet létre. Ha a pedagógusnak nagy létszámú csoportot kell vezetnie. és neki bizonyos fogantyúk működtetésével kell elhárítania a baleseteket. hogy a terápiás légkör éppen az ellentéte a növendékek elzárkózását. a realitásérzés csökkenése. mit tudatosít problémáiból.) teszik lehetővé a pedagóguskollektíva interperszonális magatartásában és tevékenységében rejlő személyi tényezők érvényesülését. értékelő viszonyulása megnyugtatóan állandó. S valóban az intézeti növendékek legnagyobb próbatétele. az agresszív késztetések a mindenkori környezettel szemben. ez teszi lehetővé elfogadó. A szorongások és más emóciók. A „non direktivitás" lényege. A terápiás légkör fontos alkotóeleme a nem direktív pedagógiai eljárások ismerete és meggyőződéses alkalmazása.). Mint mondottuk. Ismeretes. az Én esetleg nagy belső ellenállást termel ki magában" (92. figyelme. Növendékeinek mélyebb megismerése ötleteket és lendületet ad bonyolult munkájához. ezek a foglalkozások a diagnózis és a terápia eszköztárának részei.pszichotraumák. de e negatív meghatározásnál az intézeti reszocializáció e legalapvetőbb feltételének talán több jellemzőjét is fel lehetne sorolni. A terápiás légkör tárgyi és személyi elemei összefonódott egységben hatnak. Ha az alkalmazkodást főleg kényszer termeli ki. vita . nyitott ajtók. pszeudoalkalmazkodását kiváltó autokratikus légkörnek. terápiás hatású magatartását az egész csoport irányában. de ez az érzése fokozatosan kialakul. hogy az antiszociális személyiségjegyei: a menetkész indulatok.véleménynyilvánítás. és ha a pedagógus feléje fordulása. Természetesen ez így van. úgy bánik növendékeivel. esztétikus. Az újonnan érkezett leány vagy fiú kezdetben ugyan nem érezheti azonnal a biztonságot nyújtó összetartozást. mert befogadták. az alkalmazkodás személyiségváltozást nem követel meg. A nevelői segítség formája: a növendék empátiás meghallgatása. amikor a csoport nyitott életébe beilleszkedett. hogy a kisgyermekek és a pubertás előtti korosztályokhoz tartozók a pszichológiai rendelőkben és a nevelési tanácsadókban szívesen játszanak szerepjátékokat. tágas berendezés. Egyszerű lenne azt mondani.

a kiúttalanság gyötrelmeit gyógyítják. a „sikerorientáltságra" való ösztönzés. Az ellenállás lebomlását nem szabad siettetni. fokozatosan teremthet kapcsolatot a növendékekkel. . a gyűlölet átváltoztatha. A pedagógusnak mindenképpen csak igen óvatosan tanácsos közelíteni a növendékekhez. illetve a csoportterápiák légkörének és az intézeti terápiás légkörnek egyformán jellemzője. indulataikat. b) a produktumok. hogy kézben tudják tartani időnként feltámadó haragjukat. H„ 1979) rámutatott. hogy a gyógyítandó fiatalban a társadalmat képviselő felnőtthöz való pozitív viszonyulást erős belső ellenállás akadályozza. a „lépéseket" nem lehet megtervezni. A terápiás légkörnek az előbbiekben felsoroltaknál nem kevésbé jelentős tényezője a pedagógusok önismerete és egészséges személyisége. hogy a pedagógus ötvözni tudja a pszichológiai és a pedagógiai hatásokat. Ezek a megállapítások részben érvényesek a javítóintézeti reszocializációs helyzetre is. AICHORN szerint indulatáttétel csak hosszas előszakaszok után alakul ki. Kerülendő a konformizmusra. szembeszegülő vagy megmagyarázhatatlan okokból regresszióba menekülő növendékekkel szemben. Veszélyes lehet az is.. akiknek életvitele és pszichikus állapota kiegyensúlyozott. szimbólumokként. akik szembesülnek gyermekkori és aktuális konfliktusaikkal. KOHUT. változzanak a témák és az eszközök. CHRIST. művészi fogékonysággal. az egymás iránti jóindulatot.A belső motivációkból fakadó kreatív tevékenység eredményei több vonatkozásban is nyereségesek: a) a pedagógus természetes módon. hogy újabb típusú foglalkozásokat vezessenek be. hogy nehéz a deviáns fiatalokkal terápiás kapcsolatot felvenni. hanem képes a csoporttal mint organikus egységgel olyan kapcsolatot kialakítani. Ez szükséges ahhoz. sőt váratlan fordulatoktól függ. klinikai és szociálpszichológiai tájékozottsága mellett motiváltságuk és személyi rátermettségük. KOHUT hangsúlyozza. H.tóságát kompetenciatörekvéssé. kiegyensúlyozott személyiségnek még számos fontos alapadottsággal is kell rendelkeznie. hogy a korai csalódások és visszautasítások a bűnözőknél betemették az idealizált példaképek utáni vágyat. hogy a csoport közvéleménye elfogadja az általa képviselt értékeket: a felnőtt szerepek tanulását és az ehhez kötődő reális perspektívákat. A terápiás légkör egyik jellemzője. a kallódó és a törvényszegő fiatalok eddiginél hatékonyabb segítése legfőbb problémáikban: a családi életbe és a munkába való beilleszkedésükben. igényli-e már a kapcsolat felvételét. Több szerző (AICHORN.. az ag. c) az együttesen tervezett és kivitelezett munkák közös érdekeket teremtenek. kanalizálják a csoporttagok közötti konfliktusokat. kizárólagos. Az intézeti reformok mellett nem halasztható tovább a pártfogói és az utógondozói tevékenység korszerűsítése. hogy e hivatás gyakorlásához a fent említett egészséges. a harag. 1973. Az időtartamot. az ágáló. Annyit azonban megállapíthatunk. és a fiatal nem tud kevesebbel megelégedni. hogy a fiatalban megmozdulnak-e az érzelmi szférák. intuícióval. Azaz nemcsak az egyénekkel és azok sajátos problémáival törődik. „örökre szóló" kötődést. A terápiás légkör fenntartásához fontos. A reszocializáló munka sikerének alapja a pedagógusok fejlődéspszichológiai. empátiával és megingathatatlan humánus eszmerendszerrel. elaborációként működnek. A javítóintézetekben azok a felnőttek tudnak sikeresen dolgozni. 1925. egészséges rivalizálássá. az ide vonatkozó kutatások kezdeti szakaszban vannak. hogy hirtelenül kapaszkodik bele az adoleszcens a nevelőbe. Az egyéni. eleinte bizonyos távolságot kell tartania. Utóbbinak összetevői igen sokrétűek. képzelőerővel.ressziós késztetések. derűvel. bekövetkezhet a nagy csalódás: a felnőtt nem tudja nyújtani a remélt intenzív. A. élethelyzetektől. például dinamizmussal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->