az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. Akadnak. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. Mcggyozodesern tovabba. diakjaik vagy barataik kozou. Nathan es Kimberley szamara. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. Csodaljuk. es ezzel lehetdve tettek. Opa. de szinte eszre sem vesszuk. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. hogy akik asztrologiat tanulnak. Julie. . amit az ember alkotott. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. melyekben arrol tudositanak. akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. akik ertesitenek. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. mi mindent teremtett lsten. azokat az onall6 gondolkodasra. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel.. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . vagy azok. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana.Bevezetes Kathy. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. a tapasztalt szakemberek:. hogy az irasra osszpontosithassak.

es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. hogy a konyv. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. es kulon halas vagyok nckik. egyike azoknak. rugalmas. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. Celkiruzesem nemcsak az volt. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. amelyet hasznaltak. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. mind pedig a tapasztaltabbak. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. Asztrologia. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. Biztos vagyok benne. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni.Jeagazast". akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. a megertes uj szintjeirc juthatnak. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . Pedig csak azt kellene felismerniuk. hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. Ez a konyv ott folytatja. Kulonosen karos. peldat es esetleirast tartalmaztak. es a tudas. hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. az Aszirologia. Manapsag gyakori. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. tehetnek szert. es arra. amiert folytatasra biztattak. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni. es teljcsen mind13 12 . nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. Nem csoda hat. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. elbizonytalanodnak. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. amely eppen 6t erinti. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. nyitott szernleletmodot. Nagyon is ertelmes emberek. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. amelyek precizek. pszichologia es a negy elem. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. Nem csoda hat.

hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. ha mincl kevesebb lenyeges e. azi olvasoim il61jek meg. majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak. mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. rejlo osszejiiggeseket. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. aki j6soltatni akar. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki. magukat is.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot.rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. teljesseggel haszontalan . Terrneke nem egyeb: felii~etcs. (2) a horoszkop leoyegl. alkalmazni. azonosulni lehet vcle. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. gondot forditok a kozertheto. hancm cppenseggel osszezavarjuk.I' megbfzilalo faktorra figyeliink. E:z azert bizros.. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto.iluk az a gcp. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . Az emberck nem bonyodalrnakert. nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. <iscsak nehezen tudjak megallapltani. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]..~v~~a . aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. Arra alapoztam. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 . Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et.. Kozrejatszott ebben. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. John King Fairbank. Dr.sek" tbn:cge. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz . az nagy odafigvelesr igenyel. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. Olyan ez. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre. vcgiggondolallan. egy.110r~sZ~?peliell1~eze. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. amelyik eppen leszallashoz keszulodik. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. Azoknak az aszrrologusoknak.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. hogy mclyik kazi. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. lnkabb csak hatrahat. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. Azt hiszem. rnagyarazattal tartozom azt illetoen. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg . hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben. arnelyet celul tuztern ki. Meg az is. hogy ha konyvem. . Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz.jo-rossz".

tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra.. Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . Megallapitouarn tehat. es .i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. amit az Asztrologia. hogy milyen a belso allapota. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. es jclzik a lctczcs dimcnzioit. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban.ilt. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere. kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket.. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa.o harorn konyvcm. Ebbol vilagos. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami. azaz ellenallasat. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. Arra jutottam. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. hogy rncglassam. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat. Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. iJ let ve ez a mosiani. Sokevnyi kiserletezes.wfger . hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. es jelzik a letezes rninoseget.kulcsszavakkal. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. William Davidson allitott fel. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. amelyeket Dr. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. B [zorn benne. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. csak kis izelitot nyujtanak abb6l. Pontossag. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. kulcskifejezcsckkel=-.az energia kifejezesmodja. 17 16 . Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. es megtalalja azokat a reszeket. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. sot az egyen tudatanak a mino. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak. a mindenkori belso allapotot. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar.

18 ~ i I 19 . Erteke abban rejlik. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. I. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. a bolygok szercpc pedig abbol ill. hogy minden. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. pedig sokkaljobban jarnanak. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. Az asztrologia nern vallas. hogy a vi lag egyseges egesz. es nemis lehet oncel. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. Ii I I I: I:. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus . Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. mikozben eppen ok azok. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. es keptelenek felisrnerni.ugyanazt a hibat koveti el. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. olykor elcelodnek rajta. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. ! . Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. es rogton tegyuk hozza. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia.

. mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol.1.Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. Mind szemleletrendszere. fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. Ennek a kezikonyvnek nem feladata. Egyszerre tudomany 65 muveszet. Ketsegtelenul hiba volna. A rud6sok ugy tesznek. is21 0 ---- -------- - ~ . akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. akar ebben a konyvben. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet.. tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. _- - ~ . Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia.nem a tenyekkel. mintha szilard talajon allnanak. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. hogy . hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai.ha szabad Igy mondanom .

CAz egyetern fcnnallasanak 100. azt latjuk. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez.. Ez . tarsadalrni. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. ami az elme es a szellem erejen alapul.. es hogy osakis az igaz. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e . Idonkent nehanyan S20t emelnek .m~er~c ncmcsak biokemiai. Science.n. oktalan . ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl.~ez. Ila felidczzuk a termeszettudOlminy.~t~~ ell~nebe. am~ly. aki 1987-ben Igy irt: . fel k~lI. rosszabb esetben fura. naiv es affele b~bonasag. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra.Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem.. A szellern uann nyrtottsag .irta D. ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. hogy ezt jegyezte fel: . a hadaszat. mi szernnek rejtve van." Nos. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje. ro~~unk: hogy e.?en. bogy az cletveze- 23 22 . es egy uj genenicio no fel. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban. TegyUk meg hozza.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it.orvenyszerGsegek ervenyesek. ki nem hisz sernmit cl. az bargyu.. amelyet a materialista terrnesz~~ud. a termeszetgyogyaszat. hanem csak ugy.o~mlny. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. Tessner es A.) En sem tehetek semmit. nak . 1978.ztro16giihoz folyamodnak. jogi C5 ~o~g~zda~agl t. korulvesz mindent. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak. Peldaul Max Planck.rci.. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel.ugy is szoktak mondani: "amint fent. bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja. hanem spiritualisak is.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy..amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik . hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak. viszont igenis ujdonsag az. beleertve az akaderniai szferakat is. Ski ily bolondot hinni keszt. Diamond.~ ilyesfajta besziikultseg ellen.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus.. egyszerre belso es kulso elet. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget. Hull. es csak mostamiban lsmerjiik fel. elterjedt . hogy maga az asztrologia nem ujdonsag. pszichologiai. a Yeshiva Egyetem rektora. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit. . azt fie tartsak butanak es sarlatana.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. mint peldaul Norman Lamm.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. P. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a. politikai.. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet.egerol sz61~ O~i tan . holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61.. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. ~aJno.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. azt kell jelentse. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. .aban es a lelek leteben." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. az orvostudomany. az igaz. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. as~~~1.ugy lent ). .

Ha Ieter errol az utrol. . ki .' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . . No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser . mas megfigyeleseken alapszik. akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. elfogadni keptelen . I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta . semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen.hogy. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz." Sokfele.. . a pszichologia.aja szerint viszont valaminek . Az ortodox tennesz:tt~?omany logik.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore.. Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak. e I ane.tte6ban 1988.. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. . Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok. . Gyakran idezik Dr. . ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven.t. 1etekkel? . sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii. hogyan feJt. a . d .. .vegzett iseresa k IS az .. es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek. . Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve . . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba.. e~ :el- segti. az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI.~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok. es a k IseT e 1'. marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg. hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott.asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. A modem asztrologia j61 megszerkesztett. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel. amit Dr.es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt.gyiFoiskola professzora mon~ottegy . es majus I.a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk. "..n~ proba ala vet~l: . kozott megtaltott konferenclan hangzott el. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala.·· .laszunkban lepJunk tul azon. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk. m1t IS neveztink mechanizmusnak.Kalifornia all~~' beli San M:l.' '.. sz .feJlett "hatast".l kl a hatasa. ~negpedlg azert. es rneglehetosen nagy mertekben atalakul.de esak akkor.mo. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk. 25 .sz- fele esemenyek elfirejelzesevel. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. Carl Jung kijelenteset. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el. a UCLA Ege. ahol r~n kivu. Koztudott. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott. aprilis 29. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat. V8. Jacob Zighelboim.. . ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten.akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l. '.k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek. Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest.reinek megalapozottsagara. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . .e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk.

0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. ea elt Az cm erszam '. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'.. Teste 0 . sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere.vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. ".' cs.. Dr. ha azok csakugyan ott vannak.n zekszcrveiben tOrtcnak. att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika. illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata. " <: rml. mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet.cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' .:. Az eletvite I anacsa . k' hiszi. kia as. "k' raizo.. .. egyedl eletehez. nyos. amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben... a besztikules hason16 veszelyevel. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. ak. . A te.'k Minden lzonnya aze . azok semmire sern menne. Ilenorlzni? m6dszcrelVc. hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. e~" . aszat hatekonysagarol . . "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . J.~ml~d A. e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano . k dik P d' egy patkany em IS U J . peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban. "Ha nem tudod.Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . t dia elmondani az orvosnak.Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel. hogy rm .nem klfogassal utasnja e. 'I k . hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . .ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan . hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban." Akkor hat meglepo-e. hogy ot In ~ .1 ak 'I adhat infonnaci6t. akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot. J k 11 fogadnunk hitclesnek . l' t ' donal< nagyon IS IS " . a divatos "tu oman . . A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. es ezert . lati haszna nern szannazl. . Ha valarni nem merheto meg.. Theron Randolph. . . ..iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es .. . hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. . di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi. es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga.. . a. ket lked6k azzal a . akar nem. hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban. . 182. eszt az asztrologia. hogy rnmden . 2.rnukodesi mechanizmusara". . amelyben a Nap ki. .l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o. akkor nem fogod megtalalni. an~1 or m.. . . . nolon a paosszpontosit. 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon.. A hiteles inclmenyeit. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I. Randolph ramutat. 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . . . meg a. 27 . arJ. a meres. tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. hogy hoI keress valamit. Dr. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a. 1977.grt nern mert igazan hal6kony CS ... lortenl vele akkor. • nak hogy adott esetben cgy pa an. Am altalaban veve. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel..' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy . rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls. vlzsga . bol . " megbizhato" bizonyitek. megls mmdenkeppen e e .kk. " daiaba: .en viszont a. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye.lata arro . .marpedlg a tenne~ze. 'k . ber hogyan visel C I C ig .._ ..' t' ztaban kell lennie azzal..glal c. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. . a na~ asz _. hi" t szove t el nck vlzsg b . es nem er .mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes. '. es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. .. a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak. 19117. Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet. ioib elm" az asztro ogia . am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra . ara ami elmeJ'cben erzeseiben. k' bb sak a klvincsisag veze .' . ami or ~ ik a maguk statisztikai . "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I . hogy . -.oris.nneszcttudoml. ereppcn mit erez. masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr .. Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen. 'ttud many nem egye lese " . mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti. s~~tg~ogy .) (Az asztrologia a modern pszlche. e.

ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik. es sokszor kenyszerul arra. ki . mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I.v~gy.ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban.uJa b . Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat.h~ mkabb . es [ranymutatoul szolgaljon benne.. oktatasaval . e . hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu. arnely hasonlo hatekonysaggal. az inkabb tartozkodjek att6l. hogy raebresszen bennunket 16tllRk. kristalyosodnsj. mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk.. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel.' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala. raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre.ik el mar csak azert is. hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el. E Kezikonyv celJa valoJaban az. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. oJ· 0 ~ana UJ e. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval.ogusoktol nagy ehm!lyU. kut~~saval foglalkozik. Ez alol ne~ kivetel ~. ha heIyesen ertelmczzlik.veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. .lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse..s. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant.A hcroszkop crtelrnezcse U. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k .az as. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai.•. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva. 28 29 . Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol.vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre.?' ~apc~ol. u~aes . A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is.ztrolo. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk. szerre es elrneletekre . mrndenkeppen megbfzhatoak. st. b· ~. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel.atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. SokkaJ tobbre megy.y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk. eletviteli szaktana~s~dasban..de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. es a kepet az eg gigantikus vasznara festi.~lmelctek bukkannak fel.ja rerkepezhet6 fel vele.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. hogy az ~. s va'ItOZlik .Ll asz_tr0l. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit.II . . De az asztrologia alapelvei. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek. bbe . tfinnek to va. filczofiaia .z asz~rol6gia sem. Igaz ugyan. vilagnezetevel. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. Az _ t asztrol6gia . es ha a bennunket eletre kcltoenergi3.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak.. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v.i kapuk es holisztikus .

a csodabogar szerepkorebe kenyszerul..' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. s . tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. . hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. az egyedul ugy lehetseges. Semmi ketsegem afelol. tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. ... 01110 Y L. dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet. . ik Ih . finomult es ." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et. Deel kcll indulni ezen az uton. Es ha mar megtalaltad. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat.ak mmden.. k . es olyan iranyel benne.a k6nyvet? Figyelj a szavakra.. .n JU. az egyseges szabalyokat es eljarasokai. . ratermett ernbereket.' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. higgy be~"il~.theti a k6rnyezetet. am y. amikor az olvaso vagy odafigyel. hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben. e ce. J.eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. ami bennuk reJtoz1k. gyakran elcelodesek celtablaja. tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait. 0 'I. Ie ets." OIWV . '~. 109. E k·· hate'konysaga azzal all egye. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns. jelen esetben a ertelcmben arra utal. szlvd magadba. hogy h?gya. tarozoln. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. az olvasoban felvetodhet a kerdcs. horosz op. amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal. P '. mint olvasassal.. 1 t idomanyt . .. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. akorlati ertehnezeser6l szol. Az sem e. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra.Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa. sot talan a . . sot maga az aszrroi . Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova .. Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg.' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 . az nem Aki csak felliletesen. amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. . melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt .aelOhaJ aszasai.Upanistidok . ogy. mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd. Az asztro16gia sokszor olvasot. h'· elenteset feltarje. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. trol6gia igazi megertcsehez. Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont.c t~:· 30 31 . . . vagy nem. . 2. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. Hadd ajanljam figyelmiikbe. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. passziv szern e n en 0 -. . . Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. nes arany an. s: k' zemel es helyzet e emzese en. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban.i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. 1 h t '10m . k' ok az emberek. a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai. mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. Az tehat a gyanum. . A horoszkop gy. . Aztan dobd el a konyveket.

nszen azok csak s: I ' .usara es vagyaira.e . fizura : .ztruiOgia.? ~r~~eszltes. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is. .:\cles kifcjtesl es a7. az elet miszteriuma az t . amennyit lehetne. Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . z termeszetesen .e. h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '.' z ro ogJa.: . Nem ismeti. hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat." kovetkezmenyekkel jar ez A ." as ro o~lal ... .ilonoscn hasznos az A:. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. H~nysugarat vetit oda.bb es ' . Mindamellett hadd ajanljam figyelmi..* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen. MiskUlonben a ferry szetszorcdik. persze. es ~abb..ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat.etnem felhivni a kezdok fi .oz. mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es. . ketscgtelenul meglevo fehe t: I k . k. .· ..' . 1 az .. I. es a. ztrolc .kllyen tevedes na.' dlI. hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat. so szemelyise -r. ' hiszik. aki mar tapasztaltabb.g arra gondolnak . me~ lelkesek. ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. Fontos. Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere. Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja..Ji:IJ'. Margaret Hone es Charles Carter. ethalvanyul." a .1Itolso szot" 1 . .seg osszetettse . h gre osszpontositunk.eze az Iranymlltat6k h .' .. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik.O. hanem a nagy megviltigito.~ L~lek mindig is meg. ezonmaga szarnara amelv .gYlk... IS. senunJ sem lebet 'I..Yaraztam. . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk. ' ze! egy olyan szemclyre szahott . rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s . raa. k' ..dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . . hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget.a. .esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet. milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t . azasztrologusi nkab . ." ." a tetszmne . . . Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban.nnlag' u' k e cs. rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. San Diego. kihuny. Azt is feltetelezem. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk. Korabbi kon . ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck .. Inl. ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek. .ml rez u eselrc ntrm ' ..1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese. elter._ k " megertesenek kutatoutjain. . . . masok alig felszinre __ " . vagy lOgy veluk lmmar . ~y e e.lguraJabol tevodik ossze.semkct. Igye met ogy az as t l' . Ie.tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :. A vegso magyarazatokert a vallasnoz.5 e varas amI irth t" .yhog Igy . mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' . a vizsgalt sze~.m.nymutatokna. hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz". ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto. mint Dane Rudhyar.fogja hazem konyvern teteleit inkabb .egpro a.Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o".. USA cirnre.t". Viszont ' .~. .~yegesen rnegalapozot. Ugy dast kfnM..magyarazatot" tal 'I ese rnai. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir. es muveiket korszerti nyelven irtak. megleh. teljes komplexitasat.' . hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. bmego~dast.erCnek elmelcterol sz6l6 res. '. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~]. g) ozo . hogy keressuk meg.emel mindazt. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala. ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez.e teheto. es legalabb nagy vonalakban tudja. P. a mert ozmikus n"d szo.~ ~k.:~~. A kozmikus kifejez.esem szennt nagy h ' ' '.~sa~l. K onnyebben ra tud majd hangol6d . . Box 16430.']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' . hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit. Irru. . melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. I' .. beldle annyit.znat veszi. . hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott.a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez.. .tol ne varjanak " . sajat horoszk6pja.pjainkban mar . akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak. as. I 109 a oznak " an' a szemelyi . hogyan kell megallapitani. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani.. kel. ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7.odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At.~t:t~I.. z em en clctbcn soh .1. . ezdok kOZl . Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6. " vagy oroszkopertcl." rnezeSI tanacsok InondJ' ". es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja. e.. I I I II I I I I 33 32 I II I I I . "telJes .. . Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.. I e em. je egu tudomanyrel van .. . irjon az ACS.. az asztrologia rnindenre . r •• z ro oguso m 'bT~l..Jedt ez a tulzott es teve 1-" . A praktizalo asztrolo gusok e ·k .kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b . k .tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy. psziclraI6gia eli a lU!gy elem.e 0. . CA 92116. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". ak . sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . an a nagyfoku pontes. Kezd6k szamara ki.ctosen . Sze.

zslatos tI. jellemet.. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei.efuggo szi~boli~us aMc~1 . Ez a zavarba ejto. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja.es . az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba. es . sunin valtogatjak egymast.ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu). az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk. (Az asztrologiai e~~tvltel.~n: ertenek. mert tettrekes7. hogy "fekete~eher . /lI. . a m?tlvaciok. ~ennyit csak tudnak. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. osszegabalyodnak. ~on~o~ult tudom~n~. cime: P.a . ka~'ma ~s .A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t.·zJ~nnac. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. jot tudjak.:nJn. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. n. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag. ~z eml. A val6sa~ vi~:nnt . hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et.nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak.tai deklodesemct is felkeltette. a sziikseglelek. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en. . Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat..szemeIYIseg. Box 1460. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe. California 95473.ic~ot~rapc~. negativ kicsengesiieket egyarant. amely arrol szol.~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. hog?. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna.a J~I'e~vonasok. tekete-feber kateg6riakr6~ szol. Arroyo AsztrologiG.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban.".5 konyvnck. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg.mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban. ~ p~zitl~ es a.~makorpszichol6gusi psz.don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak. beskatulyazzak. . tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl .6: . 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk.ltc:~. h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a ...1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. USA. A 35 34 . ha valamit nem tudnak vag~.es "neg~tiv" jellemvonasok. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t.segkent es oszintesegkent ertelmezi. folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb. hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki.O.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.. Az ortodox pszlcholog . kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra.J~gyek . elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. masvalaki viszont nagyra cltekeh. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. ezert az a legjobb. Sebastopol.m~~a~kodnak. . az analizis katcgoriai . mozgatoru~o~t. mint a tlPU50k.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek. Dr.az. de egyben vara.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal.

eskvad- nezvc. .Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble .gyall iapcsolok lik.hasznal~sat celzo pontos foglalkozni.erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem. szuletett emberekre isegyfo . valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa..ilsO belva .' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl. a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra. hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban. nanem az hogy I k. szemelyre. ' e C7. kczzenek onaHoan gondolkodni.mtlyen sullyal esik latba..eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset . Ilte~yezoJeve lep elo. U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz. 37 36 . . r ze.Honbsegre. jegyenek vagy ket ki. n~Jatt van. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget.. .mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki. . Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte. hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . modS7.zsga t alapveto.l. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez. J .ck persze nemlgen lehet olyan . konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel.. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba. ez .. de ncm a70 les z dik ' en a . ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl . hiszen .' .allasa.YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7. peldaul a szemelyi ~~~y..~ k ...l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. O. . ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak. . . amelyek segitenek ezen bolyg6k. k peldaul az Uranusz tudtak hogy C". .nak ertelmezes hen. agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1. hogy melyik J' egyb. de egy iranymutat6nak szant to. yo'. r egy~asto.' . tP~ak kulonosebb hangsulyt. k _ az szcendens. a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. or_aI' apP. A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki.. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek. belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct.g.::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak.melyes bolygo. va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos.set. hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza. ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I . .ltarn.» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . mert nern . amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ . hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag .. c~a ocm c ket tavoli bol zok . A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel.. . . es legfeljebb szinezik . ur. A hag..ango tsaga es -tudata lesz de c .. ennek a szernelynck igen . em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' .c. a tapasztalataim J •• . tapaszta... -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat. .vagy Pluto.a ktilso bolyg6k b d~ .. (II IOZ I etve lOgV 11 lo... ot sze.. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz. akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom. ".al.. es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . nem pedig arm. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an. densrc kelt osszponrositani tobbi rs .:tkOZlk. a enusz es a Ma) 1. vagy eszcen ' ". ez a fenyszogallas aka . epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet..' •• ygo egymas kozti fenyszogenek.gy. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld. bogy igye. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. '1 Y"e crnre. hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni. A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba. Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen.~.. .

erettsegunk.. A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok. de az alapelvek.szamara azt.. hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. . hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l .. .rnegterhelo. ysegwl1l.JO vagy "felszabadito".es jelzik a letezes minoseget. '. . .Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az. " . mkabb arra figyeljunk h . Pedig sokkal ~o:t~sabb. 39 38 . EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni. . 'k.6fiat es atapelmeletet k6vetjiik. a termeszete rnilye n az e e t e. eppen muveszet. '.h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. .ynek " milyen az. enntett szemely eletenekes egyenisegenek.-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba.k'epese k vak ..' b mert k I I' I' is resz e. lzon~os pontIg. egyenisege . A . . akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol. hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk.n~gyobb ~e..?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy .IS.b·. m~ly sz~~i. bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan . .. es hogy a lenyszog c: .. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket.ogy a VIZSga . ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " . hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat. Termeszetesen fontos... ' . . Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b . es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret. A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. ? r " .. . sot a horoszkop egesz s~erke~te. bcfolyasoljak . .a felszin ala huzedva . aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai.' .energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak. seve es megertesevel lehetseges. '11. ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l. . de esa k egy .oket az erintett jegyek .. nogy melyik asztrol6giai filoz. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal. hlsz~n az ~ugy lS. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang . mit vagyunk kepesek meglatni. hogyan.a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. er~lk.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges..~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z.minden trigon . szeme. A HAz. Az sem mindegy.e. ~-. hatarozza meg . Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. e Iernze.. . . . er es.AK [elzik az elet teruleteit. hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak.tek~en.A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont. h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe. men asztrclogusi tevekenysegtink. hogy a f~nys.. k . .eszmevihigunk erzeken . . akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . ...~ehet~tle~.e .ls megfeJth~to. mint ahogy ez szabja meg. . gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~. es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n. amelyeken az egyes . es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak. k' . es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti.meg a~oknak a ~on~olkod~aban .. .ez . " 'It 'I. en. 'I .es jelzik a letezes dimenzi6it. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. tudja alkalmazni az asztrologiat.' . (Ellentetben azzal. . soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt.. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben. • ' anna . mint a szaraz szaktudas. a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a. vagyis az asztrologiat. Kulcsfogalmak. hlttink. . es igy tovabb. 0' mert._.. A tudornany megfelele alkalmazasa . Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de . " . '" . volt a ke 'r ' ..d" t" . d" k If OZO . amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol. hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. on'.yben teljesedik ki." Fontes tehat tisztaznunk magunkban.

Igaz ugyan. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik.amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. hanem ezek. vagyunk az emberi kultUra kezdete.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat . I 40 41 II I II . ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk. es Nem m. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik.

kezdemenyezo jellegu. a levegoes a viz .azt a mozzanatot. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. afold. es az energia celtudatos. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . A negy elem .fix es labilis. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben. azoknal sokkalta atfog6bbak. fejezet A negy . ha arm figyeltink. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak.3. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik. A fix. amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. Ebb61 egyenesen kovetkezik. mozgdsat jelkepezik. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. felel meg.a (UZ. es mindegyik jelen van mindenkiben.

geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. lenduletessegben. Olyan energiat. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki. ve teszi A viz-jegyek. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. mert minden "kijon" be161uk. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran. A tuzjegyek a nagy lclkierat. fejezetet.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. es 14. a magas foku onbizalrnat. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. 44 45 .kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. energiakibocsato letformat fejeznck ki. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy. hitben. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. mint az. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. 12. hogy megalapozottan csclekedjenek. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. az egyutterzcs. Kiilonosen a 12. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo.t!~ag~ll a horoszk6pban. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. Oroszlan es Nyilas . fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. onbizalom. A viz.. A tiiz. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg.6sszeH~rnek".jellemzoje az erzekenyseg.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban . rnodjai. neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. amely lelkesedesben. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. * az arra utal. mas mintazatat jelentik. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba.u jelentik.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia.. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el).es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos. A tiiz-jegyek: Kos. a felelossegerzet. es ez abban nyilvanul meg. illetve a nyugtatas. es az energia mas-mas szintjet. Ez leheto- szamukra. izgatott. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. gyogyitas. amely feszult. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja .

ikk~. Kulcsfogalom: az erzekeles. amit a tutaidon . fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika.i. . fontos? hogy. at 47 46 . amely a 161egzettel. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. hogy a . 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. Kulcsfogalom :.itt. A f01d-jegyuek szamara nagy on. A viz-jegytiek osztonosen tudjak. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek.sze~. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. ?vatosak. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. A matenahs vilag mUk. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. odese vagy amI· frld . A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. megfontoltak. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. megtalaljak a helyliket az eletben.. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. es altalaba~ ~egbizhatoak. empatia. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak.

hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. fejezet A~ 5".A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4.6. nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala.re es az onkifeje7. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok.A bolygo. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol.a harrnoniara. igeny arra.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero. 48 49 .enisegtudat. eg).a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg.erzcsere. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . igeny erzelmei kimutatasara zesere. egyiitterzes VENUSZ.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven. ertekek. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa). feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre. Rcakcie. tudatos esz (vagyis [ogika.. az aterzese (Mkep). kialakitani masokkal. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre.esrc en HOLD. kreativ energia. keszte. . tudat alatti hajlarnQk. kesz. fejezet "els. igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje.gere. Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait.

Cse Vagy. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg. ~gy maga abh cru vag)' egy . kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag.sa. torekves <17.asa. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre. . celtudatos akaratcre Hliseg. egylittt:rzes. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. igcn). hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . arrogancia. mohosag.llenseg. optimlZI11Us. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. erzekeuenseg. az izgalomra. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara.IjTO: VENlJSZ: Onimadat.es. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa. csorbitatlansag{mak megvedcsere. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. bclso megnyugvas. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv. tertvagy.kio. Tulajdonkeppen arrol van szo.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc. kcsztetes el. j6 viszony masokkal. igcny arra.Oll cn-kozpuntus. lustasag. az onaz elszakadasra a meg.irelmetlenscg. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. 1I)IL. feloldodas a tobbiekben.nagasebb CSL. szuletesre.igeny area. a szellern nagyvonalusaga Batorsag.iaramlasa Erzekenyseg. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. J U['1TI!. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg. az egycniseg gatoltsaga. az credetisegre. szexualis oszton.R: Hodiias. A bolyg6k fenys7. a biztonsagerzet hianya. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel. bogy minjutni a let vegso lenye.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k.. atalakulas. kezdcIllcnYC7. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. t>riiszakossag. akaratoskodas. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa. konnyedscg Igeny a husegre. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. megscmmisuies MERK0R: Pl.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. ra.Igeny a mcgujuhisra. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. megszabadulas az en-tel Transzfonn. fcle li. a sajat energia c\apr6z~. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. kezdemenyclokeszscg. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz. a bizalomra. keptclenseg a szerctetre Ti.

hogy ki ne meruljon. szervezokeszseg. A Nap-jegy szerinti elem jelzi. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. kotele seg. lenseg masok 65 onrnaga irant. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. valamint a tudat mmosege szempontiabot. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. eredetiseg.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. A tiiz-jegyiiek (Kos. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. A viz-jegyilek (Ritk. az identitas. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. az onervenyesites. negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes. A levego-jegyuek (Ikrek. klscrletezoi hajlam. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . lljitokedv.-===- .es felelossegtudat. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. Afold~jegyilek (Bika. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. megbiznatosag Igazsagerzet. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. Arrol is cij6koztat. felelotErzek az cgyseges egesz irant. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. ttirelem. mint barmilyen fizikai targy. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. felenkseg. jelzi az eletero. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. benito gatlasok.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. masok erfiszakos rnaget. merevseg: hidegseg: ovatoskodas. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. Ez az az tizemanyag. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. a letezesto].A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. lazadozas. Az ennek az oka. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa.

1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. es meghatarozza leti. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. 55 54 . igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. Ez az clem szabja meg. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. illetve ennek megfeleloen azt. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt.i'~k a7. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat. de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz.0~ korulmenyeit. amelyek szuksegesek ahhoz.

Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. az a szeretet adasanak es elfogadasanak. milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. hogy akit szeret. * A szerelem. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. megosztja vele az erzeki oromoket. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . a tarnasz. illetve a biztonsagerzet. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. milyen not talal szepnek. illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. az es beszedere a sziszternatikussag. hiedelmei. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest.. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. Egyuttal azt is tudnunk kell. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. Egy nonek nagy sziiksege van arra. a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. azzal megosztja tevekenyseget. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. Azaz hogy hogyan. hogy akit szeret. no 57 . milyen no valt ki belole heves erzelmeket. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. es elvont eszmek. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. Jelzi. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. A Venuszban a lenycg w. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast.. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg.

aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. 59 e 58 . hogy raialaljon onmagara.1\ horoszkop el1cil1lt. onfegyelemb61. Mars rabeszel. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. Ez an jcl enti . es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. A Mars arra utal. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi. Tij6koztat arroi.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. hogy tudja. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. finorn intuici6kb61. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket. masoknak szukseguk van d . olyankor kellemes kozerzet fogja el. egyuttal segit neki abban. hogy milyen elmenyek.. hogy melyik az az energia. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. A Ierfiaknal a Mars megmutatja. efoldjegyii. talal testileg vonzonak. es vedve erzi magat. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. valamint abb61. erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat. illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz.almat es az cnmagaba velett belsf hitet. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom. Meghatarozza azt is. Tehat a . kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. intuicio. magabiztossagb61. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben.ferfi-ego" kifejezoje. tarsadalmi szerepvallalasb61. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg.

6s azzal. de anelkiil. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. tenneszetesaramlasat. hogy novelje hatekonysag8. uj baratokkal beszelgethet. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se.se erdekebea azon kell igyekeznie. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. hogy fegyelmezettebben. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. ha batran kockaztat. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 .kolasara. celinlnyosabban gondolkodjek. felelosseget vallalhat magara.ggeJ bir az illet6 szamara. hogy sZlvvel-lelekkel. amely ennek az elcmnek felel meg. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik.kifejezesi kepesseget. ha kernenyen dolgozhat. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege. hogy stabillzalja identitaserzeset.rdekeben azon kell igyekeznie. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. ha nyitottan. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. es ha azt erzi. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. hogy fokozza on. tehat hegorcsdl. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. peldaul tobb letkesedessel. lelkesen. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak.

dramai erzek Altahinosilasok. alaza( rnasok szolgalata Onuralom. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. kitanas Tokeletesscgre torckves. vagy az elismeresre. h<l. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. Kos FIx: OIWSZl. A:z. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. hogy stabilizalja az erzelmeit. tavolsagtartas. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit. es tanulja meg. beosztokepcsseg. ambicio Birtoklasi vagy. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). Az Uranusz. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni.\lam az elernzcsre. ovatossag.Ar-.IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 . energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen.

mely erzelmek. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit. idealizmus. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik. rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni.A horoszkop ertel mezese LEVEGO. 65 64 -------~~ .i'lUSZ. atvalto. tartozkodas. 6v6 szcretet fix. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek. HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. valtozekony hangul at. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. tapintat Egyeni szaoadsagvagy.JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag. a rnagarahagyatottsag erzete. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. inspiracie.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. kommunikal HOLD: MERKUR. erzckenyseg. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. es hogyan Viz-JEGYF. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. onvedelem Mcgszallott vagyakozas. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. SZATURNUSZ: Ez a harem ki. visszafojtott szcnvedely. babeszedtiseg. elfcgulatlansag. megvedeni az enjet VALTOZO.

Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. Mindig telve van erzelrnekkel. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. bizakodo elctero. n TIP o A Nap a Szuzben .ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. Kreativ energiajat az szinezi. es masokat is felbatorit. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. o Q A Nap az Oroszlanban .! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. 66 67 J . es ezt hatarozott Iellepessel. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg. az elharcossal. hogy joszivunek tartsak. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege.ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. valarnint arra. Egyenisege leginkabb csaladias. es azzal. Eleterot ont minden vallalkozasba.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. kore sokretii. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. es hatekonyan akar segiteni.ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben . o I: A Nap az Ikrekben . hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. Igenyli. a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. es igenyli. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. gyorsan megragadja a lenyeget.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. Onbizalmat sugaroz magabol. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. egyvalarnire koncentralni.ertelmezesi iranymutauis: II I! . de olykor gyerekes. Igenyli. Biiszke a tulajdonara. tenyek felderitesere. enjc szamara Ieszket epit.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga). hogy elismerjek erzekenyseget. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Igenyli az elismerest. o A Nap a Rakban . a kalandorszellemmel azonositja. meleg eleterovel fejezi ki. ® 1 A Nap a Bikaban . Szuksege van arra. versenyszellernmel igyekszik kivivni. Onrnagat a felfedezovel. Erze szlvii. hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit. hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget.

Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki. 69 o 68 . beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom. Ennek az is resze. A Nap Nyilasban . es az.. hnem sok esetben rnasokat is. es nemcsak onmagat mozgositja vele. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek. korrektsegeert. amely neha a megszallottsagig fokozodhat. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. kedvessegeert es azert. eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal. Arra van szuksege. Nagy fegyelemmel dolgozik. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. intellektus tolti be.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. . meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. azonosul a szolgalatkeszseggel. es szuntelenul jobbitja onmagat. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat..ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya.ra osszpontosul. vagy esetleg az. Szakadatlan kesztetest erez arra. ovatossag es a hagyomanyokhoz. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. A Nap a Merlegben . A Nap a Skorpioban . hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. Igenyli. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki.I o -0 A Nap a Bakban . Igenyli. valarr int az att61 valo felelem. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. o . Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat. (J . Egyenisegenek szereny. ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg. A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja. Jcindulatu.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja.n. fOleg ujitisokra. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. minden irant erdeklodik. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. A Nap a Vfzonloben . Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. kdnnyedseg. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot.

» Y :D A Hold az Ikrekben . Termeszetes erzeke van az idoziteshez. nyugalorn. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. Abban blzik meg. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban.jo" es az "igaz". Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik. eroszakosan. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. 70 71 . En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. Szokasait hosszan megorzi.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. Ha kihivasokkal szembesui. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. es igy tudja clfogadni onmagat. Gyakran sajat hangulatainak rabja. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. Egyeniseget eloterbe tolja. mert ezzel dolgozza fel oket. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. A Hold a Rakban . ha gondjat viselik. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. ramenoscn reagal. illetve masok vedelmezesevel reagal.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. turelmetlenul. A Hold a Bikaban . tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. nerni szcszelyesseg. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez. valamint kiserletezokedv szinezi. Igenyli. es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. de nagyra ertekeli az intellektust is. amit az erzekszerveivel eszlel. Akkor erzi magat biztonsagban. Varakozas. Kercsi. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. aid szenved. Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . IIarcias jcllernvona. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. vegtelen kivancsisag jellemzi.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. A legfobb erteknek a humanizrnust tartja.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. Belso cnjenek valtozasai lassuak. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. so 1I A Hold a jegyekben . o H A Nap Q Halakban . Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. Akkor erzi magat biztonsagban.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. Igenyet erzi. rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa. hogy hasznalja az eszet.. hogy mi a .

. hogy scgitokesznek erezhesse rnagat.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. beketiirese. es kesobb is kihatnak cselekedeteire. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. nagyvenaluan. 72 73 .ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. konkret j6tetteket hajt vegre. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. elobb gondolkodik. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. vagy sziv6s celtudatossag crositi. Akkor erzi magat biztonsagban. ha el6bb elemzi az 6t korulveve. A Hold a Nyilasban . Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. hogy elfogadjak. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. es ha vilagos. Akkor tolti el belso elegedettseg. teremtesevel es humorral. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra. ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. szenvedelyesen. Miel6tt cselekedne. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. A Hold a Merlegben . Ha sokaig egyedul marad. lelkesedve reagal. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . A Hold a Skorpioban . az rosszat tcsz neki. ha ugy erzi.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. Akkor erzi j61 magat. Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala. ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. hogy tokcletesithesse kifejezesuket. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat. Melyen ateli elmenyeit. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. j helyzetek . cptimizmusa.ertelmezesi iranymutatas: D . eros it es batorit rnasokat. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t .ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. En-kepere visszahatnak osszetett.n. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. A kornyczeti behatasokra.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. Akkor erzi magat biztonsagban. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal. A Hold a Szilzben .. a dolgok €rtelmcnek kutatasara. Akkor erzi ugy.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. ha szoros embed kapcsolatai vannak. kavargo erzelmei. hogy rend van korulotte. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat.

75 74 . Mindig ura akar lenni a helyzetnek. az istapolo szerepetjatszhatja. es kcpessegeit kreativan nasznalja. es arroganciahoz. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. elvezheti a szabad agot. Akkor erzi magat biztonsagban. ami azt is jelenti. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . '. almodozasokkal A Hold a Bakban . Akkor erzi jo! rnagat. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. hogy erositi szabadsagerzetuket.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. vagy hogy celjait clerjc. Az elmenyekre visszafogottan reagal. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja. Akkor erez belso elegedettseget. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. egyi. llj gondolatokat. ramenosen. tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja. Akkor erzi j61 magat. Sok kapcsolatra van szuksege. vilagot lathat. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. szeszelyesen. ovate saggal. mert sajat egyeniseget egyedinek.itterzocn. Meghatarozo erzelmi szukseglete. 0 legyen a fonok. hogy azt erezze. Hatarozottsagot. hogy altalaban kedveli a meresz. szenvcdelyesen. rneglehcto en kodos.A bnlyg. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. eszmei sikon reagal. Igazi.rzehni egyensulyahoz laza. ha az eszmek. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. hiszekenyseghez. Azzal segit masoknak.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. Gondolkodasm6djat az jcllernzi. ha felfedezhet. hogy 0 legyen felul. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. feteli lenken. josagosnak es tarsasaginak eli meg. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. set es az onbizalmat. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. ha a veda. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. magabiztosan kommunikal. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. eroszakosan. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. 16 erzcke van ahhoz. A Hold a Vizontoben . cse- A Merkur ajegyekben . hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. konnyed fanatizmushoz. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. » H A Hold a Halakban . de a kell6 ovatossag megtartasaval.i.

A Merkur az Ikrekben . Felfogokepesscget korlatozhatja. Nyughatatlan. Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. milyen eszmeket fogad el. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. humor es kreativitas szinezi. de biztosan akar haladni. az eszmek sztvos megemesztese. Arra erez kesztetest. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. Ismeretszerzesere az jellernzo. szeretet es eros akarat taplalja. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. es szuntelenul kerdeseket tesz fel. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. gordulekenyen. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. A Merkur az Oroszlanban . a kritikai szemlclct.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. A Merkur a Rakban . es kozben j6J erzodik elernzokeszsege.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika. Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza. intelligens medon komrnunikal. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa. Kommunikaciojat drarnai erzek. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. hogy megvalogatja. Ovja es vedi sajat gondolatait. Neha negatives szkeptikus. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. hogy amit eszlel. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. I i I! 1 I. nem pedig logikai osszefuggesekre. hogy a rnegismeresben is lassan. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. konnyeden kiadni. Ugyesen. 76 ~ 77 . A Merkur a Sziaben . Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. aztazonnal ki is fejezze. sugarzoan es ontudatosan kommunikal. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. arnig azok kreativva valnak benne. neha feltiletesen. irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. Kesztctest erez arra. A gyakorlatias. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. Nem szokta magat szabadon.ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. minden szot meggondolva komrnunikal. Beszed kozben izlelgeti a szavakat.

a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. az igazrnondas. A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg. A Merkur a Vizontoben .ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. korrektsegre es objektivitasra torekszik. Nyugalomra es csendre vagyik. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. .szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. A Merkur a Bakban . Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. . hogy tisztan lassen. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen. Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi.A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . Minden kutaiasban rendkiviil alapos. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. a kozvetlenseg. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. intelligencia. es sohasem felszines. hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. Fejlett a gyakorlati erzeke.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag.. az optimizmus. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. A Merkur a Nyilasban . hogy rnindenkivel egyedi. idealizmus es kiviilallas jellemzi . azt szeretne masoknak is rnegtanitani. az ovatossag. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. Az isrneretszerzesben a kitartas. a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Amit megtanult. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). Arra van igenye. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. 78 79 . Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. Eros vagyai. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal. Alapveto igenye. Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. de inkabb az akadalyokat latja. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. A Merkur a Skorpioban .ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. semmint a lehetnsegeket. Eszjarasanak tulzottan is intenziv. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani.

hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. Atadja enjenek belso eroforrasait. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. konnyeden. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. hogy kozelebb kerill masokhoz. A Venusz a Rakban . Nagy szukseget erzi. a koltoi. Vonz6dik az intelligens. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. kovctcloz6 termeszete. a talalekonysag. hogy lusta hozza. kcnyezteton. seg.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja.ertelmeze.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. llgyesen. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. az elmeleteket rnasokon probalja ki. egyuttal kitart6an fejezi ki. az idealizmus. Onatadasa energikus. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. vagy mert fel. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. mert igy erzi azr. de ezt megakadalyozhatja onzo. oven. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. melegen. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. cs ennek tudataban is van. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . Mindig a jovo fele tekint. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. okra ertekeli az anyagi joletet. lgenyli. hogy valaki kozel alljon hozza. ha csaladi kotelekben el. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. bcszedesseg es joindulat szinezi. esetleg az. erzi j61 rnagat. be. Szereti feltarni a lehetosegeket. impulzivan es lelkesen fejezi ki. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban.hez. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. Y 9 A Venusz a Kosban . kibocsatott A Venusz a Bikaban . a kivulallas dominal. A Merkur a Halakban .ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve. A felszinesseg moge haiolo. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. gyors eszii emberek. szep holmikat. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. Sokra ertekeli az egyeniesscget. es csak akkor 80 81 .ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki.

lelkesedve fejezi ki. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. Szeretetet szabadon.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. ez pedig akadalyozhatja. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. mos a zarkozottsagra. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. Konnyen felfogja. Az 6mitadashoz arm van szuksege. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. ki.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja.ertelmezesi iranymuiauis: m. Ez azonban ada vezethet. 9 Szeretetet intenzivcn. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. Szeretetet val telitve fejezi ki. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. Akkor erzi j6l magat. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. a nyugalmat cs a harmo- Q. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki. visszafogottan. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all. mindigmegjelennek a befogadasra. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. 82 83 .ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. tapintatosan. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag. a szelsoseges.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti. nagy atelessel. 9 Szeretetet melegseggel. nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. azt eli it harrnoniakent. Elmenyszerzesi szenved61yesen. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. hogy ki milyen hangulatban van. kozbenelboritjak erzelmek. felenksege. es transzforhogy hajlamasokban. I A Venusz a Nyilasban .IUSZ a Merlegben . Jatekossag. A Venusz a Sziizben . niat. nos lehet. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja.erlelmezesi iremymutatas. A Venusz a Skorpi6ban . hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. Az szerez neki erzelmi kielegulest. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. delyes erzelmek szinezik. Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. nomsag szinezi. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. lelkesedessel. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak.

Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat. Melyseges vagyat crcz romantikus. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. Ilusegcs terrneszetti. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. A Venusz a Bakban . emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete. kedvcscn. Pszichikailag tel akar old6dni partnereben.ertelmezesi iranymutatas: <. Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. akarateroes faradhatatlansag jellemzi. Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. 85 84 . turelmetlen. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. Tartozkodo. flortolve. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. Az akadalyokkal farkasszemet nez. Masek azt hihetik rola. kornolysaggal.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. egyuttcrzoen fejezi ki. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget. arnbicio. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. ha partnerevel eszmekrol. Y il cJ A Mars Q Kosban . de elofordulhat. mar-mar magikus szinni harmoniara. Elvczi. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit. Elofordulhat. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. hogy erzeketlen masok erzclmei irant.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . s 6 kozben sebezhetove valik. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. mindig uj es uj m6don fejczi ki. felelossegtudattal es es szerelmet felenk. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. akkor erzi jol magat.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. szenvedelyesen. Akkor el harmoniaban. az nala kulonosen fugg att6l. ha megvan a A Venusz a Halakban . konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. rnechanikusan fejezi ki. kepcs az onzetlensegre. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. hogy partnere elkotelezett iranta. sablonoktol mentesen. A Mars a jegyekben .ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. hogy hideg es merev. kozvetlen. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg.

onkifejezessel. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. Vagyai elercseben az hatraltathatja. hogy hirtelen mi jut eszebe. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. kezdemenyezokeszseget. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. valamint az elet termeszetes ciklusai. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. es ugy erzi. Testi es szexualis energiajat. ugyes. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. azert vakmeroen rnindenre kepes. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. arrogans. d A Mars a Bikaban . es bemutatja. nagy teret kap benne a szobeliseg. Erosen igenyli. milyen sok minden. kotelessegtudo. Hatarozottsagat. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. A Mars az Ikrekben . Ha figyelnek ra. elemzo eszjarasu. testi es alkotoerejet. meleg. az otletek. hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. Gyakran bizonytalan benne. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. hogy mit is akar tulajdonkeppen.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. A Mars a Szuzben . hoi arm osszpontosulnak. illetve neha nehezkesscg es lassusag. Nagyon nyitott szellemii. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. Az onervenyesites mila azonos magaval az . kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. de akit szcret. kozvetett egytrtterzo. . kommunikativ. kifejezo. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja. mert sebezhetove teszik. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. segltokesz.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. felenk. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. Eros igenye van [(1. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. a furcsa es uj otletek.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. neha kicsinyesen kritikai szellernu. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. A Mars a Rakban . hez ert. igy aztan konnyen elteveszti celjait. hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval. strgarzo. a megalapozossag. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre.

kihivasok fokozzak fe1. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes. A Mars a Skorpioban . Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. d 88 89 . Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. A Mars a Bakban . es akkor kepes radikalis cselekvesre. energikus. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. A Mars a Merlegben . Onervenyesitese intenziv. delejcs. de reformalasi . Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. Kezdemenyc. szenvedelyes es energikus. A Mars a Vizontoben . Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. j6 modoru. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. Hogy mit akar. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. es nagy az onfegyelme. kozvetlen. arnbiciozus. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. egyuttmukodo. Akkor igazan hatarozott. Szexualis osztone arrairanyul. szamitas es turelern tarsul. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. Rendkivul kitarto tud lenni. tekintelytisztelo. de atto] az meg eros es fold-jellegu. az mdivldoatizmus. eles helyzetek. Kepes nagyon kernenyen dolgozni. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto.ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. annak eldonteseben mindig hite. impulziv. kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. Mikor vagyai elerescert kuzd. es hogy atelhesse a valodi intenzitast.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. olykor tapintatlan. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. ideaiista.

I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. es ez tulzott anyagiassaghoz. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. alapvetoen joindulatu. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. ez ad ertclmct az eletenek. felesleges kockazatokat vallalbat. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. es rul filozofikus a mai rclativisztikus. igy bizhat az eletben. az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. masok iranti egyutterzese szinezi. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. A Jupiter az Ikrekben . Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. H d A 1v!.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. hangulatai es erzelmei. Belso igenyt erez arra. Hitet abb61 merit. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. lgenye van ra. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. Re91 90 .ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. A Jupiter ajegyekben . A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. A tulzasba vitt agresszio. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. egyutterzo. Ebben insp lracic] am.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete.maszkodik. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga.~cg~ej~ud~st. tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. ezert van hite egyaltalan az elet irant is.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta. a kiserletezgetes. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat.ars a Halakban . hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. Erdeklodese nagyon sokretii.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. rnaterialisra kor szarnara. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban.

Tulzott tartozkodasa. hogy az .ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). A Jupiter a Rakban . Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. A Jupiter a Merlegben . masok melegszivii lelkesitcseben keresi. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. emberek biztonsagra vagynak. Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek. . hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. de altalaban j61 fejlett. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. amely racionalis es logikus felepitesu. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. es arm vagyik. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki. A Jupiter az Oroszlanban . de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. es meg is kapja ertuk az elismerest. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. hogy .ben .gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. Egoizmusa es arrogans.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. Onbizalmahoz arra van szuksegc. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. Orornmel erzi. Osztonosen megerti. felelmei. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. de abban is. CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban. Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. " szemleletmodjabol taplalkozik. masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja. Rite kiegyensulyozott. A Jupiter a Sziiz. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben. Onbizalmahoz arra van szuksege. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. nagyvonalu jcllemvonasat. korrektsegben nyitott kussagban keresi. 93 92 .

kivulallo viselkedese gatolhatja. de altalaban nagyvonalu masokkal. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. Az onjobbitashoz arra van szuksege. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. sajatsagos rnodon teszi. bogy gondosan des minden vonatkozasat. zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. 94 95 . es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. ezzel elnyeri masok bizalmat. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb. Ogyesen tud hasznot huzni. Bclso igenyt erez arm. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck.. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. tapasztalataira. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. hogy energiai tulburjanzanak. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi. es ezt azzal jelzi. es tapasztalt opportunista. A Jupiter a Viziintoben . felelossegtudatanak es turelrnenek. Feleime. individualista. Hite es bizakodasa valosagerzekere. a mcgszckottol cltero. emelkedettebb tulajdonsagait is. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. azt szeszclyes. es abban. Amikor hisz valamiben. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. hogy kercsve keresi a let intenzitasat.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi. Optirnizmusat nil szenvtelen. Onbizalmahoz arra van szuksege. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . A Jupiter a Nvilasban .

A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . alaptenneszetetOl idegen bcszuki. y 96 . bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki. Onjobbitasaban. Dinamikus erOfesziteseket tesz. mert fontosnak tartja. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a. [rmen ered nagyvonalusaga. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. a muvesZ!etek. Egyi. ' :).sa kicsuszik a kez6b61.erlelmeze. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben.ga. hogy a do1gok ininyiti\.itterez minden szenvedovel. Arra erez kesztetest.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. kozben pedig fei. legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja. Kcotelesseg. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja.ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi. hogy az eszmeinek el.. Szi. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. Szelsosegesen konzervativ es makacs. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn. hogy eredmenyeket agressziv. A fdelossegvallahisban gyerekes. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. szetsz6rtsa. valamint abban.A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban .ertelmezesi irimymutatas: Enj.lrnusz a Kosban . am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat.. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. hogy a maga gazdaja legyen.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja..ertelmezesi irimymutatas.ikseget erzi. Szkeptikus viselkedese es felesleges.ilese a nyitottismerets7. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. Onhizalmiilioz arra van szuksege.es fele\ossegtudatat az gatolhatja. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja.sahety esse geben. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. A Szaturnusz a Bikitban . Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. mma1 Kesztetest erez. megv6deni az enjet A S~atl.

Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. Sikereit akkor eri el.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban .es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. Elofcrdulhat. pontositou munkavegzesre. hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat.szamara. kiuresedettseghez vezethet. Ana erez kesztetest. es akadalyozhatja abban. es ha sikerrel jar. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki. hogy vedelmezze erzelmi vilagat. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. Nagyon fontos . tudatosan alakitja kapcsola~it. ossz- felk. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. fegyelmezett viselkedesben keresi.utatasaban keresi. mert csak igy erzi magat biztonsagban. onkifejezesben es bekulekeny. Mindenkinek kedvezni szeretne. mert csakagy erzi biztonsagban magat. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei. ha nagy gondot fordit a hatekony. de tapintata gulatlansaga revert eleri. A S:aturnuszaz Oroszlanban . 99 98 . eltolti a mely elegedettseg. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck. ha meginog a hite ahban. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi.il megoldania. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. am ez gatolhatja celjai eleresebcn. Eros kesztetest erez arra. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. esez merevseghez. Fel.. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant. Kotelesseg.de nehez . hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet.. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ. A Szatumusz a Skorpi6ban . Eros kesztetest erez. hogy kedveljek. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. Fontes neki. Erbfcsziteseket tesz. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. belUlrol fakado alazat tolti el.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. A Szaturnusz a Merlegben . hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa. a kellees elfo- .

hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. hogy meneki.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. kerneny munkaval. 101 100 . gyakranerejen felul is. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. illetve egy magasabb lennyel. tisztazza vilagnezetet.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. Kulonosen fontos lenne szamara. meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. tekintelyszerzesben. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara.melyebb erzelmeit. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. hogy tulzottan is fe! a kudarctel. "Me net kozben" szervez. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege. hogy nezeteit elfogadjak.fuggetlen onkifejezeset. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. gondosan megvalogatott tudasanyagban. hogy megbizhato embemek tartsak. illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. es ettol biztonsagerzete lesz. hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. Nagy figyelmet fordit a filozofiara.!!iza Bakban . A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia.ilni szeretne a valosagtol.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. A Szaturnusz a Vfzontoben . Fokozottan vagyik area. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal. tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". es lete teljes megreformalasan dolgozik. emiatt ridegsegbe dermedhet. A S~aturnu. Fe! kifejezni .sot akar beismemi .ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben.Q Nyilasban . amelyek fontosak a szamara.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek. illetve elegedettseget erez. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. A Szaturnusz a Halakban . Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. Eresen igenyli.

Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. Az Uranusz. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. Vizi6inak. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. energiart jelentes mertekben felercsitheti. Peldaul ha az Uranusz. holott azt hihetnenk.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. ha az Uranusz az Ikrekben. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. es kozben merevsege felold6dik. viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. Nemely emberekeseteben csakugyan nem.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. a Neptunusz vagy a Pluto. megpedig azert. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban. azleginkabb azert fordulhat elo. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. Ez egyuttal azt is jelenti. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. amelycket nem kell Ietltni a zongoran. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. hogy rnenekulni akar a valosagtol.

rnegis van k6zti.l11a7. nogy a szi. az "alarc". mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi. 1111::11 azt jelzi. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval.. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni.>cgkep".6. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma. amelyet masok Iele mutatunk. Sokan ugy erzik. fejezet Az Aszcendens (a f6. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca.A. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. I\.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural.luen csak arr61 rajekozrat. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban. nem szandekosan keszul. de peldaut Dane Rudhyar 11!.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban.l. mikdzben i. .vagy (alan "leg ok scm .igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61. Nehanyan ugy tartjak. 105 . hancm automatikusan keletl<ezik.isrnernek.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom. es elrcjti vele igaz! jeilernet. amit magara OIl. I I.ik ellCre~ .Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". hanern cgysl. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett.b. hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ ..

melyen onmagaba hUz6dik. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. baratsagos. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet.'>unkat. es biztos benne. Igyekszik vedeni enjet. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe.. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale. Magabizto~. hogy nilzottan is inteHektualis. testileg energikus. Tenyszerf vihigszemlelet.az aknv 6nkifejezist jelenti. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. ' . mert ugy erzi. tarsasagkedvel6. ami kivul jelenik meg ugyan.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. hajlamot a befele fordul6 eletre. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. Nagy eletero. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. valoban csak maszk. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast).. Aktiv. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. Ha fold.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol.vagy viz-jegy az a folkel? Je~.erteni. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg. .. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. Skorpio es Halak): . Cselekve~-~rien~.asat. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel.. Az Aszcendens arr61 is arulkodik. optimista szemlelettel nez az eletbe. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. nyomot akar hagyni a vilagban. Az anyagi vilagra osszpontosft. Megmutatja. • u. Erdek16d6. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez. Erzekeny. az az energia szabad aramlasat. Ha tuz. Viz-jegyek emelkedoben (Rizk.ltsaga sO.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. amely vitalizalja.rz. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. Szuz es Bak): . de belulro! fakad. Egyiitterz». hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos. Elofordulhat. de maso~ enjet is igyekszik gondozni. ami odaig fokoz6dhat. emelked6ben (Bika. hog)' konnyen sebezhete. az . Az clvont fogalmak vilagaban 61. Az Aszcendens szerinti elem A. oldalat. Poz~tl~. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. hogy meg is fogjak sebezni. energiat sugaroz ki a vilagba. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat.k megertesehez. Mindent meg akar . Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad. Orosztan es N. szeret beszelgetni.A horoszk6p enelmczese Az Aszc:. dinamikus k~sug~. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal.Azt szirnbollzalja. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele.vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap.. ovatos. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia.tkozep (MC) lenseg.egeset arul el.k er6pazarlashoz vezethet. Eloadasak a 107 . hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet. onkifejezesere is ez jellemzo. Fold-jegyek.ilasJ ~ .'. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra. szeszelyes. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba.az eletenergiak megcrzeset jelzi..

A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns. Halak vagy Vizonto. vagyis a Merkur a Halakban all. az altalaban sokkal fantaziadusabb. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. mert ebben az utobbi variacloban az illeto . akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil. mint az tlj uralkodo jegye. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. mert kozosen alkotnak egy tenyezet. 109 108 . 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. Peldaul abban a korosztalyban. Ha sikeri.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6.120°. tehat Skorpi6. mint a Pluto jegye. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. 90". amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. hanem btirmeiyik: bolyg6. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. arnelyiknel a Pluto 37.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. Oroszlanban all. es az uralkod6 bolyg6. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. (En ezt ugy nevezem.. fejezetben. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. 60". hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. pszichikailag erzekenyebb. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. Ez a csillagjegy jelzi. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat.

a tudat kellos kozepe. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. voltakeppen folyton bennilnk van. * Bcitatja magat a bensonkbe. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. az egyenisegunkbe. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . es kiderulhet. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. mig az Aszcendens . a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel. Mint mindegyik olyan fenyszcg. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. Egyebek mellen azt mutatja meg. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. de az sem lehet vitas. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen.. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal..o. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. karma es transzformacio cfmii konyv 10. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. >10 110 IIJ I. es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere. de az is lehet. nagyon fontos felismernunk. Akinel megscm errol van szo. a kvadrat is ramutat. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. amelyik kihivast tartalmaz. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. fejezeteben. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. Ebb81 megtudjuk ugyanis. hogy az illeto egyenisege kettos. hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8.nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban.

a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~.. Megmagyarazza.) Ha tehat abbol indulunk ki. .onek az asztrologiai kulcsat.es emelkedoben olyan jegy van mila. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. mint amilyen valojaban ugyanakkor az. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban.sem feledhetjuk el.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik. mint amennyire a . melyik az emelkedo jegyuk.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az. Az Aszcenden. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. valni. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo). de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6.az meta joval extrovertaltabb.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" . As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik. hogy a [olke!? J. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. de meg ha egy vagy ket bolygo all I.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd.a~ba.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem.~ ~szce. A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal.folk:l? jegy energiaja kepes modosulni. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. Azt is erthetove teszi. Talalkoztam alyan paciensekkel. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. l 112 In . . amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban. mint az. akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. a~e_1y'~b~n. lsrncrek olyanembereket. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m. Az is vilagossa vahk. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben.S benne. de . foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. sze~mtl elemeket.. tov. mivel ez olyan csatorna. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa. amelyik a tuz-elemhez tartozik. Masik pe~da: h. amelyikben a Nap all (kiveve persze.eset. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot. (Hangsulyoznom kell.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira. onvedelem. hogy megtudtak. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert.~ldens . akkor . hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel. akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. Az1. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki. Gyakran elofordut.~l~ik kon~e~vati. Jelle~i. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t.all.

mint masokra. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. Megis ugy erzern. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele. Nem arrol van szo. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. bar talalkoztam olyan esetekkel. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. mint a Rak.. erosen igcnyli a mcghittseget. a szeretetet es a biztonsagot. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. KOS-ASZCENDENS: Heves. Mindkett6 eivezni akarja. A Kos. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. akar megbizhat6an szorgalmas. Itt ~s. Nem alHthatolll. ezert nern szeret kapkodni. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~. Az Olvasougyis j61 tudja mar. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. mint a Kos-Napuaknal. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . j61 megfontolt eloreh~lacm. erzeketlennek es tapintatlannak ninhet. amit eppen csinal. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt.. arnbiciozus. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. de er7.-Nap. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. akiknek az Aszcendense lkrek. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat. szelid.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben).nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre.az ott felsorolt kulcsfogalmakat. Ha a Mars a Halak~ b~n. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. talan meg jobban is.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. Akar lusta. es ez gyakorta felbosszantja azokat. A V~~~z all. fegyelmezett. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . hogy szand6kosan hamis jellemu volna. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb.asa. mint a Blka-ASC (alighanern azert.6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. ismeretterjes~esi rnodszer annal. a pillanat elvezeteben. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. viszont eleg feltilno mila. mert az megzavarna ot az "itt es most". hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. a~ely kfviilr6~. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset. A sietseg melyseges utalata. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. akinek Kos-Aszcendense van. Az Ikrek-Naprajellcmz. hogy lehervaszt6an hat rajuk az. Ne feledkezzi.

alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. mint a Szuz-Nape.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. mint a Skorpio-Nap. de ncm szeret kiadni sem penzt. ami ismeretlen vagy ezoterikus. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. mint az Oroszlan-Napnal. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. kotlana. mint a Merleg-Nap. hogy rajtuk. sem erzelmeket. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. akkor cppen errol szol az elete). de ugy tiinik. A Sziiz-Napnak altalaban. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. a pszichikai energiaja . A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. hogy bator. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen.. hogy mindketten at. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. A Sziiz. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. hogy kisemmizik. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. mint a Merleg-Nap. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. mint a Sziiz-Aszcendensnek. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. szivtelensegben es feltekenykedesben. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. mint a Merlcg-Nap. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. onvedelemnek erzi. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. ha pszichoterapiaval foglalkozik). A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. megis lappang benne valami szilajsag. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. Att61 fel. mert bar zarkozott. de nem mindig. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. mert az szabja meg. de persze csak akkor. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. morcos. meghozza nem is teljesen erderntelenul. rnegis azt kell mondanom. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. Tgaz ugyan. es aki szerint az elet nem habostorta. deez persze att61 is filgg. hogy a legjobb vedekezes a tamadas. es szeret kutami mindent. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet.

Szinte mindegyik Nyilas-ASC. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. es kulonosen sokat tesz azert. hagyomanybonIll. A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. hogy elfogadottnak.:irk6zottabb es hidegebb. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . A Szaturnusz . A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. meg akkor is.a ketsegkivtil meglevo.tapasztalhaio optlmlzmus. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. birtokosanak hiszi magat. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. Mindkett6 armyira tartozkod6. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. ami uj. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. annak rogton jelet adjak. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. amely mogott erzekeny. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. . mint a legtobb Vizonto-Nap. akiket kozel enged magahoz. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. Mindkettonel megfigyelheto. mint a 119 118 . mint a Skorpio-Aszcendensre. zavaros :eiegedetienkedes. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. otletes.de nem minden esetben . es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni.fvnak es "bevaltnak" latsszek. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. lendiilet. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. konzerva1. akivel val aha is talalkoztam. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. Meg kell ertenunk azonban. allandoan feldobott hangulatban volt. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek. mint a Pluto jegye. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. a megjelenesre res a j6 hlrnevre.. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. meg akkor is. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal. A Bak-ASC neha beeri azzal. sebezhet6.

amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. . kiveve persze azokban az esetekben. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. es meg mast is. mivel az erintett szemely hivatasanak. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. Val6ban czeket. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. illetve hogy a fenyszog menn. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi.yireegzakt. mert ugy gondolja. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. ha megtanuljuk. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. a palyafutasun_kkal. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. hogy haez sikeriil. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. erzeketlen. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. valosagidegenes felelotlen. a letezesnek. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak. A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola. h'a 6 maga kerirl bajba. uralkodojanak es a X.karricrje. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. Bolyg6k a X. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. hazban helyet foglalo bolyg6k.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja. valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi.hogy ~ Ha. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . mint az iLj uralkodoc. hogy csakugyan el is jussunk odaig. de megis erefesziteseket kell tenniink. vagyis a Neptunusze. hogy a vizsgalt szemely . A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. e.gyutterz6 es scgitokesz. amelyet az MC jegye jelez. Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. amir61 fiatalkent almodozunk. barmely bolyg6 121 120 . Az Egboltk6zep jegye. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. hanem azert is. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. es uj uralkodoja. vagyls a "hivatas".". mert az sok esetben passziv. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X.Medium Coeli). a tekiutetyszerzes. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. no es termeszctesen a foglalkozas. karaktere a Halak-Aszcendensnek. megbecsules. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. mint az uj uralkodoe. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. Nem is vitas.

< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. belso szukseget. 1945). az valahol melyen annak erz. oz ('/Ii'"e'idze. CA. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. es az is valoszinfi. hogy valami muveszivel. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. a masik kettonel szextilt. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. lllusztracie Sidney K. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. Los Angeles.J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. Bennett Az asztrologia. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese. 122 123 ..

. mint kiserlet arra.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak. (angularis.ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik.fejezet A hazak . a hazak igenis utalnak az ember belsf . ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik. Vll. amikor az angularis. lV.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak .. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz. hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt.illapotara es a belso.szubjekt!v letezesre is. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket. hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak.7 . hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja. az ~egit mege. sarkalatos) hazak (1. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. merni. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az. A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset.

127 . azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok. szelso) hazak (3.ipcsolcdnak. 6. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. arnelyeket megkivan.LEM es . ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat.dt meg. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. a szeraesben. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara.I LELEK.IV. X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. (A . mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. IIlIgy milyen vagyak. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. "Vagyoni Harmassag" stb. es sok kihivast is atel azon a teren. es fontos neki. at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. valamint az elet azon teruletcivel.h. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze. hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. Hivatastudata \ .ELKl HARMASsAG" . A kovetd (szukcedens) hazak (2. ezert aztan megint cselekszunk. a cselekvesben. 8. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese.2. 9. hogy hasznosnak erezhesse magat. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez.Lelki Harrnassag". alla ben alkalmazorn en is. a mUI1kaban. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. es informaciot szerzunk arrol. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara. es meg126 . A hanyatld (kadens. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. amit vegeztunk. 6. 12) azok a terulctek. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. az I lclkesedesben.zabjak. 8. Logikus. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. es valosagkerrt eli at. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . hogy mi tennivalo mara. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. csereje es kozlese folyik. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. Azt jelzik.nugabol az cnergiait a vilagba. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. hogy I. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. amikor almait ravetiti a vilagra. akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. az eszmekben. arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran.) VfZ-HAzAK ("T . cnergiakibocsatasra. Onmegvalo·. aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi.1. az iparkodasban. cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba. 5. aztan okulunk abbol. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . 5.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. valamint az. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k.m. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. hanern azt is. Ezert aztan egyertelmu. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni.. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. ami garantaltan rnegbizhato. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. es az is gyakori eset korukben. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez . metafizikai. at tortenik. a reklarnokat stb. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is . informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. mint ahogyan dl. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. Illk hazukban. szexualis eletere. es 135 . hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. Vcgytik csak peldanak azt az esetct.) A kilencedik !. kovetkeztetesi kepes. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. penzugyi helyzetere. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is.L1t. Erre megvannak a jo okaim. \1.l is.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. crtekrendjctol. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. gyermekeirc. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. palyafutasbeli sikeressegere stb. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc.IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. a tomegtajckoztatast. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa.i emberekkel.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. hogy masokkal kornmunikaljanak.

hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. otthoni. letezesnek ez az a teriilete. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. a mely clegedcuseget es azt. mert ezaltal juthat cl oda. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. A. a bizakodassal. Azert erzi szuksegesnek. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. A tezesnek ez az a terulete. Amelyik hazban a vENUSZ all. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. A lete- at 1% 137 . az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast. a csaladalapitasban. PELDA: A Venusz a IV. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. b) A hazak rarnutatnak. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. es itt tudja legjobban erezni. Amelyik hazban a MERKUR all. hazban./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. hazban. a jovobe vetett remenyseggel. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. az elcgedettseget. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. hogy valaki szereti. o D PELDA: A Venusz a LV. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. Amelyik hazban a . hogy az eleteuek van ertelme. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. ameIyeket az a bolyg6 jelez. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. es kulcsfontossagu a szerepe abban. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. Amelyik hazban a HOLD all. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. PELDA: A Merkur a VIT. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. a boldogsagot. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. hazban. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. rnindket fcl mcg fog lepodni. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. 4 :) sege egyre fej lodik. amelyct az a bolygo jelol. Amelyik hazban a MARS all. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. hogy j61 erezze magat.JUPITER all. onmaga csorbitatlansagat. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz.

Ugyancsak ez az a haz. eredetisegevel. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. hazban van. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. egyeni Iatasmodjaval. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. felelossegvallalast.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. jo himevere.vagyis minden olyan tenyezojere. ahogy az eletemet elnezem . A tapasztalat azonban arra tanit. hazban. mert megiscsak az a lenyeg.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. 138 139 - --- - ---- . A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. " Ilyenkor azt mondhatom. eltomplto tenyezoktcl.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. igy tovabb . amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. Ez az a haz. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. hogy a hazak a Ietezes mezoi. amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. Ugyancsak ez az a terulet. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. transzcendens. hazban van. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. Ez meg olyankor is igaz. Amelyik hazban az URANUSZ all. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. ra nehezedo nyornast. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. mint egy kacsa. mint egy kacsa. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. hanyszor hallottam. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. az IC-t. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. ahol az illeto a legszabadabban. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. Ez az a tertilet. hogy ha valami ugy mozog. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. amely mind szukseges ahhoz. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. Az eletnek ez az a terulete. ami misztikus. Valoban elso hazbeli Marsrol. (sakis IV. amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. es kozben ugy hapog. akkor a Venusza igenis az 5. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. aztan tetopontjahoz ero. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. legegyenibb medon kepes magat kifejezni. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. de ugy tesz. Fel sem tudnam sorolni. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. hazbeli Venuszt jelent. biztonsagerzetere. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. vagy a Deszcendenssel erintkezik.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana.. Amelyik hazban a PLUTO all. Peldaul ha valakinel az 5. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. legintuitivebben.. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. targyilagossagaval. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez.

ha szern elott tartja.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. I'FLDA: A lIalakban a 2. csucsa. Osszessegeben tehat azt mondhatom. All. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. PELDAK: A 6. konkret fizikai valosag. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. hogy az illetonek milyen a viszonya. a) A hazcsucs jegye arra utal. az hamar eszreveszi. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. Ez is egy ok arra. hogy legjobb. mert az ketsegtelcn. arnelyekben bolyg6k vannak. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. ha7. ha azokra a hazakra figyelunk. hogy letezik egy kezzelfoghato. I I\. rnikozben nc feledjuk. sot akkor is. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. fJgy tunik. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. Nern szarnit.X) hazcsucsait erinto jegyek. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. ha valami gond van az egeszsegevel. TV. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. VTT. biz csucsa a Merlegben. haza csucsa a Merlegben van. Akinek a 6.\7. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. . e~ 140 141 . haz csucsa a Bikaban.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat .

valamint bizonyos esetekben. aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra. lenyszogeket is szoktak nevezni. Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben.arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak".azokra. fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. A horoszkopban . az oppozicio (180°). fejezetet. A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°).cmi-szextil (30°).8. ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. bar az is igaz.vagyis a bolygok altal. A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 . az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban . Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . karma transzformacio clmf konyvenek 6. fIlost nem terek ki ra. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel. melyek 30 fokonkent jelentkeznek. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink.

Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. \. hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu. hogy energiait es llyclmet a dmamikus. A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban.. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en)./ * figyelcmbe veszik.rossznak").. arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat. az letck megvalcsltasanak kepesseget. velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). ---'\-: -'. int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar. . Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara.. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. / J - I .nJl~JlOaa. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze..itoztatas iranti igenyt jelzik. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). Ami.r-.. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. oldalan talalhatnak. mert olyan a helyzet. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek.I 1\\ ' I . '.. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot . es ezze! instabilitast. mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. A harmonikus fenyszogek jelzik. ~ V '. \ . kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara./ I I I '. es cz mentalis erot. csapodhat le. valamint spontan 1()'~£lna. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek". Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti. idegi tulerzekenysegben. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal. ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. .A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk.. es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen). '/ / \\ r">.. vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. az azt jelenti. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. kritizalasi hajlamban stb. a szextil (60°). / . Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset. irritaci6t ideznek elo. siman aramlonak rninosulnek. felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. '\.SQl a megfelelo onkifejezeshez. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra. Ezek. hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. ". Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia. A dinamikus fenyszoa vo. rnert elofordulhat. Mindenki inkabb arra hajlarnos. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman. karma es tmrz. amelyhez erokifejtesre... es III./ . A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . szemely szerint engem illet.~zfomukio cimu konyv 110.____. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek.ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. akkor mar nines akadalya annak. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban.

A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . ezzel pedig arra. vilagosabba valik eldttunk. .j6tekony" fenyszogek. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak.". megcafolva azt a regebbi hiedelmet. akik rendkivul onzok. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. ate mas bizonyitek van arra. es ha e71 rnegertjuk.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul. Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot.ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot.. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i. a Hold. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik. a fenyszogek viszont rarnutatn. a Merkur. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok).. hogyan kell pontosan. hogy az erintett szemely I . rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. valamint az erintett sze- (.kell elfogadni. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. Tehat azt ken megertenunk. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. hogy a kihivas. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget..1. mint peldaul II trigon. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak.. Ne felcdji:ik. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. egyuttmukodesre keptelenek. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni.<.. mindent jobban akarnak tudni. Vagyis egy fenyszog nem utal arra.1. 146 147 . Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. hogy ezek . turelmetlenek masokkal.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct.A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja.. at erofeszites. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. hanem arrol tajeu/lat. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi.. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek.

es problernaink keletkezhetnek abbol.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Tchat ha nem . Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. II'Sere. hogy ezek az energiak tul elesek.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites.) lontos. akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat. sol. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. Sok asztrologus szerint . mint a kvadratnal. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt .1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. Tudjuk. hogy az ener'lii. nem uta! viszont a cselekvesre. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. az csokkenti luuo encrgiankat. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. is (a hazzal). hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. (Tudjuk. ez noveli rahangolodast jclez. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. hogy tudataban legyi.nkat kreativan hasznosithassuk. Marpedig ha fclunk . vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. ha egzakt a Ienyszog. hogy hova kell energiat kibocstuani. amelyen ncm szintje. tul zaklat6k. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. sot ezek modalitasa is eltero. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti.111 a letezes modjaru utal. bolygok. akar uj eszrnekkel. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. attol fuggocn. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi. es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. hog. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. hogy finorn modosit. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra.) Ez a Ienyszog illtal 1. rncrt gyakori eset. hogy fclunk a/I tenni. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk.1 thivasoktol.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. hogy rossz az egyuttmukodesuk. E. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. Spontan. ezert nem erez rnagaban kihivast. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. de hataskifejtesuk kitarto.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek.ink rnindket energia jelenletenek. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. Altalaban nem hordoznak stresszt. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel.. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. A kvadrat ramutat. Ha a kvadrat egzakt.tokeletes kulonbozoseg. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. es szinte mindig egyci telmti. (Peldaul az Ikrekben es a ". tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra. Az egyuttallas kulcsszava . A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz.

Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e.isukat az egyenben. han em azt is. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. fuggetlenul attol. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik .rivelni az asztrologitu. kiegeszitik egyrnast. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. mint az a teny. rnegpedig fuggetlenul att61.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. vagyis olyanban. de tagadhatatlan. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja.. kvinkunx vagy szerni-szextil. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni. trigon. 151 . hogy a fenyszog eppen kvadrat. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. Csak a Nap.). Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. a Hold vagy '/. mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege. annal sziikebbre vessziik az orbist. akkor akar a • A "nihaj. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam.ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. mintha ket ellentetes. Meg kellett allapttanom. hogy a fenyszog cgzakt legyen. -\zonban mindenkeppen lenyeges. I\/. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer. hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi.')'as". az olyan helyzetnek van kiteve. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. es cgyarant kifejtik a hat. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . kt II konccntralnunk. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek.. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. elszigetelodve egymastol. hogy 12° .

Nem lehet vitas. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak.iranyrnutar. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. a Jupiter. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. de csak azokehoz. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). Ajelen konyvben most pedig . mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. Igazabol azt I megerteni. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. akkor az egesz konstellacio . akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre.kornoly figyelmet erdernel. Mint II. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. 152 153 . mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez. ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. irnent emlitettem.1\ horoszkop ertc Imczese . Oka ennek az. harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. Forditva is igaz ez. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben.tovabbra is a horoszkop fontos. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott.a Nap. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz. Azonban olyan eset is van. . a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. Az Uranusz. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. Osszessegeben azt mondhatorn.

Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. hogy az erintett sze mely hogyan . ak. (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. lit kell megemlitenem. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa.sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. Ezen komrnentarok nagy reszc . egeszscgere es onbizalmara. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. *) Kommunikacioja eleterovel teli. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. valamint arra. Rarnutat. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. 154 155 .neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. rnagabi/ tos onkifejezesre.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. jolelkuseg. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem.eli at az onazonossagot. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. clenk es sugarzo . Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio.eny. ha ugy velem. g6rdul6k. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . a kreativitasra. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. es annyir» beepultek a gondolataimba. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. az onkifeje zes konnyedsegere. Igeny a kreativ. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal.-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza.

ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. Akinek ilyen fenyszogc van.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is. sz6rakoztat6 ernberek. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. ha a fenyszog trigon vagy szextil.olyannyira. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. az izgalom.) Iusagra. es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. Egyetlen teriilet van. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. de reszben azert. Ez altalaban igaz is. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. amely remuletet. es valami nagyot akar alkotni. illetve hogy tudnak. akik gyakran ugy erzik. uzletemberekre stb. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. eredmenykep pen beli. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket.sajat sikereibol okulva .valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. Altalaban erdekes. es cz eppen az onismeretuk. amit masok a helyukben szivesen megtartananak. Utaljak a monotoniat. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. Egyenisegnek erzi magat. hogy mine! 156 157 . Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel.l akar meg nagyon fiatalon is. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. Szabadsagerzetet eletereje taplalja. elenk.onnon ertekeit. amivel felhivja magara masok figyelrnet.Jioboszellemti". a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. a na~. alkot fenyszoget. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel. hogy ez gyakran kimeriti. eros a hite. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere. kepzeloerovel.) hibai . mit is akarnak voltakeppen.

valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. onbizalmu es belsd biztonsagerzete. \ . bogy nem tudja eldonteni. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. Ennek modja az objektivitasra rekves. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. Ez nem jelenti. az mind tudattalanul.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. a Nappal. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. hanem arra is. holIyan igazodik hozzajuk. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. ez kihat az onkife jezese modjara. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. Sok esetben ez valosagos aldas. arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. Talan a Hold az. Ez persze nem jelenti. illetve pozitiv. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. orornteli. amelyeket az erintett bolyg6k. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. de azt igen. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. a komolysag. es hazak megjelolnek. hogy az objektivitasa eleve megvan. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . cn-kepe torz azokon a teruleteken. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. automatikusan er6t az illet6n. Ki ne szeretne. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is. az arra utal. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. azok fokozottan igeny lik. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. amire a konjunkci6 utal. az arra utal. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. a Merkurral vag)' a Venusszal. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. amely sok em bert meglep. (Akikben ez a ket energia keveredik. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. ha a Holdjanak Jupi. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne.

hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. azt nem hajland6k tudomasul venni. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. Sokszor erzik maguolyankor is. es ez gyakran oda vezet. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. a penzszoras cs a modoroskodas. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. De ez a feszultseg 161 en- . Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. es arra is hajlamosak lehetnck. amit erez. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. Amikor valaki jot mond r6luk. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. ugy erzi: keptelen kifejezni. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo. Nagyon igenyli a szabad onkifejezest..) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. azok neha tulzottan is azt hiszik. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. es ez a kesztetese vagy fokozza. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal.felbengoltsaggal''. Akiknek ilyen fenyszoguk van. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. es ezzel tullepjen onmagan. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. es ez birtoklasi vagyaban. (Ezek a fenyszogek altalaban . es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast.ffileg azoknal. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. az azt jelenti. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6.

ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak.111tja). Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. Vegtere akadnak nagyon intelligens. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii.. ha egyebkent j6 hazassagban eltek. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. En-kepere meghatarozo hatassal van. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio).nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. am hallgatag termeszetn emberek. azt. foleg a kihivast tartalrnazokrol. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. 162 163 . hogy sztilove valja nak. Akkor jut el a belso elegedettsegig. ha felismeri.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is.) Kesztetest erez arra.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. es ez kihat az erzelemvilagara.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. CS melysegesen feltek attcl. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. akik nagyrn tartottak az anyasagot. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. Szukseget erzi. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat. de megis valahogy zavarban vol tak tole. ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus.

illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. es hajlarnos a szelsosegekre. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken. ~. hogy mi szerezne imot nekunk. szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa. es ez kihat a komrnunikaciojara is. Peldaul szinten a Venusz 165 . hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket. osszpontositott intellektus...f'>"". Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel. finom intellektus.es szernmozgasat).irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege. van 164 . Szivesen kot bizalmon. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Intenziv. Masek lassu eszjarasa felbosszantja.. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. ezek egyrnast erositik. es ehhez meg akkor is ragaszkodik.. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. Nagyivi. Nyitott es filozofikus intellektus. Energikus intellektus. Intenzlv. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. . Esze gyors. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. Vonzodik a hagyomanyokhoz. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat.akar intim szemelyes kapcsolatot. transzformatlv. hanem t. Hatarozottan cselekszik. J dealizmusa arra kesztcti. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. akar altalanossagban sok emberrel. Szeles az erdeklodesi kore.:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. Rendkivlil erzekeny. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. mind a kornrnunikacioban. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat..A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. Tudata stabil.. nagyfoku kivancsisag.. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol.

ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. fo leg az olyan testi tevekenysegekben. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk.A horoszk6p ertelrnczese . Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. mint a sport. hogy erzelrneit jol fejezze ki. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik.. Konnyen elofordul. Gyakori a fokozott erotika. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. az so] esetben turelmetlen. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. hogy valamilyen garanciat ne kapna area. megpedig cgeszen tisztan. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. hogy akit szeret. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli. az nern is veszi eszre. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert.reLni oket peldaul abbol a szempontbol.kapcsola1. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. Hajlamos a flortolesre. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni.7. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye. hogy erze- es ketlen esonzo. Ugyanakkor elofordulhat. akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara. hog) mindket energia szabadon aramlik. Ha f61clmeitol megszabadul. (V<llaha~y~zor a .wJII/w/risok Szcreletct nylltan. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. Nem szereti. hogy beleun a kapcsolatba. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. E. hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza.al.a . hogy azt el is fogadjak tole. gat. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen.\ h'_'lygo~ knys/. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. hogy a Venusz kvad ratjai. csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. akit szeret. es kozos erie a felelrissegttk IS. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. ktilOnosen mely kepes. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. fcnyszogei lat .. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor.

Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. Lasd ez Aszrrologia. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig.A horoszkop ertelrnczese '\ b.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. ott turelcmnek nernigen marad hclye. izgalmak. Egyfajta romantikus. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. cselekedeteiben. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. ra tisszpontositja. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat. a hatarozott cselekvesrol.segre tarnad szukseg. karma es transzformacio cimti konyv 121. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten).) ahol eppen kezdcmenyez6kes7. Intenziv. gyakran lazadozo. szelsosegeserzel mek. az elet minden . hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. nomult es erzeki. Ahol a Mars fel~ bukkan. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. tovabba fenyszog azerorol.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni.izd. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. kalandvagy. Kesztetest erez arra. oldalat. Teljes transzformacion megy at. es . Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri.. ekozben fantaziaja elenken mukodik. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. problernak uthetik fel a fejllket. a vezetoi szereprol. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol. at. eredetiseg es onallosag jellcmzfi.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. Testi. Nagy szuksege van ra. annak azert megis ti. ha egy kis turevilagos. virtus. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik.

jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik). A7 arnbiciok megnovekednck. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak.ll. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. Altalanossagban veve azt mondhatom. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. Am.ileteket. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. hogy a fenyszogei. a Jupiter nagyvonalusaga.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. mert a Jupiter mindent felnagyit. szc melyes bolyg6val. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba. a megujulasra osszpontositja. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. Mindenet atitatja a valtozasok. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat.i azonban azt is eloidezheti. . r'. Igaz. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -.. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. amihez csak hozzaer. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek. akar a leheto legmagasabb szinten. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus. all az illetonek azzal az igenyevcl. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest. pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. es egyeni. amelyeket a Jupiter az ot.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . amibe aztan konnyen belerokkanhat.ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. Oncrvenyesito. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. tul sok munkat vallaljon. a Jupiter vagy a Szaturnusz.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. szokatlan medon tornek utat maguknak.')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. 171 .il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas. mint amennyi valoban akad. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol. Ramutat. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. amikor az Aszcendensnek. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat. Testi. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik.\ -_---holygol.) L~eepi. Ha minden rendben megy.) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag.

i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) hit. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja).- - - --------.) vagy arra. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. otleteit. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. hangsulyos jegyeben uralkodik.il az onkifejezesebe. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. akkor . enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. hogy az energiak hoi kon centralodnak. bnjobbilasra torekszik. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. valamint azt. oldalat. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. zodesre tor. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol.161teszi. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn. amikor ClZ Aszcendcnsnek.) Ugy erzi. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). egesz eletrelfogasat. Hite es optirnizmusa . 173 . ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

Sebastopol. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese.Athatja a szintezis szcllcmc. fejezete. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet.egyuumiikodve a pacienssel. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. de megjelcnt nehany olyan konyv. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. megis 111 ire tapaszialt. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. hanem maganak az embemek a megertese. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. es ez azt is jelzi. fejezete." Az Asztrologia. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. karma es transzfomuicio 12. az Asztrologia. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. A kovetkezokben arr61 lesz szo. es belenk neveli. Tracy Marks A ho. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. es akiknek sikcrul. hogy ezt hogyan kell csinalni. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. arnclyeket ill nem emlitek meg. ru- galmas. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is.sga. a horoszkopertelmezesrol. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. hanern . sokat lehet okulni ebbi:\1is. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat.cs kepzett szakembcrck lcsznek. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. rnert . A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. 0 volt a modern. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. szemely elete fonalanak megragadasara. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. Mint ahogy mar emlitettern. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. Wheaton. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben.noha akadnak. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. azoknak sok munkajaba kcriil . hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). Az ketsegtelen. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. vi7. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait.. es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. fejezete. hogy olvasson minel tobbet. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat. a vizsgal. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. hanem tobb annal. pszichologia es (J negy elem 7. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol.

2) A bolygo mellektonusa. ez termeszetesen igaz. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. 182 183 .A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. Bar az is igaz. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. A fofenyszogek (minden olyan. Jelzi cgyuttal azt is. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. tenyezore is figyelmet lehet forditani. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. am i arra utal. Az analitikus esz ugyani-. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. amelyikben all. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. az hasonlit ahhoz. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja.

es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. cncrgiainak.-.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat. kepessegeinck c-. Arra kell osszpontositanunk. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat .1 Jupiter a Sziizben al]. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van.. elszant vc dekezessel. tehat en')'. . vagyis utazasra. az utazas. A Hold lenyege a reagalas . folyton valtozo misztikumot.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. (A Hold . ro . egzakt szextilt alkot a Holddal. milyen temakorrel. Ha rnegprobalkozunk a .. ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. ok variacio kozott. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot.. a tanulas. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. ami igazan fontos.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. problernaval. kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. hogy mar elore el kell dontenunk. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. A Mal' a Vizontoben all. a kaland. tilrelmesen. lelkesedve. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. Mindegy. amelyek ismetlodnck a horoszkopban. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. (Ne feledjuk. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. A Hold mellektonusa a Sziiz. nyitott szellernmel. (Nem tudom megallni.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. hogy ha . Tehata Hold jegybel i al]. A Tlold a Nyilasban all. ha benne van a valtozatossag.. Pontosan ez az oka annak. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. Nyilas-szinezetet kap az. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal.. es megprobalja ki talalni.f61eg a kezdd -. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. es inkabb csak a iranyokr. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien . amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. cs Iolcg azokat. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. szeret kozben oktatni es predikalni stb.tamad egy kis bonyodalom..\ rasu Nyilas-Hold. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja"._ -_- - - _. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot. A Hold a rnasodik hazban <111.. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat. soha nem jutunk a vegere.i01 erzi magat a Bikaban. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista.i kcll koncentral nunk. zarkozott Halak. es megtudjuk bclol. a kavarodas sodraban. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas .sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk.Jeljes elernzessel". es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik.apot. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott. vegiclen. mint egy emberi leny? 184 IRS . es ez kiserletezo kedvvel. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. A legfonto. Nem csoda. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja.

hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. az idegi feszultsegre arra. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. . hazban). Tudomaso~ s~ri~r Dr. Uranusz. ertclmezesenek masik olyan terulete. hazban. arnelyct . betLi: Vizontd. haz 9. Venusz. beni: Bika. akkor fe. vagy a Szaturnusz a 3. A horoszkop szintezisenek. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. betu: Ikrek. VIT. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast). betu: Oroszlan. 12. betu: Bak. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon. hazban van. kozott. beleertve a fenyszogeket is.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat.) sz616 absztrakt teoriak. haz 3. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. Neptunusz. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. haz 12. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal. es a 8. ~. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. IV. Szatumusz. betu: Skorpi6. Hold. haz 10. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . betii: Halak. haz 2. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. Venusz. bern: Merleg. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja.. X. Merkur. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. Pluto. '0 es perszc ha a Mars a 8. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. De tegyuk rei azt is. betu: Rak. betu: Nyilas. 6.i k6z6tt). haz 6. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. beni kozott. vagy a 6. I.vala~inek . hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. olyankor ez a hatas meg nagyobb.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. :s ehhez a:. haz 11. es a 10. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel. Mars. haz 8. 2. Sarkany stb. vagy ha a Pluto az T. hazban all. 11. Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az. Nezzunk meg cgy peldat. vagyis a Mars energiaja es a.k.lu. haz 7. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3.cn . tulajdonsagai. Tkvadrat. 3. haz 5. beti. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. es a 10. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. 9. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. akkor tudnunk kell. Nap.~n.. 8. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. betii: Kos. Jupiter. haz 4. betii: Szuz.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. Nagykereszt. ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. Tegyi_ik fel.~ ha .. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. 5. az nem mas. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). Merkur.az l . es a 8.

kell eleintc cgy kiindulasipont. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!.k6p slinlt:l. kovetd egy egyszeru. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven. Mint mal" cmlitettern. az ellenkezojet. A . De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. vazlato t. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira. es [gy erti. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol.is a horos7. hova kevcsebb. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. amely feltunteti. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre).i formajanak reszletkcrdeseiben: A. eges: hus-ver cmbert. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. fold-. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. nem egyebre. fold-. levego. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. levego. mint elvcszni az alakz. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. me I 188 b) tuz-. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). amely hiven tukrozi. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. amelyek fontosabbak. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly.es viz-hazak B.isci1C7 volna. hiaba hiszik nehanyan ennck. Sill kany stb. es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra.I hatranyai. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. ravezcsse a lenvegi vonulatokra.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. es magabiztosan allapitja meg.). Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. fix es valtozojegyek) 2.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. valtozatok aradataban. B. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. A vazlat arra jo. konnyen attekintheto lu. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset. es ramutat. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. A horoszkop mint egyseges egesz A. Kozreadok tehat cgy vazlatot. hogy iranyban tartsa az asztroiogust.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-.

Egzakt fenyszogiek) 3. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. a hUWS7kop . Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet. Az Aszcendens 1. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben. barmilycn stelliurn. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez.7il1l\:I.. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . a lap hazar. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. ha a 12. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat. jcgyet es fenyszogeit. Haz 3. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. I C. B.Egzakt fenyszogrek) A Hold I.I 1 1 T-kvadrat. "erne lkedesben".) A. Haz 3 . Jegy 2. Egzakt fenyszog/ek) 3. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A. valamint a szernelyes bolyg6kat. Egzakt fenyszogtek) VI. es ezcn a te.. Jegy 2.C!JC7 I 1 ll.I. A "fenyck" A.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala.) lII. Minden olyan bolygo nagyon eros. .. amelyik az 1. I. Keressuk meg. "rol1l. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez). l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo. 1 1 1 1 c. "csesbcn'.legy 2. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball". A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . A ap lasban") B. men czek rcndkivul erosek) I C. I 1 1 1 1 I 1 c.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. hazban all. annal erosebb (beleertve azt is. 2. D.. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful