az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. mi mindent teremtett lsten.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek.Bevezetes Kathy. diakjaik vagy barataik kozou. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. vagy azok. . akik ertesitenek. de szinte eszre sem vesszuk. es ezzel lehetdve tettek. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. amit az ember alkotott. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. hogy akik asztrologiat tanulnak. Csodaljuk. Mcggyozodesern tovabba. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. Akadnak. melyekben arrol tudositanak. hogy az irasra osszpontosithassak. akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. Julie. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. Nathan es Kimberley szamara. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. Opa. azokat az onall6 gondolkodasra. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. a tapasztalt szakemberek:.

Nem csoda hat. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. es kulon halas vagyok nckik. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. Manapsag gyakori. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. Ez a konyv ott folytatja. hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. es teljcsen mind13 12 . Nem csoda hat. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. Nagyon is ertelmes emberek. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a .Jeagazast". a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni. elbizonytalanodnak. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. rugalmas. az Aszirologia. es a tudas. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. amely eppen 6t erinti. Asztrologia. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel. egyike azoknak. amelyet hasznaltak. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. a megertes uj szintjeirc juthatnak. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. Kulonosen karos. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. amiert folytatasra biztattak. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. Celkiruzesem nemcsak az volt.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. tehetnek szert. peldat es esetleirast tartalmaztak. amelyek precizek. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. hogy a konyv. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. es arra. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. Pedig csak azt kellene felismerniuk. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. nyitott szernleletmodot. Biztos vagyok benne. mind pedig a tapasztaltabbak. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. pszichologia es a negy elem. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem.

mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. hogy ha konyvem. ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . Az emberck nem bonyodalrnakert. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 ..sek" tbn:cge. gondot forditok a kozertheto. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz. Azoknak az aszrrologusoknak. ha mincl kevesebb lenyeges e. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. magukat is. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. Azt hiszem. az nagy odafigvelesr igenyel. akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben. rnagyarazattal tartozom azt illetoen. rejlo osszejiiggeseket. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern. amelyik eppen leszallashoz keszulodik. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. hogy mclyik kazi.110r~sZ~?peliell1~eze. teljesseggel haszontalan . lnkabb csak hatrahat." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol.iluk az a gcp. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz . de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. Meg az is..jo-rossz". John King Fairbank. majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire. Kozrejatszott ebben. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. aki j6soltatni akar. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban. <iscsak nehezen tudjak megallapltani. arnelyet celul tuztern ki.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. azonosulni lehet vcle. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben.I' megbfzilalo faktorra figyeliink.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. Arra alapoztam. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz.~v~~a . netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc. azi olvasoim il61jek meg.rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. hancm cppenseggel osszezavarjuk. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol. Olyan ez. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. E:z azert bizros. (2) a horoszkop leoyegl. alkalmazni. vcgiggondolallan. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. . aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. egy. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J.. Dr. akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg .il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen.

kulcskifejezcsckkel=-. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. hogy rncglassam. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri.o harorn konyvcm. csak kis izelitot nyujtanak abb6l. William Davidson allitott fel. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. azaz ellenallasat. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. es jclzik a lctczcs dimcnzioit. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. a mindenkori belso allapotot. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. sot az egyen tudatanak a mino. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. 17 16 .ilt. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. es jelzik a letezes rninoseget.wfger . akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. Arra jutottam.az energia kifejezesmodja. B [zorn benne. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag.. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. amelyeket Dr. hogy milyen a belso allapota. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. es megtalalja azokat a reszeket. amit az Asztrologia. Sokevnyi kiserletezes. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. Ebbol vilagos. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami..kulcsszavakkal. Megallapitouarn tehat. kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. es . nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. iJ let ve ez a mosiani. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . Pontossag. Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat. Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni.

mikozben eppen ok azok. Erteke abban rejlik. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. a bolygok szercpc pedig abbol ill. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. hogy a vi lag egyseges egesz. pedig sokkaljobban jarnanak.ugyanazt a hibat koveti el. Az asztrologia nern vallas. es nemis lehet oncel. 18 ~ i I 19 . egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. hogy minden. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. Ii I I I: I:. ! . i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus .kutato es eletviteli tanacsado egyarant . Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. olykor elcelodnek rajta.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7. I. Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. es keptelenek felisrnerni. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. es rogton tegyuk hozza. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban.

Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. A rud6sok ugy tesznek.nem a tenyekkel. _- - ~ . hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. . tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. Mind szemleletrendszere. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. is21 0 ---- -------- - ~ . amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai.. fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. akar ebben a konyvben. tudornanyos es gyakorlati kerdeseket.1. Egyszerre tudomany 65 muveszet. Ketsegtelenul hiba volna. cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia. akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol.ha szabad Igy mondanom .Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. Ennek a kezikonyvnek nem feladata. hogy . mintha szilard talajon allnanak.

es csak mostamiban lsmerjiik fel. elterjedt . az igaz. Ila felidczzuk a termeszettudOlminy.irta D.m~er~c ncmcsak biokemiai.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik .ugy lent ). CAz egyetern fcnnallasanak 100. 1978. naiv es affele b~bonasag. es hogy osakis az igaz. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra.rci. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. a termeszetgyogyaszat. a Yeshiva Egyetem rektora. viszont igenis ujdonsag az. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. . ~aJno. politikai. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. Peldaul Max Planck. P. korulvesz mindent. ami az elme es a szellem erejen alapul.~ez.. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak.egerol sz61~ O~i tan . hanem spiritualisak is. mint peldaul Norman Lamm.. es egy uj genenicio no fel. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. tarsadalrni.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. fel k~lI. rosszabb esetben fura. am~ly. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat.~t~~ ell~nebe. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61.orvenyszerGsegek ervenyesek. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet.ztro16giihoz folyamodnak. az bargyu.. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it.aban es a lelek leteben. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet. A szellern uann nyrtottsag . amelyet a materialista terrnesz~~ud. . bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a.~ ilyesfajta besziikultseg ellen. hogy ezt jegyezte fel: . ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. beleertve az akaderniai szferakat is.) En sem tehetek semmit.. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban..Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem. azt fie tartsak butanak es sarlatana.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat. azt kell jelentse. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel. Diamond. Science. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl. Ez .. a hadaszat. az orvostudomany. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. as~~~1. hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak..Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . ro~~unk: hogy e. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag. aki 1987-ben Igy irt: . oktalan . egyszerre belso es kulso elet. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e . pszichologiai. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. Hull. Tessner es A. nak . azt latjuk. bogy az cletveze- 23 22 . jogi C5 ~o~g~zda~agl t. Ski ily bolondot hinni keszt. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato... hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett. hanem csak ugy. Idonkent nehanyan S20t emelnek .o~mlny. holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget.?en. hogy maga az asztrologia nem ujdonsag.n. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. ki nem hisz sernmit cl.ugy is szoktak mondani: "amint fent. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. . TegyUk meg hozza." Nos. mi szernnek rejtve van. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond.

ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. . hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz.mo. 25 .·· .A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. m1t IS neveztink mechanizmusnak. Ha Ieter errol az utrol. . az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala. A modem asztrologia j61 megszerkesztett..de esak akkor. . ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat.t.' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet. mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg.reinek megalapozottsagara. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. elfogadni keptelen . a pszichologia.feJlett "hatast". HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk. Carl Jung kijelenteset. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba.n~ proba ala vet~l: . 1etekkel? . es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok. d ..es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt.e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk.. ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. ". ki . I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser . .. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~.Kalifornia all~~' beli San M:l..asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. Gyakran idezik Dr. mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen. ahol r~n kivu. marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo .~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. e I ane. A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok. hogyan feJt. . sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott. Koztudott. sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". a .sz- fele esemenyek elfirejelzesevel.. es majus I. es a k IseT e 1'. . Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak.gyiFoiskola professzora mon~ottegy . . es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest. hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. amit Dr.vegzett iseresa k IS az . aprilis 29.k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek.tte6ban 1988. sz . Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie. . ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve . az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. a UCLA Ege. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni.. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is. . ~negpedlg azert. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel.hogy. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven.a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. '. Az ortodox tennesz:tt~?omany logik. .l kl a hatasa. mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. mas megfigyeleseken alapszik. es rneglehetosen nagy mertekben atalakul.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott. Jacob Zighelboim. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. V8.aja szerint viszont valaminek .akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l." Sokfele. kozott megtaltott konferenclan hangzott el. e~ :el- segti. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. .. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta .' '.. Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat.laszunkban lepJunk tul azon. ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk.

hi" t szove t el nck vlzsg b . 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel. .0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. ber hogyan visel C I C ig .oris. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar.cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' . an~1 or m. 'ttud many nem egye lese " . a divatos "tu oman . amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja.grt nern mert igazan hal6kony CS . a.. sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere. rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls. meg a. t dia elmondani az orvosnak. hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban. '. mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti. Am altalaban veve. Randolph ramutat. . . . 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. "k' raizo.vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. A hiteles inclmenyeit. 27 . a na~ asz _. kia as. a besztikules hason16 veszelyevel. vlzsga .1 ak 'I adhat infonnaci6t. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. hogy rm .ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan . akar nem. hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. .. Theron Randolph. mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet.marpedlg a tenne~ze. es ezert . e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano . amelyben a Nap ki. e. ioib elm" az asztro ogia . .'k Minden lzonnya aze . . di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi. ak.l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o. . 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I . ereppcn mit erez. ".. ha azok csakugyan ott vannak.kk.mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes.. . . 2... ami or ~ ik a maguk statisztikai . arJ. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon. . k' hiszi. . illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata. Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. ara ami elmeJ'cben erzeseiben. bol . s~~tg~ogy . J. "Ha nem tudod. " daiaba: . . l' t ' donal< nagyon IS IS " . 1977. • nak hogy adott esetben cgy pa an. Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. akkor nem fogod megtalalni. megls mmdenkeppen e e .lata arro .. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I.' t' ztaban kell lennie azzal. Teste 0 .. eszt az asztrologia. hogy rnmden . 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban.... J k 11 fogadnunk hitclesnek . Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye. ea elt Az cm erszam '. .en viszont a. hogy ot In ~ . nyos.Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek .nem klfogassal utasnja e.rnukodesi mechanizmusara". lortenl vele akkor. 19117. ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen.:. A te. es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). . e~" . es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra . " megbizhato" bizonyitek. " <: rml. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. hogy hoI keress valamit.~ml~d A... . ket lked6k azzal a .._ . f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a.glal c. k dik P d' egy patkany em IS U J . aszat hatekonysagarol . es nem er ..nneszcttudoml.) (Az asztrologia a modern pszlche. hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban. nolon a paosszpontosit. azok semmire sern menne. 'I k . tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. . Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak. Dr.. hogy . lati haszna nern szannazl. Az eletvite I anacsa .n zekszcrveiben tOrtcnak. 182. akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot.' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy .' .. k' bb sak a klvincsisag veze .. . Dr. . hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . . Ilenorlzni? m6dszcrelVc.' cs. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . .iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es . peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak. ." Akkor hat meglepo-e.. a meres. att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika.. egyedl eletehez. -. . masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . 'k .Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel. Ha valarni nem merheto meg.

hogy az ~. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v. . E Kezikonyv celJa valoJaban az. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant.z asz~rol6gia sem. oJ· 0 ~ana UJ e. mrndenkeppen megbfzhatoak. e . kut~~saval foglalkozik. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak.•. De az asztrologia alapelvei.az as. oktatasaval . es ha a bennunket eletre kcltoenergi3. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k.. arnely hasonlo hatekonysaggal.h~ mkabb . attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva. filczofiaia . bbe . k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel. Ez alol ne~ kivetel ~.uJa b . hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el.ogusoktol nagy ehm!lyU. szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. Igaz ugyan.A hcroszkop crtelrnezcse U.veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek.ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban. eletviteli szaktana~s~dasban. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek. A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval.v~gy..de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k .y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. szerre es elrneletekre .atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. . es a kepet az eg gigantikus vasznara festi.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik. SokkaJ tobbre megy. akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. ha heIyesen ertelmczzlik. es sokszor kenyszerul arra. s va'ItOZlik .~lmelctek bukkannak fel. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse. b· ~.ja rerkepezhet6 fel vele. es [ranymutatoul szolgaljon benne.II .vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. u~aes . az inkabb tartozkodjek att6l.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is. Az _ t asztrol6gia . elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit...ztrolo.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak.ik el mar csak azert is.lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak. Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok.s. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk. raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra. 28 29 . kristalyosodnsj. vilagnezetevel.i kapuk es holisztikus .kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai.Ll asz_tr0l. hogy raebresszen bennunket 16tllRk. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert.' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l.?' ~apc~ol. st. ki . tfinnek to va.. mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I. Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke. mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk.

a k6nyvet? Figyelj a szavakra. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul.. . hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. J." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et.aelOhaJ aszasai. tarozoln.. szlvd magadba. 01110 Y L. kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ. . mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. s . mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. Semmi ketsegem afelol. amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal. ami bennuk reJtoz1k. .. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. . Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. Hadd ajanljam figyelmiikbe.. ogy. finomult es .i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk.theti a k6rnyezetet. am y.. '~. 1 t idomanyt . Az tehat a gyanum. a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai. 1 h t '10m . ratermett ernbereket. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat. k .ak mmden. horosz op. . nes arany an. mint olvasassal. . Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova .Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa. trol6gia igazi megertcsehez. E k·· hate'konysaga azzal all egye. es olyan iranyel benne. 2. Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. s: k' zemel es helyzet e emzese en. sot maga az aszrroi . 0 'I. az egyedul ugy lehetseges. . amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban. Az asztro16gia sokszor olvasot. Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. jelen esetben a ertelcmben arra utal. az egyseges szabalyokat es eljarasokai." OIWV . Deel kcll indulni ezen az uton. tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait. . hogy h?gya. Ie ets. . higgy be~"il~. Az sem e. k' ok az emberek.. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. P '.c t~:· 30 31 . . h'· elenteset feltarje. melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg..n JU. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt .' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. . 109.. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. . . hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". passziv szern e n en 0 -. akorlati ertehnezeser6l szol. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet. Aztan dobd el a konyveket. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben.eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . amikor az olvaso vagy odafigyel. vagy nem.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns. e ce. tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. sot talan a .' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 . az olvasoban felvetodhet a kerdcs. az nem Aki csak felliletesen. . gyakran elcelodesek celtablaja. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany.Upanistidok . ik Ih . . A horoszkop gy. Es ha mar megtalaltad. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat.

* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen. Irru..· .' .1Itolso szot" 1 . a vizsgalt sze~.e 0. Inl. . senunJ sem lebet 'I. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget. ztrolc .." kovetkezmenyekkel jar ez A . so szemelyise -r. nszen azok csak s: I ' ... . hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott. . psziclraI6gia eli a lU!gy elem. az elet miszteriuma az t . k . es muveiket korszerti nyelven irtak. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol.:~~. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon".Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~]. megleh. azasztrologusi nkab ..tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :. .tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy.dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . ezdok kOZl . Azt is feltetelezem. I' . I 109 a oznak " an' a szemelyi .~ L~lek mindig is meg. mint Dane Rudhyar.:\cles kifcjtesl es a7." rnezeSI tanacsok InondJ' ".. Ie. h gre osszpontositunk. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala. "telJes .odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At. masok alig felszinre __ " . MiskUlonben a ferry szetszorcdik.pjainkban mar . rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. P. an a nagyfoku pontes... hanem a nagy megviltigito.magyarazatot" tal 'I ese rnai. . . . hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben.a. z termeszetesen . Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere.~sa~l. Nem ismeti.1. e. a mert ozmikus n"d szo. ~y e e.gYlk. .lguraJabol tevodik ossze.znat veszi. czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. .. Kezd6k szamara ki.Ji:IJ'.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese.ml rez u eselrc ntrm ' . . sajat horoszk6pja..erCnek elmelcterol sz6l6 res.egpro a.~ ~k. es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja.etnem felhivni a kezdok fi .~yegesen rnegalapozot.? ~r~~eszltes.Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o". irjon az ACS. " vagy oroszkopertcl. az asztrologia rnindenre . fizura : . milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t . USA cirnre.' . hogyan kell megallapitani. persze. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is._ k " megertesenek kutatoutjain. 1 az . ak . K onnyebben ra tud majd hangol6d . teljes komplexitasat.. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir.ztruiOgia. sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . ' ze! egy olyan szemclyre szahott . aki mar tapasztaltabb.bb es ' . hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz".. . hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol. elter.: . ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. Sze. akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak.esem szennt nagy h ' ' '. ketscgtelenul meglevo fehe t: I k . A kozmikus kifejez. A praktizalo asztrolo gusok e ·k ." .seg osszetettse . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk. '. k' . ezonmaga szarnara amelv . g) ozo . I.. mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' . ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek. San Diego. . me~ lelkesek." as ro o~lal . Ugy dast kfnM..Yaraztam.semkct. hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit.. Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s . . Viszont ' .t".']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' . A vegso magyarazatokert a vallasnoz. hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat. IS. Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6..Jedt ez a tulzott es teve 1-" .kllyen tevedes na. es legalabb nagy vonalakban tudja. amennyit lehetne.~t:t~I. melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. . . raa.. .. I e em. es a.e teheto. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez. es ~abb.. . kel.e. .g arra gondolnak . .eze az Iranymlltat6k h ." a .oz.tol ne varjanak " . CA 92116. vagy lOgy veluk lmmar .. hogy keressuk meg. Korabbi kon ." a tetszmne . Box 16430. h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '. .' dlI.' z ro ogJa.. H~nysugarat vetit oda. bmego~dast. ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7.' . z em en clctbcn soh .nnlag' u' k e cs..O.e . ethalvanyul. hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk.m.. k. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani.esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet. .ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat.fogja hazem konyvern teteleit inkabb .emel mindazt. . ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto.. Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban. Igye met ogy az as t l' . Margaret Hone es Charles Carter.~... mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es.usara es vagyaira.yhog Igy . Mindamellett hadd ajanljam figyelmi. kihuny.ilonoscn hasznos az A:.ctosen . I I I II I I I I 33 32 I II I I I . . ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja. Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja. .5 e varas amI irth t" . r •• z ro oguso m 'bT~l.nymutatokna. beldle annyit. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck . ' hiszik. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik.kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b . Fontos. je egu tudomanyrel van . as.

" csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. jellemet. hogy "fekete~eher .segkent es oszintesegkent ertelmezi. /lI.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban. a sziikseglelek.O.J~gyek .szemeIYIseg..nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak. osszegabalyodnak. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe. mint a tlPU50k. cime: P.. de egyben vara. ~ p~zitl~ es a. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek. Arroyo AsztrologiG. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC. ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal.5 konyvnck.es "neg~tiv" jellemvonasok. ~z eml.m~~a~kodnak. n. . hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek. hog?. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. Dr. negativ kicsengesiieket egyarant. ezert az a legjobb.a J~I'e~vonasok. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki. ~on~o~ult tudom~n~. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak. . az analizis katcgoriai .A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. Az ortodox pszlcholog . ha valamit nem tudnak vag~.efuggo szi~boli~us aMc~1 .~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba.. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. A val6sa~ vi~:nnt .".' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl.·zJ~nnac.:nJn. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t. amely arrol szol.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et. tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . (Az asztrologiai e~~tvltel. kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. ka~'ma ~s . az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag. California 95473.ic~ot~rapc~.don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak.~n: ertenek. az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni. masvalaki viszont nagyra cltekeh. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen. h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a . Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei.~makorpszichol6gusi psz. Ez a zavarba ejto.a .az.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en.zslatos tI. Sebastopol. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu). tekete-feber kateg6riakr6~ szol. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk.tai deklodesemct is felkeltette. Box 1460. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit. ~ennyit csak tudnak.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. . mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal. mozgatoru~o~t. beskatulyazzak. az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. USA. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna. A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. .mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv.ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol. 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak..ltc:~.es . a m?tlvaciok. A 35 34 . mert tettrekes7. es .6: . sunin valtogatjak egymast. jot tudjak. folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb.

". akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom. ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni. n~Jatt van. ' e C7. A hag.l. -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat. yo'..al. A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct. '1 Y"e crnre. nem pedig arm. konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel. hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl . nanem az hogy I k. es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos.. valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa. J .g. c~a ocm c ket tavoli bol zok ..zsga t alapveto. a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra.eskvad- nezvc. ez a fenyszogallas aka . tapaszta. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an. .. A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel.mtlyen sullyal esik latba. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek... . U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz.' .nak ertelmezes hen. hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt.:tkOZlk. tP~ak kulonosebb hangsulyt. epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet.ltarn. amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese.set. r egy~asto. Ilte~yezoJeve lep elo. peldaul a szemelyi ~~~y.gy. ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I .a ktilso bolyg6k b d~ . hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez. hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. hogy melyik J' egyb. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget.eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset .~ k . ..' •• ygo egymas kozti fenyszogenek.Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble ..ck persze nemlgen lehet olyan . rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ .. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba. . Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az.. es legfeljebb szinezik . de egy iranymutat6nak szant to. a enusz es a Ma) 1. .mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki.' . ennek a szernelynck igen . amelyek segitenek ezen bolyg6k.YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7.. .. .hasznal~sat celzo pontos foglalkozni. . a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. de ncm a70 les z dik ' en a .ango tsaga es -tudata lesz de c .vagy Pluto. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl. ur.ilsO belva . bogy igye. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is.::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak. jegyenek vagy ket ki.. mert nern . energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz. em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' . r ze. a tapasztalataim J •• . .c.. szuletett emberekre isegyfo . belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem. a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . vagy eszcen ' ".Honbsegre. 37 36 . ot sze.. hiszen . ..» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . k _ az szcendens. Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte.erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem.. hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag . k peldaul az Uranusz tudtak hogy C".. szemelyre. O. . or_aI' apP. (II IOZ I etve lOgV 11 lo.. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld.l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::.. .allasa. A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak.~. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik.gyall iapcsolok lik. ez .' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos.. hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. kczzenek onaHoan gondolkodni.melyes bolygo. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. densrc kelt osszponrositani tobbi rs . modS7.. . hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza. agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1.

hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk. es hogy a lenyszog c: . 0' mert. .-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba. szeme. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " . 'k. hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l . . Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben.es jelzik a letezes minoseget.h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. ? r " . aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai. a termeszete rnilye n az e e t e.ez .meg a~oknak a ~on~olkod~aban .~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z. hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. 'I . hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak. enntett szemely eletenekes egyenisegenek.. " . ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l. Pedig sokkal ~o:t~sabb. tudja alkalmazni az asztrologiat. . mkabb arra figyeljunk h . es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n.ogy a VIZSga . A tudornany megfelele alkalmazasa . . soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. .szamara azt.es jelzik a letezes dimenzi6it. hlsz~n az ~ugy lS. er es. .rnegterhelo.~ehet~tle~. h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe. de az alapelvek. mint ahogy ez szabja meg.. ~-... amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol. " 'It 'I. akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol. Az sem mindegy. nogy melyik asztrol6giai filoz. . es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret.' .. .. . lzon~os pontIg. egyenisege . en. Termeszetesen fontos. . on'. '" . es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti. volt a ke 'r ' . arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. sot a horoszkop egesz s~erke~te.. '. bcfolyasoljak . es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak. mint a szaraz szaktudas.e. " . ." Fontes tehat tisztaznunk magunkban. .. gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni.minden trigon . Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. hatarozza meg .yben teljesedik ki. hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. de esa k egy .. hlttink. A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok.tek~en. er~lk. (Ellentetben azzal. '11.ls megfeJth~to. . d" k If OZO .. eppen muveszet.. e Iernze. k' . ysegwl1l.' . k ..IS. . a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan .Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az... 39 38 .. A . men asztrclogusi tevekenysegtink. EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia. seve es megertesevel lehetseges... . hogy a f~nys. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket.a felszin ala huzedva . • ' anna .. .. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang .energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak.b·.a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. vagyis az asztrologiat.JO vagy "felszabadito". . akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat.k'epese k vak . es igy tovabb. m~ly sz~~i.?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy . .oket az erintett jegyek . mit vagyunk kepesek meglatni.e . hogyan. ' . A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b .6fiat es atapelmeletet k6vetjiik. Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges.AK [elzik az elet teruleteit. . Kulcsfogalmak. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal. A HAz.n~gyobb ~e.. '. amelyeken az egyes . erettsegunk.eszmevihigunk erzeken .A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont.ynek " milyen az. ._.' b mert k I I' I' is resz e. .d" t" . hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de . .

A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat .amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. vagyunk az emberi kultUra kezdete. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse. Igaz ugyan. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. es Nem m. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk. hanem ezek. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik. I 40 41 II I II . de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik.

hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. A negy elem . Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. Ebb61 egyenesen kovetkezik. amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. azoknal sokkalta atfog6bbak. A fix. felel meg. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak.azt a mozzanatot. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat. mozgdsat jelkepezik.3. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata. afold. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. fejezet A negy . es mindegyik jelen van mindenkiben. a levegoes a viz . Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. kezdemenyezo jellegu. es az energia celtudatos.a (UZ. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. ha arm figyeltink. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik.fix es labilis.

jellemzoje az erzekenyseg.kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. hogy megalapozottan csclekedjenek. A tiiz. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. izgatott. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol. fejezetet. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. 12. neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. a felelossegerzet. a magas foku onbizalrnat. es ez abban nyilvanul meg.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. energiakibocsato letformat fejeznck ki. Kiilonosen a 12. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11.6sszeH~rnek". Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). Ez leheto- szamukra. geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek. mint az. mas mintazatat jelentik. illetve a nyugtatas. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. lenduletessegben. A tiiz-jegyek: Kos. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban . kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia.. ve teszi A viz-jegyek. hitben. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. Oroszlan es Nyilas . Olyan energiat. 44 45 . A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. es 14. onbizalom. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran. rnodjai. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik.. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy. es az energia mas-mas szintjet.u jelentik. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. * az arra utal. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. az egyutterzcs. mert minden "kijon" be161uk.t!~ag~ll a horoszk6pban. A tuzjegyek a nagy lclkierat. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol. amely lelkesedesben. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. A viz. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. amely feszult. gyogyitas.es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett.

A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. megtalaljak a helyliket az eletben.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el. Kulcsfogalom :.itt. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika. es altalaba~ ~egbizhatoak. Kulcsfogalom: az erzekeles. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva. A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg. fontos? hogy.sze~.i. hogy a . empatia. ?vatosak. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. at 47 46 . odese vagy amI· frld . A viz-jegytiek osztonosen tudjak.. A matenahs vilag mUk. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. . hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban.ikk~. amit a tutaidon . amely a 161egzettel. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. megfontoltak. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. A f01d-jegyuek szamara nagy on.

a harrnoniara. nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala. tudat alatti hajlarnQk. Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait. igeny arra.A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. igeny erzelmei kimutatasara zesere. egyiitterzes VENUSZ. ertekek. az aterzese (Mkep). igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. Rcakcie. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre. kreativ energia. keszte. feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre. kesz.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero. 48 49 .gere.esrc en HOLD. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol. fejezet "els. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok. kialakitani masokkal. energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven.enisegtudat.A bolygo.a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol..6. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . tudatos esz (vagyis [ogika. fejezet A~ 5".erzcsere.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. . kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa). eg).re es az onkifeje7.

k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre.kio. kezdemenyclokeszscg.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. keptclenseg a szerctetre Ti. akaratoskodas. a biztonsagerzet hianya. az onaz elszakadasra a meg. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa.sa. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. az egycniseg gatoltsaga.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel.iaramlasa Erzekenyseg.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. feloldodas a tobbiekben. J U['1TI!. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia. a bizalomra. Tulajdonkeppen arrol van szo. a szellern nagyvonalusaga Batorsag. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. bogy minjutni a let vegso lenye. lustasag. az izgalomra. igcny arra.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag.irelmetlenscg. konnyedscg Igeny a husegre. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. atalakulas.Cse Vagy.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 .Igeny a mcgujuhisra. egylittt:rzes. megscmmisuies MERK0R: Pl.asa. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. kcsztetes el. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. tertvagy. t>riiszakossag. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc. erzekeuenseg. csorbitatlansag{mak megvedcsere.R: Hodiias. az credetisegre.es. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg.nagasebb CSL.IjTO: VENlJSZ: Onimadat. j6 viszony masokkal.Oll cn-kozpuntus. 1I)IL. A bolyg6k fenys7. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre.. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog.igeny area. bclso megnyugvas. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. szuletesre.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. celtudatos akaratcre Hliseg. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa. optimlZI11Us. ~gy maga abh cru vag)' egy . tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k. fcle li. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag. szexualis oszton. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara. kezdcIllcnYC7.llenseg. arrogancia. igcn). a sajat energia c\apr6z~. mohosag. torekves <17. . ra. megszabadulas az en-tel Transzfonn.

es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. A viz-jegyilek (Ritk. megbiznatosag Igazsagerzet. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. benito gatlasok. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. a letezesto]. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . Arrol is cij6koztat. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet.-===- . mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. lljitokedv. Ez az az tizemanyag. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. felenkseg. merevseg: hidegseg: ovatoskodas. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra. jelzi az eletero. valamint a tudat mmosege szempontiabot. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. kotele seg. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. ttirelem. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. felelotErzek az cgyseges egesz irant. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". A Nap-jegy szerinti elem jelzi.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. hogy ki ne meruljon. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. szervezokeszseg. az identitas. eredetiseg. Afold~jegyilek (Bika. klscrletezoi hajlam. A tiiz-jegyiiek (Kos. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. Az ennek az oka. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. lazadozas. az onervenyesites. masok erfiszakos rnaget. lenseg masok 65 onrnaga irant. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. mint barmilyen fizikai targy. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. A levego-jegyuek (Ikrek.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje.es felelossegtudat. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje.

hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. 55 54 . mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is. de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel. Ez az clem szabja meg. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. amelyek szuksegesek ahhoz. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. illetve ennek megfeleloen azt. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. es meghatarozza leti.0~ korulmenyeit. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi.i'~k a7. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok.

mert ez taplalja benne a noisegtudatot. hiedelmei. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. * A szerelem. milyen not talal szepnek. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. no 57 . hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. illetve a biztonsagerzet. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. az a szeretet adasanak es elfogadasanak. hogy akit szeret. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. Jelzi. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. Azaz hogy hogyan. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. Egyuttal azt is tudnunk kell. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. A Venuszban a lenycg w. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra.. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. hogy akit szeret. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal.. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. es elvont eszmek. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. azzal megosztja tevekenyseget. megosztja vele az erzeki oromoket. a tarnasz. az es beszedere a sziszternatikussag. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. Egy nonek nagy sziiksege van arra. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. milyen no valt ki belole heves erzelmeket.

A Ierfiaknal a Mars megmutatja. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. A Mars arra utal. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. valamint abb61. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. hogy melyik az az energia. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi.ferfi-ego" kifejezoje. Meghatarozza azt is. es vedve erzi magat. masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. intuicio. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. masoknak szukseguk van d . a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom.almat es az cnmagaba velett belsf hitet. magabiztossagb61. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. egyuttal segit neki abban. Tehat a . hogy tudja. talal testileg vonzonak.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. olyankor kellemes kozerzet fogja el. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. onfegyelemb61. hogy milyen elmenyek. Mars rabeszel. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. efoldjegyii. tarsadalmi szerepvallalasb61. Ez an jcl enti . bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg..1\ horoszkop el1cil1lt. 59 e 58 . erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat. finorn intuici6kb61. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. hogy raialaljon onmagara. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. Tij6koztat arroi. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket.

tehat hegorcsdl. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege. peldaul tobb letkesedessel. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi.kifejezesi kepesseget. amely ennek az elcmnek felel meg.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. ha kernenyen dolgozhat.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja.se erdekebea azon kell igyekeznie.ggeJ bir az illet6 szamara. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. ha batran kockaztat. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. tenneszetesaramlasat.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse. lelkesen. celinlnyosabban gondolkodjek. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. es ha azt erzi. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. ha nyitottan. 6s azzal. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg.kolasara. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. hogy stabillzalja identitaserzeset. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. hogy fegyelmezettebben. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. uj baratokkal beszelgethet.rdekeben azon kell igyekeznie. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. felelosseget vallalhat magara. hogy sZlvvel-lelekkel. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . de anelkiil. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon. hogy fokozza on. hogy novelje hatekonysag8.

kitanas Tokeletesscgre torckves. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl. A:z. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 . hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. Az Uranusz. es tanulja meg. hogy stabilizalja az erzelmeit. alaza( rnasok szolgalata Onuralom. h<l. tavolsagtartas. beosztokepcsseg. vagy az elismeresre. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS.IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg.Ar-. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. ovatossag. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen.\lam az elernzcsre. Kos FIx: OIWSZl. dramai erzek Altahinosilasok. ambicio Birtoklasi vagy.

JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. 65 64 -------~~ . tartozkodas. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas.A horoszkop ertel mezese LEVEGO.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. idealizmus. a rnagarahagyatottsag erzete. onvedelem Mcgszallott vagyakozas. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. visszafojtott szcnvedely.i'lUSZ. valtozekony hangul at.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. babeszedtiseg. atvalto. kommunikal HOLD: MERKUR. elfcgulatlansag. megvedeni az enjet VALTOZO. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag. mely erzelmek. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. 6v6 szcretet fix. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. SZATURNUSZ: Ez a harem ki. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. erzckenyseg. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast. es hogyan Viz-JEGYF. inspiracie. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek.

a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. Onbizalmat sugaroz magabol. es hatekonyan akar segiteni.ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. enjc szamara Ieszket epit. o I: A Nap az Ikrekben . kore sokretii. es azzal. meleg eleterovel fejezi ki. Eleterot ont minden vallalkozasba. es ezt hatarozott Iellepessel. Igenyli az elismerest. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi.ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. Onrnagat a felfedezovel. es masokat is felbatorit. Egyenisege leginkabb csaladias.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. hogy elismerjek erzekenyseget. o Q A Nap az Oroszlanban .ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga). ® 1 A Nap a Bikaban .ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. valarnint arra. a kalandorszellemmel azonositja. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. Mindig telve van erzelrnekkel. Biiszke a tulajdonara. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. Szuksege van arra. versenyszellernmel igyekszik kivivni. hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. Kreativ energiajat az szinezi. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. Erze szlvii. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. 66 67 J . n TIP o A Nap a Szuzben . Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg. gyorsan megragadja a lenyeget. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. hogy joszivunek tartsak. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. Igenyli. es igenyli. bizakodo elctero.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben .! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik.ertelmezesi iranymutauis: II I! . czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . az elharcossal. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. tenyek felderitesere. de olykor gyerekes. o A Nap a Rakban . Igenyli. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. egyvalarnire koncentralni. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant. hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg.

intellektus tolti be. Igenyli. Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama. hnem sok esetben rnasokat is. kdnnyedseg. eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom.. valarr int az att61 valo felelem.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg. es az.. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. es szuntelenul jobbitja onmagat. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. A Nap a Vfzonloben . azonosul a szolgalatkeszseggel. Jcindulatu. A Nap a Skorpioban . minden irant erdeklodik. kedvessegeert es azert. Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg. Szakadatlan kesztetest erez arra. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki.n.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. Igenyli. ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. fOleg ujitisokra. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. o . amely neha a megszallottsagig fokozodhat. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. A Nap Nyilasban . korrektsegeert. (J .I o -0 A Nap a Bakban . Nagy fegyelemmel dolgozik. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. ovatossag es a hagyomanyokhoz.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. A Nap a Merlegben . es nemcsak onmagat mozgositja vele. Ennek az is resze. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. Egyenisegenek szereny. beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. Arra van szuksege. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel. . 69 o 68 . vagy esetleg az. Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak.ra osszpontosul. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja.

rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. nerni szcszelyesseg. Varakozas. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. Szokasait hosszan megorzi. valamint kiserletezokedv szinezi. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en. de nagyra ertekeli az intellektust is. Gyakran sajat hangulatainak rabja. Abban blzik meg. En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. Termeszetes erzeke van az idoziteshez. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. so 1I A Hold a jegyekben . Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. hogy mi a . IIarcias jcllernvona. vegtelen kivancsisag jellemzi. A Hold a Rakban . Akkor erzi magat biztonsagban. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. o H A Nap Q Halakban . turelmetlenul. Egyeniseget eloterbe tolja. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas. A legfobb erteknek a humanizrnust tartja.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . megorzi stabilitasat es higgadtsagat. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja. ramenoscn reagal. eroszakosan. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. Ha kihivasokkal szembesui. Akkor erzi magat biztonsagban. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. ha gondjat viselik. nyugalorn.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. es igy tudja clfogadni onmagat. Kercsi. 70 71 . es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. aid szenved. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal. illetve masok vedelmezesevel reagal.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. Igenyli. amit az erzekszerveivel eszlel. » Y :D A Hold az Ikrekben . A Hold a Bikaban .ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. mert ezzel dolgozza fel oket. hogy hasznalja az eszet. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi.jo" es az "igaz". hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal. Belso cnjenek valtozasai lassuak. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. Igenyet erzi..

Akkor erzi magat biztonsagban. Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. hogy rend van korulotte. Melyen ateli elmenyeit.. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. az rosszat tcsz neki. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra. A Hold a Szilzben . ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. ha ugy erzi. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. ha szoros embed kapcsolatai vannak.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. kavargo erzelmei. Ha sokaig egyedul marad. A Hold a Skorpioban . ha el6bb elemzi az 6t korulveve. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege.ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . hogy tokcletesithesse kifejezesuket. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. beketiirese. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. j helyzetek . Akkor erzi ugy. konkret j6tetteket hajt vegre. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. hogy scgitokesznek erezhesse rnagat.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. . A Hold a Nyilasban . A Hold a Merlegben . Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant.ertelmezesi iranymutatas: D . Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. lelkesedve reagal. cptimizmusa. a dolgok €rtelmcnek kutatasara. vagy sziv6s celtudatossag crositi. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t . eros it es batorit rnasokat.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. 72 73 . teremtesevel es humorral. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. A kornyczeti behatasokra. Miel6tt cselekedne. nagyvenaluan. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. es ha vilagos. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. Akkor tolti el belso elegedettseg. es kesobb is kihatnak cselekedeteire. En-kepere visszahatnak osszetett. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. Akkor erzi j61 magat. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. hogy elfogadjak.n. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. szenvedelyesen. elobb gondolkodik. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal. Akkor erzi magat biztonsagban. Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala.

ramenosen. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. 75 74 . almodozasokkal A Hold a Bakban . az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. rneglehcto en kodos. Akkor erzi j61 magat. ovate saggal. eroszakosan. Hatarozottsagot. ami azt is jelenti. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. Azzal segit masoknak. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. cse- A Merkur ajegyekben . tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. 0 legyen a fonok. Akkor erez belso elegedettseget.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal. Az elmenyekre visszafogottan reagal. hogy altalaban kedveli a meresz.i. es kcpessegeit kreativan nasznalja. szenvcdelyesen. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. vilagot lathat. de a kell6 ovatossag megtartasaval. Sok kapcsolatra van szuksege. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. Igazi. Akkor erzi magat biztonsagban. ha az eszmek. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. hogy erositi szabadsagerzetuket. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. » H A Hold a Halakban . hogy 0 legyen felul. llj gondolatokat. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. hogy azt erezze. feteli lenken.itterzocn.rzehni egyensulyahoz laza. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. vagy hogy celjait clerjc. 16 erzcke van ahhoz. Akkor erzi jo! rnagat. ha felfedezhet. '. az istapolo szerepetjatszhatja. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal. eszmei sikon reagal.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. magabiztosan kommunikal.A bnlyg. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. hiszekenyseghez. konnyed fanatizmushoz.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . Meghatarozo erzelmi szukseglete. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. A Hold a Vizontoben . es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. Gondolkodasm6djat az jcllernzi. szeszelyesen. josagosnak es tarsasaginak eli meg. elvezheti a szabad agot. ha a veda. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. es arroganciahoz. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. set es az onbizalmat.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. mert sajat egyeniseget egyedinek. egyi.

nem pedig logikai osszefuggesekre. Kommunikaciojat drarnai erzek. intelligens medon komrnunikal.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika. gordulekenyen. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. A Merkur az Ikrekben . es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. arnig azok kreativva valnak benne. Felfogokepesscget korlatozhatja. Ovja es vedi sajat gondolatait. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. I i I! 1 I. Nem szokta magat szabadon. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. humor es kreativitas szinezi. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". az eszmek sztvos megemesztese. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. 76 ~ 77 . minden szot meggondolva komrnunikal. hogy amit eszlel. A Merkur a Sziaben . Arra erez kesztetest. Kesztctest erez arra. milyen eszmeket fogad el. konnyeden kiadni. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. hogy megvalogatja. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. de biztosan akar haladni. szeretet es eros akarat taplalja.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan.ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. neha feltiletesen. Ugyesen. Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat. hogy a rnegismeresben is lassan. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. es szuntelenul kerdeseket tesz fel. Neha negatives szkeptikus. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. sugarzoan es ontudatosan kommunikal. Ismeretszerzesere az jellernzo. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. Beszed kozben izlelgeti a szavakat. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. aztazonnal ki is fejezze. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. A Merkur az Oroszlanban . Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. a kritikai szemlclct. Nyughatatlan.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa. hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. A Merkur a Rakban . Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. A gyakorlatias.

Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. Eszjarasanak tulzottan is intenziv. az igazrnondas. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja. a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot.. Eros vagyai. es sohasem felszines. hogy rnindenkivel egyedi. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. A Merkur a Vizontoben . Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. A Merkur a Nyilasban . A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. de inkabb az akadalyokat latja. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg. . hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. semmint a lehetnsegeket. korrektsegre es objektivitasra torekszik. intelligencia. Minden kutaiasban rendkiviil alapos. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi. 78 79 . Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag.szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. idealizmus es kiviilallas jellemzi . A Merkur a Skorpioban .ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. Az isrneretszerzesben a kitartas. az optimizmus. hogy tisztan lassen. . ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. Alapveto igenye. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. azt szeretne masoknak is rnegtanitani. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. hanem a hosszu tavu celok iranyitjak.A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . az ovatossag. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. Nyugalomra es csendre vagyik. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg. A Merkur a Bakban . Amit megtanult. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. Fejlett a gyakorlati erzeke. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. a kozvetlenseg. Arra van igenye. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal.

Gondolatai kifejezeseben szeszelyes.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. esetleg az. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. de ezt megakadalyozhatja onzo. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. bcszedesseg es joindulat szinezi. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. Y 9 A Venusz a Kosban . oven. hogy kozelebb kerill masokhoz. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. az idealizmus. a talalekonysag. lgenyli. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. gyors eszii emberek. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo. llgyesen. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. egyuttal kitart6an fejezi ki. ha csaladi kotelekben el. a kivulallas dominal. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. konnyeden. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. Atadja enjenek belso eroforrasait. impulzivan es lelkesen fejezi ki. melegen. A felszinesseg moge haiolo. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. vagy mert fel. es csak akkor 80 81 .hez. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban. A Venusz a Rakban . Sokra ertekeli az egyeniesscget. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. kibocsatott A Venusz a Bikaban .ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. cs ennek tudataban is van. Mindig a jovo fele tekint. erzi j61 rnagat. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki. abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . az elmeleteket rnasokon probalja ki. be. kovctcloz6 termeszete. okra ertekeli az anyagi joletet. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki. hogy lusta hozza. Nagy szukseget erzi. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. szep holmikat. Vonz6dik az intelligens.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. seg.ertelmeze. A Merkur a Halakban . kcnyezteton. a koltoi. Onatadasa energikus. Szereti feltarni a lehetosegeket. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. hogy valaki kozel alljon hozza. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. mert igy erzi azr.

felenksege. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. 82 83 . lelkesedve fejezi ki. segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. mos a zarkozottsagra. Az 6mitadashoz arm van szuksege. nos lehet. a nyugalmat cs a harmo- Q. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. kozbenelboritjak erzelmek. Szeretetet szabadon. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. 9 Szeretetet intenzivcn. Az szerez neki erzelmi kielegulest. nomsag szinezi. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. es transzforhogy hajlamasokban. Konnyen felfogja.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti. Ez azonban ada vezethet. A Venusz a Sziizben . 9 Szeretetet melegseggel. I A Venusz a Nyilasban . Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. tapintatosan. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. Szeretetet val telitve fejezi ki. ki. a szelsoseges. mindigmegjelennek a befogadasra. niat. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne.ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. nagy atelessel. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all.erlelmezesi iremymutatas. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias.IUSZ a Merlegben . melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. azt eli it harrnoniakent. Jatekossag. A Venusz a Skorpi6ban . Elmenyszerzesi szenved61yesen. Akkor erzi j6l magat.ertelmezesi iranymuiauis: m. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki. delyes erzelmek szinezik. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. ez pedig akadalyozhatja. hogy ki milyen hangulatban van. lelkesedessel. visszafogottan. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai.

> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. mar-mar magikus szinni harmoniara. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. de elofordulhat. ha megvan a A Venusz a Halakban . szenvedelyesen. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. Akkor el harmoniaban. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete. az nala kulonosen fugg att6l. 85 84 . kornolysaggal. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit. Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. rnechanikusan fejezi ki. Az akadalyokkal farkasszemet nez. kozvetlen.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . Elvczi. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. ha partnerevel eszmekrol. A Venusz a Bakban . egyuttcrzoen fejezi ki. konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. A Mars a jegyekben . Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. hogy hideg es merev. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. Elofordulhat. flortolve. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. s 6 kozben sebezhetove valik. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. hogy partnere elkotelezett iranta. Y il cJ A Mars Q Kosban . A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. turelmetlen. sablonoktol mentesen. mindig uj es uj m6don fejczi ki.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. Masek azt hihetik rola. emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi.ertelmezesi iranymutatas: <. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Ilusegcs terrneszetti. akarateroes faradhatatlansag jellemzi. Tartozkodo. Melyseges vagyat crcz romantikus. arnbicio. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. felelossegtudattal es es szerelmet felenk. Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. kedvcscn. akkor erzi jol magat. kepcs az onzetlensegre. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban.

kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. segltokesz.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. Az onervenyesites mila azonos magaval az . d A Mars a Bikaban . hogy mit is akar tulajdonkeppen. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja. Gyakran bizonytalan benne. Nagyon nyitott szellemii. Hatarozottsagat.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. valamint az elet termeszetes ciklusai. a furcsa es uj otletek. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. testi es alkotoerejet. kommunikativ. Vagyai elercseben az hatraltathatja. . hoi arm osszpontosulnak. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. kifejezo. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. A Mars a Szuzben . uj kepcssegeket fejleszt ki magaban. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. es ugy erzi. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. felenk. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. illetve neha nehezkesscg es lassusag. mert sebezhetove teszik. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. de akit szcret. azert vakmeroen rnindenre kepes. Eros igenye van [(1. elemzo eszjarasu. arrogans. kotelessegtudo. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. milyen sok minden. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak.onkifejezessel.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. nagy teret kap benne a szobeliseg. kezdemenyezokeszseget. Erosen igenyli. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. es bemutatja. az otletek. strgarzo. hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. neha kicsinyesen kritikai szellernu. hogy hirtelen mi jut eszebe. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . ugyes. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. hez ert.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. kozvetett egytrtterzo. Ha figyelnek ra. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. A Mars a Rakban . igy aztan konnyen elteveszti celjait.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. meleg. Testi es szexualis energiajat. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. a megalapozossag. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. A Mars az Ikrekben . hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval.

Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. Kepes nagyon kernenyen dolgozni. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. A Mars a Skorpioban . hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. olykor tapintatlan.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. A Mars a Bakban . ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. es nagy az onfegyelme. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. arnbiciozus. egyuttmukodo. Onervenyesitese intenziv. Akkor igazan hatarozott.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. d 88 89 . forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto. impulziv. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . j6 modoru. kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. Rendkivul kitarto tud lenni. es akkor kepes radikalis cselekvesre. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. az mdivldoatizmus. A Mars a Vizontoben . delejcs. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. Szexualis osztone arrairanyul. Hogy mit akar. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. ideaiista. szenvedelyes es energikus. energikus. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. kozvetlen. annak eldonteseben mindig hite. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. tekintelytisztelo. es hogy atelhesse a valodi intenzitast.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. Kezdemenyc. kihivasok fokozzak fe1.ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. Mikor vagyai elerescert kuzd.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. de reformalasi .ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes. A Mars a Merlegben . de atto] az meg eros es fold-jellegu. eles helyzetek. Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. szamitas es turelern tarsul. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue.

~cg~ej~ud~st. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. es rul filozofikus a mai rclativisztikus. A tulzasba vitt agresszio. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. H d A 1v!. igy bizhat az eletben. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. Re91 90 . rnaterialisra kor szarnara.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. es ez tulzott anyagiassaghoz. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. alapvetoen joindulatu. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. Belso igenyt erez arra.maszkodik.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget.ars a Halakban . felesleges kockazatokat vallalbat. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. Erdeklodese nagyon sokretii. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. Hitet abb61 merit. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. A Jupiter ajegyekben . Ebben insp lracic] am. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. a kiserletezgetes. A Jupiter az Ikrekben . ez ad ertclmct az eletenek. masok iranti egyutterzese szinezi. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. egyutterzo. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. lgenye van ra. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. hangulatai es erzelmei. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . ezert van hite egyaltalan az elet irant is. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban.

es arm vagyik. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban. emberek biztonsagra vagynak. de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja. Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek. 93 92 . CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki.ben . A Jupiter a Merlegben . urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. Egoizmusa es arrogans. felelmei. . A Jupiter az Oroszlanban . de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. Tulzott tartozkodasa. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben.ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. Onbizalmahoz arra van szuksege. hogy az .gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben. A Jupiter a Sziiz. Osztonosen megerti. Orornmel erzi. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. es meg is kapja ertuk az elismerest. hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. hogy . Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. de abban is. " szemleletmodjabol taplalkozik. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. Rite kiegyensulyozott. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. A Jupiter a Rakban . korrektsegben nyitott kussagban keresi. hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. amely racionalis es logikus felepitesu. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. de altalaban j61 fejlett. nagyvonalu jcllemvonasat. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. Onbizalmahoz arra van szuksegc.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben.

Hite es bizakodasa valosagerzekere. kivulallo viselkedese gatolhatja. Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. bogy gondosan des minden vonatkozasat. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. Bclso igenyt erez arm. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. de altalaban nagyvonalu masokkal. a mcgszckottol cltero. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. es ezt azzal jelzi. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . Feleime.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi. Ogyesen tud hasznot huzni. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. es abban. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. Amikor hisz valamiben. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz. sajatsagos rnodon teszi. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi. emelkedettebb tulajdonsagait is. zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. felelossegtudatanak es turelrnenek. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. Az onjobbitashoz arra van szuksege. ezzel elnyeri masok bizalmat. hogy energiai tulburjanzanak. Onbizalmahoz arra van szuksege. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. es tapasztalt opportunista. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant. A Jupiter a Nvilasban .. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. azt szeszclyes.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. individualista. A Jupiter a Viziintoben . es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck. tapasztalataira. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. Optirnizmusat nil szenvtelen.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. 94 95 .

A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni. mma1 Kesztetest erez. y 96 . bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. alaptenneszetetOl idegen bcszuki.. a muvesZ!etek. hogy a maga gazdaja legyen. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. A fdelossegvallahisban gyerekes. Dinamikus erOfesziteseket tesz. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki.ertelmezesi irimymutatas. Egyi. bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. megv6deni az enjet A S~atl. hogy az eszmeinek el.lrnusz a Kosban . legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja. kozben pedig fei.ilese a nyitottismerets7. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen.ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. Arra erez kesztetest. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a. am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. Kcotelesseg. hogy a do1gok ininyiti\. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni.itterez minden szenvedovel. valamint abban.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja.A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban . Szkeptikus viselkedese es felesleges.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki.. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja. mert fontosnak tartja.es fele\ossegtudatat az gatolhatja.erlelmeze. Szelsosegesen konzervativ es makacs. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 .sahety esse geben. ' :). Onjobbitasaban. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn.. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. hogy eredmenyeket agressziv. Szi. szetsz6rtsa.sa kicsuszik a kez6b61.ikseget erzi. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. A Szaturnusz a Bikitban . Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi.ga. [rmen ered nagyvonalusaga. Onhizalmiilioz arra van szuksege.ertelmezesi irimymutatas: Enj. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik.

amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. es akadalyozhatja abban. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. Sikereit akkor eri el. de tapintata gulatlansaga revert eleri. eltolti a mely elegedettseg. am ez gatolhatja celjai eleresebcn. ossz- felk.de nehez . akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben. hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. Eros kesztetest erez. mert csakagy erzi biztonsagban magat. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. mert csak igy erzi magat biztonsagban. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein. hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. a kellees elfo- . es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban . a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. onkifejezesben es bekulekeny. Mindenkinek kedvezni szeretne. Fontes neki. Nagyon fontos . A Szaturnusz a Merlegben .ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. Eros kesztetest erez arra. ha meginog a hite ahban. hogy vedelmezze erzelmi vilagat. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ.szamara. ha nagy gondot fordit a hatekony. hogy kedveljek. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. tudatosan alakitja kapcsola~it. belUlrol fakado alazat tolti el. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I. Fel. Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri.. fegyelmezett viselkedesben keresi.utatasaban keresi. A S:aturnuszaz Oroszlanban . ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban. esez merevseghez. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. pontositou munkavegzesre. Ana erez kesztetest. A Szatumusz a Skorpi6ban .ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck.il megoldania. Erbfcsziteseket tesz. kiuresedettseghez vezethet. Kotelesseg. 99 98 . es ha sikerrel jar. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. Elofcrdulhat. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki.. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi.

es ettol biztonsagerzete lesz.!!iza Bakban . es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. hogy nezeteit elfogadjak. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. Kulonosen fontos lenne szamara. hogy megbizhato embemek tartsak. gyakranerejen felul is. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. Nagy figyelmet fordit a filozofiara. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal. A S~aturnu. "Me net kozben" szervez. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. A Szaturnusz a Halakban . Fokozottan vagyik area. hogy meneki. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit.melyebb erzelmeit.Q Nyilasban . hogy tulzottan is fe! a kudarctel. Fe! kifejezni . emiatt ridegsegbe dermedhet. erzelmeinek aramlasa "befagyhat".ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi. A Szaturnusz a Vfzontoben . Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. illetve egy magasabb lennyel. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. gondosan megvalogatott tudasanyagban.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar. illetve elegedettseget erez. tisztazza vilagnezetet. amelyek fontosak a szamara. 101 100 . Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete.fuggetlen onkifejezeset. illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. kerneny munkaval. tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. Eresen igenyli. es lete teljes megreformalasan dolgozik. tekintelyszerzesben. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani.ilni szeretne a valosagtol. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol.sot akar beismemi .

viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . energiart jelentes mertekben felercsitheti. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. hogy rnenekulni akar a valosagtol. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban. ha az Uranusz az Ikrekben. Vizi6inak. Peldaul ha az Uranusz. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. holott azt hihetnenk. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. Ez egyuttal azt is jelenti. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. megpedig azert. Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. Az Uranusz. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. Nemely emberekeseteben csakugyan nem. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. a Neptunusz vagy a Pluto. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. amelycket nem kell Ietltni a zongoran. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. es kozben merevsege felold6dik. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. azleginkabb azert fordulhat elo.

Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma. mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi.b. es elrcjti vele igaz! jeilernet.igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61. nogy a szi. I\.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni.l. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban. amit magara OIl. hanern cgysl.ik ellCre~ . Sokan ugy erzik.isrnernek.l11a7. az "alarc". hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ . nem szandekosan keszul. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. de peldaut Dane Rudhyar 11!. . 1111::11 azt jelzi.A.. fejezet Az Aszcendens (a f6. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. hancm automatikusan keletl<ezik. Nehanyan ugy tartjak.6.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett. mikdzben i. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban.>cgkep".Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo".. rnegis van k6zti.vagy (alan "leg ok scm . amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval. amelyet masok Iele mutatunk.luen csak arr61 rajekozrat.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom. 105 . I I.

az . oldalat. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. Nagy eletero.vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. Az anyagi vilagra osszpontosft.az eletenergiak megcrzeset jelzi. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat.tkozep (MC) lenseg.. • u. baratsagos.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. hajlamot a befele fordul6 eletre.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. Ha fold. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg. testileg energikus. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. amely vitalizalja.rz.'. Megmutatja. Az clvont fogalmak vilagaban 61. hog)' konnyen sebezhete..erteni. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. es biztos benne.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban.ltsaga sO. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli.az aknv 6nkifejezist jelenti.k er6pazarlashoz vezethet. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. Poz~tl~. de maso~ enjet is igyekszik gondozni. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla. ovatos. mert ugy erzi. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. ami kivul jelenik meg ugyan. Aktiv. az az energia szabad aramlasat. de belulro! fakad. szeszelyes. hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. Mindent meg akar . onkifejezesere is ez jellemzo. .Azt szirnbollzalja.. Igyekszik vedeni enjet. tarsasagkedvel6. hogy meg is fogjak sebezni. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia. Szuz es Bak): .asat. Elofordulhat. szeret beszelgetni. Ha tuz. nyomot akar hagyni a vilagban. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. Erdek16d6. Erzekeny. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet. Az Aszcendens szerinti elem A. energiat sugaroz ki a vilagba. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. Tenyszerf vihigszemlelet. Viz-jegyek emelkedoben (Rizk. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast). Az Aszcendens arr61 is arulkodik. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek.'>unkat.. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele. Skorpio es Halak): . szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. optimista szemlelettel nez az eletbe. ' . valoban csak maszk. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez. Orosztan es N. emelked6ben (Bika. akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe. Cselekve~-~rien~. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat.ilasJ ~ . hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel. Magabizto~.. ami odaig fokoz6dhat. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra.vagy viz-jegy az a folkel? Je~. Fold-jegyek. Eloadasak a 107 ..A horoszk6p enelmczese Az Aszc:.egeset arul el. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet.k megertesehez. hogy nilzottan is inteHektualis. melyen onmagaba hUz6dik. Egyiitterz». dinamikus k~sug~.

mert kozosen alkotnak egy tenyezet. (En ezt ugy nevezem. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. Ha sikeri. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. vagyis a Merkur a Halakban all. es az uralkod6 bolyg6. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. mint az tlj uralkodo jegye.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. pszichikailag erzekenyebb. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. fejezetben. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. 90". Peldaul abban a korosztalyban. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. mint a Pluto jegye. hanem btirmeiyik: bolyg6. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni.. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. 109 108 . mert ebben az utobbi variacloban az illeto . amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t. arnelyiknel a Pluto 37. hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. 60". (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. Ez a csillagjegy jelzi. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. az altalaban sokkal fantaziadusabb.120°.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. Halak vagy Vizonto. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. tehat Skorpi6. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns. Oroszlanban all. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik.

A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. de az sem lehet vitas. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. fejezeteben. amelyik kihivast tartalmaz. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. a tudat kellos kozepe. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. voltakeppen folyton bennilnk van. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. a kvadrat is ramutat. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). az egyenisegunkbe. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. >10 110 IIJ I. Akinel megscm errol van szo.. annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). megpedig eletunk kezdeleta) fogva. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. mig az Aszcendens . es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja.. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. de az is lehet. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. es kiderulhet. nagyon fontos felismernunk. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. Egyebek mellen azt mutatja meg. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. hogy az illeto egyenisege kettos. Mint mindegyik olyan fenyszcg. * Bcitatja magat a bensonkbe. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen.o.nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. karma es transzformacio cfmii konyv 10. Ebb81 megtudjuk ugyanis. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk.

az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. Azt is erthetove teszi. mint amilyen valojaban ugyanakkor az. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik. akkor .~ ~szce. (Hangsulyoznom kell.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo). fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. . azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. de . Megmagyarazza.eset. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k.sem feledhetjuk el.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. l 112 In . Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn.S benne. Masik pe~da: h. Talalkoztam alyan paciensekkel. de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot. sze~mtl elemeket. mint az.folk:l? jegy energiaja kepes modosulni.es emelkedoben olyan jegy van mila. akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb. Gyakran elofordut. onvedelem. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol. melyik az emelkedo jegyuk. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere.a~ba. Az is vilagossa vahk.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira.~ldens .elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. . Az Aszcenden. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~. hogy megtudtak.. de meg ha egy vagy ket bolygo all I. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki.az meta joval extrovertaltabb. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel. tov. foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. amelyikben a Nap all (kiveve persze.all. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az.onek az asztrologiai kulcsat. lsrncrek olyanembereket. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi. a~e_1y'~b~n.) Ha tehat abbol indulunk ki. mivel ez olyan csatorna. mint amennyire a .. hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. valni. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). Jelle~i. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik.a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" . A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. Az1. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. amelyik a tuz-elemhez tartozik.~l~ik kon~e~vati. hogy a [olke!? J. akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni.

mert az megzavarna ot az "itt es most". hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat. bar talalkoztam olyan esetekkel. mint a Rak.az ott felsorolt kulcsfogalmakat.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni. akar megbizhat6an szorgalmas. fegyelmezett. Mindkett6 eivezni akarja. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. arnbiciozus. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok.asa. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. Nem alHthatolll. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl .6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. Ha a Mars a Halak~ b~n. Nem arrol van szo. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres. viszont eleg feltilno mila. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre. mint a Blka-ASC (alighanern azert. amit eppen csinal. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. akinek Kos-Aszcendense van. Megis ugy erzern. szelid. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. hogy lehervaszt6an hat rajuk az.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. mint a Kos-Napuaknal.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. A V~~~z all. KOS-ASZCENDENS: Heves. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. a pillanat elvezeteben. talan meg jobban is. a~ely kfviilr6~. akiknek az Aszcendense lkrek.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). ezert nern szeret kapkodni. de er7. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. A sietseg melyseges utalata. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. j61 megfontolt eloreh~lacm. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. erosen igcnyli a mcghittseget. mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. A Kos. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. a szeretetet es a biztonsagot.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben).nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo.. es ez gyakorta felbosszantja azokat. ismeretterjes~esi rnodszer annal. Ne feledkezzi.-Nap. Az Ikrek-Naprajellcmz. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. Akar lusta. Itt ~s. erzeketlennek es tapintatlannak ninhet..ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . Az Olvasougyis j61 tudja mar. mint masokra.

hogy szinte keptelen kidobni barmit is. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. a pszichikai energiaja . a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. de nem mindig. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. es szeret kutami mindent. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. morcos. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. ami ismeretlen vagy ezoterikus. mint a Skorpio-Nap. meghozza nem is teljesen erderntelenul. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. de persze csak akkor. Att61 fel. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. hogy a legjobb vedekezes a tamadas.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. mint a Merleg-Nap. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. de ugy tiinik. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. A Sziiz.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. hogy bator. kotlana. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. mint a Szuz-Nape. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. mint a Merleg-Nap. deez persze att61 is filgg. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. mert bar zarkozott. hogy kisemmizik. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra. mint az Oroszlan-Napnal. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. sem erzelmeket. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. szivtelensegben es feltekenykedesben. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. hogy mindketten at. rnegis azt kell mondanom. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. mint a Merlcg-Nap. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. es aki szerint az elet nem habostorta. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. onvedelemnek erzi. de ncm szeret kiadni sem penzt. akkor cppen errol szol az elete). aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. ha pszichoterapiaval foglalkozik). hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. mint a Sziiz-Aszcendensnek. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. mert az szabja meg. megis lappang benne valami szilajsag.. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. hogy rajtuk. Tgaz ugyan. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. A Sziiz-Napnak altalaban.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett.

A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. sebezhet6. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. A Bak-ASC neha beeri azzal. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. hagyomanybonIll. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . Meg kell ertenunk azonban..fvnak es "bevaltnak" latsszek. hogy elfogadottnak. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik. Mindkett6 armyira tartozkod6. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. mint a Skorpio-Aszcendensre.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. meg akkor is. meg akkor is. A Szaturnusz . ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. mint a 119 118 . lendiilet. Mindkettonel megfigyelheto. a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb.de nem minden esetben . lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat.tapasztalhaio optlmlzmus. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. ami uj. A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. annak rogton jelet adjak. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. akivel val aha is talalkoztam. a megjelenesre res a j6 hlrnevre.a ketsegkivtil meglevo. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van. otletes. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. zavaros :eiegedetienkedes. allandoan feldobott hangulatban volt. mint a Pluto jegye. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. akiket kozel enged magahoz. birtokosanak hiszi magat. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. Szinte mindegyik Nyilas-ASC.:irk6zottabb es hidegebb. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. mint a legtobb Vizonto-Nap. es kulonosen sokat tesz azert. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. amely mogott erzekeny. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek. konzerva1. . A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1.

a palyafutasun_kkal. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. de megis erefesziteseket kell tenniink. mert az sok esetben passziv. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. karaktere a Halak-Aszcendensnek. hogy csakugyan el is jussunk odaig. barmely bolyg6 121 120 . Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. hogy haez sikeriil.Medium Coeli). mert ugy gondolja. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. megbecsules. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. uralkodojanak es a X. a letezesnek. hogy a vizsgalt szemely . . es uj uralkodoja. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot.hogy ~ Ha. no es termeszctesen a foglalkozas. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. es meg mast is. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. amir61 fiatalkent almodozunk. hanem azert is. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. h'a 6 maga kerirl bajba. Az Egboltk6zep jegye. mint az iLj uralkodoc. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola.". hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. a tekiutetyszerzes. ha megtanuljuk. Val6ban czeket.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak.gyutterz6 es scgitokesz. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. vagyis a Neptunusze. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. Bolyg6k a X. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani.karricrje. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X. e. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. Nem is vitas. mint az uj uralkodoe. valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. mivel az erintett szemely hivatasanak. valosagidegenes felelotlen. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja. illetve hogy a fenyszog menn. hazban helyet foglalo bolyg6k. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet. erzeketlen.yireegzakt. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. amelyet az MC jegye jelez. vagyls a "hivatas". A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny. kiveve persze azokban az esetekben.

oz ('/Ii'"e'idze. az valahol melyen annak erz. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. hogy valami muveszivel. belso szukseget. Bennett Az asztrologia. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz.. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. 1945).J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. 122 123 . Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. lllusztracie Sidney K. Los Angeles. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. CA.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. es az is valoszinfi. a masik kettonel szextilt. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese.

A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja.7 .es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak . A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. . hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak. Vll. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az. amikor az angularis.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. a hazak igenis utalnak az ember belsf . sarkalatos) hazak (1. A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1. az ~egit mege.fejezet A hazak .ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret.. (angularis. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset. mint kiserlet arra. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket. hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . lV.illapotara es a belso. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz. merni.szubjekt!v letezesre is.ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik. ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik.

dt meg. A hanyatld (kadens. 127 . milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. 12) azok a terulctek. A kovetd (szukcedens) hazak (2. csereje es kozlese folyik. ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat. amit vegeztunk.ELKl HARMASsAG" . a cselekvesben. at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb. 8. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. a mUI1kaban. szelso) hazak (3. 5. IIlIgy milyen vagyak. 6. hogy mi tennivalo mara. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba. 9. es meg126 . es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. es sok kihivast is atel azon a teren. 5. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. az iparkodasban. hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. amikor almait ravetiti a vilagra. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. 6. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos. ezert aztan megint cselekszunk. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese. arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. arnelyeket megkivan. Hivatastudata \ . cnergiakibocsatasra. akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves.1. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. es fontos neki. hogy hasznosnak erezhesse magat. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak.zabjak.nugabol az cnergiait a vilagba. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI.h. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. az I lclkesedesben. (A . 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. valamint az. es valosagkerrt eli at. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. Logikus. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. "Vagyoni Harmassag" stb. 8. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni.ipcsolcdnak. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. a szeraesben. Azt jelzik.) VfZ-HAzAK ("T .Lelki Harrnassag".IV.LEM es .2.m. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. az eszmekben. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . hogy I. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. es informaciot szerzunk arrol. alla ben alkalmazorn en is. aztan okulunk abbol. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze.I LELEK. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. Onmegvalo·. valamint az elet azon teruletcivel. az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki.L1t. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. Vcgytik csak peldanak azt az esetct.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. hanern azt is. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is .intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz. \1. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak.i emberekkel.IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. es 135 . (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. gyermekeirc. kovetkeztetesi kepes. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. es az is gyakori eset korukben.l is. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. at tortenik. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. ami garantaltan rnegbizhato. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez . ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. Illk hazukban. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb.) A kilencedik !. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. Ezert aztan egyertelmu. palyafutasbeli sikeressegere stb.. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct. szexualis eletere. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni. crtekrendjctol. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. metafizikai. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. Erre megvannak a jo okaim. a reklarnokat stb. penzugyi helyzetere. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. mint ahogyan dl. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. a tomegtajckoztatast. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. hogy masokkal kornmunikaljanak. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani.

a bizakodassal. hazban. A lete- at 1% 137 . Azert erzi szuksegesnek. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. onmaga csorbitatlansagat. A tezesnek ez az a terulete. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. mert ezaltal juthat cl oda. a boldogsagot. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. a mely clegedcuseget es azt. hogy az eleteuek van ertelme. Amelyik hazban a HOLD all. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. a jovobe vetett remenyseggel. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. hazban. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. PELDA: A Venusz a IV. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. b) A hazak rarnutatnak. es kulcsfontossagu a szerepe abban. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. Amelyik hazban a MERKUR all. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. rnindket fcl mcg fog lepodni. es itt tudja legjobban erezni. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. a csaladalapitasban. A. hogy j61 erezze magat. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. hogy valaki szereti. Amelyik hazban a vENUSZ all. az elcgedettseget. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. o D PELDA: A Venusz a LV. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. 4 :) sege egyre fej lodik./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. ameIyeket az a bolyg6 jelez. PELDA: A Merkur a VIT.JUPITER all. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. hazban. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. Amelyik hazban a MARS all. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. letezesnek ez az a teriilete. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. amelyct az a bolygo jelol. Amelyik hazban a . otthoni. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast.

Peldaul ha valakinel az 5. " Ilyenkor azt mondhatom. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. Ez meg olyankor is igaz. targyilagossagaval. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. felelossegvallalast. mint egy kacsa. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. 138 139 - --- - ---- . mert megiscsak az a lenyeg. egyeni Iatasmodjaval. Ez az a haz. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana. akkor a Venusza igenis az 5. Valoban elso hazbeli Marsrol. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. hogy ha valami ugy mozog.. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. igy tovabb . legintuitivebben.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. legegyenibb medon kepes magat kifejezni.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel.vagyis minden olyan tenyezojere. hazbeli Venuszt jelent. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. ra nehezedo nyornast. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. Ugyancsak ez az a terulet. Az eletnek ez az a terulete. A tapasztalat azonban arra tanit.. eredetisegevel. hazban. biztonsagerzetere. Fel sem tudnam sorolni. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. Ez az a tertilet. jo himevere. hazban van. vagy a Deszcendenssel erintkezik. ahogy az eletemet elnezem . amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. az IC-t. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. Ugyancsak ez az a haz. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. de ugy tesz. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. hazban van. eltomplto tenyezoktcl. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. mint egy kacsa. ahol az illeto a legszabadabban.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. transzcendens. ami misztikus. (sakis IV. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. aztan tetopontjahoz ero. Amelyik hazban a PLUTO all. hogy a hazak a Ietezes mezoi. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. hanyszor hallottam. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. amely mind szukseges ahhoz. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. Amelyik hazban az URANUSZ all. es kozben ugy hapog.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak.

j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. csucsa. . Nern szarnit. haz csucsa a Bikaban. arnelyekben bolyg6k vannak. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat .'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. I'FLDA: A lIalakban a 2.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). All. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. ha szern elott tartja. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. ha valami gond van az egeszsegevel. konkret fizikai valosag. az hamar eszreveszi. hogy az illetonek milyen a viszonya. biz csucsa a Merlegben. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. haza csucsa a Merlegben van. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. e~ 140 141 . fJgy tunik. a) A hazcsucs jegye arra utal. Osszessegeben tehat azt mondhatom. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat.X) hazcsucsait erinto jegyek. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. hogy legjobb. PELDAK: A 6. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. sot akkor is.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. mert az ketsegtelcn. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. ha7. I I\. hogy letezik egy kezzelfoghato. VTT. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. TV. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. rnikozben nc feledjuk. Akinek a 6. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt.\7. Ez is egy ok arra. ha azokra a hazakra figyelunk.

Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 . elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban . ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek. fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). melyek 30 fokonkent jelentkeznek.azokra. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. az oppozicio (180°). bar az is igaz. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel. lenyszogeket is szoktak nevezni. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. karma transzformacio clmf konyvenek 6. • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra.8. fejezetet. az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben. fIlost nem terek ki ra.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe.cmi-szextil (30°). aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato.arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . valamint bizonyos esetekben.vagyis a bolygok altal. A horoszkopban .

Ezek. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. . int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. karma es tmrz. '. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk.r-. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. csapodhat le. es ezze! instabilitast. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen).ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. akkor mar nines akadalya annak. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. szemely szerint engem illet.itoztatas iranti igenyt jelzik. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara.. mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna.SQl a megfelelo onkifejezeshez. es cz mentalis erot. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti. valamint spontan 1()'~£lna. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz. oldalan talalhatnak. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek"./ * figyelcmbe veszik. kritizalasi hajlamban stb. mert olyan a helyzet. hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval. ---'\-: -'.. az letck megvalcsltasanak kepesseget. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban.. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban. amelyhez erokifejtesre. irritaci6t ideznek elo. A dinamikus fenyszoa vo.. '\. idegi tulerzekenysegben. \. az azt jelenti.____. rnert elofordulhat. hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en)./ . ~ V '../ I I I '.rossznak"). hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere.I 1\\ ' I . arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze. / . valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival.. \ . . siman aramlonak rninosulnek. hogy energiait es llyclmet a dmamikus. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar.~zfomukio cimu konyv 110. '/ / \\ r">.. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . Mindenki inkabb arra hajlarnos. vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek. felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. es III... ". kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa.nJl~JlOaa. / J - I . Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot . A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra. a szextil (60°). velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek. Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze. Ami. A harmonikus fenyszogek jelzik..

'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot.. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget. . Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. akik rendkivul onzok. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. a Hold.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. mint peldaul II trigon. at erofeszites. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i. mindent jobban akarnak tudni. valamint az erintett sze- (. turelmetlenek masokkal. ate mas bizonyitek van arra. a Merkur.1. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez.. es ha e71 rnegertjuk. hogy a kihivas.. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. ezzel pedig arra. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni.. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. hogyan kell pontosan.. Tehat azt ken megertenunk..kell elfogadni. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak.<. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol.1. hogy az erintett szemely I . Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. vilagosabba valik eldttunk. megcafolva azt a regebbi hiedelmet. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt. 146 147 . Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban.". hogy ezek .j6tekony" fenyszogek. Ne felcdji:ik. Vagyis egy fenyszog nem utal arra. rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik.ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. egyuttmukodesre keptelenek. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok). a fenyszogek viszont rarnutatn.. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. hanem arrol tajeu/lat.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul.A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak.

is (a hazzal). amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. hogy ezek az energiak tul elesek.111 a letezes modjaru utal. (Peldaul az Ikrekben es a ".1 thivasoktol. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre. Sok asztrologus szerint .1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. sot ezek modalitasa is eltero.nkat kreativan hasznosithassuk. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. es szinte mindig egyci telmti. tul zaklat6k. Spontan.) lontos. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. nem uta! viszont a cselekvesre. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Tudjuk. rncrt gyakori eset. Tchat ha nem .i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. hogy rossz az egyuttmukodesuk. hogy az ener'lii. bolygok. Ha a kvadrat egzakt. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. akar uj eszrnekkel. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct.. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. ezert nem erez rnagaban kihivast. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. E. hogy fclunk a/I tenni. ez noveli rahangolodast jclez. Az egyuttallas kulcsszava . (Tudjuk. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I. az csokkenti luuo encrgiankat. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. hogy tudataban legyi. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. sol. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. attol fuggocn. es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. II'Sere. es problernaink keletkezhetnek abbol.ink rnindket energia jelenletenek. Marpedig ha fclunk . es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. mint a kvadratnal. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra. A kvadrat ramutat. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. Altalaban nem hordoznak stresszt. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik.tokeletes kulonbozoseg. ha egzakt a Ienyszog.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . de hataskifejtesuk kitarto. hogy hova kell energiat kibocstuani. hog. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat.) Ez a Ienyszog illtal 1.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites. akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. hogy finorn modosit. amelyen ncm szintje.

. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam.. hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak.ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa. -\zonban mindenkeppen lenyeges. es cgyarant kifejtik a hat. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. kvinkunx vagy szerni-szextil. hogy 12° . mintha ket ellentetes. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer.')'as". hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. akkor akar a • A "nihaj.rivelni az asztrologitu. elszigetelodve egymastol. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset. kt II konccntralnunk.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . rnegpedig fuggetlenul att61. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege. de tagadhatatlan.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik .rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. mint az a teny. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja.). kiegeszitik egyrnast. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. trigon. ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik. fuggetlenul attol. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. a Hold vagy '/. Csak a Nap. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. hogy a fenyszog cgzakt legyen. hogy a fenyszog eppen kvadrat. az olyan helyzetnek van kiteve. Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi. I\/. vagyis olyanban. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. han em azt is.isukat az egyenben. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. annal sziikebbre vessziik az orbist. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. Meg kellett allapttanom. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. 151 . Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban.

akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani.iranyrnutar. irnent emlitettem. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. a Jupiter.a Nap. ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. Osszessegeben azt mondhatorn. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. Ajelen konyvben most pedig . aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval.kornoly figyelmet erdernel.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben. Azonban olyan eset is van.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. Az Uranusz. Mint II. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. Igazabol azt I megerteni. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). akkor az egesz konstellacio . mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal. de csak azokehoz. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. . a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust.1\ horoszkop ertc Imczese . vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. Oka ennek az. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. Forditva is igaz ez. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. Nem lehet vitas.tovabbra is a horoszkop fontos. 152 153 . ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk.

jolelkuseg. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez.eli at az onazonossagot. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. rnagabi/ tos onkifejezesre.-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. egeszscgere es onbizalmara. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. ak. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem. ha ugy velem.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. *) Kommunikacioja eleterovel teli. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. Rarnutat. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal. g6rdul6k. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>. clenk es sugarzo . Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez. es annyir» beepultek a gondolataimba.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. valamint arra. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. lit kell megemlitenem. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. 154 155 .eny. (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos.neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. az onkifeje zes konnyedsegere.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. a kreativitasra. Ezen komrnentarok nagy reszc .sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal. hogy az erintett sze mely hogyan . o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre. Igeny a kreativ. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg.

ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. Ez altalaban igaz is. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. Egyetlen teriilet van. es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel. hogy ez gyakran kimeriti.Jioboszellemti". A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. amit masok a helyukben szivesen megtartananak.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. elenk. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre.l akar meg nagyon fiatalon is. ha a fenyszog trigon vagy szextil. kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket. illetve hogy tudnak. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak.valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. Szabadsagerzetet eletereje taplalja. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is.) Iusagra. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. Altalaban erdekes. hogy mine! 156 157 . azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . Egyenisegnek erzi magat. a na~. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. eredmenykep pen beli. kepzeloerovel. Utaljak a monotoniat.onnon ertekeit.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. alkot fenyszoget. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot.olyannyira. eros a hite. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is. amivel felhivja magara masok figyelrnet.sajat sikereibol okulva . ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. amely remuletet. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. Akinek ilyen fenyszogc van. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa. es cz eppen az onismeretuk. mit is akarnak voltakeppen. uzletemberekre stb. akik gyakran ugy erzik. es valami nagyot akar alkotni.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. de reszben azert. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. az izgalom.) hibai . tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. sz6rakoztat6 ernberek.

azok fokozottan igeny lik.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. \ . a Nappal. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. Ennek modja az objektivitasra rekves. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. ez kihat az onkife jezese modjara. de azt igen. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. amelyeket az erintett bolyg6k. cn-kepe torz azokon a teruleteken. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 .) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. amely sok em bert meglep. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre. az arra utal. Sok esetben ez valosagos aldas. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. illetve pozitiv. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. hanem arra is. onbizalmu es belsd biztonsagerzete.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. holIyan igazodik hozzajuk. bogy nem tudja eldonteni. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. Ez nem jelenti. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. Ki ne szeretne. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. a Merkurral vag)' a Venusszal. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. Ez persze nem jelenti. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. (Akikben ez a ket energia keveredik.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. az arra utal. amire a konjunkci6 utal. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. orornteli. es hazak megjelolnek. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. hogy az objektivitasa eleve megvan. az mind tudattalanul. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. automatikusan er6t az illet6n. a komolysag. Talan a Hold az. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. ha a Holdjanak Jupi. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet.

hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. azok neha tulzottan is azt hiszik.felbengoltsaggal''. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. Akiknek ilyen fenyszoguk van. amit erez.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. ugy erzi: keptelen kifejezni. De ez a feszultseg 161 en- . Sokszor erzik maguolyankor is. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. es ez a kesztetese vagy fokozza. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet.. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. a penzszoras cs a modoroskodas. es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. es ez gyakran oda vezet. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. az azt jelenti.ffileg azoknal. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. azt nem hajland6k tudomasul venni. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. (Ezek a fenyszogek altalaban . de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. es arra is hajlamosak lehetnck. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . Amikor valaki jot mond r6luk. es ez birtoklasi vagyaban. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. Nagyon igenyli a szabad onkifejezest. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. es ezzel tullepjen onmagan. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez.

ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol..A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. CS melysegesen feltek attcl. am hallgatag termeszetn emberek. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. es ez kihat az erzelemvilagara. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar.111tja).i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. ha felismeri. hogy sztilove valja nak. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. En-kepere meghatarozo hatassal van. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio). ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. foleg a kihivast tartalrnazokrol. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. Szukseget erzi. azt. de megis valahogy zavarban vol tak tole. Vegtere akadnak nagyon intelligens. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik.nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. akik nagyrn tartottak az anyasagot. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. ha egyebkent j6 hazassagban eltek.) Kesztetest erez arra. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. Akkor jut el a belso elegedettsegig. A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . 162 163 . hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki.

. Szeles az erdeklodesi kore.. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal .i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. es ehhez meg akkor is ragaszkodik. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken. Hatarozottan cselekszik. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. Vonzodik a hagyomanyokhoz. van 164 . Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel.:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz. hanem t. ezek egyrnast erositik.. Szivesen kot bizalmon. Intenziv. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik. es ez kihat a komrnunikaciojara is.. mind a kornrnunikacioban. ~.akar intim szemelyes kapcsolatot. Nyitott es filozofikus intellektus..irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. Tudata stabil. Intenzlv. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. nagyfoku kivancsisag. . finom intellektus.A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. transzformatlv.es szernmozgasat). hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket. hogy mi szerezne imot nekunk. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. Esze gyors. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. J dealizmusa arra kesztcti. szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. es hajlarnos a szelsosegekre. Nagyivi. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. osszpontositott intellektus. Energikus intellektus. akar altalanossagban sok emberrel. Masek lassu eszjarasa felbosszantja.. hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget.f'>"". hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. Arm is utatnak ezek a fenyszogek.. Peldaul szinten a Venusz 165 . Rendkivlil erzekeny.

akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra.. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. hogy a Venusz kvad ratjai. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem.. fcnyszogei lat . A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi.A horoszk6p ertelrnczese . hogy erze- es ketlen esonzo. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. fo leg az olyan testi tevekenysegekben.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. Konnyen elofordul. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok.reLni oket peldaul abbol a szempontbol.kapcsola1. az so] esetben turelmetlen. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. gat. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. az nern is veszi eszre. (V<llaha~y~zor a .7. Ha f61clmeitol megszabadul. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. akit szeret. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. hogy valamilyen garanciat ne kapna area. Nem szereti. E. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak. hogy akit szeret. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye. ktilOnosen mely kepes. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki.al. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. Hajlamos a flortolesre. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor. hog) mindket energia szabadon aramlik. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. hogy beleun a kapcsolatba. Ugyanakkor elofordulhat. hogy erzelrneit jol fejezze ki. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki.\ h'_'lygo~ knys/. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna. mint a sport.a . vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. hogy azt el is fogadjak tole. Gyakori a fokozott erotika. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. es kozos erie a felelrissegttk IS. megpedig cgeszen tisztan.

irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. ott turelcmnek nernigen marad hclye. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. izgalmak. karma es transzformacio cimti konyv 121. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. es . Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. a hatarozott cselekvesrol. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. tovabba fenyszog azerorol. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. Lasd ez Aszrrologia. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. kalandvagy.izd. cselekedeteiben.. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. eredetiseg es onallosag jellcmzfi.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7. Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik. Testi. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. Kesztetest erez arra. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. a vezetoi szereprol. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. ha egy kis turevilagos. Egyfajta romantikus. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten). gyakran lazadozo. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol. virtus. nomult es erzeki.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. Intenziv. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol. annak azert megis ti. Nagy szuksege van ra. Teljes transzformacion megy at.A horoszkop ertelrnczese '\ b. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat.segre tarnad szukseg. problernak uthetik fel a fejllket. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. az elet minden . ra tisszpontositja. at. ekozben fantaziaja elenken mukodik. szelsosegeserzel mek. oldalat. Ahol a Mars fel~ bukkan. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg.

Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis.i azonban azt is eloidezheti. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. Testi. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. Ramutat.ileteket. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. Oncrvenyesito. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. a megujulasra osszpontositja. amikor az Aszcendensnek. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni.) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag. 171 . (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. es egyeni. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . mint amennyi valoban akad.. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek. amibe aztan konnyen belerokkanhat. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni.) L~eepi. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. amihez csak hozzaer. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus.ll.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. Ha minden rendben megy. szokatlan medon tornek utat maguknak. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. tul sok munkat vallaljon.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat. szc melyes bolyg6val. akar a leheto legmagasabb szinten. hogy a fenyszogei. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest. Mindenet atitatja a valtozasok. r'. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. all az illetonek azzal az igenyevcl. hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik).) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -.ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . amelyeket a Jupiter az ot. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. a Jupiter nagyvonalusaga. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. Altalanossagban veve azt mondhatom. Igaz. mert a Jupiter mindent felnagyit. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol.')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. Am. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. A7 arnbiciok megnovekednck. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. . hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas.\ -_---holygol. a Jupiter vagy a Szaturnusz.

hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. hogy az energiak hoi kon centralodnak.) hit. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. zodesre tor.161teszi. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik. akkor . oldalat. valamint azt. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval.- - - --------.il az onkifejezesebe. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. bnjobbilasra torekszik.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak.) vagy arra. amikor ClZ Aszcendcnsnek. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7. ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Ugy erzi. otleteit. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. egesz eletrelfogasat. Hite es optirnizmusa . illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. hangsulyos jegyeben uralkodik. i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. 173 . -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik).

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. fejezete. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem.. hanern . a Kapcsotatok es eletciklusok 5. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. pszichologia es (J negy elem 7. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese.egyuumiikodve a pacienssel.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. hogy ezt hogyan kell csinalni. hanem tobb annal. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. arnclyeket ill nem emlitek meg. es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4.Athatja a szintezis szcllcmc. es belenk neveli. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. ru- galmas. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. sokat lehet okulni ebbi:\1is. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. szemely elete fonalanak megragadasara. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. de megjelcnt nehany olyan konyv.cs kepzett szakembcrck lcsznek. Az ketsegtelen. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. megis 111 ire tapaszialt. A kovetkezokben arr61 lesz szo. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. es ez azt is jelzi. fejezete. a vizsgal. hanem maganak az embemek a megertese. 0 volt a modern. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. rnert . es akiknek sikcrul. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . azoknak sok munkajaba kcriil . Wheaton. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. fejezete. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi.noha akadnak. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct.sga. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. Tracy Marks A ho. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. Sebastopol. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. vi7. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. Mint ahogy mar emlitettern. karma es transzfomuicio 12. hogy olvasson minel tobbet. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. az Asztrologia. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . a horoszkopertelmezesrol. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat." Az Asztrologia.

Nagyon sok kisebb jelentoscgf. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. Az analitikus esz ugyani-. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. 182 183 . 4) A bolygo hazbeli pozicioja. az hasonlit ahhoz. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. amelyikben all. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. Jelzi cgyuttal azt is. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. 2) A bolygo mellektonusa. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. Bar az is igaz. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. A fofenyszogek (minden olyan. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. am i arra utal. tenyezore is figyelmet lehet forditani. ez termeszetesen igaz. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa.

hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van. ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja". Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat. cncrgiainak. Nyilas-szinezetet kap az. az utazas. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. Pontosan ez az oka annak. mint egy emberi leny? 184 IRS . ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. (A Hold .sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak.. . amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek... kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. vagyis utazasra. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja. (Nem tudom megallni. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. elszant vc dekezessel. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. kepessegeinck c-. szeret kozben oktatni es predikalni stb. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. A Tlold a Nyilasban all. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal. a tanulas. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni.\ rasu Nyilas-Hold. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. milyen temakorrel. es megtudjuk bclol. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. hogy ha . a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. Arra kell osszpontositanunk.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek.1 Jupiter a Sziizben al].i01 erzi magat a Bikaban. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. lelkesedve. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. A Mal' a Vizontoben all. A Hold lenyege a reagalas .. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege.i kcll koncentral nunk. a kaland.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat. es ez kiserletezo kedvvel. es megprobalja ki talalni. Mindegy. Tehata Hold jegybel i al]. A legfonto. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik.-.Jeljes elernzessel". akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien . ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. ha benne van a valtozatossag. A Hold mellektonusa a Sziiz.. ro . a kavarodas sodraban. tehat en')'.tamad egy kis bonyodalom. nyitott szellernmel. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. ami igazan fontos. zarkozott Halak._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas . Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<._ -_- - - _. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. folyton valtozo misztikumot. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. ok variacio kozott. problernaval. soha nem jutunk a vegere. es inkabb csak a iranyokr. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat . Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul.. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. A Hold a rnasodik hazban <111. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen. cs Iolcg azokat. kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez. amelyek ismetlodnck a horoszkopban. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl.. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. egzakt szextilt alkot a Holddal. (Ne feledjuk. Ha rnegprobalkozunk a . vegiclen.f61eg a kezdd -. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott. tilrelmesen. hogy mar elore el kell dontenunk. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot.apot. Nem csoda.

cn . Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az. Nezzunk meg cgy peldat. haz 4. olyankor ez a hatas meg nagyobb. 11. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. vagy a Szaturnusz a 3. tulajdonsagai. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. Neptunusz. Venusz. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. 12. IV. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. vagyis a Mars energiaja es a.. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. A horoszkop szintezisenek.az l .i k6z6tt). es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. hazban). haz 3. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. 2. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel.. '0 es perszc ha a Mars a 8. haz 10. haz 12. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. Tkvadrat. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. betu: Skorpi6. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. Nagykereszt. es a 10. arnelyct .. Szatumusz. 8. haz 2. hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. es a 8. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast).vala~inek . Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. Merkur. beni kozott. beleertve a fenyszogeket is. hazban all.~ ha . Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. betu: Oroszlan. betu: Bak. Tudomaso~ s~ri~r Dr.lu. betu: Ikrek. haz 7. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. betii: Szuz. .) sz616 absztrakt teoriak. Nap. haz 9. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). vagy a 6. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. haz 8. ertclmezesenek masik olyan terulete. :s ehhez a:. ~. Hold. betu: Rak. es a 10. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. akkor fe. VIT. haz 11. Mars. beti. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . 9. kozott. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . hazban. Uranusz.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben. 3. az nem mas. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. betu: Nyilas. es a 8. beni: Bika. vagy ha a Pluto az T. akkor tudnunk kell. 5. Pluto. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. X. hazban van. Jupiter. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. haz 5. hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. haz 6. Tegyi_ik fel. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. betii: Kos. az idegi feszultsegre arra. Sarkany stb. De tegyuk rei azt is. Venusz. betLi: Vizontd.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja.k. ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. betii: Halak. 6. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. I. Merkur. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. bern: Merleg.~n.

Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-. kovetd egy egyszeru. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben.I hatranyai. es magabiztosan allapitja meg.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon.i formajanak reszletkcrdeseiben: A. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. az ellenkezojet. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. amely hiven tukrozi. fix es valtozojegyek) 2. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. fold-. hiaba hiszik nehanyan ennck. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. eges: hus-ver cmbert. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. fold-. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos.k6p slinlt:l. B. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat.isci1C7 volna. A vazlat arra jo. ravezcsse a lenvegi vonulatokra. levego. amely feltunteti. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. kell eleintc cgy kiindulasipont.es viz-hazak B.). tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. hova kevcsebb. levego. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. Mint mal" cmlitettern. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz.is a horos7. A horoszkop mint egyseges egesz A. me I 188 b) tuz-. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. valtozatok aradataban. Sill kany stb. Kozreadok tehat cgy vazlatot. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. nem egyebre. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. konnyen attekintheto lu.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. amelyek fontosabbak. es [gy erti. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven. vazlato t. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. mint elvcszni az alakz. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. A . amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. es ramutat. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 .

Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . B. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball".Egzakt fenyszogrek) A Hold I. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. Az Aszcendens 1. valamint a szernelyes bolyg6kat.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala.) lII. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B. Keressuk meg. Egzakt fenyszogiek) 3. barmilycn stelliurn. Jegy 2. 1 1 1 1 c. I. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. Egzakt fenyszog/ek) 3. Haz 3 .. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has .) A.legy 2. D. "rol1l. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B. Haz 3. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben.. Jegy 2. es ezcn a te. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb. a lap hazar. jcgyet es fenyszogeit. A ap lasban") B.I. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. . haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez). "erne lkedesben". A "fenyck" A. I C. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja.. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B.7il1l\:I. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. hazban all. ha a 12. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. I 1 1 1 1 I 1 c. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A. Minden olyan bolygo nagyon eros.I 1 1 T-kvadrat. "csesbcn'. amelyik az 1. men czek rcndkivul erosek) I C. Egzakt fenyszogtek) VI.C!JC7 I 1 ll. 2. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. a hUWS7kop . annal erosebb (beleertve azt is. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet.. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful