az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

hogy az irasra osszpontosithassak. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. Julie.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. Mcggyozodesern tovabba. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. . amit az ember alkotott. akik ertesitenek. diakjaik vagy barataik kozou.Bevezetes Kathy. melyekben arrol tudositanak. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. azokat az onall6 gondolkodasra. vagy azok. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. Akadnak. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit. a tapasztalt szakemberek:. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. hogy akik asztrologiat tanulnak. akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. de szinte eszre sem vesszuk. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. Nathan es Kimberley szamara. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. Csodaljuk.. Opa. es ezzel lehetdve tettek. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. mi mindent teremtett lsten.

egyike azoknak.Jeagazast". mind pedig a tapasztaltabbak. Pedig csak azt kellene felismerniuk. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. Nem csoda hat. amelyek precizek. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. nyitott szernleletmodot. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. elbizonytalanodnak. Nagyon is ertelmes emberek. Celkiruzesem nemcsak az volt. amiert folytatasra biztattak. peldat es esetleirast tartalmaztak. es teljcsen mind13 12 . hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. hogy a konyv. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. amelyet hasznaltak.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. Asztrologia. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. az Aszirologia. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. rugalmas. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. Kulonosen karos. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. Manapsag gyakori. pszichologia es a negy elem. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. es a tudas. a megertes uj szintjeirc juthatnak. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel. tehetnek szert. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. es arra. Nem csoda hat. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. es kulon halas vagyok nckik. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. amely eppen 6t erinti. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. Ez a konyv ott folytatja. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. Biztos vagyok benne. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat.

mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is. azonosulni lehet vcle. Meg az is. Arra alapoztam. rejlo osszejiiggeseket. majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. vcgiggondolallan. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz. arnelyet celul tuztern ki. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. E:z azert bizros. magukat is. akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto.110r~sZ~?peliell1~eze. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara. ha mincl kevesebb lenyeges e. (2) a horoszkop leoyegl.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. teljesseggel haszontalan . Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. Olyan ez. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre.. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak. Dr. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk.. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz .rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. aki j6soltatni akar. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. <iscsak nehezen tudjak megallapltani. alkalmazni. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. Kozrejatszott ebben. rnagyarazattal tartozom azt illetoen. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 . . A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. az nagy odafigvelesr igenyel. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben. Azoknak az aszrrologusoknak.iluk az a gcp. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. gondot forditok a kozertheto. John King Fairbank. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani. hogy mclyik kazi. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). egy. ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. hancm cppenseggel osszezavarjuk. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. azi olvasoim il61jek meg. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. Azt hiszem.jo-rossz". amelyik eppen leszallashoz keszulodik. ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol.~v~~a . nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. lnkabb csak hatrahat. Az emberck nem bonyodalrnakert. hogy ha konyvem. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J.I' megbfzilalo faktorra figyeliink.." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol.sek" tbn:cge. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg .

wfger . Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat. B [zorn benne.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. es jelzik a letezes rninoseget. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. amit az Asztrologia.az energia kifejezesmodja. akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. William Davidson allitott fel. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. Sokevnyi kiserletezes. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. Megallapitouarn tehat.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat.o harorn konyvcm. azaz ellenallasat. Ebbol vilagos. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. sot az egyen tudatanak a mino. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. ezt soha nem teljes egeszeben teszi.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. es . iJ let ve ez a mosiani.ilt. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat. tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. kulcskifejezcsckkel=-. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. es megtalalja azokat a reszeket. csak kis izelitot nyujtanak abb6l. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. amelyeket Dr.kulcsszavakkal.. hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. Pontossag. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami. es jclzik a lctczcs dimcnzioit. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi.. Arra jutottam. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . a mindenkori belso allapotot. hogy milyen a belso allapota. hogy rncglassam. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. 17 16 .

Az asztrologia nern vallas. mikozben eppen ok azok.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. olykor elcelodnek rajta.ugyanazt a hibat koveti el. es nemis lehet oncel. I. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. 18 ~ i I 19 . Erteke abban rejlik. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. hogy minden. ! . es rogton tegyuk hozza. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. es keptelenek felisrnerni. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. hogy a vi lag egyseges egesz.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. pedig sokkaljobban jarnanak. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. a bolygok szercpc pedig abbol ill. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus . akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. Ii I I I: I:. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez.

akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. A rud6sok ugy tesznek.ha szabad Igy mondanom .. Ketsegtelenul hiba volna. Mind szemleletrendszere. is21 0 ---- -------- - ~ . Ennek a kezikonyvnek nem feladata. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia.nem a tenyekkel.Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai. tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik.1. mintha szilard talajon allnanak. hogy . amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. Egyszerre tudomany 65 muveszet. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. . _- - ~ . akar ebben a konyvben.

A szellern uann nyrtottsag . nak .. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit. Diamond." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. Science. as~~~1. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it. Ski ily bolondot hinni keszt. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet. ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. am~ly. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat.rci. . p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak. fel k~lI. Tessner es A.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban.. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. es csak mostamiban lsmerjiik fel.. ~aJno.orvenyszerGsegek ervenyesek. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato. azt kell jelentse.m~er~c ncmcsak biokemiai. azt fie tartsak butanak es sarlatana.?en. mi szernnek rejtve van. P. aki 1987-ben Igy irt: . jogi C5 ~o~g~zda~agl t. Peldaul Max Planck.egerol sz61~ O~i tan . Ila felidczzuk a termeszettudOlminy. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko. tarsadalrni. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e .~t~~ ell~nebe.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus. pszichologiai.. hogy ezt jegyezte fel: . tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. oktalan . az bargyu. CAz egyetern fcnnallasanak 100. az igaz. naiv es affele b~bonasag. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond.. viszont igenis ujdonsag az. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. politikai. hanem spiritualisak is. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett. ro~~unk: hogy e.. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl.ugy lent ). ki nem hisz sernmit cl. es hogy osakis az igaz. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a. mint peldaul Norman Lamm. egyszerre belso es kulso elet.. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje.~ ilyesfajta besziikultseg ellen. Idonkent nehanyan S20t emelnek .Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem. rosszabb esetben fura. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. a termeszetgyogyaszat.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. ami az elme es a szellem erejen alapul.ztro16giihoz folyamodnak. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel.aban es a lelek leteben. bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja.) En sem tehetek semmit. elterjedt . amelyet a materialista terrnesz~~ud.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. bogy az cletveze- 23 22 .irta D. beleertve az akaderniai szferakat is. es egy uj genenicio no fel.n.o~mlny..ugy is szoktak mondani: "amint fent.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy. . 1978. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik . hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak. . A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. Ez . hogy maga az asztrologia nem ujdonsag.~ez. a hadaszat. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet. korulvesz mindent. a Yeshiva Egyetem rektora. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra. hanem csak ugy.. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61." Nos. azt latjuk. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. TegyUk meg hozza. az orvostudomany. Hull.

1etekkel? .asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. Jacob Zighelboim. Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak. sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". a pszichologia. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban .reinek megalapozottsagara. V8.n~ proba ala vet~l: ..a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. .de esak akkor. Gyakran idezik Dr. es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek. ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. Carl Jung kijelenteset. HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore. ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk.. e~ :el- segti. hogyan feJt. Ha Ieter errol az utrol.aja szerint viszont valaminek . A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok. es a k IseT e 1'. ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk.. m1t IS neveztink mechanizmusnak. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is. . a UCLA Ege. mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg. 25 . sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii. a . k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el.~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. ". ahol r~n kivu. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala. hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott.gyiFoiskola professzora mon~ottegy .e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. amit Dr. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat." Sokfele. ~negpedlg azert. semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen. .mo.tte6ban 1988.feJlett "hatast". .. mas megfigyeleseken alapszik. . mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. ki .es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta . . . es rneglehetosen nagy mertekben atalakul. I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI.akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l.. e I ane. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . . d . A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. es majus I. A modem asztrologia j61 megszerkesztett.Kalifornia all~~' beli San M:l. . es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok.' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet. Koztudott. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven. . ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve .vegzett iseresa k IS az . Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. Az ortodox tennesz:tt~?omany logik.·· .l kl a hatasa..laszunkban lepJunk tul azon.. kozott megtaltott konferenclan hangzott el. aprilis 29.hogy.sz- fele esemenyek elfirejelzesevel.. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk. .. elfogadni keptelen .t.k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek.' '. akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. '. sz .

.. 'k . aszat hatekonysagarol . e. es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga. "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I .. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a. eszt az asztrologia. A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel. lortenl vele akkor. 1977. a divatos "tu oman . a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. A hiteles inclmenyeit. ha azok csakugyan ott vannak. amelyben a Nap ki. . hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. 'ttud many nem egye lese " . att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika." Akkor hat meglepo-e. ea elt Az cm erszam '.:. mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti.en viszont a. 'I k . e~" . akar nem. rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls.. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . ara ami elmeJ'cben erzeseiben. Teste 0 . ber hogyan visel C I C ig . akkor nem fogod megtalalni. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. . k' hiszi.vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. " megbizhato" bizonyitek... ami or ~ ik a maguk statisztikai . masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . ak. t dia elmondani az orvosnak. 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . hogy ot In ~ . k dik P d' egy patkany em IS U J .marpedlg a tenne~ze. s~~tg~ogy . arJ. k' bb sak a klvincsisag veze . . Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak.grt nern mert igazan hal6kony CS .l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o. lati haszna nern szannazl. 19117. bol . hogy rnmden . " <: rml. Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. J k 11 fogadnunk hitclesnek . Dr. ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. . hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban. kia as.. . amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. ket lked6k azzal a . hogy rm . hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. '. a meres. es ezert . ... .) (Az asztrologia a modern pszlche. meg a. f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'.. akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot.. ereppcn mit erez. Ilenorlzni? m6dszcrelVc.Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . "Ha nem tudod. hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad.mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes. 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . . . peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak.nem klfogassal utasnja e. .Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel.1 ak 'I adhat infonnaci6t.iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es . Theron Randolph. a besztikules hason16 veszelyevel. . Am altalaban veve.ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan .. . es nem er . a. nolon a paosszpontosit. . ".0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61.. -.oris. 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. egyedl eletehez. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban. • nak hogy adott esetben cgy pa an. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I..lata arro .. e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano . .n zekszcrveiben tOrtcnak.cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' . .' t' ztaban kell lennie azzal. a na~ asz _. am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra . l' t ' donal< nagyon IS IS " . Az eletvite I anacsa . . .'k Minden lzonnya aze . di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi.' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy ._ .~ml~d A. . nyos. " daiaba: .. "k' raizo. azok semmire sern menne.glal c. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). J. hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban. vlzsga .rnukodesi mechanizmusara". . . 182. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon.' .. Ha valarni nem merheto meg. ioib elm" az asztro ogia ..kk. Randolph ramutat. hi" t szove t el nck vlzsg b . mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet. . hogy . . Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet. A te. megls mmdenkeppen e e . hogy hoI keress valamit.' cs. Dr. 2. an~1 or m. tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. . 27 .. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye..nneszcttudoml. illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata.

~lmelctek bukkannak fel.y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. . mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk. 28 29 . bbe . pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk.. A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva. tfinnek to va.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol. szerre es elrneletekre .vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre. A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik. Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. az inkabb tartozkodjek att6l. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok. es ha a bennunket eletre kcltoenergi3. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni. kristalyosodnsj. arnely hasonlo hatekonysaggal.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l. eletviteli szaktana~s~dasban. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk. es a kepet az eg gigantikus vasznara festi. oJ· 0 ~ana UJ e. filczofiaia .v~gy.h~ mkabb .veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el.i kapuk es holisztikus . hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu. es [ranymutatoul szolgaljon benne. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala.de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. Ez alol ne~ kivetel ~.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre..ztrolo. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k .az as. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai. mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I.II .ogusoktol nagy ehm!lyU. st.ja rerkepezhet6 fel vele. Az _ t asztrol6gia .A hcroszkop crtelrnezcse U. SokkaJ tobbre megy. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v.. es sokszor kenyszerul arra. E Kezikonyv celJa valoJaban az. akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol.. b· ~. hogy raebresszen bennunket 16tllRk..atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. Igaz ugyan. s va'ItOZlik . u~aes .s.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval. vilagnezetevel.z asz~rol6gia sem. Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. ki . ezzel egyedulallo medon alkalmas arra. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek. e .uJa b . .lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ.ik el mar csak azert is. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . oktatasaval .ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik.' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek.?' ~apc~ol. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. kut~~saval foglalkozik.•.Ll asz_tr0l. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. ha heIyesen ertelmczzlik. De az asztrologia alapelvei. Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke. mrndenkeppen megbfzhatoak. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. hogy az ~.

Es ha mar megtalaltad.theti a k6rnyezetet. Az asztro16gia sokszor olvasot.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet.Upanistidok . k' ok az emberek. ik Ih . ogy. 2. finomult es . '~. . . nes arany an." OIWV . hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd".aelOhaJ aszasai. s: k' zemel es helyzet e emzese en. mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. hogy h?gya. mint olvasassal. sot maga az aszrroi . ami bennuk reJtoz1k. mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban. tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. . hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. Hadd ajanljam figyelmiikbe. vagy nem. Semmi ketsegem afelol. kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ.ak mmden. higgy be~"il~. .Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa.' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 .. ratermett ernbereket. J. Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. Az sem e. az egyseges szabalyokat es eljarasokai. 1 h t '10m .. Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova . 1 t idomanyt . amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket.c t~:· 30 31 . az olvasoban felvetodhet a kerdcs. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat. k . Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg.' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. sot talan a . a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai. tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait.. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul. s . 01110 Y L. akorlati ertehnezeser6l szol. . az nem Aki csak felliletesen. gyakran elcelodesek celtablaja. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet.n JU..i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. P '.. Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt . melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. .. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. . h'· elenteset feltarje. Ie ets. szlvd magadba. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. . hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. am y. horosz op. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. 109. . Aztan dobd el a konyveket. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd. Deel kcll indulni ezen az uton. e ce. az egyedul ugy lehetseges. . 0 'I. passziv szern e n en 0 -. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. .a k6nyvet? Figyelj a szavakra.. E k·· hate'konysaga azzal all egye. es olyan iranyel benne. tarozoln." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et. Az tehat a gyanum. amikor az olvaso vagy odafigyel. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. jelen esetben a ertelcmben arra utal. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben. trol6gia igazi megertcsehez.. . .eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . . . A horoszkop gy. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns.

de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is. fizura : .' z ro ogJa. psziclraI6gia eli a lU!gy elem. . hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott..:~~.' . Box 16430. " vagy oroszkopertcl. Inl.kllyen tevedes na.. ' hiszik. . sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . H~nysugarat vetit oda.:\cles kifcjtesl es a7. teljes komplexitasat.ml rez u eselrc ntrm ' .egpro a. ezdok kOZl . A vegso magyarazatokert a vallasnoz. hanem a nagy megviltigito. . amennyit lehetne.. .eze az Iranymlltat6k h . .kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b . elter.. azasztrologusi nkab . sajat horoszk6pja. kel. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz"..... ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. so szemelyise -r.· .. vagy lOgy veluk lmmar . A kozmikus kifejez. Igye met ogy az as t l' . Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . .~sa~l.gYlk. '.semkct. A praktizalo asztrolo gusok e ·k .~ L~lek mindig is meg. irjon az ACS.lguraJabol tevodik ossze." . g) ozo . es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja. ketscgtelenul meglevo fehe t: I k . ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. k' . . Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban.' . "telJes ..' dlI. melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. es ~abb.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~].. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir.Ji:IJ'. masok alig felszinre __ " . raa.ilonoscn hasznos az A:. USA cirnre. Kezd6k szamara ki.. es a. akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak. CA 92116. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja. .esem szennt nagy h ' ' '. Nem ismeti. . ak . Azt is feltetelezem. hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". kihuny.e 0. Fontos.usara es vagyaira.ctosen . '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck . I e em. rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget.odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At. P.." a tetszmne . az asztrologia rnindenre . k. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk. I I I II I I I I 33 32 I II I I I . nszen azok csak s: I ' . .~. mint Dane Rudhyar.. hogy keressuk meg.ztruiOgia.t".esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet. . es legalabb nagy vonalakban tudja.. hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala.ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat.~yegesen rnegalapozot.. aki mar tapasztaltabb. Korabbi kon .1. ezonmaga szarnara amelv .magyarazatot" tal 'I ese rnai.. k . es muveiket korszerti nyelven irtak. ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7.. z em en clctbcn soh .fogja hazem konyvern teteleit inkabb .bb es ' . Ie. an a nagyfoku pontes. hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol.m.tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy. hogyan kell megallapitani.* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen. ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek. mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' . ztrolc . Irru.5 e varas amI irth t" ..seg osszetettse .. rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s .tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :..emel mindazt.O. IS. a mert ozmikus n"d szo. . I 109 a oznak " an' a szemelyi . e.' ." kovetkezmenyekkel jar ez A .. megleh. . hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit.~t:t~I._ k " megertesenek kutatoutjain. Mindamellett hadd ajanljam figyelmi. czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. ' ze! egy olyan szemclyre szahott . mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es.1Itolso szot" 1 . bmego~dast.. . . I.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese.Yaraztam.etnem felhivni a kezdok fi . ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. senunJ sem lebet 'I. .oz. ethalvanyul. K onnyebben ra tud majd hangol6d . ~y e e.nymutatokna. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik.g arra gondolnak ." rnezeSI tanacsok InondJ' "." a . h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '. MiskUlonben a ferry szetszorcdik. a vizsgalt sze~.znat veszi. . .. . .nnlag' u' k e cs. beldle annyit. gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk.pjainkban mar .']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' . I' . az elet miszteriuma az t . z termeszetesen .tol ne varjanak " .Jedt ez a tulzott es teve 1-" . h gre osszpontositunk.: . Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere.a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez. . je egu tudomanyrel van . milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t . Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja. .erCnek elmelcterol sz6l6 res. Sze. .a. r •• z ro oguso m 'bT~l.e teheto. 1 az . Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6. ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez. San Diego. .e. me~ lelkesek. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . Margaret Hone es Charles Carter. as.. Viszont ' .? ~r~~eszltes.yhog Igy . ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto. Ugy dast kfnM.Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o". persze..e . hogy az olvas6nak rendelkezesere all a." as ro o~lal .~ ~k.

h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a .. ~on~o~ult tudom~n~.". n. ~z eml.mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. a sziikseglelek. de egyben vara. /lI. . 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal. az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni. cime: P. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna.efuggo szi~boli~us aMc~1 . hog?. . Sebastopol. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag.es "neg~tiv" jellemvonasok.6: .don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak.. amely arrol szol.~makorpszichol6gusi psz. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et. ~ennyit csak tudnak. mozgatoru~o~t. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu). masvalaki viszont nagyra cltekeh. sunin valtogatjak egymast. tekete-feber kateg6riakr6~ szol. Dr. Ez a zavarba ejto. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. a m?tlvaciok.szemeIYIseg. mint a tlPU50k. negativ kicsengesiieket egyarant.a .. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. osszegabalyodnak.~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. mert tettrekes7. ha valamit nem tudnak vag~. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC. .valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba.ic~ot~rapc~. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. Az ortodox pszlcholog . az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani.A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t.O.es . (Az asztrologiai e~~tvltel. A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. hogy "fekete~eher . folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret.m~~a~kodnak." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban.:nJn. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel.J~gyek .ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol. jellemet.nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak.segkent es oszintesegkent ertelmezi. kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek. ka~'ma ~s . . ~ p~zitl~ es a. California 95473. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban.a J~I'e~vonasok. jot tudjak. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja. ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. A 35 34 .az.zslatos tI. USA. A val6sa~ vi~:nnt .~n: ertenek. tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . Arroyo AsztrologiG.. beskatulyazzak. Box 1460. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t.·zJ~nnac.ltc:~. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk.tai deklodesemct is felkeltette. ezert az a legjobb. az analizis katcgoriai .. es . fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit.5 konyvnck.

em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' . modS7. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni. hogy melyik J' egyb. U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz. A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki. . 37 36 . bogy igye... Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte.eskvad- nezvc.gy.a ktilso bolyg6k b d~ . ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . or_aI' apP. ' e C7. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. nanem az hogy I k.ck persze nemlgen lehet olyan .c. de ncm a70 les z dik ' en a . hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl .~. hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag . hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban.' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos.:tkOZlk.l. . A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel. . '1 Y"e crnre. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct.. . es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza.' .ltarn. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez.mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki. a enusz es a Ma) 1.. ..eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset . A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba. -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat. es legfeljebb szinezik . Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba. a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . tP~ak kulonosebb hangsulyt. r egy~asto.nak ertelmezes hen.' . .. konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel.::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak. agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1. a tapasztalataim J •• . .YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl. yo'. Ilte~yezoJeve lep elo.. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. A hag. k _ az szcendens. densrc kelt osszponrositani tobbi rs .ango tsaga es -tudata lesz de c . a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy.» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . . n~Jatt van. ur.. hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. . a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek.~ k . rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ .. jegyenek vagy ket ki.allasa. va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos. nem pedig arm.melyes bolygo.vagy Pluto.. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is.mtlyen sullyal esik latba.Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble .. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an.hasznal~sat celzo pontos foglalkozni..g.ilsO belva . . hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat.. c~a ocm c ket tavoli bol zok .erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem. vagy eszcen ' ". epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet. belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld. . ez . .. hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa. (II IOZ I etve lOgV 11 lo. peldaul a szemelyi ~~~y. szuletett emberekre isegyfo . ennek a szernelynck igen . tapaszta. ez a fenyszogallas aka .l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. ot sze.. k peldaul az Uranusz tudtak hogy C".gyall iapcsolok lik. amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak. mert nern . J .. ". hiszen . O.Honbsegre. szemelyre. kczzenek onaHoan gondolkodni.. .zsga t alapveto.. ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I .' •• ygo egymas kozti fenyszogenek.al. akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom. amelyek segitenek ezen bolyg6k. de egy iranymutat6nak szant to. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget. r ze..set.. energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz...

(Ellentetben azzal.. szeme. .ls megfeJth~to.. men asztrclogusi tevekenysegtink. . . mit vagyunk kepesek meglatni.-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba. aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai.. soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt.IS. .. . . akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' .. arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. erettsegunk.. a termeszete rnilye n az e e t e.a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang . es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak.eszmevihigunk erzeken . .szamara azt. .. Az sem mindegy. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal. 39 38 . '" . 0' mert. es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti. . Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket. d" k If OZO . ._.. mint ahogy ez szabja meg. . mkabb arra figyeljunk h . nogy melyik asztrol6giai filoz. .k'epese k vak . A HAz. Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat. . sot a horoszkop egesz s~erke~te. k' . hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak.d" t" . hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott.minden trigon .h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. volt a ke 'r ' . gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~.' . er~lk. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben..yben teljesedik ki. ... e Iernze.?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy .ogy a VIZSga . enntett szemely eletenekes egyenisegenek. eppen muveszet.tek~en. amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol. hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l .ez .e. ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l. akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol..AK [elzik az elet teruleteit. on'. tudja alkalmazni az asztrologiat. Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b .Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az. de az alapelvek. . A tudornany megfelele alkalmazasa . bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan . . er es. es igy tovabb. a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a. hlsz~n az ~ugy lS.rnegterhelo. Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges.6fiat es atapelmeletet k6vetjiik. es hogy a lenyszog c: . . A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. hogy a f~nys. hogyan. Kulcsfogalmak. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. egyenisege . .es jelzik a letezes minoseget."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de .. es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret. . seve es megertesevel lehetseges.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak.meg a~oknak a ~on~olkod~aban . es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n. mint a szaraz szaktudas. hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk. EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia.b·. en. '.~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z..es jelzik a letezes dimenzi6it. amelyeken az egyes . ~-. hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat. A . h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe. " .~ehet~tle~. k . A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok. . • ' anna .n~gyobb ~e. . Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is. 'k. ? r " . " .' ..energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat.a felszin ala huzedva . 'I . ' . hatarozza meg .. " 'It 'I.JO vagy "felszabadito". .. lzon~os pontIg. '. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " .oket az erintett jegyek . '11. vagyis az asztrologiat." Fontes tehat tisztaznunk magunkban. hlttink.. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni.' b mert k I I' I' is resz e. bcfolyasoljak .e . Pedig sokkal ~o:t~sabb. hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. ysegwl1l. Termeszetesen fontos...ynek " milyen az.A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont. m~ly sz~~i. de esa k egy .

amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. es Nem m. I 40 41 II I II . vagyunk az emberi kultUra kezdete. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat . hanem ezek. Igaz ugyan. ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol.amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk.

afold. Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az.3.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. azoknal sokkalta atfog6bbak. es az energia celtudatos. A negy elem .azt a mozzanatot. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat.fix es labilis. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat.a (UZ. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata. Ebb61 egyenesen kovetkezik. kezdemenyezo jellegu. fejezet A negy . ha arm figyeltink. felel meg. es mindegyik jelen van mindenkiben. mozgdsat jelkepezik. a levegoes a viz . amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak. A fix. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez.

Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. a magas foku onbizalrnat. Olyan energiat. energiakibocsato letformat fejeznck ki. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos.kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. 12. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki.. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo. mint az. A tiiz. es az energia mas-mas szintjet. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. A tiiz-jegyek: Kos. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. amely lelkesedesben. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben. gyogyitas. ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. mert minden "kijon" be161uk. kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. hogy megalapozottan csclekedjenek. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. Kiilonosen a 12. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy. amely feszult. a felelossegerzet. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). az egyutterzcs. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik.t!~ag~ll a horoszk6pban. Oroszlan es Nyilas . fejezetet. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. 44 45 .a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. illetve a nyugtatas. A tuzjegyek a nagy lclkierat. es 14. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd .es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. mas mintazatat jelentik. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol.6sszeH~rnek". visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. * az arra utal. es ez abban nyilvanul meg. hitben. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. A viz. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol.jellemzoje az erzekenyseg. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban .. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. Ez leheto- szamukra. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki.u jelentik. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. lenduletessegben. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. onbizalom. rnodjai. ve teszi A viz-jegyek. izgatott.

megtalaljak a helyliket az eletben. at 47 46 . odese vagy amI· frld . A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. amit a tutaidon . amely a 161egzettel.ikk~. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek. empatia. Kulcsfogalom :. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra. fontos? hogy. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. es altalaba~ ~egbizhatoak. hogy a . A matenahs vilag mUk. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. . ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. A f01d-jegyuek szamara nagy on. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag. fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika. Kulcsfogalom: az erzekeles.. megfontoltak. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg.i. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek.itt. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. A viz-jegytiek osztonosen tudjak. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. ?vatosak. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. amelyeket masok altalaban fel sem fognak.sze~.

ertekek. egyiitterzes VENUSZ. igeny erzelmei kimutatasara zesere. fejezet "els.6. kreativ energia. .a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol. keszte.esrc en HOLD.enisegtudat. Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait.A bolygo. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre.re es az onkifeje7.erzcsere.gere.A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4. igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje. igeny arra.. tudat alatti hajlarnQk. az aterzese (Mkep). raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok. kialakitani masokkal.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. Rcakcie. tudatos esz (vagyis [ogika. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . eg). feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre. kesz. fejezet A~ 5".a harrnoniara. 48 49 . nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa).

Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz. a sajat energia c\apr6z~.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan.llenseg. bogy minjutni a let vegso lenye. erzekeuenseg.asa. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. a bizalomra. optimlZI11Us. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa. kcsztetes el. j6 viszony masokkal.es. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. A bolyg6k fenys7. az izgalomra. az credetisegre.Igeny a mcgujuhisra.IjTO: VENlJSZ: Onimadat. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara. fcle li. az egycniseg gatoltsaga. szexualis oszton. keptclenseg a szerctetre Ti. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. J U['1TI!. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. akaratoskodas.kio. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. konnyedscg Igeny a husegre.R: Hodiias.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. feloldodas a tobbiekben. torekves <17. ra. 1I)IL. igcn). atalakulas.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa. a biztonsagerzet hianya. az onaz elszakadasra a meg. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja.. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. ~gy maga abh cru vag)' egy . szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag. igcny arra. szuletesre.Oll cn-kozpuntus. megszabadulas az en-tel Transzfonn.irelmetlenscg. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. celtudatos akaratcre Hliseg.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . csorbitatlansag{mak megvedcsere. megscmmisuies MERK0R: Pl. egylittt:rzes. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc. mohosag. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre. . bclso megnyugvas.nagasebb CSL. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. tertvagy.iaramlasa Erzekenyseg. kezdcIllcnYC7.sa. t>riiszakossag. lustasag. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc. kezdemenyclokeszscg. Tulajdonkeppen arrol van szo.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. a szellern nagyvonalusaga Batorsag.Cse Vagy. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg. arrogancia. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv.igeny area.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere.

Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. felelotErzek az cgyseges egesz irant. jelzi az eletero.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. valamint a tudat mmosege szempontiabot. A viz-jegyilek (Ritk. merevseg: hidegseg: ovatoskodas.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. a letezesto]. megbiznatosag Igazsagerzet. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. A tiiz-jegyiiek (Kos. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas.-===- . Afold~jegyilek (Bika. az onervenyesites. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes. A Nap-jegy szerinti elem jelzi.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. hogy ki ne meruljon. kotele seg. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. klscrletezoi hajlam. eredetiseg. mint barmilyen fizikai targy. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. lazadozas. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. Az ennek az oka. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. Arrol is cij6koztat. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. szervezokeszseg.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. A levego-jegyuek (Ikrek. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. az identitas. masok erfiszakos rnaget.es felelossegtudat. lljitokedv. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". felenkseg. Ez az az tizemanyag. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. benito gatlasok. lenseg masok 65 onrnaga irant. ttirelem. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje.

A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. amelyek szuksegesek ahhoz. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval.i'~k a7. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. es meghatarozza leti.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is. illetve ennek megfeleloen azt. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga.0~ korulmenyeit. de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. 55 54 . hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. Ez az clem szabja meg. igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel.

a tarnasz. * A szerelem. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. Jelzi. hogy akit szeret. milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet.. az a szeretet adasanak es elfogadasanak. megosztja vele az erzeki oromoket. illetve a biztonsagerzet.. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. es elvont eszmek. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. milyen not talal szepnek. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. Egy nonek nagy sziiksege van arra. az es beszedere a sziszternatikussag. milyen no valt ki belole heves erzelmeket. Azaz hogy hogyan. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. no 57 . es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. Egyuttal azt is tudnunk kell. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. hogy akit szeret. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. A Venuszban a lenycg w.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. hiedelmei. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. azzal megosztja tevekenyseget.

illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. hogy raialaljon onmagara. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. magabiztossagb61. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol. Ez an jcl enti . olyankor kellemes kozerzet fogja el. A Ierfiaknal a Mars megmutatja. masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. onfegyelemb61.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg. Mars rabeszel. hogy melyik az az energia. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. A Mars arra utal. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. intuicio. Meghatarozza azt is. finorn intuici6kb61. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. 59 e 58 . egyuttal segit neki abban. efoldjegyii. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. hogy tudja. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi..almat es az cnmagaba velett belsf hitet. hogy milyen elmenyek. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. talal testileg vonzonak. tarsadalmi szerepvallalasb61. es vedve erzi magat. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom.1\ horoszkop el1cil1lt. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. valamint abb61. erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat.ferfi-ego" kifejezoje. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. Tehat a . masoknak szukseguk van d . amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket. megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. Tij6koztat arroi.

tenneszetesaramlasat.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban.kolasara.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. peldaul tobb letkesedessel. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet.se erdekebea azon kell igyekeznie.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. felelosseget vallalhat magara. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg. 6s azzal. hogy fokozza on. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja. ha nyitottan. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. amely ennek az elcmnek felel meg. hogy stabillzalja identitaserzeset. hogy novelje hatekonysag8. ha batran kockaztat. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. es ha azt erzi. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. tehat hegorcsdl. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege.rdekeben azon kell igyekeznie. uj baratokkal beszelgethet. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege.ggeJ bir az illet6 szamara. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. de anelkiil. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi. ha kernenyen dolgozhat.kifejezesi kepesseget. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. hogy fegyelmezettebben. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. lelkesen. hogy sZlvvel-lelekkel. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61. celinlnyosabban gondolkodjek. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik.

Az Uranusz. ambicio Birtoklasi vagy. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. dramai erzek Altahinosilasok. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg.Ar-. alaza( rnasok szolgalata Onuralom. a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. tavolsagtartas. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS. ovatossag. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. kitanas Tokeletesscgre torckves. hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. vagy az elismeresre. h<l. A:z. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben).IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit.\lam az elernzcsre. Kos FIx: OIWSZl.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege. hogy stabilizalja az erzelmeit. beosztokepcsseg. es tanulja meg. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 . fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl.

inspiracie. rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek. visszafojtott szcnvedely. idealizmus. 65 64 -------~~ .i'lUSZ. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. atvalto.A horoszkop ertel mezese LEVEGO. megvedeni az enjet VALTOZO. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. erzckenyseg. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. valtozekony hangul at. SZATURNUSZ: Ez a harem ki. a rnagarahagyatottsag erzete. tartozkodas. elfcgulatlansag. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro. 6v6 szcretet fix. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag. mely erzelmek. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. kommunikal HOLD: MERKUR. HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. onvedelem Mcgszallott vagyakozas.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". es hogyan Viz-JEGYF. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje).JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik. babeszedtiseg.

® 1 A Nap a Bikaban . ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. Onrnagat a felfedezovel. versenyszellernmel igyekszik kivivni. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. es masokat is felbatorit. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo.! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. kore sokretii. valarnint arra. egyvalarnire koncentralni. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. 66 67 J .ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga). Eleterot ont minden vallalkozasba. hogy joszivunek tartsak. Egyenisege leginkabb csaladias. o Q A Nap az Oroszlanban . Igenyli. Erze szlvii. hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget. es hatekonyan akar segiteni. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. tenyek felderitesere. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . Mindig telve van erzelrnekkel.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben .ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. bizakodo elctero. a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. Onbizalmat sugaroz magabol. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant. es ezt hatarozott Iellepessel. hogy elismerjek erzekenyseget. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. o I: A Nap az Ikrekben . n TIP o A Nap a Szuzben . enjc szamara Ieszket epit. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. Biiszke a tulajdonara. es igenyli. o A Nap a Rakban . meleg eleterovel fejezi ki. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. gyorsan megragadja a lenyeget. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg. Igenyli. Szuksege van arra. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat.ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. es azzal. az elharcossal. Igenyli az elismerest. de olykor gyerekes.ertelmezesi iranymutauis: II I! . Kreativ energiajat az szinezi. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. a kalandorszellemmel azonositja.

ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. es nemcsak onmagat mozgositja vele. Nagy fegyelemmel dolgozik. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. azonosul a szolgalatkeszseggel. (J . A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja. korrektsegeert. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. Ennek az is resze. 69 o 68 . es az. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. Szakadatlan kesztetest erez arra. intellektus tolti be. Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. A Nap a Vfzonloben .ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom.. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban.I o -0 A Nap a Bakban . eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal. kedvessegeert es azert. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. A Nap a Merlegben . o . es szuntelenul jobbitja onmagat.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is. vagy esetleg az. Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. . A Nap a Skorpioban . beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek.n. Egyenisegenek szereny. A Nap Nyilasban . hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi.. kdnnyedseg. fOleg ujitisokra. valarr int az att61 valo felelem. ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. ovatossag es a hagyomanyokhoz. minden irant erdeklodik. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg.ra osszpontosul. Jcindulatu. Igenyli. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. amely neha a megszallottsagig fokozodhat. Igenyli. hnem sok esetben rnasokat is. Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. Arra van szuksege. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel.

ha erzelrneit sokfele aprozza szet. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez. illetve masok vedelmezesevel reagal. aid szenved. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. Egyeniseget eloterbe tolja. so 1I A Hold a jegyekben . 70 71 . turelmetlenul. hogy mi a . A legfobb erteknek a humanizrnust tartja.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik. En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en. eroszakosan. Kercsi. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. Igenyet erzi. Igenyli. » Y :D A Hold az Ikrekben . Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. amit az erzekszerveivel eszlel.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . hogy kibeszelje magabol az erzelmeit.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. Akkor erzi magat biztonsagban. Akkor erzi magat biztonsagban. de nagyra ertekeli az intellektust is. mert ezzel dolgozza fel oket. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. ha gondjat viselik. nerni szcszelyesseg.jo" es az "igaz". Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. hogy hasznalja az eszet. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas. Ha kihivasokkal szembesui. valamint kiserletezokedv szinezi. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. IIarcias jcllernvona. es igy tudja clfogadni onmagat. ramenoscn reagal. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. o H A Nap Q Halakban . Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . nyugalorn. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. vegtelen kivancsisag jellemzi.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. Szokasait hosszan megorzi. Termeszetes erzeke van az idoziteshez.. Varakozas. Gyakran sajat hangulatainak rabja. Abban blzik meg. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. A Hold a Rakban . hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. A Hold a Bikaban . Belso cnjenek valtozasai lassuak.

eros it es batorit rnasokat. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. Akkor erzi ugy. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. beketiirese. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is .ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben. A Hold a Szilzben .ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. Melyen ateli elmenyeit. En-kepere visszahatnak osszetett. cptimizmusa. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. Akkor erzi j61 magat. A Hold a Skorpioban . ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. Ha sokaig egyedul marad. ha szoros embed kapcsolatai vannak.. teremtesevel es humorral. ha ugy erzi. lelkesedve reagal.ertelmezesi iranymutatas: D . vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. vagy sziv6s celtudatossag crositi. hogy tokcletesithesse kifejezesuket. hogy rend van korulotte. nagyvenaluan. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat. Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. elobb gondolkodik. kavargo erzelmei.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak. konkret j6tetteket hajt vegre. 72 73 . Akkor erzi magat biztonsagban.es gyakran gyermekded egyszeriiseg.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. A Hold a Nyilasban . Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. es kesobb is kihatnak cselekedeteire. es ha vilagos. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra. Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat. A kornyczeti behatasokra. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban .r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. szenvedelyesen. az rosszat tcsz neki. hogy elfogadjak. Miel6tt cselekedne. a dolgok €rtelmcnek kutatasara. hogy scgitokesznek erezhesse rnagat. Akkor erzi magat biztonsagban. ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. A Hold a Merlegben . Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. Akkor tolti el belso elegedettseg. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. . ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t .n. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. j helyzetek . ha el6bb elemzi az 6t korulveve.

rneglehcto en kodos. ramenosen. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. eroszakosan. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. Meghatarozo erzelmi szukseglete. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. feteli lenken. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. 75 74 . ovate saggal. Akkor erzi magat biztonsagban. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. josagosnak es tarsasaginak eli meg.rzehni egyensulyahoz laza. konnyed fanatizmushoz. A Hold a Vizontoben . ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal. vilagot lathat. 0 legyen a fonok. magabiztosan kommunikal.i. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. Az elmenyekre visszafogottan reagal. set es az onbizalmat. Akkor erzi j61 magat. » H A Hold a Halakban . egyi. szenvcdelyesen. az istapolo szerepetjatszhatja. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. ami azt is jelenti. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. cse- A Merkur ajegyekben . Sok kapcsolatra van szuksege. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja. ha a veda. eszmei sikon reagal. hogy azt erezze. hogy altalaban kedveli a meresz. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. hogy erositi szabadsagerzetuket. elvezheti a szabad agot. Azzal segit masoknak. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. Hatarozottsagot. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. hogy 0 legyen felul. mert sajat egyeniseget egyedinek.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. de a kell6 ovatossag megtartasaval. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. Igazi. es arroganciahoz.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell. Akkor erzi jo! rnagat. szeszelyesen.A bnlyg. hiszekenyseghez. es kcpessegeit kreativan nasznalja. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. ha felfedezhet. llj gondolatokat. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. 16 erzcke van ahhoz. almodozasokkal A Hold a Bakban . ha az eszmek. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. Gondolkodasm6djat az jcllernzi. az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja.itterzocn. tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja. vagy hogy celjait clerjc.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. Akkor erez belso elegedettseget. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. '. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat.

J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza. Ismeretszerzesere az jellernzo. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. humor es kreativitas szinezi. Kommunikaciojat drarnai erzek. nem pedig logikai osszefuggesekre. gordulekenyen.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. minden szot meggondolva komrnunikal. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en".ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. A Merkur a Rakban . 76 ~ 77 . Gondolatait lassu utemben fejezi ki. Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. A gyakorlatias.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. konnyeden kiadni. Nem szokta magat szabadon. arnig azok kreativva valnak benne. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. az eszmek sztvos megemesztese. Arra erez kesztetest. neha feltiletesen. Felfogokepesscget korlatozhatja. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. a kritikai szemlclct. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. Neha negatives szkeptikus. hogy a rnegismeresben is lassan.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. es szuntelenul kerdeseket tesz fel. Ovja es vedi sajat gondolatait. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. hogy amit eszlel. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. A Merkur az Oroszlanban . sugarzoan es ontudatosan kommunikal. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. A Merkur az Ikrekben . Ugyesen. szeretet es eros akarat taplalja. Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. aztazonnal ki is fejezze. hogy megvalogatja. es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. intelligens medon komrnunikal. Kesztctest erez arra. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. de biztosan akar haladni. irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat. Beszed kozben izlelgeti a szavakat. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. milyen eszmeket fogad el. Nyughatatlan. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. I i I! 1 I. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. A Merkur a Sziaben .

idealizmus es kiviilallas jellemzi . korrektsegre es objektivitasra torekszik. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. Eros vagyai. Eszjarasanak tulzottan is intenziv. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. hogy rnindenkivel egyedi. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. A Merkur a Skorpioban . lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. semmint a lehetnsegeket.. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal.A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . Fejlett a gyakorlati erzeke. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. A Merkur a Nyilasban . 78 79 .ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. Minden kutaiasban rendkiviil alapos.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. az igazrnondas. ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo. a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. . zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. es sohasem felszines.szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot. azt szeretne masoknak is rnegtanitani.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag. Alapveto igenye. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. de inkabb az akadalyokat latja. az optimizmus. A Merkur a Bakban . intelligencia. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. az ovatossag. Amit megtanult. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. Az isrneretszerzesben a kitartas. a kozvetlenseg. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. Arra van igenye. A Merkur a Vizontoben . Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg. hogy tisztan lassen. . Nyugalomra es csendre vagyik. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg.

hogy valaki kozel alljon hozza. lgenyli. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. okra ertekeli az anyagi joletet.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. A Merkur a Halakban . i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. melegen. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki. Nagy szukseget erzi. vagy mert fel. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. Szereti feltarni a lehetosegeket. hogy lusta hozza.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. hogy kozelebb kerill masokhoz. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. Vonz6dik az intelligens. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag.ertelmeze. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. llgyesen. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. esetleg az. egyuttal kitart6an fejezi ki. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. konnyeden. Mindig a jovo fele tekint. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. erzi j61 rnagat. es csak akkor 80 81 . mert igy erzi azr. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik.ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. oven. szep holmikat. Onatadasa energikus. impulzivan es lelkesen fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. A Venusz a Rakban . abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . Y 9 A Venusz a Kosban . be. a talalekonysag. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban. seg. a koltoi. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. a kivulallas dominal. cs ennek tudataban is van. gyors eszii emberek. az elmeleteket rnasokon probalja ki. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. kovctcloz6 termeszete. ha csaladi kotelekben el. bcszedesseg es joindulat szinezi. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. kcnyezteton. kibocsatott A Venusz a Bikaban .hez. az idealizmus. de ezt megakadalyozhatja onzo. A felszinesseg moge haiolo. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. Sokra ertekeli az egyeniesscget. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki. Atadja enjenek belso eroforrasait.

Akkor erzi j6l magat. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. niat. a szelsoseges.ertelmezesi iranymuiauis: m. nomsag szinezi. Szeretetet val telitve fejezi ki.erlelmezesi iremymutatas. lelkesedessel.IUSZ a Merlegben . nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias. 9 Szeretetet melegseggel. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. I A Venusz a Nyilasban . Amikor szoros kapcsolatot alakit ki.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. Konnyen felfogja. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. Az szerez neki erzelmi kielegulest. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. lelkesedve fejezi ki. felenksege. a nyugalmat cs a harmo- Q. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. Az 6mitadashoz arm van szuksege. hogy ki milyen hangulatban van. A Venusz a Skorpi6ban . erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. mindigmegjelennek a befogadasra. Ez azonban ada vezethet. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all. delyes erzelmek szinezik. ki. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. Elmenyszerzesi szenved61yesen. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. es transzforhogy hajlamasokban. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja. Szeretetet szabadon. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. Jatekossag. tapintatosan. A Venusz a Sziizben .ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. 9 Szeretetet intenzivcn. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. azt eli it harrnoniakent. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat. 82 83 . ez pedig akadalyozhatja. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag. visszafogottan.ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. kozbenelboritjak erzelmek. nagy atelessel. mos a zarkozottsagra. nos lehet.

Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. ha partnerevel eszmekrol. kozvetlen. s 6 kozben sebezhetove valik. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. kornolysaggal. Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. felelossegtudattal es es szerelmet felenk. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. egyuttcrzoen fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: <. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. mindig uj es uj m6don fejczi ki.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. hogy hideg es merev. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. Elofordulhat. A Mars a jegyekben .ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. 85 84 . Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. sablonoktol mentesen. akarateroes faradhatatlansag jellemzi. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. turelmetlen. akkor erzi jol magat. kepcs az onzetlensegre. flortolve. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. mar-mar magikus szinni harmoniara. arnbicio. Masek azt hihetik rola.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. Az akadalyokkal farkasszemet nez. kedvcscn. hogy partnere elkotelezett iranta. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit. Tartozkodo. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas. Y il cJ A Mars Q Kosban . rnechanikusan fejezi ki. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. de elofordulhat. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak. Ilusegcs terrneszetti.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. Melyseges vagyat crcz romantikus. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete. Akkor el harmoniaban. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. szenvedelyesen. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. az nala kulonosen fugg att6l. Elvczi.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. ha megvan a A Venusz a Halakban . ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. A Venusz a Bakban . otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat.

hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. az otletek. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. Erosen igenyli. hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. elemzo eszjarasu. Gyakran bizonytalan benne.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. strgarzo. kezdemenyezokeszseget. milyen sok minden. hez ert. Hatarozottsagat. Ha figyelnek ra. Eros igenye van [(1. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. A Mars az Ikrekben . kifejezo. kotelessegtudo. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. es ugy erzi.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. es bemutatja. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. hogy hirtelen mi jut eszebe. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. kozvetett egytrtterzo. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. hoi arm osszpontosulnak. . Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. meleg. valamint az elet termeszetes ciklusai. d A Mars a Bikaban . hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. nagy teret kap benne a szobeliseg. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. Vagyai elercseben az hatraltathatja. segltokesz. Testi es szexualis energiajat. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. azert vakmeroen rnindenre kepes. neha kicsinyesen kritikai szellernu. n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . a furcsa es uj otletek. illetve neha nehezkesscg es lassusag. kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. mert sebezhetove teszik. arrogans. hogy mit is akar tulajdonkeppen. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. A Mars a Szuzben .onkifejezessel. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. felenk. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. ugyes.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. a megalapozossag. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. kommunikativ. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. Az onervenyesites mila azonos magaval az . de akit szcret. testi es alkotoerejet. A Mars a Rakban . igy aztan konnyen elteveszti celjait. Nagyon nyitott szellemii. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott.

de reformalasi . ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. Onervenyesitese intenziv. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. szenvedelyes es energikus. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue. Kezdemenyc. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. szamitas es turelern tarsul. eles helyzetek. ideaiista.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes. annak eldonteseben mindig hite. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. es hogy atelhesse a valodi intenzitast. j6 modoru. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. A Mars a Vizontoben . kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. Kepes nagyon kernenyen dolgozni. Szexualis osztone arrairanyul. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. de atto] az meg eros es fold-jellegu. energikus.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. Mikor vagyai elerescert kuzd. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. es nagy az onfegyelme. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. es akkor kepes radikalis cselekvesre. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. Rendkivul kitarto tud lenni. kozvetlen. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. Akkor igazan hatarozott. tekintelytisztelo.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. A Mars a Bakban . az mdivldoatizmus. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat. A Mars a Skorpioban . A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. arnbiciozus. olykor tapintatlan. erkolc e es inspiraci6ja vczerli.ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. impulziv. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. d 88 89 . egyuttmukodo. delejcs. A Mars a Merlegben . itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. kihivasok fokozzak fe1. Hogy mit akar.

ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga. alapvetoen joindulatu. Hitet abb61 merit. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. egyutterzo. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. Belso igenyt erez arra.maszkodik. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. ez ad ertclmct az eletenek. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. a kiserletezgetes. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. felesleges kockazatokat vallalbat. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. Erdeklodese nagyon sokretii. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. Ebben insp lracic] am. ezert van hite egyaltalan az elet irant is. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. H d A 1v!. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. es rul filozofikus a mai rclativisztikus. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. A Jupiter ajegyekben . hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit.ars a Halakban . A tulzasba vitt agresszio. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol.~cg~ej~ud~st. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. es ez tulzott anyagiassaghoz. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. rnaterialisra kor szarnara. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. Re91 90 . Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. A Jupiter az Ikrekben . az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. hangulatai es erzelmei. igy bizhat az eletben. masok iranti egyutterzese szinezi. lgenye van ra. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi.

Egoizmusa es arrogans. Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek. Osztonosen megerti. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. A Jupiter a Sziiz. 93 92 . masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi.ben . hogy . BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben. CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. Onbizalmahoz arra van szuksege. hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben. Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn. amely racionalis es logikus felepitesu.gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. de altalaban j61 fejlett. es meg is kapja ertuk az elismerest. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. A Jupiter az Oroszlanban . hogy az . hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. Tulzott tartozkodasa. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. Rite kiegyensulyozott. " szemleletmodjabol taplalkozik. A Jupiter a Merlegben . osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban. Orornmel erzi. A Jupiter a Rakban .ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. korrektsegben nyitott kussagban keresi. emberek biztonsagra vagynak. de abban is. nagyvonalu jcllemvonasat. . Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. Onbizalmahoz arra van szuksegc. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. es arm vagyik.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. felelmei. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben.

hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. de altalaban nagyvonalu masokkal. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja. bogy gondosan des minden vonatkozasat. es abban. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet.. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . A Jupiter a Nvilasban . Feleime. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck. zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . ezzel elnyeri masok bizalmat. Optirnizmusat nil szenvtelen. Onbizalmahoz arra van szuksege. emelkedettebb tulajdonsagait is. Bclso igenyt erez arm. A Jupiter a Viziintoben . es ezt azzal jelzi. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. sajatsagos rnodon teszi. 94 95 . Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. a mcgszckottol cltero. Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben. azt szeszclyes. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. kivulallo viselkedese gatolhatja. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. Hite es bizakodasa valosagerzekere. es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. Amikor hisz valamiben. individualista. Az onjobbitashoz arra van szuksege. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban .ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi. felelossegtudatanak es turelrnenek. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. tapasztalataira. hogy energiai tulburjanzanak.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. Ogyesen tud hasznot huzni. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. es tapasztalt opportunista.

a muvesZ!etek. Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja. bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi..e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja. Onhizalmiilioz arra van szuksege. Szelsosegesen konzervativ es makacs. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn. mert fontosnak tartja.erlelmeze. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. Kcotelesseg. Szkeptikus viselkedese es felesleges. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. hogy a do1gok ininyiti\. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni.ertelmezesi irimymutatas: Enj.ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. A fdelossegvallahisban gyerekes. mma1 Kesztetest erez.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi.ga. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. hogy a maga gazdaja legyen. am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit.es fele\ossegtudatat az gatolhatja. Egyi. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja. A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . A Szaturnusz a Bikitban . Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a.sahety esse geben.ilese a nyitottismerets7. bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft.ikseget erzi. y 96 . alaptenneszetetOl idegen bcszuki. megv6deni az enjet A S~atl.. hogy az eszmeinek el. szetsz6rtsa. Dinamikus erOfesziteseket tesz.. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. hogy eredmenyeket agressziv.lrnusz a Kosban . hogy szenvede\yes es erzekeny legyen. kozben pedig fei.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. valamint abban. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki.sa kicsuszik a kez6b61. Onjobbitasaban.itterez minden szenvedovel.A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban . 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. ' :).ertelmezesi irimymutatas. Szi. [rmen ered nagyvonalusaga. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja. Arra erez kesztetest.

pontositou munkavegzesre. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. Eros kesztetest erez. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. ossz- felk. A Szaturnusz a Merlegben .A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban . hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. onkifejezesben es bekulekeny. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. es akadalyozhatja abban. hogy kedveljek. 99 98 . hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. Mindenkinek kedvezni szeretne. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. esez merevseghez.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy.il megoldania. Kotelesseg. kiuresedettseghez vezethet.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi. am ez gatolhatja celjai eleresebcn. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. ha meginog a hite ahban. es ha sikerrel jar. Elofcrdulhat. mert csak igy erzi magat biztonsagban. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. de tapintata gulatlansaga revert eleri. hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa. A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I.szamara.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi. eltolti a mely elegedettseg.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein. ha nagy gondot fordit a hatekony.utatasaban keresi. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. Sikereit akkor eri el. hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant. belUlrol fakado alazat tolti el. A Szatumusz a Skorpi6ban . hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat. mert csakagy erzi biztonsagban magat. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. Fontes neki. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. Eros kesztetest erez arra. Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. fegyelmezett viselkedesben keresi. Fel. Nagyon fontos . tudatosan alakitja kapcsola~it.de nehez . Erbfcsziteseket tesz. a kellees elfo- . A S:aturnuszaz Oroszlanban . bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei.. a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban.. Ana erez kesztetest. hogy vedelmezze erzelmi vilagat.

gyakranerejen felul is. 101 100 . illetve elegedettseget erez. illetve egy magasabb lennyel. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. Fokozottan vagyik area. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. es ettol biztonsagerzete lesz. gondosan megvalogatott tudasanyagban. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. tekintelyszerzesben.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi.melyebb erzelmeit. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". Eresen igenyli. kerneny munkaval. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben.sot akar beismemi .ilni szeretne a valosagtol. Kulonosen fontos lenne szamara. hogy tulzottan is fe! a kudarctel. amelyek fontosak a szamara. es lete teljes megreformalasan dolgozik. hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege.!!iza Bakban . Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. hogy nezeteit elfogadjak.Q Nyilasban . illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. A Szaturnusz a Halakban . Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. "Me net kozben" szervez. tisztazza vilagnezetet. hogy meneki. hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar. hogy megbizhato embemek tartsak. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. A S~aturnu. tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. Fe! kifejezni .fuggetlen onkifejezeset. emiatt ridegsegbe dermedhet. meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol. A Szaturnusz a Vfzontoben .ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. Nagy figyelmet fordit a filozofiara.

Nemely emberekeseteben csakugyan nem. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. holott azt hihetnenk. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. Az Uranusz. energiart jelentes mertekben felercsitheti. viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. azleginkabb azert fordulhat elo. Peldaul ha az Uranusz. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. es kozben merevsege felold6dik. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. megpedig azert. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. Ez egyuttal azt is jelenti. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. ha az Uranusz az Ikrekben. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. amelycket nem kell Ietltni a zongoran. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. hogy rnenekulni akar a valosagtol. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. akkor annak a jegynek az am at 102 103 .es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. Vizi6inak. Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. a Neptunusz vagy a Pluto. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban.

de peldaut Dane Rudhyar 11!. . nogy a szi. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom. es elrcjti vele igaz! jeilernet.l. I\.>cgkep". hanern cgysl. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa.vagy (alan "leg ok scm .luen csak arr61 rajekozrat.l11a7.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett. rnegis van k6zti.. mikdzben i. Nehanyan ugy tartjak.6.A. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban. amelyet masok Iele mutatunk. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural.isrnernek.Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". hancm automatikusan keletl<ezik.igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61. hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni. 105 .b. I I.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6. 1111::11 azt jelzi. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ . nem szandekosan keszul.ik ellCre~ . mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi.. az "alarc". amit magara OIl. Sokan ugy erzik. fejezet Az Aszcendens (a f6. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban.

ami kivul jelenik meg ugyan.az eletenergiak megcrzeset jelzi. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. Egyiitterz». Erzekeny. az . szeret beszelgetni. Igyekszik vedeni enjet. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. onkifejezesere is ez jellemzo. Magabizto~. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia. Skorpio es Halak): . melyen onmagaba hUz6dik. hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. Az Aszcendens arr61 is arulkodik.k er6pazarlashoz vezethet. ' . hajlamot a befele fordul6 eletre. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. Fold-jegyek. emelked6ben (Bika. Erdek16d6. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet. Orosztan es N. de belulro! fakad. hogy nilzottan is inteHektualis. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele. testileg energikus.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. Ha fold.'>unkat. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat. Az anyagi vilagra osszpontosft. Nagy eletero. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel.erteni. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. Az Aszcendens szerinti elem A. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. de maso~ enjet is igyekszik gondozni.ilasJ ~ . szeszelyes. akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe. baratsagos. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina.az aknv 6nkifejezist jelenti.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. nyomot akar hagyni a vilagban. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale. Az clvont fogalmak vilagaban 61.. az az energia szabad aramlasat.'. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. Szuz es Bak): .Azt szirnbollzalja.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. Eloadasak a 107 . Viz-jegyek emelkedoben (Rizk. Tenyszerf vihigszemlelet.. . es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet. ovatos. mert ugy erzi. hog)' konnyen sebezhete. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa.ltsaga sO.tkozep (MC) lenseg. Aktiv. Mindent meg akar . Ha tuz.k megertesehez. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. energiat sugaroz ki a vilagba. Cselekve~-~rien~..vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos.asat. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli. hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. Megmutatja. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit.egeset arul el. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg. Poz~tl~. oldalat. es biztos benne. ami odaig fokoz6dhat. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. hogy meg is fogjak sebezni. Elofordulhat. optimista szemlelettel nez az eletbe. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu.A horoszk6p enelmczese Az Aszc:. dinamikus k~sug~. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez.rz.vagy viz-jegy az a folkel? Je~. amely vitalizalja.. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad. valoban csak maszk. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast)... tarsasagkedvel6. • u. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat.

16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. es az uralkod6 bolyg6. fejezetben. Ha sikeri. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. tehat Skorpi6. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is.. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is. 90". Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. Ez a csillagjegy jelzi. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. mint az tlj uralkodo jegye.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. (En ezt ugy nevezem. az altalaban sokkal fantaziadusabb.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru.120°. Halak vagy Vizonto. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. mint a Pluto jegye. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. vagyis a Merkur a Halakban all. Peldaul abban a korosztalyban. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. 60". es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. mert ebben az utobbi variacloban az illeto . hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni. mert kozosen alkotnak egy tenyezet. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk. hanem btirmeiyik: bolyg6. hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. 109 108 . arnelyiknel a Pluto 37. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. pszichikailag erzekenyebb. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat. Oroszlanban all.

rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. Akinel megscm errol van szo. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. nagyon fontos felismernunk. >10 110 IIJ I. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. de az sem lehet vitas. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. karma es transzformacio cfmii konyv 10. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal.. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). Ebb81 megtudjuk ugyanis. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen. hogy az illeto egyenisege kettos. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. Mint mindegyik olyan fenyszcg. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. fejezeteben. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja. az egyenisegunkbe..nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. es kiderulhet. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. mig az Aszcendens . voltakeppen folyton bennilnk van. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel.o. a kvadrat is ramutat. de az is lehet. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. amelyik kihivast tartalmaz. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . Egyebek mellen azt mutatja meg. * Bcitatja magat a bensonkbe. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). a tudat kellos kozepe. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere.

A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi.sem feledhetjuk el. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben. lsrncrek olyanembereket. de .all. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. Talalkoztam alyan paciensekkel.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. de meg ha egy vagy ket bolygo all I. hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert. A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban.es emelkedoben olyan jegy van mila. hogy megtudtak. Azt is erthetove teszi. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak.az meta joval extrovertaltabb. akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. Jelle~i. Masik pe~da: h. sze~mtl elemeket. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo). mint az. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all..~ ~szce. mint amennyire a . hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. onvedelem. mivel ez olyan csatorna. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. l 112 In . foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat. akkor .~l~ik kon~e~vati.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye.onek az asztrologiai kulcsat. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~. amelyikben a Nap all (kiveve persze.a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!).a~ba. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel. melyik az emelkedo jegyuk.S benne. tov. . de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. Az is vilagossa vahk. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. a~e_1y'~b~n. hogy a [olke!? J.eset. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6. valni. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m.folk:l? jegy energiaja kepes modosulni. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense.. amelyik a tuz-elemhez tartozik. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik. (Hangsulyoznom kell. Az Aszcenden. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. Gyakran elofordut.) Ha tehat abbol indulunk ki. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" .~ldens . mint amilyen valojaban ugyanakkor az. Megmagyarazza.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira. Az1.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. . ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak.

erosen igcnyli a mcghittseget. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 .-Nap. erzeketlennek es tapintatlannak ninhet. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. hogy lehervaszt6an hat rajuk az. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak.asa.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. a szeretetet es a biztonsagot. KOS-ASZCENDENS: Heves. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . a~ely kfviilr6~.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. Mindkett6 eivezni akarja.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. Itt ~s. Az Olvasougyis j61 tudja mar. A sietseg melyseges utalata..nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. es ez gyakorta felbosszantja azokat. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra. akar megbizhat6an szorgalmas. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. akinek Kos-Aszcendense van. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. A V~~~z all. Az Ikrek-Naprajellcmz. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat.6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. Ne feledkezzi. A Kos. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. ismeretterjes~esi rnodszer annal. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat. mert az megzavarna ot az "itt es most". hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. talan meg jobban is. arnbiciozus. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. ezert nern szeret kapkodni. szelid.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben). mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. a pillanat elvezeteben.az ott felsorolt kulcsfogalmakat. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). akiknek az Aszcendense lkrek. Nem alHthatolll. amit eppen csinal. fegyelmezett. mint a Blka-ASC (alighanern azert.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. j61 megfontolt eloreh~lacm. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. Nem arrol van szo. mint masokra. mint a Kos-Napuaknal. Akar lusta.. bar talalkoztam olyan esetekkel. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. mint a Rak. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. de er7. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. viszont eleg feltilno mila. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo. Megis ugy erzern. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. Ha a Mars a Halak~ b~n.

A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. deez persze att61 is filgg. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. es szeret kutami mindent. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. de ugy tiinik. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. hogy bator. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. akkor cppen errol szol az elete). igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. hogy kisemmizik. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. rnegis azt kell mondanom. mint a Skorpio-Nap. de persze csak akkor. sem erzelmeket. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. ha pszichoterapiaval foglalkozik). Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. meghozza nem is teljesen erderntelenul. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. mint az Oroszlan-Napnal. es aki szerint az elet nem habostorta. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. hogy rajtuk. morcos. de ncm szeret kiadni sem penzt. mert az szabja meg. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. mint a Merleg-Nap. A Sziiz-Napnak altalaban. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. Tgaz ugyan. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. megis lappang benne valami szilajsag. hogy mindketten at. mint a Sziiz-Aszcendensnek. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. A Sziiz. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. ami ismeretlen vagy ezoterikus. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. de nem mindig. mint a Merleg-Nap. a pszichikai energiaja .. onvedelemnek erzi. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. Att61 fel. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. mert bar zarkozott.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. mint a Szuz-Nape. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. kotlana. szivtelensegben es feltekenykedesben. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. hogy a legjobb vedekezes a tamadas. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. mint a Merlcg-Nap. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap.

amely mogott erzekeny. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. a megjelenesre res a j6 hlrnevre. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus.a ketsegkivtil meglevo. hogy elfogadottnak. konzerva1. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. mint a Pluto jegye. hagyomanybonIll.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal.tapasztalhaio optlmlzmus.de nem minden esetben .. amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. mint a legtobb Vizonto-Nap. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. meg akkor is. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. A Bak-ASC neha beeri azzal. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. otletes. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. meg akkor is. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. lendiilet. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. A Szaturnusz . haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal.:irk6zottabb es hidegebb. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. birtokosanak hiszi magat. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. allandoan feldobott hangulatban volt. sebezhet6. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. ami uj. mint a Skorpio-Aszcendensre. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. zavaros :eiegedetienkedes. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. mint a 119 118 . a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. Szinte mindegyik Nyilas-ASC. akivel val aha is talalkoztam. es kulonosen sokat tesz azert.fvnak es "bevaltnak" latsszek. akiket kozel enged magahoz. annak rogton jelet adjak. . Mindkettonel megfigyelheto. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. Meg kell ertenunk azonban. A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. Mindkett6 armyira tartozkod6. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas.

A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. valosagidegenes felelotlen. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. kiveve persze azokban az esetekben. uralkodojanak es a X. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. h'a 6 maga kerirl bajba. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. Nem is vitas.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. a letezesnek. mint az iLj uralkodoc. no es termeszctesen a foglalkozas. megbecsules. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. de megis erefesziteseket kell tenniink. es meg mast is.yireegzakt. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb.hogy ~ Ha. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU.Medium Coeli). mert az sok esetben passziv. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak. barmely bolyg6 121 120 .". kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. illetve hogy a fenyszog menn. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. es uj uralkodoja. e. Val6ban czeket. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. hazban helyet foglalo bolyg6k. mert ugy gondolja. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. hanem azert is. hogy csakugyan el is jussunk odaig. Az Egboltk6zep jegye. amir61 fiatalkent almodozunk. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. vagyls a "hivatas". CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. a palyafutasun_kkal. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. . a tekiutetyszerzes. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet.gyutterz6 es scgitokesz. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. amelyet az MC jegye jelez.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. vagyis a Neptunusze.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. Bolyg6k a X. hogy a vizsgalt szemely . Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. mint az uj uralkodoe. ha megtanuljuk. mivel az erintett szemely hivatasanak. erzeketlen. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. karaktere a Halak-Aszcendensnek.karricrje. hogy haez sikeriil. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI.

hogy valami muveszivel. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. oz ('/Ii'"e'idze.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. es az is valoszinfi. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. 122 123 . valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. CA. lllusztracie Sidney K. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. Bennett Az asztrologia. belso szukseget.. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese. 1945). a masik kettonel szextilt. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. Los Angeles. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel.J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. az valahol melyen annak erz.

A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja.illapotara es a belso. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz. . az ~egit mege. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. (angularis.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak . merni. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket.7 .ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik. hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt.szubjekt!v letezesre is. A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1. a hazak igenis utalnak az ember belsf .fejezet A hazak . A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . sarkalatos) hazak (1. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az.. amikor az angularis. lV. ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik. mint kiserlet arra. hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak. Vll.

Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. es fontos neki. Hivatastudata \ .dt meg.nugabol az cnergiait a vilagba. az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. a mUI1kaban. szelso) hazak (3. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. Logikus.IV. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. alla ben alkalmazorn en is. csereje es kozlese folyik. 5. Onmegvalo·. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. az eszmekben.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara.ipcsolcdnak. az I lclkesedesben. es informaciot szerzunk arrol. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze. arnelyeket megkivan.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. aztan okulunk abbol. es sok kihivast is atel azon a teren. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak.m. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat. cnergiakibocsatasra. A hanyatld (kadens. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. a cselekvesben.h. amikor almait ravetiti a vilagra. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos.2. 127 . at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara.1.LEM es . Azt jelzik. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. "Vagyoni Harmassag" stb. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. a szeraesben. 8. 8. 12) azok a terulctek. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. 6.zabjak.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. A kovetd (szukcedens) hazak (2. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. (A . es valosagkerrt eli at. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. 5. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. az iparkodasban. valamint az. IIlIgy milyen vagyak. 6. hogy I. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. hogy hasznosnak erezhesse magat. X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. 9.Lelki Harrnassag". ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese. valamint az elet azon teruletcivel. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog.I LELEK. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. es meg126 . cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba. ezert aztan megint cselekszunk. hogy mi tennivalo mara. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez.) VfZ-HAzAK ("T . akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves.ELKl HARMASsAG" . amit vegeztunk. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani.i emberekkel.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. mint ahogyan dl. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. palyafutasbeli sikeressegere stb. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. metafizikai. Illk hazukban.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. ami garantaltan rnegbizhato. hanern azt is. a tomegtajckoztatast.. kovetkeztetesi kepes.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. szexualis eletere. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. es az is gyakori eset korukben. Erre megvannak a jo okaim. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. Vcgytik csak peldanak azt az esetct. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. \1. es 135 .IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is .) A kilencedik !. Ezert aztan egyertelmu.l is. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez . hogy masokkal kornmunikaljanak. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc. at tortenik. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. a reklarnokat stb. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct.L1t. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. crtekrendjctol. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. gyermekeirc. penzugyi helyzetere.

4 :) sege egyre fej lodik. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. hazban. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. PELDA: A Merkur a VIT. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. Amelyik hazban a MERKUR all. ameIyeket az a bolyg6 jelez. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. az elcgedettseget. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. es itt tudja legjobban erezni. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. Amelyik hazban a . a boldogsagot. Amelyik hazban a HOLD all. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. a mely clegedcuseget es azt.JUPITER all. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. Amelyik hazban a vENUSZ all. Amelyik hazban a MARS all. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. es kulcsfontossagu a szerepe abban. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast. hazban. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. a bizakodassal. Azert erzi szuksegesnek. hogy valaki szereti. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. PELDA: A Venusz a IV. b) A hazak rarnutatnak. mert ezaltal juthat cl oda. amelyct az a bolygo jelol. A tezesnek ez az a terulete. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. a jovobe vetett remenyseggel. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. onmaga csorbitatlansagat. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. hogy az eleteuek van ertelme. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. letezesnek ez az a teriilete. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. A lete- at 1% 137 . Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. rnindket fcl mcg fog lepodni. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. otthoni. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. hazban. o D PELDA: A Venusz a LV. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. a csaladalapitasban. hogy j61 erezze magat. A. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all.

Ugyancsak ez az a haz. amely mind szukseges ahhoz. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. Valoban elso hazbeli Marsrol. Ez meg olyankor is igaz. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. Amelyik hazban a PLUTO all. eltomplto tenyezoktcl. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. egyeni Iatasmodjaval. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. Fel sem tudnam sorolni. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. Az eletnek ez az a terulete. hazban van. Peldaul ha valakinel az 5. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. hazban. hogy ha valami ugy mozog. hogy a hazak a Ietezes mezoi.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. ahol az illeto a legszabadabban. ami misztikus. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. de ugy tesz. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. mert megiscsak az a lenyeg. amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. biztonsagerzetere. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. " Ilyenkor azt mondhatom. hazbeli Venuszt jelent. akkor a Venusza igenis az 5. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. A tapasztalat azonban arra tanit. vagy a Deszcendenssel erintkezik. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. mint egy kacsa. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. (sakis IV. hanyszor hallottam. igy tovabb . amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. jo himevere. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. aztan tetopontjahoz ero. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. legintuitivebben. transzcendens. mint egy kacsa. legegyenibb medon kepes magat kifejezni.vagyis minden olyan tenyezojere. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak.. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. Ugyancsak ez az a terulet. 138 139 - --- - ---- . mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. es kozben ugy hapog. felelossegvallalast. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all.. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. ra nehezedo nyornast. Ez az a tertilet. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. az IC-t. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. targyilagossagaval. ahogy az eletemet elnezem . eredetisegevel. hazban van. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana. Ez az a haz. amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. Amelyik hazban az URANUSZ all. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet.

. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. haz csucsa a Bikaban. az hamar eszreveszi. hogy letezik egy kezzelfoghato. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. All. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. haza csucsa a Merlegben van. fJgy tunik. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. Nern szarnit. Ez is egy ok arra.\7. biz csucsa a Merlegben. csucsa. ha azokra a hazakra figyelunk. hogy az illetonek milyen a viszonya. konkret fizikai valosag. I I\. PELDAK: A 6. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat. ha7. mert az ketsegtelcn. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. VTT. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. hogy legjobb. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak.X) hazcsucsait erinto jegyek. arnelyekben bolyg6k vannak. rnikozben nc feledjuk. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat . TV. Osszessegeben tehat azt mondhatom. sot akkor is. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. Akinek a 6. I'FLDA: A lIalakban a 2. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. ha szern elott tartja. j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. e~ 140 141 . ha valami gond van az egeszsegevel. a) A hazcsucs jegye arra utal.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg.

aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato. fIlost nem terek ki ra. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel.azokra. hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 . • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra.arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja .8. karma transzformacio clmf konyvenek 6. A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak".vagyis a bolygok altal. ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. fejezetet. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban .cmi-szextil (30°). lenyszogeket is szoktak nevezni. A horoszkopban . Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . bar az is igaz. Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben. fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. melyek 30 fokonkent jelentkeznek. A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). az oppozicio (180°). az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. valamint bizonyos esetekben.

akkor mar nines akadalya annak. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. oldalan talalhatnak.SQl a megfelelo onkifejezeshez.r-. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. szemely szerint engem illet.. ". Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen).~zfomukio cimu konyv 110./ * figyelcmbe veszik. az letck megvalcsltasanak kepesseget... Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar.. velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). '. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot . Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . '\. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en).itoztatas iranti igenyt jelzik. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal. rnert elofordulhat. . a szextil (60°).ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk. \ .. A dinamikus fenyszoa vo. . karma es tmrz. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze. ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. A harmonikus fenyszogek jelzik.. / J - I . arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek. felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. / . A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman.. irritaci6t ideznek elo.rossznak")./ I I I '. ---'\-: -'. es III. hogy energiait es llyclmet a dmamikus. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban.nJl~JlOaa. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. Ezek. csapodhat le.. \. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia. valamint spontan 1()'~£lna. siman aramlonak rninosulnek. es cz mentalis erot. az azt jelenti. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek. '/ / \\ r">. hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval.I 1\\ ' I .. es ezze! instabilitast. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban. hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere. Ami. Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. amelyhez erokifejtesre.. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara. kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. ~ V '. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. kritizalasi hajlamban stb. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek". hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. idegi tulerzekenysegben. mert olyan a helyzet. int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. Mindenki inkabb arra hajlarnos.____./ .

mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. hogy ezek . megcafolva azt a regebbi hiedelmet. hanem arrol tajeu/lat. hogy az erintett szemely I . Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap.ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. 146 147 . ezzel pedig arra.<. egyuttmukodesre keptelenek. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i.". Vagyis egy fenyszog nem utal arra. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket.. hogy a kihivas. a fenyszogek viszont rarnutatn. mindent jobban akarnak tudni. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak. a Merkur. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt. .j6tekony" fenyszogek...1. rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. vilagosabba valik eldttunk.. akik rendkivul onzok. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget. mint peldaul II trigon..kell elfogadni. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . hogyan kell pontosan. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul.. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. ate mas bizonyitek van arra. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok).A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. Ne felcdji:ik.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. valamint az erintett sze- (. es ha e71 rnegertjuk. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6.. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. turelmetlenek masokkal. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak. at erofeszites. Tehat azt ken megertenunk. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek.1. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. a Hold. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik.

hog.) Ez a Ienyszog illtal 1. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. attol fuggocn. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. is (a hazzal). megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. Sok asztrologus szerint .i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. E. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. akar uj eszrnekkel. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. ha egzakt a Ienyszog. Spontan. Marpedig ha fclunk . es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. hogy ezek az energiak tul elesek. nem uta! viszont a cselekvesre.111 a letezes modjaru utal. Tchat ha nem . az csokkenti luuo encrgiankat. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi.nkat kreativan hasznosithassuk.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. sol. hogy finorn modosit. sot ezek modalitasa is eltero. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . es szinte mindig egyci telmti. A kvadrat ramutat. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. ezert nem erez rnagaban kihivast. Altalaban nem hordoznak stresszt. amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. Ha a kvadrat egzakt. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb.1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. mint a kvadratnal. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. (Tudjuk. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre. Tudjuk. ez noveli rahangolodast jclez.) lontos. akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel.ink rnindket energia jelenletenek. tul zaklat6k.tokeletes kulonbozoseg. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. hogy rossz az egyuttmukodesuk.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites. bolygok. amelyen ncm szintje. (Peldaul az Ikrekben es a ". II'Sere. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. rncrt gyakori eset. de hataskifejtesuk kitarto. hogy az ener'lii. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. hogy hova kell energiat kibocstuani. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti. hogy fclunk a/I tenni. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. es problernaink keletkezhetnek abbol. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. hogy tudataban legyi.1 thivasoktol. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I..1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. Az egyuttallas kulcsszava .

hogy a fenyszog eppen kvadrat.isukat az egyenben. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. kiegeszitik egyrnast.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege. vagyis olyanban. mint az a teny. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. rnegpedig fuggetlenul att61. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni. hogy a fenyszog cgzakt legyen. elszigetelodve egymastol.')'as". az olyan helyzetnek van kiteve. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. annal sziikebbre vessziik az orbist.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik . I\/. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa. Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. kt II konccntralnunk. ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . trigon. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. es cgyarant kifejtik a hat.). meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . kvinkunx vagy szerni-szextil. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni.ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. fuggetlenul attol. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. a Hold vagy '/. mintha ket ellentetes. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. 151 .. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. hogy 12° . hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak.rivelni az asztrologitu. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer. han em azt is. de tagadhatatlan. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". -\zonban mindenkeppen lenyeges. Meg kellett allapttanom. akkor akar a • A "nihaj. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni.. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. Csak a Nap.

akkor az egesz konstellacio . a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez. de csak azokehoz.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. Azonban olyan eset is van. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. Igazabol azt I megerteni. akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani. Oka ennek az.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. a Jupiter. Forditva is igaz ez. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. irnent emlitettem. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek.kornoly figyelmet erdernel. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. Ajelen konyvben most pedig . 152 153 . harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. Mint II. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. Az Uranusz.a Nap. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. . mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez. vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. Nem lehet vitas.1\ horoszkop ertc Imczese .iranyrnutar. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Osszessegeben azt mondhatorn. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk.tovabbra is a horoszkop fontos. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott.

(Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>. g6rdul6k. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. rnagabi/ tos onkifejezesre. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. ha ugy velem. A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. Rarnutat. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. Ezen komrnentarok nagy reszc . A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. ak. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. az onkifeje zes konnyedsegere.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. jolelkuseg. 154 155 . a kreativitasra. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra.eli at az onazonossagot. es annyir» beepultek a gondolataimba.-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. clenk es sugarzo . *) Kommunikacioja eleterovel teli.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. valamint arra. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. hogy az erintett sze mely hogyan . En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. Igeny a kreativ. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. egeszscgere es onbizalmara. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog .neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik .eny. lit kell megemlitenem.sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak.

sz6rakoztat6 ernberek. Egyetlen teriilet van. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. mit is akarnak voltakeppen. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. hogy ez gyakran kimeriti. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. amely remuletet.onnon ertekeit. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. kepzeloerovel. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. de reszben azert. a na~. hogy mine! 156 157 . kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. Egyenisegnek erzi magat. es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa. ha a fenyszog trigon vagy szextil. Akinek ilyen fenyszogc van. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert.) Iusagra. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. Altalaban erdekes. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket. amivel felhivja magara masok figyelrnet.olyannyira. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. akik gyakran ugy erzik. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. az izgalom. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas.l akar meg nagyon fiatalon is. alkot fenyszoget. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. es valami nagyot akar alkotni. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. Utaljak a monotoniat. uzletemberekre stb. ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. Ez altalaban igaz is.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . eros a hite. elenk. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . illetve hogy tudnak.) hibai . hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. Szabadsagerzetet eletereje taplalja.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel. amit masok a helyukben szivesen megtartananak. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre.valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. eredmenykep pen beli. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel.Jioboszellemti". es cz eppen az onismeretuk.sajat sikereibol okulva .

hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. hogy az objektivitasa eleve megvan. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. bogy nem tudja eldonteni. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. \ . olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is. Talan a Hold az. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. az mind tudattalanul. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. cn-kepe torz azokon a teruleteken. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. amire a konjunkci6 utal. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. a Nappal. Ez nem jelenti. es hazak megjelolnek. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. illetve pozitiv. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. Ennek modja az objektivitasra rekves. automatikusan er6t az illet6n. a komolysag. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. de azt igen. Sok esetben ez valosagos aldas. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. ha a Holdjanak Jupi. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. Ki ne szeretne. hanem arra is. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. onbizalmu es belsd biztonsagerzete. orornteli. Ez persze nem jelenti. amelyeket az erintett bolyg6k. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. azok fokozottan igeny lik. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. az arra utal. ez kihat az onkife jezese modjara.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. amely sok em bert meglep. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. holIyan igazodik hozzajuk. az arra utal. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. (Akikben ez a ket energia keveredik.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. a Merkurral vag)' a Venusszal.

Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. Nagyon igenyli a szabad onkifejezest. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen. ugy erzi: keptelen kifejezni. azok neha tulzottan is azt hiszik. Akiknek ilyen fenyszoguk van. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. Sokszor erzik maguolyankor is. es ezzel tullepjen onmagan. es ez birtoklasi vagyaban. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. (Ezek a fenyszogek altalaban . es ez a kesztetese vagy fokozza.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. De ez a feszultseg 161 en- . Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki.ffileg azoknal. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. Amikor valaki jot mond r6luk. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. es ez gyakran oda vezet. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. azt nem hajland6k tudomasul venni. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire.felbengoltsaggal''. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg.. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. az azt jelenti. a penzszoras cs a modoroskodas. amit erez. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. es arra is hajlamosak lehetnck. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom.

hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. Szukseget erzi. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. ha felismeri. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is. am hallgatag termeszetn emberek. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. azt.. ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. ha egyebkent j6 hazassagban eltek. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. CS melysegesen feltek attcl. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. Akkor jut el a belso elegedettsegig.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki. Vegtere akadnak nagyon intelligens. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio). hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak.) Kesztetest erez arra. En-kepere meghatarozo hatassal van. foleg a kihivast tartalrnazokrol. es ez kihat az erzelemvilagara. A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat.111tja). akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. hogy sztilove valja nak.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. akik nagyrn tartottak az anyasagot. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn.nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. de megis valahogy zavarban vol tak tole. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. 162 163 . Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket.

:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. Energikus intellektus. Vonzodik a hagyomanyokhoz.. Szivesen kot bizalmon. van 164 . Esze gyors. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat. hogy mi szerezne imot nekunk. es ez kihat a komrnunikaciojara is. Tudata stabil. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. mind a kornrnunikacioban.. hanem t.f'>"". ~. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa.. . Intenzlv. ezek egyrnast erositik. akar altalanossagban sok emberrel. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket.akar intim szemelyes kapcsolatot. Nyitott es filozofikus intellektus.irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. finom intellektus. hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. J dealizmusa arra kesztcti. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. osszpontositott intellektus.. Hatarozottan cselekszik. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz. Masek lassu eszjarasa felbosszantja.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket.. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. Szeles az erdeklodesi kore. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete.A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. Nagyivi. Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel. Peldaul szinten a Venusz 165 . es hajlarnos a szelsosegekre. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik. hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget.. nagyfoku kivancsisag.. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. Rendkivlil erzekeny. es ehhez meg akkor is ragaszkodik. transzformatlv. Intenziv.es szernmozgasat).

akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna. hogy erzelrneit jol fejezze ki. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. mint a sport. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. az so] esetben turelmetlen. Gyakori a fokozott erotika. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye.\ h'_'lygo~ knys/. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. Nem szereti. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. hogy beleun a kapcsolatba. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. fo leg az olyan testi tevekenysegekben.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli.A horoszk6p ertelrnczese . hogy erze- es ketlen esonzo. E. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana.kapcsola1.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. hogy akit szeret. ktilOnosen mely kepes..reLni oket peldaul abbol a szempontbol. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. hog) mindket energia szabadon aramlik. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. hogy a Venusz kvad ratjai. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen.al. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. (V<llaha~y~zor a . az nern is veszi eszre. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. fcnyszogei lat . A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. es kozos erie a felelrissegttk IS.7. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. Hajlamos a flortolesre. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara.a .. hogy azt el is fogadjak tole. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. Ugyanakkor elofordulhat. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. Konnyen elofordul. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. Ha f61clmeitol megszabadul. hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. megpedig cgeszen tisztan. gat. akit szeret. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. hogy valamilyen garanciat ne kapna area.

Teljes transzformacion megy at. gyakran lazadozo. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. cselekedeteiben. Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. virtus. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. Intenziv. nomult es erzeki. a vezetoi szereprol.A horoszkop ertelrnczese '\ b. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. es .termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. a hatarozott cselekvesrol. Nagy szuksege van ra.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. ra tisszpontositja. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. Egyfajta romantikus.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik. Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. annak azert megis ti. Kesztetest erez arra. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest.segre tarnad szukseg. Testi. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. oldalat. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. kalandvagy.izd. szelsosegeserzel mek. eredetiseg es onallosag jellcmzfi. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. Lasd ez Aszrrologia. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol. karma es transzformacio cimti konyv 121. tovabba fenyszog azerorol. problernak uthetik fel a fejllket. ekozben fantaziaja elenken mukodik. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. az elet minden . a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten).. Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. Ahol a Mars fel~ bukkan. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. ha egy kis turevilagos. izgalmak. ott turelcmnek nernigen marad hclye. at.

mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni.\ -_---holygol. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik. szokatlan medon tornek utat maguknak.) L~eepi. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. r'. . amikor az Aszcendensnek.ileteket.i azonban azt is eloidezheti. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest. tul sok munkat vallaljon. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. A7 arnbiciok megnovekednck. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. akar a leheto legmagasabb szinten. 171 . Ramutat. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. Am. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat.) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. es egyeni.ll.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. a Jupiter nagyvonalusaga..')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol. mert a Jupiter mindent felnagyit. Altalanossagban veve azt mondhatom.ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. all az illetonek azzal az igenyevcl.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . Oncrvenyesito. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat. Testi. Igaz. pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. amihez csak hozzaer. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek. Mindenet atitatja a valtozasok. hogy a fenyszogei. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik). hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest. Ha minden rendben megy. a megujulasra osszpontositja. amibe aztan konnyen belerokkanhat. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. szc melyes bolyg6val. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. mint amennyi valoban akad. amelyeket a Jupiter az ot. a Jupiter vagy a Szaturnusz. ha nem tanusitunk kello onmersekletet.

bnjobbilasra torekszik. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat. valamint azt. oldalat. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. amikor ClZ Aszcendcnsnek. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. zodesre tor. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol.- - - --------. otleteit. 173 . '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben.) Ugy erzi. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). akkor .es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa. enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet.) vagy arra. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. hangsulyos jegyeben uralkodik.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest.il az onkifejezesebe. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. egesz eletrelfogasat. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. Hite es optirnizmusa . A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. hogy az energiak hoi kon centralodnak. illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn.) hit. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz.161teszi. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

hanern . sokat lehet okulni ebbi:\1is. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. fejezete. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). hogy ezt hogyan kell csinalni. es belenk neveli. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat.cs kepzett szakembcrck lcsznek. Tracy Marks A ho. es akiknek sikcrul. Mint ahogy mar emlitettern. a horoszkopertelmezesrol. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. fejezete. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. a vizsgal. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. fejezete. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. hanem tobb annal. es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni." Az Asztrologia. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. karma es transzfomuicio 12. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait.Athatja a szintezis szcllcmc. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . de megjelcnt nehany olyan konyv. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. A kovetkezokben arr61 lesz szo. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. Az ketsegtelen. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. es ez azt is jelzi. hanem maganak az embemek a megertese. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. megis 111 ire tapaszialt. azoknak sok munkajaba kcriil . bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. az Asztrologia. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet.egyuumiikodve a pacienssel. arnclyeket ill nem emlitek meg. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. pszichologia es (J negy elem 7. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5.. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. vi7. szemely elete fonalanak megragadasara. Sebastopol. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. Wheaton. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig.sga. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre.noha akadnak. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani. 0 volt a modern. rnert . ru- galmas.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat. amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus. hogy olvasson minel tobbet.

mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. tenyezore is figyelmet lehet forditani. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. 182 183 . es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. Az analitikus esz ugyani-. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. Bar az is igaz. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. A fofenyszogek (minden olyan. am i arra utal. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. amelyikben all. az hasonlit ahhoz. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. Jelzi cgyuttal azt is. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. ez termeszetesen igaz. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). 2) A bolygo mellektonusa. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam.

akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. Ha rnegprobalkozunk a . Pontosan ez az oka annak. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja". az utazas. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. szeret kozben oktatni es predikalni stb. es ez kiserletezo kedvvel._ -_- - - _. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. Nem csoda. soha nem jutunk a vegere. vagyis utazasra. amelyek ismetlodnck a horoszkopban. ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. A legfonto. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. (Ne feledjuk. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. Tehata Hold jegybel i al]. hogy ha .1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. A Hold lenyege a reagalas . tehat en')'. zarkozott Halak. (Nem tudom megallni. mint egy emberi leny? 184 IRS . es inkabb csak a iranyokr. vegiclen.\ rasu Nyilas-Hold. a kaland. Arra kell osszpontositanunk. es megprobalja ki talalni. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott.f61eg a kezdd -. A Hold a rnasodik hazban <111. milyen temakorrel. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot. A Mal' a Vizontoben all.i01 erzi magat a Bikaban.i kcll koncentral nunk. a tanulas. ha benne van a valtozatossag. A Hold mellektonusa a Sziiz. cncrgiainak. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. (A Hold . vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat. nyitott szellernmel. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat . Mindegy. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien .. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. . kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez. problernaval.. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. ami igazan fontos. elszant vc dekezessel. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik.1 Jupiter a Sziizben al]. kepessegeinck c-. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat.. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo.-.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen.tamad egy kis bonyodalom. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. A Tlold a Nyilasban all. egzakt szextilt alkot a Holddal.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal.. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege.apot.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak. folyton valtozo misztikumot._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas . Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. hogy mar elore el kell dontenunk. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. ok variacio kozott. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben.Jeljes elernzessel". a kavarodas sodraban. ro . hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<.. akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu. lelkesedve.. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. cs Iolcg azokat.sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk.. es megtudjuk bclol. Nyilas-szinezetet kap az. tilrelmesen. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra.

Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az. betu: Nyilas. Uranusz. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon.cn . Nap. akkor fe. Nagykereszt. haz 2. .~n.. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. Tudomaso~ s~ri~r Dr. Merkur. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. tulajdonsagai. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. betu: Ikrek. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel. Sarkany stb. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. es a 10. haz 11. Tegyi_ik fel. Hold. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja.) sz616 absztrakt teoriak. akkor tudnunk kell. Neptunusz. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. beni kozott. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. A horoszkop szintezisenek. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal.. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. betii: Szuz. Merkur. hazban. es a 8. vagyis a Mars energiaja es a. haz 10. Nezzunk meg cgy peldat. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. az nem mas. bern: Merleg.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben.. haz 6. I.~ ha . Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. ertclmezesenek masik olyan terulete. haz 7. vagy ha a Pluto az T. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). beleertve a fenyszogeket is.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. ~. betLi: Vizontd. '0 es perszc ha a Mars a 8. vagy a 6. es a 8. ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. IV. 9. De tegyuk rei azt is. betii: Kos. beti. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest. az idegi feszultsegre arra. haz 9. haz 12. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. Mars.i k6z6tt). hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. 8. haz 4. 3. haz 8. arnelyct . Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. Szatumusz. VIT. betii: Halak. X. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe.lu.az l . olyankor ez a hatas meg nagyobb. hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval.k. hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. kozott. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. :s ehhez a:. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. 11. betu: Oroszlan. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. hazban van. Venusz. 5. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast). Pluto. beni: Bika. betu: Rak. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . haz 5. haz 3. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. hazban all. Tkvadrat. 2. betu: Bak. Venusz. Jupiter. hazban). betu: Skorpi6. 12. es a 10. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. 6. vagy a Szaturnusz a 3.vala~inek .Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso.

Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. hiaba hiszik nehanyan ennck. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat.). fix es valtozojegyek) 2. me I 188 b) tuz-. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. es magabiztosan allapitja meg. Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset.isci1C7 volna. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az. amelyek fontosabbak. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. A horoszkop mint egyseges egesz A. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). eges: hus-ver cmbert. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. B. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-. es [gy erti. es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. levego.is a horos7. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. vazlato t. valtozatok aradataban. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz.I hatranyai. A vazlat arra jo. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. Sill kany stb. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. mint elvcszni az alakz. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. kell eleintc cgy kiindulasipont. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. fold-. kovetd egy egyszeru. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. es ramutat. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T.es viz-hazak B. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!.i formajanak reszletkcrdeseiben: A.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. A . fold-. ravezcsse a lenvegi vonulatokra. levego. hova kevcsebb.k6p slinlt:l. nem egyebre. amely hiven tukrozi. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. az ellenkezojet. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. Mint mal" cmlitettern. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. konnyen attekintheto lu. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset. Kozreadok tehat cgy vazlatot. amely feltunteti.

) A. I 1 1 1 1 I 1 c. 1 1 1 1 c. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B.. "erne lkedesben". Egzakt fenyszogiek) 3.) lII. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. men czek rcndkivul erosek) I C. Egzakt fenyszog/ek) 3. hazban all. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . Egzakt fenyszogtek) VI. . barmilycn stelliurn. I. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben. "csesbcn'. B. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. Jegy 2. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B.I 1 1 T-kvadrat. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. annal erosebb (beleertve azt is. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. es ezcn a te. jcgyet es fenyszogeit. "rol1l.I. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak. 2. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. Jegy 2. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. A "fenyck" A. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez).C!JC7 I 1 ll. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb.. D. Haz 3. a hUWS7kop .Egzakt fenyszogrek) A Hold I. a lap hazar. Minden olyan bolygo nagyon eros. ha a 12. amelyik az 1. Haz 3 . A ap lasban") B. valamint a szernelyes bolyg6kat.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. I C. Az Aszcendens 1. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball".. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. Keressuk meg.7il1l\:I. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez..legy 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful