az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

diakjaik vagy barataik kozou.. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. mi mindent teremtett lsten. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. Csodaljuk. azokat az onall6 gondolkodasra. hogy akik asztrologiat tanulnak. Nathan es Kimberley szamara. a tapasztalt szakemberek:. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. Mcggyozodesern tovabba. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. Akadnak. de szinte eszre sem vesszuk. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . es ezzel lehetdve tettek. . akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. Opa.Bevezetes Kathy. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. vagy azok. amit az ember alkotott. akik ertesitenek. Julie. hogy az irasra osszpontosithassak. melyekben arrol tudositanak.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit.

amelyek precizek. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. Manapsag gyakori. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. amelyet hasznaltak. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. es arra. Nagyon is ertelmes emberek. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel. amiert folytatasra biztattak. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. amely eppen 6t erinti. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. Ez a konyv ott folytatja. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. Nem csoda hat. Biztos vagyok benne. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. pszichologia es a negy elem. Nem csoda hat. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. rugalmas. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. az Aszirologia. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. peldat es esetleirast tartalmaztak. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. Celkiruzesem nemcsak az volt. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. Kulonosen karos. a megertes uj szintjeirc juthatnak. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. Pedig csak azt kellene felismerniuk. es a tudas. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. tehetnek szert. elbizonytalanodnak. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. es kulon halas vagyok nckik. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. hogy a konyv. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben.Jeagazast". mind pedig a tapasztaltabbak.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. es teljcsen mind13 12 . hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. egyike azoknak. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. nyitott szernleletmodot. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. Asztrologia. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni.

~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. (2) a horoszkop leoyegl. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani. <iscsak nehezen tudjak megallapltani. nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. hogy mclyik kazi.jo-rossz". mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. . Dr. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. azonosulni lehet vcle. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. arnelyet celul tuztern ki. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . gondot forditok a kozertheto.110r~sZ~?peliell1~eze. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern.~v~~a . mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire.. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. az nagy odafigvelesr igenyel. hancm cppenseggel osszezavarjuk. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. E:z azert bizros. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher".I' megbfzilalo faktorra figyeliink.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. Kozrejatszott ebben. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). Azt hiszem.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 .rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. aki j6soltatni akar. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg . rnagyarazattal tartozom azt illetoen. alkalmazni. magukat is. teljesseggel haszontalan . mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. hogy ha konyvem. Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki. Azoknak az aszrrologusoknak.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. azi olvasoim il61jek meg. amelyik eppen leszallashoz keszulodik. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. John King Fairbank.. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara. lnkabb csak hatrahat.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. vcgiggondolallan.sek" tbn:cge. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. ha mincl kevesebb lenyeges e. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. egy. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet.. majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. rejlo osszejiiggeseket. Olyan ez.iluk az a gcp. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. Meg az is. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto. Az emberck nem bonyodalrnakert. Arra alapoztam. aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz .

Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. Pontossag. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat.o harorn konyvcm. es megtalalja azokat a reszeket. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa.. a mindenkori belso allapotot. William Davidson allitott fel. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak. amelyeket Dr.. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. hogy milyen a belso allapota.ilt. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. Sokevnyi kiserletezes. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai.kulcsszavakkal.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. es . de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. Arra jutottam. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. sot az egyen tudatanak a mino. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. iJ let ve ez a mosiani. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . es jclzik a lctczcs dimcnzioit.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi. Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg .wfger . hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. azaz ellenallasat. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. B [zorn benne. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. Megallapitouarn tehat. hogy rncglassam. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . kulcskifejezcsckkel=-. Ebbol vilagos. 17 16 . csak kis izelitot nyujtanak abb6l. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'. es jelzik a letezes rninoseget.az energia kifejezesmodja. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. amit az Asztrologia. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran.

18 ~ i I 19 . es nemis lehet oncel. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. Az asztrologia nern vallas. I. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. ! . es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . hogy minden. mikozben eppen ok azok. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. Erteke abban rejlik. akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. es rogton tegyuk hozza. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus .ugyanazt a hibat koveti el. olykor elcelodnek rajta. Ii I I I: I:. pedig sokkaljobban jarnanak. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. hogy a vi lag egyseges egesz. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. es keptelenek felisrnerni. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. a bolygok szercpc pedig abbol ill. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere.

tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia.nem a tenyekkel. .1. hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai.ha szabad Igy mondanom . hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. is21 0 ---- -------- - ~ . Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. hogy .Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. mintha szilard talajon allnanak. amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. A rud6sok ugy tesznek. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol.. Ketsegtelenul hiba volna. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. _- - ~ . Ennek a kezikonyvnek nem feladata. akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. akar ebben a konyvben. Egyszerre tudomany 65 muveszet. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. Mind szemleletrendszere.

hanem csak ugy. azt latjuk. jogi C5 ~o~g~zda~agl t. a Yeshiva Egyetem rektora.aban es a lelek leteben. es hogy osakis az igaz.. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg.. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a.. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget. bogy az cletveze- 23 22 . Ez . Peldaul Max Planck.. hogy ezt jegyezte fel: .egerol sz61~ O~i tan . Idonkent nehanyan S20t emelnek . evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e . mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato. rosszabb esetben fura. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet.m~er~c ncmcsak biokemiai. bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja..) En sem tehetek semmit.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . am~ly. az bargyu. . Ila felidczzuk a termeszettudOlminy. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak. CAz egyetern fcnnallasanak 100. mi szernnek rejtve van. ro~~unk: hogy e.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat.n. es egy uj genenicio no fel. fel k~lI.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. Ski ily bolondot hinni keszt. amelyet a materialista terrnesz~~ud.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy. P. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it.ugy is szoktak mondani: "amint fent. mint peldaul Norman Lamm. . Diamond. azt kell jelentse. a hadaszat. politikai. ami az elme es a szellem erejen alapul. holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget.. as~~~1. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban. oktalan ." Nos.. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. aki 1987-ben Igy irt: ..~ ilyesfajta besziikultseg ellen. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. TegyUk meg hozza.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul.rci. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. tarsadalrni.orvenyszerGsegek ervenyesek. azt fie tartsak butanak es sarlatana. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett. ~aJno. korulvesz mindent. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit. . es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag.irta D. 1978. es csak mostamiban lsmerjiik fel.ugy lent )." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. hogy maga az asztrologia nem ujdonsag. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok.Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem. az orvostudomany. elterjedt . az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko.~t~~ ell~nebe.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus.ztro16giihoz folyamodnak. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. pszichologiai. naiv es affele b~bonasag.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik . beleertve az akaderniai szferakat is. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. A szellern uann nyrtottsag . a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61. nak .o~mlny. Hull.. hanem spiritualisak is. a termeszetgyogyaszat. Science. az igaz. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet. egyszerre belso es kulso elet.?en.~ez. Tessner es A. ki nem hisz sernmit cl. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl. viszont igenis ujdonsag az. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra.

" Sokfele. amit Dr. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat. I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven. az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore.gyiFoiskola professzora mon~ottegy .feJlett "hatast". A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok.l kl a hatasa. mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk.' '. mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg.aja szerint viszont valaminek . Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. m1t IS neveztink mechanizmusnak. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. a UCLA Ege. es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek.. sz . mas megfigyeleseken alapszik. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. .. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is.asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna.. mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. . Gyakran idezik Dr.tte6ban 1988. 25 .k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek. elfogadni keptelen . ahol r~n kivu. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel.. Carl Jung kijelenteset.n~ proba ala vet~l: . 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk. hogyan feJt. kozott megtaltott konferenclan hangzott el.de esak akkor...' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet.reinek megalapozottsagara.~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve . . . hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba. ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. . Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak.Kalifornia all~~' beli San M:l. e~ :el- segti. d . hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii.. '. . Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. es rneglehetosen nagy mertekben atalakul. es majus I. ~negpedlg azert. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie.akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l. .. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . Ha Ieter errol az utrol. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala. es a k IseT e 1'. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. V8. A modem asztrologia j61 megszerkesztett.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott. ".mo. a .·· .laszunkban lepJunk tul azon.es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt. semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. a pszichologia. ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk. Koztudott. Jacob Zighelboim. No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser .hogy. . ki .t.. sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ".vegzett iseresa k IS az . aprilis 29. . Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta .a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott. e I ane.sz- fele esemenyek elfirejelzesevel.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. .e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. 1etekkel? . es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok. . akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . Az ortodox tennesz:tt~?omany logik.

e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano ..' cs. es ezert . . ami or ~ ik a maguk statisztikai . amelyben a Nap ki. ".vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. .. 'ttud many nem egye lese " . att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika. peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak.rnukodesi mechanizmusara". sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere. J k 11 fogadnunk hitclesnek . A hiteles inclmenyeit. ha azok csakugyan ott vannak.glal c. ak. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan.. lortenl vele akkor.. k' hiszi.' . 182. "Ha nem tudod. vlzsga .en viszont a.. "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I .. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel. a na~ asz _. ara ami elmeJ'cben erzeseiben." Akkor hat meglepo-e. . . Az eletvite I anacsa . 'k . a besztikules hason16 veszelyevel. . Theron Randolph. ket lked6k azzal a .. 'I k .cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' . a divatos "tu oman . ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen.1 ak 'I adhat infonnaci6t. . Ilenorlzni? m6dszcrelVc.. 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. Teste 0 . . aszat hatekonysagarol . . ea elt Az cm erszam '. di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi. . a. 19117. nyos. es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. . hogy rm . mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet.kk. ioib elm" az asztro ogia . illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata._ . hogy hoI keress valamit.l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o.'k Minden lzonnya aze . 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . lati haszna nern szannazl. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). -..nneszcttudoml. hogy ot In ~ . mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti.0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. • nak hogy adott esetben cgy pa an.. megls mmdenkeppen e e . . meg a. s~~tg~ogy . .' t' ztaban kell lennie azzal. hogy . . . .grt nern mert igazan hal6kony CS .~ml~d A. a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. . " megbizhato" bizonyitek. 27 .. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. J. hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban. an~1 or m. a meres. am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra . l' t ' donal< nagyon IS IS " .ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan . a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban.oris. . '..iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es . 1977. egyedl eletehez. A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. . ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. hi" t szove t el nck vlzsg b .nem klfogassal utasnja e. " <: rml.) (Az asztrologia a modern pszlche. kia as. Ha valarni nem merheto meg. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . eszt az asztrologia. masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . A te. es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga. bol . .. t dia elmondani az orvosnak. hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a. nolon a paosszpontosit.. e. . akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot. 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . azok semmire sern menne. Dr. .. Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet. Randolph ramutat. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. ereppcn mit erez. Dr.. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye. hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban.. 2.. akkor nem fogod megtalalni. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I. e~" . k' bb sak a klvincsisag veze . hogy rnmden . arJ. Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult.' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy .:. k dik P d' egy patkany em IS U J . ber hogyan visel C I C ig . " daiaba: . aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon.lata arro . Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak. hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. Am altalaban veve. . "k' raizo.n zekszcrveiben tOrtcnak. es nem er . akar nem..Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel. .Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'.mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes..marpedlg a tenne~ze.

arnely hasonlo hatekonysaggal.v~gy. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol. bbe . hogy az ~. A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. e . Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . b· ~. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra.. .A hcroszkop crtelrnezcse U. oJ· 0 ~ana UJ e. szerre es elrneletekre . kut~~saval foglalkozik.s..atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. oktatasaval . A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse.ztrolo. kristalyosodnsj. tfinnek to va.ik el mar csak azert is. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l. SokkaJ tobbre megy. vilagnezetevel.vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre. raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. es ha a bennunket eletre kcltoenergi3. filczofiaia .. mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I.~lmelctek bukkannak fel.?' ~apc~ol.de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven.i kapuk es holisztikus . es a kepet az eg gigantikus vasznara festi. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel. akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget.az as. mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk.ogusoktol nagy ehm!lyU.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is.ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak.uJa b . az inkabb tartozkodjek att6l. es [ranymutatoul szolgaljon benne. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k . ki .y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. hogy raebresszen bennunket 16tllRk. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit. Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke.. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala. De az asztrologia alapelvei.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek.z asz~rol6gia sem.ja rerkepezhet6 fel vele. hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. . hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik.veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk. 28 29 . s va'ItOZlik .Ll asz_tr0l. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. mrndenkeppen megbfzhatoak.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni. E Kezikonyv celJa valoJaban az. Igaz ugyan.II .' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit.h~ mkabb . ha heIyesen ertelmczzlik. u~aes .lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. es sokszor kenyszerul arra. Az _ t asztrol6gia . Ez alol ne~ kivetel ~.. st. hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu. szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei.•.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. eletviteli szaktana~s~dasban. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai.

J. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. ogy.eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . trol6gia igazi megertcsehez.. s: k' zemel es helyzet e emzese en. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. Az sem e. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. . Hadd ajanljam figyelmiikbe. '~.. kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ. finomult es . Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova . .' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 .. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt .c t~:· 30 31 .. 0 'I.n JU. gyakran elcelodesek celtablaja. am y.. mint olvasassal. 2. hogy h?gya. E k·· hate'konysaga azzal all egye. tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. ik Ih .a k6nyvet? Figyelj a szavakra. dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. Az asztro16gia sokszor olvasot.' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. P '.. 1 h t '10m . az egyseges szabalyokat es eljarasokai. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. A horoszkop gy. passziv szern e n en 0 -. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul. mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. Aztan dobd el a konyveket. 109. . sot talan a ." OIWV . amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben.aelOhaJ aszasai. .Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa. . akorlati ertehnezeser6l szol. Es ha mar megtalaltad. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet. . tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait.Upanistidok . Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns.." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et.ak mmden. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat. s . hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". az egyedul ugy lehetseges. k' ok az emberek. jelen esetben a ertelcmben arra utal. . Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. Semmi ketsegem afelol. sot maga az aszrroi . ratermett ernbereket. Ie ets. 01110 Y L. Deel kcll indulni ezen az uton. higgy be~"il~. . horosz op. h'· elenteset feltarje. tarozoln. ami bennuk reJtoz1k. az nem Aki csak felliletesen. az olvasoban felvetodhet a kerdcs. .i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. Az tehat a gyanum. . 1 t idomanyt . nes arany an. e ce. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. k . amikor az olvaso vagy odafigyel. es olyan iranyel benne. . es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd. . . Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. szlvd magadba. vagy nem. Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg.theti a k6rnyezetet. . . ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat. hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai.. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas.

odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At. hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese.. persze.emel mindazt. . Margaret Hone es Charles Carter. A kozmikus kifejez. Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere. USA cirnre.tol ne varjanak " . h gre osszpontositunk. ~y e e.']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' . je egu tudomanyrel van . hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott." as ro o~lal .:\cles kifcjtesl es a7. e. azasztrologusi nkab ..e .oz. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is. A praktizalo asztrolo gusok e ·k .e. k . amennyit lehetne. ak . mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es. g) ozo .' dlI.: .magyarazatot" tal 'I ese rnai. melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja. Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy .dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . ezdok kOZl . .esem szennt nagy h ' ' '.tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy. ' ze! egy olyan szemclyre szahott .etnem felhivni a kezdok fi .eze az Iranymlltat6k h . kihuny. "telJes .~yegesen rnegalapozot. ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. .~ ~k. sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . P. Nem ismeti.a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez.~t:t~I. Sze. Inl.O.kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b ." a . ketscgtelenul meglevo fehe t: I k . akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak. Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". raa. . ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek. '.usara es vagyaira. .:~~. Mindamellett hadd ajanljam figyelmi.. . az asztrologia rnindenre .gYlk. .' . so szemelyise -r. es a. .. . milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t ..' . Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik..a." kovetkezmenyekkel jar ez A .. Kezd6k szamara ki. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. .. I 109 a oznak " an' a szemelyi . mint Dane Rudhyar.5 e varas amI irth t" . mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' .g arra gondolnak . ztrolc ... . beldle annyit.ml rez u eselrc ntrm ' . Box 16430. me~ lelkesek. . a mert ozmikus n"d szo... . . ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7. H~nysugarat vetit oda. czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. z em en clctbcn soh .? ~r~~eszltes. . .. .t".. hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. megleh. San Diego.esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet.· ..1. Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban.fogja hazem konyvern teteleit inkabb . Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6..~sa~l. nszen azok csak s: I ' . masok alig felszinre __ " .. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck . kel.. . ethalvanyul.. vagy lOgy veluk lmmar . .' .lguraJabol tevodik ossze.' z ro ogJa. as.seg osszetettse . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk.pjainkban mar . Viszont ' . Korabbi kon . I' . ' hiszik. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz".~ L~lek mindig is meg. Azt is feltetelezem.znat veszi.* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen. an a nagyfoku pontes. hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit.semkct. elter. fizura : . k' .erCnek elmelcterol sz6l6 res. aki mar tapasztaltabb. A vegso magyarazatokert a vallasnoz." rnezeSI tanacsok InondJ' "..Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o". h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '.bb es ' . . .Ji:IJ'._ k " megertesenek kutatoutjain.kllyen tevedes na. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget. ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot.e teheto. r •• z ro oguso m 'bT~l.1Itolso szot" 1 . Fontos. Ie. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani. Ugy dast kfnM.ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat. IS. ..Jedt ez a tulzott es teve 1-" . irjon az ACS. k. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk.m.. hogy keressuk meg.Yaraztam. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir.. Irru. ezonmaga szarnara amelv .. a vizsgalt sze~..ilonoscn hasznos az A:. I e em.nnlag' u' k e cs. sajat horoszk6pja.ztruiOgia..e 0. K onnyebben ra tud majd hangol6d . senunJ sem lebet 'I. es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja. es muveiket korszerti nyelven irtak." a tetszmne . psziclraI6gia eli a lU!gy elem.yhog Igy . z termeszetesen .egpro a. es legalabb nagy vonalakban tudja. Igye met ogy az as t l' . MiskUlonben a ferry szetszorcdik. hogyan kell megallapitani. I. .ctosen . 1 az . CA 92116. ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto." .tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :. rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s . hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. hanem a nagy megviltigito. . hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat. bmego~dast. ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez.~.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~]. es ~abb. teljes komplexitasat. I I I II I I I I 33 32 I II I I I .nymutatokna. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala. rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. az elet miszteriuma az t . " vagy oroszkopertcl. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.

don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. negativ kicsengesiieket egyarant.5 konyvnck.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. beskatulyazzak. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel.:nJn. ha valamit nem tudnak vag~. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a . ~ennyit csak tudnak. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et. A val6sa~ vi~:nnt .konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb. tekete-feber kateg6riakr6~ szol. Az ortodox pszlcholog .O.J~gyek . /lI. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe. a sziikseglelek.segkent es oszintesegkent ertelmezi. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek. masvalaki viszont nagyra cltekeh. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. es . az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni.a . tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat. (Az asztrologiai e~~tvltel. Ez a zavarba ejto. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC. . es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. A 35 34 .ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol.~n: ertenek. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja. ka~'ma ~s . ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal. az analizis katcgoriai .nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak. . amely arrol szol. az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei. osszegabalyodnak. de egyben vara. jot tudjak.m~~a~kodnak. mozgatoru~o~t..".mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna.efuggo szi~boli~us aMc~1 . a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit.szemeIYIseg.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en. mint a tlPU50k.ltc:~. ~z eml. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. cime: P.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani. hog?. jellemet. 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. hogy "fekete~eher . elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban. ~on~o~ult tudom~n~. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. USA. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. . ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak. sunin valtogatjak egymast. . Sebastopol.tai deklodesemct is felkeltette. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu).6: . A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61.~makorpszichol6gusi psz. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk.es "neg~tiv" jellemvonasok.A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban. California 95473. n. a m?tlvaciok.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. Box 1460.az. ezert az a legjobb.·zJ~nnac..ic~ot~rapc~.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban..~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba.zslatos tI.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba.. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen. kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. mert tettrekes7. ~ p~zitl~ es a. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t. Arroyo AsztrologiG.a J~I'e~vonasok..es . hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki. Dr. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag.

. rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ . epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet. . valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa. hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban. de ncm a70 les z dik ' en a .' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos. a tapasztalataim J •• .Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble . szuletett emberekre isegyfo . hogy melyik J' egyb. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak.eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset . hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld.... . konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel. ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1. U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz. szemelyre.melyes bolygo. n~Jatt van. ". a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra.. .Honbsegre.hasznal~sat celzo pontos foglalkozni. . A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel.' . hiszen . ot sze. ez a fenyszogallas aka .ck persze nemlgen lehet olyan .. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek. O. Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte. k peldaul az Uranusz tudtak hogy C"..::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak. va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos. r egy~asto.mtlyen sullyal esik latba.allasa. a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. densrc kelt osszponrositani tobbi rs . nem pedig arm.:tkOZlk..ltarn. amelyek segitenek ezen bolyg6k.. . hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. or_aI' apP.g. ez . . Ilte~yezoJeve lep elo. tapaszta.a ktilso bolyg6k b d~ .. energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz.» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . A hag. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez. hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl .ango tsaga es -tudata lesz de c .. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni. . A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki. . es legfeljebb szinezik .l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag .' •• ygo egymas kozti fenyszogenek. tP~ak kulonosebb hangsulyt. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba. -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat. ur..gyall iapcsolok lik. mert nern . A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. 37 36 . . kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an. J .gy.eskvad- nezvc.. amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. c~a ocm c ket tavoli bol zok ..l. bogy igye. nanem az hogy I k. . modS7..ilsO belva .' . yo'. IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . . hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. de egy iranymutat6nak szant to. hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. peldaul a szemelyi ~~~y.~. . vagy eszcen ' ". Vilaszthattam volna azt a lehctoseget. ennek a szernelynck igen . (II IOZ I etve lOgV 11 lo.. es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " .YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7. r ze. A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba.vagy Pluto. belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem.set.erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem.al. ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I .nak ertelmezes hen.. em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' ..mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki. . Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza.. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl.. kczzenek onaHoan gondolkodni.. ' e C7..c. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. '1 Y"e crnre.zsga t alapveto. jegyenek vagy ket ki. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct. akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom.~ k . k _ az szcendens. a enusz es a Ma) 1.

men asztrclogusi tevekenysegtink. A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. hlttink. .. .yben teljesedik ki. hogyan. '. k . Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b ..tek~en. er~lk.ynek " milyen az.energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak. " .JO vagy "felszabadito". es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti.meg a~oknak a ~on~olkod~aban . er es. soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk. hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l . es hogy a lenyszog c: ... e Iernze. es igy tovabb. szeme. " 'It 'I.A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont. on'. A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok.a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz.. .) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. Az sem mindegy. a termeszete rnilye n az e e t e.a felszin ala huzedva .. .. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket. mit vagyunk kepesek meglatni. akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak. ~-.ez . '" . enntett szemely eletenekes egyenisegenek. volt a ke 'r ' . Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges. gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~. 'I . egyenisege .. de esa k egy . hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. vagyis az asztrologiat. . '11. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang .ls megfeJth~to. Pedig sokkal ~o:t~sabb.. . ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l. . hogy a f~nys.. 0' mert.?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy . (Ellentetben azzal.rnegterhelo." Fontes tehat tisztaznunk magunkban. sot a horoszkop egesz s~erke~te. ? r " ..eszmevihigunk erzeken . Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat.' .h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. .es jelzik a letezes minoseget. erettsegunk. . . arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. A HAz. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni.es jelzik a letezes dimenzi6it. . nogy melyik asztrol6giai filoz. en.-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba. bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan .minden trigon . seve es megertesevel lehetseges. hatarozza meg . EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia.k'epese k vak .. aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. mint ahogy ez szabja meg. ' .. . mint a szaraz szaktudas. " . . .~ehet~tle~.' b mert k I I' I' is resz e..AK [elzik az elet teruleteit. Kulcsfogalmak.b·. . m~ly sz~~i. . . .Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az.. tudja alkalmazni az asztrologiat. 'k. es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret... illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal.n~gyobb ~e. hlsz~n az ~ugy lS. .szamara azt. akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol. h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe.oket az erintett jegyek .e. hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat.d" t" . Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben. 39 38 . A tudornany megfelele alkalmazasa ."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de . . lzon~os pontIg. a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a. .6fiat es atapelmeletet k6vetjiik.._.IS. amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol.. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " . A . k' . hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. d" k If OZO . Termeszetesen fontos. Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is.ogy a VIZSga . eppen muveszet. .' . es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n. '.e . hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. bcfolyasoljak . de az alapelvek.. mkabb arra figyeljunk h .~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z. • ' anna . ysegwl1l. es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak. amelyeken az egyes .

hanem ezek. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. es Nem m.amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. vagyunk az emberi kultUra kezdete. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik. Igaz ugyan. I 40 41 II I II . hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat .

es mindegyik jelen van mindenkiben. afold. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . mozgdsat jelkepezik. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. ha arm figyeltink. azoknal sokkalta atfog6bbak. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. A negy elem . Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat.3.a (UZ. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat. fejezet A negy . a levegoes a viz . A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak. A fix. felel meg. Ebb61 egyenesen kovetkezik.fix es labilis. kezdemenyezo jellegu. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata. Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. es az energia celtudatos.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez.azt a mozzanatot. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik.

amely feszult. es 14. Oroszlan es Nyilas . A viz. ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban . altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia. geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek.t!~ag~ll a horoszk6pban. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. amely lelkesedesben. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos. 12. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy. A tuzjegyek a nagy lclkierat. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o.es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. lenduletessegben. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran. a magas foku onbizalrnat. es ez abban nyilvanul meg. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. energiakibocsato letformat fejeznck ki. mert minden "kijon" be161uk. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. izgatott. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki. hogy megalapozottan csclekedjenek. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. hitben. * az arra utal.kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. Kiilonosen a 12.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. a felelossegerzet. Olyan energiat. ve teszi A viz-jegyek.jellemzoje az erzekenyseg.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. mint az. A tiiz. gyogyitas. 44 45 .. onbizalom. rnodjai.. es az energia mas-mas szintjet.6sszeH~rnek". letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol. mas mintazatat jelentik. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol.u jelentik. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. fejezetet. A tiiz-jegyek: Kos. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo. illetve a nyugtatas. az egyutterzcs. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki. Ez leheto- szamukra.

ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak. es altalaba~ ~egbizhatoak. megtalaljak a helyliket az eletben. megfontoltak. hogy a . amit a tutaidon .A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek. amely a 161egzettel. Kulcsfogalom :. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva.. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra. A matenahs vilag mUk.i. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el.itt. ?vatosak. odese vagy amI· frld . . es igy kellf ralatasuk legyen mindenre.ikk~. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. Kulcsfogalom: az erzekeles. fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. A f01d-jegyuek szamara nagy on. A viz-jegytiek osztonosen tudjak.sze~. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban. A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. fontos? hogy. at 47 46 . empatia. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag.

Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait. kialakitani masokkal..A bolygo. kesztetes az or6mszerzesrc el- es .erzcsere. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre. egyiitterzes VENUSZ. fejezet "els.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. az aterzese (Mkep).A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4. eg). Rcakcie. igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol.6.enisegtudat.re es az onkifeje7.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. igeny arra. kreativ energia. . keszte. 48 49 . fejezet A~ 5". ertekek. nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala. tudat alatti hajlarnQk.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero. feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa). energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven. kesz.gere.a harrnoniara. tudatos esz (vagyis [ogika. igeny erzelmei kimutatasara zesere. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok.a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol.esrc en HOLD.

celtudatos akaratcre Hliseg. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre. egylittt:rzes. az credetisegre.. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. J U['1TI!. kezdcIllcnYC7. atalakulas. Tulajdonkeppen arrol van szo.irelmetlenscg. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. . akaratoskodas. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja.R: Hodiias. konnyedscg Igeny a husegre. fcle li. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg.Cse Vagy. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz. optimlZI11Us. erzekeuenseg.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. ~gy maga abh cru vag)' egy . t>riiszakossag. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. kezdemenyclokeszscg.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. arrogancia.iaramlasa Erzekenyseg.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel.es. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. lustasag. a biztonsagerzet hianya. mohosag. 1I)IL. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. megszabadulas az en-tel Transzfonn.nagasebb CSL. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia.igeny area. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa. megscmmisuies MERK0R: Pl.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. tertvagy.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . j6 viszony masokkal. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. szexualis oszton. bogy minjutni a let vegso lenye. torekves <17.sa. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. a sajat energia c\apr6z~. igcn).asa. kcsztetes el.Oll cn-kozpuntus.kio. a szellern nagyvonalusaga Batorsag. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. a bizalomra. bclso megnyugvas. az izgalomra. igcny arra.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. szuletesre. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc. ra. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. feloldodas a tobbiekben. csorbitatlansag{mak megvedcsere. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv.Igeny a mcgujuhisra.llenseg. az egycniseg gatoltsaga. az onaz elszakadasra a meg. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. A bolyg6k fenys7. keptclenseg a szerctetre Ti.IjTO: VENlJSZ: Onimadat.

negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. Afold~jegyilek (Bika. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. az onervenyesites. az identitas. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes. hogy ki ne meruljon. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. kotele seg. merevseg: hidegseg: ovatoskodas. lazadozas. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. A levego-jegyuek (Ikrek. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. Az ennek az oka. felelotErzek az cgyseges egesz irant. Arrol is cij6koztat. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. eredetiseg. mint barmilyen fizikai targy.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. a letezesto]. megbiznatosag Igazsagerzet. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. masok erfiszakos rnaget. klscrletezoi hajlam. Ez az az tizemanyag. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra.-===- . felenkseg. benito gatlasok. jelzi az eletero. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. ttirelem. A viz-jegyilek (Ritk.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. A Nap-jegy szerinti elem jelzi. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". lenseg masok 65 onrnaga irant. valamint a tudat mmosege szempontiabot.es felelossegtudat. A tiiz-jegyiiek (Kos. szervezokeszseg. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje. lljitokedv. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek.

es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. es meghatarozza leti. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara.0~ korulmenyeit. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. amelyek szuksegesek ahhoz. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. illetve ennek megfeleloen azt. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. a beszed es a kezUgyesseg formajaban).i'~k a7. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. 55 54 . cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is. Ez az clem szabja meg. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat.

A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval. milyen no valt ki belole heves erzelmeket. milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. A Venuszban a lenycg w. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. no 57 . az a szeretet adasanak es elfogadasanak. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. * A szerelem. Egyuttal azt is tudnunk kell. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. azzal megosztja tevekenyseget. a tarnasz. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg..A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. hiedelmei. a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. hogy akit szeret. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi.. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. Jelzi. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. az es beszedere a sziszternatikussag. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. illetve a biztonsagerzet. hogy akit szeret. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. milyen not talal szepnek. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. Azaz hogy hogyan. es elvont eszmek. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. megosztja vele az erzeki oromoket. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. Egy nonek nagy sziiksege van arra. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag.

ferfi-ego" kifejezoje. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. olyankor kellemes kozerzet fogja el. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi. A Mars arra utal. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. hogy melyik az az energia. hogy tudja. tarsadalmi szerepvallalasb61. intuicio. A Ierfiaknal a Mars megmutatja. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg.. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. Tij6koztat arroi. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. onfegyelemb61.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. valamint abb61. magabiztossagb61. egyuttal segit neki abban. A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol. megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat. Mars rabeszel. 59 e 58 . finorn intuici6kb61. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. efoldjegyii. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. hogy raialaljon onmagara. Meghatarozza azt is. Tehat a .almat es az cnmagaba velett belsf hitet. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. hogy milyen elmenyek. talal testileg vonzonak. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg.1\ horoszkop el1cil1lt. masoknak szukseguk van d . Ez an jcl enti . masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. es vedve erzi magat.

es ha azt erzi. peldaul tobb letkesedessel.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse. ha nyitottan. 6s azzal.rdekeben azon kell igyekeznie.kolasara. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja. tehat hegorcsdl.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. ha batran kockaztat. ha kernenyen dolgozhat. hogy novelje hatekonysag8. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott.se erdekebea azon kell igyekeznie. hogy stabillzalja identitaserzeset. uj baratokkal beszelgethet.kifejezesi kepesseget. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . celinlnyosabban gondolkodjek. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61. tenneszetesaramlasat. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege.ggeJ bir az illet6 szamara. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon. hogy sZlvvel-lelekkel. hogy fegyelmezettebben. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. amely ennek az elcmnek felel meg. de anelkiil. felelosseget vallalhat magara. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. hogy fokozza on. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege. lelkesen. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket.

alaza( rnasok szolgalata Onuralom. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 . vagy az elismeresre. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. Az Uranusz. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. tavolsagtartas. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl.\lam az elernzcsre. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. kitanas Tokeletesscgre torckves.Ar-. ovatossag. Kos FIx: OIWSZl. a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. h<l. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. es tanulja meg.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege. hogy stabilizalja az erzelmeit. A:z.IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. ambicio Birtoklasi vagy. beosztokepcsseg. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit. dramai erzek Altahinosilasok.

HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". SZATURNUSZ: Ez a harem ki. babeszedtiseg. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. tartozkodas. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek. inspiracie. onvedelem Mcgszallott vagyakozas.JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. 65 64 -------~~ . elfcgulatlansag. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). valtozekony hangul at.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. atvalto.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER.A horoszkop ertel mezese LEVEGO. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit. kommunikal HOLD: MERKUR. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. megvedeni az enjet VALTOZO. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. idealizmus. 6v6 szcretet fix.i'lUSZ. visszafojtott szcnvedely. es hogyan Viz-JEGYF. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik. mely erzelmek. a rnagarahagyatottsag erzete.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. erzckenyseg. hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag.

meleg eleterovel fejezi ki. o I: A Nap az Ikrekben . Mindig telve van erzelrnekkel. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. n TIP o A Nap a Szuzben . hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. 66 67 J . tenyek felderitesere. de olykor gyerekes. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga). o Q A Nap az Oroszlanban . Biiszke a tulajdonara. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit.ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. bizakodo elctero. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. a kalandorszellemmel azonositja. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. es igenyli. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. Eleterot ont minden vallalkozasba.ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. es hatekonyan akar segiteni.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. Onbizalmat sugaroz magabol.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben . Onrnagat a felfedezovel. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. Igenyli az elismerest. es azzal. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. Igenyli.! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. Szuksege van arra.ertelmezesi iranymutauis: II I! .ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. Igenyli. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. Erze szlvii. valarnint arra. versenyszellernmel igyekszik kivivni. kore sokretii. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. Egyenisege leginkabb csaladias. es ezt hatarozott Iellepessel. gyorsan megragadja a lenyeget. es masokat is felbatorit. hogy joszivunek tartsak. az elharcossal. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. o A Nap a Rakban . ® 1 A Nap a Bikaban . enjc szamara Ieszket epit. egyvalarnire koncentralni. Kreativ energiajat az szinezi. hogy elismerjek erzekenyseget.

vagy esetleg az. Jcindulatu. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja.n. eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. 69 o 68 .A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban. Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. A Nap a Merlegben . A Nap a Vfzonloben . Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg.. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg. A Nap a Skorpioban . Arra van szuksege. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel. Egyenisegenek szereny. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. kdnnyedseg. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat.. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. Igenyli.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. o . hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. amely neha a megszallottsagig fokozodhat. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is.I o -0 A Nap a Bakban .ra osszpontosul. intellektus tolti be. beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. valarr int az att61 valo felelem. hnem sok esetben rnasokat is. es szuntelenul jobbitja onmagat. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. (J . es nemcsak onmagat mozgositja vele. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. A Nap Nyilasban . Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. korrektsegeert. ovatossag es a hagyomanyokhoz. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. fOleg ujitisokra. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. minden irant erdeklodik. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. Ennek az is resze. Nagy fegyelemmel dolgozik. Igenyli. kedvessegeert es azert. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. . Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. azonosul a szolgalatkeszseggel. es az. Szakadatlan kesztetest erez arra.

aid szenved. Ha kihivasokkal szembesui. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. hogy hasznalja az eszet. nyugalorn.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. Kercsi. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. Abban blzik meg. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. amit az erzekszerveivel eszlel. Akkor erzi magat biztonsagban. es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . hogy mi a . ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. ramenoscn reagal. nerni szcszelyesseg. Termeszetes erzeke van az idoziteshez.jo" es az "igaz". A Hold a Bikaban . Akkor erzi magat biztonsagban. IIarcias jcllernvona. vegtelen kivancsisag jellemzi. Varakozas.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. valamint kiserletezokedv szinezi. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en. Szokasait hosszan megorzi.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . Igenyet erzi. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. A legfobb erteknek a humanizrnust tartja. Belso cnjenek valtozasai lassuak. o H A Nap Q Halakban . turelmetlenul.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. 70 71 . mert ezzel dolgozza fel oket. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. eroszakosan. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. » Y :D A Hold az Ikrekben . Egyeniseget eloterbe tolja. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal. ha gondjat viselik. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. A Hold a Rakban .. rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. de nagyra ertekeli az intellektust is. so 1I A Hold a jegyekben . En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. es igy tudja clfogadni onmagat. Igenyli. illetve masok vedelmezesevel reagal. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. Gyakran sajat hangulatainak rabja. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas.

eros it es batorit rnasokat. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. ha el6bb elemzi az 6t korulveve. Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. A Hold a Szilzben . hogy scgitokesznek erezhesse rnagat. Akkor erzi j61 magat. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. A Hold a Nyilasban . Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. konkret j6tetteket hajt vegre. Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal.. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. j helyzetek . A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. teremtesevel es humorral. szenvedelyesen. A Hold a Merlegben . lelkesedve reagal. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. es ha vilagos. elobb gondolkodik. A Hold a Skorpioban . En-kepere visszahatnak osszetett. Ha sokaig egyedul marad.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. a dolgok €rtelmcnek kutatasara.ertelmezesi iranymutatas: D . nagyvenaluan. az rosszat tcsz neki. ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. . Akkor erzi magat biztonsagban. hogy rend van korulotte. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. 72 73 . cptimizmusa. Akkor erzi magat biztonsagban.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. es kesobb is kihatnak cselekedeteire. ha ugy erzi. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t . hogy elfogadjak. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. hogy tokcletesithesse kifejezesuket. A kornyczeti behatasokra. Miel6tt cselekedne. Melyen ateli elmenyeit.ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. beketiirese. ha szoros embed kapcsolatai vannak. Akkor tolti el belso elegedettseg. Akkor erzi ugy. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak.n. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. vagy sziv6s celtudatossag crositi. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. kavargo erzelmei. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben.

75 74 . feteli lenken. Akkor erzi magat biztonsagban. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal. set es az onbizalmat. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell. ha felfedezhet. Hatarozottsagot. Akkor erzi j61 magat. ami azt is jelenti. ramenosen. Meghatarozo erzelmi szukseglete. eszmei sikon reagal.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat.rzehni egyensulyahoz laza. Sok kapcsolatra van szuksege.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. Azzal segit masoknak. ha az eszmek.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. hogy altalaban kedveli a meresz. egyi. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. A Hold a Vizontoben . tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja. ovate saggal. elvezheti a szabad agot. de a kell6 ovatossag megtartasaval. Gondolkodasm6djat az jcllernzi.itterzocn. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. ha a veda. konnyed fanatizmushoz. 16 erzcke van ahhoz.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. es kcpessegeit kreativan nasznalja. az istapolo szerepetjatszhatja. '. 0 legyen a fonok. es arroganciahoz.A bnlyg. mert sajat egyeniseget egyedinek. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. vagy hogy celjait clerjc. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. szenvcdelyesen. rneglehcto en kodos. » H A Hold a Halakban . cse- A Merkur ajegyekben . Akkor erez belso elegedettseget. szeszelyesen.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. vilagot lathat. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja.i. llj gondolatokat. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. almodozasokkal A Hold a Bakban . hogy azt erezze. hiszekenyseghez. hogy erositi szabadsagerzetuket. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. eroszakosan. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. Az elmenyekre visszafogottan reagal. Igazi. josagosnak es tarsasaginak eli meg. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. magabiztosan kommunikal. Akkor erzi jo! rnagat. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. hogy 0 legyen felul.

intelligens medon komrnunikal. Ismeretszerzesere az jellernzo. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. I i I! 1 I. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. nem pedig logikai osszefuggesekre. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. A Merkur az Oroszlanban . Felfogokepesscget korlatozhatja. az eszmek sztvos megemesztese. A gyakorlatias. Ugyesen.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . Kommunikaciojat drarnai erzek. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". Ovja es vedi sajat gondolatait. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. Arra erez kesztetest.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. 76 ~ 77 . sugarzoan es ontudatosan kommunikal. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. minden szot meggondolva komrnunikal. Beszed kozben izlelgeti a szavakat. hogy a rnegismeresben is lassan. arnig azok kreativva valnak benne. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. hogy megvalogatja. A Merkur az Ikrekben . konnyeden kiadni. es szuntelenul kerdeseket tesz fel.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. hogy amit eszlel. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. gordulekenyen. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. Nyughatatlan. a kritikai szemlclct. aztazonnal ki is fejezze. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. Neha negatives szkeptikus.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika. hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa.ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. Nem szokta magat szabadon. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza. A Merkur a Sziaben . Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. szeretet es eros akarat taplalja. neha feltiletesen. irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. humor es kreativitas szinezi. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. de biztosan akar haladni. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. A Merkur a Rakban . Kesztctest erez arra. milyen eszmeket fogad el. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan.

de inkabb az akadalyokat latja. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. . Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi. Eros vagyai. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. az igazrnondas. A Merkur a Vizontoben . Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). es sohasem felszines. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. hogy tisztan lassen. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. idealizmus es kiviilallas jellemzi . onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. azt szeretne masoknak is rnegtanitani. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. A Merkur a Nyilasban .A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki.szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. Minden kutaiasban rendkiviil alapos. Eszjarasanak tulzottan is intenziv.. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. az ovatossag. korrektsegre es objektivitasra torekszik. intelligencia. A Merkur a Skorpioban . semmint a lehetnsegeket. Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. Nyugalomra es csendre vagyik. Arra van igenye. . a kozvetlenseg.ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo. 78 79 . a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. Fejlett a gyakorlati erzeke. Az isrneretszerzesben a kitartas.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag. hogy rnindenkivel egyedi. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. Alapveto igenye. Amit megtanult. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. A Merkur a Bakban .ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. az optimizmus. Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi.

mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. bcszedesseg es joindulat szinezi. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki. kovctcloz6 termeszete. szep holmikat. konnyeden. A Venusz a Rakban . amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. be. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes.ertelmeze.hez. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. ha csaladi kotelekben el. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban. egyuttal kitart6an fejezi ki. de ezt megakadalyozhatja onzo. okra ertekeli az anyagi joletet. kcnyezteton. melegen. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. Onatadasa energikus. Mindig a jovo fele tekint. Sokra ertekeli az egyeniesscget. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. Szereti feltarni a lehetosegeket. llgyesen.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve. erzi j61 rnagat. az idealizmus. Nagy szukseget erzi. impulzivan es lelkesen fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. lgenyli. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. gyors eszii emberek. hogy valaki kozel alljon hozza. A Merkur a Halakban . abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . a koltoi. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. es csak akkor 80 81 . Atadja enjenek belso eroforrasait. cs ennek tudataban is van. a kivulallas dominal.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo. kibocsatott A Venusz a Bikaban . Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. Y 9 A Venusz a Kosban . esetleg az. vagy mert fel. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. oven. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. A felszinesseg moge haiolo. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. mert igy erzi azr. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. hogy kozelebb kerill masokhoz. hogy lusta hozza.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. Vonz6dik az intelligens. a talalekonysag. az elmeleteket rnasokon probalja ki. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. seg.

9 Szeretetet melegseggel. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. Jatekossag.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat.ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. mos a zarkozottsagra. Konnyen felfogja. 82 83 . segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti.erlelmezesi iremymutatas. es transzforhogy hajlamasokban. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. Elmenyszerzesi szenved61yesen. a szelsoseges. A Venusz a Sziizben . kozbenelboritjak erzelmek. nos lehet. Szeretetet val telitve fejezi ki. Az 6mitadashoz arm van szuksege. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. 9 Szeretetet intenzivcn. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias. niat.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival.ertelmezesi iranymuiauis: m. a nyugalmat cs a harmo- Q. nomsag szinezi. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. Ez azonban ada vezethet. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. lelkesedve fejezi ki. Akkor erzi j6l magat. Szeretetet szabadon. Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki. Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. tapintatosan. ki. felenksege. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag. visszafogottan. Az szerez neki erzelmi kielegulest. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. Omitadasara a kreativ eletere jellemze.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. I A Venusz a Nyilasban . ez pedig akadalyozhatja. A Venusz a Skorpi6ban . azt eli it harrnoniakent. nagy atelessel. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. delyes erzelmek szinezik. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. lelkesedessel. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. mindigmegjelennek a befogadasra.IUSZ a Merlegben . es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. hogy ki milyen hangulatban van. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata.

szenvedelyesen.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. Melyseges vagyat crcz romantikus. sablonoktol mentesen. hogy partnere elkotelezett iranta. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. akarateroes faradhatatlansag jellemzi.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. egyuttcrzoen fejezi ki. mar-mar magikus szinni harmoniara. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete.ertelmezesi iranymutatas: <. turelmetlen. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. kedvcscn.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit. kepcs az onzetlensegre. Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget. mindig uj es uj m6don fejczi ki. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. akkor erzi jol magat. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. Y il cJ A Mars Q Kosban . Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. de elofordulhat. Az akadalyokkal farkasszemet nez. emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. s 6 kozben sebezhetove valik. arnbicio. A Venusz a Bakban . felelossegtudattal es es szerelmet felenk. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. kozvetlen. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. ha megvan a A Venusz a Halakban . Elofordulhat. Ilusegcs terrneszetti. Elvczi. Tartozkodo. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. A Mars a jegyekben .A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . kornolysaggal. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. rnechanikusan fejezi ki. Akkor el harmoniaban. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. hogy hideg es merev. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. az nala kulonosen fugg att6l. Masek azt hihetik rola. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. 85 84 . Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. ha partnerevel eszmekrol. flortolve. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz.

ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. segltokesz. testi es alkotoerejet. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. d A Mars a Bikaban . hogy hirtelen mi jut eszebe. ugyes. Eros igenye van [(1. Ha figyelnek ra. kozvetett egytrtterzo. neha kicsinyesen kritikai szellernu. strgarzo. elemzo eszjarasu. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval. igy aztan konnyen elteveszti celjait. azert vakmeroen rnindenre kepes. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. es ugy erzi. es bemutatja. n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . Testi es szexualis energiajat. Gyakran bizonytalan benne. kifejezo. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. Erosen igenyli. hez ert. hoi arm osszpontosulnak. a furcsa es uj otletek. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. a megalapozossag. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. Vagyai elercseben az hatraltathatja. nagy teret kap benne a szobeliseg. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. A Mars a Szuzben . hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. Hatarozottsagat.onkifejezessel.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. kommunikativ. arrogans. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. kezdemenyezokeszseget. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban. A Mars az Ikrekben . Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. Nagyon nyitott szellemii. felenk. mert sebezhetove teszik. . alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. valamint az elet termeszetes ciklusai.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. meleg. az otletek. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. A Mars a Rakban . Az onervenyesites mila azonos magaval az . de akit szcret. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja. illetve neha nehezkesscg es lassusag. kotelessegtudo. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. milyen sok minden. hogy mit is akar tulajdonkeppen.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd.

es nagy az onfegyelme. de atto] az meg eros es fold-jellegu. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. Hogy mit akar. szamitas es turelern tarsul. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. A Mars a Skorpioban . ideaiista. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. kozvetlen. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. d 88 89 . Kepes nagyon kernenyen dolgozni. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. de reformalasi . es akkor kepes radikalis cselekvesre. Kezdemenyc. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. A Mars a Vizontoben . energikus. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. szenvedelyes es energikus. olykor tapintatlan. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. eles helyzetek. Rendkivul kitarto tud lenni. arnbiciozus. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. annak eldonteseben mindig hite.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. egyuttmukodo. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. Akkor igazan hatarozott. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. Szexualis osztone arrairanyul. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. A Mars a Merlegben . impulziv.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes. tekintelytisztelo. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. kihivasok fokozzak fe1. A Mars a Bakban . kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. az mdivldoatizmus.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. Mikor vagyai elerescert kuzd. delejcs. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue. j6 modoru. Onervenyesitese intenziv.ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. es hogy atelhesse a valodi intenzitast.

rnaterialisra kor szarnara. H d A 1v!. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. ezert van hite egyaltalan az elet irant is. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. alapvetoen joindulatu. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. a kiserletezgetes. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. Re91 90 . Ebben insp lracic] am.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. Hitet abb61 merit.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . es ez tulzott anyagiassaghoz. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti.ars a Halakban . Erdeklodese nagyon sokretii. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi.maszkodik. lgenye van ra. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . ez ad ertclmct az eletenek.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. A tulzasba vitt agresszio. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. felesleges kockazatokat vallalbat.~cg~ej~ud~st. A Jupiter az Ikrekben .ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban. Belso igenyt erez arra. es rul filozofikus a mai rclativisztikus. igy bizhat az eletben. A Jupiter ajegyekben . egyutterzo. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. masok iranti egyutterzese szinezi. hangulatai es erzelmei. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban.

CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. korrektsegben nyitott kussagban keresi. 93 92 . Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. A Jupiter a Merlegben . hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. amely racionalis es logikus felepitesu. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. A Jupiter a Rakban . hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben.gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. nagyvonalu jcllemvonasat. A Jupiter az Oroszlanban . es meg is kapja ertuk az elismerest. Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben. de altalaban j61 fejlett. felelmei. hogy . MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. emberek biztonsagra vagynak. Osztonosen megerti. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben. Onbizalmahoz arra van szuksege. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. " szemleletmodjabol taplalkozik. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban.ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). . Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. Rite kiegyensulyozott. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi. Orornmel erzi. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki. Tulzott tartozkodasa. Onbizalmahoz arra van szuksegc. es arm vagyik. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. de abban is. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. Egoizmusa es arrogans.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. hogy az .ben . A Jupiter a Sziiz. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal.

individualista. es ezt azzal jelzi. es tapasztalt opportunista. Az onjobbitashoz arra van szuksege.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. de altalaban nagyvonalu masokkal. kivulallo viselkedese gatolhatja. sajatsagos rnodon teszi. bogy gondosan des minden vonatkozasat. intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi. tapasztalataira. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben. es abban. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. Onbizalmahoz arra van szuksege. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. Hite es bizakodasa valosagerzekere. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. A Jupiter a Nvilasban . Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. Amikor hisz valamiben. es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant.. hogy energiai tulburjanzanak.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. Optirnizmusat nil szenvtelen. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. a mcgszckottol cltero. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . felelossegtudatanak es turelrnenek. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. Ogyesen tud hasznot huzni. 94 95 . Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. A Jupiter a Viziintoben . zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. ezzel elnyeri masok bizalmat. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. Bclso igenyt erez arm. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. azt szeszclyes. Feleime. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. emelkedettebb tulajdonsagait is.

mma1 Kesztetest erez.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3.ertelmezesi irimymutatas... Szelsosegesen konzervativ es makacs.ilese a nyitottismerets7. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. [rmen ered nagyvonalusaga.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn.sahety esse geben.erlelmeze. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki.lrnusz a Kosban . megv6deni az enjet A S~atl. ' :).ikseget erzi. Egyi. mert fontosnak tartja. Kcotelesseg. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. szetsz6rtsa. kozben pedig fei.ertelmezesi irimymutatas: Enj. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen.ga. Onhizalmiilioz arra van szuksege. y 96 . A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft.. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. Szkeptikus viselkedese es felesleges. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a. alaptenneszetetOl idegen bcszuki.itterez minden szenvedovel. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni. hogy a do1gok ininyiti\. Arra erez kesztetest. Onjobbitasaban. a muvesZ!etek. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben. Dinamikus erOfesziteseket tesz. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. hogy eredmenyeket agressziv. hogy a maga gazdaja legyen. valamint abban. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. Szi. A Szaturnusz a Bikitban .erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja.ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja.A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban . legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja. A fdelossegvallahisban gyerekes.es fele\ossegtudatat az gatolhatja.sa kicsuszik a kez6b61. hogy az eszmeinek el.

A S:aturnuszaz Oroszlanban . belUlrol fakado alazat tolti el. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. mert csakagy erzi biztonsagban magat. Fontes neki. Eros kesztetest erez. Nagyon fontos . Fel. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei. am ez gatolhatja celjai eleresebcn. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben. 99 98 .ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ. pontositou munkavegzesre. ossz- felk. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. tudatosan alakitja kapcsola~it. A Szatumusz a Skorpi6ban .il megoldania. hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa. fegyelmezett viselkedesben keresi. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. de tapintata gulatlansaga revert eleri. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. ha nagy gondot fordit a hatekony.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. ha meginog a hite ahban. A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I.utatasaban keresi. Eros kesztetest erez arra. kiuresedettseghez vezethet. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck. onkifejezesben es bekulekeny. Mindenkinek kedvezni szeretne.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. a kellees elfo- .szamara. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban. Sikereit akkor eri el. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri.. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat. Ana erez kesztetest. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. A Szaturnusz a Merlegben . hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. hogy kedveljek. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy.de nehez . a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. esez merevseghez. es ha sikerrel jar. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . Erbfcsziteseket tesz.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi. eltolti a mely elegedettseg..ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. es akadalyozhatja abban. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. Elofcrdulhat. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. Kotelesseg. mert csak igy erzi magat biztonsagban. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban . hogy vedelmezze erzelmi vilagat.

es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. Kulonosen fontos lenne szamara. es ettol biztonsagerzete lesz. emiatt ridegsegbe dermedhet.melyebb erzelmeit. A Szaturnusz a Vfzontoben . tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi.Q Nyilasban . Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. hogy meneki.ilni szeretne a valosagtol. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". hogy nezeteit elfogadjak. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek. amelyek fontosak a szamara. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. es lete teljes megreformalasan dolgozik. A Szaturnusz a Halakban . hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. hogy tulzottan is fe! a kudarctel. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol. 101 100 . Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. A S~aturnu. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi.sot akar beismemi . Fe! kifejezni . illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. Fokozottan vagyik area. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. Nagy figyelmet fordit a filozofiara.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi.fuggetlen onkifejezeset. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. "Me net kozben" szervez. hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. hogy megbizhato embemek tartsak. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. illetve elegedettseget erez. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. illetve egy magasabb lennyel. gyakranerejen felul is.!!iza Bakban .ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. tisztazza vilagnezetet. Eresen igenyli.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. gondosan megvalogatott tudasanyagban. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. tekintelyszerzesben.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. kerneny munkaval.

(Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. Vizi6inak. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. ha az Uranusz az Ikrekben. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. a Neptunusz vagy a Pluto. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet. megpedig azert. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. Peldaul ha az Uranusz. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. hogy rnenekulni akar a valosagtol.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. azleginkabb azert fordulhat elo. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. Ez egyuttal azt is jelenti. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. Nemely emberekeseteben csakugyan nem. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban. Az Uranusz. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. holott azt hihetnenk. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. es kozben merevsege felold6dik. amelycket nem kell Ietltni a zongoran.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. energiart jelentes mertekben felercsitheti. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek.

l. de peldaut Dane Rudhyar 11!. hancm automatikusan keletl<ezik.Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo".l11a7.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6.isrnernek. rnegis van k6zti. es elrcjti vele igaz! jeilernet.vagy (alan "leg ok scm . fejezet Az Aszcendens (a f6. amelyet masok Iele mutatunk. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ .. mikdzben i. nogy a szi.ik ellCre~ .>cgkep".0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom.. Nehanyan ugy tartjak. I\. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett.b. az "alarc". . 1111::11 azt jelzi. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. 105 .igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61. nem szandekosan keszul. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval.luen csak arr61 rajekozrat. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban. hanern cgysl. mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi. I I. Sokan ugy erzik. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban. hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. amit magara OIl.A. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca.6. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural.

Ha fold. de maso~ enjet is igyekszik gondozni. mert ugy erzi. hogy nilzottan is inteHektualis. az az energia szabad aramlasat. hajlamot a befele fordul6 eletre. Ha tuz.ilasJ ~ . Az Aszcendens szerinti elem A. dinamikus k~sug~.ltsaga sO. nyomot akar hagyni a vilagban. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat.asat. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast). Skorpio es Halak): . Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad. Poz~tl~. de belulro! fakad. oldalat. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett.Azt szirnbollzalja.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. melyen onmagaba hUz6dik. hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. optimista szemlelettel nez az eletbe. testileg energikus.'>unkat. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. Megmutatja.A horoszk6p enelmczese Az Aszc:. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat. Egyiitterz». ami odaig fokoz6dhat.. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale. . Aktiv. ' . es ez kulonosen nagy jelentoseget kap. Eloadasak a 107 .rz. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. Magabizto~. Erdek16d6. az . olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. ami kivul jelenik meg ugyan. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. szeszelyes. Viz-jegyek emelkedoben (Rizk. Szuz es Bak): . Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. Tenyszerf vihigszemlelet. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg. • u. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. Igyekszik vedeni enjet. Az Aszcendens arr61 is arulkodik. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet.egeset arul el. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli.k er6pazarlashoz vezethet. Az clvont fogalmak vilagaban 61.vagy viz-jegy az a folkel? Je~. Cselekve~-~rien~. baratsagos.erteni. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. hog)' konnyen sebezhete. hogy meg is fogjak sebezni. tarsasagkedvel6.vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez.tkozep (MC) lenseg. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos. Orosztan es N. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra. Erzekeny.az eletenergiak megcrzeset jelzi... Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. Fold-jegyek. akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe.k megertesehez.az aknv 6nkifejezist jelenti. Az anyagi vilagra osszpontosft. es biztos benne. emelked6ben (Bika. energiat sugaroz ki a vilagba.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol.. valoban csak maszk. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel. Elofordulhat. Nagy eletero. szeret beszelgetni. hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. Mindent meg akar .. ovatos. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. amely vitalizalja.. onkifejezesere is ez jellemzo. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele.'.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi.

Halak vagy Vizonto. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. mint az tlj uralkodo jegye. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. fejezetben. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. tehat Skorpi6. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao. mert ebben az utobbi variacloban az illeto . hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. 90". Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. Peldaul abban a korosztalyban. es az uralkod6 bolyg6. hanem btirmeiyik: bolyg6. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat. Ez a csillagjegy jelzi. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie.120°. 60". A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is.. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. vagyis a Merkur a Halakban all. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. (En ezt ugy nevezem. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. pszichikailag erzekenyebb. mint a Pluto jegye. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. Oroszlanban all. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. az altalaban sokkal fantaziadusabb. Ha sikeri. mert kozosen alkotnak egy tenyezet. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. arnelyiknel a Pluto 37. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. 109 108 . egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is.

kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . az egyenisegunkbe. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. Akinel megscm errol van szo. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . amelyik kihivast tartalmaz. de az is lehet. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. voltakeppen folyton bennilnk van. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. * Bcitatja magat a bensonkbe. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. a kvadrat is ramutat. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. a tudat kellos kozepe. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen. es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere. Ebb81 megtudjuk ugyanis. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. mig az Aszcendens . de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. nagyon fontos felismernunk. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. karma es transzformacio cfmii konyv 10. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all).nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. de az sem lehet vitas. hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8.o.. Egyebek mellen azt mutatja meg. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. Mint mindegyik olyan fenyszcg. hogy az illeto egyenisege kettos. es kiderulhet. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal. fejezeteben. >10 110 IIJ I. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja..

a~ba. mint amilyen valojaban ugyanakkor az.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. akkor . hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m. tov. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~.S benne. Talalkoztam alyan paciensekkel. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6. lsrncrek olyanembereket. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal.~ldens . akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol. . hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert.onek az asztrologiai kulcsat. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. sze~mtl elemeket. Azt is erthetove teszi. de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az. a~e_1y'~b~n. foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel. amelyik a tuz-elemhez tartozik. Gyakran elofordut. mivel ez olyan csatorna.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" . akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo).. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek..6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban.az meta joval extrovertaltabb.~l~ik kon~e~vati. de meg ha egy vagy ket bolygo all I. valni.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem. melyik az emelkedo jegyuk. hogy a [olke!? J. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. mint az. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. de . hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki. onvedelem.sem feledhetjuk el. Megmagyarazza. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd. Az1. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat.all.) Ha tehat abbol indulunk ki. . (Hangsulyoznom kell. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k.folk:l? jegy energiaja kepes modosulni.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi. Jelle~i. Az Aszcenden. l 112 In . az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye.es emelkedoben olyan jegy van mila. mint amennyire a . Az is vilagossa vahk.eset. Masik pe~da: h. hogy megtudtak.a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. amelyikben a Nap all (kiveve persze.~ ~szce. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak.

erzeketlennek es tapintatlannak ninhet.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. mint masokra.nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat.. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. a szeretetet es a biztonsagot. talan meg jobban is. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~. Ne feledkezzi.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. Nem arrol van szo. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta.-Nap. ezert nern szeret kapkodni. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. bar talalkoztam olyan esetekkel. Ha a Mars a Halak~ b~n. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. KOS-ASZCENDENS: Heves.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. mint a Rak. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo. mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. hogy lehervaszt6an hat rajuk az. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. Nem alHthatolll. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. es ez gyakorta felbosszantja azokat. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. akar megbizhat6an szorgalmas. Megis ugy erzern. fegyelmezett. a pillanat elvezeteben. Az Ikrek-Naprajellcmz. viszont eleg feltilno mila. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. ismeretterjes~esi rnodszer annal. A Kos. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. mint a Blka-ASC (alighanern azert. A V~~~z all. j61 megfontolt eloreh~lacm. mint a Kos-Napuaknal. erosen igcnyli a mcghittseget. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. amit eppen csinal.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben). de er7. akinek Kos-Aszcendense van. A sietseg melyseges utalata. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. akiknek az Aszcendense lkrek.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. a~ely kfviilr6~. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. mert az megzavarna ot az "itt es most".6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat.az ott felsorolt kulcsfogalmakat. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre.asa. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset. Akar lusta. arnbiciozus. Itt ~s. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . Az Olvasougyis j61 tudja mar.. szelid. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. Mindkett6 eivezni akarja. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. nyughatatlan turelmetlen mindig siet.

A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. mint a Merlcg-Nap. morcos. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. mint a Merleg-Nap.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. es aki szerint az elet nem habostorta. de persze csak akkor. szivtelensegben es feltekenykedesben. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. mint a Sziiz-Aszcendensnek. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. es szeret kutami mindent. A Sziiz-Napnak altalaban. mert az szabja meg. mint a Skorpio-Nap. hogy mindketten at. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. mint a Merleg-Nap. sem erzelmeket. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. hogy bator. rnegis azt kell mondanom. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra. ami ismeretlen vagy ezoterikus. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. ha pszichoterapiaval foglalkozik). onvedelemnek erzi. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. mert bar zarkozott. a pszichikai energiaja . Tgaz ugyan. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. hogy rajtuk. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. de ugy tiinik. akkor cppen errol szol az elete). hogy kisemmizik.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. mint az Oroszlan-Napnal. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. megis lappang benne valami szilajsag. de ncm szeret kiadni sem penzt. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. mint a Szuz-Nape. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. de nem mindig. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. Att61 fel. meghozza nem is teljesen erderntelenul. deez persze att61 is filgg. kotlana. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. hogy a legjobb vedekezes a tamadas.. A Sziiz. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes.

A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. meg akkor is. hagyomanybonIll. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. birtokosanak hiszi magat. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. mint a 119 118 . am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. A Bak-ASC neha beeri azzal. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. mint a legtobb Vizonto-Nap.fvnak es "bevaltnak" latsszek.. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. mint a Pluto jegye. meg akkor is. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. lendiilet. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek. amely mogott erzekeny. A Szaturnusz . am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. allandoan feldobott hangulatban volt.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak .de nem minden esetben . amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. akivel val aha is talalkoztam. A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. otletes. akiket kozel enged magahoz.a ketsegkivtil meglevo. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban.:irk6zottabb es hidegebb. Mindkett6 armyira tartozkod6. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van.tapasztalhaio optlmlzmus. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. a megjelenesre res a j6 hlrnevre. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . hogy elfogadottnak. Mindkettonel megfigyelheto. annak rogton jelet adjak. Meg kell ertenunk azonban. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik. a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. konzerva1. es kulonosen sokat tesz azert. mint a Skorpio-Aszcendensre. sebezhet6. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. zavaros :eiegedetienkedes. . es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. Szinte mindegyik Nyilas-ASC. ami uj. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak.

es uj uralkodoja. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X. Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). hogy a vizsgalt szemely .".Medium Coeli). e. mert az sok esetben passziv. Bolyg6k a X. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. hanem azert is. Nem is vitas. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. de megis erefesziteseket kell tenniink. karaktere a Halak-Aszcendensnek. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC .yireegzakt. barmely bolyg6 121 120 . uralkodojanak es a X. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. mert ugy gondolja.gyutterz6 es scgitokesz. erzeketlen. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. Az Egboltk6zep jegye. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk.karricrje. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet.hogy ~ Ha. mint az iLj uralkodoc. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. hogy haez sikeriil. valosagidegenes felelotlen. megbecsules. mivel az erintett szemely hivatasanak.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. Val6ban czeket. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. amelyet az MC jegye jelez.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. ha megtanuljuk. valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja. h'a 6 maga kerirl bajba. es meg mast is. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. mint az uj uralkodoe. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. a letezesnek. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. kiveve persze azokban az esetekben. illetve hogy a fenyszog menn. amir61 fiatalkent almodozunk. a palyafutasun_kkal. a tekiutetyszerzes. no es termeszctesen a foglalkozas. hazban helyet foglalo bolyg6k. . vagyis a Neptunusze. hogy csakugyan el is jussunk odaig. vagyls a "hivatas". ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos.

lllusztracie Sidney K. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. CA. Bennett Az asztrologia. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese. belso szukseget. a masik kettonel szextilt. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. Los Angeles. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. oz ('/Ii'"e'idze. hogy valami muveszivel.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel. az valahol melyen annak erz. 122 123 . 1945).J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. es az is valoszinfi. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t..

az ~egit mege. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket. Vll.. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz.ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik.fejezet A hazak . ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik. .rteni a horoszk6p egyseges egeszet. merni. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk. (angularis. lV. hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt. A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak. mint kiserlet arra.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak .illapotara es a belso.szubjekt!v letezesre is. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak. sarkalatos) hazak (1.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset. a hazak igenis utalnak az ember belsf . amikor az angularis. A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja.7 . A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az.

az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos.2.ipcsolcdnak. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. szelso) hazak (3.h. IIlIgy milyen vagyak. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG.) VfZ-HAzAK ("T . az eszmekben. Logikus. csereje es kozlese folyik. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. hogy hasznosnak erezhesse magat. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara. 5. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. es sok kihivast is atel azon a teren. hogy mi tennivalo mara. akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves.m. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara.nugabol az cnergiait a vilagba. (A . Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. Onmegvalo·. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese.zabjak. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. a mUI1kaban. ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. "Vagyoni Harmassag" stb. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. alla ben alkalmazorn en is. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. a szeraesben. aztan okulunk abbol. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. 127 . megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. valamint az elet azon teruletcivel. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. 8. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara. Azt jelzik. 9. Hivatastudata \ .IV.1. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . 12) azok a terulctek.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni. A hanyatld (kadens. es informaciot szerzunk arrol. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. arnelyeket megkivan. hogy I. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. amit vegeztunk. valamint az. az iparkodasban. amikor almait ravetiti a vilagra. es meg126 . hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. az I lclkesedesben. 6.dt meg. mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan.LEM es . A kovetd (szukcedens) hazak (2. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. es valosagkerrt eli at. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. 6. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog.ELKl HARMASsAG" . arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt.I LELEK. a cselekvesben. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. 5. cnergiakibocsatasra.Lelki Harrnassag". es fontos neki.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. ezert aztan megint cselekszunk. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze. 8. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

palyafutasbeli sikeressegere stb. es az is gyakori eset korukben. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. szexualis eletere. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. Illk hazukban. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez .L1t. es 135 . hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak.) A kilencedik !. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. hanern azt is.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. a tomegtajckoztatast. Erre megvannak a jo okaim. Vcgytik csak peldanak azt az esetct. ami garantaltan rnegbizhato.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. hogy masokkal kornmunikaljanak. metafizikai.l is. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. at tortenik. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is . mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. penzugyi helyzetere. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. Ezert aztan egyertelmu. \1. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. kovetkeztetesi kepes. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori..IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait.i emberekkel. crtekrendjctol. a reklarnokat stb. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. gyermekeirc.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. mint ahogyan dl.

PELDA: A Merkur a VIT. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. 4 :) sege egyre fej lodik. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. amelyct az a bolygo jelol. A lete- at 1% 137 . a boldogsagot. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. hazban. rnindket fcl mcg fog lepodni. a mely clegedcuseget es azt. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. es kulcsfontossagu a szerepe abban. Azert erzi szuksegesnek. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. hogy az eleteuek van ertelme. Amelyik hazban a vENUSZ all. Amelyik hazban a . A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. Amelyik hazban a HOLD all. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. a bizakodassal.JUPITER all. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. onmaga csorbitatlansagat. A tezesnek ez az a terulete. es itt tudja legjobban erezni. az elcgedettseget. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. otthoni. letezesnek ez az a teriilete. mert ezaltal juthat cl oda. ameIyeket az a bolyg6 jelez. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. a jovobe vetett remenyseggel. b) A hazak rarnutatnak. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. A. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. hazban. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast. Amelyik hazban a MARS all./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. hogy valaki szereti. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. Amelyik hazban a MERKUR all. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. hazban. PELDA: A Venusz a IV. a csaladalapitasban. hogy j61 erezze magat. o D PELDA: A Venusz a LV. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget.

138 139 - --- - ---- . amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz.. jo himevere. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. Amelyik hazban az URANUSZ all. hazban van.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. transzcendens. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. A tapasztalat azonban arra tanit. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. ra nehezedo nyornast. Ez meg olyankor is igaz. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel.. Peldaul ha valakinel az 5. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. mint egy kacsa. ahol az illeto a legszabadabban. Ugyancsak ez az a haz. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. egyeni Iatasmodjaval. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. felelossegvallalast. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. es kozben ugy hapog.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel. akkor a Venusza igenis az 5. ahogy az eletemet elnezem . amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze.vagyis minden olyan tenyezojere. eltomplto tenyezoktcl. hogy a hazak a Ietezes mezoi. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. biztonsagerzetere. es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. aztan tetopontjahoz ero. (sakis IV. Amelyik hazban a PLUTO all. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. vagy a Deszcendenssel erintkezik. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. legegyenibb medon kepes magat kifejezni. hogy ha valami ugy mozog. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. Valoban elso hazbeli Marsrol. igy tovabb . amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. hazban van. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. eredetisegevel. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. legintuitivebben. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. hazban. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. amely mind szukseges ahhoz. hanyszor hallottam. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. targyilagossagaval. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. mert megiscsak az a lenyeg. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. hazbeli Venuszt jelent. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. Ez az a tertilet. az IC-t. ami misztikus. " Ilyenkor azt mondhatom. mint egy kacsa. Fel sem tudnam sorolni. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. Ugyancsak ez az a terulet. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. Az eletnek ez az a terulete. Ez az a haz. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. de ugy tesz. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu.

haza csucsa a Merlegben van. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. konkret fizikai valosag. rnikozben nc feledjuk. csucsa. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. . PELDAK: A 6. hogy legjobb. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. VTT. e~ 140 141 . arnelyekben bolyg6k vannak. TV.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat . ha7. I'FLDA: A lIalakban a 2. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. fJgy tunik. hogy az illetonek milyen a viszonya. I I\. All. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. ha szern elott tartja. Akinek a 6. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. a) A hazcsucs jegye arra utal. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. sot akkor is.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. hogy letezik egy kezzelfoghato. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. ha azokra a hazakra figyelunk. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. mert az ketsegtelcn. j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. haz csucsa a Bikaban. biz csucsa a Merlegben.\7. Osszessegeben tehat azt mondhatom. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. az hamar eszreveszi.X) hazcsucsait erinto jegyek. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. ha valami gond van az egeszsegevel. Ez is egy ok arra. Nern szarnit.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre.

bar az is igaz.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe.arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra. A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel. Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben. Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 .8. aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato. elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban .azokra. az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. fIlost nem terek ki ra.vagyis a bolygok altal. hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". lenyszogeket is szoktak nevezni. ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek. az oppozicio (180°). valamint bizonyos esetekben. karma transzformacio clmf konyvenek 6. melyek 30 fokonkent jelentkeznek. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. fejezetet.cmi-szextil (30°). A horoszkopban .

'\. karma es tmrz. es III. / J - I . A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze.. Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. kritizalasi hajlamban stb.rossznak"). hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval. csapodhat le. valamint spontan 1()'~£lna./ . velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). / .. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek.. \./ * figyelcmbe veszik. Mindenki inkabb arra hajlarnos. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk. mert olyan a helyzet. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti. arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat.itoztatas iranti igenyt jelzik. az letck megvalcsltasanak kepesseget. hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek. ". ---'\-: -'. akkor mar nines akadalya annak.. hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. es ezze! instabilitast. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara. szemely szerint engem illet. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen). ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. '. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en). mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban. rnert elofordulhat. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban.. hogy energiait es llyclmet a dmamikus. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I .nJl~JlOaa. vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. \ . mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. Ezek. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. . Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. oldalan talalhatnak. kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. amelyhez erokifejtesre. . siman aramlonak rninosulnek. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu.. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. Ami./ I I I '. int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia.. A dinamikus fenyszoa vo. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. es cz mentalis erot. A harmonikus fenyszogek jelzik. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek". felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara.ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. ~ V '.I 1\\ ' I . hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman.. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot .. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra.SQl a megfelelo onkifejezeshez.~zfomukio cimu konyv 110. '/ / \\ r">. az azt jelenti. idegi tulerzekenysegben.r-. hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere.. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze. a szextil (60°).____. irritaci6t ideznek elo.

rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. Vagyis egy fenyszog nem utal arra. hogy ezek . a Hold. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t .<. akik rendkivul onzok.A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. hogy az erintett szemely I .. es ha e71 rnegertjuk. hogy a kihivas. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i.. Tehat azt ken megertenunk. Ne felcdji:ik.. a fenyszogek viszont rarnutatn. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol.1. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. ate mas bizonyitek van arra. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot. hogyan kell pontosan. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz.". Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. valamint az erintett sze- (. egyuttmukodesre keptelenek. .. megcafolva azt a regebbi hiedelmet. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok). vilagosabba valik eldttunk. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. hanem arrol tajeu/lat.. Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. 146 147 .1. hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul.kell elfogadni. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb.. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak.j6tekony" fenyszogek. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. a Merkur. turelmetlenek masokkal. mindent jobban akarnak tudni.ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. ezzel pedig arra. mint peldaul II trigon. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. at erofeszites.. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek.

akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat. hogy fclunk a/I tenni. sot ezek modalitasa is eltero. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. attol fuggocn. bolygok. II'Sere. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. tul zaklat6k.nkat kreativan hasznosithassuk. Tchat ha nem . CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. hogy rossz az egyuttmukodesuk. rncrt gyakori eset. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel.) Ez a Ienyszog illtal 1. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. is (a hazzal). IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . mint a kvadratnal. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. (Tudjuk. az csokkenti luuo encrgiankat. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget.111 a letezes modjaru utal. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. Az egyuttallas kulcsszava . ezert nem erez rnagaban kihivast. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. de hataskifejtesuk kitarto. amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. hog. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra.ink rnindket energia jelenletenek. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. sol.) lontos. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. Sok asztrologus szerint . Altalaban nem hordoznak stresszt. amelyen ncm szintje. Tudjuk. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct. hogy az ener'lii. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti. ez noveli rahangolodast jclez. akar uj eszrnekkel. ha egzakt a Ienyszog.1 thivasoktol. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . Ha a kvadrat egzakt. tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra.. hogy hova kell energiat kibocstuani. Marpedig ha fclunk . Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni.tokeletes kulonbozoseg. nem uta! viszont a cselekvesre. es szinte mindig egyci telmti. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. es problernaink keletkezhetnek abbol. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz.1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. Spontan. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. hogy tudataban legyi. (Peldaul az Ikrekben es a ". esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb. hogy ezek az energiak tul elesek. A kvadrat ramutat. hogy finorn modosit. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. E.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia.

kiegeszitik egyrnast. I\/. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. az olyan helyzetnek van kiteve. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn. Csak a Nap. a Hold vagy '/. -\zonban mindenkeppen lenyeges.rivelni az asztrologitu.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . kvinkunx vagy szerni-szextil. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. hogy a fenyszog eppen kvadrat. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. annal sziikebbre vessziik az orbist. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. kt II konccntralnunk. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. han em azt is. de tagadhatatlan. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. elszigetelodve egymastol. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. vagyis olyanban. rnegpedig fuggetlenul att61. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. 151 . Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. mintha ket ellentetes. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor.. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". es cgyarant kifejtik a hat. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. fuggetlenul attol. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam. mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege.isukat az egyenben. hogy 12° . trigon. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik.). Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik . hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. Meg kellett allapttanom. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. hogy a fenyszog cgzakt legyen..ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. akkor akar a • A "nihaj. hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. mint az a teny.')'as".

1\ horoszkop ertc Imczese . Forditva is igaz ez. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. akkor az egesz konstellacio . kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Oka ennek az. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. Igazabol azt I megerteni. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben.a Nap. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. Az Uranusz. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek. akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. a Jupiter. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget. harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. Mint II. 152 153 . ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk. Ajelen konyvben most pedig .1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. . ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. Azonban olyan eset is van. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez.iranyrnutar. mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . Osszessegeben azt mondhatorn. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. irnent emlitettem. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak.tovabbra is a horoszkop fontos. Nem lehet vitas. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. de csak azokehoz. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk.kornoly figyelmet erdernel. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval.

azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. a kreativitasra. A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. lit kell megemlitenem. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel.eny. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . egeszscgere es onbizalmara. *) Kommunikacioja eleterovel teli. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre. Rarnutat. g6rdul6k. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. Igeny a kreativ. az onkifeje zes konnyedsegere. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. rnagabi/ tos onkifejezesre. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam.neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. es annyir» beepultek a gondolataimba. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. ak. hogy az erintett sze mely hogyan .-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. ha ugy velem.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . valamint arra.eli at az onazonossagot. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. 154 155 . amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez. Ezen komrnentarok nagy reszc .sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. jolelkuseg. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. clenk es sugarzo .

emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve .onnon ertekeit.Jioboszellemti". es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. amely remuletet. Ez altalaban igaz is. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. sz6rakoztat6 ernberek. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. Altalaban erdekes. hogy mine! 156 157 . kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi.sajat sikereibol okulva . Szabadsagerzetet eletereje taplalja. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. elenk. es valami nagyot akar alkotni. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere. de reszben azert. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. amivel felhivja magara masok figyelrnet. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. kepzeloerovel. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. amit masok a helyukben szivesen megtartananak. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre. a na~. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. ha a fenyszog trigon vagy szextil. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. Akinek ilyen fenyszogc van. es cz eppen az onismeretuk. alkot fenyszoget. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. Egyetlen teriilet van. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel.) hibai .) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. Utaljak a monotoniat.) Iusagra. ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek. illetve hogy tudnak. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa.l akar meg nagyon fiatalon is. Egyenisegnek erzi magat. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. uzletemberekre stb.valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. eros a hite.olyannyira. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. az izgalom. eredmenykep pen beli.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. akik gyakran ugy erzik.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . hogy ez gyakran kimeriti. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. mit is akarnak voltakeppen. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel.

A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. a Nappal. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. automatikusan er6t az illet6n. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. (Akikben ez a ket energia keveredik. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. amely sok em bert meglep. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. amire a konjunkci6 utal. hogy az objektivitasa eleve megvan. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. illetve pozitiv. az arra utal. az mind tudattalanul. Ki ne szeretne. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. onbizalmu es belsd biztonsagerzete.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. azok fokozottan igeny lik. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. bogy nem tudja eldonteni. amelyeket az erintett bolyg6k. es hazak megjelolnek. az arra utal. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. Ez persze nem jelenti. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. cn-kepe torz azokon a teruleteken. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is. \ . Talan a Hold az. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. Sok esetben ez valosagos aldas.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. a komolysag. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. Ennek modja az objektivitasra rekves. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. ha a Holdjanak Jupi. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. Ez nem jelenti. a Merkurral vag)' a Venusszal. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. de azt igen.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. orornteli. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. holIyan igazodik hozzajuk. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. hanem arra is.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. ez kihat az onkife jezese modjara.

rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. a penzszoras cs a modoroskodas. ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. amit erez. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. Akiknek ilyen fenyszoguk van.ffileg azoknal. (Ezek a fenyszogek altalaban . azt nem hajland6k tudomasul venni. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6.felbengoltsaggal''. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. Sokszor erzik maguolyankor is. es ezzel tullepjen onmagan. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen. es ez birtoklasi vagyaban. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak.. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. ugy erzi: keptelen kifejezni. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . Nagyon igenyli a szabad onkifejezest. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. Amikor valaki jot mond r6luk. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. es ez gyakran oda vezet. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. es ez a kesztetese vagy fokozza. De ez a feszultseg 161 en- . vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. az azt jelenti. es arra is hajlamosak lehetnck. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. azok neha tulzottan is azt hiszik.

A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus.. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik.) Kesztetest erez arra. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. am hallgatag termeszetn emberek. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. En-kepere meghatarozo hatassal van. azt. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. akik nagyrn tartottak az anyasagot. de megis valahogy zavarban vol tak tole.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. Szukseget erzi. Vegtere akadnak nagyon intelligens. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. ha egyebkent j6 hazassagban eltek.nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. es ez kihat az erzelemvilagara. hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat. ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. foleg a kihivast tartalrnazokrol. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. hogy sztilove valja nak. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. CS melysegesen feltek attcl.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot. ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn.111tja). Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. ha felismeri. Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio). akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. 162 163 . A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. Akkor jut el a belso elegedettsegig. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait.

irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. hanem t. es ez kihat a komrnunikaciojara is. Intenziv. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket.f'>"". Szeles az erdeklodesi kore. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. Nyitott es filozofikus intellektus. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. osszpontositott intellektus. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol.. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. Tudata stabil..A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. Esze gyors. hogy mi szerezne imot nekunk. hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. Intenzlv. es hajlarnos a szelsosegekre. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. Peldaul szinten a Venusz 165 .es szernmozgasat).. Nagyivi. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. J dealizmusa arra kesztcti. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. Vonzodik a hagyomanyokhoz. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. Rendkivlil erzekeny. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel. ~. mind a kornrnunikacioban. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken... rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. Hatarozottan cselekszik. es ehhez meg akkor is ragaszkodik.. nagyfoku kivancsisag. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Szivesen kot bizalmon. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik.:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. Energikus intellektus. akar altalanossagban sok emberrel. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege. finom intellektus. . ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. ezek egyrnast erositik. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik.. transzformatlv. van 164 . Masek lassu eszjarasa felbosszantja.akar intim szemelyes kapcsolatot.

. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye.kapcsola1.a . hogy valamilyen garanciat ne kapna area.reLni oket peldaul abbol a szempontbol. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. megpedig cgeszen tisztan. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. (V<llaha~y~zor a . ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik.al. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. fcnyszogei lat . hogy beleun a kapcsolatba.A horoszk6p ertelrnczese . hogy akit szeret. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert.\ h'_'lygo~ knys/. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni.. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. E. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. hogy erze- es ketlen esonzo. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. mint a sport. hogy azt el is fogadjak tole.7. Hajlamos a flortolesre. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. ktilOnosen mely kepes. Nem szereti. fo leg az olyan testi tevekenysegekben. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. Konnyen elofordul. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. Gyakori a fokozott erotika. gat. az nern is veszi eszre. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. hogy erzelrneit jol fejezze ki. hogy a Venusz kvad ratjai.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. akit szeret. Ha f61clmeitol megszabadul.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. es kozos erie a felelrissegttk IS. Ugyanakkor elofordulhat. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. hog) mindket energia szabadon aramlik. az so] esetben turelmetlen.

Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. Intenziv. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. oldalat. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. ha egy kis turevilagos. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. at. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. cselekedeteiben. a vezetoi szereprol. Lasd ez Aszrrologia. tovabba fenyszog azerorol. Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. ekozben fantaziaja elenken mukodik. szelsosegeserzel mek.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. karma es transzformacio cimti konyv 121.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. gyakran lazadozo.. ott turelcmnek nernigen marad hclye. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat. problernak uthetik fel a fejllket. kalandvagy. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. Teljes transzformacion megy at. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. annak azert megis ti. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. ra tisszpontositja. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. az elet minden . hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason.A horoszkop ertelrnczese '\ b. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. eredetiseg es onallosag jellcmzfi. nomult es erzeki. Egyfajta romantikus.segre tarnad szukseg. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten). Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. virtus. Nagy szuksege van ra. Testi. Kesztetest erez arra. a hatarozott cselekvesrol. Ahol a Mars fel~ bukkan.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol. izgalmak. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. es . es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol.izd.

ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. szc melyes bolyg6val. hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest..A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . hogy a fenyszogei. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja).) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. akar a leheto legmagasabb szinten.ileteket. szokatlan medon tornek utat maguknak. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol. all az illetonek azzal az igenyevcl. mint amennyi valoban akad. Ha minden rendben megy. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek. Ramutat. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. Altalanossagban veve azt mondhatom. a Jupiter vagy a Szaturnusz. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat.i azonban azt is eloidezheti. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. r'. . hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik).')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat. jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis. es egyeni. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel.ll. A7 arnbiciok megnovekednck. pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. Mindenet atitatja a valtozasok. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya. Testi. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. amihez csak hozzaer.\ -_---holygol. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. Oncrvenyesito.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . a Jupiter nagyvonalusaga. Igaz. a megujulasra osszpontositja. mert a Jupiter mindent felnagyit. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. Am. tul sok munkat vallaljon. amibe aztan konnyen belerokkanhat.) L~eepi. amikor az Aszcendensnek. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. amelyeket a Jupiter az ot. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. 171 . minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban.

161teszi. oldalat. akkor . ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal).) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. egesz eletrelfogasat. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. otleteit. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest. ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa.) Ugy erzi. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). Hite es optirnizmusa .) hit.) vagy arra. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat. 173 .) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. hangsulyos jegyeben uralkodik. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. valamint azt. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol.il az onkifejezesebe. hogy az energiak hoi kon centralodnak. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. bnjobbilasra torekszik. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya. enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn. amikor ClZ Aszcendcnsnek. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. zodesre tor.- - - --------.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

fejezete. azoknak sok munkajaba kcriil .sga. de megjelcnt nehany olyan konyv. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. rnert . A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat. hanem maganak az embemek a megertese. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House.egyuumiikodve a pacienssel. Sebastopol. az Asztrologia. es ez azt is jelzi./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. hanem tobb annal. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. vi7. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. pszichologia es (J negy elem 7. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon.noha akadnak." Az Asztrologia. ru- galmas. a vizsgal.Athatja a szintezis szcllcmc. Wheaton. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. Tracy Marks A ho. Mint ahogy mar emlitettern. Az ketsegtelen.. hanern . amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus. megis 111 ire tapaszialt. sokat lehet okulni ebbi:\1is. szemely elete fonalanak megragadasara. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. fejezete. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. hogy ezt hogyan kell csinalni. A kovetkezokben arr61 lesz szo. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani. a horoszkopertelmezesrol. karma es transzfomuicio 12. fejezete. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. es belenk neveli. 0 volt a modern. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is.cs kepzett szakembcrck lcsznek. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. arnclyeket ill nem emlitek meg. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. hogy olvasson minel tobbet. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. es akiknek sikcrul.

A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. am i arra utal. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. tenyezore is figyelmet lehet forditani. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). A fofenyszogek (minden olyan. 182 183 . a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. Jelzi cgyuttal azt is. Az analitikus esz ugyani-. az hasonlit ahhoz. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. 2) A bolygo mellektonusa. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. amelyikben all. Bar az is igaz. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. ez termeszetesen igaz. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal.

ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat.. cncrgiainak.-. (Ne feledjuk.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot. es megtudjuk bclol. tilrelmesen. Arra kell osszpontositanunk. A legfonto. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot. tehat en')'. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. soha nem jutunk a vegere. A Hold a rnasodik hazban <111. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. ro . merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien . mint egy emberi leny? 184 IRS .f61eg a kezdd -. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg.apot. hogy mar elore el kell dontenunk. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik. problernaval.tamad egy kis bonyodalom. zarkozott Halak. elszant vc dekezessel.. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. A Hold mellektonusa a Sziiz. Tehata Hold jegybel i al].sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot.i01 erzi magat a Bikaban. az utazas.Jeljes elernzessel". a tanulas._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas . Pontosan ez az oka annak. Nyilas-szinezetet kap az. ami igazan fontos. vegiclen.. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja. a kavarodas sodraban. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo.. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat .) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen. es megprobalja ki talalni. . kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. (Nem tudom megallni. milyen temakorrel. ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. amelyek ismetlodnck a horoszkopban. ha benne van a valtozatossag.\ rasu Nyilas-Hold. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<. Nem csoda. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex.. a kaland. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes.1 Jupiter a Sziizben al]. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. es ez kiserletezo kedvvel. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. A Mal' a Vizontoben all.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. Mindegy. A Tlold a Nyilasban all. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. vagyis utazasra. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat._ -_- - - _. folyton valtozo misztikumot. nyitott szellernmel. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. kepessegeinck c-. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. Ha rnegprobalkozunk a . lelkesedve. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda].i kcll koncentral nunk. hogy ha . ok variacio kozott. akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott. A Hold lenyege a reagalas . (A Hold . donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott.. szeret kozben oktatni es predikalni stb. egzakt szextilt alkot a Holddal. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja". es inkabb csak a iranyokr. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny.. cs Iolcg azokat.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak.

hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. akkor fe. arnelyct . haz 11. az idegi feszultsegre arra. haz 5. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. betu: Bak. Nagykereszt. '0 es perszc ha a Mars a 8. 11. beleertve a fenyszogeket is. Mars. beni: Bika. VIT. ertclmezesenek masik olyan terulete. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat. es a 8. A horoszkop szintezisenek. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. vagyis a Mars energiaja es a. hazban. Szatumusz.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben. betii: Halak. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). tulajdonsagai. ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. az nem mas. Neptunusz. Pluto. 2. 9. haz 7. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. I. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . hazban all. betii: Szuz. haz 9. Merkur.lu. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast). akkor tudnunk kell. betu: Oroszlan. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. beni kozott. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. es a 10. Jupiter. Tudomaso~ s~ri~r Dr. Sarkany stb. IV. Uranusz. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. betu: Rak. bern: Merleg. vagy ha a Pluto az T. 3. 12. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja.. haz 10.) sz616 absztrakt teoriak.vala~inek . betii: Kos. hazban). vagy a 6. Tegyi_ik fel.~ ha . akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. Tkvadrat. Nap. Nezzunk meg cgy peldat. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. De tegyuk rei azt is. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az. 6. es a 10. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. haz 4. :s ehhez a:. 8. betu: Skorpi6. Venusz. Venusz. olyankor ez a hatas meg nagyobb. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X.az l .. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. haz 8. ~. betLi: Vizontd.k. haz 3.i k6z6tt). Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. Hold. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. vagy a Szaturnusz a 3.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. es a 8. haz 6.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore.cn . X. betu: Ikrek. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal.~n. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja. . hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. haz 2. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. haz 12. hazban van. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. Merkur. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon.. beti. betu: Nyilas. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. kozott. 5.

Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly.). es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). es ramutat. kovetd egy egyszeru. Kozreadok tehat cgy vazlatot.I hatranyai. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. es [gy erti. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz. amely feltunteti. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. eges: hus-ver cmbert. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. hiaba hiszik nehanyan ennck. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. fold-. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. B.is a horos7. me I 188 b) tuz-. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. amely hiven tukrozi. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . ravezcsse a lenvegi vonulatokra. A .k6p slinlt:l. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. fix es valtozojegyek) 2. A horoszkop mint egyseges egesz A. valtozatok aradataban. Mint mal" cmlitettern.i formajanak reszletkcrdeseiben: A. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. hova kevcsebb. konnyen attekintheto lu. az ellenkezojet. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. levego. fold-. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. kell eleintc cgy kiindulasipont. Sill kany stb. vazlato t. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. nem egyebre. amelyek fontosabbak.isci1C7 volna.es viz-hazak B. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira. A vazlat arra jo. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. mint elvcszni az alakz. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. es magabiztosan allapitja meg. levego. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven.

I C. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez. Jegy 2. 2. annal erosebb (beleertve azt is.. a hUWS7kop . 1 1 1 1 c.legy 2. Az Aszcendens 1. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A.. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . B.Egzakt fenyszogrek) A Hold I. ha a 12. Egzakt fenyszogiek) 3. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. hazban all.7il1l\:I. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B. I. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet. a lap hazar. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat.C!JC7 I 1 ll. Minden olyan bolygo nagyon eros.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben.) A. "csesbcn'. A "fenyck" A. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball". A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. barmilycn stelliurn. Haz 3. I 1 1 1 1 I 1 c. valamint a szernelyes bolyg6kat. Haz 3 .I 1 1 T-kvadrat. "erne lkedesben". Egzakt fenyszogtek) VI.) lII. A ap lasban") B. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. Keressuk meg. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak. Egzakt fenyszog/ek) 3. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez).. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . men czek rcndkivul erosek) I C. .. Jegy 2.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala.I. jcgyet es fenyszogeit. "rol1l. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. es ezcn a te. amelyik az 1. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. D. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A.