az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. vagy azok. Julie.Bevezetes Kathy. de szinte eszre sem vesszuk. es ezzel lehetdve tettek. akik ertesitenek. Akadnak. mi mindent teremtett lsten. hogy az irasra osszpontosithassak. Mcggyozodesern tovabba. hogy akik asztrologiat tanulnak.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. a tapasztalt szakemberek:. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. melyekben arrol tudositanak. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. Nathan es Kimberley szamara. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. Opa. Csodaljuk. amit az ember alkotott. diakjaik vagy barataik kozou. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . azokat az onall6 gondolkodasra. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit.. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. . Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek.

Celkiruzesem nemcsak az volt. hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. mind pedig a tapasztaltabbak. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. az Aszirologia. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. Pedig csak azt kellene felismerniuk. egyike azoknak. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. peldat es esetleirast tartalmaztak. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. Manapsag gyakori. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. Ez a konyv ott folytatja. tehetnek szert. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. elbizonytalanodnak. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. es a tudas. Nem csoda hat. pszichologia es a negy elem. Kulonosen karos. Nagyon is ertelmes emberek. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. amelyek precizek. amelyet hasznaltak. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn.Jeagazast". amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. nyitott szernleletmodot. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. es teljcsen mind13 12 . hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. a megertes uj szintjeirc juthatnak. amely eppen 6t erinti. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. hogy a konyv. Biztos vagyok benne. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. Asztrologia. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . Nem csoda hat. es arra. es kulon halas vagyok nckik. amiert folytatasra biztattak. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. rugalmas. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel.

rejlo osszejiiggeseket. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara.jo-rossz". <iscsak nehezen tudjak megallapltani.. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. rnagyarazattal tartozom azt illetoen. Az emberck nem bonyodalrnakert. aki j6soltatni akar. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is. az nagy odafigvelesr igenyel.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg . Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak.. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. (2) a horoszkop leoyegl. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol.rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. gondot forditok a kozertheto. mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik.sek" tbn:cge. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. azonosulni lehet vcle. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. lnkabb csak hatrahat. magukat is.. . Azoknak az aszrrologusoknak. Arra alapoztam. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. hogy mclyik kazi. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. ha mincl kevesebb lenyeges e. ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern. Azt hiszem. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). Olyan ez. amelyik eppen leszallashoz keszulodik.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. Meg az is. nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 . azi olvasoim il61jek meg. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki. vcgiggondolallan. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. teljesseggel haszontalan . MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz .~v~~a .iluk az a gcp. hancm cppenseggel osszezavarjuk. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani. arnelyet celul tuztern ki. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. alkalmazni.I' megbfzilalo faktorra figyeliink. akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. hogy ha konyvem.110r~sZ~?peliell1~eze. John King Fairbank. Dr. Kozrejatszott ebben. E:z azert bizros. egy.

Sokevnyi kiserletezes. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. Ebbol vilagos. es jelzik a letezes rninoseget. Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat.az energia kifejezesmodja. B [zorn benne. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra.kulcsszavakkal. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. amelyeket Dr. Pontossag. hogy milyen a belso allapota. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. azaz ellenallasat. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat.wfger . tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. es . kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. es jclzik a lctczcs dimcnzioit.. es megtalalja azokat a reszeket. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. iJ let ve ez a mosiani. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. amit az Asztrologia. William Davidson allitott fel. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. kulcskifejezcsckkel=-. a mindenkori belso allapotot. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget.o harorn konyvcm. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. csak kis izelitot nyujtanak abb6l.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni.. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri.ilt. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. Arra jutottam. Megallapitouarn tehat. 17 16 . akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. sot az egyen tudatanak a mino. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. hogy rncglassam. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem.

hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. es nemis lehet oncel. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus . hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. Erteke abban rejlik. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. Az asztrologia nern vallas.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. I. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. es rogton tegyuk hozza. es keptelenek felisrnerni. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. 18 ~ i I 19 . lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. Ii I I I: I:. mikozben eppen ok azok. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. a bolygok szercpc pedig abbol ill. ! . Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7.ugyanazt a hibat koveti el. hogy a vi lag egyseges egesz. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. hogy minden. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. pedig sokkaljobban jarnanak. olykor elcelodnek rajta. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent.

tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. hogy .nem a tenyekkel. Ketsegtelenul hiba volna. Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel.1. mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. _- - ~ . fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra.ha szabad Igy mondanom .. akar ebben a konyvben. amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai. is21 0 ---- -------- - ~ . Mind szemleletrendszere.Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. mintha szilard talajon allnanak. akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. Egyszerre tudomany 65 muveszet. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. Ennek a kezikonyvnek nem feladata. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. A rud6sok ugy tesznek. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. . cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia.

1978. Diamond. politikai. az bargyu.. ki nem hisz sernmit cl. Ski ily bolondot hinni keszt. az orvostudomany. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak.?en. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. ~aJno.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . amelyet a materialista terrnesz~~ud.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl. . azt kell jelentse. egyszerre belso es kulso elet.egerol sz61~ O~i tan . a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. hanem csak ugy.o~mlny.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent.ztro16giihoz folyamodnak. bogy az cletveze- 23 22 .n." Nos.. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. A szellern uann nyrtottsag . TegyUk meg hozza. oktalan . Tessner es A. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a.orvenyszerGsegek ervenyesek. az igaz. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett.Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem.~t~~ ell~nebe. aki 1987-ben Igy irt: . es hogy osakis az igaz. Ila felidczzuk a termeszettudOlminy. korulvesz mindent.aban es a lelek leteben. ami az elme es a szellem erejen alapul. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e . amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. . a Yeshiva Egyetem rektora. Idonkent nehanyan S20t emelnek . viszont igenis ujdonsag az.ugy is szoktak mondani: "amint fent. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. hanem spiritualisak is. hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra. azt fie tartsak butanak es sarlatana. es egy uj genenicio no fel. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it. am~ly. jogi C5 ~o~g~zda~agl t. beleertve az akaderniai szferakat is. Science. mint peldaul Norman Lamm. . ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget.m~er~c ncmcsak biokemiai. hogy ezt jegyezte fel: . hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato..~ez.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik . a termeszetgyogyaszat.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul.. nak .~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus.. Ez . azt latjuk. tarsadalrni.. pszichologiai.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy.irta D.) En sem tehetek semmit. P. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. Hull. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko. es csak mostamiban lsmerjiik fel. rosszabb esetben fura. CAz egyetern fcnnallasanak 100. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. as~~~1.~ ilyesfajta besziikultseg ellen. ro~~unk: hogy e. bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja. naiv es affele b~bonasag. a hadaszat. holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i... Peldaul Max Planck. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61. hogy maga az asztrologia nem ujdonsag. elterjedt .. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat. mi szernnek rejtve van. fel k~lI.rci. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra.ugy lent ).

~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. '. V8. Koztudott. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. kozott megtaltott konferenclan hangzott el. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott. No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser .gyiFoiskola professzora mon~ottegy .. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie. . .aja szerint viszont valaminek .. akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii. mas megfigyeleseken alapszik. 1etekkel? .. Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el. az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok.sz- fele esemenyek elfirejelzesevel.es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt.laszunkban lepJunk tul azon. aprilis 29. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . es a k IseT e 1'.vegzett iseresa k IS az . mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. e~ :el- segti.k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is. ". ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk.feJlett "hatast". az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk.~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. d . . I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at .asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. . . 25 . A modem asztrologia j61 megszerkesztett. Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat.akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel.tte6ban 1988. Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest. a . semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen.·· . hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. . Jacob Zighelboim. es rneglehetosen nagy mertekben atalakul. mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg. . elfogadni keptelen . m1t IS neveztink mechanizmusnak. . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba. Gyakran idezik Dr.' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet.. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk.. hogyan feJt.a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. . sz . marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . . ~negpedlg azert.. amit Dr.. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala. es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok.l kl a hatasa.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". a pszichologia. . ahol r~n kivu.de esak akkor.e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore. a UCLA Ege. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta .t.' '.n~ proba ala vet~l: .reinek megalapozottsagara. es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek. mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott.mo. Ha Ieter errol az utrol. e I ane. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. Az ortodox tennesz:tt~?omany logik. Carl Jung kijelenteset. ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve . es majus I." Sokfele..Kalifornia all~~' beli San M:l.hogy. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. ki ..

" daiaba: . . lortenl vele akkor. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye. . megls mmdenkeppen e e . e~" . att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika. 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . . hogy . rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls. egyedl eletehez.. . . amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . .mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. Ilenorlzni? m6dszcrelVc. ea elt Az cm erszam '. 'k .:. s~~tg~ogy . e..vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. akkor nem fogod megtalalni.n zekszcrveiben tOrtcnak. a. masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . .grt nern mert igazan hal6kony CS . . hogy rnmden . .en viszont a. . -.l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o.. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon. meg a. mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet. ereppcn mit erez. Teste 0 . ak..glal c.nneszcttudoml..cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' ." Akkor hat meglepo-e.Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel. .0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I . 182. an~1 or m. "k' raizo.rnukodesi mechanizmusara". e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano . k dik P d' egy patkany em IS U J ..' t' ztaban kell lennie azzal. hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban. hogy ot In ~ .. ara ami elmeJ'cben erzeseiben. es ezert . doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a... ami or ~ ik a maguk statisztikai . Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet.' .oris. 19117.. a besztikules hason16 veszelyevel. k' hiszi. hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . a divatos "tu oman . . hogy hoI keress valamit.' cs. ha azok csakugyan ott vannak. illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata.. . IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I. Randolph ramutat. peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . aszat hatekonysagarol . de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. " megbizhato" bizonyitek. . am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra .. bol . 'I k . Dr. es nem er .marpedlg a tenne~ze. l' t ' donal< nagyon IS IS " .' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy . . akar nem.nem klfogassal utasnja e. di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi.iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es . . a na~ asz _. Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak.. Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. Ha valarni nem merheto meg. tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. 2. nolon a paosszpontosit.Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . amelyben a Nap ki. . akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot.1 ak 'I adhat infonnaci6t. Theron Randolph. '. J k 11 fogadnunk hitclesnek .kk.ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan . t dia elmondani az orvosnak. ber hogyan visel C I C ig .lata arro . 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. a meres. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. 27 . mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti. eszt az asztrologia. arJ. vlzsga . . hi" t szove t el nck vlzsg b . ioib elm" az asztro ogia . lati haszna nern szannazl. Am altalaban veve. Dr. hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. nyos.'k Minden lzonnya aze . A te. A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. Az eletvite I anacsa . • nak hogy adott esetben cgy pa an. k' bb sak a klvincsisag veze . azok semmire sern menne. . "Ha nem tudod. A hiteles inclmenyeit.. . hogy rm .~ml~d A..) (Az asztrologia a modern pszlche. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban. 1977.. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel.. . es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga. J. f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. . ". hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban.. . sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere.._ .. " <: rml. kia as. ket lked6k azzal a . hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. 'ttud many nem egye lese " .

Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. eletviteli szaktana~s~dasban.II . A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse. hogy raebresszen bennunket 16tllRk. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak..ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban.y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. arnely hasonlo hatekonysaggal. oktatasaval .gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is..vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre..uJa b .' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel. A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva. Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk.•. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval.A hcroszkop crtelrnezcse U. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra. mrndenkeppen megbfzhatoak. szerre es elrneletekre . De az asztrologia alapelvei. . akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget.ztrolo. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k . hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el.ja rerkepezhet6 fel vele.ogusoktol nagy ehm!lyU. s va'ItOZlik . es a kepet az eg gigantikus vasznara festi. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. u~aes . Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. Az _ t asztrol6gia . arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok.de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol.h~ mkabb ..Ll asz_tr0l. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v.?' ~apc~ol.atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk.lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. SokkaJ tobbre megy. mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. tfinnek to va.s.ik el mar csak azert is. es ha a bennunket eletre kcltoenergi3. st. ki . kut~~saval foglalkozik. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. Ez alol ne~ kivetel ~. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . az inkabb tartozkodjek att6l. .veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. oJ· 0 ~ana UJ e.. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek.z asz~rol6gia sem. bbe . vilagnezetevel. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l. es sokszor kenyszerul arra. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit. Igaz ugyan. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant.i kapuk es holisztikus . b· ~. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. filczofiaia . hogy az ~.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni.az as.~lmelctek bukkannak fel. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala. es [ranymutatoul szolgaljon benne. kristalyosodnsj. hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik. e . mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. 28 29 . szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. E Kezikonyv celJa valoJaban az. raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal. ha heIyesen ertelmczzlik.v~gy.

am y. . az olvasoban felvetodhet a kerdcs. . . dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. Ie ets. .Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa. ogy. hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". vagy nem.. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal.' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat. Az tehat a gyanum. jelen esetben a ertelcmben arra utal. . finomult es .c t~:· 30 31 .. . Aztan dobd el a konyveket. amikor az olvaso vagy odafigyel. . . ratermett ernbereket. Az sem e. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns. J. az egyseges szabalyokat es eljarasokai. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. 1 t idomanyt . E k·· hate'konysaga azzal all egye.theti a k6rnyezetet. akorlati ertehnezeser6l szol." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et. tarozoln. tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. 109. '~. P '. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban.eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben. es olyan iranyel benne. hogy h?gya. melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. h'· elenteset feltarje. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. . . kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ.. nes arany an. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. 2. 01110 Y L. . Semmi ketsegem afelol. horosz op. 1 h t '10m . fejezet Hogyan hasznsliuk ezt . Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova .. szlvd magadba. 0 'I. mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. . Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg. . A horoszkop gy. passziv szern e n en 0 -. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet.' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 . mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. k . Deel kcll indulni ezen az uton. mint olvasassal. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. e ce...Upanistidok . . a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai.n JU. s . sot maga az aszrroi . Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. gyakran elcelodesek celtablaja.. k' ok az emberek. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. ik Ih . az nem Aki csak felliletesen. tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait." OIWV .i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito.. az egyedul ugy lehetseges. . ami bennuk reJtoz1k. Es ha mar megtalaltad. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd.a k6nyvet? Figyelj a szavakra.ak mmden. s: k' zemel es helyzet e emzese en. sot talan a .aelOhaJ aszasai. Az asztro16gia sokszor olvasot. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul. higgy be~"il~. trol6gia igazi megertcsehez. Hadd ajanljam figyelmiikbe.

e teheto. z termeszetesen . rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik... ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7. es muveiket korszerti nyelven irtak. persze. P. Azt is feltetelezem. A kozmikus kifejez. ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot.. .znat veszi. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja.' . e. Mindamellett hadd ajanljam figyelmi. an a nagyfoku pontes.ml rez u eselrc ntrm ' .." a tetszmne . I' . az asztrologia rnindenre . ketscgtelenul meglevo fehe t: I k . mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' . hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk.~yegesen rnegalapozot. ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek. aki mar tapasztaltabb. Fontos. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.~ ~k. . Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . elter. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz"..yhog Igy . . . ethalvanyul.egpro a. k . . ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez. IS. h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '.1. Irru. a mert ozmikus n"d szo." as ro o~lal .? ~r~~eszltes.:~~. MiskUlonben a ferry szetszorcdik. kihuny.nymutatokna. mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es.ilonoscn hasznos az A:. Viszont ' . hanem a nagy megviltigito." rnezeSI tanacsok InondJ' ".erCnek elmelcterol sz6l6 res.. es legalabb nagy vonalakban tudja. USA cirnre.5 e varas amI irth t" . Korabbi kon . senunJ sem lebet 'I.nnlag' u' k e cs.ztruiOgia. ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le.1Itolso szot" 1 . raa. hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat. hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben.kllyen tevedes na.. hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit. .dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . bmego~dast. as.ctosen . hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. I I I II I I I I 33 32 I II I I I .Ji:IJ'.a.fogja hazem konyvern teteleit inkabb . z em en clctbcn soh ..ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat. kel." kovetkezmenyekkel jar ez A . ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto.magyarazatot" tal 'I ese rnai. a vizsgalt sze~.tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck . Ugy dast kfnM. akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak.m.' . so szemelyise -r. . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk.~sa~l.semkct. Nem ismeti. ezonmaga szarnara amelv . mint Dane Rudhyar. .' z ro ogJa.: . ..e..odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala.. ' hiszik.. h gre osszpontositunk. sajat horoszk6pja. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik. Ie. psziclraI6gia eli a lU!gy elem.esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet. hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott..t".. sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ .eze az Iranymlltat6k h . es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja. Box 16430.. . Inl. . A praktizalo asztrolo gusok e ·k . es a.e 0. Sze. '.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~].Jedt ez a tulzott es teve 1-" . Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja. Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani. ak .oz. teljes komplexitasat. k.. hogyan kell megallapitani. Margaret Hone es Charles Carter. megleh.bb es ' ..* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen.Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o". ~y e e." .pjainkban mar . . hogy keressuk meg. . .seg osszetettse .a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez.. .1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget.usara es vagyaira. Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6.tol ne varjanak " . I 109 a oznak " an' a szemelyi . fizura : . es ~abb. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". az elet miszteriuma az t . je egu tudomanyrel van .kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b ..' . czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat.esem szennt nagy h ' ' '.. me~ lelkesek. . azasztrologusi nkab . Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere. amennyit lehetne. rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s .emel mindazt.lguraJabol tevodik ossze. A vegso magyarazatokert a vallasnoz. masok alig felszinre __ " .e .. CA 92116.gYlk. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t ..O.._ k " megertesenek kutatoutjain. Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban..· . . Igye met ogy az as t l' .']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' . 1 az . r •• z ro oguso m 'bT~l. K onnyebben ra tud majd hangol6d . . ' ze! egy olyan szemclyre szahott . melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all.etnem felhivni a kezdok fi . beldle annyit.:\cles kifcjtesl es a7. ezdok kOZl . nszen azok csak s: I ' . I.. San Diego. . . .' dlI. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is. g) ozo .g arra gondolnak . k' . .~. H~nysugarat vetit oda. "telJes .~t:t~I.Yaraztam. ztrolc .~ L~lek mindig is meg. vagy lOgy veluk lmmar .tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :. " vagy oroszkopertcl. I e em." a . irjon az ACS.. Kezd6k szamara ki. . .

amely arrol szol. ezert az a legjobb. 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. /lI. jot tudjak. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk. osszegabalyodnak. A 35 34 .efuggo szi~boli~us aMc~1 .ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba. sunin valtogatjak egymast. Ez a zavarba ejto. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel... Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat. ~ p~zitl~ es a.ic~ot~rapc~. ~ennyit csak tudnak. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit.~n: ertenek. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag. n.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en.ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol.~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba.szemeIYIseg. cime: P. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. a sziikseglelek.mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. hogy "fekete~eher . a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna. . tekete-feber kateg6riakr6~ szol. ka~'ma ~s .Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. a m?tlvaciok.tai deklodesemct is felkeltette. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et. masvalaki viszont nagyra cltekeh.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban. . az analizis katcgoriai .". negativ kicsengesiieket egyarant.5 konyvnck. Sebastopol. hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki.. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu). Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja. beskatulyazzak. hog?. h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a . .J~gyek .es "neg~tiv" jellemvonasok.az. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak.nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak.m~~a~kodnak. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC.. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek.6: . folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb. (Az asztrologiai e~~tvltel. USA. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal.:nJn.·zJ~nnac.es .ltc:~. A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. jellemet. mozgatoru~o~t. ha valamit nem tudnak vag~.segkent es oszintesegkent ertelmezi. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. es . mint a tlPU50k. az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. de egyben vara." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk. ~on~o~ult tudom~n~. Dr.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. Az ortodox pszlcholog .~makorpszichol6gusi psz.. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal. kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek.A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe.O.don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. A val6sa~ vi~:nnt . mert tettrekes7. Arroyo AsztrologiG. ~z eml. . California 95473.zslatos tI. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban.a .a J~I'e~vonasok.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. Box 1460. tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.

vagy eszcen ' ". c~a ocm c ket tavoli bol zok .» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' .melyes bolygo.zsga t alapveto. konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel. agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1.. . . ennek a szernelynck igen . A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki..mtlyen sullyal esik latba. a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra. es legfeljebb szinezik .ilsO belva ... a tapasztalataim J •• . mert ezek illetve hogy egy kepletb vl. de egy iranymutat6nak szant to. ur. amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. n~Jatt van. szuletett emberekre isegyfo . illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. . bogy igye.nak ertelmezes hen. .set. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez. A hag.' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos. .a ktilso bolyg6k b d~ . -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat.allasa. A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba.l. O.' ..Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble .mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki. kczzenek onaHoan gondolkodni.gyall iapcsolok lik. 37 36 . k peldaul az Uranusz tudtak hogy C". Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. .. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. szemelyre.g. valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa. rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ . belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem.. va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos. densrc kelt osszponrositani tobbi rs .eskvad- nezvc. hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban. ". ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I . jegyenek vagy ket ki.l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. tP~ak kulonosebb hangsulyt. a enusz es a Ma) 1. amelyek segitenek ezen bolyg6k.. nanem az hogy I k.Honbsegre. k _ az szcendens.ltarn.~ k .' •• ygo egymas kozti fenyszogenek. . hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl .. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld. . energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz. (II IOZ I etve lOgV 11 lo. '1 Y"e crnre. hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. . yo'. de ncm a70 les z dik ' en a . ez a fenyszogallas aka . es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . ' e C7. Ilte~yezoJeve lep elo.vagy Pluto. Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek. . A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct.gy.ango tsaga es -tudata lesz de c . ... Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte...' . ot sze. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik.hasznal~sat celzo pontos foglalkozni.YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an. mert nern .al. IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal .c. r ze. em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' . U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz. a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . nem pedig arm. hogy melyik J' egyb. akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom. ez ..:tkOZlk.... Vilaszthattam volna azt a lehctoseget.. tapaszta... Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba. or_aI' apP. A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel.eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset . hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag . .erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem. hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. . hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza. hiszen .~. modS7. peldaul a szemelyi ~~~y.ck persze nemlgen lehet olyan . epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet.::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak... J . r egy~asto. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak.

mkabb arra figyeljunk h .. . volt a ke 'r ' . de esa k egy .. hlsz~n az ~ugy lS. '.' b mert k I I' I' is resz e. eppen muveszet.. es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n. Az sem mindegy.~ehet~tle~. hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat. tudja alkalmazni az asztrologiat. hatarozza meg . er es. Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is..meg a~oknak a ~on~olkod~aban . . hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. 39 38 . on'. • ' anna . amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol. .a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. .ls megfeJth~to. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. ..b·.ynek " milyen az.e.. . Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang . hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk. arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. bcfolyasoljak . egyenisege . ' .yben teljesedik ki.ogy a VIZSga . enntett szemely eletenekes egyenisegenek. es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal. hogyan.~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z.tek~en.es jelzik a letezes minoseget. erettsegunk."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de .k'epese k vak .. bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan . hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l .d" t" . .?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy . .' ..e . Kulcsfogalmak. Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges. a termeszete rnilye n az e e t e. A HAz. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~.. 0' mert. ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l. sot a horoszkop egesz s~erke~te.szamara azt. mint a szaraz szaktudas. es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak.. A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. ~-.energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak. a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a.6fiat es atapelmeletet k6vetjiik. 'I . akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . mit vagyunk kepesek meglatni.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. k' . . .rnegterhelo. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket. . hogy a f~nys. hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak. '. ? r " . k .n~gyobb ~e.a felszin ala huzedva . .. " . Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b . . er~lk. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben. ....AK [elzik az elet teruleteit. . szeme." Fontes tehat tisztaznunk magunkban. EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia. vagyis az asztrologiat._. e Iernze. " . soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. ysegwl1l.oket az erintett jegyek .. h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe. . akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol. en. lzon~os pontIg. " 'It 'I. . A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok.IS... mint ahogy ez szabja meg. . seve es megertesevel lehetseges. .. es igy tovabb. . men asztrclogusi tevekenysegtink. hlttink. amelyeken az egyes . es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret.. Pedig sokkal ~o:t~sabb. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni. Termeszetesen fontos. A . A tudornany megfelele alkalmazasa . '" .-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba. aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai.ez . '11. d" k If OZO . nogy melyik asztrol6giai filoz..A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont. m~ly sz~~i.Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " .JO vagy "felszabadito". 'k. es hogy a lenyszog c: .eszmevihigunk erzeken . . (Ellentetben azzal.es jelzik a letezes dimenzi6it.h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat. .minden trigon . de az alapelvek.' .

hanem ezek. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat . I 40 41 II I II . ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik. Igaz ugyan. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. es Nem m. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. vagyunk az emberi kultUra kezdete.amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege.

fejezet A negy . A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak. mozgdsat jelkepezik.fix es labilis. Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat. a levegoes a viz . felel meg.3. Ebb61 egyenesen kovetkezik. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik.a (UZ. kezdemenyezo jellegu. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. es mindegyik jelen van mindenkiben. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. A fix. afold. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat.azt a mozzanatot. ha arm figyeltink. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez. A negy elem . azoknal sokkalta atfog6bbak. es az energia celtudatos.

. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. A tiiz-jegyek: Kos. es 14. a felelossegerzet. gyogyitas. Ez leheto- szamukra. * az arra utal. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. 12. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban . tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. amely feszult. 44 45 . neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. amely lelkesedesben. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. Oroszlan es Nyilas . lenduletessegben. es ez abban nyilvanul meg. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. A tiiz. illetve a nyugtatas.6sszeH~rnek". hogy megalapozottan csclekedjenek. Olyan energiat. hitben. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. rnodjai. fejezetet.es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. onbizalom. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi.jellemzoje az erzekenyseg. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. izgatott. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . mint az. mert minden "kijon" be161uk. energiakibocsato letformat fejeznck ki. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran.kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol. kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia.t!~ag~ll a horoszk6pban. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. az egyutterzcs.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . ve teszi A viz-jegyek. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo.. A viz. a magas foku onbizalrnat. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. es az energia mas-mas szintjet. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. Kiilonosen a 12. A tuzjegyek a nagy lclkierat. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. mas mintazatat jelentik.u jelentik.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas.

amit a tutaidon . 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. es altalaba~ ~egbizhatoak. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. at 47 46 . k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek.ikk~.. hogy a . fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika. amely a 161egzettel. A viz-jegytiek osztonosen tudjak. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. Kulcsfogalom :. fontos? hogy. ?vatosak. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. . odese vagy amI· frld . megfontoltak. empatia. ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat.itt. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. megtalaljak a helyliket az eletben. A matenahs vilag mUk. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra. A f01d-jegyuek szamara nagy on. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak.i. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. Kulcsfogalom: az erzekeles. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek.sze~. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg.

igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre. tudat alatti hajlarnQk.A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4.A bolygo. az aterzese (Mkep). keszte.a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol. igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje. igeny arra.erzcsere.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. tudatos esz (vagyis [ogika. kialakitani masokkal. fejezet "els. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven. eg).onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci.. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. igeny erzelmei kimutatasara zesere. kesz. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa). Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait.enisegtudat. ertekek.re es az onkifeje7. 48 49 . egyiitterzes VENUSZ. fejezet A~ 5". feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre.gere.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero.esrc en HOLD. nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala.6. kreativ energia.a harrnoniara. Rcakcie. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol. .

fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. az egycniseg gatoltsaga. akaratoskodas.Igeny a mcgujuhisra. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel. igcny arra. szexualis oszton.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. 1I)IL. A bolyg6k fenys7. ~gy maga abh cru vag)' egy . megscmmisuies MERK0R: Pl. Tulajdonkeppen arrol van szo. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja.Cse Vagy. mohosag.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. keptclenseg a szerctetre Ti. a biztonsagerzet hianya. a bizalomra.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg.Oll cn-kozpuntus. kcsztetes el.llenseg. torekves <17.nagasebb CSL.irelmetlenscg. bclso megnyugvas. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag. az onaz elszakadasra a meg. megszabadulas az en-tel Transzfonn. a sajat energia c\apr6z~. . lustasag. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. arrogancia. a szellern nagyvonalusaga Batorsag.igeny area. celtudatos akaratcre Hliseg. erzekeuenseg. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. egylittt:rzes. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. t>riiszakossag. J U['1TI!. fcle li. igcn)..il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. j6 viszony masokkal.asa. kezdemenyclokeszscg. optimlZI11Us. szuletesre. atalakulas. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k.sa. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora.kio.iaramlasa Erzekenyseg.IjTO: VENlJSZ: Onimadat. ra. tertvagy. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv. csorbitatlansag{mak megvedcsere. feloldodas a tobbiekben. bogy minjutni a let vegso lenye. kezdcIllcnYC7. az izgalomra. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul.es. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa. az credetisegre. konnyedscg Igeny a husegre.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg.R: Hodiias.

Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. ttirelem.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. hogy ki ne meruljon. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. A tiiz-jegyiiek (Kos. kotele seg. felenkseg. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. az onervenyesites. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. jelzi az eletero. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc.-===- . merevseg: hidegseg: ovatoskodas. Ez az az tizemanyag. szervezokeszseg. A viz-jegyilek (Ritk. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. felelotErzek az cgyseges egesz irant. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. Arrol is cij6koztat.es felelossegtudat. az identitas. eredetiseg. Az ennek az oka.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. klscrletezoi hajlam. lazadozas. megbiznatosag Igazsagerzet. lljitokedv. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje. valamint a tudat mmosege szempontiabot. lenseg masok 65 onrnaga irant. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. a letezesto]. benito gatlasok. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". A levego-jegyuek (Ikrek. negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. A Nap-jegy szerinti elem jelzi. mint barmilyen fizikai targy. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. masok erfiszakos rnaget. Afold~jegyilek (Bika. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - .

de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. es meghatarozza leti.i'~k a7. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. illetve ennek megfeleloen azt. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. amelyek szuksegesek ahhoz.0~ korulmenyeit. 55 54 . hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. Ez az clem szabja meg. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga.

* A szerelem. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. es elvont eszmek. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. a tarnasz. megosztja vele az erzeki oromoket. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa.. Azaz hogy hogyan. illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik.. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. azzal megosztja tevekenyseget. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. Egy nonek nagy sziiksege van arra. Jelzi. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. az a szeretet adasanak es elfogadasanak. Egyuttal azt is tudnunk kell.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. milyen not talal szepnek. illetve a biztonsagerzet. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. hiedelmei. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. no 57 . vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. A Venuszban a lenycg w. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. hogy akit szeret.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. hogy akit szeret. az es beszedere a sziszternatikussag. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. milyen no valt ki belole heves erzelmeket.

talal testileg vonzonak. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg. masoknak szukseguk van d . hogy melyik az az energia. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. egyuttal segit neki abban. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. Tij6koztat arroi. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg. A Mars arra utal. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. hogy raialaljon onmagara. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. hogy milyen elmenyek. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. hogy tudja. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. es vedve erzi magat. olyankor kellemes kozerzet fogja el. finorn intuici6kb61. intuicio. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol.ferfi-ego" kifejezoje. Mars rabeszel. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat.1\ horoszkop el1cil1lt. onfegyelemb61. efoldjegyii. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket.. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz.almat es az cnmagaba velett belsf hitet. tarsadalmi szerepvallalasb61. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom. A Ierfiaknal a Mars megmutatja. 59 e 58 . A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. Tehat a . megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. valamint abb61. magabiztossagb61. Ez an jcl enti . erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. Meghatarozza azt is.

hogy stabillzalja identitaserzeset. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . tehat hegorcsdl. hogy fokozza on. celinlnyosabban gondolkodjek. ha kernenyen dolgozhat.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. ha batran kockaztat. amely ennek az elcmnek felel meg. hogy novelje hatekonysag8.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. es ha azt erzi. 6s azzal. ha nyitottan. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. hogy fegyelmezettebben. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. uj baratokkal beszelgethet. felelosseget vallalhat magara. peldaul tobb letkesedessel. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. tenneszetesaramlasat. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege.ggeJ bir az illet6 szamara. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. de anelkiil. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi.se erdekebea azon kell igyekeznie. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61.kifejezesi kepesseget. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se. hogy sZlvvel-lelekkel.kolasara.rdekeben azon kell igyekeznie. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban. lelkesen.

beosztokepcsseg. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen. es tanulja meg. ovatossag. Kos FIx: OIWSZl. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. dramai erzek Altahinosilasok. hogy stabilizalja az erzelmeit. tavolsagtartas. ambicio Birtoklasi vagy. hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 .A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege.IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. vagy az elismeresre. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. Az Uranusz. A:z. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS. kitanas Tokeletesscgre torckves. h<l. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve.\lam az elernzcsre.Ar-. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl. alaza( rnasok szolgalata Onuralom.

6v6 szcretet fix. mely erzelmek. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. a rnagarahagyatottsag erzete. es hogyan Viz-JEGYF.JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit.i'lUSZ. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. atvalto. erzckenyseg. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. idealizmus. inspiracie. hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. elfcgulatlansag. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). 65 64 -------~~ . visszafojtott szcnvedely. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. SZATURNUSZ: Ez a harem ki. valtozekony hangul at. tartozkodas. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik.A horoszkop ertel mezese LEVEGO. megvedeni az enjet VALTOZO. onvedelem Mcgszallott vagyakozas. kommunikal HOLD: MERKUR. babeszedtiseg.

hogy elismerjek erzekenyseget. Kreativ energiajat az szinezi. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. n TIP o A Nap a Szuzben . ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. kore sokretii.ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. Onbizalmat sugaroz magabol.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga). o Q A Nap az Oroszlanban . a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. es masokat is felbatorit. ® 1 A Nap a Bikaban . hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit. bizakodo elctero. Igenyli. Igenyli az elismerest.! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. Eleterot ont minden vallalkozasba.ertelmezesi iranymutauis: II I! . egyvalarnire koncentralni.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben . Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. az elharcossal. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. hogy joszivunek tartsak. enjc szamara Ieszket epit. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. es azzal. Onrnagat a felfedezovel. es hatekonyan akar segiteni. Mindig telve van erzelrnekkel. Erze szlvii. Egyenisege leginkabb csaladias. meleg eleterovel fejezi ki. tenyek felderitesere. Igenyli.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. valarnint arra. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. a kalandorszellemmel azonositja. es ezt hatarozott Iellepessel. gyorsan megragadja a lenyeget. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . de olykor gyerekes. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant. 66 67 J . Biiszke a tulajdonara.ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. o A Nap a Rakban . Szuksege van arra. versenyszellernmel igyekszik kivivni. Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. es igenyli. hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg.ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. o I: A Nap az Ikrekben .

. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel. hnem sok esetben rnasokat is. (J . A Nap a Vfzonloben . hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. A Nap a Merlegben . kedvessegeert es azert. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. amely neha a megszallottsagig fokozodhat.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. minden irant erdeklodik. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki. Szakadatlan kesztetest erez arra. es az. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat. Ennek az is resze. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. Arra van szuksege. valarr int az att61 valo felelem.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban. intellektus tolti be. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. Igenyli. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. . korrektsegeert. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya.n. Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is. A Nap a Skorpioban . Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. 69 o 68 . eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg. A Nap Nyilasban . Jcindulatu. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki. es nemcsak onmagat mozgositja vele. azonosul a szolgalatkeszseggel. vagy esetleg az.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek. ovatossag es a hagyomanyokhoz. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. Nagy fegyelemmel dolgozik. kdnnyedseg.I o -0 A Nap a Bakban . hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. Igenyli. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. es szuntelenul jobbitja onmagat.ra osszpontosul. ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. Egyenisegenek szereny. fOleg ujitisokra.. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. o . A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja.

A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez. » Y :D A Hold az Ikrekben .Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja. 70 71 . ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. mert ezzel dolgozza fel oket. valamint kiserletezokedv szinezi. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. hogy mi a . turelmetlenul. Gyakran sajat hangulatainak rabja. es igy tudja clfogadni onmagat. o H A Nap Q Halakban . Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa. Akkor erzi magat biztonsagban. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . Ha kihivasokkal szembesui. Belso cnjenek valtozasai lassuak. hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. A legfobb erteknek a humanizrnust tartja. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. nerni szcszelyesseg. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. ramenoscn reagal. Igenyli.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal. vegtelen kivancsisag jellemzi.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. amit az erzekszerveivel eszlel.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. Egyeniseget eloterbe tolja. rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal. IIarcias jcllernvona. illetve masok vedelmezesevel reagal. A Hold a Bikaban .. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. Kercsi. Igenyet erzi. En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. Szokasait hosszan megorzi. ha gondjat viselik. Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. hogy hasznalja az eszet. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. nyugalorn. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. Varakozas. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. eroszakosan. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. Termeszetes erzeke van az idoziteshez. A Hold a Rakban . Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. aid szenved. de nagyra ertekeli az intellektust is. Abban blzik meg. so 1I A Hold a jegyekben . Akkor erzi magat biztonsagban.jo" es az "igaz".

eros it es batorit rnasokat. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. A Hold a Merlegben . hogy scgitokesznek erezhesse rnagat. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala. A Hold a Skorpioban . Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . ha ugy erzi. Miel6tt cselekedne. En-kepere visszahatnak osszetett. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. A Hold a Nyilasban . cptimizmusa. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal.ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. Akkor erzi j61 magat. A kornyczeti behatasokra. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat. Akkor tolti el belso elegedettseg. elobb gondolkodik. ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t . beketiirese. ha szoros embed kapcsolatai vannak. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. szenvedelyesen. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat. Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. j helyzetek . lelkesedve reagal. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. Ha sokaig egyedul marad. ha el6bb elemzi az 6t korulveve. ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. kavargo erzelmei. ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant. Melyen ateli elmenyeit. Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. . teremtesevel es humorral. hogy tokcletesithesse kifejezesuket.. vagy sziv6s celtudatossag crositi.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. Akkor erzi magat biztonsagban. nagyvenaluan. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. A Hold a Szilzben . konkret j6tetteket hajt vegre. hogy rend van korulotte. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. az rosszat tcsz neki. Akkor erzi ugy. Akkor erzi magat biztonsagban.n. 72 73 . es kesobb is kihatnak cselekedeteire. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. es ha vilagos.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. hogy elfogadjak.ertelmezesi iranymutatas: D . a dolgok €rtelmcnek kutatasara.

Meghatarozo erzelmi szukseglete. es arroganciahoz. elvezheti a szabad agot. ramenosen. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. de a kell6 ovatossag megtartasaval.rzehni egyensulyahoz laza. Azzal segit masoknak. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. szenvcdelyesen. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. magabiztosan kommunikal. Gondolkodasm6djat az jcllernzi. Akkor erzi jo! rnagat. Akkor erez belso elegedettseget. eszmei sikon reagal.itterzocn. tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja.i. mert sajat egyeniseget egyedinek. 16 erzcke van ahhoz. feteli lenken. konnyed fanatizmushoz.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. ha felfedezhet. A Hold a Vizontoben . az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. ami azt is jelenti. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. » H A Hold a Halakban . rneglehcto en kodos. set es az onbizalmat. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. vagy hogy celjait clerjc. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. josagosnak es tarsasaginak eli meg. hogy 0 legyen felul. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. 75 74 . Hatarozottsagot. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. ha az eszmek. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. az istapolo szerepetjatszhatja. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. '. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai.A bnlyg. eroszakosan. hiszekenyseghez. Akkor erzi j61 magat. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. Az elmenyekre visszafogottan reagal.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. Akkor erzi magat biztonsagban. llj gondolatokat. vilagot lathat. hogy altalaban kedveli a meresz. Sok kapcsolatra van szuksege. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. cse- A Merkur ajegyekben .ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. almodozasokkal A Hold a Bakban .ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal. egyi. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. es kcpessegeit kreativan nasznalja. Igazi. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. ha a veda. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. hogy erositi szabadsagerzetuket. 0 legyen a fonok. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. szeszelyesen. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. hogy azt erezze. ovate saggal.

minden szot meggondolva komrnunikal. Arra erez kesztetest. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. intelligens medon komrnunikal. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. Neha negatives szkeptikus. A Merkur a Sziaben . A Merkur a Rakban . Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. I i I! 1 I. az eszmek sztvos megemesztese. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. milyen eszmeket fogad el. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. szeretet es eros akarat taplalja. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. Ugyesen. gordulekenyen. Nem szokta magat szabadon. Beszed kozben izlelgeti a szavakat.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. a kritikai szemlclct. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. neha feltiletesen. Ovja es vedi sajat gondolatait. es szuntelenul kerdeseket tesz fel. nem pedig logikai osszefuggesekre.ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. Nyughatatlan. humor es kreativitas szinezi. konnyeden kiadni. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza. A gyakorlatias. de biztosan akar haladni. aztazonnal ki is fejezze. Kommunikaciojat drarnai erzek. A Merkur az Ikrekben . hogy a rnegismeresben is lassan. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. Felfogokepesscget korlatozhatja. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. hogy amit eszlel. A Merkur az Oroszlanban . Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . Ismeretszerzesere az jellernzo. sugarzoan es ontudatosan kommunikal. Kesztctest erez arra.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika. 76 ~ 77 .ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. arnig azok kreativva valnak benne. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. hogy megvalogatja.

ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. idealizmus es kiviilallas jellemzi . az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag.A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . azt szeretne masoknak is rnegtanitani. semmint a lehetnsegeket. korrektsegre es objektivitasra torekszik. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. A Merkur a Bakban . A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani. hogy tisztan lassen. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. Minden kutaiasban rendkiviil alapos. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). intelligencia. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. Amit megtanult. de inkabb az akadalyokat latja. Eros vagyai. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. az igazrnondas. hogy rnindenkivel egyedi. az optimizmus. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. .ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. 78 79 . a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo.ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia.. Alapveto igenye. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. Arra van igenye. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. Fejlett a gyakorlati erzeke. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. a kozvetlenseg. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja.szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag. . Eszjarasanak tulzottan is intenziv. Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi. A Merkur a Nyilasban . Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. A Merkur a Vizontoben . hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal. Az isrneretszerzesben a kitartas. Nyugalomra es csendre vagyik. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. az ovatossag. A Merkur a Skorpioban . hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. es sohasem felszines. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot.

A felszinesseg moge haiolo. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. a talalekonysag. abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . bcszedesseg es joindulat szinezi. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. lgenyli. es csak akkor 80 81 . hogy valaki kozel alljon hozza. Sokra ertekeli az egyeniesscget. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. konnyeden. de ezt megakadalyozhatja onzo. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. kibocsatott A Venusz a Bikaban . mert igy erzi azr. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. Szereti feltarni a lehetosegeket. a kivulallas dominal. vagy mert fel. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. ha csaladi kotelekben el. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. melegen. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. okra ertekeli az anyagi joletet. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. impulzivan es lelkesen fejezi ki. A Venusz a Rakban . esetleg az. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki.ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. kovctcloz6 termeszete. hogy lusta hozza. llgyesen. szep holmikat. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. Vonz6dik az intelligens. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. cs ennek tudataban is van.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve. az elmeleteket rnasokon probalja ki. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. kcnyezteton. az idealizmus. seg.ertelmeze. hogy kozelebb kerill masokhoz. be. Atadja enjenek belso eroforrasait. oven. erzi j61 rnagat. a koltoi. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. Onatadasa energikus.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. gyors eszii emberek. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes. Y 9 A Venusz a Kosban . Nagy szukseget erzi. egyuttal kitart6an fejezi ki. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo.hez. A Merkur a Halakban . Mindig a jovo fele tekint.

ki. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. hogy ki milyen hangulatban van. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. azt eli it harrnoniakent. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja. mindigmegjelennek a befogadasra. A Venusz a Sziizben . A Venusz a Skorpi6ban . Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. felenksege.erlelmezesi iremymutatas. visszafogottan. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. ez pedig akadalyozhatja. kozbenelboritjak erzelmek. Az 6mitadashoz arm van szuksege.IUSZ a Merlegben . 9 Szeretetet melegseggel.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban .ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. Az szerez neki erzelmi kielegulest. nos lehet. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias. niat. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. nagy atelessel. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag. delyes erzelmek szinezik. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki.ertelmezesi iranymuiauis: m. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. nomsag szinezi. Konnyen felfogja. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai. Jatekossag. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. lelkesedessel. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. 9 Szeretetet intenzivcn. 82 83 . Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. es transzforhogy hajlamasokban. Ez azonban ada vezethet. a szelsoseges. Elmenyszerzesi szenved61yesen. Akkor erzi j6l magat. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all. tapintatosan. a nyugalmat cs a harmo- Q. mos a zarkozottsagra. Szeretetet val telitve fejezi ki. Szeretetet szabadon. lelkesedve fejezi ki. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja. I A Venusz a Nyilasban .

emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. szenvedelyesen. 85 84 .ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. arnbicio. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. sablonoktol mentesen. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. az nala kulonosen fugg att6l. felelossegtudattal es es szerelmet felenk.ertelmezesi iranymutatas: <. kornolysaggal. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. kepcs az onzetlensegre. turelmetlen. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. Melyseges vagyat crcz romantikus. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. kedvcscn. mindig uj es uj m6don fejczi ki. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak. mar-mar magikus szinni harmoniara. Az akadalyokkal farkasszemet nez. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. Ilusegcs terrneszetti.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. A Venusz a Bakban . Akkor el harmoniaban. Y il cJ A Mars Q Kosban . Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. flortolve. kozvetlen. egyuttcrzoen fejezi ki. s 6 kozben sebezhetove valik. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas. ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete. ha megvan a A Venusz a Halakban . akarateroes faradhatatlansag jellemzi. hogy partnere elkotelezett iranta. rnechanikusan fejezi ki. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. akkor erzi jol magat. de elofordulhat. Elofordulhat. Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. Tartozkodo. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. hogy hideg es merev. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. ha partnerevel eszmekrol. Elvczi.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. Masek azt hihetik rola.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. A Mars a jegyekben .

neha kicsinyesen kritikai szellernu. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. kotelessegtudo. strgarzo.onkifejezessel. es bemutatja. hoi arm osszpontosulnak. . ugyes. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. hogy mit is akar tulajdonkeppen.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . kezdemenyezokeszseget. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. nagy teret kap benne a szobeliseg. segltokesz. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. kozvetett egytrtterzo. Gyakran bizonytalan benne. meleg. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja. felenk. de akit szcret. Testi es szexualis energiajat. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. mert sebezhetove teszik. d A Mars a Bikaban . a megalapozossag.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. elemzo eszjarasu. Vagyai elercseben az hatraltathatja. hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval. A Mars a Rakban . A Mars a Szuzben . Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. valamint az elet termeszetes ciklusai. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. Erosen igenyli. hogy hirtelen mi jut eszebe. Az onervenyesites mila azonos magaval az . hez ert. milyen sok minden. Hatarozottsagat. az otletek. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. Eros igenye van [(1. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. Nagyon nyitott szellemii.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. kifejezo. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. Ha figyelnek ra. illetve neha nehezkesscg es lassusag. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. igy aztan konnyen elteveszti celjait. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. A Mars az Ikrekben . a furcsa es uj otletek. es ugy erzi. hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. azert vakmeroen rnindenre kepes. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. kommunikativ. testi es alkotoerejet. arrogans. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott.

ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. az mdivldoatizmus. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. A Mars a Bakban . Kepes nagyon kernenyen dolgozni. d 88 89 .ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. impulziv. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. szenvedelyes es energikus. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. eles helyzetek.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. A Mars a Vizontoben . Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. energikus. Onervenyesitese intenziv. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. es nagy az onfegyelme. kihivasok fokozzak fe1. Akkor igazan hatarozott. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. Mikor vagyai elerescert kuzd.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. Kezdemenyc. tekintelytisztelo. ideaiista. A Mars a Skorpioban . a tokcletesseg lebeg a szeme elott. Rendkivul kitarto tud lenni. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. olykor tapintatlan. delejcs. Hogy mit akar. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo. arnbiciozus. kozvetlen. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. de reformalasi . Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. de atto] az meg eros es fold-jellegu. A Mars a Merlegben . es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. szamitas es turelern tarsul. kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. es hogy atelhesse a valodi intenzitast. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. egyuttmukodo. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. annak eldonteseben mindig hite. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. j6 modoru. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue. es akkor kepes radikalis cselekvesre. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. Szexualis osztone arrairanyul. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban.

Hitet abb61 merit. Ebben insp lracic] am. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. rnaterialisra kor szarnara. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete. Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. es ez tulzott anyagiassaghoz. hangulatai es erzelmei. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . egyutterzo.~cg~ej~ud~st.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. lgenye van ra. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. alapvetoen joindulatu. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . ez ad ertclmct az eletenek. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. Re91 90 . az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe.maszkodik. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. Erdeklodese nagyon sokretii. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. H d A 1v!. A tulzasba vitt agresszio. A Jupiter az Ikrekben . Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. ezert van hite egyaltalan az elet irant is. es rul filozofikus a mai rclativisztikus.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban. felesleges kockazatokat vallalbat. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. igy bizhat az eletben. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el.ars a Halakban . A Jupiter ajegyekben . masok iranti egyutterzese szinezi. Belso igenyt erez arra. a kiserletezgetes. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak.

Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. Rite kiegyensulyozott.ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). A Jupiter a Rakban . A Jupiter a Merlegben . Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. Osztonosen megerti. felelmei. " szemleletmodjabol taplalkozik. 93 92 .ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja.gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. korrektsegben nyitott kussagban keresi. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. amely racionalis es logikus felepitesu. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. A Jupiter az Oroszlanban . es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. es meg is kapja ertuk az elismerest. Orornmel erzi. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. hogy az . hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. emberek biztonsagra vagynak. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. Tulzott tartozkodasa. Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. Onbizalmahoz arra van szuksege. nagyvonalu jcllemvonasat. Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. hogy . hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. A Jupiter a Sziiz.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. es arm vagyik. de abban is. de altalaban j61 fejlett. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. . masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi. Egoizmusa es arrogans. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki. Onbizalmahoz arra van szuksegc.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben.ben . Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben. de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn.

es abban. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. Onbizalmahoz arra van szuksege. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. Amikor hisz valamiben. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. bogy gondosan des minden vonatkozasat. Optirnizmusat nil szenvtelen. Az onjobbitashoz arra van szuksege. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz. A Jupiter a Nvilasban . 94 95 . Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. Ogyesen tud hasznot huzni. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. kivulallo viselkedese gatolhatja. felelossegtudatanak es turelrnenek. es tapasztalt opportunista. sajatsagos rnodon teszi. zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. ezzel elnyeri masok bizalmat. es ezt azzal jelzi. Hite es bizakodasa valosagerzekere. a mcgszckottol cltero. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. A Jupiter a Viziintoben . individualista. azt szeszclyes. Bclso igenyt erez arm. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. hogy energiai tulburjanzanak. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. emelkedettebb tulajdonsagait is. es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck. Feleime. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. tapasztalataira. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat .. de altalaban nagyvonalu masokkal. Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez.

Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti.ga. hogy a maga gazdaja legyen.lrnusz a Kosban . A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki. hogy az eszmeinek el. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik. y 96 . A Szaturnusz a Bikitban .A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban . ' :).. kozben pedig fei. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat.ertelmezesi irimymutatas. valamint abban. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben. Arra erez kesztetest.ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja.es fele\ossegtudatat az gatolhatja. hogy a do1gok ininyiti\. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. hogy eredmenyeket agressziv. [rmen ered nagyvonalusaga. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. mma1 Kesztetest erez.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja. Onhizalmiilioz arra van szuksege. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. mert fontosnak tartja. megv6deni az enjet A S~atl. alaptenneszetetOl idegen bcszuki. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi.sahety esse geben.ertelmezesi irimymutatas: Enj.ilese a nyitottismerets7.erlelmeze.. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. Kcotelesseg. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. Onjobbitasaban.sa kicsuszik a kez6b61. A fdelossegvallahisban gyerekes.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi. a muvesZ!etek. Dinamikus erOfesziteseket tesz.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja.. Egyi.itterez minden szenvedovel. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . Szi.ikseget erzi. bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. Szkeptikus viselkedese es felesleges. bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft. Szelsosegesen konzervativ es makacs. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. szetsz6rtsa. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz .

hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat. Sikereit akkor eri el. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. ha meginog a hite ahban. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. 99 98 . hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa.utatasaban keresi.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi.szamara. kiuresedettseghez vezethet.de nehez . pontositou munkavegzesre. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. Elofcrdulhat. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. Mindenkinek kedvezni szeretne. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei.. A S:aturnuszaz Oroszlanban . a kellees elfo- . hogy kedveljek. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki. tudatosan alakitja kapcsola~it. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. mert csakagy erzi biztonsagban magat.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi. a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. A Szatumusz a Skorpi6ban . fegyelmezett viselkedesben keresi. onkifejezesben es bekulekeny. Eros kesztetest erez. ha nagy gondot fordit a hatekony. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. Eros kesztetest erez arra. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ. mert csak igy erzi magat biztonsagban. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. es akadalyozhatja abban.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy. belUlrol fakado alazat tolti el. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . Ana erez kesztetest. Kotelesseg. am ez gatolhatja celjai eleresebcn.. es ha sikerrel jar. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant. A Szaturnusz a Merlegben .il megoldania. Erbfcsziteseket tesz. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. Fel. esez merevseghez. hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. ossz- felk. A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck. de tapintata gulatlansaga revert eleri. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. eltolti a mely elegedettseg.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri. Nagyon fontos . hogy vedelmezze erzelmi vilagat. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. Fontes neki. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban .

hogy tulzottan is fe! a kudarctel. kerneny munkaval. hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. A Szaturnusz a Halakban .ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. 101 100 . Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. hogy nezeteit elfogadjak. tekintelyszerzesben.sot akar beismemi . Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban.melyebb erzelmeit.fuggetlen onkifejezeset.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. Fe! kifejezni .!!iza Bakban . es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. Kulonosen fontos lenne szamara. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. illetve elegedettseget erez. A S~aturnu. amelyek fontosak a szamara. Eresen igenyli. gyakranerejen felul is. tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. Nagy figyelmet fordit a filozofiara. hogy meneki. Fokozottan vagyik area.ilni szeretne a valosagtol. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. "Me net kozben" szervez. hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. emiatt ridegsegbe dermedhet. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. gondosan megvalogatott tudasanyagban. tisztazza vilagnezetet.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. es lete teljes megreformalasan dolgozik.Q Nyilasban . Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. illetve egy magasabb lennyel. Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. hogy megbizhato embemek tartsak. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. es ettol biztonsagerzete lesz. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. A Szaturnusz a Vfzontoben .

Ez egyuttal azt is jelenti. megpedig azert. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. amelycket nem kell Ietltni a zongoran. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. holott azt hihetnenk. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. Az Uranusz. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. Peldaul ha az Uranusz.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. ha az Uranusz az Ikrekben. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. es kozben merevsege felold6dik. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. a Neptunusz vagy a Pluto. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. energiart jelentes mertekben felercsitheti. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. azleginkabb azert fordulhat elo. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet. hogy rnenekulni akar a valosagtol. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. Nemely emberekeseteben csakugyan nem. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. Vizi6inak.

igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61.vagy (alan "leg ok scm .. mikdzben i. mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi.isrnernek. 105 .luen csak arr61 rajekozrat. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. amit magara OIl. .6. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban. nogy a szi..z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6. hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor.A.b. I\. Nehanyan ugy tartjak.>cgkep".ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom. Sokan ugy erzik. az "alarc". Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca.l.ik ellCre~ . tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. amelyet masok Iele mutatunk. hancm automatikusan keletl<ezik. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban.l11a7. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ . I I. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural. fejezet Az Aszcendens (a f6. es elrcjti vele igaz! jeilernet. rnegis van k6zti. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma. 1111::11 azt jelzi. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval. de peldaut Dane Rudhyar 11!. nem szandekosan keszul.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni.Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". hanern cgysl.

energiat sugaroz ki a vilagba. nyomot akar hagyni a vilagban.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. baratsagos. Poz~tl~. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia. Viz-jegyek emelkedoben (Rizk. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast).S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. hogy meg is fogjak sebezni. szeret beszelgetni.vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. hogy nilzottan is inteHektualis. Erdek16d6. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet.egeset arul el. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. Tenyszerf vihigszemlelet. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. Magabizto~.rz. es biztos benne. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale.ltsaga sO. Eloadasak a 107 . Ha fold. ami odaig fokoz6dhat.A horoszk6p enelmczese Az Aszc:. Skorpio es Halak): . Az clvont fogalmak vilagaban 61. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla. hajlamot a befele fordul6 eletre.. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad.k megertesehez. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. optimista szemlelettel nez az eletbe. de belulro! fakad. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet.Azt szirnbollzalja. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. melyen onmagaba hUz6dik. ami kivul jelenik meg ugyan. akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe.az aknv 6nkifejezist jelenti. szeszelyes. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. Aktiv.. oldalat. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat. Megmutatja. az . az az energia szabad aramlasat. Az Aszcendens arr61 is arulkodik.'>unkat.asat. Mindent meg akar .k er6pazarlashoz vezethet.ilasJ ~ .. Szuz es Bak): . mint azt sok aszrrologiai szakiro veli.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. Ha tuz. Egyiitterz». Elofordulhat. Az Aszcendens szerinti elem A. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos. . Nagy eletero. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. • u. valoban csak maszk. hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez. hog)' konnyen sebezhete. testileg energikus. amely vitalizalja. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. Az anyagi vilagra osszpontosft. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. hogy ha energiank spontan m6don aramolhat.. Cselekve~-~rien~. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel. mert ugy erzi. Igyekszik vedeni enjet. tarsasagkedvel6. dinamikus k~sug~.'. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele.vagy viz-jegy az a folkel? Je~.az eletenergiak megcrzeset jelzi.. emelked6ben (Bika.erteni. Erzekeny. de maso~ enjet is igyekszik gondozni.tkozep (MC) lenseg. ovatos. Orosztan es N. onkifejezesere is ez jellemzo. ' . Fold-jegyek. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg..

vagyis a Merkur a Halakban all.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara. hanem btirmeiyik: bolyg6. 60".il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. arnelyiknel a Pluto 37. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. es az uralkod6 bolyg6. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. 109 108 . fejezetben. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns. mint az tlj uralkodo jegye.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. mert kozosen alkotnak egy tenyezet. mint a Pluto jegye. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil.. pszichikailag erzekenyebb. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. Peldaul abban a korosztalyban. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. tehat Skorpi6. az altalaban sokkal fantaziadusabb. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni.120°. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. Ez a csillagjegy jelzi. Halak vagy Vizonto. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. (En ezt ugy nevezem. 90". Ha sikeri. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is. Oroszlanban all. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. mert ebben az utobbi variacloban az illeto . akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t.

addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. de az sem lehet vitas. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni. rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. az egyenisegunkbe. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. Mint mindegyik olyan fenyszcg. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan.. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. a tudat kellos kozepe. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. mig az Aszcendens . hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. es kiderulhet. a kvadrat is ramutat. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal. >10 110 IIJ I. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja.o. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. de az is lehet. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. Egyebek mellen azt mutatja meg. voltakeppen folyton bennilnk van. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. karma es transzformacio cfmii konyv 10. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. Akinel megscm errol van szo. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. amelyik kihivast tartalmaz. nagyon fontos felismernunk. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen.. fejezeteben.nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. hogy az illeto egyenisege kettos. Ebb81 megtudjuk ugyanis. * Bcitatja magat a bensonkbe.

amelyik a tuz-elemhez tartozik. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. sze~mtl elemeket.. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben. Talalkoztam alyan paciensekkel. onvedelem.sem feledhetjuk el. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6. de meg ha egy vagy ket bolygo all I. Masik pe~da: h. mint az. a~e_1y'~b~n. tov. mint amennyire a .all.a~ba. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak..a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" . hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. Jelle~i. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. hogy a [olke!? J. . Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak.ili\nbbz6 Aszcendensrtil. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S.~ldens . Az Aszcenden. akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek. de .eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem.S benne. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki.eset. mint amilyen valojaban ugyanakkor az. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol. Megmagyarazza. hogy megtudtak. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m. melyik az emelkedo jegyuk.~ ~szce. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~. azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. valni. Gyakran elofordut.az meta joval extrovertaltabb. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot.onek az asztrologiai kulcsat. akkor . Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k. . akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat.folk:l? jegy energiaja kepes modosulni. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo). l 112 In . mivel ez olyan csatorna. amelyikben a Nap all (kiveve persze.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye. foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik. (Hangsulyoznom kell.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa.es emelkedoben olyan jegy van mila. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. Azt is erthetove teszi. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. lsrncrek olyanembereket. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az. Az1.) Ha tehat abbol indulunk ki. de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. Az is vilagossa vahk.~l~ik kon~e~vati. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb.

erzeketlennek es tapintatlannak ninhet. A V~~~z all.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. akinek Kos-Aszcendense van. A sietseg melyseges utalata. mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. Akar lusta. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. ismeretterjes~esi rnodszer annal. akiknek az Aszcendense lkrek.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. Itt ~s. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. erosen igcnyli a mcghittseget. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo. Az Ikrek-Naprajellcmz. mint masokra. Megis ugy erzern. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele. Az Olvasougyis j61 tudja mar. talan meg jobban is. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. mint a Rak. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. j61 megfontolt eloreh~lacm. A Kos. mint a Kos-Napuaknal. KOS-ASZCENDENS: Heves. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. Nem arrol van szo. bar talalkoztam olyan esetekkel.az ott felsorolt kulcsfogalmakat. fegyelmezett.asa. Nem alHthatolll. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. Mindkett6 eivezni akarja.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. Az ilyen emberek egeszen ramenosek.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . Ne feledkezzi. arnbiciozus. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben). A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. mert az megzavarna ot az "itt es most". akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~.. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. a~ely kfviilr6~. hogy lehervaszt6an hat rajuk az. a pillanat elvezeteben. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. ezert nern szeret kapkodni. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi.. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra. szelid. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. mint a Blka-ASC (alighanern azert. akar megbizhat6an szorgalmas.nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik.-Nap. Ha a Mars a Halak~ b~n. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. a szeretetet es a biztonsagot.6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. amit eppen csinal. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni. viszont eleg feltilno mila. de er7. es ez gyakorta felbosszantja azokat.

hogy rajtuk. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. ami ismeretlen vagy ezoterikus. kotlana. mint az Oroszlan-Napnal. deez persze att61 is filgg. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. morcos. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . Tgaz ugyan. hogy a legjobb vedekezes a tamadas. de ncm szeret kiadni sem penzt. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. hogy kisemmizik. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. hogy bator. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. de ugy tiinik. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. mint a Szuz-Nape. mint a Merleg-Nap. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. szivtelensegben es feltekenykedesben. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. A Sziiz-Napnak altalaban. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. de persze csak akkor. es aki szerint az elet nem habostorta. de nem mindig. mert az szabja meg. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. mint a Merleg-Nap. Att61 fel. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. es szeret kutami mindent. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. mint a Sziiz-Aszcendensnek. akkor cppen errol szol az elete). Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. ha pszichoterapiaval foglalkozik). onvedelemnek erzi. mert bar zarkozott.. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. meghozza nem is teljesen erderntelenul. mint a Merlcg-Nap. a pszichikai energiaja . mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. mint a Skorpio-Nap. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. A Sziiz. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. hogy mindketten at. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. rnegis azt kell mondanom. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. sem erzelmeket. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. megis lappang benne valami szilajsag. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan.

akivel val aha is talalkoztam. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. allandoan feldobott hangulatban volt. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik..A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. Mindkettonel megfigyelheto. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. Mindkett6 armyira tartozkod6. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. mint a 119 118 . akiket kozel enged magahoz. hogy elfogadottnak. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. amely mogott erzekeny. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. lendiilet. amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. A Szaturnusz . akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat.fvnak es "bevaltnak" latsszek. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. A Bak-ASC neha beeri azzal. meg akkor is. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. . meg akkor is. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. a megjelenesre res a j6 hlrnevre. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . birtokosanak hiszi magat. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. zavaros :eiegedetienkedes. otletes. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre .de nem minden esetben . ami uj. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. Meg kell ertenunk azonban.a ketsegkivtil meglevo. a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. mint a Pluto jegye. es kulonosen sokat tesz azert. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. mint a Skorpio-Aszcendensre. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant.tapasztalhaio optlmlzmus. mint a legtobb Vizonto-Nap. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. annak rogton jelet adjak. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. konzerva1. sebezhet6. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. hagyomanybonIll.:irk6zottabb es hidegebb. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. Szinte mindegyik Nyilas-ASC.

Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. a letezesnek. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak. Nem is vitas. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt.yireegzakt. hanem azert is. kiveve persze azokban az esetekben.hogy ~ Ha. mint az iLj uralkodoc.gyutterz6 es scgitokesz. hogy haez sikeriil. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. hogy a vizsgalt szemely . az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. mert ugy gondolja. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. de megis erefesziteseket kell tenniink. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. megbecsules. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. es uj uralkodoja.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. ha megtanuljuk. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. Bolyg6k a X. hazban helyet foglalo bolyg6k. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. a tekiutetyszerzes. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. es meg mast is. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja.". no es termeszctesen a foglalkozas. Val6ban czeket.Medium Coeli). mint az uj uralkodoe. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X. illetve hogy a fenyszog menn. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. vagyis a Neptunusze. Az Egboltk6zep jegye. valosagidegenes felelotlen. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. h'a 6 maga kerirl bajba. mivel az erintett szemely hivatasanak. erzeketlen. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. mert az sok esetben passziv. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. a palyafutasun_kkal. valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . e. vagyls a "hivatas".inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. . amelyet az MC jegye jelez. karaktere a Halak-Aszcendensnek. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. hogy csakugyan el is jussunk odaig. A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny.karricrje. uralkodojanak es a X. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet. amir61 fiatalkent almodozunk. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. barmely bolyg6 121 120 . Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat.

hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. az valahol melyen annak erz. 1945). hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara.. a masik kettonel szextilt. lllusztracie Sidney K. es az is valoszinfi.J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. 122 123 . oz ('/Ii'"e'idze. Los Angeles. CA. Bennett Az asztrologia. hogy valami muveszivel. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. belso szukseget. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe.

hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. . merni. lV.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak . hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak.. A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. (angularis. mint kiserlet arra. amikor az angularis. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . a hazak igenis utalnak az ember belsf . A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1. sarkalatos) hazak (1. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz.illapotara es a belso.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. az ~egit mege. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset.ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc.szubjekt!v letezesre is. ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik. Vll.7 .fejezet A hazak .

A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara. 9. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. A kovetd (szukcedens) hazak (2.zabjak. A hanyatld (kadens. 6.I LELEK.IV. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. 5. es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- .LEM es . amikor almait ravetiti a vilagra. az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. csereje es kozlese folyik. es informaciot szerzunk arrol. valamint az elet azon teruletcivel.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. a cselekvesben.ipcsolcdnak. 12) azok a terulctek.m. aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. es valosagkerrt eli at. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . Azt jelzik. hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. hogy I. a mUI1kaban. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan.1. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. szelso) hazak (3. az iparkodasban. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. (A . IIlIgy milyen vagyak. aztan okulunk abbol. ezert aztan megint cselekszunk. Onmegvalo·. valamint az. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni. arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. 5. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. amit vegeztunk. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok. at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. 127 . az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban.h. a szeraesben. 8. mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. cnergiakibocsatasra. az I lclkesedesben. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog.nugabol az cnergiait a vilagba. hogy hasznosnak erezhesse magat. Hivatastudata \ . egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb. 6. X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak.2.dt meg.Lelki Harrnassag". es sok kihivast is atel azon a teren. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. alla ben alkalmazorn en is. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. "Vagyoni Harmassag" stb. hogy mi tennivalo mara. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. 8. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. es meg126 . hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba. arnelyeket megkivan. ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. Logikus. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese. az eszmekben.ELKl HARMASsAG" . akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves. es fontos neki.) VfZ-HAzAK ("T .

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele.. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct.) A kilencedik !. ami garantaltan rnegbizhato.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. palyafutasbeli sikeressegere stb. es 135 . rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. a reklarnokat stb.IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. szexualis eletere. metafizikai. gyermekeirc. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. Vcgytik csak peldanak azt az esetct. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal.i emberekkel. at tortenik. kovetkeztetesi kepes. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. a tomegtajckoztatast. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez .l is. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. es az is gyakori eset korukben. Ezert aztan egyertelmu. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. penzugyi helyzetere. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is . az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. mint ahogyan dl. hanern azt is. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit.L1t. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. hogy masokkal kornmunikaljanak. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. \1. crtekrendjctol. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. Illk hazukban. Erre megvannak a jo okaim. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni.

hazban. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. onmaga csorbitatlansagat. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. hogy valaki szereti. ameIyeket az a bolyg6 jelez. Amelyik hazban a vENUSZ all. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. A tezesnek ez az a terulete. rnindket fcl mcg fog lepodni. Azert erzi szuksegesnek.JUPITER all. Amelyik hazban a MERKUR all. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. A. Amelyik hazban a . Amelyik hazban a MARS all. a bizakodassal. A lete- at 1% 137 . Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. es kulcsfontossagu a szerepe abban. hogy j61 erezze magat. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. a csaladalapitasban. mert ezaltal juthat cl oda. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. a jovobe vetett remenyseggel. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. o D PELDA: A Venusz a LV. otthoni. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. PELDA: A Merkur a VIT. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. Amelyik hazban a HOLD all. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. hogy az eleteuek van ertelme. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. 4 :) sege egyre fej lodik. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. letezesnek ez az a teriilete. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. hazban. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. es itt tudja legjobban erezni. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. amelyct az a bolygo jelol. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. az elcgedettseget. a boldogsagot. hazban. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. PELDA: A Venusz a IV. a mely clegedcuseget es azt. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. b) A hazak rarnutatnak. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet.

A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. legegyenibb medon kepes magat kifejezni. ami misztikus. hazban van. legintuitivebben. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. hazbeli Venuszt jelent. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all.vagyis minden olyan tenyezojere. Fel sem tudnam sorolni. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. targyilagossagaval. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. Ugyancsak ez az a haz.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. " Ilyenkor azt mondhatom. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. felelossegvallalast. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel. hazban. es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana. eltomplto tenyezoktcl. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. 138 139 - --- - ---- . hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. mint egy kacsa. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. mert megiscsak az a lenyeg. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. A tapasztalat azonban arra tanit. de ugy tesz. Valoban elso hazbeli Marsrol. jo himevere. egyeni Iatasmodjaval. amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. Amelyik hazban az URANUSZ all. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara.. es kozben ugy hapog. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. ahol az illeto a legszabadabban. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. amely mind szukseges ahhoz. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. igy tovabb . eredetisegevel. ahogy az eletemet elnezem . Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg.. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. hanyszor hallottam. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. hogy a hazak a Ietezes mezoi. Az eletnek ez az a terulete. aztan tetopontjahoz ero. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. Ez az a haz. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. Ez az a tertilet. Amelyik hazban a PLUTO all. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. akkor a Venusza igenis az 5. amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. transzcendens. az IC-t. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. Ez meg olyankor is igaz. biztonsagerzetere. (sakis IV. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. Peldaul ha valakinel az 5. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. ra nehezedo nyornast. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . hazban van. Ugyancsak ez az a terulet. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. hogy ha valami ugy mozog. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. vagy a Deszcendenssel erintkezik. mint egy kacsa.

ha azokra a hazakra figyelunk. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. . a) A hazcsucs jegye arra utal. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. biz csucsa a Merlegben. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. Akinek a 6. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat. Ez is egy ok arra. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. arnelyekben bolyg6k vannak. ha szern elott tartja. rnikozben nc feledjuk. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. az hamar eszreveszi.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). hogy letezik egy kezzelfoghato. All. I'FLDA: A lIalakban a 2. fJgy tunik. TV. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. e~ 140 141 . konkret fizikai valosag.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. VTT. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. Osszessegeben tehat azt mondhatom. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. PELDAK: A 6.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. csucsa. mert az ketsegtelcn. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat.\7. j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. Nern szarnit.X) hazcsucsait erinto jegyek. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. ha7. I I\. hogy az illetonek milyen a viszonya. haz csucsa a Bikaban. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat . Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. ha valami gond van az egeszsegevel. hogy legjobb. haza csucsa a Merlegben van. sot akkor is.

ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel. bar az is igaz. • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra.8. az oppozicio (180°). hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 . elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban . fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. A horoszkopban .arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . fejezetet. A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). melyek 30 fokonkent jelentkeznek.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. fIlost nem terek ki ra. karma transzformacio clmf konyvenek 6.cmi-szextil (30°). lenyszogeket is szoktak nevezni. aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato. A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I.vagyis a bolygok altal. valamint bizonyos esetekben.azokra.

hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere./ * figyelcmbe veszik.. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal.ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik.r-. Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset. rnert elofordulhat. ". akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. / J - I .. '. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. \. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. amelyhez erokifejtesre. es cz mentalis erot. valamint spontan 1()'~£lna.. mert olyan a helyzet. hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze. siman aramlonak rninosulnek. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek. Ezek. vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. akkor mar nines akadalya annak. idegi tulerzekenysegben. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti.itoztatas iranti igenyt jelzik. Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). oldalan talalhatnak.SQl a megfelelo onkifejezeshez. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra. csapodhat le. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban.. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. ~ V '.____. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en). int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. A dinamikus fenyszoa vo. irritaci6t ideznek elo. hogy energiait es llyclmet a dmamikus. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten./ . Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze. arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek". nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar. velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars).I 1\\ ' I . felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -.. a szextil (60°). Ami./ I I I '. \ ... A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz. az letck megvalcsltasanak kepesseget. kritizalasi hajlamban stb. es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen). az azt jelenti. hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn.. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot .. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban. szemely szerint engem illet. A harmonikus fenyszogek jelzik. Mindenki inkabb arra hajlarnos. es III. .. . '/ / \\ r">. es ezze! instabilitast. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara. '\. karma es tmrz. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen.~zfomukio cimu konyv 110. ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. ---'\-: -'. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek.nJl~JlOaa.rossznak"). hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. / . Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak.

a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII. ezzel pedig arra. Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest.. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. Vagyis egy fenyszog nem utal arra. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak.". hogy az erintett szemely I .1.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. megcafolva azt a regebbi hiedelmet.A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . 146 147 . a Hold. Tehat azt ken megertenunk.j6tekony" fenyszogek. hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt. egyuttmukodesre keptelenek.. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez. a Merkur. mint peldaul II trigon. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. at erofeszites. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. a fenyszogek viszont rarnutatn. Ne felcdji:ik.1.. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. hanem arrol tajeu/lat. .. turelmetlenek masokkal. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . valamint az erintett sze- (. hogy ezek . es ha e71 rnegertjuk. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. vilagosabba valik eldttunk. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget. akik rendkivul onzok. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik.kell elfogadni. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. ate mas bizonyitek van arra.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. hogy a kihivas..ik az energiaaramlas tenyleges allapotara..<. mindent jobban akarnak tudni.. hogyan kell pontosan. rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok).

tokeletes kulonbozoseg. Sok asztrologus szerint .' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel. rncrt gyakori eset.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. ezert nem erez rnagaban kihivast. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott.1 thivasoktol. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. (Tudjuk. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. az csokkenti luuo encrgiankat. tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra.ink rnindket energia jelenletenek. Tudjuk. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. Tchat ha nem . hogy tudataban legyi. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. nem uta! viszont a cselekvesre. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct.. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. E. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. tul zaklat6k.nkat kreativan hasznosithassuk.1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. attol fuggocn.) Ez a Ienyszog illtal 1. Az egyuttallas kulcsszava . SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. ez noveli rahangolodast jclez. hogy fclunk a/I tenni. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. Spontan. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra.111 a letezes modjaru utal. sol. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites. A kvadrat ramutat. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. hogy rossz az egyuttmukodesuk. hogy ezek az energiak tul elesek. hogy finorn modosit. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. Ha a kvadrat egzakt. hog. II'Sere. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. is (a hazzal). akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. es szinte mindig egyci telmti. akar uj eszrnekkel. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. de hataskifejtesuk kitarto. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal.) lontos. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. (Peldaul az Ikrekben es a ". bolygok. ha egzakt a Ienyszog. hogy az ener'lii. es problernaink keletkezhetnek abbol. mint a kvadratnal. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. sot ezek modalitasa is eltero. Altalaban nem hordoznak stresszt. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. amelyen ncm szintje. hogy hova kell energiat kibocstuani.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. Marpedig ha fclunk . amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem.

rnegpedig fuggetlenul att61. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. Csak a Nap. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. vagyis olyanban. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. kt II konccntralnunk. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. de tagadhatatlan.')'as". en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ".ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. kvinkunx vagy szerni-szextil. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer. I\/. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. az olyan helyzetnek van kiteve. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. annal sziikebbre vessziik az orbist.. hogy a fenyszog cgzakt legyen. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. fuggetlenul attol.rivelni az asztrologitu. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn. a Hold vagy '/. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. hogy 12° .A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . es cgyarant kifejtik a hat. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik .isukat az egyenben. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. akkor akar a • A "nihaj. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. trigon. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni. hogy a fenyszog eppen kvadrat. mint az a teny. han em azt is. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e.. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. Meg kellett allapttanom. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset.). hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. mintha ket ellentetes. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. -\zonban mindenkeppen lenyeges. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. kiegeszitik egyrnast. elszigetelodve egymastol. 151 . mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege.

akkor az egesz konstellacio . megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. Osszessegeben azt mondhatorn. Oka ennek az. ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. Mint II. . ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott. vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. Ajelen konyvben most pedig . ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk. 152 153 . egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal.tovabbra is a horoszkop fontos.kornoly figyelmet erdernel.a Nap.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. Igazabol azt I megerteni. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. irnent emlitettem. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Forditva is igaz ez. a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. Nem lehet vitas. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval. a Jupiter. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez.iranyrnutar.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. de csak azokehoz. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget.1\ horoszkop ertc Imczese . aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. Azonban olyan eset is van. Az Uranusz.

-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg. jolelkuseg. Rarnutat.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. es annyir» beepultek a gondolataimba. rnagabi/ tos onkifejezesre. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. a kreativitasra. ak. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik.eli at az onazonossagot. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. egeszscgere es onbizalmara. 154 155 . ha ugy velem. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. *) Kommunikacioja eleterovel teli.neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. valamint arra. clenk es sugarzo .eny. lit kell megemlitenem. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. hogy az erintett sze mely hogyan . Igeny a kreativ. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra.sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . g6rdul6k. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio. az onkifeje zes konnyedsegere. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. Ezen komrnentarok nagy reszc . szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre.

f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa. akik gyakran ugy erzik.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. hogy ez gyakran kimeriti. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben. mit is akarnak voltakeppen.valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. a na~.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel. illetve hogy tudnak. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. sz6rakoztat6 ernberek. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket.onnon ertekeit. ha a fenyszog trigon vagy szextil. es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. es valami nagyot akar alkotni. amivel felhivja magara masok figyelrnet. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek.) Iusagra. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. amely remuletet. emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert. Egyenisegnek erzi magat.l akar meg nagyon fiatalon is. elenk. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. alkot fenyszoget. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. az izgalom.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. Utaljak a monotoniat. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre. eros a hite. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. amit masok a helyukben szivesen megtartananak. Akinek ilyen fenyszogc van. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve.sajat sikereibol okulva . Szabadsagerzetet eletereje taplalja.Jioboszellemti". a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. eredmenykep pen beli.olyannyira. kepzeloerovel. Altalaban erdekes. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. uzletemberekre stb. hogy mine! 156 157 . Egyetlen teriilet van.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. Ez altalaban igaz is. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. de reszben azert. es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit.) hibai . kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. es cz eppen az onismeretuk.

A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. es hazak megjelolnek. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. (Akikben ez a ket energia keveredik. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. Ez persze nem jelenti. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. Talan a Hold az. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. ha a Holdjanak Jupi. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. de azt igen. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. Ennek modja az objektivitasra rekves. amire a konjunkci6 utal. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. az arra utal. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. hanem arra is. a komolysag.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. illetve pozitiv. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. amelyeket az erintett bolyg6k. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. a Merkurral vag)' a Venusszal. Ez nem jelenti. automatikusan er6t az illet6n. azok fokozottan igeny lik. bogy nem tudja eldonteni. ez kihat az onkife jezese modjara. Sok esetben ez valosagos aldas. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. az mind tudattalanul. cn-kepe torz azokon a teruleteken. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. orornteli. Ki ne szeretne. amely sok em bert meglep. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. holIyan igazodik hozzajuk.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. onbizalmu es belsd biztonsagerzete. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. \ . Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. a Nappal. hogy az objektivitasa eleve megvan. az arra utal.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol.

lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. es arra is hajlamosak lehetnck. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. az azt jelenti. Amikor valaki jot mond r6luk. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. (Ezek a fenyszogek altalaban . bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. De ez a feszultseg 161 en- .felbengoltsaggal''. Nagyon igenyli a szabad onkifejezest. es ez birtoklasi vagyaban. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. azt nem hajland6k tudomasul venni.ffileg azoknal.. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. a penzszoras cs a modoroskodas. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. es ezzel tullepjen onmagan. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. Sokszor erzik maguolyankor is. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. es ez a kesztetese vagy fokozza. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. ugy erzi: keptelen kifejezni. es ez gyakran oda vezet. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. Akiknek ilyen fenyszoguk van. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. amit erez. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. azok neha tulzottan is azt hiszik. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez.

Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. akik nagyrn tartottak az anyasagot. Vegtere akadnak nagyon intelligens. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. Szukseget erzi.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra.) Kesztetest erez arra. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot. ha felismeri. foleg a kihivast tartalrnazokrol. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. am hallgatag termeszetn emberek..nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. 162 163 . Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. ha egyebkent j6 hazassagban eltek. akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. es ez kihat az erzelemvilagara. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant.111tja). es ezt a kcsztetest csak fokozza az. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio).A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak. hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat. hogy sztilove valja nak. de megis valahogy zavarban vol tak tole.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. En-kepere meghatarozo hatassal van. A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. Akkor jut el a belso elegedettsegig. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. CS melysegesen feltek attcl. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. azt.

hogy mi szerezne imot nekunk. Szivesen kot bizalmon. Energikus intellektus. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. J dealizmusa arra kesztcti. Peldaul szinten a Venusz 165 .A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat.. hanem t. Intenzlv. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. Nagyivi.akar intim szemelyes kapcsolatot. van 164 .. Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel.. Szeles az erdeklodesi kore. mind a kornrnunikacioban. es ez kihat a komrnunikaciojara is. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa.. hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. Tudata stabil. Esze gyors. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. Nyitott es filozofikus intellektus. osszpontositott intellektus.f'>"". finom intellektus. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Masek lassu eszjarasa felbosszantja. nagyfoku kivancsisag. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken.:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik.. ~. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez.. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. Intenziv. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak.. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. . hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik.irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. Rendkivlil erzekeny. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. Vonzodik a hagyomanyokhoz. Hatarozottan cselekszik. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. es hajlarnos a szelsosegekre. ezek egyrnast erositik. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege.es szernmozgasat). akar altalanossagban sok emberrel. es ehhez meg akkor is ragaszkodik. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. transzformatlv.

hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet.. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. fcnyszogei lat . csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit.7.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. hogy a Venusz kvad ratjai. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck.\ h'_'lygo~ knys/. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi. Gyakori a fokozott erotika.kapcsola1. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. hog) mindket energia szabadon aramlik. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. hogy azt el is fogadjak tole. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik.a . ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye. az nern is veszi eszre. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. Ugyanakkor elofordulhat. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak.al. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. hogy akit szeret. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza.. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. E. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. Ha f61clmeitol megszabadul. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki. ktilOnosen mely kepes. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. hogy beleun a kapcsolatba. fo leg az olyan testi tevekenysegekben. Konnyen elofordul. (V<llaha~y~zor a . 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. Nem szereti. megpedig cgeszen tisztan. mint a sport. hogy erzelrneit jol fejezze ki. hogy valamilyen garanciat ne kapna area. es kozos erie a felelrissegttk IS. akit szeret. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki.reLni oket peldaul abbol a szempontbol. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert. akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz.A horoszk6p ertelrnczese . Hajlamos a flortolesre. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli. gat. az so] esetben turelmetlen. hogy erze- es ketlen esonzo.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna.

virtus. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. ott turelcmnek nernigen marad hclye. oldalat. az elet minden .. tovabba fenyszog azerorol.izd. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat. izgalmak. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason. gyakran lazadozo. ha egy kis turevilagos. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol. Testi. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. Kesztetest erez arra. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. es . Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. Ahol a Mars fel~ bukkan. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest. at. ra tisszpontositja. eredetiseg es onallosag jellcmzfi. Lasd ez Aszrrologia. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. Egyfajta romantikus. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. kalandvagy. cselekedeteiben.A horoszkop ertelrnczese '\ b. Intenziv.segre tarnad szukseg. ekozben fantaziaja elenken mukodik. nomult es erzeki. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten). a hatarozott cselekvesrol. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. Nagy szuksege van ra. problernak uthetik fel a fejllket. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. Teljes transzformacion megy at. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. annak azert megis ti. szelsosegeserzel mek. karma es transzformacio cimti konyv 121. a vezetoi szereprol. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki.

A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. all az illetonek azzal az igenyevcl. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora.')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. Oncrvenyesito. tul sok munkat vallaljon. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. amihez csak hozzaer. szc melyes bolyg6val. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. amikor az Aszcendensnek.\ -_---holygol. jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest. mint amennyi valoban akad.) L~eepi. r'. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik). Altalanossagban veve azt mondhatom. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba. Igaz.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni. Am. hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest. a Jupiter vagy a Szaturnusz. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. A7 arnbiciok megnovekednck.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat.ileteket. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya. pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol.ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . a megujulasra osszpontositja. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis.ll. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. Ha minden rendben megy. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. Testi. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. a Jupiter nagyvonalusaga. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). amibe aztan konnyen belerokkanhat. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. Ramutat. 171 .) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek.. mert a Jupiter mindent felnagyit.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. szokatlan medon tornek utat maguknak. amelyeket a Jupiter az ot. es egyeni.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . hogy a fenyszogei. . Mindenet atitatja a valtozasok. (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az.i azonban azt is eloidezheti. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. akar a leheto legmagasabb szinten. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe.

es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn.- - - --------. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) hit. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. hangsulyos jegyeben uralkodik. amikor ClZ Aszcendcnsnek. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). hogy az energiak hoi kon centralodnak. ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. akkor . illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. Hite es optirnizmusa . Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval. otleteit.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. valamint azt. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa. 173 . oldalat.) Ugy erzi. egesz eletrelfogasat. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi.il az onkifejezesebe. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. bnjobbilasra torekszik. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat. enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel.161teszi. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben. zodesre tor. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest.) vagy arra.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

egyuumiikodve a pacienssel. karma es transzfomuicio 12. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. vi7. es ez azt is jelzi. pszichologia es (J negy elem 7. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat. Mint ahogy mar emlitettern.cs kepzett szakembcrck lcsznek. Wheaton.. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. A kovetkezokben arr61 lesz szo. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. hanem maganak az embemek a megertese. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. sokat lehet okulni ebbi:\1is. rnert . az Asztrologia. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem.sga. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . hanem tobb annal. es akiknek sikcrul. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. hogy olvasson minel tobbet. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. azoknak sok munkajaba kcriil . Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez.noha akadnak. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. es belenk neveli. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. hanern . a horoszkopertelmezesrol. Sebastopol. hogy ezt hogyan kell csinalni. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. 0 volt a modern. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus." Az Asztrologia. megis 111 ire tapaszialt. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani.Athatja a szintezis szcllcmc./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. szemely elete fonalanak megragadasara. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. de megjelcnt nehany olyan konyv. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. Az ketsegtelen. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. fejezete. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi. Tracy Marks A ho. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. fejezete. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. a vizsgal. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. fejezete. arnclyeket ill nem emlitek meg. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese. ru- galmas.

3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. A fofenyszogek (minden olyan. Az analitikus esz ugyani-. 182 183 . hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. amelyikben all. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. Bar az is igaz. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi. az hasonlit ahhoz. Jelzi cgyuttal azt is. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. 2) A bolygo mellektonusa. am i arra utal. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. tenyezore is figyelmet lehet forditani. ez termeszetesen igaz.

a tanulas. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal.\ rasu Nyilas-Hold.. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat . lelkesedve. ha benne van a valtozatossag. A Hold a rnasodik hazban <111. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. A Mal' a Vizontoben all. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. ro .1 Jupiter a Sziizben al]. (A Hold . Nem csoda.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. zarkozott Halak.. ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja. Nyilas-szinezetet kap az.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak. es ez kiserletezo kedvvel.Jeljes elernzessel". mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo. az utazas. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot.sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni.apot. folyton valtozo misztikumot. problernaval. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal. szeret kozben oktatni es predikalni stb. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. soha nem jutunk a vegere. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot. Mindegy. a kaland. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. (Ne feledjuk. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. Ha rnegprobalkozunk a .. Pontosan ez az oka annak. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg.. amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien . akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb.i kcll koncentral nunk. vagyis utazasra. A Hold mellektonusa a Sziiz. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. ok variacio kozott. nyitott szellernmel. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. Arra kell osszpontositanunk. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen.f61eg a kezdd -. tilrelmesen. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat. egzakt szextilt alkot a Holddal.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. (Nem tudom megallni. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van. vegiclen.tamad egy kis bonyodalom. ami igazan fontos._ -_- - - _. Tehata Hold jegybel i al]. hogy ha . es megtudjuk bclol. kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez.. tehat en')'. cncrgiainak. es megprobalja ki talalni. A Hold lenyege a reagalas . hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. .-.. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. hogy mar elore el kell dontenunk. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja". A legfonto. cs Iolcg azokat.i01 erzi magat a Bikaban. kepessegeinck c-.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk.. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. es inkabb csak a iranyokr. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. mint egy emberi leny? 184 IRS . milyen temakorrel._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas . A Tlold a Nyilasban all. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. a kavarodas sodraban. amelyek ismetlodnck a horoszkopban.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat. elszant vc dekezessel. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat.

ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon. arnelyct . arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. haz 9. hazban all. es a 10. es a 8. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. Venusz. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. 6. haz 5. hazban van. ertclmezesenek masik olyan terulete. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. betu: Skorpi6. Venusz.i k6z6tt). haz 8. Nezzunk meg cgy peldat. haz 10. beti. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. Tudomaso~ s~ri~r Dr. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. IV. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . haz 12. X. Hold. tulajdonsagai. olyankor ez a hatas meg nagyobb. Nagykereszt. 9. betii: Szuz. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. 12. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat.) sz616 absztrakt teoriak. Nap. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. Pluto. . Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. betu: Ikrek. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. beni kozott. beni: Bika. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja. betu: Bak. betLi: Vizontd. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel.~ ha . Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. betu: Nyilas. Merkur.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. vagy a Szaturnusz a 3. haz 7.k. 2. hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval.lu. Uranusz. betu: Rak. 3. vagy a 6. Jupiter... vagyis a Mars energiaja es a. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast).vala~inek . akkor tudnunk kell. az idegi feszultsegre arra. vagy ha a Pluto az T. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). ~. haz 4. Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. betii: Kos. haz 6. es a 10. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. beleertve a fenyszogeket is. haz 2. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. haz 11. az nem mas. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. haz 3. Sarkany stb. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal. A horoszkop szintezisenek. betu: Oroszlan. Szatumusz. 5. 11. akkor fe. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. '0 es perszc ha a Mars a 8. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. hazban. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. Mars. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat.az l .. Neptunusz. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. 8. :s ehhez a:.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. es a 8.~n. I. De tegyuk rei azt is. Merkur. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. hazban). mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. Tegyi_ik fel.cn . akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. betii: Halak. kozott. bern: Merleg. VIT. Tkvadrat.

Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. kell eleintc cgy kiindulasipont.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. az ellenkezojet. es ramutat. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. fold-. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. Sill kany stb.). A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. Mint mal" cmlitettern. es [gy erti.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz. A . Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. es magabiztosan allapitja meg. es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. nem egyebre.i formajanak reszletkcrdeseiben: A. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. amely feltunteti. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven.isci1C7 volna. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. A horoszkop mint egyseges egesz A. vazlato t. levego. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az. mint elvcszni az alakz. amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-. A vazlat arra jo. amely hiven tukrozi. B.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. hiaba hiszik nehanyan ennck. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala.k6p slinlt:l. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. ravezcsse a lenvegi vonulatokra. kovetd egy egyszeru. Kozreadok tehat cgy vazlatot. eges: hus-ver cmbert. Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. fold-.es viz-hazak B. fix es valtozojegyek) 2. hova kevcsebb. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck.I hatranyai. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly. konnyen attekintheto lu. levego. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset.is a horos7. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. valtozatok aradataban. amelyek fontosabbak. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. me I 188 b) tuz-.

Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez. Minden olyan bolygo nagyon eros. Keressuk meg. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 .legy 2. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. Haz 3 .1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala. "erne lkedesben". barmilycn stelliurn. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. 1 1 1 1 c. I 1 1 1 1 I 1 c. D. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball". B. I. Haz 3. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez).. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A.I. Egzakt fenyszogiek) 3. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet.. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. annal erosebb (beleertve azt is. a lap hazar. valamint a szernelyes bolyg6kat. jcgyet es fenyszogeit. 2. amelyik az 1. es ezcn a te. A ap lasban") B.) A.. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. .I 1 1 T-kvadrat.7il1l\:I. Egzakt fenyszogtek) VI. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. Egzakt fenyszog/ek) 3. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat. men czek rcndkivul erosek) I C. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. "csesbcn'. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V.Egzakt fenyszogrek) A Hold I. A "fenyck" A. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B.) lII.. Jegy 2.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb. hazban all.C!JC7 I 1 ll. I C. a hUWS7kop . Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B. Jegy 2. "rol1l. Az Aszcendens 1. ha a 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful