P. 1
Stephen Arroyo - A horoszkóp értelmezése

Stephen Arroyo - A horoszkóp értelmezése

|Views: 251|Likes:
Published by poisevipmail

More info:

Published by: poisevipmail on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2015

pdf

text

original

az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

es ezzel lehetdve tettek. azokat az onall6 gondolkodasra.. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. amit az ember alkotott. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. de szinte eszre sem vesszuk. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. hogy akik asztrologiat tanulnak. az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. akik ertesitenek. a tapasztalt szakemberek:.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. hogy az irasra osszpontosithassak.Bevezetes Kathy. diakjaik vagy barataik kozou. Nathan es Kimberley szamara. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. Csodaljuk. Julie. . Mcggyozodesern tovabba. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. Akadnak. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit. Opa. mi mindent teremtett lsten. melyekben arrol tudositanak. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. vagy azok.

kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. Celkiruzesem nemcsak az volt. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . amelyet hasznaltak. tehetnek szert. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. amelyek precizek. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. Kulonosen karos. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. az Aszirologia. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel. mind pedig a tapasztaltabbak. Asztrologia. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert.Jeagazast". sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. Manapsag gyakori. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. elbizonytalanodnak. Biztos vagyok benne. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. nyitott szernleletmodot. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni. egyike azoknak. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. Nem csoda hat. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. amely eppen 6t erinti. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. amiert folytatasra biztattak. Ez a konyv ott folytatja. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. es a tudas. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. es kulon halas vagyok nckik. pszichologia es a negy elem. a megertes uj szintjeirc juthatnak. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. rugalmas. Nagyon is ertelmes emberek. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. peldat es esetleirast tartalmaztak. Pedig csak azt kellene felismerniuk. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. es teljcsen mind13 12 . Nem csoda hat. es arra. hogy a konyv. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek.

magukat is. rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. hancm cppenseggel osszezavarjuk. Kozrejatszott ebben. teljesseggel haszontalan . ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. Olyan ez. hogy ha konyvem. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. (2) a horoszkop leoyegl. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre. alkalmazni. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival.sek" tbn:cge. rnagyarazattal tartozom azt illetoen.110r~sZ~?peliell1~eze. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. azonosulni lehet vcle. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. John King Fairbank. E:z azert bizros. ha mincl kevesebb lenyeges e. <iscsak nehezen tudjak megallapltani. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto.. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire. arnelyet celul tuztern ki.~v~~a . majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik. aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. gondot forditok a kozertheto. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg . a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: .iluk az a gcp. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak.. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz . es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol. rejlo osszejiiggeseket. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. . hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. Azt hiszem. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet.rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz. Azoknak az aszrrologusoknak. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. lnkabb csak hatrahat. Az emberck nem bonyodalrnakert." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban. mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. aki j6soltatni akar. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz.. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. hogy mclyik kazi. vcgiggondolallan. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . egy. Dr. ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc.jo-rossz". akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". azi olvasoim il61jek meg. amelyik eppen leszallashoz keszulodik. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 . nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. Meg az is.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen. es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani.I' megbfzilalo faktorra figyeliink. akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben. az nagy odafigvelesr igenyel. Arra alapoztam.

kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. hogy milyen a belso allapota. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat. amelyeket Dr. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. a mindenkori belso allapotot. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. kulcskifejezcsckkel=-.az energia kifejezesmodja. Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. csak kis izelitot nyujtanak abb6l. Arra jutottam. Pontossag. es megtalalja azokat a reszeket. William Davidson allitott fel. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. es jclzik a lctczcs dimcnzioit. akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit..ilt.kulcsszavakkal. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . es . Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . Ebbol vilagos. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.wfger . hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami.. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. iJ let ve ez a mosiani. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. amit az Asztrologia. Sokevnyi kiserletezes. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. es jelzik a letezes rninoseget. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. B [zorn benne.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . azaz ellenallasat. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. Megallapitouarn tehat. 17 16 . Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. hogy rncglassam. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. sot az egyen tudatanak a mino.o harorn konyvcm.

hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. Az asztrologia nern vallas. Erteke abban rejlik. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan.ugyanazt a hibat koveti el. a bolygok szercpc pedig abbol ill. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. hogy a vi lag egyseges egesz. Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. pedig sokkaljobban jarnanak. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. hogy minden. de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. es nemis lehet oncel. Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. I. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. es rogton tegyuk hozza. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. es keptelenek felisrnerni.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. 18 ~ i I 19 .etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. olykor elcelodnek rajta. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. Ii I I I: I:. ! . am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus . hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. mikozben eppen ok azok.

tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. is21 0 ---- -------- - ~ . cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia. _- - ~ . akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. Egyszerre tudomany 65 muveszet. A rud6sok ugy tesznek. Mind szemleletrendszere.ha szabad Igy mondanom . hogy . mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. . tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter. hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel. Ennek a kezikonyvnek nem feladata. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. mintha szilard talajon allnanak..1.Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol. Ketsegtelenul hiba volna.nem a tenyekkel. amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. akar ebben a konyvben. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni.

rci.. Peldaul Max Planck. korulvesz mindent.~t~~ ell~nebe.. azt latjuk. 1978. viszont igenis ujdonsag az. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet. Idonkent nehanyan S20t emelnek . hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. ro~~unk: hogy e. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. oktalan . bogy az cletveze- 23 22 . bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja.. az orvostudomany. iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit.m~er~c ncmcsak biokemiai. azt fie tartsak butanak es sarlatana. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. .ztro16giihoz folyamodnak. as~~~1. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato. valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra. hogy ezt jegyezte fel: . hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak. hanem spiritualisak is. am~ly. Ila felidczzuk a termeszettudOlminy. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it. mi szernnek rejtve van. t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko. mint peldaul Norman Lamm.?en. es csak mostamiban lsmerjiik fel. tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. pszichologiai.aban es a lelek leteben.ugy is szoktak mondani: "amint fent.~ez.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. fel k~lI. Diamond. Ez . Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget. aki 1987-ben Igy irt: . elterjedt . Hull.) En sem tehetek semmit. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett. azt kell jelentse.n. az bargyu. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. ki nem hisz sernmit cl.ugy lent ). a hadaszat. amelyet a materialista terrnesz~~ud.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn. . bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra. holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget.nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat. P.egerol sz61~ O~i tan . evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e .irta D. CAz egyetern fcnnallasanak 100. ami az elme es a szellem erejen alapul. ~aJno. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy.. beleertve az akaderniai szferakat is. . hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje.." Nos. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak. hogy maga az asztrologia nem ujdonsag. es egy uj genenicio no fel. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag.orvenyszerGsegek ervenyesek. az igaz. Ski ily bolondot hinni keszt. a termeszetgyogyaszat.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik . es hogy osakis az igaz. Science. tarsadalrni. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. politikai.o~mlny. rosszabb esetben fura. nak .. A szellern uann nyrtottsag . Tessner es A. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. jogi C5 ~o~g~zda~agl t.. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel. a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet.. TegyUk meg hozza. naiv es affele b~bonasag. egyszerre belso es kulso elet. hanem csak ugy.Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem.. a Yeshiva Egyetem rektora.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege .~ ilyesfajta besziikultseg ellen.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul.

Kalifornia all~~' beli San M:l. . ki . Jacob Zighelboim. kozott megtaltott konferenclan hangzott el. mas megfigyeleseken alapszik. . akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. e I ane. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. 1etekkel? . sz . mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel.de esak akkor..feJlett "hatast". sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott..n~ proba ala vet~l: . hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie. m1t IS neveztink mechanizmusnak. aprilis 29. Ha Ieter errol az utrol. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven. 25 . No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser .hogy. .akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l.e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak . Az ortodox tennesz:tt~?omany logik. d . Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak. ~negpedlg azert.' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet. ..aja szerint viszont valaminek .es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt.·· . elfogadni keptelen . HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm.mo. .a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje.laszunkban lepJunk tul azon. ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba. A modem asztrologia j61 megszerkesztett. I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". es majus I. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk.asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. Koztudott. ". Gyakran idezik Dr.gyiFoiskola professzora mon~ottegy ..~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_.tte6ban 1988. . az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. ahol r~n kivu. es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok.. Carl Jung kijelenteset.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest. es a k IseT e 1'. . a pszichologia. es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek.vegzett iseresa k IS az . V8. semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen. Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete.k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek. .. mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is. A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok. e~ :el- segti. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. . mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el.. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii.. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala.t. amit Dr.. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta . a UCLA Ege.reinek megalapozottsagara. '. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. hogyan feJt.l kl a hatasa.' '. a . ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat.sz- fele esemenyek elfirejelzesevel. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk." Sokfele. . marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk. . es rneglehetosen nagy mertekben atalakul. ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve .

nyos. an~1 or m.kk. Ha valarni nem merheto meg. Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak.ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan . k dik P d' egy patkany em IS U J . es nem er . Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult. .. 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc. Dr. . " daiaba: . '. . k' bb sak a klvincsisag veze . ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen. masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . 'I k . 182.' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy . . eszt az asztrologia..0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. azok semmire sern menne. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I. Theron Randolph. nolon a paosszpontosit. Dr. J.' . att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika. hi" t szove t el nck vlzsg b . megls mmdenkeppen e e . di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi. . -. l' t ' donal< nagyon IS IS " . hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls. hogy rnmden . " <: rml. . tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. . meg a. . es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. k' hiszi. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban. A hiteles inclmenyeit.. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon.. "k' raizo.l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o. ket lked6k azzal a .lata arro . ioib elm" az asztro ogia . e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano .rnukodesi mechanizmusara".grt nern mert igazan hal6kony CS . e~" . .oris.:. hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban. mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet. 19117. "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I . lortenl vele akkor. akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol).'k Minden lzonnya aze . 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel.nneszcttudoml. egyedl eletehez. t dia elmondani az orvosnak.) (Az asztrologia a modern pszlche. . 2. e. ami or ~ ik a maguk statisztikai . hogy ._ . Ilenorlzni? m6dszcrelVc.. 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye. Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet.Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . kia as... arJ. . . hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban. bol ..iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es .. . am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra .vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. lati haszna nern szannazl.nem klfogassal utasnja e.... 1977.en viszont a. 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga . ". s~~tg~ogy .. ber hogyan visel C I C ig .. • nak hogy adott esetben cgy pa an. . hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol .. ak." Akkor hat meglepo-e.~ml~d A. Am altalaban veve. a. Teste 0 . peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak..Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel.. . ea elt Az cm erszam '. hogy hoI keress valamit.. es ezert . sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere. a besztikules hason16 veszelyevel. aszat hatekonysagarol .' cs. . . amelyben a Nap ki. igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. ara ami elmeJ'cben erzeseiben. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset .n zekszcrveiben tOrtcnak. f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'. es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga.cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' . akkor nem fogod megtalalni. vlzsga . hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. 'ttud many nem egye lese " . " megbizhato" bizonyitek. A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. Az eletvite I anacsa .. 'k . akar nem. illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata.marpedlg a tenne~ze. . . mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti. .' t' ztaban kell lennie azzal. a divatos "tu oman . J k 11 fogadnunk hitclesnek . hogy ot In ~ . ha azok csakugyan ott vannak. 27 . . amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben. Randolph ramutat. A te. ereppcn mit erez. a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. a na~ asz _. hogy rm .glal c. . a meres.. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a.mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik.1 ak 'I adhat infonnaci6t. "Ha nem tudod. .

' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel.ztrolo.z asz~rol6gia sem. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. Az _ t asztrol6gia .egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. E Kezikonyv celJa valoJaban az. hogy az ~. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai.II . arnely hasonlo hatekonysaggal. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant. szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. hogy raebresszen bennunket 16tllRk.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. . st.atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk. A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik. kristalyosodnsj. filczofiaia . A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva.i kapuk es holisztikus . Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . az inkabb tartozkodjek att6l. Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol. kut~~saval foglalkozik. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval..?' ~apc~ol. szerre es elrneletekre .ogusoktol nagy ehm!lyU. tfinnek to va. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse.ja rerkepezhet6 fel vele. mrndenkeppen megbfzhatoak.v~gy. oJ· 0 ~ana UJ e.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik.. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k . Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. es ha a bennunket eletre kcltoenergi3. es [ranymutatoul szolgaljon benne. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. vilagnezetevel.•.~lmelctek bukkannak fel..vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. s va'ItOZlik .ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol.A hcroszkop crtelrnezcse U. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. u~aes . es a kepet az eg gigantikus vasznara festi. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra.az as. ha heIyesen ertelmczzlik. mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I. bbe . mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit. De az asztrologia alapelvei.. ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. .de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat.lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v.veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget..h~ mkabb . ki . raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal.y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni. b· ~.s. hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak.Ll asz_tr0l. e . oktatasaval . clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek.ik el mar csak azert is. eletviteli szaktana~s~dasban. es sokszor kenyszerul arra. 28 29 . Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke. Igaz ugyan. Ez alol ne~ kivetel ~. Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert. SokkaJ tobbre megy.uJa b . hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu.

e ce. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. . hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban.a k6nyvet? Figyelj a szavakra.. 0 'I. ik Ih . hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat. ratermett ernbereket. szlvd magadba.. .. Az asztro16gia sokszor olvasot." OIWV . gyakran elcelodesek celtablaja. am y.i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. . Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg. amikor az olvaso vagy odafigyel. mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. Hadd ajanljam figyelmiikbe. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil. . s: k' zemel es helyzet e emzese en. ogy. P '. az egyedul ugy lehetseges. .. . tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat. mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. .n JU. az egyseges szabalyokat es eljarasokai. . higgy be~"il~. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. az nem Aki csak felliletesen. 1 h t '10m .. a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai. . . dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt .' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. 1 t idomanyt . Aztan dobd el a konyveket. trol6gia igazi megertcsehez.ak mmden. akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. akorlati ertehnezeser6l szol. tarozoln. Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. mint olvasassal. A horoszkop gy. .theti a k6rnyezetet. Az tehat a gyanum. melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. Semmi ketsegem afelol. sot maga az aszrroi . Es ha mar megtalaltad. ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet. J. Az sem e. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit.aelOhaJ aszasai..' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 . passziv szern e n en 0 -. k . h'· elenteset feltarje. Deel kcll indulni ezen az uton. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. 109. Ie ets. es olyan iranyel benne. horosz op..Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa.eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ .Upanistidok . . vagy nem. jelen esetben a ertelcmben arra utal. Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova . finomult es . hogy h?gya. . nes arany an. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal. kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ. E k·· hate'konysaga azzal all egye. '~. amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben.. k' ok az emberek. sot talan a . . ami bennuk reJtoz1k.c t~:· 30 31 ." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et. 2. s . tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait. az olvasoban felvetodhet a kerdcs. 01110 Y L. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. .

. hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott.~t:t~I. h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz"..? ~r~~eszltes.' .' dlI. .~sa~l.: .a... I I I II I I I I 33 32 I II I I I . ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek.esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet.. Azt is feltetelezem. . k .. hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat." a tetszmne ..usara es vagyaira. .egpro a. hogy keressuk meg. Viszont ' .~. es ~abb. . k' . ~y e e. . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk.. I' . . akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak. irjon az ACS.tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :.dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj . as.5 e varas amI irth t" ..znat veszi. ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez. psziclraI6gia eli a lU!gy elem.~yegesen rnegalapozot. Abszolut kezdok kerjnek meg valakit. ztrolc . USA cirnre. a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk.g arra gondolnak . hogyan kell megallapitani. teljes komplexitasat. . ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir.. Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja." as ro o~lal . '.kllyen tevedes na.1. .kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b . Sze.. Box 16430.. . ezonmaga szarnara amelv . "telJes . hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit.' ..yhog Igy . mint Dane Rudhyar. K onnyebben ra tud majd hangol6d .' z ro ogJa._ k " megertesenek kutatoutjain. Ie. nszen azok csak s: I ' . es legalabb nagy vonalakban tudja.. .oz.e 0.odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At. Mindamellett hadd ajanljam figyelmi.ctosen . masok alig felszinre __ " . ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7. kihuny. ' ze! egy olyan szemclyre szahott . . vagy lOgy veluk lmmar ..nymutatokna. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget.Ji:IJ'.ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat.esem szennt nagy h ' ' '.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~]. az asztrologia rnindenre . Inl. z em en clctbcn soh . aki mar tapasztaltabb. I 109 a oznak " an' a szemelyi .Jedt ez a tulzott es teve 1-" .. bmego~dast. megleh. hogy az olvas6nak rendelkezesere all a. fizura : .~ L~lek mindig is meg. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is.emel mindazt. CA 92116.. senunJ sem lebet 'I. 1 az . Fontos. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja. A praktizalo asztrolo gusok e ·k . IS." a . milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t ." .. czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". ethalvanyul. H~nysugarat vetit oda. es a. sajat horoszk6pja. kel. Korabbi kon . Nem ismeti. amennyit lehetne.seg osszetettse . MiskUlonben a ferry szetszorcdik.. . so szemelyise -r. e. I.tol ne varjanak " . ketscgtelenul meglevo fehe t: I k .a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez. z termeszetesen .~ ~k.:\cles kifcjtesl es a7.' .* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen.lguraJabol tevodik ossze. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik. a mert ozmikus n"d szo. .semkct. Irru.bb es ' . . k.e.Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o".O. .ilonoscn hasznos az A:.e teheto..Yaraztam. ezdok kOZl .tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy. an a nagyfoku pontes. az elet miszteriuma az t . Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6. azasztrologusi nkab .. es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja.eze az Iranymlltat6k h . me~ lelkesek. ak ..etnem felhivni a kezdok fi .m. .pjainkban mar . melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all. Ugy dast kfnM.nnlag' u' k e cs. . Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . A kozmikus kifejez. ' hiszik. je egu tudomanyrel van . hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. . es muveiket korszerti nyelven irtak. " vagy oroszkopertcl. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol." rnezeSI tanacsok InondJ' ".magyarazatot" tal 'I ese rnai. ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es. raa. Kezd6k szamara ki. .1Itolso szot" 1 .:~~.gYlk. Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban.e . mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' ..erCnek elmelcterol sz6l6 res." kovetkezmenyekkel jar ez A .ztruiOgia.. A vegso magyarazatokert a vallasnoz. r •• z ro oguso m 'bT~l. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck .t". rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s . . beldle annyit.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese. Igye met ogy az as t l' . rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. h gre osszpontositunk. ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. g) ozo .. . Margaret Hone es Charles Carter. P.. . Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere. .fogja hazem konyvern teteleit inkabb . I e em. az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala. hanem a nagy megviltigito. hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol. ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto. San Diego. sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . persze.· . a vizsgalt sze~.. elter.']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' .ml rez u eselrc ntrm ' . Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani.

mert tettrekes7.segkent es oszintesegkent ertelmezi. n.. . cime: P. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC.O. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek.J~gyek . ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal. Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg. folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb.·zJ~nnac. Sebastopol. jellemet.a J~I'e~vonasok. elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. osszegabalyodnak. California 95473. kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t.6: . ha valamit nem tudnak vag~. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en.~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba.efuggo szi~boli~us aMc~1 .ltc:~. amely arrol szol. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba. hogy "fekete~eher .es "neg~tiv" jellemvonasok. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe. tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel.tai deklodesemct is felkeltette. az analizis katcgoriai . tekete-feber kateg6riakr6~ szol. Arroyo AsztrologiG. az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol.. ka~'ma ~s . masvalaki viszont nagyra cltekeh.. amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret.:nJn.. hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu).ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk. h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a .az. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal. Box 1460.~makorpszichol6gusi psz. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk.nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t. 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit. es .don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et. a m?tlvaciok. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen.ic~ot~rapc~.5 konyvnck. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek. mozgatoru~o~t.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. ~ennyit csak tudnak. Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. ~z eml. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat. jot tudjak. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani.~n: ertenek. hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. USA.. . hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki. hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. Az ortodox pszlcholog . (Az asztrologiai e~~tvltel.es . A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. a sziikseglelek. ~ p~zitl~ es a.mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez.m~~a~kodnak. hog?.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. . /lI. az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni. de egyben vara.zslatos tI.".a . Dr. A 35 34 . sunin valtogatjak egymast.szemeIYIseg. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja. beskatulyazzak. ezert az a legjobb. Ez a zavarba ejto. negativ kicsengesiieket egyarant. . ~on~o~ult tudom~n~. A val6sa~ vi~:nnt . mint a tlPU50k.

hasznal~sat celzo pontos foglalkozni.. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget. A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak. ez .YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7.Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble . Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba..melyes bolygo. mert nern .. A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba. hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza. hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag .. akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom.eskvad- nezvc. ennek a szernelynck igen . ". rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ . de ncm a70 les z dik ' en a .allasa. O.erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem.mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld. . . Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte. a enusz es a Ma) 1.. -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat.. . Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. ur. . IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz. A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki.... tapaszta. densrc kelt osszponrositani tobbi rs . hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl . agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1. .::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak. bogy igye.' . Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl.mtlyen sullyal esik latba. k _ az szcendens.. c~a ocm c ket tavoli bol zok . kczzenek onaHoan gondolkodni.. jegyenek vagy ket ki.' . energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz. modS7..vagy Pluto. a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra. ..:tkOZlk. nem pedig arm. A hag. ez a fenyszogallas aka . valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. hogy melyik J' egyb. hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy. ' e C7. belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem. Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni.a ktilso bolyg6k b d~ . Ilte~yezoJeve lep elo..eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset . amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. de egy iranymutat6nak szant to. epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet. . amelyek segitenek ezen bolyg6k. . (II IOZ I etve lOgV 11 lo. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez.. tP~ak kulonosebb hangsulyt.ck persze nemlgen lehet olyan .. es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. .nak ertelmezes hen.' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos. .. n~Jatt van. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an.al. '1 Y"e crnre. k peldaul az Uranusz tudtak hogy C".set.. a tapasztalataim J •• .' •• ygo egymas kozti fenyszogenek. hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban. va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos. . nanem az hogy I k. or_aI' apP.. a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. r ze... szuletett emberekre isegyfo .l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. peldaul a szemelyi ~~~y. ot sze.g.» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd .l. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek.gy.~ k . hiszen . ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . 37 36 .c. r egy~asto. .~. hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. szemelyre. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere. valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa. ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I .ilsO belva .Honbsegre. es legfeljebb szinezik .. konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel. vagy eszcen ' ". a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' .ango tsaga es -tudata lesz de c .zsga t alapveto. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct. . yo'.gyall iapcsolok lik. em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' .ltarn. J .

en..a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. " 'It 'I.e . .k'epese k vak . . Termeszetesen fontos. m~ly sz~~i. . hlsz~n az ~ugy lS. k . hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott.JO vagy "felszabadito". hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk..' ... szeme.es jelzik a letezes minoseget. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget. .' b mert k I I' I' is resz e. ~-.. . .?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy .. mint ahogy ez szabja meg. Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang . gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~.tek~en. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal. es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n.energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben.IS.a felszin ala huzedva . hlttink. . hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni. '. Pedig sokkal ~o:t~sabb. . A ..n~gyobb ~e. . . bcfolyasoljak . ysegwl1l.ogy a VIZSga . hogyan. A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:. 'I . Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b . Kulcsfogalmak. sot a horoszkop egesz s~erke~te. a termeszete rnilye n az e e t e. Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges.d" t" . amelyeken az egyes . men asztrclogusi tevekenysegtink. ? r " . h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe. es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak.A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l . ' .. . . soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. .-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba.. Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat. .AK [elzik az elet teruleteit..6fiat es atapelmeletet k6vetjiik..oket az erintett jegyek . es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti.~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z. de az alapelvek. egyenisege . 0' mert.b·.. es hogy a lenyszog c: . bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan .e. volt a ke 'r ' . Az sem mindegy.minden trigon . Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket. erettsegunk. lzon~os pontIg. er~lk. er es. akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret._. • ' anna ."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de . (Ellentetben azzal. . hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru. . . '" . d" k If OZO . aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai. " . e Iernze. " . A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok. mit vagyunk kepesek meglatni. hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak. k' . '11. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. enntett szemely eletenekes egyenisegenek. hogy a f~nys.. ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l.yben teljesedik ki. 'k. arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy. tudja alkalmazni az asztrologiat.." Fontes tehat tisztaznunk magunkban.. '.ls megfeJth~to. on'. hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat.meg a~oknak a ~on~olkod~aban .Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " . seve es megertesevel lehetseges. akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol. Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is.h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. A HAz. . vagyis az asztrologiat. nogy melyik asztrol6giai filoz. hatarozza meg . . es igy tovabb.ez ... . .szamara azt. mkabb arra figyeljunk h .es jelzik a letezes dimenzi6it.ynek " milyen az.. eppen muveszet. A tudornany megfelele alkalmazasa .eszmevihigunk erzeken .rnegterhelo.. mint a szaraz szaktudas.' . amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol. EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia. 39 38 ..~ehet~tle~. de esa k egy . . a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a.

azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse. vagyunk az emberi kultUra kezdete.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat .amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik. hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik. ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. es Nem m. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. I 40 41 II I II . hanem ezek. Igaz ugyan.

a (UZ. a levegoes a viz . Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. azoknal sokkalta atfog6bbak.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. es mindegyik jelen van mindenkiben. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata. ha arm figyeltink. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak. A fix. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat.fix es labilis. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. A negy elem . fejezet A negy . amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. mozgdsat jelkepezik. es az energia celtudatos. kezdemenyezo jellegu. felel meg. Ebb61 egyenesen kovetkezik. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben.3.azt a mozzanatot. afold.

A viz. rnodjai. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. mas mintazatat jelentik. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. az egyutterzcs. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. Olyan energiat. Oroszlan es Nyilas . energiakibocsato letformat fejeznck ki.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban .A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. illetve a nyugtatas.. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. amely feszult. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy.t!~ag~ll a horoszk6pban. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. a magas foku onbizalrnat. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia. mint az. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. gyogyitas. onbizalom. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo. es 14. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. a felelossegerzet.. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. fejezetet. A tiiz-jegyek: Kos. amely lelkesedesben.u jelentik. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. es az energia mas-mas szintjet. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). izgatott. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. lenduletessegben. 12. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. Ez leheto- szamukra. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. 44 45 .kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. * az arra utal.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. ve teszi A viz-jegyek.6sszeH~rnek". geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek. neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. hitben. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. Kiilonosen a 12. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran.jellemzoje az erzekenyseg. cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. es ez abban nyilvanul meg. A tiiz.es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. mert minden "kijon" be161uk. hogy megalapozottan csclekedjenek. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki. A tuzjegyek a nagy lclkierat. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol.

ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. A matenahs vilag mUk. amely a 161egzettel. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva. megtalaljak a helyliket az eletben. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. ?vatosak. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. at 47 46 . A viz-jegytiek osztonosen tudjak. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak.sze~. fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik.ikk~. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. fontos? hogy. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. amit a tutaidon . Kulcsfogalom :. 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. .i. A f01d-jegyuek szamara nagy on. odese vagy amI· frld . A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze. empatia. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra.itt. hogy a . es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig. Kulcsfogalom: az erzekeles. A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban. es altalaba~ ~egbizhatoak.. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag. megfontoltak.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek.

erzcsere.6. az aterzese (Mkep). Rcakcie. igeny erzelmei kimutatasara zesere.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero.. tudat alatti hajlarnQk. fejezet A~ 5".A bolygo.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. kreativ energia. kialakitani masokkal.enisegtudat. igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje. lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre. keszte. energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven. kesz. tudatos esz (vagyis [ogika. 48 49 .gere. illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre.re es az onkifeje7. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa).A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4. ertekek. . eg). nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala. Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait.a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol. fejezet "els. egyiitterzes VENUSZ. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok.esrc en HOLD.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege.a harrnoniara. igeny arra.

1I)IL. konnyedscg Igeny a husegre. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc.Igeny a mcgujuhisra. Tulajdonkeppen arrol van szo. az onaz elszakadasra a meg. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. az credetisegre.IjTO: VENlJSZ: Onimadat. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia. keptclenseg a szerctetre Ti. optimlZI11Us. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. megscmmisuies MERK0R: Pl. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg. t>riiszakossag.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL.igeny area. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg. igcny arra. A bolyg6k fenys7.mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel.irelmetlenscg.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. feloldodas a tobbiekben. az izgalomra. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc.sa.iaramlasa Erzekenyseg. lustasag. a biztonsagerzet hianya. mohosag. a sajat energia c\apr6z~.R: Hodiias. erzekeuenseg. igcn). j6 viszony masokkal.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv. celtudatos akaratcre Hliseg. szuletesre. atalakulas.Oll cn-kozpuntus.Cse Vagy. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k. az egycniseg gatoltsaga.nagasebb CSL. ~gy maga abh cru vag)' egy . kcsztetes el. . szexualis oszton.asa. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni. tertvagy. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz.llenseg.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . J U['1TI!. finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag.. csorbitatlansag{mak megvedcsere. egylittt:rzes. kezdemenyclokeszscg. kezdcIllcnYC7.kio. bogy minjutni a let vegso lenye. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. fcle li. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. a szellern nagyvonalusaga Batorsag. megszabadulas az en-tel Transzfonn. bclso megnyugvas. ra. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok. a bizalomra. akaratoskodas. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. torekves <17.den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa.es. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. arrogancia.

sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. Afold~jegyilek (Bika. jelzi az eletero. merevseg: hidegseg: ovatoskodas. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. lljitokedv.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. A tiiz-jegyiiek (Kos. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. hogy ki ne meruljon. lazadozas. kotele seg. szervezokeszseg. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. felenkseg. A levego-jegyuek (Ikrek. A viz-jegyilek (Ritk. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. megbiznatosag Igazsagerzet.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero.es felelossegtudat. masok erfiszakos rnaget. a letezesto]. Arrol is cij6koztat. es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak.-===- .erdekeakaraterejet onndn transzformaben. A Nap-jegy szerinti elem jelzi. az onervenyesites. Az ennek az oka. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. lenseg masok 65 onrnaga irant.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag. rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. az identitas. illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. mint barmilyen fizikai targy. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. felelotErzek az cgyseges egesz irant. ttirelem. eredetiseg. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. klscrletezoi hajlam. benito gatlasok. Ez az az tizemanyag. valamint a tudat mmosege szempontiabot. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes.

Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. 55 54 . A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat. hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik.i'~k a7.0~ korulmenyeit. Ez az clem szabja meg. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. amelyek szuksegesek ahhoz. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. illetve ennek megfeleloen azt. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. es meghatarozza leti. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra.

a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. az a szeretet adasanak es elfogadasanak. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. Egy nonek nagy sziiksege van arra. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. * A szerelem. Egyuttal azt is tudnunk kell. az es beszedere a sziszternatikussag. milyen not talal szepnek. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. A Venuszban a lenycg w. es elvont eszmek. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. hogy akit szeret. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan.. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg.. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. Azaz hogy hogyan. hiedelmei. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. milyen no valt ki belole heves erzelmeket. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik. hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval. a tarnasz. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. illetve a biztonsagerzet. Jelzi. no 57 . milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. azzal megosztja tevekenyseget. megosztja vele az erzeki oromoket. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. hogy akit szeret.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet.

59 e 58 .zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom. A Mars arra utal. Tehat a . hogy milyen m6dszer1 valasztunk. intuicio. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel.almat es az cnmagaba velett belsf hitet. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. A Ierfiaknal a Mars megmutatja. Mars rabeszel. olyankor kellemes kozerzet fogja el. efoldjegyii. finorn intuici6kb61. talal testileg vonzonak. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet.ferfi-ego" kifejezoje. A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. masoknak szukseguk van d . illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. magabiztossagb61. hogy tudja. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol.. onfegyelemb61. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket. Meghatarozza azt is. egyuttal segit neki abban. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. Tij6koztat arroi. masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. Ez an jcl enti . megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. hogy melyik az az energia. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. hogy milyen elmenyek. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. tarsadalmi szerepvallalasb61. erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat.1\ horoszkop el1cil1lt. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. es vedve erzi magat. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. hogy raialaljon onmagara. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. valamint abb61. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl.

ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg. amely ennek az elcmnek felel meg.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. ha batran kockaztat.ggeJ bir az illet6 szamara. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye. ha nyitottan. de anelkiil. celinlnyosabban gondolkodjek. felelosseget vallalhat magara. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. hogy sZlvvel-lelekkel.se erdekebea azon kell igyekeznie. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse.rdekeben azon kell igyekeznie. 6s azzal.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. uj baratokkal beszelgethet. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. peldaul tobb letkesedessel. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik. hogy stabillzalja identitaserzeset. tenneszetesaramlasat. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. tehat hegorcsdl. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege. es ha azt erzi.kolasara. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi. hogy fokozza on. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. ha kernenyen dolgozhat. csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja.kifejezesi kepesseget. hogy novelje hatekonysag8. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad. hogy fegyelmezettebben. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. lelkesen. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61.

a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. ovatossag. ambicio Birtoklasi vagy. tavolsagtartas. es tanulja meg. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 . vagy az elismeresre. hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. alaza( rnasok szolgalata Onuralom. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit.IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg.Ar-. Kos FIx: OIWSZl.\lam az elernzcsre. h<l. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). Az Uranusz. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. beosztokepcsseg. hogy stabilizalja az erzelmeit. dramai erzek Altahinosilasok. kitanas Tokeletesscgre torckves. A:z. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege.

hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag. mely erzelmek. Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. a rnagarahagyatottsag erzete. elfcgulatlansag.A horoszkop ertel mezese LEVEGO.JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. es hogyan Viz-JEGYF. onvedelem Mcgszallott vagyakozas. erzckenyseg. HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas.i'lUSZ. 6v6 szcretet fix. idealizmus. 65 64 -------~~ . rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. kommunikal HOLD: MERKUR. diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. SZATURNUSZ: Ez a harem ki.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. megvedeni az enjet VALTOZO. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. inspiracie. valtozekony hangul at. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. atvalto. visszafojtott szcnvedely. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). tartozkodas. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek. babeszedtiseg. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ".

versenyszellernmel igyekszik kivivni. es azzal. kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. meleg eleterovel fejezi ki. Igenyli. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. Onrnagat a felfedezovel. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. enjc szamara Ieszket epit. hogy joszivunek tartsak. es hatekonyan akar segiteni. Egyenisege leginkabb csaladias. az elharcossal. es masokat is felbatorit. Onbizalmat sugaroz magabol. es ezt hatarozott Iellepessel.ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. de olykor gyerekes. Kreativ energiajat az szinezi. Erze szlvii. egyvalarnire koncentralni.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben .ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. gyorsan megragadja a lenyeget. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere.! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. o Q A Nap az Oroszlanban . hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit. Szuksege van arra. tenyek felderitesere. a kalandorszellemmel azonositja. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. Igenyli az elismerest.ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. 66 67 J . Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga).ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. Mindig telve van erzelrnekkel. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant. ® 1 A Nap a Bikaban . bizakodo elctero. Biiszke a tulajdonara. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. kore sokretii. n TIP o A Nap a Szuzben . o A Nap a Rakban . hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget. hogy elismerjek erzekenyseget. o I: A Nap az Ikrekben . es igenyli. hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. Igenyli. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban .ertelmezesi iranymutauis: II I! . valarnint arra. Eleterot ont minden vallalkozasba. a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg. nehezen tudja egyenletes szinten tartani. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara.

es szuntelenul jobbitja onmagat.n. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. Arra van szuksege. fOleg ujitisokra. es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. o .ra osszpontosul.. Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. korrektsegeert.I o -0 A Nap a Bakban . 69 o 68 . kedvessegeert es azert. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja. Igenyli. hnem sok esetben rnasokat is. . ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki. (J . ovatossag es a hagyomanyokhoz. amely neha a megszallottsagig fokozodhat. ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. Ennek az is resze.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya. A Nap a Vfzonloben . Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben. vagy esetleg az. A Nap a Merlegben . es nemcsak onmagat mozgositja vele. es az. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel. Igenyli. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is.. Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. minden irant erdeklodik. kdnnyedseg. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. Jcindulatu. Szakadatlan kesztetest erez arra. intellektus tolti be. A Nap Nyilasban . Nagy fegyelemmel dolgozik. A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja. Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat. mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. azonosul a szolgalatkeszseggel. valarr int az att61 valo felelem. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. A Nap a Skorpioban . arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. Egyenisegenek szereny.

rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. A legfobb erteknek a humanizrnust tartja. En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. Akkor erzi magat biztonsagban. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. es igy tudja clfogadni onmagat.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. aid szenved. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. A Hold a Bikaban .ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban .ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. vegtelen kivancsisag jellemzi. Igenyli.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. mert ezzel dolgozza fel oket. hogy mi a . de nagyra ertekeli az intellektust is. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. turelmetlenul. Szokasait hosszan megorzi.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. illetve masok vedelmezesevel reagal. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja. Termeszetes erzeke van az idoziteshez. o H A Nap Q Halakban . Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. 70 71 . » Y :D A Hold az Ikrekben . illetve kapcsolatokat leteslt masokkal. Belso cnjenek valtozasai lassuak. so 1I A Hold a jegyekben . mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa. Varakozas. Ha kihivasokkal szembesui. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. Kercsi. nerni szcszelyesseg. A Hold a Rakban . Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. Igenyet erzi. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. eroszakosan. amit az erzekszerveivel eszlel. A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik.jo" es az "igaz". Abban blzik meg.ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag. ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. hogy hasznalja az eszet. Egyeniseget eloterbe tolja. Akkor erzi magat biztonsagban. nyugalorn. ramenoscn reagal.. ha gondjat viselik. hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. IIarcias jcllernvona. Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. Gyakran sajat hangulatainak rabja. valamint kiserletezokedv szinezi. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas.

vagy sziv6s celtudatossag crositi. onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal.ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. A Hold a Merlegben . En-kepere visszahatnak osszetett. konkret j6tetteket hajt vegre. eros it es batorit rnasokat. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben. Akkor erzi magat biztonsagban. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel.n. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. kavargo erzelmei. Akkor erzi j61 magat. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket.. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. a dolgok €rtelmcnek kutatasara. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. es kesobb is kihatnak cselekedeteire. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . Melyen ateli elmenyeit. Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala.ertelmezesi iranymutatas: D . 72 73 . hogy rend van korulotte. elobb gondolkodik.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat. FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant. ha ugy erzi. ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. Akkor erzi ugy.ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. hogy elfogadjak. . hogy tokcletesithesse kifejezesuket. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga. beketiirese. Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. Akkor erzi magat biztonsagban. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t . A Hold a Skorpioban . lelkesedve reagal. ha el6bb elemzi az 6t korulveve. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat. nagyvenaluan. az rosszat tcsz neki. A kornyczeti behatasokra. szenvedelyesen. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. ha szoros embed kapcsolatai vannak. cptimizmusa.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. A Hold a Nyilasban . Akkor tolti el belso elegedettseg. teremtesevel es humorral. masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. Ha sokaig egyedul marad. A Hold a Szilzben . es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. j helyzetek . Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat. es ha vilagos. hogy scgitokesznek erezhesse rnagat. Miel6tt cselekedne.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak.

de a kell6 ovatossag megtartasaval. Akkor erzi magat biztonsagban. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. feteli lenken. ami azt is jelenti. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k. Igazi. josagosnak es tarsasaginak eli meg. Azzal segit masoknak.itterzocn. szenvcdelyesen. Akkor erzi j61 magat. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. Akkor erzi jo! rnagat.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. » H A Hold a Halakban . elvezheti a szabad agot. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. ha a veda. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. mert sajat egyeniseget egyedinek. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. ha felfedezhet. Sok kapcsolatra van szuksege. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal. llj gondolatokat. almodozasokkal A Hold a Bakban .6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. vagy hogy celjait clerjc. 75 74 . hogy 0 legyen felul.rzehni egyensulyahoz laza. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. Hatarozottsagot. Meghatarozo erzelmi szukseglete. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. szeszelyesen. magabiztosan kommunikal.i. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. konnyed fanatizmushoz. Gondolkodasm6djat az jcllernzi. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja.A bnlyg. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell. Az elmenyekre visszafogottan reagal. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. hogy altalaban kedveli a meresz. hogy erositi szabadsagerzetuket. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. A Hold a Vizontoben . egyi. hiszekenyseghez. ha az eszmek. ovate saggal. eroszakosan. set es az onbizalmat. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. '. ramenosen. tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja. 16 erzcke van ahhoz. eszmei sikon reagal. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. cse- A Merkur ajegyekben . Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. 0 legyen a fonok. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. vilagot lathat. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. es kcpessegeit kreativan nasznalja. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire. rneglehcto en kodos.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . Akkor erez belso elegedettseget. hogy azt erezze. az istapolo szerepetjatszhatja.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. es arroganciahoz.

Nem szokta magat szabadon. arnig azok kreativva valnak benne.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. A gyakorlatias.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. hogy amit eszlel. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. humor es kreativitas szinezi. neha feltiletesen. Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere. es szuntelenul kerdeseket tesz fel. minden szot meggondolva komrnunikal. Ismeretszerzesere az jellernzo. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". A Merkur a Rakban . intelligens medon komrnunikal. Ugyesen. Felfogokepesscget korlatozhatja. hogy megvalogatja. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. gatolhatja a tenyek tiszteleteben.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. Ovja es vedi sajat gondolatait. A Merkur az Ikrekben . Beszed kozben izlelgeti a szavakat.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. sugarzoan es ontudatosan kommunikal. A Merkur az Oroszlanban . hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. Arra erez kesztetest. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. Neha negatives szkeptikus. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. hogy a rnegismeresben is lassan. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. konnyeden kiadni. A Merkur a Sziaben . hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa. a kritikai szemlclct. nem pedig logikai osszefuggesekre. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika.ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. Nyughatatlan. az eszmek sztvos megemesztese. 76 ~ 77 . Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. aztazonnal ki is fejezze. irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza. Kesztctest erez arra. de biztosan akar haladni. milyen eszmeket fogad el. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban. gordulekenyen. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. Kommunikaciojat drarnai erzek. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. szeretet es eros akarat taplalja. I i I! 1 I. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben.

szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani. Arra van igenye. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. korrektsegre es objektivitasra torekszik. azt szeretne masoknak is rnegtanitani.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg.ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. A Merkur a Skorpioban . Eszjarasanak tulzottan is intenziv. A Merkur a Bakban .ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. a kozvetlenseg. 78 79 .ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). semmint a lehetnsegeket. . Nyugalomra es csendre vagyik. A Merkur a Vizontoben . de inkabb az akadalyokat latja. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. intelligencia. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja.A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. Fejlett a gyakorlati erzeke. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal. idealizmus es kiviilallas jellemzi . Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. Eros vagyai. hogy rnindenkivel egyedi. hogy tisztan lassen. hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. az igazrnondas. az ovatossag.. Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi. A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad. A Merkur a Nyilasban . Az isrneretszerzesben a kitartas. az optimizmus. Alapveto igenye. es sohasem felszines. Minden kutaiasban rendkiviil alapos. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. Amit megtanult. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo. . az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben.

a koltoi. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. melegen. Atadja enjenek belso eroforrasait. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. ha csaladi kotelekben el. a talalekonysag. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. A Venusz a Rakban . Szereti feltarni a lehetosegeket. de ezt megakadalyozhatja onzo. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki. kibocsatott A Venusz a Bikaban . kcnyezteton. Onatadasa energikus. konnyeden. a kivulallas dominal.ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl. mert igy erzi azr. Sokra ertekeli az egyeniesscget.A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. hogy valaki kozel alljon hozza. vagy mert fel. az elmeleteket rnasokon probalja ki. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. Vonz6dik az intelligens. impulzivan es lelkesen fejezi ki. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak. oven. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. hogy lusta hozza. cs ennek tudataban is van. seg. es csak akkor 80 81 . egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. be. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. A Merkur a Halakban . Nagy szukseget erzi. Mindig a jovo fele tekint. okra ertekeli az anyagi joletet.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. esetleg az. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. kovctcloz6 termeszete. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. bcszedesseg es joindulat szinezi. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. lgenyli. abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. A felszinesseg moge haiolo. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. egyuttal kitart6an fejezi ki. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. Y 9 A Venusz a Kosban . gyors eszii emberek.hez. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek.ertelmeze. llgyesen. erzi j61 rnagat. hogy kozelebb kerill masokhoz. szep holmikat. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. hogy kenyeztessen es kenyeztessek. az idealizmus.

azt eli it harrnoniakent. visszafogottan. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. a szelsoseges. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak.ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. 82 83 . delyes erzelmek szinezik. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. niat. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. Szeretetet szabadon. Szeretetet val telitve fejezi ki. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. 9 Szeretetet melegseggel. A Venusz a Skorpi6ban . 9 Szeretetet intenzivcn. nos lehet. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. nagy atelessel.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. I A Venusz a Nyilasban . Akkor erzi j6l magat. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja. lelkesedessel. mindigmegjelennek a befogadasra. ez pedig akadalyozhatja. ki. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. tapintatosan. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai. kozbenelboritjak erzelmek. a nyugalmat cs a harmo- Q. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki. nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. Ez azonban ada vezethet. felenksege. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja.erlelmezesi iremymutatas. Az 6mitadashoz arm van szuksege.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti. es transzforhogy hajlamasokban. segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. nomsag szinezi. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias.ertelmezesi iranymuiauis: m. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. Konnyen felfogja. Az szerez neki erzelmi kielegulest. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. hogy ki milyen hangulatban van. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. mos a zarkozottsagra. lelkesedve fejezi ki. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege.IUSZ a Merlegben . hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. A Venusz a Sziizben . rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. Jatekossag. Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja. Elmenyszerzesi szenved61yesen. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all.

arnbicio. Y il cJ A Mars Q Kosban . A Venusz a Bakban . A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. Elvczi.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. ha megvan a A Venusz a Halakban . Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. A Mars a jegyekben . ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. turelmetlen. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. akarateroes faradhatatlansag jellemzi. egyuttcrzoen fejezi ki. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas. Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. de elofordulhat. Tartozkodo. hogy partnere elkotelezett iranta. kedvcscn. kornolysaggal. az nala kulonosen fugg att6l. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. s 6 kozben sebezhetove valik. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. rnechanikusan fejezi ki. Elofordulhat. akkor erzi jol magat. kepcs az onzetlensegre. konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. felelossegtudattal es es szerelmet felenk. Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. kozvetlen. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. Melyseges vagyat crcz romantikus. 85 84 . Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. flortolve. emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. mindig uj es uj m6don fejczi ki. szenvedelyesen. mar-mar magikus szinni harmoniara. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. Az akadalyokkal farkasszemet nez.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . Akkor el harmoniaban. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. hogy hideg es merev. ha partnerevel eszmekrol. Ilusegcs terrneszetti. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen.ertelmezesi iranymutatas: <. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. Masek azt hihetik rola. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. sablonoktol mentesen. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit.

hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval. meleg. de akit szcret. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. mert sebezhetove teszik. Erosen igenyli. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. hez ert. Gyakran bizonytalan benne. Vagyai elercseben az hatraltathatja. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. kozvetett egytrtterzo.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. A Mars az Ikrekben .ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. kotelessegtudo. illetve neha nehezkesscg es lassusag. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre. es bemutatja. hogy mit is akar tulajdonkeppen. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. kezdemenyezokeszseget. Az onervenyesites mila azonos magaval az .: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. igy aztan konnyen elteveszti celjait. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez. elemzo eszjarasu. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan.onkifejezessel. a furcsa es uj otletek. felenk. A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja. nagy teret kap benne a szobeliseg. a megalapozossag. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. ugyes. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. Nagyon nyitott szellemii. Hatarozottsagat.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. az otletek. arrogans. segltokesz. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. valamint az elet termeszetes ciklusai. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. Ha figyelnek ra. kifejezo. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. azert vakmeroen rnindenre kepes. A Mars a Szuzben . Eros igenye van [(1. strgarzo. hogy hirtelen mi jut eszebe. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott. A Mars a Rakban . es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. Testi es szexualis energiajat. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. milyen sok minden. es ugy erzi. neha kicsinyesen kritikai szellernu. hoi arm osszpontosulnak. . n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. d A Mars a Bikaban . kommunikativ. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. testi es alkotoerejet. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van.

bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. es hogy atelhesse a valodi intenzitast. Mikor vagyai elerescert kuzd. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. szenvedelyes es energikus. ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. Szexualis osztone arrairanyul. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. j6 modoru. de atto] az meg eros es fold-jellegu. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. es akkor kepes radikalis cselekvesre.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . Onervenyesitese intenziv. szamitas es turelern tarsul. de reformalasi . az mdivldoatizmus. impulziv. kozben gyakorlatias eszet is hasznalja. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd.ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. es nagy az onfegyelme. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. ideaiista. kihivasok fokozzak fe1. delejcs. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto. Rendkivul kitarto tud lenni. arnbiciozus. Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi. Kezdemenyc. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. energikus. Akkor igazan hatarozott. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. Hogy mit akar. kozvetlen. d 88 89 . olykor tapintatlan. Kepes nagyon kernenyen dolgozni. A Mars a Vizontoben . A Mars a Skorpioban . Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. egyuttmukodo. tekintelytisztelo. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo. annak eldonteseben mindig hite. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. eles helyzetek. A Mars a Bakban . A Mars a Merlegben .

Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik. masok iranti egyutterzese szinezi. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol. minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. ez ad ertclmct az eletenek. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. A tulzasba vitt agresszio. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol.ars a Halakban . Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. H d A 1v!.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. Ebben insp lracic] am. es rul filozofikus a mai rclativisztikus.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. alapvetoen joindulatu. Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. Re91 90 . tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. igy bizhat az eletben. lgenye van ra. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet. A Jupiter ajegyekben . intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga. ezert van hite egyaltalan az elet irant is. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. es ez tulzott anyagiassaghoz.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. Hitet abb61 merit. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. Belso igenyt erez arra. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. hangulatai es erzelmei. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget. A Jupiter az Ikrekben .ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. felesleges kockazatokat vallalbat. rnaterialisra kor szarnara.maszkodik. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban. az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. Erdeklodese nagyon sokretii. a kiserletezgetes. Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. egyutterzo.~cg~ej~ud~st. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" .ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban.

Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. Rite kiegyensulyozott. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban. hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. emberek biztonsagra vagynak. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. de altalaban j61 fejlett. korrektsegben nyitott kussagban keresi. hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. amely racionalis es logikus felepitesu.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban. CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. Orornmel erzi. es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. A Jupiter a Sziiz. Onbizalmahoz arra van szuksegc. . Onbizalmahoz arra van szuksege. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. A Jupiter az Oroszlanban . szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi. Tulzott tartozkodasa. Osztonosen megerti. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje. 93 92 .ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). felelmei. A Jupiter a Rakban .gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. " szemleletmodjabol taplalkozik. es meg is kapja ertuk az elismerest. es arm vagyik. hogy az . de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki.ben .ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben. nagyvonalu jcllemvonasat. hogy . hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek. A Jupiter a Merlegben . BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. Egoizmusa es arrogans. de abban is. kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban.

a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi. de altalaban nagyvonalu masokkal. azt szeszclyes. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb. A Jupiter a Viziintoben . Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja. individualista. emelkedettebb tulajdonsagait is. ezzel elnyeri masok bizalmat. Optirnizmusat nil szenvtelen. Feleime. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. Hite es bizakodasa valosagerzekere. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. Bclso igenyt erez arm.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. tapasztalataira. Az onjobbitashoz arra van szuksege. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. Amikor hisz valamiben. A Jupiter a Nvilasban . hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. es ezt azzal jelzi. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. sajatsagos rnodon teszi. zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. hogy energiai tulburjanzanak. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai. felelossegtudatanak es turelrnenek. es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant. a mcgszckottol cltero. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben. es abban. Ogyesen tud hasznot huzni. bogy gondosan des minden vonatkozasat.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. 94 95 . es tapasztalt opportunista. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. Onbizalmahoz arra van szuksege. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck.. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. kivulallo viselkedese gatolhatja.

Arra erez kesztetest. szetsz6rtsa. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. Szi. alaptenneszetetOl idegen bcszuki. Dinamikus erOfesziteseket tesz. hogy a maga gazdaja legyen. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn.ertelmezesi irimymutatas: Enj.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . hogy a do1gok ininyiti\. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja.ikseget erzi. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik.itterez minden szenvedovel. a muvesZ!etek.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi.. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . Kcotelesseg. bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft.A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban .ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi.ilese a nyitottismerets7.sahety esse geben. mma1 Kesztetest erez.. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja. hogy az eszmeinek el. bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. A fdelossegvallahisban gyerekes. A Szaturnusz a Bikitban . Egyi. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni. mert fontosnak tartja. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. hogy eredmenyeket agressziv.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. Szkeptikus viselkedese es felesleges. am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. Onhizalmiilioz arra van szuksege. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. y 96 . [rmen ered nagyvonalusaga. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni.ga. ' :).erlelmeze. Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja.lrnusz a Kosban .es fele\ossegtudatat az gatolhatja. megv6deni az enjet A S~atl.sa kicsuszik a kez6b61. Szelsosegesen konzervativ es makacs. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. Onjobbitasaban. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. valamint abban.. legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja.ertelmezesi irimymutatas. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. kozben pedig fei. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki.

pontositou munkavegzesre.utatasaban keresi. eltolti a mely elegedettseg. A S:aturnuszaz Oroszlanban . Mindenkinek kedvezni szeretne. Ana erez kesztetest. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . mert csakagy erzi biztonsagban magat. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. Kotelesseg. Eros kesztetest erez arra. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. de tapintata gulatlansaga revert eleri. A Szatumusz a Skorpi6ban . Nagyon fontos . es ha sikerrel jar.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. ha meginog a hite ahban. a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. belUlrol fakado alazat tolti el.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban . es akadalyozhatja abban. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki. hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat. a kellees elfo- . Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein. 99 98 . Elofcrdulhat. A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ.. fegyelmezett viselkedesben keresi. kiuresedettseghez vezethet. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy. am ez gatolhatja celjai eleresebcn.szamara. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. ha nagy gondot fordit a hatekony. hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. hogy kedveljek. esez merevseghez. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi. hogy vedelmezze erzelmi vilagat. A Szaturnusz a Merlegben . Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi. tudatosan alakitja kapcsola~it. Fontes neki. Fel. Erbfcsziteseket tesz. ossz- felk. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei. Sikereit akkor eri el. onkifejezesben es bekulekeny.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben.il megoldania. mert csak igy erzi magat biztonsagban.de nehez . hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck. Eros kesztetest erez.. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit.

hogy nezeteit elfogadjak. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. amelyek fontosak a szamara.sot akar beismemi . hogy megbizhato embemek tartsak. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. tekintelyszerzesben. Fe! kifejezni . hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. illetve elegedettseget erez. illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad. A Szaturnusz a Halakban . hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. "Me net kozben" szervez. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. Celja] teljes elereseben az gatolhatja. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. hogy meneki. Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal.Q Nyilasban . meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol.ilni szeretne a valosagtol. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. tisztazza vilagnezetet. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek.melyebb erzelmeit. hogy tulzottan is fe! a kudarctel. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi.!!iza Bakban . a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. A Szaturnusz a Vfzontoben . Kulonosen fontos lenne szamara. Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. emiatt ridegsegbe dermedhet. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". es lete teljes megreformalasan dolgozik. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. A S~aturnu.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. kerneny munkaval. Fokozottan vagyik area. 101 100 . tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi. illetve egy magasabb lennyel.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. Eresen igenyli. hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar.fuggetlen onkifejezeset. es ettol biztonsagerzete lesz. gyakranerejen felul is.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. Nagy figyelmet fordit a filozofiara. Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. gondosan megvalogatott tudasanyagban. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere.

Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat. Az Uranusz. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet. azleginkabb azert fordulhat elo. hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. es kozben merevsege felold6dik. Nemely emberekeseteben csakugyan nem. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. amelycket nem kell Ietltni a zongoran. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. hogy rnenekulni akar a valosagtol.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. Peldaul ha az Uranusz. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. ha az Uranusz az Ikrekben. Ez egyuttal azt is jelenti. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat. a Neptunusz vagy a Pluto. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. holott azt hihetnenk. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. Vizi6inak. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. energiart jelentes mertekben felercsitheti. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. megpedig azert.

b.l.ik ellCre~ .Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". Sokan ugy erzik. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. nem szandekosan keszul. arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ . amit magara OIl. amelyet masok Iele mutatunk. hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban.vagy (alan "leg ok scm . hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural. es elrcjti vele igaz! jeilernet. rnegis van k6zti. I I.A. mikdzben i. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. hanern cgysl.l11a7. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval.0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni.. de peldaut Dane Rudhyar 11!. 105 . 1111::11 azt jelzi. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca. az "alarc".6. nogy a szi.luen csak arr61 rajekozrat..igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61.>cgkep". hancm automatikusan keletl<ezik. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett. mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi.isrnernek. . Nehanyan ugy tartjak. fejezet Az Aszcendens (a f6.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6. I\.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom.

dinamikus k~sug~. Skorpio es Halak): . Poz~tl~. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. Eloadasak a 107 . hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. ami odaig fokoz6dhat. amely vitalizalja.ilasJ ~ . hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli. ' . Tenyszerf vihigszemlelet. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. Az Aszcendens szerinti elem A.az eletenergiak megcrzeset jelzi. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. onkifejezesere is ez jellemzo. es biztos benne.ltsaga sO. szeszelyes. Egyiitterz».. hog)' konnyen sebezhete. Ha fold. emelked6ben (Bika. az az energia szabad aramlasat. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos.. energiat sugaroz ki a vilagba.vagy viz-jegy az a folkel? Je~. Igyekszik vedeni enjet. Ha tuz. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast).'. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra. Viz-jegyek emelkedoben (Rizk.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban. optimista szemlelettel nez az eletbe.rz.A horoszk6p enelmczese Az Aszc:. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu.Azt szirnbollzalja. Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. Mindent meg akar . nyomot akar hagyni a vilagban. Erzekeny. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale. hogy nilzottan is inteHektualis. ami kivul jelenik meg ugyan. Fold-jegyek.. Elofordulhat. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap. valoban csak maszk. ovatos. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. Szuz es Bak): .z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. Az anyagi vilagra osszpontosft.erteni. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. • u.'>unkat. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat. Orosztan es N. mert ugy erzi. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. de belulro! fakad. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is. de maso~ enjet is igyekszik gondozni. hogy meg is fogjak sebezni..tkozep (MC) lenseg. Erdek16d6. Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg.k megertesehez. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez. Magabizto~. Aktiv. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat. az .egeset arul el. baratsagos.az aknv 6nkifejezist jelenti. tarsasagkedvel6. Nagy eletero. Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173.k er6pazarlashoz vezethet.asat. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu..vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy. Az Aszcendens arr61 is arulkodik. oldalat. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. testileg energikus.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. Megmutatja. hajlamot a befele fordul6 eletre. Cselekve~-~rien~. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad. Az clvont fogalmak vilagaban 61. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet. . akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe. szeret beszelgetni.. melyen onmagaba hUz6dik.

hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. es az uralkod6 bolyg6. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat. (En ezt ugy nevezem.ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. pszichikailag erzekenyebb. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. Oroszlanban all. vagyis a Merkur a Halakban all. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns. fejezetben. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. 90". hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. mert kozosen alkotnak egy tenyezet.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t.. 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. Ez a csillagjegy jelzi. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb. mint a Pluto jegye. az altalaban sokkal fantaziadusabb. 60". hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk. 109 108 . es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao.120°.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. arnelyiknel a Pluto 37. hanem btirmeiyik: bolyg6. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. Halak vagy Vizonto. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. Ha sikeri. Peldaul abban a korosztalyban. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. tehat Skorpi6. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. mint az tlj uralkodo jegye. mert ebben az utobbi variacloban az illeto .

bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. az egyenisegunkbe. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. karma es transzformacio cfmii konyv 10.nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. Ebb81 megtudjuk ugyanis. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba.o. Egyebek mellen azt mutatja meg. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese. rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. voltakeppen folyton bennilnk van. mig az Aszcendens . a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. a kvadrat is ramutat. de az sem lehet vitas. hogy az illeto egyenisege kettos. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. >10 110 IIJ I. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja. es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere.. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. de az is lehet. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia. mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. a tudat kellos kozepe. es kiderulhet. Mint mindegyik olyan fenyszcg. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. * Bcitatja magat a bensonkbe. Akinel megscm errol van szo. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. nagyon fontos felismernunk. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. amelyik kihivast tartalmaz. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni.. fejezeteben. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba.

hogy megtudtak. Talalkoztam alyan paciensekkel.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all.elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol.ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. mint amennyire a . foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest. de meg ha egy vagy ket bolygo all I.sem feledhetjuk el. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. amelyik a tuz-elemhez tartozik. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" ..~ ~szce.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd.. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k. Az is vilagossa vahk.~l~ik kon~e~vati. akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki. mint az. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~.ili\nbbz6 Aszcendensrtil.eset. melyik az emelkedo jegyuk. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol.s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak. . l 112 In . de . hogy a [olke!? J. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban. mivel ez olyan csatorna. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. (Hangsulyoznom kell. hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo).folk:l? jegy energiaja kepes modosulni. akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. amelyikben a Nap all (kiveve persze. Azt is erthetove teszi.a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. a~e_1y'~b~n. hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa. sze~mtl elemeket. akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye. Az Aszcenden. A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek.es emelkedoben olyan jegy van mila. azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik.all. lsrncrek olyanembereket. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal. . onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak. Pedig az Aszcendens olyan renyezo. hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel.~ldens . hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~.az meta joval extrovertaltabb. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. tov. mint amilyen valojaban ugyanakkor az.onek az asztrologiai kulcsat.a~ba. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!). Gyakran elofordut.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira. Megmagyarazza. Jelle~i. Az1. de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. akkor . valni.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban.) Ha tehat abbol indulunk ki. Masik pe~da: h. onvedelem.S benne.

erosen igcnyli a mcghittseget. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. talan meg jobban is.6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. Akar lusta. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be. ezert nern szeret kapkodni. mint a Blka-ASC (alighanern azert. Nem arrol van szo. a szeretetet es a biztonsagot. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. mint a Kos-Napuaknal. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. j61 megfontolt eloreh~lacm. de er7. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . Nem alHthatolll. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre. a~ely kfviilr6~. A Kos. Ne feledkezzi.az ott felsorolt kulcsfogalmakat. Az Olvasougyis j61 tudja mar. A sietseg melyseges utalata. mint masokra. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. hogy lehervaszt6an hat rajuk az.-Nap. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. a pillanat elvezeteben. Ha a Mars a Halak~ b~n. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek.. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. fegyelmezett.nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. akinek Kos-Aszcendense van. mert az megzavarna ot az "itt es most". mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. KOS-ASZCENDENS: Heves. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. Az Ikrek-Naprajellcmz. mint a Rak. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne. mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben). hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. Itt ~s. akiknek az Aszcendense lkrek. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. viszont eleg feltilno mila. A V~~~z all. akar megbizhat6an szorgalmas. bar talalkoztam olyan esetekkel.. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. Mindkett6 eivezni akarja. ismeretterjes~esi rnodszer annal. hanem dinamikus kerdesfelvetesek. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze.asa. amit eppen csinal. arnbiciozus. erzeketlennek es tapintatlannak ninhet. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. szelid.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. es ez gyakorta felbosszantja azokat. Megis ugy erzern. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele.

hogy mindketten at. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . kotlana. A Sziiz. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. a pszichikai energiaja . Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. Att61 fel.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. ami ismeretlen vagy ezoterikus. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas.. Tgaz ugyan. hogy rajtuk. hogy bator. mert az szabja meg. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. morcos. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. megis lappang benne valami szilajsag. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. hogy a legjobb vedekezes a tamadas. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. es aki szerint az elet nem habostorta. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. mint az Oroszlan-Napnal. A Sziiz-Napnak altalaban. rnegis azt kell mondanom. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. meghozza nem is teljesen erderntelenul. A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra. mint a Merleg-Nap. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. mert bar zarkozott. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. szivtelensegben es feltekenykedesben. mint a Merlcg-Nap. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. es szeret kutami mindent. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. de nem mindig. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. hogy kisemmizik.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. mint a Szuz-Nape. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. onvedelemnek erzi. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. deez persze att61 is filgg. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. de persze csak akkor. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. akkor cppen errol szol az elete). ha pszichoterapiaval foglalkozik). mint a Skorpio-Nap. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. de ugy tiinik. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. mint a Merleg-Nap. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. de ncm szeret kiadni sem penzt. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. mint a Sziiz-Aszcendensnek. sem erzelmeket.

amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. lendiilet. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. konzerva1. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. mint a Skorpio-Aszcendensre. sebezhet6.. zavaros :eiegedetienkedes. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. hogy elfogadottnak. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. allandoan feldobott hangulatban volt. A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. annak rogton jelet adjak. es kulonosen sokat tesz azert. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara.a ketsegkivtil meglevo. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. mint a Pluto jegye. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . mint a legtobb Vizonto-Nap. meg akkor is. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek.:irk6zottabb es hidegebb. Szinte mindegyik Nyilas-ASC. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. ami uj. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. A Szaturnusz . A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. a megjelenesre res a j6 hlrnevre. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. Mindkettonel megfigyelheto. Mindkett6 armyira tartozkod6. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak. akiket kozel enged magahoz. a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban.de nem minden esetben . A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . birtokosanak hiszi magat. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra. hagyomanybonIll. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. akivel val aha is talalkoztam. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . meg akkor is.fvnak es "bevaltnak" latsszek. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek.tapasztalhaio optlmlzmus. mint a 119 118 . olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. A Bak-ASC neha beeri azzal. amely mogott erzekeny. Meg kell ertenunk azonban. a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. . otletes.

Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. karaktere a Halak-Aszcendensnek. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X. Nem is vitas. ha megtanuljuk. mert az sok esetben passziv. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. erzeketlen. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. mint az iLj uralkodoc. de megis erefesziteseket kell tenniink. Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol. hanem azert is. A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb.gyutterz6 es scgitokesz.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola. Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. vagyls a "hivatas". vagyis a Neptunusze. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet. a tekiutetyszerzes. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). a palyafutasun_kkal. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. h'a 6 maga kerirl bajba. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. mint az uj uralkodoe. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. mert ugy gondolja. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. kiveve persze azokban az esetekben.".Medium Coeli). Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. valosagidegenes felelotlen. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas.yireegzakt. megbecsules. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. illetve hogy a fenyszog menn. es meg mast is. hogy haez sikeriil. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. amelyet az MC jegye jelez. hazban helyet foglalo bolyg6k. e. Az Egboltk6zep jegye. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . . valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. hogy csakugyan el is jussunk odaig. no es termeszctesen a foglalkozas. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. uralkodojanak es a X.hogy ~ Ha. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. a letezesnek. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. hogy a vizsgalt szemely . Bolyg6k a X. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. amir61 fiatalkent almodozunk. barmely bolyg6 121 120 . mivel az erintett szemely hivatasanak. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. Val6ban czeket. es uj uralkodoja.karricrje. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb.

1945).J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. lllusztracie Sidney K. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar.. hogy valami muveszivel. az valahol melyen annak erz. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. 122 123 . Los Angeles. es az is valoszinfi. a masik kettonel szextilt. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. CA. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. Bennett Az asztrologia. oz ('/Ii'"e'idze. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. belso szukseget. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel.

ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. merni.. ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik.szubjekt!v letezesre is. amikor az angularis. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja. ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak . Vll. A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk. szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket.7 . az ~egit mege. sarkalatos) hazak (1. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . (angularis.fejezet A hazak . a hazak igenis utalnak az ember belsf . hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. . mint kiserlet arra. A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1.ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset.illapotara es a belso. lV. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az.

at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . es valosagkerrt eli at. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. szelso) hazak (3. Logikus. A hanyatld (kadens. cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. az I lclkesedesben. Hivatastudata \ . X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat. 5. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. 6. cnergiakibocsatasra.h. valamint az. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos. IIlIgy milyen vagyak. "Vagyoni Harmassag" stb. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara.zabjak. valamint az elet azon teruletcivel. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. es informaciot szerzunk arrol. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara.I LELEK. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat. arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. Azt jelzik. es fontos neki. 6. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara.ELKl HARMASsAG" . es sok kihivast is atel azon a teren. 5. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. csereje es kozlese folyik. a cselekvesben. ezert aztan megint cselekszunk. A kovetd (szukcedens) hazak (2. 12) azok a terulctek. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike. es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . az iparkodasban. hogy mi tennivalo mara. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek.2.) VfZ-HAzAK ("T . 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze. a mUI1kaban. 9. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . arnelyeket megkivan. hogy I. az elerneben erzi magat a fizikai vilagban.IV. alla ben alkalmazorn en is. a szeraesben.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves. (A . az eszmekben.m. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb.nugabol az cnergiait a vilagba. amit vegeztunk. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni.Lelki Harrnassag". amikor almait ravetiti a vilagra. es meg126 .ipcsolcdnak.dt meg. 127 . 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. Onmegvalo·. 8. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba.LEM es . hogy hasznosnak erezhesse magat.1. aztan okulunk abbol. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. 8. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani. Erre megvannak a jo okaim.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. crtekrendjctol. a reklarnokat stb. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. kovetkeztetesi kepes. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is .l is.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. ami garantaltan rnegbizhato. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli.) A kilencedik !. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz.L1t. metafizikai. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. es az is gyakori eset korukben. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. hanern azt is. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. a tomegtajckoztatast. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. Ezert aztan egyertelmu. \1. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. Illk hazukban.i emberekkel. hogy masokkal kornmunikaljanak. es 135 . (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez . Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. Vegezetul pedig azt ernlitcnern.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. mint ahogyan dl. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. szexualis eletere. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc.. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. at tortenik. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai.IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok.l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel. palyafutasbeli sikeressegere stb. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait. Vcgytik csak peldanak azt az esetct. penzugyi helyzetere. gyermekeirc. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele.

hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast. a mely clegedcuseget es azt. A. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. hazban. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. mert ezaltal juthat cl oda. amelyct az a bolygo jelol. az elcgedettseget. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. Amelyik hazban a HOLD all. 4 :) sege egyre fej lodik. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. Amelyik hazban a vENUSZ all.JUPITER all. ameIyeket az a bolyg6 jelez. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. es kulcsfontossagu a szerepe abban. A lete- at 1% 137 . Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. rnindket fcl mcg fog lepodni. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. a csaladalapitasban. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. Amelyik hazban a . o D PELDA: A Venusz a LV. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. b) A hazak rarnutatnak. A tezesnek ez az a terulete. Amelyik hazban a MARS all. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. es itt tudja legjobban erezni. PELDA: A Merkur a VIT. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. a boldogsagot. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. PELDA: A Venusz a IV. Amelyik hazban a MERKUR all. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. Azert erzi szuksegesnek. hogy valaki szereti. hazban. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. hazban. esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. onmaga csorbitatlansagat. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. hogy az eleteuek van ertelme. a jovobe vetett remenyseggel. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. a bizakodassal. otthoni. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. hogy j61 erezze magat. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. letezesnek ez az a teriilete. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv.

egyeni Iatasmodjaval. igy tovabb . amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. A tapasztalat azonban arra tanit. hogy a hazak a Ietezes mezoi. targyilagossagaval. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara.. eredetisegevel. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. legintuitivebben. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . sziileinek H1 gyakorolt hatasara. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. 138 139 - --- - ---- . Ez meg olyankor is igaz. Ez az a tertilet. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. eltomplto tenyezoktcl. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. Ugyancsak ez az a terulet. amely mind szukseges ahhoz. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. es kozben ugy hapog. felelossegvallalast. es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb. Amelyik hazban a PLUTO all. hazban van. ahol az illeto a legszabadabban. mint egy kacsa. mint egy kacsa. vagy a Deszcendenssel erintkezik. amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. Az eletnek ez az a terulete. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. aztan tetopontjahoz ero. legegyenibb medon kepes magat kifejezni. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. " Ilyenkor azt mondhatom. az IC-t. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. Amelyik hazban az URANUSZ all. jo himevere. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot. hanyszor hallottam. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. hogy ha valami ugy mozog. az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa.vagyis minden olyan tenyezojere. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. transzcendens. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana. de ugy tesz.. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. Ugyancsak ez az a haz. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. Peldaul ha valakinel az 5. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. ra nehezedo nyornast. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. Valoban elso hazbeli Marsrol. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. hazbeli Venuszt jelent. biztonsagerzetere. akkor a Venusza igenis az 5. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. mert megiscsak az a lenyeg. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. (sakis IV. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. ahogy az eletemet elnezem . umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl. Ez az a haz. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. hazban van. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek. Fel sem tudnam sorolni. hazban. ami misztikus.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat.

hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. I I\. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat . TV. All. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. Osszessegeben tehat azt mondhatom. ha szern elott tartja.\7. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. hogy letezik egy kezzelfoghato. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok.X) hazcsucsait erinto jegyek.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). ha valami gond van az egeszsegevel. Nern szarnit. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. fJgy tunik. biz csucsa a Merlegben. haza csucsa a Merlegben van. hogy az illetonek milyen a viszonya. ha azokra a hazakra figyelunk. csucsa. Ez is egy ok arra. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat. arnelyekben bolyg6k vannak. haz csucsa a Bikaban. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. VTT. mert az ketsegtelcn. Akinek a 6. a) A hazcsucs jegye arra utal. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. e~ 140 141 . tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez. sot akkor is. . illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. I'FLDA: A lIalakban a 2. hogy legjobb.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. PELDAK: A 6. konkret fizikai valosag. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. ha7. az hamar eszreveszi. rnikozben nc feledjuk. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak.

arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek.8. • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra. karma transzformacio clmf konyvenek 6. fejezetet.a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. bar az is igaz. Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit . fIlost nem terek ki ra. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. melyek 30 fokonkent jelentkeznek. Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben.cmi-szextil (30°). valamint bizonyos esetekben. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel.azokra. aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato. fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. az oppozicio (180°). elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban . A horoszkopban . es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink.vagyis a bolygok altal. hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. lenyszogeket is szoktak nevezni. hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 .

. kritizalasi hajlamban stb. ---'\-: -'. amelyhez erokifejtesre.. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek.. mert olyan a helyzet. Mindenki inkabb arra hajlarnos.SQl a megfelelo onkifejezeshez. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti. hogy energiait es llyclmet a dmamikus.r-. es ezze! instabilitast. valamint spontan 1()'~£lna. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. / . hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval. a szextil (60°). eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. siman aramlonak rninosulnek. '/ / \\ r">. int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat.I 1\\ ' I . es cz mentalis erot. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara./ I I I '. hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek.ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman.itoztatas iranti igenyt jelzik. \. rnert elofordulhat. az letck megvalcsltasanak kepesseget. . akkor mar nines akadalya annak. de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal... Ezek. ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek". mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. es III. ". Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset.nJl~JlOaa.. az azt jelenti. '. szemely szerint engem illet. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus.____. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze.rossznak"). es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen).. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban. / J - I . irritaci6t ideznek elo.~zfomukio cimu konyv 110. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. karma es tmrz. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk.. kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. ~ V './ * figyelcmbe veszik. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu.. csapodhat le. '\. es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot . A harmonikus fenyszogek jelzik.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze. velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). A dinamikus fenyszoa vo. Ami. . idegi tulerzekenysegben. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil. Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. \ . vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz.. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia./ . hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en). oldalan talalhatnak.

es ha e71 rnegertjuk.A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . Tehat azt ken megertenunk. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik.. ezzel pedig arra."...ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. hogyan kell pontosan. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak.j6tekony" fenyszogek. amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem. egyuttmukodesre keptelenek. a fenyszogek viszont rarnutatn.<. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget.n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. mint peldaul II trigon. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol. mindent jobban akarnak tudni. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik. hanem arrol tajeu/lat.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . a Hold. hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt. hogy ezek ..kell elfogadni. akik rendkivul onzok. Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok). Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. a Merkur. valamint az erintett sze- (. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot.. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni. rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. turelmetlenek masokkal. Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. hogy az erintett szemely I . Vagyis egy fenyszog nem utal arra.1. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i.1. ate mas bizonyitek van arra. . hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. at erofeszites. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. vilagosabba valik eldttunk. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. 146 147 . megcafolva azt a regebbi hiedelmet. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. hogy a kihivas. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII.. Ne felcdji:ik..

Az egyuttallas kulcsszava . Sok asztrologus szerint . es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Marpedig ha fclunk . hogy az ener'lii. hogy rossz az egyuttmukodesuk. tul zaklat6k. sot ezek modalitasa is eltero.ink rnindket energia jelenletenek.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. Tchat ha nem . hogy uj letstruktura alakulhasson ki.111 a letezes modjaru utal. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. bolygok. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. akar uj eszrnekkel. nem uta! viszont a cselekvesre. Altalaban nem hordoznak stresszt. ha egzakt a Ienyszog.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. Spontan. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. ez noveli rahangolodast jclez. E. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct.1 thivasoktol. is (a hazzal). uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . es szinte mindig egyci telmti. ezert nem erez rnagaban kihivast. hogy ezek az energiak tul elesek. (Tudjuk. de hataskifejtesuk kitarto.) Ez a Ienyszog illtal 1. hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. amelyen ncm szintje. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi. hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. az csokkenti luuo encrgiankat.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. es problernaink keletkezhetnek abbol. A kvadrat ramutat. hogy fclunk a/I tenni. hogy finorn modosit. rncrt gyakori eset. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat.. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. attol fuggocn. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb.nkat kreativan hasznosithassuk. Tudjuk. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. (Peldaul az Ikrekben es a ". II'Sere. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. mint a kvadratnal. hogy tudataban legyi. jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti.) lontos. igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra. hogy hova kell energiat kibocstuani.1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. sol. hog. Ha a kvadrat egzakt. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I.tokeletes kulonbozoseg.

es cgyarant kifejtik a hat.ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor.a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. akkor akar a • A "nihaj. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. 151 . han em azt is. az olyan helyzetnek van kiteve. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. kvinkunx vagy szerni-szextil. kt II konccntralnunk. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra. I\/. Meg kellett allapttanom. -\zonban mindenkeppen lenyeges. Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja. de tagadhatatlan. a Hold vagy '/. elszigetelodve egymastol. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ . Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. mint az a teny..')'as". es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak.). trigon. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. vagyis olyanban. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. rnegpedig fuggetlenul att61. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi.rivelni az asztrologitu. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet.. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn. mintha ket ellentetes.isukat az egyenben. hogy a fenyszog cgzakt legyen. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. annal sziikebbre vessziik az orbist. kiegeszitik egyrnast. Csak a Nap. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam. hogy 12° . ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik. fuggetlenul attol.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio . hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak. mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege. hogy a fenyszog eppen kvadrat. Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik .

akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani. Ajelen konyvben most pedig . hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). Mint II. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben. a Jupiter. mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt.1\ horoszkop ertc Imczese . hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk.tovabbra is a horoszkop fontos.1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. Nem lehet vitas. Oka ennek az. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . de csak azokehoz. harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . Azonban olyan eset is van. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . . Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. irnent emlitettem. Igazabol azt I megerteni. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Forditva is igaz ez. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal. Az Uranusz. * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. Osszessegeben azt mondhatorn. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval. vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet.iranyrnutar. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban.isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk.a Nap. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek. akkor az egesz konstellacio .kornoly figyelmet erdernel. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. 152 153 . aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak.

A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. ak. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>. A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. valamint arra. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. jolelkuseg.neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. g6rdul6k. lit kell megemlitenem. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. a kreativitasra. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez. Rarnutat.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. az onkifeje zes konnyedsegere. ha ugy velem. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. rnagabi/ tos onkifejezesre. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . es annyir» beepultek a gondolataimba. (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. hogy az erintett sze mely hogyan .sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal.A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna. egeszscgere es onbizalmara.) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra. Ezen komrnentarok nagy reszc . hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem. *) Kommunikacioja eleterovel teli. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg.eli at az onazonossagot. clenk es sugarzo . sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni.-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. Igeny a kreativ. 154 155 .eny. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio.

a na~. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. amit masok a helyukben szivesen megtartananak.Jioboszellemti". Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. hogy mine! 156 157 .valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. alkot fenyszoget. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot. es cz eppen az onismeretuk. emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel.onnon ertekeit. Ez altalaban igaz is. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. Szabadsagerzetet eletereje taplalja. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. amely remuletet. hogy ez gyakran kimeriti. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. Utaljak a monotoniat. Egyetlen teriilet van. mit is akarnak voltakeppen. amivel felhivja magara masok figyelrnet.l akar meg nagyon fiatalon is. az izgalom. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. elenk. kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. akik gyakran ugy erzik. de reszben azert. Akinek ilyen fenyszogc van. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja. uzletemberekre stb.sajat sikereibol okulva .) Iusagra. kepzeloerovel. es valami nagyot akar alkotni. illetve hogy tudnak.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi . Egyenisegnek erzi magat. es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. eros a hite. ha a fenyszog trigon vagy szextil.) hibai . Fokoz6dik a vagy az ego kick sere.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. Altalaban erdekes. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. eredmenykep pen beli. sz6rakoztat6 ernberek. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel. hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc.olyannyira.

egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. cn-kepe torz azokon a teruleteken. ez kihat az onkife jezese modjara. hanem arra is. Talan a Hold az. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. a Merkurral vag)' a Venusszal. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. az arra utal. Ki ne szeretne. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. orornteli. amire a konjunkci6 utal. (Akikben ez a ket energia keveredik. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen. azok fokozottan igeny lik. Ennek modja az objektivitasra rekves. a Nappal. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. az arra utal. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. ha a Holdjanak Jupi. hogy az objektivitasa eleve megvan. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. de azt igen.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. automatikusan er6t az illet6n. az mind tudattalanul. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. Ez nem jelenti. Ez persze nem jelenti. amely sok em bert meglep. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. amelyeket az erintett bolyg6k.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. Sok esetben ez valosagos aldas. holIyan igazodik hozzajuk. onbizalmu es belsd biztonsagerzete. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. bogy nem tudja eldonteni. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. es hazak megjelolnek. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. a komolysag. illetve pozitiv. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol. \ . Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat.

Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen.ffileg azoknal. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. (Ezek a fenyszogek altalaban . ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6. es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. azt nem hajland6k tudomasul venni. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. es arra is hajlamosak lehetnck. Amikor valaki jot mond r6luk. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. ugy erzi: keptelen kifejezni. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. azok neha tulzottan is azt hiszik. amit erez. Sokszor erzik maguolyankor is. es ezzel tullepjen onmagan. es ez a kesztetese vagy fokozza. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. Akiknek ilyen fenyszoguk van. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. Nagyon igenyli a szabad onkifejezest.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. a penzszoras cs a modoroskodas. az azt jelenti. es ez gyakran oda vezet.felbengoltsaggal''. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. es ez birtoklasi vagyaban. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. De ez a feszultseg 161 en- . hogy akar a nevet is megva]toztathatja. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba.. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo .

ha felismeri. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni.nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. En-kepere meghatarozo hatassal van. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik. CS melysegesen feltek attcl. am hallgatag termeszetn emberek. hogy sztilove valja nak. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. azt. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio). Akkor jut el a belso elegedettsegig. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. Szukseget erzi. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. Vegtere akadnak nagyon intelligens. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait. akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. ha egyebkent j6 hazassagban eltek..hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki. ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. 162 163 .) Kesztetest erez arra.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. foleg a kihivast tartalrnazokrol. Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. es ez kihat az erzelemvilagara.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. de megis valahogy zavarban vol tak tole. akik nagyrn tartottak az anyasagot. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam.111tja). Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik.

hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. Energikus intellektus. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. es hajlarnos a szelsosegekre. Szivesen kot bizalmon. szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. Esze gyors. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. Nagyivi. Peldaul szinten a Venusz 165 . Tudata stabil. J dealizmusa arra kesztcti.. . Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. mind a kornrnunikacioban.:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez.es szernmozgasat). a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz.. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol. hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget.irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is..A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. Intenzlv. osszpontositott intellektus.akar intim szemelyes kapcsolatot. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. es ez kihat a komrnunikaciojara is. hanem t.. es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. akar altalanossagban sok emberrel. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik. Masek lassu eszjarasa felbosszantja. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. transzformatlv. ezek egyrnast erositik. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . Gyakran kivale az ernlekezotehetsege.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket. mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. finom intellektus. Vonzodik a hagyomanyokhoz. Hatarozottan cselekszik. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. Intenziv. Rendkivlil erzekeny... es ehhez meg akkor is ragaszkodik.f'>"". ~. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. hogy mi szerezne imot nekunk. Szeles az erdeklodesi kore. van 164 . nagyfoku kivancsisag. Nyitott es filozofikus intellektus..

fo leg az olyan testi tevekenysegekben.. Gyakori a fokozott erotika.7. csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. hogy erzelrneit jol fejezze ki. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. Nem szereti. hogy erze- es ketlen esonzo. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben.. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. Ha f61clmeitol megszabadul. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. Ugyanakkor elofordulhat. hogy azt el is fogadjak tole. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor. Hajlamos a flortolesre.reLni oket peldaul abbol a szempontbol. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. fcnyszogei lat .A horoszk6p ertelrnczese . az nern is veszi eszre. hogy a Venusz kvad ratjai.a . hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara.kapcsola1. az so] esetben turelmetlen. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok. E. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki. Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. ktilOnosen mely kepes. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk. es kozos erie a felelrissegttk IS. ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert. hogy valamilyen garanciat ne kapna area. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. mint a sport. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. megpedig cgeszen tisztan. hogy akit szeret.\ h'_'lygo~ knys/. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 .al. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. Konnyen elofordul. gat. akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. hog) mindket energia szabadon aramlik. hogy beleun a kapcsolatba. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. akit szeret. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak. (V<llaha~y~zor a . mert csak akkor erzi magai elegedettnek. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi.

ha egy kis turevilagos. cselekedeteiben. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. Lasd ez Aszrrologia. Testi. Teljes transzformacion megy at. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl.A horoszkop ertelrnczese '\ b. virtus. oldalat. tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. Nagy szuksege van ra. szelsosegeserzel mek. annak azert megis ti.segre tarnad szukseg. es . Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest. ra tisszpontositja. Kesztetest erez arra.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten). Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. kalandvagy. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol. ekozben fantaziaja elenken mukodik. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. a vezetoi szereprol. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. tovabba fenyszog azerorol. Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. karma es transzformacio cimti konyv 121. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7. izgalmak.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat.. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. ott turelcmnek nernigen marad hclye. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. az elet minden . kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. Ahol a Mars fel~ bukkan. gyakran lazadozo.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason. eredetiseg es onallosag jellcmzfi. at. a hatarozott cselekvesrol. Intenziv. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. nomult es erzeki. Egyfajta romantikus.izd. problernak uthetik fel a fejllket. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si.

hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. . ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. mint amennyi valoban akad. Ramutat. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. Altalanossagban veve azt mondhatom. all az illetonek azzal az igenyevcl. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb. A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek. hogy a fenyszogei.) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis. amihez csak hozzaer.')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel.ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. A7 arnbiciok megnovekednck. 171 . Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. Igaz. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok .szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik).ll. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba. a Jupiter nagyvonalusaga. amibe aztan konnyen belerokkanhat. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat. (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. szc melyes bolyg6val.i azonban azt is eloidezheti. tul sok munkat vallaljon. amelyeket a Jupiter az ot. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas. r'. es egyeni. Testi. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). Mindenet atitatja a valtozasok.\ -_---holygol. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. a megujulasra osszpontositja. mert a Jupiter mindent felnagyit. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. Oncrvenyesito. a Jupiter vagy a Szaturnusz. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. Ha minden rendben megy.ileteket. akar a leheto legmagasabb szinten. hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni. szokatlan medon tornek utat maguknak. Am. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest.. amikor az Aszcendensnek.) L~eepi. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya.

hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa. otleteit. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya.161teszi. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol. akkor . (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. 173 . hangsulyos jegyeben uralkodik.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi. zodesre tor. ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. Hite es optirnizmusa . bnjobbilasra torekszik. illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik. Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat.) hit. amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. egesz eletrelfogasat. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit. hogy az energiak hoi kon centralodnak. i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek.) Ugy erzi. hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. amikor ClZ Aszcendcnsnek. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7.il az onkifejezesebe.) vagy arra. oldalat. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel.- - - --------. valamint azt. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. sokat lehet okulni ebbi:\1is. amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus." Az Asztrologia. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. ru- galmas. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani. hanern . az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat. de megjelcnt nehany olyan konyv. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. fejezete. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. es ez azt is jelzi. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet. es akiknek sikcrul.Athatja a szintezis szcllcmc. rnert . A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni.sga. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. A kovetkezokben arr61 lesz szo. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese. a vizsgal. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. es belenk neveli. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. Mint ahogy mar emlitettern..noha akadnak. hanem tobb annal. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. vi7. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. karma es transzfomuicio 12. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. a horoszkopertelmezesrol. fejezete.cs kepzett szakembcrck lcsznek. 0 volt a modern. Az ketsegtelen. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . hanem maganak az embemek a megertese. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. arnclyeket ill nem emlitek meg. fejezete. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi. azoknak sok munkajaba kcriil . es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. szemely elete fonalanak megragadasara. hogy ezt hogyan kell csinalni. pszichologia es (J negy elem 7. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival. az Asztrologia. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat. Wheaton. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. Sebastopol. hogy olvasson minel tobbet. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. Tracy Marks A ho. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. megis 111 ire tapaszialt.egyuumiikodve a pacienssel.

foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. amelyikben all. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. A fofenyszogek (minden olyan. mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. tenyezore is figyelmet lehet forditani. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. ez termeszetesen igaz. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. Az analitikus esz ugyani-. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. az hasonlit ahhoz. arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. 2) A bolygo mellektonusa. Bar az is igaz. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. Jelzi cgyuttal azt is. am i arra utal. Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. 182 183 . tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja. es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei.

. A Mal' a Vizontoben all. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. elszant vc dekezessel. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen. A legfonto. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. A Sziizben Mio Jupiter spekulal._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas . ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. Nyilas-szinezetet kap az. mint egy emberi leny? 184 IRS . amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. tilrelmesen._ -_- - - _. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege.tamad egy kis bonyodalom. a kavarodas sodraban. Ha rnegprobalkozunk a . hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat .. vagyis utazasra. kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<.vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien .1 Jupiter a Sziizben al]. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat.. hogy mar elore el kell dontenunk. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. .Jeljes elernzessel".-. Nem csoda. az utazas. (Ne feledjuk. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. A Hold a rnasodik hazban <111. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. Tehata Hold jegybel i al]. zarkozott Halak. vegiclen. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat..apot. Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot. lelkesedve. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja".. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez. hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. soha nem jutunk a vegere. milyen temakorrel. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. kepessegeinck c-. cncrgiainak..Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik. Pontosan ez az oka annak.sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. es megprobalja ki talalni. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. A Tlold a Nyilasban all.\ rasu Nyilas-Hold. ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. ok variacio kozott. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. egzakt szextilt alkot a Holddal. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. cs Iolcg azokat. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. es inkabb csak a iranyokr. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. a kaland. tehat en')'. Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak.. szeret kozben oktatni es predikalni stb. nyitott szellernmel. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda]. akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal. problernaval. (A Hold . (Nem tudom megallni.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. ami igazan fontos. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. folyton valtozo misztikumot. Mindegy. amelyek ismetlodnck a horoszkopban.f61eg a kezdd -.i01 erzi magat a Bikaban.i kcll koncentral nunk. hogy ha . A Hold lenyege a reagalas . a tanulas. A Hold mellektonusa a Sziiz. amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik. es megtudjuk bclol. ro . ha benne van a valtozatossag. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. es ez kiserletezo kedvvel. Arra kell osszpontositanunk.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek.

es a 8. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal. Venusz. 5. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. haz 12. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. es a 10. Nap. beni kozott.. Mars.az l . Tudomaso~ s~ri~r Dr. illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest. arnelyct . betu: Bak. olyankor ez a hatas meg nagyobb. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel. Jupiter. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. haz 2.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. Merkur. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . betii: Kos. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. VIT. Szatumusz. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. kozott. 8. haz 4.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben. beni: Bika. bern: Merleg. beti. Pluto. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb.~ ha . Nezzunk meg cgy peldat. hazban). haz 8.k. Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az.cn . ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. Sarkany stb. haz 11. Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. Hold. betu: Ikrek. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben. vagy a Szaturnusz a 3. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. vagy ha a Pluto az T. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. X. Merkur. es a 8. beleertve a fenyszogeket is. 11. Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. betu: Oroszlan. 3.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. 9.. haz 3. betu: Skorpi6. haz 6. vagy a 6. Tegyi_ik fel. De tegyuk rei azt is. haz 10. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. ~. Nagykereszt.i k6z6tt). az nem mas. haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . Tkvadrat. 6. akkor tudnunk kell. betLi: Vizontd.. :s ehhez a:.vala~inek . amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). A horoszkop szintezisenek. hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. haz 5.lu.~n. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. betu: Rak. az idegi feszultsegre arra. betii: Szuz. hazban all. haz 7. haz 9. es a 10. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast). "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. 12. vagyis a Mars energiaja es a. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. betii: Halak. tulajdonsagai. . IV. betu: Nyilas. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. akkor fe. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon. hazban. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. ertclmezesenek masik olyan terulete.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara.) sz616 absztrakt teoriak. '0 es perszc ha a Mars a 8. Uranusz. hazban van. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol. I. Venusz. Neptunusz. 2.

amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. fix es valtozojegyek) 2.i formajanak reszletkcrdeseiben: A. hova kevcsebb. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az. Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. nem egyebre. levego. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. kovetd egy egyszeru. B. de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. amelyek fontosabbak. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. valtozatok aradataban. kell eleintc cgy kiindulasipont.isci1C7 volna. konnyen attekintheto lu. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben. az ellenkezojet. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. vazlato t. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa.k6p slinlt:l. hiaba hiszik nehanyan ennck. fold-. Mint mal" cmlitettern. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot"). amely feltunteti. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. fold-. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. mint elvcszni az alakz. Kozreadok tehat cgy vazlatot. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. es ramutat. eges: hus-ver cmbert. A vazlat arra jo. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. amely hiven tukrozi. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok. A .Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). A horoszkop mint egyseges egesz A.is a horos7. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset. me I 188 b) tuz-. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. Sill kany stb. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira.es viz-hazak B. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. ravezcsse a lenvegi vonulatokra. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. es magabiztosan allapitja meg. es [gy erti.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal.I hatranyai. levego. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat.).

Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . Haz 3 . "csesbcn'. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez. valamint a szernelyes bolyg6kat. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez). illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1. jcgyet es fenyszogeit. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . I 1 1 1 1 I 1 c. "erne lkedesben". A "fenyck" A. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget.legy 2. B..) A. . Az Aszcendens 1. Jegy 2. Egzakt fenyszogiek) 3. 1 1 1 1 c. Haz 3. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben.7il1l\:I.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A. Minden olyan bolygo nagyon eros. Egzakt fenyszogtek) VI.Egzakt fenyszogrek) A Hold I. 2. "rol1l.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere.I.C!JC7 I 1 ll. barmilycn stelliurn. Keressuk meg. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B.. Jegy 2. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. ha a 12. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb.. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. D. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak.. a hUWS7kop . nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. a lap hazar.) lII. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. I. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. A ap lasban") B. men czek rcndkivul erosek) I C.I 1 1 T-kvadrat. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. es ezcn a te. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball". amelyik az 1. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. hazban all. Egzakt fenyszog/ek) 3. I C. annal erosebb (beleertve azt is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->