az a Jege Ir modszere, b« a lenyeges tenyezok6n tartjuk , sulyt, mert az elet barmely teriileten ~ lm iii ~desekre va.

lsszt kapunk a bo~oszkop lenye;b I saib61.A konyv azt a celt tuzte kimaga el , 110 .eget nynjtson a Jenyeges vona.sokra kOD mert azok mlndig megbizhatoak.. Csak i at tisztan sz elet es az emberi lelekossz t 'u
IIA horoszk6p ertelmezcsenek

,,11'

II

Steph

11

Stephen Arroyo azokat a kdadulasi pontok I nalja, azokat a megkozelitesi mndszerekee al] In I za, amelyeket vilag,szerte olvasok ezr,ei a I. g V 11".1 I .. tiasabbkent fogadtakel a szerzf kerabbi Ion (peldaul: Asztrol6gia, pszichol6gia es a negy ·'·u). ' az uttoro jellegii mn kielegfei a konnyen pontos es szemleletes iranymutatas Iranei ig y I Mindezek eredmenvekeppen jobban me fo ,juk . ni onmagunkat es masokat, zat egyik gyoll'gyszemet tartia a. kezeben. " konyvben az asztro16gia otvozodik a Humani ztJku Pszicbo16giaval. Arroyo kiilomeges erdeme ,. r ndkiviil poutos [ogalmazas. Kiilonosen kezdokn k a; 111hat6 olvasmany, des halad6k is erdekes m gk .Z litesben ismerhetik: meg az asztro16giai elemtan 1 fontosabb osszefiiggeseit."
J',A kedves 01v:as6a Vizont61cod ,asztro16 ilJ;

ir, u.

1400 Ft

Tartalorn

STEPHEN ARROYO szamos nagy sikerti asztrologiai szakkonyv szerz6je. A tudomanyag modern, (tj szemleletii, az onmegismerest kozeppontba iranyvonalat kepviseli, A melyebb asztrologia nagy nernzetkozi elisrnertsegu uttoroje, aki arrol nevezetes, hogy rnfivei vllagosak, kozertheteek. Munkassaga reven kiemelkedo nepszeruseget szerzett szerte a vilagon; konyveit eddig kilcnc nyelvre forditottak le. Elnycrte a Brit Asztrologiai Tarsasag .Asztrologia Dijat' es a Kanadai Asztrologusok Kozossegenek .Nernzetkozi Nap Dijat". Arroyo a pszichol6giatudomany teren M.A. fokozatot szerzett, Szaktallacsad6kent is hosszu es sikeres rnultra tekinthet vissza. Mindezckhez kepest mar csak raadas, hogy tobb amerikai egyetemen tart rendszcresen nepszeru eloadasokat.

allitn

JERILYNN MARSHALL, a konyv szerkesztOje es kutarasi szaktanaesad6ja a Purdue Egyetem B.A. fokozataval rendelkezik, cs konyvtitrtudornanyok rloktora cimet szerzett a Vanderbilt Egyetemen. Az asztrologiat 1971 6ta tanulmanyozza es miiveli. Nemcsak tudomanyos kutatornunkat vegez hanem otleteivel, hozzaszolasaival a jelen konyv megirasahoz is jelentosen hozzaj:irult. Jartas a nyclvtudornanyok minden agaban. Vfzonto-Napencrgiajat az asztrologia ktfejezesrendszercnck gyarapitasan kivul az orosz, az olasz es sok mas nyelv kutatasara is hasznalja. Reszt vert ket CRCS Nernzetkozi Asztrologiai Konferencia szervezeseben is.

Koszonctnyilvanltas Bevezetes 1. fejezet: Uj kapuk e16tt az asztrologia Az asztroJ6gia Jtivoje tudomanykent es szakmakent 2. fejezet: Hogyan hasznaljuk ezt a konyvet? Kulcsfogalmak es meghatarozasok 3. fejezet: A negy elem es a tizenket allatovi jegy A tuz-jegyek: Kos, Oroszlan es Nyilas A levego-jegyek: Hack, Merleg es Vizonto A viz-jegyek: Rak, Skorpi6 es Halak A fold-jegyek: Bika, Szuz es Bak 4. fejezet: A bolyg6k Kulcsfogalmak a bolygekhoz A bolygoelvek pozitiv es ncgatlv kifejezddese A bolygok az elemekben A Nap A Hold A Merkur ,.. , A Venusz A Mars , A Jupiter , A Szaiurnusz Az Uranusz, a Ncptunusz es a Pluto

~ ,

9 II 2] 28 .31 39 ..43 .45 46 46 .47 .49 ..49 51 53 53 54 55 56 58 59 60 62

5

A horoszk6p crtcl mczesc

S. fejezet: A bolygok a jegyekben Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak A bolyg6k jegyallasanak funkci6i A Nap a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Hold a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Merkur ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Venusz a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Mars a jegyekben - ertelmezesi iranymutatas A Jupiter a jegyekben - ertelmezesi iranyrnutatas A Szaturnusz ajegyekben - ertelmezesi iranymutatas Az Uranusz, a Neptunusz es a Pluto a jegyekben 6. fejezet: Az Aszcendens (a folkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Kulcsfogalmak az Aszccndenshez Az Aszcendens szerinti elem Az Aszcendens uralkod6ja ""'''' Az Aszcendens fenyszogei Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez Az Egboltkozep (MC) Az Egboltkozep uralkod6 bolygoja Bolygok aX. hazban es az Egboltkozep fenyszogei 7. fcjezet: A hazak - ertelmczesi iranyrnutatas A hazak ertelmezesenck nolisztikus megkozelitesi modja A Viz-hazak A negyedik haz A nyolcadik haz

63 63 65 66 70 75 80 85 90 96 .102 .105

A Levego-hazak A hetedik haz A tizenegyedik haz A harmadik haz Ertelmezesi iranymutatas a bolygok hazbeli elhclyezkedesenek mcgertesehez Ertelmczesi iranymutatas a bolygok hazbeli allasahoz A hazak ertelmezescnek egy lenyeges kerdese Ertelrnezesi iranyrnutatas a hazakat jelzQ hazcsucsokat

133 133 134 134 135 136 138

erinto jegyekhez ""

""" "'" ''''''
megertese torvenye

140
143 147

8. fejezet: A bolygok fenyszogeinek A fenyszogek ertelrnczesenek

105
106 108

A fofenyszogek A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok lranyrnutato a bolygok kolcsonhatasanak es vegyulesenek
vizsgalatahoz A Nap fenyszogei A Hold fenyszogei A Merkiir fenyszogei

147 150
152

109
111
120 121 121 125 125 128 128 129 130 130

154
'" 158 .163

A Venusz fenyszogei
A Mars fenyszogei A Jupiter fenyszogei A Szaturnusz fenyszogei Az Aszcendens fenyszogei A ktils6 bolygok fenyszogei
IJ.

165
168 170 172 174 176

A tizenkettedik haz
A Fold-hazak A tizcdik haz A rnasodik haz A hatodik haz A Tuz-hazak Az elsa haz Az otodik haz A kilencedik haz 6

fejezet: Iranymutatas a horoszk6p szintezisehez
A bolygok hatasai arnyalo tenyezok A horoszkop vonulatainak megertese Vazlat a horoszkopertclrnezeshez

179
I 82

130
131 131 132 J 32 132 133

J 86
189

__

"""""

7

mi mindent teremtett lsten. . az asztrologiai szemleletmodra kell ravezet- 1I . melyekben arrol tudositanak. vagy azok. amit az ember alkotott. hanem csak az onismeretliket kivanjak fejleszteni. Julie. azokat az onall6 gondolkodasra. hogy fenymasolt fejezeteket terjesztenek pacienseik. es ezzel lehetdve tettek. hogy a horoszkop ertelmezesenek alapelveit meg jobban megvilagitana. de szinte eszre sem vesszuk. Nathan es Kimberley szamara. hogy a konyvekben olvasottakat hogyan es mikepp hasznositjak az asztrolegiaval eppen meg esak most ismerkedok. szuntelenul kapom a leveleket a vilag minden reszebel. diakjaik vagy barataik kozou.Bevezetes Kathy.. mivel masokra hivatkozas hclyett a sajat fcladatomnak tartom az alapelveknek. Csodaljuk. Mcggyozodesern tovabba. akik nem hivatasszeruen foglalkoznak az asztrologiaval. ha az ajanlott olvasmanyok jegyzeket is mellekclnern.Charan Singh mester: Az orok igazsag Amiota az asztrologiaval foglalkozo elsa konyvem megjelent. Nernelyek alahuzasokkal emelik ki a konyvek egyes mondatait vagy szeljegyzeteket irnak a margora. akik ertesitenek. a tapasztalt szakemberek:. Akadnak. Mind ez idaig azonban soha nem ereztem szuksegct az ilyesminek. Az igazi asztrologiai pszichologia (mas neven kozmikus pszichologia) igenyes megalkotasahoz szerintem sokkal inkabb a fogalomrendszer teljes tisztazasara van siirgosen szukseg. hogy az irasra osszpontosithassak. Masek arra hivjak fcl a figyelmernet. amiert levettek a vallamrol a mindennapi teendok terheit. Opa. valarnint a mcgalapozott es gyakorlatias szemleletmodnak a Jehcto legcrthetobb felvazolasat. hogy akik asztrologiat tanulnak.

peldat es esetleirast tartalmaztak. hogy a gyakorlatban egeszen egyszeriien nem BIenek rajuk az "ertelmezesekben" oivasott kijelentesek. hogy erniatt rnegkerdojelezik az asztrologia precizitasat es gyakoriati hasznavehetoseget. rugalmas. vagy hogy pusztan csak az oly sok lcegyszenisitett. a megertes uj szintjeirc juthatnak. nyitott szernleletmodot. es ez a nagykozonseg szamara szant asztrologiai konyvekre is igaz. Alkalmazasukkal az erdek16dok egeszen rovid ida alatt olyan szakszerusegn. a tranzitok es a progressziok temakorct inkabb majd egy rnasik kotetben foglalom majd ossze. arnelyekbol aztan az olvas6 konnyen megkeresheti azt a . hogy a kezdok ne tevedjenek cl a mellekagak utvesztdlben. illetvc hogy a tapasztaltabb ho:o~zk6pkeszft6k figyelme ne terelOdj6k el a lenyegrdl. ahol a korabbiak befejeztek a kulcsszavak. amelyek precizek. Ez a kezikonyv sok tekintetben a vilagszerte nagy sikert aratott ket el6w ktinyvem. es teljcsen mind13 12 . sot gyakran teljesen eltevednek a legtobb kiadvanyban uralkod6 kuszasag rniatt. pszichologia es a negy elem. ha azokat az iranyrnutatasokar es alapelvcket tartjak szem elott. es arra. kulcsfogalrnak es ertelmezesi kifejezesek bemutatasat. illetve az folytatasa es tovabbfejlesztese. felolelve az alapvet6 asztro16giai tetelckbol levczethete minden ertelmezesi lehetoseget. hanem az is hogy ravezessern olvasoirnat az asztrol6giai gondolkodasm6dra. Nem csoda hat. Pedig csak azt kellene felismerniuk. mind pedig a tapasztaltabbak. es a tudas. hogy a kczd6 asztrologusok osszezavarodnak. Talan az alcimben szereplo iranymutate sz6 fejezi ki legjobban a koncepciornat. meg mindig nagy szUkseg van az eddigi konyveimben fclallitott alapelvek tovabbi kibontasara es reszletes horoszkopertelmezcsi iranymutatasokra is. elbizonytalanodnak. nyelvileg pontos es preciz iranymutatas hianyzik arra vonatkozoan. hogy valodi tudast kozvetitenenek vagy segitenenek az am embemek onmaga jobb megi mereseben. Manapsag gyakori. karma es transzformacio anyaganak Mindezek ellenere tigy erzem. Asztrologia. Kizarolag a szuletesi horoszkopra osszpontosftottam. hogy a konyv. Biztos vagyok benne. hogy az ember! helyezzck figyelmtik kozeppontjaba ahelyett. Nagyon is ertelmes emberek. Ez a konyv ott folytatja. sot az oktatok es az eletviteli tanacsadok szamara. amelyeket korabbi konyveimben mar kifejtettem. amclyek a laikus nagykozonseget elsekelyesitett asztro16giai "ismeretekkel" tornik anelktil. amelyet hasznaltak. amikor az ilyesmi az ugynevczett "sz<imit6gepes asztrologia" kepeben jelenik meg. sekelyes asztrologiai tucatkonyvben talalhato "ertelmczesekre" hagyatkozzanak. sokkal tobbet azokhoz az atlagos asztrol6giai konyvekhez kepest. Nem csoda hat. Korabbi konyveim mindezeken tul szarnos ertelrnczesi tanacsot. mert rnindenfele ernbereknek a gyors penzszerzes lehetoseget nytijtja. nogy a minoscget mennyiseggel probaljak heIyettesiteni. es kulon halas vagyok nckik. amclyekbol egyebkent is hianyolja a lenyeget megragadni vagyo intelligenserdekJ6d6 az eletszagu peldakat. Velemcnyem szerint az asztrologiai szakirodalomb61 alapvetden hianyoznak az olyan vilagos es tornor boroszkopenelmezesi szakkonyvek. tehetnek szert. hogy a tobbi konyvernben foglalt horoszk6pertelmezesi konccpciokat az attekinthetoseg erdekcben egy he lyre gyujtsem ossze. egyike azoknak.Jeagazast". hiszen ezt valarnifele targymutato eleve nem teheti meg helyettem. A legtobb asztrologiai muhOl az intelligens. Celkiruzesem nemcsak az volt. A konyv megszerkesztese soran a kovetkezo dilernmaval szembesultem: az ertelmezesi iranymutatoban igyekcztem minel precizebb kifcjezeseket hasznalni. hogy vakon kovessenek holmi mercy szabalyokat. egyuttal kezikonyvkem egyforman j61 hasznalhatok mind a kezdok. amiert folytatasra biztattak. Kulonosen karos. hogy az meg akel magukat is kellemes meglepeteskenteri. ezzel egyidejuleg megprobaltarn megorizni az elazo konyveimrc jellernzo es sokak altal nagyra ertekelt atfogo. az Aszirologia. Konyvern a horoszk6pertelmezes fa iranyvonalaira koncentral. es ugyanugy a fo iranyvonalakat rajzolja fel.A horoszkop ertclrnezese Bevezetes ni. Melysegesen halas vagyok mindazon olvasoknak es asztrol6giai szakertoknek. akik hozzajarultak ezen konyveim nepszerusitesehez. Az asztro16gia szamitogcpesltese napjainkban rohamleptekkel terjed (feleg azert. amely eppen 6t erinti. hogy az asztrol6giavaI ismerkedok akkor jarnak j6 uton. akik onkepzes kereteben igyekeznek megtanulni es megerteni az asztrologiat. bogy hogyan kell a horoszk6p szinte vegtelen sok kombinacioban rnegjeleno szamtalan apr6 reszletet felgongyoliteni. hosszu ido eta arr61 panaszkodnak. E konyvern pontosan egy ilyen attckintheto es konnyen kezelhete kezikonyv szerepet 6hajua betolteni.

Arra alapoztam.I' megbfzilalo faktorra figyeliink. "szerencses-balszerencses" kettecsoportositasa teljesen alkalmatlan a megkivant rninosegii helyzetfelmeresre." Ennek ellenerc soha nem hallottam arrol. . azonosulni lehet vcle.. azi olvasoim il61jek meg. az nagy odafigvelesr igenyel. a11l1 a helyes folfogassal alkalmazott hagyomanyos modszerekkel ne volna amugy is t~lmerheto.110r~sZ~?peliell1~eze. Olyan ez. mintsern hogy segitcneosszefoglalo es hasznosithato kcpet alkotnunk az illelo szemely cletenek meghatarozo vonasairol. magukat is. A konyvckben el6adasokon ujsagcikkekben.sek" tbn:cge. Meg az is.jo-rossz". <iscsak nehezen tudjak megallapltani. es egyaltalan nem iiti meg a megbizhatosagnak azt a szintjet. rniert szorftkozik jelen konyve~ ~ hor~szk6p ertelmezesebell kizarolag az alapvet6 jelenteshordozo tenyezokre: Az iment mar emlitettern. de preciz kifees emiatt bizonyara nem illeszkedem a sz6- ar~atb~ es a~ apro re~zletekben megfuUad6 legtobb mai asztrol6giai kiadv~y altai kovetett dlvatininyzatba. rninduntalan gondjaik tamadnak a lcnyegcs <isa lenyegtelcn informaciok szetvalogatasaban. teljesseggel haszontalan . es lefokoz6 gyenneteg modszerektol elteroen sokretu teljesseget kell szem elott tartani. hogy mclyik kazi. rnagyarazattal tartozom azt illetoen. E:z azert bizros. hog~ az illeto crt-c az asztrol6giahoz vagy sem). rnert tovabbi rnagyarazatul szolgal arra. cs a pontes helyzetfelmeresre vagyo pacienst vegill inkabb csak osszezavarjak.A l~nyeglat~ "horoszkoperteimezes" arrol szol. Ha az asztrol6giat ':ll11t ~ embcre~ J. alkalmazni. Hogy rnennyirs Ja~m sikerrel ezen torekvesemben. szamitogepes szolgaltatasi katalogusokba~ ajnarozott uj mo?szerek sernrm olyat nem tudnak feltarni a vizsgalt szernely eletero]. annal inkabb tampontor talalunk a horoszkopban barmilyen mcgallapitas vagy annak hornlokegycnest az ellcnkezoje alatarnasztasahoz . Az ~ztroJ6giai ki fejezesek ilyesfajta gepies os~zelap~t?lasakor nines senki. aki merlegelne a szavak sulyat es pontos JcJen~cs:t vagy ~ finom jelentesarnyaJatokat. Eloadasaimon azt szoktam mondani errol. hogy az asztrologusok mcgkerdojeleztek volna. mcgtalatom a legpontosabb ~~vakat utalasok~t. vcgiggondolallan.akarJ u~ a~ esztrologiat jatekszerre rnindig az emberi egyeniseg .. Minel tobb szernpontot es modszert vetunk be. Azoknak az aszrrologusoknak. lnkabb csak hatrahat. jelentektelen reszlctigazsagokert es spekulaciokert fordulnak aszrrologushoz. akik minden apr6 egi tenyez6t figyelembe vesznek. Az emberck nem bonyodalrnakert. a Harvard Egyetem tortenesze igy velckedik: . ben amya!tan fe~ezem ki a kulcsfogalmakat. hogy rahangol6dunk :5 a VlZ~g~~tszemely eletenek ja jellemzoire.Csak akkor beszelhetunk kritikai gondolkodasrol. Dr.iluk az a gcp. azzel csak rossz hirbe hozzak a szakagat is. ~bben a konyvben nagy Jezesrendszer hasznalatara. gondot forditok a kozertheto.rnignern aztan kczembe kerult Dane Rudhyar uttor6 jellegu rnuve. majd pedig jelrerkepezziik es megerljuk a benniik.il8gepet latnak egyszerrc a radar kepernyojen. Ezzel kitarult elottern egy Lij asztrologiai SZCI11 lclet- 14 15 . aki j6soltatni akar. hogy felismertem: a horoszkopbol kiolvasott inforrnaciok regimodi "fekete-feher". Kozrejatszott ebben. illiizi6kba kergetik es teves ruegallapitasokkal traktaljak. (2) a horoszkop leoyegl. hogy ha az asztrologusok beh6dolnak a divatoknak. A horoszkopertelmezesben 1967 6ta tarto gyakorlatommal eljutottam a rncgbizhatosagnak es a nyelvi kifejezes pontossaganak egy rneglehetosen magas fokara. mint amikor a rcpiilotcr iranyitotomyaban a lcgi iranyit6k tul sok repi. hogy miert tartom a szohasznalat pontossagat ennyire fontosnak. ha mincl kevesebb lenyeges e. ~o~a bizton lehet alapozni a tovabbiakban. Az egyik eloadasornon elhangzouakbol erdernes felidezni egy reszl~~et. ~~ lID' v~loban tanulni lehet belolc. az igazsagot es a vilagossagot keresl a maga modjan. netan probaknak vagy kritikai vizsgalatnak vetettek volna ala a horoszkopok ertelmczese soran alkalmazott kifejezesrendszeruk alapteziscit es katcgoriait . mert (1) ha a lenyegi vonasokat j61 megertiuk. nagyon nehez lcsz mcgkulonboztetni a lenycges jclentcstartalmat a lenyegtclen reszlctektol. ha gondolkodasunk kategoriarendszeret is kritikaval szernleljuk. John King Fairbank.. egy.~v~~a . akkor azok csakugyan a lenyeget ragadjak meg. MaskUliin· ben ncrn felismeresekhez juttaijuk az illetot.tehat szerintem csak akkor lehctunk kepcsek vilagosan felmemi cgy pacicnst cs elethelyzetet. arnelyet celul tuztern ki. hancrn men vilagos helyzetfelmerest es iranyrnutatast klvannak az eletukhoz. Azt hiszem. hancm cppenseggel osszezavarjuk.A horoszkop ertelmeztbe Bevczetcs Iia ((Ii sok szernpontboi vetjuk vizsgalat ala a horoszkopot. hogy konyvem megszerkeszteseben milyen nagy sulyt fektettem a kulcsszavak gondos kivalasztasara es a horoszkopertelmezesi iranymutatasok preciz megfogalrnazasara. hogy ha konyvem.vonas~l :gybeesnek a vizsgalt szernely eletenek Mnyegi vonasaival. Terrneke nem egyeb: felii~etcs. rejlo osszejiiggeseket. Egyvalamiben azonb~n ~agamt~l is ?iztos vagyok: a horoszk6pnak a Mnyegere kell ~~~centraJnl. es minel tobb "kisbolygot" vcszunk Iigyelernbe. amelyik eppen leszallashoz keszulodik.

es . hogy ha a szo szoros ertelmeben vett tudomanyos aszirologiat kivanunk megalkotni. Sokevnyi kiserletezes.. amit az Aszcendens mutat? A villamossagtanbol vett parhuzamok. Ebbol vilagos.vagyis az egyen teljes fizikai es pszichol6giai energiarnez6jenek dinamikajat.a gy6gyftasban szerzett tobbeves tapasztalataim szerint . hogy milyen a belso allapota. hogy leirja az ember helsa szemelyiscget. Vcgezetul pedig arra szerctnek meg kiterni. akik kizarolag a vizsgalt szemely kLilso korulmenyeire es a vele torteno esernenyckre bsszpontositanak.ilt. arnelyeknek sajat egyenisege szcrint a lcgtobb hasznat veszi.o harorn konyvcm. hogy egyszeru talalgatasba fullad es vajmi keyes sikerrel jar annak a sok asztrologusnak az eljarasa. hanem csak szilankjaiban: igazabol egyetlen valami. sot az egyen tudatanak a mino. kifejezoero es gyakorlati felhasznalhatosag tekinteteben az asztrologianak nines vetelytarsa az energia megfogalmazasaban. Arra jutottam.i\ hor05zkop ertchnczcsc Bevezetes mod kapuja. Milycn mas kifcjezcsrendszer (vagy akar tudomany) tudna lekepezni az egyen eleterejenek a ap altai rneghatarozott feszultseget? Milyen mas jclrcndszcr tudna ilyen pontosan kifejezni az cgycn energiaararnlasanak a Hold altai jelzett aramerosseget. ugyanakkor szembehelyezkednek azzal a tulhaladott Ielfogassal. hogy mennyire egybeesik az energia es az asztrol6gia kifejezesrendszere. akkor erdernes az itt kovetkezo nehany fogalommeghatarozast eszben tartani e konyv tanulrnanyozasa soran. iJ let ve ez a mosiani.mint ahogy teszem mar hosszu evek ota. A nAZAKjclzik az C1Cl tcrulctcit. illerve hogy az egyenben az energiak III i lyen kolcsouhatasban allnak cgymassal. hogy az asztrol6gia lenyegeben a Ietezes kifejezcsmodja. vagy a szemelyiseg vezetokepesseget. de reszek sokasagara aprozodva tarul elenk. Ennck a kutatasnak az eredmenvct tartalrnazza az e loi'. es jelzik a letezes rninoseget. csak kis izelitot nyujtanak abb6l. Az ASPEKTC'SOK (vagyis a bolyg6k kozoni fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajtit es intenzitasat. hogy az olvaso a fen lick szellerneben koveti rnajd az iranyrnutatasokat. hogy rncglassam. es megtalalja azokat a reszeket. William Davidson allitott fel. Valahanyszor a bclso lenyeg megmutatkozik a kulvilagnak. es innent61 kczdve mar esak id6be es az cmberekkel onmagukrol cs horoszkopjukrol folytatott sok-sok beszelgctcsbe keri. Ha az asztrologiat az energia es a negy clem iranyabel kozelitjuk meg . hogy raebredjck: az asztrologia abban tud igazan eros lenni. B [zorn benne. es ennck LIZ a legjobb gyakorlati modszere. es ezt rendkivul crcdmenycs megkozelitesi modnak ismertem meg -. akkor a hangsulyt mindenkeppen az emberi letezes belso dimenzioira kell helycznunk. Felterkcpezi az els6dleges keszteteseket cs szukscglcteket. hogyan es melyikkel tudorn a legpreclzcbbcn rnegfogalrnazni a paciensck cgyenisegenek finorn arnvalarait. hogy a horoszk6pb61 a vizsgalt szemelyt kuls6 behatasokra lehet kovetkezteieseket levonni. amelyeket Dr. a legkttlcnbozobb ternaju konyvek tomegenek elolvasasa. nevezetesen hogy az asztrologia rnindenekelott az energia kifcjczesrendszere.wfger . Megallapitouarn tehat. mert csak igy erhcto el a celkent kitiizott pontossag. raszanJ _ ja a kello idot az elsajatitasukra. ha be akarom hatarol ni az egyes bolygoallasok vagy bolygo-egyuttal lasok pontos jelentcstartalrnar. Az ELEMEK a letezcs szovetenek cncrgiabol szott szalai. ezt soha nem teljes egeszeben teszi. kovetkezcskeppen az asztrologiai jegyei sokkal inkabb a belso allapotaval mutatnak osszefuggeseket. vagyis hogy az eleter6 hogyan aramlik keresztul az egyenen. 17 16 . amit az Asztrologia. es igy persze nchezebb a horoszkop veges szarnu tenyezoinek segitsegevel rekonstrualni. a mindenkori belso allapotot.az energia kifejezesmodja. A meghatarozasok egyuttal az asztrologianak az emberi letezes kifejezesrendszerekent lorteno felfogasaval is osszhangban allnak.kulcsszavakkal. Pontossag. azaz ellenallasat. amclyckcn az cgycs encrgiafajtak en ero a leginkabb ereztetik hatasukat es a legkonnycbben kifejezodesre jutnak. es jclzik a lctczcs dimcnzioit. A JEGYEK az elsodleges cnergiamintazatok. hogy az ernberek belso tulajdonsagaira kell osszpontositani. pszichologia es a l1egy elem cimu clso konyvernben reszletesen is kifejtcttem. A BOLYGOK szabalyozzak az energia aramlasat. kulcskifejezcsckkel=-. tobb ezcr oranyi szaktanacsadoi tapasztalatszerzes cs sokiranyu kutatas utan vegul nyilvanvalova valt szarnornra. ha egesz egyszeruen nekiallok kiserletezni a nyclvi eszkozokkcl . Az ernberi lenyt az 6t korUlvevD kiils6 korttlmenyeknel Ienyegesen nagyobb rnertekben jellemzi az..

es keptelenek felisrnerni. mikozben eppen ok azok.t\ horoszkop ertelrnczcse BCVC7. Az asztrologusok sok esetben pusztan csak a biztonsag kcdveert rnegclegszenek a szuletesi horoszkop hagyomanyos ertclrnezesevel. A kulonfele tradicionalis termeszetgyogyaszati m6dszerek szakemberei az "energia" kategoriarendszereben gondolkodnak. A masodik szamu alapveto igazsag pedig arrol sz61. de ez mit sern valtoztat azon a tenyen.kutato es eletviteli tanacsado egyarant . hogy minden. hogy a vi lag egyseges egesz. Erteke abban rejlik.etes Tehat ebbol a fent meghatarozctt es ertelrnezett 6t tcnyezobol epitkezik a mindenre kiterjedo. tevekenyscguket is ennek alapul vetelevel fejtik ki. 18 ~ i I 19 . Az alapvet6 igazsagok kozt a legelso az. Osszefoglalva: az asztrologia energia-kozpontu rnegkozeliLese vezeti ra az erdeklodoket es az asztrologusokat a valosagot tlikrozQ es nagy kifejezoerejti dinamikus szem lcletmodra. hogy a megbizhatosag igenyevel fellepo asztrologiatudomany (mas neven asztrologiai pszichologiatudornany) rnegalkotasa sern tortenhet meg az elct energiadimenzioinak figyelembevetele nelkul. es rogton tegyuk hozza. pedig sokkaljobban jarnanak. hogy az igazi asztrologia fcladaia a negy elem altal megjelenitett energiak vizsgalata kell legycn. i ha batran elebe mennenek a melycbb megertesnek. ! . Sajnos sok asztrologus efolou is elsiklik. a bolygok szercpc pedig abbol ill. mint amelyet a materialista tudosok es a legtobb orvos: nern latjak a fa161 az erdot. hogy aktivizaljak es rnederbc tcrcljek az elemek altai kcpviselt energiakat. hogy minden tenyezok legfontosabbika az energia. hogy felismerjek es szeles korben elismertessek az asztrologia kepesseget az energiaval kapcsolatos fogalmak kifejezesere. olykor elcelodnek rajta. egyseges szerkezeui es kifinomult kozmikus pszichologia. es az energia vizsgalatara es rnegertesere az asztrologia tokeletesen alkalrnas. Konnyen figyelmen kivul hagyjak az asztrol6gia holisztikus jelleget. Az energia-alapu szcmleletrnod szerint az elernek jelentik a mindenseg mozgatorugcit. akik utat tevesztenek a sok reszletkerdes rengetegeben. hogy eszkozul szolgal a vilag megisrneresehez es egy magasabb eel cleresehez. Ii I I I: I:. kozuluk valojaban meg esak nagyon kevesen alkalmazzak az asztrologiat az energia fogalornrendszerenek preciz kifejezojekent. Az asztrologia nern vallas. am Napjainkbanazonban sajnos sok asztrol6gus . de minden a tradicionalis "negy clemre" vezctheto vissza. lgy aztan az asztrol6gusokra marad az a feladat. I. elvesznek a reszletekben es a szorszalhasogatasban. hiszen az asztrol6gia pontosan ezeket a dimenzi6kat tarja elenk ely tisztan es vilagosan.ugyanazt a hibat koveti el. es nemis lehet oncel.

Ennek a kezikonyvnek nem feladata. Az asztrologia sok tekintctben egyedulallo terulet. _- - ~ . Mind szemleletrendszere.nem a tenyekkel. hanem a tenyek mogott rejldvel foglalkozik. hogy minden reszletre kiterjedoen elemezze ezt a kerdeskort. hogy . hogy elobb tornoren ossze ne fcglalnank azokat a filozofiai. aki a mai nyugati tarsadalomban asztrologiaval kivan foglalkozni. mintha szilard talajon allnanak. amelyekkel e16bb-ut6bb szembesul az. akar barmiIyen asztrologiai kepzesen anelkul megismertetni az erdeklodoket az asztro16gia erejevel es rnelysegeivel. tudornanyos es gyakorlati kerdeseket. akar ebben a konyvben. Egyszerre tudomany 65 muveszet. tarsszerzo Liz Greene) szenteltem ra. Most kovetkezo nehany gondolatom ichat inkabb csak utalasszertien eleveniti fel. az asztro16gusok viszont nern elegszenek meg a talaj felszinevel.1.. hogy milyen osszetettes olyknr ellentmondasos is ez az elmeleti hatter.ha szabad Igy mondanom . fejezet Uj kapuk el6tt az asztroloqia Az asztrologia leginkabb abban ter el a tbbbi tudomanytol.Henry Miller meg csak most ismerkedok kedveert elevenitsilnk fel tadnivalct korunk asztrologiatudomanyara vonatkozoan. . mind gyakorlati alkalrnazasi modja gyokeresen elter materialista korunk ro iranyvonalatol. Ketsegtelenul hiba volna. is21 0 ---- -------- - ~ . A rud6sok ugy tesznek. cgyebkent is mar' egy teljes konyvet (Az asztrologia szakmai is gyakorlati kerdesei} es egy tovabbi konyv jelentos reszet (ElOadasok a JuAz asztrolcgiaval nehany alapveto piter-Szaturnusz Konferencian: utakon a modern osztrologia.

holott eppen az 0 erkolCSt kotelesseguk volna ovni es gondozni az ernberiseg intellektualis es kulturalis orokseget. Ila felidczzuk a termeszettudOlminy. bogy ellenzoit raebresztjiik az igazsagra..ztro16giihoz folyamodnak. es csak mostamiban lsmerjiik fel. bogy az cletveze- 23 22 . tarsadalmunknak vegre fel kell mar fognia. azt latjuk.orvenyszerGsegek ervenyesek. hogy letezik es fettarasra var a rudasnak egy rnagasabb szintje. hogy mekkora kornyezcti katasztr6fa el6idezeseben scgedkezik. hogy ezt jegyezte fel: . az bargyu.n. Alapja a kozrnosz es az ember kapcsolata (ez a makrokozmosz es a mikrokozmosz egY~. pszichologiai. a hires fizikus annyira elkeseredett elmelete ellenzoinek konoksagat61. bogy az ortodox tudomany az elmenek csak egy kis reszet mozg6sitja. az ilyen jellegii tudasnak ki kell teljesednlc. . Science. hogy ezek az ctlenzok mind kihalnak.~ ?ol!s:tJkus gondolkodasmod a rna embere szamara jobb esetben poetikus es rornantikus.amely leginkabb a termeszet manipulalasara korhitoz6dik .aban es a lelek leteben. az orvostudomany. es eppen nekik kellene igazan nynott szellemiiekne~ lennitik es ele?jami~k az igazsag kutatasaban.rci. evfordul6ja alkalmaboltartott besz6dcb(1) e .ugy is szoktak mondani: "amint fent.egerol sz61~ O~i tan . oktalan . ez a rogeszmes sznklatokcrtiseg. ami az elme es a szellem erejen alapul.m~er~c ncmcsak biokemiai.elOlteletek azonban csak a rovidlatasra szolgalnak peldakent. valamint meglehetosen elvakult hlveinek tabora taplaJ a spiritualis hagyomanyok. ki nem hisz sernmit cl. . a polito16gia vagy akarmelyik szakterulet tortenetet. Hull. amelynek szamara mar termeszetes az '11jtetel.6giara vonatkozoan a nyugati vilagban szeles k~[bcn." ("A Planck-elv" cimu cikkb5i. elterjedt ..nagymerlckben hatraltatja a tarsadalom szamos pozitiv folyarnatat. p~d~g eppen ez a ket tenyezo bizonyult a tortenelem folyaman az embenseg fennmaradasa legfobb zaloganak. hanem csak ugy. hanem spiritualisak is... valarnint arra a tulajdonkeppen tudomanytalan szkepticizmusra.o~mlny. a termeszetgyogyaszat. mi szernnek rejtve van. Az asztrologiaval szembeni szkepticizmus es ellenerzes szemleletesen testesiti meg azt az eloiteletesseget.:Z A materialista tudomany beszukiiltsege . .. hogy vaJaMnyszor uj iranyzat jelentkezett.. az ember osztonos kepessegeivel es az emberi gondolattal szembeni elfogultsag mar jo ideje eluralkodott a nyugati tarsadalom meghatarozo ko. am~ly. mint peldaul Norman Lamm. amelyet a materialista terrnesz~~ud. nak . iijra es ujr~ hang~ulyoznun~ k~1l a szellern letet es crtekeit. es hogy osakis az igaz.irta D.Egy uj tudomanyos tete! nem gyozedelmeskedhet ugy. tarsadalrni. hogy maga az asztrologia nem ujdonsag.. azt kell jelentse. naiv es affele b~bonasag. ami a termcszettudomfmy eszkozeivel igazolhat6 _ ezzel a felfogassal azonban kiiktatjuk hit6k6runk~ol az emberi elct es letezes azon hatalmas dimenzi6it. TegyUk meg hozza. viszont igenis ujdonsag az. A szellern uann nyrtottsag . as~~~1. aki 1987-ben Igy irt: .?en. egyszerre belso es kulso elet. korulvesz mindent." Nos.ugy lent ). t gy aztan akik az ortodox tudomany "bizonyitekok" iranti hajszaja es az egyebkent soha eelba nern ero igazsagkeresese helyett inkabb az a. mivel az asztrologlaban (annak muk6desi mechanizm'llsaban e- es alkalmazhatosagi teruleten) minden vilagos es megbizhato. a szellemeteloterbe helyezo f1l?z6fia. jogi C5 ~o~g~zda~agl t.. amelyek nem illeszkednek a tudomanyos analizis eszkoztilrahoz. politikai. beleertve az akaderniai szferakat is. azok sokkalta hatekonyabban kepesek hasznositani az energiajukat. mindossze William Blake fIIozofust es k6ltot idezhetem: Bolond. fel k~lI. es egy uj genenicio no fel. rosszabb esetben fura.Uj kapuk eldn az asztrologia J\ horoszkop ertclmezese meretanyag bolcselem. a Yeshiva Egyetem rektora.~t~~ ell~nebe. hogy ne csak a materialista tudom~ny_es a belate ered~ sivar filozofia lanai erdemeljenek altalanosfigyelroet. es hogy aki 11ISz szell~m v~~osag. Ski ily bolondot hinni keszt. rogton eros es fanatikus ellenallassal talalta rnagat szernben. ro~~unk: hogy e. A nyugati vi lag arra a feltetclezesre tamaszkodik. hogy egyedul csak a materialista tudornany kinal utat a vilag mcgismere hez. az igaz. ~z 6si s~emleletmodra tamaszkodo pszichol6gia es a lelkl. Tessner es A. Peldaul Max Planck. Diamond. Idonkent nehanyan S20t emelnek . P. azt fie tartsak butanak es sarlatana.u: _ Menn» es Pokol Hi1zassaga (Kappanyos Andras forditasa) Az olvaso tahin elcsodalkozik: "Hog)' jon ide mindez? Hiszen az asztro16gia semmikcppen sem ilj eszmeken alapul. a hadaszat. ~aJno.~ ilyesfajta besziikultseg ellen.. CAz egyetern fcnnallasanak 100.~ez. Ez .) En sem tehetek semmit. 1978.

k' tern mint ahogy azt az alitbbiakban reszletesebben ki IS f~Jten> csa ~s : '1 tezes felel meg a bizonyitasi eijaras kovetelmenyemek. . . I~a az asztrologia a sok-sok azonos eszlelesb51 mindannYlszor mas-mas at . Jacob Zighelboim.aja szerint viszont valaminek . . mas megfigyeleseken alapszik.a jelentcsek ilyeten megallapltasanak legtobbje. hogy erdemben hom tudjanak szolni a temahoz. az emberi let megertesenek ezt a kulcsat most a modem pszichologia es a mode:m szemleletG ember veszi vizsgalat ala. az sokkal inkabb az asztrologusok es az asztrolcgiai eletviteli tanacsadok viselkedesen hivatasszereteten es szakmai hozzaertesen fog mulni. es alkalmazoi a korabbitol eltero medon hasznaljak fel. V8. . ki . d ..~dosok" reszerfil gyakran hallhat6 kifogasok egYlke az_. 'lk'u-I hogy tudnank es ertenenk. nem ~u~jak b~bizonYltanl a bo~ygOk al~l ~. a pszichologia.' '. ".feJlett "hatast". A nyugati asztrologia f6 aramlatanak kovetoi az ~gyes bolygoallasok.. e I ane.e: meg kevesebb a gyakorlati isrneretuk.. akkor visszahanyatlik korabbi kisstilu jovendornondasi szerepkorebe. sot voltakeppen mindegyike 24 eloadasaban:* ". No es pontosan mlbol kell allJon az asztrologla1 mmtsem Iser . Velemenyuk eppen a folyton hivatkozott tudornanyossag szabalyai szerint rmnosul megalapozatlannak.sz- fele esemenyek elfirejelzesevel.A tu~om?n~ torteneteben rnindig is nagyon nehez volt pontosan meghatarozm. a tenneszetgyogyaszat es sok szakteriilet fejIOd6sehez is. hiaba probaljak a megalapozottsagot hangerovel vagy demagogiaval pctolni. e~ :el- segti. marpedig sajnoseleg sok -onmagat esetleg "tudomanyosnak" titulalo . . es ezekct a l11egfigyelesek~t evek hos~zil sora~ sok alkalommal megismetcltek. ~negpedlg azert.A horoszkop ertelmezese Uj kapuk clott.de esak akkor. a .gyiFoiskola professzora mon~ottegy . es a k IseT e 1'. HA tovabbra is a modem kifejezesrendszer kifejlesztesenek utjan haladelore. A modem asztrologia j61 megszerkesztett. sz .reinek megalapozottsagara. az eletviteli ianacsadasban es a pszichotera- a:z es piaban valo aLkaimazhatosigara vonatkoz6an. ..' A nagy kerdes egeszen egyszeru es gyakorlattas: 19~olodn~-e aszirolegia megillapitasai? Mi mas mo~o~~ lehet. ~ogy az asztrologiat kritizalok k6zi11 csak nagyon kevesen allnak azon az etikai es tudasbeli szinten. es majus I.Kalifornia all~~' beli San M:l. Ha Ieter errol az utrol. . amit Dr. Ott van peldaul a parapszichol6gia teriilete. es jelentos mertekben hozzajarult a tudomanyok. Koztudott. Az ortodox tennesz:tt~?omany logik.. 1etekkel? ..vegzett iseresa k IS az . elfogadni keptelen . mert a nyugati tarsadalomnak egetd szuksege volt r3. az asztrologia tesi szaktanacsadas hatekony eszkozekent alkalmazzuk. Az asztrol6gia harmijele hasznasithatosagat. pszichologiailag alatarnasztott iranyvonala az ut~bbi ~tven. . ~~ ~~ologi~ napjainkban uj kapuk elott all: lehetosege van egy ?Hasl lepest tenm abba az iranyba. hog)' ~z ~ztro!ogl~nak ugyan miert is kellene kizarolag az ok ok~zat logikai re~~szerenek korlatai kozott mukodnie.t. I" 'd e letekbol lehet erdemi kovetkezteteseket levonni az asz~o ogta . m1t IS neveztink mechanizmusnak. k' ' · 'e15 embereken klinikai kortilmenyek kozott el. ~ajd~i idok bolcse~segenek ezt a hatalmas tarhazat. A kritikusoknak altalaban vajmi keyes fogalmuk van az alapelvekrol. fenyszogek es a kii16nbozo asztrologiai ciklusok Jele~tese~ jlle~6en hatarozou es egybehangz6 allasponton vannak .asztrologus most is hajlamos megprobalkozni minden- megallapitasrajulna. '.l kl a hatasa. aprilis 29. Hogy az asztrologia az eL6ttiink ket evtizedben ano belep-e a vegleges rnegujulas kapujan. Gyakran idezik Dr.·· .hogy. ev soran ketsegkivtll ujdoIlsagkent nyert teret maganak." Sokfele. ahol r~n kivu. az asztrologusok nem tudnak felmutatni az "ok-okozat" l~ee~amzmus~v~1 me~~gyarazhato osszefuggest. Carl Jung kijelenteset.. . az ortodox t:f1~lesz~tt~dosok alt~l megkovelelt ellenorzesi kovetclmenyek megtartasaval evuzedeken at Az eloadas a "HOIneopatia: a XXI. es rneglehetosen nagy mertekben atalakul. hogy igazan jelentos szerepet kapJon elettmk mindennapjaiban . . mert nehany ilttoro szerepet vallalo szemelyiseg uj kifejezesrendszerrel erfisiti meg. ek ertekelheto hatekony kieleg!to kiserleti probaja? Szerina Iape 1ve .mo. sza:-ad ~6gyas~t~:' cimii. ketsegklvtil mukodo termeszettu~ domanyi torvenyszeruseget es szamtalan hateko~~ ~6gys~e~tfogadunk. sZlg?ru- an megszabott korulmenyek kozott. .. semmint az asztrol6gia megatalkodott ellensegeinek mesterkedesen.akar peldau) az aszlrologl~l1ak-: a ~egalapozatlan voltat csakis azzal lehetne tudomanyosan be?IZonYl~l. a UCLA Ege. hogyan feJt.laszunkban lepJunk tul azon.. kozott megtaltott konferenclan hangzott el.n~ proba ala vet~l: . 25 .tte6ban 1988. mely szerint az asztrologia foglalja rnagaban az ernberiseg tortenete folyaman osszegyult osszes pszichologiai ismeretet.es az asztrologia cafolatara torekvo ezen vetesre inkabb id6Z2'iiik azt.

bol . igy Ir errol: "A statisztikai rnodszertan. Theron Randolph.1 ak 'I adhat infonnaci6t. a. 'ban ha az asztrologusok beleesnek te hogymilyenveszelyeketreJtmaga .. " daiaba: .ac·)o esetlegesnek" belyegzcse "tudomanytalan ..cr me~rOI'l YA~takaria hogy segitseget kapjon az "' . e I' 1 k tehat a bonyolultjelensegek A statisztikai modszerek alka mat ano . Ilenorlzni? m6dszcrelVc..oris. de ez a szintezis es a holisztika rovasara megy" (A Human Okologiai Kutatoi Alapltvany kozlOnyebol). -. . hogy a fejlodes az orvostudornany es a diagnosztika analitikai jellegenek erosodese iranyaban halad. 'k . hogy rnmden . a divatos "tu oman . ak. doma yos" m6dszerek es megkozehtesek csap aJa a. . es a szamitogepek szeles koru elterjedesevel egyre konnyebb a dolga.. 2. "k 1 hogy veletlenszerii egyedi eset . . J k 11 fogadnunk hitclesnek . 'latara a klmikai es kiseneti tapasztalatok alapjan m~gls I J . A te. li rt tudasgyarakban" (az egyetemeNapjainkban sok asztro1~gu~ a ~I. .' t' ztaban kell lennie azzal. "a (udomany magas r~glol a em " asztrolo iai tanacsad6nak semmi gyakora paciensek problem~ilt megold~nl IgYb~kvO I . vlzsga .. es nem er . .' cs. lati haszna nern szannazl. 1977.. . rl es es * 26 Dow-Jones Irwin: Ajanuar-ejJekttls.mas an I" 't de az '1lyenfaJ'tamegkozeHtes.. ".grt nern mert igazan hal6kony CS . Az eletvite I anacsa . e. Dr. a besztikules hason16 veszelyevel. 27 . hogy az ortodox termeszettudornany kiserletezesi modszerei nem alkalmasak az asztrologia vizsgalatara. . . s~~tg~ogy . Meggyozodesern szerint ez is arra figyelrneztet. ami or ~ ik a maguk statisztikai . . mint ahogyan egy nemreg megjelent konyv" is kifejti. Randolph ramutat.rnukodesi mechanizmusara". hogy rm .Uj kapuk dolt az asztrol6gia A horoszkop ertelmezese vegzett kiserleteknek sem sikerult magyarazatot talalniuk a kulonfele pszichikai jelensegek . . • nak hogy adott esetben cgy pa an. es egyre kevesbe kertil hangsuly a beteg altalanos allapotara. . masreszt a terme16dik egyfaJta elnegyolt kep egyr . eszt az asztrologia.nem klfogassal utasnja e.. a na~ asz _.. ' dekli hog)' a problemaja meglehctosen sz~ va6 egyetlen. . k dik P d' egy patkany em IS U J .' LOS:\G es akar esetlegesnek titulaljuk az egy . akkor nem fogod megtalalni. Pontosan ezek a parapszichologiai kiserletek bizonyitjak.:.iI\ja ken) ely hOn imadott statlszukal es . Az asztrologiaban a statisztikai modszerek alkalmazasa mindig is szinte teljesenertelmetlcnnck cs credmenytelennek bizonyult.~ml~d A. ha azok csakugyan ott vannak. k' bb sak a klvincsisag veze . Teste 0 . akik a bolygok egyes helyzetei es a palyavalasztas kozott tartak fel kapcsolatot.. a era i _ ztro16giai iro es gondolkodo vilagosan kifejtetDane Rudhyar. hogy hoI keress valamit.. Am altalaban veve. . es ezert .. . l' t ' donal< nagyon IS IS " . hogy az asztrologiaban hasonlo hangsulyeltolodas van folyamatban." Akkor hat meglepo-e. tcnyt komolyan kell vennie es tiszteletben kell lartama. "k' raizo. arJ. Ha valarni nem merheto meg. . ioib elm" az asztro ogia . . nolon a paosszpontosit. a meres.. 1 kor is 'arnikor a tudata szintjen azt scgc.. 0 ill f lalkozik az ernberi crlekekkel.. egyedl eletehez.n zekszcrveiben tOrtcnak. ..' .l~ ~e~e~ftcli tamiesad6t mert segitsegre van sziikciens azert kercsi fel az asztr? o. amelyek az elme rnelyebb regioival vannak osszefuggesben._ . hogy ot In ~ . f ad6k azt bezzeg elfogadjak bizonyitekAz cgy di eselekd hizonyite 'kent el nem oge lk d'k de azt mar nem hogy cgy emtka Y hogyan vise e I'. t dia elmondani az orvosnak. 'ttud many nem egye lese " . Dr. Egynehanynaklett ugyan kirnutathato credmenye.nneszcttudoml. A paeiens tudat alatt seg~tsege~ k. . aszat hatekonysagarol . . nyos. . hogy uzenethordozo elemeket talaljon az adathalmazokban. k' hiszi. sem pedig mas olyan jelensegek es eljarasok megitelcsere. " <: rml.'k Minden lzonnya aze . e~" . a szamftogepesites es az adatfeldolgozasi rendszerek fej lodese mind az anallzist es a reszletkerdesek eloterbe keruleset szolgalja. mel a kozvetlen ernberi kapcsolatokra alapoz eredmenyes csak olyan rnodszer iehet. aki az allergikus betegsegek egyik legnevesebb szakerteje a vilagon..) (Az asztrologia a modern pszlche.glal c. ber hogyan visel C I C ig .vatalosana~t~:ie rn6dszerek alkalmazasaval prob. hogy akik mit sem tudnak az asztrol6gia bonyolultsagar61 finom k szer k ez eterol . kia as.en viszont a. akar nem. hi" t szove t el nck vlzsg b . ereppcn mit erez. di I nagyobb Az asztrol6glanak ezt a eset egyedi. A hiteles inclmenyeit. IIiszen mindenkinek a saJat gon Ja a eg. '. J. ajelentektelen reszletek veget nem elemezgetese mage bujik. a statisztikan alapul6 modszertan kudarcot vall abban. azok semmire sern menne.... am Yd' tekre hanem a statisltikai atlagra . . 'I k . meg a.kk. peldaul Jeff Mayo kiserletsorozatanak. . att6l az meg letezik es fontos is lehet! A materialista termeszettudomany a statisztika.0 " 'd' II kotet) (Az egeszsegiigy jog! vonalkozasair61. "Ha nem tudod. lortenl vele akkor. illetve megemlitheto Gauquelinek vizsgalatsorozata. 182.marpedlg a tenne~ze. . an~1 or m. 19117. megls mmdenkeppen e e .lata arro . amelyben a Nap ki. ea elt Az cm erszam '.Honbozo jegyallasait eredmenyesen hozta osszefuggesbe az egyenek befele fordulasra hajlamos vagy nyitott terrncszctevel. ket lked6k azzal a . ara ami elmeJ'cben erzeseiben. " megbizhato" bizonyitek. hogy .

raadasul lenyegesen nagyobb precizitassal.ve t~doma~ynak kony\lelhe~ii. ha heIyesen ertelmczzlik.A hcroszkop crtelrnezcse U.ru et~lt utatja yegso soron minden gyogyaszatban.vagy ep~e~ osszeolvadnak valamilyen atfogo elmeletrendszerre. Ez alol ne~ kivetel ~. hogy rnennyire kcpes megjavltani az emberek eletet. kut~~saval foglalkozik.~lmelctek bukkannak fel. SokkaJ tobbre megy. attekinthetoseggel es pontossaggal fel tudna tarni akar az embert mozgatoeroket. hogy az ~. mint az ortodox pszichologia divathullamszerucn folyton valtozo elmeletei es iranyzatai. u~aes . ~eggy(2)?desen1: hogy a konnyen elsajatithato (bar komoly szand:k. Minden tudornanyag szuntelenul feilodik . Az asztro16gia ezzel szemben sokkal amyaltabb kepet alkot az ember termeszeterol.ik el mar csak azert is. A helyes ertelrnezeshez nyiivan az is hozzatartozik. mar persze ha alapelveit helyesen ertelmezzuk es alkalmazzuk. elkerulhetetlenul kozmikus keretek koze kell helyeznunk a pszichologiat. Emberek millioinak evszazadokon jit felhalmozodott megfigyeleseire tamaszkodva az asztrol6gia teljes joggal formalhat igenyt arra. Ebbol aztan gyakran olyan elmeletek szarmaznak. filczofiaia . tfinnek to va.?' ~apc~ol. ki .•. Igaz ugyan. Ha szakszcnien hasznaljuk az asztrologiat. ezzel egyedulallo medon alkalmas arra. Az _ t asztrol6gia . Ha az asztrol6giai alapelveket kozertheto es kifejezo nyelven. Nem ismerek mas olyan elrneletet vagy modszertant.ogusoktol nagy ehm!lyU.s. es sokszor kenyszerul arra. .y S~I1lI~lkeppen sern fer OSSZC a materialism termeszettudomany. mrndenkeppen megbfzhatoak. hogy az asztrol6gia felrcertelmezesebel szarmaze korabbi hibakat felismerjuk es beismerjuk. Az emberben rejlo lehetosegek sokkalta szelesebb skala.az as. A modern pszichologia az ember hajlarnait es keszteteseit illetoen jelentos mertekben talalgatasokra van utalva.Ll asz_tr0l. pszlch?16gi~ elmelethen vagy m6dszerben ugyis csak az szamit. hogy mcglsmcrtesse a pszienol6giatudomany koz- * A tu.. pszichologiai vonatkozasait helyesen felismerve alkalmazzuk.' y mikus jcllegu agazatanak alapelveit. eletviteli szaktana~s~dasban.egyszerii es vilagos magyarfJzatat adja az egyenben es az egyenre halo kozmikus eroknek es eletenergiaknak. hogy a szo legszorosabb ertelrneben vett psztchologiatudornenykem fogadjuk el.uJa b . Az asztrol6gia eleve kozmikus koordinatarendszerben szemleli az embert. szemelyeselmenyeinek es eloiteleteinek a kivetitesei. jogga] nevezheto ~ozrnikus pszicholegianak. oJ· 0 ~ana UJ e.de ez semmikeppen sem jelentheti a teljes asztrolog~a lefokozasat.atban lasd Arroyo Az asztrologia szakmCllJs gya orlati kerdesei crmu konyvcr IS.. szerre es elrneletekre . 28 29 .ja rerkepezhet6 fel vele.z asz~rol6gia sem. es ezen elvek l~g~~bb~e 1d~llt~ a megbizhatosag probajat. akkor ez a modszer sokkal tobbet tar fel az egyen sajatossagaibol es az "embed tcrmeszet" titkaibol.lenye\ gere es ravezessen az igazi es legmelyebb onismeretre. hogy raebresszen bennunket 16tllRk. az inkabb tartozkodjek att6l. hogy vegso magyarazatkent a feltetelezett "genetikai tenyezok es komyezeti bchatasok'' valamifele kozelebbrol meg nem hatarozhato keverekere hivatkozzek.. b· ~. az asztrologia tudornan os voltkan~k ~c~de~elvel. oktatasaval .II . es ha a bennunket eletre kcltoenergi3.h~ mkabb . akar az emberi tudat vagy Ietezes milloseget. .i kapuk es holisztikus . kristalyosodnsj.kat hiteles vizsgalat ala akarjuk vetni.ztrologiitban rejJ6 kiveteles Iehetosegek kibontakozl:atasan rnunkalkodik. ameLyek csupan az illeto elkepzeleseinek. De az asztrologia alapelvei. k?~etkezcskeppen aki az asztrol6gia muveJesevel. e . mert megfigyelesekbol l~szl_llt ~I. arnelyek ~ gyakorlatban nero rnindig valnak be vagy eppenseggel teljesen ~egbl~hata:l~nok. clott az asztrologia szemle'letmo'dJ'a 01yan vuagne'I" ze: am~l.gmnak a tortenclem folyarnan osszegyult hatalrnas rnennyisegu szalmodalrnaban akadnak olyan elkepzelesek es elmeletek is.veket es ttirvenyszenusegeket foglal ossze. cs elmeletenek vazv alkalmazas] m idi kr t "I -k .v~gy. es [ranymutatoul szolgaljon benne. s va'ItOZlik . Mindenemberi leny a kozmosz gyermeke.lest igcnylo) asztrologiai pszichol~g_la teIJ. E Kezikonyv celJa valoJaban az. st.. hogy v~lal~l~ele Iuzorikus elfogadottsag vagy tiszielet kivlvasa erdekcben a ket ~!Ia~nezet "k6zos ncvezore hozatalar" eroltesse. es a kepet az eg gigantikus vasznara festi. nines is szilkseg tufbonyolitott kifejezesrend- Az asztrol6giaj5v6je tudornanykent es szakmakent ~ennyibcn ~evezhet~ tudominynakaz asztroI6gia?* Altalanossagbal1 v.donllln~ f?galmiinak reszletcs meghatarozasaval. arnely hasonlo hatekonysaggal. bbe . vilagnezetevel..ztrolo.

Deel kcll indulni ezen az uton.c t~:· 30 31 ." I' kat az oktatokat es az asztromutatassal latja el az elet~lteh tana~~a( 0 'el et roegbizhatoan alkal' I Sseb 10giaval meg csak most lsmcrkcdo et. de pr6bald megfcjteni Az igazsagot. es olyan iranyel benne. Az tehat a gyanum. A horoszkop gy. J. trol6gia igazi megertcsehez.n JU. . . hogy az asztrologusi foglalkozas tovabbfejlodesenek u~aaz "asztrol6giai tanacsadd". ahol az "asztroI6gus" nern kap megfelel6 tiszteletet. Y Az irimymutatas hetk6znapi A nangsuly az irdnymutafllS sz~n el ~alahova . .. a horoszk6p fobb meghaK6nyviink meg sem pr6balkozl azzai. esak akkor nyujthatja a joggal clvarhato szinvonalu es szakszeru asztrologiai szolgaltatasokat.. ami bennuk reJtoz1k. hogy az asztrologiai eredeni informaciok pontossaga es hasznavehetosege el6 parbeszed szituaciojaban sokkat jobban ervenyesiil.' I Tk' t lvassa ezt a konyvet. ha pontosan tisztazzuk az elerheto celokat.. a csodabogar szerepkorebe kenyszerul. es nchany szenzaciohajhasz mediasztartol eltekintve vajmi keyes anyagi megbecsulesnek orvendhet. Hadd ajanljam figyelmiikbe. es amely remelhetoleg termekeny vitakat eredmenyez az asztrol6gia szakertoinek es hiveinek koreiben. hogy h?gya. Sokeves tapaszralataim alapjan bizton allithatom. E k·· hate'konysaga azzal all egye.theti a k6rnyezetet. ogy..aelOhaJ aszasai. k . higgy be~"il~. 1 h t '10m . mert az asztrologia csak akkor kaphat szakmai utanpotlast. az nem Aki csak felliletesen.ak mmden.' e keliene hasznalni ezt a ki" ·h' isat edig igazan nem 1 yesrmr z. tarozoln.a k6nyvet? Figyelj a szavakra. hogy hogyan lehetnc mine] szelcsebb kOfLi tarsadalmi elfogadtatasban reszesiteni egy olyan tarsadalornban. .eges I'" t'szta'nla'ulssal szereljem fel az I" artott tud assa es I hogy ?lyan e ~re ~ . am y. Semmi ketsegem afelol. az egyseges szabalyokat es eljarasokai. . s: k' zemel es helyzet e emzese en. horosz op. P '. sot talan a . ik Ih . 01110 Y L. hogy az asztrolcgia csakugyan egyedulallcan mclyrehato pszicholcgiai tudomany. Az asztro16gia sokszor olvasot. amel~y~l amulatba :\" [ehetosegeket. s . amelyet most itt szeretnek megosztani olvasoimmal.Upanistidok . 0 'I. jelen esetben a ertelcmben arra utal. tehat ki kell alakitani az uj szakrna mukodcsi kereteinek a szabvanyait. .. hogy czt a kerdeskort reszletesebben koruljartam Az asztrologia szakmai es gyakorlaii kerdesei clmu konyvemben. dobd el a szavakat Mint kicsepelt pelyvat. gyakran elcelodesek celtablaja.Jdinikai asztrologus" szakmajanak kirajzolodasa.. 2. Es ha mar megtalaltad.i\ horoszkop ertelmczcse Ha elfogadjuk. . akkor vonzhatja magahoz a fejlodesehez szukseges intclligcns. ratermett ernbereket. 109. passziv szern e n en 0 -. .. k' ok az emberek. Ennck eleresehez persze evekre lesz szukseg. amikor az olvaso vagy odafigyel. . . e ce. hogyaz asztrol6gia hatalmas erejees jotekony hatasa az onmegismeresben es az elet ritmusara val6 rahangolodasban nyuitott segitsegen kiviil a negyszernkozti eletviteli tanacsadas eszkozekent is megmutatkozik. es az eredmenyek lassan jelentkeznek rnajd. ha felveszi a polgari cletpalyat es tisztes rnegelhetest biztosito. fejezet Hogyan hasznsliuk ezt . az egyedul ugy lehetseges. finomult es .' k ncentral ra mennyire melyiil invb \ Y az olvaso mennyire 0 ." OIWV .. 1 t idomanyt . . szlvd magadba. nes arany an. Aztan dobd el a konyveket. . h'· elenteset feltarje. kiszolgalja a media szenapr6penzre valtja a b~nn_ereJ. . melt a tarsadalom egyes koreiben eros az asztrologiaval szernbcni eiolteletesseg. . Azota azonban felvetodott bennem egy ujabb szempont. tarsadalrnilag elfogadott hivatas kereteit. az olvasoban felvetodhet a kerdcs. '~. mazhatnak a vizsgalt horosz ~p. . tovabba garantalni kell a tanacsadas magas szlnvonalat. akorlati ertehnezeser6l szol. Ie ets. Az sem e. vagy nem. Figyelj a (szellemi) tudomanyokra. mint olvasassal. Ha esakugyan kialakul ilyen foglalkozas. sot maga az aszrroi .

a filoz6fiahoz vagy a miszricizmushoz ken fordulnunk. Inl. K onnyebben ra tud majd hangol6d . . . . hogy az olvas61egalabb egy bizonyos mertekig jaratos mar a hagyomanyos asztrologia alapelemeiben. I e em..* a kezdok pedig gyakorhlskeppen keszitse* A konyvek kivlilasztasaban a legfol1losabb iranyad6 az legyen.ztruiOgia. an a nagyfoku pontes. raa.:\cles kifcjtesl es a7.kllyen tevedes na.. . es ~abb..' . az meg ">1" "d' Y enyenekes erzelmeinek ala.bb es ' . . melyik bolyg6 melyikjegyben es melyik hazaan all.seg osszetettse . mmden apro tenyezoj ere E terme elet ' .Yaraztam. hogy az olvas6nak rendelkezesere all a.esrendszerbolarad6 tiszta us nem bifeny konnyen eltorzulhat vagy elenyeszhet.pjainkban mar . czek kiegeszitik az ebben a kotelben foglaltakat. nszen azok csak s: I ' .. kel.m. ami az alapfoku tankonyvek tucatjaiban arnugy is konnyen hozziferheto. . Szinten crdcmcs odafigyclni Stephen Arroyo liibbi k5nyvere.' . " vagy oroszkopertcl.egpro a.. sag csak ugy erheto el ha a bel r s: m~ . hanem a nagy megviltigito... . az asztrologia rnindenre . A kozmikus kifejez. ztrolc . senunJ sem lebet 'I. mmt a egtobb konyvre v "" pes programra jellernzo szobuveszk de I' agy szarmtogec I lk' z e es..· .. ezdok kOZl . gondolkodasmodja szerint kutatja az elet Tehat ne gondoljuk. Mindamellett hadd ajanljam figyelmi..oz.' z ro ogJa. hogy a kerolevelben minel pontosabb ada tot kowljunk szuletesiink datumarol. I.semkct.~ L~lek mindig is meg. es alig ot dolh\rert megkapja az "alap-horoszk6pja.Hogyan hasznaljuk eZI II konyvet? A horoszkop ertelrnezesc profi~].. 1 az .eze az Iranymlltat6k h . z termeszetesen . I' . akik asztrolegiai pszicho!ugiara specializa16dtak.ikbc az asztrologia nchimy olyan 6riasat. k .esem szennt nagy h ' ' '. hasznosabb'es mar es kaosz uralkodott.~yegesen rnegalapozot.1. P. Box 16430. ora-perc szerinti id6pontjar61 es helyszinerol. Igye met ogy az as t l' . ~y e e. .etnem felhivni a kezdok fi . sajat horoszk6pja. elter.a bes~cl?etesek~ konzulposabb rnegertesehez. ~I u~rodeszkan{lk taciok elmelyitesehez... H~nysugarat vetit oda.. hogy keressuk meg. I I I II I I I I 33 32 I II I I I . MiskUlonben a ferry szetszorcdik.~t:t~I.magyarazatot" tal 'I ese rnai. so szemelyise -r.t". ' ze! egy olyan szemclyre szahott . '. uja b szempontokat vezetnek b e a h orosz k'op elemze ee 'b en F uja.g arra gondolnak . je egu tudomanyrel van . kihuny. bmego~dast. '''1 d ' Mint emlit tt egero tu omast sem vesznck ." .O. IS. rnive! minden aliand' oan va lOZlk es fejl6dik. as. .' . hogy magyaritzza el nekik a horoszk6p lenyeget es fObb alkotoreszeit. Viszont ' ." a tetszmne .. k' . ethalvanyul..e teheto.znat veszi. Margaret Hone es Charles Carter.yhog Igy .. . psziclraI6gia eli a lU!gy elem." kovetkezmenyekkel jar ez A . A praktizalo asztrolo gusok e ·k .odszertant fejleszthet ki ertelmet es eeljat' At.1Itolso szot" 1 . Abszolut kezdok kerjnek meg valakit.. es legalabb nagy vonalakban tudja. . g) ozo . ." as ro o~lal . Ha valakinek nem volna meg birtokaban a horoszk6pja. es a. teljes komplexitasat. az elet miszteriuma az t . amennyit lehetne.emel mindazt.ctosen . es muveiket korszerti nyelven irtak.' dlI. . Am az asztro16gia csak akkor kepes valamit megvihigitani. . z em en clctbcn soh . fizura : . Azt is feltetelezem. ahol azelott sotetseg terjengett ig 71~ PO~OS:b~~o~asztlrol~~ia le. mcly szerzokkel vagyunk "a20nos hullrunhosszon". hogy tisnan es torzitasmentesen vilagithassuk meg az eletes az embed jeUem minden zeget-zugat.Jedt ez a tulzott es teve 1-" . Irru.tol ne varjanak " . . .lguraJabol tevodik ossze. milyen karos Z teljesen szembeszo"ko"'··az as' t ..e. irjon az ACS.. Sze. ' hiszik. Mindossze tajorue es masok jobb T'" Azt sem allithatorn hogy . "telJes . .ilonoscn hasznos az A:. vagy lOgy veluk lmmar .. ha az asztrolegus ossze tudja fogni a fenynyalilbot. hogy az asztro16gia mmdent "megmagyaraz".ml rez u eselrc ntrm ' .~sa~l. ebbcn megtalalha~ak liZ asztrol6gianak mint az energia kifejczesrendS7. rerne a n 1 majd" az " t A z elet az energia tancanak ve telen s .. I 109 a oznak " an' a szemelyi . . . a mert ozmikus n"d szo. azasztrologusi nkab . A vegso magyarazatokert a vallasnoz. ilycn megktizelitcsi mod r ladni a kirurkeszes~re 'ir.']' r' mindenre magyarazatot cs k 'k ' .kitolteni a meg " brio to at es ennek erd k 'b . a vizsgalt sze~. mint Dane Rudhyar.:~~. h~znalja egyeni szernleletenek kialaki '_' '. Fontos. . h gre osszpontositunk. CA 92116.? ~r~~eszltes. hogyan kell megallapitani.Ji:IJ'.5 e varas amI irth t" .Pontosan erruatt nevelasra alkalmasak o". .~ ~k. Konyvem arra a fe1tetelezesre tarnaszkodik.. ketscgtelenul meglevo fehe t: I k .dasul teljes kOftI megol__ yverrn en mar elmagj .e 0. de batran ajanlhalUl1l a modern szerz5ket is. megleh. ha az asztrolog zonyul jo gyiljtolencsejenek.erCnek elmelcterol sz6l6 res. me~ lelkesek. beldle annyit. r •• z ro oguso m 'bT~l.1ymutatasaimnak pontosan az a celkituzese. ezonmaga szarnara amelv ." a . aki mar tapasztaltabb.tcljCS" lenne a tudasunk A 'h ' :.." rnezeSI tanacsok InondJ' ". Korabbi kon . ak ._ k " megertesenek kutatoutjain. .e .tilo jellemvonasaira erzelmi nd'lol~m~ga ~agy.gYlk.a.nymutatokna. San Diego. hogy segitsenj6kuszba Allilani a lenyeget.~.: . Ugy dast kfnM. Ie. k. masok alig felszinre __ " . persze. Az asztrol6gia sokak velekedesevel ellentetben nem a nagy megmagyarilz6.. . Tanacsos elmelyulni az asztro16gia szikirodahnaban. e. Kezd6k szamara ki.usara es vagyaira. ..fogja hazem konyvern teteleit inkabb . Nem ismeti.nnlag' u' k e cs. USA cirnre.

hogyan sZLlrjiik ki a l1oroszk6p lcgfontosabb faktorait a kevesbe fontosak kozu).zslatos tI. amely arrol szol. Dr. ezert az a legjobb.a . A konyv hate~onys~g{mak novelese erdekeben az is fontos. Konnyebb ily modon leegyszeriisiteni a dolgokat.. hogy az eletben a pozitiv es a negativ tenyezok gyakran egyidejuleg jelentkeznek. hog?. mert tettrekes7. . amclynek komplexitasa es ana~ilikai kifi?~mults~ga m~~sze mcgh~l~dja minden egyeb ismert rendszeret. cs soha ne szegyelljek becsuletesen bevallani. a sziikseglelek. masvalaki viszont nagyra cltekeh.ko~ben fo~yamatosan okulunk a tevedeseinkbol. az asztrologiat is sokkal egyszeriibb lenne erteni es muvelni.nthetoseg ~edveert kategoriakba csoportosltgassak. . sunin valtogatjak egymast. ~z eml.O. Box 1460.~~k asz:rolog~al s~~ro beleesik a~ba a csapdaba. az esetleg egy masik ember ertckelese szerint kimo~dottan}6 tulaj- donsag. California 95473. mint peldaul "Mire is osszpontositsak?" vagy "Mire tegyem a hangsulyt a konzultaci6k sziikre szabott idejebcn?" Az asztrologiai szakirodalom ezen a teren keyes utjelz6vel szolgal.J~gyek . /lI..6: . hogy mindenkiben a legkUlOnb6zobb "pozi~iv. ha valamit nem tudnak vag~.er- "haz:ak ("Asztro16gia: potencialis mdomany es inruitiv megkozclites" _ cikk a The ]aumal 0/ Astrological Studies drou foly6iratban..ic~ot~rapc~. cime: P. ka~'ma ~s .~n: ertenek. . az analizis katcgoriai .az. ha inforrnacioert a CRCS Publications kiadohoz fordulnak.valamint Marcia Moore es Mark Douglas Az is/en. Korabbi konyveimben igyekez- * Tracy Marks hOl"oszk6pb·telmezes modszere! cirnu muve egyikc azon keVC.' a es a "bolygOfenys2ogek" egyrnassal ossl. fgy leh:t fe~~o~b?IYltam valakinek a szernelyisegjegyeit. es szinte remenytelen feladat volna az cgyszeru elmeleri alatamasztas~t.. rnintsem eLmerUlni az elet sokszlnusegeben es komplexitasaban. hogy az asztrol6gial tenyezoket a konnyebb a~eki.a J~I'e~vonasok.es .". hogy behizelg? megallapitasok vegeerhetetlen soraval legyezgesse a paciens hiusa- elernzes eszkozeivel vegiggombolyitani minden egyes szalat Abbol kell kiindulnunk.segkent es oszintesegkent ertelmezi. az konnyen megretten egy szuletesi "alap-horoszk6p" ertelmezesi lehetosegeinek hatalmas szarnatol. Olyan pszichol6giai tipologiat es diagnosztlksl eszkozlar~l kapunk vcle. hogy az asztrologia hogyan mukodik a gyakorlatban.A horoszkop ertelrnezcsc Hogyan hasznaljuk czt a konyvet? nek a~nyi horos~k?p?t. Raadasu\ amit valakiben az cgyik ember "negattvumkent ertekel.1 tan~~sadon~ ~egeredmenyben nem az a dolga. mint a tlPU50k. Peldaul a Kos tfirelmetlen es ~a~en~s termeszetet :ala~1 k! ne~ allhatja.m~~a~kodnak. es . ~z asztrologia kifejezesrendszere igazan csak akkor toltodik fel valos elmenyanyaggal. ha sok gyakorlati kiserletet vegzunk.szemeIYIseg. A val6sa~ vi~:nnt .mtnd~n ~lzonny~1 jobban iIIeszkednek az ember terrneszet6hez. Sebastopol. a jellem es az alkotoere vegtelen sok amyalatat vazolja fel. jellemet. En magam IS tobbszor belementem ebbe a zsakutcaba." csak hianyos es vazlatos valaszokkaJ talalkozhatunk.Jellegu megallapitasokat tesz a vizsgalt szemelyrol. USA. ~ennyit csak tudnak. a faktorok vagy a belso arimyok eddig kialakltott rcndszerei.konyvek rnegleherosen nchczen hozzaferhetoek. (Az asztrologiai e~~tvltel. Az ortodox pszlcholog . h~gyomanyos "szemelyisegelmeleteitol" is kiil~nbozik" me~ a . Ralph Metzner pszicho!6gus fgy if: gatl) Azok az olv~?~ al<i~ ~ar jarta~ak a szakirodalomban. Ez a zavarba ejto. folytassanak a vizsgalt szemelyekkcl mmel atfogobb. de egyben vara. Az ir6k nehezen tudnak ellenallni a kisertesnek.es "neg~tiv" jellemvonasok. elrnelyultebb es reszletekbe menobb beszelgeteseket. jot tudjak. tekete-feber kateg6riakr6~ szol. hogy elfogulatlanul rnerlegeljuk az osszeslehetseges ertelrnezesi lehettise~et.ek k~n:btna1a ci6it helyezi vizsgalatlinak kozeppontjaba. . Ha az elet annyira bonyodalommentes es kiszamithato volna. es 19y szerezhetUnk kozvetlen tapasztalatokat arrol. Fontosak es mindenk6ppen valaszt crdemelnek az olyan kerdesek. tulajdonsagok es hajlamok kombl~aclOl . a m?tlvaciok.efuggo szi~boli~us aMc~1 .:nJn.~makorpszichol6gusi psz. A tanulmanyozasra erdernes asztrologiai szakkonyvek szan:a oly nagy: hogy teljes felsorolasukra itt sajnos nines Iehctoseg..tai deklodesemct is felkeltette. ~on~o~ult tudom~n~. 1970) Aki meg csak a kezdeten jar asztrol6giai tanulmanyainak. ~ p~zitl~ es a. A 35 34 . Tehat a sok "gyorstalpaI6" konyv altai sugalmazort leegyszenisitc ertelmczestol elter6en az asztrologia ~em beskatulyazasr61. szet nem valogathatoan es egyedi m6don epulnek be mindenki szernelyisegebe. mozgatoru~o~t. hogy "fekete~eher . kozben timaszkodjanak ajelen konyvbol tanult iranymutatasokra. n. osszegabalyodnak. Arroyo AsztrologiG. beskatulyazzak.5 konyvnck.don~a"y cimu rn~vetnek "AJanlott szakirodalorn" ftiggeleke sokat segit ebbcn az olvasonak.·zJ~nnac. amely az energia szamtalan amyalatanak es sokfelesegen.ltc:~. negativ kicsengesiieket egyarant.

ot sze. ' If( a keplet lenyeges pontjail '11 I' . A horosziranymutatasok osszeal1itasa~:n~:h~r1~t1 fel. A szemelyes bolygok jelentosegenck megfele)ocn e konyv legnagyobb reszet azok az iranymutatasok tcszik ki. . amelyekbel tulajdonkeppen konnyen levezethet6 minden egyes haz 6rte1mezese. . konj unkciob ill az Aszcendenssel enssel. bogy igye. hogy az asztrolcgusnak legyen mire "fe1fuznie" az eppen vizsgalt horoszk6p egycdi sajatossag . Az asztrologiaban mind m~cs ertel~e ilyen reszletekkel ra (a Nap a Hold a Merkt V' cn~cppen az.. hogy a fJOlygok mit jelentenek HZ egycs fenyszog-pozici6kban.' . A hag. Mar pusztan az clemekrol szolo anyagra es a csillagjegyekkel kapcsolatos ininymutatasokra tarnaszkodva is flgyelemre melto es preciz asztrologiai szaktudits kcrul az olvaso birtokaba.g. em er egye rve valna 1 f r b hatasra valamelyik szemel b1 ' . or_aI' apP. valamint a bolygoallasok elemvonatkozasa tekinteteben is. amelyek segitenek ezen bolyg6k. de egy iranymutat6nak szant to.. mert ezek illetve hogy egy kepletb vl.~ k .. de ncm a70 les z dik ' en a .ilsO belva . a tapasztalataim J •• .vagy Pluto.' "unusz a szemeIyiseg es az energiarnezo lenve zi te itt fontos. valamint a Szatumu5Z es a Jupiter jegyalhisa.. hogy a Nap jegybeli illasanal alkalmazort m a kulcsszavakat. rnegint fenyszog miatt tole 0 "'d" y~ .. Egy pillanatra sern tevesztjuk szem elbl az asztrol6gia energiaszempontu megkozeHte. epest csak rnanyezok altai rajzolt kepet. Ezcket szamos iranyrnutatisi kifejezessel egeszitem ki mintegy vezerfonalkeppen. densrc kelt osszponrositani tobbi rs .:tkOZlk. yo'.set... A hazakr61 sz610 rcszbcn azokat a holisztikus alape\veket helyezem a flgyelcm kozeppontjiba..melyes bolygo. r ze.allasa. tP~ak kulonosebb hangsulyt. energiatlpusokat en a "szemclyes" b 1 'k '1' ' rnclyik elcmhcz kapcsolodva _ h e Iyez k ednek0 ygoA ktil yenb jcgybcn rru " I el Uranusz.mtlyen sullyal esik latba. modS7.' •• ygo egymas kozti fenyszogenek..ck persze nemlgen lehet olyan . r egy~asto. . .. . n~Jatt van. nem pedig arm. hogy az eppen vizsgalt bolyg6-haz kombinacio milyen sok Icbctseges informaciot tartalmaz az illet6 szemely beld. .ango tsaga es -tudata lesz de c .~. belc II 110- A fenyszogckkel foglalkozo reszben a hangslilyt mkabb arra helyeLtem. ezert megfelelo iranymutatast nyujtunk az allatbvi jegyekhez kapcsol6do elemek. . .erhez hasonloan itt is egyszeruen felsorolo e- hatasuk amitcl az Ehelyett inkabb ugy dontottem.gy. -pedig mar a szerkezeti felcpitese is utala Pk ernakat.. ..zsga t alapveto. J . nanem az hogy I k. ez a fenyszogallas aka . es legfeljebb szinezik .. . '1 Y"e crnre. hancm a kozeli r so 0 rczgcsuk mtenzitasa okozza. hiszen . szuletett emberekre isegyfo . ~ so 0 ygok (az kiveve ha valamilyen oknal fo I . Enol a kulonbscgrol minden egyes par (peldaul a Bikiban a1l6 Nap es a Bika Aszcendens) esetebeo hosszasan lehetne irni.l. illctve hogy ne sajnaljak az idOl annak alapos elemzesere.' . a Ncptunusz es a Pluto) nem k ' . hogy melyik J' egyb. 37 36 .gyall iapcsolok lik. szemelyre. Vilaszthattam volna azt a lehctoseget. vagy eszcen ' ". es kiilw) kurlillllenycire alapjan leg1enyegesebbnek roszkop egesz sttukturajoh " . .. jegyenek vagy ket ki.eskvad- nezvc. a vizsgalt ott egyes fenyszogeik ?ogy. .. a enusz es a Ma) 1. kczzenek onaHoan gondolkodni. A hazakka\ foglalkozo reszben tehat arra szeretnem fGlvezetni a kezd6kct. hogy a hoA konyvben Iokozott f z)u m: yl .Honbsegre. agy I 1ft cgv kepletben "an 1 eszsec s 1.a ktilso bolyg6k b d~ . hogy altalaban maga a fenyszog mit jeknt. tapaszta. ". ur. kezdok tul nagy jelentoSege~~lla' ~~~:u:yak~an..» Peldaul ha a Neptunusz annak ellenpontjaval aDd . ennek a szernelynck igen .. Ilte~yezoJeve lep elo. peldaul a szemelyi ~~~y. a jclcn konyvnek roszkop kulonbozo faktorai ko "1 I ~~o ~l tartalmaz arra.YOImlnyos asztrologia hajlamos egy kalap ala venni az OSS7... U' a Pluto kozeli egyurtallast <Ilk t N <1Z ranusz vagy eros Uranusz.c. hogy aztan a megkapott eredmenyre lamaszkodva konnyebait ben hozzMerhessen a vizsgalt szemcly egy6nisegehez.::k~~t~~ vagy bizonyos haz-allasaik esetc Na 0 fakorolnak. ' e C7. c~a ocm c ket tavoli bol zok . akkor a Ncpt an a itelt elteresekre kell szoritkoznom.ltarn. (II IOZ I etve lOgV 11 lo. A fontossagi sOlTendben az Aszcendens kovetkezik. ez ..mdr konyvben mindossze a kozHik leva ki.Hugyal1 hasznaljuk ezr a konyvcr! A horoszkop ertelrnezese tem legalabb nagyjabol tisztazni czeket a i roble . O. IgyC met forditok a neg I jelenitik meg az asztrologia altal . hogy megprobilok segitseget nyujtani a kezdf asztro16gusok egyik szokasos probl<~majiban: hogyan jelenik meg valarnely jegy mint Nap-jegy es mint fOlkelo jegy.hasznal~sat celzo pontos foglalkozni..al. k _ az szcendens. ' modositjak az ernlitett elsodleges t6lassan mozognak.l tobbevnyi elteressel Az ilyen ~:~a::. mert nern . k peldaul az Uranusz tudtak hogy C". va amint az Aszcena 0 I tenyezo e kh ke sodlagos. ..eg e Je b ha raerosit erre a " eyes 0 ygo" vagy A kop lenyegenek megerteset .nak ertelmezes hen.

. . aki tisztaban van az alabbi fogalommeghatarozasokkal: Az ELEMEK a letezes szovetenek energiabol szott szalai.d" t" .." Fontes tehat tisztaznunk magunkban.. hogy az asztro~6giai alapelmeletek koztil melyiket vesszuk kiindu!asipontunknak.) Mint Einstein mondta: Mir az elveink meghatarozzak. egyenisege .a felszin ala huzedva .. a termeszete rnilye n az e e t e. hogy a lelek fejlettsege) altai megszabott horizonton belnl tud mtikcdni. .a apu v~te e~el a ~ianyz6 tobbi resz. . Termeszetesen fontos. mkabb arra figyeljunk h . " 'It 'I.Jroroszkop teljes elemzese" ezert I'tehat csak az. hogy mennyire erezzuk at es mennyire tudjuk hatekonyan hasznalni az aszrrolegiat. A JBGYEK az elscdleges energiamintazatok. ki mennyire hateko'nyanes ' h asznosan " . enntett szemely eletenekes egyenisegenek. ? r " . 39 38 .ogy a VIZSga . Pedig sokkal ~o:t~sabb.es jelzik a letezes minoseget. tudja alkalmazni az asztrologiat.ls megfeJth~to.. '. es igy tovabb. hogy a f~nys. 'k. de az alapelvek.. '11. . gyun muveszi teljesitmenyre? Fel tudunk-e noniahhoz az 6riasi fel~d<lJt~o~..~ehet~tle~.b·.meg a~oknak a ~on~olkod~aban .szamara azt. es kombim1l6dasuk alkotja az energia kifejezesrendszeret. er es. . hogy egyaltalanegesz letUnk milyen szinru.AK [elzik az elet teruleteit. sot a horoszkop egesz s~erke~te. Kar volna elveszni a horoszkop apro reszletemek tomkelegeben.' .6fiat es atapelmeletet k6vetjiik... vagyis az asztrologiat. m~ly sz~~i.. 0' mert. (Ellentetben azzal.energiafajtak leginkabb :ereztetik hatasukat es legkonnyebben kifejez6desre jutnak.. 'I . a filoz6fiai bazis es a horoszko~ertelmezesl m?~s~ert~n megtanulasa utan mar maganak az asztr~logusnak a.. lzon~os pontIg. Belso elettmkon es belsf kiforrottsagunkon mulik tehat. . . .n~gyobb ~e.yben teljesedik ki.' . mint a szaraz szaktudas. A HAz. Hadd ismeteljem el itt is a "mire figyeljek oda" kerdesevel b . de esa k egy . er~lk. hlttink. " . ysegwl1l. d" k If OZO . .IS. nogy melyik asztrol6giai filoz. amit nemely "mindenre nyitott" asztlio16gusok gondolnak errol.ez . hogy a horoszk6p jelenresenek csak egy kis reszet sikerult Ieltarniuk.JO vagy "felszabadito"... eppen muveszet. . . . hlsz~n az ~ugy lS. hogy mar tulhala~tak az ilyesfajta szuklat6koriiseget.es jelzik a letezes dimenzi6it. volt a ke 'r ' .-: egyemsege 1S legalabb olyan sullyal esik latba.oket az erintett jegyek . . soran csak igy erezhetunk szilard talajt a hibunk alatt. . mit vagyunk kepesek meglatni. k .h~gy a ~ozm~k~ero~e~ hitelesen erzekeljuk es tolmacsoljuk? Egyemsegunk. Az ASPEKTUSOK (vagyis a bolyg6k kozotti fenyszogek) jelzik a letezes dinamikajat 65 intenzitasat.?t mindegyik kvadrat "rossz" yagy . . A BOLYOOK szabalyozzak az energia aramh\sat:.' b mert k I I' I' is resz e. erettsegunk. seve es megertesevel lehetseges. . '. " .tek~en. bi Vegezetul meg annyit: az asztrol6gia tanithato ugyan . hogy egyenisegtink rnennyire kiforrott. Hiszen az intellektus csak a tudat (mondhatjuk azt is. .e. amelyeken az egyes .minden trigon . . Az sem mindegy. e Iernze. hogy a precizitases a hatek~n~sag erdekebe~ ~inel szinvonalasabb szaktudast sajatitsunk el es mm~l .e . es hogy a lenyszog c: . szeme. mint ahogy ez szabja meg. men asztrclogusi tevekenysegtink. es rru a~'"aml ra ~e~ve valob~nfo~tos: A horoszkop ugyis csak magaba? az el? emberi l~n. '" . Ez a fajta szemleletm6d meg m~n~ig o~ lap~ang ..rnegterhelo.. illetve hogy az egyenben az energiak mit yen koicsonhatasban allnak egyrnassal.eszmevihigunk erzeken . . A tudornany megfelele alkalmazasa .. • ' anna . Kulcsfogalmak. arrnt mindigelmondok a hall gatosagom nak: ha ugy.. hatarozza meg ._. akkor kapaszkodjanak bele abba a mar feltart k' . ~-. akik egyebkent szentul hiszik rnagukrol.k'epese k vak .. en."es muvesz kell hozza Kikeriilhetetlen a ke de . es meghatirozasok Az asztrologiat barki megertheti. ' . EbbOl az ot faktmb6l tevtidik ossze az atfog6 kozmikus pszichol6gia. .ynek " milyen az. k' . bcfolyasoljak .A horoszk6p errelmezese Hogyan hasznaljuk ezi a k6nyvet? r~tot ~~gy az osszes trigont. . Szlnten ugyanilyen rnertekben lenyeges.~og~t alkot? bolygok hatasa hogyan adodik os~z. A . on'. Csak erett egyeniseg lehet kepes mcgerteni azeletet esaz emberi Ienyeket.. es ezzel csak tap at ad annak a teves altalan~~ltas~ak. ~e igyekezzenek gorcsosen "teljes" munkat veg~z~l.. hogyan. h ogyan illeszkedik a horoszk6p egeszebe.

hogy akiknek ugyanaz a bolygo-jegy kombinaciojuk.A horoszkop ertelrnezcsc A faktorok kornbinalodasanak mooja az alabbiak szerint foglalhato ossze: A letezcs valamelyik dimenziojat .amelyet egy bolyg6 jelez _ megszlnezi annak a csillagjcgynek a minosege. ameJyet a bolygo hazhelyzete megjelol. hanem ezek. hogy czeket a torekveseket az illeto mennyire konnyen es harmonikusan tudja kifejezesre juttatni. de a sz6ban forgo bolygo fenyszogei mar mindenkinel egyenre szabottan jelzik. Igaz ugyan. I 40 41 II I II . Az egyen legkozvetlenebbul a letezesnek azon a teruleten talalkozik az eletnekezzel a dirnenziojaval. vagyunk az emberi kultUra kezdete. amelyben az illeto boJyg6 all az erintett szernely hcroszkopjaban. azokban egyforman jelen van ennek a letdimenzionak azonkifejezesi es kiteljesedesi torekvcse. Az igy keletkezett kombinacio onkifejezesrc kiteljesulesre torekszik. es Nem m.

fix es labilis. a levegoes a viz . amikor rahangol6dunk a kozmikus energiaforrasokra. afold. Ebb61 egyenesen kovetkezik. ha arm figyeltink. jegyek az energiclnak egy meghatarozott kozpontba hefell? gyulO vagy az ebbol a k8zpontbOI kifel« szor6d6 moz43 . Az energiamintazatok mibenlet6nek megertesehez vezeto egyik lehetscgesut az. A horoszk6p tehat az egyen sajat vibracioit abrazolja a vilagegyetem rezgesozoneben. mozgdsat jelkepezik. felel meg.3.a (UZ. kezdemenyezo jellegu. es az energia celtudatos. azoknal sokkalta atfog6bbak. amelyekbol az ernberseg altai felfoghat6 teljes teremtes ossZletev6dik. fejezet A negy . A fix. Ezek az elemek nem azonosak a kemiabol ismert elernekkel. hogy az iHet6 hogyan viszonyul a leteus egyes tartomanyaihoz. es mindegyik jelen van mindenkiben. vagyis hogy az illet6nek milyen a hozzahango16dasa a negy elernhez. Mind a negy elem harom-harom vibnici6s valtozatban jelenik meg: kardinalis. A negy elem . vagyis hat a Zodiakus csillagjegyei. Egy szemely horoszkopiaban a negy elem eloszlasa arrol tajekoZltat. Anegy elem harom-harom vibracios valtozatabol tevodik ossze a tizenket etsodlezes energiamintatat.mindegyike az energia egy-egy alaptipusanak. hogy m6dosult vattozaraik milyen jel1cmvonasok szerint csoportosulnak. A horoszk6p az elso 161egzetvetel pillanatat veszi alapul.elie m es a tizenket allatovi jegy Az aszrrclogiaben emlegetett "negy elern" kifejezes azokat az eleteroket (vagyis energiakat) jelenti. hogy a horoszk6pban ott rejlik mindenkinek az egyedi energiamintazata.azt a mozzanatot. A kardinalis jegyek a cselekveshez kapcsol6dnak.

l10gy az crinteu szemely erosen hajlamos az ahhoz az elernhez kapcso16d6 tudatossagi es vilagszemleleti tipusra. A labilis jegyek a rugalmassagot cs a szuntelen valtozast testesitik meg. mas mintazatat jelentik.6sszeH~rnek". cnergiajuk es eleterejuk f6kezhetetlenul kiter (neha teljesen gattastalanul): a tuz-jegyueknel ez tenyleges csclekedetekben. 44 45 . Nemcsak az egyeni horoszkopok 6rteimezese soran. a magas foku onbizalrnat. 12. es amely a fenyevel szint hoz a vllagba. Oroszlan es Nyilas . onbizalom. es az energia mas-mas szintjet. lenduletessegben.es levego-jegyuek sokkal onkiadobbak. A tuzjegyek a nagy lclkierat. az onkifejezes fclfokozou vagyaban jelenik meg. Az egy-egy elernhez tartoz6 jegyek ugyanannak az elem-encrgianak az eltero kifejezodesi. a levego-jegyueknel embcri kapcsolataik kereteiben es szobeli mcgnyilvanulasokban tortenik. Ott atfog6 elernzes talalhato arrol. altalanossagokra korlatozodo merev beskatulyazgatasban. Jellemziik es kolcsszavak: agga:lytalan impulzivitas nagy lelkiero lelkesedes era sz6kimond6. Olyan energiat. hitben. visszafogottabbak a tiizlevegc-jegyuekhez kepest. A tiiz-jegyek: Kos. fejezetet. letforrnahoz es onkifejezesbez kapcsolodnak. a felelossegerzet. kezdernenyezokeszseg e * Lasd az Asztrologia. tehat a spiralis iranyban mozgo energiat. az emberek kozotti kapcsolatok iranti igenyre utalnak. gyogyitas. mintsern hogy elfulladna valamifele vaktaban vegzett. letenergiajukat kello ovatossag es rnegfontolas nelkul nem sugarozzak ki magukbol.a passzivitas a befogadas es az onvisszafojtas jellernzo raj uk.. mint az. amely lelkesedesben.A horoszkop crtclmezese A m\gy elem es a tizcnket allatovl jegy gas. Ez leheto- szamukra. A viz. rnodjai.es fold-jegytiek sokkal onvisszafojtobbak. Az egyik CSOpOlt a tUz es a levegd . amely feszult.mind tiiz) es az azonos elemcsoporthoz tartoz6 jegyck (peldaul Bika es Halak rnindketto a feild-viz csoport tagja) altalaban . neha szinte mar banto oszinteseg szabadonomlo onkifejezes szarnyalo akarater6 es 6nervenyesites latvanyos tilrelmedenseg K ulcsfoga)om: sugarzo energia. * az arra utal. es ez abban nyilvanul meg. hogy megalapozottan csclekedjenek. A tiiz. A tuz-jegyek forrosagot es sugarzo. hogyan lehet eszrevenni es "megmemi" val~m~ly elem hangs~lyo~o. A Jevegii-jegyek az intellektualis tipusu erzekeleshez. hogy az ugyanazon elemhez tariozo jegyek (peldaul Kos.. energiakibocsato letformat fejeznck ki. hogy cgy ad ott horoszk6pban milycn eroviszonyok uralkodnak az elcmek kozott. hancm az osszehasonlito horoszk6pelemzesbcn is rendkivuli jelentoseggel bir az elemeknek ez a csoportositasa csakugy. Ha a horoszkopban valamelyik clcm kiemclt hangsulyt kap (mert a bolyg6k a hozzatartozo jegyekben' helyezkednek el). izgatott. fejezet ny(Jjt scgitseget annak megallapitasaban. hogy eletukre inkabb a befele fordulas a jellemzo. a kiapadhatatlan erdt es a nyHtszivu oszinteseget jelenitik meg. geometriai jellegu es absztrakt gondolkodasformat jcleznek. mert minden "kijon" be161uk. Oroszlan es Nyilas A tUz-jegyek univerzalis sugarzo energiat fejeznek ki.t!~ag~ll a horoszk6pban. es 14. pszichologio es a negy elem cimf konyv 11. ve teszi A viz-jegyek. ' Az elemeket hagyomanyosan ket csoportra szoktak osztani. A masik csoportot a VIZ es afold alkotja . Kiilonosen a 12.u jelentik. Ez a felosztas nagyon fontos a horoszkop holisztikus megkozelltese szempontjabol. illetve a nyugtatas. A f61d-jegyek a targyi valosagra val6 hangolodast hordozzak magukban es jellemzo rajuk az anyagi vilag gyakorlatias kihasznalasanak kepessege.kozos jellemzojuk az aktivitas es az onkifejezes. az egyutterzcs.jellemzoje az erzekenyseg. A horoszkopertelmezes fgy sokkal inkabb az energiak megnyilvanulasanak jellegere es az egyen onkifejezesenek mcdjara hegyezodik ki.

gyakorlati erzek a materialis vilaghoz JeUemz6k es ku1csszavak: rahangol6das a fizikai vilagra j61 fejlett va16sagerzek gyakorlatiassag turelem onfegyelem kitartas ovatossag megbizhatosag dorehitiis A viz-jegyek: Rak.ikk~. mert csak Igy lchet reszuk azelmelyultseghez es a tiszta erzekeleshez szukseges belsa nyugaJomban. amelyeket masok altalaban fel sem fognak. odese vagy amI· frld . megfontoltak. empatia. Merleg es Vizonto A levego-jegyek azt a fajta eletenergiat testesitik meg. hogy a . Skorpio es Halak A viz-jegyuek az erzelmeikkel vannak elfoglalva. illetve aj6gik altal "prana" neven nevezett fogalommal fUggenek ossze. . az eszleles es az onkifejczes intellektualis jellege Jellemzdk es kulcsszavak: letezes az intellektus altai vizualizacio racionalitas fuggetlenseg es a dolgok feliilrol szemlelese vagyodas arra.i.sze~. A levcgo-jegyuekben nagy a belsd igeny arra. Kulcsfogalom: az erzekeles. 0 -J~gyue a tobbi jegyhez kepest tilrelmesebbek 65 fegyelrnezett~b~ek. A viz-jegytiek osztonosen tudjak. amit a tutaidon . Kulcsfogalom :. ragaszkodnak a kitaposott osvenyhez. at 47 46 . A Ievego birodalma a fizikai vilag fatyla mogott rejt5zQ archetipikus eszmek. hogy fuggetlenedjenek a rnindcnnapi elet konkretumaitol. k iranti veleszUletett erzektik azzal jar egyi. mert alegfobb eletcelJuk a biztonsag.JI~tnak ir a gyakorlatias eszuk sug nekik. es olyan apr6 finomsagokba merlilnek el. amely a 161egzettel. A matenahs vilag mUk. A f01d-jegyuek szamara nagy on. fontos? hogy. megtalaljak a helyliket az eletben. A viz-elem a rnely erzelmek vilagat jelenti a vad szenvcdelyessegtol kezdve a mindent elborito felennen egeszen a hatartalan szeretetig.A neg)' elem es a tizcnket allatovi jegy A horoszkop crtelrnezese A levego-jegyek: Ikrek. es altalaba~ ~egbizhatoak. hogy megertsek szobeliseg igeny a tarsasagra kivancsisag masok irant elvi sfku gondolkodas Kulcsfogalom: mely erzelmek..itt. fetelossegerzet Jellemzfik es kulcsszavak: erzekenyseg erzekeli a tudatalatti valosagat es/vagy a valosag tudatalattijat trsztasag es megtisztulas pszichi kai fogekonysag mely empatia diszkrecio es zarkozottsag kepesseg rnasok odaad6 szolgalatlira igeny a lelki tarsakra intuicio A f61d-jegyek: Bika. ha kivul rekesztik magukt61 a kiils6 behat:isokat. hogy csakis akkor jonnek bennuk felszinre a legmelyebben rejto2o vagyaik. es igy kellf ralatasuk legyen mindenre. Sztiz es Bak A fold-jegyuek ahhoz ragaszkodnak. ?vatosak. A levego-elemben a kozmikus energia a gondolat szovetebe siirusodik ossze.

kreativ energia.k Kulcsfogalmak a bolyg6khoz L€nyeg Eletero.re es az onkifeje7.6.. keszte. .esrc en HOLD.A horoszk6p ertelmezese ragaszkodas a megszokott utakhoz 4. nek cs az erzelmi bizhog)' j6l kijojjon tonsagerzctnek a kiala.A bolygo. igeny arra.enisegtudat.a harrnoniara. raciona litis) Erzelrni alapu allasfoglalasok. tudatos esz (vagyis [ogika. ertekek. kialakitani masokkal. kesztetes az or6mszerzesrc el- es . lenyegbeli ertekek Mifyen kiszlereS! jelkepez Kcsztetes letezni 6s alkorni Milyen igellyt jelkepez Igeny az elisrnertseg. kisugarzo belso (3 lelek kisugarzasa). igcny a j61etre es tes a vonzalom kifeje. tudat alatti hajlarnQk. igeny erzelmei kimutatasara zesere. az aterzese (Mkep). Igeny kepcsclatot Kesztetes kifejezni rnenycit es gondolatait. feltctelcs reflexek en Kcsztetes a belso Igeny a biztos erzelmi tamaszkeresesre. 48 49 . illetve hogy azok miben kultinboznek egyrnastol.onrnagaval kfnisara MERK0R: Kommunikaci. energiacsere masokkat 011atadas es masok elfogadasa reven.erzcsere. fejezet A~ 5". egyiitterzes VENUSZ. fejezet "els. kesz.gere. igeny a ranulasra ehhez eszkcze a kezUgycsseg vagy a beszed lgeny masok kozelseKeszletes kapcsolatokra szerctetre.hatterre es a kotod6s retes az otthon melege. eg). Rcakcie.a ket oldalan reszletesebben olvashatnak az egycs csillagjegyekrol.

finom megktilonbtiztetokepesseg magasabb eszrnek szolgalalara. telvilagtol jescn beleolvadni a rnindcnsegbe Kesztetes a teljcs ujja. torekves <17.sa.llenseg. konnyedscg Igeny a husegre. 1I)IL. . a sajat energia c\apr6z~.I1\C szo\gahLta: nagyvunalllsag. mohosag. szeszelyesseg es egyoidalllsag a kommunikaci6han HOLD: TEPT!J~lJSZ: TranszcendeJ15 szabadsag.1\ hulygok i\ horoszk6p erldmeL. megscmmisuies MERK0R: Pl.Cse Vagy. atalakulas. kesztetes hogy mcgeljcn sajat crejebol es sajat muncselekvesrc a biztonkajab61 saga erdekeben Kcsztetes az egycniesIgcny a valtozatossagsegrc. tertvagy.. il1etve ncgativ es onpusztito ininyb61 is megkozclithetok.iaramlasa Erzekenyseg. A bolyg6k fenys7. kezdemenyclokeszscg. akaratoskodas. ra. az en szabadsaga lgcny a tarsadalmi elKcsztetcs egyeniscge ismertsegrc.il mozog a kul6nfele energiak vilagahan. kezdcIllcnYC7. igcny arra. keptclenseg a szerctetre Ti.es. szuletesre. ero vagy fcnycgctcs tulzou alkal11137asa Vakhit. a bclsc egyeniseg kreativ es szeretettcl leli k. tulzott vagy az egyenieskedesre Tulerzekenyseg. hogy az i\leta otthonosan vagy eppenseggel idegeni.ig: t:ltltlzoll igcrgctesek MARS: 51 50 . kcsztetes el. feloldodas a tobbiekben.ogcinek vizsga\ata anal nyujt felvilagosltast. az izgalomra. igeny a tcsti es a szexualis izgalornra A bolyg6e\vek pozitiv es negativ kifejez6dese Az egyes bolyg6elvek pozitiv es konstrukUv. J U['1TI!. igcn).den fajdalom cllencre megszab<lduljon mingcig den rcgitol hogy valaki a tetczes ku\bnbOz6 dimenzi6i koziil nemclyikhcz harmonikusan. lustasag. az onaz elszakadasra a meg. kesztetes kapcsolatba keriilni egy magasabb crfivcl Igeny a vagyai tcljesulesere. csorbitatlansag{mak megvedcsere. bclso megnyugvas. ~gy maga abh cru vag)' egy .mcgtartoztatastol menszokott61 tes onkifcjezesre Kesztetes menekulni az lgeny egybeolv(ldni en-tudatt61 es az anyagi magaval az elettel. hogy milyen iranyu es mekkora az cgyenben ez a harmonie vagy diszharmonia. tcsti energia: osztonosscg K esztctes az oncrvenycsitesrc es az agressziora. arrogancia. fejtes eroki- URANUSZ: Egyeni szabadsag. a biztonsagerzet hianya. szexualis oszton. t>riiszakossag. igeny onmaga jobbitasara Zi\TUR- xusz: Osszehuzodas. az egycniseg gatoltsaga. fcle li. optimlZI11Us. Tulajdonkeppen arrol van szo.IjTO: VENlJSZ: Onimadat. erzekeuenseg. bogy minjutni a let vegso lenye. Ez a gyakorlatban abban nyilvanu\ meg. Pozitlv kijejezodes A szellern kisugarz.irelmetlenscg. a szellern nagyvonalusaga Batorsag.nagasebb CSL. j6 viszony masokkal. kepesseg a targyilagos eS7jaraS es a jo sz6beli kifejezokcszseg rcven az elonytis egyezsegckre Szeretet. a bizalomra. k esztcte 5 hatarozott csclekvcsre Torekves cgy nagyobb rendbe valo beillcszkcdesre.Oll cn-kozpuntus. az cleibe CS onmagaba vetctt hitre. tulzott racionalizalas miatti erkolcsi erzeketlenseg. nemelyikhez diszhannonikusan viszonyul. celtudatos akaratcre Hliseg.igeny area.kio. egylittt:rzes. onjobbit{ISfCl Negativ Idfejezode~ Gog. megszabadulas az en-tel Transzfonn. az credetisegre. az egyeniscg rugalmas alkahnazkodok6pcsscge A tehetseg vagy az intelligencia kreativ alkalmazasa.Igeny a mcgujuhisra.R: Hodiias.fogjuk meg es vigyelek" -magawrtas. elbizonytalanodasa A tehetseg vagy az intellig:encia helytelen alkalmazilsa.asa.

negativ gondolkodasmod Akarnoksag: izgaga turelrnetlenkedes. hogy tudat alatt mit 1161 va16sagosnak. hogy milyen jellegu belse erofomisok vez6rlik cselekedeteinket. a szabads szeretete Kishitiiseg miatti beszfikultseg. merevseg: hidegseg: ovatoskodas. masok erfiszakos rnaget. az identitas. az era til Izatt szeretete vagyaival es kesztcteseivel: elegendo ero es Ictintenzitas a valtozashoz 53 52 - - - . rajuk barmi masnal nagyobb hatasuk van az erzelrneknek. felenkseg. Arra is burkolt utalast tartalmaz ez a faktor. mint barmilyen fizikai targy. klscrletezoi hajlam. felelotErzek az cgyseges egesz irant. mindent k6rOio)elo onnon vagyainak megtagadasa reszvet. lljitokedv. URANUSZ: ag EPTU1\tJSZ: rurro: Onsorsronto lcgvarepltes.erdekeakaraterejet onndn transzformaben. a szelsosegek iranti vonzalom A bolygok az elemekben A Nap Egy szerncly altalanos pszichol6giai karakterenek fclra.l:wlasaban a Nap-jegy szerinti elemnek tobbnyire donta szerepe van. amely nelkuiozhetetlen a tettinkh6z1 Be161e nyerjuk a stressz es a mindennapi problernak lekuzdesehez szliksegesenergia1. Afold~jegyilek (Bika. -az anyagi vilag es a biztonsagot eloterbe helyew szemieLetm6d minden egyebnel dontobb mertekben szabja meg a viselkedesuket. A viz-jegyilek (Ritk. Arrol is cij6koztat. lazadozas. megbiznatosag Igazsagerzet. A tiiz-jegyiiek (Kos. Mirteg es Vizonto) peldaul a gondolatok absztrakt vilagaban elriek. valamint a tudat mmosege szempontiabot.-===- . es csak ebb en az altapotban kepesek egeszsegesek es boldogok lenni. Skorpia es HoZak) az erzelrneikben elnek. az onmegismeres kinjainak ciojanak szentelje. a letezesto]. hogy ki ne meruljon. batorsag minden eszkozzel val6 elkeruleszernbenezni sajat lcgmelyebb se. lenseg masok 65 onrnaga irant.es szamukra a gondolat pontosan ugyanolyan valosag.es felelossegtudat. Oroszlan its Nyilas} lete mero lobog6 aktivitas. hogy minden gondolatat es nipulacioja 007:0 celok. A levego-jegyuek (Ikrek. Az ennek az oka. hogy taplalasra vagy utantoltesre van szuksege. hogy a Nap jegyallasa szerinti elcm az ember alapveto rahangolodasa. hogy milyen alapr61 kiindulva szemleljuk rnagat az eletet. jelzi az eletero. benito gatlasok. mivel az erintett szernelyt az energiaja koncentralasa soran az vezerli. kotele seg. szervezokeszseg. Ez az az tizemanyag. sztlntclen vagy az izgalmakra es a parnalan valtozatossagra.A bolyg6k A horoszkop ertelmezcse SZATURNlJSZ: Fcgyelmezctt ero. A Nap jcgyallasa szerinti elem altal jelzett energiaforrasnak az a jellemzoje. SzUz es Bak) a fizikai va16saghoz kotodnek. teljes odaadas egy eszrne irant A tudat alarti vagyak kenyszeres Elfogadja annak szuksegszerfisckifejezesc. hogy az egyen mit tart "va16sagosnak". illetve hogy egyaltalan mit varunk az elettol. rahangoltsag a let spiritual is dirnenziojara. az onervenyesites. A Nap-jegy szerinti elem jelzi. eredetiseg. ttirelem.

es meghatarozza leti. hogy mely elem vibracios hullamhosszan fejezi ki az illetc a gondolatait. Ez az clem szabja meg. hogy otthonosan es j61 erezzuk magunkat a borunkbcn. szuksegletek es a gyakorilletve latiassag produktivitassal. A HOLD A LEVEGO-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira Akkor erzi gondolkodassal es targyilagos es tarsadalrni helyzetertekeles kapcsolatokkal erzekei taplalasaval vegzi kesznesevel reagal jot magat. igy peldaul sajat idegrendszerlink koordinaltsagaerl is. cs hogy az onki fejezes milyen m6djait kell valasztanunk ahhoz. ha erzclmekkel A NAP A ViZ-JEGYEKBEN: Alapveto Encrgiaja mely erzelmei es vagyai utantoltcset intenziv erzelmek atelescbol cs az emberekkel kialakitott szoros kapcsolatbol meriti motivacioja: A Merkur A Merkur jegyallas szcrinti eleme azt mutatja. amelyek szuksegesek ahhoz. mas kulvilagbcl valo informaci6szerzes iranti igenyUnk is. de 0 Ielelos a koordinacio mindeufele formajacrt. j\ horoszk6pban altala elfoglalt hely szerinti elem hatarozza meg az ertelern befele iranyulo mozga at (az erzekelcsen keresztUl) csakugy. illetve ennek megfeleloen azt. hogy megertesre talaljunk olyan em bereknel.Energiaja utantclteset kozossegi szerepvaualassal vegzi foglalkozhat es miivelodessel A HOLD A ViZ-JEGYEKBEN: Az elet valtozasaira erzekenyseggel es erzeimekkel reagal foglalkozhat Akkor erzi j61 magat. hogy emberekkel kapcsolatokat aiakitsunk ki. fizikailag megerfilteto tevekenysegekkel cs a jovor61 szovogetett tervek kialakitasaval vegzi A HOLD A r()Z-JEGYEKBEN: Az elet va1tozasaira cselekvessel es lelkesedessel reagal Akkor erzi j61 magat. Szinten hozza TUz6dik az az igenyUnk is. hogy a bennunkctero hatasokra osztonosen hogyan rcagalunk. hogy melyik energiatipus es iulajdonsag gyakorol befolyast az erintett szernely gondolkodasara. es bogy milycn energiara tamaszkodva igazodunk hozza az clet aramiasahoz. 55 54 . de ide kapcsolodik a A Hold A Hold jegyalhls szerinti clemc egy multbeli beallitodast jelez amelv szuntelenul ott 111unkalkodik bcnnunk. akiknek a micnkhez hasonl6 a hango\tsaga. ha eszmekkel A NAPA LEVEGO-JEGYEKBEN: r61 s2016 elkepzelesei Alapveto motivacioja: az elvont eszmek es a tarsadalom jobbitisa. ha produktiv cs stabilitassal reagal lchet es vilagos celok Iele torhet A NAP A FOLD-JEGYEKBEN: Alapveto Fnergiaja motivilci6ja: utantolteset az anyagi jellegu ketkezi munkaval. Ugyancsak a Hold szerinti elcrn jclzi. Az elet valtozasaira makacssaggal Akkor erz: jot magat.i'~k a7. A Merkur szimbolizalja a kesztetest arra.1 I J • I • ~ I ill I l~ '" l /\ horoszknp ertclmczcse A NAP A rUZ-JEGYEKBEN: Alapveto motivacioja: az inspiraciok es a vagyak Energiaja utantolteset elenk.0~ korulmenyeit. mint kifele ir<lnyul6 mozgasat (a megnyilvanulasok. 11abizakodast es er6t sugarozhat A HOLD A FOLD-JEGYEKBEN. a beszed es a kezUgyesseg formajaban). hogy az egycnisegimket stabilnak erezhessiik. hogy milyen medon kozelitunk az onbizalorn kcrdeskorehez.

Ferfiak vonatkozasaban a Venusz a romantikaval. es kolcsonos felelosseget ereznek egymasert . azzal megosztja tevekenyseget. a noi szepseggel es altalaban a ferfi szamara vonz6 dolgokkal all osszefuggesben. Egy nonek nagy sziiksege van arra. amelyekbOl aka!' szex is fejlodhet. kozvetlenul es lobogva fejezodik ki A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szarnara. A Venusz jegyallasa szerinti elem azt fejezi ki. a masoktol kapott szeretetet es megbecsulest. hogy a ferfiakhoz kepest a nokben a Venusz es a Mars szexualitasa sokkal jobban elvegyiil egymassal. illetve a tarsadalorn jobbitasarol sz616 clkepzelesek vannak rajuk meghatarozo hatassal Megnyilvanulasaira es beszedere a targyilagossag. hogy akit szeret. am az energiabefogadas is legalabb ennyi56 A vonzalom es a szeretet kezzelfoghatoan. A Venuszban a lenycg w. de a kevesbe bensoseges emberi kapcsolatok milyensegebe is belejatszik. a baratsag celjara szolgalo idcaljat a Hold jelzi. a szex es a flortoles noi idealjat azonban nern kizarolag a Venusz testeslti meg a ferfi szamara. az es beszedere a sziszternatikussag. vannak a szinpadiassag es a lelkesultseg jellemzo A MERJ([JR A FOLD-JEGYEKBEN: Gondolataira a gyakorlatiassag tarozo hatassal Megnyilvanulasaira es a hagyomanytisztelet van meghaa turelem. hogyerezze magaban a horoszk6pja Venuszallasa szerinti jegy tulajdonsagait. N6k eseteben a Venusz a noiseg-tudathoz kapcsol6dik.. az erzelmesseg es az intufci6 jellernzo re fontos. Jelzi. hogy az illeto hogyan nyilvanftja ki az erzelmeit. Ez a Venuszhoz kapcsolodo energiakibocsatas. Egyuttal azt is tudnunk kell. es elvont eszmek. megosztja vele az erzeki oromoket. hogy az illeto no mikent eli at a szerelmet es a szexet. vagyait es lelkesedeset A VENUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A Venusz A Merkurhoz hasonl6an a Venusz is az energia befogadasahoz es kibocsatasahoz kapcsoI6dik. azzal egyiltt tervezgeti az eletet. A Venusz altai sugallt kep hatarozza meg. A ferf horoszkopjaban az ettol eltero jcllegf tarsas kapcsolatokra. A Venusz a ferfiakhoz kepest a oak szarnara sok. mert ez taplalja benne a noisegtudatot. ovatossag es a prccizitas jellernzo A MERKtJR A ViZ-J£GYEKBEN: Gondolataira a mely erzelmekes a vagyak vannak meghatarozo ha- tassal Megnyilvanulasairaes beszedere az erzekenyseg. a tarnasz. Ez a csillagjegy azt is meghatarozza. A VENUSZ A TOZ-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet energikusan. hiedelmei. hogy akit szeret.. hogy a n6 hogyan hozza azokhoz a kapcsolatokhoz. remenyei eselkepzelesei mcghatarozo Megnyilvanulasaira hatassal es beszedere az impulzivitas.kal nagyobb mertekben tOlti be a szexualitas jelzejenek szerepet. Hogy melyik elernhez tartozo csillagjegyben helyezkedik d. milyen formaban eljuk at a masok kozelsege iranti igeoyunket. * A szerelem. rnert eb- all A MERKUR A LEVEG6-JEGYEKBEN: Gondolatai onallo eletet elnek. erotikus toltes es a romantikus erzelmek felkorbacsolasa. illetve a biztonsagerzet. milyen not talal szepnek. a nagy kifejezoera es a megalapozott eszrnei-ideologiai hatter jellemzo be a szexualis energiat megjelenito Mars is erosen belejatszik. fizikai formaban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas azt jelenti szamara. milyen no valt ki belole heves erzelmeket. az erzelmeknek es az erzeki orornoknek a mcdjaban nyilvanul meg. az a szeretet adasanak es elfogadasanak.A MERKUR A T()Z-JEGYEKBEN: Gondolataira vagyai. hogy a ferfira milyen tipusu no gyakorol erotikus hatast. Azaz hogy hogyan.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k . illetve mennyire enged szabad utat erzelmeinek. no 57 .

59 e 58 . tarsadalmi szerepvallalasb61. hogy a no rnilyen cs a szeretet intellektualis es OSSZc- ferfi. aktiv kommunikalassal es eros fanta- ziajaval ervenyesiti Fizikai energiaja szellemi kihivasokbol. Ez an jcl enti . egyuttal segit neki abban. Mars eszkoze a turelcm es a szorgalom. bogy ha az illeto a Jupiter altal jel7)ettelemhez hangol6dik. es hogyan fejezi ki ferfiassagat hatarozott fcllcpeseben es kezdemenycz6keszseg ben.ferfi-ego" kifejezoje. Mars rabeszel. bogy az illcto hogyan jeleniti meg az erejet. illerve rnilyen tevekenysegek keltik fel az illet6ben az onbiz. erdekervenyesitesi szandekait es a szexualitasat.zcse A VENUSZ A LEVEGO-JEGYEKBEN: A vonzalom csillagjegye kommunikacioben es f6nyszogei tehat ftltalahan arra utalnak. efoldjegyii. megpcdig rornantikusan izgat6 eszmenykepkent. es hogy eronk bizonyiUisara milyen uton eresztjuk szabadjara agresszivitasunkat. magabiztossagb61.. a fuz-jebryu Mars az erejet es a kezdemenyezokeszseg veti be. masoknak szukseguk van d . A Mars a nok horoszkopjaban is a ferfit jeleniti meg a pszicheben. amely mozgositja a n6 Cl1ergiait. tovabba hogy mely szuksege az illetonek ahhoz. es vedve erzi magat. A Ierfiaknal a Mars megmutatja.almat es az cnmagaba velett belsf hitet. Meghatarozza azt is. A Mars arra utal. rartozas-erzesben jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas szavak es nyclvi eszkozok alakjaban. onfegyelemb61. finorn intuici6kb61. hogy melyik az az energia. lelJ(esedesb61 es lerrduletes cselekvesb61 taplalkozik erzelrni kolcsonhatasokban. hogy akaratat ervenyesiteni jegyallasa szerinti elern hatarozza meg. a v[z-jegyu Marsra az A MARS A LEVECO-JEGYEKBEN: Enjet eszlTlek kozvetiresevel. A Mars A Jupiter 1\ Jupiter clerne azt rnutatja meg.1\ horoszkop el1cil1lt. szellerni kozosscgben es kozos tarsadalmi letben nyilvanul meg A MARS A rUZ-JEGYEKBEN: Enjet kozvetlen fizikai cselekvessel. hogy a letezes mely tipusai es a tevekenykedes serkentik az illetf fizikai energiajat. ha meg akarunk magunknak szerezni valamit: a levegO-jegyii. intenziverzelmi eietebcl taplalkozik. hogy milyen m6dszer1 valasztunk. feladatvallalasb61 es kotelessegtudatb61 taplalkozik nyilvanul A Mars A Mars elerne mely m6djai energiara van tudja. a ravaszsag es a vcgtelen kitartas jellemza. A MARS A FOLD-JECYEK}3H/: Enjet tiirelmet es kitartast igenyl6 ievekcnyseggel ervenyesiti Fizikai energiaja kcmeny munkabol. finom meg koz6s erzelrni hullamhosszegy- kisugirzassal ervenyesiti Fizikai energiaja sz\intelen tevekenykedesbOl. Tehat a . masok melyloen meghuzcdc erzel- et meinek es vagyainak aterzesevel ervel1yeshi Fizikai energiaja vagykepekbOl. kezdemenyezessel es cl1ergia- A VENUSZ A V1Z-JEGYEKBEN: A vonzalom es a szeretet ban jelenik meg A szeretet es a ragaszkodas mas aterzeseben erzesekben. hogy tudja. hogy raialaljon onmagara. kapcsolatok teremtesebel es uj gondola:tok ki6tlc~sebOl titplaJkozik A MARS A vlZ-JEGYEKBEN: Enjet erzelrni kifinomultsagaval. hogy a ferfi milyen magatartast tanusit a szexualis kapcsolataiban. valamint abb61. Tij6koztat arroi. olyankor kellemes kozerzet fogja el. talal testileg vonzonak. hogy milyen elmenyek. intuicio. amely fizikai er6kifejtesre kesztet benntinket.

es ha azt erzi. Masfelol a Szatumusz eleme azt jelzi. merevve es nyomasztova valt korabbi eletvitel kovetkezmenye.6s hogy kreativ energiajat nagyobb rendszeresse.es ha kifejezheti egyiitterzeset es kepzeloerejet Akkor er el sikereket. A korabbi eletvitel saran benne kialakult ovatossag es onfegyelem mindamclleu talan meg has zoos is lehet szamara. ha uj eszrnekkel ismerkedhet meg. nem fogja vissza magat es (lj dolgokba vag bele A JUPITER A FGLD-JEGYEKBEN: Belso hitet az taplalja. ha masok gondjaval-bajaval tOrOdhet. hogy fegyelmezettebben. peldaul tobb letkesedessel. A JUPITER A rUZ-JEGYEKBEN: Belsb hitet az taphllja. hogy beleesne a negativ gondolkodas A Szaturnusz Ahoroszk6pban a Szatumusz allasa szerinti elern altahlban egy kihivassal fugg ossze: az illet6 azon igyekszik. Ez az era a termeszetes eletenergia baseges forrasa is. Ez a belsa gorcsosseg amiatt keletkezik.ggeJ bir az illet6 szamara.gge1 es targyilagosabbanjuttassa kifejezesre Hianycrzetenek megszuntetese e. amely ennek az elcmnek felel meg. hogy tehet valamit a tars adalorn jobbitasaert Akkor er el sikereket. hogy fokozza on.se erdekebea azon kell igyekeznie. bebizonyithatja megbizhat6sagat es ha az erzekszerveire bizhaiia magat Akkor er el sikereket. robb odaad6bb szerepet vallaljon a tarsadalom jobbitisaban. felelosseget vallalhat magara. am mindekozben twa meg a szuksegea tavolsagot es 61 60 . csapdajaba Hianyerzetenek megsziintetese erdek6ben azon kell igyekeznie.t es precizitasat munkajaban es mindennapi tevekenysegeben Hianyerzetenek megsztintete. celinlnyosabban gondolkodjek. A SZATURNUSZ A rUZ-JEGYEKBEN: Arra van sziiksege. es tgy megszabaduljon a ra nehezed6 szorongast61. hogy sZlvvel-lelekkel. ha nyitottan.rdekeben azon kell igyekeznie. hogy stabillzalja identitaserzeset. ha batran kockaztat. es ha rahangolodhat a termeszet ritmusara Ez a bizonyos szorongas leggyakrabban a tulhaladott. hogy az erintett szemely az onkifejezes rnelyik szintjen hajlamos a gatlasossagra es energiaja blok. 11aszabadon Ielkesedhet egy eszmeert es ha masokkal osszefogva egy taveli celert kUzdhet A SZATURNUSZ A FOLD-JEGYEKBEN: A JUPITER A ViZ-JEGYEKBEN' Bels6 hitet a melybol fakado erzelmek taphiljak. 6s azzal.Abolyg6k A horoszkop ertelmezese mert felold6dik egy magasabueroben. ha a tovabbiakban megfelelo mederbe tereli. uj baratokkal beszelgethet.kolasara. hogy otthonosabban mozogjon a targyak vitagaban. hogy a h!tezesnek a Szaturnusz eleme altai jelzett szintje tulzottan is nagy jelent6se. Killonosen nagy er6vel igyekszik szabad folyast biztositani ennek az energianak. hogy novelje hatekonysag8. tenneszetesaramlasat. illetve ha osztonosen a belsf sugallatait koveti Arra van sznksege. teljes mertekben azonosuljon a letezesnek azzal a szintjevel. magabiztosanes fizikailag akrivan cselekedhet Akkor er el sikereket. de anelkiil. es pontosan ezzel teszi lehetetlenne az energia szabad.kifejezesi kepesseget. ha gyakorlatlas feladatokat vegezhet. Sikereit ennek az elemnek az erejet hasznalva eri el. bogy vihigosabban es targyszerilbben konuTIunildtljon. hogy jobban beleeli magat elete esemenyeibe A JUPITER A LEVEG6-JEGYEKBEN: Bels6 hitet az taplalja. lelkesen. illetve tanuljon egy kis rendszeresseget A SZATURNUSZ A LEVEG6-JEGYEKBEN: Arra van szilksege. ha kernenyen dolgozhat. tehat hegorcsdl.

a Neptunusz es a Pluto A horoszk6p megertesenek szempontjabol ennek a harem kiilso bolygonak az elemek szerinti elhelyezkedese viszonylag lenyegtelen. tavolsagtartas. Az allatovi jegyek es a hozzajuk tartozo kulcsfogalmak Kulcsfogalom Az ebben a jegyben all6 bclygot az alabbi tulajdcnsagek sztnezik: Bels6 kesztetes a cselekvesrc es 1IZ egyeniseg crvenyesite- T0Z-]F-GYEK KARDINALlS. fejezet A bolyg6k a jegyekber:l.\lam az elernzcsre. esetleg a t6megpszichol6gia tud kezdeni veltik valarnit. A:z. beosztokepcsseg. kitanas Tokeletesscgre torckves. hogyan kell az erzeseit gorcsosscgmelltesen kifejezni Hianyerzetenek megszuntetese erdekeben azon kell igyekeznie. A kiils6 bolyg6k elemek szerinti elhelyezkedesebel inkabb csak egesz korosztalyokra vonatkoz6an lehet kovetkeztetesekre jutni. hogy stabilizalja az erzelmeit. ebbol tehat nem sok egyeni jellemvonast lehet rnegallapitani a vizsgalt szemelyre nezve. sugarao eletcro Egy eszrne fele szuntelenul hajt6 visszafojthatatlan vagy sere Buszkeseg. vagy az elismeresre. ovatossag. dramai erzek Altahinosilasok.A horoszkop ertt'lm<lzesc A SZATURNUSZ A ViZ-JEGYEKBEN: Arra van szuksege. kcpesscg a finorn reszletck ft:lisrnerescre FIx: BIKA V Auuz6: SZllZ es 62 63 .IS: BAK Elszcm6lytclcnedcu kesztctes a dclgok rnegnyugtat6 elintezeserc A kozvetlen erzekszervi <'1'zekeleshez rogzodi:i ertekrendszcr Magatol ertctod6 scgltokeszseg. Mindharman evekig tartozkodnak ugyanabban az elemben (vagyis jegyben). eszrnek VALloz6: NYlu\s f()LD-JE(lYEK KARUlNAl.Ar-. h<l. ambicio Birtoklasi vagy. hogy erzelmcit ne szegyellje masok tudtara adni. Az Uranusz. Kos FIx: OIWSZl. alaza( rnasok szolgalata Onuralom. egyuttal csokkentse tulerzekenyseget 5. energia egyetlcn pontra koncentralt kibocsatasa az u] tapasztalaiok felc Kitarto hiiseg. es tanulja meg.

Jegybeli ilhisuk az egyenekre nczve sokkal kevesbe jelcntos. 65 64 -------~~ . HALAK A szenvedok gy6gyitasa Ahitozas. mint a haz-pozicicjuk vagy a fenyszogeik. tartozkodas. kommunikal HOLD: MERKUR. onvedelem Mcgszallott vagyakozas. inspiracie. hajlam a szelsoscgekre Szeszelyes klvancsisag.K KARDlNALIS: RAK M asok osztoniis gondozasa. megvedeni az enjet VALTOZO. rnennyire hisz az eletben hogyan igyekszik stabilizalni. hogy: I FIx: ViZONT6 VALTOZ6: IKRJ::K En az at bolyg6t nevezzuk "szernelyes boJyg6knak" NAP: A dolgok osszefUggeseinck azonnall mcgertese es megfogalmazasi kepessege az illct6 hogyan !Jatl (a lerezes mikentje). diszkrecio VENUSZ: MARS: hogyan eli at es hogyan fejezi ki az erzelmeit hogyan ervenyesiti akaratat es hogyan fejezi ki a vagyait hogyan keres! aJejlodes es az onjobbftas lehetosegeit. Hidat jelentenek az apro-cseprf egycni ilgyek fel fogasa cs az altalanos filoz6fiai elveknek. tapintat Egyeni szaoadsagvagy. a NEI'TUNUSZ es a PL1Jro. sebezhetoseg Ez a ket bolyg6 olyan part alkot. a rnagarahagyatottsag erzete. illerve a tarsadalom ugyeinek felfogasa kozntt JUPITER. visszafojtott szcnvedely.zasi bolyg6knak vagy energiaknak Az URJi. ezert nevezzuk liket "transzforrnativ". erzckenyseg. SZATURNUSZ: Ez a harem ki. valtozekony hangul at. mely erzelmek. idealizmus.JEGYEK KARDINAus: MERLEG A bolyg6k a jegyekben Az onkiteljescdes erdekcben B szelsosegek feloldasa Ernberek es fogalmak felulrol szemlelese es rncgertese Egyensuly. jegyallasa leginkabb egcsz nemzcdekekre vonatkoz6an tartalmaz informaci6kat. elfcgulatlansag. amely k6lcsonosen kiegeszlti egymast.i'lUSZ. baratsagossag A bolyg6k jegyallasanak funkcioi A bolygok jegyallasa azt mutatja meg. hogyan rAi al a letet es hogyan fejezi ki az egyeniseget hogyan reagal tudat alatti szinten hogyan gondolkodik.ilsDbolyg6 az er6forrast jelenti a valtozasokhoz. babeszedtiseg.A horoszkop ertel mezese LEVEGO. 6v6 szcretet fix. SKORPIO Elhatolas a dolgok lenyegeig az erzelem ereje reven Erzelmek. es hogyan Viz-JEGYF. atvalto.

vedett kornyezetben vagy helyzetben bontakozik ki. de olykor gyerekes. es azzal.! Eletereje a fold-jellegti fizikai erzekelcsben gyokerezik. hogy elismerjek az intellektualis kepessegeit. czert nehezen tud hosszu o y A Nap a Kosban . hogy elismerjek megbizhatosagat es teljesitokepesseget.ertelmezesi iranymutatds: Eroteljes kisugarzas. a bobeszeduseg es a mentalis jelleg jellemzo. ha masokat apolhat es anyaskodhat folottuk. hogyan tapasztaja meg az eletet es hogyan fejezi ki az egyeniseget Egyenisegcnek teljes kifejezesehez kulenbozo szabad osszekapcsolasara es kiterjedt tarsadalmi eszrnek kapcsoideig Erdeklcdesi latokra van szuksege. o A Nap a Rakban . es igenyli.ertelmezesi iranymutatas: Egyeniseget sugarzo. Egyenisegenek sz6beli kifejezodesre van szuksege. a kalandorszellemmel azonositja. hogy elisrnerjek nagyvonalusagat. Eleterejenek es kreativ energiajanak a merteke mindig a hangulatatol fugg.ertelmezesi iranymutatas: Akkor erzi magat er6snek. Erze szlvii.A horoszk6p crtelrnezese A bolygok a jegyekben A Nap a jegyekben . n TIP o A Nap a Szuzben . 66 67 J . kore sokretii. gyorsan megragadja a lenyeget. o Q A Nap az Oroszlanban . hogy szereti Iclhivni magara a figyelmet. meleg eleterovel fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja megfigyelesre. Onrnagat a felfedezovel. Igenyli az elismerest. valarnint arra. Onbizalmat sugaroz magabol. enjc szamara Ieszket epit. tenyek felderitesere. ® 1 A Nap a Bikaban . kerdezoskodesre es osszefuggesek feltarasara iranyul. ahonnan biztonsagbol sugarozhat kifele. nehezen tudja egyenletes szinten tartani.ertelmezesi iranymutatas A NAP JEGYE: az illetd hogyan van (milyen alapvetoen a letezeshez valo hangoltsaga).ertelmezesi irnnymutatas: Kreativ energiajanak kisugarzasara a finom rnerlegcles es az elemzo gondolkodasrnod jellemzo. o I: A Nap az Ikrekben . hogy joszivunek tartsak. bizakodo elctero. es masokat is felbatorit. Mindig telve van erzelrnekkel. Szuksege van arra. Kreativ energiajat az szinezi. Egyenisegenek szabad kifejezodeset a tepelodes vagy a valtozasoktol valo vonakodas hatsaltathatja. es hatekonyan akar segiteni. Osztonos kesztetest erez enjcnek vedelrnere. Biiszke a tulajdonara. az eredmenyeire cs sajat stabilitasara. Kisugarzott eleterejet az intelligencia es a targyilagossag jellemzi. Igenyli. Egyenisegenek eroteljes eloterbe tolasaval fejezi ki rnagat. Igenyli. egyvalarnire koncentralni. hogy j6 erzcke van a dramaisag es a nagyszabasu dolgok irant.ertelmezesi iranymutauis: II I! . Egyenisegenek t61 eroszakos hangsulyozasa miatt szembekerulhet masokkal. Egyenisegenek kreativ kifejezese az erzelmei lItjan tortenik. Dominans szernelyisegjegye a buszkeseg. versenyszellernmel igyekszik kivivni. az elharcossal. es ezt hatarozott Iellepessel. Kreativitasa kezzelfoghato targyakban vagy az eroforrasok osszegyujteseben testesul meg. Eleterot ont minden vallalkozasba. Egyenisege leginkabb csaladias. Kisugarzott energiajara a valtozekonysag. hogy elismerjek erzekenyseget.

valarr int az att61 valo felelem. Nagy fegyelemmel dolgozik. Arra van szuksege.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajat a tarsadalorn jobbltasara 65 elmeleti elkepzelesekre osszpontosftja.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyekben Lelki hangoltsaganak alapveto ertekek vannak a kozeppontjaban. es az.ertelmezesi irimymutatllS: Kreatlv energiajat emberi kapcsolatai fejlesztesere es uj eszmek rnegfogalmazasara osszpontositja. Fokozousn fejlett a felel6ssegvallalas irant] hajlama. ovatossag es a hagyomanyokhoz. Baratkozo es nyitott szellemiseget sugarozza ki. hogy elismerest kapjon elfogulatlansagaert. hogy egyszerrecsak egyvalamire figyelhessen. Neha annyira magasra alHtja az erkolcsi rnercet. meg a dolgok kialakuh rendjenek megbolygatasa aran is. Ennek az is resze. Kreativ energiajanak szabad aramlasat a pesszimizmus vagy a cinizmus dennesztheti meg. Egyenisegenek stabilitasat veszelybe sodorhatja. Igenyli. fOleg ujitisokra. arnelybe neha egy kis szelsosegesseg vegyul. hogy kapcsolataiban es eletviteleben fenntartsa a kiegyensulyozottsagot. Krcativitasa szabad aramlasat a zarkozottsag es az erzclmi kOtodesek hatraltathatjak. visszafogott jellege nehezen fer ossze a nepszeriiseggel.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiaja eszmenyeire es vagya. A legnagyobb erteknek a legtagabb ertelernben vett szellemi 65 fizikai szabadsagot tartja. kdnnyedseg. vagy esetleg az.ertelmezesi iranymutatas: Intenzlv erzelrneinek es intuici6janak ereje reven kreativ energiaja athatol letezese felszinen. hogy keresi a mely (gyakran szexualisan tulffit6tt) kapcsolatokat. beleertve ebbe egyaltalan a letezes intenzitasat is. Szukscget erzi transzformativ energiaja kifejezesre juttatasanak. Kisugarzott eleterejet kozvetlenseg. azonosul a szolgalatkeszseggel. Valosaggal sovarog az intenzivitas utan. a tekintelyt es az eredmenyesseget tartja. emberbarati mentalis energiat sugaroz ki. hnem sok esetben rnasokat is. de ehhez vilagosan megjelolt eelok kellenek neki. En-tudatat rnelyen meggyokerezett hite es optimista filoz6fiai alapszemlelete szinezi. eleterejere es en-erzetere ez van meghatarozo hatassal. . es kulonosen nagyra tartja a becsuletesseget. Szakadatlan kesztetest erez arra. A Nap Nyilasban . ha nilzasba viszi masok jokedvre hangelasat. 69 o 68 .ra osszpontosul. Lcgfobb erteknek a kerneny rnunkat. A Nap a Merlegben . ha rut sokat foglalkozik a tekintely temakorevel es a latszat megorz6sevel. hogy kifinomuherzeke van a szepseghez. hogy remekul tudja kozos nevezore hozni az ellentetes ir{myultsagu energiakat. hcgy nem eleg megerto masokkal szemben.ertelmezesi iranymutatits: Kreativ energiajat onuralom. Egyenisegenek szereny. Jcindulatu. intellektus tolti be. korrektsegeert. A Nap a Skorpioban . mert csak Igy tudia teljes mertekben kifejezni az egyeniseget. a megszokott dolgokhoz vale ragaszkodas szinezi. es nemcsak onmagat mozgositja vele. kedvessegeert es azert. o .I o -0 A Nap a Bakban .n. minden irant erdeklodik. es szuntelenul jobbitja onmagat.. Igenyli. hogy tulcsaphatnak rajta az esemenyek.. hogy elisrnerjek becsuletes es egyenes termeszetet. (J . A Nap a Vfzonloben . Elcterejet a sznntelen szenvedelyes vagyakozas taplalja. amely neha a megszallottsagig fokozodhat.

A legfobb erteknek a humanizrnust tartja. nerni szcszelyesseg. Egyeniseget eloterbe tolja. Igenyet erzi. A valtozatlansag es a helyzetek elore kiszamlthatosaga a biztonsag erzetet kelti benne. Szivesen beszel belso erzelmi eleterol. mert felold6dik masok problemainak aterzeseben. illetve ha 0 vise1hcti masok gondjat. Eleterejet es onkifejezeset sovargo vagyakozas. vegtelen kivancsisag jellemzi. Kivaloan ra tud hangol6dni az intuiciokra es az erzelrnek finorn reszleteire. En-erzetebOl hianyzik az osszefogottsag.ertelmezesi iranymutatas: Erzekenyseggel (neha tulerzekenyseggel) es onmaga. megorzi stabilitasat es higgadtsagat. Varakozas. ez makacssaghoz es nehezkesseghez vezethet. En-erzetet a rnagabiztossag es a teucro jellemzi. Szokasait hosszan megorzi. es igy tudja clfogadni onmagat. tulzott sebezhetoseg es felfokozott ben clet szinezi. Termeszetes erzeke van az idoziteshez. Kercsi. IIarcias jcllernvona. aid szenved. so 1I A Hold a jegyekben . A Hold a Rakban . mert ezzel dolgozza fel oket. mert igy erzi magaterzelmi biztonsagban. Igenyli. hogy kibeszelje magabol az erzelmeit. » Y :D A Hold az Ikrekben . ramenoscn reagal. nyugalorn. Kulonosen erzekeny masok hangulatara es reakcioira. tulzott kotelessegtudat vagy celtalan lazadozas korlatozhatja. Belso cnjenek valtozasai lassuak. Akkor erzi magat biztonsagban.jo" es az "igaz".ertelmezesi iranymutatas: Az ot ere hatasokra lassan reagal. ha egyidejuleg sokfelc mentalis inger en.ertelmezesi iranymutatds: Agressziven. Gyakran sajat hangulatainak rabja.Fokozott biztonsagigenye akadalyozhatja erzelmei szabad aramlasat. hogy hasznalja az eszet. A valtozasokhoz ugy alkalmazkodik.{ A horoszkcp ertclmezese A bolyg6k a jegyckben Letezeset es cselekveset a szabadsag.ertelmezesi iranymutatas: Gyorsan es talalekonyan reagal. o H A Nap Q Halakban . amit az erzekszerveivel eszlel. A komyezetebdl ot era hatasokra esszpontositott encrgiakibocsatassal valaszol. Abban blzik meg.. illetve kapcsolatokat leteslt masokkal. Ha kihivasokkal szembesui. hogy elismerjek szenvedelyesen odaad6 termeszetet. eroszakosan. ha erzelrneit sokfele aprozza szet. Nagy hangsulyt kap nala a tulajdonszerzes . ai hatraltathatjak biztonsaga rnegszilardulasat. rnindig I~j elrncnyek fele torekszik. Erzelrneibe belerogzodik a pillanat varazsa. Egyenisegenek kifejezeset onvisszafojtas. 70 71 . Biztonsagerzetet az veszelyeztetheti. Gyogyito es szenvedelyes szellemiseget sugaroz magabol mindenki fele. ha gondjat viselik. a terrneszct kozelsege vezeti el a bels6 megelegcdettseghez. de nagyra ertekeli az intellektust is. Akkor erzi magat biztonsagban.ertelmezesi iranymutatas: Kreativ energiajanak kifejezesre juttatasara az erzekenyseg es az inspiracio jellemzo. hogy mi a . illetve masok vedelmezesevel reagal. Leginkabb az erzekszerveire hagyatkozik.ertelrnezesi iranyrnutatas A HOLD JEGYE: az illeto hogyan rcagal tudat alatti szinten A Hold a Kosban . es ha egyszerre tobb dologgal foglalkozhat. valamint kiserletezokedv szinezi. A Hold a Bikaban . turelmetlenul.

Akkor erzi magat biztonsagban. es cz crzelrni rnegterhelest rohat ra. Erzelmeit pontosan tisztazza magaban. vagy ha tavlati celjai fele tehet lepeseket. Akkor erzi j61 magat. vagy sziv6s celtudatossag crositi. A Hold a Skorpioban . Szlintelen hetyke buszkesege csokkentheti fogekonysagat. teremtesevel es humorral. a dolgok €rtelmcnek kutatasara. A Hold a Szilzben . es ez hatraltathatja erzelmi reakci6inak spcntaneitasat es az igazi intimitast az eletcben. szenvedelyesen. ekozben megmutatkozik fejlett erzeke a korrektseg irant. A Hold a Nyilasban .. Hangsulyozottan nagyvonaluan akar viselkedni. ha ugy erzi.ertelmezesi iranymutatas: Melegszivtien. es kesobb is kihatnak cselekedeteire.Erzelrni biztonsaganak a buszkeseg es az oabizalom a forrasa. hogy rend van korulotte. ez hatarozatlansagra hajlamosithatja. elobb gondolkodik. eros it es batorit rnasokat. Ha sokaig egyedul marad.es gyakran gyermekded egyszeriiseg. cptimizmusa.n.ertelmezesi iranymutatas: Reagalasara a lelkcscdes e az idealizmus jellcmzo. Magabiztos es kreativ hozzaallas jellernzi minden cselekede't¢t . masok szorakoztatasaval alkalmazkodik az elethez. ha intenziv erzelmi energiat adhat es/vagy kaphat. Pozitiv onmegitelesehez es veleszuletett biintudat-hajlamanak lektrzdesehez arra van szuksege. es ha vilagos. hogy scgitokesznek erezhesse rnagat. Akkor erzi magat biztonsagban. Minden elmenyt anaJitikusan dolgoz fel. Melyen ateli elmenyeit. es Folytonos onboncolgatasi kesztetese gatolhatja rugalmassagat. fizikai vilagot es erzelmi megnyilvanulasokat. ha el6bb elemzi az 6t korulveve.ertelmezesi iranymutattis: Hevesen. Akkor erzi ugy. Miel6tt cselekedne. Keszseggel eJfogadja rnasok szcmpontjait is . FtH a sebezhetosegtdl a kiszolgaltatottsagtol. lelkesedve reagal. En-kepere visszahatnak osszetett. Ebben is megnyilvanul az elet iranti veleszuletett nyitottsaga.r • A bolygok a jegyekbcn A hllrU~£Kop enelmczcse Tulzottan is erzclmei befolyasa ala keriilhet: regebbi nyeivel kapcsolatos erzelmei orokre megrnaradnak ne. nagyvenaluan. Titokzatossaga cs crzel meinek mclysege misztikussa es karizrnatikussa teszi. es crniatt konnyebben rnegerti a rnasokban rniikodo keszteteseket es felelmeket. A kornyczeti behatasokra. konkret j6tetteket hajt vegre. A Hold a Merlegben . . onuralommal fekezett erzelmi erevelreagal. hogy tokcletesithesse kifejezesuket. Tudat alatt erosen hajlamos a kerdesfeltevesre. j helyzetek .ertelmezesi iranymutatas: Minden kulso behatasra gyakorlatias alkalmazkodassal reagal. ero I I ezek hitebol es filozofiajabol fakadnak. clmeben- » Q A Hold az Oroszlanban . hogy elfogadjak. 72 73 . ha szoros embed kapcsolatai vannak. ha eszmenyeinek megvalosltasan Iaradozhat. Kornyezetenek nagyon sok kreativ encrgiat ad at. A helyzetekct minden szempontbol merlegre teszi. beketiirese. Akkor tolti el belso elegedettseg. az 6t elmenyekre objektivitassal reagal. Onbizalrnat neha ncgativ erzelmek assak ala. az rosszat tcsz neki. Erzelmi bekejehez a szelsosegek kiegyensulyozottsagara es harmoniajara van szuksege.ertelmezesi iranymutatas: D . kavargo erzelmei.

az istapolo szerepetjatszhatja. ez gatolhatja az onmegerte- nines tekintettcl senkire.ertelrnezesi iranymutatas A MERKUR JEGYE: az illeto hogyan gondolkodik es hogyan kommunikal Y 9 A Merkur a Kosban . ami azt is jelenti. konnyed fanatizmushoz. eszmei sikon reagal. hogy altalaban kedveli a meresz.rzehni egyensulyahoz laza. az onkifejezes es az ujitasok teljes szabadsaganak legkorc veszi karOL Viselkedese individual is. Erzelrni fuggetJenseg iranti igenye azt okozhatja. egyi.A bnlyg. Igazi.itterzocn. Akkor erzi j61 magat. ha az eszmek. Sok kapcsolatra van szuksege. hogy mtuitlvitasaval rncgragadja a dolgok lcnyeget. nagykepu predikalasi hajlamhoz vezcthet. parancsnoklast tartalmaz6 energiat bocsat k.ertelmezesi iranymutatas: Kiszamithatatlanul. feteli lenken. es kcpessegeit kreativan nasznalja. cse- A Merkur ajegyekben . szenvcdelyesen. ha alkalrna nyilik az onatadasra es/vagy tullephet szemelyes enjen es felelmein. 0 legyen a fonok. Erzelrni alapu vilagszemlelete utazhat. Konnyeden veszi a vilag valtozasait. Biztonsagerzetehez es onbccsiilcsehez az kell. magabiztosan kommunikal. cs nem veszi eszre rnasok erzekenyseget. tapintatlan onervenyesitesc hatraltathatja.ertelmezesi iranymutatas: Onuralomrnal cs hatarozottsaggal. rneglehcto en kodos. llj gondolatokat. set es az onbizalmat. es mas embereknek a manipuKotelessege teljesitese kozben pcriodusokra van szuksege. ha egy eszmet vagy a huEn-tudata manumot szolgalhatja.ertelmezesi iranymutatas: Celtudatcsan. Azzal segit masoknak. egybeolvad a vilaggal es az univerzummal. Szlintelen cselekvesi kesztetese mian energikus a beszcdmodja. de neha automatikusan megatalkodott negativizmussal reagal.i. ovate saggal. ramenosen. Akkor erez belso elegedettseget. hogy celtudatosan energiat fejt ki uj tapasztalatok szcrzesc erdekebcn. oszinte kapcsolatok kialakitasaban erzeketlen. A Hold a Vizontoben . es arroganciahoz. almodozasokkal A Hold a Bakban . ha felfedezhet. josagosnak es tarsasaginak eli meg. eroszakosan. vagy hogy celjait clerjc. hiszekenyseghez. vilagot lathat. ()j ismeretek befogadasahoz konfrontativ helyzetekre es nagy energiaararnlasra van szuksege. Masoknak nagy gy6gyitani-vagyassal es egyiltterzesselnyujt segitseget. Hatarozottsagot. Az elmenyekre visszafogottan reagal. hogy elidegencdhet annan igazi erzelmcitol. mert sajat egyeniseget egyedinek. hogy azt erezze. ha a veda. Akkor erzi magat biztonsagban. 75 74 . Gondolkodasm6djat az jcllernzi. es ez nem tesz jot erzelmi kapcsolatainak. de olykor hiivos targyilagossaggal reagal. elvezheti a szabad agot. Mindig ura akar lenni a helyzetnek. Akkor erzi jo! rnagat.6k A horoszkop a icgYl:kbt:11 eneirnezese Akkor erzi magat j61. rebe teljes Iuggetlcnsegct kef. Meghatarozo erzelmi szukseglete.ertetmezesi iranymutatas: Erzelmesen. hogy erositi szabadsagerzetuket. 16 erzcke van ahhoz. hogy 0 legyen felul. Hogy jol es biztonsagban erezze rnagat. hogy erzelmileg osszefogottnak erezhesse magat es joban lehessen onmagavai. » H A Hold a Halakban . de a kell6 ovatossag megtartasaval. ahhoz kornyezetenek lalasat erzi sziiksegesnck. szeszelyesen. '.

es az elfogadott eszmeket logikai Iancolatta kapcsolja ossze. Eszjarasara a lassu alapossag jellernzo. A gyakorlatias.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k a jcgyekben A Merkur a Bikaban . irasban vagy a szellemi/manualis tevekenyseg egyeb formajaban tor elo. es kozben j6J erzodik elernzokeszsege. hogy gyakorlatiasan alkalmazhassa. A Merkur az Ikrekben . hogy amit eszlel. humor es kreativitas szinezi. aztazonnal ki is fejezze. Kapcsolatteremtesi keszseget melegseg. Az uj ismeretek befogadasahoz vazkent az emberek es az eszmek osszekapcsolasat hasznalja. szeretet es eros akarat taplalja. es ez hatraltathatja a nagyobb osszefuggesek es a gyakorIati alkalmazhatosag felismereseben.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat a logika. milyen eszmeket fogad el.ertelmezesi iranymutatas: Folyekonyan. Ugyesen. Arra erez kesztetest. gatolhatja a tenyek tiszteleteben. A Merkur a Sziaben . es szuntelenul kerdeseket tesz fel. sugarzoan es ontudatosan kommunikal. de biztosan akar haladni. gordulekenyen. Gondolatait lassu utemben fejezi ki. A Merkur az Oroszlanban .ertelmezesi iranymutatas: Energikusan. A Merkur a Rakban . Nem szokta magat szabadon. a kritikai szemlclct. hogy a rnegismeresben is lassan. Inkabb intuitiv rncgerzeseire tarnaszkodik. Neha negatives szkeptikus. Az uj eszmeket addigerlelgeti rnagaban.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat az crzelmesseg. az osztonosseg es az erzekenyseg jellemzi. 76 ~ 77 . Tudat alatti eloiteletei es Ielclmei rnegzavarhatjak objektivitasat es gatolhatjak az uj cszmek iranti fogekonysagat. Kommunikaciojat drarnai erzek. Az idegrendszereben felbalmoz6dott energia beszedben. arnig azok kreativva valnak benne. Tulzottan is odafigyel az apr6 reszletekre. Beszed kozben izlelgeti a szavakat. hogy az erzekszervei altal felfogott ingereket juuassa kifejezesre. es ez akadalyozhatja az objektivitasban cs a rugalmassagban. az eszmek sztvos megemesztese. Elmenyeit tenyszenien fejezi ki. Ismeretszerzesere az jellernzo. hogy j6 kapcsolatokat alakit ki rnasokkal. Kesztctest erez arra. Ovja es vedi sajat gondolatait. j61 hasznosithato eszmeket kapcsolatteremtesei soran is felha znalja. J6 az emlekezotehetsege ez nagyban fokozza ismeretszerzesi kepessegeit. hogy megvalogatja. Gondolkodasaban mindigjelen van az "en". minden szot meggondolva komrnunikal. kivancsi szelleme azzal fejezi ki magat. neha feltiletesen. Uj ismercteit valogatas nclkul szivja magaba. Felfogokepesscget korlatozhatja. intelligens medon komrnunikal. hogy kreativan reszt vehessen az esemenyekben. Az eszmcket lehozza a vale vilagba. I i I! 1 I. Uj ismeretek szerzeschez arra van szuksege. a segitokeszseg es a szerenyseg jellemzi. es az osszefuggesek kialakitasat erzelmeire bizza.ertelmezesi iranymutatas: Ovatosan. Nyughatatlan. nem pedig logikai osszefuggesekre. Elmenyeinek kifejeze et buszkesege es clismeres iranti vagya serkenti. konnyeden kiadni. czert nines is tul nagy igenye kapcsolatok letesltesere.

Szobeli kommunikacicjat muvcszi es esztetikai erzek szfnezi. hogy rnindenkivel egyedi. a kozvetlenseg. hogy konnycbben terernthessen kapcsolatokal. A Merkur a Nyilasban . Eszjarasanak tulzottan is intenziv. intelligencia.ertelmezesi iranymutatas: Komrnunikaciojat az intelligencia. Szamara a tanulas es a tanitas szorosanosszefugg. azt szeretne masoknak is rnegtanitani. akaratos es erzelmileg tul:fUtOtt jellege megnehezitheti szamara a targyilagossagot. a diplomatikussag es az elegancia jellemzi. a lelkesedes es a masok iranti ttirelem jellernzi. . Amit megtanult. es sohasem felszines. A Merkur a Vizontoben . semmint a lehetnsegeket. melyr61 eredf szenvedelyei es a masokat mozgat6 crok iranti kivancsisaga nagyban befolyasoljak abban. A Merkur a Bakban . Eszet es Itelokepesseget j61 hasznositja celjai elereseben. Fejlett a gyakorlati erzeke. Alapveto igenye. Az eszmeket egyrnassal is egybeveti. Neha tul merev kategoriakban gondolkodik. Ennek segitsegevel kulonosen bensoseges kapcsolatokat kepes kialakitani.ertelmezesi iranymutatds: Kommunikaciojat a komolysag. Elmenyeit es gondolatait nagy onfegyelemmel fejezi ki. az igazrnondas. onelegult es formalitasokhoz ragaszkod6 termeszete gatolhatja. az arnbicio es a bizios elorehaladas jellemzo ra. Nyugalomra es csendre vagyik.szernelyre szabatt kapcsolatot alakitson ki. es ez gatloan hathat ra a kapcsolatteremtesben. hogy tisztan lassen. Kapcsolatok letesitesebcn a kozvetlcnseg.ertelmezesi iranymutatas: Eroteljesen. Eros vagyai.ertelmezesi iranymutatas: Kommunikaciojat nyitottsag. hogy hogyan hasznalja eszet es ugyesseget. idealizmus es kiviilallas jellemzi . . de inkabb az akadalyokat latja. Elmenyanyaganak kifejezeseben harmoniara. hogy tulzottan is figyelembe vesz minden szernpontot. Gondolkodasat es eszjarasat nem a mindennapi aprosagok. Elmenyeit es gondolatait az egyeni szabadsag erzete es sok esetben a szelsosegck iranti hajlam szinezi. az optimizmus. ugyanakkor erosen vagyik a tagabb kozossegre is. Minden kutaiasban rendkiviil alapos. az eros tekintelytisztelet jeHernzi. Masokkal folytatott kommunikaciojat tartozkodo. 78 79 .A horoszkop errclmezese A bolygok a jegyekben A Merkur a Merlegben . Donteshozatali kepesseget az hatraltathatja. az igazmondas es a szeles lat6kor kertll nala eloterbe. hogy ismeretszerzeskor lehatoljon a dolgok lenyegeig. Az isrneretszerzesben a kitartas. A Merkur a Skorpioban . hanem a hosszu tavu celok iranyitjak. zernelyes kapcsolataiban egyensulyra es objektivitasra torekszik. lsrneretszerzesi vagyat valamilyen eszme iranti szuntelen vagyakozas taplalja.. Igyekszik elfogulatlan es tapintatos lenni. Onkifejezese a targyi valosagban tett valtoztatasokban es az elmeletek valera valtasaban nyilvanul meg. Idealizmusabol eredo tulzott altalanositasi hajlama gatolhatja az osszefogott gondolkodasban.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojat a nyitottsag. Arra van igenye. korrektsegre es objektivitasra torekszik. melyrchatoan es szenvedelyesen kornmunikal (gyakran nern-vcrbalisan is!). az ovatossag. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. A szobeli onkifejezes iranti igenye lenyenek melyebol fakad.

hogy kenyeztessen es kenyeztessek. Ismeretszerzeseben a fuggetienseg. Nagyra ertckeli a valtozatossagot es a szellemi elmenycket. es csak akkor 80 81 . Szereti feltarni a lehetosegeket. erzi j61 rnagat. hogy valaki kozel alljon hozza. Tgy peldaul a kapcsolatok kezdeti. Elmenyszerzesi vagyat allando kivancsisag. jatekosan A Venusz a jegyekben A vENUSZ az erzelmeit JEOVE: ertelmezesi iranymutatas es hogyan fejezi ki az illeto hogyan eliat fejczi ki. Kialakitott kapcsolatai tobbszintiiek. es a masok altal osszpontositva kiadott erzekl energiara reagal vele. mert ossze nem fUggo fogalmakat is osszefuggesbe hoz. Mindig a jovo fele tekint. mely es tanos kapcsolat kialakitasaban az hatraltathatja. melegen. Sokra ertekeli az egyeniesscget. Vonz6dik az intelligens. Y 9 A Venusz a Kosban . az elmeleteket rnasokon probalja ki. cs a masok altai er6teljesen energiara reagal vele. amikor energiaja uj elrnenyek szerzeserc iranyulhat. hogy lusta hozza. a kezdernenyezokeszsegct es a fuggetlenscgct onmagaban es masokban egyarant. a kivulallas dominal. a talalekonysag. kibocsatott A Venusz a Bikaban .A boroszkop ertelrnezese A bolygok a jegyckben Gondolkodasara a kiserletezokedv es az ujita i szellcm jcllemzo. es Eszet es itelokepesseget szetszortsag. Elmenyeit es gondolatait szenvedcllyel fejezi ki. a koltoi. bcszedesseg es joindulat szinezi. hogy mindig valtozatossagra es ujdonsagokra vagyik. impulzivan es lelkesen fejezi ki. kcnyezteton. felfcle ivcl6 szakaszat elvezi a legjobban.ertelmeze. abrandozas es onbe- csapasi hajlam arnyekolhatja :IT \> A Venusz az Ikrekben . seg.ertelmezesi iranymutatas: Szeretetet szavakba ontve. Atadja enjenek belso eroforrasait. de ezt megakadalyozhatja onzo. mert igy erzi azr. llgyesen. okra ertekeli az anyagi joletet. lgenyli. Erzelmi toltesii kesztetesei szuntelenul valtoznak.ertelmezesi iranymutatas: Szerctctet testileg. oven. Gondolatai kifejezeseben szeszelyes. esetleg az. Nagy szukseget erzi. cs ennek tudataban is van. hogy tulcsapnak rajta az esemenyek. vagy mert fel. a sejtelmesseg es a fantazia jellemzo. az idealizmus. A Merkur a Halakban . egyuttal kitart6an fejezi ki. konnyeden. ha csaladi kotelekben el. a luxuskorulmenyeket es a Szobeli kommunikaciojanak szintetizalckepessegebol energiaja rugalmassagabol taplalkozik. A Venusz a Rakban . szep holmikat.ertelmezesi iranymutatas: ~zeretetct kozvetlennl.hez. Erzelmi to]tesu kesztetcsci akkor viragzanak ki. Gondolatait es elmenyeit azonnal kozli. gyors eszii emberek. Onatadasa energikus. A kapcsolatteremtesben pszichikai es spiritualis eszkozoket alkalmaz. be. kovctcloz6 termeszete. egyenletesen es birtokl6 jelleggel fejezi ki.ertelmezesi iranymutatas: Kornmunikaciojara az erzekenyseg. A felszinesseg moge haiolo. hogy kozelebb kerill masokhoz. Erzelmei kimutatasaban erzelrni onzosege gatolhatja. Az intirnitasig ezert neha nehezen jut el. i iranymutatds: Szeretetet erzekenyen.

ki. nagy erzelmi eroket lekote erez valakit magahoz igazan kozel allonak. rnasok onatadasat konnyedseggel es buszkeseggel fogadja. hogy elkeruli a keUemetlen erzelemvaltozasokat. es nemigen bizik meg Csak eimelyiilt. Az szerez neki erzelmi kielegulest. 9 Szeretetet melegseggel. nagy atelessel. Szeretetet val telitve fejezi ki. Ha valakivel kozeli kapcsolatban all. niat. es transzforhogy hajlamasokban. Az 6mitadashoz arm van szuksege. Boldogsag es meghittseg iranti torekveseben valtozekony hangulata. Jatekossag.A horoszkop crtelrnezese A bolygck a jegyekhen Szereti. hogy kolcsonos es rnely erzelmi kapcsolatokat alakithasson ki. kozbenelboritjak erzelmek. kapcsolatban ha korulotte minden logikus es gyakorlatias. tapintatosan. 82 83 .ertelmezesi iranymutatas: szCpsegct. mindigmegjelennek a befogadasra. I A Venusz a Nyilasban . Amikor szoros kapcsolatot alakit ki. valamint hogy nagyra ertekeli a szimrnetriates a hagyomanyos izles szerinti I A Venusz az Oroszlanban . Tarsas es szerelmi kapcsolatait az hatraltathatja.erlelmezesi iremymutatas. ha egy szukebb csoport tagjakent allando energiacse- A Ve. azt eli it harrnoniakent. Omitadasara a kreativ eletere jellemze. Erzelmi toltesu keszteteseit az befolyasolja. es igy beszukulhct a kcpessege az mtimitasra. A Venusz a Sziizben . Erzelmi toltesu keszteteseit btlszkesege es elismeres iranti vagya befolyasolja.ertelmezesi irimymu[atas: konnyeden. rnegszallottan fejezi mindent felemeszto szenve- vagyat rnegszallett es mely vagyak. segitokeszseggei et- vozve es felenken fejezi ki. felenksege.ertelmezesi iranymutatas: 1ll' 9 Szeretetet tenyszeruen. ha szolgalhat es ha haszes az Oromet talal az apro reszletek pontos megfigyeleseben elemzo jellegu szellemi tevekenysegben. Szeretetet szabadon. Ez azonban ada vezethet. 9 Szeretetet intenzivcn. Meiyscgesen igenyli a bekesseget. melt csak ilyen korulmenyek latau es szerelmenek kifejezeset. hogy ki milyen hangulatban van. hagyegyenlosegen es teljes egytittmiikOdesen alapulc kapcsolatot alakitson ki. nomsag szinezi. Akkor erzi j6l magat. kritikai szemleletmodja es termeszetebcl fakado zarkozottsaga gatolhatja. nagyvonalusag es hiiseg jellemzi tarsas kapcso- kozott erzi j61 rnagat. A Venusz a Skorpi6ban . hogy minduntalan ujabb es ujabb kalandokar keres. hogy hajlamos kiegyensulyozni a szelsesegekct. gy6gyit6 mativ energiak szabadulnak fel benne. erzelmi szukmarkusagaes tulzottan en-kozpontu erzelmei akadalyozhatjak. a nyugalmat cs a harmo- Q. nos lehet. lelkesedve fejezi ki. fuggosegbe kerulesre valo hajlamai. Szoros kapcsolatok kialakitisaban az gatolhatja. ez pedig akadalyozhatja. mos a zarkozottsagra. Konnyen felfogja. Kolcsonos erzelmi kozosseg kialakitasaban es erzelrnei kifejezeseben tulzott segitokeszsege. Elmenyszerzesi szenved61yesen. Szeret a figyelem kozeppontjaba kerulni es ratelepedni masok erzelmeire. visszafogottan. Erzelmi kapcsolatait kiegyensulyozottsag.ertelmezesi iranymuiauis: m. delyes erzelmek szinezik. a szelsoseges. nagyvonaluan es ideali- zalassal fejezi ki.elbajo16an is harm6niakorrektseg es fi- ret folytathat tarsaival. lelkesedessel.IUSZ a Merlegben .

a szelsoscgck iranti hajlam es lazadozas szinezi. s 6 kozben sebezhetove valik. A Venusz a Bakban . Akkor el harmoniaban. Az akadalyokkal farkasszemet nez. Melyseges vagyat crcz romantikus. egyuttcrzoen fejezi ki. mindig uj es uj m6don fejczi ki. szenvedelyesen. es a felelossegtudata is meg van a j6 kapcsolathoz. Y il cJ A Mars Q Kosban . gyanakv6 viselkedese vagy zarkozottsaga akadalyozhatja. Akkor tudjaj6J kiadni magabol az erzelmeit.ertelmezesi iranymutatas: o 9 Szeretetet ovatosan. elobb meg kell gy6zodj611 arrol. de elofordulhat. kepcs az onzetlensegre. Nyughatatlan termeszete esetleg veszelybe sodorhatja a sikeresseget. Elofordulhat.> H kellf szabadsaga a bolyongashoz es a felfedezoutakhoz. kornolysaggal. felelossegtudattal es es szerelmet felenk. ha partnerevel eszmekrol. Sok esetben uj vallalkozasok es/vagy technikai ujitasok irantierzekevel tiinik ki.ertelmezesi iranyrnutatas " A MARS JEGYE: az illeto hogyan gyan fejezi ki a vagyait ervenyesiti akaratat cs ho- A Venusz a Vizontoben . Tarsas es szerclmi kapcsolatait az egyeni szabadsag erzete.ertelmezesi iranymutatds: Szeretetet szabadon. szemelytelen magatartasa akadalyozhatja a szoros kapcsolatok kialakitasaban. emiatt esetleg masok onatadasat sem tudja kellokeppen elfogadni. Mie16tt kiadna magat es legmelyebberzelmeit. Nagyonjol tud azonosulni tarsa erzelrneivel. sablonoktol mentesen. akkor erzi jol magat. rnechanikusan fejezi ki. Masek azt hihetik rola. Vagyodasai azonban nem osszpontosulnak hanern szetszorodnak. A szoros kapcsolathoz filozofiai ertelcmben vett harrnoniara is szuksege van. Hogy mennyire erez kozel magahoz vaJakit. hogy itelokepessegc hianyossagai miatt nem tud szoros kapcsolatot kialakitani. akarateroes faradhatatlansag jellemzi. A szerelemben es a romantikus kapcsolatokban rnegerto es nyitott. Onatadasi kepesscget legvarepitesi hajlam es a valosag eloli rnenekules gatolhatja. A Mars a jegyekben . mar-mar magikus szinni harmoniara.A bolygok a jegyckben A horoszkop ertelmezese Masokhoz fiiz6d6 viszonyat nagyrnertekben befolyasoljak tervei es celjai. hogy erzeketlen masok erzclmei irant. A dolgok lenyeget intuitiven ragadja meg. kozvetlen. Tartozkodo.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitese versengo szellemii. turelmetlen. kedvcscn. otletekrol beszelgethet es humoros dolgokrol fantazialhat.ertelmezesi iranymutatas: <. Idealizalja szcrclmct es alta laban magat a szerelmet. Elvczi. Beluerol fakado tettvagya eros en atsugarzik vagyaiba is. ha sok emberrel allhat aktiv tarsadalmi kapcsolatban. Cselekedeteit kezdemenyezokeszseg. az nala kulonosen fugg att6l. arnbicio. Szoros kapcsolatok kialakitasaban tulzott onfegyelme es erzelmi tartozkodasa hatraltathatja. konzervativizmus es tckintelytlsztelet szinezi. hogy partnere elkotelezett iranta. Tarsas es szerelmi kapcsolatait romantikus idealizmus szinezi. hogy mennyire fclel meg a kapcsolat a rnelyben meghnzodo vagyakozasainak. flortolve. Tarsas es szerelmi kapc olatait kitartas. Osszpontosltott fizikai energiat iranyit az uj elmenyekbe. Ilusegcs terrneszetti. I Boldogsagerzetet Szeretetet erzekenyen. ha megvan a A Venusz a Halakban . 85 84 . Pszichikailag tel akar old6dni partnereben. hogy hideg es merev. A kapcsolatban nagyra ertekeli a korrektseget.

Az onervenyesites mila azonos magaval az . ugyes. elemzo eszjarasu. hogy mit is akar tulajdonkeppen. A Mars a Rakban . a megalapozossag. es ugy erzi. Celjaiert folytatott kuzdelmeben j6 erzeke van a megfelelo idoziteshez.ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesitese rugalmas. Pizikai energiajara es szexualis kesztetesere erosen hatassal vannak az elgondolkodtato beszelgetesek. kifejezo. A Mars a Szuzben . A hatarozott cselekvesben dnkritikai hajlama es a reszletek tulzott figyelembevetele hatraltathatja.A horoszkop ertclrnezese A bolyg6k a jegyekbcn {S. hogy vedelernre patyolgatasra van szuksege. Gyakran valik t6rtetove es mas ok elnyomojava. hez ert. valamint az elet termeszetes ciklusai. felenk. Sok esetben kreativ es/vagy miiveszi erzeke van. kozben osztonosen vedi enjet a karos behatasoktol. A Mars az Ikrekben . Vagyai gyorsan valtakozva hoi erre. neha kicsinyesen kritikai szellernu. . n d d Q d TTP es masokkal 86 87 . Testi es szexualis energiajat. Eletceljat szinten cz hatarozza meg. hoi arm osszpontosulnak. alapossagat maximalizmus es kival6itelokepesseg szinezi. Vagyai megvalositasaert szivosan es nagy otletcsseggel kuzd. kezdemenyezokeszseget. Vagyai elercseben az hatraltathatja. meleg. es bemutatja. arrogans.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesitese erzekeny. ' A Mars az Oroszlanban =ertelmezesi irdnymutatas: Onervenyesiteseben hatarozott. Nagyon nyitott szellemii.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben szereny. Vagyainak kifejezeset erosen szinezi a buszkeseg es' az elismeres iranti igeny. d A Mars a Bikaban .ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere a stabilitas. hogy nagyra ertekeljek es elismerjek szexualis. es minden szempontbol a joindulatat juttatja kifejezesre.onkifejezessel.: kreativan es nagy eleterovel fejezi ki. hogy nagyon hatnak ra az erzekszervei reven szerzctt tapasztalatai. Gyakran bizonytalan benne. de akit szcret. testi es alkotoerejet. segltokesz. a furcsa es uj otletek. Eroteljes cselekvessel veti magat a dolgok stabilizalasaba. milyen sok minden. Erosen igenyli. a produktivitasba es egyszerii tiromok eleresebe. Hatarozottsagat. hogy meg van elegedve magaval cs a dolgok jelenlegi allasaval. es ennek lendulete viszi el vagyai megvalositasahoz. az megnoveli testi es szexualis teljesitokepesseget. Ha figyelnek ra. strgarzo. Donteseire erosen hatassal van a pillarratnyi helyzetces az. a konzervativizmus e a makacssag jellernzo. Eros igenye van [(1. mert sebezhetove teszik. kozben az eszet is hasznalva uj tenyczOketjegyez meg. Ez ranyornja a belyeget a vagyaira is. hogy hirtelen mi jut eszebe. nagy teret kap benne a szobeliseg. az otletek. kozvetett egytrtterzo. Kezdemenyezokeszseget es hajtoerejet kapcsolatteremtesekre osszpontositja. Kezdemenyezokeszseget es akaraterejet kedvetlensege es ovatoskodasa akadalyozhatja. hatarozottsagat tudat alan meghuzodo erzelrnei es felelmci gatolhatjak. igy aztan konnyen elteveszti celjait. Fizikai energiajat es szexualis keszteteset az szinezi. illetve neha nehezkesscg es lassusag. kommunikativ. uj kepcssegeket fejleszt ki magaban. kotelessegtudo. azert vakmeroen rnindenre kepes. Kezdemenyezokeszsegct cs hajtoerejet anyagi megfontolas es haszonszerzes szinezi. hogy tisztaban legyen a gyokereivel es a hagyomanyokkal. Kezdernenyezokcszseget es erejet magabiztosan.

eles helyzetek. A Mars a Skorpioban . es hogy atelhesse a valodi intenzitast. szamitas es turelern tarsul. hogy nc zavarjak vagyai megvalositasaban. energikus. Vagyaiert konokul es kitartoan kuzd. es akkor kepes radikalis cselekvesre. Minden cselekedeteben az a vagy vezerli. tekintelytisztelo. kozvetlen. Lazadoi hajlama hatraltathatja celjai elereseben. Szexualis osztone arrairanyul. szenvedelyes es energikus. A lehetosegek merlegelese hatarozatlankodasba torkollhat. egyuttmukodo. es nagy az onfegyelme. Testi energiajara es hatarozottsagara az van jo hatassal. j6 modoru. es a mindenki altai elfogadott es rnegszokott eszkozoket alkalmazza. kihivasok fokozzak fe1. impulziv. Szenvedelyes vagyainak kifejezesre [uttatasaban szenvtelensege es tudomanyos jellegii objektivitasa Mtrahathatja. es cz akadalyozhatja vagyai megvalosftasaban. a tokcletesseg lebeg a szeme elott. Kezdcmenyezokeszseget es hajtoerejet tapintatosan es ugyesen alkalmazza a kiegyensulyozottsag es a korrektscg valora valtasa erdekeben. arnbiciozus.ertelmezesi iranymulatas: d ? Onervenyesitesc so rim tarsasagkedvelo. A Mars a Bakban . Rendkivul kitarto tud lenni. ha valamilyen cszme vagy valamilyen vizio lebeg eloue.ertelmezesi iranyrnutatas: A Mars a Nyilasban . ltelokepessegct es onkifejezesi szabadsagat zarkozottsaga. d 88 89 .ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesitesere az intelligencia. Mikor vagyai elerescert kuzd.zokeszseget es akaraterejet az szfnezi. forradalmasitasi osztone megfelelo mederbc terelessel kreatfvva teheto. a szeszelyesseg es a fdggetlenseg jellemzo. vedelem iranti igenye es tulzott onuralma akadalyozhatja. Kezdemenyc. es ha kellemcs esztetikai elmenyek erik. erkolc e es inspiraci6ja vczerli. Testi energiajat es kezdernenyezokeszseget eros vagyak. Erzelrnei erejet le kell vezetnie vagy at kell alakitania ahhoz. hogy rnelyerzelmi kapcsolatot alakithasson ki. A Mars a Merlegben .ertelmezesi iranymutatas: lTL d Onervenyesitescben ovatos komoly. annak eldonteseben mindig hite. Szexualis osztonet nem engedi szabadjara. Testi energiajat es hajtocrejct altalaban szernelyes anyagi erdekeltsegeies hosszu tivu tervei erdekeben Yeti be.ertelmezesi iranymutatds: Onervenyesiteseben becsilletes. de atto] az meg eros es fold-jellegu. hogy mennyire tudja kielni masok szolgalata iranti vagyat. Kepes nagyon kernenyen dolgozni. de reformalasi . az mdivldoatizmus. delejcs. A Mars a Vizontoben . ideaiista. hogy kiegyensulyozza a szelsosegeket. A kaland kclti fel testi es szexualis izgalmat. Akkor igazan hatarozott. Kezdemenyezokcszseget es hajtoerejet az onjobbitas osztone es az elfojthatatlan felfedezesi vagy szinezi.A hornszkop ertclmezese A bolyg6k a jegyekben Testi encrgiajara cs akaraterejere az van befolyassal. olykor tapintatlan. itelokepessegehez meggondolt tervszeruseg. Onervenyesitese intenziv. Hogy mit akar. ha kielegitoek a tarsas kapcsolatai. bogy fokozott igenye van az onkifejezes teljes szabadsagara. kozben gyakorlatias eszet is hasznalja.

Vagyait finom eszkozokkel igyekszik rnegvalositani.foleg a vizsgalt szernely eszrnevilaganak szernpontJabal. ez ad ertclmct az eletenek. Ebben insp lracic] am. intuiciojara vagy valamilyen vizi6ra ta.ertelmezesi iranymutatas A JUPITER JEGYE: jobbitas lehetosegeit. ezert van hite egyaltalan az elet irant is. rnaterialisra kor szarnara. Magatol ertetodo terrneszetesscggel erzi a batorsag es az onbizalom fontossagat. hogy az embemek mennyire szuksege van a boldogsagra. hogy azonnal eszleli es szavakba anti az osszefuggeseket. a stabilitasban es a rnegbizhatosagban keresi. mert szerinte csak igy tud az ember rnegbizni onrnagaban. lgenye van ra. A konyv tobbi rcszcben nern sokat szolok a Jupiter rnelyebb jcicntcseirol. Pedig ez a tenyezo nem kevesebbrol. A Jupiter ajegyekben .maszkodik. ere es nyughatatlansag t(11 rneresz vallalkozasokba kergethcti. egyutterzo. A tulzasba vitt agresszio. masok iranti egyutterzese szinezi. Legtobbszor j6 vezetoi kepessegekkel rendelkezik. Testi energiajara es szexualis osztonere mindig nagy befolyassal vannak almai. Erdeklodese nagyon sokretii. es rul filozofikus a mai rclativisztikus. I11mta javorol ad lajekoztatast: felrajzolja szarnunkra a :aJ~at6 sz~n1!Hyi. es onkozpontusaga miatt jolehetosegeket puskazhat el. Mindamellett a Jupiter mint fogalom tul cgyszeni ami komplex korunkhoz kepest. Az elet jobbitasat egyedUl penzzcl. Nagyon meg tudja erteni az cmberi termeszetet es azt. Belso igenyt erez arra. hogy kifej lessze rnagaban az intelligenciat es az ervelokepesseget. Optimizmusanak neha nern teszj6t szuntelen kivancsisaga. felesleges kockazatokat vallalbat.ertelmezesi iranymutatas: Onervenyesiteseben Idcalista. az illete hogyan keresi a fejlodes es az onrnennyire hisz az eletben" . alapvetoen joindulatu.ars a Halakban . minel tobb szakismeret megszerzeseben cs a sok tanulasban keresi. A fejlodes es az onjobbitas Iehetcsegeit a kommunikacioban. tulajdonszerzessel es luxussal probalja megoldani. Hisz sajat vallalkozoi kedveben es energiajaban. Erzekelesc rendkivul j61 fejiett. s ezzel lehctosegeket teremt rnaganak. Kezdemenyezokcszseget es akaraterejet erzekenysege es A Jupiter a Bikdban . Onervenyesiteset es hatarozottsagat szernelyisegenek es erzelemvilaganak alapveto sebezhetosege gatolhatja. ezert ellcnsulyozaskeppen itt az iranyrnutatasban reszletesebben szolok rola mint a tobbi bolygorol.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehctosegeit a produktivitasban. es ez tulzott anyagiassaghoz. a kiserletezgetes. hangulatai es erzelmei. igy bizhat az eletben. es ezt meg is talalja a fizikai vilag tiszteleteben. H d A 1v!.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyekben Testi energiajara es szexualis osztonere a szabadsag erzete.ertelmezesi iranymutatas: n 4 * ~ bagyomanyos horoszk6pc~clmezes alabecsuli a Jupiter jelentoseget. A Bika nemes es nagyvonalu tulajdonsagat testesiti meg.~cg~ej~ud~st. Hitet abb61 merit. A Jupiter a Kosban +ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az oniobbltas lehetosegeit az onbizalomban es az onervenyesitesbcn keresi. az llj lehetoscgek izgalma vagy valarniIyen uj eszme hat serkentoen. A Jupiter az Ikrekben . a dolgok tulspekulalasa es az ebb61 eredo aggalyoskodas. hogy onmagat egy nagyobb rend reszekent erezhesse. Re91 90 . Az eletbe vetett bizalmat meg inkabb hangsulyozza kommunikaciojanak tcrmeszetes es egyszerii m6dja. bekulekeny es Osszpontositort energiat sugaroz belc uj elrnenyeibe. valamint pazarl6 eletmodhoz vezethet.

emberek biztonsagra vagynak.A horoszkop ertelrnezcsc A bolyg6k a jegyckben sze akar lenni egy nagyobb rendnek. Elorehaladasat vedelmezo egyutterzese es osztonos gondozoi hajlama reven eri el. A Jupiter a Rakban . Magatol ertet6d6 termeszetesseggcl felfogja. korrektsegben nyitott kussagban keresi. Onmegvalositasat buszkeseg elisrneres iranti vagy szinezi. de altalaban j61 fejlett.ertelmezesi iranymutatas: A fejlOdes es az onjobbltas lehetosegeit kiegyensulyozott targyilagos rnagatartasban.gyakran a muveszetek es a szepseg tiszteletc segitsegevel+Iclket 6nt az ernberekbe. " szemleletmodjabol taplalkozik. osztOnos vedekezo magatarrasa hatraltathatja abban.ertelmezesi iranymutatiis: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a csaladiassag fejleszteseben es egyrnas erzelmi tarnogatasanak fokozasaban keres). es es diplomatiszellernisegu es elfogulatlan. Az cletbe vetctt hitet szinpadiasan fejezi ki. Kivalo erzeke van a nyilvanos szerepleshez. A Jupiter a Sziiz. Onbizalmahoz arra van szuksegc. Egoizmusa es arrogans. Alazatosan nyitott egy magasabb crote] szarmazo kegyelem befogadasara. CS ez gatolhatja kapcsolatat a magasabb renddel. MagM61 ertetod6 termeszetesseggel felfogja. 93 92 . kozben szabadon omlik belole a kicsattan6 eleterd. A Jupiter a Merlegben . Tul nagy figyelmct szentel a reszleteknek. hogy feltetel nelkul megbizzon egy magasabb rendben. Onjobbitasi torekveset a tokeleresseg iranti felfokozott vagy hajtja. masok kotelessegtudo szolgalataban es a fegyelmezett onnevelesben keresi. szorszalhasogatas rrelkiili kritikai erzeke van. de abban is. Orornmel erzi. Magatol ertetOdo termeszetesseggel hasznalja elemzo es hely- zetmegitelo kepesseget. urhatnam viselkedese akadalyozhatja abban. A magasabb rend iranti vonzodasa egyutterzesben es egyuttmukodesben fejez6dik ki. Rite kiegyensulyozott. es arm vagyik. hogy elete filmjenek 6 a foszereploje.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit a kreativ tevekenykedesben. Altalaban kivaloan jelenitl meg a Rak adakozo. amely racionalis es logikus felepitesu. Osztonosen megerti. de altalaban belulrol fakad6an es torctlcnul hisz az eletbcn.ben . Tulzott tartozkodasa. hogy milyen fontos a j6 kornmunikacio. . hogy masoknak mfcrmacioforraskcnt legyen hasznara. de nilarado hite rniatt ezt neha tulzasba is viszi. hogy bamulatot kivalto cselekedetekct hajthasson vegre. felelmei. hogy feltctcl nelkiil megbizzon egy magasabb eroben. Onjobbitasi torekveseiben szoros kapcsolataira tamaszkodik. Ez az erzekenysege altalaban csakugyan jol ki is fejlodik. nagy tehetsege van oszinte es meghitt viszony kialaki- tasara masokkal. hogy kepes legyen aterezni masok erzelmeit. A Jupiter az Oroszlanban . Onbizalmahoz arra van szuksege. nagyvonalu jcllemvonasat. BelUlr61 fakad6an hisz a rendszeres munka es az onfegyelem ertckessegeben.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit spontan segiiokeszsegeben. hogy milyen fontos az embereknek az onbizalom es hogy masok felfigyeljenek rajuk. masok melegszivii lelkesitcseben keresi. hogy . hogy az . es meg is kapja ertuk az elismerest.

hogy energiai tulburjanzanak. sajatsagos rnodon teszi. Optimizrnusat es lenduletet tulzottan komolykodo. kivulallo viselkedese gatolhatja. a mcgszckottol cltero. azt szeszclyes. es a dontcshozatalban merlegei egy-egy ker- MagM61 ertetodo termeszetcsseggel vallasi dimenziojat . Amikor hisz valamiben. felelossegtudatanak es turelrnenek. nagyra ertekcli az ISlet A Jupiter a Bakban . de altalaban nagyvonalu masokkal. hogy megtalalja a csatornat valamilyen nagy transzformativ energiahoz. A rnagasabb rendbe vetett hitct optimista es filozofikus cletszem lelete taplalja. es abban. individualista. Szcrnleletmodja belulrol fakad6an tudomanyos jellegu. es emiatt el kerul ik a figyelmct a rogton ad6d6 kisebb lehetosegck. a fegyelmezertsegben es a biztos elorehaladasban kcresi. hogy erzeke van az emberek es a helyzetek kihasznalhatosaganak felisrneresehez.ertelmezesi iranymutatas: A Jupiter a Skorpioban . Bclso igenyt erez arm. Bclulrol eredo erzeke van a tekintelyhez. Optirnizmusat nil szenvtelen. intellektualis fejlodesben es meresz kiserletezgetesekben keresi.. es megertest tanusit rnasok sajatos megnyilvanulasai irant. hogy kiilonosen fejlett erzeke van az elet belulrol hat6 erejehez. Elorehaladasaban az kinal szamara lehetosegeket. Ezek a jellernvonasai altalaban j6J fejlettek. A Jupiter a Viziintoben . Hite es bizakodasa valosagerzekere. hogy optimizmusa es hite kibontakozzek. A fejlodes cs az onjobbitas lehetosegeit a kemeny rnunkaban. Feleime. felelmekkel atitatott magatartasa hatraltathatja. tapasztalataira.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitas lehetosegeit tavoli celok iranti vagyakozasban cs az eletbe vetett hiteben keresi.ertelmezesi iranymutatas: A r~jl6des es az onjobbitas lehetosegeit vagyai.A horoszkop ertc lmezc se /\ bolygok a jcgyckbcn A magabiztos. hogy ki fejezesre juttathassa onfegyclrnet es szilard meggyozodesbol fakad6 kenzervativizmusat. Hisz az emberiseg es az egyetemes tudas egysegessegeben. hogy intellektualisan teljesen fuggctlen lehessen. ezzel elnyeri masok bizalmat. A kiterjcdesre valo haj lama ahhoz vezethet. mcrt etta I rerneli az on- jobbitast. hatarozott cselekvesben az akadalyozhatja. A Jupiter azonban gyakran elohozza belole a Skorpi6 nemesebb. Elorehaladasaban az kinal neki jo lehetosegekct. emelkedettebb tulajdonsagait is. A csorbitatlan onbizalornhoz arra van sziiksege. hogy kercsve keresi a let intenzitasat. Onbizalmahoz arra van szuksege. Az enjene] magasabb erohoz val6 kapcsolodasi vagyat lete intenzitasaval es erzelrnei melysegevel juttatja kifejezesreo Bizik a magasabb eroben.ertelmezesi iranymutatas: A fejlodes es az onjobbitaslehetosegeit humanitarius idealokban. A Jupiter a Nvilasban . zarkozousaga es erzelmi nyitaskcptelensege gatolhatja abban. es ezt azzal jelzi. bogy gondosan des minden vonatkozasat. ha bizonysagat adhatja megblzhatosaganak. Az onjobbitashoz arra van szuksege. 94 95 . Ogyesen tud hasznot huzni. hogy kihasznalja a belso es ktllso felfedczesekbol credo lehetosegeket. valamint a tortenelem es a hagyornanyok iranti veleszuletett tiszteletere tamaszkodik. es tapasztalt opportunista. szenvedelyei rnegfelclo mederbe tereleseben keresi.

ertelmezesi irlmymutatas: Enje stabilizilasatmk es megvedesenek lehetosegeit a megujult letezes iranyaba wrteno energikus nyomulasban keresi. Dinamikus erOfesziteseket tesz. A Szaturnusz a Bikitban . masokat felres6pro cselekedetekkel erjen d. Arra erez kesztetest. megv6deni az enjet A S~atl..ga.lrnusz a Kosban .ilese a nyitottismerets7.sahety esse geben. hogy gondolatainak osszefogott 'kifejezesere es targyHagos gondolkodasra fegyelmezze magat. mma1 Kesztetest erez. Eredmeete nyesseget lustasaga gatolhatja.es fele\ossegtudatat az gatolhatja. hogy eredmenyeket agressziv. Haboritatlansagfmak es biztonsaganak alapjaul huseges termesz . am eppen emiatt valtoztatgatja folyton a gondolk:odasm6djat. Enjet bitorsaga fejleszlkseve1 erostti. hogy a do1gok ininyiti\.ii iranymuratas: A fej16des es az onjobbitas lehetosegeit abban keresi. Szelsosegesen konzervativ es makacs. Onhizalmiilioz arra van szuksege. a muvesZ!etek. hogy a maga gazdaja legyen.e stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeit erzekdokepesseg6nek es tenyszeriisegenek fejleszteseben keresi Mindenkeppen biztos akar lenni eszjan3. bogy egyeniseget intellektualis tartalo taltse fel. A fdelossegvallahisban gyerekes. A Szatumusz a jegyekben -ertelme:resi iranymutatas A SZATURNUSZ JEGYE: az iHeto hogyan igyekszik stabilizalni.itterez minden szenvedovel. nogy osszpontositott energiit bocsasson ki. Mag:it61 ertetOdo termeszetesseggel aterzi azeszmek irimti elkotelezettseg es a letezes spiritualis dimenzi6ja iranti nyitottsag fontossagat. a sZlepsegvagy a termcszet szeretetet.erzesben es kiserletezesben akadalyozhatja. es hogy szemelyiscgszerkezet6nek veszelyezteteset szavakkal is el tudja Mritani. Szi. Enje stabilizahlsanak es megv6desenek lehetosegeit a zavarmentes produktivitisban keresi. egocentrikus viselkedese hatriltathatja. legvarepitesi indittatasa es kritik:itlan szcmleletm6dja akadalyozhatja..A bolyg6k '" jegyekbcn A horoszk6p ertelmezese A Jupiter a Halakban . Kcotelesseg. ' :).ertelmezesi irimymutatas: Enj.ikseget erzi. alaptenneszetetOl idegen bcszuki. Egyi. a szabad cselekvesben a fele!e1'l1 a tuizott es 6vatoskodis gatolhatja.erlelmeze. kozben pedig fei. Fokozottan hajlamos bizni a magasabb eroben. es igyekszik minel tobb emoert szeretelevel es szcllemevel megajandelwzni. 19yekszik fejleszteni magaban a testi elvezetek. stabilltasa CS megbizhatosaga szo!gaJ. hogy az alapvet6 (altalaban a tradicionalis) ertekekre osszpontosit. Tarsada:lmi megbccstiltsegenek zilogat abban lat]a.. hogy szenvede\yes es erzekeny legyen. hogy minel tobb tulajdont szcrezzcn. bogy luindunta1an elert erecilTlenyei megvedesere es a tulajdollszerzesre tisszpontosft.ertelmezesi irimymutatas. y 96 .sa kicsuszik a kez6b61. A lTlegfele16 crcdmcnyesseghez ki. Onjobbitasaban.ilonosen fontos szamara hogy cselekveskor fuggetlen lehesscn. valamint abban. Szkeptikus viselkedese es felesleges. [rmen ered nagyvonalusaga. hogy valtozatos szeHemi ehnenyekre vagyik. Energiajimak szabadararnlasat az akadalyozhatja. A SzaturnUS2 az Ikrekbel1 . mert fontosnak tartja. hogy az eszmeinek el. szetsz6rtsa.

esez merevseghez. ezzel az en-keppel megtalalja a helyet a vilagban es igazi. hogy fokozza szemelyisegenek vedelmet. es ez melyseges megelegedettseggel telti eI onmaga irant. a kellees elfo- . hogy felUlkerekedhessen azon a felelmen. es ha sikerrel jar. ha meginog a hite ahban. Elofcrdulhat. hogy uralkodik szenvcdelyes energiakitoresein. az melyseges boldcgsaggal toJti eJ.il megoldania. hogy nyugodtan megblzhasson belsd lelki hangolt- es a harmonia szervez elveinek ervenyesUlese es tervez. hogy tulzottan korlatok koze szoritja az erzelmeit. amelyet erzekenysege es sebezhetosege miatt erez. am ez gatolhatja celjai eleresebcn. hogy kepes hatckony es eredmenyes fizikai munkat vegezni. Kapcsolatai fenntartas{ua fegyelmezett formaban nagy erofeszitcseket tesz. pontositou munkavegzesre. fegyelmezett viselkedesben keresi. hogy kapcsolataiban tulzottan elk6tclezi magat.de nehez . Mindenkinek kedvezni szeretne. A Szaturnusz a Merlegben . Erbfcsziteseket tesz.ertelmezesi irimymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek keresi.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabi lizalasanak es megveciesenek lehetosegeit abban keresi.ertelmezesi ininymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek gondozasanak ateleseben. Fontes neki.ertelmezesi iranymutatas: :5 ~ Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit elemzokeszsegeben. Eros kesztetest erez. sagaban es a vHagr61 alkotott belso fogalomrendszereben. hogy szemelyiseget sikerorientalt alapallasba osszpontositsa. kiuresedettseghez vezethet. de tapintata gulatlansaga revert eleri. valamint lehetosegeit masok csaladi gyokereinek 6nmarcangolashoz es sulyos aggalyoskodashoz vezethet. onkifejezesben es bekulekeny. mert csak igy erzi magat biztonsagban. tudatosan alakitja kapcsola~it.. A S:aturnuszaz Oroszlanban . Ana erez kesztetest.es felelossegtudatanak fontos osszetevoje a bdszkeseg es az elismeres iranti vagy. hogy kedveljek. Onkifejezeset es onbizalmat az karosithatja. Eleget tesz minden elkotelezettsegnek es igeretrlek. es ez hatraltatha~a az eredmenyessegben. ha meginog a hite onn6nertekessegeben es josagaban. es akadalyozhatja abban. belUlrol fakado alazat tolti el. Ha a felelossegvalIalasabol eredo feladatokat kreativan sikeri. ha nagy gondot fordit a hatekony. A Szatumusz a Skorpi6ban . mert csakagy erzi biztonsagban magat. hogy masokhoz fUz6do kapcsolataj korrektek es felelossegteljesck.A bolyg6k a jcgyekbcll A horoszkop ertelmezesc A S~aturrzusz a Rakban . hogy vedelmezze erzelmi vilagat. lehetosegeit abban erzelmein es egyeb A S~{1{urnusza Sziizben . Kotelesseg. 99 98 . A kiegyensu!yozottsag erdckeben tudatosan I. a rabizott feladatok felelessegteljes ellatasaban es a bajba kerultek megsegiteseben keresi. Fel. ossz- felk. Eros kesztetest erez arra. es ez hatraltathatja metIen tenniva16k vegreilajtasaban. hogy bensoseges kapcsolatokat alakitson ki.szamara.. eltolti a mely elegedettseg. Sikereit akkor eri el.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizahisanak es megvedesenek lehetosegeh kreativ tev6kenyked6sben. Szervezokeszsege es fegy=lmezettsege fOkent a reszletkerdesek megoldasara es uj szakismeretek megszerzesere osszpontosul. Nagyon fontos .utatasaban keresi. hogy elfogadhassa es osszefogottan kifejezhesse onnon erzelmeit. bnmagar61 alkotott kepe szerint segitokesz es jck a tecbnikai ' szakismcretei. akadalyozhatja az igazi intimitas a:teleseben.

Szemelyisegenek cpseget es haboritatlansagat szilard elhatarozasokkal.ertelmezesi irdnymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvcdesenek Jehetosegeit szilard hiteben es tavoli celok iranti vagyakozasban keresi. hogy nezeteit elfogadjak.A horoszkop ertelrnezesc A bolyg6k a jcgyekben Nagyon fontos szarnara. Nagy gondot fordtt olyan baratsagok apolasara. Tulzott felenksege vagy konzervativizmusa meggatolhatja abban. es ettol biztonsagerzete lesz.fuggetlen onkifejezeset. hogy azonosulni tudjon transzcendens vizioival. hogy meneki. gondosan megvalogatott tudasanyagban. Gondosan a megfelelo mederbe terelt erdkifejtest vegez annak megtervezesere. Kotelessegenek vagy felelossegenek elfogadasaban az kesleltetheti vagy akadalyozbatja. tarsasaggal vagy eszmevel va16 azoncsulasban keresi. A Szaturnusz a Vfzontoben . A Szaturnusz a Halakban . hogy tulzottan is fe! a kudarctel. "Me net kozben" szervez. valamint tarsadalmi celok iranti elkotelezeusegben keresi. ahhoz megfclelo tarsasagra ne rettegjen folyvan sziiksege. Tulfejlett szervezotehetsege azt eredrnenyezheti. Rendkivul j6 kepessege van emberek A S~aturnusz. Fokozottan vagyik area. illetve elegedettseget erez. hogy hogyan feleljen meg a maga altai viselt felelossegeknek. es hogy minden problemajat sajat er6forrasaib61 tudja megoldani.Q Nyilasban . illetve mentalis merevsege es tarsasagbeli ugyetlensege zavarhatja szabad.melyebb erzelmeit. Hogy ne tevessze szem elol az eletceljates ton a kudarctol. gyakranerejen felul is. emiatt ridegsegbe dermedhet. A S~aturnu. es/vagy fogalmakcso- portba szervezesere. a helyzet pillanatnyi allasa szerint folyton valtoztatgatja tervcit.sot akar beismemi . meg akar szabadulni minden tulhaladott letformatol. esetleg valamilyen aggalya hatraltathatia. Eresen igenyli. de neha talan eppen emiatt maradnak el nagyobb sikerei. Sok feladatot es felelosseget kepcs magara vallalni. Nagy figyelmet fordit a filozofiara.ilni szeretne a valosagtol. tarsadalmi pozicio betolteseben keresi. Kulonosen fontos lenne szamara. es hianyozni kezdhet eletebol az igazi elegedettseg. konzervativizmussal es ovatoskod6 magatartassal igyekszik vedelrnezni. Szervezoerejet sokszor knlonleges celok megvalositasara Yeti be. amelyek fontosak a szamara.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es mcgvedesenek lehetosegeit szerneIyisege korlatainak tullepeseben. tisztazza vilagnezetet. tekintelyszerzesben.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es megvedesenek lehetosegeit szellemi kepessegei mederbe tereleseben. A hobortossag es a szelsosegesseg iranti vonzalma veszelybe scdorharja eredmenyesseget. hogy minden helyzetet allandoan szabalyozni akar. hogy mcgbizhasson sajat eroforrasaiban. es lete teljes megreformalasan dolgozik.ertelmezesi iranymutatas: Enje stabilizalasanak es rnegvedesenek lehetosegeit szemelyes ambiciei beteljesuleseben. 101 100 . hogy megbizhato embemek tartsak. Szabad igazsagkereseseben tulzott hagyomanytisztelete. Fe! kifejezni . Fcgyelmezett formaban nagy erot fejt ki a teljes transzforrnaci6 erdekeben. illetve egy magasabb lennyel. Celja] teljes elereseben az gatolhatja.!!iza Bakban . hogy szisztematikusan fogjon bom tervei megvalosftasahoz. erzelmeinek aramlasa "befagyhat". Eros igenye van a szellem fegyelrnezensegere. kerneny munkaval.

hogy az egyes bolyg6k hogyan jutnak kifejezodesre. azleginkabb azert fordulhat elo. Nemely emberekeseteben csakugyan nem. hogy azok mindketten ugyanahhoz az elemhez tartozo jegyben allnak. A szemelyes bolyg6knak az Uranusszal. Akkor erzi szcmelYlseget stabilnak. ha merseklfen hatnak rajuk a Plutora jellemzo olyan iulajdonsagok. akkor annak a jegynek az am at 102 103 . viszont nemelyeknel megiscsak jelez bizonyos folyamatokat a szemelyisegttk belsejeben. Peldaul ha a Pluto az Oroszlanban all. ha az a bizonyos klHso bolyg6 az Aszcendensnek a tizenkettedik haz feloli oldalan fogial helyet. holott azt hihetnenk. hogy rnenekulni akar a valosagtol. a Nap a Vizontoben es a Hold a Merlegben alIva kepez trigont. Hazbeli pozicioik es fenyszogelk viszont osszehasonlithatatlanul tobbet arulnak el az egyenrel. hogy a tomegek pszicholcgiaja miert valtozik a kiilonb6z6 tortenelmi korokban). amelycket nem kell Ietltni a zongoran. Peldaul ha az Uranusz.es ekkor az Uranusz felerositi a levego-energiat.A horoszkop ertelmezese A bolyg6k a jegyckben Gy6gyit6i elhivatottsagat es egyliUcrzokepesseget nagy onfegyelemmel fejezi ki. ha az Uranusz az Ikrekben. Ez egyuttal azt is jelenti. vagy ha sikeriil megfekeznie rnagaban azt a kesztetest. az erintett szernelyben az oroszlan-tulaidonsagok felerosodnek meg akkor is. mint a titokzatoskodasi es onmerseklesi hajlam. az felerbsiti az Oroszlan-energiM az erintett szeruelyben. ha trlgont kepez ket bolyg6val ugy. mert hozzakapcsolodik a horoszkop valamilyen egyeb jellegzetessegehez). Ilyenkor osszevetjuk a vizsgalt szernely erdekltidesl es tevekenysegi koret a horoszkopjaval. a Ncptunusz es a Plllt6 jegybeli pozicioja fontos informaciokat tartalmaz a korosztalyok tulajdonsagairol (magyarazatat adva annak. Az Uranusz. a Neptunusz vagy a Pluto. es erdekes kcvetkezteteseket vonhatunk le arrol. esaz Oroszlan a f61kel6 iegy. Ez az alias jelentosen eresiti a fOIke16 jegy hatasat meg akkor is. (Ilyen "Nagy Trigon" peldaul az. a Neptunusz vagy a Pluto konjunkci6ban all a tobbi het bolyg6 valamelyikevel egy adott csillagjegyben. a Neptunusszal es a Plutoval aLkotott fenyszogei sok esetben elaruljak. Nem utalnak vilagosan kiirvonalazott egyeni tulajdonsagokra. hogy az illeto szemely hogyan viszonyul gcneraci6janak utkeresesehez. energiart jelentes mertekben felercsitheti. vagyainak megva16sitiisaban sajat spiritualis eroforrasaira akar tamaszkodni. amikor az Aszcendens kozeleben all az Uranusz. az egyenekre nezve 5nmagukban viszonylag nern sokat jelentenek. a Neptunusz es a Pluto a jegyekben Az Uranusz. mert ezek a bolyg6k egy-egy csillagjegyben hOS5Z(1 eveken tart6zkodnak egyfolytaban. megpedig azert. ha sikeriil kifejeznie erzekenyseget cs erzelmeit. bogy ez a harem kulso bolyg6 olyan hangjegy az ernberek eletenek kottajaban.) A kiilso bolyg6k valamelyike egy-egy elemet is hangsulyozhat.) Valamelyik csillagjegy energiajanak az egyik kolso bolyg6 jelenJete miatti erosodeset peldazza az olyan eset is. es kozben merevsege felold6dik. hogy a kLilso bclygek jegyei es energiai harasa nem kulonosebben szembeotleen jelentkezik az egyennel (vagy ha rnegis. (Peldaul ha a Pluto konjunkcioban all a Venusszal az Oroszlanban. Vizi6inak.

nogy a szi. tovabba hogy mityen az egesz lenyet ithat6 spontan energia es cgyaltahin az elethez vale hozzaallasa. mi a masok altai rola 1::\1011 "maszk" vagy "szemelyi.>cgkep".6. mikdzben i.ilttCskur a keleti horjzonton az ajegy eppen ernelkcdett.l. rnegis van k6zti. hanern cgysl.vagy (alan "leg ok scm . nem szandekosan keszul.igyeit inlezi es tarsadalrni cleILl 61.A.. "fcilke\o jcgy" sxo a mertckre nern ural.isrnernek.Y ir: "a horoszk6pban ez a leghomalyosabb es legkiismerhetetlenebb tenyezo". hogy jelelltestartalma kimerul az ember kulszini tulajdonsagaiban. amit magara OIl. I I. de peldaut Dane Rudhyar 11!.z Aszcend~ns (gyakran alkalmazun [l)vidfU!sscl ASC/Asc) a pontosabh sz6. Sok mindentjelent egyszerre: annak a szimb61uma. es elrcjti vele igaz! jeilernet. az "alarc".luen csak arr61 rajekozrat.. I\. amelynek a Iclentestartalmat szinte lehetetlen volna hianytalanul osszefoglalni. hogy valaki hogyan szerepe! a viligban. igy aztan nem is annyira fclszini jeAz "Aszccndcns" es a "f6lkdo jegy" ki rejczesekct @alJ. hogy teljesen usztaoen vannak az Aszcendens fogalmaval. Nehanyan ugy tartjak. Erre utal peldilUl Jeff Mayo: \ cgink:ibb az ember illarca. 1111::11 azt jelzi. .0nOS jclentcsllkcnt szuktak hasznalni.l11a7. 105 . arnclyet csak legkozelebbi ismerosc\ .b.lkel6 jegiY) es az Egboltkozep (Me) Kulcsfogalmak az Aszcendenshez Az Aszcendens (vagyis a "f61kel6 jegy"*) olyan fogalom. hogy a horoszk6pban a kcleti horiwnton cppcn az a jcgy cmelkedctl fel a szli\cleskor. amelyet masok Iele mutatunk. Sokan ugy erzik.ik ellCre~ . fejezet Az Aszcendens (a f6. hancm automatikusan keletl<ezik.

A horoszk6p enelmczese Az Aszc:.k megertesehez. amely vitalizalja. es biztos benne. valoban csak maszk. Eszjarasa szisztematikus es a j61 bevalt utakon halad. Tenyszerf vihigszemlelet. onkifejezesere is ez jellemzo. Aktiv. ami odaig fokoz6dhat. Skorpio es Halak): . optimista szemlelettel nez az eletbe. Tiiz-jegyek emelkedoben (Kos. hogy hogyan erezzuk magunkat azonosnak onmagunkkal. Altalaban okos es gyors felfog6kepessegu. Ha tuz. az . akkor hogyan kapcsol6dunk bele a kulvilagban foly6 eletbe. Nagy eletero. Egyiitterz». Ha fold. Termeszetes adottsagai vannak a komrmmikaciehoz es masok szempontjaina. hogy egyenisegnnk hogyan all hozza rnagahoz az elethez.. energiat sugaroz ki a vilagba.z Aszce?-dens sze!inti elern azt jelzi. hogy meg is fogjak sebezni. Eloadasak a 107 . Levego-jegyek emelkedoben (lkrek. szeret beszelgetni. ovatos. Igyekszik vedeni enjet. amelyen keresztul kijutunk onmagunkbol a klllvilagba. Gyakorlati erzeke es velesztrletett turelme reven a tobbi Aszcendens-tipusmil jobban birja a rutinmunkat.. Az clvont fogalmak vilagaban 61. dinamikus k~sug~.'>unkat.. mint azt sok aszrrologiai szakiro veli. Az Aszcendens szerinti elem A. Sok szernp?~tb61 ez az ~ kapu. hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezik az az energia. Poz~tl~.rz.ltsaga sO. olyankor az Aszcendens jelentese csakugyan a felszfni megnyilvanulasokra szoritkozik. Erdek16d6. hogy ha energiank spontan m6don aramolhat. Orosztan es N. . Viz-jegyek emelkedoben (Rizk. szeszelyes. nyomot akar hagyni a vilagban. testileg energikus.tkozep (MC) lenseg. arnely akar ellentetes is Iehet az illetd szernely tenyleges jellemevel. hogy nilzottan is inteHektualis. Cselekve~-~rien~. emelked6ben (Bika. a szabad energiaar~mlas visszafojtasat. Konzervativ szemleletrnodja gatolhatja a kepzeloerejet. melyen onmagaba hUz6dik. Mindent meg akar . Az Aszcendens az em~~n:~1 valarni Ieny. es emiatt beszukulnek a lehetosegei es/vagy a spontan onkifejezese. hajlamot a befele fordul6 eletre. baratsagos. Szuz es Bak): . Fold-jegyek. tehat onmegtartoztatast (sot neha oneljojtast). Merleg es Vizonto): Mentalisan gyors es aktiv. Jupiter-Szaturnusz Konferencian cimu konyvenek 173.az eletenergiak megcrzeset jelzi. az az energia szabad aramlasat. Ha a horoszk6p egyeb tenyezoi nem kntonosebten harmonizalnak az Aszcendens altal jelzett tulajdonsagokkal es energiakkal. es latni akarja tevekenysege konkret eredmenyet.erteni. es ez kulonosen nagy jelentoseget kap.vagy levegO-Jegy van a fol kel 6 jegy.vagy viz-jegy az a folkel? Je~. Az Aszcendens arr61 is arulkodik. ha a horoszk6p tobbi resze osszbangban all vele. hogy folyton onmagaban ragodik cselekves helyett. Magabizto~.endens (a f6!kel6 jegy) es az Egbol. de belulro! fakad. hog)' konnyen sebezhete. Senki sem kepes ugy szerepelni a vilagban es kifejezni rnagat. de maso~ enjet is igyekszik gondozni. tarsasagkedvel6.asat.'.S? 106 Stephen Arroyo OJ megkiizelitesek: a modern asztrologidban.. Megmutatja.?~61es azelethez fUzodo viszonyunkrol. elettel tolti fel fizikai test~~et es az elethez valo altalanos bozzaalla. ezeket a tulajdonsagokat nagyra ertekelionmagaban es masokban. Erzekeny. masok erzelmeit azonnal es VIlagosan felfog]a Nagyon maganak vale.Azt szirnbollzalja..az aknv 6nkifejezist jelenti. K5myezete es a tobbi ember nagy on konnyen befolyasolhatJa. Az anyagi vilagra osszpontosft. szi~t~ a dun:asa~l~ 6szinte viselkedesu. kozben esetleg nem veszi eszre onmagaes rnasok finomabbigenyeit. Elofordulhat. A stabilitas es a megbizhatosag altalaban fokozottan jellemzo ra.egeset arul el. mert ugy erzi. oldalat.k er6pazarlashoz vezethet. • u. hogy kozben ne nyilvanulna meg az Aszcendense is.ilasJ ~ . Valami alapvetoen lenyegeset jelez a szeme~yiseg.. ami kivul jelenik meg ugyan. ' .

vagyis a Merkur a Halakban all. 109 108 .ink a sziiletes ora es perc szerinti pontos idejet. vegeredmenyben pedig az onkifejezes modjanak ege~£et is. pszichikailag erzekenyebb. Az ASC es uralkodo bolyg6ja vizsgalatat rnindig egyUttesen kell vegeznunk. amelyen azegyen eletenergiajanak legnagyobb resze megnyilvanul. es uralkod6 bolyg6ja a Hold a Merlegben all. Az uralkode bolygo hazbeli pozici6ja: Ramutat a letezesnek arra a sikjara.120°. persze eltekintve az csetleg jelentkezo egyeb eredcnl hangsulyoktol. sokkal gordulekenyebo az onkifejezesunk. 60". tehat Skorpi6. a bensonkben sokkal szilardabbnak erezzuk magunkat. A legnagyobb flgyclrnct azonban a hagyomanyos uralkodo jegybeli poziciojara forditsuk.. amelyek altalaban kiilonosen fontosak az illeto szamara. es sikeriil ratalalnunk az ehhez kapcsoi6d6 letezesi sikra. Az uralkod6 bolyg6 jegybeli porici6ja: Ramutat rum az energiahangolodasra es azokra a tulajdonsagokra. Oroszlanban all. Ez a csillagjegy jelzi. hanem btirmeiyik: bolyg6. hogy hagyomanyosan "a horoszk6p uralkod6ja"* vagy "az uralkod6 bolygo" neven emlegetik. amelyik az Aszcendenssel llagyjab61 30°-05 vagy annak egesz szamu tobbszorose szerinti szoget alkot* Az Aszeendenssel fenyszog-viszonyba keru.A horoszkop ertclrnezese Az Aszcendcns (a f61kel6 jegy) es az Egboltk5zep (Me) Az Aszcendens uralkod6ja A folkelf jegyet malo bolyg6 [elentosege olyan nagy. mint a Pluto jegye. illetve annak haza es csillagjegye altal jelzettenergiatipusra. az altalaban sokkal fantaziadusabb. akiknela Skorpio a fOlkelo jcgy. (En ezt ugy nevezem. 01< Ha Aszcendensunknek egyarant van regi uralkod6ja es uj uralkodoja. nkkor az erintett szernely minden bizonnyal sokkal emelkedettebb es diplomatikusabb.eszjarasaj6vallassabb es gyakorlatiasabb. a Mars csillagjegye altalaban sokkal fontosabb szerepet jatszik a szcmelyiseg alakitasabao.16 bolyg6nak mindig dinamikus hatasa van. fejezetben. es mindegyikuknel fokozott hangsulyt kap. Jcgybeli es hazbeli pozicioja szerint kulonfelekeppen szinezi az egyen altalanos eletfelfogasat.) Az Aszcendens hatasat nemcsak uraikodo bolyg6jimak a pozlcioja modositja. mivel az a jcgy mindig sokkalta erosebb. akkor nezzilk meg mindket bolyg6nak a hazbeli pozlcioji!t. hiszen valamilyen mertekben mindketto hangsulyt kap az cletunkbert. mint az tlj uralkodo jegye. egyeni tcrmeszetet es szemelyisegct tekintve nern mindenki kulonoscbben Oroszlau-jcllegf azok koziil.il rahangolcdmmk az uralkod6 bolyg6. es az uralkod6 bolyg6. Az ilyen helyzetben allo bolygo eros szinezo hatast gyakorol az egyen energiamezojere es az elethez vale hozzaallasara is. Peldaul abban a korosztalyban. es sokkal eresebb az onazonossagi erzesunk. akkor sokkal elettelibbnek erezzuk magunkat. Peldaul: 11aaz lkrek a rtilkelo jegy. (Ebben a peldaban azt a kifejezest szeretem hasznalni. Ha sikeri. Halak vagy Vizonto. Ha az egyen rninel tobb alapveto cnergiajat es kepes segel mtikndesbe akarja hozni es ki akarja elni. mert ebben az utobbi variacloban az illeto . egyuttal sz6rakozottan teledekenyebb egyeniseget jelent. hogy "emelked6 Ikrekhez tarsulo Halak meilektonus" es "emelkedo Ikrekhez tirsul6 Bika mellektcnus'") Masik pelda: ha a Rak van emelkedaben. arnelyiknel a Pluto 37. mert kozosen alkotnak egy tenyezet. hogy az egyen cselekveseiben es onkifejezeseben rnelyik az elsodleges hajt6energia. hogy "cmelkedo Rakhoz tarsulo Merleg mell6kt6nus" es "emelkedo Rakhoz tarsulo Kos mellektonus") Az Aszcendens fenysz6gei (MEGJEGYZES: A fenyszogek ertelmezesehez megbizhatoan kell ismerni. akkor az eletnek ezen a teruleten ken aktivnak lennie. kiveve ha valamilyen egyeb fontos tcnyczf is van a Pluto altai elfoglalt jegyben. mint ha az emelkedo Ikrek melle a Bikaban a116 Merkur tarsul. Am ezckncl az ernelkedo Skorpi6val rendelkezcknel kivetel mllktil kiilonosen eros a Mars altai elfoglalt csillagjegy hatasa. es ame1y sfkon az illeta a szamara legfontosabb tevekenysegekkel talalkozhat. mert ez utobbi szemely impulzlv es sok esetben tapintatlan lehet. A 30°-os szog cgesz szamu tobbszoroscit nevezzuk "fOfenyszogeknek": 30°. mint amikor az emelkcdo Rak melle a Kosban a110 Hold tarsul. ez az energia mindcgyikukmH kercsztultor minden mas energian. 90". 1500 es 1800• Az egyc5 f6fenyszi:igekjclentestanalmanak reszletezesct lasd a 8. es rnindig befolyasolja a szemelyiseg megnyilvanulasait. Peldaul ha Skorpi6 az Aszccndcns.

Az ilyen tulajdonsagokat felnotte valasunk Iolyaman tudatosan epithetjiik be A7. hogy a szemelyisegfejlodes erdekeben mely teriileten erdernes a legnagyobb erofeszitest tenni. hogy hogyan kcll cgybcvctni az Aszcendenst es a h~zza kapcsol6d6 dolgokat a horoszk6p tdbbi reszevel. de meg kell tanulnunk felismemi es feldolgozni.bar iclcntosegenek merteke egyenenkent elterf . mert csak igy lehet igazan rnegerteni cgyembcr horoszkopjat. Amig az ASC az erintett szernely egyenisegere gyakorolt legkozvetlenebb hatast mutatja. arneIyek hianyoznak az illctob81 vagy arnelyek ellentetesek az egyenisegevel.o. voltakeppen folyton bennilnk van. hogy milyen a hozzaallasunk az elethez. kirlonosen a tarsas kapcsolatok teren. ha az erintett bolyg6 a tizedik hazban all). annak az eseteben ez a bolygoegyszenien csak szlnezoen hat az illeto egyenisegere. karma es transzformacio cfmii konyv 10. ha az erintett bolyg6 a negycdik hazban all). es kiderulhet. hogy az illeto egyenisege kettos. ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~_ . >10 110 IIJ I. kulonosen a Nap csillagjegybeJi allasaval. Furgeseget visz a Bikaban a1l6 Nap lassusagaba. es leginkabb czek gyakorolnak kozvetlen hatast az erintett szernely egyenisegere. bogy siker es elismeres elerese iranti kesztetest jelez (kulonosen. rendkivul hasznos energiaforrasra talalhatunk bennuk. megpedig eletunk kezdeleta) fogva. am fenyszogei neha eppcnseggel ramutatnak az egyen bizonyos rejtett bel sa dimenziojara. Akinel megscm errol van szo. Ha megtanuljuk Ugyesen hasznalni oket. Egy (eljes kotetet megtoltene a Nap es az Aszcendens kulonfele komhinacioinak ertelmezese.. a kvadrat is ramutat. Egyebek mellen azt mutatja meg. de itt most csak peldakent: az emelkedo Ikrek a ap barmilyen csillagjegybeli allasat tarsasagi szellemmel es intellektualis tudasvaggyal tolti fel. c) Az Aszcendcns fenyszogei kozt altalaban a kvadrat hordozza a legtobb zavar6 tenyezot vagy kihivast. Neha az erintett szemely gyermekkorabol szarmazo megterhelest szimbolizal.nem jatszik annyira kozponti szerepet az egyen termeszetenek meghatarozasaban. e) Meg ha a Nap es a Hold nem alkot is fenyszoget az Aszcendensunkkel. amelyeket az i1leta gatlas formajaban magaban hordoz a kescbbiekben is (kulonosen. addig a DSC es a hozza kozel all6 bolyg6k pontosan azokat a tulajdonsagokat jelzik. egycs bolyg6knak az Aszcendenssel alkotott fenyszogeirc vonatkoz6 ertelrnezesi iranyrnutatast lasd a konyv 8. Mint mindegyik olyan fenyszcg. Ebb81 megtudjuk ugyanis. fejezeteben. es nem okoz kulenosebb belso feszultseget vagy orrellentmondast. hogy az alapveto eletenergiak hogyan ararnlanak egytitt. d) Az Aszcendensscl barmilyen fenyszoget alkoto minden bolyg6 belejatssza a tulajdonsagait a tudatunkba. es Iranymutatas az Aszcendens ertelmezesehez lgaz ugyan. hogy a horoszkop tobbi reszevel" is egybe kell vetni. fejezetet tovabbi t{tjekoztataserl arra vonatkozoan. az egyenisegunkbe. de az is lehet. Ugyanebben a fcjczetben az Egboltkdzcp temakoreben is figyelemre melto anyag talalhato. Az Aszcendens a Nap energiajanak kifejezodeset m6dositja. de az sem lehet vitas. A Nap viszont magat az Elctet jelzil Az Aszcendens a eel ok es az ertekek megjelolesevel voltakeppcn kiszolgaloja a Napnak. hogy ennek a harem f6 tenyezonek az elemei hogyan milyen aranyban keverednek bennunk.A horoszk6p ertelmezesc Az Aszcendcns (a ililkel5 jegy) es az Egboltkozcp (Me) a) Az Aszcendenssel alkotott konjunkciok (6°-os tureshatar megengedett) a leger5sebb hatasu fenyszogek. a tudat kellos kozepe. amelyik kihivast tartalmaz. nagyon fontos felismernunk. vagyis a letezes ket ellentetes sikjan is jelen van egyidejuleg: az egyiket az ASC jelzi. a letezeshez 11izod6viszonyunk alapvet6 meghatarozoja. b) A Deszcendenssel (ez azAszcendcns ellenpontja) alkotott konjunkci6k (6°-os tiireshatar megengedett) a fenyszogek kozt a rnasodik legcrosebbek. mig az Aszcendens . A Nap vegeredmenyben az onazonossag magva. hogy igy az egyen boldog lehessen es teljes eletet elhessen.. hogy az Aszcendens rnely es meghatarozo hatast gyakor:ol rnindenkire. es hogy az Aszcendens milyen mertekben serkenti vagy gatolja a ap es a Hold energiainak a kifejezodeset. es ha van is nemi ketelyunk a szuletesunk egeszen pontos idopontjat illetoen. * Bcitatja magat a bensonkbe. a masikat a vele eppen szemkozt allo bolyg6. a Skorpioban allo Napot tarsasagkedvelove 65 kevesbe zar• Lasd az Asztrologia.

elmuen a Nap es a folkel6 jegy szimbolumrendszcrebol. de addig csak felig-meddig tudatosult tulajdonsagaikat. sze~mtl elemeket. melyik az emelkedo jegyuk.6rtekben tudjak a gyennekkori elmenyek felfokozni vagy eppenseggel elnyomni az Aszcendens energiait. ~ vizsgalt ~ze':HHyAszcendense es Napja kozos hatasanak megerte~. onkifejezesre hajlamosabb e~ magabizrosabb.eset. akiknel az Aszcendens altal szimbolizaIt tulajdonsagok es adousagok eppen esak elkezdtek kibontakozni. amelyikben a Nap all (kiveve persze. mint amilyen valojaban ugyanakkor az. amelyet rnindenki tudatosan fejleszthet magaban. Pedig az Aszcendens olyan renyezo.~l~ik kon~e~vati. segit a Bakban all6 Napnak kevesbe vedekezove es sokkal kommunik~tivab~a. hogy az emberek altalaban viszonylag tijekozatlanok a sajatAszcendensiikrol. Az Aszcendens kifejezodescre Ienyszogei eros m6dosit6 hatassal vanna:k. hogy megtudtak. Az Aszcendens ilyen bonyodalmassaga sok dologra magyarazatul szolgal. Peldaul: ha valakinel a Nap a Rakban all. amelyik a tuz-elemhez tartozik.es emelkedoben olyan jegy van mila. l 112 In . A ~ap m_indig az erdservenyesuleset idezi ela annak a jegynek.all. az a tovabbiakban hatalmas segitsegct iclentett nekik szemelyiseguk fejleszteseben.~ldens . akkor nehany altalanos megallapitist tehettmk a tizenket ki.a~ba.re osszpentostto fdld-jeg~ a ~olkelo J:gye.sem feledhetjuk el.S benne. onvedelem. mivel ez olyan csatorna. mint az. hagy az ne legyen alyan felenk! Mindezek ellenere az Ikrek Aszcendenssel r~ndt:lke~o emberek hiaba hasonlitanak egymashoz eletszemleletukbe~. mert igy vegre el tudtak fogadni a bennuk melysegesen gyokerez6. Az is vilagossa vahk. lsrncrek olyanembereket.ili\nbbz6 Aszcendensrtil..folk:l? jegy energiaja kepes modosulni. de . . hogy az versenyezhessen azzal a jeggyel.) Ha tehat abbol indulunk ki. Velemenyem xzerint az emlitett iranyrnutatasok bar eredetileg a Napr61 szolnak.onek az asztrologiai kulcsat. Az Aszcenden..ere eg~ t~vabbl hasznos rnodszer az. amelyen areletunk kczdeteto! fogva erintkezunk a kulvilaggal. Jelle~i. hogy a vizsgalt szernely sok alapveto jellemvonasa es hajlamossaga rniert nem tunik ki egyert. de meg ha egy vagy ket bolygo all I. az joval mkabb az erzelmei rabjansk tihrik annal. Ezzel kapcsolatban az Aszcendens alapveto iermeszeterol sz616 tovabbi magyarazatert Olvasoimnak erdemes fellnpozniuk az S. tov. ami miatt pedig sokan nem latjak gyakorlati hasznat az asztro16giai"dmk6zgeteseknek" . akinel a Nap ugyancsak a R~ban all de v~lam. ~s fclbatorftja a Rakban allo Napot. hogy sok ember miert nem kulonosebben azonosul a fdlkel6 jegyevel. Talalkoztam alyan paciensekkel. hogy a [olke!? J.az errntett szemely Nap-jegyenek energiaja az ilyen modosulasok soran soha nem valtozhat meg annyira.A horoszkop ertelrnczese Az Aszccndens (a fQlkelo jegy) es az Egboltkoz6p tMC) kozotta teszi. ha osszevetjuk az elfoglalt helyuk. . hogy az Aszcendensre nagyon konnyen modosito hatast gyakorolhat az uralkod6 bolygo pozicioja es az Aszcndcns minden fenyszoge (valamint az L hazban allo akarmelyik bolygo).s tulajdonsagai egyebkent is legtobbszor lenyegesen konnyebben modosulnak. Gyakran elofordut. A Na~~al alkotott fenyszogek rnodosftjak ugyan a Nap kl~eJe7nd. As~cendensenek jegye pedig a viz-elemhez tartozik.~ ~szce. (Hangsulyoznom kell. ha valakincl a Nap jegye van emelked6ben!).az meta joval extrovertaltabb.ike~ ~~gis donto mertekben a Nap hatarozza meg a maga jegybeli pozlciojaaltal. mint a Nap csillagjegyenek tulajdonsagai. foleg a NapjukjegyaUasahoz kepest.a valakinel a Nap valamelyik Ievego~:gyb~n ~Il. mint amennyire a . akinel a Nap viz-jegybenall es egy fevego-jegy az Aszcendense.eg~ben nem all egyetlen bolyg6 sem. valni. de amikor az illetok megismertek ennek a tenyeI. Az1. hogy it boroszkop tobbi tenyez6jehez kepest talan joval nagyobb m. Kezdoknek kUlonosen celszeru segitsegert folyamodniuk chhez a fejezethez az emelkedo jegyek ertelmezesebcn.uralkod6 bolygojanak jegybeli allasa es fenyszogel LSjelentos hatast gyakorolnak az ernelkedo jegy energiainak kifejczodesere. Masik pe~da: h. azok sem kepesek akkora erovel feltolteni azt a jc~y~t. az a valosagosnal sokkal klvulallobbnakes erzelemmentesebbnek latszik. hogy aztan hasznat vehesse onkifejezese javitasaban. fejezetben "A Nap a jcgyekben" ertelmezesi iranymuIatasait is. akkor . hogy a kezd6 asztrologusoknak miert okoz oly sok gondot az Aszcendens ertclmezesees cgyaltalan a fogalmanak a val6di megragadasa. Megmagyarazza. akik szamara nagy megkonnyebbiU6st jelentett az. a~e_1y'~b~n. Azt is erthetove teszi.

Az Olvasougyis j61 tudja mar. mivel az ut6bbinak elm6lyUltebbek es onzetlenebbek az erzelrnei. A Bika- apra tovabba jellcmzobbnek iatszik a birtokszerzesi va~.n-Aszcendens sok esetben olyannak mutatkozik. erzeketlennek es tapintatlannak ninhet. a szeretetet es a biztonsagot. ~Italaban n~gyon inteHigens es erdeklod6. hogy az Oroszlanra jellemzo buszkeseg (sot neha gog) teljes mertekben hianyozna az Oroszlan-Aszcen115 . Akar lusta. Az alabbi isrnertetesekben a tomorseg kedveert gyakran hasznalorn ~z Aszcendens roviditesenek szeles korben elterjedt formajat: ASC. hanem dinamikus kerdesfelvetesek.il csak a Merleg elozi m~g bizonyos esetekben).az ott felsorolt kulcsfogalmakat. Ha a Mars a Halak~ b~n.-Nap. Az ilyen emberek egeszen ramenosek. hogy legalabb ket olyan cmbert is ismerek. akiknek az Aszcendense lkrek. mindkct esetben azt szereti ha a dolgokat a sajat elkepzelese szerint es a sajat tempejaban intezheti. Nem arrol van szo. Igy aztan a kovetkezokben ~~m isrnetlem cl . mintha nekiallnek veg nel~ul J~lzoket fels~rolm az Aszcendensekr61. akar megbizhat6an szorgalmas. hanem egyszertien csak nem tudja ajobb keze. hogy szand6kosan hamis jellemu volna. A Kos.ekenysege es joszlviisege sok esetben onmagara legalabb ugyanolyan mertekben iranyul. IKREK-ASZCENDENS: Az emelked6 jegyek k6ziH ez a legkivancsiskod6bb cs a legbanitsagosabb termeszetu. ismeretterjes~esi rnodszer annal. bar talalkoztam olyan esetekkel. Oriasi igenye van a verbalis kornmun~kaciora. hanem inkabb egy ujabb szempontbol probalom megkozeliteni az Aszcendensek egyenkenti jelcnteset. Mindkett6 eivezni akarja. Gyakran tul erzekeny a sertesekre es a mogorvasagra. talan meg jobban is. mint a Kos-Napuaknal. szelid. de er7. mert az megzavarna ot az "itt es most". mint a Rak. Az Ikrek-Naprajellcmz. A sietseg melyseges utalata. Ne feledkezzi. cs megis rendkivul megbizhat6ald) es RAK-ASZCENDENS: Egyutterzo. hogy mennyire a~blclOzus es dinamikus. mint aki erolkodve igyekszik a legjobb enjet mutatni kifele.asa. a ~es6bbiekben is rnindig igyekszem felhfvni a figyclmet a Napjegy es az ugyanazon Aszcendens-jcgy kozt husz cvnyi rnunkam soran !elt:art"kiilO~bscgc~e: Ezck a tapasztalataim termcszetesen szubjektiv jcllegiiek. a~ely kfviilr6~.szcri~ti csilla~egy erosen befolyasolja. akinek Kos-Aszcendense van. ugyanakkor ra jellemzo leginkabb az onrnaga miatti folytonos aggalyoskodits is (~z ut6bbiban egyedi. ~ Rakban vagy valamelyik fold-jegyben all. mint a Blka-ASC (alighanern azert.ink meg azonban a Kos vallalkozoi szellemerol amely szinten jelen van. amit eppen csinal. j61 megfontolt eloreh~lacm. es nyilvan nem alkalmazhat6k minden olyan esetre. es ez gyakorta felbosszantja azokat. hogy mar pusztan a gondolatebresztes vagy akar a vitaprovokalas is sokkal h~z~o~ab~. a pillanat elvezeteben. ahol az illetonek a Holdja az Oroszlanban vagy valamelyik hasontoan nyilt termeszettijegyben volt. Oromet es esztetikal elmenyt talat a termeszetben. Nem alHthatolll.6 felliletesseg az Ikrek-Aszcendensnel nern annyira szembetuno. viszont eleg feltilno mila. nyughatatlan turelmetlen mindig siet. hogy mit csinal a ball (Gyorsan le szeretnem szogezni.ap durva cifrazatlansaga ~asokszamara annyira tolakod6nak. OROSZLAN-ASZCENDENS: Az Oroszla. mert a Nap tartalmazza a lenyegi eletener114 ~iat). Megis ugy erzern. ezert nern szeret kapkodni. hogy az itt kozolt kijelentesek kimondottan csak az irany~Iu~tas szere_pet toltik be.. es ennek k6vetkezteben jellemet is a nyitottsag uralta. es nern az abszohit igazsagrol sz616 kmytlatkoztatasok. A Bika-Nap tobbszor ninik lustanak. az valamelyest csillapithatja ezeket az eroszakos tulajdonsagokat. fegyelmezett. hogy lehervaszt6an hat rajuk az. arnbiciozus. hogy egyik cselekedetevel meghazudtolja a maslkat. KOS-ASZCENDENS: Heves. mint masokra.. amel~ekkel az Olvas6 talalkozhat. Az eletet szels6segesen a testi es erzeki oldalarol kozeliti meg. A Rak-ASC altalaban erasen befele fordulo. A Rak-ASC a tenrekeszsege reven nagyon nyitott Rak-Naphoz kepest gyakorta tart6zkod6bb es zarkozonabb. A V~~~z all. Itt ~s.nezve sokszor mozdulatlansagnak ninik. erosen igcnyli a mcghittseget.A horoszkop ertelmezese Az Aszccndcns (a fOlkel6 jegy) es az Egboltkozep (Me) megis j6J alkalmazhatok az Aszcendensre. akik pedig bizni hirmi szeretnenck benne.A RakAszcendens tehat sokszor felszinesebb egyutterzest rnutat masok irant. ' BI~-ASZCENDENS: M6dszeres.

A Skorpi6-Aszcendens ugyanakkor sokkal tobbet van vedekezo allasponton. hogy a Merleg-ASr: altalaban kedvcsebb es baratsagosabb termeszetii. A Merleg-ASC sok esetben feluletesebbnek tunhet. A Skorpi6 az erzelmi szelsosegek csillagjegye. hogy melyik elem dominal a horoszkopjaban. a pszichikai energiaja .. mint az Oroszlan-Napnal. Egyetlen mas Aszeendens scm versenyezhet vele haragtartasban. mert az szabja meg.A horoszkop crtclrnczcsc Az Aszcendcns (a f61kcl6 jegy) es az Egboltkozep (MC) densbol. de ncm szeret kiadni sem penzt. meghozza nem is teljesen erderntelenul. de a "masik ember" iranti igeny a MerJcg-ASC szamara talan meg fokozottabb.apban boseggel megtalalhato konzervativizmus es maradisag a Sziiz-Aszcendensben mar nem teng till annyira. es szeret kutami mindent. Egyebkent a Skorpi6 ugy van vele. A Sziiz-Napnak altalaban. es nemikepp furcsa m6don a szerenysege legalabb egy vonatkozasban elmelyultebb: a SZlLZ-ASCbiztosnak erzi. Ennek egyik sajatsagos megnyilvanulasi formaja lehet nala az. Megfelelo partner hianyaban a Merleg-ASe gyakran elteved az elet rengetegeben. aki altalaban melyebb gyokeni szemelyiseg. A Sziiz. hogy cselekves kozben mennyire erez felelmet. A Sziiz-Napot oly sokszor lesujto es valsagba taszito onkritikai hajlam neha. onvedelemnek erzi. kotlana. mint a Merlcg-Nap. Tgaz ugyan. mert bar zarkozott.jobban fekszik a reszletekbe bocsarkozo elcrnczgetes. MERLEG-ASZCENDENS: Bar a Merleg-ASe gyakorta hajlamosabb a nernileg narcisztikus onkozpontusagra. de persze csak akkor. hogy szinte keptelen kidobni barmit is. Att61 fel. benne az Oroszlan-Naphoz kepest kevesebb a kesztetes a rnasok folotti uralkodasra. ha pszichoterapiaval foglalkozik). hogy rajtuk. Az Oroszlan kozismert nagylelkiisege az Oroszlan-ASC eseteben megbizhatobban jelenik meg. hogy sok tanulnivaloja van meg azonjobbitas hosszu utjan. vagy nogy kicsuszik a kezcbol a dolgok iranyithatosaga. a Szfiz-Aszcendensben is Jelen van. mint a Sziiz-Aszcendensnek. alapveto jelentosegunek tartjak a szoros emberi kapcsolatok fenntarta116 SKORPIO-ASZCENDENS: Nagyon jellernzo ra az intenzivitas. szivtelensegben es feltekenykedesben. de nem mindig. megis lappang benne valami szilajsag. mert neki sok esetben az egesz eletc arrol szol. ezert aztan minden pozitiv onkifejezesenek konnyu megtalalni a negativ tartalrnu pirjat. akkor cppen errol szol az elete). ami ismeretlen vagy ezoterikus. Masfelol viszont az Oroszlan-AxC annyira vagyik a tekintelyre. A Merleg-Aszcendens a horoszkopjaban kifejezesre kerulo energiakat mind egyfajta sajatos egyeni t6nussal tolti fel. mint a neha bizony cinizmusra hajlamos Merleg-Nap. morcos. Kepes rendkfvul otletgazdagon es elhivatottan szembe- 117 . Mintha a Szuz-ASC "kidolgozmi" magabol a ketsegeit ahelyett. mint a Skorpio-Nap. es olyankor hianyzik belole az Oroszlan-Napra annyira jellernzo spontan humores jatekossag. SZUZ-ASZCiENDENS: A Sziiz-ASe ontudatossaga sok esetben magasabb szintii. hogy igen kozeli legyen a partnerehez fiizodo viszonya (vagy ha nines neki ilyen. sem erzelmeket. rnegis azt kell mondanom. de mar szinte a paranoiaig fokozodik. mint a Merleg-Nap. mint a Merleg-Nap. noha mindketten sokszor arulnak el magukrol mesteremberi tehetseget. A SkorpioASC j61 at kepes erezni masok erzelmeit vagy mozgat6rug6it. A Skorpi6-Aszeendens nagyon sok csetben a gyogyaszathoz vonzodik. mert az ut6bbi ezt a hajlamat sajat celjai eleresenek erdekeben masok szamitgato manipulala- sara is alkalrnazza neha. deez persze att61 is filgg. hogy bator. A M6rleg-ASC tovabba romantikusabb eletszernleletu. mig az Oroszlan-Nap bizony hajlamos arra. es elenyeszik a kezdemenyezokeszsege. A Skorpi6-Aszcendensr61 az id6k folyarnan rneglehetosen negativ megiteles alakult ki. hogy a legjobb vedekezes a tamadas.A tarsas kapcsolatokhoz ftiz6do viszonyukro] pontes reszleteket a horoszkopjukban a Venusz altai elfoglalt pozicio elemzesebol tudhatunk meg. hogy kisemmizik. igyekszik aterezni masok gondolkodasmodjat (ez j61 jon neki. A Skorpi6r61 altalaban azt tartjak. Az Oroszhin-ASC a tapasztalatok szerint egeszen oszinte medon fejezi ki az illcto szemely Nap-energiajat. de ugy tiinik. visszahuzodo termeszetunck ttinhet. A bosszuallosag vonasa is erosen jelen van a jcllerneben. hogy mindketten at. aki sok esetben tavolsagot tart az emberekt61. hogy emiatt akar zarkozottan is viselkedhet. mint a Szuz-Nape. hogy melyebb erzeseinek ktilso megjelenftesebe nemi szlneszkedest vegyitscn. ha nern a sajat erzelrneit vagy mozgatorugoit vetiti bele az ernberekbe. es aki szerint az elet nem habostorta.

annak rogton jelet adjak. ha egyszeruen esak nyugton hagyjak.. noha a Bak-Nap a Bak-Aszcendenshez kepest nehezebben tudegyenrangusagon alapulo kapcso- am later letesiteni. es ha a Mars pozitfv iranyultsagu.tapasztalhaio optlmlzmus. ami uj. A Nyilas-Aszcendensben megvan a hajlam arra. es kulonosen sokat tesz azert. birtokosanak hiszi magat. Am minden Vizonto-ASC szamara mindenkor nagy jelenteseggel bir a Szaturnusz hazbeh es jegybeli pozicioja. bogy neha megdobbentik vele lassabb barataikat. BAK-ASZCENDENS: A Bak-Aszcendens onkifejezesebe gyakran keveredik szelsoseges negativitas es szkepticizmus. a Skorpio-Napra sokkalta kevesbe jellemzo. hogy ha valamit eszlelnek vagy megertenek.A horoszkop ertelrnezesc Az Aszcendens (a fOlkelo jegy) es az Egboltktizep (Me) szallni valamilyen kihivassal vagy eletfeladattal. lendiilet. A Szaturnusz . hogy nagyon htiseges azokhoz a bararaihoz. es jobban akar a siker fenyeben siitkerezni. ha megis lat valamilyen gyakorlati vagy Iogikai hizonyitekot nijuk. zavaros :eiegedetienkedes. mint a 119 118 . amely mogott erzekeny.A VizontoNap gyakran tiinik egy kicsit higgadtabbnak . Szinte mindegyik Nyilas-ASC. vtZONT6-ASZCENDENS: A megszokott dolgokat elutasito. lazad6 szellem jellemzi a Vizonto-Aszcendenst es a Vizonto-Napot egyarant. mint a Skorpio-Aszcendensre. hogy szamukra a szemelyes kapcsola10k kialakitasaegyforman problematikus. Mindkettonel megfigyelheto. Az Aszcendens uralkodo bolygoja tekinteteben ugyanis a Marscsillagjegye j6val nagyobb sullyal esik latba. meg akkor is. es szkeptidzmusa magatol elenyeszik. Ami az onsorsrontasi hajlamot illeti. A Bak egyszeriien csak nem szeret id5t vesztegetni a gyakorlat pr6bajat meg ki nem alit eszmekre HALAK-ASZCENDENS: A Nap gyenge a Halakban. akiket kozel enged magahoz. am a Bak-ASC lenyegesen jobban tart a k6zvelemenytol. hogy elfogadottnak.a ketsegkivtil meglevo. Altalitban cgesz eletuk soran szeretnek mindent. A Nyilas-Naphoz hasonloan a Nyilas-Aszcendensbcn is megvan a hajlam arra.de nem minden esetben . A Bak-Napban tobb a kesztetes a sikeres a hatalmi poszt megszerzese irant. haezt nem tul surunjutlatjak kifejezesre . a Bak-Napnal mindenesetre gyakrabban. meg akkor is. akkor az nagyban segithet elvezetni vagy atalakitani a gyakran onpusztito jellegf Skorplo-energiat. A Nyilas-Aszcendenstol tovabba szinte soha nem tapasztalhato a Nyilas-Naptel megszokott celirany nelkuli. . mint a legtobb Vizonto-Nap. es emiatt minduntalan eroszakos medon a sajat nezetein5! predikal. ha neha csalodasokkal vagy akadalyokkal kellett is szembenezniuk. otletes. hagyomanybonIll. igy at HalakNappal rendelkezo emberekre a horoszk6pjuk tobbi tenyezoie mind crtis hatassal van. mint regi uralkodo erosebbnek umik az Uranusznal mint uj uralkodonal a Vizont6-Aszcendensu emherek legtobbjeben. azonk ivul gondolkodasuk es tanulasi kepesseguk olyan gyors. es ez idegestti vagy a~ar sokkolja az erzekenyebb IclkGletu embereket. a Nyilas-Nap viszont inkabb megragad abban a stadiumban. spiritual is szempontb61 nyitott jellem huzodik meg. hogy ez a feltiino cinizmus es minden uj iranti ellenszenv mindkettojuk eseteben vedekezo magatartas. sebezhet6. a megjelenesre res a j6 hlrnevre. igy aztan a Halak-Nap t6bb tlpusra oszlik.fvnak es "bevaltnak" latsszek. hogy valamilyen vilagos elgondolas menten hatarozottan cselekedjek. lazadasi hajlama meUettaitahibalol azert jobban elfogadja a konvenci6kat. A Bak-ASC neha beeri azzal. Mindkett6 armyira tartozkod6. mig a NyilasNap nyomaszt6an csakis a "Nagy Igazsagrel" papol. A VizOnt6-Nap meg a Vizonto-AszcendcnsmH is 1. A Bak-Nap es a Bak-ASC egyarant sokat ad a ktilso formara. akivel val aha is talalkoztam. am az ASC ilyen iranyu kesztetese altalaban tobb ttirelemmel es tobb valodi mondanivaloval vegyul. lelkesedes es nyitottsag a Nyilas-Aszcendensben majdnem ugyanannyira jelen van. allandoan feldobott hangulatban volt. mint a Pluto jegye. amikor csak elmeleti szinten abrandozik a tettekrol. Meg kell ertenunk azonban. olyankor akar a szokat1an dolgokis megragadjak a l"antaziajat. konzerva1. hogy az onjk igazsag cs elkepzelesekre. A rogeszmesseg tehat a Nyilas-Napnal sokkal szembeotlobb. NYILAS-ASZCENDENS: A Nyilas-Napban oly gyakran . de ez a tulajdonsag a Viz~nt6-Napban sokkal elmelyultebb. A Skorpio-Nap fentebb emlitelt negativ tulajdonsagan neha nagyrnertekben ellensulyozhatja. Mindketten hidegen es kiviilallilkent viselkednek.:irk6zottabb es hidegebb.

valamint a hivatasunk teren elert eredmenyessegi. Az Me csillagjegyenek jelentosege nines ktrlonosebben benne a koztudatban. Az Egboltkozeppel kiizeli fenyszoge! kepez6. illetve hogy a fenyszog menn. amelynek egyarant van hagyomanyos rnindkette fontos lehet. hazbanes az Egboltkozep fenyszogei A X.hogy ~ Ha. akkor pozieioja azonban tobb- Az Egboltkozep (Me) a feln6tte varas sok esetben azt hozza magaval. hogy csakugyan el is jussunk odaig. mert ugy gondolja. CsaknCI11 minden asztro16giai szakkonyv azt irja az Egboltkozepr61 (gyakran hasznalt roviditese: MC . e. de megis erefesziteseket kell tenniink. valosagidegenes felelotlen. Ha az MC-nk olyan csiUagjegyben aU. hazban alI6 bolyg6k:nak a pozici6ja szimbclizalja ezt a folyamatot. Val6ban czeket. A Halak-ASC majdnem mind egyforman erzekeny. ~anem a~or is filozofikus es meglep6en nyugodt. amelyben igazi hivatasunk gyokerezik. mint az iLj uralkodoc. no es termeszctesen a foglalkozas. hanem hogy melyik bolyg6 vesz reszt a feayszogben. hogyan fejezziik ki az MC jegye altai je- 100t energiatipust. A regi uralkod6 jegybeli nyire lenyegesebb. megbecsules. Nem is vitas. A konjunkcioto! eltekintve a tobbi fenysz5g hatasimak ereje nagyjab61 egyenlonek tekinthet6.gyutterz6 es scgitokesz. erzeketlen. mert az sok esetben passziv. uralkodojanak es a X.inkkeI hozhat6k ossZieftiggesbe. Valoszlrnileg a Halak regi uralkod6ja. akkor az emberekj6 velemennyellesznek rola.karricrje. megis fontos a horoszkop ertelmezese szempontjabol.lak-AS~ terrneszetenck megertese erdekeben rnindig a Jupiter csillagjegybeli es hazbeli allasat kell szemugyre vennunk. "vilagban elfoglalt helyet" jelkepezi. kiveve persze azokban az esetekben. barmely bolyg6 121 120 . h'a 6 maga kerirl bajba. 'wgy egeszenpontosan mi is az tgazi hivatasunk. amir61 fiatalkent almodozunk. vagyls a "hivatas". . hogy haez sikeriil.Medium Coeli).". Ezen fontossagerzet kovetkezteben az illeto igyekszik ezeknek a tulajdonsagainak vag)' cselekedeteinek minel nagyobb nyilvanossagot biztositani. ha a szemelyes bolyg6ink kozulis abban a jegyben aU egy vagy tobb. A szakirodalom szerint ezek a fenyszogek a nyilvanossag elotti onkifejezesiinkkeI. vagyis a Neptunusze. mert hazbeli pozicioja uagyon gyakran tajekoztatast tartalmaz arrol. Az Egboltkozep uralkod6 bolyg6ja Az MC csillagjegyenek uralkode bolyg6ja nerncsak altalanos szimbolikus kifejez6ereje miatt fontos. Jelenteskorebe tartozik tovabba a siker. vagyis a Jupiter reven van ilyen ~okons~enve~. kHlonosen amelyek az Egboltkozeppel konjunkci6ban allnak (az Me barmelyik oldalan). es meg mast is. Az Egboltkozep azokar a tulajdonsagokat szimbolizalja. mivel az erintett szemely hivatasanak. Az Egboltk6zep jegye. Fiatalkorunkban altalaban meg ncm azonosulunk az energianak azzal a tipusaval. Nem is annyira a fenyswg tlpusa a fontos. A Halak-Aszcendensben megvannak ezek a jellernvonasok. vilagban clfoglalt helyenek megjelenitodesertil es alakulasarol tajekoztat. az elerheto lehetseges tarsadalmi P: korosodas. es uj uralkodoja. hogy ell~duk es mcgvaJ6sitjuk. hazban helyet foglalo bolyg6k. valamint az erintett szemely altai kiemelked5enfontosnak tartott cselekvesek es rulajdonssgok ktilonbOz6 tipusainak a hogyanjat jelkepezik. karaktere a Halak-Aszcendensnek. amelyet az MC jegye jelez. Ez a hatas neha egye:t:lmuen erosebb. a letezesnek.A boroszkop ertelmezese Az Aszcendens (a f6lkelo jegy) es az Egboltkozep (MC) Halak-Aszcendens. a tekiutetyszerzes. Akkor tudjuk tartalommal felH:iltem ezeket a lehetseges kereteinket. ha megtanuljuk. hogy a vizsgalt szemely . A Halak-Aszcendens nemcsak egyutterzo es segltokesz a bajba jutottak~al. amelyek iranyaba eletkorunk elfirehafadtaval spontan szemelyisegfejlodesllek tart. Bolyg6k a X. mint az uj uralkodoe. hanem azert is. rnikozben a Halak-Napb61 sokszor hianyzanak. a palyafutasun_kkal.yireegzakt. A Szuz-Aszcendenshez (az oppozfci6sjegyhez) hasonloan a Halak-ASC sem var sernrnilyen viszonzast vagy nyilvanos elismerest a rnasoknak nyujtott segltsegert. Ez a haz jelOti meg a letezesnek azt a teruletet.

Bennett Az asztrologia. lllusztracie Sidney K.J\ horoszkop ertelrnezese azt az energiatlpust es azt az orientaciot jelzi. Masik pelda: kapasbol azjut eszembe. hogy az illetti mindenkinek ordmet szerzo es sok egyuttmtikodessel jato tevekenyseget szeretne vegezni a tarsadalom javara. belso szukseget. oz ('/Ii'"e'idze. Los Angeles.< I1tdomimya clmii konyveb5j (Wynn Publishing Co. A VAKFOLT Elso Izben 1943 juliLL~abanJelen! meg. A szoros ketszernelyes kapcsolat minden bizonnyal nagyon fontos neki ahhoz. amely sikerrel kecsegtet a vilagban es a tarsadalmi rangletran elfoglalt helytink javitasaban. 1945). Peldaul: akinel a Venusz kozeli konjunkci6ban all az Me-vel. hogy j6l rntikodjek a nyilvanossag elotti onkifejezese. hogy valami muveszivel. az valahol melyen annak erz.. es az is valoszinfi. hogy harem konyvkiado horoszkopjaban egyarant ekzakt fenyszoget alkot a Jupiter az Egboltkozeppel: egyikuknel konjunkci6t. a masik kettonel szextilt. Marpedig a szakirodalom szerint a bolyg6k !<coml a Jupiter kapcsol6dik a konyvkiadashoz. valami szepseggel ajandekozhassa meg a tarsadalmar. CA. 122 123 .

illapotara es a belso. az ~egit mege. hogy a bolyg6k milyen tlpusu hazban allnak. amikor az angularis..szubjekt!v letezesre is.7 . mint kiserlet arra. A hazak ertelmezesenek holisztikus megkozelitesi m6dja Ha hangsulyt kap az. .ertelmezesi iranymutatas A uazak a letezes azon teriileteit jelzik. hogy a vizsgalt szemely eletl:lben a letezes mely szintjei es 1 mely terUletei kapnak fokozott hangsulyt. X) az onakrivizalasi tulajdonsagga\ fliggenek osszc. merni. Hae7--eket a lenyegbeli jelenteseket megertiuk. hogy az 01vas6 felfoghassa a "hazak" altaI eb lI1egjelenitett letezesi teriiletek lenyegbel! jelenteset. sarkalatos) hazak (1. a hazak igenis utalnak az ember belsf . szukcedr::lIs es kadens csoportokba osztj uk oket.rteni a horoszk6p egyseges egeszet. hogy megkbnnyitse a hazak Jelenlcsenek megerteset es ertelmezeset pszicho16giai szempontb6L Nem l'b'Y . ismeretukben mar konnyebben tudjuk atlat- am ni a haz. A kbvetkezo oldalakon ismerrctett kulcssz6rendszernek az a celja. Vll. A hagyomanyos asztrol6gia fObb vonulatai szerint a letezes kulso kotiilmenyeit es altahiban az embert k6rtilvevo k6rtilmenyeket szimboHzaljak.es kbzvetlen hatas: gyakorol- A sarokhazak . A bolyg6knak a horcszkcphan elfoglalt helye megallapitasanak segitsegevel az asztrol6gus fel tud1.fejezet A hazak . (angularis.ak jelk6pezte cselekvesck es elmenyek hatteret. lV. A hazak besorolasanak cgyik j61 bevalt modja az. ahol a csillagjegyek es a bolyg6k cnergiai a hatasukat kifejtik.

valamint az. cs ugyancsak ezek a hazak utalnak ra. hogy az illeto nagy lendulettel bocsatja ki I II Crz-HAZAK ("AZ ELET HARlV1ASSAGA" . az erzelernvilagba beepiilt multbeli bcidcgzodesekkel kapcsolatos. szelso) hazak (3. az olyan helyet keres rnaganak 01 vilagban. 6. sot az igy elert vredmenyeit tokeletesen elfogadja eletcelja megvalosulasakent.zabjak. a cselekvesben. Akinel czcn hazak valamel~/ikc hangsulyos.A horoszkop crtclrnczcsc A hazak crtelrnezesi iranymutatas nak az cgycn eletenek strukturajara. cnergiakibocsatasra. 1\ hazak sorrendjc a sarokhazaktol elindulva a kovetokon a hanyatlokig es vissza magat a letezesi folyamatot szimbclizalja: cselekszilnk. 6.ljla akarja hagyni a keze nyomat a vilagon. egyaltalan a letezeshez val6 hozzaallasahoz I . arnelyekct legkonnyebben mozg6siiani tud a mindennapi elet soran. "Vagyoni Harmassag" stb.I LELEK. hogyan viszonyul Iclloro erzelmeihez. mikozben a felesieges cmlekek kihullnak <17 ernlekezet rostajan. az I lclkesedesben. hogy mi tennivalo mara. Cselekcdctciket es energiakibocsatasukat is tulnyomoreszt erzelmi es lelki szukscgleteik iranyitjak. hogy az illetf hogyan elegiti ki lelki igenyeit. Akilick er6sen hangsulyosak a fold-hazai. (A . es valosagkerrt eli at.m. az iparkodasban.1. a jovobe vetett hitben talalja meg az «umcgvalositast.Itasat leginkabb munkaval es gyakorlati eredmenyesseggel tudja krelni. arnelyeket megkivan. arnelyekcn otthonosan erzi magat es amclyeket stabilizalni akar a maga szarnara. Alabb kovetkeznek az ilyen csoportok rnegertesehcz szukseges kulcsfogalrnak es iranymutatasok.Lelki Harrnassag". 5. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: TNFORMAc16sZERZES. es sok kihivast is atel azon a teren. es jelentoset akar alkotni a vilag szamara. 12) azok a terulctek.LEM es . az eszmekben. es ahol uiegkapja azokat az anyagi javakat.) VfZ-HAzAK ("T . Ezeknek a hazaknak a kulcsszava az ANYAG. /\ viz-hazakban 21116 bolygok az egyen erzelrni bcallitottsagara hatnak. at I ()LD-HAzAK ("A VAGYON HARMASSAGA" . a biztonsag vag)' az informacioszerzes valamelyikere.IV.nugabol az cnergiait a vilagba.ipcsolcdnak. mert a IlIld-hazak Ieginkabb az anyagi vilaghoz fiJzod6 viszonyra utalnak. 12): Ezek a hazak m indegyike a multtal es a mara mar osztonosse vMI. A vlz-hazak kulcsszava az ERZF. 9. a szeraesben. 127 .h. egeszen regi idokbo! szarmazo kifejezesek. es leginkabb csak az attckinthetoseg erdeke- . hogy az illeto hogyan igyekszik kieleglteni eletenek gyakorlati SZOKSEGLETEIT. Azt jelzik. X): Ezek a hazak ahhoz a tcmahoz kapcsolodnak. 8. aztan biztonsagba helyezziik es stabilizaljuk az elert eredrnenyt. es meg126 . A kovetd (szukcedens) hazak (2. valamint az elet azon teruletcivel. A sarokhazak kulcsszava: CSELEKvES. ezert aztan megint cselekszunk.ELKl HARMASsAG" . ahol a legjobban ki tudja fejteni produktivnasat.dt meg. es informaciot szerzunk arrol. akkor az az illeio nyilvanvaloan sok energiat fordit a cselekves. IIlIgy milyen vagyak. karrierbeli ambicioira es munkakepessercrc hatnak. A hanyatld (kadens. megpedig az cgyes clemckhez kapcsolodo bolygok mintajara. A fbld-hazakban allo 1IIllyg6k az egyen hivatasara. Az ezckbcn a hazakban allo bolygok arra mutatnak ra. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyozott. es hogy a mult hogyan cpu] be a tudatba. amit vegeztunk. Akinel ezen hazak valamelyike hangsulyos. a mUI1kaban. hogy hasznosnak erezhesse magat. ahol a gondolatok es rnegfigyelcsck kcletkezese. A hazak harorntagu csoportokra is oszthatok. csereje es kozlese folyik. hogy ha valakinel a horoszkopjaban a bolyg6k elhclyczkedese miau erosen hangsulyozodik a harem haztlpus valamelyike.2. 8. Onmegvalo·. es amelyek kozvetlen fizikai eroforraskent hasznosithat6k. cs milyen mertekben huzcdik vissza a maganclctebe vagy a belso vilagaba.ilom (vagy eppen ezek feltiinf hianya) jellernzo. aztan okulunk abbol. es fontos neki. Tevekenysegenek tulnyomo rcszere a hit es az onbi. amikor almait ravetiti a vilagra. Hivatastudata \ . az elerneben erzi magat a fizikai vilagban. azok elete az erzelrncik es a rnelybcn meghuzodo V AGYAIK korill forog. hogy I. hogy rni mcgy vegbe az cgycnben tudat alaui szinten. 11) az egycn vagyaival Iuggenek ossze. 5. Az ezekben a hazakban bolyg6k azokat az energiakat jelzik. 9): Ezek a hazak egyennek az elethez. alla ben alkalmazorn en is. milyen indittatasok kesztetik erre a boseggel ara. Ennek a haztipusnak a kulcsszava: BIZTONSACi. En-elmenye akkor a I"gintcnzlvebb. Logikus.

A horoszk6p crtelmezese

A hazak

ertelmezesi iranyrnutatas

A tiiz-hazakban zak lenyeget

VALO HozzAALLAsARA,
osszefoglalo

a116 bolygok az egyennek MAGAHOZ AZ ELETHEZ hitere es onbizalmara hatnak. A tuz-hakulcsszo tehat az IDENTITAS, mert az

on-

azonossag, a letezes erzete hatarozza meg az elethez val6 altalanos hozzaa llas unkat.

LEVEGO-HAzAK ("KAPCSOLATI HA.R.MASsAo" - 3, VII, 11): Ezek a hazak nemesak minden tarsadalmi kapcsolatunkhoz es erintkezesunkhoz kapcsol6dnak, han em a FOOALMAKHOZ is. Akinel ezek a hazak hangsulyozodnak, annak az esze es a kapcsolatai korul forog az cletc. Tevekenyseget a foga1mi szintu gondolkodas jellemzi, es az, hogy czckrol a fogalmakr6! masokkal eszmet cserel. En-elmenye akkor a legintenzivcbb, ha azt erezheti, hogy kolcsonosen megerti rnagai valakivel, vagy ha valarnilyen eszme vagy elrneletjelentosegerol beszelgethet, A levego-hazakban all6 bolyg6k az egyen erdekledesere, gondolatainak osszefiiggesrendszereire, sz6beli kifejezokeszsegere es tarsasagieletere hatnak. A levego-hazak kulcsszava: T ARSASAGI es INTELLEKTUALIS.
Az ismertetett kulcsszavak tehat igy foglalhat6k ossze:

datunk fennhatosagan kiviil allnak. A ncgyedik hazat egyebek mellett ,IZ otthonnal cs a csaladdal hozza osszefuggesbe a szakirodalom. De hat nyilvanvaloan a csaladtag] a inkka I val6 mindennapi erintkezesimk [elenti az eletnek azt a teruletet, ahol messzemenoen a szokasaink es az crzelmeink iranyitjak a cselekedeteinket. Ez. a haz a csaladot egyuttal sztmtelen mcgujulasunk es feltcltedesunk ertiforrasakent (vagy l-ppcnseggel annak hianyakent) is megjeleniti. Akiknel a ncgycdik haz eros hangsulyt kap, azok a legmelyebb erzelmi retegekbol fakad6 indittatast ercznek arra, hogy elmenyeiket osszhangba hozzak gyermekkorukkal es fiatalsagukkal. Fokozott mertekben ahitjak enjiik lelki behHer, ezert szinte sziintelenul nagy igenyuk van a rneghitt legkorre. Gyakran osszpontositanak olyan tevekenysegekre, amcly benso eletuk es lelki fejlodesiik javat szolgalja.

A nyolcadik

haz

Az onkifejezes modja Sarok: Cselekves
Koveto: Biztonsag Hanyatl6: lnformacioszerzes

A letezes teriilete
Viz: Lelki es erzelmi Fold: Materialis Tiiz: Identitas Levego: Tarsasagi es intellektualis

I\. nyolcadik haz az ERZELMI BIZTONSAG es a LELKI BIZTONSAG iranti igeny megjelenitoje. Az chhez a hazhoz ffiz6di) szexualitas nern is annyira osztoni eredetii, hanem a masik emberben val6 feloldodasbol credo erzelmi biztonsag atelesenek vagyabol taplalkozik. Sokan vannak, akik ezt az erzelrni biztonsagot mas emberek folotti hatalombol vagy uralkodasbol probaljak megszerezni, esetleg a penz erejere tamaszkodva, Bar a hangsulyos nyolcadik hazzal rendelkezok esetleg anyagi kekben, hatalomban, szexben vagy pszichikai hatalom rnegszerzeseben keresik a biztonsagot, de az igazi erzelmi es lelki biztonsag csakis a nyolcadik haz altai szirnbolizalt erzelmi viharok es konfliktusok lecsillapitasaval erheto el. Ugyancsak a nyolcadik hazhoz kapcsol6dnak az okkult tudornanyok, es mivcl az elet legmelysegesebb torvenyszeruscgeivel foglalkoznak, ezaltal kulonosen j6 eszkoznek bizonyulhatnak a lelki beke elereseben, A nyolcadik haz szexualitasanak meghatarozo jellegzetessege, hogy az elszigetelt, maganyos torekveset fejezi ki megujulni es ujjaszi.iletni egy magasabb eroben ti:irteno feloldodassal.

erte-

A Viz-hazak
A negyedik
haz

A negyedik haz az ERZELMI es LELKI szinten vegzett kozvetlen CSELEKVES teraletc. A letezesezen teruleten vegzett minden cselekedetunkre 6hatatlanul hatassal vannak olyan tenyezek, amelyek a tu-

en

Osszefoglalva: ez a biz tehat a lelki beke iranti vagyat szimbolizalja,
129

128

--

--

--.--

--_.

------

-

-

-

---

A horoszkop ertelrnezese

A hazak - ertelmezesi iranymutatas

amely csak ugy szerezheto meg, ha megszabadulunk a vagyainktol, akaratunk erolkodo gorcsossegetol. Ugyancsak ez a haz jeleniti meg alapveto energiaink felszabadltasaval vegzett cselekveseinket is: a gyogyitast, okkult megnyilvanulasainkat, a szexet, transzformaciora val6 kepessegunket, de a gazdasagi es penzugyi vallalkczast is.

umire hivatast erez magaban a tarsadalorn javanak szolgalataban. Ez utobbi nemcsak egyszeruen szemelyes hivatastudat, hancm kimondot-

ton sorsszertiseg,

A masodik haz
". rnasodik haz kulcsszava az ANYAGI BIZTONSAG, arnely lenyegreto,oen fejezi ki, hogy ez a haz a penzzel, a Iizetessel, a tulajdonnal, az cmbcreknek a dolgok feletti hatalom iranti vagyaval fugg osszc, A kulcsszo ramutat ezeknek a hajlarnoknak egy melyebb jelentosegere is, mivel akiknel crosen hangsulyos a masodik haz, azok nem feltetlenul csak a penzre ahfroznak, hanem egyaltalan arra, hogy biztonsagban erezzek magukat az

A tizenkettedik haz

A tizenkettedik haz az fNFORMACIOSZERZES terulete az ERZELMI es a LELKI sikon. Ez az infonnaci6szerzes a magany, a mely szenvedes, rnasok onzetlen szolgalata, a valamilyen magasabb eszme iranti elkotelezettseg kovetkezteben elerkczo megvilagosodas fokozatos ternyeresevel megy vegbe, Legmelyebb szintenez a hazis a lelki bek« elnyeresenek vagyat jelkepezi, de ennek utja Jelen esetben a magasabbegeszbe val6 beolvadas, egy transzcendens eszme iranti odaadas, vagy pedig a megszabadulas multbeli gondolataink es cselekedeteink ktserteteitol.

A Fold-hazak
A tizedik haz

unyagiak teren, A biztonsag elerese erdekeben azt akarjak, hogy barmifele szi.ik6Jkodcs nelkill rendelkezesukre alljanak az anyagi eroforrasok, beleertve termeszetesen a penzt is. A masodik haz jellegzetessegei altalaban j6l szirnbolizaljak az erintett szernely ilyen iranyu magatartasanak reszleteit. A masodik hazzal megjelenitett anyagi biztonsag tovabbi lehetseges forrasa a termeszethez jiiz6dr5 szoros k6todes. Akikben veleszi.iletctt eros vonzalom van a termeszet irant, azok sok esetben ugyanugy megkapjak tole a biztonsagerzetet, mint az anyagi javak birtoklasatol. Vegeredmenyben arrol van sz6, hogy mindket esetben a fold-elem energiaja igyekszik utat talalni a kifejezodesehez,

A hatodik haz Ennek a haznak a jelentese: CSELEKVES az ANYAGI szinten. A hagyomany szerint jelenteskorebe tartozik meg az erinteu szemelynek a tarsadalomban elfoglalt pozicioja, j6 hlrneve, karrierje es hivatasa is. Mindenkinek azon alapszik a jo hirneve, hogy milyen tevekenysegeket folytat az anyagi vilagban. Ahhoz, hogy az anyagi vilagban eredmenyeket tudjunk elerni, mindenkeppen szuksegunk van tekinielyre - es ezt szinten a tizedik haz jeleniti meg. A kulcsszavak j61 ramutatnak a tizedik haznak arra a hagyomimyosan elfogadott jelentestartalmara, hogy osszefugg az egyennek a vilagban maga ~e tiiz6tt celjaival vagy
130

A hatodik haz a munkahoz, az egeszseghez, a szolgalathoz, a kotelessegtudathoz es a segitokeszseghez kapcsolodik. Ha megertjuk, hogy a haiodik haz lenyege az INFORMACIOSZERZES az ANYAGI vilagban elrnenyekbol, akkor azt is ertjlik. hogy mi a kozos a hozza IUzodo tevekenysegekben, Anyagi testtink szuksegleteirol es korlatairol lcginkabb egeszsegugyi problernaink jelzeseibol ertesultlnk, es ugyancsak onmagunkr61 jeleznek vissza szamunkra a mindennapi munkank saran szcrzettelrnenyeink. Mindezek a tapasztalataink szcrenysegre taszerzett 131

1\ horoszk6p ertelrnezcsc

/\ hazak - ertelrnczcsi iranymutatas

nitanak bennunket, es arra, hogy el kell fogadnunk korlatainkat, viszont felelosseggel tartozunk magunknak az egeszscgunkert testi es pszichikai szempontbol egyarant, Akkor tudjuk pontosan es lenyeglatoan ertelmezni a hatodik hazat, haj6! megertjuk, hogy a testi megtisztulasrol, az egeszsegrol, valamint az anyagi vilagbol kozvetlenul szerzett tapasztalatok alapjan bennllnk kialakul6 szcrcnysegrol szol,

Ugyancsak cz a haz kapcsolodik a kockazarvallalashoz is. A szerenI sejatek, a flortoles, a gyerrnekvalialas, a kreativitas tis a nyilvanos .zcreplcs lenyegeben mind a kockazatvallalassal fugg ossze valahol, czck pedig mind az otodik hazhoz tartoznak. Nem nehez felismerni, !logy nagyban hozzajarul a biztonsagerzettmkhoz, ha kello jartassagot zcrzunk a kockazatvallalasban. Aki rnerev, rugalmatJan, az ugyanis .rligha erezheti biztonsagban az enjet,

A Tiiz-hazak
A kilencedik haz Az elso haz
niz-haz az elsa haz, Jelentcsc: IDENTITAS a CSELEKa hazat a test energiajaval es kulsd megjelenesevel kapcsolja i:issze. A kulcsszo j61 utal arra, hogy cselekves kozben az identitasunkat, az onazonossagunkat a fizikai testunk jelenti. Mas emberek ennek alapjan isrnernek fel bennunket, es testi.ink, rnozgasunk jellegzetessegei alapjan vonnak Ie r6lunk kovetkezteteseket. A kulcsszo utal arra is, hogy krcativitasunk, kezdemenyezokeszsegunk, magabiztossagunk milyensege mind-mind egyeni jellegzetessegeink koze tartozik, es az else haz tcnyezoi alapjan terkepezheto fel. A sarkalatos 1\ hanyatl6 tuz-haz, vagyis a kilencedik az IDENTIT As teren folytatott INFOR.MA.CrOSZERZES jelkepezoje. Magyaran: az egyen megismeri, ki is valojaban. Ebb61 ered minden, amit ez a haz szirnholizal: a vallas, a filoz6fia, az utazasok, a kutatas. Akiknel hangsulyos l'J: a haz, azokat minden olyan tevekenyseg vonz, amelytagitja az onismeretuk horizontjat, noveli onismeretuk melyseget, es amely hozzase~iti oket az emberi terrneszet behatobb megismeresehez, sot a vilagmindenseg minel nyitottabb szemlclesehez. Akiknel eros a kilenccdik 11 azoknak nagy igenyuk van arra, hogy erezhessek szemelyiseguk [IZ, v.untclen fejlodeset, sot magukban akarjak erezni a mindenseg kinalta vcgtclcn lehetosegeket is.

a

vESBEN. A szakirodalomezt

Az otodik haz
A koveto ttiz-haz, vagyis az otodik az IDENTITAS BIZTONSAGAT kepviseli. Akiknel hangsulyos ez a haz, azok en-erzetuk biztonsagat abban keresik, hogy azonosulni igyckeznek olyan targyakkal vagy embcrekkel, amelyckben sajat egyeniseguket velik tiikrozodni: olyan targyakkal, arnclyeket ok rnaguk keszlteuek, vagy olyan emberekkel, akiket szeretnck, akiktol tiszteletet, rnegbecsulest kapnak. Az ember oS71onszeriien/cJ}1tos akar lenni, mert cz is kell a biztonsagcrzetehezamiket az otridik haz kepvisel, azokt61 megkapja: gyerrnekcitol, onnon krearivitasatol, valamint a szerelmi kapcsolatokt61. 132

A Levego-hazak
A hctedik haz \ hetedik haz a CSELEKV:EST szirnbolizalja a TARSADALMI es az INTELLEKTUALIS szinten. Az ehhez a hazhoz fiiz6d6 alapvcto clmcnytipus az, amikor ket ember alakit ki szoros kapcsolatot cgymassa!, de idetartozik minden olyan struktura es tevekenyscg is a tarsadalornban, amelyre kihat a szernelycs kapcsolatok milycnsege. Az egyen szintjen nezve az illetonek a meghatarozo partnerkapcsolata 133

at tortenik. penzugyi helyzetere. Akiknek a horoszkopjaban a tizenegyedik haz emelkedik ki. A harrnadik haz A harmadik haz terulete a T ARSADALMI es INTELLEKTUALIS szinten tOrteno INFORMAcroSZERZESE. (Persze a ternakoroket illet6en az is szamit. Akiknek a harmadik haza eroscn hangsulyozott.i emberekkel. szexualis eletere. a tomegtajckoztatast. hogy kihat eletenek minden egyeb terulctere: egeszsegere. Ezert aztan egyertelmu. amikor a szlilctes pontes idopontjanak ismercte hijan kcnytelenck vagyunk a hazak vizsgalata nelkul horoszkopot felallitani. rncrt mindegyik haznak szinte vegtclen ajelentestartalma. ha kitiiz maga ele egy vilagos egyeni celt. es hogy azok mekkora hatast kepesek kifejteni altalanossagban az eletre. Vegezetul pedig azt ernlitcnern. mint amelyek a bolyg6k jegybeli allasainak ertelmezeserol szoltak. kovetkeztetesi kepes. cs az cgcszen nagy pontossagi fokot erhct el igy is .L1t. Illk hazukban. hogy rncly bolygok allnak a harma134 FONTOS MEGJEGYZES: A kovetkezo oldalakon az Olvas6 azt latja. ebben a hazban tart6zkod6 bolyg6k hatarozzak meg.IZ alabb kovetkezo ncgy ertelmezesi iranyrnutatast tartorn rendkivul mcgbizhatonak:" 1\ horoszkopok. hogy a hazak errelrnezesevel kapcsolaios iranymutatasok nem annyira reszletekbe men5ek. hogy a hazak jelent~senek ertelrnezeseben kulonosen hive vagyok a nyitottsagnak. es 135 . azokban rneiyseges es gyakran ellenallhatatlan vagy munkal arra. hogyaz erintett szcmely hogyan hasznalja az eszet. ahol a barataiknak hasonlo az intellektualis erdeklodesilk meg akkor is. \1. azok hajlamosak ertisen kotOdni valamilyen csoporthoz. vagyis a tizenegyedik ez egyen TARSADALMI es INTELLEKTUALIS BIZTONSAGAT szirnbolizalja. tehat onmagaban csak a hazbeli alias vizsgalata ugyis csak tevcs vagy pontatlan megallapltasokat credmenyczhetnc. ideertve pcldaul az egyenek alapveto kornmunikacios keszsegct. Az intellektualis biztonsag iranti vagyuk egeszen odaig vezcthet. Kovetkezeskcppen az inforrnaciocsere minden formajat takarja. cs a tobbit a beszclgetesckbol hamozzuk ki inkabb. hanem egyunal a tarsadalom egeszenek is jot tesz vele. hogy egyegy bolyg6nak a jegybeli allasa es fcnyszoge donto jelentosegti. Erre megvannak a jo okaim. Mindenekelott azt szeretnem leszogczni. mint ahogyan dl. rnivel ott latszik meg igazan az altaluk jelzett encrgiaknak az elctre gyakorolt hatasa. haz szerinti Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli elhelyezkedesenek megertesehez il1etve a mogottuk rejlo emberi sorsok megertesehez .l·genek es szinte vegtelen kivancsisaganak segitsegevel.es nagyon sok fLlgg a vizsgalt szemely eletkorulrnenyeitol.l is. tehat mindenki egyedulallo eset ebbol a szempontbol. hogy masokkal kornmunikaljanak. Masreszt a bolyg6k pontos jclentcsct konnyebb es celravczctobb a jegy allasukrol 5z610 reszben vizsgalni. hogy hogyan fejezi ki az illeto a gondolatait. palyafutasbeli sikeressegere stb.A horoszkop ertclrnezese A hazak ertelrnczesi iranyrnutatas olyan Iontos. es az is gyakori eset korukben.korulbelul 60-90 szazalekosra tehetd az ele-hcto pontossag rnerteke. Vcgytik csak peldanak azt az esetct. tudornanyos vagy barmilyen egyeb ternakorben. metafizikai. informacioszerzes az inspia harmadik haz szerinti inforuuicioszerzes viszont az illeto sajat logikajanak. Ha valakinek erosen hangsulyos a tizenegyedik haza. ebb51 a szernpontbol a hazak csak rnasodlagos jelentosegfiek. hogy a meghatarozo partnerkapcsolat dontoen befolyasolja az egyen altalanos tarsadalrni eletet es intellektualis fejlodeset is. az ugy szerezheti meg legkonnyebben a vagyott intellektualis biztonsagot. amellyel nemcsak a sajat keszteteset elheti ki. crtekrendjctol.) A kilencedik !. a reklarnokat stb. Elegedjirnk meg iranymutataskent azzal. hanern azt is. hogy komplett eszmerendszert alaklthatnak ki maguknak politikai. elctvirelbeli hattereto] tudatcssagi fokatol. Ez a haz nemcsak a mas emberekkel folytatot1 kornmunikaciot kepviscli. ha nem duJ mindig teljes egyetertes koztuk.. gyermekeirc. hogy megvan a kepesseguk a konnyed es barati szinru kapcsolatteremtesre a legkulonbozobb rmiveltsegi foku es erdeklcdesi kori. ami garantaltan rnegbizhato.intuitiv esz csatornajan A tizenegyedik haz A koveto levego-haz.

ot at- Ertelmezesi iranymutatas a bolyg6k hazbeli allasahoz Ha az alabbi iranymutatasokat a paciensscl ncgyszernkozt folytatott ketoldalu beszclgetcsek Iolyaman (ncm pcdig az asztroJ6gus altai e16adott "monolng" forrnajaban) alkalmazzuk. ameIyeket az a bolyg6 jelez. hogy az illeto spontan mod don az elet mely teruleten kercsi azon igenyeinek kielegiteset. hogy mcgorizhesse testi energiajat es cgeszscget. letezesnek ez az a teriilete. hogy szcmelyi- ot mas 9 rnek rnegosztasaval a legkozvetlenebbul ben. a batorsagat es a kezdcmenyezokeszseget. az erzelmi biztonsagot es a boldcgsagerzetet. hogy a vizsgalt szemelynek hova iranyul a figyclme. Amelyik hazban a MARS all. mert ezaltal juthat cl oda. az otthonaval maganeleti tevekenysegekapcsolatos Jelki fejlodes- ben talalkozik. PELDA: A Venusz a IV. Boldogsagat es altalanos jolet-erzetet a maganeleteben es szukebb otthoni kornyezeteben tudja atelni. Amclyik hazban a SZATlfRNlJSZ all. Az illeto a szeretettel es az erzel- Amelyik hazban a NAP all. es itt tudja leginkabb kifejezni a szeretctet. A lete- at 1% 137 . esetleg szulcivel kapcsolatos ugyeibe iranyitja. arnely kulcsfontossagu neki ahhoz. az illeto azon a tertileten keresi az orornoket. Amelyik hazban a MERKUR all. c) Valamely boJyg6 hazbeli allasa ramutat. o D PELDA: A Venusz a LV. otthoni. es intcllektusa a letezes ezcn teruleten szuntelenul aktiv. ahonnan a legkozvetlenebb tapasztalatokat szerezheti a valahova tartozas erzeserol. Amelyik hazban a vENUSZ all. A tezesnek ez az a terulete.JUPITER all. valarnint egy stabi! le- Q es tisztaen-keprol. hogy emberckkel rendszercsen mentalis energiat csereljcn. hogy j61 erezze magat. hazban. Az czen a teruleten vegzcu cselekvesck toltik fel energiaval es adnak erot neki a tovabbi kuzdelmekhez. egyunal itt tud leginkabb melyrol fakado nagyrabecsulest erczni rnasok irant. az i!let6 azon a teruleten keresi a beteljesedest. Azert erzi szuksegesnek. onmaga csorbitatlansagat. b) A hazak rarnutatnak. amelyct az a bolygo jelol. Valamely bolyg6 energiajat ugyanis abba a tevekenysegi korbe es eletunknek arra a teriiletere iranyitjuk. hazban. Minel tobb bolygo all valamelyik hazban. hazban. hogy az asztrologusnak cs paciensenck az egyuttmukodese mennyire eredmenyes. rnindket fcl mcg fog lepodni. az illetf azon a teruleten tudja legkozvetlenebbul kifejezesre juttatni az onervenyesiteset. Az illeto a Venusz erzelrni es szcreret-energiajat legspontanabb medon a rnaganszferajaba es a csaladi. a mely clegedcuseget es azt. Amelyik hazban a . es itt tudja legjobban erezni. elete soran annal tobb figyelmet fordit az ott kepvisclt temakorokrc. hogy az eleteuek van ertelme. A letczesnek cz a terulete tolti fel az illetot eletcnergiaval. a jovobe vetett remenyseggel. 4 :) sege egyre fej lodik. es kulcsfontossagu a szerepe abban. A. az elcgedettseget. hogy a vizsgalt szemely hova iranyitja spontan modon a legtobb energiajat. A letezcsnek ezen a teruleten tudja feloldani enjet masokban. hogy valaki szereti. PELDA: A Merkur a VIT. Az illeto az iniellcktualis vagyainak es a komrnunikacios szuksegleteinek a kielegiteset szoros es nagyszamu ernberi kapcsolatokban keresi. az illeto azon a tcruletcn talalkozik legkozvctlenebbul a hiuel. a csaladalapitasban. hogy az illeto hoi talalkozik a legkiizvetlenebbiil a letezcsnek azzal a dimenziojaval. az illetti azon a teruleten talalkozik legkozvetlenebbul az kielegito valodi kommunikacioval. a boldogsagot. az illeto azon a teruleten talalja meg legkozvetlenebbul enje es krcativitasa lenyeget. amelyet annak a bolygonak a hazbeli allasa megjelol. A letezcsnek czen a teruletcn erezheti a legmelycbb optimista hitet az onjobbltasban es abban. a bizakodassal. d) Valamely bolygo hazbeli allasa ramutat. az illeto azon a teriileten erezheti legmelyebben a stabilitast./\ horoszkop crtelmezesc A hank ertelmczesi iranyrnutatas £I) A hazak ramutatnak. hogy a letezesnek ezen a teriileten tisztaban legycn onmagaval. Amelyik hazban a HOLD all.

az illeto azon a teruleten elheti eletvitele es a bele rogzttlt onkifejezesi m6dok teljes transzformaciojat. hazat jelzo hazcsucs a Nyilas 24°-an all. eltomplto tenyezoktcl. akkor a Venusza igenis az 5. Peldaul ha valakinel az 5. akkor annak fontos rahatasa van az erintett szemely motivaciojara. ami misztikus.ahol legjobban pr6MI es meg is tud szabadulni a mindennapok taposomalmatel es a nyomaszto. ra nehezedo nyornast. Hasenlokeppen ha valamelyik bolygo erinti az MC-t (amely a legtnbb hazrendszerben a tizedik hazcsucsat jelenti) vagy a vele szemben pontot. ahol az illeto a legszabadabban. ha az a bizonyos bolyg6 latszolag a harrnadik vagy a kilencedik hazban all. sziileinek H1 gyakorolt hatasara. (sakis IV. noes a hetedik hazban :illo Szaturnusznak ertelme volna. ahol a vilag dolgait legkonnyebb az ideak magaslatara emelni. ahogy az eletemet elnezem . es az eletnek ebben a szferajaban talalkozhat tudatossaganak legtisztabb.. de ugy tesz. az illetti azon a teruleten elheti legkozvetlenebbul mindazt. transzcendens. es itt tud legjobban a vilag hasznara valni. Ugyancsak ez az a terulet. igy tovabb . legintuitivebben. akkor az alighanern tenyleg egy kacsa. Ez az a tertilet. Amelyik hazban a PLUTO all. 138 139 - --- - ---- . bar a Szaturnusz a hatodikban van es csak 4 foknyira a hetediktol. hazban van. amelyik hazcsucs barmelyik oldalan 6°-on beliil allnak. biztonsagerzetere. umelyek athatolhatatlan valaszfallal kiilontilnek el egymastcl.vagyis amikor valamelyik bolyg6 vagy az Aszcendenssel. es ezen a teruleten keresi a maga szamara az izgalmakat. Ez az a haz. Amelyik hazban az URANUSZ all. amikor a bolygo a hazcsucsnak meg az e15zo haz feloli oldalan all. amely a tizedik es a negyedik hazzal fugg ossze. hazbeli Venuszt jelent. hanyszor hallottam. amelyek az energiamezok bullarngorbejehez hasonloan leginkabb egy ernelkedo. inspiralo es altalaban ami nem-anyagi jellegu. amelyet az illeto ktilonosenfontosnak erez. hogy 6 fokon belul van az MC-hez vagy az IC-hez. mintha az elsoben volna" vag)' "Nines semmi a VB. hogy szernelyisege egybekovacsolodjek.az illeto azon a tertileten talalkozhat legkozvetlenebbul onnon egyedisegevel.vagyis minden olyan tenyezojere. amely egyes esetekben lehetosegeket villant fel eletimk spiritualizalasara es megjobbitasara. es kozben ugy hapog. A jelen ertelmezesi iranymutatasnak talan az a legfontosabb alkalrnazasi terulete. akkor azt el kell fogadni elsa illetve hetedik hazbeli bolyg6nak. " Ilyenkor azt mondhatom. felelossegvallalast. Ez a haz jelzi a letezesnek azt a teruletet. sot neha kifejezetten dominans az ilIetO teljes eletszemleletere nezve. a Venusza pedig a Nyilas 18°-an. mert megiscsak az a lenyeg. amely mind szukseges ahhoz. Ez meg olyankor is igaz. *' at at allo A hazak ertelmezesenek egy lenyeges kerdese Ne feledjuk. illetve hetedik hazbeli Szaturnuszrol lehetett szo! Ha valamelyik bolyg6 hat fokon belli! all az Aszcendensnel vagy a Deszcendensnel. Valoban elso hazbeli Marsrol. amely alapvetoen fontos az erintett szemely szarnara. hogy megfeleloen rnegertsuk belate a horoszk6p horizontvonalan jelentkezo erintkezeseket . targyilagossagaval. Ilyenforrnan az a bolyg6 a letezesnek egy olyan dimenziojat jeleniti meg. hazban. hogy a hazak a Ietezes mezoi. ahol legnagyobb tere nyilik a kepzeletenek. aztan tetopontjahoz ero. Az eletnek ez az a terulete. legoszintebb fejlodesi lehetosegeivel. jo himevere. Amelyik hazban a NEPTUNUSZ all. hogy ha valami ugy mozog. A letezesnekez a terulete altalaban kiilonosen melyenerinti az illet6t. Ugyancsak ez az a haz. Sok regi vagasu asztrol6gus ilyenkor azt mondana.. legegyenibb medon kepes magat kifejezni. mint egy kacsa. amelynek teruleten tud leginkabb hozzahangolcdni a tarsadalomhoz. de hat ez abb61 az elavult felfogasbol cred. amely szerint a hazak valarnifele kulonallo kis dobozok volnanak. hazban van.A horoszk6p ertelmezesc A hazak ertelmezesi iranymutatas '6< W o zesnek ezen a teruleten talalja meg azt a kemeny munkat. vagy a Deszcendenssel erintkezik. eredetisegevel. az IC-t. amint meghokkent emberek ilyesmiket mondtak: "A Mars a 12. hogy kimondottan abban a hazban allonak tekintend6k a bolygok. hogy ez az es * alias Michel Gauquelin kutatasainak eredrnenyei megerositik a hazcsucsokhoz valo odacsatlakozas fontossagat azokban az esetekben is. mint egy kacsa. vegul lehanyatlo hullamvonallal rajzolhat6k korUl. Fel sem tudnam sorolni. A tapasztalat azonban arra tanit. egyeni Iatasmodjaval.

Akinek a 6. konkret fizikai valosag.X) hazcsucsait erinto jegyek. Ez is egy ok arra. A nern-sarokhazak hazcsucsait crinto csillagjegyck azonban nem annyira rei tuna mertekben hagyjak rajta a nyornukat . j'zl a szempontot tekintve mindig kicsusznak a kczcbol a dolgok. hogy a valamelyik csillagjegy egyik vagy masik szelehez kozel eso hazcsucs egy masmilyen hazrendszer alkalmazasa eseten mill ahhoz a masik jegyhez tartozhat.1/ egyen szernelyisegen (kiveve perszc ha bolyg6k is allnak az adou jegyben). rnikozben nc feledjuk. haza csucsa a Merlegben van. Nern szarnit. I I\. . ha azokra a hazakra figyelunk. es nem torodunk tul sokat az tires hazakkal vagy a hazcsucsokjegyevel. VTT. Tarsadalmi helyzetet tekintve a husegben latja biztonsaga zalcgat. Osszessegeben tehat azt mondhatom. az hamar eszreveszi. haz csucsa a Bikaban. fJgy tunik. illetiinek az anyagi bizton- aghoz mziSd6 viszonya gyakran zavaros. hogy az anyagi eroforrasok biztositasara iranyulo crofesziteseit mindig aihatja valamilyen idcalizmus cs bizonytalansag. amely ugyanugy inforrnaciokat szolgaltat. ha a szuletes idopontjat akar egy kicsit is tevesen kaptuk meg. arnelyekben bolyg6k vannak.\7. es nem kell tul nagy jelentoseget tulajdonitanunk nekik a ho roszkop ertelmezeseben. All.'mnelyik hazcsucs jegye ramutat a lctczcsnek az erinteu haz altai megjeleniteu terulelehcz cs az annak rnegfelelo cselekvesck reven mozgositou cncrgiakhoz kapcsolodo letminosegre. Intellektualisan nagyobb biztonsagban crzi rnagat. e~ 140 141 . hogy legjobb. A gyakorlati ertelmezesben altalaban rabizhatjuk magunkat az alabb kovetkezo iranyrnutatasokra. biz csucsa a Merlegben. hogy az tlleto mas ugyekben mcnnyirc gyakorlatias. ha valami gond van az egeszsegevel. mert az ketsegtelcn. Az illetd a tarsadalmi es az intellektualis biztonsagat stabilitassal es a valosaghoz ragaszkodassal igyckszik garantalni maganak. rogton igyekszik is visszaallltani a megbomlott egyensulyt. ha szern elott tartja. sot akkor is. ha7. hogy az illetonek milyen a viszonya.A horoszk6p ertelmezcsc A hazak crrclmczcsi rrunymutatas rtelmezesi iranymutatas a hazakat jelzo hazcsucsokat erinto jegyekhez A koveto es a hanyatlo hazak hazcsucsait crintf jegyek egy kerek egl' szet kepezf rendszer alkotoreszei. hogy ovatosak es visszafogottak legyunk a csillagjegyek es a hazcsucsok talalkozasanak ertelrnezesevel. I'FLDA: A lIalakban a 2. a) A hazcsucs jegye arra utal. TV. hogy letezik egy kezzelfoghato. Az illeto kiegyensulyozcu m6don viszonyul minden anyagi jellegti ugyben a tapasztalat utian t6rteno informacioszerzeshez. PELDAK: A 6. mint ahogyan a negy sarkalatos haz (T. csucsa. tI hozzaallirsa az azon haz altai szimbolizalt Ietezesi tertilethez.

cmi-szextil (30°). A fenyszogek lmeletenek matematikai vonatkozasait szamos konyv" reszletezte mar. es amelyeket megbizhatosagukra es h toerejukre tekintettel "fOfenys:zogek" neven ismeriink. az erinI II bolyg6k es jegyek harmoniajatol fiiggoen a konjunkci6 (0°) es a I. elet kulonfele energiainak egymasra hatasat az egyen szintjen a Il nyszogek" jelenitik meg a horoszkopban . hogy a horoszk6pban felterkl pezett energiamezok energiakozpontjai (vagyis a bolyg6k) koziitti rovcnalak". Ebben a fejezetben iranymutatasokat nyujtok a ~ nyszogek gyakorlati megertesere a horoszkopertelmezesben. valamint bizonyos esetekben. bar az is igaz.azokra. hogy a tapasztalt asztrologusok ezeket is INAMIKUS vagy KIHiv AST tartalmazo fenyszogek: es 143 . A horoszkopban . fejezet A bolyg6k fenyszoqeinek meqertese I. ilI tve a bolyg6k es az Aszcendens vagy az Me altai bezart szogek. az oppozicio (180°).a fenyszogeket a 360 fokra felosztott kor foglalja ketbe. • A kezdf asztrolegusokat ncm biztatorn arra. aha! egyuttal az egyes fenyszogekrol szill6 tovabbi reszlctcs isrnertetes is talalhato. melyek 30 fokonkent jelentkeznek.vagyis a bolygok altal. fIlost nem terek ki ra.arnely az energiamezoket nagy precizisal abrazolja . Ez a konyv a legismertebb fenyszogekre osszpontosit .8. karma transzformacio clmf konyvenek 6. A fenyszogek ket csoportba oszthatok: ugy at Idetartozik a vadrat (90°). fejezetet. lenyszogeket is szoktak nevezni. ** Ezek a szogek a belso feszultseg atelesevel fugge• Lasd ktilonosen Arroyo Asztrologia. hogy foglalkozzanak a 4S cs a !35 fokos fenyszogekkel.

Abr:in szemleltetve az i1ycn bolygokapcsolat a kovetkezo kepet mutatja:* « I d'---- ~- \/ II.. A Merlcir az intelligen- o) I I I I I I I I I I I 144 145 I . vag)' vegre megfelelo mederbe tudja terelni ezeket a tulajdonsagait. akkor mar nines akadalya annak. a szextil (60°). A harmonikus fenyszogek jelzik. '\. siman aramlonak rninosulnek. ARMONIKUS vagy SIMAN ARAMLO fenyszogek: Idetartozik a igon (120°). '/ / \\ r">. valamint bizonyos esetekben a konjunkcio (az erintett boJyg6kt61 fugg6en). Ami. Vegyuk peldanak ujbol a Merkurt es a rsot . idegi tulerzekenysegben. \. kritizalasi hajlamban stb. ---'\-: -'. Ha az egyennek sikerul urra lennie az ingerlekenysegen es belso feszeltsegen. '. hogy az erintett szemely mcgteszi a megfelelo lepeseket a belso feszultsege feloldasara. valamint a mcgertes es az onkifejezes azon modjaival. int amikor ket hullam azonos ritmusban rnozog.rossznak"). amelyhez erokifejtesre. hogy az erintett szemely viszonylag harmonikusan tudja kifejezesre juttatni ezeket az energiakat olyan tevekcnysegekkel munkaval. es a szemi-szextil (300) (az erintett illagjegyekhez kapcsol6d6 elemek es a bolygok kozotti harmoniatol tuggoen). de az ilyen minesitesek felrevezetok lehetnek.A horoszkop ertelmezese A bolygok fenyszogcinek megertese nek ossze.... hogy az erintett energiak (kovetaz iIleto szemely letenek az a ket dimenzioja) vibracioja tehat erositi egymast az iIlet6 szemely energiamezejebcn. rnert elofordulhat. kozvetlen ekvesrc es az onkifejezes uj csatornainak megkeresesere van szuk. ~ V '. Ezeknek a kepessegeknek az illeto sok hasznat hcti elete folyaman. \ . irritaci6t ideznek elo. oldalan talalhatnak. es III. es nem a dinarnikus fenyjelzik az erintett szemely letenek allapouu.. nclyeket az erintett szernely viszonylag konnyen tud hasznalni vagy ki tud fejleszteni magaban. es cz mentalis erot. .r-. Ezek a szogek a spontan kepessegekkel es a tehetseggel fugnck ossze. Ezek. Ezek a fcnyszogek enyhen harmonikusnak. arnclyek egymassal harmonizalo elcmekhez tartoznak. karma es tmrz./ . hogy a hozzajuk kapcsol6d6 energiak (es az eletdimenzioi annak a szemelynek. Konyvunk ezen ket abrajahoz es az altai uk kepviselt encrgiaaramlashoz reszletekbe rneniibb rnagyarazatot az Asztrologia. A dinamikus fenyszoa vo. / . hogy a fenyszog altai kepviselt hatalmas erejii informacioszerzesi keszteteset jol hasznositsa valamilyen nagy intelligen ciat igenylo rnagas szaktudas megszerzesere.I 1\\ ' I ..ha harmonikus fenysztig all fenn koztlik. felelossegvallalassal vagy valamilyen kihivas elfogadasaval -. Mindenki inkabb arra hajlarnos. szemely szerint engem illet. hogy zavarrnentesen vegyulnek egymassal. es altalaban valamilyen hatarozon cselekvesre vagy Iegalabbis nagyobb fokd tudatossagra kesztetnek az erintett teruleten. ". arnelyek kepesek lekotni az osszes igy felszabadulo energiat.nJl~JlOaa.____. nern tartorn kUltinosebben praktikusnak a hasznalatukar... velemenyek (Merkur) masokra erolteteseben (Mars). es ezzel stresszt ideznek elo az energiarnezoben. ezert enyhcn dinamikus vagy kihivast hordoz6 fcnyszognek minosltheto. Gyakran nevezik egyes asztrologiai szaklrok az ilyen fenyszogeket "diszhannonikusnak" (vagy "neh6znek".itoztatas iranti igenyt jelzik. eros idegrendszert es az elkepze·k valera valtasanak kepesseget eredrnenyezi. valamint spontan 1()'~£lna.~zfomukio cimu konyv 110. mert rnintegy 50 szazalekuk olyan bolyg6kat foglal magaban. az letck megvalcsltasanak kepesseget.. A kihivast tartalmazo fenyszogeknek mar az elnevezesiik is utal ra. / J - I . hogy energiait es llyclmet a dmamikus. Gyakran megzavarjak egymas kifejezodeset. gis ezek a sirnan aramlo fenyszogek jelentik szamara a lehetoseget hetsegenek teljes kibontakoztatasara. es ezze! instabilitast. kihivast tartalmazo fenyszogcire osszporttositsa. akinek a horoszknpjaban ilycn fenyszog van) vibracioja nem hannonikus. A rnasik 50 szazalekuk cgymassal nern harmonizalo elcmekhez tartozo bolyg6kat tartalmaz. Pelda: a Mcrkur es a Mars kozotti dinarnikus fenyszog kommunikaciobeli (Merkur) tiirelmetlensegben (Mars) vagy informacioszerzes (Merkur) iranti eros kesztetesben (Mars) vagy az elkepzelesek.SQl a megfelelo onkifejezeshez.. mert olyan a helyzet. mintha ket energiahullarn cllentetes ritmusban mozogna. csapodhat le. majd vegul komplex Inclrglaoclfejez6desben egyesiil./ * figyelcmbe veszik. az azt jelenti. Ez az irritacio vagy instabilitas azonban esetleg azt is eredrnenyezheti./ I I I '. .

hanem arrol tajeu/lat.. erdt e!l kreativitast valt ki az erintett szernelybol egyuttal azonban konfliktu sokat es problemakat is hordoznak (sokszor mindezek a hatasok egyidejuleg eszlelhetok). mindent jobban akarnak tudni. turelmetlenek masokkal. A fofenyszogek lofenyszogek ertelrnezesenek iranymutatoi:" )NJUNKCIO (0°): A szernelyi horoszkopban minden konjunkci6t . valamint az erintett sze- (. . Az egyiittallasok kozt az a Iegeroseblxamikor va"szemelyes bolygo" (a Nap. hogy a trigonok sok esetben kartekony 6 problematikus tulajdonsagokat hordoznak.. es arnelyenerdemcs melyebben elondolkodni . amelynek a kifejezese nagy koncentraciot. sot a fajdalom is tartalmaz bizonyos ertekeket. Peldaul az Uranus/ trigonja gyakori az olyan emberek horoszkopjaban. hogy az illeto rcszcrol relative mekkora ertifeszitcsrc van szuk( I ahhoz. mert azok a szemi-szextilt es a kvinkunxot rnellekfenyszognck veszik. hogy pontosan es eredrnenyesen ertelmezhessuk a fenyszogeket. Vagyis egy fenyszog nem utal arra. es akik mindig csak a sajat hasznukat keresik. 146 147 .n ffifcnyszognek tartok minden olyan fenyszogct. egyuttmukodesre keptelenek. a Merkur. es ha e71 rnegertjuk.. ezzel pedig arra.j6tekony" fenyszogek. Ne felcdji:ik. hogy az hatekonyabban vegez hesse az akaratcrvenyesitest. a legjobban: A bolyg6k jegybcli allasa az alapveto onkifejezesi keszteteseket es a ""/l'ijesiilcs iranti vagyakat kepvisel i. Az ilyen bolygokap csolat ekkepp abrazolhato: A fenyszogek ertclmczesenek torvenye d'__ ~- Fontos tudnival6. Ezzel szemben a dinamikus fenyszogek sok esetben olyan energiat szirnbolizalnak. hogy tuennyi szernelycs erofeszitesre van szukscg cgy-egy bizonyos kesztei kifejezesre juttatasahoz vagy valamiJyen szukseglet kielegitesehez. ate mas bizonyitek van arra.1. amely 30° egesz szarnu tebb~zorOse_Ezzel elterek sok asztrologiai szakkonyvtol. hogy elerjen egy bizonyos eredrnenyt.. hugy sok ember horoszkop[aban a szemi-szextil vagy a kvinkunx sokkal jelentekenycbb es aktivabb. Ez olyan iranymuta• amelyet erdemes rnegjegyczni. hogyan kell pontosan. hogy mindenfcinyszoget a benne reszt vevo bolygo) es csill agjegyek termeszetenek figyelembevetelevel kell ertekelni..A horoszkop crtelrnezesc A bolygok fcnyszogcinck mcgerresc ciajat a Mars rendelkezesere bocsatja. Sz{J ienyszogek ertelmezesere vonatkozo torvenyck k6zul nekem ez tetII.. mert ket energia intenziv egybeolvadasat es csonhatasatjelzi. akik rendkivul onzok. 'y eler valami konkretan meghatarozhato dolgot. cserebe a Mars energiaval tolti fel a Merkui felfogokepesseget es sz6beli kifejezokcszseget. Az ilyen konjunk16k mindig fokozottan eros energiaaramlast es feltiino szemelyiseg(a bolygoval es a jeggyel) jeleznek. rnelyre hat6an es gyakorlatiasan ertelrneznunk a fenyszogeket. at erofeszites. hogy ezek . mint peldaul II trigon. a fenyszogek viszont rarnutatn. a Hold. hogy a kihivas..1. megcafolva azt a regebbi hiedelmet.kell elfogadni.Ennek a torvenynek a megertese alapveto fontossagu ahhul.".ik az energiaaramlas tenyleges allapotara. Tehat azt ken megertenunk.<. vilagosabba valik eldttunk. hogy az erintett szemely I . a Venusz vagy Mars) vagy az Aszcendens az egyik alkotoelem.

igy aztan jelentos eravan szukseg az egyen reszerfil ahhoz. amelyek spontan IIIt'ldon osszetartoznak es arnelyek harmonikusan osszefemek. ha egzakt a Ienyszog. megis benne van a melyrehato mcgcrtes es a gyakorlatias ugyesseg kombinalodasanak a lehetosege. es szinte mindig egyci telmti. hog. hogy az energia siman aramlik Nines szukseg uj letstruktura kiepiahhoz. es cgyrnas encrgiajat is fclhasznaljak.1 kvadrat tcrmeszete a Szaturnuszehoz hasonlo: aztjelzi. az csokkenti luuo encrgiankat. ezert nem erez rnagaban kihivast. sot ezek modalitasa is eltero. (Tudjuk. mint a kvadratnal. (Peldaul az Ikrekben es a ".1 thivasoktol. If onkifcjezes jol bcvalt csatornaiban. meghozza altalaban hatarozott cselekves forma jaban. akkor az egyik lkczdheti zavarni a masikat.) Ez a Ienyszog illtal 1. (60°): A szextil az uj iranti nyitottsag fenyszoge: a nyitou sage az uj emberekre.' milyen bolyg6k vcsznck benne rcszt. vegso soron tehat az uj informaciok szerzese vel 1S osszefugg. Marpedig ha fclunk . hogy osszhangba hoz- 150°): Ez a fenyszog eros a benne reszt vevo bolygok altai szimbolizalt lctdimenziok kozott. Spontan.Ikban allo bolyg6k kvinkunxaban valtozo levcge es kardinalis fold -sz reszt . attol fuggocn. mert mind a ket tenyezo kifejezodese a rnasiktol is fugg.ink rnindket energia jelenletenek.111 a letezes modjaru utal. A szcxtil csak a megertes uj elerheto. hogy fclunk a/I tenni. esetben meg a konjunkcional is jclentckenyebb. bolygok. A kvadrat ramutat.nkat kreativan hasznosithassuk. IIlIgy a trigon altalaban az azonos elemckhez tartozo jegyek kozott alakul ~I. es valamelyik szernelyes bolyg6 is reszt vesz benne. a felrnerulo problemak lckiizdesere Iordit- (30°): Sokan mellekfenyszognck rartjak. de az erintett szemely konnyen ugy erezheti.i-okat vcgezzunk az elet megjelolt teruleteihez fUz6do viszonyunkon. uergiaaramlast jelez 14') 1\ VINKUNX (vagy INKONJUNKCIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 148 . hogy az erinteu szernelynck mivel kelt foglalkoznia. es ha mindketuinek tudataban akarunk lenni. vagyis eleve biztositott az energiak harmoniaja. hogy az ener'lii. nem uta! viszont a cselekvesre. amit a horoszkopunkban a kvadrat jelol. es nem tcszi meg a szukseges erolcsziteseket arra. E. hogy tudataban legyi.igyunk tudataban mindket cnergia jelenletenek. hanem az objektivitas magasabb foka is az egyen szabadsagerzetet. rncrt gyakori eset. az llj eszmckre es az uj magatartasforrnakra. Sok asztrologus szerint . hogy finorn modosit. hogy rossz az egyuttmukodesuk. A felszextilt kcpezo bolyg6k folyamatosan kol csonhatasban vannak. hogy a kvinkunx ltalaban egyrnassal nem harmonizalo elemekhez tartozo jegyeket ipcsol ossze. hogy rnegfeleloen hasznositsa az energiajat. Tchat ha nem . sol. Az egyuttallas kulcsszava . jelkepezi az uj kapcsolatok teremtesenek kepesseget akar uj emberek kel. Ez a fenyszog altalaban egyrnassal harmonizalo elc SZEXTIL mekhez kapcsolodo keletkezik. A trigonban reszt vev6 bolygok ramuutnak az elet azon dimenzioira es azokra az cnergiakra. de hataskifejtesuk kitarto. az mindig az elct valamilyen nagy kihivasat jelzi. terrneszetcs es neha jelentos tehetseget. Ez a fenyszog a megoldas kenyszeretll'lt eroltetesc helyett inkabb arra figyelmeztct. amelyen ncm szintje. ez noveli rahangolodast jclez.1 egymassal nem harmon izal 11 kapcsolodo bolyg6k kozt jon letre. Tudjuk.. Nehez egyszerre mindkl'l energiara figyelni. scm pedig az eletvitel nagyobb valtoztatasara a- KVADRAT (90°): A kvadrat altalaban elemekhez feszitesre zaezeket az ellerrtetes energiakat egyrnassal. Altalaban nem hordoznak stresszt. es problernaink keletkezhetnek abbol. CS azoknak milyen tovabbi fen) szogeik vannak meg. akar uj eszrnekkel. tehat egyrnast er6sito energiak koz: az elet olyan teruletere mutat ra.) lontos. II'Sere. hogy hova kell energiat kibocstuani. A kvadratnak tulajdonitott rnasik Szaturnusz-jellcgzctcsseg afClelem. SZEMI-SZEXTIL am nUGON (120°): A trigon azt jelkcpezi. is (a hazzal). es hatasuk gyengcdebb mint a kvinkunxnal. Ha a kvadrat egzakt. tul zaklat6k. hogy ezek az energiak tul elesek.A horoszk6p ertclmezcsc A bolygok fcnyszogeinck 1I1t'gC!tc>e mely eletenek fO hangsulyait cselekves es az dnkivetites.tokeletes kulonbozoseg. hogy uj letstruktura alakulhasson ki. kkor bizony eros en koncentralni kell rajuk. Az erintett szemcly sok esetben terrneszetcsnek veszi a trigon jelezte adottsagait es tchetl get.

Aszcendens eseteben johet egyaltalan sz6ba a 7 fokot meghalad6 rbis elfogadasa. hogy 8 vagy 9 foknyi orbis a legtobb fenyszog eseteben teljesen elfogadhatatlan. fuggetlenul attol. hogy niindig a legpontosabb fenyszogck a Iegerosebbek.A horoszkop ertclmezese A bolygok fenyszogcinck mcgerrese (180°): Az oppozicio .ies ezeknek kell a h-gnagyobb sulyt tulajdonitanunk a horoszkop ertelmczese soran.isukat az egyenben. hogy egy-egy tulajdonsag az ove vagy masvalakie.rivelni az asztrologitu. Az egyrnassal oppozicioban jegyek sok tekintetben hasonlitanak. es cgyarant kifejtik a hat. amelyen belul meg mtikodonek vcssziik a fenyszogct. Mindig kolcsonosen hatast fejtenek ki egymasra.az erintett szernely energiamezojenek lLlIliilt(idesld jelzi. a Hold vagy '/. vagy tradicionalis sz6val "orbis" azt jelenri. 151 . Sok asztrol6giai szakkonyv azt tanitja. Ez legkozvetlenebbul a szernelyes kapcsolatok teruleten tapasztalt egyfajta szuntelen k ihivas erzeteben jelentkczik. Meg kellett allapttanom. es lassankent mar alig tudja megkulonboztetni.). mert ezen rnulik a fcnyszog hatasanak az er6ssege. Hatarozottan azt javaslom tehat a kezdo asztrolousoknak. hogy a tokcletes pontossagtol szarnitort hany foknyiehercsr vcsziink tureshatarnak. hogy 12° . elszigetelodve egymastol. mivcl ilycnkor erosen hajlarnossa valik onnon termeszetenek kulonbozo vonasait mas okra kivetiteni. hogy az a ket energia folyamatosan hat egyrnasra. mintha teljesen ellentetes iranyokba hato erok kozeppontjaban allna. meet az ilyen fenyszog mar nem is fejt ki erdernleges hatast! Tlyen esetekben az energiak nem tanultanak dinarnikus kolcsonhatast egymassal. trigon. hogy milyen tipusu fenyszoget alkotnak a horoszk6pban. hogy ezek bolyg6k "megfeleI6" csillagjegyben allnak-e. Ha viszont a csillagjegy es a benne all6 bolygo j61 osszefer.. olyankor meg a hurmonikus fenyszog is kevesbe harmonikus m6don jelenik meg. hogy a fenyszog eppen kvadrat. Kezdo "" kozephalado asztro16gusoknak azt tanacsolorn. kt II konccntralnunk. sot homlokegyenest ellentmond6 tendencia huzna ket iranyba. mint az a teny. kvinkunx vagy szerni-szextil. A fenyszogben reszt vevo bolyg6k es csillagjegyek az erintett szernelyben egyrnassal kolcsonhatasban allo energiakat szimbolizalnak. hogy a fenyszog cgzakt legyen. Sok esetben a fenyszog tipusa kevesbe lenyeges az ertelrnezes szempontjabol. mint ahogy azt az irnenti reszben leirtam. Ketsegkivul jelentos kulcnbsegek vannak maguk a fenyszogek kozott. vagyis olyanban. Csak a Nap. mas szereplok vonatkozasaban meg a 6 fok is tul knak bizonyulhat. Akinek oppozicio van a horoszkopjaban. hogy tanulmanyaik elso szakaszaban csak a maximum 5 oknyi ttireshataron beluli fenyszogekre szenteljenek figyelmet. kiegeszitik egyrnast. de nezetern szerint elsosorban a szoban forgo ket bolygoenergia kolcsonhatasaira es keveredeserc 150 A bolygok ilyen kornbinalodasa soran a negativ .a pozitiv hatasok egyidejiileg jelcntkeznek. de tagadhatatlan. harmonizalo elemekhez OPPOZiCIO alia mas A bolygok kolcsonhatasa es az orbisok A fenyszogek terrneszetesen nem pusztan csak matematikai formulak. en tapasztalatom viszont azt mutatja: Minel hatekonyabban akarjuk ". ami sokszor egy olyan erzes formajaban jelentkezik. hogy sok szempontb61 teljesen ellentetesek. hogy a horoszkopern-lmezest rogton a legpontosabb fenyszog vagy fenyszogek szemrevetclezesevel kezdjek. I\/. Evek hosszu soran szerzett tapasztalatai meggy6ztek arrol.rahagyas?" engedelyezhcto a fenyszogek megletenek rnegitelesekor. Ha a bolygo gyallasa eleve vaJamilyen konfliktust rejt magaban. -\zonban mindenkeppen lenyeges. Az egzakt vagy kdzel egzakt fenyszogekben szereplo bolygok jelkepezte letezesi dirnenziok nernigen fejezodnek ki vagy erzekelodnek egyedtil csak onrnagukban. at mely engedi a bolygo energiajanak szabad kifejezodeset. az olyan helyzetnek van kiteve.. A horoszk6pban a fenyszogek ertekelesenel nemcsak azerintett bolyg6k tulajdonsagait kell figyelembe venni. han em azt is. Ennek gyakori kiserojelensegekcnt az illetonel az objektivitas fellemo csokkenese Iigyelheto meg. akkor akar a • A "nihaj.foleg mivel alta laban egymassal kapcsolodo bolyg6kb61 kepzodik . Peldaul a Nap es az Uranusz egzakt fenyszoge legnagyobbreszi mindig ugyanolyan tulajdonsagokkal rendelkezik.')'as". annal sziikebbre vessziik az orbist. mintha ket ellentetes. rnegpedig fuggetlenul att61. filggetlenul a kct bclygo fenyszogenek Iajtajatol.

Nem lehet vitas. Iranymutato a bolyg6k kolcsonhatasanak es vegyulesenek vizsgalatahoz Fontes tudnunk. ezekbol inkabb a tomegpszichologia vonhat Ie kovetkezteteseket az egesz korosztalyok vizsgalataban. akkor olyan esetekben sem kell neki kulonosebb jelentoseget tulajdonitani. egy/ersrnind rnegbizhato jellegzetessegeire osszpontositva . hogy sokkal gyorsabban es melyrehlll6bban fejlodnek ismereteink a paciensekkel folytatou kozos elemmunkaval.ik belc a horoszk6p ertelmezesenek teljessegebe. .isokat adok kozre a fenyszogek ertelmezesehez. hogy a bolyg6k egyes osszetalalkozasakor milyen ilttmukOdes vagy kolcsonhatas alakul ki koztuk. Az Uranusz. hogy a kezdo asztrologusoknak mennyire fontos megtanulniuk a lenyeges tenyezok megragadasat. kiveve persze ha valarn iIyen forrnaban hl)zzakapcsol6dnak a horoszk6p valamelyik fontosabb elernehez. Kezdo asztrol6gusok nagyon sokszor lelkesen nekiallnak elemezni peldaul egy Uranusz es Neptunusz kozotri fenyszoget.mindenkeppen nagy tapasztalatra is szukseg van ahhoz. ha egyebkent nem kapcso16dnak hozza a horoszkop valamilyen egyeb fa tenyezojehez. mert kihivast tartalmaIcnyszogben all6 bolyg6k egyrnasra hatasanak is van bizonyos I fa az ilyen fenyszog nem kapcsol6dik a horoszkop [6 elemeihez. Osszessegeben azt mondhatorn. a Jupiter.kornoly figyelmet erdernel. nnelyek csakugyan lenyegbevagoak. mint ha "papiwn" nezegetjuk olyan emberek horoszkopt. hogy ezeket az inforrnaciokat helycsen illesszi.iranyrnutar. aztan nemi tapasztalat birtokaban mar tudjak.a Nap.tovabbra is a horoszkop fontos. ha a kulso harom holyg6 valamelyikehez a Jupiter vagy a Szatumusz csatlakozjk. egyuttal mindketten kvadratot (90 fokos szoget) kepeznek a Nappal. Egyebek kozt ez (es hogy nem akamereven . a Szaturnusz es a Neptunusz energiainak keveredese . * A most kovetkezo resz tchat tomoT iranyrnutatasokkal szolgal a II nyszogek ertelrnezesehez. es hogy kezdettol fogva kulonbseget tudjanak tenni a horoszk6p fontos es szarntalan kevesbe fontos jellegzetessegei kozott. Hogy az energiak keveredeset hogyan kell pontosan felmerni. megpedig rnindig az erintett bolyg6k alapulvetelevel. ~lInstellaci6jahoz vagy temajahoz. harmonikus fenyszog eseten is lehetnek a kolcsonhatasnak bizonegativ vonatkozasai. Ha viszont a lupiter va&'Ya Szaturnusz altal uralt cgyikjcgy crosen hangsulyos a horoszkopban. 152 153 . vagyis amelyekben az at szerneI\LS bolyg6. akkor megis jelentdseget kapnak az ilyeri fenyszogek. E konyv tobbi fejezehez hasonl6an a kulcsszavak itt is csak az alapveto iranyokat jelolik egyebkent pedig igyekeznek 00<ill6 gondolkodasra biztatni a tenyhoroszkopertelmezesekben. hogy az a fcnyszog tobbeves idoszakotatoleloen mindenkinek ott szerepel a horoszkopjabanl Ez is csak arra mutat ra. irnent emlitettem. Forditva is igaz ez. a Neptunuszes a Pluto allasa altal hordozott informaciok ertelmezese nem szukitheto Ie egyetlen konkret szernelyre. Tehat nem eleg megtanulni a fenyszogek pontos ertelrnczcset.jonak" vagy "rossznak" beskatulyazni az egyes fenyaz oka annak. hogy a horoszkop ertelmezeseben nem kell kulonosebb jelentoseget tulajdonitanunk a harem kulso bolyg6 egyrnassal alkotott fenyszogeinek az olyan esetekben. Igazabol azt I megerteni. akikkel soha eletunkben nem is talalkoztunk. Szeretnern nyonmtekosan felhivni a Iigyelmet. amikor peldaul a Neptunusz konjunkcioban all a Szatumusszal. hogy altalanosan nem teszek kirlonbseget a ivasr tartalmaz6 es a harmonikus fenyszogek kozott a felsorolt kolll~_"_~'''~ (vagy "energiakeveredesek") ismerteteseben. Ajelen konyvben most pedig .1\ bolyg6k fenyszogcinck rncgcrtcsc kihivast tartalmazo [enyszdgek sem jelentcnck akkora megterhelest az egyenre. a Szaturnusz vagy az Aszcendens szerepel. mivel szervesen beepiil az adou horoszkop altalanos szerkezctebe (vcgso soron az erintett szemely cletenek struknirajaba). de csak azokehoz. Mint II. akkor az egesz konstellacio . a tobbi fenyszog viszonylag elhanyagolhat6 a izsgalt szernelyre nezve. hogy az em litett bolyg6k eveket toltenek ugyanabban a csillagjegyben. arra a tapasztalat tanitja meg az asztrologust. mint azt elsa pillantasra velhctnenk. Azonban olyan eset is van. hogy minden horoszkopban minden fcnyszog egyenre szabon jelentestartalmat hordoz.1\ horoszkop ertc Imczese . Oka ennek az.

) Nap-Merkur ko/csonnalasok (Csak konjunkci6 es szemi-szextil lehetseges. az onkifeje zes konnyedsegere. Ezen komrnentarok nagy reszc .A horoszkop ertelmezesc A bolygok fenyszogcinck mcgcrresc pozitiv tartalrna.) A boldogsag iranti vagy a letezes es a kreativitas osztonevel keveredik . valamint arra. lit kell megemlitenem. hogy a most kovetkezo reszben foglaltak jelentos resze tulajdonkeppen a tole hallottak visszaadasa. hogy lehetetlen volna pontos hivatkozasokat mellekelnem. amely segit osszefoglalni az adott Ienyszog . A kihivobb fenyszogek gyakran arm utalnak.-agy fen:szogcsoport altalanos jelentcstartalrnat. ~ sok Nap-Hold kolcsonhatdsok A kreativ energia kolcsonhatasba lep az erzelrni biztonsap iranti kesztetessel. es annyir» beepultek a gondolataimba. hogy en-erzctunk tis osztonos erzelrneink akadalyozzak a szabad es kreativ onkifejezcsunkei. Peldaul akiknel a Mcrkur konjunkcioban all a Nappal. A sajat megfigyeleseim mos tanra mar annyira egybeszovodtek a tole vagy mas asztrologusoktol tanultakkal. 154 155 . A Nap fenyszogei A Nap fenyszogei eros hatast fejtenek ki a test eleterejere. hogy a bolyg6k "megegeserol" (a Naphoz val6 kozelseguk miarti pusztulasukrol) 5z616 regi elkepzclcst teljesen hamisnak talaltam. g6rdul6k. a kreativitasra. o Q Nap-Venus: kiilcsonhatosok (Csak konjunkcio. Altalaban a Nappal harmonikus fenyszoget alkoto bolygok aj6 kozerzethez jarulnak hozza. es hogy az ego mennyin konnyen kepes elegedettseget szerezni. jolelkuseg.neha tulcsapnak rajta a sajat gondolatai. Hatalrnas hatasuk van az illeto en-erzetere. A harmonikus kolcsonhatasok azt jelzik. A masokkal val6 kapcsolat letesitescre keszteto era a kreativ energiaval egyesul>.eny. nek az eloadasaibol sokat tanultam a fenyszogek killonbozf tipusairol Ezek az eloadasok mintegy husz evvel ezelon hangzottak el. hogy erzelrneink crovel tOllik fel legjobb enunk kifejezodeset es encrgiaforrasul szolgal nak lcgfontosabb celjaink eleresehez.1 korabbi asztrologuskepzcsi tevekenysegem soran mar nagy on j61 bevah Szeretnem egyuttal most is kifejezni a halamat Frances Sakoiannak. cs allandoan jelen van a pszichenk melyen valamilyen belso Ieszultseg. Az iranyrnutatasokban helyenkent megis ramutatok a harmonikus C' a kihivast tartalmazo fcnyszogek kozotti cltcresre. ak. Rarnutat. hogy az erintett szemely onrnagarol alkotott kepe hogyan vegyul az eleterejevel es az onkifejezesevel. sot nehol talan kimondottan tole erede egyenes idezetek. Foleg kvadrat vagy oppozicio eseten sok esetben nchezunkre esik jol ereznunk magunkat. azok kozt sok a rendkivul intelli!:lens ember. amelyet a regebbi szemlelctcn alapulo merev besom lasok csakis harrnonikus fcnyszog eseten ismernek el. Am erre leginkablcsak akkor keritek sort. *) Kommunikacioja eleterovel teli. szemi-szextil es szemi-kvadrat lehetseges. rnagabi/ tos onkifejezesre.eli at az onazonossagot. A Nappal konjunkci6ba kerulo barmely bolyg6 az erintett szemely altalanos onazonossagarol uzen va lami lenyegeset. egeszscgere es onbizalmara. Itt-ott nerni hasznos komrnentart is fiizok al isrnerteteshez.gyakoriak a rmiveszi haj Iamok. mig a vele kihivast tartalma z6 fenyszogek bolyg6i eppen a j6 kozerzetet valahogyan akadalyozo elharitani valo tenyezore mutatnak ra. En-erzetere fokoz6an hat a rnasokkal valo energiacsere esetben feluino kedvesseg. hogy val6ban van ertelme az ilycn rnegkul onboztetcsnck. Igeny a kreativ. hogy az erintett sze mely hogyan . clenk es sugarzo . (Mindegyik ap--Hold fenyszog rendkivul fontos. ha ugy velem.sokszor az eredmeny osztdnos intclIigencia jelentos kreativitassal.

eredmenykep pen beli. emiatt jellernuk Carl Payne Tobey szavaval elve . hogy az erinteu SZl' mely crosen vagyik az onervenyesitesre.) Iusagra. az izgalom.) Nap-Szaturnusz kiilcsonhatasok A letezes es a kreativitas osztone a stabilitas vagyaval keve redik. de az uj utal bator keresesenek haj lama es a kreativ tettrekeszseg is.olyannyira. Altalaban erdekes. Tobbnyire megvan a batorsaguk ahhoz. A testi energia osszekevcredik az en-erzettel. hogy kuloncseguket kifejezesre is juttassak. kepzeloerovel. hogy a tobbiek nem ertik meg vagy felreertik oket. es cz eppen az onismeretuk. hogy feloldodjek valami onmaganul magasabb rendiiben.A boroszkop ertclmczese A bolygok fenyszogeinck ruegertcsc o d Nap-Mars kolcsonhatasok A kreativ energiat a vagyak fellobbantjak. tarainak tullepesere iranyulo kesztetessel es az egyennc! azzal a vagyaval.ilrOI fakad6 dinamizmus es tettvagy keletkezik. Biztonsag iranti vagya szinezoen hat egesz lenyere. az erintett szernely emiau gyakran arrogans lchci Valoszimisithetok a vezetoi kepessegek. Ez altalaban igaz is. hogy mine! 156 157 . ha a fenyszog trigon vagy szextil. elenk. sot ketsegekbe es gatlasokba kergeti. f'l a fenyszog nagyon jellemzo az eload6muveszekr~. amivel felhivja magara masok figyelrnet. amely remuletet. valtozatossagot kivannak pusztan csak a valtozaiossag kedveert. kiscbbrendusegi erzcse gatolhatja. ugyan akkor agressziv onkifejezesi kesztetesre. mert az ilyen emberek teljesen kiszamithatatlanok. Egyenisegnek erzi magat. uzletemberekre stb. bizonyitas: vagyra tcsz hajlamossa. mert csak sok turelemrnel ismerheti fel.) hibai . es emiatl az illeto sok esetben idosebbnek ninik a val6di eletkoru nil. mit is akarnak voltakeppen. a na~. Fokoz6dik a vagy az ego kick sere.Jioboszellemti". es eltaszltanak magukt61 sok olyasmit. sz6rakoztat6 ernberek.sajat sikereibol okulva . Egyetlen teriilet van. amit masok a helyukben szivesen megtartananak. illetve hogy tudnak. Krcativitasanak [es szeretetenek] kifejezeset folytonosan vedekczo magatartasa es kishinisegc. a kiscrletezgetes es a lazadas iranti igennyel. Ez az utobbi konzervativizmus gyakran kihivastjc lent az onbizalcmra es a j6 kozerzetre nezve. Utaljak a monotoniat. a vagyakat ped II' az en-erzet szuntelenul energiaval taplalja.valoban nagyon sok esetbcn kreativ es uj szellernu. ugyanakkor tiszteletet valt ki a tobbiekbol. (Minden Nap-Mars fenyszog megnoveli az cleterot. azokra egyfajta kuloncscg jellemzc. de reszben azert. Szabadsagerzetet eletereje taplalja. eros a hite. idealizmussal es spiritualizmussal jobban megvaltoztassa az anyagi vilagot.l akar meg nagyon fiatalon is. es sokukra a rnakacs en-kozpontusag is. alkot fenyszoget.eredeti (Akiknel ez a ket bolyg6 es ujito szellemii embernek erzi .onnon ertekeit. es gyakran valamifele eszelos oszinteseg jellemzi a viselkedesuket.) o It· Nap-Jupiter kdlcsonhauisok Az elismertseg utani vagy kolcsonhatasba Iep az onmaga hu Nap-Uranusz kolcsonhatasok A belso en kisugarzasa kevcredik a valtozas. (Minden Nap-Jupiter fenyszog aztjelzi. ahol az ilyen emberek nem gyakorlatiasak. Akinek ilyen fenyszogc van. es valami nagyot akar alkotni. az mcgoldast a rapasztalatszerzestol rernclhet. (A Szatumusz gyakran problematikus a Nappal valo kapcsola taban meg akkor is. akik gyakran ugy erzik. es nyitott a nagyvona Onmagat egycnisegnek. AI erintett szemelyre nyomasztoan hatnak annan korlatai t' Nap-Neptunusz kiilcsonhatasok Az onazonossag es a tudat telve azzal a kesztetessel. hogy ez gyakran kimeriti.

amelyeket az erintett bolyg6k. a komolysag. olyankor az erinteu szernely elfogult onmaganem kepes targyilagosan szernlelni magat. illetve pozitiv. Ha a Hold harmonius fenyszogben vesz reszt. a Nappal. Ennek modja az objektivitasra rekves. azok fokozottan igeny lik. amely sok em bert meglep. es hazak megjelolnek. hogy rnegtudhassak masok oroluk alkotott velemc nyet. cn-kepe torz azokon a teruleteken. hogy az illet6 bolygohoz kepest egyertelmubben o Nap-Pluto kolcsonhatasok Eletfelfogasukat a let rnelysegei es a teljes Lljjasztiletes fell' hat6 eros vonzodas tolti fel. Bels8 enje az akaraterejet onmaga vagy a kulvilag megval toztatasara vagy transzformaciejara osszpontositja. Sok esetben ez valosagos aldas. mert atsegiti az lletot az elet sokfele nehezsegen.rgy pcdig helytelenek es zavarodottak? A Hold fenyszogei tisztan megmutatjak. (Akikben ez a ket energia keveredik. orornteli. hogy to-kednie kell az illetonek az objektivitasra.A horoszk6p crtclmczese i\ bolygok fcnyszogcinck mcgcrtesc A letezes spiritualis dirnenziojara figyel. egy utta I zavart is idezhet elo az onazonossagaban. Hajlamosak messze tulbecsulni vagy alabecsiilni a kepessegeiket es szernelyes ertekeiket. mar A Hold fenyszogei A Hold fenyszogei nemcsak arra rnutatnak ra. Ugyancsak a Hold Ienyszogei utalnak ra. Ez persze nem jelenti. Ez nem jelenti. az mind tudattalanul. melt igy akarnak tisztaba jonni onmagukkal. Tulaj donsagaik koze tartozik meg a rendkivuli turelemes ala possag is.) o Nap-Aszcendens kiilcsdnhatasok Egesz elete arrol a kihivasrol szol. onbizalmu es belsd biztonsagerzete. Talan a Hold az. olyankoraltaaz erintett szemelybol nem kis rnertekben hianyzik a tudatossag az objektivitas a letezesnek ahhoz a bizonyos bolyg6hoz tartoz6 dijat illet6en. hogy ne lehetne ellensulyozni a horoszk6p dinarnikus Hold-fenyszogeinek hatasat. ez kihat az onkife jezese modjara. mikozben egy hozzaillo csillagjegyben II. hogy mi teszj6t es mi tesz rosszat az illeto belso nyugalnianak.) am I lmenyeire azonnal mutatott reakci6i helyesek es celravezetoek-e. ha a Holdjanak Jupi. az arra utal. hogy az illetf mennyire kepes kifejezesre juttatni es hasznositani mely erzelmeit es a kepzeloerejei 158 159 . arnely eseteben minden mas vonnak maguk utan problemakat a ihlvast tartalmazo fcnyszogek. \ . Jansky felfotartom iranyadonak: Ha a Hold kihivast tartalmaz6 fenyszoget keI. Ilyenkor persze nem megfeleloen alkalmazkodni a foJyton valtozo korulmenyekhez. az arra utal. de azt igen. azokra mindenkeppen sokkal jellemzobb a lenyeglatas. holIyan igazodik hozzajuk. hogy az erintett sze melynek rnilyen rnertekben van pozitiv es pontos en-kepe. hogy a Hold mindegyik konjunk[oja kihivast tartalmaz6 fenyszognek rninosulne. A kihivast tartalmaz6 fenyszogek tehat azt jelentik. Am ha a Hold nehez vszozben vesz reszt. Ki ne szeretne. amelyet kivulrdl lehetetlen eszre nem venni. kovetkezeskeppen pontos az en-kepe. bogy nem tudja eldonteni. mig a harmonikus fenyszoek azt jelzik. kellemes koctkezmenyeket a harmonikus Ienyszogek. A Hold voltakepen az onmagunk irant! objektivitas kulcsfiguraja. (Akiknel ilyen Nap-Pluto fenyszog all fenn. valamint az elet sotetebb es durvabb oldalanak ismeretc. Ha a Hold konjunkcioban van egy masik bolygoval. amire a konjunkci6 utal. mintsem azt a horoszk6pjuk tobbi resze mutatja. hogy az erintett sze- Illcly hogyan reagcil az clet felfele vagy lefele iveld tendenciaihoz. mert feluletes szem lel6 eleinte nem veszi eszre.vagy Venusz-konjunkcioja lenne? A dinamikus Hold-fenyszogek ertelmezesere Robert C. hogy az illetoben jelen van a spontan objektivitas onirant. hogy az objektivitasa eleve megvan. automatikusan er6t az illet6n. hanem arra is. mennyit mutasson meg a kulvilagnak a valodi enjeb6L Kreativitasies onkifejezesi kesztetesei lenduletes tettvaggyal toltik fel. a Merkurral vag)' a Venusszal.

Nagyon igenyli a szabad onkifejezest. hogy az erintett szernely ugy erzi: nem kepes megbirk6zni az elet kihivasaival. es ez a kesztetese vagy fokozza. Az erintett szemelyt kinzo vagy hajtja afele. Hold-Mars kolcsonhatasok: zo alapallas kat kritika celpontjanak d D reakciok alkotovaggyal keverednek. A racionalis esz keveredik vagy eppen osszcutkozik az igazsagerzeuel es a szubjektiv allasfoglalassal. mert csak 19y erzi heIyesnek a viselkedeset. biz- be- tonsagerzetet es nyugalmat. vaJamint fclelossegtudataban nyilvanul meg. hogy akar a nevet is megva]toztathatja. De ez a feszultseg 161 en- . es ez eros kolcsonhatasban all onertekelesevel. Ha viszont a Hold a tobbi bolygo kiilcsonhauisok: mas emberckre. Az illeto erzekeny vagy kimondottan tul erzekeny. hogy apr6 dolgokra tul nagy erzelmi reakcioval valaszolnak. (Az ilyen emberekre sok esetben nagyon jellernzo a vedekees a hianyos onbizalom. (Az ilyen fenyszogek nagyon szokatlan es szinte dramai formakban jelenitodnek meg. akiknel ez a fenyszog kihivast tartalmaz. es ez hevcs vclernenynyi Ivanitasra oSzt0l107. Akiknek ilyen fenyszoguk van.. Szilnteleniil vagyai teljesulesen jar az esze. ezzel is jelezve szabadulasi vagyat a regi kepetol. de egyuttal eI is torzithatjak az en-kepet a hiusag es/vagy a tulzott ontudatossag iranyaba. azt nem hajland6k tudomasul venni. amikor pedig nem kritizalja 6ket senki. hogy visszafojtja erzelmei kifejezeset. es arra is hajlamosak lehetnck. Erzelmi reakcioira a lelkesedes a jellemzo.ffileg azoknal. es ezzel tullepjen onmagan. (Ezek a fenyszogek altalaban . Gyermekkori kornyezetuk gyakran nyornaszto vagy valamilyen egyeb forrnaban rornbolo . azok neha tulzottan is azt hiszik. vagy eppen hogy gatolja belsd egyensulyat. es ez osztonos cselekvesi vagyat eredrnenyez. bogy hozzakapcsolodjek valamilyen magasabb rendhez. Sokszor erzik maguolyankor is. Nagyon keturo masok viselkedeset illetoen.felbengoltsaggal''. Tudat alatti hajlam az opLimista onfejlodesre. Az eros erzelmi Hold-Jupiter kolcsonhatasok: Eros vagyodas arra. ) Eros reakciok az erzeki orornokre es a tars as kapcsolatok esernenyeire. ugy erzi: keptelen kifejezni. hogy egyeniseget radikalisan megvaltoztassa es megszabaduljon a rnult arnyaitol. Mindig igyekszik fegyclmeznic rnagat. de masok velernenyere nezve mar nem annyira belenyugv6. az azt jelenti. Gyakori naluk az oltozkddesbeli felttmoskodes. es ez birtoklasi vagyaban. Hold-Merkur Erzelem es esz szuntelen kolcsonhatasban all egymassal. lendilletesseggel es nagyvonalusaggal jarnak. Amikor valaki jot mond r6luk.) J 10 ld-Szaturnusz D 3 kolcsonhatasot: A csaladiassag iranti oszton a biztonsag igenyevel kombinalcdik. Menekiilese a rnulttol olyan eros lehet. hogy nagy hatast gyakorolnak 160 Hold-Urimusz kolcsonhatasok Reakcioit mindig eredetiseg es kiszamithatatlansag jellemzi. Az ilyen emberek altalaban keptelenek ajelenben boldogsagot erezni. es ez gyakran oda vezet. » () Hold-Venusz kolcsonhatdsok: A spontan alkalmazkodokeszseg scgiti vagy eppenseggel hatraltatja az adni es elfogadni tudast. a penzszoras cs a modoroskodas. rnert mindig a rmiltjuk [Hold] es a jovojuk [Uranusz] kozott orlOdnek. amit erez.------------------------------- --------------------~ A bolygok fcnyszogeinek rnegertcsc A horoszkop crtclrnezese valamelyikevel all kihi vast tartalmaz6 fenyszogben.

ktilonos tekintettel av erintett szemelynek a szuleihez es altalaban a szulo-gyei mek kapesolathoz ftiz6do viszonyarol es erzelmeirol Szamos olyan emberrel talalkoztarn. ha egyebkent j6 hazassagban eltek.hanem az illeto onkifejezesi es kornrnunikacios kepcssegeit. akinel a Hold kon junkcicban vagy oppozici6ban alit a Plutoval. am hallgatag termeszetn emberek. hogy tudat alatti hajlamait kifejczzc a kulvilag fele. ennek ellenere sem nevezhetok kiildnosen intelligens mbereknek. Ez pcrszc testileg-szellemilcg mcgviseli oket. A Merkur fenyszogei a tudatos esz mukedcsi m6djat tarjak fel. hogy j6 a kapcsolatterernto kepessege. ha intenziv izgalrnakat elhetnek at. Testuk es szellemuk koordinacioja viszont kiernelkedfien magas szintii. hogy szoros kapcsolatokat alakitson ki. 162 163 . A Mcrkur fenyszogci Merkur fenyszogei jol jelzik . azt. es azok erosen befolyasoljak a hangulatat. Nagyon erzekeny a kornyezetebol erkezo behatasokra. akiknek a Merkurja Ieltehetoleg nem kulonosebben enerikus. hogy esetlcg elveszithetik gyennekUket /' Nemely esetben a sziilfivc [altalaban az anyava] valastol Merkur-Venusz kolcsonhauisok vale Ielelern egeszen fiatal eletkorban jelentkezik. Csak az eszrnek vilagaban crzi rnagat biztonsagban. Harmonikus intellektusa a kiegyensulyozottsagot keresi ezzeJ is. es ez kihat az erzelemvilagara. hogy rnindenkeppen a let spiritualis dirnenzioiban akar elni. hogy kifejezesre juttassa az intelligenciajat.nemis elsosorban az erintett szernely lntelligenciajat (mint ahogyan aztjo nehany asztroJ6gus es asztrol6giai zakkonyv 8. that altalanossagban az idegrendszerhez kotodik. ha felismeri. foleg a kihivast tartalrnazokrol. En-kepere meghatarozo hatassal van. Egyes csetekben teljesen elutasitottak magukt61 a sztlloi szerepet [Ierfiak es nak egyarant] meg akkor is.111tja). CS melysegesen feltek attcl. Kivantak ugyan a csalad nyujtotta biztonsagot. hogy erzel me it es akaraterejet viselkedesrnintainak megvaltoztatasar. de megis valahogy zavarban vol tak tole. A Merkur a ment lis es a testi miikodesek koordinalasanak kepesscgcrol is arulkodik. Szukseget erzi.i es regi erzelmeinek megszuntetesere kell osszpontosftania (Ezekrol a fenyszcgekrol nagyon erdekes tanulmanyt lehetne Irni.. J6 komrnunikacios kepesseget arra hasznalja. akik nagyrn tartottak az anyasagot. Nagy odaadast erezhet val amilyen eszme vagy ideal irant. Akkor jut el a belso elegedettsegig. es ezt a kcsztetest csak fokozza az. Hold-Neptunusz kolcsonluuasok Osztonosen menekiilni akar a fizikai vilag korlatai kozul. hogy az illetd hogyan fejezi ki a gondolatait.A horoszkop ertelrnezese A bolyg6k fenyszogeinek mcgcrtcsc tulajdonkeppen nines is kedvuk ellen.) Kesztetest erez arra.) Hold-Aszcendens kolcsonhatdsok Eletszcmleletcrc crzckcivcl szcrzctt tapasztalatai vannak szinezo hatassal. hogy bar nagyon yakori naluk a Merkur valamilyen eroteljes fenyszoge (foleg a konjunkcio). hogy sztilove valja nak. mert joforman esak akkor erzik j61 magukat. Hold-Pluto kolcsonhatasok Melyen ah~lt erzelmi reakci6k. Erzelmi biztonsagot a teljes transzfonnacio es a belsf ujjaszuletes gondolata ad neki. am megis feltek a fuggoseg valla Iasat6 1 es attol. Profi atletak megvizsgalasa utan arra a kovetkeztetesre jutottam. Vegtere akadnak nagyon intelligens. A kulvilag fele iranyulo onkifejezeset erzelmei es biztonsagvagya befolyasoljak.

a kapcsolatteremtes igenye es masok rnegertesenek vagya hat meghatarozoan. Tudata stabil. transzformatlv. finom intellektus. Merkur-Aszcendens kiilcsonhataso]: Kesztetest erez. szorgalmat es intellektuatis kepessegeit. akar altalanossagban sok emberrel. . Peldaul szinten a Venusz 165 . es ez javara valik mind az inforrnacioszerzesben. hogy az illet6nck milyen tudatosan kapcsolatot teremteni masokkal . mert gyakorlatias renderzekre tamaszkodik. A Venusz persze nemcsak en a teruletet uralja. Merkur-Jupiter kolcsonhatasok Kornmunikaciojara es gondolkodasmodjara eros szinezo hatassal van tag latokore es optirnizrnusa.f'>""..:rr~Sl· d 9 Merkur-Mars kolcsonhatasok A tudatoseszhez testi energia tarsul (minden bizonnyal kiva16an koordinalja egymassal kez. 9 W Merkur-Neptunusz kolcsonhatasok Gondolatai az univerzalis temakorok fele iranyulnak. Masek lassu eszjarasa felbosszantja.irsas erintkezes sok egyeb vonatkozasat is. hogy az elet minel tobb tertileten kifejezesre juttassa ratermettseget. Nyitott es filozofikus intellektus.. Szivesen kot bizalmon. Onkifejezesere es eletszemleletere a beszelgetes szeretete. Nagyivi. Energikus intellektus. es ez kihat a komrnunikaciojara is. rnelysegekig hatal6 elmenyekbol szerzi informacioit. ~. es hajlarnos a szelsosegekre. Merkur-Szaturnusz kolcsiinhatasok Objektivitasa es vilagos kifejezesmodja fegyelmezettsegrcl es szisztematikus szemleletrnodrol arulkodik. de gyakran atugrik a fontos reszletkerdeseken. illetve hogyan tudjuk masok ertesere adni. Esze gyors.i es ujit6 szellernti intellektusa uj osszefuggesrendszerbe helyezi a regi eszmeket.. van 164 .. hogy hogyan tudjuk kifejezesre juttatni az oroiket.. a jovobe vetett kozos hiten es kozos filozofiai szernleletmodon alapul6 baratsagokat. hogy igyekezzek kifejezesre juttatni elrnenyeit es gondolatait. es ellenerzesei vannak a hagyomanyos iskolarendszerrel szcmben.. osszpontositott intellektus. nagyfoku kivancsisag. Rendkivlil erzekeny. Merkur-Uranusz kiilcsonhatasok Fuggetlenseg es eredetiseg keveredik benne kimagasl6 mentalis kepessegekkeles beszedkeszseggel. Altalanossagban veve a Venusz fenyszogei at elarulnak arrol.akar intim szemelyes kapcsolatot. hogy mi szerezne imot nekunk. Szeles az erdeklodesi kore. Intellektusara a kitartas es a lelkiismeretesseg is jcllernzo. J dealizmusa arra kesztcti. Intenzlv. es vonzodik a kepzelet jatekaihoz. Hatarozottan cselekszik. ezek egyrnast erositik.. hogy az erintett szernely mennyire talal a kapcsolatokban. o 9 A Venusz fenyszogei Venusz fenyszogei legfokeppen azt jelzik.es szernmozgasat).A horoszk6p ertelmezese A bolygok fenyszogcinek lTIeg. mind a kornrnunikacioban. Merkur-Pluto kolcsonhatasok Kesztetest erez behatolni a dolgok legbelso lenyegeig. es ehhez meg akkor is ragaszkodik. Arm is utatnak ezek a fenyszogek. Intenziv. ha meg kell sertenie bizonyos tabukat. Vonzodik a hagyomanyokhoz. hanem t. Gyakran kivale az ernlekezotehetsege.

Ez a kapcsol~tot szmte rnegdelejezi. ingerlekeny es szeszelyesazzal szem ben. oppozicioi es egyeb kihivasokkal tcrhelt tcnyszogei nern fcltct lentil jelcntik azt.a . csillagjegyck es hazak reven alT61tajekoztatnak. Hajlamos a flortolesre. ha kapcsolatuk ~oz6s erofeszitcs eredrnenye. akit szeret. hogy rnegoszthassa partnerevel az en-erzetet az izgalmak ateles6t es a szabadsagerzetet. hogy _jegybel! allasuk szcrinti clemcik mermyire fcrnek ossze. Ha f61clmeitol megszabadul.kapcsola1. (A Venusz es a Mars kolcsonhatasa donto szerepet jatszik a szerelrni eletben. mert csak akkor erzi magai elegedettnek. Szamara a szeretct a huseggel kapcsolodik kozds fogalornma. az nern is veszi eszre. Azt is vilagosan Ie kell azonban szogcznem. vagy az cdacrkezo szerctct nem jut el hozza. Nem szivescn juttatja kifejezesre a szeretetet anelkiil. Ilyenkor az illeto a "szeretetet" es a "gyCll gedsegct" gyakran annyira furcsan es eroszakos m6don fl jezi ki. A kalandorsagnak ez a nagy foku hianya azt ercdmenyezi. megpedig cgeszen tisztan. de sok esetben bizony problemakat is Akinel ilyen kihivast tartalmazo fenyszog an fenn. fcnyszogei lat .. illetvc hogy 0 rnaga volna kcptelen a szeretetre /1. es kozos erie a felelrissegttk IS. Harmonikus fenyszogeik azt jelzik.. hogy akit szeret. A jobb eleterzes vagy egyenescn a boldogsag erdc keben fel kell deriteni az ilyen gatlasokat. amikor biztonsagban es stabilitasban erzi rna. es szabadda kell tenni ()/ energia ararnlasi utjeit. hogy mely csatornak allnak leginkabb nyiiva a szerctct befele es kifele ararnlasa szamara.ligcin<:k Im:gt!rtesc utalnak ra. hogy valamilyen garanciat ne kapna area. ktilOnosen mely kepes. az so] esetben turelmetlen. hogy HZ erintett szernelyt nem szereti scnki. gat.ok bolyg6ja [a Vcnusz] a filggetlenseg es az en-kozpontu lazadozas bolygojaval I az l Ira- 166 . d 9 Venusz-Mars kotcsonhatasok Szeretetet testi megnyilvanulasokkal es dinamikusan fejev ·ki. hogy erze- es ketlen esonzo. hogy beleun a kapcsolatba. sok esetben miiveszi hajlamokban nyilvanul meg. hogy az SZe relet lenne tulajdonkeppen. Fokozottan erzekeny lehct a pcnzre cs ana. Kihivast tartalmazo fenyszogeik magasabb erzelrni h6fokot tobb szenvede lyesseget jeleznek. Szeretet es boldogsag iranti vagya tettvaggyal keveredik.\ h'_'lygo~ knys/. hogy mcnnyire tudunk szcretetet adni es kapni. Ugyanakkor elofordulhat. 9 :S vbi uSZ-SZ(J Szeretetct turnu sz ko! cson flo f asok sokkal konnyedcbben tudja ki lejezcsre j uttatni olyankor.7. nagyvonaluan es buszkcn feiczi ki. ilyesrni a kolcscnhatasol felreertelrnezese lcnnc. hog) mindket energia szabadon aramlik. Venusz-Urdnusz kolcsonhatasok Azt igenyli.) 9 It· Venusz-Jupiter k6Ic. hogy a Venusz kvad ratjai. akkor is erdemes kozos vizsga szeretetre Akkor erez valakit igazan kozcl magahoz.A horoszk6p ertelrnczese . Jellemenck uralkodo jegye sok esctben a szcperzck. Gyakori a fokozott erotika. Nem szereti. hogy az erintett szcrnely szerctctkifejezese C7CI' vagy azon a teruleten gatlassal kiiszkodik. Nagy tehetsege van az ern es a konnyedseg kombinalasahoz.reLni oket peldaul abbol a szempontbol. - Mindenkeppen ki akarja probalni az oromok minden fajtajat. ](apcso[ataihoz ftiz()d6 viszonyat a kalanciv{igy es az onjob- bitas vagya szinezi. hogy azt el is fogadjak tole. hogy tarsasagbeli elete meglehetosen sziik korre korlatozodfk. hogy erzelrneit jol fejezze ki. Ha a Venusz es a Mars kozou nem is all fcnn f6f6nys2og. A Venusz dinamikus fenyszogei altalaban inkabb arra utalnak.wJII/w/risok Szcreletct nylltan. (V<llaha~y~zor a . ha valaki birtokba akarja venni a rnasik em bert. Konnyen elofordul. mint a sport. Harmonikus fenyszogei az erintctt bolygok.al. fo leg az olyan testi tevekenysegekben. E.

Nagy szuksege van ra. Onkifejezesenek m6djait miiveszi itatja hatassal vannak tarsadalerzek es kifinomult izles ellepesere turelmetlenseg. ekozben fantaziaja elenken mukodik. eredetiseg es onallosag jellcmzfi. a vezetoi szereprol.) ahol eppen kezdcmenyez6kes7.segre tarnad szukseg. es szem- Mars-Szatumusz Onkifejezcsi szorulnak. mert csak fgy erzi magat egysegben a sajat eletevel Teljesen felold6dik az egyseges egeszben. kalandvagy. ha egy kis turevilagos. es :r :1 olyan teruleterol a testi szexualisenergiarol.'lyguk fcnyszogeinek rnegcrtese nusszal] keveredik. rnarpcdig arnit a Mars rmpulziv cselekvokcszsege kiviv. Kesztetest erez arra. hogy igyekszik elhatolni a letezes legbelso Ienyegeig. Ahol a Mars fel~ bukkan.. szexualis kolcsollhatdsok es osztoni energiai formalasraes fegyelmezesre sokat segit. Venusz-Neptunusz kolcsonhalilsok Az idealis szerelern atclesere vagyakozik. Venusz-PlutO kolcsonhatdsok Arra erez kesztetest. Energiajat szabadsagerzeteb51 nyeri.A horoszkop ertelrnczese '\ b.irgeto kesztcles a testi es a szexualis clmenye irant. tovabba fenyszog azerorol. VaI6sagerz~ket hornalyos felelrnei vagy szuntelen abrandozasai zavarhatjak meg. hogy kifejezesre juttathassa szeretctet. ott turelcmnek nernigen marad hclye. nomult es erzeki. a f'elfcdezes Vagy es kesztctes az onjobbuasra es rnasok cletenck mcgjobbitasara (sok esetbcn vezetoi hajlarnok az elet valamelyik teriileten). Intenziv.termeszetfelcUinek" tUna tehetsegrol.izd. olt tovabbi reszletek talalhatok az ilyen talanyos es kihivo fenyszogekrol. gyakran lazadozo. es . at. Ccljai elereseben lemre szoktatja magat. hogy minden rnely erzelmet egyidejulcg nyilvanitsa ki. cselekedeteiben. karma es transzformacio cimti konyv 121. problernak uthetik fel a fejllket. hogy tullepjen a foldi hivsagokon es a szexualitason. a hatarozott cselekvesrol. oldalat. az elet minden . tavlati tervek Eszmekes almok megvalosuasaen A Mars fenyszogei A Marsot felfedezoi 168 tartalmazo batorsagrol barmilyen szol. kepcssegckrol tesz tanubizonysagot. izgalmak. Az filet minden teruleten uj cs izgairnas cselekvesi lehetosegeket kutat. Mars-Neptunusz kolcsonhatasok vezerlik ki. Teljes transzformacion megy at.irclem segitscgevel lehet leginkabb hasznat venni. annak azert megis ti. Szeretete kifi- d Murs~jupiler kijlcsOllhatlisok Si. hatarozott celok- es vezetoi energiait beszall a tarsadalmi tabukkal. Egyfajta romantikus. miiveszi vagy spiritualis revuletben el. Fokozott szuksege van az eros testi es szexualis izgalomra. Testi. ra tisszpontositja. Erzelmeit es vonzodasait az a kesztetes szinezl. virtus. Lasd ez Aszrrologia. Mars-Uranus: kolcsonhauisok Venusz-Aszcendens kolcsonhatasok Teljes eletfelfogasara meghataroze mi es szerelmi kapcsolatai. szelsosegeserzel mek.

hogy a fenyszogei. Minden erejct cgy pontha gYllj Ii osszc. szokatlan medon tornek utat maguknak. (Ezeknek az energiaknak a kifejezodesenil sok tovabbit arul el az. Mindenkinek arra az erzesre van szliksege ugyanis. illetve az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkol.) Bite es hosszu tavu tervci hajtoerovel toltodnek fel. Altalanossagban veve azt mondhatom. Mindenet atitatja a valtozasok. ha a Jupiter vagy a Szaturnusz kop valamciyik hangstIlyos jegyebcn uralkodik. illetve a Nap vagy a Hold jegy0 nek a Jupiter az uralkod6ja (vagy egyik uralkodoja). hiszen itt a Jupiter a Neptunusszal kozoscn uralkodik). pozitiv vilagszemlelete es szeles 1c'tt6korU filozofikussaga nernesseggel es ratermcnseggel tolti fel mindazon teri. mely tertileteken probaljuk jobbitani magunkat. seglt az illetonek a celtudalos osszpontosftasban. Ramutat. 171 . szc melyes bolyg6val. a megujulasra osszpontositja. Ha minden rendben megy. A7 arnbiciok megnovekednck. tul sok munkat vallaljon.ll. Ha tehat ezen harom f6 tenyezo valarnelyike Nyilas l lalak. a kiserletezcsek es az izgalom iranti vagya. hogy nilzasba vigye az onkiteriesztest. L akar hatolni a lctczes lenycgcig. a konjunkcio ebben az esetben viszonylag hannonikus fenyszogkent viselkedik. Ielfedezo agrcssziv kesztctcseit mindenkeppcn kifejezesrc akarja j uuatni. amibe aztan konnyen belerokkanhat.i azonban azt is eloidezheti. amelyeket ennek a bolyg6nak a gazdag energiai megerintenek. ha nem tanusitunk kello onmersekletet. r'. amihez csak hozzaer.nysziigcinek megcrtt'sc Hatarozott (ncha masokra tckintet nclkuli) cselckvessel oldja meg a helyzeteket es sopri felre az akadalyokat. all az illetonek azzal az igenyevcl. Akaraterejct tudatosan a transzformaciora.. minden J upiter-Jenysz6g kOlont)sen jelentos JlII)iICl' -.szinten nagy sullyal csnek latba olY<111 esetekben. hogy a horoszkopban melyikuk az erosebb.\ -_---holygol. es egyeni.) L~eepi.) A Jupiter fenyszogei A Jupiter minden fenyszoge rendkiviil informaciogazdag.A horoszkop crtclrnezcsc Mars-Pluto kolcsonhatasok . A nil keyes es a tul sok munkaegyanint rossz erzest okozhat az erintett szernelynek.')'zafUmllsz (vagy akkor hilcsiillhatilsok a horoszrend irann ko/csih1/wtasok (Fokozottan jelcntosek. A Jupiter lendiiletessege es mindent athato optimizmus. l\1o/·s-Asz(·eIJdens szercpel. amikor az Aszcendensnek. mert megzavarhatjak az erintett szemely szakmai karrierjcnek kibontakozasat. mint amennyi valoban akad. ha a Jupiter vagy az Uranusz a horoszhangsulyos jegyeben uralkodik. mely cnergiainkat fejezzuk ki leginkabb. vagy akar ha vala rnilyen egyeb medon a horoszkop meghatarozo jellegzetessegei kO/t 170 am Jupiter-UrilfZllSZ k6p vaJamclyik kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. Kihivast tartalrnazo fenyszogeik neha kirnondottan sok problemat kepesek okozni. hogy egy-egy fenyszogfaj tabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. .ezekre alabb kovetkeznck az ertelmezesi iranymutatasok . Igaz. akadalyozhatjak a hOSSZll tavu celok elereset. a Jupiter nagyvonalusaga. hogy megorizze egyenisege csorbitatlansag. akar a leheto legmagasabb szinten.il a bctkoznapok valosagaba a magasabb vonzodas. Am.1 tobbi bolyg6val kepzett Jupitcr-fenyszogek . hogy eppen annyi munkat el is tud vegezni. A szuntelen terjeszkedcs kofcsonhatasba-. amelyeket a Jupiter az ot. mert a Jupiter mindent felnagyit. Testi. a Jupiter vagy a Szaturnusz. szexualis es vezetrii encrgiai szetvalaszthatatlanul be es tagozodnak az onkifejezesebe. a tobbi dinamikus fenyszog valosagga! belekergeti abba.ileteket. hoi probaljuk kihozni magunkb61 a legtobbet. Oncrvenyesito. jegye es haza altal erinteu teruleteken tulzasba vihetjuk az onkiterjesztest.

i\ Szaturnusz cs a szemclycs bolyg6k fcnyszligeinck rcszletesebb clernzeset illctoen lasd az Asztrologia. hogy ujb6J atgondolja: nell! Szaturnusz-Neplunusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentfisek. otleteit. bnjobbilasra torekszik.) vagy arra. hogy cgy-egy fenyszogfajtabol rnindenkinel azok a legfontosabbak. hog} kesztetest erez az mspiracioiba rnenekulni. hogy az energiak hoi kon centralodnak.il az onkifejezesebe. akkor minden Szatumusz-fenyszog kiilonosen jelentos.) Vagy6das a teljes ujjaszuletes ate lese irant. A valtozasok es az izgalom iranti kesztetes a tarsadalrni elismertseg vagyaval. egesz eletrelfogasat. es ehhez az univerzum magasabb rendjet keresi. hogy onkifejczese szabadon aramolhasson. A Szaturnusz fenyszogei A Szaturnusz fenyszcgei arra mutatnak ra. ha a Jupiter vagy a Pluto a horoszkop d (Fokozottan Altalanossagban veve an mondhatorn. illetve a ap vagy a IIold jegyenck a Szaturnusz az uralkodoja (vagy egyik uralkodoja). amclyeket a Szatumusz az ot szem~lyes bolygoval. ha a Szatumusz vagy a Neptunusz roszk:6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. onbizalma es nyitottsaga ktilso kifejees szinezi beleepi. l Iisz a valosagon tuli megfoghatatlall val6sagban. oldalat. 173 . de kozben nem akar megszabadulni a multbeli beidegzodesektol. vagy pedig lui sziikek a korlatol ahnoz. (Ez a kolcsonhatas minden szempontbol kihat az illeto altalanos viselkedesere.\ bolygok A horoszkop enetmczesc fcnyszogeinck Illeg<:\ncsc ]upilel·-Neptunusz (Fokozoltan kop valamelyik Kcnyszerito kotcsonhatasok ha a Jupiter vagy a eptunusz a horosz- jclentosek. zodesre tor. es erejet a behatarolt teriileten belul e a keszen csatornakon fejtse ki. hogy elfogadja a korhitokal rnert azok nem is olyan szfikek. es hal alkotnak valamilyen klilonosen eros gocpontol Arra is utalnak. IIa tehat czen harem fo tenyezo valamelyike Bak (vagy Vizonto. Hite es optirnizmusa . hogy az erintett szemelynek hogyan celszeni onnoll korlataihoz viszonyulnia: az jobb-e neki. Jupiter-Pluto kulcsonhalasok jelentosek. Jupiter-Aszcendens bnkilerjesztesi kOlcsonhatasok vagya. enhez eszkozt a transzformativ szerekben mod- Szaturnusz-Uranusz kolcsonhatasok (Fokozottan jelentosek. hogy egyesuljon val ami onmagimal CS szemelyes vilaganal hatalmasabbal. -o valamclyik hangsulyos jegyeben uralkodik. vagy akar ha valarni lyen egycb motion a hOl'OS7.k6p meghatarozo jellegzetessegei kozt szerepel. es megfelelo formaba kell ontenie ujszeru eszmeit.) Ugy erzi. valamint azt. Kedvezo esetben a gyakorlatiassag es a hagyornanytisztelet szerencsesen kombinalodik az ujszerti otletekkeles az uj m6dszerekkel. a kitaposott osveny elfogadasaval keveredik (az erintett teriileten felelossegteljcs es fegyelmezett magatartast vallal). Ha az illeto felesk gesen korlatozza onmagat. mivel az illeto szabadsagra es izgalomra vagyik.es ez snkszor uilhajtott fantazialast idez cIa.161teszi. hangsulyos jegyeben uralkodik. amikor ClZ Aszcendcnsnek. akkor . illetvc az Aszccndenssel vagy az Me-vel alkot.) hit. hiszen itt a Szaturnusz az l Iranusszal kozosen uralkodik). ha a Szaturnusz vagy az Uranusz a horosz~6p vaJamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik. Ez egyuttal a jclen fejezet korabbi reszeibcn leirt ininyrnutatasokat is kiboviii. karma es tronszformacio cimf konyv 76-79.- - - --------. Kevesbe kedvezo esetben sok zokkenovel jar az :itallas a regirtil az ujra. ki kell alakitania az egyeni stilusu onkifejezest.) a ho- allo at tulozza-e 172 el az onfegyelmet. '" Am a tobbi bolyg6val kcpzett Szaturnusz-Ienyszogek szinten nagy sullyal esnek latba olyan csctckben.

A horoszkop ertelmezcsc

A bolygok fenyszogeinck rnegcrtese

Fegyelmezctt erokifejtes az egyeni vagyak cs ideal ok fele. A vilag es a tulvilag szuntelen kolcsonhatasa zavarodottsagot, szervezetlenseget es a valosag apro reszlcteinek teyes erzekeleset idezheti elo. Vagyodas arra, hogy tullepjen a tul merev hetkoznapi strukturakon es az elkedvetlenfto korlatokon. Terveit, elhatarozasait idealizmus tolti tel.

ido~on~an~k pontossagarol. Mar negypercnyi eltercs is cgy teljcs fokkal arrcbb teszi az Aszcendenst (es mindegyik hazcsucsot). Tehat ha az ASC egy fenyszoge pontosnak latszik, az is akar 7 foknyira lehet a valoban egzaktol, ha a szi1!etcsidopontjat feloranyi ttireshatarral ismerjuk. . Az ~s~cendellssel egzakt fenyszdget alkoto bolyg6 tulajdonsagai teljes mcrtekben belevegyulnek az Aszcendens cnergiajanak kifejczodesebe, t~hat azAszcendens fenyszOgeinek vizsgalata rnegbfzhato tamponIO~,nyuJ~ ,arra"ho~ megallapitsuk, val6ban ismertuk-e a szuletes pontos Idopontjat. Peldaul ha egy mcghatarozott szuletesi idoponton alapuJ6 horoszkopban valamelyik bolygo egzakt konjunkci6ban all az Aszcendenssel, am annak a bolyg6nak az energiaja nem kulonosebben mutatkozik meg az erintett szernely egyenisegeben, akkor er6sen valoszinu, hogy hiba van a szuletesi idopont (vagy az adott orszagban hasznalatos idoszamltas hasznalata, netan a zonaidd atszamftasa) korul,

Szatumusz-Pluto

kolcsonhotasok

(Fokozottan jelentosek, ha a Szaturnusz vagy a Pluto a horoszk6p valamelyik hangsulyos jegyeben uralkodik.) Kesztetes a teljes ujjasztlletesre es a transzfonnaciora, es ez noveli a belso biztonsagerzetet, Vagy arra, hogy kemeny kilzdelern aran vegre leszamoljon a mult arnyaival, Egetd vagy arra, hogy felismerje, legmelyebb szinten tulajdonkeppen mik is igazan fontosak neki, Sok esetben rendkivul intenziv sikcrvagy,

>6<

Szaturnusz-Aszcendens

kolcsdnhurasok

Uranusz-Aszcendens k6lcsonhatclsok Szukseget erzi, hogy kifejezesre juttassa fuggetlenseget es egycdiseget, Szarnara magatol ertetodoen termeszetes, hogy eletszemlelete szeszelyeskedn es szokatlan.
Onkifejezcseben ujit6 szellem, individualizmus es minden uj, minden izgalmas iranti nyitottsag otvozodik,

Szukseget erzi, hogy ambici6it es felelossegtudatat kifejezesre juttathassa. Egesz eletszemleletet kornolysag es gya-

korlatiassag szinezi, Onkifeiczcsebe fegyelmezett
vegytil.

energikussag es megbizharosag

W

Neptunusz-Aszcendens

kolcsonhatasok

Az Aszcendens

fenyszogei

Sztikseget erzi, hogy kifejezcsre juuassa szenvedelyesseget, kepzeloerejet es spiritualizmusat, Eletszemll:Hetet ezen jel.. lemvonasok szlnezik. Teste erzekeny a kUlso behatasokra, Onkifejezeseben kepzelete, almai, inspiracioi otvozfidnek.

Az Aszcendens barmely bolyg6val alkotott fenyszoge mindenkeppen nagy jelentosegii, mert szlnezo hatassal van az erintett szemely egesz eletszemleletere, * Am az is fontos, hogy mielott barmilyen megallapitast tcnnenk egy ilyen fenyszog alapjan, elobb gy6z6djUnk meg a szuletes

Pliao-Aszcendens

kolcsonhatasok
a meghittseg iranti melyseges vagy

Eletszernleletct intenzitas, es az eleslatas szinezi.

Onkifejezesebcn transzformativ es szintc rnegszallou energiak otvozodnek, ezek eros akaratereje reven fokozottan fejtik ki hasznos vagy karos hatasukat.

>10

Az Aszccndcns fenyszogcinck ben talalhatok.

mcgertesehez

tovabbi iranymutatasok

a 6. fejczct-

174

175

A horoszkop ertelmezesc

A ki.ilso bolygok

fcnyszogei

A tejezet korabbi reszeben mar esett szo a kulso bolygok minden tontosabb Ienyszogerol, megis celszeriinek 1a10m. hogy legalabb tornoren, osszefoglalo jcllegge] nchany ertclmezcsi iranymutatasr adjak hozzajuk. Egyebken: az Asztrologia, karma es frrms:j(mnacio cimii konyv 6. es 4. fejezctebcn talalhat az Olvaso tovabbi reszletekct a ki..ilso bolyg6k fenyszogcinek jelentosegerol, valamint a szcrnelyes bolyg6kkal alkotott fenyszogcikben mutatkoz6 kolcsonhatasokr61.

Mh§rt fogadja el a tudomanyaz elektromossagot bizonyitas nelkii/?

Azert, flam, mert hatasa mulatja, hogy tetezi«.

a

>0<

Az Uranuszjen),szogei
Az Uranusz megdelejez es felgyorsil mindent, amit csak megerint. Szaggatott, lokesszeru cselekvesrc cs gyors valtozasokra osztonoz, Az elet minden teruleterc izgalmakat vis? es a szabalyok, a hagyomanyok felboritasara kesztct, Amit megerint, abban izgahnakat es nerni instabilitast kelt.

A tlldomany a magnesesseget is elfogadja bizonyftas ne/ka/?

-w

A Neptullusz fbryszogei

A Neptunusz kifinornit es erzekennye tesz mindent, amit megcrint. Idealizal, spiritualizil, de neha egyszeriien csak erzekcsalodast kelt. Az ISlet minden teruletere magiat, kepzeletet, inspiraciot visz - ftiggetleni.il attol, hogy a/ erintett szemely elegge stabilan all-e a gyakorlati vilagban ahhoz, hogy ezeket az energiakat csakugyan hasznosita:ni is tudja.

Az etetne« sem tudjuk az okat, megis nyilvtmva/6 d%g, igaz?

Hat persze! Aminek egyertelmiI a neteso, annak a Jetet ef keJI ismemunk.

..0

A Pluto fenyszogei
Amit a Pluto megerint, azt lendulettel es akaraterovel toll I fel. Melyseget es alapossagot visz a dolgokba, es keszte test arra, hogy szakitsunk az elavult, idejetrnult viselke dessel. Kepcsseget ad az onmegujulasra, ehhez az akarat era es a szellemi era az eszkoz. Kedvezo esetben nagy on fegyelcmmcl es kulso-belso atalakulasi kepesseggel ru haz fel. Rosszabb esetben kcgyetlenseg es elvakult basas kodasi hajlam jar vele az attala jelzett teruleten,

Akkoraz asztrol6giat is elfogadjuk? Hiszen JatjtJk, hogy miIkod6kepes.

OK

ts

OKOZAT

Elso izben 1944 aprilisaban jclcnl meg Sidney Bennett Asztrotogia - az elorejelzes tudomanva cimu konyvcben (Wynn Publishing Co., Los Angeles, CII., 1945).

177 176

9. fejezet Iranyrnutatas a horoszk6p szintezisehez

Mcgsejtcuuk, hogy letezik cgy nagy kozmikus cgyseg. Ebb61 cred az asztrologia, Goethe

A szintezis nem valosithato meg kizarolag csak az analizis eszkozeivel, es azt is Ie kell szogeznem, hogy a .Jioroszkop szintezise" talan nem is igazan tanithat6, hiszen a horoszk6p egysegenek es osszesltett jelentc-

senek felismerese csak hosszu-hosszu tapasztalatszcrzes aran sajatithate el, sot bizonyos mertekig veleszuletett intuitiv tehetseg is kell hom. Mindazonaltal a kczdo es kozephalado asztrologusok nehany
iranymutatasnak rendkivul nagy hasznat vehetik, bar sajnos ritkan talalnak ilyeneket a szakkonyvekben. Pedig az ilycn iranyrnutatasok birtokaban a kezdok sok evnyi hornalyban tapcgatozast, sok zsakutcat es sok csalodast takarithatnak meg. Mar tiz vagy tizenot cvvel ezelott is fontos volt a holisztikus szernlclet nagy sulyanak felismerese a horoszkopelernzesben, de napjainkban talan meg fontosabb. Lcnyegeben arrol van szo, hogy a horoszkop egyes reszeit nem kulon-kulon kell szernlelni, hancm egyseges cgeszkent. A szeles korben tcrjedoben levQ szamltogepcsltes nemcsak a horoszkop elkeszitescbcn hod it, hancm az "erlclme7.esben" is, arnazt a rendkivul teves Ielfogast sugallja, hogy ha a horoszk6p minden apr6 reszlctet szamba vcsszuk, akkor mar kesz is a "horoszk6pcrtelmezes". 1Tolott pontosan a szarnirogep keptelen arra, hogy valoban attekintscn 179

holisztikus asztrologiai szemleletmod uttOroje. es ehhez kepesnek kell lenni a teljes rahangolodasra. A horoszkop holisztikus kezelese igazabol mar egyfajta rruiveszet. hogy fel tudjuk ismemi a horoszk6p fobb vonulatait. pszichologia es (J negy elem 7. hogy hogyan kell szernlelni a ncgy elern mindenkori egyensulyi helyzctet. Ehhez alapvet6en arra is szukseg van. fejezete. pszichologia es a negy elem cimii konyvern jelentos mennyisegf [011tos adalekot tartalmaz arrol. hogy az elernzcshez es a szinteziskesziteshez meg kell vizsgalni minden reszlctct. Kcvcscn jutnak el erre a valoban magus szintre. a horoszkopertelmezesrol. az asztrol6gia cs a pszichologia osszekapcsolodasarol szol ez Asztrologia. valamint Az asztrologia gyakorlati es szakmai kerdese! cimii konyvem ktilonbuzo reszei. sokat lehet okulni ebbi:\1is. hogy hogyan lehet az asztrol6giat hatekonyan az emberek javara forditani.az cgyscgcs cgesz szintetizalasat. Az Eldadasok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian (hamarosan felismeresek a modern asztrologiaban cfrnenis megjelenik) 7. es belenk neveli." Az Asztrologia. Mint ahogy egyik kedves Olvas6m irta nekem leveleben: . cs hogy fel tudjuk ismcrni koztuk a fontossagi sorrcndct. (Mindegyikct a ('ReS Kiad6 adta ki) 180 181 . amely valamennyire azert megis ravezeti az Olvas6t a holisztikus. Az ketsegtelen. CA) cgyike azon nagy on kevcs konyvcknek. es hiaba tanuljak meg sokan a szakrna alapjait. ru- galmas. hanem maganak az embemek a megertese. fejezete. 0 volt a modern. hanern . es a konyveket prubaljak cgyfajra klserletkent fclfogni. de sorolhatnam az osszes tobbi konyvernet is. karma es transzfomuicio 12. amclyck szisztcmatikusan vczctik az Olvas6t a eel iranyaba. *' Elsokeni Dane Rudhyar gazdag eletmtivet emlitem. Mint ahogy mar emlitettern. rnert . fejezete. hogy olvasson minel tobbet. Az asztrologiai eletviteli tanacsadasrol. vagyis a horoszkop fO vonulatainak fclismcrcsi kcpcsscgcig. addigra mar ncm czt a mcdszert hasznaljak./ A horoszkop crtclmczesc lranymuratas a horoszkop szintezisehez es egeszeben ertelmezzen valamit.cs kepzett szakembcrck lcsznek. Tobbi kbnyvemben* is sok fontos erdekesseg talalhato az asztro16giai eletviteli tanacsadasrol es arrol.lj<ik meg a bcnniik foglalt modszcrck pontossagi hatasfokat. az EliJadfisok a Jupiter-Szaturnusz Konferencian 4. es ez azt is jelzi. vi7. es hogy pontossag es rnegbizhatosag tekinteteben melyiket rnennyire ertekelem. Tracy Marks A ho. fejezete is kimondottan a horoszkopszintezisro1 szol. hogy minden horoszkopertelmezesnek mar a OJ sophical Publishing House. szemely elete fonalanak megragadasara. Charles Carter Az asztrologia alapjainak elemzese (Essays on the Foundations of Astrology) (Theo- ezek ertekes adalekokat szolgaltatnak a horoszkopertelmezeshez.noha akadnak. Ketsegklvtil akadnak j6 konyvek azok k6zt is. es akiknek sikcrul. Sebastopol. az Asztrologia. IL) cimti rnuvenek forgatasaval a csillagjegyek talalkozasarol es sok egycbrol sz616 gyongyszemrnel gyarapithatjuk horoszkopszintetizalasi tudasunkat. Ezen muvek jelentos resze kozvetlenul a horoszkopszintezissel foglalkozik. Mindenkit arra szcrctnck biztatni. Ajelen konyv felepitese hiven tukrozi. az igazi horoszkopszintezis nem tanulhat6 meg egyedul csak konyvekbol. Am az egyseges egesz nem egyenlo a reszck osszegenel. a vizsgal. azoknak sok munkajaba kcriil .Athatja a szintezis szcllcmc.egyuumiikodve a pacienssel. es hogyan kell ezt tekintetbe venni a horoszkopertelrnezes soran. es ismerve annak eletet roszkopertelmezes muveszete (Tire Art of Chan Interpretation) (CReS Publications. Peldaul rnindjart a konyv elejen hangsulyoztam az elemek fontossagat. hanem tobb annal. Az igazi eel ugyanis nemcsak a noreszkopnak rnegertese. Az asztrologia szakmai es gyakorlati kerdesei es cimii konyvem 5. bar a kezdo asztrologusoknak mindcnkcppen a reszletes analizissel kell elindulniuk a szintezis fele vezeto uton. a Kapcsotatok es eletciklusok 5. akik masokhoz kepest hamarabb raereznek a lcnyegre. A kovetkezokben arr61 lesz szo. a muveszinek nevezheto fokozatig sokkal kevesebben hatolhatnak el. tejezetenek cgycs rcszci (cz utobbi a pszichologia es az asztrologia kozelcdescr(1). es Emlitcni szcrctncm sajat korabban mcgjclcnt konyvcimct is. dinamikus szemleletre a horoszkopertelmezesben. megis 111 ire tapaszialt. hogy minden energia kolcsonhatasban van az osszes tobbivel valamilyen uton-medon. de megjelcnt nehany olyan konyv. hogy nagyjabol milyen fontossagi sorrendet latok a horoszkop kulonfele tenyezoi kOzOtt. arnclyeket ill nem emlitek meg. hogy ezt hogyan kell csinalni. A horoszkopszintezist eleve nem is lehet pusztan csak konyvbol megtanulni. Wheaton. es azokat azonositani is tudjuk a vizsgalt szemely eletenek fObb vonulataival.sga. fejezeteben a horoszkopszintezis elmeleti alapjair61 01vashat6k lenyeges elvi tudniva16k..

arnely csak a regi uralkodora nezve ervenyes (peldaul ha vala kinel a Hold a Sziizben es a Merkur a Nyi lasban all. mint ahogyan azt a kovetkezokben latni fngjuk. hogy komoly pszichikai energiankban kerul mindet egyszerre aterezniink. a jegy mindenkeppen a bolyg6j(j arnyaloja. 182 183 . A fofenyszogek (minden olyan. tenyezore is figyelmet lehet forditani. Ezt ill alap-hangolodast tovabbi tenyezok meg tovabb modositjak. az hasonlit ahhoz. Pcldaul ha valakinel a Venusz a harmadik hazban all. Nagyon sok kisebb jelentoscgf. hogy ez a kovetkezo legfontosabb faktor a horoszkopban. 4) A bolygo hazbeli pozicioja. sot mcghatarozo hatast gyakorol ra. Viszont a gyakorlatiassag azt mondatja vclcm. es a letezesnek azt az adott dirnenziojat tenyezok sokasaga arnyalja. amelyikben all. akkor az ilie tonek Szuz-Holdja van Nyilas mellektonussal). Ha a letezes dimenzi6it (tehat amelyet a bolyg6k kepviselnek) arnyalja vagy szinezi valami. az hogyan vehet6 eszre az eletunkben? Ha hozzakezdunk megvizsgalni a bolyg6kat arnyalo faktorokat. mintha a Merkur fenyszoget alkotna a Venusszal. hogy egyeb tenyezek is arnyaljak a bolygo rnegnyilvanulasi modjat. 2) A bolygo mellektonusa. Mindegyik bolyg6t erosen "szinezi" vagy "arnyalja" az a csi II agjegy. mivel Mcrkur-jellegu rnellektonust kap a VenUSL alap-hangclodasa. tehat ezeket nevezhetjuk altalanosan a letezes dirnenziot arnyale vagy szinefaktoroknak: zo 1) A boJyg6 jcgybcli allasa. egyszeruen keptelen egyidejuleg ennyi tenyezovel kalkulalni. Ez a bolyg6 diszpozitoranak jegybeli alia sa. Mindegyik bolyg6ra hatnak az alabb kovetkezo tenyezok. ez termeszetesen igaz. Jelzi cgyuttal azt is. am i arra utal. Utana a bolygok jegybel i allasarol szoltam. Az analitikus esz ugyani-. olyan sok szernponnal talaljuk magunkat szemben. 3) A bolyg6 egzakt fcnyszogei. Vegso soron mindcgyik bolygora minden egyes asztrologiai tenyezo gyakorol valamilycn hatast! Ami a holisztikus megkozelitcst illeti. amely 30 foknak az cgesz szarnu tobbszorose) jelentoscn rnodositjak a boly go k ifcj czodesct. Ezjelzi a horoszk6pban a bolyg6 alapveto cnergiahullarnhosszat es hangolodasat. foleg hogy nemelyek kozuluk alig kulonboznek egymastol a hatasukban. hogy an nak a bolyg6nak eppen milyen a jellemzo kifejezodesi m6dja. Bar az is igaz. am az csak feleslegcscn tovabb bonyolit_ia az amugy is cleggc bonyolult kepet. A bolyg6k hatasat arnyalo tenyezok Mindegyik bolyg6 a letezcs egy-egy mcghatarozou dirnenziojat kepviseJi.A horoszkop ertelmezcsc kezdeti szakaszaban nagy figyelrnet kell forditanunk az elemekre.

tamad egy kis bonyodalom. hogy al illet6 Holdjat milyen cgyeb hatasok erik. Ha rnindket esillagjegynek sok az energiaja. mint egy emberi leny? 184 IRS . ezzuk meg azonban al irnent felsorolt tobbi szempontot is. hogy ha . (Nem tudom megallni.I horoszkop szintcxischc> hogy az illeto szernely tulajdonsagainak. mivel a Nyilas uralkodo bolyg6ja. hiszen az maga az abszolut lehetetlenscg. . hogy az illeto enjenek Hold-jellegu resze rniert olyan aggalyta lanul optimista. ahogyan erintett szemely az CJcl hclyzetekre reagal. amin problemazgathat! Vegtere a Sztiz kilencven fokot zar be a Nyi lassal. munkaja soran sokfcle tartva eloadasokat. Arra kell osszpontositanunk. donteshozatali szituacioval vagy kerdessel kivanunk foglalkozni. es kon centraljunk esak egyetlen bolyg6ra. A Hold a rnasodik hazban <111.\ rasu Nyilas-Hold. hogy a Halak-Nap egzakt kvadratot kepez a Holdda].vagyis hogy hogynn reagalunk osztonoscn es spontan medon valamirc. A Hold fenyszogei: Eiso es legfontosabb. rnindkcttcn rendkivul rugalrnasan alkalmazkodnak az tlj helyzetekhez.. hiszen 'a Sztiz mindig talal sok olyasmit. a kavarodas sodraban. es inkabb csak a iranyokr. kepessegeinck c-. Tehat Nyilas Holdja Sziiz-mellektonust kapott. es ezert rnindketto valtozatossagra vagyik. nagyon sokszor osszezavarodik es elbatortalanodik. A Sziizben Mio Jupiter spekulal. lelkesedve. hogy meg nc jcgyezzcm: ez a konkret illetn tanitassal foglalkozott. Nyilas-szinezetet kap az. (Ne feledjuk.f61eg a kezdd -. hogy a Nap es a Hold cgyarant valtozo jegyben van.. ITogyan is tudna barmclyikunk tcljcs mcrtckbcn atfogni egy olyan komplex. vegiclen.1 Jupiter a Sziizben al]. szeret kozben oktatni es predikalni stb.-. ro . Am ha megnezziik a Hold hazbcli poziciojat. A legfonto. folyton valtozo misztikumot. es ez kiserletezo kedvvel. az utazas. amig kozosen felrnerik a szernelyisegkep teljesseget es az altalanos iranyultsagot. a valtozasokkal szernbeni ellenerzes. merL kulonben egesz egyszeriien eltevedunk a vegteien .sabb es lcgmegbizhatobb tenyezokc: Iigycljtlk. hogy mar elore el kell dontenunk.. Minden egyes bolygot tenyezok hatasai szonek keresztul-kasul. soha nem jutunk a vegere. kalandvaggyal szlnezi a Nyilas-Holdat. a rutincsclckvesek szeretete es konoksag ad6dik a Holdhoz. akkor az asztrologiai elctviteli tanacsadonak bizony sok rnegbeszelnivaloja leszaz illetovcl. es ez gyakori utazasokkal Meg kulfoldon is tartott hosszan elnyulo eloadassorozatokat. elszant vc dekezessel. amelyek ismetlodnck a horoszkopban. vagyis szinezi az eroszakos es meglehetosen erzeketlen Nyilas-Holdat. es megprobalja ki talalni. nyitott szellernmel.az hogy az illeto leginkabb akkor erzi jol rnagat.Jeljes elernzessel". Peldakent vegyunk szcmugyre egy konkret horoszk6pot. tehat en')'. vagyis a rnasodik hazhoz kapcsolodo esillagjegyben. mikozben a Hold lelkesedese es optimizmusa folyarna tosan szinezi az altalaban ovatoskodo. Pontosan ez az oka annak. vagyis eppen az emlitett tulajdonsagok ellenkezoje. A Hold mellektonusa a Sziiz. Ez utobbi hatast csak fokozza az Uranusz egzakt fenyszoge a IIolddal. problernainak tisztabb megertese erdekcbcn a horoszkopertelmezes so ran bizonyos hatarokat kell mcghuznunk. Mindegy. a kaland. amikor nekiveselkediink a horoszkopelernzesnek. pontosan megva16sitva a Nyilas-Ilold masodik hazbeli jelentestartalmatl) Az ember annyira osszetett leny. A Hold lenyege a reagalas . ha benne van a valtozatossag. egzakt szextilt alkot a Holddal.. ami igazan fontos. cs Iolcg azokat.) Ha viszont ennel a szernelynel a masodik hazra jellcmzo stabilitas. Tehat ez a szemely kiilontisen analitikus eszj<. Ha rnegprobalkozunk a . cncrgiainak. vagyis utazasra. ahol altalaban ouhonosan erzi rnagat.) i\ Holdat era ezen az arnyalasok idaig kifcjczcttcn vilagosak es egyertclmiiek. kOI nyezetvaltozasra cs izgalmak keresesere csabitja. A Halakra jellemzo erzekenyseg mindiu )imyalja". ok variacio kozott. problernaval. (A Hold .i kcll koncentral nunk.. hogy lehet-e egyaltalan kimeriteni egy-egy temat. kozben igyekszik az elet apro esemenyeit hozzacsatolni valarnilyen to trend hez. mert ugyis bizonyos foku Nyilas-jelleggel fog reagalni az elet kihivasaira: nyersen. Tehata Hold jegybel i al]. akkor szembetalalkozunk azzal az elvi kerdessel. hogy aki meg esak tanulja az asztrologiat . A Mal' a Vizontoben all._~- /I horoszkop crtclmczese Iran) mutatas .. zarkozott Halak._ -_- - - _. a tanulas. es ok esetben olyan szovevenyes az arnyalasok es a szinezesek t6mkelege. Nem csoda.i01 erzi magat a Bikaban.. es megtudjuk bclol. tilrelmesen. akkor ez a bizo nyos szemely alighancm erosen mentalis beallitottsagu.apot. milyen temakorrel.Jioroszkopszintczisrol" vagy "horoszk6pertelmezesrol" beszelunk. A Tlold a Nyilasban all.1 sa szabja meg a meghatarozo arnyalatot.

betu: Bak. haz 11. Jupiter. hogy bizonyossagot szerezzcn az altala kovetctt eszmek helytallosagarol.n ketszeres hangsulyt kap nala az energiaknak ez a kornbinalodasa es a Mars energiajanak kifejezodesere eros hatast gyakorolnak nala a Pluto Peld'au. haz 3. hogy az erintett szemely hajlamos a reszletek pontos tisztazasara. Mars. akkor fe. Szatumusz. vagy ha a Pluto az T.kicmelked6cn hasznosnak tartok a horoszkopcrtelmcze cg) szerusitescben.~ ha . haz a h?roszk6pjahan nemcsak a Mars all a Skorpioban \k?lcso~hatas . hanem pontos Mars-Pluto ysz6g is fennall (ujabb kolcsonhatas az 1. 12. hogy ugyanennek a szernelynek a Szaturnusza cgzakt fenyszoget kepcz a Merkurjaval. betii: Kos. ~. arnelyct . I.) sz616 absztrakt teoriak. "asztrol6giai abece tizenket bct(ijct"* hasznaljuk. hogy egy vagy tobb mellektonus ujra es ujra felbukkan a hOfQS7kopb. es a 8. foleg a kczdok es a kozephaladok okulhatnak sokat belolc. haz 10. '0 es perszc ha a Mars a 8. Vegeredmenyben csak hosszu cvek tapasztalata es gyakorlata reven lcsz kepes az asztrologus arra. es foleg a horoszkopelcmzes okratasaban. mert il!'> attckmthctobbek az isrnctlodesek. Ez a felisrncres az elsa lepcs annak iranyaban. 6.lu. Hold. vagy a 6.. Neptunusz. haz 2. az idegi feszultsegre arra. haz 5. haz 9. 3. vagy a Szaturnusz a 3. akkor rnindez meg nyilvanvalobban domina] az eleteben.Z!pp~rah Dobyns (a pszichoJ6giatudomanyok doktora) volt ~ ~Iso. :s ehhez a:. IV. asztrologiai betti (azaz fogalomcsoport) kozott (vagy pedig a 6. Az asztrol6giai abece a kovetkezo: I. hogy felterkcp~zzuk a horoszkop vonulatait. beleertve a fenyszogeket is. betLi: Vizontd. Sarkany stb. X. hazban.. es a 10. arnely a kezdo asztrologusokat nehezsegek ele allitja. betu: Oroszlan. 2. haz 8. akinek ugyanigy helyezkedik cl a Merkurja. Tegyi_ik fel. 9. Merkur. hogy ki kcll Iejlesztcniuk magukban a kepesscget arra. vagyis a Mars energiaja es a. haz 12. akkor tudnunk kell.cn . ha a horoszkop Iobb tcnyezoit megprobaljuk csoportositani. Ha ilyen kettos hangsulyozousag eri ugyanazt az alapveto dinamikat. de hat ezek csak bonyolultabba teszik az ertelmczest annal. az nem mas. Tudomaso~ s~ri~r Dr. 8. hazban). Hatekony rnodszer cbhcn a felterkepc~esben az.i k6z6tt).k. haz 6. mint a bolygok egymashoz val6 viszonyainak teljes kerdeskore. A horoszkop szintezisenek. mint amilycn valojaban I I I I I I I I I I I I I I cs 186 1~7 I . Ez ugyanarra a temara vonatkozoan kct kulonbozo hangsulyozottsagot vetit elenk: kolcsonhatas a 3. beti. betu: Skorpi6. amennyiben az adatt szemely eseteben a Merkur Sziiz-dimenzioja eros). olyankor ez a hatas meg nagyobb. Venusz. Tudatos eszjarasa ketsegkivul bizonyos alapveto dolgokban hasonlitani fog mindenklere. es a 10. haz 4. Pluto. hogy legyozze az ilyen latszolag lekuzdhetetlen akadalyokat. Tkvadrat. hazban all. 5. bern: Merleg.az l . Merkur. betii: Szuz. beni kozott. Uranusz. . illetve hogy megfeleloen tudjak vegyiteni a kombinaciokban reszt vevo bolygok alta! hordozoU jelentest. Ha az illeto horoszkopjaban tovabbi tenyezok utalnak az ugyanezen fogalomcsoportok kozott fennallo kolcsonhatasra (peldaul ha a Merkur a X. kozott.A horoszkop ertelrnczese lranymutuuis a horoszkop szintezisehcz I I I I I I I A horoszk6p vonulatainak rnegertese ~ bolyg6kat era fobb rnodosito hatasok felmereset kovetoen mar lat. betii: Halak. aki ncpszerusrtcm kczdte az "asztrol6giai abece 12 betiijenek" kon ce~cloJa~. Pluto tulajdonsaga] szinezik egyrnast).~n. a komoly cs gyakorlatias gondolkcdasm6dra. De tegyuk rei azt is. Nezzunk meg cgy peldat. haz 7. Sok szakk6nyvben azonban valosaggal hemzsegnek a kulonfele konfiguraciokrol (Nagy Trigon. beni: Bika. Venusz. betu: Ikrek. hogya bolyg6kapcsolatokat a horoszkop egeszenek kereteiben szemleljek. 11. hogy ill tanacsadason rnindenekelott ezt kell alaposan megbeszelni a pacienssel. betu: Rak. es az asztrologus mar nagy bizonyossaggal tudja. Nagykereszt. ertclmezesenek masik olyan terulete..vala~inek . Nap. hogy jobban megerthessuk a horoszkopszintezisnek ezt a modszeret. betu: Nyilas. Mindenkeppen azt ajanlorn a figyelmukbe. tulajdonsagai. hogy valakinel a Mcrkur a Bakban all. hazban van. es a 8. VIT.

de a kezd6 asztrol6gusoknak rnegis szukseguk van valann lyen jol kovetheto vezerfonalra. amelyek fontosabbak. sot akar rno dosftani is tudja annak az energianak a kifejezodeset. es [gy erti. nem egyebre. mint elvcszni az alakz.A horoszkop ertelrnczcsc I ranYll1utal. valtozatok aradataban. A valosagban mas menetrend szerint folynak a dolgok.kzatban fogJaJt energiak kifejr zodesi modjat. III szen onmagukban is kepesck megjeleniteni a bcnnuk reszt vevo bolx g6k kozott fellepo kolcsonhatasokat. Hazbeli poziciojuk reven a) sarkalatos. amelyik legalabb reszben tudatos ebben. csillagjegyct amely esetleg vagy hazat. es magabiztosan allapitja meg.). es Ebben tamaszkodjunk az intuicionkra. amely j61 bevalt az altalam oktatott kezdoknel. A legtobb esetben nagy figyehnet kell forditanunk a konstellacio ban erintett szemelyes bolygokra (vagy az Aszcendensre). az ellenkezojet. mivc I ez a szempont tarja fel az egesz ala. A vazlat arra jo. de az Olvas6 konnyen utananezhet barmelyik asztrologiai szakkonyvbcn vagy enciklopediaban. amely feltunteti.I hatranyai.k6p slinlt:l. es ne hagyja letevcdni a holisztikus szemlelet utjarol a horoszkopszintezis soran felmerulo lehetoscgck. fold-.is a horos7.es viz-hazak B. Ezt koveteen pedig az erintcu jegyek energiakeveredesere kell figyelntink. kovetd egy egyszeru.isci1C7 volna.Jioroszkopszimc zis" persze nem lehet egyenlo egyszertien csak az iranymutatasok kii Vegezetul pedig kozreadok es hanyat16 roszkopertelmezesi vetesevel. Igyekezzunk cszrevenni a bolyg6k osszecsoportosulasat (a "stelliumot").i formajanak reszletkcrdeseiben: A. A jelen konyvnek vegtere megsern lehet feladata minden tradicionalis tcnyezo felsorolasa. tehat me lyik dimenzio gyakorol ennek reven legkozvetlenebb hatast az ilk to mindennapi eletere. hogy az erintcu szernely hogyan eli meg az cnergiak hatasat. erosen hangsulyozza valarnelyik 1~9 . A horoszkop mint egyseges egesz A. me I 188 b) tuz-. Vazlat a horoszkopertelrnezeshez T. levego. hova kevcsebb.es viz-jegyek) b) negyes csoportjuk szerintjkardinalis. hogy iranyban tartsa az asztroiogust. es ramutat. ez va16ban rendkivul intelligens es atfogo jellegu mii. hogy a vizsgalt szernely letenek melyil dimenzioja az. Mint mal" cmlitettern. Az ilyesfajta sziszternatikus mcgkozelitesnek is megvannak a l11at!. Barmely hagyomany II san elfogadott alakzat kielegiti a produktivitas cs a kreativitas mill den kovetelmenyet. az asztrologiat mar j61 isrnero tanacsado kapasbol ra tud hangolodni a horoszkop 1'8 vonulataira. Az egycn kepes azonosulni a szernelyc bolyg6 altai hordozott jelentestartalommal. amely hiven tukrozi. Kozreadok tehat cgy vazlatot. konnyen attekintheto lu. A . Nern annyira az alakzat tipusara kcll Iigyelnunk (Nagy Trigon. Az emliteu konstellaciokkal kapcsolatban ket dolgr« kell cszben tartanunk. eges: hus-ver cmbert. fix es valtozojegyek) 2. hiaba hiszik nehanyan ennck. hogy a sokfele ap ro tenyezo cs reszlet igazabol nern kepes jellemezni egv eleven. levego. ravezcsse a lenvegi vonulatokra. amclyet nem ernlitettern cbben a konyvben. hanem folcg a benne reszt vevo bolygokra cs a k6zWI fcnnallo kolcsonhatasokra. vazlato t. men Igy konnyebben eszrevesszuk a horoszk6pban az energiak megoszlasanak logikajat. B. f\z ilyen elrneletck hivei elfeledkcznek arrol. konnyeden tud valaszolui a paciens kerdeseire. fold-. Jly 1116dol1 ugyanis tel tud] uk menu I jelentestartalrnak keveredeset. hova kell a horoszk6pban tobb hangsuly. Jegybeli elhelyezkedesuk reven a) elemek szerint (uiz-. hogy milyen Iepesekcl tegyen a kezdo a horoszkop felgombolyitasaban. Figyeljuk meg a horoszk6p altalanos elrendezodeset. kell eleintc cgy kiindulasipont. A bolyg6k pozicioi altal megjelenitett tultengesek vagy elegte- lensegek 1. f\ vazlat nehany olyan tcnyezot is tarialmaz. De hal ezt majd a Lapasztalat meghozza rnagaval. Sill kany stb. Gyakorlatilag minden asztrologiai szakkifejezes kitiino magyarazatat talalhatjak meg Nicholas DeVore Asztrologiai enciklopedia cimu koteteben.

a hUWS7kop . A ap lasban") B. figycljunk a sz6ba joheto 10 vonulatokra. Mi-I nel kozelebb van az Aszcendenshez. 1 TVA szogek (Ennek a tenyezonek a has . "csesbcn'. A bolyg6k kicrtekclesenek hagyomanyos eljarasai A Jcgyallasuk szcrint mely bolyg6k er6sek es melyek gyengek (holyg6k "uralom ball". jcgyet es fenyszogeit. . valamint a szernelyes bolyg6kat. Egzakt fenyszogtek) VI. Jegy 2.1 A horoszkop crtelruczcse ---------- Ir~in~·rIlLJ\ala.) A.: ruleten van az illetonek a legerosebb kesztetese a tudatossag uj I szintjenek eleresere. A Nap es a Hold hogyan fer ossze clernck szempontjabol B. A horoszkop szcrkezetenek f6 alkotoelernei A.. Haz 3 . I 1 1 1 1 I 1 c. amelyik az 1. mert az elsodlegcs kihivast jelcnt a vizsgalt szemely eleteben. A Szatumusz hazbeli pozicioja mindig fontos. nalatahoz szukseg van a SZ['I lctes pontes idopomjanak isrneretere. Az Aszcendens 1. men czek rcndkivul erosek) I C.) lII. l Iazbeli allasuk szerint rnely bolygok crosek cs mclyek gyengek (peldaul a sajat hazaban van-e egy bolygo.I. B. I. Jegy 2. 2. Haz 3. D. "rol1l. haz Ielfili oldalon van kozel az Aszcendenshez).C!JC7 I 1 ll. annal erosebb (beleertve azt is. I C. A horoszkop szerkczetenck sarkalatos komponensci : A. hogy a szernelycs bolyg6k koziil melyiknek es hal van a legpontosabb kvadratja vagy oppozicioja. g6k kozt kialakult sokszoros ket jcgybcn osszpontosult bolyfenyszogck stb. Kulonosen az Aszcendens es az Me konjunkci6ira figyeljunk mert az ilyen fenyszogben erintett bolygok feltetlenul nagyon crosek es intenziv hatasuak.. "erne lkedesben"..I 1 1 T-kvadrat. Hasznaljuk az asztrol6giai abecet. hazban all. Egzakt fenyszogiek) 3. Figyeljuk rneg a Nap jcgyenck uralkodo bolygojat.Egzakt fenyszogrek) A Hold I. a lap hazar. 1 1 1 1 c. Keressiik meg a szemelyes bolyg6k osszcs konjunkciojat.. Az Aszcendens uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli po zicioja. Dorninans fcnyszogtipusok CS lObb alakzatok ( agy Trigon V. A "fenyck" A.legy 2. az azok jegyeit es hazait erinto minden egzakt fenyszoget. Az Me uralkodo bolygojanak jegybeli es hazbeli pozicioja 1 I I 1 1 I I 1 1 I 190 191 1 1 1 . barmilycn stelliurn. csetleg az asztroloI giai abecc szerinti sajat betujcben. Kcressuk meg a kiHon6scn dorninans szinczesekct B. Minden olyan bolygo nagyon eros. Egzakt fenyszog/ek) 3. Jegybeli all as a es annak osszeferhetosege a Nap jegye SZl' rinti elemmel B.7il1l\:I. es ezcn a te. ha a 12. illetve annak egzakt fenyszogei Az Me 1. Keressuk meg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful