MEGHÍVÓ

„A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT” (TÁMOP-1.3.1.) CÍM PROJEKT AZ INTEGRÁLT

3.2 A foglalkoztatási döntések megalapozása alprojektjének zárókonferenciájára

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton szeretnénk meghívni „A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT” (TÁMOP-1.3.1.) cím projekt 3.2 „A foglalkoztatási döntések megalapozása” alprojektjének Zárókonferenciájára. A zárókonferencia az alprojekt keretén belül készült, a döntéshozók és a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (korábban ÁFSZ) munkáját segít kutatások fontosabb eredményeit mutatja be. Mellékelten csatolom a záró konferencia részletes programtervezetét. A rendezvény helyszíne: Hotel Gellért Budapest, Cím: Budapest, XI. Szent Gellért tér 1. Ideje: 2012. június 06. (szerda) 9.15-16.15 óra között A részvétel ingyenes, azonban regisztráció szükséges, ezért kérem, hogy részvételi szándékát legkés bb május 30-án (szerda) 12 óráig jelezze a szabotunde@lab.hu e-mail címen.

Megtisztel

érdekl désére és részvételére számítva, üdvözlettel:

Adler Judit 3.2 alprojekt vezet je

Program „A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként” (TÁMOP-1.3.1) cím projekt 3.2. A foglalkoztatási döntések megalapozása alprojektjének Zárókonferenciájára Id pont: 2012. június 06. szerda Helyszín: Hotel Gellért Budapest, XI. Szent Gellért tér 1. A prezentációk id tartama: 20-25 perc, az egy blokkba tartozó el adások után rövid vita. Levezet elnökök: Dr. Munkácsy Ferenc és Tamási Ildikó 9.15 – 9.45 Regisztráció 9.45 – 10 Üdvözlés, megnyitó Munkácsy Ferenc elnök, Adler Judit alprojektvezet 10 – 11.30 I. Blokk: A munkahely-teremtés és a foglalkoztatás sikerei 10 – 10.25 Dávid János: A munkahelyteremtésre javaslatot tev dokumentumok áttekintése 2005-t l 10.25 - 10.50 Hárs Ágnes: Az OECD tagállamai közül dinamikus foglalkoztatás növekedést mutató országok sikerének elemzése 10.50 – 11.15 Vanicsek Mária: A képzetlenek foglalkoztatásának jó gyakorlatai 11.15 – 11.30 I. Blokk vitája 11.30 – 12 Kávészünet 12 – 13.30 II. Blokk: Néhány nehezen foglalkoztatható csoport helyzete, és a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer legfontosabb elemeinek hatása 12 – 12.25 Csite András-Kiss Norbert-Mike Károly: Az alacsonyan képzettek foglalkoztatási lehet ségei 12.25 – 12.50 Szalai Péter: a magasan képzettek foglalkoztatási lehet ségei 12.50 – 13.15 Csoba Judit: Aktív eszközök, munkaer -piaci programok kontrollcsoportos többváltozós értékelése 13.15 – 13.30 II. Blokk vitája 13.30 – 14 Ebéd 14 – 15 III. Blokk: Az ÁFSZ munkájának értékelése, a munkaadók hozzájárulása a foglalkoztatás mikrokörnyezetének javításához 14 – 14.25 TÁRKI: Melles Ágnes–Andrási Zoltán: Az ÁFSZ ismertsége a felhasználói csoportok elégedettsége 14.25 – 14.50 Ternovszky Csilla: A Munka és Család Audit módszertani megalapozása 14.50 – 15 III. Blokk vitája 15 - 15.10 Kávészünet 15.10 – 16.10 IV Blokk: A foglalkoztatási lehet ségek néhány meghatározó körülménye 15.10 – 15.35 Simonyi Ágnes-Mózer Péter: A szociális ellátás foglalkoztatásra gyakorolt hatása

15.35 – 16 Gábor R. István: A magyar minimálbér-szabályozás 2000-t l, és foglalkoztatási hatásai 16 – 16.10 A IV. Blokk vitája 16.10 – 16.15 Zárszó

Budapest, 2012. április 29.

A konferencia el adói: Csite András PhD, a Hétfa Kutatóintézet igazgatója Csoba Judit PhD, tanszékvezet egyetemi docens Debreceni Egyetem Dávid János egyetemi oktató Gábor R. István DSc, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Hárs Ágnes kandidátus Kiss Norbert Hétfa Kutatóintézet Mike Károly PhD, Hétfa Kutatóintézet Mózer Péter adjunktus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Simonyi Ágnes kandidátus, címzetes egyetemi tanár, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szalai Péter PEND Consulting Kft. ügyvezet Ternovszky Csilla ProLabora Munka Család Audit Kft. ügyvezet igazgató Vanicsek Mária kandidátus