• • • • • • • • • • • • • • • •

aprosuremeny bajor fogas befdrr es lekvdr csulkos recept ere! bogracsban eret marhahusbol etel serteshusbol falusi etel fokhagymas recepr francia recepr gorog recept gylim61c '05 recepi bagymaerel karacsonyt recepr kardcsonyi sutemeny kenyerfele kinal crel mamis medtterran recept mezes flnornsag nernet recept olcso ereJ paradlcsornos recept plkans erel pizza es lepeny recept borjuhusbol recept darilt hlisb6l recept erdel gyiim6lcsokb61 recept Inyenceknek reccpt klranduloknak recepr sorrel es borral recept szarnyascl recept tejfelekbt'l reformdesszert skandinav recept tavol-keleti recel to] asere I

• dlsznororos flnornsag

• gyors etel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• paprikas eret

.i~lllm'uI'iii
r.;

"

~I"

j.

II

& QGX0 [1~®cD(Q)®m

magyar etel

& (JCo::@ [I,,~®ID
Sorozatszerkesztd

Taro Elza

32. k6tet

STB Konyvek Konyvkiado
Kistarcsa, 2004

hat a magyarr61 bizonyosan. De nemcsak a magae:t, hanern
masoket is! Mert hiszen a magyar koztudottan kival6 vendeglM6, eppen ezert szlvesen jarnak hozzank mas nemzetek, nepek fiai - etkezni! Hatar menti telepuleseink es f6varosunk, valamint mas varosok, sot egyes tajegysegek ldeqenforgalmanek j~lentos reszet teszi ki az ugynevezett vendeglato turizmus. Es jo~6n a vendeg a kornyezd orszagckbol vagy akar a rnesszi Arnerikabol, Ausztraliabol, sot .Japanbol, egy biztos: nalunk a v ndeg nemcsak hogy nem marad ehen, de az itteni konyha iz. i kesdbb is visszavonzzak. S amikor eppen nem tudnak hozzank utazni, a vUag szarnos varosaban talalnak kifejezetten magyar etterrneket, melyek k6zlil a jelentosebbek egyenest tolunk szerzik be az alapanyagokat. Ha kUlhonban jarunk, nezzunk csak be egy magyar etterernbe, es latni fog[uk, hogy az ott etkezok tobbseqe bizony nem kivandorolt h nflnk, De mitol is alyan vonz6 a magyar konyha? A fent elmondottakan WI (rnarrnint hagy b6seges es szfves v ndeglatas) elsdsorban valtozatossaqa, izgazdagsaga teszi v nzova. Mert nernzetunk haziasszonyai, konyhamesterei Illindig is kiva16 erzekkel sajatitottak el mas nepek, nemzetek konyherrnlveszetet, raadasul nem egyszeru atvetellel, hanem It ltteni fzekkel gazdagitva, itteni eljarasokkal kombmalva. Mikent a kulturara is ervenyes, hogy nem igazan az egyes 1< rlturak, hanern azok keresztezddesei, egymasra hatesai a .i lentdsek, ugy a konyherntlveszetrol is elmondhat6 ez. Magya.rhon pedig, fennallasanak ezeregyszaz esztendeje alatt m.indig is szamos mas kulturaval kerult kapcsolatba, es (tobbek kozott) azok gasztronomiai jelleqzetessegeit is befogadta, s6t tovabbfejlesztette. Szep hazank f61drajzi fekvesebdl ad6d6an fontos osszeko-

Ha egy nernzetrdl el lehet mondani,

hogy szereti a hasat,

&. {]~

magyar etel

11~(0@rn

Sorozatszerkesztd: Toro Elza SzerkeszteUe: Mozes Istvan Miklos A borlton 1I~v6 Helt elkeszftette: Korpadi © Fenykepezte: Patyi Arpad ISBN 963 9266 34 5

Peter

© STS Konyvek Konyvkiad6 KfL Felel6s kiad6: Salga Miklos es Varadi Ferenc Telefon: 06-30·9214·669 E-mail: kiado@.stbkonyvek.hu Honlap: www.stbkonyvek.hu
Megrendelhet6 postan: STB Konyvek Konyvkiad6 Kft. 2143 Ktstarcse, pf. 27

l6 K I tNyugal-, valamint Eszak- es Del-Europa orszaqat kozott. I ~ ., , Viharokkal teli tortenelrnunk soran tagadhatatlanu atjarohilzzil valtunk de ugyanakkor a terseg legerosebb atlarnakent, es kes6bb a Monarchia reszekent, a mi kulturank is er6teljesen hatott mas nepekre. De terjunk vissza a konyharrulveszethez. Talan rneqlepoen hangzik, de igaz, hogy a magyar ko~yha egyik jellegzetesseqe, a paprikas fUszerezes, meglehetosen uj keletil. __ .., , .. Egyaltalan, a peprikat mint f~szernove~yt szak~c~kont veink a 19. szazadban ernlitlk eloszor. Bar igaz, a torok hodoltsaq idejen mar terrnesztettek hezankban, de ahhoz "gyaur" hozza nem ferhetett, a paprika a h6dft6k kivaltsaga volt. Aztan a torok ment (kiuzettetett), a paprika maradt. A paprika annak koszonheti sikeret, hogy nemcsak kivaltotta a meregdraga, Keletr61 beszerzett borsot, de az et~leke.t gusztusosan szfnezi is. (A husos, k6zvetlen fogyasztasra IS alkalmas zoldpaprika kesobb! nernesites eredrnenye, akkoriban esak fUszerpaprika volt.). , .. _, Ha paprika nem volt, korabban rru jellemezte fus~erken; ~ magyar konyhat? Nos, az igazsag az, hogy a papnka elottl id6kben a magyar konyha sokkal valtozatosabb volt! Cson;bor, tarkony turbolya, kapor, rozmaring, komeny torma es meg sok mas filszer volt hasznalatcs - ezek helyben megtermettek. A nep koreben terrneszetesen sz6ba sem kerulhetett a bors mivel annak ara az aranyeval vetekedett. Eddig csupan a fCis,zere~61 szoltunk, pe.?ig eze~ csak jar~Iekos elemei a konyhanak, es nem beszeltunk arrol, hogy mit fCiszereztek. Honfoglal6 6seink els6sorban a birkat es a szurke rideg marhat hoztak magukkal a Karpat-rnedencebe (no meg a 10vat, melynek husat, tejet, tejtermekeit is fogy~szto~tak). A serteshusra es a baromfira mar esak a letelepedes utan szoktunk fa - az addigi nomad eletrnod meUett a sertestenyesztes barornfineveles sz6ba sem j6hetett. feudalis Magyarorszagon vadhus leqinkabb esak a ne-

es

A

rnesek es a kiraly asztalara kerUlhetett: a t6bbnyire kiralyi es nemesi tulajdonban leva erd6kben (akkoriban meg jocskan volt bel6JClk)nemcsak vedaszni, de meg vaqnt is tilos volt. A nepnek maradt tehat a haztaji baromft, es a legeltetett j6szag. No meg a halakl Elkepzelni sem tudjuk rna akkori vizetnk haJbaseget! Akkoriban a Dunabol nem .olajos" halat 'Ogtak am! A Maros, Koros, Drava Szava stb. foly6k rnenten lakossaq szinte klzarolag halb61 elt. VegezeWI emlftjuk szerencsetlen folyonkat, a Tiszat: ez a 19. szazadban meqvalositott szabelyozasiq (valojaban tonkreteteleig) nemcsak Eur6pa, de 8 vilag (!) egyik leggazdagabb el6vilagu folyoja volt. r~ ndszeres evenkenti aradasatval jelent6s terClleteket ontott I, termekenyito iszapjat lerakta, s mikor visszavonult az araI a lefUz6d6 agakban a halak millioi nevelkedtek fel, varv hogy a kbvetkez6 aradasnal a folyoba visszaterhessenek. I v n volt hat eleinknek mit halaszniuk, s igy valhatott (' ylk legkedveltebb etelunkke a halaszle, a su It hal es a halpeprikas, AL all6vfzi haleszat is [elentds volt. nagyobb tavaink (Balaton, Fert6-t6, Velencei-t6) rnenten a nep halaszatbol elt. A reneszansz konyha uj fzekkel gyarapftotta hazank konyhr rmlv 52 tet. Ar goniai Beatrix, Matyas kiraly rnasodik fele'9 It'll b61 behozatta es elterjesztette a fokhaqymat es a v 1'0 hagymat. Ez mindenkeppen javara Irhat6 ennek az rsszonynak, aki kesdbb megpr6baJta kiturni a hatalornboi ur t, s ellene lazftctt ... Antonio Bonfim, aki maga is Beatrixszal erkezett hazankIII, tobb rrulveben is beszarnolt a kiralyi udvar lakomairol: a Il111rh., uru- es vadhus meUett kappant, kacsat, furjet es faI 1111 zolgrutak fel ottan, megpediq igen dusan es valaszteI (11 fUszerezve, merthogy akkoriban meg nem volt hut61I. kr ny, es a ferro magyar nyarban a reggel 16tt vad vagy a I vegott hazt barom delre mar blzony .Jllatozott" ... A gabonafelek k6zUI jellemzd volt a buza, fOZS, arpa. Az -I zo kett6b6l rendszerint kenyer, mig az utobbibol sor ke'I.,ult. A szeqenyek eledeleul bizony esak kukorica (torokbuza), k6les, clrok es a foly6 menti videkeken a vizigesztenye

rat

I

v'

krumplis, rizses lett. A 19. szazad rnasodik feleben frott szakacskonyvekben mar magat61 ertetod6 terrneszetesseqqel frnak Ie alyan recepteket, melyekhez banan, narancs, mandarin, sot ananasz szuksegeltetlk. (Akkoriban nemhogy hUtogep nem volt, de Jegszekreny is csak a tehetdsebb polqan haztartasokban akadtl) Persze, volt nekunk akkoriban del-europai tengeri kikotonk: Flume, s onnan a deligyiirnblcsok folyami vagy vasuti szalhtassal par nap alatt az orszag minden reszebe eljutottak. Az ut6bbi evekben vegre megjelentek hazai boltjainkban regi ft1szereink, es konyvktadoink aldasos tevekenyseqe nyoman rendre-rnasra el6kerUInek regi receptjeink is. Kis konyvunkben tallozva olvasoink gyarapfthatjak, ilIetve felfrissfthetik az igazi magyar konyhara vonatkoz6 ismereteiket. Fontos tudnivalo, hogy az igazi magyar konyha zsfrral fozsut. VegyUk ennek mennyiseget a szukseges minimumra, vagy helyettesftsUk vajjal, olajja!. Am nehany etelnel ez meghamisftja az eredeti fzeket. Magyaras j6 etvagyat kfvan
A SZERKESZTO

en

gy sulyom .szoIgalt. Mara mar a magyar konyha jellemzd-

Atpualcr~
HouJ.vaJi/c, 4 ~e-:
• 80 dkg krumpli • 1-1 SIal sarga• 2 zoldpaprika • 1 paradicsom

Etlckzttuf., idO: 40 per"

es feherrepa • fel zeHergum6 • 56
• 3 evokanal olaj • pirospaprika.

• 1 Ie] voroshaqyrna

A megtisztftott, aprora vaqott hagymat es a kockakra v gott zoldseqet olajon megpirftjuk. Megszorjuk pirosI prikaval, hozzatesszuk a feldarabolt zoldpaprikat es p r dicsomot, rneqsozzuk majd fedo alatt puhara paroljuk, K zben a krumplit megtisztftjuk, apro kockakra vaguk, S olajon megsutjuk, Vegill hozzatesszuk a parolt z· ldseqet, es 6vatosan osszekeverjuk,

Efi<i.fzttM~idb: 90 per"

Ba.bJulf4&
• liszt

Ho:r.Jl:Jl.uajJk 4

f~:

• 30 dkg szarezbab • 25 dkg fustolt csulok • 10 dkg fustolt szalonna • 1 fej voroshagyrna • pirospaprika • oro It bors • 56.

A v. lonnat apr6 kockakra vagjuk, es kisutjuk a zsirjat.
J II)" djuk a megtlsztftott, finomra vagott hagymet, es v I i sra pirftjuk. Eqy-ket evokanid liszttel rneqhintjuk, kl sit meg pirftjuk, majd pirospaprikat adunk hozza, j61 lkeverjuk, es hozzaadjuk az elozo este beaztatott babot,

F r' ntjuk 2,5 1 vizzel, beletesszuk a darabokra vaqott • ulkbt borsozzuk, es ovatosan s6zzuk (a fustolt hus I v sos), majd fedd alatt, lassu tilzon puhara f6zziik.

BdaWjoHtbI.& ria
EtkMz1i:u~ido.· 45 perc.

valik a csontrol, a csulkot kivesszuk, es kockakra vagjuk. A zsfrb61 a iiszttel, a finamra rnetelt haqyrnave) es a zu-

HfJiT.ZAutUJk 4- ~e,:
• 25 dkg rizs • 15 dkg gomba • 4 z61dpaprika • 2 paradicsom
• 1 fej voroshagyrna

zott fokhagymava' rantast keszttunk, meqszorjuk piros-

• zslr vagy vaj • pirospaprika • mejorarma • orolt bors • 56.
A megtisztftott hagymat finomra vagjuk, es forro zsiradekon szep sargara pirftjuk. Megszorjuk plrospapnka-

prikaval, felengedjuk egy keyes vfzzel, es hozzaadjuk ~ Ieveshez. Beletesszuk a husdarabokat is, es ha kell, m qsozzuk, BeletesszOk a baberlevelet, atforraljuk a lev st, majd hozzakeverjuk a tejf61t.
Csipetket szokas a bablevesbe f6zni (a csipetket lasd II ulyasleves receptjenel).

A bab szelhajto hatasat elkerulhetjuk, ha eldszor tiszta

val, hozzaadjuk az aprora vaqot; qornbat, a rneqharnozott, kockakra vagott paradicsomot,

VIZU n el6f6zzUk, a levet kiontjuk,
Ill.•

es fgy fozzuk a leves-

zoldpaprikat, tesszuk a kivaloqatott es megmosott rizst, soval, barssal, rnajorennaval fuszerezzuk. fel6ntjGk 6 dl vizzel, es az

a karikara szelt es nehany percig egyDtt parolluk. Hozza-

~~__:-'--~---B4b-twerEIJcMz1i:u~i.dl; 120 perc"

eqeszet puhara paroljuk.

Hou.J.vaMk4

~e,:

• 40 dkg sertesporkolt ·1'0 J rl2.s • . a dkg zoldp prika
• 15 dkg paradlcsorn

HoiT.ZAutUJ1c "

~e,:

• p trezselyernzold A 111 gmosott,

• 56.

• 25 dkg tarkabab

• 1 fustolt sertescsulok • 1 nagy fej voroshaqyma • 1 szal sarqarepa
• 1 szal petrezselyernqyoker • ] evokanal zsfr • ] evokanal liszt • 1 kiskanal pirospaprika

t

• 1 dl tejfol • 5 dkg zellergum6 • 2 cikk fokhagyma • 1-2 baberlevel • 56. Friss vizben feltesszuk foni a csulkot, Amikor felig megpuhult, hozzatesszuk az el6zo este beaztatott babot

leszilrt rizst a majdnem puhara foz6tt rI illttel egylitt tuzaJlo taiba tesszuk, Hozzaadjuk a fell I holt paradicsornot es a kicsumazott, felapritott II II Iptlpl ikat, Megsozzuk, osszekeverjuk, fel6ntjilk annyi I, hogy ujjnyira ellep]e, es ferro sutobe tolva, fedd

VIII.

es a feldarabolt zoldseqet, Mikor a hus mar konnyen le-

111III puhara paroljuk, Zijldpetrezselyemmel, paradicsorn- es paprikaszeleI kk I dfszftve talaljuk. fY1(>CJj gyzes: a porkolthoz vale hust a szokasosnal kiI br kockazzuk,

Bar4J{UU (WcuarDr dereiy~)
£t.k.Mz1tu~idS: 60 perc-

Ho:adua.l,.6k 4- ~~:
• 25 dkg liszt • 1 tojas • 50 dkg sztlvalekvar • 10 dkg daralt di6 • 1 evokanal vaj
• 4 evdkanal zsernlernorzsa •

rulre pirftjuk. Megsz6rjuk finomra vaqott petrezselyemt "Iddel, Izesltjuk Feher borssal es soval, Felontiuk ferro huslevessel, es fedo alatt az eqeszet puhara paroljuk, Amikor a rizs mar puna, vajdarabkakat adunk hozza, es I. yenletesen elkeverjuk, Oltekhez adjuk koretkent,

cukor • 56.

A llsztbol, tojasbol keyes Viz es egy csipet 56 hozzaadasaval tesztat gyurunk. Egy 6rat pihentetjuk, majd 23 mm vekonyra kinyujtjuk. A teszta egyik felere egyen10 tavolsaqban kis lekvarhalmokat rakunk, majd rahajtjuk a teszta rnasik felet, es a halrnocskak kozet ujjunkkal osszenyomjuk, Ezutan derelyevaqoval kockakra vagjuk a tesztat, ugy, hogy az osszenyomott reszen vagjuk, es minden kockabe jusson egy-egy lekvarhalorn. A derelyeket forrasben leva sos vfzben kifozzuk. Kozben a morzsat megpirftjuk a vajon. A kif6tt lekvaros tesztaket olvasztott vajban megforgatjuk, majd osszekeverjuk a pirftott morzsaval, Keszfthetjuk ugy is, hogy piritott morzsa helyett cukros daralt di6ba forgatjuk a baratfuleket.

IIoracAva1Jk 4 ~~:
• 20 dkg daralt borjuhus • 12 dkg gomba • ?O dkg zsemlemorzsa • 9 tojas • 8 dkg vaj • 4 dkg liszt • 1 zsemle • 2 dl tejszfn • 1 dI tej • ecet • Y.. csokor petrezselyemzold • Feher bors • 56.

A daralt hust egy tojassal, a tejben meqaztatott, ki"Y mkodott zsernlevel, a forr6 vajon megfuttatott petI zsoly r z61dd I, izles szerint soval, Feher borssal jol I . z J.I zz k. Az fgy nyert masszat nyolc egyenlo sztjuk, poqacsakat forrnalunk beloluk, kozepukI t In lyedest nyomunk. A pogacsakat morzsaban megI '1 J I [uk, es vajban ropog6sra sutjuk. A 11 gtisztitott, szeletekre vag ott gombat vajon megI rltlul<, Feher borssal Izesltjuk, sozzuk, belisztezzuk, es I r lit [irk. Raontjuk a tejszfnt, es j61 kiforraljuk. A III maradt nyolc tojast 50S, ecetes vizbe beverjuk, Ihl m percig f6zzuk. Kivesszuk, leoblitjuk rongyos l I It levagjuk. I .I( r elegftett talra rakjuk a melegen tartott huspoqa~ ik es rnelyedesukbe egy-egy tojast teszunk. It j. lin s gombamartassal leontve, vaqott petrezseIy«mz "Iddel meghintve adjuk asztalra.
I

HDuAua1Jk 4- ~~:
• 25 dkg rizs • 2 evdkanal zsir • 1 ev6kanal va] • 5 dl husleves • 1 csokor petrezselyernzold • 1 kozepes fej voroshaqyrna • Feher bors • s6.

A megtisztitott,

finomra vaqott baqymat ferro zslron

uveqesre paroljuk, majd hozzaadjuk a rizst, es aranyszf-

BDriwu
Hoz:duaJ4k 4 ruHdlyre,:
• 5 dl feherbor • 5 dkg cukor • 1 tejas • 1 kiskanal liszt • Y2 citrorn heja • szegfUszeg.

A tojast felverjGk, hozzaadjuk a lisztet, felhigftjuk 3 dl vizzel, majd hozzaontjuk a szegfCiszeggel es citromhejjal fetforralt bort, valamint a cukrot. Tilz folott, habverovel addig keverjuk, amfg surCisbdni kezd. Ekkor cseszekbe szilrjuk, es ferron, pirftott zsemlekockaval talaljuk.

III

vonva, a cukrot megolvasztjuk. Amikor forr, mar nem zabad keverni. Nehany perc utan kanallal kiveszunk \gy cseppet a szlrupbol, es probakeppen hideg vizbe ppentjuk. Ha a szirup kis golyoban egyiitt marad, az I nyt levesszuk a tazr61, es a szirup tete Jet par csepp 1J1dinaievelmeglocsoljuk. A szirupot marvanylapra ontInk, es addig hutjiik, mig a teteje bcrosodnl kezd. Ekkor (y szeles tortakessel addig dolqozzuk, mIg a massza I<lf heredlk, es mar nem nyulik. Most mar fel lehet ken-

tortara.

BDrjWi.M KrUtly HtldrA/
11tJuA.vaJ4{v 4

ruHdlyre-:

ElJ:.Mz1I:Ui- idtr: 60 perc.

HDz:d.vtd4k 4

ruHdlyre,;

0 dkg borjuhus

(di6ja) • 2 fej voroshagyrna

• 25 dkg Iiszt • 10 dkg vaj • 10 dkg porcukor • 8 dkg di6 • 3 tojas • 30 dkg rnalnedzsem • 5 dkg edes rnorzsa (edes teasuternenybol) • 20 dkg malnas fondant.

• 3 ev6kanaJ liszt • 2 dkg vaj • 1 paradicsorn • 1. zoldpaprika • 2 dl tejszin • 1 dl olaj • 2 dl husleves • p trezselyernzcld • pirospaprika • s6.

A hu
10 r
I"

8 szeletre v8gjuk, kiklopfoljuk.
Pirospaprikaval

megsozzuk,

es

A lisztet a va.ijaJes a cukorral elmorzsoljuk, hozzaadjuk a daralt diot, a tojassarqakat, es sima tesztava gy(irjuk.
majd vekonyra nyujtjuk, es harom egyforma, kerek tortalapot forrnalunk bel6le. A tOTtaJapokat el6melegftett si..it6ben rneqsutjuk, Ha kihUltek, a lekvarral rneqtoltjuk, tetejet forr6 Iekvarral bekenjuk, majd a fondanttal bevonjuk. A torta oldalat edes morzsaval bepanfrozzuk. A fondant kesziiese: egy tarta bevonasahoz 25-30 dkq ontunk 1 dl vizet meg par csepp ecetet. Igen gyenge tuzon allandoan keverve, a Iabast a tt1zr61 gyakran felre-

l ket kivesszuk, es az olajba tesszi..ik a megtisztfrneqszorjuk,

olajba~ min9ket,0ldalukat

aranyszlnCire sutjuk, A

Tfz percig pihentetjuk,

, l« I I<lv sszuk, es a martast a tejszinb61 es lisztb6J ke,ull h barekkal besurftjuk. Felforraljuk, majd lesztlrjuk. t I II s~or a rnartasba helyezzuk a husszeleteket, va](I I rhkakat morzsolunk raj uk, es vaqott petrezselyemI

I zzuk, mig a hus teljesen megpuhul. Ekkar a husszele-

r ollt'j,:_k a huslevest, es addig fozziik, mig sunlsbdni I. t. I.kkor visszetesszuk a husszeleteket, hozzaadjuk a I I I II paprikat, es p~radicsomot es lassu tilzon addig

ltl, ~.. Iaprfto~t hagym~t.

kristalycukrot zornancozott

labasba teszunk, es hozza-

1c1 I dfszftji..ik. I myesmejas rizott6val kbrftve talaljuk.

Brasrl" apr6pe.aeltf&
elJcMzIi:M? idO: so perc-

rn nymaggal ftiszerezzuk, es annyi vizzel, amennyi elle-

pi, feltesszuk foni.

Ho:ad.vaJ4k f
• • • •

~tv:

50 dkg aprohus 5 ev6kanal olaj 3 fej voroshagyrna 4 cikk fokhagyma

.Ik verjuk a liszttel es a szalonnazsfrral. Ha a hus mar , uha, a kaposztabol kivesszuk, es melegen tartjuk. A
I IJ osztahoz hozzakeverjuk a tejfolos martast, j6t atforIosf~uk, majd a tetejere tesszuk a hust es a suit szalon11)t. orr6n talaljuk.

K6zben a szalonnat felszeleteljuk, es kisutjuk. A tejfolt

• orolt Fekete bars • s6.

A hust 1,5-2 cm-es kis kockakra vagjuk. A rnegtisztitott, finomra vaqott haqymat olajon megfuttatjuk, majd keyes vfzzel meqparoljuk. Hozzaadjuk a hust, megs6zzuk, zuzott fokhaqyrnaval es borssal izesitjuk, Amikor a hus kifeheredlk, keyes vizet ontunk ala, es fedo alatt puhara paroljuk, Ha kelt, a vizet p6toljuk. VegGI levesszOk a feddt, es zSlrjara siitjiik. Kozben gyakran megkeverjuk, nehogy leegjen.
Pirftott s6s burqonyat adunk hozza koretnek

CIaIey rOrtJiyfJI
EtkMx.LtMi- idO: (;0 puc,

HfJu:J.va.Mk f ~~:
• 4 szelet rostelyos
• 4 zoldpaprika

• 4 peradicsorn
• • •

• 4 tojas

2 fej voroshaqyma 1,5 dl tejf61 • 1 dl csontle 1 k!skanal llszt I lrospaprlka • 56.

BrasI6" /cAptJ~
Ew:di:i-!i-

idb: 40 puc,

HD:u::AvtUI/c, f ~e-:
• 1 kg Fejes kaposzta

It t sot keszftunk, A hust kicsontozzuk, lehartyazzuk, es Jyt Jl 'n megklopfoljuk, majd megs6zzuk, rakenjuk a

A h gymab61, tojasbol, paprikabol

es paradicsomb61

• 40 dkg serteshus • 2 dl tejf61

t

ut, szelelt behajtjuk,
I

felte kerjuk, es osszetilzzuk.

rro

frban minden oldalat megpirftjuk,

majd hozza-

• 15 dkg fustolt szalonna • 1 ev6kan~1 liszt
• kornenymaq • s6.

11I1~ finomra vaqott haqymat, pirospaprikaval I

meg-

1 rlul, csontlevet ontunk ala, es fedo alatt paroljuk. Mlkl)J 1 hus mar puha, zsirjara lesutjuk, liszttel meghintlui II zzaadjuk a tejfolt, es meg par percig forraljuk. A IIlut,1S kozepes surCisegu legyen.
I

A kaposztat legyaluljuk, labasba tesszuk, es hozzaadjuk a nagyobb darabokra vaqott hust. Megs6zzuk, ko-

A husnlket kivesszuk, a rostelyosokat felszeleteljuk, l III t sszuk, raontjuk a martast, esqaluskaval vagy paII III rlzzsel talaljuk.

C~6JulytU
Hou.tf.vr.tt4k 4 !UHdlyre-:
EIJci,rz£tk~ id& 70ferc-

swuiAs
HfJu:J.vaiDk 4 !UHdlyre-:

Iwrfer

EIi<.Mz.itM~i&: 15perc-

• 50 dkg rnarhahus • 30 dkg rizs • 5 dkg zsfr • 1 paradicsom • 1-2 zoldpaprtka • 1 fej voroshagyrne • pirospaprika • 56. A husbol hagyrnaval, zoldpaprtkaval porkoltet keszitunk, de amikor felig puhult, felengedjuk vizzel, es hozzaadjuk a megtisztftott, megmosott rizst. Lassu tilzon fc5zzuktovabb. Miel6tt teljesen megf6, hozzaadjuk a feldarabolt paradicsomot es csipetket (lasd a Gulyaslevesnel) teszunk bele.

• 4 szelet kenyer • 2 tojas • 1 evokanaI tejszfn • s6

• 5 dkg reszelt fustolt sajt • 1 dJ tejfal • a suteshez olaj. A megsozott tojasokat a tejszfnnel felverjuk, es j6J betjuk a kenyerszeleteket, Ferro olajban rnindket (lid ,I ikat klsutjuk, lecsopoqtetjuk, majd tejfollel bekenluk, s a reszelt sajttal meghintjilk. ~ n lire, uzsonnara kinalluk, ferro citromos teavel.

It Io

HDudvaiOk 10 !UHdlyre-: Hou:J.vaiDk 4 !UHdlyre-:
11

• 20 dt<g liszt • 10 dkg vaj • 10 tojas • dl l j , r 5 dkg vanflias porcukor

• 70 dkg csulok • 1 kg burgonya • V2 dl olaj • 15-20 dkg apro hagyma • petrezselyernzold


• 56.

Lit shez ola],

A megtisztftott, megmosott csulok beret ulinyi kozokkel halosan bevagdaljuk. Bes6zzuk, fel oret allm hagyjuk, majd szarazra toroljuk,. es ferro zsiradekban megforgatjuk. Keves vizet ontunk ala, es fgy paroljuk, Mikor mar majdnem teljesen puha, a levevel egyiltt tuzall6 taiba tes:ziik. Mellerakjuk a cikkekre vaqott krumplit, sozzu~, ~s el6melegftett sutoben, idonkent atforqatva, mers,ekelt ~(Jznel sUtju~. Amikor a krurnpli felig atsult,

h~~ates~zuk

a h~gymakat,

es az eqeszet szep pirosra
megsz6rva

o

sutjuk. Finornra vagott zoldpetrezselyernrnel talaljuk,
&
{J€€) ~

II, bosra keverjuk a vajat, es allando keveres kozben IV nkent hozzaadjuk a tojassarqakat. Hozzatesszuk a II It t, 5 annyi tejet, hogy palacsintatesztat kapjunk. V 11I1 I leforgatjuk a tojasok felvert habjat is. I j I kikent palacsintasutoben meqsutjuk a palant k t ugy, hogy csak az egyik oldalukat sutjuk ro111. lortatalra csusztatjuk, megsz6rjuk porcukorral, I IY t vabb, arnig az osszes palacsintatesztat kisutjuk, ut()ls6 palacsintanak mar mindket felet rozsasra sutI . lzzel befedjuk a palacsintahalmot, porcukrot szor mk I ,es ferron kfnaJjuk. II III I 'kkel is keszfthetjuk,

~ya.r

ltd

tJebreaJtb apr6pusNtfe.EtkMzfi:u~

Hou:.4va/.JIv 1- ~e-:
• • • •

us 60 PU&

Ht)foci.valJIv 4 ~e-:
50 dkg liszt • 40 dkg mez • 10 dkg cukor • l evokanel or61t fahe] • 3-4 t6rt szeqfiiszeq • 1 csomag sutdpor • mandula.
I I

50 dkg szdzpecsenye • 10 dkg fustolt kolbasz 10 dkg fustolt szalonna • 10 dkg zsfr nelkuli lecs6 10 dkg zsir • 2 fej voroshagyrne • 1 cikk fokhagyrna pirospaprika • 56.

4 tojas

A lehartyazott hust kis szeletekre vagjuk, megs6zzuk, majd ferro zslrban a szeletek mindket oldalat rneqsutjuk, A felkockazott szalonna zsirjat kisutjuk, es ebben megpirftjuk a finomra vagott hagymat, majd hozzaadjuk a lecsot, beletesszuk az eldsOtatt husszeleteket, a felkarikazott kolbaszt, es a zuzott fokhaqyrnat. S6zzuk, borsozzuk, es az eqeszet j6J osszesutjuk. Fctt krumplival tillaljuk.

es gyengen megklopfoljuk,

A t ~asokat cukorral habosra keverjDk, majd hozzaaduk a lisztet, sutoport, mezet, fahejat, szeqfilszeqet, es 1,1 kikeverjOk. Zsfrral kikent tepsibe terftjuk aprftott III mdulaval beszorjuk, es neqvedorat pihentetjGk. EkkOI eI melegftett sOtobe toljuk, es szep barnara sutjOk.

-----

HtluA.vaJJk f ~e-:
• 2-2 szal majas es veres hurka • 2 szal sutni val6 kolbasz • 20 dkg sertesnyesedek • 40 dkg f6tt krumpli • 40 dkg parolt kaposzta.

Hou:.4va/.Jk 4 ~e-:
•1

kg-os csuka • 2 dl tej • 20 dkg vaj

• 10 dkg daralt di6 • 2 tojas • 1 zsemle • 1 dl tejfol • mejoranna • orolt bars • 56.

A tejben megaztatott, majd kinyomkodott zsernlet 6sszedolgozzuk a tojassarqakkal, a di6val, rnejorannaval, keyes s6val es borssal. Habba verjuk a tojasfeherieket, es ovatosan a masszahoz keverjuk, A megtisztftott halat megt61tjOk a toltelekkel, osszenlzzuk, eskivajazott tepsiben, sutdben szep pirosra 50t[uk, VegUi felszeleteljl.ik, talra tesszuk, es a tejfblJel besiiritett levevel meglocsolva taJaJjuk.

A nyesedek hust a hurkakkal es a kolbasszal egyUtt, r II n rnegsutjuk, szeftjavel gyakran locsolgatva. Sos y t 11 fott krumplival (a hurkaval, kolbasszal egyUtt , pirfthatjuk kisse) es parolt kaposztaval egyUtt tal

I Illk.
I

/,.lIoll Idtposzta keszitese: a reszelt vagy gyaJult ka-

zsfrban megfonnyasztott haqymahoz adjuk, megkeyes cukrot es egy kana] ecetet adunk hozza, es I I Ilc.ll:t puhara paroljuk. Latvanyban es fzben is gazdaJ t I" he kulon-kulon, fele reszben Feher es piros kaposzt II k zItjuk, es talalaskor egyrnas melle szedjilk.
11111 UlJk.

Hou:A.vtJlk 4 ~t,;:
• 50 dkg padlizsan • 2 fej v6rbshagyma

• 1 paradicsom • 1 citrom Jeve • 1,2 dl olaj
• 1 kiskanal Feher bars • 56.

A szep, erett padlizsanokat sutdlernezen jot rneqsutjuk, majd rneghamozzuk, es vaqodeszkan eqeszen pepesre osszevaqjuk. Talba tesszuk, sozzuk, borsozzuk, es cseppenkent adagolva hozzakeverjuk az oJajat. Addig keverjuk, mig egeszen kifeheredik. Ekkor cit rom level megsavanyftjuk. Veg"CtI hozzakeverjuk a megtisztitott lereszelt haqyrnat. Cikkekre vagott paradicsommal dfszftve tillaljuk.

Mlk r a hus felig megpuhult, hozzaadjuk a vekony cslkokr vagatt zoldseqeket, a baberlevelet, es a pirospaprIk 'It. Mikor a z61dseg teljesen megpuhult, hozzaontjuk ,I H , es a hust a zsfrjara sutjuk. Liszttel elkevert tejfolt dunk hozza, rnustarral, csipetnyi cukorral izesltjuk, es II 1 1< adunk meg hozza vizet. A rnartas szep aranyszf-II, lilt k II hogy legyen. A martessal leontve, vagott petrezselyemzblddel megIOIV , meJegen talaljuk Koretkent sos burqonyat lunk melle.

HfuJuaJJk 6 ~e.-:
• 0 dkg liszt • 10 dkg zsfr

• t 5 dkg cukor • 1 tojas • lcsomag sutopor • keyes tej.

F. ·itelekhez: 50 dkg turo • 5 tojas • 10 dkg porcukor • 6 dkg rnazsola • 1 kana! zsemJemorzsa vagy grfz • 1 tojas a keneshez • fel csomag vanilias cukor.

HtJzzJ.ua1Ok 4 ~e.-:
• 4 szelet rostelyos
• 15 dkg vegyes zoldseq

A sOtoporral elkevert lisztet osszeqyurjuk a zsirral, to-

• 5 dkg zsfr • 3 dkg liszt
• 0,5 dl szaraz feherbor • 1 kis fej v6rbshagyma • 1 csesze tejfol • 1 baberlevel • 1 kiskanal pirospaprika • cukor • petrezselyemz61d • muster • 56.

A husszeleteket kisse megklopfoljuk, majd sozzuk, borsozzuk, es azsfron megfuttatott haqyrnahoz adjuk. Hirtelen atsutjuk, majd keyes vizzel, fedd alatt paroljuk,

" I cukorral, es annyi teliel, hogy lagy nyujthato I I.t . t kapjunk. A teszta felet tepsibe tesszuk, es bebo1I1Jllk a toltelekkel. A teszta masik felevel Iefedjuk, tojasI In gkenjUk, es villaval meqszurkaljuk. Kbzepes tdz11 I 'l'I~Uk, felszolgalaskor vanfJias porcukorrai meghint1111<, .' felszeleteljuk, ',1,.6:; WlteLek keszLtese: a tojassarqakat habosra kc"rlllk porcukorral es a vanflias cukorral, majd hozzak v rllii< az attort, lecsopoqtetett turot, a mazsolat, a rI. t, vegul a kemeny habba vert tojasfeherjet,

Hoz:tlf.vttlJk

I{-

~e-:

• 90 dkg belszin • 12 dkg fustolt szalonna • 2 fej vbr6shagyma • 8 dkg zsfr > 2 zsemle • pirospaprika • orbit bars • muster • 56. Negy egyforma szeletre vagjuk a belszfnt, rneqkenluk mustarral, oJajban megforgatjuk, megborsozzuk, majd a szeleteket egyrnasra helyezve, zsfrpaplrba csomagoljuk, es 3-4 napig a hiltdben erleljuk Sutes el6tt a szeleteket mindket oldalukon pirospaprlkaval es s6val beszorjuk, majd mindegyiket 4 helyen bevaqjuk, es szalonnaval meg haqyrnaval rneqnlzdeljuk. Zsirral kenegetve, rostelyon angolosra sutjuk, Kozben a felbevaqott zsernleket zsirban kisse megpirftjuk. A husokat ferron a fel zsernlekre helyezve kinaljuk, Izles szerint f6tt burqonyaval vagy parolt rizzsel korftve.

a finomra mete It " kh gymat, es meqpaprikazzuk. Belekeverjuk a tejfolt, k v 5 hideg vizzei j61 elkeverjGk. Ezt a rantasos marI t I lekeverjGk a levesbe, es par percig f6zzuk. Vegiil I, I I sszuk a tesztat, es puhara f6zzuk.

v I [J s rantast keszitunk, hozzaadjuk

Forrak bOY L
HDubtUJ/c,'I ~e-:
• 1,2 I szaraz vorosbor (nem tul testes, lehet gyengebb minosegu is) • 5-6 evdkanal kristalycukor • 0,5 dl rum • 4-5 szegfUszeg • kb. 5 em eqesz fahe],

A bart zornancozott labasban, fedo alatt hevftjuk. Mi'rosen gyongyozik. de meg nem forr (!), a tilzrdl lev . zuk, hozzaontjuk a rumot, beletesszuk a fCiszereket, In qkeverjuk, es lefedve 10 percig alln! hagyjuk. Vegul I Ikeverve feloldjuk benne a cukrot, es azonnal bogI kb szrlrve, ferron kinaljuk.
101

~~
Hoz:tlf.vttlJ/c, 'I ~e-:

tI.ata.twet k,ou,astW
Etk:.MJdtM£' id$_. 35 perc-

Forrak
vt.4vaJ4/c, 'I
~&:

bor II.

• 20 dkg liszt • 5 dkg fustolt kolbasz • 4 dkg zsfr
• 2 tojas • 1 dJ tejfol • 2 cikk fokhagyrna • 1 evdkanal pirospaprika • 50.

• fel citrom heje • 2-3 szegfUszeg

• 1,2 I szaraz feherbor

• 5-6 evokanal kristalycukor

• kb. 3 em eqesz fahe] • 4-5 szemes bors.

tesztat gy6.runk. Vekonyra kinyujtjuk, es szeles rneteltre vaqjuk. A felkarikazott kolbaszt ferro vizbe tesszuk, es kb. 15 percig f6zzuk. Kozben a zsirbol es a rnaradek lisztbol

Tizenot deka lisztbdl es a tojasokbol

A I rt fedo alatt, zornancozott labasban eros qyonV(I/<.!sig (de nem forrasiql) hevltjuk, A nlzrdl levesszuk, t I tusszuk a citrornhejat es a fUszereket, es lefedve 10 IwrcigaUni hagyjuk. Vequl j61 elkeverve feloJdjuk I '1I11' I cukrot, es forr6n boqrekbe szrirjuk.

ltujuk plrospaprikaval, hozzaadjuk a fokhaqymat, es m nnyel, soval Izesftjuk Megkeverjuk, keyes vizet on-

Ho:zzAvalJk4 ~~:
• 8 db 50S palacslnta
• • • • 8 dkg csirkerne] • 15 dkg gomba 8 dkg sonka • 8 dkg zoldborso 15 dkg lecso • 3 ev6kanal zsir 15 dkg liszt • 15 dkg zsemlemorzsa 1,5 dl tejf6J • pirospaprika • so.

tunk r , es fedd alatt paroljuk, kozben gyakran megkev I C.k. Amikor a hus mar puha, hozzatesszuk a cikkekI •v I tt paradicsomot, a csikokra vaqott paprikat es a II 1.1,)1 megtisztftott, durva kockakre vagott krumplit. Aunyl vizet ontunk ra, hogy ellepje, es keszre fozzuk. Lev b tetnek csipetket fazGnk bele. (A csipetke kerneny hi kateszta, amit kezzel igen aprora szaggatunk.)

.':- gom~at me~isztrtj .. k, aprora vagjuk, es a kifejtett u ~oldborsoval egyutt zsiron megfonnyasztjuk. HozzaadJuk.a d~rabol~ sonkat ~s e~irkemajat, rovid ideig pirftjuk, majd rat~s~zuk a leesot, es az eqeszet osszedolgozzuk. A palae~mtakat tnegtoltjuk az fgy elkeszftett raguval, beleforg~tJuk a rnorzsaba, es ba, ferro olajban kisutjuk, Papnkas-tejfol6s martassaJ kfnaljuk

~Kr~~
Hfu.AvaLOk 4 ~e,.:
• 1 kg krurnpli
• 2~3 fej voroshaqyrna

Ei1<.Mz.itU~ id!: 3$ perc- + ir/,e/"M

• borecet

• cukor • orbIt bors • s6.
" krumplit megmossuk, hejaban megf6zzUk. Megha1110/Zuk,majd ha kisse kihillt, karikara vagjuk. SalatasIt retegezzuk a megtisztitott, karikara vaqott es leforI zott hagyrnaval felvaltva. A borecetb61 soval, borssal, keyes cukorral fzesitett saI tal vet keszitunk, es raontjuk a hagymas krumplira, t ocJY eppen ellepje. Nehany oraig hut6ben erleijuk. I las eldtt a levet leontjuk r6la.

(julyulwu
Ho:zzAvalJk 4 ~e,.:
• 50 dkg rnarhehus • 50 dkg krumpli • 15 dkg paradicsom
Etki!ziti!~

tM: 70perc-

• 15 dkg z61dpaprika • 10 dkg zsfr • 4 fej voroshaqyma
• 1 cikk fokhagyma • 1 evdkanal pirospaprtka • kornenymaq • 56.

j6 t:udJtb!
A
IL

o

~ z:;fron ~egfutt~tjuk a finomra vagott haqymat, hozzaadjuk a kis kockakra felvagott hust, es atpirttjuk. Meg&~~~ytUM:d

tok.P.JtyHAk w.M ka¢ a.pro, vikony C£WIo-IL vdjju.k, p<irkiJ!bu.k t.ta.Lbt l<J.fehb kockaJ<,y~ vUZOKt-1L !)uLytUblL, bO!fYP.ait:eLbe. HAjfobbwu.- daraboij~ Ito!)! n.e-pjjOf(, rzif: /UC.. eJ'or tddn.

HijastU~
EIJ:Mz.i.t;U~

i.dJ':

70

perr;,

HbuJ.vallk, 6 ~e-:

• 70 dkg liszt • 50 dkg haj • 2 tojiissargaja
• 2 ev6kanaI szaraz feherbor • 20 dkg sarqabaracklekvar • zsfr;

II

A ledaralt Feher hejat 6sszedolgozzuk 25 dkg liszttel. A tobbi Usztet alaposan eldolgozzuk a tojassarqakkal es 2 dl vizzel, Az fgy kapott tesztat kinyujtjuk, kozepere tesszuk a hajas rnasszat, es bsszehajtogatjuk. Fel orat pihentetjuk, majd ismet kinyujtjuk es hajtogatjuk, legalabb haromszor eqymas utan. LegvegOI vekonyra kiny(ljtjuk, ferro kessel kockakra vagjuk, megkenjuk lekvarrel, es harornszoqre hajtjuk. Zsirral kikent tepsiben, forr6 sutdben megsi..itji..ik.

I ( I rika felet, a rnasik felet pedig akkor, amikor a ha'll' majdnem teljesen megf6tt. A halak tisztltasakor I~v( tt ikrat is a fozes veqe fele tesszuk bele. .o r arneteltet vagy kockatesztat is fozheti..ink a haI '1/It!be. Igen j6 Iesz a halaszlevunk, ha a halfejek husat .11p 1,', zirozzuk, es ugy keverjuk bele. Teljesebb lesz az I IVI I. it, ha kenyer sarkabol keszltett .kanallal" meregetI' II I halaszlevet. Bar a szabadban, tabortuzon keszitett " 1I11szle z igazi, otthon, fazekban is f6zhetjuk (de akkor a III I hangulata, es a szunyoqdonqicselest sem elvezII Ijl1k),
~

HDrl:Db'1Yt
• • • • • • 50 dkg rostelyos (esetJeg hatszfn) 10 dkg fustolt szalonna 10 dkg lecs6 • 2 szal sarqarepa I szal feherrepa • 2 fej vbrbshagyma 1 cikk fokhagyma • 1 evdkanal liszt pirospaprika • kornenymaq

YDrtIlyDf
4S per"

Et.Ici!ztti!i.-ido:

HfJu..4valOk 4 ~e-:

HouJ.vallk, 4 ~e-:
• 1 kg vegyes hal (panty, harcsa, apr6hal) • 4 fej vbrbshagyma • 1 evokanal CSlpOSpirospaprika • 56.

• fzles szerint 56.

o

A megtisztitott halakat szeletekre vaqjuk, a haqymat felaprftjuk. A boqracsba reteqesen rakjuk a hal- es hagymadarabokat, ugy, hogy alulra a fej- es farokdarabok, feli..ilrepedig a szep halszeletek kerUljenek. Felontji..ikannyi vizzel, hogy ellep]e, .megs6zzuk, es a boqraesot a niz fole akasztjuk. Amikor a Ie felforr, hozzaadjuk
& <JG.XV ~

A ~ Iszeletelt hust kiklopfoljuk, megs6zzuk, majd lisztf rgatjuk. Keves zsiradekban mindket oldalon enyh 11 megpirftjuk, majd kivesszuk. A zsirba most az apr6I v 1 ott haqyrnat tesszuk, aranyszfmlre pirftjuk, majd III IIZc! djuk a lecs6t, a felkockazott szalonnat, a karikara v t I )It gy6kereket, a zuzott fokhagymat es a komenyI I (J t. S6zzuk, paprikazzuk, es egyi..ittatpiritjuk. Ha mar ,1 ill sult, hozzaadjuk az elosutott hust, kis vizet ontunk I us fed6 alatt, kozepes Ianqon puhara paroljuk, I t1I,lgaluskavaJ adjuk asztalra.
I

~ylU'

Mel

HtJrl:bb~~
E!J:Mz/,t;-Mi-

idO: 40 puc.

HD~"~:
• 12 palacsinta • 60 dkg porkolt (borju-, sertes- vagy csirkehusbol) • 2 dl tejfel • pirospaprika • kornenymaq

~.,~:
12 dkg szarazbab 12 dkg debreceni kolbasz • 1 fUst61tsertescsulok

• orolt bors.

• 2 evdkanal zslr

A porkolthust ledaraljuk, es meqtoltjuk vele e palacsintakat, Tuza1I6 talba rakjuk, szorosan egymas melle. A porkolt szaftjab61 a tejfollel martast keszftunk. MegfUszerezzuk, es a palacsintakra ontjuk, majd a talat e16melegftett stitobe tesszuk. Csak annyira sutjUk meg, hogy a rnartas bestinlsodjek

2 ev6kanal liszt 1,5 dl tejf61 • 1 szal sarqarepa
1 kls petrezselyemqyoker 1 kls darab zeller

• 1 kis fej v6r6shagyma

2 zoldpeprika

• 1 paradicsorn 1 gerezd fokhagyma

lh csokor petrezselyemz61d • pirospaprika • so.

HDzzAutd4/G., ~:
• 50 dkg szelesrnetelt • porkolt 50 dkg husbol • 1 dl tejfol,

A tesztat sos vfzben feltesszuk foni. K6zben a porkoltet ledaraljuk, a szaftjat pedig elkeverjilk a tejfollel. A kifott tesztat leszilrjuk, beletesszuk a tejfolos martasba, hozzaadjuk a daralt p6rk6ltet,es j61 atforqatluk
Perron talaljuk,

babot elozo este beaztatjuk A csulkot puhara fOzA megtisztftott voroshaqymat flnornra vagjuk, es zsfron megpirftjuk. Hczzaadjuk a karikara vaqott IIOseaE~t. es egytitt meqparoljuk, Ha kesz, aztatolevegyutt hozzaontjuk a babot, fel6ntjilk a fustolthus, hozzaadjuk a feldarabolt zoldpaprikat es paradivalamint a zuzott fokhaqyrnat, Ha kell, meg
sozzuk,

es vekony karikakra k. A kolbasz zsfrjab61 a liszttel vilaqcs rantast keszia kolbaszt rneqsutjuk,

rneqpaprikazzuk, z61dpetrezselyemmel megsz6rha a bab puhara fott, a levest berantjuk. Tejf6Uel hozzaadjuk a kolbaszkarikakat, es csipetket f6ziink bele. rokba rakjuk a feldarabolt csulokhust, es ramerlevest.

KDU,UruJ k tDjurAt tDlJ:Dtt[utrt
EIJ:.M:z:Jd,;b

iH: so puv

f/6z:zJutd41c, 4 ~:

~8~:

• 50 dkg savanyu kaposzta • 25 dkg fejtett bah • 20 dkg fustolt csulok • 10 dkg fustalt kolbasz • zsir • liszt • pirospaprika • bors • ecet • 56. A kaposztat masfel liter hideg vlzben feltesszuk foni. Hozzaadjuk a babot es a darabokra vaqott fustolt hust, borsozzuk, ha keU, s6zzuk, kevesecettel fzesftjuk. Lassu tilzon, fedo alatt fozztik, majd ha a bab mar majdnem puha, beletesszGk a karikara vagott kolbaszt is. A kesz levest paprlkas rantassal besuntjuk, es forr6n talaljuk,

70 dkg deralt serteshus 4 tOJ65 • 30 dkg kolbasz • 2 zsemle • 2 dl tej 70 dkg krumpli • 2 dl sor 1 fej voroshagyma

1

erezd fokhagyma

Irospaprlka rolt bors • 56.

~rztMluJca
E!J:.Mzi,ti;i"

iH: 30 puc-

f/6z:zJutd41c, 4 ~:

• 40 dkg naqykocka-teszta • 1 kg Feher kaposzta • 0,5 dlolaj
• 2 dkg kristalycukor •

orolt

bors • 56.

A kaposzta ktilso leveleit eltavolltjuk, es a kaposztafejet nagy lyuku reszelon lereszeljilk (a torzsajat nem!). A tesztat sos vfzben feltesszuk foni. Kozben egy nagy labasban az olejon barnara pirftjuk a cukrot, hozzaadjuk a kaposztat, kisse megs6zzuk, majd mersekelt tozon, gyakra!1 megkeverve, fedo nelkul aranybarnara megpiritjuk. lzles szerint megborsozzuk, hozzakeverjuk a lesziirt fott tesztat, es ferron talaljuk. (A gyerekek bors helyett porcukorral meghintve szeretik.)

d ralt hust osszeqyurjuk a finomra vagott voros_"'nR'./;;! , az elkapart fokhagymaval, keyes paprikaval, borssal es 1 felvert tojassal, A rnasszabol hosszuclp6t formalunk, kozepebe nyomjuk a kolbaszt es a tt, hejat61 megtlsztitett tojast, A clp6t kizsirozott tepsi kozepere tesszirk, es korulrakk 8 meqharnozott es cikkekre vaqott krumplival. rr6 sutobe toljuk, es id6nkent sorrel meglocsolva, p piros kerget sutunk a fasfrtra. Addigra a krumpU is mra megslil.

j6

f:tuiHt!

v nyu kaposztat kicsit kimossuk vfzben (kaposztaHo~k 4

fUJHJJyre-:
kolbasz • 15 dkg savany(J kaposzta • kaposztale • pirospaprika • 56.

I tja, melyiket mennyire kell - k6stoljuk meg), kiPftH'UT,kodjuka vizet bel6le, majd bsszekeverjGk a vaqott

• 25 dkg fiistolt

• 0,5 dl tejfol • 2 evckana! liszt • 1 ev6kam31 zsfr
• 1 fej voroshagyma

A zsirbol a liszttel rantast keszltunk Megpaprikazzuk, feJengedjGk 1 liter hfgftott kaposztalevel, hozzaadjuk a kaposztat es a karikara vaqott kolbaszt, es addig f6zzuk, mig a kaposzta megpuhul. A levesestalba 6ntjGk a tejfolt, rarnerjuk a levest, es megkeverjGk. Pirftott zsernlekockaval talaljuk.

rr I es a rnaradek csomborral. b n rneqparoljuk a rizst. A kaposzta felet egy nagy ba vagy tuzall6 taiba rakjuk, egyenletes reteqben. rriji.lk a parolt rizs felet, erre hust rakunk, majd be~(jk a rnaradek rizzsel. Ratesszuk a megmaradt katat, es 565, paprikas tejfollel meglocsoljuk. Vlilaval it meglazitjuk a rnasszat, hogy a tejf61 lefolyjon az 19, majd raontjuk a megmaradt zsfrt, es sutoben, zepes tUznel az egeszet j61 atsutji.lk.

KD!!ut/t,-/dfU
",uJ;vrd6/v 4:

fUJHJJyre-:

EtkMdtu(;

id& 60perc..

Ho~/v4~: • 60 dkg deralt serteshus • 1 kg savanyu kaposzta • 10 dkg rizs • 3 fej voroshaqyma
• 10 dkg fustolt szalonna • 10 dkg zsfr • 1,5 pohar tejfol • 1 csom6 kapor • csombor • pirospaprika • 6rbit bors • Izles szerint 56.

• 35 dkg liszt • 20 dkg vaj • 6 dkg porcukor • 3 tojassargaja • 1 citrom • 1 csomag sutopoc T6ltelekhez: 20 dkg daralt di6 • 25 dkg porcukor • 3 tojasfeherje.

A szalonnat kis kockakra vaqjuk, es a fele zsfrban uvegesre sutjuk. Beletesszuk a finomra rnetelt haqymat, es aranyszfmlre pirftjuk, majd hozzatesszuk a daralt hust, es addig sGtjilk, amfg rneqfeheredlk, Ekkor rarnorzsoljuk a csombor felet, es s6zzuk, borsozzuk, paprikazzuk, megpirftjuk. Egy pohar vizet ontunk ala, es negyedorat paroljuk, -

A lisztet osszekeverjuk a porcukorral es a sutdporral, hozzaadjuk a vajat, a citrom Ievet, a tojassarqakat, j61 eldolgozzuk, es egy ideig pihentetiuk. K6zben elkeszitjuk a talteLeket: a tojasfeherjeket a porcukorral habosra verjGk, majd hozzaadjuk a dlot, A tesztat felujjnyi vastagra nyUjtjuk, s a lapot harornszcq alakura vagjuk. Kisebb, egyforma mereta haromsz6geket vagunk a tesztabol, a toltelekbdl kis halmot rakunk rajuk, kiflikke sodorjuk, tojassal rnegkenjiik, aprftott di6t hintunk ra, es elomeleqitett sGt6be toljuk. Szep pirosra sutjuk.

K6r6Htf1~1&
HluAuttllk
E/,/cMzi.tift idI.. 3 bYIh 10 ~:

~4-~:
• 1 kg serteskororn

• 3 kg szep, egyforma meretil (kb. 10 cm-es) uborka • 1 nagy csokor friss kapor • 2-3 cikk fokhagyma • 1 szelet kenyer > s6.

Az. uborkakat megmossuk, veqeiket levagjuk. (Ha kozepesnel nagyobbak az uborkak, akkor hosszaben felbevaqjuk - nem kell teljesen, a SZM feloH reszuk maradjon egyben.) Egy otliteres, szeles szaju Gveg aljara tesszuk a kaprot (szarastol) es a fokhagymat. Fuggolegesen, parhuzamosan belerakjuk az uborkakat, es langyos, 50S vizzel felontjuk. (Leqalabb ketujjnyi helyet hagyunk az tiveg szajaig. mert erjedeskor a le felhabzik.) A tetejere tesszuk a kenyerszeletet", es belenyomjuk a lebe, Az uveqet oJyan helyre tesszuk, ahol eqesz nap en napsutes, Kis fedot vagy aJuf6liat teszunk az uveg szajara. Ket-harom nap rnulva a kenyeret kivesszuk, Ha napes, meleg az idc5, eqy-ket nap rnulva rneqerik, de bonis lddben 3-5 nap Is kelL Kostoljuk meg, s ha j6., akkor frissen fogyaszthatjuk, de hutoben egy hetig is friss, ropog6s marad. A zavaros, tejszeni Ie behtitve kival6 tiruto ital (vitamlnokban es asvanyi s6kban kulonosen gazdag), de salatakhoz, savanyu rnartasokhoz is felhasznalhauuk.

• 2 evdkanel ola] • 1 feJ voroshaqyrna • pirospaprika • 56.

majd az izuletekItObb darabra vagjuk. A megtisztitott hagymat olajon gossargara plritjuk, majd hozzaadjule a korrnoket, gpaprikazzuk, s6zzuk, vfzzel boven felontjuk, es lastuzon addig f6zzuk, mig a hus a csontrol levalik (kb. 6ral). Ha kell, fozes kozben a vizet p6toljuk, hogy rnikor elkeszul, b6 leve maradjon. Fatt krurnpltval, szafttal boven rneqontozve talaljuk,

kormoket alaposan megmossuk,

KrUMtflk ~j~
E~j"id&SOpuc-

u:I..vaJ6Ic, 4-~: • 25 dkg fott krurnpli • 25 dkg marqarin • 25 dkg Iiszt • 1 csomag silt6por
• ] tojas a keneshez • 56.

'" Celszerd a kenyeret tullzacskoba fgy konnyen ki tudjuk venni.

vagy ket vekony gezlap

kaze

tenni;

A f6tt krumpUt attorjuk, ,hozzaadjuk a margarint es a sutoporral elkevert lisztet. lzles szerint s6zzuk, es tesztava gylirjuk. Lisztezett deszkan ujjnyi vastagra nyUjtjuk, majd. pogacsavaqoval kiszuriuk, A poqacsak tetejet toj6ssal rneqkenjuk, Kozepes tUznel szep pirosassargara me gsiJtjGk

~ ••

I

HouJ.va/Jfc, 4 ~~: • • • • 40 dkg krurnpll 10 dkg Iebbencsteszta 5 dkg fustolt szalonna 1 kozepes voroshaqyma

• beberievel • pirospaprika
• 6rolt bors • 56.

megpirftjuk. Megszorjuk ptrospaprikaval, hozzaadjuk ldarabolt paradlcsomot es a felkarikazott zoldpaprlt. fzles szerint sozzuk, es fedd alatt puhara paroljuk. kkor beletesszuk a karikara vagott kolbaszt, es kb. percig egyDtt paroltuk meg., V~gul bel~ke~~~j.~k a felV rt tojasokat, es fedo alatt nehany perclg sutJuk, hogy tOJ65 megdermedjen. ferron talaliuk. ., .. Ha csfposen szeretjuk a lecsot, akkor a papnkak kott Jegyen egy-ket bogyiszlo! paprika is.

Az aprora vagott szalonnat zsfrjara pirftjuk, majd kiszedjuk es felretesszuk. A szalonnazsfrban megfonnyasztjuk a finornra vag ott haqymat, a ruzr61 leveve meqpaprikazzuk, hozzaadluk a kis kockakra felvagott krumplit, majd visszatesszuk a nlzre, es uveqesre plrftjuk. Sozzuk, borsozzuk, beletesszuk a beberlevelet, hideg vizzel felontjuk, es lassu tuzon f6zzuk Hozzaadjuk a megpirftott lebbencstesztat, a szalonnadarabkakat, es egyiltt keszre f6zz0k.

HI~k1~~:
• 25 dkg lencse • 40 dkg fustolt oldalas
• 2 dl tejfol • 2 evdkanal liszt

• 1 cikk fokhaqyma • 1-2 baberlevel • 6rolt bors • ecet • 56.

Hou.dvtUJfc, 4 ~: • • • • • 1 kg paprika • % kg paradicsom 20 dkg lecsokolbasz 15 dkg fustolt szaJonna 2 tojas • 1 nagy fej voroshaqyma 1 pupozott ev6kanaJ pirespaprika • 56 .

'lon-kUlon beaztatjuk, Masnap az oldalast annyi vizben, amennyi eUepi, feltesszuk fOni.MIkor felig meg!6tt, hozzaadjuk a lencset, beletesszuk a fokhagymat es a baberlevelet, Addig fozzuk, amfg az eqesz j61 atpuhul. Kozben a tejfolt j61 elkeverjuk a liszttel, hozzaadjuk a I veshez, es negyedoraig egyQtt forraljuk, majd kiV sszuk a baberlevelet es a fokhagymat. lzles szerint ozzuk, borsozzuk, es ecettel savanyftjuk a levest.
.

A leneset es a kis darabokra felvaqott hust el6zo este,

Azaprcra vagott szelonnat lassu tUzon uveqesre pirftjuk, rnajd hozzaadiuk a vekony karikakra szelt haqyrnat,

~

\;/~

LweW teputI'I pDjdco;
HD~4o~: • 40 dkg liszt • 25 dkg tepert6 • 2 tojassargaja • 1 tojas a keneshez • .2 dl !ejfol· 1 csomag sut6por • 2 evokanal rum • or61t bors • s6. El/ci;zld"ri- idb: so puc,

Juk.

enymaggal, fedd alatt, lassu tuzon majdnem puhazzuk. A rizst zsiron megfuttatjuk, huslevel felontjuk, d fedo alatt lassu tuznel puhara paroljuk Ekkor hozdjuk a husokat (a szlvet es a zuzat szeletekre vagva), tlnomra vagott petrezselyemzoldlet, es keszre parol-

~ sutOporraJ elkevert Jisztet konnysn gyurhat6 tesztava dolg~zzuk a tojassargajavaJ, rummaJ, csipetnyi orolt bor~saJ. es ,,~nyi tejfolle], amennyit kfvan. Felujjnyi vastagr~ kinruJtjuk,,, la:~gyos ~s(rral rneqkenjuk, daralt tepe;t0t ~zorunk ra, osszehejtjuk, es ujb61 kinyiljtjuk. Ezt m;g negyszer keU megismeteJni. Minden a lkalom mal zSI:~a~me,..gkenjuk, s tepertovel megsz6rjuk. Az utolso nYUJtas~!ott az osszehajtogatott tesztat fel orara a hCitobe t~sszu~. ~tan~ u~~yi vastagra ny6jtjuk, es kozepes p.?~acsavagovaJ kiszurjuk. TOJassal meqkenjuk forr6 su~obe~ kisutjuk KivaJ6 borkorcso)ya, de kf~alhatjuk teahoz IS.

megsz.6rva, suit verrel korftve talaljuk, A suit libeoer elkeszitese: egy szaraz zsemle hejat leszeljuk, belsejet apro kockakra vagjuk, mely taiba sszuk, majd racsorqatjuk a vert. Felretesszuk, hogy a ver megalvadjon. Egy nagyobb fej hagymat megtisztitunk, vekony szeletekre vagjuk, es 5 dkg zsirban serqara fonnyasztjuk. A megalvadt veres rnasszat 1 centis kockakra vagjuk, es a hagymas zsirban 5 percig sutJUk. Soval, borssal lzesftjuk.
Libatepertovel

..

es

~IUDtlcr~
HDzz.I.utd6k 4 ~:
• • • •

EtJ:..Uzit:Mi- id$: 40 perc,

40 dkg krumpli • 5 dkg lecs6 • 2 ev6kanal liszt 3 evokanal olaj • 2 fej voroshagyma 2 _gerezd fokhagyma • petrezselyemz61d filszerpaprika • orolt kornenyrnag • 56.

Ho~4o~: • • • • 1 frissen. vag ott liba • 25 dkg leve5z6ldseg 30 dkg fIZS • 3 dkg zsfr • yor65hagyma szemes bors • k6menymag petrezselyemz61d • 56.

es masfel liter hideg vizben, az egeszben hagyott hagyKozben zsernleszirui rantast keszftGnk a lisztbol es olajb61, paprikaval meghintjilk. hozzaadjuk a komenyt, a zuzott fokhagymat es a finomra vaqott petrezselyemzoldet, Felenqedjuk vtzzel, hozzaadjuk a lecsot, es j61 elkeverjuk, Beletesszuk a fOtt krumplit, osszeforraljuk, es forr6n taJaljuk.
rnakkal egyiltt feltesszuk foni.

A megtisztftott, megmosott

krumplit kockakra vagjuk,

. Va;9ask~r a li~a ver~t egy edenybsn felfogjuk. A megti~~:ltOtt hba" s~nYaIt, a nyakat, fejet, a szfvet es a zuzaJat 1,5 I sos vtzben a levesz61dseggel, s6val, borssal,

0) {].

(]@Ml ~

~ytv

icd

es kessel 3-4 centis darabokra vagjuk. Forraslev6 vizbe tesszuk, kif6zzuk. keves zsirra szedjuk, es
,I

HouAuaJ4k 10~:
• 1 kg sertesmaj • 50 dkg tokaszalonna • 1 kg rizs • 1 fej voroshagyma • 1 ev6kamil zsfr • 1 evdkanal orolt bors • ] kiskanal 6rolt szegfUbors • 1 kiskanal morzsolt majoranna • 56. ~o~r~ vizben feheredesig abaljuk, megf6zziik a szalonnat ~aj? kives~z~k, es Jecs?pogtetjuk; Kozben a rizst meg~ f?zzuk, a .klhult rnejat es szalonnat iederaljuk, A megtisz~ftott. I~reszel!.,hagyma! a z~~fon, uvegesre pirftjuk, m~Jd h~zza~eve9uk aN daralt rnejat es szalonnat, valamint a fott nzst es a fuszereket. Lazan hurkabelbe toltjuk. ugy. hogy 15 centinkent c~avaru~k ..~~yet r~jt~. Hideg zslrral megkenjtik, es SUtoben kisutJuk. Sutes kozben viUaval megszurkaljuk hogy ne hasadjon ki. •
rnajd ieszilrjuk. Az abaloleben

"""""M!lIT1Uk. ralt rnakkal megszorjuk,

porcukorral

rneqhintjuk,

I

II
II

A gyerekek kaka6san is szeretik - ekkor termeszeten a rnakot elhagyjuk.

forr6n talaljuk,

,

.

Ma.iufJ{M
"~4~: • 60 dkg csirke • 5 dkg mazsola • 2 szal sargarepa • 1 szel feherrepa • egy-egy darabka karalabe es zeller • 1,5 dl tejszln • 6 dkg vaj • 1 citrom • 1 ev6kanal cukor.

A. majat p~?ngyoz6

ctirlatwer

Eli<.Mzitki- id:.tJ: 120 perc.

HouAuaJ4k 1-~:
• porcukor • 56.

A megtisztftott, feldarabolt csirket ~6zepes me~eta f~zekba tesszuk, Hozzaadjuk a felkockazott, me~.soz?tt es vajban megdinszte~t z6Idse,get, vrz:el.. elengedjuk, es f tesszuk foni. Lassu forralassal fozzuk, es ?m~kor fe.I.Lg megf6tt, hozzaadjuk a megmosott rnazsolat, es egyutt tovabb f6zz0k. , Ha kesz, a levest vllaqos rantassal ~er~ntjuk Hoz;:~adjuk a tejszfnt, a cukrot, a citrorn levet es reszelt heJat.

!~I-

• 20 dkg krumpli • 20 dkg liszt • 1 tojas • 5 dkg daralt mak

j6

twiJt.t!

o

A krumplit hejaban, 50S vfzben megfozzuk. Mikor kesz meg?an;O~uk,,, a.ttorju~, es a liszttel, toj assai , keyes vfz~ zeI tesztava gyurJuk. Usztezett deszkan u.linyi vastagra
ill {I€€l ~

A Wad jDzeLUt IHAjftV ~ Ij~~Uzr_~~ . ... M a; d.i:ei:::M !:treH.dbe- ic ~1tI1f~ beiil.e&d:It:ei:b. KtfzJ.trUH./o hei:eHi:e- /ciimu;y-IW.r(J~r u kiUiinbo:af zij{;d;tjel,Mt
Y(JrtofdjaJl)j~,
~

pitelkek, IIAjJ ~r'etftd:,
fA
(K.W) ~

1Mi,reLii; ~MeJdJ(J~tP~

tjytViitt.

~ya.r

Ud

~ytu'

lite'/'

0

Ho~4-~:
• 20 dkg zoldpaprika

• 15 dkg kerneny paradicsom

• 1 cikk fokhagyma • oJaj • 6rolt bors • 56 • ecet • cukor;

kera vagott krumplit, rneqszorjuk pirospaprikaval, 4tforgatjuk. es azonnal felontjuk an~yi vf~e~, hogy ellepje. Beletesszuk a szaJonnabort, kiss~ me~5 miutan felforrt, lassu tuzon addig f6zzuk,mlg .ut~e~sUztn.a' es akrumpli megpuhul, es a levet felissza. E~r raszorjuk a felretett szalonnatepert6t, es azonnal ta-

I IJuk.

A megmosott paradicsomot es peprtkar vekony karlkakra vagjuk, megborsOZluk, sozzuk, es egy ev6kanal olajjal elkeverjuk (vigyazva, hogy a paradicsom ne torjon meg). Nehany on3ig hCit6ben erleljiik, majd ecetes, cukros vizzel feJontjuk, hogy eppenelJepje. TaJalasig behGtjOk. . Frissen sOlt husokhoz, tojasos galuskahoz kfnaljuk.

Az ohom fze akkor az igazi, ha szaba tuzon, ogracsban keszul, de otthon, labasban keszftve is igen finom.

d .....

b

'

PIUU%i:r~JeJi,
HDuJ..ualJk
4-

ru.iHJlyrt;:

E.lkJ,;z.£t:lf/;

ib: 35pvc,

-

• 25 dkg krumpli • 15 dkg fustolt kolbasz • 10 dkg szalonna • 6 tojas , • 1 nagy fej voroshaqyma • 2-3 kovaszos uborka • pirospaprika • 56. A hamozott, megmosott krurnplit vekon~karika~.ra szeIjiik es a szinten karikara ~agott, ~agyma~.a! ..egyutt keyes zsiradekon egy serpenyoben fehg megsutJuk~ E~kor rneqsozzuk, hozzatesszuk a felaprf~ott szalonnat es a karikara szelt kolbaszt, valamint a kisebb darab~kra vagott uborkat, Lapos fakanallal ~vatosan, atfor,~~tj~~1 egylitt tovabb sutjiik. Mikor maJdnem, kesz, rao~tJuk 8 felvert, keyes soval fzesitett t?j~~okat, ?vatos~n atfo!gatjuk, es fedd alatt addig forrosltjuk, m~g a tojas ~~noen megdermed. Pirospaprikaval gyengen meqszorjuk, ferron talaljuk. , 8oseges, laktat6 reggeli etek, friss Feher kenyeret es ferro citromos teat kinalunk hozza,

HD~4-~: • 50 dkg krurnpli
• 20 dkg fiJst61t szalonna

• 20 dkg szar(tott Iebbencsteszta

• tenyernyi sza]onnabor • 1 nagy fej voroshagyma • pirospaprika • 56.

es

tepertot kivessziik es felretesszUk. A ferro szaJonnaZSLrban megfonnyasztjuk a flnornra vagott hagymat. majd hozzatessziik a tesztat,es neha megkeverve, aranybernara pirftjuk Hozzaadjuk a harnozott, megmosott es

Az apro kockakra vagott szalonnat zsirjara kisOtjuk, a

es

&

IJ€€) ~

~ytV

ud

0

=:
HDu.Auai4k4 ~:
• 1 kg krumpU • 2 ev6kanal zsir
• 50 dkg kolbasz • 3 fej voroshagyma

Papri./W Icr~
£tlckmMi- idb: 60 perc.

ntott es sult husokhoz adjuk koretnek. az ujkrumpli kis dlonal nagyobb, akkor szemennt 2-3 darabra vagjuk.

Pin::tr~t;bdDHft HtldrlN
EfJ:.i£z.£ti!i... id.d: 40 puc.

•. 1 evoKanaJ pirospaprika· 1 paradicsom • 1 zoIdpaprika • 0r61t bors •

HI~4~"'; • 1 csesze tejszln • 1 evokanal liszt
• 0,5 dl feherbor
• szerecsendi6

so.

• 50 dkg pisztranq • 6 dkg vaj • 1;5 I tej • 2 tojassargaja • 1 citrom • feher bors • 56.

A harnozon, ~megmosott krumplit cikkekre vagjuk. E§JY nagyobb }abasb~n ~ zsfron megpirftjuk az aprora ~~gott hagym.~t. hozzaadjuk a pirospaprikat, rneqkeverjuk, ?e~etesszu~ a, krumplit, a felvagott paradicsomot es paprikat, ~._ ka~lkara _..szeltkolbaszt. FelengedjUk vfzzel, n;eg~everJuk, es fedo alatt addig fozzOk, mig csak keyes Ie marad alatta. Kozben tobbszor megkeverjuk

A halakat megtisztftjuk, besozzuk, vajjal kikent tuzaJl6 talba rakjuk, es a bar ketharmadat alaontjuk, Fohaval rnejdnern teljesen befedjuk, es fgy paroljuk kb. 15 percig. Kozben elkeszftjuk a tnertsst: a vajon megpiritjuk a Iisztet, majd felenqedjuk tejjel, majd s6val, valamint a fuszerekkel fzesltjuk. VegUl felforraljuk, es kihutjUk. Hoz-

Petrute/yHtu Ujlcr~
HDu.Auai4k 4 ~:
• 70 dkgujkturnpli • zsiradak
• 56. • 1 nagy csokor petrezselyemzeld ~:dtMi-idt;:
30 per"

zaadjuk a tojassarqakat, tejszfnnel surftjGk, es a maradek borral lzesftjUk. Vajas krumplival koritve, a halat a martassal leontve

plrftiuk.

m~!?mossu~, hejat nagyjab61 le~OTzsot!Uk. SOS~ . vfzben fe.~.gmegfozzuk, majd leszurjGk, es forro. zsiradekra szedjuk. Meghintjuk apr6ra vaqott p~!r~zselyemmel, es nehanyszor atforqatva, kisse megpirospaprikaval

~ ~.P.~?jk;un;p'it U

talaljuk.

Citrornkarlkakkal diszitjuk.

j6~1
A piftthtt ~uW:-~

KeuU ilia, IJ

Szo~as meg igen keyes (csipetnyi) m·eghmteni,es ugy pirftani.

kajyw.t; ~

ouy kever~

pdroijuk, pU1i:ttik HUff tvjitkA~
pirop4fWiIu1.ua1.

emkdjilk

1f.teJ.

Ijy fjMuegueIJb

rUl'juk ~

M rtlrtUb rurftbt ~

Hou:AutU4fc, 4- ~:
: 1 kg se~es-, borju- vagy rnerhahus 2 paradlcsom • 3 paprika • 8 dkg zsfr • 1 fej voroshagyma • 5 dkg pirospaprika • droit bors • s6.

Juk.

k oldalan szaionna, a maslkon paprika, paradicsom krumpJi legyen. 6val rneghintjuk, majd lehamvadt nlz eros parazsa lott forgatva a nyarsakat, rneqsutjuk, ugy, hogy az gyik nyarsrol lecs6pogo zsfrt mindig a masikra folyatkor-

apr6ra vaqott haqyrnat eranyszlmlre plntJuk a ~Irban: Megsl6rjuk pirospaprikaval, hozzaadJuk.a kocka~ra vagott hust, j61 atforgatjuk sozzuk b _ sozzuk, keyes ~izet ontunk ala, yegG! ho~aadjuk 'a darabolt paradlcsomo.t es a csikokra va'gott zold ori kat Fi d- Iat '.' .. . . . . papnh~ .. ,e ,0 ? att, mersekelttLizon parolju~ majd mikor a .us ~ol atfott, levesszuk a feddt, es zsirjara sutjuk, a h-' t kisse meg is pirftjuk. us

!:.. megtis~tftott,

~__:"~-;------:-_'::_RAhtt----=--'::'_foIdt~
HDuAuaJ4k 4-~:
• • • • 1 kg merhafelsal 1 kg krumpli 20 dkg fU5t61t szalonna 1 nagy fej voroshagyma
• 56.

Vigyazzunk, hogya hagyma meg ne egjen. Friss Feher kenyerrel fogyasztjuk, hus feherbort tyolgatva ra.

~L

7e~el l~nk'50S burgonyaval, tarhonyava] vagy galuskag va ta a ~u , a szafttal meglocsolva.

• 2 dl tejfol • 5 dkg ZSIr • 1 evdkanal pirospaprika

R.AJ,/4 HfUrIU
HDu:AutU4fc, 4-~: E/Jci,r:dti.!i- id..;.. 3S /'Nc,
• 4~ dkg nvarsalnt valo hus (nern tul szaraz, de nem is • ZSIT.?S) • 3~ dkg krumpli • 3-4 kerneny paradicsorn 2 zoldpapnka • 2 nagy fej voroshagyma • 25 dkg szaJonna • 56.

A megmosott,

szeletekre

vagott

hust forr6 zsirban

mindket oldalan kisutjGk, majd ha kisse kihiilt, megfCiszerezzuk. A szeletekre vagatt szalormaval kibelelunk

o

A hust ten.ye.rnyi szeletekre vaQJ'uk a J'o'l krum llth" '1 ." ,. megmosott . .~.. p ~ ~eJast~ ~aflk~ra szeljDk. a paradicsomot. papnkat sZl!lten kar~kara vagjuk, a szalonnat felszeleteruk. Az egeszet nyarsakra tUti:uk, ugy, hogy a husszefetek
& <:J®e) ~

egy tuzall6 tal at, erre egy reteg karlkara vagott haqymat rakunk, megs6zzuk, paprikaval meqhintjuk Ezutan egy reteg karikara vagott krumplit rakunk, erre a husszeleteket, majd tsmet krumplit, arra pedig hagyrnat. S6val, paprikaval rneqszorjuk, rarakjuk a megmaradt husszeleteket, befedjGk a maradek krumplival, es a tetejet tejfollel leontjuk. BetesszGk a sutobe, es rnersekelt tuzon addig sutjuk, mig az eqesz j61 atpuhul, Ekkor a lanqot er6sebbre veve, addig sGtjuk, mrg a teteje szepen megpirul.

~)'tU'

it;e/,

EtkM:dtMbido:

4S pen:,

HouJ.uJok

4o~:

• 40 dkg szelesmetelt • 10 dkg mazsola • 10 dkg daralt mak vagy di6 • 15 dkg szilvalekvar • 5 dkg porcukor. A tesztat enyhen s6s vlzben kifozzuk, lecsepegtetjuk, majd kivajazott tepsibe reteqezzuk, ugy, hogy alulra egy reteg tesztat rakunk, rneqkenjuk lekvarral, megint tesztat rakunk, erre mazsolat, rnegszorjuk cukros mitkkaJ vagy dioval tesztaval befedjuk, lekvarral megkenjiik, es ferro siit6b~n rnegsutjuk. Vigyazzunk, hogy a teszta kernenyre ne suljon. PorcukorraI meghintve, ferron taJaUuk.

HozzA.utUlk4o ~I!;: • 2 csirke szarnya, combja es melle • 4 tojas • zsemlemorzsa • liszt • olaj • 56.
A husokat s6val bedorzsoljuk, es letakarva, 2-3 oran aUni hagyjuk. A sos Ievet lecsopoqtetjuk es a husokat llsztbe, felvert, megsozott tojasba, majd zsemlemorzsaba forgatjuk. Forr6 olajban mindket oldalukat szep vilaqosbamara kisUtjuk. Petrezselymes f6tt-pirftottujkrumplival vagy sos fott krurnplival, esetleg krum plipu revel talaljuk, de illik hoza haqymas-ecetes krumpli is. Jellegzetes magyar vasamapl etek, megunni nem lehet. (A €sirkek tobbi reszebol j6 huslevest f6zhetunk.)

at

za

HozzA.uaJ,Jk4o ~~: • 30 dkg nagykocka teszta
• 20 dkg juhturo

r:Ja.va.Hf/A; tDjUteuu
HOu.Jual,Ok 4 rzt.Mdlyrt;: • 1 I szilrt zoldsegleves • 2 tojas • 1 ev6kanal ecet • 1 baberlevel • J rnokkaskanal plrospaprlka • komenymaq • 56.

(YIJHj)lIJS

• 1 pohar tejf61 • 1 csomag kapor

Iwu) Et/d.rrc.f,{;6fi- us 1 per" S

• 2 ev6kanal hbazsfr • 56.

A tesztat sos vfzben kifdzzuk, j611ecsurgatjuk, majd 01vasztott zsiradekban r;negforgatjuk. Egy reteq tesztat rakunk egy tt1zaJI6 taiba, juhturot teritunk ra, rneqhintjuk finomra vagott kaporral, tejfollel es libazsfrral meglo€soljuk. Megint tesztat rakunk, a rnaradek turoval befedjuk, kaprot szorunk ra, tejfollel, Iibazsirral meqlocsoljuk, es a talat sutobe toljuk. Mersekelt tUznel addig sutjuk, mig a teteje szepen megpirul.

A zoldseqlevest felforraIjuk, plrospaprikaval, s6val, k<;>rnennyel es baberral Izesftjuk, majd folytonos keveres kozben, vekony suqarbar. belecsorgatjuk a keyes soval felvert tojasokat (ett6l lesz ,rongyos' a leves). VegUl ecettel fzesitjuk, es forr6n talaljuk,
I».
OOX§) ~

m.ttjylLr €:tel

0

RIJ~or
HfJltZA.w.J6k 4 ~:
dkg sovany serteshus • 2 fej v6r6shagyma • 1,5 dl olaj • liszt • rozmaring • 56.
• 50

rertUrutei

EtkMz.iCk? idO: 35 puc, + pacoliM

Egy deci olajban elkeverjuk a morzsolt rozmaringot, es a finomra vaqott hagymat. A hust felszeleteljuk, kiklopfoljuk, raontjuk a paclevet, j61 atforqatjuk, majd egy napra a hutobe tesszuk, (Kozben egyszer-ketszer atforgatjuk.) Sutes eldtt az olajat lecsopoqtetjuk, a hagymat es a rozmaringot lekaparjuk a husszeletekrol. Lisztbe forgatjuk, es ferro olajban mindket oldaJukat szep pirosra sutjuk, Fott krumplit, parolt rizst adhatunk hozza koretnek.

serl:l.GlaJU01fj'1N
HfJz:z:A.vaiJk 6 8
1

rz.eHfiIyre-:

EtkM:z:1i:Ui- W: 4 6r~ + rJuu.r..uzrM

• 1 kg boros kocsonyah6s*

dkg sertescomb dkg vegyes zoldseq • 1fej voroshagyrna • 1 105 fej fokhagyma • 15-20 szemes bors • 56.
• 40 • 50

juk. Hozzaadiuk a feldarabolt zoldseqeket, az eqeszben hagyott hagymakat es a borsot.ies megs6zzuk**. A langot takarekra vesszuk, es a fazekra fedot teszunk de egy-ket ujjnyi rest hagyunk. Ot perc rnulva a la~got annyira Jefojtjuk, hogy ale eppen csak forrasban maradjon. Igy fozzuk addig, amfg a hus a csontokr6l magat6llevalik. Ekkor levesszuk a two I. A hagymakat es a zoldsegeket eltavoHtjuk, es a hust rnelytanyerokba szetosztjuk, ugy, hogy mindegyikbe jusson egy-ket boros es egy-ket szinhus. A Ie felsifnerol merokanallal leszedjuk a zsirt. (A merekanalat teljesen vizszintesen, 6vatosan nyomjuk a lebe, amrg a pererne majdnem egy vonalba kerul a folyadek felszinevel. Ekkor a kanalat ovatosan megdontjuk; hogy a felszlnen leva zsir beleusszon, Mindezt addig lsrneteljuk, amiq a le felszfnen mar csak nehany kis zsirkarika marad.) A levet most raszrlrjuk a tanyerokban leva husra, es a tanyerokat hideg helyre tesszuk A homerseklett61 fuggoen 3-5 6ra alatt a kocsonyank szepen megdermed. Talalaskor megsz6rhatjuk keves pirospaprlkaval, es rnindegyik tanyerra 1 evdkanal ecetes tormat teszunk, Torma helyett citromlevet is hasznalhatunk Friss Feher kenyeretkfnalunk hozza, Finomabb lesz a kocsonyank, ha keves fU5t61thust is fozunk bele. A j6 kocsonya keszitesenek egyik feltetele a lassu fOzes: ez mintegy 4 orat jelent.
*_ A ks>~~on~anakval6 hUs,ta,rta~,maz: fG!et, farkat, korrnot, fejhUst es mas, boros husdarabokat. Mlnel tobb a bar, annal konnyebb.en dermed ~*koc~or:ya., (Ako_:sonyahc;>z elegendd baros hus, es nem zselatin kell') , A f~zes vege e[ott kostoljuk meg a levet: melegen egy kisse s6snak KeU ereznunk!

es a 6-8 darabra vagott szinhust egy nagy fazekba tesszuk, Felontjuk annyi hideg vfzzel, hogy boven eUepje, es felforral-

Az alaposan megtisztftott kocsonyahust

Serl:UtD1WtJ'
HDu4vaJJk 4 rztH<iJ.yrt-:
• 80 dkg sovany serteshus
ElJ:.Mzf.i:Mi" ida: so f€Jrv

• 2 fej voroshagyma • 1 cikk fokhagyma • 1 dl szarez feherbor • 1 evokanal liszt • orbit bors • so.

• 5 dkg zsiradek • 5 dkg paradlcsornpure

A hust kisuijnyi csikokra vagjuk, megs6zzuk, es Iiszttel osszekeverjuk. A finomra vaqott hagymat aranyszfrnire pirftjuk a forro zsiradekban, hozzaadjuk a paradicsompuret, majd eqy-ket perc mulva a hust is, es az eqeszet j6latpirftjuk. Keves vizzel felenqedjuk, s6zzuk, borsozzuk, majd hozzaadjuk abort, es fedo alatt puhara paroljuk a hust, A fazes veqe fele levesszuk a fedot, hogy a martas besiinlsodjon. Melegen talaljuk, koretnek f6tt krumpUt vagy parolt rizst kfnalunk hozza,

v~jat,~a lj~ztet, es annyi langyos, s6s tejet, hogy lagy kalacstesztat kapjunk, Husz percig eroteljesen dagasztjuk, majd a tetejet lisztt~~ meg~z6rj,uk, es ~e~eg helyen, letakarva megkelesztjuk. A tesztanak masfel-ketszeresere kell dagadnia. Lisztezett ,gyUr6tabla,ra bo!ftjuk, es kezunkkel ujjnyi vastagra szetnyomkodjuk Fankszaqqatoval vagy egy vizespoharral kiszurjuk a tesztat, es kifele korkorosen ~egn~jtjuk, hogy a fankok kozepe klsse elvekonyodJon. MaJd letakarjuk, es meg fel orat pihentetjGk. Kozepesen forr6,. boseges olajban sirtjuk kl, a kovetkez6~m6d~~: a fanko~at ~megfordrtva tesszuk az olajba ~tehat _~eteJuk.~el lefele), es a~zedenyt lefedjuk, Amikor atfordltJuk a fankot, akkor mar fedd nelkul fejezzuk be a sutest, Ha minden j6t sikerul, fankjaink oldalan u]nyi szeles vilaiJos Say lesz. Meg ferron porcukorral rneqhintjuk, es azonnal kfnrujuk, Lekvart adhatunk melle, am it mindenki maqanak ken a fank melyedesebe.
~

TdrDJ/)HdJ6v
EI.IcM:dtM~ido""· 30 perc, +~

HDu4vaJJk

6

rztH<iJ.yr&:

HtJuJ.ua14k 4 ~:
• 50 d~g te,henruro • 20 dkg grfz • 2 evdkanal olaj • 4 evokanal zsernlernorzsa • 3 tojas • tejfoJ • 56.

• 50 dkg liszt • 5 dkg vaj • 5 dkg porcukor • 2 tQjassarga_ja • 0,5 I tej • 3 dkg eleszt6 • 3 cI rum • csipet s6. Az elesztot belernorzsoljuk 3 dllangyos tejbe, hozzaadunk 1 kanal porcukrot es 3kanaI lisztet. J61. elkeverjilk, es meleg helyen felfuttatjuk. A maradek porcukrot a tojassargajaval elkeverjuk, es a felfuttatott kovaszhoz adjuk Hozzakeverjuk a langyos
&. ~ ~

k~I. a daraval, es egy csipet s6t is beledolgozunk.

A turot szitan attorjuk,

rnajd osszeqyurjuk

a tojasok-

o

Nehany oraig pihentetjuk, majd vizes kezzel kis gomb6cokat fO~';1ruunk beldle, es ~6s vizben kifdzzuk. VegUJ olajban pmtott zsemlemorzsaban megforgatjuk, es tejf6Uei meglocsolva kfna Ijuk,

~yt.U' ud

~~,~ttJjm~
Hou.Juai6k
4o~:
• 8 tojas • 10 dkg szalonna • ] fej voroshaqyma • 56.

£tkMz./;ti!~ idt!.. 20 perc,

a nyelvet, majd keyes vizet ontve ala, puhara paroljuk. Kozben az elf6tt vizet potoljuk. Arnikor puha, kivesszuk, kicsit hUini hagyjuk, es felszeleteljuk, A levet keyes liszttel behabarjuk, tejfollel elkeverjuk, es a nyelvre ontjuk, Melegen, krurnpllpurevel talaljuk,

Farro zsirban megforgatjuk

A vekony csfkokra vagott szalonnat serpenyoben kiolvasztjuk, majd a karikara vagott haqyrnat megfonnyasztjuk benne. Leontjuk a keyes soval felvert tojasokkal, es fedd alatt atforrosftjuk,

meqdermedjen.

hogy a tojas kell6en

HD:u:AvaI4k4 ~:
• 60 dkg serteshus (Iapocka) • 30 dkg tarhonya • 2 paradicsorn • 2 zoldpeprlka

r-::
HD~k4o~: • • • •

Izlesesen tarkara is keszithetjuk: ekkor a tojast nem verjuk fel, hanem egyenest a szalonnas-hagymas zsiradekra utjuk, rnegsozzuk, es csak lazan keverjuk meg. hogy a feherje es a sargaja ne vegyGljon 6ssze. Keves pirospaprikaval meghintve, forr6n talaljuk, Friss feher kenyeret es forr6 eitromos teat kinalunk hozza.

• 1 fej voroshegyma • 2 evokanal zsir • 56.

] marhanyelv • 2 dl tejfol 2 evokanal zsfr • 1 fe] voroshaqyrna 1 cikk fbkhagyma • 1 dkg koriander 2 baberlevel • 6rolt szerecsendi6 • 1 mekkaskanal szernes bars • 56.

ron uveqesre sutjDk. Hozzaadiuk a megmosott. kis kockakra vaqott hust, rneqsozzuk, majd hozzatesszuk a kicsumezott, cikkekre vaqott paprikat es a feldarabolt paradlcsornot is. Fedo alatt, rnersekelt lanqon paroljuk. Kozben egy rnasik labasban a maradek zsfron megpiritjuk a tarhonyat, sos vizzel felontjuk, es felig megf6zzuk, majd kivesszuk, es a nushoz keverjuk, Ha kell, egy kis levet adunk meg hozza. Lefedjuk a labast, es sutdben

A megtisztftott hagymat lereszeljuk, es egy kanal zsi-

puhara paroljuk. aprora vagott
A (

voros- es fokhaqymaval, ratesszuk a borsot, koriandert es a haberlevelet, Ket napig erleljuk igy. majd leforraz-

A nyelvet bedorzsoljuk

szerecsendi6val,

j6 f:wiJr.b !
uetUj

uur~

tb/ca;;ry1f.P.k va.M kM 5ttjtfi: I:wiJJelt.. Ii«!iJ:k, i1A1JY0ft., kevis vUut: ~ bort .ol113~
igJrufija- fowm- filnZ wz.

f'i£,

zuk, es lehuzzuk a baret.

Ho~4~:
• 50 dkg liszt • 25 dkg tepert6 •3

• 1 dJ te] • 1 csesze tejf6J • 3 dkg eleszt6 • 2 kockacukor • 56.

tojas

es a vesevel, hagymaval, baberievelekkel egytitt, s6s vizben puhara f6zzuk Vekony rantast keszitunk a Iisztb61, plrospaprikat adunk hOZZB,eS berantjuk vele a levest. Ecettel fzesitjuk, es belekeverjuk a tejf6lt, es ujra felforraljuk. Ha mar loboq, beletesszuk a rlzst, es megf6zzuk. Melegen talaljuk.

A kockacukrot langyos tejben feloldjuk, belemorzsoljuk az elesztdt, es letakarva felretesszuk, Langyos lisztb61 2 tdjassargajaval, soval, tejf6IIei es a felfuttatott elesztos tejjel tesztat gy(Jrunk, es beledolgozzuk a j61 kisuit tepert6t. Kicsit pihentetjuk, majd harornszor kinyujtjuk es hajtogatjuk. A harmadik hajtogatas utan egy talba tesszuk, es letakarva, meleg helyen ket oren at kelesztjuk, Arnikor szepen megkelt a teszta, kisujjnyi vastagra nyUjtjuk, tetejet kessel bebarazdaljuk (viqyazzunk, hogy ne vagjuk at), majd poqacsaszaqqatoval kiszaggatjuk. Tepsibe tesszuk, tetejuket meqkenjuk tojessal, es el6melegitett sutoben, lassu tuznel megsutjuk.

sz:J1cely
Hoz..:dmdOt4 ~e,,:
• 60 dkg zoldbab • 15 dkg vaj • 1 ev6kanal Iiszt • 2 ctkk fokhagyma • 1 csom6 petrezselyernzold • oro]t bors • s6. • 80 dkg uruborda"

Urub()r~

E!,kJ;:aeui,. idtr: 80 perc-

• 40 dkg paradicsom

A paradicsornot vaqjuk, magvait

a bordat, es felretesszuk, leforrazzuk, es meqharnozzuk, Kette~ kivesszuk, majd felkockazzuk. A zoldbabot ketu.ijnyi darabokra vagjuk, es sos vizben megfOzzuk, A paradicsornkockakat a vaj feleben megplrftjuk, soval, borssal es a zuzott fokhaqymaval Izesftjuk, majd

S6val, borssal bedorzsoljuk

HOuA.ua1it4 ~e,,:
• 2 sertesvese • 25 dkg vegyes z61dseg • 1-1 evdkanal zsfr, liszt es ecet • 3 beberlevel • 1 pupozott evokanal rizs • 1 dl tejf61 • % fej voroshaqyrna • pirospaprika • 56.

hozzaadjuk a finomra vaqott petrezselyernzoldet. A maradek vajban jol rnegsutjuk a bordakat. A paradicsornhoz adjuk a f6tt zoldbabot, osszekeverjuk, utanafzesftjuk. A sult bordakat talra tesszuk, es rnellerakjuk a paradicsomos-zbldbabos koretet.
* Urunek hivjak a. herelt kost, ennek van a legfinomabb husa: De ha nines uruhus, egyszeru blrkabord6b61 is elkeszithetjuk.

o

A hartyatol gondosan me gtisztitott, es alaposan atmosott vesek Feher mirigyeit kivagjuk, €IS a veseket apr6, vekony csfkokra vagjuk. A zoldseqet megtisztitjuk,
&
{JGXO) [b~

UfAjYIU ad

HDrzA.vaillc 4 ~:
• zold tarkony • 2 ev6kancll tejf61 • 2 ev6kanc31 teJ • 1 tojas • di6nyi vaj • 1 ev6kanal liszt • ecet • 56. Vilagos rantast keszitunk a vejbol es Iisztb 61, es vizzel meg egy keyes meleg tejjel felontjuk, Hozzaadjuk az aprora vagott tarkonyt, meqsozzuk, nehany percig f6zzuk. majd ecettel izesftjuk, A tejfollel elhabarjuk a tojast, es a levesestal aljara tesszuk, Erre ontjuk a forr6 levest. Piritott zsemlekockaval talaljuk,

kakra vagjuk, kiolvasztjuk a zsirjat, es megpirftjuk benne a tarhonyat, Amikor a hus felig megpuhult, hozzaadjuk a piritott tarhonyat, a megtisztftott es kockara vagott krumplit, valamint a cikkekre vagott zoldpaprikat es paradicsomot. ferro vizzel felontjuk, es sutoben az egeszet puhara pareljuk,

Tejftt6r IJ"'JDHfaiever
Hoz:r.l.u4lJlc 4- ~:
• 50 dkg burgonya
• 1,5 I csontle (marhacsontb61)

£/.I:i,rz.iCiob idI: 30 puc..

• 10 dkg lebbencsteszta"
• 1 pohar tejf61 • 3 fej voroshaqyma • 1 ev6kanal liszt • 1 evokanal zsir • V2 csokor petrezse.lyemz6ld • 1/2 csokor zellerzold • 1 kiskanal plrospaprika • 56.

TtuluJHfu .Wau
EI1<.Mzli:kb idS: 80 perc..

HfJrzA.vaillc 10 ~:
• egy 2,5 kg-os kakas • 1,2 kg krumpli • 50 dkg tarbonya
• 4 zoldpaprika • 3 paradicsorn • 2-3 fej voroshaqyma

• 10 dkg fustolt szalonna • 10 dkg zstr • 1 ev6kanaJ pirospaprika
• 1 csapott evdkanel s6.

A burqonyat megtisztftjuk, megmossuk, kockara vagjuk, es a csontleben a zellerzolddel meqfozzuk. Kozben a zsirb61 a Iiszttel paprikas, haqymas rantast keszftunk, A tesztat belefozzuk a levesbe, belekeverjuk a fantast, vegul a tejfollel besurftjuk, Aprcra vagott petrezselyemzolddel talaljuk. (A zellerlevelet kidobjuk a Jevesb61 a lebencsteszta beletetele elott.) Kornenymaqqal vagy igen apr6ra vagott fustolt szalonnaval is Izesfthetjuk a burgonyalevest.

a zsiron meqpirltjuk a finomra vagott haqymat, Megszorjuk pirospaprikaval, hozzaadjuk a megtisztftott, feldarabolt kakast, rneqsozzuk, es keyes vfzzel puhara paroljuk, Kozben a szalonnat apro kocEgy nagy labasban

is kaphat6).

*A

lebbencsteszte nagykockateszta, arnit zslron megpintunk (keszen

T6Kp:ulJk
EIJ:.M:dl:U~ld& 'f0 puc,

HDuA.valJk4 ~~:
• • • • 1 kg gyalult tok • 1 kis fej v6r6shagyma 2 dl tejf61 • 1 evokanal Ilszt 2 evdkanal olaj • 1 csokor kapor ecet • pirospaprika • s6.

zet ontunk ala. Kozepes tilzon 25 percig fozzuk, majd a fedot leveve. zsfrjera sutjGk, viqyazva, hogy a martas ne egjen meg. Klvesszuk a csirkedarabokat, es a martast behabarjuk a Iiszttel elkevert tejf61lel. Hozzaadjuk a cSlkokra vagott paprikat, visszatesszuk a csirkedarabokat, es fed6 alatt, rnersekelt tuzon keszre foz.zuk. Melegen, galuskaval talaljuk, a rnartassal meglocsolva. Fejes salata vagy uborkasalata illik hozza savanyusagnak.

A megtisztftott hagymat lereszeljGk es az olajon megpirftjuk. Meghintjuk keyes plrospaprtkaval, hozzaadjuk a tokot, es rnegsozzuk, Fedd alatt, id6nkent megkeverve, sajat leveben puhara paroljuk, Mikor majdnem kesz, ecettel fzesftjGk es kaporral fuszerezzGk VegGI a lisztte I

T~
HouA.valJk4 ~:
• 70 dkg serteskara] • 70 dkg krumpli • 10 dkg zsfr • 5 dkg liszt
• 1,5 dL tej • 1 dl tejfol

rert:UlcJuaj
EtlcMz.teid" idQ; GOpc,

elhabart tejfollel besCirftjGk. Kfnalhatjuk onmaqaban vagy porkolttel,

Tejptofa~
Etk.M:dtM~

ido.- so puc,

• 1 dl csontle • 2,5 dkg vaj • 1 fej v6r6shagyma • pirospaprika • 6rolt bors • 56.

HDuA.valJk 4 ~e,.:
• 1 kg-os csirke • 1 dl tejf61
• 2 fej v6r6shagyma • 2 ev6kanal zsir • 1 paradicsom • 1 zeldpaprika • 1 evdkanal pirospaprika

• 1 ev6kanal llszt • 6rolt bors • so.

A finomra vagott haqymat a zsirban puhara paroljuk Hozzaadjuk a feldarabolt cslrket es a cikkekre vaqott paradicsomot, es 10 perdg f6zzGk, fedd alatt. Megszorjuk plrospaprikaval, sozzuk, borsozzuk, es egy keyes vi-

A megmosott hust szeletekre vagjuk, kiklopfoljuk, besozzuk, es kicsit allm hagyjuk. Farro zsirban kisiltjUkt majd egy rnasik edenybe attesszuk. A zsirban megpiritjuk a finomra vaqott haqyrnat es a lisztet, paprikas csontlevel felontjuk, es kb. 10 percig paroljuk. Hozzaadjuk a hushoz, rneqborsozzuk, es kb. 25 percig egyGtt paroliuk, Hozzaadjuk a tejf6lt, es par percig forraljuk. A meqharnozott, megmosott krumplit s6s vizben meqfozzuk, levet leentjuk, es ferron osszetorjuk vajjal es tejjel, hogy surd puret kapjunk. A kesz puret husostalra terftjuk, ratesszuk a husszeleteket .. meglocsoljuk a tejfolos martassal, es zoldsalataval dfszitve talaljuk,

TojUOf 1fJ)/cuJI.t
E/kJ.;zttt;i

id.t.: 30 per"

HfJ~k4-~:

szelet kozepet csontig bevaqiuk, Szetnyitjuk, es kicsit megklopfoljuk, majd unnyi tavolsagban a bdros felet bevagdossuk. Soval, borssal bedorzsoliuk, vegul forr6 olajban pirosra sutjuk, A hideg savanyusaqqal talaljuk,

• 50 dkg retesllszt • 6 tojas • 5 dkg zsiradek • 1 dl tejf61 • 56.

Egy nagyobb fazekban vizet forralunk, K6zben 2 tojast 3 dl vizzel es keyes s6val sirnara keverunk, A Iisztet talba szttaljuk, hozzaadjuk a tojasos kevereket, es jol eLkeverji.ik. Ha a viz forr, kisse megsozzuk, beleontunk 2 evokanal olajat, es gaJuskaszaggatoval beJeszaggatjuk a tesztat, Amikor a gaLuskak a viz szfnere jonnek, szitakanallal kivesszuk, Iecsopoqtetjuk, es a felforr6sftott zslradekhoz adjuk. Lazan osszekeverjuk, es lefedve, gaz folott me leg en tartjuk. Egy esipet s6val es a tejf611elfelverjuk a megmaradt 4 tojast, osszekeverjuk a forr6 galuskaval, es nehany perere rnersekelt tuzre tesszuk, amtg a tojas eppen esak megkocsonyasodlk, Ecetes zoldsalataval kinaljuk,

~bh~an.aJ&~
£.fJ:;Mz!:tki-idlf:
100

perc-

Ho~k6~:
• 1,5 kg baranyszugy • 30 dkg aszalt szilva • 3 dl edes must • 15 dkg gomha • 5 dkg vaj

• • • •

4 zsemle • 4 toj6s • 2 dl tej • 2 fe] voroshaqyma 2-3 cikk fokhagyma • 1 szal sarqarepa 1 szal feherrepa • 1 csokor petrezselyernzold 1 dl olaj • 1 rnokkaskanal 6rolt bars • s6.

Torm~UfJ'&
HfJ~/c,

4- fUJfdlye,:

E/kJ.;zf£ifb

idb: 40 pen

• 80 dkg barbs serteshus (karaj) • 50 dkg savanyu kaposzta • 2 cikk fokhagyrna • csombor • kapor -6rolt bors • s6 • ole],

A kaposztat be16le. Soval, fel deel olejjel szuk, A hust

klcsit kimossuk, majd kinyomjuk a vizet borssal es a filszemovenyekkel fzesftjuk, 6sszekeverjOk, es lefedve a htlt6be teszegyforma szeletekre- vagjuk, es minden

A hust gyengen kiveregetjuk, es rneqsozzuk, A zsernleket tejben rneqaztatjuk, majd kinyomkodjuk. Az aszalt szilvat a mustba beaztatjuk, hogy j6l feldagadjon. Az egyik megtisztftott, finomra vaqott voroshaqymet a vajon uveqesre paroljuk, majd hozzaadjuk a kisebb darabokra vagottgombat, a flnornra vagott petrezselyemzoldet, s6zzuk, borsozzuk, es keszre paroljuk, Hozzaadjuk a tojasok sargajaval 6sszegy6rt, aztatott zsemlet, majd beledolgozzuk a tojasfeherjek kemenyre felvert habjat, Ezt a tolteleket rateritjuk a husra, majd felgongyDljuk, es osszetdzzuk, Egy vajjal kikent tepsi aljara terftjilk iii felkarikiizott sarga- es feherrepat, a masik, feldarabolt vorosbaqyrnat es a fokhagymagerezdeket, es erre a zoldseqagyra helyezzi.ik a megt61tbtt hust. Forro olajjal Ie6ntj uk, eldmelegftett sutobe toljuk, es sajat levevel gyakran meglocsoJva, szep plrosra sGtjuk A mustba aztatott aszalt szilvaval koritve adjuk asztalra.

HtJuAuaJDk4 ~:
• 25 dkg kockateszta • 25 dkg tehenturo • 1,5 dl tejfbl • 10 dkg fG5t61t szalonna • 56.

A tesztat forrasban leva, b6 sos vfzben kifOzzuk (szaraztesztabol vagy frissen gy6rt tesztabol eqyarant keszlthetjuk - a gy6rt teszta elkeszfteset lasd a BaratfuLenel). Leontjuk rola a vizet, keyes alvasztatt vajat teszunk a tesztara, es 6vatasan megkeverjOk. Tanyerokra szedjOk, tetejet megsz6rjuk turoval, tejf6l1el megontozzuk, rasz6rjuk az apr6ra va gatt, megpirftatt szalonnat, es a zs[rjaval meqontozzuk, Edesen is ktnalhattuk: ekkor szaJanna es szaft helyett porcukorral hintjOk meg.

gamb6cokat formalunk, mindegyiket beleqonqyoljuk egy kaposztalevelbe. Az aprora vaqott szalonnat serpeny6ben kiolvasztjuk, es megplritjuk benne a maradek haqymet, amit aprora vagtunk. Attesszuk egy nagy labasbe, megsz6rjuk pirospaprikavai, beletesszuk a savanyu kaposztat, erre rakjuk a toltelekeket, majd a feldarabolt daqadot. Vizet adunk hozza, es fed6 alatt, mersekelt tuzon megfozzuk. K6zben rantast keszitunk, es rnikor a kaposzta mar puha, belekeverjOk a rantast. Tovabb f6zz0k, mig a hus is puha lesz.

T61i:itt~
E/.ki;zli:ill; idt: 2 ora-

Hou:.4vtdik f ~:
• 8 nagy tblteni val6 paprika • 40 dkg daralt serteshus • 10 dkg rizs • 0,5 I paradicsornle • 1 evokanal zslr • 1 ev6kanal I1szt • 1 tojas • 1 kiskanal cukor • 1 kis fej v6rbshagyma

HtJu.4vaJi1c f

ru.ut.ilfre-:

• 56.

• 1 kg savanyu kaposzta • 8 szep nagy kaposztalevel • 1 tojas • 40 dkg daralt serteshus • 50 dkg dagad6 • 20 dkg fustolt szalonna • 10 dkg rizs • 2 fej voroshaqyrna • 2 evokanal zsft • 1 evokanal liszt • 1 pohar tejfbl • 1 ev6kanal plrospaprika • orbit bors • 56.

A rizst felig rneqparoljuk, majd osszeqyurjuk a daralt hussal, a tojassal es egy fej lereszelt haqymaval. S6zzuk, borsozzuk, majd a masszat nyolc reszre osztjuk, es

A felig rnegparolt rizst osszeqyurjuk a daralt hussal, egy keyes soval, borssaJ es a tojassal. A masszat beletoltjuk a megmosott, kicsumazott paprikakba. Egy nagy Iabasba teltjuk a paradicsornJevet, felhigftjuk 1 l hideg vizzel, megsozzuk, hozzaadiuk a eukrot, majd beletesszuk az eqeszben hagyott hagymat es a toltott papnkakat, Metsekelt nlzre tesszuk fOni. Kozben a zsirbol es lisab61 rantast keszftunk, majd belekeverjuk, Amikor az eqesz j6t atf6tt, a hagymat eltavolitjuk, es a toltott paprikakat a martassal leontve, melegen talaljuk, Sos burgonyat adunk hozza koretnek.

a zoldborsot

es a csfkokra vagott zoldpaprikat.

A kesz

'levesbol kiveszunk ket cseszenyit, s megf6zzuk benne a HfJuJ.utJJk4 ~:

• 70 dkg beJszfn • 15 dkg fustolt szalonna • 1 dl tejfOJ• 1 evokanal zsfr • 56. A belszlnt alaposan megtisztftjuk, megmossuk, majd szelonnadarabokkel meqtilzdeljuk, es megs6zzuk. Forr6 zsfrban a hus mindket oldalat megpirftjuk, majd egy keyes vizet ontunk ala, es fedo alatt puhara paroljuk, Amikor mar j6J atf6tt, a hust kivesszuk, es a levebdl elkesz(tjOk a martast: tejfollel besdritjuk, es fzles szerint filszerezzuk. A hust felszeleteljuk, es visszatesszuk a martasba, hogy atforrosodlon, Melegen talaliuk, fott krumpUval kontve.

tesztat. A kelbimb6t kulon edenyben f6zzuk puhara. A levest levesestalban adjuk asztaJra, s kulon talon kfnaljuk a fott metelt tesztat es a kelbimb6t.

VIUJabliu
Etk.i.fzLteti- id.b: 70 puc;

HfJ~8~:
• 60 dkg liszt • 15 dkg ZSlf • 4 tojas • 10 dkg cukor • 1,5 dl tej • 1 dl tejfol • 1 csomag sutdpor • 56. T6ltelekhez: 30 dkg tehenturo • 2 tojas • 8 dkg mazsola • 5 dkg daralt di6 • 12 dkg cukor • 1/2 csomag vanillas cukor.

HfJuJ.utJJk 10 ~:
• egy 1,5-2 kg-os tyuk • 50 dkg zoldborso • 25 dkg gomba • 1 csom6 vegyes zoldseq • 10 dkg kelbimb6 • 1 voroshagyma • 1 zeldpaprtka • 10 dkg cernametelt • szemes bors • so.

Huszonot deka lisztet ket tojassal kemeny tesztava dolgozunk, majd rnetelt-vekonyra ny(Ijtjuk, es szeles csfkokra vagjuk. Forro, 50S vizben, mint a levestesztat szoktuk, kifozzuk,

T6lteLek elkeszitese: a turot a tojassarqakkal, a vani-

o

A megtisztftott tyUkot feldaraboljuk, es 2,5 I vlzben felpuhara f6zzuk. Hozzaadjuk a megtisztftott, feldarabolt zoldseqet, par szem bersot, az egeszben hagyott v6r6shaqymat (ezt a vegen kivesszuk a levesbel), Izles szerint sozzuk, es lassan tovabb f6zzuk. MikOT a zbldseg felig megpuhuJt, hozzaadjuk a meqtisztftott, felszelt gombat,
& .~

lias cukorral, a tojasfeherjek felvert hebjaval, a rnazsolaval, a dloval es a cukorral eLkeverjUk. KDlop keszitunk 35 dkg lisztbol, a sutoporbol, zsirb61, 1 tojassargajabol es 10 dkg cukorbol keyes tejjel ny(ljthate tesztat, Ezt ketfele osztjuk, es egyik feleb61 lapot nyUjtunk, arnelyet nagyobb, kivajazott tepst aljara helyezunk, es beborftjuk a fott tesztaval elkevert toltelekkel. Lefedjuk a teszta rnasik felevel, es villaval par helyen rneqszurkaljuk, tnajd tejtolos tojassargajaval megkenjuk. Ferro sut6ben j6l atsutjuk. Vanflias cukorral boven megsz6rva kfnaljuk,

~~yM'

et:d

HozzAuat4k 4-~:
• 1 kg marhafart6 vagy -borda • 10 dkg fustclt szalonna • 2 sarqarepa
• 2 petrezselyerngyoker • 2 voroshaqyma

r-

es 6sszedolgozzuk annyi Iiszttel , hogy galuskatesztat kapjunk. Izles szerint sozzuk, negyed6raig allru hagyjuk, majd gomb6cokat formalunk bel6le, es lobog6 sos vizben kif6zzu",'~ k~. ~~ ~

• 1 dl szaraz feherbor • 1 evdkanal ecet • 1 ev6kanalliszt • 1 kiskanal cukor • 2 baberlevel • ~hcitrom reszelt heja • olaj • 6rolt bors • s6.

HfJu:AvAiOk6 ~:
• 2 b6gre parolt rizs • 15 dkg fott szalonna • szarftott csornbor • tort kapormag
• rnejoranna • 2 voroshaqyma

• friss ver • tej • daralt kover hus • 6 zsernle

Eldszor elkeszitjuk a paclevet: a megtisztitott, karikara vagott haqymat es zoldseqeket vizzel felontjuk, hozzaadjuk a citrornhejat, baberlevelet, ecettel, soval, borssal Izesftjuk, es addig f6zzuk, m:ig a zoldseq megpuhul, majd kihutjuk, A megtiszHtott hust kiklopfoljuk, megtilzdeljuk szalonnacsikokkal, es raontjuk a hideg pa~levet. Egy ejszakan pacoljuk, Masnap a husszeleteket kivesszuk a paclebol, es mindket oldalukat ferro olajban meqsutjuk. Raontjuk a paclevet, es a hust puhara paroliuk, Amikor megpuh,uit, sutobe tesszOk, es jol atsutiuk, kozben sajat levevel locsolgatjuk. Kozben a zoldseqeket olajban atpirftju~, Iiszttel meghintjOk, egy kis pirftott cukrot adunk hozza, es azzal is egy kicsit rneqplritjuk, Ekkorra mar megsillt a hus, kivesszuk, es a paclevet lesziirjuk, rnajd ra6ntjOk a zoldseqre, hozzaadjuk abort, es keszre f6zz0k. Vegill a martast a husra 6ntjOk. Zsernleqomboccal korftve, tejfollel meglocsolva adjuk asztalra. A zsemieqomboc keszite.se: 3 zsemlet kockakra vagunk, es zsiradekban megpirftjuk. Tejet .ontunk ra.,. es allni hagyjuk, hogy felszlvja, majd rautunk ket tojast,

• zsfr • 6rolt bors • 56.

at

Azsemleket apro kockakra vagjuk, zsfrban vilagosra piritjuk, majd tejjel es abalo-level rneqaztatjuk Hozzaadjuk a parolt rizst, a daralt hust, az apro kockakra vagott szalonnat, es osszedolqozzuk anoyi verrel, hogy a massza.lnkabb hig, mint surCi legyen. S6val, borssal, j61 osszetort szaritott csornborral, tort kapormaggal, majorannaval es pirftott haqyrnaval fuszerezzuk, osszedolgozzuk, es vastaqbelbe t6ltjuk. Keves vizzel 15-20 percig abaljuk", addig, amfg rnegszurva mar nem jon belole veres Ie.. Suteskor a hurkat m egszurkaJj uk, fagyos zsirral megkenjOk, es langyos sOt6be tesszOk. A lanqot fokozatosan vesszuk nagyobbra, s k6zben a hurkat sajat zsfrjaval locsolgatjuk. F6tt krurnpllval es parolt kaposztaval korftve, ferron
talaljuk,

* Az abalas nem fazes, hanem hdkezeles: igen gyenge tLizon, forms nelkul tortenik, mintegy 90 °C-on.

:u1M'1u~lwu
EiIci!:dtuj"

V6r6riJDrDt

~rIc6l&
tzu/r,oHf4utl.t
Ef,/d;zitMj"

id$: 160 per"

HtJ~6~:

• • • •

80 dkg marhahus 20 dkg marhacsont 3 sarqarepa • 3 petrezselyernqyoker 1 kisebb zellergum6 • 1 kisebb karalabe

idS:

,0 perc,

f/()~4~:

• .2 zoldpaprika • 1 paradicsorn • 2 voroshagyma • 1/8 fej kelkaposzta • 5-10 szemes bars • kornenyrnaq • s6.

• 50 dkg marhalabszar • 25 dkg tarhonya • 3 dl szarez vorosbor

(szfnhus)

• 1 nagy fej voroshagyma • pirospaprika • 1 kisebb paradicsom
• 1 zoldpaprlka • droit bors • 2 szegfCiszeg • 56. es 3 x.5 cm-es koc-

A hust es a csontokat megmossuk. A hust feldaraboljuk, es a csonttal egyQtt hideg vfzben feltesszuk foni. Lassu tilzon egy oren at f6zzGk,. majd hozzatesszuk a

A hust lehartyazzuk, rneqmossuk,

szerint sozzuk, es lassu tilzon, meg rnasfel-ket oran at f6zzUk. A f6zes veqe fele daraqaluskat szaggatunk bele (ezt egy felvert tojasbol es annyi buzadarabol keszftjOk, amennylt feLvesz). Amikor a qaluskak mind a feLszinre gyl1lnek, meg 4-5 perdg f6zzuk. A levest a galuskaval tanyerokba merjuk, a hust a zoldseqekkel knlon talra teve kinaljuk.

feldarabolt zoldseqeket, a borsot, kornenymaqot. lzles

}6 ttuiJt.t!
kerUijilk m mwzs{,y 1uunuf.iat:Jf! A jDw/tu, siU:Uk.u:. htLrpWj~ olAja:e l.ItJ!JYf!zOfUIU'.ff~ 4fUJ1dJ&t" uale a. fz.a/uiju HWUtfirijet. A yJ.Jttdt heLyeit iltbfJJb a. Wo..rad: ruUfitsa/c, eitltfbe- aJ(, !hd rtlr/i;Mw'l
~ dUtfi;r~ ~£t$vet. Az RfWD_/uM rzaftjiiba. bekt:Orhetcutk, tj)' ti.vh! kr~ II"ajY ttfIf.Jf.J1.k.jizlleuit: ifjelJu¥vui.lIudjuk a.fon# dLra.
N~

hagyomMfosreapttlt ekeltinJ:ve-

pIX

kakra vagjuk. A megtisztitott hagymat finomra rneteljuk, es keyes olajon sarqara dinszteljuk. Hozzaadjuk a hust, es tobbszor megforgatva, jol meqhevttjuk. Armkor a hus kifeheredik, megpaprikazzuk, rnegborsozzuk, be~ letesszuk a szegfUszeget, es alaontunk 1 dl vorosbort, Fed6 alatt j6J atforraljuk, majd hozzaontjuk a rnaradek bort, a felbevagott paradicsomot, az eqeszben bagyott paprikat (csak a szeret vagjuk ki) es lefedve meg 30 percig takareklanqon fOzzOk. Ha ken, az elparolgott folyadekot vizzel p6toljuk. Vequl levesszuk a fed6t, es az egeszet zsfrjara lesutjuk, Kozben a tarhonyat keyes olajon zsemleszfmlre megpiritjuk, majd felontjuk ketszeres rnennyiseqd vizzel, es mint a rizst szokas, meqparoliuk. A porkoltet a tarhonyara szedjuk, szaftjaval rneqontozzuk, es forr6n kinatjuk. Kovaszos uborkat vagy ecetes paprikat adunk melle savanyusaqnak.

Vor6rboror cdrIcuA1/A/
HDzzAvtdJk 4~:
Elki!z!:i:U?idc: 70 perc, • 40 dkg cslrkemellfile • 40 dkg gomba • 2 ev6kanal llszt • 4 evokanal olaj • 1 evdkanal paradlcsompure • 1 dl szaraz vorosbor • ] vercshaqyrna • 2 cikk fokhagyma • petrezselyemzbld • kakukkfU • orbIt Feher bars • SQ.

Az
S~tk
AIf.Itk

errJJ¥ HfA1)'IU KDHfNN
~XVII.
~aI1/
Kuv.tJWf uAuut(lruJ:Aa (aJUU) 1680.)

U"tiJi;itfo.i~ru~

cIMu:.ett ~It

"'~

A csirke baret lehuzzuk, es a hust 2-3 centis darabokra ~agjuk. ~is~tbe forgatjuk, olajban kisse megpirftjuk, majd hozzaadjuk az apr6ra vagott voros- es a zuzott fokhagymat, Par percig piritjuk, majd beletesszuk a paradicsornpuret, ra6ntjuk abort, sozzuk, es hozzaadjuk a ftiszereket. Fedd alatt puhara parcljuk, Kozben megtisztftjuk a qombat, felszeleteljuk, olajen me~paro~u~ egy kis s~val. borssal, petrezselyemzolddel egyutt. VeguJ a gombat a csirkehez adjuk, es jot osszeforraljuk.

Ferron, petrezselyernzolddel

meghintve talaljuk.

1. Az 6kornek az f€jet vagdald apr6 darabokra. Az 18.baival egyiltt tedd fel oizben, s6zd meg, es f6zd meg j6l, hogy mint egy ksse, olyan legyen. Szt1rcile az levet, az hllsal acijad az szegenyeknek, az levet ismet tedd fel. Totts ecetet bele, hadd f6jon egyiltt az Level. Borsold es safranyozd meg, szedd le az zsfljat az levet szCird altai egy gyapju tuhsn; hadd tisztuljon meg. Tolisd egy vagy ke: telbe. hadd hCiljonmeg. Meteld el szepen, 5 rakd ugy egy laira.:igen szep. 2. Tild6pecsenyet lazekban siuni: Vegy egy vagy ket citromot, eki besozou; egy fo vereshagymat, egy keues fenyamagot: vagdaid oszoe. Reszelj kozkenyeret al4,ia. Tedd egyiltt fazekba. Vegy borsot es egy fel szetecsendiot megtorve, egy keues szegfiluet, fahajat, tehenhUs-levet; ha pedig tehenhCls-leu nincsen, egy keues oizet es ecetet, hogy sauanyu iegyen; egy keoes s6t, hogy ket tyUkhasznot s6zhassanak meg oele. Tedd mindenestiil egy fazekha, fedd be te.sztausl. Csiruud be a {OdeLet,hagyj egy lelegzalyukat fenn.. Teddszenre avagy meleq hamuha. VigyiJzzrea, hogy igen el ne f6jon:j6fzCi leszen. 3. Fozd meg az (tehen) t6lgyet vfzben, es mikor megfott, cedd ki, /iadd hayon meg. MeteLd meg apr6n. Vegyj6 tehenhlls-levet, ecetet, uajat. Renisd meg az lisziet benne, keverd az talgy koze. Vess sos citromot is bele. Hadd f6jon egyiltt, 5jofzU.

4. Bomyt1mcyat hogy kell kesziteni: Vegy egy majat. Vond le ez hartt, es meield vekonyon, {elqjjnyi hosszun. Ritntsd meg vajban. Tolts ecetet rea egy keves teheAAu.s-level.Borsold meg, tegy zold fiivet bele. Ne hadd soktiig f6ni, mert ha soktiig fa, igen saoonyu leszen. Csinsld sargan, hadd ugy: mlndk.etkepper: j6. Ha pedig meg akarod suini, melegftsd meg a rostelyt, kend meg szelonnsual: ugy nem esik Ie az rostelyrul. Ontozd az majat szalonnazsfrraL. Csinalj sauanyulevet neki tehenhUs-levbuL; borsold meg, s tousd rea. Nyarson is meqsiuheied: spekeld meg szaLonrzaval es zsaLyavai, kosd meg az nyarshoz, hogy le ne hulljon. Ha {eladod, vond le az Mrtytyat rola; ha meg nem egett, hadd rajta. Csinalj bemeieoei neki, azki az sQltn1llecsorgott. Ecetezd es borsold meg. Hedd {orrjon tel, es toltsd rea. 5. Silsd meq az bananymajat szsrezon, s mikor megsiili, tord meg mozserberi fekete tengerisz616vel egyatt. Pirits szeltet is, tord meg, s ereszd fel borrel, hadd {onjon fei. Keverd meg, s verd altai. Csineld meg {ahajjal s nedmezzel, hadd (orrjon fel. (. ..) 6. Az medvelabot f6zd meg vfzben. Tisztlisd meg, {6zd meg feketeLevel es mondolsleoel, f€jeren, citrommaL: j6fzu. 7. Borsold meg az medueiebot, s az {€jet - mint az vadkanft;jet szokUik perzselni =, fozd meg Ugy, amint a dis2n6ft1t. Hr::tddhaljan meg, s meield meg szepen. 8. Meteld el az ludat, s f6zd meg tehenhCts-levben.Tolts eeetet bele, mete'tj kenyeret is beie, hadd f6jon. Csineld sargan, s borsold meg, verd altai, hsdd. forrjon fel. Keverd, hogy meg ne egjen. Buritsd. az ludm. Mikor (eladod, hadd h£i!jon meg, s hiittsd meg gyom-

Ha volna idogep, 5 annak segftsegevel egy sutni-fdznl tude haziasszony harernszaz ewe I korabbra eilatogatna, nem biztos, hogy akar konyhaseqedkent is megallna a helyet, hiszen a nyelv - es f6keppen a konyhanyelv - az6ta sokat valtozott. Az. alabbl, konyheval, f6zessel kapcsolatos szavak klfejezesek a Keszei-fele szakacskonyvbdl valok:

anguilla - angolna aprosz6l6, tengerisz6l6 - ribiszke ataLag - hord6cska, edeny austriga - osztriga berbecs - kos bisalma - birsalma biscoctum - pisk6ta elmer - az allat rnellso vagy hatso cornbresze csupor - b6gre. fazek dragon - tarkony f!1tel - a kupa vagy veder 1/8 resze eperi - eper faola) - olfvaolaj feketeLe - vermartas, veres szaft fige - fuge (oldi dio - f6ldimogyor6

frikusirt - fasfrt
fr1szerszam - fUszer qerle, qeriice - vadgalamb goden(y) - pelikan kepperi - here It kakas Laska - metelt

berrel.

Lev -Ie
maLazsa - mazsola

T4It1l1bHfj~
El6szQ
- megkopaszt,

msrceperi - rnarclpan meitu: - v:agyon
meqmeilez, megniellyeszt

5 9
9

megforraz

Alf61di krumpli

mandala - mandula many - tojas murok - sarqarepa naspoly - naspolya Dreg - kemeny nagy, kifejlett pozser - ponty rozsmarint - rozmaring

sasa - rnartas, szosz
szeke, szike - valaminek a java, belseje szelke, szilke - cserepedeny fazek sz6m6rcs6g - 1. gomb6c, galuska; tengeri barack - kajszibarack t61gy - t6gy tyukhaszon - tyuktojas

Bableves 10 Bacskal gambas rizs 10 Bacskai rizseshus 11 Baratfule (lekvaros derelye)_ 12 BatthyaQy~rizs 12 Bevert tojas Hadik rnodra .13 Blaha Lujza tortaja 14 Borleves . . . . . . . . 14 BorJudi6Krudy rnodra 15 Brassoiaprope.csenye 16 Brassoi kaposzta 16

Babgulyas

Halaszle Hortobligyi Hortobagyi

28 rostelyos ..•.. palacsinta

29

Husos rnetelt

Bundes kenyer

19
17

2. gombafaj

tyukmony, tikmony - ty(Jktojas tyukmany-szeke (-szike) - ty6ktojassargaja
zuppon - leves

Csaky rostelyos .. Csangogulylis Csusztatott palacsinta CsOl6k pekne rnodra Debreceni apropecsenye Debreceni mezes Dioval tolt6tt csuka

18 19 18 .. 20

Jokai-babJeves Kaposztas bableves .32 Kaposztlis kocka 32 Kolbasszal es tojassal toltott fasfrt . . . .33 Kolbaszleves 34 Kolozsvan rakott kaposzta .34 Kossuth-kim .35 Kovaszos uborka ..36 K6r6mp6rk6lt ..........37 Krumplis JDogacsa 37 Lebbenesleves . . . . . . . . .. 38 Leese kolbesszel .38 Lencseleves . . . . . . . .39 Leveles tepertos poqacsa . .40 Magyaros krumplileves 41 M.ajas hurka . . . . . . . . . . . .42 Makos nudli (poesmacsik) .42 Mazsoli~s csirkeleves 43 Ohern 44 Paredicsornos paprikasalata 44 Paprikas krumpli 46 Parasitreggeli 45 Petrezselymes ujkrumpli 46 Pisztrang Gardonyi rnodra .47 Pork61t hus 48 R bl6 nyarsas 48

.30 .30 .31

l.udaskasa

40

21

Dlsznotoros

kostolo

.20 .21
22

Erdelyi padJizsansalitta Esterhazy-rostelyos

2'2

Felvideki turos

2)

Feszty-blfsztek 24 Fokhagymas teszteleves kolbasszal . . . . . . . . . . . .24 Forralt bor I. 25 Forralt bar II. 25 Grassalkovich-palacsinta .. 26 Gulyasleves 26 Hagymits krumpllsalata 27 Ha.;as teszta 28

R kolt f lsi R kott t szt R kott tur

.49 ...........50 .50

..... .... .51 Rozmaringos sertesszelet .. 52 Savanyu tojasleves (rongyos leves) .51 Serteskocsonya .52 Sertestokany 54 Szal~gos fank 54 Szalonnas-hagyrnas tojesrantotta .56 Szegedi marbanyelv 56 Szegedi terhonyas hus .57 Szegedi tepertds poqacsa .58 Szegedi veseleves .58

Renton csirke

Toltott baranyszugy aszalt szilvaval 65 T oltott kaposzta . . . . . . . . .66

Toltott paprika
Tokfozelek

Turos csusza
Tur6gomb6c Tuzdelt be:lszfn Ujh6zi tyukleves

67 62
66

55
68 68

Vargabeles
Vadas hus Veres hurka Vorosboros marhaporkolt tarhonyaval Vorosboros csirkeragu Zoldseqes marhahusleves

69

70
71 73 74 72

Szekelyuruborda
Szekely tarkonyleves 'Iarhonyas kakas Tejfol6s bu rgonyaleves Tejf610s cslrkepaprikas Ternesvari serteskera] Tojasos nokedli 'Iordat lacipecsenye

.59
60 60 ..•.

61
62 63 64 64

Az erdelyi magyar konyha a XVll. szezsdben. 75 Regi szavak szotciFa 77