ingyenes példány

besplatan primerak

Informator
A Magyarkanizsai Vöröskereszt havi közlönye • Mesečni informator Crvenog krsta Kanjiža
ISSN 1820-6786
Proteklih meseci smo vas već obaveštavali o toku radova na objektu koji je bio namenjen za novo sedište Crvenog krsta opštine. Veći deo radova prve etape je završen, te je 5. decembra, na dan volontera, gospodin gradonačelnik predao ključeve objekta predsedniku Crvenog krsta. Nadamo se da je pitanje sedišta ove humanitarne organizacije ovim rešen za duži period.

broj 113. godina XI - nov/dec 2010. XI. évfolyam - 2010. nov/dec, 113. szám

Kulcsátadás

Dobili smo ključeve novog sedišta

Kako je nada, da ćemo jednom imati zaista prikladne prostorije za rad, uvek živela u nama, sada se nadamo, da će nove prostorne mogućnosti i sigurnost prostora pružiti priliku za još kvalitetniji rad u narednom periodu. Uvod u svečanost povodom predaje su pružili omladinci Crvenog krsta, koji su u sklopu svog programa tumačili osnovne principe i zadatke organizacije.

A Vöröskereszt leendő székházának fölújítási munkálatairól már többször olvashattak „Építkezünk”, „Tatarozunk” cím alatt. Immár arról szólhat az írás, megtörtént a kulcsok átadása. A munkálatok zöme befejeződött, így december 5-én, a fiataljaink alkalmi műsorával induló ünnepségen, Nyilas Mihály polgármester úr a kulcsok

átadásával a Vöröskereszt rendelkezésére bocsátotta a fölújított épületét. Mindig is bíztunk benne, hogy egyszer csak megoldódik szervezetünk székházának gondja, most abban bízunk, hogy az új épület nyújtotta lehetőségek és biztonság, újabb eredményes időszakot nyit a Vöröskereszt magyarkanizsai szervezetének feladatvállalásában.
folytatás a 2. oldalon Sekretar Crvenog krsta Vojvodine, Sinjka Somer

Nemzetközi gyermeknap

December 21-én a Vöröskeresztbe is eljött a Télapó. A szabadkai Gyermekszínház előadására meghívtuk az aktív véradóink és az aktivistáink 2003-ban és azután született gyermekeit. Minden településről külön buszt indítottunk a gyerekek és kísérőik részére. Az előadás Magyarkanizsán volt a színházteremben. A műsor után a Télapó meghallgatta a kicsik versikéit, Erről a napról az idén is megemlékeztünk. Összesen 68 baba, illetve gyermekcsomagot készítettünk a legjobban rászoruló kisgyermekes családoknak. Takaró vagy kabát, pelenka, törlőkendő, betét, szappan, gyermekruha, valamint 3,3 kg mosópor került a csomagokba. Horgoson 28, Martonoson 10, Magyarkanizsán 10, Adorjánon 10, Völgyesen 2, Oromon 8 családnak sikerült örömet szereznünk. A rászorulók névsorának összeállításában sokat segítettek a gyermekrendelők nővérei és aktivistáink. A kellékeket saját eszközeinkből és tartalékainkból, valamint a magyarkanizsai, horgosi, martonosi és adorjáni helyi közösségek adományaiból tudtuk biztosítani. Köszönjük!

Télapóvárás

énekeit, majd településenként szólítva őket, szétosztotta a nekik szánt újévi csomagokat. A 181 kisgyermek ajándékát az Önkormányzat hozzájárulása mellett a Vöröskereszt saját eszközeiből biztosította, míg a Fénybárka 31 védencének a csomagja a Nemzetközi Vöröskereszt támogatásának köszönhető. A 2010-ben született 24 picinek, aktivistáink házhoz vitték a meglepetést.

nastavak na str. br. 2

Nyilas Mihály úr is erről szólt ünnepi beszédében, amikor elnézést kért a sokéves mulasztásért, a hányattatásért, amit az elmúlt időszakban a Vöröskeresztnek el kellett viselnie a rendezetlen helyiséggondok miatt. Hiszen, olyan szervezetről van szó, amelynek munkája figyelemre méltó és fölöttébb hasznos a közösség számára. Minden területen kimagasló, szakmailag magas szintű aktivitást folytat a község Vöröskereszt szervezete, így a községben végzett beruházások sorában ezzel a beruházással, végre ez a tevékenység is méltó elismerést kapott. Nyilas úr a munkálatokat széles körű összefogás eredményeként értékelte. Hiszen, az önkormányzat tulajdonában lévő épület tatarozásához, a Kőolajipari vállalat 2,1 millió dinárt bocsátott pályázat útján a község rendelkezésre, a költségek lefedéséhez a község további egy millióval járult hozzá, a magyarkanizsai csempegyár, a Kanjiža Keramika Plus a szükséges burkolócsempét adományozta. A munkálatok apróbb költségeinek fedezéséhez hozzájárult a Nemzetközi, a Vajdasági és községi Vöröskereszt is. Abbéli reményének is hangot adott, hogy az elkövetkező időszakban újabb eszközökkel, a melléképületek felújítása által a raktárgondokat is sikerül megoldani. A polgármester úr beszédében kitért a nap jelentőségére is. Tekintettel arra, hogy XII. 5-e az önkéntesek világnapja, a szervezet munkájának értékelése

Kulcsátadás /folytatás/

A tartományi Vöröskereszt november 25-én és 26-án Nagykikindán tartotta őszi tanácskozását. A községi szervezetek titkárai a folyó gondok mellett megbeszélték a 2011-es évre vonatkozó munka- és pénzügyi terveiket. Számba vették a lehetőségeket és elvárásokat, a munkában felmerülő nehézségeket is. Külön beszámolót hallottunk a králjevói földrengés sújtotta területnek a Szerbiai Vöröskereszt részéről (a kötelező tartalékalapból) történt megsegítéséről. Több millió dinár értékű élelmet (főleg konzerveket), ágyneműt, vastag fóliát biztosítottak az arra rászorultaknak. Szó volt a szervezet újbóli bejegyzésében felmerülő bonyodalmakról, a 2011es évben megvalósításra kerülő IPA programról. A tartományi

Titkárok tanácskozása

mellett köszönetet mondott a Vöröskereszt önkénteseinek is azért az áldozatkész munkáért, amit az elmúlt időszakban végeztek a község, a község polgárainak érdekében. Dongó Zoltán, a községi Vöröskereszt elnöke azoknak mondott köszönetet, akik akár erkölcsi, akár anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy a szervezet új székházhoz jusson, remélhetőleg hosszú távon biztosítva a tevékenység eredményes folytatását. Értékelése szerint, ez az épület az odafigyelés, a törődés, a segíteni akarás és a megbecsülés ékes példája. Sinjka Somer, a Vajdasági Vöröskereszt titkárasszonya is köszönetét fejezte ki az adományozóknak, majd meleg szavakkal mondott köszönetet a Vöröskereszt önkénteseinek, elsősorban a Magyarkanizsa községieknek. Kiemelte, hogy szabadidejük, tudásuk, munkájuk, képességeik, segítő szándékuk önkéntes alapon való társításával nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Vöröskereszt Magyarkanizsa községi szervezetének eredményei széles körben ismertek és elismertek. Az épület kulcsainak átadását követően a meghívott vendégek és a vöröskeresztesek megtekintették az épületet, a támogatók átvehették a Vöröskereszt alkalmi köszönőlevelét. Erre az alkalomra, a novemberi „Ne légy függő!” pályázatra beérkezett munkákból, figyelemre méltó kis kiállítás is készült. Vöröskereszt, mint társszervezet részt vesz a tartomány katasztrófavédelmével foglalkozó intézmények határon átnyúló (Magyarország, Románia, Szerbia) programjában. Főleg az árvíz, belvíz okozta katasztrófák és károk megelőzésére, szanálására fektetik a fő hangsúlyt. A tartományi Vöröskereszt községünket is a program résztvevői közé sorolta. A népkonyhák működtetéséről is szó volt, valamint a szabálysértési törvény alkalmazásáról is – ami a bíróság által kirótt bírságot engedélyezi humanitárius célok felhasználására (egyes Vöröskereszt szervezetek már évek óta ebből a forrásból jelentős eszközökhöz jutnak és sok esetben a szociális tevékenységet tudják növelni vele)

...nastavak Gospodin gradonačelnik se u svom govoru izvinio crvenokrstašima na neprijatnostima koje je nosilo sa sobom nerešeno pitanje sedišta. Naglasio je da se radi o organizaciji koja je i te kako značajna za zajednicu, koja svojom delatnošću doprinosi rešavanju mnogih problema u opštini. U sklopu investicija proteklog perioda u opštini, ovom investicijom je napokon dobio vidan znak priznanja predan rad volontera i zaposlenih. Ulaganje je ocenio kao rezultat široke saradnje. Objekat je u vlasništvu opštine koja ju je ustupila, NIS Naftagas je opštini na konkursu obezbedio sredstva od 2,1 milion dinara, što je opština dopunila sa još milion dinara. Keramika Kanjiža Plus je obezbedio svu potrebnu količinu zidnih i podnih pločica. Sama organizacija, Crveni krst je takođe finansirala deo troškova, što iz okvira sredstava Međunarodnog Crvenog krsta, što iz sredstava Crvenog krsta Vojvodine, odnosno opštine. S obzirom da je svečano uručivanje ključeva pao na Svetski dan volontera, gospodin Mihalj Njilaš se zahvalio svim saradnicima, dobrovoljcima organizacije, ocenjujući njihov rad veoma korisnim za stanovnike opštine.

Dobili smo ključeve novog sedišta

Predsednik Crvenog krsta opštine, Zoltan Dongo se zahvalio svima koji su svojom bilo moralnom, bilo materijalnom pomoći doprineli rešavanju pitanja smeštaja organizacije. Izrazio je svoju nadu, da će ovaj objekat za duži period obezbediti potrebne uslove za delovanje Crvenog krsta opštine, te da je ova prilika izraz pažnje, brige, pomoći i poštovanja. Sekretar Crvenog krsta Vojvodine, mgr Sinjka Somer se takođe zahvalila svim donatorima na ovom izuzetnom doprinosu. Toplim rečima je pozdravio sve volontere Crvenog krsta Kanjiža, koji i te kako zaslužuju svaku zahvalnost za svoje zalaganje, koji ustupajući svoje znanje, vreme, rad i želju da se pomogne, u mnogome doprinose činjenici, da je rad Crvenog krsta Kanjiža široko poznat i priznat. Nakon programa i prigodnih govora, gospodin gradonačelnik je predajom ključeva potvrdio odluku o ustupanju objekta. Prisutni gosti su obišli prostorije, cenjenim donatorima su predate zahvalnice Crvenog krsta. Iz radova školaraca, dostavljenih na bazi konkursa „Ne budi zavistan!” bila je priređena i prigodna izložba.

Krajem novembra je u Kikindi održano dvodnevno savetovanje sekretara opštinskih organizacija Crvenog krsta. Razmatrana su pitanja o radu organizacije, zajedničkim brigama i narednim zadacima. Gorući problem je osiromašenje stanovništva i nezaposlenost. Sve je veći broj ljudi u potrebi, a materijalne mogućnosti da se pomogne, sve oskudniji. Sve je veća potražnja za usluge narodnih kuhinja. Takođe, pored redovnih zaduženja (dobrovoljno davalaštvo krvi, zdravstveno preventivna delatnost i dr.) za očekivati je i pojavu drugih obaveza vezanih za vanredne događaje.

Sastanak sekretara u Kinindi

Data je posebna informacija o pruženoj pomoći kraljevčanima nastradalim od zemljotresa, od strane Crvenog krsta Srbije. Podeljeno je namirnica i drugih potrepština u vrednosti od više miliona dinara. Govorilo se i o problemima o ponovnoj registraciji organizacije, te sprovođenju IPA programa. Crveni krst Vojvodine učestvuje u delatnostima odgovora na katastrofu širih razmera (Mađarska, Rumunija, Srbija), pogotovo na planu sanacije posledica poplava od izliva i unutrašnjih voda. U program je uključena i naša organizacija.

Za ovu priliku smo pripremili i podelili 68 bebi i dečjih paketa (kaputić ili pokrivač, pelene, ulošci, sapun, dečja odeća i prašak za pranje). U pronalaženju porodica sa decom u stanju potrebe su pored naših aktivista

Svetski dan deteta – XI. 20.

puno pomogle i patronažne sestre doma zdravlja. U obezbeđenju poklona pored sopstvenih sredstava smo koristili i donaciju mesnih zajednica Kanjiže, Horgoša, Martonoša i Adorjana. Hvala!

Ovaj značajni datum obeležavamo već skoro dve decenije pretežno prosvećivanjem, što je od izuzetnog značaja u suzbijanju ove zaraze. Bolest je zasad neizlečiv, a protiv HIV virusa vakcina još ne postoji. Kako zarazu u većini slučajeva prati višegodišnji latentni period, bez simptoma ili nekarakterističnim tegobama, zaražena osoba je i nesvesno opasan izvor prenošenja zaraze koja se najčešće širi: 1. Seksualnim opštenjem bez zaštite. 2. Posredstvom krvi. Uživaoci opojnih sredstava intravenozno šire zarazu zaraženom iglom. U prilikama transfuzije širenje zaraze je skoro potpuno isključeno. Davaoci krvi su potpuno zaštićeni, oprema za skidanje krvi je jednokratne upotrebe. U korist primaoca krvi služi obaveza testiranja krvi pre primene. 3. Prenos zaraze je moguće sa majke na dete u toku trudnoće, ali isto tako i majčinim mlekom tokom dojenja. Službeni statistički podaci govore o dva ovakva slučaja u Vojvodini u 2010-oj. Širenje zaraze drugim putem u svakidašnjem životu je praktično isključeno.

Svetski dan borbe protiv AIDS-a – 1. decembar

Az AIDS elleni küzdelem világnapja – december 1.
Szervezetünk már közel két évtizede emlékezik meg erről a fontos dátumról. Elsősorban fölvilágosító tevékenységgel, ami azért fontos, mert a betegség gyógyíthatatlan – az előidéző HIV vírus ellen nincs védőoltás. A fertőzés után sokszor többéves lappangási időszak következik, gyakran szinte tünetmentesen, vagy nem jellegzetes tünetekkel, így a fertőzött személy a kórokozót, ami a testnedvekkel terjed, továbbadhatja. 1. A fertőzések túlnyomó többsége a védekezés nélküli nemi kapcsolatokkal terjed. 2. Vér útján, a drogokat vénásan élvezők terjesztik egymás között a fertőzött tű által. Transzfúzió (véradás) útján nem terjed, a vér levételekor ugyanis, egyszeri használatra szánt eszközökkel dolgoznak, a levett vért pedig a felhasználása előtt szigorúan, kivétel nélkül tesztelik (laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá). 3. A fertőzött anya terhessége alatt a magzat is fertőződhet, de a fertőzés átvihető szoptatással is. Hivatalos statisztikai adatok szerint, ilyen módon fertőződött kisbaba tavaly kettő született tartományunkban. Más úton (a mindennapi életben) nem terjed. Ezek az ismeretek fontosak a fiatalok számára, ezért szervezünk minden évben előadásokat a középiskolák I., valamint az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. A foglalkozásokon bemutatásra kerül a Szerbiai Vöröskereszt által készített, a témát feldolgozó „A szégyenlős fiú” c. kisfilm. A fertőzés terjedéséről, a fertőzés megelőzésének leghatékonyabb módjairól, mint a tartós párkapcsolat és az óvszer használata, a Vöröskereszt kortársoktatói tartanak ismertetőt. A kortársoktatók ilyenkor minden hallgatónak adnak egyegy óvszert (hogy megismerjék azt), emellett a témához kapcsolódó fontos tudnivalókat tartalmazó szórólapot is. Kortársoktatóink – Árok Ákos, Bajus Zolna, Bajus Petra, Ladányi Anrietta és Farkas Krisztián – több mint 200 fiatalnak adták át ezeket a fontos ismereteket a magyarkanizsai középiskola nyolc első osztályában, a Bolyai tehetséggondozó gimnázium tóthfalusi tagozatán, valamint a Demokrata párt ifjúsága által szervezett ismeretterjesztő előadáson. Az elemi iskolák 7. és 8. osztályosai részére tartott, összesen 26 előadás kivitelezésébe bekapcsolódtak még Kabók Dániel, Dukai Attila és Slepčević Igor fiatal aktivisták is. A közel 600 diák felvilágosításához plakátokat, szórólapokat és óvszert is biztosítottunk. A 8. osztályosok figyelmét felhívtuk még a nemi úton terjedő más betegségekre, továbbá az emberkereskedelem veszélyeire is.

Ove podatke smatramo izuzetno važnim za mlade. To je i povod da organizujemo ove susrete naših vršnjačkih edukatora sa učenicima prvih razreda srednje i sedmih i osmih razreda osnovne škole. Ovom prilikom prikazujemo kratki film Crvenog krsta Srbije „Dečko koji se stideo”. Stožer ovih susreta je skrenuti pažnju mladih na mogućnost isključenja zaraze sigurnim stalnim partnerskim odnosom, odnosno korišćenja zaštitne gumice u toku seksualnog odnosa. Prilikom susreta dajemo i kondom, da ga mladi upoznaju, ali i poseban materijal sa najbitnijim informacijama o temi. Naši mladi saradnici Akoš Arok, Zolna i Petra Bajus, Anrieta Ladanji i Kristian Farkaš su vodili razgovor sa preko 200 srednjoškolaca, a u radu sa osnovcima su im se priključili i Daniel Kabok, Atila Dukai i Igor Slepčević. Ovim susretima je obuhvaćeno skoro 600 đaka. Učenicima osmih razreda je dat i kratak pregled polnih bolesti.

Posebna je tema, koja je takođe našla svoje mesto u ovim razgovorima opasnost trgovine ljudima. Trafficking - je trgovina ljudskim bićima u svrhu seksualnog iskorišćavanja, prisilnog rada, lažnog usvojenja, prisilnih brakova, primoravanja na vršenje kriminalnih dela, prisilnog prosjačenja, trgovine organima, trgovine bebama. Izuzetno se mora naglasiti da svako može postati žrtva. Posebno smo istakli značaj korišćenja interneta, kao potencijalnu opasnost za mlade. Oni na web stranicama objavljuju svoje lične podatke, a to krije u sebi veliku opasnost zloupotrebe istih. Prilikom planiranja svojih nedela internet postaje sve više predmet dobijanja podataka kako za pedofile, tako i za obijače. Budimo obazrivi i dobro promislimo, koje ćemo podatke obelodaniti na mestu gde svako može doći do njih! Mladi su i na ovu temu dobili letak kako bi se podsetili, ali isti može biti koristan i za odrasle, roditelje.

Napsugaras ősz
November első vasárnapján, Kispiacon is találkoztak az idősek. A helyi aktivisták köszöntötték a legidősebbeket: Bajtai Máriát és Andrást (akik 1956ban esküdtek), Slávik Erzsébetet (1929) és Oroszi Andrást (1935) és további jó egészséget kívántak nekik. Megvendégelésükhöz a Helyi közösség is hozzájárult. Tóthfaluban, november második vasárnapján köszöntötték a falu ovisai és iskolásai az időseket a nagy igyekezettel készített műsorukkal. Arra a késő őszi délutánra még a nap is kisütött, így igazi napsugaras ősz köszöntötte a megjelenteket. A Vöröskereszt aktivistái ajándékkal köszöntötték: Vágó Máriát (90 éves), Ladócki Istvánt (83 éves), valamint Bartus Erzsébet és Lajos (58 éves) házasokat. A vendégeket teával és kaláccsal kínálták.

Trafficking – angol nyelvű gyűjtőfogalom a szexuális kihasználás-, kényszermunka-, hamis örökbefogadás-, kényszerházasság-, bűnözésre, kéregetésre való kényszerítés céljából folytatott emberkereskedelemre, továbbá a szervkereskedelemre és a csecsemőkereskedelemre. Mindenek előtt fontos tudni, hogy bárki lehet áldozat. Külön kiemeltük az internetnek a fiatalokat érintő veszélyeit. A közösségi oldalak tele vannak a fiatalok legszemélyesebb adataival, amelyekkel durván vissza lehet élni. Napjaink cukros bácsijai, pedofiljai, sőt a rablók is a chat-en választják ki a magukról minden információt gyanútlanul megosztó áldozataikat. Legyünk elővigyázatosak, és jól gondoljuk át, hogy mely adatainkat osztjuk meg másokkal a világhálón! Ezzel kapcsolatos szórólapot is adtunk a hallgatóknak, amit a felnőtteknek, testvéreknek is ajánlunk elolvasásra (és megszívlelésre)!
Deda mraz je 21. decembra „posetio” i Crveni krst. Na predstavu Dečjeg pozorišta Subotica smo pozvali decu aktivnih davalaca rođenih 2003. i kasnije. Kako se predstava održavala u kanjiškom pozorištu, organizovali smo prevoz iz svih naselja. Deda mraz je na kraju predstave saslušao pesmice i recitacije

Doček Deda mraza pakete. Podece te im je podelio
klone za decu do godinu dana starosti smo već ranije dostavili kućama. Pakete za 181 dece smo pripremili sopstvenim sredstvima dopunjenih donacijom opštinske samouprave, dok je za 31 štićenika Svetlosne barke pakete obezbedio Međunarodni Crveni krst.

Zadnje priredbe u nizu posvećenih našim starijim građanima su održane u Malim Pijacama i Totovom Selu prve i druge nedelje novembra. U sklopu susreta, skromnog programa i druženja predati su i pokloni Crvenog krsta najstarijim sugrađanima.

Sunčana jesen života

Na seminaru o realističkom prikazivanju povreda, bolesti i stanja, 23. novembra u Novom Sadu je prisustvovao i naš Igor Slepčević. U Bačkoj Topoli su Timea Žamboki i Sanela Šandor dopunile svoje znanje o radu,

Edukacije * Képzések

osnovnim principima i zadacima Crvenog krsta. Na seminaru u Čoki, u organizaciji komesarijata za izbeglice je prisustvovao Đula Juhas. Obrađena su pitanja vezana za izbeglice i građane koji će biti vraćeni iz zapadnih zemalja.

November 23-án, Újvidéken Slepčević Igor a sérülések, betegségek és állapotok valósághű ábrázolására szervezett egynapos továbbképzésen vett részt. A Vöröskereszt alapelveiről, működéséről és magáról a szervezetről szóló, Topolyán megszervezett egynapos képzésen Zsámboki Tímea és Sándor Szanella fiatal aktivisták vettek részt. A menekültügyi biztosi hivatal (Komesarijat za izbeglice) egynapos előadást szervezett Csókán, a menekültek és a toloncegyezmény következtében hazatelepítésre kerülő állampolgárokkal kapcsolatos feladatok ismertetésére. Szervezetünket Juhász Gyula képviselte. December 16-án, a tartományi Vöröskereszt székházában a szervezet terveiről és egy új projektumról szóló előadáson vettem részt. A többi fiatal aktivistával együtt betekintést nyertünk egy újdonságokkal teli, játékos programba, melynek célja a Vöröskereszt mozgalmának ismertetése, emellett a jobb kommunikáció fejlesztése és az erőszak csökkentése az iskolások körében. Az eddigi tapasztalatok szerint ez az aktivitás leginkább a polgári nevelés tanóráiba iktatható be, viszont a pedagógusok együttműködésétől függően az osztályfőnöki órák tárgyául is szolgálhat. Az eddig bevont iskolákban nagy siker övezi a programot. L.A.

Az önkéntes munkáért ugyan nem jár fizetség, de a volontőr legtöbbször mások köszönetét tudhatja magáénak, és az érzést, hogy valakivel valami jót tett. Legalábbis az európaiak nagy része így gondolja, hiszen az Európa Tanács a 2011-es évet az önkéntesek évének nyilvánította. A statisztikai adatok alapján, Európában tíz emberből hárman vállalják az önkéntes tevékenységet. Ingyen dolgoznak, segítenek – szebbé varázsolva így mások életét, ezáltal a sajátjukat is. Ez többszörös haszonnal jár: a volontőrök, a társadalom, a közösség, az emberek számára egyaránt, de a gazdasági válság idején, amikor a költségvetés

csökken, akárcsak a szociális szolgáltatások és juttatások, az önkéntesség még fontosabb. Ebben a helyzetben hatványozottan szükség van az emberek segítőkészségére, hasznos tapasztalataik társítására, és arra, hogy szabadidejük egy részét másoknak szenteljék. Ez eredményezte a volontőrizmus évének meghirdetésére tett kezdeményezést, amelyet 40, összesen 100 millió európai volontőrt tömörítő európai hálózat támogat. Abban reménykednek, hogy a statisztika szerinti minden tíz európaiból az eddigi három mellé a többi hét, a volontőrséget még nem vállaló európai is hamarosan csatlakozik.

U organizaciji Crvenog krsta Vojvodine, 16. decembra sam u Novom Sadu učestvovala seminaru o difuziji. Volonteri iz cele Vojvodine dobili su informacije i instrukcije u vezi novog projekta CKV „Promocija humanitarnih vrednosti”. Ovaj program je namenjen đacima od 13 do 18 godina i zahteva saradnju pedagoga iz društvenih oblasti. Teme su sastavljene tako da njihova obrada bude najaktuelnija na časovima građanskog vaspitanja. Ciljevi ovog projekta su: bolja komunikacija i smanjenje nasilja među mladima, odnosno upoznavanje sa posvetom Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. L.A.

November folyamán újabb használt ruha és lábbeli szállítmányt juttattunk el a horgosi és az adorjáni romatelepre, de jutott belőle más rászoruló családokhoz is. A hideg beálltával, 5 paplant és 3 ágyat is adtunk a rászorulóknak. Az épületünk fölújításakor kicserélt, de még használható ajtókat, ablakokat, ablakszárnyakat a horgosi Dankó Pista utca lakóinak adományoztuk, ugyanis ott több háznak se ajtaja, se ablaka nem volt. Reméljük, beépítették őket, és a hideg tél elől ez által is kapnak némi védelmet. A bontási anyagok helyszínre juttatását a Tiszamenti Vízművek vállalta. *** Tokom novembra smo delili i polovnu odeću i obuću. Veće količine su upućene romskoj populaciji u Horgošu i Adorjanu, ali su i drugi građani imali priliku birati potrebne odevne predmete za sebe. Darovali smo i tri kreveta i pet jorgana. Zamenjena vrata i prozore pri adaptaciji zgrade za sedište CK, posredstvom firme Potiski vodovodi smo dostavili stanovnicima ulice Danko Pišta u Horgošu. Nadamo se da im je koristilo u pripremama za zimu. Aktivistáink az idén is meglátogattak 110 idős, ágyhoz, szobához kötött beteget községünkben. Jókívánságaink mellett alkalmi ajándékot is vittek magukkal. * * *

Volonterstvo je korisna delatnost za koju nema plate, ali je česta nagrada zahvalnost drugih, a još češće osećanje zadovoljstva da je učinjeno nešto dobro. Tako barem misli dobar deo Evropljana koji su ovu 2011. i zvanično proglasili godinom volontera. Statistika govori da su najmanje troje od deset Evropljana volonteri, koji rade i pomažu besplatno, čineći život, i svoj a i drugih, lepšim. „Reč je o višestrukoj koristi za sve. Za one koji su volonteri, za društvo, zajednicu u celini, za ljude, jer volonterizam je još važniji u prilikama ekonomske krize, kada se režu budžeti,

Evropska godina volonterstva - 2011

gase socijalne službe i davanja. U ovakvoj situaciji su još veće potrebe za ljudima voljnim da daju svoju energiju, vreme i vredno iskustvo” — rekao je portparol Evropske komisije za pravosuđe i osnovna prava građana, Metju Njuman. Otuda i inicijativa da ova godina bude godina volonterizma. Oko nje se okupilo više od 40 različitih evropskih mreža koje su aktivne u volonterskom radu, računajući na oko 100 miliona Evropljana-volontera, nadajući se da će uskoro postati volonteri i tih preostalih sedam od deset Evropljana, koji po statistici dosad nisu.

Az elemisták elsősegély-nyújtási tanfolyama Martonoson már befejeződött. Az érdeklődő 10 felsős diák részére Börcsök Csilla tartotta az alaptanfolyamot. Magyarkanizsán is 10 diák járt a Vöröskereszt épületében megszervezett képzésre. A záróvizsgát, amire a szülőket, testvéreket is meghívtuk, a téli szünidőre időzítettük. Nagy örömünkre sokan jöttek el, és érdeklődve figyelték a „nyilvános” vizsga lefolyását, amihez az élethű sérüléseket Bajus Petra készítette. Az oktatók, Cseszkó Mónika és

Ladányi Anrietta elégedettek ifjú tanítványaik tudásával és ügyességével, örömmel adták át az okleveleket. *** U Martonošu i u Kanjiži su završeni osnovni kursevi pružanja prve pomoći, koje je pohađalo po 10 osnovaca. U Kanjiži smo organizovali „otvoreni” završni ispit, na koji smo pozvali roditelje, sestre i braću kursista. Interesovanje je bilo veliko, mladima se naročito svidelo „šminkanje”. Polaznici su dobili diplome.

Az év utolsó hónapjára négy véradási akciót terveztünk, mind a négy sikeres is volt. A 270 jelentkezőből 244 adhatott vért, így véradóink 124,44 litert adományoztak a betegek és sérültek gyógyításához. Örvendetes tény, hogy első véradásával 9 új társ csatlakozott a nemes emberek családjához. Oromhegyesen, 14-én 31 jelentkezőből 27-en 13,77 liter vért adtak. Losonc Dániel első, Gordos Péter 92., Kalmár Mihály 86., Apró István 84., Cérna András 74., Bata Vendel 65., Vajda Katalin és Cérna Teréz 63., Pilisi Sándor 57., Bús György 51., Mácsai Antal jubiláris 35. alkalommal. A horgosi Vitaminban 16-án 60-an gyűltek össze. Közülük 52-en adhatták a 26,52 liter vért. Császár Károly első véradása mellett, Deák István 135., Dongó Zoltán 126., Kotušević Dimitrije 95., Stojkov Nikola 79., Konc Attila 66., Kovács János 63., Császár Attila 61., Fehér Károly és Huszta Károly 58., Makra László 57., Molnár József 54., Börcsök Ferenc jubiláris 50., Szabó Rudolf ugyancsak jubiláris 35., Makra Otília 34. véradását jegyezte. Igazán tömeges volt a két Magyarkanizsai akció. A Művészetek Házában a téli napforduló napján 117 véradó ajánlotta föl segítségét. Közülük 105-en 53,55 liter vért adtak. A négy új társunk: Katona Gábor, Kovács Tibor, Major Vilmos és Szabó Csaba. Többszörös véradóink közül Csikós Ilona már 90, Körmöci Rudolf 74, Kucora Ferenc 73, Molnár Mihály 72, Novák László és Takács Imre 67, Kálmán Rudolf 66, Bús Tibor 63, Ágoston László és Raffai Ferenc 60, Bajusz Attila és Zvara

Decemberi és januári véradási akcióink

János 58, Újvári Ferenc és Szalai Zoltán 57, Fodor László 54, Pióker Zoltán 53, Oláh István, Sóti Róbert és Széles Károly 52, Cseszkó Mónika jubiláris 35 véradáson van túl. Az áramelosztó székházában, 29-én az év utolsó akcióján 62-en ajánlották föl segítségüket. Közülük 60-an 30,60 liter vért biztosítottak a gyógyításhoz. Nagy Tamás, Piri Márta és Rövid Ilona első ízben, Jaksi Károly 90., Baráth Sándor 69., Körmöci Miklós 67., Igaz Ferenc 64., Rövid Jenő 61., Ilcsik Rudolf 58., Kókai Ágnes 57., Sas János jubiláris 50., Kocsis Imre és Perpauer Róbert szintén jubiláris, 35. alkalommal adott vért. A községi Vöröskereszt aktivistái által 2010-ben szervezett 35 akción összesen 1801 polgárunk jelentkezett véradásra. Részükről 1603 adag vér, azaz 817,53 liter jutott el a betegekhez és a sérültekhez. A véradók családja az év folyamán 101 új taggal gyarapodott, szinte minden gyűjtési helyen volt több-kevesebb új véradó. Köszönjük véradóinknak az egész évi kitartást és segítséget, a betegek szüksége iránti megértést. Köszönjük szervezőinknek a lelkiismeretes, odaadó munkát, támogatóinknak a lehetőségek biztosítását. Új véradóinkat szeretettel köszöntjük körünkben. Az előttünk álló évre ugyancsak 35 akciót tervezünk 12 helyszínen. Véradásaink akciós naptára érdekesen kötődik az újév körüli időszakhoz. Még alig múlt el az év, máris három akció került megszervezésre. Ezek gyors mérlege: 83 jelentkező, egy új véradó, 36,72 liter vér. Tóthfaluban január 5-én 22en ajánlották fel segítségüket, közülük 19-en 9,69 liter vért adtak. Turcsányi Zoltán 57.,

Zadnje četiri akcije u decembru su bile veoma uspešne. Od 270 prijavljenih je za lečenje bolesnih i povređenih prikupljeno 124,44 litara krvi. Akcije su nam podarile čak 9 novih davalaca. Lošonc Daniel je krv po prvi put dao u Trešnjevcu, Časar Karolj u Vitaminu, Katona Gabor, Kovač Tibor, Major Vilmoš i Sabo Čaba u Domu umetnosti, Nađ Tamaš, Piri Marta i Revid Ilona u prostorijama Elektrovojvodine. Na akciji u Trešnjevcu je od 31 osobe prikupljeno 13,77 litara krvi, u Vitaminu od 60 njih 26,52 litara, u Domu umetnosti od čak 117 lica 53,55 litara, u prostorijama elektrodistribucije od 62 davaoca 30,60 litara. Od višestrukih davalaca Deak Ištvan ima 135, Dongo Zoltan 126, Kotušević Dimitrije 95, Gordoš Peter 92, Čikoš Ilona i Jakši Karolj 90, Kalmar Mihalj 86, Apro Ištvan 84, Stojkov Nikola 79, Cerna Andraš i Kermeci Rudolf 74, Kucora Ferenc 73, Molnar Mihalj 72, Barat Šandor 69, Kermeci Mikloš, Novak Laslo i Takač Imre 67, Kalman Rudolf i Konc Atila 66, Bata Vendel 65, Igaz Ferenc 64, Buš Tibor, Cerna Terez, Kovač Janoš i Vajda Katalin 63, Časar Atila i Revid Jene 61, Agošton Laslo i Rafai Ferenc 60 davanja. Jubilarci su: Berček Ferenc i Šaš Janoš sa 50, Česko Monika, Kočiš Imre, Mačai Antal, Perpauer Robert i Sabo Rudolf sa 35 davanja. Bicskei Szilveszter 52., Zsoldos Róbert jubiláris 35. alkalommal. Adorjánon még aznap újabb 14 véradónkból 10-en 5,10 literrel támogatták a betegek gyógyítását. Dukai Zoltán 46., Gajda Endre 29., Szabó Attila 20., Vajda Otília 19. véradásán van túl. Martonoson 13-án gyülekeztek a véradók. A 47 jelentkezőből az év első új véradója Surányi

Decembarske i januarske akcije davanja krvi

Na 35 akcija tokom 2010 godine, koje su organizovali aktivisti Crvenog krsta Kanjiža, radi davanja krvi se odazvalo 1801 lice. Oni su darovali ukupno 1603 jedinice, odnosno 817,53 litara krvi. Na akcijama u toku godine je evidentirano 101 novih davalaca. Poštovani davaoci, hvala vam na istrajnosti i pomoći! Takođe se zahvaljujemo organizatorima na predanom radu. Novi davaoci, dobro nam došli! Do polovine januara smo organizovali tri akcije davanja krvi. Od 83 prijavljenih 22 smo evidentirali u Totovom Selu, 14 u Adorjanu, 47 u Martonošu. Šuranji Andrea je prvi novi davalac godine. Od prikupljenih 36,72 litara krvi 9,69 je dar davalaca Totovog Sela, 5,10 Adorjančana, 21,93 Martonošana. Od višestrukih davalaca u januaru Abel Ištvan je krv dao 90., Beretka Karolj 69., Teleki Tibor 68., Benko Ferenc 65., Marković Ištvan 60., Boršoš Bela 58., Turčanji Zoltan 57., Balog Janoš, Bičkei Silvester i Remete Robert 52., Kermendi Katalin i Vajdovič Jene 37., put, a jubilarci sa 35 davanja su Sel Šandor i Žoldoš Robert. Na februarske akcije naše davaoce očekujemo 9. u Oromu, 16. u Malim Pijacama, 17. u Horgošu, u domu penzionera, 21. u Kanjiži, u Domu umetnosti. óZ

Az önkéntes véradások napjai 2011-ben Raspored dobrovoljnog davanja krvi u 2011. god
Tóthfalu - Totovo Selo (7.45-8.45) Adorjan (10-11h) Martonoš Orom Kispiac - Male Pijace Horgoš Szent Száva - SAKUD Sveti Sava Művészetek háza - Dom umetnosti Középiskola - Srednja škola Oromhegyes - Trešnjevac Vitamin Horgoš Elektrovojvodina 5. I 5. I 13. I 9. II 16. II 17. II 21. II 22. III 14. IV 18. IV 28. IV 20. IV 5. V 5. V 12. V 08. VI 14. VI 16. VI 21. VI 18. VIII 11. VIII 16. VIII 30. VIII 1. IX 1. IX 13. IX 4. X 11. X 17. X 24. X 21. XII 8. XI 13. XII 15. XII 28. XII

Andrea 42 társával egyetemben 21,93 literrel pótolta a vértartalékot. A többszörösek közül Ábel István 90, Beretka Károly 69, Teleki Tibor 68, Szél Sándor jubiláris 35 véradást tudhat magáénak. Februári akcióinkra 9-én Oromon, 16-án Kispiacon, 17-én Horgoson a nyugdíjasok otthonában, 21-én Magyarkanizsán a Művészetek Házában várjuk véradóinkat. Jó egészséget! óZ

A karácsonyi és újévi üdvözlőlapként is szolgáló 1200 darab 2011-es véradási naptárt magunk nyomtattuk és juttattuk el véradóinknak, szervezőinknek, aktivistáinknak, támogatóinknak – általa kívánva nekik kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag új évet. * * * Kalendar čestitku za davaoce krvi i aktiviste smo štampali i dostavili u 1200 primeraka.

Ne légy függő
(Or). Középiskola: Bontovics Enikő (3-1), Apci Sára és Dukai Arabella (3-5), Guci Brigitta, Csabai Éva és Német Klaudia (3-5), Vajda Sándor és Sarnyai Ádám (3-11). Fogalmazások: V. oszt.: 1. Sörös Alekszandra (5.b, Ka), 2. Sós Sára (Ho), Varga Anikó (Ho), 3. Basa Renáta (Ka, 5.c), Pintér Zsófia (Ka, 5.c), Orosz Tamás (Ka, 5.c); VI. oszt: 1. Sóti Márton (Or), 2. Szögi Evelin (Or), Pihe Aleksandar (Ka, 6.d), 3. Dobó Klaudia (Or), Mészáros Nella (Ka, 6.d), Remete Krisztina (Or); VII. oszt: 1. Surányi Bettina (Or), Gulyás Réka (Or), 2. Halász Vivien (Ho), Dávid Henrietta (Tr), 3. Remete

November a függőségek elleni küzdelem hónapja. A Magyarkanizsai Vöröskereszt az idén is kiírta rajz- és irodalmi pályázatát az elemi iskola felsősei és a középiskolások részére. Örömmel nyugtáztuk, hogy minden iskola részt vett ezen a pályázaton – tehát minden intézményben beszéltek, foglalkoztak ezzel a nemkívánatos jelenséggel. Az első szűrés után, az intézményekből hozzánk 183 képzőművészeti és 132 irodalmi alkotás érkezett. Az előbbiek közül 38-at, az utóbbiak közül 39-et jutalmaztunk könyvvel. Rajzok: I. oszt. Rózsa Barbara (Ka 1.d); II. oszt. Német Anasztázia, Pihe Tamara (Ka, 2.e); III. oszt. Búza Botond, Hódi Beatrix (Ka, 3.d); IV. oszt. 1. Luka Dejanović, 2. Nataša Balaž (Ka 4.a), 3. Pósa Rebeka (Ka, 4.e); V. oszt. 1. Túri Kitti (Tr), Somogyi Anett (Kp), 2. Baráth Laura (Kp),

Kovács Emil, 6. oszt Horgos

Túri Kitti, 5. oszt Oromhegyes

Muhi Balázs, 6. oszt Orom

Tamara Škravan (Ho), 3. Fodor Teodóra (Ho), Fátyol Sarolta (Tf), Krisztovác Irisz (Ho), Puskás Rebeka (Ka); VI. oszt. Patócs Norbert (gy.p.), 1. Muhi Balázs (Or), Rózsa Zsóka (Ka 4.b), 2. Kovács Emil (Ho), Körmöci Dávid (Ma), 3. Turuc Katarina (Ma), Berényi Vivien (Kp); VII. oszt. 1. Filák Hermina (gy.p.), 2. Körmöci Csilla (Tf), 3. Zsoldos Nikolett (Tf); VIII. oszt. 1. Škravan Nataša (Ho), 2. Sóti Boglárka (Tf), 3. Antóci Dorottya, Gulyás Xénia

Alex (Ka, 7.f), Apci Anna (Ka, 7.b), Harmath Barbara (Tr); VIII. oszt: 1. Telek Nikolett (Ho), Bagi Barbara (Tr), 2. Bata János (Ho), 3. Gulyás Renáta (Ho), Sarnyai Ádám (Ka, 8.f); Középiskola I. oszt: 1. Kaszás Laura I-7, 2. Pópity Zsolt (I-2), Muhi Ákos (I-6), 3. Vajda Lilla (I-2), Törteli Jenő (I-6); II. oszt: 1. Sós Nóra (II5); III. oszt: 1. Fodor Izabella (III2), 2. Lakatos Klementina (III-2), Nagy Abonyi Szabolcs (III-12), 3. Biacs Enikő (III-7), Beszédes Kornélia (III-8), Barát Viktor (III-11), Borgyoski Adrianna (III-5), Vajdovics Tamás (III-11) A többi munkák készítői is köszönőlapot kaptak, továbbá mind a 315 szerző „Ne budi zavisan! * Ne légy függő!” 2011-es zsebnaptárt is.

Bontovics Enikő III8, Beszédes József MMIK

Za novembar, mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, raspisali smo konkurs za školsku decu. Izuzetno nam je zadovoljstvo da su likovni i literarni radovi pristizali iz svih škola, znači posvećena je potrebna pažnja ovoj najezdi. U Crveni krst

Ne budi zavisan!

je pristiglo 183 likovnih radova i 132 sastava, od kojih smo poklon knjigom nagradili 38 odnosno 39. Svi autori dostavljenih radova su dobili zahvalnicu, kao i kalendar za 2011. sa posvetom „Ne budi zavisan! * Ne légy függő!”.

Ne légy függő!
A kábítószer nagyon rossz dolog, Sok kárt okoznak a drogok. Több fajta van belőle, Kábultságot érzel tőle. Heroin, ópium, hasis, Ezek miatt hal meg egy ember talán ma is. A függő ember mámort érez, De csak rövid ideig szép ez. Később a drog hatása elmúlik, S a szürke világ előbújik. Csak egy tanácsot adhatok, A drogokkal felhagyjatok! Surányi Bettina, 7. osztály Kis Ferenc Á.I. Orom

Ne légy függő!
Ne légy függő, hiszen káros, Körülötted, lángol már a város. Lángol a szív, lángol a lélek, Ne szívj drogot, mert az éget! Éget a vágy, nem tudod letenni, Injekció által is képes vagy „bevenni”. Kísért a kokain és kísért a heroin, Nem tudod letenni, nem tudod megszokni! Élettelen minden drogos, Élni pedig szép és fontos. Élj hát te is egészségben, Tedd a drogot félre szépen! Ne kísértsen soha többé, Tedd le a szert mindörökké. Figyelj rám, hisz jót akarok: Drogot szívni káros dolog! Gulyás Réka, 7. osztály Kis Ferenc Á.I. Orom

Rózsa Zsóka, 6. oszt Magyarkanizsa

A legsikeresebb alkotásokból a székháznyitón alkalmi kiállítást rendeztünk.

Ne légy függő! - Ne budi zavisan! 2010
November a függőségi betegségek elleni harc hónapja. Manapság egyre több fiatal él ezzel a rettentően káros szenvedélylyel. Amennyiben nem sikerül leszoktatni őket a dohányzásról, az elérhető források tanúsága szerint minden második fiatal életét veszítheti valamilyen dohányzással kapcsolatos betegségben. A fiatalok körében ezért létfontosságú már időben ismertetni a szenvedélyek káros következményeit, hogy később elkerüljék azokat. Közvélemény-kutatást végeztem, és a megkérdezettek több mint fele szeretne megszabadulni a dohányzástól, de mindez csak néhány napig tart. Az embereknek meg kellene tanulniuk, hogy dohányzás nélkül is magabiztos, kiegyensúlyozott tagjai baráti társaságuknak és közösségünknek. Sokan csak azért gyújtanak rá, mert a legtöbb barátjuk, a környezetük is ezt teszi, és ők sem szeretnének „kilógni” a sorból, pedig épp nekik kellene példát mutatniuk. Sokan vagyunk passzív dohányosok, akik kénytelenek elviselni az adott környezetben lévő dohányzó embereket. Ha lehetne, inkább kerülnénk őket saját egészségünk érdekében. A másik káros szenvedély az alkohol, mely röviden: „öl, Sok ember, legyen az fiatal, vagy öreg, a cigaretta, az alkohol és a kábítószer rabságába esik. Ennek az oka rengeteg dolog lehet. Például a kétségbeesés, a kísértés, a szülők rossz nevelése, de megtörtént, hogy valaki mások bíztatására próbálta ki és rászokott. E három káros szokás megváltoztatja az ember életét, és már csak saját maga alatt vágja a fát, mert különféle konfliktusok léphetnek fel. Nem csak pénzkidobás, hanem az illető nem tud uralkodni magán, majd előbbutóbb beteg lesz. A cigaretta a tüdőt teszi tönkre, az alkohol a májat, a kábítószer-túladagolásba pedig azonnal bele lehet halni. Manapság minden családban van legalább egy ember, aki cigarettázik, és a kelleténél butít, és nyomorba dönt” jelzőkkel illethető. Az alkoholfogyasztók a hiányérzetüket szeretnék pótolni, és egyfajta eszközként tekintenek az italra, mely megszabadítja őket pillanatnyi hangulatuktól, gondjaiktól. Az alkoholizmus, sokszor a menekülés egy útja a felelősségvállalás elől. A mai társadalomban a népesség nagy hányada fogyaszt alkoholos italt. Sokak szerint az alkoholfogyasztás a férfiasságot tükrözi, a fiatalok gyakran épp azért kezdenek el inni, hogy növeljék tekintélyüket kortársaik előtt (csakúgy, mint a dohányzással). Egyre gyakrabban haljuk, hogy különböző szórakozóhelyeken egyre tömegesebb a kábítószer-fogyasztás. Több előadáson is részt vettünk, amely a kábítószer veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ezek alapján ezek olyan szerek, melyeknek kábító hatása van. Elsősorban a fiatalok körében egyre jobban elterjedt szer, ezért is vannak a fiatalok a legnagyobb veszélyben, mert még ebben az időszakban szeretné mindenki kipróbálni. Aki egy kicsit is okosan és világosan látja ezeknek a káros szereknek a hatásait, biztosan nem fogja őket kipróbálni. Reméljük, ezeknek az új szabályoknak lesz hatása, és több több alkoholt fogyaszt. Mindez, a család többi tagjának sem tesz jót. Az alkoholos állapotban lévő személy nem csak elveszti önmaga fölött az uralmat, hanem még komoly balesetet is okozhat. Ez nem azt jelenti, hogy egy kortyot sem szabad inni, mert más az, amikor újévkor felbontunk egy üveg pezsgőt, vagy egy szórakozóhelyen iszunk pár kortyot, de mindezt mértékkel tegyük. Vannak olyanok, akik saját erejükből le tudnak szokni, mások elvonókúrára mennek, de vannak olyanok is, akiknek ez nem sikerül és belehalnak káros szokásukba. Remélem az emberek többsége elég erős ahhoz, hogy ellentmondjon a kísértésnek az egészséges életmód követése érdekében! Telek Nikolett, 8/2 Horgos Tű a kézbe, drog a vérbe, és máris a szervezetedben áramlok. Átszáguldok a véreden, át egészen az agyadig, hogy megadjam neked az élvezetet. Amire oly epekedve vágysz. Rendkívül gyors a hatásom, benned minden feszültség megszűnik, és a felfoghatatlan önbizalom veszi át a helyét. Teljes eufória ural. Mindent vállalsz azért, hogy megszerezz, hogy hatással legyek rád, nem számolva azzal, hogy mit veszíthetsz. Pedig hatásom csak néhány óráig tart. De neked mindent megér, még akkor is, ha utóhatásom a depressziót, és a világon a legrosszabb érzést fejti ki. Ha ez elmúlik, újra követelsz: reszkető kézzel követeled az árustól az adagot. Az oldat elkészül, és ismét a szervezetedben éreztetem a vágyott mámort. Nem érdekel semmi csak én, a heroin. Én egészítem ki az életed. Csak helyen is megakadályozzák a dohányzást, és elősegítik, hogy többen mondjanak le a káros szenvedélyükről. „Jó és rossz tulajdonságokkal együtt születtünk, de rajtunk múlik, melyiket érvényesítjük az életben.” (Tatiosz) Sós Nóra, II-5 Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa Kedves Tata! Tudom, hogy te ezt a levelet már nem olvashatod. De én leírom, mert neked szerettem volna elmondani, mennyire büszke vagyok az édesanyámra, a te lányodra. Akkor kezdődött, amikor te megbetegedtél. Anya is beteg volt, mert nagyon sokat cigizett. A testvérem és én mindig mondtuk anyának, ne cigizzen. Amikor anya téged látott szenvedni, megfogadta: leszokik a dohányzásról, értem és a húgomért. Naponta három doboz cigit szívott el. Egy napon téged, tata, elveszítettünk. Anya nem sok idő múlva nagyon beteg lett. Sajnos nem volt pénzünk, ezért anya erős elhatározás után úgy az érdekel, hogy meglegyen a napi adagod. A nemi életedben szerzett élvezeted is én adom. Szexuális lénnyé válsz. Feladsz mindent, csak hogy én, a drága szer megadjam az élvezetet. Mindened pénzzé teszed, hogy meglegyek. S ha már nem marad semmi értéked, teszel azért, hogy legyen. Lopsz, csalsz, kihasználsz másokat: mert meghalsz, ha nem kapod meg az adagod. De egyszer ennek is vége. Már nem tudsz megszerezni, agresszív leszel és jönnek a pokoli tünetek. Viszketés, hányás, hasmenés, őrjöngés, őrjítő kínzó fájdalom. Harcolsz, hogy csak az utolsó adagod megkapd. Ekkor már azt sem tudod hogyan, mennyit, csak minél gyorsabban és már hassak is. És újra bekerülök a szervezetedbe, csak kicsit túladagolva. Az élvezet még áramlik vénáidban: őrjítő, majd szó szerint halálos. A halál oka, túladagolás – hangzik az orvos szájából, aki a jelentett vészhívásra érkezett, csakhogy későn. Most hatottam rendesen. Ezt akartad. Szégyentelen, gyáva ember, aki nem tud nemet mondani, s a számára könnyebb utat választja, kerüljön az életébe is. Fodor Izabella III-2, Beszédes József MMIK, Magyarkanizsa döntött, nem dohányzik tovább. Csakhogy a testvéremnek és nekem beteremtse, amire szükségünk van. Nehéz időszak volt az, annak idején. De megérte! Anya azóta nem gyújtott rá a cigire és sokkal jobban érezzük magunkat mi hárman. Anya mindig azt mondja rabja volt, de volt elég kitartása ahhoz, hogy ne legyen tovább függő. Nagyon szeretjük egymást, ez a legfontosabb. Te pedig bárhol is vagy most, remélem büszke vagy az édesanyámra, mert én, az vagyok. Szeretettel unokád: Szandi 2010. XI. 22. Magyarkanizsa Sörös Alexandra, 5.b J. J. Zmaj ÁI Magyarkanizsa

Guci Brigitta, Csabai Éva és Német Klaudia, Középiskola 3-5

Körmöci Csilla, 7. oszt Tóthfalu

Vajda Sándor és Sarnyai Ádám, Középiskola 3-11 Somogyi Anett, 5. oszt Kispiac Filák Hermina, 7.sp oszt Magyarkanizsa

Sóti Boglárka, 8. oszt Tóthfalu

Nataša Škravan, 8-1. razred Horgoš

Informator

Hodik Erzsébet, Dongó Zoltán és Ladányi Anrietta írásait közöltük • Nyomdai előkészítés: Baráth Szabolcs • Lektor: Dongó Zoltán • Fényképek: Puskás Károly, Molnár Áron és Baráth Szabolcs • Internetcím: kanjiza.redcross.rs • A szerkesztőség levélcíme: Magyarkanizsa, Fő utca 33. • Drótposta: kanjiza@redcross.rs • Tel/fax 873-644, 063/8-275372 • Készült a Magyar Szó nyomdában 1200 példányban.

– a Magyarkanizsai Vöröskereszt közlönye / megjelenik havonta / ingyenes példány • E számban

Zsoldos Nikolett, 7. oszt Tóthfalu

Barát Laura, 5. oszt Kispiac