Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

Bár felfelé húzza őket a szívük. amelyiket első alkalommal választottak. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. Azért választott kerek asztalt. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. De legyen bármilyen alakú. a pszichológusok. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. talán szögletes. hogy őket is lássák. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. Mellettük. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. Tőle balra és jobbra. ami érzékletesen mutatja. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . tárgyilagos légkört teremt. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. valahányszor csak érzik. Ezenkívül tudta. azt nem feltétlenül akarják. ahogy először megmozdítja a székét. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. csak a véletlennek nem. Ő ül a „csúcson”. Ez azt is jelentette. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. Úgy gondolta. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. valamint azt is. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. a főnöknél. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. Kezdjük el legfölül. természetesen olyannal. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. mert könnyen kiábrándulnak. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. Bár ők mindent látni akarnak. úgy érzünk. Valamennyi ülőhely egy vallomás. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. minél távolabb ült tőle a többi lovag. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). állítják lelki életünk detektívjei. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. A szék. de kissé meginognak. Ez az asztal talán kerek. Az ő helyük holtövezet. milyen szerepet töltünk be a csoportban. mégpedig arról a tényről. Ha új ember kerül a körbe. És ez a hatalom annál jobban gyengült. Tehát nem csoda. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték.

A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. Egyrészt a nyílt ellenfél. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. Ez a pozíció sem rossz. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. Mindig figyeljen azonban arra. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. anélkül hogy az úgy érezné. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. Most az ön feladata. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. Az alapvető dolgokat tisztázták. Ez azt jelenti. Azok. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. mi történik akkor. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. oldal). Most nézzük meg. hogy minden oldal felé nyitottak. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. vagy veszély fenyegeti. hogy tárgyalnia kell valakinek. az ellenzék vezetője között. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. ha nincs más választásuk. oldalon találja. Ha a „nyakára mászik”. Mellékesen érdemes megemlíteni. akik így ülnek. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. a második hatalmasság a csoportban.hatalmasság. hogy a jobb oldali. legalábbis többnyire. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. az „ötös számú” az erősebb. Egyik fél sem érzi úgy. megtörténhet. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. méghozzá szögletes asztalnál. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . hogy bekerítették. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken.

hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. jelzi. és sikerült közös nevezőre jutniuk. Nagy a veszélye annak is. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. és mint ilyen. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. hogy nem riad vissza a vitától. Derékszögben. legjobb. de keresheti is a másik ember szemét. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. élesebb hangnemet eredményezhet. Egyik fél sem érzi úgy. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. túl távolságtartó. Ezt akkor választjuk. . barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. hogy támadás fenyegetné. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. Az egész túl személytelen. A nézőnek ilyenkor az az érzése. Oldott és barátságos a légkör. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. vagy félnek egymástól. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. ha már megvívták egymással az első harcokat. ahol minden szó zavaró lehet. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. a „kitérek előled” pozíció. ami részben annak köszönhető. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. Végül itt van még a negyedik. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. akik vetélkednek egymással. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket.pontján.

hogy ön átmenjen mellé. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. mint egy sakkjátszma. és ön is menjen ki a mosdóba. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. Fogja meg az étlapot. ez a mozdulat arra fogja késztetni. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. . ami a székén tartja majd.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. kritikussá válik a helyzet. hogy hátrahúzódjon. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. Most fogja meg a cukortartót. jóllehet teljesen öntudatlanul. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. hogy megmutasson neki valamit. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. Ülünk a másikkal szemben. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. mosolyogjon rá. arrább toljuk a szalvétákat. amíg erre jelet nem kap. vagy visszatolja önnek. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. bors. Legjobb. ami a legfontosabb. nincs az az erő. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. azt jelzi. Most engedélyt kérhet tőle. Ha előrehajol. Ha fontos önnek.és cukortartókkal vívott háború. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. Ha az asztalszomszédja visszajön. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. Kezdetét veszi a só-. nem akarja. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. ráharapott a csalira. Amennyiben ráharap. hagyja annyiban a dolgot. Ilyenkor nagyon fontos. álljon fel. és támadjon ismét. Most szorítóba lép a hamutartó. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. Ki fog menni a mosdóba. ön előmerészkedhet. hogy baráti légkörben. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. Akkor a legnehezebb a dolga. Ha az az imént még előrehajolva evett. Látni fogja. vagy maga elé húzza az írást. Mire visszaér. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. Olyan ez. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. és onnan világítsa meg az ügyet. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. hogy ne menjen túl közel hozzá. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat.

az a porckorongjai szempontjából fontos. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. vagyis lásson mindent. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. és több támogatást kaphat karrierjéhez. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. egy körterület felé. A hangulat gyakran feszült. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. és nincs helyük személyes hangoknak. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. szobanövényekből. ha az első adandó alkalommal átköltözik. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. Úgy érezzük. Állandó a jövés-menés. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. az a hely az előkelőbb. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. A másik alapszabály. és mivel mindenki mindent lát. Aki jobban szereti. Hogy „hogyan” ül az irodában. aki megzavarja önöket. de soha ne mutatkozzék végtelenül. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. de szemellenző is. ami állandó feszültséget jelent. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. amely mögött nincs ajtó. Miért? Mert átjáró. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. és ő is lát minket. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. de azért még mindig van jó néhány. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. jól teszi. oldottabb a légkör. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. . hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. ha háttal ül a saroknak. jobb a csapatmunka. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. Ha minduntalan jön valaki. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. irattartó szekrényekből.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. például a saját titkárnőről. Ha nincs esélye arra. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. Fontos. ami nem csoda. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. akik még idekényszerültek. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. annál inkább gyengül a befolyás. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. valamint az. És mivel mindig két asztalfő van. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. ellenséges. vagyis: több az információ. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. A többi kollégával együtt. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. természetesen egy sarokszobába. használja is ki. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. ahogy csak lehet. hogy senki se használja átjáróként. a négyszögletű asztal a megfelelő. aki az asztalfőn ül. mert ez lehetetlen. hogy mindig figyel minket. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. Legjobb.

mennyire jelentéktelen. úgy érzi. számíthat rá. De vigyázzon. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. ha beszélgetni akarunk valakivel. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. azzal átveszi az elődje imázsát. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. ha úgy állítja az asztalát. ahol éppen hely van. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. mellyel kínálják. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”.tegyenek iratokat a székekre. Aki itt helyet foglal. melyeket szintén ki kell használnia. Talán az az őrült ötlete támadt. Így a látogató. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. Fénykoszorúval övezve. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. ha hosszúkés helyiségről van szó. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. nem fog sokkal több kisülni belőle. mint egy udvariassági társalgásból. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. Köztudomású. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. Ha semmin nem változtat. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. mintha a földön ülne. Így az sem véletlen. nevetségesen hat a ferde íróasztal. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. legjobb. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. Amennyiben az a célja. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. mert előbb oldalra kell fordulnunk. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. már el is vesztette az első menetet. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. Tehát ne hagyja. De ha az íróasztalnál lévő . Alakítsanak ki egy magánterületet. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. különösen hatásos az a fogás is. Mint valami sánc.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. hogy egyenesen álljon. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. A hely. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. amennyire csak lehet. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. ha a szoba közepén áll az asztala. ott is maradsz. és kénytelen elviselni. és ha rajtam múlik.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. hogy egyenrangú félként kezelik őket. ha nem akarja. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. miközben ön az árnyékban ül. legjobb.

az illető elsősorban saját magának szánta. hogy nem feltétlenül mond igazat. Fontos. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. sportversenyekről készített felvételek. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. íróasztalok sok mindent elárulnak. mivel az ő székén nincsenek kerekek. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. Ha sikerül megtudnia. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. A helység egyben státusszimbólum is. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. lehet akár másolat is. szőnyegek. Ha azonban komollyá válik a helyzet. A képek. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. érzelemgazdag ember és nem egy számológép.vendégszéket ajánlják fel önnek. ami arra utal. tehát kifejezi az ember személyiségét. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. ki ajándékozta neki a képet. bizonyos lehet benne. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. akkor számára a munkája a legfontosabb. kezdetét veszi a széktáncoltatás. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. ajánlatos a távolságtartás. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. hogy ő tulajdonképpen műértő. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. vagy nemes lovakról. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. függönyök. amely az íróasztal mögötti falon van. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. családi fotók. Másodszor: minden olyan tárgyat. Ha technikai tárgyú a felvétel. rendkívül racionális emberrel van dolga. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. akkor komoly az ügy. kizárólag nekik is szánták. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. Amennyiben egy fénykép létható itt. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. Ezzel azt mondja neki. aki itt dolgozik. hogy a székek derékszögben állnak. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. . Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. Tegyük fel. aki nem térhet ki előle. tehát csak a látogatók látnak.

. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. hogy hívják. de itt is érvényes a szögek mágiája. de ki is zárhat egy harmadikat. és háromszöget csinál a körből. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. Sehogyan sem tudja megfogni. Aki ki akar lopakodni valahonnan. hogy megnyerje magának az illetőt. ezt úgy kell érteni. Ez a szög befogadhat. legszívesebben felállna. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. Azon fáradozik. kevésbé tudunk ugyan mozogni. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. lélekben még sincs ott. hogy ki és mi érdekel bennünket. hogy kimenjen. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. ha ön egy perce békén hagyná. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. Bár ön felé fordul. ha valaki felé fordítja a térdét. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. merre menne. Jelképesen kizárják a társalgásból. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. hogy tűnjön el. hanem azt is elárulja. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. az csak úgy hatolhat be közéjük. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. A lábfeje elárulja. Ha egy pamlagon ülünk. ha feláll. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. hogy az menten eltűnne. úgy tűnik. hogy a férfiak figyelnek rá. odahúz egy széket. már zárt társaságot alkotnak. hol az egérút. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. amíg érzi. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. Ha azonban ez a szög nullára csökken. Azután előfordulhat. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. hogy egymás közt akarnak maradni. De a lábfej nemcsak azt jelzi. vegyen részt a beszélgetésben. Sokat elárul az is. ez a felállás egyértelműen jelzi. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. és addig marad a csoportban. hogy valaki menekülni akar. ugrásra kész. Ha kilencvenfokos szögben állnak. ugrásra kész. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. És a lábfeje megmutatja.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel.

mindenki nyitott. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. a középen álló férfi elállja az útját. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. és nem könnyű szóba elegyedni vele. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. ahogyan ül. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. mert teljesen kimerült. A másik keze ernyedten lelóg. nincs ellenségeskedés. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. és kizárólag felé fordul. Hüvelyk. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. senki sincs kirekesztve. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. A testek iránya egyértelműen mutatja. . „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –.

De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. A tenyerét eltakarja. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. kicsúszott a lába alól a talaj. Nem tud erélyesen föllépni. aki mindig megérzi. hogy ön. Talán ön olyan ember. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. és valószínűleg az is. Az ujjak látszólag semmitmondó. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). Mindez elég ok arra. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. és mindig őszinték. még akkor is. hogy az illető fél a vitától. tisztelt olvasó. hangulatokat jeleznek. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. mely biztonságot keres. . Az illető bonyolult embernek mutatja magát. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. ajánlatokat tesznek. még akkor sem. tehát valamit titkol.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. kifejezetten kínos lenne számára. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. A kezek válaszolnak. látszólag kijátszották verbálisan. A kezek kifejezetten beszédesek. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. azt bizonyára összezavarták. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. érzéseket mutatnak. A kezek vágyakról árulkodnak. azok segíthetik önt a taktikázásban. Így azok néha azt hiszik. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. Mindez talán igaz is.

hogy vége a világnak. készen áll a szóbeli harcra. Ez egyáltalán nem nehéz. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. és nem örülünk. a szívünkre tesszük a kezünket. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. nem akarja. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. és arról álmodozunk. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. Aki ilyen gesztust tesz. Senkinek sem fogja engedni. kezet emelünk a másikra. ha mások a tenyerünkből esznek. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. hogy itt valami nincs rendjén. és egyértelmű. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. A kezek dicsérnek. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. és nap mint nap azon fáradozunk. Velük értelmezzük a világot. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. hogy belelássanak a lapjaiba. Szorítunk valakinek. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. felizgatnak és megnyugtatnak. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. És ha valami fontos számunkra. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. sem negatív reakciót. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. A „kezünkbe vettük” az életet. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. Nem mutat sem pozitív. amennyivel csak tudták. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. Olyan ez. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. átütő hatású lehet a beszélgetés. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. mert a gesztusok grammatikájának. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. és amikor úgy tűnik. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . megvannak a maga szigorú szabályai. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. igyekszünk. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. Szeretjük. hogy félreállítsa. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. ha nagy erőpróba előtt áll. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. Kezünk által. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. két nagy filozófus. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. ökölbe szorulnak a dühtől. hanem gondolatokat is. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. agyunk hatalmas előrelépést tett. Az ember érzi.

” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. A sok apró gesztus. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. hogy őszintén beszéljek. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. hogy beszélgetőpartnere őszinte. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. hogy semmit sem akar eltitkolni. hogy nem „üzletet” ajánlunk.van. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. hanem szívességet kérünk. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. A római pénzérméken két. Így jelezzük. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket.. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. azzal magának árt. mely elárulja nekik. „Engedje meg. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. Ez nem üres ígéret.. egymásba kulcsolódó kéz látható. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. Minél inkább a szokásunkká válik. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban.

de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. pimaszságnak minősül. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. hogy nyíltabb legyen. valami kihívóan hat benne. renyújtja a bal kezét. uralkodói gesztust. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. legjobb. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. és ezzel jelzi. megmutatja a tenyerét. ne számítson túl nagy sikerre. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. A kezek mint detektorok . Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. hogy őszinte. a szájuk elé kapják a kezüket. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. A megszólított maga sem tudja miért. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. bár kissé távolságtartó beszélgetés. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével.

hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . „Nem érdektelen – de. Idővel lecsiszolódik egy s más. Közben eltakarjuk a szájunkat. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. A fej szabadon „lebeg”. bizonyos irányvonalakra van szüksége..A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog.és mutatóujjunkkal. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról.. Amikor hazudnak. melyekhez igazodhat. melyet hallgat. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. gesztusaink vesztenek pontosságukból. nem támasztja meg semmi. mintha a hüvelyk. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. és ott a zsiványt játszotta. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. össze akarnánk szorítani az orrunkat. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. ez azt jelenti. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. legtöbbször úgy teszünk. mint egy harapófogóval. Azt szeretné. miközben ön beszél. A hölgy nem mer kitörni. ezt mutatja a lesütött szem.

Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. és vonultasson fel újabb érveket. az arról árulkodik. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. már kedvezőbb színben látja az ügyet. A tudósok. hagyja. Ha a homlokunkra csapunk.. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. Ha összefonja a mellén a karját. miközben hátradől. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. mint egy elégedett óriáscsecsemő. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni.. Ha az egész kéz az arcon nyugszik. de remélem. mintha belement volna valami. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. És ha viszket az orrunk. és a szemünket dörzsöljük meg. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. őszintén érdekel minket az. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni. Úgyszólván magától elindul az arc felé. a jellemet. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. Ez nem tréfa.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. és még a lábát is keresztbe teszi. hogy megvakarja a viszkető pontot. nemegyszer tévesen azt hiszik. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. hogy valamiféle elhatározásra jutott. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. hogy unatkozik. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. Ez a gesztus jelzi.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. nem szúr szemet. Inkább kezdje elölről a történetet. ezzel azt mutatja. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. Amikor valaki az állát simogatja. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. Ez annyit tesz: „Tudom. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. pedig ez a türelmetlenség jele. hogy az illető éppen döntést hoz. aki az ujjával dobol az asztalon. ezzel azt jelzi. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. azzal csak megerősítené az elhatározásában. ön biztos lehet benne. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. legjobb taktikát változtatnia. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. akik befogják a fülüket. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet. amit hallunk. Amikor befejezi a masszázst. miközben hazudunk. . hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. hogy ez vaskos hazugság. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. miért ilyen elutasító. a halánték irányába mutat. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. Így jelzi a beszélőnek . hogy a hazugság csiklandoz. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. hogy mérlegel valamit. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. masszírozni kezdi az állát. És a testbeszédből azután rájöhet. hogy már tényleg eleget hallott.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. Arról.

Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. és amennyiben az utánozza a mozdulatát. máris jóval szerényebben fog viselkedni. minden problémára tud megoldást. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. . amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. Az előrebökő mutatóujj tőr. Egy korbácséval. Aki nincs híján az önbizalomnak. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. mely arra hivatott. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). legalábbis látszólag. a nadrág. A magányos seriff útra kel. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is.És jelzi azt is. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. A tenyér zárt. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. hogyan vélekedünk magunkról. az gondolkodás nélkül lőni is fog. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. az. Ha még láthatóan mag is feszíti. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. mert szexuális agresszivitásra is utal. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. egy korbács erejével bír. Az előretolt csípő mutatja. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. legjobb. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. ám ha egyértelműen rámutat valakire. Talán akad. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. egyenesen tartja a hüvelykujját. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. hogy igazi machóval van dolgunk. céltudatos érvekkel. például egy bonyolult iratot. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren.

ezért ne engedje. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. hogy uralkodik magán. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. és védekezik. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. pozícióról és szándékokról. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. ami annyit tett: „Elegem volt. melyet megfog. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. jelezvén. sáncot épített belőlük. finomítottunk rajta. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. esetleg alárendeljük magunkat neki. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. és manapság sem csak a németekre jellemző. a kézfogás eldöntötte. lehajtotta mindkét szárát. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. kié a döntő szó. .És amikor elege lett a veszekedésből. Kijelölte a határokat. és megmutatta. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. jobban tennék. „kézben” akarjuk tartani. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. akik ügyetlenül szorítanak kezet. Ilyenkor nemcsak a kezet. hogy így fogjanak kezet önnel. és felülről kulcsolódik rá. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. Azok. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. és ez nála is a kezén látszott. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. de változtattunk. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. akik minduntalan alkalmazzák. Ha a tenyér. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. azzal beletörődött. A szerepek kiosztva. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. nem akarom folytatni. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. vagy egyenrangú félként kezeljük. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. Ezzel megszégyeníti. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. Amennyiben engedi. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. Elvégre könnyen megtörténhetett. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. domináns személyiséggel van dolga. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. fejezzük be a vitát. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. hanem önt is két vállra fektették.

Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. erőszakos gesztus. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. A „kétkezessel”. tapintatlan szemtelenség. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. hogy a másik csuklójáért nyúl. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. Pedig ez kifejezetten kisajátító. . Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. A kettős fogásnak az a feladata. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. egyúttal vaskos hadüzenet is. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. megtörténhet. amit önmagában is bizonyít az a tény. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól.

de én diktálom a feltételeket. mert úgy érzi. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. hogy valójában nyomasztja őket valami. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. hogy összedörzsölte a tenyerét. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. aki tudja. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. Aki egészen lassan teszi. hogy most megütheti a főnyereményt. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. úgyszólván nem létező személyként kezeli. kedvesem. De jól nézze meg.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. amikor meg akarja babonázni őket.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. És a legtöbben. és a bőrkontaktus. hogy elfordul tőle. Ezt az a tény is mutatja. És amikor az ujjak elfehérednek. De figyeljen mindig arra. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. valóban bizakodóan mosolyognak is. most egészen biztosan sikerülni fog. egyértelműen távolságtartó. de lehetnek benne kockák is –. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. de ez most biztosan nem lesz rossz.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. pompásan kijövünk majd egymással. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. olyan embernek tűnünk. Bár a szívélyesség látszatát kelti. De belül kétely mardossa őket. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. A félénk emberek szoktak így köszönni. .

rácsokat képes az ujjaiból. Amikor az ujjak csúcsot. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. bizonyosan néhány utasítást ad. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. hogy valóságos „okostojás”. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. Ez magabiztosságot jelez. miről is van szó valójában. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. aki mindent jobban tud. Ön megbukott. mielőtt kitör a golyózápor. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. automatikusan megváltoznak a gesztusok. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. az határt nem ismerő pimaszságra utal. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. ezzel azt jelzi. . Itt van például a „tető” nevű figura. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. hogy az adott helyzetben csak ő érti. mekkora erő lakozik benne. Jellemző tanári gesztus. Aki kedveli ezt a gesztust.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. akik tetőt alkotnak ujjaikból. szinte mindig kiderül róla. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. szeret utasításokat adni. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. Ügyvédek. Ha valaki gátakat. mindenfajta sáncról. vagyis olyan ember. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. A tető felül van. elutasították. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. akik nagyon ismerik a dörgést. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. az az ön számára legalább olyan végzetes. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. hegyesszöget alkotnak.

átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. mely több szempontból is kihívó. amit az előretolt csípő bizonyít. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. . A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. Szexuálisan is.

Például a liftben. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. kérdezni szeretne valamit. a legtöbb ember úgy érzi. ami hihetetlenül kihívóan hat. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. Ez az első dac. Aki kicsit is érti a testbeszédet. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze.” Ebből természetesen egy szó sem igaz.és védekező reakciónk. székek és szekrények mögé. . ráadásul kellemetlenül szűk helyen. mely sok mindent elmond félelmeinkről. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. ez védekező testhelyzet. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. De van más lehetőség is: dőljön előre. akik gyakran rejtőznek asztalok. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. Színt kell vallania. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. amit a kisgyerekek. a lábakénak pedig. Legjobb.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. annak ezt azonnal látnia kell. muszáj beszélnie.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. hogy a nemi szerveket. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. A legkevésbé sem élvezi az új állást.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. hogy a szívet védje. és merüljön mély hallgatásba. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. nagyon. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. még mindig inkább negatív a hangulat. vagyis verbálisan támadnak meg minket. ha felszólítja a csoportot. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. amikor szavakkal. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. igazi kihívás. karba tesszük a kezünket. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. Amikor védelmet keresünk. például egy iratot. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. izgalmas feladat. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. hogy kérdezzenek. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. És kérje meg arra. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. Pontosan azt tesszük ilyenkor. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom.

és azonnal változtatni kell a taktikáján. mintha védekeznének. hogy lesújtson. A karsánc önkéntelen jelzés. míg a férfiak szétvetik a lábukat. mi az. És egy állófogadáson. alig fog megmoccanni a széken. és csak az alkalmat várja. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. Aki megérti a jelentését. ami nem tetszett neki. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. Ez a nő nem bízik magában. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. hogy leláncolva. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. Bár ez oldott benyomást kelt. választ kapott egy olyan kérdésre. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. Ezért igyekszünk változtatni rajta. hogy a partnere olyasmit hallott. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. Akinek hatalma van. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. megkötözve érezzük magunkat.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. Gyakran mi magunk is érezzük. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. a körmünket vagy az óránkat. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. Biztosan átélték már a következő helyzetet. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva.) Az ok egyértelmű. a legkevésbé sem oldott gesztus. Amennyiben el akar érni nála valamit. mindig az a „támadó”. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. biztos lehet benne. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. mert az megnyugtat. semmit nem akar kockáztatni. ahol . Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. míg a másik részleges sáncot képez. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak.

Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. mert igyekszik felidézni azt a szép. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. ami arra utal. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. Most viszont színt kell vallania. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. többnyire a karját is összefonja. de így áll az ember olyankor is. amikor kitüntetést kap. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. De ne hagyja annyiba a dolgot. jóformán biztos lehet benne. könnyedséget a beszélgetésbe. Talán egyszer önnel is előfordul majd. álljon fel nyugodtan a helyéről. Valamiféle fedezéket keres. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. A zakó begombolva. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. hogy nem kedvelik önt különösebben. ütésre kész. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. biztonságos érzést. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. és keresztezik a lábukat. döntő fölényben van vele szemben. hogy a tagok nem ismerik egymást. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. amikor ön csatlakozik hozzájuk. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. hogy mondani akar valamit. Aki így áll. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. Ez azt jelenti. hogy ezt ön tudja. . és a lábfej előremutat. Valamit forralnak ön ellen. „Az az érzésem. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. Így áll a vádlott a bírája előtt. tartózkodó alaphangulatban van.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. hogy gazdája zárkózott. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. A zakója vagy kabátja begombolva. sáncokat képez. Aki így ül.

Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. amit az imént mondtak. Védekező helyzetből. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. akár egy kígyó. hogy belsőleg is derűlátó legyen. aki elő akarja csalogatni a ja. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. legszívesebben elrejtőzne. Az egyik láb a másik köré fonódik. Ez a nő visszahúzódott. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. és pozitívvá formálja a gondolkodását. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben. Bizonyosan új tag egy csoportban.lénk. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. akár egy ki. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. mint egy őzike.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. amely kizárólag nőkre jellemző. Már ez a hasonlat is mutat. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. kész. tartózkodó. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat.próbálkoznia annak. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. mindenekelőtt azt jelzi. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. hogy az illető hölgy félénk. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- .

ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. másrészt ez a feszült. . ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz.

próbál föléjük magasodni. Természetesen észrevétlenül. Albert E. nagyhangú vitapartnereinket.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. megfigyelhetné. az hatalmasabbnak is tűnik. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. Nem véletlen. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. Aki oldott. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. és már néhány mondat után érzi. És aki egy gyülekezet előtt beszél. Erre egy amerikai pszichológus. uralkodói gesztusait. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . én bárkivel felveszem a versenyt. ahogy te. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. Scheflen jött rá. Így pózolt a revolverhős „Billy. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. hogy megértik. szavakban és gesztusokban egyaránt. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. ha kerüli főnöke agresszív.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. a kölyök”. Különben még a vetélytársának tűnhet. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. Mert aki magasabb. hogy kihozzák a béketűrésből. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. először eltérő álláspontra helyezkednek. amikor felfedezik. baráti légkört akar teremteni. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. koronás fővel a világ hatalmasságai. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. Amikor két idegen találkozik. Ez a testtartás néma kihívás. és az élvezni fogja.

hogy őt távol tartsa magától. mi rontja el a másik kedvét. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. mert azt hiszik. amely például a székekre érvényes. vagyis kilép a territóriumából. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. és feltépi az ajtót. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. Azzal. egyúttal elárulja. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. hamar megzavarhatja. Jobb. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. aki uralkodni próbál a többieken. Egy „helycsináló” előrerohan. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. . még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. ha kiszáll a kocsijából. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. És amikor végre megvan az asztal. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. amíg a rendőr odalép az autóhoz. De vannak olyan helyzetek is. Máskülönben arról lehet felismerni. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. és megvárja. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. vagy azt a széket választja. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. Köszönje is meg neki. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. és tudassa a rend őrével. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. Ám az a főnök. Jó tudni. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. beszélni kezd hozzá. mely a legtávolabb esik az ajtótól. és különféle tárgyakkal hadakozik. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. hogy helyzeti előnyhöz jusson.) Másodszor: jól teszi. mennyire sajnálja a hibáját. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. hogy ennek így kell lennie. hogy elkedvetlenedik. hogy „összehúzza magát”. A bútorszimbolika Van néhány szabály. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. hogy jó néhány gyenge pontja van. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. a „góré” az asztalfőn foglal helyet.). Aki odaáll egy „széklovas” mellé. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. és közben a lehető leginkább megközelíti. Ez súlyos hiba. A magas székek idegesítik a látogatót. kissé már meginog az önbizalma. hanem leereszti az ablakot. hogy ön a járművében marad. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. töri meg a lendületét. törvényszerű. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk.látványa. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét.

a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. Tisztogatják a körmüket. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. hogy megfontoltságot. Ne hagyja. a füstje mégis kiszivárog. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. vakarják a fejüket. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. A sikeres. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. mint egy férfi. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. Egy szertartással. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. azon könnyebb átlátni. akik nem dohányoznak. eltöprengett azon. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. vagy már fel is ért a csúcsra. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. hogy legalább olyan nagy egyéniség. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. gyakran alábbhagy az önkontroll. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. mindenesetre „felszálló” ágban van. És egy nő. . Köztudomású. Tehát belül ég valami. amikor a tetőfokára hág a feszültség. hogy aki dohányzik. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. És ha így nézzük. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. szivarokkal és pipákkal művel az ember. Ő kétli. Miközben tartást keres az életben. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. hogy látványos élvezetet okoz. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. legjobb. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. ahol nem szabad dohányozni. Valóban nagy fogást csináltak. hogy valahol tűznek is kell lennie. ha eldugja a pipáját. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. Aki szivarozik. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. kecses mozdulatával azt mutatja. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. aki keskeny. babrálják a nyakkendőjüket. amit cigarettákkal. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. magabiztosságot sugározzanak. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése.

És arra is mérget vehetünk. hogy határozottan kész a görbe utakra. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. Biztosak lehetünk benne. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. Valami megfeküdte a gyomrát. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. hogy még egy . rendszerint inkább hallgatag. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. És ez megint csak árulkodó jel. Megingathatatlan az önbizalma. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. Utál feltűnést kelteni. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. és rózsaszínben lát mindent. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. ezzel jelzi. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat. biztosan pompás lap van a kezében. Ha tudni szeretné. Aki pedig az orrán. De nézzük meg alaposabban. És nem árt. Egyértelmű. ő is emelkedett hangulatban van. Aki felfelé fújja a füstöt. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. hogy mit jelent ez a gesztus. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. Aki kártyázás közben dohányzik. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. kétszeres kockázatot vállal. és nem szívesen használ nagy szavakat. mintha védenie kellene. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. azt kellemesen érintették az addig hallottak.

mit kell tennie. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. Így „füstöl” az a férfi. mindig kész szokatlan utakra is. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. ért hozzá. miközben rágyújt. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. Aki mindkét kezét használja. és él benne a kalandvágy is. Ha kudarc éri. Így akar úrrá lenni az idegességén. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. az ahhoz is ért. és introvertált alkat. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. aki még ismeri a lovagi erényeket. Aki így dohányzik. Olyan ember. és a vakmerőségig bátor. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. És ha belül izzik is. és minden feladatra időt hagy magának. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. mindig tud alkalmazkodni. Ha így nézzük. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. Főként a fanyar aromát kedveli. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. leggyakrabban zsörtölődik. és nemcsak akkor. belső feszültségén. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. mindig ő akar beszélni. de ért hozzá. állandóan leveri a hamut.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. És ha egyszer szóhoz jut. Olyan ember. mindig pontosan tudja. Ő a gyűrűs. Szimultán játékos. . De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. ahogy a cigarettáról a hamut. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. ha rideg technikai dolgokról van szó.ütőkártyát rejteget az ingujjában. hogy maradéktalanul ki is élvezze. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. mint a felismerés lángját. hogy mit gondol. És ha rajta múlik. Aki így dohányzik. hogy eltitkolja. akinek folyton temérdek a dolga. mindig az adott pillanatra koncentrál. óvatos és szófukar. kritizál. a középső és a gyűrűsujja között. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. sohasem árulja el. csak vállat von.

hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. „Térjünk a tárgyra”: ő. Tehát jól figyeljen oda. csak arra vár. hol a gyenge pontja. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. A teljesítmény megszállottja. mely harciasan felfelé mutat. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. Ez a gesztus arra utal. többnyire könnyen befolyásolható. akár egy lándzsahegy. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. De nemcsak dohányzás. ha szükséges. nem ad támadási felületet. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. hogy a vele szemben ülő elárulja. Aki marokra fogja a csészéjét. Ért hozzá. és könnyedén ki is lehet használni. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. rátér a tárgyra. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. Ez a „kemény férfi”-figura. pszichikailag nagy a teherbírása. tud rögtönözni. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. Miközben így álcázza magát. mert sok mindent elárul egy emberről az. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. annak nincs szüksége holmi fülekre. aggályok vannak túlsúlyban. és minden problémát első . és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. mégpedig minden teketóriázás nélkül. testileg jó erőben van. A fenntartások. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. mintha ragadós lenne a széle. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. ez a szertartás fölösleges – ezért művi.

viszont mindig egyenesek. szinte már lomha. Ez a típus olyan. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. A „páva” olyan ember. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. hogy előadhassa a nagyjelenetét. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. mint a sebtapasz. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. Még csak nem is beszél sokat. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. unott típus. Mindig úgy viselkedik. A „lajhár” túl lusta ahhoz. és él-hal ezért a szerepért. mintha színpadon lenne. de semmit sem hagy veszendőbe menni. nem lehet megszabadulni tőle. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. kínozza a stressz. viszont nagy adag beleérző képességgel bír.nekifutásra meg akarnak oldani. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. Semmit. A csupa ideg: mindig bizonytalan. szinte már zsugori. sohasem tudja. szívjon egyet a cigarettájából. kényelmes. és egy perce sem tud lazítani. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. belenézzen az iratokba. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. annak semmi sem sikerül igazán. Fáradt. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. Úgy tekint a kávészünetre. és aggályoskodni sem szokott. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. takarékos. Aki ennyire szétszórt. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. de sosem közvetlen. . többnyire kitartóan töpreng valamin. A tapintat nem az erősségük. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből.

Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. különben elhallgat. Lehet akár személyes is. és mindennel játszadozni kezdünk. ha átugorja ezt a pontot. Még ahhoz is lusta. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. . Tegyük fel. A szemüveggesztusok néma vallomások. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. ha már visszatolta a szemüvegét. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. ami a kezünkbe kerül. és a beszélgetőpartnere ráharapott. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. hogy megszidták. át akarja gondolni a tényeket. Ez figyelmeztetés volt. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. hogy levegőnek nézi. De még nem veszi be teljesen a gyomra. Most nem lenne jó. bár néha kissé gátlástalan. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. Érzi. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. hogy kivegye a kanalat a csészéből. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. Ilyesmit csak akkor tegyen. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. Legjobb. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. hogy valami hibát követ el. az ügy továbbra is függőben marad. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. kedves olvasó.

Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. Most ne sürgesse tovább. . már nemigen hagyja magát eltántorítani. Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. határozott ítéletet alkotott.„Most ismét leveszi a szemüvegét. lezárta az ügyet. Ha hallgat is. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést.

mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. És minél szűkebb a hely. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. mintha levegő volna. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! .NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. sexről és más. Ugye most már érti. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. nagyon meghitt érzésről van szó. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. nem akartam molesztálni. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. hogy feladják azokat a távolságzónákat. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. Ha egyedül élnénk. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. azután bezárulunk. Úgy tűnik. vagyis nyílt támadásról. És amikor már ülünk. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. és ostorozni kezdi a szervezetet. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. miért ébrednek fel az ösztönök. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. És arra kényszerülnek. Ha két idegen összeakad egy liftben. És ha ez tovább fokozódik. buszon és villamoson. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. A szív gyorsabban ver. ha két ember már elég jól ismeri egymást. még a lélegzetüket is visszafojtják. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. adrenalin lövell az erekbe. mintha a másik nem létezne. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. Nagyon kevés a hely. lesütjük a szemünket. szűk liftekben.

nagyon kell kedvelniük egymást. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. A japánok például generációkon át megtanulták. 4. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. de mindenütt eltérőek az életterek. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. Ez a távolság. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. Itt szófukarok lesznek az emberek. aki a mosógépünket javítja. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. az félreértésekhez vezethet. ami tömegben lehetetlen. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. Mindenkinek van saját territóriuma. Ha akarnak. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. szűk helyen éljenek. Ez a zóna ott kezdődik. hogy kikapcsolódjanak. gyűrű: a nyilvános távolság. hogy John F. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. mégpedig azért. akiket magázunk. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. oldalon találják meg. beszélhetnek egymással. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. amikor bizonyossá vált. távolságzónák. az kellemetlenül érinti őket. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. 3. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. ezek a psziché életterei. Értik már. 1. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. Térbuborékok. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. gyűrű: a társadalmi távolság. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. De néha párok is betartják ezt a távolságot. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. hogy sűrűn lakott szigetükön. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. . Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. gyűrű: a személyes távolság. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ha a mások a zóna peremére húzódik. és 107. territóriumok. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. vagy a szerelőtől. hogy el tudják viselni a másikat. Ez az a távolság. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. ahol az intimszféra véget ér.

ha csókolóznak. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. Így ugyanis azonnal megtudhatja. . Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. Az ok: a személyes zónájuk. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. Ha behatolunk a másik intimzónájába. jó helyen kopogtat-e. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. annál nagyobb a távolság a csípőik között. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. Úgy tűnk. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. iszonyatosan erős nyomás. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. Így erős nyomás jön létre. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. mint a szűk helyre szorított városi emberé. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. Tehát közelebb ment hozzá. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. gyakran úgy érzi. vagy épp ellenszenvesnek. Pedig ilyenkor nem történik más. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. Akinek nincsenek kötélből az idegei. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. azzal lemérhetjük. aminek az volt az oka. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. és azt az utasítást adta ügynökeinek. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. és jóval több terméket adtak el. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. És pontosan ez a cél. De minél jobban megismerik az új embert. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. vagy tanácsos elkotródnia. az látszólag menekült előle. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. Minduntalan megsértik a térérzékünket. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. méghozzá „társadalmi távolságot”. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. Aki új tag egy munkacsoportban. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak.

mi is tisztelettel válaszolunk. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. egy bádogból és krómból álló erőd. el akarnak űzni minket. . Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. hogy meg akarnak támadni. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. ráadásul még udvariatlanok is. hogy bocsánatot kérjenek. azt úgy értékeljük. különösen akkor. tíz hátra. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. úgy érzi magát. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. melyek óva intik a másikat. Ha mások behatolnak ide. Ha viszont tiszteletben tartják. mint a harci kakasok az állatvilágban. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. mit szándékozunk tenni. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. az azt jelenti. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. mintha megsértették volna a felségterületünket. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. dr. Más jegyek viszont gátló. és képesek lennének arra. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. mint például az emberek egy szűk liftben. Röviden szólva ez a háború és béke titka. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. melyek nemcsak a békés szándékot. Ők nem ismerik a testbeszédet. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. fékező hatásúak.Egy svájci közlekedéspszichológus. és jelzik neki. És aki az autójában ül. a tulajdonunkért harcolunk. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. Agresszívvé válunk. azokat a gesztusokat.

A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. Először figyeljen. reméljük. teljességgel elérhető az ön számára. és nem fogok tétlenkedni. mégpedig a vállakra. szürke embercsoportból. hogy azonos hullámhosszon van önnel. De ne vigye túlzásba a dolgot. és ért hozzá. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. Nekik szenteljük a következő sorokat. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. akkor a hölgy önt vette célba. De ezt már amúgy is tudja. a hölgy. akár egy hollywoodi csillag. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. Most pillantson kicsit mélyebbre. hát akkor azt igazítják meg. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). többnyire már kisebb csoportok alakulnak. akár a matadorok. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. már meghatározott szertartás szerint történik minden. Amikor igazán beindul a játék. A többi olvasó mag. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. akikben megszólal a „vadászösztön”. Nos. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. nos. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. a flört varázslói. A kitágult pupillák azt jelzik. Karba tett kézzel álldogálnak. mely két másodpercnél tovább időzik önön. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. mely azt fejezi ki. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. és kisimítják a nyakkendőjüket. ne lásson rögtön munkához. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). most vegye szemügyre a pupillákat. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. És ha ülnek. a profi hangulatcsinálók. Amennyiben oldott a válltartás. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. A társasági élet istenei. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. a kis tréfák nagymesterei. akkor siessen. akit figyel. akinek valaki megsúgta. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. vagy a falnak dőlnek. megfeszítik a lábizmaikat.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. . ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. Ön. az megint csak azt bizonyítja. kedves olvasó. és aztán vegye szemügyre az embereket. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. Nem betörnie. Ha az egyik ön felé mutat. válasszon ki egyet. Mire istenigazából beindul a buli. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében.

Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. és megigazítja a nyakkendőjét. és ez a lábfej mutat is valaki felé. összeszorítja a lábát. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. A középen álló férfi nem rúghat labdába. A lábukat is jobban széttárják. miközben hátravetik a fejüket. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. Tehát a nő keze a csípőjén. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. hogy megmutatják a csuklójukat. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. nézd s nyakam. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. mely gyengéd érzéseket ígér. A tenyere zárt. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. aki felkeltette az érdeklődésünket. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. („Nő vagyok. Ezért nem alkalmas arra. beletúrnak a hajukba. mely mindkét nemre jellemző. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. nézd. Az teljességgel „vevő” is a jelre. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. és ide tartozik az agresszív. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. hogy ismeretségeket kössön az ember. a testét elfordítja a betolakodótól. mit tudok nyújtani neked. hogy lobog a hajam. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. ha azt szeretnénk. rendkívül érzékeny területet. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. ami megint csak arra utal. .A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. aki a nyakkendőjét babrálja. keresik a szemkontaktust a másikkal. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. De van számos olyan gesztus. kissé szétnyitott ajkakat. Nekidől a falnak. Ha az ajtónál próbálkozik. akár rögtön haza is mehet. Kihozhat néhány poharat. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. („Nézd. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. Az ajtót viszont felejtse el. méghozzá meglehetősen magasan. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt.

Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. Jobb. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. elsősorban azért. Most már semmit sem fog mulasztani. ha fékezi magát. Így akinek fontosabb a karrier. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. Ezek hivatalos események. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. . mint a feltűnés. jobb.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. ám csendesen viselkedniük. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított.

gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. ha sok ember volt körülötte. a boldogtalan. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. amiért elhagyott egy férfi. Mindenki sajnált engem. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. „Miért nem törődsz velem. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. Ilonának mindig is nehézségei támadtak.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. mint eddig. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. Már-már drámai következményekkel járhat. kedvetlen teremtést. Ilona P. De ahelyett. akinek nincs jobb dolga. tényleg van valami abban. valahányszor csak meghívják őket valahova. mint aki megbénult – ordított vissza az. hogy mindenki békén hagyott volna.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. mint a férfi. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. aki imádja a társasági életet. .” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. – Táncolj. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. A részletektől megkíméljük az olvasókat. És úgy látszik. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. akik rögtön kifogást keresnek. flörtölj. hogy az ellentétek vonzzák egymást. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. mint a férfiak. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. és ha felgyorsulnak az események. Köztük legalább annyi a nő. és többet fel sem keltem. Mindenesetre Ilona rájött. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. Kétséges. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket.

Ez a lány már csak az emlékeiben él. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. nyüzsögnek az emberek. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. ügyetlen kamasz lány. A férfiak csak ritkán ülnek így. egyszerűen szörnyen érzik magukat. hogy ilyenkor csődöt mondanak. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. és teljes a káosz. Ha féktelen a hangulat. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. de mindenképpen vonzóbb. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. hogy már rég nem az a félénk. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. valószínűleg éretlen kamaszként. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. sok ember között kirekesztve. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. mint valami köpenybe. hogy miért. Félve tekintenek a buli elé. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. És az az érett hölgy. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. A házibuli sok új arcot. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. ha idegen környezetben volt. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. De mi a helyzet azokkal. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. idegent jelent. mint azt ön képzeli. Judy Garland. aki átvészelte ezt az időszakot. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. hivatalos hangnemet. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. hogy jól érezzék magukat.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. azt azonban nem. Lehet később híres vagy gazdag. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. kirekesztve érzik magukat. mert érzik. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. ha tudatosítja magában. Egy házibulin már-már fizikai . Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. először rá kell jönniük.

tüneteket vált ki belőlük az a tudat. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. Bár ő részese akart lenni az intenzív. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. Nézem a szép embereket. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. nem hozza meg a nagy szerelmet! . A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. mint a tűztől. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. amikor véget ér.” Ám az embernek. mint az osztrigával. és félni kezdek. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. mint nekem. azokat. hogy elvesztették a vonzerejüket. Kirekesztve. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. csak egy meglehetősen átlagos buli. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. és rá kell jönniük. alámerülnek a tömegben. Anais Nin írónő egyszer azt írta. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. ha felnő. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. az a legfontosabb. és nem találom. ha csak beszélnie kell másokkal. sovány vigaszt jelent. hogy nem az évszázad eseménye volt. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. akik láthatólag élvezik a bulit.” Ha valaki azt várja. elszigetelve érzem magam. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. egészen beteg leszek. A lány. annál csalódottabbak. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. A lány. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. ha egyszer minden jóból kimarad. mint egy kis kikapcsolódást. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. akik félnek tőle. hogy hajtogatja. nagy valószínűséggel csalódni fog. Bár jó előre tudom. házibulikon mindig úgy érezte. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. hogy kirekesztették a bűvös körből. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. annak kínszenvedés a valós élet. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. vidám pillanatoknak. mennyire gazdag a lelkivilága. hogy ez lesz a vége. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága.

meglehetősen ellenséges. és hátradőlve ül. A szemöldökét felvonja: bosszús. mellyel szomszédját méregeti. .Még egy testtartás. fölényben van. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. A középen ülő férfinak. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. mindent jobban tud. Sőt. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. amit lát. És a pillantás. De a testtartása világosan mutatja. A nő hátradőlve ül a székén. a lábfejét előrerakja. A bal oldali férfi őszinte. a láb „szebb” lesz. az inge kigombolva. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. keresztbe teszi a lábát. mit érez valójában. nem marad más hátra. mintha a tükörbe néznének. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). karját és lábát széttárja. De uralkodik magán. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. különösen jó az izomtónus. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. ha meg akarja őrizni a látszatot. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. utánozni kezdik egymás gesztusait. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. és karsáncot épített.

ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. felé fordul. Mindhárman karba teszik a kezüket. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. hogy szívesen közeledne a nőhöz. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . Először is felnyílik a lábsorompó. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. és a lábukat is keresztezik. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. ha simogatnák). Beletúr a hajába.Merev. Itt már történik valami. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. Lábfejének iránya jelzi. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. Egyértelmű. A hölgy feladta semleges pozícióját. tartózkodó a hangulat.” Az reagál is az üzenetre. Már nem cselekszik. már nem teszi karba a kezét. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. sőt. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. megmutatja a csuklóját (azt szeretné. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. csak reagál. Beállították a váltókat.

a mellékszerepeket mindig mások játsszák. Kikapcsol. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. csak nem mernek. hogy megőrizték játékos hajlamukat. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. keressen valakit. és azt sem szeretné. és kihasználja az alkalmat. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. Talán van benne némi exhibicionizmus is. mintha színpadon lennének. mennyire bizonytalan. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. az a tény talán igen. Úgy érzik magukat. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. Néma. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. de napnál világosabban kimutatja azt is. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. Az illetővel aztán megbeszélheti. nem felejtettek el játszani. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. akivel „mély társalgásba” kezdhet. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. elfelejti a hétköznapokat. hogy bizonytalan. Érdeklődje meg. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. hogy félénk legyen. Talán úgy viselkedik. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. Számára ez egyfajta erotikus élmény. mely élénkítően hat rá. akivel együtt jöhet. Szereti az efféle eseményeket. nincs ideje rá. Amikor ideges az ember. biztosan jó. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. mint a hal. az a lehető legbiztosabb módja annak. Csak jól akar szórakozni – semmi több. Olyan ruhát vesz fel. ezenkívül élvezi. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. úgy érzik. mindenki (kajánul) . hogy közben azonnal az ágyra gondolna.Elsősorban abban. hogy így mindenki tudni fogja önről. ha olyasmit visel. Azt hiszik. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. hogy ön lesz az első. mintha nem vendég volna. de azért ne vállaljon „teljes állást”. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. A közös fellépés mindig könynyebb. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. amiben szépnek találja magát. hogy végre őrült holmikat vehet fel. hogy bárki megszólítsa őket. Miközben éppen táncol. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. aki igazán elemében van házibulikon. hogy leküzdje a félénkségét. és érzi: csakis arra való a házibuli. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Ehelyett elbújnak. Az a nő. Ennél ezerszer jobb megoldás. Gyerekek maradtak. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. ha csinál valamit. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. mint sztár a színpadon. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat.

hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. azután végül influenzát kapnak. Először lelkesen igent mondanak. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. és ön egyedül marad. . hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. Érdeklődőnek (és érdekesnek). hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. még akkor is. unalmas. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. De legalább ennyire fontos. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. Csak azért fogad el egy meghívást. És ha a helyiség másik végébe pillant. Ha a kísérője történetesen a férje. még nem jelenti. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. azzal jelzi.vagy vacsorameghívásról van szó. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. vagy látogatójuk érkezik. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. hogy valaki elkíséri egy házibulira. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. hogy pontosan értse. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. azzal fergeteges hatást ér el. De ha igent mondott. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt.● ● ● őket figyeli. Ezért amennyiben tudja. érdekes mondanivalója. Ezzel nemcsak saját magát. „Testbeszélgetés”: persze fontos. előre mondja le a meghívást. miközben beszél. mint mondanak mások. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. élénknek és vonzónak fogják tartani. hogy ön is művelni tudja. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. mint önnek. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. amikor hátravetik a fejüket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful