Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Kezdjük el legfölül. Ez az asztal talán kerek. Bár felfelé húzza őket a szívük.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. milyen szerepet töltünk be a csoportban. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. mert könnyen kiábrándulnak. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. Bár ők mindent látni akarnak. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. Azért választott kerek asztalt. Az ő helyük holtövezet. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. de kissé meginognak. talán szögletes. Úgy gondolta. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. természetesen olyannal. a pszichológusok. valahányszor csak érzik. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). Ezenkívül tudta. Ha új ember kerül a körbe. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. Ő ül a „csúcson”. ami érzékletesen mutatja. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. És ez a hatalom annál jobban gyengült. Tehát nem csoda. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. Valamennyi ülőhely egy vallomás. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. ahogy először megmozdítja a székét. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. amelyiket első alkalommal választottak. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. minél távolabb ült tőle a többi lovag. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. Tőle balra és jobbra. tárgyilagos légkört teremt. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. De legyen bármilyen alakú. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. Ez azt is jelentette. úgy érzünk. állítják lelki életünk detektívjei. A szék. hogy őket is lássák. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. azt nem feltétlenül akarják. csak a véletlennek nem. mégpedig arról a tényről. a főnöknél. Mellettük. valamint azt is. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is.

A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. Most az ön feladata. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel.hatalmasság. Egyik fél sem érzi úgy. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. Ez azt jelenti. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. akik így ülnek. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. Ez a pozíció sem rossz. hogy bekerítették. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. mi történik akkor. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. hogy minden oldal felé nyitottak. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. oldal). A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. méghozzá szögletes asztalnál. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. Ha a „nyakára mászik”. a második hatalmasság a csoportban. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. hogy a jobb oldali. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . az ellenzék vezetője között. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. megtörténhet. anélkül hogy az úgy érezné. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. hogy tárgyalnia kell valakinek. Az alapvető dolgokat tisztázták. Mellékesen érdemes megemlíteni. Mindig figyeljen azonban arra. vagy veszély fenyegeti. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. az „ötös számú” az erősebb. legalábbis többnyire. ha nincs más választásuk. Egyrészt a nyílt ellenfél. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. Most nézzük meg. Azok. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. oldalon találja. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés.

legjobb. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. hogy nem riad vissza a vitától. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. A nézőnek ilyenkor az az érzése. Végül itt van még a negyedik. jelzi. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. Egyik fél sem érzi úgy. ha már megvívták egymással az első harcokat. és mint ilyen. Ezt akkor választjuk. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. vagy félnek egymástól. és sikerült közös nevezőre jutniuk. akik vetélkednek egymással. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. ami részben annak köszönhető. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. hogy támadás fenyegetné. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. túl távolságtartó.pontján. Oldott és barátságos a légkör. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. . élesebb hangnemet eredményezhet. Derékszögben. Az egész túl személytelen. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. a „kitérek előled” pozíció. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. ahol minden szó zavaró lehet. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. de keresheti is a másik ember szemét. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. Nagy a veszélye annak is.

Ki fog menni a mosdóba. ön előmerészkedhet. mint egy sakkjátszma. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. Most fogja meg a cukortartót. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. Ülünk a másikkal szemben. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. hogy baráti légkörben. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. jóllehet teljesen öntudatlanul. Látni fogja. álljon fel. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. azt jelzi. hagyja annyiban a dolgot. Legjobb.és cukortartókkal vívott háború. és támadjon ismét. hogy megmutasson neki valamit. ráharapott a csalira. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. mosolyogjon rá. nem akarja. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. Kezdetét veszi a só-. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. amíg erre jelet nem kap. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. vagy maga elé húzza az írást. Olyan ez.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. ami a legfontosabb. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. hogy ne menjen túl közel hozzá. Most szorítóba lép a hamutartó. és onnan világítsa meg az ügyet. arrább toljuk a szalvétákat. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. Ha fontos önnek. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. kritikussá válik a helyzet. Ha előrehajol. Ilyenkor nagyon fontos. nincs az az erő. és ön is menjen ki a mosdóba. Fogja meg az étlapot. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. hogy hátrahúzódjon. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. hogy ön átmenjen mellé. Ha az az imént még előrehajolva evett. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. vagy visszatolja önnek. Akkor a legnehezebb a dolga. Amennyiben ráharap. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. bors. ez a mozdulat arra fogja késztetni. . és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. Ha az asztalszomszédja visszajön. Most engedélyt kérhet tőle. ami a székén tartja majd. Mire visszaér. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek.

Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. ha háttal ül a saroknak. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. az a porckorongjai szempontjából fontos. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. és ő is lát minket. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. A hangulat gyakran feszült. Úgy érezzük. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. hogy senki se használja átjáróként. de soha ne mutatkozzék végtelenül. jobb a csapatmunka. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. egy körterület felé. vagyis lásson mindent. aki megzavarja önöket. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. ha az első adandó alkalommal átköltözik. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. és nincs helyük személyes hangoknak. akik még idekényszerültek. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. hogy mindig figyel minket. Ha nincs esélye arra. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. A másik alapszabály. Állandó a jövés-menés. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. mert ez lehetetlen. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. ami állandó feszültséget jelent. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. és mivel mindenki mindent lát. jól teszi. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. Miért? Mert átjáró. Ha minduntalan jön valaki. oldottabb a légkör. És mivel mindig két asztalfő van. ellenséges. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. vagyis: több az információ. amely mögött nincs ajtó. Hogy „hogyan” ül az irodában. de szemellenző is. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. ami nem csoda. természetesen egy sarokszobába. az a hely az előkelőbb. Aki jobban szereti. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. Fontos. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. Legjobb. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. valamint az. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. . és több támogatást kaphat karrierjéhez. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. de azért még mindig van jó néhány. szobanövényekből. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. például a saját titkárnőről. a négyszögletű asztal a megfelelő. használja is ki. ahogy csak lehet. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. annál inkább gyengül a befolyás. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. irattartó szekrényekből. A többi kollégával együtt. aki az asztalfőn ül.

annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. Így az sem véletlen. Amennyiben az a célja. De vigyázzon. ha úgy állítja az asztalát. mintha a földön ülne. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. nem fog sokkal több kisülni belőle. amennyire csak lehet. és ha rajtam múlik. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. Mint valami sánc. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. hogy egyenrangú félként kezelik őket.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. ahol éppen hely van. mellyel kínálják. már el is vesztette az első menetet. nevetségesen hat a ferde íróasztal. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. ha nem akarja. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. melyeket szintén ki kell használnia. hogy egyenesen álljon. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. és kénytelen elviselni. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. számíthat rá. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. legjobb. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. ha a szoba közepén áll az asztala. Így a látogató. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. Fénykoszorúval övezve. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. mert előbb oldalra kell fordulnunk. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. úgy érzi. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. Alakítsanak ki egy magánterületet. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. Talán az az őrült ötlete támadt. ha hosszúkés helyiségről van szó. ha beszélgetni akarunk valakivel. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia.tegyenek iratokat a székekre. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. azzal átveszi az elődje imázsát. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. Ha semmin nem változtat. De ha az íróasztalnál lévő . és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. miközben ön az árnyékban ül. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. különösen hatásos az a fogás is. legjobb. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. mennyire jelentéktelen. Aki itt helyet foglal. A hely. mint egy udvariassági társalgásból. Tehát ne hagyja. ott is maradsz.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. Köztudomású.

hogy a székek derékszögben állnak. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. Amennyiben egy fénykép létható itt. akkor számára a munkája a legfontosabb. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. hogy ő tulajdonképpen műértő. Másodszor: minden olyan tárgyat. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. sportversenyekről készített felvételek. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. . függönyök. Ha sikerül megtudnia. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. kizárólag nekik is szánták. Ezzel azt mondja neki. Fontos. vagy nemes lovakról. hogy nem feltétlenül mond igazat. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. aki nem térhet ki előle. szőnyegek.vendégszéket ajánlják fel önnek. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. ajánlatos a távolságtartás. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. amely az íróasztal mögötti falon van. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. Ha azonban komollyá válik a helyzet. A képek. Tegyük fel. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. mivel az ő székén nincsenek kerekek. lehet akár másolat is. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. bizonyos lehet benne. az illető elsősorban saját magának szánta. ki ajándékozta neki a képet. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. rendkívül racionális emberrel van dolga. tehát csak a látogatók látnak. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. tehát kifejezi az ember személyiségét. kezdetét veszi a széktáncoltatás. A helység egyben státusszimbólum is. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. akkor komoly az ügy. aki itt dolgozik. családi fotók. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. Ha technikai tárgyú a felvétel. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. ami arra utal. íróasztalok sok mindent elárulnak. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni.

Aki ki akar lopakodni valahonnan. A lábfeje elárulja. és addig marad a csoportban. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. De a lábfej nemcsak azt jelzi. hanem azt is elárulja. Ha azonban ez a szög nullára csökken. és háromszöget csinál a körből. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. ha ön egy perce békén hagyná. És a lábfeje megmutatja. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. hogy hívják. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. Azután előfordulhat. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. Sehogyan sem tudja megfogni. ugrásra kész. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. hogy valaki menekülni akar. úgy tűnik. ezt úgy kell érteni. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. hogy a férfiak figyelnek rá. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. lélekben még sincs ott. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. merre menne. de ki is zárhat egy harmadikat. hol az egérút. Bár ön felé fordul. amíg érzi. Azon fáradozik. az csak úgy hatolhat be közéjük. hogy megnyerje magának az illetőt. odahúz egy széket.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. ha valaki felé fordítja a térdét. Sokat elárul az is. ez a felállás egyértelműen jelzi. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. hogy tűnjön el. Ha egy pamlagon ülünk. Ez a szög befogadhat. hogy az menten eltűnne. kevésbé tudunk ugyan mozogni. ugrásra kész. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. vegyen részt a beszélgetésben. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. hogy kimenjen. már zárt társaságot alkotnak. hogy egymás közt akarnak maradni. Jelképesen kizárják a társalgásból. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. . ha feláll. de itt is érvényes a szögek mágiája. legszívesebben felállna. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. Ha kilencvenfokos szögben állnak. hogy ki és mi érdekel bennünket. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken.

mert teljesen kimerült. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. ahogyan ül. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. mindenki nyitott. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. nincs ellenségeskedés. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. Hüvelyk. . senki sincs kirekesztve. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. A másik keze ernyedten lelóg. és nem könnyű szóba elegyedni vele. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. A testek iránya egyértelműen mutatja. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. és kizárólag felé fordul. a középen álló férfi elállja az útját.

ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. Az ujjak látszólag semmitmondó. Mindez elég ok arra. hogy ön. . A tenyerét eltakarja. hogy az illető fél a vitától. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). Így azok néha azt hiszik. A kezek válaszolnak. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. ajánlatokat tesznek. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. azt bizonyára összezavarták. kifejezetten kínos lenne számára. és valószínűleg az is. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. hangulatokat jeleznek. Mindez talán igaz is. még akkor is. még akkor sem. érzéseket mutatnak. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. mely biztonságot keres. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. A kezek vágyakról árulkodnak. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. Talán ön olyan ember. tehát valamit titkol. Nem tud erélyesen föllépni. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. tisztelt olvasó. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. A kezek kifejezetten beszédesek. azok segíthetik önt a taktikázásban. aki mindig megérzi. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. és mindig őszinték. kicsúszott a lába alól a talaj. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. látszólag kijátszották verbálisan. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet.

hogy belelássanak a lapjaiba. ha mások a tenyerünkből esznek. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. igyekszünk. és arról álmodozunk. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. mert a gesztusok grammatikájának. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . hanem gondolatokat is. két nagy filozófus. átütő hatású lehet a beszélgetés. ökölbe szorulnak a dühtől. Senkinek sem fogja engedni. A kezek dicsérnek. és nap mint nap azon fáradozunk. és nem örülünk. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. ha nagy erőpróba előtt áll. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. A „kezünkbe vettük” az életet. Nem mutat sem pozitív. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. Az ember érzi. És ha valami fontos számunkra. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. hogy vége a világnak. hogy itt valami nincs rendjén. készen áll a szóbeli harcra. kezet emelünk a másikra. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. agyunk hatalmas előrelépést tett. Olyan ez. Szeretjük. felizgatnak és megnyugtatnak. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. Ez egyáltalán nem nehéz. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. Kezünk által. a szívünkre tesszük a kezünket. és egyértelmű. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. Aki ilyen gesztust tesz. hogy félreállítsa. sem negatív reakciót. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. megvannak a maga szigorú szabályai. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. nem akarja. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. Velük értelmezzük a világot. Szorítunk valakinek. és amikor úgy tűnik. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. amennyivel csak tudták. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki.

A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. azzal magának árt. egymásba kulcsolódó kéz látható. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. „Engedje meg. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. Ez nem üres ígéret. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. hogy nem „üzletet” ajánlunk. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló .” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. A sok apró gesztus. hogy beszélgetőpartnere őszinte. hogy őszintén beszéljek. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében.van. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. hanem szívességet kérünk. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust.. hogy semmit sem akar eltitkolni. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna.. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. Így jelezzük. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. Minél inkább a szokásunkká válik. mely elárulja nekik. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. A római pénzérméken két. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai.

Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. pimaszságnak minősül. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. hogy nyíltabb legyen. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. uralkodói gesztust. legjobb. és ezzel jelzi. megmutatja a tenyerét. bár kissé távolságtartó beszélgetés. A kezek mint detektorok . ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. valami kihívóan hat benne. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. A megszólított maga sem tudja miért.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. hogy őszinte. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. a szájuk elé kapják a kezüket. ne számítson túl nagy sikerre. renyújtja a bal kezét. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el.

mintha a hüvelyk. és ott a zsiványt játszotta. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. össze akarnánk szorítani az orrunkat. mint egy harapófogóval. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. legtöbbször úgy teszünk.és mutatóujjunkkal. nem támasztja meg semmi. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. gesztusaink vesztenek pontosságukból. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. melyet hallgat.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. Idővel lecsiszolódik egy s más.. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. A fej szabadon „lebeg”. bizonyos irányvonalakra van szüksége. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. miközben ön beszél. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. ezt mutatja a lesütött szem. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi.. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. Azt szeretné. melyekhez igazodhat. „Nem érdektelen – de. Amikor hazudnak. ez azt jelenti. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog. Közben eltakarjuk a szájunkat. A hölgy nem mer kitörni.

Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. hogy a hazugság csiklandoz. hogy unatkozik.. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. hogy valamiféle elhatározásra jutott. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. Amikor valaki az állát simogatja. hogy ez vaskos hazugság. És a testbeszédből azután rájöhet. hogy mérlegel valamit. és vonultasson fel újabb érveket. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. hogy már tényleg eleget hallott. aki az ujjával dobol az asztalon. Ez nem tréfa.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. de remélem. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. pedig ez a türelmetlenség jele. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. Ez annyit tesz: „Tudom. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. ezzel azt mutatja. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. Ha a homlokunkra csapunk. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. miért ilyen elutasító. mint egy elégedett óriáscsecsemő.. hogy az illető éppen döntést hoz. akik befogják a fülüket. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. már kedvezőbb színben látja az ügyet. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. amit hallunk. hagyja. Amikor befejezi a masszázst. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. masszírozni kezdi az állát. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. mintha belement volna valami.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. őszintén érdekel minket az. Ha összefonja a mellén a karját. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. Ha az egész kéz az arcon nyugszik. A tudósok. ezzel azt jelzi. a jellemet. hogy megvakarja a viszkető pontot. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. miközben hátradől. az arról árulkodik. Inkább kezdje elölről a történetet. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. Arról. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. . Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. legjobb taktikát változtatnia. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. nemegyszer tévesen azt hiszik. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. ön biztos lehet benne. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. azzal csak megerősítené az elhatározásában. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. Úgyszólván magától elindul az arc felé. a halánték irányába mutat. miközben hazudunk. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. És ha viszket az orrunk. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. és a szemünket dörzsöljük meg. Így jelzi a beszélőnek . „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. nem szúr szemet. Ez a gesztus jelzi. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. és még a lábát is keresztbe teszi.

a nadrág. és amennyiben az utánozza a mozdulatát. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. egy korbács erejével bír. ám ha egyértelműen rámutat valakire. minden problémára tud megoldást. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. egyenesen tartja a hüvelykujját. Egy korbácséval. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. A magányos seriff útra kel.És jelzi azt is. máris jóval szerényebben fog viselkedni. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. Aki nincs híján az önbizalomnak. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. . A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. A tenyér zárt. mert szexuális agresszivitásra is utal. Talán akad. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. mely arra hivatott. például egy bonyolult iratot. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. céltudatos érvekkel. legalábbis látszólag. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. Ha még láthatóan mag is feszíti. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. az gondolkodás nélkül lőni is fog. az. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). hogy igazi machóval van dolgunk. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. legjobb. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. Az előretolt csípő mutatja. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. hogyan vélekedünk magunkról. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. Az előrebökő mutatóujj tőr. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. Verbális tőrdöfés: megrohamozni.

és védekezik. és felülről kulcsolódik rá. Ilyenkor nemcsak a kezet. Azok. pozícióról és szándékokról. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. jobban tennék. lehajtotta mindkét szárát. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. hogy uralkodik magán. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. és manapság sem csak a németekre jellemző. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. akik minduntalan alkalmazzák. és ez nála is a kezén látszott. A szerepek kiosztva. finomítottunk rajta. Amennyiben engedi. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. Elvégre könnyen megtörténhetett. hogy így fogjanak kezet önnel. és megmutatta. azzal beletörődött. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. kié a döntő szó. „kézben” akarjuk tartani. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. jelezvén. ami annyit tett: „Elegem volt. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról.És amikor elege lett a veszekedésből. de változtattunk. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. Ezzel megszégyeníti. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. vagy egyenrangú félként kezeljük. Kijelölte a határokat. a kézfogás eldöntötte. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. akik ügyetlenül szorítanak kezet. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. domináns személyiséggel van dolga. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. esetleg alárendeljük magunkat neki.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. hanem önt is két vállra fektették. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. . De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. fejezzük be a vitát. ezért ne engedje. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. sáncot épített belőlük. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. nem akarom folytatni. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. Ha a tenyér. melyet megfog. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre.

erőszakos gesztus. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. amit önmagában is bizonyít az a tény. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. . hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. A „kétkezessel”. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. tapintatlan szemtelenség. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. Pedig ez kifejezetten kisajátító. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. megtörténhet. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. A kettős fogásnak az a feladata. egyúttal vaskos hadüzenet is. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. hogy a másik csuklójáért nyúl. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát.

Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. A félénk emberek szoktak így köszönni. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. De belül kétely mardossa őket. . De jól nézze meg. hogy most megütheti a főnyereményt. most egészen biztosan sikerülni fog. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. mert úgy érzi. de én diktálom a feltételeket. és a bőrkontaktus. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. kedvesem. de ez most biztosan nem lesz rossz. de lehetnek benne kockák is –. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. valóban bizakodóan mosolyognak is. És a legtöbben. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. olyan embernek tűnünk. hogy elfordul tőle. hogy valójában nyomasztja őket valami. hogy összedörzsölte a tenyerét. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. Ezt az a tény is mutatja. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. Bár a szívélyesség látszatát kelti. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. És amikor az ujjak elfehérednek. pompásan kijövünk majd egymással. egyértelműen távolságtartó. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. úgyszólván nem létező személyként kezeli. Aki egészen lassan teszi. amikor meg akarja babonázni őket. aki tudja. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. De figyeljen mindig arra.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét.

az az ön számára legalább olyan végzetes. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. mielőtt kitör a golyózápor. hegyesszöget alkotnak. . vagyis olyan ember. Amikor az ujjak csúcsot. hogy az adott helyzetben csak ő érti. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. mindenfajta sáncról. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. automatikusan megváltoznak a gesztusok. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. Ügyvédek. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. aki mindent jobban tud. Ha valaki gátakat. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. miről is van szó valójában. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. akik tetőt alkotnak ujjaikból. Ön megbukott. akik nagyon ismerik a dörgést. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. szinte mindig kiderül róla. A tető felül van. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. bizonyosan néhány utasítást ad. Ez magabiztosságot jelez. mekkora erő lakozik benne. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. Itt van például a „tető” nevű figura. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. Aki kedveli ezt a gesztust. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. Jellemző tanári gesztus. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. elutasították. szeret utasításokat adni. ezzel azt jelzi. hogy valóságos „okostojás”. rácsokat képes az ujjaiból. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. az határt nem ismerő pimaszságra utal. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el.

amit az előretolt csípő bizonyít. Szexuálisan is. mely több szempontból is kihívó.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. .

és védekező reakciónk. nagyon. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. Legjobb. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. amikor szavakkal. a legtöbb ember úgy érzi. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. kérdezni szeretne valamit. igazi kihívás. például egy iratot. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. izgalmas feladat. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. Aki kicsit is érti a testbeszédet.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. hogy a nemi szerveket. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. amit a kisgyerekek. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. mely sok mindent elmond félelmeinkről. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. székek és szekrények mögé. annak ezt azonnal látnia kell. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. vagyis verbálisan támadnak meg minket. De van más lehetőség is: dőljön előre. Például a liftben.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. hogy kérdezzenek. ráadásul kellemetlenül szűk helyen. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. még mindig inkább negatív a hangulat. és merüljön mély hallgatásba.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. karba tesszük a kezünket. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. Színt kell vallania. ez védekező testhelyzet. A legkevésbé sem élvezi az új állást. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. Pontosan azt tesszük ilyenkor. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. . a lábakénak pedig. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. ha felszólítja a csoportot. hogy a szívet védje. Amikor védelmet keresünk. ami hihetetlenül kihívóan hat. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. Ez az első dac. muszáj beszélnie. akik gyakran rejtőznek asztalok. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. És kérje meg arra. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom.

és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra.) Az ok egyértelmű. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. Gyakran mi magunk is érezzük. Ez a nő nem bízik magában. a legkevésbé sem oldott gesztus. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. megkötözve érezzük magunkat. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. biztos lehet benne. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. mert az megnyugtat.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. És egy állófogadáson. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. míg a másik részleges sáncot képez. Amennyiben el akar érni nála valamit. mi az. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. míg a férfiak szétvetik a lábukat. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. Bár ez oldott benyomást kelt. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. A karsánc önkéntelen jelzés. és csak az alkalmat várja. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. választ kapott egy olyan kérdésre. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. Ezért igyekszünk változtatni rajta. alig fog megmoccanni a széken. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. hogy lesújtson. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. ahol . hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. és azonnal változtatni kell a taktikáján. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. semmit nem akar kockáztatni. hogy leláncolva. Aki megérti a jelentését. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. a körmünket vagy az óránkat. Biztosan átélték már a következő helyzetet. hogy a partnere olyasmit hallott. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. mindig az a „támadó”. mintha védekeznének. Akinek hatalma van. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. ami nem tetszett neki.

Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. Aki így áll. hogy ezt ön tudja. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. ami arra utal. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. döntő fölényben van vele szemben. A zakó begombolva. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. hogy gazdája zárkózott. hogy nem kedvelik önt különösebben. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. többnyire a karját is összefonja. biztonságos érzést. hogy a tagok nem ismerik egymást. Ez azt jelenti. Most viszont színt kell vallania. A zakója vagy kabátja begombolva. mert igyekszik felidézni azt a szép. tartózkodó alaphangulatban van. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. álljon fel nyugodtan a helyéről. jóformán biztos lehet benne. ütésre kész. és keresztezik a lábukat. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. amikor ön csatlakozik hozzájuk. De ne hagyja annyiba a dolgot. sáncokat képez. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. Aki így ül. és a lábfej előremutat. Valamiféle fedezéket keres. hogy mondani akar valamit. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. Talán egyszer önnel is előfordul majd. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. amikor kitüntetést kap. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. de így áll az ember olyankor is. „Az az érzésem. Valamit forralnak ön ellen. könnyedséget a beszélgetésbe. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. . például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. Így áll a vádlott a bírája előtt. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat.

lénk. Védekező helyzetből. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet.próbálkoznia annak. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. Bizonyosan új tag egy csoportban. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. mindenekelőtt azt jelzi. hogy belsőleg is derűlátó legyen. akár egy ki. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. mint egy őzike. Az egyik láb a másik köré fonódik. legszívesebben elrejtőzne. hogy az illető hölgy félénk. amit az imént mondtak. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- . „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. aki elő akarja csalogatni a ja. tartózkodó. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. kész. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. amely kizárólag nőkre jellemző. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. Végül még meg kell említeni egy lábtartást.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. Már ez a hasonlat is mutat. akár egy kígyó. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. és pozitívvá formálja a gondolkodását. Ez a nő visszahúzódott.

másrészt ez a feszült. ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz.ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. .

Ez a testtartás néma kihívás. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. Aki oldott. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem. Amikor két idegen találkozik. Albert E. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. hogy kihozzák a béketűrésből. ahogy te. Nem véletlen. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. uralkodói gesztusait. megfigyelhetné. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. a kölyök”. baráti légkört akar teremteni. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. És aki egy gyülekezet előtt beszél. szavakban és gesztusokban egyaránt. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. és az élvezni fogja. Így pózolt a revolverhős „Billy. Mert aki magasabb. hogy megértik. koronás fővel a világ hatalmasságai. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. Scheflen jött rá.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. ha kerüli főnöke agresszív. Természetesen észrevétlenül. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. és már néhány mondat után érzi. próbál föléjük magasodni. én bárkivel felveszem a versenyt. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. amikor felfedezik. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. nagyhangú vitapartnereinket.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. Különben még a vetélytársának tűnhet. az hatalmasabbnak is tűnik.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. először eltérő álláspontra helyezkednek. Erre egy amerikai pszichológus. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek.

Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. mely a legtávolabb esik az ajtótól. törvényszerű. és megvárja. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. Azzal. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. hogy elkedvetlenedik. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. beszélni kezd hozzá. hogy helyzeti előnyhöz jusson. hamar megzavarhatja. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. hogy ön a járművében marad. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. mert ő szinte mindig alacsonyabban van.) Másodszor: jól teszi. Máskülönben arról lehet felismerni. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. kissé már meginog az önbizalma. A magas székek idegesítik a látogatót. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. és közben a lehető leginkább megközelíti. És amikor végre megvan az asztal. mert azt hiszik. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk. . hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. hanem leereszti az ablakot. A bútorszimbolika Van néhány szabály. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. és tudassa a rend őrével. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. mi rontja el a másik kedvét.). aki uralkodni próbál a többieken. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. hogy jó néhány gyenge pontja van. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. hogy „összehúzza magát”. töri meg a lendületét. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. Egy „helycsináló” előrerohan.látványa. De vannak olyan helyzetek is. Köszönje is meg neki. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. amely például a székekre érvényes. hogy őt távol tartsa magától. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. és különféle tárgyakkal hadakozik. mennyire sajnálja a hibáját. és feltépi az ajtót. egyúttal elárulja. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. Jó tudni. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. Jobb. hogy ennek így kell lennie. vagyis kilép a territóriumából. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. vagy azt a széket választja. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. Ám az a főnök. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. Ez súlyos hiba. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. amíg a rendőr odalép az autóhoz. ha kiszáll a kocsijából.

A sikeres. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. ahol nem szabad dohányozni. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. aki keskeny. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. . amit cigarettákkal. Ne hagyja. Köztudomású. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. Ő kétli. És egy nő. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. vagy már fel is ért a csúcsra. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. babrálják a nyakkendőjüket. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. hogy valahol tűznek is kell lennie. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. gyakran alábbhagy az önkontroll. Egy szertartással. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. mindenesetre „felszálló” ágban van. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. a füstje mégis kiszivárog. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. hogy legalább olyan nagy egyéniség. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. amikor a tetőfokára hág a feszültség. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. Miközben tartást keres az életben. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. legjobb. hogy megfontoltságot. hogy aki dohányzik. magabiztosságot sugározzanak. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. mint egy férfi. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. eltöprengett azon. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. hogy látványos élvezetet okoz. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. Tehát belül ég valami. vakarják a fejüket. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. szivarokkal és pipákkal művel az ember. Aki szivarozik. Valóban nagy fogást csináltak. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. azon könnyebb átlátni. ha eldugja a pipáját. kecses mozdulatával azt mutatja. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. akik nem dohányoznak. És ha így nézzük. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Tisztogatják a körmüket.

Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. Aki felfelé fújja a füstöt. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. azt kellemesen érintették az addig hallottak. és rózsaszínben lát mindent. hogy mit jelent ez a gesztus.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. rendszerint inkább hallgatag. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. Valami megfeküdte a gyomrát. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. És arra is mérget vehetünk. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. és nem szívesen használ nagy szavakat. És ez megint csak árulkodó jel. hogy határozottan kész a görbe utakra. ezzel jelzi. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. Egyértelmű. Aki kártyázás közben dohányzik. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat. Ha tudni szeretné. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. kétszeres kockázatot vállal. Megingathatatlan az önbizalma. Aki pedig az orrán. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. hogy még egy . akkor őrülten sikeres volt a fellépése. biztosan pompás lap van a kezében. ő is emelkedett hangulatban van. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. És nem árt. Utál feltűnést kelteni.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. Biztosak lehetünk benne. De nézzük meg alaposabban. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. mintha védenie kellene. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát.

Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. Aki így dohányzik. ha rideg technikai dolgokról van szó. mit kell tennie. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. Olyan ember.ütőkártyát rejteget az ingujjában. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. Ha kudarc éri. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. hogy eltitkolja. mint a felismerés lángját. és minden feladatra időt hagy magának. És ha belül izzik is. miközben rágyújt. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. Ő a gyűrűs. és a vakmerőségig bátor. óvatos és szófukar. állandóan leveri a hamut. Szimultán játékos. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. de ért hozzá. Ha így nézzük. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. Aki így dohányzik. Olyan ember. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. leggyakrabban zsörtölődik. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. a középső és a gyűrűsujja között. és introvertált alkat. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. Főként a fanyar aromát kedveli. és nemcsak akkor. ahogy a cigarettáról a hamut. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. aki még ismeri a lovagi erényeket. mindig pontosan tudja. és él benne a kalandvágy is. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. mindig tud alkalmazkodni. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. kritizál. az ahhoz is ért. Így „füstöl” az a férfi. belső feszültségén. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. És ha rajta múlik. ért hozzá. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. sohasem árulja el. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. Így akar úrrá lenni az idegességén. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. mindig ő akar beszélni. . Aki mindkét kezét használja. akinek folyton temérdek a dolga. mindig az adott pillanatra koncentrál. És ha egyszer szóhoz jut. mindig kész szokatlan utakra is. csak vállat von. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. hogy maradéktalanul ki is élvezze. hogy mit gondol.

tud rögtönözni. és könnyedén ki is lehet használni. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. mert sok mindent elárul egy emberről az. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. ha szükséges. nem ad támadási felületet. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. mégpedig minden teketóriázás nélkül. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. akár egy lándzsahegy. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. Aki marokra fogja a csészéjét. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. Ért hozzá. Tehát jól figyeljen oda. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. rátér a tárgyra. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. A teljesítmény megszállottja. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. „Térjünk a tárgyra”: ő. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. annak nincs szüksége holmi fülekre. Miközben így álcázza magát. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. többnyire könnyen befolyásolható. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. Ez a gesztus arra utal. és minden problémát első . testileg jó erőben van. A fenntartások. csak arra vár. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. hol a gyenge pontja. De nemcsak dohányzás. mintha ragadós lenne a széle. Ez a „kemény férfi”-figura. aggályok vannak túlsúlyban. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. mely harciasan felfelé mutat. pszichikailag nagy a teherbírása. hogy a vele szemben ülő elárulja. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”.

A „lajhár” túl lusta ahhoz. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. viszont mindig egyenesek. és aggályoskodni sem szokott. Mindig úgy viselkedik. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. Semmit. szinte már zsugori. Fáradt. nem lehet megszabadulni tőle. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. és él-hal ezért a szerepért. szívjon egyet a cigarettájából. kínozza a stressz. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. sohasem tudja. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. unott típus. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. többnyire kitartóan töpreng valamin. mintha színpadon lenne. A csupa ideg: mindig bizonytalan. A „páva” olyan ember. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. hogy előadhassa a nagyjelenetét. A tapintat nem az erősségük. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. Ez a típus olyan. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. szinte már lomha. . Még csak nem is beszél sokat. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. Aki ennyire szétszórt. de semmit sem hagy veszendőbe menni. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. takarékos. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. és egy perce sem tud lazítani. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit.nekifutásra meg akarnak oldani. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. belenézzen az iratokba. Úgy tekint a kávészünetre. de sosem közvetlen. annak semmi sem sikerül igazán. mint a sebtapasz. kényelmes.

nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. ami a kezünkbe kerül. az ügy továbbra is függőben marad. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. Még ahhoz is lusta. . „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Ilyesmit csak akkor tegyen. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. De még nem veszi be teljesen a gyomra. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. Lehet akár személyes is. és mindennel játszadozni kezdünk. ha már visszatolta a szemüvegét. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. A szemüveggesztusok néma vallomások. kedves olvasó. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. Tegyük fel. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. és a beszélgetőpartnere ráharapott. bár néha kissé gátlástalan.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. hogy levegőnek nézi. hogy valami hibát követ el. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. Érzi. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. hogy megszidták. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. Most nem lenne jó. ha átugorja ezt a pontot. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. át akarja gondolni a tényeket. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. Ez figyelmeztetés volt. Legjobb. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. hogy kivegye a kanalat a csészéből. különben elhallgat.

Ha hallgat is.„Most ismét leveszi a szemüvegét. . Most ne sürgesse tovább. Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. már nemigen hagyja magát eltántorítani. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. határozott ítéletet alkotott. lezárta az ügyet.

És minél szűkebb a hely. nagyon meghitt érzésről van szó. Nagyon kevés a hely. És amikor már ülünk. A szív gyorsabban ver. miért ébrednek fel az ösztönök. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. És arra kényszerülnek. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. hogy feladják azokat a távolságzónákat. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. sexről és más. Ugye most már érti. ha két ember már elég jól ismeri egymást. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. Úgy tűnik.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. azután bezárulunk.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. nem akartam molesztálni. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. adrenalin lövell az erekbe. és ostorozni kezdi a szervezetet. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. És ha ez tovább fokozódik. lesütjük a szemünket. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. buszon és villamoson. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. Ha egyedül élnénk. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. Ha két idegen összeakad egy liftben. vagyis nyílt támadásról. mintha levegő volna. szűk liftekben. mintha a másik nem létezne. még a lélegzetüket is visszafojtják. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”.

az kellemetlenül érinti őket. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. hogy sűrűn lakott szigetükön. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. mégpedig azért. 3. Ez az a távolság. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. A japánok például generációkon át megtanulták. ezek a psziché életterei. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. Ha akarnak. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. Értik már. gyűrű: a társadalmi távolság. Ha a mások a zóna peremére húzódik. oldalon találják meg. hogy el tudják viselni a másikat. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. vagy a szerelőtől. Ez a távolság. ami tömegben lehetetlen. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. Ez a zóna ott kezdődik. távolságzónák. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. Itt szófukarok lesznek az emberek. de mindenütt eltérőek az életterek. ahol az intimszféra véget ér. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. territóriumok. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. nagyon kell kedvelniük egymást. . már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. Térbuborékok. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. amikor bizonyossá vált. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. és 107. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. akiket magázunk. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. 1. az félreértésekhez vezethet. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. és gyakorlatilag akármeddig tarthat.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. gyűrű: a nyilvános távolság. De néha párok is betartják ezt a távolságot. beszélhetnek egymással. Mindenkinek van saját territóriuma. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. 4. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. aki a mosógépünket javítja. hogy kikapcsolódjanak. hogy John F. gyűrű: a személyes távolság. szűk helyen éljenek.

Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. az látszólag menekült előle. jó helyen kopogtat-e. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. Az ok: a személyes zónájuk. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. Tehát közelebb ment hozzá. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. gyakran úgy érzi. vagy épp ellenszenvesnek. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. ha csókolóznak. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. az egy ilyen helyzetben becsavarodik.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. . hogy a többiek ellenségesek vele szemben. és jóval több terméket adtak el. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. Akinek nincsenek kötélből az idegei. És pontosan ez a cél. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. Minduntalan megsértik a térérzékünket. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. Így erős nyomás jön létre. iszonyatosan erős nyomás. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. méghozzá „társadalmi távolságot”. aminek az volt az oka. annál nagyobb a távolság a csípőik között. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. azzal lemérhetjük. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. és azt az utasítást adta ügynökeinek. vagy tanácsos elkotródnia. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. Ha behatolunk a másik intimzónájába. Úgy tűnk. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. Így ugyanis azonnal megtudhatja. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. Aki új tag egy munkacsoportban. Pedig ilyenkor nem történik más. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. De minél jobban megismerik az új embert. mint a szűk helyre szorított városi emberé.

fékező hatásúak. különösen akkor. Ők nem ismerik a testbeszédet. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. hogy bocsánatot kérjenek. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. és képesek lennének arra. mint a harci kakasok az állatvilágban. És aki az autójában ül. mit szándékozunk tenni. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. mint például az emberek egy szűk liftben. úgy érzi magát. Agresszívvé válunk. dr. melyek óva intik a másikat. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. tíz hátra. és jelzik neki. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. azokat a gesztusokat. Ha viszont tiszteletben tartják. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. melyek nemcsak a békés szándékot. Röviden szólva ez a háború és béke titka. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. Ha mások behatolnak ide. Más jegyek viszont gátló. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. hogy meg akarnak támadni. a tulajdonunkért harcolunk. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. ráadásul még udvariatlanok is. azt úgy értékeljük. egy bádogból és krómból álló erőd. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület.Egy svájci közlekedéspszichológus. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. az azt jelenti. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. . ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. mi is tisztelettel válaszolunk. el akarnak űzni minket. mintha megsértették volna a felségterületünket.

a kis tréfák nagymesterei. Amikor igazán beindul a játék. Ha az egyik ön felé mutat. Mire istenigazából beindul a buli. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. a profi hangulatcsinálók. akikben megszólal a „vadászösztön”. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. a hölgy. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. most vegye szemügyre a pupillákat. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. akkor siessen. Nos. reméljük. teljességgel elérhető az ön számára. És ha ülnek. Nekik szenteljük a következő sorokat. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. mégpedig a vállakra. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. Amennyiben oldott a válltartás. mely azt fejezi ki. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. A kitágult pupillák azt jelzik. Nem betörnie. akkor a hölgy önt vette célba. a flört varázslói. De ezt már amúgy is tudja. A társasági élet istenei. Karba tett kézzel álldogálnak. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. szürke embercsoportból. akár a matadorok. Először figyeljen. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. nos. és nem fogok tétlenkedni. megfeszítik a lábizmaikat. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. De ne vigye túlzásba a dolgot. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. és kisimítják a nyakkendőjüket. az megint csak azt bizonyítja. Ön. akit figyel. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. A többi olvasó mag. hát akkor azt igazítják meg. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. akár egy hollywoodi csillag. mely két másodpercnél tovább időzik önön.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. akinek valaki megsúgta. már meghatározott szertartás szerint történik minden. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). többnyire már kisebb csoportok alakulnak. Most pillantson kicsit mélyebbre. .KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. hogy azonos hullámhosszon van önnel. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. válasszon ki egyet. ne lásson rögtön munkához. vagy a falnak dőlnek. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. kedves olvasó. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). és aztán vegye szemügyre az embereket. és ért hozzá. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni.

Ha az ajtónál próbálkozik. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. és megigazítja a nyakkendőjét. keresik a szemkontaktust a másikkal. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. („Nő vagyok.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. Kihozhat néhány poharat. hogy ismeretségeket kössön az ember. Tehát a nő keze a csípőjén. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. A tenyere zárt. beletúrnak a hajukba. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. és ez a lábfej mutat is valaki felé. nézd s nyakam. ami megint csak arra utal. rendkívül érzékeny területet. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. hogy megmutatják a csuklójukat. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. De van számos olyan gesztus. aki felkeltette az érdeklődésünket. mit tudok nyújtani neked. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. mely gyengéd érzéseket ígér. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. A lábukat is jobban széttárják. ha azt szeretnénk. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. akár rögtön haza is mehet. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. nézd. A középen álló férfi nem rúghat labdába. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. aki a nyakkendőjét babrálja. kissé szétnyitott ajkakat. Ezért nem alkalmas arra. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. összeszorítja a lábát. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. miközben hátravetik a fejüket. Nekidől a falnak. mely mindkét nemre jellemző. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. . Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. Az teljességgel „vevő” is a jelre. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. hogy lobog a hajam. („Nézd. és ide tartozik az agresszív. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. Az ajtót viszont felejtse el. a testét elfordítja a betolakodótól. méghozzá meglehetősen magasan. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik.

. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. Jobb. Ezek hivatalos események. ha fékezi magát. Most már semmit sem fog mulasztani. mint a feltűnés. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. jobb. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. elsősorban azért. ám csendesen viselkedniük. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. Így akinek fontosabb a karrier.

Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. A részletektől megkíméljük az olvasókat. hogy mindenki békén hagyott volna. . akinek nincs jobb dolga. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. aki imádja a társasági életet.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. hogy az ellentétek vonzzák egymást. De ahelyett. Köztük legalább annyi a nő. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. kedvetlen teremtést. amiért elhagyott egy férfi. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. akik rögtön kifogást keresnek. Ilona P. a boldogtalan. És úgy látszik. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. és többet fel sem keltem. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. tényleg van valami abban. – Táncolj. valahányszor csak meghívják őket valahova. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. „Miért nem törődsz velem. és ha felgyorsulnak az események. mint eddig. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. flörtölj. Kétséges. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. Mindenki sajnált engem. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. Mindenesetre Ilona rájött.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. mint a férfiak. ha sok ember volt körülötte. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. mint aki megbénult – ordított vissza az. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. Már-már drámai következményekkel járhat. mint a férfi. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött.

Judy Garland. és teljes a káosz. valószínűleg éretlen kamaszként. Ha féktelen a hangulat. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. hogy miért. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). hivatalos hangnemet. mert érzik. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. ügyetlen kamasz lány. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. ha idegen környezetben volt. Lehet később híres vagy gazdag. Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. hogy ilyenkor csődöt mondanak. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. hogy már rég nem az a félénk. idegent jelent. Egy házibulin már-már fizikai . Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. először rá kell jönniük. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. nyüzsögnek az emberek. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. A házibuli sok új arcot. Félve tekintenek a buli elé. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. mint azt ön képzeli. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. És az az érett hölgy. hogy jól érezzék magukat. De mi a helyzet azokkal. egyszerűen szörnyen érzik magukat. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. A férfiak csak ritkán ülnek így. sok ember között kirekesztve. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. mint valami köpenybe. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád. Ez a lány már csak az emlékeiben él. aki átvészelte ezt az időszakot. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. kirekesztve érzik magukat. de mindenképpen vonzóbb. ha tudatosítja magában. azt azonban nem.

hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. hogy nem az évszázad eseménye volt. mennyire gazdag a lelkivilága. mint az osztrigával. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. hogy hajtogatja. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. azokat. mint egy kis kikapcsolódást. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. A lány. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. mint a tűztől. egészen beteg leszek. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. és rá kell jönniük. hogy kirekesztették a bűvös körből. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. elszigetelve érzem magam. amikor véget ér. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. Anais Nin írónő egyszer azt írta. mint nekem. akik láthatólag élvezik a bulit. nagy valószínűséggel csalódni fog. Bár ő részese akart lenni az intenzív. ha felnő. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. A lány. akik félnek tőle. az a legfontosabb. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. hogy ez lesz a vége.tüneteket vált ki belőlük az a tudat. hogy elvesztették a vonzerejüket. nem hozza meg a nagy szerelmet! . Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. alámerülnek a tömegben. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják.” Ha valaki azt várja. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz.” Ám az embernek. ha csak beszélnie kell másokkal. vidám pillanatoknak. Bár jó előre tudom. ha egyszer minden jóból kimarad. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. és nem találom. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. Nézem a szép embereket. annak kínszenvedés a valós élet. házibulikon mindig úgy érezte. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. Kirekesztve. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. annál csalódottabbak. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. csak egy meglehetősen átlagos buli. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. sovány vigaszt jelent. és félni kezdek.

A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. De a testtartása világosan mutatja. A szemöldökét felvonja: bosszús. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. a lábfejét előrerakja. fölényben van. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. mellyel szomszédját méregeti. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). karját és lábát széttárja. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. és hátradőlve ül. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. mit érez valójában. a láb „szebb” lesz. mindent jobban tud. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. és karsáncot épített. A nő hátradőlve ül a székén. . nem marad más hátra.Még egy testtartás. amit lát. mintha a tükörbe néznének. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. utánozni kezdik egymás gesztusait. különösen jó az izomtónus. Sőt. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. De uralkodik magán. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. És a pillantás. A bal oldali férfi őszinte. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. meglehetősen ellenséges. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. keresztbe teszi a lábát. az inge kigombolva. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. A középen ülő férfinak. ha meg akarja őrizni a látszatot.

hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. Mindhárman karba teszik a kezüket. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. Lábfejének iránya jelzi. Itt már történik valami. A hölgy feladta semleges pozícióját. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. hogy szívesen közeledne a nőhöz. Egyértelmű. ha simogatnák). megmutatja a csuklóját (azt szeretné. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. Beállították a váltókat. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. Beletúr a hajába. és a lábukat is keresztezik.” Az reagál is az üzenetre. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. Először is felnyílik a lábsorompó.Merev. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. Már nem cselekszik. már nem teszi karba a kezét. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. csak reagál. tartózkodó a hangulat. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. sőt. felé fordul. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést.

Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. mennyire bizonytalan. Kikapcsol. Úgy érzik magukat. mint sztár a színpadon. biztosan jó. ha olyasmit visel. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. aki igazán elemében van házibulikon. Ennél ezerszer jobb megoldás. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. és érzi: csakis arra való a házibuli. Talán úgy viselkedik. akivel együtt jöhet. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. de napnál világosabban kimutatja azt is. és azt sem szeretné. Azt hiszik. hogy megőrizték játékos hajlamukat. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. Érdeklődje meg. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. az a lehető legbiztosabb módja annak. ezenkívül élvezi. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. hogy bizonytalan. nincs ideje rá. Csak jól akar szórakozni – semmi több. Gyerekek maradtak. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. de azért ne vállaljon „teljes állást”. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. hogy leküzdje a félénkségét. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. mint a hal. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. A közös fellépés mindig könynyebb. Számára ez egyfajta erotikus élmény. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. elfelejti a hétköznapokat. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. hogy ön lesz az első. Miközben éppen táncol. hogy bárki megszólítsa őket. hogy végre őrült holmikat vehet fel. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. keressen valakit. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. mely élénkítően hat rá. hogy így mindenki tudni fogja önről. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. Amikor ideges az ember. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. az a tény talán igen. hogy félénk legyen. ha csinál valamit. mindenki (kajánul) . De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. amiben szépnek találja magát. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. Olyan ruhát vesz fel. Az illetővel aztán megbeszélheti. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. nem felejtettek el játszani. Néma. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. Ehelyett elbújnak. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. Az a nő. csak nem mernek. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. úgy érzik. mintha színpadon lennének. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. és kihasználja az alkalmat. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. mintha nem vendég volna. akivel „mély társalgásba” kezdhet.Elsősorban abban. Szereti az efféle eseményeket. Talán van benne némi exhibicionizmus is.

vagy látogatójuk érkezik. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. unalmas. Ha a kísérője történetesen a férje. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. előre mondja le a meghívást. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. De ha igent mondott. . „Testbeszélgetés”: persze fontos. mint mondanak mások. Ezért amennyiben tudja. Érdeklődőnek (és érdekesnek). miközben beszél. még nem jelenti.● ● ● őket figyeli. Csak azért fogad el egy meghívást. Ezzel nemcsak saját magát. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. élénknek és vonzónak fogják tartani. hogy ön is művelni tudja. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. hogy valaki elkíséri egy házibulira. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. érdekes mondanivalója. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. hogy pontosan értse. De legalább ennyire fontos. mint önnek. azzal jelzi. azután végül influenzát kapnak.vagy vacsorameghívásról van szó. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. Először lelkesen igent mondanak. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. azzal fergeteges hatást ér el. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. És ha a helyiség másik végébe pillant. még akkor is. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. amikor hátravetik a fejüket. és ön egyedül marad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful