P. 1
Testbeszéd

Testbeszéd

|Views: 74|Likes:
Published by Gyula Tóth

More info:

Published by: Gyula Tóth on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2012

pdf

text

original

Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. azt nem feltétlenül akarják. Ez az asztal talán kerek. Ezenkívül tudta. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. állítják lelki életünk detektívjei. mégpedig arról a tényről. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. Ha új ember kerül a körbe. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. tárgyilagos légkört teremt. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. hogy őket is lássák. minél távolabb ült tőle a többi lovag. csak a véletlennek nem. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. úgy érzünk. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. Ez azt is jelentette. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. valahányszor csak érzik. Ő ül a „csúcson”. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. talán szögletes. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. de kissé meginognak.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. De legyen bármilyen alakú. amelyiket első alkalommal választottak. Kezdjük el legfölül. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. mert könnyen kiábrándulnak. valamint azt is. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . Bár ők mindent látni akarnak. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. ahogy először megmozdítja a székét. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. Úgy gondolta. És ez a hatalom annál jobban gyengült. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. Tehát nem csoda. a főnöknél. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. Mellettük. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. a pszichológusok. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). Tőle balra és jobbra. Azért választott kerek asztalt. Bár felfelé húzza őket a szívük. milyen szerepet töltünk be a csoportban. ami érzékletesen mutatja. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. természetesen olyannal. A szék. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). Az ő helyük holtövezet. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. Valamennyi ülőhely egy vallomás. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak.

És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. Most az ön feladata. mi történik akkor. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. Mellékesen érdemes megemlíteni. Egyrészt a nyílt ellenfél. Az alapvető dolgokat tisztázták. Ha a „nyakára mászik”. hogy minden oldal felé nyitottak. Mindig figyeljen azonban arra. anélkül hogy az úgy érezné. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. ha nincs más választásuk. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. oldal). Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. az ellenzék vezetője között. a második hatalmasság a csoportban. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. legalábbis többnyire. megtörténhet. Azok. hogy a jobb oldali. Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. hogy tárgyalnia kell valakinek. Ez a pozíció sem rossz. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. Egyik fél sem érzi úgy. vagy veszély fenyegeti. Most nézzük meg. Ez azt jelenti. méghozzá szögletes asztalnál. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. akik így ülnek.hatalmasság. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. hogy bekerítették. az „ötös számú” az erősebb. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. oldalon találja. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel.

Egyik fél sem érzi úgy. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. és sikerült közös nevezőre jutniuk. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. a „kitérek előled” pozíció. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. A nézőnek ilyenkor az az érzése. és mint ilyen. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. Az egész túl személytelen. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. ami részben annak köszönhető. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. vagy félnek egymástól. . hogy nem riad vissza a vitától. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. ha már megvívták egymással az első harcokat. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. Oldott és barátságos a légkör. túl távolságtartó. hogy támadás fenyegetné. Nagy a veszélye annak is. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. de keresheti is a másik ember szemét. jelzi. ahol minden szó zavaró lehet. Ezt akkor választjuk. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. élesebb hangnemet eredményezhet. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. Derékszögben. Végül itt van még a negyedik. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. akik vetélkednek egymással. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. legjobb. tehát már csak a részleteket kell megvitatni.pontján.

egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. Ilyenkor nagyon fontos. ön előmerészkedhet. ez a mozdulat arra fogja késztetni. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. és ön is menjen ki a mosdóba. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. ami a székén tartja majd. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. vagy maga elé húzza az írást. álljon fel. hogy ne menjen túl közel hozzá. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. Mire visszaér. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. Amennyiben ráharap. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. hogy baráti légkörben. Ha előrehajol. Ha az az imént még előrehajolva evett. mint egy sakkjátszma. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. amíg erre jelet nem kap. Most szorítóba lép a hamutartó. jóllehet teljesen öntudatlanul. nincs az az erő. Kezdetét veszi a só-. Ki fog menni a mosdóba.és cukortartókkal vívott háború. ami a legfontosabb. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. hogy megmutasson neki valamit. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. Most engedélyt kérhet tőle. Fogja meg az étlapot. Olyan ez. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. vagy visszatolja önnek. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. azt jelzi. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. Most fogja meg a cukortartót. nem akarja. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. és onnan világítsa meg az ügyet. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. . Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. ráharapott a csalira. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. bors. hogy hátrahúzódjon. Legjobb. és támadjon ismét. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. arrább toljuk a szalvétákat.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. Akkor a legnehezebb a dolga. Ha az asztalszomszédja visszajön. hagyja annyiban a dolgot. Látni fogja. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. hogy ön átmenjen mellé. Ha fontos önnek. mosolyogjon rá. Ülünk a másikkal szemben. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. kritikussá válik a helyzet.

Fontos. egy körterület felé. Legjobb. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. és több támogatást kaphat karrierjéhez. aki megzavarja önöket. aki az asztalfőn ül. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. hogy senki se használja átjáróként. jól teszi. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. természetesen egy sarokszobába. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. Úgy érezzük. de soha ne mutatkozzék végtelenül. A hangulat gyakran feszült. irattartó szekrényekből. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. jobb a csapatmunka. és nincs helyük személyes hangoknak. de azért még mindig van jó néhány. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. ami állandó feszültséget jelent. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. A többi kollégával együtt. ahogy csak lehet. amely mögött nincs ajtó. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. például a saját titkárnőről. Aki jobban szereti. de szemellenző is. ellenséges. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. És mivel mindig két asztalfő van. Hogy „hogyan” ül az irodában. használja is ki. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. Ha minduntalan jön valaki. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. akik még idekényszerültek. és mivel mindenki mindent lát. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. mert ez lehetetlen. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. Miért? Mert átjáró. . ami nem csoda. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. oldottabb a légkör. és ő is lát minket. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. ha háttal ül a saroknak. az a hely az előkelőbb. ha az első adandó alkalommal átköltözik. szobanövényekből. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. valamint az. az a porckorongjai szempontjából fontos. annál inkább gyengül a befolyás. vagyis: több az információ. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. A másik alapszabály. vagyis lásson mindent.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. a négyszögletű asztal a megfelelő. Állandó a jövés-menés. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. hogy mindig figyel minket. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. Ha nincs esélye arra. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. több beszélgetésre nyílik majd alkalma.

” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. Fénykoszorúval övezve. ha nem akarja. Mint valami sánc. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. azzal átveszi az elődje imázsát. mellyel kínálják. Tehát ne hagyja. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. Talán az az őrült ötlete támadt. és ha rajtam múlik. ha hosszúkés helyiségről van szó. melyeket szintén ki kell használnia. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. mint egy udvariassági társalgásból. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. nem fog sokkal több kisülni belőle. De ha az íróasztalnál lévő . Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. mert előbb oldalra kell fordulnunk. ott is maradsz. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. Így az sem véletlen. Alakítsanak ki egy magánterületet. számíthat rá. ha beszélgetni akarunk valakivel.tegyenek iratokat a székekre. Aki itt helyet foglal. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. miközben ön az árnyékban ül. A hely. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. ha úgy állítja az asztalát. legjobb. legjobb. nevetségesen hat a ferde íróasztal. különösen hatásos az a fogás is. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. Így a látogató. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. De vigyázzon. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. Köztudomású. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. hogy egyenesen álljon. hogy egyenrangú félként kezelik őket. Ha semmin nem változtat. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. ahol éppen hely van. mennyire jelentéktelen. ha a szoba közepén áll az asztala. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. Amennyiben az a célja. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. úgy érzi. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. mintha a földön ülne. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. és kénytelen elviselni. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. amennyire csak lehet. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. már el is vesztette az első menetet.

és bizonyos pontokban egyet is ért vele. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. aki nem térhet ki előle. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. Tegyük fel. Fontos. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent.vendégszéket ajánlják fel önnek. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. amely az íróasztal mögötti falon van. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. szőnyegek. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. Másodszor: minden olyan tárgyat. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. Ha technikai tárgyú a felvétel. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. ajánlatos a távolságtartás. ki ajándékozta neki a képet. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. rendkívül racionális emberrel van dolga. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. hogy a székek derékszögben állnak. Ha azonban komollyá válik a helyzet. bizonyos lehet benne. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. ami arra utal. íróasztalok sok mindent elárulnak. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. Ha sikerül megtudnia. kezdetét veszi a széktáncoltatás. mivel az ő székén nincsenek kerekek. A képek. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. függönyök. akkor komoly az ügy. az illető elsősorban saját magának szánta. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. sportversenyekről készített felvételek. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. vagy nemes lovakról. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. aki itt dolgozik. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. kizárólag nekik is szánták. Amennyiben egy fénykép létható itt. lehet akár másolat is. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. . akkor számára a munkája a legfontosabb. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. Ezzel azt mondja neki. A helység egyben státusszimbólum is. hogy ő tulajdonképpen műértő. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. családi fotók. tehát kifejezi az ember személyiségét. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. hogy nem feltétlenül mond igazat. tehát csak a látogatók látnak.

A lábfeje elárulja. Ha kilencvenfokos szögben állnak. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. Azon fáradozik. hogy ki és mi érdekel bennünket. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. hogy a férfiak figyelnek rá. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. Sehogyan sem tudja megfogni. Bár ön felé fordul. hogy hívják. merre menne. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. hogy kimenjen. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. ha ön egy perce békén hagyná. Azután előfordulhat. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. legszívesebben felállna. hogy az menten eltűnne. hogy tűnjön el. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. kevésbé tudunk ugyan mozogni. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. az csak úgy hatolhat be közéjük. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. ez a felállás egyértelműen jelzi. már zárt társaságot alkotnak. hogy egymás közt akarnak maradni. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. Jelképesen kizárják a társalgásból. ugrásra kész. hogy megnyerje magának az illetőt. ha feláll. és háromszöget csinál a körből. amíg érzi. Aki ki akar lopakodni valahonnan. ezt úgy kell érteni. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. ha valaki felé fordítja a térdét. hanem azt is elárulja. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. És a lábfeje megmutatja. vegyen részt a beszélgetésben. Sokat elárul az is. de ki is zárhat egy harmadikat. Ha egy pamlagon ülünk. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. Ez a szög befogadhat. ugrásra kész. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. odahúz egy széket. hogy valaki menekülni akar. úgy tűnik. De a lábfej nemcsak azt jelzi. és addig marad a csoportban. . de itt is érvényes a szögek mágiája. Ha azonban ez a szög nullára csökken. lélekben még sincs ott. hol az egérút. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni.

Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. a középen álló férfi elállja az útját. mindenki nyitott. . nincs ellenségeskedés. és kizárólag felé fordul. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. Hüvelyk. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. mert teljesen kimerült.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. senki sincs kirekesztve. és nem könnyű szóba elegyedni vele. A testek iránya egyértelműen mutatja. A másik keze ernyedten lelóg. ahogyan ül. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak.

hogy az illető fél a vitától. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. még akkor is. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. A kezek válaszolnak. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. Így azok néha azt hiszik. Talán ön olyan ember. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. hangulatokat jeleznek. aki mindig megérzi. hogy ön. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). A kezek kifejezetten beszédesek. ajánlatokat tesznek. tisztelt olvasó. és valószínűleg az is. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. . Az ujjak látszólag semmitmondó. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. kifejezetten kínos lenne számára. kicsúszott a lába alól a talaj. még akkor sem. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. Mindez talán igaz is. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. azt bizonyára összezavarták. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. A kezek vágyakról árulkodnak. tehát valamit titkol. Mindez elég ok arra. és mindig őszinték. A tenyerét eltakarja. azok segíthetik önt a taktikázásban. érzéseket mutatnak. Nem tud erélyesen föllépni. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. látszólag kijátszották verbálisan. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. mely biztonságot keres. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben.

mert a gesztusok grammatikájának. hanem gondolatokat is. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. Nem mutat sem pozitív. és nap mint nap azon fáradozunk. És ha valami fontos számunkra. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. hogy vége a világnak. A kezek dicsérnek. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. Olyan ez. hogy itt valami nincs rendjén. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. A „kezünkbe vettük” az életet. és nem örülünk. nem akarja. igyekszünk. készen áll a szóbeli harcra.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. és amikor úgy tűnik. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. Ez egyáltalán nem nehéz. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. agyunk hatalmas előrelépést tett. Kezünk által. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. és egyértelmű. és arról álmodozunk. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. kezet emelünk a másikra. Az ember érzi. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. Senkinek sem fogja engedni. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. Szorítunk valakinek. a szívünkre tesszük a kezünket. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. ökölbe szorulnak a dühtől. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. felizgatnak és megnyugtatnak. Velük értelmezzük a világot. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. ha nagy erőpróba előtt áll. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. átütő hatású lehet a beszélgetés. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. hogy félreállítsa. ha mások a tenyerünkből esznek. Szeretjük. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. hogy belelássanak a lapjaiba. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . megvannak a maga szigorú szabályai. Aki ilyen gesztust tesz. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. két nagy filozófus. amennyivel csak tudták. sem negatív reakciót.

A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. hogy beszélgetőpartnere őszinte. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. A sok apró gesztus. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. hogy semmit sem akar eltitkolni. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. azzal magának árt. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. hanem szívességet kérünk. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. hogy őszintén beszéljek. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. egymásba kulcsolódó kéz látható. mely elárulja nekik. Minél inkább a szokásunkká válik. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. hanem a hatalom és az erő gesztusa is.” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz.van. hogy nem „üzletet” ajánlunk. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban.. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. A római pénzérméken két. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. Ez nem üres ígéret. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. Így jelezzük. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. „Engedje meg. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást..

valami kihívóan hat benne. legjobb. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. pimaszságnak minősül. uralkodói gesztust. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. a szájuk elé kapják a kezüket. megmutatja a tenyerét. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. és ezzel jelzi. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. renyújtja a bal kezét. A megszólított maga sem tudja miért. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. hogy őszinte. ne számítson túl nagy sikerre. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. A kezek mint detektorok . ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. hogy nyíltabb legyen. bár kissé távolságtartó beszélgetés.

”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. és ott a zsiványt játszotta. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. „Nem érdektelen – de. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . mint egy harapófogóval. össze akarnánk szorítani az orrunkat. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. mintha a hüvelyk. Amikor hazudnak. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. bizonyos irányvonalakra van szüksége. miközben ön beszél.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog. Azt szeretné. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. Idővel lecsiszolódik egy s más. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. gesztusaink vesztenek pontosságukból. legtöbbször úgy teszünk. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. ez azt jelenti. A hölgy nem mer kitörni. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról.és mutatóujjunkkal. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. melyekhez igazodhat. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. melyet hallgat. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. ezt mutatja a lesütött szem. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat.. nem támasztja meg semmi. Közben eltakarjuk a szájunkat. A fej szabadon „lebeg”.. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak.

. és vonultasson fel újabb érveket. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. Ha az egész kéz az arcon nyugszik. Ez annyit tesz: „Tudom. akik befogják a fülüket. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. pedig ez a türelmetlenség jele. hogy ez vaskos hazugság. És ha viszket az orrunk.. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. hogy megvakarja a viszkető pontot. az arról árulkodik. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. miközben hazudunk. hogy unatkozik. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. ön biztos lehet benne. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. ezzel azt jelzi. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. őszintén érdekel minket az. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. miért ilyen elutasító. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. masszírozni kezdi az állát. de remélem. és a szemünket dörzsöljük meg. Arról. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. mint egy elégedett óriáscsecsemő. Ez nem tréfa. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. már kedvezőbb színben látja az ügyet. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. Ez a gesztus jelzi.. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. hogy a hazugság csiklandoz.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. mintha belement volna valami. nemegyszer tévesen azt hiszik.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. Így jelzi a beszélőnek . Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. Amikor valaki az állát simogatja. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. ezzel azt mutatja. Ha a homlokunkra csapunk. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. a jellemet. Ha összefonja a mellén a karját. hagyja.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. miközben hátradől. hogy valamiféle elhatározásra jutott. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. Inkább kezdje elölről a történetet. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. azzal csak megerősítené az elhatározásában. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. hogy mérlegel valamit.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. hogy az illető éppen döntést hoz. A tudósok. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni. amit hallunk. nem szúr szemet. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. Amikor befejezi a masszázst. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. és még a lábát is keresztbe teszi. Úgyszólván magától elindul az arc felé. aki az ujjával dobol az asztalon. És a testbeszédből azután rájöhet. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. hogy már tényleg eleget hallott. legjobb taktikát változtatnia. a halánték irányába mutat. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt.

A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. hogy igazi machóval van dolgunk. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. az. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. Talán akad. az gondolkodás nélkül lőni is fog. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. minden problémára tud megoldást. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. céltudatos érvekkel. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. Az előretolt csípő mutatja. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. egy korbács erejével bír. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. A tenyér zárt. Az előrebökő mutatóujj tőr. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. Aki nincs híján az önbizalomnak. máris jóval szerényebben fog viselkedni. például egy bonyolult iratot. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. legjobb. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. legalábbis látszólag. ám ha egyértelműen rámutat valakire. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. mely arra hivatott. . A magányos seriff útra kel. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. Ha még láthatóan mag is feszíti. a nadrág. hogyan vélekedünk magunkról. és amennyiben az utánozza a mozdulatát. egyenesen tartja a hüvelykujját. Egy korbácséval. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára.És jelzi azt is. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. mert szexuális agresszivitásra is utal. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent.

az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. melyet megfog. pozícióról és szándékokról. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. és felülről kulcsolódik rá. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. és megmutatta. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. sáncot épített belőlük. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. A szerepek kiosztva. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. esetleg alárendeljük magunkat neki. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. Elvégre könnyen megtörténhetett. Ezzel megszégyeníti. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. hogy uralkodik magán. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. akik minduntalan alkalmazzák. vagy egyenrangú félként kezeljük. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. Amennyiben engedi. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. a kézfogás eldöntötte. akik ügyetlenül szorítanak kezet. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. és ez nála is a kezén látszott. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. „kézben” akarjuk tartani. jelezvén. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. fejezzük be a vitát. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. lehajtotta mindkét szárát.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. ami annyit tett: „Elegem volt. hanem önt is két vállra fektették. domináns személyiséggel van dolga. Azok. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. Ha a tenyér. és manapság sem csak a németekre jellemző. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. Ilyenkor nemcsak a kezet. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. és védekezik. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül.És amikor elege lett a veszekedésből. azzal beletörődött. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. ezért ne engedje. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. Kijelölte a határokat. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. de változtattunk. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. . nem akarom folytatni. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. hogy így fogjanak kezet önnel. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. finomítottunk rajta. kié a döntő szó. jobban tennék.

hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. hogy a másik csuklójáért nyúl. egyúttal vaskos hadüzenet is. megtörténhet. A kettős fogásnak az a feladata. A „kétkezessel”. Pedig ez kifejezetten kisajátító. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. amit önmagában is bizonyít az a tény. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. tapintatlan szemtelenség. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. . A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. erőszakos gesztus.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet.

de ez most biztosan nem lesz rossz. egyértelműen távolságtartó.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. És amikor az ujjak elfehérednek. pompásan kijövünk majd egymással. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. De jól nézze meg. olyan embernek tűnünk. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. Ezt az a tény is mutatja. aki tudja. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. mert úgy érzi. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. Bár a szívélyesség látszatát kelti. hogy valójában nyomasztja őket valami. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. kedvesem. hogy elfordul tőle. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. hogy összedörzsölte a tenyerét. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. De figyeljen mindig arra. A félénk emberek szoktak így köszönni. hogy most megütheti a főnyereményt. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. és a bőrkontaktus. . De belül kétely mardossa őket. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. most egészen biztosan sikerülni fog. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. de én diktálom a feltételeket.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. amikor meg akarja babonázni őket. És a legtöbben. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. de lehetnek benne kockák is –. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. valóban bizakodóan mosolyognak is. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. úgyszólván nem létező személyként kezeli. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. Aki egészen lassan teszi.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz.

. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. miről is van szó valójában. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. Jellemző tanári gesztus. az határt nem ismerő pimaszságra utal. automatikusan megváltoznak a gesztusok. Ha valaki gátakat. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. hegyesszöget alkotnak. aki mindent jobban tud. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. szeret utasításokat adni. rácsokat képes az ujjaiból. Amikor az ujjak csúcsot. Ez magabiztosságot jelez. akik tetőt alkotnak ujjaikból. Itt van például a „tető” nevű figura. szinte mindig kiderül róla. az az ön számára legalább olyan végzetes. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. hogy az adott helyzetben csak ő érti. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. akik nagyon ismerik a dörgést. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. hogy valóságos „okostojás”. A tető felül van. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. ezzel azt jelzi. vagyis olyan ember. elutasították. mielőtt kitör a golyózápor. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. mekkora erő lakozik benne. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. bizonyosan néhány utasítást ad. Ön megbukott. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. Ügyvédek. mindenfajta sáncról. Aki kedveli ezt a gesztust.

Szexuálisan is.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. . mely több szempontból is kihívó. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. amit az előretolt csípő bizonyít. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak.

ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. például egy iratot. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. kérdezni szeretne valamit. akik gyakran rejtőznek asztalok. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is.és védekező reakciónk. .” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. és merüljön mély hallgatásba. amit a kisgyerekek. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. hogy kérdezzenek. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. Amikor védelmet keresünk. hogy a szívet védje. muszáj beszélnie. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. Ez az első dac. izgalmas feladat. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. ez védekező testhelyzet. a lábakénak pedig. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. Például a liftben. hogy a nemi szerveket. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. székek és szekrények mögé. vagyis verbálisan támadnak meg minket. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. És kérje meg arra. ha felszólítja a csoportot. igazi kihívás. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. mely sok mindent elmond félelmeinkről. ráadásul kellemetlenül szűk helyen. nagyon. karba tesszük a kezünket. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. a legtöbb ember úgy érzi. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. De van más lehetőség is: dőljön előre. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. annak ezt azonnal látnia kell. A legkevésbé sem élvezi az új állást.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. még mindig inkább negatív a hangulat. Pontosan azt tesszük ilyenkor.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. Aki kicsit is érti a testbeszédet. Színt kell vallania. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Legjobb. amikor szavakkal. ami hihetetlenül kihívóan hat.

Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. mert az megnyugtat. Akinek hatalma van. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. míg a másik részleges sáncot képez. Gyakran mi magunk is érezzük. Ezért igyekszünk változtatni rajta. alig fog megmoccanni a széken. Bár ez oldott benyomást kelt. mindig az a „támadó”. ami nem tetszett neki. megkötözve érezzük magunkat. ahol . hogy a partnere olyasmit hallott. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. Amennyiben el akar érni nála valamit. míg a férfiak szétvetik a lábukat. a körmünket vagy az óránkat. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. mi az. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. választ kapott egy olyan kérdésre. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. És egy állófogadáson. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. Ez a nő nem bízik magában. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. Aki megérti a jelentését. biztos lehet benne. és azonnal változtatni kell a taktikáján. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. és csak az alkalmat várja. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják.) Az ok egyértelmű. a legkevésbé sem oldott gesztus. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. mintha védekeznének. semmit nem akar kockáztatni. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. A karsánc önkéntelen jelzés. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. hogy lesújtson. hogy leláncolva. Biztosan átélték már a következő helyzetet. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik.

Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. többnyire a karját is összefonja. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. A zakója vagy kabátja begombolva. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. amikor ön csatlakozik hozzájuk. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. döntő fölényben van vele szemben. Valamiféle fedezéket keres. Talán egyszer önnel is előfordul majd. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. „Az az érzésem. Valamit forralnak ön ellen. mert igyekszik felidézni azt a szép. jóformán biztos lehet benne. tartózkodó alaphangulatban van. Most viszont színt kell vallania. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. hogy a tagok nem ismerik egymást.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. és keresztezik a lábukat. álljon fel nyugodtan a helyéről. hogy gazdája zárkózott. . De ne hagyja annyiba a dolgot. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. Aki így ül. hogy ezt ön tudja. de így áll az ember olyankor is. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. Így áll a vádlott a bírája előtt. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. amikor kitüntetést kap. könnyedséget a beszélgetésbe. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. ütésre kész. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. Ez azt jelenti. hogy mondani akar valamit. biztonságos érzést. ami arra utal. A zakó begombolva. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. sáncokat képez. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. Aki így áll.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. hogy nem kedvelik önt különösebben. és a lábfej előremutat. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát.

Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- . Védekező helyzetből. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. hogy belsőleg is derűlátó legyen.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. mint egy őzike. aki elő akarja csalogatni a ja. legszívesebben elrejtőzne. és pozitívvá formálja a gondolkodását. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. hogy az illető hölgy félénk. Bizonyosan új tag egy csoportban. Ez a nő visszahúzódott.lénk. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. mindenekelőtt azt jelzi. Már ez a hasonlat is mutat. tartózkodó. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. amely kizárólag nőkre jellemző. akár egy ki. akár egy kígyó. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. amit az imént mondtak. önnek át kell törnie ezt a lábgátat.próbálkoznia annak. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. Az egyik láb a másik köré fonódik. kész. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben.

ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz. . másrészt ez a feszült.ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal.

A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. Erre egy amerikai pszichológus. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. hogy kihozzák a béketűrésből. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. szavakban és gesztusokban egyaránt. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . koronás fővel a világ hatalmasságai. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. amikor felfedezik. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. megfigyelhetné. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. és az élvezni fogja. Amikor két idegen találkozik. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. ahogy te. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. Aki oldott.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. Ez a testtartás néma kihívás. én bárkivel felveszem a versenyt. a kölyök”. Így pózolt a revolverhős „Billy. hogy megértik. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. Albert E. uralkodói gesztusait. baráti légkört akar teremteni. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. próbál föléjük magasodni. nagyhangú vitapartnereinket. ha kerüli főnöke agresszív. először eltérő álláspontra helyezkednek. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. az hatalmasabbnak is tűnik. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. Nem véletlen. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. és már néhány mondat után érzi. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. Különben még a vetélytársának tűnhet. Scheflen jött rá. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. Mert aki magasabb. Természetesen észrevétlenül.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. És aki egy gyülekezet előtt beszél.

Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának.látványa. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. és közben a lehető leginkább megközelíti. Ám az a főnök. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. hogy „összehúzza magát”. és tudassa a rend őrével. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. és megvárja. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. hogy elkedvetlenedik. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. Köszönje is meg neki. A magas székek idegesítik a látogatót. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. hogy helyzeti előnyhöz jusson. amely például a székekre érvényes. A bútorszimbolika Van néhány szabály. Jobb. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. vagyis kilép a territóriumából. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. aki uralkodni próbál a többieken. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. töri meg a lendületét. és különféle tárgyakkal hadakozik. mi rontja el a másik kedvét. hamar megzavarhatja. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. törvényszerű. vagy azt a széket választja. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. És amikor végre megvan az asztal. Ez súlyos hiba. egyúttal elárulja. amíg a rendőr odalép az autóhoz. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. hogy őt távol tartsa magától. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk.) Másodszor: jól teszi. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is.). Jó tudni. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. hogy ön a járművében marad. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. hogy jó néhány gyenge pontja van. Egy „helycsináló” előrerohan. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. mely a legtávolabb esik az ajtótól. . a „góré” az asztalfőn foglal helyet. mennyire sajnálja a hibáját. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. beszélni kezd hozzá. és feltépi az ajtót. mert azt hiszik. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. kissé már meginog az önbizalma. De vannak olyan helyzetek is. hanem leereszti az ablakot. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. Máskülönben arról lehet felismerni. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. Azzal. hogy ennek így kell lennie. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. ha kiszáll a kocsijából.

ahol nem szabad dohányozni. babrálják a nyakkendőjüket. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. magabiztosságot sugározzanak. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. eltöprengett azon. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. mint egy férfi. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. Ő kétli. És ha így nézzük. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. mindenesetre „felszálló” ágban van. Tisztogatják a körmüket. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. akik nem dohányoznak. Aki szivarozik. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. Ne hagyja. hogy valahol tűznek is kell lennie. hogy legalább olyan nagy egyéniség. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. vagy már fel is ért a csúcsra.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. A sikeres. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. gyakran alábbhagy az önkontroll. aki keskeny. hogy megfontoltságot. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. Tehát belül ég valami. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. a füstje mégis kiszivárog. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. És egy nő. ha eldugja a pipáját. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. Egy szertartással. Köztudomású. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. legjobb. amit cigarettákkal. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. hogy aki dohányzik. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. szivarokkal és pipákkal művel az ember. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. azon könnyebb átlátni. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. kecses mozdulatával azt mutatja. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. amikor a tetőfokára hág a feszültség. Miközben tartást keres az életben. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. . Valóban nagy fogást csináltak. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. vakarják a fejüket. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. hogy látványos élvezetet okoz.

hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. Aki kártyázás közben dohányzik. rendszerint inkább hallgatag. hogy határozottan kész a görbe utakra. És nem árt. hogy mit jelent ez a gesztus. Aki pedig az orrán. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. hogy még egy . Megingathatatlan az önbizalma. És ez megint csak árulkodó jel. azt kellemesen érintették az addig hallottak. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. és rózsaszínben lát mindent. ő is emelkedett hangulatban van. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. és nem szívesen használ nagy szavakat. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. ezzel jelzi. És arra is mérget vehetünk. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. Utál feltűnést kelteni. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. Aki felfelé fújja a füstöt. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. Egyértelmű. biztosan pompás lap van a kezében. mintha védenie kellene.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. Valami megfeküdte a gyomrát. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. Ha tudni szeretné. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. Biztosak lehetünk benne. De nézzük meg alaposabban. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. kétszeres kockázatot vállal.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst.

De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. de ért hozzá. Ha kudarc éri. Aki így dohányzik.ütőkártyát rejteget az ingujjában. sohasem árulja el. Így akar úrrá lenni az idegességén. csak vállat von. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. akinek folyton temérdek a dolga. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. Ha így nézzük. mindig ő akar beszélni. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. Ő a gyűrűs. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. mit kell tennie.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. ahogy a cigarettáról a hamut. Olyan ember. hogy mit gondol. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. leggyakrabban zsörtölődik. Aki így dohányzik. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. mindig kész szokatlan utakra is. hogy eltitkolja. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. És ha rajta múlik. És ha egyszer szóhoz jut. mindig az adott pillanatra koncentrál. És ha belül izzik is. és nemcsak akkor. aki még ismeri a lovagi erényeket. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. óvatos és szófukar. az ahhoz is ért. Főként a fanyar aromát kedveli. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. hogy maradéktalanul ki is élvezze. és a vakmerőségig bátor. Olyan ember. a középső és a gyűrűsujja között. ha rideg technikai dolgokról van szó. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. és él benne a kalandvágy is. ért hozzá. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. Így „füstöl” az a férfi. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. mindig pontosan tudja. . belső feszültségén. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. mint a felismerés lángját. miközben rágyújt. Aki mindkét kezét használja. kritizál. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. mindig tud alkalmazkodni. és minden feladatra időt hagy magának. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. állandóan leveri a hamut. és introvertált alkat. Szimultán játékos.

pszichikailag nagy a teherbírása. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. tud rögtönözni.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. aggályok vannak túlsúlyban. De nemcsak dohányzás. ha szükséges. többnyire könnyen befolyásolható. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. Ért hozzá. rátér a tárgyra. Ez a gesztus arra utal. hogy a vele szemben ülő elárulja. annak nincs szüksége holmi fülekre. Ez a „kemény férfi”-figura. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. és könnyedén ki is lehet használni. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. Miközben így álcázza magát. mely harciasan felfelé mutat. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. hol a gyenge pontja. testileg jó erőben van. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. mégpedig minden teketóriázás nélkül. Aki marokra fogja a csészéjét. akár egy lándzsahegy. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. nem ad támadási felületet. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. „Térjünk a tárgyra”: ő. és minden problémát első . hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. mintha ragadós lenne a széle. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. A fenntartások. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. Tehát jól figyeljen oda. csak arra vár. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. mert sok mindent elárul egy emberről az. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. A teljesítmény megszállottja. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak.

mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. A „lajhár” túl lusta ahhoz. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. hogy előadhassa a nagyjelenetét. többnyire kitartóan töpreng valamin. annak semmi sem sikerül igazán. Aki ennyire szétszórt. Fáradt. Még csak nem is beszél sokat. és egy perce sem tud lazítani. A csupa ideg: mindig bizonytalan. Mindig úgy viselkedik. szinte már lomha. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. unott típus. viszont mindig egyenesek. de semmit sem hagy veszendőbe menni. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. nem lehet megszabadulni tőle.nekifutásra meg akarnak oldani. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. belenézzen az iratokba. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. sohasem tudja. A tapintat nem az erősségük. . A „színész”: Hamlet a kávészünetben. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. és él-hal ezért a szerepért. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. és aggályoskodni sem szokott. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. takarékos. kényelmes. de sosem közvetlen. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. Ez a típus olyan. Semmit. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. Úgy tekint a kávészünetre. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. mint a sebtapasz. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. szívjon egyet a cigarettájából. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. mintha színpadon lenne. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. szinte már zsugori. kínozza a stressz. A „páva” olyan ember.

Ez figyelmeztetés volt. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. és a beszélgetőpartnere ráharapott. Legjobb. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. Lehet akár személyes is. kedves olvasó. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. és mindennel játszadozni kezdünk. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. hogy kivegye a kanalat a csészéből. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. ha már visszatolta a szemüvegét. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. Tegyük fel. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. az ügy továbbra is függőben marad. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. át akarja gondolni a tényeket. hogy megszidták. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. A szemüveggesztusok néma vallomások. Érzi. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. . különben elhallgat. ha átugorja ezt a pontot. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. bár néha kissé gátlástalan. hogy levegőnek nézi. ami a kezünkbe kerül. De még nem veszi be teljesen a gyomra. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. Még ahhoz is lusta. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. Ilyesmit csak akkor tegyen. Most nem lenne jó. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. hogy valami hibát követ el. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén.

Most ne sürgesse tovább. Ha hallgat is. már nemigen hagyja magát eltántorítani.„Most ismét leveszi a szemüvegét. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. . lezárta az ügyet. határozott ítéletet alkotott.

szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. Ha két idegen összeakad egy liftben. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. mintha levegő volna. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. Ha egyedül élnénk. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. A szív gyorsabban ver. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. nagyon meghitt érzésről van szó. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. lesütjük a szemünket. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. És amikor már ülünk. Nagyon kevés a hely. sexről és más. És arra kényszerülnek. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. szűk liftekben. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. még a lélegzetüket is visszafojtják. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. Úgy tűnik.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. ha két ember már elég jól ismeri egymást. vagyis nyílt támadásról. És minél szűkebb a hely. nem akartam molesztálni. hogy feladják azokat a távolságzónákat. buszon és villamoson. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. és ostorozni kezdi a szervezetet. Ugye most már érti. azután bezárulunk. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. miért ébrednek fel az ösztönök. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. És ha ez tovább fokozódik. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. mintha a másik nem létezne. adrenalin lövell az erekbe. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk.

mégpedig azért. az kellemetlenül érinti őket. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. Értik már. aki a mosógépünket javítja. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. 4. gyűrű: a személyes távolság. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. ami tömegben lehetetlen. 3. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. ezek a psziché életterei. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. De néha párok is betartják ezt a távolságot. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. . Ez az a távolság. gyűrű: a nyilvános távolság. oldalon találják meg. Ez a távolság. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. és 107. territóriumok. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. beszélhetnek egymással. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. hogy sűrűn lakott szigetükön.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. nagyon kell kedvelniük egymást. Ez a zóna ott kezdődik. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. vagy a szerelőtől. akiket magázunk. A japánok például generációkon át megtanulták. az félreértésekhez vezethet. távolságzónák. gyűrű: a társadalmi távolság. Itt szófukarok lesznek az emberek. hogy John F. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. hogy el tudják viselni a másikat. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. Mindenkinek van saját territóriuma. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. de mindenütt eltérőek az életterek. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. szűk helyen éljenek. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. 1. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. Ha akarnak. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. amikor bizonyossá vált. ahol az intimszféra véget ér. hogy kikapcsolódjanak. Térbuborékok. Ha a mások a zóna peremére húzódik.

Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. De minél jobban megismerik az új embert. Ha behatolunk a másik intimzónájába. Akinek nincsenek kötélből az idegei. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. méghozzá „társadalmi távolságot”. És pontosan ez a cél. jó helyen kopogtat-e. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. azzal lemérhetjük. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. Az ok: a személyes zónájuk. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. annál nagyobb a távolság a csípőik között. és azt az utasítást adta ügynökeinek. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. ha csókolóznak. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. Aki új tag egy munkacsoportban. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. mint a szűk helyre szorított városi emberé. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. Minduntalan megsértik a térérzékünket. Úgy tűnk. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Pedig ilyenkor nem történik más. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. Így ugyanis azonnal megtudhatja. aminek az volt az oka. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. és jóval több terméket adtak el. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. iszonyatosan erős nyomás. vagy épp ellenszenvesnek. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. Tehát közelebb ment hozzá. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. gyakran úgy érzi. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. vagy tanácsos elkotródnia. Így erős nyomás jön létre. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. az látszólag menekült előle. .

mint a harci kakasok az állatvilágban. mit szándékozunk tenni. Agresszívvé válunk. úgy érzi magát. hogy meg akarnak támadni. Ha viszont tiszteletben tartják. tíz hátra. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. egy bádogból és krómból álló erőd. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. És aki az autójában ül. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. különösen akkor. és jelzik neki. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. a tulajdonunkért harcolunk. Ha mások behatolnak ide.Egy svájci közlekedéspszichológus. dr. mi is tisztelettel válaszolunk. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. el akarnak űzni minket. azokat a gesztusokat. Más jegyek viszont gátló. melyek óva intik a másikat. és képesek lennének arra. Röviden szólva ez a háború és béke titka. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. az azt jelenti. melyek nemcsak a békés szándékot. ráadásul még udvariatlanok is. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. hogy bocsánatot kérjenek. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. fékező hatásúak. azt úgy értékeljük. mint például az emberek egy szűk liftben. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. . De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. Ők nem ismerik a testbeszédet. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. mintha megsértették volna a felségterületünket. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni.

A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. akár a matadorok. Amikor igazán beindul a játék. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. válasszon ki egyet. teljességgel elérhető az ön számára. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. Nem betörnie. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. már meghatározott szertartás szerint történik minden. Mire istenigazából beindul a buli.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. szürke embercsoportból. akkor siessen. reméljük. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. De ezt már amúgy is tudja. És ha ülnek. és ért hozzá. . Amennyiben oldott a válltartás. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. a profi hangulatcsinálók. és aztán vegye szemügyre az embereket. az megint csak azt bizonyítja. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. mégpedig a vállakra. Nos. Karba tett kézzel álldogálnak. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. kedves olvasó. A társasági élet istenei. akár egy hollywoodi csillag. mely két másodpercnél tovább időzik önön. a kis tréfák nagymesterei. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). vagy a falnak dőlnek. Nekik szenteljük a következő sorokat. a hölgy. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. többnyire már kisebb csoportok alakulnak. hogy azonos hullámhosszon van önnel. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. A kitágult pupillák azt jelzik. a flört varázslói. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. Most pillantson kicsit mélyebbre. nos. akkor a hölgy önt vette célba. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. most vegye szemügyre a pupillákat. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. Ön. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. akit figyel. és kisimítják a nyakkendőjüket. A többi olvasó mag. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. és nem fogok tétlenkedni. De ne vigye túlzásba a dolgot. akinek valaki megsúgta. megfeszítik a lábizmaikat. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. Ha az egyik ön felé mutat. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. mely azt fejezi ki. hát akkor azt igazítják meg.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. ne lásson rögtön munkához. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. akikben megszólal a „vadászösztön”. Először figyeljen. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni.

(„Nő vagyok. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. Az ajtót viszont felejtse el. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. hogy ismeretségeket kössön az ember. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. Tehát a nő keze a csípőjén. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. miközben hátravetik a fejüket. mely gyengéd érzéseket ígér. mely mindkét nemre jellemző. rendkívül érzékeny területet. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. A tenyere zárt. A lábukat is jobban széttárják. hogy megmutatják a csuklójukat. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. Ezért nem alkalmas arra. keresik a szemkontaktust a másikkal. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. („Nézd. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. a testét elfordítja a betolakodótól. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. ha azt szeretnénk. aki felkeltette az érdeklődésünket. és ide tartozik az agresszív. beletúrnak a hajukba. akár rögtön haza is mehet. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. De van számos olyan gesztus. nézd. mit tudok nyújtani neked. Az teljességgel „vevő” is a jelre. kissé szétnyitott ajkakat. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. hogy lobog a hajam. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. Ha az ajtónál próbálkozik.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. ami megint csak arra utal.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. aki a nyakkendőjét babrálja. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. nézd s nyakam. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. Nekidől a falnak. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. összeszorítja a lábát. és megigazítja a nyakkendőjét. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. A középen álló férfi nem rúghat labdába. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. méghozzá meglehetősen magasan. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. és ez a lábfej mutat is valaki felé. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. Kihozhat néhány poharat. . Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is.

ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. Most már semmit sem fog mulasztani. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. jobb. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. Így akinek fontosabb a karrier. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. . Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. ám csendesen viselkedniük.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. Jobb. elsősorban azért. ha fékezi magát. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. mint a feltűnés. Ezek hivatalos események.

hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. – Táncolj. De ahelyett.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. És úgy látszik. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. és ha felgyorsulnak az események. a boldogtalan. Már-már drámai következményekkel járhat. flörtölj. aki imádja a társasági életet. amiért elhagyott egy férfi. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. Köztük legalább annyi a nő. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. mint a férfiak. hogy mindenki békén hagyott volna. kedvetlen teremtést. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. akinek nincs jobb dolga. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. mint eddig. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. Ilona P. „Miért nem törődsz velem. . Kétséges.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. és többet fel sem keltem. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. hogy az ellentétek vonzzák egymást. valahányszor csak meghívják őket valahova. mint a férfi. Mindenesetre Ilona rájött. tényleg van valami abban. akik rögtön kifogást keresnek. ha sok ember volt körülötte. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. Mindenki sajnált engem. mint aki megbénult – ordított vissza az. A részletektől megkíméljük az olvasókat. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival.

Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). De mi a helyzet azokkal. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. sok ember között kirekesztve. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. hogy már rég nem az a félénk. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. először rá kell jönniük. hivatalos hangnemet. mint azt ön képzeli. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. Ha féktelen a hangulat. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. de mindenképpen vonzóbb. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. kirekesztve érzik magukat. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. idegent jelent. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. nyüzsögnek az emberek. és teljes a káosz. A házibuli sok új arcot. hogy miért. egyszerűen szörnyen érzik magukat. aki átvészelte ezt az időszakot. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. valószínűleg éretlen kamaszként. És az az érett hölgy. ha idegen környezetben volt. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. Ez a lány már csak az emlékeiben él. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. azt azonban nem. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. hogy ilyenkor csődöt mondanak. Félve tekintenek a buli elé. A férfiak csak ritkán ülnek így. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. mint valami köpenybe. Judy Garland. Lehet később híres vagy gazdag. ügyetlen kamasz lány. hogy jól érezzék magukat. ha tudatosítja magában. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. mert érzik. Egy házibulin már-már fizikai . Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra.

ha egyszer minden jóból kimarad. mint a tűztől. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. Bár ő részese akart lenni az intenzív. nagy valószínűséggel csalódni fog. nem hozza meg a nagy szerelmet! . de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. ha felnő. csak egy meglehetősen átlagos buli. házibulikon mindig úgy érezte. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. mint egy kis kikapcsolódást. hogy hajtogatja. mint az osztrigával. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. és félni kezdek.tüneteket vált ki belőlük az a tudat.” Ha valaki azt várja. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. és nem találom. akik láthatólag élvezik a bulit. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. akik félnek tőle. Bár jó előre tudom. elszigetelve érzem magam. mennyire gazdag a lelkivilága. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. az a legfontosabb. alámerülnek a tömegben. annak kínszenvedés a valós élet. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. hogy kirekesztették a bűvös körből. azokat. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. mint nekem. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. amikor véget ér.” Ám az embernek. A lány. egészen beteg leszek. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. és rá kell jönniük. sovány vigaszt jelent. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. A lány. Anais Nin írónő egyszer azt írta. vidám pillanatoknak. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. ha csak beszélnie kell másokkal. hogy elvesztették a vonzerejüket. annál csalódottabbak. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. Nézem a szép embereket. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. hogy ez lesz a vége. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. hogy nem az évszázad eseménye volt. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. Kirekesztve. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük.

Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. A középen ülő férfinak. . és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. a láb „szebb” lesz. mellyel szomszédját méregeti. És a pillantás. ha meg akarja őrizni a látszatot. A szemöldökét felvonja: bosszús. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. A nő hátradőlve ül a székén. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. és karsáncot épített. A bal oldali férfi őszinte. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. mit érez valójában.Még egy testtartás. nem marad más hátra. fölényben van. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. karját és lábát széttárja. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. és hátradőlve ül. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. a lábfejét előrerakja. Sőt. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. mintha a tükörbe néznének. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. meglehetősen ellenséges. különösen jó az izomtónus. az inge kigombolva. utánozni kezdik egymás gesztusait. mindent jobban tud. amit lát. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. keresztbe teszi a lábát. De a testtartása világosan mutatja. De uralkodik magán. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges).

Egyértelmű. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. sőt. csak reagál. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. már nem teszi karba a kezét. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. és a lábukat is keresztezik. Mindhárman karba teszik a kezüket. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel.Merev. Itt már történik valami. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. Lábfejének iránya jelzi. Beletúr a hajába.” Az reagál is az üzenetre. tartózkodó a hangulat. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. felé fordul. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. Először is felnyílik a lábsorompó. A hölgy feladta semleges pozícióját. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. megmutatja a csuklóját (azt szeretné. Beállították a váltókat. Már nem cselekszik. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. hogy szívesen közeledne a nőhöz. ha simogatnák). A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? .

nincs ideje rá. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. Amikor ideges az ember. az a tény talán igen. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. hogy így mindenki tudni fogja önről. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. az a lehető legbiztosabb módja annak. Miközben éppen táncol. mint sztár a színpadon. mely élénkítően hat rá. akivel együtt jöhet. aki igazán elemében van házibulikon. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. ha olyasmit visel. biztosan jó. mennyire bizonytalan. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. csak nem mernek. de napnál világosabban kimutatja azt is. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. Néma. és kihasználja az alkalmat. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. hogy bárki megszólítsa őket. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. Kikapcsol. ezenkívül élvezi. amiben szépnek találja magát. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. Szereti az efféle eseményeket. keressen valakit. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. akivel „mély társalgásba” kezdhet. mintha nem vendég volna. Talán úgy viselkedik. nem felejtettek el játszani. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. Csak jól akar szórakozni – semmi több. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. hogy ön lesz az első. Ehelyett elbújnak. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. de azért ne vállaljon „teljes állást”. és azt sem szeretné. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. mindenki (kajánul) . Ennél ezerszer jobb megoldás. Talán van benne némi exhibicionizmus is. Úgy érzik magukat. hogy végre őrült holmikat vehet fel. úgy érzik. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. Azt hiszik.Elsősorban abban. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. ha csinál valamit. Az a nő. mintha színpadon lennének. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. Gyerekek maradtak. és érzi: csakis arra való a házibuli. hogy bizonytalan. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Érdeklődje meg. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. elfelejti a hétköznapokat. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. hogy félénk legyen. Olyan ruhát vesz fel. hogy leküzdje a félénkségét. mint a hal. hogy megőrizték játékos hajlamukat. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. Az illetővel aztán megbeszélheti. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. Számára ez egyfajta erotikus élmény. A közös fellépés mindig könynyebb.

És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. . hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. hogy ön is művelni tudja. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. Először lelkesen igent mondanak.vagy vacsorameghívásról van szó. hogy pontosan értse. Érdeklődőnek (és érdekesnek). Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. érdekes mondanivalója. miközben beszél. „Testbeszélgetés”: persze fontos. még nem jelenti. De ha igent mondott. mint önnek. Ezért amennyiben tudja. És ha a helyiség másik végébe pillant. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. még akkor is. vagy látogatójuk érkezik. De legalább ennyire fontos. azután végül influenzát kapnak. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. amikor hátravetik a fejüket. Csak azért fogad el egy meghívást. Ezzel nemcsak saját magát. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. és ön egyedül marad. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. azzal fergeteges hatást ér el. Ha a kísérője történetesen a férje. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. mint mondanak mások. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. élénknek és vonzónak fogják tartani. azzal jelzi.● ● ● őket figyeli. előre mondja le a meghívást. unalmas. hogy valaki elkíséri egy házibulira. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->