Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. ami érzékletesen mutatja. De legyen bármilyen alakú. valamint azt is. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. úgy érzünk. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. a pszichológusok. mert könnyen kiábrándulnak. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. Valamennyi ülőhely egy vallomás. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. hogy őket is lássák. Azért választott kerek asztalt. de kissé meginognak. Ez azt is jelentette. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. Úgy gondolta. Kezdjük el legfölül. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. csak a véletlennek nem. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. amelyiket első alkalommal választottak. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. a főnöknél. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. ahogy először megmozdítja a székét. A szék. talán szögletes. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. valahányszor csak érzik. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. Tőle balra és jobbra. Tehát nem csoda. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. milyen szerepet töltünk be a csoportban. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. Bár felfelé húzza őket a szívük. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. azt nem feltétlenül akarják. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . természetesen olyannal. Ez az asztal talán kerek. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. Bár ők mindent látni akarnak. tárgyilagos légkört teremt. Ő ül a „csúcson”. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. minél távolabb ült tőle a többi lovag. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. állítják lelki életünk detektívjei. mégpedig arról a tényről. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Az ő helyük holtövezet. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. Mellettük. Ha új ember kerül a körbe. hogy akár egyetlen szót is szólnánk.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. És ez a hatalom annál jobban gyengült. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. Ezenkívül tudta. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak.

Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. Ha a „nyakára mászik”. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. Azok. Mindig figyeljen azonban arra. az „ötös számú” az erősebb. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. Egyrészt a nyílt ellenfél. méghozzá szögletes asztalnál. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. Mellékesen érdemes megemlíteni. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. Az alapvető dolgokat tisztázták. mi történik akkor. Ez a pozíció sem rossz. akik így ülnek. oldalon találja. ha nincs más választásuk. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. hogy bekerítették. anélkül hogy az úgy érezné. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. vagy veszély fenyegeti. Ez azt jelenti. a második hatalmasság a csoportban. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen.hatalmasság. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. oldal). sürgeti vagy befolyásolni akarnák. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. hogy a jobb oldali. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . legalábbis többnyire. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. Most nézzük meg. Most az ön feladata. hogy tárgyalnia kell valakinek. megtörténhet. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. hogy minden oldal felé nyitottak. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. az ellenzék vezetője között. Egyik fél sem érzi úgy.

ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. a „kitérek előled” pozíció. Végül itt van még a negyedik. Derékszögben. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. hogy nem riad vissza a vitától. ami részben annak köszönhető. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. és sikerült közös nevezőre jutniuk. . Ezt akkor választjuk. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. akik vetélkednek egymással.pontján. legjobb. élesebb hangnemet eredményezhet. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. hogy támadás fenyegetné. A nézőnek ilyenkor az az érzése. Oldott és barátságos a légkör. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. ha már megvívták egymással az első harcokat. túl távolságtartó. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. jelzi. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. Az egész túl személytelen. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. ahol minden szó zavaró lehet. Egyik fél sem érzi úgy. és mint ilyen. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. vagy félnek egymástól. de keresheti is a másik ember szemét. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. Nagy a veszélye annak is. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.

vagy maga elé húzza az írást. Ilyenkor nagyon fontos. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. Látni fogja. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. ez a mozdulat arra fogja késztetni. Most engedélyt kérhet tőle. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. hogy baráti légkörben.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. . hogy egy rövid időre átmenjen mellé. Most szorítóba lép a hamutartó. ami a legfontosabb. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. Amennyiben ráharap. hogy ne menjen túl közel hozzá. Ki fog menni a mosdóba. Most fogja meg a cukortartót. bors. Ha előrehajol. hogy ön átmenjen mellé. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. mosolyogjon rá. Ha az asztalszomszédja visszajön. és onnan világítsa meg az ügyet. ön előmerészkedhet. és támadjon ismét. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. Olyan ez. azt jelzi. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. amíg erre jelet nem kap. Ha fontos önnek. Legjobb. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. jóllehet teljesen öntudatlanul. kritikussá válik a helyzet. ráharapott a csalira. nincs az az erő. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. ami a székén tartja majd. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. Kezdetét veszi a só-. hagyja annyiban a dolgot.és cukortartókkal vívott háború. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. hogy megmutasson neki valamit. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. vagy visszatolja önnek. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. Ülünk a másikkal szemben. arrább toljuk a szalvétákat. álljon fel. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. Fogja meg az étlapot. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. hogy hátrahúzódjon. Akkor a legnehezebb a dolga. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. Ha az az imént még előrehajolva evett. és ön is menjen ki a mosdóba. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. nem akarja. Mire visszaér. mint egy sakkjátszma. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek.

A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. de soha ne mutatkozzék végtelenül. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. Aki jobban szereti. mert ez lehetetlen. ami állandó feszültséget jelent. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. valamint az. akik még idekényszerültek. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. Úgy érezzük. A másik alapszabály. de szemellenző is. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. egy körterület felé. ellenséges. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. szobanövényekből. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. A hangulat gyakran feszült. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. aki az asztalfőn ül. az a hely az előkelőbb. Hogy „hogyan” ül az irodában. irattartó szekrényekből. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. és mivel mindenki mindent lát. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. használja is ki. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. Legjobb. és ő is lát minket. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. hogy senki se használja átjáróként. jól teszi. Állandó a jövés-menés. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. Ha nincs esélye arra. Ha minduntalan jön valaki. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. a négyszögletű asztal a megfelelő. Miért? Mert átjáró. hogy mindig figyel minket. az a porckorongjai szempontjából fontos. vagyis: több az információ. de azért még mindig van jó néhány. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. és több támogatást kaphat karrierjéhez. Fontos. És mivel mindig két asztalfő van. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. vagyis lásson mindent. jobb a csapatmunka. természetesen egy sarokszobába. oldottabb a légkör. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. például a saját titkárnőről. és nincs helyük személyes hangoknak. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. . annál inkább gyengül a befolyás. amely mögött nincs ajtó. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. A többi kollégával együtt. aki megzavarja önöket. ami nem csoda. ha háttal ül a saroknak. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. ha az első adandó alkalommal átköltözik. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. ahogy csak lehet. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus.

legjobb. Alakítsanak ki egy magánterületet. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. legjobb. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. De ha az íróasztalnál lévő . hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. ott is maradsz. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. A hely. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. úgy érzi. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. hogy egyenrangú félként kezelik őket. Köztudomású. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. amennyire csak lehet. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. Ha semmin nem változtat. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. nevetségesen hat a ferde íróasztal. mint egy udvariassági társalgásból. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. ha nem akarja. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. számíthat rá.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. azzal átveszi az elődje imázsát. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. ha a szoba közepén áll az asztala. ha hosszúkés helyiségről van szó. hogy egyenesen álljon. mellyel kínálják. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. De vigyázzon. ha úgy állítja az asztalát. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. Amennyiben az a célja. mennyire jelentéktelen. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. Így a látogató. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. mintha a földön ülne. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. és kénytelen elviselni. Aki itt helyet foglal. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. különösen hatásos az a fogás is. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére.tegyenek iratokat a székekre. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. Így az sem véletlen. már el is vesztette az első menetet. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. ha beszélgetni akarunk valakivel. Mint valami sánc. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. miközben ön az árnyékban ül. mert előbb oldalra kell fordulnunk. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. Talán az az őrült ötlete támadt. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. melyeket szintén ki kell használnia. Tehát ne hagyja. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. és ha rajtam múlik. nem fog sokkal több kisülni belőle. ahol éppen hely van. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. Fénykoszorúval övezve. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos.

a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. kezdetét veszi a széktáncoltatás. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. hogy ő tulajdonképpen műértő. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. Másodszor: minden olyan tárgyat. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. szőnyegek. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. ajánlatos a távolságtartás. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. akkor számára a munkája a legfontosabb. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. A képek. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. mivel az ő székén nincsenek kerekek. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. függönyök. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. lehet akár másolat is. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. Amennyiben egy fénykép létható itt. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. amely az íróasztal mögötti falon van. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. sportversenyekről készített felvételek. az illető elsősorban saját magának szánta. aki itt dolgozik. családi fotók. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. Ha azonban komollyá válik a helyzet. vagy nemes lovakról. Fontos. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. rendkívül racionális emberrel van dolga. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. bizonyos lehet benne. Ha sikerül megtudnia. Ha technikai tárgyú a felvétel. akkor komoly az ügy. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. kizárólag nekik is szánták. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. íróasztalok sok mindent elárulnak. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. hogy nem feltétlenül mond igazat. aki nem térhet ki előle. .vendégszéket ajánlják fel önnek. ami arra utal. hogy a székek derékszögben állnak. tehát kifejezi az ember személyiségét. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. A helység egyben státusszimbólum is. tehát csak a látogatók látnak. Tegyük fel. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. ki ajándékozta neki a képet. Ezzel azt mondja neki.

Ez a szög befogadhat. vegyen részt a beszélgetésben. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. úgy tűnik. És a lábfeje megmutatja. Jelképesen kizárják a társalgásból. hogy az menten eltűnne. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. és addig marad a csoportban. ha ön egy perce békén hagyná.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. már zárt társaságot alkotnak. hogy hívják. hogy valaki menekülni akar. Ha azonban ez a szög nullára csökken. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. hogy ki és mi érdekel bennünket. de ki is zárhat egy harmadikat. merre menne. kevésbé tudunk ugyan mozogni. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. hogy tűnjön el. ugrásra kész. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. odahúz egy széket. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. Aki ki akar lopakodni valahonnan. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. ezt úgy kell érteni. hogy egymás közt akarnak maradni. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. amíg érzi. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. de itt is érvényes a szögek mágiája. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. lélekben még sincs ott. Azon fáradozik. ha valaki felé fordítja a térdét. De a lábfej nemcsak azt jelzi. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. Sehogyan sem tudja megfogni. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. Ha egy pamlagon ülünk. hogy a férfiak figyelnek rá. A lábfeje elárulja. az csak úgy hatolhat be közéjük. legszívesebben felállna. ha feláll. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. . ugrásra kész. ez a felállás egyértelműen jelzi. Bár ön felé fordul. hogy kimenjen. hol az egérút. Ha kilencvenfokos szögben állnak. hogy megnyerje magának az illetőt. Sokat elárul az is. hanem azt is elárulja. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. és háromszöget csinál a körből. Azután előfordulhat.

Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. A testek iránya egyértelműen mutatja. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. A másik keze ernyedten lelóg.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. és kizárólag felé fordul. nincs ellenségeskedés. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. . Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. Hüvelyk. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. mert teljesen kimerült. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. és nem könnyű szóba elegyedni vele. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. mindenki nyitott. a középen álló férfi elállja az útját. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. senki sincs kirekesztve. ahogyan ül.

azok segíthetik önt a taktikázásban. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. A kezek vágyakról árulkodnak. aki mindig megérzi. mely biztonságot keres. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. még akkor is. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. és mindig őszinték. hogy az illető fél a vitától. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. hangulatokat jeleznek. kicsúszott a lába alól a talaj. A kezek kifejezetten beszédesek.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. Az ujjak látszólag semmitmondó. azt bizonyára összezavarták. és valószínűleg az is. hogy ön. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. még akkor sem. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. Nem tud erélyesen föllépni. Mindez talán igaz is. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. ajánlatokat tesznek. . A kezek válaszolnak. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). tehát valamit titkol. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. A tenyerét eltakarja. Mindez elég ok arra. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. kifejezetten kínos lenne számára. érzéseket mutatnak. tisztelt olvasó. Így azok néha azt hiszik. látszólag kijátszották verbálisan. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. Talán ön olyan ember.

megvannak a maga szigorú szabályai. ökölbe szorulnak a dühtől. nem akarja. mert a gesztusok grammatikájának. hogy itt valami nincs rendjén. agyunk hatalmas előrelépést tett. és arról álmodozunk. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. Velük értelmezzük a világot. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. és nem örülünk. ha nagy erőpróba előtt áll. Szorítunk valakinek. igyekszünk. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. Nem mutat sem pozitív. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. felizgatnak és megnyugtatnak. a szívünkre tesszük a kezünket. A „kezünkbe vettük” az életet. és egyértelmű. A kezek dicsérnek. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. hanem gondolatokat is. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. És ha valami fontos számunkra. két nagy filozófus. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. hogy vége a világnak. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. Az ember érzi. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. Senkinek sem fogja engedni. Ez egyáltalán nem nehéz. Aki ilyen gesztust tesz. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. Olyan ez. készen áll a szóbeli harcra. ha mások a tenyerünkből esznek. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. Kezünk által. kezet emelünk a másikra.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. Szeretjük. hogy belelássanak a lapjaiba. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. és amikor úgy tűnik. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. és nap mint nap azon fáradozunk. hogy félreállítsa. sem negatív reakciót. amennyivel csak tudták. átütő hatású lehet a beszélgetés.

miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. A római pénzérméken két. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. egymásba kulcsolódó kéz látható. A sok apró gesztus. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. Minél inkább a szokásunkká válik. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. mely elárulja nekik.. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban.van. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. Ez nem üres ígéret. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír.. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben.” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. hogy őszintén beszéljek. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. hogy semmit sem akar eltitkolni. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. azzal magának árt. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. Így jelezzük. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. hogy beszélgetőpartnere őszinte. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. „Engedje meg. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. hanem szívességet kérünk. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. hogy nem „üzletet” ajánlunk. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást.

bár kissé távolságtartó beszélgetés. legjobb. A megszólított maga sem tudja miért. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. hogy őszinte. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. uralkodói gesztust. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. valami kihívóan hat benne. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. renyújtja a bal kezét. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. és ezzel jelzi. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. ne számítson túl nagy sikerre. megmutatja a tenyerét. A kezek mint detektorok . Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. a szájuk elé kapják a kezüket. hogy nyíltabb legyen. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. pimaszságnak minősül. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik.

A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. mint egy harapófogóval. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat.és mutatóujjunkkal.. legtöbbször úgy teszünk. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját.. és ott a zsiványt játszotta. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. ezt mutatja a lesütött szem. A fej szabadon „lebeg”. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. bizonyos irányvonalakra van szüksége. gesztusaink vesztenek pontosságukból. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. miközben ön beszél. össze akarnánk szorítani az orrunkat. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. nem támasztja meg semmi. melyekhez igazodhat. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. Idővel lecsiszolódik egy s más. mintha a hüvelyk. melyet hallgat. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. Azt szeretné. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. „Nem érdektelen – de. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. A hölgy nem mer kitörni. Közben eltakarjuk a szájunkat. ez azt jelenti. Amikor hazudnak.

őszintén érdekel minket az. hagyja. . hogy unatkozik. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. És ha viszket az orrunk. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. Így jelzi a beszélőnek . Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. masszírozni kezdi az állát. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. miközben hátradől. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. amit hallunk. miközben hazudunk. a jellemet. hogy megvakarja a viszkető pontot. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. Ha összefonja a mellén a karját. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. Ez annyit tesz: „Tudom. legjobb taktikát változtatnia. azzal csak megerősítené az elhatározásában. Amikor befejezi a masszázst. hogy valamiféle elhatározásra jutott. és még a lábát is keresztbe teszi. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. az arról árulkodik. „Hogy is lehettem ekkora balfácán.. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. ön biztos lehet benne. hogy az illető éppen döntést hoz. már kedvezőbb színben látja az ügyet. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. Amikor valaki az állát simogatja. aki az ujjával dobol az asztalon. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. és vonultasson fel újabb érveket. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot.. nem szúr szemet. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. miért ilyen elutasító. Ha a homlokunkra csapunk. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. Arról. Ha az egész kéz az arcon nyugszik.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. hogy már tényleg eleget hallott. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. ezzel azt mutatja. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. mint egy elégedett óriáscsecsemő. hogy ez vaskos hazugság. Inkább kezdje elölről a történetet. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. hogy a hazugság csiklandoz. pedig ez a türelmetlenség jele. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. nemegyszer tévesen azt hiszik. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. de remélem. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. akik befogják a fülüket. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. És a testbeszédből azután rájöhet. ezzel azt jelzi. Ez nem tréfa. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. A tudósok. a halánték irányába mutat. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. mintha belement volna valami. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. Ez a gesztus jelzi. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. Úgyszólván magától elindul az arc felé. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. hogy mérlegel valamit. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. és a szemünket dörzsöljük meg.

és amennyiben az utánozza a mozdulatát. egy korbács erejével bír. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni.És jelzi azt is. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. Az előrebökő mutatóujj tőr. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. A tenyér zárt. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. Ha még láthatóan mag is feszíti. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. . Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. Talán akad. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. például egy bonyolult iratot. egyenesen tartja a hüvelykujját. Egy korbácséval. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. minden problémára tud megoldást. az. ám ha egyértelműen rámutat valakire. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. a nadrág. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. mert szexuális agresszivitásra is utal. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. mely arra hivatott. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). legalábbis látszólag. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. legjobb. az gondolkodás nélkül lőni is fog. hogyan vélekedünk magunkról. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. céltudatos érvekkel. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. hogy igazi machóval van dolgunk. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. Aki nincs híján az önbizalomnak. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. Az előretolt csípő mutatja. máris jóval szerényebben fog viselkedni. A magányos seriff útra kel.

a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. hanem önt is két vállra fektették. finomítottunk rajta. Amennyiben engedi. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. és védekezik. és felülről kulcsolódik rá. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. vagy egyenrangú félként kezeljük. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. melyet megfog. nem akarom folytatni. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. hogy uralkodik magán. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. jobban tennék. „kézben” akarjuk tartani. akik minduntalan alkalmazzák. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. hogy így fogjanak kezet önnel. Ha a tenyér. pozícióról és szándékokról. jelezvén. ezért ne engedje. és ez nála is a kezén látszott. ami annyit tett: „Elegem volt. fejezzük be a vitát. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. Ilyenkor nemcsak a kezet. a kézfogás eldöntötte. Elvégre könnyen megtörténhetett. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. esetleg alárendeljük magunkat neki. domináns személyiséggel van dolga. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. sáncot épített belőlük. Azok. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül.És amikor elege lett a veszekedésből. Kijelölte a határokat. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. lehajtotta mindkét szárát. de változtattunk. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. Ezzel megszégyeníti. és manapság sem csak a németekre jellemző. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. akik ügyetlenül szorítanak kezet. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. és megmutatta. . Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. kié a döntő szó. A szerepek kiosztva. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. azzal beletörődött. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét.

hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. A „kétkezessel”. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. erőszakos gesztus. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. tapintatlan szemtelenség. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. A kettős fogásnak az a feladata. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. egyúttal vaskos hadüzenet is. . aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. amit önmagában is bizonyít az a tény. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. megtörténhet. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. Pedig ez kifejezetten kisajátító. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. hogy a másik csuklójáért nyúl. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá.

milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. A félénk emberek szoktak így köszönni. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. Bár a szívélyesség látszatát kelti. kedvesem. de én diktálom a feltételeket. úgyszólván nem létező személyként kezeli. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. amikor meg akarja babonázni őket. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. De belül kétely mardossa őket. olyan embernek tűnünk.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. de ez most biztosan nem lesz rossz. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. de lehetnek benne kockák is –. De jól nézze meg. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. pompásan kijövünk majd egymással. aki tudja. És amikor az ujjak elfehérednek. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. hogy most megütheti a főnyereményt. most egészen biztosan sikerülni fog. valóban bizakodóan mosolyognak is. És a legtöbben.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. . hogy valójában nyomasztja őket valami. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. egyértelműen távolságtartó. és a bőrkontaktus. mert úgy érzi. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. hogy összedörzsölte a tenyerét. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. De figyeljen mindig arra. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. Aki egészen lassan teszi. hogy elfordul tőle. Ezt az a tény is mutatja. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek.

hogy valóságos „okostojás”. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. hegyesszöget alkotnak. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. elutasították. aki mindent jobban tud. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. hogy az adott helyzetben csak ő érti. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. mekkora erő lakozik benne. automatikusan megváltoznak a gesztusok. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. Itt van például a „tető” nevű figura. szeret utasításokat adni. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. Amikor az ujjak csúcsot. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. szinte mindig kiderül róla. Ha valaki gátakat. Jellemző tanári gesztus. . Ez magabiztosságot jelez. mielőtt kitör a golyózápor. akik nagyon ismerik a dörgést. mindenfajta sáncról. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. bizonyosan néhány utasítást ad. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. ezzel azt jelzi. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. akik tetőt alkotnak ujjaikból. az határt nem ismerő pimaszságra utal. rácsokat képes az ujjaiból. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. Ön megbukott. miről is van szó valójában. az az ön számára legalább olyan végzetes. vagyis olyan ember. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. Ügyvédek. Aki kedveli ezt a gesztust.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. A tető felül van. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat.

mely több szempontból is kihívó. amit az előretolt csípő bizonyít. . Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak. Szexuálisan is. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. átvették ezt a jellemzően férfias gesztust.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn.

és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. Például a liftben. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. Legjobb. vagyis verbálisan támadnak meg minket. és merüljön mély hallgatásba. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. még mindig inkább negatív a hangulat. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. annak ezt azonnal látnia kell. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. izgalmas feladat. De van más lehetőség is: dőljön előre. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. mely sok mindent elmond félelmeinkről. hogy a szívet védje. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. a lábakénak pedig. amikor szavakkal. a legtöbb ember úgy érzi. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. . A legkevésbé sem élvezi az új állást. nagyon. Aki kicsit is érti a testbeszédet.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze. ha felszólítja a csoportot. Pontosan azt tesszük ilyenkor. például egy iratot. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. muszáj beszélnie. székek és szekrények mögé. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. igazi kihívás. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. ráadásul kellemetlenül szűk helyen. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. hogy kérdezzenek. ez védekező testhelyzet. Színt kell vallania. Ez az első dac. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. hogy a nemi szerveket. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. ami hihetetlenül kihívóan hat. Amikor védelmet keresünk.” Ebből természetesen egy szó sem igaz.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos.és védekező reakciónk. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. kérdezni szeretne valamit. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. amit a kisgyerekek. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. akik gyakran rejtőznek asztalok. És kérje meg arra. karba tesszük a kezünket.

és azonnal változtatni kell a taktikáján. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. míg a másik részleges sáncot képez. mi az.) Az ok egyértelmű. Ezért igyekszünk változtatni rajta. ahol .„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. Gyakran mi magunk is érezzük. választ kapott egy olyan kérdésre. alig fog megmoccanni a széken. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. mert az megnyugtat. Amennyiben el akar érni nála valamit. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. Akinek hatalma van. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. hogy leláncolva. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. Biztosan átélték már a következő helyzetet. Bár ez oldott benyomást kelt. ami nem tetszett neki. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. A karsánc önkéntelen jelzés. biztos lehet benne. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. Aki megérti a jelentését. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. míg a férfiak szétvetik a lábukat. hogy lesújtson. és csak az alkalmat várja. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. semmit nem akar kockáztatni. mintha védekeznének. a körmünket vagy az óránkat. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. hogy a partnere olyasmit hallott. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. És egy állófogadáson. mindig az a „támadó”. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. megkötözve érezzük magunkat. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. a legkevésbé sem oldott gesztus. Ez a nő nem bízik magában. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. Vagyis mindenre elszánt ellenfél.

ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. Valamiféle fedezéket keres. hogy gazdája zárkózott. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. amikor ön csatlakozik hozzájuk. Így áll a vádlott a bírája előtt. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. és a lábfej előremutat. sáncokat képez. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. Ez azt jelenti. ami arra utal. könnyedséget a beszélgetésbe. Valamit forralnak ön ellen. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. Aki így ül.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. „Az az érzésem. jóformán biztos lehet benne. tartózkodó alaphangulatban van.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. és keresztezik a lábukat. biztonságos érzést. hogy ezt ön tudja. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. álljon fel nyugodtan a helyéről. többnyire a karját is összefonja. amikor kitüntetést kap. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. ütésre kész. Talán egyszer önnel is előfordul majd. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. hogy mondani akar valamit. mert igyekszik felidézni azt a szép. Aki így áll. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. de így áll az ember olyankor is. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. hogy nem kedvelik önt különösebben. döntő fölényben van vele szemben. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. A zakója vagy kabátja begombolva. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. . De ne hagyja annyiba a dolgot. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. hogy a tagok nem ismerik egymást. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. Most viszont színt kell vallania. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. A zakó begombolva. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet.

a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. akár egy ki. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- . bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. hogy az illető hölgy félénk.próbálkoznia annak. mindenekelőtt azt jelzi. legszívesebben elrejtőzne. hogy belsőleg is derűlátó legyen. Már ez a hasonlat is mutat. kész. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. Védekező helyzetből. akár egy kígyó.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. amit az imént mondtak. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. Bizonyosan új tag egy csoportban. Ez a nő visszahúzódott. mint egy őzike. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. amely kizárólag nőkre jellemző. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. Az egyik láb a másik köré fonódik. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben. tartózkodó. aki elő akarja csalogatni a ja. Végül még meg kell említeni egy lábtartást.lénk. és pozitívvá formálja a gondolkodását.

ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz. másrészt ez a feszült. .ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal.

ha „nagyságos”-nak szólítják őket.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. Természetesen észrevétlenül. hogy megértik. Mert aki magasabb. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. uralkodói gesztusait. koronás fővel a világ hatalmasságai. És aki egy gyülekezet előtt beszél. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. Erre egy amerikai pszichológus. megfigyelhetné. próbál föléjük magasodni. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. a kölyök”. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. és az élvezni fogja.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. én bárkivel felveszem a versenyt. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. Különben még a vetélytársának tűnhet. Albert E. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. baráti légkört akar teremteni.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. szavakban és gesztusokban egyaránt. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. hogy kihozzák a béketűrésből. hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. Scheflen jött rá. Amikor két idegen találkozik. először eltérő álláspontra helyezkednek. Így pózolt a revolverhős „Billy. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. nagyhangú vitapartnereinket. Nem véletlen. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. Ez a testtartás néma kihívás. Aki oldott. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. és már néhány mondat után érzi. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. az hatalmasabbnak is tűnik. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . ha kerüli főnöke agresszív. ahogy te. amikor felfedezik. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó.

Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. amely például a székekre érvényes. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. aki uralkodni próbál a többieken. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. A bútorszimbolika Van néhány szabály. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. hogy helyzeti előnyhöz jusson. mennyire sajnálja a hibáját. hanem leereszti az ablakot. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. mert azt hiszik. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. De vannak olyan helyzetek is. mi rontja el a másik kedvét. és különféle tárgyakkal hadakozik. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket.) Másodszor: jól teszi. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. kissé már meginog az önbizalma. törvényszerű. vagy azt a széket választja. hogy ön a járművében marad. töri meg a lendületét. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. és megvárja. Jó tudni. Máskülönben arról lehet felismerni. Azzal. hogy őt távol tartsa magától.). mert ő szinte mindig alacsonyabban van. hogy ennek így kell lennie. hamar megzavarhatja. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. beszélni kezd hozzá. hogy elkedvetlenedik. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken.látványa. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. hogy jó néhány gyenge pontja van. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. A magas székek idegesítik a látogatót. Ám az a főnök. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. mely a legtávolabb esik az ajtótól. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. . Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. amíg a rendőr odalép az autóhoz. Egy „helycsináló” előrerohan. vagyis kilép a territóriumából. Köszönje is meg neki. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. és tudassa a rend őrével. és feltépi az ajtót. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. egyúttal elárulja. és közben a lehető leginkább megközelíti. Ez súlyos hiba. És amikor végre megvan az asztal. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. hogy „összehúzza magát”. Jobb. ha kiszáll a kocsijából.

Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. szivarokkal és pipákkal művel az ember. magabiztosságot sugározzanak. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. Ne hagyja. mint egy férfi. amit cigarettákkal. ahol nem szabad dohányozni. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. És ha így nézzük. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. a füstje mégis kiszivárog.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. eltöprengett azon. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. hogy megfontoltságot. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. akik nem dohányoznak. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. Aki szivarozik. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. hogy legalább olyan nagy egyéniség. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. legjobb. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. hogy valahol tűznek is kell lennie. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. azon könnyebb átlátni. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. . ha eldugja a pipáját. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. hogy aki dohányzik. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Valóban nagy fogást csináltak. Egy szertartással. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. mindenesetre „felszálló” ágban van. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. Tisztogatják a körmüket. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. amikor a tetőfokára hág a feszültség. Ő kétli. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. vakarják a fejüket. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. Köztudomású. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. Tehát belül ég valami. És egy nő. gyakran alábbhagy az önkontroll. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. vagy már fel is ért a csúcsra. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. kecses mozdulatával azt mutatja. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. babrálják a nyakkendőjüket. hogy látványos élvezetet okoz. aki keskeny. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. A sikeres. Miközben tartást keres az életben.

Aki pedig az orrán. és nem szívesen használ nagy szavakat. mintha védenie kellene. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. De nézzük meg alaposabban. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. ő is emelkedett hangulatban van. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. Aki felfelé fújja a füstöt. És nem árt. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. Aki kártyázás közben dohányzik. kétszeres kockázatot vállal. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. Utál feltűnést kelteni. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. Ha tudni szeretné. hogy még egy . Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. rendszerint inkább hallgatag. És ez megint csak árulkodó jel. és rózsaszínben lát mindent. ezzel jelzi. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. hogy mit jelent ez a gesztus.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. Megingathatatlan az önbizalma. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. És arra is mérget vehetünk. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. azt kellemesen érintették az addig hallottak. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. Valami megfeküdte a gyomrát. biztosan pompás lap van a kezében. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. hogy határozottan kész a görbe utakra. Egyértelmű. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. Biztosak lehetünk benne.

A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. leggyakrabban zsörtölődik. . hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. belső feszültségén. Ha kudarc éri. csak vállat von. Főként a fanyar aromát kedveli. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. mindig az adott pillanatra koncentrál. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. sohasem árulja el. Így akar úrrá lenni az idegességén. és él benne a kalandvágy is. mint a felismerés lángját. az ahhoz is ért. és nemcsak akkor. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. ért hozzá. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. és a vakmerőségig bátor.ütőkártyát rejteget az ingujjában. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. Ő a gyűrűs. Olyan ember. állandóan leveri a hamut. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. kritizál. És ha rajta múlik. mindig tud alkalmazkodni. mindig ő akar beszélni. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. Aki így dohányzik. de ért hozzá. Olyan ember. miközben rágyújt. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. Szimultán játékos. hogy eltitkolja. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. és introvertált alkat. hogy mit gondol. hogy maradéktalanul ki is élvezze.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. aki még ismeri a lovagi erényeket. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. mindig kész szokatlan utakra is. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. És ha egyszer szóhoz jut. ha rideg technikai dolgokról van szó. Aki így dohányzik. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. akinek folyton temérdek a dolga. mit kell tennie. Aki mindkét kezét használja. és minden feladatra időt hagy magának. ahogy a cigarettáról a hamut. Ha így nézzük. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. mindig pontosan tudja. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. a középső és a gyűrűsujja között. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. Így „füstöl” az a férfi. óvatos és szófukar. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. És ha belül izzik is.

amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. tud rögtönözni. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. Aki marokra fogja a csészéjét. hogy a vele szemben ülő elárulja. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. A fenntartások. Ez a gesztus arra utal. nem ad támadási felületet. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. Ért hozzá. Tehát jól figyeljen oda. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. többnyire könnyen befolyásolható. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. Miközben így álcázza magát. De nemcsak dohányzás. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. csak arra vár. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. rátér a tárgyra. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. annak nincs szüksége holmi fülekre. pszichikailag nagy a teherbírása. és minden problémát első . ha szükséges. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. mert sok mindent elárul egy emberről az. mégpedig minden teketóriázás nélkül. testileg jó erőben van. hol a gyenge pontja. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. akár egy lándzsahegy. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. és könnyedén ki is lehet használni. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. mintha ragadós lenne a széle. „Térjünk a tárgyra”: ő. A teljesítmény megszállottja. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. Ez a „kemény férfi”-figura.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. aggályok vannak túlsúlyban. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. mely harciasan felfelé mutat.

A tapintat nem az erősségük. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. takarékos. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. nem lehet megszabadulni tőle. sohasem tudja. és egy perce sem tud lazítani. mint a sebtapasz. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. belenézzen az iratokba. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. kényelmes. szívjon egyet a cigarettájából. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. A „lajhár” túl lusta ahhoz. unott típus. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. többnyire kitartóan töpreng valamin. annak semmi sem sikerül igazán. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. Semmit. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. Mindig úgy viselkedik. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. Aki ennyire szétszórt. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. és él-hal ezért a szerepért. és aggályoskodni sem szokott. Még csak nem is beszél sokat. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. kínozza a stressz. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. Úgy tekint a kávészünetre. de sosem közvetlen. de semmit sem hagy veszendőbe menni. A „páva” olyan ember. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. Fáradt. szinte már zsugori. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. .nekifutásra meg akarnak oldani. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. Ez a típus olyan. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. viszont mindig egyenesek. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. A csupa ideg: mindig bizonytalan. mintha színpadon lenne. szinte már lomha. hogy előadhassa a nagyjelenetét.

„Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. Ez figyelmeztetés volt. Tegyük fel. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. Most nem lenne jó. az ügy továbbra is függőben marad. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. kedves olvasó. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. különben elhallgat. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. hogy levegőnek nézi. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. és a beszélgetőpartnere ráharapott. . hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. hogy kivegye a kanalat a csészéből. A szemüveggesztusok néma vallomások. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. ha már visszatolta a szemüvegét. Legjobb. át akarja gondolni a tényeket. Érzi. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. De még nem veszi be teljesen a gyomra. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. Még ahhoz is lusta. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. bár néha kissé gátlástalan. hogy megszidták. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. Ilyesmit csak akkor tegyen.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. ha átugorja ezt a pontot. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. hogy valami hibát követ el. és mindennel játszadozni kezdünk. Lehet akár személyes is. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. ami a kezünkbe kerül.

Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. határozott ítéletet alkotott. Most ne sürgesse tovább. Ha hallgat is. .„Most ismét leveszi a szemüvegét. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. már nemigen hagyja magát eltántorítani. lezárta az ügyet.

És amikor már ülünk. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. nem akartam molesztálni. És minél szűkebb a hely. Nagyon kevés a hely. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. azután bezárulunk. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. és ostorozni kezdi a szervezetet. És ha ez tovább fokozódik. mintha levegő volna. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. sexről és más. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. mintha a másik nem létezne. szűk liftekben. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. hogy feladják azokat a távolságzónákat. adrenalin lövell az erekbe. lesütjük a szemünket. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. A szív gyorsabban ver. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. Ha egyedül élnénk. még a lélegzetüket is visszafojtják. Ugye most már érti. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. buszon és villamoson. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. Ha két idegen összeakad egy liftben. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. miért ébrednek fel az ösztönök. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. vagyis nyílt támadásról.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. nagyon meghitt érzésről van szó. ha két ember már elég jól ismeri egymást. És arra kényszerülnek. Úgy tűnik. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre.

távolságzónák. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. Itt szófukarok lesznek az emberek. gyűrű: a személyes távolság. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. ahol az intimszféra véget ér. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. nagyon kell kedvelniük egymást. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. ami tömegben lehetetlen. de mindenütt eltérőek az életterek. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. gyűrű: a nyilvános távolság. territóriumok. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. Ez a távolság. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. és 107. oldalon találják meg. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. gyűrű: a társadalmi távolság. vagy a szerelőtől. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. Ez az a távolság. . Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. az félreértésekhez vezethet. szűk helyen éljenek. amikor bizonyossá vált. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. 3. Értik már. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. Ha akarnak. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. Mindenkinek van saját territóriuma. hogy sűrűn lakott szigetükön. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. De néha párok is betartják ezt a távolságot. 4. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. akiket magázunk. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. A japánok például generációkon át megtanulták. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. hogy kikapcsolódjanak. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. hogy el tudják viselni a másikat. aki a mosógépünket javítja. hogy John F. 1. beszélhetnek egymással. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. ezek a psziché életterei. Ez a zóna ott kezdődik. mégpedig azért. az kellemetlenül érinti őket. Térbuborékok. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Ha a mások a zóna peremére húzódik.

Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. . A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. jó helyen kopogtat-e. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. méghozzá „társadalmi távolságot”. vagy tanácsos elkotródnia. Pedig ilyenkor nem történik más. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. Aki új tag egy munkacsoportban. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. és jóval több terméket adtak el. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. iszonyatosan erős nyomás. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. Akinek nincsenek kötélből az idegei. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. és azt az utasítást adta ügynökeinek. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. Minduntalan megsértik a térérzékünket. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. Tehát közelebb ment hozzá. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. gyakran úgy érzi. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. mint a szűk helyre szorított városi emberé. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. vagy épp ellenszenvesnek. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. Úgy tűnk. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. aminek az volt az oka. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. Így ugyanis azonnal megtudhatja. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. azzal lemérhetjük. Így erős nyomás jön létre. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. De minél jobban megismerik az új embert. az látszólag menekült előle. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. Az ok: a személyes zónájuk. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. Ha behatolunk a másik intimzónájába. annál nagyobb a távolság a csípőik között. És pontosan ez a cél. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. ha csókolóznak. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái.

azt úgy értékeljük. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. ráadásul még udvariatlanok is. melyek nemcsak a békés szándékot. dr. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. Ha mások behatolnak ide. Röviden szólva ez a háború és béke titka. mint a harci kakasok az állatvilágban. mintha megsértették volna a felségterületünket. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. melyek óva intik a másikat. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. a tulajdonunkért harcolunk. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. fékező hatásúak. mint például az emberek egy szűk liftben. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. mi is tisztelettel válaszolunk. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. hogy meg akarnak támadni. És aki az autójában ül. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. különösen akkor. úgy érzi magát. egy bádogból és krómból álló erőd. Ők nem ismerik a testbeszédet. tíz hátra. mit szándékozunk tenni. azokat a gesztusokat. Agresszívvé válunk. és jelzik neki. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. Más jegyek viszont gátló. el akarnak űzni minket. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. . Ha viszont tiszteletben tartják. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. az azt jelenti.Egy svájci közlekedéspszichológus. hogy bocsánatot kérjenek. és képesek lennének arra.

melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. De ne vigye túlzásba a dolgot. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. akinek valaki megsúgta. Ha az egyik ön felé mutat. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. többnyire már kisebb csoportok alakulnak.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. mégpedig a vállakra. A társasági élet istenei.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. a profi hangulatcsinálók. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. akikben megszólal a „vadászösztön”. nos. a hölgy. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. mely azt fejezi ki. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. De ezt már amúgy is tudja. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. Most pillantson kicsit mélyebbre. akit figyel. kedves olvasó. És ha ülnek. már meghatározott szertartás szerint történik minden. Nos. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. Nekik szenteljük a következő sorokat. A kitágult pupillák azt jelzik. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. reméljük. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. most vegye szemügyre a pupillákat. Amennyiben oldott a válltartás. akkor a hölgy önt vette célba. válasszon ki egyet. hogy azonos hullámhosszon van önnel. szürke embercsoportból. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. teljességgel elérhető az ön számára. a kis tréfák nagymesterei. Karba tett kézzel álldogálnak. mely két másodpercnél tovább időzik önön. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). akár a matadorok. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. ne lásson rögtön munkához. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. Mire istenigazából beindul a buli. az megint csak azt bizonyítja. és kisimítják a nyakkendőjüket. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. megfeszítik a lábizmaikat. akkor siessen. akár egy hollywoodi csillag. vagy a falnak dőlnek. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. és nem fogok tétlenkedni. . egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). A többi olvasó mag. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. Először figyeljen. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. és ért hozzá. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. Ön. Nem betörnie. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. hát akkor azt igazítják meg. Amikor igazán beindul a játék. és aztán vegye szemügyre az embereket. a flört varázslói.

keresik a szemkontaktust a másikkal. és ez a lábfej mutat is valaki felé. hogy megmutatják a csuklójukat. és ide tartozik az agresszív. rendkívül érzékeny területet. Nekidől a falnak. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. aki felkeltette az érdeklődésünket. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. A középen álló férfi nem rúghat labdába. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. nézd. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. mely mindkét nemre jellemző. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. Kihozhat néhány poharat. miközben hátravetik a fejüket. A lábukat is jobban széttárják. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. A tenyere zárt. Ha az ajtónál próbálkozik. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. mely gyengéd érzéseket ígér. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. nézd s nyakam. méghozzá meglehetősen magasan. és megigazítja a nyakkendőjét. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. ami megint csak arra utal. kissé szétnyitott ajkakat. akár rögtön haza is mehet. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. De van számos olyan gesztus. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. mit tudok nyújtani neked.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. a testét elfordítja a betolakodótól. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. („Nő vagyok. . Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. beletúrnak a hajukba. összeszorítja a lábát. aki a nyakkendőjét babrálja. („Nézd. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. Tehát a nő keze a csípőjén. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. Ezért nem alkalmas arra. Az ajtót viszont felejtse el. ha azt szeretnénk. Az teljességgel „vevő” is a jelre. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. hogy ismeretségeket kössön az ember. hogy lobog a hajam. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket.

mint a feltűnés. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. Most már semmit sem fog mulasztani. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. Így akinek fontosabb a karrier. Jobb. ha fékezi magát. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. ám csendesen viselkedniük.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. . ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. elsősorban azért. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. jobb. Ezek hivatalos események. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének.

mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. aki imádja a társasági életet. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. ha sok ember volt körülötte. mint a férfiak. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. És úgy látszik. mint eddig. mint a férfi. kedvetlen teremtést. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. tényleg van valami abban. Mindenesetre Ilona rájött. De ahelyett. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. flörtölj.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. Köztük legalább annyi a nő. Mindenki sajnált engem. Már-már drámai következményekkel járhat. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. akinek nincs jobb dolga. valahányszor csak meghívják őket valahova. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. mint aki megbénult – ordított vissza az. Ilona P. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. a boldogtalan. hogy az ellentétek vonzzák egymást. A részletektől megkíméljük az olvasókat. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. akik rögtön kifogást keresnek. – Táncolj. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet. . Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. „Miért nem törődsz velem. és többet fel sem keltem. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. Kétséges. amiért elhagyott egy férfi. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. hogy mindenki békén hagyott volna. és ha felgyorsulnak az események.

Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. aki átvészelte ezt az időszakot. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. idegent jelent. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. mert érzik. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. Ez a lány már csak az emlékeiben él. valószínűleg éretlen kamaszként. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. hogy miért. először rá kell jönniük. És az az érett hölgy. mint valami köpenybe. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. ha tudatosítja magában. sok ember között kirekesztve. Judy Garland. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. hivatalos hangnemet. Ha féktelen a hangulat. ha idegen környezetben volt. és teljes a káosz. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. egyszerűen szörnyen érzik magukat. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád. hogy már rég nem az a félénk. Lehet később híres vagy gazdag. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. hogy jól érezzék magukat. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. Félve tekintenek a buli elé. de mindenképpen vonzóbb. nyüzsögnek az emberek. azt azonban nem. A házibuli sok új arcot. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. kirekesztve érzik magukat. mint azt ön képzeli. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. ügyetlen kamasz lány. A férfiak csak ritkán ülnek így. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. hogy ilyenkor csődöt mondanak. De mi a helyzet azokkal. Egy házibulin már-már fizikai . Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson.

ha felnő. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. hogy kirekesztették a bűvös körből. Nézem a szép embereket. hogy elvesztették a vonzerejüket. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. nagy valószínűséggel csalódni fog. vidám pillanatoknak. nem hozza meg a nagy szerelmet! . annak kínszenvedés a valós élet. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. mint az osztrigával. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. és rá kell jönniük. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. A lány. és nem találom. amikor véget ér. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. annál csalódottabbak. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. akik láthatólag élvezik a bulit. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. hogy ez lesz a vége. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. Anais Nin írónő egyszer azt írta.” Ám az embernek. hogy nem az évszázad eseménye volt. Kirekesztve. A lány. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. az a legfontosabb. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. Bár ő részese akart lenni az intenzív. házibulikon mindig úgy érezte. és félni kezdek. csak egy meglehetősen átlagos buli. mennyire gazdag a lelkivilága. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. alámerülnek a tömegben. ha egyszer minden jóból kimarad. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. elszigetelve érzem magam. mint nekem. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. egészen beteg leszek. Bár jó előre tudom. mint a tűztől. sovány vigaszt jelent. ha csak beszélnie kell másokkal. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. azokat. mint egy kis kikapcsolódást. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia.” Ha valaki azt várja.tüneteket vált ki belőlük az a tudat. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. akik félnek tőle. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. hogy hajtogatja. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos.

Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. De uralkodik magán. a láb „szebb” lesz. és hátradőlve ül. fölényben van. nem marad más hátra. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. meglehetősen ellenséges. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. és karsáncot épített. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. karját és lábát széttárja. A szemöldökét felvonja: bosszús. keresztbe teszi a lábát. . mintha a tükörbe néznének. mindent jobban tud. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. a lábfejét előrerakja. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). ha meg akarja őrizni a látszatot. különösen jó az izomtónus. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. mit érez valójában. A középen ülő férfinak. A nő hátradőlve ül a székén. Sőt. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. az inge kigombolva. mellyel szomszédját méregeti. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. amit lát. utánozni kezdik egymás gesztusait. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. A bal oldali férfi őszinte. És a pillantás. De a testtartása világosan mutatja.Még egy testtartás.

A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. Beállították a váltókat. Lábfejének iránya jelzi. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. Egyértelmű. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . Már nem cselekszik. csak reagál. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. hogy szívesen közeledne a nőhöz. és a lábukat is keresztezik. Először is felnyílik a lábsorompó.” Az reagál is az üzenetre. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie.Merev. Itt már történik valami. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. ha simogatnák). Mindhárman karba teszik a kezüket. A hölgy feladta semleges pozícióját. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. tartózkodó a hangulat. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. felé fordul. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. sőt. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. Beletúr a hajába. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. már nem teszi karba a kezét. megmutatja a csuklóját (azt szeretné.

keressen valakit. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. nincs ideje rá. Az a nő. az a lehető legbiztosabb módja annak. ha csinál valamit. Számára ez egyfajta erotikus élmény. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. Amikor ideges az ember. hogy bárki megszólítsa őket. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. Érdeklődje meg. Ennél ezerszer jobb megoldás. Talán úgy viselkedik. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. hogy félénk legyen. hogy végre őrült holmikat vehet fel. Úgy érzik magukat. úgy érzik. mintha színpadon lennének. Azt hiszik. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. Az illetővel aztán megbeszélheti. hogy így mindenki tudni fogja önről. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól.Elsősorban abban. aki igazán elemében van házibulikon. Gyerekek maradtak. Néma. és érzi: csakis arra való a házibuli. ha olyasmit visel. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. Talán van benne némi exhibicionizmus is. nem felejtettek el játszani. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. akivel „mély társalgásba” kezdhet. amiben szépnek találja magát. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. Miközben éppen táncol. Ehelyett elbújnak. hogy leküzdje a félénkségét. mintha nem vendég volna. Olyan ruhát vesz fel. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. A közös fellépés mindig könynyebb. Kikapcsol. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. hogy ön lesz az első. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. mint a hal. mennyire bizonytalan. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. akivel együtt jöhet. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. Csak jól akar szórakozni – semmi több. ezenkívül élvezi. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. hogy bizonytalan. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. Szereti az efféle eseményeket. biztosan jó. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. de azért ne vállaljon „teljes állást”. mely élénkítően hat rá. mindenki (kajánul) . csak nem mernek. és kihasználja az alkalmat. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. az a tény talán igen. elfelejti a hétköznapokat. hogy megőrizték játékos hajlamukat. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. de napnál világosabban kimutatja azt is. mint sztár a színpadon. és azt sem szeretné.

akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. hogy ön is művelni tudja. Érdeklődőnek (és érdekesnek). hogy pontosan értse. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. De ha igent mondott.● ● ● őket figyeli. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. hogy valaki elkíséri egy házibulira. még nem jelenti. amikor hátravetik a fejüket. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. és ön egyedül marad. Csak azért fogad el egy meghívást. Ezzel nemcsak saját magát. Ha a kísérője történetesen a férje. unalmas. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. azután végül influenzát kapnak.vagy vacsorameghívásról van szó. Először lelkesen igent mondanak. előre mondja le a meghívást. De legalább ennyire fontos. azzal jelzi. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. Ezért amennyiben tudja. még akkor is. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. . Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. mint mondanak mások. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. „Testbeszélgetés”: persze fontos. És ha a helyiség másik végébe pillant. azzal fergeteges hatást ér el. mint önnek. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. vagy látogatójuk érkezik. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. élénknek és vonzónak fogják tartani. miközben beszél. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. érdekes mondanivalója.