Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. de kissé meginognak. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. valamint azt is. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. állítják lelki életünk detektívjei. tárgyilagos légkört teremt. mégpedig arról a tényről. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. Bár ők mindent látni akarnak. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. csak a véletlennek nem. Az ő helyük holtövezet. Ez azt is jelentette. talán szögletes. De legyen bármilyen alakú. Valamennyi ülőhely egy vallomás. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. valahányszor csak érzik. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. a főnöknél. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. minél távolabb ült tőle a többi lovag. Tehát nem csoda. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. A szék. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Azért választott kerek asztalt. a pszichológusok. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. Úgy gondolta. Ez az asztal talán kerek. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. milyen szerepet töltünk be a csoportban. Ha új ember kerül a körbe. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. Bár felfelé húzza őket a szívük. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. ami érzékletesen mutatja. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. Kezdjük el legfölül. Tőle balra és jobbra. mert könnyen kiábrándulnak. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). azt nem feltétlenül akarják. hogy őket is lássák. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. ahogy először megmozdítja a székét. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. És ez a hatalom annál jobban gyengült. Ő ül a „csúcson”. amelyiket első alkalommal választottak. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. Ezenkívül tudta. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. úgy érzünk. Mellettük. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. természetesen olyannal. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát.

Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. megtörténhet. az ellenzék vezetője között. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. legalábbis többnyire. Most az ön feladata. Most nézzük meg. a második hatalmasság a csoportban. vagy veszély fenyegeti. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. az „ötös számú” az erősebb. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. hogy tárgyalnia kell valakinek. Egyrészt a nyílt ellenfél. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. hogy minden oldal felé nyitottak. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. mi történik akkor. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. Mindig figyeljen azonban arra. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. Ez azt jelenti. Ha a „nyakára mászik”. Azok. Mellékesen érdemes megemlíteni. méghozzá szögletes asztalnál. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. hogy a jobb oldali. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. oldalon találja.hatalmasság. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. ha nincs más választásuk. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. oldal). Ez a pozíció sem rossz. hogy bekerítették. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. Egyik fél sem érzi úgy. anélkül hogy az úgy érezné. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. akik így ülnek. Az alapvető dolgokat tisztázták.

Derékszögben. élesebb hangnemet eredményezhet. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. Oldott és barátságos a légkör. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. hogy támadás fenyegetné. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. és sikerült közös nevezőre jutniuk. Nagy a veszélye annak is. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. A nézőnek ilyenkor az az érzése. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. vagy félnek egymástól. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. Ezt akkor választjuk. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. ha már megvívták egymással az első harcokat. hogy nem riad vissza a vitától. de keresheti is a másik ember szemét. túl távolságtartó. ami részben annak köszönhető. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot.pontján. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. jelzi. Egyik fél sem érzi úgy. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. . a „kitérek előled” pozíció. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. Végül itt van még a negyedik. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. akik vetélkednek egymással. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. legjobb. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. Az egész túl személytelen. ahol minden szó zavaró lehet. és mint ilyen.

hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. ön előmerészkedhet. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. Látni fogja. azt jelzi. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Akkor a legnehezebb a dolga. nem akarja. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. nincs az az erő. mint egy sakkjátszma. amíg erre jelet nem kap. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. arrább toljuk a szalvétákat. Kezdetét veszi a só-. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. hogy baráti légkörben. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. hogy ön átmenjen mellé.és cukortartókkal vívott háború. és onnan világítsa meg az ügyet. vagy visszatolja önnek. Most engedélyt kérhet tőle. Fogja meg az étlapot. Legjobb. álljon fel. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. ráharapott a csalira. mosolyogjon rá. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. vagy maga elé húzza az írást. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. Amennyiben ráharap. ami a székén tartja majd. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. és támadjon ismét. Ha az asztalszomszédja visszajön. kritikussá válik a helyzet. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. Ha az az imént még előrehajolva evett. bors. hogy hátrahúzódjon. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. jóllehet teljesen öntudatlanul. hogy ne menjen túl közel hozzá. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. Olyan ez. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. hogy megmutasson neki valamit. és ön is menjen ki a mosdóba.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. Ha fontos önnek. Mire visszaér. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. hagyja annyiban a dolgot. ami a legfontosabb. Most szorítóba lép a hamutartó. . Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. Most fogja meg a cukortartót. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. Ilyenkor nagyon fontos. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. Ülünk a másikkal szemben. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. Ki fog menni a mosdóba. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. Ha előrehajol. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. ez a mozdulat arra fogja késztetni. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként.

oldottabb a légkör. de soha ne mutatkozzék végtelenül. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. vagyis: több az információ. ami állandó feszültséget jelent. Legjobb. Ha nincs esélye arra. és több támogatást kaphat karrierjéhez. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. és nincs helyük személyes hangoknak. ahogy csak lehet. A többi kollégával együtt. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. Aki jobban szereti. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. valamint az. és mivel mindenki mindent lát. és ő is lát minket. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. irattartó szekrényekből. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. mert ez lehetetlen. az a porckorongjai szempontjából fontos. Miért? Mert átjáró. jól teszi. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. de azért még mindig van jó néhány. annak nemcsak a fal van a szeme előtt.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. egy körterület felé. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. hogy senki se használja átjáróként. jobb a csapatmunka. vagyis lásson mindent. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. ha háttal ül a saroknak. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. Állandó a jövés-menés. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. természetesen egy sarokszobába. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. akik még idekényszerültek. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. Hogy „hogyan” ül az irodában. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. És mivel mindig két asztalfő van. az a hely az előkelőbb. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. ha az első adandó alkalommal átköltözik. például a saját titkárnőről. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. ellenséges. A másik alapszabály. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. Úgy érezzük. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. aki az asztalfőn ül. de szemellenző is. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. A hangulat gyakran feszült. aki megzavarja önöket. Ha minduntalan jön valaki. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. Fontos. annál inkább gyengül a befolyás. hogy mindig figyel minket. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. használja is ki. a négyszögletű asztal a megfelelő. . A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. szobanövényekből. ami nem csoda. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. amely mögött nincs ajtó.

számíthat rá. ha nem akarja. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. Köztudomású. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. ha úgy állítja az asztalát. Alakítsanak ki egy magánterületet. nem fog sokkal több kisülni belőle. melyeket szintén ki kell használnia. Így az sem véletlen. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. Amennyiben az a célja. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. De ha az íróasztalnál lévő .tegyenek iratokat a székekre. ha beszélgetni akarunk valakivel. ott is maradsz. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. már el is vesztette az első menetet. Talán az az őrült ötlete támadt. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. ha hosszúkés helyiségről van szó. mint egy udvariassági társalgásból. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. amennyire csak lehet. ha a szoba közepén áll az asztala. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. úgy érzi. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. Tehát ne hagyja. mintha a földön ülne. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. ahol éppen hely van. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. különösen hatásos az a fogás is. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). Aki itt helyet foglal. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. legjobb. és ha rajtam múlik. De vigyázzon. Ha semmin nem változtat. hogy egyenesen álljon. hogy egyenrangú félként kezelik őket. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. Így a látogató. A hely. és kénytelen elviselni. nevetségesen hat a ferde íróasztal. mert előbb oldalra kell fordulnunk. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. miközben ön az árnyékban ül. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. azzal átveszi az elődje imázsát. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. mellyel kínálják. legjobb. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. Fénykoszorúval övezve. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. Mint valami sánc.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. mennyire jelentéktelen. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek.

hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. A helység egyben státusszimbólum is. aki itt dolgozik. ajánlatos a távolságtartás. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. rendkívül racionális emberrel van dolga. hogy a székek derékszögben állnak. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. Másodszor: minden olyan tárgyat. lehet akár másolat is. tehát csak a látogatók látnak. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. szőnyegek. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner.vendégszéket ajánlják fel önnek. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. Amennyiben egy fénykép létható itt. kizárólag nekik is szánták. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. függönyök. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. amely az íróasztal mögötti falon van. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. vagy nemes lovakról. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. aki nem térhet ki előle. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. Ezzel azt mondja neki. sportversenyekről készített felvételek. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. Ha azonban komollyá válik a helyzet. ki ajándékozta neki a képet. hogy nem feltétlenül mond igazat. Ha technikai tárgyú a felvétel. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. családi fotók. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. mivel az ő székén nincsenek kerekek. hogy ő tulajdonképpen műértő. . A főnök a beosztott felé fordítja a széket. tehát kifejezi az ember személyiségét. Fontos. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. akkor számára a munkája a legfontosabb. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. akkor komoly az ügy. Ha sikerül megtudnia. íróasztalok sok mindent elárulnak. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. A képek. ami arra utal. kezdetét veszi a széktáncoltatás. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. bizonyos lehet benne. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. az illető elsősorban saját magának szánta. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. Tegyük fel. Először is meg kell mutatnia az illetőnek.

a lábfeje az ő irányába fog mutatni. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. ugrásra kész. hanem azt is elárulja. hogy egymás közt akarnak maradni. ez a felállás egyértelműen jelzi. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. hogy ki és mi érdekel bennünket. De a lábfej nemcsak azt jelzi. Azon fáradozik. . kevésbé tudunk ugyan mozogni.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. Azután előfordulhat. de itt is érvényes a szögek mágiája. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. Bár ön felé fordul. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. hol az egérút. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. ezt úgy kell érteni. hogy megnyerje magának az illetőt. hogy valaki menekülni akar. Ha kilencvenfokos szögben állnak. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. hogy tűnjön el. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. Aki ki akar lopakodni valahonnan. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. hogy hívják. de ki is zárhat egy harmadikat. vegyen részt a beszélgetésben. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. odahúz egy széket. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. ha feláll. legszívesebben felállna. A lábfeje elárulja. Ez a szög befogadhat. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. És a lábfeje megmutatja. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. hogy kimenjen. ugrásra kész. Sehogyan sem tudja megfogni. lélekben még sincs ott. hogy a férfiak figyelnek rá. ha ön egy perce békén hagyná. hogy az menten eltűnne. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. amíg érzi. úgy tűnik. és háromszöget csinál a körből. ha valaki felé fordítja a térdét. Sokat elárul az is. az csak úgy hatolhat be közéjük. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. Ha azonban ez a szög nullára csökken. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. merre menne. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. és addig marad a csoportban. Jelképesen kizárják a társalgásból. Ha egy pamlagon ülünk. már zárt társaságot alkotnak. Amennyiben még valaki ül a pamlagon.

A másik keze ernyedten lelóg. és kizárólag felé fordul. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak. ahogyan ül. Hüvelyk. nincs ellenségeskedés. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. mindenki nyitott. a középen álló férfi elállja az útját. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. mert teljesen kimerült. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. . senki sincs kirekesztve. és nem könnyű szóba elegyedni vele. A testek iránya egyértelműen mutatja.és mutatóujjával megtámasztja a fejét.

A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. hogy az illető fél a vitától. és valószínűleg az is. . ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. még akkor is. Így azok néha azt hiszik. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. A kezek válaszolnak. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. és mindig őszinték. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. aki mindig megérzi. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. azt bizonyára összezavarták. kicsúszott a lába alól a talaj. tehát valamit titkol. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. Nem tud erélyesen föllépni. hangulatokat jeleznek. még akkor sem. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). érzéseket mutatnak. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. Mindez elég ok arra. A tenyerét eltakarja.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. mely biztonságot keres. A kezek kifejezetten beszédesek. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. kifejezetten kínos lenne számára. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. Az ujjak látszólag semmitmondó. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. A kezek vágyakról árulkodnak. hogy ön. látszólag kijátszották verbálisan. azok segíthetik önt a taktikázásban. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. Mindez talán igaz is. ajánlatokat tesznek. Talán ön olyan ember. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. tisztelt olvasó.

Az ember érzi. ha nagy erőpróba előtt áll. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. Senkinek sem fogja engedni. sem negatív reakciót. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. és egyértelmű. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. hanem gondolatokat is. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. Ez egyáltalán nem nehéz. ökölbe szorulnak a dühtől. igyekszünk. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . Aki ilyen gesztust tesz. hogy vége a világnak. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. a szívünkre tesszük a kezünket. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. Kezünk által. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. Nem mutat sem pozitív. Szeretjük. A kezek dicsérnek. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. két nagy filozófus. hogy félreállítsa. amennyivel csak tudták. nem akarja. és amikor úgy tűnik. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. átütő hatású lehet a beszélgetés. A „kezünkbe vettük” az életet. kezet emelünk a másikra. hogy belelássanak a lapjaiba. és nem örülünk. És ha valami fontos számunkra. Velük értelmezzük a világot. agyunk hatalmas előrelépést tett. mert a gesztusok grammatikájának. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. Olyan ez. ha mások a tenyerünkből esznek. hogy itt valami nincs rendjén. és nap mint nap azon fáradozunk. Szorítunk valakinek. felizgatnak és megnyugtatnak. és arról álmodozunk. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. készen áll a szóbeli harcra. megvannak a maga szigorú szabályai. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul.

” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. hogy semmit sem akar eltitkolni.van. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . A római pénzérméken két. hanem szívességet kérünk. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra.. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. hogy nem „üzletet” ajánlunk. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. Így jelezzük. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. Minél inkább a szokásunkká válik. hogy őszintén beszéljek. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. hogy beszélgetőpartnere őszinte. mely elárulja nekik. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. „Engedje meg. azzal magának árt. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. A sok apró gesztus. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. Ez nem üres ígéret.. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. egymásba kulcsolódó kéz látható. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni.

Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. A kezek mint detektorok . de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. hogy őszinte. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. A megszólított maga sem tudja miért. legjobb. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. megmutatja a tenyerét. renyújtja a bal kezét. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. ne számítson túl nagy sikerre. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. a szájuk elé kapják a kezüket.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. uralkodói gesztust. hogy nyíltabb legyen. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. valami kihívóan hat benne. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. pimaszságnak minősül. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. és ezzel jelzi. bár kissé távolságtartó beszélgetés.

hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. bizonyos irányvonalakra van szüksége. miközben ön beszél. ezt mutatja a lesütött szem. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- .. „Nem érdektelen – de. ez azt jelenti. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. A hölgy nem mer kitörni. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. Idővel lecsiszolódik egy s más. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. és ott a zsiványt játszotta. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. legtöbbször úgy teszünk.és mutatóujjunkkal. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. gesztusaink vesztenek pontosságukból.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog. melyekhez igazodhat. Azt szeretné. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. mint egy harapófogóval.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. melyet hallgat. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni.. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. össze akarnánk szorítani az orrunkat. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. Amikor hazudnak. mintha a hüvelyk. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. A fej szabadon „lebeg”. Közben eltakarjuk a szájunkat. nem támasztja meg semmi.

így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. de remélem. az arról árulkodik. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. Így jelzi a beszélőnek . miért ilyen elutasító. őszintén érdekel minket az. Ez nem tréfa. akik befogják a fülüket. Ha az egész kéz az arcon nyugszik.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. hogy mérlegel valamit. ezzel azt jelzi. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. miközben hátradől. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. azzal csak megerősítené az elhatározásában. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. hogy már tényleg eleget hallott.. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. A tudósok. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. hogy a hazugság csiklandoz. és a szemünket dörzsöljük meg. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. miközben hazudunk. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. hogy valamiféle elhatározásra jutott. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. hogy az illető éppen döntést hoz. És ha viszket az orrunk. Ha összefonja a mellén a karját. Arról. ön biztos lehet benne. Ez annyit tesz: „Tudom. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni.. legjobb taktikát változtatnia.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. hogy ez vaskos hazugság. hagyja. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. Amikor befejezi a masszázst. mint egy elégedett óriáscsecsemő. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. már kedvezőbb színben látja az ügyet. Ha a homlokunkra csapunk. nem szúr szemet. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. És a testbeszédből azután rájöhet. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. és vonultasson fel újabb érveket. mintha belement volna valami. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. aki az ujjával dobol az asztalon. . Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. hogy megvakarja a viszkető pontot. Inkább kezdje elölről a történetet. a halánték irányába mutat. Ez a gesztus jelzi. nemegyszer tévesen azt hiszik. pedig ez a türelmetlenség jele. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. hogy unatkozik. Amikor valaki az állát simogatja. a jellemet. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. amit hallunk. Úgyszólván magától elindul az arc felé. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. ezzel azt mutatja. és még a lábát is keresztbe teszi. masszírozni kezdi az állát.

egyenesen tartja a hüvelykujját. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. az gondolkodás nélkül lőni is fog. minden problémára tud megoldást. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. egy korbács erejével bír. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. és amennyiben az utánozza a mozdulatát.És jelzi azt is. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). máris jóval szerényebben fog viselkedni. Ha még láthatóan mag is feszíti. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. hogyan vélekedünk magunkról. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. A tenyér zárt. legjobb. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. hogy igazi machóval van dolgunk. legalábbis látszólag. céltudatos érvekkel. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. . a nadrág. mely arra hivatott. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. mert szexuális agresszivitásra is utal. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. Aki nincs híján az önbizalomnak. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. Az előrebökő mutatóujj tőr. az. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. például egy bonyolult iratot. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. Egy korbácséval. A magányos seriff útra kel. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. Talán akad. Az előretolt csípő mutatja. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. ám ha egyértelműen rámutat valakire. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés.

hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. domináns személyiséggel van dolga. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. azzal beletörődött. Azok. Ezzel megszégyeníti. nem akarom folytatni. kié a döntő szó. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. és felülről kulcsolódik rá. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. melyet megfog. hogy így fogjanak kezet önnel. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. Elvégre könnyen megtörténhetett. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. a kézfogás eldöntötte. jobban tennék. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. finomítottunk rajta. hanem önt is két vállra fektették. ezért ne engedje. és ez nála is a kezén látszott. jelezvén. „kézben” akarjuk tartani. fejezzük be a vitát. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. és manapság sem csak a németekre jellemző. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. ami annyit tett: „Elegem volt. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. akik minduntalan alkalmazzák. és megmutatta. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. Ilyenkor nemcsak a kezet. hogy uralkodik magán. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. vagy egyenrangú félként kezeljük. akik ügyetlenül szorítanak kezet. . Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül.És amikor elege lett a veszekedésből. esetleg alárendeljük magunkat neki. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. Amennyiben engedi. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. lehajtotta mindkét szárát. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. pozícióról és szándékokról. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. A szerepek kiosztva. Ha a tenyér. és védekezik. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. sáncot épített belőlük. Kijelölte a határokat. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. de változtattunk. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán.

A kettős fogásnak az a feladata. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. amit önmagában is bizonyít az a tény. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. hogy a másik csuklójáért nyúl. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. megtörténhet. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. A „kétkezessel”. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. erőszakos gesztus. tapintatlan szemtelenség. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. Pedig ez kifejezetten kisajátító. egyúttal vaskos hadüzenet is. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. . melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás.

de ez most biztosan nem lesz rossz. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. hogy elfordul tőle. úgyszólván nem létező személyként kezeli. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. . olyan embernek tűnünk.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. De belül kétely mardossa őket. hogy összedörzsölte a tenyerét. A félénk emberek szoktak így köszönni. és a bőrkontaktus. most egészen biztosan sikerülni fog. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. Aki egészen lassan teszi.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. mert úgy érzi. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. hogy valójában nyomasztja őket valami. Ezt az a tény is mutatja. hogy most megütheti a főnyereményt. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. aki tudja.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. de én diktálom a feltételeket. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. valóban bizakodóan mosolyognak is. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. Bár a szívélyesség látszatát kelti. kedvesem. De jól nézze meg. pompásan kijövünk majd egymással. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. de lehetnek benne kockák is –. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. És a legtöbben. egyértelműen távolságtartó. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. De figyeljen mindig arra. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. amikor meg akarja babonázni őket. És amikor az ujjak elfehérednek.

Aki kedveli ezt a gesztust. akik tetőt alkotnak ujjaikból. Amikor az ujjak csúcsot. mindenfajta sáncról. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. Jellemző tanári gesztus. Ha valaki gátakat. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. akik nagyon ismerik a dörgést. Itt van például a „tető” nevű figura. vagyis olyan ember. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. miről is van szó valójában. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. hegyesszöget alkotnak. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. A tető felül van. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. rácsokat képes az ujjaiból. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. automatikusan megváltoznak a gesztusok. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. az az ön számára legalább olyan végzetes. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. mekkora erő lakozik benne. . hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. szinte mindig kiderül róla. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. aki mindent jobban tud. Ön megbukott.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. Ez magabiztosságot jelez. mielőtt kitör a golyózápor. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. szeret utasításokat adni. az határt nem ismerő pimaszságra utal. hogy valóságos „okostojás”. ezzel azt jelzi. bizonyosan néhány utasítást ad. hogy az adott helyzetben csak ő érti. Ügyvédek. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. elutasították.

átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. . Szexuálisan is. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak. mely több szempontból is kihívó. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. amit az előretolt csípő bizonyít.

ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. még mindig inkább negatív a hangulat.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. hogy a szívet védje. . hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. a lábakénak pedig. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. annak ezt azonnal látnia kell. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. A legkevésbé sem élvezi az új állást. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze. izgalmas feladat.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. Aki kicsit is érti a testbeszédet. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. ez védekező testhelyzet. vagyis verbálisan támadnak meg minket. karba tesszük a kezünket. és merüljön mély hallgatásba. Színt kell vallania. ami hihetetlenül kihívóan hat. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. mely sok mindent elmond félelmeinkről. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. kérdezni szeretne valamit. székek és szekrények mögé. ha felszólítja a csoportot. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. ráadásul kellemetlenül szűk helyen.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. Pontosan azt tesszük ilyenkor. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. például egy iratot. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. amit a kisgyerekek. akik gyakran rejtőznek asztalok. De van más lehetőség is: dőljön előre. Például a liftben. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. muszáj beszélnie. Ez az első dac. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. Legjobb. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. igazi kihívás.és védekező reakciónk. amikor szavakkal. hogy kérdezzenek.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. És kérje meg arra. Amikor védelmet keresünk. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. a legtöbb ember úgy érzi. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. hogy a nemi szerveket. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. nagyon. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél.

amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. és azonnal változtatni kell a taktikáján. alig fog megmoccanni a széken. a legkevésbé sem oldott gesztus. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. hogy a partnere olyasmit hallott. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. Ez a nő nem bízik magában.) Az ok egyértelmű. semmit nem akar kockáztatni. mintha védekeznének. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. mindig az a „támadó”. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. Bár ez oldott benyomást kelt. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. mert az megnyugtat. Akinek hatalma van. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. míg a férfiak szétvetik a lábukat. Ezért igyekszünk változtatni rajta.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. és csak az alkalmat várja. Amennyiben el akar érni nála valamit. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. hogy leláncolva. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. mi az. hogy lesújtson. Aki megérti a jelentését. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. biztos lehet benne. ahol . hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. Gyakran mi magunk is érezzük. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. megkötözve érezzük magunkat. ami nem tetszett neki. a körmünket vagy az óránkat. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. És egy állófogadáson. Biztosan átélték már a következő helyzetet. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. A karsánc önkéntelen jelzés. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. míg a másik részleges sáncot képez. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. választ kapott egy olyan kérdésre.

Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. . Ez azt jelenti. De ne hagyja annyiba a dolgot. hogy nem kedvelik önt különösebben. amikor ön csatlakozik hozzájuk. és keresztezik a lábukat. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. és a lábfej előremutat. hogy gazdája zárkózott. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. döntő fölényben van vele szemben. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. sáncokat képez. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. könnyedséget a beszélgetésbe. Talán egyszer önnel is előfordul majd. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. többnyire a karját is összefonja.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. Valamiféle fedezéket keres. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. hogy ezt ön tudja. hogy mondani akar valamit. Valamit forralnak ön ellen. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. ami arra utal. A zakója vagy kabátja begombolva. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. ütésre kész. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. hogy a tagok nem ismerik egymást. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. álljon fel nyugodtan a helyéről. de így áll az ember olyankor is. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. tartózkodó alaphangulatban van. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. biztonságos érzést. Most viszont színt kell vallania. Így áll a vádlott a bírája előtt. Aki így áll. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet. mert igyekszik felidézni azt a szép. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. amikor kitüntetést kap. „Az az érzésem. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. A zakó begombolva. jóformán biztos lehet benne. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. Aki így ül. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén.

tartózkodó. aki elő akarja csalogatni a ja. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. Bizonyosan új tag egy csoportban. hogy belsőleg is derűlátó legyen. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. Ez a nő visszahúzódott. és pozitívvá formálja a gondolkodását. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. akár egy kígyó. hogy az illető hölgy félénk. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. kész. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben. amely kizárólag nőkre jellemző. mint egy őzike. legszívesebben elrejtőzne. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. Már ez a hasonlat is mutat. Az egyik láb a másik köré fonódik. mindenekelőtt azt jelzi. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat.lénk. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- . de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. amit az imént mondtak. Védekező helyzetből.próbálkoznia annak. akár egy ki.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát.

másrészt ez a feszült. .ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz.

hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. Albert E. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. ahogy te. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. és már néhány mondat után érzi. Nem véletlen. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. próbál föléjük magasodni. én bárkivel felveszem a versenyt. az hatalmasabbnak is tűnik.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. Természetesen észrevétlenül. amikor felfedezik. megfigyelhetné. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. ha kerüli főnöke agresszív. Így pózolt a revolverhős „Billy. Erre egy amerikai pszichológus. Ez a testtartás néma kihívás. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. szavakban és gesztusokban egyaránt. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. Mert aki magasabb. először eltérő álláspontra helyezkednek. a kölyök”. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. Különben még a vetélytársának tűnhet. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. és az élvezni fogja. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. baráti légkört akar teremteni. Scheflen jött rá. hogy kihozzák a béketűrésből. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. koronás fővel a világ hatalmasságai. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. nagyhangú vitapartnereinket. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. Amikor két idegen találkozik. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. És aki egy gyülekezet előtt beszél. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. uralkodói gesztusait. Aki oldott. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. hogy megértik. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban.

Máskülönben arról lehet felismerni. hogy őt távol tartsa magától. kissé már meginog az önbizalma. aki uralkodni próbál a többieken. törvényszerű. hogy helyzeti előnyhöz jusson. Egy „helycsináló” előrerohan. mi rontja el a másik kedvét. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. Köszönje is meg neki. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. hanem leereszti az ablakot. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. vagy azt a széket választja. Jobb. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. Azzal. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. hogy ön a járművében marad. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. hogy jó néhány gyenge pontja van. hogy „összehúzza magát”.). és közben a lehető leginkább megközelíti. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk. ha kiszáll a kocsijából. És amikor végre megvan az asztal. egyúttal elárulja.) Másodszor: jól teszi. mert azt hiszik. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. és feltépi az ajtót. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. A bútorszimbolika Van néhány szabály. és különféle tárgyakkal hadakozik. Ám az a főnök. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. A magas székek idegesítik a látogatót. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. De vannak olyan helyzetek is. töri meg a lendületét. Jó tudni. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. beszélni kezd hozzá. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. amíg a rendőr odalép az autóhoz. . aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. Ez súlyos hiba. mely a legtávolabb esik az ajtótól. hogy elkedvetlenedik. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. és megvárja. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. mennyire sajnálja a hibáját. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. hamar megzavarhatja. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. hogy ennek így kell lennie. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. vagyis kilép a territóriumából. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára.látványa. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. és tudassa a rend őrével. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. amely például a székekre érvényes. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat.

mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. A sikeres. gyakran alábbhagy az önkontroll. eltöprengett azon. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. hogy valahol tűznek is kell lennie. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. vakarják a fejüket. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. Tisztogatják a körmüket. azon könnyebb átlátni. És ha így nézzük. Ő kétli. Miközben tartást keres az életben. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. Valóban nagy fogást csináltak. hogy látványos élvezetet okoz. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Tehát belül ég valami. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. akik nem dohányoznak. szivarokkal és pipákkal művel az ember. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. kecses mozdulatával azt mutatja. ahol nem szabad dohányozni. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. Ne hagyja. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. Aki szivarozik.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. hogy legalább olyan nagy egyéniség. hogy aki dohányzik. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. Köztudomású. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. hogy megfontoltságot. legjobb. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. És egy nő. ha eldugja a pipáját. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. vagy már fel is ért a csúcsra. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. . King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. mint egy férfi. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. mindenesetre „felszálló” ágban van. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. babrálják a nyakkendőjüket. amikor a tetőfokára hág a feszültség. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. aki keskeny. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. Egy szertartással. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. magabiztosságot sugározzanak. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. amit cigarettákkal. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. a füstje mégis kiszivárog. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit.

Ha tudni szeretné. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. Valami megfeküdte a gyomrát. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. Aki felfelé fújja a füstöt. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. És arra is mérget vehetünk. azt kellemesen érintették az addig hallottak. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. ezzel jelzi. biztosan pompás lap van a kezében. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. Egyértelmű. mintha védenie kellene. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. Biztosak lehetünk benne. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. rendszerint inkább hallgatag.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. hogy még egy . Megingathatatlan az önbizalma. Aki kártyázás közben dohányzik. És ez megint csak árulkodó jel. hogy mit jelent ez a gesztus. kétszeres kockázatot vállal. és rózsaszínben lát mindent. hogy határozottan kész a görbe utakra. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. Utál feltűnést kelteni. ő is emelkedett hangulatban van. és nem szívesen használ nagy szavakat. És nem árt. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. Aki pedig az orrán. De nézzük meg alaposabban.

Ha kudarc éri. Olyan ember. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. És ha egyszer szóhoz jut. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. ha rideg technikai dolgokról van szó. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. mindig tud alkalmazkodni. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. Főként a fanyar aromát kedveli.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. . miközben rágyújt. és él benne a kalandvágy is. És ha rajta múlik. és a vakmerőségig bátor. Szimultán játékos. mindig kész szokatlan utakra is. hogy eltitkolja. Aki így dohányzik. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. akinek folyton temérdek a dolga. hogy mit gondol. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. sohasem árulja el. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. Ha így nézzük. Aki így dohányzik.ütőkártyát rejteget az ingujjában. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. mit kell tennie. aki még ismeri a lovagi erényeket. És ha belül izzik is. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. de ért hozzá. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. mindig ő akar beszélni. kritizál. mint a felismerés lángját. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. Aki mindkét kezét használja. Így akar úrrá lenni az idegességén. mindig pontosan tudja. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. hogy maradéktalanul ki is élvezze. ahogy a cigarettáról a hamut. és introvertált alkat. az ahhoz is ért. Ő a gyűrűs. mindig az adott pillanatra koncentrál. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. és nemcsak akkor. és minden feladatra időt hagy magának. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. leggyakrabban zsörtölődik. állandóan leveri a hamut. óvatos és szófukar. csak vállat von. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. Így „füstöl” az a férfi. Olyan ember. belső feszültségén. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. a középső és a gyűrűsujja között. ért hozzá.

De nemcsak dohányzás. nem ad támadási felületet. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. mégpedig minden teketóriázás nélkül. Tehát jól figyeljen oda. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. és minden problémát első . annak nincs szüksége holmi fülekre. A teljesítmény megszállottja. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. és könnyedén ki is lehet használni. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. pszichikailag nagy a teherbírása. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. mintha ragadós lenne a széle. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. Ez a „kemény férfi”-figura. Aki marokra fogja a csészéjét. rátér a tárgyra. hogy a vele szemben ülő elárulja. tud rögtönözni. Ez a gesztus arra utal. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. csak arra vár. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. akár egy lándzsahegy. aggályok vannak túlsúlyban. mely harciasan felfelé mutat. többnyire könnyen befolyásolható. ha szükséges. A fenntartások. Miközben így álcázza magát. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. hol a gyenge pontja. Ért hozzá. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. mert sok mindent elárul egy emberről az. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. testileg jó erőben van. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. „Térjünk a tárgyra”: ő. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják.

ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. unott típus. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. kényelmes. de semmit sem hagy veszendőbe menni. . nem lehet megszabadulni tőle. annak semmi sem sikerül igazán. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. kínozza a stressz. mint a sebtapasz. de sosem közvetlen. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. Semmit. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. A tapintat nem az erősségük. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. szinte már lomha. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. mintha színpadon lenne. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. sohasem tudja. Fáradt. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. Úgy tekint a kávészünetre. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. és egy perce sem tud lazítani. többnyire kitartóan töpreng valamin. és aggályoskodni sem szokott. és él-hal ezért a szerepért. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. szívjon egyet a cigarettájából. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. A „páva” olyan ember. takarékos. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. A „lajhár” túl lusta ahhoz. Ez a típus olyan. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. A csupa ideg: mindig bizonytalan. viszont mindig egyenesek. szinte már zsugori. hogy előadhassa a nagyjelenetét. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. Mindig úgy viselkedik. Aki ennyire szétszórt.nekifutásra meg akarnak oldani. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. belenézzen az iratokba. Még csak nem is beszél sokat. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat.

Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. Legjobb. Ilyesmit csak akkor tegyen. hogy levegőnek nézi. Tegyük fel. De még nem veszi be teljesen a gyomra. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. kedves olvasó. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. hogy valami hibát követ el. az ügy továbbra is függőben marad. bár néha kissé gátlástalan. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. Ez figyelmeztetés volt. ha már visszatolta a szemüvegét. Még ahhoz is lusta.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. különben elhallgat. hogy megszidták. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. Most nem lenne jó. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. és a beszélgetőpartnere ráharapott. hogy kivegye a kanalat a csészéből. A szemüveggesztusok néma vallomások. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. ami a kezünkbe kerül. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. át akarja gondolni a tényeket. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. ha átugorja ezt a pontot. Érzi. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. Lehet akár személyes is. . Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. és mindennel játszadozni kezdünk.

Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. határozott ítéletet alkotott. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. Most ne sürgesse tovább. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. Ha hallgat is. lezárta az ügyet.„Most ismét leveszi a szemüvegét. . már nemigen hagyja magát eltántorítani.

Ha két idegen összeakad egy liftben. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. És amikor már ülünk. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. adrenalin lövell az erekbe. Úgy tűnik. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. nem akartam molesztálni. miért ébrednek fel az ösztönök. azután bezárulunk. A szív gyorsabban ver. És arra kényszerülnek. És minél szűkebb a hely. lesütjük a szemünket. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. ha két ember már elég jól ismeri egymást. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. Nagyon kevés a hely. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. szűk liftekben. hogy feladják azokat a távolságzónákat. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. buszon és villamoson. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. nagyon meghitt érzésről van szó. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. mintha levegő volna. és ostorozni kezdi a szervezetet. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. mintha a másik nem létezne. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. Ugye most már érti. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. még a lélegzetüket is visszafojtják. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. vagyis nyílt támadásról. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. sexről és más. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. És ha ez tovább fokozódik.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. Ha egyedül élnénk. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! .

ahol az intimszféra véget ér. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. mégpedig azért. aki a mosógépünket javítja. De néha párok is betartják ezt a távolságot. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. Ez a zóna ott kezdődik. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. Térbuborékok. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. és 107. territóriumok. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. hogy kikapcsolódjanak. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. hogy sűrűn lakott szigetükön. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. 1. de mindenütt eltérőek az életterek. ezek a psziché életterei. Itt szófukarok lesznek az emberek. Ez az a távolság. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. hogy John F. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. beszélhetnek egymással. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. vagy a szerelőtől. gyűrű: a nyilvános távolság. ami tömegben lehetetlen. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. szűk helyen éljenek. hogy el tudják viselni a másikat. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. Ha a mások a zóna peremére húzódik. oldalon találják meg. az félreértésekhez vezethet. amikor bizonyossá vált. . De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. A japánok például generációkon át megtanulták. Mindenkinek van saját territóriuma. akiket magázunk. távolságzónák. Ez a távolság. az kellemetlenül érinti őket. Ha akarnak. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. 3. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. Értik már. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. gyűrű: a társadalmi távolság. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. 4. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. nagyon kell kedvelniük egymást. gyűrű: a személyes távolság. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban.

annál nagyobb a távolság a csípőik között. iszonyatosan erős nyomás. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. Minduntalan megsértik a térérzékünket. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. és jóval több terméket adtak el. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. méghozzá „társadalmi távolságot”. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. . Ha behatolunk a másik intimzónájába. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. Így erős nyomás jön létre. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. az látszólag menekült előle. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. Úgy tűnk. azzal lemérhetjük. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. ha csókolóznak. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Pedig ilyenkor nem történik más.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. És pontosan ez a cél. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. Így ugyanis azonnal megtudhatja. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. mint a szűk helyre szorított városi emberé. jó helyen kopogtat-e. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. és azt az utasítást adta ügynökeinek. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. Tehát közelebb ment hozzá. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. Akinek nincsenek kötélből az idegei. De minél jobban megismerik az új embert. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. vagy tanácsos elkotródnia. Az ok: a személyes zónájuk. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. aminek az volt az oka. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. gyakran úgy érzi. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. Aki új tag egy munkacsoportban. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. vagy épp ellenszenvesnek.

Egy svájci közlekedéspszichológus. az azt jelenti. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. és képesek lennének arra. És aki az autójában ül. ráadásul még udvariatlanok is. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. Röviden szólva ez a háború és béke titka. mint például az emberek egy szűk liftben. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. tíz hátra. fékező hatásúak. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. úgy érzi magát. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. azokat a gesztusokat. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. mint a harci kakasok az állatvilágban. azt úgy értékeljük. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. Ha viszont tiszteletben tartják. el akarnak űzni minket. mintha megsértették volna a felségterületünket. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. egy bádogból és krómból álló erőd. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. melyek nemcsak a békés szándékot. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. és jelzik neki. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. hogy meg akarnak támadni. dr. különösen akkor. Ha mások behatolnak ide. hogy bocsánatot kérjenek. a tulajdonunkért harcolunk. mit szándékozunk tenni. Más jegyek viszont gátló. . Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. Ők nem ismerik a testbeszédet. mi is tisztelettel válaszolunk. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. Agresszívvé válunk. melyek óva intik a másikat.

KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. akkor siessen. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. a hölgy. Nekik szenteljük a következő sorokat. a kis tréfák nagymesterei. vagy a falnak dőlnek. kedves olvasó. akár egy hollywoodi csillag. A kitágult pupillák azt jelzik. De ezt már amúgy is tudja. többnyire már kisebb csoportok alakulnak. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. és ért hozzá. mely két másodpercnél tovább időzik önön. mégpedig a vállakra. De ne vigye túlzásba a dolgot. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). reméljük. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. nos. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. akár a matadorok. Most pillantson kicsit mélyebbre. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. most vegye szemügyre a pupillákat. a profi hangulatcsinálók. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. és aztán vegye szemügyre az embereket. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. akkor a hölgy önt vette célba. akikben megszólal a „vadászösztön”. hogy azonos hullámhosszon van önnel. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. Amennyiben oldott a válltartás. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. . Van néhány egészen meghatározott gesztus is. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. Karba tett kézzel álldogálnak. a flört varázslói. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. teljességgel elérhető az ön számára. szürke embercsoportból. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. És ha ülnek. már meghatározott szertartás szerint történik minden. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. és kisimítják a nyakkendőjüket. akit figyel. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. Ön. válasszon ki egyet. az megint csak azt bizonyítja. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. Ha az egyik ön felé mutat. ne lásson rögtön munkához. Nem betörnie. A többi olvasó mag. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. A társasági élet istenei. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. akinek valaki megsúgta. hát akkor azt igazítják meg. mely azt fejezi ki. Először figyeljen. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. Mire istenigazából beindul a buli. Nos. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). Amikor igazán beindul a játék. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. megfeszítik a lábizmaikat. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. és nem fogok tétlenkedni. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek.

hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. aki a nyakkendőjét babrálja. mely mindkét nemre jellemző. és ez a lábfej mutat is valaki felé. Nekidől a falnak. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. méghozzá meglehetősen magasan. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. nézd. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. hogy ismeretségeket kössön az ember. összeszorítja a lábát. hogy lobog a hajam. A középen álló férfi nem rúghat labdába. aki felkeltette az érdeklődésünket. miközben hátravetik a fejüket. ami megint csak arra utal. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. ha azt szeretnénk. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. és megigazítja a nyakkendőjét. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. Ezért nem alkalmas arra.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. („Nő vagyok. A lábukat is jobban széttárják. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. Az teljességgel „vevő” is a jelre. Ha az ajtónál próbálkozik. keresik a szemkontaktust a másikkal. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. De van számos olyan gesztus. hogy megmutatják a csuklójukat. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. („Nézd. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. . Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. mit tudok nyújtani neked. rendkívül érzékeny területet. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. akár rögtön haza is mehet. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. kissé szétnyitott ajkakat. beletúrnak a hajukba. és ide tartozik az agresszív. a testét elfordítja a betolakodótól. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. mely gyengéd érzéseket ígér. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. Az ajtót viszont felejtse el. nézd s nyakam. Kihozhat néhány poharat. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. Tehát a nő keze a csípőjén. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. A tenyere zárt. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet.

.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. mint a feltűnés. ám csendesen viselkedniük. Így akinek fontosabb a karrier. Jobb. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított. Most már semmit sem fog mulasztani. ha fékezi magát. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. Ezek hivatalos események. jobb. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. elsősorban azért.

aki imádja a társasági életet.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. Kétséges. hogy az ellentétek vonzzák egymást. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. mint eddig. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. De ahelyett. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. mint a férfi. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. hogy mindenki békén hagyott volna. És úgy látszik. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. tényleg van valami abban. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. Köztük legalább annyi a nő. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. a boldogtalan. Mindenki sajnált engem. mint a férfiak. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. akik rögtön kifogást keresnek.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. és ha felgyorsulnak az események. amiért elhagyott egy férfi. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. . A részletektől megkíméljük az olvasókat. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. mint aki megbénult – ordított vissza az. flörtölj. Már-már drámai következményekkel járhat. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. ha sok ember volt körülötte. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. valahányszor csak meghívják őket valahova. kedvetlen teremtést. „Miért nem törődsz velem. – Táncolj. Mindenesetre Ilona rájött. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. és többet fel sem keltem. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. akinek nincs jobb dolga. Ilona P.

sok ember között kirekesztve.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. egyszerűen szörnyen érzik magukat. Ha féktelen a hangulat. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. hogy már rég nem az a félénk. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. A házibuli sok új arcot. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. idegent jelent. aki átvészelte ezt az időszakot. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. Ez a lány már csak az emlékeiben él. de mindenképpen vonzóbb. kirekesztve érzik magukat. hivatalos hangnemet. A férfiak csak ritkán ülnek így. először rá kell jönniük. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. hogy miért. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. Egy házibulin már-már fizikai . nyüzsögnek az emberek. mint azt ön képzeli. hogy ilyenkor csődöt mondanak. és teljes a káosz. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. Judy Garland. De mi a helyzet azokkal. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. Félve tekintenek a buli elé. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. ha idegen környezetben volt. ügyetlen kamasz lány. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. mert érzik. Lehet később híres vagy gazdag. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. hogy jól érezzék magukat. mint valami köpenybe. ha tudatosítja magában. Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. azt azonban nem. valószínűleg éretlen kamaszként. És az az érett hölgy. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád.

csak egy meglehetősen átlagos buli. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. mint a tűztől. Bár ő részese akart lenni az intenzív. A lány. hogy nem az évszázad eseménye volt. alámerülnek a tömegben.tüneteket vált ki belőlük az a tudat. hogy elvesztették a vonzerejüket. vidám pillanatoknak. mennyire gazdag a lelkivilága. mint nekem. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. és nem találom. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. hogy kirekesztették a bűvös körből. az a legfontosabb. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. amikor véget ér. elszigetelve érzem magam. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. Kirekesztve. Anais Nin írónő egyszer azt írta. annak kínszenvedés a valós élet.” Ha valaki azt várja. mint egy kis kikapcsolódást. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. mint az osztrigával. Bár jó előre tudom. ha csak beszélnie kell másokkal. hogy ez lesz a vége. és félni kezdek. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. egészen beteg leszek. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. annál csalódottabbak. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. akik félnek tőle. és rá kell jönniük. azokat. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. hogy hajtogatja. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. de ha túl sokat fogyasztok belőlük.” Ám az embernek. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. házibulikon mindig úgy érezte. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. sovány vigaszt jelent. ha felnő. A lány. Nézem a szép embereket. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. ha egyszer minden jóból kimarad. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. nagy valószínűséggel csalódni fog. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. akik láthatólag élvezik a bulit. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. nem hozza meg a nagy szerelmet! . de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van.

A bal oldali férfi őszinte. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. A középen ülő férfinak. fölényben van. mindent jobban tud. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. mintha a tükörbe néznének. ha meg akarja őrizni a látszatot. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. A szemöldökét felvonja: bosszús. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. különösen jó az izomtónus. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. De a testtartása világosan mutatja. karját és lábát széttárja. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. mellyel szomszédját méregeti. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. meglehetősen ellenséges. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. nem marad más hátra. Sőt. És a pillantás. utánozni kezdik egymás gesztusait.Még egy testtartás. az inge kigombolva. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. A nő hátradőlve ül a székén. amit lát. mit érez valójában. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. a lábfejét előrerakja. De uralkodik magán. . keresztbe teszi a lábát. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). és karsáncot épített. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. és hátradőlve ül. a láb „szebb” lesz. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak.

Egyértelmű. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. megmutatja a csuklóját (azt szeretné. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. tartózkodó a hangulat. Először is felnyílik a lábsorompó. Itt már történik valami. Mindhárman karba teszik a kezüket. Beletúr a hajába. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. csak reagál. már nem teszi karba a kezét. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. felé fordul. A hölgy feladta semleges pozícióját. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. sőt.” Az reagál is az üzenetre. Már nem cselekszik. ha simogatnák). Lábfejének iránya jelzi. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. és a lábukat is keresztezik. Beállították a váltókat.Merev. hogy szívesen közeledne a nőhöz. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel.

Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. de azért ne vállaljon „teljes állást”. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában.Elsősorban abban. akivel „mély társalgásba” kezdhet. ezenkívül élvezi. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. A közös fellépés mindig könynyebb. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. csak nem mernek. aki igazán elemében van házibulikon. Talán van benne némi exhibicionizmus is. ha csinál valamit. nincs ideje rá. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. nem felejtettek el játszani. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. ha olyasmit visel. Amikor ideges az ember. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. akivel együtt jöhet. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. hogy így mindenki tudni fogja önről. elfelejti a hétköznapokat. mindenki (kajánul) . attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. az a lehető legbiztosabb módja annak. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. hogy bárki megszólítsa őket. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. Néma. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. Az illetővel aztán megbeszélheti. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. Azt hiszik. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. mintha nem vendég volna. hogy leküzdje a félénkségét. mennyire bizonytalan. Gyerekek maradtak. Úgy érzik magukat. Ehelyett elbújnak. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. és azt sem szeretné. biztosan jó. Az a nő. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. mely élénkítően hat rá. keressen valakit. Ennél ezerszer jobb megoldás. hogy félénk legyen. amiben szépnek találja magát. hogy bizonytalan. Szereti az efféle eseményeket. hogy végre őrült holmikat vehet fel. mint sztár a színpadon. Miközben éppen táncol. Kikapcsol. az a tény talán igen. mint a hal. mintha színpadon lennének. Olyan ruhát vesz fel. és kihasználja az alkalmat. és érzi: csakis arra való a házibuli. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Csak jól akar szórakozni – semmi több. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. hogy ön lesz az első. Számára ez egyfajta erotikus élmény. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. úgy érzik. hogy megőrizték játékos hajlamukat. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. Talán úgy viselkedik. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. de napnál világosabban kimutatja azt is. Érdeklődje meg.

A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. és ön egyedül marad. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. vagy látogatójuk érkezik. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. Ezzel nemcsak saját magát. De ha igent mondott. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. hogy pontosan értse. mint önnek. előre mondja le a meghívást. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. . hogy soha többet nem fogják meghívni őket. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. És ha a helyiség másik végébe pillant. mint mondanak mások. Először lelkesen igent mondanak. hogy valaki elkíséri egy házibulira. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. „Testbeszélgetés”: persze fontos. Ezért amennyiben tudja. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról.vagy vacsorameghívásról van szó. azután végül influenzát kapnak. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. azzal fergeteges hatást ér el. még nem jelenti. hogy ön is művelni tudja.● ● ● őket figyeli. még akkor is. miközben beszél. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. azzal jelzi. Érdeklődőnek (és érdekesnek). De legalább ennyire fontos. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. élénknek és vonzónak fogják tartani. érdekes mondanivalója. unalmas. Ha a kísérője történetesen a férje. amikor hátravetik a fejüket. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. Csak azért fogad el egy meghívást.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful