Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

hogy akár egyetlen szót is szólnánk. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. Ő ül a „csúcson”. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. hogy őket is lássák. Bár ők mindent látni akarnak. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. Az ő helyük holtövezet. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. De legyen bármilyen alakú. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. a főnöknél. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. Azért választott kerek asztalt. Ezenkívül tudta. ami érzékletesen mutatja. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). Úgy gondolta. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. Bár felfelé húzza őket a szívük. Kezdjük el legfölül. csak a véletlennek nem. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. Ez az asztal talán kerek. mert könnyen kiábrándulnak. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. A szék. azt nem feltétlenül akarják. És ez a hatalom annál jobban gyengült. valamint azt is. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . amelyiket első alkalommal választottak. valahányszor csak érzik. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. Tehát nem csoda. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. úgy érzünk. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. minél távolabb ült tőle a többi lovag. Valamennyi ülőhely egy vallomás. Mellettük. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. Tőle balra és jobbra. de kissé meginognak. Ez azt is jelentette. állítják lelki életünk detektívjei. tárgyilagos légkört teremt. talán szögletes. a pszichológusok. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. ahogy először megmozdítja a székét. természetesen olyannal. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. milyen szerepet töltünk be a csoportban. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. Ha új ember kerül a körbe. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). mégpedig arról a tényről.

anélkül hogy az úgy érezné. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. Mindig figyeljen azonban arra. Egyik fél sem érzi úgy. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. Most nézzük meg. Ha a „nyakára mászik”. a második hatalmasság a csoportban. hogy bekerítették. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. Ez a pozíció sem rossz. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. az „ötös számú” az erősebb. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. mi történik akkor. hogy tárgyalnia kell valakinek. hogy minden oldal felé nyitottak. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. megtörténhet. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. legalábbis többnyire. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. oldalon találja. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. vagy veszély fenyegeti. Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. ha nincs más választásuk. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. akik így ülnek. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. méghozzá szögletes asztalnál. Ez azt jelenti. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz.hatalmasság. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. Most az ön feladata. hogy a jobb oldali. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. Azok. Egyrészt a nyílt ellenfél. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . oldal). Mellékesen érdemes megemlíteni. Az alapvető dolgokat tisztázták. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. az ellenzék vezetője között.

Az egész túl személytelen. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. és sikerült közös nevezőre jutniuk. ahol minden szó zavaró lehet. Végül itt van még a negyedik. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. hogy támadás fenyegetné. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. Derékszögben. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. a „kitérek előled” pozíció. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. Egyik fél sem érzi úgy. Nagy a veszélye annak is. A nézőnek ilyenkor az az érzése. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. élesebb hangnemet eredményezhet. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. hogy nem riad vissza a vitától. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. ami részben annak köszönhető. és mint ilyen. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. ha már megvívták egymással az első harcokat. vagy félnek egymástól. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. akik vetélkednek egymással. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. . túl távolságtartó. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. jelzi. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. legjobb. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. Ezt akkor választjuk. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. Oldott és barátságos a légkör.pontján. de keresheti is a másik ember szemét. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének.

Mire visszaér. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. ez a mozdulat arra fogja késztetni. Most fogja meg a cukortartót. Ha fontos önnek. ami a székén tartja majd. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. hagyja annyiban a dolgot. Ilyenkor nagyon fontos. ráharapott a csalira.és cukortartókkal vívott háború. bors. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. mosolyogjon rá. Fogja meg az étlapot. vagy visszatolja önnek. arrább toljuk a szalvétákat. vagy maga elé húzza az írást. hogy baráti légkörben. ami a legfontosabb. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. Amennyiben ráharap. mint egy sakkjátszma. Ki fog menni a mosdóba. és onnan világítsa meg az ügyet. azt jelzi. Most szorítóba lép a hamutartó. amíg erre jelet nem kap. hogy hátrahúzódjon. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. Kezdetét veszi a só-. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. Akkor a legnehezebb a dolga. ön előmerészkedhet. Ha előrehajol. nincs az az erő. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. Olyan ez. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. Most engedélyt kérhet tőle. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. hogy ön átmenjen mellé. kritikussá válik a helyzet. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. Látni fogja. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. Ülünk a másikkal szemben. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. álljon fel. és támadjon ismét. Legjobb. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. nem akarja. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. hogy ne menjen túl közel hozzá. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. Ha az asztalszomszédja visszajön. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. hogy megmutasson neki valamit. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. . ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. jóllehet teljesen öntudatlanul. és ön is menjen ki a mosdóba. Ha az az imént még előrehajolva evett.

annak nemcsak a fal van a szeme előtt. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. vagyis lásson mindent. egy körterület felé. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. és nincs helyük személyes hangoknak. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. természetesen egy sarokszobába. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. És mivel mindig két asztalfő van. Úgy érezzük. ami állandó feszültséget jelent. hogy mindig figyel minket. Ha minduntalan jön valaki. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. ami nem csoda. annál inkább gyengül a befolyás. Hogy „hogyan” ül az irodában. hogy senki se használja átjáróként. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. az a porckorongjai szempontjából fontos. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. ellenséges. például a saját titkárnőről. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. szobanövényekből. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. de azért még mindig van jó néhány. a négyszögletű asztal a megfelelő. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. és ő is lát minket. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. A többi kollégával együtt. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. de soha ne mutatkozzék végtelenül. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. Állandó a jövés-menés. vagyis: több az információ. amely mögött nincs ajtó. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. mert ez lehetetlen. irattartó szekrényekből.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. A hangulat gyakran feszült. aki az asztalfőn ül. valamint az. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. ha az első adandó alkalommal átköltözik. Aki jobban szereti. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. akik még idekényszerültek. és mivel mindenki mindent lát. de szemellenző is. az a hely az előkelőbb. Legjobb. jobb a csapatmunka. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. jól teszi. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. Miért? Mert átjáró. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. használja is ki. ha háttal ül a saroknak. és több támogatást kaphat karrierjéhez. Fontos. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. . Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. ahogy csak lehet. oldottabb a légkör. Ha nincs esélye arra. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. aki megzavarja önöket. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. A másik alapszabály.

Amennyiben az a célja. úgy érzi. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. különösen hatásos az a fogás is. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. Fénykoszorúval övezve. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. ott is maradsz. hogy egyenesen álljon. nevetségesen hat a ferde íróasztal. és kénytelen elviselni. már el is vesztette az első menetet. ahol éppen hely van. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. ha nem akarja. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. Tehát ne hagyja. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. Így az sem véletlen. ha úgy állítja az asztalát. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. ha hosszúkés helyiségről van szó. Így a látogató. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. ha beszélgetni akarunk valakivel. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. A hely. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. mert előbb oldalra kell fordulnunk. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. miközben ön az árnyékban ül. amennyire csak lehet. ha a szoba közepén áll az asztala. Talán az az őrült ötlete támadt. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. legjobb. legjobb. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. Alakítsanak ki egy magánterületet. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. Aki itt helyet foglal. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. De ha az íróasztalnál lévő . Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. mellyel kínálják. mennyire jelentéktelen. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. Ha semmin nem változtat. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. melyeket szintén ki kell használnia. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. hogy egyenrangú félként kezelik őket. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. Mint valami sánc. De vigyázzon. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. Köztudomású. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. és ha rajtam múlik. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. azzal átveszi az elődje imázsát. számíthat rá. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. mint egy udvariassági társalgásból.tegyenek iratokat a székekre. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. nem fog sokkal több kisülni belőle.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. mintha a földön ülne. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt.

Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. Másodszor: minden olyan tárgyat. rendkívül racionális emberrel van dolga. az illető elsősorban saját magának szánta. akkor számára a munkája a legfontosabb. kezdetét veszi a széktáncoltatás. Ha azonban komollyá válik a helyzet. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. A helység egyben státusszimbólum is. kizárólag nekik is szánták. családi fotók. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. aki nem térhet ki előle. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. Amennyiben egy fénykép létható itt.vendégszéket ajánlják fel önnek. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. vagy nemes lovakról. Ha sikerül megtudnia. sportversenyekről készített felvételek. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. Tegyük fel. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. A képek. hogy nem feltétlenül mond igazat. . Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. szőnyegek. amely az íróasztal mögötti falon van. ami arra utal. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. mivel az ő székén nincsenek kerekek. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. bizonyos lehet benne. Fontos. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. Ezzel azt mondja neki. aki itt dolgozik. tehát csak a látogatók látnak. íróasztalok sok mindent elárulnak. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. lehet akár másolat is. tehát kifejezi az ember személyiségét. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. függönyök. akkor komoly az ügy. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. ki ajándékozta neki a képet. ajánlatos a távolságtartás. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. hogy a székek derékszögben állnak. hogy ő tulajdonképpen műértő. Ha technikai tárgyú a felvétel. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek.

A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. ugrásra kész. már zárt társaságot alkotnak. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. A lábfeje elárulja. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. de itt is érvényes a szögek mágiája. ha ön egy perce békén hagyná. legszívesebben felállna. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. hogy ki és mi érdekel bennünket. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. merre menne. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. ha feláll. ha valaki felé fordítja a térdét. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. . Jelképesen kizárják a társalgásból. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. ez a felállás egyértelműen jelzi. hogy az menten eltűnne. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. hol az egérút. amíg érzi. de ki is zárhat egy harmadikat. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. és háromszöget csinál a körből. vegyen részt a beszélgetésben. ezt úgy kell érteni. Azután előfordulhat. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. Ha egy pamlagon ülünk. Ha kilencvenfokos szögben állnak. Sehogyan sem tudja megfogni. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. úgy tűnik.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. hogy egymás közt akarnak maradni. Aki ki akar lopakodni valahonnan. hogy tűnjön el. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. De a lábfej nemcsak azt jelzi. Ha azonban ez a szög nullára csökken. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. hogy kimenjen. hogy megnyerje magának az illetőt. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. Sokat elárul az is. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. Ez a szög befogadhat. odahúz egy széket. az csak úgy hatolhat be közéjük. hogy a férfiak figyelnek rá. hanem azt is elárulja. hogy hívják. És a lábfeje megmutatja. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. Azon fáradozik. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. ugrásra kész. és addig marad a csoportban. hogy valaki menekülni akar. lélekben még sincs ott. Bár ön felé fordul. kevésbé tudunk ugyan mozogni.

nincs ellenségeskedés. . Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. senki sincs kirekesztve. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. mindenki nyitott. ahogyan ül. a középen álló férfi elállja az útját. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. mert teljesen kimerült.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. Hüvelyk. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. és kizárólag felé fordul. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. és nem könnyű szóba elegyedni vele. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. A másik keze ernyedten lelóg. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. A testek iránya egyértelműen mutatja. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás.

azok segíthetik önt a taktikázásban. hangulatokat jeleznek. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. mely biztonságot keres. Talán ön olyan ember. még akkor is. még akkor sem. ajánlatokat tesznek. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. tisztelt olvasó. kicsúszott a lába alól a talaj. hogy az illető fél a vitától. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. A tenyerét eltakarja. és mindig őszinték. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. azt bizonyára összezavarták. Nem tud erélyesen föllépni. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. tehát valamit titkol. A kezek vágyakról árulkodnak. látszólag kijátszották verbálisan.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. aki mindig megérzi. A kezek válaszolnak. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. érzéseket mutatnak. . Mindez elég ok arra. hogy ön. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. Így azok néha azt hiszik. Mindez talán igaz is. A kezek kifejezetten beszédesek. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. és valószínűleg az is. kifejezetten kínos lenne számára. Az ujjak látszólag semmitmondó.

igyekszünk. Nem mutat sem pozitív. Kezünk által. ha mások a tenyerünkből esznek. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. sem negatív reakciót. amennyivel csak tudták. készen áll a szóbeli harcra. Aki ilyen gesztust tesz. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. mert a gesztusok grammatikájának. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. hogy itt valami nincs rendjén. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. és amikor úgy tűnik. A „kezünkbe vettük” az életet. hogy belelássanak a lapjaiba. Szeretjük. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. és nem örülünk. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. Ez egyáltalán nem nehéz. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. nem akarja. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. Olyan ez. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. Senkinek sem fogja engedni.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. és egyértelmű. átütő hatású lehet a beszélgetés. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. hogy félreállítsa. felizgatnak és megnyugtatnak. ökölbe szorulnak a dühtől. kezet emelünk a másikra. ha nagy erőpróba előtt áll. És ha valami fontos számunkra. és arról álmodozunk. Szorítunk valakinek. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. Az ember érzi. a szívünkre tesszük a kezünket. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. hanem gondolatokat is. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. agyunk hatalmas előrelépést tett. Velük értelmezzük a világot. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. megvannak a maga szigorú szabályai. két nagy filozófus. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. hogy vége a világnak. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. és nap mint nap azon fáradozunk. A kezek dicsérnek. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni.

hogy nem „üzletet” ajánlunk. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. A sok apró gesztus. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. hogy beszélgetőpartnere őszinte. Így jelezzük.. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. hogy semmit sem akar eltitkolni. hanem szívességet kérünk. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. egymásba kulcsolódó kéz látható.. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. azzal magának árt.” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. Ez nem üres ígéret. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. Minél inkább a szokásunkká válik. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. „Engedje meg. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. mely elárulja nekik. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény.van. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. hogy őszintén beszéljek. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. A római pénzérméken két. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket.

ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. uralkodói gesztust. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. megmutatja a tenyerét. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. A kezek mint detektorok . és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. és ezzel jelzi. a szájuk elé kapják a kezüket. pimaszságnak minősül. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. bár kissé távolságtartó beszélgetés. hogy nyíltabb legyen. A megszólított maga sem tudja miért. renyújtja a bal kezét. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. valami kihívóan hat benne. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. ne számítson túl nagy sikerre. legjobb. hogy őszinte.

Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. Közben eltakarjuk a szájunkat. bizonyos irányvonalakra van szüksége. mintha a hüvelyk. mint egy harapófogóval. legtöbbször úgy teszünk. nem támasztja meg semmi. melyet hallgat. A fej szabadon „lebeg”. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. „Nem érdektelen – de. melyekhez igazodhat. Azt szeretné. A hölgy nem mer kitörni. Idővel lecsiszolódik egy s más. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. össze akarnánk szorítani az orrunkat. gesztusaink vesztenek pontosságukból. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját.és mutatóujjunkkal. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni.. ez azt jelenti.. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. és ott a zsiványt játszotta. Amikor hazudnak. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. ezt mutatja a lesütött szem. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. miközben ön beszél. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen.

Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. akik befogják a fülüket. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. hogy ez vaskos hazugság. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. de remélem. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat.. hagyja. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. pedig ez a türelmetlenség jele. hogy az illető éppen döntést hoz. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. és vonultasson fel újabb érveket. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. hogy mérlegel valamit. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. nemegyszer tévesen azt hiszik. hogy a hazugság csiklandoz. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. hogy már tényleg eleget hallott. miért ilyen elutasító. miközben hazudunk. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. már kedvezőbb színben látja az ügyet. Így jelzi a beszélőnek . Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. az arról árulkodik. Amikor valaki az állát simogatja. hogy megvakarja a viszkető pontot. Ha a homlokunkra csapunk. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. ezzel azt jelzi. Inkább kezdje elölről a történetet. ezzel azt mutatja. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. mintha belement volna valami. hogy valamiféle elhatározásra jutott. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. mint egy elégedett óriáscsecsemő. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. aki az ujjával dobol az asztalon. Ez annyit tesz: „Tudom. ön biztos lehet benne. hogy unatkozik. a jellemet. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. . Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet. És a testbeszédből azután rájöhet. legjobb taktikát változtatnia. őszintén érdekel minket az. amit hallunk. Ez a gesztus jelzi. miközben hátradől. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát.. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni. Ez nem tréfa. és még a lábát is keresztbe teszi. És ha viszket az orrunk. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. Arról. nem szúr szemet. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. azzal csak megerősítené az elhatározásában. és a szemünket dörzsöljük meg. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. Ha összefonja a mellén a karját. a halánték irányába mutat. Amikor befejezi a masszázst. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. Úgyszólván magától elindul az arc felé. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. Ha az egész kéz az arcon nyugszik. masszírozni kezdi az állát. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. A tudósok.

legalábbis látszólag. céltudatos érvekkel. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. A tenyér zárt. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. legjobb. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. minden problémára tud megoldást. Az előrebökő mutatóujj tőr. mely arra hivatott. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. hogyan vélekedünk magunkról. . Verbális tőrdöfés: megrohamozni. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. Aki nincs híján az önbizalomnak. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. az gondolkodás nélkül lőni is fog. a nadrág. A magányos seriff útra kel. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. máris jóval szerényebben fog viselkedni. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. ám ha egyértelműen rámutat valakire. például egy bonyolult iratot. hogy igazi machóval van dolgunk. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. Az előretolt csípő mutatja. Ha még láthatóan mag is feszíti. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. az. egy korbács erejével bír. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. egyenesen tartja a hüvelykujját. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust.És jelzi azt is. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. mert szexuális agresszivitásra is utal. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. Talán akad. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. Egy korbácséval. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. és amennyiben az utánozza a mozdulatát.

hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. és védekezik. ami annyit tett: „Elegem volt. lehajtotta mindkét szárát. domináns személyiséggel van dolga. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. hogy uralkodik magán. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. finomítottunk rajta. a kézfogás eldöntötte. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. akik minduntalan alkalmazzák. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. és megmutatta. fejezzük be a vitát. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. azzal beletörődött. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. és felülről kulcsolódik rá. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. jelezvén. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Azok. nem akarom folytatni. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. vagy egyenrangú félként kezeljük.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. A szerepek kiosztva. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. és manapság sem csak a németekre jellemző. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. akik ügyetlenül szorítanak kezet. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. Ha a tenyér. sáncot épített belőlük. de változtattunk. hogy így fogjanak kezet önnel. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. Elvégre könnyen megtörténhetett. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. Amennyiben engedi. Ilyenkor nemcsak a kezet. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. és ez nála is a kezén látszott. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. . hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. pozícióról és szándékokról.És amikor elege lett a veszekedésből. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. „kézben” akarjuk tartani. hanem önt is két vállra fektették. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. kié a döntő szó. Ezzel megszégyeníti. jobban tennék. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. melyet megfog. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. esetleg alárendeljük magunkat neki. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. ezért ne engedje. Kijelölte a határokat.

amit önmagában is bizonyít az a tény. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. . Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. tapintatlan szemtelenség. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. megtörténhet. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. egyúttal vaskos hadüzenet is. A kettős fogásnak az a feladata. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. Pedig ez kifejezetten kisajátító. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. A „kétkezessel”. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. erőszakos gesztus. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. hogy a másik csuklójáért nyúl.

hogy elfordul tőle. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. aki tudja. De figyeljen mindig arra. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. mert úgy érzi. hogy valójában nyomasztja őket valami. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. A félénk emberek szoktak így köszönni. hogy most megütheti a főnyereményt. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. most egészen biztosan sikerülni fog. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. kedvesem. És amikor az ujjak elfehérednek. hogy összedörzsölte a tenyerét. amikor meg akarja babonázni őket. . de lehetnek benne kockák is –. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. De jól nézze meg. Ezt az a tény is mutatja. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. de ez most biztosan nem lesz rossz. De belül kétely mardossa őket. úgyszólván nem létező személyként kezeli. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. de én diktálom a feltételeket. Bár a szívélyesség látszatát kelti. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. olyan embernek tűnünk. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. És a legtöbben.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. pompásan kijövünk majd egymással. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. és a bőrkontaktus. valóban bizakodóan mosolyognak is. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. egyértelműen távolságtartó. Aki egészen lassan teszi.

amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. Ön megbukott. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. az határt nem ismerő pimaszságra utal.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. vagyis olyan ember. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. Itt van például a „tető” nevű figura. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. Ha valaki gátakat. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. hegyesszöget alkotnak. akik nagyon ismerik a dörgést. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. az az ön számára legalább olyan végzetes. Jellemző tanári gesztus. . ezzel azt jelzi. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. mielőtt kitör a golyózápor. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. A tető felül van. hogy az adott helyzetben csak ő érti. Aki kedveli ezt a gesztust. hogy valóságos „okostojás”. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. szinte mindig kiderül róla. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. aki mindent jobban tud. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. automatikusan megváltoznak a gesztusok. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. bizonyosan néhány utasítást ad. Ügyvédek. mindenfajta sáncról. szeret utasításokat adni. Ez magabiztosságot jelez. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. akik tetőt alkotnak ujjaikból. rácsokat képes az ujjaiból. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. mekkora erő lakozik benne. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. elutasították. Amikor az ujjak csúcsot. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. miről is van szó valójában.

átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. mely több szempontból is kihívó. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak. amit az előretolt csípő bizonyít.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. Szexuálisan is. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. .

a legtöbb ember úgy érzi. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. ami hihetetlenül kihívóan hat. ráadásul kellemetlenül szűk helyen.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. mely sok mindent elmond félelmeinkről. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. például egy iratot. Színt kell vallania. hogy kérdezzenek. A legkevésbé sem élvezi az új állást. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. Amikor védelmet keresünk. vagyis verbálisan támadnak meg minket. Aki kicsit is érti a testbeszédet. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. izgalmas feladat. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. Például a liftben. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. amikor szavakkal. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik.és védekező reakciónk.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. muszáj beszélnie. igazi kihívás. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. hogy a szívet védje. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. annak ezt azonnal látnia kell. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét. . Ez az első dac. kérdezni szeretne valamit. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. Legjobb. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. karba tesszük a kezünket. amit a kisgyerekek. a lábakénak pedig. De van más lehetőség is: dőljön előre. hogy a nemi szerveket. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. és merüljön mély hallgatásba. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. még mindig inkább negatív a hangulat. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. Pontosan azt tesszük ilyenkor. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. ha felszólítja a csoportot. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. nagyon. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. ez védekező testhelyzet. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. És kérje meg arra.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. akik gyakran rejtőznek asztalok.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. székek és szekrények mögé.

És egy állófogadáson. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. Gyakran mi magunk is érezzük. míg a másik részleges sáncot képez. Amennyiben el akar érni nála valamit. a legkevésbé sem oldott gesztus. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. mert az megnyugtat. hogy lesújtson. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. A karsánc önkéntelen jelzés. semmit nem akar kockáztatni. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. mindig az a „támadó”. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. ahol . Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. és csak az alkalmat várja. Bár ez oldott benyomást kelt. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. Aki megérti a jelentését. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. hogy leláncolva. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. míg a férfiak szétvetik a lábukat. választ kapott egy olyan kérdésre. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. Ezért igyekszünk változtatni rajta. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. mi az. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. a körmünket vagy az óránkat. alig fog megmoccanni a széken. mintha védekeznének. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. Ez a nő nem bízik magában. hogy a partnere olyasmit hallott. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. ami nem tetszett neki. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. biztos lehet benne. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. megkötözve érezzük magunkat. és azonnal változtatni kell a taktikáján. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni.) Az ok egyértelmű. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. Biztosan átélték már a következő helyzetet. Akinek hatalma van.

hogy nem kedvelik önt különösebben. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. Így áll a vádlott a bírája előtt. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. A zakója vagy kabátja begombolva. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. A zakó begombolva. Valamiféle fedezéket keres. De ne hagyja annyiba a dolgot. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet. Aki így ül. mert igyekszik felidézni azt a szép. Valamit forralnak ön ellen. Aki így áll. ami arra utal. hogy mondani akar valamit.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. hogy gazdája zárkózott. Most viszont színt kell vallania. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. Ez azt jelenti.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. biztonságos érzést. többnyire a karját is összefonja. . Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. amikor ön csatlakozik hozzájuk. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. tartózkodó alaphangulatban van. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. amikor kitüntetést kap. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. hogy ezt ön tudja. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. döntő fölényben van vele szemben. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. könnyedséget a beszélgetésbe. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. és keresztezik a lábukat. Talán egyszer önnel is előfordul majd. de így áll az ember olyankor is. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. hogy a tagok nem ismerik egymást. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. ütésre kész. és a lábfej előremutat. jóformán biztos lehet benne. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. álljon fel nyugodtan a helyéről. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. „Az az érzésem. sáncokat képez.

és pozitívvá formálja a gondolkodását. mint egy őzike.próbálkoznia annak. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. Védekező helyzetből. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. Az egyik láb a másik köré fonódik. Ez a nő visszahúzódott. hogy belsőleg is derűlátó legyen. Már ez a hasonlat is mutat.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. Bizonyosan új tag egy csoportban. hogy az illető hölgy félénk. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. akár egy kígyó. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. amely kizárólag nőkre jellemző. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- . mindenekelőtt azt jelzi. tartózkodó. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. legszívesebben elrejtőzne. aki elő akarja csalogatni a ja. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben. kész. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej.lénk. amit az imént mondtak. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. akár egy ki. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos.

.ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz. másrészt ez a feszült.

amikor felfedezik. Természetesen észrevétlenül.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. és az élvezni fogja. Így pózolt a revolverhős „Billy. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. Erre egy amerikai pszichológus. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. koronás fővel a világ hatalmasságai. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. ahogy te. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. szavakban és gesztusokban egyaránt. megfigyelhetné. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. hogy kihozzák a béketűrésből. a kölyök”. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. uralkodói gesztusait. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. és már néhány mondat után érzi. Aki oldott. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. hogy megértik. Ez a testtartás néma kihívás. Albert E. Scheflen jött rá. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. az hatalmasabbnak is tűnik. Mert aki magasabb. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. ha kerüli főnöke agresszív. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. próbál föléjük magasodni. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. baráti légkört akar teremteni. Nem véletlen. először eltérő álláspontra helyezkednek. nagyhangú vitapartnereinket.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. És aki egy gyülekezet előtt beszél. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. Amikor két idegen találkozik. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. Különben még a vetélytársának tűnhet. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. én bárkivel felveszem a versenyt. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag.

Ez súlyos hiba. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. A bútorszimbolika Van néhány szabály. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. hogy jó néhány gyenge pontja van. töri meg a lendületét. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. beszélni kezd hozzá. kissé már meginog az önbizalma. hogy őt távol tartsa magától. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. mennyire sajnálja a hibáját. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. amíg a rendőr odalép az autóhoz. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból.látványa. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. Ám az a főnök. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. A magas székek idegesítik a látogatót. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk.) Másodszor: jól teszi. és közben a lehető leginkább megközelíti. De vannak olyan helyzetek is. És amikor végre megvan az asztal. Jó tudni. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. mi rontja el a másik kedvét. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. hogy ennek így kell lennie. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. vagy azt a széket választja. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. Egy „helycsináló” előrerohan. és tudassa a rend őrével. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Jobb. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. hanem leereszti az ablakot. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog.). törvényszerű. vagyis kilép a territóriumából. egyúttal elárulja. amely például a székekre érvényes. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. hogy „összehúzza magát”. Máskülönben arról lehet felismerni. ha kiszáll a kocsijából. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. és különféle tárgyakkal hadakozik. hamar megzavarhatja. hogy helyzeti előnyhöz jusson. hogy ön a járművében marad. aki uralkodni próbál a többieken. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. hogy elkedvetlenedik. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. és feltépi az ajtót. mert azt hiszik. Azzal. és megvárja. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. mely a legtávolabb esik az ajtótól. Köszönje is meg neki. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. .

Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. amit cigarettákkal. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. A sikeres. kecses mozdulatával azt mutatja. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. a füstje mégis kiszivárog. Ne hagyja. magabiztosságot sugározzanak. vakarják a fejüket. Miközben tartást keres az életben. ahol nem szabad dohányozni. . mint egy férfi. Egy szertartással. babrálják a nyakkendőjüket. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. Tehát belül ég valami. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. azon könnyebb átlátni. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. szivarokkal és pipákkal művel az ember. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. mindenesetre „felszálló” ágban van. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. Tisztogatják a körmüket. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. ha eldugja a pipáját. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. hogy valahol tűznek is kell lennie. Valóban nagy fogást csináltak. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. hogy aki dohányzik. hogy legalább olyan nagy egyéniség. legjobb. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. eltöprengett azon. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. hogy látványos élvezetet okoz. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. Aki szivarozik. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. akik nem dohányoznak. aki keskeny. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. amikor a tetőfokára hág a feszültség. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. hogy megfontoltságot. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. Ő kétli. Köztudomású. gyakran alábbhagy az önkontroll. És ha így nézzük. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. És egy nő. vagy már fel is ért a csúcsra. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot.

az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. rendszerint inkább hallgatag. Ha tudni szeretné. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. mintha védenie kellene. ő is emelkedett hangulatban van. És ez megint csak árulkodó jel. kétszeres kockázatot vállal. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. hogy még egy . Aki kártyázás közben dohányzik. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. és nem szívesen használ nagy szavakat. Megingathatatlan az önbizalma. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. Egyértelmű. és rózsaszínben lát mindent. hogy határozottan kész a görbe utakra. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. Aki pedig az orrán. Utál feltűnést kelteni. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. Valami megfeküdte a gyomrát. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. ezzel jelzi. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. De nézzük meg alaposabban. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. azt kellemesen érintették az addig hallottak. És arra is mérget vehetünk. Biztosak lehetünk benne. És nem árt. Aki felfelé fújja a füstöt. biztosan pompás lap van a kezében. hogy mit jelent ez a gesztus. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban.

Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. ha rideg technikai dolgokról van szó. hogy mit gondol. óvatos és szófukar. Ő a gyűrűs. de ért hozzá. mindig kész szokatlan utakra is. hogy maradéktalanul ki is élvezze. és introvertált alkat. és nemcsak akkor. miközben rágyújt. Ha így nézzük. mint a felismerés lángját. Ha kudarc éri. És ha egyszer szóhoz jut. leggyakrabban zsörtölődik. Aki így dohányzik. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. És ha belül izzik is. mit kell tennie. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. sohasem árulja el. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. És ha rajta múlik. ahogy a cigarettáról a hamut. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. és a vakmerőségig bátor. a középső és a gyűrűsujja között. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. és minden feladatra időt hagy magának. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. mindig tud alkalmazkodni. mindig ő akar beszélni. állandóan leveri a hamut. . Szimultán játékos. ért hozzá. mindig pontosan tudja. Aki mindkét kezét használja. akinek folyton temérdek a dolga. aki még ismeri a lovagi erényeket. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. az ahhoz is ért. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. Aki így dohányzik. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. és él benne a kalandvágy is. belső feszültségén. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. hogy eltitkolja. mindig az adott pillanatra koncentrál. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. Főként a fanyar aromát kedveli. Olyan ember. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. Így akar úrrá lenni az idegességén.ütőkártyát rejteget az ingujjában. A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. Így „füstöl” az a férfi. csak vállat von. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. kritizál. Olyan ember.

csak arra vár. annak nincs szüksége holmi fülekre. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. mintha ragadós lenne a széle. „Térjünk a tárgyra”: ő. tud rögtönözni. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. aggályok vannak túlsúlyban. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. hol a gyenge pontja. Tehát jól figyeljen oda. többnyire könnyen befolyásolható. rátér a tárgyra. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. Ért hozzá. ha szükséges. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. és minden problémát első . mely harciasan felfelé mutat. Ez a „kemény férfi”-figura. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. Ez a gesztus arra utal. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. A teljesítmény megszállottja. testileg jó erőben van.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. akár egy lándzsahegy. A fenntartások. mert sok mindent elárul egy emberről az. hogy a vele szemben ülő elárulja. Miközben így álcázza magát. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. De nemcsak dohányzás. mégpedig minden teketóriázás nélkül. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. nem ad támadási felületet. pszichikailag nagy a teherbírása. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. és könnyedén ki is lehet használni. Aki marokra fogja a csészéjét.

mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. és egy perce sem tud lazítani. Ez a típus olyan. A tapintat nem az erősségük. Aki ennyire szétszórt. Mindig úgy viselkedik. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. viszont mindig egyenesek. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. A csupa ideg: mindig bizonytalan. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. Semmit. szinte már zsugori. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. és él-hal ezért a szerepért. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. annak semmi sem sikerül igazán. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. Fáradt. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. . mintha színpadon lenne. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. hogy előadhassa a nagyjelenetét. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. Úgy tekint a kávészünetre. unott típus. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. takarékos. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. nem lehet megszabadulni tőle. kínozza a stressz. szívjon egyet a cigarettájából. sohasem tudja. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. mint a sebtapasz. A „páva” olyan ember. A „lajhár” túl lusta ahhoz. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. többnyire kitartóan töpreng valamin. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. szinte már lomha. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. kényelmes. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. és aggályoskodni sem szokott. de sosem közvetlen. Még csak nem is beszél sokat. belenézzen az iratokba. és ehhez nyilván társaságra van szüksége.nekifutásra meg akarnak oldani. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. de semmit sem hagy veszendőbe menni.

és mindennel játszadozni kezdünk. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. az ügy továbbra is függőben marad. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. A szemüveggesztusok néma vallomások. Most nem lenne jó. Lehet akár személyes is. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. Ez figyelmeztetés volt. hogy megszidták. és a beszélgetőpartnere ráharapott. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. különben elhallgat. hogy levegőnek nézi. Legjobb. bár néha kissé gátlástalan. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. hogy kivegye a kanalat a csészéből. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. Érzi. át akarja gondolni a tényeket. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. Ilyesmit csak akkor tegyen. De még nem veszi be teljesen a gyomra. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. Még ahhoz is lusta. kedves olvasó. . „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. Tegyük fel. ami a kezünkbe kerül. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. ha már visszatolta a szemüvegét. hogy valami hibát követ el. ha átugorja ezt a pontot. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét.

„Most ismét leveszi a szemüvegét. már nemigen hagyja magát eltántorítani. Ha hallgat is. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. . Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. lezárta az ügyet. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. Most ne sürgesse tovább. határozott ítéletet alkotott.

akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. mintha a másik nem létezne. sexről és más. miért ébrednek fel az ösztönök. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. És arra kényszerülnek.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. Ha két idegen összeakad egy liftben. nem akartam molesztálni. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. szűk liftekben. És ha ez tovább fokozódik. buszon és villamoson. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. Nagyon kevés a hely. Úgy tűnik. Ugye most már érti. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. És amikor már ülünk. vagyis nyílt támadásról. és ostorozni kezdi a szervezetet. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. lesütjük a szemünket. A szív gyorsabban ver. nagyon meghitt érzésről van szó. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. még a lélegzetüket is visszafojtják. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. Ha egyedül élnénk. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. ha két ember már elég jól ismeri egymást. mintha levegő volna. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. azután bezárulunk. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. adrenalin lövell az erekbe. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. hogy feladják azokat a távolságzónákat. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. És minél szűkebb a hely. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között.

Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. gyűrű: a személyes távolság. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. gyűrű: a nyilvános távolság. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. . akiket magázunk. Itt szófukarok lesznek az emberek. 4. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. Értik már. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. gyűrű: a társadalmi távolság. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. Ez a zóna ott kezdődik. távolságzónák. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. Ez az a távolság. Ha akarnak. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. amikor bizonyossá vált. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. ami tömegben lehetetlen. aki a mosógépünket javítja. hogy el tudják viselni a másikat. 3. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. mégpedig azért. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. territóriumok. oldalon találják meg. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. De néha párok is betartják ezt a távolságot. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. vagy a szerelőtől. és 107. de mindenütt eltérőek az életterek. Térbuborékok. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. Ha a mások a zóna peremére húzódik. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. hogy kikapcsolódjanak. hogy John F. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. ahol az intimszféra véget ér. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. 1. az félreértésekhez vezethet. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. A japánok például generációkon át megtanulták. ezek a psziché életterei. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. szűk helyen éljenek. hogy sűrűn lakott szigetükön. beszélhetnek egymással. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. az kellemetlenül érinti őket. Mindenkinek van saját territóriuma. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. Ez a távolság. nagyon kell kedvelniük egymást.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk.

hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. gyakran úgy érzi. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. Így ugyanis azonnal megtudhatja. . És pontosan ez a cél. jó helyen kopogtat-e. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. De minél jobban megismerik az új embert. Ha behatolunk a másik intimzónájába. Minduntalan megsértik a térérzékünket. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. Úgy tűnk. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. annál nagyobb a távolság a csípőik között. és azt az utasítást adta ügynökeinek. Pedig ilyenkor nem történik más. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. vagy épp ellenszenvesnek. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. Tehát közelebb ment hozzá. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. azzal lemérhetjük. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. Így erős nyomás jön létre. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. és jóval több terméket adtak el. Akinek nincsenek kötélből az idegei. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. ha csókolóznak. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. az látszólag menekült előle. méghozzá „társadalmi távolságot”. Az ok: a személyes zónájuk. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. aminek az volt az oka. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. iszonyatosan erős nyomás. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. Aki új tag egy munkacsoportban. mint a szűk helyre szorított városi emberé. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. vagy tanácsos elkotródnia.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között.

hogy bocsánatot kérjenek. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. hogy meg akarnak támadni. és képesek lennének arra. dr. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. az azt jelenti. és jelzik neki. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. Más jegyek viszont gátló. el akarnak űzni minket. Röviden szólva ez a háború és béke titka. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. melyek nemcsak a békés szándékot. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. mintha megsértették volna a felségterületünket. Agresszívvé válunk. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. tíz hátra. És aki az autójában ül. mit szándékozunk tenni. fékező hatásúak. mint például az emberek egy szűk liftben. úgy érzi magát. egy bádogból és krómból álló erőd. melyek óva intik a másikat. különösen akkor. mi is tisztelettel válaszolunk. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal.Egy svájci közlekedéspszichológus. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. mint a harci kakasok az állatvilágban. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. Ha viszont tiszteletben tartják. ráadásul még udvariatlanok is. azokat a gesztusokat. a tulajdonunkért harcolunk. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. Ha mások behatolnak ide. . sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. Ők nem ismerik a testbeszédet. azt úgy értékeljük. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot.

az megint csak azt bizonyítja. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. Amennyiben oldott a válltartás. Nem betörnie. most vegye szemügyre a pupillákat. akinek valaki megsúgta. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. Ha az egyik ön felé mutat. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. Először figyeljen. Nekik szenteljük a következő sorokat.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. Mire istenigazából beindul a buli. De ne vigye túlzásba a dolgot. és ért hozzá. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. a profi hangulatcsinálók. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. ne lásson rögtön munkához. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. mely két másodpercnél tovább időzik önön. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. akit figyel. a kis tréfák nagymesterei. a flört varázslói. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. A többi olvasó mag.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. teljességgel elérhető az ön számára. és kisimítják a nyakkendőjüket. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. akkor siessen. hát akkor azt igazítják meg. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. Most pillantson kicsit mélyebbre. akár a matadorok. Nos. akkor a hölgy önt vette célba. nos. mely azt fejezi ki. akár egy hollywoodi csillag. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. A társasági élet istenei. megfeszítik a lábizmaikat. hogy azonos hullámhosszon van önnel. Amikor igazán beindul a játék. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). és aztán vegye szemügyre az embereket. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. szürke embercsoportból. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. többnyire már kisebb csoportok alakulnak. a hölgy. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. kedves olvasó. válasszon ki egyet. Karba tett kézzel álldogálnak. és nem fogok tétlenkedni. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. vagy a falnak dőlnek. reméljük. De ezt már amúgy is tudja. A kitágult pupillák azt jelzik. Ön. mégpedig a vállakra. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). . már meghatározott szertartás szerint történik minden. akikben megszólal a „vadászösztön”. És ha ülnek.

ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. és megigazítja a nyakkendőjét. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. akár rögtön haza is mehet. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. hogy megmutatják a csuklójukat. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. De van számos olyan gesztus. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. ami megint csak arra utal. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. Ezért nem alkalmas arra. rendkívül érzékeny területet. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. A középen álló férfi nem rúghat labdába. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. keresik a szemkontaktust a másikkal. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. Ha az ajtónál próbálkozik. Tehát a nő keze a csípőjén. mely gyengéd érzéseket ígér. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. nézd s nyakam. hogy ismeretségeket kössön az ember. Az ajtót viszont felejtse el. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. hogy lobog a hajam. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. mit tudok nyújtani neked. Nekidől a falnak. („Nézd. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. Az teljességgel „vevő” is a jelre. aki felkeltette az érdeklődésünket. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. a testét elfordítja a betolakodótól. Kihozhat néhány poharat. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. és ide tartozik az agresszív. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. ha azt szeretnénk. méghozzá meglehetősen magasan. A tenyere zárt. aki a nyakkendőjét babrálja. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. („Nő vagyok. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. mely mindkét nemre jellemző. A lábukat is jobban széttárják. . és ez a lábfej mutat is valaki felé. miközben hátravetik a fejüket. kissé szétnyitott ajkakat. beletúrnak a hajukba. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. összeszorítja a lábát. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. nézd.

elsősorban azért. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. jobb. Most már semmit sem fog mulasztani. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. Jobb. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. Így akinek fontosabb a karrier. ám csendesen viselkedniük. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. mint a feltűnés. ha fékezi magát. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. . És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. Ezek hivatalos események.

szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. Mindenki sajnált engem. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. mint aki megbénult – ordított vissza az. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. És úgy látszik.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. valahányszor csak meghívják őket valahova. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. „Miért nem törődsz velem. mint a férfiak. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. mint eddig. De ahelyett. mint a férfi. ha sok ember volt körülötte. Köztük legalább annyi a nő. akik rögtön kifogást keresnek. Ilona P. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. akinek nincs jobb dolga. a boldogtalan. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. – Táncolj. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. . aki imádja a társasági életet. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. tényleg van valami abban. hogy az ellentétek vonzzák egymást. Már-már drámai következményekkel járhat. Mindenesetre Ilona rájött. és többet fel sem keltem. A részletektől megkíméljük az olvasókat. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. és ha felgyorsulnak az események. amiért elhagyott egy férfi. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. Kétséges. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. kedvetlen teremtést. „Te mindig csak gubbasztasz magadban.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. hogy mindenki békén hagyott volna. flörtölj. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem.

Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. Félve tekintenek a buli elé. egyszerűen szörnyen érzik magukat. ha idegen környezetben volt. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. mint azt ön képzeli. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. és teljes a káosz. azt azonban nem. A férfiak csak ritkán ülnek így. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. hogy miért. de mindenképpen vonzóbb. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. idegent jelent. hogy jól érezzék magukat. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. hivatalos hangnemet. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. mint valami köpenybe. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt).Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. valószínűleg éretlen kamaszként. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. ha tudatosítja magában. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. sok ember között kirekesztve. Judy Garland. ügyetlen kamasz lány. aki átvészelte ezt az időszakot. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. kirekesztve érzik magukat. Ez a lány már csak az emlékeiben él. hogy ilyenkor csődöt mondanak. Egy házibulin már-már fizikai . És az az érett hölgy. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. Ha féktelen a hangulat. Lehet később híres vagy gazdag. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. először rá kell jönniük. hogy már rég nem az a félénk. A házibuli sok új arcot. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. nyüzsögnek az emberek. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. mert érzik. De mi a helyzet azokkal. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken.

A lány. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. ha csak beszélnie kell másokkal. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. akik félnek tőle. ha egyszer minden jóból kimarad. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. Kirekesztve. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. A lány. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. annál csalódottabbak.” Ám az embernek. alámerülnek a tömegben. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. csak egy meglehetősen átlagos buli. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. nagy valószínűséggel csalódni fog. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. elszigetelve érzem magam. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek.tüneteket vált ki belőlük az a tudat. mennyire gazdag a lelkivilága. mint az osztrigával. azokat. és nem találom. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. nem hozza meg a nagy szerelmet! . mint a tűztől. akik láthatólag élvezik a bulit.” Ha valaki azt várja. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. hogy ez lesz a vége. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. hogy hajtogatja. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. amikor véget ér. és félni kezdek. házibulikon mindig úgy érezte. hogy elvesztették a vonzerejüket. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. Nézem a szép embereket. ha felnő. mint egy kis kikapcsolódást. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. hogy kirekesztették a bűvös körből. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. Bár ő részese akart lenni az intenzív. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. sovány vigaszt jelent. hogy nem az évszázad eseménye volt. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. vidám pillanatoknak. és rá kell jönniük. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. Anais Nin írónő egyszer azt írta. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. annak kínszenvedés a valós élet. egészen beteg leszek. Bár jó előre tudom. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. mint nekem. az a legfontosabb. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük.

Sőt. karját és lábát széttárja. A szemöldökét felvonja: bosszús. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. utánozni kezdik egymás gesztusait. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. különösen jó az izomtónus. mindent jobban tud. az inge kigombolva. fölényben van. és karsáncot épített. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. a láb „szebb” lesz. nem marad más hátra. A bal oldali férfi őszinte. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. ha meg akarja őrizni a látszatot. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. mintha a tükörbe néznének. De uralkodik magán.Még egy testtartás. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. A középen ülő férfinak. amit lát. és hátradőlve ül. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. mit érez valójában. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. keresztbe teszi a lábát. A nő hátradőlve ül a székén. De a testtartása világosan mutatja. a lábfejét előrerakja. meglehetősen ellenséges. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. . mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. És a pillantás. mellyel szomszédját méregeti.

A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. már nem teszi karba a kezét. Már nem cselekszik. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. Először is felnyílik a lábsorompó. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. Mindhárman karba teszik a kezüket. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. felé fordul. és a lábukat is keresztezik. Lábfejének iránya jelzi.” Az reagál is az üzenetre. megmutatja a csuklóját (azt szeretné. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. sőt. hogy szívesen közeledne a nőhöz. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. És általánosságban véve emelkedett a hangulata.Merev. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. Itt már történik valami. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. ha simogatnák). A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. tartózkodó a hangulat. Beállították a váltókat. csak reagál. Egyértelmű. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. A hölgy feladta semleges pozícióját. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. Beletúr a hajába. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik.

amiben szépnek találja magát. Úgy érzik magukat. Azt hiszik. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. Érdeklődje meg. biztosan jó. aki igazán elemében van házibulikon. ezenkívül élvezi. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. Kikapcsol. hogy megőrizték játékos hajlamukat. mint a hal. mint sztár a színpadon. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül.Elsősorban abban. elfelejti a hétköznapokat. az a lehető legbiztosabb módja annak. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Az illetővel aztán megbeszélheti. hogy bárki megszólítsa őket. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. Ennél ezerszer jobb megoldás. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. de napnál világosabban kimutatja azt is. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. Talán van benne némi exhibicionizmus is. hogy ön lesz az első. az a tény talán igen. akivel együtt jöhet. mindenki (kajánul) . és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. csak nem mernek. nem felejtettek el játszani. hogy így mindenki tudni fogja önről. keressen valakit. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. hogy végre őrült holmikat vehet fel. nincs ideje rá. mely élénkítően hat rá. de azért ne vállaljon „teljes állást”. és érzi: csakis arra való a házibuli. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. ha csinál valamit. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. akivel „mély társalgásba” kezdhet. Számára ez egyfajta erotikus élmény. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. ha olyasmit visel. hogy leküzdje a félénkségét. Néma. Ehelyett elbújnak. és azt sem szeretné. A közös fellépés mindig könynyebb. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. úgy érzik. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. Gyerekek maradtak. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. hogy félénk legyen. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. mintha nem vendég volna. Talán úgy viselkedik. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. és kihasználja az alkalmat. Csak jól akar szórakozni – semmi több. Az a nő. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. Miközben éppen táncol. Amikor ideges az ember. mennyire bizonytalan. mintha színpadon lennének. hogy bizonytalan. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. Olyan ruhát vesz fel. Szereti az efféle eseményeket.

Csak azért fogad el egy meghívást. „Testbeszélgetés”: persze fontos. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. És ha a helyiség másik végébe pillant. unalmas. miközben beszél. Először lelkesen igent mondanak. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. azzal jelzi. még nem jelenti. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. vagy látogatójuk érkezik. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. Érdeklődőnek (és érdekesnek). Ezzel nemcsak saját magát. mint mondanak mások. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. De legalább ennyire fontos. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. még akkor is. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. Ezért amennyiben tudja. . akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. előre mondja le a meghívást. mint önnek.vagy vacsorameghívásról van szó. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. élénknek és vonzónak fogják tartani. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének.● ● ● őket figyeli. hogy pontosan értse. amikor hátravetik a fejüket. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. Ha a kísérője történetesen a férje. De ha igent mondott. azzal fergeteges hatást ér el. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. és ön egyedül marad. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. érdekes mondanivalója. hogy ön is művelni tudja. hogy valaki elkíséri egy házibulira. azután végül influenzát kapnak. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful