Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. Ha új ember kerül a körbe. azt nem feltétlenül akarják. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. minél távolabb ült tőle a többi lovag. Ezenkívül tudta. És ez a hatalom annál jobban gyengült. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. mert könnyen kiábrándulnak. valahányszor csak érzik. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár). ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. úgy érzünk. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. ahogy először megmozdítja a székét. tárgyilagos légkört teremt. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. természetesen olyannal. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. csak a véletlennek nem. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. Mellettük. állítják lelki életünk detektívjei. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. valamint azt is. Tehát nem csoda. Azért választott kerek asztalt. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. A szék. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. mégpedig arról a tényről. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. Bár felfelé húzza őket a szívük. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. Tőle balra és jobbra. hogy őket is lássák. Ez az asztal talán kerek. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. Valamennyi ülőhely egy vallomás. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei.MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. a pszichológusok. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. Bár ők mindent látni akarnak. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. ami érzékletesen mutatja. amelyiket első alkalommal választottak. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. a főnöknél. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). de kissé meginognak. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. Kezdjük el legfölül. Ő ül a „csúcson”. milyen szerepet töltünk be a csoportban. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. Úgy gondolta. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. Ez azt is jelentette. talán szögletes. De legyen bármilyen alakú. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. Az ő helyük holtövezet.

Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. Ha a „nyakára mászik”. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket. Azok. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. anélkül hogy az úgy érezné. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. legalábbis többnyire. vagy veszély fenyegeti. megtörténhet. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. Ez azt jelenti. A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. ha nincs más választásuk. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. Az alapvető dolgokat tisztázták. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. az ellenzék vezetője között. Egyrészt a nyílt ellenfél. méghozzá szögletes asztalnál.hatalmasság. Most az ön feladata. Ez a pozíció sem rossz. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. az „ötös számú” az erősebb. oldalon találja. a második hatalmasság a csoportban. hogy a jobb oldali. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. hogy bekerítették. hogy minden oldal felé nyitottak. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. Most nézzük meg. akik így ülnek. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus . Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. Mindig figyeljen azonban arra. oldal). Mellékesen érdemes megemlíteni. Egyik fél sem érzi úgy. hogy tárgyalnia kell valakinek. mi történik akkor. sürgeti vagy befolyásolni akarnák.

„Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. de keresheti is a másik ember szemét. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. ha már megvívták egymással az első harcokat. tehát már csak a részleteket kell megvitatni.pontján. jelzi. és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. túl távolságtartó. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. legjobb. ahol minden szó zavaró lehet. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. Nagy a veszélye annak is. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. hogy támadás fenyegetné. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. hogy nem riad vissza a vitától. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. Oldott és barátságos a légkör. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. Ezt akkor választjuk. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. élesebb hangnemet eredményezhet. vagy félnek egymástól. és sikerült közös nevezőre jutniuk. A nézőnek ilyenkor az az érzése. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Egyik fél sem érzi úgy. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. Derékszögben. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. Végül itt van még a negyedik. . ami részben annak köszönhető. akik vetélkednek egymással. a „kitérek előled” pozíció. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. és mint ilyen. Az egész túl személytelen.

Ki fog menni a mosdóba. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. amíg erre jelet nem kap. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. ez a mozdulat arra fogja késztetni. ön előmerészkedhet. vagy maga elé húzza az írást. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. Ha előrehajol. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. kritikussá válik a helyzet. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. Fogja meg az étlapot. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. nem akarja. Ülünk a másikkal szemben. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. Most szorítóba lép a hamutartó. álljon fel. Ha az az imént még előrehajolva evett. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. Most engedélyt kérhet tőle. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. mint egy sakkjátszma. És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. Amennyiben ráharap. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. . hogy hátrahúzódjon. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. ráharapott a csalira. Ha az asztalszomszédja visszajön. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. jóllehet teljesen öntudatlanul. Látni fogja. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. és ön is menjen ki a mosdóba. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. Mire visszaér. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. Akkor a legnehezebb a dolga. mosolyogjon rá. Olyan ez. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére.és cukortartókkal vívott háború. hogy ön átmenjen mellé. hogy baráti légkörben. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. Ilyenkor nagyon fontos. Most fogja meg a cukortartót. hogy megmutasson neki valamit. és támadjon ismét. Ha fontos önnek. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. hagyja annyiban a dolgot. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. vagy visszatolja önnek. ami a székén tartja majd. és onnan világítsa meg az ügyet. Legjobb. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. nincs az az erő. ami a legfontosabb. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. bors. azt jelzi. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Kezdetét veszi a só-. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. arrább toljuk a szalvétákat. hogy ne menjen túl közel hozzá.

válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. Fontos. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. ha háttal ül a saroknak. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. A hangulat gyakran feszült. ami nem csoda. A másik alapszabály. Állandó a jövés-menés. Hogy „hogyan” ül az irodában. vagyis: több az információ. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. és több támogatást kaphat karrierjéhez. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. egy körterület felé. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. és mivel mindenki mindent lát. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. jobb a csapatmunka. a négyszögletű asztal a megfelelő. vagyis lásson mindent. természetesen egy sarokszobába. Ha minduntalan jön valaki. annál inkább gyengül a befolyás. Ha nincs esélye arra. jól teszi. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. az a porckorongjai szempontjából fontos. és nincs helyük személyes hangoknak. de soha ne mutatkozzék végtelenül. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. valamint az. aki az asztalfőn ül. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. irattartó szekrényekből. A többi kollégával együtt. szobanövényekből. Legjobb. az a hely az előkelőbb. oldottabb a légkör. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. és ő is lát minket. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. mert ez lehetetlen. ami állandó feszültséget jelent. hogy mindig figyel minket. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. aki megzavarja önöket. használja is ki. ahogy csak lehet. hogy senki se használja átjáróként. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. amely mögött nincs ajtó. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. . de szemellenző is. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. akik még idekényszerültek. Miért? Mert átjáró. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. ha az első adandó alkalommal átköltözik. Aki jobban szereti. de azért még mindig van jó néhány. ellenséges. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. Úgy érezzük. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. például a saját titkárnőről. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie. És mivel mindig két asztalfő van.

és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. azzal átveszi az elődje imázsát. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. mint egy udvariassági társalgásból. Aki itt helyet foglal. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. ha nem akarja. A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. hogy egyenrangú félként kezelik őket. Mint valami sánc. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. hogy egyenesen álljon. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. különösen hatásos az a fogás is. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. De ha az íróasztalnál lévő . Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”. nem fog sokkal több kisülni belőle. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. mellyel kínálják. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. Amennyiben az a célja. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. számíthat rá. és kénytelen elviselni. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. ha hosszúkés helyiségről van szó. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. ha a szoba közepén áll az asztala. melyeket szintén ki kell használnia. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. Talán az az őrült ötlete támadt. Fénykoszorúval övezve. ott is maradsz. már el is vesztette az első menetet. legjobb. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. ahol éppen hely van. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. nevetségesen hat a ferde íróasztal. De vigyázzon. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. miközben ön az árnyékban ül. Köztudomású. mennyire jelentéktelen. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. ha beszélgetni akarunk valakivel. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. A hely. Így a látogató. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. Ha semmin nem változtat. Így az sem véletlen. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. Alakítsanak ki egy magánterületet. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. úgy érzi. legjobb.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt.” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. mintha a földön ülne. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar). mert előbb oldalra kell fordulnunk. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. amennyire csak lehet.tegyenek iratokat a székekre. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. ha úgy állítja az asztalát. Tehát ne hagyja. és ha rajtam múlik. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy.

Amennyiben egy fénykép létható itt. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra. Másodszor: minden olyan tárgyat. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. családi fotók. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. Ha azonban komollyá válik a helyzet. Ha sikerül megtudnia. vagy nemes lovakról. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. függönyök. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. szőnyegek. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. A képek. hogy nem feltétlenül mond igazat. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. sportversenyekről készített felvételek. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. Ha technikai tárgyú a felvétel. . hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. kizárólag nekik is szánták. Ezzel azt mondja neki. Tegyük fel. akkor számára a munkája a legfontosabb. ajánlatos a távolságtartás. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. tehát kifejezi az ember személyiségét. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. rendkívül racionális emberrel van dolga. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. ki ajándékozta neki a képet. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. lehet akár másolat is.vendégszéket ajánlják fel önnek. tehát csak a látogatók látnak. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. amely az íróasztal mögötti falon van. hogy a székek derékszögben állnak. aki itt dolgozik. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. aki nem térhet ki előle. mivel az ő székén nincsenek kerekek. Fontos. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. hogy ő tulajdonképpen műértő. íróasztalok sok mindent elárulnak. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. az illető elsősorban saját magának szánta. A helység egyben státusszimbólum is. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. akkor komoly az ügy. kezdetét veszi a széktáncoltatás. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. ami arra utal. bizonyos lehet benne.

A lábfeje elárulja. Ha azonban ez a szög nullára csökken. ugrásra kész. Ez a szög befogadhat. de ki is zárhat egy harmadikat. és háromszöget csinál a körből. ha ön egy perce békén hagyná. Ha kilencvenfokos szögben állnak. és addig marad a csoportban. Sehogyan sem tudja megfogni. De a lábfej nemcsak azt jelzi. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. Ha egy pamlagon ülünk. hogy megnyerje magának az illetőt. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. hogy valaki menekülni akar. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. És a lábfeje megmutatja. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. az csak úgy hatolhat be közéjük. ugrásra kész. ezt úgy kell érteni. hogy hívják. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. lélekben még sincs ott. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. odahúz egy széket. Jelképesen kizárják a társalgásból. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. vegyen részt a beszélgetésben. hogy tűnjön el. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. hanem azt is elárulja. merre menne. hogy az menten eltűnne. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. amíg érzi. . Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. ez a felállás egyértelműen jelzi. de itt is érvényes a szögek mágiája. már zárt társaságot alkotnak. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. hogy egymás közt akarnak maradni. ha valaki felé fordítja a térdét. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. Bár ön felé fordul. Aki például az ülőke szélén gubbaszt.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. hogy ki és mi érdekel bennünket. Sokat elárul az is. hogy a férfiak figyelnek rá. Azután előfordulhat. legszívesebben felállna. kevésbé tudunk ugyan mozogni. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. ha feláll. Aki ki akar lopakodni valahonnan. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. Azon fáradozik. hogy kimenjen. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. hol az egérút. úgy tűnik. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól.

senki sincs kirekesztve. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. nincs ellenségeskedés. ahogyan ül. . és nem könnyű szóba elegyedni vele. A másik keze ernyedten lelóg. a középen álló férfi elállja az útját. Hüvelyk. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az. és kizárólag felé fordul. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. mert teljesen kimerült. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. mindenki nyitott. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra.és mutatóujjával megtámasztja a fejét. A testek iránya egyértelműen mutatja.

azok segíthetik önt a taktikázásban. . és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. hogy az illető fél a vitától. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. még akkor sem. kifejezetten kínos lenne számára. Mindez elég ok arra. azt bizonyára összezavarták. Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. tisztelt olvasó. kicsúszott a lába alól a talaj. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. és mindig őszinték. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. hangulatokat jeleznek. tehát valamit titkol. Talán ön olyan ember. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. látszólag kijátszották verbálisan. Így azok néha azt hiszik. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. A tenyerét eltakarja. Mindez talán igaz is. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. érzéseket mutatnak. mely biztonságot keres. még akkor is.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. A kezek kifejezetten beszédesek. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. hogy ön. A kezek vágyakról árulkodnak. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. ajánlatokat tesznek. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. Nem tud erélyesen föllépni. és valószínűleg az is. A kezek válaszolnak. aki mindig megérzi. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben. Az ujjak látszólag semmitmondó. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit.

készen áll a szóbeli harcra. És ha valami fontos számunkra. ha nagy erőpróba előtt áll. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. amennyivel csak tudták. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. Ez egyáltalán nem nehéz. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. és amikor úgy tűnik. ökölbe szorulnak a dühtől. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. felizgatnak és megnyugtatnak. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. megvannak a maga szigorú szabályai. a szívünkre tesszük a kezünket. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. hogy félreállítsa. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. Szorítunk valakinek. és nem örülünk. átütő hatású lehet a beszélgetés. hogy belelássanak a lapjaiba. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. nem akarja. Szeretjük. mert a gesztusok grammatikájának. A „kezünkbe vettük” az életet. igyekszünk. Kezünk által. vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. és arról álmodozunk. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. agyunk hatalmas előrelépést tett. Nem mutat sem pozitív. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . hogy itt valami nincs rendjén. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. kezet emelünk a másikra. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. ha mások a tenyerünkből esznek. hanem gondolatokat is. Velük értelmezzük a világot. mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. és egyértelmű. és nap mint nap azon fáradozunk. Az ember érzi. két nagy filozófus. hogy vége a világnak. A kezek dicsérnek. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. Olyan ez. Aki ilyen gesztust tesz. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. sem negatív reakciót. Senkinek sem fogja engedni.

hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat.. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. Így jelezzük. mely elárulja nekik. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. „Engedje meg. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. Ez nem üres ígéret. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni.. egymásba kulcsolódó kéz látható. azzal magának árt. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. hanem szívességet kérünk. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. hogy őszintén beszéljek. Minél inkább a szokásunkká válik. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele.” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust.van. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. hogy beszélgetőpartnere őszinte. hogy semmit sem akar eltitkolni. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. A sok apró gesztus. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. hogy nem „üzletet” ajánlunk. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. A római pénzérméken két. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni.

Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. ne számítson túl nagy sikerre. bár kissé távolságtartó beszélgetés. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. uralkodói gesztust. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak. A kezek mint detektorok . Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. hogy őszinte. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. A megszólított maga sem tudja miért. és ezzel jelzi.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. pimaszságnak minősül. renyújtja a bal kezét. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. megmutatja a tenyerét. valami kihívóan hat benne. a szájuk elé kapják a kezüket. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. legjobb. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. hogy nyíltabb legyen.

Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. melyet hallgat. gesztusaink vesztenek pontosságukból.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen.. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. ezt mutatja a lesütött szem.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog. Idővel lecsiszolódik egy s más. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe.. és ott a zsiványt játszotta. „Nem érdektelen – de. mint egy harapófogóval. legtöbbször úgy teszünk. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . melyekhez igazodhat. Közben eltakarjuk a szájunkat. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi. Azt szeretné. De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. ez azt jelenti. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. bizonyos irányvonalakra van szüksége. A fej szabadon „lebeg”. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. nem támasztja meg semmi.és mutatóujjunkkal. A hölgy nem mer kitörni. össze akarnánk szorítani az orrunkat. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket. mintha a hüvelyk. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. Amikor hazudnak. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. miközben ön beszél.

és még a lábát is keresztbe teszi. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal. miért ilyen elutasító. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. Ha a homlokunkra csapunk. és a szemünket dörzsöljük meg. valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. de remélem. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. nemegyszer tévesen azt hiszik. ön biztos lehet benne. hogy unatkozik. a halánték irányába mutat. Amikor befejezi a masszázst. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. és vonultasson fel újabb érveket. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. már kedvezőbb színben látja az ügyet. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. Ha az egész kéz az arcon nyugszik. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. Úgyszólván magától elindul az arc felé. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. pedig ez a türelmetlenség jele. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. hogy már tényleg eleget hallott. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. Ez nem tréfa. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. legjobb taktikát változtatnia. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. Ez annyit tesz: „Tudom. hogy megvakarja a viszkető pontot. azzal csak megerősítené az elhatározásában. miközben hátradől. az arról árulkodik. hogy az illető éppen döntést hoz. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. hogy valamiféle elhatározásra jutott. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. a jellemet. ezzel azt mutatja. hagyja. Inkább kezdje elölről a történetet. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. Ha összefonja a mellén a karját. Ez a gesztus jelzi. És ha viszket az orrunk. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. mintha belement volna valami. aki az ujjával dobol az asztalon. Így jelzi a beszélőnek . ezzel azt jelzi. Amikor valaki az állát simogatja. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. őszintén érdekel minket az. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. akik befogják a fülüket.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket.. hogy mérlegel valamit. Arról. nem szúr szemet. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet.. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle. miközben hazudunk. mint egy elégedett óriáscsecsemő. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. És a testbeszédből azután rájöhet. masszírozni kezdi az állát. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. amit hallunk. hogy a hazugság csiklandoz. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. A tudósok. hogy ez vaskos hazugság. .

egyenesen tartja a hüvelykujját. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. az. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van. céltudatos érvekkel. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. hogyan vélekedünk magunkról. mely arra hivatott. a nadrág. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). Az előretolt csípő mutatja. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. máris jóval szerényebben fog viselkedni. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. A tenyér zárt. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. Aki nincs híján az önbizalomnak. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. hogy igazi machóval van dolgunk. minden problémára tud megoldást. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. egy korbács erejével bír. például egy bonyolult iratot. . Ha még láthatóan mag is feszíti. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. A magányos seriff útra kel. ám ha egyértelműen rámutat valakire. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. mert szexuális agresszivitásra is utal. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. Talán akad. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. és amennyiben az utánozza a mozdulatát. a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. legalábbis látszólag. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. Az előrebökő mutatóujj tőr. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. legjobb. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit.És jelzi azt is. az gondolkodás nélkül lőni is fog. Egy korbácséval. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren.

hanem önt is két vállra fektették. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. Ha a tenyér. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. . Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Amennyiben engedi. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. hogy így fogjanak kezet önnel. nem akarom folytatni. kié a döntő szó. azzal beletörődött. Kijelölte a határokat. domináns személyiséggel van dolga. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. Ilyenkor nemcsak a kezet. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen. Azok. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. melyet megfog. vagy egyenrangú félként kezeljük. fejezzük be a vitát. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. jelezvén. lehajtotta mindkét szárát. pozícióról és szándékokról. esetleg alárendeljük magunkat neki. és megmutatta. hogy uralkodik magán. „kézben” akarjuk tartani. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. Ezzel megszégyeníti. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. Elvégre könnyen megtörténhetett. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. ezért ne engedje. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. és felülről kulcsolódik rá. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. és ez nála is a kezén látszott. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. akik ügyetlenül szorítanak kezet. és védekezik. és manapság sem csak a németekre jellemző. akik minduntalan alkalmazzák. finomítottunk rajta. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. A szerepek kiosztva. ami annyit tett: „Elegem volt. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. de változtattunk.És amikor elege lett a veszekedésből. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. a kézfogás eldöntötte. az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. jobban tennék. sáncot épített belőlük. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”.

Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. hogy a másik csuklójáért nyúl. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. tapintatlan szemtelenség. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. . más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. egyúttal vaskos hadüzenet is. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. megtörténhet. A „kétkezessel”. erőszakos gesztus. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. A kettős fogásnak az a feladata.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. Pedig ez kifejezetten kisajátító. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. amit önmagában is bizonyít az a tény. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek.

akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. De belül kétely mardossa őket. úgyszólván nem létező személyként kezeli. az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok. de ez most biztosan nem lesz rossz. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. amikor meg akarja babonázni őket.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza. hogy valójában nyomasztja őket valami. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. A félénk emberek szoktak így köszönni. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. . Ezt az a tény is mutatja. mert úgy érzi. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. aki tudja. És amikor az ujjak elfehérednek. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. de lehetnek benne kockák is –. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. kedvesem. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. Bár a szívélyesség látszatát kelti. Aki egészen lassan teszi. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. És a legtöbben. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. pompásan kijövünk majd egymással. most egészen biztosan sikerülni fog. olyan embernek tűnünk. de én diktálom a feltételeket. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. hogy elfordul tőle. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze. hogy összedörzsölte a tenyerét. egyértelműen távolságtartó. hogy most megütheti a főnyereményt. De jól nézze meg. és a bőrkontaktus.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. De figyeljen mindig arra. valóban bizakodóan mosolyognak is.

mielőtt kitör a golyózápor. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. aki mindent jobban tud. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. Aki kedveli ezt a gesztust. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. szeret utasításokat adni. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. mindenfajta sáncról. . akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél. hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. A tető felül van. elutasították. Amikor az ujjak csúcsot. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. szinte mindig kiderül róla. hegyesszöget alkotnak. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. bizonyosan néhány utasítást ad. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. Ha valaki gátakat. automatikusan megváltoznak a gesztusok. akik nagyon ismerik a dörgést. Ez magabiztosságot jelez. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. hogy az adott helyzetben csak ő érti. rácsokat képes az ujjaiból. hogy valóságos „okostojás”. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. Ügyvédek. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. akik tetőt alkotnak ujjaikból. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. Ön megbukott. miről is van szó valójában. az az ön számára legalább olyan végzetes. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. vagyis olyan ember. az határt nem ismerő pimaszságra utal.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. mekkora erő lakozik benne. Itt van például a „tető” nevű figura. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. Jellemző tanári gesztus. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. ezzel azt jelzi. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv.

átvették ezt a jellemzően férfias gesztust. Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. . Szexuálisan is. amit az előretolt csípő bizonyít. mely több szempontból is kihívó. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban.

igazi kihívás. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. nagyon. mely sok mindent elmond félelmeinkről. ha felszólítja a csoportot. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. amikor szavakkal. Például a liftben. Pontosan azt tesszük ilyenkor. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. De van más lehetőség is: dőljön előre. székek és szekrények mögé. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. .” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos. vagyis verbálisan támadnak meg minket.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. muszáj beszélnie. annak ezt azonnal látnia kell. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. ez védekező testhelyzet. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. hogy a nemi szerveket. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. ami hihetetlenül kihívóan hat. amit a kisgyerekek.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. Ez az első dac. ráadásul kellemetlenül szűk helyen. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. A legkevésbé sem élvezi az új állást. akik gyakran rejtőznek asztalok. a legtöbb ember úgy érzi. Amikor védelmet keresünk. hogy kérdezzenek. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. Aki kicsit is érti a testbeszédet. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. Színt kell vallania. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. még mindig inkább negatív a hangulat. és merüljön mély hallgatásba. hogy a szívet védje. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. Legjobb. például egy iratot. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. És kérje meg arra. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. izgalmas feladat. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. a lábakénak pedig. karba tesszük a kezünket. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. kérdezni szeretne valamit. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét.és védekező reakciónk. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat.

Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. Akinek hatalma van. Ez a nő nem bízik magában. hogy a partnere olyasmit hallott. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. mi az. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. alig fog megmoccanni a széken. és azonnal változtatni kell a taktikáján. ahol . Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. A karsánc önkéntelen jelzés. míg a férfiak szétvetik a lábukat. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. és csak az alkalmat várja. ami nem tetszett neki. Bár ez oldott benyomást kelt. biztos lehet benne. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. Ezért igyekszünk változtatni rajta. Amennyiben el akar érni nála valamit. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. Gyakran mi magunk is érezzük. mert az megnyugtat. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. És egy állófogadáson. választ kapott egy olyan kérdésre. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. Biztosan átélték már a következő helyzetet. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. mintha védekeznének. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. semmit nem akar kockáztatni. mindig az a „támadó”. a körmünket vagy az óránkat. hogy leláncolva. míg a másik részleges sáncot képez. megkötözve érezzük magunkat. hogy lesújtson. a legkevésbé sem oldott gesztus. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. Aki megérti a jelentését.) Az ok egyértelmű.

Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet. hogy nem kedvelik önt különösebben. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. de így áll az ember olyankor is. hogy ezt ön tudja. Valamiféle fedezéket keres. és a lábfej előremutat. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. mert igyekszik felidézni azt a szép. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. Ez azt jelenti. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat. jóformán biztos lehet benne. döntő fölényben van vele szemben. hogy mondani akar valamit. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. amikor ön csatlakozik hozzájuk. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. sáncokat képez. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. hogy a tagok nem ismerik egymást. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. ami arra utal. amikor kitüntetést kap.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. biztonságos érzést. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. ütésre kész. Aki így ül. . melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember. Talán egyszer önnel is előfordul majd. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. Így áll a vádlott a bírája előtt. tartózkodó alaphangulatban van. Valamit forralnak ön ellen. Aki így áll. hogy gazdája zárkózott. és keresztezik a lábukat. A zakója vagy kabátja begombolva. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. „Az az érzésem. Most viszont színt kell vallania. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. A zakó begombolva. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. De ne hagyja annyiba a dolgot. könnyedséget a beszélgetésbe. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. álljon fel nyugodtan a helyéről.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. többnyire a karját is összefonja. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot.

akár egy ki. hogy belsőleg is derűlátó legyen. akár egy kígyó.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. Már ez a hasonlat is mutat. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben.próbálkoznia annak. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. amely kizárólag nőkre jellemző. és pozitívvá formálja a gondolkodását. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. mint egy őzike. Ez a nő visszahúzódott. Bizonyosan új tag egy csoportban. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot.lénk. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást. kész. amit az imént mondtak. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. mindenekelőtt azt jelzi. aki elő akarja csalogatni a ja. legszívesebben elrejtőzne. hogy az illető hölgy félénk. Védekező helyzetből. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. tartózkodó. Az egyik láb a másik köré fonódik. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- .

ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz. . másrészt ez a feszült.

Amikor két idegen találkozik. az hatalmasabbnak is tűnik. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. uralkodói gesztusait. először eltérő álláspontra helyezkednek. ha „nagyságos”-nak szólítják őket.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. Scheflen jött rá. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. hogy kihozzák a béketűrésből. Különben még a vetélytársának tűnhet. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. koronás fővel a világ hatalmasságai. Ez a testtartás néma kihívás. hogy megértik. ahogy te. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. ha kerüli főnöke agresszív. Nem véletlen. Aki oldott. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . nagyhangú vitapartnereinket. én bárkivel felveszem a versenyt. És aki egy gyülekezet előtt beszél. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. próbál föléjük magasodni. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. és az élvezni fogja. a kölyök”. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg. hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. szavakban és gesztusokban egyaránt. Mert aki magasabb. Így pózolt a revolverhős „Billy.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. amikor felfedezik. Albert E. baráti légkört akar teremteni. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem. Erre egy amerikai pszichológus. Természetesen észrevétlenül. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. és már néhány mondat után érzi. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. megfigyelhetné. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek.

kissé már meginog az önbizalma. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. egyúttal elárulja. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. vagyis kilép a territóriumából. mert azt hiszik. vagy azt a széket választja. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. törvényszerű. és közben a lehető leginkább megközelíti. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. mi rontja el a másik kedvét.látványa. töri meg a lendületét. A bútorszimbolika Van néhány szabály. hogy ennek így kell lennie. és tudassa a rend őrével. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. Ez súlyos hiba. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. hogy elkedvetlenedik. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. mely a legtávolabb esik az ajtótól. aki uralkodni próbál a többieken. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk. . vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. A magas székek idegesítik a látogatót. amíg a rendőr odalép az autóhoz. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. hogy őt távol tartsa magától. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így.) Másodszor: jól teszi. ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. Máskülönben arról lehet felismerni. és megvárja. Egy „helycsináló” előrerohan. De vannak olyan helyzetek is. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. mennyire sajnálja a hibáját. hogy ön a járművében marad. és feltépi az ajtót. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. hogy helyzeti előnyhöz jusson. ha kiszáll a kocsijából. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. hamar megzavarhatja. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. Ám az a főnök. És amikor végre megvan az asztal. beszélni kezd hozzá. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. és különféle tárgyakkal hadakozik. Köszönje is meg neki. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból.). Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. Jó tudni. Jobb. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. hogy jó néhány gyenge pontja van. hogy „összehúzza magát”. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas. amely például a székekre érvényes. Azzal. hanem leereszti az ablakot. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából.

Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. legjobb. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak. amit cigarettákkal. hogy látványos élvezetet okoz. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. akik nem dohányoznak. azon könnyebb átlátni. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. hogy aki dohányzik. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. hogy valahol tűznek is kell lennie. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. A sikeres. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. amikor a tetőfokára hág a feszültség. szivarokkal és pipákkal művel az ember. ahol nem szabad dohányozni. Köztudomású. Aki szivarozik. aki keskeny. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. mint egy férfi. mindenesetre „felszálló” ágban van. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. Tisztogatják a körmüket. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. hogy legalább olyan nagy egyéniség. . hogy megfontoltságot. kecses mozdulatával azt mutatja. magabiztosságot sugározzanak. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. Tehát belül ég valami. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. ha eldugja a pipáját. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. Valóban nagy fogást csináltak. És ha így nézzük. Ne hagyja. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. És egy nő. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. vagy már fel is ért a csúcsra. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. eltöprengett azon. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. Miközben tartást keres az életben. Ő kétli. a füstje mégis kiszivárog. vakarják a fejüket. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. Egy szertartással. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. babrálják a nyakkendőjüket. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. gyakran alábbhagy az önkontroll.

a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. hogy még egy . Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. Aki felfelé fújja a füstöt. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. hogy mit jelent ez a gesztus. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. De nézzük meg alaposabban. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. azt kellemesen érintették az addig hallottak. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat.és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. kétszeres kockázatot vállal. Valami megfeküdte a gyomrát. és nem szívesen használ nagy szavakat. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. rendszerint inkább hallgatag. És ez megint csak árulkodó jel. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. ő is emelkedett hangulatban van. ezzel jelzi. Utál feltűnést kelteni. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. És nem árt. És arra is mérget vehetünk. Ha tudni szeretné. Megingathatatlan az önbizalma. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. biztosan pompás lap van a kezében. Biztosak lehetünk benne. mintha védenie kellene. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. hogy határozottan kész a görbe utakra. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. Aki kártyázás közben dohányzik. Aki pedig az orrán.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. és rózsaszínben lát mindent. Egyértelmű.

És összpontosítva élvezi az élet örömeit. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. és minden feladatra időt hagy magának. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. Aki így dohányzik. mindig tud alkalmazkodni. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. állandóan leveri a hamut. Ő a gyűrűs. Aki mindkét kezét használja. csak vállat von. és nemcsak akkor. És ha belül izzik is. és él benne a kalandvágy is. Szimultán játékos. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. sohasem árulja el. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait.ütőkártyát rejteget az ingujjában. Olyan ember. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. ha rideg technikai dolgokról van szó. mit kell tennie. hogy maradéktalanul ki is élvezze. mindig pontosan tudja. Főként a fanyar aromát kedveli. Így akar úrrá lenni az idegességén. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. és introvertált alkat. hogy mit gondol. Aki így dohányzik. Így „füstöl” az a férfi. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. kritizál. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. leggyakrabban zsörtölődik. a középső és a gyűrűsujja között. aki még ismeri a lovagi erényeket. ahogy a cigarettáról a hamut. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. mindig kész szokatlan utakra is. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. belső feszültségén. akinek folyton temérdek a dolga. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. de ért hozzá. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. Olyan ember. Ha kudarc éri. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. mint a felismerés lángját. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. miközben rágyújt. ért hozzá. Ha így nézzük. És ha rajta múlik. . A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. hogy eltitkolja. az ahhoz is ért. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. És ha egyszer szóhoz jut. mindig az adott pillanatra koncentrál. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. mindig ő akar beszélni. és a vakmerőségig bátor. óvatos és szófukar.

tud rögtönözni. mert sok mindent elárul egy emberről az. „Térjünk a tárgyra”: ő. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. csak arra vár. és minden problémát első . testileg jó erőben van. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. többnyire könnyen befolyásolható. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. annak nincs szüksége holmi fülekre. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. Ez a „kemény férfi”-figura. A teljesítmény megszállottja. Aki marokra fogja a csészéjét. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. hogy a vele szemben ülő elárulja. Miközben így álcázza magát. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”. akár egy lándzsahegy. Ért hozzá. hol a gyenge pontja. ha szükséges. aggályok vannak túlsúlyban. rátér a tárgyra. és könnyedén ki is lehet használni. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. De nemcsak dohányzás. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. pszichikailag nagy a teherbírása. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. Ez a gesztus arra utal. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. Tehát jól figyeljen oda. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. nem ad támadási felületet. A fenntartások. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. mintha ragadós lenne a széle. mégpedig minden teketóriázás nélkül. mely harciasan felfelé mutat.

és aggályoskodni sem szokott. A csupa ideg: mindig bizonytalan. és egy perce sem tud lazítani. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. Még csak nem is beszél sokat. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. szívjon egyet a cigarettájából. kényelmes. nem lehet megszabadulni tőle. Aki ennyire szétszórt. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. de sosem közvetlen. takarékos. . és él-hal ezért a szerepért. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. hogy előadhassa a nagyjelenetét. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. viszont mindig egyenesek. Úgy tekint a kávészünetre. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. többnyire kitartóan töpreng valamin. Semmit. annak semmi sem sikerül igazán. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. A „páva” olyan ember. Fáradt. mintha színpadon lenne. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. kínozza a stressz. szinte már zsugori. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. Mindig úgy viselkedik. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének. unott típus. de semmit sem hagy veszendőbe menni. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. A „lajhár” túl lusta ahhoz. Ez a típus olyan. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. belenézzen az iratokba. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. sohasem tudja. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. szinte már lomha. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit.nekifutásra meg akarnak oldani. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. mint a sebtapasz. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. A tapintat nem az erősségük. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba.

Egyszerűen beszéljen valami más témáról. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. az ügy továbbra is függőben marad. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. ha már visszatolta a szemüvegét. különben elhallgat. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. Érzi. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. hogy valami hibát követ el. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. Ez figyelmeztetés volt. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. A szemüveggesztusok néma vallomások. Még ahhoz is lusta. ami a kezünkbe kerül. Lehet akár személyes is. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. át akarja gondolni a tényeket. kedves olvasó. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát. De még nem veszi be teljesen a gyomra. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. hogy kivegye a kanalat a csészéből. Legjobb. bár néha kissé gátlástalan. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. hogy megszidták. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. Most nem lenne jó. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. ha átugorja ezt a pontot. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. és a beszélgetőpartnere ráharapott. hogy levegőnek nézi. és mindennel játszadozni kezdünk. . Ilyesmit csak akkor tegyen. Tegyük fel. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést.

Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. lezárta az ügyet.„Most ismét leveszi a szemüvegét. határozott ítéletet alkotott. már nemigen hagyja magát eltántorítani. Most ne sürgesse tovább. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel. . Ha hallgat is. és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést.

lesütjük a szemünket. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. Ha egyedül élnénk. És amikor már ülünk. És minél szűkebb a hely. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. sexről és más. Ha két idegen összeakad egy liftben. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. nem akartam molesztálni. Úgy tűnik. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. Ugye most már érti. buszon és villamoson. mintha levegő volna. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. adrenalin lövell az erekbe. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. természetesen azonnal vissza fogok húzódni. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. A szív gyorsabban ver.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. ha két ember már elég jól ismeri egymást. Nagyon kevés a hely. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. azután bezárulunk. És arra kényszerülnek. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . szűk liftekben. mintha a másik nem létezne. vagyis nyílt támadásról. És ha ez tovább fokozódik. hogy feladják azokat a távolságzónákat. és ostorozni kezdi a szervezetet. hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. miért ébrednek fel az ösztönök. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. még a lélegzetüket is visszafojtják. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. nagyon meghitt érzésről van szó.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés.

az félreértésekhez vezethet. szűk helyen éljenek. Itt szófukarok lesznek az emberek.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. Térbuborékok. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. Ha akarnak. amikor bizonyossá vált. és 107. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. de mindenütt eltérőek az életterek. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. Ez a távolság. vagy a szerelőtől. 1. Ez az a távolság. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. ezek a psziché életterei. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. Értik már. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. Ez a zóna ott kezdődik. . oldalon találják meg. Mindenkinek van saját territóriuma. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. 4. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. ahol az intimszféra véget ér. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. gyűrű: a társadalmi távolság. Ha a mások a zóna peremére húzódik. gyűrű: a nyilvános távolság. 3. az kellemetlenül érinti őket. De néha párok is betartják ezt a távolságot. mégpedig azért. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. hogy John F. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. hogy el tudják viselni a másikat. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. A japánok például generációkon át megtanulták. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. hogy sűrűn lakott szigetükön. gyűrű: a személyes távolság. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. beszélhetnek egymással. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. ami tömegben lehetetlen. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. aki a mosógépünket javítja. territóriumok. nagyon kell kedvelniük egymást. távolságzónák. akiket magázunk. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. hogy kikapcsolódjanak. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz.

Akinek nincsenek kötélből az idegei. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. Tehát közelebb ment hozzá. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. iszonyatosan erős nyomás. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. Így erős nyomás jön létre. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. és jóval több terméket adtak el. Az ok: a személyes zónájuk. Aki új tag egy munkacsoportban. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. annál nagyobb a távolság a csípőik között. azzal lemérhetjük. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. Úgy tűnk. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. ha csókolóznak. aminek az volt az oka. vagy épp ellenszenvesnek. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. vagy tanácsos elkotródnia. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. Minduntalan megsértik a térérzékünket. és azt az utasítást adta ügynökeinek. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. jó helyen kopogtat-e. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. És pontosan ez a cél. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról. Így ugyanis azonnal megtudhatja. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. Ha behatolunk a másik intimzónájába. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. De minél jobban megismerik az új embert. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. . hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. mint a szűk helyre szorított városi emberé. méghozzá „társadalmi távolságot”. gyakran úgy érzi. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. Pedig ilyenkor nem történik más. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. az látszólag menekült előle. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez.

ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. Röviden szólva ez a háború és béke titka. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. Ha viszont tiszteletben tartják. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület.Egy svájci közlekedéspszichológus. úgy érzi magát. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. dr. mit szándékozunk tenni. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. különösen akkor. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. melyek óva intik a másikat. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. Más jegyek viszont gátló. fékező hatásúak. és képesek lennének arra. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. mint például az emberek egy szűk liftben. Agresszívvé válunk. mintha megsértették volna a felségterületünket. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. mint a harci kakasok az állatvilágban. és jelzik neki. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. a tulajdonunkért harcolunk. el akarnak űzni minket. hogy bocsánatot kérjenek. ráadásul még udvariatlanok is. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. Ha mások behatolnak ide. mi is tisztelettel válaszolunk. És aki az autójában ül. melyek nemcsak a békés szándékot. egy bádogból és krómból álló erőd. az azt jelenti. azt úgy értékeljük. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. tíz hátra. ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. Ők nem ismerik a testbeszédet. azokat a gesztusokat. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. hogy meg akarnak támadni. .

mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. akit figyel.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. A kitágult pupillák azt jelzik. és ért hozzá. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. Mire istenigazából beindul a buli. akikben megszólal a „vadászösztön”. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. megfeszítik a lábizmaikat. reméljük. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. mely két másodpercnél tovább időzik önön. a flört varázslói. vagy a falnak dőlnek. most vegye szemügyre a pupillákat. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon. De ne vigye túlzásba a dolgot. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas. akár a matadorok. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. A társasági élet istenei. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). hogy azonos hullámhosszon van önnel.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. nos. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. . és aztán vegye szemügyre az embereket. hát akkor azt igazítják meg. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek. mégpedig a vállakra. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. A többi olvasó mag. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. Először figyeljen. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. akkor siessen. és kisimítják a nyakkendőjüket. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. válasszon ki egyet. Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. ne lásson rögtön munkához. És ha ülnek. Nekik szenteljük a következő sorokat. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. és nem fogok tétlenkedni. már meghatározott szertartás szerint történik minden. mely azt fejezi ki. a kis tréfák nagymesterei. akinek valaki megsúgta. Amikor igazán beindul a játék. szürke embercsoportból. Ha az egyik ön felé mutat. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. a profi hangulatcsinálók. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. Karba tett kézzel álldogálnak. teljességgel elérhető az ön számára. Nos. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. akár egy hollywoodi csillag. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. az megint csak azt bizonyítja. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. Amennyiben oldott a válltartás. a hölgy. többnyire már kisebb csoportok alakulnak. De ezt már amúgy is tudja. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). akkor a hölgy önt vette célba. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. Nem betörnie. Ön. kedves olvasó. Most pillantson kicsit mélyebbre. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni.

és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. akár rögtön haza is mehet. hogy megmutatják a csuklójukat. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. ami megint csak arra utal. összeszorítja a lábát. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. ha azt szeretnénk. Ha az ajtónál próbálkozik. Nekidől a falnak. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. . hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. Az ajtót viszont felejtse el. Tehát a nő keze a csípőjén. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. beletúrnak a hajukba. és megigazítja a nyakkendőjét. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. Ezért nem alkalmas arra. hogy lobog a hajam. méghozzá meglehetősen magasan. mit tudok nyújtani neked. A középen álló férfi nem rúghat labdába. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. a testét elfordítja a betolakodótól. kissé szétnyitott ajkakat. keresik a szemkontaktust a másikkal. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. miközben hátravetik a fejüket. De van számos olyan gesztus. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. és ez a lábfej mutat is valaki felé. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. Kihozhat néhány poharat. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. hogy ismeretségeket kössön az ember. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. rendkívül érzékeny területet. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. A lábukat is jobban széttárják. mely gyengéd érzéseket ígér. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. nézd. aki a nyakkendőjét babrálja. („Nő vagyok. mely mindkét nemre jellemző. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. Az teljességgel „vevő” is a jelre.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. A tenyere zárt. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. és ide tartozik az agresszív. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez. („Nézd. nézd s nyakam. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. aki felkeltette az érdeklődésünket. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel.

. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. Ezek hivatalos események. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát. jobb. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. Így akinek fontosabb a karrier. elsősorban azért. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. Most már semmit sem fog mulasztani. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. Jobb. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. ám csendesen viselkedniük. ha fékezi magát. mint a feltűnés.

mint aki megbénult – ordított vissza az. hogy mindenki békén hagyott volna. A részletektől megkíméljük az olvasókat. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi. Mindenki sajnált engem. tényleg van valami abban. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. aki imádja a társasági életet. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. a boldogtalan. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. . Már-már drámai következményekkel járhat. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. és többet fel sem keltem. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. mint a férfi. mint a férfiak. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. kedvetlen teremtést. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. – Táncolj. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. Köztük legalább annyi a nő. amiért elhagyott egy férfi. hogy az ellentétek vonzzák egymást. flörtölj. És úgy látszik. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. valahányszor csak meghívják őket valahova. most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. Ilonának mindig is nehézségei támadtak. akik rögtön kifogást keresnek. mint eddig. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. Kétséges.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. akinek nincs jobb dolga. „Miért nem törődsz velem. Mindenesetre Ilona rájött. és ha felgyorsulnak az események. De ahelyett. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. Ilona P. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. ha sok ember volt körülötte.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet.

Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. először rá kell jönniük. mint azt ön képzeli. Ez a lány már csak az emlékeiben él.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. és teljes a káosz. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. ha idegen környezetben volt. hivatalos hangnemet. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). hogy ilyenkor csődöt mondanak. de mindenképpen vonzóbb. egyszerűen szörnyen érzik magukat. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. Félve tekintenek a buli elé. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. idegent jelent. Egy házibulin már-már fizikai . kirekesztve érzik magukat. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. sok ember között kirekesztve. aki átvészelte ezt az időszakot. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. mert érzik. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. mint valami köpenybe. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. azt azonban nem. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. De mi a helyzet azokkal. hogy miért. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. valószínűleg éretlen kamaszként. ügyetlen kamasz lány. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. Judy Garland. ha tudatosítja magában. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád. Lehet később híres vagy gazdag. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. nyüzsögnek az emberek. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. A férfiak csak ritkán ülnek így. hogy jól érezzék magukat. Ha féktelen a hangulat. A házibuli sok új arcot. hogy már rég nem az a félénk. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. És az az érett hölgy.

mint az osztrigával. mennyire gazdag a lelkivilága. alámerülnek a tömegben. akik láthatólag élvezik a bulit. hogy elvesztették a vonzerejüket. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot.” Ha valaki azt várja. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. ha csak beszélnie kell másokkal. hogy ez lesz a vége. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. elszigetelve érzem magam. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. akik félnek tőle. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. amikor véget ér. egészen beteg leszek. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. Kirekesztve. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. vidám pillanatoknak. hogy nem az évszázad eseménye volt. hogy kirekesztették a bűvös körből. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. Nézem a szép embereket. nagy valószínűséggel csalódni fog. csak egy meglehetősen átlagos buli. mint a tűztől. sovány vigaszt jelent. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. Bár jó előre tudom. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. és rá kell jönniük. nem hozza meg a nagy szerelmet! . Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. A lány. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. mint nekem. hogy hajtogatja. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. A lány. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. az a legfontosabb. ha felnő. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. és nem találom. és félni kezdek. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. annak kínszenvedés a valós élet. mint egy kis kikapcsolódást. házibulikon mindig úgy érezte. annál csalódottabbak. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják.” Ám az embernek.tüneteket vált ki belőlük az a tudat. Bár ő részese akart lenni az intenzív. ha egyszer minden jóból kimarad. azokat. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. Anais Nin írónő egyszer azt írta.

nem marad más hátra. mintha a tükörbe néznének. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. az inge kigombolva. és karsáncot épített. különösen jó az izomtónus. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. A szemöldökét felvonja: bosszús. A bal oldali férfi őszinte. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. utánozni kezdik egymás gesztusait. meglehetősen ellenséges. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). a lábfejét előrerakja. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. és hátradőlve ül. A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. De uralkodik magán. mellyel szomszédját méregeti. mit érez valójában.Még egy testtartás. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. És a pillantás. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. amit lát. A középen ülő férfinak. fölényben van. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. . karját és lábát széttárja. Sőt. De a testtartása világosan mutatja. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. mindent jobban tud. A nő hátradőlve ül a székén. a láb „szebb” lesz. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. ha meg akarja őrizni a látszatot. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek. keresztbe teszi a lábát.

A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . hogy szívesen közeledne a nőhöz. sőt. Először is felnyílik a lábsorompó. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat. És általánosságban véve emelkedett a hangulata. ha simogatnák). De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. A hölgy feladta semleges pozícióját. és a lábukat is keresztezik. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. felé fordul. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. Mindhárman karba teszik a kezüket. Már nem cselekszik.” Az reagál is az üzenetre. Beletúr a hajába. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. csak reagál. Itt már történik valami. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból. tartózkodó a hangulat. megmutatja a csuklóját (azt szeretné.Merev. már nem teszi karba a kezét. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. Lábfejének iránya jelzi. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. Egyértelmű. Beállították a váltókat.

ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. de napnál világosabban kimutatja azt is. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. hogy bárki megszólítsa őket. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. keressen valakit. hogy így mindenki tudni fogja önről. Néma. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. Miközben éppen táncol. Csak jól akar szórakozni – semmi több. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. Az a nő. hogy leküzdje a félénkségét. Ehelyett elbújnak. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. Szereti az efféle eseményeket. Számára ez egyfajta erotikus élmény. mint sztár a színpadon. mintha színpadon lennének. Azt hiszik. úgy érzik. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. és kihasználja az alkalmat. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. Gyerekek maradtak. hogy félénk legyen. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. akivel együtt jöhet. Amikor ideges az ember. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. hogy megőrizték játékos hajlamukat. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. mely élénkítően hat rá. hogy ön lesz az első. Olyan ruhát vesz fel. amiben szépnek találja magát. elfelejti a hétköznapokat. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. nincs ideje rá.Elsősorban abban. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Kikapcsol. és azt sem szeretné. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. Talán úgy viselkedik. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. mennyire bizonytalan. Az illetővel aztán megbeszélheti. biztosan jó. ha olyasmit visel. és érzi: csakis arra való a házibuli. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. ha csinál valamit. De nem is jön azzal a határozott szándékkal. az a tény talán igen. mintha nem vendég volna. mint a hal. csak nem mernek. A közös fellépés mindig könynyebb. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. aki igazán elemében van házibulikon. hogy bizonytalan. Ennél ezerszer jobb megoldás. Érdeklődje meg. az a lehető legbiztosabb módja annak. Talán van benne némi exhibicionizmus is. akivel „mély társalgásba” kezdhet. mindenki (kajánul) . ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. nem felejtettek el játszani. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. de azért ne vállaljon „teljes állást”. Úgy érzik magukat. hogy végre őrült holmikat vehet fel. ezenkívül élvezi.

akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. és ön egyedül marad. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. És ha a helyiség másik végébe pillant. hogy valaki elkíséri egy házibulira. Érdeklődőnek (és érdekesnek). A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. Ezért amennyiben tudja. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. Ezzel nemcsak saját magát.vagy vacsorameghívásról van szó. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd.● ● ● őket figyeli. . amikor hátravetik a fejüket. hogy ön is művelni tudja. azzal jelzi. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára. Ha a kísérője történetesen a férje. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. „Testbeszélgetés”: persze fontos. hogy pontosan értse. miközben beszél. előre mondja le a meghívást. Csak azért fogad el egy meghívást. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. még nem jelenti. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. érdekes mondanivalója. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. azzal fergeteges hatást ér el. De ha igent mondott. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. élénknek és vonzónak fogják tartani. unalmas. mint önnek. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. Először lelkesen igent mondanak. mint mondanak mások. azután végül influenzát kapnak. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. De legalább ennyire fontos. vagy látogatójuk érkezik. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. még akkor is. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel.