P. 1
Testbeszéd

Testbeszéd

|Views: 74|Likes:
Published by Gyula Tóth

More info:

Published by: Gyula Tóth on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2012

pdf

text

original

Erhard Thiel

A testbeszéd
többet árul el minden szónál Az emberismeret – nem probléma többé: fejtse meg a testbeszéd kódját! Ismerje meg a titkos jeleket – ezáltal saját magát és a többi embert is jobban megismerheti. Olvasni tud majd a gondolatokban, rájön mások indítékaira, és jóval meggyőzőbb lesz a fellépése. Jól figyeljen: A kezek hihetetlenül beszédesek, és a lábak nem hazudnak. A testbeszéd helyes értelmezése a gyakorlati emberismeret elengedhetetlen része a magán- és a hivatali életben egyaránt. Ez a könyv, mint áttekinthető „nyelni kalauz”, számos példával és illusztrációval alátámasztva fejti meg embertársaink öntudatlan testi jelzéseit – és ezzel valódi szándékaikat és érzéseiket.

A tartalomból:
Mi is az a testbeszéd? • Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik? • Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont • A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek • Helyi háborúk az asztalnál • Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika • Hogyan ülünk és hogyan állunk • Beszédes kezek • A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje • A kezek mint detektorok • Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet • Ujj-játékok • Kar- és lábsáncok • Hatalmi játékok támadáshoz és visszavágáshoz • A bútorszimbolika • A szürke füstfelleg titka • Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok • Közel menjek hozzá, vagy távolságot tartsak? • Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli • Házibuli-profik és félénk lányok csigaházban

ELSŐ FEJEZET
Mi is az a testbeszéd?
Egy reklámötlet ismertetése folyik. Kétmilliós szerződés a tét. A reklámügynökség nagyon bizakodó. Egy gyógyszerészeti termék rendkívül bonyolult tervezetét kell bemutatniuk. Talán elsiették a bevezetőt, vagy nem készítették elő kellőképpen a terepet. Mert amikor az előadó megkezdi a hirdetések szövegének felolvasását, úgy érzi, mintha egy szakadék felé gyalogolna. Semmi sem „jön át”, vagyis nincs visszajelzés, csak bénító hallgatás. Ettől az érzéstől színészek és zenészek egyaránt tartanak. A szövegét olvasó férfinak tapadni kezd a nyelve a szájpadlásához. Kiszáradt szájjal beszélni olyan, mintha vattát rágna az ember. Bár a kézirat soraira szegezi a pillantását, látómezejének peremén érzékeli a néma választ: karba tett kezek, leszegett állak. A gyógyszerészeti konszern termékmenedzserei hátradőltek a székükben. Az előadó érzi: nem megy, semmi értelme nem lenne tovább olvasni. Még az alapötletet sem értették meg igazán, tehát korai lenne belemenni a részletekbe. Ezért megáll, és így szól: „Azt hiszem, még egyszer vissza kellene térnünk a kiindulóponthoz.” Majd elölről kezdi az ismertetőt. Egy óra múlva ismét a hirdetések szövegéhez ér. Most egészen más a helyzet. A hallgatók értik, miről van szó, végre valami „vissza is jön”, sőt nem egyszerűen „valami”, hanem ki nem mondott, mégis érezhető elismerés: üzenetek, melyeket a kezek, lábak, gesztusok, a mimika és a testtartás közvetít. A testnek ez a beszéde őszintébb, mint az agyunké. Igen, ami igazán fontos, azt a szemünkkel „halljuk”. A beszélgetésekből nyert információmennyiségnek mindössze hét százaléka származik a szavakból. Erre Albert Mehrabian antropológus jött rá. Harmincnyolc százalékot a hanglejtésből, ötvenötöt a testbeszédből nyerünk. Gondoljanak csak arra, hogy ezenkívül más érzékek is közreműködnek a folyamatban. Például az orr éppúgy keresi az igazságot, és a tapintásunk is kiveszi a részét a kutatómunkából. Egy pszichológusprofesszor, az amerikai Birdwhistell néma hallgatókét jelen volt számos beszélgetésen, és közben szorgalmasan használta a stopperóráját is. Így rájött, hogy napközben mindössze tíz-tizenkét percet beszélünk, és hogy egy átlagos mondat nem tart tovább két és fél másodpercnél. Birdwhistell számára is egyértelmű, hogy a verbális típusú emberi kapcsolatokban az információk hatvan százaléka nem a szavakból származik. A „verbális csatornán” csak az úgynevezett szigorú tények jönnek. A „nonverbális csatornán” viszont az, ami végül is egy „képet rajzol a lélekbe”: félhangok, testtartások, hangulatok; az igazi érzések. A testbeszéd ismerői pusztán a hangzás alapján rá tudnak jönni, mit csinál éppen a beszélő. A kezünk, karunk és lábunk legalább annyi mindent elárul, mint a nyelvünk. És a szavakhoz hasonlóan a gesztusok is lehetnek többértelműek. Jelentést csak a többi gesztussal összefüggésben nyernek, önmagukban véve, akárcsak a szavak, meglehetősen semmitmondóak. A testbeszéd értelmezése során leggyakrabban abba a hibába esünk, hogy egyes gesztusokra támaszkodunk. A testbeszédnek megvan a maga nyelvtana és központozása. Minden gesztus egy-egy szónak felel meg. És egy, a szövegösszefüggésből kiragadott szó – mint azt mindannyian jól tudjuk – a legkülönfélébb jelentéseket kaphatja. A gesztusok csak hiánytalan sorozat formájában mondják el az igazságot arról, ami a szavak mögött rejlik. A teljes igazsághoz tehát hozzátartozik a gesztusok „kerek koreográfiája”. A kifejezendő tartalomnak illenie kell a kartartáshoz, ha azt akarjuk, hogy összeálljon a kép.

Mindez nagyon bonyolultan hangzik. Pedig a testnyelv ösztönös. Bár ezen a téren egy s más feledésbe merült – a belső fül úgyszólván nagyothallóvá vált ezzel a nyelvvel szemben –, kis gyakorlással sok mindent feleleveníthetünk. E néma nyelv néhány jele velünk született. Másokat viszont meg kell tanulnunk. Megfigyeléseket végeztek vakon született és süket gyerekekkel, akiknek soha nem volt lehetőségük arra, hogy gesztusokat lássanak, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy valóban vannak öröklött és tanult gesztusok is. Charles Darwin (1809-1882), az az angol természettudós, aki az emberi faj eredetét a majmokkal hozta kapcsolatba, a testbeszéd tudományával kezdte munkásságát. Évszázadunkban jelentős mértékben kibővült a kutatás. Friesen és Sorenson amerikai kutatók öt kultúrában és kontinensen végeztek megfigyeléseket, és meglepő eredményre jutottak: legyen szó ausztrál bennszülöttekről, vagy a föld hűtőszekrényében élő eszkimókról, esetleg dél-amerikai indiánokról, járjunk Afrikában vagy Indiában – mindenütt egyformák az alapvető gesztusok, egyforma a mimika. A világtengerek határain innen és túl megegyező testbeszéd delel meg az olyan érzéseknek, mint öröm, düh és szomorúság, érdeklődés és meglepetés, félelem és harag, undor, megvetés és szégyen. Ezek a jelek – az emberiség közös öröksége. Más jeleket megtanulunk, tehát ellesünk másoktól. Amikor tanulunk, példaképeket utánozunk. A gesztusoknak tehát közös világnyelvük van. De vannak dialektusaik is. És még mifelénk is annyira eltérnek egymástól ezek a dialektusok, ahogy a komédiák és a kabarédarabok hangneme. A szavak nélküli kommunikáció a némafilm révén lett igazán népszerű. A némafilm ugyanis nemcsak fekete-fehér volt, hanem, ahogy azt a neve is jelzi, egyetlen hangos szó sem esett benne. A jót és a rosszat tulajdonképpen csak a gesztusokról lehetett felismerni. Időközben a tudomány utánajárt a dolognak, és több mint egymillió tudatos és öntudatlan gesztust gyűjtött össze. Munkájuk során a kutatók néhány tisztázatlan kérdésre bukkantak: például miért van az, hogy amikor karba tesszük a kezünket, mindig ugyanazt a kart tesszük rá a másikra? A válasz még várat magára. És miért dugják a férfiak először mindig a jobb karjukat a kabátba, míg a nők többnyire a ballal bújnak bele? És mi a magyarázat arra, hogy egy férfi, ha tömegben elmegy egy nő mellett, mindig felé fordul, miközben a nő hátat fordít neki? A hölgyek talán így próbálják ösztönösen védeni a mellüket? Vajon ez öröklött női reakció, vagy a nők öntudatlanul veszik át, egyszerűen ellesik ezt a gesztust a többi nőtől? Ami valamennyi gesztus eredetét illeti, a kutatók még ezen a téren sem jutottak közös nevezőre. Persze, amikor boldogok vagyunk, nevetünk, ha pedig szomorúak, jellegzetes arckifejezést veszünk fel. Bólintunk jóváhagyásunk jeléül. De vajon miért csinálják az indiaiak a földgolyó egyetlen kultúrájaként épp az ellenkezőjét? Miért jelent náluk a bólintás „nem”-et, a fejrázás pedig „igen”-t? (A szerző, úgy látszik, nem járt még Bulgáriában, különben tapasztalhatta volna, hogy ott is „fordított” az igenlés jelzése (a szerk.).)

Nyelvünk a sok ezer éves használat során alapvetően megváltozott. Gesztusainkban azonban hűek maradtunk magunkhoz. Az emberiség őskorából származó örökségnek tekinthetjük őket, akárcsak a nevetést. A nevetés, ami most olyan barátságos és előzékeny benyomást kelt, kezdetben fenyegetést jelentett. A nevetés tudománya időközben rájött: minél közvetlenebbül, minél ösztönösebben tudunk nevetni, annál inkább jóban vagyunk saját magunkkal. A neurózisban szenvedő emberek például egyáltalán nem értik a tréfát. És akinek már nehezére esik nevetni, az rossz állapotban van – félő, hogy testi és lelki károsodásokat fog szenvedni. Mindamellett a nevetést éppolyan nehéz elemezni, mint egy parfümöt, mert oly sok, különféle érzések alkotta összetevőből áll. Egyvalami azonban elengedhetetlen a nevetésnek hívott reflexhez: egy adag agresszivitás vagy félelem. Tompított formában

még a leghalványabb mosolyra is érvényes ez, ahogy a só benne van még a legfinomabb érzékkel fűszerezett levesben is. A közismert francia filozófus, Henri Bergson (1859-1941) úgy gondolta, hogy a nevetés a szív „pillanatnyi kábulata”, ugyanakkor büntető elutasítás is, és az a be nem vallott szándék, hogy megalázzunk valakit. Mindenesetre az ősi reflex, amikor az idegrendszer ösztönzésére a felső ajak hevesen megrándul, eredetét tekintve arra vezethető vissza, hogy érzékeltük egy másik ember gyengeségével szembeni fölényünket. Valljuk be, stressz és nyomás alatt nem mindig könnyű megmutatni a fogainkat, Jimmy Carter amerikai elnök kezdetben rutinos, szélesvásznú mosolya is jócskán megkopott négyéves hivatali ideje és a politikája miatt elszenvedett megalázó kudarcok során. A elnöki száj éles szemű megfigyelői azt látták, hogy amíg Carter a Fehér Házba való bevonulásakor derűlátóan tíz fogát villantotta meg, 1981-es kivonulásakor már csak hetet. Pedig éppen akkor a legfontosabb, hogy megmutassuk a fogainkat, amikor a legnagyobb a nyomás. Ezért a viselkedéskutatók egyenesen a majomősök vicsorgására vezetik vissza nevetésünket.

Miért van az, hogy a test olyan rosszul hazudik?
Észrevették már? A hatalmi létrának minél magasabb fokán áll valaki, annál visszafogottabbak a gesztusai. És minél alacsonyabb fokán, annál gazdagabb a testbeszéde. És még valami: minél öregebbek vagyunk, annál inkább fékezzük testbeszédünket. A hatalom és a kor redukálja a gesztusainkat. Egy példa: amikor egy gyerek hazudik, eltakarja a száját a kezével. Ez az öntudatlan gesztus nem tűnik el ugyan, de megváltozik az évek során. Amikor egy felnőtt hazudik, neki is azt parancsolja a tudatalattija, hogy fojtsa magába a szavakat. Csak a felnőttek már nem engedelmeskednek vakon a tudatalattijuknak, leállítják a gesztusokat. Bár a kéz elindul a száj felé, az utolsó pillanatban megszólal a vészcsengő. Kezünk eltérül az orr irányába, mintha az viszketne. Más gesztusokkal hasonló a helyzet. Ezért is egyre nehezebb olvasni egy ember testbeszédében, minél idősebb az illető. A test ennek ellenére nem hazudik. Bár – képletesen szólva – gyakran harap az ajkába, és ez is sokat elárul. Akkor a legnehezebb hazudni, ha valaki különösen közel áll hozzánk. Ilyenkor szembeötlik valamennyi apró, árulkodó jel – mikrojelek, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni: felvonjuk a szemöldökünket, megrándul a szánk szöglete, összeszűkül a pupillánk. Ez a büntetés az őszinteség minden másnál előrébb való parancsának megsértéséért. Az ember legtöbbször ösztönösen érzi, hogy rá akarják szedni. De nem mindig akar hinni a „hatodik érzékének”, nem akarja észrevenni, hogy a szavak nem állnak összhangban a gesztusokkal. A nőknél különösen jól fejlett az az érzék, melynek segítségével felismerik a hangokhoz nem illő gesztusokat. Közülük is leginkább a gyerekes anyáknál. A tudósok ezt mindenekelőtt azzal magyarázzák, hogy ők edzésben vannak, hiszen gyermekeik első éveiben csak a testbeszéd segítségével értik meg egymást. Még azok is csak rövid időre képesek „meghamisítani” a testbeszédüket, akik ezt rendszeresen gyakorolják, mint például a politikusok. És iszonyatosan kell figyelniük magukra, nehogy a testük önhatalmú jelzéseket adjon, melyek megbüntetik őket hazug szavaikért. A művészi szándékok vezérelte hivatásos „hazudók”, vagyis a színészek szintén tudják ezt. Ezért is olyan fontos nekik, hogy köztük és a nézők között állandóan legyen egy bizonyos távolság. Ez a távolság teremti meg az illúziókat. Az új médiák nem igazán könnyítették meg a színművészek dolgát. A színpadon stilizált, felfokozott, maximá-

lis érzelmi töltésű mozdulatokra van szükségük; minden fájdalmukat bele kell sűríteniük egyetlen kézmozdulatba, a lehető leginkább megragadva ezzel a közönséget. A képernyő és a mozivászon azonban látszólag kéznyújtásnyi távolságba hozza a kitalált hősök megszemélyesítőit. A kis képernyőn hamisnak, fellengzősnek és nevetségesnek tűnnek a nagy gesztusok. Ezért a jó színésznek sokoldalúnak kell lennie, tudnia kell, hogyan juttasson kifejezésre a kamera előtt különféle finom árnyalatokat. Jó néhány művész, aki a színpadon „isteni” volt, a közeli felvételen olcsó hatásvadásznak bizonyult.

Nem lehet a testbeszéddel mégis egy kicsit manipulálni?
Na jó, talán egy kicsit! A hazugsággal az a baj, hogy a tudatalattink nem hagyja egykönnyen láncra verni magát. Minduntalan elszabadul, és automatikusan cselekszik. Ezért is érik tetten a leggyakrabban azokat, akik csak elvétve, kényszerből engednek meg maguknak egy-egy hazugságot. Miközben hazudnak, a tudatalattijuk különösen sok „ideges energiát” sugároz. Ez valamilyen nyugtalan gesztust hív elő, mely kétségbe vonja mindazt, amit a szavak fáradságos munkával felépítettek. Cinikusan fogalmazva: aki hivatásszerűen tér le alkalomadtán az igazság egyenes útjáról, mint a politikus, színész, ügynök vagy kereskedő, az többnyire oly mértékben ura a testbeszédének, hogy nem könnyű hazugságon érni. Aki valótlant akar állítani, ugyanakkor meggyőzően akar hatni, annak gyakorlatilag valamennyi gesztusát el kellene fojtania. Ez tulajdonképpen csak félig, az egészen nagy gesztusok esetében sikerülhet. A kisebbeket, az úgynevezett mikromozdulatokat azonban nem lehet olyan könnyen ellenőrzésünk alá vonni: megrándulnak az arc különböző izmai, kitágul és összeszűkül a pupilla, izzadságcseppek ülnek ki a szemöldökre, kipirul az arc, hunyorgunk, és még ezer más gesztust teszünk, melyek hatására a hallgatók (és mindenekelőtt a „nézők”) úgy érzik, hogy valami nincs rendben. De csak a hivatásos hazugságvadászok, a pszichológusok és kriminalisták tudják teljesen tudatosan száma venni ezeket a mikrogesztusokat, melyek csak a másodperc töredékeire bukkannak fel. Ha azt akarjuk, hogy egy hazugság működjön, legjobb látótávolságon kívülre „vinni” a testünket. Akkor is könnyebb hazudni, ha íróasztal mögött ülünk vagy például egy kerítés mögött állunk. A hazugság legbiztosabb eszköze azonban még mindig a telefon, ezért is vetjük be mindig szakításkor vagy a legkülönfélébb kifogások feltálalására. Ha meg szeretné érteni a testbeszédet, áldozzon rá egy kis időt a tisztelt olvasó, és tanulmányozza mások gesztusait – ott, ahol a testbeszéd őszinte és hamisítatlan: például egy pályaudvaron vagy repülőtéren, mert itt sürget minket az idő, és elemi érzések törnek a felszínre: boldogság és öröm, bosszúság és aggodalom vagy türelmetlenség. De ne csak akkor figyeljen oda, amikor másoknál ledőlnek az önuralom sorompói, amikor embertársai úgy gesztikulálnak, járnak, állnak és ülnek, ahogy éreznek. Tudatosítsa magában a saját testbeszédét is! Azután ugyanis „áttekinthetőbbé” válik majd az önismeret.

A helyválasztással kinyilatkoztatjuk alapelveinket anélkül. hogy mindenkinek egyforma helyet biztosítson. csak a véletlennek nem. hogy egy ilyen asztalnál nincs lent és fent. hogy nem fogadták kedvezően az ajánlatukat. Aki helyet foglal egy konferenciaasztalnál. milyen szerepet töltünk be a csoportban. hogy a szomszédai bírtak a legnagyobb hatalommal a csoportban. mint a balján ülőnek (vagyis a „balkezének”). tárgyilagos légkört teremt. Így a legendás kelta királyt joggal nevezhetjük a „kerekasztal-beszélgetés” feltalálójának. valami mindig ugyanahhoz a helyhez vonzza a résztvevőket. Mellettük. valahányszor csak érzik. természetesen olyannal. nyugtalanság lesz úrrá a társaságon. És ez a hatalom annál jobban gyengült. minél távolabb ült tőle a többi lovag. az egyesnek és a tizenegyesnek megfelelő helyen a szárnysegédei. Ezenkívül tudta. Becsvágyukkal potenciális veszélyt jelentenek a főnökre nézve. hogy egy kerek asztal lehiggasztja a kedélyeket és józan. Valamennyi ülőhely egy vallomás. valamint azt is. Mindig szolgálatkészek ugyan a főnökhöz. Ezek a főnökkel együtt kikezdhetetlen hatalmi háromszöget alkotnak. ugyanis egy ilyen „véletlen” ülésrend minden másnak köszönhető. Bár ők mindent látni akarnak. Tehát nem csoda. Ez azt is jelentette. hogy akár egyetlen szót is szólnánk. a pszichológusok. Arthur király és az ő Kerekasztala óta a főnök helye jelzi a létra legfelső fokát. az asztalnál elfoglalt helyünk megmutatja. Egy ilyen bejáratott ülésrend a lehető legtöbbet árul el a fennálló kapcsolatokról. A hatalom óralapjának hármas és kilences számjegyénél néma bólogatójánosok ülnek. Miért? Mert felbomlott egy finom kapcsolatokból álló bonyolult szerkezet. talán szögletes. Hetente három-négy alkalommal ugyanaz a társaság jön össze ugyanannál az asztalnál. mert könnyen kiábrándulnak. A rendezvény angol neve „brainstorming” (ötletár).MÁSODIK FEJEZET Az iroda mint hatalmi övezet: üléspont és álláspont Rokonszenvünket már leüléskor kinyilatkoztatjuk. aki talán mit sem sejtve valakinek a törzshelyén üldögél. mely a digitális kort megelőző időből származik: tehát a főnöknél üt tizenkettőt az óra. hogy ilyenkor valósággal záporozniuk kell az ötleteknek. azt nem feltétlenül akarják. ezért mindenki a középpontban érezheti magát. állítják lelki életünk detektívjei. Ő ül a „csúcson”. akik többnyire csak felháborodott torokköszörülés formájában hallatják a hangjukat. de kissé meginognak. amelyiket első alkalommal választottak. A szék. Tőle balra és jobbra. hogy a kerek asztalnál ülő férfiak a legkevésbé sincsenek azonos helyzetben. Arthur király kétségtelenül okos ember volt. hogy őket is lássák. mégpedig arról a tényről. ahogy először megmozdítja a székét. A legelőkelőbb helyet ő foglalta el. Bár felfelé húzza őket a szívük. Az efféle ülésrendet legegyszerűbben egy óralappal hasonlíthatjuk össze. Ennek ellenére megfeledkezett valamiről. Az ő helyük holtövezet. Ha új ember kerül a körbe. mélyen rejtett indítékokat árul el már azzal is. úgy érzünk. Ez az „Arthur-törvény” a mai napig érvényes. Figyelmük megoszlik a csoport főnöke és a vele átellenben ülő másik . és mindig féltékenyek a két szárnysegédre. a főnöknél. kinek szól a rokonszenvünk és hogy hol ülnek az ellenfeleink – mert ahogy és ahol ülünk. Talán ismerős a helyzet: konferenciát hívnak össze. Így a közvetlenül vele szemben helyet foglaló férfi bizonyos értelemben az ellenfelévé vált. A jobbján ülő lovagnak (a „jobbkezének”) nagyobb hatalma volt. Úgy gondolta. ami érzékletesen mutatja. nehezen rukkolnak elő a saját véleményükkel. De legyen bármilyen alakú. Ez az asztal talán kerek. a kettesen és a tízesen ingatagabb konferencialovagok kapnak helyet. Kezdjük el legfölül. hogy a kerek asztal mellett is rendszeresen napirenden voltak a csetepaték. Azért választott kerek asztalt.

Az alapvető dolgokat tisztázták. ugyanakkor a pillantások ki is térhetnek egymás elől. sürgeti vagy befolyásolni akarnák. A szögletes asztal nyújtotta lehetőségek Tegyük fel. hogy minden oldal felé nyitottak. Azok. de ilyenkor már több ponton azonos véleményen kell lennie vendégével. hogy barátságos hangnemben beszélgessen vendégével. az „ötös számú” az erősebb. Ő a hatos számjegynél ül – szemtől szembe a főnökkel. A nyílt sisakos ütésváltáshoz nem érzik elég erősnek magukat. hogy a másik ne érezze sarokba szorítva magát. Ön ül az asztalfőn – vagyis nagyon előnyös helyen. most már csak a részleteket kell megbeszélniük. már túl vannak az előzetes tárgyalásokon. Most már csak egy háromfős alakulat van hátra. Mindig figyeljen azonban arra. vagy veszély fenyegeti. Most nézzük meg. Ez azt jelenti. Első lehetőségként a „derékszögű” elrendezés kínálkozik. anélkül hogy az úgy érezné. mi történik akkor. méghozzá szögletes asztalnál. megtörténhet. Most az ön feladata. hogy bekerítették. csak akkor mennek bele nyílt vitákba. oldalon találja. Segédei az ötös és a hetes számú helyen. hogy tárgyalnia kell valakinek. mégpedig a négyes és a nyolcas számú helyeken. ha ön a beszélgetőtársa oldalán foglal helyet. A bólogatójánosok mellett ülnek a szólisták. Konferencia ülésrend az Arthur-törvény szerint: az egyes ülőhelyek súlyának és szerepének magyarázata a 17-18. Bár szívesen előállnának egyéni ötletekkel. Ez a pozíció sem rossz. a második hatalmasság a csoportban. hogy a lehető legmegfelelőbb helyre ültesse a vendéget (lásd 24-25. A „derékszögben” folytatott baráti beszélgetések feszültségmentes légkörükkel hozzásegítik önt és tárgyalópartnerét ahhoz. ha be akarják fogni őket a látómezejükbe. hogy mindkettejük számára kedvezően induljon az együttműködés. legalábbis többnyire. És még valami: az asztalsarok mindezek ellenére sorompóként hat ön és vendége között. ha nincs más választásuk. hogy a jobb oldali. Ha a „nyakára mászik”. akik így ülnek. Egyik fél sem érzi úgy. hogy sündisznó módjára kiereszti a tüskéit a beszélgetés egy kritikus .hatalmasság. oldal). A „derékszögű” elrendezésnél létrejöhet szemkontaktus. Mellékesen érdemes megemlíteni. Ez a pozíció lehetővé teszi önnek. az ellenzék vezetője között. Egyrészt a nyílt ellenfél. A főnöknek és ellenlábasának már el kell fordítaniuk a fejüket.

és hogy fölébe akar kerekedni a partnerének. hogy az asztalszomszédok nem találják rokonszenvesnek egymást. és sikerült közös nevezőre jutniuk. ha egy harmadik személy is be fog kapcsolódni a beszélgetésbe. Aki ebből az irányból közelít a másikhoz. barátian: ez a legkedvezőbb helyzet a tárgyaláshoz. Most nevezzük ezt a harmadikat „technikai szakértőnek”. Oldott és barátságos a légkör. tehát már csak a részleteket kell megvitatni. Végül itt van még a negyedik. de keresheti is a másik ember szemét. Ez a pozíció abban az esetben is nagyon kedvező. – Ön az ügyfele mellett van – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. jelzi. Az egész túl személytelen. hogy támadás fenyegetné. hogy az ebben a helyzetben tárgyaló felek mindenáron ragaszkodni fognak álláspontjukhoz. élesebb hangnemet eredményezhet. Ő tisztáz bizonyos részletkérdéseket. Nagy a veszélye annak is. túl távolságtartó. Ezt akkor választjuk. ahol minden szó zavaró lehet. és mint ilyen.pontján. . és a beszélgetés résztvevői gyakran eltérő véleményt alkotnak a problémákról. A beszélgetés hangneme könnyen ellenségessé válhat. Ezt a „szemtől szembe” pozíciót leggyakrabban olyan emberek választják. „Szemtől szembe”: már-már vetélytársi helyzet. – Ez a harmadik pozíció a „vizaví”. ha az ön beszélgetőtársával szemben foglal helyet. Ebből a helyzetből jóformán lehetetlen személyes kapcsolatot. valamiféle kontaktust kialakítani egy másik emberrel. ami részben annak köszönhető. vagy kérdőre akarják vonni a másikat. ha már megvívták egymással az első harcokat. ha például idegenekkel ülünk egy asztalnál az étteremben vagy a könyvtárban. Ilyenkor az asztal valóságos küzdőtérré válik. legjobb. hogy nem riad vissza a vitától. Váll váll mellett: csak akkor táborozzon le vendégével. amikor egyáltalán nem akarunk beszélgetni. Egyik fél sem érzi úgy. Itt minden további nélkül kitérhet a tekintet. Derékszögben. vagy félnek egymástól. hogy a felek bármelyik irányba nézhetnek. a „kitérek előled” pozíció. A nézőnek ilyenkor az az érzése. amikor két ember közvetlenül egymással szemben ül. akik vetélkednek egymással.

bors. Helyi háborúk az asztalnál Ebben a játékban alighanem mindenki részt vett már. Fogja meg az étlapot. ami a székén tartja majd. és tolja az önnel szemben ülő asztalszomszéd felé. nem akarja.Semmi érdeklődés: aki ennyire távolságtartó. Ha az asztalszomszéd nem tartja tiszteletben a kitűzött határokat. vagy éppen egy öngyújtót használunk határjelző táblaként. Ilyenkor nagyon fontos. hogy megmutasson neki valamit.és cukortartókkal vívott háború. ha „csalit” vet oda a becserkészendő személynek. Tehát önnek a helyéről kell érvelnie. Olyan ez. Most szorítóba lép a hamutartó. Egy cigarettásdobozt teszünk az asztal közepére. jóllehet teljesen öntudatlanul. vagy maga elé húzza az írást. hagyja annyiban a dolgot. Három lehetőség van: az illető vagy előrehajol. és akaratunkon kívül minden létező tárggyal elkezdjük körbekeríteni a territóriumunkat. Azonnal mérjen rá két újabb csapást a sóés a borstartóval. Ez az úgynevezett „független pozíció” fényesen mutatja az érdeklődés vagy a kellő öntudat hiányát. egész biztosan meg fog változni egy s más az asztalon. Ha az asztalszomszédja visszajön. A beszélgetőpartnere előbb-utóbb leveri cigarettájának hamuját. arrább toljuk a szalvétákat. hogy baráti légkörben. Ki fog menni a mosdóba. ráharapott a csalira. Kezdetét veszi a só-. Látni fogja. így próbálva véget vetni a kellemetlen helyzetnek. hogy ne menjen túl közel hozzá. nincs az az erő. Ha az az imént még előrehajolva evett. és onnan világítsa meg az ügyet. Most fogja meg a cukortartót. Erről a törvényről akkor se feledkezzen meg. Ha fontos önnek. és mintegy véletlenül az ön territóriumának irányába tolja majd a hamutartót. Mire visszaér. . És ha még az ön szalvétája is a szomszéd területe felé mozdul el. Vegyen részt egyszer tudatosan is ebben a hatalmi játékban – mondjuk a legközelebbi munkavacsorán. Ha előrehajol. vagyis hogy milyen erőteljesen reagálunk territóriumunk megsértésére. ez a mozdulat arra fogja késztetni. álljon fel. mint egy sakkjátszma. vagy visszatolja önnek. hogy asztalszomszédja nyugtalan lett. és ön is menjen ki a mosdóba. feszültségmentesen folyjon a beszélgetés. Most engedélyt kérhet tőle. Mostanra már amúgy is tudni fogja azt. hogy ön átmenjen mellé. Ha azonban a saját térfelére húzza a tárgyat. mosolyogjon rá. Ön addig vegye alaposan szemügyre a hatalmi játék kellékeinek elrendezését. ha egy beszélgetés folyamán át kell ülnie az önnel szemben helyet foglaló partner mellé. Valamennyi tárgy vissza lesz tolva az asztal közepére. amíg erre jelet nem kap. melynek során talán még az evőeszközök is bevetésre kerülnek. Ülünk a másikkal szemben. kritikussá válik a helyzet. Tegyen egy iratot (vagy más tárgyat) az asztal közepére. ha a partner visszatolja ön elé a tárgyat. hogy egy rövid időre átmenjen mellé. azt jelzi. ön előmerészkedhet. és támadjon ismét. ami a legfontosabb. Amennyiben ráharap. Akkor a legnehezebb a dolga. hogy tulajdonképpen semmit sem akar beszélgetőpartnerétől. hogy hátrahúzódjon. Legjobb.

ami állandó feszültséget jelent. Ez az asztalfajta azonos státusú embereknek való. mert ez lehetetlen. Aki közvetlenül a főnök főhadiszállása melletti egyik szobába tud beköltözni. ha háttal ül a saroknak. A teremirodák mellett szól az egyszerűbb munkamenet. egy körterület felé. És mivel mindig két asztalfő van. irattartó szekrényekből. A négyszögletű asztalnál az bír a legnagyobb hatalommal. jobb a csapatmunka. természetesen egy sarokszobába. hát akkor erősítse meg a szoba közepét. hogy mindig figyel minket. jól teszi. Fontos. akik még idekényszerültek. Másrészt: itt szüntelenül látjuk a felettesünket. Tehát próbáljon meg helyet szerezni valamelyik sarokban. . szobanövényekből. de azért még mindig van jó néhány. ha az első adandó alkalommal átköltözik. Legjobb. Állandó a jövés-menés. és több támogatást kaphat karrierjéhez. hatalmas előnyre tehet szert: szorosabb lesz a kapcsolata felettesével. de soha ne mutatkozzék végtelenül. Amennyiben valakinek újoncként egy középső szobába kell beköltöznie.Négyszögletű és kerek asztalok Ha egy beszélgetést röviden kell elintézni. a főnöki szoba légkörének hívei pedig arra kényszerültek. oldottabb a légkör. mely hatalmi szempontból alapjában véve holtövezet. Ha minduntalan jön valaki. hogy minél jobban távolodunk a sarokszobától. például a saját titkárnőről. annál inkább gyengül a befolyás. az a porckorongjai szempontjából fontos. Alkalmazza a vadnyugati revolverhősök taktikáját. A hangulat gyakran feszült. Úgy érezzük. Kezdetben valóságos irodaforradalmaknak szolgáltak ürügyül. A kerek asztal mellett higgadtabb hangnemben folyik a beszélgetés. ami nem csoda. és ő is lát minket. Ha sikerül elfoglalnia egy ilyen erőteret. A többi kollégával együtt. aki az asztalfőn ül. akik gyorsan a tárgyra akarnak térni. valamint az. de szemellenző is. senki sem tartózkodik itt huzamosabb ideig. vagyis lásson mindent. több beszélgetésre nyílik majd alkalma. és mivel mindenki mindent lát. amely mögött nincs ajtó. az a hely az előkelőbb. ha a pillantása a falra esik – amire a félénk emberek hajlamosak –. De itt is ki lehet alakítani hatalmi övezetet. hogy a közeljövőben megkaparintson egy helyet valamelyik sarokban. a négyszögletű asztal a megfelelő. vagyis: több az információ. A nagy alapterületű közös teremirodák mára már tulajdonképpen kimentek a divatból. Munkahelyi taktika: erőterek és térdinamika Ha ön választhatja ki az irodáját. kevésbé fontos a hivatali ranglétra. A térnek ezt a törvényét az amerikai Michael Korda író és vállalkozás-tanácsadó ismerte fel elsőként. aki megzavarja önöket. Egy középső szobából hiába is próbálna főnököt játszani. Az osztályvezetőknek le kellett mondaniuk bizonyos státusszimbólumokról. A másik alapszabály. hogy átértékeljék eddigi elképzeléseiket. hogy senki se használja átjáróként. Ha nincs esélye arra. Aki jobban szereti. Védővárként ez az övezet lesz a teremiroda ötödik erőtere. Hogy „hogyan” ül az irodában. és nincs helyük személyes hangoknak. hogy a munkatársak beosztástól függetlenül könnyen és gyorsan kapcsolatot teremthetnek egymással. A mágneses mezők egy nagy helyiség négy sarkából ék alakban mutatnak a helység közepe. ahogy csak lehet. válasszon egy sarokszobát – legyen akármilyen kicsi is! Ugyanis a sarokban van a hatalom. annak nemcsak a fal van a szeme előtt. Hogy „hol” ül – az az előmenetele szempontjából. Egy helyiség közepének értékét növelni lehet. Építsen várakat és sáncokat íróasztalokból. ellenséges. hamar zátonyra fut a tekintélyelvű vezetési stílus. és hogy nekünk is szakadatlanul figyelnünk kell. és hogy ne itt táborozzanak le az iroda pletykafészkei. Miért? Mert átjáró. használja is ki.

úgy érzi. Amennyiben az a célja. Tehát ne hagyja. mennyire jelentéktelen. Így az sem véletlen. mert előbb oldalra kell fordulnunk. A hely. hogy vendéglátója a szó szoros értelmében felülről kezelje. Aki itt helyet foglal. amit egyszerűen eltakarhatnak az illetéktelen szemek elől. legjobb. nem fog sokkal több kisülni belőle. hogy késedelmet fog szenvedni az ügye. legjobb. Ez a szűk tér tudatosítani fogja minden „betolakodóban”.tegyenek iratokat a székekre. Mert ha történetesen nem egy tornacsarnok méretű irodáról van szó. hogy egyenesen álljon. hogy nagyravágyó alaknak könyveljék el. ha hosszúkés helyiségről van szó. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban helyezze el megint úgy. nehogy ezt a koszorút glóriaként értelmezzék! Akinek viszont egy ilyen reprezentációs bútordarabnál komolyan és odafigyelve kell dolgoznia. Így a látogató. hogy egyenrangú félként kezelik őket. számíthat rá. hogy ferdén állítsa az íróasztalát. Ha csupán tíz négyzetméter áll a rendelkezésére. hogy a főnökök a legkülönfélébb trükköket alkalmazzák irodáik berendezésekor. különösen hatásos az a fogás is. ott is maradsz. Ha viszont önnek (és főnökének) mindenekelőtt a kemény munka fontos. mint egy udvariassági társalgásból. hogy az íróasztal melletti székhez invitálnák. ha beszélgetni akarunk valakivel. A padló közelsége már az első pillanatban sárba tiporja az öntudatát. tolja az asztalt olyan közel az ajtóhoz. Fénykoszorúval övezve. Ha semmin nem változtat. én viszont igazi nagymenő vagyok – csak ezt eddig még senki sem vette észre. Ha például egy felvételi beszélgetés alkalmával a pamlagra ültetik ahelyett. hogy reprezentáljunk vagy lehengerlő benyomást gyakoroljunk a látogatókra. amennyire csak lehet. hogy egyszerűen oda tegyék az íróasztalát. Aki minden előzetes megfontolás nélkül csak úgy egyszerűen betelepszik elődje irodájába. hogy még ennél is erőteljesebb benyomást keltsen látogatóiban. mellyel kínálják. miközben ön az árnyékban ül. Alakítsanak ki egy magánterületet. az saját magának áll az útjában – mivel beárnyékolja az előtte fekvő papírt. Talán az az őrült ötlete támadt. Irányítsa a vendéglátója bármilyen rátermetten is a beszélgetést. ha a szoba közepén áll az asztala. De vigyázzon. Ez az elrendezés azonban nem alkalmas arra.” Vagyis: állítsa csak vissza azt az asztalt. Ez a következőképpen fog hatni: a látogatót elvakítja majd a szobába eső fény. nevetségesen hat a ferde íróasztal. már el is vesztette az első menetet. hogy a fény jobbról vagy balról az íróasztal lapjára essen. De ha az íróasztalnál lévő . A pszichológusok a következőképpen értelmezik a ferde helyzetet: „ Tudom. és kedvezőtlenül befolyásolja a beszélgetésben betöltött szerepét. Amennyiben mindenekelőtt reprezentálnia kell (vagy reprezentálni akar).” Ha ilyen aljas szándékaink vannak. ahol éppen hely van. Az üres székek ugyanis leülésre csábítanak. mintha a földön ülne. Köztudomású. szimbolikusan tehetetlenségét bizonyítja. valahányszor csak hamuzik vagy a csészéjéért nyúl. akkor is célszerűen és átgondoltan kell berendezkednie. és kénytelen elviselni. Egy ilyen irodában úgy érzik a vendégek. és ha rajtam múlik. ezenkívül is sok mindent elárul beszélgetőpartnere szándékairól. A vendéglátó részéről magyarul ez annyit jelent: „A padlón vagy. és nehezen tudja majd kialakítani a saját stílusát. azzal átveszi az elődje imázsát. De a hőn áhított egyszemélyes irodának is megvannak a maga erőterei. Mint valami sánc. Így ön a hatalmi játékban a végletekig kihasználja a hely adta előnyöket. ha úgy állítja az asztalát. hogy csak kis tér áll a rendelkezésemre. annak a hatalmi övezet kellős közepén sincsen hatalma. ha nem akarja. melyeket szintén ki kell használnia. Aki rosszul rendezkedik be az irodájában. Így a minimálisra csökkenti a rendelkezésre álló teret. hogy karnyújtásnyi távolságnál valamivel messzebbre tesszük a hamutartót és a kávéscsészét. A látogatóknak fenntartott széket tegye a falhoz. hogy az úgynevezett „vezető állásúak” szobáiban nagyon gyakran alacsonyak a látogatóknak fenntartott karosszékek és ülőgarnitúrák.

tegyen bármilyen szóbeli kitérőket a beszélgetőpartner. vagy nemes lovakról. függönyök. bizonyos lehet benne. Így már megkockáztathat egy kényes kérdést. aki itt dolgozik. aki nem térhet ki előle. az illető elsősorban saját magának szánta. érzelemgazdag ember és nem egy számológép. Így erőteljes nyomást gyakorol az „elítéltre”. Gyakran kapnak itt helyet diplomák vagy a vállalatot ábrázoló hatásos fényképek. amely az íróasztal mögötti falon van. hogy nyílt kérdésre nyílt válaszokat vár. hogy mindig akkor keressük a közvetlen konfrontációt. melyet az íróasztal tulajdonosa a székéből láthat. s ezek elárulnak egyet s mást a lelkivilágáról. melyek az erős motorok iránti szenvedélyéről tanúskodnak. Ezért a beszélgetést az oldott légkör érdekében tanácsos úgy kezdeni. hogy ő személy szerint baráti érzéseket táplál iránta. és bizonyos pontokban egyet is ért vele. szőnyegek. íróasztalok sok mindent elárulnak. Tegyük fel. Mozaikkockák módjára kirakhatja belőlük annak a személynek a képét. A vele szemben lévő falon lehetnek csodálatos sportkocsikat ábrázoló fényképek. Ha viszont oldottabb légkörben akarunk beszélgetni. már-már kihallgatás jellege lesz a beszélgetésnek. Fontos. az iroda tulajdonosa így közli a világgal. hogy a székek derékszögben állnak. Ha technikai tárgyú a felvétel. Ha az illető esetleg megdörzsöli a szemét. A főnök a beosztott felé fordítja a széket. Ezzel azt mondja neki. mivel az ő székén nincsenek kerekek. Amennyiben egy fénykép létható itt. („Egészen biztos ebben?”) Aztán megint hátrébb gurul. Először is meg kell mutatnia az illetőnek. egyúttal nyílt válaszra is biztatja beosztottját. tehát kifejezi az ember személyiségét. Másodszor: minden olyan tárgyat. családi fotók. A helység egyben státusszimbólum is. Ha azonban komollyá válik a helyzet. Irodai székekkel manőverezve megoldhatjuk embertársaink nyelvét Meglepő hatalmi játékokat játszhatunk kerekeken gurulós irodai székeken. sportversenyekről készített felvételek. hogy egy főnöknek nagyon fontos beszélgetést kell lefolytatnia az egyik beosztottjával: kényes kérdéseket kell feltennie neki. hogy egyenesen a szemébe nézhessen. Közben nagyon takarékosan bánik a gesztusaival. Először is jegyezze meg: minden olyan tárgyat. hogy ő tulajdonképpen műértő. Ha sikerül megtudnia. és ezzel felszabadítja beszélgetőpartnerét a ránehezedő nyomás alól. kizárólag nekik is szánták. Az oldalfalon lévő kép ezzel szemben az iroda gazdájának semmit sem jelent. A képek. hogy az ajándékozó személye a főnök számára abszolút közömbös. . kezdetét veszi a széktáncoltatás. ajánlatos a távolságtartás. lehet akár másolat is.vendégszéket ajánlják fel önnek. Ezért egy helyiség minden egyes részlete mérhetetlenül fontos. tehát csak a látogatók látnak. akkor számára a munkája a legfontosabb. Ha viszont valamilyen műalkotás díszíti ezt a falat. hogy nem feltétlenül mond igazat. ami arra utal. rendkívül racionális emberrel van dolga. akkor komoly az ügy. a főnök valószínűleg még egy kicsit közelebb gurul hozzá. ki ajándékozta neki a képet. ha nyomást kell gyakorolnunk a másikra.

lélekben még sincs ott. Csak a jólneveltség és a gyávaság tartja a széken. és addig marad a csoportban. ez a felállás egyértelműen jelzi. Ezzel félreérthetetlenül felszólítják a harmadikat. hogy tűnjön el. És a lábfeje megmutatja. Ha egy pamlagon ülünk. milyen szöget zár be két ember teste társalgás közben. hogy kimenjen. Jelképesen kizárják a társalgásból. odahúz egy széket. A lábfeje elárulja. hogy valaki menekülni akar. már zárt társaságot alkotnak. Ha egy lány tartózkodik a lábfejükkel ösztönösen „dolgozó” férfiak csoportjában. szinte mindig startra készen tartja a lábfejét. vegyen részt a beszélgetésben. hogy megnyerje magának az illetőt. hogy a férfiak figyelnek rá. amíg érzi. hanem azt is elárulja. merre menne. . Sehogyan sem tudja megfogni. ugrásra kész. de ki is zárhat egy harmadikat. hogy hívják. ugrásra kész. hol az egérút. és a fiatal hölgy e pillanatban minden további nélkül képes lenne ki is mutatni őket. hogy ki és mi érdekel bennünket. hogy egymás közt akarnak maradni. úgy tűnik. Mellesleg próbálja a lehető legelőnyösebb színben feltüntetni magát. De a lábfej nemcsak azt jelzi. Ha szemmel tartják is a harmadik személyt. Ha azonban ez a szög nullára csökken. ülő helyzetük révén zárt kört fognak alkotni. Sokat elárul az is. kevésbé tudunk ugyan mozogni. és háromszöget csinál a körből. ezt úgy kell érteni. ha valaki felé fordítja a térdét.HARMADIK FEJEZET Hogyan ülünk és hogyan állunk Átélte már ezt a szörnyű érzést? Éppen beszélget valakivel. És ha különösen rokonszenvesnek találja egyiküket. A lábfejtartáshoz hasonlóan az ülés is jelezheti. De egyszerűen nem tud szabadulni a gyanútól. mely a legközelebbi kijárat felé mutat. vagyis testük elülső felének egy részét a harmadik felé fordítják. Ha a legközelebbi ajtó felé mutat. ha feláll. Azután előfordulhat. a lábfeje az ő irányába fog mutatni. de itt is érvényes a szögek mágiája. legszívesebben felállna. Amennyiben a másik ugyanezt üzeni a térdével. hogy a három személy közül ketten kizárólag egymás felé fordulnak. Amennyiben még valaki ül a pamlagon. Egy beszélgetés gyakran kezdődik háromszög alakban. jobb békén hagynia a beszélgetőpartnerét. Aki ki akar lopakodni valahonnan. ha ön egy perce békén hagyná. Bár ön felé fordul. öntudatlanul észleli ezt az érdeklődő „odafordulást”. „Átölelem magam”: ez a tartás érzéseket tükröz. Ha kilencvenfokos szögben állnak. az csak úgy hatolhat be közéjük. Aki például az ülőke szélén gubbaszt. hogy melyik irányba mennék legszívesebben. Azon fáradozik. hogy az menten eltűnne. vagyis közvetlenül egymás felé fordulnak. Ez a szög befogadhat. Egyértelműen jelzi egy ember érdeklődését az.

és nem könnyű szóba elegyedni vele. Hüvelyk. nincs ellenségeskedés. Kissé távolságtartó – ám ezt elegánsan teszi –. mert úgy nemtetszést jelezne ez a testtartás. hogy a csoport egyik tagja sem szentel kitüntetett figyelmet valamelyik másiknak. „Az egyik felesleges”: méghozzá a bal oldali fickó. ahogyan ül. Nemcsak a hanyag testtartás utal erre. mint hogy rájöjjön: két dudás nem fér meg egy csárdában. senki sincs kirekesztve. melyben most bizonyára komor gondolatok járnak. A nemkívánatos harmadiknak nem marad más hátra. és kizárólag felé fordul. Viszont ő sem igen fogja magához ragadni a szót. „Tartózkodó figyelem”: a hölgy szerencsére nem teszi karba a kezét. „Kész vagyok”: a férfi „kiszállt” a társalgásból. A másik keze ernyedten lelóg. Ő ugyanis kétfős kört alkot a lánnyal. A testek iránya egyértelműen mutatja. a középen álló férfi elállja az útját. mindenki nyitott.„Nyílt találkozás”: nincs feszültség. mert teljesen kimerült. . Így azonban csak visszafogott érdeklődést tükröz az.és mutatóujjával megtámasztja a fejét.

Ha egy beszélgetés folyamán partnerének csak az ujjai foglalnak állást. Biztosan „olvasni” tud a gesztusokban. a jövőben jobban a „körmére nézzen” embertársainak. A kezek vágyakról árulkodnak. De egészen biztosan finom érzéke van a kezek beszéde iránt is. azok segíthetik önt a taktikázásban. A kezek kifejezetten beszédesek. Az ujjak látszólag semmitmondó. ha mélyen a nadrágzsebbe mélyesztik őket. ajánlatokat tesznek. ha beszélgetőpartnere az ajkába harap. A határozatlan: a finoman egymáshoz dörzsölődő ujjbegyek azt jelzik. A kezek válaszolnak. és egyfajta hatodik érzéknek tartják ezt az adottságát. érzéseket mutatnak. Aki az ujjaival ilyen játékba kezd. milyen hangulatban vannak beszélgetőpartnerei. hogy ön olvasni tud a gondolataikban (sőt talán ön is ezt hiszi). hangulatokat jeleznek. tisztelt olvasó. és valószínűleg az is. Az illető bonyolult embernek mutatja magát. kifejezetten kínos lenne számára.NEGYEDIK FEJEZET Beszédes kezek A kezek mondhatnak „igent” és „nemet”. Mindez elég ok arra. és mindig őszinték. elhallgatni meg végképp nem tudnak semmit. azt bizonyára összezavarták. kicsúszott a lába alól a talaj. ön akkor is hallja – vagy inkább „látja” – az általuk közvetített néma üzenetet. Mindez talán igaz is. mely biztonságot keres. A tenyerét eltakarja. tehát valamit titkol. „Támaszt keresek”: két gyámoltalannak tűnő kéz. látszólag kijátszották verbálisan. Talán ön olyan ember. még akkor is. még akkor sem. Nem tud erélyesen föllépni. Így azok néha azt hiszik. hogy ön. . ha neki magának kellene kézbe vennie az ügyet. hogy az illető fél a vitától. aki mindig megérzi. ideges játéka alapján olvasni tud mások gondolataiban. „Teljesen becsavarodott”: ez a kéztartás meglehetősen zavaros lelkivilágra utal. És mivel az emberek nagy része egyszerűen képtelen mozdulatlanul tartani az ujjait beszélgetés közben.

mely tulajdonképpen egyfajta koreográfia. igyekszünk. mint amikor egy rosszul szinkronizált filmet látunk. A világot teremtő Brahmának és a világot megtartó Visnunak négy karja és ennek megfelelő számú keze . vagyis eltünteti a többiek látómezejéből. hogy mit akarunk kifejezni ezzel. egyszerűen nem tudjuk féken tartani az ujjainkat. készen áll a szóbeli harcra. a mutatóujjunkkal megkopogtatjuk a homlokunkat. Amennyiben viszont önnek nincs ilyen képessége. és kifejezzük iránta táplált érzéseinket. hogy belelássanak a lapjaiba. És ha valami fontos számunkra. összecsapjuk őket tanácstalanságunkban. hogy itt valami nincs rendjén. Ezenkívül a zsebbe dugott kéz kiváló sáncként szolgál számára. A kézszimbolika mágiája egészen a képi ábrázolás kezdeteiig vezethető vissza. átütő hatású lehet a beszélgetés. Senkinek sem fogja engedni. és arról álmodozunk. Szeretjük.Elfogulatlan és kifürkészhetetlen: a férfi a nadrágzsebébe mélyeszti a kezét. akkor el kell sajátítania a kezek nyelvét. Az ökölbe szorított kéz rejtett fegyver. két nagy filozófus. Ez egyáltalán nem nehéz. hogy minden fontos ügyben benne legyen a kezünk. mert valószínűleg mélyen érintett a kérdéses ügyben. amennyivel csak tudták. Velük értelmezzük a világot. mert a gesztusok grammatikájának. Szorítunk valakinek. simogatnak és szeretetteljes vallomásokat tesznek. és egyértelmű. megvannak a maga szigorú szabályai. hanem gondolatokat is. sem negatív reakciót. A kezek dicsérnek. ha ölbe tett kézzel kell ülnünk. nem akarja. Arisztotelész és Kant az agy egyfajta „kirendeltségének” tekintette őket. kezet emelünk a másikra. és nem örülünk. A „kezünkbe vettük” az életet. hogy az élet nehéz feladatait úgyszólván fél kézzel el tudjuk majd intézni. A kezek azonban nemcsak érzéseket fejeznek ki. ha mások a tenyerünkből esznek. Kezünk által. és amikor úgy tűnik. agyunk hatalmas előrelépést tett. felizgatnak és megnyugtatnak. hogy továbbra is „kézben tartsuk”. ha a szavak és a mozdulatok nem állnak összhangban egymással. a szívünkre tesszük a kezünket. Kezünk segítségével fejlesztettük tovább magunkat – értékeljük bárhogyan is ezt a fejlődést. Aki ilyen gesztust tesz. Az ember érzi. Ütésre készen: ha egy kéz ökölbe szorul. ha nagy erőpróba előtt áll. Olyan ez. mely elképesztően pontos többfunkciós műszerre vált. De a kezek nemcsak ebből a szempontból sokatmondóak. Az indiaiak annyi kézzel látták el isteneiket. és nap mint nap azon fáradozunk. hogy vége a világnak. Egyszerűen lehetetlen nem észrevenni. ökölbe szorulnak a dühtől. hogy félreállítsa. Nem mutat sem pozitív.

hogy a másik elfogadja a fennálló viszonyokat. A kezünkben rejlő szuggesztív erőt akkor is eredményesen bevethetjük. Az egyház a mai napig megőrizte ezt a gesztust. hanem szívességet kérünk.. az nemcsak rendkívül hamis cselekedet volna.. hogy nem „üzletet” ajánlunk. és (túl?) nyilvánvalóan jelzi. Ez a gesztus magában foglalja az egyik legőszintébb jelzést: a nyitott tenyeret. A gyógyítók kézrátétellel segítenek betegeken. A sok apró gesztus. hogy beszélgetőpartnere őszinte. akik gyakrabban alkalmazzák ezt a gesztust.van. Nyílt ajánlat: látványosan kifejezésre juttatott őszinteség. ha megparancsolunk vagy követelünk valamit. hanem tudományos vizsgálatok által bizonyított tény. Ha nyitott tenyérrel próbálnánk hazudni. Jézus is a kezével gyógyított és osztott áldást. A hibás kéztartásnak betudhatóan elveszti a tekintélyét. A régi rómaiak minden bizonnyal kiválóan kiismerték magukat a testnyelv jelképrendszerében. Az amerikaiak a szívükre teszik a jobb tenyerüket. A nyitott tenyérrel folytatott kommunikáció kellemesebbé teszi a kontaktus légkörét. „Engedje meg. sehogy sem akarná kiadni a várt végeredményt. mely az emberek közti harmóniát és egyetértést hivatott kifejezni. A kérő kéztartás – vagyis amikor felfelé mutat a nyitott tenyér – azt fejezi ki. szavahihetőbb embernek tűnhetnénk. Minél inkább a szokásunkká válik. melyek összességükben azt a benyomást keltik az emberben. hogy valami hiba csúszott a szavak és gesztusok koordinációjába. Mellesleg ez a mozdulat komoly jellemformáló erővel bír. de beszélgetőtársunk százszázalékos bizonysággal érezné.” A férfi minden kártyáját kiteríti vagy legalábbis úgy tesz. annál kevésbé leszünk hajlamosak arra. mely elárulja nekik. A nyitott tenyér – a hatalom mágneses ereje Mindig nyitott tenyérrel esküszünk. Az egyiptomiak mindig felemelt kézzel üdvözölték egymást. A nyitott tenyér azonban nemcsak az őszinteség jele. hogy őszintén beszéljek. ami már számtanilag is megkétszerezi cselekvési terüket. Ez nem üres ígéret. hogy valamivel alacsonyabbra soroljuk magunkat a ranglétrán beszélgetőpartnerünknél. A kérő kéztartással ellentétben a parancsoló . azzal magának árt. hiszen Palermo és Pisa közt élő utódaik még ma is a szemléletes gesztikulálás világbajnokai. A tekintélyelvű főnökök nagyon kedvezően reagálnak erre a mozdulatra. hogy kisebb (nagyobb) hazugságokba meneküljünk. Magyarán szólva a nyitott tenyér barátságos viselkedésre ösztönzi őket. Ha megpróbálnánk minél gyakrabban alkalmazni a nyitott tenyér gesztusát a kommunikációban. Ha viszont egy vezető alkalmazza ezt a gesztust. A római pénzérméken két. hanem a hatalom és az erő gesztusa is. hogy semmit sem akar eltitkolni. miközben hallgatják a nemzeti himnuszt. Könnyebben és gyorsabban bízunk meg azokban. Így jelezzük. egymásba kulcsolódó kéz látható.

hogy nyíltabb legyen. Így helyettes hazugságjelzőként csak az egyik ujjukat emelik a szájukhoz. ha ezt megbízásként értelmezi és nem utasítja el. Magasabb pozícióból nézve ugyanis ez támadásnak.kéztartásnál a tenyér lefelé mutat. A kéz ilyenkor valóságos bumeránggá válik. a szájuk elé kapják a kezüket. de egyszerűen arcátlannak tartja a fickót. és ezzel jelzi. A kezek mint detektorok . és nem is lát „Őszintén szólva: engem hagyjon ki a okot arra. A pulóvert viselő bajuszos férfi előa befelé fordított tenyér. Két vaskos hazugság: amikor a gyerekek füllentenek. Aki viszont egy vezetővel szemben alkalmazza ezt az elnyomó. Még csak fel sem kell emelnünk a hangunkat. legjobb. A felnőttek öntudatlanul elnyomják ezt a gesztust. Ezt bizonyítja játékból!”: őszinte. A megszólított maga sem tudja miért. hogy őszinte. renyújtja a bal kezét. uralkodói gesztust. Ajánlata azonban nem igazán talál meghallgatásra a szemüveges férfinál. föltartott bal kezével megálljt parancsol neki. ha e gesztus kíséretében szólítjuk fel a másikat valamire „Sánc mögött”: a képen látható férfi senkit nem akar közel engedni magához. bár kissé távolságtartó beszélgetés. megmutatja a tenyerét. Amennyiben valaki – társas érintkezés keretében – így kér szívességet öntől. pimaszságnak minősül. valami kihívóan hat benne. de nem tudják teljesen lefékezni a kezüket. Bár az is viszonylag nyílt beszélgetőpartnerével. ne számítson túl nagy sikerre.

De gyakran nehéz felismerni ezeket a gesztusokat. mit érez: kritikus szemmel figyeli az eseményeket. miközben ön beszél. Mintha csak magukba akarnák fojtani a hazug szavakat. ez azt jelenti. „Engem aztán nem veszel le a lábamról”: erre a férfira egyértelműen negatív benyomást tett az az előadás. Amikor hazudnak. Ilyenkor tanácsos egy közbevetett kérdéssel reagálni: „Hozzá kíván szólni valaki a fejtegetéseimhez?” Vagy kissé közvet- . amikor Philip Marlowe magándetektív szerepében úgyszólván „agent provocateurként” besurrant gengszterfészkekbe. Ezenkívül unatkozik is – ugyanis a kezére támasztja a fejét. „Nem érdektelen – de. melyekhez igazodhat. és ott a zsiványt játszotta. ezt mutatja a lesütött szem.és mutatóujjunkkal.. össze akarnánk szorítani az orrunkat. Ennek ellenére nem tudunk leszokni arról. Idővel lecsiszolódik egy s más. ha egy darabig nem zavarnák és egy pillanatra egyedül maradhatna a gondolataival. Ezenkívül a képen látható úr maga akar ítéletet alkotni. A hölgy nem mer kitörni. „Karót nyelt”: a kezek görcsösen összekulcsolva az ölben nyugszanak.. legtöbbször úgy teszünk. hogy néhány ponton nem fogadja el az ön állítását. Az áll alatt nyugvó hüvelykujj mutatja. Közben eltakarjuk a szájunkat. és az élet minden helyzetében a biztonságot keresi.”: itt egy gondolatot mérlegelnek éppen. mint egy harapófogóval. mintha a hüvelyk. A fej szabadon „lebeg”. azonnal a szájukhoz emelik a kezüket.A gyerekeknél még úgyszólván magától megy a dolog. A mozdulat – ahogy a városi bábjátékokban is – a közönségnek szólt. hogy kisebb-nagyobb hazugságok közben megérintsük az arcunkat. Azt szeretné. melyet hallgat. bizonyos irányvonalakra van szüksége. nem támasztja meg semmi. Humphrey Bogart mindig akkor alkalmazta ezt a gesztust. De jól figyeljen oda: ha valaki eltakarja a száját. gesztusaink vesztenek pontosságukból.

így nem!” Egyelőre ne kérdezze meg tőle.” Valamennyi említett kézmozdulatban vezető szerepet játszik a hüvelykujj. Azután itt van még a „füldörzsölés”: „Legszívesebben betapasztanám a fülemet. hogy már tényleg eleget hallott. tükrözi a fölényt és a magabiztosságot. És aki a fülkagylójára teszi a tenyerét. Szó szerint ez jelképezi a személyiség erejét. de remélem. köztük Desmond Morris testbeszédspecialista azt állítják. ezzel azt jelzi. és vonultasson fel újabb érveket. vagy képletesen szólva kieresszük a gőzt. mintha csak ezek az érzelmi viharok kisebbfajta izzadási rohammal járnának együtt. „fájdalmas” gondolat ötlött az eszünkbe. hogy ez önre nézve kedvező-e vagy sem. aki a gyermeki biztonság érzésébe ringatja magát. A tudósok. és a szemünket dörzsöljük meg. nemegyszer tévesen azt hiszik. Érdekes módon szinte mindig ötször ismételjük ezt a mozdulatot. Úgyszólván magától elindul az arc felé. miért ilyen elutasító. mint egy elégedett óriáscsecsemő. miközben hazudunk. nem szúr szemet. Kétely és bizonytalanság uralja a lelkivilágunkat. hogy elfojtsuk a bosszúságunkat. őszintén érdekel minket az. és még a lábát is keresztbe teszi. a jellemet. Ez annyit tesz: „Tudom. . És ha viszket az orrunk. Amikor a mutatóujjunkkal meglazítjuk a gallérunkat. ezzel azt mutatja. hogy vizsgálódva mérlegeljük a hallottakat. mintha belement volna valami. Ha összefonja a mellén a karját. azzal serkenteni próbáljuk azokat a bizonyos szürke sejteket. a nők kissé takarékosabban bánnak a gesztusaikkal.. a végeredmény így foglalható össze: „Nem. Amikor valaki az állát simogatja. Így jelzi a beszélőnek . valamiféle nyomás alól akarunk felszabadulni. akik befogják a fülüket. Ez ugyanis az unalom és az érdeklődés hiányának egyértelmű jele. Ha beszélgetőpartnere egy idő múlva előredől a székében. hogy valamiféle elhatározásra jutott. azzal csak megerősítené az elhatározásában. hogy mérlegel valamit. Arról. A türelmetlen „dobosnak” bizseregnek az ujjai. amennyiben a mutatóujjunk felfelé. A szájra tett ujj a nem dohányzó embereknél a cigarettát helyettesíti: olyanok lesznek. és mulasztásuk következtében megfeledkeztünk valamiről. Ha az egész kéz az arcon nyugszik.” Egyébként amíg a férfiak kifejezetten erősen dörzsölik a szemüket. Állítólag az arcban lévő bizonyos idegvégződések viszketni kezdenek. az arról árulkodik. Amikor megdörzsöljük a tarkónkat. Amikor befejezi a masszázst. hagyja. Megtámasztani azonban sohasem szabad a fejünket. masszírozni kezdi az állát. Néha kissé változtatunk ezen a mozdulaton. Amennyiben önnek „játszanak” ilyen dobszólót.lenebb formában: „Ugye van még néhány nyitott kérdés?” Mindenesetre jó néhány rejtett kifogást felszínre hozhat ezzel az előremutató stratégiával. „Hogy is lehettem ekkora balfácán. Iktasson be egy anekdotát a mondanivalójába. kritikus távolságtartás egészíti ki a képet. hogy megvakarja a viszkető pontot. hogy unatkozik. amit hallunk. amikor megvakarjuk a fülünk tövét. miközben hátradől. melyek megint nem dolgoztak megbízhatóan. már kedvezőbb színben látja az ügyet. ön biztos lehet benne. már nem tudjuk féken tartani a kezünket. aki az ujjával dobol az asztalon. hogy ne kelljen végighallgatniuk a büntetéssel járó prédikációt. hogy a jelenlévők kérdéseket tegyenek fel. Inkább kezdje elölről a történetet. hogy a hazugság csiklandoz. vonja be türelmetlen hallgatóját a beszélgetésbe. Ez a gesztus jelzi.. Kicsit erőteljesebben rángatjuk meg azt a gallért.” Ez a kisgyermekek egyik jellemző mozdulatának megszelídített változata. hogy ez vaskos hazugság. a halánték irányába mutat. legjobb taktikát változtatnia. és egyszerűen képtelen féken tartani őket. Ez nem tréfa. hogy ideje abbahagynia a szószaporítást. és mintha csak a vizsgálatot akarná megkönnyíteni. Ha a homlokunkra csapunk. hogy az illető éppen döntést hoz. pedig ez a türelmetlenség jele. Ha az arcunkra tesszük ujjainkat. És a testbeszédből azután rájöhet.

felfuvalkodottságba csapott át ez az érzés. Aki el akarja hárítani ezt az öntetszelgő gesztust. Aki nincs híján az önbizalomnak. De van más lehetőség is: utánozza a gesztust. az gondolkodás nélkül lőni is fog. Mert a főnök is szívesen beszél így a beosztottjával. ám ha egyértelműen rámutat valakire. mely arra hivatott. és öntelten összefűzi a kezét a feje mögött. egy korbács erejével bír. Az előretolt csípő mutatja. . a mellény vagy a zakó zsebéből – a megingathatatlan önbizalommal bíró emberek nemcsak az orrukat hordják fent. hogy verbálisan keresztüldöfje a vitapartnert. A tenyér zárt. egyenesen tartja a hüvelykujját. A magányos seriff útra kel. amikor az északrajna-vesztfáliai választás után Helmut Kohl szövetségi kancellár és Willy Brandt. legalábbis látszólag. Így egyszerre két Napkirály ül majd egymással szemben – ami meglehetősen bosszantani fogja a másikat. Willy Brandt nemcsak szavakkal vágott vissza ellenlábasának (éppen Amerika-ellenességgel vádolták meg). és ezzel nonverbálisan is hátrálásra kényszerítette Helmut Kohlt. hanem jobb kezének kinyújtott mutatóujjával is minduntalan előrebökött. Mert amennyiben az nem boldogul azonnal az irománnyal. például egy bonyolult iratot.És jelzi azt is. Az előrebökő mutatóujj tőr. Ráadásul ez a gesztus kettős jelentéssel bír. A kinyújtott mutatóujj: a korbács Egy előremutató ujj csupán. de a hüvelykujjukat is mindig peckesen tarják. minden problémára tud megoldást. és amennyiben az utánozza a mozdulatát. hát még ha ki nem mondott bírálat is rejlett a gesztusában. aki emlékszik 1985 májusának egyik vasárnapjára. Talán akad. gyakran mutatkoznak hasonló kéztartással: vagyis a nemek harca a testbeszédben is kifejezésre jut! Ha valaki hátradől a székében. Ha valaki így tartja a hüvelykujját egy lőfegyveren. az. Az ügyvédek – akiknél foglalkozási ártalom a kissé kioktató hangnem – az ügyfelükkel folytatott beszélgetés közben így jelzik. Egy korbácséval. hogyan vélekedünk magunkról. Emellett a megfeszített hüvelykujj az agresszivitás jele is. Talán ön is látta Gary Coopert a Délidő című filmben. a szocialista párt elnöke tisztességesen egymásnak estek. És kandikáljon ki bárhonnan is ez az ujj. hogy harcba szálljon a revolverhős ellen. mellyel a beszélő ki akarja osztani ellenfelét. legjobb. A megfeszített hüvelykujj – a nadrágzsebbe vagy a nadrág övébe mélyesztett kéz „maradéka” – eleinte kizárólag a férfiakra jellemző gesztus volt. mert szexuális agresszivitásra is utal. porrá zúzni az ellenfelet kérlelhetetlenül pontos. hogy igazi machóval van dolgunk. a nadrág. a férfi ugyanis nem akar támadási felületet adni. Lövésre kész jobbja – jól láthatóan eltartott hüvelykujjal – mindig a coltján. máris jóval szerényebben fog viselkedni. Verbális tőrdöfés: megrohamozni. hogy minden szempontból kézben tartják a szóban forgó ügyet. De amióta a divat szavát követve a nők is nadrágba bújtak. Ha még láthatóan mag is feszíti. céltudatos érvekkel. ha a mindentudó beszélgetőpartner kezébe nyom valamit. annak gyanús palotaforradalom-szaga van. melyekben azonban nagy adag agresszivitás is van.

az orrukat csak ráadásként dörzsölik össze. a mai napig nem tudtunk leszokni erről a hagyományról. A szerepek kiosztva. és ezzel már előre rányomja a bélyegét egy találkozásra. Ezzel megszégyeníti. hogy egyenrangú pozíciót építsen ki magának a beszélgetés folyamán. ezért ne engedje. Barlangban elő őseink arról akarták meggyőzni a másikat egy kézszorítással. Azok. akik minduntalan alkalmazzák. hogy „kézzelfoghatóan” kívánnak jó napot a másiknak. A másik jobbját szorító kezünk megmutatja. és védekezik. nemes egyszerűséggel vízszintesbe fordítja az önét. egy jobbra és a másiknak máris fel kell adnia győztes pozícióját. Mi hűek maradtunk a kézszorításhoz.És amikor elege lett a veszekedésből. Ha a tenyér. akik ügyetlenül szorítanak kezet. hogy békés szándékkal jöttek vendégségbe hozzá. melyet a másik kezének elfordításával vívott ki magának. hanem önt is két vállra fektették. domináns személyiséggel van dolga. ami annyit tett: „Elegem volt. esetleg alárendeljük magunkat neki. és manapság sem csak a németekre jellemző. Ez nemcsak mindenkori beszélgetőpartnerünket ösztönözné barátságosabb viselkedésre. finomítottunk rajta. És egyetlen kézfogással – többnyire anélkül. De térjünk vissza a kinyújtott mutatóujjra: ez minden esetben ingerlő és agresszív gesztus. Üdvözlésnél kiemelt szerepet kap a tenyér. Egyenrangú felek úgy szorítanak kezet egymással. azzal beletörődött. és megmutatta. Mindvégig összekulcsolva tartotta két kezét. Amennyiben engedi. hogy valaki azonnal alárendelt helyzetbe fordítsa a kezét. jelezvén. Ilyenkor nemcsak a kezet. Az üdvözlésnek ez az agresszív formája ugyanis kevés lehetőséget hagy önnek arra. hanem nekik maguknak is több meggyőző erőt kölcsönözne. hogy a tenyerek úgymond függőlegesen érintik egymást: azonos feltételek között két azonos jogokkal bíró ember találkozik ilyenkor. nem akarom folytatni. és ez nála is a kezén látszott. hogy így fogjanak kezet önnel. hogy uralkodik magán. hogy valóban másodpercek alatt kiosztották a szerepeket. pozícióról és szándékokról. hogy ellenőrizzük-e ezt az embert.” Kohl kancellár védekező magatartást tanúsított a tévékamerák előtt zajló közjáték folyamán. a kézfogás eldöntötte. az legalább ilyen egyértelműen látszott rajta: megfogta az asztalon fekvő szemüvegét. és gyorsan a zakója zsebébe dugta. Kijelölte a határokat. Pimasz gesztussal válaszolt az arcátlanságára. melyet megfog. de változtattunk. így akarván hatásosabbá tenni az érvelését. hogy a barlangtűznél folytatott vitához egy szakócát is becsempészett a kedves vendég. fejezzük be a vitát. lehajtotta mindkét szárát. Ez az első gesztus döntően befolyásolja egy találkozás lefolyását. Szerte a világon kezet ráznak egymással az emberek. Ez a gesztus másodpercek alatt rangsorolja az egymással kezet szorító embereket. A testbeszéd taktikájának szakértői egy sor védekező fogást ajánlanak azoknak a vezetőknek. vagy egyenrangú félként kezeljük. és még az eszkimók is így tesznek kesztyűben vagy anélkül. sáncot épített belőlük. ha gyakrabban mutatnák meg a tenyerüket. jobban tennék. Szórakozottan fogja meg az ellenfele csuklóját. „kézben” akarjuk tartani. Elvégre könnyen megtörténhetett. és felülről kulcsolódik rá. a kezek maguktól ismét függőlegesbe kerülnek. . Ilyen például a szorítóból már ismert „oldallépés”: egy lépés előre. Egy másik trükk leereszkedő kézszorítások ellen: „tegye üresbe” a felfuvalkodott „uralkodói jobbot”. kié a döntő szó. hogy tudnánk –egy csomó információt cserélünk rangról. Kézfogás: békeszerződés és hadüzenet Már a barlanglakók is kezet nyújtottak egymásnak üdvözlésképpen.

A politikusok így próbálják a kamerák előtt kifejezésre juttatni tiszteletre méltó szándékaikat és azt. Pedig ez rendkívül leereszkedő gesztus – egy király üdvözli így az alattvalóját. Pedig ez kifejezetten kisajátító. Jól fejlett izomzat kell ugyanis ahhoz. aki csak a saját személyes zónájában érzi biztonságban magát. Vagy bizonytalanság rejlik egy efféle sportteljesítmény mögött. mert bal kezünkkel egyértelműen távol tartjuk magunktól. A „kétkezes”: ez a férfi rögtön két kézzel lát munkához. rokon a „vállfogással” kiegészített kézfogás. és még ha a bal kéz a szívoldalról jön is. hogy megkettőzött adag szívességet közvetítsen. hogy a másik csuklójáért nyúl. A „kétkezessel”. Ám ezzel a kifejezetten szívélyes benyomást keltő gesztussal csak korlátok közé szorítjuk a másikat. Bár kiválóan alkalmas egy „uralkodói jobb” semlegesítésére. Egy másik ötletes visszavágási lehetőség a „kétkezes”. az illető úgy érezheti: undorodnak tőle.hogy nem olyan könnyű elbánni önnel. vagy a „karhúzóbajnok” olyan ember. De ami a visszavágás gyakorlati szakértői számára jóval fontosabb: a kettős fogás révén feltűnés nélkül vízszintesbe lehet fordítani egy „uralkodói jobbot”. más szempontból nagyon árulkodó mozdulat. Ha tisztességesen meg is akar fizetni valakinek egy sérelemért. Pedig a benyomás gyakorta csalóka. . megtörténhet. Egyszerűen fogja meg mindkét kezével az ön felé nyújtott kezet. amit önmagában is bizonyít az a tény. A „karhúzós” kézfogás mindenekelőtt atlétáknak való. hogy annak igencsak felszökik a vérnyomása. Mintha nem tudnánk úrrá lenni a ránk törő érzéseken. Ez őrülten szívélyes benyomást kelt. jól gondolja meg: az üdvözlésnek ez a formája megalázó lehet. megragadjuk az előttünk álló ember vállát. Olyan rejtett motívumokat tehet láthatóvá. tapintatlan szemtelenség. egyúttal vaskos hadüzenet is. Náluk azt a célt szolgálja a „kétkezes”. mivel csak a „nagy” szokott így köszönni a „kicsinek”. hogy mennyire szívélyes légkörben zajlik a találkozás. A kettős fogásnak az a feladata. Talán kissé előkelősködő az „ujjhegyes” kézfogás. melyek önnek talán a legkevésbé sem kellemesek. melynél a szívoldalról jövő bal kéz nagy adag érzést visz a gesztusba. hogy az üdvözlésnek ez a formája közkedvelt a politikusok körében. De vigyázzon! Ez a finom érzékre valló fogás. hogy egy „szívélyes találkozás” jól mutasson a tévéképernyőn is. Ha ilyen leereszkedően érinti meg főnöke vállát. erőszakos gesztus. Ez is kissé rázós üdvözlési forma. hogy a személyes terünkbe húzzunk egy felénk nyújtott kezet.

az annyit tesz: „Erős nyomás alatt állok.” A gyors tenyérdörzsölés pedig annyit tesz: „Ez fantasztikus lesz. annál könnyebb közeledni hozzá és megvigasztalni. most egészen biztosan sikerülni fog. mert ez fontos kiegészítő információkat nyújt önnek. De jól nézze meg. a váll megérintése révén behatol a másik személyes szférájába. „Fentről” szól „lefelé”: „Minden rendben van. úgyszólván nem létező személyként kezeli. Így tesz az az ember – lehet akár üres a keze.” Az egész erőlködés azt a célt szolgálja. a következőket adja embertársai tudtára: „Nem akarok túl mohó lenni. milyen magasan tartja valaki egymáshoz szorított két tenyerét. Ebben ugyanis pontosan kifejezésre jut az elvárás minősége. és a bőrkontaktus. A félénk emberek szoktak így köszönni. de én diktálom a feltételeket. Ilyenkor az arcon elégedett vigyor árad szét. És a legtöbben. . de lehetnek benne kockák is –. akinek megingathatatlan az önbizalma – legalábbis első pillantásra. hogy elfojtsunk magunkban egy csalódást és elhessegessük komor gondolatainkat. akik erőteljesen összeszorítják a tenyerüket. Így dörzsöli meg a kockajátékos a két tenyere között a kockát. És amikor az ujjak elfehérednek. nem tesz eleget partnere igényének – nem megy közel hozzá. De belül kétely mardossa őket. A fordítás a következőképpen hangzik: „Ez csúcs lesz!” – Vagyis már alig várunk valamit. A másik férfi ímmel-ámmal köszön vissza.„Gyere közelebb”: a bal oldali férfi üdvözlés közben magához húzza a másikat. Minél alacsonyabban „szorít” a csalódott beszélgetőpartner. Mert ezzel a gesztussal azt jelzik. Aki egészen lassan teszi. kedvesem. aki tudja. Leereszkedő szívélyesség: meglehetősen ellenszenves módja az üdvözlésnek. hogy összedörzsölte a tenyerét. milyen gyorsan dörzsöli össze valaki a tenyerét. pompásan kijövünk majd egymással. hogy valójában nyomasztja őket valami. Ezt az a tény is mutatja. majd meglátjátok!” Amikor egymáshoz szorítjuk a két tenyerünket. mert úgy érzi. Bár a szívélyesség látszatát kelti. hogy elfordul tőle. egyértelműen távolságtartó. de ez most biztosan nem lesz rossz. amikor meg akarja babonázni őket. hogy most megütheti a főnyereményt.” Ujj-játékok Bizonyosan előfordult már önnel is. olyan embernek tűnünk. valóban bizakodóan mosolyognak is. akik csak a személyes szférájukban érzik biztonságban magukat. De figyeljen mindig arra.

hogy végtelenül magabiztos: le tud mondani minden védekező gesztusról. az az ön számára legalább olyan végzetes. hogy az adott helyzetben csak ő érti. Aki kedveli ezt a gesztust. . szinte mindig kiderül róla. hogy épp valami hatalmas gondolat pattant ki az agyából. ami ebben az esetben nem csupán építészeti alapelv. Sziklaszilárdan meg van győződve arról. ezzel azt jelzi. Királyi fenségeket szoktak lefényképezni ebben a testtartásban. akik nagyon ismerik a dörgést. De szívesen feledkeznek bele efféle ujj-játékba olyan menedzserek is. és sziklaszilárdan meg van győződve arról. Fülöp herceg szívesen mutatja ki így királyi nyugalmát. Az ujjak művészi építménye fölényes (és gyakran bonyolult) gondolatmeneteket jelképez a testbeszédben. Ön megbukott. Itt van például a „tető” nevű figura. A tető felül van. az határt nem ismerő pimaszságra utal. Ha valaki gátakat. mindenfajta sáncról. szeret utasításokat adni. Mert pont ott – a csúcson – érzik magukat mindazok. mely akár elbizakodottságba is átcsaphat. Ez magabiztosságot jelez. és az uralkodói gesztusokkal élő francia elnök. Ilyenkor a kéz kihívóan a csípő fölött helyezkedik el. Ha beszélgetőpartnere ujjai lefelé mutatnak. akik hivatásukból adódóan mindent jobban tudnak. Ügyvédek. elutasították. amint keresztüllépdelnek a nekik hódoló embertömegen. mekkora erő lakozik benne. mint annak idején egy római számára Néró császár föld felé mutató hüvelykujja. Ha valaki a másik kezével megfogja háta mögé tett karját. hogy valóságos „okostojás”. Egyértelmű hegyesszög: a mutatóujjak nyilat alkotnak. bizonyosan néhány utasítást ad. miről is van szó valójában. Mellesleg gyakran láthatjuk ezt a gesztust fegyvertelen rendőröknél is. Ha viszont lőfegyver lapul az övtáskában. mielőtt kitör a golyózápor. Amikor az ujjak csúcsot. aki mindent jobban tud. gyakran tesznek ilyen kézmozdulatot. vagyis olyan ember. automatikusan megváltoznak a gesztusok. akik tetőt alkotnak ujjaikból. François Mitterrand is gyakran juttatta kifejezésre a testbeszédnek ezzel az eszközével.A mindentudó: ha ez a férfi kinyitja a száját. melyet a többieknek egyszerűen el kell fogadniuk. Jellemző tanári gesztus. hegyesszöget alkotnak. rácsokat képes az ujjaiból. akárcsak Wyatt Earpnél és Doc Hollidaynél.

Amikor a nők a divatnak engedve nadrágba bújtak. Szexuálisan is.„Velem próbálj kikezdeni!”: a kezek a csípőn. mely több szempontból is kihívó. A revolverhősök álltak így egymással szemben az ivóban. . amit az előretolt csípő bizonyít. átvették ezt a jellemzően férfias gesztust.

De van más lehetőség is: dőljön előre. amit a kisgyerekek. és a nyíltság legyőzi az ellenséges érzéseket. Így aztán megint mozgásba jön az állott levegő. igazi kihívás. tárja szét – becsületes szándékait bizonyítandó – a kezét.és védekező reakciónk. ami hihetetlenül kihívóan hat. mely sok mindent elmond félelmeinkről. nagyon. De a személyiség néha veszélybe kerülhet. Csak kevesen tudják elviselni ezt a csöndet. amikor szavakkal. ha felszólítja a csoportot. és merüljön mély hallgatásba. ez védekező testhelyzet. Amikor védelmet keresünk. És kérje meg arra. A karokból alkotott sáncnak eredetileg az volt a feladatra. Mindkét gesztus az emberiség őskorából származik. és arcán széles vigyorral bátran így válaszol: „Hát persze. és ön ismét belelát majd beszélgetőpartnere lapjaiba. annak ezt azonnal látnia kell. még mindig inkább negatív a hangulat. ön mit gondol erről?” Azután dőljön hátra. karba tesszük a kezünket. A kezekből és lábakból épített sáncok mögött nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Amennyiben egy csoport-összejövetelen egyszerre több résztvevőnél is észreveszi ezt a gesztust. egyszerűen nyomjon a kezébe valamit. muszáj beszélnie. és ilyenkor az efféle ősi gesztusokba menekülünk. Legjobb. vagyis verbálisan támadnak meg minket. De a keresztbe tett lábak és karok elsősorban akkor jelzik. ahogy a futballisták szokták egy csapatképen. Kamaszkorunkban aztán azzal egészítjük ki ezt a gesztust. akik gyakran rejtőznek asztalok. A keresztbe tett bokák rossz érzésről árulkodnak. hogy a szívet védje. Pontosan azt tesszük ilyenkor. hogy a nemi szerveket. Ezzel nyílt pozícióba kényszeríti defenzívába vonuló hallgatóját. izgalmas feladat. és mondja azt a beszélgetőpartnerének: „Úgy látom. vagy kapaszkodnak az anyjuk szoknyájába. De amíg nem hanyatlanak le a keresztbe font karok. a legtöbb ember úgy érzi. hogy foglaljon állást a szóban forgó ügyben. legyen óvatos! Ellenfelekre akadt. A legkevésbé sem élvezi az új állást. . hogy készek vagyunk megvédeni magunkat. Színt kell vallania. Manapság már egy úgynevezett fenyegető szituációban szerencsére nem a puszta túlélés a cél. hogy kérdezzenek. Ha csak egyvalaki tesz ilyen gesztust. például egy iratot. kérdezni szeretne valamit. De ezt szavakkal is alá kell ám támasztania: „Értékelem a nyíltságát – valóban minden kártyánkat ki kell tennünk az asztalra. székek és szekrények mögé.” Ezzel aztán az utolsó rejtett kifogásokat is kicsalja az illetőből.és lábsáncok Hogy tetszik-e az új állás? Az asszisztensi széken ülő fiatal nő keresztbe teszi a bokáját. Aki kicsit is érti a testbeszédet.” Ebből természetesen egy szó sem igaz. ahol vadidegenekkel vagyunk összezárva. Ez az első dac. hogy keresztbe tesszük a lábunkat is. ráadásul kellemetlenül szűk helyen. Például a liftben.ÖTÖDIK FEJEZET Kar. a lábakénak pedig.” Vagy ha valamivel szerényebb színben szeretné feltüntetni magát: „Nos.

hogy lesújtson. Akinek hatalma van. a legkevésbé sem oldott gesztus. Ezenkívül minden „második emberre” jellemző a felfelé tartott hüvelykujj is: ez arra utal. a körmünket vagy az óránkat. A kézitáskát (még egy férfikézitáskát is) szintén használhatjuk észrevétlen sáncként. Ilyenkor egyik karunkat lazán lógatjuk a testünk mellett. A feltörekvő tehetség és a főnök találkozik egymással. vagy összefűzzük a kezünket az altestünk előtt. amire a másik a legkevésbé sem akart választ adni. ami nem tetszett neki. „Aligha veszel le a lábamról”: a karok keresztbe fonva. alig fog megmoccanni a széken. A karsánc önkéntelen jelzés. választ kapott egy olyan kérdésre. ami mindig hűvösségre vagy rossz közérzetre utal. Itt mindenesetre vegyes vagy kifejezetten negatív érzések jutnak kifejezésre. Ezért igyekszünk változtatni rajta. mi az. Sohasem szeretnének olyan benyomást tenni másokra. mindig az a „támadó”. Gyakran mi magunk is érezzük. Kiválóan álcázhatjuk a karsáncot. Aki megérti a jelentését. Ez a nő nem bízik magában. A nők közben már a térdüket is összeszorítják. az illető úgyszólván tőrt rejteget a ruhája alatt. A vezető beosztású emberek egyébként megtanulják. és azonnal változtatni kell a taktikáján. Ha viszont a karsánc ökölbe szorított kézben végződik. Vagyis mindenre elszánt ellenfél. míg a másik részleges sáncot képez.) Az ok egyértelmű. Ha egy beszélgetés folyamán felbukkan ez a gesztus. (Az indián törzsfőnökökre ez nem vonatkozik – gondoljunk csak Ülő Bika fényképeire. hogy a vezérbika harcias ellenfélre talált. ahol . Bár ez oldott benyomást kelt. ilyenkor úgyszólván saját magunkat melegítjük. mert az megnyugtat. biztos lehet benne. még ha a beszélgetés féligmeddig személyes jellegű is. semmit nem akar kockáztatni. a lehető leggyorsabban rá kell jönnie. Itt a testet melegítő karok gáttá alakulnak. És egy állófogadáson. ha babrálni kezdjük a mandzsettagombunkat. és túl sokat árul el ellenséges érzéseinkről. Biztosan átélték már a következő helyzetet. mintha védekeznének.„Vasra verve”: az ülés közben keresztbe tett bokák azt jelzik. Amennyiben el akar érni nála valamit. hogy túlzottan egyértelmű ez a gesztus. és csak az alkalmat várja. megkötözve érezzük magunkat. Különben meg fog fenekleni ezen a gáton. hogy a partnere olyasmit hallott. míg a férfiak szétvetik a lábukat. Ezekkel a manőverekkel saját magunkat próbáljuk egy kicsit kézen fogni. A kézszorítást követően az ambiciózus fiatalember valószínűleg karba teszi majd a kezét. hogyan kerülhetik el tudatosan a karba tett kéz gesztusát. hogy leláncolva.

Ez azt jelenti. álljon fel nyugodtan a helyéről. „Letört öntudat”: a képen látható férfinak talán reszket a térde. Az irattartó a sánc szerepét tölti be. hogy a tagok nem ismerik egymást. de így áll az ember olyankor is. többnyire a karját is összefonja. A zakó begombolva. Ám közreműködésükkel kifejezetten ellenséges testtartások is létrejöhetnek. például amikor a jobb bokánk a bal combon nyugszik. Ezáltal magától ki fog nyílni a lábzár. A fent leírt testtartásban álló csoporttagok gyakran az ajkukba harapnak. Aki így ül. Valamit forralnak ön ellen. kezünk és lábunk is jól érthető nyelvet beszél. ütésre kész. Akkor szellemileg is rugalmasabbnak tűnik majd. hogy egy álló csoportból többen is karba teszik a kezüket. Így ön a tervezett támadásnak sikeresen elveszi az élét. A mozgás majd fellazítja a merev frontvonalakat. Hogyan tudná megtörni ezt az általános védekezést? Számolja fel az ostromzárat! Vigyen egy kis oldottságot. vagy kiszáradt a szája – mindenesetre a középpontban van és ezt a legkevésbé sem élvezi. „Az az érzésem. jóformán biztos lehet benne. Aki így áll. Ahogy a fejezet elején említett példa mutatja. vágjon vissza! Fogja ki a szelet a vitorlából! Mivel ön érti a testbeszédet.” Természetesen beszélgetőpartnerének is ez az érzése. ki kell eresztenie a gőzt és vele együtt az ellenséges érzéseket is. eltorlaszolja mások elől a hozzánk vezető utat.annyi idegennel kerülünk kapcsolatba. hogy nem kedvelik önt különösebben. szinte mindig nagyobb távolságban igyekszik maradni a többiektől. Egy tárgyaláson a vádlott is ilyen elkeseredetten próbál úrrá lenni feldúlt lelkén. Amikor egy csoport ilyen tartózkodóan álldogál. Ilyenkor óriási erőfeszítéssel próbálják megőrizni a látszatot. biztonságos érzést. a hasunk előtt tartjuk a poharunkat. Így talán ki tudja mozdítani begubózott partnereit. hogy mondani akar valamit. Természetesen az arcokon is lezajlik egy s más. mert igyekszik felidézni azt a szép. Talán egyszer önnel is előfordul majd. tartózkodó alaphangulatban van. De ne hagyja annyiba a dolgot. Valamiféle fedezéket keres. könnyedséget a beszélgetésbe. amikor kitüntetést kap. döntő fölényben van vele szemben. . ami nem marad hatás nélkül a lelkiállapotra sem. Így áll a vádlott a bírája előtt. Most viszont színt kell vallania. A férfi egy kicsit kézen fogja saját magát. és keresztezik a lábukat. mert ez tűnik a legkényelmesebbnek. de az már valóságos fekete mágiának tűnik a szemében. Hogy mit kell ennek érdekében tennie? Egyszerűen tegyen néhány lépést – ne álljon egy helyben! Vagy amennyiben ül a csoport. és a lábfej előremutat. Amikor valaki keresztbe teszi a lábát állás közben. amikor ön csatlakozik hozzájuk. Valójában a mögé sáncoljuk el magunkat. ami arra utal. hogy gazdája zárkózott. sáncokat képez. A zakója vagy kabátja begombolva. hogy ezt ön tudja. melyet az édesanyja kezét fogva élt át az ember.

hogy belsőleg is derűlátó legyen. de bele fog avatkozni a beszélgetésbe. Alapvetően fé„Felhúztak”: a lábak megfeszítve. Az egyik láb a másik köré fonódik. mit érez a képen látható fiatal nő: ugrásra csigaházból. „A zárkózott”: kizárólag nők szokták így tartani a lábukat ülés közben.próbálkoznia annak. bizonyára inkább negatív gondolkodásra hajlamos. Bizonyosan új tag egy csoportban. Védekező helyzetből. a sánca mögül akarja felgöngyölíteni a vita résztvevőinek állásait. Bár ez a testtartás szeszélyes benyomást kelthet. akár egy kígyó. Az álló láb mellett kikandikál egy lábfej. hogy az illető hölgy félénk. amit az imént mondtak. önnek át kell törnie ezt a lábgátat. akár egy ki. és abban nem lesz köszönet! Gyakorlatilag mindent helytelenít. „Majd én megmutatom”: a férfi egyelőre hallgat. Tapintatosan és óvatosan kell pattanni kész rugó. Ez a nő visszahúzódott. kész. és pozitívvá formálja a gondolkodását. tartózkodó. A térdre tett boka tükrözi ezt a harcias hangulatot.Tehát: ha beszélgetőpartnere keresztbe testi a lábát. Ez a „felhúzott testtartás” ellentmondásos érzelmek- .lénk. legszívesebben elrejtőzne. mint egy őzike. aki elő akarja csalogatni a ja. Végül még meg kell említeni egy lábtartást. Gyakoroljon be hangsúlyosan pozitív gesztusokat. amely kizárólag nőkre jellemző. mindenekelőtt azt jelzi. Már ez a hasonlat is mutat. Amennyiben saját magánál figyeli meg ezt a lábtartást.

ugrásra kész állapot kapcsolatteremtési kedvet tükröz.ről árulkodik: egyrészt a lábsánc védekező magatartásra utal. másrészt ez a feszült. .

hogy bizonyos dolgokról egyformán gondolkodnak. Így pózolt a revolverhős „Billy. Aki oldott. Másrészt ez a tükörképtechnika kiválóan alkalmas arra is. ahogy te. ha „nagyságos”-nak szólítják őket. nagyhangú vitapartnereinket. De azért van egy kivétel: az alkalmazott jól teszi. vagyis amikor a „második” ember utánozza az „elsőt”. megfigyelhetné. Csak most hozzá ne szóljon valaki! A férfi lehúzta a redőnyt. hogy vészhelyzetekben lefegyverezzük mindentudó. Albert E. Természetesen észrevétlenül. Scheflen jött rá. Mindannyiunkban ösztönös tiszteletet ébreszt egy magas ember . Különben még a vetélytársának tűnhet. koronás fővel a világ hatalmasságai. Ez a testtartás néma kihívás. Nem véletlen. amikor felfedezik. Az ügyvédek például ismerik ezt a módszert. Erre egy amerikai pszichológus. először eltérő álláspontra helyezkednek. próbál föléjük magasodni.” A nőknek pedig ezt ígéri: „Kiváló »lövész« vagyok. Valójában ez a fiatalember „lövésre kész”. Figyelmeztetés a többi férfinak: „Próbáljátok csak meg.” „Az elmélyült”: egy álláspont kritikus mérlegelése folyik éppen. szavakban és gesztusokban egyaránt.HATODIK FEJEZET Hatalmi játékok támadáshoz és visszavonuláshoz Bárcsak mindig így lenne! Éppen beszélget valakivel. És ha kívülről láthatná magát és beszélgetőpartnerét. hogy a legtökéletesebb összhangban van az illetővel. és már néhány mondat után érzi. ha kerüli főnöke agresszív. hogy magas rangú személyek szívesen veszik. a kölyök”. Mivel az azonos gesztusok érzelmi összhangot teremtenek. és az élvezni fogja. hogy megértik. mindig egy kicsit nagyobbnak akar látszani a többieknél. az hatalmasabbnak is tűnik. Ez a fogás a hierarchiában „lentről felfelé” működik a legjobban. Csak akkor kezdenek egyre jobban hasonlítani egymásra a mozdulataik. A néma üzenet így hangzik: „Úgy érzek. én bárkivel felveszem a versenyt. annak utánoznia kellene beszélgetőpartnere gesztusait. uralkodói gesztusait. és zavartalanul gondolkodni szeretne egy darabig. teljesen azonos hullámhosszon vagyok veled. Valószínűleg csak ezért mutatkoztak alattvalóik előtt mindig emelt. hogy kihozzák a béketűrésből. Mert aki magasabb. „A gyorstüzelő”: oldott testtartás – legalábbis látszólag. teljesen tudatosan ki kellene használnia a testbeszédnek ezt a rendkívül előnyös tulajdonságát. Amikor két idegen találkozik. hogy szinte megegyeznek a gesztusaik is: vagyis teljes a harmónia. baráti légkört akar teremteni. és leutánozzák ellenlábasuk mozdulatait. És aki egy gyülekezet előtt beszél. Még a megegyező gesztusokat is kerülik. amit egyértelműen mutat a lehunyt szem.” Ezzel jóindulatot kelt a másikban.

ha nem húzza ki magát teljesen a rendőr előtt. amikor kifejezetten agresszív jelzés lehet az. Ez súlyos hiba. Jobb. és hogy mi mindent meg nem tesz némely vendéglátó. Amerikában például éppen ezt tekinti kihívásnak a rend őre (a szerk. vagy azt a széket választja. törvényszerű.). hogy ennek így kell lennie. szinte már nem is emberre méretezett támla szökik elsőként az ember szemébe. hogy ön a járművében marad. tanácsos összébb húzni magunkat a szó szoros értelmében is. Már ezzel is valamivel engedékenyebb magatartásra ösztönzi a törvény őrét. egyúttal elárulja. Ám meglehetősen könnyen ki lehet billenteni a nyeregből az ilyen lovasokat. és ezzel jól láthatóan kiválik a csoportból. hogy szabad utat biztosítson a főnöknek. Ez általános érvényű elv: minél magasabb a támla. vagyis csak különféle akrobatamutatványok árán tudja leverni a hamut a cigarettájáról. úgy jelképesen is átveszi az agresszív lovas testtartását. Ha ráadásul lovaglóülésben trónol ezen a széken. és megvárja. hamar megzavarhatja. és közben a lehető leginkább megközelíti. A bútorszimbolika Van néhány szabály. és feltépi az ajtót. mely a legtávolabb esik az ajtótól. mert azt hiszik. hanem leereszti az ablakot. Mindezt vélhetőleg a vendéglátó rendezte így.) Másodszor: jól teszi. Inkább mutatkozzék valamivel alacsonyabbnak. Azzal. a „góré” az asztalfőn foglal helyet. Máskülönben arról lehet felismerni. az önjelölt Bokassa császárnak a trónjára: hatalmas.látványa. Ha viszont „magasabb” beosztású emberrel van dolgunk. De vannak olyan helyzetek is. Bizonyosan ezért is csinálnak könnyebben karriert az átlagosnál magasabb vezetők. Miközben egy alacsony ülőalkalmatosságon kuporog. Például ha egy idegen irodában – vagyis valaki más territóriumában – terpeszkedik egy széken. mert ő szinte mindig alacsonyabban van. hogy gyakran összefonja a karját a feje mögött. hogy jó néhány gyenge pontja van. Ez minden délben megfigyelhető a vállalati étkezdékben. hogy őt távol tartsa magától. És ha még a hamutartó is karnyújtásnyi távolságnál messzebb áll tőle. hogy „összehúzza magát”. (Az ajánlott magatartás csak Európában célravezető. Köszönje is meg neki. hogy helyzeti előnyhöz jusson. mennyire sajnálja a hibáját. ha kiszáll a kocsijából. Jó tudni. A magas székek idegesítik a látogatót. és tudassa a rend őrével. És még valami: a kartámlák – tisztán optikailag – szintén több hatalmat kölcsönöznek. Vegyünk egy példát: megállítja önt egy járőröző rendőrautó – valami oka biztosan van rá. Ismeri a „főorvoselvet”? A főnökök ugyanis előszeretettel mennek be elsőként az ajtón és foglalják el a legjobb helyeket. A rendőrnek el kell hagynia a saját körletét. beszélni kezd hozzá. És amikor végre megvan az asztal. hogy felhívta a figyelmet erre a hibára. Ám az a főnök. aki ilyen kerülő utakon fitogtatja hatalmát. . Harmadszor: juttassa kifejezésre szóban is alárendelt helyzetét. Ön valószínűleg nem száll ki a kocsijából. kissé már meginog az önbizalma. A legnagyobb hatalommal bíró emberé a leghatalmasabb támlájú szék. hogy elkedvetlenedik. és különféle tárgyakkal hadakozik. Talán emlékeznek a közép-afrikai császárság nagyra törő uralkodójának. töri meg a lendületét. mi rontja el a másik kedvét. vagyis kilép a territóriumából. még inkább gátat ver maga és a rendőr közé. Aki odaáll egy „széklovas” mellé. Egy „helycsináló” előrerohan. és meg kell közelítenie az ön territóriumát. annál magasabb rangú a szék tulajdonosa. amely például a székekre érvényes. amíg a rendőr odalép az autóhoz. aki uralkodni próbál a többieken.

A legfényűzőbb szertartás kétségtelenül a pipásoké. akik nem dohányoznak. Miközben tartást keres az életben. Ezeket a gesztusokat különösen gyakran figyelhetjük meg zsúfolt fogorvosi várószobákban. a dohányzás „szent” kellékeibe kapaszkodik. Aki tehát istenigazából sarokba akar szorítani egy pipást. mindenesetre „felszálló” ágban van. De amikor szétárad benne az oldottság kellemes érzése. kecses mozdulatával azt mutatja. ám ezt kevésbé mutatósan teszik. Tehát belül ég valami. aki keskeny. Eközben egyfajta művészetté magasztosítják füstjeleiket. elsősorban belső feszültségét akarja csökkenteni – szívásról szívásra. Ez némelyeknek szorgalmas gyakorlással sikerül is. a repülő szőnyeg szerepét betöltő dohányfüstfellegek szárnyán próbálja átmenteni magát a mindennapos nehézségeken. Köztudomású. Ilyen pillanatokban látszólag már nem lehet zavarni a pipájával szöszmötölő férfit. Épp a dohányosok nem tudnak titkolni semmit. Ő kétli. képzeletbeli bőrdarabkákat rágcsálnak. eltöprengett azon. magabiztosságot sugározzanak. vagy már fel is ért a csúcsra. És amikor már izzik a cigaretta és száll a füst. a füstjelek a belső konfliktust tükrözik. hogy legalább olyan nagy egyéniség. ahol nem szabad dohányozni. Néhány órával azelőtt megnyerték a futball-világbajnokságot. amint a legteljesebb egyetértésben egymásba karolnak. Ne hagyja. És ha így nézzük. Georg Stefan Troller újságíró (fiatalkora óta) szenvedélyes pipás. hogy beszélgetőpartnere „ködösítsen”! Aki szürke füstfelleget fúj. vakarják a fejüket. a pipa számukra is elsősorban a feszültség levezetésének eszköze. hogy megfontoltságot. A füst ugyanis elsősorban azt jelzi. pszeudomeditációvá fejlesztik a dohányzást. Valóban nagy fogást csináltak. ha eldugja a pipáját. Véleménye a következő? a pipások teljesen tudatosan arra használják a füstölőjüket. Ez annyit tesz: „Óriási fogást csináltam!” Talán emlékeznek egy fényképre. A sikeres. mely 1794 nyarának elején jelent meg a sajtóban. babrálják a nyakkendőjüket. amikor a tetőfokára hág a feszültség. Egy szertartással. És egy nő. Egy pipára nem lehet gyorsan rágyújtani. azon könnyebb átlátni. A pipázás figyelmet és következetességet kíván. hogy a fölényes elit hódol ennek a szenvedélynek. tettre kész emberek ezért is vesznek szívesen a foguk közé egy ilyen óriási jószágot. hogy valahol tűznek is kell lennie. hogy aki dohányzik. A „cigarettahossznyi” beszélgetések közben egyszerűen nézzen át a fellegeken. amit cigarettákkal. King size kiszerelésű cigarettát tart hosszú ujjai közt. Még néhány megjegyzés a szivarra vonatkozóan: ez nem komor órák megédesítésére való élvezet.HETEDIK FEJEZET A szürke füstfelleg titka – „Markos legények” és kávéscsészék játékai – Kifürkészhetetlen szemüveggesztusok. Tisztogatják a körmüket. könnyű tetten érni az élvezettel pöfékelőt két szívás között. hogy miért kezd el egy férfi pipázni. Mindkét úr – enyhén üveges szemmel – egy óriási havannát szívott. A felvétel Gerd Müllert és Paul Breitnert ábrázolta. A pszichológia nyelvén „átsegítő tevékenységnek” nevezik azt. Azok is szívesen „átugranak” problémákon. A tüzet őrzik és vigyázzák ugyan. A szertartást mindig gondosan végig kell csinálni. legjobb. szivarokkal és pipákkal művel az ember. Bár a szürke füstfelleg baráti körének arisztokratái azt a képet alakították ki a dohányzásnak erről a formájáról. Aki szivarozik. a füstje mégis kiszivárog. hogy aztán néhány szívás után elnyomja az ember. mint egy férfi. gyakran alábbhagy az önkontroll. hogy látványos élvezetet okoz. A felhő mögött ugyanis megpillanthatja a rejtett érzéseket. . Épp ezért kezdik el gondosan tisztogatni. A dohányosok minden ködösítési kísérletük ellenére gyakran elővigyázatlanokká válnak.

És ez megint csak árulkodó jel. Egyértelmű. „Visszahúzódó és titkolózó”: – de mindenesetre nagyon intenzív alkat. hogy még egy .és mutatóujja között fogja és behajlított tenyerében tartja. hogy határozottan kész a görbe utakra. ő is emelkedett hangulatban van. rendszerint inkább hallgatag. a dohányos hangulata is „leszálló ágban” van. hogyan is végzik a dohányosok kedvenc tevékenységüket: Elsőként itt van a „titkolózó”: a parázsló cigarettát hüvelyk. Biztosan látott már ilyen filmeket: a főnök a mennyezet felé fújja Monte Christójának füstjét. az minden bizonynyal magasan is hordja az orrát. Megingathatatlan az önbizalma. És nem árt. Utál feltűnést kelteni. hogy valaki pozitív vagy negatív „töltésű”-e. Még néhány füstelemzés: Amennyiben valaki a szája szögletén fújja ki a füstöt. Ha tudni szeretné. De ha a füst lefelé kígyózik – ami szivar esetén nagyon ritkán vagy soha nem fordul elő –.„Felfelé ívelő tendencia”: amikor felfelé árad a cigarettafüst. Aki felfelé fújja a füstöt. Biztosak lehetünk benne. Bárki rájöhet: nagy fogásra készül. és rózsaszínben lát mindent. ha megjegyzünk még valamit: a szivarfüstöt mindig felfelé fújja az ember. egyszerűen nézzen álmodozva a füstcsóva után. Mert amennyiben a dohányzó hölgy vagy úr felfelé fújja füstöt. De nézzük meg alaposabban. És ha ez a kedvező lelkiállapot önnek köszönhető. azt kellemesen érintették az addig hallottak. és nem szívesen használ nagy szavakat. Ezért a dohányos kártyásoknak nem szabad bízniuk begyakorolt arcjátékukban. Valami megfeküdte a gyomrát. hogy az illetőnek hátsó gondolatai vannak. biztosan pompás lap van a kezében. A mennyezet felé szálló füst emelkedett hangulatról árulkodik. Ha ugyanis egy pókerarcú játékos az ég felé fújja a füstöt. Aki pedig az orrán. És arra is mérget vehetünk. Aki kártyázás közben dohányzik. akkor őrülten sikeres volt a fellépése. Ehhez nem kellett feltalálni a hangosfilmet. a beszélgetések is valósággal szárnyakat kaphatnak. ezzel jelzi. és nyilván tévedhetetlennek tartja magát. hogy mit jelent ez a gesztus. mintha védenie kellene. kétszeres kockázatot vállal.

A „graciőz” az eltartott ujjakkal dohányzó hölgy például ügyel a finom nőiességre. És ha belül izzik is. és nemcsak akkor.ütőkártyát rejteget az ingujjában. és él benne a kalandvágy is. Olyan ember. Cselekszik – méghozzá átgondoltan. kritizál. És összpontosítva élvezi az élet örömeit. a középső és a gyűrűsujja között. És ha egyszer szóhoz jut. sohasem árulja el. „Minden lehetőséget megragadok”: aki ennyire odafigyelve gyújt rá. mit kell tennie. Aki így dohányzik. óvatos és szófukar. pedig a cigaretta nem is ég ilyen gyorsan. A dohányosoknak ez a típusa nem szeret másokra figyelni. ért hozzá. mindig tud alkalmazkodni. De senkit ne tévesszen meg ez a mutatós póz: aki így dohányzik. mindig ő akar beszélni. De könnyű belekeverni zavaros ügyekbe. belső feszültségén. aki még ismeri a lovagi erényeket. mindig kész szokatlan utakra is. Ha kudarc éri. Így akar úrrá lenni az idegességén. csak vállat von. Olyan ember. De hölgyek is tudnak mutatni extravagáns figurákat dohányzás közben. Szimultán játékos. akinek folyton temérdek a dolga. és megpróbálja verbálisan „lesöpörni” a gyengébbeket a színről. aki rendszerint egyszerre csak egy dologgal foglalkozik. Reinhold Gerling fiziognómus elemzése a következőképpen hangzik: bár a hölgynek változékony a hangulata. és introvertált alkat. maga is szereti erősre fűszerezni az élet dolgait. az ahhoz is ért. hogy maradéktalanul ki is élvezze. Jóval keményebb a keze a „fuvolás”-nak. Így „füstöl” az a férfi. miközben rágyújt. hogy mit gondol. Ideges alkat a „harkály”: mutatóujja szüntelenül a cigarettát kopogtatja. Főként a fanyar aromát kedveli. Aki mindkét kezét használja. Vagyis nemcsak a dohányzás közben bizonyul tettre kész embernek. mindig az adott pillanatra koncentrál. és minden feladatra időt hagy magának. mint a felismerés lángját. Ha így nézzük. ahogy a cigarettáról a hamut. Finom érzékkel hamar úrrá tud lenni bonyolult helyzeteken. Aki így dohányzik. aki mindig két-három vasat tart egyszerre a tűzben. ha rideg technikai dolgokról van szó.és a középső ujja közt tartja a cigarettát – dohányzás némi artistabeütéssel. A „fáklyavivő” úgy tartja a cigarettát. Ő a gyűrűs. „A csalafinta”: a férfi szokatlanul tartja a cigarettát. . hogy mindig megragadja a kínálkozó alkalmat. a hölgy néhány férfias vonással gazdagította a dohányzás nőknél megszokott gesztusait. az igazán oda tud figyelni az élvezetekre. és a vakmerőségig bátor. de ért hozzá. állandóan leveri a hamut. mindig pontosan tudja. leggyakrabban zsörtölődik. hogy eltitkolja. És ha rajta múlik. Ezzel szemben megint csak kifejezetten férfi a „kisujjamban van az egész” típus. Nő létére tulajdonképpen túl kemény is.

pszichikailag nagy a teherbírása. Ért hozzá. mely harciasan felfelé mutat. hanem kávézás közben is elárulja magát az ember. nem ad támadási felületet. rátér a tárgyra. A „róka” például beszélgetés közben a kávéscsésze széle fölött figyel. a gondolatok láthatólag minduntalan elkalandoznak.A dohányosok egy csoportja végighúzza a nyelvét a cigarettán. A teljesítmény megszállottja. mert pajzsként maga előtt tartja a csészét. amikor valaki felemeli a csészéjét! A kávéscsésze-pszichológia nem haszontalan dolog. De mivel a dohányrudacskákat már géppel csinálják. hol a gyenge pontja. csak arra vár. mert sok mindent elárul egy emberről az. Egy ilyen férfit látva az a benyomása az embernek. hogy aztán legurítson egy korsó habos sört a torkán. hogy hogyan bánik ezzel az aromás főzettel. Ez a „kemény férfi”-figura. A „harapós” erősen tartja a cigarettát a fogai közt. akár egy lándzsahegy. ez a szertartás fölösleges – ezért művi. tud rögtönözni. Tehát jól figyeljen oda. testileg jó erőben van. hogy egy időben intézzen el különböző feladatokat. többnyire könnyen befolyásolható. ha szükséges. Ezek az ujjak képtelenek nyugton maradni. A fenntartások. Másrészt alkalmazkodó beszélgetőpartner. Ez a típus szívesen viszi a szót a kocsmában. hogy az illető szívesen mutogatná az izmait is. aggályok vannak túlsúlyban. Miközben így álcázza magát. De nemcsak dohányzás. Ideges ujjak: a feszültséget és az idegességet le kell vezetni – mégpedig mozgással. Az ilyen „markos legények” a „majd én megmutatom” típushoz tartoznak. mégpedig minden teketóriázás nélkül. „Térjünk a tárgyra”: ő. akinek – az esetek többségében – jó a memóriája. Aki marokra fogja a csészéjét. és minden problémát első . Ez a gesztus arra utal. mintha ragadós lenne a széle. annak nincs szüksége holmi fülekre. és mindig át akar törni valamiféle akadályon. hiszen mindenki másként hörpint a kávéból. és könnyedén ki is lehet használni. hogy a vele szemben ülő elárulja. hogy az illető szeret nyomást gyakorolni saját magára és gyorsítani a tempót. Nyomás alatt: a hüvelykujj láthatólag erőteljesen kalapálja a cigarettavéget. A könnyen kezelhető: aki ilyen óvatosan nyúl a cigarettához. és nem sokáig habozik: tettre kész alkat – „van benne kakaó”.

többnyire kitartóan töpreng valamin. szívjon egyet a cigarettájából. sohasem tudja. az egyhamar nem tud majd megint munkához látni. A „lajhár” túl lusta ahhoz. Kerülő utak nélkül akarják elérni mindenkori céljukat. Épp ilyen „peckes” az öntudata is. Olyan gondosan megrendezi a fellépéseit. és egy perce sem tud lazítani. hogy előadhassa a nagyjelenetét. mint a sebtapasz. Aki ennyire szétszórt. A „garasoskodó” gondosan visszaönti a csészéjébe a kistányérra kicsöppent kávét. ezért rendszerint meghívatja magát kávéra. belenézzen az iratokba. és aggályoskodni sem szokott. de sosem közvetlen.nekifutásra meg akarnak oldani. akinek hiúságáról peckesen eltartott kisujja árulkodik: előkelőnek mutatja magát. A csészéjét művészien egyensúlyozza az ujjain. Semmit. mintha színpadon lenne. Még csak nem is beszél sokat. Ezt a típust gyötrik a hétköznapok. nem lehet megszabadulni tőle. annak semmi sem sikerül igazán. A tapintat nem az erősségük. szinte már zsugori. A csupa ideg: mindig bizonytalan. mihez fogjon: hörpintsen a kávéjából – természetesen gondolataiba merülve –. takarékos. mit csináljon elsőként: a kávéjából kortyintson. szinte már lomha. szívjon egyet a cigarettájából vagy vessen egy pillantást az iratokba. Fáradt. és él-hal ezért a szerepért. kínozza a stressz. A „tapadós”: akinek ez az istenátka egyszer átjön az irodájába „egy kávéra”. vagy néhány szó erejéig bekapcsolódjon a társalgásba. de semmit sem hagy veszendőbe menni. mintha egy klasszikus operát állítana színpadra. mint a színész a fellépésre – szórakoztató beszélgetőpartner. és ehhez nyilván társaságra van szüksége. unott típus. és a csoportban is állandóan keresi az alkalmat. Ez a típus olyan. A „csupa ideg” nem tudja eldönteni. A „színész”: Hamlet a kávészünetben. A „páva” olyan ember. Másrészt viszont örvendetesen lazán fogja fel az életet. viszont mindig egyenesek. kényelmes. viszont nagy adag beleérző képességgel bír. Mindig úgy viselkedik. hogy kivegye a kanalat a csészéjéből. . Úgy tekint a kávészünetre. ahogy Hamlet a koponyát – szüntelenül önmagát játssza. „Előkelően kortyolgatok”: A pávatípus peckesen eltartott kisujjal hódol a kávézás élvezetének.

és a beszélgetőpartnere ráharapott. Végighúzzuk ujjunkat egy üveg felületén. hanem ezzel a sánccal egyben önmagát is. hogy más szempontból megint megvizsgálhasson mindent. Ilyesmit csak akkor tegyen. De még nem veszi be teljesen a gyomra. és lazán átveti a karját a szék támláján: most kikapcsolt az agya. Lomha és hanyag: egyszóval egy lajhár. és mindennel játszadozni kezdünk. kihajtjuk és behajtjuk egy szemüveg szárát.„Elbizonytalanodtam”: „Mit is mondtam az imént? Talán valami rosszat?” Ez a férfi mindig fél attól. ha félbeszakítaná beszélgetőpartnerét. ha már visszatolta a szemüvegét. Beszélgetés közben folyton biztatni kell. „Mindkét kezével a szemüvegéhez nyúl. A beszélgetőpartnere így tudatja önnel. bár néha kissé gátlástalan. különben elhallgat. és attól kezdve már csak némán kortyolgatja a kávéját. „Merev ujjakkal megint felteszi a szemüveget”: még mindig nem hisz önnek igazán. „Most levette a szemüvegét”: láthatólag nyomasztja a döntés kötelezettsége. „Kissé letolja a szemüvegét az orrán”: érezze úgy. Ha nem mozdul meg hamarosan a keze. át akarja gondolni a tényeket. hogy fontos beszélgetést folytat valakivel. „Megint felveszi a szemüvegét”: még egyszer számba akarja venni. Ezért nemcsak a csészéjét védi mindkét kezével. „Megfogja a szemüveg egyik szárát”. ha átugorja ezt a pontot. Valószínűleg teljesen rossz volt az érvelése. Most nem lenne jó. „A szájába veszi a szemüveg szárát”. hogy levegőnek nézi. „Látványosan tisztogatni kezdi a szemüvegét”: most nagyon rosszak a lapjai. kedves olvasó. Mindannyian szeretünk babrálni valamit. nehogy valami meggondolatlan megjegyzés csússzon ki rajta. Ez a gesztus késlelteti a korai döntést. hogy megszidták. hogy valami hibát követ el. Lehet akár személyes is. . hogy kivegye a kanalat a csészéből. Meg akarja győzni vagy inkább meg kell győznie beszélgetőpartnerét. ami a kezünkbe kerül. leveszi és továbbra is a kezében tartja”: ön csalit vetett ki. Egyszerűen beszéljen valami más témáról. Tegyük fel. Érzi. Ez figyelmeztetés volt. Másrészt örvendetesen laza beszélgetőpartner. Legjobb. hogy az tartózkodik az őszinte véleménynyilvánítástól. Még ahhoz is lusta. és rágni kezdi: így próbálja betapasztani a száját. az ügy továbbra is függőben marad. mert szereti semmibe venni a rende(leteke)t. A szemüveggesztusok néma vallomások.

lezárta az ügyet. . és lehajtja a szárát”: meghozta a döntést. Az „ítélethirdetésre” azonban még várnia kell. Most ne sürgesse tovább.„Most ismét leveszi a szemüvegét. Ha hallgat is. már nemigen hagyja magát eltántorítani. határozott ítéletet alkotott. Hacsak ön nem tud előállni valóban átütő érvekkel.

hogy át tudjuk vészelni a „szállítást”. A pszichológia nyelvén szólva: egy liftben úgy kezelik egymást az emberek. És ha ez tovább fokozódik. hogy feladják azokat a távolságzónákat. De mindkét esetben egyaránt izgalmas a helyzet. vagy az ellenkezőjéről: ellenséges viszonyról. mintha a másik nem létezne. Mindketten mereven bámulják a mennyezeti lámpát. és ostorozni kezdi a szervezetet. azután bezárulunk. amikor kinyílik a lift ajtaja valamelyik emeleten. e testfelület izmai mintegy reflexszerűen összehúzódnak. És amikor már ülünk. A buszon csak egy sor öntudatlan bocsánatkérő jelzés után foglalunk helyet két másik ember között. amikor valaki behatol a személyes körzetünkbe? Pedig ez nap mint nap előfordul. Szorosan egymás mellett állva mozdulatlanná dermedünk húsz-harminc másodpercre. Intimszférába tulajdonképpen csak két okból törnek be embertársaink: vagy szerelemről. szűk liftekben. mintha másként nem lehetne elviselni a szűk térben való összezártságot. szabályosan verejtékezni kezd a homlokunk. melyeket a mindennapi életben tudatosan tiszteletben tart az ember! . természetesen azonnal vissza fogok húzódni. Ez megint csak egyfajta bocsánatkérés. Nagyon kevés a hely. lesütjük a szemünket. vagy látszólag lenyűgözve figyelik a váltakozó számokat a kijelzőn. nem akartam molesztálni. A buszban vagy a liftben intim találkozások jönnek létre. sexről és más. ha két ember már elég jól ismeri egymást. Ez megint csak bocsánatkérő jelzés. És arra kényszerülnek. vagyis nyílt támadásról. még a lélegzetüket is visszafojtják. Ha egyedül élnénk. annál tanácstalanabbak és idegesebbek leszünk. Ha két idegen összeakad egy liftben. Először néhány bocsánatkérő jelzést adunk. nagyon meghitt érzésről van szó. sohasem szegeznénk a földre a tekintetünket. egyre közelebb és közelebb kerülünk egymáshoz. buszon és villamoson.NYOLCADIK FEJEZET Közel menjek hozzá.” A „testközeli” helyzetekben egyébként szüntelenül bocsánatot kérünk. és ha véletlenül mégis hozzáérnénk a szomszédunkhoz. adrenalin lövell az erekbe. És minél szűkebb a hely. Még abban az esetben is láthatólag „utastárs” a liftben az elfogódottság. mellyel a másik értésére adjuk: „Tényleg nem úgy gondoltam. mintha levegő volna. és csak akkor lélegeznek fel megkönnyebbülten. akiknek tulajdonképpen semmi közük a másikhoz. Ilyenkor két olyan ember kerül közel egymáshoz. vagy távolságot tartsak? – Játék a térrel Vannak olyan helyzetek. amikor egyszerűen nem tudjuk kikerülni embertársainkat. A szív gyorsabban ver. Ugye most már érti. miért ébrednek fel az ösztönök. Úgy tűnik.

amikor bizonyossá vált. gyűrű: a személyes távolság. szűk helyen éljenek.A távolságzónákat mindig tiszteletben kellene tartanunk. hogy sűrűn lakott szigetükön. oldalon találják meg. beszélhetnek egymással. mely még épphogy megfelel a legjobb barátoknak. Ilyen távolságba húzódunk kollégáinktól. Értik már. gyűrű: a társadalmi távolság. Ez a távolság. . 4. és gyakorlatilag akármeddig tarthat. Csak itt már valamivel hivatalosabb hangnemben és kicsit hangosabban beszélünk a másikkal. Ez az a távolság. az kellemetlenül érinti őket. De más dolgoknak is szentelhetik a figyelmüket. mely a jó ismerősöktől elválaszt bennünket. Ilyen távolságban elsősorban érzünk és szagolunk. és körülbelül 120 centiméternél lépünk át majd a következő gyűrűbe. Kennedy lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. vagy a szerelőtől. Hogy mennyire biztos érzékkel választjuk meg a megfelelő távolságot. nehogy a másik „nyakára” mászszunk. Ez a létező legszűkebb látószög: olyan távolság. A négy kör jelentésének magyarázatát a 105. hogy John F. Ez a zóna ott kezdődik. hogy kikapcsolódjanak. Ebben a távolságban érzik biztonságban magukat. A közép-európaiak és észak-amerikaiak fél méter és 120 centiméter közti távolságot tartanak hivatalos beszélgetéseken. Az emberi orr itt már nem tud annyi mindent „kiszagolni”. a körülötte állók hirtelen hátrahúzódtak. A testszagot csak felerősítve – például parfüm vagy hagymaszag formájában – érezzük. De néha párok is betartják ezt a távolságot. Térbuborékok. Ha a mások a zóna peremére húzódik. Máskülönben ez a szerelmesek távolsága. gyűrű: a nyilvános távolság. és 107. beszélgetések folyamán és minden lehetséges baráti összejövetelen. Ha akarnak. aki a mosógépünket javítja. Mindenkinek van saját territóriuma. ahol az intimszféra véget ér. távolságzónák. az félreértésekhez vezethet. miért merevedünk sóbálvánnyá szűk liftekben? 2. Ha valaki ennél közelebb jön hozzájuk. a nyilvános távolság gyűrűjébe! John F. mégpedig azért. akiket magázunk. már nem érhetjük el kinyújtott kézzel. 1. 3. Más kultúrkörök vigasztalan magánynak érzik a „mozgásszabadságot”. Itt szófukarok lesznek az emberek. A szaglás és a tapintás veszi át a vezető szerepet a kommunikációban. hogy el tudják viselni a másikat. ami tömegben lehetetlen. ezek a psziché életterei. de mindenütt eltérőek az életterek. A japánok például generációkon át megtanulták. A felettesek ebből a távolságból beszélnek a beosztottjaikkal. melyet a köztiszteletben álló személyek nagyra értékelnek. nagyon kell kedvelniük egymást. Ekkora távolságot tartunk házibulikon. gyűrű: ha két ember ennyire közel van egymáshoz. És itt méltóságteljesen lépkedhetünk. territóriumok. azt egy anekdota is bizonyítja: abban a pillanatban. Ha két eltérő térérzékű nép képviselői találkoznak egymással. A beszélgetőpartner még karnyújtásnyi távolságra van. Ez a körsáv 120 centimétertől 360 centiméterig terjed. Körülbelül 360 centiméternél kezdődik. Ide biztonsággal visszahúzódhat az ember – mert ez „menekülőtávolság”. Kennedy ugyanis ettől a perctől kezdve köztiszteletben álló személy volt – Amerika elnöke.

Minél kevesebb köti össze valójában a csókolózókat. az látszólag menekült előle. Ugyanis rendszerint mindenütt a lehető legnagyobb távolságban igyekszünk maradni idegenektől. A testbeszéd szakértői már egy kézfogásból rá tudnak jönni arra. iszonyatosan erős nyomás. Ezenkívül egy vidéki üdvözlésekor mindkét lábával szilárdan áll a földön. annál jobban zsugorodnak a testi távolság zónái. az intimtávolság körülbelül kétszer akkora. mintha a tárgyalópartnerek tangóztak volna. hogy a bemutatkozó látogatáson megfelelő távolságból üdvözöljék a vidéki ügyfeleket. vagy tanácsos elkotródnia. Bár itt a mindennapi élet más helyzeteihez képest látszólag kifejezetten kényelmes távolságban vagyunk a másiktól. annál nagyobb a távolság a csípőik között. Egy angol kereskedelmi szervezet kikérte pszichológusok tanácsát. miközben a városi általában könnyedén lép egyet a másik felé. A gyorsított visszajátszásnál furcsa koreográfiát kapott a találkozás. A legszenvedélyesebb szakaszban a szerelmespárok szorosan egymáshoz simulnak. Minduntalan megsértik a térérzékünket. és jóval több terméket adtak el. Így erős nyomás jön létre. Ridegnek és elutasítónak érezte az amerikait. legyünk akár egy moziban vagy a tárgyalóasztalnál. Úgy tűnk. Az ok: a személyes zónájuk. így hát újfent hátrább húzódott… mire a japán ismét követte. Vallatói a sötétből egyre közelebb jönnek hozzá. Egészen különleges távolságviszonyokat alakítunk ki vezetés közben. Pompás fogás! Ebből a távolságból jobb kapcsolatokat tudtak teremteni az ügynökök. hogy az amerikai által betartott távolságot a japán túl nagynak érezte. A rendőrségi kihallgatásokon pszichológiai trükkök révén igencsak ki szokták használni az emberi térérzéket. Tizenöt centiméter esetén már nagyon „hűvös” csókról beszélhetünk. miközben bizonyos kérdéseket tesznek fel neki. A gyötrő sarokbaszorítottságtól izzított idegháborúnak meg kell törnie az ellenállást. Pedig ilyenkor nem történik más. Így ugyanis azonnal megtudhatja. Tehát menekülni kell! De ez is lehetetlen. behatolnak személyes zónánkba – és mi ellentámadásokkal védekezünk. Akinek nincsenek kötélből az idegei. az egy ilyen helyzetben becsavarodik. Ha behatolunk a másik intimzónájába. mint hogy a régi emberek távolságot tartanak. . ha csókolóznak. Tehát közelebb ment hozzá. az fenyegetésnek érzi viselkedésünket. Közelebb kerülnek hozzá – személyesen és testileg egyaránt. És pontosan ez a cél. Az őszinte érzéseket ugyanis a csípők távolsága mutatja. A vidékiek kézszorításkor jobban kinyújtják a karjukat. az pedig őt tolakodónak: a félreértés abból adódott. hogy azok ne érezzék magukat sarokba szorítva. A kihallgatott ösztönei érzik: támadás! Ellentámadásra azonban nincs lehetőség. hogy valaki vidékről vagy városból jött-e. mint a szűk helyre szorított városi emberé. A térérzékünk egyébként szervesen összefügg hazánk népsűrűségével. amikor rátelepszik egy fürdőlepedőre. hogy a többiek ellenségesek vele szemben. azzal lemérhetjük. méghozzá „társadalmi távolságot”. Még az sem árul el túl sokat két ember valódi érzéseiről. Aki új tag egy munkacsoportban. jó helyen kopogtat-e. Míg a japán kitartóan közeledni próbált beszélgetőtársához. hogy az illető rokonszenvesnek talál-e minket. A kihallgatott rendkívül kényelmetlenül ül. Most az amerikainak megint kellemetlenné vált a „japán módi”. és azt az utasítást adta ügynökeinek. gyakran úgy érzi. hogy eltérően vélekedtek a kellő távolságról.Videokamerával felvettek egy üzleti megbeszélést egy amerikai és egy japán között. De minél jobban megismerik az új embert. vagy épp ellenszenvesnek. Amennyiben megszegjük ezt a törvényt. és minden kényszerítő ok nélkül túl közel férkőzünk valakihez. aminek az volt az oka. egyre ellenségesebben viselkedünk egymással az utakon. Ezt a taktikát követi a tengerparti szoknyavadász.

ahogy egy hím aranyhal piros hasa vagy egy kakas taraja bevadítja a fajtabeli ellenfelét. Siro Spörli így értelmezi az utakon tapasztalható agresszivitást: a gépkocsi egyben felségterület. „Beindulnak” az úgynevezett kulcsingerekre. A gépkocsijukban ülő emberek úgy reagálnak. ráadásul még udvariatlanok is. a tulajdonunkért harcolunk. és jelzik neki. Röviden szólva ez a háború és béke titka. mint a harci kakasok az állatvilágban. mint a vezérbika a fennhatósága alá tartozó erdőkörzetben. Különféle címkékkel és állandó jelenlétünkkel jelöljük meg a körzetünket. az azt jelenti. azokat a gesztusokat. Ha viszont tiszteletben tartják. egy bádogból és krómból álló erőd. mint például az emberek egy szűk liftben. És aki az autójában ül. hogy bocsánatot kérjenek. melyek nemcsak a békés szándékot. barátságosabb viselkedésre ösztönzik a másikat. Nem tesznek bocsánatkérő gesztusokat. A kocsik nem mosolyognak megnyugtatóan kifejezéstelen krómpofájukkal. Ha mások behatolnak ide. mert érzésünk szerint a többi gépkocsivezető nem tartja be a kellő távolságot. sokkal békésebben zajlana az élet az utakon. tíz hátra. . melyek óva intik a másikat. különösen akkor. úgy érzi magát. Más jegyek viszont gátló. Agresszívvé válunk. és képesek lennének arra. Tőlük nem várhatunk alázatos mozdulatokat. Ha a guruló dobozok meg tudnának hajolni. mit szándékozunk tenni. el akarnak űzni minket. De járjunk akár a saját lábunkon vagy motoros kisegítőinken: mindig az életterünket védjük. ha gyorsan hajtunk: tíz méter előre. hanem a másik emberi méltósága iránti tiszteletet is bizonyítják. Ha bárki túlzottan megközelíti ezt a zónát. hogy meg akarnak támadni.Egy svájci közlekedéspszichológus. Vezetés közben ugyanis jelenősen megnő a személyes zónánk. fékező hatásúak. Ám ezek a négykerekű járművek nemcsak fenyegetően közel jönnek. mintha megsértették volna a felségterületünket. azt úgy értékeljük. dr. mi is tisztelettel válaszolunk. Ők nem ismerik a testbeszédet.

mely azt fejezi ki. ezzel a nemi zónákat hangsúlyozzák. hogy minél jobb helyre kerüljenek a másik látómezejében. Van néhány egészen meghatározott gesztus is. A kitágult pupillák azt jelzik. kedves olvasó. Nekik szenteljük a következő sorokat. reméljük. A kissé félrehajtott fej még inkább javít az esélyein. Amikor igazán beindul a játék. vagy a falnak dőlnek. Amennyiben oldott a válltartás. akit figyel. most vegye szemügyre a pupillákat. és kisimítják a nyakkendőjüket. De ezt már amúgy is tudja. szürke embercsoportból. Most pillantson még lejjebb – a lábfejekre. Nos. akkor a hölgy önt vette célba. megfeszítik a lábizmaikat. többnyire már kisebb csoportok alakulnak. az megint csak azt bizonyítja. hogy nyitottak vagyunk a másik felé. Ilyen a nemi szervek felé mutató hüvelykujj (időközben a nők is átvették ezt a gesztust). akár a matadorok. mintha szerintünk minden bulinak mindössze egy kimondott célja lenne. és viszonylag zárt társaságnak tűnnek? Vagy nyitott kört alkotnak? Ha egyesek néha a helyiség sarka felé tekingetnek. . A társasági élet istenei. mégpedig a vállakra. melyek tapasztalt házibuli-szakértők néhány tippjét adják tovább. és minden szempontból a rendelkezésére állunk. Ilyen „szabad jelzés” például egy pillantás. nos. akár egy hollywoodi csillag. A férfiak ezenkívül szeretik csípőre tenni a kezüket. Most pillantson kicsit mélyebbre. hogy vidám társaságot kovácsoljanak egy unalmas.KILENCEDIK FEJEZET Kezdődik a vadászat: a munkahelyi buli Nem tévedés. hogy néhány perc múlva átadják neki az „Oscar”-t. ezért csak néhány stratégiai tanácsot adunk önnek.” Természetesen nem akarjuk azt a téves benyomást kelteni az olvasóban. valóban vannak házibuli-szakértők! Ők minden összejövetelen megtalálják a stratégiailag fontos helyet. Nem betörnie. Ha csak egy kihajtott inggallért találnak ezen a tájon. Mire istenigazából beindul a buli. A nők egyébként – lényükből adódóan – jóval tartózkodóbbak ebből a szempontból. a hölgy. ne lásson rögtön munkához. A legfőbb parancsolat náluk így hangzik: Láss és lássanak! Mintha egész lényükkel azt mondanák: „Megjöttem. De még a fülénél is fontosabb szerepet kap a szeme: vagyis hogy lássa a rokonszenv különféle jeleit. a flört varázslói. hanem belopakodnia kell a társaságba! Egy házibuli-szakértő figyelni is tud. De ettől kezdve az ösztöneire kell hagyatkoznia! Itt már nem tudunk érdemben segíteni. hogy azonos hullámhosszon van önnel. és nem fogok tétlenkedni. A többi olvasó mag. a profi hangulatcsinálók. és csak néha tegyen egy-egy megjegyzést. teljességgel elérhető az ön számára. Először figyeljen. válasszon ki egyet. a kis tréfák nagymesterei. egyszóval a házibuli-szakértők képesek arra. de a férfiak is nagyon igyekvők (ha nem is túl tehetségesek). Ha az önével összhangban mozog az illető válla is. Ön. A férfiak „udvarlás” közben először a nyakukhoz nyúlnak. mely két másodpercnél tovább időzik önön. melyeket nem feltétlenül kell halálosan komolyan venni. Ha az egyik ön felé mutat. hogy nagy várakozásokat keltett valakiben. akinek valaki megsúgta. és aztán vegye szemügyre az embereket. már meghatározott szertartás szerint történik minden. Már a helyiségbe is úgy lépnek be. Karba tett kézzel álldogálnak. De ezeken az összejöveteleken minduntalan feltűnnek olyan derűlátó hímek. A nők természetükből adódóan jobban értenek ehhez. akkor siessen. hát akkor azt igazítják meg. És ha ülnek. De ne vigye túlzásba a dolgot. és ért hozzá. hogy a számára fontos dolgokat hallja ki a társaságból. akikben megszólal a „vadászösztön”. mert szükség van önre! Amennyiben letáborozott köztük. jól fog szórakozni az alábbi tanácsokon.

nézd. Mellesleg ez a mozdulat sem véletlen – de erre majd később visszatérünk. A lábukat is jobban széttárják. és ide tartozik az agresszív. beletúrnak a hajukba. ami a pszichológia nyelvén annyit tesz: „területvédő agresszivitás!”. mely mindkét nemre jellemző. Egy vérbeli házibuli-szakértő számára az a lehető legkedvezőbb helyzet. hogy minden olyan „friss befutónak” bemutassanak minket. méghozzá meglehetősen magasan. Desmond Morris szerint ez a nemi szerv szimbolikus megjelenítése. mint egy gyakorlott tájékozódási futónak. Valamennyi jelzés a bal oldali férfinak szól. a testem…”) Még a rövid hajú nők is meglobogtatják képzeletbeli fürtjeiket. hogy megmutatják a csuklójukat. és megtudhatunk egyet-mást a vendéglátóról is. és közben biztosan szóba elegyedik egy csomó emberrel. mely gyengéd érzéseket ígér. A tenyere zárt. Egy házibuli-szakértőnek olyan tökéletes helyismeretre van szüksége. Nézzük először a jobb oldali hölgyet: az egyik lábfejét előreteszi. ami megint csak arra utal. Kihozhat néhány poharat. hogy ismeretségeket kössön az ember. Nők és férfiak egyaránt kisimítják a ruhájukat. és megigazítja a nyakkendőjét. mely a pszichológusok szerint szexuális jelkép. hogy a betegesen félénk vendégek is meghúzhassák magukat valahol. keresik a szemkontaktust a másikkal. ha a falnak háttal társaloghat egy néhány fős csoporttal. Nekidől a falnak. ha azt szeretnénk. nézd s nyakam. kissé szétnyitott ajkakat. De van számos olyan gesztus. Tehát a nő keze a csípőjén. A középen álló férfi nem rúghat labdába. A fürdőszoba legfeljebb búvóhelynek jó. a testét elfordítja a betolakodótól. az ujjak követik egy borosüveg körvonalait: csupa olyan gesztus. miközben hátravetik a fejüket. Ezért nem alkalmas arra. Cigarettájának füstje nyílegyenesen száll fölfelé. Ezenkívül felmutatja a bal csukló simogatásra rendkívül érzékeny területét. Egyébként: hányszor akar még kezet mosni…? A könyvespolc környéke már sokkal jobb. mégpedig a baloldalt álló férfi felé. („Nő vagyok. Ezzel szemben csak a nők szokták hátravetni a fejüket. összeszorítja a lábát. Ilyenkor finoman felfednek egy cirógatással könnyen felizgatható. Ha az ajtónál próbálkozik. Az ajtót viszont felejtse el. mint egy „tét nélküli” beszélgetés során. Az teljességgel „vevő” is a jelre. a hüvelykujját az övébe mélyeszti: zöld jelzés – szexuális készenlét. („Nézd. Lehetetlen nem észrevenni az enyhén nedves. aki felkeltette az érdeklődésünket. A legtermészetesebb módon ezt cigarettázás közben tehetik. és ez a lábfej mutat is valaki felé. Vesse magát a tömegbe – de ésszel! A konyha – tökéletes parkoló egy kis csevegéshez.”) Az enyhén nyitott száj jelképes meghívás. Ha viszont egy nőt egyáltalán nem érdekli a beszélgetőpartnere. Különösen akkor ajánlatos a vendéglátó közelében maradni. rendkívül érzékeny területet. mit tudok nyújtani neked. . hogy egy rózsaszín felhőn lebeg. Itt beszédbe elegyedhetünk másokkal. akár rögtön haza is mehet. dominanciát jelképező hüvelykujj gesztusa is. következésképpen nem tudja titkolni a nemtetszését. jelképesen lecsukta a sisakrostélyt.A gesztusok rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerre utalnak. A női kezek ilyen helyzetben szívesen játszadoznak különféle tárgyakkal. hogy lobog a hajam. Szintén a nőkre jellemző az a gesztus. aki a nyakkendőjét babrálja.

A törekvő vendégeknek tanácsos kedvesen. Ilyenkor már amúgy sem lenne jó semmire. . jobb. mint a feltűnés. ha fékezi magát. Amikor már csak piszkos poharakat lát maga körül. Öngyilkosság lenne az ötödik pohár vörösbor után (amikor már gyakran vöröset lát az ember) jól beolvasni az iroda rémének. ám csendesen viselkedniük. elsősorban azért. mert itt az emberek levetkőzik a gátlásaikat. Jobb. És hogy mikor a legjobb elmennie? Amikor először ásított.A munkatársi összejövetelek nem ígérnek felhőtlen szórakozást. ahol veszélyes csapdák várhatnak önre. ha hallgat – és inkább gyűjti az információkat. Most már semmit sem fog mulasztani. Ezek hivatalos események. Így akinek fontosabb a karrier. Amikor a harmadik változatban hallja a hivatali pletykát.

most sajnos a figyelem középpontjába kerültem. harmincéves grafikus is összeakadt egyszer egy ilyen házibuliprofival. miért nézel levegőnek?” – kiabálta a férfinak. aki imádja a társasági életet.” A hölgy hátralibbenti a haját a válla fölött. míg átmeneti partnere élvezettel merült el a társaságban. mint hogy belebámuljon minden női ruha kivágásába. Mindenki sajnált engem. Pedig érdekes módon mindig ennyire ellentétes típusok szoktak egymásba botlani. Köztük legalább annyi a nő. ha egy ilyen nő partnere kifejezett házibuliprofi.” Miért futott zátonyra a kapcsolatuk? Azért. valahányszor csak meghívják őket valahova. és ha felgyorsulnak az események.” Ilona számára otthon öldöklő veszekedésekkel értek véget a házibuliban töltött éjszakák. szórakozz!” És szilveszterkor – ami mellesleg valóságos rémálom mindazoknak. hogy mindenki békén hagyott volna. hogy meg tudták volna-e menteni az ügyet. ki voltam szolgáltatva a többi vendég részvétteljes pillantásainak. flörtölj. – Táncolj. a boldogtalan. Száz szónak is egy a vége – egymásba szerettünk. „Te mindig csak gubbasztasz magadban. mint eddig. mint a férfiak. mert meglehetősen eltérő volt a felfogásuk a társasági életről. Mindenesetre Ilona rájött. Egy felméréskor a megkérdezettek kereken ötven százaléka „félénk”-nek nevezte magát. tényleg van valami abban. „Miért nem törődsz velem. akik rögtön kifogást keresnek. Ilonának mindig is nehézségei támadtak.TIZEDIK FEJEZET Házibuliprofik és félénk lányok csigaházban Félreértések elkerülése végett hozzátesszük: a mozgalmas összejövetelek minden második ember számára nem okoznak igazán nagy élvezetet. A könyvnek ezt a fejezetét kifejezetten azoknak a nőknek szenteltük. Már a testbeszéde is azt tükrözte: „Jól érzem magam. Kétséges. A részletektől megkíméljük az olvasókat. De ahelyett. Hogy hogyan? „Nyilván nagy kihívást jelentettem számára. hogy az ellentétek vonzzák egymást. ha sok ember volt körülötte. és többet fel sem keltem. akik gyűlölik a házibulikat – véget ért a szerelmi történet Ilona és az állhatatlan „bulivirtuóz” között. Az ilyen nők pontosan annyira megnehezítik a saját dolgukat. Egy nagyobb csoportban mindannyiunkat rémület fogja el. És úgy látszik. amiért elhagyott egy férfi. Ilona P. Már-már drámai következményekkel járhat. A mozdulatot egy cigarettareklámból vette. A pszichológia az „introvertált” jelzővel illeti őket. kedvetlen teremtést. mint a férfi. hogy egy ilyen típusú férfi és egy nebáncsvirág között nemigen jöhet létre működő kapcsolat. A pszichológia így értelmezi a gesztust: felkínálja magát – az előnyös oldalát mutatja. gyakran pontosan olyan szerencsétlen benyomást is keltenek. . „Én minden házibulin azonnal lerogytam valami díványra. akinek nincs jobb dolga. mint aki megbénult – ordított vissza az.

Lány a csigaházban Részt vett egy rossz emlékű házibulin. valószínűleg éretlen kamaszként. ha tudatosítja magában. Meghitt légkörre van szükségük ahhoz. Jó néhányan csak későn jönnek rá arra. Egy nőnél azonban ez különösen oldott testtartás. ha idegen környezetben volt. hogy itt új barátokat is találhatnak (férfiakat és nőket egyaránt). Ha féktelen a hangulat. Csak akkor győzedelmeskedhet ezen a megrázkódtatáson. miért lépnek fel náluk ilyen tünetek. Lehet később híres vagy gazdag. De mi a helyzet azokkal. A félénkségnek ugyanis nagyon eltérő formái vannak. Csak a nők szokták ülés közben keresztbe tenni a lábukat – ez a test nyelében is tipikusan női gesztus. hogy miért. Az a bizonyos házibuli maghatározó élmény volt a számára. de mindenképpen vonzóbb. Hogy valóban segíteni lehessen ezeken az embereken. ügyetlen kamasz lány. A „csak a barátnőmmel” típus Sokan azért utálják a házibulikat. hogy ilyenkor csődöt mondanak. mert érzik. Judy Garland. először rá kell jönniük. Ezt a megrázkódtatást soha nem tudta igazán kiheverni. sok ember között kirekesztve. A házibuli sok új arcot. hogy jól érezzék magukat. akkor is láthatólag rosszul érzik magukat. mint valami köpenybe. akik gyűlölik a házibulikat? A legtöbben közülük csak azt tudják. aki átvészelte ezt az időszakot. mint azt ön képzeli. Liza Minelli édesanyja egész életében gyűlölte a házibulikat. Egy házibulin esélyt kapunk arra is. ünnepelt szépség vagy sikeres üzletasszony. azt azonban nem. nyüzsögnek az emberek. Így száműzni lehet egy beszélgetésből a fád.Először is tisztáznunk kell valamit: a házibuli. akit egykor egyetlen fiú sem kért fel táncolni. Az embernek valóban nem könnyű túltennie magát az élete első házibuliján szerzett kellemetlen tapasztalatokon. És az az érett hölgy. A férfiak csak ritkán ülnek így. hogy véget vessünk egy depressziós időszaknak – vagy egy kicsit még „fényesebbé” tegyünk egy lelkileg kiegyensúlyozott időszakot. kirekesztve érzik magukat. Félve tekintenek a buli elé. parti és egyéb társas összejövetelek egészen mások. mivel ők a kétszemélyes beszélgetésekhez értenek. Judy Garlandnak még a pályája csúcsán is mindig barátokkal kellett körülvennie magát. egyszerűen szörnyen érzik magukat. idegent jelent. hogy csak kisebb körben tudják kibontakoztatni a képességeiket. és teljes a káosz. és Dustin Hoffman a mai napig szintén így van ezzel. mint a csendes esti beszélgetés legfeljebb nyolc jó barát részvételével. hogy már rég nem az a félénk. Képtelenek nagy társaságban érvényre juttatni a személyes kisugárzásukat. Ez a lány már csak az emlékeiben él. talán nem egy kimondott Catherine Deneuve. hivatalos hangnemet. Egy házibulin már-már fizikai . ebből a szempontból ugyanaz marad: lány a csigaházban. Most úgyszólván beburkolózik ebbe a rossz tapasztalatba.

vidám pillanatoknak. egészen beteg leszek. Persze elvétve akad a bulikon egy-egy mesebeli herceg is. annál csalódottabbak. Kirekesztve. hogy egy csapásra elmúlik a félszegsége. ha egy nő ki-kicsúsztatja a lábát a cipőjéből. az a legfontosabb. Ezenkívül a félénkség szétzilálta az önmagukról alkotott képüket. de ha túl sokat fogyasztok belőlük. Minden bulin keresem az abszolút csúcspontot. és rá kell jönniük. mint az osztrigával. A „hintázó cipő” is nagyon oldott magatartást tükröz. hogy egy házibulitól ne várjunk többet. házibulikon mindig úgy érezte. hogy kirekesztették a bűvös körből. aki egyszerűen csak félénk Számára már az is kínszenvedés. hogy az éjszakák éjszakája majd megváltoztatja az életét. akik láthatólag élvezik a bulit. elszigetelve érzem magam. azokat. Bár ő részese akart lenni az intenzív. A „szörnyen félénk lányok” számára különösen fontos. ha az esti dínomdánom nem váltja meg az életét. Anais Nin írónő egyszer azt írta. alámerülnek a tömegben. mint a tűztől. Ez ördögi kör: minél többet várnak egy ilyen összejöveteltől. Mellesleg ennek a lábfejjátéknak fallikus tartalma is van. A félénkséget az unalmassággal vagy a butasággal azonosítják. aki csodát vár a házibuliktól Érdekes módon mindig azok várnak túl sokat egy házibulitól. egy kevés szórakozást más emberek társaságában. nem hozza meg a nagy szerelmet! . amikor véget ér. mint egy kis kikapcsolódást. hogy nem az évszázad eseménye volt. annak kínszenvedés a valós élet. Bár jó előre tudom. Pompás az illatuk és tetszetős a külsejük. csak egy meglehetősen átlagos buli. Larry Eisenberg amerikai író finom hasonlatba csomagolta ezt az érzést: „Úgy vagyok a nagyszabású házibulikkal. ehelyett mindig a kívülálló fájdalmas szerepét kellett vállalnia. sovány vigaszt jelent. Mi az orvosság hiú remények ellen? Nos. és nem találom. Sajnos sok ilyen „szörnyen félénk lány” azt hiszi. hogy ez lesz a vége.tüneteket vált ki belőlük az a tudat.” Ha valaki azt várja.” Ám az embernek. Az ilyen emberek többnyire azt érzik: „Akinek olyan gazdag a lelkivilága. ha felnő. Állítólag némelyik férfi valósággal megvadul. és félni kezdek. nagy valószínűséggel csalódni fog. A lány. mennyire gazdag a lelkivilága. Házibulikon és más társas összejöveteleken barátok nélkül egyszerűen elszigetelődnek. hogy kifejlesszenek bizonyos eljárásokat félszegségük leküzdésére. mint nekem. A lány. akik félnek tőle. ha csak beszélnie kell másokkal. Nézem a szép embereket. Annyira szépek és gazdagok és féktelenek. hogy elvesztették a vonzerejüket. És lehetőleg senki ne legyen csalódott. de az esetek 98 százalékában a mesebeli hercegeknek más irányú elfoglaltságuk van. mégsem tudok ellenállni egy bulinak sem. ha egyszer minden jóból kimarad. hogy hajtogatja.

mintha a tükörbe néznének. mint hogy kényszeredetten mosolyogjon. ha meg akarja őrizni a látszatot. utánozni kezdik egymás gesztusait. . A középső férfi gátat alkot a kezéből – úgy érzi. lábainak „négyes” alakzata ugrásra kész harciasságot jelez. ezenkívül ökölbe szorította a kezét (ellenséges). De a testtartása világosan mutatja. mellyel szomszédját méregeti. mely kifejezetten ösztönzően hat a férfiakra: egymásra tett lábak. amit lát. a láb „szebb” lesz. melyből kirekesztenek mindenki mást – jelen esetben a heverőn ülő „harmadikat” – jelezvén: „Zárt társaság vagyunk!” A jobb oldali nő és a bal oldali férfi utánozzák egymás gesztusait: tehát egyetértenek.Még egy testtartás. És a pillantás. meglehetősen ellenséges. keresztbe teszi a lábát. A középen ülő férfinak. A bal oldali férfi őszinte. Ha az egyik láb szorosan a másikhoz simul. és hátradőlve ül. Sőt. A hölgy tudatosan magára akarja vonni a pillantásokat. De uralkodik magán. Ha valaki az egyik beszélgetőpartnere felé fordítja keresztbe tett térdét. Amikor két beszélgető ember azonos hullámhosszon van. és talán tényleg őszinte is: a tenyere nyitott. nem marad más hátra. Mindketten nagyon szeretnének közelebbi kapcsolatba lépni egymással. az inge kigombolva. és karsáncot épített. A fejét kissé lehajtja: vagyis helyteleníti. mit érez valójában. De beszélgetőpartnerei sajnos egyáltalán nem vevők a nyíltságára. nyílt benyomást akar tenni a másik kettőre. A nő hátradőlve ül a székén. karját és lábát széttárja. Karját és lábát keresztbe teszi: védekező testtartás. fölényben van. azzal elsősorban rokonszenvet juttat kifejezésre. különösen jó az izomtónus. mert két szomszédja között meglehetősen feleslegesnek érezheti magát. A szemöldökét felvonja: bosszús. Ezenkívül zárt alakzatot képeznek. mindent jobban tud. a lábfejét előrerakja.

felé fordul. A mellén összefont karok védekező magatartásra utalnak. De a jobb oldali férfi már érdeklődést mutat. A jobb oldali férfinak rá kell jönnie. már nem teszi karba a kezét. A bal oldali férfi szintén változtatott a testtartásán – ő is felnyitotta a lábaiból képzett sorompót. A jobboldalt álló férfi természetesen elégedetlen a fejleményekkel. Beletúr a hajába. és a lábukat is keresztezik. megmutatja a csuklóját (azt szeretné. Egyértelmű. hogy mi folyik itt: mindketten intenzíven próbálják meghódítani a másikat.” Az reagál is az üzenetre. hogy szívesen közeledne a nőhöz. tartózkodó a hangulat. sőt. Itt már történik valami. ha simogatnák). Először is felnyílik a lábsorompó. Beállították a váltókat. mielőtt kezedét venné a beszélgetés. az egyik lábfeje is feléje mutat: megtette az első lépést. ahogy azt a nyílegyenesen felszálló cigarettafüst is mutatja. Mindhárman karba teszik a kezüket. A vérbeli társasági emberek – Miben különböznek másoktól? . Lábfejének iránya jelzi. hogy ez alkalommal elmegy mellette a vonat – holtvágányon álldogál. E pillanatban még egyikük se mer igazán feloldódni. A férfi az övébe mélyeszti a hüvelykujját – ezzel a mozdulattal azt „üzeni” a hölgynek: „Ott van az erő. csak reagál. Már nem cselekszik. A hölgy feladta semleges pozícióját. ezzel újabb pont van a férfi térfelén. A testek elfordulnak egymástól: óvatos taktikázás folyik. És általánosságban véve emelkedett a hangulata.Merev. A háromfős csoport tulajdonképpen már csak két főből áll: a középső nőből és a bal oldali férfiból.

Amikor ideges az ember.Elsősorban abban. nincs ideje rá. Kínáljon oda néha egy italt vagy egy szendvicset valamelyik vendégnek. és érzi: csakis arra való a házibuli. de napnál világosabban kimutatja azt is. ha zsúfolásig tele van a lakás az érkezésekor. hogy a félénk emberek szakadatlanul figyelik magukat. Úgy érzik magukat. úgy érzik. Érdeklődje meg. mellyel álcázhatja magát? A félénkségről írott egyik tanulmányban fehéren-feketén ez áll: a félénk emberek legszívesebben mindenkinek beszámolnának a gondjaikról. az a lehető legbiztosabb módja annak. A házibuli hivatalos lehetőséget nyújt egy nagy fellépésre. hogy félénk legyen. mindenki (kajánul) . De nem is jön azzal a határozott szándékkal. Csak jól akar szórakozni – semmi több. Ezenkívül a ritmikus mozgás felold mindenfajta feszültséget. hogy bizonytalan. Egyetlen vérbeli házibulizó sem vadászik pohárral a kezében valakire. ezenkívül élvezi. nem lakik-e valamelyik vendég a közelben. Egy ilyen házibulitündér talán valami idegen bolygóról jött lény az ön szemében? Nos. mint a hal. A közös fellépés mindig könynyebb. hogy talán beszédbe elegyedjen vele – de semmi több! Kizárólag ételekkel és italokkal teremt „közelebbi” kapcsolatot? Ha folyton a rágóizmait edzi vagy poharakért nyúlkál. aki igazán elemében van házibulikon. hanem háztartási alkalmazott? Senkinek sem lesz alkalma szóba elegyedni önnel. Talán úgy viselkedik. Szereti az efféle eseményeket. Ennél ezerszer jobb megoldás. hogy az este folyamán mindenképp megtalálja élete nagy szerelmét. és azt sem szeretné. Azt hiszik. az a tény talán igen. hogy megőrizték játékos hajlamukat. Gyerekek maradtak. amikor csevegni kell valakivel? A félénkség vizsgálata közben többek közt arra is rájöttek. Néma. hogy egy kocsival vagy taxival jöjjenek. akkor elsőként tegyen fel magának néhány kérdést a házibulikkal kapcsolatban. elfelejti a hétköznapokat. hogy leküzdje a félénkségét. De ha a felesleges kilók fenyegető veszélye nem is riasztja el a folyamatos kortyolgatástól és csipegetéstől. keressen valakit. és teljesen átadja magát az este kínálta „színházi élménynek”. Talán van benne némi exhibicionizmus is. mint sztár a színpadon. Kikapcsol. Ezenkívül a szakadatlan evés-ivás méreg az alaknak. hogy lehetősége van egyszerre több férfival enyelegni anélkül. ha folyton hamutartókat ürít vagy különféle harapnivalókat hurcol a szobában. Miközben éppen táncol. és próbálják folyamatosan ellenőrizni a reakcióikat. amiben szépnek találja magát. nem felejtettek el játszani. mennyire bizonytalan. Olyan ruhát vesz fel. attól nemcsak hallgatag lesz – mivel tele szájjal nem tud beszélni –. Az a nő. biztosan jó. Számára ez egyfajta erotikus élmény. csak nem mernek. amelyek egyébként „lehetetlenül” hatnak. hogy végre őrült holmikat vehet fel. hogy ön lesz az első. ● ● ● ● ● ● Esetleg rosszkor érkezik? Amennyiben fél attól. hogy bárki megszólítsa őket. amikor bekapcsolják a zenét? Ha csinál valamit. ha csinál valamit. de azért ne vállaljon „teljes állást”. mintha nem vendég volna. hogy kicsivel elviselhetőbbek legyenek a hétköznapok. a mellékszerepeket mindig mások játsszák. mintha színpadon lennének. akivel együtt jöhet. akivel „mély társalgásba” kezdhet. Ehelyett elbújnak. Az illetővel aztán megbeszélheti. mely élénkítően hat rá. Társaságban ugyanis végre jól kijátszhatják magukat. hogy így mindenki tudni fogja önről. ha olyasmit visel. és kihasználja az alkalmat. hogy közben azonnal az ágyra gondolna. álcázzák magukat – amivel ügyesen elkerülhetik.

miközben beszél. Ezzel nemcsak saját magát. érdektelen és szórakozott ember benyomását fogja kelteni. mint önnek. vagy látogatójuk érkezik. azzal jelzi. előre mondja le a meghívást. amikor hátravetik a fejüket. hogy e pillanatban senkinek sincs olyan spontán. és ön egyedül marad. hogy valaki elkíséri egy házibulira. hogy amúgy sem lesz mersze elmenni. a pamlagon ülve egymásra teszik a lábukat. Ezért amennyiben tudja. . élénknek és vonzónak fogják tartani.● ● ● őket figyeli. „Testbeszélgetés”: persze fontos. hogy ön is művelni tudja. még akkor is. Ha a kísérője történetesen a férje. hogy soha többet nem fogják meghívni őket. hogy nem szabad elmozdulnia mellőle. A logikus következmény: beszélgetőpartnerei a lehető leggyorsabban ki fognak szállni a társaságból. Ha viszont nyíltan a szemébe néz a beszélgetőpartnerének. vagy a mennyezet felé fújják a cigarettafüstöt. még nem jelenti. Érdeklődőnek (és érdekesnek). És ha a helyiség másik végébe pillant. De legalább ennyire fontos. akkor már el is kell mennie! Kullancsként lóg a kísérőjén? Az a tény. érdekes mondanivalója. kifejezetten magukra haragítják ismerőseiket. azzal fergeteges hatást ér el. azután végül influenzát kapnak. Ezzel hosszú távra megközelíthetetlenné teszik magukat mások számára.vagy vacsorameghívásról van szó. hogy aztán az utolsó pillanatban lemondja? Vannak olyan emberek. ennyi szabadságra még neki is szüksége van. hogy pontosan értse. A megrögzött „visszatáncolók” csak egyvalamit érnek el: azt. Kerüli a szemkontaktust? Ha a földre szegezi a pillantását. mint mondanak mások. A sikeres társasági csevej titka a következő: el kell hitetnie magával. Először lelkesen igent mondanak. akik az utolsó percben mindig töröltetik magukat a meghívottak kistájáról. Csak azért fogad el egy meghívást. unalmas. hogy szívesen megismerkedne valamelyik rokonszenves vendéggel. És ha egy komoly előkészületeket igénylő ebéd. De ha igent mondott. ha csak az időjárásra tesznek valami ártatlan megjegyzést. hanem őt is megfosztja minden új ismeretség lehetőségétől.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->