1

Fischer Eszter

MELEG A GYEREKEM?!
NÁDASDY ÁDÁM ELŐSZAVA
"Nekem semmi bajom a melegekkel, éljenek, ahogy akarnak" - ma már ezt gondolja a legtöbb józan, normális ember. No de hogy a saját családunkban, a saját gyerekünkkel legyen ez így, azt nagyon nehéz elfogadni. Nem is akarja Fischer Eszter ezt a dolgot valamiféle örömteli "másság-ünneplés" mezébe bújtatni. Kimondja őszintén, hogy ez nagy gond: sok szorongást, fájdalmat, csalódást hordoz magában. Olyan gond, amivel általában nincs kihez fordulnia a szülőnek - és ha megtudta, néha még a másik szülő előtt is titkolni akarja, mert akkor már "családi ügy" lenne belőle, inkább csak hordozza a fialánya súlyos titkát. Pedig a titok alattomosan mérgezi a lelket, és minden gondon segít a megbeszélés, az őszinte feltárás. Ha egyszer ez van, hát ez van. A szerző, aki orvos-pszichológus és egyben gyakorló családanya, nagy tapintattal, de ahol kell, kemény őszinteséggel nyúl ehhez a kényes témához. Itt nincs helye kertelésnek, itt nincs mellébeszélés. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a fiunk meleg, a lányunk leszbikus. Keserű pirula ez egy szülőnek, amit le kell nyelni, és ebben nagy segítséget nyújt ez a könyv. A szülőkhöz, a szülőkről szól - ám mégis a gyerek van a középpontban, a gyerek, akiről megsejtjük vagy kiderül vagy bevallja, hogy homoszexuális. Végül is az ő élete, és neki se könnyű. Hadd idézzem a régi viccet, amely a maga módján bölcs humorral egy nagy igazságot ragad meg. Kérdés: "Mi jobb: négernek lenni vagy buzinak?" Válasz: "Négernek, mert azt legalább nem kell az anyádnak megmondanod." Bizony, nagy és nehéz elhatározás az anyánk elé odaállni, hogy ez van. Legyen büszke magára az a szülő, akit a gyereke erre érdemesít. Hogy érez iránta ekkora bizalmat, hogy ennyire bízik a szeretetében. Fischer Eszter elmagyarázza a könyvben, hogy a meleg fiatal helyzete egészen más, mint a többi kisebbségi fiatalé: egyedül van! Évek telnek el általában, amíg rájön, majd megtapasztalja, hogy más melegek-leszbikusok is léteznek, hogy ez nem jelent elszigetelt, magányos életet. De addig a szülő nagyon sokat segíthet - és, mint Fischer Eszter figyelmeztet: nagyon sokat árthat. A szülő abban nem hibás, hogy a gyerek meleg, mert arról a szülő nem tehet; de arról tehet, ha a gyerekét elmarja magától, ha megkeseríti az életét, ha elveszi mögüle a családi háttér biztos támfalát. Olykor jeleznie is kell, hogy az ő szeretetébe még ez is belefér, hogy a gyerek meg merjen nyílni, hogy ne féljen a következményektől (fél az úgyis eleget, higgye el a kedves szülő).

2 Húsz évig éltem együtt egy férfival, szerettük egymást jóban-rosszban. De a barátom nem merte az anyjának bevallani, és ez fájt neki. Bori néni, az anyja, tanárnő volt, szigorú, elveihez hű asszony. Csak a halála után, amikor már a barátom sem élt, tudtam meg egy rokontól, hogy nem sokkal az összekerülésünk után Bori néni azt mondta neki bizalmasan: "A fiam nemigen jön ki a lányokkal, csak hányódott ide-oda; de most úgy veszem észre, hogy talált egy fiút, ez legalább egy rendes ember, hozzá való, hát legyen boldog vele." És én húsz évig bujkáltam Bori néni előtt, pedig de jó lett volna, ha néha megsimogatja a fejemet! Szakszerű információkat ad ez a könyv egyfelől, de másfelől igaz emberi segítséget: vigaszt, támogatást, magyarázatot, tanácsot. Sok-sok esetet idéz, szépet is, csúnyát is, amiből tanulhatunk. Ha édesanyám élne, szívesen a kezébe adnám ezt a könyvet. Nádasdy Ádám

BEVEZETÉS
Amikor a fiam elmondta, hogy meleg, úgy éreztem magam, mintha rám dőlt volna a ház. Nem, ez nem lehet igaz, hajtogattam magamban, velünk ez nem történhet meg. Különben is, még olyan fiatal, nincs is rendes szexuális tapasztalata, az ilyen ifjúkori tévelygések el szoktak múlni. Tehetetlen dühöt éreztem: hogy teheti ezt velünk és saját magával? Nem érdekli, hogy mindenkit boldogtalanná tesz? Biztosan rossz társaságba keveredett, kíváncsi és vigyázatlan volt, elcsábították... Állandóan gyötörtem magam: mit rontottunk el, milyen hibákat követtünk el a nevelésében. A fiamat hirtelen olyan furcsán idegennek éreztem, viszolygással gondoltam arra, kikkel és milyen körökben foroghat. Újra meg újra rám tört a szégyen, a rettegés: mit fog szólni az apja, mit fognak szólni a szüleim, a rokonaim, a barátaim, kollégáim, ismerőseim. Elviselhetetlen volt az a gondolat, hogy a fiamat, akire mindig olyan büszke voltam, meg fogják vetni, esetleg bántani fogják és egyáltalán: milyen élet vár rá? Recsegveropogva összedőlt minden tervem, elképzelésem a jövőjéről. Hát nekem soha nem lesz unokám, nem lesz rendes családom? A régi elképzeléseim helyén űr tátongott. Bele sem tudtam gondolni, hogy ezután hogyan fog alakulni az élete. Éjjel-nappal emésztettem magam, és nem volt senki, akivel beszélhettem volna. Babonásan féltem attól, hogy ha bárkit beavatok a titokba, akkor azzal én magam teszem véglegessé a dolgot. Amíg nem tudja senki, addig minden megváltozhat. De ha elterjed a hír, akkor rajta lesz a bélyeg, másképpen fognak ránézni, akkor már nem lesz visszaút. És különben sem tudtam volna elviselni az

ismerősök elszörnyedt, undorodó, szenzációhajhász, kaján vagy akár szánakozó tekintetét.

3

A legóvatosabb becslések szerint is Magyarországon - a világ egyéb tájaihoz hasonlóan - öt százalék fölött van a melegek aránya. Ez azt jelenti, hogy - akár tud róla, akár nem - mindenkinek jó néhány meleg ismerőse van (száz ismerősből legalább öt). Mégis, az átlagemberek nagy része alig valamit - vagy semmit sem - tud a melegekről, és el sem tudja képzelni, hogy az ő életében ez a kérdés valaha szerepet játszhasson. A problémát súlyosbítja, hogy sokan a homoszexualitást politikai, világnézeti kérdésnek tekintik. Mintha az érintettek eldönthetnék: akarnak-e ehhez a sokak által elítélt kisebbséghez tartozni. Ez azonban nem így van: a homoszexualitás gyakorisága nem függ világnézettől és családi háttértől. Igazi ördögi körről van itt szó. A melegek kényszerűen rejtőzködnek, mert félnek környezetük reakciójától. A rejtőzködés, bár súlyos belső meghasonlással és alig elviselhető feszültséggel jár, többnyire "sikeres", mert a közhiedelemmel ellentétben a melegek túlnyomó többsége szerelmi életén kívül semmiben sem különbözik az átlagtól. ("Tényleg? Hát róla igazán nem gondoltam volna!") A külvilágban pedig továbbra is fennmarad az a hamis elképzelés, hogy a homoszexualitás a szabados élettel összefüggő rendellenesség, hiszen nem derül ki, hogy az ismerős "rendes" családok tagjai között milyen sok a rejtőzködő meleg. Amíg a bujkálás általános, addig a szülőket villámcsapásként éri a hír: hogy történhet éppen velük egy ilyen soha nem hallott rettenet. Ha "rendes családban" nem történhet ilyen, akkor muszáj titkolózni, hogy a világ ne ítélje el őket. És ezzel a kör bezárul. De az elfogadóbb közegben élő szülők is hasonló nehézségekkel küzdenek. Őket talán nem rendíti meg annyira mások homoszexualitása, de a saját gyerek, az egészen más, ez a hír mélyebb rétegeket érint, mint ahol az elvi tolerancia lakik. "Miért pont ő? Mással történhet ilyen, de velünk? Mikor mi mindent megtettünk a gyerek egészséges fejlődése érdekében. Vagy talán mégsem? Miért, miért, miért...? És mi lesz vele így?" A külvilág pedig úgy tesz, mintha melegek egész egyszerűen nem léteznének. A tankönyvekben nem fordulnak elő, az iskolában meg sem említik őket, a sajtó csak a szenzációt keresi, leginkább a meleg aktivisták és a homofóbok látványos csatározásairól tudósít. A homoszexualitással kapcsolatban rengeteg előítélet, tévhit terjedt el, az agyonhallgatás következtében pedig hiányoznak azok a tapasztalatok, amik a tévhiteket korrigálni tudnák. Ez a könyv elsősorban a szülőknek szeretne segíteni. Megadni azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy a szülő tárgyilagosabban tudjon viszonyulni gyermeke sajátosságához. Megpróbáljuk végiggondolni a

akinek családjában. Igaz. és az a fontos. amiből ekkora ügyet csinálnak. hogy az összeomlott jövőkép helyén fel lehet építeni egy másikat. Tizenöt-tizenhat éves korom körül vált egyre nehezebbé az életem. és ne fiúkkal szerezzem. hogy önmagával megbékélve harmonikus életet éljen. hogy az élményeket lányokkal. hiszen nincsenek "mi és ők". és nem utolsósorban ettől függ. hogy van kiút. és amivel a család is együtt tud élni. én meg nem is igazán értettem. Vagyis valójában mindenkinek szól. hogy meleg. hogy az álmaimban. ezért nem érdekelnek a lányok. hanem mindenkinek. a csöndes. ami a gyerek valóságának megfelel. Az a fontos. hogy milyen módon tudja feldolgozni a helyzetet. a baráti körben szexuális irányultságunktól függetlenül összetartozunk. gyermeke szexuális irányultságára . mint a többi fiú. Pszichológusként jó néhány meleggel álltam kapcsolatban és olyan szülőkkel is. elvonulós játékokban éreztem jól magam. Könyvem nagyrészt a velük való munka során nyert tapasztalatokra épít. hozzásegítheti. és mi lehet ennek a pszichológiai háttere. Mi az. Bár a szülők az elsődleges címzettek. és az gyakori.ahogy a múltban sem volt . nem élhetünk két elkülönült világban. Még nincs tapasztalatom. amit a szülők különösen nehezen tudnak elfogadni. de nagy tétje van annak. hogy milyen szexuális ingerek hatnak az emberre. Próbáltam megfogadni a tanácsát. Ezért inkább lánybarátaim voltak. és ő igyekezett megnyugtatni. unokájáról. hogy hogyan alakul a további kapcsolatuk. Nagyon megijesztett viszont. Szerinte én későn érő típus vagyok. Szeretném megmutatni. Én csak kínos zavart éreztem. Kezdődtek a bulizások. előítéleteket és magyarázatot keresni rájuk: mi az oka makacs fennmaradásuknak. a versenyeket. Ehhez előbb valódi élményekre van szükségem. egy olyat. a képzeletemben egyre többször bukkantak fel fiúk. Nem élünk. a családban. Komoly mértékben csökkentheti vagy akár növelheti a gyermekére nehezedő terheket. hogy mi az.4 tévképzeteket. akik (egyebek mellett) gyermekük homoszexualitása miatt kerültek krízisbe.most sincs befolyása. és ezért szeretne róluk többet tudni. a könyv nemcsak nekik szól. környezetében melegek is é1nek. barátjáról vagy annak gyerekéről kiderül. kialakulatlan időszakban még nem egyértelmű. ha a fiúk betettek egy szexfilmet. és elkezdtem járni egy osztálytársammal. gyerekesebb a koromnál. Nem szerettem a vadulást. bárkivel bármikor előfordulhat. minden a csajok körül forgott. vagy gátolhatja. Beszéltem erről anyukámmal. hogy gyerekéről. hogy ebben az átmeneti. . Érdemes egymást megismernünk. A SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG Tulajdonképpen már gyerekkoromban másmilyennek éreztem magam. Mert a szülő tehetetlensége csak látszólagos. hogy semmiképpen se próbálkozzak fiúkkal.

a téri tájékozódás zavara -. akik mindkét kezüket csaknem egyformán jól tudják használni. Egy érdekes párhuzam: a balkezesség Az emberek nemcsak szexuális irányultságuk. például írni. hogy nálam másról van szó. hogy a balkezesek egy része többé-kevésbé valóban "átszoktatható". A többség úgy érezte: a jobb kéz a "jó" kéz (a nyelv változatlanul őrzi ezt a meggyőződést). Ezután már nem áltathattam magam. És akkor egy italos éjszakán egy haverommal belecsúsztunk egy némi testiséggel tarkított közös önkielégítésbe. az is csak úgy működött. Hogy miért nem tudták elképzelni: a balkezesek sem működnek . mindenféle bajom volt vele. hogy a fiú. ami kialakult közöttünk. Például tíz-tizenöt százalékuknak nem a jobb keze ügyesebb. Neki ez tényleg csak alkalmi játék volt. Teljesen felkavaró élmény volt. ha fiúkat engedtem a fantáziámba. de én rögtön tudtam. Ezzel magyarázható. abban a pillanatban tudtam. mint a másik. hogy igen. számára megoldódott a probléma. de vele is ugyanúgy éreztem magam. Mai ismereteink birtokában már nehéz beleélni magunkat. nekem ez és csak ez kell. és vannak. amit a lányokkal próbáltam csinálni. Régebben nem ismerték a balkezesség anatómiai hátterét: az emberi agy két féltekéje bár szimmetrikus. hogy a két agyfélteke működése mennyire tér el egymástól: vannak. hogy jobb kézzel képtelenek megtanulni. de finomabb felépítésében. hogy eleink miért tarthatták annyira fontosnak. akinél a legelszántabb átszoktatási kísérlet is csődöt mond: az ő két agyféltekéjük annyira eltérő. elkezdtem járni egy másik lánnyal. mivel ez a természetes. akiknek egyik keze sokkal ügyesebb. hogy inkább az ügyetlenebb kezét használja. rajzolni. mert a tapasztalatok szerint az átszoktatott balkezeseknek a spontán agyi működés megzavarása miatt gyakran lesznek olyan problémáik . melyeket a tájékozatlan és tapasztalatlan nevelő nem is hoz összefüggésbe a domináns kéz használatának megakadályozásával). hogy a balkezes gyerekeket "át kell szoktatni". (A sikeresség azért látszólagos. aztán szakítottunk. hanem egyéb alapvető tulajdonságaik alapján is többféle típusokra oszthatók. ez az. hogy nekem mennyire nem esik jól ez a "járás". Elég nagyok az egyéni különbségek abban. hanem a bal. hogy minden ember ugyanazt a kezét helyezze előnybe.például dadogás. nem is volt meleg. varrni vagy faragni. Bal kézzel tudják a finomabb mozgásokat kivitelezni: írni. Ennek az érzésnek a fényében olyan szánalmasnak tűnt minden. tehát látszólag sikeresen tanítható meg arra. hogy az a kevéske testi kapcsolatszerűség. De olyan balkezes is van. aki "elcsábított". A "jobb" kéz azért ügyesebb. működésében mégsem egyforma. A sors fintora. Azt nem tudhatta.5 Anyukám nagyon megkönnyebbült. Hosszú időn át az volt az általános meggyőződés. A barátnőm valahogy idegesített. mert a domináns agyfélteke irányítja. tehát ezt kell használni.

mert "úgy illik". Manapság úgy néz ki. abban különbözünk. De ez csak azt mutatja. Hogy a két kezünk nem egyforma és csak az egyik alkalmas a finomabb mozgások kivitelezésére. mintha a balkezesség terjedne. melyben különböző ötleteit. akkor is nyilvánvaló volt. de ezek sokkal drágábbak. balkezes kaszát is.6 másképpen. tükörírással irt. abban nem. mert a képviselőik kevesebben vannak. hogy gyorsan. ha senki sem szeretné. jobbról balra. gondolatait jegyezte fel. sokkal nehezebben hozzáférhetők. Pontosabban az átszoktatás következményeit a külvilág nem hozta összefüggésbe a megzavart balkezességgel. (Leonardo da Vinci. Egy balkezesből soha nem lesz jobbkezes. ha a fordítva felhúzott húrokat bal kézzel pengeti. ők is a domináns kezüket tudják jól használni. hogy egy balkezesnek gitározni is könnyebb úgy. . Ha ők volnának többségben. Nyilván így állt a kezére. csak a maga számára balkézzel. Hiába balkezes valaki.) A szerszámok a jobbkezeseknek készülnek. hogy ha egy jelenségnek nem ismeri a pontos okát. a jobbkezeseknek kellene egy kényelmetlen tükörvilágban boldogulniuk. hogy a régebbi időben a balkezesség. hogy Leonardo nemcsak balkezes. Pedig a balkezesség akkor is létezett. A világ a többség érdekeinek megfelelően van berendezve. mint a jobbkezesek. A jobbkezes többségnek fel sem tűnik. csak átszoktatott balkezes. a mi jobbkezes írásunknak megfelelő mozdulatokkal a szokásos írás tükörképét vetette papírra: ő maga ezt is könnyedén el tudta olvasni. de ez sokkal kényelmetlenebb. Érthető. A legtöbb balkezes ennek elkerülésére ferdén tartja a papírt. így volt neki kényelmes. Ami sokkal rosszabb. Külön véletlen érdekesség. meglepően sok balkezes fiatallal lehet találkozni. a világ talán leghíresebb festőművésze és polihisztora balkezes volt: fennmaradt vázlatkönyvében. a kisgyerekkori átszoktatás miatt. hogy kezükkel eltakarják az írást. hogy a jobb kezében tartsa a kést. De ezen nem lehet változtatni. amikor még nem ismerték az idegrendszeri hátterét. hányféle nehézséggel kell a balkezeseknek megküzdeniük. hanem homoszexuális is volt. elkenik a tintát. Balkezesnek lenni ma sem előnyös. sok esetben észrevehetetlen maradt. Ki gondol arra például. szinte felülről lefelé ír. mint az ügyesebbik kezét szabadon használó balkezesként élni a jobbkezesek világában. hogy a gyereke balkezes legyen. a balkezeseknek ez azt jelenti. Pedig a balkezesség kizárólag azért hátrányos. mint a többségnek a jobb. Bár árulnak balkezes ollót. Az emberi gondolkodás hajlik arra. ugyanúgy. Nekik éppen hogy a bal kéz használata a természetes. akkor magát a jelenséget is kétségbe vonja. Hogy melyik a "jobb" kéz. mégis elvárják. Balról jobbra írunk.

sőt az életveszély sem tudta megszüntetni. rokonszenvi érzéseket másnemű is kelthet benne. más néven meleg ember él. nagyon spontán módon jelentkeznek. A többszázezer homoszexuális nagy része a mindennapokban "láthatatlan": nem tűnik fel. orvos. hogy ezekhez tapasztalat kellene. hogy az emberek öt-tíz százaléka a saját neméhez vonzódik (a feltételezett okokkal. kőműves. nem igaz. akkor is. Melyik heteroszexuális fiatalembert ne hozna izgalomba egy meztelen vagy akár csak jól öltözött csinos lány. és ezt a jelenséget még a legkeményebb szankciók. A statisztikák önbevalláson alapulnak. valódi közelséget csak azonos nemű iránt képes érezni. eladó. tehát mély vonzódást. barátnőjével szeretne házasságot kötni. patikus. az egzisztenciális fenyegetettség. hiába tartják eltévelyedésnek. odaadó érzéseket. informatikus stb. . mindez nem változtat a tényen. Hogy hiába tartják természetellenesnek. rendőr. ha addigi életét a nőktől elzárva töltötte? A homoszexualitás gyakorisága Magyarországon több mint félmillió homoszexuális. professzor. de ahogy a heteroszexuális többség sem azonos nemű barátjával.7 "Tükörvilág" Azért foglalkoztunk ilyen részletesen a balkezesség példájával. szenvedélyes. hogy melegek mindig léteztek. mert az meglepően sok párhuzamot mutat a homoszexualitással. De azt tudjuk. Ennek alapján a világ minden táján öt és tíz százalék közé becsülik a saját nemükhöz vonzódó emberek arányát. Számára a másnemű személlyel átélt intim kapcsolat a természetellenes. hogy ez a "természetellenes" jelenség létezik. A nemi vágyak nagyon mélyről. a gyakoriságuk is minden korban. minden társadalmi környezetben állandó. óvónő. utcaseprő. Egyelőre elég keveset tudunk arról: mi lehet az oka annak. bizalmas (másnemű) barátját a szerelmesévé átminősíteni. vagy a környezeti hatások befolyásolnák. hogy minden tizedik-huszadik mozdonyvezető. úgy ő sem tudja kedves. testvéri. Baráti. magyarázatokkal a következő fejezetben részletesen foglalkozunk). A számukat nem lehet pontosan tudni. bányász. természet elleni bűnnek. ő szerelmet. mivel szerencsére sehol nem tartják nyilván az emberek nemi szokásait. a magánéletét azonos neművel osztja meg. A meleg személy a balkezeshez hasonlóan tükörvilágban él.

álmaiban állandóan felbukkantak. Ezt nagyon fontos tudni. hogy a vágy az azonos neműekre is átterjed. hogy azonos neművel éljen házaséletet. Alkalmi homoszexualitásnak nevezik azt a jelenséget. Ez nem tévesztendő össze a nemi identitással: azzal. hogy valakiben milyen nemű ember kelt szexuális vágyat. többhónapos hajóutak. hogy az illető önmagát melyik nemhez tartozónak gondolja. Tehát nem az. ha rákényszeríti magát a másik nemre. és végül csak férfiakkal tudott boldogító. ez neki ugyanolyan gyötrelmes lesz. hogy ne engedjenek késztetéseiknek. mert sokan azt várják a melegektől. a homoszexualitás. hogy a szexuális viselkedés nem hat vissza a vágyakra.). fantáziájában. zárt internátus.8 A szexuális irányultság és a nemi identitás A szexuális irányultság azt fejezi ki. börtön stb. akiknek semmi közük az átlagos melegek világához. hogy az azonos neműekre vágyódjon. paradox módon leginkább az olyan extrém körülmények közé került emberek bizonyítják. Az alkalmi homoszexualitás Azt. Bármilyen nehéz elképzelni. Attól azonban senki sem válik heteroszexuálissá. az időszakos "homoszexuálisok" azonnal . amikor az illetőben mindkét nem képes nemi vágyat ébreszteni. és ezért szexuálisan olyan kiéhezett állapotba kerülhet. hogy ettől előbb-utóbb a beállítottságuk is megváltozik. Ha a különleges helyzet megszűnik. de ettől nem érezte őket vonzóbbnak. amikor a nemi érdeklődés a másik nemre irányul. amikor valaki olyan helyzetbe kerül. nem a cselekedetek. Hiába szeretett volna nem gondolni a fiúkra. örömteli kapcsolatra lépni. hanem próbáljanak heteroszexuális módon élni. hogy a másik nemtől hónapokra vagy esetleg évekre el van zárva (például régi típusú. Sokan voltak kénytelenek megtapasztalni. és leszoktatni arról. nem a megvalósítás A nemi irányultság szempontjából az érzések a döntőek. kívánatosabbnak. hogy a vágyakat se saját szándékkal. A meleg embert akár sokéves házassága sem tudja "kigyógyítani" eredendő hajlamaiból. amikor az azonos nemre és a biszexualitás. hanem amire vágyódunk. és a homoszexuális élmény pótkielégülést nyújthat. amit csinálunk. A szexuális irányultság három típusa A szexuális irányultság három típusa: a heteroszexualitás. A vágy a meghatározó. mintha egy heteroszexuálist kényszerítenének arra. A fejezet elején bemutatott homoszexuális fiatalember szintén próbált lányokkal "járni". se külső tiltással nem lehet befolyásolni. abban a reményben.

aki már eleve ilyen hajlamú volt. hogy egy-egy hosszabb. minden kényszertől mentes választási helyzetben férfiak és nők iránt egyaránt képes nemi vágyat érezni. a családtagok azt remélik. még extrémebb példa: a férfi prostituáltak nagy része heteroszexuális. rengeteg jobb sorsra érdemes energiát köt le (ennek gyakori jele a . annál jobban alakul az élete. de sokszor az érintett számára is riasztó és érthetetlen. ha nővel és férfival is létesít szexuális kapcsolatot. én ezt nem akarom. A saját hajlamok elleni küzdelem kilátástalan és ártalmas. A biszexualitás Mindez a biszexualitásra is érvényes: attól még nem lesz valaki biszexuális. anélkül. akkor azok meg fognak szűnni. annál egészségesebb lesz a személyiségfejlődése. és sajnos tovább nehezíti a saját szexuális irányultságával még csak ismerkedő fiatal helyzetét. erotikus barátságok. Ha a gyerek nem enged a rendellenes vágyaknak. de az ott élők közül csak az "lett" homoszexuális. hogy ezt a váltakozást irányítani tudnák és anélkül. minél fiatalabb korban lesz valaki tisztában önmagával. aki belső igény nélkül ráerőlteti magát egy-egy heteroszexuális kapcsolatra vagy akár házasságra. A többiek. egyáltalán nem tekinthetők melegeknek. sikeres párkapcsolatokkal járó korszak végleg eltüntetné belőlük a másik nem iránti vágyakozást. annál gyakoribb a kiéhezettség miatt felgerjesztett homoszexuális izgalom. aki szabad. ez nem lehet igaz. "Mi ez. Egy másik. hogy a vágy egyidejűleg ébredne fel bennük. amikor kiderül: nem a másik. Mert a tapasztalat azt mutatja.9 visszatérnek a másik nemhez. mit lehetne ellene tenni? Nem. különösen serdülőkorban. tagadást a környezet legtöbbször támogatja. viselkedésük ellenére. Ők. hanem a vele azonos nem vonzza. honnan jön. aki kalandvágyból vagy szexuális kiéhezettségből azonos neművel is próbálkozik. Ez a tanács. A szülők. én nem olyan vagyok. Nem biszexuális tehát az a meleg." A rémületet. a legtöbb biszexuális ember életében váltakoznak a homoszexuális és a heteroszexuális időszakok. tévedésen alapul. Ez az "egyaránt" nem azt jelenti. hogy minél hamarabb. A régi világ internátusaiban mindennaposak voltak a túlfűtött. és nem biszexuális az a heteroszexuális sem. és magánéletében akárhány év után is a nőkkel való együttlétet keresi. az izgató testi élmények. hogy az idő segít. ahogy lehetőségük nyílt rá. Minél inkább akadályozza a környezet a férfinő kapcsolatokat. a másik nem felé fordultak. Biszexuálisnak csak az tekinthető. A szexuális irányultság megváltoztathatatlan A környezet.

A gyermeknemzéstől függetlenedett nemiség A homoszexualitás mégsem teljesen analóg a balkezességgel. hogy sokkal kisebb a választék. Ilyen módszer nem létezik. viszont annak már komoly kihatásai vannak. ami neki vagy partnerének nem esik jól. ezért sokkal nehezebb a testileg-lelkileg-érzelmileg összeillő társra rátalálni. hogy belőle semmiképpen sem válhat "normális" heteroszexuális. A homoszexuálisok egy része. vagyis technikailag másneművel is képes nemi életre.10 romló iskolai teljesítmény). az esetleges gyerekvállalás nehezebb és sokkal több feltételhez kötött. A szexuális "tévutaktól" mindenkit az az egyszerű szabály véd a legjobban. a heteroszexuális élvezetre meleg embert nem lehet ránevelni. Ez nem jelenti azt. hogy kisebbségben vannak. de az élet természetes velejárójaként szinte magától született gyerek lehetősége mégsem adatik meg. súlyosan aláássa az önértékelést és megrontja a kapcsolatkötési készséget. Mások erre teljesen alkalmatlanok. akár még házasságra is. Nem a homoszexualitás a "tévút". a halkezesekhez hasonlóan. Sajnos ezzel az érthető kívánsággal visszaélve számos "sarlatán" hirdeti "biztos" módszerét a szexuális orientáció "áthangolására". hogy a szexuális örömszerzés teljesen különválik a gyermeknemzés lehetőségétől. látszólag "átszoktatható". hanem a saját irányultságtól. De az "átszoktatott" melegek sem lesznek soha heteroszexuálisak. hogy meleg embernek egyáltalán ne lehetne gyereke. . A homoszexualitás viszont abból a szempontból eltér a heteroszexualitástól. saját vágyaktól eltérő szexuális élet. Ebben a hátrányban a melegek is osztoznak: a párválasztást megnehezíti. Sok meleg nehezen törődik bele. saját szükségletektől. hogy örömszerzés. hogy a melegeknek nincs lehetőségük választott szerelmükkel közös gyereket nevelni. ha soha nem csinál olyat. és nem gyermeknemzés céljából él nemi életet (tehát a szexualitás szempontjából a melegek nincsenek annyira más helyzetben). A balkezesség hátrányai kizárólag abból adódnak. intim életük boldogtalan marad. Legföljebb a homoszexuális örömképességet lehet lerontani. Bár a mi viszonyaink között a legtöbb heteroszexuális ember életében is összehasonlíthatatlanul gyakrabban fordul elő. párkapcsolatra.

illetve hogyan lehetne ezt a fenyegető folyamatot visszafordítani. ezzel a veszteséggel inkább meg tudnak békélni. Nekik bizonyos értelemben nehezebb a tudomásulvétel: a meleg fiatal. A szülőt fogva tartja a kérdés: miért? A szülőket. míg esetleg mások. aki számára a hagyományos család. Neki ettől kezdve nem a "miért". ha kezdetben küzd is ellene. MIT LEHET TUDNI A HOMOSZEXUALITÁS HÁTTERÉRŐL? Ha valakiről kiderül. a homoszexualitást a meddőséghez hasonló fogyatékosságnak fogja tartani. A szülő legföljebb elhiszi neki. hogy erre a kérdésre nincs válasz. Ha vannak is ismereteink a homoszexualitás hátteréről. ha végül tudomásul veszi és elfogadja: akár akarja. De végül is nem az a döntő.11 Rendellenesség vagy változat? Éles vita zajlik arról. nem megszüntethető és nem is megelőzhető. tehát nem is róható fel senkinek. ő csak melegként és meleg módon tud élni és boldogulni. a családot sokkal jobban fogva tartja ez a kérdés. hanem hogy adott esetben hogyan éljünk vele. hanem hogy tudomásul vegyük: olyan adottságról van szó. rendszerint őt magát. mely nem befolyásolható. a családját is gyötörni kezdi a kérdés: miért? E kérdés mögött nemegyszer tehetetlen agresszió bújik meg: "Ki okozta? Ki tehet róla? Kit lehetne megbüntetni. kínzó próbálkozások után rá kellett jönnie: képtelen megváltoztatni magát. hogy a homoszexualitás rendellenességnek vagy pedig csak a nemiség sajátos variációjának tekintendő-e. akár nem. a saját testében. Az. A "miért" mintha a létezését. jogát a létezésre vonná kétségbe. Nem az a kérdés. És nagyon nehezen fogadja el. a "szerelem gyümölcseként" világra jött közös gyerek központi jelentőségű. de a környezetét. bosszantja az "oknyomozás". hanem a "hogyan" a kérdése. A szülő konkrét választ keres: az ő gyereke miért lett homoszexuális. Ennek megítélése szempont és értékrend kérdése. akkor legtöbbször már zavarja. akik többféle életformát eltudnak fogadni. ő ebben ilyen elemi módon soha nem lehet biztos. hogy meleg. . és kész. hogy hogyan kerüljük el (mert ez lehetetlen). kin lehetne bosszút állni?" Ha a meleg személy végigjárta az önelfogadás fájdalmas útját. hogy a homoszexualitást sajnálatos fogyatékosságnak vagy a nemiség egyenértékű változatának tartjuk. legbelsőbb valójában érzi a bizonyosságot: ő ilyen. zsigereiben. de számára ez nem magától értetődő. ha sokszoros. ezek olyan bizonytalanok és egyben bonyolultak.

De még ez sem igaz. gondolja a laikus. Ez alatt az idő alatt is mindenféle hatások érhetik. Mert mit is nevezünk veleszületettnek? És mit környezeti hatásnak? Veleszületett az. ami az egyént körülveszi. a barátokat vagy a televízión. A megtermékenyítés után a magzat kilenc hónapot tölt az anyaméhben. a nevelést érti. ami a születés pillanatában már eldőlt. ami ebben a formájában nem is értelmezhető. A pszichés. tehát az újszülött már a megszületése pillanatában sem tekinthető "tiszta lapnak". Környezet már a magzatvíz is. mint gondolnánk. A "környezet" biológiai-pszichológiai értelemben más. interneten át kapott impulzusokat. A laikus ezen akárhányszor egyszerűen a családi környezetet. hogy a százezres nagyságrendű gének mérhetetlenül bonyolult rendszere az egymásra gyakorolt kölcsönhatások micsoda szövevényén keresztül hogyan is vezethet a tulajdonságok végtelen variációihoz. Az öröklődés bonyodalmai Az örökletesség kérdése sem olyan egyértelmű.12 hogy az egyedi esetben biztosan kielemezhetetlen. . melyek összetétele szintén mérhetetlenül sok és sokféle hatástól függ. Vagyis örökletes. tehát sok-sok gén bizonyos kombinációja és sok egyéb feltétel egyidejű megjelenése vezet az adott tulajdonság megjelenéséhez. mely egy-egy meghatározott génhez kötődik. Később a környezethez tartozik minden testi-lelki hatás. mint például a vérzékenység vagy a vörös-zöld színtévesztés. Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. hogy a gyerek Veleszületett vagy környezeti hatás? Már a gyakori alapkérdés: veleszületett vagy környezeti hatásra alakul ki ez a sajátosság. személyiségfejlődése miért alakult így. olyan magyarázóelvet sugall. Környezet minden. mint a biológiai tényezők. A gének és az általuk irányított tulajdonságok kapcsolata elmondhatatlanul komplikált. a benne úszó vegyi anyagokkal. a társadalmi hatások ugyanúgy apró részletekre és ezek végtelen számú kombinációira bonthatók. ami a gyereket éri. A környezeti hatások bonyodalmai Hasonlóan bonyolult a környezeti hatás kérdése is. A legtöbb tulajdonság sokgénes öröklődésű. Csak nagyon kevés az olyan tulajdonság. esetleg a távolabbi környezetet is: az iskolát. a genetika még szinte csak kezd valamit sejteni arról.

hogy aránytalan jelentőséget tulajdonítsunk annak a tényezőnek. hogy biológiai értelemben pontosan mi is az. És ha ez a hatás létezik is (egyelőre bizonyítatlan). hagytam magam gyógyszerre rábeszélni. ami kis mennyiségben a keletkezésétől távol más szervek működését befolyásolja). hogy a kapcsolótábla végén a kívánt eredmény jelenjen meg. A laikus anya honnan is tudhatná.13 A veleszületett vagy környezeti hatás kérdésfeltevése már azért is hamis. Mindezt azért fontos tudatosítani. De minthogy ezeket egyszerre nem lehet vizsgálni. hogy hormon (olyan anyag. amiről éppen bebizonyosodott vagy akár csak sejthető. A tudomány mindig így működik: egy-egy tényezőt kiemelve. de ez csak az egyik apró lehetőség a rengeteg közül. hogy a magzati korban hormonális hatások is okozhatnak homoszexualitást. hogy amikor beteg voltam. Az anya önkínzó nyomozása: "mit vehettem be". akkor is csak számtalan más feltétel bizonyos kombinációjú együttjárása esetén növeli az adott tulajdonság (ez esetben a homoszexualitás) kialakulásának valószínűségét. ami befolyásolhatja a magzatvíz vegyi összetételét. Széttörtem a fejemet. hogy "hol rontottam el?" A bűntudat csapdájában vergődő szülő mindenben megtalálja. gyakran azt a kérdést helyettesíti. mintha egy sokmillió kapcsolóból álló kapcsolótáblán keresnénk: melyik kapcsolót tudnánk másképpen beállítani. a többitől függetlenül vizsgál. A szülőket égető kérdés: mit tehetnek. hogy a valóságban az összes tényező egyidejűleg és egymással kölcsönhatásában fejti ki hatását. hogy az így hangya módra összehordott információtöredékek hatására lassacskán közelebb jutunk az összképhez. mert különben hajlunk rá. Félrevezető vizsgálati adatok A közvéleményt ezért félre is vezeti a homoszexualitással kapcsolatos minden vizsgálati eredmény: a valóságosnál sokkal nagyobb jelentőségűnek tűnik minden egyes "kapcsoló". annak tudatában. melyet aztán minden új adat tovább módosít. vagy mit tehettek volna. A szülők kérdése: "mi okozta". hogy a veleszületett lehetőségek közül mi és milyen kombinációban fog megvalósulni. rá kell fókuszálni egy kis részletkérdésre. annyira reális. hogy befolyásolhatja a szexuális irányultságot. és azt is befolyásolhatják. és ezek az anya szervezetéből belekerülhetnek a magzatba. . hogy a fejlődés másképpen alakuljon. ami miatt hibásnak érezheti magát. hogy milyen gyógyszereket is szedtem a terhesség alatt. és hogy milyen barom vagyok. Hogy bár léteznek hormonhatású gyógyszerek. olyan naiv. mert ez a két terület sokszoros kölcsönhatásban áll egymással. Olvastam egy cikket arról. abban a reményben. Bizonyos környezeti hatások bizonyos veleszületett feltételek esetén egészen másképpen hatnak.

és két külön szervezetté fejlődik. mint amennyi véletlenszerűen volna várható. . hogy a megtermékenyített petesejt valamilyen oknál fogva kettéosztódik. Ennek megfelelően a két ikertestvér genetikai állománya teljesen azonos lesz. A kétpetéjű ikrek közös apjuktól és anyjuktól örökölt génjeinek körülbelül a fele azonos. hogy a genetikai állományuknak nagyjából a fele azonos. majd mindkettő beágyazódik a méhfalba. Kétpetéjű ikreknél két külön hímivarsejt termékenyít meg két érett petesejtet. hogy a genetikai adottságoknak biztosan nagyon nagy a jelentőségük. mint különben is a testvérek. akkor egypetéjű ikreknél az ikertestvérek több mint fele. míg az egypetéjű ikrek mindig azonos neműek és ránézésre is "egyformák". de ez nem meglepő. mint különböző időpontokban született testvéreiknek. míg kétpetéjűeknél kb. és azzal gyötri magát. azon belül is az egypetéjű és a kétpetéjű ikrek összehasonlítása. genetikailag csak ugyanannyira rokonai egymásnak. akkor már levonható a következtetés: az adott tulajdonság kialakulásában a gének szerepet játszanak. De ha kellő számú esetet vizsgálva a gyakoriságban értékelhető különbség mutatkozik. hogy egy egypetéjű és egy két-petéjű ikerpár összehasonlítása nem mond semmit. hogy nem kellett volna egy rajzszöget kihúzni a konyhafiókból. A környezet viszont az egypetéjű és a kétpetéjű ikreknél is nagyon hasonló: ugyanabban az anyaméhben fejlődnek. Vagyis a kétpetéjű ikrek. ugyanaz a szülői ház neveli őket. Ez az adat azt mutatja. bár egyszerre születnek. Az egypetéjű ikrek úgy keletkeznek. Az ikerkutatások eredményei A környezeti és a genetikai hatások elkülönítésének régi kedvelt vizsgálati módszere az ikerkutatás. Tehát ha az egypetéjű ikrek jobban hasonlítanak egymáshoz. ugyanúgy. Ha egy ikerpár egyik tagja homoszexuális. hiszen a kétpetéjű ikrek is testvérek.14 mintha valakinek összedől a háza. Ami azt jelenti. ezért lehetnek akár különneműek is. hogy még egypetéjű ikreknél is miért csak az ikertestvérek egy része lesz azonos szexuális irányultságú. A melegek kétpetéjű ikertestvérei is sokkal nagyobb számban melegek. A "jobban hasonlít" statisztikailag értendő: egy-egy esetben olyan sok minden befolyásolhatja még az adott tulajdonság kialakulását. mint a kétpetéjűek. hogy az adott tulajdonság genetikailag meghatározott. és a két magzat egyidejűleg fejlődik tovább az anyaméhben. arra azonban nem ad választ. húsz-huszonöt százaléka szintén meleg. akkor ez arra utal.

Ez mind puszta spekuláció. csak annak illusztrálására említjük. a kiválasztás véletlenszerű. hogy a "szenzációs" adat voltaképpen milyen keveset mond arról. hogy a genetikailag "hibás" magzatokat lehet szelektálni. ami a szülőket igazán érdekli.15 A családfakutatások eredményei A családfakutatások is a homoszexuálisok halmozódását mutatják. vagyis minden terhességgel kismértékben nő a homoszexualitás valószínűsége. A leegyszerűsítve tálalt szenzáció mögött csak annyi igazság rejlik. ami azt mutatta ki. ami a melegeknél valamilyen más oknál fogva gyakoribb. melyben néhány sárga színű szem található. Ez a hír nagyon megtévesztő. Mindössze annyit. ha nem ismerünk senkit. De mindenkinek megvan erre a lehetősége. A terhességek számának hatása Veleszületett. hogy melegek teljes génállományát feltérképezve egy bizonyos gén náluk jelentősen gyakoribb. hogy a géneknek. nem jelent semmit. akitől az adott tulajdonság örökölhető lett volna ("nálunk senki sem ilyen"). Sokan úgy értelmezik. Könnyen előfordulhat. Természetesen ez is csak statisztikailag. Nem lehet még tudni. Az örökletességnek nem mond ellent. hogy egyáltalán ok-okozati összefüggésben áll-e a homoszexualitással. De egyelőre semmit nem lehet tudni ennek a génnek a működéséről. vagy inkább csak mellékes. mint a korábbiakból. hogy itt egy adott "hibás" génről van szó. A "homoszexualitás génje" A médiában azt a hírt is olvashattuk. rokonságában gyakrabban fordulnak elő melegek. A család minden tagja ugyanilyen tál borsóból kap néhány szemet. arról. hogy esetleg csak egy olyan tulajdonsággal függ össze. hogy a későbbi terhességekből valamivel gyakrabban születik homoszexuális fiú. megszűnik a homoszexualitás. ha közöttük egy meleget sem talál. mely elősegíti a homoszexualitás kialakulását. vagy csak egyvalaki kap sárga színű borsót. mint az átlag népességben. de nem genetikai eredetű okra hívja fel a figyelmet egy másik vizsgálat. hogy immunológiai oka van: az anya szervezetében létrejövő ellenanyagok lépnének a fiúmagzat bizonyos sejtjeivel olyan kölcsönhatásba. A különös jelenségről azt feltételezik. hogy mi a funkciója. sőt még az a nyomasztó lehetőség is feltárul. Képzeljünk el egy nagy tál borsót. hogy szerepe lényeges-e. hogy senki. A melegek családjában. Ez erősebben érinti az anyai oldalt. mint a nem meleg népességnél. amit ha ki lehet iktatni. tehát a veleszületett adottságoknak bizonyosan van szerepük a homoszexualitás létrejöttében. A megrendült szülő hiába gondolja végig a rokonait. hogy megtalálták a homoszexualitás génjét. és ha igen. . akkor hogyan. sok esetet vizsgálva igaz.

hogy kisfia megnövessze a haját. a vad. hogy a melegek már az első szexuális tapasztalatuk előtt átlagosan három évvel tudják magukról. hosszú. hogy lányosan nevelik a fiukat. és megakadályozzák a lányos kedvteléseket. A fiúk külsejéből nem csináltak nagy ügyet: nullásgéppel lenyírták a hajunkat. mert "a szívük mélyén biztos nem fiút. velük élnek át heves szerelmi érzéseket. "lányos". Ebből a tapasztalatból sokan arra következtetnek. focizni nem szerető kisfiú. hanem az alkat. hogy neki szabad szépnek lenni! A csöndes. gyönyörű ruhában. hullámos hajjal. Főleg Amerikában végeztek nagyszámú meleggel kérdőíves vizsgálatokat. hogy a melegek gyerekkorukban gyakrabban mutatnak a másik nemre jellemző viselkedési jellemzőket. hogy nem kellett volna beleegyeznie. Sőt az sem ritka. Az egyik. a másik nem egyáltalán nem vagy jóval kevésbé érdekli őket. A nővérem meg ott pipiskedett a tükör előtt. hogy egyenesen a szülőket hibáztatják. soha sem babázó kislány képe gyakran bukkan fel a melegek előtörténetében.és kora serdülőkori sajátosságok A környezeti hatásokról még kevesebbet lehet tudni. Annyira irigyeltem. Általában kora serdülőkoruktól kezdve egyre egyértelműbben érzik. ránk húztak egy tréninggatyát. hogy a homoszexualitás nem a serdülőkor után és nem is a serdülőkori élmények hatására alakul ki. hogy saját érzéseiket kell követniük. akinek homoszexuális fejlődése "megrontással" indult volna. ami még fontosabb. hogy az azonos neműek váltanak ki belőlük szexuális izgalmat.16 Gyerek. a hajlam az. sok testvérem volt. A vizsgálatok szerint viszont a homoszexuális fejlődés szempontjából mit sem számít. A másik. ha a fiúkat fiúsan nevelik. Falun nőttem fel. A gyerekkori hajlam. "fiús". vagy ragaszkodnia kellett volna ahhoz. hogy a homoszexualitást meg lehet előzni azzal. ami már korán megmutatkozik. hanem kislányt szerettek volna". neveléssel nem befolyásolható Sok szülő gyötri magát. hogy a környezet küzd-e a kisfiú lányossága. irántuk éreznek rajongó csodálatot. a kislány . és csak ennek sikertelensége láttatja be velük. mint a heteroszexuálisok. és kész. illetve a lányoktól megkövetelik a lányos viselkedést. és. hogy focizni járjon. Egyetlen vizsgálati személy sem volt. Ennek ellenére sokan először a másik nemmel próbálkoznak. Mindkét adat azt támasztja alá. hogy homoszexuálisak. vagy fiúsan a lányukat. melyek eredményéből két fontos adatot érdemes kiemelni.

. és nincs jelen az apa. sokféle tulajdonságára kiterjedő sajátosságának tekinthető. De az biztos. A meleg fiúk nem azért lesznek melegek. Ezt sokan a homoszexualitás okának is vélik: az anya magához köti. vicces. mert unja. amit a gyerek maga szeret. hogy nincs befolyásuk erre a folyamatra. mint kivárni és tudomásul venni. lányosan neveli a fiút. amilyenek a spontán reakciói. mint a hajfestés: a feketére festett szőke haj feketének látszik. mert anyjukhoz szorosabban kötődnek. Nem az apai minta hiánya miatt alakul fordítva a szexuális irányultságuk. tehát nincs mit "elrontani". hogy ő az én fiam. "lányos" érdeklődésük miatt lesz esetleg több közük az anyjukhoz. A közelebbi elemzés megmutatja. Három fiam van. Már egész kiskorától legszívesebben a közelemben volt. Ha ezeket befolyásolják. hogy mit enged. A szülőknek. hanem már pici korukban megnyilvánuló "lányos" vonásaik. vagy mit tilt a környezet. A gyerek hajlamai elleni küzdelem nem hat ki a szexuális irányultságra. mert ennek jelentőségét gyerekkorban nem lehet megítélni. és nem is lehet befolyásolni. hanem az egész személyiség nagyon korán megmutatkozó. minden leszbikus lány fiús lett volna. A gyerekkori sajátosságok hatása a családi kapcsolatokra Valószínű. ha gyermekük a másik nemre jellemző viselkedési formát mutat. A középsővel mindig nagyon szoros volt a kapcsolatom. Nem érdemes nyugtalankodniuk. mit támogat. csak a gyerek életét keserítheti meg. annak van jelzésértéke. de ami utána nő. Az apját viszont idegesítette. Ez az adat nem azt jelenti. Mindegy. hogy a gyerekkori szokatlan viselkedés kihat a családi kapcsolatokra. az mindig szőke lesz. imádott segíteni a konyhában.17 fiússága ellen. Én meg mindig védtem. hogy a homoszexualitás mint tulajdonság nem szorítkozik a szexuális érdeklődésre. hogy semmilyen sportra nem kapható. aki ezt a hatást ellensúlyozná. hogy nem lehet elvinni egy meccsre. hogy olyan ügyetlen és "kényes". hogy hogyan alakul a gyerek fejlődése. a nevelőknek fontos tudniuk. és azt sem jelenti. aztán egyre inkább úgy alakult. Elterjedt vélekedés. illetve minden fiús kislány leszbikus lesz felnőtt korára. Nincs más lehetőség. akivel azonosulva a gyerek megtanulhatná a férfiszerepet. hogy minden meleg fiú lányos. az csak olyan. okos. hogy ez a magyarázat felcseréli az okot az okozattal. közben remekül tudtunk beszélgetni. míg apjuk nincs igazán jelen az életükben. hanem a "fiús" érdeklődés hiánya távolítja el őket apjuktól. hogy a meleg fiúk túl szorosan kötődnek anyjukhoz. a férjem meg csak a másik kettőt vitte ide-oda. önértékelését áshatja alá. hogy milyen aranyos. hogy minden lányos kisfiú meleg.

hogy az anya nem bírta elviselni lánya nőietlen természetét. A terápiában nem nyílt meg igazán. A lány egész egyszerűen leszbikus volt. és állandóan kritizálta. és egyáltalán nem működtek a párkapcsolatai. hanem eleve olyan volt. a családja mellett a hazáját. Akkoriban mindezt úgy magyaráztam. mert boldogtalannak. Emlékszem egy sok évvel ezelőtti páciensemre. ahol egy nővel él együtt.18 A szülők gyakran úgy érzik. Most már. ami neurotikus személyiségfejlődés következménye. ha a gyerek "elfordul" tőlük. hogy nem anyjuk miatt nem kellenek a lányok. . egy egyetemista lányra. hogy a rossz és sajnos megoldatlan anyakapcsolata miatt utasított el mindent. és nagy kudarcnak éreztem. Nem utasította el a "női szerepet". hogy nem sikerült segítenem. aki azért jött hozzám. Ok vagy következmény? A melegek élettörténetében. Több mint negyven éve vagyok pszichológus. örömtelennek érezte magát. és senkivel sem tartja a kapcsolatot az otthoniak közül. hogyan is működtek volna? És nem csoda. nem apjuk miatt nem kellenek a fiúk. mert távolságra és nyugalomra volt szüksége. személyiségfejlődésében és szexuális irányultságuk kialakulásában különösen könnyű összetéveszteni az okokat a következményekkel. ők nem voltak elég vonzók. és pszichoterápiával gyógyítható. A feltűnően nőietlen külsejű ésviselkedésű lány nagyon rossz viszonyban volt hatalmaskodó természetű. hogy külföldre ment. Hogy ők a hibásak. hogy nem működtek a fiúkapcsolatai. hogy felismerje. amilyen. egy idő után el is maradt. Anyjával főleg az rontotta meg a kapcsolatát. hogy ez egy pszichoszexuális zavar. sőt női mivoltát is. Csak egy másik országban. hanem "csak". Fiatal koromban még nagyon keveset tudtunk a homoszexualitásról. a magány boldogtalanná tette. Később valakitől azt hallottam. hogy az értelmetlen próbálkozások. hisztérikus anyjával. A meleg fiatalt ezek az érzések inkább megterhelik. hogy egy nővel együtt élve meg tudja találni a számára élhető életformát. hogy gyerekük a másik nemmel együtt a másnemű szülőt is elutasítja. ők pontosan érzik. Akkoriban még az volt az általános meggyőződés. az elvárásoktól és ellenőrzéstől távol adatott meg neki a tapasztalat. ennyi idő távolából teljesen fordítva látom ezt a történetet. természetes. mire is vágyik. A lánynak nyilván azért kellett olyan messzire mennie.

(Ami nem meglepő. kirablására. . mint mindenki más. Ahogy a kultúránkban elvárt étkezési szokásokat a családunkban tanuljuk. A melegek szülei gyakran vádolják magukat. de nem is lehet tanulni. amit nem kell.vagy emiatt is .vált homoszexuálissá. az befolyásolhatatlan ösztönműködés. A nemi szerep azt a viselkedésrepertoárt írja le. és különböző büntetésekkel sújtották. Sőt még a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek is ugyanolyan arányban lesznek heteroszexuálisok és homoszexuálisok. hogy nem tudtak elég jó női vagy férfi mintát nyújtani vagy esetleg a saját problémáik miatt "elvették a gyerek kedvét a másik nemtől". de éppen a tiltása. A vizsgálati anyagban semmilyen speciális családszerkezet (például "csonka" család) nem szerepelt az átlagnál gyakrabban és az egyik szülőhöz való túlzott kötődés sem kiugró. ahol már nem szerepelt a "természet elleni fajtalanság" bűntette. Ez azt jelenti.19 A nemi irányultság független a női vagy férfi mintától Fontos. aki emiatt . aki tizennyolc év alatti azonos nemű fiatallal létesített szexuális kapcsolatot. A törvény egészen 2002-ig büntette azt a személyt. hogy maga a homoszexuális életforma veszélytelen. hiszen a melegek sem tudják szüleiktől eltanulni a heteroszexuális beállítottságot. hogy pontosan megkülönböztessük a nemi szerepet a nemi irányultságtól. Szaúd-Arábia). De még ma is vannak olyan országok (például Irán. az üldözése ad lehetőséget különböző bűncselekményekre. de az éhséget magát nem. velük kapcsolatban bármilyen szexuális tevékenység tiltott és erőszaknak számít. A nemi szerepnek megfelelő viselkedést a családban és a tágabb környezetben tanuljuk. hogy a fiatalokat azért kell védeni a homoszexuális élményektől. 2002-ben viszont egységesen tizennégy éves korban állapították meg az úgynevezett beleegyezési korhatárt. Erre az időre már világossá vált. Magyarországon az 1961-es törvénykönyv volt az első. amit egy adott társadalom elvár a nőktől és a férfiaktól. hogy a tizennégy év alatti gyerekek teljes védelmet élveznek. például a melegek megzsarolására. A "nőies" vagy "férfias" viselkedés megtanulásában bizonyosan szerepe van az anyai és apai mintának. ahol az életét kockáztatja két egymást szerető meleg férfi. Ez az önvád minden alapot nélkülöz. De a nemi irányultság nem tartozik ide.) A homoszexualitás nem bűn A homoszexualitást a középkortól kezdve nagyjából a huszadik század közepéig bűnnek tekintették. A magyar törvények ezután még négy évtizedig tükrözték azt a téves meggyőződést. mert ez szexuális fejlődésüket kisiklathatja.

A melegek pszichológiai kezelésének viszont nem lehet az a célja. amiből ki lehetne gyógyulni. hogy veszélyes vagy kellemetlen lehet. hanem megváltoztathatatlan sajátosság. pszichés zavarnak. A büntető törvénykönyv viszont semmilyen különbséget nem tesz homoszexuálisok és heteroszexuálisok között. Tizennégy éves kor fölött viszont már semmi sem tiltott. de mindenképpen nagyon korán. A homoszexualitással kapcsolatos kutatások tanulságai A homoszexualitással kapcsolatos vizsgálódások. Olyan. Ami azt jelentette. kiderült. amely talán már a születéskor. hogy a homoszexualitást szankcionáló környezet és nem a szokatlan szexuális irányultság következménye. mert mind a mai napig vannak. ami a szexuális fejlődést megzavarná. jóval a serdülőkor előtt . hogy a szexuális beállítottság semmilyen terápiával nem befolyásolható. mint a balkezesség. és azóta nem is tekintik gyógyítható vagy gyógyítandó állapotnak. Ezt fontos tudatosítani. amikor az "elhajlást" már nem tekintették bűnnek. Nem sikerült egyértelmű és bizonyítható kórokot sem találni. hogy a homoszexualitás nem teljesen legális. hogy a melegeket pszichológushoz kellene küldeni. hogy ebben a bonyolult kérdéskörben nagyon messze vagyunk a végleges választól. Ez nem betegség. nem kívánták megbüntetni. Mindezek hatására a hetvenes években a homoszexualitást törölték a Betegségek Nemzetközi Osztályozása című jegyzékből. ha a gyerek ebbe "beleegyezik". ami nem jár semmilyen egyéb kóros vonással. ha mondjuk a rendőrség rajtakap egy szeretkező meleg párt. akik azt hiszik. ami két ember között kölcsönös megegyezéssel történik. megváltoztathatatlan tulajdonság. kutatások. És ami talán még fontosabb. hajlamaiknak megfelelő harmonikus életet kialakítaniuk. A közvélemény viszont még ma is gyakran úgy gondolja. hanem csak az. hanem betegségnek.20 akkor is. A homoszexualitás nem betegség A homoszexualitás megítélésében nagy előrelépést jelentett. A múlt század hetvenes éveire gyűlt össze annyi tapasztalat. hanem csak szabálytalan hajlamaikból kigyógyítani. melynek fényében a betegségelmélet is tarthatatlanná vált. hogy a nem melegekhez hasonlóan megtalálják belső egyensúlyukat. a színtévesztés vagy a vörös haj. hogy szexuális irányultságukat megváltoztassa. A melegek személyiségében nem sikerült kimutatni semmilyen kóros működést. hogy az érintetteket már nem hibáztatták. a köreikben gyakoribb neurózisról kiderült. és sikerüljön önmagukkal összhangban. Ami bizonyosnak látszik: a szexuális irányultság olyan önmagában ártalmatlan. feltételezések tanulsága annyi.

A MELEGEK SERDÜLŐKORA A következő példa részlet egy internetes fórumbeszélgetésből: Először is szeretném a szerzőnek megköszönni ezt a remek cikket! Ugyan köztudott tény. A rákérdezés sem olyan egyszerű helyzet.. valószínűleg letagadnám. még azon is rágódom. részben a leírtak miatt. Nem merek kockáztatni. Ameddig gőzerővel spekulálok egy megfelelő válaszon. Nem segít. ha megpróbálják ellenőrizni a gyerek baráti kapcsolatait. hanem egyenesen árt. éppen a . amilyen. semmilyen sajátos módszerrel nem tud gyerekéből garantáltan heteroszexuális felnőttet nevelni. Nem tudnék hova menni. A gyerek olyan. hogy vele "valami nincs rendben". talán ki is tagadnának. hogy például ki tetszik. de nagyon kínos és görcsös szituációk ezek. hogy elfogadna. Nem létezik olyan "rizikófaktor" (mint amilyen például a dohányzás a szívinfarktusnál vagy a magas vérnyomás az agyvérzésnél). akkor ezt a lelki egészsége biztosan meg fogja sínyleni. kialakulásában serdülőkori és későbbi élmények nem játszhatnak szerepet. ha távol tartják veszedelmesnek tartott élményektől. Tizenhat éves meleg fiú vagyok. A gimimben sem tudom. ami megelőzhetné a homoszexuális irányultság kialakulását. A cikk rám vonatkozó részeivel nem is tudnék jobban egyetérteni! Nap mint nap ilyen szorongások gyötörnek: elmondjam? Áh. komplex összefüggések miatt kilátástalan próbálkozás tudatosan olyan környezetet biztosítani. hogy vajon most kéne elmondanom? Emiatt sokszor hagytam már olyan jeleket. A próbálkozás.. de a családom nem hiszem. Akárhányszor a lányokra terelődik a szó. milyen hatást váltana ki egy bejelentés. Tervezgetem. de előbb-utóbb a családom is megtudná az igazat. De ha kicsi korától azt kell éreznie. amit tudatos odafigyeléssel el lehet kerülni. kénytelennek érzem hazudni. A sokrétű. Ezen nem lehet változtatni. hogy ő nem olyan. és engem kérdeznek. mert ha meg is tennék. hogy kinek mondjam el. mégse. hogy megelőzzük a homoszexualitás létrejöttét.21 eldől. ezeket egyrészt bánom. Más szóval: sem az anya. személyesen még nem találkoztam eggyel sem. sem az apa semmiféle igyekezettel és gondossággal. amilyennek lennie kellene. nemhogy nem használ. tapasztalatoktól. Mit szólnának? És ha nem tetszene nekik? De ha nem lenne baj? Majdnem rájöttek! Talán már tudják is? Csak ők sem mernek rákérdezni? Az iskolában sem érzem magam túl jól. másrészt nem. amik gyanúsak lehetnek. ott biztos jobban fogadnák. hogy léteznek melegek.

és leírom ide. túl sok embertől kaptam olyan jeleket.. mást is gyötör a társadalom nyomása. (Pedig szerintem ez lenne a megoldás. Eljött az idő. a legjobb barátomnak. akár A Coming Out menüpont ezekről ír. én meg másra sem tudtam gondolni. Nem is igazán várok választ erre (persze ez nem azt jelenti. Éppen hazafelé ment. hátha érdekel majd valakit. beszélgetünk. te mit szólnál. és azt hajtogattam magamban. ezért megkérdezte. vagy nem meleg. amik arra utalhatnak. amit megkönnyebbülés volt olvasni. aki bevallotta volna másságát.. de ezt vagy ő nem érti. hogy. már arra sem emlékszem. valamit mindig csinálunk. Egy-két percig csak beszélt hozzám. hogy vannak még rajtam kívül melegek. Most azért írok megint. ha kiderülne valakiről az osztályból. és csak az utat figyeltem. és elhatároztam.feleltem. ameddig én egy szót sem tudtam kinyögni. hogy mi az. vagy ki tudja? Nem tudhatom biztosan. Megelőző nap este rám jött a gondolkozhatnék. Semmi . én meg elkísértem. még "csak úgy" kibökni is iszonyú nehéz volt. de akkor már ott van. hogy kiadjam magamból. hogy arra utaljanak. elindultunk a suliból. aki a cikket olvassa. átmegyek hozzá. család. Az osztályomban sejtem. aki nem.. ha elmondja valakinek?) Szia Mindenképpen neked kell eldöntened. aznap el kell mondanom neki.. hogy mi van. hogy valami nem stimmel. akár barátok előtt! hogy mikor bújsz elő. kb. ha már hús-vér emberrel nem is társaloghatok ilyenről. megpróbálok jeleket hagyni. sokszor teszek így. Akarom mondani. csak a szavakat kerestem.. hogy most vagy soha. és csak néztem magam elé tovább. Még egyszer köszönöm ezt a remekül megfogalmazott. Az én korosztályomban senkivel sem találkoztam. Hogy kiderítsem. gépezünk. vagy csak én szeretném. Folyton csak a begyakorolt szövegem első szavára koncentráltam. de olyan bonyolult. hogy nem vagyok egyedül. tulajdonképp nem is esne rosszul). hogy nem lehet rá válaszolni.Te. aminek meg kellett történnie. filmet nézünk. meleg? . húsz-harminc perc a házuk onnan gyalog. példákkal teli szöveget. miket mondott akkor.. egyáltalán nem tudhatom. Megtörtént. elmondtam az egyik osztálytársamnak. Észrevette. De végül megtettem: . nem titkolhatom mindörökké. próbáltam összeszedni magam. de olyannal sem biztos. egy ideig legalábbis. olvasgasd szerezz barátokat a meleg világból mindenképpen! őket nyugodtan! És Kösz ezt a gyors hozzászólást. mert történt velem egy-két változás. csak leírtam már pár dolgot.22 kiszámíthatatlan helyzet miatt.

lehet. mert nem hitte el. . hogy így lett! Anyumék megtalálták a gépen egy mappában az első párommal készült közös képeket. ameddig rám nem másznak (ehhez próbált egy erőltetett vigyort is hozzáfűzni). A képeket csak retusálni és színkorrigálni akartam.Nincs velük semmi bajom. szerintem magamra. Egy csókolózós kép volt a "legdurvább". nem tudom. de a mappát nem tettem rejtettbe. ezen még sose gondolkoztam. ugye? Az első nekem elég gyorsan történt.Fogalmam sincs. Nem lesz könnyű. de inkább jött még két kétely: Tényleg. Már várom a harmadikat.. Azonnal riasztottam az akkori kedvest.. valahogy nekem is el kell fogadnom azt újra.. "De hogy lehetsz biztos benne? Nem lehet. vagy megutálnád. vagy nemtom. és feltámadt a "remény". hogy igen furcsán érzem magam a suliban az ő jelenlétében. . Mert ő a maszkom.. lenyugszanak majd. tényleg nem tudom.Háát. hogy ez el fog múlni?" Arra számítottam.És kire tippelnél. Miért. valószínűleg semmit. a titkom mögé lát.. még ha tényleg a legjobb barátom is az illető.. De amúgy mi a véleményed a melegekről? .. hogy ennyire elfogadták! .Én sem tudom. elfogadták. nem. Te kire tippelnél? . valószínűleg tényleg semmi nem lenne. hogy mi van. váratlanul.De azért valamit csak reagálnál. de mielőtt még vele próbálom elfogadtatni a tényt. ha tippelni kellene? Szerinted ki lehet az? . mint a barátokkal szemben. .. Szia! Gratulálok! Visszagondolva nem is volt nehéz.. ha nem. meztelennek. mivel változtatni úgysem tudok rajta. és volt még egy beszélgetésünk.. hogy lehetek biztos benne? Eddig már-már beletörődtem. és ez így is lett! Nem téma otthon a dolog. Felhozott egy olyan érvet a beszélgetés folyamán. így találhatták meg.. hogy kiadtam magamból... ő már tudhatja egyes cselekedeteim igazi okát. És szerencsésnek érzem magam. hogy "rájöttek". hogy semmi baj nem lesz. A másik. nem? Nem állnál vele többet szóba.Nem. három héttel az esemény után már enyhült ez az érzés.Ha tippelnem kéne? Aha. ez nagyon kényelmetlen érzés. hogy a beszélgetés után jobban fogom érezni magam. bár a szülővel a coming out mindig is kicsit nehezebb szerintem. de jobb.. de megnyugtatott.. .23 . de most kiújult ez az ötéves gondolatmenet. de majd ellenreménykedek. olyan. hogy nem is fog menni. Most így. és beszélgettünk vagy két-három órát. és megbízom benne. Ezután egy darabig még győzködnöm kellett. te? .. és azt is.Ó. ami igen megfogott. és ez.

hallott már az óvodáról. hogy egyáltalán van-e olyan lépcső. azért. hogy természetes módon meglássa. se a . A gyerek. hogy megtanuljon írni és olvasni és még sok más dolgot. nem is olyan kevesen. mintha egy lépcsőn lépegetne egyre feljebb. hogy vannak melegek. Mostantól sötétben kell tapogatóznia.. A pici gyerek tudja. mintha eltűnne a lépcső. mintha homoszexualitás nem is létezne. hogy ha kinő az óvodából. de nemi irányultságuk ekkor kerül felszínre: ekkor kezdik tudatosan átélni. "járni" kezd. családot alapít. a lábával kell minden egyes lépcsőfokot kitapintania. hanem az azonos neműek gyakorolnak rájuk szexuális vonzerőt. Ha eléri a kamaszkort. Eltűnik a jövőkép Most bosszulja meg magát igazán. ami őt valahová vezeti. és ez összeegyeztethetetlen azzal. és magányosan vergődnek tagadni próbált vágyaik hálójában. akkor is kitapasztalták már. talán járt is már ott. hogy a társadalmi közmegegyezés szerint úgy teszünk. hogyan is él egy egészséges. A meleg fiatal kívül marad.24 Szorongás a saját érzések miatt A melegek életében szinte mindig kritikus életszakasz a serdülőkor. miközben boldogtalan. miközben még abban is bizonytalan. ismer óvodásokat. Olyan. hogy a külvilág gyakran milyen gonoszul bánik a melegekkel: ez lesz az ő sorsuk is? Sokan igyekeznek nem hinni saját érzéseiknek. a szerelmi ügyek megbeszélése. iskolába fog járni. most már se a lányokkal. nem engedték meg. miközben maga előtt látja a néhány fokkal előtte járókat. Ez a felismerés nagyon szorongató lehet: sokan eddigre már magukba építették szűkebb-tágabb környezetük "lebuzizó" minősítését. Tudja. Kirekesztődés A kortárscsoporton belül szinte elkerülhetetlen az elmagányosodás. ahogy felnő. majd megházasodik. erőltetik a heteroszexuális párkapcsolatokat. hogy nem a másneműek. Bár nem ekkor "lesznek" homoszexuálisok. önmaguk számára elfogadhatatlan titkos azonos nemű szerelmeket élnek át. akkor szerelmes lesz. A többiek legfontosabb közös ügye a másik nem: az ébredő szexualitás. De ha nekik maguknak nincsenek is előítéleteik. jól integrált meleg. kitapasztalja.. és most egyedül kell küszködnie kétségbeesett magányában. A meleg fiatal elől hirtelen eltűnik a jövőkép: a világ eltitkolta előle. vagy legalábbis kialudna a villany. amire szüksége lesz az életben. hogy háromévesen óvodás lesz. amit magukon átélnek.

belső világuk annyira más. a kilátástalanság érzése. inkább titkolózik. Kamaszkori életkori sajátosságok A serdülőkor a folyamatos megmérettetés időszaka is. hát ez vele valahogy kínossá vált. a küzdelem a fölényért. hogy saját vágyainak. amikor neki lett egy stabil barátnője vagyis szerelme és én is együtt voltam egy fiúval. Persze. miről beszéljen? Nemcsak az a nehézség. amikor tizenhat éves koromban a legjobb barátnőm elmondta nekem. "menő" lánnyal vagy fiúval jár. persze addigra már én is kinőttem a "sülve főve együtt a legjobb barátnőmmel" korszakból. az előbbre lép a ranglistán. hogy a társaiét sem tudja követni. a többiek végtelenül kritikus tekintetének kereszttüzében állna. Közben fokozódik a kétségbeesés. megjátssza magát.25 fiúkkal nem tud mit kezdeni. hogy ez benne egész más érzéseket kelt. hogy miket beszélek a fiúkról. elfogadtam. hogy nem érdekli a téma. Elég hamar el is távolodtunk egymástól. sőt idegesíti. ettől a kapcsolatunkból eltűnt a természetesség. elvileg nem is volt kifogásom ellene. De nem csak ez. A kisebb gyerekek még nem foglalkoznak saját élményviláguk elemzésével és megosztásával: az erre való igényt és az ehhez szükséges önmegfigyelő képességet a serdülés hozza magával. A fiúlány kapcsolatok nagyrészt a közönségnek szólnak: aki rangosabb. kézen fogva jártunk az utcán.. és az alulmaradástól való rettegés ellen nemegyszer a másik kikészítése látszik a legbiztosabb módszernek. hogy ez neki egész mást jelent. igényeinek nem talál helyet az életterében. hanem az intim barátságoké. hogy kiszoruljon a kortárscsoportból. hogy az ő gyengeségeikre . akárhányszor átöleltem. Én a barátnőimmel mindig elég közvetlen viszonyban voltam. Folyik a pozícióharc. és csak évekkel később lettünk megint jóban. miközben páni félelmet éreznek. egymás előtt öltöztünk. Tudni.. Hogy viselkedjen a bulikon. a nagy kitárulkozásoké is. Azért az elég nehéz ügy volt. Kíméletlenül visszaélnek egymás gyengéjével. Egyrészt ő se értette igazán. hogy leszbikus. és hát én sem tudtam mit kezdeni azzal. A kamaszkor nemcsak a heves szexuális vágyak és szenvedélyes szerelmek időszaka. A meleg kamasz elől a kitárulkozás lehetősége is el van zárva: még ha őszinte is a barátaihoz. Csak hát ez mégis sok mindent megváltoztatott. vetkőztünk. Aki alacsonyrangúval barátkozik. hogy valódi élménymegosztás nem nagyon képzelhető el. a belső magány. elismeréséért. hanem az is. a többiek tetszéséért. Sok fiatal nem bírja elviselni. A kortárscsoportban mintha mindenki állandóan színpadon. szerelmi történeteket talál ki vagy imitál. megcsókoltam őket. az maga is lecsúszik. De akkor ez már nem volt olyan szoros barátság. éreztem. ha ő meg lányokért kezdett rajongani.

de a kortársak között leginkább a megalázást és fenyegetettséget élheti át. ha ezt a mesét olvashatom gyerekkoromban! De mindenhol csak azt láttam. Egész gyerekkoromban valahogy megfoghatatlanul éreztem. hogy kényeskedem. hogy azzal a játékkal játsszon. Ez a másmilyenség igazán csak akkor jelent problémát a gyereknek. és adott esetben kit lehetne jobban kigúnyolni. Persze nem tudtam. Ebben az életkorban mindenki bizonytalan. Jaj volt nekem. egy túl ilyenkor . legboldogtalanabb korszakaként emlékszik vissza középiskolás éveire. amit nagyon szégyelltem. A melegek gyerekkora Az alapélmény: "én másmilyen vagyok. Végül egy szép szőke királyfi jön hozzá. mint én. amilyen. ha ők is elégedetlenek. A belső bizonytalanságot nagyhangú dicsekvéssel lehet eltakarni. de neki egyik sem kell és egyre boldogtalanabb. hiszen saját tapasztalatukból tudják. és ha megijedtem erős labdától. hogy olyan sok meleg élete leggyötrőbb. Apám nem bírta elviselni. Nem érdekeltek a kalandregények. hogy menjek vele focizni. ha nem engedik. "fiússágukról" le akarják őket szoktatni. aki mindig boldogtalan. de én nem találtam meg magamat a könyvekben. ami érdekli. mint a "férfiatlan" kamaszt vagy a "nőietlen. hogy milyen vagyok.26 is fény derülhet. mondja. és attól fogva boldogan élnek együtt. hogy nem elég nőiesek. hogy nem tartozom sehova. az öreg király és királyné hiába próbálják felvidítani. ha "lányosságukról". de az idegenséget éreztem. azzal a gyerekkel barátkozzon. Elébe hozzák az ország legszebb lányait. A meleg gyerekeknek az a legkínzóbb. hogy senki sem olyan. ha Tette a vagyok. mert nálunk mindenki sokat olvasott. egy királyfiról szól. a könyvekben. a hősmondák. akkor mindennek lehordott. megjegyzéseket. Sokan már gyerekként is hasonlóan érezték magukat. a "fiús" kislányt. mi történhet azzal. esetleg megszégyenítik a "lányos" kisfiút. nem igazán tartozom közéjük" legtöbbször nem derült égből villámcsapásként éri a serdülőkorba lépő fiatalt. Szülei. hogy válasszon közülük feleséget. és akkor a boldogtalan királyfi felragyog rád vártam egész életemben. amíg meg nem halnak. Hogy én milyen boldog lettem volna. hogy nem elég férfiasak. nem volt közöm a szerelmi történetekhez. Ha csúfolják. hogy ügyetlen rákényszerített. a fiúk félnek. aki sebezhető. akivel jól érzi magát. ha szüleik sem állnak melléjük. Nem szerettem olvasni. az indiánkönyvek. a filmeken. hogy olyan vagyok. csúnya" lányt? Aki még magával sincs tisztában. Nemrég a kezembe került egy svéd mese. Nem véletlen. a lányok. ha a külvilág kedvezőtlenül reagál rá.

Persze. hogy ilyen stréber. Ha meleg. akár szigorúan büntetni. ahol a többiek tánc közben vagy a szoba sarkában csókolóztak. amit felfedeztek. Ha a szülő gyanút fog A szülőket még jobban megijesztheti. csak a kamaszkor szexuálisan felfűtött állapotában kísérletezik. hogy neki ijesztő lehetett a kamaszkor. hogy utálta a bulikat. hiába tiltják vagy engedik. akkor is meleg "lesz". ha ittak vagy cigarettáztak. esetleg depresszív vonásokat mutat. hogy az unokatestvére már nem akar vele rajzfilmeket nézni. mi a baja velem. egyrészt. Minden erővel "férfiassá" akart nevelni. aztán meg olyan aszexuálisnak tűnt. Ezzel együtt sok meleg gyerekkorában probléma nélkül beilleszkedik a többiek közé. ragaszkodott a gyerekkori játékaihoz. Rettegtem tőle. mire hajlandó volt felnőni.27 még el is sírtam magam. hogy telnek az évek. és állandóan kifogásolta az iskolában. magányos. ha anyuhoz menekültem. hogy a gyerek szexuális fejlődése szempontjából teljesen mindegy. És félhetett a saját erotikus rezdüléseitől. sem az engedékenység. nem tudják. hogy anyu ölébe üljek. hogy ők hogyan reagálnak. A gyerek "furcsasága" sokféle módon megmutatkozhat. mint egy kisfiú. Sokan pánikba esnek ilyenkor. Csak utólag értettük meg. De nagyon rosszul éreztem magam. ha valamilyen jelből gyanút fognak: a gyerek a saját neméhez vonzódik. nyilván attól hogy az alkohol oldhatná a gátlásait. ha valaki nem tartott be egy szabályt. Én meg nagyon csodálkoztam. A gyerek olyan "furcsa" A szülőket aggaszthatja. Utálta. A jelenlétemben panaszkodott. és még mindig olyan. a nevelőnek nincs "teendője". hogy a többiek buliznak. mihez kapjanak. . és áradt belőle a kétségbeesés. Megpróbált visszamenekülni a biztonságos gyerekkorba. A fiúkhoz. Fogalmam sem volt. Elmúlt húszéves. hogy ez reménytelen. tiltani próbálják azt. valahogy nem is értettem. Akár engedékenyek. amikor látta. Kamaszkorban ez már nemigen fordulhat elő. ha látják. a gyerek szexuális irányultságára ez nem lesz kihatással. nem akarta hagyni. Ebből a szempontból a szülőnek. bezzeg az unokabátyám milyen belevaló srác. Meg volt sértve. hogy kamaszgyerekükkel valami nincs rendben. Kiakadt. Többnyire nincsenek tisztában azzal. mit tehetnék. Ha például nagyon visszahúzódó. hogy ő milyen szerencsétlen a fiával. A fiam olyan elviselhetetlenül jó gyerek lett kiskamasz korában. ha viszont nem meleg. heteroszexualitása kibontakozását akkor sem veszélyezteti sem a tiltás. fel volt háborodva. Hihetetlen volt.

az általános állapotát és családjához fűződő viszonyát igen. Szinte megkönnyebbültem. ha biztos lehet benne: talán lesz olyan ismerőse. hogy nem igazán tudom róla levenni a terheket. FÉRFIAK ÉS NŐK: HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A második fejezetben ismertetett kutatási eredmények nagyrészt homoszexuális férfiakon végzett vizsgálatokon alapulnak. De csak arrafelé. de a közérzetét. ha értésére adja: neki magának nincsenek előítéletei. hogy élni sincs kedve. majd rátalál arra a társaságra. nyugtatgattam. Óvatosan szóba hoztam a dolgot. Nem könnyű a szülőnek. Ilyenkor azzal csökkentheti a gyerekre nehezedő nyomást. El nem tudtam képzelni. így a leszbikusság hátteréről. és amikor olyanokat kezdett mondogatni. Aztán nyitva felejtett egy internetoldalt. akkor ezzel csak a gyerek szorongását növeli. hogy mindig hallgasson a saját érzéseire. A női homoszexualitással a kutatók sokkal kevesebbet foglalkoztak. akadályozni próbálja a gyerek bontakozó szexualitásút. de nem tudhatja biztosan. Hogy miért van ez így? Talán a társadalmat kevésbé érdeklik. Rossz volt. ahol jól érzi magát. Mintha egy gyorsuló vonatot akarnának még idejében más sínre terelni. amikor rájöttem. A gyerek nemiségét nem tudja befolyásolni. és akkor hirtelen minden világos lett. sajátosságairól még kevesebbet tudunk. a váltó már réges-régen be van állítva. de azzal vigasztaltam magam. gyorsítják a vonatot. hogy a szülő hogyan reagál arra. amit felfedezett. Mit tehet a szülő? Ugyanakkor mégis nagy jelentősége lehet annak. de a szülei soha. ha csak sejti. ami a szervezetbe eredendően bele van kódolva. és hozzájuk a férfi szempont áll közelebb? Mindenesetre a leszbikusok . Ha rémülten tiltani. hogy a tudósok többsége férfi. egyben kevésbé is irritálják a leszbikusok. és aláássa viszonyuk őszinteségét. hogy saját hajlamaival hadakozik. hogy majd minden kialakul. és így vagy úgy. A gyötrődő fiatalnak mindenképpen nagy megnyugvást jelent. A serdülőkori hormonok fűtik a mozdonyt. Érdemes a gyereket arra bátorítani. hogy gyereke rossz állapota azzal függ össze. teljesen kikészültem. aki ellene fordul. de túl fog jutni rajta. vagy esetleg csak arról van szó. a gyerek a vesztébe rohanhat. hogy nekem is nehéz volt a kamaszkorom. miért olyan boldogtalan.28 A szülők mégis úgy érezhetik: ha nem lépnek közbe. hogy mitől depressziós a fiam. A vonat haladásának iránya viszont nem függ a sebességtől.

a leszbikusok sok problémája abból adódik. ha a házaséletet terhes és kellemetlen kötelességnek érezte. hogy nemcsak a heteroszexuálisokhoz. és így tovább. Egy nő számára a szexuális együttlétet nem teszi lehetetlenné. A leszbikusok sajátos helyzete Míg a meleg férfiak leginkább a nyílt üldözéstől szenvednek. hogy mi hiányzik nekik". ha az nem okoz testi örömöt. és ő maga és a környezete sem talált semmi furcsát abban. Régen a leszbikus nőt is férjhez adták Ebben a közegben a leszbikusok nyilvánvalóan fel sem tűntek. Ismeretesek a durva viccelődések. A különbségek a női és a férfi természet. hogy "csak egy rendes férfira volna szükségük. ha egyenesen viszolygást kelt benne. A homoszexuális hajlamú nőt ugyanúgy férjhez adták. Ez a fajta együttlakás férfiak esetében elképzelhetetlen lett volna. hogy érzéseiket legalább rejtett formában. (Ugyanakkor. "fehérmájú". hogy mi is történik a két "barátnő" hálószobájában. mint az előző fejezetben olvasható történetben láttuk. aki jól elkapná őket". ha két "magányos" nő közös háztartásban élt. és erkölcstelennek tartották ("nimfomán". hanem a meleg férfiakhoz képest is háttérbe szorulnak. jó esetben "kurva") a nemi életben örömöt lelő nőt. mint a "hites uráé"? Az sem keltett visszatetszést. miközben esetleg barátnője érzelmileg mindenkinél többet jelentett neki. sőt az sem. éppen ez a nők között szokásos természetes testközelség okozhat zavart és feszültséget a homoszexuális és heteroszexuális nők kapcsolatában.) . hogy a kötelességtudó feleség barátnőjét minden lehetséges alkalommal átöleli. megcsókolja. A nők közötti intimitás nem feltűnő A külvilág a nők egymás közötti intimitását sokkal természetesebbnek tartja. sőt feltűnést sem. vagy: csak "nem tudják. Kinek tűnt volna fel. míg nőknél senki sem foglalkozott azzal. mit számított. a női és a férfi szexualitás eltéréseiből is adódnak. hogy nem veszik komolyan őket. ha az ő testi közelsége sokkal jobban esett neki. csökevényesen kiéljék.29 gyakran kifogásolják. Két-három generációval ezelőtt még Magyarországon is "házastársi kötelességről" beszéltek. így a leszbikusoknak mindig inkább megadatott.

Ha kételyeit hangoztatja. senki sem tudhatja százszázalékos biztonsággal megjósolni. hogy nem bírja a fiúkat. az csak dacba kergeti a gyereket és a viszonyukat rombolja. sok esetben lassabban. . a kamasz lányokat nem borítja el olyan ellenállhatatlan hevességgel a nemi vágy. hogy a nő is szívesen éljen nemi életet. A női élvezőképesség gyakran az életkorral.30 A leszbikus nőt frigidnek tarthatják Későbbi időkben. és kezdetben sok lány inkább csak a romantikus érzéseket. akkor elszakad az utolsó szál is. és környezete legnagyobb meglepetésére életmódot vált. Ha egy lányt szenvedélyes. Szörnyű veszekedéseink voltak. Az ő családjuk esetleg haraggal. és nem keresi a fiúk társaságát. "Bizonyíték" valóban nincs. A szülők a lányuknak nehezebben hisznek Éppen ezért a szülők sokszor nehezebben hiszik el leszbikus lányuknak. hogy homoszexuális érzései vannak. fokozatosan érik meg a bizonyosság: igazán mély kötődést. mint a fiúkat. mint a férfiaké. és megint csak nem feltétlenül derült ki. rajongó viszony fűzi barátnőjéhez. ő bizony leszbikus. igazán kielégítő szexuális kapcsolatot csak nővel tudnak átélni. hogy egy lány már egészen fiatal korától biztosan érzi: férfival nem. De az biztos. A nők szexuális fejlődése többnyire nem olyan drámai. ha a "hideg" nő csak a férfiaktól jövő ingerekkel szemben volt érzéketlen. hogy ha én ezt elismerem. és ne is erősködjek. hogy sokkal több boldogságot kap női szerelmétől. akkor már biztosan nem talál vissza a normális életbe. mint meleg fiuknak. Az is előfordul. mint a testi kapcsolatot igényli. a tapasztalatokkal fejlődik. hogy a szülő ezt nem tudja befolyásolni. hogy leszbikus. agresszióval reagál. az még nem azt jelenti. csak nővel tud intim kapcsolatot elképzelni. Pedig az sem ritka. a leszbikusok nagy részére a "frigid" címkét ragasztották. A leszbikus nőkben. több általa többé-kevésbé sikeresnek ítélt férfikapcsolat után ébred rá arra. amikor a társadalom már természetesebbnek vette. az viszont inkább lányokkal fordul elő. hogy egy középkorú nő. A fiúk melegségét nem lehet ilyen könnyen kétségbe vonni. Én meg attól féltem. neki csak a lányok kellenek. hogy szüleik nem is hisznek nekik. ha beszámol róla. hogy hogyan fog alakulni a gyerek élete. A lányom már kamaszkorától provokatívan hangoztatta. sőt el is várta.

akiknek éppen nincs partnerük. Persze. De minél több tapasztalatunk van arról: hogyan él egy hajlamai ellen nem küzdő meleg. hogy a vágyak természetes kiélésére. csak nálunk mindenki férfi. Mármint ha csak arról van szó. mint a heteroszexuálisoknak. aki minden erejével küzdött a vágyai ellen. Tehát a meleg férfiak körében is egyre gyakoribb a tartós párkapcsolat. és így keveredett saját színvonala alatti megalázó kalandokba. A férfiak jobban igénylik az alkalmi szexet. zárt. akivel a testi-lelki összetartozás ilyen magas színvonalon átélhető. A nőket mindig nehezebb elcsábítani. Az meg mégis nagyon ritka. bárok sem igazán jelentenek megoldást. De azt már nem bírnám. vagyis hogy több futó kapcsolatuk van. akkor is. és ezért nem kell a másiknak azt hazudni. Mivel nem a futó ismeretség a cél. . ha bele is szeretne valakibe. hogy nemcsak szexről van szó. A meleg férfi. időről időre szexuálisan annyira kiéhezett állapotba került. A melegeket gyakran éri a promiszkuitás vádja. velük el kell hitetni.31 A homoszexuális nők és férfiak életmódjának eltérései A leszbikus nők életformája általában eléggé eltér a meleg férfialoétól. Spontán ismeretségre viszont a leszbikusok viszonylag kis száma miatt kevésbé van esély. hanem szerelmet és összetartozást keresnek. hogy mi magának a homoszexuális hajlamnak és mi a homoszexuálisokra rákényszerített életformának a következménye. ami kiszolgáltatottá és zsarolhatóvá tette. különösen a férfiak esetében egyáltalán nem volt lehetőség. Szerintem mi. A melegekkel kapcsolatos előítéletek nagy része abból a korból származik. Az ő problémájuk inkább az ismerkedés: hol találhatnak olyan társra. ha a pasi csak egy gyors kalandot akar. ők sem csak szexet. hogy az életforma hasonul a heteroszexuálisokéhoz. én is féltékeny vagyok a barátomra. hogy valamilyen kielégüléshez juthasson. a leszbikus szórakozóhelyek. hogy egy nő fizetne a szexért. Hány tisztes családapa jár kurvákhoz. mint a nők. ha felszed egy srácot. aki esetleg kényszerű házasságban élt. de azért nem dől össze a világ. de olyan férfiak is. monogám kapcsolatban élnek. hogy minden alkalmat megragadott. gyakoribb. annál inkább úgy látszik. melegek is ilyenek vagyunk. ennek szerintem biológiai háttere van. hogy szoros. amikor a homo-szexualitást olyan mértékben üldözték. hogy ebből lesz valami. illetve hogy nem is képesek tartós párkapcsolatra. hanem másról is. Velem is előfordul. Ebben az esetben is nehéz különválasztani. A leszbikusokat általában valóban kevésbé vonzza a könnyű kaland.

de ők valóban veszélyeztetettebbek. ha kikerülnek a testből. Ez kizárólag különlegesen szoros kapcsolat esetén fordulhat elő. ami néhány kivételtől eltekintve (mint amilyen például a vérátömlesztés. rendszeres gyógykezeléssel. ha bejut a véráramba. tehát halálos betegségből inkább krónikus betegséggé változott. Sőt néhány szempontból még jobban eltérnek egymástól. és mint a név is mutatja: a betegségnek az a lényege. a sorsközösség az. mint a heteroszexuálisoktól. és ritkábban csalják meg egymást. A fertőzött ember testnedveiben sok a vírus. az AIDS leszbikusoknál szinte egyáltalán nem fordul elő. észrevehetetlen nyálkahártya-sérülés. és létezik monogám természetű meleg is. Ilyenkor elég egy apró. megfelelő gyógyszereléssel hosszú időn át jó minőségű. A diszkrimináció. a mindennapokban viszont elég kevés közük van egymáshoz. Ha viszont közvetlenül a vérbe jutnak. átlagosan hosszabb ideig tartanak. Az AIDS szó a "szerzett immunhiányos tünetegyüttes" angol nevének (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rövidítése. Az AIDS még ma sem gyógyítható. hogy a vírus hatására leromlik a fertőzött személy immunrendszerének működése. Az AIDS-es beteg is sok odafigyeléssel. (Természetesen ez is csak statisztikailag igaz. teljes értékű életet élhet. akkor ott tovább szaporodnak. Az AIDS Az AIDS az elterjedt elképzelés ellenére nem a meleg férfiak betegsége.) Korunk legveszedelmesebb nemi betegsége. akár a melegek. Olyan krónikus betegséggé. A skála másik végpontján a meleg férfiak állnak. A leszbikus párkapcsolatok a legstabilabbak A vizsgálatok szerint a lehetséges párkapcsolatok közül a leszbikus kapcsolatok a legstabilabbak. de ezek szinte azonnal alatt elpusztulnak. és életmódjukban sincs nagy hasonlóság. mint akár a heteroszexuálisok. és fertőzést okozhatnak. vagy fertőzött injekciós tű használata) csak szexuális együttlétkor valósul meg. Az immunvédekezés hiányában elburjánzó daganatok. de hosszú időn át egyensúlyban tartható. a leszbikusok között is vannak.32 A leszbikusokat és a melegeket a sorsközösség hozza össze A közvélemény sokszor együtt kezeli a homoszexuális férfiakat és nőket. mint amilyen például a cukorbetegség vagy egyes szívműködési zavarok. fertőzések (például tüdőgyulladás) kezelés nélkül előbb-utóbb halálhoz vezetnek. Az AIDS vírusa kizárólag akkor okoz betegséget. akik a futó kapcsolatot kedvelik. és a vírusokkal fertőzött testnedv . mint a heteroszexuálisok. ami a leginkább összehozza őket. életmódi megszorításokkal.

hogy az alig ismert nő becsaphatja.33 (például ondó vagy hüvelyváladék) a véráramba kerülhet. A gumióvszert eredetileg fogamzásgátló eszköznek fejlesztették ki. melyek sérüléssel járhatnak. hogy "olyan undorítóak!" Vajon miért? A viszolygás háttere A jelenség emlékeztet arra. akik a maguk részéről nemritkán alábecsülik ezt a kockázatot. ezért náluk elvileg lehetséges a pillanatnyi vágyak akadálymentes kiélése. hogy óvszer nélkül semmiképpen se éljenek nemi életet. Minthogy hormonális éretlenségük miatt nem ismerik a felnőtt nemi vágyat. Szerény vigasz a leszbikus lányok szüleinek: az ő gyereküket gyakorlatilag nem fenyegeti az AIDS fertőzés veszélye.) A gumióvszer a melegeket is védi. akkor az egyik leggyakoribb érzelmileg túlfűtött kifogás az. hogy valójában nem a homoszexualitás a hajlamosító tényező. és nagy előnye. hanem a végbélen át történő érintkezés. Ezért véd a gumióvszer: az ondót és a hüvelyváladékot távol tartja a nyálkahártyától. mi az az erő. függetlenül attól. egyaránt véd a teherbeeséstől és a nemi betegségektől. (Ami azt jelenti. Könnyű használni. ami a felnőtteket . hogy a fogamzásgátlást így mind a ketten ellenőrizni tudják. A KÜLVILÁG REAKCIÓI Érdemes feltennünk a kérdést: valójában mi lehet az oka annak. hogy a melegek olyan sok emberből ellenérzést váltanak ki? Ha homoszexuálisokról esik szó. mert a végbél nyálkahártyája sérülékenyebb és eleve valamivel kevésbé ellenálló az AIDS vírusával szemben. és amióta jobb minőségben gyártják. Emiatt a melegeknél nagyobb tudatosságot és óvatosságot igényel. ha nincs állandó partnere. és hogy kerüljék az olyan praktikákat. ahogy a serdülőkor előtt álló gyerekek reagálnak a felnőtt nemiségre. mint a hüvely nyálkahártyája. hogy ez nővel vagy meleg férfival történik. egyre inkább nő az elfogadottsága. A melegek azért fertőződhetnek könnyebben. nem tudják elképzelni. A melegeknél nincs szükség fogamzásgátlásra. nincs kellemetlen mellékhatása. és a nőnek sem kell hormonális fogamzásgátlót szednie. de a rendszeres gumihasználat náluk kevésbé magától értetődő. Ennek főként futó kaland esetén van jelentősége: a férfinak nem kell attól tartania. mint a heteroszexuálisok. Ugyanakkor a melegek az intenzív felvilágosítás miatt általában jobban tisztában vannak az AIDS veszélyével.

a nyálas nyelvét beledugja a szájába? Én ilyet soha nem fogok csinálni"). ha ezt a viszolygást erkölcsileg magasabb rendűnek vélik. ezzel is táplálva azt az előítéletet. Mintha vámpírokról volna szó. A férfi. vagy akár a kövérek. hogy én magam is át tudnám-e élni. ezért a "csábítás". az sokkal ritkább. hogy fantáziájában mérlegelje. hogy mit csináltak? Ha a nemi vágyba még fantázia szinten sem tudunk belehelyezkedni. A heteroszexuálisoknak ez átérezhetetlen. A félelem háttere a már említett meggyőződés. Mintha egy vágy jogosságának az volna a mércéje. A homoszexuálisok egy része hasonló módon reagál a "normális" szexualitásra. hogy mások nemi életével foglalkozzon. És nem is kényszerítenek senkit arra. Nekik már a csókolózás is gusztustalan ("fúj.bár ők ezt nemegyszer így élik át -. mi az. hogy a melegre az azonos nemű személyek hatnak ugyanígy. Ezért ítélik el egyesek a testi sérültek és betegek. Nem azért. a "csúnyák" nemi életét is. hogy egy öreg testet is meg lehet kívánni. Például a fiatalok az idősek szexuális életétől. miközben női szerelmüktől boldogságot kapnak. jóval a serdülőkor előtt eldől. túlzott közelsége taszító hatású lesz. ami miatt ilyen felfoghatatlanul szoros testközelségre vágynak. A pornófilmek is vagy felizgatják. ami valaki másban vágyat ébreszt. Minthogy a szexuális irányultság. ha egy gyerek tanúja lesz nemi életüknek. őt magát is vonzaná-e az. aki nőre vágyik. szinte viszolyog a másnemű ruhátlan testtől és a vele való intim együttlét gondolatától. tehát "undorító". mert férfipartnerük nem volt elég jó és figyelmes szerető. hiszen nem tudják beleélni magukat. A "vámpírpánik" A másik gyakori "érv". Mintha bűnt követnének el.34 egymás felé hajtja. A probléma az. nem érti. akik harapásukkal áldozatukat is vámpírrá teszik. legyen az kellemes vagy . Erről az ellenérzésről a leszbikusok inkább szoktak beszámolni. A saját maguk számára "elképzelhetetlen" nemiségtől sokan undorodnak. mert a nők figyelmesebb és kedvesebb szeretők . De miért kellene átélnem? Nem vagyunk egyformák. hanem mert szexuális irányultságuk miatt csak a nőket érzik vonzónak. ezért védeni kell tőlük a társadalmat. hogy a homoszexuálisok furcsa hajlamaikkal veszélyt jelentenek a környezetükre nézve. mint láttuk. ezért is kínos a számukra. hogy azért fordultak el a férfiaktól. A felnőttek ezt majdhogynem ösztönösen érzik. a nő. akkor a szexuális együttlétet könnyen érezzük taszítónak. hogy a homoszexuális csábítás homoszexuálissá tesz. hogy valakinek teljesen közömbös legyen ez a látvány. mert hogyan is magyarázzák meg. vagy undorítják a nézőt. Az összefüggés ez esetben is fordított: mivel a férfi nem kelt vágyat bennük. mintha maga az undor bizonyítaná: az azonos neműek iránt érzett nemi vágy elítélendő. aki férfira vágyik.

akinek testén a serdülőkori hormonok hatására már megjelentek az úgynevezett másodlagos nemi jellegek. ha egy felnőtt ember kamasz gyereket próbál elcsábítani. Mégis. Ahhoz nem kell pedofilnak lenni. viszonylag ritka jelenség. hogy a társadalom mindent megtegyen a gyerekek megóvásának érdekében. Ezért tizennégy éven aluli gyerekkel nem is szabad nemi kapcsolatot létesíteni. függetlenül attól. szexuális irányultságuk mégis minden külső hatásnak ellenálló módon jelentkezik. hanem a mintakövetéstől is félnek. joggal tekinthető visszaélésnek. hogy a melegek maguk heteroszexuális családban. De az egészséges homoszexuálisok. A pedofília A gyerekekre nem a homoszexuálisok. akik kisfiúkhoz vonzódnak. szemben a homoszexualitással. A pedofília. heteroszexuális környezetben nőnek fel. Ennek bármilyen kiélése súlyosan árt a testileg-lelkileg éretlen gyereknek. hogy valaki vonzónak találjon egy kamasz gyereket. tehát még ilyen szoros együttélés esetén sem fordul elő mintakövetés. nyilvánvalóan nem befolyásolhatja az érintett személy vágy. hogy fiatal serdülők vagy gyerekek pusztán a "rossz példa" hatására maguk is homoszexuálissá válhatnak. A homoszexualitás nem "fertőz" A homoszexualitást sokan úgy képzelik. például a kislánynak már nőies a melle. mint valami fertőző betegséget: nemcsak a direkt csábítástól. tehát attól.és érzésvilágát. Mint ahogy a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek sem lesznek nagyobb arányban homoszexuálisak. hogy a serdülőket és a gyerekeket óvni kell a homoszexuális példától. ezért teljesen indokolt. hanem a pedofilok jelentenek veszélyt. ugyanúgy. A közvélemény viszont változatlanul úgy tartja. . A pedofil emberben a serdülés előtt álló éretlen gyerek kelt szexuális izgalmat. akik kislányokhoz és olyanok is. nemileg érett partnerre vágynak. A minta hatástalanságát éppen az mutatja. mivel a serdülők testi és pszichés érése nem egyszerre következik be. mint az egészséges heteroszexuálisok. A pedofiliának nincs köze a homoszexualitáshoz A szexuális irányultság nem függ össze a pedofiliával: léteznek olyan pedofilok.35 kellemetlen élmény. hogy a gyerek testileg mennyire fejlett.

míg egy kislány azt mégiscsak tudja. szinte ijesztő az a lehetőség. segítőkész fiúból miért bújna ki az a kontrollvesztett. hogy meleg. hogy fejlődő teste időközben szexuálisan vonzóvá vált. majd együtt betértünk egy kempingbe.36 A társadalom azonban sokkal gyanakvóbb a homoszexuálisokkal szemben. A heteroszexuális férfiak viszonya a melegekhez Férfiak és nők általában eltérő módon viszonyulnak a homoszexuálisokhoz. csak elvárják tőle. Azon önmagában nem szokás felháborodni. Még beszélgettünk egy kicsit. benne általában nem is merül fel az a lehetőség. hogy egy férfitársban ébreszthet nemi vágyat. hogy a fiatalember miért gondolta. A meleg pedagógusoktól viszont szinte mindenki retteg. hogy a homoszexuálisok képtelenek a vágyaikat féken tartani. kívánatosnak látja. Mint már említettük. Az esetleges molesztálás minden esetben teljességgel elfogadhatatlan és traumatikus élmény a serdülők számára. . Alig tudtam aludni. Ez a feltűnő kettős mérce két alaptalan előítéletre vezethető vissza: az egyik a "vámpírpánik". de azt azért senki sem gondolja. olyannyira. mintha szokatlan igényeiket erőszakkal próbálnák kielégíteni. és ezért hamarabb felismeri és talán jobban ki is tudja védeni -. Erős-egészséges fiatalember létére hogyan lehetne az ő együttműködése nélkül testi kapcsolatra lépni vele? És vajon a rokonszenves. Olaszországban autóstoppoltam. hogy meleg útitársa az éjszaka leple alatt alattomban vagy erőszakkal fog hozzá közeledni. Borzalmasan megijedtem. a melegekkel kapcsolatos előítéletek nagyrészt abból a korból származnak. hogy a biztonság kedvéért férfi tanárokat nem is kellene kamaszlányok közelébe engedni. Nehéz elképzelni. akinek rémképétől egész éjszaka rettegett? Több oka lehet annak. amikor a srác elmondta. hogy nem jön-e be a sátramba. a másik. Sajnos. A leghevesebben mintha a heteroszexuális férfiak utasítanák el a meleg férfiakat. Sok férfinak kellemetlen. hogy ezt az érzését kontroll alatt tartsa. ha molesztálás éri. és odakészítettem egy botot. hogy ettől csak a legnagyobb elővigyázatossággal és testi erejének teljes bevetésével tudja megvédeni magát. ha egy tanár tizenháromtizennégy éves lánytanítványát csinosnak. De miért lenne ennek nagyobb veszélye egy meleg tanárnál? Az igaz. hogy a melegekre sok férfi úgy reagál. ösztönvezérelt vadállat. ennek ellenére a kislányok molesztálása sem ritkaság. estefelé felvett egy srác. hogy egy kiskamasz fiú sokkal gyanútlanabb. mindig csak azt figyeltem. a hálózsákomnak nyakig felhúztam a cipzárját. mert "megronthatják" a tanítványaikat. hogy a tanára ilyen módon is közeledhetne hozzá.

37 amikor a "ferde hajlamúaknak" normális ösztönkiélésre egyáltalán nem volt lehetőségük. A nyilvános vécében leselkedő, sötét parkokban ajánlatokat suttogó, gőzfürdőben a férfiakat molesztáló "buzi" rémképe ennek a kornak, pontosabban a kíméletlen elnyomásnak a terméke, de mind a mai napig él az az előítélet, hogy a homoszexuális férfi "tapogat, molesztál", veszélyes a közelébe kerülni. A nőket elnyomó, férficentrikus társadalmak mindig homofóbok is, és ezt a szemléletet leginkább a "macsó" férfiak hordozzák. A macsó férfi számára egyértelműen különválik a férfi- és a női szerep. A férfi a szexuális fogyasztó, szükségletei kielégítésére használja a nőt, akinek saját érzései, szexuális igényei nem számítanak. A szerepek eltérésének legszélsőségesebb formáját a nemi erőszak mutatja, de a macsó mentalitásban mindenképpen benne rejlik, hogy a férfi az aktív, ő az erős, ő az, aki megszerzi, amire szüksége van, és szükséglete tárgyát tulajdonképpen lenézi: szerinte a nő csak arra való, hogy a férfi kedvét töltse vele. A macsó férfiból ezért óriási szorongást válthat ki a buzi, aki mintegy őt tekinti az általa megvetett nőhöz hasonló tárgynak, és ezzel a férfiasságát fenyegeti. Ezek a férfiak tudattalanul ugyanolyan erőszakos beállítottságot tulajdonítanak a melegeknek, ahogy ők éreznek a nőkkel szemben. A férfitárs esetleges erotikus vonzódása nemcsak a macsók, hanem szinte minden férfi számára kellemetlen érzés, ennek bármilyen gyanújelét sokan már önmagában molesztálásnak érzik, és többnyire túl is értékelik: a melegek szexuális kapcsolataikban ugyanúgy kölcsönösségre vágyódnak, mint mindenki más, ezért ha közeledésükre nem kapnak választ, akkor érdeklődésükkel nem az elérhetetlen heteroszexuálisok, hanem a melegtársak felé fordulnak.

Homofóbia a saját érzésektől való félelem miatt Volt a középiskolában egy fiú, aki a legdurvábban üldözött. Léptennyomon lebuzizott, gúnyverseket körözött rólam, egyszer a haverjaival meg is akart verni, szerencsére a barátaim megvédtek. Ez a fiú akkor kezdett velem szemétkedni, amikor a könyvei között találtam egy meztelen fiúképet. Valamit dadogott, hogyan került oda az a fénykép, és aztán őrjöngve elkezdett buzizni, hogy nehogy már valaki azt higgye, neki is köze lehet ilyesmihez. A homofóbia (a homoszexuálisok gyűlölete, "buzizás") egyik lehetséges forrása a saját homoszexuális érzésektől való félelem. Mint láttuk, a szexuális irányultság nem mindenkinél teljesen egyértelmű és kizárólagos. Van olyan heteroszexuális, aki homoerotikus ingerekre is fogékony, és van olyan meleg, aki valamennyire el tudja fojtani a saját homoszexualitását. Aki minden erejével küzd a homoerotikus érzései ellen, az önmagának és környezetének is

38 azzal tudja legjobban bebizonyítani, hogy ő "nem olyan", ha éppen ő az, aki másokban a legelszántabban üldözi a homoszexualitást. A saját érzéseit visszaszorító emberben komoly irigységet és agressziót kelthet az, aki megengedi magának, hogy a "tiltott" vágyakat megvalósítsa, aki saját létezésével bizonyítja, hogy mégiscsak lehetséges a homoszexualitással békében élni. A "megrontás" elméletét alighanem a saját homoerotikus késztetéseikkel küzdők képviselik a leghevesebben, mivel ők maguk úgy érezhetik, hogy ha csak egyszer is engednének a kísértésnek, akkor nem volna számukra többé megállás.

Heteroszexuális nők és meleg férfiak viszonya A nők általában kevésbé ellenségesen viszonyulnak a meleg férfiakhoz, sőt nem ritka közöttük a szoros barátság sem. Sok nő élvezi, ha olyan férfibarátja van, akivel kapcsolatban az erotikának nincs és nem is lehet szerepe, akivel olyan őszintén és bizalmasan meg lehet beszélni mindent, mintha barátnők lennének, miközben annyira más világban mozognak, hogy vetélytársak se lehetnek soha. Más nőket viszont nagyon zavarhat, hogy a melegek nem reagálnak az ő női vonzerejükre. Rendszeresen járok Franciaországba dolgozni, és imádom, hogy a francia férfiak olyan gálánsak, ott annyival inkább nőnek érezhetem magam, mint itthon. Egyszer elég hosszú szünet után beültem a kedvenc kávézómba, ahol legnagyobb meglepetésemre mintha láthatatlanná váltam volna. Átnéztek rajtam, szinte félretoltak, akkor jöttem rá, hogy időközben a helyet birtokba vették a melegek. Rémesen éreztem magam. Azok a nők, akiknek életében központi szerepet tölt be a flört, a nemek közötti játék, emiatt ellenségessé válhatnak a melegek iránt: nem tudnak mit kezdeni velük és az erotikus érdeklődés, elismerés hiányát személyes visszautasításnak érzik.

Heteroszexuális nők viszonya a leszbikus nőkhöz A homoszexuális nők általában nem váltanak ki olyan heves elutasítást a környezetükből, mint a férfiak. A heteroszexuális nőket esetleg riaszthatja a gondolat, hogy nő fordulhat feléjük erotikus érdeklődéssel, vagy viszolyoghatnak a női homoszexualitástól, de ebbe az undorba nem keveredik pánik és sérelem. Attól egyetlen nő se tart, hogy a leszbikus nő erőszakkal fog közeledni hozzá, vagy hogy esetleges vonzódása veszélyeztetné az ő nőiségét.

39 Heteroszexuális férfiak viszonya a leszbikus nőkhöz A férfiak nemegyszer egyenesen izgatónak érzik a nők közötti erotikus viszony gondolatát, bár természetesen ez az érdeklődés a leszbikusoknak sértő és kellemetlen. A férfiak egy másik része (megint inkább a macsó beállítottságúak magára veszi, szinte személyes sértésnek tekinti, hogy a leszbikus nő elutasítja a férfiakat. A szenvedélyesen flörtölő nőhöz hasonlóan az erotikus hullámokkal szívesen játszó férfit is elbizonytalanítja, esetleg fel is dühíti, hogy van olyan nő, aki garantáltan nem elcsábítható. Aki nővel csak az erotika szintjén lép kapcsolatra, érthetetlennek és értéktelennek tarthatja azokat a nőket, akik a férfi vonzerőre nem reagálnak. A leszbikusokat érő agresszió főleg az ilyen beállítottságú férfiaktól származik.

A mindennapi együttélésből adódó problémák A homoszexuálisok és a heteroszexuálisok együttélését mindenképpen megnehezíti, hogy a homoszexuálisok nehezen illeszthetőek be a szokásos keretek közé. A társadalmi konvenció szerint a két nem akkor különül el egymástól, amikor a szexualitás lehetőségét ki akarják kapcsolni. Szinte mindenki kellemetlenül, meglesve érzi magát, ha például kiderül, hogy az uszodai öltözőben vagy a kórházi kórteremben homoszexuális van jelen. Sajnos a probléma szőnyeg alá söprése még tovább fokozza a nehézséget. Aki nyíltan vállalja melegségét, az meg tudja oldani, hogy tapintatos legyen, például nem megy a többiekkel a zuhanyozóba. De aki titkolózik, arról, ha "lebukik", azt fogják gondolni, hogy szándékosan leselkedik, és ez tovább erősíti az előítéleteket, azt az érzést, hogy védekezni kell, mert a melegek veszélyesek. A személyes tapasztalat véd az előítéletektől Minél több a személyes kapcsolat a homoszexuálisok és a heteroszexuálisok között, annál kevesebb az előítélet, annál kevesebb a súrlódás. A veszedelmes, sunyi, molesztáló, éjjel-nappal szexre gondoló meleg rémképét leghatékonyabban a saját tapasztalat űzi el. De önmagában ez sem elég, a tájékozatlanságból származó előítéletek makacsok. A melegek megítélését leginkább az torzítja, hogy igen gyakran még az őket elfogadó emberek sincsenek tisztában azzal, hogy a homoszexuális irányultság olyan adottság, ami nem befolyásolható. Nagyon rosszulesett, amikor a nagynéném félrevont, és biztosított róla, hogy neki nincs kifogása az életmódom ellen, tiszteletben tartja a választásomat. Hogy én ezt már hányszor hallottam! Hát hogy nem lehet azt megérteni, hogy én nem választottam semmit? Hogy egyáltalán nem voltam választási helyzetben? Ha választhattam volna, akkor biztosan nem lennék meleg. Mint ahogy egyetlen meleg ismerősöm

életszerű a történet. Ne a nem létező választásomat. gondolkoznak. hogy az azért nem lehet rossz.. ha el lehetne menni egy olyan szórakozóhelyre. Aztán ahogy haladt és kibontakozott a több szálon futó történet. Éljenek úgy. mert melegekről szól.40 se. Aztán én is teljesen rákattantam. és kiálltam a melegek egyenjogúsága mellett. hogy a vágy "alanya és tárgya" egyforma. eredeti címe Queer as Folk. sokkal érzékenyebb lettem minden jelentéktelennek tűnő "buzizással" szemben. hogy mind a kettő fiú. számomra mindig természetes volt a melegek társasága. hitelesek a karakterek és nagyon jók a színészek is. aztán teljesen hozzászoktam. egyre erősebb lett az a benyomásom. és hogy ez így van jól. a külsejére sokat adó fiú. hogy ilyen vagyok. ahogy jólesik. hogy a melegek is nagyon sokfélék. hogy milyen jó. és ez nem tőlem függ! A filmek. hanem mert olyan érdekes. ő mondta. együtt végignéztük a teljes sorozatot. és ilyen különbség a melegeknél nincs. Persze annak vannak kihatásai. Csak éppen vallási meggyőződés nélkül. a fiúk és lányok között vannak alapvető különbségek. és nekik pont úgy kedvük van egy gyors szexre. sokban megváltoztatta a szemléletemet a Fiúk a klubból* című amerikai tévésorozat. az egyik nagybátyám meg a legjobb barátom húga is meleg. Úgy érteni. ne utánozzanak senkit. hogy hú. Én legfeljebb azt választhattam volna. . Még egy hatását éreztem a sorozatnak: én ugyan mindig elítéltem a homofóbiát. mint egy szerzetes. kisportolt. Az egyik egyetemi évfolyamtársnőm hívta fel rá a figyelmemet. mint az enyém. * Amerikai-kanadai tévésorozat. mert mindenki annyira szép benne. hát ez azért nagyon más világ. Főleg a sorozat elején van egy pár elég durva szexjelenet. könyvek szerepe a "másik" megismerésében Toleráns környezetben nőttem fel. ami tele van gyönyörű lányokkal. hogy önmegtartóztató életet élek. sokféle módon élnek. nem azért. Öt meleg férfiból és egy leszbikus párból álló baráti társaság életét mutatja be. Mégis. és a végére már kifejezetten esztétikusnak találtam ezeket a jeleneteket.. mint nekem. Bele is gondoltam. hogy azért a lényegben nincs semmi különbség. ezek eleinte eléggé taszítottak. már semmi különöset nem láttam bennük. de amióta így beleéltem magamat néhány kitalált meleg életébe és belső világába. Nagyon érdekes volt. De a végére az szűrődött le. ahogy egyre inkább beleéltem magam a szereplők világába. az összes szereplő ápolt. hanem a lényemet tartsa tiszteletben! Azt. Eleinte azt éreztem.

ez magánügy. mindazt. . Nem szólhatja el magát. El kell oszlatni a környezet esetleges gyanakvását. undorodjanak tőle. ahol már kivédhetetlenek volnának a személyes kérdések. A személyiségbe beépül a rejtőzködés. mintha lány volna.. a titokkal terhes életnek azonban ára van. lehetetlenné teszi az érzelmi megosztást. vagyis előbb-utóbb folyamatosan álarcot kell viselni. ("Kivel is láttad azt a filmet?" "Uszodába mész? Mehetnénk együtt. megalázzák. ami minden barátság." "Mért van a fürdőszobában két borotva?" stb. Minden beszélgetés mintha aknamezőn folyna.41 A TITOK A szokatlan szexuális irányultság eltitkolása logikus viselkedésnek látszik: miért tegye ki valaki magát környezete negatív reakcióinak. Mindehhez szüntelen koncentráció és igen jó memória szükséges: észben kell tartani. . Minden szavát. stb. pletykákat terjesszenek róla. mielőtt a döntést meghozzák. nem említhet meg semmilyen önmagában ártatlan részletet. Semmi közük hozzá. az őszintétlenség. és kész. mi legyen az oka. a gyanakvás. minek az orrukra kötni.. elárulja? Mit beszélnek a hátam mögött?" A titok elszigetel. hogy nem mutatom be. tehát ki kell találni egy elhihető másik életet. Minden pillanatban észnél kell lennie: tudni. és ezt kevesen mérlegelik. "Rájött valaki? Ha rájött. miért hozza magát olyan helyzetbe. hogy van valakim. mi is legyen a neve. megsértsék. úgy kell tennem. Minden témát kerülni kell. hogy gyanakodva féljenek tőle.. a bizalmatlanság. ami "oda" vezethet. az elhallgatás nem elég: egy idő után elkerülhetetlenné válik a hazudozás. ami "arra" utalhat. csak nemi életét nézzék benne stb. A titoktartás mélyrehatóan befolyásolja az összes emberi kapcsolatot. hogy mindenfélével meggyanúsítsák. mit szabad tudnia. folyamatosan kerülgetni kell a veszélyes pontokat. hogy utálják. egy elhihető másik személyiséget ("kiderült. minden valamirevaló érzelmi kapcsolat alapja: egyszóval lelki magányra kárhoztat.? "Legföljebb nem beszélsz róla. hogy ne keveredjünk ellentmondásokba." A titkolózás ára A titoknak.) Álcázás A titkolózás. hogy mikor kinek mit mondtunk."). Mindez mérhetetlenül fárasztó és a személyiséget is károsítja. az nem engedheti meg azt az érzelmi közelséget. kitárulkozást.. Akinek rejtegetnivalója van. a látszatok felépítése és fenntartása. minden gesztusát kontrollálnia kell. hogy ne teljes személyiségét. hogy a beszélgetőpartner mit tud.

hogy meleg. én is. ugyanezzel a kéréssel együtt. hogy éppen Balázs az. vele csókolóztam életemben először. az neki csak hazugság. a megtévesztés milyen károkat. amitől a fiúm undorodott? Olyan megalázva. A legtöbben előbb-utóbb legjobb barátaiknak. milyen sérelmeket okoz másokban. aki megérti. féltem. talán még undorodott is tőlem. hogy ez kölcsönös. Most már el kell érni. kiengedhet az állandó idegőrlő feszültség. egy csomó lány szerelmes volt belé. kihasználva éreztem magam. nem tud hazudni. mielőtt első alkalommal megosztják valakivel "különös" érzéseiket. akiben mégsem lehet megbízni. úgyhogy ragyogtam a büszkeségtől. Hogy ők is pontosan tudják.42 A mindenkire kiterjedő titkolózást kevesen választják. kísérleti nyúl? Az én érzéseim nem számítanak semmit? . akitől nem várható rosszindulatú támadás. És mindig félni kell. hogy ki az. kivel és mennyire őszintén beszélhetnek arról az emberről. Tehát megy tovább. Teljesen kiborított. Nagyon boldog voltam. Nem az. Szörnyű volt. hiszen a titok mindenkit nyom. aki kiválasztott. Hogy amikor én olyan szerelmes voltam. mikor. családtagjaiknak "bevallják" a valóságot. akkor ő csak megerőltette magát. amikor pár hétre összejöttünk. és boldog. amikor megtudtam. hanem hogy ennyire becsapott. egyegy fontos kapcsolatban le lehet venni az álarcot. Ő volt az osztály sztárja. mindenkinek van olyan kapcsolata. hogy a titkolózás. és gyanakodni kell. hogy meleg. és már ez óriási megkönnyebbüléssel jár: egy-egy pillanatra. Ez a folyamat már végképp ellenőrizhetetlen. akivel szemben árulásnak számít a megtévesztés. hogy nem tetszem a fiúknak. hát mi vagyok én. Évekkel később mesélte a barátnőm. Hogy ami nekem olyan csodálatos élmény volt. mint egy társasjáték: akinek azzal a kéréssel árulják el a titkot. Aztán a szüleimmel külföldre költöztünk. hogy nem sokkal később kapott egy levelet a Balázstól. hogy Balázs meleg. hogy a beavatottak is hallgassanak. és a kapcsolat hamarosan elhalt. "Nem tartozik mindenkire!" A "részleges" titok De a "részleges" titok újabb nehézségek forrása. akinek nem szeretne. Nem sok önbizalom szorult belém. leginkább csak a serdülők. hogy ne adja tovább. az tovább fogja adni. egy osztálytársunk mesélte. Életem első csókja. Az álcázás áldozatai Arra végképp nem szokás gondolni. Eleinte ez is egyszerűnek látszik: csak annak mondjuk el. aki azzal a kéréssel osztotta meg velük titkát: ne mondják tovább. hogy mikor és hogyan kerül ki a titok a jóindulatú ismerősök köréből. az az ő dolga.

hanem a múlt is. pszichés állapotában. hogy mi rejlik a zárkózott. akik mit sem sejtve. amikor azt tanácsolják a melegeknek. Ha aztán kiderül. bizalmas közelség nem jön létre közöttük. hogy valami nem megy. hogy mindenképpen próbálkozzanak a másik nemmel. ha elég szabadságot biztosítanak egymásnak. Ilyenkor a példában szereplő lány élményéhez képest sokszoros erővel lép fel a becsapottság. azt nem tudhatják meg. ha az együttélés hazugságra. mert amit az egyik szép emlékként őriz. Sokan önmagukat hibáztatják. hogy azt kívánják és szeretik. . de hogy mi az a fal. akiket betölt saját problémájuk: hogyan oldják meg vágyaik és az életről való elképzeléseik összeegyeztethetetlenségét. akkor ebbe a becsapott fél belerokkanhat. A becsapott házastársak A példában említett lánynál sokkal súlyosabb tragédiákat élhetnek át azok a nők és férfiak. akit pedig akarnak. ha viszonyuk baráti és egymás szövetségesei tudnak lenni. megalázó helyzeteket. ami közöttük van. jóhiszeműen kötöttek házasságot homoszexuális érzésvilágú "szerelmükkel". A melegek maguk. akit nem akarnak. hogy minden meleggel kötött házasság boldogtalan volna. Nemcsak a jelen és a jövő vész el. ami miatt párjuk nem boldog velük. hogy az illetőnek heteroszexuálisnak kell tettetnie magát. hogy valódi szeretetet. hiszen valójában nincs is közös múlt. akik bár átélik. megtévesztésre épül. örömtelen magatartás mögött. hogy velük vagy az ő ürügyükön próbáljanak szabadulni saját sorsuktól. hogy mekkora pusztítást végeznek a párjuknak kiszemelt személy érzéseiben. saját kudarcuknak érzik azt a megfoghatatlan dolgot. hogy egész élete hazugságra épült. És ez szinte folyamatosan termeli a kínos. ha valamilyen oknál fogva a partner sem vágyik ennél mélyebb intimitásra. akkor mindketten megtalálhatják a helyüket egymás oldalán is. valami nem az igazi. ők nem képesek arra is figyelni.43 A másik szereplő szempontja meglepő módon teljesen háttérbe szorul. akik vergődnek a konfliktusban. ami miatt igazán meghitt. De ez csak közös megegyezéssel működhet. Akik folyamatosan azzal szembesülnek. azt testük nem kívánja (és tulajdonképpen a lelkük sem). az igények találkoznak. valódi vágyat nem tudnak társukból kiváltani. hogy független magánéletük is lehessen. a kifosztottság érzése. az a másiknak csak gyötrelmes álcázás volt.) Heteroszexuális színjáték A homoszexualitás titkolása valójában azt jelenti. Ha az érdekek. (Ez nem azt jelenti. amikor arra használják őket. akkor a házastársat mély válságba sodorhatja.

mert állítólag fogdossa a fiúk fenekét. hát nem mondhatom. akkor is szívesen elmegyek vele. Lacit is hívták többen is. ő meg irtó kedvesen megkérdezte. Jóban is lettünk. vagy ha mégis. csak a vak nem látta. nem választották be a vezetőségbe. amikor valaki ki akar kezdeni velem. szép lánynak tartanak. állásvesztéssel. hülyéskedtünk. megértő. de miért hagyta. hogy ilyen hülyét csináltam magamból. ez az én döntésem. van egy pár fiú viszont. De kevesen mérlegelik igazán. hogy a Lacitól ugyan nem várhatok semmit. hogy amit a titok révén nyernek. amit hoznak érte. hogy futok a Laci után. Akinek egzisztenciális ellehetetlenüléssel. az arányban van-e a súlyos áldozattal. Laci bocsánatot kért. annak szemében elérhetetlen luxusnak tűnhet a titok nélküli normális élet. aztán valaki megsúgta. szeretné. és hogy ez neki is milyen rémes helyzet volt. Boldogan igent mondtam. Mondtam. egy kedves. akik tényleg fogdossák a lányokat. hogy "egyedül" vagyok. hogy ebből lesz valami. Azt mondta. Persze tudom. ha megmondja. jó humorú srác. hogy nagyon kedvel. ha barátok lehetnénk. Egyetemista lány vagyok. aktív szerepet vállaltam a Hallgatói Önkormányzatban. hogy mire megy ki a játék. hogy nem járok senkivel. hogy mennék-e én vele. De úgy tudják. És hogy nem gondolt rá. . csak hát így egyszerűbbnek tűnt. hogy meleg. hogy belelovaljam magam egy reménytelen helyzetbe. Megéri? Nem éri meg? Kívülállóként nehéz eldönteni. miért hagyta. nem muszáj nekem a HÖK-ben ugrálni. mert csak arra figyelt. Mert mit Mondjak? Egy srác meghív egy kávéra. hogy mindig ki kell valami ürügyet találni. Vannak országok. hogy nem megyek. Amikor beolvastam neki. hogy beleszeressek. Ami egészen biztosan nem igaz.44 A munkahelyemen nagyon megtetszett az egyik fiú. És hát ott nem valami melegbarát a légkör. Annyira szégyelltem magam. Van egy nyíltan meleg fiú. mit csináljon. egyre inkább úgy éreztem. Ebben a légkörben nincs kedvem elárulni. egyáltalán nem illek bele abba a sablonba. Volt egy vállalati buli. ahol a homoszexuálisokat halálbüntetés fenyegeti. amilyennek ők a leszbikusokat képzelik. hiába tudom. félt. De egyre jobban utálom. hogy le ne bukjon a munkahelyen. hát belekalkulálhatnám. Csak hát ez sokszor elég kellemetlen. a poénkodás. hogy megutálom. magyarázkodni kell. megy a buzizás. esetleg kitagadással kell számolnia. úgyhogy rólam ilyet senki se gondol. hogy ez nekem ilyen rossz. Nőies a külsőm. mentegetőzött. Nem beszélve arról. hogy ettől másképpen néznek rám. ilyen környezetben a feltárulkozás egyenlő az öngyilkossággal. hogy mikor indokolt a rejtőzködés. hogy leszbikus vagyok. Mikor kéne leállítani? És mivel indokolni? Olyan fárasztó. de ezen mindenki csak nevetgél. mennyire nem tudta. és olyan nehéz mindig. hogy ki kivel megy.

és hogy ő olyan jó barátom. Ezután teljesen begubóztam. annál nehezebb a visszaút. A titok védelmében felépített "álélet" nemegyszer olyan. Így történt azzal a fiúval is. A titok feltárójának gondosan mérlegelnie kell. hogy minek mondtam ezt pont neki. hogy titkának feltárására nem biztos. mert már kiskoromtól jól éreztem magam lánytársaságban. hogy kinek és milyen körülmények között tesz "vallomást". hogy hosszú távon mégis sokkal kevesebb lelki teherrel kell számolnia. az a kapcsolati háló. az nehezen tudja elképzelni. hogy a másik homoszexuális. az szabadon eldöntheti. elég szerencsétlen levél volt. és elrohant. akit . és így a feltárulkozás nem megkönnyebbülést. Megeshet. Végül nem bírtam tovább. felszabadulás-érzéssel jár. aki az osztályban az egyik legjobb barátnőm volt. hogy fontos helyszínek (például sportklub) lehetetlenné válnak. akik el sem kezdik a titkolózást. hanem újabb traumát okozhat. valamit magyaráztam benne. hogy semmiképpen se áruljam el magam. hogy megtévesztette. annak azt is el kell viselnie. Aki viszont később tudja meg az igazságot. és engem titokban egyre jobban a fiúk és csak a fiúk vonzottak. hogy meleg. és írtam egy levelet egy lánynak. és ott már nagyon vigyáztam. de nem mindig és nem azonnal. hanem azt is.45 hogy a "lebukás" sokkal rosszabb helyzetet termel. és mit kezdjen vele. amíg kialakul az az élettér. Aki tudja a másikról. Sajnos. főleg fiatal korban. ha felvállalja a kockázatot: nem mindenki reagál jól az őszinteségre. Azt hiszem. átmentem egy másik iskolába. Lassan elviselhetetlennek éreztem a helyzetemet. Lehet. annak nemcsak azt kell tudomásul vennie. és időbe telik. a lányok imádtak. hogy ki kivel. De harmonikus személyiség és harmonikus élet csak ilyen körülmények . mint ha valaki eleve nyílt kártyákkal játszik. Nagyon népszerű voltam az osztályban. a "coming out" általában óriási megkönnyebbüléssel. Mit vált ki az őszinteség? Könnyebb azoknak. és hogy hát attól tartok. hogy nem bírom ezt a színjátékot. állandóan az volt a téma. hogy jól fognak reagálni. Akit feltárulkozásakor ilyen nyomasztó élmény ér.ahogy az ő beszámolójában már olvashattuk "az osztály sztárjának" nevezett csalódott és becsapott barátnője. hogy adott esetben ez kilátástalan és reménytelen. hogy meleg vagyok. De aztán "járni kellett" velük. Ha valaki belecsúszott már a rejtőzködésbe. A titok feltárása. A lány ezután gyakorlatilag nem állt szóba velem. hogy milyen típusú és mélységű kapcsolatra lép vele. ahol a meleg személyt teljes személyiségével együtt elfogadják. ehhez nemegyszer hiányzik a tapasztalat és az emberismeret. nem voltam gátlásos velük. hogy barátinak vélt kapcsolatok tönkremennek. gondolom azért is. mint egy zsákutca: minél mélyebbre hatolunk benne. valamit dadogott.

Félszavakból is megértjük egymást. akkor a válaszfal megmarad. Teljes biztonságban érzem magam velük. családtagjait többé-kevésbé beavatja. nem tudják. hanem kettős életet él. és zavartalanul ápolják tovább előítéleteiket arról. A SZÜLŐK Eléggé eltávolodtam a családomtól. megértenek és elfogadnak. Úgy-ahogy beletörődtek. hogy a titokkal körülbástyázott "álélet" előnyei valóban megérik-e a rejtőzködéssel járó hatalmas áldozatot. mély bizalom és elengedettség "befelé". Nagy különbségek vannak aközött. hogy a meleg ember úgy érzi magát. a többiekre mindig számíthat. célzás. de semmiről sem akarnak tudni. A külvilágban viszont rejtőzködnek. Az ünnepeken lemegyek hozzájuk. mint egy megvetett vagy üldözött kisebbség tagjai. de erről nem beszélünk. nem is nagyon érdekelnek. őszinte érzéseket és kölcsönös segítőkészséget élhetnek át.46 között képzelhető el. a környezetemet. hogy mennyire. Munkatársaik jelentős része meg van győződve: ők aztán "egy meleget sem ismernek. mi érdekel. de a rejtőzködés így is nagyon megterhelő. akikről a szüleik úgy érzik: végképp elvesztették őket. nem is dolgoznának olyannal együtt". minek örülök. Szerencsés esetben előbb-utóbb kialakul körülöttük egy meleg baráti kör. hogy ki hol húzza meg a titok határát. Ők azok. ahol teljes intimitást. aki a munkahelyén ne titkolózna. tőlük nem jön egy váratlan szúrás. A melegek egy része heteroszexuális barátait. Nekem most már ők a családom. Kevés az olyan meleg. ha bármelyikünknek szüksége van valamire. Kettős élet A melegek nagy része nem a teljes titkolózást és nem is az őszinte életvitelt választja. Szélsőséges esetben előfordul. De nem mindegy. minden élményünket megosztjuk. Nincs témánk. Nem ismerik a barátaimat. de különben nincs sok közünk egymáshoz. A kamaszkori szörnyű magányhoz és kilátástalansághoz képest ez hatalmas előrelépés. hogy a melegek mi mindenben különböznek a "normális" emberektől. ők szeretnek. melyet csak sorstársaival tud megosztani. védelmet. mi foglalkoztat. hogy meleg vagyok. Görcsös óvatosság "kifelé". Tudják. Ok se nagyon mesélnek és őszintén szólva. és nagyon meg kell fontolni. vagy mitől vagyok szomorú. Úgy élnek. Az évek során kialakult egy melegekből álló szoros baráti köröm. és mennyire fél a "lebukástól". mivel töltöm az időmet. . Ha csak a tényt lehet elárulni. hogy ellenséges tengerrel körülvett szigeten él. de a személyes témák továbbra is kerülendők.

A homoszexuálisoknál a többségieket és kisebbségieket elválasztó fal a családon belül is húzódik. és nagyrészt a családon múlik. mind a bűntudat nehezen kezelhető. ha valamilyen cselekedetünkkel.. romboló hatású érzés. Aki szégyelli magát. az elutasítás ellen a családban támaszt és vigaszt találnak. kirekesztéstől kell tartanunk. nemzeti kisebbséghez hasonlóan . egyre több "lecigányozást" kell elviselnie. szégyen. A szégyenérzet sokkal erősebb. ugyanakkor nincs hova menekülnie. értékrendjével azonosulni tudunk. ellenséges érzéseivel. értékrendje ellen. nincs .. hogy lebontják-e vagy éppen vastagítják . féltés.47 Kisebbségi lét a családon kívül Az előzőekben volt róla szó. az egész családjával. tulajdonságunkkal vétünk környezetünk elvárásai. mint az örökbefogadott gyerek. hogy roma származású. sötét bőrszíne miatt ér hátrányos megkülönböztetés. a szégyen és a bűntudat viszont rombolhatja a viszonyukat. Az érzések egy része: a szorongás.sok etnikai. A homoszexuálisok sorsa nem közös a családjukkal. nehezen elviselhető.a falat. ha elítéléstől. gúnytól. bűntudat. melynek . szorongás. ha környezetünk szemében értéktelennek érezzük magunkat. az üldöztetés. rokonságával osztozik ebben a sorsban. ahogy nő. gyász. hogy a legtöbb szülőben milyen érzések kavarognak. destruktív. Romboló érzések: szégyen és bűntudat Mind a szégyen. és ha ítéletével egyetértünk. A szülők érzései Az előszóban felvázoltuk. De a szexuális és az etnikai kisebbségi lét között van egy lényeges különbség. kétségbeesés. sajnálat. ha az elítélő környezet (például a családunk) érzelmileg fontos nekünk.meg kell küzdenie a többség előítéleteivel. féltés inkább a nehéz sorsú gyerek felé vonja a szülőt. "egy cipőben járnak". Összetartanak. mintha légüres térbe kerülne. Akit roma vagy zsidó származása. Akkor érzünk szégyent. hogy a homoszexualitást kisebbségként is fel lehet fogni. Olyan kisebbségként. anélkül. amikor szembesülnek gyermekük homoszexuális irányultságával: csalódottság. teljesen magára marad. hogy hazatérve. a "hasonszőrűek" között átélhetné az összetartozás melegét. harag. A szégyen nagyon gyötrő érzés. Kicsit olyan helyzetben vannak. akiről csak lassacskán derül ki.

hogy közéjük tartozzunk. nemzeti hovatartozása. bőrszíne. az emberek megbecsüléséből. Mindenki szeme láttára kell lesütött szemmel elviselnie (még tekintetével sem kapaszkodhat senkibe). saját hibái miatt. a megszégyenített gyerek még anyjához sem bújhat.48 hova elbújnia. sem önmagának megbocsátani nem tudja. amit érzése szerint elkövetett. amit nem tudunk befolyásolni. Ha megszégyenülünk. visszatart attól. A bűntudat gyakran meddő és önemésztő. Jellegzetesen kisgyerekkori élmény. Sok év után is magányra kárhoztat: akárhányszor még gyerekkori kínos élményeinket sem tudjuk megosztani senkivel. a "rossz" megbűnhődik. se egészséges kapcsolatkötésre nem lesz alkalmas. A bűntudat igen gyakran irracionális. De mit tehet az. a túl sok szégyennek kitett gyerek önértékelése súlyosan sérül. mert az elmondásban meggátol az emlékezés hatására teljes erővel feltámadó égető szégyenkezés. saját bűnei. ha én nem követek el hibát". az nyilván "rossz" volt. A szégyen az erkölcsi parancs betartását segíti. különös módon az eltelt idő alig halványítja. Mintha lelkünk mélyén Ott élne az a kisgyerek. aki hajszíne. beszédének sajátosságai (a példákat vég nélkül lehetne folytatni) miatt válik gúny tárgyává? Ez esetben a szégyen csak ártalmas hatású lehet: valami miatt. a következmények adottak. ha okát el tudjuk kerülni. hogy a megszégyenítés nagyon veszedelmes fegyver. hogy ki van rekesztve a szeretetből. tehát aki megbűnhődik. hogy bármikor "emelt fővel nézhessünk" embertársaink szemébe. a "föld alá szeretne süllyedni". a modern pedagógia régóta tudja. melyet környezetünk elítél. hogy legközelebb igazat mondunk. aki számára nincs különbség szerencsétlenség és "büntetés" között: a jó gyerek megkapja jutalmát. ezért a bűntudatos ember mintha csapdában vergődne: sem jóvátenni. Visszatart bennünket olyan viselkedéstől. testmagassága. de nem lehet. mert rajtakapnak egy hazugságon. mert a vélt vagy valódi hibák már nem jóvátehetők. környezetünk azt közli velünk: nem vagyunk méltóak arra. úgy gondolja. Ilyenkor olyasmi miatt érzünk bűntudatot. A bűntudat talán még kínzóbb: a bűntudatos ember jogosnak érzi szégyenét. A szégyen szinte örök érvényű. vagy csak nagyon alárendelt szerepünk volt. hogy csak pillanatnyi érdekeinket nézzük. Tudatunkban tartja környezetünk elvárásait. akkor elhatározhatjuk. Ugyanakkor a pszichológia. . melynek létrejöttében egyáltalán semmi. és a szükséges önbizalom hiánya miatt se képességeinek megfelelő teljesítményre. indokoltan utasítja el környezete. A belső logika mintha fordítva működne: "biztos nem történt volna baj. A szégyenérzet csak akkor tudja viselkedésünket erkölcsösebbé tenni.

mert "nem gondoskodtak férfimintáról" (ha például egyedül nevelték gyermeküket). hogy nem vigyáztak eléggé a gyerekre. ilyenkor. hogy a barátnőjével él. hogy milyen egy sikeres férfikapcsolat). nem óvták meg a "csábítástól".49 A szégyen és a bűntudat elhárítása A szégyen és a bűntudat annyira pusztító érzések. kicsit úgy kezelik. Amióta a munkatársaim tudják. az anyákat vádolják. A szülőket nagymértékben megterheli. Hogy ő nem tehet róla. ha elmondom. de ha szóba jön. mert "olyan durván viselkedtek. mintha az én áldozatom volna.. Pszichológiai szakkifejezéssel elhárításnak hívjuk.. mert "lányosan nevelték. nem szoktam csak úgy elmesélni.. hogy hagyták. mert "elhanyagolták a fiú nevelését". gyógypedagógiát is végeztem. és jóban is vagyunk. hogy a kislánynak egy életre elment a kedve a férfiaktól" stb. és egy olyan óvodában dolgozom. hogy a homoszexualitással kapcsolatos téves előítéletek jelentős része őrájuk. A meleg fiatalok és szüleik kapcsolatát leginkább a szégyen. A szülőket sújtó előítéletek Óvónő vagyok.. túlzottan magukhoz kötötték a fiukat". egy gondolat olyan elviselhetetlen. hogy lelke mélyén mindenki védekezik ellenük. milyen alapon adok a szülőknek tanácsot. stb. őt elfogadják. nem kimondott "megvan rólad a véleményem" légkör. Az apákat azért hibáztatják. hát ezt nem könnyű elviselni. összenézések. vagy "elvették a kedvüket a férfiaktól" (mert nem mutatták fel a kislánynak. valahogy megváltozott körülöttem a levegő... ha nem akarok zavartan dadogni vagy hazudni. ahova sérült gyerekek is járnak. úgy érzem. de ezek a pillantások. A lányom huszonnyolc éves. de én. mindenki megkérdezi. mikor lesz gyereke. hogy mindenféle erőket bevetünk. a bűntudat és ezek elhárítási kísérletei rombolják. Mint a második fejezetben láttuk. a neveltetésére vonatkozik. amikor egy érzés. de ez a rejtett. van-e fiúja. úgy értem. Én ezt soha nem titkoltam.) problémát. Én nem így gondolom. mégis jobb. Nekem ez nem jelent (vagy nem nagyon jelent. Azért is a szülőket okolják. ha a saját gyerekemet nem tudtam egészségesen felnevelni. Ott van a levegőben. a lányom jól van. A lányomat szeretik.. hogy milyen alapon foglalkozom problémás gyerekekkel. mert "nem nyújtottak női mintát a lányuknak". nem beszélek mellé. . mert "nem nyújtottak férfimintát". hogy "rossz társaságba keveredjen". hogy ne kelljen átélnünk. hogy a lányom leszbikus. a gyerek családjára. inkább sajnálják.

mert nem tudták kivédeni. aki "normális" életet élhetne.").") Ilyen végletes reakció szerencsére nem sokszor fordul elő. hogy közös baj érte a gyerekkel.50 A meleg fiatalt érő gúny. mint megsemmisülni a szégyentől és a bűntudattól. aki tönkreteszi. csak magára gondol. nekünk semmi közünk hozzá! Ha neki ez a gusztustalanság fontosabb. ha be tudja látni. hogy a szülők kitaszítják a gyereket. a másik nem is szereti. akinek a . Ha a szülő a gyereke ellen fordul A szégyennel és bűntudattal birkózó szülők a gyerekük ellen fordulhatnak. csak azért. mint a szülei. a barátaiban stb. Megharagudhatnak. A szülői gyász Sok szülő még hosszú ideig úgy érzi magát. akkor fel is út. Mivel ez is bűntudatot vált ki ("magára hagytam a gyerekemet"). ezt a gyerek hibáztatásával lehet elhárítani. hogy nehéz helyzetében érzelmileg magára hagyják. keresik a bűnöst: még mindig elviselhetőbb tehetetlenül dühöngeni. önzőnek tartják. a szerelemről. el tudja fogadni: nincs bűnös. A szülők haragszanak. Mindkét fél úgy érzi. hogy a "tragédiát" ők maguk okozták. mert "ők hoztak szégyent rájuk". a szomorúság. nincs felelős: sem ő. ("Ő tehet róla. Hogy szabaduljanak a bűntudattól. hogy milyen bánatot okoz a szüleinek. A gyerek viszont azt éli át.. magányos aszkéta. legyek boldogtalan. hogy a rátapadt szégyenben semmiképpen se kelljen osztozniuk. azt gondolják. ő akarta. vagy legalábbis kudarcot vallottak. vagy legalábbis aránytalanul megnehezíti az életüket. Hogy olyasmiért tesznek szemrehányást. A legtragikusabb esetekben még az is előfordul. kiközösítés a szülőkre is rávetül. mert nem törődik azzal. védi. sem a gyerek. csalódottak. de az enyhébb változat nem annyira ritka. Nincs más lehetőség. mint a megváltoztathatatlan sors tudomásulvétele. most már inkább sajnálja.. Örökre elvesztett valamit. amiről nem tehet. tetézve azzal. Hogy elhallgattassák a magukat hibáztató belső hangot. le is út. mintha gyász érte volna. ő választotta. a gyerekben magában. azt a gyereket. a gyerek az. mert mit szólnak a szomszédok. Nincs bűnös és nincs felelős A szülő akkor tud kikerülni a szégyen-haragvádaskodás-önvádlás örvényéből. sem senki más "nem tehet semmiről". de a távolság csökkenhet: a szülő most már azt éli át. a gyerekre hárítják a felelősséget. hogy teljesíthetetlenül nagy áldozatot követelnek tőle ("mondjak le a szexről. Ettől még nem szűnik meg az elkeseredés.

ha sikerül belsőleg lemondani arról a családról. tudják. a pályaválasztás. Az elfogadás útja Ez az út hosszú. de bármikor tovább is lehet rajta lépni. A gondolatok már nem mindig a "rettenet" körül forognak. amiről senki sem beszél. bárhol meg lehet rekedni. ugyanúgy viselkedik. más dolgok is előtérbe kerülnek: a tanulás. a valódi intimitást. A tabu valamivel kevésbé megterhelő. megszégyenüléstől nem kell félni. és a szülő megnyílik arra. Nyílt konfliktus nincs. ugyanúgy szerethető. Hallgatólagos megegyezéssel minden témát kerülnek. de nyílt szembesülésre nem kerül sor. ugyanúgy érez. értem. Minél régebben áll fenn a tabu. A fejezet elején bemutatott család csak a tény minimális tudomásulvételéig jutott. hogy meleg gyermekében is örömét lelje. sok lépésből áll. de nem akarok tudni róla. arról a családi életről. ez annál nehezebbnek tűnik. Elvesztette képzeletbeli unokáit. mint régen. hanem tabuvá vált. Nem mindenki járja végig. De nem beszélnek róla. a problémák megbeszélhetetlenné válnak. Sok családban a gyerek homoszexualitása nem is titok. ha valaki elszánja magát: felborítja a megmerevedett játékszabályokat. lebukástól. ugyanolyan. és nem csak a szexualitásból áll. A gondok. De a tabu is lehetetlenné teszi a szabad kommunikációt. hogy mi az. "Jó. a hatása felszabadító. de a folyamatos feszültséget mindenki érzi. hiszen a beszélgetőpartner is segít: a tiltott témát együttes erővel kerülik el. A titok nem tárult fel. hogy "még minden rendbe jöhet". A tabu Az átváltozás nemritkán szinte észrevétlenül zajlik: lassacskán nyilvánvalóvá válik. hogy a többiek is tudják. . De ha sikerül. sőt arról is. Minél tovább jutunk ezen az úton. Észreveszi. annál zavartalanabb lesz a szülő és meleg gyermekének kapcsolata. és kimondja a kimondhatatlant. amit a gyerek mindig is mondott: ő nem változott semmit. hobbik. ami megvalósíthatatlan. A szülő lassan elindul az elfogadás útján. Nem is igényel akkora koncentrációt. de mégsem tudomásul vett dologra utalna. ami a tudott. Ilyen esetben óriási megkönnyebbülést válthat ki. Ha idővel sikerül elengedni azt a fantáziát. hogy már régen sejtik. akkor a fájdalom elcsitul. hiszen az élet nem áll meg. mint a titok. Mindenki tud róla. ezt mutatja a "nem beszélés"." A titok feloldása önmagában még nem bontja le a gátakat.51 jövőjére a gyereknevelés hosszú évei alatt készült.

mert elege van a hazug magányból. és amíg nem volt ideje. Nagyon rosszulesett. hogy ha nem tudják. az önmegtartóztatáson. Ő már kénytelen volt belátni: sorsán nem tud változtatni. érdeklődésre. . mire eljut odáig. Sokan mérföldkőnek érzik. ahogy régen. az esetleges heteroszexuális próbálkozásokon. melyik ruhadarab nem tetszik. De nem bírják. lehetősége. A túlzott "tapintat". a tanácsaira. a szüleim már egy élénkebb színű pólótól is összerándulnak). hogy az első beszélgetés mindig megkönnyebbülést vált ki. a hanglejtésemre is vigyázok. Ezt a gyerekek így élhetik át. Szóval "az" lehetek. amit hall. csak fantáziájára hagyatkozhat. de "olyan" nem. ha valaki "buzis". hogy a szüleimnek melyik szó. Pontosan érzem. Anyukám szemrehányást tett. A gyerek viszont a maga problémájával van elfoglalva. hogy szüleit beavassa. A szülő nem láthat bele gyermeke világába. nem úgy öltözöm. akkor az egész talán nem is igaz. ahogy tetszene (nem valami durva dologra gondolok. Az elfogadás fokozatai A valódi kapcsolathoz nyitottságra. A gyerek általában hosszú utat tesz meg. feldolgozza a fejbevágó hírt. még a barátaim is feljöhetnek. de ez még távolról sem az út vége. hogy mit gondolnak. Legyen minden úgy. a tagadáson. Ő már túl van a rémületen. A szülőt sokkolhatja. tudom. ha egy meleg barátom nálunk van. ha a gyerek hazaviheti azonos nemű szerelmét. hogy miért mondtam el neki. életébe. mint a valóság. még a szavaimra. és ilyenkor kínos zavarba jövök. szerinte ezzel mindent tönkretettem. a szülő viszont még abba kapaszkodik. Ezért aztán mindig kontrollálom magam. A szüleim tudomásul vették. hogy meleg vagyok. A szülő viszont még az út elején áll. hogy hirtelen reakciójával megbántja a gyereket. sokkal kedvezőtlenebb. A gyerek már oldani. És megtiltotta.52 Az első beszélgetés nehézségei Ez nem azt jelenti. melyből éppen most próbáltak kiszabadulni. és ez eltávolíthatja őket egymástól. talán bántó és nagyon sérülékeny lehet. sok beszélgetésre van szükség. És teljesen begörcsölök. az "inkább ne beszéljünk róla" elzár. ezért ügyetlen. és az szinte mindig sokkal ijesztőbb. hogy bárkinek elmondjam a családból. előfordulhat. lazítani akarja a titkot. hogy megeméssze. Olyan nagy szükségem lett volna a támogatására. Az elfogadásnak csak az első lépése a tény tudomásulvétele. mintha a szülő visszalökné őket abba az elszigeteltségbe.

ami már végképp nem tartozik rá. hogy milyen lenne. Nem is az a fontos. és főként rábízza. és kérdezgetett. Mert én se tartom ezt jó dolognak. Ő is és a gyerek is sérülnek tőle. egyik fiamnál sem. ha felvenne egy másik ruhát. folyamatosan csajozott. ha arra gondoltam. milyen volna. hogy a nagyfiam is elég viharos életet élt. Viszont mit kezdjek azzal. a gyerek ilyen. két éve állandó barátnője van. milyen kár. hanem magára a gyerekre vonatkozik. Hogy el lehetne képzelni. hogy a gyereknek idővel talán lesz másnemű kapcsolata. Amire nem is olyan könnyű válaszolni. mint egy ruha. de különben a Bence. Az elfogadás nem azt jelenti. és gyakran nem is alszik itthon. mitől ilyen. hogy melegek. hogy a gyereke barátai nem kevésbé rokonszenvesek attól. Hogy ne lenne "joga" ezt hátrányosnak tartani. és kikkel tölti az éjszakát. az egész lénye. különféle szórakozóhelyekre jár. akkor se lenne semmi. Már mindenbe beletörődtem. De aztán végiggondoltam. akár nem. hogy a szülő végleg feladta-e a reményt. hogy mi az. Nem az én dolgom. Akár tetszik. Bence tényleg meleg. egy időben ő is sokat eljárt szórakozni. Meg az se jó érzés. az csak olyan. hogy bele tudjon törődni: ez megváltoztathatatlan. azért az nem lesz közös világ. És megtanulja azt is. Sóhajtozott. hogy a Bence meleg. hogy nem meleg. hogy a szülőnek ne lehetnének rossz érzései gyermeke homoszexualitása miatt. de az nagyon zavart. hát akkor erre egyértelmű a válasz: semmi pénzért! Az elfogadás valójában nem a homoszexualitásra. Nem az a kérdés. És ha az a kérdés. megszokja. Hiába lázad a sors ellen. más a stílusuk. De ha nem lenne. hanem hogy a gyerek azt érezhesse: függetlenül attól. hogy kivel él. A barátnőmmel beszélgettünk a múltkor a fiamról. A nagyfiam szerencsére már lehiggadt. Kitapasztalja. És őszintén szólva ez se tetszett nekem. ha másmilyen lenne. Sajnálom Bencét. Bence nem létezik a melegsége nélkül. Mi a különbség? A gyerekeim nemi életéhez semmi közöm. Olyan nincs. hogy esetleg más az ízlésük. hogy kár.53 A szülő tanulási folyamaton megy keresztül. nem az a kérdés. olyan nagyon erről sem akartam tudni. Akármekkorára nyitjuk az ajtót a két világ között. Összeszorult a gyomrom. hogy kivel találja meg a boldogságát. mintha fejjel menne a falnak. hogy ő végül is egy másik világhoz tartozik. hogy inkább akarnék-e egy másik gyereket. hogy én hogy vagyok ezzel. hogy a gyerek melegbárokba. . hogy annyival nehezebb az élete. hogy miféle fiúkat szed fel. Az a lényeg. hogy kicserélném-e Bencét egy nem meleg másikra. hiába hadakozik. anyja és apja szereti és támogatja. az egész személyisége olyan. hogy meleg? Bencén nem olyan a melegség.

Nem azért. mert meleg. Anyám szigorú. meg milyen rosszul néz ki. hanem mert fájdalmat okozott a gyerekemnek. és amikor láttam. hogy mégis egy lány mellett fogok kikötni. hogy micsoda megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem. amikor váratlanul megkérdezte: jól gondolja-e. de hozzátettem. úgy és azzal. hogy mi most pont azt csináljuk. Egy este feljött a húgom. Mintha rontás alól szabadultam volna. Sokáig tarthat. ezt úgysem én. hogy nem lesz unokám. amíg erre a szintre elér valaki. ha a szülő már gondolatban sem tesz különbséget meleg és nem meleg gyereke között. Most már teljesen megszoktam. rábeszéltem. hogy ezzel ne emésszem magam. hát min aggódjak? Pár hónapja nagyon kiborult. Csak arra kér. ezt titkolom olyan görcsösen. ha már nem "furcsa" és "szorongató" neki. Ha gyerekére gondolva vagy róla mesélve már nem tűnik elsőrendűnek szexuális irányultsága. a gyerekkori kapcsolat minőségétől. hogy igaza van. szabad idejében zenél. féltettem is. és nem is mindenkinek sikerül. bárkibe szerelmes az ember. A fiam harmincéves. Semmi mást nem kíván nekem.54 Anyám már halálos beteg volt. és ahogyan él. hosszú ideje küzdött a betegséggel. hanem az élet fogja eldönteni. el sem tudtam képzelni. És én is ugyanolyan dühös voltam a fiam pasijára. sokat jár haza. Kitört belőlem a zokogás. mert kirúgta a fiúja. hogy mennyire le van fogyva. A valódi elfogadás akkor következik be. és ezért látszom boldogtalannak. hogy egy kicsit költözzön haza. Eleinte persze furcsa volt. hogy meleg. remekül keres. Erről nálunk idáig egyáltalán nem lehetett beszélni. amit vagy "bevallania" vagy elhallgatnia kellene. sajnáltam. mint a húgom a lányáéra. hogy ezt még nem érzem teljesen biztosnak. mint hogy boldog legyek. Elismertem. De mindig érdemes dolgozni rajta. mindig az érzéseimet kövessem. Függ a környezettől is. hogy meleg vagyok. hogy ne tegyek erőszakot magamon. A szerelmi bánat ugyanolyan. . amilyen a gyerek. ahogy és akivel sikerül. Nem tudom elmondani. Anyám azt felelte. hogy még a magam bajával is terheljem. Etettük-itattuk-kényeztettük-vigasztaltuk. mert annyi mindent érez fontosabbnak. kitűnően halad a pályáján. A fiam orvos. amit ő pár évvel azelőtt a lányával. lehet. hogy mi lesz vele. tíz éve tudjuk. sok barátja van. a szülők és a gyerek személyiségétől. és azon nevettünk. nagyon konvencionális nő volt világéletében.

A hozzá fűződő érzelemtelibb. kevesebb lehet vele a közös élmény. hogy az apa bántaná. Esetleg félti a férjét. A meleg gyerek hatása a szülők párkapcsolatára Mindezen különbségek következtében is a meleg gyerek elfogadásának útját a szülők sokszor nem együtt és nem egy időben. TESTVÉREK. saját vonzerejük kudarcának tekinthetik lányuk "elfordulását" a férfinemtől.) A szülők eltérő reakciójába az is belejátszik. félti a gyereket. . vagyis retteg a konfliktustól. szoros kapcsolat jöhet létre. anya-fiú. miközben részben ugyanezen okok miatt az anyával kifejezetten jó.. amit a gyerekek tesznek. és magukra vehetik. az apát bosszanthatja. vagy attól tart. hogy férje őt hibáztatná (sok családban az anya "felelős" mindenért. Mint erről már volt szó. és így próbálja fenntartani a családban a megrendült egyensúlyt. hogy a gyerekhez fűződő viszonyukat különböző mértékben befolyásolhatja a gyerek sajátossága. (Ez persze távolról sincs mindig így. A meleg gyerek viszonya anyjához és apjához (a négyféle kapcsolat: apa-fiú. nem is feltétlenül azonos szintre jutva járják végig.55 ANYÁK. A hagyományosabb családokban általában az anya bizalmasabb viszonyban van a gyerekeivel. eltérő érdeklődés. mint az apa.. Az anyák és leszbikus lányok viszonya hasonló okok miatt ("női minta elutasítása". közvetlenebb kapcsolat miatt a gyerekek őt jobban bizalmukba tudják fogadni. anya-lány. a "férfiminta elutasítását" az apa szinte személyes sértésnek. sőt egyenesen saját kudarcának. ritkább az azonosság átélése. Az apák gyakrabban reagálnak haraggal és elutasítással. Az idegenség érzésébe harag és csalódás vegyülhet. más stílus) lehet megterhelt. hogy fia nem elég "fiús". saját szégyenének tekintheti. APÁK.). ROKONOK Elég gyakran fordul elő. az anyák inkább kétségbeeséssel és gyásszal. és ez mélyreható módon befolyásolhatja párkapcsolatukat és az egész családot. hogy a gyereket a "történtek" ellenére sem akarja elveszíteni. Nemegyszer az anya az. De az apák és leszbikus lányuk viszonya sem felhőtlen: ők is hiányolhatják kislányuk "nőiességét". hogy a szülőpár nem egyformán reagál a gyerek homoszexualitására. aki ragaszkodik hozzá: férje nem tudhat semmiről. hogy nem tudná elviselni a "szörnyű valóságot". apa-lány) A meleg gyerek és az azonos nemű szülő kapcsolata kritikusabban alakulhat. és az anya is erősebben éli át. talán el is üldözné a háztól.

56 Az apák előbb-utóbb meg szokták sejteni az igazságot. mert.") elkerülni. Könnyebbnek tűnhet. együtt tudnak dolgozni rajta.. mindkettőjüknek sokkal könnyebb." Az egyik tudja. Az anyák gyakran próbálják szabályozni. Ha érzéseiket nem tudják egymással megosztani. A titok a szülőket a barikád két oldalára állítja. az érzelmi válságból való kilábalásban... egy idő után már ezt sem lehet bevallani. Nem a gyerek homoszexualitása "teszi tönkre a családot" (mint ezt sokan gondolják). azt a kapcsolatuk fogja megsínyleni. hogy az esetleges kezdeti sokkon túllépve feldolgozza negatív érzéseit. mert az a tapasztalatuk. de ha egyszer nem tud róla. csak nem beszél róla). ha egymással szövetségben. elviselni a valóságot. hogy emiatt válásra is sor kerül.. hogy választania kell házastársa és gyereke között. ellenőrizni az apa és gyerekei kapcsolatát ("majd én megbeszélem vele. hogy az apa és a gyerek féltése csak ürügy (hiszen tudja. képesek együtt végiggondolni. az apa az önérzetét óvja. hogy a válságon túljutva kapcsolatuk még intimebbé és szorosabbá váljon. és visszataláljon a gyerekhez. akkor a titok tabuvá változik.. akit "kímélni" kell. ha segíteni tudnak egymásnak a feldolgozásban. és nem szóltál?" Az a fél. ha nem kell reagálnia: "ő ezt nem tűrné. Ilyenkor a közelebbi elemzés azt szokta megmutatni. bízd csak rám"). A szülők egy cipőben járnak Pedig a probléma közös. A hallgatással az anya a konfliktus kirobbanását kerüli.. Akkor is. hogy a párkapcsolattal már előzőleg is komoly bajok voltak. hogy az egyik szülő képtelen elfogadni. hogy ők a gyerekkel is és a férjükkel is jobban szót értenek. de ha ezzel nem képesek szembenézni. Ha a titok-tabu-fal a házaspár két tagja között húzódik. majd én elintézem. az rombolóan hat párkapcsolatukra. hanem az őszinte kommunikáció hiánya. személyesebb információból.. akkor komoly esélyük van rá. hibáztatás csapdáját ("te tehetsz az egészről. akivel senki sem beszél őszintén. hogy párja megtudja az igazságot. Van. Megesik az is. te tudtad. a másik nem. A másik szülő ezt úgy élheti át. "Hogyhogy. a másik nem. Ha viszont a pár képes felvállalni a konfliktust. ha az első időszakban nem sikerül a vádaskodás.. Ebben a stádiumban már nyilvánvaló. képesek nehéz életszakaszukban összefogni. Az egyik tudja. de ez szerencsétlen esetben szinte karanténba zárhatja az apát. őt rekesztik ki minden személyesebb beszélgetésből. közösen alakítani megváltozott életüket. megfosztja őt attól a lehetőségtől. aki meggátolja. ő az. Ő az egyetlen. .

közvetíteni tud a két világ között. hogy a gyerek meleg. hogy a meleg fiatal a családján belül először testvérével osztja meg a titkát. ők már idősek. se a környezetük nem gondolja. hanem maga a meleg gyerek zárja karanténba. hogy az egyik szülőt nem házastársa. az öcsém párja a Gergő. hogy a másik szülőt is be tudja avatni. A testvérek későbbi kapcsolata nagyrészt attól fog függeni. ők nem "vallottak kudarcot". A nagyszülők Ha a szűk család már tudomásul vette. ha hozzásegíti gyermekét ahhoz. az első sorban a többi családtaggal együtt. Én megmondtam. A testvérek A szűk családon belül rendszerint a testvérek azok. illetve az ő társasága között. lehetővé teheti. Ő az. Sokan úgy gondolják. úgy tevődik át a nehézség a határ két oldalán lévők kapcsolatára. A heteroszexuális testvérnek fontos szerepe lehet a meleg fiatal életében: hídként szolgálhat barátai és testvére. Ő. Ahogy egyre kijjebb tolódik a titokhatár. hogy mi legyen a távolabbi rokonsággal. ha ilyen horderejű dolgot elhallgat előtte. Ók nem érzik felelősnek magukat. és az öcsém a Gergővel ott ült a templomban. Végül kénytelen-kelletlen beleegyeztek. és ezért sokat tehet az előítéletek eloszlatása érdekében. problémáit. hogy különböző szexuális irányultságú fiatalok természetes. aki például könyörög az anyának: "apa nem tudhatja meg". hogy én ennyire megbántsam az öcsémet. Mert hogy néz az ki a templomban. meg mit fognak szólni a rokonok. Mindenkit a párjával együtt hívtunk. Nemrég volt az esküvőnk. se ők. a homoszexualitást még sokkal jobban elutasító világban nőttek fel. és a párom szülei célozgatni kezdtek. akik a legkönnyebben megbékélnek testvérük sajátosságával. Ugyanakkor lojalitáskonfliktusba is sodródhat. aki közelről látja testvére életét. A nagyszülők ebben a láncban kiemelt fontosságúak. hogy dugja el. hogy az öcsém barátját mégse kellene meghívnunk. baráti viszonyban lehessenek egymással. . viszont párját árulja el. hogy testvérük szexuális irányultságában bármilyen szerepük lehetne. A jó párkapcsolatban élő szülő nehéz helyzetbe kerül: nem élhet vissza gyermeke bizalmával. hajlandó-e kiállni "kisebbségi" testvére mellett. hogy a "többségi" testvér képes-e. tehát teljesen fölösleges őket ilyesmivel terhelni. még mindig problémát jelenthet. ha baráti köre inkább homofób beállítottságú.57 Előfordul. A patthelyzetet úgy tudja feloldani. szó se lehet róla. Éppen ezért szinte tipikusnak mondható. nem fogom arra kérni. tehát ők nem vergődnek a bűntudat és elhárítás csapdájában.

hogy ő a jobb szülő. Mert lelkünk mélyén könnyen visszacsúszunk abba. esetleges megoldatlan konfliktusainkat. Versengés a nagyszülőkkel: ki a "jobb" szülő? Amikor az unoka megszületik. a nagyszülő viszont személyes elutasításnak érzékelheti. amit mind a két fél túlreagál: a szülő "ugrik" a nagyszülő minden megjegyzésére. Ahogy a felnövő gyerek szabadulni vágyik alárendelt helyzetéből. hogy automatikusan gyereknek kezeljék időközben felnőtté vált gyereküket. mint bárki másé az életben. hogy kell gyereket nevelni!" Ez nincs mindig így. a szülőt. hogy a gyerek a "fejére nő". hogy vittük valamire. Az idősödő szülők is hajlanak arra. ezért kritikájuk jobban nyomaszt. megszokott viselkedési mintázatunkat. ezért továbbra is próbálja megőrizni fölényét. A vetélkedés kiéleződhet. ha gyereke tőle eltérő módon neveli saját gyerekét. és ebben a viszonyban magunkban hordozzuk a gyerekkorunkból származó élményeinket. és az unokát kritizálva jelezheti: gyerekét nem tartja kompetens szülőnek ("hát erre már igazán megtaníthattátok volna!"). hogy a titoktabuhatárt nemritkán éppen a nagyszülőknél húzzák meg. és ezzel visszanyomja őt a tökéletlen "gyerek" szerepébe. hogy felnőtt vagyok. ő az. . hogy szüleinkhez képest gyereknek érezzük magunkat. ezzel mintegy a saját szüleit. az addigi "gyerek" szülőpozícióba kerül. a saját gyerekkorát kérdőjelezi meg. A szüleinkkel szemben mi vagyunk a gyerekek. hogy tudhatnál te gyereket nevelni? Fogd fel végre. Valójában összetettebb okai vannak annak. a fiatal szülő nemegyszer a saját gyerekén át akarja bebizonyítani. elismerésük jobban megerősít. hogy elértük. Ha másképpen neveli gyerekét. hogy nincs már szükségünk az irányításukra. de a szülők és nagyszülők között a gyerekgondozás. talán túl is szárnyaltuk őket. A vetélkedés szinte mindig szerepet játszik a nemzedékek kapcsolatában: különösen a szüleinknek szeretnénk bebizonyítani. aki önállóan képtelen az élet legfontosabb és legfelelősebb feladatát ellátni. A nagyszülő több tapasztalatára hivatkozva ragaszkodhat fölényéhez. Egyszerre vagyunk gyerekünk szülei és szüleink gyerekei Szülőként gyerekeink és szüleink között sajátos pozíciót töltünk be. Szülők és nagyszülők között gyakran mintha nem tudatos párbeszéd folyna: "Hozzám képest mindig gyerek maradsz. aki jobban tud gyereket nevelni. Elvileg. A gyerekkorban természetes alárendeltségből kinőttünk: ma már egyenrangú felnőttek vagyunk. és ezért szeretné "legyőzni" a gyerekkor mindenható urát. éppen eléggé elrontottad a nevelésemet. ezzel formálisan is egyenrangúvá válik a saját szüleivel. majd én megmutatom neked. úgy a szülő a lelke mélyén nehezen viselheti.58 elkeseríteni. később gyereknevelés többnyire kényes téma.

hogy ebben a relációban különösen pusztítóak a homoszexualitás eredetével kapcsolatos tévhitek. gyötrelmes alulmaradásnak a homoszexuális gyereket. őket nem szokták hibáztatni az unoka hajlamaiért. Aki hallgat.homofób megnyilvánulással. A melegek családtagjai.59 Ha a szülő saját szülei előtt szégyelli meleg gyerekét Ezen a háttéren érthető. az volt a kérése. akinek hozzátartozója meleg. aktiválhatja a két család vetélkedését. A szülők alá is becsülhetik a nagyszülőket. "buzizással" szembesül. mivel az unoka távolabb van. ha . ha nem hagyja. vitatkozzon. és ha saját problémái. Az unoka homoszexualitása aktiválhatja az anyós-após rejtett vagy nem annyira rejtett ellenérzéseit. még én is alig kaptam levegőt a hírtől. Aki tiltakozik. ha tudnák. amikor nem bíznak benne. nekem is nagyon nehéz volt. és újra meg újra végigmondani ugyanazt. hogy sok szülő éppen a saját szüleivel szemben érzi vállalhatatlan kudarcnak. közeli barátai akarva-akaratlanul közvetítő szerepbe kerülnek a melegek és a "külvilág" között. a kölcsönös hibáztatást. Ehhez erőt és önbizalmat meríthet a gyerekhez fűződő őszinte viszonyából. vagyis nem kontrollálja a kapcsolatait. ahol jól nyomon követhető. Mindenki. Ő azt szeretné. Ez az a helyzet. A "kudarcot" a házastárs szüleinek se könnyebb "bevallani". Nem meglepő. saját bizonytalansága miatt nem próbálja titoktartásra bírni a gyereket. A nagyszülőknek valójában könnyebb. Amikor a fiam bejelentette. konfliktusba kerülhet. és mehettünk a rokonokhoz. hogy meleg. esetleg szégyent érez. kellemetlenül érzi magát. vagy szó nélkül hagyja a megjegyzést. hogy egyszerre vagyunk kiszolgáltatottjai és alakítói a közvéleménynek: minél . mint a gyerek.akár csak enyhe fokú . Hát. Ez minden alkalommal döntés elé állítja: tiltakozzon. ha ennek lehetőségétől a szülő visszariad és inkább a "szégyen" takargatását választja. reagáljon. de neki nagyon nehéz és kínos volna egyenként végigjárni őket. rendszerint kínos zavart. hogy őszinte beszélgetésekkel ők is bevonhatók volnának a közös sors tudomásulvételébe. hogy néhány napon belül mindenkinek mondjuk el a rokonságból. mint a fiatalok. ami viszont most már az idősödő szülőkhöz fűződő viszonyt. hogy akár a saját szülei is bűntudatot ébresszenek benne. A család közvetíthet A szülő azzal tudja legjobban támogatni gyerekét. és az idősebb emberek a várakozással ellentétben több élettapasztalatuk miatt elfogadóbbak is lehetnek. ha ő maga képes a saját szégyenérzetét leküzdeni. De azért nagyon meghatott a gyerek bizalma. illetve az unokanagyszülő kapcsolatot terheli. és az is világos.

majd motyogott valamit. hogy nem vitatkozom vele. mint amikor "annyira" szerette. ha ő vigyáz rá. azt a gyerekek előtt lehetőleg elhallgatják. hogy ezt igazán nem gondolta volna. Ez engem sohasem zavart. hogy a gyerekek éretlenségük miatt nem tudják átérezni a szexuális vonzalom természetét. ha ezt a furcsa tevékenységet a gyereknemzéssel indokolják. az örömszerzésre irányul. ami egyre jobban aggaszt: a sógornőm leszbikus. ha megkérdezi: miért van az. Végül csak el kellett mondanom. Vajon miért? Már beszéltünk arról. az Ildi meg egy nénivel? Már maga a szexualitás is "kényes" téma Szinte mindenki elképzelhetetlennek tartja. ezek annál gyöngébbek lesznek. a Zsolti pont ugyanolyan. Hogy a szexualitás elsősorban örömforrás. A sógornőm a kedvenc nagynénje. azt sugallva. A homoszexualitás viszont nem hozható összefüggésbe a szaporodással. milyen jóban vagyunk. az édesanyám elkezdett azzal nyúzni. és ez a felnőtteket zavarba ejti: elfogadhatóbbnak tűnik. teljesen megbízom benne. mint az élvezet. és akkor most ez. hogy mi a helyzet. . hogy a homoszexualitásról. erről legföljebb a gyerekszüléssel. Azóta ki se ejti a nevét a száján. hogy össze kéne jönnöm a Zsoltival. hogy értse meg. és ezzel ráirányítja a figyelmet. de nincs energiám. Az édesanyám döbbenten elnémult. nem próbálom megmagyarázni. pláne konkrét emberek homoszexualitásáról gyerekkel beszéljen. A legrégebbi gyerekkori barátom meleg. Hogy mennyire rendes fiú..60 több heteroszexuális tiltakozik az előítéletek ellen. és annál kevesebb egyéni bátorságra lesz szükség a tiltakozáshoz. Az édesanyám nagyon makacs természet.. Amikor szakítottam a fiúmmal. Én meg eléggé szégyellem magam. akit a szüleim nem nagyon szerettek. és egyáltalán mi kifogásom van ellene. teljesen nyilvánvaló módon csak az ösztönkielégítésre. Nekem is megnyugtató. a család is szereti. MIT MONDJUNK A GYEREKEKNEK? A kislányom hároméves. és nyilvánvalóan látni se akarja. gyereknemzéssel kapcsolatban szokás beszélni. hogy többnyire a "normális" együttlétek célja sem más. Mit fogok felelni a kislányomnak. Már a szexualitás is kényes témának számít.. hogy minden néni bácsival él együtt. hogy mennyire szerette Zsoltit. mintha a mindennapi szexuális élet kizárólag a szaporodást szolgálná. mindig őszinte is volt hozzám. a világ végére is elmenne vele. Csak egy problémám van.

mint egy hólabdára tapadnak az új információk. akik körülötte vannak. A gyerekek mellett van egy néni: ő a mama. "Természetesen "nem érti". de tudja használni A gyermeki tanulás mindig ezen a módon történik. a gének öröklődésének összefüggéseit. mert még nem képes megérteni a nemzés. Sokan nem a valódi. ő olyannak fogadja el a világot. a tudás gazdagabb. . Ezzel már a gyermeki mindennapokban tökéletesen elboldogul. Kimondja első szavait: mama. De a gyermeki gondolkodás másféleképpen működik. amilyennek bemutatják neki. hogy mi az. amilyennek véleményük szerint a világnak lennie kellene. Most már azt is tudja. akkor olyan. hogy amit mi magunk nem tudunk elfogadni. hogy mit jelentenek. pedig még nagyon hosszú út vezet odáig. Amikor a kicsi gyerek ismerkedik a világgal. Ha nem tud a "rosszról". amiknek a segítségével mégis eligazodik a világban. hogy mama és papa. és van egy bácsi: ő a papa. hogy mama és papa. Nem "érti". Csak annyit tud. hogy a mamát és a papát a többi ember más néven szólítja. az csak összezavarja. pontosabb lesz. melyek lassan és fokozatosan telnek meg tartalommal. hogy a gyerekek is és a felnőttek is kétfélék: fiúk és lányok. mitől anya és mitől apa valaki. csak őneki emlegetik úgy. ha nem "ért" valamit. amennyi őrá vonatkozik. sokáig éppen annyit fog fel a világból.61 "Majd ha megérti" Egy másik. A gyermeki gondolkodásmód A felnőttek úgy gondolják. Mégis megfelelően használja a szavakat. létező világot próbálják a gyereknek megmutatni. hogy amit a gyerek nem érthet meg. Idővel azt is megtanulja. A már meglévő ismeretanyagra. hogy valahogy arra a két nagyon fontos emberre utalnak. ahogy átéli. amikor megérti. "Majd ha megérti". Más gyerekek más felnőtteket szólítanak mamának és papának. És főleg. akik vigyáznak rájuk: a mamájuk és a papájuk. A gyerek számára természetes. Senkinek se jutna eszébe. hogy a gyerekekhez általában tartozik két felnőtt. bácsik és nénik. talán fontosabb ok. hogy ezek a szavak megzavarhatnák. A maga szintjén pontosan "érti". Lassacskán kitapasztalja. arról nem tudunk természetesen beszélni. mintha az nem is létezne. hanem azt. papa. terhesség és szülés. akkor még alig tud valamit azokról a fogalmakról.

hogy Ildi Évával él. Feltéve. és vannak olyan nők. nem értené. akkor a legegyszerűbb módon el lehet neki magyarázni. Már régen tökéletesen beszéli mind a két nyelvet. nem az otthonát méri a külvilághoz. Azt. nem emiatt ellenszenves neki. Azt sem kérdezi. hanem a külvilágot az otthonához. elszorult a torkom. szégyenkezésével meg nem zavarja. Ha szereti. A gyereknek nem árt. és ha nem. A legtöbb férfi nőbe lesz szerelmes. Egy kétnyelvű családban felnövő gyerek nem csodálkozik. De mire ez a kislány eljut idáig. Neki a világ legtermészetesebb dolga. hanem egyéb tulajdonságai miatt. ha környezetében. hogy a szülei miért élnek együtt. hogy előítéletektől mentesen nőjön fel. hogy neki semmiképpen sem mondhatok semmit az életemről. addigra ez éppen olyan természetes lesz neki. hogy nem lehet mindenkit .. sem az élet egyéb területein való helytállásban. Úgy. hogy hallott már a szerelemről. őt ezzel nem terhelhetem meg. hogy a gyerekek. Ő még kicsi. hogy különböző országokban másmás nyelven beszélnek az emberek. a legtöbb nő férfiba. nem ezért szereti.62 A gyereknek az a természetes. hogy megtapasztalja: a szexuális irányultságnak nincs szerepe sem az emberi kapcsolatokban. családjában homoszexuális ember él. Van egy tízéves kishúgom. Ha mégis megkérdezné. mint az Ildi. ha anyja a saját zavarával. sokáig bőven elég lesz neki az a magyarázat: mert szeretnek együtt élni. mint bárki más. ami körülveszi. Ők egymás közül választanak párt maguknak. és az anyukám megmondta.. Így van. amibe belenő. amikor felnőnek. Csak. egyre többet fog fel belőle A példában szereplő hároméves kislány nagy valószínűséggel nem fogja feltenni az anyját nyugtalanító kérdést. hogy a világ sokféle. mint a saját családja. nem a családtag homoszexualitásából lehetnek problémák. Nem vagyunk túl jóban. mint az anyja. ugyanúgy. Nem kérdőjelezi meg a környezetét. amibe belenő A gyereknek az az otthonos. Megtapasztalhatja azt is. Tapasztalja. és megismeri szülei előtörténetét. akik férfiba. hogy miért beszél az apja más nyelven. mire megtud valamit arról. megszokja. az a természetes. ha meleg él a közelében Egy gyerek számára semmi hátrányt nem jelent. szeretik egymást. de vannak olyan férfiak. akibe szerelmesek lesznek. akik nőbe szeretnek bele. és kész. párt választanak maguknak. Ha eljut odáig. Sőt ez esélyt ad arra. A szeretet szexuális oldaláról még nagyon sokáig nem fog tudni semmit. ehhez neki semmi köze. de amikor a múltkor nagy vihogva elmondott egy buziviccet. Mert ebből.

Amikor már természetes hangon tud beszélni róla. hogy meleg. hogy sokan attól tartanak: ha a gyerek egyáltalán tudomást . a Gábor? Tényleg?" Kicsit még beszélgettünk arról. a kislány viszont melegellenes környezete szemével nézhet a bátyjára. Elmeséltem a gyerekeknek. Ha nem tudja. A titkolózás is azt erősíti. Kilencévesek voltak az ikergyerekeim. mert a meleg fiú aligha fogja túltenni magát húga "buzizásán". később sokkolhatja Mindez csak akkor alakul így. akik először eléggé meglepődtek. rémült szóhasználatával azt sugallja a gyereknek: valami rettenetes dolog történt. de nagyon hamar napirendre tértek fölötte. amikor már nem kell attól tartani. hanem azért sem. ha a tudásból nincs kirekesztve. amikor a hírt a felnőtt már megemésztette. Minél előbb Sokan bizonytalanok abban a kérdésben. hogy bátyja sötét titka árnyékot vet az egész családra. hogy mikor kell a gyereket beavatni? Akkor. Ez az irracionális szorongás olyan mértéket is ölthet. Ennek nem kell így történnie. Ez minél előbb megtörténik. Talán soha nem lesz jó kapcsolatuk. Legközelebb akkor hozták szóba. hogy mi is az a homoszexualitás. amikor találkoztak Gábor barátjával. nemcsak az őszintétlenség miatt. hogy a gyerekeket különösen féltik a homoszexuális mintától. de ez nem befolyásolja a mindennapi együttélést. A gyereket nem befolyásolja a homoszexuális minta A külvilág reakciói című fejezetben már beszéltünk arról. ha hagyják. hogy a gyerek magába építse a külvilág melegellenes előítéleteit. hogy idővel nyomasztónak és elfogadhatatlannak érezze testvére életmódját. hogy könnyes szemével. hogy megmutassák neki az új számítógépes játékukat. és hogy rávegyék. annál jobb. hogy saját testvére meleg. De akkor is inkább az volt a fontos. de a veszély fennáll: a "titokvédelem" éppen azt válthatja ki. hogy játsszon velük. elfogadta. és ezután kell megtudnia. a kislányt még sok benyomás érheti. "Nahát. hogy ez valami szörnyűség. elfúló hangjával. amitől a gyereket meg akarják óvni: azt.63 egyforma skatulyákba rendezni. Az valóban sokkot válthat ki. mert különben miért ne tudhatna róla? Ez a kislány felnőttkorában talán valóban azt fogja átélni. amikor a legjobb barátnőm fiáról kiderült.

Mintha az az elképzelés húzódna meg a feltételezés mögött. A gyereknek szüksége van információkra Ez a különös félelem megakadályozza. hogy erre a korra a szexuális irányultság már eldőlt. miket érzek. aki azt mondta. mint a legtöbb meleg barátom tizenéves korában. micsoda hülye ötlet. Van egy tizenöt évvel idősebb unokabátyám. hogy lehetne az ilyesmit utánozni? . ha magán észleli. Ha viszont egyszer felébredt. És az is sokat számított. A homoszexuálisoknak ez még sokkal nagyobb jelentőségű: önmagukra találásukat. de ezen csak röhögtünk. ha a tabu nem zárja el ettől a fontos tapasztalattól. hogy ilyen is van. Olyan megnyugtató volt látni. Mintha ez a szunnyadó homoszexualitás olyan erőteljes. már ez veszélyeztetheti "normális" szexuális fejlődését. Tanácsot tudtam kérni tőle. hogy nem tudják. amit a legenyhébb inger is képes felébreszteni. ami olyan nyilvánvalóan hátrányos és sokak által annyira megvetett életforma felé vezet. Ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett. Inkább az a furcsa. hogy mi van velem. életútjuk kialakítását nagymértékben megkönnyítheti. akkor már semmilyen erő nem tudja visszazárni a szellemet a palackba. és az már nem volt akkora ügy. Persze csak akkor. Persze volt. hogy ha valamilyen apróság hatására aktiválódott. hogy mennyire szeretik. ha van előttük példa. Nem az a meglepő ebben. én soha nem voltam olyan elveszett és magányos. mire saját szexualitásuk felébred. mi foglalkoztat. hogy milyen jól meg tudta oldani az életét. ha később ismeretségi körében találkozik melegekkel. meg tudtam vele beszélni. hogy van ilyen. az nem fog megijedni. Összehozott más melegekkel. hogy ő is ebbe a pár százalékos kisebbségbe tartozik.64 szerez az azonos neműekre irányuló szerelem lehetőségéről. milyen népszerű. hogy én is. hogy biztos utánzásból csinálom. És akkor sem fog annyira megijedni. hogy a gyerekek a kellő ismeretek birtokába jussanak. ha ismer melegeket. aki szintén meleg. hiszen ez nem köztudomású. hogy vajon mi vonzhatná a gyereket abba az irányba. miért pont őt utánoznám? Különben is. olyan hatékony volna. ha tudhat róla. A heteroszexuális gyereknek is előnyös. hogy minden emberben ott szunnyad a homoszexualitás lehetősége. akkor menthetetlenül elnyomja a "normális" (heteroszexuális) nemiséget. Pedig aki gyerekkorától tudja. A többi unokatestvérem nem meleg. hogy a család az én időmre valahogy már megszokta. hogy hogyan él és hogyan érez egy meleg felnőtt.

kitűnően integrálódhat az ő családjukban. Ha ráérek. mint akit lefoglal a saját családja. akkor éjjel-nappal együtt vagyunk a társulattal. A húgomék családja a legstabilabb pont az. Három gyerekük van. hogy nem sajnálom-e. de a produkció után elválnak az útjaink. hogy perspektívát nyisson a fiatal előtt. mint azt az együtt érző környezet feltételezi. hajlamaival még hadakozó meleg ijesztőbbnek találhatja. akkor a melegek leginkább a meleg . hogy nincs gyerekem. van élettársam. hogy ha nem lehetséges a hagyományos családalapítás. aki szorosabban kötődhet. A meleg ember sem fog teljesen kiszorulni a többségi világból. ha eredendően jó volt a családtagok között a viszony. jobban rendelkezésre állhat. én vagyok a kedvenc nagybácsi. Őszintén szólva. Ebből mindenki csak nyerhet: a gyerekes családban fontos szerepe lehet a gyerektelen rokonnak. mint családpótlék Ez persze nem működik mindig. akit szeretek és családom is van. és ha a homoszexualitás tényét mindenki el tudta fogadni. életemben. ami nagyon intenzív élmény. hogy megtalálhassa: "miről is szóljon az élete". hogy nincs tapasztalata és ezért elképzelése sem. és nem kell lemondania az életre szóló családi kötelékekről. A meleg közösség. kicsit idegesít ez a kérdés. akkor a meleg ember. Nekem ez így teljesen megfelel. a szülők. csak akkor. Ha éppen egy produkción dolgozom.első utam hozzájuk vezet. Van foglalkozásom. ha kialakítják ennek megfelelő életformájukat. ami betölti az életem. testvérek. A meleg közösség sokat segíthet abban. És a következő produkcióban megint másokkal élem át ugyanezt. nincs sok időm baráti kapcsolatok ápolására. akkor a legtöbben természetesnek tekintik. hogy nem lehet gyereke. hogy nem lesz gyerekük. Mindig kérdezik. Ugyanakkor a melegek elég nagy részének ez sokkal kevésbé jelent problémát. Nem mindenki akar gyereket Színész vagyok. akkor milyen módon alakítható egyáltalán a felnőtt élet.65 A MELEGEK ÉS A CSALÁDI ÉLET A melegeket azért szokás leginkább sajnálni. mint a példában is láttuk. rokonok elfogadóak. hogy nem lehet gyerekük. Ha ez nem történik meg. és szüleiket is az rendíti meg leginkább. Ha elfogadják saját melegségüket. A meleg beépülhet a rokonok családjába Ha a család. Én teljesnek érzem az életemet. A fiatal. de ez talán azzal függ össze.

Mivel a jogi szabályozás egyelőre tisztázatlan. Valahogy el is bizonytalanodtam. nemcsak azért. hogy jó lenne. Nehéz volt Istvánnak helyet találni az életünkben. ehhez nagyon nagy bizalomra van szükség. Sajnos a gyerekeket nem könnyű megvédeni a bántástól. bár az életben ennek sokkal nehezebben teremthetők meg a feltételei. Leginkább a szüleimnek tetszik a terv. de azért az első időszak nagyon nehéz volt. Ha a gyerek anyja túl tudja tenni magát volt párja homoszexualitásán. A meleg apa gyerekének harmonikus személyiségfejlődését az segíti legjobban. Meleg családtervezés Manapság egyre inkább előfordul a "meleg családtervezés" is. amiben a család leginkább segíthet. Négy és fél éves a kislányunk. Már ki is találtuk. ha lenne gyerekünk. én magamban dúltam fúltam. mert együtt fogjuk nevelni. ha távol tartják őket meleg apjuktól. hiszen egy nő megteheti. hanem Kati szüli a gyereket. ha minél korábban tisztában lehet apja valódi természetével. aki ezt a tényt természetes módon el tudja fogadni. A biológiai apja egy régi meleg barátunk. én sem találtam a helyemet. De aztán bejáratódtak a dolgok. Sára szoptatott. és teljesen eltávolodhatnak Elvált meleg apák A homoszexualitás nem akadálya a gyereknevelésnek. mégis genetikailag is az unokájuk lesz. tehát egy harmadik személlyel kell együttműködni a családalapítás érdekében. féltékeny voltam. hogy valamilyen módon teherbe esik. És így a gyerek nekem is rokonom lesz. rokonaiktól. A melegek gyerekvállalásának nagy nehézsége. állandóan nálunk nyüzsgött. csúfolástól. Most már a kislány . leginkább a leszbikus pároknál. a helyüket. hogy ad spermát. Az élettársnőm szülné meg. ebből én kiszorultam. Hogy akkor ő kije is a gyereknek. és ha minél több olyan ember veszi körül. a bátyám megígérte. hogy csak a pár egyik tagja lehet biológiai szülő. elég sok melegnek van gyereke. hogy hogyan tudnánk a legjobban megoldani.66 közösségben találják meg családjuktól. rendszerint korábbi házasságából. mint egy büszke apa. Mégis. Ilyen ideális megoldást kevesen találnak. István. De erre nem az a megoldás. Egyre többet beszélünk róla. hogy bár nem én. Ez az. akkor jó együttműködés alakulhat ki közöttük.

hogy én is szülnék egy gyereket. de másmilyen igen A melegek családjai nem azért másmilyen felépítésűek. ugyanúgy. Az úgynevezett szivárványcsaládokon (meleg párok és gyerekeik) végzett vizsgálatok ezeket a gyanúkat nem igazolták: a gyerekmolesztálás éppen hogy az átlagosnál jóval ritkábban fordult elő náluk. hogy utódaik legyenek. Azzal is szokták vádolni a meleg családokat. mert ők csak ezen a kompromisszumos módon teljesíthetik azt a vágyukat.67 ugyanannyira ragaszkodik hozzám. hogy a homoszexuálisok nem alkalmasak gyereknevelésre. aki már egyáltalán nem számított rá. és hogy a heteroszexuális pár által nyújtott női illetve férfiminta hiánya hátrányosan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. úgynevezett magcsaládok (anya-apa-közös gyerekeik). Kompromisszumra mindenképpen szükség van. mint a szokványos. hogy csak azok a melegek vállalnak gyereket. hanem a szülők személyiségének és a szülő-gyerek kapcsolat minőségének. nagyon szeretik egymást a kislánnyal. és a gyerekek fejlődését is zavartalannak találták. hogy a meleg szülők mellett felnőtt gyerekek nem lesznek az átlagosnál nagyobb számban homoszexuálisok. és a két gyerek Istvánon keresztül genetikailag is rokona lesz egymásnak. mert a melegek elutasítanák a hagyományos értékeket. Szimmetrikusabb lesz a család. Sokan gondolják. már nincs akkora különbség a szerepünkben. Azt már említettük. mint Sárához. István anyukája. ahogy a melegek sem veszik át heteroszexuális szüleik nemi irányultságát. De vajon ez a kompromisszumkényszer ok-e arra. hogy a gyerek harmonikus fejlődésében nem a szülők nemének és nemi irányultságának van döntő szerepe. én is magabiztosabb lettem. hogy eleve lemondjanak a gyermekáldásról? A vizsgálati eredmények nagyon fontosak: azt mutatják. és ezért gyerekeiket különös gonddal. Hagyományos család nem lehet. A meleg szülőkkel szembeni előítéletek A melegek családjainak életét nagyon megnehezíti a rengeteg előítélet. hogy a gyerekek egészséges fejlődése meleg szülők mellett is biztosított. István stabilan egyszer egy héten jön. hogy náluk gyakoribb a gyerekek molesztálása. Amióta nem szopik. A vizsgálati eredmények azt támasztották alá. Most azon gondolkozunk. szintén Istvántól. Hanem azért. akiknek ez nagyon fontos. . hogy valaha is lesz unokája. tudatossággal és odafigyeléssel nevelik. mert a meleg párnak nem lehet biológiailag közös gyereke. vagy mert alá akarnák ásni a klasszikus család stabilitását. És van egy boldog és lelkes nagymama. Ennek feltehetőleg az az oka.

tüneményes. akik nem szeretik a melegeket. akivel együtt laknak. hogy oldanánk meg a mindennapokat. nem túl boldog kapcsolatom. éppen eléggé leköti a két saját gyereke. és a barátai mind szeretik és kényeztetik Marcit. hogy milyen is lenne. és ez egyáltalán nem tett jót a párkeresési kísérleteimnek. aki meleg. három éve hozzánk is költözött. Időközben összejöttem egy férfival. ha az feljön a gyerekhez. Van egy barátnőm. még a gyerek előtt is elleplezi. mert nem ismerik őket. Valahogy annyira egybevágtak az igényeink. utána sokáig sehol senki. hogy gyerekét megvédje a csúfolástól.. Csakhogy eljött az idő. Gyuri nem él valami monogám életet. hogy mi miért nem éltünk soha együtt. annak ellenére. hogy sajnos vannak. ahogy van. és náluk rengeteg konfliktus adódik abból. de egyre többet beszéltünk erről. van két nagy gyereke. és "normális" módon neki erre egyáltalán nem volt lehetősége.68 Kislánykorom óta készültem az anyaságra. de nem törekedett arra. hogy egyáltalán lesz-e gyerekem. Ez a rejtőzködés viszont őszintétlenné teszi a szülő-gyerek . Az első szerelmemmel hat év után szakítottunk. Gyakran jön. mindenféle rosszakat gondolnak róluk. és a gondolat egyre kevésbé tűnt abszurdnak. de Gyuri is rengeteget foglalkozik vele. Nálam él. hogy annyira jó barátok vagyunk. sokszor elviszi magához. hogy kifutok az időből. Először nem vettem komolyan. majd volt néhány viszonylag rövidebb. ez így nagyon idillikusnak hangzik. úgy áll hozzá. Fantáziáltunk. hogy az új párja féltékeny a volt férjére. és nem bírja.. hogy milyen lenne az élet Marci nélkül! Jó ez így. ha tőle szülnék gyereket. De azért én sem így képzeltem az életemet: a lehető leghagyományosabb családra készültem. aki elvált. hogy milyen családot álmodtam meg magamnak. Gyuri is vágyott gyerekre. mintha a barátnőm lenne. amikor már nem az volt a kérdés. stabil párja nincs. Egy este váratlanul előállt azzal az ötlettel. és imádják egymást az apjával. hogy valójában miféle kapcsolat fűzi ahhoz a "nénihez". olyankor nála is alszik. hogy mi lenne. Marci szerint ez csak azért fordulhat elő. hogy milyen jó nekem: az én páromat nem zavarja Gyuri. Jól kijön Marcival. de nagy baráti köre van. Nem a meleg szülő. Csak aztán a párkapcsolataim elég szerencsétlenül alakultak. hanem az. semmiképpen sem akart volna több gyereket. hogy apaként viszonyuljon hozzá. gyerek nélkül nem tudtam volna az életemet elképzelni. Arra most már gondolni se bírok. vagy nem. hanem sokkal inkább a környezet előítéletessége jelent problémát. Sok leszbikus anya. Marci pontosan tudja. bántástól. Marcival mostanában kezdtünk arról beszélni. hanem az ellenséges környezet a probléma A meleg szülők gyerekének nem anyja vagy apja homoszexualitása. Ez a barátnőm mindig viccelődik. A végén belevágtunk. tudom. Akkoriban rengeteget "lelkiztem" Gyurival. Egyre jobban szorongtam. Persze. Ő már idősebb. Marci most hétéves. és a gimnázium óta a legjobb barátom.

hogy mennyire sajnálja. és beolvastam neki. És olyan kérdően néz rám.). Ha valakinek nincs gyereke. Az interneten olvastam a homoszexuálisokról szóló írását. hogy nem lehet unokája. talán megengedi nekem a bizalmasnak tűnő megszólítást. de hiányoltam belőle egy témát. karneváli felvonulása előtt. hogy van benne valami. és ha valami más miatt nem lehetne gyerekem. és sok hasonló családdal tartanak kapcsolatot. A melegeknek megterhelő az "unoka-nyomás" A melegek gyerekvállalása ma még nem mondható általánosnak. mert nem ajándékozza meg őket unokával. hogy milyen is az ő családja. hanem nevetett. Túl nagy terhet ró rá. a homoszexualitás az esetek nagy részében gyerektelenséggel jár. A meleg fiatalnak könnyebbséget jelent. hogy a szüleinek legyen unokájuk! A heterók se a szüleik kedvéért. amikor sóhajtozni kezd. ha szülei ezt tudomásul tudják venni. ilyen vagy olyan okokból. ha nem természetes módon nő bele annak a tudatába. A cikk igen korrekt és alapos. megfelelő munkahely. hogy mi lenne. és a gyereknek később még sokkal nehezebb lehet. és ezért írok most Önnek. hogy hátha mégis? A múltkor megmérgesedtem. Mondtam anyunak. mint a nem létező unokájára koncentrálna! Szerencsére nem sértődött meg. Amennyiben vállalnak. hogy igyekeznek minél elfogadóbb környezetben élni (nagyváros. Más melegek úgy próbálják gyerekeiket az ellenséges reakcióktól megóvni. attól még ő maga a szülei gyereke marad. Tanácstalanul állok a melegek évente megrendezett zajos. Valahogy nem fér össze gondolataimban az Ön által "kényszerű adottság"-nak nevezett meleg léttel ez az ismétlődő . Nem vagyok meleg. akkor is képtelen volna elviselni? Szerintem senki se köteles gyereket vállalni csak azért. Hogy sok embernek nincs gyereke. ha folyamatosan azt kell éreznie: boldogtalanná teszi a szüleit. Csak azt nem bírom. hanem maguk miatt vállalnak gyereket. iskola megválasztása stb. még ismeretségi körömben sincsen ilyen személy. hogy nyolcvankét éves vagyok. Nagyon jóban vagyok az anyukámmal. minden lehetséges alkalommal meglátogatom. HOMOSZEXUALITÁS ÉS VILÁGNÉZET Kedves Eszter! Ha rögtön elárulom magamról.69 kapcsolatot. ha inkább a meglévő gyerekére. hanem a gondosan takargatott titok egyszer csak kipattan.

a melegek maguk tudják a legjobban. mint feltehetőleg Ön is. Nem tudom. értelmetlen. hogy az emberek megszokják: igen. Elöljáróban megemlíteném. hogy azok is megundorodnak tőlük. hanem élvezni az életet. hogy ezzel csak elvadítják maguktól a heteroszexuális többséget. sőt beépült a város életébe. hogy a szexuális irányultságot se irányítani. akitől ezt megkérdezhetem. Londonban például a konzervatív heteroszexuális főpolgármester nyitja meg a menetet. végső soron személyiségpusztító. mint bárki más.70 "cirkuszi" propaganda. hogy végre rátaláltam valakire. Hangos. hogy milyen részegítően felszabadító és boldogító érzés lehet egész életükben rejtőzködésre kényszerült embereknek. már régen megszokták. már nem borít ki senkit. Mintha be akarnák szervezni a nézősereget a táborukba. a túlnyomó többségük sem ízlésben. Ez első közelítésre toleráns és elfogadható igénynek látszik. akik amúgy nem homofóbok. hogy tényleg így van-e. Ugyanolyan rendezvény. mint a többi. érzelmek. De persze a hangosakat és rikítóakat inkább észreveszik. mint bárki más. Nem szégyenlősen bujkálni akarnak. sem stílusban nem különbözik az átlagemberektől. hogy a környezet vegye tudomásul: ők igenis VANNAK. hogy a melegek ott élnek közöttük. Nem "toborozni akarnak a táborukba". A melegfelvonulás lázadás a melegekre kényszerített rejtőzködés ellen. hogy ugyanúgy részt kérnek az életből. A melegfelvonulásnak van egy nagyon fontos funkciója és üzenete: a többségi társadalom általában azt várja a melegektől. Mindenesetre azokban a városokban. Mi valószínűleg nagyon nehezen tudjuk elképzelni. ahol már régebben hagyomány az ilyen melegfelvonulás. A tényt. hogy ne lehessen őket észrevenni ("engem nem zavarnak. mi a véleménye ezekről a megnyilvánulásokról? Tud valamit felhozni a védelmükre? Érdeklődéssel várom válaszát: Feri bácsi Először is szeretném megköszönni megtisztelő érdeklődését és bizalmát. vegyék végre tudomásul. de ne mutogassák magukat"). De ez ízlés dolga. A tapasztalatok azt mutatják. A melegeknek is csak egy töredéke vesz részt aktívan ilyen önmutogató parádén. Ók azt követelnék. Ugyanakkor én a hangosakat és rikítókat sem ítélem el. ha a homoszexualitás tényét a környezet úgy-ahogy elviseli. és ők is szeretnék magukat nyilvánosan jól érezni (egyesek akár túlzóan és ízléstelenül is). és ország- . sok a meleg. hogy magam is szemérmes természetű vagyok. sőt harsány kikiabálása annak. és ezt mindenki természetesnek veszi. táncolni. az távol marad. akkor sem. hiszen ez lehetetlen. Aki szereti az ilyesmit. ha egyszer-egyszer ledobhatják a kényszerzubbonyt. de hiszen Ön világosan kifejti. Nos. a kapcsolatok. magánélet takargatása akkor is nagyon fárasztó. se megváltoztatni nem lehet. és nem szeretem az ilyen karneválszerű népünnepélyeket heteroszexuális változatban sem. a rejtőzködés. hogy hosszú távon inkább bejön az a taktika. megterhelő. odamegy szórakozni. aki nem. és időnként látványosan és sokkolóan megmutatják magukat. hogy az ilyesmi lehetetlenség! Örülök. Sokan gondolják. ha nekem más az ízlésem. de mint ahogy a cikkemben is próbáltam kifejteni.

Üdvözlettel és rokonszenvvel: Eszter A homoszexualitás nem politikai kérdés Sajnos Magyarországon az utóbbi években a homoszexualitást egyre inkább politikai kérdésnek tekintik. Mert ha volna ismerőse. hogy éppen azokról nem tudja. az bármilyen más szokatlan sajátossággal szemben is kíméletlen. De nagyon át tudom érezni. Az a társadalom. Kedves Feri bácsi! Nem kell szeretni "őket".szimpatizálunk valakivel. hogy bármilyen másság. és ez mindannyiunkat érint. hiszen nem is vagyok köteles nézni. akik amúgy szimpatikusak Önnek. Mintha a homoszexualitás valami inkább baloldali. Kívánok továbbra is jó egészséget és ilyen érdeklődő nyitottságot! Rokonszenvvel üdvözlöm: Eszter Kedves Eszter! Köszönöm gyors válaszát! Sok mindent másként látok levélváltásunknak köszönhetően. Kedves Feri bácsi. Hogy nincsenek "ők'. sőt (egyelőre) a közvetlen környezetemben. vagy nem. Igen. talán provokatívan és ízléstelenül. Felvonulásaikat pedig messze elkerülöm. amik miatt . el tudtunk együtt gondolkodni ezen a nehéz kérdésen. Baráti körömben vannak. De én nem sajnálom tőlük. Szeretni azért nem tudom legfeljebb sajnálni. mint mindenki másnak. hogy ha nem is értünk mindenben egyet. hogy nincs a személyes ismerősei között meleg személy. hanem teljesen különböző tulajdonságú emberek véletlenszerű csoportjáról van szó. Köszönettel és őszinte tisztelettel: Feri bácsi most. mindig is voltak melegek. Én sem vagyok meleg. Hogy az ettől teljesen független tulajdonságok azok.ízlésünktől függően . amelyik nem tudja elviselni. nem tudom. eltérés elfogadása vagy el nem fogadása mindannyiunk közérzetére nagy kihatással van. és a nemi élet a magánügyük. hogy meleg. De mindenesetre örülök.71 világ előtt megmutathatják magukat. Mintha a szexuális irányultság összefüggne a világnézettel és a politikai állásfoglalással. sikerült-e elgondolkodtatnom. ami . De talán éppen az a probléma. "liberális" sajátosság. csak nem tudja róla. vagy talán van is. valami erkölcstelen divat volna. családomban sem érintett senki. őket. akkor kiderülne. hogy a szexuális irányultság egyáltalán nem meghatározó vonása egy embernek. ha zavar. Lehet. vagy akár csak korlátozza és diszkrét hátrányokkal sújtja azokat a tagjait. akik önhibájukon kívül alkatilag másmilyenek.

mint a házasságtörő asszony megkövezése. valószínűleg nem is akar tudni. hogyan tudom összeegyeztetni. mert nem kényszerülnek rejtőzködésre. Ma más világ van. Vagy egyáltalán az élet megélése között. A konzervatív hátterű melegeknek nehezebb Ez a vélekedés az úgynevezett jobboldali. mint a métely. És ha engem olyannak teremtett (vagy hagyta. Számomra a katolikus vallás legfontosabb üzenete a szeretet. Persze. Sokan kérdezik tőlem. addigi barátaikkal. hogy szeretetben éljünk. ez már mindegy). vallásos családokban felnövő melegeket. A "liberalizmus" nem "terjeszti" a homoszexualitást. ezek a régmúltból származó maradványok. tudom. másrészt mert azok a melegek is hozzájuk csatlakoznak. hogy meleg vagyok és hivő katolikus.72 terjed. mint amikor ezek a parancsok születtek. de szüleiket is különösen nehéz helyzetbe hozza. és ez a szeretet és az Istennek tetsző élet. egyáltalán nem megy ritkaságszámba. de tisztességes konzervatív családokban nem fordulhat elő. a kevésbé hagyományos életformákat is elfogadó környezetben látszólag több a meleg. Bármilyen szörnyű. akkor esetleg nekik kell szakítaniuk rokonaikkal. Hiába szövik át a melegek az egész társadalmat. olyan. hiába fordulnak elő az összes elképzelhető foglalkozási csoportban. erről az érintettek családja és környezete nem tud. De a lényeg ma is érvényes. hogy a meleg fiatalnak valóban választania kell családja. Kevésbé konzervatív közegben látszólag több a meleg Kevésbé konzervatív. Azokkal . ezzel magához vonzza a melegeket. Az igazi családi tragédiák a homoszexualitást jobban elutasító közösségekben történnek: itt fordul elő. akkor szerintem akkor élek Istennek tetsző módon. Isten ezt nem kívánhatja tőlem. ha nem irtom ki magamból a szeretet képességét. A homoszexualitás előfordulása nincs és nem is lehet összefüggésben a világnézettel: a különbség abban jelentkezik. Isten azt kívánja tőlünk. mi áll erről a Bibliában. Vagy a szülők kerülnek olyan dilemmába. hogy ha gyerekük mellé állnak. hogy csak ezen a módon tudok szeretni. hogy a homoszexualitását elfogadni képtelen fiatal öngyilkosságba menekül. akik eredeti környezetükben nem tudnak integrálódni. korábbi baráti köre és melegségének megélése között. Egyrészt azért. hogy hogyan reagálnak a jelenségre. csak elviseli. de azt gondolom. hogy olyan legyek. Ennek próbálok megfelelni.

Hogy ha nem kényszerülök rá. mert meleg vagyok. A tanulással másik életet kezdtem. hogy innen csak tanulással tudok kitörni. hogy min múlt a tanulásom. motiválhat. A szakmunkásképzőben nagyon durva világ volt. hogy a társadalom jobban viselje a változatosságot. hogy a homoszexualitásnak valójában semmi köze sincs se értékrendhez. és akikkel korábban ők is egyetértettek. azok érdekeltebbek lesznek abban. mit tesz egy megvetett és kigúnyolt kisebbséghez tartozni. De így viszont mindenkitől elszakadtam. hogy akik saját bőrükön érzékelik. Talán annyiból kihat a világnézetre. új kapcsolatokat kötnek. Nem szerettem iskolába járni. ha nem akarják egész életüket rettegésben és titkolózásban tölteni. Különben sem találtam közöttük a helyemet. és felvettek a Műegyetemre. kisvárosokból inkább nagyvárosba költöznek. de nem is javítja az érintett személy erkölcsi színvonalát.73 az emberekkel. Rájöttem. De ez sincs így mindig. A szakközépben már sokkal könnyebb volt az életem. A melegek ugyanúgy lehetnek fajüldözők vagy elutasítóak más kisebbségekkel szemben. A homoszexualitás nem rombolja. A kényszer esélyt is jelenthet a fejlődésre Ez a kényszerű mozgás esélyt is jelenthet. mint a heteroszexuálisok. Kényszerű környezetváltás Az intoleráns környezetben felnövő melegek előbb-utóbb környezetet szoktak változtatni. A melegek ugyanolyan sokfélék A melegeket jobban elfogadó közegben kitűnik. se ízléshez. teljesen új kapcsolatokat kötöttem. Szerencsés esetben családjuk is velük tud mozogni. erőfeszítést tegyen a kiemelkedésre. se világnézethez. nyolcadik után villanyszerelést kezdtem tanulni. aztán leérettségiztem. mert kicsináltak volna. iszonyúan titkolni kellett a hajlamaimat. a szüleimmel sincs sok kapcsolatom. hogy az érintett személy tovább fejlődjön. pedig okosnak mondtak. . Furcsa arra gondolnom. A falvakból. Ha jól belegondolok. Sajnos ez nem mindig történik meg. az életem egészen más sínre került azért. akkor ott ragadhattam volna a szakmunkásképzőben. Sikerült is szakközépiskolába mennem. új barátságokat. A régi életemben lehetetlenség lett volna elfogadtatnom magam. legalábbis lelkileg. az egyetemen még inkább. a sokféleséget. aki elfogadhatatlannak tartják a melegeket.

akik úgy vélik. és hogy segítsék a melegek önmagukra és egymásra találását. Telefonos lelkisegélyszolgálatukat is bárki igénybe veheti. hanem segítséget és támogatást találhat ezeknél a szervezeteknél. hanem attól függetlenül. aki a közelmúltig (2010 augusztusáig) kilenc éven át töltötte be Hamburg főpolgármesterének tisztségét. érdeklődést vagy világszemléletet jelent. nagy könnyebbség. . Tevékenységük nagy jelentőségű. Olyan országokban. a többségi világgal való kapcsolattartást. nem tartoznak "egy táborba". ahol a homoszexualitást nem tekintik politikai hitvallásnak. Guido Westerwelle és Ole von Beust három különböző párt vezető személyisége. Például a kilencvenes évek közepétől működő Háttér Társaság a Melegekért ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet. Melegségükön kívül semmi sem köti őket egymáshoz. Wowereit kilenc éve Berlin főpolgármestere. szexuális orientációjuk miatt hátrányos megkülönböztetésben van részük. a CDU (Német Kereszténydemokrata Unió) tagja. Ezek a szervezetek vállalják magukra az ismeretterjesztést. ha egy politikus meleg.74 A melegeket csak a társadalmi elítélés szorítja közös táborba. mint bárki más. mert melegek. hogy ma már. Meleg érdekvédelem Magyarországon a rendszerváltás után. ahova azok fordulhatnak. Németországban például már nem kelt feltűnést. hogy képviseljék a szexuális kisebbségek érdekeit a többségi társadalomban. Westerwelle a liberális FDP (Német Szabaddemokrata Párt) elnöke. Mindez nagyon kedvező és nagy segítség a melegeknek. Választóik nem azért és nem annak ellenére szavaztak rájuk. Közülük a három legismertebb: Klaus Wowereit. mint amennyire szükség volna rájuk). Németország külügyminisztere és alkancellárja. ha valaki rádöbben melegségére. A Labrisz Leszbikus Egyesület a homoszexuális nők képviseletére alakult. azzal a céllal. kiderül. hogy a melegek politikailag ugyanolyan széles palettán mozognak. például iskolai felvilágosító programokat szerveznek (ezeket sajnos sokkal ritkábban veszik igénybe. a baloldali SPD (Német Szociáldemokrata Párt) elnökhelyettese. ugyanakkor paradox módon mégis a diszkriminációt jelzi: igazán toleráns közegben a párkeresésen kívül nincs szükség a melegek elkülönülésére: a melegség szexuális orientációt és nem speciális ízlésirányt. hogy küzdjenek a diszkrimináció ellen. Ole von Beust a legnagyobb jobboldali párt. sőt politikai ellenfelek. a kilencvenes években kezdtek megalakulni a különböző melegszervezetek. nem kell magára maradnia.

Jelenlegi ismereteink alapján nem válaszolható meg az a kérdés. ennek felismerése már nem változtatna a kialakult állapoton. ha szembenéz vele. A kétségbeesett hadakozás a saját hajlamokkal -. Ezt a hasonlóságot. meleg módra élve. De ha már ez lett a sorsa. A szülő nem tudja elkerülni. akkor energiáit átlagosnál nehezebb sorsú gyermeke támogatására tudja fordítani. Hiszen hiába informálódik. mindazzal együtt. Hogy lehetővé tudja-e tenni neki. belső tartásra van szükség. Ha a szülő ki tud szabadulni a harag-bűntudat-szégyen örvényéből. úgy a szülő sem választotta. bármilyen életkörülmények között felléphet. Erre a legmegértőbb környezetben élő melegeknek is szükségük van. tartozónak érezhesse magát: hogy melegként. hogy gyerekét melegségével együtt. a külvilág durvább-szelídebb előítéleteivel és ellenségességével. de nem szabad őt oda száműzni. A gyereket el kell engedni a melegek világába. és az alakítható jövő helyett a megváltoztathatatlan múltra irányítja a figyelmet. Segítheti gyermekét abban.75 ZÁRSZÓ Mit tud tenni a szülő. hogy mindkét világhoz. ami ezzel jár. és megtalálja az útját saját világához. akkor jobban jár. integrálni tudja-e a családba. A meddő oknyomozás csak megnehezíti a tények tudomásulvételét. meleg kapcsolatait ápolva lehessen a család egyenjogú tagja. hogy az adott személynél milyen okok milyen kombinációja vezetett a tulajdonság kialakulásához. saját sorstársaihoz. akik hozzá hasonlóan éreznek. A szülőknek meg kell békélniük azzal a ténnyel. ha meleg a gyereke? A homoszexualitása ellen semmit. belső világát olyanokkal is megossza. mintha megpróbál elmenekülni előle. bármilyen társadalmi rétegben. hozzá hasonlóan reagálnak. Ahogy a meleg ember nem választotta nemi irányultságát. Ennek elviseléséhez komoly lelkierőre. hogy a gyereke meleg legyen. bármilyen szerkezetű családban. hogy a homoszexualitás olyan megváltoztathatatlan sajátosság. tapasztalatait. Mindenkinek szüksége van arra. Hiszen ha elvileg létezne is kimutatható ok. hogy élményeit. hanem káros is. hogy minél előbb el tudja fogadni másságát. A szülőtől függ. Az oknyomozás nemcsak fölösleges. a környezetében élő embereket sok esetben nem fogja tudni meggyőzni. a jó életminősége. ha le tud mondani a lehetetlen megoldások kergetéséről. hogy megütközzön a külvilággal. akármilyen együtt érző is különben. ami bármilyen típusú. bármilyen értékrendet valló.vagy a gyerek hajlamaival sokkal több bajt okoz. Ebből a . családi életük harmóniája érdekében viszont annál többet. A lelki egészsége. mint maga a szokatlan nemi irányultság. hiába szabadul meg ő maga az előítéletektől. az ebből fakadó összetartozás-érzést kívülálló nem tudhatja megadni.

2010 ISBN 978-963-248-154-8 HU ISSN 1585-400 Kiadta a Saxum Kiadó Kft. Csakhogy nincs "enélkül": ezért nincs más lehetőség. A lehető legjobb módon. az intoleráns külvilágban élve a gyerek homoszexualitása megnehezíti a saját és családja életét is. A jó családi életet.76 harcból mindenki vesztesen kerül ki. a szülő-gyerek kapcsolat intimitását nem a gyerek melegsége veszélyezteti. hogy a mindennapokban. © Fischer Eszter. Enélkül könnyebb volna. hanem az ellene folytatott kilátástalan küzdelem. Tagadhatatlan. A nyomtatott könyv terjedelme: 171 oldal . mint tudomásul venni és együtt élni vele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful