1

Fischer Eszter

MELEG A GYEREKEM?!
NÁDASDY ÁDÁM ELŐSZAVA
"Nekem semmi bajom a melegekkel, éljenek, ahogy akarnak" - ma már ezt gondolja a legtöbb józan, normális ember. No de hogy a saját családunkban, a saját gyerekünkkel legyen ez így, azt nagyon nehéz elfogadni. Nem is akarja Fischer Eszter ezt a dolgot valamiféle örömteli "másság-ünneplés" mezébe bújtatni. Kimondja őszintén, hogy ez nagy gond: sok szorongást, fájdalmat, csalódást hordoz magában. Olyan gond, amivel általában nincs kihez fordulnia a szülőnek - és ha megtudta, néha még a másik szülő előtt is titkolni akarja, mert akkor már "családi ügy" lenne belőle, inkább csak hordozza a fialánya súlyos titkát. Pedig a titok alattomosan mérgezi a lelket, és minden gondon segít a megbeszélés, az őszinte feltárás. Ha egyszer ez van, hát ez van. A szerző, aki orvos-pszichológus és egyben gyakorló családanya, nagy tapintattal, de ahol kell, kemény őszinteséggel nyúl ehhez a kényes témához. Itt nincs helye kertelésnek, itt nincs mellébeszélés. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a fiunk meleg, a lányunk leszbikus. Keserű pirula ez egy szülőnek, amit le kell nyelni, és ebben nagy segítséget nyújt ez a könyv. A szülőkhöz, a szülőkről szól - ám mégis a gyerek van a középpontban, a gyerek, akiről megsejtjük vagy kiderül vagy bevallja, hogy homoszexuális. Végül is az ő élete, és neki se könnyű. Hadd idézzem a régi viccet, amely a maga módján bölcs humorral egy nagy igazságot ragad meg. Kérdés: "Mi jobb: négernek lenni vagy buzinak?" Válasz: "Négernek, mert azt legalább nem kell az anyádnak megmondanod." Bizony, nagy és nehéz elhatározás az anyánk elé odaállni, hogy ez van. Legyen büszke magára az a szülő, akit a gyereke erre érdemesít. Hogy érez iránta ekkora bizalmat, hogy ennyire bízik a szeretetében. Fischer Eszter elmagyarázza a könyvben, hogy a meleg fiatal helyzete egészen más, mint a többi kisebbségi fiatalé: egyedül van! Évek telnek el általában, amíg rájön, majd megtapasztalja, hogy más melegek-leszbikusok is léteznek, hogy ez nem jelent elszigetelt, magányos életet. De addig a szülő nagyon sokat segíthet - és, mint Fischer Eszter figyelmeztet: nagyon sokat árthat. A szülő abban nem hibás, hogy a gyerek meleg, mert arról a szülő nem tehet; de arról tehet, ha a gyerekét elmarja magától, ha megkeseríti az életét, ha elveszi mögüle a családi háttér biztos támfalát. Olykor jeleznie is kell, hogy az ő szeretetébe még ez is belefér, hogy a gyerek meg merjen nyílni, hogy ne féljen a következményektől (fél az úgyis eleget, higgye el a kedves szülő).

2 Húsz évig éltem együtt egy férfival, szerettük egymást jóban-rosszban. De a barátom nem merte az anyjának bevallani, és ez fájt neki. Bori néni, az anyja, tanárnő volt, szigorú, elveihez hű asszony. Csak a halála után, amikor már a barátom sem élt, tudtam meg egy rokontól, hogy nem sokkal az összekerülésünk után Bori néni azt mondta neki bizalmasan: "A fiam nemigen jön ki a lányokkal, csak hányódott ide-oda; de most úgy veszem észre, hogy talált egy fiút, ez legalább egy rendes ember, hozzá való, hát legyen boldog vele." És én húsz évig bujkáltam Bori néni előtt, pedig de jó lett volna, ha néha megsimogatja a fejemet! Szakszerű információkat ad ez a könyv egyfelől, de másfelől igaz emberi segítséget: vigaszt, támogatást, magyarázatot, tanácsot. Sok-sok esetet idéz, szépet is, csúnyát is, amiből tanulhatunk. Ha édesanyám élne, szívesen a kezébe adnám ezt a könyvet. Nádasdy Ádám

BEVEZETÉS
Amikor a fiam elmondta, hogy meleg, úgy éreztem magam, mintha rám dőlt volna a ház. Nem, ez nem lehet igaz, hajtogattam magamban, velünk ez nem történhet meg. Különben is, még olyan fiatal, nincs is rendes szexuális tapasztalata, az ilyen ifjúkori tévelygések el szoktak múlni. Tehetetlen dühöt éreztem: hogy teheti ezt velünk és saját magával? Nem érdekli, hogy mindenkit boldogtalanná tesz? Biztosan rossz társaságba keveredett, kíváncsi és vigyázatlan volt, elcsábították... Állandóan gyötörtem magam: mit rontottunk el, milyen hibákat követtünk el a nevelésében. A fiamat hirtelen olyan furcsán idegennek éreztem, viszolygással gondoltam arra, kikkel és milyen körökben foroghat. Újra meg újra rám tört a szégyen, a rettegés: mit fog szólni az apja, mit fognak szólni a szüleim, a rokonaim, a barátaim, kollégáim, ismerőseim. Elviselhetetlen volt az a gondolat, hogy a fiamat, akire mindig olyan büszke voltam, meg fogják vetni, esetleg bántani fogják és egyáltalán: milyen élet vár rá? Recsegveropogva összedőlt minden tervem, elképzelésem a jövőjéről. Hát nekem soha nem lesz unokám, nem lesz rendes családom? A régi elképzeléseim helyén űr tátongott. Bele sem tudtam gondolni, hogy ezután hogyan fog alakulni az élete. Éjjel-nappal emésztettem magam, és nem volt senki, akivel beszélhettem volna. Babonásan féltem attól, hogy ha bárkit beavatok a titokba, akkor azzal én magam teszem véglegessé a dolgot. Amíg nem tudja senki, addig minden megváltozhat. De ha elterjed a hír, akkor rajta lesz a bélyeg, másképpen fognak ránézni, akkor már nem lesz visszaút. És különben sem tudtam volna elviselni az

ismerősök elszörnyedt, undorodó, szenzációhajhász, kaján vagy akár szánakozó tekintetét.

3

A legóvatosabb becslések szerint is Magyarországon - a világ egyéb tájaihoz hasonlóan - öt százalék fölött van a melegek aránya. Ez azt jelenti, hogy - akár tud róla, akár nem - mindenkinek jó néhány meleg ismerőse van (száz ismerősből legalább öt). Mégis, az átlagemberek nagy része alig valamit - vagy semmit sem - tud a melegekről, és el sem tudja képzelni, hogy az ő életében ez a kérdés valaha szerepet játszhasson. A problémát súlyosbítja, hogy sokan a homoszexualitást politikai, világnézeti kérdésnek tekintik. Mintha az érintettek eldönthetnék: akarnak-e ehhez a sokak által elítélt kisebbséghez tartozni. Ez azonban nem így van: a homoszexualitás gyakorisága nem függ világnézettől és családi háttértől. Igazi ördögi körről van itt szó. A melegek kényszerűen rejtőzködnek, mert félnek környezetük reakciójától. A rejtőzködés, bár súlyos belső meghasonlással és alig elviselhető feszültséggel jár, többnyire "sikeres", mert a közhiedelemmel ellentétben a melegek túlnyomó többsége szerelmi életén kívül semmiben sem különbözik az átlagtól. ("Tényleg? Hát róla igazán nem gondoltam volna!") A külvilágban pedig továbbra is fennmarad az a hamis elképzelés, hogy a homoszexualitás a szabados élettel összefüggő rendellenesség, hiszen nem derül ki, hogy az ismerős "rendes" családok tagjai között milyen sok a rejtőzködő meleg. Amíg a bujkálás általános, addig a szülőket villámcsapásként éri a hír: hogy történhet éppen velük egy ilyen soha nem hallott rettenet. Ha "rendes családban" nem történhet ilyen, akkor muszáj titkolózni, hogy a világ ne ítélje el őket. És ezzel a kör bezárul. De az elfogadóbb közegben élő szülők is hasonló nehézségekkel küzdenek. Őket talán nem rendíti meg annyira mások homoszexualitása, de a saját gyerek, az egészen más, ez a hír mélyebb rétegeket érint, mint ahol az elvi tolerancia lakik. "Miért pont ő? Mással történhet ilyen, de velünk? Mikor mi mindent megtettünk a gyerek egészséges fejlődése érdekében. Vagy talán mégsem? Miért, miért, miért...? És mi lesz vele így?" A külvilág pedig úgy tesz, mintha melegek egész egyszerűen nem léteznének. A tankönyvekben nem fordulnak elő, az iskolában meg sem említik őket, a sajtó csak a szenzációt keresi, leginkább a meleg aktivisták és a homofóbok látványos csatározásairól tudósít. A homoszexualitással kapcsolatban rengeteg előítélet, tévhit terjedt el, az agyonhallgatás következtében pedig hiányoznak azok a tapasztalatok, amik a tévhiteket korrigálni tudnák. Ez a könyv elsősorban a szülőknek szeretne segíteni. Megadni azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy a szülő tárgyilagosabban tudjon viszonyulni gyermeke sajátosságához. Megpróbáljuk végiggondolni a

amit a szülők különösen nehezen tudnak elfogadni.most sincs befolyása. hogy az összeomlott jövőkép helyén fel lehet építeni egy másikat. Nem élünk. Érdemes egymást megismernünk. és mi lehet ennek a pszichológiai háttere. hogy az élményeket lányokkal. én meg nem is igazán értettem. a versenyeket. hogy ebben az átmeneti. Pszichológusként jó néhány meleggel álltam kapcsolatban és olyan szülőkkel is. hogy mi az. és ezért szeretne róluk többet tudni. hogy önmagával megbékélve harmonikus életet éljen. Én csak kínos zavart éreztem. Szerinte én későn érő típus vagyok. hanem mindenkinek. A SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG Tulajdonképpen már gyerekkoromban másmilyennek éreztem magam. Ezért inkább lánybarátaim voltak. gyerekesebb a koromnál. és elkezdtem járni egy osztálytársammal. a könyv nemcsak nekik szól. . Nem szerettem a vadulást. Mert a szülő tehetetlensége csak látszólagos. és ne fiúkkal szerezzem. unokájáról. Mi az. vagy gátolhatja. nem élhetünk két elkülönült világban. hiszen nincsenek "mi és ők".ahogy a múltban sem volt . hogy meleg. Próbáltam megfogadni a tanácsát. Tizenöt-tizenhat éves korom körül vált egyre nehezebbé az életem. hogy milyen szexuális ingerek hatnak az emberre. egy olyat. Az a fontos. hogy van kiút. akinek családjában. Könyvem nagyrészt a velük való munka során nyert tapasztalatokra épít. és nem utolsósorban ettől függ. a képzeletemben egyre többször bukkantak fel fiúk. előítéleteket és magyarázatot keresni rájuk: mi az oka makacs fennmaradásuknak. Még nincs tapasztalatom. és az a fontos. kialakulatlan időszakban még nem egyértelmű. bárkivel bármikor előfordulhat. hogy az álmaimban. és ő igyekezett megnyugtatni. ha a fiúk betettek egy szexfilmet. akik (egyebek mellett) gyermekük homoszexualitása miatt kerültek krízisbe.4 tévképzeteket. Ehhez előbb valódi élményekre van szükségem. gyermeke szexuális irányultságára . hozzásegítheti. a családban. de nagy tétje van annak. hogy hogyan alakul a további kapcsolatuk. Igaz. minden a csajok körül forgott. Komoly mértékben csökkentheti vagy akár növelheti a gyermekére nehezedő terheket. hogy milyen módon tudja feldolgozni a helyzetet. a baráti körben szexuális irányultságunktól függetlenül összetartozunk. Nagyon megijesztett viszont. Vagyis valójában mindenkinek szól. hogy gyerekéről. Beszéltem erről anyukámmal. és az gyakori. a csöndes. Szeretném megmutatni. barátjáról vagy annak gyerekéről kiderül. mint a többi fiú. Kezdődtek a bulizások. ami a gyerek valóságának megfelel. hogy semmiképpen se próbálkozzak fiúkkal. Bár a szülők az elsődleges címzettek. és amivel a család is együtt tud élni. elvonulós játékokban éreztem jól magam. amiből ekkora ügyet csinálnak. környezetében melegek is é1nek. ezért nem érdekelnek a lányok.

akinél a legelszántabb átszoktatási kísérlet is csődöt mond: az ő két agyféltekéjük annyira eltérő. hanem a bal. Mai ismereteink birtokában már nehéz beleélni magunkat. Egy érdekes párhuzam: a balkezesség Az emberek nemcsak szexuális irányultságuk.például dadogás. hogy jobb kézzel képtelenek megtanulni. mert a tapasztalatok szerint az átszoktatott balkezeseknek a spontán agyi működés megzavarása miatt gyakran lesznek olyan problémáik . hogy igen. A "jobb" kéz azért ügyesebb. Régebben nem ismerték a balkezesség anatómiai hátterét: az emberi agy két féltekéje bár szimmetrikus. Hosszú időn át az volt az általános meggyőződés. akiknek egyik keze sokkal ügyesebb. és vannak. nem is volt meleg. hogy eleink miért tarthatták annyira fontosnak. a téri tájékozódás zavara -. mert a domináns agyfélteke irányítja. És akkor egy italos éjszakán egy haverommal belecsúsztunk egy némi testiséggel tarkított közös önkielégítésbe. Elég nagyok az egyéni különbségek abban. Azt nem tudhatta. hogy minden ember ugyanazt a kezét helyezze előnybe. melyeket a tájékozatlan és tapasztalatlan nevelő nem is hoz összefüggésbe a domináns kéz használatának megakadályozásával). de finomabb felépítésében. például írni. hogy nálam másról van szó. Ezután már nem áltathattam magam. A többség úgy érezte: a jobb kéz a "jó" kéz (a nyelv változatlanul őrzi ezt a meggyőződést). Ennek az érzésnek a fényében olyan szánalmasnak tűnt minden. A barátnőm valahogy idegesített. (A sikeresség azért látszólagos. De olyan balkezes is van. az is csak úgy működött. akik mindkét kezüket csaknem egyformán jól tudják használni. Teljesen felkavaró élmény volt. hogy inkább az ügyetlenebb kezét használja. Hogy miért nem tudták elképzelni: a balkezesek sem működnek . hogy nekem mennyire nem esik jól ez a "járás". aztán szakítottunk. hanem egyéb alapvető tulajdonságaik alapján is többféle típusokra oszthatók. amit a lányokkal próbáltam csinálni. varrni vagy faragni. Például tíz-tizenöt százalékuknak nem a jobb keze ügyesebb. Neki ez tényleg csak alkalmi játék volt. de vele is ugyanúgy éreztem magam. ami kialakult közöttünk. Bal kézzel tudják a finomabb mozgásokat kivitelezni: írni. tehát látszólag sikeresen tanítható meg arra. abban a pillanatban tudtam. ez az. A sors fintora. de én rögtön tudtam. hogy az a kevéske testi kapcsolatszerűség. működésében mégsem egyforma. Ezzel magyarázható. mivel ez a természetes. nekem ez és csak ez kell. mindenféle bajom volt vele. aki "elcsábított". tehát ezt kell használni. mint a másik. számára megoldódott a probléma. rajzolni. hogy a fiú. hogy a két agyfélteke működése mennyire tér el egymástól: vannak.5 Anyukám nagyon megkönnyebbült. hogy a balkezesek egy része többé-kevésbé valóban "átszoktatható". elkezdtem járni egy másik lánnyal. hogy a balkezes gyerekeket "át kell szoktatni". ha fiúkat engedtem a fantáziámba.

mert "úgy illik". hogy egy balkezesnek gitározni is könnyebb úgy. mint az ügyesebbik kezét szabadon használó balkezesként élni a jobbkezesek világában. (Leonardo da Vinci. Az emberi gondolkodás hajlik arra. a világ talán leghíresebb festőművésze és polihisztora balkezes volt: fennmaradt vázlatkönyvében. hogy kezükkel eltakarják az írást.) A szerszámok a jobbkezeseknek készülnek. A jobbkezes többségnek fel sem tűnik. ha a fordítva felhúzott húrokat bal kézzel pengeti. amikor még nem ismerték az idegrendszeri hátterét. De ezen nem lehet változtatni. Ha ők volnának többségben. balkezes kaszát is. . mint a jobbkezesek. Pontosabban az átszoktatás következményeit a külvilág nem hozta összefüggésbe a megzavart balkezességgel. ha senki sem szeretné. Nyilván így állt a kezére. csak a maga számára balkézzel.6 másképpen. a balkezeseknek ez azt jelenti. Balkezesnek lenni ma sem előnyös. jobbról balra. hogy a jobb kezében tartsa a kést. akkor magát a jelenséget is kétségbe vonja. Manapság úgy néz ki. abban különbözünk. Pedig a balkezesség akkor is létezett. hogy a gyereke balkezes legyen. abban nem. elkenik a tintát. csak átszoktatott balkezes. a jobbkezeseknek kellene egy kényelmetlen tükörvilágban boldogulniuk. de ez sokkal kényelmetlenebb. A világ a többség érdekeinek megfelelően van berendezve. hanem homoszexuális is volt. Nekik éppen hogy a bal kéz használata a természetes. mégis elvárják. a kisgyerekkori átszoktatás miatt. gondolatait jegyezte fel. így volt neki kényelmes. ők is a domináns kezüket tudják jól használni. Hiába balkezes valaki. szinte felülről lefelé ír. mert a képviselőik kevesebben vannak. meglepően sok balkezes fiatallal lehet találkozni. Hogy a két kezünk nem egyforma és csak az egyik alkalmas a finomabb mozgások kivitelezésére. sok esetben észrevehetetlen maradt. melyben különböző ötleteit. Külön véletlen érdekesség. hogy Leonardo nemcsak balkezes. a mi jobbkezes írásunknak megfelelő mozdulatokkal a szokásos írás tükörképét vetette papírra: ő maga ezt is könnyedén el tudta olvasni. hogy ha egy jelenségnek nem ismeri a pontos okát. Egy balkezesből soha nem lesz jobbkezes. De ez csak azt mutatja. akkor is nyilvánvaló volt. Ami sokkal rosszabb. mint a többségnek a jobb. hogy a régebbi időben a balkezesség. mintha a balkezesség terjedne. sokkal nehezebben hozzáférhetők. Érthető. Hogy melyik a "jobb" kéz. Bár árulnak balkezes ollót. ugyanúgy. A legtöbb balkezes ennek elkerülésére ferdén tartja a papírt. hogy gyorsan. Pedig a balkezesség kizárólag azért hátrányos. hányféle nehézséggel kell a balkezeseknek megküzdeniük. de ezek sokkal drágábbak. tükörírással irt. Balról jobbra írunk. Ki gondol arra például.

magyarázatokkal a következő fejezetben részletesen foglalkozunk). nagyon spontán módon jelentkeznek. A többszázezer homoszexuális nagy része a mindennapokban "láthatatlan": nem tűnik fel. a gyakoriságuk is minden korban. úgy ő sem tudja kedves. professzor. mindez nem változtat a tényen. hogy melegek mindig léteztek. . orvos. de ahogy a heteroszexuális többség sem azonos nemű barátjával. valódi közelséget csak azonos nemű iránt képes érezni. De azt tudjuk. Egyelőre elég keveset tudunk arról: mi lehet az oka annak. ő szerelmet. A meleg személy a balkezeshez hasonlóan tükörvilágban él. akkor is. utcaseprő. rokonszenvi érzéseket másnemű is kelthet benne. óvónő. Számára a másnemű személlyel átélt intim kapcsolat a természetellenes. hogy ezekhez tapasztalat kellene. Ennek alapján a világ minden táján öt és tíz százalék közé becsülik a saját nemükhöz vonzódó emberek arányát. Baráti. eladó. rendőr. ha addigi életét a nőktől elzárva töltötte? A homoszexualitás gyakorisága Magyarországon több mint félmillió homoszexuális. bizalmas (másnemű) barátját a szerelmesévé átminősíteni. a magánéletét azonos neművel osztja meg. hogy ez a "természetellenes" jelenség létezik. A statisztikák önbevalláson alapulnak. odaadó érzéseket. más néven meleg ember él. hogy az emberek öt-tíz százaléka a saját neméhez vonzódik (a feltételezett okokkal. nem igaz. sőt az életveszély sem tudta megszüntetni. vagy a környezeti hatások befolyásolnák. minden társadalmi környezetben állandó. hiába tartják eltévelyedésnek.7 "Tükörvilág" Azért foglalkoztunk ilyen részletesen a balkezesség példájával. hogy minden tizedik-huszadik mozdonyvezető. A nemi vágyak nagyon mélyről. kőműves. mert az meglepően sok párhuzamot mutat a homoszexualitással. bányász. informatikus stb. az egzisztenciális fenyegetettség. testvéri. és ezt a jelenséget még a legkeményebb szankciók. mivel szerencsére sehol nem tartják nyilván az emberek nemi szokásait. barátnőjével szeretne házasságot kötni. Hogy hiába tartják természetellenesnek. tehát mély vonzódást. A számukat nem lehet pontosan tudni. patikus. szenvedélyes. természet elleni bűnnek. Melyik heteroszexuális fiatalembert ne hozna izgalomba egy meztelen vagy akár csak jól öltözött csinos lány.

hogy az azonos neműekre vágyódjon. amikor a nemi érdeklődés a másik nemre irányul. Tehát nem az. Sokan voltak kénytelenek megtapasztalni. és végül csak férfiakkal tudott boldogító. amikor az illetőben mindkét nem képes nemi vágyat ébreszteni. paradox módon leginkább az olyan extrém körülmények közé került emberek bizonyítják. hogy a szexuális viselkedés nem hat vissza a vágyakra. A meleg embert akár sokéves házassága sem tudja "kigyógyítani" eredendő hajlamaiból. többhónapos hajóutak.8 A szexuális irányultság és a nemi identitás A szexuális irányultság azt fejezi ki. nem a cselekedetek. és a homoszexuális élmény pótkielégülést nyújthat. fantáziájában. hogy azonos neművel éljen házaséletet. hogy ettől előbb-utóbb a beállítottságuk is megváltozik. zárt internátus. de ettől nem érezte őket vonzóbbnak. A fejezet elején bemutatott homoszexuális fiatalember szintén próbált lányokkal "járni". kívánatosabbnak. ha rákényszeríti magát a másik nemre. Hiába szeretett volna nem gondolni a fiúkra. Attól azonban senki sem válik heteroszexuálissá. abban a reményben. nem a megvalósítás A nemi irányultság szempontjából az érzések a döntőek. örömteli kapcsolatra lépni. se külső tiltással nem lehet befolyásolni. hogy az illető önmagát melyik nemhez tartozónak gondolja. Bármilyen nehéz elképzelni. mert sokan azt várják a melegektől. amikor valaki olyan helyzetbe kerül. és leszoktatni arról. hogy ne engedjenek késztetéseiknek. Alkalmi homoszexualitásnak nevezik azt a jelenséget. akiknek semmi közük az átlagos melegek világához. az időszakos "homoszexuálisok" azonnal . amit csinálunk.). hanem amire vágyódunk. ez neki ugyanolyan gyötrelmes lesz. hanem próbáljanak heteroszexuális módon élni. hogy valakiben milyen nemű ember kelt szexuális vágyat. A vágy a meghatározó. hogy a vágy az azonos neműekre is átterjed. és ezért szexuálisan olyan kiéhezett állapotba kerülhet. a homoszexualitás. hogy a másik nemtől hónapokra vagy esetleg évekre el van zárva (például régi típusú. börtön stb. Ha a különleges helyzet megszűnik. Ezt nagyon fontos tudni. A szexuális irányultság három típusa A szexuális irányultság három típusa: a heteroszexualitás. Az alkalmi homoszexualitás Azt. mintha egy heteroszexuálist kényszerítenének arra. hogy a vágyakat se saját szándékkal. álmaiban állandóan felbukkantak. amikor az azonos nemre és a biszexualitás. Ez nem tévesztendő össze a nemi identitással: azzal.

én nem olyan vagyok. mit lehetne ellene tenni? Nem. tagadást a környezet legtöbbször támogatja. Ők. de sokszor az érintett számára is riasztó és érthetetlen. A szülők. Mert a tapasztalat azt mutatja. minél fiatalabb korban lesz valaki tisztában önmagával. még extrémebb példa: a férfi prostituáltak nagy része heteroszexuális. a legtöbb biszexuális ember életében váltakoznak a homoszexuális és a heteroszexuális időszakok. Nem biszexuális tehát az a meleg. annál jobban alakul az élete. hogy ezt a váltakozást irányítani tudnák és anélkül. de az ott élők közül csak az "lett" homoszexuális. A biszexualitás Mindez a biszexualitásra is érvényes: attól még nem lesz valaki biszexuális. Ha a gyerek nem enged a rendellenes vágyaknak. és nem biszexuális az a heteroszexuális sem. viselkedésük ellenére. Biszexuálisnak csak az tekinthető. A saját hajlamok elleni küzdelem kilátástalan és ártalmas. az izgató testi élmények." A rémületet. a másik nem felé fordultak. aki szabad. Minél inkább akadályozza a környezet a férfinő kapcsolatokat. honnan jön. hogy egy-egy hosszabb. a családtagok azt remélik. hogy az idő segít. "Mi ez. erotikus barátságok. én ezt nem akarom. különösen serdülőkorban. A többiek. és magánéletében akárhány év után is a nőkkel való együttlétet keresi. minden kényszertől mentes választási helyzetben férfiak és nők iránt egyaránt képes nemi vágyat érezni. rengeteg jobb sorsra érdemes energiát köt le (ennek gyakori jele a . anélkül. tévedésen alapul. hogy a vágy egyidejűleg ébredne fel bennük. A szexuális irányultság megváltoztathatatlan A környezet. A régi világ internátusaiban mindennaposak voltak a túlfűtött. ez nem lehet igaz. sikeres párkapcsolatokkal járó korszak végleg eltüntetné belőlük a másik nem iránti vágyakozást. amikor kiderül: nem a másik. egyáltalán nem tekinthetők melegeknek. Ez az "egyaránt" nem azt jelenti. hogy minél hamarabb. aki már eleve ilyen hajlamú volt. aki kalandvágyból vagy szexuális kiéhezettségből azonos neművel is próbálkozik. annál gyakoribb a kiéhezettség miatt felgerjesztett homoszexuális izgalom. aki belső igény nélkül ráerőlteti magát egy-egy heteroszexuális kapcsolatra vagy akár házasságra. akkor azok meg fognak szűnni. ahogy lehetőségük nyílt rá.9 visszatérnek a másik nemhez. Ez a tanács. ha nővel és férfival is létesít szexuális kapcsolatot. hanem a vele azonos nem vonzza. annál egészségesebb lesz a személyiségfejlődése. és sajnos tovább nehezíti a saját szexuális irányultságával még csak ismerkedő fiatal helyzetét. Egy másik.

és nem gyermeknemzés céljából él nemi életet (tehát a szexualitás szempontjából a melegek nincsenek annyira más helyzetben). saját vágyaktól eltérő szexuális élet. saját szükségletektől. A gyermeknemzéstől függetlenedett nemiség A homoszexualitás mégsem teljesen analóg a balkezességgel. De az "átszoktatott" melegek sem lesznek soha heteroszexuálisak. Bár a mi viszonyaink között a legtöbb heteroszexuális ember életében is összehasonlíthatatlanul gyakrabban fordul elő. de az élet természetes velejárójaként szinte magától született gyerek lehetősége mégsem adatik meg. a halkezesekhez hasonlóan. súlyosan aláássa az önértékelést és megrontja a kapcsolatkötési készséget. ha soha nem csinál olyat. A homoszexuálisok egy része. hogy kisebbségben vannak. intim életük boldogtalan marad. hogy a melegeknek nincs lehetőségük választott szerelmükkel közös gyereket nevelni. A szexuális "tévutaktól" mindenkit az az egyszerű szabály véd a legjobban. vagyis technikailag másneművel is képes nemi életre.10 romló iskolai teljesítmény). az esetleges gyerekvállalás nehezebb és sokkal több feltételhez kötött. Ebben a hátrányban a melegek is osztoznak: a párválasztást megnehezíti. Ilyen módszer nem létezik. hogy belőle semmiképpen sem válhat "normális" heteroszexuális. párkapcsolatra. Ez nem jelenti azt. hogy meleg embernek egyáltalán ne lehetne gyereke. hogy sokkal kisebb a választék. Sajnos ezzel az érthető kívánsággal visszaélve számos "sarlatán" hirdeti "biztos" módszerét a szexuális orientáció "áthangolására". hogy örömszerzés. A balkezesség hátrányai kizárólag abból adódnak. hogy a szexuális örömszerzés teljesen különválik a gyermeknemzés lehetőségétől. ami neki vagy partnerének nem esik jól. Nem a homoszexualitás a "tévút". Legföljebb a homoszexuális örömképességet lehet lerontani. . Mások erre teljesen alkalmatlanok. akár még házasságra is. a heteroszexuális élvezetre meleg embert nem lehet ránevelni. látszólag "átszoktatható". viszont annak már komoly kihatásai vannak. A homoszexualitás viszont abból a szempontból eltér a heteroszexualitástól. ezért sokkal nehezebb a testileg-lelkileg-érzelmileg összeillő társra rátalálni. hanem a saját irányultságtól. Sok meleg nehezen törődik bele.

bosszantja az "oknyomozás". ezek olyan bizonytalanok és egyben bonyolultak. hogy hogyan kerüljük el (mert ez lehetetlen). aki számára a hagyományos család. hogy a homoszexualitást sajnálatos fogyatékosságnak vagy a nemiség egyenértékű változatának tartjuk. A "miért" mintha a létezését. akik többféle életformát eltudnak fogadni. ezzel a veszteséggel inkább meg tudnak békélni. legbelsőbb valójában érzi a bizonyosságot: ő ilyen. A szülő konkrét választ keres: az ő gyereke miért lett homoszexuális. ha kezdetben küzd is ellene. ha végül tudomásul veszi és elfogadja: akár akarja. kin lehetne bosszút állni?" Ha a meleg személy végigjárta az önelfogadás fájdalmas útját. ha sokszoros. akár nem. rendszerint őt magát. hogy a homoszexualitás rendellenességnek vagy pedig csak a nemiség sajátos variációjának tekintendő-e. illetve hogyan lehetne ezt a fenyegető folyamatot visszafordítani. hanem hogy tudomásul vegyük: olyan adottságról van szó. de számára ez nem magától értetődő. hogy meleg. . A szülőt fogva tartja a kérdés: miért? A szülőket. nem megszüntethető és nem is megelőzhető. hanem a "hogyan" a kérdése. a saját testében.11 Rendellenesség vagy változat? Éles vita zajlik arról. ő csak melegként és meleg módon tud élni és boldogulni. kínzó próbálkozások után rá kellett jönnie: képtelen megváltoztatni magát. a homoszexualitást a meddőséghez hasonló fogyatékosságnak fogja tartani. Neki ettől kezdve nem a "miért". míg esetleg mások. De végül is nem az a döntő. És nagyon nehezen fogadja el. Ennek megítélése szempont és értékrend kérdése. MIT LEHET TUDNI A HOMOSZEXUALITÁS HÁTTERÉRŐL? Ha valakiről kiderül. akkor legtöbbször már zavarja. a családját is gyötörni kezdi a kérdés: miért? E kérdés mögött nemegyszer tehetetlen agresszió bújik meg: "Ki okozta? Ki tehet róla? Kit lehetne megbüntetni. hanem hogy adott esetben hogyan éljünk vele. ő ebben ilyen elemi módon soha nem lehet biztos. hogy erre a kérdésre nincs válasz. a családot sokkal jobban fogva tartja ez a kérdés. jogát a létezésre vonná kétségbe. és kész. Az. Nem az a kérdés. a "szerelem gyümölcseként" világra jött közös gyerek központi jelentőségű. Ha vannak is ismereteink a homoszexualitás hátteréről. tehát nem is róható fel senkinek. A szülő legföljebb elhiszi neki. Nekik bizonyos értelemben nehezebb a tudomásulvétel: a meleg fiatal. zsigereiben. mely nem befolyásolható. de a környezetét.

. a barátokat vagy a televízión. interneten át kapott impulzusokat. mint gondolnánk. Környezet már a magzatvíz is. A gének és az általuk irányított tulajdonságok kapcsolata elmondhatatlanul komplikált. ami ebben a formájában nem is értelmezhető. ami a születés pillanatában már eldőlt. ami a gyereket éri. Ez alatt az idő alatt is mindenféle hatások érhetik. Mert mit is nevezünk veleszületettnek? És mit környezeti hatásnak? Veleszületett az. esetleg a távolabbi környezetet is: az iskolát. olyan magyarázóelvet sugall. gondolja a laikus. tehát az újszülött már a megszületése pillanatában sem tekinthető "tiszta lapnak". A megtermékenyítés után a magzat kilenc hónapot tölt az anyaméhben. A legtöbb tulajdonság sokgénes öröklődésű.12 hogy az egyedi esetben biztosan kielemezhetetlen. Környezet minden. A pszichés. A környezeti hatások bonyodalmai Hasonlóan bonyolult a környezeti hatás kérdése is. A laikus ezen akárhányszor egyszerűen a családi környezetet. melyek összetétele szintén mérhetetlenül sok és sokféle hatástól függ. hogy a gyerek Veleszületett vagy környezeti hatás? Már a gyakori alapkérdés: veleszületett vagy környezeti hatásra alakul ki ez a sajátosság. mint például a vérzékenység vagy a vörös-zöld színtévesztés. mint a biológiai tényezők. a nevelést érti. hogy a százezres nagyságrendű gének mérhetetlenül bonyolult rendszere az egymásra gyakorolt kölcsönhatások micsoda szövevényén keresztül hogyan is vezethet a tulajdonságok végtelen variációihoz. Vagyis örökletes. De még ez sem igaz. Az öröklődés bonyodalmai Az örökletesség kérdése sem olyan egyértelmű. A "környezet" biológiai-pszichológiai értelemben más. ami az egyént körülveszi. Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. a genetika még szinte csak kezd valamit sejteni arról. tehát sok-sok gén bizonyos kombinációja és sok egyéb feltétel egyidejű megjelenése vezet az adott tulajdonság megjelenéséhez. mely egy-egy meghatározott génhez kötődik. a társadalmi hatások ugyanúgy apró részletekre és ezek végtelen számú kombinációira bonthatók. a benne úszó vegyi anyagokkal. személyiségfejlődése miért alakult így. Később a környezethez tartozik minden testi-lelki hatás. Csak nagyon kevés az olyan tulajdonság.

ami befolyásolhatja a magzatvíz vegyi összetételét. hogy a valóságban az összes tényező egyidejűleg és egymással kölcsönhatásában fejti ki hatását. abban a reményben. Széttörtem a fejemet. hogy befolyásolhatja a szexuális irányultságot. rá kell fókuszálni egy kis részletkérdésre. melyet aztán minden új adat tovább módosít. hogy aránytalan jelentőséget tulajdonítsunk annak a tényezőnek. A szülőket égető kérdés: mit tehetnek. hagytam magam gyógyszerre rábeszélni. Olvastam egy cikket arról. akkor is csak számtalan más feltétel bizonyos kombinációjú együttjárása esetén növeli az adott tulajdonság (ez esetben a homoszexualitás) kialakulásának valószínűségét. hogy a veleszületett lehetőségek közül mi és milyen kombinációban fog megvalósulni. hogy "hol rontottam el?" A bűntudat csapdájában vergődő szülő mindenben megtalálja. A laikus anya honnan is tudhatná. . mert ez a két terület sokszoros kölcsönhatásban áll egymással. hogy milyen gyógyszereket is szedtem a terhesség alatt. hogy a fejlődés másképpen alakuljon. de ez csak az egyik apró lehetőség a rengeteg közül. hogy amikor beteg voltam. De minthogy ezeket egyszerre nem lehet vizsgálni. a többitől függetlenül vizsgál. annak tudatában. hogy a kapcsolótábla végén a kívánt eredmény jelenjen meg. olyan naiv. A tudomány mindig így működik: egy-egy tényezőt kiemelve. mintha egy sokmillió kapcsolóból álló kapcsolótáblán keresnénk: melyik kapcsolót tudnánk másképpen beállítani. Félrevezető vizsgálati adatok A közvéleményt ezért félre is vezeti a homoszexualitással kapcsolatos minden vizsgálati eredmény: a valóságosnál sokkal nagyobb jelentőségűnek tűnik minden egyes "kapcsoló". Hogy bár léteznek hormonhatású gyógyszerek. hogy az így hangya módra összehordott információtöredékek hatására lassacskán közelebb jutunk az összképhez. és azt is befolyásolhatják. mert különben hajlunk rá.13 A veleszületett vagy környezeti hatás kérdésfeltevése már azért is hamis. hogy a magzati korban hormonális hatások is okozhatnak homoszexualitást. A szülők kérdése: "mi okozta". És ha ez a hatás létezik is (egyelőre bizonyítatlan). vagy mit tehettek volna. annyira reális. és ezek az anya szervezetéből belekerülhetnek a magzatba. ami kis mennyiségben a keletkezésétől távol más szervek működését befolyásolja). hogy biológiai értelemben pontosan mi is az. ami miatt hibásnak érezheti magát. és hogy milyen barom vagyok. Bizonyos környezeti hatások bizonyos veleszületett feltételek esetén egészen másképpen hatnak. hogy hormon (olyan anyag. gyakran azt a kérdést helyettesíti. Mindezt azért fontos tudatosítani. Az anya önkínzó nyomozása: "mit vehettem be". amiről éppen bebizonyosodott vagy akár csak sejthető.

hogy nem kellett volna egy rajzszöget kihúzni a konyhafiókból.14 mintha valakinek összedől a háza. Tehát ha az egypetéjű ikrek jobban hasonlítanak egymáshoz. Ami azt jelenti. ezért lehetnek akár különneműek is. Ez az adat azt mutatja. De ha kellő számú esetet vizsgálva a gyakoriságban értékelhető különbség mutatkozik. hogy még egypetéjű ikreknél is miért csak az ikertestvérek egy része lesz azonos szexuális irányultságú. akkor egypetéjű ikreknél az ikertestvérek több mint fele. míg az egypetéjű ikrek mindig azonos neműek és ránézésre is "egyformák". azon belül is az egypetéjű és a kétpetéjű ikrek összehasonlítása. mint amennyi véletlenszerűen volna várható. Ennek megfelelően a két ikertestvér genetikai állománya teljesen azonos lesz. hogy a megtermékenyített petesejt valamilyen oknál fogva kettéosztódik. A melegek kétpetéjű ikertestvérei is sokkal nagyobb számban melegek. Vagyis a kétpetéjű ikrek. arra azonban nem ad választ. Az egypetéjű ikrek úgy keletkeznek. mint a kétpetéjűek. genetikailag csak ugyanannyira rokonai egymásnak. hogy a genetikai állományuknak nagyjából a fele azonos. . bár egyszerre születnek. Ha egy ikerpár egyik tagja homoszexuális. hiszen a kétpetéjű ikrek is testvérek. hogy egy egypetéjű és egy két-petéjű ikerpár összehasonlítása nem mond semmit. húsz-huszonöt százaléka szintén meleg. akkor ez arra utal. mint különböző időpontokban született testvéreiknek. ugyanaz a szülői ház neveli őket. A "jobban hasonlít" statisztikailag értendő: egy-egy esetben olyan sok minden befolyásolhatja még az adott tulajdonság kialakulását. és két külön szervezetté fejlődik. mint különben is a testvérek. ugyanúgy. hogy az adott tulajdonság genetikailag meghatározott. míg kétpetéjűeknél kb. A kétpetéjű ikrek közös apjuktól és anyjuktól örökölt génjeinek körülbelül a fele azonos. Az ikerkutatások eredményei A környezeti és a genetikai hatások elkülönítésének régi kedvelt vizsgálati módszere az ikerkutatás. hogy a genetikai adottságoknak biztosan nagyon nagy a jelentőségük. és azzal gyötri magát. de ez nem meglepő. és a két magzat egyidejűleg fejlődik tovább az anyaméhben. A környezet viszont az egypetéjű és a kétpetéjű ikreknél is nagyon hasonló: ugyanabban az anyaméhben fejlődnek. akkor már levonható a következtetés: az adott tulajdonság kialakulásában a gének szerepet játszanak. Kétpetéjű ikreknél két külön hímivarsejt termékenyít meg két érett petesejtet. majd mindkettő beágyazódik a méhfalba.

hogy senki. ami a melegeknél valamilyen más oknál fogva gyakoribb. de nem genetikai eredetű okra hívja fel a figyelmet egy másik vizsgálat. A család minden tagja ugyanilyen tál borsóból kap néhány szemet. ami azt mutatta ki. vagy csak egyvalaki kap sárga színű borsót. mely elősegíti a homoszexualitás kialakulását. sok esetet vizsgálva igaz. ami a szülőket igazán érdekli. amit ha ki lehet iktatni. ha közöttük egy meleget sem talál. . vagy inkább csak mellékes. vagyis minden terhességgel kismértékben nő a homoszexualitás valószínűsége. hogy immunológiai oka van: az anya szervezetében létrejövő ellenanyagok lépnének a fiúmagzat bizonyos sejtjeivel olyan kölcsönhatásba. Sokan úgy értelmezik. hogy esetleg csak egy olyan tulajdonsággal függ össze. a kiválasztás véletlenszerű. hogy a géneknek. Ez a hír nagyon megtévesztő. mint a nem meleg népességnél. nem jelent semmit. De egyelőre semmit nem lehet tudni ennek a génnek a működéséről. Könnyen előfordulhat. A megrendült szülő hiába gondolja végig a rokonait. mint a korábbiakból. hogy a későbbi terhességekből valamivel gyakrabban születik homoszexuális fiú. arról. csak annak illusztrálására említjük. mint az átlag népességben. tehát a veleszületett adottságoknak bizonyosan van szerepük a homoszexualitás létrejöttében. Nem lehet még tudni. Ez mind puszta spekuláció. De mindenkinek megvan erre a lehetősége. hogy itt egy adott "hibás" génről van szó. A különös jelenségről azt feltételezik. ha nem ismerünk senkit. Képzeljünk el egy nagy tál borsót. hogy a genetikailag "hibás" magzatokat lehet szelektálni. Ez erősebben érinti az anyai oldalt. A "homoszexualitás génje" A médiában azt a hírt is olvashattuk. A terhességek számának hatása Veleszületett. A melegek családjában. rokonságában gyakrabban fordulnak elő melegek. hogy a "szenzációs" adat voltaképpen milyen keveset mond arról. akitől az adott tulajdonság örökölhető lett volna ("nálunk senki sem ilyen").15 A családfakutatások eredményei A családfakutatások is a homoszexuálisok halmozódását mutatják. melyben néhány sárga színű szem található. hogy egyáltalán ok-okozati összefüggésben áll-e a homoszexualitással. megszűnik a homoszexualitás. sőt még az a nyomasztó lehetőség is feltárul. és ha igen. Természetesen ez is csak statisztikailag. hogy melegek teljes génállományát feltérképezve egy bizonyos gén náluk jelentősen gyakoribb. hogy megtalálták a homoszexualitás génjét. hogy mi a funkciója. akkor hogyan. Mindössze annyit. Az örökletességnek nem mond ellent. A leegyszerűsítve tálalt szenzáció mögött csak annyi igazság rejlik. hogy szerepe lényeges-e.

Falun nőttem fel. velük élnek át heves szerelmi érzéseket. mert "a szívük mélyén biztos nem fiút. hogy a melegek már az első szexuális tapasztalatuk előtt átlagosan három évvel tudják magukról. a hajlam az. mint a heteroszexuálisok. A nővérem meg ott pipiskedett a tükör előtt. és csak ennek sikertelensége láttatja be velük. Ebből a tapasztalatból sokan arra következtetnek. irántuk éreznek rajongó csodálatot. "fiús". sok testvérem volt. akinek homoszexuális fejlődése "megrontással" indult volna. hogy a melegek gyerekkorukban gyakrabban mutatnak a másik nemre jellemző viselkedési jellemzőket. hogy egyenesen a szülőket hibáztatják. hogy lányosan nevelik a fiukat. neveléssel nem befolyásolható Sok szülő gyötri magát. Ennek ellenére sokan először a másik nemmel próbálkoznak. hogy nem kellett volna beleegyeznie. hogy a környezet küzd-e a kisfiú lányossága. ami már korán megmutatkozik. Egyetlen vizsgálati személy sem volt. A gyerekkori hajlam. hogy a homoszexualitást meg lehet előzni azzal. ha a fiúkat fiúsan nevelik. A másik. a másik nem egyáltalán nem vagy jóval kevésbé érdekli őket. ránk húztak egy tréninggatyát. hogy a homoszexualitás nem a serdülőkor után és nem is a serdülőkori élmények hatására alakul ki. A vizsgálatok szerint viszont a homoszexuális fejlődés szempontjából mit sem számít. Főleg Amerikában végeztek nagyszámú meleggel kérdőíves vizsgálatokat. "lányos". hogy homoszexuálisak. gyönyörű ruhában. Általában kora serdülőkoruktól kezdve egyre egyértelműbben érzik. soha sem babázó kislány képe gyakran bukkan fel a melegek előtörténetében. hogy az azonos neműek váltanak ki belőlük szexuális izgalmat. hogy kisfia megnövessze a haját. vagy fiúsan a lányukat. és.16 Gyerek. hosszú. Az egyik. hogy focizni járjon. focizni nem szerető kisfiú. hanem kislányt szerettek volna".és kora serdülőkori sajátosságok A környezeti hatásokról még kevesebbet lehet tudni. és megakadályozzák a lányos kedvteléseket. ami még fontosabb. a kislány . hullámos hajjal. Mindkét adat azt támasztja alá. melyek eredményéből két fontos adatot érdemes kiemelni. Annyira irigyeltem. vagy ragaszkodnia kellett volna ahhoz. a vad. hogy saját érzéseiket kell követniük. hanem az alkat. hogy neki szabad szépnek lenni! A csöndes. Sőt az sem ritka. illetve a lányoktól megkövetelik a lányos viselkedést. A fiúk külsejéből nem csináltak nagy ügyet: nullásgéppel lenyírták a hajunkat. és kész.

hogy hogyan alakul a gyerek fejlődése. Nincs más lehetőség. sokféle tulajdonságára kiterjedő sajátosságának tekinthető. hanem már pici korukban megnyilvánuló "lányos" vonásaik. hogy ő az én fiam. hogy mit enged. . mert ennek jelentőségét gyerekkorban nem lehet megítélni. A gyerek hajlamai elleni küzdelem nem hat ki a szexuális irányultságra. Mindegy. csak a gyerek életét keserítheti meg. és nem is lehet befolyásolni. hanem az egész személyiség nagyon korán megmutatkozó. hogy ez a magyarázat felcseréli az okot az okozattal. mert anyjukhoz szorosabban kötődnek. mert unja. önértékelését áshatja alá. hogy nem lehet elvinni egy meccsre. hogy a homoszexualitás mint tulajdonság nem szorítkozik a szexuális érdeklődésre. Már egész kiskorától legszívesebben a közelemben volt. Nem az apai minta hiánya miatt alakul fordítva a szexuális irányultságuk. a nevelőknek fontos tudniuk. okos. hogy semmilyen sportra nem kapható. és nincs jelen az apa. tehát nincs mit "elrontani". vagy mit tilt a környezet. hogy a gyerekkori szokatlan viselkedés kihat a családi kapcsolatokra. amit a gyerek maga szeret. Ezt sokan a homoszexualitás okának is vélik: az anya magához köti. de ami utána nő. A gyerekkori sajátosságok hatása a családi kapcsolatokra Valószínű. Én meg mindig védtem. akivel azonosulva a gyerek megtanulhatná a férfiszerepet. ha gyermekük a másik nemre jellemző viselkedési formát mutat. amilyenek a spontán reakciói. A közelebbi elemzés megmutatja. "lányos" érdeklődésük miatt lesz esetleg több közük az anyjukhoz. Három fiam van. Ez az adat nem azt jelenti. hogy a meleg fiúk túl szorosan kötődnek anyjukhoz. Nem érdemes nyugtalankodniuk. mit támogat. mint a hajfestés: a feketére festett szőke haj feketének látszik. a férjem meg csak a másik kettőt vitte ide-oda.17 fiússága ellen. A szülőknek. illetve minden fiús kislány leszbikus lesz felnőtt korára. lányosan neveli a fiút. A meleg fiúk nem azért lesznek melegek. hogy nincs befolyásuk erre a folyamatra. Az apját viszont idegesítette. De az biztos. Ha ezeket befolyásolják. minden leszbikus lány fiús lett volna. az csak olyan. imádott segíteni a konyhában. hogy minden meleg fiú lányos. A középsővel mindig nagyon szoros volt a kapcsolatom. hogy olyan ügyetlen és "kényes". annak van jelzésértéke. közben remekül tudtunk beszélgetni. hogy minden lányos kisfiú meleg. hogy milyen aranyos. hanem a "fiús" érdeklődés hiánya távolítja el őket apjuktól. az mindig szőke lesz. aztán egyre inkább úgy alakult. vicces. Elterjedt vélekedés. aki ezt a hatást ellensúlyozná. mint kivárni és tudomásul venni. míg apjuk nincs igazán jelen az életükben. és azt sem jelenti.

A lánynak nyilván azért kellett olyan messzire mennie. Később valakitől azt hallottam. és állandóan kritizálta. hogy a rossz és sajnos megoldatlan anyakapcsolata miatt utasított el mindent. Akkoriban még az volt az általános meggyőződés. hanem eleve olyan volt. Emlékszem egy sok évvel ezelőtti páciensemre. és egyáltalán nem működtek a párkapcsolatai. és senkivel sem tartja a kapcsolatot az otthoniak közül. egy idő után el is maradt. Ok vagy következmény? A melegek élettörténetében. A feltűnően nőietlen külsejű ésviselkedésű lány nagyon rossz viszonyban volt hatalmaskodó természetű. a családja mellett a hazáját. a magány boldogtalanná tette. hogy ez egy pszichoszexuális zavar. aki azért jött hozzám. Nem utasította el a "női szerepet". amilyen. Hogy ők a hibásak. Fiatal koromban még nagyon keveset tudtunk a homoszexualitásról. az elvárásoktól és ellenőrzéstől távol adatott meg neki a tapasztalat. ami neurotikus személyiségfejlődés következménye. örömtelennek érezte magát. személyiségfejlődésében és szexuális irányultságuk kialakulásában különösen könnyű összetéveszteni az okokat a következményekkel. hogy egy nővel együtt élve meg tudja találni a számára élhető életformát. hogyan is működtek volna? És nem csoda. hogy nem sikerült segítenem. és nagy kudarcnak éreztem. természetes. sőt női mivoltát is. hogy az értelmetlen próbálkozások. . ők pontosan érzik. hogy nem működtek a fiúkapcsolatai. mert távolságra és nyugalomra volt szüksége. ennyi idő távolából teljesen fordítva látom ezt a történetet. és pszichoterápiával gyógyítható. egy egyetemista lányra. A terápiában nem nyílt meg igazán. Most már. hanem "csak". hogy nem anyjuk miatt nem kellenek a lányok. hogy külföldre ment. mert boldogtalannak. hogy felismerje. Csak egy másik országban. hisztérikus anyjával. ahol egy nővel él együtt.18 A szülők gyakran úgy érzik. ha a gyerek "elfordul" tőlük. Anyjával főleg az rontotta meg a kapcsolatát. Több mint negyven éve vagyok pszichológus. Akkoriban mindezt úgy magyaráztam. nem apjuk miatt nem kellenek a fiúk. A lány egész egyszerűen leszbikus volt. ők nem voltak elég vonzók. mire is vágyik. A meleg fiatalt ezek az érzések inkább megterhelik. hogy az anya nem bírta elviselni lánya nőietlen természetét. hogy gyerekük a másik nemmel együtt a másnemű szülőt is elutasítja.

2002-ben viszont egységesen tizennégy éves korban állapították meg az úgynevezett beleegyezési korhatárt. kirablására. De a nemi irányultság nem tartozik ide. mert ez szexuális fejlődésüket kisiklathatja.vált homoszexuálissá. az üldözése ad lehetőséget különböző bűncselekményekre. amit egy adott társadalom elvár a nőktől és a férfiaktól. A melegek szülei gyakran vádolják magukat. A magyar törvények ezután még négy évtizedig tükrözték azt a téves meggyőződést. hogy maga a homoszexuális életforma veszélytelen. (Ami nem meglepő. Ez az önvád minden alapot nélkülöz. De még ma is vannak olyan országok (például Irán. és különböző büntetésekkel sújtották.19 A nemi irányultság független a női vagy férfi mintától Fontos. A törvény egészen 2002-ig büntette azt a személyt. Erre az időre már világossá vált. hogy pontosan megkülönböztessük a nemi szerepet a nemi irányultságtól.vagy emiatt is . de éppen a tiltása. de nem is lehet tanulni.) A homoszexualitás nem bűn A homoszexualitást a középkortól kezdve nagyjából a huszadik század közepéig bűnnek tekintették. az befolyásolhatatlan ösztönműködés. Szaúd-Arábia). A nemi szerep azt a viselkedésrepertoárt írja le. hogy a fiatalokat azért kell védeni a homoszexuális élményektől. hogy a tizennégy év alatti gyerekek teljes védelmet élveznek. például a melegek megzsarolására. . Ez azt jelenti. ahol az életét kockáztatja két egymást szerető meleg férfi. de az éhséget magát nem. Ahogy a kultúránkban elvárt étkezési szokásokat a családunkban tanuljuk. aki emiatt . velük kapcsolatban bármilyen szexuális tevékenység tiltott és erőszaknak számít. hiszen a melegek sem tudják szüleiktől eltanulni a heteroszexuális beállítottságot. A "nőies" vagy "férfias" viselkedés megtanulásában bizonyosan szerepe van az anyai és apai mintának. A nemi szerepnek megfelelő viselkedést a családban és a tágabb környezetben tanuljuk. Sőt még a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek is ugyanolyan arányban lesznek heteroszexuálisok és homoszexuálisok. aki tizennyolc év alatti azonos nemű fiatallal létesített szexuális kapcsolatot. A vizsgálati anyagban semmilyen speciális családszerkezet (például "csonka" család) nem szerepelt az átlagnál gyakrabban és az egyik szülőhöz való túlzott kötődés sem kiugró. amit nem kell. mint mindenki más. ahol már nem szerepelt a "természet elleni fajtalanság" bűntette. Magyarországon az 1961-es törvénykönyv volt az első. hogy nem tudtak elég jó női vagy férfi mintát nyújtani vagy esetleg a saját problémáik miatt "elvették a gyerek kedvét a másik nemtől".

hogy a szexuális beállítottság semmilyen terápiával nem befolyásolható. hanem csak szabálytalan hajlamaikból kigyógyítani. amiből ki lehetne gyógyulni. És ami talán még fontosabb. hanem csak az. hogy az érintetteket már nem hibáztatták.20 akkor is. Tizennégy éves kor fölött viszont már semmi sem tiltott. hogy a homoszexualitást szankcionáló környezet és nem a szokatlan szexuális irányultság következménye. kiderült. mert mind a mai napig vannak. A büntető törvénykönyv viszont semmilyen különbséget nem tesz homoszexuálisok és heteroszexuálisok között. kutatások. ha a gyerek ebbe "beleegyezik". A melegek pszichológiai kezelésének viszont nem lehet az a célja. hogy a homoszexualitás nem teljesen legális. és sikerüljön önmagukkal összhangban. A melegek személyiségében nem sikerült kimutatni semmilyen kóros működést. Mindezek hatására a hetvenes években a homoszexualitást törölték a Betegségek Nemzetközi Osztályozása című jegyzékből. ami a szexuális fejlődést megzavarná. ha mondjuk a rendőrség rajtakap egy szeretkező meleg párt. a köreikben gyakoribb neurózisról kiderült. nem kívánták megbüntetni. Ami bizonyosnak látszik: a szexuális irányultság olyan önmagában ártalmatlan. ami nem jár semmilyen egyéb kóros vonással. jóval a serdülőkor előtt . amikor az "elhajlást" már nem tekintették bűnnek. és azóta nem is tekintik gyógyítható vagy gyógyítandó állapotnak. de mindenképpen nagyon korán. A homoszexualitás nem betegség A homoszexualitás megítélésében nagy előrelépést jelentett. hanem betegségnek. Ezt fontos tudatosítani. akik azt hiszik. hogy szexuális irányultságukat megváltoztassa. hogy a melegeket pszichológushoz kellene küldeni. Ami azt jelentette. hogy veszélyes vagy kellemetlen lehet. megváltoztathatatlan tulajdonság. hogy a nem melegekhez hasonlóan megtalálják belső egyensúlyukat. amely talán már a születéskor. mint a balkezesség. feltételezések tanulsága annyi. melynek fényében a betegségelmélet is tarthatatlanná vált. A homoszexualitással kapcsolatos kutatások tanulságai A homoszexualitással kapcsolatos vizsgálódások. hanem megváltoztathatatlan sajátosság. Ez nem betegség. A múlt század hetvenes éveire gyűlt össze annyi tapasztalat. hajlamaiknak megfelelő harmonikus életet kialakítaniuk. a színtévesztés vagy a vörös haj. ami két ember között kölcsönös megegyezéssel történik. Nem sikerült egyértelmű és bizonyítható kórokot sem találni. pszichés zavarnak. hogy ebben a bonyolult kérdéskörben nagyon messze vagyunk a végleges választól. A közvélemény viszont még ma is gyakran úgy gondolja. Olyan.

ha távol tartják veszedelmesnek tartott élményektől. kialakulásában serdülőkori és későbbi élmények nem játszhatnak szerepet. amik gyanúsak lehetnek. Tervezgetem. tapasztalatoktól. személyesen még nem találkoztam eggyel sem. még azon is rágódom. Nem létezik olyan "rizikófaktor" (mint amilyen például a dohányzás a szívinfarktusnál vagy a magas vérnyomás az agyvérzésnél). komplex összefüggések miatt kilátástalan próbálkozás tudatosan olyan környezetet biztosítani. Más szóval: sem az anya. Mit szólnának? És ha nem tetszene nekik? De ha nem lenne baj? Majdnem rájöttek! Talán már tudják is? Csak ők sem mernek rákérdezni? Az iskolában sem érzem magam túl jól. de nagyon kínos és görcsös szituációk ezek. és engem kérdeznek. ott biztos jobban fogadnák. részben a leírtak miatt. Tizenhat éves meleg fiú vagyok. akkor ezt a lelki egészsége biztosan meg fogja sínyleni. amilyennek lennie kellene. A cikk rám vonatkozó részeivel nem is tudnék jobban egyetérteni! Nap mint nap ilyen szorongások gyötörnek: elmondjam? Áh. A gimimben sem tudom. éppen a . A próbálkozás. semmilyen sajátos módszerrel nem tud gyerekéből garantáltan heteroszexuális felnőttet nevelni. A rákérdezés sem olyan egyszerű helyzet.. valószínűleg letagadnám. De ha kicsi korától azt kell éreznie. hogy megelőzzük a homoszexualitás létrejöttét. hogy például ki tetszik. hogy vajon most kéne elmondanom? Emiatt sokszor hagytam már olyan jeleket. hanem egyenesen árt. Nem segít. amilyen. ami megelőzhetné a homoszexuális irányultság kialakulását. hogy léteznek melegek.21 eldől. hogy ő nem olyan.. mert ha meg is tennék. amit tudatos odafigyeléssel el lehet kerülni. sem az apa semmiféle igyekezettel és gondossággal. ezeket egyrészt bánom. nemhogy nem használ. talán ki is tagadnának. hogy vele "valami nincs rendben". Akárhányszor a lányokra terelődik a szó. Ezen nem lehet változtatni. hogy kinek mondjam el. másrészt nem. A sokrétű. Nem merek kockáztatni. A gyerek olyan. de a családom nem hiszem. ha megpróbálják ellenőrizni a gyerek baráti kapcsolatait. hogy elfogadna. kénytelennek érzem hazudni. A MELEGEK SERDÜLŐKORA A következő példa részlet egy internetes fórumbeszélgetésből: Először is szeretném a szerzőnek megköszönni ezt a remek cikket! Ugyan köztudott tény. Ameddig gőzerővel spekulálok egy megfelelő válaszon. mégse. milyen hatást váltana ki egy bejelentés. Nem tudnék hova menni. de előbb-utóbb a családom is megtudná az igazat.

nem titkolhatom mindörökké.. mert történt velem egy-két változás. ameddig én egy szót sem tudtam kinyögni. vagy csak én szeretném. Most azért írok megint. Hogy kiderítsem. csak leírtam már pár dolgot. elmondtam az egyik osztálytársamnak. hogy arra utaljanak. és azt hajtogattam magamban. miket mondott akkor. te mit szólnál. és elhatároztam. család. túl sok embertől kaptam olyan jeleket. de akkor már ott van. amit megkönnyebbülés volt olvasni. Éppen hazafelé ment.. tulajdonképp nem is esne rosszul). akár barátok előtt! hogy mikor bújsz elő. egyáltalán nem tudhatom. de olyannal sem biztos. példákkal teli szöveget. amik arra utalhatnak. ha kiderülne valakiről az osztályból. és csak néztem magam elé tovább.. hogy nem lehet rá válaszolni. mást is gyötör a társadalom nyomása. olvasgasd szerezz barátokat a meleg világból mindenképpen! őket nyugodtan! És Kösz ezt a gyors hozzászólást. hogy mi van. beszélgetünk. hogy.. Az én korosztályomban senkivel sem találkoztam. de ezt vagy ő nem érti. Megelőző nap este rám jött a gondolkozhatnék. én meg elkísértem. egy ideig legalábbis. ha elmondja valakinek?) Szia Mindenképpen neked kell eldöntened. elindultunk a suliból. aminek meg kellett történnie. már arra sem emlékszem. sokszor teszek így. ezért megkérdezte. filmet nézünk. és leírom ide. Nem is igazán várok választ erre (persze ez nem azt jelenti. a legjobb barátomnak. akár A Coming Out menüpont ezekről ír. Semmi . vagy nem meleg. de olyan bonyolult. gépezünk. aznap el kell mondanom neki. csak a szavakat kerestem. Eljött az idő. még "csak úgy" kibökni is iszonyú nehéz volt. Még egyszer köszönöm ezt a remekül megfogalmazott. vagy ki tudja? Nem tudhatom biztosan. aki bevallotta volna másságát. hátha érdekel majd valakit. én meg másra sem tudtam gondolni. De végül megtettem: . valamit mindig csinálunk. Akarom mondani. hogy kiadjam magamból. (Pedig szerintem ez lenne a megoldás.. Egy-két percig csak beszélt hozzám. hogy nem vagyok egyedül. hogy vannak még rajtam kívül melegek. próbáltam összeszedni magam. aki nem. hogy valami nem stimmel. Folyton csak a begyakorolt szövegem első szavára koncentráltam. Az osztályomban sejtem. meleg? .22 kiszámíthatatlan helyzet miatt.. és csak az utat figyeltem. átmegyek hozzá. aki a cikket olvassa. húsz-harminc perc a házuk onnan gyalog.feleltem. ha már hús-vér emberrel nem is társaloghatok ilyenről. kb. hogy most vagy soha. hogy mi az. Megtörtént. Észrevette. megpróbálok jeleket hagyni.Te.

de most kiújult ez az ötéves gondolatmenet. És szerencsésnek érzem magam.. De amúgy mi a véleményed a melegekről? . lenyugszanak majd. .. de majd ellenreménykedek. hogy nem is fog menni. hogy lehetek biztos benne? Eddig már-már beletörődtem. így találhatták meg. mint a barátokkal szemben. ha nem. hogy ez el fog múlni?" Arra számítottam.Ha tippelnem kéne? Aha. hogy így lett! Anyumék megtalálták a gépen egy mappában az első párommal készült közös képeket. hogy ennyire elfogadták! . a titkom mögé lát. mivel változtatni úgysem tudok rajta. Te kire tippelnél? .. ugye? Az első nekem elég gyorsan történt... Szia! Gratulálok! Visszagondolva nem is volt nehéz. ha tippelni kellene? Szerinted ki lehet az? . és ez így is lett! Nem téma otthon a dolog. valószínűleg semmit. vagy megutálnád. meztelennek.23 . és ez. te? . .És kire tippelnél. "De hogy lehetsz biztos benne? Nem lehet. hogy "rájöttek". olyan.Nincs velük semmi bajom. de jobb. . hogy igen furcsán érzem magam a suliban az ő jelenlétében. három héttel az esemény után már enyhült ez az érzés.Nem. Most így. hogy kiadtam magamból.Én sem tudom.Háát. de inkább jött még két kétely: Tényleg..Ó. de megnyugtatott.. vagy nemtom.. Mert ő a maszkom. váratlanul.De azért valamit csak reagálnál.. de mielőtt még vele próbálom elfogadtatni a tényt. Ezután egy darabig még győzködnöm kellett. és azt is. nem. nem? Nem állnál vele többet szóba. A másik. és megbízom benne. és volt még egy beszélgetésünk.. Miért.Fogalmam sincs... tényleg nem tudom. valószínűleg tényleg semmi nem lenne. hogy mi van. nem tudom. Felhozott egy olyan érvet a beszélgetés folyamán. ezen még sose gondolkoztam. valahogy nekem is el kell fogadnom azt újra. és feltámadt a "remény".. Nem lesz könnyű. mert nem hitte el. de a mappát nem tettem rejtettbe. . lehet. Már várom a harmadikat. ami igen megfogott. még ha tényleg a legjobb barátom is az illető. hogy a beszélgetés után jobban fogom érezni magam. bár a szülővel a coming out mindig is kicsit nehezebb szerintem.. ameddig rám nem másznak (ehhez próbált egy erőltetett vigyort is hozzáfűzni). ő már tudhatja egyes cselekedeteim igazi okát. Egy csókolózós kép volt a "legdurvább". és beszélgettünk vagy két-három órát.. elfogadták. ez nagyon kényelmetlen érzés.. szerintem magamra. A képeket csak retusálni és színkorrigálni akartam. hogy semmi baj nem lesz. Azonnal riasztottam az akkori kedvest.

talán járt is már ott. A pici gyerek tudja. Ez a felismerés nagyon szorongató lehet: sokan eddigre már magukba építették szűkebb-tágabb környezetük "lebuzizó" minősítését. hallott már az óvodáról.. hogy természetes módon meglássa. erőltetik a heteroszexuális párkapcsolatokat. hogy nem a másneműek.24 Szorongás a saját érzések miatt A melegek életében szinte mindig kritikus életszakasz a serdülőkor. amire szüksége lesz az életben. és most egyedül kell küszködnie kétségbeesett magányában. családot alapít. miközben maga előtt látja a néhány fokkal előtte járókat. ahogy felnő.. ami őt valahová vezeti. Mostantól sötétben kell tapogatóznia. Kirekesztődés A kortárscsoporton belül szinte elkerülhetetlen az elmagányosodás. a szerelmi ügyek megbeszélése. önmaguk számára elfogadhatatlan titkos azonos nemű szerelmeket élnek át. hogy a külvilág gyakran milyen gonoszul bánik a melegekkel: ez lesz az ő sorsuk is? Sokan igyekeznek nem hinni saját érzéseiknek. vagy legalábbis kialudna a villany. A meleg fiatal elől hirtelen eltűnik a jövőkép: a világ eltitkolta előle. Tudja. ismer óvodásokat. Ha eléri a kamaszkort. iskolába fog járni. Bár nem ekkor "lesznek" homoszexuálisok. A gyerek. hanem az azonos neműek gyakorolnak rájuk szexuális vonzerőt. mintha homoszexualitás nem is létezne. hogy a társadalmi közmegegyezés szerint úgy teszünk. akkor szerelmes lesz. mintha eltűnne a lépcső. mintha egy lépcsőn lépegetne egyre feljebb. se a . azért. Olyan. A meleg fiatal kívül marad. Eltűnik a jövőkép Most bosszulja meg magát igazán. hogyan is él egy egészséges. nem is olyan kevesen. kitapasztalja. nem engedték meg. amit magukon átélnek. A többiek legfontosabb közös ügye a másik nem: az ébredő szexualitás. és magányosan vergődnek tagadni próbált vágyaik hálójában. akkor is kitapasztalták már. de nemi irányultságuk ekkor kerül felszínre: ekkor kezdik tudatosan átélni. jól integrált meleg. miközben boldogtalan. hogy háromévesen óvodás lesz. hogy egyáltalán van-e olyan lépcső. hogy vannak melegek. most már se a lányokkal. De ha nekik maguknak nincsenek is előítéleteik. majd megházasodik. "járni" kezd. és ez összeegyeztethetetlen azzal. a lábával kell minden egyes lépcsőfokot kitapintania. hogy ha kinő az óvodából. miközben még abban is bizonytalan. hogy megtanuljon írni és olvasni és még sok más dolgot.

vetkőztünk. az maga is lecsúszik. belső világuk annyira más. A meleg kamasz elől a kitárulkozás lehetősége is el van zárva: még ha őszinte is a barátaihoz. Tudni. hogy saját vágyainak. éreztem. De akkor ez már nem volt olyan szoros barátság. ettől a kapcsolatunkból eltűnt a természetesség. igényeinek nem talál helyet az életterében. és hát én sem tudtam mit kezdeni azzal.. De nem csak ez. megjátssza magát. miközben páni félelmet éreznek. a többiek tetszéséért. Én a barátnőimmel mindig elég közvetlen viszonyban voltam. Közben fokozódik a kétségbeesés. ha ő meg lányokért kezdett rajongani. hanem az is. Elég hamar el is távolodtunk egymástól. elismeréséért. hogy leszbikus. A kamaszkor nemcsak a heves szexuális vágyak és szenvedélyes szerelmek időszaka. miről beszéljen? Nemcsak az a nehézség. és az alulmaradástól való rettegés ellen nemegyszer a másik kikészítése látszik a legbiztosabb módszernek. A kisebb gyerekek még nem foglalkoznak saját élményviláguk elemzésével és megosztásával: az erre való igényt és az ehhez szükséges önmegfigyelő képességet a serdülés hozza magával. "menő" lánnyal vagy fiúval jár. Aki alacsonyrangúval barátkozik. hogy kiszoruljon a kortárscsoportból.25 fiúkkal nem tud mit kezdeni. a belső magány. az előbbre lép a ranglistán. amikor tizenhat éves koromban a legjobb barátnőm elmondta nekem. hogy ez benne egész más érzéseket kelt. hogy az ő gyengeségeikre . a nagy kitárulkozásoké is. hogy miket beszélek a fiúkról. kézen fogva jártunk az utcán. Folyik a pozícióharc. hogy nem érdekli a téma. hogy a társaiét sem tudja követni. hát ez vele valahogy kínossá vált. Hogy viselkedjen a bulikon. Kíméletlenül visszaélnek egymás gyengéjével. A kortárscsoportban mintha mindenki állandóan színpadon. Csak hát ez mégis sok mindent megváltoztatott. elvileg nem is volt kifogásom ellene. Sok fiatal nem bírja elviselni. hogy valódi élménymegosztás nem nagyon képzelhető el. a küzdelem a fölényért. amikor neki lett egy stabil barátnője vagyis szerelme és én is együtt voltam egy fiúval. elfogadtam. szerelmi történeteket talál ki vagy imitál. és csak évekkel később lettünk megint jóban. Kamaszkori életkori sajátosságok A serdülőkor a folyamatos megmérettetés időszaka is. Egyrészt ő se értette igazán. persze addigra már én is kinőttem a "sülve főve együtt a legjobb barátnőmmel" korszakból. A fiúlány kapcsolatok nagyrészt a közönségnek szólnak: aki rangosabb. egymás előtt öltöztünk. hanem az intim barátságoké. akárhányszor átöleltem. sőt idegesíti. Azért az elég nehéz ügy volt. a kilátástalanság érzése. a többiek végtelenül kritikus tekintetének kereszttüzében állna. megcsókoltam őket.. hogy ez neki egész mást jelent. inkább titkolózik. Persze.

hiszen saját tapasztalatukból tudják. de az idegenséget éreztem. ha a külvilág kedvezőtlenül reagál rá. a filmeken. egy királyfiról szól. ha nem engedik. hogy kényeskedem. amíg meg nem halnak. mert nálunk mindenki sokat olvasott. hogy válasszon közülük feleséget. Nem szerettem olvasni. és akkor a boldogtalan királyfi felragyog rád vártam egész életemben. Sokan már gyerekként is hasonlóan érezték magukat. a hősmondák. ha szüleik sem állnak melléjük. és ha megijedtem erős labdától. Apám nem bírta elviselni. esetleg megszégyenítik a "lányos" kisfiút. akkor mindennek lehordott. ha Tette a vagyok. de a kortársak között leginkább a megalázást és fenyegetettséget élheti át. Hogy én milyen boldog lettem volna. és attól fogva boldogan élnek együtt. de én nem találtam meg magamat a könyvekben. Persze nem tudtam. Ha csúfolják. Nem érdekeltek a kalandregények. Végül egy szép szőke királyfi jön hozzá. "fiússágukról" le akarják őket szoktatni. Nemrég a kezembe került egy svéd mese. ami érdekli. Nem véletlen. a könyvekben. a lányok. hogy nem elég férfiasak. aki sebezhető. mi történhet azzal. mint én. azzal a gyerekkel barátkozzon. Jaj volt nekem. ha "lányosságukról". ha ezt a mesét olvashatom gyerekkoromban! De mindenhol csak azt láttam. amit nagyon szégyelltem. Szülei. A melegek gyerekkora Az alapélmény: "én másmilyen vagyok. A belső bizonytalanságot nagyhangú dicsekvéssel lehet eltakarni. egy túl ilyenkor . aki mindig boldogtalan. megjegyzéseket. hogy milyen vagyok. hogy senki sem olyan. csúnya" lányt? Aki még magával sincs tisztában. a "fiús" kislányt. de neki egyik sem kell és egyre boldogtalanabb. hogy azzal a játékkal játsszon. Egész gyerekkoromban valahogy megfoghatatlanul éreztem. Ez a másmilyenség igazán csak akkor jelent problémát a gyereknek. nem igazán tartozom közéjük" legtöbbször nem derült égből villámcsapásként éri a serdülőkorba lépő fiatalt. hogy olyan vagyok. hogy nem elég nőiesek.26 is fény derülhet. legboldogtalanabb korszakaként emlékszik vissza középiskolás éveire. ha ők is elégedetlenek. mondja. A meleg gyerekeknek az a legkínzóbb. nem volt közöm a szerelmi történetekhez. Elébe hozzák az ország legszebb lányait. Ebben az életkorban mindenki bizonytalan. és adott esetben kit lehetne jobban kigúnyolni. hogy nem tartozom sehova. hogy menjek vele focizni. amilyen. hogy olyan sok meleg élete leggyötrőbb. az öreg király és királyné hiába próbálják felvidítani. az indiánkönyvek. akivel jól érzi magát. hogy ügyetlen rákényszerített. a fiúk félnek. mint a "férfiatlan" kamaszt vagy a "nőietlen.

és áradt belőle a kétségbeesés. tiltani próbálják azt. hogy kamaszgyerekükkel valami nincs rendben. Persze. Sokan pánikba esnek ilyenkor. mi a baja velem. hogy utálta a bulikat. Én meg nagyon csodálkoztam. és még mindig olyan. ahol a többiek tánc közben vagy a szoba sarkában csókolóztak. mihez kapjanak. ha valamilyen jelből gyanút fognak: a gyerek a saját neméhez vonzódik. hiába tiltják vagy engedik. heteroszexualitása kibontakozását akkor sem veszélyezteti sem a tiltás. . És félhetett a saját erotikus rezdüléseitől. Hihetetlen volt. nyilván attól hogy az alkohol oldhatná a gátlásait. sem az engedékenység. hogy ez reménytelen. hogy az unokatestvére már nem akar vele rajzfilmeket nézni. Ha például nagyon visszahúzódó. Megpróbált visszamenekülni a biztonságos gyerekkorba. A gyerek olyan "furcsa" A szülőket aggaszthatja. Ha meleg. bezzeg az unokabátyám milyen belevaló srác. hogy telnek az évek. A gyerek "furcsasága" sokféle módon megmutatkozhat. hogy anyu ölébe üljek. mire hajlandó volt felnőni. csak a kamaszkor szexuálisan felfűtött állapotában kísérletezik. amikor látta. Meg volt sértve. egyrészt. hogy a gyerek szexuális fejlődése szempontjából teljesen mindegy. magányos. nem tudják. hogy ilyen stréber. hogy neki ijesztő lehetett a kamaszkor. Kiakadt. ha viszont nem meleg. ha valaki nem tartott be egy szabályt. ha látják. valahogy nem is értettem. hogy a többiek buliznak. mint egy kisfiú. De nagyon rosszul éreztem magam. Csak utólag értettük meg. A fiam olyan elviselhetetlenül jó gyerek lett kiskamasz korában. aztán meg olyan aszexuálisnak tűnt. nem akarta hagyni. fel volt háborodva. ha anyuhoz menekültem.27 még el is sírtam magam. a nevelőnek nincs "teendője". Ezzel együtt sok meleg gyerekkorában probléma nélkül beilleszkedik a többiek közé. és állandóan kifogásolta az iskolában. Elmúlt húszéves. esetleg depresszív vonásokat mutat. Ha a szülő gyanút fog A szülőket még jobban megijesztheti. A fiúkhoz. Fogalmam sem volt. hogy ők hogyan reagálnak. hogy ő milyen szerencsétlen a fiával. amit felfedeztek. Többnyire nincsenek tisztában azzal. a gyerek szexuális irányultságára ez nem lesz kihatással. Akár engedékenyek. ragaszkodott a gyerekkori játékaihoz. Rettegtem tőle. akkor is meleg "lesz". mit tehetnék. akár szigorúan büntetni. Utálta. Minden erővel "férfiassá" akart nevelni. ha ittak vagy cigarettáztak. A jelenlétemben panaszkodott. Ebből a szempontból a szülőnek. Kamaszkorban ez már nemigen fordulhat elő.

amit felfedezett. miért olyan boldogtalan. de túl fog jutni rajta. Ha rémülten tiltani. Mit tehet a szülő? Ugyanakkor mégis nagy jelentősége lehet annak. Mintha egy gyorsuló vonatot akarnának még idejében más sínre terelni. és hozzájuk a férfi szempont áll közelebb? Mindenesetre a leszbikusok .28 A szülők mégis úgy érezhetik: ha nem lépnek közbe. Szinte megkönnyebbültem. és amikor olyanokat kezdett mondogatni. és aláássa viszonyuk őszinteségét. a gyerek a vesztébe rohanhat. egyben kevésbé is irritálják a leszbikusok. Ilyenkor azzal csökkentheti a gyerekre nehezedő nyomást. A gyötrődő fiatalnak mindenképpen nagy megnyugvást jelent. és akkor hirtelen minden világos lett. De csak arrafelé. a váltó már réges-régen be van állítva. de azzal vigasztaltam magam. hogy nekem is nehéz volt a kamaszkorom. hogy élni sincs kedve. ami a szervezetbe eredendően bele van kódolva. Érdemes a gyereket arra bátorítani. de a szülei soha. de a közérzetét. akadályozni próbálja a gyerek bontakozó szexualitásút. Rossz volt. ha biztos lehet benne: talán lesz olyan ismerőse. majd rátalál arra a társaságra. Nem könnyű a szülőnek. teljesen kikészültem. vagy esetleg csak arról van szó. hogy nem igazán tudom róla levenni a terheket. az általános állapotát és családjához fűződő viszonyát igen. A gyerek nemiségét nem tudja befolyásolni. A serdülőkori hormonok fűtik a mozdonyt. ha értésére adja: neki magának nincsenek előítéletei. hogy mitől depressziós a fiam. Hogy miért van ez így? Talán a társadalmat kevésbé érdeklik. de nem tudhatja biztosan. akkor ezzel csak a gyerek szorongását növeli. ha csak sejti. aki ellene fordul. hogy a tudósok többsége férfi. hogy mindig hallgasson a saját érzéseire. hogy a szülő hogyan reagál arra. így a leszbikusság hátteréről. amikor rájöttem. és így vagy úgy. ahol jól érzi magát. Aztán nyitva felejtett egy internetoldalt. hogy saját hajlamaival hadakozik. FÉRFIAK ÉS NŐK: HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A második fejezetben ismertetett kutatási eredmények nagyrészt homoszexuális férfiakon végzett vizsgálatokon alapulnak. hogy gyereke rossz állapota azzal függ össze. gyorsítják a vonatot. Óvatosan szóba hoztam a dolgot. A női homoszexualitással a kutatók sokkal kevesebbet foglalkoztak. El nem tudtam képzelni. A vonat haladásának iránya viszont nem függ a sebességtől. hogy majd minden kialakul. nyugtatgattam. sajátosságairól még kevesebbet tudunk.

Egy nő számára a szexuális együttlétet nem teszi lehetetlenné. A leszbikusok sajátos helyzete Míg a meleg férfiak leginkább a nyílt üldözéstől szenvednek. hogy "csak egy rendes férfira volna szükségük. A nők közötti intimitás nem feltűnő A külvilág a nők egymás közötti intimitását sokkal természetesebbnek tartja. Ismeretesek a durva viccelődések. Régen a leszbikus nőt is férjhez adták Ebben a közegben a leszbikusok nyilvánvalóan fel sem tűntek. éppen ez a nők között szokásos természetes testközelség okozhat zavart és feszültséget a homoszexuális és heteroszexuális nők kapcsolatában. Kinek tűnt volna fel. sőt feltűnést sem. hogy nemcsak a heteroszexuálisokhoz.29 gyakran kifogásolják.) . mit számított. sőt az sem. Két-három generációval ezelőtt még Magyarországon is "házastársi kötelességről" beszéltek. a női és a férfi szexualitás eltéréseiből is adódnak. miközben esetleg barátnője érzelmileg mindenkinél többet jelentett neki. hogy a kötelességtudó feleség barátnőjét minden lehetséges alkalommal átöleli. Ez a fajta együttlakás férfiak esetében elképzelhetetlen lett volna. vagy: csak "nem tudják. és ő maga és a környezete sem talált semmi furcsát abban. így a leszbikusoknak mindig inkább megadatott. míg nőknél senki sem foglalkozott azzal. ha egyenesen viszolygást kelt benne. hanem a meleg férfiakhoz képest is háttérbe szorulnak. "fehérmájú". aki jól elkapná őket". hogy mi is történik a két "barátnő" hálószobájában. megcsókolja. mint a "hites uráé"? Az sem keltett visszatetszést. hogy mi hiányzik nekik". és erkölcstelennek tartották ("nimfomán". csökevényesen kiéljék. hogy érzéseiket legalább rejtett formában. A homoszexuális hajlamú nőt ugyanúgy férjhez adták. A különbségek a női és a férfi természet. ha a házaséletet terhes és kellemetlen kötelességnek érezte. és így tovább. a leszbikusok sok problémája abból adódik. hogy nem veszik komolyan őket. (Ugyanakkor. ha az ő testi közelsége sokkal jobban esett neki. ha az nem okoz testi örömöt. jó esetben "kurva") a nemi életben örömöt lelő nőt. mint az előző fejezetben olvasható történetben láttuk. ha két "magányos" nő közös háztartásban élt.

hogy sokkal több boldogságot kap női szerelmétől. Szörnyű veszekedéseink voltak. igazán kielégítő szexuális kapcsolatot csak nővel tudnak átélni. a kamasz lányokat nem borítja el olyan ellenállhatatlan hevességgel a nemi vágy. hogy homoszexuális érzései vannak. a leszbikusok nagy részére a "frigid" címkét ragasztották. és nem keresi a fiúk társaságát. az még nem azt jelenti. hogy a nő is szívesen éljen nemi életet. . Az ő családjuk esetleg haraggal. Ha egy lányt szenvedélyes. A leszbikus nőkben. ha a "hideg" nő csak a férfiaktól jövő ingerekkel szemben volt érzéketlen. hogy leszbikus. A nők szexuális fejlődése többnyire nem olyan drámai. hogy ha én ezt elismerem.30 A leszbikus nőt frigidnek tarthatják Későbbi időkben. hogy egy középkorú nő. mint a fiúkat. mint a testi kapcsolatot igényli. és környezete legnagyobb meglepetésére életmódot vált. A szülők a lányuknak nehezebben hisznek Éppen ezért a szülők sokszor nehezebben hiszik el leszbikus lányuknak. hogy nem bírja a fiúkat. ő bizony leszbikus. csak nővel tud intim kapcsolatot elképzelni. több általa többé-kevésbé sikeresnek ítélt férfikapcsolat után ébred rá arra. fokozatosan érik meg a bizonyosság: igazán mély kötődést. Én meg attól féltem. hogy a szülő ezt nem tudja befolyásolni. és kezdetben sok lány inkább csak a romantikus érzéseket. és megint csak nem feltétlenül derült ki. rajongó viszony fűzi barátnőjéhez. hogy egy lány már egészen fiatal korától biztosan érzi: férfival nem. az viszont inkább lányokkal fordul elő. A női élvezőképesség gyakran az életkorral. neki csak a lányok kellenek. amikor a társadalom már természetesebbnek vette. Ha kételyeit hangoztatja. akkor elszakad az utolsó szál is. és ne is erősködjek. Pedig az sem ritka. az csak dacba kergeti a gyereket és a viszonyukat rombolja. sőt el is várta. mint meleg fiuknak. Az is előfordul. ha beszámol róla. senki sem tudhatja százszázalékos biztonsággal megjósolni. A lányom már kamaszkorától provokatívan hangoztatta. hogy hogyan fog alakulni a gyerek élete. agresszióval reagál. hogy szüleik nem is hisznek nekik. De az biztos. mint a férfiaké. akkor már biztosan nem talál vissza a normális életbe. a tapasztalatokkal fejlődik. sok esetben lassabban. "Bizonyíték" valóban nincs. A fiúk melegségét nem lehet ilyen könnyen kétségbe vonni.

hanem másról is. bárok sem igazán jelentenek megoldást. hogy valamilyen kielégüléshez juthasson. ha a pasi csak egy gyors kalandot akar. A melegeket gyakran éri a promiszkuitás vádja. ami kiszolgáltatottá és zsarolhatóvá tette. én is féltékeny vagyok a barátomra. mint a heteroszexuálisoknak. Velem is előfordul. csak nálunk mindenki férfi. a leszbikus szórakozóhelyek. akivel a testi-lelki összetartozás ilyen magas színvonalon átélhető. A férfiak jobban igénylik az alkalmi szexet. de azért nem dől össze a világ. Persze. . és ezért nem kell a másiknak azt hazudni. mint a nők. aki esetleg kényszerű házasságban élt. ők sem csak szexet. annál inkább úgy látszik. ha bele is szeretne valakibe. és így keveredett saját színvonala alatti megalázó kalandokba. hogy ebből lesz valami. Ebben az esetben is nehéz különválasztani. Az ő problémájuk inkább az ismerkedés: hol találhatnak olyan társra. amikor a homo-szexualitást olyan mértékben üldözték. Tehát a meleg férfiak körében is egyre gyakoribb a tartós párkapcsolat. időről időre szexuálisan annyira kiéhezett állapotba került. de olyan férfiak is. Szerintem mi. hogy egy nő fizetne a szexért. Mivel nem a futó ismeretség a cél. velük el kell hitetni. monogám kapcsolatban élnek. hogy szoros. zárt. Az meg mégis nagyon ritka. hanem szerelmet és összetartozást keresnek. A nőket mindig nehezebb elcsábítani. akiknek éppen nincs partnerük. aki minden erejével küzdött a vágyai ellen. A leszbikusokat általában valóban kevésbé vonzza a könnyű kaland. gyakoribb.31 A homoszexuális nők és férfiak életmódjának eltérései A leszbikus nők életformája általában eléggé eltér a meleg férfialoétól. Hány tisztes családapa jár kurvákhoz. De azt már nem bírnám. hogy mi magának a homoszexuális hajlamnak és mi a homoszexuálisokra rákényszerített életformának a következménye. ennek szerintem biológiai háttere van. A melegekkel kapcsolatos előítéletek nagy része abból a korból származik. különösen a férfiak esetében egyáltalán nem volt lehetőség. illetve hogy nem is képesek tartós párkapcsolatra. A meleg férfi. Mármint ha csak arról van szó. De minél több tapasztalatunk van arról: hogyan él egy hajlamai ellen nem küzdő meleg. Spontán ismeretségre viszont a leszbikusok viszonylag kis száma miatt kevésbé van esély. hogy nemcsak szexről van szó. melegek is ilyenek vagyunk. hogy a vágyak természetes kiélésére. ha felszed egy srácot. akkor is. vagyis hogy több futó kapcsolatuk van. hogy az életforma hasonul a heteroszexuálisokéhoz. hogy minden alkalmat megragadott.

Ez kizárólag különlegesen szoros kapcsolat esetén fordulhat elő. Sőt néhány szempontból még jobban eltérnek egymástól. a sorsközösség az. és létezik monogám természetű meleg is. életmódi megszorításokkal. Olyan krónikus betegséggé. akik a futó kapcsolatot kedvelik. ha kikerülnek a testből. A leszbikus párkapcsolatok a legstabilabbak A vizsgálatok szerint a lehetséges párkapcsolatok közül a leszbikus kapcsolatok a legstabilabbak. fertőzések (például tüdőgyulladás) kezelés nélkül előbb-utóbb halálhoz vezetnek. A diszkrimináció. a mindennapokban viszont elég kevés közük van egymáshoz. mint amilyen például a cukorbetegség vagy egyes szívműködési zavarok. és mint a név is mutatja: a betegségnek az a lényege.32 A leszbikusokat és a melegeket a sorsközösség hozza össze A közvélemény sokszor együtt kezeli a homoszexuális férfiakat és nőket. ha bejut a véráramba. a leszbikusok között is vannak. A skála másik végpontján a meleg férfiak állnak.) Korunk legveszedelmesebb nemi betegsége. Az AIDS Az AIDS az elterjedt elképzelés ellenére nem a meleg férfiak betegsége. és fertőzést okozhatnak. de ezek szinte azonnal alatt elpusztulnak. Az AIDS-es beteg is sok odafigyeléssel. de ők valóban veszélyeztetettebbek. vagy fertőzött injekciós tű használata) csak szexuális együttlétkor valósul meg. rendszeres gyógykezeléssel. mint akár a heteroszexuálisok. észrevehetetlen nyálkahártya-sérülés. mint a heteroszexuálisok. (Természetesen ez is csak statisztikailag igaz. és a vírusokkal fertőzött testnedv . ami néhány kivételtől eltekintve (mint amilyen például a vérátömlesztés. Ilyenkor elég egy apró. akár a melegek. mint a heteroszexuálisoktól. Ha viszont közvetlenül a vérbe jutnak. átlagosan hosszabb ideig tartanak. az AIDS leszbikusoknál szinte egyáltalán nem fordul elő. de hosszú időn át egyensúlyban tartható. Az AIDS szó a "szerzett immunhiányos tünetegyüttes" angol nevének (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rövidítése. Az immunvédekezés hiányában elburjánzó daganatok. Az AIDS még ma sem gyógyítható. és életmódjukban sincs nagy hasonlóság. megfelelő gyógyszereléssel hosszú időn át jó minőségű. teljes értékű életet élhet. A fertőzött ember testnedveiben sok a vírus. tehát halálos betegségből inkább krónikus betegséggé változott. akkor ott tovább szaporodnak. hogy a vírus hatására leromlik a fertőzött személy immunrendszerének működése. ami a leginkább összehozza őket. Az AIDS vírusa kizárólag akkor okoz betegséget. és ritkábban csalják meg egymást.

mert a végbél nyálkahártyája sérülékenyebb és eleve valamivel kevésbé ellenálló az AIDS vírusával szemben. hanem a végbélen át történő érintkezés. egyre inkább nő az elfogadottsága. melyek sérüléssel járhatnak. és amióta jobb minőségben gyártják.33 (például ondó vagy hüvelyváladék) a véráramba kerülhet. Minthogy hormonális éretlenségük miatt nem ismerik a felnőtt nemi vágyat. hogy ez nővel vagy meleg férfival történik. (Ami azt jelenti. hogy óvszer nélkül semmiképpen se éljenek nemi életet. és nagy előnye. nincs kellemetlen mellékhatása. hogy valójában nem a homoszexualitás a hajlamosító tényező. egyaránt véd a teherbeeséstől és a nemi betegségektől. mint a heteroszexuálisok. mint a hüvely nyálkahártyája. A gumióvszert eredetileg fogamzásgátló eszköznek fejlesztették ki. Ezért véd a gumióvszer: az ondót és a hüvelyváladékot távol tartja a nyálkahártyától. ahogy a serdülőkor előtt álló gyerekek reagálnak a felnőtt nemiségre. A KÜLVILÁG REAKCIÓI Érdemes feltennünk a kérdést: valójában mi lehet az oka annak. ha nincs állandó partnere. de a rendszeres gumihasználat náluk kevésbé magától értetődő. és hogy kerüljék az olyan praktikákat. Ugyanakkor a melegek az intenzív felvilágosítás miatt általában jobban tisztában vannak az AIDS veszélyével. Könnyű használni. akkor az egyik leggyakoribb érzelmileg túlfűtött kifogás az. ami a felnőtteket . akik a maguk részéről nemritkán alábecsülik ezt a kockázatot. hogy "olyan undorítóak!" Vajon miért? A viszolygás háttere A jelenség emlékeztet arra. hogy a melegek olyan sok emberből ellenérzést váltanak ki? Ha homoszexuálisokról esik szó. Emiatt a melegeknél nagyobb tudatosságot és óvatosságot igényel. függetlenül attól. A melegeknél nincs szükség fogamzásgátlásra.) A gumióvszer a melegeket is védi. nem tudják elképzelni. hogy a fogamzásgátlást így mind a ketten ellenőrizni tudják. és a nőnek sem kell hormonális fogamzásgátlót szednie. Ennek főként futó kaland esetén van jelentősége: a férfinak nem kell attól tartania. hogy az alig ismert nő becsaphatja. A melegek azért fertőződhetnek könnyebben. Szerény vigasz a leszbikus lányok szüleinek: az ő gyereküket gyakorlatilag nem fenyegeti az AIDS fertőzés veszélye. mi az az erő. ezért náluk elvileg lehetséges a pillanatnyi vágyak akadálymentes kiélése.

a "csúnyák" nemi életét is. vagy akár a kövérek. a nő. hogy egy öreg testet is meg lehet kívánni. aki nőre vágyik. hogy én magam is át tudnám-e élni. nem érti. akkor a szexuális együttlétet könnyen érezzük taszítónak. mint láttuk. a nyálas nyelvét beledugja a szájába? Én ilyet soha nem fogok csinálni"). ezért a "csábítás". Nem azért. ezért is kínos a számukra. A heteroszexuálisoknak ez átérezhetetlen. hogy valakinek teljesen közömbös legyen ez a látvány. az sokkal ritkább. De miért kellene átélnem? Nem vagyunk egyformák. Ezért ítélik el egyesek a testi sérültek és betegek. Nekik már a csókolózás is gusztustalan ("fúj. tehát "undorító". A férfi. mert a nők figyelmesebb és kedvesebb szeretők . őt magát is vonzaná-e az. A felnőttek ezt majdhogynem ösztönösen érzik. Mintha vámpírokról volna szó. A probléma az. A pornófilmek is vagy felizgatják. A félelem háttere a már említett meggyőződés.34 egymás felé hajtja. mert férfipartnerük nem volt elég jó és figyelmes szerető. túlzott közelsége taszító hatású lesz. Az összefüggés ez esetben is fordított: mivel a férfi nem kelt vágyat bennük. vagy undorítják a nézőt. Minthogy a szexuális irányultság. ezzel is táplálva azt az előítéletet. Mintha bűnt követnének el. hogy a homoszexuális csábítás homoszexuálissá tesz. Erről az ellenérzésről a leszbikusok inkább szoktak beszámolni. aki férfira vágyik. hogy mit csináltak? Ha a nemi vágyba még fantázia szinten sem tudunk belehelyezkedni. Mintha egy vágy jogosságának az volna a mércéje. ami valaki másban vágyat ébreszt. A saját maguk számára "elképzelhetetlen" nemiségtől sokan undorodnak. A homoszexuálisok egy része hasonló módon reagál a "normális" szexualitásra. legyen az kellemes vagy . hiszen nem tudják beleélni magukat. ha ezt a viszolygást erkölcsileg magasabb rendűnek vélik. mi az. És nem is kényszerítenek senkit arra. jóval a serdülőkor előtt eldől. ezért védeni kell tőlük a társadalmat. ha egy gyerek tanúja lesz nemi életüknek. hanem mert szexuális irányultságuk miatt csak a nőket érzik vonzónak.bár ők ezt nemegyszer így élik át -. hogy fantáziájában mérlegelje. Például a fiatalok az idősek szexuális életétől. miközben női szerelmüktől boldogságot kapnak. mert hogyan is magyarázzák meg. ami miatt ilyen felfoghatatlanul szoros testközelségre vágynak. szinte viszolyog a másnemű ruhátlan testtől és a vele való intim együttlét gondolatától. mintha maga az undor bizonyítaná: az azonos neműek iránt érzett nemi vágy elítélendő. hogy mások nemi életével foglalkozzon. A "vámpírpánik" A másik gyakori "érv". hogy a homoszexuálisok furcsa hajlamaikkal veszélyt jelentenek a környezetükre nézve. hogy a melegre az azonos nemű személyek hatnak ugyanígy. akik harapásukkal áldozatukat is vámpírrá teszik. hogy azért fordultak el a férfiaktól.

hogy fiatal serdülők vagy gyerekek pusztán a "rossz példa" hatására maguk is homoszexuálissá válhatnak. mint az egészséges heteroszexuálisok. tehát attól. hogy a melegek maguk heteroszexuális családban. szexuális irányultságuk mégis minden külső hatásnak ellenálló módon jelentkezik. joggal tekinthető visszaélésnek. Ennek bármilyen kiélése súlyosan árt a testileg-lelkileg éretlen gyereknek. mivel a serdülők testi és pszichés érése nem egyszerre következik be. A pedofília A gyerekekre nem a homoszexuálisok. akik kisfiúkhoz vonzódnak.és érzésvilágát. A közvélemény viszont változatlanul úgy tartja. A homoszexualitás nem "fertőz" A homoszexualitást sokan úgy képzelik. hogy valaki vonzónak találjon egy kamasz gyereket. hanem a pedofilok jelentenek veszélyt. A pedofiliának nincs köze a homoszexualitáshoz A szexuális irányultság nem függ össze a pedofiliával: léteznek olyan pedofilok. hogy a gyerek testileg mennyire fejlett. heteroszexuális környezetben nőnek fel. tehát még ilyen szoros együttélés esetén sem fordul elő mintakövetés. nyilvánvalóan nem befolyásolhatja az érintett személy vágy. hogy a serdülőket és a gyerekeket óvni kell a homoszexuális példától. például a kislánynak már nőies a melle. Ezért tizennégy éven aluli gyerekkel nem is szabad nemi kapcsolatot létesíteni. . mint valami fertőző betegséget: nemcsak a direkt csábítástól. szemben a homoszexualitással. akik kislányokhoz és olyanok is. A pedofília. hanem a mintakövetéstől is félnek. A minta hatástalanságát éppen az mutatja. viszonylag ritka jelenség. nemileg érett partnerre vágynak. Ahhoz nem kell pedofilnak lenni. De az egészséges homoszexuálisok. ha egy felnőtt ember kamasz gyereket próbál elcsábítani. ugyanúgy. akinek testén a serdülőkori hormonok hatására már megjelentek az úgynevezett másodlagos nemi jellegek.35 kellemetlen élmény. ezért teljesen indokolt. Mégis. függetlenül attól. hogy a társadalom mindent megtegyen a gyerekek megóvásának érdekében. Mint ahogy a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek sem lesznek nagyobb arányban homoszexuálisak. A pedofil emberben a serdülés előtt álló éretlen gyerek kelt szexuális izgalmat.

hogy ettől csak a legnagyobb elővigyázatossággal és testi erejének teljes bevetésével tudja megvédeni magát. és odakészítettem egy botot. Azon önmagában nem szokás felháborodni. Ez a feltűnő kettős mérce két alaptalan előítéletre vezethető vissza: az egyik a "vámpírpánik". ha egy tanár tizenháromtizennégy éves lánytanítványát csinosnak. hogy a biztonság kedvéért férfi tanárokat nem is kellene kamaszlányok közelébe engedni.36 A társadalom azonban sokkal gyanakvóbb a homoszexuálisokkal szemben. . Borzalmasan megijedtem. míg egy kislány azt mégiscsak tudja. hogy fejlődő teste időközben szexuálisan vonzóvá vált. hogy meleg útitársa az éjszaka leple alatt alattomban vagy erőszakkal fog hozzá közeledni. hogy a homoszexuálisok képtelenek a vágyaikat féken tartani. olyannyira. Alig tudtam aludni. hogy a melegekre sok férfi úgy reagál. a melegekkel kapcsolatos előítéletek nagyrészt abból a korból származnak. mert "megronthatják" a tanítványaikat. Nehéz elképzelni. hogy a fiatalember miért gondolta. hogy egy kiskamasz fiú sokkal gyanútlanabb. Erős-egészséges fiatalember létére hogyan lehetne az ő együttműködése nélkül testi kapcsolatra lépni vele? És vajon a rokonszenves. a hálózsákomnak nyakig felhúztam a cipzárját. A meleg pedagógusoktól viszont szinte mindenki retteg. mintha szokatlan igényeiket erőszakkal próbálnák kielégíteni. segítőkész fiúból miért bújna ki az a kontrollvesztett. kívánatosnak látja. de azt azért senki sem gondolja. De miért lenne ennek nagyobb veszélye egy meleg tanárnál? Az igaz. ha molesztálás éri. hogy nem jön-e be a sátramba. ennek ellenére a kislányok molesztálása sem ritkaság. Olaszországban autóstoppoltam. A heteroszexuális férfiak viszonya a melegekhez Férfiak és nők általában eltérő módon viszonyulnak a homoszexuálisokhoz. Sajnos. hogy a tanára ilyen módon is közeledhetne hozzá. mindig csak azt figyeltem. akinek rémképétől egész éjszaka rettegett? Több oka lehet annak. ösztönvezérelt vadállat. Sok férfinak kellemetlen. estefelé felvett egy srác. A leghevesebben mintha a heteroszexuális férfiak utasítanák el a meleg férfiakat. Mint már említettük. majd együtt betértünk egy kempingbe. csak elvárják tőle. hogy meleg. hogy egy férfitársban ébreszthet nemi vágyat. amikor a srác elmondta. benne általában nem is merül fel az a lehetőség. Még beszélgettünk egy kicsit. hogy ezt az érzését kontroll alatt tartsa. Az esetleges molesztálás minden esetben teljességgel elfogadhatatlan és traumatikus élmény a serdülők számára. a másik. szinte ijesztő az a lehetőség. és ezért hamarabb felismeri és talán jobban ki is tudja védeni -.

37 amikor a "ferde hajlamúaknak" normális ösztönkiélésre egyáltalán nem volt lehetőségük. A nyilvános vécében leselkedő, sötét parkokban ajánlatokat suttogó, gőzfürdőben a férfiakat molesztáló "buzi" rémképe ennek a kornak, pontosabban a kíméletlen elnyomásnak a terméke, de mind a mai napig él az az előítélet, hogy a homoszexuális férfi "tapogat, molesztál", veszélyes a közelébe kerülni. A nőket elnyomó, férficentrikus társadalmak mindig homofóbok is, és ezt a szemléletet leginkább a "macsó" férfiak hordozzák. A macsó férfi számára egyértelműen különválik a férfi- és a női szerep. A férfi a szexuális fogyasztó, szükségletei kielégítésére használja a nőt, akinek saját érzései, szexuális igényei nem számítanak. A szerepek eltérésének legszélsőségesebb formáját a nemi erőszak mutatja, de a macsó mentalitásban mindenképpen benne rejlik, hogy a férfi az aktív, ő az erős, ő az, aki megszerzi, amire szüksége van, és szükséglete tárgyát tulajdonképpen lenézi: szerinte a nő csak arra való, hogy a férfi kedvét töltse vele. A macsó férfiból ezért óriási szorongást válthat ki a buzi, aki mintegy őt tekinti az általa megvetett nőhöz hasonló tárgynak, és ezzel a férfiasságát fenyegeti. Ezek a férfiak tudattalanul ugyanolyan erőszakos beállítottságot tulajdonítanak a melegeknek, ahogy ők éreznek a nőkkel szemben. A férfitárs esetleges erotikus vonzódása nemcsak a macsók, hanem szinte minden férfi számára kellemetlen érzés, ennek bármilyen gyanújelét sokan már önmagában molesztálásnak érzik, és többnyire túl is értékelik: a melegek szexuális kapcsolataikban ugyanúgy kölcsönösségre vágyódnak, mint mindenki más, ezért ha közeledésükre nem kapnak választ, akkor érdeklődésükkel nem az elérhetetlen heteroszexuálisok, hanem a melegtársak felé fordulnak.

Homofóbia a saját érzésektől való félelem miatt Volt a középiskolában egy fiú, aki a legdurvábban üldözött. Léptennyomon lebuzizott, gúnyverseket körözött rólam, egyszer a haverjaival meg is akart verni, szerencsére a barátaim megvédtek. Ez a fiú akkor kezdett velem szemétkedni, amikor a könyvei között találtam egy meztelen fiúképet. Valamit dadogott, hogyan került oda az a fénykép, és aztán őrjöngve elkezdett buzizni, hogy nehogy már valaki azt higgye, neki is köze lehet ilyesmihez. A homofóbia (a homoszexuálisok gyűlölete, "buzizás") egyik lehetséges forrása a saját homoszexuális érzésektől való félelem. Mint láttuk, a szexuális irányultság nem mindenkinél teljesen egyértelmű és kizárólagos. Van olyan heteroszexuális, aki homoerotikus ingerekre is fogékony, és van olyan meleg, aki valamennyire el tudja fojtani a saját homoszexualitását. Aki minden erejével küzd a homoerotikus érzései ellen, az önmagának és környezetének is

38 azzal tudja legjobban bebizonyítani, hogy ő "nem olyan", ha éppen ő az, aki másokban a legelszántabban üldözi a homoszexualitást. A saját érzéseit visszaszorító emberben komoly irigységet és agressziót kelthet az, aki megengedi magának, hogy a "tiltott" vágyakat megvalósítsa, aki saját létezésével bizonyítja, hogy mégiscsak lehetséges a homoszexualitással békében élni. A "megrontás" elméletét alighanem a saját homoerotikus késztetéseikkel küzdők képviselik a leghevesebben, mivel ők maguk úgy érezhetik, hogy ha csak egyszer is engednének a kísértésnek, akkor nem volna számukra többé megállás.

Heteroszexuális nők és meleg férfiak viszonya A nők általában kevésbé ellenségesen viszonyulnak a meleg férfiakhoz, sőt nem ritka közöttük a szoros barátság sem. Sok nő élvezi, ha olyan férfibarátja van, akivel kapcsolatban az erotikának nincs és nem is lehet szerepe, akivel olyan őszintén és bizalmasan meg lehet beszélni mindent, mintha barátnők lennének, miközben annyira más világban mozognak, hogy vetélytársak se lehetnek soha. Más nőket viszont nagyon zavarhat, hogy a melegek nem reagálnak az ő női vonzerejükre. Rendszeresen járok Franciaországba dolgozni, és imádom, hogy a francia férfiak olyan gálánsak, ott annyival inkább nőnek érezhetem magam, mint itthon. Egyszer elég hosszú szünet után beültem a kedvenc kávézómba, ahol legnagyobb meglepetésemre mintha láthatatlanná váltam volna. Átnéztek rajtam, szinte félretoltak, akkor jöttem rá, hogy időközben a helyet birtokba vették a melegek. Rémesen éreztem magam. Azok a nők, akiknek életében központi szerepet tölt be a flört, a nemek közötti játék, emiatt ellenségessé válhatnak a melegek iránt: nem tudnak mit kezdeni velük és az erotikus érdeklődés, elismerés hiányát személyes visszautasításnak érzik.

Heteroszexuális nők viszonya a leszbikus nőkhöz A homoszexuális nők általában nem váltanak ki olyan heves elutasítást a környezetükből, mint a férfiak. A heteroszexuális nőket esetleg riaszthatja a gondolat, hogy nő fordulhat feléjük erotikus érdeklődéssel, vagy viszolyoghatnak a női homoszexualitástól, de ebbe az undorba nem keveredik pánik és sérelem. Attól egyetlen nő se tart, hogy a leszbikus nő erőszakkal fog közeledni hozzá, vagy hogy esetleges vonzódása veszélyeztetné az ő nőiségét.

39 Heteroszexuális férfiak viszonya a leszbikus nőkhöz A férfiak nemegyszer egyenesen izgatónak érzik a nők közötti erotikus viszony gondolatát, bár természetesen ez az érdeklődés a leszbikusoknak sértő és kellemetlen. A férfiak egy másik része (megint inkább a macsó beállítottságúak magára veszi, szinte személyes sértésnek tekinti, hogy a leszbikus nő elutasítja a férfiakat. A szenvedélyesen flörtölő nőhöz hasonlóan az erotikus hullámokkal szívesen játszó férfit is elbizonytalanítja, esetleg fel is dühíti, hogy van olyan nő, aki garantáltan nem elcsábítható. Aki nővel csak az erotika szintjén lép kapcsolatra, érthetetlennek és értéktelennek tarthatja azokat a nőket, akik a férfi vonzerőre nem reagálnak. A leszbikusokat érő agresszió főleg az ilyen beállítottságú férfiaktól származik.

A mindennapi együttélésből adódó problémák A homoszexuálisok és a heteroszexuálisok együttélését mindenképpen megnehezíti, hogy a homoszexuálisok nehezen illeszthetőek be a szokásos keretek közé. A társadalmi konvenció szerint a két nem akkor különül el egymástól, amikor a szexualitás lehetőségét ki akarják kapcsolni. Szinte mindenki kellemetlenül, meglesve érzi magát, ha például kiderül, hogy az uszodai öltözőben vagy a kórházi kórteremben homoszexuális van jelen. Sajnos a probléma szőnyeg alá söprése még tovább fokozza a nehézséget. Aki nyíltan vállalja melegségét, az meg tudja oldani, hogy tapintatos legyen, például nem megy a többiekkel a zuhanyozóba. De aki titkolózik, arról, ha "lebukik", azt fogják gondolni, hogy szándékosan leselkedik, és ez tovább erősíti az előítéleteket, azt az érzést, hogy védekezni kell, mert a melegek veszélyesek. A személyes tapasztalat véd az előítéletektől Minél több a személyes kapcsolat a homoszexuálisok és a heteroszexuálisok között, annál kevesebb az előítélet, annál kevesebb a súrlódás. A veszedelmes, sunyi, molesztáló, éjjel-nappal szexre gondoló meleg rémképét leghatékonyabban a saját tapasztalat űzi el. De önmagában ez sem elég, a tájékozatlanságból származó előítéletek makacsok. A melegek megítélését leginkább az torzítja, hogy igen gyakran még az őket elfogadó emberek sincsenek tisztában azzal, hogy a homoszexuális irányultság olyan adottság, ami nem befolyásolható. Nagyon rosszulesett, amikor a nagynéném félrevont, és biztosított róla, hogy neki nincs kifogása az életmódom ellen, tiszteletben tartja a választásomat. Hogy én ezt már hányszor hallottam! Hát hogy nem lehet azt megérteni, hogy én nem választottam semmit? Hogy egyáltalán nem voltam választási helyzetben? Ha választhattam volna, akkor biztosan nem lennék meleg. Mint ahogy egyetlen meleg ismerősöm

hanem a lényemet tartsa tiszteletben! Azt.. hitelesek a karakterek és nagyon jók a színészek is. hogy az azért nem lehet rossz. ne utánozzanak senkit. hogy hú. ezek eleinte eléggé taszítottak. nem azért. ahogy jólesik. Csak éppen vallási meggyőződés nélkül. de amióta így beleéltem magamat néhány kitalált meleg életébe és belső világába. Úgy érteni. és ez nem tőlem függ! A filmek. hogy a melegek is nagyon sokfélék. hogy azért a lényegben nincs semmi különbség. ami tele van gyönyörű lányokkal. az egyik nagybátyám meg a legjobb barátom húga is meleg.. mint egy szerzetes. aztán teljesen hozzászoktam. egyre erősebb lett az a benyomásom. és kiálltam a melegek egyenjogúsága mellett. számomra mindig természetes volt a melegek társasága. Aztán én is teljesen rákattantam. Eleinte azt éreztem. Főleg a sorozat elején van egy pár elég durva szexjelenet. Még egy hatását éreztem a sorozatnak: én ugyan mindig elítéltem a homofóbiát. és ilyen különbség a melegeknél nincs. Éljenek úgy. Persze annak vannak kihatásai. ő mondta. együtt végignéztük a teljes sorozatot. a fiúk és lányok között vannak alapvető különbségek. hogy ilyen vagyok. hogy mind a kettő fiú. mert melegekről szól. hogy a vágy "alanya és tárgya" egyforma. mert mindenki annyira szép benne. Nagyon érdekes volt. életszerű a történet. * Amerikai-kanadai tévésorozat. mint nekem. hogy milyen jó. a külsejére sokat adó fiú. és a végére már kifejezetten esztétikusnak találtam ezeket a jeleneteket. Öt meleg férfiból és egy leszbikus párból álló baráti társaság életét mutatja be. Mégis. Bele is gondoltam. eredeti címe Queer as Folk. sokban megváltoztatta a szemléletemet a Fiúk a klubból* című amerikai tévésorozat. mint az enyém. könyvek szerepe a "másik" megismerésében Toleráns környezetben nőttem fel. . De a végére az szűrődött le. Az egyik egyetemi évfolyamtársnőm hívta fel rá a figyelmemet. sokkal érzékenyebb lettem minden jelentéktelennek tűnő "buzizással" szemben. ahogy egyre inkább beleéltem magam a szereplők világába. Aztán ahogy haladt és kibontakozott a több szálon futó történet. ha el lehetne menni egy olyan szórakozóhelyre. már semmi különöset nem láttam bennük.40 se. Én legfeljebb azt választhattam volna. és hogy ez így van jól. hát ez azért nagyon más világ. kisportolt. Ne a nem létező választásomat. gondolkoznak. az összes szereplő ápolt. és nekik pont úgy kedvük van egy gyors szexre. sokféle módon élnek. hanem mert olyan érdekes. hogy önmegtartóztató életet élek.

ez magánügy. hogy gyanakodva féljenek tőle. . undorodjanak tőle. vagyis előbb-utóbb folyamatosan álarcot kell viselni. tehát ki kell találni egy elhihető másik életet. ami "arra" utalhat. Semmi közük hozzá. minden valamirevaló érzelmi kapcsolat alapja: egyszóval lelki magányra kárhoztat. minden gesztusát kontrollálnia kell. ami minden barátság. az őszintétlenség. mindazt. stb. hogy ne keveredjünk ellentmondásokba. A személyiségbe beépül a rejtőzködés. . a látszatok felépítése és fenntartása. mit szabad tudnia. csak nemi életét nézzék benne stb. ("Kivel is láttad azt a filmet?" "Uszodába mész? Mehetnénk együtt. a gyanakvás. Minden pillanatban észnél kell lennie: tudni. megalázzák. Nem szólhatja el magát. miért hozza magát olyan helyzetbe. a titokkal terhes életnek azonban ára van. elárulja? Mit beszélnek a hátam mögött?" A titok elszigetel. mi legyen az oka. Mindez mérhetetlenül fárasztó és a személyiséget is károsítja.. kitárulkozást. egy elhihető másik személyiséget ("kiderült. Minden témát kerülni kell. Mindehhez szüntelen koncentráció és igen jó memória szükséges: észben kell tartani. hogy nem mutatom be. ahol már kivédhetetlenek volnának a személyes kérdések. hogy utálják. Minden szavát. mielőtt a döntést meghozzák. A titoktartás mélyrehatóan befolyásolja az összes emberi kapcsolatot. és ezt kevesen mérlegelik. hogy van valakim. az nem engedheti meg azt az érzelmi közelséget. "Rájött valaki? Ha rájött.. mintha lány volna..41 A TITOK A szokatlan szexuális irányultság eltitkolása logikus viselkedésnek látszik: miért tegye ki valaki magát környezete negatív reakcióinak. ami "oda" vezethet." A titkolózás ára A titoknak. hogy ne teljes személyiségét. úgy kell tennem." "Mért van a fürdőszobában két borotva?" stb.. hogy a beszélgetőpartner mit tud. pletykákat terjesszenek róla. megsértsék. minek az orrukra kötni. hogy mikor kinek mit mondtunk. Akinek rejtegetnivalója van. és kész. a bizalmatlanság. nem említhet meg semmilyen önmagában ártatlan részletet. lehetetlenné teszi az érzelmi megosztást. Minden beszélgetés mintha aknamezőn folyna."). El kell oszlatni a környezet esetleges gyanakvását. folyamatosan kerülgetni kell a veszélyes pontokat. mi is legyen a neve.? "Legföljebb nem beszélsz róla. az elhallgatás nem elég: egy idő után elkerülhetetlenné válik a hazudozás. hogy mindenfélével meggyanúsítsák.) Álcázás A titkolózás.

hogy éppen Balázs az. hanem hogy ennyire becsapott. akivel szemben árulásnak számít a megtévesztés. amikor megtudtam. hogy nem sokkal később kapott egy levelet a Balázstól. Nem az. hogy ki az. Életem első csókja. mikor. akinek nem szeretne. Most már el kell érni. hogy Balázs meleg. ugyanezzel a kéréssel együtt. amikor pár hétre összejöttünk. Ő volt az osztály sztárja. hogy a titkolózás. vele csókolóztam életemben először. családtagjaiknak "bevallják" a valóságot. Tehát megy tovább. hiszen a titok mindenkit nyom. leginkább csak a serdülők. az az ő dolga. és már ez óriási megkönnyebbüléssel jár: egy-egy pillanatra. akiben mégsem lehet megbízni. Hogy ami nekem olyan csodálatos élmény volt. én is. akitől nem várható rosszindulatú támadás. hogy meleg. aki kiválasztott. amitől a fiúm undorodott? Olyan megalázva. Évekkel később mesélte a barátnőm. Ez a folyamat már végképp ellenőrizhetetlen. Eleinte ez is egyszerűnek látszik: csak annak mondjuk el. kihasználva éreztem magam. mint egy társasjáték: akinek azzal a kéréssel árulják el a titkot. egy osztálytársunk mesélte. hogy ez kölcsönös. úgyhogy ragyogtam a büszkeségtől. milyen sérelmeket okoz másokban. aki megérti. És mindig félni kell. talán még undorodott is tőlem. "Nem tartozik mindenkire!" A "részleges" titok De a "részleges" titok újabb nehézségek forrása. Nem sok önbizalom szorult belém.42 A mindenkire kiterjedő titkolózást kevesen választják. és boldog. aki azzal a kéréssel osztotta meg velük titkát: ne mondják tovább. Teljesen kiborított. kivel és mennyire őszintén beszélhetnek arról az emberről. kiengedhet az állandó idegőrlő feszültség. A legtöbben előbb-utóbb legjobb barátaiknak. hogy mikor és hogyan kerül ki a titok a jóindulatú ismerősök köréből. hogy ne adja tovább. az tovább fogja adni. egy csomó lány szerelmes volt belé. Hogy ők is pontosan tudják. a megtévesztés milyen károkat. hogy nem tetszem a fiúknak. akkor ő csak megerőltette magát. az neki csak hazugság. hogy a beavatottak is hallgassanak. Az álcázás áldozatai Arra végképp nem szokás gondolni. Nagyon boldog voltam. féltem. hogy meleg. és a kapcsolat hamarosan elhalt. mielőtt első alkalommal megosztják valakivel "különös" érzéseiket. nem tud hazudni. Aztán a szüleimmel külföldre költöztünk. egyegy fontos kapcsolatban le lehet venni az álarcot. mindenkinek van olyan kapcsolata. hát mi vagyok én. Szörnyű volt. kísérleti nyúl? Az én érzéseim nem számítanak semmit? . Hogy amikor én olyan szerelmes voltam. és gyanakodni kell.

az igények találkoznak. Ha aztán kiderül. hogy valami nem megy. akkor ebbe a becsapott fél belerokkanhat. És ez szinte folyamatosan termeli a kínos. bizalmas közelség nem jön létre közöttük.) Heteroszexuális színjáték A homoszexualitás titkolása valójában azt jelenti. akik vergődnek a konfliktusban. valami nem az igazi. de hogy mi az a fal.43 A másik szereplő szempontja meglepő módon teljesen háttérbe szorul. ami miatt párjuk nem boldog velük. A melegek maguk. De ez csak közös megegyezéssel működhet. azt nem tudhatják meg. hogy egész élete hazugságra épült. hogy mindenképpen próbálkozzanak a másik nemmel. hogy velük vagy az ő ürügyükön próbáljanak szabadulni saját sorsuktól. pszichés állapotában. hogy független magánéletük is lehessen. akkor mindketten megtalálhatják a helyüket egymás oldalán is. ha elég szabadságot biztosítanak egymásnak. akik mit sem sejtve. az a másiknak csak gyötrelmes álcázás volt. örömtelen magatartás mögött. Ha az érdekek. ami miatt igazán meghitt. valódi vágyat nem tudnak társukból kiváltani. amikor azt tanácsolják a melegeknek. mert amit az egyik szép emlékként őriz. hogy mekkora pusztítást végeznek a párjuknak kiszemelt személy érzéseiben. akit nem akarnak. hanem a múlt is. amikor arra használják őket. akiket betölt saját problémájuk: hogyan oldják meg vágyaik és az életről való elképzeléseik összeegyeztethetetlenségét. ha viszonyuk baráti és egymás szövetségesei tudnak lenni. akit pedig akarnak. Sokan önmagukat hibáztatják. hogy az illetőnek heteroszexuálisnak kell tettetnie magát. ha valamilyen oknál fogva a partner sem vágyik ennél mélyebb intimitásra. (Ez nem azt jelenti. Akik folyamatosan azzal szembesülnek. A becsapott házastársak A példában említett lánynál sokkal súlyosabb tragédiákat élhetnek át azok a nők és férfiak. megalázó helyzeteket. akkor a házastársat mély válságba sodorhatja. hogy azt kívánják és szeretik. ami közöttük van. a kifosztottság érzése. hiszen valójában nincs is közös múlt. ha az együttélés hazugságra. hogy mi rejlik a zárkózott. hogy minden meleggel kötött házasság boldogtalan volna. ők nem képesek arra is figyelni. Nemcsak a jelen és a jövő vész el. saját kudarcuknak érzik azt a megfoghatatlan dolgot. azt testük nem kívánja (és tulajdonképpen a lelkük sem). hogy valódi szeretetet. akik bár átélik. jóhiszeműen kötöttek házasságot homoszexuális érzésvilágú "szerelmükkel". megtévesztésre épül. . Ilyenkor a példában szereplő lány élményéhez képest sokszoros erővel lép fel a becsapottság.

hogy mire megy ki a játék. hiába tudom. mit csináljon. hogy nagyon kedvel. aktív szerepet vállaltam a Hallgatói Önkormányzatban. Boldogan igent mondtam. akik tényleg fogdossák a lányokat. hogy beleszeressek. Persze tudom. Azt mondta. csak a vak nem látta. hogy nem megyek. Csak hát ez sokszor elég kellemetlen. nem muszáj nekem a HÖK-ben ugrálni. De úgy tudják. hogy "egyedül" vagyok. magyarázkodni kell. úgyhogy rólam ilyet senki se gondol. Annyira szégyelltem magam. hogy amit a titok révén nyernek. Mert mit Mondjak? Egy srác meghív egy kávéra. Nőies a külsőm. És hát ott nem valami melegbarát a légkör. Volt egy vállalati buli. ez az én döntésem. egyre inkább úgy éreztem. De kevesen mérlegelik igazán. hogy nem járok senkivel. hogy mennék-e én vele. hogy le ne bukjon a munkahelyen. vagy ha mégis. állásvesztéssel. ha barátok lehetnénk. Van egy nyíltan meleg fiú. nem választották be a vezetőségbe. de ezen mindenki csak nevetgél. aztán valaki megsúgta. amit hoznak érte. egy kedves. . Laci bocsánatot kért. hogy ilyen hülyét csináltam magamból.44 A munkahelyemen nagyon megtetszett az egyik fiú. egyáltalán nem illek bele abba a sablonba. jó humorú srác. amikor valaki ki akar kezdeni velem. Akinek egzisztenciális ellehetetlenüléssel. amilyennek ők a leszbikusokat képzelik. hogy futok a Laci után. hogy megutálom. hogy a Lacitól ugyan nem várhatok semmit. Mikor kéne leállítani? És mivel indokolni? Olyan fárasztó. miért hagyta. Mondtam. hogy leszbikus vagyok. mert csak arra figyelt. a poénkodás. hülyéskedtünk. hát nem mondhatom. hogy mindig ki kell valami ürügyet találni. Vannak országok. hogy mikor indokolt a rejtőzködés. hogy ettől másképpen néznek rám. megértő. szeretné. Nem beszélve arról. ahol a homoszexuálisokat halálbüntetés fenyegeti. és olyan nehéz mindig. van egy pár fiú viszont. mentegetőzött. ilyen környezetben a feltárulkozás egyenlő az öngyilkossággal. akkor is szívesen elmegyek vele. Lacit is hívták többen is. mennyire nem tudta. De egyre jobban utálom. annak szemében elérhetetlen luxusnak tűnhet a titok nélküli normális élet. csak hát így egyszerűbbnek tűnt. Egyetemista lány vagyok. Ebben a légkörben nincs kedvem elárulni. esetleg kitagadással kell számolnia. félt. ha megmondja. megy a buzizás. hogy meleg. szép lánynak tartanak. Ami egészen biztosan nem igaz. mert állítólag fogdossa a fiúk fenekét. hát belekalkulálhatnám. az arányban van-e a súlyos áldozattal. Amikor beolvastam neki. de miért hagyta. És hogy nem gondolt rá. hogy ez nekem ilyen rossz. és hogy ez neki is milyen rémes helyzet volt. Jóban is lettünk. Megéri? Nem éri meg? Kívülállóként nehéz eldönteni. hogy ki kivel megy. hogy ebből lesz valami. hogy belelovaljam magam egy reménytelen helyzetbe. ő meg irtó kedvesen megkérdezte.

45 hogy a "lebukás" sokkal rosszabb helyzetet termel. gondolom azért is. Így történt azzal a fiúval is. Lassan elviselhetetlennek éreztem a helyzetemet. Ha valaki belecsúszott már a rejtőzködésbe. hogy fontos helyszínek (például sportklub) lehetetlenné válnak. Sajnos. a "coming out" általában óriási megkönnyebbüléssel. hogy barátinak vélt kapcsolatok tönkremennek. elég szerencsétlen levél volt. átmentem egy másik iskolába. mint ha valaki eleve nyílt kártyákkal játszik. ehhez nemegyszer hiányzik a tapasztalat és az emberismeret. akik el sem kezdik a titkolózást. a lányok imádtak. annak nemcsak azt kell tudomásul vennie. és így a feltárulkozás nem megkönnyebbülést. hogy hosszú távon mégis sokkal kevesebb lelki teherrel kell számolnia. hogy meleg. az nehezen tudja elképzelni. állandóan az volt a téma. mint egy zsákutca: minél mélyebbre hatolunk benne. az a kapcsolati háló. hogy a másik homoszexuális. hogy ki kivel. ahol a meleg személyt teljes személyiségével együtt elfogadják. ha felvállalja a kockázatot: nem mindenki reagál jól az őszinteségre. Azt hiszem. és elrohant. Lehet. A titok feltárójának gondosan mérlegelnie kell. valamit magyaráztam benne. és engem titokban egyre jobban a fiúk és csak a fiúk vonzottak. De aztán "járni kellett" velük. annak azt is el kell viselnie. Aki tudja a másikról.ahogy az ő beszámolójában már olvashattuk "az osztály sztárjának" nevezett csalódott és becsapott barátnője. nem voltam gátlásos velük. felszabadulás-érzéssel jár. aki az osztályban az egyik legjobb barátnőm volt. hogy kinek és milyen körülmények között tesz "vallomást". és írtam egy levelet egy lánynak. hogy milyen típusú és mélységű kapcsolatra lép vele. valamit dadogott. Ezután teljesen begubóztam. de nem mindig és nem azonnal. és hogy ő olyan jó barátom. A titok feltárása. hanem azt is. és hogy hát attól tartok. Nagyon népszerű voltam az osztályban. hanem újabb traumát okozhat. főleg fiatal korban. és ott már nagyon vigyáztam. hogy titkának feltárására nem biztos. amíg kialakul az az élettér. Megeshet. az szabadon eldöntheti. hogy semmiképpen se áruljam el magam. és időbe telik. hogy minek mondtam ezt pont neki. mert már kiskoromtól jól éreztem magam lánytársaságban. hogy meleg vagyok. hogy adott esetben ez kilátástalan és reménytelen. Akit feltárulkozásakor ilyen nyomasztó élmény ér. akit . annál nehezebb a visszaút. hogy nem bírom ezt a színjátékot. és mit kezdjen vele. hogy jól fognak reagálni. De harmonikus személyiség és harmonikus élet csak ilyen körülmények . Végül nem bírtam tovább. Aki viszont később tudja meg az igazságot. Mit vált ki az őszinteség? Könnyebb azoknak. A titok védelmében felépített "álélet" nemegyszer olyan. A lány ezután gyakorlatilag nem állt szóba velem. hogy megtévesztette.

Ők azok. de különben nincs sok közünk egymáshoz. Nagy különbségek vannak aközött. hogy a titokkal körülbástyázott "álélet" előnyei valóban megérik-e a rejtőzködéssel járó hatalmas áldozatot. Félszavakból is megértjük egymást. hogy meleg vagyok. Nekem most már ők a családom. Nincs témánk. hanem kettős életet él. Ok se nagyon mesélnek és őszintén szólva. . A kamaszkori szörnyű magányhoz és kilátástalansághoz képest ez hatalmas előrelépés. tőlük nem jön egy váratlan szúrás. a többiekre mindig számíthat. őszinte érzéseket és kölcsönös segítőkészséget élhetnek át. Az évek során kialakult egy melegekből álló szoros baráti köröm. mivel töltöm az időmet. de semmiről sem akarnak tudni. és nagyon meg kell fontolni. és mennyire fél a "lebukástól". Úgy élnek. védelmet. De nem mindegy. Munkatársaik jelentős része meg van győződve: ők aztán "egy meleget sem ismernek. akikről a szüleik úgy érzik: végképp elvesztették őket.46 között képzelhető el. de a rejtőzködés így is nagyon megterhelő. Az ünnepeken lemegyek hozzájuk. hogy ki hol húzza meg a titok határát. A SZÜLŐK Eléggé eltávolodtam a családomtól. megértenek és elfogadnak. mély bizalom és elengedettség "befelé". nem is nagyon érdekelnek. hogy ellenséges tengerrel körülvett szigeten él. Tudják. Ha csak a tényt lehet elárulni. hogy a meleg ember úgy érzi magát. minek örülök. ők szeretnek. Kettős élet A melegek nagy része nem a teljes titkolózást és nem is az őszinte életvitelt választja. családtagjait többé-kevésbé beavatja. nem is dolgoznának olyannal együtt". akkor a válaszfal megmarad. hogy a melegek mi mindenben különböznek a "normális" emberektől. és zavartalanul ápolják tovább előítéleteiket arról. Szerencsés esetben előbb-utóbb kialakul körülöttük egy meleg baráti kör. hogy mennyire. ha bármelyikünknek szüksége van valamire. nem tudják. Úgy-ahogy beletörődtek. Szélsőséges esetben előfordul. Kevés az olyan meleg. a környezetemet. ahol teljes intimitást. A külvilágban viszont rejtőzködnek. A melegek egy része heteroszexuális barátait. de a személyes témák továbbra is kerülendők. Teljes biztonságban érzem magam velük. minden élményünket megosztjuk. mi foglalkoztat. mint egy megvetett vagy üldözött kisebbség tagjai. Görcsös óvatosság "kifelé". aki a munkahelyén ne titkolózna. de erről nem beszélünk. Nem ismerik a barátaimat. melyet csak sorstársaival tud megosztani. célzás. mi érdekel. vagy mitől vagyok szomorú.

. és nagyrészt a családon múlik. ha az elítélő környezet (például a családunk) érzelmileg fontos nekünk. hogy roma származású. értékrendjével azonosulni tudunk. nehezen elviselhető. féltés. Az érzések egy része: a szorongás.. mintha légüres térbe kerülne. és ha ítéletével egyetértünk. gyász. melynek . ha elítéléstől. sötét bőrszíne miatt ér hátrányos megkülönböztetés. nincs . hogy a legtöbb szülőben milyen érzések kavarognak. kirekesztéstől kell tartanunk. gúnytól. ha környezetünk szemében értéktelennek érezzük magunkat. szégyen. az elutasítás ellen a családban támaszt és vigaszt találnak. mint az örökbefogadott gyerek. bűntudat. Kicsit olyan helyzetben vannak. "egy cipőben járnak". anélkül. Akkor érzünk szégyent. a szégyen és a bűntudat viszont rombolhatja a viszonyukat. rokonságával osztozik ebben a sorsban. ahogy nő. tulajdonságunkkal vétünk környezetünk elvárásai. A szülők érzései Az előszóban felvázoltuk. szorongás.sok etnikai. értékrendje ellen. Összetartanak. ha valamilyen cselekedetünkkel.meg kell küzdenie a többség előítéleteivel.47 Kisebbségi lét a családon kívül Az előzőekben volt róla szó. a "hasonszőrűek" között átélhetné az összetartozás melegét. kétségbeesés. az egész családjával. A szégyen nagyon gyötrő érzés. Olyan kisebbségként. destruktív.a falat. teljesen magára marad. az üldöztetés. romboló hatású érzés. amikor szembesülnek gyermekük homoszexuális irányultságával: csalódottság. A homoszexuálisoknál a többségieket és kisebbségieket elválasztó fal a családon belül is húzódik. hogy a homoszexualitást kisebbségként is fel lehet fogni. akiről csak lassacskán derül ki. nemzeti kisebbséghez hasonlóan . A szégyenérzet sokkal erősebb. hogy hazatérve. De a szexuális és az etnikai kisebbségi lét között van egy lényeges különbség. A homoszexuálisok sorsa nem közös a családjukkal. Aki szégyelli magát. egyre több "lecigányozást" kell elviselnie. sajnálat. Romboló érzések: szégyen és bűntudat Mind a szégyen. ellenséges érzéseivel. mind a bűntudat nehezen kezelhető. féltés inkább a nehéz sorsú gyerek felé vonja a szülőt. Akit roma vagy zsidó származása. harag. hogy lebontják-e vagy éppen vastagítják . ugyanakkor nincs hova menekülnie.

48 hova elbújnia. a túl sok szégyennek kitett gyerek önértékelése súlyosan sérül. Ha megszégyenülünk. bőrszíne. tehát aki megbűnhődik. testmagassága. Visszatart bennünket olyan viselkedéstől. a következmények adottak. különös módon az eltelt idő alig halványítja. Mindenki szeme láttára kell lesütött szemmel elviselnie (még tekintetével sem kapaszkodhat senkibe). Ilyenkor olyasmi miatt érzünk bűntudatot. hogy ki van rekesztve a szeretetből. . sem önmagának megbocsátani nem tudja. ha okát el tudjuk kerülni. saját hibái miatt. mert rajtakapnak egy hazugságon. saját bűnei. ezért a bűntudatos ember mintha csapdában vergődne: sem jóvátenni. vagy csak nagyon alárendelt szerepünk volt. A bűntudat igen gyakran irracionális. A szégyen az erkölcsi parancs betartását segíti. melyet környezetünk elítél. amit nem tudunk befolyásolni. aki hajszíne. nemzeti hovatartozása. visszatart attól. Tudatunkban tartja környezetünk elvárásait. hogy bármikor "emelt fővel nézhessünk" embertársaink szemébe. a "rossz" megbűnhődik. hogy közéjük tartozzunk. hogy legközelebb igazat mondunk. A belső logika mintha fordítva működne: "biztos nem történt volna baj. Ugyanakkor a pszichológia. de nem lehet. környezetünk azt közli velünk: nem vagyunk méltóak arra. A szégyenérzet csak akkor tudja viselkedésünket erkölcsösebbé tenni. se egészséges kapcsolatkötésre nem lesz alkalmas. a megszégyenített gyerek még anyjához sem bújhat. Mintha lelkünk mélyén Ott élne az a kisgyerek. amit érzése szerint elkövetett. Jellegzetesen kisgyerekkori élmény. aki számára nincs különbség szerencsétlenség és "büntetés" között: a jó gyerek megkapja jutalmát. A szégyen szinte örök érvényű. úgy gondolja. az emberek megbecsüléséből. ha én nem követek el hibát". a "föld alá szeretne süllyedni". akkor elhatározhatjuk. A bűntudat talán még kínzóbb: a bűntudatos ember jogosnak érzi szégyenét. mert az elmondásban meggátol az emlékezés hatására teljes erővel feltámadó égető szégyenkezés. De mit tehet az. az nyilván "rossz" volt. A bűntudat gyakran meddő és önemésztő. indokoltan utasítja el környezete. melynek létrejöttében egyáltalán semmi. beszédének sajátosságai (a példákat vég nélkül lehetne folytatni) miatt válik gúny tárgyává? Ez esetben a szégyen csak ártalmas hatású lehet: valami miatt. hogy csak pillanatnyi érdekeinket nézzük. mert a vélt vagy valódi hibák már nem jóvátehetők. hogy a megszégyenítés nagyon veszedelmes fegyver. a modern pedagógia régóta tudja. Sok év után is magányra kárhoztat: akárhányszor még gyerekkori kínos élményeinket sem tudjuk megosztani senkivel. és a szükséges önbizalom hiánya miatt se képességeinek megfelelő teljesítményre.

de ha szóba jön. mert "nem nyújtottak férfimintát".. mikor lesz gyereke. hogy ne kelljen átélnünk. mindenki megkérdezi. gyógypedagógiát is végeztem. egy gondolat olyan elviselhetetlen.) problémát. milyen alapon adok a szülőknek tanácsot. hogy milyen egy sikeres férfikapcsolat). Pszichológiai szakkifejezéssel elhárításnak hívjuk. inkább sajnálják. hogy mindenféle erőket bevetünk. vagy "elvették a kedvüket a férfiaktól" (mert nem mutatták fel a kislánynak. nem kimondott "megvan rólad a véleményem" légkör. Én ezt soha nem titkoltam. van-e fiúja. A szülőket sújtó előítéletek Óvónő vagyok. nem szoktam csak úgy elmesélni. A lányom huszonnyolc éves. Az apákat azért hibáztatják... valahogy megváltozott körülöttem a levegő. mert "elhanyagolták a fiú nevelését". stb. és egy olyan óvodában dolgozom. mert "nem gondoskodtak férfimintáról" (ha például egyedül nevelték gyermeküket). ahova sérült gyerekek is járnak. A meleg fiatalok és szüleik kapcsolatát leginkább a szégyen. Amióta a munkatársaim tudják. Azért is a szülőket okolják. összenézések.49 A szégyen és a bűntudat elhárítása A szégyen és a bűntudat annyira pusztító érzések. . őt elfogadják. hogy nem vigyáztak eléggé a gyerekre. hogy "rossz társaságba keveredjen". az anyákat vádolják. Hogy ő nem tehet róla. ha a saját gyerekemet nem tudtam egészségesen felnevelni. kicsit úgy kezelik. hogy lelke mélyén mindenki védekezik ellenük. hogy a barátnőjével él. úgy érzem. de ezek a pillantások. hogy a kislánynak egy életre elment a kedve a férfiaktól" stb. amikor egy érzés. a lányom jól van. ilyenkor. hát ezt nem könnyű elviselni. a gyerek családjára. Én nem így gondolom. A lányomat szeretik. hogy hagyták. mert "lányosan nevelték. túlzottan magukhoz kötötték a fiukat". mert "olyan durván viselkedtek. mert "nem nyújtottak női mintát a lányuknak". úgy értem. nem beszélek mellé. A szülőket nagymértékben megterheli. Nekem ez nem jelent (vagy nem nagyon jelent.. nem óvták meg a "csábítástól". a bűntudat és ezek elhárítási kísérletei rombolják.. de ez a rejtett. a neveltetésére vonatkozik.. hogy milyen alapon foglalkozom problémás gyerekekkel. Ott van a levegőben. hogy a lányom leszbikus. és jóban is vagyunk. mégis jobb. hogy a homoszexualitással kapcsolatos téves előítéletek jelentős része őrájuk. ha elmondom. de én. Mint a második fejezetben láttuk.. mintha az én áldozatom volna. ha nem akarok zavartan dadogni vagy hazudni.

A gyerek viszont azt éli át. Hogy olyasmiért tesznek szemrehányást. akkor fel is út. Mindkét fél úgy érzi. azt gondolják. mert nem törődik azzal. mert mit szólnak a szomszédok. mint megsemmisülni a szégyentől és a bűntudattól. mert nem tudták kivédeni. hogy teljesíthetetlenül nagy áldozatot követelnek tőle ("mondjak le a szexről. hogy a szülők kitaszítják a gyereket. Ettől még nem szűnik meg az elkeseredés. A legtragikusabb esetekben még az is előfordul. de a távolság csökkenhet: a szülő most már azt éli át. aki "normális" életet élhetne. vagy legalábbis aránytalanul megnehezíti az életüket. csak magára gondol. legyek boldogtalan. akinek a . mert "ők hoztak szégyent rájuk". ha be tudja látni.. ő választotta. Nincs bűnös és nincs felelős A szülő akkor tud kikerülni a szégyen-haragvádaskodás-önvádlás örvényéből. ő akarta. nekünk semmi közünk hozzá! Ha neki ez a gusztustalanság fontosabb.50 A meleg fiatalt érő gúny. mint a megváltoztathatatlan sors tudomásulvétele. hogy közös baj érte a gyerekkel. sem a gyerek. most már inkább sajnálja. vagy legalábbis kudarcot vallottak. magányos aszkéta. hogy milyen bánatot okoz a szüleinek. Hogy szabaduljanak a bűntudattól. ("Ő tehet róla. csak azért. aki tönkreteszi. A szülők haragszanak. hogy a rátapadt szégyenben semmiképpen se kelljen osztozniuk. Örökre elvesztett valamit. Hogy elhallgattassák a magukat hibáztató belső hangot. le is út. Nincs más lehetőség. nincs felelős: sem ő. azt a gyereket.. Ha a szülő a gyereke ellen fordul A szégyennel és bűntudattal birkózó szülők a gyerekük ellen fordulhatnak. a gyerekre hárítják a felelősséget. A szülői gyász Sok szülő még hosszú ideig úgy érzi magát. tetézve azzal. amiről nem tehet. el tudja fogadni: nincs bűnös. keresik a bűnöst: még mindig elviselhetőbb tehetetlenül dühöngeni. a gyerek az. csalódottak. hogy a "tragédiát" ők maguk okozták. Mivel ez is bűntudatot vált ki ("magára hagytam a gyerekemet"). mint a szülei. a másik nem is szereti. mintha gyász érte volna. kiközösítés a szülőkre is rávetül. Megharagudhatnak.") Ilyen végletes reakció szerencsére nem sokszor fordul elő."). a szomorúság. a barátaiban stb. védi. a szerelemről. hogy nehéz helyzetében érzelmileg magára hagyják. ezt a gyerek hibáztatásával lehet elhárítani. sem senki más "nem tehet semmiről". önzőnek tartják. de az enyhébb változat nem annyira ritka. a gyerekben magában.

ugyanúgy viselkedik. hiszen az élet nem áll meg. ezt mutatja a "nem beszélés". arról a családi életről. de mégsem tudomásul vett dologra utalna. Ha idővel sikerül elengedni azt a fantáziát. A tabu Az átváltozás nemritkán szinte észrevétlenül zajlik: lassacskán nyilvánvalóvá válik. hogy már régen sejtik." A titok feloldása önmagában még nem bontja le a gátakat. és kimondja a kimondhatatlant. és nem csak a szexualitásból áll. lebukástól. Minél régebben áll fenn a tabu. annál zavartalanabb lesz a szülő és meleg gyermekének kapcsolata. ugyanúgy szerethető. ez annál nehezebbnek tűnik. de nem akarok tudni róla. hiszen a beszélgetőpartner is segít: a tiltott témát együttes erővel kerülik el. a pályaválasztás. Észreveszi. mint régen. hobbik. Sok családban a gyerek homoszexualitása nem is titok. ha valaki elszánja magát: felborítja a megmerevedett játékszabályokat. de bármikor tovább is lehet rajta lépni. ugyanolyan. A gondok. más dolgok is előtérbe kerülnek: a tanulás. a hatása felszabadító. Minél tovább jutunk ezen az úton. amit a gyerek mindig is mondott: ő nem változott semmit. Nem mindenki járja végig. De nem beszélnek róla. ami a tudott. de nyílt szembesülésre nem kerül sor. ami megvalósíthatatlan. A szülő lassan elindul az elfogadás útján. ugyanúgy érez. Nem is igényel akkora koncentrációt. Mindenki tud róla. értem. hogy a többiek is tudják. Az elfogadás útja Ez az út hosszú. sok lépésből áll. ha sikerül belsőleg lemondani arról a családról. tudják. mint a titok. Ilyen esetben óriási megkönnyebbülést válthat ki. A fejezet elején bemutatott család csak a tény minimális tudomásulvételéig jutott. A tabu valamivel kevésbé megterhelő. és a szülő megnyílik arra. Elvesztette képzeletbeli unokáit. Nyílt konfliktus nincs. a valódi intimitást. de a folyamatos feszültséget mindenki érzi. amiről senki sem beszél. sőt arról is. De a tabu is lehetetlenné teszi a szabad kommunikációt. hogy mi az. hanem tabuvá vált. hogy meleg gyermekében is örömét lelje. hogy "még minden rendbe jöhet". A gondolatok már nem mindig a "rettenet" körül forognak. "Jó. megszégyenüléstől nem kell félni.51 jövőjére a gyereknevelés hosszú évei alatt készült. akkor a fájdalom elcsitul. a problémák megbeszélhetetlenné válnak. bárhol meg lehet rekedni. Hallgatólagos megegyezéssel minden témát kerülnek. De ha sikerül. A titok nem tárult fel. .

hogy az első beszélgetés mindig megkönnyebbülést vált ki. érdeklődésre. nem úgy öltözöm. hogy a szüleimnek melyik szó. Ezt a gyerekek így élhetik át.52 Az első beszélgetés nehézségei Ez nem azt jelenti. de "olyan" nem. amit hall. a tanácsaira. hogy szüleit beavassa. mert elege van a hazug magányból. A gyerek általában hosszú utat tesz meg. És teljesen begörcsölök. az esetleges heteroszexuális próbálkozásokon. Legyen minden úgy. feldolgozza a fejbevágó hírt. De nem bírják. Sokan mérföldkőnek érzik. az "inkább ne beszéljünk róla" elzár. a szüleim már egy élénkebb színű pólótól is összerándulnak). hogy meleg vagyok. A szülő nem láthat bele gyermeke világába. hogy ha nem tudják. még a barátaim is feljöhetnek. . hogy bárkinek elmondjam a családból. és az szinte mindig sokkal ijesztőbb. Szóval "az" lehetek. ha egy meleg barátom nálunk van. A szüleim tudomásul vették. csak fantáziájára hagyatkozhat. Ő már kénytelen volt belátni: sorsán nem tud változtatni. és amíg nem volt ideje. ha a gyerek hazaviheti azonos nemű szerelmét. az önmegtartóztatáson. a hanglejtésemre is vigyázok. sok beszélgetésre van szükség. talán bántó és nagyon sérülékeny lehet. életébe. Ezért aztán mindig kontrollálom magam. hogy hirtelen reakciójával megbántja a gyereket. lehetősége. A túlzott "tapintat". de ez még távolról sem az út vége. még a szavaimra. Az elfogadás fokozatai A valódi kapcsolathoz nyitottságra. ha valaki "buzis". Az elfogadásnak csak az első lépése a tény tudomásulvétele. hogy miért mondtam el neki. mint a valóság. Ő már túl van a rémületen. tudom. A gyerek már oldani. és ez eltávolíthatja őket egymástól. melyből éppen most próbáltak kiszabadulni. ahogy régen. hogy megeméssze. lazítani akarja a titkot. a tagadáson. melyik ruhadarab nem tetszik. A szülő viszont még az út elején áll. ahogy tetszene (nem valami durva dologra gondolok. Pontosan érzem. a szülő viszont még abba kapaszkodik. És megtiltotta. akkor az egész talán nem is igaz. sokkal kedvezőtlenebb. Olyan nagy szükségem lett volna a támogatására. A gyerek viszont a maga problémájával van elfoglalva. A szülőt sokkolhatja. hogy mit gondolnak. Nagyon rosszulesett. mire eljut odáig. és ilyenkor kínos zavarba jövök. ezért ügyetlen. Anyukám szemrehányást tett. szerinte ezzel mindent tönkretettem. előfordulhat. mintha a szülő visszalökné őket abba az elszigeteltségbe.

A nagyfiam szerencsére már lehiggadt. És őszintén szólva ez se tetszett nekem. Már mindenbe beletörődtem. hogy miféle fiúkat szed fel. A barátnőmmel beszélgettünk a múltkor a fiamról. a gyerek ilyen. egyik fiamnál sem. olyan nagyon erről sem akartam tudni. Akármekkorára nyitjuk az ajtót a két világ között. hogy a szülő végleg feladta-e a reményt. ha arra gondoltam. megszokja. hogy a szülőnek ne lehetnének rossz érzései gyermeke homoszexualitása miatt. és kikkel tölti az éjszakát. hát akkor erre egyértelmű a válasz: semmi pénzért! Az elfogadás valójában nem a homoszexualitásra. Sóhajtozott. Bence tényleg meleg. ami már végképp nem tartozik rá. És ha az a kérdés. hogy kicserélném-e Bencét egy nem meleg másikra. hanem magára a gyerekre vonatkozik. hogy én hogy vagyok ezzel. Akár tetszik. Nem az én dolgom. nem az a kérdés. hogy ő végül is egy másik világhoz tartozik. akár nem. mint egy ruha. Olyan nincs. és gyakran nem is alszik itthon. különféle szórakozóhelyekre jár. hogy inkább akarnék-e egy másik gyereket. Hiába lázad a sors ellen. Amire nem is olyan könnyű válaszolni. hogy annyival nehezebb az élete. És megtanulja azt is. Sajnálom Bencét. hiába hadakozik. Összeszorult a gyomrom. milyen kár. hogy milyen lenne. hogy a Bence meleg. hogy mi az. hogy a gyereke barátai nem kevésbé rokonszenvesek attól. hogy a gyerek melegbárokba. mintha fejjel menne a falnak. és kérdezgetett. hogy kivel találja meg a boldogságát. milyen volna. hogy melegek. Az elfogadás nem azt jelenti. Hogy el lehetne képzelni. de az nagyon zavart. hogy a gyereknek idővel talán lesz másnemű kapcsolata. Ő is és a gyerek is sérülnek tőle. De ha nem lenne. két éve állandó barátnője van. Viszont mit kezdjek azzal. Meg az se jó érzés. anyja és apja szereti és támogatja. hogy nem meleg. hogy a nagyfiam is elég viharos életet élt. az egész személyisége olyan. hogy kivel él. Nem is az a fontos. De aztán végiggondoltam. Bence nem létezik a melegsége nélkül. akkor se lenne semmi. Mi a különbség? A gyerekeim nemi életéhez semmi közöm. és főként rábízza. Kitapasztalja. az csak olyan. egy időben ő is sokat eljárt szórakozni. hogy meleg? Bencén nem olyan a melegség.53 A szülő tanulási folyamaton megy keresztül. hogy esetleg más az ízlésük. hogy bele tudjon törődni: ez megváltoztathatatlan. más a stílusuk. Nem az a kérdés. Mert én se tartom ezt jó dolognak. ha felvenne egy másik ruhát. . ha másmilyen lenne. Hogy ne lenne "joga" ezt hátrányosnak tartani. hogy kár. mitől ilyen. de különben a Bence. folyamatosan csajozott. Az a lényeg. hanem hogy a gyerek azt érezhesse: függetlenül attól. az egész lénye. azért az nem lesz közös világ.

hanem mert fájdalmat okozott a gyerekemnek. A fiam harmincéves. a szülők és a gyerek személyiségétől. tíz éve tudjuk. szabad idejében zenél. hogy igaza van. hanem az élet fogja eldönteni. Most már teljesen megszoktam. Mintha rontás alól szabadultam volna. hogy meleg vagyok. amit ő pár évvel azelőtt a lányával. Erről nálunk idáig egyáltalán nem lehetett beszélni. sajnáltam. és ahogyan él. ahogy és akivel sikerül. hát min aggódjak? Pár hónapja nagyon kiborult. hogy még a magam bajával is terheljem. Egy este feljött a húgom. A szerelmi bánat ugyanolyan. ha már nem "furcsa" és "szorongató" neki. a gyerekkori kapcsolat minőségétől. el sem tudtam képzelni. És én is ugyanolyan dühös voltam a fiam pasijára. mert annyi mindent érez fontosabbnak. mert meleg. Anyám szigorú. Nem azért. és azon nevettünk. ezt úgysem én. De mindig érdemes dolgozni rajta. Csak arra kér. hogy ezt még nem érzem teljesen biztosnak. hogy nem lesz unokám. A valódi elfogadás akkor következik be. Etettük-itattuk-kényeztettük-vigasztaltuk. ezt titkolom olyan görcsösen. féltettem is. sok barátja van. Függ a környezettől is. mint a húgom a lányáéra. mert kirúgta a fiúja. Semmi mást nem kíván nekem. hogy ne tegyek erőszakot magamon. mint hogy boldog legyek. amilyen a gyerek. Sokáig tarthat. hogy mi lesz vele. A fiam orvos. Kitört belőlem a zokogás. hogy mi most pont azt csináljuk. hogy ezzel ne emésszem magam. bárkibe szerelmes az ember. Elismertem. . és ezért látszom boldogtalannak. remekül keres. sokat jár haza. hogy mégis egy lány mellett fogok kikötni. úgy és azzal. amíg erre a szintre elér valaki. lehet. hogy meleg. és nem is mindenkinek sikerül. ha a szülő már gondolatban sem tesz különbséget meleg és nem meleg gyereke között.54 Anyám már halálos beteg volt. meg milyen rosszul néz ki. kitűnően halad a pályáján. rábeszéltem. Ha gyerekére gondolva vagy róla mesélve már nem tűnik elsőrendűnek szexuális irányultsága. Anyám azt felelte. amikor váratlanul megkérdezte: jól gondolja-e. nagyon konvencionális nő volt világéletében. mindig az érzéseimet kövessem. hogy micsoda megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem. de hozzátettem. hosszú ideje küzdött a betegséggel. Eleinte persze furcsa volt. és amikor láttam. Nem tudom elmondani. amit vagy "bevallania" vagy elhallgatnia kellene. hogy mennyire le van fogyva. hogy egy kicsit költözzön haza.

eltérő érdeklődés. Az anyák és leszbikus lányok viszonya hasonló okok miatt ("női minta elutasítása". és magukra vehetik. A meleg gyerek hatása a szülők párkapcsolatára Mindezen különbségek következtében is a meleg gyerek elfogadásának útját a szülők sokszor nem együtt és nem egy időben. saját vonzerejük kudarcának tekinthetik lányuk "elfordulását" a férfinemtől. félti a gyereket. más stílus) lehet megterhelt. hogy a gyereket a "történtek" ellenére sem akarja elveszíteni. vagyis retteg a konfliktustól. ritkább az azonosság átélése. (Ez persze távolról sincs mindig így. hogy nem tudná elviselni a "szörnyű valóságot".. APÁK.55 ANYÁK.). nem is feltétlenül azonos szintre jutva járják végig. hogy az apa bántaná. TESTVÉREK. Az idegenség érzésébe harag és csalódás vegyülhet. De az apák és leszbikus lányuk viszonya sem felhőtlen: ők is hiányolhatják kislányuk "nőiességét". . ROKONOK Elég gyakran fordul elő. hogy fia nem elég "fiús". apa-lány) A meleg gyerek és az azonos nemű szülő kapcsolata kritikusabban alakulhat. hogy férje őt hibáztatná (sok családban az anya "felelős" mindenért. saját szégyenének tekintheti. aki ragaszkodik hozzá: férje nem tudhat semmiről. az apát bosszanthatja.. szoros kapcsolat jöhet létre. amit a gyerekek tesznek. A meleg gyerek viszonya anyjához és apjához (a négyféle kapcsolat: apa-fiú. a "férfiminta elutasítását" az apa szinte személyes sértésnek. közvetlenebb kapcsolat miatt a gyerekek őt jobban bizalmukba tudják fogadni. vagy attól tart. Mint erről már volt szó. az anyák inkább kétségbeeséssel és gyásszal. kevesebb lehet vele a közös élmény. sőt egyenesen saját kudarcának. és így próbálja fenntartani a családban a megrendült egyensúlyt.) A szülők eltérő reakciójába az is belejátszik. Nemegyszer az anya az. A hozzá fűződő érzelemtelibb. Az apák gyakrabban reagálnak haraggal és elutasítással. hogy a gyerekhez fűződő viszonyukat különböző mértékben befolyásolhatja a gyerek sajátossága. A hagyományosabb családokban általában az anya bizalmasabb viszonyban van a gyerekeivel. Esetleg félti a férjét. és ez mélyreható módon befolyásolhatja párkapcsolatukat és az egész családot. talán el is üldözné a háztól. mint az apa. hogy a szülőpár nem egyformán reagál a gyerek homoszexualitására. és az anya is erősebben éli át. anya-fiú. miközben részben ugyanezen okok miatt az anyával kifejezetten jó. anya-lány.

őt rekesztik ki minden személyesebb beszélgetésből. bízd csak rám"). hogy párja megtudja az igazságot. de ha egyszer nem tud róla. akkor a titok tabuvá változik.56 Az apák előbb-utóbb meg szokták sejteni az igazságot.. hanem az őszinte kommunikáció hiánya. Az anyák gyakran próbálják szabályozni. majd én elintézem. akkor komoly esélyük van rá. Ha a titok-tabu-fal a házaspár két tagja között húzódik. képesek együtt végiggondolni. Könnyebbnek tűnhet.. hogy a párkapcsolattal már előzőleg is komoly bajok voltak. hogy az egyik szülő képtelen elfogadni. csak nem beszél róla). "Hogyhogy. akivel senki sem beszél őszintén. hogy az esetleges kezdeti sokkon túllépve feldolgozza negatív érzéseit. közösen alakítani megváltozott életüket. A másik szülő ezt úgy élheti át..") elkerülni.. Nem a gyerek homoszexualitása "teszi tönkre a családot" (mint ezt sokan gondolják).. hogy az apa és a gyerek féltése csak ürügy (hiszen tudja. egy idő után már ezt sem lehet bevallani. Ha érzéseiket nem tudják egymással megosztani. az apa az önérzetét óvja. és visszataláljon a gyerekhez. Ő az egyetlen. az rombolóan hat párkapcsolatukra. hogy választania kell házastársa és gyereke között. a másik nem. aki meggátolja. akit "kímélni" kell. A szülők egy cipőben járnak Pedig a probléma közös. Van. megfosztja őt attól a lehetőségtől. Az egyik tudja. elviselni a valóságot. mindkettőjüknek sokkal könnyebb. együtt tudnak dolgozni rajta. Ebben a stádiumban már nyilvánvaló. de ha ezzel nem képesek szembenézni. mert az a tapasztalatuk. képesek nehéz életszakaszukban összefogni. A titok a szülőket a barikád két oldalára állítja. . ellenőrizni az apa és gyerekei kapcsolatát ("majd én megbeszélem vele.. Ilyenkor a közelebbi elemzés azt szokta megmutatni. ő az. a másik nem. hogy ők a gyerekkel is és a férjükkel is jobban szót értenek. hogy a válságon túljutva kapcsolatuk még intimebbé és szorosabbá váljon. te tudtad. Ha viszont a pár képes felvállalni a konfliktust. és nem szóltál?" Az a fél. hogy emiatt válásra is sor kerül. ha segíteni tudnak egymásnak a feldolgozásban. Megesik az is. azt a kapcsolatuk fogja megsínyleni. de ez szerencsétlen esetben szinte karanténba zárhatja az apát. mert. A hallgatással az anya a konfliktus kirobbanását kerüli. ha egymással szövetségben. ha az első időszakban nem sikerül a vádaskodás. ha nem kell reagálnia: "ő ezt nem tűrné. Akkor is." Az egyik tudja. hibáztatás csapdáját ("te tehetsz az egészről. személyesebb információból. az érzelmi válságból való kilábalásban...

aki közelről látja testvére életét. Mert hogy néz az ki a templomban. hajlandó-e kiállni "kisebbségi" testvére mellett. Ugyanakkor lojalitáskonfliktusba is sodródhat. ők nem "vallottak kudarcot". meg mit fognak szólni a rokonok. . ha baráti köre inkább homofób beállítottságú. se ők. ők már idősek. tehát teljesen fölösleges őket ilyesmivel terhelni. Éppen ezért szinte tipikusnak mondható. hogy különböző szexuális irányultságú fiatalok természetes. se a környezetük nem gondolja. és az öcsém a Gergővel ott ült a templomban. és ezért sokat tehet az előítéletek eloszlatása érdekében. Ő az. Mindenkit a párjával együtt hívtunk. és a párom szülei célozgatni kezdtek. hogy az öcsém barátját mégse kellene meghívnunk. hogy testvérük szexuális irányultságában bármilyen szerepük lehetne. nem fogom arra kérni. közvetíteni tud a két világ között. A testvérek A szűk családon belül rendszerint a testvérek azok. Végül kénytelen-kelletlen beleegyeztek. hogy az egyik szülőt nem házastársa. Ő. A testvérek későbbi kapcsolata nagyrészt attól fog függeni. az első sorban a többi családtaggal együtt. A patthelyzetet úgy tudja feloldani. hogy a "többségi" testvér képes-e. A nagyszülők ebben a láncban kiemelt fontosságúak. úgy tevődik át a nehézség a határ két oldalán lévők kapcsolatára. ha ilyen horderejű dolgot elhallgat előtte. Ahogy egyre kijjebb tolódik a titokhatár. szó se lehet róla. Ók nem érzik felelősnek magukat. hogy dugja el. hogy én ennyire megbántsam az öcsémet. lehetővé teheti. tehát ők nem vergődnek a bűntudat és elhárítás csapdájában. aki például könyörög az anyának: "apa nem tudhatja meg". még mindig problémát jelenthet. Én megmondtam. A nagyszülők Ha a szűk család már tudomásul vette.57 Előfordul. viszont párját árulja el. illetve az ő társasága között. ha hozzásegíti gyermekét ahhoz. hogy mi legyen a távolabbi rokonsággal. hanem maga a meleg gyerek zárja karanténba. hogy a meleg fiatal a családján belül először testvérével osztja meg a titkát. az öcsém párja a Gergő. baráti viszonyban lehessenek egymással. Nemrég volt az esküvőnk. a homoszexualitást még sokkal jobban elutasító világban nőttek fel. Sokan úgy gondolják. A heteroszexuális testvérnek fontos szerepe lehet a meleg fiatal életében: hídként szolgálhat barátai és testvére. akik a legkönnyebben megbékélnek testvérük sajátosságával. A jó párkapcsolatban élő szülő nehéz helyzetbe kerül: nem élhet vissza gyermeke bizalmával. problémáit. hogy a másik szülőt is be tudja avatni. hogy a gyerek meleg.

hogy kell gyereket nevelni!" Ez nincs mindig így. az addigi "gyerek" szülőpozícióba kerül. Egyszerre vagyunk gyerekünk szülei és szüleink gyerekei Szülőként gyerekeink és szüleink között sajátos pozíciót töltünk be. A vetélkedés kiéleződhet. de a szülők és nagyszülők között a gyerekgondozás. esetleges megoldatlan konfliktusainkat. ő az. a szülőt. és ebben a viszonyban magunkban hordozzuk a gyerekkorunkból származó élményeinket. ezért továbbra is próbálja megőrizni fölényét. A vetélkedés szinte mindig szerepet játszik a nemzedékek kapcsolatában: különösen a szüleinknek szeretnénk bebizonyítani. Elvileg. a nagyszülő viszont személyes elutasításnak érzékelheti. hogy ő a jobb szülő. Szülők és nagyszülők között gyakran mintha nem tudatos párbeszéd folyna: "Hozzám képest mindig gyerek maradsz. később gyereknevelés többnyire kényes téma. amit mind a két fél túlreagál: a szülő "ugrik" a nagyszülő minden megjegyzésére. talán túl is szárnyaltuk őket. Az idősödő szülők is hajlanak arra. elismerésük jobban megerősít. és ezért szeretné "legyőzni" a gyerekkor mindenható urát. Ha másképpen neveli gyerekét. Mert lelkünk mélyén könnyen visszacsúszunk abba. hogy felnőtt vagyok. aki önállóan képtelen az élet legfontosabb és legfelelősebb feladatát ellátni. majd én megmutatom neked. hogy a gyerek a "fejére nő". megszokott viselkedési mintázatunkat. éppen eléggé elrontottad a nevelésemet. hogy nincs már szükségünk az irányításukra. a fiatal szülő nemegyszer a saját gyerekén át akarja bebizonyítani. hogy automatikusan gyereknek kezeljék időközben felnőtté vált gyereküket. A nagyszülő több tapasztalatára hivatkozva ragaszkodhat fölényéhez. hogy szüleinkhez képest gyereknek érezzük magunkat. ha gyereke tőle eltérő módon neveli saját gyerekét. hogy a titoktabuhatárt nemritkán éppen a nagyszülőknél húzzák meg. A gyerekkorban természetes alárendeltségből kinőttünk: ma már egyenrangú felnőttek vagyunk. ezzel formálisan is egyenrangúvá válik a saját szüleivel. és az unokát kritizálva jelezheti: gyerekét nem tartja kompetens szülőnek ("hát erre már igazán megtaníthattátok volna!"). úgy a szülő a lelke mélyén nehezen viselheti. a saját gyerekkorát kérdőjelezi meg. Valójában összetettebb okai vannak annak. hogy vittük valamire. Ahogy a felnövő gyerek szabadulni vágyik alárendelt helyzetéből. mint bárki másé az életben. aki jobban tud gyereket nevelni. hogy tudhatnál te gyereket nevelni? Fogd fel végre. .58 elkeseríteni. ezzel mintegy a saját szüleit. Versengés a nagyszülőkkel: ki a "jobb" szülő? Amikor az unoka megszületik. és ezzel visszanyomja őt a tökéletlen "gyerek" szerepébe. A szüleinkkel szemben mi vagyunk a gyerekek. ezért kritikájuk jobban nyomaszt. hogy elértük.

A nagyszülőknek valójában könnyebb. Hát. ha . ha nem hagyja. ha tudnák.akár csak enyhe fokú . hogy akár a saját szülei is bűntudatot ébresszenek benne. az volt a kérése. vitatkozzon. "buzizással" szembesül. és az is világos. Aki tiltakozik. hogy egyszerre vagyunk kiszolgáltatottjai és alakítói a közvéleménynek: minél . Ez minden alkalommal döntés elé állítja: tiltakozzon. hogy sok szülő éppen a saját szüleivel szemben érzi vállalhatatlan kudarcnak. reagáljon. ami viszont most már az idősödő szülőkhöz fűződő viszonyt. akinek hozzátartozója meleg. Az unoka homoszexualitása aktiválhatja az anyós-após rejtett vagy nem annyira rejtett ellenérzéseit. de neki nagyon nehéz és kínos volna egyenként végigjárni őket. és újra meg újra végigmondani ugyanazt. és mehettünk a rokonokhoz. mint a gyerek. A "kudarcot" a házastárs szüleinek se könnyebb "bevallani". és ha saját problémái.homofób megnyilvánulással. hogy néhány napon belül mindenkinek mondjuk el a rokonságból.59 Ha a szülő saját szülei előtt szégyelli meleg gyerekét Ezen a háttéren érthető. hogy meleg. gyötrelmes alulmaradásnak a homoszexuális gyereket. konfliktusba kerülhet. illetve az unokanagyszülő kapcsolatot terheli. Amikor a fiam bejelentette. hogy őszinte beszélgetésekkel ők is bevonhatók volnának a közös sors tudomásulvételébe. A szülők alá is becsülhetik a nagyszülőket. Nem meglepő. még én is alig kaptam levegőt a hírtől. hogy ebben a relációban különösen pusztítóak a homoszexualitás eredetével kapcsolatos tévhitek. saját bizonytalansága miatt nem próbálja titoktartásra bírni a gyereket. De azért nagyon meghatott a gyerek bizalma. A melegek családtagjai. rendszerint kínos zavart. Ő azt szeretné. ha ennek lehetőségétől a szülő visszariad és inkább a "szégyen" takargatását választja. Ehhez erőt és önbizalmat meríthet a gyerekhez fűződő őszinte viszonyából. közeli barátai akarva-akaratlanul közvetítő szerepbe kerülnek a melegek és a "külvilág" között. Ez az a helyzet. és az idősebb emberek a várakozással ellentétben több élettapasztalatuk miatt elfogadóbbak is lehetnek. amikor nem bíznak benne. Mindenki. Aki hallgat. kellemetlenül érzi magát. aktiválhatja a két család vetélkedését. ha ő maga képes a saját szégyenérzetét leküzdeni. vagyis nem kontrollálja a kapcsolatait. nekem is nagyon nehéz volt. A család közvetíthet A szülő azzal tudja legjobban támogatni gyerekét. ahol jól nyomon követhető. vagy szó nélkül hagyja a megjegyzést. esetleg szégyent érez. mivel az unoka távolabb van. őket nem szokták hibáztatni az unoka hajlamaiért. mint a fiatalok. a kölcsönös hibáztatást.

pláne konkrét emberek homoszexualitásáról gyerekkel beszéljen. Azóta ki se ejti a nevét a száján. A legrégebbi gyerekkori barátom meleg. mint az élvezet. hogy többnyire a "normális" együttlétek célja sem más. és ez a felnőtteket zavarba ejti: elfogadhatóbbnak tűnik. az édesanyám elkezdett azzal nyúzni. erről legföljebb a gyerekszüléssel. ezek annál gyöngébbek lesznek. és nyilvánvalóan látni se akarja. majd motyogott valamit. hogy mi a helyzet. nem próbálom megmagyarázni. milyen jóban vagyunk. Amikor szakítottam a fiúmmal. Hogy a szexualitás elsősorban örömforrás. de nincs energiám. Vajon miért? Már beszéltünk arról..60 több heteroszexuális tiltakozik az előítéletek ellen. ha megkérdezi: miért van az. Már a szexualitás is kényes témának számít. teljesen nyilvánvaló módon csak az ösztönkielégítésre. az Ildi meg egy nénivel? Már maga a szexualitás is "kényes" téma Szinte mindenki elképzelhetetlennek tartja. hogy értse meg. hogy a homoszexualitásról. hogy össze kéne jönnöm a Zsoltival. ha ő vigyáz rá. a világ végére is elmenne vele. Végül csak el kellett mondanom. Nekem is megnyugtató.. hogy mennyire szerette Zsoltit. hogy minden néni bácsival él együtt. hogy ezt igazán nem gondolta volna. és akkor most ez. A sógornőm a kedvenc nagynénje. hogy nem vitatkozom vele. Ez engem sohasem zavart. mint amikor "annyira" szerette. azt a gyerekek előtt lehetőleg elhallgatják. A homoszexualitás viszont nem hozható összefüggésbe a szaporodással. Hogy mennyire rendes fiú. mindig őszinte is volt hozzám. teljesen megbízom benne. Az édesanyám döbbenten elnémult. azt sugallva. akit a szüleim nem nagyon szerettek. a Zsolti pont ugyanolyan. hogy a gyerekek éretlenségük miatt nem tudják átérezni a szexuális vonzalom természetét. Csak egy problémám van. az örömszerzésre irányul. Én meg eléggé szégyellem magam. MIT MONDJUNK A GYEREKEKNEK? A kislányom hároméves. ami egyre jobban aggaszt: a sógornőm leszbikus. és ezzel ráirányítja a figyelmet. . és egyáltalán mi kifogásom van ellene. Mit fogok felelni a kislányomnak. gyereknemzéssel kapcsolatban szokás beszélni. mintha a mindennapi szexuális élet kizárólag a szaporodást szolgálná. és annál kevesebb egyéni bátorságra lesz szükség a tiltakozáshoz. a család is szereti.. Az édesanyám nagyon makacs természet. ha ezt a furcsa tevékenységet a gyereknemzéssel indokolják.

A maga szintjén pontosan "érti". hogy mi az. Senkinek se jutna eszébe. akik körülötte vannak. akik vigyáznak rájuk: a mamájuk és a papájuk. sokáig éppen annyit fog fel a világból. . amikor megérti. terhesség és szülés. hogy a mamát és a papát a többi ember más néven szólítja. A már meglévő ismeretanyagra. Sokan nem a valódi. és van egy bácsi: ő a papa. ha nem "ért" valamit. Nem "érti". Mégis megfelelően használja a szavakat. papa. Más gyerekek más felnőtteket szólítanak mamának és papának. Amikor a kicsi gyerek ismerkedik a világgal. Idővel azt is megtanulja. Csak annyit tud. hogy mit jelentenek. "Majd ha megérti". akkor olyan. Most már azt is tudja. amennyi őrá vonatkozik. hogy a gyerekek is és a felnőttek is kétfélék: fiúk és lányok. mert még nem képes megérteni a nemzés. az csak összezavarja. hanem azt. hogy mama és papa. Lassacskán kitapasztalja. a gének öröklődésének összefüggéseit. bácsik és nénik. ő olyannak fogadja el a világot. mintha az nem is létezne. A gyermeki gondolkodásmód A felnőttek úgy gondolják. Ezzel már a gyermeki mindennapokban tökéletesen elboldogul. a tudás gazdagabb. És főleg. csak őneki emlegetik úgy. hogy amit mi magunk nem tudunk elfogadni. melyek lassan és fokozatosan telnek meg tartalommal. amilyennek véleményük szerint a világnak lennie kellene. pontosabb lesz.61 "Majd ha megérti" Egy másik. akkor még alig tud valamit azokról a fogalmakról. hogy a gyerekekhez általában tartozik két felnőtt. arról nem tudunk természetesen beszélni. pedig még nagyon hosszú út vezet odáig. mint egy hólabdára tapadnak az új információk. hogy valahogy arra a két nagyon fontos emberre utalnak. hogy amit a gyerek nem érthet meg. Kimondja első szavait: mama. hogy mama és papa. "Természetesen "nem érti". amilyennek bemutatják neki. létező világot próbálják a gyereknek megmutatni. de tudja használni A gyermeki tanulás mindig ezen a módon történik. A gyerekek mellett van egy néni: ő a mama. Ha nem tud a "rosszról". hogy ezek a szavak megzavarhatnák. De a gyermeki gondolkodás másféleképpen működik. amiknek a segítségével mégis eligazodik a világban. talán fontosabb ok. A gyerek számára természetes. mitől anya és mitől apa valaki. ahogy átéli.

Úgy. de vannak olyan férfiak. A legtöbb férfi nőbe lesz szerelmes. Ha eljut odáig. hogy a gyerekek. akik nőbe szeretnek bele. A gyereknek nem árt. Nem kérdőjelezi meg a környezetét. ugyanúgy. mint a saját családja. nem a családtag homoszexualitásából lehetnek problémák. családjában homoszexuális ember él. szeretik egymást. Ő még kicsi. a legtöbb nő férfiba.. hanem egyéb tulajdonságai miatt. amibe belenő A gyereknek az az otthonos. mint az Ildi. Ha mégis megkérdezné. és ha nem. hogy hallott már a szerelemről. amibe belenő. Már régen tökéletesen beszéli mind a két nyelvet. mint bárki más. addigra ez éppen olyan természetes lesz neki. Csak. az a természetes. akibe szerelmesek lesznek. Sőt ez esélyt ad arra. és vannak olyan nők. hogy a szülei miért élnek együtt. ha meleg él a közelében Egy gyerek számára semmi hátrányt nem jelent. A szeretet szexuális oldaláról még nagyon sokáig nem fog tudni semmit.. ami körülveszi. ha környezetében. hogy neki semmiképpen sem mondhatok semmit az életemről. hanem a külvilágot az otthonához. Megtapasztalhatja azt is. Így van. Azt. amikor felnőnek. De mire ez a kislány eljut idáig. hogy a világ sokféle. akkor a legegyszerűbb módon el lehet neki magyarázni. Mert ebből. megszokja. szégyenkezésével meg nem zavarja. hogy megtapasztalja: a szexuális irányultságnak nincs szerepe sem az emberi kapcsolatokban. nem értené. ha anyja a saját zavarával. Feltéve. ehhez neki semmi köze. Azt sem kérdezi. akik férfiba. hogy nem lehet mindenkit . Tapasztalja. hogy Ildi Évával él. Van egy tízéves kishúgom. Nem vagyunk túl jóban. Ha szereti. és az anyukám megmondta.62 A gyereknek az a természetes. sokáig bőven elég lesz neki az a magyarázat: mert szeretnek együtt élni. sem az élet egyéb területein való helytállásban. Neki a világ legtermészetesebb dolga. mint az anyja. és megismeri szülei előtörténetét. hogy miért beszél az apja más nyelven. nem emiatt ellenszenves neki. de amikor a múltkor nagy vihogva elmondott egy buziviccet. párt választanak maguknak. mire megtud valamit arról. egyre többet fog fel belőle A példában szereplő hároméves kislány nagy valószínűséggel nem fogja feltenni az anyját nyugtalanító kérdést. nem ezért szereti. nem az otthonát méri a külvilághoz. és kész. hogy előítéletektől mentesen nőjön fel. hogy különböző országokban másmás nyelven beszélnek az emberek. Egy kétnyelvű családban felnövő gyerek nem csodálkozik. Ők egymás közül választanak párt maguknak. elszorult a torkom. őt ezzel nem terhelhetem meg.

mert különben miért ne tudhatna róla? Ez a kislány felnőttkorában talán valóban azt fogja átélni.63 egyforma skatulyákba rendezni. de nagyon hamar napirendre tértek fölötte. nemcsak az őszintétlenség miatt. a Gábor? Tényleg?" Kicsit még beszélgettünk arról. amikor már nem kell attól tartani. hogy idővel nyomasztónak és elfogadhatatlannak érezze testvére életmódját. "Nahát. hogy megmutassák neki az új számítógépes játékukat. Ennek nem kell így történnie. De akkor is inkább az volt a fontos. amikor a legjobb barátnőm fiáról kiderült. hogy mikor kell a gyereket beavatni? Akkor. ha a tudásból nincs kirekesztve. de ez nem befolyásolja a mindennapi együttélést. hogy bátyja sötét titka árnyékot vet az egész családra. elfúló hangjával. ha hagyják. hogy a gyerek magába építse a külvilág melegellenes előítéleteit. de a veszély fennáll: a "titokvédelem" éppen azt válthatja ki. Elmeséltem a gyerekeknek. A titkolózás is azt erősíti. mert a meleg fiú aligha fogja túltenni magát húga "buzizásán". hogy könnyes szemével. hogy saját testvére meleg. hogy ez valami szörnyűség. hogy játsszon velük. Az valóban sokkot válthat ki. Ez minél előbb megtörténik. Talán soha nem lesz jó kapcsolatuk. akik először eléggé meglepődtek. amitől a gyereket meg akarják óvni: azt. hogy meleg. Kilencévesek voltak az ikergyerekeim. amikor találkoztak Gábor barátjával. amikor a hírt a felnőtt már megemésztette. rémült szóhasználatával azt sugallja a gyereknek: valami rettenetes dolog történt. annál jobb. hogy a gyerekeket különösen féltik a homoszexuális mintától. A gyereket nem befolyásolja a homoszexuális minta A külvilág reakciói című fejezetben már beszéltünk arról. a kislány viszont melegellenes környezete szemével nézhet a bátyjára. Ez az irracionális szorongás olyan mértéket is ölthet. hogy mi is az a homoszexualitás. és ezután kell megtudnia. később sokkolhatja Mindez csak akkor alakul így. elfogadta. hogy sokan attól tartanak: ha a gyerek egyáltalán tudomást . Minél előbb Sokan bizonytalanok abban a kérdésben. és hogy rávegyék. Legközelebb akkor hozták szóba. Ha nem tudja. hanem azért sem. a kislányt még sok benyomás érheti. Amikor már természetes hangon tud beszélni róla.

És akkor sem fog annyira megijedni. A homoszexuálisoknak ez még sokkal nagyobb jelentőségű: önmagukra találásukat. Mintha ez a szunnyadó homoszexualitás olyan erőteljes. hogy a gyerekek a kellő ismeretek birtokába jussanak. micsoda hülye ötlet. mint a legtöbb meleg barátom tizenéves korában. hogy nem tudják. Nem az a meglepő ebben. Pedig aki gyerekkorától tudja. Mintha az az elképzelés húzódna meg a feltételezés mögött. meg tudtam vele beszélni. ha van előttük példa. hogy hogyan él és hogyan érez egy meleg felnőtt. akkor menthetetlenül elnyomja a "normális" (heteroszexuális) nemiséget. Tanácsot tudtam kérni tőle. Ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett. ha a tabu nem zárja el ettől a fontos tapasztalattól. ha ismer melegeket. A többi unokatestvérem nem meleg. hogy a család az én időmre valahogy már megszokta. már ez veszélyeztetheti "normális" szexuális fejlődését. hogy van ilyen. Persze csak akkor. hogy vajon mi vonzhatná a gyereket abba az irányba. amit a legenyhébb inger is képes felébreszteni. olyan hatékony volna. ha később ismeretségi körében találkozik melegekkel. hogy milyen jól meg tudta oldani az életét.64 szerez az azonos neműekre irányuló szerelem lehetőségéről. és az már nem volt akkora ügy. Olyan megnyugtató volt látni. miért pont őt utánoznám? Különben is. És az is sokat számított. hogy mi van velem. Inkább az a furcsa. akkor már semmilyen erő nem tudja visszazárni a szellemet a palackba. hogy biztos utánzásból csinálom. mire saját szexualitásuk felébred. milyen népszerű. hogy lehetne az ilyesmit utánozni? . mi foglalkoztat. Összehozott más melegekkel. ha tudhat róla. Van egy tizenöt évvel idősebb unokabátyám. aki szintén meleg. miket érzek. Persze volt. az nem fog megijedni. Ha viszont egyszer felébredt. hogy ő is ebbe a pár százalékos kisebbségbe tartozik. hogy én is. hogy ha valamilyen apróság hatására aktiválódott. hiszen ez nem köztudomású. A heteroszexuális gyereknek is előnyös. ami olyan nyilvánvalóan hátrányos és sokak által annyira megvetett életforma felé vezet. hogy ilyen is van. én soha nem voltam olyan elveszett és magányos. ha magán észleli. hogy minden emberben ott szunnyad a homoszexualitás lehetősége. aki azt mondta. életútjuk kialakítását nagymértékben megkönnyítheti. de ezen csak röhögtünk. hogy mennyire szeretik. hogy erre a korra a szexuális irányultság már eldőlt. A gyereknek szüksége van információkra Ez a különös félelem megakadályozza.

Ha elfogadják saját melegségüket. A meleg ember sem fog teljesen kiszorulni a többségi világból. akkor éjjel-nappal együtt vagyunk a társulattal. A meleg közösség. és ha a homoszexualitás tényét mindenki el tudta fogadni. mint a példában is láttuk. van élettársam. és nem kell lemondania az életre szóló családi kötelékekről. A fiatal. A húgomék családja a legstabilabb pont az. Én teljesnek érzem az életemet. Ha ez nem történik meg. akit szeretek és családom is van. kitűnően integrálódhat az ő családjukban. kicsit idegesít ez a kérdés. hogy megtalálhassa: "miről is szóljon az élete". csak akkor. a szülők. aki szorosabban kötődhet. akkor a meleg ember. hogy perspektívát nyisson a fiatal előtt. mint családpótlék Ez persze nem működik mindig. én vagyok a kedvenc nagybácsi. A meleg közösség sokat segíthet abban. Nekem ez így teljesen megfelel. A meleg beépülhet a rokonok családjába Ha a család. és szüleiket is az rendíti meg leginkább.első utam hozzájuk vezet. hogy ha nem lehetséges a hagyományos családalapítás. ha eredendően jó volt a családtagok között a viszony. hogy nem lesz gyerekük. hogy nincs gyerekem. Ha éppen egy produkción dolgozom. mint akit lefoglal a saját családja. hogy nem lehet gyerekük. hogy nem sajnálom-e. Ebből mindenki csak nyerhet: a gyerekes családban fontos szerepe lehet a gyerektelen rokonnak. akkor milyen módon alakítható egyáltalán a felnőtt élet. ha kialakítják ennek megfelelő életformájukat. Nem mindenki akar gyereket Színész vagyok. de a produkció után elválnak az útjaink. hajlamaival még hadakozó meleg ijesztőbbnek találhatja. jobban rendelkezésre állhat. hogy nincs tapasztalata és ezért elképzelése sem. Őszintén szólva. rokonok elfogadóak. ami betölti az életem. És a következő produkcióban megint másokkal élem át ugyanezt. Mindig kérdezik. akkor a melegek leginkább a meleg . hogy nem lehet gyereke. Ugyanakkor a melegek elég nagy részének ez sokkal kevésbé jelent problémát. mint azt az együtt érző környezet feltételezi. Ha ráérek. Három gyerekük van. testvérek. életemben.65 A MELEGEK ÉS A CSALÁDI ÉLET A melegeket azért szokás leginkább sajnálni. akkor a legtöbben természetesnek tekintik. Van foglalkozásom. ami nagyon intenzív élmény. de ez talán azzal függ össze. nincs sok időm baráti kapcsolatok ápolására.

bár az életben ennek sokkal nehezebben teremthetők meg a feltételei. Ha a gyerek anyja túl tudja tenni magát volt párja homoszexualitásán. mégis genetikailag is az unokájuk lesz. A biológiai apja egy régi meleg barátunk. hiszen egy nő megteheti. mint egy büszke apa. Ez az. és teljesen eltávolodhatnak Elvált meleg apák A homoszexualitás nem akadálya a gyereknevelésnek. rendszerint korábbi házasságából. Mivel a jogi szabályozás egyelőre tisztázatlan. és ha minél több olyan ember veszi körül. féltékeny voltam. de azért az első időszak nagyon nehéz volt. Hogy akkor ő kije is a gyereknek. hanem Kati szüli a gyereket. állandóan nálunk nyüzsgött. én sem találtam a helyemet. elég sok melegnek van gyereke. aki ezt a tényt természetes módon el tudja fogadni. hogy jó lenne. tehát egy harmadik személlyel kell együttműködni a családalapítás érdekében. Egyre többet beszélünk róla. Most már a kislány . hogy valamilyen módon teherbe esik. Négy és fél éves a kislányunk. A meleg apa gyerekének harmonikus személyiségfejlődését az segíti legjobban. Az élettársnőm szülné meg. hogy bár nem én. És így a gyerek nekem is rokonom lesz. a bátyám megígérte. Nehéz volt Istvánnak helyet találni az életünkben. én magamban dúltam fúltam. ebből én kiszorultam. hogy csak a pár egyik tagja lehet biológiai szülő. hogy ad spermát. Már ki is találtuk. rokonaiktól. De aztán bejáratódtak a dolgok. nemcsak azért. amiben a család leginkább segíthet. mert együtt fogjuk nevelni. ehhez nagyon nagy bizalomra van szükség. A melegek gyerekvállalásának nagy nehézsége. Ilyen ideális megoldást kevesen találnak. Valahogy el is bizonytalanodtam. ha lenne gyerekünk. csúfolástól. Leginkább a szüleimnek tetszik a terv. Sára szoptatott. a helyüket. ha távol tartják őket meleg apjuktól. ha minél korábban tisztában lehet apja valódi természetével. István.66 közösségben találják meg családjuktól. Mégis. De erre nem az a megoldás. Sajnos a gyerekeket nem könnyű megvédeni a bántástól. akkor jó együttműködés alakulhat ki közöttük. leginkább a leszbikus pároknál. hogy hogyan tudnánk a legjobban megoldani. Meleg családtervezés Manapság egyre inkább előfordul a "meleg családtervezés" is.

és a két gyerek Istvánon keresztül genetikailag is rokona lesz egymásnak. Kompromisszumra mindenképpen szükség van. Hanem azért. hogy náluk gyakoribb a gyerekek molesztálása. Most azon gondolkozunk. Szimmetrikusabb lesz a család. mint a szokványos. akiknek ez nagyon fontos. úgynevezett magcsaládok (anya-apa-közös gyerekeik). vagy mert alá akarnák ásni a klasszikus család stabilitását. tudatossággal és odafigyeléssel nevelik.67 ugyanannyira ragaszkodik hozzám. Amióta nem szopik. mert a melegek elutasítanák a hagyományos értékeket. és hogy a heteroszexuális pár által nyújtott női illetve férfiminta hiánya hátrányosan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. hogy a meleg szülők mellett felnőtt gyerekek nem lesznek az átlagosnál nagyobb számban homoszexuálisok. Azt már említettük. Ennek feltehetőleg az az oka. nagyon szeretik egymást a kislánnyal. ugyanúgy. hogy a homoszexuálisok nem alkalmasak gyereknevelésre. hogy valaha is lesz unokája. A vizsgálati eredmények azt támasztották alá. és ezért gyerekeiket különös gonddal. aki már egyáltalán nem számított rá. de másmilyen igen A melegek családjai nem azért másmilyen felépítésűek. ahogy a melegek sem veszik át heteroszexuális szüleik nemi irányultságát. hogy a gyerekek egészséges fejlődése meleg szülők mellett is biztosított. István stabilan egyszer egy héten jön. . Azzal is szokták vádolni a meleg családokat. És van egy boldog és lelkes nagymama. Hagyományos család nem lehet. hogy csak azok a melegek vállalnak gyereket. szintén Istvántól. hogy a gyerek harmonikus fejlődésében nem a szülők nemének és nemi irányultságának van döntő szerepe. Az úgynevezett szivárványcsaládokon (meleg párok és gyerekeik) végzett vizsgálatok ezeket a gyanúkat nem igazolták: a gyerekmolesztálás éppen hogy az átlagosnál jóval ritkábban fordult elő náluk. De vajon ez a kompromisszumkényszer ok-e arra. mert a meleg párnak nem lehet biológiailag közös gyereke. már nincs akkora különbség a szerepünkben. hogy eleve lemondjanak a gyermekáldásról? A vizsgálati eredmények nagyon fontosak: azt mutatják. mint Sárához. Sokan gondolják. mert ők csak ezen a kompromisszumos módon teljesíthetik azt a vágyukat. és a gyerekek fejlődését is zavartalannak találták. István anyukája. A meleg szülőkkel szembeni előítéletek A melegek családjainak életét nagyon megnehezíti a rengeteg előítélet. én is magabiztosabb lettem. hogy én is szülnék egy gyereket. hanem a szülők személyiségének és a szülő-gyerek kapcsolat minőségének. hogy utódaik legyenek.

aki meleg.. tudom. nem túl boldog kapcsolatom. Fantáziáltunk. Marci most hétéves. ha tőle szülnék gyereket.. Marci pontosan tudja. Akkoriban rengeteget "lelkiztem" Gyurival. aki elvált. Először nem vettem komolyan. Egy este váratlanul előállt azzal az ötlettel. hanem az ellenséges környezet a probléma A meleg szülők gyerekének nem anyja vagy apja homoszexualitása. bántástól. hogy mi miért nem éltünk soha együtt. De azért én sem így képzeltem az életemet: a lehető leghagyományosabb családra készültem. és ez egyáltalán nem tett jót a párkeresési kísérleteimnek. ahogy van. majd volt néhány viszonylag rövidebb. Arra most már gondolni se bírok. Nem a meleg szülő. annak ellenére. tüneményes. amikor már nem az volt a kérdés. még a gyerek előtt is elleplezi. Egyre jobban szorongtam. hogy milyen lenne az élet Marci nélkül! Jó ez így. mintha a barátnőm lenne. ha az feljön a gyerekhez. Nálam él. de nem törekedett arra. hogy oldanánk meg a mindennapokat. Csakhogy eljött az idő. stabil párja nincs. Gyakran jön. hogy mi lenne. Marcival mostanában kezdtünk arról beszélni. és a gondolat egyre kevésbé tűnt abszurdnak. Csak aztán a párkapcsolataim elég szerencsétlenül alakultak. vagy nem. hogy sajnos vannak. és "normális" módon neki erre egyáltalán nem volt lehetősége. Valahogy annyira egybevágtak az igényeink. Időközben összejöttem egy férfival. Marci szerint ez csak azért fordulhat elő. sokszor elviszi magához. olyankor nála is alszik. Ez a barátnőm mindig viccelődik. Sok leszbikus anya. mert nem ismerik őket. hogy az új párja féltékeny a volt férjére. van két nagy gyereke. Ő már idősebb. és a barátai mind szeretik és kényeztetik Marcit. hogy milyen jó nekem: az én páromat nem zavarja Gyuri. Jól kijön Marcival. semmiképpen sem akart volna több gyereket. hogy apaként viszonyuljon hozzá. úgy áll hozzá. akik nem szeretik a melegeket. Az első szerelmemmel hat év után szakítottunk.68 Kislánykorom óta készültem az anyaságra. és náluk rengeteg konfliktus adódik abból. hogy annyira jó barátok vagyunk. hogy gyerekét megvédje a csúfolástól. de egyre többet beszéltünk erről. hogy kifutok az időből. hanem az. Gyuri nem él valami monogám életet. három éve hozzánk is költözött. hanem sokkal inkább a környezet előítéletessége jelent problémát. ez így nagyon idillikusnak hangzik. Persze. akivel együtt laknak. hogy egyáltalán lesz-e gyerekem. mindenféle rosszakat gondolnak róluk. és nem bírja. hogy valójában miféle kapcsolat fűzi ahhoz a "nénihez". és imádják egymást az apjával. és a gimnázium óta a legjobb barátom. de nagy baráti köre van. gyerek nélkül nem tudtam volna az életemet elképzelni. de Gyuri is rengeteget foglalkozik vele. hogy milyen családot álmodtam meg magamnak. Gyuri is vágyott gyerekre. utána sokáig sehol senki. Van egy barátnőm. éppen eléggé leköti a két saját gyereke. hogy milyen is lenne. Ez a rejtőzködés viszont őszintétlenné teszi a szülő-gyerek . A végén belevágtunk.

Túl nagy terhet ró rá. mert nem ajándékozza meg őket unokával. de hiányoltam belőle egy témát. attól még ő maga a szülei gyereke marad. minden lehetséges alkalommal meglátogatom. HOMOSZEXUALITÁS ÉS VILÁGNÉZET Kedves Eszter! Ha rögtön elárulom magamról. hogy mennyire sajnálja. hogy hátha mégis? A múltkor megmérgesedtem. hogy a szüleinek legyen unokájuk! A heterók se a szüleik kedvéért. Amennyiben vállalnak. és sok hasonló családdal tartanak kapcsolatot. ha szülei ezt tudomásul tudják venni. hogy mi lenne. Nagyon jóban vagyok az anyukámmal. Más melegek úgy próbálják gyerekeiket az ellenséges reakcióktól megóvni. és a gyereknek később még sokkal nehezebb lehet. Hogy sok embernek nincs gyereke. hogy van benne valami. Csak azt nem bírom. Tanácstalanul állok a melegek évente megrendezett zajos. és ezért írok most Önnek. hogy nyolcvankét éves vagyok. A melegeknek megterhelő az "unoka-nyomás" A melegek gyerekvállalása ma még nem mondható általánosnak.). hanem nevetett. Mondtam anyunak. És olyan kérdően néz rám. Valahogy nem fér össze gondolataimban az Ön által "kényszerű adottság"-nak nevezett meleg léttel ez az ismétlődő . ha inkább a meglévő gyerekére. a homoszexualitás az esetek nagy részében gyerektelenséggel jár. hogy igyekeznek minél elfogadóbb környezetben élni (nagyváros. A meleg fiatalnak könnyebbséget jelent. amikor sóhajtozni kezd. akkor is képtelen volna elviselni? Szerintem senki se köteles gyereket vállalni csak azért. karneváli felvonulása előtt. Ha valakinek nincs gyereke. iskola megválasztása stb. ilyen vagy olyan okokból. megfelelő munkahely. Az interneten olvastam a homoszexuálisokról szóló írását. hanem a gondosan takargatott titok egyszer csak kipattan. és beolvastam neki.69 kapcsolatot. mint a nem létező unokájára koncentrálna! Szerencsére nem sértődött meg. talán megengedi nekem a bizalmasnak tűnő megszólítást. hanem maguk miatt vállalnak gyereket. A cikk igen korrekt és alapos. ha nem természetes módon nő bele annak a tudatába. hogy nem lehet unokája. hogy milyen is az ő családja. Nem vagyok meleg. ha folyamatosan azt kell éreznie: boldogtalanná teszi a szüleit. és ha valami más miatt nem lehetne gyerekem. még ismeretségi körömben sincsen ilyen személy.

sőt harsány kikiabálása annak. hogy hosszú távon inkább bejön az a taktika. hogy a környezet vegye tudomásul: ők igenis VANNAK. érzelmek. Nem tudom. sok a meleg. Nem szégyenlősen bujkálni akarnak. és időnként látványosan és sokkolóan megmutatják magukat. hanem élvezni az életet. ha nekem más az ízlésem. hogy az emberek megszokják: igen. hogy ezzel csak elvadítják maguktól a heteroszexuális többséget. végső soron személyiségpusztító. hogy végre rátaláltam valakire. Londonban például a konzervatív heteroszexuális főpolgármester nyitja meg a menetet. de ne mutogassák magukat"). Mi valószínűleg nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Ugyanolyan rendezvény. De ez ízlés dolga. mint bárki más. A melegfelvonulás lázadás a melegekre kényszerített rejtőzködés ellen. hogy ne lehessen őket észrevenni ("engem nem zavarnak. hogy ugyanúgy részt kérnek az életből. Nem "toborozni akarnak a táborukba". de mint ahogy a cikkemben is próbáltam kifejteni. akkor sem. A tapasztalatok azt mutatják. mint a többi. A tényt. hogy milyen részegítően felszabadító és boldogító érzés lehet egész életükben rejtőzködésre kényszerült embereknek. akik amúgy nem homofóbok. hiszen ez lehetetlen. a melegek maguk tudják a legjobban. Ugyanakkor én a hangosakat és rikítókat sem ítélem el. mint bárki más. értelmetlen. Ez első közelítésre toleráns és elfogadható igénynek látszik. A melegfelvonulásnak van egy nagyon fontos funkciója és üzenete: a többségi társadalom általában azt várja a melegektől. ha egyszer-egyszer ledobhatják a kényszerzubbonyt. a rejtőzködés. A melegeknek is csak egy töredéke vesz részt aktívan ilyen önmutogató parádén. vegyék végre tudomásul. se megváltoztatni nem lehet.70 "cirkuszi" propaganda. Sokan gondolják. Mintha be akarnák szervezni a nézősereget a táborukba. az távol marad. már nem borít ki senkit. már régen megszokták. a túlnyomó többségük sem ízlésben. hogy a szexuális irányultságot se irányítani. és nem szeretem az ilyen karneválszerű népünnepélyeket heteroszexuális változatban sem. és ezt mindenki természetesnek veszi. és ország- . Hangos. ahol már régebben hagyomány az ilyen melegfelvonulás. mi a véleménye ezekről a megnyilvánulásokról? Tud valamit felhozni a védelmükre? Érdeklődéssel várom válaszát: Feri bácsi Először is szeretném megköszönni megtisztelő érdeklődését és bizalmát. Ók azt követelnék. ha a homoszexualitás tényét a környezet úgy-ahogy elviseli. megterhelő. magánélet takargatása akkor is nagyon fárasztó. Elöljáróban megemlíteném. hogy magam is szemérmes természetű vagyok. mint feltehetőleg Ön is. de hiszen Ön világosan kifejti. Aki szereti az ilyesmit. hogy tényleg így van-e. a kapcsolatok. sőt beépült a város életébe. De persze a hangosakat és rikítóakat inkább észreveszik. hogy azok is megundorodnak tőlük. és ők is szeretnék magukat nyilvánosan jól érezni (egyesek akár túlzóan és ízléstelenül is). hogy a melegek ott élnek közöttük. akitől ezt megkérdezhetem. hogy az ilyesmi lehetetlenség! Örülök. táncolni. Nos. aki nem. Mindenesetre azokban a városokban. odamegy szórakozni. sem stílusban nem különbözik az átlagemberektől.

Kedves Feri bácsi! Nem kell szeretni "őket". Üdvözlettel és rokonszenvvel: Eszter A homoszexualitás nem politikai kérdés Sajnos Magyarországon az utóbbi években a homoszexualitást egyre inkább politikai kérdésnek tekintik. az bármilyen más szokatlan sajátossággal szemben is kíméletlen. Szeretni azért nem tudom legfeljebb sajnálni. sikerült-e elgondolkodtatnom. talán provokatívan és ízléstelenül. De nagyon át tudom érezni. hogy bármilyen másság. hogy nincs a személyes ismerősei között meleg személy. akik önhibájukon kívül alkatilag másmilyenek. Igen. akik amúgy szimpatikusak Önnek. hanem teljesen különböző tulajdonságú emberek véletlenszerű csoportjáról van szó. Mintha a homoszexualitás valami inkább baloldali. családomban sem érintett senki. Hogy az ettől teljesen független tulajdonságok azok. De én nem sajnálom tőlük. sőt (egyelőre) a közvetlen környezetemben. Felvonulásaikat pedig messze elkerülöm. hiszen nem is vagyok köteles nézni. hogy éppen azokról nem tudja. mint mindenki másnak. csak nem tudja róla. el tudtunk együtt gondolkodni ezen a nehéz kérdésen. Kedves Feri bácsi. hogy meleg. ami . eltérés elfogadása vagy el nem fogadása mindannyiunk közérzetére nagy kihatással van.ízlésünktől függően . De talán éppen az a probléma. Kívánok továbbra is jó egészséget és ilyen érdeklődő nyitottságot! Rokonszenvvel üdvözlöm: Eszter Kedves Eszter! Köszönöm gyors válaszát! Sok mindent másként látok levélváltásunknak köszönhetően. Hogy nincsenek "ők'. De mindenesetre örülök. Baráti körömben vannak. Én sem vagyok meleg. vagy talán van is. Mintha a szexuális irányultság összefüggne a világnézettel és a politikai állásfoglalással. mindig is voltak melegek. "liberális" sajátosság. vagy akár csak korlátozza és diszkrét hátrányokkal sújtja azokat a tagjait. Az a társadalom. akkor kiderülne. amelyik nem tudja elviselni. vagy nem. őket. és a nemi élet a magánügyük. Köszönettel és őszinte tisztelettel: Feri bácsi most.szimpatizálunk valakivel. amik miatt . ha zavar. valami erkölcstelen divat volna.71 világ előtt megmutathatják magukat. nem tudom. és ez mindannyiunkat érint. hogy ha nem is értünk mindenben egyet. hogy a szexuális irányultság egyáltalán nem meghatározó vonása egy embernek. Lehet. Mert ha volna ismerőse.

mint a métely. korábbi baráti köre és melegségének megélése között. de azt gondolom. Isten azt kívánja tőlünk. Kevésbé konzervatív közegben látszólag több a meleg Kevésbé konzervatív. hogy csak ezen a módon tudok szeretni. Azokkal . Vagy a szülők kerülnek olyan dilemmába. vallásos családokban felnövő melegeket. erről az érintettek családja és környezete nem tud. ez már mindegy). Hiába szövik át a melegek az egész társadalmat. Bármilyen szörnyű. Isten ezt nem kívánhatja tőlem. De a lényeg ma is érvényes. ha nem irtom ki magamból a szeretet képességét. A konzervatív hátterű melegeknek nehezebb Ez a vélekedés az úgynevezett jobboldali. mint amikor ezek a parancsok születtek. tudom. hogy meleg vagyok és hivő katolikus. hogy a meleg fiatalnak valóban választania kell családja. mint a házasságtörő asszony megkövezése. hiába fordulnak elő az összes elképzelhető foglalkozási csoportban. hogy szeretetben éljünk. egyáltalán nem megy ritkaságszámba. a kevésbé hagyományos életformákat is elfogadó környezetben látszólag több a meleg. és ez a szeretet és az Istennek tetsző élet. Persze. Egyrészt azért. mert nem kényszerülnek rejtőzködésre. mi áll erről a Bibliában. hogy ha gyerekük mellé állnak. Vagy egyáltalán az élet megélése között. olyan. akkor esetleg nekik kell szakítaniuk rokonaikkal. hogy olyan legyek. csak elviseli. Az igazi családi tragédiák a homoszexualitást jobban elutasító közösségekben történnek: itt fordul elő. ezek a régmúltból származó maradványok. hogy hogyan reagálnak a jelenségre. addigi barátaikkal. ezzel magához vonzza a melegeket. Sokan kérdezik tőlem. de tisztességes konzervatív családokban nem fordulhat elő. A homoszexualitás előfordulása nincs és nem is lehet összefüggésben a világnézettel: a különbség abban jelentkezik. A "liberalizmus" nem "terjeszti" a homoszexualitást. hogyan tudom összeegyeztetni. akkor szerintem akkor élek Istennek tetsző módon. akik eredeti környezetükben nem tudnak integrálódni. hogy a homoszexualitását elfogadni képtelen fiatal öngyilkosságba menekül. Ma más világ van. valószínűleg nem is akar tudni. másrészt mert azok a melegek is hozzájuk csatlakoznak. És ha engem olyannak teremtett (vagy hagyta.72 terjed. Számomra a katolikus vallás legfontosabb üzenete a szeretet. de szüleiket is különösen nehéz helyzetbe hozza. Ennek próbálok megfelelni.

Kényszerű környezetváltás Az intoleráns környezetben felnövő melegek előbb-utóbb környezetet szoktak változtatni. mert kicsináltak volna. a sokféleséget. se ízléshez. Szerencsés esetben családjuk is velük tud mozogni. erőfeszítést tegyen a kiemelkedésre. hogy innen csak tanulással tudok kitörni. mit tesz egy megvetett és kigúnyolt kisebbséghez tartozni. aki elfogadhatatlannak tartják a melegeket. . Ha jól belegondolok. a szüleimmel sincs sok kapcsolatom. de nem is javítja az érintett személy erkölcsi színvonalát. hogy akik saját bőrükön érzékelik. A homoszexualitás nem rombolja. kisvárosokból inkább nagyvárosba költöznek. mert meleg vagyok. A régi életemben lehetetlenség lett volna elfogadtatnom magam.73 az emberekkel. hogy a társadalom jobban viselje a változatosságot. új barátságokat. A melegek ugyanolyan sokfélék A melegeket jobban elfogadó közegben kitűnik. legalábbis lelkileg. ha nem akarják egész életüket rettegésben és titkolózásban tölteni. A falvakból. A tanulással másik életet kezdtem. hogy a homoszexualitásnak valójában semmi köze sincs se értékrendhez. Nem szerettem iskolába járni. Hogy ha nem kényszerülök rá. motiválhat. Sajnos ez nem mindig történik meg. és akikkel korábban ők is egyetértettek. De így viszont mindenkitől elszakadtam. pedig okosnak mondtak. De ez sincs így mindig. az egyetemen még inkább. A szakmunkásképzőben nagyon durva világ volt. A kényszer esélyt is jelenthet a fejlődésre Ez a kényszerű mozgás esélyt is jelenthet. akkor ott ragadhattam volna a szakmunkásképzőben. aztán leérettségiztem. új kapcsolatokat kötnek. A melegek ugyanúgy lehetnek fajüldözők vagy elutasítóak más kisebbségekkel szemben. Sikerült is szakközépiskolába mennem. Rájöttem. A szakközépben már sokkal könnyebb volt az életem. az életem egészen más sínre került azért. Furcsa arra gondolnom. teljesen új kapcsolatokat kötöttem. se világnézethez. hogy min múlt a tanulásom. nyolcadik után villanyszerelést kezdtem tanulni. mint a heteroszexuálisok. Talán annyiból kihat a világnézetre. azok érdekeltebbek lesznek abban. és felvettek a Műegyetemre. iszonyúan titkolni kellett a hajlamaimat. hogy az érintett személy tovább fejlődjön. Különben sem találtam közöttük a helyemet.

ha egy politikus meleg. ha valaki rádöbben melegségére. a többségi világgal való kapcsolattartást. szexuális orientációjuk miatt hátrányos megkülönböztetésben van részük. Meleg érdekvédelem Magyarországon a rendszerváltás után. nem kell magára maradnia. mint bárki más. Westerwelle a liberális FDP (Német Szabaddemokrata Párt) elnöke. a kilencvenes években kezdtek megalakulni a különböző melegszervezetek. kiderül. Wowereit kilenc éve Berlin főpolgármestere. ugyanakkor paradox módon mégis a diszkriminációt jelzi: igazán toleráns közegben a párkeresésen kívül nincs szükség a melegek elkülönülésére: a melegség szexuális orientációt és nem speciális ízlésirányt. Olyan országokban. a baloldali SPD (Német Szociáldemokrata Párt) elnökhelyettese. hanem attól függetlenül. Például a kilencvenes évek közepétől működő Háttér Társaság a Melegekért ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet. nem tartoznak "egy táborba". sőt politikai ellenfelek. mint amennyire szükség volna rájuk). . mert melegek. aki a közelmúltig (2010 augusztusáig) kilenc éven át töltötte be Hamburg főpolgármesterének tisztségét. Tevékenységük nagy jelentőségű.74 A melegeket csak a társadalmi elítélés szorítja közös táborba. hogy a melegek politikailag ugyanolyan széles palettán mozognak. Németország külügyminisztere és alkancellárja. érdeklődést vagy világszemléletet jelent. hanem segítséget és támogatást találhat ezeknél a szervezeteknél. azzal a céllal. Melegségükön kívül semmi sem köti őket egymáshoz. hogy képviseljék a szexuális kisebbségek érdekeit a többségi társadalomban. Választóik nem azért és nem annak ellenére szavaztak rájuk. Ezek a szervezetek vállalják magukra az ismeretterjesztést. Közülük a három legismertebb: Klaus Wowereit. Németországban például már nem kelt feltűnést. Mindez nagyon kedvező és nagy segítség a melegeknek. például iskolai felvilágosító programokat szerveznek (ezeket sajnos sokkal ritkábban veszik igénybe. Telefonos lelkisegélyszolgálatukat is bárki igénybe veheti. és hogy segítsék a melegek önmagukra és egymásra találását. akik úgy vélik. nagy könnyebbség. A Labrisz Leszbikus Egyesület a homoszexuális nők képviseletére alakult. ahova azok fordulhatnak. a CDU (Német Kereszténydemokrata Unió) tagja. hogy ma már. hogy küzdjenek a diszkrimináció ellen. Ole von Beust a legnagyobb jobboldali párt. ahol a homoszexualitást nem tekintik politikai hitvallásnak. Guido Westerwelle és Ole von Beust három különböző párt vezető személyisége.

A gyereket el kell engedni a melegek világába. Hiszen ha elvileg létezne is kimutatható ok. ami bármilyen típusú. hozzá hasonlóan reagálnak. mindazzal együtt. hiába szabadul meg ő maga az előítéletektől. Mindenkinek szüksége van arra. Jelenlegi ismereteink alapján nem válaszolható meg az a kérdés. családi életük harmóniája érdekében viszont annál többet. akármilyen együtt érző is különben. úgy a szülő sem választotta. de nem szabad őt oda száműzni. hogy élményeit. A meddő oknyomozás csak megnehezíti a tények tudomásulvételét. ha meleg a gyereke? A homoszexualitása ellen semmit. hogy megütközzön a külvilággal. Erre a legmegértőbb környezetben élő melegeknek is szükségük van. hogy gyerekét melegségével együtt. De ha már ez lett a sorsa. és megtalálja az útját saját világához. bármilyen életkörülmények között felléphet. Ennek elviseléséhez komoly lelkierőre. ha le tud mondani a lehetetlen megoldások kergetéséről. belső világát olyanokkal is megossza. Segítheti gyermekét abban. Ebből a . bármilyen szerkezetű családban. hogy az adott személynél milyen okok milyen kombinációja vezetett a tulajdonság kialakulásához. Ezt a hasonlóságot. hogy a homoszexualitás olyan megváltoztathatatlan sajátosság. és az alakítható jövő helyett a megváltoztathatatlan múltra irányítja a figyelmet. a külvilág durvább-szelídebb előítéleteivel és ellenségességével. belső tartásra van szükség. Ha a szülő ki tud szabadulni a harag-bűntudat-szégyen örvényéből. bármilyen társadalmi rétegben. Az oknyomozás nemcsak fölösleges. hogy minél előbb el tudja fogadni másságát. A szülő nem tudja elkerülni. meleg módra élve. a környezetében élő embereket sok esetben nem fogja tudni meggyőzni. akkor jobban jár. A szülőknek meg kell békélniük azzal a ténnyel. A lelki egészsége. hogy mindkét világhoz.75 ZÁRSZÓ Mit tud tenni a szülő. ennek felismerése már nem változtatna a kialakult állapoton.vagy a gyerek hajlamaival sokkal több bajt okoz. ha szembenéz vele. Ahogy a meleg ember nem választotta nemi irányultságát. Hiszen hiába informálódik. a jó életminősége. saját sorstársaihoz. tartozónak érezhesse magát: hogy melegként. akkor energiáit átlagosnál nehezebb sorsú gyermeke támogatására tudja fordítani. akik hozzá hasonlóan éreznek. meleg kapcsolatait ápolva lehessen a család egyenjogú tagja. hanem káros is. bármilyen értékrendet valló. integrálni tudja-e a családba. A szülőtől függ. ami ezzel jár. hogy a gyereke meleg legyen. A kétségbeesett hadakozás a saját hajlamokkal -. mintha megpróbál elmenekülni előle. az ebből fakadó összetartozás-érzést kívülálló nem tudhatja megadni. tapasztalatait. Hogy lehetővé tudja-e tenni neki. mint maga a szokatlan nemi irányultság.

Enélkül könnyebb volna. hogy a mindennapokban. hanem az ellene folytatott kilátástalan küzdelem. az intoleráns külvilágban élve a gyerek homoszexualitása megnehezíti a saját és családja életét is. A jó családi életet. Csakhogy nincs "enélkül": ezért nincs más lehetőség. a szülő-gyerek kapcsolat intimitását nem a gyerek melegsége veszélyezteti. A lehető legjobb módon. 2010 ISBN 978-963-248-154-8 HU ISSN 1585-400 Kiadta a Saxum Kiadó Kft. © Fischer Eszter.76 harcból mindenki vesztesen kerül ki. Tagadhatatlan. A nyomtatott könyv terjedelme: 171 oldal . mint tudomásul venni és együtt élni vele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful