1

Fischer Eszter

MELEG A GYEREKEM?!
NÁDASDY ÁDÁM ELŐSZAVA
"Nekem semmi bajom a melegekkel, éljenek, ahogy akarnak" - ma már ezt gondolja a legtöbb józan, normális ember. No de hogy a saját családunkban, a saját gyerekünkkel legyen ez így, azt nagyon nehéz elfogadni. Nem is akarja Fischer Eszter ezt a dolgot valamiféle örömteli "másság-ünneplés" mezébe bújtatni. Kimondja őszintén, hogy ez nagy gond: sok szorongást, fájdalmat, csalódást hordoz magában. Olyan gond, amivel általában nincs kihez fordulnia a szülőnek - és ha megtudta, néha még a másik szülő előtt is titkolni akarja, mert akkor már "családi ügy" lenne belőle, inkább csak hordozza a fialánya súlyos titkát. Pedig a titok alattomosan mérgezi a lelket, és minden gondon segít a megbeszélés, az őszinte feltárás. Ha egyszer ez van, hát ez van. A szerző, aki orvos-pszichológus és egyben gyakorló családanya, nagy tapintattal, de ahol kell, kemény őszinteséggel nyúl ehhez a kényes témához. Itt nincs helye kertelésnek, itt nincs mellébeszélés. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy a fiunk meleg, a lányunk leszbikus. Keserű pirula ez egy szülőnek, amit le kell nyelni, és ebben nagy segítséget nyújt ez a könyv. A szülőkhöz, a szülőkről szól - ám mégis a gyerek van a középpontban, a gyerek, akiről megsejtjük vagy kiderül vagy bevallja, hogy homoszexuális. Végül is az ő élete, és neki se könnyű. Hadd idézzem a régi viccet, amely a maga módján bölcs humorral egy nagy igazságot ragad meg. Kérdés: "Mi jobb: négernek lenni vagy buzinak?" Válasz: "Négernek, mert azt legalább nem kell az anyádnak megmondanod." Bizony, nagy és nehéz elhatározás az anyánk elé odaállni, hogy ez van. Legyen büszke magára az a szülő, akit a gyereke erre érdemesít. Hogy érez iránta ekkora bizalmat, hogy ennyire bízik a szeretetében. Fischer Eszter elmagyarázza a könyvben, hogy a meleg fiatal helyzete egészen más, mint a többi kisebbségi fiatalé: egyedül van! Évek telnek el általában, amíg rájön, majd megtapasztalja, hogy más melegek-leszbikusok is léteznek, hogy ez nem jelent elszigetelt, magányos életet. De addig a szülő nagyon sokat segíthet - és, mint Fischer Eszter figyelmeztet: nagyon sokat árthat. A szülő abban nem hibás, hogy a gyerek meleg, mert arról a szülő nem tehet; de arról tehet, ha a gyerekét elmarja magától, ha megkeseríti az életét, ha elveszi mögüle a családi háttér biztos támfalát. Olykor jeleznie is kell, hogy az ő szeretetébe még ez is belefér, hogy a gyerek meg merjen nyílni, hogy ne féljen a következményektől (fél az úgyis eleget, higgye el a kedves szülő).

2 Húsz évig éltem együtt egy férfival, szerettük egymást jóban-rosszban. De a barátom nem merte az anyjának bevallani, és ez fájt neki. Bori néni, az anyja, tanárnő volt, szigorú, elveihez hű asszony. Csak a halála után, amikor már a barátom sem élt, tudtam meg egy rokontól, hogy nem sokkal az összekerülésünk után Bori néni azt mondta neki bizalmasan: "A fiam nemigen jön ki a lányokkal, csak hányódott ide-oda; de most úgy veszem észre, hogy talált egy fiút, ez legalább egy rendes ember, hozzá való, hát legyen boldog vele." És én húsz évig bujkáltam Bori néni előtt, pedig de jó lett volna, ha néha megsimogatja a fejemet! Szakszerű információkat ad ez a könyv egyfelől, de másfelől igaz emberi segítséget: vigaszt, támogatást, magyarázatot, tanácsot. Sok-sok esetet idéz, szépet is, csúnyát is, amiből tanulhatunk. Ha édesanyám élne, szívesen a kezébe adnám ezt a könyvet. Nádasdy Ádám

BEVEZETÉS
Amikor a fiam elmondta, hogy meleg, úgy éreztem magam, mintha rám dőlt volna a ház. Nem, ez nem lehet igaz, hajtogattam magamban, velünk ez nem történhet meg. Különben is, még olyan fiatal, nincs is rendes szexuális tapasztalata, az ilyen ifjúkori tévelygések el szoktak múlni. Tehetetlen dühöt éreztem: hogy teheti ezt velünk és saját magával? Nem érdekli, hogy mindenkit boldogtalanná tesz? Biztosan rossz társaságba keveredett, kíváncsi és vigyázatlan volt, elcsábították... Állandóan gyötörtem magam: mit rontottunk el, milyen hibákat követtünk el a nevelésében. A fiamat hirtelen olyan furcsán idegennek éreztem, viszolygással gondoltam arra, kikkel és milyen körökben foroghat. Újra meg újra rám tört a szégyen, a rettegés: mit fog szólni az apja, mit fognak szólni a szüleim, a rokonaim, a barátaim, kollégáim, ismerőseim. Elviselhetetlen volt az a gondolat, hogy a fiamat, akire mindig olyan büszke voltam, meg fogják vetni, esetleg bántani fogják és egyáltalán: milyen élet vár rá? Recsegveropogva összedőlt minden tervem, elképzelésem a jövőjéről. Hát nekem soha nem lesz unokám, nem lesz rendes családom? A régi elképzeléseim helyén űr tátongott. Bele sem tudtam gondolni, hogy ezután hogyan fog alakulni az élete. Éjjel-nappal emésztettem magam, és nem volt senki, akivel beszélhettem volna. Babonásan féltem attól, hogy ha bárkit beavatok a titokba, akkor azzal én magam teszem véglegessé a dolgot. Amíg nem tudja senki, addig minden megváltozhat. De ha elterjed a hír, akkor rajta lesz a bélyeg, másképpen fognak ránézni, akkor már nem lesz visszaút. És különben sem tudtam volna elviselni az

ismerősök elszörnyedt, undorodó, szenzációhajhász, kaján vagy akár szánakozó tekintetét.

3

A legóvatosabb becslések szerint is Magyarországon - a világ egyéb tájaihoz hasonlóan - öt százalék fölött van a melegek aránya. Ez azt jelenti, hogy - akár tud róla, akár nem - mindenkinek jó néhány meleg ismerőse van (száz ismerősből legalább öt). Mégis, az átlagemberek nagy része alig valamit - vagy semmit sem - tud a melegekről, és el sem tudja képzelni, hogy az ő életében ez a kérdés valaha szerepet játszhasson. A problémát súlyosbítja, hogy sokan a homoszexualitást politikai, világnézeti kérdésnek tekintik. Mintha az érintettek eldönthetnék: akarnak-e ehhez a sokak által elítélt kisebbséghez tartozni. Ez azonban nem így van: a homoszexualitás gyakorisága nem függ világnézettől és családi háttértől. Igazi ördögi körről van itt szó. A melegek kényszerűen rejtőzködnek, mert félnek környezetük reakciójától. A rejtőzködés, bár súlyos belső meghasonlással és alig elviselhető feszültséggel jár, többnyire "sikeres", mert a közhiedelemmel ellentétben a melegek túlnyomó többsége szerelmi életén kívül semmiben sem különbözik az átlagtól. ("Tényleg? Hát róla igazán nem gondoltam volna!") A külvilágban pedig továbbra is fennmarad az a hamis elképzelés, hogy a homoszexualitás a szabados élettel összefüggő rendellenesség, hiszen nem derül ki, hogy az ismerős "rendes" családok tagjai között milyen sok a rejtőzködő meleg. Amíg a bujkálás általános, addig a szülőket villámcsapásként éri a hír: hogy történhet éppen velük egy ilyen soha nem hallott rettenet. Ha "rendes családban" nem történhet ilyen, akkor muszáj titkolózni, hogy a világ ne ítélje el őket. És ezzel a kör bezárul. De az elfogadóbb közegben élő szülők is hasonló nehézségekkel küzdenek. Őket talán nem rendíti meg annyira mások homoszexualitása, de a saját gyerek, az egészen más, ez a hír mélyebb rétegeket érint, mint ahol az elvi tolerancia lakik. "Miért pont ő? Mással történhet ilyen, de velünk? Mikor mi mindent megtettünk a gyerek egészséges fejlődése érdekében. Vagy talán mégsem? Miért, miért, miért...? És mi lesz vele így?" A külvilág pedig úgy tesz, mintha melegek egész egyszerűen nem léteznének. A tankönyvekben nem fordulnak elő, az iskolában meg sem említik őket, a sajtó csak a szenzációt keresi, leginkább a meleg aktivisták és a homofóbok látványos csatározásairól tudósít. A homoszexualitással kapcsolatban rengeteg előítélet, tévhit terjedt el, az agyonhallgatás következtében pedig hiányoznak azok a tapasztalatok, amik a tévhiteket korrigálni tudnák. Ez a könyv elsősorban a szülőknek szeretne segíteni. Megadni azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy a szülő tárgyilagosabban tudjon viszonyulni gyermeke sajátosságához. Megpróbáljuk végiggondolni a

és az a fontos.4 tévképzeteket. hogy gyerekéről. Szerinte én későn érő típus vagyok. Pszichológusként jó néhány meleggel álltam kapcsolatban és olyan szülőkkel is. és elkezdtem járni egy osztálytársammal. Bár a szülők az elsődleges címzettek. Mi az. Nem élünk. egy olyat. a képzeletemben egyre többször bukkantak fel fiúk. hiszen nincsenek "mi és ők". hogy meleg. Ezért inkább lánybarátaim voltak. hogy az összeomlott jövőkép helyén fel lehet építeni egy másikat.ahogy a múltban sem volt . ami a gyerek valóságának megfelel. hogy hogyan alakul a további kapcsolatuk. unokájáról. Mert a szülő tehetetlensége csak látszólagos. a családban. barátjáról vagy annak gyerekéről kiderül. . amiből ekkora ügyet csinálnak. kialakulatlan időszakban még nem egyértelmű. akik (egyebek mellett) gyermekük homoszexualitása miatt kerültek krízisbe. Nagyon megijesztett viszont. Tizenöt-tizenhat éves korom körül vált egyre nehezebbé az életem. a versenyeket. Igaz. ezért nem érdekelnek a lányok. hogy milyen szexuális ingerek hatnak az emberre. Próbáltam megfogadni a tanácsát. Beszéltem erről anyukámmal. gyermeke szexuális irányultságára . nem élhetünk két elkülönült világban. de nagy tétje van annak. és nem utolsósorban ettől függ. a baráti körben szexuális irányultságunktól függetlenül összetartozunk. bárkivel bármikor előfordulhat. akinek családjában. vagy gátolhatja. Az a fontos. Komoly mértékben csökkentheti vagy akár növelheti a gyermekére nehezedő terheket. és ő igyekezett megnyugtatni. amit a szülők különösen nehezen tudnak elfogadni. én meg nem is igazán értettem. minden a csajok körül forgott. és az gyakori. és ezért szeretne róluk többet tudni. hogy önmagával megbékélve harmonikus életet éljen. Szeretném megmutatni. hogy ebben az átmeneti. gyerekesebb a koromnál. Érdemes egymást megismernünk. és ne fiúkkal szerezzem. hanem mindenkinek.most sincs befolyása. hogy az álmaimban. Könyvem nagyrészt a velük való munka során nyert tapasztalatokra épít. és amivel a család is együtt tud élni. a csöndes. elvonulós játékokban éreztem jól magam. hogy mi az. és mi lehet ennek a pszichológiai háttere. Nem szerettem a vadulást. előítéleteket és magyarázatot keresni rájuk: mi az oka makacs fennmaradásuknak. Én csak kínos zavart éreztem. mint a többi fiú. a könyv nemcsak nekik szól. hogy milyen módon tudja feldolgozni a helyzetet. hogy az élményeket lányokkal. Vagyis valójában mindenkinek szól. ha a fiúk betettek egy szexfilmet. hogy semmiképpen se próbálkozzak fiúkkal. Még nincs tapasztalatom. Kezdődtek a bulizások. környezetében melegek is é1nek. A SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG Tulajdonképpen már gyerekkoromban másmilyennek éreztem magam. Ehhez előbb valódi élményekre van szükségem. hogy van kiút. hozzásegítheti.

akik mindkét kezüket csaknem egyformán jól tudják használni. hogy a balkezesek egy része többé-kevésbé valóban "átszoktatható". de vele is ugyanúgy éreztem magam. A sors fintora. például írni. hanem a bal. nekem ez és csak ez kell. de én rögtön tudtam. Bal kézzel tudják a finomabb mozgásokat kivitelezni: írni. amit a lányokkal próbáltam csinálni. mindenféle bajom volt vele. De olyan balkezes is van. de finomabb felépítésében. az is csak úgy működött. számára megoldódott a probléma. mint a másik. A barátnőm valahogy idegesített. ami kialakult közöttünk. akiknek egyik keze sokkal ügyesebb. A "jobb" kéz azért ügyesebb. aki "elcsábított". Ezután már nem áltathattam magam. tehát ezt kell használni. hogy az a kevéske testi kapcsolatszerűség. Mai ismereteink birtokában már nehéz beleélni magunkat. varrni vagy faragni. Elég nagyok az egyéni különbségek abban. Ezzel magyarázható. hogy minden ember ugyanazt a kezét helyezze előnybe. hogy a balkezes gyerekeket "át kell szoktatni". mivel ez a természetes. Teljesen felkavaró élmény volt. működésében mégsem egyforma. elkezdtem járni egy másik lánnyal. hogy a két agyfélteke működése mennyire tér el egymástól: vannak. Neki ez tényleg csak alkalmi játék volt. hogy nekem mennyire nem esik jól ez a "járás". tehát látszólag sikeresen tanítható meg arra. melyeket a tájékozatlan és tapasztalatlan nevelő nem is hoz összefüggésbe a domináns kéz használatának megakadályozásával). és vannak. hogy igen. Hosszú időn át az volt az általános meggyőződés. hogy inkább az ügyetlenebb kezét használja. hogy jobb kézzel képtelenek megtanulni. ez az. Hogy miért nem tudták elképzelni: a balkezesek sem működnek . Például tíz-tizenöt százalékuknak nem a jobb keze ügyesebb. Ennek az érzésnek a fényében olyan szánalmasnak tűnt minden.például dadogás. Egy érdekes párhuzam: a balkezesség Az emberek nemcsak szexuális irányultságuk. aztán szakítottunk. hanem egyéb alapvető tulajdonságaik alapján is többféle típusokra oszthatók. abban a pillanatban tudtam. És akkor egy italos éjszakán egy haverommal belecsúsztunk egy némi testiséggel tarkított közös önkielégítésbe. A többség úgy érezte: a jobb kéz a "jó" kéz (a nyelv változatlanul őrzi ezt a meggyőződést). mert a tapasztalatok szerint az átszoktatott balkezeseknek a spontán agyi működés megzavarása miatt gyakran lesznek olyan problémáik . akinél a legelszántabb átszoktatási kísérlet is csődöt mond: az ő két agyféltekéjük annyira eltérő. a téri tájékozódás zavara -.5 Anyukám nagyon megkönnyebbült. hogy a fiú. hogy eleink miért tarthatták annyira fontosnak. rajzolni. ha fiúkat engedtem a fantáziámba. (A sikeresség azért látszólagos. hogy nálam másról van szó. nem is volt meleg. mert a domináns agyfélteke irányítja. Régebben nem ismerték a balkezesség anatómiai hátterét: az emberi agy két féltekéje bár szimmetrikus. Azt nem tudhatta.

Ha ők volnának többségben. hogy a gyereke balkezes legyen. Érthető. mégis elvárják. abban nem. ha senki sem szeretné. ők is a domináns kezüket tudják jól használni. Manapság úgy néz ki. a kisgyerekkori átszoktatás miatt. Nyilván így állt a kezére. a jobbkezeseknek kellene egy kényelmetlen tükörvilágban boldogulniuk. De ez csak azt mutatja. a balkezeseknek ez azt jelenti. Pedig a balkezesség akkor is létezett. abban különbözünk. szinte felülről lefelé ír. hogy gyorsan. De ezen nem lehet változtatni. a mi jobbkezes írásunknak megfelelő mozdulatokkal a szokásos írás tükörképét vetette papírra: ő maga ezt is könnyedén el tudta olvasni. mintha a balkezesség terjedne. Külön véletlen érdekesség. A legtöbb balkezes ennek elkerülésére ferdén tartja a papírt.) A szerszámok a jobbkezeseknek készülnek. gondolatait jegyezte fel. . hogy ha egy jelenségnek nem ismeri a pontos okát. hogy Leonardo nemcsak balkezes. Ki gondol arra például. elkenik a tintát. hogy kezükkel eltakarják az írást. A jobbkezes többségnek fel sem tűnik. Ami sokkal rosszabb. A világ a többség érdekeinek megfelelően van berendezve. hogy egy balkezesnek gitározni is könnyebb úgy. hogy a jobb kezében tartsa a kést. csak átszoktatott balkezes. balkezes kaszát is. a világ talán leghíresebb festőművésze és polihisztora balkezes volt: fennmaradt vázlatkönyvében. melyben különböző ötleteit. Hiába balkezes valaki. akkor is nyilvánvaló volt. Hogy a két kezünk nem egyforma és csak az egyik alkalmas a finomabb mozgások kivitelezésére. (Leonardo da Vinci. mint az ügyesebbik kezét szabadon használó balkezesként élni a jobbkezesek világában. tükörírással irt. Pedig a balkezesség kizárólag azért hátrányos. hanem homoszexuális is volt. Az emberi gondolkodás hajlik arra. amikor még nem ismerték az idegrendszeri hátterét. mert a képviselőik kevesebben vannak. mint a jobbkezesek. ugyanúgy. hogy a régebbi időben a balkezesség. Balról jobbra írunk. ha a fordítva felhúzott húrokat bal kézzel pengeti. hányféle nehézséggel kell a balkezeseknek megküzdeniük. Balkezesnek lenni ma sem előnyös. de ez sokkal kényelmetlenebb. Hogy melyik a "jobb" kéz. de ezek sokkal drágábbak. akkor magát a jelenséget is kétségbe vonja. sokkal nehezebben hozzáférhetők. csak a maga számára balkézzel. sok esetben észrevehetetlen maradt.6 másképpen. Bár árulnak balkezes ollót. Nekik éppen hogy a bal kéz használata a természetes. így volt neki kényelmes. jobbról balra. mint a többségnek a jobb. Pontosabban az átszoktatás következményeit a külvilág nem hozta összefüggésbe a megzavart balkezességgel. Egy balkezesből soha nem lesz jobbkezes. mert "úgy illik". meglepően sok balkezes fiatallal lehet találkozni.

kőműves. mert az meglepően sok párhuzamot mutat a homoszexualitással. A nemi vágyak nagyon mélyről. hogy ez a "természetellenes" jelenség létezik. A számukat nem lehet pontosan tudni. Számára a másnemű személlyel átélt intim kapcsolat a természetellenes. hiába tartják eltévelyedésnek. vagy a környezeti hatások befolyásolnák. orvos. bányász. De azt tudjuk. nem igaz. mivel szerencsére sehol nem tartják nyilván az emberek nemi szokásait. tehát mély vonzódást. A statisztikák önbevalláson alapulnak. Egyelőre elég keveset tudunk arról: mi lehet az oka annak. . testvéri. barátnőjével szeretne házasságot kötni. valódi közelséget csak azonos nemű iránt képes érezni. de ahogy a heteroszexuális többség sem azonos nemű barátjával. úgy ő sem tudja kedves. ő szerelmet. magyarázatokkal a következő fejezetben részletesen foglalkozunk). hogy minden tizedik-huszadik mozdonyvezető. a gyakoriságuk is minden korban. Ennek alapján a világ minden táján öt és tíz százalék közé becsülik a saját nemükhöz vonzódó emberek arányát. sőt az életveszély sem tudta megszüntetni. hogy melegek mindig léteztek. nagyon spontán módon jelentkeznek. patikus. a magánéletét azonos neművel osztja meg. természet elleni bűnnek. bizalmas (másnemű) barátját a szerelmesévé átminősíteni. Hogy hiába tartják természetellenesnek. eladó. ha addigi életét a nőktől elzárva töltötte? A homoszexualitás gyakorisága Magyarországon több mint félmillió homoszexuális. az egzisztenciális fenyegetettség. informatikus stb. akkor is. utcaseprő. hogy az emberek öt-tíz százaléka a saját neméhez vonzódik (a feltételezett okokkal. odaadó érzéseket. mindez nem változtat a tényen. professzor. óvónő. Melyik heteroszexuális fiatalembert ne hozna izgalomba egy meztelen vagy akár csak jól öltözött csinos lány. minden társadalmi környezetben állandó. hogy ezekhez tapasztalat kellene. rokonszenvi érzéseket másnemű is kelthet benne. rendőr. A többszázezer homoszexuális nagy része a mindennapokban "láthatatlan": nem tűnik fel. A meleg személy a balkezeshez hasonlóan tükörvilágban él. Baráti. más néven meleg ember él. és ezt a jelenséget még a legkeményebb szankciók.7 "Tükörvilág" Azért foglalkoztunk ilyen részletesen a balkezesség példájával. szenvedélyes.

hogy a vágyakat se saját szándékkal. de ettől nem érezte őket vonzóbbnak. mintha egy heteroszexuálist kényszerítenének arra. és végül csak férfiakkal tudott boldogító. hanem amire vágyódunk. hogy ne engedjenek késztetéseiknek. és ezért szexuálisan olyan kiéhezett állapotba kerülhet. hogy valakiben milyen nemű ember kelt szexuális vágyat. zárt internátus. Sokan voltak kénytelenek megtapasztalni. Ez nem tévesztendő össze a nemi identitással: azzal. abban a reményben. Tehát nem az. és leszoktatni arról. nem a cselekedetek. hogy a másik nemtől hónapokra vagy esetleg évekre el van zárva (például régi típusú. hogy ettől előbb-utóbb a beállítottságuk is megváltozik. hanem próbáljanak heteroszexuális módon élni. hogy az illető önmagát melyik nemhez tartozónak gondolja. kívánatosabbnak. mert sokan azt várják a melegektől. Ha a különleges helyzet megszűnik. amikor valaki olyan helyzetbe kerül. börtön stb. Bármilyen nehéz elképzelni. Ezt nagyon fontos tudni. A meleg embert akár sokéves házassága sem tudja "kigyógyítani" eredendő hajlamaiból. fantáziájában. örömteli kapcsolatra lépni. Az alkalmi homoszexualitás Azt. ha rákényszeríti magát a másik nemre. többhónapos hajóutak. A vágy a meghatározó. se külső tiltással nem lehet befolyásolni. Alkalmi homoszexualitásnak nevezik azt a jelenséget. a homoszexualitás. álmaiban állandóan felbukkantak. hogy a szexuális viselkedés nem hat vissza a vágyakra. Hiába szeretett volna nem gondolni a fiúkra. és a homoszexuális élmény pótkielégülést nyújthat.8 A szexuális irányultság és a nemi identitás A szexuális irányultság azt fejezi ki. hogy az azonos neműekre vágyódjon. hogy a vágy az azonos neműekre is átterjed. ez neki ugyanolyan gyötrelmes lesz. nem a megvalósítás A nemi irányultság szempontjából az érzések a döntőek. A szexuális irányultság három típusa A szexuális irányultság három típusa: a heteroszexualitás. A fejezet elején bemutatott homoszexuális fiatalember szintén próbált lányokkal "járni". amikor az illetőben mindkét nem képes nemi vágyat ébreszteni. paradox módon leginkább az olyan extrém körülmények közé került emberek bizonyítják. amikor az azonos nemre és a biszexualitás. amikor a nemi érdeklődés a másik nemre irányul.). Attól azonban senki sem válik heteroszexuálissá. az időszakos "homoszexuálisok" azonnal . hogy azonos neművel éljen házaséletet. akiknek semmi közük az átlagos melegek világához. amit csinálunk.

"Mi ez. minden kényszertől mentes választási helyzetben férfiak és nők iránt egyaránt képes nemi vágyat érezni. ha nővel és férfival is létesít szexuális kapcsolatot. A régi világ internátusaiban mindennaposak voltak a túlfűtött. A saját hajlamok elleni küzdelem kilátástalan és ártalmas. viselkedésük ellenére. és sajnos tovább nehezíti a saját szexuális irányultságával még csak ismerkedő fiatal helyzetét. mit lehetne ellene tenni? Nem. hogy a vágy egyidejűleg ébredne fel bennük. a családtagok azt remélik. tévedésen alapul. aki kalandvágyból vagy szexuális kiéhezettségből azonos neművel is próbálkozik. én ezt nem akarom. Minél inkább akadályozza a környezet a férfinő kapcsolatokat. Ez a tanács. hogy minél hamarabb.9 visszatérnek a másik nemhez. hanem a vele azonos nem vonzza." A rémületet. Biszexuálisnak csak az tekinthető. a legtöbb biszexuális ember életében váltakoznak a homoszexuális és a heteroszexuális időszakok. A szülők. erotikus barátságok. akkor azok meg fognak szűnni. Mert a tapasztalat azt mutatja. hogy az idő segít. A biszexualitás Mindez a biszexualitásra is érvényes: attól még nem lesz valaki biszexuális. Nem biszexuális tehát az a meleg. és magánéletében akárhány év után is a nőkkel való együttlétet keresi. ahogy lehetőségük nyílt rá. Ez az "egyaránt" nem azt jelenti. de sokszor az érintett számára is riasztó és érthetetlen. aki már eleve ilyen hajlamú volt. annál egészségesebb lesz a személyiségfejlődése. honnan jön. anélkül. A szexuális irányultság megváltoztathatatlan A környezet. a másik nem felé fordultak. egyáltalán nem tekinthetők melegeknek. én nem olyan vagyok. aki szabad. A többiek. még extrémebb példa: a férfi prostituáltak nagy része heteroszexuális. az izgató testi élmények. Egy másik. minél fiatalabb korban lesz valaki tisztában önmagával. Ők. tagadást a környezet legtöbbször támogatja. aki belső igény nélkül ráerőlteti magát egy-egy heteroszexuális kapcsolatra vagy akár házasságra. Ha a gyerek nem enged a rendellenes vágyaknak. sikeres párkapcsolatokkal járó korszak végleg eltüntetné belőlük a másik nem iránti vágyakozást. hogy egy-egy hosszabb. annál jobban alakul az élete. annál gyakoribb a kiéhezettség miatt felgerjesztett homoszexuális izgalom. és nem biszexuális az a heteroszexuális sem. de az ott élők közül csak az "lett" homoszexuális. ez nem lehet igaz. különösen serdülőkorban. amikor kiderül: nem a másik. hogy ezt a váltakozást irányítani tudnák és anélkül. rengeteg jobb sorsra érdemes energiát köt le (ennek gyakori jele a .

Legföljebb a homoszexuális örömképességet lehet lerontani. ezért sokkal nehezebb a testileg-lelkileg-érzelmileg összeillő társra rátalálni.10 romló iskolai teljesítmény). súlyosan aláássa az önértékelést és megrontja a kapcsolatkötési készséget. viszont annak már komoly kihatásai vannak. Ilyen módszer nem létezik. A homoszexualitás viszont abból a szempontból eltér a heteroszexualitástól. vagyis technikailag másneművel is képes nemi életre. hogy a melegeknek nincs lehetőségük választott szerelmükkel közös gyereket nevelni. hogy sokkal kisebb a választék. De az "átszoktatott" melegek sem lesznek soha heteroszexuálisak. Ez nem jelenti azt. A balkezesség hátrányai kizárólag abból adódnak. ha soha nem csinál olyat. hogy örömszerzés. . ami neki vagy partnerének nem esik jól. hogy a szexuális örömszerzés teljesen különválik a gyermeknemzés lehetőségétől. az esetleges gyerekvállalás nehezebb és sokkal több feltételhez kötött. intim életük boldogtalan marad. A homoszexuálisok egy része. a halkezesekhez hasonlóan. a heteroszexuális élvezetre meleg embert nem lehet ránevelni. látszólag "átszoktatható". Sok meleg nehezen törődik bele. Nem a homoszexualitás a "tévút". de az élet természetes velejárójaként szinte magától született gyerek lehetősége mégsem adatik meg. hogy belőle semmiképpen sem válhat "normális" heteroszexuális. saját szükségletektől. A szexuális "tévutaktól" mindenkit az az egyszerű szabály véd a legjobban. akár még házasságra is. Bár a mi viszonyaink között a legtöbb heteroszexuális ember életében is összehasonlíthatatlanul gyakrabban fordul elő. Sajnos ezzel az érthető kívánsággal visszaélve számos "sarlatán" hirdeti "biztos" módszerét a szexuális orientáció "áthangolására". hanem a saját irányultságtól. saját vágyaktól eltérő szexuális élet. hogy meleg embernek egyáltalán ne lehetne gyereke. és nem gyermeknemzés céljából él nemi életet (tehát a szexualitás szempontjából a melegek nincsenek annyira más helyzetben). hogy kisebbségben vannak. Mások erre teljesen alkalmatlanok. Ebben a hátrányban a melegek is osztoznak: a párválasztást megnehezíti. párkapcsolatra. A gyermeknemzéstől függetlenedett nemiség A homoszexualitás mégsem teljesen analóg a balkezességgel.

mely nem befolyásolható. MIT LEHET TUDNI A HOMOSZEXUALITÁS HÁTTERÉRŐL? Ha valakiről kiderül. kin lehetne bosszút állni?" Ha a meleg személy végigjárta az önelfogadás fájdalmas útját. ha sokszoros. kínzó próbálkozások után rá kellett jönnie: képtelen megváltoztatni magát. jogát a létezésre vonná kétségbe. és kész. aki számára a hagyományos család. a saját testében. akkor legtöbbször már zavarja. Ha vannak is ismereteink a homoszexualitás hátteréről. ha végül tudomásul veszi és elfogadja: akár akarja. ha kezdetben küzd is ellene. illetve hogyan lehetne ezt a fenyegető folyamatot visszafordítani. A szülő legföljebb elhiszi neki. nem megszüntethető és nem is megelőzhető. De végül is nem az a döntő. ő csak melegként és meleg módon tud élni és boldogulni. A szülőt fogva tartja a kérdés: miért? A szülőket. Nem az a kérdés. hogy hogyan kerüljük el (mert ez lehetetlen). És nagyon nehezen fogadja el. . a "szerelem gyümölcseként" világra jött közös gyerek központi jelentőségű. Ennek megítélése szempont és értékrend kérdése. a családját is gyötörni kezdi a kérdés: miért? E kérdés mögött nemegyszer tehetetlen agresszió bújik meg: "Ki okozta? Ki tehet róla? Kit lehetne megbüntetni. A szülő konkrét választ keres: az ő gyereke miért lett homoszexuális. ezek olyan bizonytalanok és egyben bonyolultak. akik többféle életformát eltudnak fogadni. hanem a "hogyan" a kérdése. hogy a homoszexualitás rendellenességnek vagy pedig csak a nemiség sajátos variációjának tekintendő-e. Az. ő ebben ilyen elemi módon soha nem lehet biztos. A "miért" mintha a létezését. hogy meleg. bosszantja az "oknyomozás". hanem hogy tudomásul vegyük: olyan adottságról van szó. rendszerint őt magát. míg esetleg mások. ezzel a veszteséggel inkább meg tudnak békélni. de a környezetét. akár nem.11 Rendellenesség vagy változat? Éles vita zajlik arról. hogy a homoszexualitást sajnálatos fogyatékosságnak vagy a nemiség egyenértékű változatának tartjuk. de számára ez nem magától értetődő. Neki ettől kezdve nem a "miért". hanem hogy adott esetben hogyan éljünk vele. zsigereiben. legbelsőbb valójában érzi a bizonyosságot: ő ilyen. tehát nem is róható fel senkinek. a családot sokkal jobban fogva tartja ez a kérdés. hogy erre a kérdésre nincs válasz. a homoszexualitást a meddőséghez hasonló fogyatékosságnak fogja tartani. Nekik bizonyos értelemben nehezebb a tudomásulvétel: a meleg fiatal.

személyiségfejlődése miért alakult így. A környezeti hatások bonyodalmai Hasonlóan bonyolult a környezeti hatás kérdése is. A "környezet" biológiai-pszichológiai értelemben más. mint gondolnánk. interneten át kapott impulzusokat. ami az egyént körülveszi. Ez alatt az idő alatt is mindenféle hatások érhetik. A laikus ezen akárhányszor egyszerűen a családi környezetet. mely egy-egy meghatározott génhez kötődik. Környezet minden. . A megtermékenyítés után a magzat kilenc hónapot tölt az anyaméhben. a társadalmi hatások ugyanúgy apró részletekre és ezek végtelen számú kombinációira bonthatók. a genetika még szinte csak kezd valamit sejteni arról. ami a születés pillanatában már eldőlt. A pszichés. gondolja a laikus. a barátokat vagy a televízión. Később a környezethez tartozik minden testi-lelki hatás. esetleg a távolabbi környezetet is: az iskolát. tehát sok-sok gén bizonyos kombinációja és sok egyéb feltétel egyidejű megjelenése vezet az adott tulajdonság megjelenéséhez. De még ez sem igaz. a benne úszó vegyi anyagokkal. A gének és az általuk irányított tulajdonságok kapcsolata elmondhatatlanul komplikált. olyan magyarázóelvet sugall. Az öröklődés bonyodalmai Az örökletesség kérdése sem olyan egyértelmű. Vagyis örökletes. Mert mit is nevezünk veleszületettnek? És mit környezeti hatásnak? Veleszületett az. A legtöbb tulajdonság sokgénes öröklődésű. hogy a gyerek Veleszületett vagy környezeti hatás? Már a gyakori alapkérdés: veleszületett vagy környezeti hatásra alakul ki ez a sajátosság. ami a gyereket éri. Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. hogy a százezres nagyságrendű gének mérhetetlenül bonyolult rendszere az egymásra gyakorolt kölcsönhatások micsoda szövevényén keresztül hogyan is vezethet a tulajdonságok végtelen variációihoz. mint például a vérzékenység vagy a vörös-zöld színtévesztés.12 hogy az egyedi esetben biztosan kielemezhetetlen. a nevelést érti. Környezet már a magzatvíz is. melyek összetétele szintén mérhetetlenül sok és sokféle hatástól függ. ami ebben a formájában nem is értelmezhető. tehát az újszülött már a megszületése pillanatában sem tekinthető "tiszta lapnak". mint a biológiai tényezők. Csak nagyon kevés az olyan tulajdonság.

olyan naiv. és ezek az anya szervezetéből belekerülhetnek a magzatba. Mindezt azért fontos tudatosítani. ami kis mennyiségben a keletkezésétől távol más szervek működését befolyásolja). ami befolyásolhatja a magzatvíz vegyi összetételét. rá kell fókuszálni egy kis részletkérdésre. De minthogy ezeket egyszerre nem lehet vizsgálni. mert ez a két terület sokszoros kölcsönhatásban áll egymással. Félrevezető vizsgálati adatok A közvéleményt ezért félre is vezeti a homoszexualitással kapcsolatos minden vizsgálati eredmény: a valóságosnál sokkal nagyobb jelentőségűnek tűnik minden egyes "kapcsoló". hogy befolyásolhatja a szexuális irányultságot. hogy a kapcsolótábla végén a kívánt eredmény jelenjen meg. Bizonyos környezeti hatások bizonyos veleszületett feltételek esetén egészen másképpen hatnak. annak tudatában. . hogy milyen gyógyszereket is szedtem a terhesség alatt. Az anya önkínzó nyomozása: "mit vehettem be". hogy amikor beteg voltam. annyira reális. melyet aztán minden új adat tovább módosít. abban a reményben. Hogy bár léteznek hormonhatású gyógyszerek. és hogy milyen barom vagyok. akkor is csak számtalan más feltétel bizonyos kombinációjú együttjárása esetén növeli az adott tulajdonság (ez esetben a homoszexualitás) kialakulásának valószínűségét. amiről éppen bebizonyosodott vagy akár csak sejthető. A laikus anya honnan is tudhatná. hogy a valóságban az összes tényező egyidejűleg és egymással kölcsönhatásában fejti ki hatását. vagy mit tehettek volna. hogy aránytalan jelentőséget tulajdonítsunk annak a tényezőnek. mintha egy sokmillió kapcsolóból álló kapcsolótáblán keresnénk: melyik kapcsolót tudnánk másképpen beállítani. hogy az így hangya módra összehordott információtöredékek hatására lassacskán közelebb jutunk az összképhez. gyakran azt a kérdést helyettesíti. hogy "hol rontottam el?" A bűntudat csapdájában vergődő szülő mindenben megtalálja. és azt is befolyásolhatják. hogy hormon (olyan anyag. hogy a magzati korban hormonális hatások is okozhatnak homoszexualitást. hogy a veleszületett lehetőségek közül mi és milyen kombinációban fog megvalósulni. hogy biológiai értelemben pontosan mi is az. mert különben hajlunk rá. hogy a fejlődés másképpen alakuljon. ami miatt hibásnak érezheti magát. Olvastam egy cikket arról. A szülőket égető kérdés: mit tehetnek. a többitől függetlenül vizsgál. de ez csak az egyik apró lehetőség a rengeteg közül. És ha ez a hatás létezik is (egyelőre bizonyítatlan). hagytam magam gyógyszerre rábeszélni. A szülők kérdése: "mi okozta". Széttörtem a fejemet. A tudomány mindig így működik: egy-egy tényezőt kiemelve.13 A veleszületett vagy környezeti hatás kérdésfeltevése már azért is hamis.

Az egypetéjű ikrek úgy keletkeznek. mint különböző időpontokban született testvéreiknek. Ennek megfelelően a két ikertestvér genetikai állománya teljesen azonos lesz. hogy egy egypetéjű és egy két-petéjű ikerpár összehasonlítása nem mond semmit. akkor egypetéjű ikreknél az ikertestvérek több mint fele. A kétpetéjű ikrek közös apjuktól és anyjuktól örökölt génjeinek körülbelül a fele azonos. hogy nem kellett volna egy rajzszöget kihúzni a konyhafiókból. hogy a megtermékenyített petesejt valamilyen oknál fogva kettéosztódik. és két külön szervezetté fejlődik. mint különben is a testvérek. akkor ez arra utal. Tehát ha az egypetéjű ikrek jobban hasonlítanak egymáshoz. A környezet viszont az egypetéjű és a kétpetéjű ikreknél is nagyon hasonló: ugyanabban az anyaméhben fejlődnek. Az ikerkutatások eredményei A környezeti és a genetikai hatások elkülönítésének régi kedvelt vizsgálati módszere az ikerkutatás. hogy még egypetéjű ikreknél is miért csak az ikertestvérek egy része lesz azonos szexuális irányultságú. míg az egypetéjű ikrek mindig azonos neműek és ránézésre is "egyformák". hogy a genetikai állományuknak nagyjából a fele azonos. de ez nem meglepő. mint a kétpetéjűek. Ha egy ikerpár egyik tagja homoszexuális. . azon belül is az egypetéjű és a kétpetéjű ikrek összehasonlítása. és a két magzat egyidejűleg fejlődik tovább az anyaméhben. Ez az adat azt mutatja. ezért lehetnek akár különneműek is. hogy az adott tulajdonság genetikailag meghatározott. húsz-huszonöt százaléka szintén meleg. De ha kellő számú esetet vizsgálva a gyakoriságban értékelhető különbség mutatkozik. mint amennyi véletlenszerűen volna várható. majd mindkettő beágyazódik a méhfalba. Vagyis a kétpetéjű ikrek. Kétpetéjű ikreknél két külön hímivarsejt termékenyít meg két érett petesejtet. A "jobban hasonlít" statisztikailag értendő: egy-egy esetben olyan sok minden befolyásolhatja még az adott tulajdonság kialakulását. Ami azt jelenti.14 mintha valakinek összedől a háza. míg kétpetéjűeknél kb. és azzal gyötri magát. akkor már levonható a következtetés: az adott tulajdonság kialakulásában a gének szerepet játszanak. hogy a genetikai adottságoknak biztosan nagyon nagy a jelentőségük. arra azonban nem ad választ. ugyanúgy. A melegek kétpetéjű ikertestvérei is sokkal nagyobb számban melegek. ugyanaz a szülői ház neveli őket. bár egyszerre születnek. hiszen a kétpetéjű ikrek is testvérek. genetikailag csak ugyanannyira rokonai egymásnak.

A terhességek számának hatása Veleszületett. akkor hogyan. hogy a "szenzációs" adat voltaképpen milyen keveset mond arról. A megrendült szülő hiába gondolja végig a rokonait. akitől az adott tulajdonság örökölhető lett volna ("nálunk senki sem ilyen"). vagyis minden terhességgel kismértékben nő a homoszexualitás valószínűsége. hogy immunológiai oka van: az anya szervezetében létrejövő ellenanyagok lépnének a fiúmagzat bizonyos sejtjeivel olyan kölcsönhatásba. ami azt mutatta ki. hogy szerepe lényeges-e. hogy esetleg csak egy olyan tulajdonsággal függ össze. A család minden tagja ugyanilyen tál borsóból kap néhány szemet. ami a szülőket igazán érdekli. Ez erősebben érinti az anyai oldalt. A melegek családjában. Képzeljünk el egy nagy tál borsót. hogy itt egy adott "hibás" génről van szó. hogy a későbbi terhességekből valamivel gyakrabban születik homoszexuális fiú. amit ha ki lehet iktatni. hogy megtalálták a homoszexualitás génjét. ami a melegeknél valamilyen más oknál fogva gyakoribb. mint a nem meleg népességnél. Természetesen ez is csak statisztikailag. A "homoszexualitás génje" A médiában azt a hírt is olvashattuk. sok esetet vizsgálva igaz. megszűnik a homoszexualitás. ha nem ismerünk senkit. A különös jelenségről azt feltételezik. tehát a veleszületett adottságoknak bizonyosan van szerepük a homoszexualitás létrejöttében. hogy melegek teljes génállományát feltérképezve egy bizonyos gén náluk jelentősen gyakoribb. csak annak illusztrálására említjük. mint az átlag népességben. és ha igen. Sokan úgy értelmezik. ha közöttük egy meleget sem talál. hogy a géneknek. . hogy mi a funkciója. nem jelent semmit. Könnyen előfordulhat. De mindenkinek megvan erre a lehetősége. a kiválasztás véletlenszerű. Mindössze annyit. Nem lehet még tudni. rokonságában gyakrabban fordulnak elő melegek. hogy senki. De egyelőre semmit nem lehet tudni ennek a génnek a működéséről. de nem genetikai eredetű okra hívja fel a figyelmet egy másik vizsgálat. Ez mind puszta spekuláció. vagy inkább csak mellékes. A leegyszerűsítve tálalt szenzáció mögött csak annyi igazság rejlik. mint a korábbiakból.15 A családfakutatások eredményei A családfakutatások is a homoszexuálisok halmozódását mutatják. Az örökletességnek nem mond ellent. melyben néhány sárga színű szem található. mely elősegíti a homoszexualitás kialakulását. hogy egyáltalán ok-okozati összefüggésben áll-e a homoszexualitással. hogy a genetikailag "hibás" magzatokat lehet szelektálni. Ez a hír nagyon megtévesztő. arról. sőt még az a nyomasztó lehetőség is feltárul. vagy csak egyvalaki kap sárga színű borsót.

hanem az alkat. akinek homoszexuális fejlődése "megrontással" indult volna. mert "a szívük mélyén biztos nem fiút. és kész. irántuk éreznek rajongó csodálatot. A nővérem meg ott pipiskedett a tükör előtt. velük élnek át heves szerelmi érzéseket. hogy a melegek már az első szexuális tapasztalatuk előtt átlagosan három évvel tudják magukról. hogy neki szabad szépnek lenni! A csöndes. ránk húztak egy tréninggatyát. ami még fontosabb. focizni nem szerető kisfiú. Ebből a tapasztalatból sokan arra következtetnek. A másik. illetve a lányoktól megkövetelik a lányos viselkedést. A fiúk külsejéből nem csináltak nagy ügyet: nullásgéppel lenyírták a hajunkat. hosszú. ha a fiúkat fiúsan nevelik. hogy a homoszexualitást meg lehet előzni azzal. Falun nőttem fel. a vad. és. hullámos hajjal. hogy saját érzéseiket kell követniük. Egyetlen vizsgálati személy sem volt. hogy a melegek gyerekkorukban gyakrabban mutatnak a másik nemre jellemző viselkedési jellemzőket.16 Gyerek. Mindkét adat azt támasztja alá. Az egyik. hogy nem kellett volna beleegyeznie.és kora serdülőkori sajátosságok A környezeti hatásokról még kevesebbet lehet tudni. a kislány . soha sem babázó kislány képe gyakran bukkan fel a melegek előtörténetében. gyönyörű ruhában. a hajlam az. a másik nem egyáltalán nem vagy jóval kevésbé érdekli őket. hogy kisfia megnövessze a haját. Főleg Amerikában végeztek nagyszámú meleggel kérdőíves vizsgálatokat. hanem kislányt szerettek volna". Általában kora serdülőkoruktól kezdve egyre egyértelműbben érzik. vagy fiúsan a lányukat. hogy az azonos neműek váltanak ki belőlük szexuális izgalmat. Annyira irigyeltem. A gyerekkori hajlam. mint a heteroszexuálisok. sok testvérem volt. melyek eredményéből két fontos adatot érdemes kiemelni. hogy homoszexuálisak. hogy a környezet küzd-e a kisfiú lányossága. "lányos". vagy ragaszkodnia kellett volna ahhoz. neveléssel nem befolyásolható Sok szülő gyötri magát. hogy focizni járjon. és csak ennek sikertelensége láttatja be velük. hogy egyenesen a szülőket hibáztatják. hogy lányosan nevelik a fiukat. A vizsgálatok szerint viszont a homoszexuális fejlődés szempontjából mit sem számít. hogy a homoszexualitás nem a serdülőkor után és nem is a serdülőkori élmények hatására alakul ki. "fiús". és megakadályozzák a lányos kedvteléseket. ami már korán megmutatkozik. Sőt az sem ritka. Ennek ellenére sokan először a másik nemmel próbálkoznak.

amit a gyerek maga szeret. illetve minden fiús kislány leszbikus lesz felnőtt korára. hogy nem lehet elvinni egy meccsre. mert anyjukhoz szorosabban kötődnek. vagy mit tilt a környezet. hogy a homoszexualitás mint tulajdonság nem szorítkozik a szexuális érdeklődésre. és azt sem jelenti. közben remekül tudtunk beszélgetni. hogy olyan ügyetlen és "kényes". . a nevelőknek fontos tudniuk. az csak olyan. és nem is lehet befolyásolni. "lányos" érdeklődésük miatt lesz esetleg több közük az anyjukhoz. hanem már pici korukban megnyilvánuló "lányos" vonásaik. mint kivárni és tudomásul venni. amilyenek a spontán reakciói. önértékelését áshatja alá. hogy mit enged. A közelebbi elemzés megmutatja. aki ezt a hatást ellensúlyozná. minden leszbikus lány fiús lett volna. Én meg mindig védtem. Nem az apai minta hiánya miatt alakul fordítva a szexuális irányultságuk. és nincs jelen az apa. sokféle tulajdonságára kiterjedő sajátosságának tekinthető. annak van jelzésértéke. csak a gyerek életét keserítheti meg. a férjem meg csak a másik kettőt vitte ide-oda. hogy nincs befolyásuk erre a folyamatra. Ez az adat nem azt jelenti. hogy semmilyen sportra nem kapható. aztán egyre inkább úgy alakult. Három fiam van. A szülőknek. Ha ezeket befolyásolják. Már egész kiskorától legszívesebben a közelemben volt. vicces. A meleg fiúk nem azért lesznek melegek. hogy ő az én fiam. az mindig szőke lesz. A középsővel mindig nagyon szoros volt a kapcsolatom. lányosan neveli a fiút. míg apjuk nincs igazán jelen az életükben. hogy a gyerekkori szokatlan viselkedés kihat a családi kapcsolatokra. akivel azonosulva a gyerek megtanulhatná a férfiszerepet. A gyerek hajlamai elleni küzdelem nem hat ki a szexuális irányultságra. mert unja.17 fiússága ellen. tehát nincs mit "elrontani". hogy minden meleg fiú lányos. Nem érdemes nyugtalankodniuk. hogy minden lányos kisfiú meleg. hogy hogyan alakul a gyerek fejlődése. hanem az egész személyiség nagyon korán megmutatkozó. De az biztos. mit támogat. ha gyermekük a másik nemre jellemző viselkedési formát mutat. hogy milyen aranyos. imádott segíteni a konyhában. hanem a "fiús" érdeklődés hiánya távolítja el őket apjuktól. Mindegy. A gyerekkori sajátosságok hatása a családi kapcsolatokra Valószínű. Elterjedt vélekedés. mert ennek jelentőségét gyerekkorban nem lehet megítélni. Nincs más lehetőség. de ami utána nő. Ezt sokan a homoszexualitás okának is vélik: az anya magához köti. hogy ez a magyarázat felcseréli az okot az okozattal. mint a hajfestés: a feketére festett szőke haj feketének látszik. okos. Az apját viszont idegesítette. hogy a meleg fiúk túl szorosan kötődnek anyjukhoz.

ők nem voltak elég vonzók. Később valakitől azt hallottam. amilyen. . hogy az értelmetlen próbálkozások. Emlékszem egy sok évvel ezelőtti páciensemre.18 A szülők gyakran úgy érzik. Akkoriban még az volt az általános meggyőződés. hogy ez egy pszichoszexuális zavar. ami neurotikus személyiségfejlődés következménye. egy egyetemista lányra. személyiségfejlődésében és szexuális irányultságuk kialakulásában különösen könnyű összetéveszteni az okokat a következményekkel. A lánynak nyilván azért kellett olyan messzire mennie. sőt női mivoltát is. hogy felismerje. és nagy kudarcnak éreztem. és pszichoterápiával gyógyítható. Fiatal koromban még nagyon keveset tudtunk a homoszexualitásról. aki azért jött hozzám. Most már. A terápiában nem nyílt meg igazán. Csak egy másik országban. a magány boldogtalanná tette. ahol egy nővel él együtt. hogy egy nővel együtt élve meg tudja találni a számára élhető életformát. örömtelennek érezte magát. hogy nem sikerült segítenem. Hogy ők a hibásak. A feltűnően nőietlen külsejű ésviselkedésű lány nagyon rossz viszonyban volt hatalmaskodó természetű. és állandóan kritizálta. a családja mellett a hazáját. ha a gyerek "elfordul" tőlük. Több mint negyven éve vagyok pszichológus. hogy külföldre ment. Akkoriban mindezt úgy magyaráztam. hogy az anya nem bírta elviselni lánya nőietlen természetét. hanem eleve olyan volt. Anyjával főleg az rontotta meg a kapcsolatát. hogyan is működtek volna? És nem csoda. hogy nem működtek a fiúkapcsolatai. egy idő után el is maradt. mert boldogtalannak. hisztérikus anyjával. Nem utasította el a "női szerepet". A lány egész egyszerűen leszbikus volt. nem apjuk miatt nem kellenek a fiúk. és senkivel sem tartja a kapcsolatot az otthoniak közül. Ok vagy következmény? A melegek élettörténetében. hanem "csak". és egyáltalán nem működtek a párkapcsolatai. hogy nem anyjuk miatt nem kellenek a lányok. az elvárásoktól és ellenőrzéstől távol adatott meg neki a tapasztalat. ennyi idő távolából teljesen fordítva látom ezt a történetet. A meleg fiatalt ezek az érzések inkább megterhelik. hogy a rossz és sajnos megoldatlan anyakapcsolata miatt utasított el mindent. hogy gyerekük a másik nemmel együtt a másnemű szülőt is elutasítja. természetes. ők pontosan érzik. mire is vágyik. mert távolságra és nyugalomra volt szüksége.

vagy emiatt is . hogy a tizennégy év alatti gyerekek teljes védelmet élveznek. az üldözése ad lehetőséget különböző bűncselekményekre.) A homoszexualitás nem bűn A homoszexualitást a középkortól kezdve nagyjából a huszadik század közepéig bűnnek tekintették. 2002-ben viszont egységesen tizennégy éves korban állapították meg az úgynevezett beleegyezési korhatárt. A nemi szerepnek megfelelő viselkedést a családban és a tágabb környezetben tanuljuk. Ez azt jelenti. De a nemi irányultság nem tartozik ide. mint mindenki más. Ez az önvád minden alapot nélkülöz.vált homoszexuálissá. A nemi szerep azt a viselkedésrepertoárt írja le. A magyar törvények ezután még négy évtizedig tükrözték azt a téves meggyőződést. de nem is lehet tanulni. hogy a fiatalokat azért kell védeni a homoszexuális élményektől. Szaúd-Arábia). Ahogy a kultúránkban elvárt étkezési szokásokat a családunkban tanuljuk. Erre az időre már világossá vált. hiszen a melegek sem tudják szüleiktől eltanulni a heteroszexuális beállítottságot. de éppen a tiltása. aki tizennyolc év alatti azonos nemű fiatallal létesített szexuális kapcsolatot. hogy nem tudtak elég jó női vagy férfi mintát nyújtani vagy esetleg a saját problémáik miatt "elvették a gyerek kedvét a másik nemtől". mert ez szexuális fejlődésüket kisiklathatja. Magyarországon az 1961-es törvénykönyv volt az első. A törvény egészen 2002-ig büntette azt a személyt. és különböző büntetésekkel sújtották. az befolyásolhatatlan ösztönműködés. ahol már nem szerepelt a "természet elleni fajtalanság" bűntette. (Ami nem meglepő. A melegek szülei gyakran vádolják magukat. A "nőies" vagy "férfias" viselkedés megtanulásában bizonyosan szerepe van az anyai és apai mintának. például a melegek megzsarolására. kirablására. hogy pontosan megkülönböztessük a nemi szerepet a nemi irányultságtól. velük kapcsolatban bármilyen szexuális tevékenység tiltott és erőszaknak számít. amit nem kell. ahol az életét kockáztatja két egymást szerető meleg férfi. de az éhséget magát nem. . A vizsgálati anyagban semmilyen speciális családszerkezet (például "csonka" család) nem szerepelt az átlagnál gyakrabban és az egyik szülőhöz való túlzott kötődés sem kiugró. Sőt még a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek is ugyanolyan arányban lesznek heteroszexuálisok és homoszexuálisok.19 A nemi irányultság független a női vagy férfi mintától Fontos. amit egy adott társadalom elvár a nőktől és a férfiaktól. hogy maga a homoszexuális életforma veszélytelen. aki emiatt . De még ma is vannak olyan országok (például Irán.

hogy veszélyes vagy kellemetlen lehet. hogy az érintetteket már nem hibáztatták. kiderült. kutatások. A múlt század hetvenes éveire gyűlt össze annyi tapasztalat. Mindezek hatására a hetvenes években a homoszexualitást törölték a Betegségek Nemzetközi Osztályozása című jegyzékből. hajlamaiknak megfelelő harmonikus életet kialakítaniuk. mint a balkezesség. feltételezések tanulsága annyi. Olyan. amely talán már a születéskor. ha mondjuk a rendőrség rajtakap egy szeretkező meleg párt. A büntető törvénykönyv viszont semmilyen különbséget nem tesz homoszexuálisok és heteroszexuálisok között. hogy a szexuális beállítottság semmilyen terápiával nem befolyásolható.20 akkor is. hogy a homoszexualitás nem teljesen legális. A homoszexualitás nem betegség A homoszexualitás megítélésében nagy előrelépést jelentett. hogy a nem melegekhez hasonlóan megtalálják belső egyensúlyukat. A közvélemény viszont még ma is gyakran úgy gondolja. melynek fényében a betegségelmélet is tarthatatlanná vált. a köreikben gyakoribb neurózisról kiderült. de mindenképpen nagyon korán. a színtévesztés vagy a vörös haj. És ami talán még fontosabb. hanem csak az. ami a szexuális fejlődést megzavarná. Tizennégy éves kor fölött viszont már semmi sem tiltott. mert mind a mai napig vannak. és azóta nem is tekintik gyógyítható vagy gyógyítandó állapotnak. A homoszexualitással kapcsolatos kutatások tanulságai A homoszexualitással kapcsolatos vizsgálódások. jóval a serdülőkor előtt . amikor az "elhajlást" már nem tekintették bűnnek. hogy a homoszexualitást szankcionáló környezet és nem a szokatlan szexuális irányultság következménye. és sikerüljön önmagukkal összhangban. Ami bizonyosnak látszik: a szexuális irányultság olyan önmagában ártalmatlan. hanem megváltoztathatatlan sajátosság. A melegek pszichológiai kezelésének viszont nem lehet az a célja. hogy ebben a bonyolult kérdéskörben nagyon messze vagyunk a végleges választól. Ezt fontos tudatosítani. hogy szexuális irányultságukat megváltoztassa. hanem csak szabálytalan hajlamaikból kigyógyítani. akik azt hiszik. ha a gyerek ebbe "beleegyezik". ami nem jár semmilyen egyéb kóros vonással. Ami azt jelentette. A melegek személyiségében nem sikerült kimutatni semmilyen kóros működést. Nem sikerült egyértelmű és bizonyítható kórokot sem találni. Ez nem betegség. hogy a melegeket pszichológushoz kellene küldeni. amiből ki lehetne gyógyulni. nem kívánták megbüntetni. pszichés zavarnak. megváltoztathatatlan tulajdonság. ami két ember között kölcsönös megegyezéssel történik. hanem betegségnek.

A gyerek olyan. akkor ezt a lelki egészsége biztosan meg fogja sínyleni. hogy vajon most kéne elmondanom? Emiatt sokszor hagytam már olyan jeleket. személyesen még nem találkoztam eggyel sem. Akárhányszor a lányokra terelődik a szó. tapasztalatoktól. hogy vele "valami nincs rendben". A MELEGEK SERDÜLŐKORA A következő példa részlet egy internetes fórumbeszélgetésből: Először is szeretném a szerzőnek megköszönni ezt a remek cikket! Ugyan köztudott tény. másrészt nem. De ha kicsi korától azt kell éreznie. nemhogy nem használ. kialakulásában serdülőkori és későbbi élmények nem játszhatnak szerepet. részben a leírtak miatt. A rákérdezés sem olyan egyszerű helyzet. sem az apa semmiféle igyekezettel és gondossággal. A próbálkozás. de nagyon kínos és görcsös szituációk ezek. hogy megelőzzük a homoszexualitás létrejöttét. amilyen.21 eldől. talán ki is tagadnának. kénytelennek érzem hazudni. valószínűleg letagadnám. semmilyen sajátos módszerrel nem tud gyerekéből garantáltan heteroszexuális felnőttet nevelni. ha megpróbálják ellenőrizni a gyerek baráti kapcsolatait. és engem kérdeznek. ezeket egyrészt bánom. Nem tudnék hova menni. mert ha meg is tennék. A gimimben sem tudom. hanem egyenesen árt. A sokrétű. amik gyanúsak lehetnek. mégse. de előbb-utóbb a családom is megtudná az igazat. Tizenhat éves meleg fiú vagyok. Ameddig gőzerővel spekulálok egy megfelelő válaszon.. hogy ő nem olyan. még azon is rágódom. komplex összefüggések miatt kilátástalan próbálkozás tudatosan olyan környezetet biztosítani. ami megelőzhetné a homoszexuális irányultság kialakulását. Tervezgetem.. A cikk rám vonatkozó részeivel nem is tudnék jobban egyetérteni! Nap mint nap ilyen szorongások gyötörnek: elmondjam? Áh. hogy kinek mondjam el. hogy például ki tetszik. ott biztos jobban fogadnák. de a családom nem hiszem. hogy elfogadna. amilyennek lennie kellene. milyen hatást váltana ki egy bejelentés. Nem segít. Más szóval: sem az anya. Nem merek kockáztatni. Mit szólnának? És ha nem tetszene nekik? De ha nem lenne baj? Majdnem rájöttek! Talán már tudják is? Csak ők sem mernek rákérdezni? Az iskolában sem érzem magam túl jól. Ezen nem lehet változtatni. hogy léteznek melegek. Nem létezik olyan "rizikófaktor" (mint amilyen például a dohányzás a szívinfarktusnál vagy a magas vérnyomás az agyvérzésnél). éppen a . ha távol tartják veszedelmesnek tartott élményektől. amit tudatos odafigyeléssel el lehet kerülni.

kb. én meg elkísértem. vagy nem meleg. túl sok embertől kaptam olyan jeleket. Észrevette. te mit szólnál. ha kiderülne valakiről az osztályból. filmet nézünk. sokszor teszek így. vagy ki tudja? Nem tudhatom biztosan. csak leírtam már pár dolgot. Megtörtént. aki nem. hogy mi van. (Pedig szerintem ez lenne a megoldás. aki a cikket olvassa. hogy vannak még rajtam kívül melegek. nem titkolhatom mindörökké. Megelőző nap este rám jött a gondolkozhatnék. család. hátha érdekel majd valakit. példákkal teli szöveget. Hogy kiderítsem. átmegyek hozzá. Folyton csak a begyakorolt szövegem első szavára koncentráltam.. és csak néztem magam elé tovább. akár A Coming Out menüpont ezekről ír. hogy valami nem stimmel. húsz-harminc perc a házuk onnan gyalog. vagy csak én szeretném. amik arra utalhatnak.22 kiszámíthatatlan helyzet miatt. elmondtam az egyik osztálytársamnak.. de olyan bonyolult. akár barátok előtt! hogy mikor bújsz elő. hogy mi az. miket mondott akkor. tulajdonképp nem is esne rosszul). én meg másra sem tudtam gondolni. Az osztályomban sejtem. hogy.Te. valamit mindig csinálunk. de olyannal sem biztos. de akkor már ott van. aminek meg kellett történnie. de ezt vagy ő nem érti. meleg? .. mást is gyötör a társadalom nyomása. ha már hús-vér emberrel nem is társaloghatok ilyenről. csak a szavakat kerestem. Éppen hazafelé ment. mert történt velem egy-két változás.feleltem. még "csak úgy" kibökni is iszonyú nehéz volt. ameddig én egy szót sem tudtam kinyögni. Most azért írok megint... és csak az utat figyeltem. Az én korosztályomban senkivel sem találkoztam. Egy-két percig csak beszélt hozzám. és leírom ide. hogy arra utaljanak. De végül megtettem: . megpróbálok jeleket hagyni. olvasgasd szerezz barátokat a meleg világból mindenképpen! őket nyugodtan! És Kösz ezt a gyors hozzászólást. aki bevallotta volna másságát. próbáltam összeszedni magam. hogy kiadjam magamból. és elhatároztam. hogy most vagy soha. Akarom mondani. ezért megkérdezte. Nem is igazán várok választ erre (persze ez nem azt jelenti.. gépezünk. beszélgetünk. hogy nem vagyok egyedül. amit megkönnyebbülés volt olvasni. Eljött az idő. és azt hajtogattam magamban. már arra sem emlékszem. egy ideig legalábbis. Még egyszer köszönöm ezt a remekül megfogalmazott. elindultunk a suliból. egyáltalán nem tudhatom. ha elmondja valakinek?) Szia Mindenképpen neked kell eldöntened. Semmi . a legjobb barátomnak. hogy nem lehet rá válaszolni. aznap el kell mondanom neki.

te? . még ha tényleg a legjobb barátom is az illető. Ezután egy darabig még győzködnöm kellett. hogy lehetek biztos benne? Eddig már-már beletörődtem. mint a barátokkal szemben. A képeket csak retusálni és színkorrigálni akartam. ha nem.Fogalmam sincs... Már várom a harmadikat..23 . Azonnal riasztottam az akkori kedvest. és ez így is lett! Nem téma otthon a dolog. hogy kiadtam magamból. szerintem magamra. valahogy nekem is el kell fogadnom azt újra.Ha tippelnem kéne? Aha. lenyugszanak majd. És szerencsésnek érzem magam. váratlanul. olyan. ugye? Az első nekem elég gyorsan történt. hogy ez el fog múlni?" Arra számítottam... Te kire tippelnél? . meztelennek. vagy nemtom. ha tippelni kellene? Szerinted ki lehet az? .. hogy a beszélgetés után jobban fogom érezni magam. de most kiújult ez az ötéves gondolatmenet. hogy nem is fog menni. bár a szülővel a coming out mindig is kicsit nehezebb szerintem..És kire tippelnél. és megbízom benne. ...Ó. Mert ő a maszkom. nem. ez nagyon kényelmetlen érzés. így találhatták meg. és beszélgettünk vagy két-három órát. valószínűleg semmit.. elfogadták. Most így. ezen még sose gondolkoztam. lehet.. mivel változtatni úgysem tudok rajta.. valószínűleg tényleg semmi nem lenne. de a mappát nem tettem rejtettbe. tényleg nem tudom. és feltámadt a "remény". . . de megnyugtatott. de inkább jött még két kétely: Tényleg. "De hogy lehetsz biztos benne? Nem lehet. De amúgy mi a véleményed a melegekről? . Nem lesz könnyű. a titkom mögé lát. és volt még egy beszélgetésünk. hogy "rájöttek". nem tudom. Felhozott egy olyan érvet a beszélgetés folyamán.Nem. hogy mi van. három héttel az esemény után már enyhült ez az érzés... hogy ennyire elfogadták! . vagy megutálnád. ami igen megfogott. mert nem hitte el. de mielőtt még vele próbálom elfogadtatni a tényt. .Nincs velük semmi bajom. A másik. ameddig rám nem másznak (ehhez próbált egy erőltetett vigyort is hozzáfűzni). és ez. Szia! Gratulálok! Visszagondolva nem is volt nehéz. Miért.De azért valamit csak reagálnál.. hogy igen furcsán érzem magam a suliban az ő jelenlétében. hogy semmi baj nem lesz. nem? Nem állnál vele többet szóba. de majd ellenreménykedek. Egy csókolózós kép volt a "legdurvább". és azt is.Háát. ő már tudhatja egyes cselekedeteim igazi okát.. hogy így lett! Anyumék megtalálták a gépen egy mappában az első párommal készült közös képeket. de jobb.Én sem tudom.

hogy megtanuljon írni és olvasni és még sok más dolgot. most már se a lányokkal. miközben még abban is bizonytalan. hogy a társadalmi közmegegyezés szerint úgy teszünk. Kirekesztődés A kortárscsoporton belül szinte elkerülhetetlen az elmagányosodás. Olyan. hogy egyáltalán van-e olyan lépcső. nem engedték meg. ahogy felnő. és ez összeegyeztethetetlen azzal. hogy vannak melegek. amire szüksége lesz az életben. amit magukon átélnek. Ez a felismerés nagyon szorongató lehet: sokan eddigre már magukba építették szűkebb-tágabb környezetük "lebuzizó" minősítését. a lábával kell minden egyes lépcsőfokot kitapintania. akkor is kitapasztalták már. önmaguk számára elfogadhatatlan titkos azonos nemű szerelmeket élnek át. mintha homoszexualitás nem is létezne. erőltetik a heteroszexuális párkapcsolatokat. miközben maga előtt látja a néhány fokkal előtte járókat. hogy természetes módon meglássa. "járni" kezd. Bár nem ekkor "lesznek" homoszexuálisok. mintha eltűnne a lépcső. A meleg fiatal elől hirtelen eltűnik a jövőkép: a világ eltitkolta előle. és most egyedül kell küszködnie kétségbeesett magányában. de nemi irányultságuk ekkor kerül felszínre: ekkor kezdik tudatosan átélni. hogy háromévesen óvodás lesz. De ha nekik maguknak nincsenek is előítéleteik. családot alapít. hogyan is él egy egészséges. Tudja. A gyerek. hanem az azonos neműek gyakorolnak rájuk szexuális vonzerőt. azért.. Eltűnik a jövőkép Most bosszulja meg magát igazán.24 Szorongás a saját érzések miatt A melegek életében szinte mindig kritikus életszakasz a serdülőkor. hogy nem a másneműek. A meleg fiatal kívül marad. ismer óvodásokat. kitapasztalja. hogy ha kinő az óvodából. se a . a szerelmi ügyek megbeszélése. Mostantól sötétben kell tapogatóznia. ami őt valahová vezeti. A többiek legfontosabb közös ügye a másik nem: az ébredő szexualitás. jól integrált meleg. Ha eléri a kamaszkort. hallott már az óvodáról. nem is olyan kevesen. miközben boldogtalan.. mintha egy lépcsőn lépegetne egyre feljebb. majd megházasodik. iskolába fog járni. és magányosan vergődnek tagadni próbált vágyaik hálójában. hogy a külvilág gyakran milyen gonoszul bánik a melegekkel: ez lesz az ő sorsuk is? Sokan igyekeznek nem hinni saját érzéseiknek. talán járt is már ott. vagy legalábbis kialudna a villany. A pici gyerek tudja. akkor szerelmes lesz.

miről beszéljen? Nemcsak az a nehézség. elismeréséért. az maga is lecsúszik. akárhányszor átöleltem. Közben fokozódik a kétségbeesés. miközben páni félelmet éreznek. a nagy kitárulkozásoké is. ettől a kapcsolatunkból eltűnt a természetesség. kézen fogva jártunk az utcán. Aki alacsonyrangúval barátkozik. a kilátástalanság érzése. Csak hát ez mégis sok mindent megváltoztatott. persze addigra már én is kinőttem a "sülve főve együtt a legjobb barátnőmmel" korszakból. hogy ez neki egész mást jelent. hanem az intim barátságoké. hogy miket beszélek a fiúkról. De akkor ez már nem volt olyan szoros barátság. a többiek tetszéséért. A fiúlány kapcsolatok nagyrészt a közönségnek szólnak: aki rangosabb. igényeinek nem talál helyet az életterében. De nem csak ez. az előbbre lép a ranglistán. Folyik a pozícióharc. hogy valódi élménymegosztás nem nagyon képzelhető el. hogy ez benne egész más érzéseket kelt. hogy saját vágyainak. a belső magány. hogy kiszoruljon a kortárscsoportból. szerelmi történeteket talál ki vagy imitál. sőt idegesíti. hogy leszbikus. Azért az elég nehéz ügy volt. A kamaszkor nemcsak a heves szexuális vágyak és szenvedélyes szerelmek időszaka. megjátssza magát. éreztem. Tudni. Egyrészt ő se értette igazán. vetkőztünk. ha ő meg lányokért kezdett rajongani. Én a barátnőimmel mindig elég közvetlen viszonyban voltam. Elég hamar el is távolodtunk egymástól.. hogy a társaiét sem tudja követni. Hogy viselkedjen a bulikon. a többiek végtelenül kritikus tekintetének kereszttüzében állna. A kisebb gyerekek még nem foglalkoznak saját élményviláguk elemzésével és megosztásával: az erre való igényt és az ehhez szükséges önmegfigyelő képességet a serdülés hozza magával. elvileg nem is volt kifogásom ellene. hogy nem érdekli a téma. egymás előtt öltöztünk. Kamaszkori életkori sajátosságok A serdülőkor a folyamatos megmérettetés időszaka is. Persze. A kortárscsoportban mintha mindenki állandóan színpadon. belső világuk annyira más. és hát én sem tudtam mit kezdeni azzal. elfogadtam. Kíméletlenül visszaélnek egymás gyengéjével. a küzdelem a fölényért.25 fiúkkal nem tud mit kezdeni.. hogy az ő gyengeségeikre . és csak évekkel később lettünk megint jóban. hanem az is. amikor tizenhat éves koromban a legjobb barátnőm elmondta nekem. hát ez vele valahogy kínossá vált. és az alulmaradástól való rettegés ellen nemegyszer a másik kikészítése látszik a legbiztosabb módszernek. "menő" lánnyal vagy fiúval jár. megcsókoltam őket. A meleg kamasz elől a kitárulkozás lehetősége is el van zárva: még ha őszinte is a barátaihoz. amikor neki lett egy stabil barátnője vagyis szerelme és én is együtt voltam egy fiúval. Sok fiatal nem bírja elviselni. inkább titkolózik.

akkor mindennek lehordott. "fiússágukról" le akarják őket szoktatni. és ha megijedtem erős labdától. amit nagyon szégyelltem. mint én. nem igazán tartozom közéjük" legtöbbször nem derült égből villámcsapásként éri a serdülőkorba lépő fiatalt. azzal a gyerekkel barátkozzon. Egész gyerekkoromban valahogy megfoghatatlanul éreztem. legboldogtalanabb korszakaként emlékszik vissza középiskolás éveire. Apám nem bírta elviselni. mint a "férfiatlan" kamaszt vagy a "nőietlen. megjegyzéseket. ha a külvilág kedvezőtlenül reagál rá. ha szüleik sem állnak melléjük. hogy nem elég nőiesek. Ez a másmilyenség igazán csak akkor jelent problémát a gyereknek. hogy nem elég férfiasak. esetleg megszégyenítik a "lányos" kisfiút. és attól fogva boldogan élnek együtt. hogy olyan vagyok. Persze nem tudtam. ami érdekli. a lányok. A melegek gyerekkora Az alapélmény: "én másmilyen vagyok. hogy azzal a játékkal játsszon. amíg meg nem halnak. A belső bizonytalanságot nagyhangú dicsekvéssel lehet eltakarni. Nemrég a kezembe került egy svéd mese. hiszen saját tapasztalatukból tudják. Jaj volt nekem. nem volt közöm a szerelmi történetekhez. hogy válasszon közülük feleséget. ha ők is elégedetlenek. de én nem találtam meg magamat a könyvekben. az öreg király és királyné hiába próbálják felvidítani. csúnya" lányt? Aki még magával sincs tisztában. de a kortársak között leginkább a megalázást és fenyegetettséget élheti át. ha nem engedik. és akkor a boldogtalan királyfi felragyog rád vártam egész életemben. a hősmondák. és adott esetben kit lehetne jobban kigúnyolni. Nem érdekeltek a kalandregények. hogy senki sem olyan. Nem véletlen. ha "lányosságukról". a "fiús" kislányt. ha ezt a mesét olvashatom gyerekkoromban! De mindenhol csak azt láttam. Ebben az életkorban mindenki bizonytalan. ha Tette a vagyok. az indiánkönyvek. hogy olyan sok meleg élete leggyötrőbb. hogy ügyetlen rákényszerített.26 is fény derülhet. de az idegenséget éreztem. Nem szerettem olvasni. mi történhet azzal. mert nálunk mindenki sokat olvasott. a filmeken. aki sebezhető. egy királyfiról szól. Végül egy szép szőke királyfi jön hozzá. aki mindig boldogtalan. hogy nem tartozom sehova. de neki egyik sem kell és egyre boldogtalanabb. Szülei. akivel jól érzi magát. Ha csúfolják. a könyvekben. a fiúk félnek. hogy milyen vagyok. A meleg gyerekeknek az a legkínzóbb. hogy kényeskedem. hogy menjek vele focizni. mondja. Elébe hozzák az ország legszebb lányait. amilyen. egy túl ilyenkor . Hogy én milyen boldog lettem volna. Sokan már gyerekként is hasonlóan érezték magukat.

Én meg nagyon csodálkoztam. akár szigorúan büntetni. Ebből a szempontból a szülőnek. egyrészt. Ha a szülő gyanút fog A szülőket még jobban megijesztheti. ha viszont nem meleg. és állandóan kifogásolta az iskolában. Hihetetlen volt. A gyerek "furcsasága" sokféle módon megmutatkozhat. hogy kamaszgyerekükkel valami nincs rendben. bezzeg az unokabátyám milyen belevaló srác.27 még el is sírtam magam. Csak utólag értettük meg. Rettegtem tőle. Sokan pánikba esnek ilyenkor. hogy neki ijesztő lehetett a kamaszkor. nem akarta hagyni. ha látják. De nagyon rosszul éreztem magam. csak a kamaszkor szexuálisan felfűtött állapotában kísérletezik. És félhetett a saját erotikus rezdüléseitől. Kamaszkorban ez már nemigen fordulhat elő. hogy anyu ölébe üljek. mihez kapjanak. akkor is meleg "lesz". a gyerek szexuális irányultságára ez nem lesz kihatással. Minden erővel "férfiassá" akart nevelni. Utálta. amit felfedeztek. Kiakadt. ahol a többiek tánc közben vagy a szoba sarkában csókolóztak. . Akár engedékenyek. hogy telnek az évek. mire hajlandó volt felnőni. magányos. ha anyuhoz menekültem. Többnyire nincsenek tisztában azzal. valahogy nem is értettem. ha ittak vagy cigarettáztak. hogy a gyerek szexuális fejlődése szempontjából teljesen mindegy. Meg volt sértve. ha valamilyen jelből gyanút fognak: a gyerek a saját neméhez vonzódik. aztán meg olyan aszexuálisnak tűnt. hogy ez reménytelen. amikor látta. hiába tiltják vagy engedik. A fiam olyan elviselhetetlenül jó gyerek lett kiskamasz korában. hogy utálta a bulikat. hogy az unokatestvére már nem akar vele rajzfilmeket nézni. sem az engedékenység. nem tudják. mi a baja velem. A fiúkhoz. Elmúlt húszéves. tiltani próbálják azt. és még mindig olyan. Persze. hogy ő milyen szerencsétlen a fiával. mint egy kisfiú. heteroszexualitása kibontakozását akkor sem veszélyezteti sem a tiltás. ha valaki nem tartott be egy szabályt. A gyerek olyan "furcsa" A szülőket aggaszthatja. Megpróbált visszamenekülni a biztonságos gyerekkorba. és áradt belőle a kétségbeesés. hogy ilyen stréber. mit tehetnék. Ha például nagyon visszahúzódó. Ha meleg. hogy a többiek buliznak. nyilván attól hogy az alkohol oldhatná a gátlásait. esetleg depresszív vonásokat mutat. A jelenlétemben panaszkodott. Ezzel együtt sok meleg gyerekkorában probléma nélkül beilleszkedik a többiek közé. Fogalmam sem volt. a nevelőnek nincs "teendője". fel volt háborodva. hogy ők hogyan reagálnak. ragaszkodott a gyerekkori játékaihoz.

és aláássa viszonyuk őszinteségét. de a szülei soha. ahol jól érzi magát. és akkor hirtelen minden világos lett. FÉRFIAK ÉS NŐK: HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A második fejezetben ismertetett kutatási eredmények nagyrészt homoszexuális férfiakon végzett vizsgálatokon alapulnak. hogy mitől depressziós a fiam. és amikor olyanokat kezdett mondogatni. nyugtatgattam. hogy nem igazán tudom róla levenni a terheket. De csak arrafelé. El nem tudtam képzelni. A vonat haladásának iránya viszont nem függ a sebességtől. és így vagy úgy. hogy élni sincs kedve. de a közérzetét. A serdülőkori hormonok fűtik a mozdonyt. teljesen kikészültem. az általános állapotát és családjához fűződő viszonyát igen. miért olyan boldogtalan. a váltó már réges-régen be van állítva. így a leszbikusság hátteréről. hogy a szülő hogyan reagál arra. Rossz volt. Mit tehet a szülő? Ugyanakkor mégis nagy jelentősége lehet annak. ha biztos lehet benne: talán lesz olyan ismerőse. ha csak sejti. de azzal vigasztaltam magam. ha értésére adja: neki magának nincsenek előítéletei. Mintha egy gyorsuló vonatot akarnának még idejében más sínre terelni. A gyötrődő fiatalnak mindenképpen nagy megnyugvást jelent. ami a szervezetbe eredendően bele van kódolva. amikor rájöttem. gyorsítják a vonatot. hogy mindig hallgasson a saját érzéseire. akadályozni próbálja a gyerek bontakozó szexualitásút.28 A szülők mégis úgy érezhetik: ha nem lépnek közbe. amit felfedezett. Szinte megkönnyebbültem. Hogy miért van ez így? Talán a társadalmat kevésbé érdeklik. A gyerek nemiségét nem tudja befolyásolni. hogy a tudósok többsége férfi. Óvatosan szóba hoztam a dolgot. de túl fog jutni rajta. egyben kevésbé is irritálják a leszbikusok. hogy nekem is nehéz volt a kamaszkorom. de nem tudhatja biztosan. sajátosságairól még kevesebbet tudunk. Nem könnyű a szülőnek. akkor ezzel csak a gyerek szorongását növeli. majd rátalál arra a társaságra. és hozzájuk a férfi szempont áll közelebb? Mindenesetre a leszbikusok . Érdemes a gyereket arra bátorítani. Ha rémülten tiltani. hogy majd minden kialakul. Aztán nyitva felejtett egy internetoldalt. hogy gyereke rossz állapota azzal függ össze. hogy saját hajlamaival hadakozik. vagy esetleg csak arról van szó. Ilyenkor azzal csökkentheti a gyerekre nehezedő nyomást. aki ellene fordul. a gyerek a vesztébe rohanhat. A női homoszexualitással a kutatók sokkal kevesebbet foglalkoztak.

és így tovább. A homoszexuális hajlamú nőt ugyanúgy férjhez adták. hogy nemcsak a heteroszexuálisokhoz. hogy érzéseiket legalább rejtett formában. Egy nő számára a szexuális együttlétet nem teszi lehetetlenné. ha az ő testi közelsége sokkal jobban esett neki. hogy a kötelességtudó feleség barátnőjét minden lehetséges alkalommal átöleli. hogy nem veszik komolyan őket. sőt az sem.) . a leszbikusok sok problémája abból adódik. vagy: csak "nem tudják. Ismeretesek a durva viccelődések. (Ugyanakkor. hogy "csak egy rendes férfira volna szükségük. Ez a fajta együttlakás férfiak esetében elképzelhetetlen lett volna. miközben esetleg barátnője érzelmileg mindenkinél többet jelentett neki. A különbségek a női és a férfi természet. ha egyenesen viszolygást kelt benne. a női és a férfi szexualitás eltéréseiből is adódnak. hogy mi is történik a két "barátnő" hálószobájában. megcsókolja. ha az nem okoz testi örömöt. míg nőknél senki sem foglalkozott azzal. éppen ez a nők között szokásos természetes testközelség okozhat zavart és feszültséget a homoszexuális és heteroszexuális nők kapcsolatában. mit számított. hanem a meleg férfiakhoz képest is háttérbe szorulnak. csökevényesen kiéljék. Két-három generációval ezelőtt még Magyarországon is "házastársi kötelességről" beszéltek. ha két "magányos" nő közös háztartásban élt. és erkölcstelennek tartották ("nimfomán". Kinek tűnt volna fel. A leszbikusok sajátos helyzete Míg a meleg férfiak leginkább a nyílt üldözéstől szenvednek. aki jól elkapná őket". "fehérmájú". Régen a leszbikus nőt is férjhez adták Ebben a közegben a leszbikusok nyilvánvalóan fel sem tűntek. hogy mi hiányzik nekik". mint az előző fejezetben olvasható történetben láttuk. sőt feltűnést sem. ha a házaséletet terhes és kellemetlen kötelességnek érezte.29 gyakran kifogásolják. jó esetben "kurva") a nemi életben örömöt lelő nőt. A nők közötti intimitás nem feltűnő A külvilág a nők egymás közötti intimitását sokkal természetesebbnek tartja. mint a "hites uráé"? Az sem keltett visszatetszést. és ő maga és a környezete sem talált semmi furcsát abban. így a leszbikusoknak mindig inkább megadatott.

hogy a szülő ezt nem tudja befolyásolni. Pedig az sem ritka. hogy egy lány már egészen fiatal korától biztosan érzi: férfival nem.30 A leszbikus nőt frigidnek tarthatják Későbbi időkben. mint meleg fiuknak. hogy nem bírja a fiúkat. hogy sokkal több boldogságot kap női szerelmétől. több általa többé-kevésbé sikeresnek ítélt férfikapcsolat után ébred rá arra. senki sem tudhatja százszázalékos biztonsággal megjósolni. sőt el is várta. és környezete legnagyobb meglepetésére életmódot vált. a tapasztalatokkal fejlődik. . "Bizonyíték" valóban nincs. Az ő családjuk esetleg haraggal. igazán kielégítő szexuális kapcsolatot csak nővel tudnak átélni. az viszont inkább lányokkal fordul elő. az csak dacba kergeti a gyereket és a viszonyukat rombolja. hogy a nő is szívesen éljen nemi életet. csak nővel tud intim kapcsolatot elképzelni. Szörnyű veszekedéseink voltak. rajongó viszony fűzi barátnőjéhez. akkor már biztosan nem talál vissza a normális életbe. mint a férfiaké. A szülők a lányuknak nehezebben hisznek Éppen ezért a szülők sokszor nehezebben hiszik el leszbikus lányuknak. mint a fiúkat. hogy ha én ezt elismerem. hogy homoszexuális érzései vannak. ő bizony leszbikus. A női élvezőképesség gyakran az életkorral. A nők szexuális fejlődése többnyire nem olyan drámai. a kamasz lányokat nem borítja el olyan ellenállhatatlan hevességgel a nemi vágy. agresszióval reagál. az még nem azt jelenti. hogy egy középkorú nő. akkor elszakad az utolsó szál is. mint a testi kapcsolatot igényli. neki csak a lányok kellenek. sok esetben lassabban. hogy hogyan fog alakulni a gyerek élete. és ne is erősködjek. amikor a társadalom már természetesebbnek vette. és megint csak nem feltétlenül derült ki. Az is előfordul. A lányom már kamaszkorától provokatívan hangoztatta. ha beszámol róla. A leszbikus nőkben. fokozatosan érik meg a bizonyosság: igazán mély kötődést. ha a "hideg" nő csak a férfiaktól jövő ingerekkel szemben volt érzéketlen. hogy leszbikus. Ha egy lányt szenvedélyes. a leszbikusok nagy részére a "frigid" címkét ragasztották. De az biztos. és kezdetben sok lány inkább csak a romantikus érzéseket. hogy szüleik nem is hisznek nekik. A fiúk melegségét nem lehet ilyen könnyen kétségbe vonni. Ha kételyeit hangoztatja. és nem keresi a fiúk társaságát. Én meg attól féltem.

Persze. Hány tisztes családapa jár kurvákhoz. Az ő problémájuk inkább az ismerkedés: hol találhatnak olyan társra. mint a nők. hogy az életforma hasonul a heteroszexuálisokéhoz. A férfiak jobban igénylik az alkalmi szexet. különösen a férfiak esetében egyáltalán nem volt lehetőség. csak nálunk mindenki férfi.31 A homoszexuális nők és férfiak életmódjának eltérései A leszbikus nők életformája általában eléggé eltér a meleg férfialoétól. De azt már nem bírnám. hanem szerelmet és összetartozást keresnek. és így keveredett saját színvonala alatti megalázó kalandokba. a leszbikus szórakozóhelyek. hogy mi magának a homoszexuális hajlamnak és mi a homoszexuálisokra rákényszerített életformának a következménye. A melegekkel kapcsolatos előítéletek nagy része abból a korból származik. annál inkább úgy látszik. aki minden erejével küzdött a vágyai ellen. Tehát a meleg férfiak körében is egyre gyakoribb a tartós párkapcsolat. bárok sem igazán jelentenek megoldást. de olyan férfiak is. Mivel nem a futó ismeretség a cél. . ennek szerintem biológiai háttere van. én is féltékeny vagyok a barátomra. Ebben az esetben is nehéz különválasztani. melegek is ilyenek vagyunk. Szerintem mi. hogy a vágyak természetes kiélésére. A leszbikusokat általában valóban kevésbé vonzza a könnyű kaland. hogy ebből lesz valami. hogy valamilyen kielégüléshez juthasson. velük el kell hitetni. A melegeket gyakran éri a promiszkuitás vádja. időről időre szexuálisan annyira kiéhezett állapotba került. Spontán ismeretségre viszont a leszbikusok viszonylag kis száma miatt kevésbé van esély. A meleg férfi. hogy egy nő fizetne a szexért. hanem másról is. ők sem csak szexet. mint a heteroszexuálisoknak. illetve hogy nem is képesek tartós párkapcsolatra. zárt. Velem is előfordul. akkor is. de azért nem dől össze a világ. aki esetleg kényszerű házasságban élt. Az meg mégis nagyon ritka. amikor a homo-szexualitást olyan mértékben üldözték. A nőket mindig nehezebb elcsábítani. vagyis hogy több futó kapcsolatuk van. gyakoribb. Mármint ha csak arról van szó. akivel a testi-lelki összetartozás ilyen magas színvonalon átélhető. De minél több tapasztalatunk van arról: hogyan él egy hajlamai ellen nem küzdő meleg. ha bele is szeretne valakibe. hogy nemcsak szexről van szó. ha felszed egy srácot. ha a pasi csak egy gyors kalandot akar. és ezért nem kell a másiknak azt hazudni. monogám kapcsolatban élnek. hogy szoros. akiknek éppen nincs partnerük. ami kiszolgáltatottá és zsarolhatóvá tette. hogy minden alkalmat megragadott.

Az AIDS Az AIDS az elterjedt elképzelés ellenére nem a meleg férfiak betegsége. és a vírusokkal fertőzött testnedv . az AIDS leszbikusoknál szinte egyáltalán nem fordul elő. Az AIDS vírusa kizárólag akkor okoz betegséget. észrevehetetlen nyálkahártya-sérülés. és fertőzést okozhatnak. és mint a név is mutatja: a betegségnek az a lényege. vagy fertőzött injekciós tű használata) csak szexuális együttlétkor valósul meg. és ritkábban csalják meg egymást. a mindennapokban viszont elég kevés közük van egymáshoz. akik a futó kapcsolatot kedvelik. a sorsközösség az. megfelelő gyógyszereléssel hosszú időn át jó minőségű. tehát halálos betegségből inkább krónikus betegséggé változott. Az AIDS-es beteg is sok odafigyeléssel.32 A leszbikusokat és a melegeket a sorsközösség hozza össze A közvélemény sokszor együtt kezeli a homoszexuális férfiakat és nőket. Ez kizárólag különlegesen szoros kapcsolat esetén fordulhat elő. Sőt néhány szempontból még jobban eltérnek egymástól. ha kikerülnek a testből. akkor ott tovább szaporodnak. életmódi megszorításokkal. és létezik monogám természetű meleg is. és életmódjukban sincs nagy hasonlóság. átlagosan hosszabb ideig tartanak. Az AIDS szó a "szerzett immunhiányos tünetegyüttes" angol nevének (Acquired Immune Deficiency Syndrome) rövidítése. mint akár a heteroszexuálisok. de ők valóban veszélyeztetettebbek. ha bejut a véráramba. mint a heteroszexuálisoktól. A diszkrimináció. Az immunvédekezés hiányában elburjánzó daganatok. a leszbikusok között is vannak. ami néhány kivételtől eltekintve (mint amilyen például a vérátömlesztés. Ha viszont közvetlenül a vérbe jutnak. ami a leginkább összehozza őket.) Korunk legveszedelmesebb nemi betegsége. mint amilyen például a cukorbetegség vagy egyes szívműködési zavarok. hogy a vírus hatására leromlik a fertőzött személy immunrendszerének működése. teljes értékű életet élhet. Ilyenkor elég egy apró. A fertőzött ember testnedveiben sok a vírus. (Természetesen ez is csak statisztikailag igaz. Olyan krónikus betegséggé. de ezek szinte azonnal alatt elpusztulnak. A skála másik végpontján a meleg férfiak állnak. Az AIDS még ma sem gyógyítható. A leszbikus párkapcsolatok a legstabilabbak A vizsgálatok szerint a lehetséges párkapcsolatok közül a leszbikus kapcsolatok a legstabilabbak. rendszeres gyógykezeléssel. akár a melegek. fertőzések (például tüdőgyulladás) kezelés nélkül előbb-utóbb halálhoz vezetnek. mint a heteroszexuálisok. de hosszú időn át egyensúlyban tartható.

és a nőnek sem kell hormonális fogamzásgátlót szednie. ami a felnőtteket . Emiatt a melegeknél nagyobb tudatosságot és óvatosságot igényel. egyre inkább nő az elfogadottsága. Ezért véd a gumióvszer: az ondót és a hüvelyváladékot távol tartja a nyálkahártyától.) A gumióvszer a melegeket is védi. nincs kellemetlen mellékhatása. Minthogy hormonális éretlenségük miatt nem ismerik a felnőtt nemi vágyat. ezért náluk elvileg lehetséges a pillanatnyi vágyak akadálymentes kiélése. akkor az egyik leggyakoribb érzelmileg túlfűtött kifogás az. függetlenül attól. és amióta jobb minőségben gyártják. A KÜLVILÁG REAKCIÓI Érdemes feltennünk a kérdést: valójában mi lehet az oka annak. (Ami azt jelenti. akik a maguk részéről nemritkán alábecsülik ezt a kockázatot. mint a heteroszexuálisok. hogy óvszer nélkül semmiképpen se éljenek nemi életet. hogy valójában nem a homoszexualitás a hajlamosító tényező. melyek sérüléssel járhatnak. Ugyanakkor a melegek az intenzív felvilágosítás miatt általában jobban tisztában vannak az AIDS veszélyével. és hogy kerüljék az olyan praktikákat. ha nincs állandó partnere. mert a végbél nyálkahártyája sérülékenyebb és eleve valamivel kevésbé ellenálló az AIDS vírusával szemben. A melegek azért fertőződhetnek könnyebben.33 (például ondó vagy hüvelyváladék) a véráramba kerülhet. de a rendszeres gumihasználat náluk kevésbé magától értetődő. mint a hüvely nyálkahártyája. mi az az erő. hanem a végbélen át történő érintkezés. nem tudják elképzelni. hogy az alig ismert nő becsaphatja. hogy "olyan undorítóak!" Vajon miért? A viszolygás háttere A jelenség emlékeztet arra. hogy a fogamzásgátlást így mind a ketten ellenőrizni tudják. A gumióvszert eredetileg fogamzásgátló eszköznek fejlesztették ki. A melegeknél nincs szükség fogamzásgátlásra. Könnyű használni. ahogy a serdülőkor előtt álló gyerekek reagálnak a felnőtt nemiségre. és nagy előnye. hogy a melegek olyan sok emberből ellenérzést váltanak ki? Ha homoszexuálisokról esik szó. hogy ez nővel vagy meleg férfival történik. Szerény vigasz a leszbikus lányok szüleinek: az ő gyereküket gyakorlatilag nem fenyegeti az AIDS fertőzés veszélye. Ennek főként futó kaland esetén van jelentősége: a férfinak nem kell attól tartania. egyaránt véd a teherbeeséstől és a nemi betegségektől.

A heteroszexuálisoknak ez átérezhetetlen. akkor a szexuális együttlétet könnyen érezzük taszítónak. Nekik már a csókolózás is gusztustalan ("fúj. A felnőttek ezt majdhogynem ösztönösen érzik. A pornófilmek is vagy felizgatják. aki férfira vágyik. ami valaki másban vágyat ébreszt. szinte viszolyog a másnemű ruhátlan testtől és a vele való intim együttlét gondolatától. tehát "undorító". akik harapásukkal áldozatukat is vámpírrá teszik. ezzel is táplálva azt az előítéletet. túlzott közelsége taszító hatású lesz. hanem mert szexuális irányultságuk miatt csak a nőket érzik vonzónak. hogy valakinek teljesen közömbös legyen ez a látvány. hogy azért fordultak el a férfiaktól. Az összefüggés ez esetben is fordított: mivel a férfi nem kelt vágyat bennük. Mintha vámpírokról volna szó.bár ők ezt nemegyszer így élik át -. És nem is kényszerítenek senkit arra. A "vámpírpánik" A másik gyakori "érv". mint láttuk. A probléma az. hogy a melegre az azonos nemű személyek hatnak ugyanígy. mintha maga az undor bizonyítaná: az azonos neműek iránt érzett nemi vágy elítélendő. vagy undorítják a nézőt. a "csúnyák" nemi életét is. A férfi. ami miatt ilyen felfoghatatlanul szoros testközelségre vágynak. ha egy gyerek tanúja lesz nemi életüknek. A félelem háttere a már említett meggyőződés. hogy mások nemi életével foglalkozzon.34 egymás felé hajtja. vagy akár a kövérek. Például a fiatalok az idősek szexuális életétől. miközben női szerelmüktől boldogságot kapnak. Nem azért. a nyálas nyelvét beledugja a szájába? Én ilyet soha nem fogok csinálni"). hogy mit csináltak? Ha a nemi vágyba még fantázia szinten sem tudunk belehelyezkedni. az sokkal ritkább. ezért védeni kell tőlük a társadalmat. a nő. ezért is kínos a számukra. aki nőre vágyik. De miért kellene átélnem? Nem vagyunk egyformák. Minthogy a szexuális irányultság. Mintha egy vágy jogosságának az volna a mércéje. hogy én magam is át tudnám-e élni. hogy egy öreg testet is meg lehet kívánni. legyen az kellemes vagy . A homoszexuálisok egy része hasonló módon reagál a "normális" szexualitásra. mert hogyan is magyarázzák meg. hogy a homoszexuálisok furcsa hajlamaikkal veszélyt jelentenek a környezetükre nézve. ezért a "csábítás". nem érti. mert férfipartnerük nem volt elég jó és figyelmes szerető. ha ezt a viszolygást erkölcsileg magasabb rendűnek vélik. jóval a serdülőkor előtt eldől. mi az. mert a nők figyelmesebb és kedvesebb szeretők . hogy fantáziájában mérlegelje. Ezért ítélik el egyesek a testi sérültek és betegek. őt magát is vonzaná-e az. Mintha bűnt követnének el. Erről az ellenérzésről a leszbikusok inkább szoktak beszámolni. hiszen nem tudják beleélni magukat. hogy a homoszexuális csábítás homoszexuálissá tesz. A saját maguk számára "elképzelhetetlen" nemiségtől sokan undorodnak.

szemben a homoszexualitással. hogy fiatal serdülők vagy gyerekek pusztán a "rossz példa" hatására maguk is homoszexuálissá válhatnak. De az egészséges homoszexuálisok. akik kislányokhoz és olyanok is. akinek testén a serdülőkori hormonok hatására már megjelentek az úgynevezett másodlagos nemi jellegek. akik kisfiúkhoz vonzódnak. . ha egy felnőtt ember kamasz gyereket próbál elcsábítani. mivel a serdülők testi és pszichés érése nem egyszerre következik be. joggal tekinthető visszaélésnek. Mint ahogy a homoszexuális szülők mellett felnövő gyerekek sem lesznek nagyobb arányban homoszexuálisak. nyilvánvalóan nem befolyásolhatja az érintett személy vágy.35 kellemetlen élmény. heteroszexuális környezetben nőnek fel. mint az egészséges heteroszexuálisok. tehát még ilyen szoros együttélés esetén sem fordul elő mintakövetés. függetlenül attól. szexuális irányultságuk mégis minden külső hatásnak ellenálló módon jelentkezik. A pedofil emberben a serdülés előtt álló éretlen gyerek kelt szexuális izgalmat. hogy valaki vonzónak találjon egy kamasz gyereket. A pedofiliának nincs köze a homoszexualitáshoz A szexuális irányultság nem függ össze a pedofiliával: léteznek olyan pedofilok. hogy a gyerek testileg mennyire fejlett. Ahhoz nem kell pedofilnak lenni. hogy a serdülőket és a gyerekeket óvni kell a homoszexuális példától. mint valami fertőző betegséget: nemcsak a direkt csábítástól. hogy a társadalom mindent megtegyen a gyerekek megóvásának érdekében. ezért teljesen indokolt. Ezért tizennégy éven aluli gyerekkel nem is szabad nemi kapcsolatot létesíteni. Ennek bármilyen kiélése súlyosan árt a testileg-lelkileg éretlen gyereknek. A pedofília A gyerekekre nem a homoszexuálisok. hogy a melegek maguk heteroszexuális családban. viszonylag ritka jelenség. nemileg érett partnerre vágynak. például a kislánynak már nőies a melle. hanem a pedofilok jelentenek veszélyt. Mégis. hanem a mintakövetéstől is félnek. A minta hatástalanságát éppen az mutatja. A homoszexualitás nem "fertőz" A homoszexualitást sokan úgy képzelik.és érzésvilágát. tehát attól. A pedofília. ugyanúgy. A közvélemény viszont változatlanul úgy tartja.

mindig csak azt figyeltem. mert "megronthatják" a tanítványaikat. ösztönvezérelt vadállat. Sajnos. A heteroszexuális férfiak viszonya a melegekhez Férfiak és nők általában eltérő módon viszonyulnak a homoszexuálisokhoz. Az esetleges molesztálás minden esetben teljességgel elfogadhatatlan és traumatikus élmény a serdülők számára. Mint már említettük. estefelé felvett egy srác. hogy egy kiskamasz fiú sokkal gyanútlanabb. a másik. hogy nem jön-e be a sátramba. és ezért hamarabb felismeri és talán jobban ki is tudja védeni -. majd együtt betértünk egy kempingbe. Azon önmagában nem szokás felháborodni. csak elvárják tőle. De miért lenne ennek nagyobb veszélye egy meleg tanárnál? Az igaz. szinte ijesztő az a lehetőség. Erős-egészséges fiatalember létére hogyan lehetne az ő együttműködése nélkül testi kapcsolatra lépni vele? És vajon a rokonszenves. mintha szokatlan igényeiket erőszakkal próbálnák kielégíteni. míg egy kislány azt mégiscsak tudja. akinek rémképétől egész éjszaka rettegett? Több oka lehet annak. hogy egy férfitársban ébreszthet nemi vágyat. hogy ettől csak a legnagyobb elővigyázatossággal és testi erejének teljes bevetésével tudja megvédeni magát. a hálózsákomnak nyakig felhúztam a cipzárját. és odakészítettem egy botot. Alig tudtam aludni. Borzalmasan megijedtem. Még beszélgettünk egy kicsit. hogy a fiatalember miért gondolta. hogy meleg. hogy a biztonság kedvéért férfi tanárokat nem is kellene kamaszlányok közelébe engedni. olyannyira. Nehéz elképzelni. hogy a melegekre sok férfi úgy reagál. hogy a homoszexuálisok képtelenek a vágyaikat féken tartani. segítőkész fiúból miért bújna ki az a kontrollvesztett.36 A társadalom azonban sokkal gyanakvóbb a homoszexuálisokkal szemben. Sok férfinak kellemetlen. de azt azért senki sem gondolja. a melegekkel kapcsolatos előítéletek nagyrészt abból a korból származnak. amikor a srác elmondta. ha egy tanár tizenháromtizennégy éves lánytanítványát csinosnak. hogy meleg útitársa az éjszaka leple alatt alattomban vagy erőszakkal fog hozzá közeledni. Olaszországban autóstoppoltam. Ez a feltűnő kettős mérce két alaptalan előítéletre vezethető vissza: az egyik a "vámpírpánik". A leghevesebben mintha a heteroszexuális férfiak utasítanák el a meleg férfiakat. . hogy fejlődő teste időközben szexuálisan vonzóvá vált. ha molesztálás éri. kívánatosnak látja. ennek ellenére a kislányok molesztálása sem ritkaság. benne általában nem is merül fel az a lehetőség. hogy ezt az érzését kontroll alatt tartsa. A meleg pedagógusoktól viszont szinte mindenki retteg. hogy a tanára ilyen módon is közeledhetne hozzá.

37 amikor a "ferde hajlamúaknak" normális ösztönkiélésre egyáltalán nem volt lehetőségük. A nyilvános vécében leselkedő, sötét parkokban ajánlatokat suttogó, gőzfürdőben a férfiakat molesztáló "buzi" rémképe ennek a kornak, pontosabban a kíméletlen elnyomásnak a terméke, de mind a mai napig él az az előítélet, hogy a homoszexuális férfi "tapogat, molesztál", veszélyes a közelébe kerülni. A nőket elnyomó, férficentrikus társadalmak mindig homofóbok is, és ezt a szemléletet leginkább a "macsó" férfiak hordozzák. A macsó férfi számára egyértelműen különválik a férfi- és a női szerep. A férfi a szexuális fogyasztó, szükségletei kielégítésére használja a nőt, akinek saját érzései, szexuális igényei nem számítanak. A szerepek eltérésének legszélsőségesebb formáját a nemi erőszak mutatja, de a macsó mentalitásban mindenképpen benne rejlik, hogy a férfi az aktív, ő az erős, ő az, aki megszerzi, amire szüksége van, és szükséglete tárgyát tulajdonképpen lenézi: szerinte a nő csak arra való, hogy a férfi kedvét töltse vele. A macsó férfiból ezért óriási szorongást válthat ki a buzi, aki mintegy őt tekinti az általa megvetett nőhöz hasonló tárgynak, és ezzel a férfiasságát fenyegeti. Ezek a férfiak tudattalanul ugyanolyan erőszakos beállítottságot tulajdonítanak a melegeknek, ahogy ők éreznek a nőkkel szemben. A férfitárs esetleges erotikus vonzódása nemcsak a macsók, hanem szinte minden férfi számára kellemetlen érzés, ennek bármilyen gyanújelét sokan már önmagában molesztálásnak érzik, és többnyire túl is értékelik: a melegek szexuális kapcsolataikban ugyanúgy kölcsönösségre vágyódnak, mint mindenki más, ezért ha közeledésükre nem kapnak választ, akkor érdeklődésükkel nem az elérhetetlen heteroszexuálisok, hanem a melegtársak felé fordulnak.

Homofóbia a saját érzésektől való félelem miatt Volt a középiskolában egy fiú, aki a legdurvábban üldözött. Léptennyomon lebuzizott, gúnyverseket körözött rólam, egyszer a haverjaival meg is akart verni, szerencsére a barátaim megvédtek. Ez a fiú akkor kezdett velem szemétkedni, amikor a könyvei között találtam egy meztelen fiúképet. Valamit dadogott, hogyan került oda az a fénykép, és aztán őrjöngve elkezdett buzizni, hogy nehogy már valaki azt higgye, neki is köze lehet ilyesmihez. A homofóbia (a homoszexuálisok gyűlölete, "buzizás") egyik lehetséges forrása a saját homoszexuális érzésektől való félelem. Mint láttuk, a szexuális irányultság nem mindenkinél teljesen egyértelmű és kizárólagos. Van olyan heteroszexuális, aki homoerotikus ingerekre is fogékony, és van olyan meleg, aki valamennyire el tudja fojtani a saját homoszexualitását. Aki minden erejével küzd a homoerotikus érzései ellen, az önmagának és környezetének is

38 azzal tudja legjobban bebizonyítani, hogy ő "nem olyan", ha éppen ő az, aki másokban a legelszántabban üldözi a homoszexualitást. A saját érzéseit visszaszorító emberben komoly irigységet és agressziót kelthet az, aki megengedi magának, hogy a "tiltott" vágyakat megvalósítsa, aki saját létezésével bizonyítja, hogy mégiscsak lehetséges a homoszexualitással békében élni. A "megrontás" elméletét alighanem a saját homoerotikus késztetéseikkel küzdők képviselik a leghevesebben, mivel ők maguk úgy érezhetik, hogy ha csak egyszer is engednének a kísértésnek, akkor nem volna számukra többé megállás.

Heteroszexuális nők és meleg férfiak viszonya A nők általában kevésbé ellenségesen viszonyulnak a meleg férfiakhoz, sőt nem ritka közöttük a szoros barátság sem. Sok nő élvezi, ha olyan férfibarátja van, akivel kapcsolatban az erotikának nincs és nem is lehet szerepe, akivel olyan őszintén és bizalmasan meg lehet beszélni mindent, mintha barátnők lennének, miközben annyira más világban mozognak, hogy vetélytársak se lehetnek soha. Más nőket viszont nagyon zavarhat, hogy a melegek nem reagálnak az ő női vonzerejükre. Rendszeresen járok Franciaországba dolgozni, és imádom, hogy a francia férfiak olyan gálánsak, ott annyival inkább nőnek érezhetem magam, mint itthon. Egyszer elég hosszú szünet után beültem a kedvenc kávézómba, ahol legnagyobb meglepetésemre mintha láthatatlanná váltam volna. Átnéztek rajtam, szinte félretoltak, akkor jöttem rá, hogy időközben a helyet birtokba vették a melegek. Rémesen éreztem magam. Azok a nők, akiknek életében központi szerepet tölt be a flört, a nemek közötti játék, emiatt ellenségessé válhatnak a melegek iránt: nem tudnak mit kezdeni velük és az erotikus érdeklődés, elismerés hiányát személyes visszautasításnak érzik.

Heteroszexuális nők viszonya a leszbikus nőkhöz A homoszexuális nők általában nem váltanak ki olyan heves elutasítást a környezetükből, mint a férfiak. A heteroszexuális nőket esetleg riaszthatja a gondolat, hogy nő fordulhat feléjük erotikus érdeklődéssel, vagy viszolyoghatnak a női homoszexualitástól, de ebbe az undorba nem keveredik pánik és sérelem. Attól egyetlen nő se tart, hogy a leszbikus nő erőszakkal fog közeledni hozzá, vagy hogy esetleges vonzódása veszélyeztetné az ő nőiségét.

39 Heteroszexuális férfiak viszonya a leszbikus nőkhöz A férfiak nemegyszer egyenesen izgatónak érzik a nők közötti erotikus viszony gondolatát, bár természetesen ez az érdeklődés a leszbikusoknak sértő és kellemetlen. A férfiak egy másik része (megint inkább a macsó beállítottságúak magára veszi, szinte személyes sértésnek tekinti, hogy a leszbikus nő elutasítja a férfiakat. A szenvedélyesen flörtölő nőhöz hasonlóan az erotikus hullámokkal szívesen játszó férfit is elbizonytalanítja, esetleg fel is dühíti, hogy van olyan nő, aki garantáltan nem elcsábítható. Aki nővel csak az erotika szintjén lép kapcsolatra, érthetetlennek és értéktelennek tarthatja azokat a nőket, akik a férfi vonzerőre nem reagálnak. A leszbikusokat érő agresszió főleg az ilyen beállítottságú férfiaktól származik.

A mindennapi együttélésből adódó problémák A homoszexuálisok és a heteroszexuálisok együttélését mindenképpen megnehezíti, hogy a homoszexuálisok nehezen illeszthetőek be a szokásos keretek közé. A társadalmi konvenció szerint a két nem akkor különül el egymástól, amikor a szexualitás lehetőségét ki akarják kapcsolni. Szinte mindenki kellemetlenül, meglesve érzi magát, ha például kiderül, hogy az uszodai öltözőben vagy a kórházi kórteremben homoszexuális van jelen. Sajnos a probléma szőnyeg alá söprése még tovább fokozza a nehézséget. Aki nyíltan vállalja melegségét, az meg tudja oldani, hogy tapintatos legyen, például nem megy a többiekkel a zuhanyozóba. De aki titkolózik, arról, ha "lebukik", azt fogják gondolni, hogy szándékosan leselkedik, és ez tovább erősíti az előítéleteket, azt az érzést, hogy védekezni kell, mert a melegek veszélyesek. A személyes tapasztalat véd az előítéletektől Minél több a személyes kapcsolat a homoszexuálisok és a heteroszexuálisok között, annál kevesebb az előítélet, annál kevesebb a súrlódás. A veszedelmes, sunyi, molesztáló, éjjel-nappal szexre gondoló meleg rémképét leghatékonyabban a saját tapasztalat űzi el. De önmagában ez sem elég, a tájékozatlanságból származó előítéletek makacsok. A melegek megítélését leginkább az torzítja, hogy igen gyakran még az őket elfogadó emberek sincsenek tisztában azzal, hogy a homoszexuális irányultság olyan adottság, ami nem befolyásolható. Nagyon rosszulesett, amikor a nagynéném félrevont, és biztosított róla, hogy neki nincs kifogása az életmódom ellen, tiszteletben tartja a választásomat. Hogy én ezt már hányszor hallottam! Hát hogy nem lehet azt megérteni, hogy én nem választottam semmit? Hogy egyáltalán nem voltam választási helyzetben? Ha választhattam volna, akkor biztosan nem lennék meleg. Mint ahogy egyetlen meleg ismerősöm

Én legfeljebb azt választhattam volna. és ilyen különbség a melegeknél nincs. a fiúk és lányok között vannak alapvető különbségek. hitelesek a karakterek és nagyon jók a színészek is. egyre erősebb lett az a benyomásom. könyvek szerepe a "másik" megismerésében Toleráns környezetben nőttem fel. a külsejére sokat adó fiú. ha el lehetne menni egy olyan szórakozóhelyre. hogy ilyen vagyok. hogy milyen jó. Mégis. mert mindenki annyira szép benne. aztán teljesen hozzászoktam. az egyik nagybátyám meg a legjobb barátom húga is meleg. ne utánozzanak senkit. sokban megváltoztatta a szemléletemet a Fiúk a klubból* című amerikai tévésorozat. Öt meleg férfiból és egy leszbikus párból álló baráti társaság életét mutatja be. . Az egyik egyetemi évfolyamtársnőm hívta fel rá a figyelmemet. hogy az azért nem lehet rossz. hanem a lényemet tartsa tiszteletben! Azt. Csak éppen vallási meggyőződés nélkül. és a végére már kifejezetten esztétikusnak találtam ezeket a jeleneteket. De a végére az szűrődött le. ő mondta. számomra mindig természetes volt a melegek társasága. és hogy ez így van jól. Aztán én is teljesen rákattantam. mint az enyém.40 se. hanem mert olyan érdekes. kisportolt. hát ez azért nagyon más világ.. de amióta így beleéltem magamat néhány kitalált meleg életébe és belső világába. és ez nem tőlem függ! A filmek. eredeti címe Queer as Folk. gondolkoznak. Úgy érteni. Persze annak vannak kihatásai. Még egy hatását éreztem a sorozatnak: én ugyan mindig elítéltem a homofóbiát. Nagyon érdekes volt. ami tele van gyönyörű lányokkal.. Eleinte azt éreztem. Éljenek úgy. együtt végignéztük a teljes sorozatot. hogy a vágy "alanya és tárgya" egyforma. Bele is gondoltam. hogy hú. Ne a nem létező választásomat. és nekik pont úgy kedvük van egy gyors szexre. és kiálltam a melegek egyenjogúsága mellett. nem azért. sokkal érzékenyebb lettem minden jelentéktelennek tűnő "buzizással" szemben. ahogy egyre inkább beleéltem magam a szereplők világába. Aztán ahogy haladt és kibontakozott a több szálon futó történet. hogy azért a lényegben nincs semmi különbség. mint egy szerzetes. az összes szereplő ápolt. mert melegekről szól. hogy mind a kettő fiú. * Amerikai-kanadai tévésorozat. ahogy jólesik. hogy a melegek is nagyon sokfélék. sokféle módon élnek. hogy önmegtartóztató életet élek. Főleg a sorozat elején van egy pár elég durva szexjelenet. mint nekem. ezek eleinte eléggé taszítottak. már semmi különöset nem láttam bennük. életszerű a történet.

megalázzák. minek az orrukra kötni. elárulja? Mit beszélnek a hátam mögött?" A titok elszigetel. hogy mindenfélével meggyanúsítsák. hogy a beszélgetőpartner mit tud. és kész. csak nemi életét nézzék benne stb. Minden pillanatban észnél kell lennie: tudni.) Álcázás A titkolózás.41 A TITOK A szokatlan szexuális irányultság eltitkolása logikus viselkedésnek látszik: miért tegye ki valaki magát környezete negatív reakcióinak. kitárulkozást. az elhallgatás nem elég: egy idő után elkerülhetetlenné válik a hazudozás. Minden beszélgetés mintha aknamezőn folyna. és ezt kevesen mérlegelik. úgy kell tennem. Semmi közük hozzá. a gyanakvás. folyamatosan kerülgetni kell a veszélyes pontokat. minden valamirevaló érzelmi kapcsolat alapja: egyszóval lelki magányra kárhoztat. Nem szólhatja el magát. hogy mikor kinek mit mondtunk. . ami minden barátság. . ahol már kivédhetetlenek volnának a személyes kérdések. hogy ne keveredjünk ellentmondásokba. mi is legyen a neve. miért hozza magát olyan helyzetbe..." A titkolózás ára A titoknak. A személyiségbe beépül a rejtőzködés. stb. tehát ki kell találni egy elhihető másik életet. vagyis előbb-utóbb folyamatosan álarcot kell viselni. a látszatok felépítése és fenntartása. A titoktartás mélyrehatóan befolyásolja az összes emberi kapcsolatot. undorodjanak tőle. hogy van valakim. pletykákat terjesszenek róla." "Mért van a fürdőszobában két borotva?" stb. ez magánügy. egy elhihető másik személyiséget ("kiderült. hogy gyanakodva féljenek tőle. az őszintétlenség. Mindehhez szüntelen koncentráció és igen jó memória szükséges: észben kell tartani."). mindazt. az nem engedheti meg azt az érzelmi közelséget. megsértsék. Minden témát kerülni kell. nem említhet meg semmilyen önmagában ártatlan részletet. mi legyen az oka. mintha lány volna. Akinek rejtegetnivalója van. mit szabad tudnia.. ami "oda" vezethet. ("Kivel is láttad azt a filmet?" "Uszodába mész? Mehetnénk együtt. Minden szavát..? "Legföljebb nem beszélsz róla. ami "arra" utalhat. hogy nem mutatom be. "Rájött valaki? Ha rájött. a titokkal terhes életnek azonban ára van. lehetetlenné teszi az érzelmi megosztást. hogy utálják. Mindez mérhetetlenül fárasztó és a személyiséget is károsítja. a bizalmatlanság. hogy ne teljes személyiségét. El kell oszlatni a környezet esetleges gyanakvását. mielőtt a döntést meghozzák. minden gesztusát kontrollálnia kell.

kihasználva éreztem magam. Tehát megy tovább. milyen sérelmeket okoz másokban. Szörnyű volt. Ő volt az osztály sztárja. Ez a folyamat már végképp ellenőrizhetetlen. hogy a titkolózás. mielőtt első alkalommal megosztják valakivel "különös" érzéseiket. és gyanakodni kell. "Nem tartozik mindenkire!" A "részleges" titok De a "részleges" titok újabb nehézségek forrása. aki azzal a kéréssel osztotta meg velük titkát: ne mondják tovább. akivel szemben árulásnak számít a megtévesztés. az neki csak hazugság. aki megérti. amikor megtudtam. Hogy ami nekem olyan csodálatos élmény volt. hogy ne adja tovább. akiben mégsem lehet megbízni. Hogy ők is pontosan tudják. Évekkel később mesélte a barátnőm. A legtöbben előbb-utóbb legjobb barátaiknak. És mindig félni kell. akitől nem várható rosszindulatú támadás. féltem. Most már el kell érni. kiengedhet az állandó idegőrlő feszültség. hogy meleg. hogy éppen Balázs az. aki kiválasztott. Az álcázás áldozatai Arra végképp nem szokás gondolni. nem tud hazudni. családtagjaiknak "bevallják" a valóságot. vele csókolóztam életemben először. kivel és mennyire őszintén beszélhetnek arról az emberről. kísérleti nyúl? Az én érzéseim nem számítanak semmit? . Életem első csókja. hogy ki az. egy osztálytársunk mesélte. Eleinte ez is egyszerűnek látszik: csak annak mondjuk el. Aztán a szüleimmel külföldre költöztünk. az tovább fogja adni. Teljesen kiborított. hogy meleg. mint egy társasjáték: akinek azzal a kéréssel árulják el a titkot. én is. leginkább csak a serdülők. talán még undorodott is tőlem. és boldog. az az ő dolga. egyegy fontos kapcsolatban le lehet venni az álarcot. hanem hogy ennyire becsapott. hiszen a titok mindenkit nyom. hogy ez kölcsönös. és már ez óriási megkönnyebbüléssel jár: egy-egy pillanatra. mikor. mindenkinek van olyan kapcsolata. hogy Balázs meleg. hogy nem tetszem a fiúknak. Nem sok önbizalom szorult belém. Nagyon boldog voltam. amikor pár hétre összejöttünk. a megtévesztés milyen károkat. Hogy amikor én olyan szerelmes voltam. akkor ő csak megerőltette magát. hogy mikor és hogyan kerül ki a titok a jóindulatú ismerősök köréből. egy csomó lány szerelmes volt belé. amitől a fiúm undorodott? Olyan megalázva. hát mi vagyok én. úgyhogy ragyogtam a büszkeségtől. hogy a beavatottak is hallgassanak. ugyanezzel a kéréssel együtt. akinek nem szeretne. Nem az. és a kapcsolat hamarosan elhalt. hogy nem sokkal később kapott egy levelet a Balázstól.42 A mindenkire kiterjedő titkolózást kevesen választják.

akkor a házastársat mély válságba sodorhatja. hogy minden meleggel kötött házasság boldogtalan volna. Ilyenkor a példában szereplő lány élményéhez képest sokszoros erővel lép fel a becsapottság. A becsapott házastársak A példában említett lánynál sokkal súlyosabb tragédiákat élhetnek át azok a nők és férfiak. De ez csak közös megegyezéssel működhet. saját kudarcuknak érzik azt a megfoghatatlan dolgot. hogy azt kívánják és szeretik. ha az együttélés hazugságra. hogy független magánéletük is lehessen. az igények találkoznak. ami miatt párjuk nem boldog velük. És ez szinte folyamatosan termeli a kínos. örömtelen magatartás mögött. akik vergődnek a konfliktusban. hogy valami nem megy. Ha az érdekek. amikor azt tanácsolják a melegeknek. . hogy velük vagy az ő ürügyükön próbáljanak szabadulni saját sorsuktól. azt nem tudhatják meg. hiszen valójában nincs is közös múlt. Ha aztán kiderül. Sokan önmagukat hibáztatják. bizalmas közelség nem jön létre közöttük. hogy egész élete hazugságra épült. akiket betölt saját problémájuk: hogyan oldják meg vágyaik és az életről való elképzeléseik összeegyeztethetetlenségét. Akik folyamatosan azzal szembesülnek. akkor mindketten megtalálhatják a helyüket egymás oldalán is. mert amit az egyik szép emlékként őriz. valami nem az igazi. Nemcsak a jelen és a jövő vész el. jóhiszeműen kötöttek házasságot homoszexuális érzésvilágú "szerelmükkel". azt testük nem kívánja (és tulajdonképpen a lelkük sem). a kifosztottság érzése.43 A másik szereplő szempontja meglepő módon teljesen háttérbe szorul. megtévesztésre épül. pszichés állapotában. (Ez nem azt jelenti. ami miatt igazán meghitt. ők nem képesek arra is figyelni. akik mit sem sejtve. az a másiknak csak gyötrelmes álcázás volt. de hogy mi az a fal. akit nem akarnak. hogy mindenképpen próbálkozzanak a másik nemmel. ami közöttük van. valódi vágyat nem tudnak társukból kiváltani.) Heteroszexuális színjáték A homoszexualitás titkolása valójában azt jelenti. hogy mekkora pusztítást végeznek a párjuknak kiszemelt személy érzéseiben. ha valamilyen oknál fogva a partner sem vágyik ennél mélyebb intimitásra. megalázó helyzeteket. A melegek maguk. hogy mi rejlik a zárkózott. hogy az illetőnek heteroszexuálisnak kell tettetnie magát. hanem a múlt is. akik bár átélik. akkor ebbe a becsapott fél belerokkanhat. hogy valódi szeretetet. akit pedig akarnak. ha viszonyuk baráti és egymás szövetségesei tudnak lenni. amikor arra használják őket. ha elég szabadságot biztosítanak egymásnak.

hogy futok a Laci után. ez az én döntésem. hogy nem megyek. hogy meleg. aktív szerepet vállaltam a Hallgatói Önkormányzatban. mert állítólag fogdossa a fiúk fenekét. Azt mondta. hogy nem járok senkivel. Megéri? Nem éri meg? Kívülállóként nehéz eldönteni. mennyire nem tudta. mert csak arra figyelt. hogy beleszeressek. Volt egy vállalati buli. nem választották be a vezetőségbe. Annyira szégyelltem magam. Mondtam. hogy ki kivel megy. Nem beszélve arról. és hogy ez neki is milyen rémes helyzet volt. de ezen mindenki csak nevetgél. és olyan nehéz mindig. egy kedves. Boldogan igent mondtam. egyáltalán nem illek bele abba a sablonba. De úgy tudják. ő meg irtó kedvesen megkérdezte. Amikor beolvastam neki. ha barátok lehetnénk. Lacit is hívták többen is. miért hagyta. van egy pár fiú viszont. mentegetőzött. Vannak országok. állásvesztéssel. akik tényleg fogdossák a lányokat. hogy a Lacitól ugyan nem várhatok semmit. jó humorú srác. hogy nagyon kedvel. Mert mit Mondjak? Egy srác meghív egy kávéra. megy a buzizás. ahol a homoszexuálisokat halálbüntetés fenyegeti. hogy mikor indokolt a rejtőzködés. hogy ez nekem ilyen rossz. ilyen környezetben a feltárulkozás egyenlő az öngyilkossággal. hogy ebből lesz valami. úgyhogy rólam ilyet senki se gondol. egyre inkább úgy éreztem. annak szemében elérhetetlen luxusnak tűnhet a titok nélküli normális élet. hogy leszbikus vagyok. Jóban is lettünk. Van egy nyíltan meleg fiú. hogy mire megy ki a játék. Ami egészen biztosan nem igaz. az arányban van-e a súlyos áldozattal. hogy mindig ki kell valami ürügyet találni. Mikor kéne leállítani? És mivel indokolni? Olyan fárasztó. hogy le ne bukjon a munkahelyen. Akinek egzisztenciális ellehetetlenüléssel. hogy ilyen hülyét csináltam magamból. hogy megutálom. hogy mennék-e én vele. akkor is szívesen elmegyek vele. amit hoznak érte. vagy ha mégis. Egyetemista lány vagyok. magyarázkodni kell. csak a vak nem látta. félt. Persze tudom. hülyéskedtünk. hát nem mondhatom. hogy amit a titok révén nyernek. hogy "egyedül" vagyok. nem muszáj nekem a HÖK-ben ugrálni. hiába tudom.44 A munkahelyemen nagyon megtetszett az egyik fiú. amikor valaki ki akar kezdeni velem. Nőies a külsőm. szeretné. szép lánynak tartanak. megértő. hogy ettől másképpen néznek rám. És hogy nem gondolt rá. De egyre jobban utálom. hát belekalkulálhatnám. Laci bocsánatot kért. hogy belelovaljam magam egy reménytelen helyzetbe. de miért hagyta. Ebben a légkörben nincs kedvem elárulni. a poénkodás. aztán valaki megsúgta. mit csináljon. esetleg kitagadással kell számolnia. csak hát így egyszerűbbnek tűnt. És hát ott nem valami melegbarát a légkör. amilyennek ők a leszbikusokat képzelik. ha megmondja. De kevesen mérlegelik igazán. Csak hát ez sokszor elég kellemetlen. .

hogy hosszú távon mégis sokkal kevesebb lelki teherrel kell számolnia. de nem mindig és nem azonnal. hogy meleg vagyok. hogy semmiképpen se áruljam el magam. Nagyon népszerű voltam az osztályban. állandóan az volt a téma. ha felvállalja a kockázatot: nem mindenki reagál jól az őszinteségre. annak azt is el kell viselnie. és mit kezdjen vele. akik el sem kezdik a titkolózást. aki az osztályban az egyik legjobb barátnőm volt. De harmonikus személyiség és harmonikus élet csak ilyen körülmények . felszabadulás-érzéssel jár. a "coming out" általában óriási megkönnyebbüléssel. és ott már nagyon vigyáztam. amíg kialakul az az élettér. Lassan elviselhetetlennek éreztem a helyzetemet. az a kapcsolati háló. hogy fontos helyszínek (például sportklub) lehetetlenné válnak. hogy ki kivel. nem voltam gátlásos velük. Megeshet. annál nehezebb a visszaút. hogy adott esetben ez kilátástalan és reménytelen. A titok védelmében felépített "álélet" nemegyszer olyan. A titok feltárása. főleg fiatal korban. és engem titokban egyre jobban a fiúk és csak a fiúk vonzottak. Ezután teljesen begubóztam. hogy milyen típusú és mélységű kapcsolatra lép vele. A lány ezután gyakorlatilag nem állt szóba velem. és így a feltárulkozás nem megkönnyebbülést. mint egy zsákutca: minél mélyebbre hatolunk benne. hogy nem bírom ezt a színjátékot. Aki viszont később tudja meg az igazságot. A titok feltárójának gondosan mérlegelnie kell. átmentem egy másik iskolába. és időbe telik. hogy meleg. valamit magyaráztam benne. hogy barátinak vélt kapcsolatok tönkremennek. Végül nem bírtam tovább. ahol a meleg személyt teljes személyiségével együtt elfogadják. Azt hiszem. és írtam egy levelet egy lánynak. mint ha valaki eleve nyílt kártyákkal játszik.45 hogy a "lebukás" sokkal rosszabb helyzetet termel. hogy titkának feltárására nem biztos. ehhez nemegyszer hiányzik a tapasztalat és az emberismeret. az nehezen tudja elképzelni. Mit vált ki az őszinteség? Könnyebb azoknak. gondolom azért is. Akit feltárulkozásakor ilyen nyomasztó élmény ér. mert már kiskoromtól jól éreztem magam lánytársaságban. De aztán "járni kellett" velük. és hogy ő olyan jó barátom. hogy kinek és milyen körülmények között tesz "vallomást". és elrohant. valamit dadogott.ahogy az ő beszámolójában már olvashattuk "az osztály sztárjának" nevezett csalódott és becsapott barátnője. Lehet. az szabadon eldöntheti. Így történt azzal a fiúval is. hogy a másik homoszexuális. hogy megtévesztette. hanem újabb traumát okozhat. Aki tudja a másikról. hogy minek mondtam ezt pont neki. Sajnos. annak nemcsak azt kell tudomásul vennie. hanem azt is. Ha valaki belecsúszott már a rejtőzködésbe. akit . és hogy hát attól tartok. a lányok imádtak. elég szerencsétlen levél volt. hogy jól fognak reagálni.

és zavartalanul ápolják tovább előítéleteiket arról. célzás. de erről nem beszélünk. családtagjait többé-kevésbé beavatja.46 között képzelhető el. megértenek és elfogadnak. Nem ismerik a barátaimat. a környezetemet. vagy mitől vagyok szomorú. tőlük nem jön egy váratlan szúrás. Ha csak a tényt lehet elárulni. de különben nincs sok közünk egymáshoz. Nagy különbségek vannak aközött. hanem kettős életet él. minek örülök. Az ünnepeken lemegyek hozzájuk. őszinte érzéseket és kölcsönös segítőkészséget élhetnek át. ahol teljes intimitást. de a személyes témák továbbra is kerülendők. Ők azok. Tudják. nem is nagyon érdekelnek. melyet csak sorstársaival tud megosztani. Nekem most már ők a családom. hogy ki hol húzza meg a titok határát. . A külvilágban viszont rejtőzködnek. Nincs témánk. és mennyire fél a "lebukástól". nem tudják. De nem mindegy. de a rejtőzködés így is nagyon megterhelő. Teljes biztonságban érzem magam velük. Az évek során kialakult egy melegekből álló szoros baráti köröm. Szerencsés esetben előbb-utóbb kialakul körülöttük egy meleg baráti kör. Kettős élet A melegek nagy része nem a teljes titkolózást és nem is az őszinte életvitelt választja. akkor a válaszfal megmarad. minden élményünket megosztjuk. mivel töltöm az időmet. A kamaszkori szörnyű magányhoz és kilátástalansághoz képest ez hatalmas előrelépés. Görcsös óvatosság "kifelé". A SZÜLŐK Eléggé eltávolodtam a családomtól. nem is dolgoznának olyannal együtt". a többiekre mindig számíthat. és nagyon meg kell fontolni. aki a munkahelyén ne titkolózna. de semmiről sem akarnak tudni. Úgy-ahogy beletörődtek. A melegek egy része heteroszexuális barátait. akikről a szüleik úgy érzik: végképp elvesztették őket. Félszavakból is megértjük egymást. Szélsőséges esetben előfordul. ők szeretnek. mint egy megvetett vagy üldözött kisebbség tagjai. ha bármelyikünknek szüksége van valamire. hogy mennyire. hogy a melegek mi mindenben különböznek a "normális" emberektől. Munkatársaik jelentős része meg van győződve: ők aztán "egy meleget sem ismernek. Kevés az olyan meleg. Ok se nagyon mesélnek és őszintén szólva. mi érdekel. védelmet. hogy a titokkal körülbástyázott "álélet" előnyei valóban megérik-e a rejtőzködéssel járó hatalmas áldozatot. hogy a meleg ember úgy érzi magát. mi foglalkoztat. mély bizalom és elengedettség "befelé". Úgy élnek. hogy ellenséges tengerrel körülvett szigeten él. hogy meleg vagyok.

Az érzések egy része: a szorongás. ha elítéléstől. ellenséges érzéseivel. mind a bűntudat nehezen kezelhető. az elutasítás ellen a családban támaszt és vigaszt találnak.. melynek . értékrendje ellen. és ha ítéletével egyetértünk. hogy a legtöbb szülőben milyen érzések kavarognak. romboló hatású érzés. rokonságával osztozik ebben a sorsban. bűntudat. nemzeti kisebbséghez hasonlóan . teljesen magára marad. ugyanakkor nincs hova menekülnie. az egész családjával. tulajdonságunkkal vétünk környezetünk elvárásai. a szégyen és a bűntudat viszont rombolhatja a viszonyukat. szorongás. féltés. hogy lebontják-e vagy éppen vastagítják .a falat. sajnálat.47 Kisebbségi lét a családon kívül Az előzőekben volt róla szó. hogy hazatérve. értékrendjével azonosulni tudunk. nehezen elviselhető. sötét bőrszíne miatt ér hátrányos megkülönböztetés. destruktív. hogy roma származású. mint az örökbefogadott gyerek. De a szexuális és az etnikai kisebbségi lét között van egy lényeges különbség. A szégyen nagyon gyötrő érzés. Összetartanak. akiről csak lassacskán derül ki. féltés inkább a nehéz sorsú gyerek felé vonja a szülőt. az üldöztetés.sok etnikai. a "hasonszőrűek" között átélhetné az összetartozás melegét. kirekesztéstől kell tartanunk. nincs . Akkor érzünk szégyent. Aki szégyelli magát. hogy a homoszexualitást kisebbségként is fel lehet fogni. A szülők érzései Az előszóban felvázoltuk. és nagyrészt a családon múlik. A szégyenérzet sokkal erősebb. A homoszexuálisok sorsa nem közös a családjukkal. gúnytól. Olyan kisebbségként. egyre több "lecigányozást" kell elviselnie. mintha légüres térbe kerülne. ha valamilyen cselekedetünkkel. kétségbeesés. amikor szembesülnek gyermekük homoszexuális irányultságával: csalódottság. Kicsit olyan helyzetben vannak.. ahogy nő. A homoszexuálisoknál a többségieket és kisebbségieket elválasztó fal a családon belül is húzódik. ha környezetünk szemében értéktelennek érezzük magunkat. ha az elítélő környezet (például a családunk) érzelmileg fontos nekünk. harag. Romboló érzések: szégyen és bűntudat Mind a szégyen. anélkül.meg kell küzdenie a többség előítéleteivel. gyász. szégyen. "egy cipőben járnak". Akit roma vagy zsidó származása.

hogy csak pillanatnyi érdekeinket nézzük. aki számára nincs különbség szerencsétlenség és "büntetés" között: a jó gyerek megkapja jutalmát. a túl sok szégyennek kitett gyerek önértékelése súlyosan sérül. ha okát el tudjuk kerülni. melynek létrejöttében egyáltalán semmi. saját bűnei. az emberek megbecsüléséből. Ilyenkor olyasmi miatt érzünk bűntudatot. Ugyanakkor a pszichológia. indokoltan utasítja el környezete. Mintha lelkünk mélyén Ott élne az a kisgyerek. . amit érzése szerint elkövetett. A bűntudat gyakran meddő és önemésztő. se egészséges kapcsolatkötésre nem lesz alkalmas. testmagassága. A szégyen az erkölcsi parancs betartását segíti. mert a vélt vagy valódi hibák már nem jóvátehetők. a következmények adottak. Ha megszégyenülünk. ezért a bűntudatos ember mintha csapdában vergődne: sem jóvátenni. Sok év után is magányra kárhoztat: akárhányszor még gyerekkori kínos élményeinket sem tudjuk megosztani senkivel. hogy a megszégyenítés nagyon veszedelmes fegyver. A belső logika mintha fordítva működne: "biztos nem történt volna baj. A szégyenérzet csak akkor tudja viselkedésünket erkölcsösebbé tenni. a "föld alá szeretne süllyedni". de nem lehet. A szégyen szinte örök érvényű. a modern pedagógia régóta tudja. ha én nem követek el hibát". hogy ki van rekesztve a szeretetből. A bűntudat talán még kínzóbb: a bűntudatos ember jogosnak érzi szégyenét. a megszégyenített gyerek még anyjához sem bújhat. melyet környezetünk elítél. az nyilván "rossz" volt. Tudatunkban tartja környezetünk elvárásait. nemzeti hovatartozása. akkor elhatározhatjuk. a "rossz" megbűnhődik. bőrszíne. Mindenki szeme láttára kell lesütött szemmel elviselnie (még tekintetével sem kapaszkodhat senkibe). mert az elmondásban meggátol az emlékezés hatására teljes erővel feltámadó égető szégyenkezés. amit nem tudunk befolyásolni. sem önmagának megbocsátani nem tudja.48 hova elbújnia. környezetünk azt közli velünk: nem vagyunk méltóak arra. hogy közéjük tartozzunk. aki hajszíne. De mit tehet az. hogy bármikor "emelt fővel nézhessünk" embertársaink szemébe. mert rajtakapnak egy hazugságon. Jellegzetesen kisgyerekkori élmény. saját hibái miatt. tehát aki megbűnhődik. A bűntudat igen gyakran irracionális. vagy csak nagyon alárendelt szerepünk volt. beszédének sajátosságai (a példákat vég nélkül lehetne folytatni) miatt válik gúny tárgyává? Ez esetben a szégyen csak ártalmas hatású lehet: valami miatt. különös módon az eltelt idő alig halványítja. hogy legközelebb igazat mondunk. Visszatart bennünket olyan viselkedéstől. úgy gondolja. visszatart attól. és a szükséges önbizalom hiánya miatt se képességeinek megfelelő teljesítményre.

amikor egy érzés. a neveltetésére vonatkozik. inkább sajnálják. nem szoktam csak úgy elmesélni. ha elmondom. de ha szóba jön. mindenki megkérdezi. ilyenkor. hogy a kislánynak egy életre elment a kedve a férfiaktól" stb. stb. mert "lányosan nevelték. mégis jobb.. hogy milyen egy sikeres férfikapcsolat). kicsit úgy kezelik.. úgy érzem. valahogy megváltozott körülöttem a levegő.. ha nem akarok zavartan dadogni vagy hazudni. hogy milyen alapon foglalkozom problémás gyerekekkel. hogy a homoszexualitással kapcsolatos téves előítéletek jelentős része őrájuk. a lányom jól van. Nekem ez nem jelent (vagy nem nagyon jelent. A meleg fiatalok és szüleik kapcsolatát leginkább a szégyen. és jóban is vagyunk.) problémát.. vagy "elvették a kedvüket a férfiaktól" (mert nem mutatták fel a kislánynak. őt elfogadják. mert "elhanyagolták a fiú nevelését". egy gondolat olyan elviselhetetlen. hát ezt nem könnyű elviselni. van-e fiúja. hogy mindenféle erőket bevetünk. nem óvták meg a "csábítástól". nem beszélek mellé. hogy nem vigyáztak eléggé a gyerekre. mert "nem gondoskodtak férfimintáról" (ha például egyedül nevelték gyermeküket). hogy lelke mélyén mindenki védekezik ellenük. úgy értem. a bűntudat és ezek elhárítási kísérletei rombolják. hogy a lányom leszbikus. Amióta a munkatársaim tudják. Az apákat azért hibáztatják. összenézések. Ott van a levegőben. mikor lesz gyereke. hogy ne kelljen átélnünk. de ezek a pillantások. Azért is a szülőket okolják. Mint a második fejezetben láttuk. de én. hogy a barátnőjével él. A szülőket nagymértékben megterheli. a gyerek családjára... nem kimondott "megvan rólad a véleményem" légkör. . az anyákat vádolják. milyen alapon adok a szülőknek tanácsot. Én nem így gondolom. mert "olyan durván viselkedtek. ahova sérült gyerekek is járnak. A lányom huszonnyolc éves. A lányomat szeretik. mert "nem nyújtottak női mintát a lányuknak". hogy "rossz társaságba keveredjen". túlzottan magukhoz kötötték a fiukat". gyógypedagógiát is végeztem.. Pszichológiai szakkifejezéssel elhárításnak hívjuk. Hogy ő nem tehet róla. de ez a rejtett.49 A szégyen és a bűntudat elhárítása A szégyen és a bűntudat annyira pusztító érzések. Én ezt soha nem titkoltam. mert "nem nyújtottak férfimintát". A szülőket sújtó előítéletek Óvónő vagyok. ha a saját gyerekemet nem tudtam egészségesen felnevelni. mintha az én áldozatom volna. és egy olyan óvodában dolgozom. hogy hagyták.

amiről nem tehet. le is út. mint megsemmisülni a szégyentől és a bűntudattól. ("Ő tehet róla. mint a szülei. A legtragikusabb esetekben még az is előfordul. csalódottak. vagy legalábbis aránytalanul megnehezíti az életüket. Hogy olyasmiért tesznek szemrehányást. hogy milyen bánatot okoz a szüleinek. Megharagudhatnak. Mindkét fél úgy érzi.50 A meleg fiatalt érő gúny. a gyerekben magában. aki tönkreteszi. A szülők haragszanak. ezt a gyerek hibáztatásával lehet elhárítani. ő választotta.. a barátaiban stb.. de a távolság csökkenhet: a szülő most már azt éli át. csak magára gondol. nekünk semmi közünk hozzá! Ha neki ez a gusztustalanság fontosabb. hogy a rátapadt szégyenben semmiképpen se kelljen osztozniuk. hogy teljesíthetetlenül nagy áldozatot követelnek tőle ("mondjak le a szexről. hogy közös baj érte a gyerekkel. mert "ők hoztak szégyent rájuk". Nincs bűnös és nincs felelős A szülő akkor tud kikerülni a szégyen-haragvádaskodás-önvádlás örvényéből. azt a gyereket. mint a megváltoztathatatlan sors tudomásulvétele. sem a gyerek. azt gondolják. akkor fel is út. tetézve azzal."). hogy nehéz helyzetében érzelmileg magára hagyják. hogy a szülők kitaszítják a gyereket. A gyerek viszont azt éli át. a másik nem is szereti. sem senki más "nem tehet semmiről". aki "normális" életet élhetne. Nincs más lehetőség. mert mit szólnak a szomszédok. Mivel ez is bűntudatot vált ki ("magára hagytam a gyerekemet"). el tudja fogadni: nincs bűnös. csak azért. legyek boldogtalan. a gyerekre hárítják a felelősséget. akinek a . Hogy elhallgattassák a magukat hibáztató belső hangot. Ha a szülő a gyereke ellen fordul A szégyennel és bűntudattal birkózó szülők a gyerekük ellen fordulhatnak. vagy legalábbis kudarcot vallottak. most már inkább sajnálja. a szerelemről. a gyerek az. ha be tudja látni. de az enyhébb változat nem annyira ritka. mintha gyász érte volna. védi. kiközösítés a szülőkre is rávetül. a szomorúság. Hogy szabaduljanak a bűntudattól. Ettől még nem szűnik meg az elkeseredés. A szülői gyász Sok szülő még hosszú ideig úgy érzi magát. magányos aszkéta. ő akarta. keresik a bűnöst: még mindig elviselhetőbb tehetetlenül dühöngeni. hogy a "tragédiát" ők maguk okozták. nincs felelős: sem ő. önzőnek tartják.") Ilyen végletes reakció szerencsére nem sokszor fordul elő. mert nem törődik azzal. Örökre elvesztett valamit. mert nem tudták kivédeni.

mint a titok. De ha sikerül. ami megvalósíthatatlan. De nem beszélnek róla. de mégsem tudomásul vett dologra utalna. de nyílt szembesülésre nem kerül sor. A szülő lassan elindul az elfogadás útján. Ilyen esetben óriási megkönnyebbülést válthat ki. megszégyenüléstől nem kell félni. hogy mi az. amiről senki sem beszél. hogy már régen sejtik. A gondok. bárhol meg lehet rekedni. A tabu valamivel kevésbé megterhelő. hobbik. ez annál nehezebbnek tűnik. sok lépésből áll. ami a tudott. ugyanúgy érez. ugyanolyan. hanem tabuvá vált. ugyanúgy viselkedik. Az elfogadás útja Ez az út hosszú. Sok családban a gyerek homoszexualitása nem is titok. de nem akarok tudni róla.51 jövőjére a gyereknevelés hosszú évei alatt készült. de bármikor tovább is lehet rajta lépni. Minél tovább jutunk ezen az úton. a pályaválasztás. értem. a hatása felszabadító. A fejezet elején bemutatott család csak a tény minimális tudomásulvételéig jutott." A titok feloldása önmagában még nem bontja le a gátakat. Észreveszi. hiszen a beszélgetőpartner is segít: a tiltott témát együttes erővel kerülik el. "Jó. és a szülő megnyílik arra. hogy "még minden rendbe jöhet". hogy a többiek is tudják. Mindenki tud róla. más dolgok is előtérbe kerülnek: a tanulás. annál zavartalanabb lesz a szülő és meleg gyermekének kapcsolata. amit a gyerek mindig is mondott: ő nem változott semmit. A gondolatok már nem mindig a "rettenet" körül forognak. . akkor a fájdalom elcsitul. Nem mindenki járja végig. Hallgatólagos megegyezéssel minden témát kerülnek. ugyanúgy szerethető. a valódi intimitást. Ha idővel sikerül elengedni azt a fantáziát. de a folyamatos feszültséget mindenki érzi. a problémák megbeszélhetetlenné válnak. Nyílt konfliktus nincs. lebukástól. Nem is igényel akkora koncentrációt. mint régen. ha valaki elszánja magát: felborítja a megmerevedett játékszabályokat. De a tabu is lehetetlenné teszi a szabad kommunikációt. hiszen az élet nem áll meg. sőt arról is. ezt mutatja a "nem beszélés". és kimondja a kimondhatatlant. hogy meleg gyermekében is örömét lelje. Elvesztette képzeletbeli unokáit. és nem csak a szexualitásból áll. A tabu Az átváltozás nemritkán szinte észrevétlenül zajlik: lassacskán nyilvánvalóvá válik. Minél régebben áll fenn a tabu. ha sikerül belsőleg lemondani arról a családról. arról a családi életről. A titok nem tárult fel. tudják.

de ez még távolról sem az út vége. hogy az első beszélgetés mindig megkönnyebbülést vált ki. még a szavaimra. az önmegtartóztatáson. az esetleges heteroszexuális próbálkozásokon. sok beszélgetésre van szükség. hogy meleg vagyok. mire eljut odáig. A gyerek már oldani. ahogy tetszene (nem valami durva dologra gondolok. Sokan mérföldkőnek érzik. melyből éppen most próbáltak kiszabadulni. talán bántó és nagyon sérülékeny lehet. Legyen minden úgy. feldolgozza a fejbevágó hírt. A szüleim tudomásul vették. ahogy régen. sokkal kedvezőtlenebb. mintha a szülő visszalökné őket abba az elszigeteltségbe. akkor az egész talán nem is igaz. ha egy meleg barátom nálunk van. Ő már túl van a rémületen. ezért ügyetlen. és az szinte mindig sokkal ijesztőbb. hogy ha nem tudják. A gyerek általában hosszú utat tesz meg. hogy mit gondolnak. a szüleim már egy élénkebb színű pólótól is összerándulnak). És megtiltotta. Ő már kénytelen volt belátni: sorsán nem tud változtatni. Anyukám szemrehányást tett. a tanácsaira. hogy bárkinek elmondjam a családból. Az elfogadás fokozatai A valódi kapcsolathoz nyitottságra. . és ilyenkor kínos zavarba jövök. a szülő viszont még abba kapaszkodik. Az elfogadásnak csak az első lépése a tény tudomásulvétele. Szóval "az" lehetek. Pontosan érzem. Olyan nagy szükségem lett volna a támogatására. mint a valóság. lehetősége. A szülő viszont még az út elején áll. hogy hirtelen reakciójával megbántja a gyereket. ha valaki "buzis". melyik ruhadarab nem tetszik.52 Az első beszélgetés nehézségei Ez nem azt jelenti. hogy megeméssze. A szülő nem láthat bele gyermeke világába. még a barátaim is feljöhetnek. És teljesen begörcsölök. és ez eltávolíthatja őket egymástól. csak fantáziájára hagyatkozhat. amit hall. hogy a szüleimnek melyik szó. A szülőt sokkolhatja. ha a gyerek hazaviheti azonos nemű szerelmét. mert elege van a hazug magányból. szerinte ezzel mindent tönkretettem. A túlzott "tapintat". a tagadáson. nem úgy öltözöm. Nagyon rosszulesett. Ezt a gyerekek így élhetik át. De nem bírják. de "olyan" nem. A gyerek viszont a maga problémájával van elfoglalva. hogy szüleit beavassa. és amíg nem volt ideje. az "inkább ne beszéljünk róla" elzár. előfordulhat. tudom. érdeklődésre. életébe. Ezért aztán mindig kontrollálom magam. hogy miért mondtam el neki. lazítani akarja a titkot. a hanglejtésemre is vigyázok.

más a stílusuk. hogy kicserélném-e Bencét egy nem meleg másikra. hanem hogy a gyerek azt érezhesse: függetlenül attól. és gyakran nem is alszik itthon. . Nem az én dolgom. És őszintén szólva ez se tetszett nekem. Összeszorult a gyomrom. Kitapasztalja. azért az nem lesz közös világ. Akár tetszik. anyja és apja szereti és támogatja. hiába hadakozik. Viszont mit kezdjek azzal. hogy bele tudjon törődni: ez megváltoztathatatlan. hogy a gyereknek idővel talán lesz másnemű kapcsolata. Nem is az a fontos. milyen volna. hogy melegek. két éve állandó barátnője van. hogy milyen lenne. de az nagyon zavart. az egész személyisége olyan. milyen kár. a gyerek ilyen. hogy a Bence meleg. hogy mi az. különféle szórakozóhelyekre jár. Sajnálom Bencét. Amire nem is olyan könnyű válaszolni. mintha fejjel menne a falnak. hogy a szülőnek ne lehetnének rossz érzései gyermeke homoszexualitása miatt. De ha nem lenne. egyik fiamnál sem. és kikkel tölti az éjszakát. hogy meleg? Bencén nem olyan a melegség. hogy inkább akarnék-e egy másik gyereket. az egész lénye. A nagyfiam szerencsére már lehiggadt. és kérdezgetett.53 A szülő tanulási folyamaton megy keresztül. hogy a nagyfiam is elég viharos életet élt. Nem az a kérdés. hogy a gyereke barátai nem kevésbé rokonszenvesek attól. Bence tényleg meleg. megszokja. ha arra gondoltam. A barátnőmmel beszélgettünk a múltkor a fiamról. hogy ő végül is egy másik világhoz tartozik. hogy esetleg más az ízlésük. de különben a Bence. Az elfogadás nem azt jelenti. akkor se lenne semmi. ha másmilyen lenne. mint egy ruha. Hogy ne lenne "joga" ezt hátrányosnak tartani. akár nem. És megtanulja azt is. hogy kivel találja meg a boldogságát. egy időben ő is sokat eljárt szórakozni. Ő is és a gyerek is sérülnek tőle. Meg az se jó érzés. Mi a különbség? A gyerekeim nemi életéhez semmi közöm. hogy kivel él. hogy én hogy vagyok ezzel. hogy annyival nehezebb az élete. mitől ilyen. hogy kár. Az a lényeg. hogy a gyerek melegbárokba. hogy miféle fiúkat szed fel. és főként rábízza. nem az a kérdés. Olyan nincs. Bence nem létezik a melegsége nélkül. Hiába lázad a sors ellen. Hogy el lehetne képzelni. hogy a szülő végleg feladta-e a reményt. hát akkor erre egyértelmű a válasz: semmi pénzért! Az elfogadás valójában nem a homoszexualitásra. Már mindenbe beletörődtem. ami már végképp nem tartozik rá. hanem magára a gyerekre vonatkozik. folyamatosan csajozott. És ha az a kérdés. hogy nem meleg. Akármekkorára nyitjuk az ajtót a két világ között. Mert én se tartom ezt jó dolognak. ha felvenne egy másik ruhát. olyan nagyon erről sem akartam tudni. az csak olyan. Sóhajtozott. De aztán végiggondoltam.

mindig az érzéseimet kövessem. Nem tudom elmondani. meg milyen rosszul néz ki. Eleinte persze furcsa volt. Sokáig tarthat. ha a szülő már gondolatban sem tesz különbséget meleg és nem meleg gyereke között. Kitört belőlem a zokogás. ezt titkolom olyan görcsösen. mert annyi mindent érez fontosabbnak. mint hogy boldog legyek. És én is ugyanolyan dühös voltam a fiam pasijára. A szerelmi bánat ugyanolyan. hogy mégis egy lány mellett fogok kikötni. remekül keres. Nem azért. nagyon konvencionális nő volt világéletében. és ahogyan él. hogy meleg vagyok. féltettem is. hanem mert fájdalmat okozott a gyerekemnek. úgy és azzal. amilyen a gyerek. amit vagy "bevallania" vagy elhallgatnia kellene. hogy micsoda megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem. Ha gyerekére gondolva vagy róla mesélve már nem tűnik elsőrendűnek szexuális irányultsága. sok barátja van. rábeszéltem. hosszú ideje küzdött a betegséggel. De mindig érdemes dolgozni rajta. hogy meleg. a szülők és a gyerek személyiségétől. amikor váratlanul megkérdezte: jól gondolja-e. és amikor láttam. mert kirúgta a fiúja. Semmi mást nem kíván nekem. amit ő pár évvel azelőtt a lányával. amíg erre a szintre elér valaki. és ezért látszom boldogtalannak. Függ a környezettől is. Anyám szigorú. a gyerekkori kapcsolat minőségétől. A fiam harmincéves. hogy mi most pont azt csináljuk. ahogy és akivel sikerül. hogy mi lesz vele. mint a húgom a lányáéra. hogy ezzel ne emésszem magam. Csak arra kér. hogy mennyire le van fogyva. hogy nem lesz unokám. hát min aggódjak? Pár hónapja nagyon kiborult. Egy este feljött a húgom. ezt úgysem én. hogy ne tegyek erőszakot magamon. mert meleg. Most már teljesen megszoktam. hogy egy kicsit költözzön haza. és azon nevettünk. A fiam orvos. Elismertem. hogy ezt még nem érzem teljesen biztosnak. hogy még a magam bajával is terheljem. de hozzátettem. bárkibe szerelmes az ember. lehet. . sokat jár haza. Anyám azt felelte. hanem az élet fogja eldönteni. sajnáltam.54 Anyám már halálos beteg volt. Etettük-itattuk-kényeztettük-vigasztaltuk. ha már nem "furcsa" és "szorongató" neki. el sem tudtam képzelni. szabad idejében zenél. tíz éve tudjuk. és nem is mindenkinek sikerül. Mintha rontás alól szabadultam volna. kitűnően halad a pályáján. Erről nálunk idáig egyáltalán nem lehetett beszélni. A valódi elfogadás akkor következik be. hogy igaza van.

nem is feltétlenül azonos szintre jutva járják végig. vagy attól tart. hogy nem tudná elviselni a "szörnyű valóságot". és az anya is erősebben éli át. saját vonzerejük kudarcának tekinthetik lányuk "elfordulását" a férfinemtől. hogy a gyerekhez fűződő viszonyukat különböző mértékben befolyásolhatja a gyerek sajátossága. anya-fiú. a "férfiminta elutasítását" az apa szinte személyes sértésnek. Az apák gyakrabban reagálnak haraggal és elutasítással.. közvetlenebb kapcsolat miatt a gyerekek őt jobban bizalmukba tudják fogadni. anya-lány.) A szülők eltérő reakciójába az is belejátszik. kevesebb lehet vele a közös élmény. Nemegyszer az anya az. eltérő érdeklődés. Esetleg félti a férjét. hogy a gyereket a "történtek" ellenére sem akarja elveszíteni. vagyis retteg a konfliktustól. APÁK. félti a gyereket. miközben részben ugyanezen okok miatt az anyával kifejezetten jó. (Ez persze távolról sincs mindig így.. TESTVÉREK. hogy az apa bántaná. más stílus) lehet megterhelt. és ez mélyreható módon befolyásolhatja párkapcsolatukat és az egész családot. A meleg gyerek hatása a szülők párkapcsolatára Mindezen különbségek következtében is a meleg gyerek elfogadásának útját a szülők sokszor nem együtt és nem egy időben. De az apák és leszbikus lányuk viszonya sem felhőtlen: ők is hiányolhatják kislányuk "nőiességét". talán el is üldözné a háztól. A hozzá fűződő érzelemtelibb. az anyák inkább kétségbeeséssel és gyásszal. aki ragaszkodik hozzá: férje nem tudhat semmiről. saját szégyenének tekintheti. szoros kapcsolat jöhet létre.). A meleg gyerek viszonya anyjához és apjához (a négyféle kapcsolat: apa-fiú. ritkább az azonosság átélése. hogy a szülőpár nem egyformán reagál a gyerek homoszexualitására. amit a gyerekek tesznek. apa-lány) A meleg gyerek és az azonos nemű szülő kapcsolata kritikusabban alakulhat. és így próbálja fenntartani a családban a megrendült egyensúlyt. Mint erről már volt szó. . ROKONOK Elég gyakran fordul elő.55 ANYÁK. hogy fia nem elég "fiús". mint az apa. A hagyományosabb családokban általában az anya bizalmasabb viszonyban van a gyerekeivel. és magukra vehetik. Az anyák és leszbikus lányok viszonya hasonló okok miatt ("női minta elutasítása". hogy férje őt hibáztatná (sok családban az anya "felelős" mindenért. sőt egyenesen saját kudarcának. Az idegenség érzésébe harag és csalódás vegyülhet. az apát bosszanthatja.

hogy az esetleges kezdeti sokkon túllépve feldolgozza negatív érzéseit.. akit "kímélni" kell.. hibáztatás csapdáját ("te tehetsz az egészről. Akkor is.. Ő az egyetlen. Ha viszont a pár képes felvállalni a konfliktust. A hallgatással az anya a konfliktus kirobbanását kerüli. hogy az egyik szülő képtelen elfogadni. hogy választania kell házastársa és gyereke között. akkor a titok tabuvá változik. Megesik az is. hogy ők a gyerekkel is és a férjükkel is jobban szót értenek. mindkettőjüknek sokkal könnyebb. a másik nem. elviselni a valóságot. Nem a gyerek homoszexualitása "teszi tönkre a családot" (mint ezt sokan gondolják). Az anyák gyakran próbálják szabályozni. Ha érzéseiket nem tudják egymással megosztani. ha nem kell reagálnia: "ő ezt nem tűrné. ellenőrizni az apa és gyerekei kapcsolatát ("majd én megbeszélem vele." Az egyik tudja. .. képesek nehéz életszakaszukban összefogni. de ez szerencsétlen esetben szinte karanténba zárhatja az apát. az érzelmi válságból való kilábalásban.. hogy emiatt válásra is sor kerül. csak nem beszél róla). "Hogyhogy. Ha a titok-tabu-fal a házaspár két tagja között húzódik. akkor komoly esélyük van rá. aki meggátolja. és nem szóltál?" Az a fél. Ilyenkor a közelebbi elemzés azt szokta megmutatni. azt a kapcsolatuk fogja megsínyleni. az rombolóan hat párkapcsolatukra. Van. ha segíteni tudnak egymásnak a feldolgozásban. hogy párja megtudja az igazságot. majd én elintézem. ő az. bízd csak rám"). ha egymással szövetségben. az apa az önérzetét óvja. mert az a tapasztalatuk.") elkerülni. de ha egyszer nem tud róla. A titok a szülőket a barikád két oldalára állítja. a másik nem.56 Az apák előbb-utóbb meg szokták sejteni az igazságot. Ebben a stádiumban már nyilvánvaló. megfosztja őt attól a lehetőségtől. te tudtad. hogy a válságon túljutva kapcsolatuk még intimebbé és szorosabbá váljon. A szülők egy cipőben járnak Pedig a probléma közös. együtt tudnak dolgozni rajta. egy idő után már ezt sem lehet bevallani. hanem az őszinte kommunikáció hiánya. és visszataláljon a gyerekhez. Az egyik tudja. de ha ezzel nem képesek szembenézni. őt rekesztik ki minden személyesebb beszélgetésből. képesek együtt végiggondolni. akivel senki sem beszél őszintén. Könnyebbnek tűnhet.. hogy a párkapcsolattal már előzőleg is komoly bajok voltak. ha az első időszakban nem sikerül a vádaskodás.. közösen alakítani megváltozott életüket. mert. A másik szülő ezt úgy élheti át.. hogy az apa és a gyerek féltése csak ürügy (hiszen tudja. személyesebb információból.

és az öcsém a Gergővel ott ült a templomban. problémáit. aki közelről látja testvére életét. akik a legkönnyebben megbékélnek testvérük sajátosságával. A heteroszexuális testvérnek fontos szerepe lehet a meleg fiatal életében: hídként szolgálhat barátai és testvére. hogy a másik szülőt is be tudja avatni. ha baráti köre inkább homofób beállítottságú. hajlandó-e kiállni "kisebbségi" testvére mellett. szó se lehet róla. aki például könyörög az anyának: "apa nem tudhatja meg". még mindig problémát jelenthet. . az öcsém párja a Gergő. Végül kénytelen-kelletlen beleegyeztek. meg mit fognak szólni a rokonok.57 Előfordul. tehát teljesen fölösleges őket ilyesmivel terhelni. és a párom szülei célozgatni kezdtek. illetve az ő társasága között. úgy tevődik át a nehézség a határ két oldalán lévők kapcsolatára. A nagyszülők ebben a láncban kiemelt fontosságúak. hogy az egyik szülőt nem házastársa. hogy testvérük szexuális irányultságában bármilyen szerepük lehetne. hogy mi legyen a távolabbi rokonsággal. az első sorban a többi családtaggal együtt. Ugyanakkor lojalitáskonfliktusba is sodródhat. tehát ők nem vergődnek a bűntudat és elhárítás csapdájában. hogy a "többségi" testvér képes-e. Ő. Éppen ezért szinte tipikusnak mondható. a homoszexualitást még sokkal jobban elutasító világban nőttek fel. hogy az öcsém barátját mégse kellene meghívnunk. A nagyszülők Ha a szűk család már tudomásul vette. A testvérek későbbi kapcsolata nagyrészt attól fog függeni. nem fogom arra kérni. hogy dugja el. se a környezetük nem gondolja. Nemrég volt az esküvőnk. hogy a meleg fiatal a családján belül először testvérével osztja meg a titkát. Ő az. hogy különböző szexuális irányultságú fiatalok természetes. ha hozzásegíti gyermekét ahhoz. ők már idősek. A jó párkapcsolatban élő szülő nehéz helyzetbe kerül: nem élhet vissza gyermeke bizalmával. Ahogy egyre kijjebb tolódik a titokhatár. Sokan úgy gondolják. hogy én ennyire megbántsam az öcsémet. baráti viszonyban lehessenek egymással. Ók nem érzik felelősnek magukat. A testvérek A szűk családon belül rendszerint a testvérek azok. Mindenkit a párjával együtt hívtunk. viszont párját árulja el. A patthelyzetet úgy tudja feloldani. se ők. Mert hogy néz az ki a templomban. ha ilyen horderejű dolgot elhallgat előtte. ők nem "vallottak kudarcot". hogy a gyerek meleg. és ezért sokat tehet az előítéletek eloszlatása érdekében. Én megmondtam. hanem maga a meleg gyerek zárja karanténba. közvetíteni tud a két világ között. lehetővé teheti.

ezzel mintegy a saját szüleit. aki jobban tud gyereket nevelni. és ebben a viszonyban magunkban hordozzuk a gyerekkorunkból származó élményeinket. úgy a szülő a lelke mélyén nehezen viselheti. hogy ő a jobb szülő. a fiatal szülő nemegyszer a saját gyerekén át akarja bebizonyítani. Elvileg. hogy vittük valamire. aki önállóan képtelen az élet legfontosabb és legfelelősebb feladatát ellátni. esetleges megoldatlan konfliktusainkat. A nagyszülő több tapasztalatára hivatkozva ragaszkodhat fölényéhez. ezzel formálisan is egyenrangúvá válik a saját szüleivel. A szüleinkkel szemben mi vagyunk a gyerekek. és ezért szeretné "legyőzni" a gyerekkor mindenható urát. ezért kritikájuk jobban nyomaszt. Versengés a nagyszülőkkel: ki a "jobb" szülő? Amikor az unoka megszületik. a nagyszülő viszont személyes elutasításnak érzékelheti. Egyszerre vagyunk gyerekünk szülei és szüleink gyerekei Szülőként gyerekeink és szüleink között sajátos pozíciót töltünk be. de a szülők és nagyszülők között a gyerekgondozás. hogy elértük.58 elkeseríteni. hogy felnőtt vagyok. . és az unokát kritizálva jelezheti: gyerekét nem tartja kompetens szülőnek ("hát erre már igazán megtaníthattátok volna!"). Mert lelkünk mélyén könnyen visszacsúszunk abba. hogy a gyerek a "fejére nő". megszokott viselkedési mintázatunkat. a saját gyerekkorát kérdőjelezi meg. és ezzel visszanyomja őt a tökéletlen "gyerek" szerepébe. mint bárki másé az életben. Szülők és nagyszülők között gyakran mintha nem tudatos párbeszéd folyna: "Hozzám képest mindig gyerek maradsz. hogy a titoktabuhatárt nemritkán éppen a nagyszülőknél húzzák meg. A vetélkedés kiéleződhet. éppen eléggé elrontottad a nevelésemet. elismerésük jobban megerősít. Az idősödő szülők is hajlanak arra. a szülőt. amit mind a két fél túlreagál: a szülő "ugrik" a nagyszülő minden megjegyzésére. A vetélkedés szinte mindig szerepet játszik a nemzedékek kapcsolatában: különösen a szüleinknek szeretnénk bebizonyítani. Ahogy a felnövő gyerek szabadulni vágyik alárendelt helyzetéből. ezért továbbra is próbálja megőrizni fölényét. ha gyereke tőle eltérő módon neveli saját gyerekét. később gyereknevelés többnyire kényes téma. Valójában összetettebb okai vannak annak. talán túl is szárnyaltuk őket. hogy szüleinkhez képest gyereknek érezzük magunkat. hogy kell gyereket nevelni!" Ez nincs mindig így. Ha másképpen neveli gyerekét. hogy nincs már szükségünk az irányításukra. hogy automatikusan gyereknek kezeljék időközben felnőtté vált gyereküket. A gyerekkorban természetes alárendeltségből kinőttünk: ma már egyenrangú felnőttek vagyunk. az addigi "gyerek" szülőpozícióba kerül. hogy tudhatnál te gyereket nevelni? Fogd fel végre. ő az. majd én megmutatom neked.

Ez minden alkalommal döntés elé állítja: tiltakozzon.homofób megnyilvánulással. és az is világos. aktiválhatja a két család vetélkedését. Hát. mivel az unoka távolabb van. Nem meglepő. hogy sok szülő éppen a saját szüleivel szemben érzi vállalhatatlan kudarcnak. Amikor a fiam bejelentette. akinek hozzátartozója meleg. hogy néhány napon belül mindenkinek mondjuk el a rokonságból. saját bizonytalansága miatt nem próbálja titoktartásra bírni a gyereket. hogy ebben a relációban különösen pusztítóak a homoszexualitás eredetével kapcsolatos tévhitek. de neki nagyon nehéz és kínos volna egyenként végigjárni őket. hogy akár a saját szülei is bűntudatot ébresszenek benne. mint a fiatalok.59 Ha a szülő saját szülei előtt szégyelli meleg gyerekét Ezen a háttéren érthető.akár csak enyhe fokú . vitatkozzon. és újra meg újra végigmondani ugyanazt. esetleg szégyent érez. hogy meleg. és ha saját problémái. közeli barátai akarva-akaratlanul közvetítő szerepbe kerülnek a melegek és a "külvilág" között. nekem is nagyon nehéz volt. Aki hallgat. A nagyszülőknek valójában könnyebb. és mehettünk a rokonokhoz. ahol jól nyomon követhető. Ő azt szeretné. ha ő maga képes a saját szégyenérzetét leküzdeni. A szülők alá is becsülhetik a nagyszülőket. kellemetlenül érzi magát. hogy egyszerre vagyunk kiszolgáltatottjai és alakítói a közvéleménynek: minél . konfliktusba kerülhet. gyötrelmes alulmaradásnak a homoszexuális gyereket. reagáljon. hogy őszinte beszélgetésekkel ők is bevonhatók volnának a közös sors tudomásulvételébe. illetve az unokanagyszülő kapcsolatot terheli. ha tudnák. vagyis nem kontrollálja a kapcsolatait. Ehhez erőt és önbizalmat meríthet a gyerekhez fűződő őszinte viszonyából. A "kudarcot" a házastárs szüleinek se könnyebb "bevallani". ami viszont most már az idősödő szülőkhöz fűződő viszonyt. "buzizással" szembesül. az volt a kérése. Az unoka homoszexualitása aktiválhatja az anyós-após rejtett vagy nem annyira rejtett ellenérzéseit. még én is alig kaptam levegőt a hírtől. A család közvetíthet A szülő azzal tudja legjobban támogatni gyerekét. Mindenki. és az idősebb emberek a várakozással ellentétben több élettapasztalatuk miatt elfogadóbbak is lehetnek. ha . Aki tiltakozik. Ez az a helyzet. De azért nagyon meghatott a gyerek bizalma. A melegek családtagjai. a kölcsönös hibáztatást. őket nem szokták hibáztatni az unoka hajlamaiért. amikor nem bíznak benne. mint a gyerek. rendszerint kínos zavart. vagy szó nélkül hagyja a megjegyzést. ha ennek lehetőségétől a szülő visszariad és inkább a "szégyen" takargatását választja. ha nem hagyja.

gyereknemzéssel kapcsolatban szokás beszélni. azt sugallva. Az édesanyám nagyon makacs természet. teljesen megbízom benne. az Ildi meg egy nénivel? Már maga a szexualitás is "kényes" téma Szinte mindenki elképzelhetetlennek tartja. majd motyogott valamit. hogy ezt igazán nem gondolta volna. mintha a mindennapi szexuális élet kizárólag a szaporodást szolgálná. és annál kevesebb egyéni bátorságra lesz szükség a tiltakozáshoz. Nekem is megnyugtató. teljesen nyilvánvaló módon csak az ösztönkielégítésre. és ezzel ráirányítja a figyelmet. és ez a felnőtteket zavarba ejti: elfogadhatóbbnak tűnik. hogy a gyerekek éretlenségük miatt nem tudják átérezni a szexuális vonzalom természetét. Hogy mennyire rendes fiú. nem próbálom megmagyarázni. a Zsolti pont ugyanolyan. hogy nem vitatkozom vele. hogy a homoszexualitásról. és egyáltalán mi kifogásom van ellene. mint az élvezet. azt a gyerekek előtt lehetőleg elhallgatják. ha ezt a furcsa tevékenységet a gyereknemzéssel indokolják. . Vajon miért? Már beszéltünk arról. A sógornőm a kedvenc nagynénje. ami egyre jobban aggaszt: a sógornőm leszbikus. ha megkérdezi: miért van az. és nyilvánvalóan látni se akarja... Végül csak el kellett mondanom. a világ végére is elmenne vele. hogy mennyire szerette Zsoltit. Azóta ki se ejti a nevét a száján. az örömszerzésre irányul.60 több heteroszexuális tiltakozik az előítéletek ellen. és akkor most ez. hogy mi a helyzet. milyen jóban vagyunk. ha ő vigyáz rá. mindig őszinte is volt hozzám. hogy értse meg. hogy össze kéne jönnöm a Zsoltival. akit a szüleim nem nagyon szerettek. A legrégebbi gyerekkori barátom meleg. A homoszexualitás viszont nem hozható összefüggésbe a szaporodással.. Én meg eléggé szégyellem magam. hogy minden néni bácsival él együtt. ezek annál gyöngébbek lesznek. Csak egy problémám van. erről legföljebb a gyerekszüléssel. pláne konkrét emberek homoszexualitásáról gyerekkel beszéljen. a család is szereti. hogy többnyire a "normális" együttlétek célja sem más. Hogy a szexualitás elsősorban örömforrás. MIT MONDJUNK A GYEREKEKNEK? A kislányom hároméves. de nincs energiám. Mit fogok felelni a kislányomnak. mint amikor "annyira" szerette. Már a szexualitás is kényes témának számít. Ez engem sohasem zavart. az édesanyám elkezdett azzal nyúzni. Az édesanyám döbbenten elnémult. Amikor szakítottam a fiúmmal.

de tudja használni A gyermeki tanulás mindig ezen a módon történik. amennyi őrá vonatkozik. hogy a mamát és a papát a többi ember más néven szólítja. bácsik és nénik. hogy amit a gyerek nem érthet meg. hogy mi az. létező világot próbálják a gyereknek megmutatni. terhesség és szülés. hogy mama és papa. "Majd ha megérti". és van egy bácsi: ő a papa. Más gyerekek más felnőtteket szólítanak mamának és papának. hogy amit mi magunk nem tudunk elfogadni. És főleg. csak őneki emlegetik úgy. akkor még alig tud valamit azokról a fogalmakról.61 "Majd ha megérti" Egy másik. Idővel azt is megtanulja. Most már azt is tudja. sokáig éppen annyit fog fel a világból. Csak annyit tud. mitől anya és mitől apa valaki. pontosabb lesz. Ha nem tud a "rosszról". A gyermeki gondolkodásmód A felnőttek úgy gondolják. mint egy hólabdára tapadnak az új információk. Kimondja első szavait: mama. amilyennek véleményük szerint a világnak lennie kellene. A gyerekek mellett van egy néni: ő a mama. hogy a gyerekekhez általában tartozik két felnőtt. a gének öröklődésének összefüggéseit. a tudás gazdagabb. pedig még nagyon hosszú út vezet odáig. Lassacskán kitapasztalja. Nem "érti". . amilyennek bemutatják neki. ha nem "ért" valamit. A már meglévő ismeretanyagra. amikor megérti. ahogy átéli. hanem azt. papa. Mégis megfelelően használja a szavakat. mert még nem képes megérteni a nemzés. talán fontosabb ok. melyek lassan és fokozatosan telnek meg tartalommal. hogy a gyerekek is és a felnőttek is kétfélék: fiúk és lányok. akik vigyáznak rájuk: a mamájuk és a papájuk. ő olyannak fogadja el a világot. A gyerek számára természetes. Amikor a kicsi gyerek ismerkedik a világgal. hogy ezek a szavak megzavarhatnák. amiknek a segítségével mégis eligazodik a világban. Ezzel már a gyermeki mindennapokban tökéletesen elboldogul. hogy mit jelentenek. A maga szintjén pontosan "érti". akkor olyan. arról nem tudunk természetesen beszélni. Sokan nem a valódi. De a gyermeki gondolkodás másféleképpen működik. az csak összezavarja. hogy valahogy arra a két nagyon fontos emberre utalnak. mintha az nem is létezne. Senkinek se jutna eszébe. "Természetesen "nem érti". akik körülötte vannak. hogy mama és papa.

Nem vagyunk túl jóban. Ők egymás közül választanak párt maguknak. ugyanúgy. és ha nem. Van egy tízéves kishúgom. nem emiatt ellenszenves neki. megszokja. hogy Ildi Évával él. A szeretet szexuális oldaláról még nagyon sokáig nem fog tudni semmit. amibe belenő. hogy megtapasztalja: a szexuális irányultságnak nincs szerepe sem az emberi kapcsolatokban. nem ezért szereti. De mire ez a kislány eljut idáig. őt ezzel nem terhelhetem meg. mint bárki más. Azt. ha meleg él a közelében Egy gyerek számára semmi hátrányt nem jelent. hogy neki semmiképpen sem mondhatok semmit az életemről. Neki a világ legtermészetesebb dolga. akik férfiba. Nem kérdőjelezi meg a környezetét. ha anyja a saját zavarával. Ha eljut odáig. Feltéve. akik nőbe szeretnek bele. és kész. de vannak olyan férfiak. hogy hallott már a szerelemről.. mint az anyja. mire megtud valamit arról. Úgy. hanem egyéb tulajdonságai miatt. Így van. mint az Ildi. elszorult a torkom.62 A gyereknek az a természetes. akkor a legegyszerűbb módon el lehet neki magyarázni. Sőt ez esélyt ad arra. párt választanak maguknak. de amikor a múltkor nagy vihogva elmondott egy buziviccet. Tapasztalja. amibe belenő A gyereknek az az otthonos. Egy kétnyelvű családban felnövő gyerek nem csodálkozik. Azt sem kérdezi. ami körülveszi.. mint a saját családja. amikor felnőnek. A gyereknek nem árt. egyre többet fog fel belőle A példában szereplő hároméves kislány nagy valószínűséggel nem fogja feltenni az anyját nyugtalanító kérdést. és megismeri szülei előtörténetét. sokáig bőven elég lesz neki az a magyarázat: mert szeretnek együtt élni. szégyenkezésével meg nem zavarja. hogy előítéletektől mentesen nőjön fel. hogy nem lehet mindenkit . szeretik egymást. hogy a szülei miért élnek együtt. sem az élet egyéb területein való helytállásban. Ha mégis megkérdezné. akibe szerelmesek lesznek. Mert ebből. és az anyukám megmondta. Megtapasztalhatja azt is. addigra ez éppen olyan természetes lesz neki. A legtöbb férfi nőbe lesz szerelmes. Csak. hogy a gyerekek. hogy a világ sokféle. Ő még kicsi. nem az otthonát méri a külvilághoz. és vannak olyan nők. ha környezetében. hogy miért beszél az apja más nyelven. hogy különböző országokban másmás nyelven beszélnek az emberek. nem a családtag homoszexualitásából lehetnek problémák. hanem a külvilágot az otthonához. az a természetes. Ha szereti. a legtöbb nő férfiba. ehhez neki semmi köze. családjában homoszexuális ember él. Már régen tökéletesen beszéli mind a két nyelvet. nem értené.

A titkolózás is azt erősíti. hogy mi is az a homoszexualitás. hogy játsszon velük. Ha nem tudja. hogy ez valami szörnyűség. Minél előbb Sokan bizonytalanok abban a kérdésben. hogy a gyerekeket különösen féltik a homoszexuális mintától. hogy mikor kell a gyereket beavatni? Akkor. annál jobb. a kislány viszont melegellenes környezete szemével nézhet a bátyjára. hogy meleg. hogy könnyes szemével. és hogy rávegyék. "Nahát. ha hagyják. Kilencévesek voltak az ikergyerekeim. később sokkolhatja Mindez csak akkor alakul így. a kislányt még sok benyomás érheti. nemcsak az őszintétlenség miatt. Az valóban sokkot válthat ki. hogy sokan attól tartanak: ha a gyerek egyáltalán tudomást . hogy bátyja sötét titka árnyékot vet az egész családra. elfúló hangjával. amikor már nem kell attól tartani. akik először eléggé meglepődtek. Ennek nem kell így történnie. mert különben miért ne tudhatna róla? Ez a kislány felnőttkorában talán valóban azt fogja átélni. Talán soha nem lesz jó kapcsolatuk. hogy megmutassák neki az új számítógépes játékukat. de ez nem befolyásolja a mindennapi együttélést. hanem azért sem. hogy saját testvére meleg. de nagyon hamar napirendre tértek fölötte. amitől a gyereket meg akarják óvni: azt. hogy a gyerek magába építse a külvilág melegellenes előítéleteit. ha a tudásból nincs kirekesztve. Ez minél előbb megtörténik. rémült szóhasználatával azt sugallja a gyereknek: valami rettenetes dolog történt. mert a meleg fiú aligha fogja túltenni magát húga "buzizásán". de a veszély fennáll: a "titokvédelem" éppen azt válthatja ki. hogy idővel nyomasztónak és elfogadhatatlannak érezze testvére életmódját. amikor találkoztak Gábor barátjával. Amikor már természetes hangon tud beszélni róla. a Gábor? Tényleg?" Kicsit még beszélgettünk arról. amikor a hírt a felnőtt már megemésztette. Ez az irracionális szorongás olyan mértéket is ölthet. A gyereket nem befolyásolja a homoszexuális minta A külvilág reakciói című fejezetben már beszéltünk arról. Legközelebb akkor hozták szóba. és ezután kell megtudnia. elfogadta. Elmeséltem a gyerekeknek.63 egyforma skatulyákba rendezni. amikor a legjobb barátnőm fiáról kiderült. De akkor is inkább az volt a fontos.

hogy minden emberben ott szunnyad a homoszexualitás lehetősége. már ez veszélyeztetheti "normális" szexuális fejlődését. hogy ha valamilyen apróság hatására aktiválódott. amit a legenyhébb inger is képes felébreszteni. aki szintén meleg. Tanácsot tudtam kérni tőle. hogy én is. életútjuk kialakítását nagymértékben megkönnyítheti. hogy ilyen is van. hogy hogyan él és hogyan érez egy meleg felnőtt. akkor menthetetlenül elnyomja a "normális" (heteroszexuális) nemiséget. Mintha az az elképzelés húzódna meg a feltételezés mögött. A heteroszexuális gyereknek is előnyös. ha van előttük példa. Ha viszont egyszer felébredt. hogy mennyire szeretik. ami olyan nyilvánvalóan hátrányos és sokak által annyira megvetett életforma felé vezet. Nem az a meglepő ebben. És akkor sem fog annyira megijedni. A homoszexuálisoknak ez még sokkal nagyobb jelentőségű: önmagukra találásukat. Pedig aki gyerekkorától tudja. milyen népszerű. Persze csak akkor. hogy van ilyen. ha magán észleli. olyan hatékony volna. Van egy tizenöt évvel idősebb unokabátyám. én soha nem voltam olyan elveszett és magányos.64 szerez az azonos neműekre irányuló szerelem lehetőségéről. Ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett. hogy milyen jól meg tudta oldani az életét. ha tudhat róla. az nem fog megijedni. miért pont őt utánoznám? Különben is. mire saját szexualitásuk felébred. mint a legtöbb meleg barátom tizenéves korában. mi foglalkoztat. hogy lehetne az ilyesmit utánozni? . hogy erre a korra a szexuális irányultság már eldőlt. és az már nem volt akkora ügy. hogy biztos utánzásból csinálom. micsoda hülye ötlet. A gyereknek szüksége van információkra Ez a különös félelem megakadályozza. hogy a család az én időmre valahogy már megszokta. meg tudtam vele beszélni. ha ismer melegeket. hogy ő is ebbe a pár százalékos kisebbségbe tartozik. És az is sokat számított. Mintha ez a szunnyadó homoszexualitás olyan erőteljes. aki azt mondta. miket érzek. Inkább az a furcsa. Összehozott más melegekkel. hogy a gyerekek a kellő ismeretek birtokába jussanak. Persze volt. hogy nem tudják. hogy mi van velem. de ezen csak röhögtünk. hogy vajon mi vonzhatná a gyereket abba az irányba. akkor már semmilyen erő nem tudja visszazárni a szellemet a palackba. ha később ismeretségi körében találkozik melegekkel. hiszen ez nem köztudomású. ha a tabu nem zárja el ettől a fontos tapasztalattól. A többi unokatestvérem nem meleg. Olyan megnyugtató volt látni.

A húgomék családja a legstabilabb pont az. hogy nem sajnálom-e. Ha ez nem történik meg. én vagyok a kedvenc nagybácsi. Ha ráérek. Nem mindenki akar gyereket Színész vagyok. a szülők. és nem kell lemondania az életre szóló családi kötelékekről. mint a példában is láttuk.65 A MELEGEK ÉS A CSALÁDI ÉLET A melegeket azért szokás leginkább sajnálni. Három gyerekük van. és szüleiket is az rendíti meg leginkább. Ha elfogadják saját melegségüket. hogy megtalálhassa: "miről is szóljon az élete". nincs sok időm baráti kapcsolatok ápolására. kicsit idegesít ez a kérdés. ha eredendően jó volt a családtagok között a viszony. Én teljesnek érzem az életemet. hogy ha nem lehetséges a hagyományos családalapítás. Van foglalkozásom. akkor a meleg ember. de a produkció után elválnak az útjaink. csak akkor. A fiatal. kitűnően integrálódhat az ő családjukban. Őszintén szólva. van élettársam. aki szorosabban kötődhet. mint azt az együtt érző környezet feltételezi. akkor a melegek leginkább a meleg . mint családpótlék Ez persze nem működik mindig.első utam hozzájuk vezet. akkor milyen módon alakítható egyáltalán a felnőtt élet. akkor a legtöbben természetesnek tekintik. A meleg közösség sokat segíthet abban. rokonok elfogadóak. Nekem ez így teljesen megfelel. jobban rendelkezésre állhat. Ebből mindenki csak nyerhet: a gyerekes családban fontos szerepe lehet a gyerektelen rokonnak. de ez talán azzal függ össze. A meleg ember sem fog teljesen kiszorulni a többségi világból. A meleg közösség. és ha a homoszexualitás tényét mindenki el tudta fogadni. ami nagyon intenzív élmény. mint akit lefoglal a saját családja. hogy perspektívát nyisson a fiatal előtt. Ha éppen egy produkción dolgozom. És a következő produkcióban megint másokkal élem át ugyanezt. ami betölti az életem. A meleg beépülhet a rokonok családjába Ha a család. Ugyanakkor a melegek elég nagy részének ez sokkal kevésbé jelent problémát. hajlamaival még hadakozó meleg ijesztőbbnek találhatja. hogy nincs tapasztalata és ezért elképzelése sem. akkor éjjel-nappal együtt vagyunk a társulattal. akit szeretek és családom is van. ha kialakítják ennek megfelelő életformájukat. hogy nincs gyerekem. életemben. hogy nem lehet gyereke. testvérek. Mindig kérdezik. hogy nem lesz gyerekük. hogy nem lehet gyerekük.

hanem Kati szüli a gyereket. Már ki is találtuk. nemcsak azért. Négy és fél éves a kislányunk. Sajnos a gyerekeket nem könnyű megvédeni a bántástól. és ha minél több olyan ember veszi körül. Az élettársnőm szülné meg. Most már a kislány . elég sok melegnek van gyereke. Egyre többet beszélünk róla. én magamban dúltam fúltam. mert együtt fogjuk nevelni. A meleg apa gyerekének harmonikus személyiségfejlődését az segíti legjobban. Mégis. ebből én kiszorultam. Nehéz volt Istvánnak helyet találni az életünkben. bár az életben ennek sokkal nehezebben teremthetők meg a feltételei. állandóan nálunk nyüzsgött.66 közösségben találják meg családjuktól. De aztán bejáratódtak a dolgok. Leginkább a szüleimnek tetszik a terv. ehhez nagyon nagy bizalomra van szükség. És így a gyerek nekem is rokonom lesz. aki ezt a tényt természetes módon el tudja fogadni. ha minél korábban tisztában lehet apja valódi természetével. Ha a gyerek anyja túl tudja tenni magát volt párja homoszexualitásán. ha távol tartják őket meleg apjuktól. Ez az. hogy ad spermát. leginkább a leszbikus pároknál. ha lenne gyerekünk. amiben a család leginkább segíthet. Ilyen ideális megoldást kevesen találnak. én sem találtam a helyemet. féltékeny voltam. Valahogy el is bizonytalanodtam. hogy jó lenne. hogy csak a pár egyik tagja lehet biológiai szülő. és teljesen eltávolodhatnak Elvált meleg apák A homoszexualitás nem akadálya a gyereknevelésnek. A melegek gyerekvállalásának nagy nehézsége. István. Sára szoptatott. De erre nem az a megoldás. rendszerint korábbi házasságából. a bátyám megígérte. akkor jó együttműködés alakulhat ki közöttük. Hogy akkor ő kije is a gyereknek. A biológiai apja egy régi meleg barátunk. mint egy büszke apa. mégis genetikailag is az unokájuk lesz. hogy hogyan tudnánk a legjobban megoldani. hogy bár nem én. a helyüket. tehát egy harmadik személlyel kell együttműködni a családalapítás érdekében. de azért az első időszak nagyon nehéz volt. hogy valamilyen módon teherbe esik. Mivel a jogi szabályozás egyelőre tisztázatlan. hiszen egy nő megteheti. csúfolástól. rokonaiktól. Meleg családtervezés Manapság egyre inkább előfordul a "meleg családtervezés" is.

hogy a gyerekek egészséges fejlődése meleg szülők mellett is biztosított. hogy náluk gyakoribb a gyerekek molesztálása. hogy eleve lemondjanak a gyermekáldásról? A vizsgálati eredmények nagyon fontosak: azt mutatják. István anyukája. de másmilyen igen A melegek családjai nem azért másmilyen felépítésűek. akiknek ez nagyon fontos. Azzal is szokták vádolni a meleg családokat. mert ők csak ezen a kompromisszumos módon teljesíthetik azt a vágyukat. és hogy a heteroszexuális pár által nyújtott női illetve férfiminta hiánya hátrányosan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. ugyanúgy. Most azon gondolkozunk. hogy csak azok a melegek vállalnak gyereket. A meleg szülőkkel szembeni előítéletek A melegek családjainak életét nagyon megnehezíti a rengeteg előítélet. A vizsgálati eredmények azt támasztották alá. hogy utódaik legyenek. már nincs akkora különbség a szerepünkben. Sokan gondolják. mert a melegek elutasítanák a hagyományos értékeket. mint Sárához. mert a meleg párnak nem lehet biológiailag közös gyereke. hanem a szülők személyiségének és a szülő-gyerek kapcsolat minőségének. én is magabiztosabb lettem. aki már egyáltalán nem számított rá. Hagyományos család nem lehet. nagyon szeretik egymást a kislánnyal. szintén Istvántól. hogy én is szülnék egy gyereket. és ezért gyerekeiket különös gonddal. mint a szokványos.67 ugyanannyira ragaszkodik hozzám. és a gyerekek fejlődését is zavartalannak találták. hogy a homoszexuálisok nem alkalmasak gyereknevelésre. úgynevezett magcsaládok (anya-apa-közös gyerekeik). tudatossággal és odafigyeléssel nevelik. Szimmetrikusabb lesz a család. De vajon ez a kompromisszumkényszer ok-e arra. hogy a gyerek harmonikus fejlődésében nem a szülők nemének és nemi irányultságának van döntő szerepe. hogy a meleg szülők mellett felnőtt gyerekek nem lesznek az átlagosnál nagyobb számban homoszexuálisok. Az úgynevezett szivárványcsaládokon (meleg párok és gyerekeik) végzett vizsgálatok ezeket a gyanúkat nem igazolták: a gyerekmolesztálás éppen hogy az átlagosnál jóval ritkábban fordult elő náluk. És van egy boldog és lelkes nagymama. ahogy a melegek sem veszik át heteroszexuális szüleik nemi irányultságát. Amióta nem szopik. . Hanem azért. István stabilan egyszer egy héten jön. és a két gyerek Istvánon keresztül genetikailag is rokona lesz egymásnak. Azt már említettük. vagy mert alá akarnák ásni a klasszikus család stabilitását. Ennek feltehetőleg az az oka. Kompromisszumra mindenképpen szükség van. hogy valaha is lesz unokája.

stabil párja nincs. és a barátai mind szeretik és kényeztetik Marcit. Sok leszbikus anya. hogy egyáltalán lesz-e gyerekem. nem túl boldog kapcsolatom. ha az feljön a gyerekhez. annak ellenére. hogy valójában miféle kapcsolat fűzi ahhoz a "nénihez". és "normális" módon neki erre egyáltalán nem volt lehetősége. Marci pontosan tudja. Marci szerint ez csak azért fordulhat elő. de Gyuri is rengeteget foglalkozik vele. De azért én sem így képzeltem az életemet: a lehető leghagyományosabb családra készültem. Marcival mostanában kezdtünk arról beszélni. Ez a barátnőm mindig viccelődik. mindenféle rosszakat gondolnak róluk. hogy kifutok az időből. hogy milyen is lenne. tüneményes. ez így nagyon idillikusnak hangzik. Nálam él. A végén belevágtunk. de nem törekedett arra. hogy milyen családot álmodtam meg magamnak. Egy este váratlanul előállt azzal az ötlettel.68 Kislánykorom óta készültem az anyaságra. és a gimnázium óta a legjobb barátom. és nem bírja. semmiképpen sem akart volna több gyereket. Jól kijön Marcival. Időközben összejöttem egy férfival. Valahogy annyira egybevágtak az igényeink. hogy az új párja féltékeny a volt férjére. vagy nem.. hanem sokkal inkább a környezet előítéletessége jelent problémát. tudom. amikor már nem az volt a kérdés. de nagy baráti köre van. hogy sajnos vannak. Ő már idősebb. hogy gyerekét megvédje a csúfolástól. hanem az. Persze. ahogy van. hogy mi miért nem éltünk soha együtt. akivel együtt laknak. hanem az ellenséges környezet a probléma A meleg szülők gyerekének nem anyja vagy apja homoszexualitása. Nem a meleg szülő. hogy milyen lenne az élet Marci nélkül! Jó ez így. olyankor nála is alszik. hogy oldanánk meg a mindennapokat. de egyre többet beszéltünk erről. gyerek nélkül nem tudtam volna az életemet elképzelni. úgy áll hozzá. Gyuri nem él valami monogám életet.. és a gondolat egyre kevésbé tűnt abszurdnak. és imádják egymást az apjával. aki elvált. akik nem szeretik a melegeket. hogy mi lenne. aki meleg. Gyakran jön. még a gyerek előtt is elleplezi. Marci most hétéves. hogy milyen jó nekem: az én páromat nem zavarja Gyuri. mert nem ismerik őket. van két nagy gyereke. Gyuri is vágyott gyerekre. majd volt néhány viszonylag rövidebb. ha tőle szülnék gyereket. Csakhogy eljött az idő. Ez a rejtőzködés viszont őszintétlenné teszi a szülő-gyerek . és ez egyáltalán nem tett jót a párkeresési kísérleteimnek. hogy annyira jó barátok vagyunk. három éve hozzánk is költözött. Van egy barátnőm. Fantáziáltunk. Akkoriban rengeteget "lelkiztem" Gyurival. éppen eléggé leköti a két saját gyereke. hogy apaként viszonyuljon hozzá. Egyre jobban szorongtam. Csak aztán a párkapcsolataim elég szerencsétlenül alakultak. és náluk rengeteg konfliktus adódik abból. bántástól. utána sokáig sehol senki. sokszor elviszi magához. mintha a barátnőm lenne. Először nem vettem komolyan. Az első szerelmemmel hat év után szakítottunk. Arra most már gondolni se bírok.

Nem vagyok meleg. Tanácstalanul állok a melegek évente megrendezett zajos. hogy hátha mégis? A múltkor megmérgesedtem. hogy nem lehet unokája. Amennyiben vállalnak. még ismeretségi körömben sincsen ilyen személy. megfelelő munkahely. A melegeknek megterhelő az "unoka-nyomás" A melegek gyerekvállalása ma még nem mondható általánosnak. hanem maguk miatt vállalnak gyereket. Túl nagy terhet ró rá. Mondtam anyunak. hogy mi lenne. iskola megválasztása stb. hogy van benne valami. HOMOSZEXUALITÁS ÉS VILÁGNÉZET Kedves Eszter! Ha rögtön elárulom magamról. Csak azt nem bírom.). Hogy sok embernek nincs gyereke. mint a nem létező unokájára koncentrálna! Szerencsére nem sértődött meg. hanem a gondosan takargatott titok egyszer csak kipattan.69 kapcsolatot. és beolvastam neki. hogy milyen is az ő családja. hogy nyolcvankét éves vagyok. és sok hasonló családdal tartanak kapcsolatot. ha szülei ezt tudomásul tudják venni. hanem nevetett. amikor sóhajtozni kezd. ha nem természetes módon nő bele annak a tudatába. attól még ő maga a szülei gyereke marad. Valahogy nem fér össze gondolataimban az Ön által "kényszerű adottság"-nak nevezett meleg léttel ez az ismétlődő . a homoszexualitás az esetek nagy részében gyerektelenséggel jár. de hiányoltam belőle egy témát. minden lehetséges alkalommal meglátogatom. hogy igyekeznek minél elfogadóbb környezetben élni (nagyváros. hogy a szüleinek legyen unokájuk! A heterók se a szüleik kedvéért. ha inkább a meglévő gyerekére. Más melegek úgy próbálják gyerekeiket az ellenséges reakcióktól megóvni. hogy mennyire sajnálja. karneváli felvonulása előtt. Az interneten olvastam a homoszexuálisokról szóló írását. ha folyamatosan azt kell éreznie: boldogtalanná teszi a szüleit. Nagyon jóban vagyok az anyukámmal. talán megengedi nekem a bizalmasnak tűnő megszólítást. és a gyereknek később még sokkal nehezebb lehet. és ha valami más miatt nem lehetne gyerekem. Ha valakinek nincs gyereke. És olyan kérdően néz rám. ilyen vagy olyan okokból. és ezért írok most Önnek. mert nem ajándékozza meg őket unokával. akkor is képtelen volna elviselni? Szerintem senki se köteles gyereket vállalni csak azért. A cikk igen korrekt és alapos. A meleg fiatalnak könnyebbséget jelent.

de hiszen Ön világosan kifejti. akik amúgy nem homofóbok. A melegfelvonulás lázadás a melegekre kényszerített rejtőzködés ellen. Londonban például a konzervatív heteroszexuális főpolgármester nyitja meg a menetet. ha a homoszexualitás tényét a környezet úgy-ahogy elviseli. és ők is szeretnék magukat nyilvánosan jól érezni (egyesek akár túlzóan és ízléstelenül is). mi a véleménye ezekről a megnyilvánulásokról? Tud valamit felhozni a védelmükre? Érdeklődéssel várom válaszát: Feri bácsi Először is szeretném megköszönni megtisztelő érdeklődését és bizalmát.70 "cirkuszi" propaganda. a túlnyomó többségük sem ízlésben. hogy ne lehessen őket észrevenni ("engem nem zavarnak. ahol már régebben hagyomány az ilyen melegfelvonulás. vegyék végre tudomásul. Ók azt követelnék. odamegy szórakozni. és ezt mindenki természetesnek veszi. Nos. és ország- . de mint ahogy a cikkemben is próbáltam kifejteni. Elöljáróban megemlíteném. Mi valószínűleg nagyon nehezen tudjuk elképzelni. aki nem. értelmetlen. hogy magam is szemérmes természetű vagyok. már nem borít ki senkit. ha nekem más az ízlésem. az távol marad. hanem élvezni az életet. Hangos. hogy hosszú távon inkább bejön az a taktika. már régen megszokták. Ez első közelítésre toleráns és elfogadható igénynek látszik. Nem "toborozni akarnak a táborukba". ha egyszer-egyszer ledobhatják a kényszerzubbonyt. hogy azok is megundorodnak tőlük. mint feltehetőleg Ön is. Nem tudom. sőt beépült a város életébe. érzelmek. A tapasztalatok azt mutatják. sem stílusban nem különbözik az átlagemberektől. a rejtőzködés. hogy ugyanúgy részt kérnek az életből. magánélet takargatása akkor is nagyon fárasztó. hogy a szexuális irányultságot se irányítani. hogy a környezet vegye tudomásul: ők igenis VANNAK. Ugyanolyan rendezvény. Aki szereti az ilyesmit. A tényt. hogy ezzel csak elvadítják maguktól a heteroszexuális többséget. végső soron személyiségpusztító. akkor sem. hogy milyen részegítően felszabadító és boldogító érzés lehet egész életükben rejtőzködésre kényszerült embereknek. mint a többi. és időnként látványosan és sokkolóan megmutatják magukat. a melegek maguk tudják a legjobban. mint bárki más. megterhelő. de ne mutogassák magukat"). hogy tényleg így van-e. hogy a melegek ott élnek közöttük. sőt harsány kikiabálása annak. Ugyanakkor én a hangosakat és rikítókat sem ítélem el. se megváltoztatni nem lehet. A melegfelvonulásnak van egy nagyon fontos funkciója és üzenete: a többségi társadalom általában azt várja a melegektől. akitől ezt megkérdezhetem. és nem szeretem az ilyen karneválszerű népünnepélyeket heteroszexuális változatban sem. sok a meleg. hogy az emberek megszokják: igen. hogy végre rátaláltam valakire. hogy az ilyesmi lehetetlenség! Örülök. a kapcsolatok. De persze a hangosakat és rikítóakat inkább észreveszik. mint bárki más. De ez ízlés dolga. Nem szégyenlősen bujkálni akarnak. A melegeknek is csak egy töredéke vesz részt aktívan ilyen önmutogató parádén. Mindenesetre azokban a városokban. táncolni. Sokan gondolják. Mintha be akarnák szervezni a nézősereget a táborukba. hiszen ez lehetetlen.

hiszen nem is vagyok köteles nézni. Én sem vagyok meleg. "liberális" sajátosság. Mintha a homoszexualitás valami inkább baloldali. akik amúgy szimpatikusak Önnek. Szeretni azért nem tudom legfeljebb sajnálni. eltérés elfogadása vagy el nem fogadása mindannyiunk közérzetére nagy kihatással van. Baráti körömben vannak. Kedves Feri bácsi! Nem kell szeretni "őket". Hogy nincsenek "ők'. De én nem sajnálom tőlük. Mert ha volna ismerőse. sőt (egyelőre) a közvetlen környezetemben. hogy ha nem is értünk mindenben egyet. ami . sikerült-e elgondolkodtatnom. hogy a szexuális irányultság egyáltalán nem meghatározó vonása egy embernek. akkor kiderülne. De nagyon át tudom érezni. Az a társadalom. ha zavar. vagy akár csak korlátozza és diszkrét hátrányokkal sújtja azokat a tagjait. csak nem tudja róla. hanem teljesen különböző tulajdonságú emberek véletlenszerű csoportjáról van szó. Igen. családomban sem érintett senki. és ez mindannyiunkat érint. hogy nincs a személyes ismerősei között meleg személy. hogy bármilyen másság. Köszönettel és őszinte tisztelettel: Feri bácsi most. Mintha a szexuális irányultság összefüggne a világnézettel és a politikai állásfoglalással. mint mindenki másnak. Lehet. az bármilyen más szokatlan sajátossággal szemben is kíméletlen. vagy talán van is. akik önhibájukon kívül alkatilag másmilyenek.71 világ előtt megmutathatják magukat. Üdvözlettel és rokonszenvvel: Eszter A homoszexualitás nem politikai kérdés Sajnos Magyarországon az utóbbi években a homoszexualitást egyre inkább politikai kérdésnek tekintik. el tudtunk együtt gondolkodni ezen a nehéz kérdésen. mindig is voltak melegek. hogy meleg.ízlésünktől függően . valami erkölcstelen divat volna. De talán éppen az a probléma. De mindenesetre örülök. nem tudom. és a nemi élet a magánügyük. amelyik nem tudja elviselni. hogy éppen azokról nem tudja. vagy nem. amik miatt . Kedves Feri bácsi.szimpatizálunk valakivel. Felvonulásaikat pedig messze elkerülöm. talán provokatívan és ízléstelenül. Hogy az ettől teljesen független tulajdonságok azok. őket. Kívánok továbbra is jó egészséget és ilyen érdeklődő nyitottságot! Rokonszenvvel üdvözlöm: Eszter Kedves Eszter! Köszönöm gyors válaszát! Sok mindent másként látok levélváltásunknak köszönhetően.

Azokkal . hogy csak ezen a módon tudok szeretni. ha nem irtom ki magamból a szeretet képességét. akkor esetleg nekik kell szakítaniuk rokonaikkal.72 terjed. ezzel magához vonzza a melegeket. korábbi baráti köre és melegségének megélése között. A konzervatív hátterű melegeknek nehezebb Ez a vélekedés az úgynevezett jobboldali. olyan. hogy szeretetben éljünk. hogy olyan legyek. Az igazi családi tragédiák a homoszexualitást jobban elutasító közösségekben történnek: itt fordul elő. ezek a régmúltból származó maradványok. de szüleiket is különösen nehéz helyzetbe hozza. Bármilyen szörnyű. hogy a homoszexualitását elfogadni képtelen fiatal öngyilkosságba menekül. De a lényeg ma is érvényes. a kevésbé hagyományos életformákat is elfogadó környezetben látszólag több a meleg. Vagy egyáltalán az élet megélése között. erről az érintettek családja és környezete nem tud. Ennek próbálok megfelelni. Isten ezt nem kívánhatja tőlem. csak elviseli. Számomra a katolikus vallás legfontosabb üzenete a szeretet. addigi barátaikkal. A "liberalizmus" nem "terjeszti" a homoszexualitást. hogy ha gyerekük mellé állnak. hogy meleg vagyok és hivő katolikus. valószínűleg nem is akar tudni. Persze. egyáltalán nem megy ritkaságszámba. A homoszexualitás előfordulása nincs és nem is lehet összefüggésben a világnézettel: a különbség abban jelentkezik. mert nem kényszerülnek rejtőzködésre. és ez a szeretet és az Istennek tetsző élet. hiába fordulnak elő az összes elképzelhető foglalkozási csoportban. hogy a meleg fiatalnak valóban választania kell családja. akkor szerintem akkor élek Istennek tetsző módon. hogyan tudom összeegyeztetni. mint amikor ezek a parancsok születtek. tudom. mi áll erről a Bibliában. És ha engem olyannak teremtett (vagy hagyta. Sokan kérdezik tőlem. Vagy a szülők kerülnek olyan dilemmába. másrészt mert azok a melegek is hozzájuk csatlakoznak. ez már mindegy). Ma más világ van. akik eredeti környezetükben nem tudnak integrálódni. mint a métely. mint a házasságtörő asszony megkövezése. Egyrészt azért. Isten azt kívánja tőlünk. de azt gondolom. vallásos családokban felnövő melegeket. de tisztességes konzervatív családokban nem fordulhat elő. Hiába szövik át a melegek az egész társadalmat. Kevésbé konzervatív közegben látszólag több a meleg Kevésbé konzervatív. hogy hogyan reagálnak a jelenségre.

akkor ott ragadhattam volna a szakmunkásképzőben. hogy innen csak tanulással tudok kitörni. kisvárosokból inkább nagyvárosba költöznek. A kényszer esélyt is jelenthet a fejlődésre Ez a kényszerű mozgás esélyt is jelenthet. aztán leérettségiztem. hogy akik saját bőrükön érzékelik. Nem szerettem iskolába járni. a sokféleséget. Kényszerű környezetváltás Az intoleráns környezetben felnövő melegek előbb-utóbb környezetet szoktak változtatni. új kapcsolatokat kötnek. új barátságokat. se világnézethez. mert meleg vagyok. a szüleimmel sincs sok kapcsolatom. aki elfogadhatatlannak tartják a melegeket. de nem is javítja az érintett személy erkölcsi színvonalát. teljesen új kapcsolatokat kötöttem. A tanulással másik életet kezdtem. ha nem akarják egész életüket rettegésben és titkolózásban tölteni. az egyetemen még inkább. Ha jól belegondolok. és felvettek a Műegyetemre. De ez sincs így mindig. erőfeszítést tegyen a kiemelkedésre. . Hogy ha nem kényszerülök rá. se ízléshez. és akikkel korábban ők is egyetértettek. pedig okosnak mondtak. hogy a homoszexualitásnak valójában semmi köze sincs se értékrendhez. hogy min múlt a tanulásom. hogy az érintett személy tovább fejlődjön. az életem egészen más sínre került azért. A falvakból.73 az emberekkel. Sajnos ez nem mindig történik meg. A szakközépben már sokkal könnyebb volt az életem. Sikerült is szakközépiskolába mennem. hogy a társadalom jobban viselje a változatosságot. A szakmunkásképzőben nagyon durva világ volt. Különben sem találtam közöttük a helyemet. A régi életemben lehetetlenség lett volna elfogadtatnom magam. motiválhat. mert kicsináltak volna. Furcsa arra gondolnom. iszonyúan titkolni kellett a hajlamaimat. Talán annyiból kihat a világnézetre. De így viszont mindenkitől elszakadtam. A homoszexualitás nem rombolja. mit tesz egy megvetett és kigúnyolt kisebbséghez tartozni. A melegek ugyanúgy lehetnek fajüldözők vagy elutasítóak más kisebbségekkel szemben. azok érdekeltebbek lesznek abban. Szerencsés esetben családjuk is velük tud mozogni. legalábbis lelkileg. mint a heteroszexuálisok. A melegek ugyanolyan sokfélék A melegeket jobban elfogadó közegben kitűnik. nyolcadik után villanyszerelést kezdtem tanulni. Rájöttem.

nem tartoznak "egy táborba". mint bárki más. Például a kilencvenes évek közepétől működő Háttér Társaság a Melegekért ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet. Németország külügyminisztere és alkancellárja. akik úgy vélik. a többségi világgal való kapcsolattartást. hogy képviseljék a szexuális kisebbségek érdekeit a többségi társadalomban. Választóik nem azért és nem annak ellenére szavaztak rájuk. Telefonos lelkisegélyszolgálatukat is bárki igénybe veheti. Olyan országokban. Ole von Beust a legnagyobb jobboldali párt. Melegségükön kívül semmi sem köti őket egymáshoz. hogy küzdjenek a diszkrimináció ellen. azzal a céllal. Guido Westerwelle és Ole von Beust három különböző párt vezető személyisége. például iskolai felvilágosító programokat szerveznek (ezeket sajnos sokkal ritkábban veszik igénybe. a kilencvenes években kezdtek megalakulni a különböző melegszervezetek. Németországban például már nem kelt feltűnést. ugyanakkor paradox módon mégis a diszkriminációt jelzi: igazán toleráns közegben a párkeresésen kívül nincs szükség a melegek elkülönülésére: a melegség szexuális orientációt és nem speciális ízlésirányt. szexuális orientációjuk miatt hátrányos megkülönböztetésben van részük. hogy a melegek politikailag ugyanolyan széles palettán mozognak. ha valaki rádöbben melegségére. Wowereit kilenc éve Berlin főpolgármestere. ahova azok fordulhatnak. Mindez nagyon kedvező és nagy segítség a melegeknek. hanem attól függetlenül. aki a közelmúltig (2010 augusztusáig) kilenc éven át töltötte be Hamburg főpolgármesterének tisztségét. hanem segítséget és támogatást találhat ezeknél a szervezeteknél. a CDU (Német Kereszténydemokrata Unió) tagja. Ezek a szervezetek vállalják magukra az ismeretterjesztést. Tevékenységük nagy jelentőségű. a baloldali SPD (Német Szociáldemokrata Párt) elnökhelyettese. mert melegek.74 A melegeket csak a társadalmi elítélés szorítja közös táborba. Meleg érdekvédelem Magyarországon a rendszerváltás után. ahol a homoszexualitást nem tekintik politikai hitvallásnak. . nagy könnyebbség. nem kell magára maradnia. érdeklődést vagy világszemléletet jelent. Közülük a három legismertebb: Klaus Wowereit. kiderül. Westerwelle a liberális FDP (Német Szabaddemokrata Párt) elnöke. és hogy segítsék a melegek önmagukra és egymásra találását. A Labrisz Leszbikus Egyesület a homoszexuális nők képviseletére alakult. ha egy politikus meleg. sőt politikai ellenfelek. mint amennyire szükség volna rájuk). hogy ma már.

saját sorstársaihoz. Mindenkinek szüksége van arra. az ebből fakadó összetartozás-érzést kívülálló nem tudhatja megadni. hogy megütközzön a külvilággal. Ha a szülő ki tud szabadulni a harag-bűntudat-szégyen örvényéből. hogy az adott személynél milyen okok milyen kombinációja vezetett a tulajdonság kialakulásához. tapasztalatait.vagy a gyerek hajlamaival sokkal több bajt okoz. ami bármilyen típusú. bármilyen szerkezetű családban. a jó életminősége. Ahogy a meleg ember nem választotta nemi irányultságát. de nem szabad őt oda száműzni. Ezt a hasonlóságot. A kétségbeesett hadakozás a saját hajlamokkal -.75 ZÁRSZÓ Mit tud tenni a szülő. A szülőknek meg kell békélniük azzal a ténnyel. és az alakítható jövő helyett a megváltoztathatatlan múltra irányítja a figyelmet. Jelenlegi ismereteink alapján nem válaszolható meg az a kérdés. Az oknyomozás nemcsak fölösleges. ha szembenéz vele. bármilyen életkörülmények között felléphet. A meddő oknyomozás csak megnehezíti a tények tudomásulvételét. Segítheti gyermekét abban. meleg módra élve. ennek felismerése már nem változtatna a kialakult állapoton. hiába szabadul meg ő maga az előítéletektől. De ha már ez lett a sorsa. A szülő nem tudja elkerülni. ha meleg a gyereke? A homoszexualitása ellen semmit. bármilyen értékrendet valló. Hiszen hiába informálódik. mintha megpróbál elmenekülni előle. mint maga a szokatlan nemi irányultság. A lelki egészsége. hogy a homoszexualitás olyan megváltoztathatatlan sajátosság. ami ezzel jár. a külvilág durvább-szelídebb előítéleteivel és ellenségességével. Ebből a . hanem káros is. akik hozzá hasonlóan éreznek. hogy minél előbb el tudja fogadni másságát. A szülőtől függ. hogy a gyereke meleg legyen. hozzá hasonlóan reagálnak. A gyereket el kell engedni a melegek világába. belső világát olyanokkal is megossza. Ennek elviseléséhez komoly lelkierőre. családi életük harmóniája érdekében viszont annál többet. hogy gyerekét melegségével együtt. a környezetében élő embereket sok esetben nem fogja tudni meggyőzni. Hiszen ha elvileg létezne is kimutatható ok. úgy a szülő sem választotta. meleg kapcsolatait ápolva lehessen a család egyenjogú tagja. és megtalálja az útját saját világához. bármilyen társadalmi rétegben. mindazzal együtt. ha le tud mondani a lehetetlen megoldások kergetéséről. akkor jobban jár. integrálni tudja-e a családba. akkor energiáit átlagosnál nehezebb sorsú gyermeke támogatására tudja fordítani. hogy élményeit. Hogy lehetővé tudja-e tenni neki. akármilyen együtt érző is különben. tartozónak érezhesse magát: hogy melegként. Erre a legmegértőbb környezetben élő melegeknek is szükségük van. belső tartásra van szükség. hogy mindkét világhoz.

hogy a mindennapokban. Enélkül könnyebb volna. Csakhogy nincs "enélkül": ezért nincs más lehetőség. 2010 ISBN 978-963-248-154-8 HU ISSN 1585-400 Kiadta a Saxum Kiadó Kft.76 harcból mindenki vesztesen kerül ki. a szülő-gyerek kapcsolat intimitását nem a gyerek melegsége veszélyezteti. Tagadhatatlan. A nyomtatott könyv terjedelme: 171 oldal . az intoleráns külvilágban élve a gyerek homoszexualitása megnehezíti a saját és családja életét is. © Fischer Eszter. A jó családi életet. A lehető legjobb módon. mint tudomásul venni és együtt élni vele. hanem az ellene folytatott kilátástalan küzdelem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful