Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

olvassa el figyelmesen. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. Ne mosson olyan terméket. karbantartási és beüzemelési el írásokat. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. száraztisztításhoz való oldószerrel. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. elektromos kisülés. abban áztattak vagy kezeltek. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. amelyek meggyulladhatnak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak.figyelmeztetések A t zesetek. mostak. Miel tt használná a készüléket. amely tartalmazza a m ködtetési. Ne javítsa meg. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. amelyet el z leg benzinnel. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. amelyek meggyulladhatnak. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás. vagy berobbanhatnak. vagy berobbanhatnak. Ne indítsa el a mosógépet addig. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. 70 . kivéve amit a használati utasítást javasol.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket. a kartonborítást és a fels borítást. BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart. 72 .mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat.

és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. jól szorítsa meg a csavart. ne legyen megtörve vagy elszorítva. hogy leessen. Fontos. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. Ügyeljen arra. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata.05 és MPa (0.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. a 73 . hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. elkerülve. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. Miután elvégezte a m veletet. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez.

illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. Amennyiben a vezet kábel sérült. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. hogy stabilan álljon a padlón. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. a dugónak. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. mert az adatok fontosak. Azokon a modelleken. Az elektromos rendszernek. az aljzatnak. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. Gy z djön meg arról. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. amelyek csavarral vannak ellátva.

a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. Ennek célja a beépítés. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. úgy. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. biztonsági okokból helyette egy. majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. 75 a b c . emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat).

A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. hogy minden zseb üres. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre. Javasoljuk. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. el mosásos programmal mossa. hogy. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. gy z djön meg arról. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . Javasoljuk. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa.

hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. Ezért javasoljuk.´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. ha a víz nagyon kemény. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. Ne felejtse. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. 77 . hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte. Kiegészít funkciók .modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél.modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2. hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást. Fordulatszám 3.modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk. A mosási program szakaszai . 79 . 4.a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: .

Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN . auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog. 80 .

02/49 A+: 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás.90/53 0 .90/55 9 . a víznyomás mértékét l.05/0 0 — 0. öblítések.05/30 23 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0.05/52 30 0.65/49 87 0.00/55 70 0. öblítések.40/52 40 0. 0/49 50 0.05/0 0..90/49 70 Gyapjú mosás. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége.05/60 30 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.35/46 0. 0/49 50 Finom mosás.50/49 57 A: 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.00/0 0. öblítések. 5/50 0.35/50 0.40/49 82 0.00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.Ellen rizze a m szerfalon.95/50 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0. öblítések.20/30 30 0.05/60 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás . 5/46 0.95/46 .40/55 . öblítések.20/49 52 Normál mosás.60/46 0.50/60 40 0.45/60 05 . öblítések.20/25 0.45/60 Öblítések.60/55 55 0.05/0 0 0.40/49 55 0. 0. normál mosás.20/49 50 0.00/0 2 0. 5/49 60 0.05/25 0.20/30 30 0.85/46 .55/50 0. 5/55 50 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.35/55 50 0.40/53 00 0. stb függ 8 .05/30 23 0. A program a végére ért.02/49 70 20 .60/5 El mosás.

a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. a ruhanem vízben marad. ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. A centrifugálás nélküli program arra való. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. amely 00-anként csökken egészen 400-ig. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 .

A késleltetés akkor törl dik. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. és megjelenítheti a kívánt opciót. Ha megváltoztatja a programot. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. Nyomja meg a gombot. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. ha elérkezik a 24 órához. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. és ezzel megkönnyíti a vasalást. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. megváltozik a késleltetés beállítása is. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. nagyobb hatékonyságú. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. 6 és 9 órás késletetés között. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. . extra öblítés és intenzív mosás. de még egyszer le kell nyomni. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés.

stb megváltoztassák a programot. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. hogy a gyerekek. b 84 . amikor a program véget ér. Használatával elkerülhet . helyette a szünet jelzés jelenik meg. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. A képerny n megjelenik. A blokkolás segítségével biztosítható. A blokkolást aktiválni kell. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. hogy a funkció aktiválva van.

A kijelz csak id nként vált. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. Abban az esetben. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. el segítve ezáltal. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). amely megakadályozza a centrifugálást. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. a mosógép ott folytatja a programot. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. miután a dobban egyenletesen elosztotta. hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. hogy éppen melyik fázisban van. melyik fázisban található. valamint a befejezésig szükséges id . ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. Ügyeljen arra. nem percr l percre követi az id tartam változását. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. ahol megszakadt. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. próbálja meg újból. így elkerülhet . Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. . ahol leállította. gy z djön meg arról. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel.

majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. hogy lerakódás tapasztalható rajta. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. Id nként javasolt. miután kihúzta ket. áramtalanítsa a mosógépet. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. 86 a b c Fontos . ha úgy látja. Használjon langyos vizet és egy kefét. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva.

A víz elkezd kifolyni. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. Utána törölje át száraz ruhával. és ezek segítségével húzza kifelé. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. mert a borítás korrodálódhat. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. a lehető leghamarabb tisztítsa le. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. amelyek a lábazat felső részén találhatók. majd akassza ki a kis tartópöcköket. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. .

Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. Ha ez nem lehetséges.mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. az megjelenik az F04 kijelz n. Ennek oka lehet. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. hogy az ajtó megfelel en zár-e. A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. . A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. 88 . hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . . Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. F 0 Kérjük. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. . hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. .

oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . 89 . A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. vagy a mosás. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. Ha ez a hiba lép fel. a 2. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. Tehát annak ellenére. nyissa meg a bementi csapot. az megjelenik az F02 kijelz n. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. Ha ez a hiba lép fel. az megjelenik a C3 kijelz n. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. az megjelenik az F0 kijelz n. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. Ha ez a hiba lép fel. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz.

Ezek közül az egyik célja. . ezek az F05. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. amíg a dob teljesen meg nem áll. F06. F 0 vagy a mosás. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve.. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg . Például: a víz indítási h mérséklete.biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. 90 . és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják.A mosószer-adagoló rekesz tisztítása.. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót.. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni.

Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés. 9 . A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti. hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. amely azt mutatja. A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz.

fagor.Coop. S.Fagor Electrodomésticos. Apartado 49 Tel. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés.com e-mail: info@fagor. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.com 12/06 LJ6A028C6/4 .