Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ.

Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. amelyek meggyulladhatnak. olvassa el figyelmesen. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. abban áztattak vagy kezeltek. Miel tt használná a készüléket. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. Ne indítsa el a mosógépet addig. Ne mosson olyan terméket. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. karbantartási és beüzemelési el írásokat. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. elektromos kisülés. kivéve amit a használati utasítást javasol. amelyek meggyulladhatnak. száraztisztításhoz való oldószerrel. 70 . vagy berobbanhatnak. amelyet el z leg benzinnel. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. Ne javítsa meg.figyelmeztetések A t zesetek. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. mostak. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. amely tartalmazza a m ködtetési. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. vagy berobbanhatnak.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat. 72 . a kartonborítást és a fels borítást. BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart.

hogy leessen. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. Ügyeljen arra. jól szorítsa meg a csavart. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. ne legyen megtörve vagy elszorítva. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni.05 és MPa (0. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. Fontos. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. Miután elvégezte a m veletet. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata. elkerülve. a 73 . hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve.

a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. mert az adatok fontosak. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. amelyek csavarral vannak ellátva. az aljzatnak. Gy z djön meg arról. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . Amennyiben a vezet kábel sérült.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. Az elektromos rendszernek. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. Azokon a modelleken. a dugónak. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. hogy stabilan álljon a padlón.

biztonsági okokból helyette egy. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Ennek célja a beépítés. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. úgy. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. 75 a b c . b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat).

el mosásos programmal mossa. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . Javasoljuk. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . hogy a mosógépet teljesen töltse meg. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. hogy. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. gy z djön meg arról. hogy minden zseb üres. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. Javasoljuk. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú.

c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. Ezért javasoljuk. 77 .´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. ha a víz nagyon kemény. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. Ne felejtse. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet.

b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével.

modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk.modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás . Fordulatszám 3. 79 . A mosási program szakaszai .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2.modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte. Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. 4.a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: . Kiegészít funkciók . hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást.

auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával. 80 .5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog.Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN .

automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.45/60 Öblítések.05/0 0 — 0.40/49 82 0.05/30 23 0.Ellen rizze a m szerfalon.40/49 55 0.90/55 9 . öblítések.40/52 40 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .05/25 0.45/60 05 .55/50 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú. 0/49 50 Finom mosás.02/49 A+: 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége.60/55 55 0. öblítések.35/50 0.60/5 El mosás. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0. normál mosás.02/49 70 20 .20/30 30 0. 0/49 50 0. 0. 5/46 0..00/55 70 0.00/0 2 0. öblítések.35/55 50 0.95/46 . x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.50/49 57 A: 0.05/60 0. öblítések.65/49 87 0.05/52 30 0.05/60 30 0.95/50 .05/30 23 0. öblítések.00/0 0.20/25 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.20/30 30 0.85/46 . (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0.40/55 . 5/50 0.00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l.90/53 0 . a víznyomás mértékét l. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0. öblítések. stb függ 8 .20/49 50 0.40/53 00 0.60/46 0. A program a végére ért. 5/49 60 0.90/49 70 Gyapjú mosás.20/49 52 Normál mosás.05/0 0 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás.50/60 40 0.35/46 0. 5/55 50 0.05/0 0.

Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. a ruhanem vízben marad. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . amely 00-anként csökken egészen 400-ig. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. A centrifugálás nélküli program arra való.

A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. és megjelenítheti a kívánt opciót. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. Ha megváltoztatja a programot. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. megváltozik a késleltetés beállítása is. ha elérkezik a 24 órához. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. nagyobb hatékonyságú. A késleltetés akkor törl dik. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. . Nyomja meg a gombot. és ezzel megkönnyíti a vasalást. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. 6 és 9 órás késletetés között. de még egyszer le kell nyomni. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. extra öblítés és intenzív mosás.

Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. A blokkolást aktiválni kell. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. stb megváltoztassák a programot. hogy a gyerekek. amikor a program véget ér. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. Használatával elkerülhet . helyette a szünet jelzés jelenik meg. A képerny n megjelenik. hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. hogy a funkció aktiválva van. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. b 84 . a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. A blokkolás segítségével biztosítható.

nem percr l percre követi az id tartam változását. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. gy z djön meg arról. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. ahol leállította. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. próbálja meg újból. Ügyeljen arra. hogy éppen melyik fázisban van. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. . a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. A kijelz csak id nként vált. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. így elkerülhet . ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. a mosógép ott folytatja a programot. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. amely megakadályozza a centrifugálást.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). ahol megszakadt. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. miután a dobban egyenletesen elosztotta. Abban az esetben. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. valamint a befejezésig szükséges id . hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. melyik fázisban található. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. el segítve ezáltal.

Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. áramtalanítsa a mosógépet. ha úgy látja. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. Id nként javasolt. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. miután kihúzta ket. 86 a b c Fontos . hogy lerakódás tapasztalható rajta. Használjon langyos vizet és egy kefét. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben.

Utána törölje át száraz ruhával. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el. . amelyek a lábazat felső részén találhatók. és ezek segítségével húzza kifelé. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. mert a borítás korrodálódhat.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. a lehető leghamarabb tisztítsa le. A víz elkezd kifolyni. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. majd akassza ki a kis tartópöcköket. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető.

Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. Ennek oka lehet. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. .mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. az megjelenik az F04 kijelz n. . valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. . Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. hogy az ajtó megfelel en zár-e. hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. Ha ez nem lehetséges. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. F 0 Kérjük. . Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . 88 .

öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. az megjelenik az F0 kijelz n. vagy a mosás. az megjelenik a C3 kijelz n. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. az megjelenik az F02 kijelz n. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. 89 . A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. Tehát annak ellenére. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. Ha ez a hiba lép fel. a 2. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . Ha ez a hiba lép fel.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. Ha ez a hiba lép fel. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. nyissa meg a bementi csapot.

Ezek közül az egyik célja. 90 . ezek az F05. amíg a dob teljesen meg nem áll. . Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. F06. F 0 vagy a mosás. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig.A mosószer-adagoló rekesz tisztítása.. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg . Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve.biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. Például: a víz indítási h mérséklete.. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány.. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják.

ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz. amely azt mutatja.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés. A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti. 9 . A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során.

Coop.Fagor Electrodomésticos. S.com 12/06 LJ6A028C6/4 . 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.com e-mail: info@fagor. Apartado 49 Tel.fagor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful