Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ.

• Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás. amely tartalmazza a m ködtetési. vagy berobbanhatnak. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. mostak.figyelmeztetések A t zesetek. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. száraztisztításhoz való oldószerrel. amelyek meggyulladhatnak. Miel tt használná a készüléket. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. vagy berobbanhatnak. elektromos kisülés. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. amelyet el z leg benzinnel. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. kivéve amit a használati utasítást javasol. Ne javítsa meg. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. karbantartási és beüzemelési el írásokat. Ne mosson olyan terméket. Ne indítsa el a mosógépet addig. amelyek meggyulladhatnak. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. olvassa el figyelmesen. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. 70 . abban áztattak vagy kezeltek.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

a kartonborítást és a fels borítást. a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket. 72 . BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart.

2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez.05 és MPa (0. Ügyeljen arra. hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. Miután elvégezte a m veletet. hogy leessen. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. elkerülve. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. ne legyen megtörve vagy elszorítva. Fontos. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. a 73 . A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. jól szorítsa meg a csavart. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata.

ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. Amennyiben a vezet kábel sérült. Azokon a modelleken. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. Gy z djön meg arról. amelyek csavarral vannak ellátva. Az elektromos rendszernek.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. a dugónak. az aljzatnak. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. mert az adatok fontosak. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. hogy stabilan álljon a padlón. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki.

75 a b c . majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. Ennek célja a beépítés. biztonsági okokból helyette egy. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. úgy. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával.

•A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre. gy z djön meg arról. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. Javasoljuk. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. el mosásos programmal mossa. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. hogy minden zseb üres. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. hogy. Javasoljuk.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba.

Ezért javasoljuk. Ne felejtse. ha a víz nagyon kemény. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. 77 .´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást.modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2.modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás .modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás .a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: . Fordulatszám 3. 4. Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte. 79 . Kiegészít funkciók . Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. A mosási program szakaszai .modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk.

5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog. 80 .Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN . auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.

05/30 23 0. öblítések.35/46 0.40/53 00 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.65/49 87 0.90/55 9 .40/55 .60/5 El mosás.20/30 30 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.05/30 23 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0.Ellen rizze a m szerfalon. öblítések.50/60 40 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.85/46 .05/60 30 0.35/55 50 0.05/0 0. 0/49 50 0. A program a végére ért. a víznyomás mértékét l.35/50 0.55/50 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége. öblítések.20/49 50 0.00/55 70 0.60/46 0. 5/50 0. stb függ 8 . 5/49 60 0.45/60 05 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás . öblítések.50/49 57 A: 0.05/60 0.40/49 82 0. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.90/49 70 Gyapjú mosás.02/49 70 20 .05/0 0 — 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás.20/25 0.95/46 .60/55 55 0.00/0 2 0. öblítések.05/52 30 0.95/50 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.02/49 A+: 0. normál mosás.20/30 30 0.45/60 Öblítések.40/49 55 0. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. 0/49 50 Finom mosás.00/0 0. 5/55 50 0.90/53 0 ..20/49 52 Normál mosás. öblítések. 0.00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l.40/52 40 0.05/25 0. 5/46 0.05/0 0 0.

ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. amely 00-anként csökken egészen 400-ig. ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). A centrifugálás nélküli program arra való. a ruhanem vízben marad. Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja.

Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. megváltozik a késleltetés beállítása is. nagyobb hatékonyságú. extra öblítés és intenzív mosás. ha elérkezik a 24 órához.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. és megjelenítheti a kívánt opciót. Nyomja meg a gombot. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. . Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. Ha megváltoztatja a programot. és ezzel megkönnyíti a vasalást. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. 6 és 9 órás késletetés között. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. A késleltetés akkor törl dik. de még egyszer le kell nyomni. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el.

hogy a gyerekek. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. A blokkolást aktiválni kell. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. A képerny n megjelenik. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. amikor a program véget ér. A blokkolás segítségével biztosítható. helyette a szünet jelzés jelenik meg. hogy a funkció aktiválva van. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. Használatával elkerülhet . A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. b 84 . hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. stb megváltoztassák a programot.

ahol leállította. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. valamint a befejezésig szükséges id . amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. A kijelz csak id nként vált. hogy éppen melyik fázisban van. . hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. nem percr l percre követi az id tartam változását. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. így elkerülhet . Abban az esetben. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. amely megakadályozza a centrifugálást. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. próbálja meg újból. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. a mosógép ott folytatja a programot. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. gy z djön meg arról. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. miután a dobban egyenletesen elosztotta.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. ahol megszakadt. Ügyeljen arra. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. el segítve ezáltal. melyik fázisban található. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható.

Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. Id nként javasolt. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. miután kihúzta ket. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva. Használjon langyos vizet és egy kefét. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. hogy lerakódás tapasztalható rajta. 86 a b c Fontos . hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. ha úgy látja.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. áramtalanítsa a mosógépet.

mert a borítás korrodálódhat. A víz elkezd kifolyni. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. Utána törölje át száraz ruhával. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. és ezek segítségével húzza kifelé. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. amelyek a lábazat felső részén találhatók. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. . amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. majd akassza ki a kis tartópöcköket. a lehető leghamarabb tisztítsa le. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt.

A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. . A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. Ha ez nem lehetséges. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. . 88 . Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . az megjelenik az F04 kijelz n. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. F 0 Kérjük. Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. Ennek oka lehet. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. . nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. hogy az ajtó megfelel en zár-e. .mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel.

az megjelenik az F02 kijelz n. a 2. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. Ha ez a hiba lép fel. az megjelenik az F0 kijelz n. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. az megjelenik a C3 kijelz n. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. vagy a mosás. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. Tehát annak ellenére. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. Ha ez a hiba lép fel. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. 89 . oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. Ha ez a hiba lép fel. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. nyissa meg a bementi csapot. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít.

. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány.. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. F06.. F 0 vagy a mosás. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. . Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. amíg a dob teljesen meg nem áll. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Például: a víz indítási h mérséklete. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. Ezek közül az egyik célja. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg .biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. ezek az F05. 90 .A mosószer-adagoló rekesz tisztítása.

hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. 9 . A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve. amely azt mutatja. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz.

Fagor Electrodomésticos. S.fagor. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés.com e-mail: info@fagor. Apartado 49 Tel.com 12/06 LJ6A028C6/4 .Coop. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful