Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. mostak. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. Ne javítsa meg. száraztisztításhoz való oldószerrel. kivéve amit a használati utasítást javasol. Miel tt használná a készüléket. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. elektromos kisülés. olvassa el figyelmesen. 70 . Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. vagy berobbanhatnak. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás. amely tartalmazza a m ködtetési. abban áztattak vagy kezeltek. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. amelyet el z leg benzinnel. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. Ne mosson olyan terméket. Ne indítsa el a mosógépet addig. karbantartási és beüzemelési el írásokat. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. amelyek meggyulladhatnak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. vagy berobbanhatnak.figyelmeztetések A t zesetek. amelyek meggyulladhatnak. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. 72 . a kartonborítást és a fels borítást.

A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. a 73 . A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. Ügyeljen arra. ne legyen megtörve vagy elszorítva. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata. elkerülve.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. jól szorítsa meg a csavart. hogy leessen. Miután elvégezte a m veletet.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez. Fontos. hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve.05 és MPa (0.

amelyek csavarral vannak ellátva. Az elektromos rendszernek. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. Azokon a modelleken. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. hogy stabilan álljon a padlón. Gy z djön meg arról. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. az aljzatnak. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. Amennyiben a vezet kábel sérült. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. mert az adatok fontosak. a dugónak. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki.

Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. úgy. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). 75 a b c . biztonsági okokból helyette egy. Ennek célja a beépítés.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot.

hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. el mosásos programmal mossa. Javasoljuk. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. Javasoljuk. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. gy z djön meg arról. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. hogy minden zseb üres. hogy. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról.

A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. ha a víz nagyon kemény. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. 77 . A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is.´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. Ne felejtse. Ezért javasoljuk. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

A mosási program szakaszai .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2. Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél.modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk. hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást. Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte.modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás .a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: .modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . 4. 79 . Fordulatszám 3. Kiegészít funkciók .

Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN . auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával. 80 .5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog.

(perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. 5/50 0.40/49 82 0.90/53 0 .95/46 . 5/49 60 0.20/30 30 0.90/55 9 .90/49 70 Gyapjú mosás.20/49 52 Normál mosás. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége.60/55 55 0.65/49 87 0. öblítések.20/49 50 0.20/30 30 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.Ellen rizze a m szerfalon.05/30 23 0.35/46 0. 5/46 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0.85/46 .40/52 40 0.60/5 El mosás. normál mosás. stb függ 8 .00/0 2 0.00/0 0.05/60 30 0. öblítések.00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l.55/50 0.45/60 Öblítések.02/49 A+: 0.00/55 70 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.05/0 0 0. öblítések.50/49 57 A: 0. öblítések. 5/55 50 0. 0/49 50 Finom mosás. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .05/60 0.05/25 0.45/60 05 . a víznyomás mértékét l.95/50 .40/55 . 0/49 50 0. 0.60/46 0. A program a végére ért.35/55 50 0. öblítések. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás.05/0 0.35/50 0.20/25 0. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.05/52 30 0.02/49 70 20 . öblítések.05/0 0 — 0.05/30 23 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.50/60 40 0.40/49 55 0.40/53 00 0..

amely 00-anként csökken egészen 400-ig. A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. A centrifugálás nélküli program arra való. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. a ruhanem vízben marad.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot).

hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. 6 és 9 órás késletetés között. megváltozik a késleltetés beállítása is. ha elérkezik a 24 órához. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. A késleltetés akkor törl dik. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. de még egyszer le kell nyomni. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. Ha megváltoztatja a programot. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. és megjelenítheti a kívánt opciót. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. . extra öblítés és intenzív mosás. nagyobb hatékonyságú. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. Nyomja meg a gombot.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. és ezzel megkönnyíti a vasalást.

A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. b 84 . hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. stb megváltoztassák a programot. Használatával elkerülhet . A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. A képerny n megjelenik. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. amikor a program véget ér. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. hogy a funkció aktiválva van. helyette a szünet jelzés jelenik meg. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. hogy a gyerekek. A blokkolást aktiválni kell. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. A blokkolás segítségével biztosítható.

a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. ahol leállította. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. A kijelz csak id nként vált. gy z djön meg arról. ahol megszakadt. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. melyik fázisban található. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. el segítve ezáltal. hogy éppen melyik fázisban van. miután a dobban egyenletesen elosztotta. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Ügyeljen arra. valamint a befejezésig szükséges id . . Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). próbálja meg újból. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. Abban az esetben. amely megakadályozza a centrifugálást. a mosógép ott folytatja a programot. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. így elkerülhet . A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. nem percr l percre követi az id tartam változását.

miután kihúzta ket. ha úgy látja. Id nként javasolt. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. 86 a b c Fontos . A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. áramtalanítsa a mosógépet. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. hogy lerakódás tapasztalható rajta. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva. Használjon langyos vizet és egy kefét.

´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. és ezek segítségével húzza kifelé. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. majd akassza ki a kis tartópöcköket. A víz elkezd kifolyni. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. amelyek a lábazat felső részén találhatók. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. mert a borítás korrodálódhat. a lehető leghamarabb tisztítsa le. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. Utána törölje át száraz ruhával. . ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el.

az megjelenik az F04 kijelz n. F 0 Kérjük. Ennek oka lehet. Ha ez nem lehetséges. . Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. 88 . hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . . Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak.mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. hogy az ajtó megfelel en zár-e. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. . . A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész.

oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. vagy a mosás. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. az megjelenik az F0 kijelz n. Ha ez a hiba lép fel. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. az megjelenik a C3 kijelz n. nyissa meg a bementi csapot. 89 . Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Ha ez a hiba lép fel. Ha ez a hiba lép fel.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. a 2. Tehát annak ellenére. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. az megjelenik az F02 kijelz n.

öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. F06. Ezek közül az egyik célja. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. Például: a víz indítási h mérséklete. amíg a dob teljesen meg nem áll. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. ezek az F05. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg .. 90 .biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. F 0 vagy a mosás.. .A mosószer-adagoló rekesz tisztítása.. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt.

hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. amely azt mutatja. 9 . A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve.

com e-mail: info@fagor. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés. S. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.Coop. Apartado 49 Tel.fagor.com 12/06 LJ6A028C6/4 .Fagor Electrodomésticos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful