Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. amely tartalmazza a m ködtetési. amelyet el z leg benzinnel. Ne javítsa meg. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. olvassa el figyelmesen. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. mostak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. vagy berobbanhatnak. száraztisztításhoz való oldószerrel. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. amelyek meggyulladhatnak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. kivéve amit a használati utasítást javasol. Ne mosson olyan terméket. Miel tt használná a készüléket. Ne indítsa el a mosógépet addig. karbantartási és beüzemelési el írásokat. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. amelyek meggyulladhatnak. 70 . abban áztattak vagy kezeltek. vagy berobbanhatnak. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás.figyelmeztetések A t zesetek. elektromos kisülés.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat. a kartonborítást és a fels borítást. a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart. 72 .

elkerülve. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez. Miután elvégezte a m veletet. a 73 . Fontos. ne legyen megtörve vagy elszorítva. hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. hogy leessen.05 és MPa (0. jól szorítsa meg a csavart. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata. Ügyeljen arra. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket.

Az elektromos rendszernek. mert az adatok fontosak. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. Gy z djön meg arról. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. Azokon a modelleken. a dugónak. Amennyiben a vezet kábel sérült. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. az aljzatnak. hogy stabilan álljon a padlón. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. amelyek csavarral vannak ellátva.

Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. 75 a b c . úgy. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). Ennek célja a beépítés. biztonsági okokból helyette egy. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot.

•Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. hogy minden zseb üres. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . Javasoljuk. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. gy z djön meg arról.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre. hogy. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. el mosásos programmal mossa. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. Javasoljuk.

Ne felejtse. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. ha a víz nagyon kemény. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni.´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. Ezért javasoljuk. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. 77 . hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

Kiegészít funkciók .a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: .modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . Fordulatszám 3. A mosási program szakaszai .modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk. Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte. 79 .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2. hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást. Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. 4.modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás .

5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog. 80 . auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN .

00/0 2 0. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .20/49 52 Normál mosás.20/30 30 0.35/50 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás. A program a végére ért.65/49 87 0.90/55 9 .90/49 70 Gyapjú mosás. 0/49 50 Finom mosás. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0..40/53 00 0. öblítések.05/0 0.45/60 05 .00/0 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.95/46 .40/52 40 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.45/60 Öblítések.02/49 A+: 0.90/53 0 . stb függ 8 . 0. 0/49 50 0.35/55 50 0. 5/49 60 0. öblítések. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.85/46 .20/49 50 0.50/60 40 0.Ellen rizze a m szerfalon.40/49 55 0.05/0 0 0. a víznyomás mértékét l.05/30 23 0. 5/46 0.00/55 70 0.05/0 0 — 0.05/25 0. öblítések.55/50 0.60/55 55 0.05/30 23 0.20/30 30 0. öblítések. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.05/60 30 0.95/50 .00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l. öblítések.60/5 El mosás.05/60 0. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.05/52 30 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0.40/49 82 0. 5/55 50 0.20/25 0. 5/50 0. normál mosás.02/49 70 20 .50/49 57 A: 0.60/46 0.40/55 . öblítések.35/46 0.

a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). a ruhanem vízben marad. A centrifugálás nélküli program arra való.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. amely 00-anként csökken egészen 400-ig. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat.

Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. és megjelenítheti a kívánt opciót. extra öblítés és intenzív mosás. de még egyszer le kell nyomni. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. ha elérkezik a 24 órához. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. A késleltetés akkor törl dik. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. Nyomja meg a gombot. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. . megváltozik a késleltetés beállítása is. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. 6 és 9 órás késletetés között. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. nagyobb hatékonyságú. és ezzel megkönnyíti a vasalást. Ha megváltoztatja a programot.

Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. A blokkolást aktiválni kell. A blokkolás segítségével biztosítható.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. A képerny n megjelenik. hogy a gyerekek. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. stb megváltoztassák a programot. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. helyette a szünet jelzés jelenik meg. Használatával elkerülhet . amikor a program véget ér. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. b 84 . miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. hogy a funkció aktiválva van. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást.

Ügyeljen arra. ahol leállította. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. gy z djön meg arról. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. valamint a befejezésig szükséges id . nem percr l percre követi az id tartam változását. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. Abban az esetben. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. hogy éppen melyik fázisban van. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. miután a dobban egyenletesen elosztotta. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. A kijelz csak id nként vált. melyik fázisban található. ahol megszakadt. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. a mosógép ott folytatja a programot. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. . próbálja meg újból. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. amely megakadályozza a centrifugálást. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. így elkerülhet . ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. el segítve ezáltal.

mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. Id nként javasolt. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. áramtalanítsa a mosógépet. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. Használjon langyos vizet és egy kefét. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. miután kihúzta ket. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. ha úgy látja. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. 86 a b c Fontos . majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. hogy lerakódás tapasztalható rajta.

a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. Utána törölje át száraz ruhával. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. és ezek segítségével húzza kifelé. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. majd akassza ki a kis tartópöcköket. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. A víz elkezd kifolyni. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. amelyek a lábazat felső részén találhatók. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. a lehető leghamarabb tisztítsa le. mert a borítás korrodálódhat. . ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el.

Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 .mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. 88 . áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. . Ennek oka lehet. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. . A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. Ha ez nem lehetséges. az megjelenik az F04 kijelz n. hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. F 0 Kérjük. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. . hogy az ajtó megfelel en zár-e. . hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot.

Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. Tehát annak ellenére. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. az megjelenik a C3 kijelz n. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. Ha ez a hiba lép fel.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. Ha ez a hiba lép fel. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. Ha ez a hiba lép fel. 89 . amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. nyissa meg a bementi csapot. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . az megjelenik az F02 kijelz n. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. vagy a mosás. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. a 2. az megjelenik az F0 kijelz n. oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben.

Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány. Ezek közül az egyik célja. 90 .biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt... Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg . öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. Például: a víz indítási h mérséklete. F 0 vagy a mosás. ezek az F05. amíg a dob teljesen meg nem áll.A mosószer-adagoló rekesz tisztítása. F06.. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. .

hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. amely azt mutatja. 9 . A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz. A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti.

com e-mail: info@fagor. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www. S.Coop.Fagor Electrodomésticos. Apartado 49 Tel.com 12/06 LJ6A028C6/4 .fagor. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful