Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

száraztisztításhoz való oldószerrel. amely tartalmazza a m ködtetési. amelyek meggyulladhatnak. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. amelyet el z leg benzinnel. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. Miel tt használná a készüléket. abban áztattak vagy kezeltek. mostak. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. vagy berobbanhatnak. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. kivéve amit a használati utasítást javasol. 70 .figyelmeztetések A t zesetek. Ne javítsa meg. karbantartási és beüzemelési el írásokat. Ne indítsa el a mosógépet addig. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. olvassa el figyelmesen. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. Ne mosson olyan terméket. vagy berobbanhatnak. elektromos kisülés. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. amelyek meggyulladhatnak.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat. BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart. 72 . a kartonborítást és a fels borítást. a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket.

5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. Ügyeljen arra. elkerülve. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. Miután elvégezte a m veletet. hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. jól szorítsa meg a csavart. hogy leessen. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. ne legyen megtörve vagy elszorítva. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra. a 73 . Fontos.05 és MPa (0. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni.

illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. mert az adatok fontosak. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. Az elektromos rendszernek. hogy stabilan álljon a padlón. a dugónak. Amennyiben a vezet kábel sérült. Azokon a modelleken. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. Gy z djön meg arról. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. amelyek csavarral vannak ellátva. az aljzatnak.

majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. 75 a b c . A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. úgy. Ennek célja a beépítés.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. biztonsági okokból helyette egy. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése.

Javasoljuk. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. hogy minden zseb üres. hogy. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . ily módon vizet és energiát takaríthat meg. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. el mosásos programmal mossa. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. gy z djön meg arról. Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. Javasoljuk.

b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. Ezért javasoljuk. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. ha a víz nagyon kemény. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. 77 . Ne felejtse.´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. Fordulatszám 3. 79 . 4.modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás . A mosási program szakaszai . hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást. Kiegészít funkciók .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2.modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk. Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte.modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás .a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: .

80 .5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog.Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN . auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.

95/50 . stb függ 8 .20/49 50 0.Ellen rizze a m szerfalon.05/60 30 0.00/55 70 0. A program a végére ért.40/53 00 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.40/55 . öblítések.40/52 40 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.45/60 Öblítések.05/0 0 — 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás.60/5 El mosás.20/30 30 0.35/55 50 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0.40/49 82 0.90/53 0 .50/60 40 0.00/0 0.00/0 2 0.35/50 0.90/49 70 Gyapjú mosás.05/30 23 0.35/46 0. a víznyomás mértékét l. 0. 5/55 50 0.45/60 05 .05/52 30 0.55/50 0. 5/49 60 0.85/46 .00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l. 0/49 50 Finom mosás.05/30 23 0. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.. öblítések. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0. 0/49 50 0.05/0 0 0.90/55 9 .60/46 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége.05/60 0. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.40/49 55 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .20/30 30 0. öblítések.95/46 .65/49 87 0.05/25 0. 5/50 0.50/49 57 A: 0.05/0 0. 5/46 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú. öblítések.60/55 55 0. öblítések. normál mosás. öblítések.20/25 0.20/49 52 Normál mosás.02/49 70 20 . automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0.02/49 A+: 0.

A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. a ruhanem vízben marad. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. amely 00-anként csökken egészen 400-ig.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. A centrifugálás nélküli program arra való.

A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. és megjelenítheti a kívánt opciót. A késleltetés akkor törl dik. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. és ezzel megkönnyíti a vasalást. extra öblítés és intenzív mosás. de még egyszer le kell nyomni. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. Nyomja meg a gombot. . hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. 6 és 9 órás késletetés között. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. ha elérkezik a 24 órához. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. Ha megváltoztatja a programot. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. megváltozik a késleltetés beállítása is. nagyobb hatékonyságú.

hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. hogy a gyerekek. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. hogy a funkció aktiválva van. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. amikor a program véget ér. helyette a szünet jelzés jelenik meg. Használatával elkerülhet . A blokkolás segítségével biztosítható. A blokkolást aktiválni kell. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. stb megváltoztassák a programot. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt.6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. A képerny n megjelenik. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. b 84 .

7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. valamint a befejezésig szükséges id . így elkerülhet . ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. nem percr l percre követi az id tartam változását. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. Abban az esetben. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. gy z djön meg arról. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. a mosógép ott folytatja a programot. amely megakadályozza a centrifugálást. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. hogy éppen melyik fázisban van. próbálja meg újból. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. miután a dobban egyenletesen elosztotta. el segítve ezáltal. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. melyik fázisban található. ahol leállította. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. A kijelz csak id nként vált. Ügyeljen arra. ahol megszakadt. .

Használjon langyos vizet és egy kefét. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. áramtalanítsa a mosógépet. hogy lerakódás tapasztalható rajta. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. 86 a b c Fontos . Id nként javasolt. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. ha úgy látja. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. miután kihúzta ket.

amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. A víz elkezd kifolyni. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. Utána törölje át száraz ruhával. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. amelyek a lábazat felső részén találhatók. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. majd akassza ki a kis tartópöcköket. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. mert a borítás korrodálódhat. és ezek segítségével húzza kifelé. . a lehető leghamarabb tisztítsa le.

Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség.mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. hogy az ajtó megfelel en zár-e. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. . A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. . Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. Ha ez nem lehetséges. F 0 Kérjük. . Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. 88 . Ennek oka lehet. . az megjelenik az F04 kijelz n. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak.

Tehát annak ellenére. Ha ez a hiba lép fel. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. Ha ez a hiba lép fel. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. az megjelenik az F0 kijelz n. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. 89 . nyissa meg a bementi csapot. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . az megjelenik a C3 kijelz n. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. az megjelenik az F02 kijelz n. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. vagy a mosás. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. a 2. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Ha ez a hiba lép fel. oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben.

Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. F 0 vagy a mosás. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Ezek közül az egyik célja.A mosószer-adagoló rekesz tisztítása... Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Például: a víz indítási h mérséklete. . a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány.biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg . ezek az F05.. 90 . amíg a dob teljesen meg nem áll. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. F06.

hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve. A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. amely azt mutatja. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. 9 . A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz.

Fagor Electrodomésticos.com 12/06 LJ6A028C6/4 . Apartado 49 Tel. S.fagor.com e-mail: info@fagor.Coop. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful