P. 1
Hasznalati Utasitas Fagor 3f-109

Hasznalati Utasitas Fagor 3f-109

|Views: 211|Likes:
Published by albakna

More info:

Published by: albakna on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2015

pdf

text

original

Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. karbantartási és beüzemelési el írásokat. vagy berobbanhatnak. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. Miel tt használná a készüléket. amelyek meggyulladhatnak. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. mostak. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. amelyek meggyulladhatnak. 70 . mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. kivéve amit a használati utasítást javasol. olvassa el figyelmesen. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. Ne indítsa el a mosógépet addig. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. abban áztattak vagy kezeltek. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. elektromos kisülés. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. amelyet el z leg benzinnel. száraztisztításhoz való oldószerrel. amely tartalmazza a m ködtetési. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik. Ne javítsa meg. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. Ne mosson olyan terméket. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás.figyelmeztetések A t zesetek. vagy berobbanhatnak.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket. a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat. BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart. 72 . a kartonborítást és a fels borítást.

hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. Ügyeljen arra. Fontos. hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez. elkerülve. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. a 73 . Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra. hogy leessen. Miután elvégezte a m veletet. ne legyen megtörve vagy elszorítva. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia.05 és MPa (0. jól szorítsa meg a csavart.

Az elektromos rendszernek. Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. az aljzatnak. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. hogy stabilan álljon a padlón. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. Amennyiben a vezet kábel sérült. Azokon a modelleken. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. Gy z djön meg arról. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. amelyek csavarral vannak ellátva. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. a dugónak.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. mert az adatok fontosak. kulcs segítségével kell rögzíteni ket.

hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. úgy. biztonsági okokból helyette egy. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé. a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni. Ennek célja a beépítés. 75 a b c . hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése.

Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. el mosásos programmal mossa. A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. ily módon vizet és energiát takaríthat meg. Javasoljuk. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. Javasoljuk. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. hogy minden zseb üres. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. hogy. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. gy z djön meg arról. •Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . hogy a mosógépet teljesen töltse meg. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján.

´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. Ne felejtse. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. ha a víz nagyon kemény. 77 . a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. Ezért javasoljuk. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás . Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. A mosási program szakaszai .modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . Kiegészít funkciók . 79 . Fordulatszám 3.modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2.a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: . Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte. 4. hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást.modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk.

5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog. auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN . 80 .

00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l.00/55 70 0.60/55 55 0.00/0 0. öblítések. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.05/0 0 0.Ellen rizze a m szerfalon. öblítések.85/46 .90/49 70 Gyapjú mosás.20/49 52 Normál mosás. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás. öblítések. öblítések. 5/49 60 0. öblítések.20/30 30 0.05/0 0.35/55 50 0. normál mosás. a víznyomás mértékét l.05/30 23 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.50/60 40 0.40/55 .45/60 05 ..55/50 0. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.65/49 87 0. 0.60/5 El mosás.40/53 00 0.50/49 57 A: 0.05/60 0. 0/49 50 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .05/0 0 — 0. 5/50 0.05/52 30 0.00/0 2 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0.20/30 30 0.05/30 23 0. 0/49 50 Finom mosás. stb függ 8 . 5/55 50 0.45/60 Öblítések.02/49 70 20 .35/46 0.40/49 82 0. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.90/55 9 .90/53 0 .95/46 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége.35/50 0.05/60 30 0. A program a végére ért. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.40/49 55 0.02/49 A+: 0.20/49 50 0.60/46 0. öblítések.95/50 .20/25 0.40/52 40 0.05/25 0. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. 5/46 0.

A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. amely 00-anként csökken egészen 400-ig. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. A centrifugálás nélküli program arra való. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. a ruhanem vízben marad. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését.

Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. 6 és 9 órás késletetés között. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot. . Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. és ezzel megkönnyíti a vasalást. és megjelenítheti a kívánt opciót. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. extra öblítés és intenzív mosás. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. Ha megváltoztatja a programot. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. megváltozik a késleltetés beállítása is. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. ha elérkezik a 24 órához. nagyobb hatékonyságú. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. de még egyszer le kell nyomni. A késleltetés akkor törl dik. A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. Nyomja meg a gombot.

6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. b 84 . amikor a program véget ér. hogy a funkció aktiválva van. Használatával elkerülhet . hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. helyette a szünet jelzés jelenik meg. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. A blokkolást aktiválni kell. hogy a gyerekek. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. A képerny n megjelenik. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. A blokkolás segítségével biztosítható. stb megváltoztassák a programot.

a mosógép ott folytatja a programot. hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. valamint a befejezésig szükséges id . Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). hogy éppen melyik fázisban van. próbálja meg újból. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. amely megakadályozza a centrifugálást. miután a dobban egyenletesen elosztotta. Ügyeljen arra. ahol leállította. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. Abban az esetben. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. így elkerülhet . nem percr l percre követi az id tartam változását. A kijelz csak id nként vált. melyik fázisban található. ahol megszakadt. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. . hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. el segítve ezáltal. gy z djön meg arról. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható.

hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. Használjon langyos vizet és egy kefét.mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. áramtalanítsa a mosógépet. miután kihúzta ket. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. Id nként javasolt. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. ha úgy látja. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. 86 a b c Fontos . hogy lerakódás tapasztalható rajta. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva.

a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. majd akassza ki a kis tartópöcköket. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. a lehető leghamarabb tisztítsa le. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. Utána törölje át száraz ruhával.´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe. és ezek segítségével húzza kifelé. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. amelyek a lábazat felső részén találhatók. A víz elkezd kifolyni. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. . mert a borítás korrodálódhat.

Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség. . hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál. . A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. . valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. az megjelenik az F04 kijelz n. 88 . Ha ez nem lehetséges. F 0 Kérjük. Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . . Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. hogy az ajtó megfelel en zár-e. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. Ennek oka lehet. hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen.mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel.

89 . hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. Ha ez a hiba lép fel.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. az megjelenik az F0 kijelz n. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. az megjelenik az F02 kijelz n. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. az megjelenik a C3 kijelz n. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. vagy a mosás. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. nyissa meg a bementi csapot. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet. Tehát annak ellenére. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Ha ez a hiba lép fel. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. Ha ez a hiba lép fel. a 2. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak.

Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg ..biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. ezek az F05. a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. F 0 vagy a mosás. Például: a víz indítási h mérséklete. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. Ezek közül az egyik célja. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve.. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. F06. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány. amíg a dob teljesen meg nem áll. . Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt.A mosószer-adagoló rekesz tisztítása. 90 ..

amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. 9 . ami a nem megfelel eltávolításból adódhat. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz. Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. amely azt mutatja. hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti. A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés.

Coop. Apartado 49 Tel.com e-mail: info@fagor. S.com 12/06 LJ6A028C6/4 .Fagor Electrodomésticos. 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés. 18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.fagor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->