P. 1
Hasznalati Utasitas Fagor 3f-109

Hasznalati Utasitas Fagor 3f-109

|Views: 211|Likes:
Published by albakna

More info:

Published by: albakna on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2015

pdf

text

original

Handbuch für Einbau und Bedienung der Waschmaschine Manuale di installazione e uso della lavatrice Návod na instalaci a k použizití

pra ky Mosógép beüzemelési és használati útmutatója

waschmaschine
HINWEISE BESCHREIBUNG EINBAU UND MONTAGE BEDIENUNG DES GERÄTS UND PRAKTISCHE HINWEISE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS SICHERHEIT UND PROBLEMLÖSUNGEN HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

inhaltsverzeichnis
4 5 6 10 20 22 25

lavatrice
AVVERTENZE SPECIFICHE INSTALLAZIONE E MONTAGGIO USO DELL'APPARECCHIO E CONSIGLI PRATICI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'APPARECCHIO SICUREZZA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZE RELATIVE ALL'AMBIENTE

indice
26 27 28 32 42 44 47

pra ka UPOZORN NÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE A MONTÁŽ POUŽIÍVÁNÍ PRA KY A PRAKTICKÉ RADY ÚDRŽBA A IŠT NÍ PRA KY BEZPE NOST A EŠENÍ PROBLÉM DOPORU ENÍ. TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ obsah 48 49 50 54 64 66 69 mosógép FIGYELMEZTETÉS RÉSZLETES FELSOROLÁS ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS PRAKTIKUS TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA BIZTONSÁG ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK tartalomjegyzék 70 71 72 76 86 88 91 .

ne próbáljon semmilyen m veletet elvégezni. A mosás során tartsa be a mosandó ruhadarab gyártójának utasításait. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. amelyet el z leg benzinnel. egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyaggal tisztítottak. vagy berobbanhatnak. abban áztattak vagy kezeltek. ne bontsa meg a mosógép semmilyen alkatrészét. karbantartási és beüzemelési el írásokat. amíg meg nem gy z dött a következ kr l: • A mosógép a beüzemelési el írásoknak megfelel en van bekötve. 70 . Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert a mosógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához. vagy berobbanhatnak. amely tartalmazza a m ködtetési. Ne mosson olyan terméket. Ne másszon fel a készülék tetejére és ne nehezedjen a nyitott ajtajára. Ne javítsa meg. amelyek meggyulladhatnak. olvassa el figyelmesen. elektromos csatlakozás és földelés megfelel a helyi / hatósági el írásoknak. mostak. Ne indítsa el a mosógépet addig. mivel ezek olyan gázokat bocsátanak ki. kivéve amit a használati utasítást javasol. A mosógépet kizárólag rendeltetésszer en lehet használni. amelyek meggyulladhatnak. száraztisztításhoz való oldószerrel. Miel tt használná a készüléket. száraztisztításhoz való oldószert vagy egyéb gyúlékony vagy robbanékony anyagot. Ne adagoljon a mosóvízhez benzint. elektromos kisülés. • Az összes vízbevezet és kivezet csatlakozás.figyelmeztetések A t zesetek. személyi sérülés és egyéb kár elkerülése érdekében tartsa be a következ biztonsági el írások: Ezt a mosógépet a mellékelt használati utasítással együtt értékesítik.

mosógép Munkalap Kifolyó töml Ablak részletes felsorolás Vezet kábe M szerfall Mosószer adagoló rekesz Rozsdamentes acél mosódob Kivehet sz r (lábazat mögött) Állítható lábak Lábazat Tartozékok Befolyó töml 71 .

BLOKKOLÁSMENTESÍTÉS a Csavarja ki a mosógép hátulján található 3 m anyag borítólapot tartó csavart.mosógép A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA ÉS BLOKKOLÁSMENTE SÍTÉSE a Elhelyezés és összeszerelés KICSOMAGOLÁS a Távolítsa el a raklapot. 72 . a/c Fontos ´´ Orizze meg a blokkolócsavarokat a kés bbi szállításhoz. c Helyezze vissza a m anyag borítólapokat. b Csavarja ki a 3 blokkoló csavart és húzza ki ket. a kartonborítást és a fels borítást.

hogy leessen. ne legyen megtörve vagy elszorítva.2 CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ ÉS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ elhelyezés és összeszerelés CSATLAKOZÁS A VÍZVEZETÉKHEZ A mosódob belsejében megtalálja a vízbevezet töml : a Csatlakoztassa a könyökkel ellátott végét a készülék hátulján elhelyezked menetes elektroszelephez.05 és MPa (0. a másik végét pedig a piros szín sz r vel ellátott elektroszelephez. Miután elvégezte a m veletet. Ne alkalmazzon már el z leg használt töml ket. és ebb l kifolyólag elfolyjon a víz. A mosógép megfelel m ködéséhez a vízvezetékben található nyomásnak 0. Amennyiben a mosógépét melegvízre is lehet kötni. Ügyeljen arra. csatlakoztassa a piros menetes töml t a melegvizes csapra. A mosógépet a készülékhez mellékelt új töml k segítségével kell a vízhálózatra kötni. hogy a kifolyótöml ne legyen túlságosan megfeszítve. b Csatlakoztassa a töml másik végét a vízvezetékhez. elkerülve. a 73 . hogy a kivezet töml könyök megfelel en illeszkedjen a kivezet nyíláshoz. Fontos CSATLAKOZÁS A LEFOLYÓRENDSZERHEZ a Javasolt a padlótól 50-70 cm magasságban elhelyezett fix lefolyó használata. Fontos.5 és 0 Kgr/cm2) közötti értéken kell állnia. jól szorítsa meg a csavart.

amelyek csavarral vannak ellátva. kulcs segítségével kell rögzíteni ket. Ne vegye le a m szaki adatokat tartalmazó kis táblát. Azokon a modelleken. az aljzatnak. hogy stabilan álljon a padlón. ily módon csökkenthet a mosógép által keltett zaj és elkerülhet a mosás közbeni elcsúszkálás. hogy a feszültség megfelel a mosógépen jelzett értéknek. illetve a vev szolgálat által javasolt speciális egységre. Amennyiben a vezet kábel sérült. mert az adatok fontosak. Ne dugja be a mosógép dugóját az aljzatba vizes vagy nedves kézzel. A mosógépet egy szabvány szerinti elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni. ki kell cserélni egy új kábelre vagy a gyártó.SZINTBE ÁLLÍTÁSA ÉS 3 A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA elhelyezés és összeszerelés SZINTBE ÁLLÍTÁS A mosógépet az állítható lábak segítségével állítsa szintbe úgy. Gy z djön meg arról. a biztosítékoknak vagy automata megszakítónak és számlálónak a m szaki adatokat tartalmazó kis táblán feltüntetett maximális értéknek meg kell felelnie. a dugónak. olvassa el az ablakán található kis táblán a m szaki adatokat. A lábak nagyobb mérték kicsavarásával nagyobb stabilitás érhet el. A beépített mosógépek esetén a konnektornak a beépítés után is hozzáférhet nek kell lennie Fontos 74 . Fontos ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS Miel tt csatlakoztatja a mosógépet az elektromos hálózatra. A vezet kábel kihúzásához a dugót a dugó testénél fogva húzza ki. Az elektromos rendszernek.

c Nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. emellett a mosógép teljes tisztítása miel tt mosási programot végezne a gép (lásd a következ oldalakon található utasításokat). a csatlakozások és a lefolyó ellen rzése. hogy el z leg helyezzen minden oldalára szivacsos anyagot a zaj csökkentése érdekében. b Válassza ki a Normál mosás 60 ºCon programot. a Nyomja meg az ON/ OFF gombot. majd helyezze el a mosógépet a kívánt módon. úgy. Ennek célja a beépítés. c Helyezze be a biztonsági lemezt és csavarozza be. hogy a mosógépet konyhai munkalap alá beépítse. a b c ´´ ELOZETES TISZTÍTÁS A mosógép megfelel elhelyezése után javasoljuk a mosógép el zetes kitisztítását. 75 a b c . a Márkakeresked nél vagy a Márkaszervizben beszerezhet biztonsági lemezt kell felszerelni.´´ A MOSÓGÉP MUNKALAP 4 ELO ZETES TISZTÍTÁSA ALÁ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉSE ÉS ´´ MUNKALAP ALÁ ´´ TÖRTÉNO BEÉPÍTÉS Lehet ség van arra. Amennyiben a beépítés során el kell távolítani a mosógép fedelét. b Távolítsa el a 4 rögzít t a csavarok kicsavarásával. biztonsági okokból helyette egy. A biztonsági lemez felszereléséhez a következ lépéseket kell megtenni: a Távolítsa el a mosógép fedelét az oldalt található csavarok kicsavarásával és óvatosan húzza hátrafelé.

•Az enyhén szennyezett ruhákat rövid programmal mossa. hogy. A kézzel mosható gyapjú ruhákat speciális gyapjúprogrammal lehet mosni. •A nagyon szennyezett ruhákat hosszú. Javasoljuk. hogy a mosógépet teljesen töltse meg. •A közepesen szennyezett ruhákat el mosás nélküli programmal mossa. a készülék használata és praktikus tanácsok Fontos A RUHANEM OSZTÁLYOZÁSA a Osztályozza a ruhanem t anyaga vagy gyártása alapján. hogy minden zseb üres. el mosásos programmal mossa. amennyiben lehetséges különböz méret ruhadarabokat mosson egyszerre.mosógép A RUHANEM ´´ ELOKÉSZÍTÉSE ´´ MOSÁS ELOTT ´´ ELOKÉSZÍTÉS Miel tt betenné a ruhanem t a dobba. c Osztályozza a ruhanem ket színük alapján. A kisméret ruhadarabokat érdemes mosózsákban a mosógépbe helyezni. A kisebb tárgyak eltömíthetik a lefolyó motoros szivattyúját. ily módon a mosási hatékonyság növelhet . A finom ruhanem k mosásához az enyhe programokat javasoljuk. A fehér és színes ruhákat elkülönítve mossa. 76 Fontos El z leg gy z djön meg arról. gy z djön meg arról. hogy a gyapjúruha gépben moshat El mosá Mosás Mosás 30 40 Fontos 60 90 Hidegmosás . Ezen kívül a centrifugálás alatt a ruhanem k jobban eloszlanak a dobban és a mosógép halkabban dolgozik. b Osztályozza a ruhanem ket szennyezettségük mértéke alapján. Javasoljuk. ily módon vizet és energiát takaríthat meg.

Ne felejtse. A nagyobb mennyiség mosószer használata nem javítja a mosási hatékonyságot. b A mosási program elindítása el tt töltse be a mosószert vagy az öblít t a rekeszbe. A rekeszt a mosószer-adagoló részbe kell behelyezni. Fontos Javasoljuk vízk mentesít adalékanyag használatát. ha a víz nagyon kemény. hogy tartsa be a mosószer gyártójának használati utasításait. emellett kevésbé gazdaságos és károsítja a környezetet. erre a Márkaszervizben opcionálisan kapható kivehet rekesz alkalmas. hogy a mosószer mennyisége mindig függ: a kimosandó ruha mennyiségét l a ruhanem szennyezettségét l a víz keménységét l (A víz keménységér l a helyi hatóságoknál érdekl dh c környezetvédelmi megjegyzés Vegye figyelembe. c Ebben a mosógépben használhat folyékony mosószert is. Ezért javasoljuk. a El mosás Mosás Öblít b Fontos A folyadék szintje nem haladhatja meg a rekesz oldalán jelzett MAX szintet. amelyek kevésbé károsítják a természetet és a környezetet. 77 .´´ 2 MOSÓSZEREK ÉS ÖBLÍTOSZEREK HASZNÁLATA a készülék használata és praktikus tanácsok MOSÓSZER ÉS ÖBLÍTOÖSZEREK a A mosógép mosószer-adagoló rekesze három osztatú. hogy léteznek olyan koncentrált mosószerek.

3 MOSÁSI ROGRAM KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok modellek kijelz vel Képerny Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Centrifugálás Késleltetés kiválasztás Szünet gomb gomb gomb gomb + flot Kiegészít funkciók gomb modellek kijelz nélkül 1100 700 400 3h 6h 9h Mosószer adagoló rekesz ON/ OFF gomb Program Indítás/ Késleltetés kiválasztás Szünet Centrifugálás gomb gomb gomb gomb Kiegészít funkciók gomb a A program kiválasztásához a következ lépéseket kell megtennie: a Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb segítségével. b b Húzza ki a program kiválasztó gombot (modellt l függ en) c Válassza ki a programot a gomb elforgatásával (lásd programtáblázat) c 78 .

Program száma (néhány másodpercig látható) majd a program id tartama a kijelz s modelleknél. Fordulatszám 3. 79 .modellek kijelz nélkül Extra öblítés Intenzív mosás 2 1 3 4 2 3 1 4 1100 3h 700 400 6h 9h 2 3 PROGRAMOK 4 Négy típusú program közül választhat: Normál programok Kényes programok Gyapjú programok Kiegészít programok Normál Kényes Gyapú Kiegészit 8 Kényes higed 2 Gyapjú 4 Öblítés Normál hideg hideg mosás 5 Centrifugálás 2 Gyors 30ºC-on 9 Kényes 30ºC-on 3 Normál 30ºC-on 0 Kényes 40ºC-on 3 Gyapjú 35ºC-on 6 Pumpálás / Vége Kényes 60ºC-on 4 Normál 40ºC-on 5 Normál 60ºC-on 6 Normál 90ºC-on 7 El mosá 60ºC-on környezetvédelmi megjegyzés Javasoljuk. A mosási program szakaszai .modellek kijelz vel Vasaláskönnyítés Extra öblítés Intenzív mosás .a készülék használata és praktikus tanácsok 1 A program kiválasztásakor a következ információk jelennek meg: .modellek kijelz nélkül Mosás Öblítés Stop 2. hogy mindig a megfelel programot válassza ki és lehet ség szerint kerülje az el mosást. Kiegészít funkciók .modellek kijelz vel El mosás Mosás Öblítés Centrifugálás . 4. Ezzel pénzt takarít meg és hozzájárul a környezet megóvásáhozte.

auxiliares 4 Öblítés — IGEN NEM IGEN 5/6 5 Centrifugálás — NEM IGEN NEM 5/6 6 Pumpálás / Vége — NEM 5/6 (*)Program a mosás értékeléséhez és energiafogyasztásához az EN 60456 norma szerint az Intenzív mosás gomb lenyomásával.Program Anyag típusa Pamut /Len finom színek alig szennyezett Pamut /Len fehér/színes alig szennyezett Pamut /Len finom színek enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe enyhén szennyezett Pamut /Len er s színe közepesen szennyezett Pamut /Len fehér er sen szennyezet Pamut /Len blanco/colores sólidos er sen szennyezet Szintetikus / kevert Pamut finom színek alig szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek enyhén szennyezett Szintetikus / kevert Pamut finom színek közepesen szennyezett Szintetikus / kevert Pamut fehér/ er s színek közepesen szennyezett Normál hideg Hideg IGEN Centrifugálás kiválasztása Centrifugálás kihagyása Gy r dés mentesítés Extra öblítés Intenzív mosás Vasaláskönnyítés Javasolt h mérsékle Kiegészít opciók gombok Ruhanem súlya max (kg) 5/6 2 Gyors 30ºC-on 30 IGEN NEM IGEN .5 Normál programok 3 Normál 30ºC-on 30 IGEN 5/6 4 Normál 40ºC-on 40 IGEN 5/6 5 (*) Normál 60ºC-on 60 IGEN 5/6 6 Normál 90ºC-on 90 IGEN 5/6 7 El mosá 60ºC-on 60 IGEN 5/6 8 Kényes hideg Hideg IGEN 3 Kényes programok 9 Kényes 30ºC-on 30 30 IGEN 3 0 Kényes 40ºC-on 40 40 IGEN 3 Kényes 60ºC-on 60 IGEN 3 Gyapjú prog 2 Gyapjú hideg mosás 3 Gyapjú 35 ºC-on Gyapjú / kevert gyapjú Gyapjú hideg fehér/ színes alig szennyezett Gyapjú 35 Gyapjú / kevert gyapjú fehér / színes enyhén szennyezett Gyapjú / kevert gyapjú Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú Algodón/mezcla algodón Szintetikus / Finom Gyapjú / kevert gyapjú IGEN NEM IGEN IGEN NEM IGEN Prog. 80 .

35/46 0.20/49 52 Normál mosás.00/0 2 Megjegyzés: a KWh és liter fogyasztás és a programok id tartama változhat a ruhanem típusától és mennyiségét l. 5/46 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás 0. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálás 0.05/52 30 0.20/25 0.40/55 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá RÖVID mosás.05/60 30 0. automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá — Pumpálás és a végén hosszú centrifugálás Pumpálás és a program vége. a víznyomás mértékét l.40/52 40 0. normál mosás. öblítések.02/49 A+: 0. öblítések. öblítések.45/60 05 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálás .45/60 Öblítések. x Mosószeradagoló rész A program leírása TURBO TIME TURBO TIME PLUS Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb.Ellen rizze a m szerfalon.60/55 55 0.02/49 70 20 . 0.05/0 0 — 0.05/60 0.90/55 9 ..50/60 40 0.90/53 0 .20/30 30 0.60/46 0.95/46 . automatikus öblít adagolás és a végén hosszú centrifugálá 0.05/25 0.95/50 . 0/49 50 0. 5/50 0.40/53 00 0.85/46 . stb függ 8 .90/49 70 Gyapjú mosás.35/55 50 0.05/0 0 0. 5/55 50 0.55/50 0.40/49 55 0. (perc) 5 Kg 6 Kg 6 Kg Normál mosás. A program a végére ért. 5/49 60 0. öblítések.00/55 70 0.00/0 0.20/49 50 0.05/30 23 0.00/0 2 0.05/30 23 0. öblítések. (perc) Összes fogyasztás KWh/liter Id tartam kb. öblítések.20/30 30 0.50/49 57 A: 0.40/49 82 0.65/49 87 0.35/50 0.05/0 0.60/5 El mosás. automatikus öblít adagolás és a végén enyhe centrifugálá 0. 0/49 50 Finom mosás. hogy mosógépe Turbo Time Plus vagy Turbo Time típusú.

ha speciális anyag mosásakor el akarja kerülni a gy r dések képz dését. a Centrifugálás és gy r dés mentesítés kiválasztó gomb (flot). Amikor a funkció lejár a mosógép folytatja a programot punpálással és centrifugálással Akkor használhatja. ha például nincs otthon és késleltetni akarja a centrifugálást a gy r dések elkerülése érdekében miel tt a ruhát kiszedné a dobból. a kijelz nélküli modelleknél a lámpa kialszik. 1100 700 400 3h 6h b 1100 700 400 3h 6 c 1100 700 400 3h 6 d Select 82 . amely 00-anként csökken egészen 400-ig. A kijelz nélküli modelleknél a megfelel jelz lámpa világít. A program megváltoztatása az opció kiválasztás alatt törli az el z leg beállított opciókat. d Flot / gy r désmentesítés opció A program megáll az utolsó öblítés el tt. c Centifugálás kihagyása A centrifugálás gomb újbóli megnyomásával elérhet a centrifugálás kihagyása opció. b A kijelz_s modelleknél a centrifuga gomb egymás utáni megnyomásával módosítani lehet a fordulatok számát. A centrifugálás nélküli program arra való.4 CENTRIFUGÁLÁS KIVÁLASZTÁSA a készülék használata és praktikus tanácsok CENTRIFUGÁLÁS a A kiegészít opciók kiválasztását mindig a mosási program kiválasztás után lehet megtenni. A kiválasztott programhoz tartozik pár centrifuga fordulat. a ruhanem vízben marad. ahogy az a kijelz s modelleken megjelenik.

A késleltetést a program kiválasztása után állíthatja be. A kijelz nélküli modelleknél választhatunk a 3. és megjelenítheti a kívánt opciót. nagyobb hatékonyságú. Nyomja meg a gombot. . A késleltetési id beállításához nyomja meg az órát ábrázoló gombot. 6 és 9 órás késletetés között. Extra öblítés gomb ( ) Növeli a ruha utolsó öblítésének mértékét: tele dob és érzékeny b r emberek ruhájának mosásakor javasolt. b A gomb többszöri megnyomásával tudja kiválasztani egy. Select 3h 6h 9h Select Fontos 83 Ha a kiegészít funkciók kiválasztásakor megváltoztatja a programot vagy megnyomja az ON/OFF gombot az el z leg kiválasztott funkciók törl dnek. megváltozik a késleltetés beállítása is. Vasaláskönnyítés gomb ( ) Ezzel az opcióval elkerülhet a gy r désképz dés a ruhán azáltal. A kijelz s modelleknél minden lenyomásnál az indítást egy órával halasztjuk el. A késleltetés akkor törl dik. extra öblítés és intenzív mosás. ha elérkezik a 24 órához. funkciók 3h 6h 9h a A modellt l függ en 3 vagy 2 opcióval rendelkezik: vasaláskönnyítés. és ezzel megkönnyíti a vasalást. hogy egy speciális program speciális forgatással puhítja a ruhát a centrifugálás után. kett vagy három funkció kombinációját a kiválasztott programtól függ en. mivel meghosszabbítja a normál mosási ciklust. Ha megváltoztatja a programot. A késleltetés törlése A késleltetés törléséhez egymás után többször meg kell nyomni a gombot.´´ 5 KÉSLELTETÉS ÉS KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA a készülék használata KÉSLELTETÉS Késleltetés gomb A kiválasztható késleltetés id tartama 24 óra. Jelent sen megnöveli a vízfogyasztást! Intenzív mosás gomb ( ) Ez az opció er sen szennyezett és foltos ruha mosásakor javasolt. 3h 6h 9h ´´ KIEGÉSZÍTO FUNKCIÓK A programok szerinti kiegészít kiválasztása gom. de még egyszer le kell nyomni.

amikor a program véget ér. hogy a gyerekek. A blokkolást aktiválni kell. Ha meg akarja szüntetni a blokkolást a program vége el tt. hogy a funkció aktiválva van. A blokkolás bekapcsolása a A blokkolást az Indítás/ Szünet gomb folyamatos legalább 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet elérni. Használatával elkerülhet .6 INDÍTÁS ÉS BLOKKOLÁS KIVÁLASZTÁS INDÍTÁS a készülék használata a Indítás/ Szünet gomb a A mosógép elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. Az ON/OFF gomb lenyomása nem szünteti meg a blokkolást. A képerny n megjelenik. b 84 . stb megváltoztassák a programot. A blokkolás leállítása b A blokkolás megsz nik. helyette a szünet jelzés jelenik meg. a BLOKKOLÁS Blokkolás kiválasztása Rendelkezésre áll a kijelz s modelleknél. miután kiválasztotta a programot és a hozzá tartozó opciókat. A kijelz s modelleknél látható a mosás végéig fennmaradó id percekben. újra le kell nyomni folyamatosan legalább 3 másodpercig az Indítás gombot. hogy a gombok véletlenszer megnyomása után sem változnak meg a kiválasztott programok és opciók. A 3 másodperc leteltével elt nik a képerny r l a blokkolás kijelzés. A blokkolás segítségével biztosítható.

melyik fázisban található. nyomja meg az Indítás/ Szünet gombot. hogy egy-egy programmal eltér méret ruhadarabokat mosson. ha a ruhanem nincs eléggé kicentrifugázva. Ügyeljen arra. A hátralév id szintén megjelenik a képerny n. nem percr l percre követi az id tartam változását. Az aktív szakaszok program haladtával egymás után jelennek meg a képerny fels részén. Ha a mosás során megváltozik a program a kiválasztó átállítása miatt. ahol érvényes a funkció és a program elfogadja az opciót. hogy éppen melyik fázisban van. próbálja meg újból. a készülék használata 1100 700 400 3h 6h 9h figyelmeztetés A centrifugálás során keletkez zaj csökkentésének érdekében állítsa szintbe a mosógépet az állítható lábak segítségével. A kijelz nélküli modelleknél a jelz lámpákon látható. Ugyanez érvényes az ON/OFF gomb megnyomása esetén.7 A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA ÉS ÁRAMSZÜNET A MOSÁSI PROGRAM FUTÁSA A kijelz s modelleknél a program m ködése közben a kijelz n látható. . hogy a víz szintje nem lépi túl az ajtó szintjét és a bels h mérséklet nem magas. amint az áramszolgáltatás helyreáll (pár órás memóriával rendelkezik). el segítve ezáltal. ahol leállította. Az Indítás /Szünet gomb megnyomása a mosás során felfüggeszti a mosást és Szünet állapotban hagyja a mosógépet. A kijelz csak id nként vált. Abban az esetben. a mosógép Szünet állapotban marad és a program törl dik. A késleltetés gomb megnyomása a mosás során nincs hatással a mosási programra. ha a ruhanem k túlságosan összetömörülnek a dobban. hogy a készülék túlságosan ugráljon centrifugálás közben. a mosógép ott folytatja a programot. valamint a befejezésig szükséges id . hogy a centrifugálás során a ruhadarabok jobban eloszlanak a dobban. Bármelyik opció kiválasztó gombot meg lehet nyomni. Az Indítás/Szünet gomb újbóli megnyomásával a mosógép ott folytatja a mosási ciklust. ha még nem telt le a mosásnak az a szakasza. 85 Fontos ÁRAMSZÜNET Amennyiben áramszünet következik be. gy z djön meg arról. ahol megszakadt. miután a dobban egyenletesen elosztotta. Ha be kell tenni vagy ki kell venni egy ruhadarabot. így elkerülhet . Minden modell rendelkezik egy centrifugálási biztonsági rendszerrel. amely megakadályozza a centrifugálást.

mosógép KARBANTARTÁS Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját. b Tisztítsa ki a rekesz részeit. hogy a leveg szabadon áramolhasson a gép belsejében. áramtalanítsa a mosógépet. hogy tökéletes csatlakozik az aljához. Használjon langyos vizet és egy kefét. Tegye vissza a rekeszt a mosógépbe. miután kihúzta ket. ha úgy látja. A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ TISZTÍTÁSA Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekeszt. Ily módon meghosszabbíthatja mosógépe élettartamát karbantartás és tisztítás Fontos Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási tevékenységbe kezd. majd helyezze vissza és gy z djön meg róla. A rosszul visszahelyezett vagy nem tiszta szifon megakadályozza az öblít felvételét és a mosás végén víz marad a rekeszben. c Tisztítsa ki az öblít rekesz szifonjait is. hogy lerakódás tapasztalható rajta. a Er sen húzza ki a mosószeradagoló rekeszt a fülénél fogva. 86 a b c Fontos . Id nként javasolt. a víz keménységét l függ en elvégezni egy teljes mosási ciklust valamilyen vízk mentesít szerrel.

´´ ´´ ´´ A KIVEHETO SZURO 2 KÜLSO TISZTÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS ´´ karbantartás és tisztítás ´´ ´´ SZURO TISZTÍTÁSA Tisztítsa ki a kivehető szűrőt. d Amikor az összes víz kifolyt a mosógépből. c Csavarja ki a szűrőt balra negyed vagy fél fordulattal. a b c b A szűrőből kiáramló víz felfogására helyezzen egy tányért vagy valamilyen edényt a szűrő alá. mert a borítás korrodálódhat. ha a kifolyópumpát apró tárgyak tömítik el. amíg óvatosan kifelé húzva teljesen ki tudja húzni. a lehető leghamarabb tisztítsa le. a Vegye le a lábazatot oldalt gyengén lefelé meghúzva. többszöri mozdulattal csavarja ki a szűrőt. Utána törölje át száraz ruhával. A víz elkezd kifolyni. ha a víz hőmérséklete meghaladja a 30 ºC –t ´´ KÜLSO TISZTÍTÁS A mosógép külsejét enyhén szappanos langyos vízzel vagy finom tisztítószerrel lehet tisztítani. és ezek segítségével húzza kifelé. e Szedje ki a kisebb tárgyakat és bolyhokat a szűrőből és a kifolyópumpából. d e Fontos Az égési sérülések elkerülése érdekében ne végezze el ezt a műveletet. Amennyiben oldalról nem hozzáférhető. Fontos 87 Amikor a mosógép borítására mosószer vagy öblítő folyik. amelyek a lábazat felső részén találhatók. f Helyezze vissza a szűrőt és a lábazatot. amely nem tartalmaz súrolószert vagy oldószert. . majd akassza ki a kis tartópöcköket. dugjon be egy kisebb csavarhúzót a három résbe.

amelyet a felhasználó ki tudna cserélni. nem centrifugál Nem centrifugál Forduljon a Márkaszervizhez Fontos LEHETSÉGES ESETEK Ellen rizze. 88 . Miért vibrál vagy nagyon hangos a mosógép ? Ennek oka lehet. hogy semmilyen esetben ne nyissa fel a készüléket. áramtalanítsa a készüléket és forduljon a kijelölt MÁRKASZERVIZHEZ. Kijelz FO FO2 CO3 FO4 FO5 . . . . hogy: A szállításkor a dobot blokkoló csavarokat nem csavarták ki. vagy a mosás és befejezés jelz lámpái villognak. Ha ez nem lehetséges. Ha a mosógép ajtaját nem csukják be rendesen. . az megjelenik az F04 kijelz n. Nem nyomta meg az Indítás/ Szünet gombot. Ennek oka lehet. A belsejében nem található hasonló biztosíték vagy alkatrész. F 0 Kérjük. hogy az ajtó megfelel en zár-e. A mosógép rosszul van szintbe állítva vagy a padlóra helyezve. hogy: Nem indul el biztonság és problémamegoldás Lehetséges esetek Nem vesz fel vizet Nem pumpál.mosógép Amennyiben a mosógép m ködése során probléma lépne fel. valószín leg meg tudja javítani a következ utasítások alapján. Miért nem indul el a mosógép? A mosógép nem csatlakozik az elektromos hálózatra vagy az áramkörben nincs feszültség.

amely képes alkalmazkodni a ruha mennyiségéhez és az anyag min ségéhez úgy. vagy a pumpának rossz az elektromos érintkezése. amíg a vízvezetékben újra elindul a vízáramlás. az megjelenik az F02 kijelz n. a 2. Lehetséges megoldási javaslatok: amennyiben a probléma oka az eltöm dés. oka lehet a vízszolgáltatás megsz nése vízvezetékben. részben foglalt a Készülék karbantartása és tisztítása fejezetben leírtak szerint kell eljárni. a mosási és öblítési hatékonyság megfelel . vagy az öblítés és a befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Miért nem látható víz a dobban a mosási folyamat során? Ennek oka. Ha ez a hiba lép fel. vagy a mosás és öblítés jelz lámpák egymás után villognak. A lehetséges megoldási javaslat: kiválasztani egy másik centrifugáló programot. Ha ez a hiba lép fel. a víz bementi csap elzárása vagy a bemeneti sz r eltöm dése. és a kapcsolótábla többi lámpája nem világít. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. hogy az ablakon keresztül látható víz mennyisége kevésnek t nik. vagy a mosás. az megjelenik az F0 kijelz n. hogy a ruha eloszlása a dobban nem egyenletes és ez rendkívüli vibrálást okoz. Ha ez a hiba lép fel. az megjelenik a C3 kijelz n. hogy a mosógép rendelkezik egy olyan rendszerrel. Tehát annak ellenére. nyissa meg a bementi csapot.biztonság és problémamegoldás Miért nem tölt a mosógép? Az F0 kijelzés vízfelvétel hiányt jelez. Miért nem pumpál és centrifugál a mosógép? Amikor az F02 képerny jelenik meg: a mosógép lefolyójának motoros pumpája töm dött el. 89 . hogy megválasztja a felhasznált víz és energiamennyiséget környezetvédelmi megfontolásból. A lehetséges megoldási javaslatok: várja meg. vegye le a bemeneti töml t és tisztítsa meg a sz r t. Miért nem centrifugál a mosógép? Ennek oka lehet.

a kapcsolótábla többi jelz lámpájával együtt.biztonság és problémamegoldás Miért marad víz a rekeszben? Valószín leg ki kell tisztítani a rekeszt. Miért nem lehet kinyitni az ablakot rögtön a mosás után? A jelenlegi mosógépek a felhasználót véd biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. Például: a víz indítási h mérséklete. 90 . Ezek közül az egyik célja. öblítés és befejezés jelz lámpák egymás után villognak. Ilyenkor hívni kell a hivatalos m szaki szervizt. ezek az F05. .A mosószer-adagoló rekesz tisztítása.. Az órán jelzett fennmaradó id nem esik egybe a kiválasztott ciklus tényleges befejezési id tartamával? Ez az id tartam csak tájékoztató jelleg . amíg a dob teljesen meg nem áll. F 0 vagy a mosás.. F06. Egyéb hibák A mosógép képes egyéb hibákat is jelezni. Megállás után mintegy 2 perc múlva lehet kinyitni az ajtót. a ruha tömege vagy a centrifugálás során a ruha által okozott egyensúlyhiány.. és a kiválasztott program körülményei befolyásolhatják. Ezt az egyszer m veletet a Készülék karbantartása és tisztítása rész írja le. hogy ne lehessen kinyitni a mosógép ajtaját addig.

9 . Egyéb felvilágosításért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a márkakeresked höz. hogy ne használja a hagyományos hulladéktárolót a készülék eltávolítása során. Környezetvédelmi figyelmeztetések INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLAT ´´ ´´ UTÁNI MEGFELELO ELHELYEZÉSÉROL A szelektív hulladékkezel vel való együttm ködésre hívja fel a figyelmet a készüléken megtalálható jelzés. amely azt mutatja. hogy el kell kerülni az esetleges negatív következményeket a környezetre és az egészségre nézve. amivel energiát és alapanyagot lehet megtakarítani. Be lehet vinni térítésmentesen a helyi hatóságok által kijelölt speciális gy jt helyre vagy ilyen szolgáltatást nyújtó márkakeresked höz. A megfelel használaton kívül helyezés lehet vé teszi a termék alkatrészeinek kezelését vagy újrahasznosítását. A háztartási gépek használaton kívül helyezése azt jelenti.mosógép környezetvédelmi megjegyzés A készülék hasznos élettartamának végén nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. ami a nem megfelel eltávolításból adódhat.

18 20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa) www.Fagor Electrodomésticos.fagor. S.Coop. Apartado 49 Tel.com e-mail: info@fagor.com 12/06 LJ6A028C6/4 . 902 10 50 10 Fax 902 33 32 09 Bº San Andrés.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->