P. 1
Horváth Jeno válogatott dalai II

Horváth Jeno válogatott dalai II

5.0

|Views: 637|Likes:
Published by mskata

More info:

Categories:Types, Sheet Music
Published by: mskata on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

VALOGATOTT DALAI

II
t-

en w

«
::::l

a..

e
CD

.

en
:E

o
::::l

«

o
l-

e w

Z.7489

Horvath lena
valogatott dalai
II

EDITIO MUSICA BUDAPEST

MISTER BILL
HALAsz Rudolf
Moderato

HORVATH Jeno

~E~rU'

an1pn/;) liJ~7cJ
G7
egy ze- ne - 16 sze -pen fel kell G7

I~
egy e - des

II

4 UJ
4
t
D7
C

C

J J J 1J J J
G7

6- ran- kent meg - szo-lal mar Ke -rern a Ie - jart 6 - rat

rEJJrlJ
ug - rik tes - sek ki a meg -ta -

J~
16 - la . nul - ni . G
7

111 U J TO 14
Mis-ter Bill, az egy

6 - ra. huz - ni C

Es

J J ~ Ii
ur,

Es most ezt a G7

pingvin par kis no-tat

JJ

n

I

pingvin

Mis - sis Lill, az egy

1J J J ",)1 ;"J J J 1J ~ 1 l ~JJJ~IJUJn ! il Gr ~ 1 U J TO I J J J ~ 11 J J fO I iJ J~ I j J J n I
pi~~vin lany Bill Lill, ha az G~ - ra jar, egy p~Yin tan - cot (Hu)

C

rjI

Fm'

G7

4 J J J .,.,ll I J J
C Gis7 Dm7
in - ti ot, az

Mis - ter Bill ti - peg

egy - kettot,

G7

Missis

Lill topog

J

e - des ping - Yin

J I ... I if)'O J 1 J J iJ
not.

C

H7

egy- kettot.

Mis -ter

am

o-da

I Ii Mr r I J fr r
ha - zam-ba, ha - zam - ba, ha - zam - ba.

H7

E

Gye - re

1

Ii) fJ J J 0 ; i3 I
Blijj be - Ie a, bujj be-Ie az

H7

be

a,

gye-re

oe

it

~ J 'F r Dr IIF ,J J.J I J ~ 1

E

C7

A6

H7

E

G7

l

11 J J
minden

G7

nl
C G7

J;J
ping- Yin tlr

C

!

• 1J
Lil - leI

G7

a - gyam-ba

es

sze- pet

U
6

nil
hamar

C

at - mod-

jal.

J J ~ I:J J J
G7
Es ezt ok

G7

(_Hu)

Mis- ter Bill, az egy

n IJ
Dm7 OJ
161-rcl

;;
C

'l'1}'
e-

lang - ra gyUl.

6 - ra - szam

Dm7 ~ OJ

G7

J

J

JI

I 1. C

112·C

j;'
am!

- :11
Budapest

J ~. I.e! I J
e-

Gis7

J

J I J~ ? II
am!
Z.7489

101- rol kez-dik

am,

kez-dik

© ©

1947 by Allegro, Budapest assigned 1950 to Editio Musica,

3

A NEVED NAPJAN
G. DENES Gyorgy Poco ruhato HORVATH Jeno

. Vb

~4

€"
2.'

em

C ';
feny-Iett,
no - ta, A szivunk bol-dog szolt soha meg a

1. Meg igy a napfeny so-se

igynem

F ,. Il; J),J
eb - redt.

As

Des

Ilj) J I"'W1
orul] ve - lem, arcod fa - gyog,

As

Des

A

S

Ugy vartuk F

ezt

mar
G'

nap- ra na - pok
!'

J J J1 I J
J

Bl&D
B

f/~

1r II

i'

a-

tao

Da - lolj ve -lem, Szemed ne - vet,

~ ~\ fA ,l_LJ

Fm

B'

nJuI
CmG'fDCm/Es
tet,

E kedves szep unne- pen A ne- ved En is oly boldog va- gyok .

Es
&>

Isr J IJ
Fm

J I,J

Fm

J_I
tam,

-:t ~
~ &

nap - jan

~i

G'

n J n I· 8221 J l J J
.
A - mely-ben

gra- tu- la - 10k ne -

ked.

Vi - ra - got

» J~J
eg Fm

hoz -

G'

UJJ
e - zer - nyi

meg egy u - ze - ne -

ben - ne

~ 5\ ~' ~ ~
szep em - lek.

il i I Fm 3 il
D - zen a
szi - vern: sze - ret

I G'
ugy Es
0-

J
mint

G' 0_
reg.

D~A

I

:¢ ~&

~ 4,

i i

b

-

Gn:il

JJ
Fm

J

E"

r

I r' <J__lJ
ne - kern,

Fm

Bol- dog-sag

~H

&1
jo

J

~i~; J

G

7

vagy,

J
JJ)

IJ

G'

nJ u is J n led
B7
a- mi ne - ked nom. ne - kern,

0-

rom.

Hogy szep es

CmGlD Cm/EI

J J J J I J- Jl J I
Es tul az e - ve - ken,

Fm

Azt most meg- ko- szo -

J

IJ. ijJ> J~
en

C'

J J J J Ir J J l I; J. J) I
Fm G7
Hogy majd meg el - mondhas- sam szaz-szor a sziv-bol i - ~a- zan gra-tu - la -10k ne -

--

447 r

ma- radj meg

JJ Id
aI-kaI-

J.
e

4
©

11.

nev-na£

ma-

bol, Ho~~

~&

Cm

r

AI
~

G7

Jd~r: rlr1li' u fer ;II I' P ,. r r p ,. 1
112.
Cm
II

Fm

;p

Cm

II

ked!

ked!

1955 by Editio Musica. Budapest

4

MINDEN EJSZAKAN
RAKOSI Janos

.~eFiE;;rJ;c:dTsJ.;j.f iJn:u H~! I;m~
!
Nom volt az e-Ie-tem, es ugy szeret-te-Iek, Om Fm~ Om Ahogy eddig sen-ki meg'ta - Ian,

Slow

HORVATH

Jeno

,~ E::

C·,

r;C-' I J. = J. ~J -r
Am Om

E7

I E-.! E'J

Am·

Fiso

Om6(F

-0:: OJ I" II

E7

A7

,~ II·J. ; J.; J. J) I J 0 J. j J I J. = J.'
~

Es most nines egy nyugodt pereem nines egy szep napom,mert Elhagy-tal egy nya- ri ej - sza kan. Dm Gm6 Pl Om 07 Gm Gm6

r

piC';

r--t r

Minden ej - szakan a - zert i- mad- ko-zom, Hogy te vissza-terj egy Om El~ Om A7 Om

J~

11 yo

fEL I 2)

3. 0

J

n
A7
0

IJ
Om

"f •• : j
0 Gm Gm'

:4~ J..= 3,; J.
i

Hadd Iegyen ne- kern Om

meg egy boI- dog tin - ne-pem.

JI I J, 0 ]. j J I J. '= J. = r- PI IC 10; r

Gm6

~~ 32JfEt I~ 1]

Hogyha vissza-jossz sze- reI- mes szi- ve - mert, en az e - Ie - tern e - 101- kezde-nern. rol o Om ElP Om A7 Om Gm6 Om Fis Gm7

30

J
e ;

~ ~J ~JT [OJ P
0.

Minden ba-na - tom 7 C ..t

konnyen el-fe-Iej- tenem. F Am7

nl ~

"-naQ
Fiso Es A7

IJ)ijJ

~mJ

Egyszer nekem is

I E'; r

C;t I) pJ
E7

~~T~jJ TJ
te - het- ne Gm6

jut- hat az C7

e -Ietbol
J

F IF?7 F ,TI "

egy kis bol-dog -sag. F Gm6

I J. , J.; J. Jl
Minden ej - sza- kan GrrI Om a-

egy - szer ve- Iem is Om

4~J d 3 3 J I Je ~ J, = r' pic·.; c; r I£~ ]. J «6J 4' ;£;j JO J nJ_J rOO I.' i n# 'II o'z=pr zert i - madko-zorn, Om A7 meg egy boldog tin - nepem. © 1948 by Toborze, Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

az e -let A7.

va -Ia - mi boldog eso - dat! Om 0 Gm

d~

hogy te vissza-terj egy 0 - szi al - ko - nyon. Hadd Iegyen nekem ~1-l'-0-m----~~--G-m~6~----A-7~~"'~2~·0~·--~------~

II

5

HAROM BOCI LEGEL
HALAsz
Rudolf

HORVATH

Jeno

Svajcban ~ 11m

~®~
-Q
e;

_ ~ C'; r: OJ I C'; r; OJ I J J- ! J Jig J J1 I i. J~let ec~bitott,segy~a-ni- t6 bacsi ott megfO-~~~ a E¥l1es sze - A7lenEn ott JJJ I J.J J I ijf r r n I'e~r f=J £3

n n
Jon,
en.hat

eltern par he-tet, ott ne- vel-tek enge-rretJaj de rosszJaj de rosszvoltam Dm Gm ., liT Dm

n

en,

BUnOs

q~Twn
a lej-

r

sf -Iec-cel Dm

csusztam

a hegyeken,

t{5

szelen kesz a

ve-sze-de-lem, D

Cso- ko-

:~ ~ r IT be r
loztarn este

r

~ iIj J. B

D

iU'! IJ·nO HJ.) IJ'J J J I} JJiH.)I
es egy arany karkotot ta- lalnak a fii- ben,
'--

fel- mondtak else-jenegy me- set hoztam Svajcbol A7 D

r e r J n ,J n
Gm

J J IJ
en:

E7 A7

1;

iFJ
Ha-rem

·11 #1

Ci~

~i JAG
~ ft
::Q •

bo-ci le- gel

.___
D

Tancol

a bo-ci-nep

rJ?l' ij7'~IrJ(JrrJ;1J±r1 : 1-,
hu de, hli

D

....

n ,J. J Jan
Harem

I
GOA
7

, 1J. = J·3J

A7

de,

;

t: j

J, I
A

hu - de, hu

D

de szep.

j)J

J J I J J J J·Olj1rj(p
Gm

Giso

A.

bo-ci

"tvIfj~
G D
fli - re,

Ie - gel,

es _j!
n.

Jq_,1

napsugar vida man eg a

szemiikb'en.

, ~? iJjJ 1JpJ 13 I;
~ ...__, ~JJnIJ
~ # Jj J V
j
'150 Gm

DG

D

nun
C7

'-.-/

Lam

a-ranyat lei ki reg-gel

fli - re,fiire lep.

Gm/Fls

GmIF

IJIJ_J\pJ J I~l Mljt_'
F
rrenjiink be a

C7

F

tj

Cse-re- be

szenat

nJnIJ1J_}i'1ijJ.W·1J
Itl
D D G6 A7

Gmtfis G,"F

te- hen-mama jon: gyere-kek,gyorsan

iiSJiJJ1fn1t31
eiso Lim, itt

A7

bank-ba.

D

n I J. j J. j j = J j I J)J

kapunk,nekiink nines ugye szuksegunk a - rany-rir'

JJ IJ j
'--'

}

£0 1. j

I II

i#

a

re-zurre,

hogy szol- gal-tas- sa be mind, a- ki-nel

~ ~rltD fi,"p Irt.'J\):
lam a nep, ez hf

A

G

n~

arany van.

"----'"

D

G

;."j J

J ~ J I ~,

A7

D

Szenat kap ese- re- be

~J t

de hu de szep!

© 1946 by Rozsavolgyi, Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

6

EN NEM FOGOK UTANAD JARNI
RAKOSI Janos

PF FE 7 r F I ,3,

F/C 3

E /H 1 ---.

7

HORVATH A

Jeno Fiso

JI

4~J J J J J J I) r
Gm A7 Dm
meg- a-Iaz- ni szi - vem

En

nem fogok

u - ta-nad

jar - ni,

be - la-tom.nem

nUS Ij lilJlr:m,JJ IFe? fiJI
'--'"

A7

Dm DO

Es

A7]

er - de - meso Dm 1

Csak J

~ ~ J ,J.
jar ni,

Des+

I r] fr F I d.
bennem is van buszke seg!

F/c

r

a -zert, hogy te nevess. J

En

nem fo-gok

u- ta-nad

E7/H J ~

A

Fiso

J

IJ
I

Gm

J

J

J :J
F

A7

J
be

En

nem konyorgok

tob -

A7

J

J J J I J ::~hJ I 31;7~l\J P I f'
F

Dm

G7

C7

Dm

p
is

4~ Lsi
Gm Dm
J

so - ha,

sze-re-Ie-mert.

Til IU,'1.! ;'1).0
a - mi - kor a

C7

C7

F

Tu - dok

en

Itl
kad.

,. J

-V I (' r
en is

Am

vi - da-man ne- vet - ni,

:~~Tr7fEri
ka- cag- va btl - csuz- ni, J

E7 3

I J. j
bar

Am

J = _J, j J.
nc
3 Giso
be - Ia-torn.nem

szi-vem megszaE7

Tu-dok

i I F'
lak.

Am

It?
En

A7

ti - tok-ban

meg- si - rat - ta -

Dm 1

! F i TU 1I J
fo - gok u - ta-nad jar-

Des-r

LJ.
ni,

I F rIFf rr I J.
E~H J A
er - de meso

F·O IS

J

nem

Gm

J

J

J J ) J. I)
az en

A7

Dm/F

r- J) r'
szivem

Gm/E

I J) C' E rt rT'e'. ! J J1J II
r-

A7

Dm

I

Csak J __,

meg-a - laz-ni

~ ~ J. = 3.'= §j:l ,.:: I

Dm

G7

bolond

C:1

rJ
A

,7:lP I J ~,J.'J.; J. ~ I r' ESIt! I
J

a - zert, hogyte nevess.

Fme

Cm7

F7

Nem a- ka- rom, BI J __,

f ~ r: r=f

hogy

engem bar- ki is sir- ni

las-sen,

Le-ta- ga- dom,hogy erted rrennyit konnye-zek,

Egye-diiI

PJEll iF
hosszu ej-sza-

E7/Gis

B7/Gis

,J

J
a

I Cil r;t V r 10 I A,

A AO A7i

J
En

II

en tudom,hogy

ka - kon,

ba- na-tom-tol mennyit szenve- dek.

n.c.at
Fine © 1940 by Bard Ferenc, Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

7

TE TOBB VAGY NEKEM
Slow
~ ~G Hm

SZECSEN Mihaly
C G Am7

HORVATH Jeno
A7

ij# 0:) II J JOjJiJ In J JJJn'j'l'%itP J i ~ J I
Te ~ ~ D7 3 --, tobb vagy nekem, e-zer-szer tobb vagy nekern,rnint ez az egesz vilag. DO D7 D+ G Hm Am D7 G Hm
Egy kOnny a

ij D J£ J? ITll J. )11 J. ~ 1- ,. } 1 J U J {J
sze-rred-bol t6bb,rnint e - zer - nyi dra - ga

JJ J
,

ko.

Csak

te vagy nekem, tudd rreg, hogy DO D7

~ t#
,

jC

anJJJnlp@JUJ;
es a virag,
Fis F6

G

C6

JJlijJJ.J'IJl1;.

D7 . --,

)I
es
jo -

Te vagynekem a tavasz G Am G

J. ~ I ~:J JfJ I~JJ JSW
~

Sza-momra rre~t a mUlt,csak jelen van G9 Dm7 G9 C

# lijJJOJ] '--"--...___.... J
oly lagy Am7

to I J
a -kar

"jJ J
a tisz-ta Cm6 D7

t ij

yo.

4
&

J. ,,1' I J J J JJ
ho. A tekin - teted, Hm C

Szived egy falat kenyer, rrely oly pu-ha feher, Em7 Fis7 Em7 A7 C

n I J J :u Uj 1QJ9 "i1J h;J
UJJJIP"21Jh
G'

,,} I
Te ~

amely mindig nevet,

~ ~G

'·5}1;, Jig,

tobb vagy nekem, e- zerszer tobb vagy nekern,rnint ez az e- gesz vilag. D7 Dm6 E7 ,Cm

H J 4nJJ IJ JJ

si- mo-ga to. A7 D7~ -,

OJ

J

liOi J~. fl
Te-nelkuled oly .G Em7

t# ~ II

u - res es oly sze- geny, Am7 D7 G D7

~ Il!JJ J I rHV r Ir r

A Ieikem . D7

~ Ie I
I; ~,.,J) I
A ~

l ,. )
A D7

IIU
G

n n n I r r r r J. Jd r r r r J ZJ)

De igy most gaz-da- gabb ember nincsen mint en. G AmDoAm DO Am7' D7 G D7 G6 D+

G

~

J J J -:l J J J fJ

foldon minden nagy vagyon csupan ilhi- zi- 6, A Kines IIlIgCiban rreg nem boldogit, D '? DisC Em7 A7 C D7

I J J _J J J J JIJ I Err r J J j J I zJ.

7
D,S.

Jd I
Te

pompa es a feny kozott rit- kan ta -131- a- to, a boidog- sag,amelyheznem kell rnis,csak sziv. h

poi CODA

aJ.

© ©

by Rozsavolgyi, Budapest assigned 1950 to Editio Musica,

Budapest

8

EGY TISZTES,OSZES HALANTEK
Slow SZENES Ivan Es Fm

~4

;

lLb

4· J U tr I
Asm Es
0

q JJjJ
G7

B7

II: r r nO ~J]J ~J I J J
AI

Es

C7

HORVATH F7

Jeno

Nem sirom en

vissza, a - mi

el-mtilt,

~ fi, J J J JJ J 3J I
nem volt az a szamomra oly

As

I JJ ; J,tJ
F7 OJ ).
ember

n I J j.
Cm As ~

I J J J J ~J ]11 1
semrni missal nem po-tol-haAsm Es

F7

jo,

De a teny.hogy fi-a- ta-labb voltarn,

"

B7

I

Es

r r ~r r ~J J J qJ I
c: e
Bm Esm

C7

IJ J JJ J J
JI

J

JI

e

to.

J J iU;1
," t stug.}enyeg Es
., ~j,
tisztes,

B7

Hidd el, hogy a . rragam- faj- ta

sok fi- a- talt konnyen le- pi -

r! I r ,J
Es7
el- mond,

n iji~-r r E r I r ~"p II
. F7 . B7 Asm Es C7
Egy

pal,

r r r rip r 13 ,1) I r J r J I V J ;~; rJ) I J r r r
As a7
0 - szes

az, hogy higgye, amit

es

tud- ja azt, hogy mivel impo - rial.

I

4 @, ijJ Jr'
Fm

j

I e 1- ~Y V I r
gar. Ha

G7 C7 F7

ha -Ian- tek

B7

a

no szama- ra

Es

r F rip F lj
a ta-vasz-ra,

am

a- jan-dek

Es7

es

-r jl I F J
meg ninesen

As

ugy kell,mint az

r
Es7 Fm
a

011

I

t.

o - szi nap- su -

sor ke-rul

0 - kunk

b

Asm

~ ~1'

VJ

tie J) I J r r r IijJ J J. JS I e__LJ.
Es C7 Fm B7 Es As Es
bo - ba, A

J
Bm
Mar

I'c r
cJ
Asm

Bm

rr
,J

ta- lal. t. panaszra, aEs majus csokja csak hozzankBm/Des C7 Bm Desm As ~ ~'l, ~'rU r r IPP elf - J I U r uri

p r v r r Ir
a -jan-dek,

nem ja - runk

I

4~\ J J ~n J J I r r r rip
B7 Es
Szoval hidd el, hogy egy tisz-tes, 0 - szes

Zser- bo-bo-bo-bo-

feke- te fe- ke-tebb s forr6bb az eszpresszo - ba.

Bm

r J§ ,.J) I r J r J I v J ~
a no szamara

Es7

As

,J) I
nines

ha-Ian- tek

C7

r r I ~J
B7

I 1. Fm

J

Je

B7

J! I J PJ J
bo ram.

Es

Fm

87

:11 JI

t f-~2.

o - reg

fer - fi,

hidd el

cim-

,~1J ~J J r
Fm
hidd

J5 I e~e
ram,

Es 8m/Des C7

IJ

Fm

OJ

r

011

Ir

87

rJ

e_J; *
Es
lany.

-

II

el cim- bo-

leg-fel- jebb csak

nil fi - a - tal

©

19S7'by Editio Musica, Budapest

9

OREGSZEL, JOZSI
RAKOSI Janos

4- II: 1 J J J I; ElTI 0
Ragtime

I J E1

6

k)

n IJ

Ii'l

3) J ~J II J J'---I
d - regszel

HORVATH ~C

Jeno

16 - zsi,

®

F

..../

JF
,J

r

Cl

JI

J J U J j 13 I
OJ

A-;;;]

nJ nD IJ
Am G/O

Om7 G7

GJ#

J_LJ i J iJ
kezdesz ki·

meg- hit- szik

az

a- la - ko-don, meg a hajadon, nem vagy az a re - gi,

d#
Em

J
Ha

r

I f'

Em

& I? r r
tern,

C6/E Es7 G/O I

'E I r

r r ~r r c: r
a szi-ved, remeg

Em I

4 D J n J~ 1(4 f7¥r J r rio 11 J J ,J IJ r'l 4 'E u c r c:r I r n f I? r r ~r I,J J__LJ n r r r t 4 J n J n I; n ) 1JiJ I J JJ_; r r J IJ J J 3; f3 I &. ~n J;3 31 I J t(JJ D r U I I - II
dol· ni. fel - jossz

Am7 07

er·

Am7

07

gyorsabban

dobog

GAm7Cis<yB G!H'C7

F

a kezed, S a-mi - re fel - er -

Oiso

Em

Es+

nel,

G/O Em6 ~

faradt vagy

F

mar.

Mit kezdjek

FisO

ve - led?

OIsz csak rnellettem es azt pi - he-ged:

Hagyj 00- ken

Dra - gam,

mi-re fel- do - co- gok,

C'

Om'

CI

Gnt:'\ t:'\ t:'\

C

F

C'

Am I

ep-pen e -Ieg nekem,

el - hi-he- ted. d-reg- szel

J 6· zsi,

rneglatszik

az a -la- kodon, meg a

Am

Om7

G7

.C

Fm7 B7/0 Fm/C Oes/Ces

B7

n

t

ha- ja-don,nem vagy az a

ESI

, Qj.
As

1

n r r r ir r .ra tJ
ESI Es

re -

gi,

a - kit en

sze-re-

tek.

1

1* f3 J J J ,J I J J) ;~J J J J I
B7
Neluiny napja folyton azt figyelem, Es B9~ Es'" Nem vagy mar

EsAsEsB

7

E

s

Van benned va-la- mi

'@;~jJ.jIPJrlrJiJJHJ-.LJ-llnrrr§~
i
!!l1 ~%
& V

AO

Es/B

furcsa nekem,

Fm7

Es T

I

oly nagyon vi - dam, mint regen, el - faradsz hamar szivem.

Es

'h r

r 13 'lE 13 J Jj.a IJ JJ il_JJ ;
G7 As Cm Cm7
akad a - ki a - lig ismer te - rad,
1M

em

Fiso

Naprol-napra

szilkebb

Jj

I~ J J. ijp
&CODA v~ C G9~ C
no-nel is mar

G

lesz a ru - had,

S a legszebb

As

tr JUll tleJY H,)JiJ
Oreg-szel

G GO G7,.,

IIq~~

~~r-CcgDA·

ij '(=rr~- II
- tek,

fon- tosabb a vacsorad.;

© 1949 by HORA Zenemukiad6 Vallalat, Budapest © assigned '1950 to Editio Musica, Budapest

10

SZEMEDBEN OTT MARADT EGY KONNYCSEPP
G. DENES Gyorgy HORVATH Jeno C7

t e "( r r J J J J I;
Sl0jr
Om G7

C

J

E7/H

I.,. err

Am

Om

ttl J J J
~ 3 -, jo. F

1e

C

I

• 'I{!J1 J J JO
C E7/H Am

F

E7

Szemedben ott maradt egy konnycsepp, mint reten el - kesett ta - va-szi ho. Am Om6/ H Am. Am6H7 E7 F Om G7

11SJ J nlfH)·
G73 C C7 F

~ h'U r ;JJ3J lis
a Bocsasd rreg azt, hogyaz a

Pedig mar vero-fenyes szep napok jonnek, s a rossz utan Om

itt

-. J J I'It:rrtUh5\~ IrPJ ,J JJ J I
rna - sik Am

E7

ijl J J

Om6/H

~ pJ 1 r'
is - met a F

egypercig Uj volt es bolon-di- to, De most az arviz utan rned-re -be ter meg 6 Am H7 E9tl Am Om Om7 G7 C C7

p 1 eJ
fo ly6!

"c:U ICO JJ~n n Ilj3l_,JJ JJ

4 51; 1r' V IiJ
Om7 G~#

yen

C G~~C

~ aJ I J. 0 J J,} 3 )1 1l]J

Rossz voltam,durva ri - deg, tudtam a konnye-idet, s nemvoltegy Om7 G7 C C7

J OJ J in 1

~, J,J J r' V I e

~

meg- er- to j6 sza - yam. De most mar la - ba-do-zom, Am6 H7 E70m6 E7 F Om G7 C

.--3-.......

I,. C1 r J J J J 1J J

latorn a mo- so-lyodon, hogy koztunk El'H Am Om <E.3....., '.

I.,. cot! lt7 J t J I

-4

minden mar rendben van. C C7 F E7

e

1,.;UHJJJliuJ

Szerredbenott maradtegykonnycsepp, mint reten el-ke-settta-va- szi F Om6/H Am _....,., H7 E7 Am Am6

HIT;lr r I.. Fine"

~4"J,3ijJJJJJ
~ "1 n
©

h6, A- mit a nap felszi,ha lagy szelldk jonnek, sa rossz u - tan itt a ,~ j6. Am7 H B Am OmAin70m Om6 Am7H B Am OmAm Om6,.F E7

In]
IJ

JJ
fa - kon,

I"J,MllJJlnl1J: I
Csil-Io- go h6 szi- talt a szelver- te a - gon, F E H7 E H7 A Gism Fism

Ej- sza- ka hideg volt es F EO F

der tilt a E7

JJ

0: U., J J

li,Olin iJ JJ J
pan.

I

1951 by Editio Musica, Budapest

II

EJFEL UTAN
SZECSEN Es
Mihaly

11]JJJ]
Ej- fel utan el - ol-tom a kis -

~.\ iF I ;~7~'J1,;rnJ J ~ J ~ I ~ <l 7 J.
lam - pam, s gondol -

I; J I J l. }
ko -

Gm

HORVATH Es

Jeno

8

;Ii

1

dom,

~

I

8' Cm'
hoz-zad

ki vagy ne-

~'II

J J ijJ I J J J.
JI

C;S'

810 81.

kern!

r

Ej- fel

u-

tan,

a szivem do -bo - ga - sat

pIJ

Eo

B7

Es

I-

1

J

J.

Jl 1 A.
utan,

B9~

!,jJJJ]
ha rad gon - do-lok

Es

kul- dam ked - ve - sem.

Ej - fel

Gm.

~ ~f,11

IJ

Es7

j

J I JiJ pJ J J
Bm/C C7 Fm

J ! fat ~C1! r r P I
As Gm7cl# C7
lem. Te is gondolj

Fm7

4

er - zem, hogy nem volt meg

As7 ~b"

r r!

AO Es/B

ram, s ta - Ian akkor meg-

r·~rn
Fm

i -lyen tisz-ta sze- re -

!PC

f' I J J3
sze-rel - mem

I J ~J
mily

B7

j)
te -

I &-=1
len.

Bm67Des

majd

er - zed,

veg -

~I'

~\ E! a I r r
Egyszer

C7

r I r r I r ffF !'r ('
As7 AO Es/B ~
tan majd

Bm/C C7

ej - fel u -

el - megyek te - er - ted,

s nem va - lunk

en,

es

mar - is

ott van

JJ
gon- do -Ia-tom-ban

JI
Te

Asm6

10 J.

a szivem-ben

a re -

} IU.
a dal,

ES/G

n~Ie
a kol- temeny

meny.

Esm6

r IrJ nI
B
HO

Minden

vagy

a vagy,

D.C. al $ poi CODA
Te szi- ved is az enyem.

&

$ CODA

es

er- zem,hogy a

~ J. I J ~ II ____..
-sem.

Es Asm6 Es

©

1976 by Eaitio Musica. Budapest

12

LAMPAsSAL KERESEM AZ IGAZIT EN
HALAsz Rudolf Moderato Fm

I

r

fj fJ J i3 I
ke-re-sem az

87

fiJ J -0 ,J
'-....-

Fm

87

IF 11 J
Erzem.hogy esak az enyern.

HORVATH Jeno

J J .J

Lampassal

i - ga - zit en,

meg-ta - Ia -10m

meg az i-den, Kinek a szi- ve,

lel-ke,

no - tas

ked-ve

Ku-ta- to

Ir

Es

cr ..rJJ_'
Gm7

I JDJLD J1

8m

C7

4
~

lam-pas-nak hasznalom a szeme- i-met,

S5t fel- te-szek hozza egy szemiiveget, Hogy ve-Ie

w',

FrO
~

p"J p11 J ~"l f' I j'JJljjj'
las - sam, meg-ta - lal - jam

n J ,J I J r
Legyen a pa rom,

job- ban

- ~~ljJ

F

rr

3

-,,&rt 3

F F 11 J J J

G7

Fm

n I J ,tJ P I,J
G7

a-ki sze-ret.

r IFr r F; kI
Cm3 -, F7 C7 CO

I

i.
~~~I

arkon at, bokron at fusson hozzam.Mert van,hogy mindig az kell pont ami nines? Dragama ket szemeddel

8m


~m

Un J) I r
~.,

C7

Fm

~,. p, I J Ji"J }11 J 3jJjt!J - I
OJ
nem la- torn,hogy Te vagy a kines.

~ Es

Cm

i- de tekints,

&~b

~-

:7 ])., ~
j

A sajat

lam- pa - 8Om-t61

I Es
Cm

J p" ~ WVI
ne- kern

I Fm~

IP j
~I

~?:j

£1

I
F

8m

r87
COt

c7

t i
©

Esz - hez

Fm

~ ~I~J

J C' J J), I J

ter - tern, P}

nern kell

JI., F
Es

p" I f7 J ill ijT r
Te vagy a

ki - vii -led 83

so - ha- se mas, F7 3 ___,

Mert szebb ninesen,

mert jobb ~s7

ninesen,

veg - al lo v

~CODA

mas. D.C

at ~

I

~~I!.

J

Es

31 3J~J-

II

poi CODA

"

Te vagy a kines.
1953 by Editio Musica, Budapest

13

HA TUDSZ A BOLDOGSAGROL
Slow _~ ~~I, I: RAKOSI Janos

MESELNI
E

~mC Et [; rt I}J
G7 , Fm bol-dog- sag,

tJ
07

I

TJ ] J
G7

S

7

HORVATH

Jeno

JJ

J

I

J P] I J!j Jg if' I J. tl J.lkJ;l J l__!_~ ~h ~Oct C', or I}J J(j I J J J
Ij J
Mondd el, hogy mi az a mert ezt az er-zest nem is- me- rem. Es7 .--- 3 --, sze- rel- mes,
7

Frn',

Ha tudsz a bol-dog-sag-rol me- sel - ni,

ker-Iek, hogy me-selj nekem. Cm

'-"

~

~

-&

!~"jjlJ 7j J lijiJ J fa J :!d~J ! 8liB=.~ ~De, ~&\ TD J £13.11 IE fiJ J J ;"Tr
~ Fm/As Fm
I

t

A szi - vern ak - kor is O b F~ H

nagyon fajt,

sen

ugy e - rez- ternbe - le - ha -10k.

7

J

Mindegy, hogy csaloosz,vagy sze-retsz a E$

szi-ved az fa]: 07LC

G/O

sehogy-se j6!-As7 G7

=19
J

10

8

7

E~e rtTe
J :J

:@~
t. I

:i_

Hi - a - ba I, Cm« I• .,. l

r; r.r

minden, a

boldog-sag nem mas.mint sze[) • .. ~ ~ --.

®~!& J?J7
~

Fm6 Ha tudsz

i

IT

r

il - hi- zi- 6!

I

J) J

JjJ

I

J ~J

J

As

iil iJ UJ. )IJ~J J.
bOl-dOg-~g- r61 me - sel - n~?

kerlek, hOliJme-selj neke~

I0 '----"

I
I

l

J) I £~ J.j
a

iil

,pI, 1 J 3 0 Pl i I J au 1h.JJ £11 J. "---'
~ ... ugy sem 10 - gom eI"- er - m, C 0° ~

mondd el, hogy mi az a , Cm As

boldog- sag; vagy bo-lond-sag Fm G7

bol- dog-sag- r61 be- szel- ni, Cm G7 Cm

~I
7

~~I'

. En ugy sze-ret-nern tudni, mi kell a bol- dog-sag-hoz: a sziv? vagyj6 Cm CO Cm 07 . G 07

"l> c:r

-51 n 14H5f tJ·

•• ezt az er - zest nem F

~J

IS-

me-rem.

= J. j

IiJ
J.

5

til;. I J\ijJ. ,1 __.,.
G

q7

~:pJ:a tW. S J j ,,,jAiJ. 0 ElI.~
Oly regen ker-de-zern mar.De er - re meg- fe-Iel- ni
Budapest

PijJ· I_~rfTr II
nehez. D.C. al FINE

zan esz? G7

nehez, nagyon

© ©

1940 by Bard Ferenc, Budapest assigned 1950 to Editio Musica,

14

KERESEM
Tang6(Bigin)

EN A BOLDOGSAGOM
HALAsz Rudolf HORVATH
~ .

Jeno

-, j

~

£J 1J__LJ? i U I Frlr E£j
~J

Dm;>

~

~

I J 0: a r I
F

t

vern

ke- re-sem

e

H#
4;)
H7
az

tr

reg.

-E
eg, E7

Benned

ta - Ian

'----'"

ezt rnegta -

la -

10m,

I J r:

r IJ
seg

j j '3 I J_ (E" ~
szemed - ben ego Orok re· meny

a fold, az

a minden·

;J_J! jl
0 - le-

n

I j (J) ~(ti ,0
er - ted,

Ket ke· zern en

J frI

le - sed.

r fa) ~ I J J J
Am

ki - nyuj-torn

J,_Lj?

A bol - dog - sag

Dni7

F

6SITe
led. Ma ej - sza kan

E f J I F'
szivunk - re

J!

ve -

t r.r
a kek rna -

jott .Am

el.
E

rna

I,J
dar.

F7

Il 'J) II
Mi -

szall

Am

4 in JJ I r go 0 If= rf~r I; d
ert van az ugy, hogy az eg csu - pa kek, Myert, hogy a fold ~in -

t W r QlI J ,JiU J? ) I Jil#O 3] ) I LJ J ).,.
dig csu- pa zo~:, azt kerdem, mert hogy ave-rem

Dm

.

H7

l7

Am

E7

!!tJ!i.c

CisO

1m PrJ I
cJ
Al-modom

To -led
H7

J fJ•a J- j I
csok nem e - leg, Az

E7

Am

J.J ija J

E7

liz, ker -get fe ArnC

j

J

n ;*1 I in
le - jar;
A CODA

Jed? Mi - ert van az ugy, hogy a Cis° Dm

a - lorn

el - szall, az

6 - ra

ve -Ied, A6r..

, z4d c~d;«) II
szarn hogyha e- get; Mert, hogy ajkad
Budapest

~

Am D A

eg?

- dar.

© ©

1947 by Allegro, Budapest assigned 1950 to Editio Musica,

15

HEGEDU, TE VAGY AZ
SZENES Ivan

EN
07
..,

BARATOM

ij~b~ ,. EttiJ
~~ J ,U
o~
07 Gm

:i

Valse moderato Gm

Cm

I

n J J JJ 140)
Es

t! II ijr·.J,J
r.>

""

cm'
dti,

HORVATH Jena

J

1

J

it_J_ J
r PIP
0° F7

He - ge -

l

4IJ
az

3 Ir J J
en

Cm7

1

J J. ) I J.
cim - bo -

te vagy az F7 B

4

en

ba -

~b

J ~ UI F
A te

ra-tom, Cm

iJ J J) I r r 0 I r
II

e - gyet - len B

hi!

Es

n I r c· p I
vi - gaszt ta -

ni;n:-Cm'

bu - vos

ze - ned ki-nyit- ja minden

07

~~I}

P

#ltJ)1
a

I r iF I eJ
szi - ve

A7

07

t!t IiF"
ki -

Cm

-m IJ
01

em -ber szi -

vet, Benned

,J I J
HO
vi -

07

Gm

;(

1

-4 ~J
@ ~b ~ i-

hi! mind,akinek

~

nr
1
a te

faj.

Es

J J 1 J J.
ve - gig

Cm7

He-ge- du, te vagy az en F7 B

J) I J I J
se;:------

t r:: I; I ijr
Ha a

Ia - gom, Cm

r

FI
Fine

negy hii - rod

07

r

J
jo,

IJ J
egy kis

Es

JI

Cm

J 1 J I J. iJ fJ J Ir
es a koncert

Cm6

Gm/B

otb

Zar - 6 - ra

J I J IJ er.

Gm

el -

hur

meg-pat - tan,

ve - get

-...___...--

II

~~" ,
~~b

Gm

IfF

J

I~¢

J

,~¢
r6·

I~ J J I Jp ~J I &F
kar, hogy F7 oly gyor-san F7

A7

Cm

Szep

07

el -

;.
multo

I ~. J
Cm

J I r·W
. GmLB

f.f J I
J
nak.

ij~f!

B

I

Szep

I ~. J _w I i#. J J I ,

07

volt

a

zsa -

ag,

Kar, hogy

!i - rag - ja

OJ

JI

#.

hiv -

IJ

Gm/B

;

minden

oly

mesz-sze van
Budapest

mar,

hogy

i-

gaz

se

volt.

He -ge-

~ 1957 by Editio Musica,

D.S. (If Fine

16

EZ AZ
Samba
F

UJ

TANC, A SAMBA
HALAsz Rudolf F FO F HORVATH Jeno

~~"Mr. ~~ ~'r :11J fJ J J J ItJ I.,.'t~
Ez az uj tanc, a

jr5

I

~I

DI

I

DI

DI

J ~ IlfH
F

JJ

I

Sam - ba,

rna esak ezt jarja

C7

~~ J>_J
~ F

t?
OJ

C7

IJ J
FO

r } I n J J U I J pi ijJ J I Jl J J2;J
F F
Klemperer.es ezt

F/ADesfAGm7C7

~~ no J I J ~ lip ~J J Ilij J~ 4~n J J J I J 1 J J I J) J t;l I J J J
Me - xi - ko! Ezt tan- eol- ja

C7

jat- sza min-den

jazz tri- 6.

J

(J

IJ
Es

C7

OJ
a

r'

Jj

I

Van egy hely Mexi-

ko - ban,

a ne - ve en -nek:

Samba - bar,

bar - ban

F/ADesrAs Gm7 C7 F

G7

C

PI I~r r
ezer

G7

r}
esak

I

az e - gesz pre- ri

16 - ha - ton csak Sambat jar.

Mert az

ej

ve - szely.hat

IJ
pi - ci-ke stukkert hord a no,

OJ

J~
egy

Es ha jo

I-r r r' J) I n ,J ijJ 'r
G7 bosz legeny
a no nem beszel

G7 As7/GesF6 G7

I r;J. OJ

F

J

J I C)

FO

4~ J
Es

1O!

Bumm!

Joj-jon

el Me - xi -

ko -

ba,

ve- gye fel szeles

ka-lap- jat,

C7

J
a

r

J5

I

a

JJJI

F/A DesrAs Gm7 C7.

l &J ijJ J I }
ve -Iem

F

J

J~J

II~'",~

bar - ban,

ha nagy a rum -Ii,

jar - ja

a Sam - bat.

Most uj tanc van

di- vat- ban,

Jaj, de fur - csa

di - vat van.

Nos, kerem.tancra

4 . ~fV J J r n I rn in I
As DesGes C7 COC7
fel- kerem, mig a jazz zene szol vig~

-e- ~

~ij ~IIpot.s:. at
D.

jr5

CODA a Sambat.

© ©

1948 by H6RA Zenemukiado Vallalat Budapest assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

17

FELHOS AZ EG
RAKOSI Janos HORVATH Jeno

t. j

Felhos

az

eg,

e- so ve-ri

ab-la-

korn,

Meg - jott az

,j

G

a J) JJ
ez a

D+ ~

Ig_jW'?W
torn.

E7l

I

AmGiso Am OJ

r I'; Fe U
benn megis en ne kern.

E C r " I"
majus hangja

szel ze - ne- je al- ta -

Szivernben

. -cn/'

osz,

j

zeng,

Mert

szepternber

ho -

zottel

A

szel

4- J r J Flo-=--=-' J J) J J J J Io_jJ
Am7 D9b G C6

zug,

fulem-be

a ne-ved

siig - ja hal - kan,

En

ugy

hall- ga-torn bol- do -gan,

crti'

G

DT

G GO G

#

,1; Uri e
Megjott az osz,

Am D9b G

C6 Cm6

J

:4~ J] J 3 STU
szel ze - ne- je al - ta -

bar

fel - hos az

eg,

ct.___
torn. Szi-vernben benn

,eJ

h.-=-bJ
zeng,

Cm6

D7

r r r I fr r r r IfW
Mert ez a szep- tem-ber

E7 Am

E7

H

B9 A9 As

D9

D9~

J

F' V I ejJJJJ} ~ Ii

G Cm6

G

~ rr

tj

ho - zott el

en - ne - kern.

FINE

II

F9

E9 Es9 D9

J

r I J J ,..;
~
var.

G

JO I r
F9

F9 E9 Es9 D9 Hm

r

F rio
a

Om E7 Am7D9~Em711

rJ

OJ
H

4
©

Osz - szel, szeptern - ber- ben,

tiJ J

D

T53 11
Dl ~

szi - ve rna -jus - ra

d Em7
porn,

--Giso Fiso G

a - rni - kor

bu-csut

int

nyar,

Minden

ern- ber

IClJ- IF
.

Am· E7

rrr
Em A7

E9

Ii

Am

J

~';Ji?lr
ez lett a

D9

G Am6

raJ r

Furcsa

tan, hogy nekem

legszebb ho-na-

IJ
En

D

r

J J I J J ,J J I· L:::: [J J J
meg nern bu - csu zorn.

Fism

D

Am

""l

D9~

r II

*

a nyar - t61

Fel - h6's az D.S.a/FINE

1950 by Editio Musica, Budapest

18

EGY CSOKOR IBOLyAT

* ••:) II n
Slow C
Egy csokor

SZECSEN Mihaly

no} jlln#-lJ
Em
i- bo-lyat J az ab - la-ko- don at

HORVATH Jeno

J Il'iJ J J#=J J J I
rna ej- sza- ka en be-dob-tam a

Gm6

A7

4 ;PJ V· J' In
Dm A7 Dm
szo-badba. Ha

iJ H JlI.niP,@'lblJJ.iJ i~ I
fo - gad-jad tolem el,

A7

3

Am6

H7

4 lJ *J~l . I , n; r r r rip J J) J I 'Ii] J J fJ J I 4 J Jl J IJiW] to 31 I J J J J J J JJ IJ J r r I
Em H7 Ern Diso Om C Diso
po- hac - ba.

nem is er - dekel,

s az G7

artatlan kis csokrot tedd majd

Dm

G7

Ott uj - ra kinyilnak a

C

G7

vi - ra - gok,

tudom az i -bo-lyat te

C

C7

F

C/E

GisoAm

Oh

i- rna- dod; ~ F.

<:»

Em- lekszern egy majus es- te G7 C ~

egymas gon-do -la- tat les-ve

meg-vettunk

egy

ij 0&4.).
• J1to
DlIna· ra.

3

Wll)JfJJ·)lnJlt?)lpnn#lfld
Ez

Em

~

Gm

A7

Om

kosar i-bolyat,
A7

J 111jpJ. Jin:i1:'@'JlifJl:lfiJoS
Az el . so csok utan

Om

rna egy e - ve volt,

~

a . majus ugy da-lolt, sa

A7

Am6

csil-Iagos eg raborult a
H7

I

4"$) *'t;~ I ,,;J J r r r rip
Bu- da - ra.
C

Em

Diso

cgy

ev mult el csupan

Om

S te mis-sal jarsz tmStkaron-fog-va o G7 C Dis

J j?,J
C7 F

I ¥; J J J JfJ J
De akkor megis nagyon

............ szeret . tel.

IllJ] n J"3 I J J J J
G7/H C
Enyern volt a szived,lelked, rnamo-ro-san

Lehet hogy mindent el is fe-led - tel,

J

J

U)

Ij J

qE

Giso Am

r F'

azt Ie - helted: igy meg senkit

ICE
nem sze-rettel talau, Te mondtad ezt azon

Fm

Elj ((
az ej szakan!

. G7

11. C Am Om

11, I - :ltUJf'-1I
FINE

G7· __ C

112.

© ©

1949 by Nader Kalman, Budapest assigned'1950 to Editio Musica, Budapest

19

Ugy valtunk

el, mint

kilt

ba-rat,

ki - csit [0 -Ie-nye-sen,

Em - lekszel kedvesem?

Azt mondtuk csak: jo

ej- szakat!

Majd

jott egy kez-fogas,

U-

ta - na semmi mas. Em

IJ J En vissza - fojtottam a konnyet,

Am

I ,. a.J J

Am6

#

H

err t

OJ

J

*II
os.«
Egy Fine

Azt hittem igy elmen- ni

konnyebb;

Becsaptam akkor

on-magam,

De

szivern, lelkemet,

Be - csapni nem le - het.

SZERELMI ABC-BEN
ZAGON
Slow ~
Istvan

~J£

~

Cm

r

eRr

r

JJJ;IJJ

!-fD

em

HORVATH Jeno
G7/D

I r r br r J J J J I e
ol-vas- ni egy kis-gye-rek se

Cm/Es

r:I'

em G7
tud,

I

Kis- ba-bak sem tudnak rogton jar- ni,

I J J ~J J
Azert kell az is- ko- la- ba jar - ni, ott

As

;1q J
. D7

J

o
"U"-t.

ta - nuljuk meg az "i"-t, meg

·4~

D Cm &

r r Mee
D7

H OJ

O

J
j

J3

IJ J
te - ren,

Cm

4
© ©

Ugyan-igy van ez

~b& ,j

J

sze - rel - mi G7

Ezt is meg kell am ta- nul-ni F7

meg,

J; J :J

J J I qj J pi:J J J,J J I J U ijJ) E r U I e I
G7
hogy jon egy ta- ni- to- ne- ni, megmu- tat-ja a kis "a-be- cet"!

C7

Var- ni szepen

es re - mel-ni,

1946 by Mamitz Frigyes, Budapest assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

20

I., JJ ] JI

F7

87

r"

6 I)
J

Es

t
G7
0

c::r
Nem kell

4~\
~ I

Szerel- mi

A-Be - Ce

-

ben

a "be", a ba - tor- sag,

D7

ijJ
fel-

r
ni,

t;T~ 1I J J )
nem bant a

Fm J

Cm

J. j I J J fJ ] I
s6t le het, hogy es6 - kot is

As

Fm

ne - ni,

I ~ J J J J> r
Szerel- mi
.7

F7

87

e Er
I ;;
leg.

ad.

Es

}; Gt I
Tud'--ni

; ~\ ij J

'0

r &J J J
r-.~

Fm6

A - Be - Ce-,

ben,

I J)
il - lik,

Cm

!

11 I J
mit sza -

As

a "Ttf' a tisz- tes - seg, 7 Fm J G Cm

J
es

Iu J

l
G

J.b I
Meg - ta-

il -Iik, azt.hogy mi

bad

mi- kor e -

IljiJ.
nul- ni

Asm

87

i 1j
ne - ha

Cm

Jj 3.j J. i I;:~l;a -p I IJ.
az is - ko - la penz. Meg - fi - zet - ni

Gm

Cm

kiesit ne -hez, s nem

01 - cso

ne - hez

e - set, mert

rei - fi - ze - ted F7

az

e-

Ie - te - det.

12_lJ J
Sze- rel- mi ~ I ="Es

Cm

I~JJJ
a "Ha" a

07

}r
ha - zas sag.

A - Be - Ce-

ben

-

~'&

'p
Szornyu rit - ka, mert egy a tit - ka, Szaz sze1. reI - met fe -Ied - ni,

Cm6

.~

~111z

JJ
e - gyet

fJ J I 3
Cm
sze - ret - ni:

j 1if r7 I r'·
3

G7

Cm

G7

I

2.

~

:11

Cm

"
- sag.

II

bo -lond-sag,

de

bol- dog-

sag.

21

A GYONGYHALASZ
pARTOS Jeno Tango

Zenejet

Georges

dallamanak

BIZET felhasznalasaval

A

ten - ger

fe - lett

bi - bor- ban

11-szik a feny,

Em

- J:! 3 ij
ij~
13 - szok

Em

Tuz-es6k-kal

; J....___.... I;
ja

Am

5 S.,
a hol- das F hoz- za

.0 I,l_lJ
ej - sza kat. fe - lem

H7

rJ?
A

I

VaT -

11 {Jjl>; J) I .r S ~l 4 F77J7p
lagy szel - 16
I

OJ ; ~

3

szi - vem Te - meg,

,.
J

A gyongyha-

)
A

II
I

szo - mo - ru

so - ha -

jato

f-gyongy,

Em

I----=w

JJ
a

OS

ffTTsc r r
gyongy ott

Am~

r

dra - ga

fek - szik

I
H7
a ten - ge -

f

Em

I'r
I cJ
Hm
mar,

!f ~,

I cA2£L,J J
szall

H

J . .,
H7 H'o/A
gyaz.

Aiso

lenn

'~22JJ ; J. ;
ve -

Em

Aiso

reno

If
Am
Egy

Em

ge

I
o

s

~

---J
J
l 07
a

IJ

LeFis7

a gyongy-ha -

ha

J J. ,1
nem vi -

I

J

JI

r

z--

IS'[ r
igy Am6

r :JH7

--

gyongy -

(?lee
Ha 0 -

r r rl
az

,CJj) i jj rJ I rTI'c
C
tet, E Nines sir- ke rcszt,

szem ott

let,

kiiz - eli

r

j .;
ne - ma

at

$1#

J :t' I
gyasz,

Em

Am

U ri I ka
r':'

e-

Ie -

'!!-----..._

£ P F# I JUlf
Am Em H7
a gyongyha lasz.

~S l

csak

t II

rok - re eI - me -

rul

© 1941 by R6zsavolgyi. Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

22

R6zA, MAGABAN TULTENG A PR6zA
SZENES Ivan Allegro HORVATH Jeno

4## i ~ j i
#
E7
tul - teng a

~

A

I ~ ij I ~ j j I ~

i i II J 3 J U U
Ro - za, rna - ga - ban

~A

I '

4~ J J. ~ I J JjjJjJ J J I J ,J~J 4~#_.. I J J J J J I J J. V I J UJ
pro - za, rna -ga bol - cscbb

J J IJ J
mint Spi no - za.

A

e/H

J J I J ~ tJ
es egy froccsre meg -

H7

EI - vi - szern en a

va - ros- Ii -

zse - be,

~

~#jl
~

J J J I r ~r I E
hi - vorn rna gat, ju he!

E7

1J

IJ J J J J I J
Egy ha - to - sert a

A

J.

V
ba

hin - ta -

E7

~~#

W
iiI -

J22LJ
het

J
es

J
a

IJ

4_JJ
D

J J I J J__lJ. j
felre piil - het,

A

rnennybe

4~ J
~
Ket

JJJJIJ
ha - to - sert a

A7

r rIF r
E
Rin - ga - ton

Fir

Dm

~J r I ,.. I
pla -

A

r
ne C

E

jo - vo - be

lat- hat, ha

meg - vesz egy

4CJ3 Js 1 , l I r p f
tat!

A

H

Fa F r I r
ze - nel a

H7

'{21c J.
rnegyunk az

verk -Ii,

t~#
~#

lagy

da - Iat

szi-vem - be

zen - gi,

Bol - do - gan

A Fism Giso

Fism EisoFism

F

JJ

I

OJ

r rIrrrI
a Fenyes

E

H7

E

J

JJ

Cd..:
le.

I ;.

ek - te - len

ri - csaj - ban

cir - kusz fe-

-

E7

© 1976 b'y Editio Musica, Budapest

23

4~ J J 3 J J I J J.
#
A Fess ka - to - nasag var - ja

pI
a

. E7

J

£JEJ
Tat E

J J I J ,J
val-ceA7

____ ---ha

no - ket,

roz - hat,

JJJJIJrr
eel - ba
D

10 - het,
Dm

va rna - rad

a

sza - ja,

r

r Fir
a

ijJ

r

I· riO
an -

A

Ir
gyal-

I

'&2J~J.
kam. ga, egy H7/Fis

A

el - jon

vurst- li - ba

FINE

i-

,~J

Am

J I,J
a

jj
szall-jon
S

In - dul

rin - gel - spiel,

fel E7

nagy - sa -

me - net

r r 'r I r fS3 r
bolAiifG dogga te - szi,

F

E

I ,J J J I J J J
Hogy - ha a nagy Am szel - ben ~

4 ,J J 4JJ J
Ne - kern en

OJ

I

E7/Gis

fel- megy a

r r r I r' V r I r r r I F ItJitjJ .
es - ku - szorn esz - re sem 've szi.

Hm7

szok - nya - ja,

I fJ IJ
Dm

J ,;J~
ho,

J
men - jen a Dm6 dol - ga - ra, E7 nem va- gyok Am

ne

ki - nal - ja ,

.l.

1

JJ
J

J J 1J J U IJ J J
meg - ke-rem, hadd jar - jak

i - lyen

boH7

No de meg - is

-ij

Am7E7

J

r

FI

Am

r
egy

,J> J
me - net

I ,J ~J
ki-

1

f
to!

E7

ISr

~

I(

t

II

ked - ve - ben,

bir - ha-

D.S.ai Fine

24

ELDOBOM A SZtVEMET
TOROK Rezso HORVATH Jeno

Slow

I '----_0

em

F7

hogy

dobogjon

e

dal - lam

a

bus szivern he-

lyen.

EI - si -rom a Fm

konnye - met

egy

er-do -sze-Ii

ta - jon,

\#. .:»
(

J>
ha

J J J J I;
nem lesz C7 a - mi Bm6 faj C7

~
jon,

I
majd el - fe - led-lek Fm en. CrG

I

Cm

~ ~'I, 1

"p r r IPC r
Talan Ta-Ian

I

,~\ Ftt' p
$
Ir

r

r r J qJ

J j I J 1 J n J:l I F.pP r' J_
el kell vet - ni er - te minden j6 - zan eszt.

a

F
a

,rt~c r iJ JJ I_JJ _3#3 liJ_J~ Ii
nagy szerelmet ugy adjak.hogy boldog- sa-got eppen ugy kell Cm Fm6 Cm szi - ve- met,
'--'

PItl
.d
~ '--van,
cj

t I --..._,G7I !! ~\=p J

ki- pi- hen- ni, mint egy hosszu szenvedest, Frrf

J 3 J I jl J Jl J
FrrP

El- do-born a

---I J. Ji J OJ J I J J
ami-vel annyi baj·

I
II

~~J. l' J J J ~
hogy do-bogjon e

'¥l q~
dal - la~

cj

'1. j' Jj j 3 I ... _!; Ii _
a bus szivem he lyen. FINE

Cm Fm Cm

© 1948 by HORA Zenemiikiad6 Vfllla1at, Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

·4~'!b J
Nines

Cm

j

JJ

GfO

j

J I C~E JO
ne 111 szeret

Fm

gond-ja

r

J

I

C~G
EI-

JJ J JJ
fe - led min - dent es

F· 0 IS

25

an· nak, ki

sen - kit,

J
nem ki - van sern- mit.

sr.

het

vi-

gan

a

rna - nak,

0,

mi - kor

e - rek

el

mar

o· da

en?

16 vol- na

hin· ni, hogy

.~

i

Hb

Cm/G

J J J ; J J I ; J fJ J
szfv meg a

Fiso

Fm

G7

U

IJJ
Nem

Cm

,
faraszt dely.

cl· fogy a

ba - nat.

O~A

,J J
az

Egy- szer a

vagy be-Ie·

fa - rad,

kony - nyel

07

rrrr

"I

J 3 J] II
a

~

ej -

fel,

meg - hal

a

faj.

da - 10m es a szenve -

EI . do-born

D.C. al Fine

ESTE FESS A PESTI NO
HALAsz Rudolf

4~ ..
A

,J '
i
C E7 A7

4 q 310
Londonban

Swing C

HORVATH Jeno

njJ HlH
1
is szep a Ie·

C+

F

Fm

dl.OIJ J il93!_j
igy van ez, u- gye-bar? Om6 F
ve -Iuk ez ve -Ic - jar.

C

Om6

G7

dy, Becsben e - des minden medi,

E7 Am

1;.1 J.1J·11.' IJ.".1J.'J.ll; J fJ J ]_1
a madmazellek tudjuk, oly mohon szeretnek,

F C+/Gis

C/G

Am6/Fis

Pa . rizsban

15 j'flJl11;b;
A pes - ti noknel mas

Om

G7

C

~

11j;1TFJI.

F

G7

C

, I;1;I 1-;-1 I ;
pes· ti noes- ke hogy.

az

J

rr

set,

dE j ;r + r J
sze - me- ben vagy es de·

a

pes - ti

nocs-ke

az

hil,

1:

GOG'

ha
Budapest

sze - ret,

© ©

ru.

1947 by Toborz6, Budapest assigned '1950 to Editio Musica,

26

Es : te

fess a pes - ti no, ha

ki-csi - ke sza - jat fes - ti

0, csak

er- te rerneg--'

a

IJ
fer - fi se - reg,

G7.

j

J. = J :1 J. f3 I J J J
. '---'

Om93

j,

0 J. 3 J. d
ko - rul mar

G7

Nappal stoppol, port torol, de

C

4jJ1J#

.

I IJ

E7

es - te

ugy

fel ki - lenc

J r#J J I J {j
ka - ce - ran flor- tol

"i)1
es

4

da - rna rnegint';'Am

ta - xi - nak into

A barban

lj fJ.:l Jl r
vi- sel a la - ban,

ny -lont

4J.1tlO~d
le sza - lad a bo - ka jan. Haj - nalban szol a vek -ke - re, es

G7

4 J J J n J. 5 J"j
A7 3 Gm A7
te - le van mar a cek - ke - re, mert Del-re jo

07

13.

j

J. j l J I .£0 J tJl
0 pi - ac - ra jar,

nem de - ro - ga~

Om73

J i j, d I J J J J.
e - he - det foz, meg - szepi - ti C7 3 ot

a

w,

J 0 11_' l. j J
I

c

a gaz,

a goz, mert min- de- nes

is,

'--'

I TJ 1 J J I J
Az eg - bol szallt a

j
Il
a gyo - nyo-ru pes - ti no.

4>jl

a

kis

ha - mis, G7 C

fold- re

F~

,. Ji I C'! r:: J. 0 J j I J J JJ.:l
Van ugy hogy lul, hogy hii-te -len, hogy

3

Gm/B

A7

W,

0

J. j

I II

jo- szi- vii, vagy hogy szivtelen, mert

07

J. j
or - dog

es

J lCJ 10 I. ..____
an gyal O.

G

7

II.

c

12.

. :11

--

1

c

I

27

EZ A v:f:GSO FEL VONAs
G. DENES Gyorgy

4 · rer E"! J n JJ> OJ I J J J J J
om"'

7
Ez

d

HORVATH Jeno

.Am

JJ
I

15 q J

F

a veg-sd fel- vonas,

holnap az -tan joj - jon mas, G7 C A~

r e ~··t\"

E7
F

nem 0 - lorn meg

magam

en G7

~rrrrJ
eszem, iszom

J W lifJ~

D~7

J J Ii J J J
nyugton
C

sze- re -Ie - mert! Am

~;n J 3jl5 e: r117
Brornot sem szedek majd en, eppen ugy,
C
e

JI5!JJ ---. 1 al -szom es - tenkent,
I"

-IJ
Om

r r r f ]'.,
mint az - e - IOtt.

r' r r I r r r
majd

C+

Om

I

~ [, J. 0 J = J , I r- J)
tan e - szed- be jut - na az Om G7 C a re gi, C+ G7/D CjEl
0

J
F

Itt lr

De egyszer FiS'/Es

er -zem,

OJ]

, J J J. ~ J. j1 I ~ F· F Fir
gyenged volt a szivem.

r

Ki voltam en, G7

"-../

OJ:J
s mi - lyen

r I J. = Ui j J. = J. i I
0

Bi - zol ta - Ian C7 E

J j.i ~rJ'p

r r I r r iff 11
G7 kez

ab - ba', hogy rohan- nek uj - ra, hogyha H7 E Cism7

I

ij ~

hiv - nal, ~Dm G7

Nagy

te -

ve - des,

l"

1) ICe:
a

C

r; J
Dm7

J WJ! tl_J I e·: r-_, J ; U,-,'
C[0 -;as
es~csu-zas,

tob - be Dm7~

nem sze - ditsz meg so- sem! G7 Am

:¥ -5 ft_,J
jad

E7

Mert: F6ez

veg - so, [el- vo - nas, Fm

I fa
'f

J.'JjP E rIff'
magam en,

r r "r I I J J J J J J I

nem 0 -Iorn meg

j) Ii

J J SJl

.

eJa

nehogy a FmG7

rrr

-......... si-rorn-nal ne - vet-ve monoC

rl

n

hogy: "Ez is esak er -

tern elt

es meg is halt!"

FINE

II

© ©

1945 by Rozsavolgyi, Budapest assigned 1950 to Editio Musica,

Budapest

2X . Parlando

<c:»:

Most, hogy a Dm7

sze- rel - munk

el - pat - kolt,
C7 F6 Om

Mar

ro - ha - nok,hol egy G7 Om7

G'

) J .~)
fegy-ver-bolt,

J H I r' :} J IJ
veszek ei:W pisz-tolyt,
"--"

.

Am

;1 j JJ J~o
- _I6- vom magarn. G7 C

1-

d

piff-puff,le

-~

,. J
C

j)

oso

JJ

JJ

Om7

)J

J> J
"--""

I ,. ; j) J J
CisO
Hogy - ha majd a

jJ
szi- ved

Per - sze,

azt hit - ted, hogy

igy

lesz majd,

mas - hoz hajt, Nem e- gesz igy lett, bocsass meg nekem e -zert! D.C 01 HN£

SZERET-E A SZiVE
SZENES Ivan

i

Szeret- e a szf- ve? Es

Ha i- gen mennyire?

Most mondja meg! G7 J

,.' J i3 J
em

n J I Jp
J
F7

J f'

J 1J I J _J
BJ

]
J

•.:'iii i j J? I r
Szf - ve- sen van ve -lem? Magam- rol csak any-nyit Cm7 J

Vagy ezt csak en hi- szem?

_n IF r7 Jj;: J I ,l.
G7
e - Ie-tern vi- dam

Most mondja meg!

lJ~*
es
szep,

F~ J

rf r

~ ~b

Ern?
er - zem

J
en

I

mon- dok, hogy az Esm6 J

pT r ? J

I

J.

F7

lJ

FO

De
Ii

W

ugy

Ma - ga - val meg

bol -

do - gabb len-

nek!

© 1952 by Editio Musica, Budapest

29

Sze-ret-.e

komolyan,

vagy csak ez

a - mo-Iyan

fel- Ian- go - las? G7 1

b Es -

.~ JfiJ J
Hi - szi+e

n J I J,m J n J I Ji{i
i - ga - zan Hogy nem jon ez- u - tan so - ha - se

.. t_~~F7 r
mas?
it

. F:t_1

G7

I

r ('
hit - ni

F7

'~b
:$
t
~D

Sze- ret- nek

lei - ke - be

es ott

rneg-Iat- ni

sa-

jat

ma-

gam,

em

Tj J

1

TJ 7 I
a mi sze -

1

r'

F'

I
ha- tar - ta - Ian.

em
S

-

F7

II

Hin- ni, hogy

rei - munk

JJJ
em

B

j JJJ

J I J J J J J J J J I ,J
More vagyok

Ert-he- tet-len rossz a kedvem,

es

ok-ve- tet-Ien

szaz - szor.

J J J 3 ~r r r r I J J
fe - rek a bfi-rom-be

J J -, r r
0-

rIJ IJ J
F7

em

kor.

A -Jig

e - sze- ve -szett
r-

ro

-mombe

mas-

~ ~ f'

lz~sm6

F7

1

"v
De

I

~

r

JJJ

1-,

r ± I r f.J.
J

2
a

D7

Gm

r J I"
Es

Fm"tAsd
lern, F7

I

meg-old-tam

veg - re

rej - telyt,

Hogy mi bujt be-

em

JJJ

HO

J
sze- rel- mes va-gyok ma ga -

,&±LA ,. - II
ba. D.C.af. poi CODA

Ra-jot- tem, hogy • CODA

II
ha - tar - ta Ian ...

30

HOMOKBOL EPITETTEM EN A VARAM
SZENES Ivan

Hornokbol

e- pi-tettem en 8m

a

,,)
pon,
A

IJ

JJJ

J

r Ir
is

va - ram, E~

de

F

Fj 1 I
i -lyen na . As

ossze is dolt egy As

na G7

e~ _ _

sze-rel- med-ben mert 8m

biz - tam

gyon?

i

Fis

6

I!b~J

"iJ11~IJJ1 r'
"J I J J J J
Az

F9j,

plJ

,gn~JtJJ r

F' ~ll
me-

:ijb3f
~~

i.

F7

Most mar tobb i - lyen hi - bat nem csi 8m

J.
gyek,

j

r

IF

na - 10k, Es7

mert hozzad tobbe nem As

rJJ

I

'cz I

e - le - ted - bol fel -

re-

Hn bJ§iJ Es nem is F7 al - modom mar tob- be 8m

'~iT$ fi el- rJ> I J J J J
I.
mel, Es F9~

J

r Ir
j6

c

r6 -lad,

tobb konnyet ez az ugy nem erde-

fJ
volt, mar nem ve- he- ti tOlem senki As

mindazt.a - mi szep es 8m

,plrb ~

J

Es7

"TJ111JJ1 r'
~:bIJJJJ
S5t 8m
8m

~21 J

<GJ J IJ 1)0 r
El 3

r

j)

I I

el.

Szivemben n~ncsharag,csak mu - 16

ba - nat,

En \em 0 - kol-lak sem - mi-

4~b'f J.

F7

J

r
e-

IF

ES7

?IijOJ
a

11 r ,.Ener
EsrrI>/Ges szep tor- te- neE7 • As
u

~4~#e
©

ert, F7

mo- so-lyog-va mon -dok

ha - lat

me- se -

Y

P "J llJ I J 3 J J J
hi - szen az em - le- ked az

r IFF
let lit -jan

tert,

rJ J I
to-vabb ki -

ser.

19S5 by Editio Musica. Budapest

31 Es7

~~I! ~

"

.J
hit - tiik

F7

r

~

J) II r r hr r J
A

Bm

J
kepp

(J.
lett, r

Es7

J
mint

ve - ge F7

meg - is

mas-

- As ~~b Iz ~

JJ
a

Esm6/C

vi 3
kez - de -

IJ
ten.

•l

.,. ) I ~ J J"1 r
Hat hagy- juk el a

Bm

r
$S

,~V;: J J =s r
As
sir - va sem lesz • CODA

konnyet,

EO Fm

J
As
1;1

IJ

Es/B

r
II

B7

J7J J I

s _..,

Es Oes/F

r

Es/G'"

' fJ J II
Homokbol

konnyebb,

Ez - zel btl - csu -zorn

en.

D.S.al
poi

CODA

~~I"~ !.

,J
ser

As

A

hTir itr I
3..",
to - vabb ki-

ser!

NERO csAszAR
SZENES Ivan

4
Cm

Swing

HORVATH

Jeno

~bl,

EIJ J ~ J) r Jl I J .ig .roJ)
unisono

t'JJ. J 1ft -tJ'iJ1fJi? II
IttDlJ I) ~ J
~ ~
di -ak es csa - szar

$Wl. EJrivrlltQfnlJlr-Jjl
Erdekes ttl rna a no szerepe a tortenelem-ben,

4~'b driPJjJOI:A'I_iJlr'irrfpliIEltfnH
sokszor ezen elbu- kott.

I
G7G1jF Es G7/0

Rengeteg pel-da van arra is,hogy nejatsszunk a

Cm

'~Il,1
Cm ©
1957 by'Editio

r .£9

1:«

_OJ

r r I r }J

Gm

I -,U ##D flr~ lo___lo II
egyet el is mondha- tok:

Am

A7

tiiz - zel,

Fa-nul-sag-

J jlJ 1 I J
csa - szar
Musica, Budapest

As7/Fis

n Jll.
G7
a fe - jet,

kep - pen

Ne - r6

tor-te

.

I) JiJj IJJja J IJ J lIJ; I
mert hogy szornyen untarnagat,

Cm

As7/Fis

G7

Cm

--

Epp ugy un-ta

32

~~bl. J FlPa;1 I;: J J l~ijr'Hlll.J:;I; J J
AS7/Fis G7 G7
aznap a nejet, Hat felgyiijtot- ta
[0- va- ro-sat,

em

em

em

As7/Fis

1) ;Ii
a tu-zet,

G7

,I
A

Er- ke-lye- rOl

nezte

fust-fel- hfit.mit

0

0 - kozott.

Ez- rek hordtak a

tuzre

a vi - zet,

Ne-ro rem j61

szo - ra-ko -zott!

4~b't'r

o

Szegeny R6 - rna

(l}JJJ
pa- holybol

,q?r1r'TfFl"ijv1r"IJ]'J
ve - gig eso - datto
Tan igy kivansz

~.

ket he - tig

langokban allt,

~

Mit

a

J)I
ban- ni

csa - szar Es7

. F I] J ,.) I
.._;

As7

r A)J
\../

;1
az

Des7

rnJ
'-/

.,,)1 J P
S egy szep na - pon egy

G7-'

en- ve-lern,

Hogy

tuz- be hoz - nad

e - Ie -tern,

G7"

J. V -r·

As7"

)

I IJ

G7"

»J

j)

I J.

oj)
As7/Fis

£ J J 0 I J J.
01 - to- ga-torn.

em

iJ

JI
fa

bal - ko - non, Ka-

eagsz a - zon, hogy

szi - vern

0 - rult tre em

AS7/Fis

jat - sza- ni

J Fl Jli I J J ,J J I J J J J~ J I J
i -lyet,

G7

em

Gj1

J #J

J

es most ar - ra

ta -nit- lak en,

Ak - kor gyiijtsd fel

bennem a tu- zet,

hogy-ha szi - ved

csak az

e - nyem!

33

CSELLENGO KIS CSACSI
G. DENES Gyorgy

t
i

10

E.m

~ ~bJ,

J

Co.

r IFe m y~ itT ij I
Go.
sak e kis me-se

A.m De.7F;. H E7 87

e

IJ r I,J n J J I,J J I
Esm F7
ket kis hang a rne-se - je re - ges -

B1
0

Hall - gas -

f6 - h{) - set,

reg;

tiP''!, J f' I'm JiJ J J It>r\g I I r r I'c U r r It' J I FH
8

Esm

Ces

Ges

Asm Oes7 Ges

Esrn6

Bm/F

c7jE F7

B7

4~ II:~r r r I r rJ r J IJ (Ie It r J §J Iijr §n J J IJ J
b
Es AO B7 Es Fm B7Cm Fiso G7 Cm

I

es

A

igy fe-Iel

es

igy ker - dez,

er- riil

szol a rnesem.oly

mokas

lesz. ..

b

Ie I

F G7

Csellengo kis csacsi nem merit haza, EI- tevedt messze az if-ju szamar,

Bar var- ta otthon a kcdves Csengo- je cseng szomorun a

mama. nyakan,

l. Fm

~~b&J OJ
G .~~bhe 07

J J IJ,nJ~J

G7'"

C'..,

IJ_DJJ
Ll-

F7'

B7' Es'

IJfi))

Cm'G

IJ~JJijr1r r I
- ten

Em

Am 07

Fickandoz

vig fo-ga- ta - val, negy

ta- sa -val, negy kicsi lannyal arkon=bokron.re

l'

B7

2'Fm

e

:11 ~ J

lJ IJ
Es Cm

Cm

t:J J
Es"
J-

I~ J J I J in J I J
Mert biz-tunk egy csa-csi - ba?

Asm6

Es

Otthon mit

szol a -nyu-ka,

r I n7fr f' I K!d_rl r

E7

Asm

Oes7

Ges

o
A

©

4 -J
~~b

EI - gor - bul a

negy

kis

szaj.

A,

I-

A,

~;; I J,J
a

CO

Des'

J

J I J pJ I;: I)
ve - 10k sir. I-

Ges

szegeny csa- csi

A,

J-

1955 by Editio Musica, Budapest

34

r
a

EO

F7

I fiW

rJr

8"

I ij.l ,J I
hang- ja

r u rP Ir
Hiv

ur0I
a sza- va, te kis Fm 87

.

sza - mar rna-rna

zeng, mint a har - so - na,

IlFrrlrUrJIJr'
rossz esaesi gye - re ha - za!
S mar vigan

Es

AO

87

Es

1'0

futnak a selymes fuvon,

Meg-fog- ta

kis

csacsi- ka - jat

fii - Ion, Fm7

Mig szid- ja

kis

fu-Ie- set,

ij ~t ~ J J J I J In J. J> lijJ J
~ I Asm6 Es
Hall-gas- sak ezt a me - set: A

J

r Ie r
el -

E7

I

ES~Es"
n

Ir

r I .-:J
8 sim,

kis csa- esit j61

ver -

tek!

I-A.

I

.

A";-'"

I-

A,

--Janos

I
I-

Es

Q

;;;»

A.

SOHASE KERDEZD
ERDODY HORvATH Jeno

t ~II::I C ;oj) J ~J II ~ ~ 6
So - ha- se

Bigin

~

,UJ , V J J I J. }
e -lot - ted volt--e val - 10 - mas. F Ha bar - ki

F7

J__lJ J J.J I
mas, Meg kell, hogy

ker - dezd,

r
eGm6 rezd, mit mond e Dm volt is

F
©

rr

iF I
jat
Budapest

r'

8/D Des em

j) J J.3~JJ
fe - led· tern,

r ijr I r' Ji

J Jcjl

min - den es6k·

el -

em - le - ket

el - te - met - tern,

1962 by Editio Musica,

35

tud- juk ezt

mind

a

ket-ten.

Semmit

se

ker - dezz,

nem

er - het

~~b

U. } it!; J
sem -mi

R

J fJ I,l JJJ
erezd,

Cm

F7

F

OJ

JI
e

J.
any - nyit rad.

B

4~ry__}
B ~~b

,V

vad,

Meg kell, hogy

r

J

I f' r I f'
zar - lak

B

07

r
ged,

mert vartam Es

IE

t •

,. V r
be - szed,

Szi - vem- be

te -

szebb lesz tan

r r -V I r r
az e-

Esm

•I
II
I

let,

J I J. )

F7

r'
pan,

VI

B Esm

e ....

Fr

B'

J
Es

r
ki

07

J

Most nem kell

I .Je J1 J
sok par szo csu Nem ne - zett sen meg

F7

~.I!

--hogy

jJ
igy

U. ,JI
en re -

07

o____!__U J J
Nem kert

G7

FO/H

J
igy

I J. il ~
sen ki

Cm

~ ~b

r } fJ
A7

am.

JI
~

j. ail~; J
En a mult- t61

Gm

I Fe
-====---- 12
B

V
~

J
F~cl

sze - res - sem.

r
. ~J)
So -

,J
mar

o

en - gem,

f ,J .._
reg,

mesz - sze men - tern

I ---

4

b

"_.)
CODA

~

~. .l)
e-

0
0

..

~
na -

me - gyek •

led ...

~;
se

D.s.a/ poi CODA

$~b t ,. V r
B
A Ragyog

~

II

J I J.

F7

J) r
mi - seg, az eg re -

I

i

mult mar

rr
Dr
Es

J IJ J
re - bes

F7

sem-

r
relS,

EI - szal-Iott

Esm

P I aCTo II
ank!

B

mar

fent

ank ...

re -

36

TIZENHAT EVES VOLT
RAKOSI Janos

:t ° ~ ~ r r~ )1 TJ pJ
C/G Fi Gm 3 ~
kis-Iany sziv, ha

Lam a ze - ne - ben de nagyaz

e- ro:

Mar

egy kis ska -la is

e-Ie- gen-do,

Sa

FJ

A7 3

I

Dm 3

IOJ
Dm7

("1 Tj 71
- rc
ka- pi- tu -

3

G7

J__
lal... c;J

makacs es el - len- all,

4
.~

Ze - ne

Jiff!1?l
~
Ti-zen-hat

C/E

r

e-

yes volt es

r r r Ir

FirO/Dis

szo - ke,

r

.,. J) I e r
A ha- to-

dik

r r n>1.- ,J. ,. Jl
Aba jart,

Gm

pr

r
tir:

F J IJ J
nev- nap ja - ra

A7

.,,) I }zJ J J J J j..___... A.
Egy

Fm6

G7

S ka-

J.
Es

-,
a

I

4 ~,r 88 (j~r1J
ta - nar huszonat e - yes,

pott a

a - ki

Ju - ci - ka - ek-

hi=jar~
G7

I U J J. :) I J
E - gesz nap csak skalaz - tat - ta: urn - tat - ta, de

Fm

J

,J

IJ J
Ju - cit a sok ska la szor - nyen ~ 1948 by HORA Zenemiikiad6 valla1at, Budapest ~ assigned 1950 to Editio Musica, Budapest

Fm7

J. ~)
de

IU

87

urn -tat - tao

J ,)

un - tat - ta,

un - tat - tao

37

Egesz mas volt a-

mi

{it most D~Fis

iz - gat - ta,

I J _JJ

-u I 0 ;l t9 u I
G7 Dm G7 ez a ta - nar
ur,

de

iz - gat - ta ...

4 rJ r J I r J r i I r
Dm7 G70m7G7 Dm7 Gbm7G7

Egy -szer az - tan

a

ket ke - zet

meg-fog - ta

Es egy

G71

fj

I' lij J,d I J

G71
Tizen-hat

.! C/EFiso/Dis

szot sem szolt.csak

megcso-kol- ta

~rrrrire
Gm6

S el- ne- mult a zon- go - ran a Dm7

hur! G7

,.J)I rr
A

r r D ± J.
ba jart

e - ves volt es

sz{i- ke, A7

4 fr r
az - 0 -

r
ta, Om/F

J IJ J
ret - te

,. J! I ~nJ J
A

ha-toFm6

dik A-

J 3 I ,J

nem na - gyon sze -

fe - ke - te

zon - go - rat.

--

Es

G7

ha jon C/E

az

0 - ra,

~ J1r

~

@D I J r

ki-van - ja,

Legyen szu-net mar

Vn
Dm

Ju - ci

Dm7/G

I

veg-re

on JJ f19 1
G7 C a- zon a zon- go - ran!

i- mad- ja,

Mert a

ta -nar -ja

csak azt

II

HORVATH JENO VALOGATOTT DALAI Az 1. fiizet tartalmabol:
Ma este nem gondoltam Te vagy a feny Szep estenk lesz Baracknyilas idejen rad Gyere, iilj kedves mellem Alltam a hidon Ha te akarod Fekete haju kis gimnazista

voltal

38

LEVEL APUKAHOZ
SZAB6 Sandor

ijA.
&h
~h
As

~

Andantino AsI# Cm7 Fm7 E~#

1. Tudom, hogy rrost haragudruil, hogyha latnal engem K.erregsem alszom en. 2. Azt mondta az Anyu,hogy te csak par hetre rregy eI, vi - de'ken,vagymost ott dolgo- zol. 3. M(l';trnir tudom, Anyu te-ved, vagy csak rosszat mondott, bar en misnak soha nem hi- szek, Es/B FFJ!

CE fJ JJJ) !JU3n OJ 11¥;UJJ
sO:
em
Fm/DCm/Es

Fm

Fis° G7

Cm

G7

HORVATH Cm

Ii - I
Fm Cm

Jeno G7

r r r:: ~J Un I J J ;

1J

G7

J I) J@=l fJ U i IJ - I

Cm

G7

Cm

Ritkan jarsz most Apu ha - 7A, s rnindig Ugy si - etsz el, & va-Iahogy olyan fur- csa vagy. Nem jot -tel.esakjott helyetted penz, cu-kor, a - jan- dek, es vil-Iannyal hajtott kis va - siit, Tudd rreg azt,hogy Anyuruil szebb ugy-se Ie - het sen - ki, s rui-lamjobban sen- ki nem sze- ret, As6 B7

~~bbj:iJJJJ.)J
sO

IJJJJ3
Fm

Es

Es/G

n IJJJaHJjJIA
D7jA As7 ern/G D

d Fmo/As G7

II

Tudom nem arulsz el engem, te rrondtad reg egy-szer: mi Nincsen a- ki rreg-ja- vit - sa, ha rO!SZ a ja - tek lesz Ke - van rnir, alrros vagyok, holnap fel kell kel- ni, Cm

cissze- tartunk, u- gye fer- fi - ak? es nel- killed nem 0 - ril-lok Ugy. Ie-het, hogy szamtanbol fe-Ie- lek, G7Fm Cm

~.Iob,. J
Cm

J 3 J 3_J11 J J OJ J J ))11)$
OJ

ern/Es

JI~ J.

nOV lq} J I RJ
J)j

-

G7

A- pu- ka gyere ha -za, sze- pen ker -lek, i - gerem, jo le- szek na gyon. Cm/Es Fm Cm/G 1)1 G9b Cm

~~Iol'~ J J
~~II I,

I"iJl ;:iij:1l; 'ctr I
fO-gama~sZ6 nelkul megmo-som. Fm/As G9b Cm

Nem verem meg tobbe a Fm B7

J.O {_fJ J 31 J J ,JJIU JIlJ
mert mas ugy- sem kell,

kis- 0 - cse - met, Asm6 Es

hll jJ - 2J
radj.

Semmit se GI~

hozz nekem,

csak te, es az, hogy velunk ma-

©

1960 by Editio Musica,

Budapest

Ugye nem varatsz so- ka, .COD~

es

egy reg - gel

itt leszel, csokol kis fi (Ja volta: a/~poj

ad.

D.C Coda)

4~\PhJJ1JIta (lin
itt leszel, ugye, hogy itt leszel,

Cm/G

I

Cm/BFm/As

I

G7 Cm/A

Ij J

JOJJP

D9~

G9~

em
ad.

0 I~

II

addig is

sze- re- tet- tel csokol kis fi-

DE KAR A SOK VESZEKEDES

ijlt
De kar

J
Vi - gyazz,

~J0
mert az

%
i-do

r::
ke - ves ...

a sok ve-sze-ke-des,

No-vem-ber,december, el - fa-rad az ember, ~

si - var

lesz ez az e- gesz,

Jaj
~7

~~ # j

b

~s> _,
J ("

'r ~~ I Cc Efr I} f?Sr~:l'. E': rp I
AO DesmliB Es E7 Fm1 mikor As
kihul

ani

'4~:rjJ3)iJJ IPJJj Jljr
Bnl 8m
az em- ber sza- val- hat, ta- gad-hat, be- vall- hat, Husz ta-vasz-szal

de kar, Des

a csok,

EI - szall -

As'

nak az A7

$J~JU.l·

il - hi - zi-ok, As

Fm' G7
I

f

I

ne var- ja tob- be a jot.

csak a Ti - ed

a vi -Iag,

Konnyii kezzel el - do- ba-Iod,

fi

rj ld

Az - u- tan © 1948 by HORA Zenemiikiad6 Valla1at, Budapest © assigned 1950 to Editio Musica, Budapest
°

40

November, de - cem-ber,

el - fa - sul az

ember,

csen- de-sul a nagy lo-bo- gas.

Ak - kor

az- tan

a sziv, a

no,

a - gyo,

a - gyo,

nines mas, esak el - bu-csu -

I ~TjI
azt hisz- szuk, hogy j61 van ez igy, Fni7

Esm

7; r I r'
8m
As tuz 87 mi

zas, FINE

. Mi most

szivunkben sok har - ci

ego Es7

I fd 3' 'Tf $1
Bant-juk azt, a - kit vagy- va va - gyunk, megban - juk egy- szer

(!'
meg!

l

II

D.S. al Fine

"Orokzold dallamok" KULDOK NEKED EGY NApOLYI DALT
(Fenyes Szabo1cs valogatott dalai)
A tartalomb6l: Mindenkinek van egy alma Melletted nincsenek hetkoznapok Felteni kell Budapest, te csodas Vannak pillanatok Osszecsendiil ket pohar Rejtely Feher sziklak Aki melletted el Csak egy kis emlek Ara: 32,- Ft

25,-

TARTALOM
A gyongyhalasz . A neved napjan . Csellengd kis csacsi De kir a sok veszekedes Egy csokor ibolyat . Egy tisztes, oszes halantek Eldobom a szivemet Este fess a pesti no. Ez az uj tanc, a samba Ez a vegso felvonas . Ejfel utan En nem fogok utanad jarni Felhos az eg . , Ha tudsz a boldogsagrel meselni Harem boci legel . Hegedii, te vagy az en bar atom . HomokbOl epitettem en a varam , Keresem en a boldogsagom . Lampassal keresem az igazit en . Level apukahoz .. Minden ejszakan Mister Bill . Nero csaszar. Oregszel, Jozsi . Roza, magaban tulteng a proza Sohase kerdezd • Szemedben ott maradt egy kdnnyesepp . Szerelmi ABC-ben . Szeret-e a szive . Te tobb vagy nekem Tizenhat eves volt . 21

3 33 39 18 8 24 2S 16 27 17 13 5 15 30 14 12 38 4 2 31
9 11 ~

"

..

22
34

10
19

28 7 36

Felelos kiad6 a Zenemiikiad6 Vallalat igazgat6ja. Felelos szerkeszto Vas Gabor. Miiszaki szerkeszto Richter Andrea. Miiszaki vezetf Blasko Nandor, A cimlapot T6th Gyorgy tervezte. Z. 7489 (3,5 A/5 iv) 76/22138 Zenemfinyomda, Budapest. F.v;: Kormany Imre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->