P. 1
Jo Gaz Da 200703 Screen

Jo Gaz Da 200703 Screen

|Views: 492|Likes:
Published by Peter Kulcsár

More info:

Published by: Peter Kulcsár on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. Tel. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. Müller) inkább később végezzük. a gyökereket meg kell metszeni. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti. 0914/224 677. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó.radiopatria. Arra viszont ügyelni kell. akkor kisebb a terhelés. Nyugat−Szlovákiában egy új.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. keményebb tél után megtörtén− het. Ha minőségre törekszünk. ezért ha ősszel ültetjük őket. Cserhát 7. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet.: 0905 909 503. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait.sk címen. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. tel. ez függ az alany− tól. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. akkor több rügyet ha− gyunk meg. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. a termesztés cél− jától. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. a tőke erősségétől. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. Szent− lőrinci). A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. Leányka. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. Ingyenes házhoz szállí− tással. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra.: 0905 962608. az 1098−as. Cím: Pontyos István. 70 Sk/db. A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. Ügyeljünk a pépesítésre is. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. A korai metszés előnye. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. Burgundi. Ga−2/2−3 Tel. a föld kiszáradása után. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg. Az ültetés előtt. Orthocid) is kever− hetünk. hogy a fa tavasszal ki sem hajt. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra.: 0902/302 742.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. Tel.

reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. sőt. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. Egyelőre úgy tűnik. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. támogatást. a kinti. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. Úgy vélem. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. hogy igazolni tudjuk. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. És valljuk be. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. Tudatosítjuk. aki dolgozni akar. a tárcavezetés elv− ben megígérte. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. Horváth Pé− tert. az eredetvédelemnek. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. A szerződé− sek 15 évre szólnak. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. és azt megtartani. Bízom benne. A helyzet most úgy áll. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. az induláshoz ún. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. Újabban egyre több a hír arról. Úgy tűnik. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. ma már több választási lehetősége van. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. ugyanakkor tag− jaink pontos. persze csak ak− kor. Köszönöm a tájékoztatást. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. ami tovább drágítja majd a termelést. itthoni. hogy azok akik vállalják a feltételeket. Meggyőződésem. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. a nagyobb termelők úgy tűnik. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk.

melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. a káposztafélék. a spenótot és az őszi salátát. így job− ban áttekinthető. a borsó. babot. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. ke− rül. a borsó. a cseme− gekukorica. de nem ritka a mézelő facélia. Így tudni fogjuk azt. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. a cékla. stb. ahová a sárgarépát. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. egy "levél" szakaszunk. a paradicsom. fontos. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. bokorbab. melyben megtalálható a spenót. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. Lesz egy "termés" szakaszunk is. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. de ide sorolható a karalábé is. Jó. Más növé− nyek. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. az ubor− ka. a saláta. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. Éppen ellenkezőleg. kertészkedés előnyeit. hogy mi te− lel át kertünkben. a petrezselymet. Jó. a kel− bimbót. csupán arról. de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. a fodroskelt. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. Jó gyakorlattá vált. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". „biodinamikus“ módon. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. tököt. Vannak növények.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. sőt sür− gősségét. cék− lát és a petrezselymet tesszük. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. Így lesz pl. melybe a bab. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. Dr. mint pl. a paradicsom. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . retket. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. Így a sokat emlegetett jelmondat. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. a tök. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. Érdemes megnézni azt. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. a paprika. ilyen pl. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. tudjuk−e. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó.

Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. késői érést okoz. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. termésbiztonság és termésmi− nőség. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. csak a fűszerpaprika. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek.fuszerpaprika.net megte− kinthető. a biológiai alapok. a lombozat és a virág egészséges marad. A Fűszerpaprika Kht. cukrok.axelero. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. sok család meg− élhetési forrását jelenti. a hatékony termesztés. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. A kalocsai székhelyű társa− ság. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. Nincs más fűszer a vilá− gon. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. ásványi anyagok tárháza. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. A Fűszerpaprika Kht. a kialakult szélső− séges áringadozások is. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. gazdag vitaminforrás. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. aromák együttese. A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni.Zöldségtermesztés 1. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. az illóolajok. ízek. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. E fajták legfőbb értéke. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni.

A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. hogy a 2. (1. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. és jó termésminőséggel. magas terméshozammal. E termesztési mód− szerrel korai. A módszer előnye. ikersoros növényelrendezéssel kb. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. terméskötés és termésfejlődés. intenzív virág− zás. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. Kapitány József. A ter− mesztéshez jól fejlett. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. korai érés jellemző. kép) A fólia alatti termesztés lényege. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. és a termésminőség. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . Picador). A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. Korszerű. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. a terméshozam. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. intenzív termésfejlődés és korai érés. folyamatos virágzás és ter− méskötés. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. (2. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. ezáltal a termesztés haté− konysága javul.

Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető.08−0. a knicin okozza. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. Mediterrán származású. au− gusztus közepétől érnek.20−0.3 m hosszúak. A vágást kis terüle− ten kézzel. 10 mm mélyre. Internet: www. öblö− sen karéjosak. Az egész növény kellemetlenül szúrós. A benedekfűnek a leveles szára a drog. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. tápanyaggal jól ellátott. s virágot fejlesztenek.3 % illóolajat tartalmaz. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. védőkesztyűben végzik. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták. Szára talajtól elágazó. szúrós árhegyű fogakkal.sk. Nálunk tavasszal. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek.10−0. Zöldségterm. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. mint herbanyeréskor.00−tól 16. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják.obtulowicz. s más italok fűszerezésére. 0. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. Tel. felálló. s azonnal műszárítóba szállítják. Kutatóintézet.45–0. Gyors növekedésű.2 %. A betakarítás ugyanúgy történik. alul serteszőrös. s még egyszer vághatók. március második felében. augusztus máso− dik felében végzik. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt.05−0. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják.: 043/532 0831 (8. az első növedékről érdemes elő− állítani. 0. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. hímnős csöves virágok. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. Talaj iránt különösképpen nem igényes. e−mail: obtulowicz@orava. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. A 0. aperitif italok készítésére.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető.00−ig) Fax: 043/532 0832. hengeres. A második vágást az elsővel azonos módon. Az első virágok megjelenésekor. másodvetéssel is termeszthető. Cél− szerű trágyázott növény után vetni. Fülöp Andrea. ez által a terméshozamára is. Érsekújvár M. E tulaj− donságát az egész növényben.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény. 0.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. de Kisázsiában is őshonos. kissé görbült. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. Virágai világossárgák.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 .80 m magas. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű. Gyökere karószerű. ötszögletű.15 m hosszú. Jelenleg keserű teakeverékek. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. a júniusban lekerülő növények után. Mobil: 0905 524 191 (non−stop). tinktúrák alkotórésze. Leve− lei 0. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó.50 m sortávolságra. lándzsásak. Magot. Később márt nincs szükség a kapálásra. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. szúrós gallérozó levelek veszik körül. Jó elővetemény is. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak. június kö− zepén vágják először. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány.

magnézium − Mn. a növények nélkülük nem képe− sek élni. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. nagyon gyorsan kimosódik. molibdén − Mo. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. Fontos az is. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. milyen vegyi formában vannak jelen. cink − Zn). granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket. kora tavasszal. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. hogy melyiket választja közülük. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. folyékony. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. több tápanya− got is igényelnek. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. Tud− juk. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . balzsam a lélek− nek. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. ahol friss és tömör a gyep. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. nem virágoznak. apró méretű. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. hogy jól átteleljen. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. ezért sok táp− anyagot. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. Gyakorlatilag a termelőtől függ. amelyek ún. kén − S. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. sóhajtunk fel. rövid intervallumokban kell végez− ni. Külön figyelmet érdemel a gyep. A granulált trágya fi− nom szerkezetű. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. Érvényes ez virágok. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. megsárgulnak. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. így a növények gyorsabban növekednek. noha drágábbnak tűnik. Egy évben háromszor adagoljuk. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. réz − Cu. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. nyáron és ősszel. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. por alakú. ősszel azonban több káliumra van szüksége. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. A termesztésben néha nem az a fontos. Ahogyan az emberek. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. vas − Fe. Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. főleg nitrogént igényel. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. mégis gazdasá− gos. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. célszerűbb. A nitrogén − N. bór − B. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. A tápanyag eme kiszerelési formája. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. és még azelőtt eltűnjenek. a növények "éheznek". (sed. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen.

). Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb. s. (eu−info) Szőcs Zoltán.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www.8 millió −t. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. melyhez Spanyolország és Olaszország több. Szezonfóliák: 6 m.75 − 8. legjobb fajtái. addig Görögországban 500 gramm körül mozog. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot.r. paradicsom. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Németország és Lengyelország követi. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. Görögország. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb.50 − 10. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. salátauborka. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő.50 − 12.40 m − 4 − 5.60 − 16 m szélességben. Őket Franciaor− szág. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra.3 millió tonna). Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. ill. káposztafélék hajtatási és szabadföldi.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. 0. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel.07 mm vastagságban.3%) és az Egyesült Államok (5%). paprika. 2 m szélességben. UREA (Močovina).75 − 13. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. sárga−cukordinnye. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. addig Belgiumban. 800 000 tonna). mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. 0. Agrártermékek Tőzeg (savanyú. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs.04 mm vastagságban. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. rendszerek PE−csövek. 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel.17 mm.05 mm vastagságban. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja.takacs. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. zöldséget termesztettek. 100 cm szélességben. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal. Ammóniumnitrát (Liadok amon. ill. mint 50%−ban járult hozzá. 0. 80.10 mm és 0. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. Fátyolfóliák: 3. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett). Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. EU25 (8. 0. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. stb.50 − 6. Vetőmagok: Görögdinnye. India (10%). 2. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat.o. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél.03. Hollandia. a narancs (kb. csemegekukorica.sk e−mail: agro@takacs.40 m.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben.: 031/ 7794 033. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36. 900 000 tonna). A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. zöldség fogyasztását javasolja.sk 12 Jó Gazda 2007/3 . A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. 0. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása.

GaP−18/03 .

típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. ezek termése ugyanis lelógna a földre. mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. de behozzák az árukat. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. csak akkor. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. Ha van− nak olyan vesszők. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. akkor ezeket kurtítsuk vissza. és akadályoznák a talajmű− velést. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. de nagyon egyszerű. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. mert a növény na− gyon sűrű lesz. vastagságuk legalább 1 cm. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. A piros ribiszke termései virágrügyekből. akinek minden évben sok metszenivalója van. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. A visszamet− szésre azért van szükség. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el. illetve addig ajánlott visszametszeni. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek.7 m−re. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. A metszés során ügyeljünk arra. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek.5 m hosszú. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész.5–1. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. egészségi állapotuktól stb. egészséges. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. A törzse formája egy kicsit más. Gyökérsarjakat nem képez. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. De ezt a munkát más éles késsel. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. a többit tőből tá− volítsuk el. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. rendszerint elágaznak. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. Annak a kertészkedő gazdának. demes meghagyni. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. hosszúságuk pedig 1. mint a málnáé. és ferdén állnak. A visszametszés azért szüksé− ges. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. a ribizke. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük.5 m legyen. fejlett− ségüktől. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának. másrészt pedig. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. valamint a metszés során nem a ritkítást. úgy méteren− ként általában 8–10. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. A termés a korona szélére szorul. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. Amennyiben sövényművelésű a málna. A metszést azzal kezd− jük. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. illetve akadályozná a talajműve− lést. hogy kezel− hető legyen a növény. hogy a földön fekvő. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. A vesszőket ne metsszük visz− sza. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. mert az alkoholos. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem.Gyümölcstermesztés A szeder. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. 1. amelyek földig leér− nek. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától.

te− hát ezeket nem kell eltávolítani. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. mint a „visszametszés“. esetleg az egésznek a kivágása. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. vagy akár a su− dár egy részének. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. A beteg. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. fényszegény a koronabelső. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. és minél gyorsabban elégetni. és kevesebb. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. Nem az a jó fa. Az így megmetszett fák jól felújulnak. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. „fattyúvesszők“). amelyek túl erő− sek (ún. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. amelyik csak a korona külső részén terem. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. eset− leg csak ritkítani. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. a halszálkához ha− sonlóan.Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. ha túl sűrűn állnak. Ügyeljünk arra. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. hiányos a termőrész− képződés. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. Álta− lános szabályként elfogadható. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. akkor visszametszést. hanem az. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. ezeket mindig össze kell gyűjteni. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. lehetőleg azon− nal égessük el. A hulladékot ne komposztáljuk. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk.

Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. korai lombhullás ala− kulhat ki. ami a leveleken. márciusban és áprilisban. vagy havas eső). ha− nem azzal is. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. látható a mézgafolyás. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. a tömeges levél− és terméshullás. ágakon hirtelen el− halás ill. mint például 2006−ban. Vannak olyan évjáratok is. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. mert nemcsak azzal károsít.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. amelyek évről év− re növekednek. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. Kivéve egy rövid időszakot. Akkor a legerősebb a fertő− zés. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. vö− röses. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. magas a levegő páratar− talma. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. levelek deformálódása. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. szennyezi a gyümölcsöt. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. hogy a sebek felett a fatörzsön. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. Később bekövetkezik a hajtá− sok. A folya− mat vége. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. később gyakori a ko− rai levélhullás. mint a cseresznyében és a meggynél. Nemcsak a tavaszi. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek.

A sűrű fehér. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. A felszaporodása gyors. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. ellene növe− kedésgátló. hajtásokba rág. Már tavasszal. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 .és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. azok hervadását okozza. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. Csekes Zoltán. májusban károsít. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. Csak nagyon pontos. csak ké− sőbb. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. mint a barackmolyé. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. melyek elhervad− nak. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. a rü− gyeket odvasítja.

kép kezdetén. Mint tudjuk. Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. kép őket. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. Champion 50 WP. takácsatkák) ellen. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. kép) elleni kezelését. Horizon 250 EW. pajzstetvek. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. Sporgon 50 WP. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. Rubigan 12 EC. 5. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. az első kezelést rügyfakadás− kor. Rovral Flo. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. Fun− guran. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. Ferrovit. Signum. kösz− méte. Novozir MN 80. 6. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. Syllit 65. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. másodszor sziromhulláskor (5. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. 1. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. Kuprotix 20 DKV. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. Leghamarabb rügyfakadás után (2. Ornament 250 EW. Dithane Neo−Tec. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . Efuzin 500 SC. Kuprikol 50. kép. kép) ellen. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni. 4. kép). A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. Kara− thane LC. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. kép 3. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. le− véltetvek − 1. Cuproxat SC. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. kép) kell elvégezni.

A Sulka oldatában 6−12 óráig. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. Diazol 50 EW. kép 7. ezért kora tavasszal. még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. Karate Zeon 5 CS. pajazmín − 9. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. Silwet) is keverünk. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG. smrek) legismertebb kártevője. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. Bi 58 EC − Nové. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. Oleoekol). Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. Pirimor 50 WG. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. kép) hajtásvégein. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. Reldan 40 EC). kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. Nagyon gyakran találkozunk pl. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. 9. 10. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. kôrovnica smreková − 10. Reldan 40 EC. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. Fenyőfák A lucfenyő (Abies.

A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. és azokban van a legtöbb termő. több a kiesés. A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. hogy a hajtatott paprikafajták között. Trifender). Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. ha ezekkel harcolnak. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. tripszek ellen. Ennek fő oka. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. Ha jól beporzódnak. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. az utakhoz közel. sza− bályos alakra fejlődésében is. Általánosságban elmondható. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. ilyenek a háziméh. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. is− merjük el. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. Általánosságban elmondható. és addig maradnak. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. Több mag keletke− zik. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. s így megy végbe a termékenyülés. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. ez biztosítja a védelmet. a posz− méh. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. eperben Ismeretes. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. eperben ez úgy oldható meg. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. NeemAzal) a tetvek. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. és ki kell nyitni. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. atkák. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. Ha a tomboló nyár kö− zepén. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. méretére. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. dinnyében. mint a porzók.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. Ez a proto−genezis jelensége. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. különböző legyek. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. pockokat. Mérete. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni.

azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. vagy új betegsé− gek jelennének meg. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. Eredményesebben fogja a kártevőket. Jogos tehát a felvetés. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. tetveket és az aknázó legyeket. Felmerül azonban a kérdés. az uborka. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. Szlovákiában is. amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. Termelői tapasztalatok mutatják. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. illetve dísznövények fölé. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. 10cm−re a növé− nyek fölé. hogy a pap− rika−. a papri− ka. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. nehogy túlsza− porodjanak. az uborka−. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. hogy romlana a terméshozam. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 .Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. Ez azt jelenti.

Szárazság esetén a talajban. nem mosódnak. nem lúgozódnak ki. megerősödését szolgálja. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. mikroelemek alkalmazása az indokolt. és ha ezt megad− juk alájuk. mivel ha hiányzik. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. ahol az egyik tápelem (foszfor. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. mint a napraforgó után. de szeretnének be− lőle megélni. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. a negyedik a maximális szintű pótlás. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. folyékony levéltrágyák. hisz a növények erősebb. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. a harmadik a mérlegszemléletű. minden év végén egyértelmű lesz. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. ha szervetlen sókra lebomlik. amennyit a terméssel onnét elvettünk. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. főleg lejtős tala− jon. mi került vissza a talaj− ba. A kapások magas káliumszintet igényelnek. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. A feladata főleg az. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. és mit vont ki belőle a termés. Az őszi. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. ami előnyös. Sajnos. Kísérletek bebizonyították. Ott. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. mélyszántással történő bedolgozása. utána a környezetkímélő. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. sok termelő nincs olyan helyzetben. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. Azok. Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. a talajvízzel mozog− nak. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. fel kell tölteni.

erős. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. produkciós trágyázást. Szintén ez a helyzet a könnyű. hogy nagyon agresszí− vak. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. ha magasan van a talajvíz. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). sem a vízért folyó harcban. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. ahol. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. vagy virágzás után kell elvégezni. sok gyomot kitép. ún. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. Az első. A tyúkhúr. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. ami azt jelenti. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. veronika−. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. és a talajt megszellőzteti. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N).n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. homoktalajokkal is. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. Sedliakné. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. maxi− málisan 40 kg/ha. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. virágzás előtt. vagy a hugyany (močovina 45% N). és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. sem a táp− anyagért. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. Gyenge.

ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. 305. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. triticale. ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. Kizárólag karbamiddal. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. fonó len. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. aki 2005. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). december 31−ig legalább 0. durum (kemény) búza. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. köles. pohánka. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. olajnövény−gabonaféle−keverék. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket.3 ha−tól − max. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. sz. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. A nitráttartalmú műtrágyák. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. bab. A kora tavaszi. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. Energianövény− nek számítanak azok a növények. vagy felvásárlójával. ame− lyeknek minimális területe 0. napraforgó. Ehhez még hozzátartozik. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. olajrepce. szója. borsó. egyéb gabonafélék. amely 2007. olajlen. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. Ez azt jelenti. mint például a mészammon−salétrom.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. ill. ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. sz. őszi árpa. hogy felvehető le− gyen. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. amelyeket legalább 0. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. tavaszi ár− pa. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. melléklet: őszi búza. cirok. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. tavaszi búza. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. (1. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. hüvelyes−gabonaféle−keverék. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. kukorica. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. rozs. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában.3 ha egy termőtalaj−blokkban. zab. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti.

hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást. Hat kategóriát különböztetünk meg. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. Ugyanaz a humusz−. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. (red. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. Ez azt jelenti. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. amelyek a számítás alapját képezik. a foszfor és a kálium esetében. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen. szabályszerűen elvégezni. Ahhoz. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. a komplexek egy menetben kijuttathatóak. Figyelembe kell azonban venni. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. ami a számítás alapját képezi. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. Nyilvánvaló. ha ezek a ren− delkezésre állnak. felvehe− tő foszfor−. ha azok a la− boreredmények. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása.) GaP−23c/03 . hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. és ezek óriási jelentősé− gűek. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. El kell dönteni. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. hogy a leg− modernebb. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. Ehhez azon− ban nem elegendő. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. ha utána− nézünk.

– szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. amelyek− kel ez biztosítható. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. levélfoltosodást. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 .2 l/ha. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni. növeli a szárszilárd− ságot. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. ezek szomszédságában. mindezek növelik a termés− potenciált. kat és a termést károsítja. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. mányos ellen 0. háziméheket kímél− ve kell végezni. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag. A kora nyári sze− les. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. a növény minden részébe. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. A hatóanyag hosszú ideig. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. a Calypso 480 SC. poszméhek). csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. jobb lesz a becőbe− rakódás. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. korai érést is okoz. s ezáltal az áttelelést. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. Neve− zetesen. aki ezt a terméket ne ismerné. Kitavaszodáskor. Így van ez a repce esetében is. szárdő− lést. valamint más hasznos rovarokra. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. méhek. a leve− leket és a becőket. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza.75− 1. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. szártörést. vagy ha Máté Károly.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. Ezek közé. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. de kevés− bé közismert sajátossággal is.

50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. Használatuk esetén fontos tudni. vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket. tyúkhúr. ősszel és tavasszal kelnek. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. mezei csorbóka. MCPD. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. egy növény 45 000 magot is hoz. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. (sedl. fekete üröm. a füstike. és nem veszi figyelembe azt a tényt. Az utóbbi években. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. napraforgóban az ivát és a tüskét. Ide tartoznak az MCPA. magja nagyon apró. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. a szikfű és pipitér fajok. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. mezei csorbókára és a szulák− félékre. ami gyenge. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. Az őszi repcében például nehéz. vizet vonnak el a gabonától. nagyobb károkat okoz− nak. szinte minden kultúrában gondot okoz. az árvacsalán. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. 20−150 cm ma− gas. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. 40−120 cm magasra nő. Rengeteg tápanyagot. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. de a gabonára támaszkodik. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. mert növeli a mag fehérjetartalmát. pásztortáska stb. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. hogy a főleg évelő gyomok által (acat. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. de 25 oC−nál melegebb időben sem.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. használjuk ki a lehetőséget. ősszel és tavasszal is kel. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. árvacsalán fajok. szőlőben. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. a zsombor. Nagyon kis számban 1. tavasszal csírázik. dikamba és a 2. amelyeket keverni kell más szerekkel. Vadzab − 60−150 cm magas fű. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. árvácskák. Ezért várha− tó. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. irtására speciális gyomirtók szükségesek. eléggé elter− jedt. nem hatékonyak azonban a galaj. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. Szlovákiában a gabonafélékre kb. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben.4 D hatóanyagú készítmények. veronikafajok.

s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 . nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti. Kohán István. Tudományos kísérletek bizonyítják. A XX. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. valamint más jellegű fásításokra. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el.6 százaléka. szél− től. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. ligetek díszíté− sénél is. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. főként virágzás idején. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik.67 százalékát képviseli. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. mint 414 900 hektárt tesz ki. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. ipari üze− mek környékén telepítettek. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. Olyannyira. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. és olyan nitrogénnel gyarapítja. amire más fafajok képtelenek. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. Amerikában. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. mint Magyarországnak. ami az ottani összes er− dők területének 22. vasutak és egyéb építmények. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. melyeket a községek.

Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. talajművelő berendezések. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. nem törékeny és könnyen mozgatható. (szil) GaP−22/03 . több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. amelyek szőlővenyige. a telepítés és fenntartás eszközei. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak. Az idei se− regszemlén. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak.500 négyzetméteren zajlott. szalma. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. A kerti gépek. betakarító gépek képviselői. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók.

me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. Az edény al− jára tegyünk kb. ilyenek pl. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. de sem túl kevés. a tűlevelű− ek. Ezekben a növények több vizet igényel− nek. azonkívül könnyen tisztíthatók. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. a fagyot kevésbé bírják. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. mint a kerémia edényekből. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. összetört cserépdarabokat. Hiszen az edényker− tészet célja. hogy nehéz az áthelyezésük. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. hogy hosszú élettarta− múak. különböző díszbokrok stb. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. de könnyen tör− nek. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. Azok a növények. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. A fagyokat jól tűrik. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. hogy olyan növényeket válasszunk. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. aránylag olcsók. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. rododendronok. fagyállók. A táp− talaj összetételét. hanem nagy méretű tartóedényeket. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. nem le− het sem túl sok. Előnyük. Nem jelent mást. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. Az első csoportba azok a növények tartoznak. melynek kifolyónyílása nagy. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. bomlásnak induló szerves anyagokkal. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat. kórokozókkal és kártevőkkel. a rododendronoknál. melyek gyorsan kinövik edényeiket. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. A fából ké− szült edények szellősek. de ültethetünk többet is. pl. de amit takar. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. melyet a kereskedelem for− galmaz.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. mint az előbbi csoporté. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. hervad− nak. Fontos szempont az is. Az utóbbit jól gondoljuk át. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. repedeznek. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. melyekben a szo− banövényeket termesztjük. víz− és tápanyagigé− nyük. a műanyag edényekkel összehasonlítva. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. műanyagból. a citrusféléknél stb. de az áruk nagyságrenddel kisebb. Hátrányuk közé tartozik. öt centiméter vastagon kavicsot. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. fából és be− tonból. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. mint a kerá− miai edényeké. mint a növények edényekben való termesztését.

kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. kúszó növény. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. óva− tosan ültessük vissza. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. az egynyá− ri szarkalábat. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. a kü− lönböző méretes fikuszok. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. félárnyék és árnyékkedvelő. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . A rózsákat akkor metsszük. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. emiatt főleg télikertekbe való. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. különböző színes levelű faj− tái vannak. napfénykedvelő. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. melye− ket a fagy a földből kihúzott. stb. kezdhetjük a mohák eltávolítását. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. szárazság esetén ezt pótoljuk. tápanyagokban bőséges. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. ilyenek pl. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. ilyenek pl. tápanyagokban gazdag talajt kíván. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. gyümölcse a citroméhoz hasonló. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. ha télen telelőbe visszük. Lombhullató. A vágást kitűnően tű− ri. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. a szagosbükkönyt. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. jellegzetes illa− tú. talajába keverjünk ho− mokot. Humuszban gazdag talajt kíván. hogy mi az. Jobb. nem biztos. mely nálunk is kitelel. az ősziró− zsát. de nemcsak az általunk odatelepítettek. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. Ez így helyes. a fűszernövények és a zöldségfélék között. a kínai szegfűt. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. hanem a gyomok is. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. Is− mert gyümölcsnövény. mivel az áthelyezésük nehézkes. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. stb. amit már el lehet végezni. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. még az igé− nyesebbekről is. stb. de ke− vesebb lét tartalmaz. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. de csak ha egészsé− gesek. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. ugyan− is ha néhány napot kihagy. fénykedvelő. a pálmák. Csak meg− jegyezzük. Télen vigyük telelőbe. az évelő ágyra ráhullott leveleket. a cíniát. majd műtrágyázzuk őket. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. a trópusi pál− mák. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. és figyeli. a gazániát. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. talaja legyen vízát− eresztő. ezek a fajok igénytelenek. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. virághagymák és virággumók. Ezeket tehetjük komposztba. a citrusfé− lék. az angyalkürt. Naponta kijár a kertbe. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. Méretes edénybe ültetve jobb. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. talaja legyen tápanyagokban gazdag. Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. a talajjal szemben igénytele− nek. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést.

) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. később földig lelógó sárga vesszőivel. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. nálunk a török uralom alatt terjedt el. a földig hajolva meggyökeresednek. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. akár a félárnyé− kot is elviseli.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. elég elsétálnunk egy közeli parkba. Van olyan nőszirom (Iris sp. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. ébred a természet. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. 20 cm magas.) is. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. Április végére. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. A fűzfa (Salix sp. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. amely nagyon korán virágzik. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. kb. A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. Közepes igényű cserje. A szomorúfűz most barkáival díszít. Több fajtája létezik. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. Több változa− ta létezik. sokszor már december− ben próbálkozik. így szaporítása is egyszerű. Vesz− szői feltűnően zöldek. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek.

napos lejtőkön. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. áprilisban hidegágyba vessük. Ha jól meggyö− keresedett. JÓ TUDNI Cserepek. Homokos. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. csaknem kopasz. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. ülő. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. zanótok− kal. A nagy. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. a kertbe. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. a kiülteté− sig cserépben neveljük. majd éretten kopaszodók. márciusban. agya− gos. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. szal− mával. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. Kifejezetten a napos fekvést. feketésbarna. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. a bőrle− vél. Ha megfagy− na. A megbúvó. Ősszel vagy tavasszal. Mediterrán cserje. egyszerű. Lándzsás. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. és tegyük meleg helyre. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. tőből újra kihajt. Csak közepesen télálló. útszéleken. Öntözzük meg. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. má− justól augusztusig. laza. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. például zsályákkal. ültessük szét őket. amely szívós évelő növény. Vágott virágnak is jó. seprőszerűen felálló. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. Mindegy. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. de védett helyen. száraz. Ez a bergenia. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. nálunk is ültetik. főleg mészkö− vön él. 5–8 cm hosszú. náddal befedni. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. hengeres. kékeszöld. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró. aranysárga virágai végálló. Az idősebb ágak barnásszürkék. és a száraz. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. Ha csak néhány példányra van szükségünk. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. min− denütt megél. amíg kiül− tethetők a kertbe. majd a második év szep− tembere. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. fényesek. és addig neveljük cserepekben. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. az evezők rövidebbek. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. akkor ez jó módszer. Kellemes illatú. Jellegzetes. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. valamint korán virágzó fűfélék− kel. merev. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. meszes vagy savanyú talajba. Jó. Portugáliától Kis−Ázsiáig.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. A bőrlevél. a sziklás. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. és évente ül− tessük át. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. mint a be− felé hajló csónak. majd fedjük le homokkal.

tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. öt év múlva 16. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. de a szaporodási potenciál. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Fülöp László ugyanakkor állítja. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. lassabb. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. az azonban kétségtelen. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára.. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. mint a fajtatiszta tár− sa. Mi több. Tudvalévő. A Pigservis Kft. − A statisztikai adatok. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. Az okok bonyolultak és szerteágazók. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. vagy pedig a kissé rögösebb. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. 34 Jó Gazda 2007/3 .09 da− rab volt. s eldönti. hogy mit szeretne. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. de alapjában véve célratörőbb. az ógyallai Pigservis Kft. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. szaporító és árutermelő gazdaságokat. Fülöp László. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. A ter− melőnek tudnia kell.

Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. hyb− ridkanok. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. "feketekananos" zú− gatás árát. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt. hatékony megoldá− sokat kínálni. 0905 450 432. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. mint bármely únios országban. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. vagy ami még ennél is kedvezőbb. Hamshire (HA). A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. míg a hazai követel− mény 7/7. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat. szükséges eszközök sem. A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. Míg az állatok hízékonysági. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. más kérdés. YOxPN. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. lapály stb). mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. megj. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún.8−2. nem beszélve arról. mint pl. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. mint 2. A világpiaci követelmények adottak.9kg. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. Pietrain (PN). a sperma tárolásá− hoz stb. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. Duroc (D). a korai vemhesség megállapításához. Yorksire (YO). hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját.

Ez veszteség. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. A különbség az.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. és rövid időn belül megpenészednek. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . Minthogy itt a ki− használható felület nagy. egér. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. amin azt ért− jük. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak.2 mm). széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. Itt emlékeztetünk ismételten arra. jelezve ezzel. 3. nem ér− het a fenékdeszkához. hanem felső. mint a fedő− rács. amelybe felülről belesüllyesztik. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. tartani. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. Az esővédő maga a kaptár− test. hogy hossz−. de kisebb nem. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. mint a kaptárfiók belső mé− rete. vagy hogy eredetileg úgy állt. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. Ettől nagyobb lehet (max. Ez jelentős előny. hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. sokszor jóval na− gyobbra méretezik.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. de ezért számolni kell ezzel is. mint a külső szedőkét. de mélységi méretük attól kisebb. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. a takarítás pluszmunka is. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. vagy pálcás rács. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. csomósodás. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. amikor ten− gelyét. Előfordulhat. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. 3–4 cm hosszú cső. darázs. de megsüllyedt. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. ha a tálca nem sokkal kisebb. hogy a rakodókaptáron alul. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. Ennek az lesz a következménye. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. vagy alsó−felső röpnyílása van. de attól mintegy 1. Később. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. mint egy kis kaptárfiók. pené− szesedésről stb. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. Vannak olyan típusok. a szedőrá− csokat nagyobbra. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. A gyűjtőfiókok méhmentesek. béka. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. Az a szerencsés. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. stb. ségében csak nagy bosszúság. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. amelynek nem alsó. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. csiga. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. hanem a méh− család összes kijáró egyede. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. mint a külső szedőknél. A nagyságot azzal. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni.) be ne hatolhassa− nak. A fából. tartósan a kaptáron lehessen. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. ahol nem akarjuk. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól.

lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. tárolható. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. A méhész a méhekre. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. ill. Több− nyire erdőlakó. vagy hegyes dombos vidé− ken. szürke varjú. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. telelő fe− nék. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. amikor az elérhető apró− vadban. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. hegyvidéken. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. A belső szedő hátrányai: – Drágább. apróragadozónk a me− nyét. vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. Alaksza János. – Más célra is használható: pl. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. idényre ők határozzák meg. egy harmadik országon keresztül). Erdőn. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. fekete varjú. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. – A virágpor jól szikkad benne. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. Nem ázik be. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. Moldávia és Ukrajna. erdőkben. nem a szép álmok. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. Tavasz végén. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. Tehát éppen akkor. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. de az apró− vadban. a róka. élet− módja. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. szőlőkben. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. Sajnos. mezőn egyaránt előfordul. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. ami egész évben vadászható. sűrűk. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor. Agyafúrt vadunk. – Többet termelhet. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka.T. meszes múmiák. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. A kitermelt akácméz kevés. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. Részük egy "lakószo− ba". Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. üres présházakban. méhészeszköz. nagyjában megegyezik a nyusztéval. Kivételt képez a róka. nem kell leszedni vándorláskor. a méz. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. mert még jelenleg sincs rá igény. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. remízeket. Zsákmányszerző. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. bogarat. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. – Molyosodik. – Kisebb. törmelék. Nálunk két faja ismere− tes. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Sajnos. erdőn. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. – Több napi termelt virágpor benne lehet. amikor az apró− vad még gyámoltalan. gazos árkok védelmében. a kotorékban. Apróvadnak. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. Területekben nemigen válogat. viaszmor− zsa. hallása és szaglása egyaránt kiváló. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. guru− ló méheseket. 27. alsó szellőző. békát. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. sőt. nincs forgalomtorló− dás. de egyben legvé− rengzőbb. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). – Állandóan a kaptár alatt lehet. ázsiai országok. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. – A tájolást nem zavarja. a jó ta− vaszi fejlődésre. De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. – Jól szellőzik. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. ahonnan olcsóbban jön (Románia. tenyésztett vadászgörény. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni. Szívesen fogyasztja a kígyót. méhész. mert az élteti a méhészetet. leginkább azonban az erdők vé− delmében. 19. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. Törlődik a vám. Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. 37 . A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. 12. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. fészekaljban. Az esetben. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. Kártétele főleg a fácános. górék tetején. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". egeret is. foglyos területeken igen jelentős. Síkon. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. Több pénz kell ehhez a központnak. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. – Könnyen szállítható. Az apróvad. Gyakran a föld− be ásott. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. nyestkutya. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. sokoldalú szakember. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. Nagyméretűek. Táplálkozása. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. Csupán gyógyszer. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. – A virágpor illetve. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. A csendereseket. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. Szántóföldeken. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. Legkarcsúbb. de színe szürkésebb. egérnek. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. szajkó és a szarka. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. – A virágport méhmentesen. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. J. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. Látása. at− kafigyelés. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. Nem válogatós. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. kőrakások között.

minden postán. nám.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T./fax: 02/45 25 99 67.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft. Az előfizetések kódjai: évi – 52021.BOX 183. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot. Szolnocska Fóthy Zoltán.Akkor is eljön a hajnal. Nyomdai előkészítés: Bici−Data./fax: 02/45 25 99 67. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 . A. 44458821. P. Slobody 27. tel. ISSN 1336−6335.. Dobóruszka Biacsko Ágnes. SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. email: predplatne@abompkapa.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. tel: 02/4444 2773.. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. Honlap: www. és küldje vissza ugyanerre a számra. ha nem kukorékol a kakas.jogazda. Megrendelhető a szerkesztőségben. zöldszám: 0800/188 826. CZVEDLER Kft. 825 52 Bratislava. INDEX: 49 270. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. e−mail: jogazda@nextra. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft. 830 00 Bratislava. Példányszám: ABC SR. tel.sk. a D.s. a. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. félévi – 52022. Vajnorska 137.s. fax: 02/44458819. 810 05 Bratislava 15. 825 52 Bratislava.O.44458816. oddelenie inej formy predaja. a JUGARIS−KG és más terjesztők. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „.” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica.. Terjeszti a PONS a. stredisko predplatného tlače.

− 560 .− ?? .− 120 .− 290 .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17. 979 01 Rimavská Sobota.− 80 .− 80 . 0903 302 416 .− 590 ..− 1090 .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 . Telefon: 047/562 68 23.

GaP−2/03 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->