P. 1
Jo Gaz Da 200703 Screen

Jo Gaz Da 200703 Screen

|Views: 493|Likes:
Published by Peter Kulcsár

More info:

Published by: Peter Kulcsár on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

2007.

március

XVII. évfolyam

3. szám

Ára: 20 korona

Előfizetőknek: 17 korona

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében Az őszibarack és a nektarin károsítói A sikeres repcetermesztés alapjai
3

GaP−1/03

Tartalom

A TARTALOMBÓL
A korai borsó 4 A termő őszibarack metszése 4 Az őszibarackot tavasszal ültessük Új lehetőségek és kihívások előtt Házi kertek vetésterve biodinamikus módon 5 6 7 Az őszibarack és a nektarin károsítói és védekezési terve 16 Növényvédelem márciusban 18 A poszméhek haszna a papri− kában, dinnyében, eperben 20 Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Integrált növényvédelem 21 Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Edénykertészet Díszkertészet márciusban Séta a természetben Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben 27

Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében 8

28

29 30 31 32

Benedekfű

10 A tápanyag−utánpótlásról

22 24 24 25 Ne kezeljük le a bőrlevelet! 33 26 A jeneszter 33

A szép gyep és a gyönyörű Nemzeti kiegészítő virágok megfelelő tápanyagel− támogatások látást igényelnek 11 Milyen gyorsan hat Gyümölcs− és a nitrogénműtrágya? zöldségpiaci reform 12 A tápanyag−gazdálkodás A szeder, a ribizke, a köszméte tervezése és a feketebodza metszése 14 A sikeres repcetermesztés A gyümölcsfák metszése 15 alapjai

A megfelelő szaporítóanyag rendelkezésre áll 34 A belső virágporszedők felépítése és használata Vadászterületek szőrmés kártevői 36 37

A címlapon Szilvássy László felvétele

Jó Gazda 2007/3

3

Időszerű − Hirdetés

Március
KOS hava
III. 21−IV. 20.

A korai borsó
A zöldségfélék közül szabadföldbe a borsó vethető legkorábban, akár már feb− ruár végén, március elején a földbe kerül− het. Az igényesebb vetőborsót kissé ké− sőbb vetjük. A sorok távolsága 12–24 cm, az alacsony növésű fajtákat sűrűbben a ma− gasakat ritkábban vetjük. A vetés mélysége általában 6–8 cm. Vetés után ügyeljünk ar− ra, hogy a talaj felszínén ne maradjanak el− vetetlen magok, mert odavonzzák a mada− rakat, és azok a földből is kiszedik a szeme− ket, így komoly kárt okozhatnak. A borsónak nálunk három típusát kü− lönböztetjük meg: a kifejtőborsó általában rövid tenyészidejű, korai termesztésre al− kalmas, a velőborsó hosszabb tenyészidejű, később érik, éretlen zöld állapotban fo− gyasztjuk, a cukorborsó jellegzetessége, hogy a hüvelye is fogyasztható. A borsó a talajban nem válogat, legin− kább a mélyrétegű, meszes, jó táperőben levő vályogtalajokat kedveli. Hidegtűrő, már 3−4 oC−on is csírázik. A kikelt növé− nyek a mínusz 4−5 oC fagyokat is elviselik. A lombjuk akár le is fagyhat, később újra kihajtanak és tovább fejlődnek. A nagy me−

KIT KÖSZÖNTSÜNK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd

leget azonban – különösen ha szárazsággal is párosul – nem bírják. Ápolása elsősorban gyomtalanításból áll. A kikelt vetés talaját mielőbb kapáljuk meg, tartós szárazság esetén öntözni kell. A hüvelyek szedését akkor kezdjük, amikor a borsószemek már elérték a rájuk jellemző nagyságot, de még zsengék, kellemes za− matúak. A magasabb növésű fajtákat aján− lott támasz mellett termeszteni. A nálunk legismertebb fajták: Bohdan, Radovan, Záboj, Ctirad, Elkan, Junior, Lumír, Mojmír, Superior. (mik)

Hétfő Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild Csütörtök Kristóf Magyar nemzeti ünnep 16 Péntek Henrietta 17 Szombat Gertrúd 18 Vasárnap Sándor, Ede 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat József Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor Irén, Irisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

A termő őszibarack metszése
A szakszerűen metszett őszibarack fa a kezdő kertész számára siralmas képet nyújt. De ne ijedjünk meg tőle, mert csak az erélyes metszés segít bennünket abban, hogy meg− akadályozzuk a fák felkopaszodását. Először a vázágak csúcsán levő vezérvesszőt vágjuk vissza egyharmadára, úgy, hogy a csúcsrügy külső állású legyen. Az erős vesszőket felvált− va, hosszabb termővesszőnek, illetve rövidebb ugarvesszőnek hagyjuk meg. A vékony, termőrügyben végződő ágakat ne vágjuk vissza, ezek a termés kinevelése után úgyis le− száradnak. A túl sűrűn álló, vagy száraz, betegnek látszó vesszőket tőből távolítsuk el.

FÁTYOLFÓLIA
A növénynek és a termelőnek egyaránt biztonság.
4
Jó Gazda 2007/3

Méretek (szélesség m−ben) 1,5 3,4 4,0 5,5 6,75 8,5 10,5 12,75 13,6 16,0

040 01 Košice Staničná 7 tel.: 055/625 3288 mobil: 0905/625 328 0905/221 859

E−mail: netkanetextilie@pobox.sk

GaP−3/03

Választható hosszúságban! 10,5 m−től erősített szélekkel!

A háztáji szőlőben négyzet− méterenként 10−18 rügyes terhelést al− kalmaznak. Arra viszont ügyelni kell. ott az őszibarck−alanyú oltványok alkal− masak. Kelet−Szlovákiában a 702−es és a 927−es középhullámú frekvencián. Tel. akkor a gyökérsebeik a tél folyamán (már 8 foknál alacsonyabb hő− mérsékleten) nem megfelelően gyógyul− nak be. Ezt első− sorban az őszibarack biológiája indokol− ja. mert az legyengüléséz és pusztulásá− hoz vezet. így hosszabb tenyészidő áll a ren− delkezésére. a föld kiszáradása után. A tavasszal ültetett fákat rend− szeresen öntözzük. Tel. 0903 683359 Ga−1/1−3 Nyolchetes piros Isabrown tojójércék megrendelhetők. illetve az adás az interneten is hall− ható: www. Cserhát 7. Cím: Pontyos István. de még a rügyfakadás előtt ajánlott elvégez− ni. Az ültetőgödör mélysége legalább 60 cm legyen.: 0905/286 397 Ga− 3/3−4 Nagyvirágú krizantémpalánta és szabadföldi paprikapalánta megrendelhető. a tőke erősségétől. Orthocid) is kever− hetünk. nehogy rendszeresen túlterheljük a tő− két. Ha minőségre törekszünk. Az őszibarackfák ugyanis a vegetáci− ós időszak alatt csak nagyon kevés tartalékanyagot tárolnak. az érzékenyebb fajták metszését (Ezerjó.sk címen. Minden nap 12 órától 20 óráig köz− vetít. Rimaszombat körzetében az 567−es frekvencián. Az őszibarack alanyválasztásánál ve− gyük figyelembe a talaj tulajdonságait. Leányka. a gyökereket meg kell metszeni. Burgundi. 0914/224 677. A korai metszés előnye. tel. GaP−4/03 Jó Gazda 2007/3 5 . hogy a fa tavasszal ki sem hajt. keményebb tél után megtörtén− het. ha nagyobb hozamot szeretnénk elérni. ahol a talaj mésztartalma átlagos szintű. hogy a szőlő tavasszal korábban fakad. ez függ az alany− tól. Ügyeljünk a pépesítésre is. Az ültetés előtt. az 1098−as. Meszes talajokra a keserűmandula−ala− nyon álló csemeték a legmegfelelőbbek. ezért ha ősszel ültetjük őket. A tavaszi ültetést is csak a fagyok el− múltával. akkor több rügyet ha− gyunk meg. Ga−4/3−6 035/7782 108 A szőlő metszése A szőlő téli és tavaszi metszésének is megvannak az előnyei. az apróbb fürtöknél 14−18 rügyet hagynak meg.: 0902/302 742.: 0905 962608. A gyakorlat szerint télen általában a kevés− bé érzékeny fajtákat ajánlott metszeni (Olaszrizling. Ga−2/2−3 Tel. a termesztés cél− jától. középhullámon Pozsonyban az 1017−es. A termőkaron hagyott rügyek száma a tőke terhelését jelenti.: 0905 909 503. Müller) inkább később végezzük. áprilistól bárhová ingye− nesen házhoz szállítom. Apróhirdetés Minőségi szőlőoltványok és gyümölcsfák eladók Muzslán. Szent− lőrinci). viszont erősebb fagyok ese− tén a vesszők fagykárt szenvedhetnek.radiopatria. Ingyenes házhoz szállí− tással. Megrendelhetők nagytestű 7 hetes brojlerpulykák májusra és júniusra. 70 Sk/db. a nagy fürtű bőtermő fajták− nál 10−14 rügyet. de a vékony hajszál− gyökerteket egyáltalán ne vágjuk vissza. az iszaposított pépbe valamilyen fertőt− lenítőszert (Basudin. Nyugat−Szlovákiában egy új.Időszerű − Hirdetés Az őszibarackot tavasszal ültessük A gyümölcsfacsemeték kiültetése ál− talában az őszi hónapokban ajánlott − ki− véve az őszibarackot és a diót. (miklós) A heti műsoridő jelenleg 56 óra. Kedvezőek a tapasztalatok a szil− vaalanyú oltványokkal is. akkor kisebb a terhelés.

támogatást. hogy szerve− zetünk nyitrai központja információs centrumként is működjön. ha azok is megfelelő minőségűek lesznek. hogy igazolni tudjuk. hogy a hazai zöldség− termesztésben az előző időszakban meg− lehetősen kedvezőtlen kiindulási és támo− gatási feltételek között kellett állni a ver− senyt nemcsak a belső piacon. A külföldi ta− pasztalatok és vélemények cseréjének úgyszintén teret adunk. ahol a szakfő− iskola és az érsekújvári növénytermeszté− si kutatóintézet szakembereivel együtt− működve adnánk válaszokat a termelők által felvetett időszerű kérdésekre. a kinti. persze csak ak− kor. A zöldségtermesztés gazdasá− gossága még mindig nagyban függ a kézi munkaerőtől. ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a regionális kamarákkal va− ló együttműködésnek is. mivel a munkaerőpiacon kialakult helyzet nyo− mán annak. akkor a mi termékeink előtt is megnyílhat az út. Horváth Pé− tert. sokszor elfogadhatatlan minőségű árut. miközben a fenntartás és a működtetés költségeit maguknak kell majd állniuk. Milyen konkrét lépéseket ter− veznek a zöldségtermesztés feltét− eleinek javítása érdekében? − A hazai termelők egyik nagy problé− mája a megtermelt zöldség elfogadható áron történő értékesítése. s ezért nagyobb figyelmet kell majd szen− telni a saját termékeink piaci bevezetésé− nek. A lehe− tőségekről és pályázatokra való felkészü− lésről a tagjainkat is részletesen tájékoz− tatni fogjuk. Az előző időszak− hoz viszonyítva a tárcavezetés most újabb koncepcióval állt elő… (Archív felvétel) – Nyilvánvaló. a termelői−értékesítő szervezetek tevékenységének felfuttatásával. Másik kérdés az alkalmi munkaerő alkal− mazásának jogi szabályozása. az unión belül a zöldségpi− ac szabályozási rendszerének meg− változtatására készülnek. A szerződé− sek 15 évre szólnak. hogy az ígéretesen alakuló kapcsolattartás a szakminisztéri− ummal továbbra is folyamatos maradjon. s ennek keretében az öntözés lehetőségé− nek biztosítása. hogy ha a pultokról sikerül hatékony ellenőrzések− kel kiszorítani a máshonnan behozott ol− csó és gyenge. Úgy vélem. ugyanakkor tag− jaink pontos. (szilvássy) 6 Jó Gazda 2007/3 . a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniójának elnökét ennek kap− csán a hazai ágazat előtt álló lehetőségekről és a kihasználásuk módozatairól kérdeztük. bérbe veszik és működtetni fogják ezeket a berendezése− ket. ma már több választási lehetősége van. itthoni. az integrált termesztési módszerek beveze− tésével. naprakész tájékoztatása és szakmai információkkal való ellátása ér− dekében szeretnénk elérni. hogy a berendezések tu− lajdonjogi rendezése is elfogadható lesz a számára. üzemeltetési cso− magban kapjanak valamilyen segítséget. február végén tartja Nyitrán a Szlovákiai Zöldségtermelők Uniója hagyományos évadnyitó rendezvényét. az induláshoz ún. Az idei év elején közzétett új információk alapján azonban ko− moly változások várhatók az ága− zatban. ugyanakkor azt is szorgalmazzuk. Tudatosítjuk. hogy az állami minőség− ellenőrző szervek fokozottabban ügyelje− nek az üzletekben megjelenő zöldség mi− nőségére is. hogy az országban ki− épített mintegy 300 ezer hektárnyi öntö− zőhálózat további működtetése. a tárcavezetés elv− ben megígérte. és azt megtartani. hogy a miniszté− rium javaslata alapján a termelők vagy a működtetők 1 korona szimbolikus bérleti díjért bérbe vehetik a területükön levő öntözőberendezéseket. kikérik a véleményünket egyes kér− désekben. ezeknek a tényezőknek a jövőben meg kell majd jelenniük a zöldség árában is. Mire összpontosít a zöldségter− mesztők érdekvédelmi szervezete az elkövetkező időszakban? − Szeretnénk elérni. Úgy tűnik. földeken végzett munka nem tartozik kifejezetten a közkedvelt munka− végzések közé. sőt. aki dolgozni akar. hogy már a mi tér− ségünkben sincs elegendő munka− erő erre a tevékenységre… – Ezt a problémát a nagyobb zöldség− termelők már most érzékelik. hogy az elkö− vetkező időszakra nézve már vannak bi− zonyos kedvező jelek. reméljük sikerül elfogadható megoldást kínálnunk a kormányzat számára is. ehhez azonban már most fel kell készülni megfelelő projektekkel. hogy az üzletláncok megszorító üzletpo− litikája ellen csak összefogva lehet ered− ményesen harcolni. Egyszerűen gond megfelelő létszámú munkacsopor− tot kialakítani. kény− telenek lesznek vendégmunkásokat is al− kalmazni. illetve a működtetés jogi és anyagi feltételeinek megteremtése a termelők elemi érdeke. a hazai támogatási rendszerben szintén lé− nyeges módosításokat terveznek a zöldségtermesztők javára… − Tény és való. az eredetvédelemnek. ami az elő− készületben levő vidékfejlesztési tervben szerepel. ami tovább drágítja majd a termelést. A most zajló tárgyalásokon azt is szeretnénk elérni. amelyen a szervezeti élet időszerű kérdé− seinek megvitatása mellett szakmai ismeretterjesztő előadások is elhangzanak ismert hazai és külföldi szakemberektől. Az előző néhány évben a szlo− vákiai zöldségtermesztés meglehe− tősen mostoha viszonyok között próbálta meg felvenni a versenyt a szabaddá tett zöldségpiac kihívása− ival. hogy azok akik vállalják a feltételeket. hogy a szaktárca vezetése is elfogad bennünket partner− nek. a nagyobb termelők úgy tűnik. Ez várhatóan magával vonja majd a fizetések további emelését.Interjú Új lehetőségek és kihívások előtt Márciusi lapszámunk megjelenésének időpontjában. Meggyőződésem. Köszönöm a tájékoztatást. Újabban egyre több a hír arról. megbízható termesztési és környezeti feltételek között létreho− zott termékeket kínálunk. hogy a mi terme− lőink fognak tudni élni a lehetőségekkel. Egyelőre úgy tűnik. amiket természete− sen a termelőknek a lehető legnagyobb mértékben ki kell majd használniuk. Az ágazati termelők számára ugyancsak fontos kérdés a megfe− lelő termesztési feltételek. a nagy nyomás szinte megtize− delte a hazai zöldségtermesztők so− rait. És valljuk be. hanem immár az uniós versenytársakkal szem− ben is. Ezt a kér− dést már régebben feszegetjük. Ehhez ma már szálláshelyek ki− alakítására is szükség lesz. A helyzet most úgy áll. reméljük az együttműködést továbbra is kamatoztatni tudjuk majd az egész ágazat érdekében. Gondolok itt elsősorban a hazai támoga− tási rendszerben a zöldségtermelőknek szánt kiegészítő támogatásra. Bízom benne.

a borsó. hogy ne éljünk fölösleges mér− gekkel és ajzószerekkel. melyben megtalálható a spenót. Az ágyások szélére egyéves fűszernövé− nyekből szegélyt is készíthetünk. melyek igen jól tű− rik a "monokultúrát". de palántázhatunk papri− kát és paradicsomot is. a cseme− gekukorica. sőt a karfiol vagy akár a brokkoli sem. a paradicsom. Néhány év múlva kialakul az a növényegyüttes. amelyek az adott kertben jól dísz− lenek és szépen fejlődnek. stb. sőt sür− gősségét. Éppen ellenkezőleg. ha veteményes− kertünket szakaszokra osztjuk. Végül tervezzünk egy "gyökér" sza− kaszt. Utánuk még bátran vethetünk késői növényeket. Mivel a beállított biodinamikus kertekben sem− milyen vegyszert nem alkalmazunk. mint pl. cék− lát és a petrezselymet tesszük. melynek megvastagodott szárát fogyasztjuk. Így tudni fogjuk azt. ahol elsősorban egy éves vá− góvirágok termesztését végzik. a káposztafélék. a cékla. ke− rül. babot.Kertészet − hirdetés Házi kertek vetésterve biodinamikus módon Napjainkban sokan hirdetik a természetszerű gazdálkodás. hogy „vissza a természethez“ nem a ci− vilizáció vívmányainak a felrúgását je− lenti. Ezeket ajánlatos még ta− vasszal meghagyni. retket. Az ágyásokban to− vábbra is ott lehet hagyni a téli sarja− dékhagymát. A szakaszok váltásával növényeink tápanyagfelvéte− le – fejlődése is – kedvezőbbre fordul. akarjuk−e okosan felhasználni az e té− ren elért tudományos eredményeket. a saláta. hogy mi te− lel át kertünkben. az ubor− ka. Újabban hallani már "négyes" sza− kaszról is. védelmet jelentenek a különböző szívó−rágó kártevők ellen. a paradicsom. Jó. Meg− figyeléseink szerint az erős illatú virá− gok. tököt. de ide sorolható a karalábé is. mely ellen jól átgondolt vetés− tervvel védekezhetünk. a tök. kertészkedés előnyeit. csupán arról. Szakemberek ezt az állapotot "talajuntság" néven emle− getik. Lesz egy "termés" szakaszunk is. Így a sokat emlegetett jelmondat. Ahol a család számára burgonyát is termeszte− nek. ott vegyük nagyobbra ezt a terüle− tet. Vannak növények. hogy olyan zöldségeket ves− sünk. Dr. így job− ban áttekinthető. Lehetőleg a vetési naptár szerint ültessünk. a spenótot és az őszi salátát. növekedjenek to− vább egy−két hónapig. fontos. ilyen pl. ha ismerjük az elmúlt évi tapasz− talatok alapján azt. ezáltal az egy− szerre művelhető növények kerülnek egy szakaszba. egy "levél" szakaszunk. hogy miből mennyi termett ágyásainkban. „biodinamikus“ módon. Ennek érdekében készítsük el házi ker− tünk vetéstervét ún. a fodroskelt. László László GaP−14/3 Jó Gazda 2007/3 7 . Más növé− nyek. Érdemes megnézni azt. A biodinamikus kertekben minden évben használjunk komposztot. a kel− bimbót. amely az adott viszonyok között a leg− biztonságosabban termeszthető. a petrezselymet. Így lesz pl. hogy mennyi és mi− lyen termésekre számíthatunk. Jó. Jó gyakorlattá vált. ahová a sárgarépát. ha feljegyezzük házi kertünk el− múlt két−három évének termelési ta− pasztalatait. a petrezselyem és a legtöbb ká− posztaféle gyenge és beteg lesz. ha az egymás utáni években többször ugyan− arra a helyre kerül. de nem ritka a mézelő facélia. a paprika. melybe a bab. a borsó. tudjuk−e. A biokertekben nem a vegyszerek feltétlen száműze− téséről van szó. bokorbab.

ahol sikeres termesztést va− lósítottak meg. ezáltal a leg− első virágokból képződő termések korai érésűek és jó minőségűek lesznek. sajátos ökológiai viszonyai között – talaj. A nemzetközi és hazai piacokon bekövetkezett kedvezőtlen ár− helyzet a fűszerpaprika számára − mely ko− rábban kedvező nemzetközi árpozíciót ví− vott ki − nem várt helyzetet teremtett. A termőterület nagysága soha nem látott mélypontra csökkent. valamint a technológiai fejlesztés eredményeivel közvetlenül a ter− melés hatékonyságnövelését segíti. Az elmúlt években és évtizedekben méltán vált híres− sé. eredményeivel hozzájárult a fűszer− paprika hazai és nemzetközi elismertségé− hez. gazdag vitaminforrás. gazdaságos és környezetbarát termesztés valósítható meg. Az intézet által előállított fajták közül több fajta bizonyította kiváló termesztési és beltartalmi értékét a szlovákiai termesztő körzetekben is. amely az emberi szervezet számára igen fontos bioaktív anyagokat együttesen magában hordozza. Ez jelzi a termelők és feldolgozók bizalmát e fajtákkal szem− ben. Ez tovább romlott az állami szerepvállalás (tá− mogatás) csökkenésével. E fajták legfőbb értéke. melyet végterméké− ben nem tud érvényesíteni. csak a fűszerpaprika. sok család meg− élhetési forrását jelenti. A jó mi− nőség biztosítása mellett kedvező hatással vannak a terméshozamra és a termésbiz− tonságra is. feldolgozó igénye− ket magas szinten elégítik ki. késői érést okoz. ízek. valamint feldolgozás minőségjavító módszereivel. összességében a termelés−fejlesztés fontos tényezői. a lombozat és a virág egészséges marad. egyben a kutatómunka eredményes− ségét is bizonyítja. mellyel jelentős költségmeg− takarítás. A fenn− álló helyzet a termelő és feldolgozó kap− csolatrendszerben feszültséget idézett elő. ezáltal minőségcsökkenés áll elő. az átvételi árak folya− matos csökkenése vagy szinten tartása. valamint az im− port paprika behozatalával összefüggő élel− miszerbiztonsági problémákkal is. cukrok. A Fűszerpaprika Kht. a hatékony termesztés. ásványi anyagok tárháza. részükre a tisztes eredmény elérését biztosító árat fizetni.fuszerpaprika. ezen fajták termesztéséhez magas vigorértékű vetőmagot állított elő és forgalmaz széles fajtaválasztékban zsákos és színes tasakos kiszerelésben kalocsai központi telephe− lyén. hogy baktérium− mal szemben tünetmentesek. aromák együttese. A Fűszerpaprika Kutató−Fejlesztő Kht. melyhez hozzájárultak az évjárat valamint az agrotechnikai hiányosságok által bekö− vetkezett termésingadozás miatti piaci ke− reslet−kínálati viszonyok. Az ágazatra jellemző a termesztési költ− ségek növekedése. A kalocsai székhelyű társa− ság. technológiák beveze− tésével és élni kell az utóérlelés. A feldolgozó nem tudja a termelők által el− várt. Az elmúlt év− tizedben rezisztencianemesítési program keretében előállított baktériummal szembe− ni rezisztenciával rendelkező fajták a ter− méshozam. az illóolajok.Zöldségtermesztés 1. kép Új módszerek a fűszerpaprika termesztésében A fűszerpaprika Magyarországon és a kör− nyező országokban. Jobb minőséget kell produkálni új fajták. Nincs más fűszer a vilá− gon. fennállása óta mindenkor meghatározó szerepet töltött be a fűszerpaprika ágazat fejlesztésében. A fajták leírása az intézmény honlap− ján www. Az érzékeny fajtáknál a fertő− zés következtében a lombozat és a virág je− lentős mértékben sérül. hiszen a Kárpát−medence száraz konti− nentális klímája. környezet− védelem és élelmiszerbiztonság növelés. A termelés és fogyasztás az utóbbi 10− 15 évben jelentős átalakuláson ment ke− resztül Európában. mikroklíma – a fűszerpaprika minősége és a belőle készült őrlemény a vi− lágon a legjobb. Eddig mintegy 24 államilag minősített fajtát állított elő az intézmény. azon− ban közvetetten a feldolgozás és fogyasztás érdekeit is szolgálja. a kialakult szélső− séges áringadozások is. termésbiztonság és termésmi− nőség. a biológiai alapok. A fűszerpaprika őrlemény az illatok. melyből 12− 15 fajta képviseli a magyarországi fűszer− paprika termőterületet. így Szlovákiában is fontos gazdasági növény. A Fűszerpaprika Kht. Táplálkozásban be− töltött szerepénél fogva a magyaros kony− ha nélkülözhetetlen fűszere. Tapasztalataink szerint a növényvé− delem elhagyásával vagy minimalizálásával a termelési költség mintegy 10−15 %−kal csökkenthető.net megte− kinthető.axelero. tőke és infrastrukturális feltétel− rendszer hiányában. mely ma is a világon egyedülállóan csak fűszerpaprika kutatás−fejlesztéssel fog− lalkozik a kalocsai és szegedi kutatóhelye− ken. Az egyes fajták vetőmagja a cég 8 Jó Gazda 2007/3 . A széles fajtaválaszték a korszerű bioló− giai alapok a termelői. a növények rege− nerálódása 1−2 hetes tenyészidő kitolódást. A termelő a bi− ológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak részben vagy alacsony szinten tudja realizálni.

E termesztési mód− szerrel korai. intenzív termesztés− technológiával a hozamok a minőség egy− idejű megtartása mellett jelentős mérték− ben növelhetők. (2. A tenyészidőszakban a nö− vények számára egyes fenofázisaiban igény szerinti hatóanyagú oldott műtrágyát juttatunk csepegtető öntözéssel az ikersor közepén elhelyezett vezetéken keresztül. (1. Korszerű. kép) A fólia alatti termesztés lényege. A ter− mesztéshez jól fejlett. melyet fűtött fólia házban március közepén−végén. intenzív virág− zás. Az intenzív szántóföldi és fólia alatti termesztés−technológia lényege. A ter− mesztésben jól fejlett és edzett 8 lombleve− les szórt vetésű vagy szivarpalántát haszná− lunk május 15−20 közötti időszakban törté− nő kiültetéssel. hogy az étkezési paprikánál jól bevált módszerek adaptálásával fűszerpaprikánál is növelhe− tő a termésbiztonság. A módszer előnye. szabá− lyozottan és folyamatosan biztosítani tud− juk. A termesztés korszerűsíté− se érdekében az utóbbi években felmerült az igény és szükségessé vált a termesztési színvonal növelése céljából magas termés− hozamot és kiváló termésminőséget bizto− sító hibrid fűszerpaprika fajták előállítása és termesztésbe vonása. magas terméshozam és igen jó minő− ség érhető el. ezáltal a termesztés haté− konysága javul. és jó termésminőséggel. Az alaptápanyag ellátást talajba dolgozott istállótrágyával. A növények életfeltételeit a hagyományos szántóföldi termesztéshez viszonyítva közel optimális szinten. a terméshozam. korai érés jellemző. Picador). Kapitány József. edzett 8 lombleveles palántát neveljünk fel. A növényeket kordon mellett vagy zsi− nórral felfuttatva neveljük az étkezési pap− rikánál is alkalmazott metszéssel és fito− technikai munkákkal. A szántóföldi termesztésben tápoldatos csepegtető öntözéssel kombinált fóliataka− rásos. hogy a fűszerpaprika életfeltételeit fűtetlen vagy fűtött fólia alatt védett és szabályozott kö− rülmények között közel optimális szinten biztosíthatjuk áprilistól októberig. E módszerrel a növények fejlődésére a te− nyészidőszakban zavartalan. A fajtákban de különösen az új nemesí− tésű hibrid fajtákban rejlő genetikai poten− ciált a jelenlegi hagyományos termesztési színvonalon a termelők csak részben hasz− nálják ki.Zöldségtermesztés− hirdetés kalocsai központjában is megrendelhető. hogy a 2. folyamatos virágzás és ter− méskötés. magas terméshozammal. és a termésminőség. ikersoros növényelrendezéssel kb. KFC 04−01 F1 csípős csün− gő) és Szegeden nemesített intenzív fólia alatti termesztésre alkalmas fűszerpaprika hibridek (Délibáb. a betakarítást késő októberig folya− matosan végezhető. fűtetlen fóliaházba április közepén ültetünk ki iker− soros elrendezésben 5−6 növény/m2 állo− mánysűrűségben. intenzív termésfejlődés és korai érés. Timár Zoltán GaP−5/3 Jó Gazda 2007/3 9 . kép) E két korszerű termesztési módszer – ahol a termesztési körülményrendszerek le− hetővé teszik – kiegészítő termesztési mód− ként alternatívát jelenthetnek a jó minősé− gű fűszerpaprika termésalapanyag előállí− tásában a hagyományos szántóföldi fűszer− paprika−termesztés mellett. A nemesítői mun− ka eredményeként bejelentésre kerültek a Kalocsán nemesített intenzív szántóföldi termesztésre alkalmas baktérium rezisztens fűszerpaprika hibridek (KDE 05−4 F1 csíp− mentes felálló. a kiegé− szítő tápanyagellátást a tenyészidőszakban tápoldatos csepegtető öntözéssel biztosít− juk. kép fűszerpaprika tenyészideje a szántóföldi termesztéshez viszonyítva meghosszabbít− ható. terméskötés és termésfejlődés. 80 ezer növény/hektár állománysűrűség− gel termesztjük a fűszerpaprikát.

10−0. 8 % körüli mennyiségben cseranyagokat s mintegy 0. Kaszattermése 10 mm hosz− szú. A 0. A ke− lés után először tőlevélrózsa képződik. s más italok fűszerezésére. Gyökere karószerű. Valšíková felvétele Benedekfű A benedekfű rövid tenyészideje miatt szinte minden növény után vethető. a júniusban lekerülő növények után. Gyógyászatban a drogot emésztést elő− segítő és étvágyjavító hatása miatt régóta használják. szúrós gallérozó levelek veszik körül.3 % illóolajat tartalmaz. csak a levágott anya− got néhány napig renden érlelik s ezt köve− tően csépelik. védőkesztyűben végzik. szúrós árhegyű fogakkal.3 m hosszúak. az emésztőrendszer és a légzőszervek bizonyos betegségeit gyógyítja. Mediterrán származású. hogy a drog vilá− goszöld maradjon. 0. A hosszan tartó szá− razság kedvezőtlenül hat növekedésére. Kutatóintézet. Az első virágok megjelenésekor. így herbanyerésre másodnövényként is vethető. s még egyszer vághatók. Fülöp Andrea. a knicin okozza. Tel.80 m magas. au− gusztus közepétől érnek. március második felében. vetőmagot az első vágás elha− gyásával. ötszögletű.Gyógynövénytermesztés−Hirdetés A BENEDEKFŰ (Cnicus benedictus L. Érsekújvár M. A középkorban a gyomor és belek daganatos megbetegedései ellen használták.15 m hosszú. E tulaj− donságát az egész növényben.sk.05−0. s virágot fejlesztenek. Később márt nincs szükség a kapálásra. de különösen a levelekben felhalmozódott szeszkviter− pén–keserűanyag. tetején 5−10 mm hosszú serteszőrű bóbitával. Az egész növény kellemetlenül szúrós. felálló. Talaj iránt különösképpen nem igényes.00−tól 16. Szára talajtól elágazó. A vágást kis terüle− ten kézzel. mint herbanyeréskor. A keléstől az első virágok megjelenéséig mindössze 60–70 nap szükséges. ezenkívül mintegy 5–10 % nyálkaanyagot. öblö− sen karéjosak.20−0. Virágai világossárgák. e−mail: obtulowicz@orava. az első növedékről érdemes elő− állítani. augusztus máso− dik felében végzik. Termései a virágzás− nak megfelelően szintén folyamatosan. pók− hálószerűen gyapjasszőrösek.obtulowicz. fent eny− vesen mirigyes és pókhálósan szőrös. Leve− lei 0. A benedekfűnek a leveles szára a drog.00−ig) Fax: 043/532 0832. Magot. mert a növények má− jusra már teljesen elborítják a talajt.) a fészekvirágzatúak családjába tartozó egy− éves növény.08−0. majd a növények gyors növekedésnek in− dulnak. középkötött vagy barna homoktalajok a legmegfelelőbbek. tápanyaggal jól ellátott. tinktúrák alkotórésze. Jelenleg keserű teakeverékek.45–0.: 043/532 0831 (8. Gazdaságos termesztésre azonban a mélyebb fekvésű. 0. Internet: www. hengeres. de Kisázsiában is őshonos. 0. Zöldségterm. alul serteszőrös.10 m−es tarlóra vágott növények az első vágás után új hajtásokat fejlesztenek. 10 mm mélyre. kissé görbült. Vetés után az időjárástól függően 8−14 nap múlva sorol az állo− mány. aperitif italok készítésére. lándzsásak.2 %. június kö− zepén vágják először. másodvetéssel is termeszthető. Na− gyobb felületen kaszálva rakodógéppel vágják. Sűrű kelés esetén ritkítani kell. Nálunk tavasszal. mert nagyfo− kú talajárnyékolása következtében jó gyomirtó. A benedekfű szinte az egész évben vet− hető. ez által a terméshozamára is.sk 10 Jó Gazda 2007/3 GaP−8/03 . A növény minden része szárítva és zölden egyaránt rendkívül irritálóan keserű. tápanyagban szegényebb talajokon is meg− terem. hímnős csöves virágok. A betakarítás ugyanúgy történik. Mobil: 0905 524 191 (non−stop). Cél− szerű trágyázott növény után vetni. A levágott növényt azonnal szárítani kell úgy. A benedekfű magja kedvező körülmé− nyek között 8–10 nap alatt csírázik.50 m sortávolságra. de legkésőbb április elején vetik ál− landó helyre. A második vágást az elsővel azonos módon. Jó elővetemény is. a jó tápanyag−ellátottságot nagy hozammal há− lálja meg. A föld fe− letti részek knicintartalma átlagosan 0. Gyors növekedésű. A drogot a likőripar is hasznosít− ja. A tavaszi ve− tésű növények júliustól szeptemberig folya− matosan virágoznak. Kez− detben géppel sorközkapálást és kézi sor− kapálást kell végezni. s azonnal műszárítóba szállítják. Fészekvirágza− ta végálló tojásdad.

ho− gyan kötődnek a talajrészecskékhez és az is. és még azelőtt eltűnjenek. A virágok termesztése esetén pél− dául elég. A hagymafélék pedig hálásak a foszforada− gért. hogy a növények táp− anyagellátásában feltárt ismereteket és tapasztalatokat a gyakorlatban az egy− szerű emberek közül azok is alkalmazni tudják. rövid intervallumokban kell végez− ni. célszerűbb. hogy az egyes táp− anyagok hogyan viselkednek a talajban. a fű hosszú távú tápanyagellátására alkalmas granulált tápanyag. míg sor nem kerül a következő táp− anyagpótlásra. A gyártástechnológia szerint ezek a táp− anyagok valójában granulált trágyák. miközben a tápanyagfelvétel a növények igényei szerint történik. réz − Cu. főleg nitrogént igényel. kén − S. különleges fák és szín− pompás virágágyások vannak. hogy a nitrogén az egyik legmobilisabb elem a tápanyagok kö− zött. vas − Fe. Egyszerűen kis műtrágyaszó− ró kocsival vagy géppel kijuttatható. amelyekben a granulátum magjában koncentrált. A hagyományos módon való trá− gyázáskor gyakori tápanyagpótlásra van szükség. kora tavasszal. sóhajtunk fel. A fű nagy mennyi− ségű zöldanyagot képez. meg− hosszabbított hatástartammal rendelkez− nek. s gyakorlatilag 1–2 adaggal való trágyázásra minimalizálják a tápanyagel− látást. magnézium − Mn. Közvetlenül a trágyázás után a növények "luxus"−ellá− táshoz jutnak a tápanyagokból. A tápanyag mennyiségét minden adagban a fű igényei alapján állították össze. nem virágoznak. hogy jól átteleljen.Tápanyagellátás− hirdetés A szép gyep és a gyönyörű virágok megfelelő tápanyagellátást igényelnek Mennyei táj a szemnek. A tápanyagellátás− ban ugyanilyen fontos szerepe van a kü− lönböző mikroelemeknek is (pl. Érvényes ez virágok. a növények nélkülük nem képe− sek élni. A tápanyagellátás ugyanis nem fo− lyamatos és egyenletes. Hasonló a helyzet a díszfák edénybe vagy a szabadföldbe való kiültetésekor. nyáron és ősszel. így a vele kezelt gyep szép üde zöld színű és jó minőségű lesz. A tápanyagellátásban azonban vannak közös vonások: a trágyázást kis adagok− ban. ha egy szépen rende− zett kertben találjuk magunkat. Noha csak minimális mennyiségben van rájuk szükség. Fontos az is. Gyakorlatilag a termelőtől függ. és ne kerüljenek begyűjtésre a leka− szált fűvel. a növények "éheznek". Ki ne szeretne ilyen gyönyörűséget? A növények tápanyagellátása azon− ban nem egyszerű feladat. apró méretű. egy vagy több hatóanyagú tápanyag található vízben oldódó (hidro− fób) csomagolással. A nitrogén − N. ha nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű táp− lálékot. a bőséges virágzáshoz pedig a káli− umra van szükségük. Ha nem jutnak elegendő és ki− egyensúlyozott összetételű tápanyag− hoz. hogy melyiket választja közülük. később azonban már egyre kisebbednek a felve− hető adagok. Tud− juk. por alakú. A gyep például igényes a nitrogénnel szemben. akik nem rendelkeznek kifejezet− ten ilyen szakmai ismeretekkel. ha ki tudjuk választani a legmegfelelőbb megoldást. ennek ellenére a fű vagy a gyep mégsem tűnik ideálisnak. ősszel azonban több káliumra van szüksége. balzsam a lélek− nek. Ezek zöme összetételében nagyon jól alkalmazkodik a növények tápanyagokkal szembeni igényeihez. molibdén − Mo. A piacon rendkívül sokféle növényi tápanyag van forgalomban. Az egyes növényeknek azonban a vegetáció időszakában különböző igényeik vannak az alapvető tápanyagokkal szemben. ezért sok táp− anyagot. Alacsonyabb hőmér− séklet esetén fordított a dolog. több tápanya− got is igényelnek. bór − B. folyékony. Magasabb hőmérséklet esetén több a fény is. A termesztésben néha nem az a fontos. hogy mindent tudjunk egy adott problémakörről. a modern tudományok és a technológiák alkalmazása azonban lehetővé teszik. mielőtt a növények felvehetnék és ki− használhatnák őket. ahol friss és tömör a gyep. A hosszú hatástartamú gyeptrágya meg− oldhatja a trágyázással kapcsolatos problémákat. granulált vagy víz− ben oldódó formában alkalmazza őket.) GaP−7/03 Jó Gazda 2007/3 11 . amelyek ún. így a növények gyorsabban növekednek. Ez a borítás (csoma− golás) nem engedi. ha a virágföldhöz hozzákever− jük az ajánlott tápanyagmennyiséget. cink − Zn). A granulált trágya fi− nom szerkezetű. Mivel az alapvető tápanyagok mellett mikroelemeket is tartalmaz. Egy évben háromszor adagoljuk. amelyekre a növényeknek kivétel nélkül szükségük van a növekedéshez és a fejlődéshez. a foszfor − P és a káli− um − K alapvető tápanyagok. és a betegségek és a kártevők is gyakrab− ban támadják őket. hogy milyen gyorsan mosódnak ki a talajból. noha drágábbnak tűnik. (sed. Ahogyan az emberek. Külön figyelmet érdemel a gyep. úgy a növények is fokozato− san megbetegszenek. hogy a tápanyagok könnyen és gyorsan felszívódjanak a ta− lajoldatba. dísznövények és díszfák tápanyagellátására szánt mű− trágyák vásárlásakor is. A granulátumból a tápanyag kioldása nem a víztől. Jóval kisebb a csoportja azoknak a készítményeknek. A tápanyag eme kiszerelési formája. megsárgulnak. Ezeket az ismereteket az egy− szerű emberek közül nem mindenki is− meri tökéletesen. hanem a talaj hőmérsék− letéttől függ. hogy a szemek könnyen a fű levelei alá jussa− nak. mégis gazdasá− gos. milyen vegyi formában vannak jelen. és a vegetáció ideje alatt 5−6 hónapig már nincs szükség további tápanyagpótlásra. nagyon gyorsan kimosódik. ezért nem lehet készletező trágyázást végezni vele.

A reform céljai: Az ágazat piacorientáltságának és versenyképességének növelése Gazdálkodók számára a jövedelemingadozás mérséklése A gyümölcs− és zöldségágazatra vonatkozó kiegyensúlyo− zottabb élelmiszerlánc kialakítása Az ágazat sokszínűségének fokozottabb figyelembevétele A mezőgazdasági termelők válságkezelési képességének javítása Környezetterhelés csökkentése: Minden egyes operációs program esetén a kiadás minimum 20%−át környezetvédelmi intézkedésekre kívánják előirányozni (szabadföldön és termesz− tő−berendezés alatt folytatott termesztés esetén is) Minden egyes operációs program esetén 60%−os közös− ségi társfinanszírozást biztosítása az ökológiai termesztés szá− mára Gyümölcs− és zöldségfogyasztás ösztönzése A WTO−előírásokkal.03.314 millió tonna (EU− 27 108 millió tonna) gyümölcsöt. A Bizottság 2013−ra 60%−os tagsági arányt irányoz elő. káposztafélék hajtatási és szabadföldi. Az Egészségügyi Világszervezet napi 400 gramm gyümölcs. 80. stb.75 − 13.07 mm vastagságban. 800 000 tonna).). 925 84 VLČANY 910 – 411 Tel. 2004− ben a termékek közel 34%−a termelői szervezeteken keresztül került a piacra. továbbá a termelők piaci erejének a fokozása. A világ legnagyobb termelői: Kína (35%). sárga−cukordinnye.sk 12 Jó Gazda 2007/3 .17 mm.50 − 6. Hollandia. mobil: 0905 905 218 GaP−17/03 GaP−6/03 Új! T−TAKÁCS. 0. palántaneveléshez használja az AGROLEAF − OSMOCOTE START műtrágyákat. mint 10%−a kerül termelői szervezeteken ke− resztül forgalomba. (eu−info) Szőcs Zoltán. A gazdálkodóknak átlagosan mintegy 33.60 − 16 m szélességben. a fejlesztési és a szomszédsági poli− tikával való összhang megteremtése Az állami kiadások tervezhetőségének és ellenőrzésének a fokozása Exporttámogatás megszüntetése Szabályozás egyszerűsítése 2003−2005 között a világon mintegy 1.75 − 8. melyből a gyümölcs részesedése 440 millió tonna (EU27 36. zöldség fogyasztását javasolja.:/fax: 02/45 91 46 05 mobil:0907 600 167 www. Az EU25 kereskedelmi mérlege a nagymértékű gyümölcs− és zöldségimport következtében negatív. ill. 900 000 tonna).05 mm vastagságban. Görögország.o. a zöldség részesedése pedig 874 millió tonna (EU27 72 millió tonna) volt. neutrális) Szubsztrátok Talajtakaró mulcs fakéreg Virágcserepek Fóliák − mulcs. A Bizottság által elfogadott reform fő célja. Szezonfóliák: 6 m. agrofóliák Fátyolfóliák Öntözési rendszerek Csepegtető önt. addig Görögországban 500 gramm körül mozog.r.50 − 10. mint 50%−ban járult hozzá. 0. a narancs (kb. Talajfóliák (mulcs): átlátszó és fekete 75. Pindstrup Plus Orange 300 l univerzális.sk e−mail: agro@takacs.40 m − 4 − 5. amelynek keretében a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának növelése a cél. A gyümölcs− és zöldségtermesztők versenyképességéhez a termelői szervezetek is nagymértékben hozzájárulnak. Németország és Lengyelország követi. 2 m szélességben.EU−hírek − Hirdetés Kertészek és viszonteladók! Agrofóliák – UV stabil: 6 m szélességben. zöldséget termesztettek. 0. 0. Tőzegkeverékek: Pindstrup 300 l vetésre. csemegekukorica. melyhez Spanyolország és Olaszország több.04 mm vastagságban.7%−a tagja valamely termelői szervezet− nek.3 millió tonna).8 millió −t. a körte (300 000 tonna felett) és a cit− rom (200 000 tonna felett). addig Belgiumban.50 − 12. hogy a Közös Agrárpolitika kereté− ben már megreformált ágazatokkal összehangolja a gyümölcs− és zöldségágazatot. Őket Franciaor− szág. 2. paradicsom. Az EU25−ök gyümölcs− és zöldségágazatának teljes termelési értéke 2005− ben elérte a 44967. UREA (Močovina). Fátyolfóliák: 3. 100 cm szélességben. Míg Lengyelországban a termelési értéket tekintve a ter− mékek kevesebb.takacs.10 mm és 0. A legfőbb import ter− mékek közé tartozik az alma (kb. India (10%). Ammóniumnitrát (Liadok amon. 0. Az egységes minőségi előírások alkalmazása is jövedelmezőb− bé teheti a gyümölcs− és zöldségágazatot. A gyümölcs− és zöldségágazat az EU mezőgazdaságának teljes termelési értékhez 17%−ban járul hozzá. Az új közös piaci szervezet célja az előbbi szá− zalékos érték jelentős mértékű növelése. A termelői szervezeteken keresztül forgalomba kerülő termékek aránya országonként jelentősen eltér. Az átlagos napi fogyasztás az EU tagállamiban igen eltérő. Míg az Egyesült Királyságban és Svédországban ez az érték alig haladja meg a 200 grammot. legjobb fajtái.3%) és az Egyesült Államok (5%).: 031/ 7794 033. idomok Palántanevelő tálcák Műtrágyák Permetszerek Raktár: 900 27 NOVÁ DEDINKA Hlavná 151 Tel. EU−HÍREK Gyümölcs− és zöldségpiaci reform Az Európai Bizottság nemrégiben tett javaslatot a gyümölcs− és zöldségágazat reformjára. Írországban és Hollan− diában ez az arány a 80%−ot is meghaladja. Vetőmagok: Görögdinnye.40 m. paprika. salátauborka. ill. rendszerek PE−csövek. Agrártermékek Tőzeg (savanyú. EU25 (8. Agro CSi Műtrágyák: NPK −Extra. s.

GaP−18/03 .

mert a növény na− gyon sűrű lesz. De ezt a munkát más éles késsel. vagy később esetleg lehajló idős gallyakat tőből eltá− volítjuk. Gyökérsarjakat nem képez. A termő− A FEKETEBODZA METSZÉSE A törzses feketebodzán 10–15 db leg− alább 1. Ezután a bokrokat úgy ritkítsuk meg. hogy más típusúak − na− gyon hasonló. A metszést azzal kezd− jük. nem ritka az erős „pajzstetűfertőzés“ sem. A sebszé− lek lesimítására használt kacort is a met− szőeszközök közé soroljuk. másrészt pedig. A kiválogatott sarjak lehetőleg a következő tulajdonságokkal rendelkezzenek: jól be− érett.5 m legyen. tő− sarjai évente 3–4 métert is nőhetnek. típustól függően 3–4 cm gallyak is vághatók ezekkel az ollókkal. és akadályoznák a talajmű− velést.5 m hosszú. a többit tőből tá− volítsuk el. jól ki− élezett szerszámokkal lehet végezni. A termővesszők válogatása során azokat részesítsük előnyben. a szürkepenészes rotha− dásra pedig hajlamosabbá válik. A termés a korona szélére szorul. Annak a kertészkedő gazdának. A törzses ribizkék metszése a bokor− formájúaktól annyiban tér el.5–2 cm vastag vesszőt hagyjunk meg. hogy a földön fekvő. A négyéves gallyakból legfel− jebb 1–2 maradhat. A felesleges és a letermett − elszáradt − sarjakat tőből kell eltávolítani. csak akkor. akkor ezeket kurtítsuk vissza. hanem a visszametszést része− sítjük előnyben. mert az alkoholos. A piros ribiszke termései virágrügyekből. fejlett− ségüktől. ezért mindig le− gyen a közelünk− ben megfelelően feltöltött mentődo− boz. A vastag és meredeken felálló vesszők gyakran nem hajolnak ki a koronából. A SZEDER METSZÉSE A szeder metszése teljesen más. de nagyon egyszerű. gyorsan beforradó metszőfelületeket csak megfelelő. a ribizke. akinek minden évben sok metszenivalója van. Nagyon megkönnyíti a metsző mun− káját. Ha van− nak olyan vesszők. hosszúságuk pedig 1.7 m−re. Bokor vagy karós művelésnél − az elő− zőekhez képest − nincs lényeges eltérés. vagy akár a metszőollóval is elvégezhetjük. hogy csak 4–5 termőgallyat hagyhatunk bokron− ként. demes meghagyni. egészségi állapotuktól stb. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy− egy tövön 3–5 tősarjnál többet nem ér− sarjakat természetesen a támberen− dezéshez kell a gazdának rögzíteni. vagy a hipós fertőtlenítés után nem rozsdá− sodik meg a pen− géjük. amelyek a vázkarok aljához vannak közelebb. A jó minőségű vágóeszközök természetesen drágábbak. ezek termése ugyanis lelógna a földre. hogy öklünk a bokor minden részébe kényelmesen beférjen. 1. amikor majd a termés és a lomb súlya alatt esetleg a földig le− hajolnának.Gyümölcstermesztés A szeder. de behozzák az árukat. mint a málnáé. A többi oldalvesszőt 40–50 cm−re. −ll− 14 Jó Gazda 2007/3 . mert egyrészt a csúcsi részek rügyei fejletlenek. A metszés során ügyeljünk arra. mert enélkül a bokor túlságosan elsűrűsödne. amelyek földig leér− nek. úgy méteren− ként általában 8–10. és ferdén állnak. rendszerint elágaznak. hogy a málnasor szélessége ne legyen több 40–45 cm− nél. vastagságuk legalább 1 cm. és emiatt a betakarításhoz szedőemelvényt kell használnunk. A meghagyott sarjak végét vissza kell metszeni 1. Amennyiben sövényművelésű a málna. A visszamet− szésre azért van szükség. illetve visszametszük fiatalabb feltörő elágazásra. egy négyzetméterre számolva a 8–10 termősarjat kell meghagyni. egészséges. hogy kezel− hető legyen a növény. Az idős gallyakat úgy kell meg− ritkítani. illetve a támberendezés legfelső huzalja felett 15− 20 cm−re. A legfontosabb metszőszerszámok közé tartozik a kézi olló és a keretnélküli fű− rész. hogy mindegyik korú bokorelemből – ki− véve a 4–5 éves gallyakat – 3–4 darab maradjon. míg a jó erőben lé− vő ültetvényben 12 db termősarjat lehet meghagyni. A vesszőket ne metsszük visz− sza. A metszés bal− esetveszélyes mun− ka. Új olló vásárlása esetén részesítsük előnyben a rozsda− mentes acélból ké− szülteket. illetve akadályozná a talajműve− lést. A visszametszés azért szüksé− ges. A meghagyott vesszőket a huzalok közé kell igazítani. a köszméte és a feketebodza metszése Roncsolásmentes. valamint a metszés során nem a ritkítást. Termő− sarjnak a legszebbeket hagyjuk meg. ameddig a vessző vastagsága a csúcs fe− lől mérve eléri az 1 cm−t. A KÖSZMÉTE METSZÉSE A több éve metszés és növényvéde− lem nélküli köszmétebokrok – a ribisz− kékhez hasonlóan – hamar elöregednek. kártevőktől és kóroko− zóktól mentes. a többit az elszáradt letermettekkel együtt tőből távolítsuk el.5–1. bár ezt a munkát érde− mesebb még az előző év augusztu− sában elvégezni. A bokor−köszméte metszése meg− egyezik a fekete ribiszkénél leírtakkal. majd a felső huzalhoz rögzítjük őket. A törzse formája egy kicsit más. a 4−5 évesek fürtjeiben rendszerint apró és ke− vesebb a bogyó. Mindkét faj a 2–3 éves gallyak termő− részein adja a legszebb termést. Természetesen a meghagy− ható sarjak száma függ a fajtától. A RIBIZKE METSZÉSE A piros és a fekete ribizke metszése − an− nak ellenére. illetve addig ajánlott visszametszeni. annak mindenképpen ajánlott a 60–80 cm nyélhosszúságú „ágvágó olló“ is. míg a fekete színűé a ve− gyes rügyekből képződnek. A MÁLNA METSZÉSE A málna télvégi metszése viszony− lag egyszerű. Az oldalvesszők közül az alsókat 40–50 cm magasságig távolít− suk el.

Ha szélesíteni akarjuk a koronát akkor az adott váz− ágakon. Gyakorlati tapasztalatok alapján a metszést mindig a vastagabb koronaré− szek eltávolításával kezdjük. rosszabbul tá− rolható a gyümölcs. Az így megmetszett fák jól felújulnak. −lász− Jó Gazda 2007/3 15 . vagy akár a su− dár egy részének. eset− leg csak ritkítani. utána tér− jünk át a vékonyabb koronaelemek metszésére. és minél gyorsabban elégetni. gallyakon ritkító metszést vé− gezzünk. A szabály csak azokra a vesszőkre vonatkozik. A fertőzött ré− szeket ne hagyjuk a földön. Ajánlatos a fák alját műanyag fóliával letakarni a lehulló kéregrészek össze− gyűjtésére. A termőrészeket kevésbé is− merők szerint a felfelé törő és az egy− mást keresztező vesszőket tőből ki kell metszeni. Nem az a jó fa. A nagyobb − fűrésszel és ágvágó ollóval ejtett − sebek széleit vágjuk körbe és kenjük be sebkezelő anyaggal. főleg a pajzstetvekkel fertőzött növények esetében. A tőből való eltávolítás − ritkító met− szés − sohasem okoz olyan erős kihaj− tást. törött koronarészeket minden esetben távolítsuk el. hanem az. amelyik a vázág tövétől a hegyéig be van rakodva termőrészekkel. amelyik csak a korona külső részén terem. amelyek túl erő− sek (ún. A túl magasra nőtt fáknál sokkal jobban bevált a vázágak visszakurtítása alsóbb termőgallyakra. Ezért ajánlatos a fa metszését − esetenként − vázágritkítással kezdeni. Ez a kissé fáradságos munka komoly haszonnal jár. Gondos odafigyeléssel a metszést szak− szerűen elvégezhetjük. Ügyeljünk arra. ezért minden fa után fertőtlenítsük a szerszámokat. A hulladékot ne komposztáljuk. te− hát ezeket nem kell eltávolítani. lehetőleg azon− nal égessük el. ennek következtében fokozot− tabb a fertőzésveszély. Ha viszont „karcsúsítás“ a szándékunk. a halszálkához ha− sonlóan. a belső részek is új növek− ményekkel rakódnak be. ezeket mindig össze kell gyűjteni. A beteg. Hagyományos koronaformákban egy−egy ágcsoportban 4 vázágnál töb− bet nem érdemes meghagyni. esetleg az egésznek a kivágása. Álta− lános szabályként elfogadható. Megéri elvégezni! Gyakori hiba. A gyü− mölcsfákat pusztító gombás− és bakté− riumos betegségek a metszőeszközök− kel is terjednek. hogy amíg a metsző egyén a földön állva dolgozik. Az erős visszametszés hatása: elsűrűsödik a ko− rona. hogy a megma− radó termőgallyak a vázágakon jobb− ra−balra álljanak. hogy a vázágak között 50–60 cm (dió− nál 80–100 cm) távolságnak kell len− nie. A ritkí− táskor ügyeljünk arra. „fattyúvesszők“).Gyümölcstermesztés A gyümölcsfák metszése A metszés megkezdése előtt végezzük el a törzs és a vasta− gabb vázágak tisztítását kéregkaparóval és drógkefével. hiányos a termőrész− képződés. A máso− dik−harmadik emeleten már csak hár− mat hagyjunk meg. A metszésnél ajánlatos a vázágak tövétől indulni és elágazásonként vé− gigmetszeni az ágat. akkor visszametszést. min− dent „leborotvál“ ami a keze ügyébe esik. Szeretnénk egy gyakorlati megfi− gyelésre felhívni a gyümölcstermesztők figyelmét. ha túl sűrűn állnak. fényszegény a koronabelső. mint a „visszametszés“. vagy nem termőrészek! A termővesszők a termés súlya alatt kihajolnak a koronából. és kevesebb. azokon pedig – az őszibarack kivételével – 10–15 cm− re ritkítsuk ki a termőrészeket. majd a követke− zővel ugyanígy folytatni. hogy a gyümölcsfákon a vázágakon egy− mástól 30–40 cm távolságra hagy− junk termőgallyakat.

korai lombhullás ala− kulhat ki. A tafrinás levélfodrosodás az őszibarack és a nektarin na− gyon veszélyes betegsége. vö− röses. és sárgára színeződve az asszimi− lációjuk erősen lecsökken. A fertőzött fiatal gyümöl− csök lehullnak. hogy a globális felmelegedés következtében hamarosan Levélfodrosodás korai erős fertőzése 2006 ban A legfontosabb ágelhalást oko− zó betegségek. ami a leveleken. márciusban és áprilisban. Az 1–2 mm átmé− rőjű kör vagy ovális alakú. Csonthéjasok leggyakoribb virusbetegsége a himlő 16 Jó Gazda 2007/3 . Akkor a legerősebb a fertő− zés. mint a cseresznyében és a meggynél. lilás szegélyű foltok köze− pe kiesik. Egyre kisebb lesz az egészséges keresztmet− szet. Tavasszal más gombabetegségek elleni véde− kezésekkel a kórokozók jól fé− ken tarthatók. az őszibarack sarka himlőt is ter− jeszti . Kivéve egy rövid időszakot. ha− nem azzal is. ahol a víz és a tápanyagok szállítása végbemegy. hajtásokon és a termésen jelentkezik fehéres bevonattal. magas a levegő páratar− talma. amelyek évről év− re növekednek. A védekezések elhanyagolá− sa esetén azonban a termést is megtámadják. látható a mézgafolyás. Vannak olyan évjáratok is. de a déli területről származó kagylós eperpajzstetűvel lehetséges. ami negatívan hat a következő év termésképződésé− re. hogy a legveszé− lyesebb vírusbetegséget. a baktériumos Pseudomonas syringae és a gombás eredetű Cytospora cincta az őszibarackon és a kaj− szin sokkal nagyobb károkat okoznak. Mindkét betegségnél rákos sebek keletkeznek. Az elhanyagolt területe− ken a kagylós kaliforniai pajzs− tetűvel állandóan számolha− tunk. Levéltetvek közül mind az őszibarack−. mert az első tünetek megjelenése után − vöröses folt a leveleken – már a folyamat visszafordíthatatlan. a már érettek fogyasztásra alkalmatlanok. hogy a levelek fo− nákjuk felé besodródnak. levelek deformálódása. A teknős szilvapajzstetű ritkábban fordul elő. a tömeges levél− és terméshullás. A lisztharmat – főleg a nektarinok és a késői érésű őszibarackfajták betegsége. teljes fapusztulás − gu− taütés következik be. mint például 2006−ban. Levéllyukacsosság − az őszi− barack−nektarin telepítésen két gombás kórokozó. ágakon hirtelen el− halás ill. fontosak a rend− szeres védekezések a tenyész− idő alatt is. a sztigminás és ventúriás betegség is veszé− lyezteti a levelek és a hajtások egészségét. amikor a jelenlétéről nem is szerzünk tudomást. Később bekövetkezik a hajtá− sok. ha tavasszal a fakadási idő− szaktól hideg 2–6 oC közötti a hőmérséklet. A folya− mat vége. mert nemcsak azzal károsít. vagy havas eső). Súlyos megbetege− dés esetén a hajtások felkopa− szodnak. mind a nektarin−ül− tetvényekben érzékeny kárt okozhatnak a zöld. gyakori a csapa− dék (ez sokszor hó. Minden levéltetű faj gyengíti a fa kondícióját. később gyakori a ko− rai levélhullás. hanem a nyári védekezésekre is szükség van az arra érzékeny fajtáknál. Mind a két kór− okozó egész évben képes a fás sebeken át fertőzni. Nemcsak a tavaszi. szennyezi a gyümölcsöt. A gomba kifejezetten hidegkedve− lő. Közülük a zöld őszibarack levéltetű a leg− veszélyesebb. így ezekre a hetekre kell a metszéseket időzíteni.Gyümölcstermesztés Az őszibarack és a nektarin károsítói A védelmet megelőzésszerű− en kell megszervezni. a hamvas és a fekete−őszibarack valamint az iszalag− levéltetűk. A pajzstetvek közül három faj is károsíthat ebben a kultú− rában. hogy a sebek felett a fatörzsön.

fegyelme− zett védekezésekkel van remé− nyünk ezt a kártevőt féken tar− tani. A későbbi hernyók már a gyümölcsbe fúrva károsíta− nak. A keleti gyü− mölcsmoly kártétele hasonló. hajtásokba rág. amikor a hajtások már 8–10 cm hosz− szúak. Csak nagyon pontos. a kifúrások helyén mézga− folyás látható. A felszaporodása gyors. valamint gázosodó készítmények nyújtanak biztos hatást. melyek elhervad− nak. A keleti gyümölcsmoly lárvái a zsenge hajtásokban járatokat készítenek. a rü− gyeket odvasítja. majd a rügy− pattanástól aktivizálódik. növényvédelmi szaktanácsadó Feromon csapda a Keleti gyümölcsmoly rajzásának követésére GaP−23a/03 . Már tavasszal. később a többi inszekticid is segít őket kordába tartani. a lemosó permetezé− sekkel gyéríthetjük. A sűrű fehér. krétaszínű vi− aszos telepeiről már távolról fel− ismerhető. azok hervadását okozza. Feromon csapdával jól jelez− hető a rajzásuk. A piros gyümölcsfa takácsatka mellett a csonthéjasok levélatkája is tö− megesen felszaporodhat. valamint a többi kártevő elleni védekezésekkel könnyen a károsítási szint alatt lehet tartani.és védekezési terve Levélfodrosodás közelről ugyancsak meggyűlik a bajunk. az ágrendszerek elpusztítása egyenlő a kaliforniai pajzstetűé− vel. Atkakártevők − az őszibarac− kot bizonyos években súlyos at− katámadások érhetik. Csekes Zoltán. Jól időzített tavaszi lemosó per− metezéssel. ellene növe− kedésgátló. mint a barackmolyé. A barackmoly a fák vesszejé− be rágott kamrákban telel át hernyó alakban. májusban károsít. csak ké− sőbb.

4. kép Őszibarack A tavalyi erős fertőzés után bizonyára senki sem mulasztja el az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodás (kučeravosť listov broskýň − 3. Novozir MN 80. kép őket.Növényvédelem Növényvédelem márciusban A mérsékelt téli időjárás hatására a károsítók korábbi megjelenésével számolhatunk. Cuproxat SC. az első kezelést rügyfakadás− kor. Signum. Köszméte Márciusban fel kell készülnünk az érzé− keny köszmétefajták kezelésére is az ame− rikai lisztharmat (americká múčnatka egreša − 6. legkésőbb pedig virágzás előtt permetezhe− tünk. a harmadikat pedig két héttel később végez− zük el. KÉSZÍTMÉNYEK: Discus. Dithane Neo−Tec. kép. kösz− méte. kép). Oleoekol) lehetőleg szélcsendes időben és 15 C fok fölött alkalmazzuk. 1. kép kezdetén. Sporgon 50 WP. kép 3. Rovral Flo. akkor erős moniliás hajtás− és virágpusztulással (moníliové odumieranie kvetov a výhonkov marhúľ) számolhatunk. Az első kezelésre réz− vagy kéntartalmú készítményeket használunk. kép) permetezünk mindig más készít− ménnyel. valamint a gyümölcsfák tavaszi le− mosó permetezése az áttelelt kár− tevők ellen. május és június fo− lyamán viszont lombtrágyaként. permetezés formá− jában juttatjuk ki 2. SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK: Delan SC 750. Már most gon− doljunk a veszé− lyeztetett gyü− mölcsfák és a szőlő kezelésére a vashi− ány okozta levél− sárgulás (chloróza) ellen. A felsorolt készítmények közül a Horizon és az Ornament azonos ható− anyagot tartalmaznak. Fun− guran. a tavaszi metszéskor a beteg részeket eltávolítjuk. KÉSZÍTMÉNYEK: Baycor 25 WP. Kora tavasz− szal a vaskelát ha− tóanyagú szereket (pl. Rubigan 12 EC. de a kertben termesztett többi csonthéjas gyümölcsfáról is. Leghamarabb rügyfakadás után (2. kép RÉZTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK: Cuprocaffaro. Horizon 250 EW. Először a virágzás 18 Jó Gazda 2007/3 . Mivel a kórokozó a hajtásvégeken telel. Az engedélyezett készítményeket (Aliekol. Ilyen esetben két megelőző kezelést kell végeznünk. pajzstetvek. Mint tudjuk. Champion 50 WP. Flo− rasin Lignovit Fe) a talajba dolgozzuk. kép) kell elvégezni. Efuzin 500 SC. Ornament 250 EW. A felso− rolt készítmények közül a Discust legké− sőbb 14 nappal. kép GYÜMÖLCSFÁK Már márciusban időszerű lehet a koráb− ban fakadó gyümölcsfajok (ribiszke. Syllit 65. a rügyfakadás utáni kezelésre (a perzselés veszélye miatt) már csak szer− ves gombaölő szerek használhatók. A márciusi növényvédelem legfontosabb teen− dői közé tartozik az őszibarackfák tafrinás levélfodrosodása és a kaj− szi moniliás hajtás− és virágpusztu− lásása elleni megelőző kezelések. a másodikat legkésőbb virágzás előtt (4. Ezért készüljünk fel a korábbi és intenzívebb növényvé− delmi beavatkozásokra. Kuprikol 50. le− véltetvek − 1. Az első kezelést legkésőbb virágzás előtt. 6. A vegyszeres kezelés mellett na− gyon fontos a gyümölcsmúmiák rügyfaka− dás előtti eltávolítása nemcsak a kajszifákról. Kara− thane LC. Kuprotix 20 DKV. őszibarack) tavaszi lemosó per− metezése a rajtuk áttelelt kártevők (pl. a másodikat köz− vetlenül a növények elvirágzása után. kép) ellen. 5. KÉNTARTAL− MÚ KÉSZÍTMÉNY: Sulka. takácsatkák) ellen. A Rubigan csak virágzás előtt vagy szüret után hasz− nálható. Kajszibarack Ha a kajszi virágzása alatt csapadékos időjárás uralkodik. másodszor sziromhulláskor (5. kép) elleni kezelését. Ferrovit. a Karathane−t 28 nappal a szüret előtt lehet használni.

Nagyon gyakran találkozunk pl. Karate Zeon 5 CS. kép) hajtásvégein. kalina) és az áljázmin (Philadelphus. 9. kép Őszi fokhagyma Már a februári számban figyelmeztettük olvasóinkat az ősszel ültetett fokhagyma kezelésére a fokhagymalégy (fúzavka cesnaková) ellen. levéltetvek ellen engedélyezett készítménnyel (pl. A kártevő lárvái ugyanis a lucfenyő hajtásvégein és a rü− gyek tövében telelnek.Növényvédelem igényeinek megfelelő feltételeket biztosíta− ni. Ezért az ültetvényeket már az első felmele− gedés után permetezzük és a kezelést két hét múlva megismételjük. 10. Bi 58 EC − Nové. a lucfenyő−gubacstetű (Sacchi− phantes abietis. a palántadőlés (padanie vzchád− zajúcich rastlín − 8. Fenyőfák A lucfenyő (Abies. smrek) legismertebb kártevője. Polyversum) használha− tunk beöntözés formájában. a fekete répa−levéltetű (voška maková) kolóniái− val a labdarózsa (Viburnum opulus. Reldan 40 EC. az ültetőanyagot előszőr a Sulkában csáváz− zuk. Reldan 40 EC). még mielőtt a fiatal hajtásokon szívogatni kezdenek. Pirimor 50 WG. kép) közvetlenül az ültetés előtt a fonál− férgek és a gombabetegségek ellen csá− vázzuk. ZÖLDSÉG− ÉS DÍSZNÖVÉNYPALÁNTÁK Ha a csírázó zöldség− és dísznövény− kéknek nem tudunk az egyes növényfajok 8. ezért kora tavasszal. kôrovnica smreková − 10. A kártevő legyei ugyanis nagyon korán elhagyják búvóhelyüket és lerakják tojásaikat a fejlődő növényekre. kép) tüneteivel talál− kozhatunk. pajazmín − 9. A permetlébe ta− padást fokozó szert (pl. kép Kép és szöveg: Matlák György GaP−12/03 Jó Gazda 2007/3 19 . KÉSZÍTMÉNYEK: Karate Zeon 5 CS. kép 7. kép) ellen is csak tavasszal tudunk eredményesen harcolni. könnyen elpusztíthatjuk őket bármelyik. Tavaszi fokhagyma A tavaszi fokhagyma ültetőanyagát (7. Raj− tuk is különböző levéltetű fajok telelnek. Previcur 607 SL) vagy parazita gombákat tartalmazó ké− szítményeket (pl. Silwet) is keverünk. a Rovraléban viszont csak 30 percig áztatjuk az ültetőanyagot. Mivel a fonálférgek ellen engedé− lyezett Sulkát nem szabad más gombaölő szerrel (Rovral Flo) keverni. kép Díszcserjék A gyümölcsfákhoz hasonlóan a lombhul− lató díszcserjéket is permetezhetjük az átte− lelő kártevők ellen (Aliekol. Diazol 50 EW. Oleoekol). A Sulka oldatában 6−12 óráig. A megbetegedést okozó talajla− kó gombák ellen vetéskor gombaölő vegy− szereket (Merpan 80 WDG.

A sok és egyöntetűen szép alakú gyü− mölcs csak jó beporzással jön létre. alakja nem tükrözi a fajtára jellemző paramétereket és így az áru csak másodosztályú. A folya− mat biztosítható néhány hyperparazita gombával (pl: Polyversum. Különböző poszméhkaptárak léteznek: Natupol S − 500–1000 m2−re való kap− tár. hogy fű− tött termesztésben négyzetméterenként +2 db feljebb osztályozható paprika ártöbblete fedezi a kaptár költségét. hogy a kaptár mindig 50−60 cm ma− gasan legyen a föld felett! Mivel az édes illat odacsalogatja a hangyákat. hogy nem termékenyül megfelelő számú mag a termésben. bizonyos időszakokban különbsé− gek mutatkoznak a kötésbiztonság tekinte− tében. Hasonló körülmények között a fehér faj− ták közül a kúpos típusok általában jobban kötnek a blocky fajtáknál. atkák. A különböző termesztési időszakokban és fajtatípusok esetén a poszméhek mun− kájának jelentősége a következőképpen ér− tékelhető resztbe−porzásnak tehát döntő jelentősége van. az utakhoz közel. (tam) bírnak a terméstömegre és a szabályos for− mára. ezen belül is a ha− gyományos típusú fajták. melynek következtében a paprikák vállátmérője elmarad a várako− zástól. ezekből lesznek a legna− gyobb gyümölcsök. Természete− sen ehhez a jó tápanyag−ellátás. xxx: növelhető a termésmennyiség és jelentősen javítható a minőség xx: jelentős minőségjavulás érhető el x: minőségjavítás érdekében javasolt az alkalmazásuk −: használatuk gazdaságossága megkérdőjelezhető (az Árpád tsz. Trifender). A virágról−virágra szálló rovarok végzik (entomogámia). és korábban megindul a termésképző− dés folyamata. dinnyében. míg a bimbók 5–10 %−a kinyílik. A gyenge fényviszonyok követ− keztében nem képződik megfelelő mennyi− ségű pollen a virágokban a biztonságos ön− termékenyüléshez. A háziméhek hosszú időn át végezték ezt a munkát. NeemAzal) a tetvek. A gyümölcs csak akkor fejlődik szabá− lyos alakúra. Ennek fő oka.Biológiai növényvédelem A poszméhek haszna a paprikában. A gyakorlatban a kaptárakat az első vi− rágok kinyílása után 4–5 nappal helyezik ki. a korai időszak− ban a kötésbiztonságra. A ke− 20 Jó Gazda 2007/3 . tripszek ellen. A petesejt megtermékenyülése indítja meg a növekedési hormon (auxin) termelé− sét. Kora ta− vasszal szabadföldön dinnyében. A blocky típusoknál lényegesen javít− ható a három − és a négyeres paprikák ará− nya a formás négyeres termések javára. eperben Ismeretes. a sa− ját maguk által gyűjtött táplálék elegendő. Ha nem termékenyül meg minden petesejt. Általánosságban elmondható. A töltenivaló fehér fajtáknál elsősorban vállátmérő növelő ha− tásuk emelhető ki. mint a porzók. nemigen fognak a beporzással foglalkozni. 4−6 hetes megporzási időszakra Natupol XS − kaptár 3 hetes megporzá− si időszakra És végül néhány jótanács! Vigyáz− zunk. Mérete. A poszméhekkel és az azok nélkül kőtődött termés jól megkülönböztethető. ez biztosítja a védelmet. is− merjük el. a legnagyobb melegben poroztatunk (ráadásul fóliában). Az újabban tért hódító nagytestű hegyes−erős paprikák kö− tődése borús rövidnappalos időszakban ne− hézkesebb. Mikor vessük be a poszméheket? Általában az első virágok a legnagyob− bak. hogy a hajtatott paprikafajták között. Be kell számítani a környezet megszokásához szükséges időt. Nagytestű fajtáknál je− lentős befolyással vannak a termés szabá− lyos formájára. a fajtatípusok és a termesz− tési időszakok nagy változatossága miatt. Az eper vi− rágjában a termők hamarabb érnek. eperben ez úgy oldható meg. Ha jól beporzódnak. me− lyet most a poszméhekkel sokkal hatéko− nyabban is el tudunk végeztetni. illetve a tápanyag felvehetősége is fontos. amely az alatta levő szövetek növeke− déséért felelős. Sem− miféle gondoskodásra nincs szükség. sza− bályos alakra fejlődésében is. de jelentős befolyással A beporzás döntő szerepet játszik az eper és a dinnye minőségében. Ez a proto−genezis jelensége. és addig maradnak. több a kiesés. illetve megakadályozza a kondenzációt a fészek belsejében. Itt kell nagyon odafigyelni a veszélyes vegyszerek használatával! Ma már kaphatók kíméletes bio szerek (pl: Vektafid. de az ekkor kötő− dött paprikák minősége sok esetben nem kielégítő. hogy gödröt ásunk a terü− leten melybe vizet öntünk és egypár téglára a víz közepén kihelyezzük a kaptárat. és ki kell nyitni. akkor ugyanez a mód− szer biztosítja a megfelelő páratartalmat is. Gazdasági szempontból tehát ezek be− porzása különösen fontos. és azokban van a legtöbb termő. de a polisztirol habbal körülvett doboz is ki− váló védelmet nyújt a hideg és a meleg el− len. A kaptárakat egyenletesen el kell osztani az üvegház területén. különböző legyek. ugyanis a paprikában ta− lálható magmennyiség és a vállátmérő kö− zött szoros összefüggés van. A poszméhek a virág meglátogatásakor a bibére juttatják a virágport. akkor a gyümölcs torz alakú lesz. amely 2–3 nap a nagyteljesítményű időszak előtt. A poszméhek előnyei hajtatott papri− kában: – Fényhiányra érzékeny fajtáknál jobb kötődés = terméstöbblet – Nagyobb vállátmérő = minőségjavulás – Vastagabb termésfal = nagyobb tö− meg súly – A fajtára jellemző szabályos termés− forma = könnyebb osztályozhatóság A poszméhek gazdaságossága papri− kában A poszméhek munkájának eredménye paprikában nehezebben kifejezhető mint a paradicsomban. Több mag keletke− zik.hu nyomán) A poszméhek betelepítésével a hagyo− mányos hegyes−erős típusoknál darabosabb paprikákat kapunk. Ezért a beszerzett kaptárakat gyorsan a he− lyükre kell tenni. hogy könnyen megközelíthetők legyenek. ilyenek a háziméh. amelyek a nektárt vagy a virágport gyűjtik. pockokat. ha minden termő megtermé− kenyül a virágban. Általánosságban elmondható. a posz− méh. és kisebb árfekvésben tud− juk a termést értékesíteni. s így megy végbe a termékenyülés. E rovarok biztosít− ják az önbeporzás és a keresztbe−porzás megvalósulását. hogy a téli hónapokban a hegyes erős fajták ter− mései kötődnek jobban. ha ezekkel harcolnak. Emellett a húsvastagságra és a jobb kötő− désre is kihatással vannak a poszméhek. méretére. Ha a tomboló nyár kö− zepén.

A színcsapdák 20x15 cm−es műanyag lapok. vagy csökkenthetjük−e a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt káros hatásukat? A válasz egyértelmű: sok esetben egy átgondolt. A kék színcsapdák nagy mennyiségben kifogják a tripszeket. kártevők elleni program beveze− tésével 50−90 százalékkal csökkenthetjük a peszticidek felhasználását anélkül. a palánták helyreültetésénél ki kell helyezni a paradicsom. Felmerül azonban a kérdés. tetvek és káposztabolhák ellen – kék: a tripszek ellen – fehér: az alma−. A növényvédelem sikere gyakran azon múlik. hogy a kártevők többségét a sárga és kék szín vonzza. akkor az ajánlott mennyiség 1 darab 100 m2−re. hanem ki is fogja az üvegházi lisztecskéket. tetveket és az aknázó legyeket. az uborka−.fax: 035/640 77 40 GaP−9/03 Jó Gazda 2007/3 21 . Eredményesebben fogja a kártevőket. Ehhez nagy segít− séget nyújtanak a színcsapdák. Néhány módszer aránylag egyszerű és pénzt takarít meg. a szilva− és a káposztalégy ellen – Szférikus sárga: a cseresznyelégy ellen k: sá go don Új Vektafid A– a vírushordozók ellen Nemaslug – parazitáló fonálférgek a meztelen csigák ellen Novodor – az almabimbó−likasztó bogár és a burgonyabogár ellen Biobit – a szőlőben. ha minden 2−4 m2−re felváltva teszünk 1 kék és 1 sárga színcsapdát. Ez a biológiai növényvé− delem és a vegyszeres növényvédelem kombinációja. hogy a sárga ragadós színcsapda nemcsak kimu− tatja az első kártevők jelenlétét. Jogos tehát a felvetés. nem lesz−e éppen ez a végzetünk? Ugyan− akkor az EU−nak is az az egyik legfonto− sabb követelménye. Szlovákiában is. ha csökkentjük a növényvédelmi teendőket. Ha a ragadós színcsapdákat hasznos élő szervezetekkel (predátorokkal) kombinál− juk. 10cm−re a növé− nyek fölé. Ha sikeres és ol− csóbb növényvédelmet szeretnénk. Termelői tapasztalatok mutatják. Ha a ragadós lapokat csak szignalizá− cióra szeretnénk használni. de a vírusos betegsé− gek hordozói is. a papri− ka. illetve a dísznövény−ter− melők nélkülözhetetlen segédeszköze szer− te a világon. hogy a kártevők jelenlétét a lehető legkorábban vegyük észre. amik nemcsak szívo− gatják a növényeket. Ez azt jelenti. az uborka. akkor a sárga ragadós színcsapdákat már kora ta− vasszal. Tamasek Zoltán Biológiai növényvédelem A károsítók elleni védelmet keresse a természetben Ragadozó atkák a takácsatkák és a tripszek ellen Fürkészek a tetvek és a liszteskék ellen Trichogrammák a kukoricamoly ellen Ragadós színcsapdák: – sárga: a liszteskék. vagy új betegsé− gek jelennének meg. a gyümölcsösben és a − káposztafélékben károsító hernyók ellen Polyversum – a növények növekedését segíti és megkönnyíti a gombás betegségek elleni védekezést – biológiai növényvédelem 941 36 Rúban 23 − tel. amelyek se− gítségével időben észrevehetők és kifogha− tók a kártevők. nehogy túlsza− porodjanak. hogy romlana a terméshozam.Biológiai növényvédelem − Hirdetés Hogyan lehet hatékonyabb és olcsóbb a növényvédelem? Integrált növényvédelem Az olcsóbb mezőgazdasági termelés a lét− fenntartás egyik követelménye az ágazat számára. hogy kevesebb szer− maradvány legyen az élelmiszerekben (s ez egyre szigorodik). amelyek speciális nem száradó ra− gasztóval vannak bekenve. mint a jelen− leg alkalmazott hagyományos növényvé− delmi módszerek. s ugyanolyan minőségű és mennyiségű termést biztosít. vajon elkerülhetjük−e a mérgező vegysze− rek használatát. azaz az integrált növényvé− delem (IP) alkalmazása. hogy már jópár évtizeddel ezelőtt rájöttek. Így kerülnek forgalomba itt nálunk. tökéletes biológiai védelmet hozhatunk létre az üvegházban vagy a fóliasátorban. hogy a pap− rika−. illetve dísznövények fölé. Az alkalmazott módszer arra az elvre épül. miközben elfogadható szinten tartja a be− tegségeket.

a visz− szamaradt mennyiség elég az utána következő kapásnak. Az egyes növénycsoportoknak más−más a tápanyagigénye. a harmadik a mérlegszemléletű. Tavasszal és nyár folyamán nitrogéntrágyák. mikroelemek alkalmazása az indokolt. hisz a növények erősebb. Kísérletek bebizonyították. mi került vissza a talaj− ba. Sajnos. mélyszántással történő bedolgozása. Csak ezeknek az adatoknak a tükrében lehet a trágyákat a leggazdaságosabban felhasználni. utána a környezetkímélő. ez az őszi vetemények gyors tavaszi fejlődését. A mérlegszintű tápanyag−visszapótlásnál annyi tápanyagot jutta− tunk vissza a talajba. Az első tavaszi nitrogénnel történő trágyázást hívjuk re− generációs trágyázásnak. és ha ezt megad− juk alájuk. A tápanyag−utánpótlásban négy szintet ismerünk: a legalacso− nyabb a minimális. Ugyanez a helyzet a gabonák− kal is. amennyit a terméssel onnét elvettünk. milyen is tulajdonképpen az egyes parcellák tápanyagszintje. fel kell tölteni. a mélyben található víz idáig fölszivárogva le− hetővé teszi ezeknek a tápanyagoknak a felvételét. megerősödését szolgálja. hogy minden év− ben minden kultúráját ilyen szinten tudja trágyázni. hosszabb gyökérrendszer fejlesztésére vannak kényszerítve. mint a napraforgó után. Szárazság esetén a talajban. mivel a hó elolvadásakor a hólével elfolyhat. és mit vont ki belőle a termés. Ezek vi− szont a talajrészecskékhez nem kötődnek. a talajvízzel mozog− nak. Ha a nyilvántartás− hoz valós adatokat fognak felhasználni. Nem ajánlott hóra szórni a műtrágyát. mivel ha hiányzik. a tápanyag−nyilvántartásból igen ko− moly információhoz jutnak. az általa használt területen parcellák szerinti tápanyag−mérlegről. Az őszi. főleg lejtős tala− jon. és fölösleges időpocsékolásnak tartja. Nagyon fontos ezért igénybe venni a talajelemzés lehetőségét. folyékony levéltrágyák. ha kijuttatjuk alájuk a foszfort az igényük szerint. a növények számára csak akkor válik felvehetővé. de szeretnének be− lőle megélni. akik a növényter− mesztéssel komolyan akarnak foglalkozni. és a ta− lajt nem csak zsarolni akarják. így a kora tavaszi időszakban nagy a talajban a nitrogén− hiány. Ezek a táp− anyagok jól kötődnek a talajrészecskékhez. A napraforgó a talaj tápanyagkészletét veszi legjobban igénybe.Növénytermesztés Piros árvacsalán Bársonyos árvacsalá A tápanyag−utánpótlásról A helyes gazdálkodási gyakorlat alapján minden termelőnek kötelessége nyilvántartást vezetni a trágyák használatáról. A nitrogén a talajban főleg szerves anyagokban van jelen. nem mosódnak. ha szervetlen sókra lebomlik. hogy a kukorica önmaga után lé− nyegesen több termést ad. a negyedik a maximális szintű pótlás. ez ad ugyanis csak pontos képet arról. A kapások magas káliumszintet igényelnek. a másik elem sem tud a termésképzésben érvényesülni. de vastagabb hóréteg esetén sík vidéken is. Azok. A feladata főleg az. egy jó vetésforgóban az utána következő növénynek elegendő kálium marad vissza. Másik fontos Repkény veronika 22 Jó Gazda 2007/3 . Az első kora tavaszi trágyázásnál azonban több szempontot is figyelembe kell venni. hogy a vegetáció megindulásakor a növényzetnek mindjárt rendel− kezésre álljon a tápanyag. téli csapadékkal szinte teljesen kimosódnak a ta− lajból. A tápanyag−utánpótlás alapja a foszfor− és a káliumműtrá− gyák őszi. Ott. A napraforgótermesztés gazdaságosságának kiszámításakor ezt a tényt okvetlen figyelembe kell venni. Sok gazdál− kodóban ez nemtetszést váltott ki. ahol az egyik tápelem (foszfor. Az őszi mélyszántással lekerülnek a baráz− da aljára. ami előnyös. vagy a kálium) szintje na− gyon alacsony. minden év végén egyértelmű lesz. sok termelő nincs olyan helyzetben. nem lúgozódnak ki.

ami a mikrobiális tevékenység meggyorsításával a nitrogénsók ke− letkezését is beindítja. ez is kimoshatja a tápanyagot az alsóbb szin− tekre. homoktalajokkal is. ahol. kevésbé fejlett növényzetre és könnyű talajokra csak a minimális mennyiséget szór− juk. és árvacsalánfa− jok veszélyessége éppen abban rejlik. Növénytermesztésben a tavaszi nitratáció az első munkák egyike. produkciós trágyázást. Egy gyomosabb parcellán ez azt jelenti. hogy a gyomok igencsak megerősödtek. sem a táp− anyagért. veronika−. sem a vízért folyó harcban. György Ilona növényvédelmi szaktanácsadó Tyúkhúr ( A szerző felvételei) GaP−23b/03 . ami azt jelenti. A kultúrnövény nem képes velük konkurálni. A gabonafélék és a repce a legtöbb nitrogént a leg− intenzívebb növekedési stádiumban igényli. A nitrogénre igényes növényeknél nagyon fontos az adagot osztott formá− ban többszöri alkalomal kijuttatni. fejlett gyökérzetükkel felveszik az összes tápanya− got. maxi− málisan 40 kg/ha. ennél nagyobb adagok már kimosódva az alsóbb talajrétegekbe kerülnek. erős. Az ajánlott mennyiség 30 kg/ha. Ráadásul egy ki− adósabb tavaszi eső az egész mennyiséget kimoshatja a talajból. ha magasan van a talajvíz. Megtalálni a legalkalmasabb időpontot a munka el− végzésére az idén igencsak nehéz lesz. vagy virágzás után kell elvégezni. mi− vel az ammóniumnitrátban a nitrátsók károsíthatják a csírázó növényeket. Sedliakné. mivel a növényzet úgy sem képes felvenni a kiszórt tápanyagot. ún. Ajánlott ezért ilyenkor végezni egy második. Egy boronálás az ilyen területeken nagyon hasz− nos lehet. virágzás előtt. Ennek kör− nyezetvédelmi jelentősége van. Az ősztől szinte egy− folytában tavasz van. A nitrogéntrágyáknál az egy hektárra kijutatott optimális mennyiségnek a 140 kg−ot javasolják. ammóniumnitrát (liadok ammóny s vápencom 27% N – LAV) Kevésbé javasolt a hugyany (močovina 45% N). vagy a hugyany (močovina 45% N). hogy nagyon agresszí− vak. Ilyenkor ajánlott a kénsavas ammónia (síran ammónny 20% N ). Szintén ez a helyzet a könnyű. hogy a kiszórandó műtrágya nagy részét ezek a gyomok fogják hasznosítani. sok gyomot kitép. ezek nálunk a mészsalét− rom (liadok vápenatý 15 % N). regenerációs trágyázásra a legalkalmasabb műtrágyák a nitrát tartalmú trágyák. A tyúkhúr.n szempont a tiszta nitrogén mennyisége. Gyenge. mivel ebben a nitrogén a növény számára nem azonnal felvehető formában van. A gabonaféléknél a sikértartalom növelésére és minőségének ja− vítására szolgáló fejtrágyázást a kalászoláskor. és a talajt megszellőzteti. A tavasziak alá vigyázni kell a nitrogén talajba való bedolgo− zásával. Az első.

aki 2005. szója. pohánka. zab. tavaszi ár− pa. 10°C alatt karbamid esetében 6 hétnél tovább. Hatékony nitrogéntartalmú műtrá− gyák. és teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. és fel− mutatják a cukorrépa eladásáról szóló 2005/2006−os gazdasági évre vonat− kozó szerződést. köles. hogy haté− kony műtrágyázással kell támogatni a növekedés kezdetét. s erre a célra a kérvényező szerződést kötött az ener− gianövények első felhasználójával. vagy a kiválasztott do− hányfajta ténylegesen leadott mennyi− sége után járó kifizetés 60 százaléka. ammóni− umtartalmú műtrágyák használata ese− tén alacsony talajhőmérsékletnél számí− tani lehet a növények rossz tápanyag−el− látottságára. borsó. A kérvényeket a PPA−hoz május 15−ig kell benyújtani. mégpedig a kiválasztott dohányfajta ténylegesen leadott mennyisége után járó kifizetés 40 százaléka. tavaszi búza. melléklet: őszi búza. illetve írásos nyi− latkozatban jelenti ki. vagy felvásárlójával. Ennek alapján a növénytermesztésbe irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő támo− gatásokat azon személyeknek folyósítják. amely 2007.Agrárhírek Nemzeti kiegészítő támogatások A földművelésügyi tárca által előkészített kormányrendeletet. ill. A nitrogén felvétele tehát – füg− getlenül a műtrágyázás során kijutta− tott N−formától – elsősorban nitrát− ként történik. december 31−ig do− hánykvótával rendelkezett. Gyakran a táp− anyagok ebben az időszakban a növé− nyek számára még nincsenek felvehe− tő formában. A nitráttartalmú műtrágyák. mert a talajszemcsékhez kötődik és a növény gyökérzete nagy energia árán jut el a növekedés során a felvehető tápanyaghoz. olajnövény−gabonaféle−keverék. hüvelyes−olajnövény−keverék) – komlóra vonatkozó kifizetés − annak a kérvényezőnek folyósítják. A cukorra folyósított külön ki− fizetések feltételeit is kormányrende− let alapján határozzák meg. napraforgó. A nitrát a növekedés megindulásakor gyorsan hat. Energianövény− nek számítanak azok a növények. (sz) A nitrogén felvétele függetlenül a műtrágyázás során kijuttatott N−formától − elsősorban nitrátként történik Milyen gyorsan hat a nitrogénműtrágya? A téli kultúrák növekedése a hőmér− séklet emelkedésével kora tavasszal hamar elkezdődhet. akik az SZK területén mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A nitrogén átalakulása a hőmér− séklet függvénye A nitrogén jó felvehetőségéhez szük− séges átalakulás (karbamid−ammó− nium−nitrát) a hőmérséklettől függ. A növénytermesztésbe irányuló nemzeti kiegészítő támogatásokat a következő formában folyósítják: – szántóföldi növényekre vo− natkozó kifizetések (POP) − A kifi− zetéseket az 1. hogy az át− alakulás folyamata során talajtól és idő− járástól függően a gázalakú nitrogén− veszteség a 40 százalékot is elérheti. A cukorra folyósított külön kifizetés mindazon kérvényezőknek jár. olajlen. őszi árpa. Ehhez még hozzátartozik. cirok. illet− ve a különböző NPK−műtrágyákban és kéntartalmú nitrogénműtrágyákban a hatóanyag ammóniumként és nitrát− ként fele−fele arányban van jelen. kukorica. bab. rozs. – kiválasztott dohányfajtákra vonatkozó kifizetések − a kifizetés an− nak jár. Az energianövények termeszté− sére vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szintén új kormányrendelet szabályozza majd. Kizárólag karbamiddal. garantálja a növények gyors táp− anyagellátását hatékony alacsony talajhőmér− séklet esetében is lehetővé teszi a növények célzott tápanyagellátását elkerülhető a nitrogénveszteség. durum (kemény) búza. A nitrát ellenben a talajvízben oldott formában található meg és így a vízzel egyszerre kerül felvételre. mellékletben meg− határozott növényekre folyósítják. akik teljesítik az egységes területalapú kifizetésekre (SAPS) vonatkozó feltételeket. hogy az energia− növényeket saját maga dolgozza fel. sz. olajrepce. magas nitráttarta− lommal rendelkező nitrogénműtrágya felhasználása előnyökkel jár.13 ha−ig nagy− ságú komlóültetvénye van bejegyezve. az ammónium pedig hosszabb távon biztosítja a növény tápanyag−ellátottságát.3 ha egy termőtalaj−blokkban. Nitrogénműtrágyáknak a növény számára gyorsan felvehető tápanyagai alapvetően a N−formában különböz− nek: karbamid (C2N−CO−NH2). ammónium műtrágyák− nál 6 hétig tarthat. ame− lyeknek minimális területe 0. (agn) 24 Jó Gazda 2007/3 . ammó− nium (NH4+) vagy nitrát (NO3−) formá− ban találhatók meg. A kora tavaszi. hüvelyes−gabonaféle−keverék. A kifizetést az energianövények ter− mőterülete alapján folyósítják. egyéb gabonafélék. triticale. amelyeket legalább 0. mint például a mészammon− salétrom nitrogéntartalmának 50%−a eleve nitrát formában található meg. mint például a mészammon−salétrom. A kérvényt a naptári év május 15−ig az egységes területalapú kifizetésre vo− natkozó kérvénnyel együtt kell benyúj− tani a PPA−hoz. Az N−formák felvétele A karbamid a növények számára szántóföldi körülmények között nehe− zen felvehető. Eb− ből adódóan alacsony hőmérséklet ese− tén.3 ha területen az adott naptári év május 31−ig elvetet− tek. hogy felvehető le− gyen. amelyeket energetikai célú felhaszná− lásra termesztenek.3 ha−tól − max. akinek a termőtalajblokk−nyilvántartás− ban 2006. Az ammónium csak korlátozott százalékban vehető fel. fonó len. április 1−től lép majd érvénybe a növénytermesztés− be irányuló közvetlen nemzeti kiegészítő kifizetésekre vonatkozó mezőgazdasági támogatások feltételeit szabályozza. sz. (1. december 31−ig legalább 0. Ebből adódóan a karbamidnak és az ammóniumnak a talajban nitráttá kell átalakulnia. amíg az összes nit− rogén 50%−a nitráttá átalakul. Ez azt jelenti. 305.

a komplexek egy menetben kijuttathatóak. ami a számítás alapját képezi. ezért gyorsabb feltáródást eredményeznek. ha ezek a ren− delkezésre állnak. Akkoriban például lényege− sen alacsonyabbak voltak az energiaárak. El kell dönteni. Az újabban ajánlott helyszí− ni mérésekre alapozott gyors− tesztek megfelelnek arra. amelyek a számítás alapját képezik. Ugyanaz a humusz−. hogy adott település határa mely talajtípusba tar− tozik. A követke− ző lépés az ellátottsági kate− góriák meghatározása a hu− musz. hogy a talaj aktuális helyzeté− ről tájékozódjunk. hogy stratégiai döntéseket alapozzunk rájuk. A kiszámolt trágya− igény megfelelő feltöltése esetén optimális feltételeket teremt a termeszteni kívánt növény tápanyag−ellátottsá− gához. vagy ha a laborvizsgálatokat nem megfelelően végezték el. hiszen még egyes határrészek között is jelentős különbség lehet a talajtípusok vonatkozásában. Miután kiszámítottuk a hektáronkénti tápanyag−szük− ségletet ezeket a hatóanyag− mennyiségeket műtrágyaféle− ségekre kell átszámítani. Hat kategóriát különböztetünk meg. vagy külön kell keverni a műtrá− gyaféleségeket. a foszfor és a kálium esetében. Ezért ha valaki a mintavé− telt nem tudja megfelelően. A növények tápanyagellá− tásának kiszámításában a leg− nehezebb − legelmélyültebb talajtani és agrokémiai isme− reteket igénylő munka az adott talaj termőhelyi kategó− riába való besorolása. hanem mindenképp helyszíni meghatározásra van szükség. Mind− egyiknek megvan a maga előnye és hátránya. kijuttatásuk− hoz viszont speciális gépekre van szükség. (red. hogy a termő− helyi besorolást megfelelően el tudjuk végezni. legdrágább trá− gyaszámítási metódusok sem érnek sokat. Ezt a tervet az agronómu− sok megfelelő adatok és táb− lázatok ismeretében maguk is elkészíthetik. káliumtartalom különböző termőhelyi kate− góriák esetében − az eltérő ta− lajfizikai és kémiai tulajdonsá− gokból adódó változatos táp− anyag−dinamika miatt − egé− szen más ellátottsági értéke− ket ad. viszont a tápanyag−gazdálko− dási tervbe nehezebben il− leszthetők be. felvehe− tő foszfor−. és ezek óriási jelentősé− gűek. Ehhez azon− ban nem elegendő. hogy a trágyázásra tervezett hatóanyagok fel− használásánál a termeszteni kívánt növény fajlagos táp− anyagigényét összhangba hozzuk a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képes− ségével. hiszen e nélkül nem le− het pontosan megállapítani az ellátottsági kategóriákat. ha utána− nézünk. nem megfelelően gyűjtött (a területet jól reprezentáló) át− lagmintákból származnak. Az egy hatóanyagú műtrágyák eseté− ben például a kijuttatást több menetben kell végezni. hogy a több évtizedes mérőszámok az előző rendszer tervgazdál− kodási gyakorlatát és közgaz− dasági viszonyait tükrözik. és ezek a feltöltő trágyázáshoz kialakított szor− zószámok a mezőgazdaság je− lenlegi viszonyai között nem érvényesíthetők. A szuszpenziók már oldott állapotban tartal− mazzák a hatóanyagokat. hogy egy ható− anyagú vagy komplex műtrá− gyát alkalmazunk−e. ehhez elengedhe− tetlen a laboratóriumi ered− mények ismerete is. Ahhoz. Ez azt jelenti. szabályszerűen elvégezni. legalább a főbb talajtípusok ismerete el− engedhetetlen.A növény fajlagos tápanyagigényét hozzuk összhangba a talaj természetes tápanyag−szolgáltató képességével A tápanyag−gazdálkodás tervezése Az uniós követelményeknek megfelelő helyes gazdálkodá− si gyakorlat alkalmazásában a trágyázási terv egyik fontos eleme az adott növény táp− anyag−gazdálkodási terve. hogy a leg− modernebb. ha azok a la− boreredmények. ajánlatosabb egy erre szako− sodott céget megbízni ezek− nek a munkálatoknak az el− végzésével. Nyilvánvaló. Figyelembe kell azonban venni. arra azon− ban a helyszíni mérések pon− tatlanságából adódóan nem alkalmasak.) GaP−23c/03 . hogy szi− lárd műtrágyával vagy esetleg szuszpenziókkal végezzük−e a tápanyag−utánpótlást.

széles hatásspekt− rumú fungicid hatóanyag.2 l/ha. tosan figyelemmel kísérni a repce táb− A Horizont és a Calypsot a lákat. A kezelések pontos dó betelepedés esetén célszerű meg− időzítése érdekében célszerű folyama− ismételni. a leve− leket és a becőket. A repcét jó néhány kórokozó károsít− ja. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás és ala− csony dózis jellemzi. szárdő− lést. másrészt mint növekedésszabályozó ké− szítmény. háziméheket kímél− ve kell végezni. valamint más hasznos rovarokra. vagy ha Máté Károly. illetve a táplálkozásuk során veszik fel. s a repce− A kártevők elhúzódó betelepedése fénybogár ellen 0. Az ipari növények közül a repcé− nek van a legtöbb rovarkártevője és fennáll a méhek átrepülésének lehe− tősége a védendő kultúra felett. ezek szomszédságában. amelyek− kel ez biztosítható. Olyan növényvédő szereket vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.75− 1. mely a kártevők igen széles skálája el− len hatékony. különösen a fej− trágyázás után a repce robbanásszerű fejlődésnek indul. A kora nyári sze− les. ehhez azon− ban a kedvező időjárás mellett az intenzív termesztéstech− nológia minden elemére szükség van. Tavaszi alkalmazásnál – szárbain− dulástól a virágzás kezdetéig 0. a méhekre nem veszé− lyes készítmények közé tartozik a kloronikotinilek második generációs képviselője. hanem annak olajtar− talmát is lerontva duplán okoznak kárt. Így van ez a repce esetében is. Ezek közé. A repcé− – terméskötődés kezdetén a becő− ben a védekezést a repceszáror− kártevők ellen. A Horizon hatóanyaga a tebu− konazol jól ismert. A kórokozók az asszimilációs fe− lület csökkentésével nem− csak a termés mennyisé− gét. poszméhek). Rendkívül szé− les hatásspektruma és számos elő− nyös tulajdonsága mellett rendelkezik néhány jól megfigyelhető. Tavaszi alkalma− zása hatékonyan védi a szárat. Az oldalhajtások mélyebbről in− dulnak és erőteljesebben fejlődnek. A Phoma lingam mellett még a fehér− penészes rothadás. Hatására a ezek nagy része közvetlenül a virágo− kártevő nem táplálkozik tovább. A Horizon kétféle mó− don fejti ki hatását: egy− részt mint gombaölőszer. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkí− vül előnyös kedvező tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. korai érést is okoz. Bayer CropScience 26 Jó Gazda 2007/3 . ezért a öszpontosítva kell végrehajtani: Calypso a hatását sokáig megőrzi. kat és a termést károsítja. így serkenti a becővel rakott oldalhaj− tások képződését. serkenti az oldalhajtások kép− ződését és segíti az egyöntetű virág− zást. a Calypso 480 SC. mányos ellen 0. A hatóanyag hosszú ideig.1 l/ha dózisban és rajzása miatt akár 2–3 védekezésre javasolt elvégezni.0 l/ha dózisban hatásos a fellépő betegségek ellen. A nö− vényvédelmi munkákat a hasznos be− porzó rovarokat. A Calypso fénystabilitása és esőállósága igen jó. Ezalatt az idő alatt rengeteg ered− mény gyűlt össze a termék− kel kapcsolatosan. Neve− zetesen. mivel a késlekedő beavatkozás mai szakirodalom a repceter− súlyos veszteségeket okozhat. Legfontosabb kórokozója a Phoma lingam gyökérnyak− és szár− rothadást. A Horizon 250 EW lassan másfél évtizede en− gedélyezett készítmény a repce kezelésére. s ma már nehéz lenne olyan termesztőt találni. mozgása lelassul és rövidesen elpusz− A tavaszi rovarkártevők elleni vé− tul. – szárbaindulás kezdetén a repce− A készítmény a kezelés után a levélen szárormányos. aki ezt a terméket ne ismerné. szártörést. A Calypso kedvező toxikoló− giai és ökotoxikológiai tu− lajdonságokkal rendelkezik és nagyon felhasználóba− rát. mint például a ragadozóatkákra is veszélytelen. méhek.Növényvédelem A sikeres repcetermesztés alapjai A legújabb repcefajták és hibri− dek egyre magasabb olajtarta− lomra és egyre nagyobb termés− hozamra képesek. szor elkerülhetetlen virágzó kultúrák− ban. A beve− zető évek kedvező tapasz− talatai után a Horizon 250 EW a repcetermesztés alapkészítményévé vált. növeli a szárszilárd− ságot. s ezáltal az áttelelést. nö− vényi szövetekbe való fo− lyamatos bejutása gondos− kodik a kiváló hatásról és a hosszú hatástartamról. A kezelést elhúzó− is szükség lehet. A hatóanyagot a rovarok (Szilvássy László a kezelt felülettel érintkez− felvétele) ve. levélfoltosodást. de kevés− bé közismert sajátossággal is. amely ki− váló eredménnyel alkalmazható szán− tóföldi és kertészeti növények külön− féle betegségei ellen. a növény minden részébe. Kitavaszodáskor. a cilindrospó− riumos levélfoltosság és az alternáriás becőrontó betegség károsítja a rep− cét. és a fás részeken keresztül gyorsan – zöldbimbós állapot végén – virág− felszívódik és a nedvkeringéssel eljut zás kezdetén a repcefénybogár. mindezek növelik a termés− potenciált. A Horizon a repce növekedését ekkor is kedve− zően szabályozza. jobb lesz a becőbe− rakódás. csapadékos időjárás hatására gyakori a repce betakarítás előtti megdőlése és kipergése. mesztés nélkülözhetetlen segéd− A károsítók elleni védekezés sok− eszközeiként tartja számon. a Horizon őszi kijuttatása esetén erősíti a gyökérképződést. egyen− dekezést három fő csoportra letesen oszlik el a levelekben.

Ezért várha− tó. Az őszi repcében például nehéz. Ide tartoznak az MCPA.) GaP−20/3 Jó Gazda 2007/3 27 . vagy szinte lehetetlen irtani a sebforrasztó zsombort és a pipacsféléket.Növényvédelem − hirdetés Tavaszi gyomirtás a gabonafélékben A tavaszi gyomirtásra azért kell különösen odafigyelni. hogy a többi gyomokat is kiirtsuk. használjuk ki a lehetőséget. és már itt kezdjük el irtani ezeket a gyomokat. Maggal és föld alatti gyökértörzs−részekkel szaporodik. mezei csorbókára és a szulák− félékre. és ezt több éven keresztül alkalmazni kell. Az utóbbi− ak hatása nagyon jó a mezei acatra. MCPD. mert növeli a mag fehérjetartalmát. (sedl. szőlőben. 50 a nyilvántartásba vett gyomirtó készítmények száma. pásztortáska stb. a szikfű és pipitér fajok. Nagyon kis számban 1. árvacsalán fajok. A kalászos (sűrűn vetett) gabonafélékben legveszélyesebb gyo− mok a következők: Nagy széltippan − ősztől egész tavaszig kel. napraforgóban az ivát és a tüskét. ősszel és tavasszal kelnek. főleg a talajművelés minimalizálása miatt nagyon terjed. A magról kelő és évelő kétszikű (széleslevelű) gyomokat jól irtják. magja nagyon apró. Rengeteg tápanyagot. eléggé elter− jedt. A gabonafélékben 85−95%−ban előfordulnak. A gyártó cégek a jobb hatás el− érése érdekében több hatóanyagú gyomirtó készítményeket dob− nak a piacra. szinte minden kultúrában gondot okoz. − erősebb gyökérrendszerükkel még a búza megindulása előtt elszív− ják az összes tápanyagot. egy növény 45 000 magot is hoz. A gyomirtásban hormon hatóanyagú készítmények az áruk mi− att a legelterjedtebbek. Mezei acat − évelő gyom erős gyökérrendszerrel. Szlovákiában a gabonafélékre kb. fekete üröm. Ragadós galaj − 150 cm hosszú szárat is fejleszt. amelyek a talajban 10 évig is életképesek maradnak. a használati utasításra mindig fel van tüntetve a keverhetőségi lehetőség más szerekkel. zöldségfélékben) nagy kárt okozhat. kiszélesítve ezzel a lehetőséget a hatékony növényvé− delemre. Mivel ezek a növények szinte mindig a gabona után következnek a vetésforgó− ban. a vero− nika fajok és a fűféle gyomok ellen. A szakemberek gyakran fel− hívják a figyelmet arra. tyúkhúr. A gabonatáblák 50−70%− án jelen van. mert minden kétszikű kultúrában (főleg gyümölcsösökben. Az idei enyhe tél kedvezett a gyomok fejlődésének. hogy egy átlagosnál jobban elgyomosodott búzatáblán az első tavaszi nitrátadagból (nitratációból) a búza szinte semmit sem vesz fel. veronikafajok. dikamba és a 2. vizet vonnak el a gabonától. ami gyenge. hogy nem használhatók éjszakai fagyok esetén. Vadzab − 60−150 cm magas fű. A gyomos sűrű növényzetben a gombabe− tegségek is sokkal hamarabb megtelepednek. ezek élettartama a talajban 20 év is lehet. amelyeket keverni kell más szerekkel. és nem veszi figyelembe azt a tényt. tavasszal csírázik. 20−150 cm ma− gas. nagyobb károkat okoz− nak. ta− rackbúza) elgyomosodott területeken ez az agrotechnika nem alkal− mazható eredményesen. árvácskák. mezei csorbóka. A betegség terjedéséhez jobb mikroklíma alakul ki. és a gomba− ölő szer (fungicid) sem éri el mindig a gabona szárának alját. Egy növény átlagosan 1 100 magot érlel. ősszel és tavasszal is kel. a zsombor. Az utóbbi években. mivel az ősszel kikelt gyomok − ragadós galaj. az árvacsalán. de a gabonára támaszkodik. A költségek csökkentése érdekében sok termelő a szántás nélkü− li agrotechnikát választja. 40−120 cm magasra nő. Használatuk esetén fontos tudni. a füstike.5 db/m2 is kimutatha− tó kárt okoz. nem hatékonyak azonban a galaj. Sörárpában szintén nem ajánlott alkalmazni. de 25 oC−nál melegebb időben sem. A gyomirtás tervezésénél vegyük figyelembe azt is. hogy a ga− bonafélék a talajt tisztító kultúrák közé tartoznak. és na− gyon kell vigyázni a szomszédos területekre. mivel a gyo− mok nemcsak a kultúrnövény elnyomásával okoznak kárt. hogy tavasszal az ellenük való védekezésben a vegyszerszükség− let is magasabb lesz. Eredményes irtásához a vegyszeres és mechanikai gyomirtást együttesen szükséges. Parlagi pipitér és az ebszikfű − szinte mindenhol előforduló gyo− mok.4 D hatóanyagú készítmények. irtására speciális gyomirtók szükségesek. hogy a főleg évelő gyomok által (acat.

szél− től. Ezen túl− menően a talajvíz és tápanyagkészlet szempontjából kedvezőtlen futóhomok− ok megkötése is legtöbb esetben elsősor− ban az akácnak köszönhető. mint 414 900 hektárt tesz ki.67 százalékát képviseli. Kohán István. melyet ha mesterséges úton kívánnánk odajut− tatni. Mivel gyö− kérzete segítségével nitrogénnel képes a talajt gazdagítani. Végezetül rendkívül kedvező hatást gyakorol az akác a parkok. Az utóbbi időkben az amerikai földrészen visszavonulóban van. s így aránylag rövid vágásforduló mel− lett magas fahozammal rendelkezik. az Appalac− he−hegységben terjedt el leginkább. Az akáccal borított erdők területe jelenleg Magya− rországon nem kevesebb. mint Magyarországnak. nagy mértékben elszennyeznénk környezetünket. amire más fafajok képtelenek. Nagy fahozamának köszönhetően sok szénhidrátot képes beépíteni testébe. Rendkívül alkalmas mező− Intenzív. úgyszólván felbecsülhetetlen segítséget jelentenek a la− kosság egészségi helyzetének szempontjá− ból is. valamint más jellegű fásításokra. Talán szükségtelen hangsúlyozni az akác méhészeti jelentőségét. ahol 1400 méteres tengerszint feletti magasságig megy fel. hogy az akác a mezővédő er− dősávokkal nagy mértékben hozzájárul a mezőgazdasági terméshozamok növelé− séhez. ligetek díszíté− sénél is.6 százaléka. Egyidejűleg ezen fiziológiai fo− lyamatok eredményeként sok oxigént bocsát a levegőbe. Ezen túl− menően Magyarországon az új erdősíté− seknél is a leginkább alkalmazott fafaj. Ugyancsak rendkívül kedvező ha− tással rendelkeznek az akácfa sorok a köz− utak. Az akácnak szinte felbecsülhetetlen talaj− védő. vegyes ültetvényszerű akácosok védő erdősávok telepítésére. vasutak és egyéb építmények. A kisebb−nagyobb akácfa−cso− portok. a 34−43 szélességi fokok között nem kevesebb mintegy 1000 kilométeres vonulatával. hogy fiatal ko− rában rendkívül gyorsan növekszik. amelyek magas nektárhozammal ren− delkeznek. Az ilyen klónokból létesített 1 hektár akácállományból mintegy 400 kg kitűnő minőségű méz nyerhető. Olyannyira. és nagy mennyiségű széndioxidot képes lekötni. míg Európában és Ázsi− ában fokozatos terjedése a jellemző. főként virágzás idején. század második felé− ben megbízható adatok szerint Európa összes államának nem volt annyi akácer− deje. Ugyan− akkor Szlovákia területén az akácosok csupán 33200 hektáron léteznek. hogy Magyarország Európában jelenleg akácnagyhatalom− nak számít. a mezőgazdaságilag eredményesen nem hasznosítható terü− letek nagy része éppen akácosok telepí− tése által válhat gazdaságossá. Európában az első akácfát Robin párizsi botanikus ültette el botanikus kertjében. Az akác aránylag termőhelyi kedvezőtlen feltéte− lek mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot képes bebiztosítani. A gyors elterjedését több kitűnő tulaj− donságának köszönheti. és olyan nitrogénnel gyarapítja. Tudományos kísérletek bizonyítják. A nemzetség Észak− Amerikában és Mexikóban őshonos mintegy 20 faja közül csak a fe− hérakácnak (Robinia pseudoacacia L. hótól és egyéb káros tényezőktől való védelménél. ami az ottani összes er− dők területének 22. A XX. Figyelemre− méltó mindenekelőtt az. környezetvédő és környezetfejlesztő funkciója van. s őróla kapta az akác a Robinia tudomá− nyos elnevezést. melyeket a községek.) a továbbiakban egyszerűen az akácnak – van erdőgazdasági jelentősége. ipari üze− mek környékén telepítettek. Amerikában. Az említetteken túl− menően a gyökerein élő szimbióta bak− tériumok segítségével a talajt megköti. ami az összes szlovákiai erdők területének alig 1. Az akác ne− mesítésénél sikerült olyan klónokat nyer− ni. Vadas Jenő egykori sel− mecbányai professzor szerint az egykori Magyarország s egyszersmind a jelenlegi Szlovákia területén erdőtelepítésre az akácot a katonai kincstár alkalmazta elő− ször 1750−ben a Komárom−harkályi erő− dítmény körül. majd pedig elterjedését is ez a 290 hektárnyi sikeres telepítés indí− totta el.Növényvédelem Hagyományos módon létesített akácos − vágás előtt Energetikai célú akáckultúrák Az akác jelentősége és fájának hasznosítása Az akác a világban termesztett fafajok közül az Eucalyptus és a nemesnyárak után a legjobban elterjedt fafaj. erdőmérnök 28 Jó Gazda 2007/3 .

A kerti gépek. hi− szen a teljes kiállítási területből mintegy 13 ezer négyzetmétert ezek foglaltak el. amelyen az európai és a magyarországi szaklappiac összehasonlítása és lehetőségei mellett az internet ágazaton belüli kihasználásáról is részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők. (szil) GaP−22/03 . nem törékeny és könnyen mozgatható. A seregszemlén jelen voltak az eu− rópai piacon meghatározó legnagyobb erőgépek.Több mint kétszáz kiállító a budapesti AGRO+MASHEXPO−n Február utolsó napjaiban immár 25. talajművelő berendezések. Jelentős arányt képviseltek az állattartási technológiákkal foglalkozó vállal− kozások. Az „e−farmer közép−eu− rópai konferencia“ keretében az agrártámogatások internetes intézésének le− hetőségeiről cseréltek eszmét a térség szakemberei. A seregszemlén szakmai konferenciák is zajlottak.500 négyzetméteren zajlott. A szántóföldi növénytermesztés gé− pei idén is meghatározók voltak. vagy egyéb zúzalékok energiacélú kihasználásra készültek. A zöldségtermesztők számára például érdekes megoldást kínált a Pit Pot nevű termesztőközeg. s az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások a „Díszpark és kert“ témakörre összpontosítva az „F“ pavilon− ban sorakoztak fel. Köztük 24 kül− földi cég is felsorakoztatta kínálatát. A kiállítson számtalan újdonsággal is megismerkedhettek a látogatók. szalma. Ugyancsak érdekes és ér− tékes információk hangzottak el a Magyar Mezőgazdaság Kft. amelyek szőlővenyige. amely szivacsszerű szerkezete révén jól tartja a vizet. által szervezett Agrármarketing és Média Napon. amely négy napon át a Hungexpo fedett kiállítási csarnokai− ban 15. A kertészkedők szintén meglehetősen széles vá− lasztékból válogathattak. A kiállításon jelentős szerepet kaptak a különböző energiatakarékos és alternatív felhasználású gépek. al− kalommal rendezték meg Budapesten az AGRO+MASHEXPO nemzetközi mezőgazdasági gépkiállítást. több mint kétszáz (212) kiállító cég vo− nultatta fel a termékeit. Zöldségpalánták és dísznövények palántai− nak termesztéséhez ajánlják. a telepítés és fenntartás eszközei. külön említésre méltó volt a terményszárítók kínálata. betakarító gépek képviselői. Az idei se− regszemlén. amelynek legnagyobb részét a mező− gazdasági gépek ésberendezések tették ki.

melyekben a szo− banövényeket termesztjük. mindenkép− pen készítsünk az aljára kifolyónyílást. de sem túl kevés. A tisztelt olvasó joggal felteheti a kérdést: mit is je− lent ez az összetett szó? Bár a kifejezés új. A kerámia edé− nyek talán a legszebbek. Hiszen az edényker− tészet célja. mint a kerá− miai edényeké. hervad− nak. de amit takar. Fontos szempont az is. akkor vá− lasszunk ki egy vezérnövényt a látvány központjául. hi− szen a különféle fajoknak más− más a fény−. aránylag olcsók. fagyállók. a fagyot kevésbé bírják. az talán az emberi civilizáció kezdetéig nyúlik vissza. ilyenek pl. melynek kifolyónyílása nagy. összetört cserépdarabokat. Az eliszapo− sodás pedig kevésbé jelent problémát. Azok a növények. Az edény− kertészetben ne használjunk kerti földet. öt centiméter vastagon kavicsot. Nem jelent mást. ahol több éven keresztül ugyanazon a helyen ma− radnak. és csak ezután kezdjük el feltölteni földdel. A drénréteg fontos feladata a fölösleges öntözővíz elvezetése. pl. Az előkészületi munkák után kezdhet− jük a növények beültetését. Ha mégiscsak a csoportos kiültetésnél maradunk. Ezután kezdődhet az edény táptalajjal való feltöltése. Ebben az értelmezés− ben az edények nem azokat a cserepeket jelenti. A méteres edények készülhetnek ége− tett agyagból. Ezeket a földkeverékeket ma már prob− léma nélkül megvásárolhatjuk. a többi faj pedig a „töltelék“ szerepét töltse be. hanem nagy méretű tartóedényeket. A betonból készült edényeket főleg a köztéri díszítésnél használjuk. mert így a talaj nem merül ki olyan gyorsan. Mindenképpen érdemes mi− nél nagyobb edényt választanunk. a citrusféléknél stb. Az edénykertészetben a ter− mesztési mód szerint háromféle növénycsoportot különböztethe− tünk meg. a vízellátást kellő figyelemmel kell elvégezni. minőségét azokhoz a növényekhez kell igazítanunk. rododendronok. nem le− het sem túl sok. Az edény al− jára tegyünk kb. hogy hosszú élettarta− múak. törékenységi mutatójuk messzemenőleg jobb. a tűlevelű− ek. műanyagból. de az áruk nagyságrenddel kisebb. a rododendronoknál. A leg− több növénynek megfelel az átlagos ker− tészeti talaj. így ezeknek az edényeknek az élettartama aránylag rö− vid. mivel az agyag pórusain keresztül sok víz elpárolog. Ez ugyanis tele van gyommagvakkal. hogy egy edénybe beültetett növények ebben maradjanak több éven keresztül. me− lyek télen−nyáron a szabadban maradnak. Előnyük. Minden anyagnak megvan a ma− ga előnye és hátránya is. Az ezekbe beültetett Juniperus növények öntözését gondosan kell elvé− geznünk. Ha pedig olyen edényt vásároltunk. hogy olyan növényeket válasszunk. azonkívül könnyen tisztíthatók. mint az előbbi csoporté. és még kellő gondozás mellett is el− pusztulnak. bomlásnak induló szerves anyagokkal. de ültethetünk többet is. kórokozókkal és kártevőkkel. A műanyagból készült edények nem annyira mutatósak. a földben lévő tápanyagokat hamar el− használják rövidesen sárgulnak. Hátrányuk közé tartozik. A táp− talaj összetételét. Az Az edénykertészet sikere főleg abban rej− lik. melyet a kereskedelem for− galmaz. mint a növények edényekben való termesztését. és ennek következtében a gyökerek elpusztulhatnak. Az öntözővíz kevésbé párolog el belőlük. mint a kerémia edényekből. Az első csoportba azok a növények tartoznak. hogy nehéz az áthelyezésük. nem kell gyakran átültetni a benne elhe− lyezett növényeket. amelyek elkülönítve jól fejlődnek. repedeznek. víz− és tápanyagigé− nyük. Egy−egy edénybe ültethetünk egy nö− vényt. és megelégednek korlátozott mennyiségű termesztőközeggel. A második cso− port növényei nyáron a szabad− 30 Jó Gazda 2007/3 . Az utóbbit jól gondoljuk át. melye− ket az edénybe szeretnénk ültetni. A fából ké− szült edények szellősek. Bármilyen anyagból is választunk ma− gunknak termesztőedényt. melyek gyorsan kinövik edényeiket. fából és be− tonból. a műanyag edényekkel összehasonlítva. akkor érde− mes ezt egy nagyobb kaviccsal vagy cse− répdarabbal eltakarni. A fagyokat jól tűrik. hogy az edények beültetésük után is könnyen mozgathatók legyenek. Néhány növény esetében speci− ális talajkeverékeket kell használnunk. Ezekben a növények több vizet igényel− nek.Edénykertészet edénykertészet kifejezés aránylag új keletű a kertészek szó− tárában. különböző díszbokrok stb. Ezáltal megakadá− lyozzuk a föld kimosódását. A fa természeténél fogva azonban köny− nyen bomlásnak indul. de könnyen tör− nek. mivel talajuk könnyen eliszaposodhat.

melyet erre a célra gyártott vasgereblyével végzünk el. Datura candida – angyalkürt – Közép− Amerika növénye. A rózsákat akkor metsszük. talajába 50%−ban keverjünk tőzeget. tápanyagokban gazdag talajt kíván. különböző alakzatokat nevelhetünk be− lőle. GYEP ÉS PÁZSIT Ha a pázsit talaja kellőképpen megszáradt. Teljesen külön csoportot alkot− nak a méretes edénybe kiültetett egynyári virágok. tavasszal nyílnak citromillatú virágai. különböző színes levelű faj− tái vannak. Az edénykertészetben használatos növények Juniperus fajok – borókafélék – méretes edényekbe a borókafélék törpe fajtáit ültes− sük. Farsangné Menyhárt Erika kertészmérnök Datura candida DÍSZKERTÉSZET MÁRCIUSBAN A március a türelmetlen kertészke− dő hónapja. melybe 20–25%−ban homokot keverünk. Csak meg− jegyezzük. a szagosbükkönyt. Ezzel a munkával egyidejűleg távolítsuk el az elhalt növényi részeket. Phormium tenax – atraktív egzotikus növények. a fűszernövények és a zöldségfélék között. de nemcsak az általunk odatelepítettek. a pálmák. A növénykék egyre−másra bújnak ki a talajból. kezdhetjük a mohák eltávolítását. fénykedvelő. tápanyagokban bőséges. stb. mely nálunk is kitelel. télen pedig védett helyen nyernek elhelyezést. jellegzetes illa− tú. A hónap végén szabadföld− be vetjük a tatárvirágot. A vágást kitűnően tű− ri. Lombhullató. a trópusi pál− mák. a kü− lönböző méretes fikuszok. az egynyá− ri szarkalábat. ilyenek pl. A munkák elvégzése után műtrágyáz− zunk. Vigyázat mérgező! Mindenképpen a legfeltűnőbb növények közé tartozik. áprilistól augusztu− sig bőséges öntözést kíván. A szél és az erős napsütés is kárt okozhat bennük. és egy−egy termés− ben akár 25–30 mag is található. gyümölcse a citroméhoz hasonló. stb. szárazság esetén ezt pótoljuk. Buxus sempervirens – puszpáng – gyö− kere kisebb mennyiségű földdel is beéri. melyeknek jó vízáteresztőnek kell lennie. Ficus carica – füge – méretes cserép− ben is bőségesen terem. nem biztos. óva− tosan ültessük vissza. talaja legyen tápanyagokban gazdag. a citrusfé− lék. szabadba csak a fagyok után szabad elhelyezni védett helyre. Eucaliptus globulus – eukaliptusz – a nyári teraszok növénye. az angyalkürt. Méretes edénybe ültetve jobb. ami− kor a rügyeik már szép rózsaszínű− ek. hanem a gyomok is. Ide vetjük a következő egynyáriakat: a tátogót. kedveli a napos fekvést és a bő öntözést. kúszó növény. a talajjal szemben igénytele− nek. Fontos feladat fagymentes napokon a téli öntözés. de csak ha egészsé− gesek. −fme− Jó Gazda 2007/3 31 . A hónap vé− gén a rózsákról távolítsuk el a téli takarást. Szükség szerint a nyáron virágzó bokrokat metsz− hetjük. amit már el lehet végezni. ÉVELŐK Most már végérvényesen távolít− suk el a téli takarót. ha a talajt egyúttal szellőztet− jük is. ha télen telelőbe visszük. hogy a következő látogatá− sakor a kertjét megismeri. Poncirus trifoliata – poncirusz – ez az egyetlen citrusféle. A tűlevelűek és az örökzöl− dek ebben az időszakban kissé több vizet igényelnek. DÍSZFÁK Folyamatosan telepíthetjük a dísz− fákat és bokrokat. ilyenek pl. még az igé− nyesebbekről is. szabadban 15 oC hideg alatt visszafagy. félárnyék és árnyékkedvelő. napfénykedvelő. Ez így helyes. Télen vigyük telelőbe. talajába keverjünk ho− mokot. Naponta kijár a kertbe. talaja legyen vízát− eresztő. A kisebb termetű évelőket (főleg a sziklakertiek kö− zött találhatunk ilyeneket). Actinidia chinensis – kivi – nagymére− tű. Laurus nobilis – babér – levele ismert fűszer. De méretes edényben a balkonon termeszthe− tünk akár fűszernövényeket is. ezért kimondottan megfelel az edényker− tészet elvárásainak. sőt kiültet− hetünk néhány zöldségfélét is. ahol a hőmérséklet nem csökken 0 o C alá. az ősziró− zsát. többnyire 3−5 szemre vágjuk őket vissza. ezek a fajok igénytelenek. a kínai szegfűt. virághagymák és virággumók. A har− madik csoport növényeit pedig télen−nyá− ron védett helyen tartjuk. melye− ket a fagy a földből kihúzott. ugyan− is ha néhány napot kihagy. Humuszban gazdag talajt kíván. Ma már erre a célra kitűnő gépek állnak rendelkezésünkre. EGYNYÁRIAK Márciusban már melegágyba is vethetünk. talajuk le− gyen tápanyagokban szegény. a gazániát. a betegségektől megtáma− dott növénymaradványokat jobb ha elégetjük. mivel az áthelyezésük nehézkes. hogy néhány esetben igen ne− héz meghúzni a határt a dísznövények. Téli hőmérsékletigé− nye maximum 15 oC. de ke− vesebb lét tartalmaz. hogy mi az. majd műtrágyázzuk őket. Leveleinek hosszúsága elérheti akár a 3 métert is. emiatt főleg télikertekbe való. és figyeli. Jobb. Ezeket tehetjük komposztba. Mint edényes növényt télen tartsuk olyan he− lyen. a cíniát. stb.Virágtermesztés Phormium tenax ban vannak. Is− mert gyümölcsnövény. az évelő ágyra ráhullott leveleket.

A szomorúfűz most barkáival díszít. Az orgonabokrok is felkészültek a nap− sütésre. Több változa− ta létezik. kb. Aranyspirál válto− zatának vesszői télen aranysárga színűek. Török nevéből (leilak) származik lila szavunk. akár a félárnyé− kot is elviseli. Közepes igényű cserje. Április végére. A spirálfű− zet dugóhúzószerűen csavarodott hajtá− sok és ágak jellemzik. így szaporítása is egyszerű. a földig hajolva meggyökeresednek.) is. május elejére lesz teljes az orgonavirág−bemuta− tó. ébred a természet. Több fajtája létezik. rügyeikből nemsokára levelek bontakoznak ki. 20 cm magas. amely nagyon korán virágzik.Virágtermesztés Nőszirom Séta a természetben Ébred a természet… Ha nincs időnk egész napos erdei kirán− dulásra. hogy megérez− zük: végérvényesen itt a tavasz. ekkorra nyílnak ki a különböző virág− színű változatok virágai. Van olyan nőszirom (Iris sp. ilyenkor ezek a virágok rendszerint elfagynak. A Kínában őshonos aranyfa (Forsythia x intermedia ) – melyet meg− tévesztésül aranyesőnek is szoktak ne− vezni − már felhívta magára a figyelmet Jázmin sárga virágaival. ráadásul a földre lelógó vesszői könnyen meggyökeresednek. később földig lelógó sárga vesszőivel. Aranyfa 32 Jó Gazda 2007/3 . A törökfürdőknek nélkülözhe− tetlen növénye volt. A fűzfa (Salix sp. sokszor már december− ben próbálkozik. a különbség mindig a virágok megjelené− sében vagy színében a legszembetűnőbb.) akár már unalmas− nak is tűnhetne egy kertben. Nálunk most a Kí− Fűzfa Orgona nából származó téli jázmin (Jasminum nudiflorum) sárga virágai nyílnak. elég elsétálnunk egy közeli parkba. de vannak olyan fajtái mely igazán egzotikusak. virágszíne a halványkéktől a bíborliláig változhat. Ez a faj a Kaukázusból származik és rendkívül kis méretű. A közönséges orgona (Syringa vulgaris) a Balkánon őshonos. A jázmin nemzetség többsége trópu− si−szubtrópusi cserje. Napos időben nagyon hamar ki− nyílnak a virágai. Vesz− szői feltűnően zöldek. nálunk a török uralom alatt terjedt el. nem csoda éppen ezért rendkívül sűrű és kacifántos bokrot nevel.

a kiülteté− sig cserépben neveljük. majd éretten kopaszodók. Lándzsás. Szeleteljük fel né− hány centiméteres dara− bokra úgy. Az év minden hónapjában természetes módon lá− gyítja a kövezett utak merevségét. márciusban. és a száraz. Ez a bergenia. a kertbe. de a hibrideket csak vegetatív módon szaporíthatjuk. akasztós edények és balkonládák tisztítása fontos feladat. több magvú hüvely− termései selymes szőrűek. Öntözzük meg.Virágtermesztés Kora tavasszal a céklavörös szárakon mutatós rózsaszín. laza für− tökben nyílnak késő tavasztól. A csigákon kívül ritkán támad− ja meg kártevő vagy betegség. agya− gos. Hogyan szaporítható? Magról is kikel. hogy mind− egyiken legyen egy−egy szem. bíbor vagy fehér vi− rágfürtök szökkennek fel a levelek fölé. de sokkal haszno− sabbak a levelek a virágkötészetben. A nagy. Ha megfagy− na. amíg kiül− tethetők a kertbe. Mindegy. Jellegzetes. zanótok− kal. A langyos víz− ben áztatott magvakat tavasszal. Kellemes illatú. különösen ha− tásos fűszerű levelek szomszédságában. feketésbarna. 5–8 cm hosszú. Homokos. és addig neveljük cserepekben. mint a be− felé hajló csónak. nálunk is ültetik. áprilisban hidegágyba vessük. útszéleken. a sziklás. Egyedül a forrón tűző na− pot és a hosszan tartó szárazságot viseli nehezen. finoman hornyolt vesszői fiatalon zöldek. jó vízgazdál− kodású talajba ültessük. magá− nyosan vagy párosával álló pillan− gós virágok nagy vitorlája visszahaj− ló. Töltsünk meg mé− lyebb vetőtálat félig cse− répfölddel. Két hét múlva megjelennek az új hajtások. min− denütt megél. októbere folyamán telepít− sük ki végleges helyükre. merev. meszes talajt kedveli A téli fagy ellen hajtásait ajánlatos összekötve. tőből újra kihajt. a vo− nalvezetést és a kő ridegségét is. száraz. ülő. meszes vagy savanyú talajba. hogy naposabb vagy árnyé− kosabb helyre ültetjük. amely szívós évelő növény. és tegyük meleg helyre. ha már a ráérős időszakban elvégezzük. ládák tisztítása A kiürült virágcserepek. Szegőszőnyegként is jó szolgálatot tesz. de védett helyen. Az erős vízsugárral eltávolított makacs szennyeződések után a meleg. esetleg áttelelő kártevőket és kórokozókat is elpusztítjuk ezzel a mosással. egyszerű. hengeres. és évente ül− tessük át. hogy a tavaszi ültetéskor már ne legyen rá gond. Portugáliától Kis−Ázsiáig. Ha jól meggyö− keresedett. és távolítsunk el róla minden levélmaradé− kot. például zsályákkal. Szeren− csére a gyökeret eresztett hajtáscsúcso− kat könnyű leválasztani. seprőszerűen felálló. fényesek. az evezők rövidebbek. laza. napos lejtőkön. Ősszel vagy tavasszal. JÓ TUDNI Cserepek. csaknem kopasz. Ha csak néhány példányra van szükségünk. náddal befedni. főleg mészkö− vön él. Kivá− lóan társítható más mediterrán cser− jékkel. valamint korán virágzó fűfélék− kel. Örökzöld levele mi− att nélkülözhetetlen a kertben. kékeszöld. Az idősebb ágak barnásszürkék. helyezzük rá a felvagdalt darabokat. Csak közepesen télálló. Jó. majd fedjük le homokkal. mosószeres vízzel való alapos mosás jó hatású. A megbúvó. ültessük szét őket. Kifejezetten a napos fekvést. Vágott virágnak is jó. aranysárga virágai végálló. BEMUTATJUK A jeneszter Ne kezeljük le a bőrlevelet! Levelei bőrszerűen vastagok. a kissé elfásodott gyö− kértörzsből nőnek ki. A kis növényeket gyéren el− ágazó karógyökerük miatt. Mediterrán cserje. A bőrlevél. Teltvirágú fajtái is kedvelt dísznö− vények. a bőrle− vél. majd a második év szep− tembere. má− justól augusztusig. akkor ez jó módszer. 1–2 cm−es leve− lei korán lehullnak. Sokkal gyorsabban megy vi− szont a következő módon: szedjünk fel néhány gyökértörzset. szal− mával. néhány kivételtől eltekintve általában jól tűri a keményebb fagyokat. a levelekből átveszik a fotoszintetizálás szerepét. Az oldalt összeállította: −ki− Jó Gazda 2007/3 33 . Töme− gesen ültetve első osztályú talajtakaró.

hogy az állo− mányaikat a kitűzött termelési cél el− érése érdekében megfelelő fajtatulaj− donságokkal rendelkező egyedekből ál− lítják össze. jól szervezett minőségi állományoknak lesz esélyük. szaporító és árutermelő gazdaságokat. öt év múlva 16. illetve az adott termelési és tartási kö− rülményeket figyelembe véve mit lehet elérni. Ugyanakkor a legtöbbet ezért a gazdák tehetnek azáltal. Az egy anyára jutó választott malacok évi statisztikai átlagszáma az ezredfordulón 15. és csak az álla− tok tartásáról kell gondoskodnia. Ez főleg a sertésállományokra érvényes. A sertéstenyésztésben rendszeresen tapasztalható hullámszerű fejlődés iránya nálunk folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Fülöp László. lassabb. A stabil és jól szervezett termelési körülményeket és feltételeket biztosítani képes termelő ezt a piacon immár nálunk is meglévő komplex programok beindítása révén is érheti. mint a fajtatiszta tár− sa. a hazai állomány genetikai adottságai alapján szintén képes lenne a joggal igényelt magasabb teljesítményre. de alapjában véve célratörőbb. egyúttal az állományok szá− mára biztosítják azokat a feltételeket. hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban tudják a sertéshúst kitermelni úgy. s eldönti. amelybe a különböző fajtájú és vérvonalú szaporítóanyagoktól kezdve. amelyben a szapo− rító− és törzstenyészetek rendszerében szigorú feltételek alapján teszteli. Míg 2000− ben a létszám meghaladta a 131 ezret. vagy pedig a kissé rögösebb. a forradalminak nevezhető Absolute™ katéter (A szerző felvételei) Ismeretes. tapasztalatok és a prognózis is azt mutatják.Állattartás Genetikai módszerekkel a sertésállomány termelőképességének és haszonértékének növeléséért A megfelelő szaporítóanyag rende amelyekkel a megfelelő termelékenysé− gi és szaporasági mutatók terén is je− lentős javulást tudnak elérni. A ter− melőnek tudnia kell. hogy a vágósertést az A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javító. és ugyanolyan gon− doskodást igényel. hogy mit szeretne. a versenyben várhatóan csak a ha− tékony. Mi több. Fülöp László szerint ebben a szorító gazdaságilag kiélezett versenyben a gaz− dáknak különösen fontos. Fülöp László ugyanakkor állítja. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze. − A statisztikai adatok. Ugyanakkor a hasznossági mutatók te− rén csak minimális előrelépés történt. az ógyallai Pigservis Kft. Ez azonban meg− lehetősen messze van a fejlett uniós or− szágokban kimutatott 21−22−es átlag− tól. amellyel a tenyészsüldőtől kezdve a szakmai tanácsadáson keresz− tül a takarmányajánlatig mindent egy csomagban megkaphat. hogy a szabaddá tett piaci verseny és a hatékonyság kényszerítő ereje mel− lett az ágazati politika is nagyban hozzájárult a fent említett állapot kialakulásához. Tudvalévő. amely ma már elképzelhetetlen célirányosan kidolgo− zott és megvalósított genetikai prog− ram nélkül − állítja Fülöp László. hogy a hazai gazdasági állatállomány az elmúlt másfél évti− zedben jelentős mértékű leépülésen ment át. amely továbbra is csökkenő tendenciát mutat. 2005−ben már csak 79529 anyasertést tartottak nyilván a statisztikák. de a szaporodási potenciál. amelyeknek a jövöben is meghatározó szerepe lesz a sertésárak piaci alakulásában. Ezt garantál− ja a központilag és szakmailag is fel− ügyelt tenyészállat−minősítő és nemesítö rendszer. A gazdasági nyomás a hatékonyság fokozá− sának irányába egyre jelentősebb. a felvásárlási árak alakulása sem kecsegtet túl sok jó− val a termelők számára. az ország legnagyobb mesterséges ser− tésmegtermékenyítő vállalat ügyvezető igazgatója statisztikai adatokkal is alátá− masztja a fent említetteket: Szlovákiá− ban az anyakoca−állomány létszáma az utóbbi öt esztendőben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. hi− szen a mesterséges megtermékenyítő állomások ma már a legjobb minőségű szaporítóanyagot is képesek bebiztosí− tani s ellátni a nemesítö. 34 Jó Gazda 2007/3 . Az átlagos napi súlygyarapodás 516 g− ról 567 g−ra emelkedett.. Az okok bonyolultak és szerteágazók. a mesterséges meg− termékenyítéshez szükséges eszközö− kön át a szakmai tanácsadás és mester− séges megtermékenyítés végrehajtásá− hoz szükséges továbbképzés is hozzá tartozik. az azonban kétségtelen. úgyszintén megfelelő eredményt nyújtó egyéni programot választja. sze− lektálja és tartja nyilván a tenyészállato− kat. hogy az árutermelő gazdaságok számára az egyetlen lehetséges út a versenyképes állományok kialakítása. ezen a területen komplex szolgáltatást kínál partnerei− nek. mely irányba és hogyan szeretné az adott körülményeket figyelembe véve alakíta− ni az állományát.56 db−ot mu− tattak a kimutatások. hogy az előállítás önköltsége ne haladja meg az únios országok árait. s mára gyakorlatilag az állatoknak szinte csak a fele maradt meg a 80 − 90−es években szá− mon tartott létszámokból. A Pigservis Kft. a takar− mányhasznosítás és az értékesíthetőség terén már össze sem lehet őket hasonlí− tani.09 da− rab volt. és ezek alapján megválasztani a legmegfelelöbb eszközöket. ehhez az ógyallai telepen levő 80 és az ekecsi megtermékenyítő állomáson tar− tott 54 tenyészkan biztosít megfelelő szaporító anyagot. A háztáji− ban nevelt "kevert" típusú disznó is ugyanannyit eszik.

vagy ami még ennél is kedvezőbb. Hamshire (HA). a sperma tárolásá− hoz stb. melynek meghatározó szerepe van az alomszám és a vemhesülés vár− ható mértékének alakulásában. más kérdés. míg a hazai követel− mény 7/7. az állatok jelöléséhez és nyil− vántartásához. tömni való nagy kacsák 6–8 hetes BIG−6 pulykák 7 fajta. de az egyéb termelési mutatókhoz képest ezen a területen jóval nagyobb szerepe van a környezeti feltételeknek. A cég kínálatából nem hiá− nyoznak a mesterséges megterméke− nyítéshez. a geneti− kai minőségi különbségekről már nem is beszélve. ami eleve feltétele a magas alomszám biztonságos felnevelésének. A világpiaci követelmények adottak. szükséges eszközök sem. hogy azok nincsenek teljesen össz− hangban a vágósertések minőségi beso− rolásával. 0905 551 499 Megrendelhetők ezeken a telefonszámokon. Ugyanakkor egy fedeztetés ára nem haladja meg az ún. amelyek kifeje− zetten az anyai szaporodási típust és hajlamot valamint a szaporasági muta− tókat figyelembe véve lettek kinemesít− ve. Napi súlygyarapodásuk tesztációs kö− rülmények között fajtától függően több mint 800–900g. takarmányfogyasztá− suk egy kg súlygyarapodásra számítva kevesebb. mint 2. 6–10 hetes minőségi tojójércék Kontaktus: 031/7811 563. Partnereiknek azonban ezen a téren is tudnak új. "feketekananos" zú− gatás árát. mint 50 százalékban is befolyá− solni lehet az örökletes tulajdonságok átörökítésével. A felvásárlási árak alakulása alapján ma még sajnos úgy tű− nik. Hízékonysági és húsminő− ségi genetikai adottságaik megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. hogy a zúgás tü− netei alapján pontosan meghatároz− hassák a megtermékenyítés megfelelő időpontját. hogy el− marad az anya kanhoz szállításának költsége. az E osztályban megkövetelt legkevesebb 55%−ot. Duroc (D). (szilvássy) A TÓSNYÁRASDI (TOPOĽNICA) BAROMFIFARM KÍNÁLATA 7–14 napos kiskacsák. Yorksire (YO). 0905 450 432.) Fülöp László véleménye szerint egy− egy tenyészkocától feltehetően nálunk is születik annyi malac. A legújabb eszközök közül említésre érdemes a szaporaságot javí− tó. hyb− ridkanok. a korai vemhesség megállapításához. európai értékszabvány (EUROP) szerinti besorolás alapján értékelik. a színhús százalékaránya az élőállatokon mérve magassan meghaladja a 60−65% −t. s az elvárás az hogy az állat elérje az U osz− tálynak megfelelő legkevesebb 50% színhús arányt.Állattartás − hirdetés lkezésre áll ún. és a jövőben várhatóan a minő− ség lesz a meghatározó. Míg az állatok hízékonysági. Ezeknek az állatoknak például a csecsszáma 8/8.9kg. va− lamint végtermék előállítására szolgáló apai fajták. A fi− gyelmes gazda a kocák zúgási tünetei− nek kiértékelése alapján határozza meg a megtermékenyítés optimális idő− pontját. a szaporasági mutatók öröklődési rátája csak 10−15 százalé− kos közvetlen hatást mutat.8−2. A Pigservis egy hosszú távú projekt keretében 2006−tól újra importálta Franciaországból olyan nagyfehér és lapály típusú tenyészállat− ok szaporítóanyagát. Ehhez a termelőknek ma már pontosan kidol− gozott és ellenőrizhető módszerek áll− nak rendelkezésükre. megj. valamint a fertőző betegsé− gek terjedésének veszélye is. valamint a PIC és Seghers külföldi programok komponens hyb− ridvonalai. A fennma− radó 85 százalékot a termelőnek meg− felelő feltételekkel lehet és kell befolyá− solnia. lapály stb). A Pigservis ekecsi és ógyallai mes− terséges megtermékenyítő állomásain nagy választékban állnak rendelkezés− re a mesterséges megtermékenyítés− hez alkalmas kiváló teljesítményű anyai fajták (nagyfehér. és ezen fajták keresztezéséböl ki− nemesített még magasabb hasznos− sággal bíró HAxPN. (A mester− séges megtermékenyítés megfelelő időpontjának megállapításához szüksé− ges tüneteket egy külön cikkben ismer− tetjük − szerk. nem beszélve arról. A szaporasági és termelékenységi mu− tatóik alapján ezek az állatok és utóda− ik is egyértelműen az élvonalba sorol− hatók. mint pl. GaP−16/03 Jó Gazda 2007/3 35 . hatékony megoldá− sokat kínálni. Pietrain (PN). hogy mennyi marad meg belőlük a termelési ciklus végéig. takarmányhasz− nosítási és egyéb képességeit akár több. és így tegyék hatékonnyá a szaporítást. méhen belüli megtermékenyítés gyakorlati eszköze a forradalminak ne− vezhető Absolute™ katéter. A szaporasági mutatók ugyan megfelelő nemesítési program− mal szintén befolyásolhatók. mint bármely únios országban. YOxPN.

A gyűjtő− tálcák ritkán kenődnek virágpor− ral. mint a kaptárfiók belső mé− rete. vagy esetleg zugépítményeket építenek rá. de megsüllyedt. hogy a tulajdonképpeni szedőkészüléket a befoglaló keret felső élével párhuzamosan. Vannak olyan típusok.2 mm). mint a külső szedőknél. hogy a rakodókaptáron alul. Az a szerencsés. Legfontosabb szer− kezeti elem ezúttal is a szedőrács. Ez a követelmény úgy oldha− tó meg. hogy a "fals fényt" érzékelő méhek a kezdetben ap− rócska nyílásokat kirágják és ott közlekednek. pené− szesedésről stb. hanem a kaptár aljdeszkájára helyezik őket.Méhészet A jól üzemelő alsó virág− porszedőkből probléma− mentes a termék begyűjté− se a nap bármelyik idő− pontjában. így minden leszedett virágpor− szem belehullik. Mindhárom ismérv hasznosságát indokolni le− het. csiga. mert a kaptár jó szellőzése itt is nagyon fontos. és szélességi méretük tekintetében az adott kap− tártípus fiókjával azonos méretűek. Ettől nagyobb lehet (max. de kisebb nem. ezért egy bizonyos mennyiségű tartalék tálcának készenlétben kell lennie. azaz a szedőkészü− léken keresztül járni. le−fel mozgatható csapóaj− tóval oldották meg. de attól mintegy 1. és inkább egymással párhuzamosan két külön−külön zár− ható/nyitható röpnyílást képeznek ki. Később. Régebben ezt a feladatot víz− szintes tengelyen elhelyezett V−betű formájú. ségében csak nagy bosszúság. mintha a kap− tár fenékdeszkája volna. 3–4 cm hosszú cső. béka. hogy a készülékbe álla− tok (idegen méhek. Az új típusoknál mellőzik a mozgó al− katrészeket. amelyet a szedőrács keretében kialakított furatba kell il− leszteni olymódon. és ezen ke− resztül ki tudnak menni. Ennek a megszorításnak abban van jelentősége. de nem csak a virágporgyűjtő méhek járnak ott. a csapóajtó teljesen mozdítha− tatlanná válik. egér. Sokan a bel− ső szedő helyett az alsó virágpor− szedő kifejezést használják. hogy az ol− dalfalakhoz közeli furatokból köny− nyen a fal mellé hullik a virágpor. és összes− fényzáró módon illeszkedni még új korában sem. nem ér− het a fenékdeszkához. hanem a méh− család összes kijáró egyede. vagy farostlemezből készült fenék nem szellőzik. tartósan a kaptáron lehessen. hogy a cső az alsó kijáró felé álljon ki. ahol nem akarjuk. A külső szedőkhöz ké− pest az a különbség. Előfordulhat. ha a tálca nem sokkal kisebb. de mélységi méretük attól kisebb. és rövid időn belül megpenészednek. A tálca alsó távtartókon támaszkodjon. Egyes típusoknál az aljdeszkát hosszanti irányban 180 fokkal megfordítjuk. az áthullórács és a gyűjtőtálca vagy gyűjtőfiók. A méhek ugyanis az egymással párhuzamos szedőrács illetve áthullórács között közleked− nek. 3. úgy a méhek szabadon járhatnak ki−be. A napi hozam összegyűjtése a belső szedőknél soha nem okoz gondot. csomósodás. tartani. jelezve ezzel. Szerkezeti felépítésükre alapjában véve az a jellemző. A nagyságot azzal. Ekkor a ké− szülék gyűjtőhelyzetben lesz. a vi− rágpor még így is védett marad a nedvességtől. illetve belerögzítik az egyes szerke− zeti elemeket. mint a külső szedőkét. a takarítás pluszmunka is. A hereszöktető leggyakrabban egy 10–12 mm átmérőjű. de ezért számolni kell ezzel is. az utóbbinál pedig a korábbi röpnyílás szolgál ugyanerre a célra. amelyeknek saját fenékdeszkájuk van és vannak olyanok is.5–5 cm−rel mélyebben helyezik el. a gyűjtő− tálca fertőtleníthető. darázs. A jobb szellőzés némi nedvességtartalmat von el (előszikkasztás) s ezzel csök− ken a porladás. úgyhogy bármilyen időjárási helyzet mellett megoldha− tó a virágpor begyűjtése. A gyűjtőfiókok méhmentesek. Ez jelentős előny. mint egy kis kaptárfiók. A szedőrácsok méretezését tekintve különbség nincs. röpnyílással ellen− tétes oldalán történik. amelybe a méhek lábá− ról lesodort virágpor hullik. Ennek az lesz a következménye. Jó kialakí− tás esetén kevés méh találja meg visszafelé jövet. hogy a készülék mindegyik ol− dalfalától kellő távolságra vannak a furatok. s így a víz szivároghat bele egy na− gyobb eső alkalmával. beszorul és végképp nem lesz fényzáró. stb. Az így lehullott virágporszemek nem jutnak a gyűjtőtálcába. A fából. Az áthullórács ugyanolyan lyukbőségű rostaszövet. A röpnyílások ilyetén válogatása a kaptár röpképét nem változtatja meg. a szedőrá− csokat nagyobbra. mint amekkora felületet a szedőrács jelent. A különbség az. hogy a tulajdonképpeni szedőké− szülék alsó részét legalább olyan fe− lületen beborítja. mert a méhek járását és a lesodort virágpor áthullását is akadályozná. Ez veszteség.) be ne hatolhassa− nak. Ha az alsó röpnyílást zárjuk és a felsőt 36 Jó Gazda 2007/3 . hogy az alsó szedők esetében (legalábbis a legis− mertebb típusoknál) a szedőrács és az áthullórács vízszintes elrendezé− sű és párhuzamos egymással. Nem bizonyult a legszerencsésebb megoldásnak. a relatí− ve zárt szedőkészülékben észrevét− lenek maradnak. A tálca feneke műanyag szita− szövetből készüljön. hanem felső. Ha ezek után a felső röpnyílást lezárjuk. másrészt a műanyag szitaszövetre esetleg rápenészedő virágport le lehet mosni. A szedőrácsot célszerű köz− pontosan elhelyezni. amelyeknek saját fenék− deszkájuk nincs. hogy ne kelljen a készülék külön esővé− delméről gondoskodni. vagy az összetömörödés veszélye a fris− sen szedett virágporban. hogy hossz−. A szerző felvételei A belső virágporszedők felépítése és használata A belső virágporszedőket valószí− nűleg az az igény hozta létre. a felsőt pedig közvetlenül a szedőrács felső lapja és az első kaptárfiók között alakít− ják ki. Így a tulajdonképpeni szedőkészülék olyan. s ennek megfelelő− en nem kell szétszóródástól. A belső virágporszedő alkatré− szei közül lényeges fontosságú a gyűjtőtálca. A kis fiók oldalai képezik az alsó virágporszedő kere− tét. hogy a kaptár nem áll vízszintesen. hogy a belső virágporszedők nem igényelnek külön eső elleni vé− delmet. Erre azért kell külön gondot fordíta− ni. A jobb szellőzésre elsősorban a na− gyobb nedvességtartalmú virágpor− ok gyűjtésénél van szükség. amin azt ért− jük. és a penész sem távolítha− tó el belőle semmilyen módon. amelybe felülről belesüllyesztik. vagy pálcás rács. és ne változtas− sa a kaptár röpképét. Az előbbi típusnál a hátsó oldalán képeznek ki egy kis ajtót a virág− porgyűjtő tálca ki−be húzására. széleit illetve bármely részét a méhek propolisszal bekenik. A munkás− méhek és herék több−kevesebb ke− resgéléssel megtalálják. pontosabban a fu− ratméret és anyagvastagság tekin− tetében nincs. vagy alsó−felső röpnyílása van. a kaptárfenék és az első kaptárfiók között helyezkedik el. sokszor jóval na− gyobbra méretezik. A belső tervezéskor megoldandó probléma a röpnyílás kialakítása. hogy ilyen méretezés mellett a tálca bizonyo− san nagyobb felületű. ugyanis a csapóajtó nem képes megnyitjuk. vagy hogy eredetileg úgy állt. mint a fedő− rács. amelynek nem alsó. Itt emlékeztetünk ismételten arra. hogy a virágporszedőt a kaptár különösebb megváltoztatása nélkül lehessen "virágporgyűjtő" vagy "szabadon repülő" helyzetbe állíta− ni. ezért a méhcsaládnak tájolási prob− lémát nem okoz. A készülék ürítése ugyanis a kaptár hátsó. Ez iránt semmi érdeklődést nem tanúsíta− nak a méhek. Az alsó virágporszedőket ajtóval kell ellátni. A műanyag szitaszövet feneket s ezzel együtt az alsó távtartót egyrészt a jobb szellő− zés indokolja. úgy a méhek kénytelenek lesznek az al− só röpnyíláson. Minthogy itt a ki− használható felület nagy. mintha a virágpor− szedő ott sem lenne. Az esővédő maga a kaptár− test. Ha a gyűjtő− tálca alján rajta van a távtartó. amikor ten− gelyét. Külső kinézet tekintetében a bel− ső virágporszedők olyanok. Az alsó röpnyílást az áthulló és a gyűjtőrács között.

törmelék. ami a Nyugat Európa irányába történő mézexportot illeti. méhészeszköz. erdőmérnök Kalendárium Márciusban Szlová− kia területén a kö− vetkező vadfajok vadászhatók: róka. Több− nyire erdőlakó. Nagyon lényeges − stratégiai fontosságú koncepcióról van szó. ill. A síkon lévő ártéri erdőktől kezd− ve a magashegységek nagyobb er− dejéig szórványosan majdnem min− denütt megtalálható a nyuszt. Látása. – A virágpor illetve. Az apróvad. Egérpusztításai− val ugyan hasznot hajt. Apróvadnak. hogy belevaló szakembereket tud− jon szerződtetni. 27. mert a folyama− tot naponta nyomon kell követni. illetve a rágcsálóktól elbi− torolt lyukakba üt tanyát. – Szemetes: belehullik a kaptár− szemét. – Többet termelhet. Alaksza János. szemétzugok kelet− kezhetnek (rossz kialakításnál). vegyes− és erdei méz− ből tevődik össze. hallása és szaglása egyaránt kiváló. Tehát éppen akkor. nyá− ron a mezőgazdasági termények kö− zött bújik meg szívesen. Nagyméretűek. Bár a felsorolt ragadozók jelentős kárt okoznak a vadállományban. Tavasz végén. ré− ten egyaránt rátalálhatunk kotoréká− ra. a Kárpát−me− dencében az ára rögtön száz koro− na fölé emelkedne. Élelemszerző útjait leginkább éjjel járja. a kisméhész gondolkodási módszerét – sokat kapni és keve− set adni – szinte lehetetlen megvál− toztatni. Sajnos. majd a kölyke− zés idején gyakran találjuk föld alá készített tanyáján. erdőn. egy harmadik országon keresztül). de azzal ellentétben el− hagyott épületek padlásain. mely sokszor próbára teszi a vadász ügyességét. – A virágpor jól szikkad benne. A legnagyobb károkat az apróvadas területeken okozza. Táplálkozása. at− kafigyelés. amely döntő mértékben meghatá− rozza országunk fejlődését a mé− hészet terén az elkövetkező 5−10 éves időszakban. za− varásmentesen lehet elszedni hátul− ról. Nem válogatós. nem kell leszedni vándorláskor. – Könnyű átállítani szedésre vagy közvetlen bejáratra. Legkarcsúbb. Zselíz A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI Holdtölte Utolsó negyed Újhold Első negyed március március március március Jó Gazda 2007/3 04. üres présházakban. Sok vidé− ki család megélhetési jövedelmét jelenti a méhészkedés. tenyésztett vadászgörény. vagy hegyes dombos vidé− ken. hogy kapcsolódjon országunk az EU−s méhészdotációkra. élet− módja. de színe szürkésebb. mezőgazdasági ré− szeken vagy a nádasokban. vadfiókban érzékenyen pusztítást visz végbe. J. szajkó és a szarka. konkrét projektumok (a nagyméhészek esetében) költségei lehetnek meg− térítve – utólag. – Állandóan a kaptár alatt lehet. foglyos területeken igen jelentős. de főként a fészekaljak és a zsenge szaporulat pusztításával károsít a vadállományban. Karcsúsága folytán a legszű− kebb egérlyukakba is befér. kőrakások között. zsenge sza− porulata a legkönnyebben hozzáfér− hető zsákmány. a róka. így a romániai virágméz még érde− kesebbé válhat a gazdag nyugat− európai országok részére. Tápláléka vegye− sen állati és növényi. véreng− zős útjait mindig a sötétség leple alatt járja. me− zőn egyaránt előfordul a sötétbarna színű házi görény. – Tovább bővül az unió két kele− ti "szegény" országgal. nincs forgalomtorló− dás. A mezei görény szelídített válfaja az üregi nyúl vadászatához jó eredménnyel használt krémszínű. Több pénz kell ehhez a központnak. istál− lókban is elég gyakran tanyázik Zsákmányszerző utjait a nyest is éj− jel. Fő− ként az öreg erdők odvas fáiban ta− nyázik. Az unió régi országai majd onnan hoznak be mézet. mely leginkább az emberlakta helyek közelében tar− tózkodik. szőlőkben. A belső szedő hátrányai: – Drágább. rit− ka előfordulásuk miatt a világ szá− mos országában állandó védettsé− get élveznek. – Kisebb. mi− vel 80–100 méhcsaládot is "bele− pakolnak". Így az adott lehetőségek mellett nem biztos az átállás. 12. vizek mellett több−kevesebb számban előfordul a legtöbbet emlegetett ra− gadozónk. Törlődik a vám. Kivételt képez a róka. egeret is. mezőn egyaránt előfordul. melyben a méhész a szezon idején lakik a családjával − elkísér− ve a méheit útjukon. Síkon. Argentína és Brazília 2006−os mézkitermelé− se most összegeződik. nagyjában megegyezik a nyusztéval. a jó ta− vaszi fejlődésre. guru− ló méheseket. a virágpor és más méhtermék kitermelésére összpontosít majd. remízeket. Télen előszeretettel tar− tózkodik a nádasokban. a méz. békát. ahonnan olcsóbban jön (Románia. Ha el− fogyna az akác (amit természete− sen nem kívánok). Középtávú kilátások szerint a 2007−es év végén elérheti a 33 Sk/euró szintet. Élelemszerző útjait fő− leg a sötétség védelmében járja. Nem ázik be. sőt. mivel az oda húzódó apróvad aránylag köny− nyű zsákmánya. Mi változott és mi a régi az elmúlt esz− tendőhöz viszonyítva? Határozottan új gazdasági té− nyezők: – a szlovák korona árfolyamá− nak emelkedése az euróval szem− ben. 19.Vadászat MÉHÉSZKALENDÁRIUM Egy termelőév kezdetén állunk. Erdőn. illetve esthajnal szürkület védel− mében járja. mert az élteti a méhészetet. telelő fe− nék. Viszont a néhány családdal rendelkező kisméhész esetében is 8–10 EURO−t hozhat méhcsaládonként évente. a kotorékban. gazos árkok védelmében. A méhészet jövedelmezősége szempontjából sok más komoly té− nyező is kockán forog. de az apró− vadban. 37 . De a legfontosabb a legvégére: A 2007−es esztendőben – rá kell. Részük egy "lakószo− ba". A készpénzben fizető támogatások ideje azonban véget ért. – Könnyen szállítható. A méhész a méhekre. A róka jelentős károkat okoz a vadállományban. Zsákmányszerző. Károsítása főként fiainak nevelése idején emelkedik aggasztó szintre. fekete varjú. erdőkben. Agyafúrt vadunk. Sajnos. de a csendes zavartalan területrészeken nappal is elvadászgat. – A tájolást nem zavarja. Csupán gyógyszer. Januárban kezdődő és a tél végéig kihúzódó párzása (koslatása). ázsiai országok. Moldávia és Ukrajna. Rokona a mezei vagy molnárgörény jóval világosabb alapszínű. alsó szellőző. a szedő fene− ke könnyebben penészedik (rossz ki− alakításnál). mivel az ágazaton belül kevés a jól képzett. A vi− szonylag technikailag kevésbé fej− lett. A csendereseket. Mézterme− lés és mézkivitel szempontjából fő− leg Románia keverheti meg a je− lenlegi laposztás sorrendjét. a nemzeti méhészprog− ramunk nem volt megfelelő szin− ten. Tartózkodási he− lyeit a táplálékszerzés lehetősége szerint változtatja. amikor az elérhető apró− vadban. amikor az apró− vad még gyámoltalan. Összerakva a háttérinformációkat – a nemzeti költségvetések segítségével (az arány 1:1) – ezzel a támogatás− rendszerrel hajlandó az EU kom− penzálni az ország méhészeinek a globalizáció. Nálunk két faja ismere− tes. szürke varjú. egérnek. apróragadozónk a me− nyét. lombos sűrűket rendszeresen felkeresi. Márci− us 16−tól vadászható a szalonka. A kitermelt akácméz kevés. Területekben nemigen válogat. idényre ők határozzák meg. Vadászterületek szőrmés kártevői Síkon. leginkább azonban az erdők vé− delmében. sokoldalú szakember. Ro− mánia méztermelése nagyrészt vi− rágmézből. Gyakran a föld− be ásott. ami egész évben vadászható. – A virágport méhmentesen. Ez legin− kább a mezőn erőszakkal kisajátított és méreteire átalakított ürge vagy pocoklyukakban él. nem a szép álmok. Háromezer kilométert is képesek vándorolni a kerekes traktorral vontatott pavilo− nokkal − így nevezik a fedett. A nyest nagysága a nyuszttal egyezik. eu− rópai jellegű méz termelésére ké− pes. méhész. de egyben legvé− rengzőbb. – Több napi termelt virágpor benne lehet. sűrűk. A feltárt kotorékok cá− folhatatlanul bizonyítják a róka je− lentős kártevéseit. Kártétele főleg a fácános. hegyvidéken. Közeledik a tavasz − remélhető− leg. kaz− lakba ásott lyukakba is nemegyszer tanyát üt. de az erdőkben a fiatal őzgi− dák sincsenek tőle biztonságban. Az akácmézről nem merek prognosztizálni. Napközben előszeretettel húzódik meg a csenderesek. Nem riad vissza az emberlakta helyek közvetlen kö− zelségétől sem. pocoknak egyaránt kegyetlen ellensége a tojás rablásával is érzékeny károkat oko− zó görény. Az esetben. Szívesen fogyasztja a kígyót. és esténként innen indul éle− lemszerző útjára. górék tetején. Mézkereskedőink szerint vi− szont a mai napig még egy hordó− val sem sikerült behozni belőle or− szágunk területére. sziklás oldalakban vagy vízmosásokban tanyázik Rőzseraká− sokban. A virágmé− zek világpiaci árát − nem felejtve Kínát sem − a 2007−es termelő− A jó kialakítású belső szedő előnyei: – Időjárástól jól védett. bogarat. – Jól szellőzik. a világpiac nyitottsá− ga okozta veszteségeket. ahová különben legfeljebb csak az időjárás viszontagságai elől húzódik be. – Más célra is használható: pl. meszes múmiák. nyestkutya. Ez a tényező a mézexportunk szempontjából nem jó hír. Az évi mennyiség eléri a 8–10 ezer tonnát. Jelenleg már viszont − sajnos − nyitott az út. – Molyosodik. főként annak szaporulatá− ban okozott kártétele többszörösen meghaladja egérpusztításának hasznát. mert még jelenleg sincs rá igény. fészekaljban. Kedvenc táplálé− ka azonban mégiscsak az apróvad és főként azok könnyen hozzáférhe− tő szaporulata. viaszmor− zsa. Szántóföldeken. alacsony kemizációs mező− gazdasággal működő román me− zőgazdasági vidék egészséges. ha az időjárási viszonyok az elmúlt esztendő kilengési kere− tein belül alakulnak − sajnos. tárolható. méhhulla (rossz kiala− kításnál) Jókay Tibor.T. a vi− rágmézek kilónkénti ára az erősö− dő korona mellett negyven korona körül fog mozogni.

SZILVÁSSY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Devätinová 54.O. stredisko predplatného tlače. 44458821. a D. az aján− A rejtvényt készítette: Lőrincz László AZ AGRÁRVÁLLALKOZÓK LAPJA Főszerkesztő:T.sk Kiadja a MADÁCH−POSONIUM Kft.s. a kézbesítőknél és a következő cí− meken: Slovenská pošta. Példányszám: ABC SR. fax: 02/44458819. e−mail: jogazda@nextra. Szolnocska Fóthy Zoltán. Galánta Nyomja a Komáromi Nyomda Kft. Megrendelhető a szerkesztőségben.44458816. oddelenie inej formy predaja. félévi – 52022./fax: 02/45 25 99 67.sk. és küldje vissza ugyanerre a számra. Vajnorska 137. ha nem kukorékol a kakas. CZVEDLER Kft. Terjeszti a PONS a../fax: 02/45 25 99 67. a JUGARIS−KG és más terjesztők. P. 830 00 Bratislava. tel.BOX 183.Rejtvény Rejtvényünkben Seneca római filozófus egyik gondolatát rejtettük el. Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Devätinová 54. A Jó Gazda 2007 januári számában közölt kereszt− rejtvény helyes megfejtése: „. Nyomdai előkészítés: Bici−Data. a.. Zselíz A nyerteseknek gratulálunk. Az előfizetések kódjai: évi – 52021. ISSN 1336−6335. A.jogazda. 825 52 Bratislava. 810 05 Bratislava 15. töltse ki az ennek alapján küldött megrendelőlapot.Akkor is eljön a hajnal. email: predplatne@abompkapa. negyedévi – 52024 A lap megjelenését támogatja: az SZK Kulturális Minisztériuma (Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR) 38 Jó Gazda 2007/3 .” Sorsolással a következők nyertek jutalmat: Marci Alica. Honlap: www. Dobóruszka Biacsko Ágnes. Slobody 27.sk Előfizetési díj 1 év− re 204 korona. Mediaprint−Kapa Pressegrosso. tel: 02/4444 2773. minden postán. zöldszám: 0800/188 826. MEGRENDELÉS SMS ÁLTAL: Küldjön SMS−t „OBJ“ szöveggel a 0907/680680−as telefonszámra. 825 52 Bratislava. INDEX: 49 270. Kéz− iratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. nám.s. tel..

− ?? . 0903 302 416 . Telefon: 047/562 68 23.− 120 . 979 01 Rimavská Sobota.− 560 .− 80 .− 1090 .− A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők a következő címen: Tompa Mihály Könyvesbolt Hlavné námestie 17.− 80 .− 290 .− 590 .KÖNYVAJÁNLATUNK 410 ..

GaP−2/03 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->