V.

Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő csoportokat tartalmazza: F00-F09: Organikus és szimptómás mentális zavar F10-F19: Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok F20-F29: Schizophrenia, schizotipiás és paranoid (delusív) rendellenességek F30-F39: Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] F40-F48: Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek F50-F59: Viselkedészavar-szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva F60-F69: A felnőtt személyiség- és viselkedés rendellenességei F70-F79 Mentális retardáció F80-F89: A pszihés fejlődés rendellenességei F90-F98: Viselkedési és emocionális rendellenességek, rendszerint gyerek vagy serdülőkori kezdettel F99: Nem meghatározott mentális rendellenesség A főcsoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: F00* Dementia Alzheimer betegségben F02* Dementia máshol besorolt betegségekben ORGANIKUS ÉS SZIMPTOMATIKUS MENTÁLIS ZAVAROK (F00-F09) Ez a csoport a mentális zavarok azon csoportját foglalja magába, melyek okaként ideggyógyászati betegséget, agyi sérülést vagy más inzultust tételezünk fel, ami cerebralis diszfunkcióhoz vezetett. A diszfunkció lehet elsődleges, amikor a betegség, sérülés, inzultus közvetlenül és szelektíven a központi idegrendszert érintette, vagy másodlagos, amikor az agy egyik a szisztémás megbetegedés vagy zavar által érintett szervek közül. Dementia, (F00-F03) egy szindróma, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természetű megbetegedése okoz. A dementiában a magasabb kortikális funkciók zavara alakul ki, mint például a memória, a gondolkodás, tájékozódás, megértés, számolás, tanulási képességek, nyelvi- és itélőképesség zavara. A tudat nem homályosodik el. A kognitív funkciók romlásával gyakran társul, sőt azt megelőzheti az emocionális kontroll, szociális viselkedés és motiváció károsodása. Ez a szindróma előfordul Alzheimer betegségben, cerebro-vascularis betegségben, és olyan fizikális állapotokban melyek elsődlegesen vagy másodlagosan érintik a központi idegrendszert. Kiegészítő kódokat kell használni, ha szükséges, az alapvető betegség meghatározásához. F00* Dementia Alzheimer betegségben (G30.-+) Alzheimer kór a központi idegrendszer primér degeneratív megbetegedése, ismeretlen etiológiájú, jellegzetes neuropatológiai és neurokémiai elváltozásokkal. A betegség lappangva kezdődik, lassan, de folyamatosan fejlődik ki az évek sora alatt. F00.0* Dementia Alzheimer betegségben, korai kezdettel (30.0+) Alzheimer kórban jelentkező demencia 65 éves kor előtt, relative gyors lefolyással, a magassabb kortikális funkciók kifejezett, többszörös zavarával. 2-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú presenilis dementia Alzheimer típusú primér degeneratív dementia presenilis kezdettel F00.1* Dementia Alzheimer betegségben, késői kezdettel (G30.1+) Alzheimer betegségben fellépő dementia 65 éves kor utáni kezdettel, általában a 70-es évek végén vagy azt követően lép fel, lassú progressziójú, és a legjellegzetesebb tünete az emlékezetzavar. 1-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú primér degeneratív dementia senilis kezdettel Dementia senilis, Alzheimer tipusú F00.2* Dementia Alzheimer betegségben, atípusos, vagy kevert formájú (G30.8+) A típusos dementia Alzheimer típusa F00.9* Nem meghatározott dementia Alzheimer betegségben (G30.9+) F01 Vascularis dementia A vascularis dementia a köponti idegrendszert ért infarktusok következménye, melyeket vascularis betegség okozott, igy például a hipertóniához társuló cerebrovascularis megbetegedés. Az infarktusok általában kicsik, de kumulatív hatásúak. Rendszerint idősebb korban kezdődik. Beleértve: dementia arteriosclerotica F01.0 Vascularis dementia akut kezdettel Cerebro-vascularis trombózisok, embolusok vérzések sorozatát követően gyorsan kialakuló dementia. Ritka esetben egy nagy infarktus lehet az oka. F01.1 Multi-infarktusos dementia Fokozatosan alakul ki, számos átmeneti keringészavart követően, melyek infarktusok halmazát okozzák a cerebralis parenchimában. Elsősorban corticalis dementia F01.2 Subcorticalis vascularis dementia Mélyen az agyféltekék fehérállományában kialakuló lokális ischemiás destrukciók magasvérnyomásban szenvedő pácienseknél. A klinikai képe nagyon hasonló az Alzheimer kórban kialakuló dementiával, de ellentétben azzal, itt a (cerebrális) cortex általában megkimélt. F01.3 Kevert, subcorticalis és corticalis vascularis dementia F01.8 Egyéb vascularis dementia F01.9 Nem meghatározott vascularis dementia F02* Dementia egyéb máshová osztályozott betegségekben Demenciák olyan esetei, melyeket nem, vagy feltehetően nem Alzheimer kór vagy cerebrovascularis megbetegedések okoztak. Bármely életkorban kezdődhet, mégis ritkán idős korban. F02.0* Dementia Pick betegségben (G31.0+) Középkoruaknál kialakuló dementia, progresszív lefolyással. Korán lassan, fokozatosan megváltozik a személyiség és romlik a szociális beilleszkedés, amit az intellektus, az emlékezés, a nyelvi készségek hanyatlása követ, apátiával vagy eufóriával és ritkán extrapiramidális mozgászavarral.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F02.1*

F02.2*

F02.3*

F02.4* F02.8*

F03

F04

F05

F05.0 F05.1 F05.8 F05.9

Dementia Creutzfeldt-Jakob betegségben (A81.0+) Progrediáló dementia kiterjedt neurológiai tünetekkel, melyeket feltehetően egy átvihető ágens által okozott jellegzetes neuropatológiai elváltozások magyaráznak. Általában a középkorúaknál vagy idősebbeknél alakul ki, de bármely életkorban kezdődhet. Szubakut lefolyású, 1-2 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntington betegségben (G10+) A dementia a kiterjedt központi idegrendszeri degeneráció egyik tünete. A betegséget egy domináns autoszómális gén örökíti át. A tünetek rendszerint a 30-as vagy a 40-es években kezdődnek. A progresszió lassú, 10-15 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntigton choreaban Dementia Parkinson kórban (G20+) A dementia Parkinson kórban alakul ki. Jelenleg még nincs semmilyen elkülönítő klinikai jellegzetessége. Dementia: • paralysis agitans esetén • parkinsonizmusban Dementia HIV megbetegedésben (B22.0+) HIV betegség lefolyása során kialakuló dementia, ahol a HIV fertőzésen kivül semmilyen más társuló betegség sincs amivel a demenciát magyarázni lehetne. Dementia máshol osztályozott betegségben Dementia a következő betegségekben: • cerebralis lipidosis (E75.-+) • epilepsia (G40.-+) • hepatolenticuláris degeneráció (E83.-+) • hypercalcaemia (E83.5+) • szerzett hypothyreosis (E01, E03.-+) • intoxicatio (T36-65+) • sclerosis multiplex (G35+) • neurosyphilis (A52.1+) • niacin hiány (pellegra) (E52+) • polyarteritis nodosa (M30.0+) • SLE (M32.-+) • trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+) • B12 vitamin hiány (E53.8+) Nem meghatározott dementia Praesenilis: • dementia k.m.n. • psychosis k.m.n. Primér degenerativ dementia k.m.n. Senilis: • dementia: • k.m.n. • depressziós vagy paranoid tipus • psychosis k.m.n. Kivéve: Senilis dementia deliriummal vagy akut zavartsággal (F05.1) Szenilitás k.m.n. (R54) Organikus amnesztikus szindróma, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozott Kifejezett károsodása a megőrző emlékezésnek (rövid és hosszú távú memóriának), mialatt a azonnali felidézés (megjegyző emlékezés) megtartott, a szindróma része még az új ismeretek elsajátítási képességének a csökkenése, és az időbeni tájékozatlanság, Konfabuláció kifejezett tünet lehet, de a felfogás és észrevevés valamint más kognitív funkciók, beleértve az intellektust is, rendszerint sértetlenek. A prognózist a kiváltó megbetegedés határozza meg. Nem alkohol okozta Korszakov pszichózis vagy szindróma Kivéve: amnesia: • k.m.n. (R41.3) • anterograd (R41.1) • disszociatív (F44.0) • retrograd (R41.2) Korszakov szindróma: • alkohol indukálta vagy nem osztályozott (F10.6) • egyéb pszichoaktív szer indukálta (F11-19, leggyakrabban a 4. karakter a 6-os) Delirium, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott Nem meghatározott etológiájú organikus cerebrális szindróma, melyet tudatzavar és figyelemzavar, észrevevészavar, gondolkodászavar és emlékezetzavar, valamint a pszichomotorium, az emocionalitás és az alvás-ébrenlét ciklusának a zavara jellemez. Az időtartama változó. Lehet enyhe és nagyon súlyos is. Beleértve: akut és szubakut: • agyi szindróma • zavartság (nem alkohollal összefüggő) • fertőzésekhez társuló pszichosis • organikus reakció • pszicho-organikus szindróma Kivéve: alkohol okozta vagy nem meghatározott delirium tremens (F10.4) Nem dementiához társuló delirium Dementiához társuló delirium A betegség a fenti kritériumoknak megfelel, de dementia (F33-F03) talaján alakul ki. Egyéb delirium Kevert eredetű delirium Nem meghatározott delirium 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F06

F06.0

F06.1

F06.2

F06.3

F06.4

F06.5

F06.6

F06.7

F06.8 F06.9

F07 F07.0

Egyéb mentális rendellenességek, amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott Különböző állapotokat takarnak melyeket vagy a primér cerebralis megbetegedés következtében kialakult központi idegrendszer zavar, vagy a szisztémás megbetegedés, ami másodlagosan érinti a központi idegrendszert, vagy exogén toxikus anyagok vagy hormonok, vagy endokrin zavarok esetleg más szomatikus megbetegedések okoznak. Kivéve: Ha társul: • deliriummal (F05.-) • dementiával, ami F00-F03 alatt van besorolva alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozta (F10-F19) Organikus hallucinosis Állandó vagy visszatérő, rendszerint vizuális vagy akusztikus hallucinációk jellemzik, melyek tiszta tudat mellett jelentkeznek, és az egyén felismerheti őket. Téveseszmék segítségével elaboráció történhet, de a téveseszmék nem uralják a klinikai képet, és a belátás megtartott lehet. Organikus hallucinátoros állapot (nem alkoholos) Kivéve: hallucinosis alcoholica (F15.5) schizophrenia (F20.-) Organikus katatonia Csökkent (stupor) vagy fokozott (nyugtalanság) pszichomotoros aktivítás, kataton tünetekkel. A pszichomotorium szélsőségesen változhat. Kivéve: schizophrenia katatonica (F20.2) stupor: • k.m.n. (R40.1) • disszociatív (F44.2) Organikus paranoid (delusív) [schizophrenia szerű] zavar Állandó vagy visszatérő téveseszmék uralják a klinikai képet. A téveseszmékhez hallucinációk társulhatnak. Előfordulhat néhány tünet, amelyik schizophréniára emlékeztet, mint a bizarr hallucinációk, vagy a gondolkodászavar. Organikus paranoia vagy organikus paranoid-hallucinátoros állapot Schizophrenia szerű pszichózis epilepsiásoknál Kivéve: rendellenesség: • akut és átmeneti pszichózisok (F23.-) • tartós (perzisztáló) paranoid (deluziv) zavar (F22.-) • drog indukálta pszichózisok (F11-F19, a közös negyedik karakter .5) • schizophrenia (F20.-) Organikus hangulat- (affektiv) zavarok A hangulat vagy az érzelmek valamint az általános aktivításszint változása jellemzi, depressziós, mániás vagy bipoláris zavar lehet, (lásd F30-F32), de organikus megbetegedés következtében alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott hangulatzavarok (F30-F39) Organikus szorongás zavar Generalizált szorongás (F41.1) vagy a pánik "betegség" (F41.0) tünetei vagy a kettő kombinációja jellemzi, de organikus megbetegedés következtében alakult ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szorongászavarok (F41.-) Organikus disszociatív zavar Az emlékek, az identitástudat és a pillanatnyi érzések valamint a testmozgások kontrollálása közötti normális integráció részleges vagy teljes megszakadása, ami organikus megbetegedés eredményeként alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavar (F44.-) Organikus emocionális labilitás (asthenia) Jellemzője az emocionális labilitás vagy inkontinencia, fáradékonyság, és számos különböző kellemetlen testi érzet (pl. szédülés) és fájdalmak, de organikus megbetegedés okozza. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szomatoform zavar (F45.-) Enyhe kognitív zavar Jellemzője a memória károsodása, hosszabb időt igénylő feladatok esetén tanulási és koncentrálási nehézségek, jelentős szellemi fáradtság érzése, ha szellemi feladatok elvégzéséről van szó, és új dolgok tanulása szubjektive nagyon nehézkes, még akkor is ha objektíve sikeres is volt. A tünetek nem olyan súlyosak, hogy dementia (F00-F03) vagy delírium (F05.-) diagnosztikus kritériumainak megfelelne. A diagnózist csak akkor adható ha meglévő szomatikus betegséghez kötődik, és nem adható ha az F10-F99 között besorolt mentális vagy viselkedészavar diagnosztizálható. A zavar megelőzheti, társulhat és követheti cerebrális és szisztémás fertőző és szomatikus betegségek széles változatát, de a központi idegrendszer érintettségének közvetlen bizonyítéka nem szükségszerűen észlelhető. El lehet különíteni encephalitist követő szindrómától (F07.1) és post-commotios szindrómától (F07.2) a különböző etiólógia alapján és mert a tünetek lényegesen szűkebb területre korlátozódnak, valamint rövidebb ideig tartanak. Egyéb meghatározott mentális zavar, amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi betegség okozott Epilepsziás pszichózis k.m.n. Nem meghatározott mentális zavar amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi megbetegedés okozott Organikus: • agyi szindróma k.m.n. • mentális zavar k.m.n. Agyi betegség, károsodás és diszfunkció, által okozott személyiség- és viselkedészavarok A személyiség és a viselkedés megváltozása, ami reziduális vagy járulékos központi idegrendszeri betegségnek, sérülésnek vagy diszfunkciónak tulajdonítható. Organikus személyiségzavar Jellemzője a premorbid személyiséghez képest a megszokott viselkedési minták jelentős megváltozása, ami magába foglalja az érzelmek, a szükségletek, impulzusok kifejezésének a módosulását. A kognitív funkciók és a gondolkodás károsodása, a szexualitás megváltozása szintén a klinikai kép része lehet. Organikus: • pseudopsychopathia • pseudoretardált személyiség Szindrómák: 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1 F07. amelyik ismételt használatot követően alakulhat ki. • szimptomás k.8 F07. karakter a használt anyagot azonosítja. koma.com . 0 Akut intoxikáció Pszichoaktív szer adását követően kialakuló tudat. amit a központi idegrendszer müködészavara. amit a központi idegrendszer müködészavara. Contusiót követő szindróma (encephalopathia) Traumát követő.0) Post-commotios szindróma A fejtraumát. Organikus pszichoszindróma Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség Pszichózis: • organikus k. a 4.m. emocionális izgalom vagy alkohol tolerancia. melyeket nem feltétlenül orvosilag rendelték. és hiányérzet. megnövekedett tolerancia.és percepciózavar. kivéve ha szövetkárosodás vagy más komplikació nem lépett fel. és idővel oldódik. hogy ez reverzibilis. karakter a . karakter a 2-es). aspiráció.0). affektív vagy viselkedési zavar. kognitív. fáradtság. Ez magában foglalja az autoanamnesist. kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese.1) postconcussionalis szindróma (F07. karakter az 1-es). Kivéve: organikus személyiségzavar (F07. ha más szert toxikus mennyiségben szed az illető (a közös 4. emelyik felelős a legtöbb klinikai tünetért. A 3. (F19. mely egészségkárosodást okoz. a jellemző fizikai és pszichológia tüneteket. mint szédülés. Másik diagnozist akkor kell adni. A zavar közvetlenül kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával. A komplikáció függ a kapott (gyógy)szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától. görcsök. vagy diazepam). a vér és más testfolyadékok elemzését. A fő diagnózist annak az anyagnak (vagy anyagcsoportnak) megfelelően kell felállitani. a káros következmények ellenére a szedés folytatása. személy beszámolóját.9 F09 • frontális lebeny • limbikus epilepsziás személyiségzavar • lobotomiát követő • leukotomia utáni Kivéve: Tartós személyiségváltozás: • katasztrófa átélése után (F62.0) • pszichiátriai betegség után (F62. A pszichoaktív szer azonosításához a rendelkezésünkre álló összes forrást használni kell. és más egészségügyi szövődmény. 2 Dependencia (szindróma) Viselkedési. alvászavar. vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag különböző gyógyszerek széles fajtáira.9) Csak azokban az esetekben ahol a pszichoaktív szer szedés kaotikus (rendszertelen) és elkülöníthetetlen. emlékezetzavar.3-.n. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. minden meghatározott anyag esetében. karakter azonosítja a klinikai állapotot. vagy egyéb zavart (a közös 4. valamint néha fizikai megvonási tünetek. (ami általában eszméletvesztéssel járt) követő változatos tünetegyüttes.2 F07. Alkoholizmus Dipsomania Drog függőség . irritábilitás.n. sérülése és betegsége okozott. a használatának a kontrollálási nehézsége. Kivéve: pszichózis k. depenöenciát okoz (4. Pszichoaktív szer abuzus . vagy ha egy 3. csökkent stressz-. vagy ha a mennyiség káros (közös 4. A kódokat ha szükséges használni kell.-) Postencephalitises szindróma Variális vagy bakteriáli encephalitisből való felépülés után észlelehető nem specifikus. a nagy mennyiségű alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok).m. Akut alkoholmérgezés (részegség) "Bad trips" (kábitószerek esetében) Patológiás intoxikáció Transz és kontroll zavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén . alkohol. kell a töbszörös drog használatot diagnosztizálni. A komplikáció lehet trauma. karakter a . változatos viselkedésmodosulás. A legtöbb gyógyszerszedő általában egynél több pszichoaktív szert szed. 1 Káros használat (abusus) A pszichoaktív szer használatának olyan módja. Jobb hemisphaerium organikus sérüléséhez köthető affektív zavar Nem meghatározott személyiség és viselkedészavar. klinikai formájukban. koncentrálási és szellemi munkavégzési nehézség. (F29) Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19) Ez a blokk a zavarok széles körét öleli fel.F07. dohány.m.) Kivéve: dependenciát nem okozó anyagok abúzusa (F55) A következő 4. de nem mindegyik negyedik karakter használható mindegyik anyag esetében. A következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére. Az alapvető különbség az organikus személyiség zavarhoz képest. hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. A károsodás lehet fizikai (mint pl.1) meghatározott személyiségzavarok (F60. klinikai jeleket és viselkedést. delirium. sérülése és betegsége okozott. melyek különböznek súlyosságukban. mint a páciens tulajdonában lévő drogot. karakter a klinikai állapot kódolására szolgál az F10-F19-es csoportokhoz: .2) postencephalitiszes szindróma (F07.pdffactory. pszichózist nem okozó agyi szindróma Egyéb meghatározott személyiség és viselkedészavar. 3 Megvonási szindróma 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.n. a drog szedésének az előnybe részesítése más aktívitásokkal szemben. teljes tünetmentességgel. vagy egyéb bozonyítékokat. vagy a különböző pszichoaktív szerek összetétele megállapíthatatlan. de mindegyik kapcsolatban van egy vagy több pszichoaktív szer használatával. illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara.

A flashback-et el lehet különíteni a pszichótikus állapottól annak átmeneti. 5 Pszichótikus zavar Pszichótikus tünetek egy csoportja észlelhető pszichoaktív szer használata vagy azt követően.7) . Alkoholizmushoz társuló agyi szindróma Dementia és más enyhe formái a perzisztáló kognitív funkciózavarnak Hallucinációt követő percepciózavar Flashbacks Késői kezdetű pszichoaktiv szer indukálta pszichótikus zavar Hallucinációt követő percepciózavar Reziduális: • affektív zavar • személyiség és viselkedészavar Kivéve: Alkohol és pszichoaktív szer indukálta: • Korszakov szindróma (F10-F19 a közös negyedik karakter a . vagy nem meghatározott Kivéve: nem alkohol indukálta Korszakov pszichózis vagy szindróma (F04) . affektusokban.pontban leírt kritériumok szerint.6) • pszichótikus állapot (F10-F19 a közös negyedik karakter a .Alkohol okozta mentális. az F05.Cannabis és származékai által okozott mentálisés viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F13.és viselkedészavarok 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.n. Más kognitív funkciók relatíve jól megkíméltek.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F12. és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények megduplázódása szerint. és abnormális affektusok. Delirium tremens (alkohol indukálta) .Hallucinogének használata által okozott mentális .pdffactory. Azokban az esetekben. a közös negyedik karakter a . 4 Megvonási szindróma deliriummal Az az állapot. de gyakran több mint egy szenzoros modalításuak). Az azonnali felidézés (a megjegyző emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb mértékben károsodtak mint a távoliak. Alkoholos dementia k.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F14. Konfabuláció kifejezett lehet. hogy a pszichoaktív szer használat okozta reziduális állapotról van szó.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F15. Konvulziok szintén előfordulhatnak.Illékony oldószerek (spray) okozta mentális. ha organikus okok is számításba jönnek a delirium kialakulásában.Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális és viselkedészavarok beleértve a koffeint [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F16. 7 Reziduális és késői (kezdetű) pszichótikus zavar Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban.Kokain használata által okozott mentális. Az időérzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembetűnő. személyiségben és viselkedésben sokkal tovább tart.Nyugtatók és altatók használata által okozott mentális.. és az amnesztikus deficit összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest.A szer állandó használatát követően relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböző. . 6 Amnesticus szindróma A megőrző emlékezés (a rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt a szindrómát. az intenzív félelemtől az eksztázisig. A sensorium tiszta. Jellemzik a hallucinációk (tipikusan akusztikusak.m. épp úgy mint az új dolgok megtanulási nehézsége. és a pszichoaktív szer típusától valamint az abbahagyás vagy a jelentős mérséklés előtti. A kezdete és a lefolyása időben behatárolt. de enyhe tudatzavar. pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy stupor). legutoljára használt dózis nagyságától függ. ahol a fenti állapot kezdete későbbi mint a pszichoaktív szerek használata. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukálta reziduális vagy késői kezdetű pszichózis (F10-19.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F18. percepció zavarai. lehetséges.Opiátok használata okozta mentális.com . ha határozottan bizonyítható. de nem mindig észlelhető. téveszmék (gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal). Alkoholos: • hallucinosis • féltékenység • paranoia • psychosis k.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F17. Alkohol és drog okozta amnestikus szindróma Alkohol vagy más pszichoaktív szer által indukált Korszakov pszichózis vagy szindróma. csak akkor kódolható itt. mikor a megvonási szindróma szövődik deliriummal. változatos csoportjai a tüneteknek. A megvonás komplikációja lehet az alkalmi konvulzió.n.Dohányzás okozta mentális.5) • 8 Egyéb mentális és viselkedészavarok • 9 Nem meghatározott mentális vagy viselkedészavarok PSZICHOAKTIV SZER HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (F10-F19) F10. időnként nagyon rövid idejű. akkor az F05.m. nem súlyos zavartság. lefolyása alapján. A kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F11. és a tünetek nem magyarázhatók akutointoxikációval vagy megvonással.8 pontnál kell besorolni. mint ahogy azt észszerűen pszichoaktív szer hatás esetén várható volna.

személyben beszélnek a páciensről. A schizoaffektív zavar ellentmondásos természete ellenére ebben a csoportban maradt. de nem uralják már a képet. különösen az affektusok elsivárosodása és az akarat-szegénység (közömbösség).4 Scizophrenia utáni depresszió Depresszió. a schizotypiás zavar. a gondolatok dezorganizáltak. Ha hasonló állapot alakul ki epilepsia vagy más idegrendszeri megbetegedés esetén akkor az F06.n stabil. karakter az 5-ös. negatív tünetek jellemeznek. A hangulat sekélyes. de nem illik bele az F20. SCHIZOPHRENIA. vagy kommentálják. gondolkodászavar és negatív tünetek.0F20.2) krónikus nem differenciált schizophrenia (F20. akusztikus hallucinációk. szegényes. gondolatok betoldása. mint pl. Hebephreniát normálisan csak serdülőknél és fiatal felnőtteknél lehet diagnosztizálni. F20.pdffactory.com . amikhez általában akusztikus hallucinációk valamint percepciózavarok társulnak. hogy melyik az amelyik felelős a domináló tünetekért. mint ennek a csoportnak a legfontosabb tagja. hisz számtalan többféle szert szedő maga sem tudja a szedett szerek pontos alkotórészeit. F20 Schizophrenia Általánosságban a gondolkodás. vagy viszonylag enyhék. A prognózis rossz. Amennyiben a schizophrenia tünetei floridak és kifejezettek. anélkül hogy bármelyik tisztán meghatározó volna. a beszéd inkoherens. akkor a schizophrenia megfelelő altípusát kell diagnosztizálni. dominancia vagy passzívitás. vagy az automatikus engedelmességtől a negatívizmusig.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. ha a használt pszichoaktív szerek biztonsággal nem azonosíthatók vagy ismeretlenek. progresszív vagy stabil deficitekkel. a hanglejtésekkel és testtartással).2 Kataton schizophrenia A kataton schizophrenia klinikai képét a pszichomotorium szélsőséges zavarai uralják. Az affektusok. a tartós paranoid (deluzív) zavar és az akut és átmeneti pszichosisok nagyobb csoportja. a percepció torzulása (széttöredezése) és nem megfelelő és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a schizophreniákat. ha pszichoaktív szer használata váltotta ki akkor az F10-F19 kódok alatt kell besorolni. A legfontosabb pszichopatológiai tünetek a következők: gondolat echo (a gondolatok visszhangosodása). A katatonia kombinálódhat élénk szcenikus hallucinációkkal kisért oneiroid (álomszerű) állapottal. vagy több mint egy altípus tüneteit mutatja.5) schizophreniát követő depresszió (F20. érzelmek elsivárosodása. passzívitás. a hangok egyes szám 3. Kivéve: schizophrenia: • akut (nem differenciált) (F23.8) paranoia (F22.5 Reziduális schizophrenia A schizophrenia krónikusan progrediáló típusa.2. Beleértve: drogok helytelen használata k. elhanyagoltság. vagy epizódikus. nem verbális kommunikáció (az arckifejezésekkel. Ugyancsak nem diagnosztizálható schizophrenia nyilvánvaló idegrendszeri megbetegedés esetén valamint drog intoxikáció vagy megvonás állapotában.n. Ha schizophrenia tünetei már nem észlelhetők. 6 F19. Szintén használható. és szegényes közösségi (társas) aktivitás. a percepció kóros értelmezése. a téveseszmék és a hallucinációk átmenetiek és fragmentáltak. külső irányítottságról való meggyőzödöttség. initiativa szegénység.1 Hebephrenia A schizophrenia azon fajtája. a beszéd elsivárosodása.2) • ciklikus (F25. mert viszonylag gyorsan alakulnak ki a negatív tünetek. a szemkontaktus fenttartásával.0 Paranoid schizophrenia A paranoid schizophrenia eset. de nem állapítható meg.- PDF created with pdfFactory Pro trial version www. az akarati élet és beszéd zavara. Paraphrenia (schizophrenia paraphrenica) Kivéve: involuciós paranoid állapot (F22. a viselkedés felelőtlen (meggondolatlan) és kiszámíthatatlan valamint a mannerismus (gesztikuláció) általános. de meghatározott kognitiv deficit kialakulhat a lefolyás során. A kényszerű poziciók és attitüdők hosszú időn át fentállhatnak. elvonása. csak ha egyértelműen korábban jelentek meg a schizophren tünetek. illetve lehet egy vagy több epizód teljes vagy részleges remisszióval.-). az utóbbinál a közös 4.m. Atípusos schizophrenia Kivéve: akut schizophrenia szerű állapot (F23. Szociális izolációs tendencia figyelhető meg.4) F20. gyakran paranoid téveseszmék észlelhetők. Dezorganizált schizophrenia Hebephrenia F20. nem odaillő. amelyik megfelel a schizophrenia általános kritériumainak. Schizophrenia nem diagnosztizálható igen kifejezett mániás vagy depressziós tünetek esetén. SCHIZOTYPIÁS ÉS PARANOID (DELUSIV) RENDELLENESSÉGEK (F20-F29) A csoportban együtt található a schizophrenia.: meglassult pszichomotorium. depressziót kell diagnosztizálnunk (F32. a gondolatok szétsugárzása (telekomunikációs eszközzel).2) schizophren reakció schizotipusos zavar (F21. A tudat tiszta és az intellektuális képességek megtartottak. ami változhat az extrém hiperkinezistől a stuporig. Kataton stupor Schizophren: • katalepsia • katatonia • flexibilitás cerea F20.0) F20. ha legalább kettő vagy több pszichoaktív szer használatáról van szó. és schizophrenia kialakulását követi. melyben a hangulatzavar kifejezett. Ebben az állapotban magas az öngyilkosság veszélye. A schizophrenia lefolyása lehet folyamatos. és kataton tünetek vagy teljesen hiányoznak. amelyik elhúzódhat. melyet nem feltétlenül irreverzibilis.3 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia Olyan pszichótikus állapot. A heves izgatottság feltűnő jellegzetessége ennek a szindrómának.) F20.[Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által okozott mentális. A schizophrenia negatív vagy pozitív tünetei közül néhánynak meg kell lennie.2 altípusokba.

melyek csak néhány hónapig tartanak az F23 alatt az átmeneti pszichótikus zavarok közé kell besorolni. percepció zavarai.6 F20. Teljes tünetmentesség általában néhány hónapon belül bekövetkezik. valamint a gondolkodás és az affektusok különböző anomáliái (eltérései). Kivéve: rövid schizophreniform zavar (F23. időnként napokon belül. a közösségi. vagy schizophrenia tünetei. átmeneti hallucinációk nem zárják ki a diagnózist. és nem sorolható be az organikus kórképek.F20. melyet a pszichótikus.2) Nem meghatározott schizophrenia Schizotypiás rendellenesség Fő jellemzője a különc viselkedés. paranoid vagy bizarr gondolatokat. akkor revidiálni kell a beosztást (diagnózist).0) • pszichogén pszichosis (F23.3) • schizophrenia (F20. szokatlan vagy különc viselkedést. vagy nem megfelelő affektusokat.8 F20. A fenti diagnózist kizárják: érthető beszédet tartalmazó és hosszantartó akusztikus hallucinációk.8 F22.m. melyek általában külső provokáció nélkül jelentkeznek.0) Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar A téveseszme vagy téveseszmék mellett állandó akusztikus hallucinációk vannak. ha igen akkor rendszerint a stresszt okozó esemény 1-2 héttel a zavar kezdete alőtt észlelhető. Ha a zavar tartósan fentáll.0 Krónikus nem differenciált schizophrenia Schizophrenia reziduális állapota Restzustand (schizophrenias) Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia) A tünetek szinte észrevétlenül alakulnak ki. melyek hasonlítanak a schizophreniában észlelhetőkre.és észrevevészavart. melyek hosszan fentállnak. organikus delirium diagnózisának a felállításához (F05.pdffactory. tanácstalanság gyakran észlelhető. melyek nem "ütik meg a téveseszmék szintjét". szociális elvárásoknak nehezen tud megfelelni. Paranoia Paranoid (deluzív): • psychosis • állapot Paraphrenia Sensitiver Beziehungswahn Kivéve: paranoid: • személyiségzavar (F60. téveseszmékre emlékeztető gondolatokkal. de az időbeni.9 F21 F22 F22.-) Deluzív dysmorphophobia (diszmorfofóbias téveseszmés zavar) Involuciós paranoid állapot Paranoia querulans Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar Akut és átmeneti pszichótikus rendellenességek Heterogén csoport. Akut polimorf pszichótikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül) 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A tünetek magukba foglalhatják a hideg. Nincs határozottokezdete és kifejlődése. A reziduális schizophreniára jellemző negatív tünetek kifejezett pszichótikus epizód jelentkezése nélkül alakulnak ki. Paranoia (Deluzív zavar) Mind egyedülálló téveseszme.3) • reakció (F23. Egyéb schizophrenia Coenaesthopatias schizophrenia Schizophreniform: • rendellenesség k. Azokat a téveseszmékkel járó (deluzív) kórképeket. az érzelmek (affektusok) elsivárosodása. Zavartság. akusztikus vagy más típusú hallucinációkkal. gyakran néhány héten belül. a schizophrenia vagy az affektív csoportokba. mind az ehhez kapcsolódó (másodlagos) téveseszmék jellemzik. Latens schizophren reakció Schizophrenia: • borderline • latens • praepsychoticus • prodromalis • pseudoneuroticus • pseudopsychopathias Schizotypusos személyiségzavar Kivéve: Asperger szindróma (F84. kényszergondolatokat. melyek önmagukban nem elegendőek a schizophrenia diagnosztizálásához (F20. schizophrenia tünetei. térbeni és autopszichés dezorientáció nem állandó vagy nem elegendően súlyos szervi. szociális izoláció tendenciáját.m. de a schizophrenia határozott.-).0 F22. A zavar társulhat akut stresszel.1) Perzisztens delusionalis rendellenességek Perzisztens (tartós) paranoid (deluzív) zavarok Különböző zavarokat foglal magába.9 F23 F23. markáns és jellegzetes tünetei soha sem észlelhetők. • pszihózis k. Szervi eredetnek semilyen jele nem észlelhető. de fokozatosan egyre kifejezetebb különc magatartás észlelhető. tünetek hirtelen kezdete jellemez. Időnként átmeneti pszichótikus állapotot mutathat heves illúziókkal. anhedoniát. ha nem schizophreniások. mint meggyöződöttség kivülről történő irányítottságról. különösen idősek esetében.n. melyekben hosszan tartó téveseszme(ék) az egyedüli vagy a legszembetűnőbb tünet. és csak a klinikai kép elenyésző részét alkotják. időnként élethossziglan jelen lehetnek. mint a téveseszmék. és a kőzponti idegrendszer igazolt betegsége.n. Ámbár időnként. fokozatosan erősődő kialakulását értjük. és a megszokott viselkedés jelentős megváltozása. A téveseszme(mék) tartalma nagyon változó lehet. gondolkodás.5) Schizoid személyiségzavar (F60. Lefolyása általában megegyezik a személyiségzavarokéval. Az akut kezdeten az egyértelműen abnormális tünetek két héten belül. hallucinációk. és az összes teljesítménye hanyatlik.com .

0 alatt leírtakkal. akut és átmeneti psychozisok (F23. nagyon gyakori. és a pszichosis tünetei nem elegendőek schizophrenia diagnosztizálásához (F20.2) schizophreniform zavar k.n. az instabilitás ellenére néhány schizophreniára jellemző tünet az idő nagyobbik részében észlelhető.2 F25.n. és ugyanilyen gyorsan teljesen megszünnek a tünetek anélkül hogy ismét jelentkeznének.m. Reaktív pszichózis Indukált delusionalis rendellenességek A deluzív zavar egyidőben két vagy több embert érint. melyben a tünetek relative stabilak és schizoprenia tüneteivel megegyeznek. akkor F20-F29 alatt kell besorolni. Schizoaffektív pszichózis mániás típus Schizophreniform pszichózis mániás típusa Schizoaffektív zavar depressziós típusa A schizophrenia és a depresszió tünetei egyaránt kifejezettek. melyben az epizódok többsége depressziós típusa a schizoaffektív zavarnak.n. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist fel kell csrélni schizophreniára. Akut.1 F25. Kivéve: mentális zavar k. vagy perceptuális zavarok. (F99) 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.3 pontokba (a megfelelő kritériumok alapján).m. vagy ahhoz társulnak vagy kisérik a meglévő paranoid (deluziv) zavart.-).8) Egyéb akut döntően paranoid (delusív) pszichótikus zavar Akut pszichózis. Az epizód lehet egyszeri. Ha a téveseszmék állandósulnak a diagnózist fel kell cserélni perzisztáló paranoid (deluzív) zavarra (F22.n.-). de külön külön egyik csoport diagnózisához sem elegendőek. vagy ismétlődő. Folie á deux Indukált: • paranoid zavar • pszichótikus zavar Schizoaffektív rendellenességek Epizódikus zavarok. melyeken a schizophrenia és a depresszió vagy mánia tünetei egyidőben észlelhetők. téveseszmék.-).3 F23.-) Bouffée délirante schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott Cikloid pszichosis schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott cikloid pszichózis Akut polimorf pszichótikus zavar schizophrenia tüneteivel Akut polimorf és instabil pszichótikus tünetek hasonlóak az F23.1 F23. Schizoaffektív pszichózis depressziós típusa Schizophreniform pszichózis depressziós típusa Schizoaffektív zavar kevert típusa Ciclikus schizophrenia Kevert schizophren és affektív zavar Egyéb schizoaffektív zavar Nem meghatározott schizoaffektív zavar Schizoaffektív pszichózis k.3) csoportjaiba. de egyik zavar tünetei sem elegendőek önmagukban a mánia vagy schizophrenia diagnózisához.9 F24 F25 F25. akiket szoros érzelmi szálak kötnek össze.n. melyben szembeszökőek a hallucinációk. mely nem illeszthető a schizophrenia (F20.-). ha az epizódok túlnyomó többsége mániás típusú schizoaffektív zavar.2 F23.9 F28 F29 Akut pszichótikus zavar.com . és a polimorf instabilitás hiányzik.0 F25. mind a schizophrenia tünetei kifejezettek. nem differenciált schizophrenia Rövid schizophreniform: • zavar • pszichózis Oneirophrenia Reactio schizophreniformis Kivéve: organikus paranoid (deluzív) (schizophreniform) zavar (F06. Schizoaffektív zavar mániás típusa Mind a mánia. a mánia pszichótikus típusába (F30. k. a perzisztáló paranoid (deluzív) zavar (F22. óráról órára. a téveseszmék a többiekben csak indukáltak (kiváltottak) és megszünnek ha elkülönítik öket.pdffactory. de csak egy hónapja állnak fent.F23. Nagyon gyakran gyorsan pár nap alatt alakulnak ki.-). Ha az affektív tünetek már meglévő skizofréniában jelentkeznek.m. (F20.-) Bouffée délirante schizophrenia tüneteivel Cikloid pszichosis schizophrenia tüneteivel Akut schizophreniform pszichózis (pszichótikus zavar) Akut pszichózis.m. Nem meghatározott akut és átmeneti pszichótikus zavar Rövid reaktív pszichózis. A diagnozist egy epizód vagy ismétlődő epizódok esetén is lehet használni. melyben a klinikai képet elsősorban a meglehetősen stabil téveseszmék vagy hallucinációk alkotják. de a tünetek külön-külön nem elegendőek a schizophrenia vagy affektív zavar diagnózisához. Az inkongruens hangulattal társuló pszichótikus tünetek affektív megbetegedésben nem indokolják a schizoaffektív zavar diagnózisát.8 F23.-). Ha a tünetek tartóssá válnak a diadnózist meg kell változtatni perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavarra (F22.2). Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist schizophreniára kell változtattni (F20. vagy a súlyos depressziós epizód (F32. A sokalakúság és az instabilítás jellemző a teljes klinikai képre. Paranoid reakció Pszichogén paranoid pszichózis Egyéb akut és átmeneti pszichótikus zavar Minden más meghatározott (körülírt) akut pszichózis. de jelentősen változnak napról napra.0F23. Érzelmi zaklatottság az eksztázistól a boldogságon át a szorongásig és az irritábilitásig.m. Krónikus hallucinátoros pszichózis Nem organikus pszichózis k. és a schizophrenia kritériumai nem teljesülnek (F20.8 F25.m. Egyéb nem organikus pszichótikus rendellenességek Téveseszmékkel vagy hallucinációkkal járó zavarok. melynél organikus ok kizárható és nem illeszthető az F23.n. Csak egyikőjüknek van valódi pszichózisa. Pszichózis k.

F30. F32.4 Bipoláris affektív zavar.organikus vagy szimptómás pszichózis k. pszichótikus tünetekkel (mint F30. Mánia: • hangulat kongruens pszichótikus tünetekkel • hangulat inkongruens pszichótikus tünetekkel Mániás stupor F30.-).8 Egyéb mániás epizód F30.1 Bipoláris affektív zavar. mánia.0 Hipománia A hangulat tartós mérsékelt emelkedettségével. grandiózus elképzelésekkel és túlzott kompetencia érzésével. sokszor jelentős zaklatottság (szórakozottság) figyelhető meg. A többi tünet általában másodlagos.8) Beleértve: mániás-depressziós: • megbetegedés • pszihózis • reakció Kivéve: bipoláris zavar. depresszió. A hangulat. fokozott szociábilitás. pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg depressziós. pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg depressziós.0) F31. A szokásos szociális kontroll (gátlások) hiánya a viselkedést vakmerővé. megnövekedett szexuális aktivítás. Beleértve: bipoláris zavar. beszélési kényszerben valamint az alvásigény csökkenésében nyilvánul meg.és magatartászavarhoz hallucinációk és téveseszmék nem társulnak.3). mint az enyhe vagy közepes depressziós epizód esetén (F32. mánia. F31.com . Korábbi jelleméhez képest idegenné (énidegenné) válik. Az ide tartozó zavarok többsége ismétlődő. jelenlegi epizód súlyos depresszió.6 Bipoláris affektív zavar. és korábban volt legalább egy igazolt hypomán. ami változhat a gondtalan vidámságtól a kontrollálhatatlan izgatottságig.1 pontban leírt klinikai képhez (megalomán) téveseszmék vagy hallucinációk (általában hangok. pszichótikus tünetek nélkül (mint F30. vagy a nyugtalanság. a hangulat esését és a lelki energiák csökkenését és az aktivítás elszegényesedését (depresszió).m. jelenleg kevert tünetek észlelhetők A páciensek korábban már volt egy igazolt hipomán. depresszió. F30.0 Bipoláris affektív zavar. Hipománia vagy mánia ismételt epizódjait is bipoláris zavarként kell besorolni (F331.1). F31. F31 Bipoláris affektív zavar Jellemzője két vagy több. valamint ennek az ellenkezőjét. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetekkel (F32. hogy a pácienst nem lehet megérteni vagy képtelen hétköznapi kommunikációra. Azon egyének hypomán és mániás epizódját.1) és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. A hangulat változása rendszerint együttjár az aktivítás szintjének a változásával.2). és jelenleg a mánia és a depresszió tüneteinek a keveredése vagy gyors váltakozása észlelhető. hogy ez jelentős problémát okozna a munkavégzésben vagy elutasítást a környezet részéről.9 Nem meghatározott mániás epizód Mánia k. és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. általában kifejezett jó közérzettel. (F09) HANGULATZAVAROK (AFFEKTIV RENDELLENESSÉGEK) (F30-F39) Ez a csoport olyan zavarokat foglal magában. depressziós. jelenleg hipomán epizód A páciens jelenleg hipomán és korábban már volt legalább egy "affektív" epizódja (hipómánia. F31. amelyekben az alapvető a hangulat vagy az érzelmek zavara a depressiótól (szorongással vagy anélkül) az emelkedettségig (mániáig). túlzott kedvesség.1 Mánia pszichótikus tünetek nélkül A hangulat emelkedését a környezet már nehezen tolerálja. A figyelmét nehezen tudja lekötni. ami túlzott aktivításban. F31.2). mániás vagy kevert affektiv epizódja. és nem odaillővé teszi a környezet szemében. Az önértékelés jelentősen nő. megnövekedett energiával és aktivítással. beszédesség. és az egyes epizódok kezdete gyakran stresszt okozó eseményekhez köthető. F31.2 Bipoláris affektív zavar. jelenleg remisszióban 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mániás vagy kevert affektív epizódja. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán.2 Mánia pszichótikus tünetekkel Az F31. mánia.7 Bipoláris affektív zavar. és csökkent alvásigény gyakran észlelhető anélkül.3 Bipoláris affektív zavar. Kivéve: egyszeri kevert affektív epizód (F38. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg mániás. jelenleg enyhe vagy közepes depressziós epizód A páciens jelenleg depressziós.5 Bipoláris affektív zavar. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetek nélkül (F32. illetve könnyen érthető a hangulat és az aktivítás változásának az összefüggésében.n. Az emelkedett hangulat megnövekedett energiákkal társul. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg mániás.m. jelenlegi epizód súlyos depresszió. (túlzott motoros aktivítás) és a gondolatok rohanása (gondolattolulás) olyan extrém. az energia növekedését és az aktivítás fokozódását (hipománia és mánia). egyszeri mániás epizód (F30. kevert) a bipoláris affektív zavarként kell kódolni (F31.0) F31. a hangulati élet és az aktivítás szignifikáns változásával járó epizód. vagy kevert). elővigyázatlanná. vagy kevert). kik korábban már átestek egy affektív epizódon (mániás. F31. mániás vagy kevert affektív epizódja. vagy kevert). mániás depressziós vagy kevert epizódja.0.n.pdffactory. hipomán. depresszió.-) Cyclothymia (F34. és fizikai és szellemi teljesitőképességgel jár. egyszeri mániás epizó familiarity F30. amelyek közvetlenül a pácienshez szólnak) társulnak. F30 Mániás epizód A következő altételek csak egyes epizódokra használhatók. barátságosság. ez a változás magában foglalja egyrészt a hangulat emelkedését. Irritábilítás és önteltség és durva viselkedés váltja fel a szokványosabb euphoriás szociábilítást. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán.

és F92. melancholiával. és értéktelenség és bűntudat észlelhető. Az ismétlődő depresszió súlyossabb formái (F33.com .0 F33. Depresszív zavar k.2 A páciensnek korábban már volt egy igazolt hipomán. Az önértékelés is megfogyatkozik. jelenleg súlyos depressziós epizód.m. fogyás. de legtöbb aktivítását folytatni tudja. pszichótikus tünetek nélkül 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.m. vitalis depresszióval.2. hogy enyhe. Az alacsonyan fekvő hangulat csak mérsékelten változik napról. jelenleg enyhe depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód enyhe. Nem meghatározott depressziós epizód Depresszió k.F31. Rekurrens (ismétlődő) depresszió. Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetek nélkül A fent felsorolt tünetek közül több igen kifejezett és sanyargató formában észlelhető. vagy lappangó és hetektől egészen hónapokig tarthat.8 F32. Ismétlődő depressziós rendellenesség Az F32 pontban leírt depresszió ismétlődő epizódjai jellemzik ezt a csoportot. Alvászavar lép fel. dehydratio és öngyilkosság fordulhat elő. megszokott aktivításának a fenttartása. téveseszmék. és a páciens számára nagy nehézséget okoz a hétköznapi. A depresszió rosszabb a reggeli órákban. Életet veszélyeztető éhezés. Egyéb bipoláris affektív zavar Biipoláris II.0 pontban le van irva. és az étvágy csökken. az érdeklődés és a koncentrálókészség csökken.0 F32. kifejezetten fáradékony. Számtalan depressziós epizód után sem lehet teljesen kizárni mániás epizód jelentkezését.-) kell megváltoztatni. de jelenleg és már több hónapja nem szenved semmilyen kifejezett hangulatzavartól. energiáinak csökkenésétől.napra és relatíve független a környezettől. depresszió vagy kevert).8 F31. hogy a depressziós epizódtól függetlenül a hangulat emelkedése vagy az energiák növekedése lenne észlelhető (mánia).n.1) Rekurrens (ismétlődő) depresszió. Közepes depressziós epizód 4 vagy több tünet észlelhető a fentiek közül. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. A profilaktikus kezelés alatti remissziót is itt kell kódolni.0) Enyhe depressziós epizód 2-3 a fent emlitett tünetek közül rendszerint megvan. és a szexuális vágy (libido) csökkenése. Az első epizód bármelyik életkorban előfordulhat a gyermekkortól az öregségig.9 F33 F33. Lehetnek enyhe hangulati emelkedések és túlzott aktivítás (hipománia). Rekurrens (ismétlődő) depresszió. közepes vagy súlyos depresszió tipikus esetében a páciens szenved a hangulat esésétől. és örömteli érzések hiánya. ahogy az F32.1 F32. anélkül. és ha előfodul a diagnózist bipoláris affektív zavarra (F31. Beleértve: ismétlődő epizódjai a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depresszió szezonális depresszió Kivéve: visszatérő rövid depresszív epizódok (F38.pdffactory.9 F32 F32. mint érdektelenség. mániás vagy kevert epizódja.1 pontban le van írva. különösen a depressziós epizód végén. étvágytalanság.2 pontban leírt klinikai képhez hallucinációk. és endogén depresszióval.3) sok hasonlóságot mutatnak korábbi elképzelésekkel egyező.n. A pácienst nagyon zavarják a tünetei. de nem feltétlenül azok.-) amikor magatartászavarral társul (F91.n. Beleértve: egyszeri epizódja a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depressziónak Kivéve: alkalmazkodási zavar (F43. zavar Visszatérő mániás epizód Nem meghatározott bipoláris affektív zavar Depressziós epizód Az enyhe. korábbi beosztásokban szereplő mániás-depressziós depresszióval. Az öröm képessége. jelenleg közepes depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód közepessen súlyosságú. A tünetek számának és súlyosságának a függvénye. és valamilyen formában büntudat és értéktelenség érzése lép fel. és úgynevezett "szomatikus" tünetekkel társulhat. mánia. közepes vagy súlyos depresszióról beszélünk-e. Egyszeri epizódja a: • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depressziós pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichózisnak Egyéb depressziós epizód A típusos depresszió A "maszkirozott" (lárvált) depresszió egyszeri epizódja k. ahogy az F32.3 F32. gyakran a kapott antidepresszivum hatására. és egy másik affektív epizódja (hipománia.. pszichomotoros retardáció vagy stupos társul olyan súlyos formában. Öngyilkossági gondolatok és kisérletek gyakoriak valamint számos úgynevezett szomatikus tünet is előfordul. több órával a megszokott idő előtt való felébredés.m.2 F32. a kezdet lehet akut. hogy a megszokott hétköznapi aktivítás lehetetlenné válik. agitáció.2) ismétlődő depresszió (F33. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. A hallucinációk és téveseszmék a hangulattal kongruensek lehetnek.1 F33. F33. Agitált depresszió } Maior depresszió } egyszeri epizódja pszichótikus tünetek nélkül Vitalis depresszió } Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel A 32. jelentős pszichomotoros retardáció. és tevékenységének az elsivárosodásától. Tipikus esetben elveszett az önértékelés.

(affektív) zavarok Minden egyéb affektív zavar.2 pontban le van irva. az F33.com . A páciensek panaszkodhatnak 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.9 Nem meghatározott rekurrens depresszió (zavar) Monopolaris (unipolaris) depresszió k.0 Agoraphobia A fóbiának ebbe az egészen jól meghatározott csoportjába tartoznak a félelem a lakás (otthon) elhagyásától. ahogy az F32. kényszeres tünetek. jelenleg remisszióban A páciens 2 vagy több depressziós epizódja volt.3 pontban le van írva. A fóbiás szorongás és a depresszió rendszerint társul egymással. ahogy az F32.2) F34. A páciensek általában az egyéni tünetekre figyelnek.-) diagnosztizálásához.9 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar F38 Egyéb hangulat. Pánik rohamok gyakori jellemzői a múltbani és jellenlegi epizodóknak.0 Cyclothymia A hangulat állandó labilitása.-) Depresszív: • neurózis • személyiségzavar Neurotikus depresszió Perzisztens szorongásos depresszió Kivéve: szorongásos depresszió (enyhe vagy nem állandó formái)(F41. STRESSZHEZ TÁRSULÓ ÉS SZOMATOFORM RENDELLENESSÉGEK (F40-F48) Kivéve: ha viselkedészavarral társul (F91-92.m. mert sikerül elkerülnie a phobiát okozó helyzeteket. de néhány hónapja mentes a depresszió tüneteitől. ezért számottevően zavaró és korlátozó hatásúak.0-F33. Endogén depresszió pszichótikus tünetek nélkül Ismétlődő maior depresszió pszichótikus tünetek nélkül Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva (pszichótikus tünetek nélkül) Ismétlődő vitalis depresszió pszichótikus tünetek nélkül F33.n. F34.1 Egyéb rekurrens (ismétlődő) hangulat. és a kórelőzményben mánia nem szerepel.n. NEUROTIKUS. Endogén depresszió pszichótikus tünetekkel Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva pszichótikus tünetekkel Ismétlődő súlyos epizódja a : • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depresszív pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichozosnak F33. F34 Perzisztáló hangulati [rendellenesség] zavar Állandó és általában fluktuáló (hullámzó) hangulatzavar. közepes vagy súlyos ismétlődő (rekurrens) depresszió diagnozisához (F33.3 Rekkurens (ismétlődő) depresszió.4 Rekkurens (ismétlődő) depresszió. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. a gyakran másodlagosan kialakukó halálfélelem.-) vagy az ismétlődő depresszió (F33. jelenleg súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetekkel.(affektív) zavar F39 Nem meghatározott hangulat. F33. A kifejezettebb szociális fóbiák alacsony önértékeléssel és a kritikától való félelemmel társulnak. Agoraphobia pánik zavar (betegség) nélkül Pánik (betegség) agoraphobiával F40. mely depressziós és enyhe hangulati emelkedések szüntelen sorozata.3 pontoknak megfelelően. mint a palpitáció. Gyakori bipoláris affektív zavarban szenvedők rokonai között. megőrüléstől. Néhány cyclothym páciens később bipoláris affektív zavar tüneteit fogja mutatni. nyilvános helyeken való tartózkodástól. Egyes esetekben visszatérő máskor csak egy mániás vagy depressziós epizód társulhat a meglévő affektív zavarhoz. Affektív személyiségzavar Cikloid személyiség Ciklotimiás személyiség F34. repülőn. egyedül utazástól a buszon.Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetek nélkül. de nem veszélyes helyzetben alakul ki. az üzletekbe való belépéstől.0 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek Kevert affektív epizód F38. F38. vonaton.(affektív) zavar Affektív pszichózis k. A phobiát okozó helyzetek elkerülése a legkifejezettebb. kifejezett gyengeség ("mindjárt elájulok").1 Szociális phobia Mások által való megfigyeléstől való félelem vezet a szociális (közösségi) helyzetek elkerülésére.Eredményeként ezeket a helyzeteket a páciensek kerülik és félelemmel vészelik át. melyik nem illeszthető be a F30-F34 klasszifikációk közé. legalább évekig tartó depresszió. Már a phobiát okozó helyzetbe való belépés gondolata is szorongást vált ki. F40. Az eltelt idő és a terápiás megfontolások határozzák meg.8 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar F34. mert vagy a súlyosságuk.8 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió F33.(affektív) zavar Visszatérő rövid depressziós epizódok F38. vagy időtartamuk ezt nem teszi lehetővé.m. tőmegben.8 Egyéb meghatározott hengulat. kontrollvesztéstől való félelem. hogy hipomániaként vagy enyhe depresszióként írhassuk le azokat. melyben a szorongás egy jól meghatározott. melyben a tünetek nem elegendően súlyosak vagy hosszúak a bipoláris affektív zavar (F31.8) F40 Fóbiás szorongás rendellenességek A zavaroknak egy olyan csoportja. melynek a mértéke és az egyes epizódok hossza nem elegendő az enyhe.1 Dysthymia Krónikus. emiatt a phobiások egyrésze nem is érez szorongást. szociális fóbia gyakran észlelhető. Járulékos tünetként depresszió. Mivel általában hosszú évekig tartanak vagy a páciens felnőttkorának a nagyobbik részében fennáll. hogy két diagnózisra vagy csak egyre van szükség. melynél az egyes epizódok nem elegendően súlyosak ahhoz.pdffactory.

0 elpirulásról. Depresszió. vizelés nyilvános WC-ben. a remegés. és ezért bejósolhatatlanok. a valóság elvesztésének az érzése (deperszonalizáció és derealizáció). és gyomorpanaszok. Egyéb meghatározott szorongásos zavar Hysteria anxiativa Nem meghatározott szorongás Anxietas k. hányingerről. ha a pánik roham kialakulásának az idején a páciens depressziós volt. magasság. mint pl. vagy körülményre. melyek nem szükithetők le egy meghatározott helyzetre. Acrophobia Állatfóbiák Claustrophobia Simplex phobia Kivéve: dysmorphophobia (nem deluziv) (F45. hogy a kiváltó helyzet ennnyire körülírt. mint a szociális vagy az agoraphobia esetében. szédülés. melyek kínzóak a páciens számára. A többi szorongásos zavarral megegyezően a meghatározó tünetek a palpitáció. Pánik zavar (szindróma) (epizódikus. hogy akarata ellenére keletkeznek és visszataszítóak. Általában kinzóak és a páciens védekezni próbál ellene. Egyéb szorongások rendellenességek A szorongás a legfőbb tünet. valamint vér vagy sérülés látása. és önmagukban egyik tünetei sem elegendően súlyosak a súlyosak a diagnózis felállításához. vagy másokat. ami a páciens gondolata szerint máskülönben bekövetkezne.0 F41. körülírt phobia (phobia simplex) A phobia egészen meghatározott helyzetben jön létre. Időnként a páciens meg van győződve.pdffactory. és ezt a diagnózist nem kell használni.m. szívdobogás érzése. enyhe vagy nem állandó) Egyéb kevert szorongásos zavar A szorongás tünetei keverednek az F42-F48 pontok alatt felsorolt zavarok tüneteivel. annak ellenére. ami végül a hétköznapi. Nem feltétlenül okoznak örömet és nem szolgálnak valamilyen hasznos cselekedetet. kézremegésről. Később pánik attakok fejlődhetnek ki. triviális. fantáziák.3 F41. Általában szorongás kiséri. így valamilyen veszélytől óvják meg a pácienst.n.0) Kevert szorongásos és depressziós zavar Ezt a kevert csoportot kell használnunk. 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. fantáziák. székelés. ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt előfordulnak.1 F41.2 F41. Gyakran számolnak be félelemről. repülés. mellkasi fájdalom. súlyos szorongással járó rohamok (pánik) jelentik. Gyakran van egy másodlagos félelem a haláltól (meghalástól). A feladatunk. izzadás szédülés. impulzusok.2) Egyéb fóbiás szorongás zavar Nem meghatározott fóbiás szorongás zavar Phobia k. az izomfeszülés. Pánik: • roham • állapot Kivéve: pánik (betegség) agoraphobiával (F40.9 F41 F41. és állandó nem korlátozódik és nem váltódik ki meghatározott helyzetben ("szabadon lebegő"). hogy valamilyen nemkivánt eseményt megelőzzenek. Ha a kényszercselekedetet sikerül megállítani.8 F41. Szorongásos: • neurózis • reakció • állapot Kivéve: neurasthenia (F48.F40. A kényszercselekedetek vagy ritusok újból és újból megismételt sztereotip viselkedések. de ezek egyértelműen másodlagosak és kevésbé súlyosak. Ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt elegendően súlyosak a diagnozis felállításához. de egyik sem domonálja a klinikai képet. egy meghatározott állat közelsége. vizelettartási nehézségről.9 F42 F42. Különösen szoros a kapcsolat a depresszió és a kényszeres rumináció között. és ez nem egy körülhatárolt helyzetben jelenik meg.m. Beleértve: Neurosis anankastica Obszesziv-kompulzív neurosis Kivéve: Obszesszív-kompulzív személyiségzavar (F60.0) Generalizált szorongás A szorongás generalizált. Annak ellenére. Obszesszív-kompulzív zavar (szindróma) Elengedhetetlen tünete a kényszergondolatok vagy a kényszercselekedetek megléte. Általában viselkedését a páciens felismeri mint haszontalant vagy fölöslegeset. cselekvésre ösztönző impulzusok. akkor külön diagnosztizálni kell őket. rohamokban jelentkező szorongás) A lényegét a visszatérő. A kényszergondolatok elképzelések. ezekben az esetekben a pánik rohamok másodlagosak a depresszióhoz képest.n. vihar. meghatározott ételek fogyasztása.m. Szorongásos depresszió (Reactió anxiosa et depressiva. hogy szorongásának ezen másodlagos megnyilvánulásai az alapvető probléma. zárt tér. akkor a szorongás fokozódik. valamint a feledékenység. kontroll elvesztésétől és a megőrüléstől.5) Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció Általában gondolatok. fulladás érzés. Anthropophobia Szocialis neurosis Meghatározott.8 F40. fogászaton. melyek sztereotip módon újból és újból a paciens gondolkodásának közzéppontjába kerülnek. A legmeghatározóbb tünetek változatosak. kényszeres tünetek és a fóbiás szorongás néhány eleme megjelenhet.2 F40. hogy a páciens vagy hozzátartozója nemsokára beteg lesz. és számtalan kisérletet tesz annak leállítására. de kisérletei sikertelenek. Pánik betegség nem adható fő diagnózisnak. a vele való találkozás pánik rosszullétet válthat ki.2) nosophobia (F45. vagy baleset éri. A páciens a gondolatok sajátjának érzi.n.com . Gyakran alternatív lehetőségek közötti végtelen habozás. de külön külön egyik katagória tünetei sem elegendőek az önálló besoroláshoz. Phobias állapot k. de gyakori az idegesség. de szükségszerű döntések meghozatalának képtelenségéhez vezet.

A lefolyás hullámzó.com . A disszociatív zavarok minden típusa általában néhány héten esetleg hónapon belül megszűnik. Egyes esetekben külön külön az egyéni érzékenységen. A stressz sor érintheti az illető szociális hálózatát (gyász. Ha a tünetek tartóssá válnak a diagnózist meg kell változtatni. hogy felfogja a stimulusokat. mely olyan egyéneknél alakul ki. hogy képtelen megbirkózni a felmerülő akadályokkal. melyek az akaratlagos szabályozás alatt álló testi 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Kevésbé súlyos pszichoszociális stressz (életesemény) kiválthatja a kezdetét. vagy hozzájárulhat számtalan zavarhoz. izzadás) rendszeresen jelen vannak. hogy egy fizikai betegségnek hogyan kell kinéznie. nyugdíjazás). Hajlamosító tényezők. ami tovább folytatódik. Szorongás és depresszió gyakran társul a fenti tünetekhez. A tünetek megjelenése a pszichés stresszel szorosan összefügg. nővelhetik a kialakulás valószínűségét. asthenias).1 F43. rendezetlen kapcsolatokhoz. a vágyott célok elérésének a képtelensége.9 F43 F43. A traumát követően hetekkel hónapokkal kezdődik. mint a személyiségjegyek (kényszeres. szorongás. hogy megszünik az integráció az emlékek. Kultúrális sokk Gyászreakció Hospitalizáció gyerekeknél Kivéve: gyermekkori szeparációs szorongás (F93.F42. Ide csak azokat soroljuk. a pillanatnyi érzések.2 F42. Kis százalékban krónikus lefolyásúvá alakul át.0) az eseményre előfordulhat.0 F43.pdffactory. és öngyilkossági gondolatok sem ritkák. A páciens képtelen arra. túlzott tevékenykedés alakul ki (menekülési reakció vagy fuga) A pánik szorongás vegetatív tünetei (tachycardia. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése az előtörő emlékekben.9 F44 és obszesszív-kompulzív zavart csak akkor lehet diagnosztizálni. Az itt felsorolt zavarokat úgy is tekinthetjük. hogy a pillanatnyi környezet nem ad rá okot. de önmagukban nem szükségesek és nem is elégségesek a kialakulásért. Orvosi vizsgálatokkal semilyen testi vagy neurológiai megbetegedés nem mutatható ki. és alvászavar. hogy megmagyarázzák a kialakult zavar előfordulását és formáját.8 F42. mely ebben a főcsoportban van felsorolva. Különböző formákban jelenhet meg.2-ig) vagy agitáltság. az identitás-tudat. mint maladaptív válaszokat kifejezetten súlyos vagy folyamatos stresszre. felerősődött félelmi reakciók. vagy az egyén életútjában létrejövő jelentős változást vagy krízist (iskolába menés.2 F43. és gyakran hirtelen alakul ki. ami e nélkül ki sem alakult volna. vagy egy lényeges változás az életben vezet kellemetlen körülményekhez. de az oki szerepe nem teljesen tiszta vagy tisztázott. és egy új életkörülményhez. A stressz vagy a folyamatos kellemetlen környezet az elsődleges és meghatározó oka a zavarnak. vagy korábbi neurosis. hogy nem tud terveket készíteni a jövőre vonatkozóan. ami befolyásolja a közösségi tevékenységet. de ez nem jelenti. szereplést. Főként kompulzív cselekedetek (rögeszmés ritusok) Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb obszesszív-kompulzív zavar Nem meghatározott obszesszív-kompulzív zavar Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek Ez a csoport nem csak a tünetekben és a lefolyásban különbözik a többitől. vagyis a megelőző (élet) események nem szükségesek és nem is elegendőek ahhoz. álmokban vagy rémálmokban. előfordul annak ellenére. és a testmozgások kontrollja között. A tünetek egy tipikusan kevert és változó képet mutatnak. vagy stresszt okozó életeseményhez való alkalmazkodás során alakul ki. illetve magatartászavar lehet. hogy nélküle nem alakulna ki.1 F42. Egyéni sérülékenység és coping kapacitás jelentős szerepet játszik az akut stressz reakció kialakulásában és súlyosságában. mint bénulás (paresis) vagy érzéketlenség (anaesthesia) alakulhat ki. nem megoldható. eleinte egy "kábultságot" a tudatosság és a figyelem beszűkülésével. és szorosan kötődnek traumatizáló eseményekhez. különélés) vagy a szociális támogatás és értékrend szélesebb körét (emigráció. aggódás (vagy ezek keveréke). A tünetek rendszerint a stresszt kiváltó stimulus jelentkezését követően egy két percen belül jelentkeznek és csak 2-3 nap múlva szűnnek meg (gyakran órák múlva). ha a rumináció depressziós tünetek nélkül keletkezett és marad meg. Részleges vagy teljes amnesia (F44. szülővé válás. A tünetek gyakran megfelelnek a páciens azon elképzelésének. Ezen zavarokat pszichés eredetűeknek tartják. vagy súlyosbíthatja a lefolyását. Különösen abban az esetben ha kezdete egybeesik egy traumatikus eseménnyel. A legkiemelkedőbb tünet a rövid vagy elhúzódó depresszió vagy más emocionális zavar. Ezeket a zavarokat korábban a "conversios hysteria" különböző formái közé sorolták be. időnként idioszinkráziás. ami alkalmazkodási zavart eredményez. Ezzel ellentétben az itt összegyűjtött zavarok esetében a stressz vagy folyamatos trauma és a keletkezett zavar között direkt összefüggést tételezünk fel. hogy az elveszett funkció valamilyen formában az érzelmi konfliktust vagy szükségleteket fejezi ki. ami mindenkiben erős disztresszt váltana ki. ha megoldhatatlan problémákkal vagy interperszonális nehézségekkel társul. A magatartászavar különösen adoleszcenciában lehet társuló tünet. és személyiségváltozáshoz vezethet. és a hétköznapi rutin elvégzésének a képtelensége jelenik meg. Állandó készenlét és figyelem. és tájékozatlan. de egy vagy több különböző élet-esemény oki befolyással bír a szindróma kialakulására. anhedonia. egy kivételes stresszt okozó élet-esemény akut stressz reakciót vált ki. abnormis fizikai vagy mentális stresszre adott átmeneti zavar. a traumára emlékeztető cselekedetek és helyzetek kerülése. Előfordulhat a környezet elhanyagolása. annak érzése. általában jellemző rá a depresszió.0) Súlyos stresszre adott egyéb reakció Súlyos stresszre adott nem meghatározott válasz Disszociatív [konverziós) zavarok A diszociatív és konverzív zavarok közös alapja. Traumatikus neurózis Alkalmazkodási zavarok A szubjektív disztressz és érzelmi felkavarodottság állapota. amelyek a sikeres coping mechanizmusokat megzavarva szociális funkciózavarokhoz vezetnek. Bizonyítható. Akut: • krizis reakció • stressz reakció Harci kimerültség Krízis állapot Pszichés sokk Poszttraumás stressz zavar Egy (el)halasztott vagy késői válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy katasztrófára. Ebből az állapotból a további beszűkülés felé haladhat egészen a disszaciatív stuporig (F44. sérülékenységen múlik.8 F43. akiknek nincs más mentális zavaruk. Individuális prediszpozició vagy sérülékenység jelentős befolyást gyakorol a zavar kialakulására és lefolyására. de teljes gyógyulás várható az esetek többségében. Akut stressz reakció Kifejezett. menekült státusz). vagy nehezen tolerálható konfliktusokhoz. Krónikus zavar.

anélkül. Bevizelés nagyon ritka.n. Pszichés okok. a közös negyedik karakter a . A látásélesség vagy a hallás elvesztése ritkán teljes a disszociatív zavarokban.n. Egyéb disszociatív (konverziós) zavarok Ganser szindróma Multiplex személyiség(zavar) Pszichogén: • zavartság • homályállapot Nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok Szomatoform rendellenességek Legjellemzőbb tulajdonsága az ismételt testi panaszok. (R41.1 F44. (R40.F44. mint fény. intoxicatió vagy igen kifejezett fáradtság esetén.2) • depressziós (F31-F33) • mániás (F30. a kivülálló szemében viselkedése teljesen normálisnak tünhet. hang. Disszociatív anaesthesia és érzészavar (érzéskiesés) Az érzéketlenné vált terület elhelyezkedése rendszerint már irányadó abban. melyek nem felelnek meg ideggyógyászati betegségnek.4 F44.6) amnézia: • k. haláleset .2 F44. akkor oda kell besorolni A diagnózist nem lehet felállítani szervi központi idegrendszeri megbetegedés. fáradtságra fogjuk.2) nem alkoholos organikus amnesztikus szindróma (F04) postictuszos amnézia epilepsiában (G40. mint stresszt okozó események vagy problémák találhatók.-) A disszociatív fuga A disszociatív amnezia tünetei melett (látszólag) célszerű utalások észlelhetők. Noha erre az időszakra a páciens teljesen amnéziás. Mindig gondolnunk kell szervi és pszichiátriai megbetegedés későbbi kialakulására. Nagyon sok hasonlóság lehet az ataxia. görcsök és paresis kölönböző formáival.1) • katatóniás (F20. Amennyiben ez az eset áll fent. melyek társulnak: • akut és átmeneti pszichótikus zavarral (F23.-) • organikus személyiségzavarral (F07.2)(Postconcussionalis szindróma) • pszichoaktív szer mérgezéssel (F10-F19.2) Transz(szerű) és megszállottsági zavarok Időszakosan megszünik a személyes identitás érzése és a környezetről való teljes tudatosság. akinesia. Pszichogén süketség Kevert disszociatív (konverziós) zavarok Az F44. hogy a panaszok hátterében nem áll szervi megbetegedés. Beleértve: konverziós: • hisztéria • reakció hysteria hisztériás pszichózis Kivéve: Malingering (tudatos szimulálás) (Z76. hogy a feledékenységre.6 között meghatározott betegségek kombinációi. és túl jelentős ahhoz.5 F44.és általában részleges és szelektív. a közös 4.m. dyskinesis.9 F45 funkciók zavarának tüneteivel járnak.mint baleset.3 F44.0) • post-traumatikus organikus agyi szindrómával (F07. Pszichogén: • aphonia • dysphonia Disszociatív konvulziók A disszociatív konvulziók (görcsök) utánozhatják az epilepsziás rohamot. A teljes és általános amnesia ritka. Kivéve: állapotok.m. hogy a vizsgálatok és az orvos is megerősíti. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer okozta amnezia (F10-F19.8 F44.6 F44.pdffactory. érintés. melyek vallásos vagy kultúrálisan elfogadott aktivításon kivül alakulnak ki. Az amnesia középpontjában valamilyen váratlan traumatikus esemény áll . de nyelvharapás és sérülés nem jön létre. A különböző érzésféleségekre eltérő kiesések valósulhatnak meg. karakter 0-a) • schizophreniával (F20. vagy stupor illetve transz állapot válthatja fel. annak ellenére. vagy érzéskieséssel.com . Ide akaratlanul vagy önkéntelenül kialakult transz állapotokat értünk.1) stupor: • k. hogy ez a páciens betegségéről való elképzeléseit és nem a valós orvosi viszonyokat tükrözi. apraxia.-) Disszociatív mozgás-zavarok A leggyakrabban mozgásképtelenség alakul ki a teljes végtag(ok)on vagy annak egy részén.) között vannak besorolva. ami nem magyarázható szervi megbetegedéssel. melyekkel orvoshoz fordulnak. Ha bármilyen szervi 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.0 F44.7 F44. dysarthria.5) Disszociatív amnesia Legfőbb tünete általában valamilyen fontos eseménnyel kapcsolatos emlékek elvesztése. és a tudat megtartott. Az érzészavar rendszerint fonákérzéssel (paraesthesia) társul. Kivéve: Epilepsziások posztiktális fugája (G40) Disszociatív stupor Alapvető csőkkenése vagy teljes hiánya az akaratlagos mozgásoknak és válaszkészégeknek környezeti stimulusokra.1) részjelensége.1) • retrograd (R41. melyek nem tartoznak bele a hétkőznapi aktivításba. hogy emögött szervi okok állnának. Kivéve: organikus katatónia (F06.0-F44. aphonia. A fájdalommal és más komplex testi érzésekkel járó zavarok a szomatizációs zavarok (F45. és ebben az esetben a disszociatív fuga (F44.3) • anterográd (R41.

nehézség. hogy félnek és aggódnak egy testi betegségtől.8) állandósult téveseszmék a test funkcióiról vagy alakjáról (F22. valamint azt a distresszt és tünetekkel való folyamatos foglalkozást. Kifejezett depresszió és szorongás gyakran előfordul.F45. szervre összpontosulnak a panaszok. vegetatív izgalmi állapoton alapszik. nem sorolható ide.8) pszichológiai és viselkedési faktorok.n. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) szexuális zavarok.com . gyakran változó testi panaszok jellemzik.3) Szomatizáció(s zavar) Legalább 2 éve több. megbetegedések okoztak (F52. Psychalgia Pszichogén: • fejfájás • hátfájás (derékfájdalom) Szomatoform fájdalom szindróma Kivéve: hátfájás k.3 F45. és amely rendszerint érzelmi konfliktusokkal vagy pszichoszociális problémákkal társulva fordul elő.5) Nem differenciált szomatoform zavar Ha több. aggasztót adják elő. felfúvódottság érzése. A másik része szubjektív panaszok. mint szapora szívdobogásérzés. de együttesen a szomatizáció(s zavar) kritériumai nem teljesülnek. Multiplex (sokszoros) pszichoszomatikus zavar Kivéve: tudatos szinlelés (Z76. Nem differenciált pszichoszomatikus zavar Hipochondriásis A legfontosabb tünete a szüntelen aggódás egy vagy több súlyos. átmeneti nyilalások. és általában a családi. melyeket nem organikus okok. súlyos és aggasztó fájdalom. Test dysmorphiás zavar Dysmorphophobia Hypochondrias Hypochondriás neurózis Nosophobia Kivéve: téveseszmés (deluzív) : dysmorphophobia (F22. és annak kifejezése. puffadtság. visszatérő. A panaszok egy része objektív.m. Szív neurózis Da Costa szindróma Gyomor neurózis Neurocirculatoros asthenia Pszichogén: • aerophagia • köhögés • dyspepsia • dysuria • flatulentia • csuklás • hyperventillatio • gyakori vizelés • irritábilis colon szindróma • pylorus spasmus • a micturitio gyakoriságának a növekedése Kivéve: pszichológiai és viselkedési faktorok. vagy egy folyamatos aggódás testi kinézésük miatt. A tünetek általában két típusúak. szervi betegséggel.-) tourett szindróma (F95.4) selypítés (F80. Azok a fájdalmak.1) pontba kell besorolni. A pácienseknek vagy állandó panaszaik vannak.8) tic (gyermekeknél és serdülőknél) (F95. megjelenést a páciensek mint abnormálist. feltartóztathatatlan betegségtől. ami a páciensnél tapasztalható. Kivéve: disszociatív zavar (F44. hogy oki szerepüket feltételezzük. melyek ugyan pszichogének.1 F45. kézremegés. Normális vagy hétköznapi érzéseket. amelyek döntően vagy teljesen a vegetatív idegrendszer befolyása alatt álló szerv vagy szervrendszer megbetegedésére utalnak. és ez utóbbiak elegendően súlyosak ahhoz. gasztrointesztinális. vagy depresszió részjelensége. A lefolyás krónikus és hullámzó.2) trichotillomania (F63.0 F45. akkor ezt a csoportot kell használni. részben orvosi részben személyes. izzadás. feszülés érzése.-) Szomatoform vegetatív (autonóm) diszfunkció A páciens olyan tüneteket mutat. Rövid ideje fentálló (kevesebb mint 2 év) és kevésbé markáns tünetek esetén a nem differenciált szomatoform zavar (F45. változó és hosszantartó szomatoform panasz van. amit nem lehet megmagyarázni élettani okokkal. de schizophrenia. Általában egy vagy két. de egyikből sem következik szervi megbetegedés. változó jelleggel. A legkülönbözőbb testrészekből származhatnak a panaszok. számtalan negatív családorvosi és szakorvosi vizsgálatokról valamint eredménytelen laparotomiákról (exploratív műtétekről) szól.2 F45. melyet valamelyik szervvel hoz összefüggésbe a páciens. égő érzések. Az anamnezis hosszú és bonyolult. az nem magyarázza meg a tünetek kiterjedését és természetét. interperszonális vagy szociális viselkedést megzavarja. elpirulás. mint például a kardiovaszkuláris. Az eredmény általában jelentős. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) Állandó szomatoform fájdalom zavar A fő panasz egy állandó.-) ujj-szopás (F98. különböző. támogatás és figyelem.4 megbetegedés előfodul is. 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. respiratórikus vagy urogenitális rendszer. mint fájdalmak.-) haj-kitépés (F98.8) köröm harapdálás (F98. és időnként kiegészítő diagnózist tesz szükségessé.pdffactory.

n.2 Bulimia nervosa 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.0) • krónikus (R52. Megfigyelhető irritábilitás. Az elalvás és az átalvás zavart.0) • pszichogén (F50. és amelyik időben szorosan kötődik valamilyen stresszhez vagy problémához. mint túlértékelt gondolat jelenik meg. A deperszonalizációs-derealizációs tünetek a schizophrenia. és nem a vegetatív idegrendszeren keresztül manifesztálódik.1 Atípusos anorexia nervosa Ebben az esetben a klinikai kép megfelel az anorexia nervosanak.m.8) F50. elidegenedtek.3) • zavar csecsemőknél és gyerekeknél (F98. Gyakori az aggódás a csökkenő szellemi és fizikai képességek miatt. fizikai gyengeségen. A tünetek közé tartozik a nagyon szigorú diéta és az intenzív testgyakorlatok. (R53) burn-out (Z73. ön-hánytatás. Nem lehet felállítani ezt a diagnózist súlycsökkenést okozó szervi megbetegedés mellett.fájdalom: • k. kis megterhelést követően is teljes kimerülésen. amit nem szervi megbetegedés okozott. de jelentős fogyás észlelhető aktív súlycsökkentő viselkedés mellett. és ellazulási képtelenségen van. Például egyik kulcstünet. Két fő típus különíthető el. nem megfelelő testarányoktól. Különböző súlyosságú alultápláltság figyelhető meg. kiegészítő kódokat használjon a megelőző testi betegség leírásához. aminek következtében endokrin és metabolikus változások.m.n.2) • intractabilis (R52.0 Neurasthenia Kultúrától függően több változata van.n. gépiesek lettek. A változás dramatikus volta ellenére a páciens tisztában van a változás valószerütlenségével.2) F45. távoliak.n.9 Nem meghatározott szomatoform zavarok Pszichoszomatikus zavar k.9 Nem meghatározott neurotikus zavar Neurosis k. de előfordul serdülő fiúknál és fiatalembereknél is. mint ahogy pubertáshoz közelítő gyerekeknél és menopauzába hajló nőknél. amelyik meghatározott szervre vagy a test egy részére korlátozódik. phobia.2) polyphagia (R63. Az egyik típus jellemző tünete a szellemi munka utáni fokozott fáradtság. ami gyakran társul a munkateljesítmény csökkenésével és a hétköznapi feladatok megoldásának a nehézségével.com . testüktől.0) Táplálási: • nehézség és mismanagement (R63. de nem minden kritérium teljesül. a gondolattársítás vagy felidézési. Meghatározott pszichopatológiához köthető. A másik típusban a hangsúly a testi. melyben a páciens spontán panaszkodik arról. amit a páciens kezdett el és tart fent. vagy a valós világtól. eltávolodtak gondolataiktól. a testi funkciók és a viselkedés egyéb zavara. anhedonia. F48. és önmaguknak egy igen alacsony testsúlyhatárt szabnak meg. A szenzórium normális és képesek érzelmeket kifejezni.pdffactory. "Fáradtság" szindróma Ha szükséges.n. nagy átfedésekkel. Mindkét típusban egyén változatos kellemetlen érzések vannak még. általános bizonytalanság érzés.0) rossz közérzet és fáradtság (R53) posztvírusos fáradtság szindróma (G93. (R52. és általában terméketlen gondolkodás jellemzi. obszesszív-compulziv zavar részei is lehetnek. A változatos képből kiemelkednek a páciensek azon panaszai melyekben érzelmeik elvesztéséről panaszkodnak. A szellemi fáradékonyságot a következőképpen írják le: a gondolatmenet vagy emlékek felidézésének kellemetlen megszakadásai. és a test funkcióinak a zavara alakul ki. valótlanok. mint szédülés.m. (R63. mint az amenorrhea vagy a rettegés a kövérségtől hiányzik. az írási görcsöt is magába foglalja Pszichaszténia (Psychastenia) Pszichaszteniás neurózis Pszichogén ájulás (syncope) F48.2) F50.8 Egyéb szomatoform zavarok Az érzések.8) F48.0 Anorexia nervosa Akaratlagos súlyvesztéssel jellemezhető. tenziós fejfájás. ehhez társuló izomfájdalmakon. F48 Egyéb neurotikus rendellenességek F48. Kivéve: étvágytalanság (R63.m. F50. körülményei minőségileg megváltoztak. amire jellemző a rettegés a kövérségtől.m. A leggyakoribb serdülő lányok és fiatal nők között. és hashajtás. depresszió.9) • akut (R52. Kivéve: asthenia k. hogy szellemi teljesítménye.8 Egyéb meghatározott neurótikus zavar Briquet szindróma Dhat szindróma Foglalkozási neurózis. VISELKEDÉSZAVAR SZINDRÓMÁK FIZIOLÓGIAI ZAVAROKKAL ÉS FIZIKAI TÉNYEZŐKKEL TÁRSULVA (F50-F59) F50 Evési zavarok (táplálkozási zavarok) Kivéve: anorexia k. enyhe depresszió és szorongás. koncentrálási nehézség. de kifejezett lehet a hiperszomnia. teste.1 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma Ritka szindróma (zavar). Pszichogén: • pruritus • torticollis Fogcsikorgatás F45. izomlázon.3) psychasthenia (F48. étvágycsökkentők valamint vízhajtók használata. ebben az esetben a fő diagnózist kell megjelőlni.1) tenziós fejfájás (G44.

de csak ritkán hagyja el a szobát. vagy nagyon korai felébredést. Insomnia számtalan mentális zavar közös tünete. Páldául számtalan evési roham észlelhető hashajtók túlhasználásával.m. ami más pszichés zavarhoz társul Ismételt hányások disszociatív zavarban (F44.F50. és rendszeresen az egyén túlélése. Hyperorexia nervosa Atípusos bulimia nervosa A bulimia nervosa egyes kritériumainak maradéktalanul teljesülnek.9 F51 F51. Függetlenül attól.4 F50. Az éjszakai alvás első egyharmadában a személy rendszerint páni ordítás (kiabálás) közben felül. mint a test súlyával és alakjával való túlságos törödés. Kivéve: organikus insomnia k. de nem mindig. ennek eredményeként insomnia vagy hipersomnia alakul ki. és nem máshol besorolt szervi megbetegedés váltotta ki. és jelentős vegetatív izgalom társul.2 F51. Nagyon gyakran ugyanaz vagy hasonló rémes álmok ismétlődnek. Organikus okok hiányában ez az állapot általában mentális zavarokhoz társul. melyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.és csecsemőkori pica (fonák étvágy) (F98. átalvási nehézséget. Ébredéskor a személy gyorsan teljesen éberré tájékozottá válik.-) Hányás. Pszichogén hányás Kivéve: hányinger (R11) hányás k. Általánosságban. Incubus (dream anxiety) ("lidércnyomás") Az álmodás szorongással félelemmel telítődik. Kivéve: organikus alvászavar (G47.3 F50.0 F51. falási rohamok és ezt követő hánytatás és hashajtózás.8 F51. Gyakran. ami más pszichés zavarhoz társul A stresszt okozó események (gyász.3) Nem meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) Nem organikus alvási rendellenességek Sok esetben az alvászavar csak tünete más szervi vagy lelki zavarnak. Szexuális diszfunkció.3 F51.8 F50. vagy a tipikus túlzott törődés a testsúllyal és a test alakjával hiányzik. válaszkészséget és motoros ügyességet mutatva. magába foglalja az elalvási.pdffactory. alacsony ébrenléti szintet. Az anorexia nervosával számos közös tünete van. mintha szökni akarna. a releváns pszichopatológiát és patofiziológiát leíró diagnózisokkal együtt.-) Nem organikus insomnia Nem kielégítő mennyiségű és/vagy minőségű alvás. mozgás. Kivéve: organikus hypersomnia (G47. Alvajáráskor a személy felkel az ágyból. melyek kialakulásában elsődlegesek az emocionális tényezők. Nagyon gyakran egészen az ajtóig szalad.m. vagy egy máshol osztályozott megbetegedés egyik tünete. klinikai tüneteinek megfelelően kell értékelni. de jelentős testsúlyváltozás nem észlelhető. baleset. hogy az alvászavar önálló probléma.2) valamint azok.1) narcolepsia (G47. melyek igen kifejezett pánikkal. Pszichogén megfordulása a: • cirkadian } • nyctohemeralis } ritmusnak • alvási } Kivéve: organikus alvás-ébrenlét ciklus zavar (G47.com . ha az alvászavar a legfőbb panasz és mint önálló állapot észlelhető. vagy felkel. Az álmok nagyon élénkek.2) Somnabulismus ["alvajárás"] Módosult tudatállapot. Pavor nocturnus [Sleep terrors] Éjszakai epizódok.5 F51.4) Az alvás-ébrenlét ciklusának nem organikus zavarai A szinkron hiánya az egyén alvás-ébrenlét ritmusa illetve a környezet által kivánatosnak vélt alvás-ébrenlét ritmus között. és fel-alá járkál. A tipikus epizód esetén megfelelő fokú vegetatív izgalom lép fel.m. (R11) Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) Felnőttkori pica Pszichogén étvágytalanság Kivéve: gyermek. ha az alapvető zavar (szindróma) mellett.0) Nem organikus hypersomnia A hiperszomnia definiciójához hozzátartozik a rendkivüli nappali álmosság és alvásrohamok (melyek nem magyarázhatók elégtelen mennyiségű alvással) vagy ébredéskor hosszú átmenettel a teljes éberség eléréséig. (G47. vagy testmozgás nem észlelhető. ha emocionális tényezők meghatározóak az ismételt hányinger és hányás létrejöttében. Bulimia k. Felébradés után nem tud visszaemlékezni a történtekre. Dream anxiety disorder (szorongásos álmok) Egyéb nem organikus alvászavar Nem meghatározott nem organikus alvászavar Emocionális alvászavar k.-. Ezt az altételt lehet használni terhességben előforduló hányások esetén is 021. néhány hónapig vagy évig anorexia nervosa epizódjai előzik meg.9 F52 Jellemzője a falási rohamok és szüntelen foglalatosság a testsúly kontrollálásával. gyermekszületés stb) hatására létrejött túlevés. de a teljes klinikai kép nem elegendő a diagnozishoz.5 F50. általában az éjszakai alvás első egyharmadában. melyben az ébrenlét és az alvás kombinálodott. az itt felsorolt kódokat kell használni. ami jellemző sémát alakít ki. Ebben a főcsoportban azokat az alvászavarokat foglaltuk össze.n. Nagyon részletesen emlékeznek az álmaikra. de jelentős hangadás. valamint a konzultáció (orvosi vizsgálat) terápiás megfontolásának és céljának a figyelembevételével. Túl-evés. A hányások következtében nagy valószínűséggel alakul ki ionháztartási zavar és fizikai komplikációk. Az eseményt rendszerint nem vagy csak nagyon korlátozottan tudja felidézni (rendszerint csak egy két különálló emlékkép). a klinikai képet az alvászavar uralja.4 F51. mindenképpen (és nem csak ebben a tételben) lefolyásának.-) és hypochondriasisban (F45.1 F51. megfélemlítettség érzésével járnak. biztonsága vagy önbizaloma kerül veszélybe. és csak akkor kell ide besorolni.n. Pszichogén túlevés Kivéve: elhízás (E66. amihez intenzív vocalizálás.n.n. ami jelentős ideig fentáll.m. mozgalmasak. melyeket nem önmagukban máshol osztályozott tényezők okoztak.

vagy vaginális szárazság) Pszichogén dyspareunia Kivéve: organikus dyspareunia (94. érzelmi konfliktusok. mint pl. melyeknek.0 F53.m.n. és önmagában nem jogosít fel egyetlen csoport használatára sem ebben a főcsoportban (F főcsoport) Pszichológiai tényezők. A férfi erekciós zavara Női szexuális zavar Pszichogén impotencia Kivéve: organikus eredetű impotencia (N48. melyek képtelenné teszik az egyént.m.8) A zsexuális vágy hiánya vagy elvesztése A szexuális vágy elvesztése az elsődleges probléma. Nem organikus vaginizmus A vaginát körülvevő kismedencei izmok görcse. a társuló szervi szindróma leírására. Kivéve: tenziós fejfájás (G44. úgy gondoljuk. melyek máshova osztályozott rendelleneségeben vagy betegségekhez társulnak Ezt a csoportot használjuk azoknak a pszichológiai vagy magatartás tényezőknek a feltüntetésére.2) Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa A gyógyszerek és népi gyógymódok széles választéka sorolható ide. A szexuális válasz pszichoszomatikus folyamat. máshol nem osztályozott puerperiummal társuló mentális és magatartászavar Nem meghatározott puerperiummal társuló mentális zavar Pszichológiai tényezők és viselkedésformák.1) Túlzott (excessziv) szexuális vágy Nimfománia Szatiriázis Egyéb szexuális diszfunkció (nem organikus elváltozás okozta) Nem meghatározott szexuális diszfunkció. Ez a csoport csak mentális zavarokat tartalmaz.n.4) Orgazmuszavarok Az orgazmus vagy egyáltalán nem jön létre vagy nagyon későn. ami a puerperiumhoz társul. ahogy ő szeretné. m. szorongás). és mind a pszichológiai. vagy betegség okozott Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva. és máshol nem került besorolásra Depressio: • postnatalis k. Pszichogén vaginizmus Kivéve: organikus vaginizmus (N94. vagy mert nincs elegendő adat.3 F52. hogy úgy vegyen részt szexuális kapcsolatban. melyek puerperium idején alakultak ki (a szülést követő 6 héten belül) és amelyek nem illeszthetők bele ennek a főcsoportnak más csoportjaiba.8 F52. és máshol nem került besorolásra Puerperalis pszichózis k.1 F53.• urticaria F54 és K50. A nők esetében a középpontban a vaginális nedvesedés teljes vagy részleges hiánya áll. megfelelő élvezet (a szexuális öröm hiánya) Szexuális anhedonia A nemi szervek válaszképességének a csökkenése A férfiak esetében a probléma középpontjában a merevedési zavar áll. hogy mindkét partner számára élvezhető legyen a szexuális együttlét. Frigiditás Csökkent szexuális vágy (zavara) Szexuális averzió és a szexuális kapcsolat örömtelensége Vagy a szexuális érintkezés lehetősége okoz olyan mértékü félelmet vagy szorongást.4 F52. amelyik megakadályozza.7 F52. Súlyos mentális és viselkedészavar. mind a szomatikus folyamatok szerepet játszanak a funkciózavar létrejöttében. (b) hashajtók (c) 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.6 F52. ha szükséges.8 F53. mint merevedési zavar.com . amelyek megakadályozzák a vagina megnyílását.0 F52. Kivéve: Dhat szindróma (F48. melyet nem organikus elváltozás. • postpartum k. hogy a szexuális kapcsolatot elkerüli (szexuális averzió). Ez a csoport csak akkor használható. melyek fizikai állapotokat befolyásolnak Példák ennek a csoportnak a használatához: • asthma F54 és J45. jelentős hatásuk volt más főcsoportokban felsorolt szervi megbetegedések kialakulásában.n.m.• dermatitis F54 és L23-L25 • ulcus ventriculi F54 és K25 • colitis mucosa F54 és K58 • colitis ulcerosa F54 és K51.9 F53 F53. Gyakran lokális patológia áll a hátterében és így a patológiai folyamatnak megfelelő katagóriát kell feltüntetni. de hiányzik a hozzá kapcsolódó.2 F52. melyek nem okoznak dependenciát. Enyhe mentális és viselkedészavar.9 F54 F55 A szexuális funkciózavarok alatt olyan változatos módokat érintünk. ami nem másodlagosan alakul ki más szexuális nehézség következtében. az antidepresszivumok. vagy dyspareunia után. vagy a szexuális kapcsolat és válasz normálisan létrejön.pdffactory.2) Nem organikus dyspareunia (genitális fájdalmak) Dyspareunia (fájdalom közösülés során) mind férfiaknál.F52. Gátolt orgazmus (női/férfi) Pszichogén anorgasmia Ejaculatio praecox (korai ejakuláció) Az ejakuláció kontrollálási képtelensége. vagy mert egyéb klinikai tünetek máshol való osztályozásukat beilleszthetetlenné teszik. orgazmus is kialakul.1 F52.5 F52. mind nőknél előfordul. de különösen fontos csoportok a következők: (a) pszichotrop szerek. A mentális zavar általában enyhe és elhúzódó (mint az aggódás.o. azaz nem jön létre vagy nem marad fent a kielégítő közösüléshez szükséges erekció. ha nincs semmilyen primér nem organikus szexuális diszfunkció (mint például: vaginizmus. A pénisz behatolása lehetetlen vagy fájdalmas.n. Egyéb.Kiegészítő kódokat használj. ami a puerperiumhoz társul.

Néhány ilyen jellemvonás.3 Érzelmileg labilis személyiségzavar Jellemzik az impulzív cselekedetek. mint az F10-F19 pontok alatt felsorolt pszichoaktív szerek esetében. Harcos és makacs meggyöződöttség a saját igazáról. Mások hibáztatásának a tendenciája észlelhető. melyek orvosi recept nélkül kaphatók. 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint pl. A viselkedésnek ezen sémái stabilak. A frusztráció toleranciája alacsony. vagy viselkedési séma egészen korán kialakul az egyén fejlődése során.-) schizotypiás zavar (F21) F60. változó fokban társulnak szubjektív distresszelés közösségi feladatmegoldási nehézséggel. Abuzus: • antacidokkal (savkötökkel) • vitaminokkal • steroidokkal és hormonkészitményekkel • gyógynövénykészítményekkel • hashajtókkal Kivéve: pszichoaktív szer abúzusa (F10-F19) F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák.5) schizophrenia (F20. és a kirobbanó viselkedés kontrolljának képtelensége.m. gondolkodnak. Általában önteltség és énközpontúság. Noha nagyon gyakran teljesen egyértelmű.0) • paranoia querulativa (F22.-) emocionálisan labilis személyiségzavar (F60.5) paranoid (deluzív) zavar (F22. A személyiségzavarok gyakran. mint a veseelégtelenségről vagy elektrolitzavarokról. Általában gyerekkorban vagy serdülőkorban jelennek meg és folytatódnak az egész felnőttkoron keresztül. Jellegzetes személyiségzavarok (F60. amelyek állandóak. Ezen anyagok állandó használata fölösleges találkozásokat tesz szükségessé az orvosokkal vagy egészségügyi személyzettel. vagy hihető racionalizációi annak a viselkedésnek. de nem mindig.0) • állapot (F22. az agresszió nagyon könnyen megnyilvánul. károsodás vagy agysérülés. ami miatt konfliktusba kerültek a közösséggel (társadalommal). az események. a magányos cselekedetek és az introspekció előnybe részesítése. majdnem mindig jelentős személyes distresszel és szociális zavarral járnak.0 Paranoid személyiségzavar Erre a személyiségzavarra jellemző a kifejezett érzékenység a kudarcokra. az Aspirin vagy paracetamol (Rubophen).-. Lebeszélési vagy megtiltási kisérlet jelentős ellenállásba ütközik.-) és tartós személyiségváltozások (F62. ahogy abbam a kultúrában a személyek látják a dolgokat. valamint pszichiátriai megbetegedés következménye. melyeknek klinikai jelentőségük van. élmények tendenciózus eltorzítása.). dependencia vagy megvonási tünetek nem alakulnak ki. Ezek extrém vagy szélsőséges variációit képviselik azoknak a módoknak.n. F60 Specifikus személyiségi rendellenességek A személyiségnek és a viselkedés tendenciáinak súlyos zavarai. általában a személyiség számtalan részét érinti. a hüvös közömbösség mások érzéseivel szemben. azaz mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek vagy megvetőnek fordítja át. annak ellenére is. és ugyanigy az örömöt is csak limitáltan éli át. hogy a páciens erősen motivált a szerek szedésében.fájdalomcsillapítók. A hangulat kiszámíthatatlan és szeszélyes. és melyekben az egyén rá jellemző életstilusa. és gyakran ártalmas szervi hatásokkal társul. Személyiségzavar: • amoralis • antiszociális • aszociális • pszichopátiás • szociopátiás Kivéve: magatartászavarok (F91. A FELNŐTT SZEMÉLYISÉG ÉS VISELKEDÉS ZAVARAI (F60-F69) Ez a blokk olyan különböző állapotokat és viselkedési mintákat foglal magában.3) F60. míg másokra az élet későbbi szakaszában tesz szert a személy. amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai faktorokkal társulnak Pszichogén fiziológiai (élettani) diszfunkciók. Személyiség(zavar): • expanzív paranoid • fanatikus • perlekedő (querulans) • paranoid • szenzitív paranoid Kivéve: paranoia (F22. hogy felvilágosítást kapnak a szervi ártalmakról (vagy annak kifejlődéséről). Alap nélküli állandó gyanakvás. éreznek és viszonyulnak másokhoz.2 Disszociális személyiségzavar A személyiségzavart jellemzi a társadalmi kötelezettségeknek a figyelmen kivül hagyása.1 Schizoid személyiségzavar A szociális.0) gyerekkori schizoid zavar (F84. F60. Kivéve: Asperger szindróma (F84. az érzelmek kitörésének hajlama észlelhető. rugalmatlan válaszkészségben nyilvánul meg személyes és szociális helyzetek egészen széles körében. k.8) paranoid: • pszichózis (F22.0) F60. a következmények figyelmen kivül hagyásával. valamint a fantáziálás.0) • schizophrenia (F20. gyanakvás. valamint önmagához és másokhoz való viszonyulási módja nyilvánul meg. különösen a szexuális partnerre vagy házastársra.com . és áthatják a viselkedés és a pszichés funkciók különböző területeit. az ért sérelmek megbocsátási képtelensége.-) mélyen gyökereznek és tartósak. Az érzéseket csak korlátozott mértékben fejezi ki. részben szociális élmények részben alkati tényezők hatására.pdffactory. így az erőszak is. érzelmi és más érintkezésektől való visszahúzódás jellemzi. melyek nem közvetlenül betegség. a kevert és egyéb személyiségzavarok (F61.

különösen akkor. és viszonyának a tartós és jelentős változása. Kitartó és kellemetlen gondolatok lehetnek.7 F60. Személyiségzavar: • hisztériás • pszichoinfantilis Anankasztikus (obszesszív-kompulzív) személyiségzavar Jellemzi a kételkedés. Hétköznapi helyzetek potenciális veszélyeinek. Személyiség(zavar): • agresszív • borderline • explozív Kivéve: disszociális személyiségzavar (F60. mintha állandóan fenyegetnék. hogy a személyiségre gyakorolt átható hatásának megmagyarázásához nem kell egyéni sérülékenységet figyelembe venni. Ez a diagnozis csak akkor adható. makacsság. dramatikus viselkedés. zavaró (troublesome) személyiségváltozások.0) amelyik a fent felsorolt személyiségzavarok több típusának a tüneteit mutatja. üresség vagy reménytelenség. ellenőrzés. a figyelem állandó keresése. belső preferenciák zavara. A stressznek olyan erősnek kell lennie.2) Hisztrionikus személyiségzavar Jellemzői a felszínes és labilis érzelmi élet. rigiditás.com . túlérzékenység az elutasítással és kritikával szemben. sérülés vagy diszfunkció következményeképpen kialakuló személyiségés magatartászavar (F07.. és a részletekben való elmerülés. ha az impulzív cselekedeteket birálják vagy megakadályozzák.n. az élet mindennapi elvárásaival szemben gyenge válasz. az elismerés. hogy lehetővé tenné a specifikusabb diagnózist. az érzelmek eltúlzott.4 F60. reménytelenség és inkompetencia érzése. korlátozott személyes kapcsolatok.csoportok alatt lettek leírva. Kevert és egyéb személyiségzavarok Olyan. melyek másodlagosan alakultak ki a fentálló affektív vagy szorongásos zavarok következtében. egocentrizmus. mint amelyek az F60. Poszttraumatikus stressz zavar (F43. A változás nem manifesztációja és nem maradványtünete egy másik mentális zavarnak. a célok.5 F60. félelem mások támogatásának az elvesztésétől. bizonytalanság. szociális visszahúzodottság. illetve elidegenedés érzése.1) Tartós személyiség-változások. Állandó sóvárgás a szeretet.pdffactory. Személyiségváltozás: 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.9 F61 F62 F62. csökkentértékűség. amit jellemez még az előzőeken kivül az énkép. teátralítás. és a borderline típust. öndestruktív viselkedésre való hajlam. Dependens személyiségzavar Jellemzi az átható passzív függőség más személyektől kisebb vagy nagyobb élethelyzeti döntés meghozatalában. amelyek nem mutatják a tüneteknek meghatározott. ami nem volt észlelhető a patológiás élmények átélése előtt. az izgalmak. mások figyelmen kivül hagyása. bizalmatlanság. gondolkodásának.csoportok. krónikus üresség érzés.m.-) Szorongó (elkerülő. Például: • kevert személyiségzavar (F60. Patológiás személyiség k. sértődékenység. akiknek korábban nem volt személyiségzavara. rizikóinak ismételt eltúlzásával hajlamos elkerülni meghatározott tevékenységeket.6 F60. vagy pszichiátriai megbetegedést követően alakul ki a személyiség illetve a viselkedés zavara olyan egyéneknek. Így gyakran nehezebben diagnosztizálhatóak.m. melyet az érzelmi instabilitás és az impulzuskontroll hiánya jellemez. így öngyilkossági jelzések és kisérletek.1) megelőzheti ezt a tipusú személyiségváltozást. másokkal konfliktusok. óvatosság. katasztrófa. hajlam a felelősség másokra való áthárítására.-) A személyiség tartós változása katasztrófa átélése után Katasztrófális stressz hatására legalább két éve meglévő tartós személyiségváltozás. a "borotvaélen táncolás" krónikus érzése. ha bizonyított a személy önmagáról és a környezetéről alkotott felfogásának. elfogadás után. melyek nem érik el az obszesszív-kompulzív zavar súlyosságát.0 Házsártos viselkedési tendencia.8 F60. mohóság.. szuggesztibilítás. • az F60 és F62 pontokba nem besorolható. jellegzetes sémáit. Két típust lehet elkülöníteni: impulziv típust. extrém lelkiismeretesség. Személyiségzavar: • kényszeres (kompulzív) • obszesszionális • obszesszív-kompulzív Kivéve: obszesszív-kompulzív szindróma (zavar) (F42. averzív) személyiségzavar Jellemzi a feszültség. problémás személyiségzavarok tartoznak ide. idősek és mások kivánságainak passzív elfogadása. mint az F60.F60. Kivéve: agyi megbetegedés. A személyiségváltozásának jelentősnek kell lennie és rugalmatlan valamint maladaptív viselkedéssel kell párosulnia. tökéletességre való törekvés. de egyik sem annyira meghatározó. Kivéve: kihangsúlyozodó személyiségvonások (Z73. amelyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy betegséknek Igen tartós stressz. Személyiség (zavar): • aszténiás • inadekvát • passzív • önsorsrontó (self-defeating) Egyéb specifikus (meghatározott) személyiségzavar Személyiség(zavar): • excentrikus • "haltlose" tipus • éretlen • narcisszisztikus • passzív-agresszív • pszichoneurotikus Nem meghatározott személyiségzavar Karakterneurózis k.n. sarkított kifejezése. A zavart jellemzi az ellenséges vagy bizalmatlan attitüd a világgal szemben. intenzív és labilis személyközi kapcsolatok.

hogy ellenkező nemű egyénként élhessen és fogadják el. melyeknek nincs egyértelmű észszerű motivációja.0 F64. ami hipochondriás igényekhez és betegszerep felvállalásához vezet. Egyéb tartós személyiségváltozás Krónikus fájdalom személyiség szindróma Nem meghatározott. diszfória. és jóval pubertás előtt jelenik meg. ismétlődő maladaptiv viselkedészavar.-) • organikus mentális zavar esetében (F00-F09) • schizophrenia esetén (F20) Kleptománia Újra és újra képtelen ellenállni olyan tárgyak ellopási késztetésének. hogy az ellenkező nem tagja. melyek nem szükségesek a számára és anyagi hasznot sem hajtanak.8 F62. Kivéve: sztereotip mozgászavar haj-húzgálással (F98. házassági és családi értékeket és kötelezettségeket.4) Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok Egyéb állandóan meglévő. vagy sebészi beavatkozásra. hogy ő beteg. mert fontos közös jellemzőjük van.6) szerencse játékok folytatása disszociális személyiségzavarban (F60. Jellemzője a nagymérvű függőség. a közös 4. és követelőző beállítottság mások irányában. és melyben a páciens ismét nem tud ellenállni a cselekedet kivitelezésének. az állandó és intenzív distressz saját (anatómiai) neme miatt. Kényszeres szerencsejáték Kivéve: a mániás páciens szerencsejátékokkal való foglalkozása (F30) szerencsejátékok és fogadás MNO (Z72. vagy a hajkitépés hallucináció vagy téveseszme hatására következik be. mig azt követően megkönnyebbülés illetve elégedettség észlelhető. ismétlődő szerencsejátékokba való belefeledkezés. ahol állandó esély volt arra. és kifejezett izgalom közvetlenül utána. és a cselekedetek közben megkönnyebbülés.9 F63 F63. nem kontrollálhatók. a szórakozásban való korlátozott részvétel. Kivéve: pszichoaktív szer és alkohol abuzus (F10-F19) szexuális viselkedést érintő impulzus.0 F63. mivel az egyén nem tud ellenállni annak a késztetésnek. és tűzzel égéssel kapcsolatos személyekkel való foglalatosság. hogy átmenetileg is de élvezhesse. és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne.1 F62. ami nem magyarázható meglévő vagy korábbi mentális zavar reziduális tüneteivel. mert sok "tüneti" hasonlóság található. kényelmetlenül érzi magát benne. terrorcselekedetek áldozataként • kínszenvedés után Kivéve: Poszt-traumatikus stressz zavar (F43. hogy a betegség megváltoztatta és stigmatizálta. és labilis hangulat.2) • alkohol vagy pszichoaktív szer mérgezés esetén (F10-F19. nyílvánvaló ok nélkül. hogy testét amennyire csak lehet a kivánt nemhez tegye hasonlatossá.2) • magatartászavar esetén (F91.2) Pyrománia Több alkalommal ismétlődő gyújtogatás vagy annak kisérlete. legalább 2 éve fentálló személyiségváltozás.2) Trichotillománia Jelentős hajhiány észlelhető. Megelőzöen feszültség észlelhető. és el kell különíteni reziduális schizophreniától valamint előző mentális zavarok maradványtüneteitől. Olyan ismételt cselekedetekkel jellemezhetők. csökkent érdeklődés. hogy megölik • életet veszélyeztető helyzetnek való tartós kitétel után.és szokás (kontroll) zavarok (F65. A haj kitépését jelentős feszültség előzi meg. Intermittáló explozív zavar Nem meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok A nemi identitás zavarai Transszexualizmus Annak a vágya.1 F63. ami meghatározó része az illető életének aláásva a szociális. és így szociálisan izolálódik.1 F64. A diagnózis nem adható .8 F63. munkahelyi. meggyöződöttség arról. elajándékozza esetleg összegyűjti.2 F63. és a páciens és más emberek saját érdeke(i) ellen vanak.1) A személyiség tartós változása pszichiátriai megbetegedés után A pszichiátriai megbetegedésben való szenvedés traumatikus élményének hatására kialakuló. és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez. Serdülő vagy felnőttkori nemi identitás zavar. tartós személyiségváltozás Szokási és impulzus-rendellenességek Máshol nem osztályozott viselkedészavarok kerültek ide besorolásra. Ez megakadályozza a pácienst abban. feszültség előzi meg. és az ellenkező nemhez való tartozás szüntelen vágya. Kivéve: depresszióban előforduló lopás (F31-F33) organikus mentális zavarok (F00-F09) bolti lopás elmebetegség gyanúja esetén (Z03. általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen.com .) • mentális zavar gyanúja esetén (Z03. hosszantartó szociális és foglalkozási problémák. amelyik nem más pszichiátriai szindróma másodlagos következménye. és nem azért. A tárgyakat eldobja. jellemzője.F62. A változás nem magyarázható korábbi személyiségzavarral. mint pl.pdffactory. károsítva ezzel a tulajdont vagy más tárgyakat. karakter a 0. A páciensek elmondása szerint a cselekedeteket egy belső kényszer. intim kapcsolatot építsen ki és tartson fent. A cselekedetet általában megnövekedett feszültség előzi meg.-) Kóros játékszenvedély A lényege gyakori. A zavarok oka nem ismert. (esetleg ragaszkodik hozzá. nem transzszexuális típus Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65. Gyakran növekvő feszültség észlelhető a tűzgyújtás előtt. alatta és közvetlenül utána kielégültség érzés kiséri. Jellemzik még passzivítás. hogy szoros. szüntelen panaszkodás arról. Kivéve: gyújtogatás: • disszociális személyiségzavar esetén (F60. Kettős-szerepű transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése. azért kerültek egy csoportba. hogy kihúzza a haját. anélkül hogy ezen túl bármilyen kivánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására. hogy ő 21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.2 • koncentrációs tábori élmények után • katasztrófa után • elhúzódó: • fogság után.3 F63. ami része az egyén életének. ha bőrgyulladás előzte meg.1) Gyerekkori nemi identitászavar Rendszerint kora gyerekkorban.9 F64 F64.

A páciens rendszeresen aggódik a fájdalma vagy rokkantsága (munkaképtelensége) miatt.m. Szado-mazochizmus Olyan szexuális aktivítások kedvelése. A felnőtt személyiség és viselkedés nem meghatározott (nem specifikus) zavara 22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Pedophilia (Korai) pubertásban lévő gyerekek (fiúk.1 F65. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól.8 F65. [Pszichés vagy testi tüneteknek vagy rokkantságnak szándékos produkciója (szimulálása) vagy erről való meggyőződés] Egyéb meghatározott zavara a felnőtt személyiségnek és viselkedésnek. vagy kifejezettebbekké váltak. Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar Nem meghatározott pszichoszexuális fejlődészavar A felnőtt személyiség és viselkedés egyéb zavarai Aggravatio (Fizikai tünetek előidézése (elaborációja) pszichés okokból) Fizikai (szervi) tünetek. homo-.n. A leggyakoribb serdülők között. saját nemének a tagadása. Kivéve: ego-disztoniás szexuális orientáció (F66. (Pár)kapcsolati zavarok k.2 F65. vetkőzés közben. öltözködésével.n. hogy milyen a szexuális orientációja.8 F69 ellenkező nemű). Erről általában a megfigyelt embernek nincs tudomása. és szexuális izgalomhoz és maszturbációhoz vezet. és ez hosszútávon depresszióhoz és szorongáshoz vezet. úgy érzik. nyilvános helyen. transzveszticizmus és a szado-mazochizmus. Gyakran az egyének szexuális izgalmat szadista és mazochista cselekedetekkel egyaránt fenttartanak. akkor szadistának nevezzük. A leggyakoribb kombináció a fetisizmus. állatokkal szexuális cselekedetek.4 F65. de az egyén a társuló pszichológiai vagy viselkedészavar miatt megváltoztatni szeretné és emiatt segítséget is keres. Általában. lányok vagy mindkettő) iránt érzett szexuális érdeklődés. A pubertáskort elért vagy azt meghaladt egyének nemi-identitás zavarát az F66. ha "nyújtani" szereti.1 F66. Fetisiszta transzvesztita Exhibicionizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam arra.pdffactory. A szexuális kapcsolat zavara A nemi identitás és a szexuális orientáció (hetero-.1) a szexuális érés zavara (F66.F64. A diagnozishoz alapvető zavarnak kell lennie.9 F66 F66. betegséget.m. szexuális viselkedésük alatt megnézzen pl. illetve fogsággal jár.0 F68. és egyik sem szorítja háttérbe a többit. Fetisisztikus transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és hogy úgy nézzen ki.0 F65. hogy szándékában állna bárkivel is közelebbi kapcsolatot létesíteni.vagy biszexuális) tehető felelőssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy fenttartásában mutatkozó nehézségekért.5 F65. nyilvános helyeken másokhoz dörgölődzés szexuális izgatás céljából. A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet. de nem mindig szexuális izgalommal társul és ezt követően maszturbációval.2 F66. Ego-disztoniás szexuális orientáció A nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális.m. Gyakori még valamilyen szövet (gumi.1 F68. vagy biszexuálisak. mely fájdalom okozásával vagy megalázással. hogy hetero-. mint ruhák. fokozódtak. akkor őt mazochistának nevezzük.m. ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent. Karakterzavar k. Voyeurizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam. melyek kompatibilisek vagy valamilyen fizikai zavart.csoportnál kell besorolni. A fétisek valamilyen formában a testhez tartoznak. és az erős késztetés. Az egyének különböző jelentőséget tulajdonítanak fétiseinek. hogy másokat intim. és az egyén pszichológiai állapotát is befolyásolják.0 F66. változok a szexuális orientációjuk.6 F65. tevékenységével való foglalkozás. rokkantságot megerősítendő jöttek létre. mint az ellenkező neműek.9 F65 F65. hogy melyik nemhez tartozik. és gyakran saját aggodalmaival van elfoglalva. vagy olyan egyéneknél. hogy a nemi szerveit megmutassa idegeneknek (különösen ellenkező neműeknek). vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegendő. hogy a ruhát levegye magáról. Leszázalékolási neurózis (Compensation neurosis) Facticiosus zavar.3 F65. homo. véleménye szerint a hosszan tartó fájdalmak vagy rokkantság (munkaképtelenség) okozott.8 F66. amelyeket. mint páldául az obszcén telefonálgatás.n. anélkül. A szexuális érés zavara A páciens szenved saját bizonytalanságától. bőr. Ha az egyén "elszenvedni" szereti. akik még bizonytalanok saját szexuális orientációjukban. vagy lábbelik. Szadizmus Mazochizmus A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara Időnként egynél több abnormális szexuális preferencia észlelhető ugyannál a személynél. Frottörizmus Necrophilia Nem meghatározott zavara a szexuális preferenciának Szexuális deviációk k. A szexuális preferencia rendellenességei Beleértve: paraphilia Fetisizmus Élettelen tárgy használata szexuális vágy felkeltésére és szexuális örömszerzésre. Egyéb zavara a szexuális preferenciának (beállítottságnak) A szexuális preferencia más típusai.0) A nemi identitás egyéb zavara Nem meghatározott nemi identitászavar Nemi szerepzavar k. Időnként csak a hagyományos módon elért szexuális izgalmat fokozzák (pl.9 F68 F68. akik hosszantartó stabil szexuális orientáció (gyakran párkapcsolat) után. biszexuális vagy prepubertalis) nem kérdéses. a partner egy meghatározott ruhát visel). némi fiússág lányoknál. hogy egyértelmű a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata.8 F64..n. és szexuális izgalom fokozása stranguláció által elért oxigén hiány segítségével.com . A szexuális fejlődéshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek Megjegyzés: a szexuális orientáció önmagában nem jelent semmilyen (mentális) zavart. műanyag) használata. Az ellenkező nem ruháival.

helyesírási nehézség.n. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapotától független is. mint autizmus . epilepsia. F80. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adaptációról. visuo-spatialis készségek. Valószínüleg kifejezett fejlődési lassulást eredményez gyermekkorban. (c). magatartászavar. mentális retardációból vagy környezeti tényezőkből. kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott. .pdffactory.n. melyben a gyerek által használt beszéd úgy hangzik. de emelett a nyelvi készségek teljesen normálisak. mintha a megfelelő mentális szintje alatt volna.1) • receptív (F80.MENTÁLIS RETARDÁCIÓ (F70-F79) Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés. Fejlődési: • fonológiai zavar • beszéd artikulációs zavar Dyslalia Funkcionális beszéd-artikulációs zavar Lalia (echolalia) Kivéve: a beszéd artikulációjának a romlása (károsodása): • aphasia k.1 Markáns romlása a viselkedésnek.m. nyelvi.m.0) } • apraxia (R48. egyéb fejlődési zavar. Beleértve: gyengeelméjűség enyhe mentális subnormalitás F71 Közepes mentális retardáció Az IQ megközelitőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van). F70 Enyhe mentális retardáció Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél. olyan készségeké. motoros koordináció. A 4. képességek.0 Nincs.n. Beleértve: közepes mentális subnormalitás F72 Súlyos mentális retardáció Az IQ megközelítően 20-34 között van (felnőtteknél. mint a olvasási.com .0 Az artikuláció jellegzetes zavara Az a fejlődési zavar.9 Nem jelezték a viselkedés romlását További kódokat használjon. Általában a károsodás vagy késés jelen van amilyen korán már észlelni lehet. jó szociális kapcsolatokat fentartani.2) F80. a szellemi kor 3-6 éve között van). Az állapot nem direkt módon következik idegrendszeri vagy beszéd mechanizmusának az abnormalításából. a kognitív. amelyek az intellektus minden szintjét érintik mint pl.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 23 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A PSZICHÉS (LELKI) FEJLŐDÉS ZAVARAI (F80-F89) Ebben a főcsoportban található zavarok közös jellemzője: (a). melyek szorosan kötődnek a központi idegrendszer biológiai fejlődéséhez. F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei Azok a zavarok tartoznak ide. még az alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning.2) } miatt • halláskárosodás (H90-91) } • mentális retardáció (F70-F79) } • nyelvfejlődési zavarral: • expresszív (F80. és fokozatosan csökken ahogy az egyén felnő. melyek a fejlődés során jellenek meg. Valószinüleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában. vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek . vizelet. személyközi kapcsolatok zavara. remissziók és relapszusok nélkül. A beszéd és a nyelv fejlődésének a zavarait gyakran követi társuló probléma. A diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjedő vizsgálatától.n. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi müködési szinten kell alapulnia. emocionális és viselkedészavarok. képes adekvát kommunikációt elsajátítani és iskolázottságra szert tenni. A legtöbb esetben az éríntett funkciók a következők: nyelv. Nagy valószínűséggel állandó támogatásra van szüksége. F79 Nem osztályozott mentális retardáció Beleértve: mentális: • deficit k. Sok felnőtt képes dolgozni. a kezdete csecsemő és gyermekkor közé esik. Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F73 Igen súlyos mentális retardáció IQ 20 alatt van (felnőtteknél a szellemi kor 3 év alatt van).m. vagy súlyos testi fogyatékosság. szenzoros károsodásból. és közösségi aktivításra. ami figyelmet vagy terápiát igényel. amelyre jellemző a külömböző készségek romlása. (R47.és székletürítési kontroll. Eredményeként az önellátás. a szellemi kor 9-12 év között van). mozgásbeli. ha társuló elváltozások észlelhetők. stabil lefolyás. k. A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg. (b) olyan funkciók fejlődésének károsodása vagy késedelme. és készségeké. de legtöbbjük képes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásban. szociális készségek.8 Egyéb romlása a viselkedésnek . ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata az egészen korai fázistól zavart. Intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak idővel. Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F78 Mentális retardáció. • szubnormalitás k.m. karakter a társuló viselkedés romlás mértékét fejezi ki az F70-79-es főcsoportban: . de felnőttkorban is észlelhető még enyhe elmaradás (deficit).

Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd és nyelvi fejlődés zavara.pdffactory. geometria vagy kalkulációk. trigonometria. vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség következménye.0) } • autizmus (F84.m.1) elektív mutizmus (F94.com . expressív típusa Kivéve: szerzett aphasia epilepsiával (Landau-Kleffner) (F80.3) } Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar Selypítés Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének Nyelvi zavar k. illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat. Fejlődési dysphasia vagy aphasia. miközben az olvasás meghatározott zavara nem észlelhető. Ez nem egyszerűen a tanulási lehetőség hiányának.0) nyelvi elmaradottság süketség miatt (H90-H91) mentális retardáció (F70-F79) Szerzett aphasia epilepsiával [Landau-Kleffner szindróma] A korábban teljesen normálisan fejlődő gyerek elveszíti a receptív és az expresszív nyelvi készségeket. legfeljebb két éven belül. olvasásértési készség. kivonás.) fejlődési dysphasia vagy aphasia.0) • expresszív (F80.n. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarokkal. Az epilepsiás rohamok és a nyelvi készségek elvesztése időben egybeeshet. de a beszédmegértés normális határok között van.1 F81.F80.m.3) autizmus (F84.9 F81 F81.n. receptív típusa (F80. Kivéve: aphasia: • k.n. vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására.m.-) Az írás zavara (dysgraphia) A legszembetűnőbb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejlődésében.8 F80. A leggyakrabban 3-7 éves kor között kezdődik.2) dysphasia vagy aphasia k. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban. szellemi érettség. látászavarral vagy nem megfelelő iskoláztatással. Kialakulásakor az EEG-n paroxismális jelenségeket lehet megfigyelni. Fejlődési: • acalculia • aritmetikai zavar (számtani műveletek végzésének a zavara) • Gerstmann szindróma Kivéve: acalculia k.0) • nem megfelelő iskoláztatás eredménye (Z55. vagy nem megfelelő oktatással. és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal. szófelismerés. (R47. látszólag minden esetben a kifejező beszéd is markánsan érintett. receptírtipusu: • k. (R48.n. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok. szorzás.8) Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki.2-F84. az általános intelligencia megtartottsága mellett. A szóbeli és írásbeli helyesírás. Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása. melyben a készségek megszerzésének a normális menete válik zavarttá. elsajátítása mind sérült.0) elektív mutizmus (F94.m.-) A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara A beszédmegértés a gyerek korának megfelelő szellemi szintje alatt van.n. de tetszőleges sorrendben kővetheti is egymást pár hónapon.0) mentális retardáció (F70-F79) a fejlődés pervazív (átható) zavarai (F84. és szó és hangképzési rendellenességek is vannak.m. (R47. Encephalitis a feltételezett oka.8) helyesírási nehézség: • olvasási nehézséggel társulva (F81. nem írható kizárólag látásélesség. orális olvasási készségek. Meghatározott helyesírási retardáció (olvasási zavar nélkül) Kivéve: agraphia k. Az artikuláció zavara előfordulhat. aphasia receptív formája • sensoros aphasia (Wernicke) Szó-süketség Kivéve: szerzett aphasia epilepsiában (Landau-Kleffer) (F80.1) dysphasia és aphasia. betűzés egyaránt éríntett.2 Ebben a fejlődési zavarban a gyerek a kifejező beszédet a neki megfelelő szellemi korától lényegesen alacsonyabb szinvonalon használja. mentális retardációnak.n.n.3 F80.0-F84. A páciensek 2/3-a többé kevésbé súlyos receptív nyelvi nehézségekkel gyógyul. "Backward reading" Fejlődési dyslexia Meghatározott (specifikus) olvasási retardáció Kivéve: alexia k. (R48.n. Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendelleneségei Olyan zavarok.2 F80. (R48. mint az összeadás.0-F84. Kongenitális auditoros impercepció Fejlődési: • dysphasia.0) az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93.1) } miatt • gyerekkor dezintegrativ zavara (F84.m. annak ellenére hogy az olvasásban javulás tapasztalható.0 F81.8) aritmetikai nehézségek: • olvasási és helyesírási zavarral társulva (F81. a korábban megszerzett képességeket napok esetleg heteken belül elveszíti. és epilepsiás rohamok észlelhetők. mint az algebra. és osztás.m. ami serdülőkorra is megmarad. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra. ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval.m.0) dyslexia k. (R48.3) 24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. (R47.

motoros funkciókkombinált fejlődési zavar észlelhető. (F80.m. kommunikáció. hogy elsődleges diagnozisként alkalmazható volna. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl. Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) Ennek a pervazív fejlődési zavarnak a diagnózisához a következőknek kell teljesülnie. Ismétlődő sztereotip motoros mannerizmus és a szociális interakcióknak autizmushoz hasonló abnormalitásai alakulnak ki. amit a fej növekedésének a lassulása kisér. a motoros készségek. melyek megfelelnek az F81. és az autizmus diagnozisához szükséges a pszichopatológiai abnormalítások mindhárom különböző területen nem észlelhető (reciprok szociális interakciók. a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése. A diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejlődési zavar kritériumainak teljesülnie kell. melyben a reciprok szociális interakciók. súlyos fejlődési zavara esetén nagyon gyakori az atipusos autizmus. ha nagy átfedés észlelhető a fenti fejlődési zavarok között. ismétlődő sztereotíp viselkedés. mint fóbiák. alvás és táplálkozási zavarok.m. Súlyos mentális retardáció majdnem mindig elkerülhetetlen szövődmény.0 vagy F81. melynek során pár hónap alatt különböző fejlődési területeken számos. hogy nem teljesül mind a 3 csoportja a diagnosztikus kritériumoknak. ismétlődő szereotíp viselkedés) annak ellenére.0) • (helyes)írásnak (F81. vagy meghatározott kongenitális vagy szerzett neurológiai zavarral. valamint a finom és durva motoros koordináció zavara.n. a társuló mentális retardációra vagy más egészségügyi problémára.1 F84.F81. A kevert csoportot csak akkor lehet használni.3 • nem megfelelő oktatás miatt alakult ki (Z55.és F82. normál fejlődést követően a 7. addig elsajátított készség elveszik. (önmaga felé irányuló) agresszió. Habár gondos klinikai vizsgálat a legtöbb esetben az idegrendszer fejlődési zavarára utaló jegyeket talál. hogy a másik egy vagy két területen jellegzetes rendellenességek figyelhetők meg. Ügyetlen gyerek szindróma Fejlődési zavar: • koordinációs • dyspraxiáns Kivéve: a járás és a mozgékonyság abnormalitásai (R26. és a kommunikációs sémák minőségi abnormalitása észlelhető. F81. a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: reciprok szociális interakciók. kommunikáció.5) Atipusos autizmus Ezt a pervazív viselkedészavart megkülönbözteti az autizmustól egyrészt kezdetének az időpontja. és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar. Kivéve: meghatározott zavara az: • aritmetikai készségeknek (F81.3 F81. A szociális és játékfejlődés éríntett. melyben mindkettő egyaránt károsodott. Jellemzi még a célirányos kézmozgások elvesztése. a beszéd. • zavar k.. de önmagában egyik tünet sem elegendően kifejezett.2 F84. ha szükséges. melyben a beszéd a nyelv.n. dührohamok. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott. másrészt.-. tükörmozgás.1) Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek A kifejező írás fejlődési zavara Nem meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek Tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége k.2) • olvasásnak (F81. Tanulási: • nehézség k. Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. ha az abnormális és károsodott fejlődés 3 éves kor után kezdődik.2 és az F81. A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei A legfontosabb tünete a motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása. hónap és a 24.m. és más társuló mozgászavar. Dementia infantilis Disintegratív pszichosis 25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint a nem rögzített végtag choreiform mozgása.0 F84. Autisztikus zavar Infantilis: • autizmus • pszihózis Kanner-szindróma Kivéve: autisztikus pszichopátia (F84. 4 éves kor körül törzstaxia és apraxia kezd kialakulni.-) • a koordináció másodlagos hiánya mentális retardáció következtében (F70F79) Kevert specifikus fejlődési zavarok Reziduális csoport.com . Azokra a zavarokra alkalmazzuk. de a diagnózist a viselkedészavar alapján állítjuk fel.9 F82 F83 F84 F84.-) a koordináció hiánya (R27. A zavar nem mindig. de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. korlátozott. Kiegészítő kódokat lehet használni. kézszorítási sztereotipia és hiperventilláció. Gyerekkori atipusos pszichózis Mentális retardáció autisztikus tünetekkel A mentális retardáció meghatározásához kiegészítő kódokat kell használni (F70-F79) Rett szindróma Csak lányokon alakul ki.-) Pervazív fejlődési zavarok A zavaroknak egy olyan csoportja. ami nem magyarázható egyértelműen az általános intellektuális retardációval. és korlátozott. A zavar egyértelműen nem magyarázható az általános a mentális retardációval vagy nem megfelelő iskoláztatással.pdffactory.n. (a). az iskolai készségek. abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel. Egyes esetekben encephalopathia állhat a hátterében.1 kritériumainak.8) Az iskolai készségek kevert zavara Nehezen meghatározható csoportja az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek. de a közösségi érdeklődés megtartott. számos nem specifikus probléma észlelhető. hónap között indulva. Egyéb gyerekkori dezintegrativ zavar Teljesen normális fejlődési periódust követően alakul ki ez a pervazív fejlődési zavar.8 F81. Megszakad a környezete iránti általános érdeklődés. és (b). Ezek a minőségi abnormalitások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák.

A viselkedés egészen a kornak megfelelő szociális erős áthágásához vezethet. emberekkel.pontban meghatározott kritériumoknak teljesülniük kell.1) F90. tulajdonnal szembeni extrém destrukció (rombolás).m. agresszív vagy dacos magatartássémák. és sztereotíp viselkedéssel.. Határozott tendencia észlelhető. ellentétben a normál IQ-val rendelkezőkkel. akik hiperaktivak.-) • ha hiperkinetikus zavarokkal társul (F90. nagy problémájuk van a figyelemmel.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar Disszociális és agresszív viselkedést is magában foglaló magatartászavar.1) F91. sokkal súlyosabb lehet mint egy hagyományos gyerekcsíny. Kora felnőttkorban pszichótikus epizód társulhat hozzá.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar F84. vagy egy serdülőkori lázadás. tárgyakkal való durva bánásmód. és nem csak ellenkezés. Bármelyek a fentiek közül.A diagnózis olyan viselkedéseken alapszik. fenyegetésnek.2) F84.5 Asperger szindróma Bizonytalan nozológiai csoport. A stimuláns gyógyszerek nem hatásosak náluk.n. a szük családtagokkal való interakciókra. szófogadatlanság. elegendő a diagnózishoz.m. megtalálható az autizmusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi abnormalitása. iskolakerülés.pdffactory.-) • ha emocionális zavarokkal társul (F92. bomlasztó viselkedést foglal magába) és a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitásának a kombinációja. ismétlődő. ismételt hazudozás. akiknek normális intelligenciájuk van). Kivéve: hangulat (affektiv) zavarok (F30-F39) pervazív fejlődési zavarok (F84. gyakori elszökés otthonról. Súlyos mentális retardációban szenvedő gyerekek (IQ 50 alatt). és elég hosszan kell tartania (hat hónap vagy annál hosszabb ideig).m.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar F88 A pszichológiai fejlődés egyéb rendellenességei Fejlődési agnosia F89 A pszichológiai fejlődés rendellenességei k.0 Az aktivítás és a figyelem zavarai Figyelem deficit: • zavar hiperaktivítással • hiperaktivítás zavar • szindróma hiperaktivítással Kivéve: hiperkinetikus zavar magatartászavarral (F90. F84.8 Egyéb hiperkinetikus zavar F90.3 Nyílt (kihívó) oppoziciós zavar 26 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Nem ismert. Hiperkinetikus szindróma k.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivítás Nem teljesen meghatározott bizonytalan nozológiai csoport. bomlasztó viselkedést) melyben az abnormális viselkedés teljesen. Gyakran társul globális vagy specifikus fejlődési késéssel (zavarral). Kivéve: Rett szindróma (F84. lopás. ha kellően markáns.-) schizophrenia (F20. bomlasztó viselkedést takar). (nem csak elenkezés. A VISELKEDÉS ÉS AZ ÉRZELMI-HANGULATI ÉLET RENDSZERINT GYERMEKKORBAN VAGY SERDÜLŐKORBAN JELENTKEZŐ ZAVARAI (F90-F98) F90 Hiperkinetikus zavarok F90. A 91. dacot. gyakori és súlyos indulatkitörések. A magatartászavar része lehet egy meglévő pszichiátriai szindrómának. mint például: extrém mértéke a harcnak. hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig fentálljanak. Az autizmustól alapvetően megkülönbözteti. időnként pszichomotoros retardációval reagálnak. A serdülőknél a túlzott aktivítást a semittevés válthatja fel (ami nem szokványos a hiperkinetikus gyerekeknél. vagy közvetlen (közös) háztartásban élőkre korlátozódik.com . és nem csak ellenkezést. (Szocializált magatartászavar) Jellemzője a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó disszoiális vagy agresszív magatartása (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait.n. F91. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel.2 Kortáscsoportba beilleszkedettek magatartászavara.Heller szindróma Szimbiotikus pszichózis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló neurológiai problémák meghatározásához. de izolált diszszociális cselekedetek nem. hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja. Magatartászavar. dacot. hogy a viselkedési sémát milyen mértékig az alacsony intellektus vagy agyi károsodás okozza. ebben az esetben ezt a diagnózist kell előnyben részesíteni.n. vagy majdnem teljesen otthonra. Autisztikus pszichopátia Gyerekkori schizoid zavar F84. és ha stimulánsokat kapnak jelentős diszfóriával. állatokkal.1 Hiperkinetikus magatartászavar Hiperkinetikus zavar magatartászavarral F90. dac. és a súlyosan zavart szülő-gyerek kapcsolat önmagában nem elegendő a diagnózishoz. Csoportos magatartászavar Csoportos garázdálkodás Bandatagok támadásai (erőszakoskodásai) Csoportos lopás ("bandákban") Iskolakerülés F91. pusztán agressziv tipusa Nem szocializált agressziv zavar F91. amihez az érdeklődés és az aktivítások korlátozott. Fejlődési zavar k. F91 Magatartási zavarok Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális. szereotip repertoárja társul. tűzokozás.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar Hiperkinetikus reakció gyerek és serdülőkorban k.m.n.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (Nem szocializált magatartászavar) Jellenzője az állandó disszociális és agresszív magatartásnak (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait.

emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben. Elektív mutizmus Markáns. Depressziós magatartászavar A magatartászavar (F91. F91 alatt meghatározott magatartászavar társulása: • emocionális zavarokkal az F93.-) átmeneti mutizmus. A normális szeparációs szorongástól az különíti el.8 F91.-).com . és (ellentétben a pervazív fejlődési zavarral) nem elsődlegesen jellemezhető minden területet átható nyilvánvaló alkati szociális inkompetenciával vagy deficittel.9 F92 F92. ami lényegesen meghaladja az engedetlen.2) Nem meghatározott gyerekkori emocionális zavar A szocializáció jellegzetesen gyermek. alvászavar és étvágytalanság. A gyerekkori magatartászavar (F91.0 F92. vagy bomlasztó magatartást. (túl)érzékenység és ellenkezés...és serdülőkorban kezdődő zavarai Kissé heterogén csoport. deperszonalizáció vagy derealizáció. vagy más emocionális zavarral.1) Szociális szorongás zavar gyerekkorban Idegenekkel szemben óvatosság. ismeretlen. A nem megfelelő fejlődés fontos diagnosztikus támpont. Kevert magatartási és emociomális zavarok A fentálló agresszív .n. Szelektív mutizmus Kivéve: pervazív fejlődési zavar (F84. Kivéve: ha magatartászavarral társul (F92. e között a jellegzetesen gyerekkorban kezdődő érzelmi zavar és a neurotikus zavarok (F40-F48) közötti különbségtételben. állandó emocionális tünetek.2) Fóbiás szorongás zavar gyerekkorban Gyerekkori félelmek.-) Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar A magatartászavar és markáns. mikor új.m. melyek gyerekkorban keletkeznek. melyek kifejezett kapcsolatot mutatnak meghatározott fejlődési fázisokkal és a gyerekek többségében észlelhetők.-) schizophrenia (F20) beszéd és a nyelv meghatározott fejlődési zavarai (F80.-0) Szeparációs szorongás a gyerekkorban Akkor lehet diagnosztizálni.0 F93. dacos. kötekedő (bomlasztó) visselkedéssel jellemezhető.pdffactory. fóbiák.1 F93.-) és állandó kifejezett depresszió (F32. Testvérféltékenység Egyéb gyerekkori emocionális zavar Identitászavar Túlzott szorongás (zavara) Kivéve: gyerekkori nemi identitászavar (F64. kényszercselekedetek. szorongással. az agoraphobia. vagy hipochondriázis társulása. elsősorban kifejezett dacos. az érdeklődés és az öröm elvesztése a megszokott cslekedetekben.-ban • neurotikus zavarokkal az F40-F48 -ban Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar Jellegzetesen gyerekkorban kezdődő emocionális zavarok Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott (sarkított) formáinak tekinthetők.n.általános kritériumai teljesülnek.9 F93 F93. Testvér rivalizációs zavarról csak akkor beszélhetünk ha a zavar foka és időtartama statisztikailag nagyobb az átlagosnál. Csak akkor adható ez a diagnózis. Durvább gyerekcsínyek vagy engedetlen viselkedés önmagában nem elegendő a diagnózishoz. és a szociális funkciók jelentős zavarát okozza. visszahúzódás.8 F92. ami a fejlődési szakban kezdődik. mint szociális szorongás. A zavar rendszerint társul jelentős személyiségvonásokkal. Egyéb magatartászavar Nem meghatározott magatartászavar Gyerekkori viselkedészavar k. ha az első életévekben jelentkezik. hogy statisztikailag sokkal erősebb a szorongás.0) Reaktív kötődési zavar gyerekkorban 27 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.0 F94. a gyerekkori emocionális zavar (F93. sem mint minőségileg abnorálisnak. vagy agresszív vagy disszociális viselkedés sokkal extrémebb formái.m. Gyerekkori magatartászavar k.2 F93. ha a szeparáció áll a szorongás középpontjában és ez a szorongás előszőr az első életév folyamán jelentkezett. Kivéve: hangulat(affektiv) zavarok (F30-F39) neurotikus zavarok (F40-F48) gyerekkori fóbiás szorongás (F93.-) kombinálódása. de a fokuk abnormális. de nem a normális fejlődés részjelenségei. míg más helyzetekben nem beszél. A diagnózishoz szükséges. Kivéve: generalizált szorongás zavar (F41. engedetlen. Óvatosnak kell lenni ennek a diagnózisnak a használatakor. amibe nem tartoznak bele garázda cselekedetek.9 F94 F94. a közös abnormalitás a szociális funkciókban található.F91.1) gyerekkori szociális szorongás (F93.8 F93. mint pl. és szociális bizalmatlanság vagy szorongás. disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik markáns depresszióval. mint szorongás.-) hangulatzavarral társul (F32.1 Általában kisebb gyerekeknél előforduló magatartászavar. a gyerek bizonyos helyzetekben jó beszédképesséről tesz tanúságot. reménytelenség érzése. különösen idősebb gyerekek esetében. a megszokott életévnél tovább tart. vagy szociálisan veszélyes helyzetbe kerül. mint a szeparációs szorongás része fiatal gyerekeknél (F93. másrészt abnormális szociális interakcióhoz vezet. mert klinikailag szignifikáns magatartászavar általában disszociális vagy agressziv viselkedéssel társul. A legtöbb esetben súlyos környezeti zavarok vagy depriváció feltehetően jelentős szerepet játszik a kialakulásában. Magatartászavar (F91. és mértékében szokatlan valamint szociális funkciókban problémát okoz. hogy az F91. kényszergondolatok. ami a következő tünetekben nyilvánul meg: extrém boldogtalanság. Gyerekkori vagy serdülőkori "kikerülő" zavar Testvér rivalizáció (zavara) A gyerekek többségénél a közvetlenül fiatalabb testvér születését valamilyen fokban mindig kiséri érzelmi zavar. Más gyerekkori félelmek.-) vagy a felnőtt típusú neurotikus zavar (F40-F48) vagy hangulatzavar kritériumainak egyaránt teljesülnie kell a diagnózishoz.3 F93. önvádlás. a megfelelő csoportnál kell besorolni az F40-F48 résznél.

A széklet általában normális összetételű. Az enuresis a születéstől kezdve folyamatosan fentállhat. de általában többszörösek. szegényesen modulált.com . míg mások csupán tünetek halmaza. válogatás nélküli kapcsolatteremtés. Szeretetnélküli (affektusok nélküli) pszichopátia Institucionális szindróma Kivéve: Asperger szindróma (F84.-) a szelektív kötődés normális variációi pszichoszociális problámákat okozó szexuális vagy fizikai abuzus gyerekkorban (Z61. melyben motoros vagy vokális (de sohasem mindkettő) ticek vannak. A tic egy önkéntelen. A leggyakoribb egyszerű vokális ticek a torokköszörülés. de szükség volt a besorolásukra. de hosszabb rövidebb időre elnyomható. amihez emocionális zavar társul. és környezeti változások aktiválják. (vokalizációval). kirobbanó (explozív). de elsajátított vizeletürítési kontrollt követően is kialakulhat.és gyerekkori táplálási zavarok 28 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Funkcionális encopresis Incontinentia alvi (nem organikus) Pszichogén encopresis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló constipatio (székrekedés) meghatározására. és társulnak pszichoszociális problémákkal. Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) [Gilles de la Tourette szindróma] Több motoros és egy vagy több vocalis tic együtt. vállemelgetés és grimaszolás. nem ritmusos.n. A leggyakoribb komplex tikkek a sajátmaga ütögetése. de más emocionális (F93. de a tic nem tart 12 hónapnál tovább. Egyéb. Obszcén szavak vagy kifejezések használata előfordul. melyek lehetnek egyszerűek vagy multiplexek.2 F95. egyszerre észlelhető.-) Nem organikus enuresis Napról napra éjszakánként akaratlan bevizelés történik. kialakulásában szerepet játszhat a megszerzett székletürítési kontroll elvesztése.n. egyes esetekben növekedési zavar). A normális gyermeki incontinentia abnormális vonássá válása lehet. vissztérő. a diffúz. hogy gyerekkorban kezdődnek. akaratlagos. és valaki hangjának vagy szavainak az utánzása (palilalia) Átmeneti tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak.F94. és még jelentős környezeti változás ellenére is tartósan fentálló.9 F98 F98. rendszerint gyerek és serdülőkorban kezdödő viselkedési és emocionális rendellenességek Heterogén csoport egyetlen közös vonása.1) Egyéb gyerekkori szociális funkciózavar Nem meghatározott gyerekkori szociális funkciózavar Tic (zavar) A legmeghatározóbb valamilyen formájú tic. nyakhajlítgatás. ugrálás és szökdécselés. A vokális tikekk rendszerint többszörösek.n. (R32) Nem organikus encopresis Ismételt. szipákolás. torokköszörüléssel. Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak. Az enuresis csatlakozhat.2) Kleine-Levin szindróma (G47. Kivéve: encopresis k.2 F94.2 Az élet első öt évében kezdődik. ismétlődő hangadással. és céltalan. abúzusnak vagy súlyos félrenevelésnek. felszínes kortárs kapcsolatok. kortársakkal szegényes szociális interakciók.m.1 F98.-) vagy viselkedészavar (F91) része is lehet. Előfordulhat mint monoszimptomás zavar.8 F95. A gyakori komplex vokális tikkek a sajátos szavak ismételgetése. vagy akaratlan székelés az egyén szociokulturális környezetében nem megfelelő helyen. A serdülőkorban rosszabbodik és felnőttkorban is tart. A leggyakoribb egyszerű motoros ticek a szemhunyorítás. ami lehet obszcén természetű (copropraxia) Egyéb tic zavarok Nem meghatározott tic zavarok Tic k. és máshová nem illettek be. és morgással. köhögés.0 F95.8 F94. gyors. más fennálló emocionális viselkedészavarhoz. emocionális és viselkedési zavarokkal társulhat.m. és a pisszegés. elkeseredettség. Egyesek jól körülhatárolt szindrómák.8) gyermekkori nemi identitászavar (F64. mert sűrűn fordulnak elő. szociálisan nem elfogadható (gyakran obszcén) szavak használata (coprolalia). meg nem is. Nem organikus enuresis Funkcionális enuresis Pszichogén enuresis Incontinentia urinae (nem organikus) Kivéve: Enuresis k. Kivéve: légzésvisszatartási időszakok (rohamok) (R06. a szociális funkciók egy részére korlátozódó rendellenesség mint pl.8) obszesszív-kompulzív zavar (F42. ami hirtelen kezdődik. motoros mozgás (általában körülírt izomcsoportot foglal magában) vagy hangok formálása. A tic általában szemhunyorgatásban. ijedősség és hipervigilencia. (R15) Csecsemő. vagy epilepsias roham vagy más strukturális eltérés következménye.5) hospitalizáció gyerekeknél (F43.m.-) reaktív kötődési zavar gyerekkorban (F94. ami az illető mentális korához képest abnormálisnak minősíthető.4-Z61.pdffactory. Kivéve: Asperger szindróma (F84. ön és mások felé irányuló agresszió. A körülményektől függően.2) hiperkinetikus zavar (F90. Időnként gesztusok echoraxiája társul. de ettől eltekintve nagyon különbőzőek. (pl.1 F95. A tic akaratlagosan befolyásolhatatlannak tünik.2) nem megfelelő nevelés (T74.9 F95 F95.6) Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyerekkorban Az élet első öt évében jelentkező. A stressz fokozza és alvás megszünteti.0 F98. és nem ideggyógyászati betegség.-) emocionális okokkal magyarázható alvászavar (F51. és a gyerek szociális kapcsolatainak a tartós abnormalításával jellemezhető. és tovább mint egy évig tartanak. figyelemfelkeltő és különbségtétel nélküli barátságos viselkedés. grimaszolásban és fejrángásokban nyílvánul meg. A szindróma valószínüleg egyenes következménye a szülői elhanyagolásnak.5) diszinhibiciós kötődési zavar a gyerekkorban (F94. vagy megtartott székletürítési kontroll melett az egyén akaratlagosan nem megfelelő helyen székel.

de nincsenek ismétlések.m. a szem nyomkodását itt. A nem-önveszélyes mozgások a következők: fej vagy a test ringatása.6 Hadarás (agitolalia) Nagyon gyors beszéd.3) F98. Nagyon gyakori mentálisan retardált gyerekeken.A táplálási zavar általában csecsemő és gyerekkorban jelentkezik. szótagoknak vagy szavaknak.és gyerekkorban Nem élelmiszer (föld.m. hányinger vagy emésztőszervi betegség nélkül).8 Egyéb. akkor mindkettőt kódolni kell. A legtöbb sztereotip mozgászavar nagyon gyakran mentális retardáltaknál fordul elő (ebben az esetben mindkettőt kódolni kell). és tétova szünetek. valamint szervi megbetegedés hiányában. Ha valamilyen más zavar tüneteként észleljük. Szereotip/szokás zavar Kivéve: abnormális akaratlan mozgások (R25. szereotip. csavarása. vagy relative önálló pszichopatológiai viselkedésként. Ha a szem nyomkodása látászavarral együtt észlelehető. Kivéve: tic rendellenességek (F95. forgács) rendszeres evése (fogyasztása). haj húzása. mint egy fentálló pszichiátriai zavar (mint autizmus) egyik tünete.n. rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő meghatározott viselkedés és emocionális zavar Figyelemhiány (zavar) hiperaktivítás nélkül Extrém mértékű maszturbáció Körömrágás Orrpiszkálás Ujjszopás F98. és olyan súlyos hogy rontja a beszéd intelligenciát. Kivéve: organikus mentális zavar k.3 Pica csecsemő. nem funkcionális (és gyakran ritmusos) mozgások. Gyerekkori rumináció Kivéve: anorexia nervosa és más evészavar (táplálkozási zavar) (F50. Csak akkor lehet zavarként felfogni. ischophonia) A beszéd ritmikus áramlását megszakító gyakori ismétlése vagy elnyújtása hangoknak.5 Dadogás (psallismus. ami nem része pszichiátriai vagy neurológiai zavarnak. (F06. a folyamatosság megszakadásával. Rendszerint jellemzi a táplálék megtagadás.-) csecsemő vagy gyerekkori pica (F98.5) tic (F95.4 Sztereotip mozgászavar Akaratlagos. csak az utóbbi esetben soroljuk be ide.8) orr-piszkálás (F98. arc-pofozás.9) 29 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. vagy extrém soványság megfelelő ételmennyiség és nevelő mellett. kéz. Előfordulhat. A sztereotip ön-veszélyes viselkedések a következők: ismételt fej-beverés (pl. F98.-) F98. ismétlődő. szemnyomkodása. falhoz).n. melyekben hibás szerkezetek fordulnak elő. és ebben az esetben a mentális retardációt F70-F79 kell választani a fő diagnózisként.com .8) szereotipiák melyek más pszichiátrai zavar részei (F00-F95) ujj-szopás tic trichotillomania F98. ajkak vagy más testrész harapdálása.-) hadarás (F98.pdffactory. újjtördelő mannerizmus.3) • táplálási nehézség újszölötteknél (P92. ha jelentősen megzavarja a beszéd folyamatosságát. A beszéd szabálytalan.9 Rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar NEM MEGHATÁROZOTT MENTÁLIS RENDELLENESSÉG (F99) F99 Másként nem meghatározott mentális rendelleneség Mentális betegség k. és nem ritmusos. Társulhat ruminációval (a táplálék ismételt felbüfögésével. a látásromlást a megfelelő szomatikus kóddal. gyors löketszerű beszédkitörésekkel.-) táplálási: • nehézség és helytelen gondozás (R63. és a kézrázás.-) organikus eredetű mozgászavarok (G20-G25) körömharapdálás (körömrágás) (F98. vagy gyakori tétovázás vagy szünetek által. Kivéve: dadogás (F98. csak a meglévő zavart kell diagnosztizálni. festék.6) F98.

k.-) X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által Beleértve: füstölő szerek fungicidek herbicidek inszekticidek rágcsálóirtó szerek 30 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. antireumatikumokkal Beleértve: 4-aminofenol-származékok non-szteroid gyulladásgátlók [NSAID] pirazolon származékok szalicilátok X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum.m.n.és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek anaestheticumok (általános) (helyi) a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek hormonok és szintetikus pótszereik szisztémás és haematológiai szerek szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek terápiás gázok helyileg alkalmazott készítmények vakcinák folyadékegyensúlyra ható szerek.n.com . melyek hatással vannak az ásványi és húgysav anyagcserére X65 Szándékos önmérgezés alkohol által Beleértve: alkohol k.n. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp drogok által. gyógyszerek és biológiai anyagok által Beleértve: a sima. Beleértve: antidepresszánsok barbiturátok hidantoin származékok iminostilbenek methaqualon vegyületek neuroleptikumok pszichostimulánsok szukcinimidek és oxazolidiedionok tranquillansok X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által. m.pdffactory. Beleértve: cannabis (származékok) kokain kodein heroin LSD meszkalin metadon morfin ópium (alkaloidák) X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által Beleértve: paraszimpatolitikumok [antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok] és spazmolitikumok paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok] szimpatolitikumok [antiadrenergikumok] szimpatomimetikumok [adrenergikumok] X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k. butilalkohol [1-butanol] etilalkohol [etanol] izopropil-alkohol [2-propanol] metilalkohol [metanol] propilalkohol [1-propanol] amilalkohol X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által Beleértve: benzol és homológjai szén-tetraklorid [tetraklór-metán] klórfluoro-karbon kőolaj (származékok) X67 Szándékos önmérgezés egyéb gázok és gőzök által Beleértve: szén-monoxid könnygáz motoros járműből kipufogó gáz nitrogén-oxid kén-dioxid háztartási gáz Kivéve: fémek gőzei és gázai (X69.és lázcsillapítókkal.SZÁNDÉKOS ÖNÁRTALOM (X60-X84) [A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál] Beleértve: szándékos önmérgezés és önsértés öngyilkosság (kísérlet) X60 Szándékos önmérgezés nem opiod fájdalom.o.m.n.m.

villamossal Kivéve: összezúzatás légi járművel (X83.m.n.m.m. égető anyagokkal.n. zsinegelés és megfojtás által Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövű lőfegyverrel és katonai lőfegyverrel Szándékos önártalom egyéb és k.pdffactory.-) Szándékos önmérgezés egyéb és k. kivéve mérgek 5. mérgező tápanyagok és növények szappanok és detergensek Szándékos önártalom akasztás.tartósítószerek Kivéve: növényi tápanyagok és műtrágyák (X69. füsttel és lángokkal Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal Szándékos önártalom szúró. vegyszerek és mérgező anyagok által Beleértve: maró.m.com .és causticus szerek ragasztószerek fémek és gőzeik festékek és lakkok növényi tápanyagok és műtrágyák mérgezés k. összezúzatás légi járművel 6.és vágóeszközzel Szándékos önártalom tompa tárggyal Szándékos önártalom magas helyről leugrás által Beleértve: szándékos leugrás egyik szintről a másikra Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által Beleértve: szándékos összeütközés: 1.X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 fa .n.n. elektromos árammal Szándékos önártalom k. 31 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.-) Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon Beleértve: önsértés: 4. motoros járművel 2. lőfegyverrel Szándékos önártalom robbanó anyagokkal Szándékos önártalom tűzzel. vonattal 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful