P. 1
BNO10

BNO10

|Views: 595|Likes:
Published by Egri-Nagy Timea

More info:

Published by: Egri-Nagy Timea on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

V.

Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő csoportokat tartalmazza: F00-F09: Organikus és szimptómás mentális zavar F10-F19: Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok F20-F29: Schizophrenia, schizotipiás és paranoid (delusív) rendellenességek F30-F39: Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] F40-F48: Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek F50-F59: Viselkedészavar-szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva F60-F69: A felnőtt személyiség- és viselkedés rendellenességei F70-F79 Mentális retardáció F80-F89: A pszihés fejlődés rendellenességei F90-F98: Viselkedési és emocionális rendellenességek, rendszerint gyerek vagy serdülőkori kezdettel F99: Nem meghatározott mentális rendellenesség A főcsoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: F00* Dementia Alzheimer betegségben F02* Dementia máshol besorolt betegségekben ORGANIKUS ÉS SZIMPTOMATIKUS MENTÁLIS ZAVAROK (F00-F09) Ez a csoport a mentális zavarok azon csoportját foglalja magába, melyek okaként ideggyógyászati betegséget, agyi sérülést vagy más inzultust tételezünk fel, ami cerebralis diszfunkcióhoz vezetett. A diszfunkció lehet elsődleges, amikor a betegség, sérülés, inzultus közvetlenül és szelektíven a központi idegrendszert érintette, vagy másodlagos, amikor az agy egyik a szisztémás megbetegedés vagy zavar által érintett szervek közül. Dementia, (F00-F03) egy szindróma, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természetű megbetegedése okoz. A dementiában a magasabb kortikális funkciók zavara alakul ki, mint például a memória, a gondolkodás, tájékozódás, megértés, számolás, tanulási képességek, nyelvi- és itélőképesség zavara. A tudat nem homályosodik el. A kognitív funkciók romlásával gyakran társul, sőt azt megelőzheti az emocionális kontroll, szociális viselkedés és motiváció károsodása. Ez a szindróma előfordul Alzheimer betegségben, cerebro-vascularis betegségben, és olyan fizikális állapotokban melyek elsődlegesen vagy másodlagosan érintik a központi idegrendszert. Kiegészítő kódokat kell használni, ha szükséges, az alapvető betegség meghatározásához. F00* Dementia Alzheimer betegségben (G30.-+) Alzheimer kór a központi idegrendszer primér degeneratív megbetegedése, ismeretlen etiológiájú, jellegzetes neuropatológiai és neurokémiai elváltozásokkal. A betegség lappangva kezdődik, lassan, de folyamatosan fejlődik ki az évek sora alatt. F00.0* Dementia Alzheimer betegségben, korai kezdettel (30.0+) Alzheimer kórban jelentkező demencia 65 éves kor előtt, relative gyors lefolyással, a magassabb kortikális funkciók kifejezett, többszörös zavarával. 2-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú presenilis dementia Alzheimer típusú primér degeneratív dementia presenilis kezdettel F00.1* Dementia Alzheimer betegségben, késői kezdettel (G30.1+) Alzheimer betegségben fellépő dementia 65 éves kor utáni kezdettel, általában a 70-es évek végén vagy azt követően lép fel, lassú progressziójú, és a legjellegzetesebb tünete az emlékezetzavar. 1-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú primér degeneratív dementia senilis kezdettel Dementia senilis, Alzheimer tipusú F00.2* Dementia Alzheimer betegségben, atípusos, vagy kevert formájú (G30.8+) A típusos dementia Alzheimer típusa F00.9* Nem meghatározott dementia Alzheimer betegségben (G30.9+) F01 Vascularis dementia A vascularis dementia a köponti idegrendszert ért infarktusok következménye, melyeket vascularis betegség okozott, igy például a hipertóniához társuló cerebrovascularis megbetegedés. Az infarktusok általában kicsik, de kumulatív hatásúak. Rendszerint idősebb korban kezdődik. Beleértve: dementia arteriosclerotica F01.0 Vascularis dementia akut kezdettel Cerebro-vascularis trombózisok, embolusok vérzések sorozatát követően gyorsan kialakuló dementia. Ritka esetben egy nagy infarktus lehet az oka. F01.1 Multi-infarktusos dementia Fokozatosan alakul ki, számos átmeneti keringészavart követően, melyek infarktusok halmazát okozzák a cerebralis parenchimában. Elsősorban corticalis dementia F01.2 Subcorticalis vascularis dementia Mélyen az agyféltekék fehérállományában kialakuló lokális ischemiás destrukciók magasvérnyomásban szenvedő pácienseknél. A klinikai képe nagyon hasonló az Alzheimer kórban kialakuló dementiával, de ellentétben azzal, itt a (cerebrális) cortex általában megkimélt. F01.3 Kevert, subcorticalis és corticalis vascularis dementia F01.8 Egyéb vascularis dementia F01.9 Nem meghatározott vascularis dementia F02* Dementia egyéb máshová osztályozott betegségekben Demenciák olyan esetei, melyeket nem, vagy feltehetően nem Alzheimer kór vagy cerebrovascularis megbetegedések okoztak. Bármely életkorban kezdődhet, mégis ritkán idős korban. F02.0* Dementia Pick betegségben (G31.0+) Középkoruaknál kialakuló dementia, progresszív lefolyással. Korán lassan, fokozatosan megváltozik a személyiség és romlik a szociális beilleszkedés, amit az intellektus, az emlékezés, a nyelvi készségek hanyatlása követ, apátiával vagy eufóriával és ritkán extrapiramidális mozgászavarral.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F02.1*

F02.2*

F02.3*

F02.4* F02.8*

F03

F04

F05

F05.0 F05.1 F05.8 F05.9

Dementia Creutzfeldt-Jakob betegségben (A81.0+) Progrediáló dementia kiterjedt neurológiai tünetekkel, melyeket feltehetően egy átvihető ágens által okozott jellegzetes neuropatológiai elváltozások magyaráznak. Általában a középkorúaknál vagy idősebbeknél alakul ki, de bármely életkorban kezdődhet. Szubakut lefolyású, 1-2 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntington betegségben (G10+) A dementia a kiterjedt központi idegrendszeri degeneráció egyik tünete. A betegséget egy domináns autoszómális gén örökíti át. A tünetek rendszerint a 30-as vagy a 40-es években kezdődnek. A progresszió lassú, 10-15 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntigton choreaban Dementia Parkinson kórban (G20+) A dementia Parkinson kórban alakul ki. Jelenleg még nincs semmilyen elkülönítő klinikai jellegzetessége. Dementia: • paralysis agitans esetén • parkinsonizmusban Dementia HIV megbetegedésben (B22.0+) HIV betegség lefolyása során kialakuló dementia, ahol a HIV fertőzésen kivül semmilyen más társuló betegség sincs amivel a demenciát magyarázni lehetne. Dementia máshol osztályozott betegségben Dementia a következő betegségekben: • cerebralis lipidosis (E75.-+) • epilepsia (G40.-+) • hepatolenticuláris degeneráció (E83.-+) • hypercalcaemia (E83.5+) • szerzett hypothyreosis (E01, E03.-+) • intoxicatio (T36-65+) • sclerosis multiplex (G35+) • neurosyphilis (A52.1+) • niacin hiány (pellegra) (E52+) • polyarteritis nodosa (M30.0+) • SLE (M32.-+) • trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+) • B12 vitamin hiány (E53.8+) Nem meghatározott dementia Praesenilis: • dementia k.m.n. • psychosis k.m.n. Primér degenerativ dementia k.m.n. Senilis: • dementia: • k.m.n. • depressziós vagy paranoid tipus • psychosis k.m.n. Kivéve: Senilis dementia deliriummal vagy akut zavartsággal (F05.1) Szenilitás k.m.n. (R54) Organikus amnesztikus szindróma, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozott Kifejezett károsodása a megőrző emlékezésnek (rövid és hosszú távú memóriának), mialatt a azonnali felidézés (megjegyző emlékezés) megtartott, a szindróma része még az új ismeretek elsajátítási képességének a csökkenése, és az időbeni tájékozatlanság, Konfabuláció kifejezett tünet lehet, de a felfogás és észrevevés valamint más kognitív funkciók, beleértve az intellektust is, rendszerint sértetlenek. A prognózist a kiváltó megbetegedés határozza meg. Nem alkohol okozta Korszakov pszichózis vagy szindróma Kivéve: amnesia: • k.m.n. (R41.3) • anterograd (R41.1) • disszociatív (F44.0) • retrograd (R41.2) Korszakov szindróma: • alkohol indukálta vagy nem osztályozott (F10.6) • egyéb pszichoaktív szer indukálta (F11-19, leggyakrabban a 4. karakter a 6-os) Delirium, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott Nem meghatározott etológiájú organikus cerebrális szindróma, melyet tudatzavar és figyelemzavar, észrevevészavar, gondolkodászavar és emlékezetzavar, valamint a pszichomotorium, az emocionalitás és az alvás-ébrenlét ciklusának a zavara jellemez. Az időtartama változó. Lehet enyhe és nagyon súlyos is. Beleértve: akut és szubakut: • agyi szindróma • zavartság (nem alkohollal összefüggő) • fertőzésekhez társuló pszichosis • organikus reakció • pszicho-organikus szindróma Kivéve: alkohol okozta vagy nem meghatározott delirium tremens (F10.4) Nem dementiához társuló delirium Dementiához társuló delirium A betegség a fenti kritériumoknak megfelel, de dementia (F33-F03) talaján alakul ki. Egyéb delirium Kevert eredetű delirium Nem meghatározott delirium 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F06

F06.0

F06.1

F06.2

F06.3

F06.4

F06.5

F06.6

F06.7

F06.8 F06.9

F07 F07.0

Egyéb mentális rendellenességek, amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott Különböző állapotokat takarnak melyeket vagy a primér cerebralis megbetegedés következtében kialakult központi idegrendszer zavar, vagy a szisztémás megbetegedés, ami másodlagosan érinti a központi idegrendszert, vagy exogén toxikus anyagok vagy hormonok, vagy endokrin zavarok esetleg más szomatikus megbetegedések okoznak. Kivéve: Ha társul: • deliriummal (F05.-) • dementiával, ami F00-F03 alatt van besorolva alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozta (F10-F19) Organikus hallucinosis Állandó vagy visszatérő, rendszerint vizuális vagy akusztikus hallucinációk jellemzik, melyek tiszta tudat mellett jelentkeznek, és az egyén felismerheti őket. Téveseszmék segítségével elaboráció történhet, de a téveseszmék nem uralják a klinikai képet, és a belátás megtartott lehet. Organikus hallucinátoros állapot (nem alkoholos) Kivéve: hallucinosis alcoholica (F15.5) schizophrenia (F20.-) Organikus katatonia Csökkent (stupor) vagy fokozott (nyugtalanság) pszichomotoros aktivítás, kataton tünetekkel. A pszichomotorium szélsőségesen változhat. Kivéve: schizophrenia katatonica (F20.2) stupor: • k.m.n. (R40.1) • disszociatív (F44.2) Organikus paranoid (delusív) [schizophrenia szerű] zavar Állandó vagy visszatérő téveseszmék uralják a klinikai képet. A téveseszmékhez hallucinációk társulhatnak. Előfordulhat néhány tünet, amelyik schizophréniára emlékeztet, mint a bizarr hallucinációk, vagy a gondolkodászavar. Organikus paranoia vagy organikus paranoid-hallucinátoros állapot Schizophrenia szerű pszichózis epilepsiásoknál Kivéve: rendellenesség: • akut és átmeneti pszichózisok (F23.-) • tartós (perzisztáló) paranoid (deluziv) zavar (F22.-) • drog indukálta pszichózisok (F11-F19, a közös negyedik karakter .5) • schizophrenia (F20.-) Organikus hangulat- (affektiv) zavarok A hangulat vagy az érzelmek valamint az általános aktivításszint változása jellemzi, depressziós, mániás vagy bipoláris zavar lehet, (lásd F30-F32), de organikus megbetegedés következtében alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott hangulatzavarok (F30-F39) Organikus szorongás zavar Generalizált szorongás (F41.1) vagy a pánik "betegség" (F41.0) tünetei vagy a kettő kombinációja jellemzi, de organikus megbetegedés következtében alakult ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szorongászavarok (F41.-) Organikus disszociatív zavar Az emlékek, az identitástudat és a pillanatnyi érzések valamint a testmozgások kontrollálása közötti normális integráció részleges vagy teljes megszakadása, ami organikus megbetegedés eredményeként alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavar (F44.-) Organikus emocionális labilitás (asthenia) Jellemzője az emocionális labilitás vagy inkontinencia, fáradékonyság, és számos különböző kellemetlen testi érzet (pl. szédülés) és fájdalmak, de organikus megbetegedés okozza. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szomatoform zavar (F45.-) Enyhe kognitív zavar Jellemzője a memória károsodása, hosszabb időt igénylő feladatok esetén tanulási és koncentrálási nehézségek, jelentős szellemi fáradtság érzése, ha szellemi feladatok elvégzéséről van szó, és új dolgok tanulása szubjektive nagyon nehézkes, még akkor is ha objektíve sikeres is volt. A tünetek nem olyan súlyosak, hogy dementia (F00-F03) vagy delírium (F05.-) diagnosztikus kritériumainak megfelelne. A diagnózist csak akkor adható ha meglévő szomatikus betegséghez kötődik, és nem adható ha az F10-F99 között besorolt mentális vagy viselkedészavar diagnosztizálható. A zavar megelőzheti, társulhat és követheti cerebrális és szisztémás fertőző és szomatikus betegségek széles változatát, de a központi idegrendszer érintettségének közvetlen bizonyítéka nem szükségszerűen észlelhető. El lehet különíteni encephalitist követő szindrómától (F07.1) és post-commotios szindrómától (F07.2) a különböző etiólógia alapján és mert a tünetek lényegesen szűkebb területre korlátozódnak, valamint rövidebb ideig tartanak. Egyéb meghatározott mentális zavar, amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi betegség okozott Epilepsziás pszichózis k.m.n. Nem meghatározott mentális zavar amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi megbetegedés okozott Organikus: • agyi szindróma k.m.n. • mentális zavar k.m.n. Agyi betegség, károsodás és diszfunkció, által okozott személyiség- és viselkedészavarok A személyiség és a viselkedés megváltozása, ami reziduális vagy járulékos központi idegrendszeri betegségnek, sérülésnek vagy diszfunkciónak tulajdonítható. Organikus személyiségzavar Jellemzője a premorbid személyiséghez képest a megszokott viselkedési minták jelentős megváltozása, ami magába foglalja az érzelmek, a szükségletek, impulzusok kifejezésének a módosulását. A kognitív funkciók és a gondolkodás károsodása, a szexualitás megváltozása szintén a klinikai kép része lehet. Organikus: • pseudopsychopathia • pseudoretardált személyiség Szindrómák: 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

depenöenciát okoz (4. minden meghatározott anyag esetében. hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. dohány. A pszichoaktív szer azonosításához a rendelkezésünkre álló összes forrást használni kell. 2 Dependencia (szindróma) Viselkedési. karakter a használt anyagot azonosítja. pszichózist nem okozó agyi szindróma Egyéb meghatározott személyiség és viselkedészavar.1 F07. Kivéve: organikus személyiségzavar (F07. mely egészségkárosodást okoz. alkohol. Contusiót követő szindróma (encephalopathia) Traumát követő. A legtöbb gyógyszerszedő általában egynél több pszichoaktív szert szed. Akut alkoholmérgezés (részegség) "Bad trips" (kábitószerek esetében) Patológiás intoxikáció Transz és kontroll zavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén . (ami általában eszméletvesztéssel járt) követő változatos tünetegyüttes. de mindegyik kapcsolatban van egy vagy több pszichoaktív szer használatával.1) meghatározott személyiségzavarok (F60. illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara. 1 Káros használat (abusus) A pszichoaktív szer használatának olyan módja. vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag különböző gyógyszerek széles fajtáira. karakter a klinikai állapot kódolására szolgál az F10-F19-es csoportokhoz: . karakter a . koma. delirium. ha más szert toxikus mennyiségben szed az illető (a közös 4. irritábilitás. vagy egyéb zavart (a közös 4.9 F09 • frontális lebeny • limbikus epilepsziás személyiségzavar • lobotomiát követő • leukotomia utáni Kivéve: Tartós személyiségváltozás: • katasztrófa átélése után (F62. karakter azonosítja a klinikai állapotot. Alkoholizmus Dipsomania Drog függőség . Az alapvető különbség az organikus személyiség zavarhoz képest. és idővel oldódik. vagy ha a mennyiség káros (közös 4. a nagy mennyiségű alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok). fáradtság. a drog szedésének az előnybe részesítése más aktívitásokkal szemben. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. melyek különböznek súlyosságukban.com . koncentrálási és szellemi munkavégzési nehézség. A 3. kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese. Másik diagnozist akkor kell adni. amit a központi idegrendszer müködészavara. mint szédülés. melyeket nem feltétlenül orvosilag rendelték. a 4. a használatának a kontrollálási nehézsége. kell a töbszörös drog használatot diagnosztizálni.3-. személy beszámolóját. vagy egyéb bozonyítékokat.m. A komplikáció lehet trauma. de nem mindegyik negyedik karakter használható mindegyik anyag esetében. amelyik ismételt használatot követően alakulhat ki. a vér és más testfolyadékok elemzését. teljes tünetmentességgel.9) Csak azokban az esetekben ahol a pszichoaktív szer szedés kaotikus (rendszertelen) és elkülöníthetetlen. A zavar közvetlenül kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával.n. Jobb hemisphaerium organikus sérüléséhez köthető affektív zavar Nem meghatározott személyiség és viselkedészavar.2 F07. vagy a különböző pszichoaktív szerek összetétele megállapíthatatlan.8 F07.0) Post-commotios szindróma A fejtraumát. emelyik felelős a legtöbb klinikai tünetért. valamint néha fizikai megvonási tünetek. vagy ha egy 3. affektív vagy viselkedési zavar. vagy diazepam). A kódokat ha szükséges használni kell. sérülése és betegsége okozott. változatos viselkedésmodosulás.1) postconcussionalis szindróma (F07. (F29) Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19) Ez a blokk a zavarok széles körét öleli fel. karakter a 2-es). hogy ez reverzibilis. megnövekedett tolerancia.2) postencephalitiszes szindróma (F07. karakter az 1-es). A következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére. A komplikáció függ a kapott (gyógy)szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától.F07. a káros következmények ellenére a szedés folytatása. Pszichoaktív szer abuzus . emlékezetzavar.m. amit a központi idegrendszer müködészavara. sérülése és betegsége okozott. kivéve ha szövetkárosodás vagy más komplikació nem lépett fel. és más egészségügyi szövődmény. 0 Akut intoxikáció Pszichoaktív szer adását követően kialakuló tudat.és percepciózavar.-) Postencephalitises szindróma Variális vagy bakteriáli encephalitisből való felépülés után észlelehető nem specifikus. A fő diagnózist annak az anyagnak (vagy anyagcsoportnak) megfelelően kell felállitani. görcsök. és hiányérzet. 3 Megvonási szindróma 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. a jellemző fizikai és pszichológia tüneteket. karakter a . klinikai jeleket és viselkedést. aspiráció.n. Kivéve: pszichózis k. kognitív. A károsodás lehet fizikai (mint pl.) Kivéve: dependenciát nem okozó anyagok abúzusa (F55) A következő 4. klinikai formájukban. • szimptomás k. mint a páciens tulajdonában lévő drogot. Organikus pszichoszindróma Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség Pszichózis: • organikus k.n. emocionális izgalom vagy alkohol tolerancia.0).0) • pszichiátriai betegség után (F62. (F19. Ez magában foglalja az autoanamnesist.m. csökkent stressz-. alvászavar.

n. hogy a pszichoaktív szer használat okozta reziduális állapotról van szó.m.Dohányzás okozta mentális. ahol a fenti állapot kezdete későbbi mint a pszichoaktív szerek használata. A flashback-et el lehet különíteni a pszichótikus állapottól annak átmeneti. pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy stupor).m. de nem mindig észlelhető. vagy nem meghatározott Kivéve: nem alkohol indukálta Korszakov pszichózis vagy szindróma (F04) .Kokain használata által okozott mentális.Illékony oldószerek (spray) okozta mentális. csak akkor kódolható itt. A megvonás komplikációja lehet az alkalmi konvulzió. téveszmék (gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal).com . személyiségben és viselkedésben sokkal tovább tart. 4 Megvonási szindróma deliriummal Az az állapot.6) • pszichótikus állapot (F10-F19 a közös negyedik karakter a . de enyhe tudatzavar.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F11. ha határozottan bizonyítható. és abnormális affektusok. Delirium tremens (alkohol indukálta) . A kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe. mikor a megvonási szindróma szövődik deliriummal. ha organikus okok is számításba jönnek a delirium kialakulásában. Alkohol és drog okozta amnestikus szindróma Alkohol vagy más pszichoaktív szer által indukált Korszakov pszichózis vagy szindróma.és viselkedészavarok 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. . a közös negyedik karakter a . legutoljára használt dózis nagyságától függ.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F17. percepció zavarai.. affektusokban.Alkohol okozta mentális.7) . és az amnesztikus deficit összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F18.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F14. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukálta reziduális vagy késői kezdetű pszichózis (F10-19. lefolyása alapján. az F05.Hallucinogének használata által okozott mentális . Az azonnali felidézés (a megjegyző emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb mértékben károsodtak mint a távoliak.Opiátok használata okozta mentális.5) • 8 Egyéb mentális és viselkedészavarok • 9 Nem meghatározott mentális vagy viselkedészavarok PSZICHOAKTIV SZER HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (F10-F19) F10. Alkoholos: • hallucinosis • féltékenység • paranoia • psychosis k. Az időérzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembetűnő.pdffactory.A szer állandó használatát követően relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböző. Jellemzik a hallucinációk (tipikusan akusztikusak. 6 Amnesticus szindróma A megőrző emlékezés (a rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt a szindrómát. lehetséges.n. és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények megduplázódása szerint.Cannabis és származékai által okozott mentálisés viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F13.Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális és viselkedészavarok beleértve a koffeint [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F16. de gyakran több mint egy szenzoros modalításuak).és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F12. Alkoholos dementia k. Konvulziok szintén előfordulhatnak. Konfabuláció kifejezett lehet. 7 Reziduális és késői (kezdetű) pszichótikus zavar Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban. mint ahogy azt észszerűen pszichoaktív szer hatás esetén várható volna.pontban leírt kritériumok szerint. változatos csoportjai a tüneteknek. A kezdete és a lefolyása időben behatárolt.8 pontnál kell besorolni.Nyugtatók és altatók használata által okozott mentális. és a tünetek nem magyarázhatók akutointoxikációval vagy megvonással. Más kognitív funkciók relatíve jól megkíméltek. A sensorium tiszta. akkor az F05. és a pszichoaktív szer típusától valamint az abbahagyás vagy a jelentős mérséklés előtti.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F15. 5 Pszichótikus zavar Pszichótikus tünetek egy csoportja észlelhető pszichoaktív szer használata vagy azt követően. időnként nagyon rövid idejű. Alkoholizmushoz társuló agyi szindróma Dementia és más enyhe formái a perzisztáló kognitív funkciózavarnak Hallucinációt követő percepciózavar Flashbacks Késői kezdetű pszichoaktiv szer indukálta pszichótikus zavar Hallucinációt követő percepciózavar Reziduális: • affektív zavar • személyiség és viselkedészavar Kivéve: Alkohol és pszichoaktív szer indukálta: • Korszakov szindróma (F10-F19 a közös negyedik karakter a . Azokban az esetekben. épp úgy mint az új dolgok megtanulási nehézsége. az intenzív félelemtől az eksztázisig. nem súlyos zavartság.

0 Paranoid schizophrenia A paranoid schizophrenia eset. A schizophrenia negatív vagy pozitív tünetei közül néhánynak meg kell lennie. A prognózis rossz. Schizophrenia nem diagnosztizálható igen kifejezett mániás vagy depressziós tünetek esetén. Beleértve: drogok helytelen használata k.2 Kataton schizophrenia A kataton schizophrenia klinikai képét a pszichomotorium szélsőséges zavarai uralják. és schizophrenia kialakulását követi. A heves izgatottság feltűnő jellegzetessége ennek a szindrómának. A katatonia kombinálódhat élénk szcenikus hallucinációkkal kisért oneiroid (álomszerű) állapottal.5 Reziduális schizophrenia A schizophrenia krónikusan progrediáló típusa. ami változhat az extrém hiperkinezistől a stuporig.2. Hebephreniát normálisan csak serdülőknél és fiatal felnőtteknél lehet diagnosztizálni.4) F20.pdffactory.2 altípusokba. nem verbális kommunikáció (az arckifejezésekkel.2) krónikus nem differenciált schizophrenia (F20.8) paranoia (F22. melyet nem feltétlenül irreverzibilis. A schizophrenia lefolyása lehet folyamatos. progresszív vagy stabil deficitekkel. személyben beszélnek a páciensről. Ha schizophrenia tünetei már nem észlelhetők. F20 Schizophrenia Általánosságban a gondolkodás. külső irányítottságról való meggyőzödöttség. Kivéve: schizophrenia: • akut (nem differenciált) (F23. melyben a hangulatzavar kifejezett. mint ennek a csoportnak a legfontosabb tagja.- PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a hangok egyes szám 3. initiativa szegénység. Az affektusok. Paraphrenia (schizophrenia paraphrenica) Kivéve: involuciós paranoid állapot (F22. a percepció kóros értelmezése. anélkül hogy bármelyik tisztán meghatározó volna. A legfontosabb pszichopatológiai tünetek a következők: gondolat echo (a gondolatok visszhangosodása).2) schizophren reakció schizotipusos zavar (F21. Kataton stupor Schizophren: • katalepsia • katatonia • flexibilitás cerea F20. amelyik megfelel a schizophrenia általános kritériumainak. elhanyagoltság.5) schizophreniát követő depresszió (F20.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. passzívitás. Amennyiben a schizophrenia tünetei floridak és kifejezettek. különösen az affektusok elsivárosodása és az akarat-szegénység (közömbösség). mert viszonylag gyorsan alakulnak ki a negatív tünetek. de nem uralják már a képet. gondolkodászavar és negatív tünetek. a téveseszmék és a hallucinációk átmenetiek és fragmentáltak.[Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által okozott mentális. A hangulat sekélyes.com . hogy melyik az amelyik felelős a domináló tünetekért. az utóbbinál a közös 4. F20. mint pl. de meghatározott kognitiv deficit kialakulhat a lefolyás során. akusztikus hallucinációk. vagy viszonylag enyhék. akkor a schizophrenia megfelelő altípusát kell diagnosztizálni. a percepció torzulása (széttöredezése) és nem megfelelő és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a schizophreniákat. vagy epizódikus. SCHIZOTYPIÁS ÉS PARANOID (DELUSIV) RENDELLENESSÉGEK (F20-F29) A csoportban együtt található a schizophrenia. gondolatok betoldása. amelyik elhúzódhat. vagy kommentálják.4 Scizophrenia utáni depresszió Depresszió. az akarati élet és beszéd zavara.0) F20. érzelmek elsivárosodása. Dezorganizált schizophrenia Hebephrenia F20. Szociális izolációs tendencia figyelhető meg. Atípusos schizophrenia Kivéve: akut schizophrenia szerű állapot (F23. A kényszerű poziciók és attitüdők hosszú időn át fentállhatnak.2) • ciklikus (F25. a viselkedés felelőtlen (meggondolatlan) és kiszámíthatatlan valamint a mannerismus (gesztikuláció) általános.-). a hanglejtésekkel és testtartással). a beszéd inkoherens. Ugyancsak nem diagnosztizálható schizophrenia nyilvánvaló idegrendszeri megbetegedés esetén valamint drog intoxikáció vagy megvonás állapotában. karakter az 5-ös. dominancia vagy passzívitás.) F20. a gondolatok dezorganizáltak. illetve lehet egy vagy több epizód teljes vagy részleges remisszióval. a tartós paranoid (deluzív) zavar és az akut és átmeneti pszichosisok nagyobb csoportja. a beszéd elsivárosodása. a gondolatok szétsugárzása (telekomunikációs eszközzel). vagy az automatikus engedelmességtől a negatívizmusig.n. a schizotypiás zavar. és szegényes közösségi (társas) aktivitás. 6 F19. a szemkontaktus fenttartásával. nem odaillő. depressziót kell diagnosztizálnunk (F32. hisz számtalan többféle szert szedő maga sem tudja a szedett szerek pontos alkotórészeit. gyakran paranoid téveseszmék észlelhetők. és kataton tünetek vagy teljesen hiányoznak. ha a használt pszichoaktív szerek biztonsággal nem azonosíthatók vagy ismeretlenek. A schizoaffektív zavar ellentmondásos természete ellenére ebben a csoportban maradt. de nem állapítható meg. elvonása. negatív tünetek jellemeznek. SCHIZOPHRENIA. de nem illik bele az F20.: meglassult pszichomotorium. csak ha egyértelműen korábban jelentek meg a schizophren tünetek. Ebben az állapotban magas az öngyilkosság veszélye. Ha hasonló állapot alakul ki epilepsia vagy más idegrendszeri megbetegedés esetén akkor az F06. ha legalább kettő vagy több pszichoaktív szer használatáról van szó.3 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia Olyan pszichótikus állapot. ha pszichoaktív szer használata váltotta ki akkor az F10-F19 kódok alatt kell besorolni.m. A tudat tiszta és az intellektuális képességek megtartottak. Szintén használható.0F20. vagy több mint egy altípus tüneteit mutatja.1 Hebephrenia A schizophrenia azon fajtája.n stabil. szegényes. amikhez általában akusztikus hallucinációk valamint percepciózavarok társulnak.

különösen idősek esetében.-). térbeni és autopszichés dezorientáció nem állandó vagy nem elegendően súlyos szervi. melyet a pszichótikus.9 F21 F22 F22. Időnként átmeneti pszichótikus állapotot mutathat heves illúziókkal. mint meggyöződöttség kivülről történő irányítottságról. Ha a zavar tartósan fentáll. mint a téveseszmék. Latens schizophren reakció Schizophrenia: • borderline • latens • praepsychoticus • prodromalis • pseudoneuroticus • pseudopsychopathias Schizotypusos személyiségzavar Kivéve: Asperger szindróma (F84. időnként napokon belül.0) Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar A téveseszme vagy téveseszmék mellett állandó akusztikus hallucinációk vannak. Paranoia (Deluzív zavar) Mind egyedülálló téveseszme. és csak a klinikai kép elenyésző részét alkotják.8 F20. Lefolyása általában megegyezik a személyiségzavarokéval.1) Perzisztens delusionalis rendellenességek Perzisztens (tartós) paranoid (deluzív) zavarok Különböző zavarokat foglal magába.pdffactory. mind az ehhez kapcsolódó (másodlagos) téveseszmék jellemzik. paranoid vagy bizarr gondolatokat. gyakran néhány héten belül. időnként élethossziglan jelen lehetnek. • pszihózis k.9 F23 F23.6 F20. markáns és jellegzetes tünetei soha sem észlelhetők. szokatlan vagy különc viselkedést. ha igen akkor rendszerint a stresszt okozó esemény 1-2 héttel a zavar kezdete alőtt észlelhető. melyek nem "ütik meg a téveseszmék szintjét".2) Nem meghatározott schizophrenia Schizotypiás rendellenesség Fő jellemzője a különc viselkedés.F20. valamint a gondolkodás és az affektusok különböző anomáliái (eltérései). Zavartság. melyek csak néhány hónapig tartanak az F23 alatt az átmeneti pszichótikus zavarok közé kell besorolni.0 F22. és az összes teljesítménye hanyatlik. hallucinációk.3) • schizophrenia (F20. akkor revidiálni kell a beosztást (diagnózist). és a megszokott viselkedés jelentős megváltozása. a schizophrenia vagy az affektív csoportokba. fokozatosan erősődő kialakulását értjük. de a schizophrenia határozott. Szervi eredetnek semilyen jele nem észlelhető. A téveseszme(mék) tartalma nagyon változó lehet. Teljes tünetmentesség általában néhány hónapon belül bekövetkezik. Kivéve: rövid schizophreniform zavar (F23. de fokozatosan egyre kifejezetebb különc magatartás észlelhető. melyekben hosszan tartó téveseszme(ék) az egyedüli vagy a legszembetűnőbb tünet. Paranoia Paranoid (deluzív): • psychosis • állapot Paraphrenia Sensitiver Beziehungswahn Kivéve: paranoid: • személyiségzavar (F60.3) • reakció (F23.n.0) • pszichogén pszichosis (F23.0 Krónikus nem differenciált schizophrenia Schizophrenia reziduális állapota Restzustand (schizophrenias) Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia) A tünetek szinte észrevétlenül alakulnak ki. melyek önmagukban nem elegendőek a schizophrenia diagnosztizálásához (F20. téveseszmékre emlékeztető gondolatokkal.8 F22. Az akut kezdeten az egyértelműen abnormális tünetek két héten belül. tanácstalanság gyakran észlelhető.com . Ámbár időnként. vagy nem megfelelő affektusokat. A fenti diagnózist kizárják: érthető beszédet tartalmazó és hosszantartó akusztikus hallucinációk.5) Schizoid személyiségzavar (F60.-) Deluzív dysmorphophobia (diszmorfofóbias téveseszmés zavar) Involuciós paranoid állapot Paranoia querulans Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar Akut és átmeneti pszichótikus rendellenességek Heterogén csoport. a közösségi.m. melyek hasonlítanak a schizophreniában észlelhetőkre. A zavar társulhat akut stresszel. az érzelmek (affektusok) elsivárosodása. ha nem schizophreniások. Nincs határozottokezdete és kifejlődése. kényszergondolatokat. átmeneti hallucinációk nem zárják ki a diagnózist.m. melyek hosszan fentállnak. és a kőzponti idegrendszer igazolt betegsége. Azokat a téveseszmékkel járó (deluzív) kórképeket.n. tünetek hirtelen kezdete jellemez. percepció zavarai. organikus delirium diagnózisának a felállításához (F05. A reziduális schizophreniára jellemző negatív tünetek kifejezett pszichótikus epizód jelentkezése nélkül alakulnak ki. Egyéb schizophrenia Coenaesthopatias schizophrenia Schizophreniform: • rendellenesség k. és nem sorolható be az organikus kórképek. szociális izoláció tendenciáját. anhedoniát. melyek általában külső provokáció nélkül jelentkeznek. A tünetek magukba foglalhatják a hideg. Akut polimorf pszichótikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül) 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.és észrevevészavart. szociális elvárásoknak nehezen tud megfelelni. de az időbeni. akusztikus vagy más típusú hallucinációkkal. gondolkodás. schizophrenia tünetei. vagy schizophrenia tünetei.

melyben az epizódok többsége depressziós típusa a schizoaffektív zavarnak. Egyéb nem organikus pszichótikus rendellenességek Téveseszmékkel vagy hallucinációkkal járó zavarok. akut és átmeneti psychozisok (F23. Az inkongruens hangulattal társuló pszichótikus tünetek affektív megbetegedésben nem indokolják a schizoaffektív zavar diagnózisát.-).-) Bouffée délirante schizophrenia tüneteivel Cikloid pszichosis schizophrenia tüneteivel Akut schizophreniform pszichózis (pszichótikus zavar) Akut pszichózis.-). a mánia pszichótikus típusába (F30.9 F24 F25 F25. a téveseszmék a többiekben csak indukáltak (kiváltottak) és megszünnek ha elkülönítik öket. Akut. vagy a súlyos depressziós epizód (F32.0F23.pdffactory.2).n. ha az epizódok túlnyomó többsége mániás típusú schizoaffektív zavar.8) Egyéb akut döntően paranoid (delusív) pszichótikus zavar Akut pszichózis.n. Krónikus hallucinátoros pszichózis Nem organikus pszichózis k. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist fel kell csrélni schizophreniára. de jelentősen változnak napról napra.n. akkor F20-F29 alatt kell besorolni.m. és a pszichosis tünetei nem elegendőek schizophrenia diagnosztizálásához (F20. Folie á deux Indukált: • paranoid zavar • pszichótikus zavar Schizoaffektív rendellenességek Epizódikus zavarok. óráról órára. (F99) 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha az affektív tünetek már meglévő skizofréniában jelentkeznek. a perzisztáló paranoid (deluzív) zavar (F22. Schizoaffektív zavar mániás típusa Mind a mánia. nem differenciált schizophrenia Rövid schizophreniform: • zavar • pszichózis Oneirophrenia Reactio schizophreniformis Kivéve: organikus paranoid (deluzív) (schizophreniform) zavar (F06.-). Pszichózis k.-).-).3) csoportjaiba.F23.-). k.m.1 F25.n. Reaktív pszichózis Indukált delusionalis rendellenességek A deluzív zavar egyidőben két vagy több embert érint.3 F23. vagy ahhoz társulnak vagy kisérik a meglévő paranoid (deluziv) zavart. és a polimorf instabilitás hiányzik. Kivéve: mentális zavar k.1 F23.m. nagyon gyakori. Ha a tünetek tartóssá válnak a diadnózist meg kell változtatni perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavarra (F22. A diagnozist egy epizód vagy ismétlődő epizódok esetén is lehet használni. mely nem illeszthető a schizophrenia (F20. melyeken a schizophrenia és a depresszió vagy mánia tünetei egyidőben észlelhetők. melyben szembeszökőek a hallucinációk. Érzelmi zaklatottság az eksztázistól a boldogságon át a szorongásig és az irritábilitásig. A sokalakúság és az instabilítás jellemző a teljes klinikai képre. és ugyanilyen gyorsan teljesen megszünnek a tünetek anélkül hogy ismét jelentkeznének. de csak egy hónapja állnak fent. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist schizophreniára kell változtattni (F20.m.8 F25.2) schizophreniform zavar k. Ha a téveseszmék állandósulnak a diagnózist fel kell cserélni perzisztáló paranoid (deluzív) zavarra (F22. Schizoaffektív pszichózis depressziós típusa Schizophreniform pszichózis depressziós típusa Schizoaffektív zavar kevert típusa Ciclikus schizophrenia Kevert schizophren és affektív zavar Egyéb schizoaffektív zavar Nem meghatározott schizoaffektív zavar Schizoaffektív pszichózis k.0 F25. Paranoid reakció Pszichogén paranoid pszichózis Egyéb akut és átmeneti pszichótikus zavar Minden más meghatározott (körülírt) akut pszichózis. vagy ismétlődő. Csak egyikőjüknek van valódi pszichózisa.2 F23.m. vagy perceptuális zavarok. (F20.9 F28 F29 Akut pszichótikus zavar.-) Bouffée délirante schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott Cikloid pszichosis schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott cikloid pszichózis Akut polimorf pszichótikus zavar schizophrenia tüneteivel Akut polimorf és instabil pszichótikus tünetek hasonlóak az F23. az instabilitás ellenére néhány schizophreniára jellemző tünet az idő nagyobbik részében észlelhető.m. de a tünetek külön-külön nem elegendőek a schizophrenia vagy affektív zavar diagnózisához. melynél organikus ok kizárható és nem illeszthető az F23.2 F25. Nagyon gyakran gyorsan pár nap alatt alakulnak ki. de egyik zavar tünetei sem elegendőek önmagukban a mánia vagy schizophrenia diagnózisához.8 F23. téveseszmék.com .n. melyben a tünetek relative stabilak és schizoprenia tüneteivel megegyeznek. akiket szoros érzelmi szálak kötnek össze.0 alatt leírtakkal. és a schizophrenia kritériumai nem teljesülnek (F20. de külön külön egyik csoport diagnózisához sem elegendőek. Schizoaffektív pszichózis mániás típus Schizophreniform pszichózis mániás típusa Schizoaffektív zavar depressziós típusa A schizophrenia és a depresszió tünetei egyaránt kifejezettek. Az epizód lehet egyszeri. melyben a klinikai képet elsősorban a meglehetősen stabil téveseszmék vagy hallucinációk alkotják. Nem meghatározott akut és átmeneti pszichótikus zavar Rövid reaktív pszichózis.3 pontokba (a megfelelő kritériumok alapján).n. mind a schizophrenia tünetei kifejezettek.

m.2 Bipoláris affektív zavar.0) F31. és az egyes epizódok kezdete gyakran stresszt okozó eseményekhez köthető. F30 Mániás epizód A következő altételek csak egyes epizódokra használhatók. Az ide tartozó zavarok többsége ismétlődő. jelenlegi epizód súlyos depresszió. egyszeri mániás epizó familiarity F30. depresszió.com . ami túlzott aktivításban. A figyelmét nehezen tudja lekötni.-). elővigyázatlanná.0 Hipománia A hangulat tartós mérsékelt emelkedettségével. és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. az energia növekedését és az aktivítás fokozódását (hipománia és mánia). amelyek közvetlenül a pácienshez szólnak) társulnak.7 Bipoláris affektív zavar. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán. illetve könnyen érthető a hangulat és az aktivítás változásának az összefüggésében.1) és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. ami változhat a gondtalan vidámságtól a kontrollálhatatlan izgatottságig.2). egyszeri mániás epizód (F30. jelenleg remisszióban 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.0. hogy ez jelentős problémát okozna a munkavégzésben vagy elutasítást a környezet részéről. F30. Az önértékelés jelentősen nő. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetekkel (F32. Hipománia vagy mánia ismételt epizódjait is bipoláris zavarként kell besorolni (F331. F30. mániás vagy kevert affektiv epizódja. pszichótikus tünetek nélkül (mint F30.organikus vagy szimptómás pszichózis k.n.pdffactory. jelenlegi epizód súlyos depresszió. F31. F31. Korábbi jelleméhez képest idegenné (énidegenné) válik.4 Bipoláris affektív zavar. megnövekedett szexuális aktivítás. F31. valamint ennek az ellenkezőjét. mániás depressziós vagy kevert epizódja. (F09) HANGULATZAVAROK (AFFEKTIV RENDELLENESSÉGEK) (F30-F39) Ez a csoport olyan zavarokat foglal magában. és nem odaillővé teszi a környezet szemében.2 Mánia pszichótikus tünetekkel Az F31.5 Bipoláris affektív zavar. vagy kevert). pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg depressziós. F31. A többi tünet általában másodlagos.1 pontban leírt klinikai képhez (megalomán) téveseszmék vagy hallucinációk (általában hangok. megnövekedett energiával és aktivítással. Azon egyének hypomán és mániás epizódját. pszichótikus tünetekkel (mint F30. mánia. A hangulat. hipomán. mánia. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetek nélkül (F32.2). hogy a pácienst nem lehet megérteni vagy képtelen hétköznapi kommunikációra. és csökkent alvásigény gyakran észlelhető anélkül. Mánia: • hangulat kongruens pszichótikus tünetekkel • hangulat inkongruens pszichótikus tünetekkel Mániás stupor F30.8) Beleértve: mániás-depressziós: • megbetegedés • pszihózis • reakció Kivéve: bipoláris zavar. (túlzott motoros aktivítás) és a gondolatok rohanása (gondolattolulás) olyan extrém.1 Mánia pszichótikus tünetek nélkül A hangulat emelkedését a környezet már nehezen tolerálja. általában kifejezett jó közérzettel. Beleértve: bipoláris zavar. grandiózus elképzelésekkel és túlzott kompetencia érzésével. barátságosság. vagy a nyugtalanság.9 Nem meghatározott mániás epizód Mánia k. vagy kevert). ez a változás magában foglalja egyrészt a hangulat emelkedését. mániás vagy kevert affektív epizódja.n. depresszió. F31. amelyekben az alapvető a hangulat vagy az érzelmek zavara a depressiótól (szorongással vagy anélkül) az emelkedettségig (mániáig). jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg mániás. túlzott kedvesség. kik korábban már átestek egy affektív epizódon (mániás. kevert) a bipoláris affektív zavarként kell kódolni (F31.-) Cyclothymia (F34.3 Bipoláris affektív zavar. Kivéve: egyszeri kevert affektív epizód (F38. F31.0 Bipoláris affektív zavar. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán. beszédesség. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg mániás. a hangulati élet és az aktivítás szignifikáns változásával járó epizód. Az emelkedett hangulat megnövekedett energiákkal társul. sokszor jelentős zaklatottság (szórakozottság) figyelhető meg.1). depresszió. és fizikai és szellemi teljesitőképességgel jár. depressziós. A szokásos szociális kontroll (gátlások) hiánya a viselkedést vakmerővé. és korábban volt legalább egy igazolt hypomán.8 Egyéb mániás epizód F30.0) F31. a hangulat esését és a lelki energiák csökkenését és az aktivítás elszegényesedését (depresszió).3).1 Bipoláris affektív zavar. A hangulat változása rendszerint együttjár az aktivítás szintjének a változásával. mániás vagy kevert affektív epizódja.6 Bipoláris affektív zavar.és magatartászavarhoz hallucinációk és téveseszmék nem társulnak.m. F32. beszélési kényszerben valamint az alvásigény csökkenésében nyilvánul meg. F31 Bipoláris affektív zavar Jellemzője két vagy több. jelenleg enyhe vagy közepes depressziós epizód A páciens jelenleg depressziós. jelenleg kevert tünetek észlelhetők A páciensek korábban már volt egy igazolt hipomán. vagy kevert). pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg depressziós. mint az enyhe vagy közepes depressziós epizód esetén (F32. és jelenleg a mánia és a depresszió tüneteinek a keveredése vagy gyors váltakozása észlelhető. Irritábilítás és önteltség és durva viselkedés váltja fel a szokványosabb euphoriás szociábilítást. mánia. fokozott szociábilitás. jelenleg hipomán epizód A páciens jelenleg hipomán és korábban már volt legalább egy "affektív" epizódja (hipómánia.

és úgynevezett "szomatikus" tünetekkel társulhat. A tünetek számának és súlyosságának a függvénye. Egyszeri epizódja a: • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depressziós pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichózisnak Egyéb depressziós epizód A típusos depresszió A "maszkirozott" (lárvált) depresszió egyszeri epizódja k. jelenleg súlyos depressziós epizód. de legtöbb aktivítását folytatni tudja. az érdeklődés és a koncentrálókészség csökken. pszichótikus tünetek nélkül 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.9 F33 F33. és valamilyen formában büntudat és értéktelenség érzése lép fel. étvágytalanság. és tevékenységének az elsivárosodásától. és a kórelőzményben mánia nem szerepel.3 F32. Az önértékelés is megfogyatkozik.1) Rekurrens (ismétlődő) depresszió. A hallucinációk és téveseszmék a hangulattal kongruensek lehetnek. ahogy az F32.8 F32. Lehetnek enyhe hangulati emelkedések és túlzott aktivítás (hipománia). Beleértve: egyszeri epizódja a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depressziónak Kivéve: alkalmazkodási zavar (F43.0 pontban le van irva. dehydratio és öngyilkosság fordulhat elő. Beleértve: ismétlődő epizódjai a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depresszió szezonális depresszió Kivéve: visszatérő rövid depresszív epizódok (F38. hogy a megszokott hétköznapi aktivítás lehetetlenné válik. jelenleg enyhe depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód enyhe. Az alacsonyan fekvő hangulat csak mérsékelten változik napról. és ha előfodul a diagnózist bipoláris affektív zavarra (F31.2 pontban leírt klinikai képhez hallucinációk.1 pontban le van írva.9 F32 F32. Agitált depresszió } Maior depresszió } egyszeri epizódja pszichótikus tünetek nélkül Vitalis depresszió } Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel A 32. Ismétlődő depressziós rendellenesség Az F32 pontban leírt depresszió ismétlődő epizódjai jellemzik ezt a csoportot. Az öröm képessége. mint érdektelenség.n. A pácienst nagyon zavarják a tünetei. Életet veszélyeztető éhezés. és örömteli érzések hiánya.0) Enyhe depressziós epizód 2-3 a fent emlitett tünetek közül rendszerint megvan.8 F31. vitalis depresszióval. a kezdet lehet akut. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. hogy enyhe. vagy lappangó és hetektől egészen hónapokig tarthat.pdffactory. korábbi beosztásokban szereplő mániás-depressziós depresszióval.napra és relatíve független a környezettől. Nem meghatározott depressziós epizód Depresszió k. Közepes depressziós epizód 4 vagy több tünet észlelhető a fentiek közül. Az ismétlődő depresszió súlyossabb formái (F33. jelentős pszichomotoros retardáció.n.1 F32.com .3) sok hasonlóságot mutatnak korábbi elképzelésekkel egyező. közepes vagy súlyos depresszióról beszélünk-e.-) amikor magatartászavarral társul (F91. mánia. jelenleg közepes depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód közepessen súlyosságú. melancholiával.2 A páciensnek korábban már volt egy igazolt hipomán.0 F33. Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetek nélkül A fent felsorolt tünetek közül több igen kifejezett és sanyargató formában észlelhető.1 F33. F33.m.2 F32. A depresszió rosszabb a reggeli órákban. fogyás. de nem feltétlenül azok. depresszió vagy kevert). Öngyilkossági gondolatok és kisérletek gyakoriak valamint számos úgynevezett szomatikus tünet is előfordul. ahogy az F32.-) kell megváltoztatni. és endogén depresszióval.2) ismétlődő depresszió (F33. és egy másik affektív epizódja (hipománia. A profilaktikus kezelés alatti remissziót is itt kell kódolni. közepes vagy súlyos depresszió tipikus esetében a páciens szenved a hangulat esésétől. és a szexuális vágy (libido) csökkenése.F31. anélkül. több órával a megszokott idő előtt való felébredés.m. Számtalan depressziós epizód után sem lehet teljesen kizárni mániás epizód jelentkezését. mániás vagy kevert epizódja. kifejezetten fáradékony. Egyéb bipoláris affektív zavar Biipoláris II. gyakran a kapott antidepresszivum hatására. különösen a depressziós epizód végén. pszichomotoros retardáció vagy stupos társul olyan súlyos formában. megszokott aktivításának a fenttartása.és F92. hogy a depressziós epizódtól függetlenül a hangulat emelkedése vagy az energiák növekedése lenne észlelhető (mánia). Depresszív zavar k.2. de jelenleg és már több hónapja nem szenved semmilyen kifejezett hangulatzavartól.0 F32.m. Alvászavar lép fel. Tipikus esetben elveszett az önértékelés. Az első epizód bármelyik életkorban előfordulhat a gyermekkortól az öregségig. és az étvágy csökken. Rekurrens (ismétlődő) depresszió. és a páciens számára nagy nehézséget okoz a hétköznapi. Rekurrens (ismétlődő) depresszió..n. energiáinak csökkenésétől. téveseszmék. agitáció. és értéktelenség és bűntudat észlelhető. zavar Visszatérő mániás epizód Nem meghatározott bipoláris affektív zavar Depressziós epizód Az enyhe.

közepes vagy súlyos ismétlődő (rekurrens) depresszió diagnozisához (F33. jelenleg remisszióban A páciens 2 vagy több depressziós epizódja volt. A phobiát okozó helyzetek elkerülése a legkifejezettebb.1 Dysthymia Krónikus. melyben a tünetek nem elegendően súlyosak vagy hosszúak a bipoláris affektív zavar (F31.9 Nem meghatározott rekurrens depresszió (zavar) Monopolaris (unipolaris) depresszió k. Járulékos tünetként depresszió. Endogén depresszió pszichótikus tünetekkel Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva pszichótikus tünetekkel Ismétlődő súlyos epizódja a : • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depresszív pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichozosnak F33. hogy két diagnózisra vagy csak egyre van szükség. emiatt a phobiások egyrésze nem is érez szorongást. de néhány hónapja mentes a depresszió tüneteitől. és a kórelőzményben mánia nem szerepel.Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetek nélkül. mert vagy a súlyosságuk. vagy időtartamuk ezt nem teszi lehetővé. ezért számottevően zavaró és korlátozó hatásúak. a gyakran másodlagosan kialakukó halálfélelem. jelenleg súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetekkel. szociális fóbia gyakran észlelhető. Néhány cyclothym páciens később bipoláris affektív zavar tüneteit fogja mutatni. Az eltelt idő és a terápiás megfontolások határozzák meg. kifejezett gyengeség ("mindjárt elájulok").n.(affektív) zavarok Minden egyéb affektív zavar. ahogy az F32. melyben a szorongás egy jól meghatározott. A páciensek általában az egyéni tünetekre figyelnek.(affektív) zavar F39 Nem meghatározott hangulat. és a kórelőzményben mánia nem szerepel.0 Cyclothymia A hangulat állandó labilitása. F40. de nem veszélyes helyzetben alakul ki.Eredményeként ezeket a helyzeteket a páciensek kerülik és félelemmel vészelik át. F34 Perzisztáló hangulati [rendellenesség] zavar Állandó és általában fluktuáló (hullámzó) hangulatzavar.3 Rekkurens (ismétlődő) depresszió. F34. Már a phobiát okozó helyzetbe való belépés gondolata is szorongást vált ki.-) diagnosztizálásához. melynél az egyes epizódok nem elegendően súlyosak ahhoz.3 pontoknak megfelelően.1 Szociális phobia Mások által való megfigyeléstől való félelem vezet a szociális (közösségi) helyzetek elkerülésére.n.0-F33. Gyakori bipoláris affektív zavarban szenvedők rokonai között.8 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió F33. NEUROTIKUS. melynek a mértéke és az egyes epizódok hossza nem elegendő az enyhe. nyilvános helyeken való tartózkodástól. Egyes esetekben visszatérő máskor csak egy mániás vagy depressziós epizód társulhat a meglévő affektív zavarhoz.8) F40 Fóbiás szorongás rendellenességek A zavaroknak egy olyan csoportja.(affektív) zavar Visszatérő rövid depressziós epizódok F38. repülőn.8 Egyéb meghatározott hengulat. mert sikerül elkerülnie a phobiát okozó helyzeteket. kontrollvesztéstől való félelem. Agoraphobia pánik zavar (betegség) nélkül Pánik (betegség) agoraphobiával F40.com .-) vagy az ismétlődő depresszió (F33.m. megőrüléstől. tőmegben. Endogén depresszió pszichótikus tünetek nélkül Ismétlődő maior depresszió pszichótikus tünetek nélkül Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva (pszichótikus tünetek nélkül) Ismétlődő vitalis depresszió pszichótikus tünetek nélkül F33.-) Depresszív: • neurózis • személyiségzavar Neurotikus depresszió Perzisztens szorongásos depresszió Kivéve: szorongásos depresszió (enyhe vagy nem állandó formái)(F41. kényszeres tünetek. F33. Affektív személyiségzavar Cikloid személyiség Ciklotimiás személyiség F34. A kifejezettebb szociális fóbiák alacsony önértékeléssel és a kritikától való félelemmel társulnak. A fóbiás szorongás és a depresszió rendszerint társul egymással.m.1 Egyéb rekurrens (ismétlődő) hangulat. mint a palpitáció. vonaton.9 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar F38 Egyéb hangulat. legalább évekig tartó depresszió. egyedül utazástól a buszon.3 pontban le van írva. melyik nem illeszthető be a F30-F34 klasszifikációk közé.(affektív) zavar Affektív pszichózis k.8 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar F34. Pánik rohamok gyakori jellemzői a múltbani és jellenlegi epizodóknak. ahogy az F32.2 pontban le van irva. az üzletekbe való belépéstől. A páciensek panaszkodhatnak 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mely depressziós és enyhe hangulati emelkedések szüntelen sorozata. az F33. F38.pdffactory.0 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek Kevert affektív epizód F38.4 Rekkurens (ismétlődő) depresszió. STRESSZHEZ TÁRSULÓ ÉS SZOMATOFORM RENDELLENESSÉGEK (F40-F48) Kivéve: ha viselkedészavarral társul (F91-92. Mivel általában hosszú évekig tartanak vagy a páciens felnőttkorának a nagyobbik részében fennáll.0 Agoraphobia A fóbiának ebbe az egészen jól meghatározott csoportjába tartoznak a félelem a lakás (otthon) elhagyásától. hogy hipomániaként vagy enyhe depresszióként írhassuk le azokat.2) F34.

2) Egyéb fóbiás szorongás zavar Nem meghatározott fóbiás szorongás zavar Phobia k. Időnként a páciens meg van győződve. a vele való találkozás pánik rosszullétet válthat ki. Gyakran van egy másodlagos félelem a haláltól (meghalástól). vagy baleset éri. és önmagukban egyik tünetei sem elegendően súlyosak a súlyosak a diagnózis felállításához. mint pl.n. ezekben az esetekben a pánik rohamok másodlagosak a depresszióhoz képest.2 F41. Különösen szoros a kapcsolat a depresszió és a kényszeres rumináció között. triviális. valamint vér vagy sérülés látása. Általában viselkedését a páciens felismeri mint haszontalant vagy fölöslegeset. hogy szorongásának ezen másodlagos megnyilvánulásai az alapvető probléma. Később pánik attakok fejlődhetnek ki.0 F41. vagy másokat. 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Pánik: • roham • állapot Kivéve: pánik (betegség) agoraphobiával (F40. súlyos szorongással járó rohamok (pánik) jelentik. Gyakran számolnak be félelemről.m. Pánik zavar (szindróma) (epizódikus. hogy a kiváltó helyzet ennnyire körülírt.2 F40. kényszeres tünetek és a fóbiás szorongás néhány eleme megjelenhet. a remegés. és számtalan kisérletet tesz annak leállítására. vizelettartási nehézségről. melyek kínzóak a páciens számára.2) nosophobia (F45. A legmeghatározóbb tünetek változatosak. székelés.3 F41. Általában szorongás kiséri. ami a páciens gondolata szerint máskülönben bekövetkezne. de kisérletei sikertelenek. vihar.1 F41. hogy a páciens vagy hozzátartozója nemsokára beteg lesz. az izomfeszülés. vagy körülményre. valamint a feledékenység. akkor külön diagnosztizálni kell őket.pdffactory. A kényszercselekedetek vagy ritusok újból és újból megismételt sztereotip viselkedések. izzadás szédülés. körülírt phobia (phobia simplex) A phobia egészen meghatározott helyzetben jön létre. akkor a szorongás fokozódik. fantáziák.n. Pánik betegség nem adható fő diagnózisnak. impulzusok. ha a pánik roham kialakulásának az idején a páciens depressziós volt. Nem feltétlenül okoznak örömet és nem szolgálnak valamilyen hasznos cselekedetet. szívdobogás érzése. kézremegésről. melyek sztereotip módon újból és újból a paciens gondolkodásának közzéppontjába kerülnek. egy meghatározott állat közelsége.n.0) Generalizált szorongás A szorongás generalizált. rohamokban jelentkező szorongás) A lényegét a visszatérő. Egyéb szorongások rendellenességek A szorongás a legfőbb tünet. Ha a kényszercselekedetet sikerül megállítani. repülés. Obszesszív-kompulzív zavar (szindróma) Elengedhetetlen tünete a kényszergondolatok vagy a kényszercselekedetek megléte. fogászaton.com . és ezért bejósolhatatlanok. szédülés. a valóság elvesztésének az érzése (deperszonalizáció és derealizáció). de gyakori az idegesség. hányingerről.8 F40.m. Gyakran alternatív lehetőségek közötti végtelen habozás. és gyomorpanaszok. Anthropophobia Szocialis neurosis Meghatározott. A többi szorongásos zavarral megegyezően a meghatározó tünetek a palpitáció. enyhe vagy nem állandó) Egyéb kevert szorongásos zavar A szorongás tünetei keverednek az F42-F48 pontok alatt felsorolt zavarok tüneteivel. kontroll elvesztésétől és a megőrüléstől.9 F42 F42. Acrophobia Állatfóbiák Claustrophobia Simplex phobia Kivéve: dysmorphophobia (nem deluziv) (F45. zárt tér. melyek nem szükithetők le egy meghatározott helyzetre. hogy valamilyen nemkivánt eseményt megelőzzenek. Ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt elegendően súlyosak a diagnozis felállításához. de ezek egyértelműen másodlagosak és kevésbé súlyosak.0 elpirulásról.F40. A páciens a gondolatok sajátjának érzi.m. Depresszió. Annak ellenére.0) Kevert szorongásos és depressziós zavar Ezt a kevert csoportot kell használnunk. de külön külön egyik katagória tünetei sem elegendőek az önálló besoroláshoz. és ez nem egy körülhatárolt helyzetben jelenik meg. és állandó nem korlátozódik és nem váltódik ki meghatározott helyzetben ("szabadon lebegő"). Szorongásos: • neurózis • reakció • állapot Kivéve: neurasthenia (F48. ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt előfordulnak.8 F41. fantáziák.5) Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció Általában gondolatok. így valamilyen veszélytől óvják meg a pácienst. fulladás érzés. de szükségszerű döntések meghozatalának képtelenségéhez vezet. A kényszergondolatok elképzelések. mint a szociális vagy az agoraphobia esetében. Phobias állapot k. Szorongásos depresszió (Reactió anxiosa et depressiva. A feladatunk. de egyik sem domonálja a klinikai képet. ami végül a hétköznapi. mellkasi fájdalom. cselekvésre ösztönző impulzusok. Általában kinzóak és a páciens védekezni próbál ellene. Egyéb meghatározott szorongásos zavar Hysteria anxiativa Nem meghatározott szorongás Anxietas k. meghatározott ételek fogyasztása. Beleértve: Neurosis anankastica Obszesziv-kompulzív neurosis Kivéve: Obszesszív-kompulzív személyiségzavar (F60.9 F41 F41. és ezt a diagnózist nem kell használni. annak ellenére. hogy akarata ellenére keletkeznek és visszataszítóak. vizelés nyilvános WC-ben. magasság.

ami mindenkiben erős disztresszt váltana ki. Akut: • krizis reakció • stressz reakció Harci kimerültség Krízis állapot Pszichés sokk Poszttraumás stressz zavar Egy (el)halasztott vagy késői válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy katasztrófára. hogy a pillanatnyi környezet nem ad rá okot. Ha a tünetek tartóssá válnak a diagnózist meg kell változtatni. vagy hozzájárulhat számtalan zavarhoz. A tünetek megjelenése a pszichés stresszel szorosan összefügg. Ezeket a zavarokat korábban a "conversios hysteria" különböző formái közé sorolták be.8 F42. a traumára emlékeztető cselekedetek és helyzetek kerülése. mely ebben a főcsoportban van felsorolva. és személyiségváltozáshoz vezethet. hogy nem tud terveket készíteni a jövőre vonatkozóan. Egyéni sérülékenység és coping kapacitás jelentős szerepet játszik az akut stressz reakció kialakulásában és súlyosságában. Ezen zavarokat pszichés eredetűeknek tartják. hogy megmagyarázzák a kialakult zavar előfordulását és formáját. vagy nehezen tolerálható konfliktusokhoz. álmokban vagy rémálmokban. és öngyilkossági gondolatok sem ritkák. de egy vagy több különböző élet-esemény oki befolyással bír a szindróma kialakulására. hogy az elveszett funkció valamilyen formában az érzelmi konfliktust vagy szükségleteket fejezi ki. hogy képtelen megbirkózni a felmerülő akadályokkal. ami tovább folytatódik.2 F43. A tünetek gyakran megfelelnek a páciens azon elképzelésének.9 F43 F43. a pillanatnyi érzések. időnként idioszinkráziás.9 F44 és obszesszív-kompulzív zavart csak akkor lehet diagnosztizálni. és alvászavar. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése az előtörő emlékekben. Ebből az állapotból a további beszűkülés felé haladhat egészen a disszaciatív stuporig (F44. ha a rumináció depressziós tünetek nélkül keletkezett és marad meg. annak érzése. illetve magatartászavar lehet. ami alkalmazkodási zavart eredményez. rendezetlen kapcsolatokhoz. vagy korábbi neurosis.pdffactory. A tünetek egy tipikusan kevert és változó képet mutatnak. előfordul annak ellenére. és egy új életkörülményhez. vagyis a megelőző (élet) események nem szükségesek és nem is elegendőek ahhoz. mely olyan egyéneknél alakul ki. túlzott tevékenykedés alakul ki (menekülési reakció vagy fuga) A pánik szorongás vegetatív tünetei (tachycardia.1 F42. A traumát követően hetekkel hónapokkal kezdődik. anhedonia. de teljes gyógyulás várható az esetek többségében. Kultúrális sokk Gyászreakció Hospitalizáció gyerekeknél Kivéve: gyermekkori szeparációs szorongás (F93. szereplést. vagy stresszt okozó életeseményhez való alkalmazkodás során alakul ki. különélés) vagy a szociális támogatás és értékrend szélesebb körét (emigráció. és tájékozatlan. Különböző formákban jelenhet meg.0) Súlyos stresszre adott egyéb reakció Súlyos stresszre adott nem meghatározott válasz Disszociatív [konverziós) zavarok A diszociatív és konverzív zavarok közös alapja. Szorongás és depresszió gyakran társul a fenti tünetekhez. Krónikus zavar. vagy súlyosbíthatja a lefolyását. szülővé válás. sérülékenységen múlik.0) az eseményre előfordulhat. menekült státusz).2-ig) vagy agitáltság. Különösen abban az esetben ha kezdete egybeesik egy traumatikus eseménnyel.F42. nyugdíjazás). A tünetek rendszerint a stresszt kiváltó stimulus jelentkezését követően egy két percen belül jelentkeznek és csak 2-3 nap múlva szűnnek meg (gyakran órák múlva). Akut stressz reakció Kifejezett. egy kivételes stresszt okozó élet-esemény akut stressz reakciót vált ki. ami e nélkül ki sem alakult volna. melyek az akaratlagos szabályozás alatt álló testi 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. A páciens képtelen arra.2 F42. aggódás (vagy ezek keveréke). ha megoldhatatlan problémákkal vagy interperszonális nehézségekkel társul.com . Kis százalékban krónikus lefolyásúvá alakul át. vagy az egyén életútjában létrejövő jelentős változást vagy krízist (iskolába menés. A stressz vagy a folyamatos kellemetlen környezet az elsődleges és meghatározó oka a zavarnak. Előfordulhat a környezet elhanyagolása. izzadás) rendszeresen jelen vannak. a vágyott célok elérésének a képtelensége. Állandó készenlét és figyelem. mint bénulás (paresis) vagy érzéketlenség (anaesthesia) alakulhat ki. A stressz sor érintheti az illető szociális hálózatát (gyász. és a testmozgások kontrollja között. Kevésbé súlyos pszichoszociális stressz (életesemény) kiválthatja a kezdetét. általában jellemző rá a depresszió. abnormis fizikai vagy mentális stresszre adott átmeneti zavar. Az itt felsorolt zavarokat úgy is tekinthetjük. szorongás.1 F43. Orvosi vizsgálatokkal semilyen testi vagy neurológiai megbetegedés nem mutatható ki.0 F43. Egyes esetekben külön külön az egyéni érzékenységen. de az oki szerepe nem teljesen tiszta vagy tisztázott. mint maladaptív válaszokat kifejezetten súlyos vagy folyamatos stresszre. A legkiemelkedőbb tünet a rövid vagy elhúzódó depresszió vagy más emocionális zavar. hogy egy fizikai betegségnek hogyan kell kinéznie. de önmagukban nem szükségesek és nem is elégségesek a kialakulásért. Ezzel ellentétben az itt összegyűjtött zavarok esetében a stressz vagy folyamatos trauma és a keletkezett zavar között direkt összefüggést tételezünk fel. felerősődött félelmi reakciók. és gyakran hirtelen alakul ki. A disszociatív zavarok minden típusa általában néhány héten esetleg hónapon belül megszűnik. eleinte egy "kábultságot" a tudatosság és a figyelem beszűkülésével.8 F43. Traumatikus neurózis Alkalmazkodási zavarok A szubjektív disztressz és érzelmi felkavarodottság állapota. A lefolyás hullámzó. Ide csak azokat soroljuk. Bizonyítható. A magatartászavar különösen adoleszcenciában lehet társuló tünet. és szorosan kötődnek traumatizáló eseményekhez. nem megoldható. vagy egy lényeges változás az életben vezet kellemetlen körülményekhez. az identitás-tudat. hogy nélküle nem alakulna ki. és a hétköznapi rutin elvégzésének a képtelensége jelenik meg. amelyek a sikeres coping mechanizmusokat megzavarva szociális funkciózavarokhoz vezetnek. Részleges vagy teljes amnesia (F44. nővelhetik a kialakulás valószínűségét. mint a személyiségjegyek (kényszeres. hogy megszünik az integráció az emlékek. de ez nem jelenti. asthenias). ami befolyásolja a közösségi tevékenységet. Főként kompulzív cselekedetek (rögeszmés ritusok) Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb obszesszív-kompulzív zavar Nem meghatározott obszesszív-kompulzív zavar Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek Ez a csoport nem csak a tünetekben és a lefolyásban különbözik a többitől. hogy felfogja a stimulusokat. Individuális prediszpozició vagy sérülékenység jelentős befolyást gyakorol a zavar kialakulására és lefolyására. Hajlamosító tényezők. akiknek nincs más mentális zavaruk.

Pszichogén süketség Kevert disszociatív (konverziós) zavarok Az F44.8 F44. Az érzészavar rendszerint fonákérzéssel (paraesthesia) társul. A különböző érzésféleségekre eltérő kiesések valósulhatnak meg. fáradtságra fogjuk. a közös negyedik karakter a .-) Disszociatív mozgás-zavarok A leggyakrabban mozgásképtelenség alakul ki a teljes végtag(ok)on vagy annak egy részén. haláleset .5) Disszociatív amnesia Legfőbb tünete általában valamilyen fontos eseménnyel kapcsolatos emlékek elvesztése. Az amnesia középpontjában valamilyen váratlan traumatikus esemény áll . (R41. Pszichés okok. karakter 0-a) • schizophreniával (F20. Kivéve: állapotok. Disszociatív anaesthesia és érzészavar (érzéskiesés) Az érzéketlenné vált terület elhelyezkedése rendszerint már irányadó abban.0-F44.0) • post-traumatikus organikus agyi szindrómával (F07.-) • organikus személyiségzavarral (F07. Noha erre az időszakra a páciens teljesen amnéziás.2 F44. hogy a vizsgálatok és az orvos is megerősíti.F44. Pszichogén: • aphonia • dysphonia Disszociatív konvulziók A disszociatív konvulziók (görcsök) utánozhatják az epilepsziás rohamot.n. a közös 4.-) A disszociatív fuga A disszociatív amnezia tünetei melett (látszólag) célszerű utalások észlelhetők. annak ellenére. (R40.1) stupor: • k.2) • depressziós (F31-F33) • mániás (F30. hogy ez a páciens betegségéről való elképzeléseit és nem a valós orvosi viszonyokat tükrözi. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer okozta amnezia (F10-F19. aphonia.mint baleset. de nyelvharapás és sérülés nem jön létre. hang. vagy érzéskieséssel.) között vannak besorolva. dyskinesis.pdffactory.1) • retrograd (R41. Ha bármilyen szervi 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. vagy stupor illetve transz állapot válthatja fel.1) részjelensége. görcsök és paresis kölönböző formáival. Egyéb disszociatív (konverziós) zavarok Ganser szindróma Multiplex személyiség(zavar) Pszichogén: • zavartság • homályállapot Nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok Szomatoform rendellenességek Legjellemzőbb tulajdonsága az ismételt testi panaszok.m. Bevizelés nagyon ritka. és túl jelentős ahhoz.1 F44. és ebben az esetben a disszociatív fuga (F44. Nagyon sok hasonlóság lehet az ataxia. Beleértve: konverziós: • hisztéria • reakció hysteria hisztériás pszichózis Kivéve: Malingering (tudatos szimulálás) (Z76.2) nem alkoholos organikus amnesztikus szindróma (F04) postictuszos amnézia epilepsiában (G40. dysarthria. melyekkel orvoshoz fordulnak. hogy emögött szervi okok állnának. ami nem magyarázható szervi megbetegedéssel.9 F45 funkciók zavarának tüneteivel járnak. és a tudat megtartott.6 között meghatározott betegségek kombinációi.4 F44. intoxicatió vagy igen kifejezett fáradtság esetén. akinesia. melyek társulnak: • akut és átmeneti pszichótikus zavarral (F23. Ide akaratlanul vagy önkéntelenül kialakult transz állapotokat értünk.2) Transz(szerű) és megszállottsági zavarok Időszakosan megszünik a személyes identitás érzése és a környezetről való teljes tudatosság. érintés. melyek vallásos vagy kultúrálisan elfogadott aktivításon kivül alakulnak ki. A fájdalommal és más komplex testi érzésekkel járó zavarok a szomatizációs zavarok (F45. a kivülálló szemében viselkedése teljesen normálisnak tünhet. Amennyiben ez az eset áll fent.com . melyek nem felelnek meg ideggyógyászati betegségnek. apraxia.m. Mindig gondolnunk kell szervi és pszichiátriai megbetegedés későbbi kialakulására. A látásélesség vagy a hallás elvesztése ritkán teljes a disszociatív zavarokban.3 F44.2)(Postconcussionalis szindróma) • pszichoaktív szer mérgezéssel (F10-F19. Kivéve: Epilepsziások posztiktális fugája (G40) Disszociatív stupor Alapvető csőkkenése vagy teljes hiánya az akaratlagos mozgásoknak és válaszkészégeknek környezeti stimulusokra.6) amnézia: • k. A teljes és általános amnesia ritka.1) • katatóniás (F20. akkor oda kell besorolni A diagnózist nem lehet felállítani szervi központi idegrendszeri megbetegedés.és általában részleges és szelektív.5 F44.6 F44.n. Kivéve: organikus katatónia (F06. hogy a panaszok hátterében nem áll szervi megbetegedés. mint fény. mint stresszt okozó események vagy problémák találhatók.0 F44. hogy a feledékenységre. melyek nem tartoznak bele a hétkőznapi aktivításba.7 F44. anélkül.3) • anterográd (R41.

mint szapora szívdobogásérzés. nem sorolható ide. Az eredmény általában jelentős. vegetatív izgalmi állapoton alapszik. az nem magyarázza meg a tünetek kiterjedését és természetét. Nem differenciált pszichoszomatikus zavar Hipochondriásis A legfontosabb tünete a szüntelen aggódás egy vagy több súlyos. kézremegés. 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Általában egy vagy két.3) Szomatizáció(s zavar) Legalább 2 éve több. A legkülönbözőbb testrészekből származhatnak a panaszok. de együttesen a szomatizáció(s zavar) kritériumai nem teljesülnek. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) Állandó szomatoform fájdalom zavar A fő panasz egy állandó. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) szexuális zavarok. és időnként kiegészítő diagnózist tesz szükségessé. Multiplex (sokszoros) pszichoszomatikus zavar Kivéve: tudatos szinlelés (Z76. Azok a fájdalmak.-) haj-kitépés (F98. és ez utóbbiak elegendően súlyosak ahhoz. A panaszok egy része objektív. Psychalgia Pszichogén: • fejfájás • hátfájás (derékfájdalom) Szomatoform fájdalom szindróma Kivéve: hátfájás k. Test dysmorphiás zavar Dysmorphophobia Hypochondrias Hypochondriás neurózis Nosophobia Kivéve: téveseszmés (deluzív) : dysmorphophobia (F22. gasztrointesztinális. hogy oki szerepüket feltételezzük. A tünetek általában két típusúak.1 F45. Normális vagy hétköznapi érzéseket.8) pszichológiai és viselkedési faktorok.pdffactory.2 F45. változó jelleggel. akkor ezt a csoportot kell használni. aggasztót adják elő. visszatérő. megjelenést a páciensek mint abnormálist. melyek ugyan pszichogének. hogy félnek és aggódnak egy testi betegségtől. de schizophrenia. megbetegedések okoztak (F52. Kifejezett depresszió és szorongás gyakran előfordul. szervi betegséggel. valamint azt a distresszt és tünetekkel való folyamatos foglalkozást.4 megbetegedés előfodul is. puffadtság. és amely rendszerint érzelmi konfliktusokkal vagy pszichoszociális problémákkal társulva fordul elő. felfúvódottság érzése. elpirulás. A másik része szubjektív panaszok. részben orvosi részben személyes. amit nem lehet megmagyarázni élettani okokkal. mint fájdalmak. támogatás és figyelem. Rövid ideje fentálló (kevesebb mint 2 év) és kevésbé markáns tünetek esetén a nem differenciált szomatoform zavar (F45. Az anamnezis hosszú és bonyolult. és általában a családi. vagy depresszió részjelensége. feszülés érzése.1) pontba kell besorolni. melyet valamelyik szervvel hoz összefüggésbe a páciens. különböző.2) trichotillomania (F63.-) tourett szindróma (F95. vagy egy folyamatos aggódás testi kinézésük miatt. számtalan negatív családorvosi és szakorvosi vizsgálatokról valamint eredménytelen laparotomiákról (exploratív műtétekről) szól. átmeneti nyilalások. melyeket nem organikus okok. és annak kifejezése. amelyek döntően vagy teljesen a vegetatív idegrendszer befolyása alatt álló szerv vagy szervrendszer megbetegedésére utalnak. változó és hosszantartó szomatoform panasz van. izzadás.-) Szomatoform vegetatív (autonóm) diszfunkció A páciens olyan tüneteket mutat. A pácienseknek vagy állandó panaszaik vannak.-) ujj-szopás (F98.n.3 F45. mint például a kardiovaszkuláris. Szív neurózis Da Costa szindróma Gyomor neurózis Neurocirculatoros asthenia Pszichogén: • aerophagia • köhögés • dyspepsia • dysuria • flatulentia • csuklás • hyperventillatio • gyakori vizelés • irritábilis colon szindróma • pylorus spasmus • a micturitio gyakoriságának a növekedése Kivéve: pszichológiai és viselkedési faktorok.8) állandósult téveseszmék a test funkcióiról vagy alakjáról (F22. égő érzések. súlyos és aggasztó fájdalom. de egyikből sem következik szervi megbetegedés. szervre összpontosulnak a panaszok.m.8) tic (gyermekeknél és serdülőknél) (F95. gyakran változó testi panaszok jellemzik.F45. respiratórikus vagy urogenitális rendszer.5) Nem differenciált szomatoform zavar Ha több. Kivéve: disszociatív zavar (F44. ami a páciensnél tapasztalható. nehézség.com .8) köröm harapdálás (F98. interperszonális vagy szociális viselkedést megzavarja.4) selypítés (F80. feltartóztathatatlan betegségtől. A lefolyás krónikus és hullámzó.0 F45.

testüktől.0) • pszichogén (F50.1) tenziós fejfájás (G44.m. Mindkét típusban egyén változatos kellemetlen érzések vannak még. "Fáradtság" szindróma Ha szükséges. A tünetek közé tartozik a nagyon szigorú diéta és az intenzív testgyakorlatok. elidegenedtek. (R63.0) Táplálási: • nehézség és mismanagement (R63. A szellemi fáradékonyságot a következőképpen írják le: a gondolatmenet vagy emlékek felidézésének kellemetlen megszakadásai. de előfordul serdülő fiúknál és fiatalembereknél is. és nem a vegetatív idegrendszeren keresztül manifesztálódik. obszesszív-compulziv zavar részei is lehetnek. kiegészítő kódokat használjon a megelőző testi betegség leírásához. gépiesek lettek. de nem minden kritérium teljesül. amelyik meghatározott szervre vagy a test egy részére korlátozódik. Két fő típus különíthető el. ebben az esetben a fő diagnózist kell megjelőlni. Kivéve: asthenia k. amit a páciens kezdett el és tart fent.n. Megfigyelhető irritábilitás.8 Egyéb meghatározott neurótikus zavar Briquet szindróma Dhat szindróma Foglalkozási neurózis. VISELKEDÉSZAVAR SZINDRÓMÁK FIZIOLÓGIAI ZAVAROKKAL ÉS FIZIKAI TÉNYEZŐKKEL TÁRSULVA (F50-F59) F50 Evési zavarok (táplálkozási zavarok) Kivéve: anorexia k. ehhez társuló izomfájdalmakon. A változás dramatikus volta ellenére a páciens tisztában van a változás valószerütlenségével. amire jellemző a rettegés a kövérségtől. a testi funkciók és a viselkedés egyéb zavara. Gyakori az aggódás a csökkenő szellemi és fizikai képességek miatt. (R52.m.0) rossz közérzet és fáradtság (R53) posztvírusos fáradtság szindróma (G93. melyben a páciens spontán panaszkodik arról. anhedonia. valótlanok. F48 Egyéb neurotikus rendellenességek F48. izomlázon. koncentrálási nehézség. tenziós fejfájás.3) • zavar csecsemőknél és gyerekeknél (F98. Kivéve: étvágytalanság (R63. az írási görcsöt is magába foglalja Pszichaszténia (Psychastenia) Pszichaszteniás neurózis Pszichogén ájulás (syncope) F48. Az egyik típus jellemző tünete a szellemi munka utáni fokozott fáradtság. Különböző súlyosságú alultápláltság figyelhető meg. étvágycsökkentők valamint vízhajtók használata.3) psychasthenia (F48. aminek következtében endokrin és metabolikus változások.m. (R53) burn-out (Z73.0 Anorexia nervosa Akaratlagos súlyvesztéssel jellemezhető. a gondolattársítás vagy felidézési. A változatos képből kiemelkednek a páciensek azon panaszai melyekben érzelmeik elvesztéséről panaszkodnak. távoliak.2 Bulimia nervosa 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint az amenorrhea vagy a rettegés a kövérségtől hiányzik.m. nem megfelelő testarányoktól. teste. Nem lehet felállítani ezt a diagnózist súlycsökkenést okozó szervi megbetegedés mellett.9 Nem meghatározott szomatoform zavarok Pszichoszomatikus zavar k. Meghatározott pszichopatológiához köthető. mint ahogy pubertáshoz közelítő gyerekeknél és menopauzába hajló nőknél. Az elalvás és az átalvás zavart. és hashajtás. mint szédülés. eltávolodtak gondolataiktól.2) F45.8 Egyéb szomatoform zavarok Az érzések. Például egyik kulcstünet.n. vagy a valós világtól. phobia. hogy szellemi teljesítménye. mint túlértékelt gondolat jelenik meg. amit nem szervi megbetegedés okozott. nagy átfedésekkel.1 Atípusos anorexia nervosa Ebben az esetben a klinikai kép megfelel az anorexia nervosanak. és önmaguknak egy igen alacsony testsúlyhatárt szabnak meg.m. ami gyakran társul a munkateljesítmény csökkenésével és a hétköznapi feladatok megoldásának a nehézségével.2) polyphagia (R63. Pszichogén: • pruritus • torticollis Fogcsikorgatás F45.n.n. de kifejezett lehet a hiperszomnia.9 Nem meghatározott neurotikus zavar Neurosis k. A deperszonalizációs-derealizációs tünetek a schizophrenia. de jelentős fogyás észlelhető aktív súlycsökkentő viselkedés mellett. F50.1 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma Ritka szindróma (zavar). depresszió.2) F50. és amelyik időben szorosan kötődik valamilyen stresszhez vagy problémához. F48.pdffactory. A szenzórium normális és képesek érzelmeket kifejezni. és ellazulási képtelenségen van. enyhe depresszió és szorongás.com .fájdalom: • k.0 Neurasthenia Kultúrától függően több változata van. és a test funkcióinak a zavara alakul ki. ön-hánytatás.0) • krónikus (R52. A leggyakoribb serdülő lányok és fiatal nők között. körülményei minőségileg megváltoztak. kis megterhelést követően is teljes kimerülésen.2) • intractabilis (R52. A másik típusban a hangsúly a testi.n. fizikai gyengeségen. általános bizonytalanság érzés.8) F50. és általában terméketlen gondolkodás jellemzi.8) F48.9) • akut (R52.

az itt felsorolt kódokat kell használni.2) Somnabulismus ["alvajárás"] Módosult tudatállapot. a releváns pszichopatológiát és patofiziológiát leíró diagnózisokkal együtt. Az álmok nagyon élénkek. Insomnia számtalan mentális zavar közös tünete. és jelentős vegetatív izgalom társul.-. (G47. Függetlenül attól. gyermekszületés stb) hatására létrejött túlevés. hogy az alvászavar önálló probléma.pdffactory. néhány hónapig vagy évig anorexia nervosa epizódjai előzik meg. mindenképpen (és nem csak ebben a tételben) lefolyásának. ennek eredményeként insomnia vagy hipersomnia alakul ki. de a teljes klinikai kép nem elegendő a diagnozishoz. és fel-alá járkál.n.0 F51. melyek kialakulásában elsődlegesek az emocionális tényezők.0) Nem organikus hypersomnia A hiperszomnia definiciójához hozzátartozik a rendkivüli nappali álmosság és alvásrohamok (melyek nem magyarázhatók elégtelen mennyiségű alvással) vagy ébredéskor hosszú átmenettel a teljes éberség eléréséig.m. Kivéve: organikus hypersomnia (G47. ami jellemző sémát alakít ki.és csecsemőkori pica (fonák étvágy) (F98.n.8 F50. és nem máshol besorolt szervi megbetegedés váltotta ki.m.3 F51. Nagyon gyakran egészen az ajtóig szalad.2 F51. Hyperorexia nervosa Atípusos bulimia nervosa A bulimia nervosa egyes kritériumainak maradéktalanul teljesülnek. Pszichogén megfordulása a: • cirkadian } • nyctohemeralis } ritmusnak • alvási } Kivéve: organikus alvás-ébrenlét ciklus zavar (G47.com . Organikus okok hiányában ez az állapot általában mentális zavarokhoz társul.3) Nem meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) Nem organikus alvási rendellenességek Sok esetben az alvászavar csak tünete más szervi vagy lelki zavarnak. ami más pszichés zavarhoz társul Ismételt hányások disszociatív zavarban (F44.m. melyeket nem önmagukban máshol osztályozott tényezők okoztak. ha emocionális tényezők meghatározóak az ismételt hányinger és hányás létrejöttében. Túl-evés. magába foglalja az elalvási.5 F50. de csak ritkán hagyja el a szobát. Alvajáráskor a személy felkel az ágyból.3 F50. Nagyon részletesen emlékeznek az álmaikra. de jelentős hangadás.2) valamint azok. vagy nagyon korai felébredést. mint a test súlyával és alakjával való túlságos törödés. amihez intenzív vocalizálás. vagy a tipikus túlzott törődés a testsúllyal és a test alakjával hiányzik. mintha szökni akarna. ami más pszichés zavarhoz társul A stresszt okozó események (gyász. melyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ami jelentős ideig fentáll. Kivéve: organikus alvászavar (G47. és csak akkor kell ide besorolni. Nagyon gyakran ugyanaz vagy hasonló rémes álmok ismétlődnek. A hányások következtében nagy valószínűséggel alakul ki ionháztartási zavar és fizikai komplikációk. Ezt az altételt lehet használni terhességben előforduló hányások esetén is 021.9 F51 F51. Általánosságban.n. Pavor nocturnus [Sleep terrors] Éjszakai epizódok. megfélemlítettség érzésével járnak. válaszkészséget és motoros ügyességet mutatva. Szexuális diszfunkció.5 F51. Dream anxiety disorder (szorongásos álmok) Egyéb nem organikus alvászavar Nem meghatározott nem organikus alvászavar Emocionális alvászavar k.-) Nem organikus insomnia Nem kielégítő mennyiségű és/vagy minőségű alvás.9 F52 Jellemzője a falási rohamok és szüntelen foglalatosság a testsúly kontrollálásával. általában az éjszakai alvás első egyharmadában. ha az alvászavar a legfőbb panasz és mint önálló állapot észlelhető.m.4) Az alvás-ébrenlét ciklusának nem organikus zavarai A szinkron hiánya az egyén alvás-ébrenlét ritmusa illetve a környezet által kivánatosnak vélt alvás-ébrenlét ritmus között. Pszichogén túlevés Kivéve: elhízás (E66. alacsony ébrenléti szintet. Az anorexia nervosával számos közös tünete van. Incubus (dream anxiety) ("lidércnyomás") Az álmodás szorongással félelemmel telítődik. átalvási nehézséget.4 F51. vagy egy máshol osztályozott megbetegedés egyik tünete.1) narcolepsia (G47.-) és hypochondriasisban (F45. Az eseményt rendszerint nem vagy csak nagyon korlátozottan tudja felidézni (rendszerint csak egy két különálló emlékkép). vagy felkel. falási rohamok és ezt követő hánytatás és hashajtózás. (R11) Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) Felnőttkori pica Pszichogén étvágytalanság Kivéve: gyermek. valamint a konzultáció (orvosi vizsgálat) terápiás megfontolásának és céljának a figyelembevételével. ha az alapvető zavar (szindróma) mellett. de nem mindig. mozgás.F50. Ebben a főcsoportban azokat az alvászavarokat foglaltuk össze. vagy testmozgás nem észlelhető.1 F51. Az éjszakai alvás első egyharmadában a személy rendszerint páni ordítás (kiabálás) közben felül. baleset.8 F51. Páldául számtalan evési roham észlelhető hashajtók túlhasználásával. melyben az ébrenlét és az alvás kombinálodott. Bulimia k.-) Hányás.n. a klinikai képet az alvászavar uralja.4 F50. Kivéve: organikus insomnia k. Pszichogén hányás Kivéve: hányinger (R11) hányás k. Felébradés után nem tud visszaemlékezni a történtekre. mozgalmasak. de jelentős testsúlyváltozás nem észlelhető. A tipikus epizód esetén megfelelő fokú vegetatív izgalom lép fel. Ébredéskor a személy gyorsan teljesen éberré tájékozottá válik. Gyakran. biztonsága vagy önbizaloma kerül veszélybe. melyek igen kifejezett pánikkal. és rendszeresen az egyén túlélése. klinikai tüneteinek megfelelően kell értékelni.

hogy úgy vegyen részt szexuális kapcsolatban. m. (b) hashajtók (c) 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.2) Nem organikus dyspareunia (genitális fájdalmak) Dyspareunia (fájdalom közösülés során) mind férfiaknál. szorongás).n. Kivéve: Dhat szindróma (F48. hogy mindkét partner számára élvezhető legyen a szexuális együttlét.6 F52. melyet nem organikus elváltozás. • postpartum k. ha szükséges. Kivéve: tenziós fejfájás (G44. ha nincs semmilyen primér nem organikus szexuális diszfunkció (mint például: vaginizmus. azaz nem jön létre vagy nem marad fent a kielégítő közösüléshez szükséges erekció. ami a puerperiumhoz társul. Ez a csoport csak akkor használható. hogy a szexuális kapcsolatot elkerüli (szexuális averzió).9 F53 F53. vagy a szexuális kapcsolat és válasz normálisan létrejön. vagy mert egyéb klinikai tünetek máshol való osztályozásukat beilleszthetetlenné teszik. a társuló szervi szindróma leírására.n.8 F52. vagy dyspareunia után. mint merevedési zavar.7 F52. orgazmus is kialakul.n. jelentős hatásuk volt más főcsoportokban felsorolt szervi megbetegedések kialakulásában. Frigiditás Csökkent szexuális vágy (zavara) Szexuális averzió és a szexuális kapcsolat örömtelensége Vagy a szexuális érintkezés lehetősége okoz olyan mértékü félelmet vagy szorongást. Pszichogén vaginizmus Kivéve: organikus vaginizmus (N94.m. ahogy ő szeretné. Gyakran lokális patológia áll a hátterében és így a patológiai folyamatnak megfelelő katagóriát kell feltüntetni.• urticaria F54 és K50. megfelelő élvezet (a szexuális öröm hiánya) Szexuális anhedonia A nemi szervek válaszképességének a csökkenése A férfiak esetében a probléma középpontjában a merevedési zavar áll. Egyéb. vagy betegség okozott Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva. A férfi erekciós zavara Női szexuális zavar Pszichogén impotencia Kivéve: organikus eredetű impotencia (N48. de hiányzik a hozzá kapcsolódó. ami a puerperiumhoz társul. amelyik megakadályozza.4 F52. Ez a csoport csak mentális zavarokat tartalmaz. érzelmi konfliktusok. Súlyos mentális és viselkedészavar. de különösen fontos csoportok a következők: (a) pszichotrop szerek.0 F52. mint pl.5 F52. úgy gondoljuk.o. máshol nem osztályozott puerperiummal társuló mentális és magatartászavar Nem meghatározott puerperiummal társuló mentális zavar Pszichológiai tényezők és viselkedésformák.1) Túlzott (excessziv) szexuális vágy Nimfománia Szatiriázis Egyéb szexuális diszfunkció (nem organikus elváltozás okozta) Nem meghatározott szexuális diszfunkció. és máshol nem került besorolásra Depressio: • postnatalis k. melyek képtelenné teszik az egyént.9 F54 F55 A szexuális funkciózavarok alatt olyan változatos módokat érintünk.0 F53. A nők esetében a középpontban a vaginális nedvesedés teljes vagy részleges hiánya áll. mind a szomatikus folyamatok szerepet játszanak a funkciózavar létrejöttében.4) Orgazmuszavarok Az orgazmus vagy egyáltalán nem jön létre vagy nagyon későn. amelyek megakadályozzák a vagina megnyílását.3 F52. melyeknek.n.m. mind nőknél előfordul.pdffactory.m. vagy vaginális szárazság) Pszichogén dyspareunia Kivéve: organikus dyspareunia (94.• dermatitis F54 és L23-L25 • ulcus ventriculi F54 és K25 • colitis mucosa F54 és K58 • colitis ulcerosa F54 és K51. vagy mert nincs elegendő adat. Gátolt orgazmus (női/férfi) Pszichogén anorgasmia Ejaculatio praecox (korai ejakuláció) Az ejakuláció kontrollálási képtelensége. Nem organikus vaginizmus A vaginát körülvevő kismedencei izmok görcse.8) A zsexuális vágy hiánya vagy elvesztése A szexuális vágy elvesztése az elsődleges probléma.1 F53.com .1 F52.8 F53. melyek puerperium idején alakultak ki (a szülést követő 6 héten belül) és amelyek nem illeszthetők bele ennek a főcsoportnak más csoportjaiba. A mentális zavar általában enyhe és elhúzódó (mint az aggódás. melyek nem okoznak dependenciát. és mind a pszichológiai. az antidepresszivumok.2) Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa A gyógyszerek és népi gyógymódok széles választéka sorolható ide. melyek máshova osztályozott rendelleneségeben vagy betegségekhez társulnak Ezt a csoportot használjuk azoknak a pszichológiai vagy magatartás tényezőknek a feltüntetésére.F52.Kiegészítő kódokat használj. és máshol nem került besorolásra Puerperalis pszichózis k. Enyhe mentális és viselkedészavar. ami nem másodlagosan alakul ki más szexuális nehézség következtében. melyek fizikai állapotokat befolyásolnak Példák ennek a csoportnak a használatához: • asthma F54 és J45. A pénisz behatolása lehetetlen vagy fájdalmas.2 F52. és önmagában nem jogosít fel egyetlen csoport használatára sem ebben a főcsoportban (F főcsoport) Pszichológiai tényezők. A szexuális válasz pszichoszomatikus folyamat.

mint pl.0) gyerekkori schizoid zavar (F84. így az erőszak is.2 Disszociális személyiségzavar A személyiségzavart jellemzi a társadalmi kötelezettségeknek a figyelmen kivül hagyása. melyek orvosi recept nélkül kaphatók. majdnem mindig jelentős személyes distresszel és szociális zavarral járnak. azaz mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek vagy megvetőnek fordítja át. az érzelmek kitörésének hajlama észlelhető. mint az F10-F19 pontok alatt felsorolt pszichoaktív szerek esetében. amelyek állandóak. a kevert és egyéb személyiségzavarok (F61. Néhány ilyen jellemvonás. ami miatt konfliktusba kerültek a közösséggel (társadalommal). Noha nagyon gyakran teljesen egyértelmű. A FELNŐTT SZEMÉLYISÉG ÉS VISELKEDÉS ZAVARAI (F60-F69) Ez a blokk olyan különböző állapotokat és viselkedési mintákat foglal magában. az agresszió nagyon könnyen megnyilvánul. F60 Specifikus személyiségi rendellenességek A személyiségnek és a viselkedés tendenciáinak súlyos zavarai.-) schizotypiás zavar (F21) F60. különösen a szexuális partnerre vagy házastársra. F60. Ezen anyagok állandó használata fölösleges találkozásokat tesz szükségessé az orvosokkal vagy egészségügyi személyzettel. vagy viselkedési séma egészen korán kialakul az egyén fejlődése során. érzelmi és más érintkezésektől való visszahúzódás jellemzi.0 Paranoid személyiségzavar Erre a személyiségzavarra jellemző a kifejezett érzékenység a kudarcokra. Személyiségzavar: • amoralis • antiszociális • aszociális • pszichopátiás • szociopátiás Kivéve: magatartászavarok (F91. vagy hihető racionalizációi annak a viselkedésnek. gondolkodnak. A viselkedésnek ezen sémái stabilak. amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai faktorokkal társulnak Pszichogén fiziológiai (élettani) diszfunkciók. károsodás vagy agysérülés.8) paranoid: • pszichózis (F22.com . gyanakvás.-) és tartós személyiségváltozások (F62. de nem mindig. változó fokban társulnak szubjektív distresszelés közösségi feladatmegoldási nehézséggel. Általában önteltség és énközpontúság. k. és a kirobbanó viselkedés kontrolljának képtelensége.-. Ezek extrém vagy szélsőséges variációit képviselik azoknak a módoknak. Harcos és makacs meggyöződöttség a saját igazáról.5) paranoid (deluzív) zavar (F22. a magányos cselekedetek és az introspekció előnybe részesítése.m. és ugyanigy az örömöt is csak limitáltan éli át. részben szociális élmények részben alkati tényezők hatására. az ért sérelmek megbocsátási képtelensége. Mások hibáztatásának a tendenciája észlelhető. Kivéve: Asperger szindróma (F84. melyeknek klinikai jelentőségük van.0) • paranoia querulativa (F22.pdffactory. A frusztráció toleranciája alacsony. az események. A személyiségzavarok gyakran.-) emocionálisan labilis személyiségzavar (F60. és melyekben az egyén rá jellemző életstilusa.0) F60. Általában gyerekkorban vagy serdülőkorban jelennek meg és folytatódnak az egész felnőttkoron keresztül. valamint a fantáziálás. 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.1 Schizoid személyiségzavar A szociális. Jellegzetes személyiségzavarok (F60. és gyakran ártalmas szervi hatásokkal társul. hogy felvilágosítást kapnak a szervi ártalmakról (vagy annak kifejlődéséről).5) schizophrenia (F20. általában a személyiség számtalan részét érinti. Alap nélküli állandó gyanakvás. hogy a páciens erősen motivált a szerek szedésében. éreznek és viszonyulnak másokhoz. az Aspirin vagy paracetamol (Rubophen). Abuzus: • antacidokkal (savkötökkel) • vitaminokkal • steroidokkal és hormonkészitményekkel • gyógynövénykészítményekkel • hashajtókkal Kivéve: pszichoaktív szer abúzusa (F10-F19) F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák. A hangulat kiszámíthatatlan és szeszélyes. és áthatják a viselkedés és a pszichés funkciók különböző területeit.fájdalomcsillapítók. valamint pszichiátriai megbetegedés következménye. Az érzéseket csak korlátozott mértékben fejezi ki.0) • schizophrenia (F20. Személyiség(zavar): • expanzív paranoid • fanatikus • perlekedő (querulans) • paranoid • szenzitív paranoid Kivéve: paranoia (F22. annak ellenére is. valamint önmagához és másokhoz való viszonyulási módja nyilvánul meg. dependencia vagy megvonási tünetek nem alakulnak ki. ahogy abbam a kultúrában a személyek látják a dolgokat.0) • állapot (F22. a következmények figyelmen kivül hagyásával.). rugalmatlan válaszkészségben nyilvánul meg személyes és szociális helyzetek egészen széles körében. Lebeszélési vagy megtiltási kisérlet jelentős ellenállásba ütközik.n. míg másokra az élet későbbi szakaszában tesz szert a személy. mint a veseelégtelenségről vagy elektrolitzavarokról. melyek nem közvetlenül betegség.3 Érzelmileg labilis személyiségzavar Jellemzik az impulzív cselekedetek.3) F60. élmények tendenciózus eltorzítása. a hüvös közömbösség mások érzéseivel szemben.-) mélyen gyökereznek és tartósak.

szuggesztibilítás. Személyiségváltozás: 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.9 F61 F62 F62. Kevert és egyéb személyiségzavarok Olyan. jellegzetes sémáit. amelyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy betegséknek Igen tartós stressz. Személyiségzavar: • kényszeres (kompulzív) • obszesszionális • obszesszív-kompulzív Kivéve: obszesszív-kompulzív szindróma (zavar) (F42. a "borotvaélen táncolás" krónikus érzése. extrém lelkiismeretesség. és a részletekben való elmerülés. akiknek korábban nem volt személyiségzavara..6 F60. illetve elidegenedés érzése. Állandó sóvárgás a szeretet. Patológiás személyiség k. Személyiség(zavar): • agresszív • borderline • explozív Kivéve: disszociális személyiségzavar (F60. amelyek nem mutatják a tüneteknek meghatározott. tökéletességre való törekvés. melyet az érzelmi instabilitás és az impulzuskontroll hiánya jellemez. • az F60 és F62 pontokba nem besorolható. reménytelenség és inkompetencia érzése. elfogadás után. melyek másodlagosan alakultak ki a fentálló affektív vagy szorongásos zavarok következtében. óvatosság. sarkított kifejezése.n. így öngyilkossági jelzések és kisérletek. de egyik sem annyira meghatározó.8 F60.com . ha bizonyított a személy önmagáról és a környezetéről alkotott felfogásának. szociális visszahúzodottság. teátralítás. korlátozott személyes kapcsolatok. Hétköznapi helyzetek potenciális veszélyeinek. mások figyelmen kivül hagyása. Kitartó és kellemetlen gondolatok lehetnek. félelem mások támogatásának az elvesztésétől. krónikus üresség érzés. üresség vagy reménytelenség. katasztrófa. és viszonyának a tartós és jelentős változása. bizonytalanság.m. idősek és mások kivánságainak passzív elfogadása. Poszttraumatikus stressz zavar (F43. averzív) személyiségzavar Jellemzi a feszültség.csoportok alatt lettek leírva. Személyiségzavar: • hisztériás • pszichoinfantilis Anankasztikus (obszesszív-kompulzív) személyiségzavar Jellemzi a kételkedés. Két típust lehet elkülöníteni: impulziv típust. mintha állandóan fenyegetnék. különösen akkor. sértődékenység. az élet mindennapi elvárásaival szemben gyenge válasz. Így gyakran nehezebben diagnosztizálhatóak. problémás személyiségzavarok tartoznak ide.-) A személyiség tartós változása katasztrófa átélése után Katasztrófális stressz hatására legalább két éve meglévő tartós személyiségváltozás.m.csoportok. túlérzékenység az elutasítással és kritikával szemben. mohóság. amit jellemez még az előzőeken kivül az énkép. csökkentértékűség. ha az impulzív cselekedeteket birálják vagy megakadályozzák. bizalmatlanság.4 F60. makacsság. hogy lehetővé tenné a specifikusabb diagnózist. Például: • kevert személyiségzavar (F60. Kivéve: agyi megbetegedés. mint az F60. a célok. öndestruktív viselkedésre való hajlam. intenzív és labilis személyközi kapcsolatok.n.1) Tartós személyiség-változások.5 F60. vagy pszichiátriai megbetegedést követően alakul ki a személyiség illetve a viselkedés zavara olyan egyéneknek. A stressznek olyan erősnek kell lennie. egocentrizmus. A változás nem manifesztációja és nem maradványtünete egy másik mentális zavarnak.0) amelyik a fent felsorolt személyiségzavarok több típusának a tüneteit mutatja.7 F60.-) Szorongó (elkerülő. az érzelmek eltúlzott. Ez a diagnozis csak akkor adható. rigiditás. ellenőrzés. ami nem volt észlelhető a patológiás élmények átélése előtt. Kivéve: kihangsúlyozodó személyiségvonások (Z73. sérülés vagy diszfunkció következményeképpen kialakuló személyiségés magatartászavar (F07. melyek nem érik el az obszesszív-kompulzív zavar súlyosságát. az elismerés. belső preferenciák zavara. gondolkodásának. hajlam a felelősség másokra való áthárítására. a figyelem állandó keresése. Személyiség (zavar): • aszténiás • inadekvát • passzív • önsorsrontó (self-defeating) Egyéb specifikus (meghatározott) személyiségzavar Személyiség(zavar): • excentrikus • "haltlose" tipus • éretlen • narcisszisztikus • passzív-agresszív • pszichoneurotikus Nem meghatározott személyiségzavar Karakterneurózis k.. másokkal konfliktusok.pdffactory. A személyiségváltozásának jelentősnek kell lennie és rugalmatlan valamint maladaptív viselkedéssel kell párosulnia. az izgalmak. rizikóinak ismételt eltúlzásával hajlamos elkerülni meghatározott tevékenységeket. hogy a személyiségre gyakorolt átható hatásának megmagyarázásához nem kell egyéni sérülékenységet figyelembe venni. zavaró (troublesome) személyiségváltozások. dramatikus viselkedés.F60. Dependens személyiségzavar Jellemzi az átható passzív függőség más személyektől kisebb vagy nagyobb élethelyzeti döntés meghozatalában.0 Házsártos viselkedési tendencia. és a borderline típust.1) megelőzheti ezt a tipusú személyiségváltozást. A zavart jellemzi az ellenséges vagy bizalmatlan attitüd a világgal szemben. mint amelyek az F60.2) Hisztrionikus személyiségzavar Jellemzői a felszínes és labilis érzelmi élet.

F62. ha bőrgyulladás előzte meg. és jóval pubertás előtt jelenik meg. karakter a 0. mivel az egyén nem tud ellenállni annak a késztetésnek. meggyöződöttség arról. legalább 2 éve fentálló személyiségváltozás. A diagnózis nem adható . házassági és családi értékeket és kötelezettségeket. tartós személyiségváltozás Szokási és impulzus-rendellenességek Máshol nem osztályozott viselkedészavarok kerültek ide besorolásra. feszültség előzi meg. hogy kihúzza a haját. Gyakran növekvő feszültség észlelhető a tűzgyújtás előtt. hogy ő beteg.2) Trichotillománia Jelentős hajhiány észlelhető.2 • koncentrációs tábori élmények után • katasztrófa után • elhúzódó: • fogság után. Jellemzik még passzivítás. anélkül hogy ezen túl bármilyen kivánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására. és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne. szüntelen panaszkodás arról. és el kell különíteni reziduális schizophreniától valamint előző mentális zavarok maradványtüneteitől. vagy a hajkitépés hallucináció vagy téveseszme hatására következik be. kényelmetlenül érzi magát benne.pdffactory. és így szociálisan izolálódik. Kivéve: sztereotip mozgászavar haj-húzgálással (F98. ahol állandó esély volt arra.1) A személyiség tartós változása pszichiátriai megbetegedés után A pszichiátriai megbetegedésben való szenvedés traumatikus élményének hatására kialakuló. A haj kitépését jelentős feszültség előzi meg. Egyéb tartós személyiségváltozás Krónikus fájdalom személyiség szindróma Nem meghatározott. melyeknek nincs egyértelmű észszerű motivációja. Kivéve: pszichoaktív szer és alkohol abuzus (F10-F19) szexuális viselkedést érintő impulzus. melyek nem szükségesek a számára és anyagi hasznot sem hajtanak. nyílvánvaló ok nélkül. mint pl. hogy szoros. A tárgyakat eldobja. és az ellenkező nemhez való tartozás szüntelen vágya. és a páciens és más emberek saját érdeke(i) ellen vanak. a szórakozásban való korlátozott részvétel.-) Kóros játékszenvedély A lényege gyakori. és kifejezett izgalom közvetlenül utána. hogy testét amennyire csak lehet a kivánt nemhez tegye hasonlatossá.8 F62. azért kerültek egy csoportba. A változás nem magyarázható korábbi személyiségzavarral. Kettős-szerepű transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése. alatta és közvetlenül utána kielégültség érzés kiséri. Megelőzöen feszültség észlelhető. Serdülő vagy felnőttkori nemi identitás zavar. Intermittáló explozív zavar Nem meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok A nemi identitás zavarai Transszexualizmus Annak a vágya. a közös 4. Kivéve: gyújtogatás: • disszociális személyiségzavar esetén (F60. károsítva ezzel a tulajdont vagy más tárgyakat.6) szerencse játékok folytatása disszociális személyiségzavarban (F60. ami hipochondriás igényekhez és betegszerep felvállalásához vezet. Jellemzője a nagymérvű függőség. ismétlődő maladaptiv viselkedészavar. munkahelyi. nem kontrollálhatók.1) Gyerekkori nemi identitászavar Rendszerint kora gyerekkorban. és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez. Ez megakadályozza a pácienst abban. ami meghatározó része az illető életének aláásva a szociális. ismétlődő szerencsejátékokba való belefeledkezés. hogy az ellenkező nem tagja. mert sok "tüneti" hasonlóság található. az állandó és intenzív distressz saját (anatómiai) neme miatt. A zavarok oka nem ismert. Kényszeres szerencsejáték Kivéve: a mániás páciens szerencsejátékokkal való foglalkozása (F30) szerencsejátékok és fogadás MNO (Z72. (esetleg ragaszkodik hozzá. amelyik nem más pszichiátriai szindróma másodlagos következménye.com .és szokás (kontroll) zavarok (F65.2 F63.9 F64 F64. ami része az egyén életének. és nem azért. terrorcselekedetek áldozataként • kínszenvedés után Kivéve: Poszt-traumatikus stressz zavar (F43.) • mentális zavar gyanúja esetén (Z03. elajándékozza esetleg összegyűjti. hogy megölik • életet veszélyeztető helyzetnek való tartós kitétel után.0 F64.8 F63.2) • alkohol vagy pszichoaktív szer mérgezés esetén (F10-F19.3 F63.0 F63. csökkent érdeklődés. diszfória.1 F63. intim kapcsolatot építsen ki és tartson fent. hogy ő 21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mig azt követően megkönnyebbülés illetve elégedettség észlelhető. ami nem magyarázható meglévő vagy korábbi mentális zavar reziduális tüneteivel. mert fontos közös jellemzőjük van.2) Pyrománia Több alkalommal ismétlődő gyújtogatás vagy annak kisérlete.1 F64. és labilis hangulat.4) Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok Egyéb állandóan meglévő. hosszantartó szociális és foglalkozási problémák. Kivéve: depresszióban előforduló lopás (F31-F33) organikus mentális zavarok (F00-F09) bolti lopás elmebetegség gyanúja esetén (Z03.2) • magatartászavar esetén (F91.9 F63 F63. és melyben a páciens ismét nem tud ellenállni a cselekedet kivitelezésének. vagy sebészi beavatkozásra. és a cselekedetek közben megkönnyebbülés. A páciensek elmondása szerint a cselekedeteket egy belső kényszer. és tűzzel égéssel kapcsolatos személyekkel való foglalatosság. hogy a betegség megváltoztatta és stigmatizálta. nem transzszexuális típus Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65. és követelőző beállítottság mások irányában. A cselekedetet általában megnövekedett feszültség előzi meg. jellemzője. hogy ellenkező nemű egyénként élhessen és fogadják el. általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen.-) • organikus mentális zavar esetében (F00-F09) • schizophrenia esetén (F20) Kleptománia Újra és újra képtelen ellenállni olyan tárgyak ellopási késztetésének. hogy átmenetileg is de élvezhesse. Olyan ismételt cselekedetekkel jellemezhetők.1 F62.

melyek kompatibilisek vagy valamilyen fizikai zavart.8 F65.1) a szexuális érés zavara (F66. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól. (Pár)kapcsolati zavarok k.4 F65.8 F69 ellenkező nemű). A fétisek valamilyen formában a testhez tartoznak. és szexuális izgalom fokozása stranguláció által elért oxigén hiány segítségével. vagy biszexuálisak.n. mint páldául az obszcén telefonálgatás. némi fiússág lányoknál. Szadizmus Mazochizmus A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara Időnként egynél több abnormális szexuális preferencia észlelhető ugyannál a személynél. vagy kifejezettebbekké váltak. mely fájdalom okozásával vagy megalázással. és az egyén pszichológiai állapotát is befolyásolják. A felnőtt személyiség és viselkedés nem meghatározott (nem specifikus) zavara 22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Pedophilia (Korai) pubertásban lévő gyerekek (fiúk. hogy milyen a szexuális orientációja. hogy melyik nemhez tartozik. Ego-disztoniás szexuális orientáció A nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális. Az egyének különböző jelentőséget tulajdonítanak fétiseinek. akkor őt mazochistának nevezzük. vagy lábbelik. vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegendő. és egyik sem szorítja háttérbe a többit. ha "nyújtani" szereti. betegséget. a partner egy meghatározott ruhát visel). és ez hosszútávon depresszióhoz és szorongáshoz vezet.1 F65. öltözködésével. véleménye szerint a hosszan tartó fájdalmak vagy rokkantság (munkaképtelenség) okozott.9 F66 F66. A diagnozishoz alapvető zavarnak kell lennie.n. anélkül. hogy szándékában állna bárkivel is közelebbi kapcsolatot létesíteni. hogy egyértelmű a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata. A pubertáskort elért vagy azt meghaladt egyének nemi-identitás zavarát az F66. és gyakran saját aggodalmaival van elfoglalva. A szexuális érés zavara A páciens szenved saját bizonytalanságától. nyilvános helyeken másokhoz dörgölődzés szexuális izgatás céljából. állatokkal szexuális cselekedetek.com . úgy érzik.3 F65. saját nemének a tagadása. amelyeket. akik hosszantartó stabil szexuális orientáció (gyakran párkapcsolat) után. Fetisisztikus transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és hogy úgy nézzen ki. hogy hetero-. Időnként csak a hagyományos módon elért szexuális izgalmat fokozzák (pl.n. és az erős késztetés. de nem mindig szexuális izgalommal társul és ezt követően maszturbációval.F64. Kivéve: ego-disztoniás szexuális orientáció (F66.m. bőr. A leggyakoribb kombináció a fetisizmus. [Pszichés vagy testi tüneteknek vagy rokkantságnak szándékos produkciója (szimulálása) vagy erről való meggyőződés] Egyéb meghatározott zavara a felnőtt személyiségnek és viselkedésnek.. akkor szadistának nevezzük.0 F68.8 F66. A szexuális fejlődéshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek Megjegyzés: a szexuális orientáció önmagában nem jelent semmilyen (mentális) zavart. rokkantságot megerősítendő jöttek létre. Leszázalékolási neurózis (Compensation neurosis) Facticiosus zavar. illetve fogsággal jár. A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet. Karakterzavar k. Fetisiszta transzvesztita Exhibicionizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam arra. szexuális viselkedésük alatt megnézzen pl. Általában. biszexuális vagy prepubertalis) nem kérdéses. Ha az egyén "elszenvedni" szereti. Voyeurizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam.0 F65.m. A szexuális kapcsolat zavara A nemi identitás és a szexuális orientáció (hetero-. Szado-mazochizmus Olyan szexuális aktivítások kedvelése. mint ruhák. Erről általában a megfigyelt embernek nincs tudomása. de az egyén a társuló pszichológiai vagy viselkedészavar miatt megváltoztatni szeretné és emiatt segítséget is keres.n. transzveszticizmus és a szado-mazochizmus. lányok vagy mindkettő) iránt érzett szexuális érdeklődés. Gyakori még valamilyen szövet (gumi. vetkőzés közben. A páciens rendszeresen aggódik a fájdalma vagy rokkantsága (munkaképtelensége) miatt. hogy a nemi szerveit megmutassa idegeneknek (különösen ellenkező neműeknek).6 F65.m. Frottörizmus Necrophilia Nem meghatározott zavara a szexuális preferenciának Szexuális deviációk k.8 F64. vagy olyan egyéneknél.pdffactory.0) A nemi identitás egyéb zavara Nem meghatározott nemi identitászavar Nemi szerepzavar k.vagy biszexuális) tehető felelőssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy fenttartásában mutatkozó nehézségekért.0 F66.9 F68 F68. hogy másokat intim. mint az ellenkező neműek.m.1 F66. Gyakran az egyének szexuális izgalmat szadista és mazochista cselekedetekkel egyaránt fenttartanak. változok a szexuális orientációjuk. homo. ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent. nyilvános helyen.2 F65. homo-. A leggyakoribb serdülők között. hogy a ruhát levegye magáról.5 F65. Az ellenkező nem ruháival. Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar Nem meghatározott pszichoszexuális fejlődészavar A felnőtt személyiség és viselkedés egyéb zavarai Aggravatio (Fizikai tünetek előidézése (elaborációja) pszichés okokból) Fizikai (szervi) tünetek. Egyéb zavara a szexuális preferenciának (beállítottságnak) A szexuális preferencia más típusai. akik még bizonytalanok saját szexuális orientációjukban.1 F68. műanyag) használata. és szexuális izgalomhoz és maszturbációhoz vezet. A szexuális preferencia rendellenességei Beleértve: paraphilia Fetisizmus Élettelen tárgy használata szexuális vágy felkeltésére és szexuális örömszerzésre. fokozódtak.csoportnál kell besorolni.2 F66. tevékenységével való foglalkozás.9 F65 F65.

A beszéd és a nyelv fejlődésének a zavarait gyakran követi társuló probléma. F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei Azok a zavarok tartoznak ide. de emelett a nyelvi készségek teljesen normálisak. mint autizmus .MENTÁLIS RETARDÁCIÓ (F70-F79) Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 23 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mentális retardációból vagy környezeti tényezőkből. Nagy valószínűséggel állandó támogatásra van szüksége. Sok felnőtt képes dolgozni. emocionális és viselkedészavarok. mint a olvasási. • szubnormalitás k.n. melyek a fejlődés során jellenek meg. . epilepsia. képességek. melyek szorosan kötődnek a központi idegrendszer biológiai fejlődéséhez. stabil lefolyás. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adaptációról. motoros koordináció. egyéb fejlődési zavar. vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek . Az állapot nem direkt módon következik idegrendszeri vagy beszéd mechanizmusának az abnormalításából. személyközi kapcsolatok zavara. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi müködési szinten kell alapulnia. A PSZICHÉS (LELKI) FEJLŐDÉS ZAVARAI (F80-F89) Ebben a főcsoportban található zavarok közös jellemzője: (a). A diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjedő vizsgálatától. Valószinüleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában. helyesírási nehézség. és készségeké.0) } • apraxia (R48. (R47. de legtöbbjük képes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásban. F80. mintha a megfelelő mentális szintje alatt volna. Fejlődési: • fonológiai zavar • beszéd artikulációs zavar Dyslalia Funkcionális beszéd-artikulációs zavar Lalia (echolalia) Kivéve: a beszéd artikulációjának a romlása (károsodása): • aphasia k. Valószínüleg kifejezett fejlődési lassulást eredményez gyermekkorban. karakter a társuló viselkedés romlás mértékét fejezi ki az F70-79-es főcsoportban: . vizelet. még az alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning. vagy súlyos testi fogyatékosság. k.2) F80.és székletürítési kontroll. képes adekvát kommunikációt elsajátítani és iskolázottságra szert tenni. amelyek az intellektus minden szintjét érintik mint pl.com . ami figyelmet vagy terápiát igényel. (c). és közösségi aktivításra. mozgásbeli. A 4. (b) olyan funkciók fejlődésének károsodása vagy késedelme. remissziók és relapszusok nélkül. a szellemi kor 3-6 éve között van). a kognitív.0 Nincs. Intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak idővel. szenzoros károsodásból. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapotától független is.8 Egyéb romlása a viselkedésnek . nyelvi. A legtöbb esetben az éríntett funkciók a következők: nyelv.1 Markáns romlása a viselkedésnek.0 Az artikuláció jellegzetes zavara Az a fejlődési zavar. Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F78 Mentális retardáció.9 Nem jelezték a viselkedés romlását További kódokat használjon. a kezdete csecsemő és gyermekkor közé esik. de felnőttkorban is észlelhető még enyhe elmaradás (deficit). F70 Enyhe mentális retardáció Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél. Beleértve: közepes mentális subnormalitás F72 Súlyos mentális retardáció Az IQ megközelítően 20-34 között van (felnőtteknél. olyan készségeké. A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg.m.m. visuo-spatialis készségek. a szellemi kor 9-12 év között van). Beleértve: gyengeelméjűség enyhe mentális subnormalitás F71 Közepes mentális retardáció Az IQ megközelitőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van). ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata az egészen korai fázistól zavart.n.2) } miatt • halláskárosodás (H90-91) } • mentális retardáció (F70-F79) } • nyelvfejlődési zavarral: • expresszív (F80. amelyre jellemző a külömböző készségek romlása.n. Eredményeként az önellátás. kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott. Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F73 Igen súlyos mentális retardáció IQ 20 alatt van (felnőtteknél a szellemi kor 3 év alatt van). F79 Nem osztályozott mentális retardáció Beleértve: mentális: • deficit k. szociális készségek. Általában a károsodás vagy késés jelen van amilyen korán már észlelni lehet.1) • receptív (F80. magatartászavar. ha társuló elváltozások észlelhetők. és fokozatosan csökken ahogy az egyén felnő.pdffactory.m. melyben a gyerek által használt beszéd úgy hangzik.m.n. jó szociális kapcsolatokat fentartani.

de tetszőleges sorrendben kővetheti is egymást pár hónapon. és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal. Fejlődési dysphasia vagy aphasia.3) } Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar Selypítés Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének Nyelvi zavar k. Encephalitis a feltételezett oka. (R48. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra. A szóbeli és írásbeli helyesírás. mint az összeadás.n.n.2 Ebben a fejlődési zavarban a gyerek a kifejező beszédet a neki megfelelő szellemi korától lényegesen alacsonyabb szinvonalon használja.0-F84.8) helyesírási nehézség: • olvasási nehézséggel társulva (F81. trigonometria.8) aritmetikai nehézségek: • olvasási és helyesírási zavarral társulva (F81.0) dyslexia k.2 F80.8) Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki.0) az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93. geometria vagy kalkulációk. olvasásértési készség. szellemi érettség. annak ellenére hogy az olvasásban javulás tapasztalható.0) mentális retardáció (F70-F79) a fejlődés pervazív (átható) zavarai (F84.pdffactory.m.n. kivonás.n. Fejlődési: • acalculia • aritmetikai zavar (számtani műveletek végzésének a zavara) • Gerstmann szindróma Kivéve: acalculia k.2) dysphasia vagy aphasia k.2-F84. Az artikuláció zavara előfordulhat. szorzás.n. (R48. és osztás. vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására. receptírtipusu: • k.m.0 F81.m.com . expressív típusa Kivéve: szerzett aphasia epilepsiával (Landau-Kleffner) (F80. mint az algebra. vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség következménye.0-F84. A leggyakrabban 3-7 éves kor között kezdődik. mentális retardációnak.m. Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása.) fejlődési dysphasia vagy aphasia. látászavarral vagy nem megfelelő iskoláztatással. nem írható kizárólag látásélesség.1) } miatt • gyerekkor dezintegrativ zavara (F84. elsajátítása mind sérült. Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendelleneségei Olyan zavarok. és epilepsiás rohamok észlelhetők.n. A páciensek 2/3-a többé kevésbé súlyos receptív nyelvi nehézségekkel gyógyul. szófelismerés. ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval. "Backward reading" Fejlődési dyslexia Meghatározott (specifikus) olvasási retardáció Kivéve: alexia k. Kongenitális auditoros impercepció Fejlődési: • dysphasia. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarokkal. betűzés egyaránt éríntett. Az epilepsiás rohamok és a nyelvi készségek elvesztése időben egybeeshet. de a beszédmegértés normális határok között van. az általános intelligencia megtartottsága mellett.m. (R48.m.0) • expresszív (F80. melyben a készségek megszerzésének a normális menete válik zavarttá. (R48. Meghatározott helyesírási retardáció (olvasási zavar nélkül) Kivéve: agraphia k.0) } • autizmus (F84.-) Az írás zavara (dysgraphia) A legszembetűnőbb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejlődésében. (R47. receptív típusa (F80.m. a korábban megszerzett képességeket napok esetleg heteken belül elveszíti.3) autizmus (F84.3 F80. látszólag minden esetben a kifejező beszéd is markánsan érintett.n. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban.1) elektív mutizmus (F94. illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat. vagy nem megfelelő oktatással. aphasia receptív formája • sensoros aphasia (Wernicke) Szó-süketség Kivéve: szerzett aphasia epilepsiában (Landau-Kleffer) (F80.3) 24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.-) A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara A beszédmegértés a gyerek korának megfelelő szellemi szintje alatt van. ami serdülőkorra is megmarad.8 F80. orális olvasási készségek.9 F81 F81. legfeljebb két éven belül.m.0) nyelvi elmaradottság süketség miatt (H90-H91) mentális retardáció (F70-F79) Szerzett aphasia epilepsiával [Landau-Kleffner szindróma] A korábban teljesen normálisan fejlődő gyerek elveszíti a receptív és az expresszív nyelvi készségeket. Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd és nyelvi fejlődés zavara. Kialakulásakor az EEG-n paroxismális jelenségeket lehet megfigyelni. miközben az olvasás meghatározott zavara nem észlelhető. Kivéve: aphasia: • k. (R47. és szó és hangképzési rendellenességek is vannak.n.0) elektív mutizmus (F94.1) dysphasia és aphasia.F80. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok.1 F81.0) • nem megfelelő iskoláztatás eredménye (Z55. (R47. Ez nem egyszerűen a tanulási lehetőség hiányának.

melynek során pár hónap alatt különböző fejlődési területeken számos.9 F82 F83 F84 F84. A szociális és játékfejlődés éríntett.0 vagy F81.-) Pervazív fejlődési zavarok A zavaroknak egy olyan csoportja. • zavar k. Egyes esetekben encephalopathia állhat a hátterében.-) a koordináció hiánya (R27. és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar. számos nem specifikus probléma észlelhető. Habár gondos klinikai vizsgálat a legtöbb esetben az idegrendszer fejlődési zavarára utaló jegyeket talál.0) • (helyes)írásnak (F81.n. A diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejlődési zavar kritériumainak teljesülnie kell. Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. ami nem magyarázható egyértelműen az általános intellektuális retardációval. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott. A zavar egyértelműen nem magyarázható az általános a mentális retardációval vagy nem megfelelő iskoláztatással.-. és a kommunikációs sémák minőségi abnormalitása észlelhető. hogy elsődleges diagnozisként alkalmazható volna. ha nagy átfedés észlelhető a fenti fejlődési zavarok között. melyben a beszéd a nyelv. ismétlődő szereotíp viselkedés) annak ellenére. ismétlődő sztereotíp viselkedés.2) • olvasásnak (F81. Jellemzi még a célirányos kézmozgások elvesztése. Ezek a minőségi abnormalitások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. Dementia infantilis Disintegratív pszichosis 25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. addig elsajátított készség elveszik. Autisztikus zavar Infantilis: • autizmus • pszihózis Kanner-szindróma Kivéve: autisztikus pszichopátia (F84.-) • a koordináció másodlagos hiánya mentális retardáció következtében (F70F79) Kevert specifikus fejlődési zavarok Reziduális csoport. hónap között indulva.és F82. tükörmozgás.8) Az iskolai készségek kevert zavara Nehezen meghatározható csoportja az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek. (önmaga felé irányuló) agresszió.n. Ismétlődő sztereotip motoros mannerizmus és a szociális interakcióknak autizmushoz hasonló abnormalitásai alakulnak ki. a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése.. hónap és a 24.0 F84. és korlátozott.2 és az F81. Azokra a zavarokra alkalmazzuk.3 • nem megfelelő oktatás miatt alakult ki (Z55. melyben mindkettő egyaránt károsodott. a motoros készségek. korlátozott.1 kritériumainak.m. hogy a másik egy vagy két területen jellegzetes rendellenességek figyelhetők meg. Tanulási: • nehézség k.com .F81. másrészt. ha szükséges. melyek megfelelnek az F81. Súlyos mentális retardáció majdnem mindig elkerülhetetlen szövődmény. a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: reciprok szociális interakciók. és más társuló mozgászavar. de a diagnózist a viselkedészavar alapján állítjuk fel. de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. motoros funkciókkombinált fejlődési zavar észlelhető. alvás és táplálkozási zavarok. mint a nem rögzített végtag choreiform mozgása. Megszakad a környezete iránti általános érdeklődés. 4 éves kor körül törzstaxia és apraxia kezd kialakulni. a beszéd. amit a fej növekedésének a lassulása kisér. (F80. de a közösségi érdeklődés megtartott.1 F84.8 F81. F81. Ügyetlen gyerek szindróma Fejlődési zavar: • koordinációs • dyspraxiáns Kivéve: a járás és a mozgékonyság abnormalitásai (R26. ha az abnormális és károsodott fejlődés 3 éves kor után kezdődik. és (b). kommunikáció.m. A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei A legfontosabb tünete a motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása. A kevert csoportot csak akkor lehet használni. (a). a társuló mentális retardációra vagy más egészségügyi problémára. valamint a finom és durva motoros koordináció zavara. és az autizmus diagnozisához szükséges a pszichopatológiai abnormalítások mindhárom különböző területen nem észlelhető (reciprok szociális interakciók.m. kézszorítási sztereotipia és hiperventilláció.1) Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek A kifejező írás fejlődési zavara Nem meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek Tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége k. Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) Ennek a pervazív fejlődési zavarnak a diagnózisához a következőknek kell teljesülnie.5) Atipusos autizmus Ezt a pervazív viselkedészavart megkülönbözteti az autizmustól egyrészt kezdetének az időpontja. kommunikáció. de önmagában egyik tünet sem elegendően kifejezett. hogy nem teljesül mind a 3 csoportja a diagnosztikus kritériumoknak. normál fejlődést követően a 7.pdffactory. Kivéve: meghatározott zavara az: • aritmetikai készségeknek (F81.2 F84. melyben a reciprok szociális interakciók. Gyerekkori atipusos pszichózis Mentális retardáció autisztikus tünetekkel A mentális retardáció meghatározásához kiegészítő kódokat kell használni (F70-F79) Rett szindróma Csak lányokon alakul ki.3 F81. dührohamok.n. Egyéb gyerekkori dezintegrativ zavar Teljesen normális fejlődési periódust követően alakul ki ez a pervazív fejlődési zavar. vagy meghatározott kongenitális vagy szerzett neurológiai zavarral. A zavar nem mindig. az iskolai készségek. abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel. mint fóbiák. Kiegészítő kódokat lehet használni. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl. súlyos fejlődési zavara esetén nagyon gyakori az atipusos autizmus.

hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja.com . és ha stimulánsokat kapnak jelentős diszfóriával. emberekkel.5 Asperger szindróma Bizonytalan nozológiai csoport. A viselkedés egészen a kornak megfelelő szociális erős áthágásához vezethet. Nem ismert. A VISELKEDÉS ÉS AZ ÉRZELMI-HANGULATI ÉLET RENDSZERINT GYERMEKKORBAN VAGY SERDÜLŐKORBAN JELENTKEZŐ ZAVARAI (F90-F98) F90 Hiperkinetikus zavarok F90. pusztán agressziv tipusa Nem szocializált agressziv zavar F91. vagy közvetlen (közös) háztartásban élőkre korlátozódik. mint például: extrém mértéke a harcnak.1 Hiperkinetikus magatartászavar Hiperkinetikus zavar magatartászavarral F90.m.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (Nem szocializált magatartászavar) Jellenzője az állandó disszociális és agresszív magatartásnak (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. dac. de izolált diszszociális cselekedetek nem.2) F84.-) schizophrenia (F20.n. Kivéve: hangulat (affektiv) zavarok (F30-F39) pervazív fejlődési zavarok (F84. Kivéve: Rett szindróma (F84. ebben az esetben ezt a diagnózist kell előnyben részesíteni.8 Egyéb hiperkinetikus zavar F90. iskolakerülés.n. ellentétben a normál IQ-val rendelkezőkkel. agresszív vagy dacos magatartássémák. A 91.A diagnózis olyan viselkedéseken alapszik. a szük családtagokkal való interakciókra. szereotip repertoárja társul. Hiperkinetikus szindróma k. sokkal súlyosabb lehet mint egy hagyományos gyerekcsíny. A stimuláns gyógyszerek nem hatásosak náluk.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar Hiperkinetikus reakció gyerek és serdülőkorban k. időnként pszichomotoros retardációval reagálnak.2 Kortáscsoportba beilleszkedettek magatartászavara.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivítás Nem teljesen meghatározott bizonytalan nozológiai csoport.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar F84. lopás. állatokkal. és a súlyosan zavart szülő-gyerek kapcsolat önmagában nem elegendő a diagnózishoz. akik hiperaktivak. elegendő a diagnózishoz. és elég hosszan kell tartania (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). nagy problémájuk van a figyelemmel. dacot. amihez az érdeklődés és az aktivítások korlátozott. Kora felnőttkorban pszichótikus epizód társulhat hozzá.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar F88 A pszichológiai fejlődés egyéb rendellenességei Fejlődési agnosia F89 A pszichológiai fejlődés rendellenességei k. Súlyos mentális retardációban szenvedő gyerekek (IQ 50 alatt).-) • ha hiperkinetikus zavarokkal társul (F90.m. Autisztikus pszichopátia Gyerekkori schizoid zavar F84. (nem csak elenkezés. akiknek normális intelligenciájuk van). Magatartászavar. Gyakran társul globális vagy specifikus fejlődési késéssel (zavarral). bomlasztó viselkedést) melyben az abnormális viselkedés teljesen. tűzokozás. ismételt hazudozás. szófogadatlanság.-) • ha emocionális zavarokkal társul (F92. hogy a viselkedési sémát milyen mértékig az alacsony intellektus vagy agyi károsodás okozza.pontban meghatározott kritériumoknak teljesülniük kell.n. Határozott tendencia észlelhető. Bármelyek a fentiek közül.1) F91. fenyegetésnek.0 Az aktivítás és a figyelem zavarai Figyelem deficit: • zavar hiperaktivítással • hiperaktivítás zavar • szindróma hiperaktivítással Kivéve: hiperkinetikus zavar magatartászavarral (F90. F91. Csoportos magatartászavar Csoportos garázdálkodás Bandatagok támadásai (erőszakoskodásai) Csoportos lopás ("bandákban") Iskolakerülés F91. és sztereotíp viselkedéssel. bomlasztó viselkedést foglal magába) és a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitásának a kombinációja. A magatartászavar része lehet egy meglévő pszichiátriai szindrómának. bomlasztó viselkedést takar). Az autizmustól alapvetően megkülönbözteti.1) F90.Heller szindróma Szimbiotikus pszichózis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló neurológiai problémák meghatározásához.. gyakori és súlyos indulatkitörések. és nem csak ellenkezés. F91 Magatartási zavarok Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális. gyakori elszökés otthonról. megtalálható az autizmusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi abnormalitása. és nem csak ellenkezést. ismétlődő.m. A serdülőknél a túlzott aktivítást a semittevés válthatja fel (ami nem szokványos a hiperkinetikus gyerekeknél. ha kellően markáns. (Szocializált magatartászavar) Jellemzője a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó disszoiális vagy agresszív magatartása (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. F84.pdffactory. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel.m.n. vagy majdnem teljesen otthonra. hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig fentálljanak. dacot. tulajdonnal szembeni extrém destrukció (rombolás).3 Nyílt (kihívó) oppoziciós zavar 26 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. tárgyakkal való durva bánásmód.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar Disszociális és agresszív viselkedést is magában foglaló magatartászavar. vagy egy serdülőkori lázadás. Fejlődési zavar k.

mint szociális szorongás. melyek kifejezett kapcsolatot mutatnak meghatározott fejlődési fázisokkal és a gyerekek többségében észlelhetők. F91 alatt meghatározott magatartászavar társulása: • emocionális zavarokkal az F93.n.. vagy más emocionális zavarral.1 F93.F91. Kivéve: ha magatartászavarral társul (F92. A legtöbb esetben súlyos környezeti zavarok vagy depriváció feltehetően jelentős szerepet játszik a kialakulásában.-).-) és állandó kifejezett depresszió (F32. ha a szeparáció áll a szorongás középpontjában és ez a szorongás előszőr az első életév folyamán jelentkezett.1) Szociális szorongás zavar gyerekkorban Idegenekkel szemben óvatosság. disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik markáns depresszióval. fóbiák. szorongással. Kivéve: generalizált szorongás zavar (F41. másrészt abnormális szociális interakcióhoz vezet. Kevert magatartási és emociomális zavarok A fentálló agresszív . Kivéve: hangulat(affektiv) zavarok (F30-F39) neurotikus zavarok (F40-F48) gyerekkori fóbiás szorongás (F93. mint a szeparációs szorongás része fiatal gyerekeknél (F93. Testvér rivalizációs zavarról csak akkor beszélhetünk ha a zavar foka és időtartama statisztikailag nagyobb az átlagosnál.8 F93. és a szociális funkciók jelentős zavarát okozza.9 F94 F94. melyek gyerekkorban keletkeznek. visszahúzódás.m. és mértékében szokatlan valamint szociális funkciókban problémát okoz.m.8 F92. A diagnózishoz szükséges.-0) Szeparációs szorongás a gyerekkorban Akkor lehet diagnosztizálni. a gyerek bizonyos helyzetekben jó beszédképesséről tesz tanúságot. A gyerekkori magatartászavar (F91. de a fokuk abnormális. és (ellentétben a pervazív fejlődési zavarral) nem elsődlegesen jellemezhető minden területet átható nyilvánvaló alkati szociális inkompetenciával vagy deficittel. (túl)érzékenység és ellenkezés.-) vagy a felnőtt típusú neurotikus zavar (F40-F48) vagy hangulatzavar kritériumainak egyaránt teljesülnie kell a diagnózishoz. kényszergondolatok. amibe nem tartoznak bele garázda cselekedetek.0 F94. A normális szeparációs szorongástól az különíti el.0) Reaktív kötődési zavar gyerekkorban 27 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. mint pl.3 F93.1) gyerekkori szociális szorongás (F93. vagy bomlasztó magatartást. emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben. alvászavar és étvágytalanság.0 F93. deperszonalizáció vagy derealizáció. ami a fejlődési szakban kezdődik. míg más helyzetekben nem beszél.-) schizophrenia (F20) beszéd és a nyelv meghatározott fejlődési zavarai (F80. ha az első életévekben jelentkezik. ami a következő tünetekben nyilvánul meg: extrém boldogtalanság. és szociális bizalmatlanság vagy szorongás. Gyerekkori magatartászavar k. az érdeklődés és az öröm elvesztése a megszokott cslekedetekben.8 F91. dacos. Más gyerekkori félelmek. a gyerekkori emocionális zavar (F93.n. A zavar rendszerint társul jelentős személyiségvonásokkal. Egyéb magatartászavar Nem meghatározott magatartászavar Gyerekkori viselkedészavar k.9 F92 F92. hogy az F91.-) átmeneti mutizmus.és serdülőkorban kezdődő zavarai Kissé heterogén csoport. elsősorban kifejezett dacos.-ban • neurotikus zavarokkal az F40-F48 -ban Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar Jellegzetesen gyerekkorban kezdődő emocionális zavarok Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott (sarkított) formáinak tekinthetők. ismeretlen. kötekedő (bomlasztó) visselkedéssel jellemezhető. az agoraphobia.. Szelektív mutizmus Kivéve: pervazív fejlődési zavar (F84.-) hangulatzavarral társul (F32. Testvérféltékenység Egyéb gyerekkori emocionális zavar Identitászavar Túlzott szorongás (zavara) Kivéve: gyerekkori nemi identitászavar (F64. állandó emocionális tünetek. mikor új. A nem megfelelő fejlődés fontos diagnosztikus támpont. Csak akkor adható ez a diagnózis. vagy hipochondriázis társulása. Óvatosnak kell lenni ennek a diagnózisnak a használatakor. Depressziós magatartászavar A magatartászavar (F91.9 F93 F93.com . de nem a normális fejlődés részjelenségei.-) Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar A magatartászavar és markáns. hogy statisztikailag sokkal erősebb a szorongás.2 F93.0 F92.2) Fóbiás szorongás zavar gyerekkorban Gyerekkori félelmek.-) kombinálódása. engedetlen. a megfelelő csoportnál kell besorolni az F40-F48 résznél. a megszokott életévnél tovább tart. Gyerekkori vagy serdülőkori "kikerülő" zavar Testvér rivalizáció (zavara) A gyerekek többségénél a közvetlenül fiatalabb testvér születését valamilyen fokban mindig kiséri érzelmi zavar. a közös abnormalitás a szociális funkciókban található. Magatartászavar (F91. különösen idősebb gyerekek esetében. mert klinikailag szignifikáns magatartászavar általában disszociális vagy agressziv viselkedéssel társul. vagy agresszív vagy disszociális viselkedés sokkal extrémebb formái. Elektív mutizmus Markáns.pdffactory. mint szorongás. önvádlás.2) Nem meghatározott gyerekkori emocionális zavar A szocializáció jellegzetesen gyermek. kényszercselekedetek. reménytelenség érzése. vagy szociálisan veszélyes helyzetbe kerül.általános kritériumai teljesülnek.1 Általában kisebb gyerekeknél előforduló magatartászavar. e között a jellegzetesen gyerekkorban kezdődő érzelmi zavar és a neurotikus zavarok (F40-F48) közötti különbségtételben. Durvább gyerekcsínyek vagy engedetlen viselkedés önmagában nem elegendő a diagnózishoz. ami lényegesen meghaladja az engedetlen. sem mint minőségileg abnorálisnak.

de általában többszörösek.0 F98. mert sűrűn fordulnak elő. vagy megtartott székletürítési kontroll melett az egyén akaratlagosan nem megfelelő helyen székel.m.2 Az élet első öt évében kezdődik.1 F95. A serdülőkorban rosszabbodik és felnőttkorban is tart. A gyakori komplex vokális tikkek a sajátos szavak ismételgetése.1) Egyéb gyerekkori szociális funkciózavar Nem meghatározott gyerekkori szociális funkciózavar Tic (zavar) A legmeghatározóbb valamilyen formájú tic. Az enuresis csatlakozhat. ugrálás és szökdécselés. vállemelgetés és grimaszolás.5) hospitalizáció gyerekeknél (F43. ami az illető mentális korához képest abnormálisnak minősíthető.-) emocionális okokkal magyarázható alvászavar (F51. szegényesen modulált. nyakhajlítgatás. meg nem is. Időnként gesztusok echoraxiája társul. és máshová nem illettek be. A vokális tikekk rendszerint többszörösek. A tic egy önkéntelen. de elsajátított vizeletürítési kontrollt követően is kialakulhat. (R15) Csecsemő. A tic akaratlagosan befolyásolhatatlannak tünik.5) diszinhibiciós kötődési zavar a gyerekkorban (F94. kirobbanó (explozív). (vokalizációval). Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak.-) a szelektív kötődés normális variációi pszichoszociális problámákat okozó szexuális vagy fizikai abuzus gyerekkorban (Z61. A normális gyermeki incontinentia abnormális vonássá válása lehet. szipákolás. de más emocionális (F93. Szeretetnélküli (affektusok nélküli) pszichopátia Institucionális szindróma Kivéve: Asperger szindróma (F84.pdffactory. de szükség volt a besorolásukra. vagy epilepsias roham vagy más strukturális eltérés következménye.és gyerekkori táplálási zavarok 28 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. nem ritmusos. de hosszabb rövidebb időre elnyomható. de a tic nem tart 12 hónapnál tovább.n. Nem organikus enuresis Funkcionális enuresis Pszichogén enuresis Incontinentia urinae (nem organikus) Kivéve: Enuresis k. torokköszörüléssel.8) gyermekkori nemi identitászavar (F64. míg mások csupán tünetek halmaza.F94.2 F95.0 F95.2) Kleine-Levin szindróma (G47.n.6) Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyerekkorban Az élet első öt évében jelentkező.8) obszesszív-kompulzív zavar (F42. motoros mozgás (általában körülírt izomcsoportot foglal magában) vagy hangok formálása. abúzusnak vagy súlyos félrenevelésnek. akaratlagos. gyors. Funkcionális encopresis Incontinentia alvi (nem organikus) Pszichogén encopresis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló constipatio (székrekedés) meghatározására. rendszerint gyerek és serdülőkorban kezdödő viselkedési és emocionális rendellenességek Heterogén csoport egyetlen közös vonása. és környezeti változások aktiválják.m. Kivéve: Asperger szindróma (F84. hogy gyerekkorban kezdődnek.2) hiperkinetikus zavar (F90. és valaki hangjának vagy szavainak az utánzása (palilalia) Átmeneti tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak.9 F95 F95. A tic általában szemhunyorgatásban. Előfordulhat mint monoszimptomás zavar.2 F94. de ettől eltekintve nagyon különbőzőek. felszínes kortárs kapcsolatok.n. emocionális és viselkedési zavarokkal társulhat. szociálisan nem elfogadható (gyakran obszcén) szavak használata (coprolalia). és társulnak pszichoszociális problémákkal. grimaszolásban és fejrángásokban nyílvánul meg. A széklet általában normális összetételű. Egyesek jól körülhatárolt szindrómák. Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) [Gilles de la Tourette szindróma] Több motoros és egy vagy több vocalis tic együtt. és a gyerek szociális kapcsolatainak a tartós abnormalításával jellemezhető. A szindróma valószínüleg egyenes következménye a szülői elhanyagolásnak.m. Kivéve: encopresis k.com . egyes esetekben növekedési zavar). a diffúz.2) nem megfelelő nevelés (T74. köhögés. Obszcén szavak vagy kifejezések használata előfordul. (pl. más fennálló emocionális viselkedészavarhoz. A körülményektől függően. válogatás nélküli kapcsolatteremtés.4-Z61. melyek lehetnek egyszerűek vagy multiplexek. amihez emocionális zavar társul. melyben motoros vagy vokális (de sohasem mindkettő) ticek vannak. és nem ideggyógyászati betegség. A leggyakoribb komplex tikkek a sajátmaga ütögetése.-) Nem organikus enuresis Napról napra éjszakánként akaratlan bevizelés történik. a szociális funkciók egy részére korlátozódó rendellenesség mint pl.-) reaktív kötődési zavar gyerekkorban (F94. és tovább mint egy évig tartanak. és a pisszegés.-) vagy viselkedészavar (F91) része is lehet. Egyéb. Kivéve: légzésvisszatartási időszakok (rohamok) (R06. és még jelentős környezeti változás ellenére is tartósan fentálló.8 F94. ismétlődő hangadással. elkeseredettség. ijedősség és hipervigilencia. (R32) Nem organikus encopresis Ismételt. Az enuresis a születéstől kezdve folyamatosan fentállhat. figyelemfelkeltő és különbségtétel nélküli barátságos viselkedés. A leggyakoribb egyszerű motoros ticek a szemhunyorítás. vissztérő. ami lehet obszcén természetű (copropraxia) Egyéb tic zavarok Nem meghatározott tic zavarok Tic k.1 F98. egyszerre észlelhető. A leggyakoribb egyszerű vokális ticek a torokköszörülés. kialakulásában szerepet játszhat a megszerzett székletürítési kontroll elvesztése.8 F95. kortársakkal szegényes szociális interakciók.9 F98 F98. és morgással. ami hirtelen kezdődik. és céltalan. vagy akaratlan székelés az egyén szociokulturális környezetében nem megfelelő helyen. A stressz fokozza és alvás megszünteti. ön és mások felé irányuló agresszió.

csavarása. és tétova szünetek. szótagoknak vagy szavaknak. forgács) rendszeres evése (fogyasztása). és ebben az esetben a mentális retardációt F70-F79 kell választani a fő diagnózisként. Rendszerint jellemzi a táplálék megtagadás. és nem ritmusos. szemnyomkodása. vagy gyakori tétovázás vagy szünetek által. melyekben hibás szerkezetek fordulnak elő.5) tic (F95. nem funkcionális (és gyakran ritmusos) mozgások. Szereotip/szokás zavar Kivéve: abnormális akaratlan mozgások (R25. vagy extrém soványság megfelelő ételmennyiség és nevelő mellett. Ha a szem nyomkodása látászavarral együtt észlelehető. akkor mindkettőt kódolni kell.m. hányinger vagy emésztőszervi betegség nélkül). ischophonia) A beszéd ritmikus áramlását megszakító gyakori ismétlése vagy elnyújtása hangoknak. festék. ajkak vagy más testrész harapdálása. A sztereotip ön-veszélyes viselkedések a következők: ismételt fej-beverés (pl.m. újjtördelő mannerizmus. Társulhat ruminációval (a táplálék ismételt felbüfögésével. falhoz).3 Pica csecsemő. mint egy fentálló pszichiátriai zavar (mint autizmus) egyik tünete. Ha valamilyen más zavar tüneteként észleljük. Előfordulhat.9) 29 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.-) organikus eredetű mozgászavarok (G20-G25) körömharapdálás (körömrágás) (F98. arc-pofozás. A nem-önveszélyes mozgások a következők: fej vagy a test ringatása.és gyerekkorban Nem élelmiszer (föld. gyors löketszerű beszédkitörésekkel.8 Egyéb.A táplálási zavar általában csecsemő és gyerekkorban jelentkezik. A beszéd szabálytalan. csak a meglévő zavart kell diagnosztizálni. rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő meghatározott viselkedés és emocionális zavar Figyelemhiány (zavar) hiperaktivítás nélkül Extrém mértékű maszturbáció Körömrágás Orrpiszkálás Ujjszopás F98. és olyan súlyos hogy rontja a beszéd intelligenciát. a szem nyomkodását itt.-) táplálási: • nehézség és helytelen gondozás (R63. de nincsenek ismétlések. A legtöbb sztereotip mozgászavar nagyon gyakran mentális retardáltaknál fordul elő (ebben az esetben mindkettőt kódolni kell).5 Dadogás (psallismus. Csak akkor lehet zavarként felfogni.4 Sztereotip mozgászavar Akaratlagos. csak az utóbbi esetben soroljuk be ide. Nagyon gyakori mentálisan retardált gyerekeken. haj húzása. (F06.pdffactory.6) F98. Kivéve: organikus mentális zavar k.3) • táplálási nehézség újszölötteknél (P92. F98. Gyerekkori rumináció Kivéve: anorexia nervosa és más evészavar (táplálkozási zavar) (F50. szereotip.com . ha jelentősen megzavarja a beszéd folyamatosságát. valamint szervi megbetegedés hiányában. Kivéve: dadogás (F98.8) orr-piszkálás (F98. Kivéve: tic rendellenességek (F95.9 Rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar NEM MEGHATÁROZOTT MENTÁLIS RENDELLENESSÉG (F99) F99 Másként nem meghatározott mentális rendelleneség Mentális betegség k.-) F98. ismétlődő.8) szereotipiák melyek más pszichiátrai zavar részei (F00-F95) ujj-szopás tic trichotillomania F98.6 Hadarás (agitolalia) Nagyon gyors beszéd.n.-) csecsemő vagy gyerekkori pica (F98.3) F98. a folyamatosság megszakadásával. ami nem része pszichiátriai vagy neurológiai zavarnak.n.-) hadarás (F98. kéz. a látásromlást a megfelelő szomatikus kóddal. és a kézrázás. vagy relative önálló pszichopatológiai viselkedésként.

Beleértve: antidepresszánsok barbiturátok hidantoin származékok iminostilbenek methaqualon vegyületek neuroleptikumok pszichostimulánsok szukcinimidek és oxazolidiedionok tranquillansok X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által. melyek hatással vannak az ásványi és húgysav anyagcserére X65 Szándékos önmérgezés alkohol által Beleértve: alkohol k.n.és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek anaestheticumok (általános) (helyi) a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek hormonok és szintetikus pótszereik szisztémás és haematológiai szerek szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek terápiás gázok helyileg alkalmazott készítmények vakcinák folyadékegyensúlyra ható szerek. gyógyszerek és biológiai anyagok által Beleértve: a sima.SZÁNDÉKOS ÖNÁRTALOM (X60-X84) [A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál] Beleértve: szándékos önmérgezés és önsértés öngyilkosság (kísérlet) X60 Szándékos önmérgezés nem opiod fájdalom. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp drogok által.m.és lázcsillapítókkal.n.m.com . m.m.n. antireumatikumokkal Beleértve: 4-aminofenol-származékok non-szteroid gyulladásgátlók [NSAID] pirazolon származékok szalicilátok X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum. Beleértve: cannabis (származékok) kokain kodein heroin LSD meszkalin metadon morfin ópium (alkaloidák) X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által Beleértve: paraszimpatolitikumok [antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok] és spazmolitikumok paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok] szimpatolitikumok [antiadrenergikumok] szimpatomimetikumok [adrenergikumok] X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.-) X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által Beleértve: füstölő szerek fungicidek herbicidek inszekticidek rágcsálóirtó szerek 30 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory. k. butilalkohol [1-butanol] etilalkohol [etanol] izopropil-alkohol [2-propanol] metilalkohol [metanol] propilalkohol [1-propanol] amilalkohol X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által Beleértve: benzol és homológjai szén-tetraklorid [tetraklór-metán] klórfluoro-karbon kőolaj (származékok) X67 Szándékos önmérgezés egyéb gázok és gőzök által Beleértve: szén-monoxid könnygáz motoros járműből kipufogó gáz nitrogén-oxid kén-dioxid háztartási gáz Kivéve: fémek gőzei és gázai (X69.n.o.

-) Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon Beleértve: önsértés: 4.m.és vágóeszközzel Szándékos önártalom tompa tárggyal Szándékos önártalom magas helyről leugrás által Beleértve: szándékos leugrás egyik szintről a másikra Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által Beleértve: szándékos összeütközés: 1. 31 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. motoros járművel 2.X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 fa . mérgező tápanyagok és növények szappanok és detergensek Szándékos önártalom akasztás.m.-) Szándékos önmérgezés egyéb és k. villamossal Kivéve: összezúzatás légi járművel (X83.pdffactory. vonattal 3. égető anyagokkal.n.m. összezúzatás légi járművel 6.m.n. lőfegyverrel Szándékos önártalom robbanó anyagokkal Szándékos önártalom tűzzel.n. zsinegelés és megfojtás által Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövű lőfegyverrel és katonai lőfegyverrel Szándékos önártalom egyéb és k.n.tartósítószerek Kivéve: növényi tápanyagok és műtrágyák (X69.és causticus szerek ragasztószerek fémek és gőzeik festékek és lakkok növényi tápanyagok és műtrágyák mérgezés k.com . füsttel és lángokkal Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal Szándékos önártalom szúró. kivéve mérgek 5. vegyszerek és mérgező anyagok által Beleértve: maró. elektromos árammal Szándékos önártalom k.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->