P. 1
BNO10

BNO10

|Views: 628|Likes:
Published by Egri-Nagy Timea

More info:

Published by: Egri-Nagy Timea on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

V.

Főcsoport MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS ZAVAROK (F00-F99) Beleértve: a pszichés fejlődés zavarait Kivéve: máshol nem osztályozott tünetek, jelek és kóros laboratóriumi értékek (R00-R99) A főcsoport a következő csoportokat tartalmazza: F00-F09: Organikus és szimptómás mentális zavar F10-F19: Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok F20-F29: Schizophrenia, schizotipiás és paranoid (delusív) rendellenességek F30-F39: Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] F40-F48: Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek F50-F59: Viselkedészavar-szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva F60-F69: A felnőtt személyiség- és viselkedés rendellenességei F70-F79 Mentális retardáció F80-F89: A pszihés fejlődés rendellenességei F90-F98: Viselkedési és emocionális rendellenességek, rendszerint gyerek vagy serdülőkori kezdettel F99: Nem meghatározott mentális rendellenesség A főcsoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok: F00* Dementia Alzheimer betegségben F02* Dementia máshol besorolt betegségekben ORGANIKUS ÉS SZIMPTOMATIKUS MENTÁLIS ZAVAROK (F00-F09) Ez a csoport a mentális zavarok azon csoportját foglalja magába, melyek okaként ideggyógyászati betegséget, agyi sérülést vagy más inzultust tételezünk fel, ami cerebralis diszfunkcióhoz vezetett. A diszfunkció lehet elsődleges, amikor a betegség, sérülés, inzultus közvetlenül és szelektíven a központi idegrendszert érintette, vagy másodlagos, amikor az agy egyik a szisztémás megbetegedés vagy zavar által érintett szervek közül. Dementia, (F00-F03) egy szindróma, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természetű megbetegedése okoz. A dementiában a magasabb kortikális funkciók zavara alakul ki, mint például a memória, a gondolkodás, tájékozódás, megértés, számolás, tanulási képességek, nyelvi- és itélőképesség zavara. A tudat nem homályosodik el. A kognitív funkciók romlásával gyakran társul, sőt azt megelőzheti az emocionális kontroll, szociális viselkedés és motiváció károsodása. Ez a szindróma előfordul Alzheimer betegségben, cerebro-vascularis betegségben, és olyan fizikális állapotokban melyek elsődlegesen vagy másodlagosan érintik a központi idegrendszert. Kiegészítő kódokat kell használni, ha szükséges, az alapvető betegség meghatározásához. F00* Dementia Alzheimer betegségben (G30.-+) Alzheimer kór a központi idegrendszer primér degeneratív megbetegedése, ismeretlen etiológiájú, jellegzetes neuropatológiai és neurokémiai elváltozásokkal. A betegség lappangva kezdődik, lassan, de folyamatosan fejlődik ki az évek sora alatt. F00.0* Dementia Alzheimer betegségben, korai kezdettel (30.0+) Alzheimer kórban jelentkező demencia 65 éves kor előtt, relative gyors lefolyással, a magassabb kortikális funkciók kifejezett, többszörös zavarával. 2-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú presenilis dementia Alzheimer típusú primér degeneratív dementia presenilis kezdettel F00.1* Dementia Alzheimer betegségben, késői kezdettel (G30.1+) Alzheimer betegségben fellépő dementia 65 éves kor utáni kezdettel, általában a 70-es évek végén vagy azt követően lép fel, lassú progressziójú, és a legjellegzetesebb tünete az emlékezetzavar. 1-es típusú Alzheimer kór Alzheimer típusú primér degeneratív dementia senilis kezdettel Dementia senilis, Alzheimer tipusú F00.2* Dementia Alzheimer betegségben, atípusos, vagy kevert formájú (G30.8+) A típusos dementia Alzheimer típusa F00.9* Nem meghatározott dementia Alzheimer betegségben (G30.9+) F01 Vascularis dementia A vascularis dementia a köponti idegrendszert ért infarktusok következménye, melyeket vascularis betegség okozott, igy például a hipertóniához társuló cerebrovascularis megbetegedés. Az infarktusok általában kicsik, de kumulatív hatásúak. Rendszerint idősebb korban kezdődik. Beleértve: dementia arteriosclerotica F01.0 Vascularis dementia akut kezdettel Cerebro-vascularis trombózisok, embolusok vérzések sorozatát követően gyorsan kialakuló dementia. Ritka esetben egy nagy infarktus lehet az oka. F01.1 Multi-infarktusos dementia Fokozatosan alakul ki, számos átmeneti keringészavart követően, melyek infarktusok halmazát okozzák a cerebralis parenchimában. Elsősorban corticalis dementia F01.2 Subcorticalis vascularis dementia Mélyen az agyféltekék fehérállományában kialakuló lokális ischemiás destrukciók magasvérnyomásban szenvedő pácienseknél. A klinikai képe nagyon hasonló az Alzheimer kórban kialakuló dementiával, de ellentétben azzal, itt a (cerebrális) cortex általában megkimélt. F01.3 Kevert, subcorticalis és corticalis vascularis dementia F01.8 Egyéb vascularis dementia F01.9 Nem meghatározott vascularis dementia F02* Dementia egyéb máshová osztályozott betegségekben Demenciák olyan esetei, melyeket nem, vagy feltehetően nem Alzheimer kór vagy cerebrovascularis megbetegedések okoztak. Bármely életkorban kezdődhet, mégis ritkán idős korban. F02.0* Dementia Pick betegségben (G31.0+) Középkoruaknál kialakuló dementia, progresszív lefolyással. Korán lassan, fokozatosan megváltozik a személyiség és romlik a szociális beilleszkedés, amit az intellektus, az emlékezés, a nyelvi készségek hanyatlása követ, apátiával vagy eufóriával és ritkán extrapiramidális mozgászavarral.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F02.1*

F02.2*

F02.3*

F02.4* F02.8*

F03

F04

F05

F05.0 F05.1 F05.8 F05.9

Dementia Creutzfeldt-Jakob betegségben (A81.0+) Progrediáló dementia kiterjedt neurológiai tünetekkel, melyeket feltehetően egy átvihető ágens által okozott jellegzetes neuropatológiai elváltozások magyaráznak. Általában a középkorúaknál vagy idősebbeknél alakul ki, de bármely életkorban kezdődhet. Szubakut lefolyású, 1-2 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntington betegségben (G10+) A dementia a kiterjedt központi idegrendszeri degeneráció egyik tünete. A betegséget egy domináns autoszómális gén örökíti át. A tünetek rendszerint a 30-as vagy a 40-es években kezdődnek. A progresszió lassú, 10-15 éven belül halálhoz vezet. Dementia Huntigton choreaban Dementia Parkinson kórban (G20+) A dementia Parkinson kórban alakul ki. Jelenleg még nincs semmilyen elkülönítő klinikai jellegzetessége. Dementia: • paralysis agitans esetén • parkinsonizmusban Dementia HIV megbetegedésben (B22.0+) HIV betegség lefolyása során kialakuló dementia, ahol a HIV fertőzésen kivül semmilyen más társuló betegség sincs amivel a demenciát magyarázni lehetne. Dementia máshol osztályozott betegségben Dementia a következő betegségekben: • cerebralis lipidosis (E75.-+) • epilepsia (G40.-+) • hepatolenticuláris degeneráció (E83.-+) • hypercalcaemia (E83.5+) • szerzett hypothyreosis (E01, E03.-+) • intoxicatio (T36-65+) • sclerosis multiplex (G35+) • neurosyphilis (A52.1+) • niacin hiány (pellegra) (E52+) • polyarteritis nodosa (M30.0+) • SLE (M32.-+) • trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+) • B12 vitamin hiány (E53.8+) Nem meghatározott dementia Praesenilis: • dementia k.m.n. • psychosis k.m.n. Primér degenerativ dementia k.m.n. Senilis: • dementia: • k.m.n. • depressziós vagy paranoid tipus • psychosis k.m.n. Kivéve: Senilis dementia deliriummal vagy akut zavartsággal (F05.1) Szenilitás k.m.n. (R54) Organikus amnesztikus szindróma, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozott Kifejezett károsodása a megőrző emlékezésnek (rövid és hosszú távú memóriának), mialatt a azonnali felidézés (megjegyző emlékezés) megtartott, a szindróma része még az új ismeretek elsajátítási képességének a csökkenése, és az időbeni tájékozatlanság, Konfabuláció kifejezett tünet lehet, de a felfogás és észrevevés valamint más kognitív funkciók, beleértve az intellektust is, rendszerint sértetlenek. A prognózist a kiváltó megbetegedés határozza meg. Nem alkohol okozta Korszakov pszichózis vagy szindróma Kivéve: amnesia: • k.m.n. (R41.3) • anterograd (R41.1) • disszociatív (F44.0) • retrograd (R41.2) Korszakov szindróma: • alkohol indukálta vagy nem osztályozott (F10.6) • egyéb pszichoaktív szer indukálta (F11-19, leggyakrabban a 4. karakter a 6-os) Delirium, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott Nem meghatározott etológiájú organikus cerebrális szindróma, melyet tudatzavar és figyelemzavar, észrevevészavar, gondolkodászavar és emlékezetzavar, valamint a pszichomotorium, az emocionalitás és az alvás-ébrenlét ciklusának a zavara jellemez. Az időtartama változó. Lehet enyhe és nagyon súlyos is. Beleértve: akut és szubakut: • agyi szindróma • zavartság (nem alkohollal összefüggő) • fertőzésekhez társuló pszichosis • organikus reakció • pszicho-organikus szindróma Kivéve: alkohol okozta vagy nem meghatározott delirium tremens (F10.4) Nem dementiához társuló delirium Dementiához társuló delirium A betegség a fenti kritériumoknak megfelel, de dementia (F33-F03) talaján alakul ki. Egyéb delirium Kevert eredetű delirium Nem meghatározott delirium 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

F06

F06.0

F06.1

F06.2

F06.3

F06.4

F06.5

F06.6

F06.7

F06.8 F06.9

F07 F07.0

Egyéb mentális rendellenességek, amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott Különböző állapotokat takarnak melyeket vagy a primér cerebralis megbetegedés következtében kialakult központi idegrendszer zavar, vagy a szisztémás megbetegedés, ami másodlagosan érinti a központi idegrendszert, vagy exogén toxikus anyagok vagy hormonok, vagy endokrin zavarok esetleg más szomatikus megbetegedések okoznak. Kivéve: Ha társul: • deliriummal (F05.-) • dementiával, ami F00-F03 alatt van besorolva alkohol vagy más pszichoaktiv szer okozta (F10-F19) Organikus hallucinosis Állandó vagy visszatérő, rendszerint vizuális vagy akusztikus hallucinációk jellemzik, melyek tiszta tudat mellett jelentkeznek, és az egyén felismerheti őket. Téveseszmék segítségével elaboráció történhet, de a téveseszmék nem uralják a klinikai képet, és a belátás megtartott lehet. Organikus hallucinátoros állapot (nem alkoholos) Kivéve: hallucinosis alcoholica (F15.5) schizophrenia (F20.-) Organikus katatonia Csökkent (stupor) vagy fokozott (nyugtalanság) pszichomotoros aktivítás, kataton tünetekkel. A pszichomotorium szélsőségesen változhat. Kivéve: schizophrenia katatonica (F20.2) stupor: • k.m.n. (R40.1) • disszociatív (F44.2) Organikus paranoid (delusív) [schizophrenia szerű] zavar Állandó vagy visszatérő téveseszmék uralják a klinikai képet. A téveseszmékhez hallucinációk társulhatnak. Előfordulhat néhány tünet, amelyik schizophréniára emlékeztet, mint a bizarr hallucinációk, vagy a gondolkodászavar. Organikus paranoia vagy organikus paranoid-hallucinátoros állapot Schizophrenia szerű pszichózis epilepsiásoknál Kivéve: rendellenesség: • akut és átmeneti pszichózisok (F23.-) • tartós (perzisztáló) paranoid (deluziv) zavar (F22.-) • drog indukálta pszichózisok (F11-F19, a közös negyedik karakter .5) • schizophrenia (F20.-) Organikus hangulat- (affektiv) zavarok A hangulat vagy az érzelmek valamint az általános aktivításszint változása jellemzi, depressziós, mániás vagy bipoláris zavar lehet, (lásd F30-F32), de organikus megbetegedés következtében alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott hangulatzavarok (F30-F39) Organikus szorongás zavar Generalizált szorongás (F41.1) vagy a pánik "betegség" (F41.0) tünetei vagy a kettő kombinációja jellemzi, de organikus megbetegedés következtében alakult ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szorongászavarok (F41.-) Organikus disszociatív zavar Az emlékek, az identitástudat és a pillanatnyi érzések valamint a testmozgások kontrollálása közötti normális integráció részleges vagy teljes megszakadása, ami organikus megbetegedés eredményeként alakul ki. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavar (F44.-) Organikus emocionális labilitás (asthenia) Jellemzője az emocionális labilitás vagy inkontinencia, fáradékonyság, és számos különböző kellemetlen testi érzet (pl. szédülés) és fájdalmak, de organikus megbetegedés okozza. Kivéve: nem organikus vagy nem meghatározott szomatoform zavar (F45.-) Enyhe kognitív zavar Jellemzője a memória károsodása, hosszabb időt igénylő feladatok esetén tanulási és koncentrálási nehézségek, jelentős szellemi fáradtság érzése, ha szellemi feladatok elvégzéséről van szó, és új dolgok tanulása szubjektive nagyon nehézkes, még akkor is ha objektíve sikeres is volt. A tünetek nem olyan súlyosak, hogy dementia (F00-F03) vagy delírium (F05.-) diagnosztikus kritériumainak megfelelne. A diagnózist csak akkor adható ha meglévő szomatikus betegséghez kötődik, és nem adható ha az F10-F99 között besorolt mentális vagy viselkedészavar diagnosztizálható. A zavar megelőzheti, társulhat és követheti cerebrális és szisztémás fertőző és szomatikus betegségek széles változatát, de a központi idegrendszer érintettségének közvetlen bizonyítéka nem szükségszerűen észlelhető. El lehet különíteni encephalitist követő szindrómától (F07.1) és post-commotios szindrómától (F07.2) a különböző etiólógia alapján és mert a tünetek lényegesen szűkebb területre korlátozódnak, valamint rövidebb ideig tartanak. Egyéb meghatározott mentális zavar, amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi betegség okozott Epilepsziás pszichózis k.m.n. Nem meghatározott mentális zavar amit agykárosodás és diszfunkció valamint szervi megbetegedés okozott Organikus: • agyi szindróma k.m.n. • mentális zavar k.m.n. Agyi betegség, károsodás és diszfunkció, által okozott személyiség- és viselkedészavarok A személyiség és a viselkedés megváltozása, ami reziduális vagy járulékos központi idegrendszeri betegségnek, sérülésnek vagy diszfunkciónak tulajdonítható. Organikus személyiségzavar Jellemzője a premorbid személyiséghez képest a megszokott viselkedési minták jelentős megváltozása, ami magába foglalja az érzelmek, a szükségletek, impulzusok kifejezésének a módosulását. A kognitív funkciók és a gondolkodás károsodása, a szexualitás megváltozása szintén a klinikai kép része lehet. Organikus: • pseudopsychopathia • pseudoretardált személyiség Szindrómák: 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

koncentrálási és szellemi munkavégzési nehézség. Contusiót követő szindróma (encephalopathia) Traumát követő. a vér és más testfolyadékok elemzését. aspiráció. és más egészségügyi szövődmény. karakter azonosítja a klinikai állapotot.0) • pszichiátriai betegség után (F62. pszichózist nem okozó agyi szindróma Egyéb meghatározott személyiség és viselkedészavar.és percepciózavar. valamint néha fizikai megvonási tünetek. fáradtság.9 F09 • frontális lebeny • limbikus epilepsziás személyiségzavar • lobotomiát követő • leukotomia utáni Kivéve: Tartós személyiségváltozás: • katasztrófa átélése után (F62. A kódokat ha szükséges használni kell. mint szédülés. irritábilitás.8 F07. Pszichoaktív szer abuzus . Alkoholizmus Dipsomania Drog függőség . A következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére. emelyik felelős a legtöbb klinikai tünetért. sérülése és betegsége okozott. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. A legtöbb gyógyszerszedő általában egynél több pszichoaktív szert szed. Organikus pszichoszindróma Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség Pszichózis: • organikus k. Másik diagnozist akkor kell adni. kell a töbszörös drog használatot diagnosztizálni.com . hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. • szimptomás k. klinikai formájukban. 2 Dependencia (szindróma) Viselkedési. A fő diagnózist annak az anyagnak (vagy anyagcsoportnak) megfelelően kell felállitani. teljes tünetmentességgel.9) Csak azokban az esetekben ahol a pszichoaktív szer szedés kaotikus (rendszertelen) és elkülöníthetetlen. mint a páciens tulajdonában lévő drogot. a 4. amit a központi idegrendszer müködészavara. amelyik ismételt használatot követően alakulhat ki. alvászavar.n. a drog szedésének az előnybe részesítése más aktívitásokkal szemben. a káros következmények ellenére a szedés folytatása. A komplikáció függ a kapott (gyógy)szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától.m. kognitív.0) Post-commotios szindróma A fejtraumát. A 3.m. delirium. A pszichoaktív szer azonosításához a rendelkezésünkre álló összes forrást használni kell. Ez magában foglalja az autoanamnesist.m. vagy ha a mennyiség káros (közös 4. (F19. a jellemző fizikai és pszichológia tüneteket. vagy ha egy 3. karakter az 1-es). vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag különböző gyógyszerek széles fajtáira. görcsök. 1 Káros használat (abusus) A pszichoaktív szer használatának olyan módja. Kivéve: pszichózis k. A károsodás lehet fizikai (mint pl.2) postencephalitiszes szindróma (F07. karakter a . 3 Megvonási szindróma 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.n. Jobb hemisphaerium organikus sérüléséhez köthető affektív zavar Nem meghatározott személyiség és viselkedészavar. mely egészségkárosodást okoz. kivéve ha szövetkárosodás vagy más komplikació nem lépett fel. ha más szert toxikus mennyiségben szed az illető (a közös 4. vagy egyéb zavart (a közös 4. klinikai jeleket és viselkedést. koma.pdffactory. depenöenciát okoz (4. és hiányérzet. megnövekedett tolerancia.) Kivéve: dependenciát nem okozó anyagok abúzusa (F55) A következő 4. de mindegyik kapcsolatban van egy vagy több pszichoaktív szer használatával.-) Postencephalitises szindróma Variális vagy bakteriáli encephalitisből való felépülés után észlelehető nem specifikus. melyeket nem feltétlenül orvosilag rendelték. sérülése és betegsége okozott. kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese. vagy a különböző pszichoaktív szerek összetétele megállapíthatatlan. csökkent stressz-.0). dohány. emocionális izgalom vagy alkohol tolerancia. karakter a 2-es). melyek különböznek súlyosságukban. vagy egyéb bozonyítékokat. A komplikáció lehet trauma. vagy diazepam). karakter a használt anyagot azonosítja. illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara.n. 0 Akut intoxikáció Pszichoaktív szer adását követően kialakuló tudat. emlékezetzavar. A zavar közvetlenül kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával. Akut alkoholmérgezés (részegség) "Bad trips" (kábitószerek esetében) Patológiás intoxikáció Transz és kontroll zavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén . minden meghatározott anyag esetében. alkohol. és idővel oldódik. (F29) Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19) Ez a blokk a zavarok széles körét öleli fel. változatos viselkedésmodosulás.1) postconcussionalis szindróma (F07.3-. (ami általában eszméletvesztéssel járt) követő változatos tünetegyüttes.1 F07. a használatának a kontrollálási nehézsége. de nem mindegyik negyedik karakter használható mindegyik anyag esetében. amit a központi idegrendszer müködészavara. karakter a klinikai állapot kódolására szolgál az F10-F19-es csoportokhoz: . hogy ez reverzibilis. affektív vagy viselkedési zavar. Kivéve: organikus személyiségzavar (F07.F07. a nagy mennyiségű alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok). személy beszámolóját.2 F07. Az alapvető különbség az organikus személyiség zavarhoz képest. karakter a .1) meghatározott személyiségzavarok (F60.

és a pszichoaktív szer típusától valamint az abbahagyás vagy a jelentős mérséklés előtti. Azokban az esetekben. Az időérzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembetűnő. akkor az F05.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F17. és az amnesztikus deficit összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest.m.pdffactory. percepció zavarai.8 pontnál kell besorolni.6) • pszichótikus állapot (F10-F19 a közös negyedik karakter a . mint ahogy azt észszerűen pszichoaktív szer hatás esetén várható volna. ahol a fenti állapot kezdete későbbi mint a pszichoaktív szerek használata. A megvonás komplikációja lehet az alkalmi konvulzió. de gyakran több mint egy szenzoros modalításuak). lehetséges.Kokain használata által okozott mentális. és a tünetek nem magyarázhatók akutointoxikációval vagy megvonással.n. de nem mindig észlelhető. Alkoholizmushoz társuló agyi szindróma Dementia és más enyhe formái a perzisztáló kognitív funkciózavarnak Hallucinációt követő percepciózavar Flashbacks Késői kezdetű pszichoaktiv szer indukálta pszichótikus zavar Hallucinációt követő percepciózavar Reziduális: • affektív zavar • személyiség és viselkedészavar Kivéve: Alkohol és pszichoaktív szer indukálta: • Korszakov szindróma (F10-F19 a közös negyedik karakter a . hogy a pszichoaktív szer használat okozta reziduális állapotról van szó. affektusokban. mikor a megvonási szindróma szövődik deliriummal. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukálta reziduális vagy késői kezdetű pszichózis (F10-19.Dohányzás okozta mentális. 7 Reziduális és késői (kezdetű) pszichótikus zavar Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban. változatos csoportjai a tüneteknek. Konfabuláció kifejezett lehet.n. Alkoholos: • hallucinosis • féltékenység • paranoia • psychosis k. 4 Megvonási szindróma deliriummal Az az állapot. lefolyása alapján. A kezdete és a lefolyása időben behatárolt. időnként nagyon rövid idejű. de enyhe tudatzavar.5) • 8 Egyéb mentális és viselkedészavarok • 9 Nem meghatározott mentális vagy viselkedészavarok PSZICHOAKTIV SZER HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSZAVAROK (F10-F19) F10. és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények megduplázódása szerint. . az intenzív félelemtől az eksztázisig. ha határozottan bizonyítható.Opiátok használata okozta mentális.Cannabis és származékai által okozott mentálisés viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F13. téveszmék (gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal). Jellemzik a hallucinációk (tipikusan akusztikusak.Nyugtatók és altatók használata által okozott mentális.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F15. A flashback-et el lehet különíteni a pszichótikus állapottól annak átmeneti.7) .és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F14. pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy stupor). az F05. legutoljára használt dózis nagyságától függ.Alkohol okozta mentális. A kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe.Illékony oldószerek (spray) okozta mentális. ha organikus okok is számításba jönnek a delirium kialakulásában. 5 Pszichótikus zavar Pszichótikus tünetek egy csoportja észlelhető pszichoaktív szer használata vagy azt követően. Az azonnali felidézés (a megjegyző emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb mértékben károsodtak mint a távoliak. Konvulziok szintén előfordulhatnak. Más kognitív funkciók relatíve jól megkíméltek.. Alkohol és drog okozta amnestikus szindróma Alkohol vagy más pszichoaktív szer által indukált Korszakov pszichózis vagy szindróma.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F12.pontban leírt kritériumok szerint. Delirium tremens (alkohol indukálta) . személyiségben és viselkedésben sokkal tovább tart.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F18.és viselkedészavarok 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és abnormális affektusok.A szer állandó használatát követően relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböző. A sensorium tiszta. épp úgy mint az új dolgok megtanulási nehézsége.Hallucinogének használata által okozott mentális .m. 6 Amnesticus szindróma A megőrző emlékezés (a rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt a szindrómát.com .Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális és viselkedészavarok beleértve a koffeint [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F16. Alkoholos dementia k. a közös negyedik karakter a . vagy nem meghatározott Kivéve: nem alkohol indukálta Korszakov pszichózis vagy szindróma (F04) .és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] F11. nem súlyos zavartság. csak akkor kódolható itt.

karakter az 5-ös. a gondolatok dezorganizáltak. szegényes.n.2) schizophren reakció schizotipusos zavar (F21. Kataton stupor Schizophren: • katalepsia • katatonia • flexibilitás cerea F20.2 altípusokba. 6 F19. hogy melyik az amelyik felelős a domináló tünetekért. akkor a schizophrenia megfelelő altípusát kell diagnosztizálni. a tartós paranoid (deluzív) zavar és az akut és átmeneti pszichosisok nagyobb csoportja. érzelmek elsivárosodása. Amennyiben a schizophrenia tünetei floridak és kifejezettek.0 Paranoid schizophrenia A paranoid schizophrenia eset. a viselkedés felelőtlen (meggondolatlan) és kiszámíthatatlan valamint a mannerismus (gesztikuláció) általános. személyben beszélnek a páciensről. a beszéd elsivárosodása. csak ha egyértelműen korábban jelentek meg a schizophren tünetek. vagy több mint egy altípus tüneteit mutatja. vagy az automatikus engedelmességtől a negatívizmusig. passzívitás. és szegényes közösségi (társas) aktivitás.: meglassult pszichomotorium. anélkül hogy bármelyik tisztán meghatározó volna. ha pszichoaktív szer használata váltotta ki akkor az F10-F19 kódok alatt kell besorolni.4) F20. de nem uralják már a képet. Ha hasonló állapot alakul ki epilepsia vagy más idegrendszeri megbetegedés esetén akkor az F06. nem odaillő. depressziót kell diagnosztizálnunk (F32. a hanglejtésekkel és testtartással). F20. A legfontosabb pszichopatológiai tünetek a következők: gondolat echo (a gondolatok visszhangosodása).-).8) paranoia (F22. gondolkodászavar és negatív tünetek. de nem illik bele az F20. negatív tünetek jellemeznek. Dezorganizált schizophrenia Hebephrenia F20.pdffactory. Atípusos schizophrenia Kivéve: akut schizophrenia szerű állapot (F23. de nem állapítható meg.- PDF created with pdfFactory Pro trial version www. a percepció kóros értelmezése. a beszéd inkoherens.4 Scizophrenia utáni depresszió Depresszió. Hebephreniát normálisan csak serdülőknél és fiatal felnőtteknél lehet diagnosztizálni. az akarati élet és beszéd zavara. az utóbbinál a közös 4. dominancia vagy passzívitás. A prognózis rossz. illetve lehet egy vagy több epizód teljes vagy részleges remisszióval. a szemkontaktus fenttartásával. Ebben az állapotban magas az öngyilkosság veszélye. Schizophrenia nem diagnosztizálható igen kifejezett mániás vagy depressziós tünetek esetén. Szintén használható. a gondolatok szétsugárzása (telekomunikációs eszközzel). de meghatározott kognitiv deficit kialakulhat a lefolyás során. külső irányítottságról való meggyőzödöttség. különösen az affektusok elsivárosodása és az akarat-szegénység (közömbösség). nem verbális kommunikáció (az arckifejezésekkel. A schizoaffektív zavar ellentmondásos természete ellenére ebben a csoportban maradt. vagy kommentálják. melyben a hangulatzavar kifejezett. Beleértve: drogok helytelen használata k.n stabil. a téveseszmék és a hallucinációk átmenetiek és fragmentáltak. amikhez általában akusztikus hallucinációk valamint percepciózavarok társulnak. Ugyancsak nem diagnosztizálható schizophrenia nyilvánvaló idegrendszeri megbetegedés esetén valamint drog intoxikáció vagy megvonás állapotában. A heves izgatottság feltűnő jellegzetessége ennek a szindrómának.com .2) krónikus nem differenciált schizophrenia (F20. amelyik megfelel a schizophrenia általános kritériumainak.m. vagy viszonylag enyhék. A schizophrenia lefolyása lehet folyamatos.2 Kataton schizophrenia A kataton schizophrenia klinikai képét a pszichomotorium szélsőséges zavarai uralják. progresszív vagy stabil deficitekkel. mert viszonylag gyorsan alakulnak ki a negatív tünetek.) F20.5) schizophreniát követő depresszió (F20. ami változhat az extrém hiperkinezistől a stuporig. mint ennek a csoportnak a legfontosabb tagja. a hangok egyes szám 3. ha a használt pszichoaktív szerek biztonsággal nem azonosíthatók vagy ismeretlenek.2. elvonása. Paraphrenia (schizophrenia paraphrenica) Kivéve: involuciós paranoid állapot (F22. amelyik elhúzódhat.5 Reziduális schizophrenia A schizophrenia krónikusan progrediáló típusa. hisz számtalan többféle szert szedő maga sem tudja a szedett szerek pontos alkotórészeit. A schizophrenia negatív vagy pozitív tünetei közül néhánynak meg kell lennie. a percepció torzulása (széttöredezése) és nem megfelelő és/vagy elsivárosodott affektusok jellemzik a schizophreniákat. Szociális izolációs tendencia figyelhető meg. és schizophrenia kialakulását követi. A kényszerű poziciók és attitüdők hosszú időn át fentállhatnak. Ha schizophrenia tünetei már nem észlelhetők.2) • ciklikus (F25.3 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia Olyan pszichótikus állapot. initiativa szegénység. A hangulat sekélyes. Kivéve: schizophrenia: • akut (nem differenciált) (F23. Az affektusok. mint pl. SCHIZOPHRENIA. akusztikus hallucinációk. F20 Schizophrenia Általánosságban a gondolkodás. A tudat tiszta és az intellektuális képességek megtartottak.és viselkedészavarok [Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Ezt a csoportot csak akkor lehet használni. ha legalább kettő vagy több pszichoaktív szer használatáról van szó. SCHIZOTYPIÁS ÉS PARANOID (DELUSIV) RENDELLENESSÉGEK (F20-F29) A csoportban együtt található a schizophrenia. A katatonia kombinálódhat élénk szcenikus hallucinációkkal kisért oneiroid (álomszerű) állapottal.0F20. elhanyagoltság. melyet nem feltétlenül irreverzibilis. vagy epizódikus. a schizotypiás zavar.0) F20. gondolatok betoldása.[Az altételekért lásd a csoport általános ismertetőjét] Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által okozott mentális.1 Hebephrenia A schizophrenia azon fajtája. gyakran paranoid téveseszmék észlelhetők. és kataton tünetek vagy teljesen hiányoznak.

3) • reakció (F23. Egyéb schizophrenia Coenaesthopatias schizophrenia Schizophreniform: • rendellenesség k.6 F20. téveseszmékre emlékeztető gondolatokkal. Zavartság. az érzelmek (affektusok) elsivárosodása. gyakran néhány héten belül. • pszihózis k. paranoid vagy bizarr gondolatokat.m. és az összes teljesítménye hanyatlik. organikus delirium diagnózisának a felállításához (F05.1) Perzisztens delusionalis rendellenességek Perzisztens (tartós) paranoid (deluzív) zavarok Különböző zavarokat foglal magába. szociális elvárásoknak nehezen tud megfelelni. a közösségi. markáns és jellegzetes tünetei soha sem észlelhetők. de a schizophrenia határozott.8 F22. gondolkodás.-).-) Deluzív dysmorphophobia (diszmorfofóbias téveseszmés zavar) Involuciós paranoid állapot Paranoia querulans Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar Akut és átmeneti pszichótikus rendellenességek Heterogén csoport. Időnként átmeneti pszichótikus állapotot mutathat heves illúziókkal. Nincs határozottokezdete és kifejlődése.com . schizophrenia tünetei.0) • pszichogén pszichosis (F23.0 Krónikus nem differenciált schizophrenia Schizophrenia reziduális állapota Restzustand (schizophrenias) Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia) A tünetek szinte észrevétlenül alakulnak ki.9 F23 F23. és nem sorolható be az organikus kórképek.és észrevevészavart.n. akusztikus vagy más típusú hallucinációkkal. Azokat a téveseszmékkel járó (deluzív) kórképeket. vagy nem megfelelő affektusokat. mint meggyöződöttség kivülről történő irányítottságról. anhedoniát.n. Szervi eredetnek semilyen jele nem észlelhető.F20. és a kőzponti idegrendszer igazolt betegsége. Paranoia (Deluzív zavar) Mind egyedülálló téveseszme. valamint a gondolkodás és az affektusok különböző anomáliái (eltérései). melyet a pszichótikus.0 F22. Kivéve: rövid schizophreniform zavar (F23.3) • schizophrenia (F20. szokatlan vagy különc viselkedést. Ámbár időnként. és a megszokott viselkedés jelentős megváltozása. percepció zavarai.m. melyek önmagukban nem elegendőek a schizophrenia diagnosztizálásához (F20. akkor revidiálni kell a beosztást (diagnózist). a schizophrenia vagy az affektív csoportokba.5) Schizoid személyiségzavar (F60. mind az ehhez kapcsolódó (másodlagos) téveseszmék jellemzik. időnként élethossziglan jelen lehetnek. de fokozatosan egyre kifejezetebb különc magatartás észlelhető. Akut polimorf pszichótikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül) 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. szociális izoláció tendenciáját.9 F21 F22 F22. Ha a zavar tartósan fentáll.pdffactory. Paranoia Paranoid (deluzív): • psychosis • állapot Paraphrenia Sensitiver Beziehungswahn Kivéve: paranoid: • személyiségzavar (F60. melyek hosszan fentállnak. térbeni és autopszichés dezorientáció nem állandó vagy nem elegendően súlyos szervi. A zavar társulhat akut stresszel. Lefolyása általában megegyezik a személyiségzavarokéval. Teljes tünetmentesség általában néhány hónapon belül bekövetkezik. melyek általában külső provokáció nélkül jelentkeznek. A reziduális schizophreniára jellemző negatív tünetek kifejezett pszichótikus epizód jelentkezése nélkül alakulnak ki. de az időbeni. A téveseszme(mék) tartalma nagyon változó lehet. és csak a klinikai kép elenyésző részét alkotják. Az akut kezdeten az egyértelműen abnormális tünetek két héten belül. Latens schizophren reakció Schizophrenia: • borderline • latens • praepsychoticus • prodromalis • pseudoneuroticus • pseudopsychopathias Schizotypusos személyiségzavar Kivéve: Asperger szindróma (F84. melyekben hosszan tartó téveseszme(ék) az egyedüli vagy a legszembetűnőbb tünet. hallucinációk. ha nem schizophreniások.0) Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar A téveseszme vagy téveseszmék mellett állandó akusztikus hallucinációk vannak. melyek csak néhány hónapig tartanak az F23 alatt az átmeneti pszichótikus zavarok közé kell besorolni. különösen idősek esetében. vagy schizophrenia tünetei. tünetek hirtelen kezdete jellemez. kényszergondolatokat.8 F20. melyek nem "ütik meg a téveseszmék szintjét". melyek hasonlítanak a schizophreniában észlelhetőkre. tanácstalanság gyakran észlelhető. A tünetek magukba foglalhatják a hideg.2) Nem meghatározott schizophrenia Schizotypiás rendellenesség Fő jellemzője a különc viselkedés. A fenti diagnózist kizárják: érthető beszédet tartalmazó és hosszantartó akusztikus hallucinációk. mint a téveseszmék. ha igen akkor rendszerint a stresszt okozó esemény 1-2 héttel a zavar kezdete alőtt észlelhető. átmeneti hallucinációk nem zárják ki a diagnózist. időnként napokon belül. fokozatosan erősődő kialakulását értjük.

az instabilitás ellenére néhány schizophreniára jellemző tünet az idő nagyobbik részében észlelhető. Reaktív pszichózis Indukált delusionalis rendellenességek A deluzív zavar egyidőben két vagy több embert érint.m.9 F28 F29 Akut pszichótikus zavar.n. Ha az affektív tünetek már meglévő skizofréniában jelentkeznek. vagy perceptuális zavarok. Akut. a mánia pszichótikus típusába (F30.-). Nem meghatározott akut és átmeneti pszichótikus zavar Rövid reaktív pszichózis.-). vagy ismétlődő.F23. és a schizophrenia kritériumai nem teljesülnek (F20. de csak egy hónapja állnak fent. de jelentősen változnak napról napra. akut és átmeneti psychozisok (F23.1 F23.pdffactory. akkor F20-F29 alatt kell besorolni. Ha a téveseszmék állandósulnak a diagnózist fel kell cserélni perzisztáló paranoid (deluzív) zavarra (F22.2). melyeken a schizophrenia és a depresszió vagy mánia tünetei egyidőben észlelhetők.-).2 F25.com . A sokalakúság és az instabilítás jellemző a teljes klinikai képre. akiket szoros érzelmi szálak kötnek össze. Nagyon gyakran gyorsan pár nap alatt alakulnak ki. k. és a polimorf instabilitás hiányzik. Krónikus hallucinátoros pszichózis Nem organikus pszichózis k. vagy ahhoz társulnak vagy kisérik a meglévő paranoid (deluziv) zavart. Paranoid reakció Pszichogén paranoid pszichózis Egyéb akut és átmeneti pszichótikus zavar Minden más meghatározott (körülírt) akut pszichózis.m. Pszichózis k.-). Csak egyikőjüknek van valódi pszichózisa. melyben az epizódok többsége depressziós típusa a schizoaffektív zavarnak.-) Bouffée délirante schizophrenia tüneteivel Cikloid pszichosis schizophrenia tüneteivel Akut schizophreniform pszichózis (pszichótikus zavar) Akut pszichózis. Egyéb nem organikus pszichótikus rendellenességek Téveseszmékkel vagy hallucinációkkal járó zavarok. ha az epizódok túlnyomó többsége mániás típusú schizoaffektív zavar. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist fel kell csrélni schizophreniára.8) Egyéb akut döntően paranoid (delusív) pszichótikus zavar Akut pszichózis.m. nem differenciált schizophrenia Rövid schizophreniform: • zavar • pszichózis Oneirophrenia Reactio schizophreniformis Kivéve: organikus paranoid (deluzív) (schizophreniform) zavar (F06.2 F23. Schizoaffektív pszichózis mániás típus Schizophreniform pszichózis mániás típusa Schizoaffektív zavar depressziós típusa A schizophrenia és a depresszió tünetei egyaránt kifejezettek. A diagnozist egy epizód vagy ismétlődő epizódok esetén is lehet használni. Kivéve: mentális zavar k.-). mind a schizophrenia tünetei kifejezettek. de a tünetek külön-külön nem elegendőek a schizophrenia vagy affektív zavar diagnózisához.3 F23.-). a perzisztáló paranoid (deluzív) zavar (F22. és ugyanilyen gyorsan teljesen megszünnek a tünetek anélkül hogy ismét jelentkeznének. Schizoaffektív zavar mániás típusa Mind a mánia.9 F24 F25 F25.8 F25. óráról órára. vagy a súlyos depressziós epizód (F32. (F99) 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ha a schizophrenia tünetei tartóssá válnak a diagnózist schizophreniára kell változtattni (F20.3 pontokba (a megfelelő kritériumok alapján).0F23.8 F23.0 F25.m. de egyik zavar tünetei sem elegendőek önmagukban a mánia vagy schizophrenia diagnózisához.n. Ha a tünetek tartóssá válnak a diadnózist meg kell változtatni perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavarra (F22. és a pszichosis tünetei nem elegendőek schizophrenia diagnosztizálásához (F20. melyben a tünetek relative stabilak és schizoprenia tüneteivel megegyeznek. Érzelmi zaklatottság az eksztázistól a boldogságon át a szorongásig és az irritábilitásig.3) csoportjaiba. melynél organikus ok kizárható és nem illeszthető az F23.n.-) Bouffée délirante schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott Cikloid pszichosis schizophrenia tünetei nélkül vagy nem meghatározott cikloid pszichózis Akut polimorf pszichótikus zavar schizophrenia tüneteivel Akut polimorf és instabil pszichótikus tünetek hasonlóak az F23.m.n. téveseszmék. de külön külön egyik csoport diagnózisához sem elegendőek.0 alatt leírtakkal. nagyon gyakori. Folie á deux Indukált: • paranoid zavar • pszichótikus zavar Schizoaffektív rendellenességek Epizódikus zavarok. a téveseszmék a többiekben csak indukáltak (kiváltottak) és megszünnek ha elkülönítik öket. melyben a klinikai képet elsősorban a meglehetősen stabil téveseszmék vagy hallucinációk alkotják.n.1 F25. Az epizód lehet egyszeri.2) schizophreniform zavar k. melyben szembeszökőek a hallucinációk.m. (F20. mely nem illeszthető a schizophrenia (F20.n. Schizoaffektív pszichózis depressziós típusa Schizophreniform pszichózis depressziós típusa Schizoaffektív zavar kevert típusa Ciclikus schizophrenia Kevert schizophren és affektív zavar Egyéb schizoaffektív zavar Nem meghatározott schizoaffektív zavar Schizoaffektív pszichózis k. Az inkongruens hangulattal társuló pszichótikus tünetek affektív megbetegedésben nem indokolják a schizoaffektív zavar diagnózisát.

beszélési kényszerben valamint az alvásigény csökkenésében nyilvánul meg. vagy kevert). valamint ennek az ellenkezőjét.és magatartászavarhoz hallucinációk és téveseszmék nem társulnak.3 Bipoláris affektív zavar. és korábban volt legalább egy igazolt hypomán. sokszor jelentős zaklatottság (szórakozottság) figyelhető meg. pszichótikus tünetekkel (mint F30.-). ez a változás magában foglalja egyrészt a hangulat emelkedését.2 Mánia pszichótikus tünetekkel Az F31. az energia növekedését és az aktivítás fokozódását (hipománia és mánia). amelyekben az alapvető a hangulat vagy az érzelmek zavara a depressiótól (szorongással vagy anélkül) az emelkedettségig (mániáig).com . megnövekedett szexuális aktivítás.2). F32. jelenlegi epizód súlyos depresszió. mániás vagy kevert affektív epizódja. F30. F31. depressziós.m. vagy kevert).0 Hipománia A hangulat tartós mérsékelt emelkedettségével.2). jelenlegi epizód súlyos depresszió. mánia. jelenleg hipomán epizód A páciens jelenleg hipomán és korábban már volt legalább egy "affektív" epizódja (hipómánia.0) F31. túlzott kedvesség.pdffactory. vagy kevert).1 Mánia pszichótikus tünetek nélkül A hangulat emelkedését a környezet már nehezen tolerálja.1) és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. ami túlzott aktivításban. mániás depressziós vagy kevert epizódja. mániás vagy kevert affektiv epizódja. megnövekedett energiával és aktivítással. és jelenleg a mánia és a depresszió tüneteinek a keveredése vagy gyors váltakozása észlelhető. A többi tünet általában másodlagos.0) F31. mint az enyhe vagy közepes depressziós epizód esetén (F32. beszédesség. jelenleg kevert tünetek észlelhetők A páciensek korábban már volt egy igazolt hipomán. és az egyes epizódok kezdete gyakran stresszt okozó eseményekhez köthető. kik korábban már átestek egy affektív epizódon (mániás. F31.n. hipomán.0. a hangulati élet és az aktivítás szignifikáns változásával járó epizód.0 Bipoláris affektív zavar.1). mánia. A szokásos szociális kontroll (gátlások) hiánya a viselkedést vakmerővé. depresszió.organikus vagy szimptómás pszichózis k.n. F31. pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg depressziós. Az ide tartozó zavarok többsége ismétlődő.7 Bipoláris affektív zavar. F30. hogy a pácienst nem lehet megérteni vagy képtelen hétköznapi kommunikációra. vagy a nyugtalanság. elővigyázatlanná. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg mániás. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetek nélkül (F32. pszichótikus tünetekkel A páciens jelenleg depressziós. F31. depresszió. általában kifejezett jó közérzettel. Hipománia vagy mánia ismételt epizódjait is bipoláris zavarként kell besorolni (F331. és korábban már volt egy "affektív" epizódja (hipománia. mánia.1 pontban leírt klinikai képhez (megalomán) téveseszmék vagy hallucinációk (általában hangok. Irritábilítás és önteltség és durva viselkedés váltja fel a szokványosabb euphoriás szociábilítást. F31 Bipoláris affektív zavar Jellemzője két vagy több. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán.-) Cyclothymia (F34.2 Bipoláris affektív zavar. mint a súlyos depressziós epizód esetén pszichótikus tünetekkel (F32. egyszeri mániás epizód (F30. pszichótikus tünetek nélkül (mint F30. Kivéve: egyszeri kevert affektív epizód (F38. F31. jelenleg enyhe vagy közepes depressziós epizód A páciens jelenleg depressziós. kevert) a bipoláris affektív zavarként kell kódolni (F31. F31.6 Bipoláris affektív zavar. és korábban volt legalább egy igazolt hipomán. A hangulat változása rendszerint együttjár az aktivítás szintjének a változásával. F30 Mániás epizód A következő altételek csak egyes epizódokra használhatók. A hangulat. egyszeri mániás epizó familiarity F30.4 Bipoláris affektív zavar.m. Azon egyének hypomán és mániás epizódját.1 Bipoláris affektív zavar.9 Nem meghatározott mániás epizód Mánia k. fokozott szociábilitás. ami változhat a gondtalan vidámságtól a kontrollálhatatlan izgatottságig. grandiózus elképzelésekkel és túlzott kompetencia érzésével.5 Bipoláris affektív zavar. és fizikai és szellemi teljesitőképességgel jár.8 Egyéb mániás epizód F30. hogy ez jelentős problémát okozna a munkavégzésben vagy elutasítást a környezet részéről. Az emelkedett hangulat megnövekedett energiákkal társul. (túlzott motoros aktivítás) és a gondolatok rohanása (gondolattolulás) olyan extrém. jelenleg mániás epizód pszichótikus tünetek nélkül A páciens jelenleg mániás. barátságosság.3). mániás vagy kevert affektív epizódja. (F09) HANGULATZAVAROK (AFFEKTIV RENDELLENESSÉGEK) (F30-F39) Ez a csoport olyan zavarokat foglal magában. A figyelmét nehezen tudja lekötni. jelenleg remisszióban 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Korábbi jelleméhez képest idegenné (énidegenné) válik. Mánia: • hangulat kongruens pszichótikus tünetekkel • hangulat inkongruens pszichótikus tünetekkel Mániás stupor F30. és csökkent alvásigény gyakran észlelhető anélkül. amelyek közvetlenül a pácienshez szólnak) társulnak. és nem odaillővé teszi a környezet szemében. Az önértékelés jelentősen nő. a hangulat esését és a lelki energiák csökkenését és az aktivítás elszegényesedését (depresszió). depresszió. Beleértve: bipoláris zavar.8) Beleértve: mániás-depressziós: • megbetegedés • pszihózis • reakció Kivéve: bipoláris zavar. illetve könnyen érthető a hangulat és az aktivítás változásának az összefüggésében.

napra és relatíve független a környezettől. energiáinak csökkenésétől. jelenleg közepes depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód közepessen súlyosságú.2 pontban leírt klinikai képhez hallucinációk. de jelenleg és már több hónapja nem szenved semmilyen kifejezett hangulatzavartól. jelenleg súlyos depressziós epizód. a kezdet lehet akut. jelentős pszichomotoros retardáció. A profilaktikus kezelés alatti remissziót is itt kell kódolni. megszokott aktivításának a fenttartása.n. A pácienst nagyon zavarják a tünetei.1 pontban le van írva. étvágytalanság. és értéktelenség és bűntudat észlelhető. Az első epizód bármelyik életkorban előfordulhat a gyermekkortól az öregségig. depresszió vagy kevert).2) ismétlődő depresszió (F33. fogyás. melancholiával. és endogén depresszióval.1 F32. Életet veszélyeztető éhezés. agitáció. A depresszió rosszabb a reggeli órákban. és egy másik affektív epizódja (hipománia. gyakran a kapott antidepresszivum hatására. Rekurrens (ismétlődő) depresszió.2 A páciensnek korábban már volt egy igazolt hipomán.m. Egyszeri epizódja a: • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depressziós pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichózisnak Egyéb depressziós epizód A típusos depresszió A "maszkirozott" (lárvált) depresszió egyszeri epizódja k. Alvászavar lép fel. Közepes depressziós epizód 4 vagy több tünet észlelhető a fentiek közül.0) Enyhe depressziós epizód 2-3 a fent emlitett tünetek közül rendszerint megvan. vitalis depresszióval. és a páciens számára nagy nehézséget okoz a hétköznapi. és a szexuális vágy (libido) csökkenése.1) Rekurrens (ismétlődő) depresszió. pszichomotoros retardáció vagy stupos társul olyan súlyos formában.3) sok hasonlóságot mutatnak korábbi elképzelésekkel egyező. anélkül. Az alacsonyan fekvő hangulat csak mérsékelten változik napról. és úgynevezett "szomatikus" tünetekkel társulhat.com . és ha előfodul a diagnózist bipoláris affektív zavarra (F31.2 F32. és az étvágy csökken. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. de legtöbb aktivítását folytatni tudja. Nem meghatározott depressziós epizód Depresszió k. F33. ahogy az F32. Az önértékelés is megfogyatkozik. Agitált depresszió } Maior depresszió } egyszeri epizódja pszichótikus tünetek nélkül Vitalis depresszió } Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel A 32.9 F32 F32. és tevékenységének az elsivárosodásától.1 F33. Depresszív zavar k. ahogy az F32. és örömteli érzések hiánya.8 F32. de nem feltétlenül azok. korábbi beosztásokban szereplő mániás-depressziós depresszióval. Az ismétlődő depresszió súlyossabb formái (F33. hogy a megszokott hétköznapi aktivítás lehetetlenné válik. mániás vagy kevert epizódja. Beleértve: egyszeri epizódja a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depressziónak Kivéve: alkalmazkodási zavar (F43. közepes vagy súlyos depresszió tipikus esetében a páciens szenved a hangulat esésétől. Egyéb bipoláris affektív zavar Biipoláris II. Súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetek nélkül A fent felsorolt tünetek közül több igen kifejezett és sanyargató formában észlelhető. Rekurrens (ismétlődő) depresszió. mint érdektelenség. Beleértve: ismétlődő epizódjai a: • depresszív reakciónak • pszichogén depressziónak • reaktív depresszió szezonális depresszió Kivéve: visszatérő rövid depresszív epizódok (F38. Lehetnek enyhe hangulati emelkedések és túlzott aktivítás (hipománia). több órával a megszokott idő előtt való felébredés. pszichótikus tünetek nélkül 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.m. Ismétlődő depressziós rendellenesség Az F32 pontban leírt depresszió ismétlődő epizódjai jellemzik ezt a csoportot.-) amikor magatartászavarral társul (F91.-) kell megváltoztatni. hogy a depressziós epizódtól függetlenül a hangulat emelkedése vagy az energiák növekedése lenne észlelhető (mánia). A tünetek számának és súlyosságának a függvénye. hogy enyhe.0 F32. zavar Visszatérő mániás epizód Nem meghatározott bipoláris affektív zavar Depressziós epizód Az enyhe.8 F31.9 F33 F33.0 F33. Az öröm képessége.0 pontban le van irva. az érdeklődés és a koncentrálókészség csökken.pdffactory. közepes vagy súlyos depresszióról beszélünk-e. kifejezetten fáradékony.m. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. Számtalan depressziós epizód után sem lehet teljesen kizárni mániás epizód jelentkezését.3 F32. különösen a depressziós epizód végén.F31. mánia.. A hallucinációk és téveseszmék a hangulattal kongruensek lehetnek. és valamilyen formában büntudat és értéktelenség érzése lép fel. Tipikus esetben elveszett az önértékelés. vagy lappangó és hetektől egészen hónapokig tarthat. dehydratio és öngyilkosság fordulhat elő.n. téveseszmék.és F92. jelenleg enyhe depressziós epizód Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód enyhe.n.2. Öngyilkossági gondolatok és kisérletek gyakoriak valamint számos úgynevezett szomatikus tünet is előfordul.

Járulékos tünetként depresszió. F34. F33. Gyakori bipoláris affektív zavarban szenvedők rokonai között. Az eltelt idő és a terápiás megfontolások határozzák meg. A phobiát okozó helyzetek elkerülése a legkifejezettebb. közepes vagy súlyos ismétlődő (rekurrens) depresszió diagnozisához (F33. és a kórelőzményben mánia nem szerepel.Eredményeként ezeket a helyzeteket a páciensek kerülik és félelemmel vészelik át.(affektív) zavar F39 Nem meghatározott hangulat. Egyes esetekben visszatérő máskor csak egy mániás vagy depressziós epizód társulhat a meglévő affektív zavarhoz. a gyakran másodlagosan kialakukó halálfélelem. emiatt a phobiások egyrésze nem is érez szorongást. ahogy az F32. melyben a szorongás egy jól meghatározott. mert vagy a súlyosságuk.com . Mivel általában hosszú évekig tartanak vagy a páciens felnőttkorának a nagyobbik részében fennáll.m. de nem veszélyes helyzetben alakul ki. tőmegben. Néhány cyclothym páciens később bipoláris affektív zavar tüneteit fogja mutatni.1 Szociális phobia Mások által való megfigyeléstől való félelem vezet a szociális (közösségi) helyzetek elkerülésére. vonaton.3 Rekkurens (ismétlődő) depresszió. hogy két diagnózisra vagy csak egyre van szükség.8 Egyéb meghatározott hengulat. megőrüléstől. F40.m. melynél az egyes epizódok nem elegendően súlyosak ahhoz. Már a phobiát okozó helyzetbe való belépés gondolata is szorongást vált ki.8 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar F34. F38. vagy időtartamuk ezt nem teszi lehetővé. A páciensek általában az egyéni tünetekre figyelnek.9 Nem meghatározott rekurrens depresszió (zavar) Monopolaris (unipolaris) depresszió k. kényszeres tünetek. melyik nem illeszthető be a F30-F34 klasszifikációk közé.-) Depresszív: • neurózis • személyiségzavar Neurotikus depresszió Perzisztens szorongásos depresszió Kivéve: szorongásos depresszió (enyhe vagy nem állandó formái)(F41. melyben a tünetek nem elegendően súlyosak vagy hosszúak a bipoláris affektív zavar (F31.9 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar F38 Egyéb hangulat.-) diagnosztizálásához. Endogén depresszió pszichótikus tünetek nélkül Ismétlődő maior depresszió pszichótikus tünetek nélkül Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva (pszichótikus tünetek nélkül) Ismétlődő vitalis depresszió pszichótikus tünetek nélkül F33.2) F34.(affektív) zavarok Minden egyéb affektív zavar. F34 Perzisztáló hangulati [rendellenesség] zavar Állandó és általában fluktuáló (hullámzó) hangulatzavar. legalább évekig tartó depresszió.(affektív) zavar Visszatérő rövid depressziós epizódok F38. mert sikerül elkerülnie a phobiát okozó helyzeteket. mint a palpitáció. és a kórelőzményben mánia nem szerepel. NEUROTIKUS. hogy hipomániaként vagy enyhe depresszióként írhassuk le azokat.8) F40 Fóbiás szorongás rendellenességek A zavaroknak egy olyan csoportja. ahogy az F32. ezért számottevően zavaró és korlátozó hatásúak. szociális fóbia gyakran észlelhető.4 Rekkurens (ismétlődő) depresszió.0 Cyclothymia A hangulat állandó labilitása. nyilvános helyeken való tartózkodástól. A páciensek panaszkodhatnak 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.0 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek Kevert affektív epizód F38. Pánik rohamok gyakori jellemzői a múltbani és jellenlegi epizodóknak. A kifejezettebb szociális fóbiák alacsony önértékeléssel és a kritikától való félelemmel társulnak. melynek a mértéke és az egyes epizódok hossza nem elegendő az enyhe.1 Egyéb rekurrens (ismétlődő) hangulat.n.3 pontban le van írva.0 Agoraphobia A fóbiának ebbe az egészen jól meghatározott csoportjába tartoznak a félelem a lakás (otthon) elhagyásától.2 pontban le van irva.3 pontoknak megfelelően. kifejezett gyengeség ("mindjárt elájulok"). Affektív személyiségzavar Cikloid személyiség Ciklotimiás személyiség F34. mely depressziós és enyhe hangulati emelkedések szüntelen sorozata.pdffactory. jelenleg súlyos depressziós epizód pszichótikus tünetekkel Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetekkel. jelenleg remisszióban A páciens 2 vagy több depressziós epizódja volt. A fóbiás szorongás és a depresszió rendszerint társul egymással.8 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió F33. az F33. az üzletekbe való belépéstől.n.0-F33. Endogén depresszió pszichótikus tünetekkel Psychosis maniaco-depressiva phasis depressiva pszichótikus tünetekkel Ismétlődő súlyos epizódja a : • maior depressziónak pszichótikus tünetekkel • pszichogén depresszív pszichózisnak • pszichótikus depressziónak • reaktív depressziós pszichozosnak F33. repülőn. de néhány hónapja mentes a depresszió tüneteitől.Ismétlődő depressziók után a jelenlegi epizód súlyos pszichótikus tünetek nélkül.(affektív) zavar Affektív pszichózis k.-) vagy az ismétlődő depresszió (F33. egyedül utazástól a buszon.1 Dysthymia Krónikus. kontrollvesztéstől való félelem. STRESSZHEZ TÁRSULÓ ÉS SZOMATOFORM RENDELLENESSÉGEK (F40-F48) Kivéve: ha viselkedészavarral társul (F91-92. Agoraphobia pánik zavar (betegség) nélkül Pánik (betegség) agoraphobiával F40.

izzadás szédülés.0) Kevert szorongásos és depressziós zavar Ezt a kevert csoportot kell használnunk. vihar. Egyéb szorongások rendellenességek A szorongás a legfőbb tünet. hányingerről. Általában kinzóak és a páciens védekezni próbál ellene.3 F41. melyek nem szükithetők le egy meghatározott helyzetre.m. mint a szociális vagy az agoraphobia esetében. és gyomorpanaszok. A legmeghatározóbb tünetek változatosak. fantáziák. ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt előfordulnak. mellkasi fájdalom. vizelés nyilvános WC-ben. magasság. hogy valamilyen nemkivánt eseményt megelőzzenek. Nem feltétlenül okoznak örömet és nem szolgálnak valamilyen hasznos cselekedetet. így valamilyen veszélytől óvják meg a pácienst.8 F41. Általában viselkedését a páciens felismeri mint haszontalant vagy fölöslegeset. Anthropophobia Szocialis neurosis Meghatározott. de szükségszerű döntések meghozatalának képtelenségéhez vezet. kényszeres tünetek és a fóbiás szorongás néhány eleme megjelenhet. impulzusok. szívdobogás érzése.2 F41.8 F40. de gyakori az idegesség.com . valamint vér vagy sérülés látása. ami végül a hétköznapi. de külön külön egyik katagória tünetei sem elegendőek az önálló besoroláshoz. vizelettartási nehézségről. Depresszió. ami a páciens gondolata szerint máskülönben bekövetkezne.9 F42 F42. vagy másokat. hogy a kiváltó helyzet ennnyire körülírt. Beleértve: Neurosis anankastica Obszesziv-kompulzív neurosis Kivéve: Obszesszív-kompulzív személyiségzavar (F60. Egyéb meghatározott szorongásos zavar Hysteria anxiativa Nem meghatározott szorongás Anxietas k. Szorongásos depresszió (Reactió anxiosa et depressiva. körülírt phobia (phobia simplex) A phobia egészen meghatározott helyzetben jön létre. repülés. a remegés. székelés. annak ellenére. akkor külön diagnosztizálni kell őket. egy meghatározott állat közelsége. súlyos szorongással járó rohamok (pánik) jelentik.m. és ezt a diagnózist nem kell használni. Phobias állapot k. Általában szorongás kiséri.1 F41. mint pl. a vele való találkozás pánik rosszullétet válthat ki. Pánik betegség nem adható fő diagnózisnak. Gyakran alternatív lehetőségek közötti végtelen habozás. akkor a szorongás fokozódik. és ez nem egy körülhatárolt helyzetben jelenik meg. és ezért bejósolhatatlanok. A többi szorongásos zavarral megegyezően a meghatározó tünetek a palpitáció. Később pánik attakok fejlődhetnek ki. és számtalan kisérletet tesz annak leállítására. de kisérletei sikertelenek. Szorongásos: • neurózis • reakció • állapot Kivéve: neurasthenia (F48. Időnként a páciens meg van győződve.pdffactory. Pánik: • roham • állapot Kivéve: pánik (betegség) agoraphobiával (F40. a valóság elvesztésének az érzése (deperszonalizáció és derealizáció). és önmagukban egyik tünetei sem elegendően súlyosak a súlyosak a diagnózis felállításához. ezekben az esetekben a pánik rohamok másodlagosak a depresszióhoz képest. Pánik zavar (szindróma) (epizódikus. enyhe vagy nem állandó) Egyéb kevert szorongásos zavar A szorongás tünetei keverednek az F42-F48 pontok alatt felsorolt zavarok tüneteivel.5) Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció Általában gondolatok. rohamokban jelentkező szorongás) A lényegét a visszatérő. melyek sztereotip módon újból és újból a paciens gondolkodásának közzéppontjába kerülnek.0 elpirulásról. melyek kínzóak a páciens számára.n. de egyik sem domonálja a klinikai képet. Gyakran van egy másodlagos félelem a haláltól (meghalástól).n. vagy körülményre.9 F41 F41.F40. A páciens a gondolatok sajátjának érzi. és állandó nem korlátozódik és nem váltódik ki meghatározott helyzetben ("szabadon lebegő"). fantáziák. hogy szorongásának ezen másodlagos megnyilvánulásai az alapvető probléma. kézremegésről.0 F41. Különösen szoros a kapcsolat a depresszió és a kényszeres rumináció között. hogy akarata ellenére keletkeznek és visszataszítóak. Gyakran számolnak be félelemről.2 F40. fulladás érzés. cselekvésre ösztönző impulzusok. Obszesszív-kompulzív zavar (szindróma) Elengedhetetlen tünete a kényszergondolatok vagy a kényszercselekedetek megléte. A kényszergondolatok elképzelések.2) nosophobia (F45. szédülés. A kényszercselekedetek vagy ritusok újból és újból megismételt sztereotip viselkedések. kontroll elvesztésétől és a megőrüléstől. valamint a feledékenység. fogászaton. A feladatunk. Ha a kényszercselekedetet sikerül megállítani. az izomfeszülés.n. hogy a páciens vagy hozzátartozója nemsokára beteg lesz. Acrophobia Állatfóbiák Claustrophobia Simplex phobia Kivéve: dysmorphophobia (nem deluziv) (F45. Annak ellenére. meghatározott ételek fogyasztása. de ezek egyértelműen másodlagosak és kevésbé súlyosak. 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. vagy baleset éri.m. zárt tér.0) Generalizált szorongás A szorongás generalizált. triviális. ha a pánik roham kialakulásának az idején a páciens depressziós volt.2) Egyéb fóbiás szorongás zavar Nem meghatározott fóbiás szorongás zavar Phobia k. Ha a depresszió és a szorongás tünetei egyaránt elegendően súlyosak a diagnozis felállításához.

mint bénulás (paresis) vagy érzéketlenség (anaesthesia) alakulhat ki. izzadás) rendszeresen jelen vannak. Ha a tünetek tartóssá válnak a diagnózist meg kell változtatni. különélés) vagy a szociális támogatás és értékrend szélesebb körét (emigráció. és tájékozatlan. álmokban vagy rémálmokban. hogy felfogja a stimulusokat. A tünetek megjelenése a pszichés stresszel szorosan összefügg. Akut: • krizis reakció • stressz reakció Harci kimerültség Krízis állapot Pszichés sokk Poszttraumás stressz zavar Egy (el)halasztott vagy késői válasz egy kifejezetten veszélyeztető helyzetre vagy katasztrófára. a vágyott célok elérésének a képtelensége. és a hétköznapi rutin elvégzésének a képtelensége jelenik meg. Ezzel ellentétben az itt összegyűjtött zavarok esetében a stressz vagy folyamatos trauma és a keletkezett zavar között direkt összefüggést tételezünk fel. vagy súlyosbíthatja a lefolyását. menekült státusz). és alvászavar. hogy megmagyarázzák a kialakult zavar előfordulását és formáját. Akut stressz reakció Kifejezett. de az oki szerepe nem teljesen tiszta vagy tisztázott.0) az eseményre előfordulhat. A tünetek gyakran megfelelnek a páciens azon elképzelésének. A stressz sor érintheti az illető szociális hálózatát (gyász. Bizonyítható. a pillanatnyi érzések. A legkiemelkedőbb tünet a rövid vagy elhúzódó depresszió vagy más emocionális zavar. Szorongás és depresszió gyakran társul a fenti tünetekhez. általában jellemző rá a depresszió. és gyakran hirtelen alakul ki. A disszociatív zavarok minden típusa általában néhány héten esetleg hónapon belül megszűnik.0) Súlyos stresszre adott egyéb reakció Súlyos stresszre adott nem meghatározott válasz Disszociatív [konverziós) zavarok A diszociatív és konverzív zavarok közös alapja. A magatartászavar különösen adoleszcenciában lehet társuló tünet. hogy nélküle nem alakulna ki. Kultúrális sokk Gyászreakció Hospitalizáció gyerekeknél Kivéve: gyermekkori szeparációs szorongás (F93. vagy korábbi neurosis. szorongás. és szorosan kötődnek traumatizáló eseményekhez.F42. ami e nélkül ki sem alakult volna. hogy a pillanatnyi környezet nem ad rá okot. akiknek nincs más mentális zavaruk. szülővé válás. Az itt felsorolt zavarokat úgy is tekinthetjük. nem megoldható. amelyek a sikeres coping mechanizmusokat megzavarva szociális funkciózavarokhoz vezetnek. előfordul annak ellenére. Különböző formákban jelenhet meg. vagy egy lényeges változás az életben vezet kellemetlen körülményekhez. a traumára emlékeztető cselekedetek és helyzetek kerülése. aggódás (vagy ezek keveréke). Egyéni sérülékenység és coping kapacitás jelentős szerepet játszik az akut stressz reakció kialakulásában és súlyosságában. mely olyan egyéneknél alakul ki. A traumát követően hetekkel hónapokkal kezdődik. illetve magatartászavar lehet. és egy új életkörülményhez. egy kivételes stresszt okozó élet-esemény akut stressz reakciót vált ki.2-ig) vagy agitáltság.2 F42.pdffactory. az identitás-tudat. Különösen abban az esetben ha kezdete egybeesik egy traumatikus eseménnyel. Individuális prediszpozició vagy sérülékenység jelentős befolyást gyakorol a zavar kialakulására és lefolyására.8 F43. hogy egy fizikai betegségnek hogyan kell kinéznie. Kis százalékban krónikus lefolyásúvá alakul át. de önmagukban nem szükségesek és nem is elégségesek a kialakulásért.9 F43 F43. A jellegzetes tünetek közé tartozik a trauma újraélése az előtörő emlékekben. ha a rumináció depressziós tünetek nélkül keletkezett és marad meg. de teljes gyógyulás várható az esetek többségében.1 F43. Egyes esetekben külön külön az egyéni érzékenységen. vagy stresszt okozó életeseményhez való alkalmazkodás során alakul ki. és öngyilkossági gondolatok sem ritkák. vagyis a megelőző (élet) események nem szükségesek és nem is elegendőek ahhoz. sérülékenységen múlik. vagy nehezen tolerálható konfliktusokhoz. mint maladaptív válaszokat kifejezetten súlyos vagy folyamatos stresszre. asthenias). anhedonia.1 F42. Ezeket a zavarokat korábban a "conversios hysteria" különböző formái közé sorolták be. abnormis fizikai vagy mentális stresszre adott átmeneti zavar. ami befolyásolja a közösségi tevékenységet. A páciens képtelen arra.2 F43. de ez nem jelenti. hogy az elveszett funkció valamilyen formában az érzelmi konfliktust vagy szükségleteket fejezi ki. Ebből az állapotból a további beszűkülés felé haladhat egészen a disszaciatív stuporig (F44. A stressz vagy a folyamatos kellemetlen környezet az elsődleges és meghatározó oka a zavarnak.com . vagy hozzájárulhat számtalan zavarhoz. és személyiségváltozáshoz vezethet. de egy vagy több különböző élet-esemény oki befolyással bír a szindróma kialakulására. hogy képtelen megbirkózni a felmerülő akadályokkal. rendezetlen kapcsolatokhoz. ami tovább folytatódik. Részleges vagy teljes amnesia (F44. Krónikus zavar. hogy megszünik az integráció az emlékek. nővelhetik a kialakulás valószínűségét. annak érzése. A tünetek rendszerint a stresszt kiváltó stimulus jelentkezését követően egy két percen belül jelentkeznek és csak 2-3 nap múlva szűnnek meg (gyakran órák múlva). A tünetek egy tipikusan kevert és változó képet mutatnak. és a testmozgások kontrollja között.9 F44 és obszesszív-kompulzív zavart csak akkor lehet diagnosztizálni. időnként idioszinkráziás. ami mindenkiben erős disztresszt váltana ki. ha megoldhatatlan problémákkal vagy interperszonális nehézségekkel társul.8 F42. Traumatikus neurózis Alkalmazkodási zavarok A szubjektív disztressz és érzelmi felkavarodottság állapota. Hajlamosító tényezők. vagy az egyén életútjában létrejövő jelentős változást vagy krízist (iskolába menés. hogy nem tud terveket készíteni a jövőre vonatkozóan. Ide csak azokat soroljuk. túlzott tevékenykedés alakul ki (menekülési reakció vagy fuga) A pánik szorongás vegetatív tünetei (tachycardia. szereplést. Főként kompulzív cselekedetek (rögeszmés ritusok) Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb obszesszív-kompulzív zavar Nem meghatározott obszesszív-kompulzív zavar Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek Ez a csoport nem csak a tünetekben és a lefolyásban különbözik a többitől. Állandó készenlét és figyelem. ami alkalmazkodási zavart eredményez. mint a személyiségjegyek (kényszeres. Orvosi vizsgálatokkal semilyen testi vagy neurológiai megbetegedés nem mutatható ki. felerősődött félelmi reakciók. eleinte egy "kábultságot" a tudatosság és a figyelem beszűkülésével. Előfordulhat a környezet elhanyagolása.0 F43. A lefolyás hullámzó. nyugdíjazás). Kevésbé súlyos pszichoszociális stressz (életesemény) kiválthatja a kezdetét. mely ebben a főcsoportban van felsorolva. melyek az akaratlagos szabályozás alatt álló testi 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ezen zavarokat pszichés eredetűeknek tartják.

a közös 4.0) • post-traumatikus organikus agyi szindrómával (F07. melyek nem tartoznak bele a hétkőznapi aktivításba. Kivéve: Epilepsziások posztiktális fugája (G40) Disszociatív stupor Alapvető csőkkenése vagy teljes hiánya az akaratlagos mozgásoknak és válaszkészégeknek környezeti stimulusokra. Pszichés okok.2) • depressziós (F31-F33) • mániás (F30.-) A disszociatív fuga A disszociatív amnezia tünetei melett (látszólag) célszerű utalások észlelhetők.2)(Postconcussionalis szindróma) • pszichoaktív szer mérgezéssel (F10-F19. Pszichogén: • aphonia • dysphonia Disszociatív konvulziók A disszociatív konvulziók (görcsök) utánozhatják az epilepsziás rohamot. karakter 0-a) • schizophreniával (F20.n.3) • anterográd (R41. A teljes és általános amnesia ritka.mint baleset. Bevizelés nagyon ritka. Noha erre az időszakra a páciens teljesen amnéziás. hogy emögött szervi okok állnának.F44.m.0 F44. Kivéve: állapotok.4 F44. vagy stupor illetve transz állapot válthatja fel. Disszociatív anaesthesia és érzészavar (érzéskiesés) Az érzéketlenné vált terület elhelyezkedése rendszerint már irányadó abban. melyek vallásos vagy kultúrálisan elfogadott aktivításon kivül alakulnak ki. Egyéb disszociatív (konverziós) zavarok Ganser szindróma Multiplex személyiség(zavar) Pszichogén: • zavartság • homályállapot Nem meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok Szomatoform rendellenességek Legjellemzőbb tulajdonsága az ismételt testi panaszok. de nyelvharapás és sérülés nem jön létre. anélkül. haláleset .1) • katatóniás (F20. hogy a panaszok hátterében nem áll szervi megbetegedés. Az amnesia középpontjában valamilyen váratlan traumatikus esemény áll .8 F44.com .-) • organikus személyiségzavarral (F07. Amennyiben ez az eset áll fent. hogy a vizsgálatok és az orvos is megerősíti.1 F44.1) stupor: • k. a közös negyedik karakter a . akkor oda kell besorolni A diagnózist nem lehet felállítani szervi központi idegrendszeri megbetegedés.n. mint fény.5) Disszociatív amnesia Legfőbb tünete általában valamilyen fontos eseménnyel kapcsolatos emlékek elvesztése. Beleértve: konverziós: • hisztéria • reakció hysteria hisztériás pszichózis Kivéve: Malingering (tudatos szimulálás) (Z76. A látásélesség vagy a hallás elvesztése ritkán teljes a disszociatív zavarokban.2 F44.6 között meghatározott betegségek kombinációi. apraxia. görcsök és paresis kölönböző formáival. mint stresszt okozó események vagy problémák találhatók.6) amnézia: • k. és a tudat megtartott. és ebben az esetben a disszociatív fuga (F44.6 F44. dyskinesis. melyek nem felelnek meg ideggyógyászati betegségnek. és túl jelentős ahhoz. akinesia.1) • retrograd (R41. hang. (R40.) között vannak besorolva.7 F44.0-F44.és általában részleges és szelektív.-) Disszociatív mozgás-zavarok A leggyakrabban mozgásképtelenség alakul ki a teljes végtag(ok)on vagy annak egy részén.5 F44. Az érzészavar rendszerint fonákérzéssel (paraesthesia) társul. melyekkel orvoshoz fordulnak.3 F44. vagy érzéskieséssel.2) nem alkoholos organikus amnesztikus szindróma (F04) postictuszos amnézia epilepsiában (G40. Mindig gondolnunk kell szervi és pszichiátriai megbetegedés későbbi kialakulására. hogy ez a páciens betegségéről való elképzeléseit és nem a valós orvosi viszonyokat tükrözi. Ha bármilyen szervi 14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. annak ellenére. ami nem magyarázható szervi megbetegedéssel. fáradtságra fogjuk. aphonia. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer okozta amnezia (F10-F19. dysarthria. (R41.m. Nagyon sok hasonlóság lehet az ataxia.pdffactory.9 F45 funkciók zavarának tüneteivel járnak. Ide akaratlanul vagy önkéntelenül kialakult transz állapotokat értünk. intoxicatió vagy igen kifejezett fáradtság esetén. Pszichogén süketség Kevert disszociatív (konverziós) zavarok Az F44. a kivülálló szemében viselkedése teljesen normálisnak tünhet.2) Transz(szerű) és megszállottsági zavarok Időszakosan megszünik a személyes identitás érzése és a környezetről való teljes tudatosság.1) részjelensége. A különböző érzésféleségekre eltérő kiesések valósulhatnak meg. Kivéve: organikus katatónia (F06. melyek társulnak: • akut és átmeneti pszichótikus zavarral (F23. A fájdalommal és más komplex testi érzésekkel járó zavarok a szomatizációs zavarok (F45. hogy a feledékenységre. érintés.

F45. de schizophrenia. mint szapora szívdobogásérzés. interperszonális vagy szociális viselkedést megzavarja. vagy depresszió részjelensége. vagy egy folyamatos aggódás testi kinézésük miatt. megjelenést a páciensek mint abnormálist. és amely rendszerint érzelmi konfliktusokkal vagy pszichoszociális problémákkal társulva fordul elő. változó és hosszantartó szomatoform panasz van.4) selypítés (F80.-) haj-kitépés (F98. különböző. Nem differenciált pszichoszomatikus zavar Hipochondriásis A legfontosabb tünete a szüntelen aggódás egy vagy több súlyos. puffadtság.5) Nem differenciált szomatoform zavar Ha több.-) ujj-szopás (F98. mint fájdalmak. A panaszok egy része objektív. nehézség. Azok a fájdalmak.8) állandósult téveseszmék a test funkcióiról vagy alakjáról (F22.0 F45.1 F45. A másik része szubjektív panaszok. gasztrointesztinális. A tünetek általában két típusúak.m.8) köröm harapdálás (F98.8) pszichológiai és viselkedési faktorok.8) tic (gyermekeknél és serdülőknél) (F95. Rövid ideje fentálló (kevesebb mint 2 év) és kevésbé markáns tünetek esetén a nem differenciált szomatoform zavar (F45. kézremegés.1) pontba kell besorolni. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) szexuális zavarok. A lefolyás krónikus és hullámzó. nem sorolható ide. megbetegedések okoztak (F52. aggasztót adják elő. támogatás és figyelem.com . valamint azt a distresszt és tünetekkel való folyamatos foglalkozást. Normális vagy hétköznapi érzéseket. számtalan negatív családorvosi és szakorvosi vizsgálatokról valamint eredménytelen laparotomiákról (exploratív műtétekről) szól. feltartóztathatatlan betegségtől.2 F45. amelyek döntően vagy teljesen a vegetatív idegrendszer befolyása alatt álló szerv vagy szervrendszer megbetegedésére utalnak.pdffactory. szervi betegséggel. izzadás. melyek máshol osztályozott betegségekhez vagy zavarokhoz társulnak (F54) Állandó szomatoform fájdalom zavar A fő panasz egy állandó. Multiplex (sokszoros) pszichoszomatikus zavar Kivéve: tudatos szinlelés (Z76. akkor ezt a csoportot kell használni. ami a páciensnél tapasztalható.3 F45. Kivéve: disszociatív zavar (F44.2) trichotillomania (F63. hogy oki szerepüket feltételezzük. elpirulás. az nem magyarázza meg a tünetek kiterjedését és természetét. melyek ugyan pszichogének. visszatérő. hogy félnek és aggódnak egy testi betegségtől. amit nem lehet megmagyarázni élettani okokkal. és ez utóbbiak elegendően súlyosak ahhoz. átmeneti nyilalások. Kifejezett depresszió és szorongás gyakran előfordul. feszülés érzése. és időnként kiegészítő diagnózist tesz szükségessé. Test dysmorphiás zavar Dysmorphophobia Hypochondrias Hypochondriás neurózis Nosophobia Kivéve: téveseszmés (deluzív) : dysmorphophobia (F22. súlyos és aggasztó fájdalom. és általában a családi. Általában egy vagy két. melyet valamelyik szervvel hoz összefüggésbe a páciens. A pácienseknek vagy állandó panaszaik vannak. Az anamnezis hosszú és bonyolult.-) Szomatoform vegetatív (autonóm) diszfunkció A páciens olyan tüneteket mutat.n. vegetatív izgalmi állapoton alapszik. gyakran változó testi panaszok jellemzik. változó jelleggel. 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. de egyikből sem következik szervi megbetegedés. felfúvódottság érzése. Szív neurózis Da Costa szindróma Gyomor neurózis Neurocirculatoros asthenia Pszichogén: • aerophagia • köhögés • dyspepsia • dysuria • flatulentia • csuklás • hyperventillatio • gyakori vizelés • irritábilis colon szindróma • pylorus spasmus • a micturitio gyakoriságának a növekedése Kivéve: pszichológiai és viselkedési faktorok. melyeket nem organikus okok. égő érzések.-) tourett szindróma (F95. Psychalgia Pszichogén: • fejfájás • hátfájás (derékfájdalom) Szomatoform fájdalom szindróma Kivéve: hátfájás k.4 megbetegedés előfodul is. Az eredmény általában jelentős. és annak kifejezése. A legkülönbözőbb testrészekből származhatnak a panaszok. szervre összpontosulnak a panaszok. mint például a kardiovaszkuláris. respiratórikus vagy urogenitális rendszer. de együttesen a szomatizáció(s zavar) kritériumai nem teljesülnek.3) Szomatizáció(s zavar) Legalább 2 éve több. részben orvosi részben személyes.

Mindkét típusban egyén változatos kellemetlen érzések vannak még.m.n. eltávolodtak gondolataiktól. és hashajtás. és általában terméketlen gondolkodás jellemzi.2 Bulimia nervosa 16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.1 Atípusos anorexia nervosa Ebben az esetben a klinikai kép megfelel az anorexia nervosanak.3) psychasthenia (F48.m.n. obszesszív-compulziv zavar részei is lehetnek. anhedonia.0 Anorexia nervosa Akaratlagos súlyvesztéssel jellemezhető. gépiesek lettek.1 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma Ritka szindróma (zavar).0) rossz közérzet és fáradtság (R53) posztvírusos fáradtság szindróma (G93.m. koncentrálási nehézség. kiegészítő kódokat használjon a megelőző testi betegség leírásához. és önmaguknak egy igen alacsony testsúlyhatárt szabnak meg. ehhez társuló izomfájdalmakon. A változatos képből kiemelkednek a páciensek azon panaszai melyekben érzelmeik elvesztéséről panaszkodnak. nem megfelelő testarányoktól. hogy szellemi teljesítménye. mint túlértékelt gondolat jelenik meg. VISELKEDÉSZAVAR SZINDRÓMÁK FIZIOLÓGIAI ZAVAROKKAL ÉS FIZIKAI TÉNYEZŐKKEL TÁRSULVA (F50-F59) F50 Evési zavarok (táplálkozási zavarok) Kivéve: anorexia k. általános bizonytalanság érzés. Kivéve: asthenia k. depresszió.2) F50. de kifejezett lehet a hiperszomnia. körülményei minőségileg megváltoztak. A másik típusban a hangsúly a testi. F48 Egyéb neurotikus rendellenességek F48.0 Neurasthenia Kultúrától függően több változata van.9 Nem meghatározott szomatoform zavarok Pszichoszomatikus zavar k.2) • intractabilis (R52.m.8 Egyéb szomatoform zavarok Az érzések. mint ahogy pubertáshoz közelítő gyerekeknél és menopauzába hajló nőknél. és a test funkcióinak a zavara alakul ki. (R52. amit nem szervi megbetegedés okozott. A szellemi fáradékonyságot a következőképpen írják le: a gondolatmenet vagy emlékek felidézésének kellemetlen megszakadásai. elidegenedtek. Különböző súlyosságú alultápláltság figyelhető meg.9) • akut (R52.fájdalom: • k. aminek következtében endokrin és metabolikus változások. A tünetek közé tartozik a nagyon szigorú diéta és az intenzív testgyakorlatok. amelyik meghatározott szervre vagy a test egy részére korlátozódik.3) • zavar csecsemőknél és gyerekeknél (F98. amire jellemző a rettegés a kövérségtől.0) • krónikus (R52. nagy átfedésekkel. fizikai gyengeségen. ön-hánytatás. Két fő típus különíthető el. és ellazulási képtelenségen van. Megfigyelhető irritábilitás. de jelentős fogyás észlelhető aktív súlycsökkentő viselkedés mellett.pdffactory.1) tenziós fejfájás (G44. A szenzórium normális és képesek érzelmeket kifejezni. Nem lehet felállítani ezt a diagnózist súlycsökkenést okozó szervi megbetegedés mellett.n. Meghatározott pszichopatológiához köthető.m. Például egyik kulcstünet.0) Táplálási: • nehézség és mismanagement (R63. ami gyakran társul a munkateljesítmény csökkenésével és a hétköznapi feladatok megoldásának a nehézségével.2) polyphagia (R63. Az elalvás és az átalvás zavart. de előfordul serdülő fiúknál és fiatalembereknél is. teste. "Fáradtság" szindróma Ha szükséges. F48. F50. és amelyik időben szorosan kötődik valamilyen stresszhez vagy problémához.8 Egyéb meghatározott neurótikus zavar Briquet szindróma Dhat szindróma Foglalkozási neurózis.9 Nem meghatározott neurotikus zavar Neurosis k. az írási görcsöt is magába foglalja Pszichaszténia (Psychastenia) Pszichaszteniás neurózis Pszichogén ájulás (syncope) F48. ebben az esetben a fő diagnózist kell megjelőlni. enyhe depresszió és szorongás. (R63.n. izomlázon. valótlanok. távoliak. A változás dramatikus volta ellenére a páciens tisztában van a változás valószerütlenségével. és nem a vegetatív idegrendszeren keresztül manifesztálódik. Kivéve: étvágytalanság (R63. de nem minden kritérium teljesül. A deperszonalizációs-derealizációs tünetek a schizophrenia.8) F48. vagy a valós világtól. mint az amenorrhea vagy a rettegés a kövérségtől hiányzik.com . mint szédülés.n. Az egyik típus jellemző tünete a szellemi munka utáni fokozott fáradtság. testüktől. a gondolattársítás vagy felidézési. phobia. Pszichogén: • pruritus • torticollis Fogcsikorgatás F45. A leggyakoribb serdülő lányok és fiatal nők között. étvágycsökkentők valamint vízhajtók használata. (R53) burn-out (Z73. amit a páciens kezdett el és tart fent. a testi funkciók és a viselkedés egyéb zavara.2) F45. Gyakori az aggódás a csökkenő szellemi és fizikai képességek miatt.0) • pszichogén (F50. kis megterhelést követően is teljes kimerülésen. melyben a páciens spontán panaszkodik arról. tenziós fejfájás.8) F50.

biztonsága vagy önbizaloma kerül veszélybe. Gyakran. ha az alvászavar a legfőbb panasz és mint önálló állapot észlelhető. magába foglalja az elalvási.n. Hyperorexia nervosa Atípusos bulimia nervosa A bulimia nervosa egyes kritériumainak maradéktalanul teljesülnek. Az anorexia nervosával számos közös tünete van. ami más pszichés zavarhoz társul Ismételt hányások disszociatív zavarban (F44. (G47. megfélemlítettség érzésével járnak. melyek igen kifejezett pánikkal. ami más pszichés zavarhoz társul A stresszt okozó események (gyász.m. mindenképpen (és nem csak ebben a tételben) lefolyásának. Pszichogén megfordulása a: • cirkadian } • nyctohemeralis } ritmusnak • alvási } Kivéve: organikus alvás-ébrenlét ciklus zavar (G47.m. melyeket nem önmagukban máshol osztályozott tényezők okoztak. Ébredéskor a személy gyorsan teljesen éberré tájékozottá válik. és nem máshol besorolt szervi megbetegedés váltotta ki.8 F50. Túl-evés.1 F51. és rendszeresen az egyén túlélése. ha emocionális tényezők meghatározóak az ismételt hányinger és hányás létrejöttében. mint a test súlyával és alakjával való túlságos törödés. ennek eredményeként insomnia vagy hipersomnia alakul ki. Pszichogén hányás Kivéve: hányinger (R11) hányás k. vagy nagyon korai felébredést. melyek kialakulásában elsődlegesek az emocionális tényezők. Nagyon gyakran ugyanaz vagy hasonló rémes álmok ismétlődnek. melyben az ébrenlét és az alvás kombinálodott.és csecsemőkori pica (fonák étvágy) (F98. Alvajáráskor a személy felkel az ágyból. de a teljes klinikai kép nem elegendő a diagnozishoz. falási rohamok és ezt követő hánytatás és hashajtózás. Nagyon gyakran egészen az ajtóig szalad. általában az éjszakai alvás első egyharmadában. de jelentős testsúlyváltozás nem észlelhető. de jelentős hangadás.8 F51. melyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott 17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. baleset. mintha szökni akarna. Pavor nocturnus [Sleep terrors] Éjszakai epizódok.-) Nem organikus insomnia Nem kielégítő mennyiségű és/vagy minőségű alvás. Az éjszakai alvás első egyharmadában a személy rendszerint páni ordítás (kiabálás) közben felül. de nem mindig. klinikai tüneteinek megfelelően kell értékelni. ami jellemző sémát alakít ki.4 F51.0 F51. Insomnia számtalan mentális zavar közös tünete. mozgás. amihez intenzív vocalizálás.n. Páldául számtalan evési roham észlelhető hashajtók túlhasználásával. Kivéve: organikus alvászavar (G47. de csak ritkán hagyja el a szobát. és csak akkor kell ide besorolni. vagy testmozgás nem észlelhető. A tipikus epizód esetén megfelelő fokú vegetatív izgalom lép fel. Általánosságban.0) Nem organikus hypersomnia A hiperszomnia definiciójához hozzátartozik a rendkivüli nappali álmosság és alvásrohamok (melyek nem magyarázhatók elégtelen mennyiségű alvással) vagy ébredéskor hosszú átmenettel a teljes éberség eléréséig.9 F51 F51.4 F50.-) Hányás. (R11) Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) Felnőttkori pica Pszichogén étvágytalanság Kivéve: gyermek. valamint a konzultáció (orvosi vizsgálat) terápiás megfontolásának és céljának a figyelembevételével. a releváns pszichopatológiát és patofiziológiát leíró diagnózisokkal együtt. mozgalmasak.n.3 F51. Az eseményt rendszerint nem vagy csak nagyon korlátozottan tudja felidézni (rendszerint csak egy két különálló emlékkép).m. gyermekszületés stb) hatására létrejött túlevés. Incubus (dream anxiety) ("lidércnyomás") Az álmodás szorongással félelemmel telítődik. vagy egy máshol osztályozott megbetegedés egyik tünete. Az álmok nagyon élénkek. néhány hónapig vagy évig anorexia nervosa epizódjai előzik meg.m.2) valamint azok. Bulimia k. Függetlenül attól. Szexuális diszfunkció.3) Nem meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) Nem organikus alvási rendellenességek Sok esetben az alvászavar csak tünete más szervi vagy lelki zavarnak. ami jelentős ideig fentáll.-.9 F52 Jellemzője a falási rohamok és szüntelen foglalatosság a testsúly kontrollálásával. ha az alapvető zavar (szindróma) mellett. átalvási nehézséget. a klinikai képet az alvászavar uralja.1) narcolepsia (G47. Ebben a főcsoportban azokat az alvászavarokat foglaltuk össze. Organikus okok hiányában ez az állapot általában mentális zavarokhoz társul. Dream anxiety disorder (szorongásos álmok) Egyéb nem organikus alvászavar Nem meghatározott nem organikus alvászavar Emocionális alvászavar k. Kivéve: organikus insomnia k.2 F51.4) Az alvás-ébrenlét ciklusának nem organikus zavarai A szinkron hiánya az egyén alvás-ébrenlét ritmusa illetve a környezet által kivánatosnak vélt alvás-ébrenlét ritmus között.5 F51. Kivéve: organikus hypersomnia (G47.com . válaszkészséget és motoros ügyességet mutatva. Felébradés után nem tud visszaemlékezni a történtekre. Nagyon részletesen emlékeznek az álmaikra. hogy az alvászavar önálló probléma. Ezt az altételt lehet használni terhességben előforduló hányások esetén is 021.2) Somnabulismus ["alvajárás"] Módosult tudatállapot.pdffactory. Pszichogén túlevés Kivéve: elhízás (E66. és fel-alá járkál.3 F50.5 F50. A hányások következtében nagy valószínűséggel alakul ki ionháztartási zavar és fizikai komplikációk. alacsony ébrenléti szintet. és jelentős vegetatív izgalom társul. vagy a tipikus túlzott törődés a testsúllyal és a test alakjával hiányzik. az itt felsorolt kódokat kell használni. vagy felkel.F50.-) és hypochondriasisban (F45.n.

ha szükséges.m. Gátolt orgazmus (női/férfi) Pszichogén anorgasmia Ejaculatio praecox (korai ejakuláció) Az ejakuláció kontrollálási képtelensége. Kivéve: Dhat szindróma (F48.5 F52. mind a szomatikus folyamatok szerepet játszanak a funkciózavar létrejöttében. de különösen fontos csoportok a következők: (a) pszichotrop szerek. m.8 F53. hogy úgy vegyen részt szexuális kapcsolatban.2) Nem organikus dyspareunia (genitális fájdalmak) Dyspareunia (fájdalom közösülés során) mind férfiaknál.pdffactory. mind nőknél előfordul. A pénisz behatolása lehetetlen vagy fájdalmas. Ez a csoport csak akkor használható. • postpartum k.com .• urticaria F54 és K50. melyek puerperium idején alakultak ki (a szülést követő 6 héten belül) és amelyek nem illeszthetők bele ennek a főcsoportnak más csoportjaiba. úgy gondoljuk. vagy dyspareunia után. orgazmus is kialakul. A szexuális válasz pszichoszomatikus folyamat. mint pl. ahogy ő szeretné. és máshol nem került besorolásra Puerperalis pszichózis k. vagy mert egyéb klinikai tünetek máshol való osztályozásukat beilleszthetetlenné teszik.Kiegészítő kódokat használj.3 F52. melyeknek.9 F54 F55 A szexuális funkciózavarok alatt olyan változatos módokat érintünk.6 F52. Egyéb.1 F53. melyek nem okoznak dependenciát. Gyakran lokális patológia áll a hátterében és így a patológiai folyamatnak megfelelő katagóriát kell feltüntetni. melyek máshova osztályozott rendelleneségeben vagy betegségekhez társulnak Ezt a csoportot használjuk azoknak a pszichológiai vagy magatartás tényezőknek a feltüntetésére. melyek fizikai állapotokat befolyásolnak Példák ennek a csoportnak a használatához: • asthma F54 és J45.8 F52. hogy a szexuális kapcsolatot elkerüli (szexuális averzió). amelyek megakadályozzák a vagina megnyílását.0 F53. érzelmi konfliktusok. A férfi erekciós zavara Női szexuális zavar Pszichogén impotencia Kivéve: organikus eredetű impotencia (N48. és önmagában nem jogosít fel egyetlen csoport használatára sem ebben a főcsoportban (F főcsoport) Pszichológiai tényezők. A nők esetében a középpontban a vaginális nedvesedés teljes vagy részleges hiánya áll.o.• dermatitis F54 és L23-L25 • ulcus ventriculi F54 és K25 • colitis mucosa F54 és K58 • colitis ulcerosa F54 és K51. Ez a csoport csak mentális zavarokat tartalmaz. amelyik megakadályozza. a társuló szervi szindróma leírására. és mind a pszichológiai.n.4) Orgazmuszavarok Az orgazmus vagy egyáltalán nem jön létre vagy nagyon későn.n.F52. Enyhe mentális és viselkedészavar. A mentális zavar általában enyhe és elhúzódó (mint az aggódás. melyek képtelenné teszik az egyént.1 F52.n. szorongás).9 F53 F53. melyet nem organikus elváltozás. megfelelő élvezet (a szexuális öröm hiánya) Szexuális anhedonia A nemi szervek válaszképességének a csökkenése A férfiak esetében a probléma középpontjában a merevedési zavar áll.7 F52.4 F52. de hiányzik a hozzá kapcsolódó. és máshol nem került besorolásra Depressio: • postnatalis k. azaz nem jön létre vagy nem marad fent a kielégítő közösüléshez szükséges erekció. vagy vaginális szárazság) Pszichogén dyspareunia Kivéve: organikus dyspareunia (94.2) Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa A gyógyszerek és népi gyógymódok széles választéka sorolható ide. (b) hashajtók (c) 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ami a puerperiumhoz társul. vagy a szexuális kapcsolat és válasz normálisan létrejön. mint merevedési zavar. vagy betegség okozott Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva. jelentős hatásuk volt más főcsoportokban felsorolt szervi megbetegedések kialakulásában.2 F52. vagy mert nincs elegendő adat.n. Súlyos mentális és viselkedészavar. Frigiditás Csökkent szexuális vágy (zavara) Szexuális averzió és a szexuális kapcsolat örömtelensége Vagy a szexuális érintkezés lehetősége okoz olyan mértékü félelmet vagy szorongást.m. Nem organikus vaginizmus A vaginát körülvevő kismedencei izmok görcse. ami a puerperiumhoz társul. ami nem másodlagosan alakul ki más szexuális nehézség következtében. máshol nem osztályozott puerperiummal társuló mentális és magatartászavar Nem meghatározott puerperiummal társuló mentális zavar Pszichológiai tényezők és viselkedésformák. Pszichogén vaginizmus Kivéve: organikus vaginizmus (N94. ha nincs semmilyen primér nem organikus szexuális diszfunkció (mint például: vaginizmus.0 F52. Kivéve: tenziós fejfájás (G44. az antidepresszivumok.8) A zsexuális vágy hiánya vagy elvesztése A szexuális vágy elvesztése az elsődleges probléma. hogy mindkét partner számára élvezhető legyen a szexuális együttlét.1) Túlzott (excessziv) szexuális vágy Nimfománia Szatiriázis Egyéb szexuális diszfunkció (nem organikus elváltozás okozta) Nem meghatározott szexuális diszfunkció.m.

3 Érzelmileg labilis személyiségzavar Jellemzik az impulzív cselekedetek.5) paranoid (deluzív) zavar (F22. változó fokban társulnak szubjektív distresszelés közösségi feladatmegoldási nehézséggel. Abuzus: • antacidokkal (savkötökkel) • vitaminokkal • steroidokkal és hormonkészitményekkel • gyógynövénykészítményekkel • hashajtókkal Kivéve: pszichoaktív szer abúzusa (F10-F19) F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák. valamint pszichiátriai megbetegedés következménye. és gyakran ártalmas szervi hatásokkal társul. 19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. és melyekben az egyén rá jellemző életstilusa.1 Schizoid személyiségzavar A szociális. Az érzéseket csak korlátozott mértékben fejezi ki. Néhány ilyen jellemvonás. ami miatt konfliktusba kerültek a közösséggel (társadalommal). A személyiségzavarok gyakran.-) schizotypiás zavar (F21) F60. míg másokra az élet későbbi szakaszában tesz szert a személy. valamint önmagához és másokhoz való viszonyulási módja nyilvánul meg. k. általában a személyiség számtalan részét érinti.3) F60. érzelmi és más érintkezésektől való visszahúzódás jellemzi. majdnem mindig jelentős személyes distresszel és szociális zavarral járnak. de nem mindig. ahogy abbam a kultúrában a személyek látják a dolgokat. A hangulat kiszámíthatatlan és szeszélyes.-. így az erőszak is. éreznek és viszonyulnak másokhoz.-) emocionálisan labilis személyiségzavar (F60. amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai faktorokkal társulnak Pszichogén fiziológiai (élettani) diszfunkciók. Ezen anyagok állandó használata fölösleges találkozásokat tesz szükségessé az orvosokkal vagy egészségügyi személyzettel. mint a veseelégtelenségről vagy elektrolitzavarokról. a következmények figyelmen kivül hagyásával.0 Paranoid személyiségzavar Erre a személyiségzavarra jellemző a kifejezett érzékenység a kudarcokra. Harcos és makacs meggyöződöttség a saját igazáról. károsodás vagy agysérülés. amelyek állandóak. az események.0) • schizophrenia (F20.0) • paranoia querulativa (F22. melyek nem közvetlenül betegség. részben szociális élmények részben alkati tényezők hatására.). valamint a fantáziálás.m. Általában önteltség és énközpontúság. különösen a szexuális partnerre vagy házastársra. F60 Specifikus személyiségi rendellenességek A személyiségnek és a viselkedés tendenciáinak súlyos zavarai. és áthatják a viselkedés és a pszichés funkciók különböző területeit.pdffactory. annak ellenére is. vagy viselkedési séma egészen korán kialakul az egyén fejlődése során. élmények tendenciózus eltorzítása. az ért sérelmek megbocsátási képtelensége. melyeknek klinikai jelentőségük van.8) paranoid: • pszichózis (F22. Ezek extrém vagy szélsőséges variációit képviselik azoknak a módoknak. Mások hibáztatásának a tendenciája észlelhető. A frusztráció toleranciája alacsony. Jellegzetes személyiségzavarok (F60. hogy a páciens erősen motivált a szerek szedésében. az Aspirin vagy paracetamol (Rubophen). Személyiség(zavar): • expanzív paranoid • fanatikus • perlekedő (querulans) • paranoid • szenzitív paranoid Kivéve: paranoia (F22. és a kirobbanó viselkedés kontrolljának képtelensége.fájdalomcsillapítók. Alap nélküli állandó gyanakvás. A viselkedésnek ezen sémái stabilak. gyanakvás. dependencia vagy megvonási tünetek nem alakulnak ki. melyek orvosi recept nélkül kaphatók. Általában gyerekkorban vagy serdülőkorban jelennek meg és folytatódnak az egész felnőttkoron keresztül. a magányos cselekedetek és az introspekció előnybe részesítése. Lebeszélési vagy megtiltási kisérlet jelentős ellenállásba ütközik. vagy hihető racionalizációi annak a viselkedésnek. hogy felvilágosítást kapnak a szervi ártalmakról (vagy annak kifejlődéséről). a hüvös közömbösség mások érzéseivel szemben.n.0) F60. rugalmatlan válaszkészségben nyilvánul meg személyes és szociális helyzetek egészen széles körében.0) • állapot (F22. gondolkodnak.-) és tartós személyiségváltozások (F62. mint pl. Személyiségzavar: • amoralis • antiszociális • aszociális • pszichopátiás • szociopátiás Kivéve: magatartászavarok (F91.0) gyerekkori schizoid zavar (F84. az agresszió nagyon könnyen megnyilvánul. Noha nagyon gyakran teljesen egyértelmű. F60.-) mélyen gyökereznek és tartósak. azaz mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek vagy megvetőnek fordítja át. az érzelmek kitörésének hajlama észlelhető.com .2 Disszociális személyiségzavar A személyiségzavart jellemzi a társadalmi kötelezettségeknek a figyelmen kivül hagyása.5) schizophrenia (F20. Kivéve: Asperger szindróma (F84. a kevert és egyéb személyiségzavarok (F61. A FELNŐTT SZEMÉLYISÉG ÉS VISELKEDÉS ZAVARAI (F60-F69) Ez a blokk olyan különböző állapotokat és viselkedési mintákat foglal magában. és ugyanigy az örömöt is csak limitáltan éli át. mint az F10-F19 pontok alatt felsorolt pszichoaktív szerek esetében.

sarkított kifejezése. az elismerés.8 F60. Személyiségzavar: • hisztériás • pszichoinfantilis Anankasztikus (obszesszív-kompulzív) személyiségzavar Jellemzi a kételkedés. túlérzékenység az elutasítással és kritikával szemben. Két típust lehet elkülöníteni: impulziv típust. korlátozott személyes kapcsolatok.m. szuggesztibilítás. óvatosság. akiknek korábban nem volt személyiségzavara. az érzelmek eltúlzott. Kitartó és kellemetlen gondolatok lehetnek. vagy pszichiátriai megbetegedést követően alakul ki a személyiség illetve a viselkedés zavara olyan egyéneknek. Így gyakran nehezebben diagnosztizálhatóak.0) amelyik a fent felsorolt személyiségzavarok több típusának a tüneteit mutatja. a célok.csoportok alatt lettek leírva. és a borderline típust. averzív) személyiségzavar Jellemzi a feszültség. mohóság. Személyiség (zavar): • aszténiás • inadekvát • passzív • önsorsrontó (self-defeating) Egyéb specifikus (meghatározott) személyiségzavar Személyiség(zavar): • excentrikus • "haltlose" tipus • éretlen • narcisszisztikus • passzív-agresszív • pszichoneurotikus Nem meghatározott személyiségzavar Karakterneurózis k.pdffactory. A változás nem manifesztációja és nem maradványtünete egy másik mentális zavarnak. ellenőrzés. öndestruktív viselkedésre való hajlam. másokkal konfliktusok. Személyiségzavar: • kényszeres (kompulzív) • obszesszionális • obszesszív-kompulzív Kivéve: obszesszív-kompulzív szindróma (zavar) (F42. melyet az érzelmi instabilitás és az impulzuskontroll hiánya jellemez.n. Állandó sóvárgás a szeretet. Ez a diagnozis csak akkor adható. tökéletességre való törekvés. mint amelyek az F60. a figyelem állandó keresése. Személyiség(zavar): • agresszív • borderline • explozív Kivéve: disszociális személyiségzavar (F60. félelem mások támogatásának az elvesztésétől. hogy a személyiségre gyakorolt átható hatásának megmagyarázásához nem kell egyéni sérülékenységet figyelembe venni. melyek nem érik el az obszesszív-kompulzív zavar súlyosságát.4 F60. szociális visszahúzodottság. üresség vagy reménytelenség. illetve elidegenedés érzése. így öngyilkossági jelzések és kisérletek. a "borotvaélen táncolás" krónikus érzése.csoportok.F60. mintha állandóan fenyegetnék.7 F60. krónikus üresség érzés. katasztrófa. Dependens személyiségzavar Jellemzi az átható passzív függőség más személyektől kisebb vagy nagyobb élethelyzeti döntés meghozatalában.-) A személyiség tartós változása katasztrófa átélése után Katasztrófális stressz hatására legalább két éve meglévő tartós személyiségváltozás.n. Például: • kevert személyiségzavar (F60. egocentrizmus. amelyek nem mutatják a tüneteknek meghatározott. Patológiás személyiség k.. • az F60 és F62 pontokba nem besorolható. és a részletekben való elmerülés. Kivéve: kihangsúlyozodó személyiségvonások (Z73. elfogadás után. sértődékenység. zavaró (troublesome) személyiségváltozások. az élet mindennapi elvárásaival szemben gyenge válasz. és viszonyának a tartós és jelentős változása. gondolkodásának. de egyik sem annyira meghatározó. hogy lehetővé tenné a specifikusabb diagnózist. reménytelenség és inkompetencia érzése. A zavart jellemzi az ellenséges vagy bizalmatlan attitüd a világgal szemben.2) Hisztrionikus személyiségzavar Jellemzői a felszínes és labilis érzelmi élet. mások figyelmen kivül hagyása. jellegzetes sémáit.-) Szorongó (elkerülő.1) megelőzheti ezt a tipusú személyiségváltozást. ha bizonyított a személy önmagáról és a környezetéről alkotott felfogásának. Kevert és egyéb személyiségzavarok Olyan. A stressznek olyan erősnek kell lennie. makacsság. az izgalmak. ha az impulzív cselekedeteket birálják vagy megakadályozzák. Kivéve: agyi megbetegedés. melyek másodlagosan alakultak ki a fentálló affektív vagy szorongásos zavarok következtében.com . problémás személyiségzavarok tartoznak ide. ami nem volt észlelhető a patológiás élmények átélése előtt. különösen akkor. dramatikus viselkedés. bizalmatlanság. rigiditás. teátralítás. Hétköznapi helyzetek potenciális veszélyeinek. bizonytalanság.m.1) Tartós személyiség-változások. amit jellemez még az előzőeken kivül az énkép. mint az F60. rizikóinak ismételt eltúlzásával hajlamos elkerülni meghatározott tevékenységeket. amelyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy betegséknek Igen tartós stressz. csökkentértékűség.5 F60..6 F60. extrém lelkiismeretesség. intenzív és labilis személyközi kapcsolatok. Személyiségváltozás: 20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. sérülés vagy diszfunkció következményeképpen kialakuló személyiségés magatartászavar (F07. hajlam a felelősség másokra való áthárítására.0 Házsártos viselkedési tendencia.9 F61 F62 F62. A személyiségváltozásának jelentősnek kell lennie és rugalmatlan valamint maladaptív viselkedéssel kell párosulnia. idősek és mások kivánságainak passzív elfogadása. belső preferenciák zavara. Poszttraumatikus stressz zavar (F43.

Olyan ismételt cselekedetekkel jellemezhetők. tartós személyiségváltozás Szokási és impulzus-rendellenességek Máshol nem osztályozott viselkedészavarok kerültek ide besorolásra. mig azt követően megkönnyebbülés illetve elégedettség észlelhető. A tárgyakat eldobja. feszültség előzi meg. mint pl.és szokás (kontroll) zavarok (F65. Kettős-szerepű transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése.1 F62. hogy ellenkező nemű egyénként élhessen és fogadják el. vagy sebészi beavatkozásra. amelyik nem más pszichiátriai szindróma másodlagos következménye. legalább 2 éve fentálló személyiségváltozás. csökkent érdeklődés. és kifejezett izgalom közvetlenül utána. A változás nem magyarázható korábbi személyiségzavarral. általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen. A zavarok oka nem ismert. és melyben a páciens ismét nem tud ellenállni a cselekedet kivitelezésének.8 F63. munkahelyi. elajándékozza esetleg összegyűjti. melyek nem szükségesek a számára és anyagi hasznot sem hajtanak. és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez. hogy a betegség megváltoztatta és stigmatizálta.0 F64. anélkül hogy ezen túl bármilyen kivánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására. ismétlődő szerencsejátékokba való belefeledkezés. Gyakran növekvő feszültség észlelhető a tűzgyújtás előtt. és követelőző beállítottság mások irányában. nyílvánvaló ok nélkül. és a páciens és más emberek saját érdeke(i) ellen vanak. ami nem magyarázható meglévő vagy korábbi mentális zavar reziduális tüneteivel. nem kontrollálhatók. hogy testét amennyire csak lehet a kivánt nemhez tegye hasonlatossá. ahol állandó esély volt arra.2) • magatartászavar esetén (F91.1) Gyerekkori nemi identitászavar Rendszerint kora gyerekkorban. Jellemzik még passzivítás. Serdülő vagy felnőttkori nemi identitás zavar. ami meghatározó része az illető életének aláásva a szociális.F62.2 • koncentrációs tábori élmények után • katasztrófa után • elhúzódó: • fogság után.1 F64. Kivéve: pszichoaktív szer és alkohol abuzus (F10-F19) szexuális viselkedést érintő impulzus. (esetleg ragaszkodik hozzá. Kényszeres szerencsejáték Kivéve: a mániás páciens szerencsejátékokkal való foglalkozása (F30) szerencsejátékok és fogadás MNO (Z72. melyeknek nincs egyértelmű észszerű motivációja. és nem azért. karakter a 0. károsítva ezzel a tulajdont vagy más tárgyakat.pdffactory. és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne. és az ellenkező nemhez való tartozás szüntelen vágya. A diagnózis nem adható .6) szerencse játékok folytatása disszociális személyiségzavarban (F60. mivel az egyén nem tud ellenállni annak a késztetésnek. és el kell különíteni reziduális schizophreniától valamint előző mentális zavarok maradványtüneteitől. azért kerültek egy csoportba. kényelmetlenül érzi magát benne. hogy ő 21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. alatta és közvetlenül utána kielégültség érzés kiséri. mert fontos közös jellemzőjük van. jellemzője.8 F62. hogy kihúzza a haját. az állandó és intenzív distressz saját (anatómiai) neme miatt. házassági és családi értékeket és kötelezettségeket. Kivéve: depresszióban előforduló lopás (F31-F33) organikus mentális zavarok (F00-F09) bolti lopás elmebetegség gyanúja esetén (Z03. mert sok "tüneti" hasonlóság található. ami része az egyén életének. Ez megakadályozza a pácienst abban.4) Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok Egyéb állandóan meglévő. hogy megölik • életet veszélyeztető helyzetnek való tartós kitétel után.-) Kóros játékszenvedély A lényege gyakori. hogy az ellenkező nem tagja.2) Trichotillománia Jelentős hajhiány észlelhető. diszfória. vagy a hajkitépés hallucináció vagy téveseszme hatására következik be. meggyöződöttség arról. a szórakozásban való korlátozott részvétel. hogy ő beteg.1 F63.-) • organikus mentális zavar esetében (F00-F09) • schizophrenia esetén (F20) Kleptománia Újra és újra képtelen ellenállni olyan tárgyak ellopási késztetésének.3 F63. A haj kitépését jelentős feszültség előzi meg.9 F64 F64. Kivéve: gyújtogatás: • disszociális személyiségzavar esetén (F60. Jellemzője a nagymérvű függőség. Intermittáló explozív zavar Nem meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok A nemi identitás zavarai Transszexualizmus Annak a vágya. ismétlődő maladaptiv viselkedészavar. Kivéve: sztereotip mozgászavar haj-húzgálással (F98. intim kapcsolatot építsen ki és tartson fent.9 F63 F63. és a cselekedetek közben megkönnyebbülés. terrorcselekedetek áldozataként • kínszenvedés után Kivéve: Poszt-traumatikus stressz zavar (F43. és így szociálisan izolálódik.2) Pyrománia Több alkalommal ismétlődő gyújtogatás vagy annak kisérlete. hosszantartó szociális és foglalkozási problémák. ami hipochondriás igényekhez és betegszerep felvállalásához vezet. szüntelen panaszkodás arról. A páciensek elmondása szerint a cselekedeteket egy belső kényszer.com . ha bőrgyulladás előzte meg. és labilis hangulat. Egyéb tartós személyiségváltozás Krónikus fájdalom személyiség szindróma Nem meghatározott.2) • alkohol vagy pszichoaktív szer mérgezés esetén (F10-F19. nem transzszexuális típus Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65. A cselekedetet általában megnövekedett feszültség előzi meg. hogy szoros.2 F63. Megelőzöen feszültség észlelhető.1) A személyiség tartós változása pszichiátriai megbetegedés után A pszichiátriai megbetegedésben való szenvedés traumatikus élményének hatására kialakuló. a közös 4.0 F63.) • mentális zavar gyanúja esetén (Z03. és tűzzel égéssel kapcsolatos személyekkel való foglalatosság. hogy átmenetileg is de élvezhesse. és jóval pubertás előtt jelenik meg.

és az erős késztetés. Egyéb zavara a szexuális preferenciának (beállítottságnak) A szexuális preferencia más típusai.1 F65.1 F68. A diagnozishoz alapvető zavarnak kell lennie. vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegendő. hogy melyik nemhez tartozik. amelyeket. Fetisisztikus transzvesztitizmus Az ellenkező nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és hogy úgy nézzen ki. hogy egyértelmű a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata. vagy lábbelik. nyilvános helyeken másokhoz dörgölődzés szexuális izgatás céljából. állatokkal szexuális cselekedetek.5 F65. vetkőzés közben. Gyakran az egyének szexuális izgalmat szadista és mazochista cselekedetekkel egyaránt fenttartanak. hogy milyen a szexuális orientációja. vagy kifejezettebbekké váltak.0 F66.0 F68.n. és szexuális izgalom fokozása stranguláció által elért oxigén hiány segítségével.8 F66.0 F65.2 F66. de nem mindig szexuális izgalommal társul és ezt követően maszturbációval.m.9 F65 F65. Az ellenkező nem ruháival. akkor őt mazochistának nevezzük. Általában. Kivéve: ego-disztoniás szexuális orientáció (F66.n.1 F66. Fetisiszta transzvesztita Exhibicionizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam arra.m.1) a szexuális érés zavara (F66. változok a szexuális orientációjuk. tevékenységével való foglalkozás. Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar Nem meghatározott pszichoszexuális fejlődészavar A felnőtt személyiség és viselkedés egyéb zavarai Aggravatio (Fizikai tünetek előidézése (elaborációja) pszichés okokból) Fizikai (szervi) tünetek. bőr. anélkül. némi fiússág lányoknál. hogy hetero-. akik hosszantartó stabil szexuális orientáció (gyakran párkapcsolat) után. A szexuális preferencia rendellenességei Beleértve: paraphilia Fetisizmus Élettelen tárgy használata szexuális vágy felkeltésére és szexuális örömszerzésre.m. öltözködésével. mint az ellenkező neműek.9 F66 F66.m. ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent.n. akik még bizonytalanok saját szexuális orientációjukban. hogy a nemi szerveit megmutassa idegeneknek (különösen ellenkező neműeknek). vagy biszexuálisak. mely fájdalom okozásával vagy megalázással. Időnként csak a hagyományos módon elért szexuális izgalmat fokozzák (pl. hogy szándékában állna bárkivel is közelebbi kapcsolatot létesíteni. vagy olyan egyéneknél. Gyakori még valamilyen szövet (gumi. és az egyén pszichológiai állapotát is befolyásolják.pdffactory. Voyeurizmus Állandó vagy ismétlődő hajlam.2 F65. Frottörizmus Necrophilia Nem meghatározott zavara a szexuális preferenciának Szexuális deviációk k. úgy érzik.csoportnál kell besorolni. és szexuális izgalomhoz és maszturbációhoz vezet. véleménye szerint a hosszan tartó fájdalmak vagy rokkantság (munkaképtelenség) okozott.8 F69 ellenkező nemű). A leggyakoribb kombináció a fetisizmus. A pubertáskort elért vagy azt meghaladt egyének nemi-identitás zavarát az F66. Szado-mazochizmus Olyan szexuális aktivítások kedvelése.n. műanyag) használata. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól.0) A nemi identitás egyéb zavara Nem meghatározott nemi identitászavar Nemi szerepzavar k. de az egyén a társuló pszichológiai vagy viselkedészavar miatt megváltoztatni szeretné és emiatt segítséget is keres. és egyik sem szorítja háttérbe a többit.com . saját nemének a tagadása. Az egyének különböző jelentőséget tulajdonítanak fétiseinek. hogy másokat intim. A leggyakoribb serdülők között. A fétisek valamilyen formában a testhez tartoznak. lányok vagy mindkettő) iránt érzett szexuális érdeklődés. biszexuális vagy prepubertalis) nem kérdéses. és gyakran saját aggodalmaival van elfoglalva.9 F68 F68. Pedophilia (Korai) pubertásban lévő gyerekek (fiúk. Ha az egyén "elszenvedni" szereti. Erről általában a megfigyelt embernek nincs tudomása. szexuális viselkedésük alatt megnézzen pl. ha "nyújtani" szereti. A páciens rendszeresen aggódik a fájdalma vagy rokkantsága (munkaképtelensége) miatt. (Pár)kapcsolati zavarok k. melyek kompatibilisek vagy valamilyen fizikai zavart. Karakterzavar k. Szadizmus Mazochizmus A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara Időnként egynél több abnormális szexuális preferencia észlelhető ugyannál a személynél. A felnőtt személyiség és viselkedés nem meghatározott (nem specifikus) zavara 22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ego-disztoniás szexuális orientáció A nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális. a partner egy meghatározott ruhát visel). A szexuális fejlődéshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek Megjegyzés: a szexuális orientáció önmagában nem jelent semmilyen (mentális) zavart.8 F65. hogy a ruhát levegye magáról. nyilvános helyen. és ez hosszútávon depresszióhoz és szorongáshoz vezet. betegséget. A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet.3 F65. A szexuális érés zavara A páciens szenved saját bizonytalanságától.vagy biszexuális) tehető felelőssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy fenttartásában mutatkozó nehézségekért. akkor szadistának nevezzük. homo-. mint páldául az obszcén telefonálgatás.4 F65. homo. [Pszichés vagy testi tüneteknek vagy rokkantságnak szándékos produkciója (szimulálása) vagy erről való meggyőződés] Egyéb meghatározott zavara a felnőtt személyiségnek és viselkedésnek.6 F65.. A szexuális kapcsolat zavara A nemi identitás és a szexuális orientáció (hetero-. rokkantságot megerősítendő jöttek létre. illetve fogsággal jár. fokozódtak. transzveszticizmus és a szado-mazochizmus.8 F64.F64. mint ruhák. Leszázalékolási neurózis (Compensation neurosis) Facticiosus zavar.

képes adekvát kommunikációt elsajátítani és iskolázottságra szert tenni. nyelvi. melyben a gyerek által használt beszéd úgy hangzik. amelyek az intellektus minden szintjét érintik mint pl. magatartászavar. Nagy valószínűséggel állandó támogatásra van szüksége.MENTÁLIS RETARDÁCIÓ (F70-F79) Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés.com . a kognitív. (R47. mintha a megfelelő mentális szintje alatt volna. . ami figyelmet vagy terápiát igényel. és készségeké.8 Egyéb romlása a viselkedésnek .m.0) } • apraxia (R48. A beszéd és a nyelv fejlődésének a zavarait gyakran követi társuló probléma. de felnőttkorban is észlelhető még enyhe elmaradás (deficit).1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 23 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.n.0 Az artikuláció jellegzetes zavara Az a fejlődési zavar. visuo-spatialis készségek. olyan készségeké. k. (b) olyan funkciók fejlődésének károsodása vagy késedelme.pdffactory.2) F80.és székletürítési kontroll. Általában a károsodás vagy késés jelen van amilyen korán már észlelni lehet. melyek a fejlődés során jellenek meg. Az állapot nem direkt módon következik idegrendszeri vagy beszéd mechanizmusának az abnormalításából. F80. A PSZICHÉS (LELKI) FEJLŐDÉS ZAVARAI (F80-F89) Ebben a főcsoportban található zavarok közös jellemzője: (a). motoros koordináció. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adaptációról. személyközi kapcsolatok zavara. mentális retardációból vagy környezeti tényezőkből. mint a olvasási. de emelett a nyelvi készségek teljesen normálisak. F70 Enyhe mentális retardáció Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél. egyéb fejlődési zavar. vagy súlyos testi fogyatékosság. és közösségi aktivításra. Beleértve: közepes mentális subnormalitás F72 Súlyos mentális retardáció Az IQ megközelítően 20-34 között van (felnőtteknél. Valószínüleg kifejezett fejlődési lassulást eredményez gyermekkorban. vizelet. amelyre jellemző a külömböző készségek romlása. F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei Azok a zavarok tartoznak ide. remissziók és relapszusok nélkül. A legtöbb esetben az éríntett funkciók a következők: nyelv. mozgásbeli. a kezdete csecsemő és gyermekkor közé esik. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi müködési szinten kell alapulnia. Valószinüleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában.n. szociális készségek. epilepsia. melyek szorosan kötődnek a központi idegrendszer biológiai fejlődéséhez. vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek . Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F78 Mentális retardáció.1) • receptív (F80. Beleértve: igen súlyos mentális subnormalitás F73 Igen súlyos mentális retardáció IQ 20 alatt van (felnőtteknél a szellemi kor 3 év alatt van).2) } miatt • halláskárosodás (H90-91) } • mentális retardáció (F70-F79) } • nyelvfejlődési zavarral: • expresszív (F80.9 Nem jelezték a viselkedés romlását További kódokat használjon. A 4. A diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjedő vizsgálatától.n. F79 Nem osztályozott mentális retardáció Beleértve: mentális: • deficit k. képességek.1 Markáns romlása a viselkedésnek. kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott. helyesírási nehézség. ha társuló elváltozások észlelhetők.0 Nincs. (c). A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg. Sok felnőtt képes dolgozni. karakter a társuló viselkedés romlás mértékét fejezi ki az F70-79-es főcsoportban: . de legtöbbjük képes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásban. mint autizmus .m.m. Intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak idővel. • szubnormalitás k. Fejlődési: • fonológiai zavar • beszéd artikulációs zavar Dyslalia Funkcionális beszéd-artikulációs zavar Lalia (echolalia) Kivéve: a beszéd artikulációjának a romlása (károsodása): • aphasia k. stabil lefolyás. ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata az egészen korai fázistól zavart. szenzoros károsodásból. emocionális és viselkedészavarok. a szellemi kor 9-12 év között van). Eredményeként az önellátás.m. még az alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning. jó szociális kapcsolatokat fentartani. és fokozatosan csökken ahogy az egyén felnő. Beleértve: gyengeelméjűség enyhe mentális subnormalitás F71 Közepes mentális retardáció Az IQ megközelitőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van).n. a szellemi kor 3-6 éve között van). A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapotától független is.

0) • expresszív (F80.0) elektív mutizmus (F94.9 F81 F81. Az epilepsiás rohamok és a nyelvi készségek elvesztése időben egybeeshet. legfeljebb két éven belül. A páciensek 2/3-a többé kevésbé súlyos receptív nyelvi nehézségekkel gyógyul. Kialakulásakor az EEG-n paroxismális jelenségeket lehet megfigyelni. expressív típusa Kivéve: szerzett aphasia epilepsiával (Landau-Kleffner) (F80. vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására.n.m.n.0) } • autizmus (F84. (R48. miközben az olvasás meghatározott zavara nem észlelhető.m.n.pdffactory. szorzás. ami serdülőkorra is megmarad.m.0) mentális retardáció (F70-F79) a fejlődés pervazív (átható) zavarai (F84. Kivéve: aphasia: • k. a korábban megszerzett képességeket napok esetleg heteken belül elveszíti.8) Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki. szófelismerés.3) autizmus (F84.0) nyelvi elmaradottság süketség miatt (H90-H91) mentális retardáció (F70-F79) Szerzett aphasia epilepsiával [Landau-Kleffner szindróma] A korábban teljesen normálisan fejlődő gyerek elveszíti a receptív és az expresszív nyelvi készségeket.-) Az írás zavara (dysgraphia) A legszembetűnőbb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejlődésében.3) 24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban. Fejlődési dysphasia vagy aphasia. melyben a készségek megszerzésének a normális menete válik zavarttá.n. (R48. nem írható kizárólag látásélesség. Ez nem egyszerűen a tanulási lehetőség hiányának. de tetszőleges sorrendben kővetheti is egymást pár hónapon.0-F84.2) dysphasia vagy aphasia k. vagy nem megfelelő oktatással.1) elektív mutizmus (F94.n.n. Encephalitis a feltételezett oka. receptív típusa (F80. Kongenitális auditoros impercepció Fejlődési: • dysphasia.0) az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93.F80. Az artikuláció zavara előfordulhat.8) aritmetikai nehézségek: • olvasási és helyesírási zavarral társulva (F81. A leggyakrabban 3-7 éves kor között kezdődik. Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása. látászavarral vagy nem megfelelő iskoláztatással. (R47. kivonás. trigonometria. mint az összeadás. Fejlődési: • acalculia • aritmetikai zavar (számtani műveletek végzésének a zavara) • Gerstmann szindróma Kivéve: acalculia k. Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendelleneségei Olyan zavarok. és epilepsiás rohamok észlelhetők.0-F84.3 F80. ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval.m. A szóbeli és írásbeli helyesírás.com . szellemi érettség. (R48. mentális retardációnak.m. de a beszédmegértés normális határok között van. geometria vagy kalkulációk. (R47. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok. aphasia receptív formája • sensoros aphasia (Wernicke) Szó-süketség Kivéve: szerzett aphasia epilepsiában (Landau-Kleffer) (F80. illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat. és szó és hangképzési rendellenességek is vannak.m.m. betűzés egyaránt éríntett.8) helyesírási nehézség: • olvasási nehézséggel társulva (F81. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarokkal. receptírtipusu: • k.1) } miatt • gyerekkor dezintegrativ zavara (F84.3) } Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar Selypítés Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének Nyelvi zavar k. Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd és nyelvi fejlődés zavara. orális olvasási készségek. Meghatározott helyesírási retardáció (olvasási zavar nélkül) Kivéve: agraphia k. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra. annak ellenére hogy az olvasásban javulás tapasztalható.1 F81.0 F81.0) dyslexia k.2-F84. mint az algebra. látszólag minden esetben a kifejező beszéd is markánsan érintett. az általános intelligencia megtartottsága mellett.2 Ebben a fejlődési zavarban a gyerek a kifejező beszédet a neki megfelelő szellemi korától lényegesen alacsonyabb szinvonalon használja.n. olvasásértési készség. elsajátítása mind sérült. és osztás.2 F80. (R47.-) A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara A beszédmegértés a gyerek korának megfelelő szellemi szintje alatt van. és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal.8 F80.) fejlődési dysphasia vagy aphasia.m. (R48. "Backward reading" Fejlődési dyslexia Meghatározott (specifikus) olvasási retardáció Kivéve: alexia k.1) dysphasia és aphasia.0) • nem megfelelő iskoláztatás eredménye (Z55.n. vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség következménye.

melyben a beszéd a nyelv.pdffactory. hogy a másik egy vagy két területen jellegzetes rendellenességek figyelhetők meg. Jellemzi még a célirányos kézmozgások elvesztése. (önmaga felé irányuló) agresszió.8) Az iskolai készségek kevert zavara Nehezen meghatározható csoportja az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek.n. a kézhasználat részleges vagy teljes elvesztése. Súlyos mentális retardáció majdnem mindig elkerülhetetlen szövődmény..n. Gyerekkori atipusos pszichózis Mentális retardáció autisztikus tünetekkel A mentális retardáció meghatározásához kiegészítő kódokat kell használni (F70-F79) Rett szindróma Csak lányokon alakul ki. vagy meghatározott kongenitális vagy szerzett neurológiai zavarral.5) Atipusos autizmus Ezt a pervazív viselkedészavart megkülönbözteti az autizmustól egyrészt kezdetének az időpontja. és más társuló mozgászavar. Kivéve: meghatározott zavara az: • aritmetikai készségeknek (F81. Egyéb gyerekkori dezintegrativ zavar Teljesen normális fejlődési periódust követően alakul ki ez a pervazív fejlődési zavar.m. számos nem specifikus probléma észlelhető. kommunikáció. ha az abnormális és károsodott fejlődés 3 éves kor után kezdődik. addig elsajátított készség elveszik. Tanulási: • nehézség k. hogy elsődleges diagnozisként alkalmazható volna.2) • olvasásnak (F81. másrészt. A meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl.9 F82 F83 F84 F84.és F82.com . de a diagnózist a viselkedészavar alapján állítjuk fel. a motoros készségek. de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. kommunikáció. A zavar nem mindig.3 • nem megfelelő oktatás miatt alakult ki (Z55. • zavar k. Egyes esetekben encephalopathia állhat a hátterében. és korlátozott. és (b). ha szükséges. de önmagában egyik tünet sem elegendően kifejezett. valamint a finom és durva motoros koordináció zavara. melyben a reciprok szociális interakciók.0 vagy F81. melyek megfelelnek az F81. dührohamok. hogy nem teljesül mind a 3 csoportja a diagnosztikus kritériumoknak. mint a nem rögzített végtag choreiform mozgása.0) • (helyes)írásnak (F81. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott. Autisztikus zavar Infantilis: • autizmus • pszihózis Kanner-szindróma Kivéve: autisztikus pszichopátia (F84. (a). amit a fej növekedésének a lassulása kisér. és a kommunikációs sémák minőségi abnormalitása észlelhető. melyben mindkettő egyaránt károsodott. kézszorítási sztereotipia és hiperventilláció. ismétlődő sztereotíp viselkedés. Kiegészítő kódokat lehet használni. 4 éves kor körül törzstaxia és apraxia kezd kialakulni. Ezt a csoportot csak akkor lehet használni.1) Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek A kifejező írás fejlődési zavara Nem meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek Tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége k. ismétlődő szereotíp viselkedés) annak ellenére. az iskolai készségek.-) a koordináció hiánya (R27.n.1 kritériumainak.3 F81. a beszéd. hónap között indulva. motoros funkciókkombinált fejlődési zavar észlelhető. F81. alvás és táplálkozási zavarok.8 F81. Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) Ennek a pervazív fejlődési zavarnak a diagnózisához a következőknek kell teljesülnie.m.-) • a koordináció másodlagos hiánya mentális retardáció következtében (F70F79) Kevert specifikus fejlődési zavarok Reziduális csoport. súlyos fejlődési zavara esetén nagyon gyakori az atipusos autizmus.1 F84. és ezt követően gyakran choreoatetoid mozgászavar.F81. Dementia infantilis Disintegratív pszichosis 25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. korlátozott. hónap és a 24. a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális funkciók: reciprok szociális interakciók.2 és az F81. a társuló mentális retardációra vagy más egészségügyi problémára. ami nem magyarázható egyértelműen az általános intellektuális retardációval.-) Pervazív fejlődési zavarok A zavaroknak egy olyan csoportja. normál fejlődést követően a 7. de a közösségi érdeklődés megtartott. Megszakad a környezete iránti általános érdeklődés. ha nagy átfedés észlelhető a fenti fejlődési zavarok között. Habár gondos klinikai vizsgálat a legtöbb esetben az idegrendszer fejlődési zavarára utaló jegyeket talál. mint fóbiák. és az autizmus diagnozisához szükséges a pszichopatológiai abnormalítások mindhárom különböző területen nem észlelhető (reciprok szociális interakciók. A zavar egyértelműen nem magyarázható az általános a mentális retardációval vagy nem megfelelő iskoláztatással. A szociális és játékfejlődés éríntett.2 F84. Azokra a zavarokra alkalmazzuk.0 F84. melynek során pár hónap alatt különböző fejlődési területeken számos. A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei A legfontosabb tünete a motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása. abnormális vagy károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel. (F80. tükörmozgás. Ismétlődő sztereotip motoros mannerizmus és a szociális interakcióknak autizmushoz hasonló abnormalitásai alakulnak ki. A diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejlődési zavar kritériumainak teljesülnie kell.m. A kevert csoportot csak akkor lehet használni.-. Ügyetlen gyerek szindróma Fejlődési zavar: • koordinációs • dyspraxiáns Kivéve: a járás és a mozgékonyság abnormalitásai (R26. Ezek a minőségi abnormalitások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák.

Heller szindróma Szimbiotikus pszichózis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló neurológiai problémák meghatározásához. akiknek normális intelligenciájuk van). Gyakran társul globális vagy specifikus fejlődési késéssel (zavarral). szófogadatlanság. és elég hosszan kell tartania (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). hogy az abnormalitások egészen a serdülőkorig vagy a felnőttkorig fentálljanak.-) schizophrenia (F20. a szük családtagokkal való interakciókra.5 Asperger szindróma Bizonytalan nozológiai csoport.n.pontban meghatározott kritériumoknak teljesülniük kell. de izolált diszszociális cselekedetek nem. nagy problémájuk van a figyelemmel. Kivéve: hangulat (affektiv) zavarok (F30-F39) pervazív fejlődési zavarok (F84. A 91.3 Nyílt (kihívó) oppoziciós zavar 26 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ha kellően markáns.m.-) • ha emocionális zavarokkal társul (F92. iskolakerülés.m. ellentétben a normál IQ-val rendelkezőkkel. állatokkal. gyakori elszökés otthonról. dacot. Autisztikus pszichopátia Gyerekkori schizoid zavar F84. bomlasztó viselkedést takar). Magatartászavar.2) F84. F84. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel.com ..n.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (Nem szocializált magatartászavar) Jellenzője az állandó disszociális és agresszív magatartásnak (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. F91 Magatartási zavarok Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális.m. Határozott tendencia észlelhető. amihez az érdeklődés és az aktivítások korlátozott. szereotip repertoárja társul.1) F91. Csoportos magatartászavar Csoportos garázdálkodás Bandatagok támadásai (erőszakoskodásai) Csoportos lopás ("bandákban") Iskolakerülés F91. és ha stimulánsokat kapnak jelentős diszfóriával. tulajdonnal szembeni extrém destrukció (rombolás). hogy a viselkedési sémát milyen mértékig az alacsony intellektus vagy agyi károsodás okozza. tűzokozás. A magatartászavar része lehet egy meglévő pszichiátriai szindrómának.A diagnózis olyan viselkedéseken alapszik. időnként pszichomotoros retardációval reagálnak. és sztereotíp viselkedéssel. agresszív vagy dacos magatartássémák. mint például: extrém mértéke a harcnak. A viselkedés egészen a kornak megfelelő szociális erős áthágásához vezethet.8 Egyéb hiperkinetikus zavar F90. és nem csak ellenkezést.n. ebben az esetben ezt a diagnózist kell előnyben részesíteni. emberekkel. vagy közvetlen (közös) háztartásban élőkre korlátozódik.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar Disszociális és agresszív viselkedést is magában foglaló magatartászavar.m. Nem ismert. fenyegetésnek. dac. Az autizmustól alapvetően megkülönbözteti. vagy majdnem teljesen otthonra. sokkal súlyosabb lehet mint egy hagyományos gyerekcsíny.1) F90. Súlyos mentális retardációban szenvedő gyerekek (IQ 50 alatt).-) • ha hiperkinetikus zavarokkal társul (F90. Bármelyek a fentiek közül. Hiperkinetikus szindróma k. (Szocializált magatartászavar) Jellemzője a kortárscsoportjukba jól beilleszkedett egyének állandó disszoiális vagy agresszív magatartása (mely kimeríti a 91-es pont általános kritériumait. ismételt hazudozás. lopás. A VISELKEDÉS ÉS AZ ÉRZELMI-HANGULATI ÉLET RENDSZERINT GYERMEKKORBAN VAGY SERDÜLŐKORBAN JELENTKEZŐ ZAVARAI (F90-F98) F90 Hiperkinetikus zavarok F90. megtalálható az autizmusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi abnormalitása.pdffactory.2 Kortáscsoportba beilleszkedettek magatartászavara. F91. tárgyakkal való durva bánásmód.1 Hiperkinetikus magatartászavar Hiperkinetikus zavar magatartászavarral F90. A serdülőknél a túlzott aktivítást a semittevés válthatja fel (ami nem szokványos a hiperkinetikus gyerekeknél.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar F84. hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja.0 Az aktivítás és a figyelem zavarai Figyelem deficit: • zavar hiperaktivítással • hiperaktivítás zavar • szindróma hiperaktivítással Kivéve: hiperkinetikus zavar magatartászavarral (F90. Fejlődési zavar k.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar Hiperkinetikus reakció gyerek és serdülőkorban k. ismétlődő. (nem csak elenkezés. A stimuláns gyógyszerek nem hatásosak náluk. Kora felnőttkorban pszichótikus epizód társulhat hozzá.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar F88 A pszichológiai fejlődés egyéb rendellenességei Fejlődési agnosia F89 A pszichológiai fejlődés rendellenességei k. dacot. pusztán agressziv tipusa Nem szocializált agressziv zavar F91. és a súlyosan zavart szülő-gyerek kapcsolat önmagában nem elegendő a diagnózishoz. bomlasztó viselkedést) melyben az abnormális viselkedés teljesen.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivítás Nem teljesen meghatározott bizonytalan nozológiai csoport.n. vagy egy serdülőkori lázadás. akik hiperaktivak. Kivéve: Rett szindróma (F84. elegendő a diagnózishoz. gyakori és súlyos indulatkitörések. bomlasztó viselkedést foglal magába) és a többi gyerekkel való kapcsolat átható abnormalitásának a kombinációja. és nem csak ellenkezés.

szorongással. másrészt abnormális szociális interakcióhoz vezet.n.-) átmeneti mutizmus. Szelektív mutizmus Kivéve: pervazív fejlődési zavar (F84. Magatartászavar (F91.0 F92. Kevert magatartási és emociomális zavarok A fentálló agresszív . mint a szeparációs szorongás része fiatal gyerekeknél (F93. melyek gyerekkorban keletkeznek. ha az első életévekben jelentkezik.F91. az agoraphobia. hogy statisztikailag sokkal erősebb a szorongás. ismeretlen. sem mint minőségileg abnorálisnak.. ha a szeparáció áll a szorongás középpontjában és ez a szorongás előszőr az első életév folyamán jelentkezett.és serdülőkorban kezdődő zavarai Kissé heterogén csoport.-) hangulatzavarral társul (F32. és (ellentétben a pervazív fejlődési zavarral) nem elsődlegesen jellemezhető minden területet átható nyilvánvaló alkati szociális inkompetenciával vagy deficittel.9 F94 F94. A zavar rendszerint társul jelentős személyiségvonásokkal. míg más helyzetekben nem beszél. fóbiák. vagy hipochondriázis társulása. Kivéve: hangulat(affektiv) zavarok (F30-F39) neurotikus zavarok (F40-F48) gyerekkori fóbiás szorongás (F93. visszahúzódás. hogy az F91. F91 alatt meghatározott magatartászavar társulása: • emocionális zavarokkal az F93.0 F94. önvádlás.3 F93. Kivéve: generalizált szorongás zavar (F41.0) Reaktív kötődési zavar gyerekkorban 27 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. ami a fejlődési szakban kezdődik.m. Csak akkor adható ez a diagnózis.2) Fóbiás szorongás zavar gyerekkorban Gyerekkori félelmek. (túl)érzékenység és ellenkezés.-) Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar A magatartászavar és markáns. e között a jellegzetesen gyerekkorban kezdődő érzelmi zavar és a neurotikus zavarok (F40-F48) közötti különbségtételben.1 F93. kényszercselekedetek. A diagnózishoz szükséges. A legtöbb esetben súlyos környezeti zavarok vagy depriváció feltehetően jelentős szerepet játszik a kialakulásában. alvászavar és étvágytalanság. melyek kifejezett kapcsolatot mutatnak meghatározott fejlődési fázisokkal és a gyerekek többségében észlelhetők.n.com . Gyerekkori magatartászavar k. Testvérféltékenység Egyéb gyerekkori emocionális zavar Identitászavar Túlzott szorongás (zavara) Kivéve: gyerekkori nemi identitászavar (F64. Elektív mutizmus Markáns. reménytelenség érzése. Óvatosnak kell lenni ennek a diagnózisnak a használatakor. vagy agresszív vagy disszociális viselkedés sokkal extrémebb formái. Depressziós magatartászavar A magatartászavar (F91.-ban • neurotikus zavarokkal az F40-F48 -ban Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar Jellegzetesen gyerekkorban kezdődő emocionális zavarok Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott (sarkított) formáinak tekinthetők. Durvább gyerekcsínyek vagy engedetlen viselkedés önmagában nem elegendő a diagnózishoz. és szociális bizalmatlanság vagy szorongás. Testvér rivalizációs zavarról csak akkor beszélhetünk ha a zavar foka és időtartama statisztikailag nagyobb az átlagosnál. vagy bomlasztó magatartást. Gyerekkori vagy serdülőkori "kikerülő" zavar Testvér rivalizáció (zavara) A gyerekek többségénél a közvetlenül fiatalabb testvér születését valamilyen fokban mindig kiséri érzelmi zavar. az érdeklődés és az öröm elvesztése a megszokott cslekedetekben. Kivéve: ha magatartászavarral társul (F92.-). mikor új. A normális szeparációs szorongástól az különíti el. a megfelelő csoportnál kell besorolni az F40-F48 résznél. különösen idősebb gyerekek esetében.m.általános kritériumai teljesülnek. A nem megfelelő fejlődés fontos diagnosztikus támpont.-) vagy a felnőtt típusú neurotikus zavar (F40-F48) vagy hangulatzavar kritériumainak egyaránt teljesülnie kell a diagnózishoz. a megszokott életévnél tovább tart.9 F93 F93. Más gyerekkori félelmek. mint szorongás. ami lényegesen meghaladja az engedetlen.pdffactory. kötekedő (bomlasztó) visselkedéssel jellemezhető. deperszonalizáció vagy derealizáció. állandó emocionális tünetek.8 F91. mint szociális szorongás. emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben. dacos.9 F92 F92.2) Nem meghatározott gyerekkori emocionális zavar A szocializáció jellegzetesen gyermek. a gyerekkori emocionális zavar (F93. kényszergondolatok. mert klinikailag szignifikáns magatartászavar általában disszociális vagy agressziv viselkedéssel társul. vagy más emocionális zavarral. Egyéb magatartászavar Nem meghatározott magatartászavar Gyerekkori viselkedészavar k. a közös abnormalitás a szociális funkciókban található.2 F93. mint pl.1) gyerekkori szociális szorongás (F93.-) és állandó kifejezett depresszió (F32.1) Szociális szorongás zavar gyerekkorban Idegenekkel szemben óvatosság. disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik markáns depresszióval.8 F93. a gyerek bizonyos helyzetekben jó beszédképesséről tesz tanúságot. és mértékében szokatlan valamint szociális funkciókban problémát okoz. amibe nem tartoznak bele garázda cselekedetek.-) kombinálódása.8 F92.0 F93. ami a következő tünetekben nyilvánul meg: extrém boldogtalanság..-0) Szeparációs szorongás a gyerekkorban Akkor lehet diagnosztizálni. vagy szociálisan veszélyes helyzetbe kerül. és a szociális funkciók jelentős zavarát okozza. de nem a normális fejlődés részjelenségei.1 Általában kisebb gyerekeknél előforduló magatartászavar. engedetlen.-) schizophrenia (F20) beszéd és a nyelv meghatározott fejlődési zavarai (F80. A gyerekkori magatartászavar (F91. elsősorban kifejezett dacos. de a fokuk abnormális.

Kivéve: encopresis k. de szükség volt a besorolásukra. és környezeti változások aktiválják. elkeseredettség. és a pisszegés. motoros mozgás (általában körülírt izomcsoportot foglal magában) vagy hangok formálása. A normális gyermeki incontinentia abnormális vonássá válása lehet. A tic egy önkéntelen.1) Egyéb gyerekkori szociális funkciózavar Nem meghatározott gyerekkori szociális funkciózavar Tic (zavar) A legmeghatározóbb valamilyen formájú tic.2 Az élet első öt évében kezdődik. meg nem is. Az enuresis a születéstől kezdve folyamatosan fentállhat. akaratlagos. Funkcionális encopresis Incontinentia alvi (nem organikus) Pszichogén encopresis Kiegészítő kódokat kell használni a társuló constipatio (székrekedés) meghatározására. ijedősség és hipervigilencia. szipákolás. vállemelgetés és grimaszolás. melyben motoros vagy vokális (de sohasem mindkettő) ticek vannak. és morgással.1 F95. és nem ideggyógyászati betegség. gyors. ami lehet obszcén természetű (copropraxia) Egyéb tic zavarok Nem meghatározott tic zavarok Tic k. köhögés.F94. (vokalizációval).pdffactory. vagy akaratlan székelés az egyén szociokulturális környezetében nem megfelelő helyen.9 F95 F95. (R32) Nem organikus encopresis Ismételt.2) Kleine-Levin szindróma (G47. Obszcén szavak vagy kifejezések használata előfordul.-) emocionális okokkal magyarázható alvászavar (F51. ismétlődő hangadással. (R15) Csecsemő. Az enuresis csatlakozhat.-) Nem organikus enuresis Napról napra éjszakánként akaratlan bevizelés történik. A stressz fokozza és alvás megszünteti. Előfordulhat mint monoszimptomás zavar. és valaki hangjának vagy szavainak az utánzása (palilalia) Átmeneti tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak.m. Kivéve: légzésvisszatartási időszakok (rohamok) (R06. és máshová nem illettek be.-) vagy viselkedészavar (F91) része is lehet. mert sűrűn fordulnak elő. más fennálló emocionális viselkedészavarhoz. A szindróma valószínüleg egyenes következménye a szülői elhanyagolásnak. emocionális és viselkedési zavarokkal társulhat.5) diszinhibiciós kötődési zavar a gyerekkorban (F94. Egyesek jól körülhatárolt szindrómák. nem ritmusos. kialakulásában szerepet játszhat a megszerzett székletürítési kontroll elvesztése. kirobbanó (explozív). a szociális funkciók egy részére korlátozódó rendellenesség mint pl.0 F98. ami az illető mentális korához képest abnormálisnak minősíthető. de a tic nem tart 12 hónapnál tovább. nyakhajlítgatás. A tic általában szemhunyorgatásban. felszínes kortárs kapcsolatok. és céltalan.5) hospitalizáció gyerekeknél (F43.9 F98 F98.2 F95.-) a szelektív kötődés normális variációi pszichoszociális problámákat okozó szexuális vagy fizikai abuzus gyerekkorban (Z61. míg mások csupán tünetek halmaza. egyszerre észlelhető. melyek lehetnek egyszerűek vagy multiplexek. amihez emocionális zavar társul. és tovább mint egy évig tartanak. Egyéb.m.8) obszesszív-kompulzív zavar (F42. Szeretetnélküli (affektusok nélküli) pszichopátia Institucionális szindróma Kivéve: Asperger szindróma (F84. A tic akaratlagosan befolyásolhatatlannak tünik. figyelemfelkeltő és különbségtétel nélküli barátságos viselkedés.és gyerekkori táplálási zavarok 28 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. vissztérő. ugrálás és szökdécselés. de ettől eltekintve nagyon különbőzőek. Nem organikus enuresis Funkcionális enuresis Pszichogén enuresis Incontinentia urinae (nem organikus) Kivéve: Enuresis k. vagy megtartott székletürítési kontroll melett az egyén akaratlagosan nem megfelelő helyen székel. rendszerint gyerek és serdülőkorban kezdödő viselkedési és emocionális rendellenességek Heterogén csoport egyetlen közös vonása. A gyakori komplex vokális tikkek a sajátos szavak ismételgetése. A leggyakoribb egyszerű motoros ticek a szemhunyorítás. ami hirtelen kezdődik. egyes esetekben növekedési zavar).n. és társulnak pszichoszociális problémákkal. A széklet általában normális összetételű.0 F95. de elsajátított vizeletürítési kontrollt követően is kialakulhat.2) nem megfelelő nevelés (T74. és még jelentős környezeti változás ellenére is tartósan fentálló. grimaszolásban és fejrángásokban nyílvánul meg. hogy gyerekkorban kezdődnek.4-Z61.6) Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyerekkorban Az élet első öt évében jelentkező. Időnként gesztusok echoraxiája társul. de általában többszörösek.8) gyermekkori nemi identitászavar (F64. vagy epilepsias roham vagy más strukturális eltérés következménye.m.8 F94. A serdülőkorban rosszabbodik és felnőttkorban is tart. szociálisan nem elfogadható (gyakran obszcén) szavak használata (coprolalia).com .2) hiperkinetikus zavar (F90. és a gyerek szociális kapcsolatainak a tartós abnormalításával jellemezhető. abúzusnak vagy súlyos félrenevelésnek. A leggyakoribb komplex tikkek a sajátmaga ütögetése. kortársakkal szegényes szociális interakciók. szegényesen modulált. A körülményektől függően.8 F95. Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) [Gilles de la Tourette szindróma] Több motoros és egy vagy több vocalis tic együtt.2 F94.-) reaktív kötődési zavar gyerekkorban (F94. Kivéve: Asperger szindróma (F84. torokköszörüléssel. válogatás nélküli kapcsolatteremtés. de más emocionális (F93. Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) Megfelel a tic általános kritériumainak. (pl. ön és mások felé irányuló agresszió. a diffúz.1 F98. de hosszabb rövidebb időre elnyomható. A vokális tikekk rendszerint többszörösek. A leggyakoribb egyszerű vokális ticek a torokköszörülés.n.n.

ismétlődő.4 Sztereotip mozgászavar Akaratlagos. szótagoknak vagy szavaknak. vagy relative önálló pszichopatológiai viselkedésként.pdffactory. A legtöbb sztereotip mozgászavar nagyon gyakran mentális retardáltaknál fordul elő (ebben az esetben mindkettőt kódolni kell).3) • táplálási nehézség újszölötteknél (P92. Előfordulhat.8) szereotipiák melyek más pszichiátrai zavar részei (F00-F95) ujj-szopás tic trichotillomania F98. A beszéd szabálytalan. rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő meghatározott viselkedés és emocionális zavar Figyelemhiány (zavar) hiperaktivítás nélkül Extrém mértékű maszturbáció Körömrágás Orrpiszkálás Ujjszopás F98. (F06. ischophonia) A beszéd ritmikus áramlását megszakító gyakori ismétlése vagy elnyújtása hangoknak. a szem nyomkodását itt.-) organikus eredetű mozgászavarok (G20-G25) körömharapdálás (körömrágás) (F98. a folyamatosság megszakadásával. csak az utóbbi esetben soroljuk be ide. és nem ritmusos. szereotip. F98. de nincsenek ismétlések. és ebben az esetben a mentális retardációt F70-F79 kell választani a fő diagnózisként. hányinger vagy emésztőszervi betegség nélkül). nem funkcionális (és gyakran ritmusos) mozgások. vagy gyakori tétovázás vagy szünetek által.com .és gyerekkorban Nem élelmiszer (föld. és a kézrázás. Kivéve: tic rendellenességek (F95.-) hadarás (F98.n.8) orr-piszkálás (F98. Csak akkor lehet zavarként felfogni.-) F98.3 Pica csecsemő. Gyerekkori rumináció Kivéve: anorexia nervosa és más evészavar (táplálkozási zavar) (F50. és olyan súlyos hogy rontja a beszéd intelligenciát.m. akkor mindkettőt kódolni kell.m. ami nem része pszichiátriai vagy neurológiai zavarnak. Szereotip/szokás zavar Kivéve: abnormális akaratlan mozgások (R25. Nagyon gyakori mentálisan retardált gyerekeken.-) csecsemő vagy gyerekkori pica (F98. falhoz). kéz. Ha a szem nyomkodása látászavarral együtt észlelehető. gyors löketszerű beszédkitörésekkel.6 Hadarás (agitolalia) Nagyon gyors beszéd.A táplálási zavar általában csecsemő és gyerekkorban jelentkezik. ajkak vagy más testrész harapdálása.9 Rendszerint gyerekkorban vagy serdülőkorban kezdődő nem meghatározott viselkedés és emocionális zavar NEM MEGHATÁROZOTT MENTÁLIS RENDELLENESSÉG (F99) F99 Másként nem meghatározott mentális rendelleneség Mentális betegség k. Kivéve: dadogás (F98. melyekben hibás szerkezetek fordulnak elő.9) 29 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. haj húzása. szemnyomkodása.6) F98. a látásromlást a megfelelő szomatikus kóddal.8 Egyéb. vagy extrém soványság megfelelő ételmennyiség és nevelő mellett. és tétova szünetek. ha jelentősen megzavarja a beszéd folyamatosságát. valamint szervi megbetegedés hiányában. mint egy fentálló pszichiátriai zavar (mint autizmus) egyik tünete.3) F98. Ha valamilyen más zavar tüneteként észleljük. Társulhat ruminációval (a táplálék ismételt felbüfögésével. csak a meglévő zavart kell diagnosztizálni. Kivéve: organikus mentális zavar k. festék.n. csavarása. A sztereotip ön-veszélyes viselkedések a következők: ismételt fej-beverés (pl.5) tic (F95.-) táplálási: • nehézség és helytelen gondozás (R63.5 Dadogás (psallismus. újjtördelő mannerizmus. Rendszerint jellemzi a táplálék megtagadás. arc-pofozás. forgács) rendszeres evése (fogyasztása). A nem-önveszélyes mozgások a következők: fej vagy a test ringatása.

-) X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által Beleértve: füstölő szerek fungicidek herbicidek inszekticidek rágcsálóirtó szerek 30 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.m.m.com . Beleértve: cannabis (származékok) kokain kodein heroin LSD meszkalin metadon morfin ópium (alkaloidák) X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által Beleértve: paraszimpatolitikumok [antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok] és spazmolitikumok paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok] szimpatolitikumok [antiadrenergikumok] szimpatomimetikumok [adrenergikumok] X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.n.pdffactory. antireumatikumokkal Beleértve: 4-aminofenol-származékok non-szteroid gyulladásgátlók [NSAID] pirazolon származékok szalicilátok X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum.n. m.o. Beleértve: antidepresszánsok barbiturátok hidantoin származékok iminostilbenek methaqualon vegyületek neuroleptikumok pszichostimulánsok szukcinimidek és oxazolidiedionok tranquillansok X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által.és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek anaestheticumok (általános) (helyi) a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek hormonok és szintetikus pótszereik szisztémás és haematológiai szerek szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek terápiás gázok helyileg alkalmazott készítmények vakcinák folyadékegyensúlyra ható szerek.n. butilalkohol [1-butanol] etilalkohol [etanol] izopropil-alkohol [2-propanol] metilalkohol [metanol] propilalkohol [1-propanol] amilalkohol X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által Beleértve: benzol és homológjai szén-tetraklorid [tetraklór-metán] klórfluoro-karbon kőolaj (származékok) X67 Szándékos önmérgezés egyéb gázok és gőzök által Beleértve: szén-monoxid könnygáz motoros járműből kipufogó gáz nitrogén-oxid kén-dioxid háztartási gáz Kivéve: fémek gőzei és gázai (X69.és lázcsillapítókkal. gyógyszerek és biológiai anyagok által Beleértve: a sima.n. k. melyek hatással vannak az ásványi és húgysav anyagcserére X65 Szándékos önmérgezés alkohol által Beleértve: alkohol k.SZÁNDÉKOS ÖNÁRTALOM (X60-X84) [A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál] Beleértve: szándékos önmérgezés és önsértés öngyilkosság (kísérlet) X60 Szándékos önmérgezés nem opiod fájdalom.m. altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp drogok által.

lőfegyverrel Szándékos önártalom robbanó anyagokkal Szándékos önártalom tűzzel.m. kivéve mérgek 5. összezúzatás légi járművel 6.és causticus szerek ragasztószerek fémek és gőzeik festékek és lakkok növényi tápanyagok és műtrágyák mérgezés k.m. vegyszerek és mérgező anyagok által Beleértve: maró.X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 fa .és vágóeszközzel Szándékos önártalom tompa tárggyal Szándékos önártalom magas helyről leugrás által Beleértve: szándékos leugrás egyik szintről a másikra Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által Beleértve: szándékos összeütközés: 1.pdffactory.n.tartósítószerek Kivéve: növényi tápanyagok és műtrágyák (X69.n. zsinegelés és megfojtás által Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövű lőfegyverrel és katonai lőfegyverrel Szándékos önártalom egyéb és k.com . villamossal Kivéve: összezúzatás légi járművel (X83.n. füsttel és lángokkal Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal Szándékos önártalom szúró. mérgező tápanyagok és növények szappanok és detergensek Szándékos önártalom akasztás. égető anyagokkal. motoros járművel 2. 31 PDF created with pdfFactory Pro trial version www. vonattal 3.n.-) Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon Beleértve: önsértés: 4.m. elektromos árammal Szándékos önártalom k.-) Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->