P. 1
cion bölcseinek jegyzökönyve

cion bölcseinek jegyzökönyve

|Views: 56|Likes:
Published by Parnic Laszlo

More info:

Published by: Parnic Laszlo on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

. július 14-i számában. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. a bölcsek számára lehetõvé tette. már önmagában is valódiságuk beismerése. Bázelben. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé.legjobb módja az. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. de nagy a valószínûsége annak. A zsidóknak az az állítása. A terv egyes részei vagy kivonatai. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Henry Ford. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Theodor Herzl. egy 1921. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. mint a bölcsek titkai. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy azokat mellõzzük. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. február 17-én.Mr. hogy 1897-ben. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. Tizenhat évesek. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. amely lényegében zsidó gyõzelem. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. vagy hogy elbagatellizáljuk. az angol hadsereg tisztje. hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. sõt.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot.

nem három. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel. Weizmann mindent tud róluk. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. 1920. Dr. Bebizonyítja.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát. Weizmann. mint a cionista mozgalom vezére. MAGYARAZATOK . hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak. De a néhai Walther Rathenau. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. hogy telepítse õket véglegesen Európából. hogy a bölcsek léteznek. vagy más. Az a mondás. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. különálló országba települni. s éppen ez. 1920. hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. Bebizonyítja. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). Bebizonyítja. mint keresztények az evangéliumot.KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. Bebizonyítja. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. Dr. október 6-án. hogy ismerte a nevüket. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi . Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. hogy az egész világon szétszórta õket. Ez azt is szemlélteti. hanem . melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. az Õ Kiválasztott Népének. amit mindenki gyengeségünknek tart. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. Herzl jelenlegi utóda. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. bizonyult legfõbb erõnknek. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része. A Wiener Freie Presse 1912. A fõrabbi birodalmi körútra indult . október 8. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a .ez Õfelsége. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. hogy Dr. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása." (Jewish Guardian. amely Párizsban székel.háromszáz istennek az általános tisztjei. Õk alkotják a Láthatatlan Kezet.

A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. A második lépcsõfokot Rómában érték el. stb. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. Ezt úgy kell véghezvinni. 1871-ben. olasz. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni. még magától a zsidó néptõl is. A hatodikat Berlinben. a szerk. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. a francia-porosz háború idején.a Jelképes Kígyó ravaszságával. 429ben. A közigazgatást mindig titokban tartották. és erkölcsileg megrontják az embereket. szigorúan ragaszkodva a tervhez. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. 1790-ben. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. akik úgy mutatkoznak. A harmadikat Madridban. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. XVI. e. a negyediket Párizsban. 929-ben. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. 69ben. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte. nõk.1.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. V Károly idején. Augustus császár idején. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. az ötödiket Londonban. i. Görögországban tették meg. Ez azt jelenti. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. mint francia. Lajos idején. e. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. amely azt jelenti. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). A hetediket . hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . e. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. hogy fejezze munkáját. 1552-ben. a teste pedig a zsidó népet. kb. Õk a.

Szentpétervárott. 6.) minden erõfeszítést megtesznek. Politika kontra erkölcs. 5.)" 2. 3. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták. 8. 24 1. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. amelyeken a Kígyó áthaladt. 22. 18.forradalom kitörése elõtt készítették. A belsõ ellenség. 14. 3. 11.vagyis zsidó . Kijev és Odessza lesz. hogy a következõ célpont Moszkva. 9. Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. 21. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. Liberalizmus. 1. Arany. A tömegek. Anarchia. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. 1881-es dátummal. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. 2. 15. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. Az erõsebb joga. 20. 12. 17. 16. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. 19. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. de a nyilak arra mutatnak. 4. 7. 2. Ez alól még Németország sem volt kivétel. mielõtt eléri Jeruzsálemet. a látszólagos hatalmával. Mindezen államok alkotmánya. de ez csak addig tart. A tõke kényuralma. Hit. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép. Szabadság-csak egy eszme. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . 10. Önkormányzat. 13. melynek érdekében jelenleg (1905. Mára már közismert. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. alapjaiban megrázkódott. . mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. 23.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. akit gyerekkorától arra neveltek. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. alkalmazottak és mások. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. amely annyi részre szakadt. Mi és a mieink nem követjük. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. intézhetnek-e országos ügyeket. következésképpen a tömegnek azok a tagjai.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. az italoktól megmámorosodott állatokat . hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. hogy szakadékba ne vigye. Az erõszak legyen az alapelv. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. hogy független uralkodó legyen. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. nevelõnõk a gazdagok házaiban. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . állhatatosságát. akik kiemelkedtek a népbõl .erõszak és megtévesztés. ill. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. mely a legmagasabb fokú barbárság. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. A tömeg barbár. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. szolgák. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség.nem értvén a politikához. és végrehajthatatlanná válik. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként. ebbõl elkerülhetetlenül következik. különösen. Csak az. Abban a pillanatban. hiszen az nem tömegeken nyugszik. Meg kell érteni. az azonnal anarchiává változik. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. lanyhaságát. Egy saját magára. ha-nem azok vezetõin.házi tanítók. amely egy felelõs személy kezében összpontosul. ahány feje a tömegnek van. még ha a bölcsesség lángeszei is -. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. Vak nem vezethet vakot anélkül. azt. hogy a tömeg hatalma vak. követik ezt az utat. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. ésszerûtlen és oktalan erõ. melyek . Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. A mi jelszavunk: . minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. mert egy terv. bárkik is legyenek azok. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét.

Vele együtt elvitték a világ jólétét. megvan a joga ahhoz. nem látták meg. hogy a természetben nincs egyenlõség. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. míg a be nem avatott. hogy azok az újgazdagok. egyenlõség. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. A leszámolás tana pontosan annyit ér.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. amelyeket alkalmaz. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. A régmúltban mi voltunk az elsõk. a jót elérhetjük. amely a békés hódítás útját követi. hogy a beavatott. Nem gondolták meg. még ha lángész is lenne. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. mint maga a tömeg. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. nem lehet szabadság. Ez a rossz az egyetlen eszköz. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . A mi államunknak. csalással és árulással. mégis tud kormányozni. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. a "szabadság. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. mint az alárendelést a maga törvényei alá. Ezért nem annyira az eszközök révén. hogy a tömeg vak. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. fogadatlan ügynökeinknek. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. egyenlõség. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. testvériség". ha tudják. amely vak engedelmességet követel. nem vették észre. Nemcsak a haszon kedvéért. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. Hála önkéntelen. mint azok az eszközök. hanem a kötelesség nevében. Elég. az egyén igazi szabadságát. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul. még ha bolond is. a politika tekintetében épp oly vakok. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. mellyel a célt. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. hogy a természet maga rendelte a nézetek. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse.

Alkalmazkodó készség a politikában. 12. 21. Ahogy késõbb látni fogják. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját. 18. . egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. mint szolgája a népnek. 4. akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 7. ez hozzásegített minket diadalunkhoz. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. 10. A gójok természetes. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. 1. nyugalmat. A bomlasztó tanok sikerei. 6. hogy rendelkezzünk felettük. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. 9. Megkönnyítette diadalunkat. többi között ez tette lehetõvé számunkra. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . 23. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". A sajtó szerepe. 24 2. 20. amely tulajdonosa az országnak. hogy kormánya semmi egyéb. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. 8. amely tõlünk függ. aláásták mindenütt a békét. és a tudásban. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. 22. 5. azét az osztályét. aki megvásárolja cselekedeteiket. 3. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. a kapzsiságra. 14.sorainkba. 11. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg.a zsidó fölény alapja. mint egy elhordott kesztyût. kikezdték a gójok jólétét. 15.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. élén a pénz arisztokráciájával. 19. a pénzéhségre. akikre szükségünk volt. 16. 13. 2. 17.

Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. szakértõk. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat.azok minden logikai igazolása nélkül . a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. hanem elméleti mérlegelések. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. Amint önök jól tudják.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. akiket . hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . amelyre vonatkozólag rávettük õket. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . amit élveztek. mint a tudomány követelményét.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. vagy a visszaemlékezésbõl mindarra. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait. ezek a közülünk való szakemberek. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. Elengedhetetlen céljaink elérésében. hogy azt fogadják el. Azok a tisztviselõk.a közösségbõl ki fogunk választani.hadd szórakozzanak. és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. amíg órájuk nem üt. akik az õ tanácsadóik lesznek.

15. s elõidézzen elégedetlenséget. 13. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. amelyeket Darwin. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. 19. hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. 4. Parlamenti "fecsegõk". 9. Marx. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. röpiratok. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. gondoljanak azokra a sikerekre. Terror a palotákban. s így a mi kezünkbe hullott. 20. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. hogy befolyásunkat érvényesítsük. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. 12. Nietzsche tanításainak rendeztünk. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. 14. 10. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. De kifizetõdött számunkra. 1. 2. melyekkel utunkon találkozunk. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. 17. 6. 23. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. 8. 3. amely számunkra kívánatos. . Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. Hatalom és törekvés.állították össze. Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. hangot adjon a nép panaszainak. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. 7. 11. 18. Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. figyelemmel a jelen követelményeire. 5. A gójok államai azonban nem tudták. 22. jelleméhez és törekvéseihez. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. 21. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. 24 3. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. Elengedhetetlen számunkra. A sajtónak köszönhetõ. 16. hogyan használják fel ezt az erõt. A sajtónak az a feladata. Egy pillanatra se higgyék.

az ész uralma. Cion vérébõl való zsarnok-király. A szabadkõmûvesség kényuralma . A "mi" biztonságunk. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé.Visszaélés a hatalommal. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. Szabadság. Közölhetem önökkel. Gazdasági rabszolgaság. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. hogy így szüntelenül kilengjenek. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. "Népszabadságjogok. A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. Éhezés és a tõke jogai. amelyen végigmentünk. A társadalomszerkezet tudományának titka. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. A ." A monopolista rendszer és a nemesség. hogy a Jelképes Kígyó. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. Ha bezárul az õ köre. mert mi úgy rendeztük be azokat. A gójok megfogyatkozása. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása. amellyel népünket jelképezzük. Egyetemes gazdasági válság. mint egy hatalmas satuba. A vezetõk elvesztése. befejezze az egész hosszú utat. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól.

megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. amit diktálunk. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele.. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön.akadályozzák képviselõik. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért.. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. akiket mi juttatunk hatalomra. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. és minduntalan azt várják. céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. ha az újságírók jogot kapnak arra. amely behatolt a palotákba.. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel.. azokra. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. ha a fecsegõk jogot kapnak arra.. A nép a mi .gójok azt hiszik. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. akik bolondot ûznek belõlük. akár a vak ember és a botja. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket.. azokra az emberekre. felfegyvereztünk minden pártot. A forgáspontokat azonban . többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. mint keserû irónia. Már nem kell sok. nem pedig tényleges jogokat. mint azok a szánalmas morzsák. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. hogy locsogjanak. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük.azaz a királyokat a maguk trónjain . akik kiszolgálnak minket. hogy leadják szavazatukat arra. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg.

hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. amit mi. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. És saját hatóságaiknál sem erõt. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. Az ínség. aki senki ellen nem vét. Mindenki számára fontos tudni. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. nevezetesen azt. egészségesek és erõsek legyenek. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. amikor azt javasoljuk nekik. kommunisták . Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. elkorcsosodása. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag. sem elszántságot nem fognak találni arra. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. hogy a munkások jól tápláltak. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné.soraiba. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. A társadalom felépítésének helyes ismerete. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat. mihelyt eljön a mi: királyságunk. A nemességnek. melynek elvégzését megkövetelik tõlük. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. mint az. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. hogy uralkodjék a munkás felett. ami akadályt gördíthetne ennek útjába.az emberi élet. rögtön be is fogunk vezetni. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. akik akadályoznak utunkon.a gójok megfogyatkozása. igaz tudást tanítsanak. hogy az. mennyire lényeges. anarchisták. hogy gondolkozzanak. . A gójok elszoktak attól. csak saját becsülete ellen. minden tudás alapját . érdeke volt gondoskodni arról. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért.

hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. mások segítségünkre sietnek. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. amely teljes egészében a mi kezünkben van. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. amit saját maga felett állónak tekint. akit a világnak adni fogunk.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. mert ha egyes államok megtámadnak. legyõzhetetlenek vagyunk. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. Amikor a lakosság látta. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. a nép. mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni. kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni. hogy vérét ontsák azoknak. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . Kimutattuk.mint minden vak ember . A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. Sietett vezetõket keresni. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. A gój népek határtalan hitványsága . minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. de irgalmatlanok a gyengével szemben. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. Ma. mint nemzetközi nagyhatalom.egy csomó akadályba ütközött. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. Eközben természetesen . Emlékezzenek a francia forradalomra. hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. hogy magához ragadja a hatalmat. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait.

amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. 19. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. Nemzsidó szabadkõmûvesség. 7. 20. nemzetközi testvériségét. Ezért nekünk. 4. 9. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. hanem tovább verekednek. Hogyan magyarázható ez a jelenség. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. 8. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. mindjobban meggyõzõdve arról. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. 11. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. akkor nem alszanak el. hogy biztosítsák a népek jólétét. 3. 5. 12. 10. azért. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. ha elég vért ittak.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. Szabadság és hit. Hála a dolgok ilyen állásának. 16. amit csak akar. 1. szolidaritását és jogegyenlõségét. 6. 22. 14. még Istennel és a természet törvényeivel is. 13. Igaz. 18. 23. 17. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. 21. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. 2. 15. de ha nem kapnak vért. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. Nemzetközi ipari verseny. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. mindenfajta tekintéllyel. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. hogy mindent megtehet. 24 4. A spekuláció szerepe. Az arany kultusza. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. .

amit az ipar az országtól megvon. hatalmunk cselekvési terve azonban. jobbra-balra hányódik. amelybõl az anarchia születik. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. hogy ártana a népek jólétének. ismeretlen titok marad az egész nép számára. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. ha nem az istenhitben. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. mindenfajta ügynökök háta mögött. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. amely ide-oda. melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. a második szakasz a demagógia. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. alávetve magát Isten földi törvényeinek. hanem még segíti is. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. . hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. ennek eredményeképpen az. sõt székhelye is. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. mert a színfalak mögött mûködik.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. hogy aláaknázzunk minden hitet. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük.

az államgépezet motorja. Egyetlen vezérfonala a nyereség. 18. 14. 19. 2. 13. még csak nem is azért. 1. 21. azaz az arany. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. 3.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott.követni fognak minket azok ellen. 10. 12. 17. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. sõt már létre is hozták. A szuperkormány. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai. melyek az arany segítségével megszerezhetõk. 9. 11. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. amikor a gójok alsóbb osztályai . 22. "Kirakat"-intézmények. 16. . valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. Arany .nem azért. 8. 7. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. A kritika jelentõsége. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. A szócsépléstõl való elfáradás. hogy gazdagsághoz jussanak. 20. Ekkor aztán üt majd az óra. 4. 5. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . 24 5. 23. hogy elérjék a jót. A zsidók "sorsának" állapota. 15. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása. 6.

amilyenrõl beszélek. magunkhoz ragadtuk. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. megfigyelésen. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. mint nyílt szervezetet. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának. ahol szabadság uralkodik. hogy olyan kényuralom. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. mint Isten akaratának megnyilatkozására. nem pedig önként elfogadott elvek. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. ha nem azt a kényuralmat. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. én azonban bizonyítani fogom önöknek. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. melyekhez a gójok mit sem értenek. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. hogy igenis összeegyeztethetõ. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. de megtaláltuk a módját annak. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. számunkra. ravasz számítás finomságain alapul. Azt fogják mondani nekünk. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. Azokban az idõkben. . A világ számára valószínûleg mindegy lenne. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. mint köztulajdont. ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. attól a naptól kezdve azonban. amelyeket a gójoknak megadtak. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával.

hogy uralkodjunk az egész világ felett. mint eloltani tüzüket. mely oly mélyen gyökerezik. Ahhoz. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . amilyet még nem látott a világ. Bizony. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. hogy megbirkózunk feladatunkkal. szabad keze kell legyen arra. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. Megelégszenek a látszattal. mely arra irányulhatna. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. "Per Me reges regnant. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. hogy ellenállást keltsen velünk szemben.) És a próféták megmondták. olyan harc lenne. és csak ritkán ügyelnek arra. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. Vezetõségünk fõ célja az. ha fegyvert emelne ránk. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. az még folytatná a harcot ellenünk. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre . Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. fontosabb átvenni." (Általam uralkodnak a királyok. mint háborúba vezetni. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. amely a mi kezünkben van. mint kiirtani azokat. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. szellemóriásuk elkésett volna.az arany. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. akik szerepet játszanak az iparban. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül.

Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. 5. 22. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. mint az egyéni kezdeményezés. hogy legjobb. 9. 18. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. Ez az elsõ titok. amely lehetõvé teszi majd számunkra. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. 15. szenvedélyeit. és szuperkormányt létesítsünk. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. 2. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. ha tehetséggel párosul. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. 4. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. 19. többet érhet el. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. 11. 10. hogy mennyire szolgálják a haladást. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. 16. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 21. 24 . 6. az összes irányzat liberális arculatát. 20. 14. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. azt össze kell zavarnunk oly módon. kudarcok származnak. 3. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. mint az emberek milliói. 17. Nincs nagyobb veszély. 8. 7. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. akik irányítják a közvéleményt. és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. 1. mert csak azok értik meg. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz.hívni. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 13. 23. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. 12.

akik közgazdászok. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. ipar és spekuláció. minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. Azok önök közül. akik önként alávetik magukat nekünk. Luxus. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. ezektõl függ a gójok vagyona. A nemesség földjének elvétele.nem kell számításba vennünk.6. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. Kereskedelem. óriási vagyontárolókat. . hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. 30 31 A gój nemesség. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . Anarchizmus és részegeskedés. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ. mint politikai hatalom halott. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. Ezért lényeges számunkra. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése.

hogy ellensúlyozza az ipart. 12. égünk a vágytól. 13. 15. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. hogy éljenek. azzal fogjuk álcázni céljainkat. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. melynek az a feladata. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt. mind a tõkét. 16. 17. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. ha másért nem. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. 4. 6.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . 3. 19. Arra van szükségünk. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. A gój nemesek . 21. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. 1. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. Ahhoz. A gójok ellenállásának megfékezése . 20. hogy megkapják a jogot ahhoz. 10.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. Emelni fogjuk a munkabéreket. mindenekelõtt azonban a spekulációt. 22. 23. 24 7. 11. amely mindent elnyel. 5. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. azért. a fényûzést. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. 8. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. 14. 2. 7. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. 18. Forrongás. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. 9. hogy azt állítjuk.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos.

a rendõrség létszámának növelése . Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. A fegyverkezés fokozása. amely szembe merészel helyezkedni velünk. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. hogy annak az országnak szomszédaival. melyeket politikai eszközökkel. A titoktartás sikert jelent a politikában.háborúk és világháborúk által. Forrongást. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. El kell érnünk. mert ezek nagyon is jól tudják. érdekeinket kiszolgáló milliomos. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. Amerika. Kína és Japán fegyverei. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti. vagy helyreállítsuk a rendet. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . hogy megvan a hatalmunk ahhoz. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. valamint egynéhány. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. A sajtó és a közvélemény. rendõrség és katonaság legyen. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk.akiket arra tanítottunk. hogy csak a külszínt nézzék. A politikában a siker legfõbb tényezõje a . Hogy ez sikerüljön nekünk.

melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. annak. 15.a sajtó segítségével. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. Mindazokkal a fegyverekkel. hogy igazolhassuk magunkat. 17. a többieknek. 10. amit közvéleményként fogunk beállítani. 19. ki kell. 1. 16. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. Egyszóval. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. 13. Amerika. hogy mutassuk erõnket. 9. 11. 14. 23. 4. nekünk is el kell látnunk magunkat. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. amit tesz. 8. 18. 2. Kína. 6. máris teljesen a mi kezünkben van. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. 5. ez pedig. 12. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . Közgazdászok és milliomosok. 21. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. 7. amikor majd ítéleteket kell . 24 8. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. 3. 22. 20. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása.

14. bûnös szenvedélyei és képességei. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük . hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. 7. nagytõkés és . Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. 22. amelyben a zsidók részesülnek. 21. amelyeken majd játszaniuk kell. 24 9. Ez is oka annak. 10. hogy törõdjenek munkájuk céljával. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. 3. 18. 1. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. gyakorlati jogászokkal.így arra késztetjük ezeket a személyeket. Körül fogja venni magát közírókkal. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. akikrõl beszélek. 5. törvényes formába öntve. közigazgatási tisztviselõkkel. hibái. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. 23.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével.milliomos. nem a gójok közül fognak kikerülni. törekvései. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. 8. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. nagyiparos. akiknek. 2. 4. A szabadkõmûvesség jel- . 15. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. miért van arra szükség. 11. 17. melyek között majd mûködnie kell. Felesleges megjegyezni. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. 9. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak.mondanunk.amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. Bizonyos ideig . 19. 6. és sohasem nézik. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. fontos ugyanis. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. 16. akiknek múltja és hírneve olyan. 13.ami a legfontosabb . 20. mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. 12.

nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. a liberális jelszavakat. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. hogy egy évtized sem kell ahhoz. Elveink általános. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. . beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. A törvények értelmezésének módjai. melynek országában élnek és mûködnek. meg fogják látni. egyenlõség. Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. Nem bocsátkozom további . hogy azok nem lesznek többé jelszavak. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. A szabadkõmûvesség diktatúrája. a testvériség eszményképe". Hamis elméletek. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. nevezetesen a "szabadság. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. ez csak a forma kedvéért. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk.szavai. . melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. A "földalattik" (világvárosokban). hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. hanem csupán egy eszme kifejezõi. az egyenlõség kötelessége. Az antiszemitizmus jelentõsége. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. Terror. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. amelyek már behódoltak nekünk. A liberalizmus kaotikus féktelensége. Az oktatás és nevelés megragadása.

amely célunkhoz vezet. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. Akaraterõvel uralkodunk. most általunk legyõzött párt öröksége. és a pénz a mi kezünkben van. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében.arra az útra irányítani. szocialisták. demagógok. Ki törõdik azzal.diktatúra. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. a törvényhozók.magyarázatokba. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell. A mi szolgálatunkban minden véleményt. ha nem is a saját személyünkben. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben.természetesen . égõ kapzsiság. ölni fogunk. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. Okunk lehetne attól tartani. hogy . amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. hogy pártokra szakadtak. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. azt azonnal megtudja az egész ország. de igazságos rendérzékben . a kezünkbe adták magukat. azzal az erõteljes szóval jelölik. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. gyûlölet és rosszindulat. irgalmatlan bosszú. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. Ezek a rugók szigorú. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . és kegyelmet gyakorolni. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas. mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve. ha majd itt az ideje. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. az államok nyugalomra intenek. hogy mi. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. Azzal. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. ítéleteket fogunk végrehajtani.

Ez azzal az eredménnyel járt. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. a választások lebonyolításában. ha idõ elõtt rájönnek arra. 7. 24 10. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. A liberalizmus mérge. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. 2. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. A szabadkõmûvesség vezetõi.a . hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. azok a földalatti folyosók.testesültek meg. 13. 21. Önök azt mondhatnák. Önfontosság. amelyekrõl tudjuk. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. hogy valójában mi folyik körülöttük. 15. 4. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni. aki vezeti a szabadkõmûvességet. Alkotmány .a földalatti helyiségek. 8. 10. Elnökök . Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. A köztársaságok kora. hogy helytelenek.a pártviszályok iskolája. a földalatti vasutak. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. 3. 1. hogy a törvényeket .lényegileg nem módosítva õket . 23. 11. a sajtóban. 20. az egyén szabadságában. 19. . 14. A csalás "õrszelleme". Félrevezettük. 9. 6. 17. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. A lángelme. Intézmények és feladataik. 16. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. Kezünk benne van a törvényhozásban. JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. 18.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. 12. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni. 22. 5.

hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel. igaz. Az elnökök felelõssége. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. tartsák szem elõtt. Új köztársasági alkotmány. valamint a törvények visszaható erejét. "ez aljas volt. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. és kérem önöket. amit már mondtam. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. Szabadkõmûvesség .. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. az adóztatást. Betegségek beoltása és más fortélyok. de nagyon okos. a szólás-. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. a törvény elõtti egyenlõséget. mintha már meg is adtuk volna õket. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. Ma azzal kezdem. Mindezek olyan kérdések.a törvényhozó erõ. csalásnak is lehet mondani. amikor majd sor kerül arra. de milyen ügyesen . S valóban. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. sajtó. úgy tûnne fel. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. a közvetett adók gondolatát. hogy szabad kezünk legyen arra. az egyesülési törvényt.Szabadkõmûvesség bábjai. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk.. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk.és vallásszabadságot. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. hogy megismétlem.

. még csak meg sem fogja õket hallgatni. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. akiket a tömeg vezetésére. Azzal.. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. ha kimondjátok. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. amelynek tervét mi készítettük. és meg fogjuk akadályozni. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. mert tudni fogja. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . Számot tartunk arra. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. de hozhattok-e igazságos ítéletet. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . a pénznemek különféleségét. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. mielõtt még próbára tettétek. micsoda vakmerõség!" mondják. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését.. . hogy csak ránk hallgasson. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges.és utoljára fognak szerepet játszani. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. ha megengedik. vak erõt fogunk létrehozni. amit ajánlunk nektek. a határokat.. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak.kártyázták meg. mielõtt elítélnének. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. hiszen hozzászokott ahhoz. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. mindenkit kimerítettek a szenvedések. hogy abszolút többséget érjünk el. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. milyen nagyszerûen csinálták. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. Ily módon hatalmas. hogy érvényesüljenek. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. annak élére helyeztünk. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek.a népi hovatartozást. sõt. melyet a mûvelt.

ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. mindenkit kimerítettek a szenvedések. micsoda vakmerõség!" mondják. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. valamint a törvények visszaható erejét.. de nagyon okos.Azt akarjuk. minisztérium. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. de milyen ügyesen kártyázták meg. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. milyen nagyszerûen csinálták. ha kimondjátok. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe.. igaz. amit ajánlunk nektek. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment.. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . úgy tûnne fel.. de hozhattok-e igazságos ítéletet. hogy szabad kezünk legyen arra. Számot tartunk arra. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt.és utoljára fognak szerepet játszani.. csalásnak is lehet mondani. amikor is az emberek egyhangúan . amelynek tervét mi készítettük.a népi hovatartozást. a pénznemek különféleségét. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. szenátus. az adóztatást.. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni. mintha már meg is adtuk volna õket. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. Mindezek olyan kérdések. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . a közvetett adók gondolatát. mielõtt még próbára tettétek. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. "ez aljas volt.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására. a határokat.

hogy érvényesüljenek. Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk. ha megengedik. és figyeljék meg. minisztérium. Azt akarjuk. akiket a tömeg vezetésére. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. még csak meg sem fogja õket hallgatni. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. mert tudni fogja. mert mindezt úgyis tudják. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. kérem. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. vak erõt fogunk létrehozni. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. . vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. s ezért úgy mûködnek. hanem azok funkciói. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. szenátus. és meg fogjuk akadályozni. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. államtanács. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. és végül is meghal. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét.kifejezik majd azt a kívánságukat. mielõtt elítélnének. hiszen hozzászokott ahhoz. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. hogy csak ránk hallgasson. következésképpen nem az intézmények fontosak. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. mint az emberi test. törvényhozás és végrehajtó hatalom. az állam beteggé válik. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. annak élére helyeztünk. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját .a közigazgatást. sõt. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. hanem a funkcióra. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. melyet a mûvelt. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. Azzal. Ily módon hatalmas. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. mint az emberi test szervei. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. hogy abszolút többséget érjünk el.

vagy meglevõ törvényeket módosítson. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. hogy nem sikerül elnököt találni. akik a hatalomért versengenek. viszályoknak. párt-szeszélyeknek. elõnyöket és megbecsülést. Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. rabszolgáink közül választottuk ki.elnökkel helyettesítettük. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. és ekkor történt. ami arra szolgál. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. mint a sajtó . valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag. amelyet a gój nép. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. amiért el is csapták õket sok országban.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét.. Már csak az van hátra. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. A képviselõház fedezni.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. hogy személytelenné tegye az állami életet. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. Addigra abban a helyzetben leszünk. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. bábjaink. egyszóval mindannak. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. titkos folt. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora.így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. amelyek a korábbi kényuralom. Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . félreértéseknek. semmi egyéb. egész politikai alkata megváltozott. hogy apelláljon a nép többségéhez. ha fennakadás következik be azáltal. vagyis. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. az alkotmány pedig. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. védelmezni. hogy új törvényeket javasoljon. ha megritkulnak sorai. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. választani fogja az elnököket. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. akiknek múltjában valamilyen sötét. amint önök jól tudják. akit a tömegbõl. Mit törõdünk azzal. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat.. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. hogy közvetlenül a néphez forduljon. . hogy az uralkodót kormánykarikatúrával . a mi bábunkra fogjuk ruházni. hogy az elnöknek.nem kevésbé hatásosan. amely épp oly vak rabszolgánk. A "csevegések" szónoki emelvénye .

lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. meg fogja illetni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét. mindkét esetben azzal az ürüggyel.szabálytalankodása és tehetetlensége. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is.ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak .ami aligha várható . aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. hogy apránként. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot.a . . Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. Ezt a szerepet különösen a szenátus. Könnyû megérteni. hogy erre szükség van. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. ez akkor fog bekövetkezni. továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . Az elnöknek.. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. . amikor a nép. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. és akkor itt lesz az ideje annak. ha értésére adjuk. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. Ha pedig . így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. de nem az egyes tisztviselõk számára. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. amely védelmi jog. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét.általunk elõidézett .alkotmányt..

10. mint azt. 11. 6. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja. ki békét és nyugalmat ad nekünk. az államadósságokat -. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni.határokat. 5. aligha valószínû. 1. 2. 13. Az államtanács . éhínséggel. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. 3. 15. BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. csak úgy érhetjük el. a népi hovatartozást. 16. 17. 7. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. 22. 19. gyûlölettel. a vallásokat. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt.eddigi formájában . 21. . 14. A gójok egy birkanyáj. nyomorral is. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. veszekedéssel. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. 20. amely után áhítozunk. 18. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. sõt még sanyargatások alkalmazásával. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. 4. 8. irigységgel.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. Az indítványozott forradalom egyes részletei. 12. 23. 9. 24 11.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. vagy nyomdász akar lenni. másrészt pedig azért. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. akik támadásokat intéznek ellenünk. vegyék figyelembe. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. már csak azért is. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében. Ezt is. Ezt különben már most is elérjük. amelyek módosítását elõre elhatároztuk. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. de mindenesetre gondolatban. hogy tudomást szerezzünk arról. Most rátérünk az idõszaki sajtóra.. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. ha nem is tettben. minthogy a haladás. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. egyrészt azért. Minden úgynevezett liberális anarchista. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. hogy azok között. melyeknek kevés olvasójuk lesz. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. Mindenki.. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. Kérem. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. könyvtáros. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . amely nem fogja többé megengedni. de elmulasztotta megállapítani annak határait. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni. Ki nem tudná közülünk. aki kiadó. amelyeket az orrukra teszünk . amit mi diktálunk nekik.. mert költségesek lesznek. hogy csökkentsük a magazinok számát.ha már most nincs egyet-len állam sem..nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. mint minden nyomtatványt. ahol bármi is megakadályozna minket abban.

akik azt hiszik majd. aki ellenünk akar írni. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni.mindazt. köztársaságpárti. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. nem fog találni senkit. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. amit mi magunk adunk majd ki azért. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. melyeknek az lesz a szerepük. amely kívánatosnak látszik számunkra. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. sõt még anarchista lapok is -. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. forradalmi. a mi kívánságunknak megfelelõen. És ha mégis akadna valaki. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. melyet mi magunk alapítottunk. amely ellenünk készül.. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. Abban a hiú hiszemben. Azok a bolondok. Igazi. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. természetesen csak addig. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén.. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. ártalmatlanná fogunk tenni. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. miután ily módon a csapdánkba estek. a mi véleményünket fogják szajkózni. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. vagy bármely véleményt. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. irányzatban és nézetben. amíg az alkotmány érvényben van. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. és lehetõvé teszi majd számunkra. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. akiket. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. .

de amelyek teljesen biztosak. aszerint. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket . mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt.látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. valójában azt a zászlót fogják követni.hogy pártjuk irányvonalát követik. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. a kérdések lényegét nem érintve . "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban.elõnyünkre van. nevezetesen azt. valahányszor ez . a legjobban biztosítják annak sikerét.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk.természetesen . különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. hogy hol az igazságot. Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával . Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd.a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. amelyet kitûzünk eléjük. Az ilyen szervezési módszerek. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. mielõtt rálépünk. hogy . amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát.de mindig a felszínen mozogva. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. tényeket vagy azok ellentmondásait. jól vagy rosszul fogadják-e õket. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. hogy teljes a szólásszabadság. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. legfeljebb egészen felületesen. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. . melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra.

A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk . 1. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: . 11. 21. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. 7. Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot.mi. ha másért nem. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. 22. hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. Szükségünk van arra. Ipari kérdések.senki másnak. 12. Arra van szükségünk. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. Különösen számítunk a vidék támogatására. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen. 13. 4. 24 13. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. 3. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. 6. 23. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. mint a régiek jövendõmondói. melyek arra vallanak. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl.. 5. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. 14. 10. Vidám- .. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . 19. 18. az embereknek azt kell hinniük. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. hogy addig. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. Szórakozás. 16. Politikai kérdések. 2. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk. 20.a tömeg lelkesedéssel követi. Már manapság is vannak ilyen jelenségek ..hogy csak a francia sajtót vegyük -.. 8. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. 17. 9. 15. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére.Az ilyen próbalövéseket. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. nem szabad megengednünk.

mint azok. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. "Egy az igazság. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. és alázatos szolgáink legyenek. hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk." A nagy problémák. A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. Ügynökök. hogy a közjót szolgáljuk.. közben pedig mi . azt állítva. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni.. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. aminek közvetlenül. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. annál kevésbé. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük. . hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. hanem szavakra vonatkozólag.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette .meg fogjuk hozni. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. hogy kipihenjék magukat attól. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. hogy befogják szájukat. amelyeket akarunk. Mindebbõl láthatjuk. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. akik még most sem akarják megérteni. ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). és észrevehetik azt is. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani.parkok. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk.

23. 22. Mi majd elõírunk nekik valamit. 11. amíg nincs közöttük egy sem. mulatságokkal. amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. Mint minden megtévesztõ gondolat. hogy velünk tartanak. 21. mert igazság csak egy van. kivéve minket. 7. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. 2. Isten Kiválasztottait. 24 14. mintha ugyancsak politika lenne. Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. szenvedélyekkel. és ebben haladásnak nincs helye. 8. ezenkívül szórakozásokkal. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. 19.? 1. hogy új elfoglaltságot találnak. 20. 14. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. 13. 4. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. 9. 16.azzal a feltétellel. 18. 5. amelyek felforgatták az emberiséget. hányadán vannak. 10. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. és önálló véleményt alkosson. 15. aki képes felfogni. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. ami úgy fest. az igazság õrzõit. hogy gondolkozzék. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. A rabszolgaság jövõbeni állapota.. Amikor majd valósággá válik királyságunk. mint mi. 3. akikrõl nem sejtik. 17. az utópisták. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. 6. 12. hogy azt ne ismerje senki. .hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban . a liberálisok. Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. játékokkal.oly személyeken keresztül természetesen. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal.. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása.

csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni.. ami az emberiség igazi javát szolgálja. ahogy ma látjuk õket. ellenkezõleg. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. A nyugalom áldásai . és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. mit cselekszenek. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit . Amikor felállítjuk királyságunkat. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról.. hogy más vallás is legyen. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek. Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit. mint a miénk az Egy Istenrõl. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. nem lesz kívánatos számunkra.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre .. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal.nem ellenkezik majd céljainkkal. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. amelyekre rávettük a gójokat. amelyeken keresztülmentek. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. amelyen mint mondani fogjuk . hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. semhogy megkockáztassák. ez átmeneti állapot lévén .. mint azokat a magasztalt szabadságjogokat. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. akik nem tudják. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is. amelyekre rá fogunk mutatni. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. annyira kifárasztották majd a népeket.minden nevelõ ereje alapul.A jövõ pornográfiája és sajtója.

de soha nem javítottak az általános viszonyokon.. 10. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. 22. 3. akik elõkészültek arra. 15.kergették. Szabadkõmûvesség. 7. 16. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. ahhoz a pártprogramhoz. mint mi. A hatóság misztikuma. mint az összes titkos társaság vezetõje. 14. 17.. 24 15. A mi bölcseink. 19. 8. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. Az "Azev-taktika". hogy vezetõi legyenek a gójoknak. melyek alapjai az emberi életnek. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. A nyilvános dicséret jelentõsége. 6. 5. . 23. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. beszédeket. 20. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. és nem vették észre soha. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. 2. 21. emlékiratokat. 9. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott... cikkeket fognak elkészíteni. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. hogy ezek a tervek csak rontottak. 1. 11. 4. tervezeteket. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. Kollektivizmus. Kivégzések. 18. elpusztult régi társadalmi renddel. 13. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. 12. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa.

A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa.Áldozatok. Izrael királya. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. A fellebbezéshez való jog. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre. mint a Kiválasztott Nép. ezek szolgálnak és . A világ pátriárkája. A mi helyzetünk. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". mint az egyetlen jog. talán egész évszázad is). Az erõs joga. A bírák korhatára. A már fennállókat ismerjük. A paranccsal szembeni engedelmesség. A büntetések súlyossága. Szabadkõmûvesek kivégzése. Az uralkodó dicsõítése. Az egész világ pénze. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. aki fegyvert fog azért. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. feladatunknak fogjuk tekinteni. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. hogy gondoskodjunk arról.

Törvényt fogunk hozni.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. akik túl sokat tudnak. amely magán hordja a misztikus okokra. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. nem számítva a pápaságot. A gój társadalmakban. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak.szolgáltak minket. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni. megfellebbezhetetlenek lesznek. noha darabokra tépte a népet. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. amelyekben elültettük. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. amíg hatalomra nem jutunk. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat. azokba be fogjuk vonni mindazokat. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. Kormányunk döntései véglegesek. vagy esetleg vihetnek. õk a jövõbeli jólétért szenvednek. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . Gondoljunk Sulla példájára. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. errõl kizárólag mi fogunk tudni. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. Azokat közülük. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. akiket valamilyen okból megkímélünk. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. akik arra szolgálnak majd. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. Közben azonban. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét.

hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. többnyire könnyelmû emberek lépnek be.minden ügynöke. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. és észre sem veszik.. Magától értetõdik. mert mi tudjuk. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike.. annak élén senki más nem fog állni. ez azt fogja jelenteni. s meg nem eshetik velük. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. hogy keresztülvihessék terveiket. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. és csak azt nézik. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével. Ha megrázkódtatás éri a világot. Önök el sem tudják képzelni. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. karrieristák. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. Rendszerint beérik azzal.. stb. melyet mi eszeltünk ki. annyira készek a gójok bármely tervet is . szomjaznak a siker és taps után. egyesek meg azért. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. hogy fel kellett kavarnunk. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. vagy abban a reményben. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is.. általában olyanok. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. A sikert azért engedélyezzük nekik. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik. hogy kölcsönvegyék másokéit. mi ismerjük minden történés végsõ célját. merre vezetünk. hanem a mi sugalmazásaink eredménye.

félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak... Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben.. Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára.. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . Ezt tudva. ami szavatolja sikerünket. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. Látszatra tigrisek. hogy egyéniségeket alkosson. lelkük azonban birkalélek. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével.ha arra szükség van -. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. akik akadályozzák mûvünket. és fejük kong az ürességtõl. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl.a mi eszközeink. a mû megalkotói számára. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. hogyha az ember komoly célt akar elérni. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. mintha halálukat normális betegség okozná. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. és úgy látják az ügyeket. csakhogy sikerük legyen. nem bizonyíték ez arra . amikor azt mondták.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. mint saját magunk. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. Még . és nem szabad megszámolni azokat. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. mégpedig pontosan azért. Az. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl. Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. ahogy mi elõírjuk nekik. valamennyien úgy halnak meg. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. akik természetesen .feláldozni. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük.

és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. a jogszolgáltatás arra való. de nem a közélet terén. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. mindenféle magyarázatok nélkül. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. hogy nem akad majd senki. valahányszor hajlamosak arra. Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. A fõ jellemvonás. amelytõl az államgépezet sima mûködése függ.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. Ebbõl világos. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. Így például bíráink tudni fogják. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. elv és törvény kedvéért.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. Hatalmunk nimbusza megköveteli. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. az az idõ. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ..esetleg nagyobb büntetés. mint amilyet megérdemelnek -. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait.. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). mivel mindenki . amely végig fog vonulni rajtuk. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. tartós lesz. világos. Valamennyi törvényünk rövid. katonáknak fognak számítani. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . melyek nem engedik meg. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. Bûntények eltitkolása. hogy vezessük és uraljuk a világot. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. de nem látnak semmit maguk elõtt. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. mely nevelési alapja az emberi életnek.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét. akikre lesújt a büntetés . az lesz. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. hogy a természet magajelölt ki minket arra.egészen a legalsóbb közegig . Azok. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. Szemük ugyan nyitva van.

és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. hogy kiérdemelje azt. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. elõször azért. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. hogy felvilágosítanák õket. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. aki meg akarja tartani állását. elsõsorban az a válaszom. akik pontosan tudják. amelyet elveszítenek. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. másodszor pedig azért. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. tehát nem a mi kormányunk az. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. Arra a lehetséges ellenvetésre. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. mindenfajta elégedetlenséget. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. saját tisztviselõik tevékenységével. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. és ezek bármilyen . hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. hogy zsákmány után járjanak.szolgálatot teljesíteni. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. hogy feladatuk abban áll. nem pedig abban. milyen célra is létesítették azokat. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. amelynek tartania kell a költségektõl. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. vakon kell majd engedelmeskednie. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet. melyet el kell látniuk. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik.

aki törõdik minden szükségletükkel. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. hogy mindent elrendeztünk életükben. egymás közötti vetélkedése követelt. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját.vagyis azok. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. Azoknak a száma azonban. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. a világ pátriárkája lesz. mert nem szabad megengednünk. akik rést ütnek a fennálló rendben. ami erõsebb. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. ha nem az embereknek van alárendelve.. ahogy bölcs szülõk teszik. mindig tudatában kell lennünk annak. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. Örülni fognak. amely alattvalóinak atyja. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. hogy azt arra használja fel. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. akárcsak kormányaik. . akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. Ismétlem. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. mindenesetben annak. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. akik uralkodnak -. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. hogy a nép arra a gondolatra jusson. Megadatott neki az erõsebb joga. ha békében és nyugalomban akarnak élni. Amint látják. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát.. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. szorosan szemmel kell tartanunk õket. minden lépésükkel. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést. azaz az alárendeltség felé vezesse. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van.

Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. 13. 18. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. melyekhez már apáik sem értettek. 22. Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. 24 16. 2. ami a politikával függ össze. 4. 17. . 11. 5. 9. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. 23. Oktatás és hivatás. 21. 10. 7. Új elméletek. A klasszicizmus helyettesítése. 14. mint valami komédiát vagy tragédiát. 6. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. 16.1. 3. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 20. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz.az egyetemeket azáltal. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. Önálló gondolkozás. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. A tanszabadság eltörlése. Szemléltetõ leckék tanítása. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. 12. 19. 8. 15. eltemetkezve a politikai kérdésekben.

Önök maguk is tudják. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. a népek egymás közötti kapcsolatai. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. mint a jó példa . melyek ragályként terjesztik a rosszat. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat. aki uralkodik. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. a rossz és önzõ példák kerülése. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. ahol is több a rossz. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. Ahhoz. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. melyek nem kívánatosak számunkra. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni.és szakmabeliek számára. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. új elméletek filozófiájáról. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl. hogy mire vezetett ez a gójoknál. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. . Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. szükség van arra. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. akiket mind ilyen irányban neveltek. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. a jó példákból levonandó szabályokról. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. mint valamely klubban. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. és csak azokat fogjuk meghagyni. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. szeretik azt. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. aki uralkodik. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni.

már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. 12. 15. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 7. 10. 13. 1. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható. 5. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. mely egyformán eredményesen.. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. 8.és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. A gój papság befolyása.. 2. A lelkiismeret szabadsága. A pápai udvar. ezért el fogjuk fojtani. A zsidók királya. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. 21. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. Bourgeois. 22. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. . 9. 18. A rendõrség szervezete. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk. 4. 17. 11. mint az egyház pátriárkája. bár természetesen különbözõ módszerekkel. 19. 14. 24 17. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. Kémkedés a kahal mintájára. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. 3. 6. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. Ennek az a célja. 20. 23. Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. Önkéntes rendõrök. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. A hatalommal való visszaélés. 16. hogy tunya.Hogy teljessé tegye jelen.

és nem azt. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is.Az ügyvédi foglalkozás hideg. Mint a bíráknak. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. kegyetlen. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. s akik mindenütt személytelen. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. . csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. ahogy azelõtt növekedett. akiknek nincsenek elveik. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. hanem meggyõzõdés vezérel. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. merõn legális álláspontot foglalnak el. Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. Ami a többi vallást illeti. Ily módon tisztességes. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. amelyet nem személyi érdek. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. mit ér a védelem szempontjából. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. Régtõl fogva azon vagyunk. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. mennyiben szolgálja a közjót. aki többet fizet. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. milyen eredménnyel látják el a védelmet. de korai volna errõl most beszélni. konok embereket produkál. azokkal még könnyebb dolgunk lesz.

hogy hitszakadást idézzünk elõ. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. ami ellenkezik a kahallal.. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. stb. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. egy nemzetközi egyház pátriárkája. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva.. hogy ilyen . hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. akikrõl megfigyelték. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. közül. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. kocsi-sok. nyomdatulajdonosok. hanem azzal fogunk harcolni ellenük.. lakájok. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz. munkások. akik nem tesznek feljelentést arról. tehetetlenségét. Abban a közbeesõ idõben azonban. és kiadók. hogy saját felelõsségére járjon el. ez különben azzal a hatáskörrel. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal. akik szórakozással töltötték idejüket. a szerkesztõk.. a tisztviselõk közül. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. még ha azok saját családtagjaik is. Azokat. mindegyikben egyet. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. amellyel a gójok használatára felruháztuk. könyvkereskedõk.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. vallásait. vagy olyanokat. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. alkalmazottak és kereskedõk. hanem érdem. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. hogy elkövettek valamit.

amit tanácsadóink útján. 1. 5. 18. mint amilyenek: makacs önhittség. 6. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). 12. 16. 23.a hatalom pusztulása. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. 3. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. 9. 2. egyszóval mindazt. a hatalom felelõtlen gyakorlása. 21. 11. 13. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. 24 18. 14. 8. A hatalom misztikus tekintélye. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. erõszakoskodást.irányban szolgálja az államot. Nyílt titkos védelem . elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. 17. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . 15. 7. 4. megvesztegetést. 22. 20. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. 19. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. A zsidók királyának titkos védelme. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. Ha szükségessé válik számunkra. 10.

Nem szabad elfelejteni. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel. ha nem is az uralkodónkét. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. hogy olyan zendülés támadhatna ellene.. mégpedig nem távoli idõpontra. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. de mindenesetre a dinasztiájáét. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. nem fogunk hozzájuk nyúlni.igazságtalanságának.vissza fogják tartani a többieket. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. vagy . hogy a nép meggyõzõdésbõl így . mindig látszólag kíváncsi férfiak. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. hogy ne tülekedjenek. és nõk tömege fogja körülvenni. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében.arról. Ha megengednénk ezt a gondolatot. nyájunk vak birkáival.ami még rosszabb . Ez a többiekre is példaként fog hatni. hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. az alattvalók tiszteletben fogják tartani. Kényszerítettük az uralkodókat. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. hogy mindenki láthassa. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és .. hogy beismerjék gyengeségüket azzal.. Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében.mintha a rend kedvéért történne . Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. ahogy a gójok tették és teszik. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. és védelmezni fogják annak elismerésével. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. Ezt a becsületes magatartást látva. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. hogy az államhatalom rovására megy. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra.. Önök tudják. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak.

18. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -. A politikai bûnök hirdetése. lesik a pillanatot. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 22.. 13. 21. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések . 4. 17. 1. 23.mindenki azt hiszi. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek. 19. akik beleártják magukat olyan dolgokba. nincs semmi mentség olyanok számára. hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. 16. 8. nem engedhetjük meg. 3. 24 19. és ha kedvezõ az alkalom. A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. 2. 15.. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. 6. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga. 11. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . Politikai bûnök vád alá helyezése. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. 20. 12. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. 10. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. 7. Zendülés. 9. 14. 5.

9. 17. 10. Az elszámolás módszere. 11. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. hanem ami a közvéleményt illeti -.benyújtását. 21. ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. az öleb csak azért ugat az elefántra. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. tolvajokkal. gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. értékpapírok és valutastagnálás. Olyan kormány szemszögébõl nézve. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . 13. amelyek azt javasolják. 12. hogy visszatartsuk a gójokat attól. 24 2O. 3. 20. 4. 18. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét. 16. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. Ez volt az oka annak. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . 6.annak érdekében. Államkincstár. mihelyt meglátnak egy elefántot. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. 5. Progresszív illeték. 14. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel. 15. 19. 2. 7. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. Progresszív adózás. és farkukat fogják csóválni. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák. 1. aki helytelenül ítél. 23.nem ami a rendõrséget. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. hogy a sajtóban és beszédekben. amely jól meg van szervezve . 8.és remélem sikerrel . 22.

hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). szabadkõmûves ügynökök. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. A munkaerõ költségének szabványa. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. arra való tekintettel. Mielõtt rátérek a részletekre. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. Ebbõl következik. hogy minden. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. Állami kölcsönök. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. emlékezetükbe idézem. hogy már céloztam erre a kérdésre. a vagyon feletti ellenõrzés . A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. Ipari részvények. mintegy megkoronázása azoknak. Költségvetés. Valutaügy. amit teszünk. mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. mikor azt mondtam. lényegileg a pénzen fordul meg. hangsúlyozom. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. tisztességes nyereségrõl beszélek. Ha majd uralomra kerülünk. melyet beszámolóm végére hagytam. Egyszázalékos kamat széria. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ.törlése. Aranyszabvány. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. A tõke stagnálása. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak.

akár másvalamit . Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. . aki valamely vagyontárgyat . hiszen az államban minden az õ családi öröksége. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. amely most csak azért hasznos számunkra. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. amibõl el lehet venni. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. amely így semmiségek után fut.vagy vagyonadó. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. mert látni fogja. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni. amikor felfedezik. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét . s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. hogy magántulajdonnal rendelkezik. Az az erõ.akár pénzt. hogy joguk legyen vagyonra. akik nem érzik a terhet. ha nem így lenne. Mindenki. s akiknek van elég. Az uralkodó rokonainak . amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. Minden vásárlás. és kárára van az államnak.kivéve örököseit. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. mint a jelenlegi fej. kivéve azokat az összegeket. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. mert az idõ megérett rá .államvagyonukat. és közben lemarad a kövér falatokról. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját.

A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. hogy forgalomban legyen. újra forgalomba kell hozni. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. melyet még nem hagytak jóvá. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. Számítsák csak ki. ami ezen felül befolyik. az állam tulajdonosa. amely számára a pénz az olaj. és az elõzõ havit. kivéve a folyó havi elszámolást. véget fogunk vetni annak. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. és csak saját érdekeiket nézik. mert a pénz arra való. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. az uralkodó. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. Az ilyen. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. amely még nem lehet kész. Az egyetlen személy. és mindazt.

A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével. A legfõbb rendellenesség. és minden halálozással csökkenteni fogjuk. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). amennyire csak lehetett. s ezzel gyengítette az államokat is. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ.. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. és így az . annál kevésbé. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. Önök tudják. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt. olyan formákba fogjuk öltöztetni. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. Mármost. hogy helyrehozzák a dolgokat. hogy az újításokra azért van szükség. Azokat az újításokat. felszívta a népek életerejét. mint pénzfogyasztókat. mire pótköltségvetést kérnek. amint erre rá fogunk mutatni. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. ez véget fog vetni annak.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. amelyek azt bevezették. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. Ki fogjuk hangsúlyozni. amikoris egészen mindegy lesz. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. azután külön költségvetést kérnek azért.. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. abban áll. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani. ezt kimerítik három hónap alatt. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket.

amelyeket nem lehet eltávolítani. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. A gój államok azonban nem rázzák le õket. Minden államkölcsön annak következménye. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. hogy teljesen lehetetlen . hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka.kifizetetlen adósságnak. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. Az ilyen módszerek következtében. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. csupán arról volt szó. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. államkincstáraik üresek. mint amilyenre a gójokat rávettük. a miniszterek megvesztegethetõsége. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Addig. hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. Önök teljesen tisztában vannak azzal. amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. akik ahelyett. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. Ebbõl világos. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. hogy egyre többet szedjenek magukra. Idegen kölcsönök olyanok. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett. mint piócák az állam testén. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját.

mint amelyre a költségelõirányzat szánta. Mi lett volna egyszerûbb. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni. hogy ugyan-ezt a pénzt. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. és nem azért. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. mint ezek a társaságok. Azok a költségelõirányzatok.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. amíg a gójok voltak uralmon. . Meg nem határozott cél követése . hogy sem az uralkodó. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. hogy azt elköltse. hogy üzleteket kössön belõle. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. sem pedig más célra fordítani. hogy kifizethessenek minket. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket.azokat visszafizetni. ami mind hasznos volt számunkra. Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. melyek kiszívják az állam egész erejét. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását.

JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. 5. 2. 3. A külföldi kölcsönökkel . Csõd.. A pénzpiacok eltörlése. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. Konvertálás. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. 15. tehát semmiféle külügy sem. . 24 21. 10. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. De nem kérdezték. Önök tudják..kérdezhették volna azok. 12. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. 7. 20. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól. Takarékpénztárak és járadéklevelek.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet. 1. Ipari értékek szabályozása. 13. 16. 4. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. Tartozások és adók. s akiket reprezentatív fogadásokkal. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak. 23.A gój uralkodók. 8. 6.. 11. 18. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. 14. 19. 9. 22.. 21. 17.

a kormány saját csapdájába esne és kiderülne.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . Az államok bejelentik. az árat száz és ezer között szabják meg. Hogy a jegyzést mindenki gyõzze.mint mondják . A kölcsönt. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. hogy belsõ kölcsönre van szükség. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni. micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. ezek azonban nem szüntetik meg. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. Hogy fizetni tudja a kamatokat. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. De amikor vége van a komédiának. Kérem önöket. valamint a következõnek: . Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt. ezzel egyidejûleg felajánlják. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között.nem a kölcsönt. akik kormányozzák õket. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. tegyük fel.Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. akik elsõnek jegyeznek. s azzal okolják meg az áremelést. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben. azaz kamatozó értékpapírjaikra. és árengedményt tesznek azoknak. jóval túljegyezték. hanem csak annak kamatait. háromszorosan. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. mint azt a kockázatot. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom. és több a pénz. hanem csak növelik a tõkeadósságot. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. Amikor bejelentik a konvertálást. új adókkal kell fedezni . Ezek az adók tehát arra szolgálnak. Ezután következnek a konvertálások. hogy fizetésképtelen. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. Pár nappal késõbb az államkasszák . mert tudják. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. de magának az adósságnak fedezése nélkül.túlzsúfoltak. kétszeresen. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. És ha ez a hitel is kimerült.

24 22. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. mint a jövõ jólétének alapja. 13. 6. vagyis olyanokkal. 5. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük.úgy el fogjuk söpörni. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. 12. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. 1. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. 14. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. mert nem fogjuk megengedni. Az évszázadok szörnyûségei. 19. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. 16. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. 7. 18. 20. 10. Elképzelhetik. 22. 17. 11. 23. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. hogy nyomuk sem marad. 2. 9. 3. .mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . 21. melyeknek az lesz a feladatuk. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is. 4. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. 8. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 15.

valamint azt. feltéve természetesen. kinek mihez van és mihez nincs joga. az egyenlõség és hasonlók. hogy romboló elveket hirdessen. hogy . Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. . amelyekrõl azt mondják. feltéve. hogy igazi jóléthez vezessen. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. A mi uralmunk dicsõséges lesz. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. végeredményben arra szolgált. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. némi erõszakot is kell alkalmazni. hogy mindaz a szörnyûség. Igaz. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. hogy az emberiség jótevõi vagyunk. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. hogy az ember méltósága megköveteli. kormányozni és irányítani fog. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk.hogy mindent rendbe hozzon. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. amilyenek a lelkiismereti szabadság. hogy tudatában legyen annak. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. Továbbá. Be fogjuk igazolni. amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy uralmunkat Isten határozta el. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra.Mindazzal. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. de mégis helyre fog állni. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. mert mindenható lesz. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani.

1. 2. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. 4. 3. 11. 8. 9. Az Isten által kiválasztott. 17. 16. 18. A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a . 21. 7. ami azt fogja jelenteni. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget.semmi egyebek. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát.õszintén szólva . Erre azért is szükség van.. szerénységre kell nevelnünk õket. 19. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. amikor pedig . Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. mint utópiák. még Isten jogával sem. 20. mert a gyárosok gyakran. hogy engedelmeskedjenek nekünk. 22. 10. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. 15. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. 24 23. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása.nagy eszmék. 23. Munkanélküliség. 13. 5. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. 14.. bár nem mindig tudatosan. . A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 12. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában. vele szemben senki sem meri megengedni magának. A részegeskedés betiltása. 6. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz.

Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 6. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. büntetni fogjuk. 17. 7. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. . még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. 16. A legfõbb uralkodónak. 9. 24 24. 2. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen.ismételten hangsúlyozom . 11. 21. 5. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni. Az alattvalók . mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. 19. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?).pillanatban. 15. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. 18. 13. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. mert érzik. 10. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. amikor õ elfoglalja királyságát. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. 20. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. 23. Ezek az erõk most diadalmaskodnak. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. 1. hogy a legkisebb akadály se maradjon. annak. Akkor majd el kell söpörni õket útjából.. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. melyek még Isten hatalmát is tagadják. 22. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. 4. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. hogy senki más. 3. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. 14. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. amikor kezünkbe kerül a hatalom. aki teljesen független tõlük.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. 12. 8.. Isten maga vezérelte az õ csillagát. mint olyan bûncselekményt.

A király és három jótállója. hogy mindenki megtudja. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. melyek az államhatalom vesztét okozzák. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani . amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását. Most rátérek annak ismertetésére. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. hanem kiváló képességeik alapján. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba. Ennek az eljárásnak az a célja. A király maga a sors.A király betanítása.. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. . hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl.. a kormányzást csak azokra lehet bízni. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. de mindig gondoskodni fognak arról.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. Közvetlen trónörökösök kizárása.

akár kegyetlenség árán is. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. Magától értetõdõ. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. . még azok sem. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek. Nem szabad. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. amíg el nem következik az ideje annak. Senki sem fogja tudni. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. elengedhetetlenül szükséges. A király pillanatnyi terveit. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. A király személyében. Csupán a király és az a három.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. erre alkalmas kezeknek. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. amelyet meg kell valósítania. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. ". Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. hogy mi fog történni. Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. aki jótállt érte. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. tudja majd.

mint Sátán ." Közel négy éve. hogy halljanak és szemük. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét .hatalmával és terrorjával. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban.hiába . amely szerencsétlenségére úgy néz ki.ipar. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik . akiknek még van fülük. amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának. És csak most jutottam el arra a pontra.UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt. hogy készenlétben legyenek azok. Ezek után nem lehet kétséges. Arra az Oroszországra. hogy lássanak. sem bármilyen más eszközt ahhoz. Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet.mert ott igazi szabadság nem létezhet. hogy céljait elérje. " Akinek van füle. hogy feltártam a vihar okait. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. hogy félek. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. . A nemzeti szabadságnak hamarosan vége.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal. Az összes ügy . hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik . akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. Csak Isten tudja. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. hallja meg. milyen sok erõfeszítést tettem azért. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni.

Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. . Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. amelyik kimondta volna. háborúk.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. pletykák. Szívembõl érzem. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. mára már beteljesedett valóság lett. akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. hogy azt a zsidók uralják. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. ami tegnap még lehetetlen volt. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". földrengések . hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek.minden. ütött az óra. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. hogy beteljesedjen. de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. Mi most bebizonyítottuk. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. éhínségek. járványok. amelyet azzal gyakoroltak a világra. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. oldal). hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. (220-221. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. Jó lenne. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre.A Cion vérébõl született király . mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. a "gonoszság titkai"ba. hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. Azt lehetne gondolni.

Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. Ezt a Jegyzõkönyvek. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. Napóleon elleni gúnyirat kiadását.Az. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. melyet . elkészítették a védelmükre . melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. Ha nincs antiszemitizmus. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. érlelve igyekszik megvalósítani.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. akik már közrejátszottak a III. nem bizonyítja azok hamis voltát. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. Megkaptuk a levelet. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. (223-225. Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. meg is hozták Adolf Hitler személyében. mint egy nap a közönséges halandók életében. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom. azokat fokozatosan fejlesztve. oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. Saját neveiket nem közölték. Chemor.

február 5-i száma egy érdekes. Azt illetõleg. hogy elpusztíthassák a templomaikat. decemberi dátummal ellátott. hogy parancs van rá. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. aki a 1 1. és ügyeljetek arra. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. Azt illetõleg. 5. mert nem tehettek másként. . hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. Azt illetõleg. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. Ezáltal uralhatjátok a világot. Amirõl korábban csak álmodhattunk. valóságos hatalomra fogtok jutni. amelyeket adunk. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. 4. héber nyelvû dokumentumot közölt. hogy bármennyire is megalázottak vagytok.elszenvedtek. 1919. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. és bosszút állhattok rajtuk. Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. . A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. most közel került a megvalósuláshoz. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. 2. mint ti magatoknak. hogy õk vehessék el a keresztények életét.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. Azt illetõleg. A világ uralmának küszöbén állunk. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. 3.

Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. Apfelbaum (Zinovjev). Izrael igaz fiai. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. Mindent megtettünk. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. De ne hagyjátok.egy pillanatra sem -. elõvigyázatosak.mindegyikük mint sok ezernyi más. Oroszország feletti gyõzelmünk. súlyos helyzetét. Legyetek óvatosak. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). Megingattuk a kultúrát. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. De legyetek óvatosak. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. de ne feledjétek . ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. és végül térdre kényszerítsük õket. amely egy nap ellenünk fordulhat. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. hogy óvatosaknak kell lennünk. a mi embereink kezében van.ne helyezzetek bizalmat áruló. a civilizációt. sem könyörületet. A hatalom a kezünkben van. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. Rosenfeld (Kamenyev). Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. de legyetek óvatosak. és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt.most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. stb. A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek. Biztosra lehet mondani. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. hogy ellenálljanak hatalmunknak. a házbizottság. hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. Steinberg . amelyet a keresztények teremtettek. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti .

* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. Kötelességünknek éreztük azonban. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. 6. 1947. Államférfi és kommunista pártvezér. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. 1. . Moszkva. melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. 2. (Szigorúan titkos) K.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett. mert mind témája. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. és . hogy itt is közreadjuk. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban.

6. Kongresszusa idején. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. a Lengyel Szocialista Párttal. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. Bierut. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. 3. Ügyelni kell arra. a Szovjet Kommunista Párt 20. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. Lengyelországban. de 1954-ben lemondott. Megengedhetetlen. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. az Interbrigadistákkal. 5. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. közremûködött Wladyslaw Gomulka. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. 1920. és 1930. végén visszatért Lengyelországba. a Hazai Hadsereggel. 2. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. És elérni teljes megsemmisítésüket. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. 1943. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. . A háború nagy részét ott élte át. 1956-ban halt meg Moszkvában.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. Bulgáriában. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. és 1938-ban. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. között többször letartóztatták. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. katonaság közötti kapcsolatteremtés. 4. Moszkva hû követõje. ügyelve arra. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni.

Emellett meg kell említeni. hogy azon személyek. 13. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. Elintézni. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. el kell távolítani azokat az embereket. Ha mindez nem vezetne eredményre. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. hogy tulajdonosok. csakis olyanokat. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. 10. 8. Az ilyen embereket be kell szervezni. Megszervezni és figyelni arra. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. meg kell szervezni. ne arról kapjanak papírt. esetleg minimális haszonnal járhasson. telket szereznek. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. Ügyelni kell arra is. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. Különleges figyelmet kell szentelni annak. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. Ha nincs más megoldás. a bíróságokat. . amennyiben ellenállást tanúsítanak. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Ez elsõsorban az egészségügyet. Minden kormányszervbe. hogy azt kiutalták. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. hanem csak arról. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. parcellát. nem engedni õket magasabb posztra.7. 9. a közmûvelõdési szférát. akik földet. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. 12.

aki párt-. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. legyenek azok jogi. 21. 22. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. hivatal és intézmény foglalkozzon. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció. a nyugdíj.) 16. állami és gazdasági funkciókat viselnek. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. megfelelõen pontatlanok legyenek. Mindent megtenni annak érdekében. Nem . és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. hogy a határozatok és rendeletek. 18. Mindent elkövetni annak érdekében. kirándulások szervezése. melyek túlérnek tevékenységük határain. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. olyan feltételeket kell kialakítani. Meg kell szervezni. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. 20. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. gazdasági vagy szervezeti jellegûek. 17. valamint azokat. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak.és kölcsönkérelmek elbírálása. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. 15. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. de egyikük sem hozhat határozatot. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. a jelentés pedig a központba küldendõ. kulturális és szórakoztató programok. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. mielõtt a többiekkel nem konzultált. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket. 19.14. 23.

. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. Figyelni kell arra. 30. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. A régi. 26. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. 31. 29. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. 24. Ha egy találmány már ismertté vált. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. Ezen termékek árai magasabbak legyenek. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat.) 25. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. (Kivéve az NK 552-46. mint az állami vállalatok hasonló termékei. észrevételeket és azok szerzõit. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. 27. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. valamint olyan beszélgetéseket. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. 28. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. amelyek a termelés növelését. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. meg kell szervezni annak külföldre való eladását.valósíthatók meg azok a találmányok. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata.

hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. Meggátolni a belföldi piac ellátását. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. az általános filozófia. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. 36. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. . korlátozni a forrásmunkák kiadását. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. Az alap. levéltárakat. 33. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése. különösen a német) megszállókkal szemben. a vallásoktatás tartalmát. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. nemzetünk és kultúránk befeketítését. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet.illetve szakiskolákból. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. az énekeket. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat.32. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. 37. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. 38. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. temetõink megrongálása. 34. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. hirdetõ. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. a logika és a genetika oktatását. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. a prédikációkat. de különösen a közép. 35. de még a temetési szertartásokat is. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése.

Gondoskodni a hidak. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. . akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. akiket népellenes. 43. 40. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. 44. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. tanúk. Meg kell szervezni. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. nem lesz perújrafelvétel. mielõtt még betörnének a köztudatba. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. állítsák bíróság elé. Az úgynevezett véletlen események során. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket.39. minisztériumokban. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. Odafigyelni arra. 42. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. fõbb hivatalokban. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. 41. akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. 45. csupán a diploma megszerzése. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. iskolaügyben dolgozókról van szó).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->