P. 1
cion bölcseinek jegyzökönyve

cion bölcseinek jegyzökönyve

|Views: 56|Likes:
Published by Parnic Laszlo

More info:

Published by: Parnic Laszlo on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon megtalálható a "Cion Bölcseinek Jegyzõkönyvei" c. Magyarországon, 1999-ben megjelent és betiltott könyv, tanulmányozás céljából, hogy mindenki saját maga eldönthesse, vajon annak állításai igazak, vagy sem. Igen sajnálatos, hogy Magyarországon 40 év diktatúra után még mindig vannak betiltott könyvek, és még mindig vannak "gondolatbûnök". A polgárokat a rendõrség és a bíróság továbbra is kisgyermekeknek nézi, akik nem tudják eldönteni, hogy szerintük mi az igaz, és mi nem. Ez ellentmond a liberális demokrácia alapelvének, a teljes körû szólásszabadságnak, az Alkotmánybíróság mégsem hozott idáig engedélyezõ döntést. Vajon milyen körök érték el, hogy ezt a mûvet sikerült betiltani? Kik félnek attól, hogy a polgárok saját maguk alakíthassanak ki véleményt, és hogy érvekre érvekkel lehessen válaszolni? Mi lesz a következõ mû, amit betiltanak Magyarországon? Szóval itt vannak a jegyzõkönyvek, kérem, olvassák el, és utána alakítsanak ki véleményt róla, (ne pedig elõtte, mint a (csiga) Tv2 riporterei, akiknek persze a sok munkában erre bizonyára nem volt idejük)
Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna.

CION BÖLCSEINEK JEGYZÕKÖNYVEI

ELÕSZÓ

Az 1974-ben, Londonban kiadott magyar nyelvû változathoz (részletek)

Alig van a világon még egy könyv, amelyrõl annyit beszéltek volna, amelyre annyit hivatkoztak volna, amelybõl annyit idéztek volna, mint a Cion bölcseinek jegyzõkönyvei címen ismeretes mû. Nem valószínû, hogy akad európai kultúrember, aki ezt a nevet: "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" ne hallotta volna. És mégis, ha utánaérdeklõdünk, hogy mi is ez a Jegyzõkönyv, ki olvasta azt, alig pár ember akad, akinek kezéhez ez a rendkívül érdekes és megdöbbentõ dokumentum eljutott volna. Annak ellenére, hogy a könyv több mint 30 nyelven megjelent, s így többszázezer példányban kellene, hogy közkézen forogjon, alig szerezhetõ be, mert akármilyen nagy példányszámban jelennek is meg a kiadványok, a könyveket még a III. Birodalomban is napok alatt felvásárolták a titokzatos kezek. A magyar olvasóközönség tájékoztatására kötelességünknek tartottuk, hogy ezt a mûvet most magyar nyelven is megjelentessük. Bár a mû magyarul már régebben is megjelent, a kiadás mégis a legnagyobb könyvritkaságok közé tartozik. (Az egyik változat szerint) az orosz rendõrség 1901ben, egy zsidó házban tartott házkutatás alkalmával nagyobb, héber nyelven fogalmazott kéziratot talált. A kéziratot a rendõrség azonnal átadta Szergej Nyil (Nilus) professzornak, az ismert orientalistának, aki vállalta a fordítást. A kézirat tartalmát az orosz kormány oly megdöbbentõnek találta, hogy a fordításból jó néhány példányt a külföldi államok rendelkezésére bocsátott. Így kapott a fordításból egy példányt a brit kormány is, amit megõrzésre átadott a brit Állami Múzeumnak, ahol a kéziratot 1906. augusztus 10-én vették fel a könyvtár nyilvántartásába... ... Nyil professzor fordítása könyv formájában is megjelent a Szentpétervár melletti Szent Szergej kolostor nyomdájában, 1902-ben. 1905-ben még két kiadás jelent meg a könyvbõl. Ugyanebben az évben - a kiadó megjelölése nélkül Szentpétervárott még egy kiadás jelent meg a Jegyzõkönyvekbõl, amelyet Gottfried zur Beeknek sikerült megszereznie, és ezt a kiadást fordította németre. 1907-ben a szentpétervári süketnémák intézete nyomásában és G. Butmi orosz orientalista feldolgozásában jelent meg a Jegyzõkönyvek 4. kiadása, amelyet Beek ugyancsak felhasznált a német fordításhoz. Nyil tanár fordítása is megjelent újra 1911-ben, a Szent Szergej kolostor nyomásában, amelyet Beek ugyancsak felhasznált. Ezt a kiadást is gyorsan felvásárolták, így Nyil 1917-ben újra kinyomtatta a könyvét. 1917. február 28-án, az orosz szabadkõmûves páholyok a francia és angol páholytestvérek segítségével kirobbantották az orosz bolsevista forradalmat és megbuktatták a cárizmust. Az államvezetést Lvov herceg vette át, maga is ismert szabadkõmûves. Nyil könyvét március 3-án akarták továbbítani a könyvkereskedések részére. A köteteket már berakták egy tehervagonba, amikor fegyveres forradalmárok rohanták meg a pályaudvart, feltörték a vagont, a könyveket kiszórták és az utolsó példányokig megsemmisítették. Miután csak nagy rakás hamu maradt vissza a könyvekbõl, anélkül, hogy bármihez hozzányúltak volna, bármit raboltak volna, eltávoztak. Vagyis kétségtelen, hogy egyetlen

feladatuk a könyvek megsemmisítése volt. Amint pedig Kerenszkij vette át a kormányt, azonnal rendeletileg koboztatta el még a magánkézben lévõ könyveket is. Hasonlóképpen ismerteti a Jegyzõkönyvek keletkezését Victor E. Marsden, "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-nek angol fordítója is, aki annak orosz kiadását még oroszországi tartózkodása alatt ismerte meg. (Marsden a londoni Morning Post oroszországi tudósítója volt, a szerk. ) A forradalmárok, akik tudták, hogy Marsden már évek óta foglalkozik a Jegyzõkönyvek angolra fordításának gondolatával, a forradalom elsõ napjaiban elfogták, a Péter-Pál börtönbe szállították, ahonnan azonban sikerült kalandos körülmények között megszöknie. Õ, miután a már megjelent orosz kiadásokból egyet sem tudott magával hozni, az Állami Múzeumban lévõ s az orosz kormány által hivatalosan az angol kormány részére 1901-ben eljuttatott kéziratot fordította angolra. (A magyar fordítás is ez alapján készült. Sajnos a fordító neve a könyvben nincs feltüntetve, így azt mi sem tudjuk közreadni, a szerk.)

ELÕSZÓ az 1922-ben kiadott angol nyelvû változathoz

Magukról a Jegyzõkönyvekrõl nem kell sok szót ejteni bevezetés gyanánt. 1905ben Szergej Nyil jelentette meg a 24 jegyzõkönyvet tartalmazó könyvet. Egy példány a British Múzeum tulajdonában van. A könyvön pecsét mutatja a nyilvántartásba vétel dátumát: 1906. augusztus 10. Oroszországban a Kerenszkij rezsim idején az összes fellelhetõ példányt megsemmisítették, utódai pedig azonnal végrehajtandó halálbüntetéssel sújtottak mindenkit, akinek ez a könyv a birtokában volt. Ez már önmagában is elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. Természetesen zsidó kiadványok cáfolják valódiságát, ami arra enged következtetni, hogy Nyil professzor esetleg maga ötlötte ki és foglalta össze az egészet saját céljai érdekében.

hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. a New York-i World-ben megjelent interjúban a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei"-rõl tömören és meggyõzõen kifejtette: "Az egyetlen nyilatkozat. hogy az angol arisztokrácia kisajátításának és hatalma megsemmisítésének . és a Hatodik jegyzõkönyvben határozott utasítások vannak erre vonatkozólag! Az 1906-os angliai választás "liberális" gyõzelme.legjobb módja az. a leírtak és a beteljesedések között az összefüggés túlságosan szembeszökõ ahhoz. egy 1921. vagy gyermekeiket zsidókkal házasítják össze. Hol tartották az összejövetelt és kik hirdették ki a Jegyzõkönyveket? Ezekre a kérdésekre a válasz egy bizonyos fokig feltevésen alapszik. az elsõ cionista kongresszuson tették õket közzé. Herzl szerint ez kiváló ötlet volt. Theodor Herzl. hogy birtokadózási politikájukat megvalósítsák. július 14-i számában. Henry Ford. és mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Ezt a zsidók is jól tudják és ezért kerülik a szembesítést.Mr. Következésképp az angol arisztokráciának két lehetõsége maradt: vagy eladják birtokaikat a zsidóknak. Goldsmid azt javasolta Herzl-nek. már önmagában is valódiságuk beismerése. az évszázadok alatt többször is kiszivárogtak. mint a bölcsek titkai. Az intelligens olvasó a jelenlegi történelem ismereteibõl és saját tapasztalataiból is megerõsítheti minden sorának valódiságát. amelybõl lefordított részletek jelentek meg a "Jewish Chronicle" 1922. a modern cionizmus atyjának elnöksége alatt. Herzl beszámol az 1895-ben tett elsõ angliai látogatásáról és ott a Goldsmid ezredessel folytatott beszélgetésérõl. vannak-e közvetett bizonyítékok minderre? Igen. de nagy a valószínûsége annak. Feltárja a zsidó nemzet több évszázados közös mûködési tervét. Herzl "Naplók" címû kötetének feljebb említett példája fölöttébb jelentõs bizonyítékkal szolgál arra. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. ha aránytalanul magas adókat vetnek ki a birtokokra. Tizenhat évesek. Bázelben. amely lényegében zsidó gyõzelem. Most is összhangban vannak:' Csakugyan összhangban vannak! A Jegyzõkönyvek tartalma Cion uralkodóinak legbensõbb köreiben elhangzott beszédét tárja az olvasó elé. és hogy a Jegyzõkönyvek valódiak. február 17-én. Nemrégiben jelent meg Herzl "Naplók" címû kötete. vagy hogy elbagatellizáljuk. A terv egyes részei vagy kivonatai. A zsidóknak az az állítása. Ennek fényében tanulmányozhatja ezt az embertelen dokumentumot. a bölcsek számára lehetõvé tette. hogy létezik egy zsidó világösszeesküvés. és ez a bizonyíték nagyon meglepõ. Goldsmid keresztényként nevelkedett zsidó. mert az okmányok tartalmát sohasem próbálják cáfolni. . sõt. melyet maguk a bölcsek mindig korszerûsítenek. hogy 1897-ben. és szíve szerint örök zsidó nacionalista. amit a Jegyzõkönyvekrõl hajlandó vagyok közzétenni az. hogy azokat mellõzzük.ezáltal az angol nép kiszolgáltatottságának . az angol hadsereg tisztje.

KIK AZOK A BÖLCSEK? Tulajdonképpen kik is azok a Cion bölcsei. mint a cionista mozgalom vezére. Dr. 1920. hogy a bölcsek léteznek. melyet Isten a zsidók javára cselekedett az. vagy más.ez Õfelsége. kérdezhetnénk? Kijelentéseiket maguk a zsidók úgy hirdetik egymás között. Herzl jelenlegi utóda. A Wiener Freie Presse 1912. Az a mondás. Van egy másik nagyon jelentõs körülmény. MAGYARAZATOK . Bebizonyítja." A figyelemre méltó összefüggés bizonyít néhány dolgot. az Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft-tól. Bebizonyítja. hogy a világ zsidósága nem szándékozik Palesztinába. október 6-án. 1920. hanem . hogy telepítse õket véglegesen Európából. bizonyult legfõbb erõnknek. a Walesi Herceg birodalmi körútjának afféle zsidó változata. hogy az egész világon szétszórta õket. Weizmann mindent tud róluk. Bebizonyítja. csupán a jellegzetes látszatkeltésük megnyilvánulása.) Vessük ezt össze a Tizenegyedik jegyzõkönyv utolsó elõtti bekezdésével: "Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk. Hertz fõrabbi tiszteletére adott búcsúztató banketten idézett a Jegyzõkönyvekbõl. A fõrabbi birodalmi körútra indult . december 24-i számában ezt mondja: "Háromszáz (természetesen zsidó) férfi . Dr. különálló országba települni. HOGY HÍVJÁK A BÖLCSEKET? Hogy hívják õket? Ezt a titkot még nem tárták fel. a zsidók valódi céljainak elenyészõ része.háromszáz istennek az általános tisztjei. mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. október 8. amely Párizsban székel. Minden valószínûséggel õ maga is az egyik fõvezér volt. hogy ismerte a nevüket. Ez azt is szemlélteti.akik mindegyike ismeri a másikat kormányozza az európai kontinens sorsát.nem három. hogy a "haza" utáni vágy Palesztinában csak álca. s éppen ez. hogy Dr. amit mindenki gyengeségünknek tart. Bebizonyítja. Weizmann a bölcsektõl származó következõ idézetet mondta: "A jóságos oltalom. Õk nem a "Képviselõk Bizottsága" (az angol zsidó parlament). hogy a zsidók veszélyt jelentenek a világra és az árja faj ki kell. vagy az "Egyetemes Izraelita Szövetség". Õk alkotják a Láthatatlan Kezet. némi fényt vetett a tárgyra és kétségtelen. mint keresztények az evangéliumot. hogy "jövõre Jeruzsálemben" találkoznak." (Jewish Guardian. De a néhai Walther Rathenau. az Õ Kiválasztott Népének. és utódaikat a saját körükbõl választják: Tehát a bölcsek ennek a . Weizmann.

1871-ben. hogy gazdasági válságokkal és nagybani pusztítással lelkileg demoralizálják. 429ben. Ez azt jelenti. hogy békés eszközökkel meghódítják a világot Cion számára . A hetediket . e. elméletben kidolgozták Cion békés világhódító tervét. Görögországban tették meg. nõk. kb. Ehhez zsidó nõket is bevetnek. Lajos idején. Õk a. 1790-ben. A történelem folyamán részleteiben tovább dolgozták a tervet olyan emberek. hogy minden eszközzel gazdaságilag kell leigázni az országokat. szigorúan ragaszkodva a tervhez. A Kígyó feje csak akkor térhet vissza Cionhoz. 1552-ben. miután Európa összes szuverén államát tönkretették. amely azt jelenti. e. XVI. a negyediket Párizsban. A második lépcsõfokot Rómában érték el. A közigazgatást mindig titokban tartották. és erkölcsileg megrontják az embereket. ahol Periklész idején a Kígyó az ország hatalmát kezdte kóstolgatni.1. a szerk. (A Bill Clinton-Monica Lewinsky affér tökéletes példája ennek. A Jegyzõkönyvek 1905-ös kiadásának utószavában Nyil a jelképpel kapcsolatban a következõ érdekes beszámolót adja: "A titkos zsidó cionizmus feljegyzései szerint Salamon és más zsidó bölcsek már i. A hatodikat Berlinben. olasz. i. amelynek a feje a zsidó közigazgatás tervébe beavatottakat jelképezte.) A Jelképes Kígyó pályájának térképe a következõ: Európában az elsõ lépcsõfokot i. stb. még magától a zsidó néptõl is. Ezt úgy kell véghezvinni. Augustus császár idején. amíg a pályát be nem zárja és a fej vissza nem tér Cionhoz. hogy fejezze munkáját. a teste pedig a zsidó népet. mint francia. akik következésképpen be voltak avatva az ügybe. szabadosság legbiztosabb terjesztõi a nemzetek vezetõ rétegeinek életében. aláásta és elnyelte ezeknek az államoknak a hatalmát. Ahogy a Kígyó behatolt a nemzetek szívébe. a francia-porosz háború idején. 929-ben. e. hogy a Kígyó bekeríti Európát és Európa megbéklyózásának segítségével bekeríti az egész világot. A Harmadik jegyzõkönyv a judaizmus Jelképes Kígyójára való utalással kezdõdik. 69ben. A jövendölés szerint a Kígyó be kell. 1814-tõl kezdõdõen (Napóleon bukásától). A harmadikat Madridban. Ezek a bölcs emberek úgy döntöttek. az ötödiket Londonban.a Jelképes Kígyó ravaszságával. akik úgy mutatkoznak. V Károly idején.

Ez a sértõ és megalázó kifejezés feltárja a judaizmus legbensõbb lelkületét. 3. Politika kontra erkölcs. Anarchia. 3. hogy a következõ célpont Moszkva. A belsõ ellenség. 1881-es dátummal. 14. 17. a látszólagos hatalmával. Konstantinápolyt úgy mutatja a térkép.Szentpétervárott. 12. A tõke kényuralma. de a nyilak arra mutatnak. mint a Kígyó utolsó lépcsõfokát. 1. A Kígyó további pályáját nem mutatja a térkép. Szabadság-csak egy eszme. Arany.) minden erõfeszítést megtesznek.)" 2. 7. JEGYZÕKÖNYV A jog az erõben rejlik. alapjaiban megrázkódott. 5. 2. (Ezt a térképet évekkel a törökországi ifjútörök . Kijev és Odessza lesz. Hit. amelyeken a Kígyó áthaladt. . 20. Ezt a szót használja a héber köznyelv és a. 23. 13. Az erõsebb joga. 21. Németországot és Angliát gazdaságilag megkímélték. 19. 8. 9. Mindezen államok alkotmánya. A zsidó-szabadkõmûves hatóság legyõzhetetlensége. de ez csak addig tart. amíg Oroszország elfoglalását véghez nem viszik. 22. 18. Ez alól még Németország sem volt kivétel. 24 1. 15. Önkormányzat. 6. melynek érdekében jelenleg (1905.forradalom kitörése elõtt készítették. Liberalizmus. 11. Jegyzõkönyvek a nem-zsidók megjelölésére. hogy ezek a városok alkotják a harcias zsidó faj központjait. A tömegek. mielõtt eléri Jeruzsálemet. 4. Mára már közismert. 16. A "gój" kifejezés szó szerint tisztátalant jelent héberül. 10. amely fölé a Kígyó fejét rajzolták.vagyis zsidó . 2.

A célszentesíti az eszközt. A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály. A zsarnoki uralom legmegfelelõbb formája. Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció. A zsidó-szabadkõmûveskormány elvei és szabályai. Terror. "Szabadság, egyenlõség, testvériség:' A dinasztikusuralkodás elve. A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése. Az új nemesség. A lélektani terv. A "szabadság" elvont fogalma. A népet képviselõk elmozdításának hatalma.

...Mellõzve a szép frázisokat, beszéljünk az egyes gondolatok jelentõségérõl: viszonyítással és elvonatkoztatással megvilágítjuk a minket körülövezõ valóságot. Tisztába kell jönnünk azzal, miben tér el a mi gondolkozásmódunk a gójokétól. Meg kell állapítani, hogy több az olyan ember, akinek rosszak az ösztönei, mint az olyan, akinek jók az ösztönei. Ezért a tömegek kormányzásában a legjobb eredményeket erõszak alkalmazásával és terrorizálással érik el, nem pedig akadémikus érveléssel. Minden ember hatalomra tör, mindenki szeretne diktátor lenni, hacsak módjában lenne, és valóban kevés az olyan ember, aki nem lenne hajlandó az összesség jólétét saját elõnye érdekében feláldozni. Mi tartotta kordában az embereknek nevezett ragadozókat? Mi szolgált eddig vezetésükre?

A társadalom kialakulásának kezdetén brutális és vak erõszaknak voltak alávetve, késõbb pedig a törvénynek, mely ugyanaz az erõ, csak álcázott formában. Levonom a következtetést, hogy a természet törvényénél fogva a jog az erõben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Könnyebben oldható meg ez a feladat, ha az ellenfél már megfertõzõdött az úgynevezett liberalizmussal, s ennek az eszmének kedvéért hajlandó lemondani hatalmának egy részérõl. Itt egész világosan megmutatkozik elméletünk diadala: a kormány meglazult gyeplõit - az élet törvényénél fogva - azonmód új kéz veszi fel és ragadja meg, a nemzet vak hatalma ugyanis egyet-len nap sem lehet meg irányítás nélkül, és az új hatalom elfoglalja a liberalizmus által legyengített réginek a helyét. Manapság a liberális uralkodók hatalmának helyébe az arany hatalma lépett. Volt idõ, amikor a jóhiszemûség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel. Elegendõ egy népet bizonyos idõre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csõcselékké változzék. Ettõl a pillanattól kezdve belsõ egyenetlenség keletkezik, ez csakhamar osztályharccá fejlõdik, minek következtében az államok romba dõlnek és hatalmuk többé nem nagyobb, mint egy rakás hamué. Akár saját megrázkódtatásai folytán merül ki egy állam ereje, akár belsõ ziláltsága következtében kerül külsõ ellenségek uralma alá, mindegyik esetben visszavonhatatlanul elveszettnek tekinthetõ: a mi hatalmunkban van. A teljes egészében a mi kezünkben lévõ tõke kényuralma szalmaszálat nyújt feléje, s ezt az államnak kénytelen-kelletlen meg kell ragadnia: ha nem ragadja meg, elpusztul. Ha valaki, aki liberális gondolkozású, erkölcstelennek tartaná az ilyen nézeteket, a következõ kérdéseket tenném fel neki: Ha valamely államnak két ellensége van, és ha a külsõ ellenség tekintetében megengedett dolog s nem számít erkölcstelenségnek akármilyen harcmodort és hadicselt alkalmazni - mint például bizonytalanságban tartani az ellenséget a támadó és védelmi tervek tekintetében, éjnek idején vagy számbeli túlerõvel támadást intézni ellene -, akkor hogyan mondhatók erkölcstelennek és meg nem engedettnek ugyanezek a harci eszközök, ha azokat rosszabb ellenség, a társadalmi rend és a közjó tönkretevõje ellen alkalmazzák? Remélhetõ-e épp, logikus elmével, hogy eredményesen lehet kormányozni a tömeget ésszerû tanácsok és érvek segítségével akkor, amikor bármilyen, még oly értelmetlen megjegyzést és ellenvetést is meg lehet tenni, és amikor az ilyen ellenvetés helyeslésre találhat a népnél, melynek ítélõképessége csak felületes? Tömegben lévõ emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások,

hagyományok és érzelgõs elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegyezést még tökéletes ésszerû érvelés alapján is. A tömeg minden elhatározása ingadozó vagy megkártyázott többségtõl függ, amely nem lévén járatos politikai titkokban, valamilyen nevetséges döntést hoz s ezzel az anarchia magvát hinti el a kormányban. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést. Nagy nemzeti erények, mint a nyíltság és becsületesség bûnök a politikában, mert hatásosabban és biztosabban döntik le trónjaikról az uralkodókat, mint a leghatalmasabb ellenség. Az ilyen erények hadd legyenek a gójok királyságainak tulajdonságai, bennünket azonban semmiképpen sem szabad, hogy vezéreljenek. A mi jogunk az erõszakban rejlik. Az a szó, hogy "jog", puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erõsebb vagyok, mint te. Hol kezdõdik a jog? Hol végzõdik? Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytelenek a törvényei, s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában, új jogot találunk arra, hogy az erõ jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerzõdések összes tényezõit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükbõl. Bár jelenleg a hatalom minden fajtája bizonytalan, a mi hatalmunk mégis minden másnál legyõzhetetlenebb lesz, mert láthatatlan fog maradni mindaddig, amíg olyan erõs nem lesz, hogy többé semmiféle csellel nem ásható alá. Abból az átmeneti rosszból, melyet most kénytelenek vagyunk elkövetni, megingathatatlan kormány létrehozásának jótéteménye fakád majd, melynek uralma helyre fogja állítani a nemzeti életnek a liberalizmus által megzavart rendes folyását. A cél szentesíti az eszközt. Ezért terveinkben ne annyira arra fordítsuk figyelmünket, ami jó és erkölcsös, mint inkább arra, ami szükséges és hasznos. Elõttünk áll egy terv, amely lerögzíti azt a stratégiai vonalat, amelytõl nem szabad eltérnünk, ha nem akarjuk megsemmisítve látni sok évszázad munkáját.

hiszen az nem tömegeken nyugszik. teljesen elveszti egyöntetûségét s így érthetetlenné. Nézzük csak ezeket az alkoholizált. az azonnal anarchiává változik. nevelõnõk a gazdagok házaiban. és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. hogy független uralkodó legyen. melyek . és végrehajthatatlanná válik. bárkik is legyenek azok. amelyeket a hatalomért és méltóságokért való versengés valamint az ennek nyomában járó zavarok idéznek elõ. amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot. ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. nem válhatnak a tömeg vezetõivé anélkül. ismerheti fel a politikai ábécé szavainak értelmét.házi tanítók. akit gyerekkorától arra neveltek. állhatatosságát. ha-nem azok vezetõin.nem értvén a politikához. Egy saját magára. intézhetnek-e országos ügyeket. alkalmazottak és mások. amelyre a mi külön ügynökeink vezették rá . nõink a gójok által látogatott szórakozóhelyeken. hogy pusztulásba ne vigyék az egész nemzetet. mely a legmagasabb fokú barbárság. Csak zsarnokkal lehet terveket nagyvonalúan és maradéktalanul végrehajtani úgy. lanyhaságát. ill. amely egy felelõs személy kezében összpontosul.az italok mértéktelen élvezetéhez való jog együtt jár a szabadsággal. fiatalságukat megrontotta a klasszicizmus és a korai erkölcstelenség. ésszerûtlen és oktalan erõ.A kellõ munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát. akik kiemelkedtek a népbõl . Csak az. mert egy terv. követik ezt az utat. amelyek nem választhatók el személyes érdektõl? Meg tudják-e védeni magukat külsõ ellenséggel szemben? Ez elképzelhetetlen. a megtévesztés és ravaszság pedig a követendõ irányvonal ama kormányok számára. Az erõszak legyen az alapelv. hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit. következésképpen a tömegnek azok a tagjai. Abban a pillanatban.erõszak és megtévesztés. Vak nem vezethet vakot anélkül. azaz saját körébõl származó újgazdagokra hagyott nép sajátmagát dönti romlásba azoknak a pártharcoknak következményeként. Ez utóbbiak közé számítom az úgynevezett "társaságbeli hölgyeket" is. még ha a bölcsesség lángeszei is -. hogy szakadékba ne vigye. ebbõl elkerülhetetlenül következik. különösen. ahány feje a tömegnek van. A gójok népei elerõtlenedtek a szeszes italoktól. hogy egy ország számára az a legjobb kormány. A mi jelszavunk: . Mi és a mieink nem követjük. Meg kell érteni. az italoktól megmámorosodott állatokat . hogy a tömeg hatalma vak. akik készségesen követik a többieket a romlottságban és fényûzésben. hogy az egészet helyesen ossza el az állami gépezet különbözõ részeire. szolgák. minden bármely oldalról jöhetõ befolyásolásnak kitéve. amely annyi részre szakadt. Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem. Alkothatnak-e néptömegek megfontoltan és kicsinyes féltékenykedéstõl mentesen ítéleteket. azt. Politikai ügyekben csak az erõszak gyõzedelmeskedik. A tömeg barbár.

Vele együtt elvitték a világ jólétét.nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. amely vak engedelmességet követel. fogadatlan ügynökeinknek. nem vették észre. nem lehet szabadság. egyenlõség. Hála önkéntelen. hanem a kötelesség nevében. mégis tud kormányozni. testvériség". Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel. A régmúltban mi voltunk az elsõk. Az irgalmatlan szigor a legerõsebb hatalmi eszköz az államban. semmit sem ért a politikához mindezeket a dolgokat a Gójok nem veszik figyelembe. csalással és árulással. akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására. megvan a joga ahhoz. egyenlõség. ha tudják. az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal. s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok. mint inkább a szigorúság doktrínája révén fogunk diadalmaskodni és az összes kormányt a mi szuperkormányunknak alávetni. melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához. a gyõzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erõszak és megtévesztés programjához. melyek mindenfelõl leszálltak erre a csalétekre. a jót elérhetjük. a "szabadság. Az önmagukat bölcseknek képzelõ gójok. mint azok az eszközök. ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak. hogy azok az újgazdagok. hogy a beavatott. mellyel a célt. nem látták meg. Elég. hogy a természetben nincs egyenlõség. hogy a természet maga rendelte a nézetek. akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: "szabadság. amelyeket alkalmaz. Ez a rossz az egyetlen eszköz. még ha lángész is lenne. ha ezzel elõmozdítjuk célunk elérését. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához. Ezért nem annyira az eszközök révén. Nem gondolták meg. hogy arról csak az uralkodóház tagjainak volt tudomásuk és senki sem árulhatta el az alattvalóknak. Nemcsak a haszon kedvéért. a politika tekintetében épp oly vakok. mely azelõtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. hogy a tömeg vak. mint az alárendelést a maga törvényei alá. hogy irgalmatlanok vagyunk minden engedetlenség letörésében. mint maga a tömeg. az egyén igazi szabadságát. Ám éppen ezeken a dolgokon alapult minden idõben a dinasztikus uralkodás: az apa fiára hagyta a politikai ügyek intézésének ismeretét oly módon. amely a békés hódítás útját követi. testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi . Az idõ múlásával azután veszendõbe ment a politikai ügyek helyes intézésérõl való ismeret dinasztikus átruházásának értelme és ez elõsegítette ügyünk sikerét. milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. még ha bolond is. A leszámolás tana pontosan annyit ér. A mi államunknak. hogy a háború borzalmait kevésbé feltûnõ és kielégítõbb halálos ítéletekkel helyettesítse. míg a be nem avatott. jellemek és képességek egyenlõtlenségét épp oly változtathatatlanul.

nyugalmat. és hogy ezt a szolgát úgy lehet mással helyettesíteni. hogy rendelkezzünk felettük. 24 2. 1. A gójok természetes. Alkalmazkodó készség a politikában. 15. 10. JEGYZÕKÖNYV Gazdasági háborúk . 14. 7. 12. 3. Névleges kormány és "titkos tanácsadók". 23. az anyagi javakkal való telhetetlenségre. amely tulajdonosa az országnak. 4. 17.a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal. hogy kormánya semmi egyéb. márpedig ezeknek az emberi gyengeségeknek mindegyike önmagában is elegendõ a tetterõ megbénítására. A sajtó szerepe. kikezdték a gójok jólétét. 20. Az ehhez az arisztokráciához való tartozás követelményeit megszabtuk a gazdaságban. 16. 9. 11. . akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. 13. aláásták mindenütt a békét. mert kiszolgáltatja az emberek akaratát annak. 19. mindig az emberi természet legérzékenyebb húrjaira hatottunk. Megkönnyítette diadalunkat. a pénzéhségre. és a tudásban. 2. A bomlasztó tanok sikerei. azét az osztályét. hogy azokkal az emberekkel való kapcsolatainkban. 18. melynek irányvonalát a mi bölcseink határozzák meg. Ahogy késõbb látni fogják. a kapzsiságra. amely tõlünk függ. akikre szükségünk volt. mint egy elhordott kesztyût. 6. a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását. egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. mint szolgája a népnek. 21. A szabadság elvont fogalma lehetõvé tette számunkra. többi között ez tette lehetõvé számunkra. amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként mûködtek. 8. leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi mûvelt osztályaink arisztokráciáját.a zsidó fölény alapja. 5. A népképviselõk leváltásának ez a lehetõsége a kezünkbe adta õket és megadta nekünk a hatalmat ahhoz. 22. hogy kezünkbe kaparintsuk a legfõbb ütõkártyát . ez hozzásegített minket diadalunkhoz. aki megvásárolja cselekedeteiket. hogy valamennyi országban elhitessük a tömeggel. élén a pénz arisztokráciájával.sorainkba.

a közösségbõl ki fogunk választani.azok minden logikai igazolása nélkül . hogy alkalmassá váljanak a kormányzásra. amíg órájuk nem üt. Ez a helyzet mindkét hadviselõ felet kiszolgáltatja az egész földre kiterjedõ nemzetközi kapcsolatainknak. a politikai terveink végrehajtásához szükséges ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyelésébõl szûrik le.Az arany ára és a zsidó áldozat értéke. mint a tudomány követelményét. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy . A gójokat nem az elõítélet-mentes történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli. Ennek a ténynek: szem elõtt tartásával keltettünk sajtónk segítségével állandóan vak bizalmat ezek iránt az elméletek iránt. hadd éljenek a szórakoztató idõtöltés új változatainak reményében. akik az õ tanácsadóik lesznek. ezek a közülünk való szakemberek.a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételével . A gójok intellektueljei kérkedni fognak tudásukkal s a tudományból nyert ismereteket . és ezért sakkjátékunkban könnyen válnak majd parasztokká mûvelt és tehetséges emberek kezében. melyek nincsenek kritikai tekintettel az õket követõ eseményekre. akiket . nem lesznek a kormányzás mûvészetében gyakorlott személyek. akiket kora ifjúságuktól kezdve arra képeztek ki és neveltek fel. hogy a háborúk lehetõleg ne eredményezzenek területi nyereségeket: ilyen módon a háború ki fogja kezdeni a gazdasági alapokat. amit élveztek. a mikoris a nemzeteknek érezniük kell majd felsõbbségünket. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot. hanem elméleti mérlegelések. és éppúgy uralkodni fognak a nemzetek felett. amelyre vonatkozólag rávettük õket. hogy azt fogadják el. Elengedhetetlen céljaink elérésében. ezeknek pedig milliónyi szemük van és mentesek mindenféle korlátozástól. A mi nemzetközi jogaink azután el fogják törölni a nemzeti jogokat. vagy a visszaemlékezésbõl mindarra.hadd szórakozzanak. Ezért nem is kell ezeket a gójokat számításba vennünk . Azok a tisztviselõk. ahogy az államok magánjoga szabályozza az alattvalók egymás közötti kapcsolatait.igyekezni fognak a gyakorlatban alkalmazni. Amint önök jól tudják. hogy irányítsák az egész világ ügyeit. szakértõk.

Egy pillanatra se higgyék. röpiratok. gondoljanak azokra a sikerekre. Nekünk zsidóknak minden tekintetben világosan fel kell ismernünk. 8. Elengedhetetlen számunkra. JEGYZÕKÖNYV A Jelképes Kígyó és jelentõsége. nehogy hibákat kövessünk el politikai téren és a közigazgatási ügyek irányításában. s így a mi kezünkbe hullott. 9. Nietzsche tanításainak rendeztünk. figyelemmel a jelen követelményeire. hogy ezek az irányzatok milyen bomlasztást vittek véghez a gójok fejében. A sajtónak köszönhetõ. A sajtó révén szereztük meg a hatalmat arra. 4.állították össze. 18. hogy befolyásunkat érvényesítsük. miközben mi magunk a háttérben maradtunk. De kifizetõdött számunkra. melyekkel utunkon találkozunk. 17. . hogy az megfeleljen ama népek vérmérsékletének. hangot adjon a nép panaszainak. 12. hogy ezek a megállapítások csak üres szavak. amely irányítja a nép gondolkozását: ez a sajtó. amely számunkra kívánatos. 15. 24 3. jelleméhez és törekvéseihez. 2. 1. A sajtóban megtestesül a szólásszabadság diadala. A sajtónak az a feladata. A gójok államai azonban nem tudták. 23. A mai államok kezében van egy hatalmas erõ. 22. Rendszerünk gépezetének alkatrészeit úgy kell elrendezni. 11. Terror a palotákban. amelyeket Darwin. 6. 7. Az alkotmányos berendezkedés labilissága. s elõidézzen elégedetlenséget. 5. 21. hogy a gójok gondolkozását abba az irányba tereljék. 13. Marx. Parlamenti "fecsegõk". Rendszerünk nem fog diadalmaskodni. 3. 16. 20. 14. kifejezést adjon az elégedetlenségnek. ha annak gyakorlati alkalmazását nem alapozzuk a múlt tanulságainak összességére. Hatalom és törekvés. bár tengernyi vér és könny árán jutottunk hozzá. 19. hogy kezünkbe kaparintottuk az aranyat. hogy rámutasson elengedhetetlennek hitt követelményekre. Isten szemében minden egyes áldozat a mi oldalunkon felér ezer gójjal. noha sokakat kellett feláldoznunk népünkbõl. hogy alkalmazkodjunk a nemzetek gondolkodásmódjához. hogyan használják fel ezt az erõt. 10.

A jövõ szabadkõmûves nemzeti iskolák programjának alaptanai. A szabadkõmûvesség kényuralma . hogy így szüntelenül kilengjenek. A titkos szabadkõmûves ügynökök szerepe. hogy a Jelképes Kígyó." A monopolista rendszer és a nemesség. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérleg serpenyõi hamarosan le fognak szakadni. A szabadkõmûves-zsidóság hadserege. A gójok megfogyatkozása. A . amellyel népünket jelképezzük. "Népszabadságjogok. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz. A társadalomszerkezet tudományának titka.Visszaélés a hatalommal. A vezetõk elvesztése. Gazdasági rabszolgaság. mert mi úgy rendeztük be azokat. Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé. mint egy hatalmas satuba.az ész uralma. Egyetemes gazdasági válság. Szabadság. hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. amelyen végigmentünk. Közölhetem önökkel. A "mi" biztonságunk. befejezze az egész hosszú utat. amíg el nem koptatják forgáspontjaikat. Cion vérébõl való zsarnok-király. Éhezés és a tõke jogai. Ha bezárul az õ köre. A szabadkõmûvesség legyõzhetetlenségének okai. hogy némileg nélkülözzék a pontos egyensúlyt. A tömegek és a "világ feletti szuverén uralkodónk" megkoronázása.

mint azok a szánalmas morzsák. és minduntalan azt várják.. hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak? A proletáriátusnak nincs más haszna az alkotmányból. felfegyvereztünk minden pártot. ha az újságírók jogot kapnak arra. hogy közvetlenül érintkezzenek népükkel. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzõk naponként ütnek rajta a kormánytisztviselõkön. a gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. hogy mindkettõ elvesztette minden jelentõségét. Evégett bátorítottunk mindenféle vállalkozást. Kimeríthetetlen fecsegõk szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit.akadályozzák képviselõik. akiket mi juttatunk hatalomra. Már nem kell sok. amelyeket odalökünk neki asztalunkról azért.. a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. többé nem tudnak megállapodásra jutni a néppel és így megerõsíteni magukat a hatalomra törõkkel szemben. hogy elég erõsen összeforrasztották õket. hogy majdcsak egyensúlyba kerülnek a mérlegserpenyõk.. mint keserû irónia. A nép a mi . Hogy a hatalomra törõket a hatalommal való visszaélésre ösztökéljük. Ezt a hatalmat annak a rémületnek köszönhetik. akik kiszolgálnak minket. azokra az emberekre. hogy minden állami berendezkedés megérlelõdjék saját megbuktatására és az õrjöngõ tömeg csapásai alatt minden a levegõbe fog repülni.gójok azt hiszik. nem pedig tényleges jogokat. Ezektõl így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy beletörõdhettek. amit diktálunk. és egyetemes lesz a zûrzavar és csõd. Ugyanis jóformán nem is élhet ezekkel a jogokkal. sorsától letaposott proletár munkásnak abból. mivel külön-külön mindkettõ tehetetlen. A forgáspontokat azonban . céltáblául állítottuk oda az uralkodói hatalmat mindenfajta ambíció számára.. megzavarodva saját ellenõrizhetetlen és felelõtlen hatalmuktól. ily módon elnyomva a függetlenség elérésére irányuló liberális törekvéseiket. hogy munkaadói kiteszik a szûrét. Szakadékot létesítettünk a messzelátó uralkodói hatalom és a nép vak ereje között úgy. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban. mint ahogy a rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. amely behatolt a palotákba.. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg.azaz a királyokat a maguk trónjain . hogy locsogjanak. Minthogy a királyoknak a maguk trónján nincs módjuk arra. hogy leadják szavazatukat arra. Az államokból gladiátori arénákat csináltunk. ha a fecsegõk jogot kapnak arra. A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára. Szegény ember részére a köztársasági jogok nem egyebek. akár a vak ember és a botja. Az alkotmányokba olyan jogokat foglaltunk bele. azokra. akik bolondot ûznek belõlük. ellentétbe hoztuk egymással az összes erõket. ahol megzavarodottak hadai vetekednek egymással. amennyiben függõvé teszi társainak sztrájkjaitól vagy attól. melyeknek a tömegek jelentõséget tulajdonítanak. mert szinte egész nap keményen dolgoznia kell s emellett ez a körülmény meg is fosztja a rendszeres és biztos kereset minden biztosítékától. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedõ..

hogy az. aki senki ellen nem vét.az emberi élet. A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentõk képében jelenünk meg a színen. sem elszántságot nem fognak találni arra. amely a törvénynél fogva élvezte a dolgozók munkájának gyümölcsét. És saját hatóságaiknál sem erõt. anarchisták. hacsak a mi szakembereink sugalmazásai nem késztetik õket arra. hogy uralkodjék a munkás felett. mennyire lényeges. A gójok elszoktak attól. akik irgalmatlan és kegyetlen igát akasztottak a munkások nyakába. hogy azok szembehelyezkedjenek a mi szándékainkkal. Nekünk ennek éppen az ellenkezõje az érdekünk . A mi hatalmunk a munkás állandó élelmiszerhiányában és testi gyengeségében rejlik. akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkõmûvességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelõen. nevezetesen azt. csak saját becsülete ellen. hogy az emberek bizonyos körére kell korlátozni az egyes állításokat és foglalkozásokat. A társadalom felépítésének helyes ismerete. igaz tudást tanítsanak. hogy a munkások jól tápláltak. melynek elvégzését megkövetelik tõlük.soraiba. hogy lépjenek be harcos erõink a szocialisták. hogy a különbözõ rendeltetésû emberi tevékenységek folytán nem lehetséges semmiféle egyenlõség. mindenki elõtt nyilvánvalóvá tenné. minden tudás alapját . Az éhség jobban biztosítja a tõke jogát ahhoz. hogy a nemzetek iskoláiban valamelyest egyszerû. elkorcsosodása. érdeke volt gondoskodni arról. Manapság a nemesség megbuktatása után a nép szívtelen. pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent. valamint az ezáltal elõidézett irigység és gyûlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az õ kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat.a gójok megfogyatkozása. pénzhajhászó gazfickók karmaiba került. hogy gondolkozzanak. aki bármely cselekedetével egész osztályt kompromittál. Ez volt az egyetlen oltalma és nevelõanyja önmaga elõnye kedvéért. nem lehet törvény elõtt egyenlõ mértékben felelõs. melynek titkaiba nem avatjuk be a gójokat. mihelyt eljön a mi: királyságunk. egészségesek és erõsek legyenek. Csak ezáltal válik akaratunk rabszolgájává. akik akadályoznak utunkon. Az ínség. amit mi. Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája. Ezért õk nem veszik észre sürgõs szükségességét annak.irányításunk alatt megsemmisítette nemességét. mint ahogy a királyok törvényes hatalma biztosította a nemességnek ezt a jogot. amely elválaszthatatlanul összefügg a nép jólétével. a társa-dalmi lét szerkezetének ismeretét. hogy az emberek kiképzése nem felel meg annak a munkának. Mindenki számára fontos tudni. mint az. nehogy azok az emberi szenvedés forrásává váljanak abból kifolyólag. kommunisták . rögtön be is fogunk vezetni. A nemességnek. . ami akadályt gördíthetne ennek útjába. amely társadalmi szerkezet megköveteli a munkamegosztást s ebbõl kifolyólag az embereknek osztályokba és rangokba való sorolását. amikor azt javasoljuk nekik.

hogy a szabadság nevében mindenféle engedményt tesznek. minthogy vakon elhiszi a nyomtatásban megjelenõ dolgokat . de irgalmatlanok a gyengével szemben. a szabad társadalmi rend ellentmondásait nem hajlandók eltûrni.mint minden vak ember . mert érteni fog ahhoz hogy ésszerû szigorúsággal véget vessen minden nyugtalanságnak és számûzze a szabadelvûséget minden állami intézménybõl. A tudomány mai állása mellett s amellett az irány mellett. hogy magához ragadja a hatalmat.egy csomó akadályba ütközött. hogy a végén tõlünk is forduljanak el annak a Cion vérébõl származó zsarnokkirálynak javára. amelynek mi adtuk a "nagy" jelzõt. Sietett vezetõket keresni. Emlékezzenek a francia forradalomra. szuverén úrnak képzelte magát és rohant. mert mi ismerni fogjuk a támadás idõpontját. amely teljes egészében a mi kezünkben van. mint nemzetközi nagyhatalom.hasukon csúsznak a hatalmas elõtt. hogy a haladás az összes gójt alá fogja vetni az ész uralmának. de eszébe sem jutott visszatérni az elõzõ állapothoz. mely válságok le fogják állítani a tõzsdei forgalmat és meg fogják bénítani az ipart. hogy vérét ontsák azoknak. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól. s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni.Az erre vonatkozó ismeretek alapos tanulmányozása után az emberek önként fogják alávetni magukat az uralkodó hatalomnak és fogják elfoglalni az államban számukra kijelölt helyet. s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejûleg Európa valamennyi országában.hála a félrevezetõ sugalmazásoknak és saját tudatlanságának -. akikre tudatlanságuk együgyûségében kezdettõl fogva irigykedtek. akit a világnak adni fogunk. Ma. és intézkedéseket teszünk majd védelmünkre. egyetemes gazdasági válságot fogunk elõidézni. A számunkra hozzáférhetõ összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével. vak gyûlölettel viseltetik mindennel szemben. A mieinkhez nem fognak hozzányúlni. Ezt a gyûlöletet még fokozni fogják a gazdasági válságok kihatásai. legyõzhetetlenek vagyunk. Amikor a lakosság látta. amelybe mi annak fejlõdését tereltük. Eközben természetesen . a nép. mindezek a tulajdonságok segítenek bennünket függetlenségünk elérésében. mert nem fogja fel az osztályok és rangok jelentõségét. mások segítségünkre sietnek. hiszen teljes mértékben a mi kezünk mûve volt. ehelyett a mi lábaink elé helyezte teljhatalmát. amit saját maga felett állónak tekint. A jelen kor miniszterelnök-diktátorai részérõl a gój népek . kíméletlenek vétségekkel szemben és elnézõk bûntettek dolgában. mert ha egyes államok megtámadnak. Azóta is egyik csalódásból a másikba visszük a népeket azért. A gój népek határtalan hitványsága . Pontosan ez lesz majd a mi kényuralmunk. de végtelen türelemmel viselik el egy merész kényuralom erõszakoskodásait -. Kimutattuk. Mi jól ismerjük elõkészítésének titkait.

nemzetközi testvériségét. 7. 1. 23. amit csak akar. Így aztán a nép kárhoztatja az igazságosokat és felmenti a bûnösöket. de ha nem kapnak vért. 15. 2. 14. hogy ezt az egyesülést a mi legfõbb uralmunk alatt kell véghezvinni. 21. törölnünk kell az élet szótárából ezt a szót. 6. amelyek legkisebbikéért húsz királyt is lefejeztek volna. 13.türelmesen elszenvednek és elviselnek olyan visszaéléseket. Az arany kultusza. azért. 9. a néptömegeknek ez a furcsa következetlensége oly eseményekkel szemben tanúsított magatartásukon. mely a tömegeket vérszomjas ragadozókká változtatja. amelyek nyilvánvalóan ugyanabba a kategóriába tartoznak? Megmagyarázza az a tény. mindenfajta tekintéllyel. JEGYZÕKÖNYV A köztársaság fokozatai. 24 4. 22. 18. mégpedig a legmagasabb cél kedvéért. A "szabadság" szó arra indítja az embereket. hogy szembeforduljanak mindenfajta hatalommal. ilyenkor könnyen láncra verhetõk. még Istennel és a természet törvényeivel is. szolidaritását és jogegyenlõségét. Hogyan magyarázható ez a jelenség. 11. Szabadság és hit. 10. mert ez az állati erõ egyik forrását takarja. 5. Igaz. hogy mindent megtehet. hogy biztosítsák a népek jólétét. A spekuláció szerepe. 20. hogy ezek a vadállatok mindannyiszor újra elalszanak. Azt természetesen nem mondják meg a népnek. Hála a dolgok ilyen állásának. a nép elpusztít mindenfajta stabilitást. . ha elég vért ittak. 8. mindjobban meggyõzõdve arról. 4. 19. Nemzsidó szabadkõmûvesség. Nemzetközi ipari verseny. 16. 3. akkor nem alszanak el. 12. hogy ezekkel a visszaélésekkel szándékosan károsítják meg az államokat. és zûrzavart teremt lépten-nyomon. hogy ezek a diktátorok ügynökeik útján beadják a népnek. 17. amikor majd elfoglaljuk helyünket a mi királyságunkban. Ezért nekünk. hanem tovább verekednek.

melynek cselekedetei annál lelkiismeretlenebbek. Hogy ne legyen a gójoknak idejük a gondolkozásra és megfigyelésre. hanem még segíti is. hatalmunk cselekvési terve azonban. hogy ártana a népek jólétének. ismeretlen titok marad az egész nép számára. sõt székhelye is. s ezért nem felelõsségteljes kényuralom. amely ellenkezik a teremtésnek alárendeltségre alapozott törvényeivel. és hogy ezeket matematikai számításokkal és anyagi szükségletekkel helyettesítsük. ha nem az istenhitben. az iparra és kereskedelemre kell irányítanunk gondolataikat. amely ide-oda. Így az összes nemzetet a nyerészkedési hajsza fogja lekötni és ebbeli versengésükben nem fogják észrevenni közös ellenségüket. amennyiben a folytonos cserék következtében nem kell segélyforrásait hosszú szolgálatok jutalmazására igénybe vennie. Ilyen hittel rendelkezõ népet kormányozni lehetne papi felügyelettel. jobbra-balra hányódik. mindenfajta ügynökök háta mögött. spekulációs alapra kell helyeznünk az ipart is. A nemzsidó szabadkõmûvesség vakon szolgál kulisszául számunkra és céljaink számára. de mindamellett nagyon is érezhetõ kényuralom valamely titkos szervezet kezében. azaz a mi kezeinkbe fog kerülni. hogy aláaknázzunk minden hitet. amelybõl az anarchia születik. . Ebbõl az okból elengedhetetlen számunkra. Az elsõ szakaszt az elsõ napokban a vak tömeg õrjöngése jellemzi. ki fog csúszni a nemzsidók kezeibõl a spekulációba.Minden köztársaság több fejlõdési fokozaton megy át. amit az ipar az országtól megvon. ennek eredményeképpen az. megelégedetten és alázatosan haladna lelkipásztorainak irányítása alatt. az emberiség testvériségén nyugszik és nincs összekapcsolva az egyenlõség fogalmával. alávetve magát Isten földi törvényeinek. Mindazonáltal még a szabadság is ártalmatlan lehet és elfoglalhatja a maga helyét az állam gazdasági életében anélkül. hanem általuk nem látható és titkosan leplezett. ez pedig elkerülhetetlen kényuralomhoz vezet. mert a színfalak mögött mûködik. Hogy a szabadság egyszersmind felbomlassza és tönkretegye a gój társadalmat. Ki és mi képes láthatatlan erõt megdönteni? Mert a mi erõnk pontosan ilyen. Az azonban többé nem törvényesen és nyilvánosan elismert. akiknek váltogatása nemcsak nem hátrányos a titkos hatalomra nézve. a második szakasz a demagógia. hogy kiszakítsuk a gójok lelkébõl az istenség fogalmát és a szellemét.

15. A kritika jelentõsége. 22. Egyetlen vezérfonala a nyereség. 17. Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai.nem azért. JEGYZÕKÖNYV Egy erõs kormányközpontosítás létrehozása.az államgépezet motorja. Arany . A szuperkormány. 6. 5. 23. Ekkor aztán üt majd az óra. hogy elérjék a jót. amikor a gójok alsóbb osztályai . 2. 7. Az egyéni kezdeményezés jelentõsége. 20. A hatalomátvétel módszerei a szabadkõmûvesség által. 19. hanem kizárólag a kiváltságosak elleni gyûlöletbõl . 12. még csak nem is azért. Az ilyen társadalom erõs idegenkedéssel fog viseltetni a magasabb politikával és a vallással szemben. Hogyan kell megragadni a közvéleményt. 4. .követni fognak minket azok ellen. 18. sõt már létre is hozták. 10. 16. hogy gazdagsághoz jussanak. 13. 9. 3. 8. valósággal isteníteni fognak azok miatt az anyagi örömök miatt. A szócsépléstõl való elfáradás. 1. 14. 24 5. melyek az arany segítségével megszerezhetõk.A hatalomért folytatott harc fokozódása és a gazdasági életre mért csapások csalódott. A zsidók "sorsának" állapota. azaz az arany. 11. hideg és szívtelen társadalmat fognak létrehozni. akik vetélytársaink a hatalom megszerzésében: a gójok intellektueljei ellen. "Kirakat"-intézmények. 21.

ahol a hit és a haza iránti érzelmeket kitörölték kozmopolita meggyõzõdések? Milyen kormányformát kell adni ilyen közösségnek. és királyságunkat oly hatalmas arányú kényuralom fogja jellemezni. Ebben a tekintetben legfeljebb a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani. attól a naptól kezdve azonban. hogy ki az õ legfõbb uralkodója. Kormányzási mûvészetünk elemzésen. Azt fogják mondani nekünk. amelyekben mindenütt korrupció üti fel a fejét. s nincs vetélytársunk az ezekben való jártasságban. nemhogy politikai tervek kieszelésében és az összetartásban. közönséges halandóknak kezdték tekinteni a trónon ülõket. ahol szabadság uralkodik. számunkra. magunkhoz ragadtuk. a katolicizmus feje-e vagy a mi kényurunk Cion vérébõl. nem pedig önként elfogadott elvek. amelyeket a gójoknak megadtak. hogy a nem gondolkozó tömeg szemében hitelüket rontsuk. az uralkodói hatalom az utcára került s ott. Azokban az idõkben. amilyenrõl beszélek. Az Isten kegyelmébõl való királyi méltóság a nép szemében elvesztette minden jelentõségét. hogy olyan kényuralom. megfigyelésen. én azonban bizonyítani fogom önöknek. ahol csak csalásszámba menõ trükkök ügyes meglepetései taktikájával lehet gazdagsághoz jutni. melyekhez a gójok mit sem értenek. Ugyancsak kormányzásunk sajátosságaihoz tartozik a tömegek és egyének irányításának mûvészete. . és amikor Istenbe vetett hitüktõl is megfosztottuk az embereket. mint köztulajdont. de megtaláltuk a módját annak. hogy tudatosítottuk bennük sajátjogaikat. ravasz számítás finomságain alapul. nem egyeztethetõ össze napjaink haladásával. okosan alkalmazott elméletek és szószátyárkodás segítségével. ahol az erkölcsösséget csak büntetõ intézkedések és szigorú törvények tartják fenn. miközben mi magunk titkos szervezetünket mindenkor homályban tartottuk. melyet a késõbbiek során fogok elmondani önöknek? Fokozatosan központosítani fogjuk a közigazgatást. a Kiválasztott Nép számára egyáltalán nem mindegy. aki tettel vagy szóval szembehelyezkedik velünk. hogy a társadalom összes erõit a kezünkbe kaparintsuk. amikor a népek úgy néztek fel a királyokra a maguk trónjain. mint Isten akaratának megnyilatkozására. Ezek a törvények egymás után vissza fogják vonni mindazokat az engedményeket és szabadságjogokat. A világ számára valószínûleg mindegy lenne. hogy igenis összeegyeztethetõ. zúgolódás nélkül alávetették magukat a királyok zsarnoki hatalmának.Vajon milyen kormányformát lehet adni olyan közösségnek. Új törvények segítségével mechanikusan szabályozzuk majd alattvalóink politikai életének minden megnyilvánulását. mint nyílt szervezetet. a társadalmi élet szabályozásával és mindenféle más fogásokkal. ha nem azt a kényuralmat. hogy bármikor és bárhol képes lesz elsöpörni minden gójt.

amilyet még nem látott a világ. Felszítottuk és az elmúlt húsz évszázad során hatalmas arányúvá növeltük a gójok személyi és nemzeti ellentéteit. A mi bölcseink által kieszelt közgazdaságtudomány régesrég királyi tekintélyt kölcsönzött a tõkének. mint kiirtani azokat. de az újonc nem vehetné fel a versenyt a rég meggyökeresedettel. Ezért egyetlen állam sem kapna támogatást. Megelégszenek a látszattal. Vezetõségünk fõ célja az. hogy a tõke akadálytalanul fejthesse ki mûködését.) És a próféták megmondták. szabad keze kell legyen arra. az államgépezeteknek ez a hajtóereje pedig . mint eloltani tüzüket. Isten megfelelõ tehetséggel ruházott fel. hogy ipari és kereskedelmi monopóliumot létesítsen. hogy soha ki nem küszöbölhetõ. mely arra irányulhatna. fontosabb átvenni. Az összes állam gépezetének valamennyi kerekét olyan erõ hajtja. hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt. hogy abban titokban benne ne lenne a kezünk. hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkozástól. hogy Isten maga választott ki bennünket arra. mint háborúba vezetni. hogy uralkodjunk az egész világ felett. olyan harc lenne. akik szerepet játszanak az iparban. A nemzetek még jelentéktelen megállapodást sem köthetnek anélkül. az még folytatná a harcot ellenünk. A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. hogy bármely ellenünk irányuló egyezmény nem lenne elõnyös számára. a harc irgalmatlan lenne közöttünk. Ha volna a velünk szemben álló táborban szellemóriás. Ezért kirakat-intézményeket fogunk életre ." (Általam uralkodnak a királyok.Egy ideig talán sikeresen elbánna velünk a gójok összességének szövetsége: ettõl a veszélytõl azonban megóv bennünket a köztük uralkodó egyenetlenség. Manapság fontosabb lefegyverezni a népeket. hogy megbirkózunk feladatunkkal. hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztõ harc síkjára terelje a szellemi erõket. hogy ellenállást keltsen velünk szemben. Bizony. "Per Me reges regnant. Túl erõsek vagyunk nincs menekvés hatalmunk elõl. ezt a világ minden részében már végre is hajtják láthatatlan kezek. vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. és csak ritkán ügyelnek arra. Ez a szabadság politikai hatalomhoz fogja juttatni azokat. ha fegyvert emelne ránk. mely oly mélyen gyökerezik. amely a mi kezünkben van.az arany. és saját értelmünkben magyarázni mások gondolatait. fontosabb elõnyünkre kihasználni a lángra lobbantott szenvedélyeket. mert mindegyiknek figyelembe kell vennie. szellemóriásuk elkésett volna. és ez hozzá fog járulni a nép sanyargatásához. Ahhoz.

és elvegyük a kedvet mindenfajta egyéni kezdeményezéstõl. azt össze kell zavarnunk oly módon. 14. és szuperkormányt létesítsünk. s melynek szervezete olyan nagy méretû lesz. ha összeütközésbe kerülnek mások szabadságával. hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözõbb oldalakról. 15. akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. 17. 23. 9. mert csak azok értik meg. s ezt a liberalizmust szónokainkkal annyira agyon fogjuk csépeltetni. 11. amelynek karjai harapófogóként fognak kinyúlni minden irányba. 7. 8. amely bármiképp akadályozhatná ügyünket. 20. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt. A mostani uralkodók helyébe "kormányok feletti közigazgatás"-nak nevezett rémképet fogunk állítani. 22. 3. annyira szaporítsa a társadalmi érintkezés szabályait. 19. Nincs nagyobb veszély. Mindezekkel az eszközökkel annyira ki fogjuk meríteni a gójokat. 10.hívni. 13. Magunkra fogjuk ölteni az összes párt. 24 . hogy ahányszor csak olyan helyzettel kerül szembe. Ebbõl az összeütközésbõl súlyos erkölcsi megrázkódtatások. kétségbeesett tehetetlenségben csüggessze le karjait. hogy minden erõszak alkalmazása nélkül fokozatosan megszerezzünk minden államhatalmat. 12. hogy az így elõálló összevisszaságban senki se tudjon eligazodni s az emberek a végén meg se értsék egymást. 6. amely még nem hajlandó behódolni nekünk. hatálytalanítsunk minden kollektív erõt. kudarcok származnak. hogy mennyire szolgálják a haladást. 21. A cselekvési szabadságból eredõ túlzott törekvések aláássák az erõket. hogy ki fogják meríteni hallgatóink türelmét. hogy legjobb. 16. Kormányunk sikerének második titkos kelléke abban áll. hogy hatalma alá fogja hajtani a világ összes nemzetét. Ez az eljárás abban is segítségünkre lesz. hogy viszályt szítsunk valamennyi pártban. Ez az elsõ titok. mint az emberek milliói. és meg fogják utáltatni velük a szónoklást. Úgy kell irányítanunk a gój társadalom nevelését. többet érhet el. akik irányítják a közvéleményt. melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg. szenvedélyeit. 4. 2. ha tehetséggel párosul. mint az egyéni kezdeményezés. amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyõzõdésre nem jutnak. 18. melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak. hogy a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsa a nemzetek rossz tulajdonságait. 5. amely egyéni kezdeményezõerõt igényel. hogy kénytelenek lesznek oly természetû nemzetközi hatalmat felajánlani nekünk. az összes irányzat liberális arculatát. 1. ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben. amely lehetõvé teszi majd számunkra.

óriási vagyontárolókat. mint az államok fizetõképességébe helyezett bizalom. .nem kell számításba vennünk. Azok önök közül. akik közgazdászok. hogy azt mindazok oltalmazójaként és jótevõjeként állítjuk be. melyektõl még a nagy nemzsidó vagyonok is oly mértékben függenek majd. A gazdasági elméletek propagandájának jelentõsége. Béremelés és az alapszükségletek árának emelése. akik önként alávetik magukat nekünk. Kereskedelem. Az erre irányuló intézkedésekkel sakkban . ezektõl függ a gójok vagyona.a földbirtok eladósításával lesz elérhetõ.6. mint földbirtokosok azonban még lehetnek ártalmasak ránk nézve. 30 31 A gój nemesség. Anarchizmus és részegeskedés. A nemesség földjének elvétele. Ez a cél legjobban a földbirtokon nyugvó terhek növelésével . minthogy a megélhetésüket biztosító segélyforrások révén önellátók. Ezért lényeges számunkra. hogy bármi áron megfosszuk õket földjeiktõl. hogy a politikai összeomlást követõ napon el fognak tûnni éppúgy. mint politikai hatalom halott. JEGYZÕKÖNYV Monopóliumok. ipar és spekuláció. Hamarosan hatalmas monopóliumokat fogunk létesíteni. helyesen fel tudják mérni ennek a gondolatmenetnek a jelentõségét! Minden lehetséges módon növelnünk kell szuperkormányunk jelentõségét azzal. Luxus.

Arra van szükségünk. 5. 2. ha másért nem. JEGYZÕKÖNYV A fegyverkezés fokozása. a fényûzést. égünk a vágytól. Hogy a gójok idõ elõtt rá ne döbbenjenek a dolgok igazi állására. Emelni fogjuk a munkabéreket.fogjuk tartani a földbirtokosokat és alázatos. 21. melynek az a feladata. azért. hogy ellensúlyozza az ipart. Ahhoz. 4. és feltétlen engedelmességre fogjuk késztetni. 14. A gójok ellenállásának megfékezése . 1. ez azonban semmiféle elõnyt nem fog jelenteni a munkások számára. hogy éljenek. Akkor azonban a gójok meg fognak hajolni elõttünk. Forrongás. 18. A gój nemesek . 24 7. Továbbá ravaszul alá fogjuk aknázni a termelés alapjait azzal. 7. azt a mohó kívánkozást a fényûzés után. hogy teljesen tönkretegyük a gójok iparát. viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon.rohamosan le fognak égni és tönkremenni. 8. hogy a mezõgazdaság és állattenyésztés hanyatlásának következménye. hogy azt állítjuk. amelyek mellett a közgazdasági elméleteink erélyes propagandát fejtenek ki. 3. 16. mert ugyanakkor elõ fogjuk idézni a legfontosabb közszükségleti cikkek árának emelkedését is azzal az ürüggyel. és a spekuláció segítségével kezünkre játssza a világ minden pénzét s ezáltal proletár sorba taszítsa az összes gójt. s ezzel egyidejûleg megteszünk minden intézkedést arra. hogy az ipar vonja el a mezõgazdaságtól mind a munkaerõt.minthogy átöröklés folytán képtelenek kevéssel beérni . 23. Ugyanakkor intenzíven támogatnunk kell a kereskedelmet és ipart. hogy hozzászoktatjuk a munkásokat az anarchiához és részegeskedéshez. Spekuláció nélkül az ipar megsokszorosítaná a magánkézben lévõ tõkét és hozzájárulna a mezõgazdaság talpra állításához. 17. hogy kiirtsuk a föld színérõl a gójok összes képzett erõit. amely mindent elnyel. 12. amennyiben megszabadítaná a földbirtokot a mezõgazdasági bankokkal szembeni kötelezettségeitõl. 9. 20. 15. amelyet mi terjesztettünk el a gójok között. 6. mind a tõkét. mindenekelõtt azonban a spekulációt. 22. hogy megkapják a jogot ahhoz. 13. azzal fogjuk álcázni céljainkat. a spekuláció mellett még egy eszközt használunk majd fel. hogy szolgáljuk a munkásosztályt és a közgazdaságtan magasztos elveit. 10. 11. 19.

Kína és Japán fegyverei.akiket arra tanítottunk. háborút viseltetünk az ellenszegülõ ellen. viszályt és ellenségeskedést kell elõidéznünk egész Európában és az Európával fennálló kapcsolatok révén más földrészeken is. hogy bármikor tetszés szerint nyugtalanságot okozzunk. hogy közösen lépjenek fel velünk szemben. hogy annak az országnak szomszédaival. világháború kirobbantásával kell védekeznünk. Forrongást. gazdasági szerzõdések vagy kölcsönügyletek segítségével valamennyi állam kormányzatában szõttünk. A fegyverkezés fokozása. hogy megvan a hatalmunk ahhoz.mindez lényeges a fent említett tervek végrehajtásánál. Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni. valamint egynéhány. Amerika. éles ésszel és nagy agyafúrtsággal kell eljárnunk szóbeli tárgyalások és megegyezések során. Hogy ez sikerüljön nekünk. hogy a világ összes államában rajtunk kívül csak proletártömegek. melyeket politikai eszközökkel. ellenkezõ taktikát fogunk alkalmazni: magunkra fogjuk ölteni a tisztesség és engedékenység álarcát. Egyrészt sakkban tartjuk az összes országot. érdekeinket kiszolgáló milliomos. mert ezek nagyon is jól tudják. rendõrség és katonaság legyen. Ilyen módon a gójok népeinek kormányai . Ebbõl kétszeres hasznot húzunk. A sajtó és a közvélemény. a rendõrség létszámának növelése . Másrészt intrikáinkkal össze fogjuk kuszálni mindazokat a szálakat. hogy bennünk elkerülhetetlen kényszererõt lássanak. A politikában a siker legfõbb tényezõje a . vagy helyreállítsuk a rendet. El kell érnünk.háborúk és világháborúk által. bár-mit is adunk tudtukra továbbra is az emberiség jótevõit és megmentõit fogják látni bennünk. Mindezek az országok hozzászoktak ahhoz. amely szembe merészel helyezkedni velünk. hogy csak a külszínt nézzék. ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák. A titoktartás sikert jelent a politikában. ami viszont az úgynevezett "hivatalos nyelvhasználat"-ot illeti.

Akikre felelõs beosztásokat bízunk a kormányban. ha az ellenünk kitörõ általános felkelés megengedi. Kína. Amerika. 4. vagy Japán fegyvereivel kell válaszolnunk. 9. 21. az egyikõjüknek terrorista kísérletekkel. hogy mutassuk erõnket. Mindazokkal a fegyverekkel. 19. 13. amely közvéleményt viszont titokban mi alakítottunk ki az úgynevezett "nagyhatalom" . ki kell. néhány lényegtelen kivételtõl eltekintve. 6. 5. 23. JEGYZÕKÖNYV A törvénykezési jogok kétértelmû alkalmazása. Egyszóval. A szabadkõmûves vezetõség adminisztrátorai. annak. amit tesz. amikor majd ítéleteket kell . 17.a sajtó segítségével. 18. 22. Kényszerítenünk kell a gójok kormányait. amely kedvez a kívánt beteljesedéshez immár közel álló nagyszabású tervünknek. 2. 7. 11. Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés. máris teljesen a mi kezünkben van. A törvénykönyv kifejezéseinek legfinomabb árnyalataival és fogásaival is tisztában kell lennünk. 14. 3. a többieknek. 12. amit közvéleményként fogunk beállítani. 16. összefoglalva az általunk végrehajtott ellenõrzést az európai gój kormányok felett. ez pedig. melyeket ellenfeleink használhatnának ellenünk. 10. 15.vállalkozások titokban tartása: a diplomata szavának nem kell megegyeznie azzal. 1. nekünk is el kell látnunk magunkat. hogy igazolhassuk magunkat. 8. 20. hogy oly irányú mûködést fejtsenek ki. Közgazdászok és milliomosok. 24 8.

és sohasem nézik. miért van arra szükség. nagyiparos.ami a legfontosabb . nagytõkés és . Ezek a személyek ismerni fogják a társadalmi szerkezet valamennyi titkát. A gójok tisztviselõi elolvasás nélkül írnak alá papírokat és vagy pénzéhségbõl vagy becsvágyból szolgálnak. akiknek múltja és hírneve olyan. Ez is oka annak. Vezetõségünknek körül kell vennie magát a civilizációnak mindama erõtényezõivel. amelyben a zsidók részesülnek. 13. amelyeken majd játszaniuk kell. hogy törõdjenek munkájuk céljával.milliomos. bûnvádi eljárással kell számolniuk vagy el kell tûrniük .amíg nem lesz többé kockázatos felelõsségteljes állami állásokat zsidó testvéreinkre bízni . jártasak lesznek minden politikai ábécé és szókincs nyelvhasználatában. fontos ugyanis. hibái. közigazgatási tisztviselõkkel. 19. 16.így arra késztetjük ezeket a személyeket.mondanunk. akiknek. 11. Bizonyos ideig . mintha legmagasztosabb erkölcsi elveket fejeznének ki. melyek rendellenesen arcátlanoknak és igazságtalanoknak tûnhetnek fel. 7. 12. A szabadkõmûvesség jel- . 15. meg fogják ismertetni velük az emberi természet mélységeit. hogy az ilyen döntéseket úgy tálaljuk. 18. 17. melyek között majd mûködnie kell. akik közigazgatási tevékenységükben nem szoktak veszõdni azzal. diplomatákkal és végül olyan személyekkel. törvényes formába öntve. 6. 21. Körül fogja venni magát közírókkal. valamint az egyes osztályok és rendek sajátosságai. az emberi léleknek mindazokat az érzékeny húrjait. lényegében ugyanis minden pénz kérdése lesz. 4. 23. 1. akik szakiskoláinkban legmagasabb fokú különleges képzésben részesültek. hogy utolsó leheletükig szolgálják a mi érdekeinket. Lesz körülöttünk ezen kívül hatalmas tömeg bankár. 3. 8. ha nem engedelmeskednek utasításainknak. bûnös szenvedélyei és képességei. akikrõl beszélek. 24 9. 10. hogy szakadék tátong közöttük és a nép között. hogy a kormányhatalomnak e tehetséges segélyerõi. 5. 20. Körül fogjuk venni kormányunkat gazdasági szakemberek egész seregével. 9. nem a gójok közül fognak kikerülni. Felesleges megjegyezni. 2. törekvései.olyan személyek kezébe fogjuk adni ezeket az állásokat. 14. Ezek a húrok: a gójok lelki magatartása. hogy a közgazdaságtudomány a fõ tantárgy abban az oktatásban. 22. JEGYZÕKÖNYV A szabadkõmûves elvek alkalmazása a népek átnevelésére. gyakorlati jogászokkal.

Nem bocsátkozom további . Elveink gyakorlati alkalmazásánál vegyék tekintetbe annak a népnek a sajátosságait. Ha azonban kellõ óvatossággal járnak el. Az oktatás és nevelés megragadása. A törvények értelmezésének módjai. beleegyezésünkkel és utasításunkra történik. hogy azok nem lesznek többé jelszavak. és így a szarvánál fogjuk megragadni a bikát. amelyek már behódoltak nekünk. Elveink általános. hogy a legszilárdabb jellem is megváltozzék. az egyenlõség kötelessége. A szabadkõmûvesség diktatúrája. egyenlõség. Terror. ez csak a forma kedvéért.szavai. testvériség" szavakat úgy fogjuk módosítani. hanem csupán egy eszme kifejezõi. meg fogják látni. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk. Kik a szabadkõmûvesség szolgálói? A gój államok "világosan látó" és "vak" erejének jelentõsége. a liberális jelszavakat. jogilag azonban még megmaradt egy csomó. az õ antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához. . melynek országában élnek és mûködnek. Mihelyt felállítottuk a mi királyságunkat. nevezetesen a "szabadság. A "földalattik" (világvárosokban). A liberalizmus kaotikus féktelensége. és újabb népet fogunk besorolni azok közé. . nevezetesen: "a szabadsághoz való jog. Kapcsolat a hatóság és a tömeg között. Ezt az értelmet fogjuk adni a szavaknak. Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül. amíg át nem neveltük a népeket sajátos hasonlatosságunkra. hogy egy évtized sem kell ahhoz. melyek valójában a mi szabadkõmûves jelszavaink. a testvériség eszményképe". Az antiszemitizmus jelentõsége. sablonos alkalmazása nem járhat sikerrel. Hamis elméletek.

és a pénz a mi kezünkben van. most általunk legyõzött párt öröksége. igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Okunk lehetne attól tartani. Az emberek nagy garral hangoztatták annak szükségességét. azzal az erõteljes szóval jelölik. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: Mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait. a pártharcokhoz ugyanis pénz kell.arra az útra irányítani. hogy a gój uralkodók "világosan látó" hatalma egyesül a gój tömegek vak erejével. amely célunkhoz vezet. Hogy a gójok intézményeit ne semmisítsük meg idõ elõtt. és kegyelmet gyakorolni. égõ kapzsiság. nagyon óvatosan nyúlunk hozzájuk és egyelõre csak az azok mechanizmusát mozgató rugók végeit ragadtuk meg. a törvényhozók. Akaraterõvel uralkodunk. Ily módon a nép vak ereje továbbra is a mi támaszunk és mi. ha majd itt az ideje. Semmi sem állíthat korlátokat mûködésünk elé. ölni fogunk. mert a nép hangja széltében-hosszában elterjeszti. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy. demagógok. mert ezt az ügyet már ismételten megtárgyaltuk. azt azonnal megtudja az egész ország. hogy mi. de mindenesetre néhány legmegbízhatóbb testvérünk révén. Ezek a rugók szigorú. Tõlünk indul ki a mindent elnyelõ terror. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom. de igazságos rendérzékben . amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik az államok-feletti szuperkormányunkat. szocialisták. mi azonban nem fogunk nekik békét adni. A mi szolgálatunkban minden véleményt. gyûlölet és rosszindulat. a kezünkbe adták magukat. az államok nyugalomra intenek. idõnként szoros érintkezésbe kell lépnünk vele. hogy . Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben mûködik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve.magyarázatokba. minden doktrínát képviselõ személyek állnak: monarchisták. hogy az általunk kívánt irányba tereljük. hogy a szocializmus kérdését nemzetközi egyezménnyel rendezzék. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elõ minden államban. hogy pártokra szakadtak.diktatúra. személyesen fogunk tárgyalni a néppel a vásártereken. és úgy fogjuk kioktatni a politikai kérdésekben. Azzal. de minden ilyen lehetõség ellen megtettük az összes szükséges intézkedést: kölcsönös terror formájában gátat emeltünk a két erõ között. Ki törõdik azzal. Ha majd mi leszünk az egyetlen elismert tekintély. készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében. mert kezünkben van egy valamikor hatalmas.természetesen . mint valamennyi csapatunk vezetõi magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. ha nem is a saját személyünkben. irgalmatlan bosszú. ítéleteket fogunk végrehajtani. hogy mi mindent tanítanak a falusi iskolákban? Amit azonban a kormány követe vagy maga az uralkodó mond. Hogy a vak tömeg ne tudja magát megszabadítani irányító kezünktõ1. csakis mi fogunk neki vezetõt adni és fogjuk . kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták.

Félrevezettük. a sajtóban.testesültek meg. de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. 22. Kezünk benne van a törvényhozásban. 19. mindenekfelett azonban a nevelésben és a közoktatásban. 12. mi a liberalizmus kaotikus féktelenségével helyettesítettük õket. 15. 18. majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira. aki vezeti a szabadkõmûvességet. hogy helytelenek. mivel ezek az igazi szabadság sarokpillérei. 13. 17. Ez azzal az eredménnyel járt. A lángelme. Ez a döntõbíráskodási eljárás elméletének kiindulópontja. hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.a pártviszályok iskolája. elszédítettük és elrontottuk a nemzsidó fiatalságot azáltal. Alkotmány . amelyek még az idõ elérkeztr elõtt készen lesznek valamennyi világváros alatt s ahonnan ezeket a fõvárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegõbe fogjuk röpíteni. 7. Önfontosság. 24 10. 3. az egyén szabadságában. Elnökök . . 23. A köztársaságok kora. amelyekrõl tudjuk. 1. 9. 6. 14. azok a földalatti folyosók.a földalatti helyiségek. hogy a törvényeket . JEGYZÕKÖNYV Látszatpolitika. Ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyû terroreszközünk van. Nagyszerû eredményeket értünk el azzal. a földalatti vasutak.lényegileg nem módosítva õket . 11. hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük. 20. hogy valójában mi folyik körülöttük. hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni. 8. melytõl még a legbátrabbak is remegnek. Önök azt mondhatnák. 10. hogy ezek a törvénymagyarázatok elõször elhomályosították.a . a választások lebonyolításában. ha idõ elõtt rájönnek arra. 5. 16. 21. 4. A szabadkõmûvesség vezetõi. A liberalizmus mérge.ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükbõl. Mit ígér a szabadkõmûves államcsíny? Egyetemes választójog. A csalás "õrszelleme". 2. Intézmények és feladataik.

a törvényhozó erõ. az egyesülési törvényt. S valóban. amikor majd sor kerül arra. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. "ez aljas volt. a tulajdon és a lakás sérthetetlenségét. "A világ ura" kinyilvánításának pillanata. tartsák szem elõtt. a közvetett adók gondolatát. sajtó. mintha már meg is adtuk volna õket. hogy tisztában legyünk ezzel a körülménnyel.. Új köztársasági alkotmány. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni..Szabadkõmûvesség bábjai. A képviselõházak és elnökök szerepe a "panamázás"-ban. a törvény elõtti egyenlõséget. hogy elismerjük a fennállójogrend alapjait. úgy tûnne fel. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. Az elnökök felelõssége.és vallásszabadságot. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. Mindezek olyan kérdések. csalásnak is lehet mondani. és kérem önöket. Ma azzal kezdem. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. Szabadkõmûvesség . Betegségek beoltása és más fortélyok. a szólás-. ez jó szolgálatot fog tenni nekünk. hogy megismétlem. de milyen ügyesen . hogy szabad kezünk legyen arra. hogy a kormányok és népek a politikában megelégszenek a látszattal. de nagyon okos. Átmenet a szabadkõmûves kényuralomba. valamint a törvények visszaható erejét. amikor képviselõik saját szórakozásukra fordítják erejük javarészét? A mi politikánk számára rendkívül fontos. és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. amit már mondtam. hogyan is foghatnák fel a gójok a dolgok igazi értelmét. az adóztatást. hogy fontolóra vegyük a hatalom elosztását. igaz.

hogy érvényesüljenek. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. ha megengedik. Ily módon hatalmas. de hozhattok-e igazságos ítéletet. mielõtt még próbára tettétek. a pénznemek különféleségét. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek. mert tudni fogja. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül.. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. hogy csak ránk hallgasson. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások-melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására... hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. hogy abszolút többséget érjünk el. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. jutalmazása és mindenfajta más elõnye. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. akiket a tömeg vezetésére. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. és meg fogjuk akadályozni. sõt. milyen nagyszerûen csinálták. hiszen hozzászokott ahhoz. annak élére helyeztünk.és utoljára fognak szerepet játszani. ha kimondjátok. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. a határokat. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. . Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. micsoda vakmerõség!" mondják. mielõtt elítélnének.. Azzal. még csak meg sem fogja õket hallgatni. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. "Eddig minden szörnyen rosszul ment. vak erõt fogunk létrehozni. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe. amelynek tervét mi készítettük. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. amit ajánlunk nektek. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését.a népi hovatartozást.kártyázták meg. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. melyet a mûvelt. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. amikor is az emberek egyhangúlag kifejezik majd azt a kívánságukat. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. mindenkit kimerítettek a szenvedések. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . Számot tartunk arra. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni.

Azért kell lehetõleg hallgatnunk ezekrõl a jogokról. Ha nem lehet elkerülni az érintésüket. igaz. Mindezek olyan kérdések. arra tanítva meg az emberek legkisebb közösségeit is. Ezért mindenekelõtt elengedhetetlenül szükséges. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel.Azt akarjuk. mindenkit kimerítettek a szenvedések. amikor is az emberek egyhangúan . Mi kiküszöböljük a szenvedésetek okait . valamint a törvények visszaható erejét. Természetesen ítélkezhettek fölöttünk. ha kimondjátok. mintha már meg is adtuk volna õket. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. hogy gyûléseken szavazzanak csoportos megegyezés alapján . hogy szabad kezünk legyen arra. az adóztatást. hogy elismerjük a fennálló jogrend alapjait. úgy tûnne fel. amelynek tervét mi készítettük. ha valamennyit kifejezetten felsorolnánk. de nagyon okos. " Erre a tömeg ujjongva a tenyerén fog hordani a reménykedés és várakozás egyhangú diadalában. Akkor aztán betöltötték rendeltetésüket a választások . hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. amit ajánlunk nektek. de milyen ügyesen kártyázták meg. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. hogy az összes nemzetet belevonjuk annak az új államszerkezetnek felépítésébe.. hanem minden részletezés nélkül csak annyit szabad mondanunk. hogy ezt vagy azt feltûnés nélkül elejtsük. a közvetett adók gondolatát. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. Államcsínyünk befejezése után a következõket fogjuk mondani a különbözõ népeknek: "Eddig minden szörnyen rosszul ment. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. amely aktivitásunkban megtestesülve le fog törni minden akadályt utunkon. a határokat. csalásnak is lehet mondani. micsoda vakmerõség!" mondják.. mielõtt még próbára tettétek.a népi hovatartozást. milyen nagyszerûen csinálták. A tömeg különös ragaszkodással és tisztelettel viseltetik a politikai hatalom géniuszai iránt és csodálattal nyugtázza erõszakosságaikat. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. a pénznemek különféleségét. de hozhattok-e igazságos ítéletet.és utoljára fognak szerepet játszani. amelyeket a nép elõtt nem szabad egyenesen és nyíltan érinteni. szenátus.. Számot tartunk arra. minisztérium.. "ez aljas volt.. tulajdon és a lakás sérthetetlenségét.melyeket eszközül használtunk fel a világ trónjának elfoglalására.. hogy felvértezzük magunkat és tároljuk magunkban azt az arcátlan vakmerõséget és ellenállhatatlan szellemi erõt. nem szabad ezeket a jogokat határozottan megnevezni.

Ha az államgépezetnek csak egy részében is kárt teszünk.a közigazgatást. az egyes pontokban rejlõ titkos szándékok gyakorlati érvényesülését. Ennek biztosítására osztályokra és képzettségre való tekintet nélkül mindenkinek szavaznia kell. ahogy ez a terveinkben megszabott iránynak megfelel. s ezért úgy mûködnek. hogy közelrõl ismerkedjenek meg velünk. és végül is meghal. Azt akarjuk. vagyonos osztályok részérõl nem kaphatunk meg. ha megengedik. Ezért szabad ugyan ismernünk a cselekvési tervet. csupán azt a tényt vegyék figyelembe. aminek következtében azok egész mûködése úgy fog módosulni. mint az emberi test. nehogy elrontsuk mûvésziességét az alkatrészei közötti összefüggést. törvényhozás és végrehajtó hatalom. hogy érvényesüljenek. és módosításokat eszközölnénk rajta szavazás útján. hogy a "fontos" jelzõt nem az intézményre vonatkoztatom. még csak meg sem fogja õket hallgatni. de nem szabad azt vita tárgyává tennünk. . jutalmazása és mindenfajta más elõnye. Ezek az intézmények felosztották maguk között a kormány összes funkcióját . hogy abszolút többséget érjünk el. kérem. mert mindezt úgyis tudják. mint az emberi test szervei. Ezek a tervek egyelõre nem fogják megdönteni a fennálló intézményeket. hogy az említett intézmények mindegyike valamely fontos funkciónak felel meg az államban. hogy részekre bontva sokan dolgozzanak rajta. Ha ilyen mûvet vita tárgyává tennénk. meg fogjuk semmisíteni a gójok között a család fontosságát és nevelési értékét. szenátus. hogy terveink erõteljesek és célszerûen kigondoltak legyenek. Ily módon hatalmas. az állam beteggé válik. hanem azok funkciói. annak élére helyeztünk. mert soha nem tud szilárd alakot ölteni. államtanács. akiket a tömeg vezetésére. hogy ezektõl a vezetõktõl függ keresete. amely képtelen lesz bármely irányban is megmozdulni ügynökeink irányítása nélkül. akik nem értették meg a terv cselszövéseinek mélyebb értelmét és összefüggését. következésképpen nem az intézmények fontosak. melyet a mûvelt. sõt.kifejezik majd azt a kívánságukat. Csupán gazdasági vonatkozásban fognak azokon változásokat foganatosítani. hogy csak ránk hallgasson. vagy akár csak egy zártkörû csoport karmai közé. minisztérium. Ezért NEM SZABAD ODADOBNUNK VEZETÕSÉGÜNK LÁNGESZÛ MÛVÉT a tömeg. hogy mindenkibe beleoltjuk saját fontosságának tudatát. hogy önálló gondolkozású egyének szóhoz jussanak. vak erõt fogunk létrehozni. a törvényhozást és a végrehajtó hatalmat. az általunk vezetett tömeg ugyanis nem fogja megengedni. és figyeljék meg. hiszen hozzászokott ahhoz. A nép alá fogja vetni magát az õ kormányzásuknak. hanem a funkcióra. mielõtt elítélnének. Felesleges megmagyaráznom önöknek mindezek egymáshoz való viszonyának mechanizmusát. Különbözõ elnevezések alatt minden országnak megközelítõen egyforma a berendezése: népképviselet. Egy kormányzati tervnek készen kell egy és ugyanabból az agyból erednie. ezzel ráütnék mindazok érveléseinek és félreértéseinek bélyegét. akik megfizetjük engedelmességét és figyelmét. és meg fogjuk akadályozni. Azzal. mert tudni fogja.

mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe. viszályoknak. párt-szeszélyeknek. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának. valami "panama" vagy ehhez hasonló van. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet. amelyek a korábbi kényuralom. félreértéseknek. akiknek múltjában valamilyen sötét. Addigra abban a helyzetben leszünk. amely épp oly vak rabszolgánk. mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderõ felett. ha megritkulnak sorai. mivel tartanak majd a leleplezéstõl. kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselõitõl. hogy az elnökök felelõsek cselekedeteikért. amennyiben fel fogjuk jogosítani arra. egész politikai alkata megváltozott.elnökkel helyettesítettük. A képviselõház fedezni. hogy személytelenné tegye az állami életet. semmi egyéb.. akit a tömegbõl. hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél. a gójok egyetlen oltalma helyébe léptek. titkos folt. amiért el is csapták õket sok országban. melyekért személytelen bábunk lesz a felelõs. ami arra szolgál. hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat.Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét. hogy nem sikerül elnököt találni. akik a hatalomért versengenek. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora. Már csak az van hátra. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz. hogy megvárjuk haláltusájuk végét. választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára. mint a sajtó . védelmezni.. hogy közvetlenül a néphez forduljon. valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag.tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat. elõnyöket és megbecsülést. és ekkor történt. amint önök jól tudják. ezt a jogot ugyanis a felelõs elnökre. amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot?. A "csevegések" szónoki emelvénye .nem kevésbé hatásosan. vagyis. hogy új törvényeket javasoljon. bábjaink. az alkotmány pedig. de el fogjuk venni tõle azt a jogot. mint magasiskolája az egyenetlenkedésnek. hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági . Ettõl függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. amelyet a gój nép. jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. egyszóval mindannak. A liberalizmus alkotmányos államokat eredményezett. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni. hogy az elnöknek. hogy az uralkodót kormánykarikatúrával .így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében. Mit törõdünk azzal. ha fennakadás következik be azáltal. így haszontalanokká és feleslegesekké téve õket. Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon. hogy apelláljon a nép többségéhez. rabszolgáink közül választottuk ki. . Az államok halálos betegséget kaptak vérmérgezést. vagy meglevõ törvényeket módosítson. a mi bábunkra fogjuk ruházni. választani fogja az elnököket.

ez akkor fog bekövetkezni.ami aligha várható . aminek következtében az elnök helyett õket fogják bûnbakká tenni. Hogy azonban mindezek a lényegileg törvénytelen cselekedetek ne terheljék tervünk szempontjából túl korán az elnök felelõsségét.szabálytalankodása és tehetetlensége. hogy önálló intézkedésekkel kerüljék meg az elnök rendelkezéseit. amit uralmunk kezdetén kénytelenek vagyunk felvenni az államok alkotmányaiba azért. sõt a kormány alkotmányos mûködésétõl való eltérést javasolni. ha értésére adjuk.. mint a végrehajtó hatalom fejének továbbá joga lesz összehívni és feloszlatni a parlamentet és ez utóbbi esetben elhalasztani az új parlament összeülésének idõpontját. Az elnök a mi tetszésünk szerint fogja értelmezni azokat a törvényeket. Az elnöktõl függ majd a képviselõház és a szenátus elnökeinek és alelnökeinek kinevezése. Ezt a szerepet különösen a szenátus. de nem az egyes tisztviselõk számára. Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is. lépésrõl-lépésre leromboljuk mindazt. az államtanács vagy a minisztertanács számára ajánljuk. hogy az állam legfõbb jóléte ezt követeli. hogy felkészüljünk arra az átmeneti idõszakra. Ha pedig . . hogy minden kormányformát a mi kényuralmunkká változtassunk. meg fogja illetni. miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak . Ilyen intézkedésekkel meg fogjuk szerezni a hatalmat ahhoz. aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait . A parlamentek állandó ülésezéseit meg fogjuk szüntetni és helyettük rövid. és akkor itt lesz az ideje annak. mindkét esetben azzal az ürüggyel. Az elnöknek. hogy apránként. továbbá hatályon kívül fogja helyezni a törvényeket. Ezen kívül az államtitkok megõrzésének ürügye alatt el fogjuk venni a képviselõháztól azt a jogot. hogy kormányintézkedések ügyében interpelláljon. hogy erre szükség van. mint ennek az alkotmánynak felelõs képviselõjét. fel fogunk ruházni minisztereket és más magas rangú kormánytisztviselõket. amelyek többféle értelmezést tesznek lehetõvé. . továbbá az új alkotmány segítségével a lehetõ legkisebbre fogjuk csökkenteni a képviselõk számát. amely védelmi jog. amivel együtt jár majd a politikai szenvedélyek és a politikai ügyekért való lelkesedés aránylagos csökkentése is. amely alatt észrevétlenül eltörlünk majd minden alkotmányos jogot. néhány hónapig tartó ülésszakokat fogunk bevezetni. Könnyû megérteni. hogy ilyen körülmények között a szentély kulcsa a mi kezünkben lesz és senki rajtunk kívül nem fogja többé irányítani a törvényhozó hatalmat. uszító felhívással és a nép többségére való hivatkozással el fogjuk mozdítani õket. így fog felkiáltani: "Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót.a ..ezek a szenvedélyek még a képviselõknek e minimális száma mellett is lángra lobbannának. ezenkívül joga lesz átmeneti jellegû törvényeket. amikor a nép.alkotmányt.általunk elõidézett .

BETEGSÉGEK BEOLTÁSÁVAL. nyomorral is. 9. veszekedéssel. 12. sõt még sanyargatások alkalmazásával. 10. hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak. 15. 4. hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál. csak úgy érhetjük el. melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt. Titkos szabadkõmûvesek és "látszat"-páholyok. Az államtanács . . 17. a népi hovatartozást. 1. amit az uralkodó által hozandó törvények és rendeletek szerkesztõbizottságának lehetne nevezni. az államadósságokat -. 18.eddigi formájában . 19. ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt. 21. ki békét és nyugalmat ad nekünk. 14. 13. 22. Ha azonban lélegzetvételhez juttatjuk a világ nemzeteit. 3. 23. a vallásokat. irigységgel. hogy valaha is elérkezik az a pillanat. 8. gyûlölettel. amely után áhítozunk. hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat. 20. 2. 16. 24 11. JEGYZÕKÖNYV Az új alkotmány programja.nyomatékos kifejezõje volt az uralkodói tekintélynek: mint a törvényhozó testület látható része az lesz. Az indítványozott forradalom egyes részletei. 7. annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel. 11.határokat. 6. mint azt. A gójok egy birkanyáj. 5. éhínséggel. aligha valószínû.

Ez tehát az új alkotmány programja. Mi fogjuk megállapítani a Törvényt, a Jogot és az Igazságot, mégpedig 1 ) a törvényhozó testület elé terjesztett javaslatok alakjában, 2) az elnök rendeletei útján általános érvényû rendszabályok alakjában, szenátusi rendeletekkel és államtanácsi határozatokkal miniszteri rendeletek formájában, 3) 45 ha megfelelõ alkalom adódik, az államban kirobbantott forradalom útján. Miután nagyvonalakban lefektettük eljárásmódunkat, még teljessé kell majd tennünk a forradalmat az államgépezet mûködésében a már jelzett irányban. Ez alatt a sajtószabadságot, az egyesülési jogot, a lelkiismereti szabadságot, a választások elvét és sok egyebet értek, aminek mindörökre el kell tûnnie az emberek emlékezetébõl, vagy pedig gyökeres változáson kell átmennie közvetlenül az új alkotmány kihirdetése után. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor egyszerre kiadhatjuk összes parancsainkat, késõbb ugyanis már veszélyes lesz minden említésre méltó változtatás a következõ okokból: Ha rideg szigorral visszük keresztül a változtatást a szigorúság és megszigorítások szellemében, a további hasonló természetû változásoktól való félelem kétségbeesésbe kergetheti az embereket, ha viszont újabb várható engedmények szellemében visszük keresztül, az emberek azt mondanák, ez beismerése annak, hogy helytelenül cselekedtünk, ami tönkretenné uralmunk csalhatatlanságának presztízsét, vagy pedig azt mondanák, félelembõl vagyunk kénytelenek engedékeny magatartást tanúsítani, amiért nem kapnánk köszönetet, mert feltételeznék, hogy kényszerbõl tettük. Mindkét eshetõség árt az új alkotmány presztízsének. Arra van szükségünk, hogy a világ népei az új alkotmány kihirdetésének elsõ pillanatától kezdve - amíg a forradalom befejezett ténye még elkábítja õket, amíg még a rémület és bizonytalanság állapotában vannak - egyszer smindenkorra ismerjék fel: annyira erõsek, annyira legyõzhetetlenek, annyira túlontúl hatalmasak vagyunk, hogy semmi esetre sem leszünk tekintettel rájuk, hogy eszünk ágában sincs a legkisebb figyelmet is szentelni véleményüknek vagy kívánságaiknak, hogy ilyeneknek minden kinyilvánítását készek és képesek vagyunk bármikor és bárhol ellenállhatatlan erõvel elfojtani, hogy egy-csapásra magunkhoz ragadtunk mindent, amit akartunk, és semmi esetre sem fogjuk hatalmunkat megosztani velük... Akkor félve és reszketve be fogják csukni szemüket, és meg fognak elégedni azzal, hogy megvárják, mi lesz mindennek a vége.

A gójok olyanok, mint egy birkanyáj, és mi vagyunk a farkasok. És tudják önök, mi történik, ha a farkasok betörnek a nyájba? Van még egy másik ok is, hogy miért fogják becsukni a szemüket: ugyanis továbbra is azt ígérjük

majd nekik, hogy visszakapnak minden szabadságot, amelytõl megfosztottuk õket, mihelyt legyõztük a béke ellenségeit és megfékeztünk minden pártot. Kár szót vesztegetni arra, hogy meddig várnak majd szabadságuk visszatérésére...

Vajon minek találtuk ki ezt az egész politikát és fogadtattuk el ravaszul a gójokkal úgy, hogy semmi esélyük ne legyen annak mélyebb értelmét megvizsgálni? Valóban minek, ha nem azért, hogy kerülõ úton érjük el, ami szétszórt törzsünk számára egyenes úton elérhetetlen? Ez a politika alapozta meg szervezetünket, a titkos szabadkõmûvességet, melyet nem ismernek és melynek célkitûzéseit még csak nem is gyanítják ezek a gój barmok, akiket azért csalogattunk a nyílt szabadkõmûves páholyok seregébe, hogy port hintsünk társaik szemébe. Isten a szétszórtság ajándékát adta nekünk, az Õ Kiválasztott Népének, s éppen ez, amit mindenki gyengeségünknek tart, bizonyult legfõbb erõnknek, mely most az egész világ feletti uralom küszöbére vezetett bennünket. Már nem sokat kell építenünk azon az alapon, amelyet leraktunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12. JEGYZÕKÖNYV A "szabadság" fogalmának szabadkõmûves értelmezése. A sajtó jövõje a szabadkõmûves királyságban. A. sajtó irányítása. Tudósító ügynökségek. Hogyan értelmezi a szabadkõmûvesség a haladást? Még többet a sajtóról. A szabadkõmûvesség szolidaritása a mai sajtóban. A "közkereslet" felkeltése

vidéken. Az új rezsim csalhatatlansága.

A "szabadság", melyet különbözõképpen lehet értelmezni, mi így határozzuk meg: A szabadság azt jelenti, hogy jogunk van azt tenni, amit a törvény megenged. A szónak ez az értelmezése a kellõ idõben szolgálatunkra lesz, minden szabadság ugyanis a mi kezünkben lesz, minthogy a törvények csak azt fogják eltörölni vagy kimondani, ami az elõbb vázolt program értelmében kívánatos számunkra. A sajtóval a következõ módon fogunk eljárni: Milyen szerepet játszik ma a sajtó? Arra szolgál, hogy felkeltse, és lángra lobbantsa azokat a szenvedélyeket, amelyek célunk eléréséhez szükségesek, vagy pedig önzõ pártcélokat szolgál. Gyakran sületlen, igazságtalan, hazug, és a közvélemény túlnyomó részének leghalványabb sejtelme sincs arról, milyen célokat szolgál a sajtó valójában. Mi meg fogjuk nyergelni és szorosan meg fogjuk zabolázni, s ugyanezt tesszük majd a nyomdaipar minden más termékével is, mert mi értelme volna megszabadulnunk a sajtó támadásaitól, ha ugyanakkor továbbra is céltáblái maradunk röpiratoknak és könyveknek? A közvélemény nyomtatásban megjelenõ termékei ma súlyos kiadásokat okoznak abból kifolyólag, hogy cenzúrázni kell õket, mi majd nagy hasznot hajtójövedelmi forrássá tesszük õket a mi államunk számára: külön sajtóadóval fogjuk terhelni a nyomdatermékeket és óvadékpénz letétbe helyezését fogjuk követelni, mielõtt megengedjük bármely sajtóorgánum vagy nyomda létesítését. Ezeknek azután szavatolniuk kell, hogy kormányunkat semmiféle sajtótámadás nem fogja érni. Minden ellenünk irányuló támadási kísérletet - ha ilyesmire egyáltalán sor kerülhet még irgalmatlanul súlyos pénzbüntetéssel fogunk sújtani. Ezek az intézkedések sajtóadó és óvadékpénz letétbe helyezése, valamint ezek a letétek által biztosított pénzbüntetések - hatalmas jövedelmet hoznak majd a kormánynak. Igaz, a pártlapok esetleg nem sajnálják majd a pénzt annak érdekében, hogy mégis megjelentessék véleményüket, ezeket azonban el fogjuk hallgattatni ellenünk intézett második támadásuk után. Senki sem

már csak azért is. ívenként kiszabott sajtóadóval és óvadékpénzzel fogjuk terhelni. vegyék figyelembe. Ezt különben már most is elérjük. mert költségesek lesznek. Kérem. hogy szinte valamennyien azokon a színes szemüvegeken át nézik a világ eseményeit. amit a gój ostobaság államtitoknak nevez: Milyen lesz akkor a mi helyzetünk. melyek a nyomtatott méreg legrosszabb formái. melyeknek irodáiba ezek a hírek a világ minden részébõl befutnak. Az ilyen könyveket röpiratoknak fogjuk tekinteni. Ezt is. de mindenesetre gondolatban. hogy ezzel az intézkedéssel olyan hosszadalmas mûvekre kényszerítsük az írókat. Mindegyikük a szabadság valamely árnyképét keresgeti és kivétel nélkül féktelenségbe esik. Ugyanakkor olcsó lesz és mohón fogják olvasni . de elmulasztotta megállapítani annak határait. mi általunk létesített sajtószervek is lesznek. hogy az ok nélkül izgatja a közvéleményt. amelyeket az orrukra teszünk . melyeknek kevés olvasójuk lesz. vagy nyomdász akar lenni. amit mi diktálunk nekik. ezek azonban csakis olyan pontokat fognak támadni.ha már most nincs egyet-len állam sem. köteles lesz megszerezni a foglalkozása gyakorlására megállapított engedélyokiratot. egyrészt azért. Ellenõrzésünk nélkül egyetlen közlemény sem fog nyilvánosságra kerülni. hogy csökkentsük a magazinok számát. ha nem is tettben. és harminc ívnél kisebb könyvekért kétszer annyit kell majd fizetni. Bármely közlemény betiltásánál azt fogjuk felhozni ürügyül. könyvtáros. Mindenki. minthogy a haladás. amikor majd elismert legfõbb urai leszünk a világnak az egész világ felett uralkodó királyunk személyében? Térjünk vissza a sajtó jövõjéhez. Ezek a hírszolgálati irodák akkor már teljesen a mieink lesznek és csak azt fogják közzétenni.. amely nem fogja többé megengedni. Most rátérünk az idõszaki sajtóra. amelyet bármely vétség esetén azonnal meg fogunk vonni tõle. mint minden nyomtatványt. hogy a nemzet zömét a haladás áldásait illetõen tévutakra vezessék és ábrándokba ringassák. Ha már most annyira uraljuk a gójok gondolatvilágát. hogy ezek a képzelt áldások egyenes úton elvezetnek azokhoz az ostoba elképzelésekhez. Ki nem tudná közülünk. vagyis az ellentmondás anarchiájába csupán az ellentmondás kedvéért. hogy azok között. vagy inkább a haladás gondolata bevezette mindenfajta emancipáció fogalmát. amennyiben az összes híreket egynéhány kevés ügynökség kapja meg.. aki kiadó.. másrészt pedig azért. ahol bármi is megakadályozna minket abban. akik támadásokat intéznek ellenünk. Minden úgynevezett liberális anarchista. Ilyen intézkedésekkel a gondolatot közvetítõ eszköz a nevelés eszközévé válik majd kormányunk kezében.nyúlhat majd hozzá büntetlenül kormányunk csalhatatlanságának glóriájához. melyek az emberek egymás közötti és a hatóságokkal való kapcsolataiban anarchista viszonyokat teremtenek. hogy tudomást szerezzünk arról.. amelyek módosítását elõre elhatároztuk.

akiket. Az adó korlátok közé fogja szorítani az irodalmi ambíciókat. . Azok a bolondok.mindazt. köztársaságpárti. Ez semlegesíteni fogja a magánkézben lévõ sajtó ártalmas befolyását. és lehetõvé teszi majd számunkra. melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni. hogy számunkra kedvezõ irányba befolyásoljuk a szellemi fejlõdést. amely ellenünk készül. sõt még anarchista lapok is -. s ki fogjuk hûlni a méregfogát. miután ily módon a csapdánkba estek. Ezt azonban a nyilvánosságnak még csak sejtenie sem szabad. Abban a hiú hiszemben. hogy saját táboruk lapjainak véleményét képviselik. A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket. hogy megnyerjék számunkra a lagymatagokat és közömbösöket. hogy hatalmas befolyást gyakoroljunk a közvéleményre.. Igazi. így bizalmat keltve bennünk és a mi oldalunkra állítva teljesen gyanútlan ellenfeleinket. A második helyen állnak majd a félhivatalos lapok. melyet mi magunk alapítottunk. Mielõtt ugyanis a kiadó vagy nyomda bármely mûvet elfogad nyomtatásban való megjelentetésre. ehhez engedélyt kell majd kérnie a hatóságoktól. természetesen csak addig. amely kívánatosnak látszik számunkra. nem fog találni senkit. forradalmi. amíg az alkotmány érvényben van. vagy bármely véleményt. Újságaink képviselni fognak minden lehetséges árnyalatot lesznek közöttük arisztokrata. Így elõre fogunk tudni minden csalafintaságról. aki ellenünk akar írni. Visnu hindu istenséghez hasonlóan száz kezük lesz. az izgatott beteg ugyanis elveszti minden ítélõképességét és könnyen befolyásolható. amit mi magunk adunk majd ki azért. irányzatban és nézetben. Az elsõ helyen hivatalos jellegû lapok fognak állni. s ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különbözõ irányzatainak egyikén. akik azt hiszik majd. Az általunk kiadott lapok a legellentétesebbek lesznek külsõ megjelenésben. a kilátásba helyezett büntetések pedig az írókat tõlünk függõvé fogják tenni.. a mi kívánságunknak megfelelõen. a mi véleményünket fogják szajkózni. Az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezõk közé tartozik és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát. ártalmatlanná fogunk tenni. ezek a kezek a céljainknak megfelelõ irányba fogják azt terelni. elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni elõttünk kártyáikat. amennyiben magunk foglalunk majd állást a szóban forgó ügyben. mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Mihelyt valamely irányzat érverése gyorsul. Ezek mindig a mi érdekeinket fogják védeni és befolyásuk ezért viszonylag jelentéktelen lesz. aki írásmûvét hajlandó kinyomtatni. melyeknek az lesz a szerepük. És ha mégis akadna valaki. Tíz-tíz általunk engedélyezett újságra harminc olyan esik majd.

valahányszor ez .látszólag sortüzet adnak majd le a hivatalos lapokra csak azért. Biztos diadalt fogunk aratni ellenfeleink felett. mielõtt rálépünk. hogy hol az igazságot. tényeket vagy azok ellentmondásait. hogy meggyõzzék alattvalóinkat arról. hogy alkalmat szolgáltassanak nekünk részletesebb magyarázatokra. amelyekben teljes egészében részletesen kifejthetik nézeteiket . mint amilyenekre az elsõ hivatalos közvéleményekben módunk volt.amint ez idõrõl idõre szükségesnek mutatkozik politikai kérdésekkel kapcsolatban felizgassuk. mert azok nem fognak olyan újságokkal rendelkezni.de mindig a felszínen mozogva.elõnyünkre van. mindig igen óvatosan kitapogatva a talajt. hol a hazugságokat jelentetjük meg a sajtóban. Az ilyen módszerek lehetõvé teszik majd számunkra. hogy a nyilvánosság figyelmét és bizalmát megnyerjük kormányunk számára. Még csak meg sem kell majd cáfolnunk õket. nevezetesen azt. Az ilyen szervezési módszerek. "Központi sajtóhivatal" név alatt irodalmi gyûléseket fogunk rendezni. legfeljebb egészen felületesen. különösen nagy gondot kell fordítanunk ennek megszervezésére. hogy meggyõzzük vagy összezavarjuk azáltal. Ezek az ellenünk irányuló támadások rég egy másik célt is szolgálnak majd. mert képtelen rendelkezéseinkkel szemben tárgyilagos ellenvetéseket tenni. jól vagy rosszul fogadják-e õket. vagy lecsillapítsuk a közvéleményt. hogy . a kérdések lényegét nem érintve . amelyeken ügynökeink feltûnés nélkül ki fogják adni az utasításokat és a nap jelszavát. a legjobban biztosítják annak sikerét.a sajtóval való bánásmód elõbb említett módszerei következtében. Újságaink a dolgok megvitatásával és kétségbevonásával . melyeket a nyilvánosság nem vehet észre. Hogy újsághadunkat ebben a szellemben irányíthassuk. amelyet kitûzünk eléjük.természetesen . valójában azt a zászlót fogják követni. de amelyek teljesen biztosak. hogy teljes a szólásszabadság. ezzel alkalmat adva ügynökeinknek annak bizonygatására.hogy pártjuk irányvonalát követik. . hogy a velünk szemben álló összes lap üres fecsegõ. aszerint.

ha másért nem. hogy a sajtó bármilyen közéleti becstelenséget leleplezzen.mi. az újságíró tekintélye vonzást gyakorol az ország lakosságának többségére . hogy szabadkõmûves összetartás érvényesül a következõ jelszónak megfelelõen: a sajtó valamennyi szervét összeköti a szakmai titoktartás. Vidéken kell szítanunk azokat a reményeket és impulzusokat.Az ilyen próbalövéseket. 16. az embereknek azt kell hinniük. 13.. vagyis ügynökeink által létrehozott többségétõl. 9. a fõvárosok szorongatva találják magukat a nemzet vidéki közvéleményétõl. mintha ezek a megnyilvánulások a vidék népességének önálló reményei és törekvései lennének. JEGYZÕKÖNYV A mindennapi kenyér szükséglete. mint a régiek jövendõmondói. amíg el nem érjük hatalmunk teljét. melyek arra vallanak.. a fõvárosokban pedig ugyanakkor úgy fogjuk beállítani. 2. 11. Amíg ezekrõl csak kevesen tudnak. amely megelõzi teljes szuverenitásunkat. ha nincs múltjában valami sebezhetõ pont. 23. hogy a fõvárosok a lélektani pillanatban ne tudják megvitatni a befejezett tényeket annál az egyszerû oknál fogva. 15. 19. 12. 7. 21. Az új kormányzatnak abban az átmeneti idõszakában. 17. hogy még a bûncselekmények is megszûntek. hogy azokat a vidék túlnyomó részének közvéleménye már elfogadta. hogy az új kormányzat annyira megelégedetté tett mindenkit. 18. hogy addig. 20. Arra van szükségünk. 14. nem szabad megengednünk. 10. egyikük sem fogja elárulni hírforrásainak titkát. 6. Ipari kérdések. Politikai kérdések. 1. A bûncselekményekrõl csak azok áldozatainak és véletlen tanúknak szabad tudniuk .hogy csak a francia sajtót vegyük -. Vidám- .a tömeg lelkesedéssel követi. 24 13. Már manapság is vannak ilyen jelenségek . Egy újságíró sem meri majd elárulni ezt a titkot. amelyeket szükség esetén sajtónk harmadik helyen álló lapjaiban adunk le. melyek segítségével bármely pillanatban rátörhetünk a fõvárosra. Ezeket a sebezhetõ pontokat azonnal lelepleznénk.. 3. Különösen számítunk a vidék támogatására. hacsak határozatot nem hoznak annak közzétételére. Szükségünk van arra. 22. mert senki sem kap engedélyt irodalmi mûködés kifejtésére. 8.. 4. félhivatalos lapjainkban erélyesen meg fogjuk cáfolni. Elõidézõjük természetesen mindig egy és ugyanaz lesz: .senki másnak. 5. Szórakozás.

ezért figyelmüket más irányba tereljük: elõtérbe helyezzük az ipar kérdéseit. Mindebbõl láthatjuk. amit politikai tevékenységnek tartanak (amely tevékenységre mi tanítottuk õket. Ügynökök. ezt nem tettekre vonatkozólag tesszük." A nagy problémák. A politika kérdéseinek megvitatásában zavarólag hathatna az emberek beleszólása. és észrevehetik azt is.meg fogjuk hozni. akiket sajtónknál alkalmazunk a gójok köreibõl. hogy befogják szájukat. és végre fogjuk hajtani azokat az intézkedéseket.parkok. hogy minden tettünkben az a remény és meggyõzõdés vezérel.szép nyugodtan az így támadt vita lármája közepette .. hogy ezeknél is politikai kérdésekkel van dolgunk. hogy ne fejtsenek ki politikai tevékenységet. akik már korszakokon átirányították a politikát: annak létrehozói. A mindennapi kenyérért való küzdelem arra kényszeríti a gójokat. utasításainkra mindent meg fognak tárgyalni. hogy amikor biztosítjuk magunknak a tömeg jóindulatát. s azután mint befejezett tényeket a nyilvánosság elé tárjuk. hanem szavakra vonatkozólag. . mert azt az elõzõ állapothoz képest javulásnak fogjuk beállítani. azt állítva. ezzel csak gépezetünk mûködését könnyítjük meg. hivatalos formában történõ közlése hátrányos lenne számunkra. aminek közvetlenül. és alázatos szolgáink legyenek. Ezeknek az új kérdéseknek megtárgyalására rá fogják vetni magukat azok az ostoba fajankók. hogy kipihenjék magukat attól. A sajtó pedig azonnal új kérdésekre fogja irányítani az emberek figyelmét (nem tanítottuk az embereket arra. hogy amikor a tömeg helyeslését látszunk keresni.. annál kevésbé. hogy állandóan valami új után kívánkozzanak?). A nyilvánosság elõtt folyton hangoztatjuk. Ezen a téren hadd beszéljék ki a tüdejüket! A tömegek csak egy feltétellel egyeznek bele abba. amelyeket akarunk. Senki sem merészeli majd az egyszer megtörtént döntés visszavonását követelni. "Egy az igazság. akik még most sem akarják megérteni. A politika kérdéseit senki más nem fogja fel ésszel. mint azok. melyeknek megtárgyalására vállalkoznak. hogy a közjót szolgáljuk. hogy leghalványabb fogalmuk sincs azokról a dolgokról. amelyeket errõl vagy arról a kérdésrõl mondottunk. közben pedig mi .

Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék. 10. Ezért továbbra is le fogjuk kötni gondolataikat új és látszólag haladó fantasztikus elméletek mindenfajta hiú ötletével: mert addig csavarjuk el teljes sikerrel az ostoba gójok fejeit a haladásról szóló frázisokkal. az igazság õrzõit. a liberálisok. 6. 9. amelyek felforgatták az emberiséget. Ki fogja akkor valaha is gyanítani. hányadán vannak. 8. hogy új elfoglaltságot találnak.. A rabszolgaság jövõbeni állapota. mint mi. amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni. kivéve minket. amíg nincs közöttük egy sem. mulatságokkal. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd mûvészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklõdés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekrõl. 7. akikrõl nem sejtik. hogy velünk tartanak. 3.azzal a feltétellel. ezenkívül szórakozásokkal. JEGYZÕKÖNYV A jövõ vallása. mintha ugyancsak politika lenne. mert csak mi fogunk neki új irányt mutatni a gondolkozásban . 14. ami úgy fest. Amikor majd valósággá válik királyságunk. 18. 4. 20. 11. Isten Kiválasztottait. 13. az álmodozók végképp eljátszották kisded játékaikat.oly személyeken keresztül természetesen.. Amint a nép egyre inkább elszokik attól. 23. és önálló véleményt alkosson. 22. hogy azt ne ismerje senki. Addig is azonban még jó szolgálatokat tesznek nekünk. szenvedélyekkel. hogy végül is alávessék jótékony uralmunknak. 19.hogy eszközül használhassuk õket a gój kormányok elleni harcban) . Hozzáférhetetlenség a jövõ vallásának ismeretéhez. Mint minden megtévesztõ gondolat.? 1. . amelyet senki még csak nem is sejtett az évszázadok folyamán. hogy mindezeket a népeket színpadi figuraként tologattuk egy politikai tervnek megfelelõen. szónokaink meg fogják magyarázni azokat a nagy kérdéseket. vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. 21. Mihelyt elismerték majd uralmunkat. Mi majd elõírunk nekik valamit. és ebben haladásnak nincs helye. hogy ez a szó az igazságtól való eltérést takar mindazon esetekben. a haladás is az igazság elhomályosítására szolgál. 12. aki képes felfogni. 24 14. 15. 2. 17. ugyanazt a hangot kezdi majd megütni. mert igazság csak egy van. 5. 16. az utópisták. amikor nem anyagi törekvésrõl van szó. hogy gondolkozzék. játékokkal.

amelyekben összehasonlítjuk a mi jótékony uralmunkat a múltbeli uralmakkal. hogy más vallás is legyen. amelyek meggyötörték az emberiséget és kikezdték magának az emberi létnek a forrásait is.minden nevelõ ereje alapul. hogy szívesebben veszik majd a nyugalmat a szolgaság állapotában. A gój kormányok által elkövetett hibákat a legélénkebb színekkel fogjuk ecsetelni. ahogy ma látjuk õket. amelyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. amely forrásokat aljas kalandorok csõcseléke használt ki. ehelyett szociális áldások fantasztikus terveit .. mint a miénk az Egy Istenrõl. amelyen mint mondani fogjuk . Ugyanakkor nem fogjuk elmulasztani kihangsúlyozni a gój kormányok történelmi hibáit. akik nem tudják. ellenkezõleg. nem lesz kívánatos számunkra. Azután minden lehetséges alkalommal cikkeket fogunk közölni. mely kormányok oly sok évszázadon át gyötörték az emberiséget. Ha ennek következtében sokan ateistákká is válnak. semhogy megkockáztassák. amelyekre rá fogunk mutatni. ez átmeneti állapot lévén .A jövõ pornográfiája és sajtója. hogy újra el kelljen viselniük mindazokat a megrázkódtatásokat és nyomorúságokat. amelyek hallgatják majd a tanításunkat Mózes vallásáról. Ezeket a kormányokat annyira meg fogjuk utáltatni a népekkel. figyelmeztetõül fog szolgálni azoknak a nemzedékeknek.nem ellenkezik majd céljainkkal. akivel sorsunk egybe van kötve annál a helyzetünknél fogva. Addigra a kormányformák haszontalan megváltoztatásai. amely a maga szilárd és tökéletesen kidolgozott rendszerével hatalmunk alá hajtotta a világ összes népét. és akin keresztül ugyanez a sorsunk egyesül a világ sorsával. annyira kifárasztották majd a népeket. amelyeken keresztülmentek.. ami-kor aláaknáztuk államszerkezeteiket. semmi megértést nem tanúsítván mindaz iránt... mint azokat a magasztalt szabadságjogokat.még ha azt a nyugalmat évszázadok megrázkódtatásai erõszakosan hozták is létre .csak még jobban ki fogják domborítani azokat a jó tetteket. A nyugalom áldásai . mit cselekszenek. Ezért el kell söpörnünk az istenhit minden más formáját. hogy inkább el fognak szenvedni bármit is mi alattunk. Ezzel fogjuk kihangsúlyozni a vallásunkban rejlõ misztikus igazságot. Amikor felállítjuk királyságunkat. ami az emberiség igazi javát szolgálja. amelyekre rávettük a gójokat.

1. Az "Azev-taktika". 8. JEGYZÕKÖNYV Egynapos államcsínyek világszerte. Elveink és módszereink legnagyobb erõssége abban fog rejleni. Ezt hatalomra jutásunk után egy ideig még támogatni fogjuk. 4. 3. erkölcstelen és visszataszító irodalmat hívtunk életre. de soha senki nem fogja megvitatni a mi hitünket annak igazi szemszögébõl nézve. Szabadkõmûvesség. 17. 23. akik soha nem fogjuk merni elárulni annak titkait.. mint az összes titkos társaság vezetõje. A hatóság misztikuma. A mi bölcseink. melyeket a mi magasztos köreinkbõl fognak terjeszteni.. . elpusztult régi társadalmi renddel. 7. Kollektivizmus.. 12. 14. hogy hatásos kontrasztot szolgáltasson azokhoz a beszédekhez. 10. emlékiratokat. Szabadkõmûves páholyok szaporodása. 22. 15. hogy az általunk megszabott ismeretekre irányítsuk a figyelmet. 6. melyek alapjai az emberi életnek.kergették. melyek felhasználásával oly módon befolyásoljuk majd a gójok gondolkodását. tervezeteket. 13. A gój szabadkõmûvesség jövõbeni sorsa. hogy ragyogó ellentétként állítjuk majd párhuzamba õket a halott.. ahhoz a pártprogramhoz. Szabadkõmûves bölcsek központi kormánytestülete. 2. 9. hogy ezek a tervek csak rontottak. mert azt teljes egészében nem fogja megtudni senki más. beszédeket. Filozófusaink meg fogják tárgyalni a gójok különbözõ vallásainak minden fogyatékosságát. akik elõkészültek arra. 24 15. 20. mint mi. és nem vették észre soha. 11. 21. A nyilvános dicséret jelentõsége. 19. cikkeket fognak elkészíteni. 16. Kivégzések. hogy vezetõi legyenek a gójoknak. 5. de soha nem javítottak az általános viszonyokon. Haladó szellemûnek és felvilágosultnak ismert országokban szellemtelen. 18.

Szabadkõmûvesek kivégzése.Áldozatok. A hatósági közegek és bírák liberalizmusa. talán egész évszázad is). A büntetések súlyossága. Izrael királya. mint a Kiválasztott Nép. Az uralkodó dicsõítése. A szabadkõmûvesség abszolutizmusa. ezek szolgálnak és . A jövõbeni "uralkodó" hatalmának patriarchális "külsõ megnyilvánulása". A paranccsal szembeni engedelmesség. Ha majd mindenütt ugyanarra a napra elõkészített államcsínyek segítségével végérvényesen felállítottuk királyságunkat. A fellebbezéshez való jog. Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések. feladatunknak fogjuk tekinteni. hogy gondoskodjunk arról. A törvények világossága és rövidsége a jövõ királyságában. A mi helyzetünk. Ugyancsak halállal fogjuk büntetni bármilyen új titkos társaságfélének az alapítását és szervezését. A már fennállókat ismerjük. mint az egyetlen jog. A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása. E célból irgalmatlanul ki fogunk végeztetni mindenkit. Az egész világ pénze. hogy szembehelyezkedjék hatalomra-jutásunkkal. A bírák korhatára. miután végképp nyilvánvalóvá lett minden fennálló kormányforma értéktelensége (s addig még nem kis idõ fog elmúlni. A világ pátriárkája. Az erõs joga. aki fegyvert fog azért. hogy ellenünk ne kerülhessen többé sor összeesküvésekre.

nem számítva a pápaságot. Közben azonban. amely a titkos társaságok minden volt tagját Európából. Gondoljunk Sulla példájára. Törvényt fogunk hozni. hogy palástolják a szabadkõmûvesség elõbb említett igazgatóságát. amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. és hogy kiadják a jelszavakat és utasításokat. amely egyetlen komoly ellenfelünk volt a világon. A páholyoknak meglesznek a maguk képviselõi. mindenki más elõtt ismeretlen lesz. A gój társadalmakban.szolgáltak minket. pedig azt a vért õ ontotta: Sullát a nép istenítette éppen a hatalma miatt. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót. ilyen nimbusz pedig csak a hatalomnak oly tiszteletet parancsoló hajthatatlanságával teremthetõ meg. errõl kizárólag mi fogunk tudni. A páholytagok között lesz a nemzetközi és nemzeti rendõrség úgyszólván . amely magán hordja a misztikus okokra. amíg hatalomra nem jutunk. félelmet nem ismerõ visszatérése Olaszországba sérthetetlenséggel övezte. akinek a haja szálát sem görbítette a vérrel áztatott Olaszország. Ilyen volt még nem is olyan régen az orosz autokrácia. ezután azonban fel fogjuk oszlatni õket és tagjaikat Európától távol esõ földrészekre fogjuk számûzni. a számûzetéstõl való állandó félelemben fogjuk tartani. uralmunk középpontjából való számûzetéssel fenyeget. hanem kötelezettségek vállalásával is igazolja. Ennek a jólétnek a megvalósítása kötelessége minden kormánynak. ellenkezõ módon fogunk eljárni: a világ minden országában szabadkõmûves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. noha darabokra tépte a népet. ugyanis ezek a páholyok lesznek legfõbb hírszerzési központjaink. amely mûködését nemcsak elõjogokkal. aki merészségével és lelkierejével hipnotizálja. megfellebbezhetetlenek lesznek. így tudomásunk lesz a legtitkosabb politikai összeesküvésekrõl is. Az összes páholyt központi igazgatóság alá fogjuk helyezni. Ezek valamennyi társadalmi rétegbõl kerülnek majd ki. Az uralom szilárdságának legfõbb biztosítéka a hatalom nimbuszának megerõsítése. Kormányunk döntései véglegesek. akiket valamilyen okból megkímélünk. õk a jövõbeli jólétért szenvednek. azokba be fogjuk vonni mindazokat. A nép nem nyúl hozzá ahhoz. akik túl sokat tudnak. vagy esetleg vihetnek. melyek kifejezésre juttatják az államhatalom ellenállhatatlan erejét: nem szabad tekintettel lenni az esetleg elbukó áldozatokra. akik arra szolgálnak majd. amelyekben elültettük. akik kimagasló szerepet visznek a közéletben. amely a mi bölcseinkbõl fog összetevõdni.Isten akaratára visszavezetendõ sérthetetlenség jelképeit. és azok irányítása már kitervezésük napjától kezdve a mi kezünkben lesz. Azokat közülük. és szilárdan megalapoztuk az egyenetlenség és ellenkezés szellemét. a rend csak irgalmatlan rendszabályok alkalmazásával állítható helyre. Ugyanígy fogunk eljárni azokkal a nemzsidó szabadkõmûvesekkel is. és ezeken keresztül fogjuk leginkább érvényesíteni befolyásunkat.

. szomjaznak a siker és taps után. A gójok vagy kíváncsiságból lépnek be a páholyokba. stb. Ha megrázkódtatás éri a világot. melyet mi eszeltünk ki. hogy elgondolásaik soha sem vezethetõk vissza saját kezdeményezésükre. s meg nem eshetik velük. még a cselekvés közvetlen hatását sem ismerik.. miközben nincsenek is tudatában azoknak és teljességgel meg vannak gyõzõdve arról. Magától értetõdik. hogy önteltségükben a legbölcsebb gójok is akaratlan naivitásnak milyen állapotába hozhatók s ugyanakkor milyen könnyû elvenni a bátorságukat a legkisebb kudarccal is. Önök el sem tudják képzelni. hogy kölcsönvegyék másokéit. melyek osztogatásában rendkívül bõkezûek vagyunk. Titkos társaságokba legkészségesebben szellemi foglalkozásúak.. hogy mozgásba hozzák annak a gépnek mechanizmusát. A sikert azért engedélyezzük nekik. hogy alkalmuk legyen megvalósíthatatlan és megalapozatlan álmodozásaikról nyilvánosság elõtt beszélni. hogy megbontsuk túl nagy összetartását. Rendszerint beérik azzal. hogy azok segítségével nekik is jut valami a közös koncból. Ha azonban bárhol a világon összeesküvést szõnének. merre vezetünk. hogy fel kellett kavarnunk. hanem a mi tevékenységünket is palástolhatja és ürügyeket szolgáltathat elégedetlenségre. mi ismerjük minden történés végsõ célját. mint legmegbízhatóbb szolgáink egyike. hogy nekünk és senki másnak kell irányítanunk a szabadkõmûves tevékenységet. annak élén senki más nem fog állni. legyen az akár csak a megszokott taps elmaradása. ez azt fogja jelenteni. és csak azt nézik. hogy gondolataik saját csalhatatlanságukból fakadnak. hogy kihasználjuk a siker okozta önteltségüket. akiket nem lesz nehéz kezelnünk és felhasználnunk arra. hogy elképzeléseik megvalósításával pillanatnyilag kielégítsék önteltségüket. hogy magukévá tegyék sugalmazásainkat. többnyire könnyelmû emberek lépnek be. és észre sem veszik. mert mi tudjuk. hanem a mi sugalmazásaink eredménye. vagy abban a reményben. az õ szolgálatuk ugyanis pótolhatatlan számunkra. Amennyire a mieink megvetik a külsõ sikert. egyesek meg azért. hogy nemcsak a maga külön rendszabályait alkalmazhatja az ellenszegülõkkel szemben. és szolgai megalázkodásra késztetni õket új sikerek kilátásba helyezésével.minden ügynöke. Ez ugyanis lassan hajlamossá teszi õket arra. amennyiben a rendõrség abban a helyzetben van. általában olyanok. míg a gójok semmit sem tudnak ezekrõl a dolgokról.. hogy keresztülvihessék terveiket. annyira készek a gójok bármely tervet is . karrieristák.

Ráültettük õket annak a gondolatnak a vesszõparipájára. hogy azt a hittestvéreken kívül senki még csak nem is gyaníthatja soha.. Soha nem volt és soha nem is lesz annyi eszük.. hogy aránylag kevés áldozatunk volt. félelmükben még a hittestvérek sem mernek tiltakozni. Miközben liberalizmust prédikálunk a gójoknak. Ez a lelki sajátosságuk lényegesen megkönnyíti számunkra azt a feladatot. akik akadályozzák mûvünket. hogy egyéniségeket alkosson.a mi eszközeink. Még . Mi nem számoltuk a gój barmok ivadékainak áldozatait. A halál minden ember életének elkerülhetetlen vége. Befolyásunkra a lehetõ legkisebb mértékre korlátozódott a gójok törvényeinek végrehajtása. Az. Ezt olyan személyek segítségével érjük el. amikor azt mondták. hogy ez a vesszõparipa nyilvánvalóan ellenkezik a természet legfontosabb törvényeivel. a mû megalkotói számára. ennek árán azonban már most olyan helyzetet biztosítottunk a mieinknek a földön.. mint saját magunk. lelkük azonban birkalélek.feláldozni. persze a mieink közül is sokakat fel kellett áldoznunk. hogyha az ember komoly célt akar elérni.. Látszatra tigrisek.méghozzá megdöbbentõen világos bizonyíték -. továbbá újságnyilatkozatok vagy egyéb eszközök segítségével. mégpedig pontosan azért. hiszen a természet a világ teremtése óta egymástól különbözõ egyedeket hoz létre. és fejük kong az ürességtõl. hogy céljainknak megfelelõen irányítsuk õket. A szabadelvû törvénymagyarázatokkal megfosztottuk a törvényt tekintélyétõl. és úgy látják az ügyeket. ami szavatolja sikerünket. ahogy mi elõírjuk nekik. bár látszatra semmi közünk hozzájuk. nem szabad visszariadni semmiféle eszköztõl. mennyire fejletlen az õ értelmük a miénkhez képest? Fõleg ez az. Oly módon végzünk a szabadkõmûvesekkel . csakhogy sikerük legyen.ha arra szükség van -. a saját népünket és ügynökeinket feltétlen engedelmességre szorítjuk. még halálos ítéletünk áldozatai maguk sem. amilyen megvilágításba mi azokat a gój közigazgatás számára helyezzük. És mennyire elõrelátók voltak a mi bölcseink a régi idõkben. valamennyien úgy halnak meg. akiket a cél érdekében fel kell áldozni. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magaslatára vinnünk. amilyenrõl még csak nem is álmodhattak. hogy az egyéniségnek fel kell olvadnia a kollektivizmus jelképes egységében. mintha halálukat normális betegség okozná. Jobb ezt a véget azok számára siettetni. Ilyen módszerekkel a szabadkõmûvességen belül gyökerestõl kiirtottunk minden ellenkezést rendelkezéseinkkel szemben. akik természetesen . Ezt tudva. nem bizonyíték ez arra . és nem szabad megszámolni azokat. A legfontosabb és elvi jelentõségû ügyekben és kérdésekben a bírák úgy döntenek. megõrizte nemzetünket a megsemmisüléstõl.

amelytõl az államgépezet sima mûködése függ.mindezek a bajok meg fognak szûnni a szigorú büntetés legelsõ példái után. és magasabbrendû emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. elv és törvény kedvéért. Szemük ugyan nyitva van. melyek nem engedik meg. Ebbõl világos. Bíráink 55 éves korukon túl nem fognak . Így például bíráink tudni fogják. ha ugyanis ebben hanyagság üti fel a fejét. közigazgatási tisztviselõk hivatali vétségeinek kölcsönös eltussolása . Valamennyi törvényünk rövid. ez mindenütt hanyagsághoz vezet. Akkor aztán meg fog szûnni minden visszaélés. akik elesnek a közigazgatás harcmezején az államhatalom. Hatalmunk nimbusza megköveteli. a törvényellenes eljárás vagy hatalommal való visszaélés egyetlen esetét sem fogjuk példás büntetés nélkül hagyni. s ezt az elvet grandiózus tökélyre fogjuk vinni. azaz kegyetlen büntetésekkel toroljuk meg. hogy ostoba könyörületességet gyakoroljanak. de nem látnak semmit maguk elõtt. újjá fogunk alakítani minden törvényhozást. mely nevelési alapja az emberi életnek. hogy legfõbb tekintélyének egyéni haszon kedvéért történõ legkisebb csorbítását is megfelelõ. Ha majd elkövetkezik nyílt uralmunk ideje. de nem a közélet terén. amely végig fog vonulni rajtuk. melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk. Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót.szenátorok és magasabb állású közigazgatási tisztviselõk is elfogadják tanácsainkat. hogy a természet magajelölt ki minket arra. tartós lesz. hogy vezessük és uraljuk a világot. az lesz. A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek. hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja.. Ilyen tulajdonságok kimutatása helyénvaló lehet a magánéletben. a jogszolgáltatás arra való.felelõs lesz a legfõbb kormányhatalom képviselõjének.esetleg nagyobb büntetés. akikre lesújt a büntetés . A fõ jellemvonás. világos. hogy botlásokért kiszabott büntetésekkel példásan oktassa az embereket. hogy az államkocsi gyeplõit tartók közül bárki is letérjen a közélet útjáról a maga privát mellékútjaira. akinek kedve lenne túllépni hatáskörét. és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). amikor bemutathatjuk uralmunk áldásait. hogy nem akad majd senki. az az idõ. úgyhogy mindenki tökéletesen meg fogja tudni érteni õket. hogy megsértik az igazságosság legfõbb elvét.. hogy engedelmességet követelnek parancsainkkal szemben. Azok. nem pedig a bíró lelki tulajdonságainak kinyilvánítására. Az e legfõbb hatóságnak alárendeltek hatalmi visszaéléseit oly irgalmatlan büntetésekkel fogjuk sújtani. mint amilyet megérdemelnek -. még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak elõrelátását. valahányszor hajlamosak arra. katonáknak fognak számítani. mivel mindenki .egészen a legalsóbb közegig . Szigorúan szemmel fogjuk tartani a közigazgatás tevékenységét. mindenféle magyarázatok nélkül. Bûntények eltitkolása.

amelyekkel az államrendszerünk számára szükséges alárendelt tisztviselõk kiképzése összefügg. mert a jelenlegi uralkodók a bírák kinevezésénél elmulasztják beléjük vésni a kötelezettségérzetet. Általában csakis olyanokat fogunk kiválasztani bírónak. hogy zsákmány után járjanak. és ezek bármilyen . 63 amint sok gój manapság ezt képzeli feladatának. amelynek tartania kell a költségektõl. mert öreg emberek makacsabbul ragaszkodnak elõítéletekhez. mert sorsuk a kormánytól fog függeni. hogy megengedhetetlen bármiféle visszaélés. vakon kell majd engedelmeskednie. saját tisztviselõik tevékenységével. tehát nem a mi kormányunk az. hogy felvilágosítanák õket. hogy büntessenek és alkalmazzák a törvényeket. másodsorban pedig meg kell jegyeznem. aki meg akarja tartani állását. Manapság a gójok bírái kíméletesek mindenféle bûntény elbírálásánál. hogy kiérdemelje azt. nem pedig abban. másodszor pedig azért. hogy az öreg tisztviselõk nyugdíjaztatása sokba fog kerülni az államkincstárnak. akiket kitanítottunk a közigazgatási szolgálatra. aminek következtében annál jobban meg fognak hajolni akaratunk elõtt: annak. mert ily módon biztosíthatjuk a bírói testület tagjainak rugalmas kicserélését. és mindenkit hozzá fog kötni a kormány érdekeihez. amelyet elveszítenek. elsõsorban az a válaszom. hogy a világ minden pénze a mi kezünkben fog összpontosulni. akik pontosan tudják. ez figyelmen kívül fog hagyni minden zúgolódást.szolgálatot teljesíteni. hogy feladatuk abban áll. melyet el kell látniuk. mindenfajta elégedetlenséget. Ki fogjuk irtani a liberalizmust kormányunknak mindazokból a fontos stratégiai állásából. hogy majd juttatunk nekik valamilyen privát munkát ahelyett. Hadd vonjunk le kormányunk számára még egy tanulságot azokból az eredményekbõl. A fiatal bírónemzedéket arra a nézetre fogjuk nevelni. A személyek kicserélésének ez a módszere arra is szolgál majd. Ilyen állásokat kizárólag olyanoknak fogunk juttatni. Arra a lehetséges ellenvetésre. és nehezebben tudják alávetni magukat új irányvonalaknak. a gójok jó jövedelmezõ állásokat juttatnak alattvalóiknak anélkül. elõször azért. Ezért döntik romlásba kormányaikat saját erõik. amelyekre az ilyen cselekvés vezet. hogy az állam nevelési tervének rovására a liberalizmus megnyilvánulásairól álmodjanak. milyen célra is létesítették azokat. minthogy nincs helyes elképzelésük hivatásukról. Ahogy a vadállat útjukra küldi kölykeit. hogy szétrobbantsa a kollektív szolidaritást. Abszolutizmusunk minden tekintetben vaskövetkezetes lesz. s ezért minden egyes rendeletünkben tiszteletben fogják tartani és feltétlenül végre fogják hajtani legfelsõbb akaratunkat. és nem teszik tudatossá bennük azt a feladatot. amely megzavarhatná az alattvalók között létesített rendet.

hogy az emberiséget a természet által meghatározott rend. az alattvalók egymás közötti kapcsolataival éppúgy. amiért nem értette meg kötelességét és kinevezésének célját. mert nem szabad megengednünk. azaz az alárendeltség felé vezesse. a világ pátriárkája lesz. a kötelességteljesítés kikényszerítésének joga egyenesen kötelezettsége az olyan kormánynak. Azoknak a száma azonban. Annyira el fogja tölteni õket az a gondolat. mindig tudatában kell lennünk annak. hogy általunk kinevezett bírák helytelen döntést is hozhatnak. akik kötelességtudatra és engedelmességre akarják nevelni gyermekeiket. hogy azt arra használja fel. hanem vakon végrehajtják az õ parancsait.vagyis azok. Ezzel kizárólag mi fogunk rendelkezni . sohasem fogja elérni azoknak az áldozatoknak a számát. akárcsak kormányaik. hogy ez elejét fogja venni az ilyen esetek megismétlõdésének. akik uralkodnak -. jogra és kötelességre alapítom kényuralmunkat. ahogy bölcs szülõk teszik. hogy tisztviselõink nem saját kényük-kedvük szerint járnak el. hogy mindent elrendeztünk életükben. Uralkodónk részérõl kormányunk patriarkális atyai gyámságnak fog látszani. ha nem az embereknek van alárendelve. Ismétlem. Megadatott neki az erõsebb joga. Politikánk titkai tekintetében ugyanis a világ népei mindig csak kiskorú gyerekek voltak. aki törõdik minden szükségletükkel. akkor körülményeknek vagy saját belsõ mivoltának. Saját nemzetünk és alattvalóink atyát fognak látni benne. mindenesetben annak. akik rést ütnek a fennálló rendben. hogy a nép meg legyen elégedve velünk. . a szónoki emelvényrõl beszédeket fog intézni hozzájuk. hogy semmiképp sem nélkülözhetik gondoskodását és irányítását. akiket a századok folyamán a gój kormányok nagyzási mániája. ugyanis joga van jó kormánytól jó tisztviselõket elvárni. hogy a nép arra a gondolatra jusson. amelyeknek híre még ugyanabban az órában el fog terjedni az egész világon.megnyilvánulását példás büntetésekkel el fogja fojtani. A mi királyunk állandó érintkezésben lesz az emberekkel. Habozás nélkül fel kell áldoznunk egyéneket. különösen ha arra a meggyõzõdésre jutnak. Amikor Izrael királya a fejére teszi az Európa által felkínált koronát. amely alattvalóinak atyja. A világon minden valamilyen alárendeltségi állapotban van. a rossz példás megbüntetésében ugyanis nagy nevelési feladat rejlik. egymás közötti vetélkedése követelt. Ha pedig mégis elõfordul ilyesmi. Örülni fognak.. El fogjuk törölni a fellebbezési jogot. akiket szükségszerûen fel kell majd áldoznia. Amint látják. ha békében és nyugalomban akarnak élni. ami erõsebb. És így a jó érdekében mi leszünk ez az erõsebb valami. minden lépésükkel. mi magunk fogjuk hatálytalanítani a döntést.. szorosan szemmel kell tartanunk õket. hogy istenítéssel határos hódolattal el fogják ismerni uralkodónk önkényuralmát. mint az uralkodóhoz való kapcsolataival. egyúttal pedig olyan példás büntetést fogunk mérni a bíróra. hogy ismernünk kell tisztviselõink minden lépését.

2. Önálló gondolkozás.az egyetemeket azáltal. hogy új irányvonalakat szabunk meg számukra. 13. Pontosan kidolgozott titkos munkatervekkel fogjuk elõkészíteni feladatukra az egyetemek tisztviselõit és tanárait. melyekhez már apáik sem értettek. Oktatás és hivatás. 6. JEGYZÕKÖNYV Az egyetemek elerõtlenítése. 5. 22. ami a politikával függ össze. eltemetkezve a politikai kérdésekben. Új elméletek. akik úgy kotyvasztanak alkotmányterveket. Az egyetemeknek nem szabad majd többé pulyákat világgá ereszteniük elõadótermeikbõl. 10.1. Az uralkodó" tekintélyének hirdetése az iskolákban. 24 16. akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. 11. Különös elõvigyázatossággal fogjuk kinevezni õket és állásuk olyan természetû lesz. 9. 7. mint valami komédiát vagy tragédiát. 21. A klasszicizmus helyettesítése. . Hogy hatálytalanítsuk a kollektív erõket a miénk kivételével. melyektõl egy jottányit sem térhetnek majd el büntetlenül. Szemléltetõ leckék tanítása. hogy teljesen a mi kormányunktól függjenek. 20. 14. el fogjuk erõtleníteni a kollektivizmus elsõ fokozatát . 16. 18. 8. Ezekbõl a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásban részesülni. A tanszabadság eltörlése. 17. Ki fogjuk zárni a tantervbõl az államjogot és minden egyebet. 4. 23. 3. 15. 19. 12.

mint valamely klubban. hogy magasabb társadalmi rétegbe küzdjék fel magukat.Ha az emberek tág körének helytelenül irányított politikai ismeretei vannak. a társadalmi rendbõl adódó kötelességek. melyek nem kívánatosak számunkra. szükség van arra. Önök maguk is tudják. ez utópista álmodozókat és rossz alattvalókat eredményez. akiket mind ilyen irányban neveltek.a jövõ programjának tanulmányozásával fogjuk helyettesíteni. új elméletek filozófiájáról. a rossz és önzõ példák kerülése. hogy mire vezetett ez a gójoknál. aki uralkodik. A rendkívüli tehetséggel megáldottak mindig értették és ezen túl is fognak érteni ahhoz. a jó példákból levonandó szabályokról. hogy uralkodásának ideje alatt az iskolákban és a vásártereken az egész nemzetet kioktassák jelentõségérõl. mint a jó példa . ahogy önök maguk is láthatják a gójok példáján. semmiképp sem fogjuk egy kaptafára hûlni az oktatást. . és csak azokat fogjuk meghagyni. Ezt a programot külön terv szerint fogjuk összeállítani a különbözõ hivatás. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia az életben való rendeltetésének és munkájának megfelelõen. amelyek oly ragyogóan tönkretették államrendjüket. az ösztönszerû viszonyokból adódó korlátozásokról. Ezeket az elméleteket vallási dogma szintjére fogjuk emelni mintegy átmenetképpen saját hitünk felé. A kérdés ilyen kezelése különösen fontos. Mihelyt azonban hatalomra kerültünk. aki uralkodik. ahol ilyen módon csak meg fosztják állásaiktól azokat. Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetébõl az elmúlt századok mindama tényeit. A klasszicizmust-mint általában a régi történelem tanulmányozásának minden formáját. Fel kell vennünk oktatásunkba mindazokat az alapelveket. a népek egymás közötti kapcsolatai. ahol is több a rossz. Ezeken a leginkább ünnepnapokon tartandó gyûléseken a tanítók látszólag szabad elõadásokat fognak tartani az emberi kapcsolatok kérdéseirõl. akiknek születésüknél vagy foglalkozásuknál fogva ott van a helyük. Mindenkorú tanulóknak joguk lesz szüleikkel együtt összegyûlni a nevelõintézetekben. Meg fogunk szüntetni minden tanszabadságot. akik mint a béke és nyugalom támaszát és reményét. hogy az alattvalók mélyen a szívükbe és gondolataikba zárják azt. mindenféle zavaró tantárgyat el fogunk távolítani a tantervbõl és az ifjúságot az államhatalom engedelmes gyermekeivé fogjuk tenni. akik megengedték ezt a kiáltó abszurditást. melyek ragályként terjesztik a rosszat. végül pedig a világnak még ki nem nyilatkoztatott. szeretik azt. alkalomszerû tehetségek kedvéért tehetségtelen embereket is nem nekik való pozícióba engedni. amelyek a gój kormányok hibáit mutatják be. Tanterveink elõterében ilyen és hasonló nevelõ-hatású kérdések tanulmányozása fog állni: a gyakorlati élettel kapcsolatos ügyek.és szakmabeliek számára. Ahhoz. de a legnagyobb õrültség ilyen ritka. tetteirõl és valamennyi jótékony kezdeményezésérõl.

7. 23. Önkéntes rendõrök. ha azt ábra formájában bemutatják nekik. 16. A gondolkodási készség megfékezésének rendszere már érvényesül az úgynevezett szemléltetõ leckékkel történõ tanításban. . Hogyan kell harcolni a meglévõ egyház ellen? A kortárs sajtó feladata. 3.. 1. Franciaországban egyik legjobb ügynökünk. JEGYZÕKÖNYV Ügyképviselet. bár természetesen különbözõ módszerekkel. 17.Hogy teljessé tegye jelen. A gój papság befolyása. A hatalommal való visszaélés. 5. mely egyformán eredményesen. Kémkedés a kahal mintájára. és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. 19. hogy az emberek eszmék szerint élnek és azoktól vezéreltetik magukat. A lelkiismeret szabadsága.és jövõbeli cselekvési tervünkrõl szóló fejtegetéseimet. Sok évszázadnyi tapasztalatból tudjuk.. 2. 9. engedelmes barmokat csináljon a gójokból. A rendõrség szervezete. 21. Ennek az a célja. 8. s hogy ezeket az eszméket leginkább nevelés útján teszik magukévá. 10. 20. 22. 14. hogy tunya. 4. ezért el fogjuk fojtani. 6. 18. Bourgeois. akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamirõl. A zsidók királya. 12. A pápai udvar. 11. 24 17. miután eddig már amúgy is saját szempontunkból hasznos tárgyakra és eszmékre irányítottuk az emberek gondolkozását. mint az egyház pátriárkája. 13. 15. már nyilvánosságra is hozott szemléltetõ leckékre alapozott új tantervet. ismertetni fogom önök elõtt ezeknek az elméleteknek alapelveit. mindenféle korban lévõ emberre alkalmazható.

Ez mellesleg véget fog vetni annak a jelenleg dívó korrupt gyakorlatnak is. ahogy azelõtt növekedett. merõn legális álláspontot foglalnak el. mindenáron felmentõ ítéletet igyekeznek elérni. és nem fogjuk elhagyni mindaddig. evégett felhasználva a jogtudomány legjelentéktelenebb szõrszálhasogatásait is. a végrehajtó közszolgálat területére korlátozva az ügyvédi tevékenységet. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe. Ezért szûk határok közé fogjuk szorítani ezt a foglalkozást. de korai volna errõl most beszélni. egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. elfogulatlan védelmet fogunk megteremteni. konok embereket produkál. mit ér a védelem szempontjából. hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen. amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. Régi szokásuknak megfelelõen minden ügynél azt nézik. s ez által demoralizálják az igazságszolgáltatást. azokkal még könnyebb dolgunk lesz. milyen eredménnyel látják el a védelmet. Ügyfeleik védelmét azok bírósági kihallgatása után fogják ellátni a felmerült tényeknek megfelelõen. hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését. csupán a bíróság részérõl fognak nekik ügyeket kiutalni. amelyet nem személyi érdek. az ügyvédeknek sem lesz joguk személyesen érintkezni a peres felekkel. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje. akiknek nincsenek elveik. Rendszerint semmiféle ügyben nem utasítják vissza a védelem elvállalását. mennyiben szolgálja a közjót.Az ügyvédi foglalkozás hideg. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát. és nem azt. kegyetlen. Honoráriumot kapnak majd tekintet nélkül arra. Ami a többi vallást illeti. A papi uralmat és a papokat olyan szûk korlátok közé fogjuk szorítani. ezeket pedig jelentések és ügyiratok alapján fogják tanulmányozni. mintha elejét akarnánk venni a vérrontásnak. . s akik mindenütt személytelen. hanem meggyõzõdés vezérel. Ha azonban a nemzetek rávetik magukat. aki többet fizet. Mint a bíráknak. Ilyenképpen törvénykezési ügyek egyszerû elõadói lesznek az igazság szolgálatában és ellensúlyként az ügyésszel szemben. Régtõl fogva azon vagyunk. Ez le fogja rövidíteni a bírósági tárgyalásokat. hogy az ügyvédek egymás közti megegyezés alapján csak azt a peres felet engedik nyerni. Ily módon tisztességes. aki a felperes álláspontjának elõadója lesz. mi majd a pápa védelmezõinek képében lépünk fel.

akik szórakozással töltötték idejüket. stb. vagy olyanokat. csak akadályozza a kormányokat tisztánlátásukban. akik nem tesznek feljelentést arról. könyvkereskedõk. Az alaptalan feljelentéseket mindamellett kegyet-lenül meg fogjuk büntetni. tehetetlenségét. nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz. hogy hitszakadást idézzünk elõ. akikrõl megfigyelték. ami ellenkezik a kahallal.A zsidók királya lesz a világ igazi pápája.. amit politikai ügyekkel kapcsolatban láttak vagy hallottak. hanem azzal fogunk harcolni ellenük. ahogy ehhez csak a mi tehetséges törzsünk lángelméje ért. és kiadók. csak tanúsítani és jelenteni fog: jelentéseinek és letartóztatásainak helybenhagyása a rendõrségi ügyek ellenõrzésével megbízott felelõs személyek csoportjától fog függni. Mivel az ezekbõl összetevõdõ testületnek nem lesznek jogai és az nem lesz felhatalmazva arra. amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük. hogy minden módon csökkentse tekintélyüket úgy. hogy elkövettek valamit. Akkor majd nem lesz szégyen kémnek és besúgónak lenni. hanem érdem. Ügynökeinket egyaránt fogjuk kiválasztani a magasabb és az alsóbb társadalmi rétegekbõl. ha beigazolódik bûnösségük ebben a bûncselekményben. Tudomásunk lesz mindenrõl hivatalos rendõrség segítsége nélkül is. szintén vád alá fogjuk helyezni és eltitkolás címén felelõsségre vonni. tehát minden hatalom nélküli rendõrség lesz. Tervünk értelmében az államnak teendõ önkéntes szolgálat elvébõl kifolyólag kötelességének fogja érezni alattvalóinknak egyharmada. Azokat. alkalmazottak és kereskedõk. hogy megfigyelés alatt tartsa a többieket. mindig erõsen rosszindulatú szavakat használva. Mostani sajtónk általában továbbra is ki fogja pellengérezni a gójok államvezetését. hogy saját felelõsségére járjon el. a tisztviselõk közül.. míg a tényleges letartóztatásokat a csendõrség és a városi rendõrség hajtja majd végre. munkások. nyomdatulajdonosok. mindegyikben egyet. ez különben azzal a hatáskörrel. amellyel a gójok használatára felruháztuk. hogy bíráljuk õket azzal a céllal. aki annak megszemélyesítése száz kezünkben tartjuk majd a társadalmi élet gépezetének rugóit. vallásait. kocsi-sok. még ha azok saját családtagjaik is. hogy ne harapóddzanak el a visszaélések ezzel a joggal.. Abban a közbeesõ idõben azonban. hogy ilyen . lakájok. a szerkesztõk. mielõtt majd saját hitünkre tanítjuk. egy nemzetközi egyház pátriárkája. ugyanúgy az egész világra kiterjedõ királyságunkban is valamennyi alattvalónknak eleget kell majd tennie annak a kötelességének. közül. Ahogy manapság testvéreink kötelesek saját kockázatukra feljelenteni a kahalnak a hitehagyókat. Királyságunk Visnu istenség apológiája lesz..

erõszakoskodást. elsõsorban és mindenek felett pedig a megvesztegethetõség. 3. színleges zûrzavarokat fogunk elõidézni vagy gondoskodni fogunk . egyszóval mindazt. 4. 18. megvesztegetést. 5. 10. a hatalom felelõtlen gyakorlása. hogy a megfelelõ közegeket olyan helyre állítjuk. Ez a feljelentõ szervezet ki fog irtani minden hatalmi visszaélést. 2. A hatalom misztikus tekintélye. A zsidók királyának titkos védelme. 11. amelyek zûrzavart okoztak közigazgatásuk kellõs közepén? Az ezt elõidézõ módszerek között a legfontosabbak közé tartozik. Összeesküvések belülrõl történõ megfigyelése. 7. ahol alkalmuk van bomlasztó tevékenységük során kifejteni és érvényesíteni rossz hajlamaikat. 13. hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára). Másképp hogyan is szaporíthattuk volna el annyira ezeket a bajokat. 12. 14.irányban szolgálja az államot. 15. 6. az ember emberfeletti jogairól szóló elméleteink segítségével beleplántáltunk a gójok szokásaiba. Letartóztatás az elsõ gyanú esetén. 1. 19. JEGYZÕKÖNYV Titkos védelmi rendszabályok. 24 18.a hatalom pusztulása. 8. 22. 16. mint amilyenek: makacs önhittség. Ha szükségessé válik számunkra. 9. 21. 20. Nyílt titkos védelem . 17. amit tanácsadóink útján. 23.

ha nem is az uralkodónkét. Önök tudják. akik néhány szabadelvû szólammal könnyen rábírhatók bûntettek elkövetésére. de mindenesetre a dinasztiájáét. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra és felügyelet gyakorlására a gój rendõrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével. akik mintegy véletlenül az elsõ sorokat foglalják el körülötte és . az alattvalók tiszteletben fogják tartani. vagy . mindig látszólag kíváncsi férfiak. mert tõle függ minden rend a nép mindennapi életében.. hogy olyan zendülés támadhatna ellene. és védelmezni fogják annak elismerésével. ahogy a gójok tették és teszik. hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen megnyilvánulására. az elsõ sorokban állóknak át kell venniük a kérvényt és azt a kérvényezõ szeme láttára át kell adniuk az uralkodónak. hogy nyílt védelmi rendszabályokat jelentenek be. hogy ne tülekedjenek. és nõk tömege fogja körülvenni. nyájunk vak birkáival.ami még rosszabb . hacsak politikai színezetet adunk ezeknek a bûntetteknek. és így semmivé fogjuk tenni az államhatalomhoz fûzött várakozásokat. Kényszerítettük az uralkodókat. Szigorúan meg fogjuk õrizni azt a látszatot. amellyel nem birkózhatna meg és amely elõl kénytelen lenne elrejtõzni. E szónokok köré fognak gyûlni mindazok. Ez a többiekre is példaként fog hatni. Ha uralkodónk a nép között mutatkozik.. Nem szabad elfelejteni. A mi uralkodóinkat csak egészen jelentéktelen õrség fogja titokban õrizni. hogy gyakran hajtattunk végre ellenük merényleteket ügynökeinkkel. hogy beismerjék gyengeségüket azzal.. ha gyakran fedez fel saját maga ellen irányuló összeesküvéseket: ez ugyanis arra enged következtetni. A királynak nyílt hatalmi eszközökkel történõ megvédése gyengeségre utal hatalmának megszervezésében. Ezt a becsületes magatartást látva. hogy mindenki láthassa. Ha megengednénk ezt a gondolatot. hogy uralkodónk kizárólag a nemzet javára használja hatalmát és semmiképpen sem dinasztikus célokra.arról. addig csupán megfigyelõket fogunk elhelyezni közöttük. hogy a nép meggyõzõdésbõl így .. melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. mégpedig nem távoli idõpontra. akik rokonszenveznek kijelentéseikkel. mert még a gondolatát sem fogjuk megengedni annak. Ha kérvényezõ jelenik meg a tömegben. amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökõ tettre. akkor e ténybõl kifolyólag halálos ítéletet írnánk alá. hogy vele áll vagy bukik az állam minden polgárának jóléte.mintha a rend kedvéért történne . Mivel a legtöbb összeesküvõ kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik.vissza fogják tartani a többieket. hogy a kormány tudatában van saját gyengeségének. hogy az államhatalom rovására megy.igazságtalanságának. hogy az eljut rendeltetési helyére és következésképpen a király maga bírálja el. hogy a gój királyok tekintélyét azzal romboltuk le. A hatalom nimbuszának fenntartása megköveteli. nem fogunk hozzájuk nyúlni.

A mi uralmunk alatt a bûnözõket már az elsõ többé-kevésbé jól megalapozott gyanú esetén fogják letartóztatni. ha helyt adunk bizonyos merészség érvényesülésének . Ha közönséges bûnügyekben éppenséggel megengedhetõ is a tett indítóokainak figyelembevétele. hogy esetleges tévedéstõl való félelembõl szökésre legyen alkalmuk olyan személyeknek.. És még a kormányok sem értenek mindig az igazi politikához. 6. 14. hogy megfigyeljük azokat a következményeket. 9. 8. melyekhez a kormányon kívül nem érthet senki. nincs semmi mentség olyanok számára. a forradalmárok tudatára ébrednek erejüknek. Politikai bûnök vád alá helyezése. 4. 23. Politikai téren ugyan nem fogunk megengedni semmiféle önálló kontárkodást. nem engedhetjük meg. az ilyen ügyekben ugyanis a szó szoros értelmében irgalmatlanok leszünk. A gójoknak ugyan mást prédikáltunk. A politikai bûnök hirdetése. JEGYZÕKÖNYV Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga.beszélhessen: "Bezzeg csak tudna róla a király!". 19. 17. 5. 18. 11. Zendülés. 20. amelyekkel náluk a nyílt biztonsági rendszabályok jártak. 22. 1. vagy "Majd megtudja a király!" Nyílt védelmi rendszabályok bevezetésével elvész a hatalom misztikus tekintélye: márpedig. lesik a pillanatot. 7. de éppen ez tette lehetõvé számunkra. 10. akik valamilyen politikai vétség vagy bûntett elkövetésének gyanújában állnak. 3. 21. 24 19.. de bátorítani fogjuk mindenféle jelentések és elõterjesztések . hogy merényletet kövessenek el az uralmon lévõk ellen. 16. 12. 15. és ha kedvezõ az alkalom. 13. akik beleártják magukat olyan dolgokba. hogy nagy fokban rendelkezik ezzel a tulajdonsággal -.mindenki azt hiszi. 2.

amelyek azt javasolják. 2. JEGYZÕKÖNYV Pénzügyi program. 24 2O. 7. hogy a sajtóban és beszédekben. valamint ügyesen összeállított iskolai történelemkönyvekben dicsõítettük azt a mártíromságot. Elegendõ szemléltetõ példával megmutatni kettõjük viszonylagos jelentõségét. amely jól meg van szervezve . hogy visszatartsuk a gójokat attól. s az ölebek máris abba fogják hagyni az ugatást. 11. 10. amellyel a közönséges bûncselekményeket ítéli el. 12. mint amikor az öleb megugatja az elefántot. 3. Olyan kormány szemszögébõl nézve.annak érdekében. 23. gyilkosokkal és mindenféle más visszataszító és piszkos bûntettek elkövetõivel együtt fogjuk õket a vádlottak padjára ültetni. hogy a kormány vizsgáljon meg tervezeteket. 1. 4.nem ami a rendõrséget. A zendülésre való uszítás semmi egyéb. és farkukat fogják csóválni. 18. hogy ilyen eszközökkel küzdjenek a zendülõk ellen. s ezt éppúgy meg fogja bélyegezni. amelyek a nép helyzetének megjavítását célozzák. Progresszív illeték. Államkincstár. amelyeknek vagy eleget fogunk tenni. Hogy a politikai bûncselekmények elkövetõit ne tiszteljék többé hõsökként. 13. A közvélemény akkor kapcsolatba fogja hozni a bûncselekményeknek ezt a csoportját azzal a megvetéssel.és remélem sikerrel . ez fel fogja tárni elõttünk alattvalóink bajait és kíváncsiságait. az öleb csak azért ugat az elefántra. 5. melyet a forradalmárok állítólag magukra vállaltak a közjó gondolatáért. tolvajokkal. 6. Minden tõlünk telhetõt megtettünk . 17. hanem ami a közvéleményt illeti -. aki helytelenül ítél. 22. 21. Az elszámolás módszere. 14. vagy bölcs megcáfolásunkkal be fogjuk bizonyítani a rövidlátását annak. Az ünnepélyes kinyilvánítás el- . 9.benyújtását. Ez volt az oka annak. 16. Progresszív adózás. mihelyt meglátnak egy elefántot. 8. 19. A kérdés ilyen beállításával megsokszoroztuk a szabadelvûek számát és gójok ezreit hoztuk birkanyájunk soraiba. értékpapírok és valutastagnálás. 15. 20. mert nem ismeri annak erejét és jelentõségét.

tisztességes nyereségrõl beszélek. A gazdagoknak tudatában kell lenniük annak. A tõke stagnálása. hogy szabályozza a pénzforgalmat az államban. Egyszázalékos kamat széria. Ha majd uralomra kerülünk. Állami kölcsönök. Törvényben biztosított joga lesz bármilyen pénzösszeget bevonni. hogy a néptömegeket érzékenyen megterhelje adókkal. Kormányunk ezért különleges óvatossággal fogja kidolgozni az igazságos adózási módszert. Ma a pénzügyi programmal fogunk foglalkozni. Mielõtt rátérek a részletekre. mikor azt mondtam. Kormányunk abból a feltevésbõl fog kiindulni. hogy kötelességük feleslegük egy részét az állam rendelkezésére bocsátani. melyet beszámolóm végére hagytam. lényegileg a pénzen fordul meg. Aranyszabvány. a vagyon feletti ellenõrzés . hogy minden.törlése. hogy a nép atyjának és oltalmazójának szerepét játssza. szabadkõmûves ügynökök. hogy az államban minden a királyé (ami könnyen megvalósítható). mégiscsak elõ kell teremteni az ehhez szükséges pénzeket. emlékezetükbe idézem. Költségvetés. Ennek megfelelõen a vagyon bizonyos százalékarányát fogják adóként fizetni. hogy már céloztam erre a kérdésre. A munkaerõ költségének szabványa. amit teszünk. Valutaügy. ami senkit sem fog szorongatott helyzetbe hozni vagy tönkretenni. mintegy megkoronázása azoknak. hangsúlyozom. Ipari részvények. autokrata kormányunk önfenntartási okokból el fogja kerülni. arra való tekintettel. Mivel azonban az államszervezet fenntartása sokba kerül. hogy a szükséges adópénzek legjobban progresszív vagyonadóval teremthetõk elõ. mert ez terveink legnehezebb és döntõ része. mivel az állam szavatolja vagyonuk többi részének biztonságos birtoklását és a tisztességes nyereséghez valójogot. Ebbõl következik. A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés.

Az állami szükségleteket azoknak kell fedezniük. mert látni fogja.államvagyonukat. mert az idõ megérett rá . amelyek az uralkodó és a közigazgatás szükségleteinek fedezésére szolgálnak. köteles lesz az adó után kamatot fizetni az illetõ összeg átruházásának pillanatától addig az idõpontig. a béke és jólét fenntartójának fogja tekinteni. akár másvalamit . Az ilyen intézkedések arra vezetnek majd. a béke egyensúlyában és szavatolásában rejlik. hogy az ezek megvalósításához szükséges pénzt a gazdagok fizetik. és kárára van az államnak. akik nem érzik a terhet. amibõl el lehet venni. s ennek érdekében a tõkéseknek le kell adniuk jövedelmük egy részét az államgépezet zavartalan mûködésének biztosítására. hogy joguk legyen vagyonra. s errõl a nevek feltüntetésével pontos nyilvántartást fognak vezetni. amelyre a mi királyunk támaszkodni fog. amelyekben ma azért összpontosítjuk a vagyont.akár pénzt. Ettõl teljesen eltekintve is a tõkések megadóztatása csökkenti a magánkezekben lévõ vagyon növekedését. hogy magántulajdonnal rendelkezik. Ez a bejelentés csak bizonyos meghatározott összegtõl felfelé lesz kötelezõ. kizárná a köztulajdonhoz való jogát. A vagyonátruházásokról kiállított okmányokat a régi és az új tulajdonos családi és utónevének valamint állandó lakhelyének feltüntetésével hetenként be kell majd mutatni a helybeli adóhivatalban. Az az erõ. teljes számadást fognak kapni adópénzeik rendeltetésérõl. Minden vásárlás. hiszen az államban minden az õ családi öröksége.az a rend és nyugalom elengedhetetlen záloga. hogy azzal ellensúlyozzuk a gój kormányok erejét .vagy vagyonadó.másra ruház át ennek az adónak lerovása nélkül. amely így semmiségek után fut. hogy elmulasztotta bejelenteni az ügyletet. azt az állam szükséges pénzügyi támaszának. Ennek a szociális reformnak felülrõl kell jönnie. Mindenki. . mert zavart és elégedetlenséget okoz a gójok között. a királyi vér kiváltságának nem szabad ürügyül szolgálnia az állampénzek elherdálására. mint a jelenlegi fej.kivéve örököseit. amikor felfedezik. kivéve azokat az összegeket. pénzátutalás és örökség után progresszív illetéket kell majd fizetni.ugyanis véget fog vetni a törvényesség látszatával folyó rablásnak. akiket az állam fog eltartani állami tisztségeket kell viselniük vagy dolgozniuk kell ahhoz. és közben lemarad a kövér falatokról. aki valamely vagyontárgyat . az egyik ellentmondana a másiknak: az a tény. ha nem így lenne. hogy vége szakad a szegény ember gyûlöletének a gazdaggal szemben. s akiknek van elég. Az uralkodónak nem lesz külön magánvagyona. Nehogy a mûvelt osztályok adófizetõi túlságosan aggódjanak az új adók miatt. amely most csak azért hasznos számunkra. A tõkével százalékos arányban növekedõ adó sokkal nagyobb jövedelmet fog hozni. Az uralkodó rokonainak . A szegényekre kivetett adó magában rejti a forradalom csíráját.

hogy az ilyen adók hozama hányszorosan fogja meghaladni a gój államok jövedelmét! Az államkincstárnak bizonyos tartalékalappal kell majd rendelkeznie. A pontosan meghatározott és nagyvonalúan kiszámított összegeken kívül egyetlen fillért sem lenne szabad visszatartani az állampénztárban. az állam érdekeivel pedig nem törõdnek.amely meghaladja a szükségleti cikkek vételének és eladásának normális kiadásait. akinek nem lesz érdeke megkárosítani az államot. újra forgalomba kell hozni. amely számára a pénz az olaj. akik csak azért nyüzsögnek körülötte. úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a . az uralkodó. melyet még nem hagytak jóvá. kivéve a folyó havi elszámolást. és az elõzõ havit. Ennek a körülménynek következményei már eléggé észre is vehetõk. az államügyek ellenõrzésére és megfontolására. hogy pazarlás folytán hiányok keletkezzenek. mert a pénz arra való. amely még nem lehet kész. A forgalomban lévõ pénz egy részének kamatozó értékpapírokkal való helyettesítése pontosan ilyen stagnálást idézett elõ. Ezért az õ személyes ellenõrzése ki fogja zárni azt a lehetõséget. hogy az udvari etikett kedvéért reprezentálnia kelljen fogadásokon. Számítsák csak ki. Az egyetlen személy. és minden stagnálás a pénz körforgásában zavarólag hat az államgépezet mûködésére. Az ilyen. ami ezen felül befolyik. hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Ugyanezekbõl a pénzekbõl bizonyos részt találmányok és különleges munkateljesítmények jutalmazására is félre fogunk tenni. Ereje így nem fog többé felaprózódni köpönyegforgató kegyencek között. és csak saját érdekeiket nézik. hogy részük legyen az udvar fényében és pompájában. Az olajadagolás megakadása megállíthatja a gépezet mûködését. Gazdasági válságokat idéztünk elõ a gójok számára egyszerûen azáltal. véget fogunk vetni annak. állami pénzekkel teremtett munkaalkalmak szorosan össze fogják kapcsolni a munkásosztályt az állam érdekeivel és a kormánnyal. és mindazt. Ezekkel a tartalékalapot meghaladó összegekkel közmunkákat fogunk végeztetni. Hogy az uralkodónak elég ideje legyen tulajdonképpeni feladatainak ellátására. hogy forgalomban legyen. az ilyenek után csupán bizonyos százalékarányban megállapított illetéket kell fizetni. Óriási tõkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól. az állam tulajdonosa. Számvevõszékeket is fogunk létesíteni s ott az uralkodó bármikor teljes áttekintést kaphat majd az állami bevételekrõl és kiadásokról. ami oly sok felbecsülhetetlen idõt emészt fel.

mivel a következõ évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelõen irányozzák elõ. abban áll. hogy helyrehozzák a dolgokat. olyan formákba fogjuk öltöztetni. hogy az újításokra azért van szükség. Mi a pénzkibocsátást összhangba fogjuk hozni valamennyi alattvaló normális szükségletével.stagnáló tõkékhez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tõke rabszolgáivá tették õket. ami által az kicsúszott a kisiparosok kezébõl. hogy azt papírban vagy fában számítják-e. ezt kimerítik három hónap alatt. azután külön költségvetést kérnek azért. hogy az aranyalap a vesztét okozta azoknak az államoknak. A jelenlegi pénzkibocsátás általában nem felel meg a fejenkénti szükségletnek. Az iparnak a tõkések kezében történt csoportosítása. hogy olyan állami költségvetést irányoznak elõ. amint erre rá fogunk mutatni. amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárásában tervezünk. Ki fogjuk hangsúlyozni. mert nem tudta kielégíteni a pénzszükségletet. ez véget fog vetni annak. felszívta a népek életerejét. mire pótköltségvetést kérnek. mert a gójok az õ rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. A mi uralmunk alatt a munkaerõköltséget fogjuk bevezetni pénzalapként. mint pénzfogyasztókat. mindez kiegyenlítési költségvetéssel végzõdik. amikoris egészen mindegy lesz. és így az . és minden halálozással csökkenteni fogjuk. A bevételi és kiadási költségvetéseket közvetlenül egymás mellett fogjuk vezetni.. amelyek azt bevezették. A pénzkibocsátás újjárendezése lényeges kérdés az egész világ számára. hogy különválasztásukkal ne lehessen értelmüket elhomályosítani.. amelyet minden évben ki kell bõvíteni a következõ okból: a költségvetésbõl félévig futja. A legfõbb rendellenesség. Hogy ne legyen fennakadás az állami szükséglétek fedezésére szolgáló pénzek kifizetésében. minden körzetnek külön-külön el kell végeznie. hogy valamely minisztérium elõnyben részesítsen egy intézményt mások rovására. hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. s ezzel gyengítette az államokat is. Önök tudják. a pénzmennyiséget minden születéssel növelni. mivel kivontuk az aranyat a forgalomból. annál kevésbé. amennyire csak lehetett. Mármost. és ezért nem elégítheti ki a munkások összes igényeit. A számításokat minden départmentnak (a francia közigazgatási egység). ezek összegét és kiutalásuk feltételeit az uralkodó rendeletileg fogja rögzíteni. A kibocsátott pénz mennyiségének meg kellene felelnie a lakosság növekedésének és ezért születésük napjától kezdve már a gyerekeket is számításba kell venni. Azokat az újításokat. a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt.

Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget. hogy a mi uralmunk alatt nem tûrhetjük majd a gazdasági kérdések ilyenfajta kezelését. hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket. Addig. amíg maguktól le nem hullanak vagy az állam le nem rázza õket. Ezt nyomon követi az államkölcsönök idõszaka. mint amilyenre a gójokat rávettük. Az ilyen módszerek következtében. melyeket a gój államok gondatlansága megenged. hogy egyre többet szedjenek magukra. Az uralkodó gój királyoknak az államügyek vezetésében tanúsított felületessége. csupán arról volt szó. negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét. mihelyt azonban szert tettünk a megfelelõ személyekre. amelyek a kölcsöntõke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak.mindez a mi kincstáraink adósaivá tette országaikat akkora összegek erejéig. az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt és a gójok alattvalói sarcot kezdtek fizetni nekünk. hogy ideiglenes adót vetnének ki alattvalóikra. A gój államok azonban nem rázzák le õket. valamint más vezetõ személyiségek hozzá nem értése a pénzügyekhez . kimerülve ettõl az önkéntes vérveszteségtõl. fõleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti. akik ahelyett. Ebbõl világos.évi költségvetés tíz év alatt megháromszorozódik. Minden államkölcsön annak következménye. ez pedig végképp kikészítette és csõdbe juttatta az összes gój államot. hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elõ az államkölcsönt megtetõzõ kamatfizetési kötelezettség nélkül. továbbra is ragaszkodnak ahhoz. Önök teljesen tisztában vannak azzal. hogy a gójok a szegények zsebébõl a gazdagokéba rakták pénzüket. Idegen kölcsönök olyanok. Tehát mi is lényegében az államkölcsön. kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. hogy az állam gyenge lábakon áll és nem ért sajátjogainak érvényesítéséhez. hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetõktõl az utolsó garasokat is csak azért. a miniszterek megvesztegethetõsége. hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad . amíg az államkölcsönök belföldi kölcsönök voltak. úgyhogy menthetetlenül el kell pusztulniuk. hogy az állam kormányváltókat bocsát ki. államkincstáraik üresek. A kölcsönök Damoklészkardjaként lógnak az uralkodók feje felett. mint piócák az állam testén.kifizetetlen adósságnak. hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját. amelyeket nem lehet eltávolítani. hogy teljesen lehetetlen . akiktõl pénzt vett kölcsön ahelyett.

Így aztán kamatfizetés sem lesz többé piócák számára. Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a pénz stagnálását. amíg a gójok voltak uralmon. hogy az államkölcsönök ügyét olyan színben tudtuk feltüntetni elõttük. de nem kívánatos a mi uralmunk alatt. a gój államokkal folytatott kísérleteink során szerzett évszázados tapasztalatokon fognak alapulni. Véget fognak vetni azoknak a visszaéléseknek. ami mind hasznos volt számunkra. világosak és határozottak lesznek s az elsõ pillantásra mindenki számára nyilvánvalóvá fogják tenni az újításainkban rejlõ elõnyöket. hogy azt elköltse. Ezzel szemben az állam nem hûl hasznot a kölcsönvett pénzbõl. hogy üzleteket kössön belõle. Mi lett volna egyszerûbb. hogy kifizethessenek minket. . melyeknek a gójok feletti uralmunkat köszönhetjük. de amelyeket nem engedhetünk meg a mi királyságunkban. mint hogy saját népüktõl vegyék el azt a pénzt. melyeknek nem okoz majd nehézséget kamatot fizetni nyereségükbõl. Amilyen világosan jut kifejezésre a gójok tisztán állati értelmének fejletlen gondolkozási képessége abban a tényben. hogy kölcsönöket vettek fel nálunk kamatra és sohasem gondolták meg. Nálunk a kormány is vesz majd ipari értékpapírokat. Határozott költségelõirányzat nélkül pedig nem lehet kormányozni.még hozzá ugyancsak meg nem határozott segélyforrásokkal . melyek kiszívják az állam egész erejét.hõsöket és félisteneket is romlásba dönt. mint amelyre a költségelõirányzat szánta.azokat visszafizetni. amelyeket annak idején a magunk uralma alatt be fogunk vezetni. hogy ugyan-ezt a pénzt. sem pedig más célra fordítani. az élõsdi nyerészkedést és henyélést. Meg nem határozott cél követése . mert hiszen az állam azért vesz kölcsön pénzt. Ily módon nem lesz többé kamatfizetõ kölcsönügyletekbõl kifolyólag. hogy azokat még elõnyösnek is tartották maguk számára. sõt még annak kamatait is csak elõ kell majd teremteniük saját államuk zsebébõl ahhoz. Azok a költségelõirányzatok. Ezt azonban nem értük el súlyos erõfeszítések és pénzáldozatok nélkül. hanem át fog változni haszonért dolgozó pénzkölcsönzõvé. mint ezek a társaságok. és nem azért. Úgy fogjuk felépíteni elszámolási rendszerünket. amelyre szükségük volt? De éppen ez bizonyítja fölényes elménk géniuszát. sem a legjelentéktelenebb köztisztviselõ nem fogja tudni észrevétlenül elvonni rendeltetésétõl akár a legkisebb összeget is. Mi nem fogjuk megengedni a pénz stagnálását és ezért a kamatozó állami értékpapírokat is meg fogjuk szüntetni egy egyszázalékos széria kivételével. hogy sem az uralkodó. Kamatozó értékpapírok kibocsátására kizárólag az ipari vállalatoknak lesz joguk.

6. A legutóbbi összejövetelen elõadottak kapcsán ma részletesen meg fogom világítani a belsõ kölcsönök kérdését. Konvertálás. 18. 2.kérdezhették volna azok. 20. 3. 14. a pénzügyi zûrzavarnak milyen fokára jutottak.. 8.A gój uralkodók. 22. Megtakarítások? Mibõl? Új adókból? . A pénzpiacok eltörlése. tehát semmiféle külügy sem. Csõd. mert a mi államunk viszonylatában nem lesznek külföldiek. Az uralkodókat az ügyek vitelében helyettesítõ favorit udvaroncok által beterjesztett jelentéseket a mi ügynökeink fogalmazták meg helyettük.. 5. népeik csodálatra méltó ipara ellenére. 4. Önök tudják. s ezek az elõterjesztések mindig kielégítették a rövidlátó lelkeket azzal. JEGYZÕKÖNYV Belsõ kölcsönök. 23. Takarékpénztárak és járadéklevelek. 7. 12. 1. mire vezetett a gójoknak ez a gondatlansága. Ipari értékek szabályozása. akiknek valamikor tanácsokat adtunk. s akiket reprezentatív fogadásokkal. 19. 13. 10. 15. 24 21. De nem kérdezték. 16. Tartozások és adók. 9.amelyek a gójok nemzeti vagyonával tápláltak minket nem foglalkozom többet.. csupán kulisszák voltak uralmunk számára. 17. 11. . 21. hogy a jövõre vonatkozólag megtakarításokat és a helyzet javulását helyezték kilátásba. A külföldi kölcsönökkel .. akik elolvasták beszámolóinkat és elõirányzatainkat. az udvari etikettbõl adódó kötelezettségekkel és különféle szórakozásokkal eltérítettünk az államügyekkel való foglalkozástól.

ezek azonban nem szüntetik meg. De amikor vége van a komédiának. Amikor bejelentik a konvertálást.akik semmit sem értenek a pénzügyekhez . micsoda bizalom nyilvánul meg az állam kölcsönkötvényei iránt. az állam azzal a ténnyel találja magát szemben.nem a kölcsönt. és ily módon gyakran lehetõvé tették kormányaik számára. mint azt a kockázatot. Az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra. hogy a különbözõ országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei és azok között. És ha ez a hitel is kimerült. Ezután következnek a konvertálások. hanem csak növelik a tõkeadósságot. és megindítják a kölcsönjegyeztetést saját váltóikra. s ebben rejlik az egész színpadi hatás: ide nézzenekmondják-. amellyel pénzük más irányú elhelyezése járna. mint amennyire szükség van (minek akkor jegyeztetni?). Hogy fizetni tudja a kamatokat. Megtehetne ilyet bárki is velünk? Ezért csak a belsõ kölcsönök részleteivel foglalkozom.mindig szívesebben vállalták az árfolyamveszteségeket és a kamatcsökkentést. jóval túljegyezték. azaz kamatozó értékpapírjaikra.mint mondják . hogy az egyik adósságot a másikkal fedezzék. hanem csak annak kamatait. hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. amelyre államaiknak még csak szükségük sem volt.Hasznot húztunk a tisztviselõk megvesztegethetõségébõl és az uralkodók hanyagságából. és több a pénz. A következõ napon mesterségesen felszöktetik a kölcsönkötvények árát. hogy mindenki töri magát a kölcsönjegyzésért. valamint a következõnek: . A gój kormányok szerencséjére alattvalóik . hogy belsõ kölcsönre van szükség. s azzal okolják meg az áremelést. Az államok bejelentik. újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia. ezzel egyidejûleg felajánlják. Ezek csökkentik ugyan a kamatfizetést. hogy azok többmilliós adósságtól szabaduljanak meg. Kérem önöket. ezenkívül pedig nem vihetõk keresztül a kölcsönjegyzõnk beleegyezése nélkül. szenteljenek különös figyelmet ennek a pontnak. tegyük fel.túlzsúfoltak. Manapság ezeket a trükköket külföldi kölcsönökkel kapcsolatban nem játszhatják meg a gójok. az árat száz és ezer között szabják meg. Ezek az adók tehát arra szolgálnak. Pár nappal késõbb az államkasszák . akik nem kívánják konvertálni kötvényeiket. mert tudják. a kormány saját csapdájába esne és kiderülne. új adókkal kell fedezni . Hogy a jegyzést mindenki gyõzze. sõt még ennél is többszörösen kaptuk vissza a gój kormányoknak kölcsönzött pénzünket. akik kormányozzák õket. háromszorosan. Ha mindenki visszautasítaná a konvertálást és követelné pénzét. hogy visszafizetik a pénzt mindazoknak. A kölcsönt. hogy fizetésképtelen. hogy mi minden kölcsönadott pénzt vissza fogunk követelni. és árengedményt tesznek azoknak. de magának az adósságnak fedezése nélkül. akik elsõnek jegyeznek. kétszeresen. nem tudja a felajánlott összegeket kifizetni.

8.) Az értékpapírtõzsdéket hatalmas állami hitelintézményekkel fogjuk helyettesíteni. 17. 15. Ily módon minden ipari vállalkozás tõlünk függõ helyzetbe fog kerülni. melyeknek az lesz a feladatuk. 23. 19.manapság minden belsõ államkölcsönt úgynevezett függõ adósságokkal konszolidálnak. 14. s a gójok értékpapírjaival kapcsolatban így is jártunk el: azzal kezdtük. hogy a kormány szándékainak megfelelõen rögzítsék az ipari értékpapírok árát. 22. Ha majd elfoglaljuk a világ trónját. 21. 10. 6. elpárolognak a külföldi államkölcsönök kamatainak törlesztése során és azonos összegre szóló járadéklevelek letétbe helyezésével helyettesítik õket. mint ahogy meg fogjuk szüntetni az összes értékpapírtõzsdét is. 12. (Az áremelés ürügyet szolgáltat az ár késõbbi csökkentésére. azután messze névértékük alá szorítottuk le az árukat. Elképzelhetik. 3. amelyeket takarékpénztárakba és takarékalapokba fizettek be. Ezek az adósságok olyan pénzekbõl állnak. 13. Ezek a hitelintézetek abban a helyzetben lesznek. hogy névértéken felül adtuk-vettük õket. hogy egyetlen napon 500 millió ipari értékpapírt dobjanak piacra vagy vásároljanak fel. 20. 24 22. 7. amelyek többé-kevésbé rövidlejáratúak.úgy el fogjuk söpörni. hogy nyomuk sem marad. Az évszázadok szörnyûségei. A hatalom és misztikusság imádásának glóriája. Ilyen járadéklevelekkel szokták a gójok pótolni államkincstáraik minden hiányát. Ha ezeket az alapokat sokáig valamely kormány rendelkezésére bocsátják. hogy értékpapírjaink áringadozásai csorbítsák hatalmunk tekintélyét. az árcsökkentés vagy áremelés minden lehetõsége nélkül. 9. 18. 2. JEGYZÕKÖNYV A jövõ titka. 1. mint a jövõ jólétének alapja. .mint amelyek nem egyeztethetõk össze érdekeinkkel . Értékpapírjaink árát törvényileg fogjuk megszabni a teljes névértéknek megfelelõen. 16. vagyis olyanokkal. 5. milyen óriási hatalomra fogunk így szert tenni. mert nem fogjuk megengedni. 4. mindezeket a pénzügyi és hasonló fogásokat . 11.

amit eddig kifejtettem önök elõtt. hogy ezen a szétszaggatott és megtépdesett földön helyreállítottuk az igazi jót és az egyén szabadságát. amilyenek a lelkiismereti szabadság. az egyenlõség és hasonlók. amelyekrõl azt mondják. s egyáltalában nem az ember énje körül forgó fantasztikus elképzelések az emberi méltóság ismérvei. végeredményben arra szolgált. Be fogjuk igazolni. s nem fog vezetõk és szónokok után futkosni. hogy uralmunkat Isten határozta el. hogy az igazi szabadság az egyén sérthetetlenségében áll. Továbbá. mert mindenható lesz. valamint a gójokkal fennálló kapcsolataink és a pénzgazdálkodás titkait.Mindazzal. hogy mindaz a szörnyûség. amelyek már a közeljövõben beletorkolnak nagy események áradatába. kinek mihez van és mihez nincs joga. hogy ez az egyén becsületesen és szigorúan betartja a közösségi élet összes törvényét. hogy romboló elveket hirdessen. hogy joga van saját magát és másokat összecsõdült tömegekhez intézett uszító beszédekkel felizgatni. valamint azt. hogy tudatában legyen annak. hogy . hogy szigorúan tiszteletben tartják az általunk hozott törvényeket. s ezzel lehetõvé fogjuk tenni. feltéve.hogy mindent rendbe hozzon. A mi uralmunk dicsõséges lesz. de mégis helyre fog állni. mint ahogy az ember méltóságát és erejét sem az a jog teszi. Igaz. gondosan igyekeztem megvilágítani a jövõben. hogy az ember méltósága megköveteli. feltéve természetesen. hogy a szabadság éppúgy nem áll a kicsapongásra és nem jogcím féktelen szabadosságra. a múltban és a jelenben végbemenõ történések titkát. kormányozni és irányítani fog. Ilyen gazdagsággal rendelkezve nem fog nehezünkre esni bebizonyítani. Egyúttal mindenki elõtt világossá fogjuk tenni. amelyet oly sok évszázadon keresztül el kellett követnünk. hogy az emberiség jótevõi vagyunk.az arany tárházainkból két napon belül bármely tetszés szerinti mennyiséget elõ tudunk teremteni. Ehhez van még némi hozzáfûznivalóm. hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem jelenti azt. hogy mindenki békében és nyugalomban örüljön az életnek a kellõ mértékletesség betartásával. A mi kezünkben van napjaink legnagyobb hatalma . . némi erõszakot is kell alkalmazni. Kétségkívül nem szükséges további bizonyíték után keresni arra. akik rekedtre ordítják magukat értelmetlen szólamokkal. hogy igazi jóléthez vezessen.

vele szemben senki sem meri megengedni magának. szerénységre kell nevelnünk õket. A kisiparosok nem ismerik a munkanélküliséget. amelyre káros hatással volt a fényûzés terén kifejtett versengés. 3.semmi egyebek. 21. 18. hogy akárcsak egy arasznyit is elvegyen tõle.nagy eszmék. 16.õszintén szólva . 7. nagymértékben a kormány ellen hangolják a tömegeket. 6. Ezért korlátozni fogjuk a luxuscikkek gyártását. mint utópiák. 22.. 10. bár nem mindig tudatosan. 23. Hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz. Erre azért is szükség van. 19. 13. . A mi számunkra azonban eljátszotta majd szerepét abban a .. Ezzel meg fogjuk javítani a közerkölcsöt is. hogy képletesen térdre ereszkedjenek elõtte. 11. JEGYZÕKÖNYV Luxuscikkek gyártásának korlátozása. Munkanélküliség. A mi államhatalmunk a rend koronája lesz. még Isten jogával sem. hogy szilárd legyen a kormány helyzete. Újra helyre fogjuk állítani a kisipart. 8. hogy aláaknázzuk a gyárosok magántõkéjét. Az Isten által kiválasztott. 2. és hódolatteljes tisztelettel adózzanak neki. Igazi hatalom nem egyezkedik semmiféle joggal. 12. A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában. ami azt fogja jelenteni. amikor pedig . 14. 20. mert a gyárosok gyakran. 1. 24 23. 4. Államhatalmunk nimbusza arra fogja késztetni a népeket. ezért elégedettek a fennálló renddel és következésképpen érdekük. 9. 17. 5. és ez magában foglalja az ember egész boldogságát. A munkanélküliség rendkívül veszélyes dolog a kormányok számára. 15. A részegeskedés betiltása. hogy engedelmeskedjenek nekünk.

20. Isten maga vezérelte az õ csillagát. 5. aki homlokán hordja az ember sorsrendelésének pecsétjét. amikor kezünkbe kerül a hatalom. JEGYZÕKÖNYV Dávid király gyökereinek megerõsítése (?). 18. még ha saját vérükbe is kell fojtania õket. 8. mint olyan bûncselekményt.ismételten hangsúlyozom . 22. amennyiben a szabadság és jog álarcában rablásokat és mindenféle erõszakoskodást követnek el. 2. amelyek tudatosan felveszik a harcot mindenféle fertõzés ellen. melyek még Isten hatalmát is tagadják. és állattá alacsonyítja az alkohol hatására. Akkor majd így szólhatunk a világ népeihez: "Adjatok hálát Istennek és ereszkedjetek térdre az elõtt. hogy védelmet és támogatást nyújthat nekik a szociális bajok ellen. s amelyekbõl mindenfelé kicsap az anarchia tüze. 11. hogy a legkisebb akadály se maradjon. 16. Ezért kötelessége lesz ezeket a társadalmakat megsemmisíteni. De abban a pillanatban eljátszották szerepüket. amikor õ elfoglalja királyságát. büntetni fogjuk. 24 24.pillanatban. 12. Ezek az erõk most diadalmaskodnak.. 3. amelyeket csak állati ösztönök vezetnek és nem az emberi ész. 6. Törvénnyel meg fogjuk tiltani a részegeskedést is. Az alattvalók . 15. 7. 23. A mostani uralkodók csak nagy nehezen tartják magukat az általunk lezüllesztett társadalmakban. amely fekélyekkel boríthatná el az állam testét.. hogy megtörje azokat az értelmetlen erõket. 21. mert érzik. A legfõbb uralkodónak. 4. aki valamennyi mostani uralkodó helyébe fog lépni.csak az erõs kéznek engedelmeskednek vakon. Ledöntötték a társadalmi rend minden formáját. 19. 17. Akkor majd el kell söpörni õket útjából. 1. . 13. mint õ szabadítson meg bennünket az összes elõbb említett erõszakoskodásoktól és bajoktól. annak. Ez az Isten által kiválasztott hivatott arra. hogy senki más. 9. aki teljesen független tõlük. hogy azután újra feltámaszthassa õket jól megszervezett csapatok formájában. hogy annak romjain felállítsák a zsidók királyának trónját. mindenekelõtt ezt a mindent elnyelõ tüzet kell majd eloltania. 14. Mit érnek angyali lelkû királlyal? Az erõ és hatalom megszemélyesítését kell látniuk benne. amely kivetkõzteti az embert emberi mivoltából. 10.

Be fogják vezetni õket a politika legmélyebb titkaiba és a kormány terveibe. azaz az emberiség tervszerû nevelését az általunk kívánt irányban. Most rátérek annak ismertetésére. a kormányzást csak azokra lehet bízni. hogy mindenki megtudja. hogy ezeken kívül senki se szerezhessen tudomást ezekrõl a titkokról. A király maga a sors.a már említett tervek gyakorlati alkalmazására. hogy milyen módszerekkel fogjuk mindenütt az egész világon megszilárdítani Dávid király dinasztiájának uralmát. a gazdaságpolitika és társadalomtudomány terén tett megfigyelésekre. hanem kiváló képességeik alapján. akiket beavattak az államvezetés mûvészetének titkaiba.sok évszázad tapasztalatainak összevetése révén . . egyszóval azoknak a törvényeknek szellemére. amelyek következtében képtelenek a kormányzásra. Dávid utódainak bizonyos tagjai elõ fogják készíteni a királyokat és örököseit hivatásukra. Ezeket nem örökösödési jog alapján fogják kiválasztani. Közvetlen trónörökösök kizárása. amely már bölcseink számára is lehetõvé tette a világ összes ügyeinek irányítását.A király betanítása. A király és három jótállója.. puhaságról vagy más tulajdonságokról tesznek tanúságot. Elsõsorban és mindenekelõtt ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni. Közvetlen trónörökösöket nemegyszer ki fognak zárni az uralkodásból. melyek az államhatalom vesztét okozzák. A zsidók királyának külsõ jellemének feddhetetlensége. de mindig gondoskodni fognak arról. ha elõkészületük ideje alatt könnyelmûségrõl.. amelyeket a természet maga állított fel megingathatatlanul az emberi kapcsolatok szabályozására. Ennek az eljárásnak az a célja. s amelyek már önmagukban is veszélyeztetik a királyi tekintélyt. Csakis ezeket a kiválasztottakat fogják megtanítani .

Ha a király akaratgyengeségben betegszik meg vagy más okból válik képtelenné a kormányzásra. akár kegyetlenség árán is. hogy a zsidók királya szenvedélyeinek rabja legyen. elengedhetetlenül szükséges. és ezért senki sem fogja merni keresztezni ismeretlen útjait. a törvény értelmében köteles lesz átadni a kormány gyeplõit más. Erre a terrorra szükségünk van mindaddig. hogy mindkét erõt külön-külön alávessük befolyásunknak. Nem szabad. Ez biztosítja a szükséges kapcsolatot a két erõ között. Hogy a nép ismerje és szeresse királyát. tudja majd. akikben feltétlenül megvan a tehetség arra. A király személyében. Senki sem fogja tudni. még azok sem. Csupán a király és az a három. Legfõbb urunknak példátlanul feddhetetlennek kell lennie. ". amennyiben az emberi tevékenység legrosszabb és legállatibb területére vonja el a gondolatokat. még inkább pedig jövõbeli szándékait senki sem fogja ismerni. amelyet meg kell valósítania. hogy nyilvános helyeken mutatkozzék és beszéljen népével. az egész világ legfõbb urának minden személyes kedvtelést fel kell áldoznia népéért. milyen célokat követ a király a maga rendelkezéseivel. amíg el nem következik az ideje annak. Különösen áll ez az érzékiségre: jellemének olyannak kell lennie. akiket legközelebbi tanácsadóinak neveznek. melyet most terrorral elválasztunk egymástól. hogy szilárd kézben tartsák a kormányrudat. hogy állati ösztönök semmiképp se kerekedjenek felül értelmén. . Ezért nem fogja elfoglalni a trónt. Az érzékiség minden másnál jobban lerontja a szellemi képességeket és zavarja a tisztánlátást. Az emberiség Dávid szent ivadékaiból származó támaszának. Magától értetõdõ. aki jótállt érte. mielõtt a fent említett bölcsek meg nem vizsgálták szellemi képességeit. A király pillanatnyi terveit. erre alkalmas kezeknek. hogy a király észbeli képességeinek meg kell felelniük annak a kormányzási tervnek. hogy mi fog történni.Bölcseink kizárólag azoknak fogják átadni a kormányzás gyeplõit. mindenki megtestesítését fogja látni a sorsnak a maga kiismerhetetlen útjaival. aki hajthatatlan akarattal ura saját magának és az emberiségnek.

hogy lássanak. Arra az Oroszországra. hogy Cion bölcseinek jegyzõkönyvei a birtokomba került. A nemzeti szabadságnak hamarosan vége. hallja meg. hogy felhívjam rá az emberek figyelmét . És csak most jutottam el arra a pontra. akiket "szuperkormány"-uk javára befogtak. " Akinek van füle. akiknek még van fülük.ipar. hogy elvesztett minden elképzelést a körülötte zajló dolgokkal kapcsolatban. Napjainkban a világ összes kormánya tudatosan vagy tudattalanul alárendeli magát Cion szuperkormányának. Ezek után nem lehet kétséges. amelyeket sohasem lesznek képesek visszafizetni.mert ott igazi szabadság nem létezhet. amely hamarosan az apatikus Oroszországra fog törni.mint Sátán . Kölcsöneivel rabigába hajtott minden nemzetet. milyen sok erõfeszítést tettem azért. sem bármilyen más eszközt ahhoz. Minden ország olyan nagy összegekkel van eladósodva a zsidóknak. Az oktatás teljesen materialista irányvonalával a zsidók láncra verték a nemzsidókat. hogy feltártam a vihar okait. mert az összes kötvény és értékpapír ennek kezében van. hogy Izrael királyának gyõzelmes uralkodása degenerált világunk fölé emelkedik ." Közel négy éve.hatalmával és terrorjával. amely szerencsétlenségére úgy néz ki.és hogy figyelmeztessem a hatalmon lévõket azáltal. ahol Cion az arany hatalmát használva uralkodik a tömegeken és a társadalom legtiszteletreméltóbb és felvilágosult rétegén. hogy félek. Az összes ügy .UTÓSZÓ Nyil utószavának befejezõ szakasza (Az 1905-ös kiadáshoz) Montefiore vallomása szerint Cion nem sajnál sem pénzt.hiába . hogy készenlétben legyenek azok. Csak Isten tudja. hogy céljait elérje. túl késõn sikerült kiadni a könyvemet abban a reményben. . hogy halljanak és szemük. kereskedelem és diplomácia Cion kezében van. tehát a személyes szabadság is végéhez közeledik .

de bebizonyította a szabadkõmûves összeesküvés valódiságát is. amely egyesítené a lelkipásztorokat és a kereszténység összes képviselõjét. hogy bebizonyítsuk "Cion bölcsei"-nek befolyását a történelembõl. Csak Krisztus világossága és Egyetemes Szentegyháza képes Sátán mélységére hatolni és feltárni gonoszságának mértékét. Világi viták és hitszakadások mind feledésbe merülnének a küszöbön álló Antikrisztus eljövetele elleni felkészülés szükségében. járványok.az Antikrisztus hamarosan egyetemes birodalmának trónjára emelkedik. Mi most bebizonyítottuk. amelyek alapján állítólag "kétséget kizáróan bebizonyosodott". -Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat. amelyet azzal gyakoroltak a világra. ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának. a "gonoszság titkai"ba. könyvének utószavából: Íme a Jegyzõkönyvek lényege. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak. Jó lenne. ami tegnap még lehetetlen volt. A zsidó szabadkõmûvesek azért nem találtak bíróságot. éhínségek. földrengések . hogy beteljesedjen. így valósítva meg a messianisztikus kort:' Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következõképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre. A Szabadkõmûvesnek lenni "a zsidó lét egyik formája" címû fejezet végén Vadnai Gábor zsidó szabadkõmûves. hogy a gyorsan múló napok a Kiválasztott Nép ügyeit szolgálják. amelyik kimondta volna. hogy a Jegyzõkönyvek lényeges állításai hitelesek. (220-221. hogy elõre megmondták az emberiség biztos közeljövõjét. A világ eseményei szörnyû sebességgel felgyorsultak: viták. Helyhiány miatt nem mehetünk bele a világtörténelem részleteibe. oldal).minden. pletykák. mára már beteljesedett valóság lett. Az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom címû történelmi tanulmányom ennek a tényállításnak a hiteles voltát bebizonyította. ütött az óra. vagy a világ tragédiájának utolsó felvonása elõtt felhúzták a függönyt. a következõket állítja: "A világ azért jött létre. . Azt lehetne gondolni.A Cion vérébõl született király . akinek az apja a svájci Laussane városában volt rabbi. hogy azt a zsidók uralják. Szívembõl érzem. háborúk. mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. hogy sürgõsen összehívjuk a Nyolcadik Ökumenikus Zsinatot. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gõg biztosít termõtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. Részletek Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom c. hogy a Jegyzõkönyvek hamisak.

meg is hozták Adolf Hitler személyében. melyben aggodalmatoknak és szerencsétlenségeteknek adtok hangot. mint egy nap a közönséges halandók életében. érlelve igyekszik megvalósítani. A válasz a következõ volt: "Szeretett barátaim Mózesben. Izrael Államban pedig atombombákat gyártanak a muzulmán országok sakkban tartására. Napóleon császár ellen szerkesztett gúnyirat kiadásában. melyet . Chemor. nehogy a jogos népharag ellenük forduljon. majd pedig a messianisztikus kor eljövetelének és fennmaradásának biztosítására.Az. Ha nincs antiszemitizmus. A Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. A szabadkõmûvesség a világ meghódítására szõtt terveit hosszú távon. Ezzel zsarolják a demokratikusnak mondott országok vezetõit. Megkaptuk a levelet. Ekként mégis sikerült a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozatalával a kitûzött célt megvalósítani . Á "bölcsek" a Jegyzõkönyvek nyilvánosságra hozásával pogromokat idéztek elõ Oroszországban. mint egy világgá kürtölt apróhirdetés. hogy a zsidó szabadkõmûvesség számára az antiszemitizmus jelenléte létfontosságú. A Nietzschei Birodalom Titkai (Les Secrets de l'Empire Nietzschéen) címû francia nyelvû terjedelmes könyvemben számos jelenkori esemény felidézésével bizonyítom.akkor a már a nagyközönség által teljesen elfelejtett-a III. Harmincöt év az "Istenség munkatársai" számára annyi. amikor a spanyol törvény kiutasítással fenyegette a zsidókat. Ezt a Jegyzõkönyvek. (223-225. Az így szerzett pénzbõl a zsidó szabadkõmûvesek meghíznak. amelyek jelentõs zsidó tömegek Palesztinába történõ kivándorlását eredményezték. amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak. Spanyolország fõrabbija tanácsért fordult a Konstantinápolyban székelõ Nagy Szanhedrinhez. elkészítették a védelmükre . oldal) További jegyzõkönyvek ismertetése 1492-ben.és egyben magukat rágalmazás áldozataiként feltüntetni. Saját neveiket nem közölték. hogy a Jegyzõkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták. A Jegyzõkönyveket nyilvánosságra hozó "bölcsek" között voltak olyanok. A "bölcsek" ugyanakkor egy ügynököt kerestek céljuk megvalósításának elõmozdítására.a köznép gyûlöletét a kis zsidók ellen felszítani . azokat fokozatosan fejlesztve. akik már közrejátszottak a III. akkor szítanak a legaljasabb módszerekkel. A célja elérésének érdekében minden eszközt felhasznál. nem bizonyítja azok hamis voltát. Mielõtt a Jegyzõkönyvek szövegét nyilvánosságra hozták volna. Napóleon elleni gúnyirat kiadását.

. most közel került a megvalósuláshoz. 4. mert majd tapasztalatból meg fogjátok látni. hogy vegyétek fel a kereszténységet: tegyétek azt. A világ uralmának küszöbén állunk. február 5-i száma egy érdekes. 2. hogy megkísérlik elvenni az életeteket: fiaitokból legyenek orvosok és patikusok. mint ti magatoknak. 1919. hogy Spanyolország királya arra kötelez benneteket.Az Izraelita Nemzetközi Liga fiókjainak képviselõi számára. hogy elpusztíthassák a templomaikat. hogy elpusztítják a zsinagógáitokat: fiaitokból legyenek kanonokok és lelkészek azért. Nem sokkal korábban gyengék és tehetetlenek voltuk. A nagy satrapák és rabbik tanácsa a következõ: 1. A sok más aggodalmat illetõleg: intézzétek úgy. Azt illetõleg. Azt illetõleg. hogy mindig keveredjenek bele államügyekbe. és bosszút állhattok rajtuk. amelyeket adunk. amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: Az okiratot egy Zunder nevû halott zsidó zsebében találták. (Aláírás) A konstantinápolyi zsidók hercege " **** A Berlinben megjelenõ Prizyv nevû orosz újság 1920.elszenvedtek. héber nyelvû dokumentumot közölt. hogy megfosszanak benneteket a tulajdonotoktól: fiaitokból legyenek kereskedõk. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. hogy fiaitokból legyenek szószólók és ügyvédek. Azt illetõleg. Azt illetõleg. Teljes egészében a következõket tartalmazta: TITKOS. . Ne térjetek el ezektõl az utasításoktól. hogy a keresztényeket rabigába hajthassák. Izrael Fiai! Közeledik végsõ gyõzelmünk órája. hogy õk foszthassák ki apránként a keresztényeket. és ügyeljetek arra. mert nem tehettek másként. hogy bármennyire is megalázottak vagytok. Bennünk is ugyanolyan fájdalmat kelt hallani róla. valóságos hatalomra fogtok jutni. hogy õk vehessék el a keresztények életét. Amirõl korábban csak álmodhattunk. 3. hogy parancs van rá. Ezáltal uralhatjátok a világot. aki a 1 1. 5. decemberi dátummal ellátott.

de legyetek óvatosak. Véget kell vetnünk az orosz nép legjobb és vezetõ elemeinek. Biztosra lehet mondani. hogy miután átmasíroztunk lerombolt és legyengült oltárokon és trónokon. mert csak mi magunk védhetjük meg magunkat! Ne feledjétek. A szent törõdés védelmünkért nem enged sem sajnálatot. a mi embereink kezében van. Apfelbaum (Zinovjev). amely egy nap ellenünk fordulhat. Mindezeket majdnem teljes egészében véghezvittük. hogy megfosztottuk õket tulajdonuktól és aranyuktól. amelyet szellemi felsõbbrendûségünkkel értünk el. a hagyományokat és a keresztény nemzetek trónjait. a házbizottság. Izrael Fiai! Közel van gyõzelmünk. de ne feledjétek .egy pillanatra sem -. hogy mi nem bízhatunk a Vörös Hadseregben. A hatalom a kezünkben van. a jövõben egy új nemzedékkel ellenünk fordulhat.ne helyezzetek bizalmat áruló. A városokban a népbiztosság és az élelmiszerbizottság. stb. hogy a legyõzött Oroszország ne találhasson vezetõket! Ezáltal minden lehetõség megszûnik számukra. Izrael igaz fiai. Háborúk és osztályharcok elpusztítanak minden kincset és kultúrát. Szilárdan vonjátok össze soraitokat! Tudassátok népünk nemzeti . súlyos helyzetét. Felvásárolunk kormánykölcsönöket és aranyat. Izrael Fiai! A régóta vágyott gyõzelmünk órája Oroszország fölött már közel van. Oroszországban a hatalmunk korlátlan. Az idegen vallás és doktrínák tekintélyét nagyon sikeres propagandával könyörtelen kritikának és gúnyolódásnak tettük ki. sem könyörületet. elõvigyázatosak. Végre megpillanthatjuk az orosz nép keserû. Oroszország haláltusáját vívja lábunk alatt. és láthatjuk õket könnyek között! Ezt a népet tehetetlen rabszolgákká alacsonyítottuk azáltal. Mindent megtettünk. mert a fõ ellenségünk az elnyomott Oroszország. Mindamellett azonban óvatosaknak kell lennünk. sötét hatalmakba! Bronstein (Trockij). és végül térdre kényszerítsük õket. a civilizációt. de ugyanakkor nagyon óvatosaknak kell lennünk. A munkások és parasztok között gyûlöletet és vitákat kell szítanunk. Rosenfeld (Kamenyev). Oroszország feletti gyõzelmünk. hogy óvatosaknak kell lennünk.mindegyikük mint sok ezernyi más. Legyetek óvatosak és legyetek csendben! Nem kegyelmezhettek ellenségünknek. hogy ellenálljanak hatalmunknak. Steinberg . hogy a gyõzelem megrészegítsen benneteket. De ne hagyjátok. hogy az orosz népet a zsidó hatalom rabigájába hajtsuk. Oroszországot legyõztük és tönkretettük. ezáltal irányító hatalmunk van a világ tõzsdéi fölött.most pedig a világ katasztrófájának köszönhetõen büszkén emelhetjük fel fejünket. amelyet a keresztények teremtettek. Legyetek óvatosak. Megingattuk a kultúrát. mert a politikai és gazdasági hatalmunk és befolyásunk a tömegekre gyorsan fejlõdik. ugyanazon a kijelölt úton kell tovább haladnunk. De legyetek óvatosak.

melyeket a történelem hagyott ránk! Védelmezzen és vezessen szellemünk és tehetségünk! Aláírás: az Izraelita Nemzetközi Liga Szentpétervári Fiókjának Központi Bizottsága. (Szigorúan titkos) K. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közremûködése mellett.politikáját! Harcoljatok az örök eszmékért! Tartsátok az õsi törvények szentségét. akit Lengyelország Sztálinjának neveztek.aki mellesleg az MGB és a háború elõtti NKVD (Belügyi Népbiztosság) lengyel ügynöke is volt. mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a "bennszülöttekre" vonatkozó használati utasítás között. hogy itt is közreadjuk. Államférfi és kommunista pártvezér. Az alábbiakban közölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. AA/CC 113 Utasítás NK/003/47 2. 2.* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találták meg. az MGB (Állambiztonsági Minisztérium) titkos. . 1. a találkozók kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. Bierut 1918-ban lépett be a kommunista pártba. Az eredeti orosz nyelvû változatot Boleslaw Bierut. A Nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. és . Moszkva. Bierut Boleslaw (Rury Jezuickie) 1892-ben született Lublin mellett. 6. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi. Kötelességünknek éreztük azonban. 1947. miután fõszerepet játszott a második világháború utáni hatalomátvételben. **** A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elõdje. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak. mert mind témája. mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzõkönyvekéhez.

amikor Hruscsov elõterjesztette a híres "sztálini idõszak bûncselekményei"-t. Bierut. 3. 1920. Egyesíteni kell az összes ifjúsági szervezetet.életét a kommunista eszmék hirdetésének szentelte. Csehszlovákiában és Ausztriában hirdette a kommunizmust. a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel. Kongresszusa idején. 6. a Szovjet Kommunista Párt 20. aki 1945-tõl köztársasági elnök volt. Ennek az ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenzék jelenlétét. akik Lengyelország Kommunista Pártjával. Még a végsõ egyesítés elõtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetõit. és 1938-ban. amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. és 1948ban újjáalakította a pártot Lengyel Egyesült Munkáspárt néven. katonaság közötti kapcsolatteremtés. hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság. 1952ben feladta elnöki posztját és miniszterelnök lett. akik a Kosciluszko-hadseregbe (a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg) való belépésük elõtt országunk (a Szovjetunió) területén tartózkodtak. 4. . 1956-ban halt meg Moszkvában. Lengyelországban. az Interbrigadistákkal. Fõként annak kell nagy figyelmet szentelni. Ügyelni kell arra. Bulgáriában. között többször letartóztatták. közremûködött Wladyslaw Gomulka. végén visszatért Lengyelországba. 2. és hozzáláttak a lengyel élet elszovjetesítéséhez. ügyelve arra. A háború nagy részét ott élte át. és járási vezetõktõl felfelé a vezetõ helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. 5. és 1930. a parasztzászlóaljakkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban. És elérni teljes megsemmisítésüket. a Hazai Hadsereggel. hogy tiszti kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák. a Lengyel Munkáspárt fõtitkára elmozdításában. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását. akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak. a szabadulása után a Szovjetunióba ment. szintén megengedhetetlen egyszerû sorkatonák bennszülött nõkkel való érintkezése. a Lengyel Szocialista Párttal. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történõ egyesítését. 1943. hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt. hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson. Sztálin és a Vörös Hadsereg segítségével Bierut és elvtársai 1947-re megszabadultak az ellenzéktõl. Megengedhetetlen. de 1954-ben lemondott. Moszkva hû követõje.

hanem csak arról. Ez elsõsorban az egészségügyet. nem engedni õket magasabb posztra. hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségérõl. esetleg minimális haszonnal járhasson. valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttmûködõ egyéneket kell beépíteni. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül) 1 1. telket szereznek. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkezõ és népszerûségre esélyes egyéneknek. a közmûvelõdési szférát. Elintézni. Emellett meg kell említeni. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni. akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az elõttük álló teljes idõszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. Különleges figyelmet kell szentelni annak. 10. hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. és ha egy ilyen gyûlést mindenképpen össze kell hívni. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. csakis olyanokat. hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatalokra. hogy az állami alkalmazottak (a biztonsági szerveket és a bányaipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. valamint a vezetõ beosztásban dolgozókat érinti. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik. hogy azon személyek. ne arról kapjanak papírt. Minden kormányszervbe. hogy tulajdonosok. el kell távolítani azokat az embereket. . Ha mindez nem vezetne eredményre. meg kell szervezni. a hiányzó mennyiséget behozatallal kell pótolni. a bíróságokat.7. 13. Úgyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. parcellát. 12. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyûléseket. hogy a mezõgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszerellátását. Az ilyen embereket be kell szervezni. akik földet. akiket különleges szolgálatunk szemel ki. Minden elkövetkezendõ kongresszusra új küldötteket kell válogatni. Ha nincs más megoldás. hogy azt kiutalták. 9. csökkenteni kell a termelõeszközök kiosztását. Megszervezni és figyelni arra. hogy ez az árucsere-forgalom keretén belül történik. 8. amennyiben ellenállást tanúsítanak. és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáit. Ügyelni kell arra is.

gazdasági vagy szervezeti jellegûek. és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására. hogy a határozatok és rendeletek. 15. Mindent megtenni annak érdekében. állami és gazdasági funkciókat viselnek. akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. 18. 17. 22. melyek a bányaiparban hasznosíthatók. melyek túlérnek tevékenységük határain. megfelelõen pontatlanok legyenek. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot. a jelentés pedig a központba küldendõ.) 16. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak. Mindent elkövetni annak érdekében. Azon bennszülöttek tevékenységéhez. hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak. ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. kulturális és szórakoztató programok. hivatal és intézmény foglalkozzon. hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják õket. A bennszülött tiszti káderekre csak ott bízható felelõs pozíció.14. valamint azokat. és lehetetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe. Meg kell szervezni. 21. 19. a nyugdíj. úgymint a vállalati üdültetések szervezése. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni. 20. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lõszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenõrizni kell. a hiánycikkek elosztásának megszervezése. olyan feltételeket kell kialakítani. 23. (Kivételt képeznek a bányaipart érintõ ügyek. a politikai vezetés határozatainak és nézeteinek az igazolása. aki párt-. de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni. hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió. mielõtt a többiekkel nem konzultált. kirándulások szervezése. melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. de egyikük sem hozhat határozatot. valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket.és kölcsönkérelmek elbírálása. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni. Nem . legyenek azok jogi.

valósíthatók meg azok a találmányok. észrevételeket és azok szerzõit. 24. ivóvíztartalékként szolgálhatnak. Ezen termékek árai magasabbak legyenek. 27. melyek idõszerû termelési témákkal foglalkoznak. . 26. Figyelni kell arra. feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többlethelyiségek. Ha egy találmány már ismertté vált. hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva. A találmány értékérõl és leírásáról szóló dokumentumok közlése megengedhetetlen. amelyek meggátolják a jó minõségû áruk elõállítását. valamint olyan beszélgetéseket. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését. 28. de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez. Az üzemekben kezdeményezni kell a különbözõ problémafelvetõ és szakmai értekezletek összehívását. A magántulajdonban lévõ termelõvállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagokat és berendezéseket kaphassanak. ezzel párhuzamban pedig nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék vagy akadályoznák a határozatok teljesítését.) 25. 29. 31. meg kell szervezni annak külföldre való eladását. amelyek a termelés növelését. nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni. 30. melyek nincsenek rákötve a fõ vízhálózati rendszerre. Számú utasításban szereplõ szállítmányokat. nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek olyan vízvezetékrendszerek. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell elõidézni. A régi. melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetûek. mint az állami vállalatok hasonló termékei. Népszerûsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket. melyekben hosszabb idõre háziállatokat lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszertartalékot felhalmozni. (Kivéve az NK 552-46.

a vallásoktatás tartalmát. de még a temetési szertartásokat is.illetve szakiskolákból. 36. amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget. valamint a megfelelõ instrukciókkal megjelölt vállalatokban. az általános filozófia. 35. hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát. s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik. A kulturálisnevelõmunkát úgy irányítani. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni. levéltárakat. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenõrzését.és fõiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat. akik köztekintélynek és népszerûségnek örvendenek. 38. hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. 37. temetõink megrongálása. nemzetünk és kultúránk befeketítését. különösen a német) megszállókkal szemben. 34. Megengedhetõ az adminisztratív szervek bírálata. azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. a prédikációkat. és a középiskolákban beszüntetni a latin és az ógörög nyelv. A szakiskolákban be kell vezetni a szûk specializációkat. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiparban. korlátozni a forrásmunkák kiadását. Figyelni és ellenõrizni az egyházi nyomdákat. de semmiképpen sem engedhetõ meg számbeli megfogyatkozásuk és normális mûködésük sem. Az alap. Elõ kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történõ maximális terebélyesedését. hirdetõ. 33. amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve. A helyi kiadványokban nem engedhetõ meg azon bennszülöttekrõl szóló mûvek megjelenése. Ezt a következõképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése.32. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. és a velük kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. Meggátolni a belföldi piac ellátását. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket. a logika és a genetika oktatását. . de különösen a közép. Inspirálni kell olyan állami mûvészeti és sportrendezvények megrendezését. az énekeket. Ha létrejön egy olyanjellegû szervezet. és kihasználni a velük szemben létezõ gyûlöletet. akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek.

hogy a politikai ellenzék képviselõit lecsukják. csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni. tanúk. 44. állítsák bíróság elé. akiknek nem érdekük szakértelmük növelése. A munkahelyeken gondoskodni kell a különbözõ funkciókban dolgozó emberek leváltásáról. Az úgynevezett véletlen események során. más hasonló vagy magasabb szintû pozíciókba helyezni õket. akiket népellenes. valamint a hibás ítélet okozói (bírák. Odafigyelni arra.39. 42. szocializmusellenes és az iparosítást ellenzõ tevékenységgel vádolnak. 43. hogy az eset bírói mûhibának minõsül. likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni õket. utak és az összekötõhálózat kiépítésérõl és felújításáról. Gondoskodni a hidak. 41. Azokat a párt által kinevezett vezetõket. 45. nem lesz perújrafelvétel. Drasztikus esetekben vissza kell hívni õket funkciójukból. 40. . akik tevékenységükkel károkat okoztak vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elõ. és a legkisebb szakértelemmel rendelkezõ iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni õket. Végsõ esetben vezetõ állásba kell tenni õket. akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve. és a késõbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük. Meg kell szervezni. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. iskolaügyben dolgozókról van szó). hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhetõ legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erõk összpontosításának helye. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti. mielõtt még betörnének a köztudatba. Megdolgozni azokat az ellenzékieket. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezetõ pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsõsorban a hadügyben. minisztériumokban. fõbb hivatalokban. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen. hogy a fõiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekbõl származók kerüljenek be elsõsorban. csupán a diploma megszerzése.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->