P. 1
hidrokultura

hidrokultura

|Views: 1,332|Likes:
Published by Zsombor Jeles

More info:

Published by: Zsombor Jeles on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (4)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (5)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (6)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (7) Zsákos termesztés
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (8)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (9)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (10)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (11)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (12)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (13)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (14)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (17)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (19)

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő.

A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben topogunk és nehezen tudjuk elfogadni az újításokat. Ha valamit nem ismerünk, elıjön a félelem és a kételkedés. Ezt a félelmet igyekszik eloszlatni a sorozat, melynek során fokozatosan megismerkedhetünk és alkalmazhatjuk is ezt a számunkra még újnak tekinthetı eljárást. A különbözı módszerek részletes ismertetésére is sor kerül és a vállalkozó gazdák, vagy hobbi kertészek a leírások alapján elkezdhetik építeni saját vizes telepüket kicsiben és nagyban. A témával kapcsolatban kérdezni is lehet és igyekezni fogunk megfelelı választ adni a kérdésekre. Kezdjük el utazásunkat az ismeretlen feltárásával. Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? A vizes, vagy földnélküli termesztési módszert hívjuk hidrokultúrás termesztésnek. Elszakadva a földtıl és annak különbözı negatív tulajdonságaitól rövidebb idı alatt gyorsabban, jobb minıséggel többet és gazdaságosabban termelhetünk. Kérdezhetik a szkeptikusok, hogy is lehetséges ez? A magyarázat lehet hosszú és részletes, de maradjunk az egyszerőségnél. Nézzük meg az ábrán a két növény közti különbséget. A földben termesztett növény energiájának egy részét gyökérzete fejlesztésére fordítja, hogy minél több tápanyaghoz jusson a földbıl. A hidrokultúrával termesztett növény gyökérzete számára biztosítjuk a megfelelı minıségő és mennyiségő tápanyagot, ezért energiáját a növény vegetatív növekedésére tudja felhasználni. Röviden, földben nagyobb gyökérzet kisebb növényt, hidrokultúrával kisebb gyökér nagyobb növényt eredményez. A föld tulajdonságaival megváltoztatja a tápoldatunk paramétereit, a savassági fokát és a sótartalmat is. Ezzel szemben a hidrokultúránál a tápoldat változatlan marad, ideális a növény gyökérzete számára. Elkerülhetjük a különbözı földbıl származó különbözı gyökérbetegségeket is. Hátrányként sokan a magas beruházási költségeket emlegetik. Ez is csak rémhír, mert majd sorozatunkban az egyszerő és környezetünkben is kivitelezhetı megoldásokat fogjuk elınyben részesíteni. A hidrokultúrával termesztett növény íztelen és kevesebb a tápértéke, mondják a kételkedık. Ez sem helytálló, mert ugyanazokat a mőtrágya elemeket használjuk fel, mint a földi termesztésben. Amerikai kutatók mérései alapján pl. paradicsomban sokkal több vitamint és ásványi anyagokat mutattak ki a vizes termesztés elınyére. Az nem vitás, hogy az agyonhormonozott és érésre erıltetett végtermék íztelen és vitaminszegény lesz, de ezt az árulást elkövethetjük földi termesztésben
1

is. Az ideális környezetben és ellenırzött feltételek mellett nevelt növényre ez nem vonatkozik. A további elınyök hosszú sorát lehetne felsorolni, de nem célunk a szkeptikusok meggyızése. Nézzük meg a táblázatot, melyben néhány növény hozama van összehasonlítva a földi és a vizes termesztésben. Láthatjuk, hogy pl. paradicsomból 20-szor nagyobb hozamot érhetünk el, uborkából 4-szer, borsóból 9-szer és burgonyából is több mint 8-szoros termésnövekedésünk lehet. A táblázatból azt is kiolvashatjuk, hogy a vizes eljárást a szabadföldi termesztésben is alkalmazhatjuk. A fóliasátor nem feltétele ennek a termesztési technológiának. Milyen növényt termeszthetünk vizes eljárással? Hosszú lenne a felsorolás, melybıl kiemeljük a vidékünkön leginkább termesztett növényeket. Zöldségfélék::paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, sárgadinnye, bab, saláta, spenót, brokkoli stb. Virágok:: gerbera, szegfő, rózsa, inkaliliom, kála stb. Gumós és gyökeres zöldségfélék:: retek, zöldhagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem stb. Gyümölcsfélék : földieper, málna, szeder stb. Említésre méltó még a zöldtakarmány termesztése hidrokultúrával, melyet világszerte sikeresen alkalmaznak a gazdaságos állattenyésztés érdekében. Ez sajnos vidékünkön még a maga egyszerősége ellenére sem tud alkalmazást nyerni. Fontossága miatt, ezt is részletezni fogjuk. Bármelyik gazda saját zöldtakarmány termelést indíthat el, egyszerő eszközökkel, melynek segítségével egy kg. gabonából kb. 6-7 kg zöldtakarmány nyerhetı 7-10 nap alatt. Az állattenyésztés kifizetıdı lehet Lépjünk tovább áttekintve röviden a múlt, jelen és jövı helyzetképét. A hidrokultúrás termesztés elıhírnökei a Babiloni függıkertek lehetnek, vagy a Mexikói Aztékok és a Kínai úszókertek. Egyiptomi írások szerint már i.sz.e.-tt 600 évvel termesztettek növényeket vízben. Igazi fejlıdés talán az 1930-as évektıl kezdıdött, amikor kutatók kísérletekkel bizonyították, hogy a növények vízben oldott sók segítségével és föld nélkül is tudnak növekedni. A jelenben, mondhatjuk, hogy egy gyorsan és széles körben fejlıdı eljárásról van szó, melyben élenjárók Európában a hollandok, majd ıket követik a kanadai és amerikai termelık. Nagy területeken termesztenek még az ausztrálok és az újzélandiak is, de az izraeli termelık is az élvonalban vannak. A jövı szempontjából a hidrokultúrás termesztési terület további drasztikus növekedését jósolják a szakértık és a különbözı eljárások tökéletesítése is várható. Ne maradjunk le mi sem, vágjunk bele a különbözı termesztési módszerek ismertetésébe és látni fogjuk, nincs titok, ha megértettük, a dolgok egyszerővé válnak. Hidrokultúrás
2

termesztésrıl beszélve önkéntelenül is kizárólag a kızetgyapotos termesztési módszer jut az eszünkbe. A táblázatból láthatjuk a csoportosítást és a különbözı eljárásokat, van belılük bıven. A felsorolás még így sem teljes, csupán ízelítı a lehetıségek közül. Melyiket válasszuk és kivitelezhetjük egyszerő eszközökkel,mik az elınyök, hátrányok az egyes eljárásoknál, ezt is részletezni fogjuk sorozatunkban. A felsorolásnál elsı szempont volt a közeg. Ez lehet tiszta tápoldat, szerves, vagy szervetlen anyag,de lehet teljesen közegnélküli is. Ez az aeroponía, melyet magas hatékonysága jellemez. A továbbiakban a különbözı eljárások részletezése következik,kiemelve az elınyöket és a hátrányokat is. .

Összehasonlitó táblázat a földben és a föld nélküli termesztés között Termés Szója Bab Borsó Búza Rizs Burgonya Káposzta 71,500 99,000 1.38 Fejes saláta 49,500 Paradicsom Uborka 38,500 154,000 4.00

Földben/kg 3,300 12,500 2,500 3,300 5,500 20,000 Föld 8,525 52,500 22,500 22,550 27,500 175,000 nélkül/kg Szorzószám 2.58 4.20 9.00 6.83 5.00 8.75

7,50025000 150,000115,500 700 000 2.33 20-25

A táblázat H.M.Resh "Hydroponic Food Production" c. könyvébıl Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (2) Az irodalomban különbözı néven találkozhatunk ezzel a technológiával , ezért egy kis fogalomtisztázás következik. Görög nyelvbıl ered a kifejezés, mert „hydro” vizet jelent a „ponos” pedig munkát. Ebbıl következik, hogy a vizet fogjuk munkára , vízzel termesztünk, ez lenne az értelmezése. Az angol irodalomban ebbıl formálódott a „hydroponic” elnevezés. A magyar nyelvben használatos még a hidropónia, víz-kultúra és a használt közegtıl függıen lehet agyagkavicsos-, perliteskızetgyapotos- stb. kultúra, vagy eljárás. A szerb irodalom a „hidroponija” és a „vodena kultura” kifejezést használja legtöbbször. Térjünk át a fogalmakról a különbözı eljárások részletezésére. Az elızı számban megjelent táblázatból láthatjuk, hogy a felosztás az alkalmazott közegek alapján történt. Az elméleten kívül a nálunk is megvalósítható módszerek részletesebben lesznek tárgyalva. Ezen kívül az elınyök és

3

melybıl a növény gyökerei szabadon felszívhatják a tápoldatot. Méretét tekintve néhány fontos tényezıt figyelemben kell venni. uborkát és paprikát is termesztenek ezzel a 4 . melynek az átfolyási kapacitása 400-600 liter óránként. földieper termesztésére is. Ezen kívül felhasználhatjuk saláta. hogy naponta legalább kétszer meg tudja forgatni a medencében levı tápoldatot. leveles zöldségek. Japán termelık paradicsomot. ha a medence egyik végérıl egy kis kapacitású szivattyú segítségével a másik végébe adagoljuk a tápoldatot. A szivattyú kapacitása olyan legyen. Az áramoltatás legjobb módszere. Ez a tábla úszik a tápoldaton. Elınye az egyszerőség és hatékonyság. Egyedüli apró kis hátránya. Ha megtanuljuk és. mint az állandó öntözés a földi termesztésben. nem igényel zárt teret. vagy röviden „DFT”-vel írják. Ez vonatkozik az összes többi hidropóniás termesztésre is. odafigyelünk. hogy nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel. Egységnyi területen többet termelhetünk. A levegı hozzáadása is az akváriumokban használt membrános adagolóval és egy levegı porlasztóból áll. spenót. Az egyik változat szerint készíteni kell egy 5 – 30 cm. mélységő medencét. abban mőanyag fóliát fektetünk és kész a medence. nemcsak az itt említettek. A vizes eljárásoknak nagyon sok változata ismeretes és a találékonyságunkat felhasználva más megoldás is sikeres lehet. Elsıként a vizes közegeket alkalmazó technológiákról lesz szó. vagy asztalon egyaránt. ez nem lesz többé hátrány. A palánták egy kis mőanyag csészében helyezkednek el. Mély-vizes eljárás Az angol irodalomban „Deep Flow Technique”. Vidékünkön a dohány palánta szerepel az elsı helyen. Erre a célra több esetben megfelel egy akvárium-szivattyú. Elkészíthetı a földön. Nagyobb rendszereknél a tápoldat oxigén tartalmának az állandó mőszeres ellenırzése is szükséges. fóliasátrat. A megfelelı mélységő medence kialakításához elegendı a földben leásni és kiképezni az 5-30 cm mélységet. A termesztés során kevesebb vizet és tápanyagot igényel. A mőszerekrıl és mérésekrıl külön részben lesz szó. A gyökérnek oxigénre is szüksége van . vagy föld felett 5-30 cm széles deszkából keretet szerkesztünk. Mire lehet használni az úsztató rendszert? Elsısorban palántanevelésre kicsiben és nagyban is. Kevés befektetést igényel és bárhol alkalmazható. melyet egy sztiropor tábla tart. ezért is nevezik úsztatós rendszernek ezt a megoldást. Ez a módszer terjedıben van környezetünkben is.hátrányok is szóba jönnek. ezért erre oda kell figyelni. A tápoldatot lassan áramoltatni kell és két méterenként levegı hozzáadásáról is gondoskodni kell.

nagyobb úsztatóba. 55 mm. Példaként vegyük a fejes salátát. egyéb munkákra számíthatunk havi 5 napot. Itt 25 nap alatt piacképesre neveljük. az úszó táblák és a csatornák is. A palántanevelés történhet az egyik kisebb úsztatóban. mert könnyebben úsznak és tartósabbak.-t. A klasszikus ( 4x4 cm-es lyukmérető) palántanevelı tálcákban egy m2-en neveljünk kb. A palánta neveléshez felhasználható közegek a tızeg. direkt helyre ültetéssel. vagy drágább megoldásként kızetgyapotos kockákban. Nincs kapálás. Ezután átültetjük a termesztó úsztatóba. A sztiropor lyukak (melyben a palántát helyezzük) alulról félgömb alakúra vannak kiképezve. A tápoldat erısebb keverése által több oxigén jut a gyökérzónához és ezáltal gyorsabb lesz a növények fejlıdése is. Tajvani szabadalom szerint létezik egy intenzív mély-vizes eljárás. vagy kızetgyapot kocka is lehet. A terület kihasználása maximális. majd ezután átültetjük mőanyag csészékbe. Ez 1 m2-re számítva 19 fej saláta havonta. Ezáltal a gyökér felsı része nem érintkezik a tápoldattal. kókuszrostos. A mőanyag csészékben levı palánták lehetnek tızeges. egy levegı védıréteg biztosítja az állandó oxigén felvételt. de a keverés fontossága miatt ne haladja meg a 25 -30 m. mint egy nagy folyadéktömegnél. perlit. Ezzel helymegtakarítást és jobb kihasználást érhetünk el. de akkor egységnyi területen csupán a felét nyerjük. szélesség. Folyamatos üzemeltetéssel ezzel a módszerrel egész évben termelhetünk 1+20 m2-en ( 1 m2 palántanevelés és 20 m2 piac kész állapotra nevelés) havi 400 fej salátát. legyen. Megéri az átültetés és a 5 .módszerrel. vermikulit. A tápoldat medence helyett csatornákat illetve elválasztó elemeket szerkesztettek és így a keverés sokkal intenzívebb lehet. Az úsztató rendszerben a palántanevelı tálcákat is fel lehet használni. perlittızeges keverékben. fordított „V” alakban helyezkednek el. Az úsztató lapokon a lyukak pontosan az elválasztó fal felett vannak. ezeket pedig egy másik . Elınyösebbek a kemény sztiropor anyagból készültek. Az egész rendszer sztiropor anyagból van szerkesztve. amit ugyan elkerülhetünk. A többletmunka a palánták átültetése. 400 palántát 25 napig.5 m. Hosszúságban különösebb korlát nincs . ültetésre . Ajánlatos az 1 – 1. Az angol irodalomban rövidítve „DRF” vagy „Dynamic Root Floating system”.-es lyukfúróval könnyen kivághatjuk az elıre kijegyzett lyukakat. A növény gyökerei a csatornát elválasztó fal két oldalán . akkor két apróságra kell figyelni. Saját készítéső úsztató lapoknál a vastagság 3 – 5 cm. A képen láthatjuk a „DRF” rendszer megoldását elölnézetben és a másikon gyökerek fordított „V” alakú formáját. ahol megfelelı beosztással egy m2-en 16 – 25 elınevelt salátát tudunk elhelyezni. gyomirtás. Ha különbözı növények termesztésére szeretnénk használni a rendszert és nem csak palántanevelésre. A medence szélességénél a hungarocell lapok méretét kell figyelembe venni. A szedésre.

az elsı ültetés elıtt a termesztı csészéket. A különbözı makró és mikroelem összetételek a tápoldatozás részben lesznek részletezve. a medencét és a hungarocell lapokat is klóros háztartási fertıtlenítıvel át kell mosni. A lényege. A termesztés befejezése után kivesszük a növényt a mőanyag csészével. A tápoldatot állandóan keringetni kell. egy a szabadban felállított egyszerő úsztatós rendszert és egy nagyban termesztó salátaüzemet. A tápoldat összetétele a teljes vegetáció szakaszában nem változik. A képeken láthatjuk a hungarocell táblákat a mőanyag csészével. Valamivel egyszerőbb szerkezeti felépítéső és nem annyira költséges megoldás a csöves rendszernél a csörgedeztetı eljárás. 6 . vízzel elmossuk a csészét és ültethetjük a következıt. A mőanyag csészébıl kivesszük a gyökeret. A csöveket állványra vagy a földön helyezzük el. Az ültetést és a saláta szüretet is asztalon végzik. Ha tehát a saláta vegetációs szakasza 50 nap. A palánta nevelı és a termesztı úsztató tápoldata különbözı és növénytıl függı. A mély-vizes rendszernek van egy csöves változata is. akkor 25 nap palántanevelés. vagy friss tápoldattal pótoljuk a növények által elhasznált mennyiséget.. Évente egyszer .rendszer folyamatos üzemeltetése. hogy a teljes vegetációs szakasz felét vesszük. Állandó ellenırzés mellet vízzel. fejes saláta esetében úgy kell megválasztani az átültetés idıpontját.10 cm. hogy megépítésére vállalkozik valaki. hogy 15 -25 cm-es mőanyag csövekben keringetjük a tápoldatot A folyadék szint magassága 5. A csöveken megfelelı távolságban lyukakat fúrunk és ebbe helyezzük az elınevelt palántát. gyökerestıl és késsel levágjuk. Errıl lesz szó a következı számban. 25 nap piacra készre nevelés. majd pedig tiszta vízzel kimossuk a belıle a klórt. Spenót. Ez sokkal költségesebb megoldás és nem valószínő.

Hungarocell (sztiropor) lapok úsztatós saláta termesztés Zákányszéken 7 .

saját és környezetünk érdekében is. erre a célra készített csatornákban és csövekben különbözı növényeket. Kína India 2296 513 490 2236 400 353 USA 209 196 Mindehhez még hozzá kell adnunk a nagy mennyiségő mőtrágyát is. Angliából indult hódító útjára a 70es évek elején. de egy része a levegıvel érintkezik.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (3) A mezıgazdaság öntözırendszereivel hatalmas vízfogyasztóvá vált. Az oldatréteg 1-5 mm. valamint az elhasznált vízmennyiséget „km3”-ben kifejezve: Öntözött terület Elhasznált víz km3 1000 km2 A világ össz. Különleges megoldásokkal egységnyi 8 . A rendszer visszaforgatós. hosszú az út a babiloni függıkertektıl a vajdasági független kertekig. hogy a tápoldat egy vékony filmszerő rétegben csörgedezik. intenek erre a világ tudósai is. A csörgedeztetı módszer Az angol irodalomban „Nutrient Flow (Film) Technique”. A vízzel gazdaságosan kell bánni. A mőtrágya megtakarítás is elérheti a 80 %-ot és ezért kell komolyan venni ezt a technológiát. Lényege. magunknak kell lépnünk bátran elıre. Világszerte nagyban termesztenek speciális. Szabadban és zárt térben is alkalmazható. hogy a vízfelhasználása mindössze 10-20 %-a a földi termesztéssel szemben. A. Cooper jóvoltából.J. Az elméleti megoldást láthatjuk a képen. ezen felül már átlépünk a mély vizes rendszerekbe. Dr. A hidropónia az utóbbi években felfelé ívelı fejlıdést mutat és a jövı mezıgazdaságának egyik fı ágazata lehet. mely a föld alsó rétegeiben szivárogva szennyezi környezetünket. Félénk léptekkel halad elıre vidékünkön a hidropónia. Elınyei: a gyökér állandóan tápoldathoz juthat. körüli. melybıl láthatjuk a világ összes és egyes országok öntözött területei. A világszervezet kimutatásaiból néhány adat. Nagy elınye többek között az is. folydogál a gyökérzóna alatt. Úgy látszik. így az oxigén felvétele is biztosított. tehát víz és tápanyag megtakarítása jelentıs.A következıkben a vizes eljárások részletezését folytatjuk. rövidítve „NFT”-vel jelölik. Legyen ez egy kis serkentés a jövendı vállalkozó termelık számára. aki elsıként alkalmazta sikeresen. Nincs idı a várakozásra.

Áramkimaradás esetén a gyökérzet elhalása. vissza a tartályba. nem lehet mőszaki meghibásodás. vagy egy sima . körüli fejes salátával. uborka stb. A csöveket 20-25 cm-es távolságban 55 mm-es lyukfúróval kifúrjuk és ebbe helyezzük a mőanyag csészében elınevelt palántát. ha olcsó anyagból 15-30 cm széles és 10 cm.5 cm. földieper. mély csatornákat szerkesztünk a földön. elınevelt palántával és kész 600 gr. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: saláta. elhajlanak. A tápoldat csövekben. A rendszer egyik oldalán be. kisebb lejtésnél az átfolyás lassú lesz és a csı végén levı növények tápanyag szegény oldatot kapnak. csatornákban.5 %. sérülése majdnem biztos. A képeken egy 2000 palántát befogadó csatornázási csövekbıl szabadban felállított rendszer látható. asztalon. A szabadban 9 . Erre a célra használhatunk sztiroport. vagy csıre számítva kb. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni.területen sokkal többet termelhetünk. Lényeges szempont a sima felület. Vidékünkön egyes változatai alkalmazhatók és egy kis leleményességgel a nálunk is kapható elemekbıl megvalósíthatók. A csövek átmérıje saláta. hıre megpuhulnak. mert folydogálás közben a növények felszívják a szükséges tápanyagot. a réteg vékonyabb lesz. számára 15 -25 cm. mert állandó üzemeltetés szükséges. vagy „A” alakban kiképzett szerkezetben. A hossza nem lehet több 20 m. Belülrıl fóliával bevonva kész a csatorna. Egyszerőbb megoldás. fát .5 liter percenként. Magas szintő gépesítést lehet alkalmazni. Az egyszerő csatornázásra is használatos csövekkel is kísérletezhetünk. Túl nagy lejtésnél a tápoldat átszalad. mint amilyen a paradicsom. A csatornázásra használatos csövek rossz minıségőek . hogy ez a rendszer eléggé energiaigényes. 0. de megfelelı méretezéssel és megoldással nagyobb gyökérzető növények is termeszthetık. A csöveket elhelyezhetjük a földön. A keringetés sebessége és mennyisége egy csatornára. Ebbıl is látszik. megváltozik az összetétele és ez gyengébb minıségő termést eredményezhet. üresen. spenót és földieper részére 7. lejtıs felületen folydogál.-nél. Erre a célra nyugaton speciális UV stabil mőanyagból speciális lapos és bordázott aljazattal ellátott csatornákat gyártanak. Mire a rendszer végére ér az oldat. uborka stb. a másik végén pedig kifelé. emeletes megoldásban. spenót. szalonit lemezt. felmelegszenek stb. Hátrányai: magas beruházási költség és az állandó ellenırzés. de csak kicsiben.-es csöveket kell alkalmaznunk. A csöves telep sem egy olcsó megoldás és ez mellett nagyon sok hátránya is van. Egész évben folyamatos termelés valósítható meg. Paprika. A csövek lejtése 1-1. Ezt a földben is el lehet készíteni. Ezek költségesek és elterjedésük ez miatt szegényes vidékünkön nem várható. vagy asztalon és megfelelı lejtéssel ebben csörgedeztetjük a tápoldatot. ne képzıdjön pangó víz és át tudjon folyni maradék nélkül a tápoldat. valamint egy nagybani profi állványos rendszer. paprika.

Bárki elkészítheti házilag és állati takarmányt termelhet kis területen nagy hatásfokkal. de nem nyújt teljes védelmet a nap ellen. A tartályban levı tápoldatot folyamatosan kell ellenırizni. A csörgedeztetı megoldásnak létezik egy világszerte elterjedt specifikus változata. A zöld takarmány hidropóniás termesztésérıl van szó. Egy kis kamrában 20 m2-en havi 2 tonna fehérje dús takarmányt nyerhetünk. Elegendı a levegıt felmelegíteni 10 fokra a tápoldatot 20 fokra és indulhat a termelés. Fontossága miatt ezt részletesebben fogjuk tárgyalni a folytatásban. melyet áruházakban lehet felállítani és egész évben folyamatosan napi 120 drb. fóliasátorban energiatakarékosan lehet ezzel a rendszerrel termelni salátát. Kevés beruházással is megvalósítható és nagy hasznot hozhat a termelıknek. friss salátát biztosít a vásárlók részére. de legtöbb két hónap után teljesen ki kell cserélni. A vállalkozó és kísérletezni kívánóknak egy megjegyzés. pH és EC értékét és 6 hét. ugyanúgy. Ha tehát egy 1000 palántából álló telepet akarunk üzemeltetni. mint az úsztató rendszernél. A nyári melegre számítva.5 litert kell számolni. Ezzel a módszerrel sikeresen termeszthetı földieper is.felmelegszenek és ezért ajánlatos vékony szivacsos szigetelı anyaggal bevonni. A tápoldat tartály méretét a növények száma határozza meg. Az új lehetıségek ellıttünk állnak és rajtunk múlik. melyiket választjuk. melyeket teraszokon. Egy ilyen saláta táblát is láthatunk a képen. Télen. kis kertekben lehet felállítani és biztosítja a háztartás részére a friss zöldségféléket. vagy árnyékoló fóliát kell alkalmaznunk. Egy növényre 0. 10 . sztiropor táblákon elhelyezni a palántákat . Japán gyártók bemutattak egy 60 m2-t elfoglaló csöves rendszert. ahhoz legalább 500 literes tartályra lesz szükségünk. sokkal hatásosabb megoldás sztiroporból lejtıs felületet kialakítani és felülrıl csörgedeztetve a tápoldatot . Ez némileg enyhít a problémán. Pár csöves rendszereket sorozatban gyártanak nyugaton . A földi termesztésben még hasznosítani tudjuk.

csöves tápfilmes saláta termesztés Zákányszéken fejes saláta csövekben 11 .

Csöves saláta termesztés Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (4) Az állattenyésztés örökös gondja a drága takarmány és az ebbıl elıállítható végtermék alacsony ára. de most alkalmat adunk a termelıknek. hogy megismerkedjenek a zöldtakarmány lehetı legolcsóbb elıállítási módjával. A hidrokultúra az állattenyésztıknek is segíthet és ezáltal gazdaságosabbá teheti ezt az ágazatot. Mit teszünk mi ennek érdekében? Sajnos nem sokat. majd kibújik a földbıl és lassan növekedésnek indul. az eredmény nem marad el. magasra is megnıhet az ablakpárkányon. mely egyszerő vízzel történı locsolással karácsonyra 15-25 cm. Munkára fel. vagy a gazda kaszája segít a termék betakarításában. Ennek érdekében máshol. Ez nem csak a vajdasági gazdák problémája. Ez a 12 . Mit értünk zöldtakarmány alatt? Amikor a gabonát elvetjük a földbe . nedvesség hatására csírázik. máshol is felteszik a kérdést. Ez hosszadalmas és munkaigényes folyamat. Gondoljunk most a Luca napján csészében elültetett búzára. Házilag megvalósítható egyszerő eszközökkel és a kételkedık akár kicsiben is kipróbálhatják a hatékonyságát. legelnek és szépen híznak tıle. olcsó takarmánnyal. Jönnek az állatok. különösebb gondviselés nélkül. tılünk sokkal gazdagabb országokban tesznek is lépéseket a megoldás felé. hogyan lehetséges az állattenyésztést gazdaságossá tenni? A válasz egyszerő.

167 % 0. Hidropóniával mindössze 2-3 liter víz elegendı. Hátrányai: elsı alkalommal beruházási költségigényes. kukorica stb. fehérjetartalma és tápanyagtartalma magas. A másik megoldásnál.. A zöldtakarmány vegyi összetétel egy ausztrál laboratórium adatai alapján: Nedvesség Kalcium Magnézium Kálium Mangán Cink 89 % 0. nagy energia . 13 . Tájékoztatóul a tálcák mérete 40 x 40 cm. tiszta zöldtakarmányt nyerhetünk. vastagságban szétteríteni. magból. ezért maradjunk az olcsó. A vajdasági gazdáknak még sokáig nem lesz pénzük drága zöldtakarmány gyárat vásárolni. könnyebben emészthetı.22 % 53 mg/kg 56 mg/kg Nitrogén Fehérje Nátrium Foszfor Réz Vas 4. melyet kiöntünk az állatoknak. vagy csatornát szerkesztünk fából. Az egyik szerint találunk valamilyen olcsó tálcát mőanyag. vályút. fém lemezbıl. ha ugyanezt nagyban is megpróbálnánk . Mi lenne. magot tudjunk néhány cm.6 % 29. tiszta és pormentes. A tálcák méretét úgy kell megválasztani.10 nap alatt 6 – 8 kg. vályúba. zöldtakarmány. vagy egyéb kemény anyagból. sztiropor vagy egyéb anyagból. munkaerı és víz felhasználása mellett. napraforgó.117 % 0.91 % 28 mg/kg 235 mg/kg. házi megoldásnál. hogy 1-2 kg.87 % 0. megfelelı összetételő tápoldattal megöntözzük és egy-két hét után aratunk. Egy kg. A magokat 5 cm mélységő edényekbe. Napi kapacitása 2000 kg. rozs.legegyszerőbb zöldtakarmány. zöldtakarmányt kapunk. Ez a rövid elmélet és most térjünk rá a gyakorlati megoldásra. magból ideális feltételek mellett 7. zöldtakarmány elıállításához átlagban 80 liter vízre van szükségünk. Ezt az egyszerő csírázási folyamatot pl. vagy csatornába szórjuk. búza. egy kis odafigyeléssel és jobb körülményeket biztosítva a növény számára? Az történhet. hogy 90 m2-en megalkotta a folyamatosan mőködı rotációs zöldtakarmány gyárát. árpa. kevés energia és munkaerı ráfordítással elıállítható sokkal rövidebb idı alatt és gazdaságosabban. Ezt a mennyiséget 20 hektár területen tudnánk biztosítani. hogy egy 20 m2-es kamrában ideális körülmények között 2 tonna zöldtakarmányt tudnánk elıállítani havonta 300 kg. Ebbıl 6 –12 kg.246 % 2. Földi termesztésben egy kg. A magok ültetésére két megoldás lehetséges. szalonit lapokból. További elınyök:: A takarmány nedvességtartalma magas. Felhasználható bármilyen vegyszerrel nem kezelt mag. ellenırzésre van szükségünk. egy kis odafigyelésre. egy ausztrál cég olyan tökéletességig fejlesztette.

vagy vályúban is. A csatorna szélessége 40-50 cm és mélysége 5 cm. A tálcákat emeleten több sorban is el tudjuk helyezni polcokon.) vastagságban. mely már megfelel állati takarmánynak. kevés energiafogyasztású fénycsı is. Nagyobb területen érdemes az idıkapcsolót és a tápoldatozó tartályt is munkára fogni. konténerben.-ben (mg / liter) és 1000 literre mért mőtrágya mennyisége grammban a következı: Nitrogén – N 268 Foszfor – P 62 Kálium – K 184 Magnézium – 76 Mg Kén – S 100 Kalcium – Ca 299 Vas – Fe 4 Mangán – Mn 4 14 . A vizet leöntjük és 2 %-os nátrium-hipokloritban fertıtlenítjük 15 percig. mélysége 5 cm. A tálcák enyhén lejtenek a jobb megvilágítás érdekében. mint ahogyan a Luca napján elültetett búzát szoktuk öntözni. Ezt is leöntjük és tiszta vízzel újból átmossuk a magokat. vagy csatornába szórjuk egyenletes (2-3 cm. megfelel az olcsó . Megöntözzük tápoldattal és a továbbiakban a hımérsékletre kell fıleg figyelnünk.körüli lehet. Az ültetésre egészséges vegyszermentes magot használjunk. mert a növény lélegzik és párologtat is a levélen keresztül. A tápoldatozás megoldható felülrıl való szórófejes öntözéssel is. Erıs napfényre nincs szükségünk. vagy erre a célra szerkesztett állványokon. az állatoknak adható és helyébe ültetjük a következı adag magot. Ez a körülményektıl függıen 7 – 15 nap alatt lehetséges. Hasonló módon. de legkésıbb 15 nap után elérhetjük a 25 cm. Ha zárt helységben szeretnénk termelni. mert a csírázásnak indult gyenge növény fejlıdésére gátló hatással lenne. vagy akár kamrában megoldható úgy is. Fóliával bélelve a tápoldat elfolyását meggátoljuk A kész zöldtakarmányt könnyen ki tudjuk emelni a csatornából. lehet. hogy a legfelsı tálcát öntözzük. emeleten megoldhatjuk az egész rendszert csatornában. Ha a zöldtakarmány magassága eléri a 25 cm-t. A sorok közötti távolság 40 cm lehet és így hat sort tudunk elhelyezni egymás fölé. A levegı hımérséklete 21 fok körül és nedvességtartalma 60 % felett az ideális. Kisebb területen a kézi öntözés is megteszi. Ez a méret még nem okoz gondot a mozgatásnál. A tápoldat összetétele elemenként ppm. A magok ültetésre készek és a tálcákba. ebbıl az enyhe lejtés folytán az alatta levıbe folyik a tápoldat és így tovább a legalsó tálcáig. Kissé ügyesebb megoldásnál. Ideális környezeti feltételek mellett leghamarabb 7. körüli levél magasságot. Ültetés elıtt a magokat tiszta vízben áztatjuk és eltávolítjuk a felszínen úszó szemeket. A szellızést is biztosítani kell.

9 . Mindez csak tájékoztató a sok lehetséges megoldás közül és a leleményes gazdákon múlik. hogyan és milyen kéznél levı olcsó anyagból szerkeszti össze hatékony zöldtakarmányt termelı rendszerét. zöldtakarmány termesztés tálcákban csatornás zöldtakarmány termesztés 15 . vezetıképessége EC értéke 1750 mS. A folytatásban a közeggel rendelkezı hidrokultúrás eljárásokról lesz szó.Kálium-nitrát – KNO3 Monokálium-foszfát – KH2PO4 Magnézium-szulfát – MgSO4 Vas-kelát Mangán-kelát Kalcium-nitrát – CaNO3 282 293 771 40 40 1500 Az oldat pH értéke 5. A savassági fokot legjobb foszforsav segítségével beállítani.

drága laborfelszerelést és mőszereket igényel. Hobbi kertészkedık kicsiben is kipróbálhatják és ha kedvet kapnak a folytatáshoz. az egyes elemhiányok szimulációja is megfigyelhetı és hasznos információkat nyújthat a jövı fiatal termelıinek. Az ı feladatuk a kísérletezés. új eljárások kidolgozása és bevezetése. A növények vegyi folyamatainak részletesebb megértése. melyekbıl 16 . Kik foglalkoznak hidropóniával? Kezdjük a kutatókkal.kész a zöldtakarmány Ebédidı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (5) Az általános megítélés szerint a hidropónia túl bonyolult. egyetemi tudás szükséges a megértéséhez és még sorolhatnánk a téves felfogásokat. Tegyük félre nézeteinket és forduljunk a világ felé. Iskolák bemutató fóliasátraiban nyomon követhetı a tápanyag felvétel és vízfogyasztás. a stressztőrés határának vizsgálata és ezáltal pontosabb tápoldat összetételek ajánlása. nagyban is megépíthetik hidropóniás telepüket. hogyan reagálnak a különbözı elemek töménységének változására. Szerte a világon számtalan cég gyárt elemeket .

A házilag is elkészíthetı telepek leírása a szokásostól részletesebb lesz. utána le kell cserélni és a földi termesztésben hasznosítani. főrészpor. ha az ipar gyárt valamit. A továbbiakban a közeggel rendelkezı eljárásokról lesz szó. kicsiben és nagyban egyaránt. zárt térben és szabadban is érdemes kipróbálni. szerves és szervetlen anyagokra. megtanulható és utána saját ötleteinket is felhasználhatjuk a siker érdekében. Az ideális közeg tulajdonságai: − jó víztartó és vízelvezetı képességő − kis térfogattömegő − nagy porozitású és jó a légtartó képessége − tömörödésre nem hajlamos − kevés káros anyag tartalma legyen − nem. Vidékünkön való elterjedésük nagyban nem várható.összerakhatók a kisebb kísérleti telepek. nagy szemő Légtartás TF % 25 30 69 43 8 55 30 9 Víztartás TF % 59 60 12 38 67 15 47 26 A közegek két csoportra oszthatók. vagy csak kis mértékben változtatja meg a tápoldat tulajdonságait Különbözı közegek lég. Környezetbarát anyagok és elfogadható áron beszerezhetık nálunk is. A 17 . A szerves közegek nagy hátránya.és víztartó kapacitását láthatjuk a táblázatból térfogat százalékban kimutatva. rizspehely. vagy akár tudományos kísérletek részére. hogy bárki foglalkozhat ezzel a technológiával. akkor arra van kereslet is. hobbikertészek. A szerves anyagok közül leginkább elterjedt a kókuszrost. Ebbıl az is látszik. Végkövetkeztetés. Hobbiszinten. . Ezért leginkább két évre tervezhetı a használatuk. tızeg. Közeg Rostos tızeg Kókuszrost Rizshéj Főrészpor Istállótrágya Fenyıkéreg Perlit (2-5 mm) Homok. mert a hosszabb távon gondolkodó gazdák az ettıl olcsóbb megoldást fogják választani. hogy nehéz és nem gazdaságos sterilizálni a következı termésciklusra. fenyıkéreg-komposzt és a trágya-komposzt. iskolák.

paprika. Termesztı közegként az érett istállótrágya felhasználható. tannint és terpentint is tartalmazhat. Felhasználható a gerbera. bálákban és fólia zsákokban is árulják. melyeket ki kell vágni a palánta elhelyezésére. de jó vízvezetı tulajdonságú és levegıs is. Kókuszrost Legnagyobb termelıi India és Sri Lanka. A kókuszdió megırölt héjából készül. szőrés és egyéb kezelés után. Uborka-. orchidea és cserepes virágok termesztésében. Vízmegtartó képessége csekély.és paradicsomtermesztésre ajánlott. vagy fóliazsákban. Javítja a közeg levegıztetését és vízelvezetı képességét. mely rendszeres öntözéssel csökken. Termesztı közegként a rostos változatát használják. naponta egyszer is elegendı. ezért egymagában kevésbé használják. cserepekbe. Kanadában . A jó vízmegkötı tulajdonságának köszönve ritkábban kell tápoldattal feltölteni a közeget. Ezen kívül alkalmazzák paprika. Különbözı szemcsemérető ırleményeket készítenek. Legismertebb a felláp. Trágyakomposzt Ismeretes. vagy lucfenyı kérgébıl készítik 3-4 hónapos komposztálással. Fenyıkéreg-komposzt Kissé savas kémhatású anyag. hogy a lótrágyát gombakomposzthoz használják. Tızeg Az egyik legjobban és a legszélesebb körben elterjedt közeg. A préselt tömböket felhasználás elıtt tápoldatban kell áztatni és utána tölthetı az edényekbe. Elég rossz a szerkezeti tartása és a növények számára káros anyagokat . Dél és közép Amerikában és Ausztráliában használják. 18 . Rizspelyva A gerbera termesztésben használják. Egy ilyen zsákban három növény ültethetı. rózsa. paradicsom. gyantát. A finomra ırölt állagú cserepes virágokhoz a legjobb. Tömegének 7-8 szorosát képes felvenni vízbıl. Fıleg főfélék.következıkben tekintsük át a szerves közegek tulajdonságait és felhasználási lehetıségeit. Sok jó tulajdonsága miatt a tızeget is helyettesítheti. mert gyorsan bomlik. zuzmók. Vízfelvevı képessége magas. vagy Sphagnum-tızeg. A nagy fakitermelı vidékeken . Főrészpor Kevésbé használatos. uborka és egyéb zöldségnövény termesztésére is konténerben. melynek jó a vízelvezetı tulajdonsága és a levegızöttsége. Tulajdonságától és bomlottsági fokától függıen sokféle tızeg létezik. Magas a mikroelem tartalma de a sótartalma is magas. A hidropóniás termesztésben szerves adalékanyagként is használják. különbözı közegekkel keverve. Préselt tömbökben.5 m hosszú fóliazsákba töltik. Nagybani termesztéshez 1-1. vörösfenyı. Erdeifenyı .

Felválthatja a tızeget. A fekete . Összegezve a felsoroltak közül a kókuszrostnak van legnagyobb esélye. mely szerint könnyen sterilizálható és több évig használható. ültessünk bele magot. Jól bevált a tızeg-perlit keverék. Ha megvettük a bálát . vödrös termesztésben is használható. Önmagában a tızeget inkább palántanevelésre használják. ezt kétkedéssel kell elfogadni. Ritkán található savanyú 5 alatti pH értékő tızeg. de inkább lúgos. kötelezıen olvassuk el az összetételét és a pH értékét. számítva arra is.mohák lebomlott maradványaiból áll. hogy elterjedjen. Szerves anyag eredetét figyelembe véve. hogy a forgalmazók csak pozitívumot mondanak bármelyik közegrıl és utána jöhet a szomorú tapasztalat pár év után. A következı számban a szervetlen közegek felhasználásáról lesz szó. hogy pár év után cserélni kell. Kevés tápanyagot is tartalmaz és a növényi részek már nem olyan szembetőnık. Cserepes virágok számára is alkalmas lehet. A tızegréteg felsı és kevésbé bomlott rétegébıl származik a fehér tızeg. Fıleg mocsaras növények levegı nélküli körülmények közötti bomlásából áll. Különösen a fuzárium betegségre érzékeny növényekre kell figyelni a szerves alapú közegek használatánál. Rostos szerkezető pH-ja 3-5 közötti. de konténeres. Termesztésre más anyagokkal keverik. Súlyának 9-12-szeresét képes felvenni. végezzünk gazdasági számítást. pH értéke 6-8 közötti. vagy síkláptızeg sötétebb színő. Ha túl savas a tızeg. Fehér színő rostos anyag és nem tartalmaz a növények számára hasznos felvehetı anyagot. elıtte tápoldattal mossuk át és csak a megfelelı pH érték beállítása után. A gazdák megtévesztését az okozza. Mielıtt bármilyen közeges eljárásba kezdenénk. palántanevelésre nem alkalmas. A termeszteni kívánt növényre kifizetıdı-e a választott közeg. de homokkal is alkalmas lehet a növénytermesztésben. A vizet jobban megtartja mint a fehér tızeg. vagy palántát. A kókuszrostról is található különbözı adat. 19 .

konténeres termesztés 20 .

PH-ja semleges (6. kıgyapot. A benne levı kristályvíz szétrobbanásának hatására az anyag. hófehér anyag jön létre. öntözıvízzel terjedı betegségek (pl. amelyet magas. Egészségkárosító hatása miatt sem alkalmazzák. illetve zsákos. Az utóbbi évtizedben egyre jobban terjed önálló alkalmazása vödrös. A perlit további elınye. gerbera. hagyma. szegfő stb. Az utóbbiban a paplan méretétıl függıen 3. uborka.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (6) Az elvetett mag csírázni kezd és egy kis türelem után meghozza termését is. mint kıgyapoton. hogy a szaporítóanyaggal behurcolt. vermikulit. Ralstonia) nem terjednek tovább. amely a növények gyökérzete számára ideális közeg. Felsorolni is nehéz lenne. és a fertızött növény edényestıl egyszerően kiemelhetı az állományból. de ma már az egyéb anyagok és lehetıségek mellett kevésbé használatos. Olvassák az emberek és érdeklıdnek a téma iránt. ezen kívül drága is. így nem befolyásolja a tápoldat összetételét. jóval kevesebb tápoldat felhasználása mellett. A visszaforgatós rendszerek telepítése egyszerően megvalósítható. Október 26-án a Szabadkai Paraszt Szövetség kertészeti napot szervez. A perlitet gyökereztetéshez leggyakrabban 5050%-ban tızeggel keverten alkalmazzák. vagy termesztıpaplan formában. Az elıadások között a hidrokultúrás termesztés témaköre is mősoron lesz. szerves anyagot nem tartalmaz. Xanthomonas. Teljesen steril. hány féle közeget lehet sikeresen alkalmazni a hidrokultúrás termesztésben. rózsa. hogy évekig használható és környezetbarát anyag. burgonya. Kertészeti perlit Alapanyaga vulkanikus kızet. hogy pl. amelyet nálunk nem bányásznak. cseréptörmelék. 0-6 mm szemcsemérető. Nézzük sorjában a fontosabbakat.1). 800-1000 oC hımérsékleten hevítenek. Ennek eredményeként egy könnyő (85 kg/m3). A témát folytatva a szervetlen közegeket fogjuk elemezni. ioncserélı kapacitása elenyészı. A szaporítóanyag-nevelésben alkalmazzák. Ez a Magvetı megjelenésének eredményeként könyvelhetı el. A vödrös termesztés további elınye. Legismertebbek a perlit. tőzıhab stb. dinnye.8-7. Ezért 21 . a nyugati országok termelıi az utóbbi tíz évben fokozatosan térnek át a kıgyapotos termesztésrıl a perlitre. porózus. megduzzad. homok. Egyes külföldi vermikulitok azbesztot is tartalmazhatnak. Jó vízáteresztı és megfelelı víztartó-képességő. vagy több növényt ültetnek egymás mellé. Vermikulit A vermikulit természetes eredető szilikát-ásvány. gyökérzöldségek. mint a pattogatott kukorica . Azt is érdemes megjegyezni. A perliten leginkább termesztett növények: paradicsom. könnyen lokalizálhatók. retek. csíramentes. Egyes felmérések szerint perliten 7 %-al több paradicsom termeszthetı. paprika. agyagkavics.

hogy erısen negatív töltéső. szegfő. szegfő. Égetettagyag-granulátum (keramzit) A hidrokultúrás termesztés közel százéves múltjának elsı 50 évben csak ezt használták közegként. így egy könnyő granulátumot kapnak.(cella-) szerkezete hasonlít a növényi szövethez. Kertészeti célra a mosott folyami homok a legjobb. 7-9 közötti. jó vízvezetı. A nedvesség és a tápanyag a golyócskák egymással érintkezı felszínén közlekedik. Jó hıszigetelı képessége miatt cementes padlóburkolatban alkalmazták. de rossz víztartó képességő. Szilárd szerkezető. Sejt. PH-ja semleges (7. a 4-8 mm-es kisebb.0). PH-ja a bányászat helyétıl függıen változó. Az egymással párhuzamosan álló szilikátkristálypalák megnövelik az anyag felületét. míg a 8-16 mm-es nagyobb termető növények tartására alkalmas. A vermikulit használata szilikózis-veszély miatt is káros az emberi egészségre. illetve felhasználják a földkeverékgyártásban is. levegızöttségének javítására. mint pl. Magas ára miatt nagybani elterjedése nem várható. kémiailag és biológiailag semleges. Tőzıhab (Oasis) A virágkötészetben használják dugványgyökereztetéshez és magvetésre egyaránt. a granulátumok közötti pórusok pedig a levegıt. paprika.alkalmazását jól meg kell gondolni. szılı stb. Vízkultúrás termesztésben ritkán alkalmazzák. Felhasználható a sóder bányászat legapróbb . jó víztartó képességő anyag. PH-ja stabil. Homokban termeszthetı: burgonya. gerbera stb. 1-5 mm-es frakciója is. Szaúd-Arábia. Régebben keramzit néven nálunk is gyártották. uborka. semleges. Emellett a vermikulit káliumot. A 2-4 mm-es elsısorban gyökereztetésre. így a növény igen könnyen fel tudja venni belıle a vízben oldott tápanyagot. ami nyomokban sem tartalmaz szerves anyagot és szennyezı anyagot. ioncserélı kapacitása csekély. porózus anyag. magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. rózsa. Használat elıtt fel kell szívatni vízzel. 22 . Manapság elsısorban a vízkultúrás szobanövénytartásban. terráriumokban használt közeg. Magas hımérsékleten tiszta agyagból égetett. Termeszthetı növények: paradicsom. gyökérzöldségek. léteznek nagy homokkultúrás telepek. A vermikulit hátránya. Homok A homokot gyakran alkalmazzák kötött talajok lazítására. Igen jó kapilláris tulajdonságokkal rendelkezik. ami jól tartja a vizet. Tömegének 40-szeresét veszi fel és tartja meg vízbıl. majd magas hımérsékleten duzzasztják. míg a többi rész levegıvel telített. Homokban gazdag országokban . A bányászati terméket a perlithez hasonlóan ırlik. nyitott pórusú. rózsa. Az égetett agyaggranulátum többféle szemcseméretben kapható.

Kıgyapot Az ásványi alapanyagból készült hidrokultúrás közegek között a legtöbbet használt anyag. Alapanyaga a bazalt és mészkı, amelyeket 1600 fokos hımérsékleten megolvasztanak, és 4-5 mikron vastagságú, hosszú szálakat húznak belılük. A szálakat azután összepréselik, gyantával összeragasztják, és a szüksége méretre, kisebb-nagyobb kockákra, téglatestekre vágják. Esetenként UV-stabil fóliába csomagolják. A kisebb kockákat méretének megfelelı cellákkal rendelkezı palántatálcákba rakják és dugványgyökereztetésre használják. A begyökeresedett dugvány azután átrakható a nagyobb (10x10x10 cmes) kocka erre a célra készített vájatába, amelyet a termesztı paplanra helyeznek. Ezt csepegtetı testekkel látják el. A kockákat a mőanyagba csomagolt termesztı paplanra helyezik. A termesztı kocka egy növényt szolgál ki, míg a termesztı paplan két, esetenként három évig is felhasználható. A kıgyapot kation cserélı kapacitása elenyészı, szerkezetét hosszú ideig megtartja. PH-ja kissé lúgos, inert, steril közeg, a többi szervetlen közeghez képest jóval nagyobb víztartó képességgel rendelkezik, térfogatának 80%-a töltıdik fel vízzel, és a szálak között 10% levegırés marad. Az elsı termesztési évben nagy hozamra lehet számítani , szinte tökéletesnek bizonyul. Ezután elıjönnek a negatív tulajdonságai. A kıgyapot a használat folytán összeesik, sőrőbb lesz. Néha 20-30 %-os csurgó víz elfolyással tudjuk biztosítani a megfelelı tápoldat mennyiséget a gyökér számára. Túlöntözésnél oxigén hiány is felléphet. A gyökérzónában só lerakódás is elıfordulhat és ezáltal a tápoldat EC értéke magasabb lesz, mint az adagolt tápoldaté. A különbözı gombák, különösen a fuzárium, elıszeretettel szaporodik a kızetgyapot paplanban. Nem környezetbarát és megsemmisítése nehéz. Hollandiában a zöldek tiltakoznak a kidobott kıgyapot hegyek miatt. Újabban építıanyagba darálják, vagy a gyártó vállalja az újrahasznosítását. Ez további szállítási költségekkel jár és sok megoldatlan problémája van még. A sok elfolyó tápoldat Hollandiában már az ivóvíz réteget szennyezi. Az EU a visszaforgatós vagy recirkulációs és a környezetbarát rendszereket támogatja. Ezt kıgyapoton eléggé nehézkes megvalósítani, bár próbálkozások vannak ezen a téren is. Mindezeket figyelembe véve, számunkra a legrosszabb az, hogy a kıgyapot nyugat Európából kezd kiszorulni és várhatóan az eladási piacot keletebbre, vidékünkre fogják áthelyezni. Legismertebb márkaneve a „Grodan”. Kıgyapoton termeszthetı növények: paradicsom, paprika, uborka, gerbera, rózsa stb. A termesztı közeg kiválasztásánál legalább 5 évre végezzünk gazdasági számítást. Ebbıl kiderül, milyen költség terheli termékünket, termelésünket. Fontos tétel a tápanyag és a vízmennyiség felhasználása is. Várható, hogy nemsokára nálunk is szigorúbb törvényekkel fogják
23

szabályozni a talaj és környezet szennyezést. Attól kezdve komoly kiadást fog jelenteni a földben elfolyó felesleges tápoldat adója. Itt meg kell említeni azt is, hogy a különbözı hidokultúrás eljárásokat három csoportba sorolhatjuk a közegtıl függetlenül. A nyitott rendszereknél a növény állandóan új tápoldatot kap, a felesleg pedig elfolyik a földbe, vagy összegyőjtve a földi termesztésben hasznosítható. A zárt rendszereknél a tápoldatot visszaforgatjuk egy tartályba és a növények által elhasznált mennyiséget pótoljuk friss tápoldattal. Ez esetben vizet, és tápanyagot takaríthatunk meg környezet szennyezés nélkül. Többlet kiadás lehet, hogy a biztonságos termesztés érdekében a tápoldatot UV fénnyel, vagy ózonnal sterilizálni kell. Ez több ezres állománynál válik szükségessé és nem túl nagy beruházással jár. A harmadik rendszernél a tápoldat nem mozog, csupán a rendszeren belül létezik egy kis áramlás és levegı hozzáadás. A mélyvizes eljárásoknál használják ezt a megoldást. A tápoldat adagolása szerinti felosztásnál is három lehetıségünk van. Az egyik szerint csöpögtetı öntözést alkalmazunk, és minden növényhez elvezetjük a tápoldatot. A másik módszer, hogy a növények gyökereit a közeggel együtt idınként elárasztják tápoldattal, majd pedig lassan visszacsurog a tartályba. A harmadik módszer szintén a mélyvizes és a közegnélküli eljárásoknál alkalmazható. A növény gyökerei állandóan érintkezésben vannak a tápoldattal vékony rétegben, vagy teljesen elmerülve benne. A közegek ismeretei után rátérhetünk a megoldásokra, hogyan és milyen anyagokból építsünk fel házi eszközökkel hidropóniás telepet? Ajánlatos elıbb kicsiben kipróbálni a rendszert. Ha megértettük a mőködés lényegét, akkor belekezdhetünk egy nagyobb telep megépítésébe is. A lehetıségek tárháza nagyon is szerteágazó, ezért azokra a módszerekre helyezzük a hangsúlyt, melyek a mi vidékünkön alkalmazhatók, olcsók és hatékonyságuk megfelel minden követelménynek. Elsıként a legegyszerőbb, legolcsóbb és mégis kitőnıen mőködı zsákos termesztési módszert fogjuk részletezni a következı számban.

Palánták kıgyapoton
24

sárgadinnye perlites vödörben

kızetgyapot táblák
25

kála stb. főrészpor és perlit is. nagyobb mennyiségő tápoldatot képes tárolni. áramkimaradások sem okoznak nagyobb gondot a növények számára. de ha meg tudjuk oldani a növények támrendszerre való vezetését. Kezdjük az alapoknál a zsáknál. A fehér mőanyagszálas 50 literes zsákok megfelelnek erre a célra. padlizsán. borsó. majd pedig félbe vágjuk és két 25 literes zsákot kapunk. ezáltal a növények esetleges stresszhelyzete elkerülhetı. zöldbab. kisebb az ingadozás a pH és EC értékben. Mindezt összevetve és figyelembe véve a külföldi tapasztalatokat is egy növényre legkevesebb 5 . Az öntözés is ritkább lehet és az idınkénti üzemzavarok. melybıl a felesleges tápoldat kifolyik. Ha vállaljuk a közegcserét. agyagkavics . Ezen kívül használható még kókuszrost. de melyik? Legjobb ha a több évig is használható szervetlen közegek közül választunk. Virágoknak kisebb őrtartalom is megfelel. vagy négy növényt ültethetünk. gerbera. akkor négy paradicsom palánta is szépen elfér egymás mellett egy zsákban 25 liter perlitben. Példaként véve a 25 literes zsákot. legtöbb 10 liter közeget használjunk fel. Legjobb a szövött anyagból készült zsák. Amerikai kutatók azon fáradoznak. biztosítva ezzel a tápoldat elfolyását. hogy ne képzıdjön pangó víz a zsák alján. Elınyei az egyszerőség. paprika. hogy hidropóniával a növény gyökérzete 26 . hány palánta fér el egymás mellett? Figyelembe kell venni az egy növényre esı közeg mennyiségét. Ezzel növényenként kevesebb közegre lenne szükség és a tápoldat sem a gyökérnövekedésre fogyna. Ajánlott a három. Egy zsákba 20-25 liter perlitet öntünk és elhelyezzük a termesztés helyére. rózsa. Növénytıl függıen kell eldönteni. alkalmazható szabadban és zárt térben egyaránt. uborka. Ezután jöhet a közeg a zsákba. Legalább 3-4 helyen kiszúrjuk a zsákot az alsó részén és ez elegendı. Más megközelítésbıl nézve. de ezeket alulról ki kell lyukasztani. kevés anyagi befektetést igényel. Tudnunk kell. hogy pl. A felsı részét bevarrjuk. Környezetünkben a pénztárcát is figyelembe véve és több évre elıre gondolkodva a nálunk is beszerezhetı kertészeti perlit (agroperlit) tőnik a legjobb megoldásnak. A mőanyag fóliából készült zsák is megfelel. ha több a közeg. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. a paradicsom gyökértérfogata ne legyen egy liternél több. Ha már a paradicsomnál tartunk érdemes elgondolkodni a következın. Ez idıben és mennyiségben nagyon pontos tápoldatozást igényel. sárgarépa. dinnye.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (7) Zsákos termesztés A közeggel rendelkezı módszerek közül a legegyszerőbb és várhatóan ez fog elsıként elterjedni vidékünkön. akkor használhatunk tızegperlit keveréket 50:50 arányban. ebben három. burgonya.

de sajnos a drágább megoldások pénzbeli támogatása sem ér el hozzánk. amíg nincs drága számítógép vezérléső berendezésünk. de ettıl több már nem ajánlatos. Az elınevelt palántát ne ültessük száraz perlitbe. Kiválasztunk legalább három kontroll zsákot és azokban rozsdamentes anyagból készült 20 cm hosszú pálcát szúrunk. Elıtte tiszta vízzel. Általános felfogás. hány perc után jelenik meg a csurgóvíz a zsákok alján és ehhez idızíti a tápoldatozást. szennyezik a földet. Az elfolyt 27 . Egy zsákban a biztonság végett két csöpögtetıt ajánlatos tenni. ezzel mennyiségileg is többet kapunk a minıség romlása nélkül. Ezzel kapcsolatban is eltérıek a vélemények. Egyszerő és leleményes módszerrel is automatizálható az öntözés. amikor már idıszerő lenne öntözni. mert a fölösleges tápoldat a földbe távozik. Ez azt jelenti. hogy ezt nem támogatja az EU. Ez a tápoldatozás nyitott rendszerő. de ha minden jól és megbízhatóan mőködik akkor egy is elegendı. Ezt a növények is megmutatják. Ha a közeg telítve van tápoldattal. A termelık tapasztalatai ezen a téren eltérıek és a hány növényt egy zsákban kérdést majd mindenki a maga módszerével oldja meg. vagy elfolyós. Tudjuk. mint több növény egy ágon való termesztése. A szakirodalom is tág határokat szab az öntözés hosszának megállapításában. Ugyanezt a figyelı rendszert a túlöntözés elkerülésére is fel lehet használni. hogy figyeli. Könnyen telepíthetı és ellenırzésük is egyszerő. leszerelésük. Ezeket réz huzallal sorba kötjük és lemérjük az ohmikus ellenállását amikor a közeg telítve van tápoldattal és akkor is. ezért marad a legolcsóbb megoldás. 10 % csurgóvíz (drénvíz) megengedett. hogy egy zsákban jobb megoldásnak tőnik kevesebb növény több ágon. Ha valamelyik bedugul. Nyári nagy melegben ezt fel lehet emelni kétszeri sıt háromszori öntözésre is. A tápoldatozást csöpögtetı öntözéssel oldjuk meg. A földet nem kell túlzottan szennyezni. A leleményes termelı ezt úgy oldja meg. bármennyire is vigyázunk és csökkentjük a csurgóvíz mennyiségét. ezért fontos a tápoldatozás hosszának pontos beállítása. vagy akár három ágon is nevelhetjük a paradicsomot. A jó gazda még ennyit sem enged meg és a növények mégsem károsodnak. vagy elfolyós rendszerek. Erre is van több lehetıség. Két. mely egy relé segítségével bekapcsolja helyettünk a tápoldatozó szivattyút. vagy tápoldattal átnedvesítjük. akkor normális körülmények között a napi egyszeri tápoldatozás is elegendı. Több száron nevelve a földbıl nem tud a növény elég tápanyagot felvenni és fejlıdése lelassul. és ehhez lehet idızíteni a tápoldatozást mindaddig. Hidropóniával a gyökér megkapja a megfelelı mennyiségő tápanyagot és fejlıdése nem károsodik. Erre a célra legjobb a szúrópálcás csöpögtetı. cseréjük is egyszerő. Ideális tápoldat összetétel mellett gyorsabban fejlıdhet a növény. hogy egy száron vezetjük a növényt és akkor elıbb lesz termésünk. Ehhez könnyen szerkeszthetı házilag is egy kis elektronikus szerkezet. A nyitott.számára a lehetı legjobb feltételeket tudjuk biztosítani.

de hosszabb távon érdemes ebben az irányban gondolkodni. Ezt a módszert alkalmazzák asztalon történı konténeres termesztésben is. ha majd egyszer lesz annyi jövedelem a termelésbıl.tápoldat fokozatosan eljut a mélyebb rétegekbe és az ivóvízkészletünk is nitrátos lesz. A zsákos rendszernél is. Ezt a csatornát idıközönként elárasztják tápoldattal. Ha a talaj egyenletes. ha számolgatunk. amennyit a közeg meg tud tartani és ez elegendı a következı árasztásig. mint a csöpögtetı rendszer kiépítése. Erre is van megoldás. nem kezdı megoldásnak. Ebben az esetben nincs felesleges tápoldat. Az asztalokat idınként elárasztják tápoldattal. Az asztalon levı cserepes növények felszívják a tápoldatot és nincs szükség külön csöpögtetı rendszer kiépítésére. Ennek egy elıfeltétele. ahol erre lehetıség van. hogy ezt is meg tudjuk oldani. lehet egy földbe vájt és fóliával bélelt csatorna egyszerőbb és olcsóbb megoldás. enyhe lejtéssel az egyik irányban. A zsákok kívül fehér. Ez 15 percig tart. A képeken a becsei kísérleti telepen készült paradicsom zsákos termesztése látható fóliában és szabadtéren. a zsákban mindég annyi tárolódik. Nincs felülrıl történı csöpögtetı pálca. vagy kevés erıbefektetéssel el tudjuk simítani. A csatorna mélysége 5-10 cm. A zsákos termesztés több változata lehetséges a zsáktól függıen is. Angliában elterjedt a zsákos termesztés és az öntözés árasztásos módját választják. belül fekete fóliából készülnek. A zsákon keresztül a közeg kapilláris hatásának következtében felszívja a tápoldatot. hogy a talaj egyenletes legyen. 28 . Felhasználási és telepítési lehetıségeikrıl lesz szó a következı folytatásban. utána a felesleges tápoldatot automatikusan lecsapolják egy győjtı tartályba újrafelhasználás céljából. A zsákokat fóliával bélelt csatornába helyezik. majd leengedik. bár kissé költséges. Egyes cégek 15-25 cm átmérıjő és 1-1.5 m. hosszúságú hurkaformájú mőanyag zsákba töltik termesztı közegüket és így forgalmazzák. ha tudunk róla. de jó. Talán.

A zsákos termesztési módszer egyszerőségével és elınyeivel ezt kevés beruházás mellett könnyen megtehetjük.paradicsom zsákos termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (8) Zsákos termesztés Célunk a hidrokultúrás termesztéssel elszakadni a földtıl és annak negatív tulajdonságaitól. A zsák alakjától és őrtartalmától függıen különbözı lehetıségek állnak 29 .

Ezt a csatornák végén összegyőjtve újra hasznosíthatjuk a rendszerbe visszaforgatva. Lefektetve a talajra egy kis beavatkozással készen áll a telepítésre. alulról pedig a feleslegesen elfolyó tápoldatot összegyőjtjük és újrahasznosítjuk. drénvíz) elfolyására szolgál. hosszuktól függıen 3-5 palántát tudunk ültetni. A palánták egymás közötti távolsága 20-35 cm. vagy hurka formájú zsákok felhasználásáról és telepítésérıl lesz szó.-es rést vágunk. mőanyag tasakzáróval leragasztjuk. magunk is elkészíthetjük mőanyag fóliából . hogy a felesleges tápoldat szabadon elfolyhat. vagy a földi termesztésben öntözésre.rendelkezésünkre. vagy szövött zsákanyagból. salátát. tızeg. földieper. Ha nem akarjuk összegyőjteni az elfolyó csurgóvizet akkor nyitott rendszerünk lesz és a talajt elég kismértékben elsimítani. Felülrıl éles késsel egy 5x5 cm. visszaforgatós rendszert is kialakíthatunk. vagy zárt rendszer közül. Ebbıl formálhatunk zsákokat és utána megtöltjük perlittel. Hurka . Felfüggesztve is felhasználható különbözı növények termesztésére. Minden növényhez szúrópálcás csöpögtetıt kell szerelni. és átmérıjük 20-25 cm. Ez a rendszer zárt térben és szabadban is alkalmazható. A függıleges zsákos termesztésnek van több megoldása is. padlizsán. Egy zsákban. rózsa. uborka. A zsák oldalán két helyen a talajtól legalább 5 cmes magasságból indulva ferdén egy bevágást végzünk 5-10 cm hosszúságban. Különleges termesztési módszer a zsákok függıleges felfüggesztése. vagy zsák formája is lehet és különbözı telepítési lehetıséget kínál. perlit. A két sor között egy csatornába győlik össze a feleslegesen elfolyó tápoldat. nem kell az oldalán rést vágni. A bennük levı közeg lehet kókuszrost. Ennek egyedüli elınye. A csöpögtetı csövet legfelül szúrjuk a zsákba. Amennyiben nem tudunk beszerezni kész közeggel töltött zsákokat. Ehhez a talajt el kell simítani és a zsákok helyén enyhe lejtéssel két sorban sztiropor lapokat helyezünk. A mőanyag fólia kívül fehér . A zsákban termeszthetı növények: paradicsom. gerbera. vagy hıvel. Ez a felesleges tápoldat (csurgóvíz. Hosszuk 1-2 m. Hasonló módon egymás után elhelyezve a zsákokat zárt. Kezdjük el a zsákok telepítését és felkészítését az ültetésre. dinnye. A zsákokat egymás után a talajra fektetjük. A két végét bekötjük. vagy egyéb közeggel. Szövött mőanyag agrofólia méterre is kapható és ebbıl is elkészíthetık a megfelelı mérető zsákok. hagyma. paprika. vagy vékony betonréteggel biztosítjuk a szilárd alapot. spenótot és kisebb virágokat is. Speciálisan 30 . Ezzel a módszerrel termeszthetünk földiepret. A következıkben a vízszintesen lefektetett. ez elegendı lesz a palánta elhelyezésére. spenót. saláta. Választhatunk a nyitott. Külföldön gyártanak különbözı közeggel töltött zsákokat. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni. szegfő stb. főrészpor vagy különbözı közegek keveréke. belül fekete legyen.

paradicsomot perlites zsákban. abba bele kell tölteni a megfelelı közeget. Hobbi kertészek számára darabokban is megvásárolható és bárhol összerakható. 10-20 %-os közeg veszteséggel számolhatunk. A zsákokban a hiányzó perlitet pótoljuk és a hordóban lemosott anyagot is felhasználjuk újra. A lényege. hogy 1 m2en 40 földieper palántát tudunk elhelyezni . Dióhéjban ennyi az egész. Kell egy zsákszerő anyag.kiképzett 10-15 literes mőanyag zsákokat egymásra raknak. Fıleg földiepret termesztenek ezzel a módszerrel. A tápanyag megtakarítás is jelentıs. perlitet választani. szabadban telepített földieper állományt . Egy ilyen eljárás „Fruitwise Hydroponics system” név alatt szabadalmaztatva van. hogy elszakadtunk a földtıl és a növényeknek ideálisabb föltételeket tudunk biztosítani a növekedéshez. Elınye. biztosítani a tápoldat elfolyását és felülrıl adagolni a csöpögtetıvel a tápoldatot. Ezzel óvatosan ki tudjuk húzni a gyökeret. A magot kızetgyapot kockába. akkor ajánlatos szervetlen közeget. néhol lyukat vágni rajta a palántának. A csöpögtetı rendszeren keresztül fertıtlenítıt juttatunk a zsákokba. A palántákat is az oldalán körben kilyukasztva a zsákot helyezik a közegbe. Egy hordóban vízzel lemossuk róla a perlitet. levágjuk és rövid szárat hagyunk. Fertızött . fóliasátorban egyaránt. Láthatjuk. és utána már jöhet a „mi van kéznél a sufniban” módszer és ötlet. vagy mőanyag csészébe ültetjük tızeg-perlit keverékbe. A középen egy mőanyag csı vezeti le a felesleges tápoldatot. hogy a támrendszeres uborka termesztésben is felhasználható ez a módszer a földi termesztéstıl sokkal jobb eredménnyel. Példának érdemes megemlíteni. teraszon. kevés a vízfelhasználása és visszaforgatós rendszer. a „FruitWise” egymás fölé helyezett zsákos rendszerét és a talaj elıkészítést telepítés elıtt. Attól függ. A képeken láthatjuk a zsákos és a felfüggesztett hurka sematikus rajzát. nem szükséges drága fóliasátor. 31 . A zsákos termesztés szabadban is alkalmazható. vagy gyenge tápértékő talaj esetében ez ideális megoldás lehet a vállalkozó gazda számára szabadban. vagy fóliasátorban is. A következı évben ültetés elıtt is át kell mosni tiszta vízzel az egész rendszert. A szúrópálcás csöpögtetıket a zsák oldalán szúrják bele. hogy a zsákos rendszer több lehetıséget kínál és mindezeken kívül még számtalan ötlettel megoldható ez az egyszerő termesztési módszer. mennyire vagyunk óvatosak a gyökér eltávolításánál. ha több évre tervezzük. A zsákos termesztést. kertben. vagy zárt térben. A lényeget kell megértenünk. Leveles zöldségek és virágok számára is felhasználható. Erre a célra megfelel a háztartási klóros fertıtlenítı is. Ezt állni hagyjuk egy napot és utána tiszta vízzel átmossuk a zsákokat. Mi a teendı egy termesztési ciklus befejeztével? A növény felsı részét eltávolítjuk.

földieper szabadföldi perlites zsákos termesztése 32 . vagy vödrös rendszer is.A nyitott zsákos módszeren kívül világszerte elterjedt a konténeres. Errıl lesz szó a sorozat folytatásában.

Az alján az edény egyik oldalán egy 5 cm-es patkát képeztek. Általánosan 30-60 cm és eltolással a győjtıcsı két oldalán helyezzük el. alsó felén „U” alakú bevágásokkal. A győjtıcsı 30-50 mm-es. A fizikából jól ismert közlekedı edények elvén mőködik a rendszer. A patka felsı részén egy lyukon keresztül kapcsolódik a csurgóvíz elvezetı csı a tápoldat győjtı csırendszerébe. vagy sztiroporból készül. míg a másik az edény aljára fekszik. földieper. hogy az edényben mindég lesz tartalék tápoldatunk a növények. A képek a www. A felhasználható termesztı közegek általában a 33 . Ez Holland gyártók találmánya és ma már sikeresen alkalmazzák világszerte. két könyökbıl és két egyforma összekötı elembıl áll. Fontossága miatt ezt az eljárást részletesebben tárgyaljuk. különbözı mérettel és őrtartalommal. Várható. padlizsán. A győjtıcsöveket enyhe lejtéssel kell lefektetni. rózsa. hogy a zsákos termesztés mellett vidékünkön ez a módszer is el fog terjedni. Kevés vízzel és tápanyaggal termeszthetünk különbözı zöldségféléket és virágokat is. A kivezetı csı az edény aljára támaszkodik. Ezeket összeillesztve az edény patka szerő részébe helyezve kész is az összeszerelés. Idıkapcsoló. Létezik külön erre a célra kifejlesztett négyszögletes formájú edény a megfelelı bekötı csövekkel együtt. hogy a tápoldat szabadon vissza tudjon folyni a tartályba. gerbera. dinnye. uborka. vagy egyéb automatikai rendszer szabályozza a tápoldatozást. A kivezetı csı több részes. akkor azon keresztül túlcsordul és kifolyik a győjtıcsıbe. Az edényt visszaforgatós rendszerre fejlesztették ki . Az egyik a két könyök összekötésére szolgál. stb.genhydro. A képeken láthatjuk a különbözı elemeket és azok fokozatos összeszerelését. Külön a nagybani üzemi termesztésben használatos. ezért is gazdaságos. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. és a keverı tartályba vezeti a többlet tápoldatot. Az edény az esetleges korrózió végett leginkább mőanyagból. így oldalról a folyadék bejut a csıbe. Mit jelent a konténer a hidrokultúrás termesztésben? Valójában egy szilárd anyagból készült edényrıl van szó melyben a megfelelı közeget tesszük. Nézzünk az edény fenekére és meg fogjuk érteni a mőködési elvét. Őrtartalma 4-25 literig terjed. Az edények egymás közötti távolsága a termeszteni kívánt növénytıl és a termesztési eljárástól is függ. Ez a magasság 35 – 50 mm ami azt jelenti. paprika.com terméklistájának egyik hidrokultúrás rendszerét mutatja be. Ha az edényben a tápoldat szintje eléri a kivezetı csı legmagasabb pontját. majd pedig a jól bevált házilag is elkészíthetı rendszerek ismertetésére is sor kerül.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (9) Konténeres termesztés Ez a rendszer a legváltozatosabb formában és kivitelben terjedt el világszerte a termelık kreativitását is figyelembe véve.

Egy edény ára az őrtartalmától függıen 4-6 EU között mozog. Holland konténer (BATO bucket) 34 . A növények felfüggesztése. vagy ezek keveréke. Ez lesz a vödrös-konténeres termesztési módszer vajdasági módra. támrendszeren való vezetése megegyezik a földi termesztésben alkalmazott módszerekkel. Ez a mi gyengén támogatott gazdáink számára nem elérhetı. A tápoldatot szúrópálcás csöpögtetıvel vezetjük minden edénybe. Nagy. Az edény nagyságától függıen két növényt is elfér egymás mellett. tızeg. jöhet az egyszerő és olcsó. de éppolyan hatékony „sufniból vett alkatrész” módszer is a következı számban. több ezres növényszámú telepeknél a biztonság végett egy edényben két csöpögtetıt ajánlatos alkalmazni. agyagkavics. ha a több éves termesztést vesszük figyelembe a perlit a legjobb választás. Ez esetben a 15-20 literes őrtartalom az ajánlott. kókuszrost.perlit. homok. Ezek közül. Ha a konténeres rendszer mőködési elvét megértettük.

Ezt a módszert nevezik vödrös termesztésnek és egyszerősége folytán esélye van. az árát és számoljunk. Kiválasztásánál vegyük figyelembe az egyes közegek elınyeit. Az edény alján a lyukak magasságáig mindég lesz tartalék tápoldat. mert az ugyanúgy jelen van a földi termesztésben is. Ez elég a következı öntözésig. könnyen töredezik. vagy két kg nyári paradicsomnak felel meg. de ennek minısége eléggé kétséges. Termesztı közegnek megfelel a perlit. de áruk is magasabb. Ezen keresztül távozik a felesleges tápoldat. többek között mőanyag vödörben is megvalósítható. két év után cserélni kell. hogy elterjedjen vidékünkön is. Számolni kell. Az UV stabil anyagból készült edények tartósak. de tartalék is lehet. Ez esetben a felesleges tápoldat elfolyik a földbe és nincs újrahasznosítás. Az egyszerő mőanyag vödör is megteszi kísérletnek. hány évre tervezzük a termelést? Két eljárás között kell választani. mert több évig felhasználható. 35 . tızeg stb. A nyitott rendszer az egyszerőbb megoldás. korai. ha valamilyen üzemzavar keletkezne a tápoldatozási rendszerbe. Ez egy kg. Gazdaságos közegnek bizonyul a nálunk is beszerezhetı perlit.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (10) A vödrös termesztés A konténeres termesztés különbözı edényekben. hátrányait. Az idı vasfoga kikezdi és bár olcsó. A napi piaci árakkal számolva a beruházási költség növényenként 1 euró körül mozog. A csöpögtetı öntözırendszert nem számoljuk. Az edény fenekétıl mérve 3550 mm magasságban 6-8 helyen 5 mm-es lyukakat fúrunk. Tehát a beruházás költsége egy termesztési cikluson belül megtérül. kókuszrost.

ezen keresztül dugjuk be a mőanyag kivezetı csövecskét. vagy továbbra is ragaszkodunk a földhöz? Az egyes növények termesztése külön lesz részletezve. gerbera. környezetünket. Ha szükséges. melynek őrtartalma 8-15 liter között van. burgonya.19 óra között 2 -5 órás idıközre és 15 perc idıtartamra beállítani. Megfigyelés és tapasztalat által tudjuk a legpontosabb idızíteni a tápoldatozást. padlizsán. Például nyári melegben 7–11-13-17 órára állítjuk be az idıkapcsolót. dinnye. melyet vízvezeték szerelésre is használnak. paprika. A külsı könyök egy 5 cm-es csatornázásra is használatos csıvezetékbe csatlakozik. A tartályba naponta ellenırizzük a pH és EC értéket. dinnye). ajánlott reggel 7. vagy virágcserepet is. reggel 7 órakor és délután 1-2 órakor. Az elkészítési módjuk a fentiekhez hasonló módon történik. hogy el tudjuk dönteni. Megismertük a közeges termesztési módszerek elméleti és gyakorlati részét. Egy 18 mm-es lyukasztóval kifúrjuk a dugót. retek. A vödörben növénytıl függıen egy (paradicsom. A tápoldat visszafolyik a tartályba. nagyobb flakonokat. belekezdünk-e egy új és jobb eljárásba. Hővösebb napokon elég napi egy vagy két öntözés. öntözésre használatos csıdarabra. A tápoldatozást egy idıkapcsolóval állítjuk be. Az öntözés pontosságát és idızítését a növények állapota mutatja legjobban. vagy mőanyag kábeldugót. ezáltal két használható darabkát kapunk. Szükségünk van még a csıhöz illeszkedı könyökre és egy 5 cm hosszú. földieper. A konténeres és a közeges hidropóniás módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. Ez a rendszer így visszaforgatós. A fenti képen láthatjuk a vödör szereléséhe szükséges alkatrészeket. Az idıjárástól függıen. az összeszerelt vödröt és a fóliában felállított rendszert. Elsı lépésként a fenekétıl mérve 35 mm-es magasságban 22 mm-es lyukfúróval kifúrjuk. akkor elvégezzük a megfelelı korrekciót. Ez majd ráfekszik a vödör aljára és a négy félkör alakú lyukon keresztül távozik el a felesleges tápoldat. és nem szennyezi a földet. vagy tápanyagot adagolunk a tápoldathoz. melyet a vödörben levı könyökre illesztünk. 36 .A visszaforgatós rendszernél a vödröt másképpen kell elıkészíteni. Ez alapul szolgálhat arra. Ezen a csıdarabkán 15 mm-es fúróval négy lyukat fúrunk. Megfelelnek a festékes edények. uborka. Ezután a lyukak közepén a csövecskét kettıbe főrészeljük. A biztonság miatt ajánlatos két csepegtetıt szúrni egy vödörben a palánta két oldalán. szemben egymással. Ebben a lyukban bepattintunk egy a villanyszerelık által is használt gumi. Ez győjti össze a tápoldatot és vezeti vissza a tartályba. vizet. hagyma. valamint a kızetgyapotos módszer is. 3 cm átmérıjő fekete. A közönséges vödör helyett felhasználhatunk bármilyen mőanyag edényt. mőanyag kannák. rózsa stb. A képeken láthatjuk a szükséges alkatrészeket. vagy recirkulációs. vagy két palántát (paprika…) ültetünk.

37 . Ez egy homályos terület és ettıl idegenkednek a termelık. összeállítására és legfıképpen a matematikájára. A következıkben lehetıleg egyszerően és érthetıen belemélyedünk a vegyészet és a matematika csodás világába.Több olvasó kérésre és a termelıkkel való beszélgetés során is felmerült az igény a tápoldat receptek mérésére. Minden termelı számára hasznos információ lehet. melyet utána fel tud használni a tápoldat összeállításánál. mik a makró és mikroelemek. EC . Az alapoknál kezdjük. Ezek lesznek a következı témák az olvasók kérésére. a mőtrágyákban milyen elemek találhatók és milyen mennyiségben stb. mi a ppm. A tápoldatozást a földi termesztésben is használjuk. ezért a következı témakör nem csak a hidrokultúrás termesztésre vonatkozik. pH.

házi megoldás vödör összerakva és bekötve a visszafolyó csörendszerbe 38 .vödör alkatrészek.

Át kellene számolni mindent. majd pedig a legvégén a matematika óra. Egy kis odafigyeléssel és a matematika négy alapmőveletének ismeretében bárki megtanulhatja a pontos tápoldat számítás titkát. Minden egyes növekedési szakaszban különbözı összetételő tápoldatra van szükségük. Utána jöhet a vegytan. Errıl a titokzatos számolásról lerántjuk a leplet. hogy az egyes elemek arányai változatlanok maradjanak. Egy jól bevált recept használhatatlan lesz ha az üzletben a számunkra megfelelı mőtrágya valamelyike hiányzik. a másik pedig a pontos tápoldat receptek kiszámításának hiányos ismerete. A növények fejlıdésük folyamán különbözı vegetációs fázisokon mennek át. megoldjuk a példákat. 39 . Mit kell mindehhez tudnunk? Elıször alapfokon meg kell ismerkednünk a mértékegységekkel. Kezdjük el gyorsan. Kapható valami más és itt megáll a tudomány.paradicsom vödrös termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (11) A hidrokultúra lassú elterjedésének egyik oka a téves szemlélet a tápoldatozás körül. mert az idı halad és rég becsöngettek már. melyet a földben termesztık is felhasználhatnak. és ha néha nem is vagyunk okosabbak mint egy ötödikes.

pH 6. egy pH5-os oldat tízszer savasabb. 7.Mértékegység óra Minden anyagot. az ettıl kisebb érték lefelé 7 -1-ig a savas közeget jelenti.” Ilyen és hasonló adatok ismeretében kell összeállítanunk a megfelelı tápoldatot. Ezt gyakorlati példákkal fogjuk megoldani egyszerő matematikával. mert akkor elvesztünk a tudomány labirintusában. vagy oldat. A tápoldathoz sav hozzáadásával csökkentjük a pH értékét.. hogy 1 ppm valójában 1 mg anyag 1 liter vízben feloldva. Mivel tudjuk.000. (miligram) 1000 mg.. hogy 1 liter víz 1 kg. hogy a pH egy szám 1 – 14-ig. annál lúgosabb. kisebb súlymértékkel kifejezve az egyenlı 1. hogy egy kilogram egyenlı egymillió miligram-al.. melybıl a tápoldat készül. 1000 ml (mililiter) 1 mg/l 1000000 mg.000 mg-al. P 80 ppm. 1 kg. Ha az egységnyi anyag 1 mg. A következı misztikus mértékegység a „ppm”.5 pH érték közötti tápoldatot szeretik. A növények a savas 5-6. figyelembe véve a beszerezhetı mőtrágyákat is.5 – 9 között mozog. Ebbıl adódik az egyszerő megállapítás. hogy „.. mérlegen mérni kell. A következı mértékegység a pH. Mivel kis pH érték változás is nagy savassági különbséget jelent. 40 . 1 kg (kilogram) 0. bázikusabb a közeg és 7-tıl lefelé minél kisebb a szám. mellett a kisebb súlymértékeket is ismerni. (liter) 1 ppm 1000 g.1 kg. ajánlatos két tizedes pontosságú mőszerrel mérni. Fontos tudnivaló. Mg 80 ppm. A középsı értéke a 7. 1 l. annál savasabb a közeg. Mit jelent a pH? Ne mélyedjünk bele a hidrogén ion koncentráció negatív logaritmusába. de a késıbbi matematikához szükséges az általános kg. 1 kg/m3 A fenti táblázatból álmunkban is tudni kell. Ezért találkozunk néha a ppm helyet mg/l (miligram anyag literenként) jelöléssel is ami ugyanazt jelenti. A „part per million” rövidítése és jelentése egy egységnyi anyag milliószor annyi vízben feloldva. vagy bázikus közeget jelent. Ha találunk egy jó tápoldat receptet könyvben. hogy pl. Ezt mindenki ismeri. A 7-es érték fölött minél nagyobb a szám. és egy liter víz súlya egy kilogramm. Errıl ennyit elég tudni elsı órára. Az ettıl nagyobb érték 7-14-ig lúgos. súlyú.0 . Ez fontos lesz a késıbbi számolásnál. Ca 200 ppm. tápoldat összetétel gerbera virágzó fázisához a következı: N 300 ppm. A víz pH értéke általában bázikus.2 .000 mg vízben feloldva jelenti az 1 ppmet. EC 2.(miligram).. ez jelenti a semleges közeget. akkor az 1. valami hasonlót olvashatunk. vagy akár interneten. (gram) 1 g. A pH-t egy erre a célra kifejlesztett kis kézi mőszerrel a pH mérıvel mérjük.000. Fogadjuk el kész tényként. K 350 ppm. mint egy pH6-os..

a kevésbé pontosabbak két elektródával mérnek. Ettıl ezerszer kisebb mértékegység a µS/cm (mikrosiemens/centiméter). azt kell megjegyezni. Az EC mértékegysége a mS/cm.5 – 1. sóra vonatkozik és a mért értéket ppm-ben illetve mg/l -ben fejezi ki. annál nagyobb a vezetıképesség. milyen anyagokat tartalmaz a mért oldat. A vezetıképesség vagy EC mérımőszerek széles választékban beszerezhetık. A tiszta desztillált víz vezetıképessége 0. hogy különbözı gyártók mőszerei eltérı eredmény fognak mutatni. (milisiemens/centiméter). Egyes mőszerek az EC mellett TDS-ben is megadják a mért értéket. Elıfordulhat. 1 mS/cm = 1000 µS/cm. Az össz feloldott anyagra. A mérési pontatlanság abból adódik. Általánosan 1 EC értéket 700 mg/l illetve 700 ppm-nek számolják. A jobbak négy. hogy különbözı anyagok vezetıképessége oldott állapotban eltérı. Vegytan óra Semmi pánik és félelem. Kezdjük a növények számára fontos makró.5 mS/cm.55 és 0. felírni és utána jöhet a tanult anyag felhasználása. amire szükségünk lesz.és mikroelemek vegyjelével és atomsúlyával.Mi lehet az EC? Az elektromos vezetılépesség angolul „Electro Conductivity” rövidítésébıl ered. mely sokkal pontosabb eredményt mutat. A TDS mérıt ha lehet kerüljük és maradjunk a klasszikus EC mérı mellett.9 között. A tápoldatnak is megfelelı víz vezetıképessége 0. de ez az érték nagy eltérést mutathat attól függıen. Makroelemek elnevezés vegyjel atomsúly Nitrogén N 14 Foszfor P 31 Kálium K 39 Magnézium Mg 24 Kalcium Ca 40 Kén S 32 Szén C 12 Oxigén O 16 Hidrogén H 1 41 . Az EC-t TDS-be való átszámolásához a mőszert gyártók különbözı faktorokat használnak 0. A TDS az angol „Total Dissolved Solids” rövidítésébıl származik. A vízben a sók vezetik az áramot és minél több van feloldva.055 mS/cm.

9 10. melyet Justus von Liebig német vegyész 1840-ben tett közzé.5 65. molekulában. Tehát a minimumban lévı tápanyagok határozzák meg a maximális teljesítményt.4 95. mint amennyire a növénynek szüksége van. Összegezve. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nem áll elegendı mennyiségben jelen. FONTOS tudni és tápoldat készítésnél figyelembe venni a „minimum elv”-et.Mikroelemek Elnevezés vegyjel Vas Fe Mangán Mn Bór B Réz Cu Cink Zn Molibdén Mo atomsúly 55. Példának vegyük a magnéziumszulfátot. Ha bármelyikbıl hiány lép fel. Hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag. Elnevezés Vegyi Molekula Elem tartalma képlet súly Káliumnitrát KNO3 103 K=39. abból az elembıl hány vesz részt az adott vegyületben. ha a tápoldatban egy elembıl kevesebb van jelen.N=28 Ammóniumnitrát NH4NO3 70 N=28 Foszforsav H3PO4 98 P=31 Salétromsav HNO3 63 N=14 Az elemeknek atomsúlyuk van. Fontossága miatt a késıbbiekben még szó lesz róla. akkor az fogja meghatározni a termés mennyiségét és minıségét. akkor mondhatjuk.N=14 Káliumszulfát K2SO4 174 K=78. hogy 120 gramm magnézium szulfát 24 gramm magnéziumot és 32 gramm ként tartalmaz. Egy atom kalciumot tartalmaz és két atom nitrogént. Ezt a törvény Liebig hordója néven is megtalálhatjuk az irodalomban. Molekula súlya 120 és mivel egy atom magnézium szerepel a vegyületben melynek atomsúlya 24.8 63. a növény fejlıdésében különbözı rendellenességek lépnek fel.8 54.P=32 Magnéziumszulfát MgSO4 120 Mg=24. A kalciumnitrát molekula súlya 164.S=32 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 164 Ca=40. A tápoldat készítés alap mőtrágyáinak az adatait láthatjuk a táblázatban.S=32 Monokáliumfoszfát KH2PO4 175 K=39. A vegyületek képletében az elemek mellett levı számok határozzák meg.9 Minden elemnek fontos szerepe van a növények biokémiájában. a vegyületek viszont több elembıl molekulát alkotnak és az elemek összsúlya adja a vegyület molekulasúlyát. 42 .

0 6.840 43 .5 5.0 – 2. ahol majd kiderül.1800 1000 .8 – 2. Ezekre az adatokra a matematikai részben lesz szükségünk.1600 1200 .0 – 6. hogy az elsı látásra eléggé bonyolult számok .0 2. képletek .5 1.Tehát 164 gramm kalcium nitrát 40 gramm kalciumot és 28 gramm nitrogént tartalmaz.5.5 paprika uborka gerbera rózsa saláta 6.5 5.0 – 6.5 2. Errıl lesz szó a következı számban.7 – 2.3500 1200 .0 .5 5.8 – 1.5 0.0 – 7.0 1.1750 1400 .5 – 6. Tápoldat adatok különbözı növények számára: Növény pH EC ppm paradicsom 6.1750 560 .2 1.5 – 2. egy érthetı és egyszerő számításra adnak lehetıséget.2 1400 .0 – 6.

vagy mg/l -ben látjuk az adatokat. hogy megkapjuk a megfelelı összetételt. melyik mőtrágyából mennyit keverjünk a tápoldatba. termésre fordulását. 44 . elsı dolgunk legyen kiszámolni melyik elembıl mennyi lesz jelen a tápoldatban? A másik számolási mővelet akkor jön. vagy ppmben kifejezve. Álmunkban is tudni kell . Ezért fontos tudni minden elem mennyiségét a tápoldatban . ha nem ppm-ben. de különösen a nitrogén és kálium arányát.Kézi EC mérı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (12) A növényeknek különbözı összetételő tápanyagra van szükségük fejlıdésük különbözı fázisaiban. minden alkotó elem mennyiségét és abból kell kiszámolni. Ez fontos követelménye a sikeres hidrokultúrás és a földi termesztésnek is. az adott pillanatban növényeink milyen tápelemeket kapnak mg/l-ben. Ezzel tudjuk szabályozni vegetatív növekedését. mert becsöngettek. vagy virágzását. Ehhez kell a matematika az elızı rész adatainak a felhasználásával. Bármilyen jó receptet is kapunk. ha tudjuk. Foglaljunk helyet.

1000 liter : 69000 mg= 1 : x x= 69 mg / liter = 69 ppm nitrogén ( N ).5 kg-ban lesz: 101 kg : 14 kg = 0. hogy 101 kg káliumnitrát 14 kg nitrogént tartalmaz.500 kg káliumnitrátban. de nem tudjuk melyik elembıl mennyit is kapnak a növényeink? A megadott mennyiségek 1000 liter.069 kg = 69 gramm = 69000 milligramm. illetve 1 m3 vízre vonatkoznak kg-ban.Matematika óra Vegyünk egy példát. akkor 1 literben lesz 193 mg.250 0.N=28 80 N=28 99 P=32 63 N=14 Kg/ 1000 l. A következı elem a nitrogén. mennyi káliumot és egyebet adagolunk a növénynek. mely alkotóeleme a káliumnitrátnak. kaptunk egy jó receptet.700 1. Tudjuk. melynek nincs súlymegjelölése.193 kg kálium lesz jelen a 0. csak akkor mindég az legyen a mérték.300 0. A kg-ot át kell alakítani mg-ra. 0. Ez matematika nyelven fogalmazva: 101 kg : 39 kg = 0. 45 . A káliumnitrát esetében 101 kg-ban van 39 kg kálium és 14 kg nitrogén.5) / 101 x=0. Bármit veszünk számolási alapul. Ha 1000 liter vízben van 193000 mg kálium.193 kg = 193 gr = 193000 mg. mivel az adataink kg-ra vonatkozik.S=32 164 Ca=40. akkor a 0.5 : x x=(14x0.5)/101 x= 0. 1000 liter : 193000 mg = 1 : x x= (193000x1)/1000 x=193 mg/liter.5 kg : x x= (39 x 0.200 A molekulasúly és az elem tartalma egy szám.500 0. 0. Vegyi képlet Káliumnitrát KNO3 Káliumszulfát K2SO4 Monokáliumfoszfát KH2PO4 Magnéziumszulfát MgSO4 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 Ammóniumnitrát NH4NO3 Foszforsav H3PO4 Salétromsav HNO3 Elnevezés Molekula Elem tartalma súly 101 K=39. Ezt át kell számolni ppm-be illetve mg/liter-re.P=32 120 Mg=24. Vegyünk kg-ot.S=32 137 K=39. jó lesz. A 193 mg kálium literenként 193 ppm káliumot jelent.N=14 174 K=78. mert ebbıl lehet látni valójában.

mert a súlyban kimért mennyiségek nem mondanak semmit sem.045 kg = 45 g = 45000 mg 1000 : 45000 = 1 : x x = 45 mg / l = 45 ppm kén ( S ).300 kg-ot mértünk. Ezeket az adatokat számolással tudjuk érthetıvé tenni.084 0. Kénre is kiszámítjuk : 174 : 32 = 0.25 kg : x x= (78 x 0.112 kg = 112 g = 11200 mg.25) / 174 x = 0.25 ) / 174 x = 0. Matematikai formában öntve: 174 kg : 78 kg K = 0. hogy a magnézium és a kén mennyisége magasabb a kelleténél.300 : x x = (32 x 0. hogy 174 kg K2SO4 78 kg K-ot és 32 kg ként (S =kén) tartalmaz. Abból nem látszik. A következı eredményt kapjuk: Elemek ppm KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 N 273 69 204 P 70 70 K 390 193 112 85 Mg 140 140 Ca 292 292 S 231 45 186 A kapott adatokból látszik.25 : x x = ( 32 x 0. nitrogén 46 .070 kg = 70 g = 70000 mg 1000 : 70000 = 1 : x x = 70 mg / l = 70 mg/l P ( 70 ppm foszfor) A magnéziumszulfátot és a kalciumnitrátot házi feladatnak mindenki kiszámolja és legvégül összeadja az elemek ppm-ben kapott mennyiségét.300 : x x= (39 x 0. most már csendesebben. akkor elfogadható értékeket kapnánk.070 kg 0. mennyi kálium.300) / 137 = 0. Pontosan felére kellene csökkenteni a MgSO4 mennyiségét.300) / 137 = 0. 1000 l : 112000 mg = 1 : x x = 112 mg / l = 112 ppm kálium ( K ). A módszert ismerve számoljunk tovább. ebben a kálium mennyisége: 137 : 39 = 0. A táblázatból látjuk.A következı tápanyag a káliumszulfát (K2SO4). Monokálimfoszfátból (KH2PO4) 0.085 kg = 85 g = 85000 mg 1000 : 85000 = 1 : x = 85 mg / l K ( 85 ppm Kálium) A foszfor mennyiségét is számoljuk ki: 137 : 32 = 0.

nézzük meg a következı táblázatot. kálium 47 . Erre legjobb példa a MgSO4.molekulasúly és ami a legfontosabb a tisztasági fok. Salétromsav általában 60 % -os.4 26. Savaknál figyelembe kell venni hány %-os és azzal számolunk.4 S 18. 7H2O alakban kerül forgalomba. hogy az adott anyagban csak 90 % a valódi anyag. mőtrágya tartalmaz kristályvizet is és akkor már a molekulasúly merıben más lesz.6 44. hogy az N:P:K valódi aránya 14 : 6. hogy foszfor 6. mint foszfor általában P2O5. Ezt hozzá kell adni a MgSO4 molekulasúlyához: 120 + 126= 246. Ritkán található tiszta állapotban. Lehet a vegyület. mert a hibahatáron belül leszünk a számolásnál. fel van-e tüntetve a vegyi képlet . Ki van mutatva az elemek mennyisége ppm-ben.6 A múltkori számban feltüntetett molekulasúlyok eltérıek a fenti táblázatban jelölt számadatokkal. Itt meg kell jegyezni. a kálium pedig K2O.3 K 38. 100 –os anyagra vonatkoznak.6 %-ban.74 . Ha a fenti matematika kissé bonyolultnak tőnik.8 17 35 P 23. vagy köznyelven keserősó. Vegyünk egy példát . Lehet. A víz molekulasúlya 18 és 7 x 18 = 126.és egyéb elem lesz a tápoldatban. ha 0.5 Mg 20 Ca 24. az 13 ppm nitrogént és 38 ppm káliumot fog tartalmazni. leginkább MgSO4 .8 ppm = 500 g : x és ebbıl x = 69 ppm Ezt az eredményt kaptuk az elızı számításnál is. Ez sokszor megtévesztı lehet. A P. Az elemek oxidjait átszámítva tiszta anyagra kiderül.nak van feltüntetve. Fontos tudnivaló.6 : 20. Ez azt mutatja. Ebbıl már könnyen számolunk tovább. ha 100 g mőtrágyát feloldunk 1000 liter vízben.8 28. hogy a mostani adatok tiszta. a zsákon feltüntetett 14 : 15 : 25 arány sorjában nem az N : P : K százalékos arányát jelenti. hogy a kevert mőtrágyán feltüntetett arányok általában nem a tiszta elemre vonatkoznak. 100 g káliumnitrátot oldunk 1000 liter vízben. Ez azt jelenti. akkor az aránypár szerinti számolás: 100 g : 13. A tizedeseket el lehet hagyni. hogy egy molekula magnéziumszulfáthoz kapcsolódik 7 molekula víz és így a molekulasúlya 120 helyett 246 lesz. nézzük meg. Ha pl.5 kg = 500 g –ot mértünk. a foszforsav pedig 80 % -os töménységben kapható. Ha megveszünk egy mőtrágyát. Ezért fontos és elengedhetetlen a matematika a tápoldat tervezésben és készítésben. Elemek KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 NH4NO3 N 13.

hogy a ppmben megadott mennyiségek legyenek a tápoldatban. A kalcium csak a kalcium-nitrátban található. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (13) A növények tápanyagigénye fejlıdésük különbözı fázisaiban változó. Ca(NO3)2 fog tartalmazni 222 mg Ca-t? Az egyszerőség végett minden mértékegységet mg-ban veszünk. Ha lehetséges. Legyen az adott növény a gerbera. hogy 164 mg Ca(NO3)2 40 mg Ca-t tartalmaz .2 mg = 0. A tápoldat receptek általában ppm-ben találhatók az irodalomban. vagy a vegyület molekulasúlya? A következı számban ppm-ben megadott recept szerint számoljuk ki a megfelelı mennyiségő mőtrágyákat. ezért ez lesz a kiinduló pont. Tudjuk. Néhány jó tanács a mőtrágyák kiválasztásánál. akkor hány mg. mert a ppm is mg-ot jelent literenként. 48 . vegetatív növekedési és virágzó. Matematika aránypárral kifejezve : 164 mg Ca(NO3 )2 : 40 mg Ca = x : 222 mg Ca x = (164 x 222) / 40 x= 910. vagy ma már az interneten is. palánta. Vegyünk egy példát és próbáljuk meg kiszámolni. A számolást a vegetatív. A tápanyagok ppm-ben három fejlıdési szakaszra vonatkoznak.74 % -ban van jelen az adott mőtrágyában. melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni.9102 g. a kálium felhasználás emelkedik stb. intenzív növekedési fázisra végezzük. A tanultakból majd ki tudjuk számolni. tápelem N P K Mg Ca S palánta vegetatív virágzó 287 25 199 42 277 62 277 35 355 47 222 62 241 50 576 57 174 48 Fontos az egyes tápanyagok számolási sorrendje. hogy megkapjuk a szükséges tápanyag összetételt. Csak könnyen oldódó mőtrágyákat használjunk és vásárláskor nézzük meg. fel van-e tüntetve az elemek százalékos aránya. melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni. A továbbiakban az egyes növények tápoldat összetétele ppm-ben lesz megadva. A nitrogén igény csökken. kerüljük a kevert mőtrágyák felhasználását.pedig 20.

de pótolhatjuk NH4NO3-al. Tudjuk. vigyázva.1 mg N.6 = 312. hogy egyik se lépje túl a keresett mennyiséget. A hiányzó mennyiség 355 – 42.4 ppm N A foszfor lesz a következı. 101 mg KNO3 39 mg K-ot tartalmaz. akkor elıször a nitrogént számoljuk és utána káliumot. 80 mg NH4NO3 : 28 N = x : 9.5 = 9. A nitrogén mennyiségét is kiszámoljuk: 101 : 14 = 809 : x x = (809 x 14) / 101 x = 112. A következıkben ki kell számolnunk a Ca(NO3)2 -ban levı nitrogén mennyiségét. Tehát 312. N-böl van eddig 155. Ha 1000 liter tápoldatot készítünk.2 g Ca(NO3)2 -ot kell a mérlegre tenni és meglesz a számolt 222 ppm Ca a tápoldatban.2 x 28) / 164 x = 155.6 ppm K található a KH2PO4-ben.5. vagy nitrogént. Ha 164 mg Ca(NO3)2 28 mg N-t tartalmaz.8 mg KH2PO4 Mivel a KH2PO4-ben K is van. ha nagyon pontosak szeretnénk lenni.2 mg Ca(NO3)2 ban hány mg N lesz? Aránypárral kifejezve: 164 : 28 = 910. A K mennyisége megvan. akkor vajon hány mg KH2PO4 fogja tartalmazni a keresett 35 mg-os mennyiséget? Jöhet a matek : 137 : 32 = x : 35 x= (137 x 35) / 32 x = 149.4 mg-ot? 101 : 39 = x : 312. hogy 137 mg KH2PO4 32 mg P-t tartalmaz.6 mg K Harmadik tápanyagunk a KNO3 lesz. akkor hány mg KNO3 fog tartalmazni 312. Ezt az értéket be kell szorozni a készítendı tápoldat mennyiségével és megkapjuk . akkor 910.2 : x x = (910. ezt is ki kell számolnunk.4 x = 809 mg KNO3. Ez az elem csak a KH2PO4-ben található.9102 g Ca(NO3)2-ot.4 + 112. 137 : 39 = 149. hány grammot kell mérni az adott anyagból. akkor abban 222 ppm Ca lesz jelen.Tehát ha egy liter vízben feloldunk 0. ezért ebbıl számoljuk ki a keresett mennyiséget. a különbség 277 – 267. Ez eléggé elhanyagolható mennyiség. akkor 0.8 : x x = 42.5 és kell 277.4 ppm K-ra van még szükségünk. Összesen 355 ppm K-ra van szükségünk és 42.5 N 49 .4. Ebbıl pótoljuk a hiányzó káliumot.9102 x 1000 = 910. Ha elsı számolásra a nitrogén túllépné a keresett mennyiséget.1 = 267.

6 481.1 mg NH4NO3 A Mg maradt a legvégére.6 312. mert kevés növény érzékeny a kén túladagolására. de a többlet nem okoz gondot.8 809 27. A molekulasúly 120 helyett 120 + 7 x 18 = 246.7 mg MgSO4 7H2O A kén esetében a hiány kritikus lehet. hogy mindössze a kén esetében lesz 0.x = 27.7 155. Ennek a mennyisége a következı lesz: 120 : 24 = x : 47 x = 235 mg MgSO4 Tiszta MgSO4 ritkán kapható. Ezzel számolva : 246 : 24 = x : 47 x = 481. illetve mg/l -ben.5 Láthatjuk. A legalsó sorban láthatjuk melyik tápanyagból hány mg-ot kell kimérni és egy liter vízben feloldani. azt káliumszulfáttal pótoljuk.1 277 35 355 47 222 222 62. hogy megkapjuk a keresett tápelemek mennyiségét ppm-ben.1 9.4 35 42.2 149.4 47 112. Senki sem 50 . a nitrogénhiányt pedig ammóniumnitráttal. ezért számoljuk ki kereskedelemben kapható MgSO4 7H2O-ra is.6 ppm-el több. Összegezzük végül a számolt mennyiségeket: tápelem szükséges számolt Ca(NO3)2 KH2PO4 KNO3 NH4NO3 MgSO4 7H2O N P K Mg Ca S mg/liter 277 35 355 47 222 62 910. ami valóban elhanyagolható. Ha csak káliumra lenne szükségünk a számolás folyamán.

amelyikbıl a legkevesebb van. Mindig az a tápelem befolyásolja a termés mennyiségét. A minimumban. A tápelemek és a környezeti tényezık a hordó dongáinak felelnek meg. Ha a szükségeshez képest a relatív legkevesebb ásványi anyag mennyiségét növelik. "hordó-elmélet" szemlélteti a legjobban: a hordó különbözı magasságú dongáinál a beleöntött víz vagy termés ott folyik ki. hogy egy donga hossza a szükséges érték százalékos jelenlétét jelenti. Ennek megértéséhez nézzünk Liebig hordójának a fenekére. fény. vagy jelentıs hiányban lévı tápanyag által okozott terméscsökkenés a termelésre fordított költségek megtérülésében is jelentkezik. 2005 -ben kibıvítve a (relatív) minimumban lévı tényezıket.tápanyag. nı a terméshozam. hımérséklet – is korlátozza a termés nagyságát. A maximális terméshozam eléréséhez meghatározott mennyiségben és arányokban szükségesek az ásványi anyagok. ahol a legalacsonyabb donga van. FONTOS TUDNIVALÓ: állandóan legyen meg minden termesztett növényre a szükséges tápanyag igény. hogy a növények által a talajból felvett tápanyagok voltaképpen ásványi sók. mert ha bármelyik elem hiányzik. 1950 -ben a korszerő mőtrágyázás alapja a Liebig-féle minimum elv. vagy kevesebb van belıle a szükségesnél. akkor az lesz a leggyengébb láncszem és hozamunk. valamint termés minıségünk meghatározója. Ez a rész MINDEN mezıgazdasági termeléssel foglalkozó számára FONTOS. E szerint hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag. a tápanyag ellátottságtól függıen. Mindezt számítógépen táblázatkezelıben kényelmesen meg lehet oldani. amíg egy másik elem nem kerül relatív minimumba. víz. 1837 -ben Justus von Liebig német mezıgazdasági vegyész fedezte fel. A termés és az azt meghatározó alapvetı tényezık törvényszerőségét a világszerte ismert ún. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nincs jelen. Három év tette közzé híres törvényét. Ekkor fogalmazták újra az elvet. ezért ezt ezer literre átszámolva a mennyiségeket mg helyett grammokban kell értelmezni. tehát anyagi veszteséget is jelent. A kiesı termés a meg nem térülı ráfordítások miatt anyagi veszteséget is okoz. A hordóba töltött víz szimbolizálja a termés mennyiségét. Pl. Tehát a minimumban lévı tápanyag határozza meg a maximális hozamot.fog egy liter tápoldatot készíteni.25 ppm van jelen a 51 .5 ppm-re. Mindegyik donga hossza más. mely szerint a . Mn -ból (mangán) a növénynek szüksége van 0. de csak 0. amíg egy másik tényezı kerül minimumba. Ez mindaddig tart. Liebig minimum törvénye Rövid történelmi áttekintést a jobb megértés végett. A „legkevesebb” mennyiséget úgy kell érteni.

A hidrokultúrás növénytermesztés egyik érzékeny pontja a jó minıségő öntözıvíz. Növény uborka paprika paradicsom saláta cékla zeller sárgarépa bab borsó Kukorica Szója Olajos növ. Árpa Búza Szılı Cukorrépa Lucerna Herefélék Fe B M M M M M Zn Mn Mo M M M M M M M M M M M M M M M M M K M M M M M M M M M M Cu M M M M M M M M M M 52 . Ez vonatkozik a víz. A kukoricának a vas. az lesz a termés mennyiségének és minıségének a meghatározója. a paradicsomnak a vas. Mindezek ismeretében pontosan kell adagolni és kiszámolni a tápoldatot. mibıl mennyit adagolunk növényeinknek.tápoldatban. fény és hı befolyásoló tényezıire is. Bármelyik elembıl nincs elegendı jelen a tápoldatban. Egyes felmérések szerint kukoricánál akár 20-30 % terméskiesést is jelenthet a cinkhiány. melyre oda kell figyelni. Az „M” jelölés magas a „K” pedig közepes mikroelem igényt jelent. Pl. cink és a mangán igénye a kritikus. nézzük meg a táblázatot. Ezért érdemes odafigyelni. 50 %-a lesz. Mennyire fontosak a mikroelemek . A tápoldat készítés legfontosabb alapanyagáról a vízrıl lesz szó a következı számban. vagy a földben. bór és mangán igénye magas. akkor a donga hossza ennek megfelelıen pontosan a fele .

Elsı a pH és az EC érték. Ezután jöhet a következı lépés a vízkezelés.15 m. Következı fontos adat az EC érték. Általában vizeink lúgosak és a pH érték 7. A gyökérzóna tiszta tápoldatot kap és ennek összetételétıl függ a növény fejlıdése.0 mS felett van és a pH érték is általában 9. A földi termesztésben is érvényes ez. illetve víztisztítás. A különbözı fémek ( ólom. hogy folyik és szépen feloldja a tápanyagokat. Minél magasabb az EC. elsı feladatunk legyen a tápoldatra felhasználandó víz vegyi analízise. Az irodalomban errıl nagyon sok eltérı adatot találunk . Ha a víz minısége elfogadható tápoldat készítésre a vegyelemzés akkor is ajánlatos. Mielıtt elkezdenénk hidropóniával foglalkozni. annál több oldott sót tartalmaz a vizünk és ez sem jó. Ha ez az érték 50 ppm felett van az egyes elemek felszívódását gátolhatja. Ha pH és EC szempontjából jó vizünk van. a vegyi összetételt is szemügyre kell venni. A klór jelenléte is káros és a magas vas 53 . hogy a kalcium mennyisége 100 ppm alatt legyen.5 – 9. kötelezıen ismernünk kell néhány fontos tulajdonságát. A vízben levı Ca és Mg mennyiségét figyelembe kell venni a tápoldat számításnál. A 10 .Liebig minimum hordója Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (14) A jó tápoldat elıfeltétele a megfelelıen jó minıségő víz. mély ásott kutak EC értéke 1. a termés mennyisége és minısége.0 közeli értéket mutat. stroncium stb.5 – 1. Minél karbonátosabb a vizünk. Mit kell tudni a vízrıl? Azon kívül.0 alatt kezdıdik. Vidékünkön a 80 m-es kút vize elfogadható minıségő. króm. Ajánlatos. Fontos ismerni a víz nátrium tartalmát. de a hidrokultúrában a követelmények sokkal magasabbak. mely szerint a megfelelı EC érték 0. A jó víz pH értéke 8. A kalcium és a magnézium okozza a vízkeménységet.0 mS. annál lúgosabb. Ezt a lúgosságot a különbözı karbonátok jelenléte okozza.5 -ig terjedhet. ha erre szükségünk van.) jelenléte még kis mennyiségben is zavaró lehet.

Levonva a következtetést. a egy tartályban lévı sóoldattal (NaCl) lemossa a gyantát. akkor alkalmazható ez a vízlágyítási módszer. A vízlágyító tartályában található gyanta töltet felületére tapadt Nátrium (Na) ionok az átáramló vízben lévı. melyet káliumkloriddal (KCl) tudunk regenerálni. Ez a megoldás nem a legideálisabb. A vízlágyítás egy egyszerő kémiai folyamaton alapszik. Ennek elınye. Ha csak a pH érték magas. A regenerálási periódus függ a vízfogyasztástól és víz keménységétıl. Ez esetben káliumot juttatunk a vízbe kalcium és magnézium helyett.0 pH EC < 0. azt egyszerő sav hozzáadásával csökkenteni tudjuk. ezért ezt éjszakára kell ütemezni. Ezt el lehet kerülni azzal. A mőszaki fejlıdésnek köszönve ma már elfogadható áron kaphatunk a fordított ozmózis elvén mőködı berendezéseket. ezáltal a megkötött Ca és Mg ionokat leüríti a szennyvíz lefolyóba. Szőrés vagy fordított ozmózis Használatos a „reverzibilis ozmózis” rövidítve RO kifejezés is. Az egyéb értékeket egyszerő módszerekkel nem tudjuk csökkenteni.5 mS Ca Na < 100 ppm < 50 ppm Cl < 10 ppm A megadott határértékek felett a vizet valamilyen módszerrel tisztítani kell. a jó víz alapvetı tulajdonságait láthatjuk a táblázatból: pH < 8. ekkor a gyanta lemerül: a gyanta regenerálására van szükség. mert a keménységet okozó kalcium és magnézium ionok helyében a számunkra káros nátrium kerül. ez az ioncsere. vagyis a víz a Ca és Mg ionok helyett a vízkeménység szempontjából közömbös Na ionokkal dúsítva távozik a készülékbıl. hogy nem túl költséges és könnyen kezelhetı. Ha a víz nátrium tartalma 50 ppm alatt volt a vegyelemzés szerint. Ez a folyamat addig folytatódik. akkor sajnos komolyabb víztisztáshoz kell folyamodnunk. Ehhez vízlágyítóra van szükségünk. A folyamat végén a berendezés újra képes lágyítani a vizet. hogy olyan gyantát választunk. amíg a gyanta felülete teljesen telített lesz Ca és Mg sókkal. Vízlágyítás Az egyszerőbb változat szerint ioncserélı mőgyantás berendezést használhatunk. Regeneráláskor a készülék. A regenerálást a készülékek általában automatikusan elvégzik. keménységet okozó Kalcium (Ca) és Magnézium (Mg) ionokkal helyet cserélnek. Ha ettıl nagyobb a víz nátrium tartalma.tartalom is gondot okozhat. Kezdjük az elején. a felület pedig újra Na ionokkal lesz telítve. 54 . Ez idı alatt a készülék vizet nem lágyít.

A nagyobb berendezések óránkét 40-200 liter vizet képesek ily módon teljesen megszőrni és alkalmassá tenni többek között a hidrokultúrás tápoldat készítésre is. ami folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó szennyezıdéseket. míg a nagyobb koncentrációjú. az oldott részecskéket. A víztisztításnak ez a módja minden eddiginél hatékonyabb. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentrációs különbsége. a baktériumokat és a vírusokat is az ivóvízbıl. Ozmózis akkor jön létre amikor elválasztunk két különbözı koncentrációjú oldatot. áruk 20. Fontos tudnivaló azok számára. tehát a membrán átengedi az oldószert (vizet). a nehézfémeket. A napi tápoldat szükségletet kell figyelembe venni a megfelelı kapacitású berendezés kiválasztásánál. hogy a káros anyagokat a kritikus határértékek alá csökkentjük. amelyek csak bizonyos mérethatár alatti részecskéket engednek át.000 . annál nagyobb az ozmotikus nyomás. Egy lehetıségünk van a költség csökkentésre. A legkisebbek 1-5 l/h (liter/óra) teljesítménnyel üzemelnek. Ezek háztartási vízszőrésre alkalmasak. A félig áteresztı hártyák olyan résekkel rendelkeznek. Ha zárt rendszerben nyomást gyakorolunk az oldatra. amely eltávolítja a szerves szennyezıdéseket. Ezzel az eljárással lehet a például a sót kiválasztani a tengervízbıl.000 din. A fordított ozmózis (FO) egy olyan víztisztítási megoldás. A vízanalízisbıl megláthatjuk mely elemeket milyen mennyiségben kell csökkenteni? Lehetséges a meglevı vizünket fele-fele arányban keverve a tisztított vízzel. hiszen a membrán tulajdonságaiból adódóan a szőrı eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyezıdéseket is az ivóvízbıl. Ezek a berendezések igény szerint különbözı kiegészítıkkel vannak ellátva. Vajdaságban több cég forgalmaz ilyen berendezéseket. elérhetjük. "szennyezett" folyadék eltávozik.fogalmazzuk meg mi az ozmózis? Az ozmózis egy spontán oldószer (általában víz) külsı behatás nélküli áramlási folyamata egy féligáteresztó membránon keresztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból a magasabb koncentrációjú oldat felé. illetve kapacitású berendezéseket gyártanak. vagyis a tiszta víz átlép a membránon (hártyán) a hígabb oldat felé.60. A víz tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz állandó mozgásban van. Az ozmózis oka az ozmotikus nyomáskülönbség amit az oldatok koncentráció különbsége hoz létre. Többfokozatú elıszőrés. akik 55 . A membrán felületétıl és tulajdonságától függıen különbözı átfolyási sebességő. akkor az oldószer. sóadagoló és UV lámpás csírátlanító is szerepelhet a tartozékok között. A kapacitásuk 5 l/h – 40 l/h. de nem engedi át az oldott anyagot (a vízben lévı szennyezıdéseket). A fordított ozmózis során tehát az oldószer (tiszta víz) áramlik külsı nyomás hatására a félig áteresztı rétegen keresztül a magasabb koncentrációjú oldatból (szennyezett víz) az alacsonyabb koncentrációjú felé (tisztított víz).

visszaforgatós rendszert szeretnének . visszaforgatós. de a hidrokultúrás növénytermesztés el sem képzelhetı nélküle. Kezdjük a mérlegeléssel és a feltételek megadásával. Mielıtt megvásárolnánk az elsı több ezer eurós tápoldatozó berendezésünket. Minek kell megfelelnie egy tápoldatozó rendszernek? Tudnunk kell a napi elhasznált tápoldat mennyiségét. vagy elfolyós rendszerünk lesz? Több különbözı növény tápoldatozása közben eltérı lehet a nitrogén és kálium arány. Ennek megvalósításához több lehetıség áll rendelkezésünkre. mert a csöpögtetı öntözésnél a tápoldat átfolyási sebessége nem túl nagy. Egy. hogy legyen egy keverı tartály. Ajánlott minimális mérete a napi tápoldat 56 . A megfelelı összetételő tápoldat pontos idıközönkénti kijuttatása a növények számára garantálhatja a megfelelı minıségő és mennyiségő termést. A következı számban visszatérünk a hidrokultúrás eljárásokra és a kızetgyapotos termesztésrıl lesz szó. Kezdjük el az elején lassan felépítve a tápoldatozó rendszerünket az egyszerő elemektıl kezdve a bonyolultabb és okosabb berendezésekig. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (17) Tápoldatozás Az intenzív növénytermesztés legfontosabb része a megfelelı tápoldatozás. és utána hozzuk meg a döntést a beruházásra. Ez szabályozható-e.000 – 50. vagy több különbözı telepet kell-e öntözni? Ha hidrokultúrás telepünk van.000 din között mozog. Ezek beszerzési ára 10. vagy kézi beavatkozás szükséges? Sok kérdés és a válaszok nem is olyan egyszerőek. A kisebb teljesítményőek is megfelelnek. próbáljuk áttekinteni a különbözı lehetıségeket. Az elsı alapfeltétel. A földi termesztésben is nélkülözhetetlen. az UV lámpa beiktatása a csırendszerbe nélkülözhetetlen. Ez behatárolja a berendezés kapacitását.

Ezekbıl vesszük a megfelelı mennyiséget. vizet adunk hozzá. A tömény tápoldat készítésrıl már volt szó az elızıkben. Az ilyen feladatot különbözı lehetıségekkel a tápoldatozó berendezések. Ha lehetséges a heti anyagot bekeverni. monokálium-foszfát. Kezdjük a legolcsóbb megoldásnál. és utána majd elbarangolunk a méregdrága berendezések birodalmában is. Legalább 4 tartályt használjunk a tömény tápoldatoknak. hogy tömény állapotában a tápoldatot több tartályban kell elkészíteni. ha nincs más lehetıségünk. A 100-szoros töménység az ajánlott. A következı lépésben nézzük meg a lehetıségeket. 57 . hogy ne kelljen naponta mérni és keverni a tömény oldatokat.) a harmadikban a mikroelemeket. Üzemzavar esetén termés kieséssel is számolhatunk. A berendezés többféle méretben készül. kálium— szulfát. jöhet a tápoldat keverése a megfelelı összetétel alapján. Ez sok idıveszteséggel jár és az idı az pénz. Áruk a kapacitástól függıen 15. megkapjuk a megfelelı tápoldatot. automatizálni. de sokkal ritkábban. ha kimérjük a szükséges tápanyag mennyiségeket. Most csak ismétlésképpen meg kell említeni.8 . Egy tartály esetében csapadék alakjában kiválna a kalciumszulfát. vagy ugyanolyan hatásfokkal másképpen is meg tudjuk valósítani a keverés boszorkányságát. vagy elemek tudják megoldani. lemérjük. és állandó felügyeletet igényel. Megbízhatatlan.000-150. A feladat négy tömény tápoldatot tartalmazó tartályból megfelelı mennyiséget a keverı tartályba juttatni. amibıl soha sincs elég. és vízzel hígítva kapjuk a recept szerinti tápoldatot.30 .5 . hogyan tudnánk a megfelelı mennyiségek adagolását kényelmesebbé tenni. A tápanyagok szükséges mennyiségét így is be kell keverni. a másodikban a többi szükséges anyagokat (kálium-nitrát. Kisebb keverı tartályok nem teszik biztonságossá az öntözést.60 m³/h víz átfolyással.2. és ezáltal használhatatlan lenne. a negyedik tartályban pedig a savat töltjük.000 dinárig terjed.5 . magnézium-szulfát stb. de legkevesebb kétnapi anyagkészletre számoljunk. A tömény oldatok tartálya 100-1000 literes legyen. Ez a része eddig nem is tőnik bonyolultnak. Tartályunk már van. nehézkes beállítani.5 . Ajánlatos úgy méretezni. a szükséges vízmennyiség és koncentráció alkalmazásához: 1. A legegyszerőbb módja a tápoldat összeállításának. Végezetül levonjuk a következtetést. Ettıl sokkal jobb megoldást kínálnak a megbízható hatásfokra fejlesztett Dosatron-ok. Marad a tömény tápoldatok készítése és azokból a megfelelı mennyiséget keverve a tartályba. A lehetı legegyszerőbb Venturi csöves megoldást csak akkor alkalmazzuk. kelle a drága berendezés. a napi tápoldat fogyástól függıen.20 . Napi négy feltöltéssel megoldhatjuk a tápoldatozást. Az egyikben a kalcium-nitrátot oldjuk fel.fogyasztás egy negyede.000 liter tápoldatra van szükségünk. Ha naponta 10. akkor a keverı tartály legalább 2500 literes legyen.4. bemérjük és máris lehet öntözni.

(A fekete menetes anya könnyő kilazítása után az adagolórész forgatásával a skálán a kívánt % értékhez állítjuk a fekete vonalat. mőtrágya. majd az anyával ismét rögzítjük. Tápoldat adagolása: A felszívandó mennyiséget kívülrıl igény szerint beállíthatjuk. kártevıirtó szer. kenıanyag. a pillanatnyi vízmennyiség függvényében. A ciklus újraindul. Az adagoló dugattyú felszívja az oldatot és a szükséges mennyiséget a vízáramba juttatja. mely egy adagoló dugattyút mozgat. Az alsó löketállásban nyit a kifolyószelep (1). függetlenül a nyomásváltozástól illetve a csıhálózat átmérıjétıl. tisztítószer. fázis A beáramló víz (A) felfelé mozdítja a hidraulikus dugattyút (B). A D25F2-es Dosatron adatai: átfolyó vízmennyiség: 10 l/h .Fıbb alkalmazási területek: tápoldatok. Ebben a felsı löketállásban nyit a beeresztıszelep. fertıtlenítıszer. A víz mőködteti a Dosatront.3 . A kimeneti koncentráció 0.6 bar 58 . fázis A (B) dugattyú lefelé mozdul és az oldat egy része a keverıkamrába áramlik. A Dosatron tápoldatozó a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja fel mint külsı energiaforrást. 2. autómosó szer stb.2. Mőködési elv: Az átfolyó víz. vegyszer bejuttatása a vezetékbe mindig adagonként történik. A Dosatron belsejében a koncentrátum összekeveredik a vízzel és a víznyomás segítségével áramlik tovább az oldat. és zár a beeresztıszelep (2). gyógyszer. Elınyei: aránymegtartó nem tartalmaz elektromos alkatrészt egyesíti az összes adagoló funkciót független és pontos felhasználóbarát egyszerő beépítés és karbantartás. függetlenül az esetleges nyomáscsökkenéstıl. ami lehetıvé teszi a fıágban való alkalmazását. A koncentráció mennyisége egyenes arányban lesz a tápoldatozóba belépı víz mennyiségével.) A felszívott tápoldat. adagolása. pelyhesítı anyag.5m3/h üzemi nyomás: 0. és zár a kifolyószelep. ezáltal az elıre felszívott oldat a vízáramba (C) kerül és egyidejőleg az adagolószivattyú (D) felszívja az oldatot a vegyszertartályból a keverıkamrába. ami felszívja a tartályból a koncentrátumot az elıre beállított százalékos értéknek megfelelıen majd továbbítja a keverıkamrában lévı vízbe. már csekély mennyiségben is meghajt egy hidraulikus dugattyút.2 – 2% -os értékek között állítható be. 1.

ami 50 liter óránként. A mágnesszelep mőködési elve A víz a csıbıl (praktikusan a fıvezetékbıl) a szelep bemenetén keresztül a szelep belsejébe jutva erıt fejt ki a membrán alsó részére. kinyit a szelep. melynek alsó vége (rugóval megtámogatva) elzárja a szolenoid kamra bemeneti nyílását. a benne keletkezı elektromágneses tér felrántja a rugóerı ellenében a vasmagot. Ezek után felmerül a kérdés. Különbözı vegyszerekre alkalmazható és a kémiai igénybevételtıl függıen 1-7pH közötti savas közegben VF típusú. A sav töménységét úgy kell beszabályozni és méréssel ellenırizni. mint az alsó nyomás. mit kezdünk egy Dosatronnal? Sajnos nem sokat.2 – 2.000 dinárig terjed.és kivezetı nyílásai nagyobbak. ezért a víz gyorsabban távozik a felsı kamrából a szolenoid kamrán keresztül. a membrán és a szelepfedél közé. A szelep elektromos mőködtetése Amikor a szolenoid áramot kap. mint a membránon lévı lyuk. maximum 50 l/h szívómagasság 4 m. Ha a maximális tápoldat felszívást vesszük figyelembe. Ezt a fent említett eléggé kis kapacitású Dosatronnal négy óra alatt tudnánk megvalósítani. akkor elegendı egy Dosatron. A szolenoid kamra be. Innen egy kis keresztmetszető (a fedélben lévı) csatorna vezet a szolenoid kamrába. A membránon lévı kis nyíláson keresztül a víz átjuthat a felsı kamrába. Ezek mindegyikébıl ( 100-szoros töménységet feltételezve) 50 literre van szükségünk ha 5000 liter tápoldatot szeretnénk készíteni. mellé négy mágnes-szelep és négy idıkapcsoló. Ára a beszerzıktıl függıen 20. A legnagyobb probléma ott kezdıdik.000 – 25. így az eddig elzárt nyíláson elkezd áramlani a víz a szolenoid kamrába. Egy programozható idıkapcsoló 400 – 4000 dinárig terjed.02 l/h . mint az alsó. majd annak kivezetı nyílásán át a szelep elmenı ágába távozik. a skálán állítható a felszívott vegyszer mennyisége: minimum 0. 7-14 pH közötti lúgos környezethez AF típusú tömítésekkel készül. hogy négy tömény tápoldat tartályunk van. a szelep zárva van. Tehát a felsı kamra nyomása kisebb lesz. mint amennyi utána pótlódni képes a membrán alatti térbıl. mint felül. Ezután 59 . akkor a 100-szoros töménységő oldatból 5000 liter tápoldat keverhetı óránként. Mivel a membrán felsı felülete nagyobb. a membrán megemelkedik.0 %.hígítási koncentráció: 0. Ha megfelel a négy óránként 5000 liter kész tápoldat. hogy a bekevert tápoldat pH értéke megfelelı legyen. A mágnes szelepek ára nagyságuktól függıen 3000 – 50000 dinárig terjed. a nyomás leszorítja a membránt. A szolenoid belsejében egy vasmag van. a víznyomás pedig ugyanakkora alul.

A KELE-200 és a KELE-400 jelzéső tápoldatozók átfolyó kapacitása 200 60 .már leülhetünk számolni és kalkulálni. Mibıl mennyi és milyen kapacitású kell a tápoldatozási feladat megoldásához. Ebben a kategóriában is széles a választék. melyek tulajdonság és kapacitás szempontjából kielégíthetik a komolyabb igényeket is.000 EU-ig terjed. Az árak a berendezés tulajdonságától és kapacitásától függıen 2500 15. Kezdjük az egyszerőbb berendezésekkel. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (19) Nagyobb területek tápoldatozására megfelelı kapacitású és szabályzórendszerrel felszerelt tápoldatozókra van szükségünk. Az igényeknek és a pénztárcának megfelelıen vásárolhatunk szőkebb környezetünkben. vagy legközelebb tılünk Magyarországról is.

A gépet nem szabad kitenni erıs napsugárzásnak. ahol naponta az öntözési intervallum akár 20 percenként is szükséges lehet. Nincs külön keverı tartálya és a tömény tápoldat a csıvezetékben jutva egy pumpán keresztül jut el nyomás alatt a csöpögtetı rendszerbe. Ajánlatos kevés savval a második tartály keverékét beállítani pH 7 alá. hogy a növény megkapja a számára szükséges mennyiségő tápanyagot és vizet. vagy foszforsav tömény oldatát töltjük. A különbözı mőtrágyagyártók keverékei feloldva savas közeget adnak. A tápoldatozó berendezés szerelésénél fontos tudnivalók A berendezést kellı szilárdságú padlózatra kell helyezni. Ez lehet: csepegtetı. A berendezés használható minden olyan öntözési technológiával. A tömény tápoldatot három tartályban kell összeállítani. Vannak olyan növényi kultúrák. az elektronikus szabályzórendszer beavatkozik és kijavítja a beállított értéktıl való eltérést. Ehhez is szakember véleményét kell kérni hogy megközelítıleg hány napra elegendı tápanyagot készítsünk. Felhasználható: szabadföldi vagy zárt termesztı berendezésben. mert az érzékelık túlmelegednek. Mivel a tápoldatozó gép tömény törzsoldatokból adagolja a tápanyagot a tiszta öntözıvízhez. és ezzel szabályozzuk az oldat pH értékét. Három különbözı tömény tápoldat tartályból keveri össze az elıre beállított pH és EC értékő tápoldatot. A pH és EC mérı elektródák a nyomó pumpa után helyezkednek el és ezzel a már az összekevert tápoldatot mérik. a másodikban pedig a többi tápanyagot keverjük. árasztásos vagy szórófejes öntözés. Lehetıség van az idızítésre és különbözı növényi kultúrák önötözésére is. A mikroelemek is a második. hogy egyes vegyületek igénylik a savas pH 7 alatti értéket. A harmadik tartályban a salétromsav. ahol az öntözıvíz nyomása és kijuttatott mennyisége egyenletes. így akár egy hétre elegendı tápanyagmennyiséget is elı tudunk állítani.– 400 liter/perc. Egyes szakirodalmak szerint 3-4 nap után változhat a tápanyag összetétele a törzsoldatokban. A tápanyagokat és pontos keverési arányokat szaktanácsadó segítségével ajánlott kiválasztani. Itt vigyáznunk kell. mert elıfordulhat. ami a szilárdságát nem veszíti el nedvesség hatására sem. úgymond mindenes tartályban kerülnek feloldásra. illetve a kijuttatott tápanyag töménységét (EC) vagy kémhatását (PH) sőrőn kell korrigálni (ilyenkor ajánlott az automatikus öntözés. ahol az összeállított tápanyagok 100%-ig vízoldhatóak és tartalmazzák az adott kultúra számára optimális makroilletve mikroelemeket. A tápoldatozó berendezés alkalmazási területei és funkciója Minden olyan növényi kultúra tápanyag adagolására alkalmas csepegtetı vagy árasztásos üzemmódban. és ezáltal 61 . de errıl a biztonság végett gyızıdjünk meg. mert munkaerıt takarítunk meg). Az elsıben a kalciumnitrát. Ilyen pontos tápoldatozásnál folyamatos odafigyelésre van szükség. Ha szükséges.

a növények fejlıdésének kamerás és mőszeres figyelése már a modern termesztés nélkülözhetetlen eszközei. és egyéb növényi kultúrák öntözésére. hımérséklet és nedvességtartalom mérése. melyet 5-re lehet bıvíteni. Az elvezetı csatorna nem folyhat a talajba. A kisebb 30 – 300 l/h adagolási mennyiségre alkalmas a FertiKit S-300 tápoldatozó. Ez alatt azt értjük. a törzsoldat tartály sérülése miatt kifolyó savas víz ne a gépházban párologjon. és utána vásároljunk. A magas páratartalom károsítja a finom elektronikát. Nagyobb területeknél már nélkülözhetetlen az irányított és a feltételeknek megfelelı tápoldatozás. Ezt követni és állandóan változtatni a tápoldat mennyiséget és összetételét kézi szabályzással lehetetlen. Mindez már megoldott a modern számítógépes korszakban. Permetezésnél és ködképzı használatánál fenn áll a szennyezıdés veszélye. hanem az esetleges felesleges törzsoldatot össze kell győjteni. Felszereléséhez tartozik egy Grundfos 5. Automata szellıztetés. mert az károsítja a mőszereket. ha erre szükség van.5 kW –os booster szivattyú. Hígított formában fel lehet pázsit. valamint szabályozása is. eszközöket. Alkalmazott savtöménység 10 –98 %. 62 . Alapfelszerelésben csak 2 adagolócsatornával szállítják. A gépházban ne tároljunk baleset vagy tőzveszélyes tárgyakat. a pontos tápoldatozás meghozza a maga gyümölcsét és termését. Egy EC/pH mérıszondával van felszerelve mely bıvíthetı két EC/pH mérıszondára. A 100 – 1000 l/h adagolási mennyiségre megfelelı tápoldatozó a „NetaJet High Flow” típusjelzéső tápoldatozó. Csatornánként vizuális hozammérıvel felszerelve. Befecskendezı csatornái 5-re bıvíthetık. A tápoldatozók elınyösen beszerezhetık Magyarországról különbözı pályázatok útján nyert hitelkeretbıl. Optimális hımérséklet megközelítıleg az öntözıvíz hımérsékletével legyen azonos. Az öntözıgép tőzveszélyességi besorolása mérsékelten tőzveszélyes.veszítenek pontosságukból. (10-20 C fok) A padlózatban legyen vízelvezetı. Ezek között szerepel a szellıztetés. A tápoldatozók magas ára elsı pillanatra elriasztja a termelıket a beruházástól. A gépházban nem lehet magas a páratartalom. széndioxidos légtér dúsítás. és a fényviszonyoktól függıen változó. A sav illetve tápoldat tartályban szükséges sav kimérését lehetıleg ne a helységben végezzük. Az egyszerőbb és kevesebb beruházást igénylı mőszerekrıl és a széndioxid felhasználásának lehetıségeirıl lesz szó a következı számban. ha egyéb mérı és szabályzó berendezéssel párosítjuk. Figyeljük a pályázatokat. Mágnes szelepei savállóak. A gépház zárható és szellıztethetı legyen. amely esetleges hibánál pl. hogy a növények tápanyag igénye a nap 24 órájában az idıjárástól. számoljunk. Egy tápoldatozót teljes mértékben csak akkor tudunk kihasználni. Bármilyen termesztési technológiával dolgozunk.

A gyártók néha még programot is adnak a mőszer mellé és ezzel megtettük az elsı lépést a termesztı rendszerünk megfigyelése terén. valamint a tápoldat oxigéntartalma is fontos tényezı lehet. melyek programozása nem okoz gondot a mai mindenre elszánt fiatal termelıknek sem. Ha ezen az úton szeretnénk járni egy szép napon. akkor mérı mőszereink vásárlásakor válasszunk olyan típust. A jövı mindenképpen a számítógépes regisztrálás és vezérlés felé vezet. A valódi számítógépes megfigyelı és ezt követıen a szabályzó rendszer megépítése ma már nem okozhat különösebb problémát. Mérni kell a hımérsékletet. A kiskunhalasi KELE tápoldatozó 63 . Elfogadható áron kaphatók 8. a levegı páratartalmát. a gyökérzóna tápanyag felhasználását. Ha még ettıl és tovább szeretnénk lépni. és alkalmazni. akkor a levegı széndioxid tartalmát is regisztrálni kell. vagy akár 16 kapcsoló relével felszerelt PC-hez kapcsolható elemek. mi történik a világban . a túlfolyást is mérni lehet. abból mit tudunk megtanulni. ezért érdemes figyelni. mely PC-hez kapcsolható.A fiatalabb és vállalkozó szellemő ifjúság kísérleti alapon foglalkozhat a jövı igazi megoldásaival is. a tápoldat pH és EC értékét. melynek van RS232 –es kimenete. Mindez regisztrálható egy számítógépen és ettıl már csak egy lépés a szabályozás.

de azért vegyük át ezt az anyagot is. de ami érvényes az egyik módszernél. mit mondanak a kísérletezı kedvő kutatók? A magok többsége tartalmaz annyi tápanyagot. Az elsıdleges szempont a hidrokultúrás eljárás. hogy a csírázás fázisában nincs szükségünk tápoldatra. A táblázatból láthatjuk a különbözı magok csírázási idejét napokban. de mögötte napjainkig is számos kutatómunka folyik. jól fejlett palántából nyerhetünk. Közben nézzük meg. Elsı lépésként vegyük a magot és a magültetést. egy kis lyuk az ültetı közegbe. Növény Paprika Paradicsom Uborka Saláta Spenót Retek Sárgarépa Bab Csírázás 10 – 14 3–6 3–5 4–8 6 – 12 2–5 6 – 10 3–8 Nagybani palántanevelésnél fontos tényezı. alkalmazható a másikban is. Minden termelınek megvan a saját kis titkos receptje a magültetésre és a palántanevelésre. de egyes magoknál ettıl több is lehet.Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (21) Magvetés – palántanevelés A továbbiakban amennyire ez lehetséges. lépésrıl-lépésre haladva. hogy a mag hány nap alatt csírázik és ezt lehet-e gyorsítani? Külföldi kísérletek bizonyították. Ez a folyamat egyszerőnek tőnik. a növény fejlıdésének elsı fázisa nagyon fontos. Jó termést és minıséges árút csak egészséges. betakarjuk és várjuk az eredményt. ami a csírázás és a növény gyengéd szárának megjelenésében nyilvánul meg. A szokásos módszer. Az ültetés és a palántanevelés. fogjuk a magot. A csírázás folyamata magoktól függıen 3 – 30. Az elızetes kezelések között megemlíthetjük a nedvesség a mágneses és az 64 . hogy a magok elızetes kezelés után jóval gyorsabban csíráznak és fejlıdésük a késıbbiekben is erıteljesebb. mert kihat a késıbbiekben a termés mennyiségére és minıségére is. A földben termesztık is találhatnak számukra fontos információt a sorozatban. követni fogjuk az aktuális kertészeti munkákat a magvetéstıl a termés betakarításáig.

valamint a különbözı mőanyag polimer származékokat. A palántanevelı (nem a csírázató) közegben érdemes kis mennyiségő foszfor tartalmú mőtrágyát keverni. Ezek a mannitol. vagy sztiropor tálcák közül választhatunk. Általánosan használatosak a különbözı tızegek. Ez valamivel lassúbb csírázási folyamatot eredményezett.elektrosztatikus tér alkalmazását. tálcákban ültethetünk? Mőanyag. Rövid idıre térjünk vissza a mi valós világunkba és nézzük meg. hogy éppen ellepje azokat. A folyadék desztillált víz. Letakarva az edényt 25 fok feletti hımérsékleten nedves 90 % feletti relatív nedvességtartalmú levegı jelenlétében is elvégezhetı az áztatás mővelete. Jól beáztatott közegben kell elültetni a magot és biztosítani a megfelelı hımérsékletet. perlit és a legrosszabb esetben a virágföld. azt fel kell használni. Ezek közül meg kell említeni a vermikulitot és a perlitet. Nem túl savas ( pH 5 – 6) tızeget is keverhetünk perlittel 1:1 arányban. A magokat oxigénnel dúsított folyadékba tesszük rövid idıre. melyhez különbözı adalék anyagokat adtak a kutatók. Kis mennyiségő palánta nevelésére a perlites palántaföldek vagy a „B” kategóriás virágföldek 10 –15 % homokkal kiegészítve használhatók. Fontos a megfelelı közeg kiválasztása a jó minıségő és egészséges palántaneveléshez. hogy érdemes figyelni a tudományos kísérletek eredményeire és amit lehetséges. Házilag nem kivitelezhetı. míg a normál magvak ezt az arányt több mint 50 óra után érték el. A harmadik kísérlet már nagyon közel áll a hidrokultúrás termesztéshez. A müanyag törékenyebb. vermikulit. Három nap után már látható a különbség. A legegyszerőbb módszer szerint langyos vízben áztatták a magokat. fél órától 1-2 óráig. Ebbıl is látszik. A grafikonon az 50 %-os csírázást már 20 óra utıán elérték a kezelt magvak. Rövid áztatás is elegendı. Különbözı jó higroszkopikus tulajdonsággal rendelkezı anyagokat használtak a kutatók. A túlzottan savanyú vagy erısen tızeges. nem kell bántani. esetleg lúgos talajok ( közegek ) kedvezıtlenül hatnak a csírázásra. A másik módszer az ozmózis nyomás elvén mőködik. Ha mőködik valami. A termelık keverékeket használnak saját jól bevált receptjeik szerint. melyben a magokhoz annyi vizet öntünk. de ha elégedetlenek vagyunk az eredménnyel. Egy kis edény is alkalmas erre a célra . Ez utóbbival Oroszországban foglalkoznak komolyan pozitív eredményekkel. milyen közegbe és szaporító ládákban . mert ez a késıbbiekben 65 . Ezért az üzletekben kapható általános virágföldek többségükben alkalmatlanok palántanevelésre. Ez házilag is alkalmazható. Saláta magvak nedves kezelésének hatását láthatjuk a képen és grafikonon is. polietilénglikol. A felhasználható közegek között is nagy a választék. hidrokultúrás palántanevelésre. Az ültetés elıtti nedves kezelésnek számos változatával kísérleteztek fıleg amerikai kutatók. a sztiropor tálca könnyebb és ideális az úsztatós. próbálkozzunk mással. vagy kis töménységben kálium klorid is használható.

A perlit és vermikulit keveréke ideális közeg a palántanevelésre és a csíráztatásra is. A palántanevelés idıszakában nitrogén tartalmú mőtrágyát ne használjunk. A hımérséklet is fontos tényezı. Ajánlatos a 90 % relatív nedvességtartalom a csírázás idıszakában. napos idõt követõen 16-18 °C borús idõt követõen 15-17 °C Amennyire lehet rendszeresen szellõztessünk.megakadályozhatja a palánták megnyúlását. vagy erre a célra faragott fadarabkával.5 –re beállított vízzel és kezdhetjük az ültetést. napos ido esetén 22-25 °C borús ido esetén 20-22 °C éjjel. Paprika : Csírázáskor 28-30 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 17-18 °C lombleveles korban nappal. A szaporító ládákat megtöltjük a választott közeggel. és lehetõleg tartsuk be a meleg talp (gyökérzet). vagy főtött fóliasátorba. hideg fej (levelek) alapelvet. Az áruk miatt salátanevelésre nem kifizetı kızetgyapot kockát használni. napos idõ esetén 20-24 °C borús idõ esetén 18-20 °C éjjel. Az ültetı közeg közepében 1 cm mély lyukat nyomunk ceruzával. ezért annak biztosításáról is gondoskodni kell. Jól átnedvesítjük kevés foszforsavval pH 6. Ezzel a módszerrel szebben fejlõdnek (nem nyúlnak) a növényeink. A magvak általában tartalmaznak 66 . Magvetés után a lyukra gyengéden ráhúzzuk a közeget és a ládákat elhelyezzük a csírázató helyiségbe. napos idõt követõen 18-22 °C borús idõt követõen 16-18 °C Paradicsom : Csírázáskor 25-28 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 16-18 °C lombleveles korban nappal. Példának nézzük meg a táblázatot paprika és paradicsom palánta hımérséklet igényérıl. A kezdeti idıszakban magas levegı nedvességtartalomra van szükségünk és ha ezt nem tudjuk biztosítani. Úsztatós rendszernél a tápoldat melegítését is meg kell oldani. A megfelelı mérető kızetgyapot kockák is alkalmasak lehetnek hosszabb vegetációjú növények palántanevelésére. le kell takarni a szaporító ládákat nedves ruhával.

amint a számukra megfelelı feltételt biztosítottuk. Erre ráfektetünk egy 10 cm széles deszkából összeállított keretet. Ha nagybani palántanevelést szeretnénk. Ott fényt kap a tápoldat és elindul az aktív algaképzıdés. ha a hideg földtıl eltávolodunk.. a levegı nedvességtartalma és a tápanyag. Az ideális feltételek között szerepel a hımérséklet. Méreteit a palántanevelı tálcákhoz kell igazítani. Tápoldatra nincs szükségünk. Errıl az úszatós rendszerrıl és palántáknak megfelelı tápoldat receptrıl lesz szó a következı számban. akkor a palántanevelést asztalon oldjuk meg. Ha könnyő anyagból készült sztiropor tálcába ültettük a magot. A tápoldatot kevesebb energiával fel tudjuk melegíteni és nagyon fontos. vagy tápoldat biztosítás. Kell egy sima felület az alapnak és erre a célra megfelel a szalonit lap is. A palántanevelésnél felhasznált tudást és a szerkezeti megoldást késıbb termesztésre is alkalmazhatjuk. Ha lehetıségünk van rá.elegendı tápanyagot a csírázáshoz. ne maradjon hézag a tálcák és az oldal deszkák között. mert a különbözı gombabetegségek a fiatal és zsenge leveleken életre kelnek. hogy a gyökerek megfelelı hımérséklető tápoldatban legyenek. Különbözı megoldások léteznek a termelık anyagkészletétıl és leleményességétıl függıen. Melegítés szempontjából elınyösebb. hosszában pedig amennyit az asztal és a tálcák hosszának egész számú szorzata megenged. Marad az alulról történı öntözés. Erıs palántából a késıbbiekben egészséges és ellenálló növény fejlıdik. Soronként legalább két tálca elférjen. Palántanevelésre az úsztatós berendezés lehet tartósan megépített. Évrıl évre mindjobban terjed a hidrokultúrás palántanevelés a Vajdaságban is. melyet azután bárki tovább tud fejleszteni saját anyagkészlete és helyigénye szerint. Fóliát 67 . A helyigényünktıl függıen ideiglenes megoldásként is szerkeszthetünk egy olcsó és egyszerő úsztató rendszert. Néhány ötlettel szolgálunk. vagy maradunk az idınkénti árasztásos megoldásnál. Felülrıl öntözni a palántákat nem ajánlatos. Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (22) Palántanevelés A növény fejlıdésének egy nagyon fontos fázisáról van szó. Ezért fontos a növényeink csecsemıkorában mindent megadni a tökéletes fejlıdéshez. készíthetünk úsztatós rendszert. Az algaképzıdés megakadályozása érdekében amennyire pontosan tudunk dolgozni. akkor a sztiropor szaporítóláda az ideális megoldás. melyet a késöbbiek folyamán egy medencében a tápoldatra helyezve úsztatós rendszerünk lesz. melyet a késıbbiek során termesztésre is fel tudunk használni.

nincs szükség nehéz tartó szerkezetre és reflektorokra. Kertészeti célra halogén lámpák is beszerezhetık. A klasszikus mőanyag tálcák nehezen úsznak a tápoldaton és az idınkénti árasztás a jobb megoldás. de kis fogyasztású fénycsövek is kaphatók. nem melegszenek. Nagyteljesítményő vörös és kék LED diódákkal világították meg a palántákat és növekedésük folyamatos volt. Az árasztásos módszernél naponta kétszer feltöltjük a rendszert tápoldattal. Elınyük. ezért egymástól két méter távolságban elhelyezzük az akváriumban is használatos buborékoltatókat. melynek hossza legalább 10 cm legyen. Az amerikai őrkutatási tervek keretein belül folynak kísérletek. vagy sárga színnel világító égı. A palánta közege a levegıtıl vehet át hıenergiát és a felmelegítés sokkal nehezebb. kertészeti célra alkalmasak-e és milyen hullámhossz tartományban mőködnek? Különbözı színkép tartományban sugárzó égıkkel kísérletezve. Teljesítményük 60 – 100 W. A palántanevelésre hasznos lehet és érdemes figyelni a technika fejlıdésére . Ilyen LED elemek már kaphatók a nagyobb elektronikai szaküzletekben. hogy a tápoldatot kis akvárium pumpával adagoljuk egy tartályból. Nagyobb területeken a kertészetben elterjedt nagy teljesítményő sárga színnel világító nátrium égıket használnak. Ezt kizárólag hidrokultúrás módszerrel lehet megoldani.helyezünk a keretbe és ezzel kész is a legegyszerőbb úsztató berendezés. vissza a tartályba.. melyet utána lassú elfolyással visszaengedünk a tartályba. A magvetés és a palántanevelés a rövid nappalos idıszakban történik (januártól márciusig) és ezért pótmegvilágításról is gondoskodni kell. Ebbe a tartályba helyezzük a buborékoltató rudat. mert az energia drága és a klasszikus lámpák emésztik a villanyáramot. Megoldható úgy is az oxigénellátás. A palánták közege 8-10 órára elegendı tápoldatot képes felszívni és ez elegendı a növények számára. Kisebb palántanevelıben megfelel a speciálisan növények számára kifejlesztett kék. A tápoldat melegítése megoldható hıfokszabályzós akvárium melegítıvel. mert hosszabb őrutazás során meg kell oldani az őrhajók növényekkel való ellátását is. Ennél a módszernél a gyökérzóna hımérsékletének a biztosítása nehezebb. Vásárláskor meg kell gyızıdnünk. 68 . Saláta és a leveles zöldségek szeretik a vörös színt. A LED elemek felhasználása a kertészetben elınyeinek köszönhetıen terjedıben van. újabban a vörös szín növekedést serkentı hatását mutatták ki. hogy 90 %-al kevesebb áramot fogyasztanak. az asztal másik végén pedig a szint feletti felesleges tápoldat kifolyik. A kész tápoldatot beleöntjük és ráhelyezzük a tálcákat. vagy kígyócsöves hıcserélıvel. A tápoldatnak oxigénre is szüksége van. Az akvárium pumpák óránként több száz liter oldatot képesek megforgatni és ez elegendı a növények ellátása szempontjából.

5 pH. A táblázat a „Nutron 2000+” tápoldat számító program adatai alapján készült. ezt nem szabad megváltoztatni. vermikulit. A palántákat nagyobb csészékbe kell átültetni és ezzel biztosítani lehet a gyökerek további erısödését. 69 . Nálunk is kapható és alkalmazható közegek közül elég nagy a választék. szőrt esıvizet használjunk. vagy hobbi célra nevelt palánták esetében használhatunk magas foszfor és mikroelem tartalmú kevert mőtrágyákat is. vagy iónmentes lágyított vizet. Láthatjuk az egyes alkotóelemek különbséget növénytıl függıen. Ha nagybani palántanevelı rendszerünk van . Az EC érték sem lehet 1. A tálcákban kevés közegben nevelkednek és ez a késıbbi fázisban már nem elegendı. akár felére is. ezért a csészékben való átültetéskor is fontos a megfelelı közeg kiválasztása. Virágföld. A tápoldat az elızıkben már tanult számítási módszer alapján összeállítható a boltokban beszerezhetı vízben oldható mőtrágyákból. Az átütetett de még elég gyenge palántákat asztalon árasztásos módszerrel tudjuk táplálni egészen a kiültetésig. ajánlatos a megadott értékeket arányosan csökkenteni. A táblázatban megadott értékek ionmentes vízre vonatkoznak. Az értékek ppm-ben (mg/liter) vannak megadva. de errıl gyızıdjünk meg mőszeres méréssel is. Kisebb házi .A palántanevelés általában két fázisban történik. A vízben feloldott mőtrágyák pH értéke általában 7 alatt a gyengén savas tartományba esik. Az egyes elemek egymás közötti aránya fontos. nélkülözhetetlen a pontos tápoldat összetétel. Továbbra is a hidrokultúrás termesztésben gondolkodunk.5 –tıl magasabb. humusz és kerti föld nem megfelelı. Ezek a kertészeti perlit. mert ez károsíthatja a palánták fejlıdését. A tápoldat összetétele a palántanevelés idıszakában növénytıl függıen különbözhet. égetett agyagkavics és a tızeg-perlit keveréke. Elemek N P K Mg Ca S Paradicsom 370 80 270 64 280 103 paprika 270 50 200 40 210 64 uborka 280 55 200 35 230 55 dinnye 220 65 190 71 174 114 saláta 140 30 60 22 150 35 A tápoldat összeállításnál a víz pH és EC értékét is figyelembe kell venni. Amennyiben nincs megfelelı alacsony EC értékő vizünk. nem alkalmas palántanevelı tápoldat készítésére. Az ideális érték 6 – 6. Ha lehetıségünk van. Ha víz EC értéke 1. kızetgyapot kocka.0 mS –tıl magasabb. kókuszrost.

Három növekedési fázisra vannak megadva az összetételek. Néhány tápoldat recept azok számára.00 Kobalt-nitrát 6.01 300-szoros higgitásban használni 3.9 2. Gr/100 liter Mikroelem Bórsav 51.07 Zn – 0. vegetatív – növekedési szakaszra és az érési.0 2.50 Na-molibdenát 3.8 Cu – 0. Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 285 513 Magnézium-szulfát 348 354 Monokálium162 210 foszfát Kalcium-nitrát 1030 708 PH 5.0 70 .90 Vas-kelát 900.0 Co – 0.40 Cink-szulfát 13. vagy a virágoknál a virágzási fázisra.00 K-Na-szilikát 4.9 EC mS/cm 1.A pontos tápoldatozás nélkülözhetetlen a hidropóniás termesztésben.1 Mo – 0.0 Mangan-szulfát 96.0 Réz-szulfát 8.4-3.0-2. A palánta.00 Ppm B – 0.4 Paradicsom tápoldat összetétele érés 405 414 280 260 5.03 Fe – 3.9 5. Ez a recept általánosan felhasználható a növények többségére. akik alapmőtrágyák segítségével szeretnék összeállítani a tápoldatot.3 Mn – 0.33 liter szükség 1000 liter tápoldathoz.01 Si – 0. A mikroelemeket 300-szoros töménységben ajánlatos összeállítani és abból 3.33 liter kell 1000 liter tápoldathoz A tápanyagok grammban 1000 liter tápoldathoz szükséges mennyiséget jelentik.8-2.

0-2.hidroperlit.8-2.8 2.2-2.0 5.vacau.0-2.4 érés 835 368 275 257 5.0 5.0 Paprika tápoldat összetétele Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát Magnézium-szulfát 550 588 Monokálium266 362 foszfát Kalcium-nitrát 1190 1110 PH 6.8-2.0-2.9 EC mS/cm 1.9 2.6 Tápanagok palánta vegetativ virágzás Kálium-nitrát 320 560 888 Magnézium-szulfát 287 300 355 Monokálium88 116 156 foszfát Kalcium-nitrát 1070 740 300 PH 6.0 5.2-2.9 EC mS/cm 1.2 Rózsa tápoldat összetétele érés 773 309 326 335 5.8 EC mS/cm 1.com 71 .6-2.9 5.6-1.0 Uborka tápoldat összetétele Tápanagok Palánta vegetativ Kálium-nitrát 295 528 Magnézium-szulfát 304 312 Monokálium158 205 foszfát Kalcium-nitrát 1040 720 PH 6.4 Gerbera tápoldat összetétele Szerkesztette: Gilvázi István www.6-2.6-1.9 2.Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 263 484 Magnézium-szulfát 268 262 Monokálium184 242 foszfát Kalcium-nitrát 1080 780 PH 6.9 EC mS/cm 1.0-2.0 2.2 2.8 1.0 5.0 2.8 1.2 virágzás 45 705 500 900 5.

72 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->