P. 1
hidrokultura

hidrokultura

|Views: 1,332|Likes:
Published by Zsombor Jeles

More info:

Published by: Zsombor Jeles on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (4)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (5)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (6)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (7) Zsákos termesztés
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (8)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (9)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (10)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (11)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (12)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (13)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (14)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (17)
 • Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (19)

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő.

A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben topogunk és nehezen tudjuk elfogadni az újításokat. Ha valamit nem ismerünk, elıjön a félelem és a kételkedés. Ezt a félelmet igyekszik eloszlatni a sorozat, melynek során fokozatosan megismerkedhetünk és alkalmazhatjuk is ezt a számunkra még újnak tekinthetı eljárást. A különbözı módszerek részletes ismertetésére is sor kerül és a vállalkozó gazdák, vagy hobbi kertészek a leírások alapján elkezdhetik építeni saját vizes telepüket kicsiben és nagyban. A témával kapcsolatban kérdezni is lehet és igyekezni fogunk megfelelı választ adni a kérdésekre. Kezdjük el utazásunkat az ismeretlen feltárásával. Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? A vizes, vagy földnélküli termesztési módszert hívjuk hidrokultúrás termesztésnek. Elszakadva a földtıl és annak különbözı negatív tulajdonságaitól rövidebb idı alatt gyorsabban, jobb minıséggel többet és gazdaságosabban termelhetünk. Kérdezhetik a szkeptikusok, hogy is lehetséges ez? A magyarázat lehet hosszú és részletes, de maradjunk az egyszerőségnél. Nézzük meg az ábrán a két növény közti különbséget. A földben termesztett növény energiájának egy részét gyökérzete fejlesztésére fordítja, hogy minél több tápanyaghoz jusson a földbıl. A hidrokultúrával termesztett növény gyökérzete számára biztosítjuk a megfelelı minıségő és mennyiségő tápanyagot, ezért energiáját a növény vegetatív növekedésére tudja felhasználni. Röviden, földben nagyobb gyökérzet kisebb növényt, hidrokultúrával kisebb gyökér nagyobb növényt eredményez. A föld tulajdonságaival megváltoztatja a tápoldatunk paramétereit, a savassági fokát és a sótartalmat is. Ezzel szemben a hidrokultúránál a tápoldat változatlan marad, ideális a növény gyökérzete számára. Elkerülhetjük a különbözı földbıl származó különbözı gyökérbetegségeket is. Hátrányként sokan a magas beruházási költségeket emlegetik. Ez is csak rémhír, mert majd sorozatunkban az egyszerő és környezetünkben is kivitelezhetı megoldásokat fogjuk elınyben részesíteni. A hidrokultúrával termesztett növény íztelen és kevesebb a tápértéke, mondják a kételkedık. Ez sem helytálló, mert ugyanazokat a mőtrágya elemeket használjuk fel, mint a földi termesztésben. Amerikai kutatók mérései alapján pl. paradicsomban sokkal több vitamint és ásványi anyagokat mutattak ki a vizes termesztés elınyére. Az nem vitás, hogy az agyonhormonozott és érésre erıltetett végtermék íztelen és vitaminszegény lesz, de ezt az árulást elkövethetjük földi termesztésben
1

is. Az ideális környezetben és ellenırzött feltételek mellett nevelt növényre ez nem vonatkozik. A további elınyök hosszú sorát lehetne felsorolni, de nem célunk a szkeptikusok meggyızése. Nézzük meg a táblázatot, melyben néhány növény hozama van összehasonlítva a földi és a vizes termesztésben. Láthatjuk, hogy pl. paradicsomból 20-szor nagyobb hozamot érhetünk el, uborkából 4-szer, borsóból 9-szer és burgonyából is több mint 8-szoros termésnövekedésünk lehet. A táblázatból azt is kiolvashatjuk, hogy a vizes eljárást a szabadföldi termesztésben is alkalmazhatjuk. A fóliasátor nem feltétele ennek a termesztési technológiának. Milyen növényt termeszthetünk vizes eljárással? Hosszú lenne a felsorolás, melybıl kiemeljük a vidékünkön leginkább termesztett növényeket. Zöldségfélék::paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, sárgadinnye, bab, saláta, spenót, brokkoli stb. Virágok:: gerbera, szegfő, rózsa, inkaliliom, kála stb. Gumós és gyökeres zöldségfélék:: retek, zöldhagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem stb. Gyümölcsfélék : földieper, málna, szeder stb. Említésre méltó még a zöldtakarmány termesztése hidrokultúrával, melyet világszerte sikeresen alkalmaznak a gazdaságos állattenyésztés érdekében. Ez sajnos vidékünkön még a maga egyszerősége ellenére sem tud alkalmazást nyerni. Fontossága miatt, ezt is részletezni fogjuk. Bármelyik gazda saját zöldtakarmány termelést indíthat el, egyszerő eszközökkel, melynek segítségével egy kg. gabonából kb. 6-7 kg zöldtakarmány nyerhetı 7-10 nap alatt. Az állattenyésztés kifizetıdı lehet Lépjünk tovább áttekintve röviden a múlt, jelen és jövı helyzetképét. A hidrokultúrás termesztés elıhírnökei a Babiloni függıkertek lehetnek, vagy a Mexikói Aztékok és a Kínai úszókertek. Egyiptomi írások szerint már i.sz.e.-tt 600 évvel termesztettek növényeket vízben. Igazi fejlıdés talán az 1930-as évektıl kezdıdött, amikor kutatók kísérletekkel bizonyították, hogy a növények vízben oldott sók segítségével és föld nélkül is tudnak növekedni. A jelenben, mondhatjuk, hogy egy gyorsan és széles körben fejlıdı eljárásról van szó, melyben élenjárók Európában a hollandok, majd ıket követik a kanadai és amerikai termelık. Nagy területeken termesztenek még az ausztrálok és az újzélandiak is, de az izraeli termelık is az élvonalban vannak. A jövı szempontjából a hidrokultúrás termesztési terület további drasztikus növekedését jósolják a szakértık és a különbözı eljárások tökéletesítése is várható. Ne maradjunk le mi sem, vágjunk bele a különbözı termesztési módszerek ismertetésébe és látni fogjuk, nincs titok, ha megértettük, a dolgok egyszerővé válnak. Hidrokultúrás
2

termesztésrıl beszélve önkéntelenül is kizárólag a kızetgyapotos termesztési módszer jut az eszünkbe. A táblázatból láthatjuk a csoportosítást és a különbözı eljárásokat, van belılük bıven. A felsorolás még így sem teljes, csupán ízelítı a lehetıségek közül. Melyiket válasszuk és kivitelezhetjük egyszerő eszközökkel,mik az elınyök, hátrányok az egyes eljárásoknál, ezt is részletezni fogjuk sorozatunkban. A felsorolásnál elsı szempont volt a közeg. Ez lehet tiszta tápoldat, szerves, vagy szervetlen anyag,de lehet teljesen közegnélküli is. Ez az aeroponía, melyet magas hatékonysága jellemez. A továbbiakban a különbözı eljárások részletezése következik,kiemelve az elınyöket és a hátrányokat is. .

Összehasonlitó táblázat a földben és a föld nélküli termesztés között Termés Szója Bab Borsó Búza Rizs Burgonya Káposzta 71,500 99,000 1.38 Fejes saláta 49,500 Paradicsom Uborka 38,500 154,000 4.00

Földben/kg 3,300 12,500 2,500 3,300 5,500 20,000 Föld 8,525 52,500 22,500 22,550 27,500 175,000 nélkül/kg Szorzószám 2.58 4.20 9.00 6.83 5.00 8.75

7,50025000 150,000115,500 700 000 2.33 20-25

A táblázat H.M.Resh "Hydroponic Food Production" c. könyvébıl Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (2) Az irodalomban különbözı néven találkozhatunk ezzel a technológiával , ezért egy kis fogalomtisztázás következik. Görög nyelvbıl ered a kifejezés, mert „hydro” vizet jelent a „ponos” pedig munkát. Ebbıl következik, hogy a vizet fogjuk munkára , vízzel termesztünk, ez lenne az értelmezése. Az angol irodalomban ebbıl formálódott a „hydroponic” elnevezés. A magyar nyelvben használatos még a hidropónia, víz-kultúra és a használt közegtıl függıen lehet agyagkavicsos-, perliteskızetgyapotos- stb. kultúra, vagy eljárás. A szerb irodalom a „hidroponija” és a „vodena kultura” kifejezést használja legtöbbször. Térjünk át a fogalmakról a különbözı eljárások részletezésére. Az elızı számban megjelent táblázatból láthatjuk, hogy a felosztás az alkalmazott közegek alapján történt. Az elméleten kívül a nálunk is megvalósítható módszerek részletesebben lesznek tárgyalva. Ezen kívül az elınyök és

3

Ha megtanuljuk és. Kevés befektetést igényel és bárhol alkalmazható. Az egyik változat szerint készíteni kell egy 5 – 30 cm. A vizes eljárásoknak nagyon sok változata ismeretes és a találékonyságunkat felhasználva más megoldás is sikeres lehet. ezért erre oda kell figyelni. A mőszerekrıl és mérésekrıl külön részben lesz szó. Ezen kívül felhasználhatjuk saláta. A szivattyú kapacitása olyan legyen. Az áramoltatás legjobb módszere. ezért is nevezik úsztatós rendszernek ezt a megoldást. A palánták egy kis mőanyag csészében helyezkednek el. odafigyelünk. Elkészíthetı a földön. fóliasátrat. Erre a célra több esetben megfelel egy akvárium-szivattyú. Ez a tábla úszik a tápoldaton. mint az állandó öntözés a földi termesztésben. nem igényel zárt teret. földieper termesztésére is. Nagyobb rendszereknél a tápoldat oxigén tartalmának az állandó mőszeres ellenırzése is szükséges. A levegı hozzáadása is az akváriumokban használt membrános adagolóval és egy levegı porlasztóból áll. ha a medence egyik végérıl egy kis kapacitású szivattyú segítségével a másik végébe adagoljuk a tápoldatot. melyet egy sztiropor tábla tart. Egységnyi területen többet termelhetünk. vagy asztalon egyaránt. ez nem lesz többé hátrány. hogy nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel. vagy röviden „DFT”-vel írják. Elsıként a vizes közegeket alkalmazó technológiákról lesz szó. mélységő medencét. A tápoldatot lassan áramoltatni kell és két méterenként levegı hozzáadásáról is gondoskodni kell. Ez a módszer terjedıben van környezetünkben is. Japán termelık paradicsomot. nemcsak az itt említettek. melynek az átfolyási kapacitása 400-600 liter óránként.hátrányok is szóba jönnek. spenót. Ez vonatkozik az összes többi hidropóniás termesztésre is. uborkát és paprikát is termesztenek ezzel a 4 . melybıl a növény gyökerei szabadon felszívhatják a tápoldatot. Vidékünkön a dohány palánta szerepel az elsı helyen. Egyedüli apró kis hátránya. leveles zöldségek. A megfelelı mélységő medence kialakításához elegendı a földben leásni és kiképezni az 5-30 cm mélységet. Mire lehet használni az úsztató rendszert? Elsısorban palántanevelésre kicsiben és nagyban is. vagy föld felett 5-30 cm széles deszkából keretet szerkesztünk. abban mőanyag fóliát fektetünk és kész a medence. Mély-vizes eljárás Az angol irodalomban „Deep Flow Technique”. Méretét tekintve néhány fontos tényezıt figyelemben kell venni. A termesztés során kevesebb vizet és tápanyagot igényel. Elınye az egyszerőség és hatékonyság. hogy naponta legalább kétszer meg tudja forgatni a medencében levı tápoldatot. A gyökérnek oxigénre is szüksége van .

egy levegı védıréteg biztosítja az állandó oxigén felvételt. ezeket pedig egy másik . A tápoldat medence helyett csatornákat illetve elválasztó elemeket szerkesztettek és így a keverés sokkal intenzívebb lehet. Ez 1 m2-re számítva 19 fej saláta havonta. ahol megfelelı beosztással egy m2-en 16 – 25 elınevelt salátát tudunk elhelyezni. Nincs kapálás. majd ezután átültetjük mőanyag csészékbe. Az egész rendszer sztiropor anyagból van szerkesztve. gyomirtás. Példaként vegyük a fejes salátát. Folyamatos üzemeltetéssel ezzel a módszerrel egész évben termelhetünk 1+20 m2-en ( 1 m2 palántanevelés és 20 m2 piac kész állapotra nevelés) havi 400 fej salátát. az úszó táblák és a csatornák is. Ezután átültetjük a termesztó úsztatóba. A terület kihasználása maximális. de akkor egységnyi területen csupán a felét nyerjük. A palántanevelés történhet az egyik kisebb úsztatóban. A klasszikus ( 4x4 cm-es lyukmérető) palántanevelı tálcákban egy m2-en neveljünk kb. Az úsztató rendszerben a palántanevelı tálcákat is fel lehet használni. mint egy nagy folyadéktömegnél. szélesség. perlit. A palánta neveléshez felhasználható közegek a tızeg. A tápoldat erısebb keverése által több oxigén jut a gyökérzónához és ezáltal gyorsabb lesz a növények fejlıdése is. 55 mm. vermikulit. kókuszrostos. perlittızeges keverékben.5 m. nagyobb úsztatóba. Saját készítéső úsztató lapoknál a vastagság 3 – 5 cm. Ezzel helymegtakarítást és jobb kihasználást érhetünk el. Ezáltal a gyökér felsı része nem érintkezik a tápoldattal.-t. akkor két apróságra kell figyelni. Itt 25 nap alatt piacképesre neveljük. amit ugyan elkerülhetünk. Az angol irodalomban rövidítve „DRF” vagy „Dynamic Root Floating system”. A szedésre. ültetésre . legyen. A mőanyag csészékben levı palánták lehetnek tızeges. Hosszúságban különösebb korlát nincs . mert könnyebben úsznak és tartósabbak. 400 palántát 25 napig. Elınyösebbek a kemény sztiropor anyagból készültek. A sztiropor lyukak (melyben a palántát helyezzük) alulról félgömb alakúra vannak kiképezve. Megéri az átültetés és a 5 .módszerrel. egyéb munkákra számíthatunk havi 5 napot. A medence szélességénél a hungarocell lapok méretét kell figyelembe venni. vagy kızetgyapot kocka is lehet. direkt helyre ültetéssel. fordított „V” alakban helyezkednek el. vagy drágább megoldásként kızetgyapotos kockákban. Ajánlatos az 1 – 1. Tajvani szabadalom szerint létezik egy intenzív mély-vizes eljárás.-es lyukfúróval könnyen kivághatjuk az elıre kijegyzett lyukakat. Az úsztató lapokon a lyukak pontosan az elválasztó fal felett vannak. A növény gyökerei a csatornát elválasztó fal két oldalán . A többletmunka a palánták átültetése. A képen láthatjuk a „DRF” rendszer megoldását elölnézetben és a másikon gyökerek fordított „V” alakú formáját. de a keverés fontossága miatt ne haladja meg a 25 -30 m. Ha különbözı növények termesztésére szeretnénk használni a rendszert és nem csak palántanevelésre.

rendszer folyamatos üzemeltetése.10 cm. Spenót. Valamivel egyszerőbb szerkezeti felépítéső és nem annyira költséges megoldás a csöves rendszernél a csörgedeztetı eljárás. A különbözı makró és mikroelem összetételek a tápoldatozás részben lesznek részletezve. A képeken láthatjuk a hungarocell táblákat a mőanyag csészével. Évente egyszer . egy a szabadban felállított egyszerő úsztatós rendszert és egy nagyban termesztó salátaüzemet. A tápoldat összetétele a teljes vegetáció szakaszában nem változik. majd pedig tiszta vízzel kimossuk a belıle a klórt. hogy megépítésére vállalkozik valaki. Ez sokkal költségesebb megoldás és nem valószínő. Állandó ellenırzés mellet vízzel.. gyökerestıl és késsel levágjuk. fejes saláta esetében úgy kell megválasztani az átültetés idıpontját. A mély-vizes rendszernek van egy csöves változata is. vízzel elmossuk a csészét és ültethetjük a következıt. hogy a teljes vegetációs szakasz felét vesszük. Errıl lesz szó a következı számban. vagy friss tápoldattal pótoljuk a növények által elhasznált mennyiséget. 25 nap piacra készre nevelés. a medencét és a hungarocell lapokat is klóros háztartási fertıtlenítıvel át kell mosni. az elsı ültetés elıtt a termesztı csészéket. akkor 25 nap palántanevelés. A lényege. A csöveken megfelelı távolságban lyukakat fúrunk és ebbe helyezzük az elınevelt palántát. A csöveket állványra vagy a földön helyezzük el. Ha tehát a saláta vegetációs szakasza 50 nap. A palánta nevelı és a termesztı úsztató tápoldata különbözı és növénytıl függı. A termesztés befejezése után kivesszük a növényt a mőanyag csészével. hogy 15 -25 cm-es mőanyag csövekben keringetjük a tápoldatot A folyadék szint magassága 5. 6 . Az ültetést és a saláta szüretet is asztalon végzik. A tápoldatot állandóan keringetni kell. A mőanyag csészébıl kivesszük a gyökeret.

Hungarocell (sztiropor) lapok úsztatós saláta termesztés Zákányszéken 7 .

Angliából indult hódító útjára a 70es évek elején. Dr. Kína India 2296 513 490 2236 400 353 USA 209 196 Mindehhez még hozzá kell adnunk a nagy mennyiségő mőtrágyát is. valamint az elhasznált vízmennyiséget „km3”-ben kifejezve: Öntözött terület Elhasznált víz km3 1000 km2 A világ össz. A mőtrágya megtakarítás is elérheti a 80 %-ot és ezért kell komolyan venni ezt a technológiát. de egy része a levegıvel érintkezik. hosszú az út a babiloni függıkertektıl a vajdasági független kertekig. A hidropónia az utóbbi években felfelé ívelı fejlıdést mutat és a jövı mezıgazdaságának egyik fı ágazata lehet. Az elméleti megoldást láthatjuk a képen. hogy a vízfelhasználása mindössze 10-20 %-a a földi termesztéssel szemben. Nagy elınye többek között az is. Elınyei: a gyökér állandóan tápoldathoz juthat. aki elsıként alkalmazta sikeresen. A. melybıl láthatjuk a világ összes és egyes országok öntözött területei. folydogál a gyökérzóna alatt. körüli. A rendszer visszaforgatós. Szabadban és zárt térben is alkalmazható. így az oxigén felvétele is biztosított.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (3) A mezıgazdaság öntözırendszereivel hatalmas vízfogyasztóvá vált. ezen felül már átlépünk a mély vizes rendszerekbe. A vízzel gazdaságosan kell bánni. Félénk léptekkel halad elıre vidékünkön a hidropónia. intenek erre a világ tudósai is. Legyen ez egy kis serkentés a jövendı vállalkozó termelık számára. saját és környezetünk érdekében is. hogy a tápoldat egy vékony filmszerő rétegben csörgedezik. tehát víz és tápanyag megtakarítása jelentıs. mely a föld alsó rétegeiben szivárogva szennyezi környezetünket. A csörgedeztetı módszer Az angol irodalomban „Nutrient Flow (Film) Technique”. rövidítve „NFT”-vel jelölik. Cooper jóvoltából. Lényege. Nincs idı a várakozásra. Az oldatréteg 1-5 mm. Különleges megoldásokkal egységnyi 8 .J. Úgy látszik. A világszervezet kimutatásaiból néhány adat. erre a célra készített csatornákban és csövekben különbözı növényeket.A következıkben a vizes eljárások részletezését folytatjuk. Világszerte nagyban termesztenek speciális. magunknak kell lépnünk bátran elıre.

uborka stb. A szabadban 9 . Mire a rendszer végére ér az oldat. mély csatornákat szerkesztünk a földön. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: saláta. Erre a célra nyugaton speciális UV stabil mőanyagból speciális lapos és bordázott aljazattal ellátott csatornákat gyártanak. spenót és földieper részére 7. lejtıs felületen folydogál. A csövek átmérıje saláta. Vidékünkön egyes változatai alkalmazhatók és egy kis leleményességgel a nálunk is kapható elemekbıl megvalósíthatók. szalonit lemezt. spenót. Magas szintő gépesítést lehet alkalmazni. földieper. vagy asztalon és megfelelı lejtéssel ebben csörgedeztetjük a tápoldatot. vissza a tartályba. paprika. 0. kisebb lejtésnél az átfolyás lassú lesz és a csı végén levı növények tápanyag szegény oldatot kapnak. valamint egy nagybani profi állványos rendszer. A csövek lejtése 1-1. Ebbıl is látszik. elhajlanak. körüli fejes salátával. mint amilyen a paradicsom.-es csöveket kell alkalmaznunk. számára 15 -25 cm. elınevelt palántával és kész 600 gr. Hátrányai: magas beruházási költség és az állandó ellenırzés. A csatornázásra használatos csövek rossz minıségőek . Egyszerőbb megoldás. A csöves telep sem egy olcsó megoldás és ez mellett nagyon sok hátránya is van. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni. A képeken egy 2000 palántát befogadó csatornázási csövekbıl szabadban felállított rendszer látható. Lényeges szempont a sima felület. Belülrıl fóliával bevonva kész a csatorna. A csöveket 20-25 cm-es távolságban 55 mm-es lyukfúróval kifúrjuk és ebbe helyezzük a mőanyag csészében elınevelt palántát.5 %. megváltozik az összetétele és ez gyengébb minıségő termést eredményezhet. Egész évben folyamatos termelés valósítható meg. asztalon. A csöveket elhelyezhetjük a földön. mert folydogálás közben a növények felszívják a szükséges tápanyagot. uborka stb.területen sokkal többet termelhetünk. a réteg vékonyabb lesz. A hossza nem lehet több 20 m. ha olcsó anyagból 15-30 cm széles és 10 cm. Paprika. vagy egy sima . Erre a célra használhatunk sztiroport. A tápoldat csövekben. hogy ez a rendszer eléggé energiaigényes. Áramkimaradás esetén a gyökérzet elhalása. ne képzıdjön pangó víz és át tudjon folyni maradék nélkül a tápoldat.5 cm. felmelegszenek stb. emeletes megoldásban. mert állandó üzemeltetés szükséges.5 liter percenként. A keringetés sebessége és mennyisége egy csatornára. vagy „A” alakban kiképzett szerkezetben. Ezek költségesek és elterjedésük ez miatt szegényes vidékünkön nem várható. nem lehet mőszaki meghibásodás. de csak kicsiben. üresen.-nél. Az egyszerő csatornázásra is használatos csövekkel is kísérletezhetünk. a másik végén pedig kifelé. fát . hıre megpuhulnak. Túl nagy lejtésnél a tápoldat átszalad. A rendszer egyik oldalán be. Ezt a földben is el lehet készíteni. vagy csıre számítva kb. csatornákban. sérülése majdnem biztos. de megfelelı méretezéssel és megoldással nagyobb gyökérzető növények is termeszthetık.

pH és EC értékét és 6 hét. 10 . de nem nyújt teljes védelmet a nap ellen. Elegendı a levegıt felmelegíteni 10 fokra a tápoldatot 20 fokra és indulhat a termelés. de legtöbb két hónap után teljesen ki kell cserélni. Pár csöves rendszereket sorozatban gyártanak nyugaton .5 litert kell számolni. sokkal hatásosabb megoldás sztiroporból lejtıs felületet kialakítani és felülrıl csörgedeztetve a tápoldatot . sztiropor táblákon elhelyezni a palántákat . Kevés beruházással is megvalósítható és nagy hasznot hozhat a termelıknek. ugyanúgy. Egy kis kamrában 20 m2-en havi 2 tonna fehérje dús takarmányt nyerhetünk. melyeket teraszokon. Az új lehetıségek ellıttünk állnak és rajtunk múlik. Ha tehát egy 1000 palántából álló telepet akarunk üzemeltetni.felmelegszenek és ezért ajánlatos vékony szivacsos szigetelı anyaggal bevonni. A csörgedeztetı megoldásnak létezik egy világszerte elterjedt specifikus változata. Fontossága miatt ezt részletesebben fogjuk tárgyalni a folytatásban. Egy növényre 0. A vállalkozó és kísérletezni kívánóknak egy megjegyzés. Egy ilyen saláta táblát is láthatunk a képen. mint az úsztató rendszernél. Bárki elkészítheti házilag és állati takarmányt termelhet kis területen nagy hatásfokkal. A nyári melegre számítva. Ez némileg enyhít a problémán. A földi termesztésben még hasznosítani tudjuk. melyiket választjuk. A tartályban levı tápoldatot folyamatosan kell ellenırizni. fóliasátorban energiatakarékosan lehet ezzel a rendszerrel termelni salátát. melyet áruházakban lehet felállítani és egész évben folyamatosan napi 120 drb. A tápoldat tartály méretét a növények száma határozza meg. Japán gyártók bemutattak egy 60 m2-t elfoglaló csöves rendszert. Ezzel a módszerrel sikeresen termeszthetı földieper is. kis kertekben lehet felállítani és biztosítja a háztartás részére a friss zöldségféléket. vagy árnyékoló fóliát kell alkalmaznunk. ahhoz legalább 500 literes tartályra lesz szükségünk. friss salátát biztosít a vásárlók részére. Télen. A zöld takarmány hidropóniás termesztésérıl van szó.

csöves tápfilmes saláta termesztés Zákányszéken fejes saláta csövekben 11 .

máshol is felteszik a kérdést. Munkára fel. különösebb gondviselés nélkül. Ennek érdekében máshol. Gondoljunk most a Luca napján csészében elültetett búzára. olcsó takarmánnyal. nedvesség hatására csírázik. magasra is megnıhet az ablakpárkányon. mely egyszerő vízzel történı locsolással karácsonyra 15-25 cm. az eredmény nem marad el.Csöves saláta termesztés Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (4) Az állattenyésztés örökös gondja a drága takarmány és az ebbıl elıállítható végtermék alacsony ára. de most alkalmat adunk a termelıknek. legelnek és szépen híznak tıle. vagy a gazda kaszája segít a termék betakarításában. tılünk sokkal gazdagabb országokban tesznek is lépéseket a megoldás felé. Ez a 12 . A hidrokultúra az állattenyésztıknek is segíthet és ezáltal gazdaságosabbá teheti ezt az ágazatot. Mit értünk zöldtakarmány alatt? Amikor a gabonát elvetjük a földbe . Jönnek az állatok. hogyan lehetséges az állattenyésztést gazdaságossá tenni? A válasz egyszerő. Ez hosszadalmas és munkaigényes folyamat. majd kibújik a földbıl és lassan növekedésnek indul. Ez nem csak a vajdasági gazdák problémája. hogy megismerkedjenek a zöldtakarmány lehetı legolcsóbb elıállítási módjával. Házilag megvalósítható egyszerő eszközökkel és a kételkedık akár kicsiben is kipróbálhatják a hatékonyságát. Mit teszünk mi ennek érdekében? Sajnos nem sokat.

hogy 90 m2-en megalkotta a folyamatosan mőködı rotációs zöldtakarmány gyárát. búza. ha ugyanezt nagyban is megpróbálnánk . Tájékoztatóul a tálcák mérete 40 x 40 cm. ellenırzésre van szükségünk. vályúba. Ezt a mennyiséget 20 hektár területen tudnánk biztosítani. vagy egyéb kemény anyagból. magot tudjunk néhány cm. zöldtakarmányt kapunk. Az egyik szerint találunk valamilyen olcsó tálcát mőanyag. Egy kg. A tálcák méretét úgy kell megválasztani. házi megoldásnál.6 % 29.87 % 0. megfelelı összetételő tápoldattal megöntözzük és egy-két hét után aratunk.91 % 28 mg/kg 235 mg/kg. fém lemezbıl.117 % 0.167 % 0. hogy egy 20 m2-es kamrában ideális körülmények között 2 tonna zöldtakarmányt tudnánk elıállítani havonta 300 kg. tiszta zöldtakarmányt nyerhetünk. Földi termesztésben egy kg. A magokat 5 cm mélységő edényekbe. fehérjetartalma és tápanyagtartalma magas. vagy csatornát szerkesztünk fából.22 % 53 mg/kg 56 mg/kg Nitrogén Fehérje Nátrium Foszfor Réz Vas 4. sztiropor vagy egyéb anyagból. rozs.. vagy csatornába szórjuk.legegyszerőbb zöldtakarmány. könnyebben emészthetı. zöldtakarmány elıállításához átlagban 80 liter vízre van szükségünk. Mi lenne. A magok ültetésére két megoldás lehetséges. A zöldtakarmány vegyi összetétel egy ausztrál laboratórium adatai alapján: Nedvesség Kalcium Magnézium Kálium Mangán Cink 89 % 0. Napi kapacitása 2000 kg. magból ideális feltételek mellett 7. További elınyök:: A takarmány nedvességtartalma magas. Hátrányai: elsı alkalommal beruházási költségigényes. munkaerı és víz felhasználása mellett. kukorica stb.10 nap alatt 6 – 8 kg. A másik megoldásnál. 13 . Ebbıl 6 –12 kg. Ez a rövid elmélet és most térjünk rá a gyakorlati megoldásra. tiszta és pormentes.246 % 2. egy kis odafigyelésre. ezért maradjunk az olcsó. Felhasználható bármilyen vegyszerrel nem kezelt mag. nagy energia . magból. Hidropóniával mindössze 2-3 liter víz elegendı. A vajdasági gazdáknak még sokáig nem lesz pénzük drága zöldtakarmány gyárat vásárolni. egy ausztrál cég olyan tökéletességig fejlesztette. vastagságban szétteríteni. kevés energia és munkaerı ráfordítással elıállítható sokkal rövidebb idı alatt és gazdaságosabban. szalonit lapokból. egy kis odafigyeléssel és jobb körülményeket biztosítva a növény számára? Az történhet. hogy 1-2 kg. Ezt az egyszerő csírázási folyamatot pl. zöldtakarmány. melyet kiöntünk az állatoknak. napraforgó. árpa. vályút.

hogy a legfelsı tálcát öntözzük. ebbıl az enyhe lejtés folytán az alatta levıbe folyik a tápoldat és így tovább a legalsó tálcáig. Ha a zöldtakarmány magassága eléri a 25 cm-t. Kissé ügyesebb megoldásnál.körüli lehet. vagy akár kamrában megoldható úgy is. Ez a méret még nem okoz gondot a mozgatásnál.-ben (mg / liter) és 1000 literre mért mőtrágya mennyisége grammban a következı: Nitrogén – N 268 Foszfor – P 62 Kálium – K 184 Magnézium – 76 Mg Kén – S 100 Kalcium – Ca 299 Vas – Fe 4 Mangán – Mn 4 14 . emeleten megoldhatjuk az egész rendszert csatornában. Ezt is leöntjük és tiszta vízzel újból átmossuk a magokat. mélysége 5 cm.) vastagságban. de legkésıbb 15 nap után elérhetjük a 25 cm. A sorok közötti távolság 40 cm lehet és így hat sort tudunk elhelyezni egymás fölé. Erıs napfényre nincs szükségünk. Megöntözzük tápoldattal és a továbbiakban a hımérsékletre kell fıleg figyelnünk. Hasonló módon. lehet. A magok ültetésre készek és a tálcákba. mert a növény lélegzik és párologtat is a levélen keresztül. A vizet leöntjük és 2 %-os nátrium-hipokloritban fertıtlenítjük 15 percig. A tálcák enyhén lejtenek a jobb megvilágítás érdekében. Ideális környezeti feltételek mellett leghamarabb 7. vagy erre a célra szerkesztett állványokon. A levegı hımérséklete 21 fok körül és nedvességtartalma 60 % felett az ideális. mely már megfelel állati takarmánynak. A tápoldat összetétele elemenként ppm. mert a csírázásnak indult gyenge növény fejlıdésére gátló hatással lenne. Fóliával bélelve a tápoldat elfolyását meggátoljuk A kész zöldtakarmányt könnyen ki tudjuk emelni a csatornából. Az ültetésre egészséges vegyszermentes magot használjunk. A tálcákat emeleten több sorban is el tudjuk helyezni polcokon. kevés energiafogyasztású fénycsı is. A szellızést is biztosítani kell. megfelel az olcsó . Ez a körülményektıl függıen 7 – 15 nap alatt lehetséges. az állatoknak adható és helyébe ültetjük a következı adag magot. A tápoldatozás megoldható felülrıl való szórófejes öntözéssel is. vagy vályúban is. mint ahogyan a Luca napján elültetett búzát szoktuk öntözni. Ültetés elıtt a magokat tiszta vízben áztatjuk és eltávolítjuk a felszínen úszó szemeket. Nagyobb területen érdemes az idıkapcsolót és a tápoldatozó tartályt is munkára fogni. vagy csatornába szórjuk egyenletes (2-3 cm. Kisebb területen a kézi öntözés is megteszi. A csatorna szélessége 40-50 cm és mélysége 5 cm. konténerben. körüli levél magasságot. Ha zárt helységben szeretnénk termelni.

A savassági fokot legjobb foszforsav segítségével beállítani. vezetıképessége EC értéke 1750 mS. hogyan és milyen kéznél levı olcsó anyagból szerkeszti össze hatékony zöldtakarmányt termelı rendszerét. zöldtakarmány termesztés tálcákban csatornás zöldtakarmány termesztés 15 .Kálium-nitrát – KNO3 Monokálium-foszfát – KH2PO4 Magnézium-szulfát – MgSO4 Vas-kelát Mangán-kelát Kalcium-nitrát – CaNO3 282 293 771 40 40 1500 Az oldat pH értéke 5. Mindez csak tájékoztató a sok lehetséges megoldás közül és a leleményes gazdákon múlik. A folytatásban a közeggel rendelkezı hidrokultúrás eljárásokról lesz szó.9 .

hogyan reagálnak a különbözı elemek töménységének változására. Szerte a világon számtalan cég gyárt elemeket . egyetemi tudás szükséges a megértéséhez és még sorolhatnánk a téves felfogásokat. Tegyük félre nézeteinket és forduljunk a világ felé. Iskolák bemutató fóliasátraiban nyomon követhetı a tápanyag felvétel és vízfogyasztás. új eljárások kidolgozása és bevezetése. Hobbi kertészkedık kicsiben is kipróbálhatják és ha kedvet kapnak a folytatáshoz. drága laborfelszerelést és mőszereket igényel. nagyban is megépíthetik hidropóniás telepüket. az egyes elemhiányok szimulációja is megfigyelhetı és hasznos információkat nyújthat a jövı fiatal termelıinek. Az ı feladatuk a kísérletezés. Kik foglalkoznak hidropóniával? Kezdjük a kutatókkal. melyekbıl 16 . A növények vegyi folyamatainak részletesebb megértése.kész a zöldtakarmány Ebédidı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (5) Az általános megítélés szerint a hidropónia túl bonyolult. a stressztőrés határának vizsgálata és ezáltal pontosabb tápoldat összetételek ajánlása.

Vidékünkön való elterjedésük nagyban nem várható. A szerves közegek nagy hátránya. vagy csak kis mértékben változtatja meg a tápoldat tulajdonságait Különbözı közegek lég. tızeg. Ezért leginkább két évre tervezhetı a használatuk. Végkövetkeztetés. fenyıkéreg-komposzt és a trágya-komposzt. Közeg Rostos tızeg Kókuszrost Rizshéj Főrészpor Istállótrágya Fenyıkéreg Perlit (2-5 mm) Homok. akkor arra van kereslet is. ha az ipar gyárt valamit. A továbbiakban a közeggel rendelkezı eljárásokról lesz szó. mert a hosszabb távon gondolkodó gazdák az ettıl olcsóbb megoldást fogják választani. A szerves anyagok közül leginkább elterjedt a kókuszrost. nagy szemő Légtartás TF % 25 30 69 43 8 55 30 9 Víztartás TF % 59 60 12 38 67 15 47 26 A közegek két csoportra oszthatók. hogy bárki foglalkozhat ezzel a technológiával. utána le kell cserélni és a földi termesztésben hasznosítani. rizspehely. .és víztartó kapacitását láthatjuk a táblázatból térfogat százalékban kimutatva. iskolák. Környezetbarát anyagok és elfogadható áron beszerezhetık nálunk is. A házilag is elkészíthetı telepek leírása a szokásostól részletesebb lesz. megtanulható és utána saját ötleteinket is felhasználhatjuk a siker érdekében. zárt térben és szabadban is érdemes kipróbálni. kicsiben és nagyban egyaránt.összerakhatók a kisebb kísérleti telepek. szerves és szervetlen anyagokra. hobbikertészek. hogy nehéz és nem gazdaságos sterilizálni a következı termésciklusra. Hobbiszinten. Ebbıl az is látszik. főrészpor. vagy akár tudományos kísérletek részére. A 17 . Az ideális közeg tulajdonságai: − jó víztartó és vízelvezetı képességő − kis térfogattömegő − nagy porozitású és jó a légtartó képessége − tömörödésre nem hajlamos − kevés káros anyag tartalma legyen − nem.

5 m hosszú fóliazsákba töltik. Egy ilyen zsákban három növény ültethetı. orchidea és cserepes virágok termesztésében. paprika. de jó vízvezetı tulajdonságú és levegıs is. Vízmegtartó képessége csekély. Ezen kívül alkalmazzák paprika. vagy fóliazsákban. A jó vízmegkötı tulajdonságának köszönve ritkábban kell tápoldattal feltölteni a közeget. melynek jó a vízelvezetı tulajdonsága és a levegızöttsége. Magas a mikroelem tartalma de a sótartalma is magas. 18 . A hidropóniás termesztésben szerves adalékanyagként is használják. gyantát. vörösfenyı. vagy Sphagnum-tızeg. Préselt tömbökben. hogy a lótrágyát gombakomposzthoz használják. Tulajdonságától és bomlottsági fokától függıen sokféle tızeg létezik. zuzmók. Erdeifenyı . Termesztı közegként az érett istállótrágya felhasználható. A kókuszdió megırölt héjából készül. cserepekbe. Kanadában . Fenyıkéreg-komposzt Kissé savas kémhatású anyag. Legismertebb a felláp. Vízfelvevı képessége magas. Felhasználható a gerbera. naponta egyszer is elegendı. bálákban és fólia zsákokban is árulják. Elég rossz a szerkezeti tartása és a növények számára káros anyagokat . Sok jó tulajdonsága miatt a tızeget is helyettesítheti. Tızeg Az egyik legjobban és a legszélesebb körben elterjedt közeg. Termesztı közegként a rostos változatát használják.következıkben tekintsük át a szerves közegek tulajdonságait és felhasználási lehetıségeit. A nagy fakitermelı vidékeken . A préselt tömböket felhasználás elıtt tápoldatban kell áztatni és utána tölthetı az edényekbe. tannint és terpentint is tartalmazhat.és paradicsomtermesztésre ajánlott. Kókuszrost Legnagyobb termelıi India és Sri Lanka. Különbözı szemcsemérető ırleményeket készítenek. Főrészpor Kevésbé használatos. A finomra ırölt állagú cserepes virágokhoz a legjobb. rózsa. Dél és közép Amerikában és Ausztráliában használják. Trágyakomposzt Ismeretes. Uborka-. Fıleg főfélék. mely rendszeres öntözéssel csökken. különbözı közegekkel keverve. vagy lucfenyı kérgébıl készítik 3-4 hónapos komposztálással. ezért egymagában kevésbé használják. Tömegének 7-8 szorosát képes felvenni vízbıl. uborka és egyéb zöldségnövény termesztésére is konténerben. szőrés és egyéb kezelés után. Rizspelyva A gerbera termesztésben használják. Javítja a közeg levegıztetését és vízelvezetı képességét. Nagybani termesztéshez 1-1. mert gyorsan bomlik. paradicsom. melyeket ki kell vágni a palánta elhelyezésére.

számítva arra is. Kevés tápanyagot is tartalmaz és a növényi részek már nem olyan szembetőnık. kötelezıen olvassuk el az összetételét és a pH értékét. Felválthatja a tızeget. Fıleg mocsaras növények levegı nélküli körülmények közötti bomlásából áll. végezzünk gazdasági számítást. A kókuszrostról is található különbözı adat. Mielıtt bármilyen közeges eljárásba kezdenénk. Cserepes virágok számára is alkalmas lehet. A termeszteni kívánt növényre kifizetıdı-e a választott közeg. A vizet jobban megtartja mint a fehér tızeg. Összegezve a felsoroltak közül a kókuszrostnak van legnagyobb esélye. Különösen a fuzárium betegségre érzékeny növényekre kell figyelni a szerves alapú közegek használatánál. A fekete . 19 . vagy palántát. Fehér színő rostos anyag és nem tartalmaz a növények számára hasznos felvehetı anyagot. Rostos szerkezető pH-ja 3-5 közötti. vagy síkláptızeg sötétebb színő. Szerves anyag eredetét figyelembe véve. Ha túl savas a tızeg. palántanevelésre nem alkalmas. Jól bevált a tızeg-perlit keverék. A következı számban a szervetlen közegek felhasználásáról lesz szó. pH értéke 6-8 közötti. mely szerint könnyen sterilizálható és több évig használható. de homokkal is alkalmas lehet a növénytermesztésben. Ritkán található savanyú 5 alatti pH értékő tızeg. ezt kétkedéssel kell elfogadni. de konténeres. Ha megvettük a bálát . vödrös termesztésben is használható. A gazdák megtévesztését az okozza. A tızegréteg felsı és kevésbé bomlott rétegébıl származik a fehér tızeg. Termesztésre más anyagokkal keverik. hogy pár év után cserélni kell. elıtte tápoldattal mossuk át és csak a megfelelı pH érték beállítása után. hogy a forgalmazók csak pozitívumot mondanak bármelyik közegrıl és utána jöhet a szomorú tapasztalat pár év után. hogy elterjedjen. ültessünk bele magot. Önmagában a tızeget inkább palántanevelésre használják. Súlyának 9-12-szeresét képes felvenni. de inkább lúgos.mohák lebomlott maradványaiból áll.

konténeres termesztés 20 .

vagy termesztıpaplan formában. hány féle közeget lehet sikeresen alkalmazni a hidrokultúrás termesztésben. A benne levı kristályvíz szétrobbanásának hatására az anyag. Az utóbbi évtizedben egyre jobban terjed önálló alkalmazása vödrös. így nem befolyásolja a tápoldat összetételét. Egyes külföldi vermikulitok azbesztot is tartalmazhatnak. Ennek eredményeként egy könnyő (85 kg/m3).1). paprika. amely a növények gyökérzete számára ideális közeg. Kertészeti perlit Alapanyaga vulkanikus kızet. A perlit további elınye.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (6) Az elvetett mag csírázni kezd és egy kis türelem után meghozza termését is. gyökérzöldségek. a nyugati országok termelıi az utóbbi tíz évben fokozatosan térnek át a kıgyapotos termesztésrıl a perlitre. Az utóbbiban a paplan méretétıl függıen 3. Nézzük sorjában a fontosabbakat. burgonya. szegfő stb. tőzıhab stb. 0-6 mm szemcsemérető. illetve zsákos. A perliten leginkább termesztett növények: paradicsom. megduzzad. uborka. Vermikulit A vermikulit természetes eredető szilikát-ásvány. mint kıgyapoton. retek. amelyet nálunk nem bányásznak. hogy évekig használható és környezetbarát anyag. jóval kevesebb tápoldat felhasználása mellett. A vödrös termesztés további elınye. de ma már az egyéb anyagok és lehetıségek mellett kevésbé használatos. Ez a Magvetı megjelenésének eredményeként könyvelhetı el. ioncserélı kapacitása elenyészı. agyagkavics. Az elıadások között a hidrokultúrás termesztés témaköre is mősoron lesz. könnyen lokalizálhatók.8-7. A visszaforgatós rendszerek telepítése egyszerően megvalósítható. és a fertızött növény edényestıl egyszerően kiemelhetı az állományból. vermikulit. porózus. Október 26-án a Szabadkai Paraszt Szövetség kertészeti napot szervez. mint a pattogatott kukorica . ezen kívül drága is. Teljesen steril. öntözıvízzel terjedı betegségek (pl. A témát folytatva a szervetlen közegeket fogjuk elemezni. Legismertebbek a perlit. Olvassák az emberek és érdeklıdnek a téma iránt. dinnye. csíramentes. homok. A perlitet gyökereztetéshez leggyakrabban 5050%-ban tızeggel keverten alkalmazzák. cseréptörmelék. hófehér anyag jön létre. vagy több növényt ültetnek egymás mellé. hagyma. Xanthomonas. 800-1000 oC hımérsékleten hevítenek. hogy pl. rózsa. Azt is érdemes megjegyezni. Ralstonia) nem terjednek tovább. Egyes felmérések szerint perliten 7 %-al több paradicsom termeszthetı. PH-ja semleges (6. Felsorolni is nehéz lenne. hogy a szaporítóanyaggal behurcolt. gerbera. A szaporítóanyag-nevelésben alkalmazzák. Ezért 21 . Jó vízáteresztı és megfelelı víztartó-képességő. Egészségkárosító hatása miatt sem alkalmazzák. kıgyapot. amelyet magas. szerves anyagot nem tartalmaz.

Régebben keramzit néven nálunk is gyártották. léteznek nagy homokkultúrás telepek. Tömegének 40-szeresét veszi fel és tartja meg vízbıl. Sejt. PH-ja stabil. jó víztartó képességő anyag. szegfő. paprika. így egy könnyő granulátumot kapnak. Jó hıszigetelı képessége miatt cementes padlóburkolatban alkalmazták. Termeszthetı növények: paradicsom. A nedvesség és a tápanyag a golyócskák egymással érintkezı felszínén közlekedik. rózsa. Emellett a vermikulit káliumot.alkalmazását jól meg kell gondolni. A 2-4 mm-es elsısorban gyökereztetésre. nyitott pórusú. Égetettagyag-granulátum (keramzit) A hidrokultúrás termesztés közel százéves múltjának elsı 50 évben csak ezt használták közegként. Homokban termeszthetı: burgonya. Homokban gazdag országokban . mint pl. PH-ja a bányászat helyétıl függıen változó. terráriumokban használt közeg. Az égetett agyaggranulátum többféle szemcseméretben kapható. Magas hımérsékleten tiszta agyagból égetett. magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. A vermikulit használata szilikózis-veszély miatt is káros az emberi egészségre. ami jól tartja a vizet. míg a 8-16 mm-es nagyobb termető növények tartására alkalmas. szılı stb. Az egymással párhuzamosan álló szilikátkristálypalák megnövelik az anyag felületét. illetve felhasználják a földkeverékgyártásban is. uborka. gerbera stb. ioncserélı kapacitása csekély. gyökérzöldségek. Kertészeti célra a mosott folyami homok a legjobb. míg a többi rész levegıvel telített. kémiailag és biológiailag semleges. majd magas hımérsékleten duzzasztják. A bányászati terméket a perlithez hasonlóan ırlik. Szaúd-Arábia. Manapság elsısorban a vízkultúrás szobanövénytartásban. 7-9 közötti. Magas ára miatt nagybani elterjedése nem várható. Tőzıhab (Oasis) A virágkötészetben használják dugványgyökereztetéshez és magvetésre egyaránt. így a növény igen könnyen fel tudja venni belıle a vízben oldott tápanyagot. 22 . Homok A homokot gyakran alkalmazzák kötött talajok lazítására. rózsa. hogy erısen negatív töltéső. Felhasználható a sóder bányászat legapróbb . levegızöttségének javítására. szegfő. Igen jó kapilláris tulajdonságokkal rendelkezik. Használat elıtt fel kell szívatni vízzel. de rossz víztartó képességő. Szilárd szerkezető.0). Vízkultúrás termesztésben ritkán alkalmazzák. a 4-8 mm-es kisebb. a granulátumok közötti pórusok pedig a levegıt.(cella-) szerkezete hasonlít a növényi szövethez. jó vízvezetı. semleges. 1-5 mm-es frakciója is. porózus anyag. A vermikulit hátránya. PH-ja semleges (7. ami nyomokban sem tartalmaz szerves anyagot és szennyezı anyagot.

Kıgyapot Az ásványi alapanyagból készült hidrokultúrás közegek között a legtöbbet használt anyag. Alapanyaga a bazalt és mészkı, amelyeket 1600 fokos hımérsékleten megolvasztanak, és 4-5 mikron vastagságú, hosszú szálakat húznak belılük. A szálakat azután összepréselik, gyantával összeragasztják, és a szüksége méretre, kisebb-nagyobb kockákra, téglatestekre vágják. Esetenként UV-stabil fóliába csomagolják. A kisebb kockákat méretének megfelelı cellákkal rendelkezı palántatálcákba rakják és dugványgyökereztetésre használják. A begyökeresedett dugvány azután átrakható a nagyobb (10x10x10 cmes) kocka erre a célra készített vájatába, amelyet a termesztı paplanra helyeznek. Ezt csepegtetı testekkel látják el. A kockákat a mőanyagba csomagolt termesztı paplanra helyezik. A termesztı kocka egy növényt szolgál ki, míg a termesztı paplan két, esetenként három évig is felhasználható. A kıgyapot kation cserélı kapacitása elenyészı, szerkezetét hosszú ideig megtartja. PH-ja kissé lúgos, inert, steril közeg, a többi szervetlen közeghez képest jóval nagyobb víztartó képességgel rendelkezik, térfogatának 80%-a töltıdik fel vízzel, és a szálak között 10% levegırés marad. Az elsı termesztési évben nagy hozamra lehet számítani , szinte tökéletesnek bizonyul. Ezután elıjönnek a negatív tulajdonságai. A kıgyapot a használat folytán összeesik, sőrőbb lesz. Néha 20-30 %-os csurgó víz elfolyással tudjuk biztosítani a megfelelı tápoldat mennyiséget a gyökér számára. Túlöntözésnél oxigén hiány is felléphet. A gyökérzónában só lerakódás is elıfordulhat és ezáltal a tápoldat EC értéke magasabb lesz, mint az adagolt tápoldaté. A különbözı gombák, különösen a fuzárium, elıszeretettel szaporodik a kızetgyapot paplanban. Nem környezetbarát és megsemmisítése nehéz. Hollandiában a zöldek tiltakoznak a kidobott kıgyapot hegyek miatt. Újabban építıanyagba darálják, vagy a gyártó vállalja az újrahasznosítását. Ez további szállítási költségekkel jár és sok megoldatlan problémája van még. A sok elfolyó tápoldat Hollandiában már az ivóvíz réteget szennyezi. Az EU a visszaforgatós vagy recirkulációs és a környezetbarát rendszereket támogatja. Ezt kıgyapoton eléggé nehézkes megvalósítani, bár próbálkozások vannak ezen a téren is. Mindezeket figyelembe véve, számunkra a legrosszabb az, hogy a kıgyapot nyugat Európából kezd kiszorulni és várhatóan az eladási piacot keletebbre, vidékünkre fogják áthelyezni. Legismertebb márkaneve a „Grodan”. Kıgyapoton termeszthetı növények: paradicsom, paprika, uborka, gerbera, rózsa stb. A termesztı közeg kiválasztásánál legalább 5 évre végezzünk gazdasági számítást. Ebbıl kiderül, milyen költség terheli termékünket, termelésünket. Fontos tétel a tápanyag és a vízmennyiség felhasználása is. Várható, hogy nemsokára nálunk is szigorúbb törvényekkel fogják
23

szabályozni a talaj és környezet szennyezést. Attól kezdve komoly kiadást fog jelenteni a földben elfolyó felesleges tápoldat adója. Itt meg kell említeni azt is, hogy a különbözı hidokultúrás eljárásokat három csoportba sorolhatjuk a közegtıl függetlenül. A nyitott rendszereknél a növény állandóan új tápoldatot kap, a felesleg pedig elfolyik a földbe, vagy összegyőjtve a földi termesztésben hasznosítható. A zárt rendszereknél a tápoldatot visszaforgatjuk egy tartályba és a növények által elhasznált mennyiséget pótoljuk friss tápoldattal. Ez esetben vizet, és tápanyagot takaríthatunk meg környezet szennyezés nélkül. Többlet kiadás lehet, hogy a biztonságos termesztés érdekében a tápoldatot UV fénnyel, vagy ózonnal sterilizálni kell. Ez több ezres állománynál válik szükségessé és nem túl nagy beruházással jár. A harmadik rendszernél a tápoldat nem mozog, csupán a rendszeren belül létezik egy kis áramlás és levegı hozzáadás. A mélyvizes eljárásoknál használják ezt a megoldást. A tápoldat adagolása szerinti felosztásnál is három lehetıségünk van. Az egyik szerint csöpögtetı öntözést alkalmazunk, és minden növényhez elvezetjük a tápoldatot. A másik módszer, hogy a növények gyökereit a közeggel együtt idınként elárasztják tápoldattal, majd pedig lassan visszacsurog a tartályba. A harmadik módszer szintén a mélyvizes és a közegnélküli eljárásoknál alkalmazható. A növény gyökerei állandóan érintkezésben vannak a tápoldattal vékony rétegben, vagy teljesen elmerülve benne. A közegek ismeretei után rátérhetünk a megoldásokra, hogyan és milyen anyagokból építsünk fel házi eszközökkel hidropóniás telepet? Ajánlatos elıbb kicsiben kipróbálni a rendszert. Ha megértettük a mőködés lényegét, akkor belekezdhetünk egy nagyobb telep megépítésébe is. A lehetıségek tárháza nagyon is szerteágazó, ezért azokra a módszerekre helyezzük a hangsúlyt, melyek a mi vidékünkön alkalmazhatók, olcsók és hatékonyságuk megfelel minden követelménynek. Elsıként a legegyszerőbb, legolcsóbb és mégis kitőnıen mőködı zsákos termesztési módszert fogjuk részletezni a következı számban.

Palánták kıgyapoton
24

sárgadinnye perlites vödörben

kızetgyapot táblák
25

hány palánta fér el egymás mellett? Figyelembe kell venni az egy növényre esı közeg mennyiségét. ebben három. Növénytıl függıen kell eldönteni. hogy ne képzıdjön pangó víz a zsák alján. legtöbb 10 liter közeget használjunk fel. majd pedig félbe vágjuk és két 25 literes zsákot kapunk. Ajánlott a három. Ez idıben és mennyiségben nagyon pontos tápoldatozást igényel. A mőanyag fóliából készült zsák is megfelel. kisebb az ingadozás a pH és EC értékben. Kezdjük az alapoknál a zsáknál. akkor négy paradicsom palánta is szépen elfér egymás mellett egy zsákban 25 liter perlitben. Virágoknak kisebb őrtartalom is megfelel. sárgarépa. nagyobb mennyiségő tápoldatot képes tárolni. biztosítva ezzel a tápoldat elfolyását. Legalább 3-4 helyen kiszúrjuk a zsákot az alsó részén és ez elegendı.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (7) Zsákos termesztés A közeggel rendelkezı módszerek közül a legegyszerőbb és várhatóan ez fog elsıként elterjedni vidékünkön. vagy négy növényt ültethetünk. Ezután jöhet a közeg a zsákba. Amerikai kutatók azon fáradoznak. zöldbab. Ha már a paradicsomnál tartunk érdemes elgondolkodni a következın. Elınyei az egyszerőség. alkalmazható szabadban és zárt térben egyaránt. paprika. akkor használhatunk tızegperlit keveréket 50:50 arányban. Más megközelítésbıl nézve. kála stb. Az öntözés is ritkább lehet és az idınkénti üzemzavarok. Legjobb a szövött anyagból készült zsák. Egy zsákba 20-25 liter perlitet öntünk és elhelyezzük a termesztés helyére. borsó. padlizsán. hogy hidropóniával a növény gyökérzete 26 . uborka. Ha vállaljuk a közegcserét. melybıl a felesleges tápoldat kifolyik. Példaként véve a 25 literes zsákot. a paradicsom gyökértérfogata ne legyen egy liternél több. burgonya. főrészpor és perlit is. Környezetünkben a pénztárcát is figyelembe véve és több évre elıre gondolkodva a nálunk is beszerezhetı kertészeti perlit (agroperlit) tőnik a legjobb megoldásnak. áramkimaradások sem okoznak nagyobb gondot a növények számára. hogy pl. ezáltal a növények esetleges stresszhelyzete elkerülhetı. de ezeket alulról ki kell lyukasztani. dinnye. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. ha több a közeg. Tudnunk kell. Ezen kívül használható még kókuszrost. rózsa. de ha meg tudjuk oldani a növények támrendszerre való vezetését. kevés anyagi befektetést igényel. de melyik? Legjobb ha a több évig is használható szervetlen közegek közül választunk. A fehér mőanyagszálas 50 literes zsákok megfelelnek erre a célra. gerbera. A felsı részét bevarrjuk. Mindezt összevetve és figyelembe véve a külföldi tapasztalatokat is egy növényre legkevesebb 5 . agyagkavics . Ezzel növényenként kevesebb közegre lenne szükség és a tápoldat sem a gyökérnövekedésre fogyna.

Több száron nevelve a földbıl nem tud a növény elég tápanyagot felvenni és fejlıdése lelassul. Egy zsákban a biztonság végett két csöpögtetıt ajánlatos tenni. amikor már idıszerő lenne öntözni. cseréjük is egyszerő. Egyszerő és leleményes módszerrel is automatizálható az öntözés. A szakirodalom is tág határokat szab az öntözés hosszának megállapításában. leszerelésük. Az elfolyt 27 . hogy egy zsákban jobb megoldásnak tőnik kevesebb növény több ágon. A földet nem kell túlzottan szennyezni. mint több növény egy ágon való termesztése. Tudjuk. Ez a tápoldatozás nyitott rendszerő. A leleményes termelı ezt úgy oldja meg. Ezt a növények is megmutatják. Erre is van több lehetıség. A jó gazda még ennyit sem enged meg és a növények mégsem károsodnak. hogy ezt nem támogatja az EU. és ehhez lehet idızíteni a tápoldatozást mindaddig. de sajnos a drágább megoldások pénzbeli támogatása sem ér el hozzánk. A termelık tapasztalatai ezen a téren eltérıek és a hány növényt egy zsákban kérdést majd mindenki a maga módszerével oldja meg. Erre a célra legjobb a szúrópálcás csöpögtetı. Könnyen telepíthetı és ellenırzésük is egyszerő. Az elınevelt palántát ne ültessük száraz perlitbe. A nyitott. de ettıl több már nem ajánlatos. Két. hány perc után jelenik meg a csurgóvíz a zsákok alján és ehhez idızíti a tápoldatozást. mert a fölösleges tápoldat a földbe távozik. Kiválasztunk legalább három kontroll zsákot és azokban rozsdamentes anyagból készült 20 cm hosszú pálcát szúrunk. ezzel mennyiségileg is többet kapunk a minıség romlása nélkül. de ha minden jól és megbízhatóan mőködik akkor egy is elegendı. ezért fontos a tápoldatozás hosszának pontos beállítása. 10 % csurgóvíz (drénvíz) megengedett. Ha valamelyik bedugul. Ideális tápoldat összetétel mellett gyorsabban fejlıdhet a növény. akkor normális körülmények között a napi egyszeri tápoldatozás is elegendı. hogy figyeli. Hidropóniával a gyökér megkapja a megfelelı mennyiségő tápanyagot és fejlıdése nem károsodik. Elıtte tiszta vízzel. Általános felfogás. vagy elfolyós. Ha a közeg telítve van tápoldattal. hogy egy száron vezetjük a növényt és akkor elıbb lesz termésünk. Ezeket réz huzallal sorba kötjük és lemérjük az ohmikus ellenállását amikor a közeg telítve van tápoldattal és akkor is. Ugyanezt a figyelı rendszert a túlöntözés elkerülésére is fel lehet használni. mely egy relé segítségével bekapcsolja helyettünk a tápoldatozó szivattyút. Nyári nagy melegben ezt fel lehet emelni kétszeri sıt háromszori öntözésre is. vagy elfolyós rendszerek. Ehhez könnyen szerkeszthetı házilag is egy kis elektronikus szerkezet. bármennyire is vigyázunk és csökkentjük a csurgóvíz mennyiségét. amíg nincs drága számítógép vezérléső berendezésünk. vagy akár három ágon is nevelhetjük a paradicsomot. vagy tápoldattal átnedvesítjük.számára a lehetı legjobb feltételeket tudjuk biztosítani. Ezzel kapcsolatban is eltérıek a vélemények. A tápoldatozást csöpögtetı öntözéssel oldjuk meg. Ez azt jelenti. ezért marad a legolcsóbb megoldás. szennyezik a földet.

A zsákokat fóliával bélelt csatornába helyezik. bár kissé költséges. hogy ezt is meg tudjuk oldani. A zsákos rendszernél is. ha számolgatunk. lehet egy földbe vájt és fóliával bélelt csatorna egyszerőbb és olcsóbb megoldás. Ennek egy elıfeltétele. de hosszabb távon érdemes ebben az irányban gondolkodni. 28 . hogy a talaj egyenletes legyen. Ebben az esetben nincs felesleges tápoldat. Az asztalon levı cserepes növények felszívják a tápoldatot és nincs szükség külön csöpögtetı rendszer kiépítésére. Egyes cégek 15-25 cm átmérıjő és 1-1. Az asztalokat idınként elárasztják tápoldattal. Nincs felülrıl történı csöpögtetı pálca. enyhe lejtéssel az egyik irányban. A csatorna mélysége 5-10 cm. Angliában elterjedt a zsákos termesztés és az öntözés árasztásos módját választják. a zsákban mindég annyi tárolódik. A zsákok kívül fehér. ha tudunk róla. Ha a talaj egyenletes. belül fekete fóliából készülnek. A zsákos termesztés több változata lehetséges a zsáktól függıen is. A zsákon keresztül a közeg kapilláris hatásának következtében felszívja a tápoldatot. de jó. mint a csöpögtetı rendszer kiépítése. vagy kevés erıbefektetéssel el tudjuk simítani. ha majd egyszer lesz annyi jövedelem a termelésbıl. Ezt a csatornát idıközönként elárasztják tápoldattal. nem kezdı megoldásnak.5 m. majd leengedik. Felhasználási és telepítési lehetıségeikrıl lesz szó a következı folytatásban. Erre is van megoldás.tápoldat fokozatosan eljut a mélyebb rétegekbe és az ivóvízkészletünk is nitrátos lesz. Ezt a módszert alkalmazzák asztalon történı konténeres termesztésben is. A képeken a becsei kísérleti telepen készült paradicsom zsákos termesztése látható fóliában és szabadtéren. Talán. Ez 15 percig tart. ahol erre lehetıség van. hosszúságú hurkaformájú mőanyag zsákba töltik termesztı közegüket és így forgalmazzák. utána a felesleges tápoldatot automatikusan lecsapolják egy győjtı tartályba újrafelhasználás céljából. amennyit a közeg meg tud tartani és ez elegendı a következı árasztásig.

A zsák alakjától és őrtartalmától függıen különbözı lehetıségek állnak 29 . A zsákos termesztési módszer egyszerőségével és elınyeivel ezt kevés beruházás mellett könnyen megtehetjük.paradicsom zsákos termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (8) Zsákos termesztés Célunk a hidrokultúrás termesztéssel elszakadni a földtıl és annak negatív tulajdonságaitól.

hogy a felesleges tápoldat szabadon elfolyhat. nem kell az oldalán rést vágni. ez elegendı lesz a palánta elhelyezésére. A palánták egymás közötti távolsága 20-35 cm. Minden növényhez szúrópálcás csöpögtetıt kell szerelni. Hurka . vagy vékony betonréteggel biztosítjuk a szilárd alapot. A zsákokat egymás után a talajra fektetjük. rózsa. Külföldön gyártanak különbözı közeggel töltött zsákokat. padlizsán. főrészpor vagy különbözı közegek keveréke. Ez a rendszer zárt térben és szabadban is alkalmazható. Ezt a csatornák végén összegyőjtve újra hasznosíthatjuk a rendszerbe visszaforgatva. vagy egyéb közeggel. uborka. dinnye. paprika. földieper. mőanyag tasakzáróval leragasztjuk. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni. Ez a felesleges tápoldat (csurgóvíz. salátát. vagy hıvel. A két sor között egy csatornába győlik össze a feleslegesen elfolyó tápoldat. vagy szövött zsákanyagból. és átmérıjük 20-25 cm. Kezdjük el a zsákok telepítését és felkészítését az ültetésre. Egy zsákban. visszaforgatós rendszert is kialakíthatunk. saláta. A következıkben a vízszintesen lefektetett. hagyma. alulról pedig a feleslegesen elfolyó tápoldatot összegyőjtjük és újrahasznosítjuk. belül fekete legyen. vagy a földi termesztésben öntözésre. A bennük levı közeg lehet kókuszrost. spenótot és kisebb virágokat is. A zsák oldalán két helyen a talajtól legalább 5 cmes magasságból indulva ferdén egy bevágást végzünk 5-10 cm hosszúságban. spenót. vagy zsák formája is lehet és különbözı telepítési lehetıséget kínál. Felülrıl éles késsel egy 5x5 cm. Ha nem akarjuk összegyőjteni az elfolyó csurgóvizet akkor nyitott rendszerünk lesz és a talajt elég kismértékben elsimítani.rendelkezésünkre. Különleges termesztési módszer a zsákok függıleges felfüggesztése. A két végét bekötjük. Szövött mőanyag agrofólia méterre is kapható és ebbıl is elkészíthetık a megfelelı mérető zsákok. Hasonló módon egymás után elhelyezve a zsákokat zárt. Felfüggesztve is felhasználható különbözı növények termesztésére. Választhatunk a nyitott. Ennek egyedüli elınye. szegfő stb. Ebbıl formálhatunk zsákokat és utána megtöltjük perlittel. A csöpögtetı csövet legfelül szúrjuk a zsákba. Speciálisan 30 . hosszuktól függıen 3-5 palántát tudunk ültetni. Ezzel a módszerrel termeszthetünk földiepret. drénvíz) elfolyására szolgál. vagy zárt rendszer közül. vagy hurka formájú zsákok felhasználásáról és telepítésérıl lesz szó. tızeg. Lefektetve a talajra egy kis beavatkozással készen áll a telepítésre. A zsákban termeszthetı növények: paradicsom. A mőanyag fólia kívül fehér . A függıleges zsákos termesztésnek van több megoldása is. Ehhez a talajt el kell simítani és a zsákok helyén enyhe lejtéssel két sorban sztiropor lapokat helyezünk.-es rést vágunk. gerbera. Hosszuk 1-2 m. Amennyiben nem tudunk beszerezni kész közeggel töltött zsákokat. magunk is elkészíthetjük mőanyag fóliából . perlit.

vagy gyenge tápértékő talaj esetében ez ideális megoldás lehet a vállalkozó gazda számára szabadban. szabadban telepített földieper állományt . perlitet választani. 31 . paradicsomot perlites zsákban. Egy hordóban vízzel lemossuk róla a perlitet. vagy zárt térben. abba bele kell tölteni a megfelelı közeget. Fertızött . kevés a vízfelhasználása és visszaforgatós rendszer. A csöpögtetı rendszeren keresztül fertıtlenítıt juttatunk a zsákokba. fóliasátorban egyaránt. A zsákos termesztést. A lényeget kell megértenünk. nem szükséges drága fóliasátor. ha több évre tervezzük. néhol lyukat vágni rajta a palántának. Láthatjuk. Mi a teendı egy termesztési ciklus befejeztével? A növény felsı részét eltávolítjuk. Attól függ. vagy mőanyag csészébe ültetjük tızeg-perlit keverékbe. hogy a támrendszeres uborka termesztésben is felhasználható ez a módszer a földi termesztéstıl sokkal jobb eredménnyel. Fıleg földiepret termesztenek ezzel a módszerrel. Ezzel óvatosan ki tudjuk húzni a gyökeret. A zsákokban a hiányzó perlitet pótoljuk és a hordóban lemosott anyagot is felhasználjuk újra. Egy ilyen eljárás „Fruitwise Hydroponics system” név alatt szabadalmaztatva van. akkor ajánlatos szervetlen közeget.kiképzett 10-15 literes mőanyag zsákokat egymásra raknak. Példának érdemes megemlíteni. A palántákat is az oldalán körben kilyukasztva a zsákot helyezik a közegbe. hogy elszakadtunk a földtıl és a növényeknek ideálisabb föltételeket tudunk biztosítani a növekedéshez. Elınye. levágjuk és rövid szárat hagyunk. kertben. A képeken láthatjuk a zsákos és a felfüggesztett hurka sematikus rajzát. és utána már jöhet a „mi van kéznél a sufniban” módszer és ötlet. Kell egy zsákszerő anyag. A lényege. teraszon. A tápanyag megtakarítás is jelentıs. Leveles zöldségek és virágok számára is felhasználható. hogy a zsákos rendszer több lehetıséget kínál és mindezeken kívül még számtalan ötlettel megoldható ez az egyszerő termesztési módszer. A szúrópálcás csöpögtetıket a zsák oldalán szúrják bele. mennyire vagyunk óvatosak a gyökér eltávolításánál. biztosítani a tápoldat elfolyását és felülrıl adagolni a csöpögtetıvel a tápoldatot. A következı évben ültetés elıtt is át kell mosni tiszta vízzel az egész rendszert. Hobbi kertészek számára darabokban is megvásárolható és bárhol összerakható. Dióhéjban ennyi az egész. vagy fóliasátorban is. Ezt állni hagyjuk egy napot és utána tiszta vízzel átmossuk a zsákokat. 10-20 %-os közeg veszteséggel számolhatunk. a „FruitWise” egymás fölé helyezett zsákos rendszerét és a talaj elıkészítést telepítés elıtt. A magot kızetgyapot kockába. Erre a célra megfelel a háztartási klóros fertıtlenítı is. A középen egy mőanyag csı vezeti le a felesleges tápoldatot. A zsákos termesztés szabadban is alkalmazható. hogy 1 m2en 40 földieper palántát tudunk elhelyezni .

földieper szabadföldi perlites zsákos termesztése 32 .A nyitott zsákos módszeren kívül világszerte elterjedt a konténeres. vagy vödrös rendszer is. Errıl lesz szó a sorozat folytatásában.

A fizikából jól ismert közlekedı edények elvén mőködik a rendszer. hogy az edényben mindég lesz tartalék tápoldatunk a növények. Kevés vízzel és tápanyaggal termeszthetünk különbözı zöldségféléket és virágokat is. vagy sztiroporból készül.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (9) Konténeres termesztés Ez a rendszer a legváltozatosabb formában és kivitelben terjedt el világszerte a termelık kreativitását is figyelembe véve. így oldalról a folyadék bejut a csıbe. A képeken láthatjuk a különbözı elemeket és azok fokozatos összeszerelését. hogy a tápoldat szabadon vissza tudjon folyni a tartályba. rózsa. hogy a zsákos termesztés mellett vidékünkön ez a módszer is el fog terjedni. Létezik külön erre a célra kifejlesztett négyszögletes formájú edény a megfelelı bekötı csövekkel együtt. majd pedig a jól bevált házilag is elkészíthetı rendszerek ismertetésére is sor kerül. Az edényt visszaforgatós rendszerre fejlesztették ki . két könyökbıl és két egyforma összekötı elembıl áll. Az edények egymás közötti távolsága a termeszteni kívánt növénytıl és a termesztési eljárástól is függ. alsó felén „U” alakú bevágásokkal. Idıkapcsoló. uborka. A patka felsı részén egy lyukon keresztül kapcsolódik a csurgóvíz elvezetı csı a tápoldat győjtı csırendszerébe. Ezeket összeillesztve az edény patka szerő részébe helyezve kész is az összeszerelés. A győjtıcsöveket enyhe lejtéssel kell lefektetni. míg a másik az edény aljára fekszik. A felhasználható termesztı közegek általában a 33 . Fontossága miatt ezt az eljárást részletesebben tárgyaljuk. Várható. Ez Holland gyártók találmánya és ma már sikeresen alkalmazzák világszerte. Mit jelent a konténer a hidrokultúrás termesztésben? Valójában egy szilárd anyagból készült edényrıl van szó melyben a megfelelı közeget tesszük. ezért is gazdaságos. Nézzünk az edény fenekére és meg fogjuk érteni a mőködési elvét.genhydro. különbözı mérettel és őrtartalommal. Az egyik a két könyök összekötésére szolgál. gerbera.com terméklistájának egyik hidrokultúrás rendszerét mutatja be. paprika. dinnye. földieper. Ez a magasság 35 – 50 mm ami azt jelenti. stb. akkor azon keresztül túlcsordul és kifolyik a győjtıcsıbe. Az alján az edény egyik oldalán egy 5 cm-es patkát képeztek. padlizsán. A győjtıcsı 30-50 mm-es. Őrtartalma 4-25 literig terjed. és a keverı tartályba vezeti a többlet tápoldatot. Ha az edényben a tápoldat szintje eléri a kivezetı csı legmagasabb pontját. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. vagy egyéb automatikai rendszer szabályozza a tápoldatozást. Az edény az esetleges korrózió végett leginkább mőanyagból. Külön a nagybani üzemi termesztésben használatos. A kivezetı csı az edény aljára támaszkodik. Általánosan 30-60 cm és eltolással a győjtıcsı két oldalán helyezzük el. A képek a www. A kivezetı csı több részes.

Ez lesz a vödrös-konténeres termesztési módszer vajdasági módra. jöhet az egyszerő és olcsó. A növények felfüggesztése. több ezres növényszámú telepeknél a biztonság végett egy edényben két csöpögtetıt ajánlatos alkalmazni. támrendszeren való vezetése megegyezik a földi termesztésben alkalmazott módszerekkel. de éppolyan hatékony „sufniból vett alkatrész” módszer is a következı számban. tızeg. Ez esetben a 15-20 literes őrtartalom az ajánlott. Holland konténer (BATO bucket) 34 . Nagy. A tápoldatot szúrópálcás csöpögtetıvel vezetjük minden edénybe. Egy edény ára az őrtartalmától függıen 4-6 EU között mozog. Az edény nagyságától függıen két növényt is elfér egymás mellett. vagy ezek keveréke. Ezek közül. Ha a konténeres rendszer mőködési elvét megértettük. homok. agyagkavics.perlit. ha a több éves termesztést vesszük figyelembe a perlit a legjobb választás. Ez a mi gyengén támogatott gazdáink számára nem elérhetı. kókuszrost.

többek között mőanyag vödörben is megvalósítható. Ez egy kg. Ez esetben a felesleges tápoldat elfolyik a földbe és nincs újrahasznosítás. Az UV stabil anyagból készült edények tartósak. hány évre tervezzük a termelést? Két eljárás között kell választani. kókuszrost. Kiválasztásánál vegyük figyelembe az egyes közegek elınyeit. Az edény fenekétıl mérve 3550 mm magasságban 6-8 helyen 5 mm-es lyukakat fúrunk.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (10) A vödrös termesztés A konténeres termesztés különbözı edényekben. az árát és számoljunk. könnyen töredezik. vagy két kg nyári paradicsomnak felel meg. Az egyszerő mőanyag vödör is megteszi kísérletnek. mert több évig felhasználható. de áruk is magasabb. A napi piaci árakkal számolva a beruházási költség növényenként 1 euró körül mozog. 35 . korai. hogy elterjedjen vidékünkön is. Tehát a beruházás költsége egy termesztési cikluson belül megtérül. Az edény alján a lyukak magasságáig mindég lesz tartalék tápoldat. Számolni kell. de tartalék is lehet. Ezen keresztül távozik a felesleges tápoldat. Termesztı közegnek megfelel a perlit. tızeg stb. Gazdaságos közegnek bizonyul a nálunk is beszerezhetı perlit. Ez elég a következı öntözésig. két év után cserélni kell. mert az ugyanúgy jelen van a földi termesztésben is. ha valamilyen üzemzavar keletkezne a tápoldatozási rendszerbe. Az idı vasfoga kikezdi és bár olcsó. de ennek minısége eléggé kétséges. Ezt a módszert nevezik vödrös termesztésnek és egyszerősége folytán esélye van. hátrányait. A nyitott rendszer az egyszerőbb megoldás. A csöpögtetı öntözırendszert nem számoljuk.

Hővösebb napokon elég napi egy vagy két öntözés. vagy két palántát (paprika…) ültetünk. rózsa stb. Megfelelnek a festékes edények. A fenti képen láthatjuk a vödör szereléséhe szükséges alkatrészeket. vagy recirkulációs. környezetünket. burgonya. 36 . ezen keresztül dugjuk be a mőanyag kivezetı csövecskét. Ebben a lyukban bepattintunk egy a villanyszerelık által is használt gumi. A konténeres és a közeges hidropóniás módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. Elsı lépésként a fenekétıl mérve 35 mm-es magasságban 22 mm-es lyukfúróval kifúrjuk. A külsı könyök egy 5 cm-es csatornázásra is használatos csıvezetékbe csatlakozik. A közönséges vödör helyett felhasználhatunk bármilyen mőanyag edényt. Ezután a lyukak közepén a csövecskét kettıbe főrészeljük. ajánlott reggel 7. melynek őrtartalma 8-15 liter között van. padlizsán. valamint a kızetgyapotos módszer is. Például nyári melegben 7–11-13-17 órára állítjuk be az idıkapcsolót. földieper. Ezen a csıdarabkán 15 mm-es fúróval négy lyukat fúrunk. A tápoldat visszafolyik a tartályba. vagy virágcserepet is. retek. szemben egymással. melyet vízvezeték szerelésre is használnak. hagyma. A képeken láthatjuk a szükséges alkatrészeket. vagy továbbra is ragaszkodunk a földhöz? Az egyes növények termesztése külön lesz részletezve. Az elkészítési módjuk a fentiekhez hasonló módon történik. A tartályba naponta ellenırizzük a pH és EC értéket. paprika. Megfigyelés és tapasztalat által tudjuk a legpontosabb idızíteni a tápoldatozást. Megismertük a közeges termesztési módszerek elméleti és gyakorlati részét. reggel 7 órakor és délután 1-2 órakor.A visszaforgatós rendszernél a vödröt másképpen kell elıkészíteni. mőanyag kannák. vizet. és nem szennyezi a földet. A tápoldatozást egy idıkapcsolóval állítjuk be. A vödörben növénytıl függıen egy (paradicsom. A biztonság miatt ajánlatos két csepegtetıt szúrni egy vödörben a palánta két oldalán. Ha szükséges. vagy tápanyagot adagolunk a tápoldathoz. dinnye). Ez győjti össze a tápoldatot és vezeti vissza a tartályba. Szükségünk van még a csıhöz illeszkedı könyökre és egy 5 cm hosszú. dinnye. 3 cm átmérıjő fekete. Az idıjárástól függıen. Ez a rendszer így visszaforgatós. hogy el tudjuk dönteni. az összeszerelt vödröt és a fóliában felállított rendszert. Az öntözés pontosságát és idızítését a növények állapota mutatja legjobban. ezáltal két használható darabkát kapunk.19 óra között 2 -5 órás idıközre és 15 perc idıtartamra beállítani. vagy mőanyag kábeldugót. belekezdünk-e egy új és jobb eljárásba. gerbera. melyet a vödörben levı könyökre illesztünk. nagyobb flakonokat. Ez majd ráfekszik a vödör aljára és a négy félkör alakú lyukon keresztül távozik el a felesleges tápoldat. öntözésre használatos csıdarabra. Ez alapul szolgálhat arra. Egy 18 mm-es lyukasztóval kifúrjuk a dugót. uborka. akkor elvégezzük a megfelelı korrekciót.

Több olvasó kérésre és a termelıkkel való beszélgetés során is felmerült az igény a tápoldat receptek mérésére. a mőtrágyákban milyen elemek találhatók és milyen mennyiségben stb. A következıkben lehetıleg egyszerően és érthetıen belemélyedünk a vegyészet és a matematika csodás világába. összeállítására és legfıképpen a matematikájára. mi a ppm. pH. A tápoldatozást a földi termesztésben is használjuk. Az alapoknál kezdjük. mik a makró és mikroelemek. melyet utána fel tud használni a tápoldat összeállításánál. Ez egy homályos terület és ettıl idegenkednek a termelık. EC . 37 . Minden termelı számára hasznos információ lehet. ezért a következı témakör nem csak a hidrokultúrás termesztésre vonatkozik. Ezek lesznek a következı témák az olvasók kérésére.

vödör alkatrészek. házi megoldás vödör összerakva és bekötve a visszafolyó csörendszerbe 38 .

Minden egyes növekedési szakaszban különbözı összetételő tápoldatra van szükségük. hogy az egyes elemek arányai változatlanok maradjanak. megoldjuk a példákat. a másik pedig a pontos tápoldat receptek kiszámításának hiányos ismerete. Egy jól bevált recept használhatatlan lesz ha az üzletben a számunkra megfelelı mőtrágya valamelyike hiányzik. Egy kis odafigyeléssel és a matematika négy alapmőveletének ismeretében bárki megtanulhatja a pontos tápoldat számítás titkát. A növények fejlıdésük folyamán különbözı vegetációs fázisokon mennek át. Kapható valami más és itt megáll a tudomány. majd pedig a legvégén a matematika óra. melyet a földben termesztık is felhasználhatnak. 39 . mert az idı halad és rég becsöngettek már. Errıl a titokzatos számolásról lerántjuk a leplet. Utána jöhet a vegytan. Mit kell mindehhez tudnunk? Elıször alapfokon meg kell ismerkednünk a mértékegységekkel. Kezdjük el gyorsan. Át kellene számolni mindent.paradicsom vödrös termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (11) A hidrokultúra lassú elterjedésének egyik oka a téves szemlélet a tápoldatozás körül. és ha néha nem is vagyunk okosabbak mint egy ötödikes.

Ezt mindenki ismeri. Ca 200 ppm. 1 l. A középsı értéke a 7. 7. A 7-es érték fölött minél nagyobb a szám.. tápoldat összetétel gerbera virágzó fázisához a következı: N 300 ppm.000.. ez jelenti a semleges közeget. 1000 ml (mililiter) 1 mg/l 1000000 mg. 1 kg (kilogram) 0. A következı misztikus mértékegység a „ppm”. 40 .” Ilyen és hasonló adatok ismeretében kell összeállítanunk a megfelelı tápoldatot. hogy pl. Mg 80 ppm. Mivel kis pH érték változás is nagy savassági különbséget jelent.2 . A víz pH értéke általában bázikus. Ez fontos lesz a késıbbi számolásnál. Ezt gyakorlati példákkal fogjuk megoldani egyszerő matematikával. melybıl a tápoldat készül. hogy 1 ppm valójában 1 mg anyag 1 liter vízben feloldva. (liter) 1 ppm 1000 g. Ezért találkozunk néha a ppm helyet mg/l (miligram anyag literenként) jelöléssel is ami ugyanazt jelenti.5 pH érték közötti tápoldatot szeretik. Mivel tudjuk. figyelembe véve a beszerezhetı mőtrágyákat is. mellett a kisebb súlymértékeket is ismerni. pH 6. vagy oldat.(miligram).. P 80 ppm. de a késıbbi matematikához szükséges az általános kg.000. hogy „. annál lúgosabb. (gram) 1 g. kisebb súlymértékkel kifejezve az egyenlı 1. Fontos tudnivaló. Fogadjuk el kész tényként.. A tápoldathoz sav hozzáadásával csökkentjük a pH értékét. Ebbıl adódik az egyszerő megállapítás.5 – 9 között mozog. Ha találunk egy jó tápoldat receptet könyvben. Az ettıl nagyobb érték 7-14-ig lúgos. mert akkor elvesztünk a tudomány labirintusában. hogy egy kilogram egyenlı egymillió miligram-al. hogy 1 liter víz 1 kg. akkor az 1. mérlegen mérni kell. az ettıl kisebb érték lefelé 7 -1-ig a savas közeget jelenti. K 350 ppm.000 mg-al.. ajánlatos két tizedes pontosságú mőszerrel mérni. egy pH5-os oldat tízszer savasabb. vagy akár interneten. A „part per million” rövidítése és jelentése egy egységnyi anyag milliószor annyi vízben feloldva.0 . A következı mértékegység a pH. Errıl ennyit elég tudni elsı órára. súlyú.. hogy a pH egy szám 1 – 14-ig. 1 kg. bázikusabb a közeg és 7-tıl lefelé minél kisebb a szám. Mit jelent a pH? Ne mélyedjünk bele a hidrogén ion koncentráció negatív logaritmusába. annál savasabb a közeg. A pH-t egy erre a célra kifejlesztett kis kézi mőszerrel a pH mérıvel mérjük. (miligram) 1000 mg. Ha az egységnyi anyag 1 mg.1 kg. A növények a savas 5-6. valami hasonlót olvashatunk. mint egy pH6-os. és egy liter víz súlya egy kilogramm.Mértékegység óra Minden anyagot. 1 kg/m3 A fenti táblázatból álmunkban is tudni kell.000 mg vízben feloldva jelenti az 1 ppmet. EC 2. vagy bázikus közeget jelent.

A jobbak négy. de ez az érték nagy eltérést mutathat attól függıen. mely sokkal pontosabb eredményt mutat. A tiszta desztillált víz vezetıképessége 0.és mikroelemek vegyjelével és atomsúlyával. Az EC mértékegysége a mS/cm. Az össz feloldott anyagra. A vezetıképesség vagy EC mérımőszerek széles választékban beszerezhetık. A TDS mérıt ha lehet kerüljük és maradjunk a klasszikus EC mérı mellett. hogy különbözı gyártók mőszerei eltérı eredmény fognak mutatni.9 között. felírni és utána jöhet a tanult anyag felhasználása. 1 mS/cm = 1000 µS/cm. Elıfordulhat. a kevésbé pontosabbak két elektródával mérnek.55 és 0. Az EC-t TDS-be való átszámolásához a mőszert gyártók különbözı faktorokat használnak 0.5 mS/cm. amire szükségünk lesz. (milisiemens/centiméter). Makroelemek elnevezés vegyjel atomsúly Nitrogén N 14 Foszfor P 31 Kálium K 39 Magnézium Mg 24 Kalcium Ca 40 Kén S 32 Szén C 12 Oxigén O 16 Hidrogén H 1 41 . A TDS az angol „Total Dissolved Solids” rövidítésébıl származik. Kezdjük a növények számára fontos makró. Ettıl ezerszer kisebb mértékegység a µS/cm (mikrosiemens/centiméter). sóra vonatkozik és a mért értéket ppm-ben illetve mg/l -ben fejezi ki.055 mS/cm. hogy különbözı anyagok vezetıképessége oldott állapotban eltérı. A tápoldatnak is megfelelı víz vezetıképessége 0.5 – 1. milyen anyagokat tartalmaz a mért oldat. Általánosan 1 EC értéket 700 mg/l illetve 700 ppm-nek számolják. A vízben a sók vezetik az áramot és minél több van feloldva. Egyes mőszerek az EC mellett TDS-ben is megadják a mért értéket. Vegytan óra Semmi pánik és félelem. A mérési pontatlanság abból adódik. azt kell megjegyezni.Mi lehet az EC? Az elektromos vezetılépesség angolul „Electro Conductivity” rövidítésébıl ered. annál nagyobb a vezetıképesség.

4 95. Ezt a törvény Liebig hordója néven is megtalálhatjuk az irodalomban. Egy atom kalciumot tartalmaz és két atom nitrogént. Fontossága miatt a késıbbiekben még szó lesz róla. abból az elembıl hány vesz részt az adott vegyületben.9 Minden elemnek fontos szerepe van a növények biokémiájában.8 54.N=14 Káliumszulfát K2SO4 174 K=78.S=32 Monokáliumfoszfát KH2PO4 175 K=39. a vegyületek viszont több elembıl molekulát alkotnak és az elemek összsúlya adja a vegyület molekulasúlyát. mint amennyire a növénynek szüksége van. FONTOS tudni és tápoldat készítésnél figyelembe venni a „minimum elv”-et.9 10. ha a tápoldatban egy elembıl kevesebb van jelen.8 63. Összegezve.S=32 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 164 Ca=40.N=28 Ammóniumnitrát NH4NO3 70 N=28 Foszforsav H3PO4 98 P=31 Salétromsav HNO3 63 N=14 Az elemeknek atomsúlyuk van. Elnevezés Vegyi Molekula Elem tartalma képlet súly Káliumnitrát KNO3 103 K=39. a növény fejlıdésében különbözı rendellenességek lépnek fel. Molekula súlya 120 és mivel egy atom magnézium szerepel a vegyületben melynek atomsúlya 24. A vegyületek képletében az elemek mellett levı számok határozzák meg. A tápoldat készítés alap mőtrágyáinak az adatait láthatjuk a táblázatban. hogy 120 gramm magnézium szulfát 24 gramm magnéziumot és 32 gramm ként tartalmaz. akkor mondhatjuk. akkor az fogja meghatározni a termés mennyiségét és minıségét. molekulában. Példának vegyük a magnéziumszulfátot. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nem áll elegendı mennyiségben jelen. melyet Justus von Liebig német vegyész 1840-ben tett közzé.5 65. 42 .P=32 Magnéziumszulfát MgSO4 120 Mg=24. A kalciumnitrát molekula súlya 164. Hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag.Mikroelemek Elnevezés vegyjel Vas Fe Mangán Mn Bór B Réz Cu Cink Zn Molibdén Mo atomsúly 55. Tehát a minimumban lévı tápanyagok határozzák meg a maximális teljesítményt. Ha bármelyikbıl hiány lép fel.

5 5.0 – 6.0 – 6.8 – 2. Tápoldat adatok különbözı növények számára: Növény pH EC ppm paradicsom 6.2 1400 .5 1.7 – 2.1800 1000 . ahol majd kiderül.8 – 1.1750 1400 .5 – 6.0 – 7.Tehát 164 gramm kalcium nitrát 40 gramm kalciumot és 28 gramm nitrogént tartalmaz.840 43 .1600 1200 . képletek . Errıl lesz szó a következı számban.5.0 .3500 1200 .0 6.0 – 2.5 paprika uborka gerbera rózsa saláta 6.2 1.0 1. egy érthetı és egyszerő számításra adnak lehetıséget.5 0. hogy az elsı látásra eléggé bonyolult számok .5 5.5 – 2.0 – 6.0 2.1750 560 . Ezekre az adatokra a matematikai részben lesz szükségünk.5 2.5 5.

Ezért fontos tudni minden elem mennyiségét a tápoldatban . Ezzel tudjuk szabályozni vegetatív növekedését. de különösen a nitrogén és kálium arányát. ha tudjuk. Ehhez kell a matematika az elızı rész adatainak a felhasználásával. 44 . ha nem ppm-ben. Foglaljunk helyet. Bármilyen jó receptet is kapunk. minden alkotó elem mennyiségét és abból kell kiszámolni. az adott pillanatban növényeink milyen tápelemeket kapnak mg/l-ben. melyik mőtrágyából mennyit keverjünk a tápoldatba. vagy mg/l -ben látjuk az adatokat. termésre fordulását. vagy ppmben kifejezve. Álmunkban is tudni kell . mert becsöngettek.Kézi EC mérı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (12) A növényeknek különbözı összetételő tápanyagra van szükségük fejlıdésük különbözı fázisaiban. vagy virágzását. Ez fontos követelménye a sikeres hidrokultúrás és a földi termesztésnek is. hogy megkapjuk a megfelelı összetételt. elsı dolgunk legyen kiszámolni melyik elembıl mennyi lesz jelen a tápoldatban? A másik számolási mővelet akkor jön.

P=32 120 Mg=24. Bármit veszünk számolási alapul.5)/101 x= 0.300 0. melynek nincs súlymegjelölése. akkor 1 literben lesz 193 mg.5 kg : x x= (39 x 0. illetve 1 m3 vízre vonatkoznak kg-ban.200 A molekulasúly és az elem tartalma egy szám. A következı elem a nitrogén. akkor a 0. Tudjuk.700 1.193 kg = 193 gr = 193000 mg.500 0. Ezt át kell számolni ppm-be illetve mg/liter-re. Vegyi képlet Káliumnitrát KNO3 Káliumszulfát K2SO4 Monokáliumfoszfát KH2PO4 Magnéziumszulfát MgSO4 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 Ammóniumnitrát NH4NO3 Foszforsav H3PO4 Salétromsav HNO3 Elnevezés Molekula Elem tartalma súly 101 K=39.069 kg = 69 gramm = 69000 milligramm.5) / 101 x=0. A kg-ot át kell alakítani mg-ra.N=14 174 K=78.5 : x x=(14x0.S=32 164 Ca=40. 1000 liter : 193000 mg = 1 : x x= (193000x1)/1000 x=193 mg/liter.Matematika óra Vegyünk egy példát. mely alkotóeleme a káliumnitrátnak. de nem tudjuk melyik elembıl mennyit is kapnak a növényeink? A megadott mennyiségek 1000 liter. Ha 1000 liter vízben van 193000 mg kálium. A káliumnitrát esetében 101 kg-ban van 39 kg kálium és 14 kg nitrogén. kaptunk egy jó receptet. hogy 101 kg káliumnitrát 14 kg nitrogént tartalmaz. A 193 mg kálium literenként 193 ppm káliumot jelent. mennyi káliumot és egyebet adagolunk a növénynek. mivel az adataink kg-ra vonatkozik. mert ebbıl lehet látni valójában. Vegyünk kg-ot.N=28 80 N=28 99 P=32 63 N=14 Kg/ 1000 l.250 0. jó lesz. Ez matematika nyelven fogalmazva: 101 kg : 39 kg = 0.500 kg káliumnitrátban.193 kg kálium lesz jelen a 0.S=32 137 K=39.5 kg-ban lesz: 101 kg : 14 kg = 0. 0. 1000 liter : 69000 mg= 1 : x x= 69 mg / liter = 69 ppm nitrogén ( N ). 45 . csak akkor mindég az legyen a mérték. 0.

045 kg = 45 g = 45000 mg 1000 : 45000 = 1 : x x = 45 mg / l = 45 ppm kén ( S ). mert a súlyban kimért mennyiségek nem mondanak semmit sem.25) / 174 x = 0. 1000 l : 112000 mg = 1 : x x = 112 mg / l = 112 ppm kálium ( K ).25 ) / 174 x = 0. A következı eredményt kapjuk: Elemek ppm KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 N 273 69 204 P 70 70 K 390 193 112 85 Mg 140 140 Ca 292 292 S 231 45 186 A kapott adatokból látszik.085 kg = 85 g = 85000 mg 1000 : 85000 = 1 : x = 85 mg / l K ( 85 ppm Kálium) A foszfor mennyiségét is számoljuk ki: 137 : 32 = 0. Kénre is kiszámítjuk : 174 : 32 = 0. hogy 174 kg K2SO4 78 kg K-ot és 32 kg ként (S =kén) tartalmaz.084 0.300 kg-ot mértünk.300) / 137 = 0. Ezeket az adatokat számolással tudjuk érthetıvé tenni. A módszert ismerve számoljunk tovább.25 kg : x x= (78 x 0.070 kg 0.112 kg = 112 g = 11200 mg. nitrogén 46 . most már csendesebben.300) / 137 = 0.300 : x x= (39 x 0. Pontosan felére kellene csökkenteni a MgSO4 mennyiségét. hogy a magnézium és a kén mennyisége magasabb a kelleténél.070 kg = 70 g = 70000 mg 1000 : 70000 = 1 : x x = 70 mg / l = 70 mg/l P ( 70 ppm foszfor) A magnéziumszulfátot és a kalciumnitrátot házi feladatnak mindenki kiszámolja és legvégül összeadja az elemek ppm-ben kapott mennyiségét.A következı tápanyag a káliumszulfát (K2SO4). ebben a kálium mennyisége: 137 : 39 = 0.300 : x x = (32 x 0. Matematikai formában öntve: 174 kg : 78 kg K = 0. A táblázatból látjuk.25 : x x = ( 32 x 0. Monokálimfoszfátból (KH2PO4) 0. Abból nem látszik. akkor elfogadható értékeket kapnánk. mennyi kálium.

Ha a fenti matematika kissé bonyolultnak tőnik. leginkább MgSO4 .5 Mg 20 Ca 24. Ez azt jelenti. Fontos tudnivaló. hogy a mostani adatok tiszta. Erre legjobb példa a MgSO4.6 %-ban. Ha megveszünk egy mőtrágyát. hogy foszfor 6. mőtrágya tartalmaz kristályvizet is és akkor már a molekulasúly merıben más lesz. Savaknál figyelembe kell venni hány %-os és azzal számolunk.8 ppm = 500 g : x és ebbıl x = 69 ppm Ezt az eredményt kaptuk az elızı számításnál is. A tizedeseket el lehet hagyni. 100 –os anyagra vonatkoznak. ha 0. Lehet. Vegyünk egy példát . Ha pl. Ezért fontos és elengedhetetlen a matematika a tápoldat tervezésben és készítésben.8 28. fel van-e tüntetve a vegyi képlet . A víz molekulasúlya 18 és 7 x 18 = 126.6 : 20. az 13 ppm nitrogént és 38 ppm káliumot fog tartalmazni. A P. 100 g káliumnitrátot oldunk 1000 liter vízben.nak van feltüntetve.8 17 35 P 23. hogy az adott anyagban csak 90 % a valódi anyag. 7H2O alakban kerül forgalomba. ha 100 g mőtrágyát feloldunk 1000 liter vízben. nézzük meg a következı táblázatot. hogy az N:P:K valódi aránya 14 : 6. a foszforsav pedig 80 % -os töménységben kapható. Ezt hozzá kell adni a MgSO4 molekulasúlyához: 120 + 126= 246. Ebbıl már könnyen számolunk tovább. Elemek KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 NH4NO3 N 13. Itt meg kell jegyezni. mint foszfor általában P2O5. Ki van mutatva az elemek mennyisége ppm-ben.molekulasúly és ami a legfontosabb a tisztasági fok. hogy a kevert mőtrágyán feltüntetett arányok általában nem a tiszta elemre vonatkoznak.6 A múltkori számban feltüntetett molekulasúlyok eltérıek a fenti táblázatban jelölt számadatokkal. Salétromsav általában 60 % -os. Az elemek oxidjait átszámítva tiszta anyagra kiderül. kálium 47 . akkor az aránypár szerinti számolás: 100 g : 13.74 .és egyéb elem lesz a tápoldatban. a kálium pedig K2O.5 kg = 500 g –ot mértünk. mert a hibahatáron belül leszünk a számolásnál. a zsákon feltüntetett 14 : 15 : 25 arány sorjában nem az N : P : K százalékos arányát jelenti. Ez azt mutatja.6 44.4 26. Ez sokszor megtévesztı lehet.3 K 38. nézzük meg. vagy köznyelven keserősó. Ritkán található tiszta állapotban.4 S 18. hogy egy molekula magnéziumszulfáthoz kapcsolódik 7 molekula víz és így a molekulasúlya 120 helyett 246 lesz. Lehet a vegyület.

kerüljük a kevert mőtrágyák felhasználását. Ha lehetséges. A tanultakból majd ki tudjuk számolni. A számolást a vegetatív. vagy ma már az interneten is.74 % -ban van jelen az adott mőtrágyában. Matematika aránypárral kifejezve : 164 mg Ca(NO3 )2 : 40 mg Ca = x : 222 mg Ca x = (164 x 222) / 40 x= 910. mert a ppm is mg-ot jelent literenként. akkor hány mg. ezért ez lesz a kiinduló pont. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (13) A növények tápanyagigénye fejlıdésük különbözı fázisaiban változó. hogy a ppmben megadott mennyiségek legyenek a tápoldatban. palánta. vagy a vegyület molekulasúlya? A következı számban ppm-ben megadott recept szerint számoljuk ki a megfelelı mennyiségő mőtrágyákat. hogy 164 mg Ca(NO3)2 40 mg Ca-t tartalmaz . A továbbiakban az egyes növények tápoldat összetétele ppm-ben lesz megadva. A nitrogén igény csökken. hogy megkapjuk a szükséges tápanyag összetételt.9102 g. A tápoldat receptek általában ppm-ben találhatók az irodalomban. Vegyünk egy példát és próbáljuk meg kiszámolni. Néhány jó tanács a mőtrágyák kiválasztásánál. fel van-e tüntetve az elemek százalékos aránya. Legyen az adott növény a gerbera. intenzív növekedési fázisra végezzük. vegetatív növekedési és virágzó. Csak könnyen oldódó mőtrágyákat használjunk és vásárláskor nézzük meg. A tápanyagok ppm-ben három fejlıdési szakaszra vonatkoznak. a kálium felhasználás emelkedik stb. melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni. melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni.pedig 20. A kalcium csak a kalcium-nitrátban található.2 mg = 0. tápelem N P K Mg Ca S palánta vegetatív virágzó 287 25 199 42 277 62 277 35 355 47 222 62 241 50 576 57 174 48 Fontos az egyes tápanyagok számolási sorrendje. 48 . Ca(NO3)2 fog tartalmazni 222 mg Ca-t? Az egyszerőség végett minden mértékegységet mg-ban veszünk. Tudjuk.

a különbség 277 – 267. hogy 137 mg KH2PO4 32 mg P-t tartalmaz. Ez az elem csak a KH2PO4-ben található.4 + 112. Tehát 312. ezért ebbıl számoljuk ki a keresett mennyiséget. ha nagyon pontosak szeretnénk lenni. 137 : 39 = 149.6 = 312.5. Ha 164 mg Ca(NO3)2 28 mg N-t tartalmaz. A K mennyisége megvan.4 x = 809 mg KNO3.Tehát ha egy liter vízben feloldunk 0. N-böl van eddig 155. Tudjuk.1 mg N.5 = 9.1 = 267. akkor 0. Ebbıl pótoljuk a hiányzó káliumot. vagy nitrogént. hány grammot kell mérni az adott anyagból. akkor vajon hány mg KH2PO4 fogja tartalmazni a keresett 35 mg-os mennyiséget? Jöhet a matek : 137 : 32 = x : 35 x= (137 x 35) / 32 x = 149.2 x 28) / 164 x = 155.6 mg K Harmadik tápanyagunk a KNO3 lesz.4 ppm N A foszfor lesz a következı. vigyázva.5 és kell 277.2 : x x = (910. de pótolhatjuk NH4NO3-al. hogy egyik se lépje túl a keresett mennyiséget. A nitrogén mennyiségét is kiszámoljuk: 101 : 14 = 809 : x x = (809 x 14) / 101 x = 112. Ha 1000 liter tápoldatot készítünk. Ezt az értéket be kell szorozni a készítendı tápoldat mennyiségével és megkapjuk . Ha elsı számolásra a nitrogén túllépné a keresett mennyiséget. akkor abban 222 ppm Ca lesz jelen. Összesen 355 ppm K-ra van szükségünk és 42. akkor elıször a nitrogént számoljuk és utána káliumot.9102 g Ca(NO3)2-ot. A hiányzó mennyiség 355 – 42.8 : x x = 42. A következıkben ki kell számolnunk a Ca(NO3)2 -ban levı nitrogén mennyiségét.5 N 49 . akkor 910. 80 mg NH4NO3 : 28 N = x : 9.4 mg-ot? 101 : 39 = x : 312. ezt is ki kell számolnunk.2 g Ca(NO3)2 -ot kell a mérlegre tenni és meglesz a számolt 222 ppm Ca a tápoldatban. akkor hány mg KNO3 fog tartalmazni 312. 101 mg KNO3 39 mg K-ot tartalmaz.2 mg Ca(NO3)2 ban hány mg N lesz? Aránypárral kifejezve: 164 : 28 = 910.4 ppm K-ra van még szükségünk.4.9102 x 1000 = 910.8 mg KH2PO4 Mivel a KH2PO4-ben K is van. Ez eléggé elhanyagolható mennyiség.6 ppm K található a KH2PO4-ben.

Ezzel számolva : 246 : 24 = x : 47 x = 481.6 ppm-el több.7 mg MgSO4 7H2O A kén esetében a hiány kritikus lehet. hogy megkapjuk a keresett tápelemek mennyiségét ppm-ben. A molekulasúly 120 helyett 120 + 7 x 18 = 246. a nitrogénhiányt pedig ammóniumnitráttal. Ennek a mennyisége a következı lesz: 120 : 24 = x : 47 x = 235 mg MgSO4 Tiszta MgSO4 ritkán kapható. A legalsó sorban láthatjuk melyik tápanyagból hány mg-ot kell kimérni és egy liter vízben feloldani.7 155. hogy mindössze a kén esetében lesz 0. de a többlet nem okoz gondot. azt káliumszulfáttal pótoljuk. Ha csak káliumra lenne szükségünk a számolás folyamán. ezért számoljuk ki kereskedelemben kapható MgSO4 7H2O-ra is.1 mg NH4NO3 A Mg maradt a legvégére.1 9. mert kevés növény érzékeny a kén túladagolására. illetve mg/l -ben.6 312.6 481.4 35 42.1 277 35 355 47 222 222 62. ami valóban elhanyagolható. Senki sem 50 . Összegezzük végül a számolt mennyiségeket: tápelem szükséges számolt Ca(NO3)2 KH2PO4 KNO3 NH4NO3 MgSO4 7H2O N P K Mg Ca S mg/liter 277 35 355 47 222 62 910.x = 27.8 809 27.2 149.4 47 112.5 Láthatjuk.

ezért ezt ezer literre átszámolva a mennyiségeket mg helyett grammokban kell értelmezni. Ez a rész MINDEN mezıgazdasági termeléssel foglalkozó számára FONTOS. A „legkevesebb” mennyiséget úgy kell érteni. Ha a szükségeshez képest a relatív legkevesebb ásványi anyag mennyiségét növelik. A hordóba töltött víz szimbolizálja a termés mennyiségét. amíg egy másik elem nem kerül relatív minimumba. Pl. A maximális terméshozam eléréséhez meghatározott mennyiségben és arányokban szükségesek az ásványi anyagok. valamint termés minıségünk meghatározója.tápanyag. fény. hımérséklet – is korlátozza a termés nagyságát. Mindegyik donga hossza más. Mindezt számítógépen táblázatkezelıben kényelmesen meg lehet oldani. FONTOS TUDNIVALÓ: állandóan legyen meg minden termesztett növényre a szükséges tápanyag igény. víz. a tápanyag ellátottságtól függıen. Három év tette közzé híres törvényét. nı a terméshozam. Ekkor fogalmazták újra az elvet. Ez mindaddig tart. hogy a növények által a talajból felvett tápanyagok voltaképpen ásványi sók. de csak 0. Liebig minimum törvénye Rövid történelmi áttekintést a jobb megértés végett. Mn -ból (mangán) a növénynek szüksége van 0. A minimumban. vagy jelentıs hiányban lévı tápanyag által okozott terméscsökkenés a termelésre fordított költségek megtérülésében is jelentkezik. "hordó-elmélet" szemlélteti a legjobban: a hordó különbözı magasságú dongáinál a beleöntött víz vagy termés ott folyik ki. A kiesı termés a meg nem térülı ráfordítások miatt anyagi veszteséget is okoz. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nincs jelen. A termés és az azt meghatározó alapvetı tényezık törvényszerőségét a világszerte ismert ún. akkor az lesz a leggyengébb láncszem és hozamunk.25 ppm van jelen a 51 . ahol a legalacsonyabb donga van. Ennek megértéséhez nézzünk Liebig hordójának a fenekére. Mindig az a tápelem befolyásolja a termés mennyiségét. tehát anyagi veszteséget is jelent. E szerint hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag. amelyikbıl a legkevesebb van. mert ha bármelyik elem hiányzik. amíg egy másik tényezı kerül minimumba. A tápelemek és a környezeti tényezık a hordó dongáinak felelnek meg.fog egy liter tápoldatot készíteni. hogy egy donga hossza a szükséges érték százalékos jelenlétét jelenti.5 ppm-re. 1950 -ben a korszerő mőtrágyázás alapja a Liebig-féle minimum elv. vagy kevesebb van belıle a szükségesnél. 1837 -ben Justus von Liebig német mezıgazdasági vegyész fedezte fel. 2005 -ben kibıvítve a (relatív) minimumban lévı tényezıket. Tehát a minimumban lévı tápanyag határozza meg a maximális hozamot. mely szerint a .

Mindezek ismeretében pontosan kell adagolni és kiszámolni a tápoldatot. az lesz a termés mennyiségének és minıségének a meghatározója. melyre oda kell figyelni. fény és hı befolyásoló tényezıire is. Egyes felmérések szerint kukoricánál akár 20-30 % terméskiesést is jelenthet a cinkhiány. Pl. Növény uborka paprika paradicsom saláta cékla zeller sárgarépa bab borsó Kukorica Szója Olajos növ. A tápoldat készítés legfontosabb alapanyagáról a vízrıl lesz szó a következı számban.tápoldatban. akkor a donga hossza ennek megfelelıen pontosan a fele . bór és mangán igénye magas. nézzük meg a táblázatot. cink és a mangán igénye a kritikus. A hidrokultúrás növénytermesztés egyik érzékeny pontja a jó minıségő öntözıvíz. Mennyire fontosak a mikroelemek . Az „M” jelölés magas a „K” pedig közepes mikroelem igényt jelent. vagy a földben. Ez vonatkozik a víz. a paradicsomnak a vas. Ezért érdemes odafigyelni. A kukoricának a vas. Bármelyik elembıl nincs elegendı jelen a tápoldatban. 50 %-a lesz. mibıl mennyit adagolunk növényeinknek. Árpa Búza Szılı Cukorrépa Lucerna Herefélék Fe B M M M M M Zn Mn Mo M M M M M M M M M M M M M M M M M K M M M M M M M M M M Cu M M M M M M M M M M 52 .

Vidékünkön a 80 m-es kút vize elfogadható minıségő. A gyökérzóna tiszta tápoldatot kap és ennek összetételétıl függ a növény fejlıdése. Elsı a pH és az EC érték. illetve víztisztítás. de a hidrokultúrában a követelmények sokkal magasabbak. Minél karbonátosabb a vizünk. A kalcium és a magnézium okozza a vízkeménységet.5 – 1.15 m.0 közeli értéket mutat. króm. mély ásott kutak EC értéke 1. stroncium stb. annál lúgosabb.0 mS. elsı feladatunk legyen a tápoldatra felhasználandó víz vegyi analízise. Ha pH és EC szempontjából jó vizünk van. a termés mennyisége és minısége. Fontos ismerni a víz nátrium tartalmát. Ezután jöhet a következı lépés a vízkezelés. a vegyi összetételt is szemügyre kell venni.5 -ig terjedhet. Általában vizeink lúgosak és a pH érték 7. A vízben levı Ca és Mg mennyiségét figyelembe kell venni a tápoldat számításnál.Liebig minimum hordója Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (14) A jó tápoldat elıfeltétele a megfelelıen jó minıségő víz. annál több oldott sót tartalmaz a vizünk és ez sem jó.) jelenléte még kis mennyiségben is zavaró lehet. Ha ez az érték 50 ppm felett van az egyes elemek felszívódását gátolhatja.0 mS felett van és a pH érték is általában 9. A földi termesztésben is érvényes ez. Következı fontos adat az EC érték. Ajánlatos. A jó víz pH értéke 8. kötelezıen ismernünk kell néhány fontos tulajdonságát. A különbözı fémek ( ólom. Ezt a lúgosságot a különbözı karbonátok jelenléte okozza. ha erre szükségünk van. Az irodalomban errıl nagyon sok eltérı adatot találunk . Mit kell tudni a vízrıl? Azon kívül. A 10 .5 – 9. hogy a kalcium mennyisége 100 ppm alatt legyen.0 alatt kezdıdik. mely szerint a megfelelı EC érték 0. Minél magasabb az EC. Mielıtt elkezdenénk hidropóniával foglalkozni. hogy folyik és szépen feloldja a tápanyagokat. Ha a víz minısége elfogadható tápoldat készítésre a vegyelemzés akkor is ajánlatos. A klór jelenléte is káros és a magas vas 53 .

A regenerálást a készülékek általában automatikusan elvégzik. a jó víz alapvetı tulajdonságait láthatjuk a táblázatból: pH < 8. Vízlágyítás Az egyszerőbb változat szerint ioncserélı mőgyantás berendezést használhatunk. Regeneráláskor a készülék. Ennek elınye. akkor sajnos komolyabb víztisztáshoz kell folyamodnunk. a felület pedig újra Na ionokkal lesz telítve.5 mS Ca Na < 100 ppm < 50 ppm Cl < 10 ppm A megadott határértékek felett a vizet valamilyen módszerrel tisztítani kell. Ha a víz nátrium tartalma 50 ppm alatt volt a vegyelemzés szerint. ezáltal a megkötött Ca és Mg ionokat leüríti a szennyvíz lefolyóba. akkor alkalmazható ez a vízlágyítási módszer. Ehhez vízlágyítóra van szükségünk. Ezt el lehet kerülni azzal. mert a keménységet okozó kalcium és magnézium ionok helyében a számunkra káros nátrium kerül. Ez idı alatt a készülék vizet nem lágyít. ez az ioncsere.tartalom is gondot okozhat. hogy olyan gyantát választunk. Ez a folyamat addig folytatódik. Ez a megoldás nem a legideálisabb. Ha ettıl nagyobb a víz nátrium tartalma. Az egyéb értékeket egyszerő módszerekkel nem tudjuk csökkenteni. A mőszaki fejlıdésnek köszönve ma már elfogadható áron kaphatunk a fordított ozmózis elvén mőködı berendezéseket. ekkor a gyanta lemerül: a gyanta regenerálására van szükség. 54 . A regenerálási periódus függ a vízfogyasztástól és víz keménységétıl. Ez esetben káliumot juttatunk a vízbe kalcium és magnézium helyett. melyet káliumkloriddal (KCl) tudunk regenerálni. Ha csak a pH érték magas. Kezdjük az elején. Levonva a következtetést. a egy tartályban lévı sóoldattal (NaCl) lemossa a gyantát. ezért ezt éjszakára kell ütemezni. amíg a gyanta felülete teljesen telített lesz Ca és Mg sókkal. A vízlágyító tartályában található gyanta töltet felületére tapadt Nátrium (Na) ionok az átáramló vízben lévı.0 pH EC < 0. azt egyszerő sav hozzáadásával csökkenteni tudjuk. A vízlágyítás egy egyszerő kémiai folyamaton alapszik. hogy nem túl költséges és könnyen kezelhetı. Szőrés vagy fordított ozmózis Használatos a „reverzibilis ozmózis” rövidítve RO kifejezés is. A folyamat végén a berendezés újra képes lágyítani a vizet. vagyis a víz a Ca és Mg ionok helyett a vízkeménység szempontjából közömbös Na ionokkal dúsítva távozik a készülékbıl. keménységet okozó Kalcium (Ca) és Magnézium (Mg) ionokkal helyet cserélnek.

A fordított ozmózis (FO) egy olyan víztisztítási megoldás. illetve kapacitású berendezéseket gyártanak.000 din. A víz tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz állandó mozgásban van. Ezek háztartási vízszőrésre alkalmasak. amely eltávolítja a szerves szennyezıdéseket. akkor az oldószer. akik 55 . hiszen a membrán tulajdonságaiból adódóan a szőrı eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyezıdéseket is az ivóvízbıl. Ezzel az eljárással lehet a például a sót kiválasztani a tengervízbıl. Vajdaságban több cég forgalmaz ilyen berendezéseket. hogy a káros anyagokat a kritikus határértékek alá csökkentjük. A membrán felületétıl és tulajdonságától függıen különbözı átfolyási sebességő. a baktériumokat és a vírusokat is az ivóvízbıl. amelyek csak bizonyos mérethatár alatti részecskéket engednek át. A nagyobb berendezések óránkét 40-200 liter vizet képesek ily módon teljesen megszőrni és alkalmassá tenni többek között a hidrokultúrás tápoldat készítésre is. A kapacitásuk 5 l/h – 40 l/h. az oldott részecskéket. Fontos tudnivaló azok számára. Egy lehetıségünk van a költség csökkentésre. "szennyezett" folyadék eltávozik.000 . Ezek a berendezések igény szerint különbözı kiegészítıkkel vannak ellátva. A víztisztításnak ez a módja minden eddiginél hatékonyabb. Az ozmózis oka az ozmotikus nyomáskülönbség amit az oldatok koncentráció különbsége hoz létre. vagyis a tiszta víz átlép a membránon (hártyán) a hígabb oldat felé. Ha zárt rendszerben nyomást gyakorolunk az oldatra. de nem engedi át az oldott anyagot (a vízben lévı szennyezıdéseket). Ozmózis akkor jön létre amikor elválasztunk két különbözı koncentrációjú oldatot. Többfokozatú elıszőrés. ami folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó szennyezıdéseket. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentrációs különbsége. míg a nagyobb koncentrációjú. A napi tápoldat szükségletet kell figyelembe venni a megfelelı kapacitású berendezés kiválasztásánál. A vízanalízisbıl megláthatjuk mely elemeket milyen mennyiségben kell csökkenteni? Lehetséges a meglevı vizünket fele-fele arányban keverve a tisztított vízzel. a nehézfémeket.fogalmazzuk meg mi az ozmózis? Az ozmózis egy spontán oldószer (általában víz) külsı behatás nélküli áramlási folyamata egy féligáteresztó membránon keresztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból a magasabb koncentrációjú oldat felé. sóadagoló és UV lámpás csírátlanító is szerepelhet a tartozékok között. annál nagyobb az ozmotikus nyomás. elérhetjük. tehát a membrán átengedi az oldószert (vizet). áruk 20.60. A fordított ozmózis során tehát az oldószer (tiszta víz) áramlik külsı nyomás hatására a félig áteresztı rétegen keresztül a magasabb koncentrációjú oldatból (szennyezett víz) az alacsonyabb koncentrációjú felé (tisztított víz). A legkisebbek 1-5 l/h (liter/óra) teljesítménnyel üzemelnek. A félig áteresztı hártyák olyan résekkel rendelkeznek.

vagy kézi beavatkozás szükséges? Sok kérdés és a válaszok nem is olyan egyszerőek. Mielıtt megvásárolnánk az elsı több ezer eurós tápoldatozó berendezésünket. Kezdjük a mérlegeléssel és a feltételek megadásával. A megfelelı összetételő tápoldat pontos idıközönkénti kijuttatása a növények számára garantálhatja a megfelelı minıségő és mennyiségő termést. próbáljuk áttekinteni a különbözı lehetıségeket. és utána hozzuk meg a döntést a beruházásra. visszaforgatós. Az elsı alapfeltétel. A földi termesztésben is nélkülözhetetlen. Ezek beszerzési ára 10. A kisebb teljesítményőek is megfelelnek. A következı számban visszatérünk a hidrokultúrás eljárásokra és a kızetgyapotos termesztésrıl lesz szó. Ennek megvalósításához több lehetıség áll rendelkezésünkre. Egy. Ez szabályozható-e.visszaforgatós rendszert szeretnének . mert a csöpögtetı öntözésnél a tápoldat átfolyási sebessége nem túl nagy. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (17) Tápoldatozás Az intenzív növénytermesztés legfontosabb része a megfelelı tápoldatozás. az UV lámpa beiktatása a csırendszerbe nélkülözhetetlen. Kezdjük el az elején lassan felépítve a tápoldatozó rendszerünket az egyszerő elemektıl kezdve a bonyolultabb és okosabb berendezésekig. Minek kell megfelelnie egy tápoldatozó rendszernek? Tudnunk kell a napi elhasznált tápoldat mennyiségét. Ajánlott minimális mérete a napi tápoldat 56 . vagy több különbözı telepet kell-e öntözni? Ha hidrokultúrás telepünk van. de a hidrokultúrás növénytermesztés el sem képzelhetı nélküle.000 – 50.000 din között mozog. hogy legyen egy keverı tartály. Ez behatárolja a berendezés kapacitását. vagy elfolyós rendszerünk lesz? Több különbözı növény tápoldatozása közben eltérı lehet a nitrogén és kálium arány.

Az ilyen feladatot különbözı lehetıségekkel a tápoldatozó berendezések. Ez sok idıveszteséggel jár és az idı az pénz. Üzemzavar esetén termés kieséssel is számolhatunk. A 100-szoros töménység az ajánlott.5 . Egy tartály esetében csapadék alakjában kiválna a kalciumszulfát. Most csak ismétlésképpen meg kell említeni. Megbízhatatlan. bemérjük és máris lehet öntözni. Kezdjük a legolcsóbb megoldásnál. A tápanyagok szükséges mennyiségét így is be kell keverni. de legkevesebb kétnapi anyagkészletre számoljunk.000-150. vagy elemek tudják megoldani. Napi négy feltöltéssel megoldhatjuk a tápoldatozást. nehézkes beállítani. Ettıl sokkal jobb megoldást kínálnak a megbízható hatásfokra fejlesztett Dosatron-ok. ha nincs más lehetıségünk.5 . Tartályunk már van.30 . Áruk a kapacitástól függıen 15.000 dinárig terjed. Kisebb keverı tartályok nem teszik biztonságossá az öntözést.fogyasztás egy negyede. megkapjuk a megfelelı tápoldatot.) a harmadikban a mikroelemeket. vizet adunk hozzá. A tömény tápoldat készítésrıl már volt szó az elızıkben. ha kimérjük a szükséges tápanyag mennyiségeket. lemérjük. 57 . magnézium-szulfát stb. hogy tömény állapotában a tápoldatot több tartályban kell elkészíteni. A következı lépésben nézzük meg a lehetıségeket. a negyedik tartályban pedig a savat töltjük. akkor a keverı tartály legalább 2500 literes legyen. és állandó felügyeletet igényel. Ha lehetséges a heti anyagot bekeverni. amibıl soha sincs elég. vagy ugyanolyan hatásfokkal másképpen is meg tudjuk valósítani a keverés boszorkányságát. Legalább 4 tartályt használjunk a tömény tápoldatoknak.2. Végezetül levonjuk a következtetést. A feladat négy tömény tápoldatot tartalmazó tartályból megfelelı mennyiséget a keverı tartályba juttatni. és utána majd elbarangolunk a méregdrága berendezések birodalmában is.60 m³/h víz átfolyással. A tömény oldatok tartálya 100-1000 literes legyen. és ezáltal használhatatlan lenne.8 . Ez a része eddig nem is tőnik bonyolultnak. Marad a tömény tápoldatok készítése és azokból a megfelelı mennyiséget keverve a tartályba. Ajánlatos úgy méretezni. Ezekbıl vesszük a megfelelı mennyiséget. A berendezés többféle méretben készül. de sokkal ritkábban. monokálium-foszfát.5 . hogy ne kelljen naponta mérni és keverni a tömény oldatokat. A lehetı legegyszerőbb Venturi csöves megoldást csak akkor alkalmazzuk. Az egyikben a kalcium-nitrátot oldjuk fel. Ha naponta 10. a másodikban a többi szükséges anyagokat (kálium-nitrát. kálium— szulfát.4. hogyan tudnánk a megfelelı mennyiségek adagolását kényelmesebbé tenni. a napi tápoldat fogyástól függıen. jöhet a tápoldat keverése a megfelelı összetétel alapján. és vízzel hígítva kapjuk a recept szerinti tápoldatot.20 . a szükséges vízmennyiség és koncentráció alkalmazásához: 1.000 liter tápoldatra van szükségünk. automatizálni. A legegyszerőbb módja a tápoldat összeállításának. kelle a drága berendezés.

fázis A beáramló víz (A) felfelé mozdítja a hidraulikus dugattyút (B). (A fekete menetes anya könnyő kilazítása után az adagolórész forgatásával a skálán a kívánt % értékhez állítjuk a fekete vonalat.Fıbb alkalmazási területek: tápoldatok. Ebben a felsı löketállásban nyit a beeresztıszelep. 2. Mőködési elv: Az átfolyó víz. fázis A (B) dugattyú lefelé mozdul és az oldat egy része a keverıkamrába áramlik. A Dosatron belsejében a koncentrátum összekeveredik a vízzel és a víznyomás segítségével áramlik tovább az oldat. a pillanatnyi vízmennyiség függvényében. függetlenül az esetleges nyomáscsökkenéstıl. már csekély mennyiségben is meghajt egy hidraulikus dugattyút. ami felszívja a tartályból a koncentrátumot az elıre beállított százalékos értéknek megfelelıen majd továbbítja a keverıkamrában lévı vízbe. tisztítószer. vegyszer bejuttatása a vezetékbe mindig adagonként történik. és zár a kifolyószelep. ezáltal az elıre felszívott oldat a vízáramba (C) kerül és egyidejőleg az adagolószivattyú (D) felszívja az oldatot a vegyszertartályból a keverıkamrába. gyógyszer. 1. mely egy adagoló dugattyút mozgat.2 – 2% -os értékek között állítható be.3 . kenıanyag. és zár a beeresztıszelep (2). A koncentráció mennyisége egyenes arányban lesz a tápoldatozóba belépı víz mennyiségével. A kimeneti koncentráció 0.2. pelyhesítı anyag. adagolása. majd az anyával ismét rögzítjük. A víz mőködteti a Dosatront. A ciklus újraindul. Tápoldat adagolása: A felszívandó mennyiséget kívülrıl igény szerint beállíthatjuk. Az alsó löketállásban nyit a kifolyószelep (1). fertıtlenítıszer.6 bar 58 . autómosó szer stb. Az adagoló dugattyú felszívja az oldatot és a szükséges mennyiséget a vízáramba juttatja.) A felszívott tápoldat. függetlenül a nyomásváltozástól illetve a csıhálózat átmérıjétıl. A Dosatron tápoldatozó a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja fel mint külsı energiaforrást. kártevıirtó szer. A D25F2-es Dosatron adatai: átfolyó vízmennyiség: 10 l/h .5m3/h üzemi nyomás: 0. Elınyei: aránymegtartó nem tartalmaz elektromos alkatrészt egyesíti az összes adagoló funkciót független és pontos felhasználóbarát egyszerő beépítés és karbantartás. ami lehetıvé teszi a fıágban való alkalmazását. mőtrágya.

így az eddig elzárt nyíláson elkezd áramlani a víz a szolenoid kamrába.02 l/h .2 – 2. A mágnesszelep mőködési elve A víz a csıbıl (praktikusan a fıvezetékbıl) a szelep bemenetén keresztül a szelep belsejébe jutva erıt fejt ki a membrán alsó részére. mint a membránon lévı lyuk. Ha megfelel a négy óránként 5000 liter kész tápoldat. mint amennyi utána pótlódni képes a membrán alatti térbıl. A membránon lévı kis nyíláson keresztül a víz átjuthat a felsı kamrába. Innen egy kis keresztmetszető (a fedélben lévı) csatorna vezet a szolenoid kamrába. mint az alsó nyomás. ami 50 liter óránként. A mágnes szelepek ára nagyságuktól függıen 3000 – 50000 dinárig terjed. Ezt a fent említett eléggé kis kapacitású Dosatronnal négy óra alatt tudnánk megvalósítani. a membrán megemelkedik. A szelep elektromos mőködtetése Amikor a szolenoid áramot kap. akkor a 100-szoros töménységő oldatból 5000 liter tápoldat keverhetı óránként.000 dinárig terjed. Ha a maximális tápoldat felszívást vesszük figyelembe. Ezek után felmerül a kérdés. kinyit a szelep. a membrán és a szelepfedél közé. mellé négy mágnes-szelep és négy idıkapcsoló. majd annak kivezetı nyílásán át a szelep elmenı ágába távozik. melynek alsó vége (rugóval megtámogatva) elzárja a szolenoid kamra bemeneti nyílását. mint az alsó. hogy négy tömény tápoldat tartályunk van. A legnagyobb probléma ott kezdıdik. hogy a bekevert tápoldat pH értéke megfelelı legyen. maximum 50 l/h szívómagasság 4 m.és kivezetı nyílásai nagyobbak. ezért a víz gyorsabban távozik a felsı kamrából a szolenoid kamrán keresztül. a szelep zárva van. Különbözı vegyszerekre alkalmazható és a kémiai igénybevételtıl függıen 1-7pH közötti savas közegben VF típusú. a víznyomás pedig ugyanakkora alul. 7-14 pH közötti lúgos környezethez AF típusú tömítésekkel készül.0 %.000 – 25. A szolenoid belsejében egy vasmag van. Egy programozható idıkapcsoló 400 – 4000 dinárig terjed. Ára a beszerzıktıl függıen 20. Ezek mindegyikébıl ( 100-szoros töménységet feltételezve) 50 literre van szükségünk ha 5000 liter tápoldatot szeretnénk készíteni. a benne keletkezı elektromágneses tér felrántja a rugóerı ellenében a vasmagot. Mivel a membrán felsı felülete nagyobb. Ezután 59 . mint felül. mit kezdünk egy Dosatronnal? Sajnos nem sokat. a nyomás leszorítja a membránt. akkor elegendı egy Dosatron. a skálán állítható a felszívott vegyszer mennyisége: minimum 0.hígítási koncentráció: 0. A szolenoid kamra be. Tehát a felsı kamra nyomása kisebb lesz. A sav töménységét úgy kell beszabályozni és méréssel ellenırizni.

Ebben a kategóriában is széles a választék. Mibıl mennyi és milyen kapacitású kell a tápoldatozási feladat megoldásához. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (19) Nagyobb területek tápoldatozására megfelelı kapacitású és szabályzórendszerrel felszerelt tápoldatozókra van szükségünk.már leülhetünk számolni és kalkulálni. Az igényeknek és a pénztárcának megfelelıen vásárolhatunk szőkebb környezetünkben. Az árak a berendezés tulajdonságától és kapacitásától függıen 2500 15. Kezdjük az egyszerőbb berendezésekkel. A KELE-200 és a KELE-400 jelzéső tápoldatozók átfolyó kapacitása 200 60 . melyek tulajdonság és kapacitás szempontjából kielégíthetik a komolyabb igényeket is.000 EU-ig terjed. vagy legközelebb tılünk Magyarországról is.

A harmadik tartályban a salétromsav. hogy egyes vegyületek igénylik a savas pH 7 alatti értéket. mert munkaerıt takarítunk meg). A tápoldatozó berendezés szerelésénél fontos tudnivalók A berendezést kellı szilárdságú padlózatra kell helyezni. A pH és EC mérı elektródák a nyomó pumpa után helyezkednek el és ezzel a már az összekevert tápoldatot mérik. Lehetıség van az idızítésre és különbözı növényi kultúrák önötözésére is. ahol az öntözıvíz nyomása és kijuttatott mennyisége egyenletes. Felhasználható: szabadföldi vagy zárt termesztı berendezésben. Az elsıben a kalciumnitrát. ami a szilárdságát nem veszíti el nedvesség hatására sem. hogy a növény megkapja a számára szükséges mennyiségő tápanyagot és vizet. A mikroelemek is a második. Egyes szakirodalmak szerint 3-4 nap után változhat a tápanyag összetétele a törzsoldatokban. Három különbözı tömény tápoldat tartályból keveri össze az elıre beállított pH és EC értékő tápoldatot. árasztásos vagy szórófejes öntözés. Ez lehet: csepegtetı. mert az érzékelık túlmelegednek. úgymond mindenes tartályban kerülnek feloldásra. A berendezés használható minden olyan öntözési technológiával. A tömény tápoldatot három tartályban kell összeállítani. Ajánlatos kevés savval a második tartály keverékét beállítani pH 7 alá. Vannak olyan növényi kultúrák. ahol az összeállított tápanyagok 100%-ig vízoldhatóak és tartalmazzák az adott kultúra számára optimális makroilletve mikroelemeket. A tápoldatozó berendezés alkalmazási területei és funkciója Minden olyan növényi kultúra tápanyag adagolására alkalmas csepegtetı vagy árasztásos üzemmódban. ahol naponta az öntözési intervallum akár 20 percenként is szükséges lehet. illetve a kijuttatott tápanyag töménységét (EC) vagy kémhatását (PH) sőrőn kell korrigálni (ilyenkor ajánlott az automatikus öntözés. Ha szükséges. Itt vigyáznunk kell. és ezzel szabályozzuk az oldat pH értékét. Nincs külön keverı tartálya és a tömény tápoldat a csıvezetékben jutva egy pumpán keresztül jut el nyomás alatt a csöpögtetı rendszerbe. Mivel a tápoldatozó gép tömény törzsoldatokból adagolja a tápanyagot a tiszta öntözıvízhez. mert elıfordulhat. a másodikban pedig a többi tápanyagot keverjük. A különbözı mőtrágyagyártók keverékei feloldva savas közeget adnak. A tápanyagokat és pontos keverési arányokat szaktanácsadó segítségével ajánlott kiválasztani. az elektronikus szabályzórendszer beavatkozik és kijavítja a beállított értéktıl való eltérést. vagy foszforsav tömény oldatát töltjük. A gépet nem szabad kitenni erıs napsugárzásnak. így akár egy hétre elegendı tápanyagmennyiséget is elı tudunk állítani. Ilyen pontos tápoldatozásnál folyamatos odafigyelésre van szükség. Ehhez is szakember véleményét kell kérni hogy megközelítıleg hány napra elegendı tápanyagot készítsünk. de errıl a biztonság végett gyızıdjünk meg.– 400 liter/perc. és ezáltal 61 .

Alkalmazott savtöménység 10 –98 %. a törzsoldat tartály sérülése miatt kifolyó savas víz ne a gépházban párologjon. Egy EC/pH mérıszondával van felszerelve mely bıvíthetı két EC/pH mérıszondára. széndioxidos légtér dúsítás. melyet 5-re lehet bıvíteni. Mágnes szelepei savállóak. ha erre szükség van. Bármilyen termesztési technológiával dolgozunk. Hígított formában fel lehet pázsit. Ezek között szerepel a szellıztetés. A gépházban nem lehet magas a páratartalom. a növények fejlıdésének kamerás és mőszeres figyelése már a modern termesztés nélkülözhetetlen eszközei. Permetezésnél és ködképzı használatánál fenn áll a szennyezıdés veszélye. amely esetleges hibánál pl. valamint szabályozása is. Egy tápoldatozót teljes mértékben csak akkor tudunk kihasználni. A tápoldatozók magas ára elsı pillanatra elriasztja a termelıket a beruházástól.veszítenek pontosságukból. Optimális hımérséklet megközelítıleg az öntözıvíz hımérsékletével legyen azonos. A 100 – 1000 l/h adagolási mennyiségre megfelelı tápoldatozó a „NetaJet High Flow” típusjelzéső tápoldatozó. A magas páratartalom károsítja a finom elektronikát. mert az károsítja a mőszereket. Ezt követni és állandóan változtatni a tápoldat mennyiséget és összetételét kézi szabályzással lehetetlen. Befecskendezı csatornái 5-re bıvíthetık. Felszereléséhez tartozik egy Grundfos 5. hogy a növények tápanyag igénye a nap 24 órájában az idıjárástól. Az elvezetı csatorna nem folyhat a talajba. Csatornánként vizuális hozammérıvel felszerelve. hımérséklet és nedvességtartalom mérése. hanem az esetleges felesleges törzsoldatot össze kell győjteni. Ez alatt azt értjük. Az egyszerőbb és kevesebb beruházást igénylı mőszerekrıl és a széndioxid felhasználásának lehetıségeirıl lesz szó a következı számban. (10-20 C fok) A padlózatban legyen vízelvezetı. Nagyobb területeknél már nélkülözhetetlen az irányított és a feltételeknek megfelelı tápoldatozás.5 kW –os booster szivattyú. a pontos tápoldatozás meghozza a maga gyümölcsét és termését. eszközöket. A gépház zárható és szellıztethetı legyen. A tápoldatozók elınyösen beszerezhetık Magyarországról különbözı pályázatok útján nyert hitelkeretbıl. A sav illetve tápoldat tartályban szükséges sav kimérését lehetıleg ne a helységben végezzük. Az öntözıgép tőzveszélyességi besorolása mérsékelten tőzveszélyes. A gépházban ne tároljunk baleset vagy tőzveszélyes tárgyakat. és a fényviszonyoktól függıen változó. és utána vásároljunk. A kisebb 30 – 300 l/h adagolási mennyiségre alkalmas a FertiKit S-300 tápoldatozó. számoljunk. Automata szellıztetés. Figyeljük a pályázatokat. Mindez már megoldott a modern számítógépes korszakban. ha egyéb mérı és szabályzó berendezéssel párosítjuk. Alapfelszerelésben csak 2 adagolócsatornával szállítják. és egyéb növényi kultúrák öntözésére. 62 .

abból mit tudunk megtanulni. Ha még ettıl és tovább szeretnénk lépni. a túlfolyást is mérni lehet. valamint a tápoldat oxigéntartalma is fontos tényezı lehet. mely PC-hez kapcsolható. a levegı páratartalmát. akkor mérı mőszereink vásárlásakor válasszunk olyan típust. a gyökérzóna tápanyag felhasználását. vagy akár 16 kapcsoló relével felszerelt PC-hez kapcsolható elemek. Mérni kell a hımérsékletet. ezért érdemes figyelni. akkor a levegı széndioxid tartalmát is regisztrálni kell. A gyártók néha még programot is adnak a mőszer mellé és ezzel megtettük az elsı lépést a termesztı rendszerünk megfigyelése terén. Ha ezen az úton szeretnénk járni egy szép napon. A kiskunhalasi KELE tápoldatozó 63 . melyek programozása nem okoz gondot a mai mindenre elszánt fiatal termelıknek sem. A jövı mindenképpen a számítógépes regisztrálás és vezérlés felé vezet. Elfogadható áron kaphatók 8. mi történik a világban . A valódi számítógépes megfigyelı és ezt követıen a szabályzó rendszer megépítése ma már nem okozhat különösebb problémát.A fiatalabb és vállalkozó szellemő ifjúság kísérleti alapon foglalkozhat a jövı igazi megoldásaival is. és alkalmazni. a tápoldat pH és EC értékét. Mindez regisztrálható egy számítógépen és ettıl már csak egy lépés a szabályozás. melynek van RS232 –es kimenete.

lépésrıl-lépésre haladva. Jó termést és minıséges árút csak egészséges. de azért vegyük át ezt az anyagot is. A szokásos módszer. a növény fejlıdésének elsı fázisa nagyon fontos. Az elızetes kezelések között megemlíthetjük a nedvesség a mágneses és az 64 . Minden termelınek megvan a saját kis titkos receptje a magültetésre és a palántanevelésre. Növény Paprika Paradicsom Uborka Saláta Spenót Retek Sárgarépa Bab Csírázás 10 – 14 3–6 3–5 4–8 6 – 12 2–5 6 – 10 3–8 Nagybani palántanevelésnél fontos tényezı. de egyes magoknál ettıl több is lehet.Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (21) Magvetés – palántanevelés A továbbiakban amennyire ez lehetséges. ami a csírázás és a növény gyengéd szárának megjelenésében nyilvánul meg. betakarjuk és várjuk az eredményt. de mögötte napjainkig is számos kutatómunka folyik. Ez a folyamat egyszerőnek tőnik. Közben nézzük meg. hogy a magok elızetes kezelés után jóval gyorsabban csíráznak és fejlıdésük a késıbbiekben is erıteljesebb. Elsı lépésként vegyük a magot és a magültetést. követni fogjuk az aktuális kertészeti munkákat a magvetéstıl a termés betakarításáig. hogy a csírázás fázisában nincs szükségünk tápoldatra. Az elsıdleges szempont a hidrokultúrás eljárás. jól fejlett palántából nyerhetünk. egy kis lyuk az ültetı közegbe. A csírázás folyamata magoktól függıen 3 – 30. A földben termesztık is találhatnak számukra fontos információt a sorozatban. mert kihat a késıbbiekben a termés mennyiségére és minıségére is. alkalmazható a másikban is. hogy a mag hány nap alatt csírázik és ezt lehet-e gyorsítani? Külföldi kísérletek bizonyították. Az ültetés és a palántanevelés. de ami érvényes az egyik módszernél. A táblázatból láthatjuk a különbözı magok csírázási idejét napokban. fogjuk a magot. mit mondanak a kísérletezı kedvő kutatók? A magok többsége tartalmaz annyi tápanyagot.

Ezek közül meg kell említeni a vermikulitot és a perlitet. tálcákban ültethetünk? Mőanyag. Ezek a mannitol. hogy éppen ellepje azokat. A grafikonon az 50 %-os csírázást már 20 óra utıán elérték a kezelt magvak. Egy kis edény is alkalmas erre a célra . A müanyag törékenyebb. Letakarva az edényt 25 fok feletti hımérsékleten nedves 90 % feletti relatív nedvességtartalmú levegı jelenlétében is elvégezhetı az áztatás mővelete. A legegyszerőbb módszer szerint langyos vízben áztatták a magokat. Ebbıl is látszik. milyen közegbe és szaporító ládákban . hidrokultúrás palántanevelésre. A harmadik kísérlet már nagyon közel áll a hidrokultúrás termesztéshez. Rövid áztatás is elegendı. Kis mennyiségő palánta nevelésére a perlites palántaföldek vagy a „B” kategóriás virágföldek 10 –15 % homokkal kiegészítve használhatók.elektrosztatikus tér alkalmazását. Házilag nem kivitelezhetı. azt fel kell használni. A termelık keverékeket használnak saját jól bevált receptjeik szerint. A folyadék desztillált víz. Az ültetés elıtti nedves kezelésnek számos változatával kísérleteztek fıleg amerikai kutatók. hogy érdemes figyelni a tudományos kísérletek eredményeire és amit lehetséges. a sztiropor tálca könnyebb és ideális az úsztatós. A túlzottan savanyú vagy erısen tızeges. Ez valamivel lassúbb csírázási folyamatot eredményezett. polietilénglikol. Nem túl savas ( pH 5 – 6) tızeget is keverhetünk perlittel 1:1 arányban. melyhez különbözı adalék anyagokat adtak a kutatók. A palántanevelı (nem a csírázató) közegben érdemes kis mennyiségő foszfor tartalmú mőtrágyát keverni. fél órától 1-2 óráig. Általánosan használatosak a különbözı tızegek. míg a normál magvak ezt az arányt több mint 50 óra után érték el. Ezért az üzletekben kapható általános virágföldek többségükben alkalmatlanok palántanevelésre. melyben a magokhoz annyi vizet öntünk. valamint a különbözı mőanyag polimer származékokat. próbálkozzunk mással. A felhasználható közegek között is nagy a választék. de ha elégedetlenek vagyunk az eredménnyel. perlit és a legrosszabb esetben a virágföld. vermikulit. A magokat oxigénnel dúsított folyadékba tesszük rövid idıre. Ez utóbbival Oroszországban foglalkoznak komolyan pozitív eredményekkel. A másik módszer az ozmózis nyomás elvén mőködik. esetleg lúgos talajok ( közegek ) kedvezıtlenül hatnak a csírázásra. Ha mőködik valami. Három nap után már látható a különbség. nem kell bántani. Jól beáztatott közegben kell elültetni a magot és biztosítani a megfelelı hımérsékletet. Saláta magvak nedves kezelésének hatását láthatjuk a képen és grafikonon is. Fontos a megfelelı közeg kiválasztása a jó minıségő és egészséges palántaneveléshez. vagy sztiropor tálcák közül választhatunk. mert ez a késıbbiekben 65 . Különbözı jó higroszkopikus tulajdonsággal rendelkezı anyagokat használtak a kutatók. Rövid idıre térjünk vissza a mi valós világunkba és nézzük meg. Ez házilag is alkalmazható. vagy kis töménységben kálium klorid is használható.

Ajánlatos a 90 % relatív nedvességtartalom a csírázás idıszakában. A megfelelı mérető kızetgyapot kockák is alkalmasak lehetnek hosszabb vegetációjú növények palántanevelésére. és lehetõleg tartsuk be a meleg talp (gyökérzet). A szaporító ládákat megtöltjük a választott közeggel. Úsztatós rendszernél a tápoldat melegítését is meg kell oldani. ezért annak biztosításáról is gondoskodni kell. napos idõt követõen 16-18 °C borús idõt követõen 15-17 °C Amennyire lehet rendszeresen szellõztessünk. A palántanevelés idıszakában nitrogén tartalmú mőtrágyát ne használjunk. A magvak általában tartalmaznak 66 . Példának nézzük meg a táblázatot paprika és paradicsom palánta hımérséklet igényérıl. Paprika : Csírázáskor 28-30 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 17-18 °C lombleveles korban nappal. Magvetés után a lyukra gyengéden ráhúzzuk a közeget és a ládákat elhelyezzük a csírázató helyiségbe. napos idõt követõen 18-22 °C borús idõt követõen 16-18 °C Paradicsom : Csírázáskor 25-28 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 16-18 °C lombleveles korban nappal. vagy főtött fóliasátorba. A hımérséklet is fontos tényezı. A perlit és vermikulit keveréke ideális közeg a palántanevelésre és a csíráztatásra is. napos idõ esetén 20-24 °C borús idõ esetén 18-20 °C éjjel. napos ido esetén 22-25 °C borús ido esetén 20-22 °C éjjel. A kezdeti idıszakban magas levegı nedvességtartalomra van szükségünk és ha ezt nem tudjuk biztosítani. Az ültetı közeg közepében 1 cm mély lyukat nyomunk ceruzával.5 –re beállított vízzel és kezdhetjük az ültetést. Az áruk miatt salátanevelésre nem kifizetı kızetgyapot kockát használni. hideg fej (levelek) alapelvet. Jól átnedvesítjük kevés foszforsavval pH 6. Ezzel a módszerrel szebben fejlõdnek (nem nyúlnak) a növényeink.megakadályozhatja a palánták megnyúlását. vagy erre a célra faragott fadarabkával. le kell takarni a szaporító ládákat nedves ruhával.

amint a számukra megfelelı feltételt biztosítottuk. Errıl az úszatós rendszerrıl és palántáknak megfelelı tápoldat receptrıl lesz szó a következı számban. Ha lehetıségünk van rá. A tápoldatot kevesebb energiával fel tudjuk melegíteni és nagyon fontos. Ha nagybani palántanevelést szeretnénk. Marad az alulról történı öntözés. melyet a késöbbiek folyamán egy medencében a tápoldatra helyezve úsztatós rendszerünk lesz. Ha könnyő anyagból készült sztiropor tálcába ültettük a magot. Melegítés szempontjából elınyösebb. melyet azután bárki tovább tud fejleszteni saját anyagkészlete és helyigénye szerint. Különbözı megoldások léteznek a termelık anyagkészletétıl és leleményességétıl függıen. mert a különbözı gombabetegségek a fiatal és zsenge leveleken életre kelnek. Soronként legalább két tálca elférjen. ne maradjon hézag a tálcák és az oldal deszkák között. Az algaképzıdés megakadályozása érdekében amennyire pontosan tudunk dolgozni. Erre ráfektetünk egy 10 cm széles deszkából összeállított keretet. Az ideális feltételek között szerepel a hımérséklet. Palántanevelésre az úsztatós berendezés lehet tartósan megépített. Néhány ötlettel szolgálunk. Fóliát 67 . akkor a sztiropor szaporítóláda az ideális megoldás. A helyigényünktıl függıen ideiglenes megoldásként is szerkeszthetünk egy olcsó és egyszerő úsztató rendszert. készíthetünk úsztatós rendszert. Ezért fontos a növényeink csecsemıkorában mindent megadni a tökéletes fejlıdéshez.. vagy tápoldat biztosítás. Kell egy sima felület az alapnak és erre a célra megfelel a szalonit lap is. hogy a gyökerek megfelelı hımérséklető tápoldatban legyenek. hosszában pedig amennyit az asztal és a tálcák hosszának egész számú szorzata megenged. melyet a késıbbiek során termesztésre is fel tudunk használni. Évrıl évre mindjobban terjed a hidrokultúrás palántanevelés a Vajdaságban is. Ott fényt kap a tápoldat és elindul az aktív algaképzıdés. Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (22) Palántanevelés A növény fejlıdésének egy nagyon fontos fázisáról van szó. Erıs palántából a késıbbiekben egészséges és ellenálló növény fejlıdik. Felülrıl öntözni a palántákat nem ajánlatos. akkor a palántanevelést asztalon oldjuk meg. vagy maradunk az idınkénti árasztásos megoldásnál. a levegı nedvességtartalma és a tápanyag.elegendı tápanyagot a csírázáshoz. Méreteit a palántanevelı tálcákhoz kell igazítani. ha a hideg földtıl eltávolodunk. A palántanevelésnél felhasznált tudást és a szerkezeti megoldást késıbb termesztésre is alkalmazhatjuk. Tápoldatra nincs szükségünk.

Ebbe a tartályba helyezzük a buborékoltató rudat. Saláta és a leveles zöldségek szeretik a vörös színt. Kertészeti célra halogén lámpák is beszerezhetık.helyezünk a keretbe és ezzel kész is a legegyszerőbb úsztató berendezés. Teljesítményük 60 – 100 W. A LED elemek felhasználása a kertészetben elınyeinek köszönhetıen terjedıben van. Ilyen LED elemek már kaphatók a nagyobb elektronikai szaküzletekben. ezért egymástól két méter távolságban elhelyezzük az akváriumban is használatos buborékoltatókat. A klasszikus mőanyag tálcák nehezen úsznak a tápoldaton és az idınkénti árasztás a jobb megoldás. A palánta közege a levegıtıl vehet át hıenergiát és a felmelegítés sokkal nehezebb. de kis fogyasztású fénycsövek is kaphatók. melynek hossza legalább 10 cm legyen. nincs szükség nehéz tartó szerkezetre és reflektorokra. hogy a tápoldatot kis akvárium pumpával adagoljuk egy tartályból. újabban a vörös szín növekedést serkentı hatását mutatták ki. vagy kígyócsöves hıcserélıvel. Vásárláskor meg kell gyızıdnünk. mert az energia drága és a klasszikus lámpák emésztik a villanyáramot. Az árasztásos módszernél naponta kétszer feltöltjük a rendszert tápoldattal. 68 . Az amerikai őrkutatási tervek keretein belül folynak kísérletek. kertészeti célra alkalmasak-e és milyen hullámhossz tartományban mőködnek? Különbözı színkép tartományban sugárzó égıkkel kísérletezve. vagy sárga színnel világító égı. Elınyük. vissza a tartályba. Nagyobb területeken a kertészetben elterjedt nagy teljesítményő sárga színnel világító nátrium égıket használnak. A palánták közege 8-10 órára elegendı tápoldatot képes felszívni és ez elegendı a növények számára. A tápoldatnak oxigénre is szüksége van. Megoldható úgy is az oxigénellátás. Nagyteljesítményő vörös és kék LED diódákkal világították meg a palántákat és növekedésük folyamatos volt. Ennél a módszernél a gyökérzóna hımérsékletének a biztosítása nehezebb. Kisebb palántanevelıben megfelel a speciálisan növények számára kifejlesztett kék. A magvetés és a palántanevelés a rövid nappalos idıszakban történik (januártól márciusig) és ezért pótmegvilágításról is gondoskodni kell. Ezt kizárólag hidrokultúrás módszerrel lehet megoldani. A kész tápoldatot beleöntjük és ráhelyezzük a tálcákat. Az akvárium pumpák óránként több száz liter oldatot képesek megforgatni és ez elegendı a növények ellátása szempontjából. melyet utána lassú elfolyással visszaengedünk a tartályba. nem melegszenek.. A palántanevelésre hasznos lehet és érdemes figyelni a technika fejlıdésére . hogy 90 %-al kevesebb áramot fogyasztanak. mert hosszabb őrutazás során meg kell oldani az őrhajók növényekkel való ellátását is. az asztal másik végén pedig a szint feletti felesleges tápoldat kifolyik. A tápoldat melegítése megoldható hıfokszabályzós akvárium melegítıvel.

Ha lehetıségünk van.5 pH. ezért a csészékben való átültetéskor is fontos a megfelelı közeg kiválasztása. Láthatjuk az egyes alkotóelemek különbséget növénytıl függıen. ajánlatos a megadott értékeket arányosan csökkenteni. akár felére is. Nálunk is kapható és alkalmazható közegek közül elég nagy a választék. 69 . Amennyiben nincs megfelelı alacsony EC értékő vizünk. A táblázatban megadott értékek ionmentes vízre vonatkoznak. mert ez károsíthatja a palánták fejlıdését. Az ideális érték 6 – 6. vermikulit.5 –tıl magasabb. Elemek N P K Mg Ca S Paradicsom 370 80 270 64 280 103 paprika 270 50 200 40 210 64 uborka 280 55 200 35 230 55 dinnye 220 65 190 71 174 114 saláta 140 30 60 22 150 35 A tápoldat összeállításnál a víz pH és EC értékét is figyelembe kell venni.A palántanevelés általában két fázisban történik. égetett agyagkavics és a tızeg-perlit keveréke. Ha nagybani palántanevelı rendszerünk van . szőrt esıvizet használjunk. Az egyes elemek egymás közötti aránya fontos. Virágföld. A tápoldat az elızıkben már tanult számítási módszer alapján összeállítható a boltokban beszerezhetı vízben oldható mőtrágyákból. ezt nem szabad megváltoztatni. A tápoldat összetétele a palántanevelés idıszakában növénytıl függıen különbözhet. humusz és kerti föld nem megfelelı. Az EC érték sem lehet 1. Továbbra is a hidrokultúrás termesztésben gondolkodunk. vagy iónmentes lágyított vizet. Ezek a kertészeti perlit. Kisebb házi . A palántákat nagyobb csészékbe kell átültetni és ezzel biztosítani lehet a gyökerek további erısödését. Ha víz EC értéke 1. A vízben feloldott mőtrágyák pH értéke általában 7 alatt a gyengén savas tartományba esik. nélkülözhetetlen a pontos tápoldat összetétel. nem alkalmas palántanevelı tápoldat készítésére. vagy hobbi célra nevelt palánták esetében használhatunk magas foszfor és mikroelem tartalmú kevert mőtrágyákat is. de errıl gyızıdjünk meg mőszeres méréssel is. kókuszrost. A tálcákban kevés közegben nevelkednek és ez a késıbbi fázisban már nem elegendı. Az értékek ppm-ben (mg/liter) vannak megadva. kızetgyapot kocka. A táblázat a „Nutron 2000+” tápoldat számító program adatai alapján készült. Az átütetett de még elég gyenge palántákat asztalon árasztásos módszerrel tudjuk táplálni egészen a kiültetésig.0 mS –tıl magasabb.

Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 285 513 Magnézium-szulfát 348 354 Monokálium162 210 foszfát Kalcium-nitrát 1030 708 PH 5. Három növekedési fázisra vannak megadva az összetételek.4 Paradicsom tápoldat összetétele érés 405 414 280 260 5. A mikroelemeket 300-szoros töménységben ajánlatos összeállítani és abból 3.00 Kobalt-nitrát 6. akik alapmőtrágyák segítségével szeretnék összeállítani a tápoldatot.33 liter szükség 1000 liter tápoldathoz.9 5.00 Ppm B – 0.1 Mo – 0. vegetatív – növekedési szakaszra és az érési. Ez a recept általánosan felhasználható a növények többségére.0 70 . vagy a virágoknál a virágzási fázisra. Gr/100 liter Mikroelem Bórsav 51.0 Mangan-szulfát 96.07 Zn – 0.03 Fe – 3.0-2.8-2.0 Réz-szulfát 8.9 EC mS/cm 1.0 Co – 0.4-3.50 Na-molibdenát 3.01 300-szoros higgitásban használni 3.0 2. Néhány tápoldat recept azok számára.90 Vas-kelát 900.8 Cu – 0.01 Si – 0.3 Mn – 0.00 K-Na-szilikát 4.9 2. A palánta.33 liter kell 1000 liter tápoldathoz A tápanyagok grammban 1000 liter tápoldathoz szükséges mennyiséget jelentik.40 Cink-szulfát 13.A pontos tápoldatozás nélkülözhetetlen a hidropóniás termesztésben.

0-2.4 Gerbera tápoldat összetétele Szerkesztette: Gilvázi István www.6-1.0 5.0 2.vacau.0-2.9 EC mS/cm 1.4 érés 835 368 275 257 5.0 5.8 1.9 5.6 Tápanagok palánta vegetativ virágzás Kálium-nitrát 320 560 888 Magnézium-szulfát 287 300 355 Monokálium88 116 156 foszfát Kalcium-nitrát 1070 740 300 PH 6.8-2.0-2.8-2.2-2.0-2.8 1.hidroperlit.6-2.0 5.9 2.0 Uborka tápoldat összetétele Tápanagok Palánta vegetativ Kálium-nitrát 295 528 Magnézium-szulfát 304 312 Monokálium158 205 foszfát Kalcium-nitrát 1040 720 PH 6.0 5.8 EC mS/cm 1.0 Paprika tápoldat összetétele Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát Magnézium-szulfát 550 588 Monokálium266 362 foszfát Kalcium-nitrát 1190 1110 PH 6.6-1.9 EC mS/cm 1.Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 263 484 Magnézium-szulfát 268 262 Monokálium184 242 foszfát Kalcium-nitrát 1080 780 PH 6.com 71 .2 Rózsa tápoldat összetétele érés 773 309 326 335 5.2-2.2 virágzás 45 705 500 900 5.2 2.9 2.6-2.8 2.9 EC mS/cm 1.0 2.

72 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->