P. 1
python_roco_20120229

python_roco_20120229

|Views: 266|Likes:
Published by Dezső József

More info:

Published by: Dezső József on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. Bevezetés az informatikába 1
 • 1.1. A Python
 • 1.2.1. A számítógép
 • 1.2.2. Kétfajta program
 • 1.3.1. Különböző szintű programnyelvek
 • 1.3.2. A programnyelvek rövid története
 • 1.4. Programok létrehozása
 • 1.4.1. Két technika
 • 1.4.3. Programok létrehozása
 • 1.5.1. Definíciók
 • 1.5.2. Programok megjelenítése
 • 1.6. Python-implementációk
 • 2.1. Programvégrehajtási módok
 • 2.1.1. Egy Python-kód két végrehajtási módja
 • 2.2. Azonosítók és kulcsszavak
 • 2.2.1. Azonosítók
 • 2.2.2. Névadási stílusok
 • 2.2.3. A Python 3 foglalt szavai
 • 2.3. A kifejezés fogalma
 • 2.4. Egész adattípusok
 • 2.4.1. Az int típus
 • 2.4.2. A bool típus
 • 2.5. Lebegőpontos típusok
 • 2.5.1. A float típus
 • 2.5.2. A complex típus
 • 2.6. Változók és értékadás
 • 2.6.1. A változók
 • 2.6.2. Az értékadás
 • 2.6.3. Az értékadás nem összehasonlítás !
 • 2.6.4. Az értékadás változatai
 • 2.6.5. Értékadások (grafikus magyarázatok)
 • 2.7. Karakterláncok
 • 2.7.1. Karakterláncok : bemutatás
 • 2.7.2. Karakterláncok : műveletek
 • 2.7.3. Karakterláncok : függvények kontra metódusok
 • 2.7.4. Egy ch karakterlánc állapotát vizsgáló metódusok
 • 2.7.5. Új karakterláncot adó metódusok
 • 2.7.6. Karakterláncok : egyszerű indexelés
 • 2.7.7. Részkarakterláncok kivágása
 • 2.8. Bináris adatok
 • 2.9. Bemenetek, kimenetek
 • 2.9.1. Bemenetek
 • 2.9.2. Kimenetek
 • 2.9.3. Escape-szekvenciák
 • 3.1. Összetett utasítások
 • 3.2. Választás
 • 3.2.1. Választás : if - [elif] - [else]
 • 3.2.2. Egy alternatíva tömör szintaxisa
 • 3.3. Ciklusok
 • 3.3.1. Programhurok : while
 • 3.3.2. Bejárás : for
 • 3.4. Utasításszekvenciák megszakadása
 • 3.4.1. Egy ciklus megszakítása : break
 • 3.4.2. Ciklus rövidrezárása : continue
 • 3.4.3. Ciklusok teljes szintaxisa
 • 3.4.4. Kivételek (exceptions)
 • 4.1. Szekvenciák
 • 4.1.1. Mi a szekvencia ?
 • 4.2. Listák
 • 4.2.1. Definíció, szintaxis és példák
 • 4.2.2. Inicializálás és tesztek
 • 4.2.3. Metódosok
 • 4.2.4. Listarészek manipulálása
 • 4.3. Szűkített listák
 • 4.3.1. Definíció, szintaxis és példák
 • 4.4. Tuple-k
 • 4.5. Visszatérés a hivatkozásokhoz
 • 4.6. Asszociatív tömbök
 • 4.6.1. Az asszociatív tömb típus
 • 4.6.2. A szótárak (dict)
 • 4.7. Halmazok (set)
 • 4.8. Szövegfile-ok
 • 4.8.1. A file-ok : bevezetés
 • 4.8.2. A file-ok kezelése
 • 4.9. Iterrálás a konténereken
 • 4.10. Formázott kiíratás
 • Függvények és névterek
 • 5.1. Definíció és szintaxis
 • 5.2. Argumentumok átadása
 • 5.2.1. Általános mechanizmus
 • 5.2.2. Egy vagy több paraméter, visszatérési érték nincs
 • 5.2.3. Egy vagy több paraméter, visszatérési érték használata
 • 5.2.4. Függvény átadása paraméterben
 • 5.2.5. Paraméterek alapértelmezett értékkel
 • 5.2.6. Tetszőleges számú argumentum : egy tuple átadása
 • 5.2.7. Tetszőleges számú argumentum : egy szótár átadása
 • 5.3. Névterek
 • 5.3.1. Objektumok érvényeségi köre
 • 5.3.2. Nevek feloldása : az LGI szabály
 • 6.1. Modulok
 • 6.1.1. Modul importálása
 • 6.1.2. Példák
 • 6.2. Standard könyvtár
 • 6.2.1. A standard könyvtár
 • 6.3. Harmadik fél könyvtárai
 • 6.3.1. Nagy heterogenitás
 • 6.3.2. Egy példa : az unum könyvtár
 • 6.4. Csomagok
 • 7.1. A procedurális megközelítés elégtelensége
 • 7.2. Terminológia
 • 7.3. Osztályok és objektumok létrehozása
 • 7.3.1. A class utasítás
 • 7.3.2. Objektumok létrehozása és attributumai
 • 7.3.3. Visszatérés a névterekre
 • 7.4. Metódusok
 • 7.5. Speciális metódusok
 • 7.5.1. A speciális metódusok
 • 7.5.2. Az inicializátor
 • 7.5.3. Operátor újradefiniálás (Operátoroverloading)
 • 7.5.4. Példa az operátor újradefiniálásra (operátoroverload- ingra)
 • 7.6. Öröklés és polimorfizmus
 • 7.6.1. Öröklés és polimorfizmus
 • 7.6.2. Példa az öröklésre és a polimorfizmusra
 • 7.7. Visszatérés a kiindulási példára
 • 7.7.1. A circle osztály : tervezés
 • 7.7.2. A circle osztály
 • 7.8. Az objektum orientált tervezés fogalma
 • 7.8.1. Kompozíció
 • 7.8.2. Leszármaztatás
 • 8.1. Procedurális technikák
 • 8.1.1. A dokumentálás javítása
 • 8.1.2. Menük készítése szótárral
 • 8.1.3. Rekurzív függvények
 • 8.1.4. A generátorok és a generátor-kifejezések
 • 8.1.5. Egymásba ágyazott függvények (closure)
 • 8.1.6. A dekorátorok
 • 8.2. Technikai objektumok
 • 8.2.1. __slots__ és __dict__
 • 8.2.2. A functor
 • 8.2.3. Az accessor-ok
 • 8.3. Függvénytechnikák
 • 8.3.1. A lambda direktíva
 • 8.3.2. A map, filter és reduce függvények
 • 8.3.3. Parciális függvény-alkalmazások
 • Grafikus OO programozás
 • 9.1. Eseményvezérelt programok
 • 9.2. A tkinter könyvtár
 • 9.2.1. Bemutatás
 • 9.2.2. A tkinter widget-ek
 • 9.2.3. Widget-ek pozícionálása
 • 9.3. Két példa
 • 9.3.1. tkPhone, egy menü nélküli példa
 • 9.3.2. IDLE, egy példa menüvel
 • Az agile development fogalma
 • 10.1. A tesztek
 • 10.1.1. Unit tesztek és funkcionális tesztek
 • 10.1.2. A tesztvezérelt fejlesztés
 • 10.2. A dokumentálás
 • 10.2.1. A reST formátum
 • 10.2.2. A doctest modul
 • 10.2.3. A dokumentálás vezérelt fejlesztés
 • A. Függelék
 • E.1. WEB-es források

Bevezetés a Python3-ba

Robert CORDEAU version 2.71... 2012. február 29.

Bevezetés a Python 3-ba Az informatika : A formális logika és a hegesztőpálca találkozása. Maurice Nivat Köszönetnyilvánítás Gérard Swinnen bátorítása nélkül soha sem mertem volna belekezdeni a Python tanításának kalandjába. Köszönet érte. A jegyzetnek nagy hasznára váltak Laurent Pointal (LIMSI) könyörtelen kritikái, Michelle Kessous, Michelle Cordeau és Georges Vincents (IUT d’Orsay, Fizikai Mérések Tanszék) figyelmes átolvasása. Köszönöm Tarek Ziadénak, hogy lehetővé tette publikációi felhasználását. Köszönöm a Dunod kiadónak, hogy megengedte a 118 oldalakon lévő példák publikálását.

c Robert Cordeau

i

Bevezetés a Python 3-ba

Előszó
A Python 3 verziójával megszűnik a 2.x verziókkal való kompatibilitás annak érdekében, hogy kiküszöböljék a nyelv eredeti gyengéit. A projekt vezérfonala "az elavult metódusok megszüntetésével csökkenteni a redundanciákat a Python múködésében". Kiknek készült ez a jegyzet ? Ez a jegyzet az IUT d’Orsay (Institut Universitaire de Technologie) Fizikai Mérések szakán tanuló hallgatóknak tartott Python-előadás anyagát követi. Bár napjainkban a harmadik fél által kínált könyvtárak repertoárja nem olyan gazdag (többek között a numpy könyvtár nem áll rendelkezésre), hasznosnak tűnik egy általános kurzust szentelni a Python 3-as verziójának. Licensz A jegyzet publikálása a Paternité 2.0 France (Creative Commons 2.0) szerint történik, ami online elérhető a http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ fr/ címen vagy postai úton a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA címen.

ii

c Hungarian Translation Daróczy Péter

.2. . . . . . A Python-programok előállításának technikája . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .4. 1. . . 1. . . . 1. Programok megjelenítése . . . . . . . . Azonosítók és kulcsszavak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algoritmus és program . . . . . . . . . . . . . . Különböző szintű programnyelvek . . . . . . . . A programnyelvek rövid története . . iii 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 9 9 9 2. A Python .5. .1. 1. . .2. . . . . . . . . . . . . A nyelvek .1. . . . . .2. . 1. 1. . . . . . . . . . . . . Programok létrehozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . 1. . . . . . . . . . . .4. . .5. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Python-számológép 2. . 2. .1.1. . . .2.3. . Python-implementációk . . . A számítógép . . . . . . .6. . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . 10 c Robert Cordeau iii . . Anyagi környezet és program . . . . . . . . . . . . . . .2. . . 1. 1. . . . . . . . Definíciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 1. . .2. . . . . Egy Python-kód két végrehajtási módja . . .3. . . .4.4. . . . . .3. . . . . . 1. . . . . . Kétfajta program . . Két technika . . . . . . . . .Bevezetés a Python 3-ba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. . . . . . .1. . . . Bevezetés az informatikába 1. Programvégrehajtási módok . . . . . Programok létrehozása . . .

16 2. . . . 19 2. . . . . . Karakterláncok : bemutatás . 15 2. . 22 2. 17 2. . . .7. . . . Karakterláncok : műveletek . . . . Bináris adatok . .2. . . .4. . . Lebegőpontos típusok . 13 2. . Bemenetek . . . . . .7. . . . . . 18 2. . . . . Névadási stílusok . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .5. . . . . .7. . . . . . . .6. . . . . . . .Bevezetés a Python 3-ba 2. .4. . . . Karakterláncok . . . . . 23 2. . . . . 22 2. . . 10 2. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . 18 2. . . . . . . . . . . . . . Az értékadás változatai . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . 10 2. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Részkarakterláncok kivágása . .1. . . . . . . . . . . . . . 18 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . .6. . . 15 2. 20 2. . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 iv c Hungarian Translation Daróczy Péter . . . . . . . A változók . A bool típus . . . Karakterláncok : egyszerű indexelés . 11 2. . . . . . .7. . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. . . .6. . .1. . . . . . . . . . . . . . . 14 2. .3. . . . . . .7. . . . . . . . . 19 2. . . . Értékadások (grafikus magyarázatok) . .3. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .9. . . .6. A Python 3 foglalt szavai . . . . . . . . . . . . . . Bemenetek. . . . .1. Az int típus . Új karakterláncot adó metódusok . . . Az értékadás . . . . . . . . . . . 25 2. . . . .2. 12 2. . . A float típus . . .6. . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . Karakterláncok : függvények kontra metódusok . . . . . . . . . . 12 2. 14 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Az értékadás nem összehasonlítás ! . . . 16 2.5.4. . . . . . . . . . . . Egy ch karakterlánc állapotát vizsgáló metódusok . A kifejezés fogalma . . . .5. . .6. . . . . . . . . .8.9. 15 2. . .7. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . Egész adattípusok . . . . . . . 25 2. . . . . A complex típus . . . .3. . . . . Kimenetek . . . Escape-szekvenciák . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .6. . 11 2. kimenetek . . . . . . . 24 2. . . . . Változók és értékadás .7. . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . Azonosítók . . . . . . .2. . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . .

. . szintaxis és példák . . . .2. . . . .[elif] . . . . . . . . . . . .3. Kivételek (exceptions) . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szűkített listák . . . . . .2. . . . 39 4. . . . . . . . . . . . .5. . . . . . 31 3. Asszociatív tömbök . . . . . . . . . . . . . szintaxis és példák . . . . . . Választás : if . . . . . . . . . . . 29 3. . . . . . 35 4. . . . . . .3. . . . . . .3. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4. . . . . . . . . . . . . .6. . . . 36 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . Összetett utasítások 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4. . . . . . . .4. 32 4. . . . . . . . . .2. . . .4. . . . . Definíció. . 30 3. . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programhurok : while . . . .7. . . . .3. . Egy ciklus megszakítása : break . . . . . . . . .1.4. . . . . . . . . . . . .[else] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Definíció. Metódosok . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .2.2. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4. . 37 4. . . . . . . . .6. . . .1. .2. . . . Szekvenciák . . . . . 30 3. . . . . . . . . . . . . . . . 38 4. . 31 3. Visszatérés a hivatkozásokhoz . . . . 37 4. Az asszociatív tömb típus . . . A szótárak (dict) . . . 44 c Robert Cordeau v . . 31 3. . . . . Az utasításfolyam vezérlése 3. .3. . . . . . . . . . . .Bevezetés a Python 3-ba 3. . .1. . Listarészek manipulálása . . . . . . .2. . . Listák . . 40 4. . .1. . Bejárás : for . . .2. Mi a szekvencia ? . . . . .3. .3. . Utasításszekvenciák megszakadása . . . . . . . Egy alternatíva tömör szintaxisa . . .2. . 35 4. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3. .4. Választás 27 . . . . Halmazok (set) . .4. .4. . . . . . . . Ciklus rövidrezárása : continue . 42 4. . . . . . . . Standard konténerek 35 4. . . . . . . . 42 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuple-k . . . . . . . . . . 36 4.2. .4. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . Inicializálás és tesztek . . . . 31 3. . . . . . .1. . . . 29 3. .2. . . . . . . Ciklusok . . . . . . . . . . . . . Ciklusok teljes szintaxisa . . . . . . 30 3. . . .

. . . .3. Egy példa : az unum könyvtár . . . . . . .2. . . . .2. . . . visszatérési érték nincs . . . . .8. .3. . . 54 5. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . 56 6. . Egy vagy több paraméter. Példák .3. . 54 5. . . . Nagy heterogenitás . . . 62 6.2. Modulok .2. . . .2.2. . . . Argumentumok átadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . .1. . . . . . 53 5. . . . 52 5. . . . . . . . . . . . . . . Általános mechanizmus . . . . 66 6. . 62 6. . A file-ok kezelése . . . . . . . A standard könyvtár . . Egy vagy több paraméter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Függvény átadása paraméterben . . . . . . . Függvények és névterek 50 5. . . . Modul importálása . . .Bevezetés a Python 3-ba 4. . . . . 44 4.2. . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . 46 4. 55 5. . . . . . . . . . . 56 5. . . . . .8. . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . Paraméterek alapértelmezett értékkel . Harmadik fél könyvtárai . . . . . . . . Nevek feloldása : az LGI szabály . . . . . . Csomagok . Formázott kiíratás . . . 66 6. . 45 4. . . . .1. . .1. . . . .1. . . . . visszatérési érték használata . . . . . Névterek .2. . . . . . . . 44 4. . . .3. A file-ok : bevezetés . . . . . . 56 5. 67 vi c Hungarian Translation Daróczy Péter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . 53 5. 50 5. . . . . . Modulok és csomagok 59 6. . . . . . . . . . .4. . . . . . . . 60 6. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.2. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . 59 6. . . . . . . .2. . . . . . . .2. . . . . .2. . . . . . . . . . . . Definíció és szintaxis . . . . . . . . . . . Tetszőleges számú argumentum : egy szótár átadása . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1. .3. . . . . . . . Szövegfile-ok .2. . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . Standard könyvtár . . 66 6. . . . . . . . 47 5. . . 60 6. .1. . . . . . . . . 52 5. . . . . . .1. . . . Objektumok érvényeségi köre . . .1. . . . . . . . . Iterrálás a konténereken . .6. . Tetszőleges számú argumentum : egy tuple átadása .1. . . . . . . .

. . . . . . . .5. . . Öröklés és polimorfizmus .1. . . . . . . . . . . . . . . . 73 7. . . . . .5. . .6. 71 7. .3. . . .8.5. . . . . . . Kompozíció . . . . .6. . . . 75 7. . . . . . Procedurális technikák . . .1. . . . . . . . . . . . .2. . 73 7.5. A speciális metódusok . 74 7. . 86 c Robert Cordeau vii .2. .3. . . . . .1. . . 79 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7. . . .3. . . Terminológia . . . . . . . . . . . . . . A circle osztály . . Példa az operátor újradefiniálásra (operátoroverloadingra) . . . . . . . . . . 79 7. . . . . Egymásba ágyazott függvények (closure) . . . . .1. . . . . . . . . . . . A generátorok és a generátor-kifejezések . . . . . . . .1. . . . . Metódusok . . . . . . . . . . .1. . A class utasítás .3. . . . 71 7. . . . . . . . . . . A circle osztály : tervezés . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haladó technikák 81 8. . . . . . . . Osztályok és objektumok létrehozása . . . . . . . 76 7. . . . . . .Bevezetés a Python 3-ba 7. . . . . . . . 71 7.8. . . . . . . .7. . . Rekurzív függvények . . . . A procedurális megközelítés elégtelensége . . .8. . . . . . . Leszármaztatás . .1.4. . . . . .1. . .1. . . . . . . .5. . . . . 75 7. . . . . Példa az öröklésre és a polimorfizmusra . Öröklés és polimorfizmus . . .3. Az inicializátor . . . . . . . . 71 7. . . . . . . . 73 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7. Visszatérés a névterekre . . . . . . . . . . . A dokumentálás javítása . . . 75 7. . . . . . . . . . . . . Objektum orientált programozás 68 7. .1.3. . . . . . . . . . 69 7. 85 8. . . . . . . . . . . . . . . Objektumok létrehozása és attributumai . . . . . . Operátor újradefiniálás (Operátoroverloading) . . . .2. . 82 8. . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .1. . . .2. . 81 8.3. . . . . .7. . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 76 7. . . . . . . . . . . . . 74 7. . . . . . . . Menük készítése szótárral . . . . . 68 7. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .1. . . . . Speciális metódusok .7. . . .2. . . . 84 8. . . . . . . . . . Az objektum orientált tervezés fogalma . . . . . . Visszatérés a kiindulási példára . . . . . . . . 81 8. . . . . . .1. . . . . . .6. . . . 80 8. . .

. . .1. . . . . . A map. . . .2. 110 10. . 100 9. . A tesztvezérelt fejlesztés . 93 8.1. . . A tkinter könyvtár . . . . . . . . . . . . . . . . . filter és reduce függvények . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . .3.3. . . . . A lambda direktíva . Eseményvezérelt programok . . . . . . . . 89 8. . . . . . . . . . . . . . . .1. A doctest modul . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . egy példa menüvel . . . . A dokumentálás vezérelt fejlesztés . . . . . . .3. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .2. 109 10.3. . .2. . . . . . . . . 114 10. . 97 9. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .2. .3. . . . . . . . . . . . . . .2. . . . A functor . . . . . 109 10. . .2. . . . . . . . . . . . . A dokumentálás . . 90 8. . . . . . . . . . . . Két példa . . 90 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 10. . . . . . 100 9. 88 8. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . .Bevezetés a Python 3-ba 8. . . . . . .6. . . Widget-ek pozícionálása . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .1. . Az accessor-ok . .2.2. . .3. . . .2. . . . . .3. . . . . . . . .1. . .2. . 97 9. . . A dekorátorok . .2. . . . . . . 96 9. . . . . . . . A tesztek . 122 Függelék viii 124 c Hungarian Translation Daróczy Péter . .1. Bemutatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9. . . . . . 89 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Az agile development fogalma 107 10. A reST formátum . Függvénytechnikák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit tesztek és funkcionális tesztek . . . . . Technikai objektumok . egy menü nélküli példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafikus OO programozás 97 9. . . . . Parciális függvény-alkalmazások . . tkPhone. . . . . . . . . . . . . . . 93 8. . . . A tkinter widget-ek . . .2. . . . . 97 9. . . . . . 113 10. . 106 10. . .3. . . .2. . . . . .1. . . . . . . . . 94 8. . . . . . .3. . 99 9. . . .3. . . . __slots__ és __dict__ .3. . . . . . . . . . . . . IDLE. . . . . . . . . . . .1.2. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . WEB-es források . . A logikai függvények C. Aritmetikai alapok D. . 135 F. . .Bevezetés a Python 3-ba A. . . .1. . . . Fogalmak 136 c Robert Cordeau ix . A hash-függvények E. . . . Források 124 130 132 133 135 E. . Karakterkészlet és kódolás B. . . . .

Bevezetés a Python 3-ba 1. definiálja az algoritmus fogalmát és a rendelkezésre álló különböző implementációk felsorolásával zárul. 1. elhelyezi a Pythont a programozási nyelvek történetén belül.. évente kollokviumokat rendeznek. fejezet Bevezetés az informatikába Ez a fejezet bemutatja a Python főbb jellemzőit. ami GPL kompatibilis.. A Python még kereskedelmi felhaszálások esetén is szabad és ingyenes – Guido van Rossum Benevolent Dictator for Life (BDFL). meghatározza a szkriptírás sajátosságait. A modulok széles választéka áll rendelkezésre. de a copyleft korlátozás nélkül.0 párhuzamos megjelenése – 2011 : v2.7 és v3. a Pythont számos egyetemen oktatják és vállalkozások alkalmazzák .. – Jelenős a fejlesztők közössége – Számos standard eszköz áll rendelkezésre : Batteries Included filozófia c Robert Cordeau 1 .6 és a Python 3. ami azt jelenti.1.. hogy az open source fejlesztők közösségének olyan respektált tagja. – 2008 vége : A Python 2.2 • Nyílt forrású (Open Source) nyelv – Open Source CNRI licensz. aki meghatározza a projekt fejlesztésének általános irányát. A Python • Történet – 1991 : Guido van Rossum a CWI-ben (Hollandia) az ABC programozási nyelvből és az AMOEBA (elosztott operációs rendszer) projektből kiindulva publikálja a Pythont – 1996 : A Numerikus Python megjelenése – 2001 : A PSF (Python Software Fundation) megszületik – Egymást követik a verziók.

Ezeket az objektumokat ugyanúgy kezelik.Bevezetés a Python 3-ba • Interaktiv – Számos interaktív interpreter létezik – Fontos dokumentációk online elérhetők – Gyors és inkrementális fejlesztés – A tesztelés és a hibakeresés egyszerű – Interaktív adatelemzés • Gyors interpretált nyelv – Lefordított byte-kód értelmezése – Számos. paraméterként átadhatjuk) • Nyitott a világra – C/C++/FORTRAN-hoz illeszthető – Több fontos alkalmazás szkriptnyelve – Kiválóan portolható • Könyvtárak – Több ezer könyvtár van minden alkalmazási területen 2 c Hungarian Translation Daróczy Péter . de nem kötelező – Nagyon egyszerű az alkalmazások több file-ba történő struktúrálása : egyszerűek a módosítások és a kiterjesztések – Az osztályok. C++-ban illetve FORTRAN-ban írt optimalizált könyvtárból származó modul van • A nyelv egyszerű – Szintaxisa világos és koherens – A forráskódban a behúzások meghatározók – Automatikus memóriakezelés (garbage collector) – Dinamikus erős típusadás : nincs típusdeklarálás • Objektum orientált – Hatékony objektummodell. mint az összes többi objektumot (hozzárendelhetjük. C-ben. a függvények és a metódusok első osztályúnak nevezett objektumok.

néha többfelhasználósak. CD-ROM . hálózat .2. ami a program végrehajtásához szükséges utasításokat és adatokat tartalmazza. c Robert Cordeau 3 . • írható-olvasható memóriát (RAM). • A RAM 8 bites szavakba szervezett cellákból áll. • Az alkalmazói programokat speciális feladatoknak szentelik. Az operációs rendszer párbeszédes segítséget ajánl fel a felhasználó és a számítógép között : szöveges (parancsértelmező) vagy grafikus (ablakkezelő) interface-t. 1. Gyakran multitaskok. Kétfajta program Két programtípust különböztetünk meg : • Az operációs rendszer : azoknak a programoknak az együttese.). gyors cashmemóriát... 1.2. pendrive. állandó memóriákat (merevlemez. Ezeket parancsok sorozata alkotja. órát..1. • perifériákat : be-/és kimeneteket. amik a hardwareés a software-erőforrásokat kezelik..2. Anyagi környezet és program A számítógép A számítógép definícióját a következő képpen egyszerűsíthetjük : Definíció Elektronikus alkotókból álló determinisztikus automata A számítógép egyebek mellett a következő alkotóelemeket tartalmazza : • mikroproceesszort CU (Contol Unit)-tal és ALU (Arithmetic Logic Unit)-kal. amiket egy forrásprogram tartalmaz.Bevezetés a Python 3-ba 1. amit úgy alakítanak át. hogy a számítógép végre tudja hajtani.2.

Egy assemblerrel fordítják le gépi nyelvre • a magas szintű nyelvek. közvetlenül végrehajtható nyelve : a gépi nyelv. mint a gépi nyelv. COBOL. Programnyelvek százait alkották meg. tcl/Tk.3..1. ALGOL.. 1. 1. VB. Olvashatóbb. Ez 0-kból és 1-ekből áll és nem portábilis. 1. A nyelvek Különböző szintű programnyelvek • Minden processzornak van egy saját. A programnyelvek rövid története • 50-es évek (kísérleti megközelítés) : FORTRAN. ADA. • 90-es évek (interpretált obektum orientált nyelvek) : Java.... Gyakran normalizáltak. Simula. • 80-es évek (ojektum orientált programozás) : C++. Smalltalk..lexikális. • 2000-es évek (kereskedelmi szoftverek) : C#. Perl.. PASCAL.. Basic. VisualBasic. 1.4.. LISP.3.. Ruby. • 60-as évek (univerzális nyelvek) : PL/1. Python. lehetővé teszik egyik gépről a másikra történő portolást. Programok létrehozása Két technika A compilálás (fordítás) a forráskód tárgykódra történő fordítását jelenti.Bevezetés a Python 3-ba 1. amit a számítógép képes megérteni • az assembly nyelv a gépi nyelv alfanumerikus kódolása.3.2.NET.. de nem mindíg portábilis. de az ipar ezeknek csak töredékét használja. legalább négy fázisból áll (három analízis-fázis . LabView. MODULA-2. Eiffel. viszont ez az egyetlen nyelv.4. Egy fordítóval vagy egy értelmezővel (interpreter) gépi nyelvre vannak lefordítva.1.. • 70-es évek () : C. szintaxis és szemantikai elemzés 4 c Hungarian Translation Daróczy Péter .

ábra. aminek a során az tárgykód állományaiból végrehajtható fájlokat illetve dinamikus vagy statikus könyvtárakat lehet létrehozni.1. Mielőtt végrehajtatnánk ezeket a tárgykódfileokat. Ez a technika nagyon rugalmas. A gépi kód létrehozásához még egy fázisra van szükség : a linkek szerkesztésére. 1.statikus : a tárgykódfájl és a könyvtár ugyanabba a végrehajtható fájlba van linkelve. .NET nyelvek) nincs szükségük erre a fordítási fázisra és dinamikusan oldják fel a címeket (hosszabb számítási idő árán). Az interpreter működése c Robert Cordeau 5 . A linkek szerkesztése az az eljárás.2. Az interpretálás (értelmezés) azt jelenti. viszont az eredménye nagy végrehajtási sebesség. A fordítás kényszer. 1. a linkek a végrehajtható állomány elindításakor jönnek létre. A fordítás menete A tárgykóra történő fordítás bizonyos szimbólumok azonosítását későbbre hagyja.Bevezetés a Python 3-ba egy tárgykódgenerálási fázis).dinamikus : a tárgykódfájl linkelve van a könyvtárral. de a generált kódok nem hatékonyak : a program minden egyes végrehajtásakor használni kell az interpretert . de nem ugyanabba a végrehajtható fájlba.. ábra. Semmilyen tárgykód sem generálódik. hogy a forráskód minden egyes sora az elemzéssel egyidejűleg végrehajtható utasításra lesz lefordítva. A link lehet : . fel kell oldani ezeket a szimbólumokat és egy könyvtárhoz kell őket kapcsolni. . Egyes modern nyelveknak (Java..

amik a probléma adatokat (attributumok) és akciókat (metódusok) tartalmazó alkotóinak (objektumok) létrehozására szolgálnak. A program által importált minden modul esetében a Python először ellenőrzi. A lefordított bájtkód értelmezése Egy program végrehajtásához a Python betölti a .py (vagy .py modul szintaktikai vizsgálatát és azt a bájtkódot használja. a Python transzparens módon kezeli ezt a mechanizmust. 1. A Python-programok előállításának technikája • Keveréktechnika : a lefordított bájtkód értelmezése. ábra. 6 c Hungarian Translation Daróczy Péter . 1. előállítja a bájtkódot. végül végrehajtja azt. Programok létrehozása A szoftvermérnök a programkészítés módszereit tanulja.pyo vagy .3.pyc fájlban). akkor elvégzi a . hogy létezik-e egy előzetesen lefordított bájtkód (egy . ha nincs. Tehát egy összetett problémát egyszerűbb részproblémákra bontuk. A gyakorlatban nem szükséges explicit módon lefordítani egy modult. amit létrehozott.3. Egyebek mellett : • a procedurális módszer. akkor a Python ezt használja. Több modell képzelhető el. Ha van ilyen. Felülről lefelé és alulról felfelé elemezzük a problémát (részproblémákra bontjuk és maximálisan újra hasznosítjuk a részalgoritmusokat).py fájlénak. Az osztályok egy hierarchikus rendben alposztályokból származnak ( öröklés és polimorfizmus).2. szintaktikai elemzést végez.Bevezetés a Python 3-ba 1. Ez a modell először az akciókat struktúrálja. Jó kompromisszum a fejlesztés egyszerűsége és a végrehajtás gyorsasága között. amin van virtuális Python gép.4.pyw) forráskódot a RAM-ba. • a bájtkód (egy közbenső forma) minden olyan számítógépre átvihető. aminek a dátuma megfelel a .4. Felismerjük azokat a konstrukciókat (osztályokat) (class). • az objektum-módszer.

1. Python-implementációk • CPython : Classic Python. a CPython új implementációja • Jython : JVM-re írt (JAVA bájtkódot használ) c Robert Cordeau 7 . hogy több részre bontják. Definíció Program : egy algoritmus fordítása egy olyan nyelvre. A részek közül az egyik . különböző rendszerekre van portolva • Python3000 : Python 3. Egy algoritmus véges időtartam alatt befejeződik. Programok megjelenítése A forrásprogram emberek számára készül.5.5.Bevezetés a Python 3-ba 1. Az olvasását megkönnyítendő kommentekkel kell ellátni. Gyakran úgy írják meg. A komment egy # karakterrel kezdődik és a sor végéig tart : #——————— # Ez egy komment #——————— 9 + 2 # Ez egy másik 1.5.2. amit egy számítógép le tud fordítani vagy értelmezni tud. Algoritmus és program Definíciók Definíció Algoritmus : Véges számú utasítás véges számú végrehajtásából álló lépések sorozata. 1.a fő-program . mely lehetővé teszi egy probléma megoldását. A nem triviális részek (és csak ezek) jelentését egy kommenttel kell megmagyaráz-ni. C-ben van kódolva. 1.6.vezérli a többit.

ahogyan akarjuk) • Pypy : európai kutatási projekt Pythonban írt Python interpreterre 8 c Hungarian Translation Daróczy Péter . a MSIL-t (MicroSoft Intermediate Language) használja • Stackless Python : kiküszöböli a C nyelv stack-ét (lehetővé teszi a rekurzálást úgy.NET. C#-ban van írva.Bevezetés a Python 3-ba • IronPython : Python.

2. ami végrehajtja a kiértékeléső ciklust (REPL.1. fejezetben fogjuk tárgyalni) valamint a(z unicode és bináris) karakterláncokat. az egyszerű adattípusokat ( a konténereket a 4. a Python is lehetővé teszi az adatok manipulálását a foglalt szavainak és az adattípusoknak köszönhetően. • vagy egy interpretert (például IDLE) használunk arra. fejezet A Python-számológép Mint minden nyelv. Az IDLE-be egy Python-interpreter van beépítve. = read. Ez a fejezet bemutatja az azonosítók képzésének szabályait. Programvégrehajtási módok Egy Python-kód két végrehajtási módja • Vagy egy fájlba rögzítünk egy editor segítségével Python-utasításokat (ekkor egy Python-szkript -ről beszélünk). print. amit egy paranccsal vagy egy editor menüpontjaként hajtatunk végre. Utoljára.1. c Robert Cordeau 9 . 2. eval. hogy azzonnal eredményt kapjunk. objektumhivatkozások és értékadás nem triviális fogalmaira.Bevezetés a Python 3-ba 2. loop).1. de nem utolsó sorban ez a fejezet kitér a változók.

Figyelem Az azonosítók érzékenyek a kis. Definíció Egy Python-azonosító egy nem üres. Az IDLE kiértékelő ciklusa 2. egy szám vagy egy pont.1. 2.1.2. Azonosítók és kulcsszavak Azonosítók A többi programozási nyelvhez hasonlóan a Python is azonosítókat használ az objektumai megnevezéséhez. • folytató karakter lehet egy kezdő karakter. Névadási stílusok Fontos. 2.és nagybetűkre és nem lehetnek kulcsszavak. hogy • kezdő karakter lehet bármelyik Unicode (Lásd A függeléket) betű és az aláhúzás karakter (_).2. tetszőleges hosszúságú karaktersorozat. ami egy kezdő karakterből és nulla vagy több folytató karakterből áll. ábra. Tudni kell. Ebben a dokumentumban a következő stílust használjuk : • UPPERCASE vagy UPPER_CASE a konstansok.Bevezetés a Python 3-ba 2.2. 10 c Hungarian Translation Daróczy Péter .2. hogy koherens névadási konvenciókat alkalmazzunk az azonosítók elnevezésekor.

a következő jelölések foglaltak : _xxx # belső használatra __xxx # egy osztály attributuma __xxx__ # speciális foglalt név Példák : NB_ITEMS = 12 # UPPER_CASE class MyClass: pass # TitleCase def maFunction(): pass # camelCase my_id = 5 # lower_case 2. nagy o és i). Végül. • unmodule_m modulok.1.2. A kifejezés fogalma Definíció A kifejezés egy kódrész. Kerüljük a következőkarakterek használatát : l. metódusok és grafikus interface-ek.2-ben 33 foglalt szó van : and del as elif assert else break except class False continue finally def for from None True global nonlocal try if not while import or with in pass yield is raise lambda return 2. • lowercase vagy lower_case minden más azonosító esetében. amit a Python-interpreter kitud értékelni. O és I(kis l.3. hogy c Robert Cordeau 11 . A Python 3 foglalt szavai A Python 3.3. • camelCase függvények.Bevezetés a Python 3-ba • TitleCase az osztályok. • UneExceptionError a kivételek.

4.666666666666667 // 3 # 6 ( e g e s z o s z t a s ) 12 c Hungarian Translation Daróczy Péter © . Az egész konstansok alapértelmezetten decimális számok. A kifejezések lehetnek egyszerűek ill. Konstansok. Az int típus Az int típus méretét csak a gép memóriája korlátozza.3 i d 2 = maFonction ( i d 1 ) i f id2 > 0: i d 3 = math .Bevezetés a Python 3-ba egy értéket kapjon.5∗ id2  © 2.1. s q r t ( i d 2 ) else : id4 = id1 − 5. 2.4. de a következő alapok is használhatók :  >>> 2009 # d e c i m a l i s 2009 >>> 0 b11111011001 # b i n a r i s 2009 >>> 0 o3731 # o k t a l i s 2009 >>> 0 x7d9 # h e x a d e c i m a l i s 2009 Aritmetikai műveletek 20 20 20 20 20 20 + 3 # 23 − 3 # 17 ∗ 3 # 60 ∗∗ 3 # 8000 / 3 # 6. Egész adattípusok A Python 3-nak két standard egésztípusa van : az int és a bool. Két példa egyszerű és egy példa összetett kifejezésre : id1 = 15. összetettek. azonosítók és operátorok kombinációjából állnak.

Tehát nem kell a kifejezést kiszámolni.Bevezetés a Python 3-ba 20 % 3 # 2 ( modulo ) abs ( 3 − 2 0) # a b s z o l u t e r t e k  © Jól jegyezzük meg a két osztásoperátor szerepét : / : lebegőpontos osztást eredményez // : egészosztást eredményez. – ráadásul ha az kifejezés első tagjának az értéke True. A bool típus • Két értéke lehet : False.4. oktális és hexadecimális alakban :  >>> 0 b10110011 # b i n a r i s 179 >>> 0 o263 # o k t a l i s 179 >>> 0xB3 # h e x a d e c i m a l i s 179 © 2.2. Az and és az or igazságtábláját megfigyelve azt vesszük észre. akkor a False and kifejezés2 értéke False lesz. or és and. True. Ezt az optimalizálást hívják shortcut-elvnek : ( 3 == 3 ) o r ( 9 > 2 4) # True ( az e l s o t a g t o l kezdve ) ( 9 > 24 ) and ( 3 == 3 ) # F a l s e ( az e l s o t a g t o l kezdve ) 13  © c Robert Cordeau . akkor a True or kifejezés2 értéke True lesz. • Összehasonlító operátorok :  2 > 8 # False 2 <= 8 < 15 # True © • Logikai operátorok (shortcut-elv) : not. hogy : – ha az kifejezés első tagjának az értéke False. Használatos számrendszerek Egy 10 alapú számrendszerben írt egész (például a 179) a következő szintaxis használatával írható fel bináris.

p i ) ) # 1 8 0 . Lebegőpontos típusok A float típus • Egy float típusú adatot a tizedespont vagy az exponenciális jelölés jelez : 2. Boolean kifejezések A boolean kifejezéseknek két lehetséges értéke van : False vagy True A Python akkor rendeli a False értéket egy boolean kifejezéshez. 0 14 c Hungarian Translation Daróczy Péter . • A math modul importálása lehetővé teszi a szokásos matematikai műveleteket: import math p r i n t ( math .02 3 e8 6 . True boolean eredményeket adjanak. halmaz. 2.1. mint az int típusúakon.718 . 0 2 3 e23  © • A float típusú adatokon ugyanazok a műveletek végezhetők el.epsilon -ban van megadva. hogy False ill. • A float típusú adatok véges pontosságúak. d e g r e e s ( math . ami az sys.5.5.float_info. 7 0 7 1 0 6 7 8 1 1 8 6 5 4 7 5 p r i n t ( math . ha az : • a False konstans. p i / 4 ) ) # 0 .Bevezetés a Python 3-ba • A logikai és az összehasonlító műveleteket azért értékajük ki. • a None konstans. s i n ( math . • egy üres szekvencia ill. Minden más értéke True 2. • egy 0 értékű numerikus adat.

0 p r i n t ((9+5 j ) . A complex típus • A komplex számok descartesi jelöléssel vannak felírva. 0 p r i n t ( ( abs (3+4 j ) ) ) # 5 . r e a l ) # 9 .6. 0.. A valóságban a Python nem a változó fogalmát.5. változókra van szükségünk az adatok tárolására. amit két lebegőpontos szám alkot.2. • Az imaginárius részt j követi :  p r i n t (1 j ) # 1 j p r i n t ((2+3 j ) + (4−7 j ) ) # (6−4 j ) p r i n t ((9+5 j ) . p i / 4 ) ) # (0. phase (−1 + 0 j ) ) # 3. r e c t ( 1 . float-ok.. cmath . 0  © 2.1. f a c t o r i a l ( 9 ) ) # 362880 p r i n t ( math . Amíg az objektum nem módosítható (mint az egészek. c Robert Cordeau 15 .6. imag ) # 5 . . hogy vannak adattípusaink. addig nincs említést érdemlő különbség. l o g ( 1 0 2 4 . Meg fogjuk látni„ hogy a helyzet megváltozik a módosítható objektumok esetében .707106781187 j )  © 2. hanem inkább az objektumhivatkozás fogalmát kínálja fel.). 2 ) ) # 1 0 . stb. 2.Bevezetés a Python 3-ba p r i n t ( math . 0 .14159265359 p r i n t ( cmath . 0 : module © • Egy speciális matematikai modul cmath van a komplex számoknak fenntartva: import cmath p r i n t ( cmath . Változók és értékadás A változók Attól kezdve.707106781187+0.9272952180016122) p r i n t ( cmath . p o l a r ( 3 + 4 j ) ) # ( 5 .

ami felhasználható egy kifejezésben.2.  a = 2 # a z t mondjuk : a e r t e k u l kapja 2−t b = 7 . l o g ( math . Egy objektum hivatkozás. Az értékadás nem összehasonlítás ! Az értékadásnak hatása van (a végrehajtása során módosítja a program belső állapotát).6. 1 2 ) − 2∗math .3. amint azt a neve is jelzi. de nincs hatása (a program fejlődését reprezentáló belső automatizmust nem módosítja) : >>> x = ( a == 3 ) + 2 >>> x 2  © 16 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Az értékadás Definíció A = jellel (aminek semmi köze sincs a matematikában használt egyenlőségjelhez !) rendelünk hozzá egy értéket egy változóhoz. ami egy memóriacímen van. p i c = b ∗∗ a © Egy változó értéke.6. e / 4 5 . de nincs értéke (nem tudjuk egy kifejezésben használni) : >>> a = 2 >>> x = ( a = 3 ) + 2 SyntaxError : i n v a l i d syntax  © Az összehasonlításnak értéke van. 2 ∗ math . ami szükségessé teszi a jobboldali tagnak megfelelő érték kiszámítását mielőtt azt a baloldali taghoz rendelnénk.Bevezetés a Python 3-ba Definíció A változó egy értékhez kapcsolt azonosító. az idők folyamán megváltozhat (az előző érték elvész) :  a = a + 1 # 3 ( inkrementalas ) a = a − 1 # 2 ( dekrementalas ) © 2. Egy értékadás során a baloldali tag megkapja a jobboldali tagot. 2.

Bevezetés a Python 3-ba

(a) Három értékadás

(b) A ’c’ adatot töröltük

(c) Az ’a’ adatot töröltük

2.2. ábra. Az értékadás ábrákkal illusztrálva

2.6.4. 

Az értékadás változatai

Az egyszerű értékadás mellett a következő formákat is használhatjuk :

# egyszeru ertekadas v = 4 # inkrementalis ertekadas v += 2 # azonos : v = v + 2 −v e l # ha v−r e mar e l o z o l e g h i v a t k o z t u n k # ertekadas jobbrol balra c = d = 8 # tobbszoros celvaltozo # parhuzamos e r t e k a d a s egy s z e k v e n c i a n a k e , f = 2.7 , 5.1 # tuple g , h , i = [ ’G ’ , ’H ’ , ’ I ’ ] # l i s t a c Robert Cordeau 17

Bevezetés a Python 3-ba x , y = coorMouse ( ) # fuggveny e r t e k e n e k t o b b s z o r o z e s e ©

2.6.5.

Értékadások (grafikus magyarázatok)

A 2.2 ábrán a körök a változókat, a négyszögek az adatokat jelölték. Az értékadások kapcsolják az azonosítókat az adatokhoz : ha egy adat a memóriában nincs többé hozzákapcsolva egy azonosítóhoz, akkor a Python-szemétgyűjtő (garbage collector) automatikusan törli.

2.7.
2.7.1.

Karakterláncok
Karakterláncok : bemutatás

Definíció Az str nem módosítható adattípus egy Unicode karakterszekvenciát reprezentál. A nem módosíthatóság azt jelenti, hogy ha egy adatot létrehoztunk a memóriában, akkor azt a későbbiekben nem lehet megváltoztatni. Három karakterláncszintaxis létezik. Jegyezzük meg, hogy a ’-t használhatjuk a " helyett, ami lehetővé teszi az egyik jelölés használatát a másikon belül : s y n t a x e 1 = " E l s o forma n e w l i n e k a r a k t e r r e l \n " s y n t a x e 2 = r " Masodik forma n e w l i n e k a r a k t e r n e l k u l \n " syntaxe3 = " " " Harmadik , t o b b s o r o s forma """ i d e z o j e l e k = " L ’ eau v i v e " a p o s z t r o f o k = ’ Forme " avec des a p o s t r o p h e s " ’ ©

2.7.2. 

Karakterláncok : műveletek

• Hossz : s = " abcde " len ( s ) # 5 18 c Hungarian Translation Daróczy Péter ©

Bevezetés a Python 3-ba • Konkatenálás : 

 

s1 = " abc " s2 = " d e f g " s3 = s1 + s2 # ’ a b c d e f g ’

©

• Ismétlés : s4 = " Fi ! " s5 = s4 ∗ 3 # ’ Fi ! Fi ! Fi ! ’ p r i n t ( s5 ) ©

2.7.3.

Karakterláncok : függvények kontra metódusok

Egy karakterláncon (és általánosabban egy szekvencián) függvények (procedurális felfogás) vagy metódusok (objektum felfogás) segítségével hajt-hatunk végre műveleteket. • Ahhoz, hogy egy függvényt használjunk, a () operátort alkalmazzuk : ch1 = " abc " l o n g = l e n ( ch1 ) # 3

©

• Metódust egy objektumra alkalmazunk a pont-jelölés használatával. A pontot azután az adat/változó után tesszük, amire a metódust alkalmazzuk, ezt követi a metódus neve és a () operátor : ch2 = " abracadabra " ch3 = ch2 . upper ( ) # "ABRACADABRA"

©

2.7.4.

Egy ch karakterlánc állapotát vizsgáló metódusok

A következő metódusok visszatérési értéke boolean, vagyis True vagy False. Az [xxx] jelölés egy opcionális elemet jelöl, amit a metódus alkalmazásakor elhagyhatunk. • isupper() és islower() : értéke True ha ch csak nagybetűt/kisbetűt tartalmaz: c Robert Cordeau 19

stop]]) : megvizsgálják. i s u p p e r ( ) ) # F a l s e © • istitle() : értéke True ha ch-ban minden szónak csak a kezdőbetűje nagybetű:  p r i n t ( " Chaise Basse " . nagybetűkből. upper(). i s t i t l e ( ) ) # True © • isalnum(). isdigit() és isspace() : értéke True ha ch csak alfanumerikus. capitalize() és swapcase() : rendre egy kisbetúkből. Új karakterláncot adó metódusok • lower(). vagy egy invertált karakterlánot hoznak létre :  # az s−ben l e v o s t r i n g g e l t e s z t e l j u k a metodusokat s = " cHAise basSe " print ( s . upper ( ) ) # CHAISE BASSE p r i n t ( s .5. isalpha(). s t a r t s w i t h ( ’ ab ’ ) ) # True p r i n t ( " abracadabra " . hogy a start és stop paraméterekkel definiált részkarakterlánc a prefix-szel kezdődik-e illetve suffix-szal végződik-e :  p r i n t ( " abracadabra " . start[. csak betű-. egy nagybetűvel kezdődő kisbetűs. csak számkaraktereket vagy space-eket tartalmaznak  print ( " 3 chaises basses " . stop]]) és endswith(suffix[.Bevezetés a Python 3-ba  p r i n t ( " cHAise basSe " . c a p i t a l i z e ( ) ) # Chaise b a s s e p r i n t ( s . swapcase ( ) ) # ChaISE BASsE © • expandtabs([tabsize]) : a tabulátorokat tabsize (alapértelmezetten 8) darab szóközzel helyettesíti 20 c Hungarian Translation Daróczy Péter . isalpha ( ) ) # False p r i n t ( " 54762 " . i s d i g i t ( ) ) # True © • startswith(prefix[.7. lower ( ) ) # chaise basse p r i n t ( s . start[. endswith ( ’ a ra ’ ) ) # F a l s e © 2.

z f i l l ( 2 0 ) ) # 00000000 cHAise basSe © • strip([chars]). A splitlines() a karakterláncot a sortöréseknél darabolja fel.end] -en belül megtalálható. az elejéről vagy a végéről :  p r i n t ( s . s t r i p ( ’ c e ’ ) ) # HAise basS © • find(sub[. de egy hibát (exception) generálnak ha nem találják a sub karakterláncot :  print ( s . c e n t e r ( 2 0 . ’− ’ ) ) # −−−−cHAise basSe−−−− p r i n t ( s . fillchar]). s p l i t ( ) ) # [ ’ cHAise ’ . azaz megadja a legnagyobb indexértéket. r j u s t ( 2 0 . ljust(width[. ’ ha ’ ) ) # c h a i s e basSe © • split(seps[. Az rfind() ugyanezt teszi a karakterlánc végétől kezdve. new[. fillchar]) : rendre egy középre. akkor az értéke -1. ’ basSe ’ ] © • join(seq) : úgy konkatenálja a seq konténer karakterláncait. r e p l a c e ( ’HA ’ . index() és rindex() ugyanezt teszik. Ha nem találja a sub karakterláncot. find ( ’ se b ’ )) # 4 © • replace(old[. rsplit() ugyanezt teszi.  p r i n t ( s . start[.Bevezetés a Python 3-ba • center(width[. amire a metódust alkalmazzuk : c Robert Cordeau 21 . count]]) : a new-val helyettesíti az old count számú (alapértelmezetten összes) példányát :  p r i n t ( s . balszélre vagy jobbszélre igazított és a fillchar karakterrel (vagy alapértelmezetten szóköz karakterrel) kiegészített karakterláncot ad :  p r i n t ( s . ’@ ’ ) ) # @@@@@@@@cHAise basSe © • zfill(width) : a ch stringet baloldalon 0-val egészíti ki a width maximális hosszig :  p r i n t ( s . stop]]) : a sub karakterlánc indexét adja meg a starttól stop-ig tartó részkarakterláncban. lstrip([chars]) és rstrip([chars]) : törlik a chars (vagy alapértelmezetten a szóközkarakter) minden kombinációját rendre a karakterlánc elejéről és a végéről. hogy közbe iktatja azt a stringet. maxsplit]) : maxsplit részre darabolja fel a karakterláncot. fillchar]) és rjust(width[. aminél a sub karakterlánc az s[start. a karakterlánc darabolását a vége felől kezdi el.

7. ábra. Egy karakterlánc indexelése 2. j o i n ( [ ’ cHAise ’ .3.7. 2− t o l 2− i g )  © 22 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ’ basSe ’ ] ) ) # cHAise ∗∗ basSe © 2. Karakterláncok : egyszerű indexelés Egy karakterlánc indexeléséhez a [ ] operátort használjuk. a 4 nem) s [ − 2 : ] # ’ X ’ ( a −2 b e l e e r t e n d o .paraméterrel lehetővé teszi részkarakterláncok előállítását egy stringből : s = " Rayon X" # l e n ( s ) == 7 > s [ 1 : 4 ] # ’ ayo ’ ( az 1 b e l e e r t e n d o . a s t r i n g v e g e i g ) s [ : 3 ] # ’ Ray ’ ( az e l e j e t o l a v e g e i g a 3 n i n c s benne ) s [ 3 : ] # ’ on X ’ ( a 3 i n d e x t o l a v e g e i g ) s [ : : 2 ] # ’RynX ’ ( az e l e j e t o l a v e g e i g . Részkarakterláncok kivágása A [ ] operátor 2 vagy 3 .Bevezetés a Python 3-ba  p r i n t ( " ∗∗ " . ami 0-tól indul és megadja egy karakter pozicióját : s = " Rayon X" print ( s [ 0 ] ) print ( s [ 2 ] ) print ( s [ −1]) print ( s [ −3]) # # # # # l e n ( s ) == 7 > R y X n  © 2.7.6. amiben az index egy előjeles egészszám.: karakterrel elválasztott .

Ezek a "C-szerű" adattípusok igen alkalmasak nagy mennyiségű adat tárolására.255] intervallunba eső) előjel nélküli egészekből áll. " \n " ) # b y t e a r r a y ( b ’ Anima ’ ) data = b " 5 H i l l s \ x35 \ x20 \ x48 \ x69 \x6C\x6C\ x73 " p r i n t ( data .4. glyph-ek. bWord .. Bináris adatok A Python 3 két bináris típust kinál : a byte (nem módosítható) és a byte-array (módosítható) típust. A módosítható bytearray típusnak a list típussal közös metódusai vannak. r e p l a c e ( b " i l l " . s z e l : byte t i p u s p r i n t ( b_word ) # b ’ Animal ’ f o r b i n b_word : p r i n t ( b . . upper ( ) ) # b ’ 5 HILLS 5 HILLS ’ p r i n t ( data . Példák bináris adatokra és metódusaikra :  # b i n a r i s adatok b_word = b " Animal " # b p r e f i x . pop ( ) # ami r e n d e l k e z i k a s z o k a s o s metodusokkal print () p r i n t (bWord . Egy bináris adat (a [0 . ábra. Részkarakterláncok előállítása 2.Bevezetés a Python 3-ba 2. A két típus meglehetősen hasonlít a str típusra és rendelkezik az utóbbi metódusainak többségével. b " a t " ) ) # b ’ 5 Hats 5 Hats ’ Különbséget kell tenni a kódok.8. end=" " ) # 65 110 105 109 97 108 ( ASCII ) print () bWord = b y t e a r r a y ( b_word ) # egy u j byte−tombot ad . .. Ráadásul a python hatékony eszközökkel rendelkezik az ilyen típusú adatok kezeléséhez. karakterek és byte-ok között (lásd c Robert Cordeau 23 © .

Bevezetés a Python 3-ba

2.5. ábra. Kódok, glyphek, karakterek és byteok 2.5)

2.9.

Bemenetek, kimenetek

A felhasználónak szüksége van a programmal történő interakcióra (lásd 2.6). "Konzolmódban" (a grafikus interface-eket a későbbiekben fogjuk megnézni), képesnek kell lennünk információk megadására vagy beírására, amit általában egy billentyűzetről történő beolvasással hajtunk végre. A másik irányban képesnek kell lennünk információk kiíratására illetve kivitelére, ami általában a képernyõre történõ írásnak felel meg.

2.6. ábra. Bementek, kimenetek

24

c Hungarian Translation Daróczy Péter

Bevezetés a Python 3-ba

2.9.1.

Bemenetek

A képernyõre történõ írásról van szó : az input() standard függvény megszakítja a programot, kiír esetleg egy prompt-ot és várja, hogy a felhasználó beírjon egy adatot és lezárja az Enter-rel. Az input() standard függvény mindíg egy text módú bemenetet állít elő (egy karakterláncot), aminek aztán megváltoztathatjuk a típusát (típusátalakításnak) is nevezzük : nb_etudiant = i n p u t ( " I r j a be a h a l l g a t ók s z ámá t : " ) p r i n t ( type ( nb_etudiant ) ) # < c l a s s ’ s t r ’> ( egy s t r i n g ) f 1 = i n p u t ( " \ n I r j o n be egy f l o a t −o t : " ) f 1 = f l o a t ( f 1 ) # t í pus á t a l a k í t á s f l o a t −t á # vagy r ö videbben : f 2 = f l o a t ( i n p u t ( " I r j o n be egy f l o a t −o t : " ) ) p r i n t ( type ( f 2 ) ) # < c l a s s ’ f l o a t ’>

©

2.9.2.

Kimenetek

"Kalkulátor üzemmódban" a Python beolvas-kiértékel-kiír, de a print() függvény nélkülözhetetlen a scriptekben a kiíratásokhoz : import s y s a, b = 2, 5 print (a , b) # 2 5 p r i n t ( " Osszeg : " , a + b ) # Osszeg : 7 p r i n t ( a − b , " a kü l ö nbs é g " ) # −3 a kü l ö nbs é g print (a , " es " , b , " szorzata : " , a ∗ b) # 2 é s 5 s z o r z a t a : 10 p r i n t ( ) # egy ú j s o r t í r k i # az ú j s o r h e l y e t t egy be t ükö z k i í r a t á s á hoz : p r i n t ( a , end=" " ) p r i n t ( " \ n F a t a l i s hib a ! " , f i l e =s y s . s t d e r r ) # f i l e −ba p r i n t ( "On a <" , 2∗∗32 , "> c a s ! " , sep="###" ) # On a <###4294967296###> c a s !

©

c Robert Cordeau

25

Bevezetés a Python 3-ba

2.9.3.

Escape-szekvenciák

Egy karakterlánc belsejében a backslash ( \ ) karakter segítségével adhatunk speciális jelentést bizonyos karaktersorozatoknak : Szekvencia \newline \\ \’ \" \a \b \f \n \N{name} \r \t \uxxxx \Uxxxx \v \ooo \xhh Jelentés figyelmen kívül hagyja Backslash (\) Single quote ( ’ ) Double quote ( " ) ASCII Bell (BEL) ASCII Backspace (BS) ASCII Formfeed (FF) ASCII Linefeed (LF) A name nevű karakter a Unicode adatbázisban ASCII Carriage Return (CR) ASCII Horizontal Tab (TAB) Karakter 16 bites xxxx hexadecimális értékkel (csak Unicode) Karakter 32 bites xxxx hexadecimális értékkel (csak Unicode) ASCII Vertical Tab (VT) Karakter ooo oktális értékkel Karakter hh hexadecimális értékkel 2.1. táblázat: Escape-szekvenciák 

Escape-szekvenciák használata : p r i n t ( " \N{pound s i g n } \u00A3 \U000000A3 " ) p r i n t ( " d \144 \ x64 " ) # d d d # i n a k t í v escape −s z e k v e n c i a s t r i n g b e n p r i n t ( r " d \144 \ x64 " ) # d \144 \ x64

©

26

c Hungarian Translation Daróczy Péter

ami még nincs lezárva. fejezet Az utasításfolyam vezérlése Egy Python szkriptet felülről lefelé sorban végrehajtott utasítások sorozata alkot. Példa : somme = 0 . Minden utasítássort egy vagy több fizikai sor képez. Összetett utasítások Szintaxis Egy összetett utasítás a következő részekből áll : • egy fejsorból.Bevezetés a Python 3-ba 3. melyeket egy backslash \ vagy egy nyitó [ ( { karakterrel folytathatunk. amit egy kettőspont zár le. Az egymást követő utasítások sorban történő végrehajtása módosítható annak érdekében. hogy kiválaszthassunk vagy megismételhessünk kódrészleteket. 3.1. Ennek a fejezetnek ez a tárgya. ami a fejsorhoz képpest be van húzva. • egy utasításblokkból. 0 nb_valeurs = 0 for v in valeurs : nb_valeurs = nb_valeurs + 1 somme = somme + v a l e u r s c Robert Cordeau 27 .

format ((−b−r a c _ d e l t a ) / ( 2 ∗ a ) . 2 f } " . 2 f } " . ami ugyanolyan mértékban van behúzva. (−b+r a c _ d e l t a ) / ( 2 ∗ a ) ) ) 28 c Hungarian Translation Daróczy Péter .Bevezetés a Python 3-ba moyenne = somme / nb_valeurs  © Figyelem Minden utasítás. Összetett utasítások Gyakran szükség van az összetett utasítások egymásba ágyazására : from math import ∗ a = 1 b = 8 c = 3 i f a == 0 : i f b != 0 : p r i n t ( " \nx = { : . " ) else : d e l t a = b∗∗2 − 4∗ a∗ c i f delta > 0.0: rac_delta = sqrt ( delta ) p r i n t ( " \nx1 = { : .1. ábra. 2 f } \ t x2 = { : . format(−c /b ) ) else : p r i n t ( " \ nNincs megold á s . ugyanahhoz a blokkhoz tartozik. 3.

k i s e b b ) # 3 © c Robert Cordeau 29 . 3 # K l a s s z i k u s í r ásmód : if x < y: kisebb = x else : kisebb = y # A t e r n á l i s oper á t o r a l k a l m a z á sa : kisebb = x i f x < y e l s e y p r i n t ( " Kisebb : " .Bevezetés a Python 3-ba e l i f delta < 0.2. format(−b /(2∗ a ) ) )  © 3.[else] Egy alternatíva kiválasztása : i f x < 0: print ( "x negativ " ) e l i f x % 2: p r i n t ( " x p o z i t i v é s pá r a t l a n " ) else : p r i n t ( " x nem n e g a t i v é s pá r o s " ) Egy boolean változó tesztelése :  ©  i f x : # jobb mint ( i f x i s True : ) vagy ( i f x == True : ) pass © 3. Választás Választás : if .2. y = 4.[elif] .2.0: p r i n t ( " \nA gy ök nem v a l ó s . 3. hogy például megtaláljuk két szám közül a kisebbiket. 2 f } " . használhatjuk a (Cből vett) ternális operátort :  x. Egy alternatíva tömör szintaxisa Ahhoz. " ) else : p r i n t ( " \nx = { : .1.2.

3. 1 0 ] : ’ ) ) w h i l e not ( 1 <= n <= 1 0 ) : n = i n t ( i n p u t ( ’Ké rem í r j o n be egy eg é s z e t [ 1 . 1 4 ] : p r i n t ( x . 1 0 ] : ’ ) ) © 3.1. x . . end=" " ) # c i a o for x in [2 . Ciklusok Programhurok : while Egy programrész ismétlése :  x . 0 p r i n t ( " l o g 2 ( " . ’a ’ .Bevezetés a Python 3-ba 3. . 3 . 3. " \n " ) # 8 © Klasszikus alkalmazás : egy numerilus érték bevitelének a szűrése (meg kell adnunk a típust mert az input() egy karakterláncot visz be:  n = i n t ( i n p u t ( ’ I r j o n be egy eg é s z e t [ 1 . end=" " ) # 0 1 2 3 4 © 30 c Hungarian Translation Daróczy Péter .3. cpt = 257 . akár nem sorban bejárhatunk típus szerint) :  for l e t t r e in " ciao " : p r i n t ( l e t t r e . end=" " ) # 2 a 3 .3.2. 1 4 f o r i i n range ( 5 ) : p r i n t ( i . " ) kö z e l í t é s e = " ) while x > 1: x //= 2 # d i v i s i o n avec t r o n c a t u r e c p t += 1 # increment á l á s p r i n t ( cpt . Bejárás : for Egy iterálható objektum bejárása (minden konténer amit elemről elemre akár sorban.

3.Bevezetés a Python 3-ba 3.4.3.else A while és a for ciklusnak lehet egy else része. 2 . 5 . 6 . 8 . 4 . a ciklus fejsorára : f o r x i n range ( 1 . 5 . end=" " ) p r i n t ( " \nA c i k l u s á t u g r o t t a az 5−ö t " ) # Ki í r a t j a : # 1 2 3 4 6 7 8 9 10 # A c i k l u s á t u g r o t t a az 5−ö t  © 3. 8 .2.4. 2 . Ciklus rövidrezárása : continue Az utasítást tartalmazó éppen futó for vagy while ciklus következő iterációjára ugrik. 9 . 3 . 7 .4.4. end=" " ) p r i n t ( " \nA c i k l u s megszakad # A kö v e t k e t ö k e t í r j a k i : # 1 2 3 4 # A c i k l u s megszakad x = 5−r e x =" .1. 3 . Utasításszekvenciák megszakadása Egy ciklus megszakítása : break A Python azonnal kilép a break utasítást tartalmazó éppen futó for vagy while ciklusból : f o r x i n range ( 1 . magyarul megszakítás nélkül : c Robert Cordeau 31 . 1 1 ) : # 1 . "−r e " )  © 3. ha a ciklus szabályszerűen fejeződik be. 1 1 ) : # 1 . 7 . x . 10 i f x == 5 : break p r i n t ( x . 4 . Ciklusok teljes szintaxisa while . 9 . 10 i f x == 5 : continue p r i n t ( x . 6 . ami csak akkor hajtódik végre.

amikor minden rendben megy.4. A kivételkezelő (exception) mechanizmus elválasztja egyrészt azt az utasítássorozatot. hogy felkészítsük az alkalmazásokat szokatlan körülmények között történő működésre.Bevezetés a Python 3-ba  y = i n t ( i n p u t ( ’ I r j o n be egy p o z i t í v eg é s z e t : ’ ) ) w h i l e not ( y > 0 ) : y = i n t ( i n p u t ( ’Ké rem í r j o n be egy p o z i t í v eg é s z e t : ’ ) ) x = y // 2 while x > 1: i f y % x == 0 : p r i n t ( " {} −nak s z o r z ó t é nyez ö j e {} " . 9 .hiba esetén végrehajtandó .4. 7 . sequence . x ) ) break # i t t van a megszak í t á s ! x −= 1 else : p r i n t ( y . 5 . " n i n c s benne " . 11] t o _ s e a r c h = i n t ( i n p u t ( " I r j o n be egy eg é s z e t : " ) ) f o r i in sequence : i f i == t o _ s e a r c h : to_save = i break # i t t van a megszak í t á s ! else : p r i n t ( to_search . to_save )  © 3. szükség van az érzékeny kódrészek végrehajtási hibáinak kezelésére. másrészt egy vagy több . format ( y .else © Egy példa lista bejárásával : sequence = [ 2 .utasítássorozatot. Amikor egy hiba lép fel. Kivételek (exceptions) Annak érdekében. akkor egy exception objektum halad át a kivétel 32 c Hungarian Translation Daróczy Péter . "−ben " ) to_save = None # to_save v é r t é ke te h á t t o _ s e a r c h vagy None : p r i n t ( " To_save =" . amit akkor kell végrehajtani. " pr í mszám" ) for .

. 2 . 4 5 5 0 . . 3 f } ’ . −1. ... Szintaxis A normál utasítások sorozatát egy try blokkban helyezzük el. end=" " ) # k e z e l i a 0 k i v é t e l t  # −0.189 0 . end=" " ) e x c e p t Z e r o D i v i s i o n E r r o r : # mind í g e l öá l l í t egy k i v é t e l t p r i n t ( 1 .189 A Python által generált össszes kivétel az Exception osztály alosztályának példánya. Ha a Python egy hibát észlel (exception generálása). © Egy kivétel teljes szintaxisa :  try : . 4 try : p r i n t ( ’ { : . . A mechanizmus két lépésben működik : • egy kivétel generálódik a hiba észlelésekor. . 0 0 . Az alosztályok hierarchiája mintegy húsz standard kivételt tartalmaz. 4 5 5 0 . 0 4 7 0 . # #normá l v é g r e h a j t á s ú kó dr é s z e x c e p t <exception_1> as e1 : . 3 . 8 4 1 0 . 1 . −3. . #hiba h i ányában v é g r e h a j t a n ó kód finally : . 0 4 7 −0. . # az 1 k i v é t e l k e z e l é s e e x c e p t <exception_2> as e2 : . 0 . format ( s i n ( x ) / x ) . −2. . else : . 5 ) : # −4. 8 4 1 1 . ennek kezelése a megfelelő except blokkban történik. 0 . #mind í g v é g r e h a j t a n d ó kód A raise utasítással szándékosan hozhatunk létre kivételt : c Robert Cordeau 33 © . • a hiba megfelelő kezelése. .Bevezetés a Python 3-ba terjedési mechanizmuson és a programvégrehajtás az ad hoc hibakezelő utasítássoroknak adódik át. # a 2 kiv é t e l kezel é se . . from math import s i n f o r x i n range ( −4 .

a kivétel továbbterjedését. Kontextuskezelő : Ez a szintaxis azzal egyszerűsíti a kódot. c l o s e () # e g y s z e r übb a kö v e t k e z ö t í r n i : try : with open ( f i l e n a m e ) as f h : f o r l i n e in fh : process ( line ) e x c e p t EnvironmentError as e r r : print ( err )  © 34 c Hungarian Translation Daróczy Péter .Bevezetés a Python 3-ba  x = 2 i f not ( 0 <= x <= 1 ) : r a i s e Val ueErr or ( " x n i n c s benne [ 0 . . hogy biztosítja. hogy bizonyos műveletek végre lesznek hajtva az adott utasításblokk előtt és után. hogy ne blokkoljuk a kivételt. 1]− ben " ) © Megjegyzés Egy except blokkban az érték nélküli raise lehetővé teszi. Ezt a mechanizmust egy klasszikus példával illusztráljuk melyben fontos a haszált fájlok lezárása : i l i mporte de f e r m e r l e f i c h i e r u t i l i s é : # e h e l y e t t a kód h e l y e t t : f h = None try : f h = open ( f i l e n a m e ) f o r l i n e in fh : process ( line ) e x c e p t EnvironmentError as e r r : print ( err ) finally : i f f h i s not None : fh .

1. • tuple-ek c Robert Cordeau 35 . a halmazokat és a szövegfájlokat részletezi. 4. fejezet Standard konténerek A második fejezet az egyszerű adattípusokat mutatta be. az asszociatív táblázatokat. • listák. A Python azonban sokkal többet nyújt a felhasználónak : a konténereket.1. Szekvenciák Mi a szekvencia ? Definíció A szekvencia olyan konténer. ami egészszámokkal indexelt rendezett elemeket tartalmaz.1. 4. Általában fogalmazva egy konténer más objektumok tárolására szánt objektum. Ez a fejezet a szekvenciákat. A Pythonnak három elöre definiált szekvenciatípusa van : • karakterláncok.Bevezetés a Python 3-ba 4.

2 ) ) p r i n t ( " l 3 =" . 0 . 0 .718] l i s t 3 = [ l i s t 1 .2. ’b ’ ] li st 2 = [4 . [4 . 2. sep="−" .2. 3 ] l 2 = l i s t ( range ( 4 .Bevezetés a Python 3-ba 4. a tartalmazás operátorának (in) és az iterráció operátorának range() használata : t r u c .1. l 2 ) # l 2 = [ 4 . módosítható elemek gyűjteménye Szintaxis Az elemeket vessző választja el és szögletes zárójelben vannak. szintaxis és példák Definíció Adott esetben heterogén. 1 . 8 ) ) p r i n t ( " l 2 =" . 0 . 6 . 7 1 8 ] ] © 4. machin = [ ] . 2 .  c o l o r s = [ ’ t r e f l e ’ . ’b ’] . l 1 ) # l 1 = [ 0 .2. 6 i n l 3 ) # True F a l s e True f o r i i n range ( l e n ( l 3 ) ) : p r i n t ( i . ’ pique ’ ] p r i n t ( c o l o r s ) # [ ’ t r e f l e ’ . l i s t 2 ] # l i s t ák l i s t á j a print ( l i s t 3 ) # [ [ ’ a ’ . Listák Definíció. 2 . 9 . 0 ] ∗ 3 print ( truc ) # [ ] (ü res l i s t a ) p r i n t ( machin ) # [ 0 . 4.2. 0 ] l 1 = l i s t ( range ( 4 ) ) p r i n t ( " l 1 =" . ’ pique ’ ] c o l o r s [ 1 ] = 14 p r i n t ( c o l o r s ) # [ ’ t r e f l e ’ . ’ pique ’ ] l i s t 1 = [ ’a ’ . 7 ] l 3 = l i s t ( range ( 2 . 0 . l 3 ) # l 3 = [ 2 . 8 i n l 2 . Inicializálás és tesztek Az ismétlés. 4 . ’ coeur ’ . l 3 [ i ] . 5 . 6 . ’ carreau ’ . end=" " ) # 0−2 1−4 2−6 3−8 36 c Hungarian Translation Daróczy Péter  © . ’ coeur ’ . [ 0 . 8 ] p r i n t ( 2 i n l 1 . 14 . ’ coeur ’ . ’ carreau ’ .

1 7 . 1 0 . 2 5 . ’ p o u l e t ’ . ’ mayonnaise ’ . 2 . count ( 1 7 ) ) # 2 nombres . ’ m i e l ’ . 1 . Metódosok Néhány listamódosító utasítás : nombres = [ 1 7 . 2 . ’ tomate ’ ] p r i n t ( mots ) # [ ’ jambon ’ . remove ( 3 8 ) p r i n t ( nombres ) # [ 1 2 . 7 2 ] nombres . 1 7 . ’ p o u l e t ’ .3. vagy több elemet be akarunk illeszteni a listába.2. 1 7 ] p r i n t ( nombres . 7 2 . Listarészek manipulálása Szintaxis Ha egy lista több elemét törölni. ’ s a l a d e ’ ] mots [ 1 : ] = [ ’ mayonnaise ’ . 3 8 . helyettesíteni akarjuk.2. 1 7 . 2 5 . pop ( ) ) # 10 p r i n t ( nombres ) # [ 1 1 . 1 7 . 1 7 . ’ p o u l e t ’ . 1 4 .Bevezetés a Python 3-ba 4. 3 ] ) p r i n t ( nombres ) # [ 1 1 . 1 0 ] p r i n t ( nombres . p o z i c i óba p r i n t ( mots ) # [ ’ jambon ’ . 2 . append ( 1 2 ) nombres . s o r t ( ) p r i n t ( nombres ) # [ 1 0 . 2 5 . 7 2 ] nombres .  mots = [ ’ jambon ’ . 3 8 . 1 4 .4. i n d e x ( 1 7 ) ) # 3 nombres [ 0 ] = 11 nombres [ 1 : 3 ] = [ 1 4 . 2 . ’ m i e l ’ . ’ tomate ’ ] © c Robert Cordeau 37 . akkor egy értákadás baloldali tagjában meg kell adnunk egy listarészt és a jobboldali tagban egy listát kell magadnunk. extend ( [ 1 . 3 ]  © 4. ’ tomate ’ ] mots [ 2 : 2 ] = [ ’ m i e l ’ ] # b e s z ú r á s a 3 . ’ s e l ’ . ’ mayonnaise ’ . r e v e r s e ( ) nombres . 1 7 . 2 ] p r i n t ( nombres . ’ c o n f i t u r e ’ . ’ b e u r r e ’ ] mots [ 2 : 4 ] = [ ] # t ö r l é s egy ü r e s l i s t a hozz á r e n d e l é s é v e l p r i n t ( mots ) # [ ’ jambon ’ . ’ b e u r r e ’ ] mots [ 1 : 3 ] = [ ’ s a l a d e ’ ] p r i n t ( mots ) # [ ’ jambon ’ . ’ s e l ’ .

10]} ⇒ [x**2 for x in range(2. Az első forma . mint : result4 = [ ] f o r x i n une_seq : i f x > 23: r e s u l t 4 .3. Szűkített listák Egy szűkített lista egy olyan kifejezés. mint : result2 = [ ] f o r x i n une_seq : r e s u l t 2 . append ( x+1) A harmadik forma .két. A szűkített listák három formában használhatók. számokból álló lista kombinációja : ©  r e s u l t 5 = [ x+y f o r x i n une_seq f o r y i n une_autre ] # ugyanaz a hat á sa .számok egyszerű listája :  r e s u l t 1 = [ x+1 f o r x i n une_seq ] # ugyanaz a hat á sa . Ez a jelölésmód fedi egy szűkített halmaz matematikai definícióját : {x2 |x ∈ [2. ami ugyanazt a listát állítja elő az append() metódussal. append ( x+1) A második forma . ami lehetővé teszi. append ( x+y ) 38 c Hungarian Translation Daróczy Péter © . Definíció.számok listája szűréssel : ©  r e s u l t 3 = [ x+1 f o r x i n une_seq i f x > 2 3 ] # ugyanaz a hat á sa . mint : result6 = [ ] f o r x i n une_seq : f o r y i n une_autre : r e s u l t 6 .1. hogy nagyon tömör formában hozzunk létre egy listát.3. szintaxis és példák Definíció Egy szűkített lista egyenértékű egy olyan for ciklussal.Bevezetés a Python 3-ba 4. 11)] 4.

78 . mint : s = 0 for i in valeurs_s : s = s + int ( i ) p r i n t ( s ) # 761 # egy 2D l i s t a i n i c i a l i z á l á sa m u l t i _ l i s t e = [ [ 0 ] ∗ 2 f o r l i g n e i n range ( 3 ) ] print ( multi_liste ) # [[0 . 671] # l i s t a ö s s z e g é nek k i s z ámí t á sa a be ép í t e t t sum f üggv é n n y e l p r i n t ( sum ( [ i n t ( i ) f o r i i n v a l e u r s _ s ] ) ) # 761 # ugyanaz a hat á sa . a tuple-k sem módosíthatók ! c Robert Cordeau 39 . 2 . " 78 " . [0 . Figyelem Mint a karakterláncok.  mon_tuple = ( ’ a ’ . [ 1 . de a bejárásuk gyorsabb.Bevezetés a Python 3-ba A Pythonra nagyon jellemző felhasználás : v a l e u r s _ s = [ " 12 " . 0 ] ]  © 4. 0] . 0] . " 671 " ] # s t r i n g e k b ö l á l l ó l i s t a k o n v e r z i ó j a eg é s z e k b ö l á l l ó l i s t ává valeurs_i = [ i n t ( i ) f o r i in valeurs_s ] # [ 1 2 .4. 3 ] ) © • A tuple-ket ugyanúgy használjuk mint a listákat. [0 . Tuple-k Definíció Rendezett és nem módosítható adott esetben heterogén elemek gyűjteménye Szintaxis Az elemeket vessző választja el és kerek zárójelben vannak. • Hasznosak konstansok definiálásakor.

amikor azt is akarjuk. 3 . 40 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ha egy módosítható objektumnak adunk értéket. ’ p l i e ’ . " ne " .718  © A fenti példában az értékadások több műveletet foglalnak magukba : • egy ad hoc típusú objektum (jobboldali tag) létrehozása a memóriában. 3] b = a b . 4]  © Azon ritka alkalmakkor. 2 . append ( 4 ) print (a) c = copy . 2 . hogy az értékadás látszólag egyszerű művelete a Pythonban egy valós nehézség. i = 1 msg = " Quoi de n e u f ? " e = 2. 2 . akkor a copy modult kell használni : import copy a = [1 . ’ c a s s e ’ .deepcopy() függvényt alkalmazzuk. append ( 5 ) print ( c ) print (a) # egy h i v a t k o z á s # [1 . hogy az objektum minden eleme és atributuma külön és rekurzív módon legyen másolva. 5] # [1 . 4] # egy " f e l s z í nes " má s o l a t # [1 . " romps " . 2 . 3 . ’ mais ’ . ’ p o i n t ’ ]  © Ha egy objektumnak egy igazi másolatát akarjuk létrehozni. • egy változónév létrehozása (baloldali tag). ’ ne ’ . • az adat tárolása a létrehozott objektumba. akkor a copy. " p l i e " .5. 4 . • ennek a változónévnek az összekapcsolása az értéket tartalmazó objektummal. Ennek a mechanizmusnak az egyik következménye az. akkor az egyik objektumon végrehajtott minden változtatás a másik objektumot is módosítani fogja : f a b l e = [ " Je " . " p o i n t " ] phrase = f a b l e phrase [ 4 ] = " casse " p r i n t ( f a b l e ) # [ ’ Je ’ . copy ( a ) c . " mais " . 3 . Visszatérés a hivatkozásokhoz Már láttuk.Bevezetés a Python 3-ba 4.

Inkrementális értékadás egy nem-módosítható objektumnak (a) Egy lista hozzárendelése (b) Közbenső lista létrehozása a memóriában (c) Inkrementális hozzárendelés 4. c Robert Cordeau 41 . ábra. ábra.2.Bevezetés a Python 3-ba (a) Egy egész hozzárendelése (b) Közbenső összeadás (c) Megnövelt érték hozzárendelése 4.1. Inkrementális értékadás egy módosítható objektumnak A hozzárendelésről elmondottak grafikai kiegészítése Inkrementális értékadás egy nem-módosítható objektumnak (egy egészszám esete : ??) : Bemutattuk a közbenső összeadás lépését.

ami kulcs : érték párok tárolását teszi lehetővé. érték párok számát.6.) Egy kulcs lehet alfabetikus. 4. Az adathoz való hozzáférés a kulcs segítségével nagyon gyors. szótárak.6. ami megadja a tárolt kulcs : • iterrálható (bejárható). de függvények. 4. A Python a standard dict típust kínálja fel a felhasználónak. kapcsos zárójel határolja. bármilyen hash-elhető típus. de a tárolt adatpárok nem foglalnak el egy megváltoztathatatlan sorrendet. szekvenciák.. osztályok vagy objektumok is. de nem rendezett. 42 c Hungarian Translation Daróczy Péter . A listákhoz hasonlóan a szótárak is módosíthatók. Az értékek lehetnek numerikus értékek. Asszociatív tömbök Az asszociatív tömb típus Definíció Az asszociatív tömb olyan adattípus. A szótárak egy összetett adattípust képeznek. A szótárak (dict) Szintaxis kulcs : érték párok vesszővel elválasztva. Jellemzői : • egy kulcs előfordulását tesztelő operátor (in) . numerikus .Bevezetés a Python 3-ba Inkrementális értékadás egy módosítható objektumnak (egy lista esete : ??) : Bemutattuk a közbenső lista létrehozásának lépését..6. mert a kulcs csak egyszer fordulhat elő a tömbben. (Lásd a hash-függvényeknél.2. az helyüket egy speciális algoritmussal kezeli a Python. de nem szekvenciák.1. • a (len()) függvény. 4.

’ i r v ’ . 1 7 6 ) ] ) p r i n t ( d5 ) # { ’ name ’ : 3 . ’ name ’ : 3} # k u l c s / é r t é k pá rok l i s t á j á nak a l k a l m a z á sa d5 = d i c t ( [ ( " name " . 3 ) . ’ s i z e ’ : 176} Metódusok © Néhány szótárakra alkalmazható metódus :  t e l = { ’ j a c k ’ : 4 0 9 8 . ’ s i z e ’ : 176} # s z ük í t e t t d e f i n í c i ó d3 = {x : x ∗∗2 f o r x i n ( 2 . 6 : 36} # né v v e l megadott param é t e r e k haszn á l a t a d4 = d i c t ( name=3. ’ guido ’ : 4127} p r i n t ( t e l [ ’ j a c k ’ ] ) # 4098 d e l t e l [ ’ sape ’ ] t e l [ ’ i r v ’ ] = 4127 p r i n t ( t e l ) # { ’ j a c k ’ : 4 0 9 8 . ’ sape ’ : 4139} t e l [ ’ guido ’ ] = 4127 p r i n t ( t e l ) # { ’ sape ’ : 4 1 3 9 . ’ i r v ’ . 4 . keys ( ) ) ) # [ ’ guido ’ . ( " s i z e " . ’ guido ’ ] p r i n t ( s o r t e d ( t e l . ’ s i z e ’ : 176} # kiterjesztett defin í ci ó d2 = { " name " : 3 . values ( ) ) ) # [4098 . 4127] p r i n t ( ’ guido ’ i n t e l . ’ j a c k ’ : 4 0 9 8 . ’ guido ’ : 4127} p r i n t ( l i s t ( t e l . " s i z e " : 176} p r i n t ( d2 ) # { ’ name ’ : 3 . 4127 . 4 : 1 6 . ’ j a c k ’ not i n t e l ) # True F a l s e © c Robert Cordeau 43 . s i z e =176) p r i n t ( d4 ) # { ’ s i z e ’ : 1 7 6 . 6)} p r i n t ( d3 ) # { 2 : 4 .Bevezetés a Python 3-ba Példák szótárak létrehozására  # k u l c s / é r t é k pá rok b e s z ú r á sa d1 = {} # egy ü r e s s z ó t á rba d1 [ " name " ] = 3 d1 [ " s i z e " ] = 176 p r i n t ( d1 ) # { ’ name ’ : 3 . keys ( ) ) ) # [ ’ j a c k ’ . ’ j a c k ’ ] p r i n t ( sorted ( t e l . ’ i r v ’ : 4 1 2 7 .

hash-elhető elemek rendezetlen iterrálható gyűjteménye. ’ b ’ . ’ d ’} p r i n t ( "Y =" . X) # X = { ’ a ’ . Az információk tartós megőrzéséhez azonban permanens memóriát kell használni. DVD-t. ’ s ’ } p r i n t (X & Y) # { ’ b ’ . ezért nincs szükség külső modul importálására. ábra. Y) # Y = { ’ s ’ . ’ b ’ . ’ c ’} p r i n t (Y − X) # { ’ s ’} p r i n t (X | Y) # { ’ a ’ .3. ’ c ’ . ’ d ’ . s e t ( ’ sbds ’ ) p r i n t ( "X =" . például merevlemezt. Ez a Pythonban egy előre definiált típus.Bevezetés a Python 3-ba 4. Műveletek halmazokon  X. ’ c ’ .. Y = s e t ( ’ abcd ’ ) . 4. ’ b ’ .1. ’ d ’ } © 4..8.8. 4. Szövegfile-ok A file-ok : bevezetés A számítógép csak a RAM-ban lévő programokat hajtja végre. egy editorral olvasható) korlátozódik a tárgyalás. A szövegfile-okra (portábilis. flash-memóriát. 44 c Hungarian Translation Daróczy Péter . de jelzem . a Python a file fogalmát használja. . Mint a programnyelvek többsége. hogy a binárisan kódolva tárolt file-ok tömörebbek és gyorsabb a kezelésük.7. Halmazok (set) Definíció Különböző. ’ d ’} : e g y e t l e n elem ’ s ’ p r i n t ( ’ c ’ i n X) # True p r i n t ( ’ a ’ i n Y) # F a l s e p r i n t (X − Y) # { ’ a ’ .

"w" . w r i t e ( s ) # az s s t r i n g e t k i í r j a f−be l = [ ’a ’ . A leggyakoribb kódolások az ’utf-8’ (a Python 3 ezt a kódolást preferálja).Bevezetés a Python 3-ba 4. f i l e =f 2 ) f2 . ’ c ’ ] f . t x t " . addig a tartalma nincs kimentve a diszkre. "w" ) p r i n t ( " abcd " ..2. Amíg a file nincs lezárva. Az opcionális encoding biztosítja a byte és str típusok közötti átalakítást. w r i t e l i n e s ( l ) # az l l i s t a s t r i n g j e i t k i í r j a f−be f . ’ascii’ . close () # a p r i n t f i l e o p c i ó haszn á l a t a f 2 = open ( " t r u c 2 . A file-ok kezelése File-ok megnyitása és lezárása A szövegfile-ok megnyitásának módjai :  f 1 = open ( " monFichier_1 " . t x t " . close () Soros kiírás Metódusok :  f = open ( " t r u c . e n c o d i n g= ’ u t f −8 ’ ) # hozz á f üz é s © A Python alapértelmezetten text módban (t jelöli) használja a file-okat (a bináris file-ok esetében a b módot kell megadni). "w" ) s = ’ t o t o \n ’ f .8.  A lezárásra egyetlen metódus van: © f1 . ’b ’ . close () © c Robert Cordeau 45 . e n c o d i n g= ’ u t f −8 ’ ) # o l v a s á s f 2 = open ( " monFichier_2 " . " r " .. " a " . e n c o d i n g= ’ u t f −8 ’ ) # í r á s f 3 = open ( " monFichier_3 " . ’latin1’.

v in knights . close () © 4. answers ) : p r i n t ( " What i s your {}? I t i s { } . a i n z i p ( q u e s t i o n . end=" " . Kulcsok és értékek kinyerése egy szótár ciklussal történő bejárásával :  k n i g h t s = { " Gallahad " : " t he pure " . v . " b l u e " ] f o r q . " t o e " ] ) : p r i n t ( i . " q u e s t " . " r " ) s = f .9. # What i s your q u e s t ? I t i s t h e Holy G r a i l . Iterrálás a konténereken A következő technikák klaszikusak és igen hasznosak. sep="−>" ) # 0−> t i c 1−>t a c 2−>t o e Két (vagy több) szekvencia ciklussal történő párosítása : ©  q u e s t i o n = [ " name " . format ( q . t x t " . " f a v o r i t e c o l o r " ] answers = [ " L a n c e l o t " . r ead ( ) # az eg é s z f i l e −t −−> s t r i n g s = f . r ead ( 3 ) # l e g f e l j e b b n byte−o t −−> s t r i n g s = f . # What i s your f a v o r i t e c o l o r ? I t i s b l u e . v i n enumerate ( [ " t i c " . items ( ) : print (k . r e a d l i n e s ( ) # az eg é s z f i l e −t −−> s t r i n g e k l i s t á j a f . t x t " ) # a l a p é r t e l m e z e t t e n " r " mód for ligne in f : p r i n t ( l i g n e [ : − 1 ] ) # a s o r e l e j é r e ugr á shoz f . close () # Egy f i l e s o r a i n a k e g y e s s é v e l t ö r t énö k i í r á sa f = open ( " t r u c . r e a d l i n e ( ) # a kö v e t k e z ö s o r t −−> s t r i n g s = f . v) # Gallahad t h e pure # Robin th e brave Kulcsok és értékek kinyerése egy lista ciklussal történő bejárásával : ©  f o r i . " t a c " .Bevezetés a Python 3-ba Soros olvasás Metódusok :  f = open ( " t r u c . " Robin " : " th e brave " } f o r k . " th e Holy G r a i l " . a ) ) # What i s your name? I t i s L a n c e l o t . " . 46 c Hungarian Translation Daróczy Péter © .

" orange " ] f o r f in sorted ( set ( basket ) ) : p r i n t ( f . 1 0 . " un " . " p ear " . format ( " Bob " ) ) # Je m’ a p p e l l e Bob p r i n t ( " Je m’ a p p e l l e {{{}}} " . Formázott kiíratás A format() metódussal mindenféle kiíratás vezérelhető. " a p p l e " . format ( "−" ∗ 1 0 ) ) # −−−−−−−−−− Helyettesítések nevesített mezőkkel : ©  a. " orange " . 3 p r i n t ( " The s t o r y o f { c } and {d} " . d=a−b ) ) # The s t o r y o f 8 and 2 © c Robert Cordeau 47 . " un " . " banana " .10. end=" " ) # 9 7 5 3 1 © Egy olyan szekvencia bejárása. Egyszerű helyettesítések :  p r i n t ( " {} {} {} " . amiben az eredeti szekvencia minden eleme csak egyszeres fordul elő (az eredeti szekvencia változatlan) : b a s k e t = [ " a p p l e " .Bevezetés a Python 3-ba Egy invertált szekvencia bejárása (az eredeti szekvencia változatlan) :  f o r i i n r e v e r s e d ( range ( 1 . format ( " Bob " ) ) # Je m’ a p p e l l e {Bob} p r i n t ( " {} " . 2 ) ) : p r i n t ( i . " deux " ) ) # deux z é r o un p r i n t ( " Je m’ a p p e l l e {} " . format ( " z é r o " . " deux " ) ) # z é r o un deux p r i n t ( " {2} {0} {1} " . format ( " z é r o " . end=" " ) # a p p l e banana orange pear  © 4. format ( c=a+b . " orange " . b = 5.

e t {} " . e t 3 . 3 . ’ chemise ’ .1415926535897931 p r i n t ( " {} . ’ e n v e l o p p e ’ . format ( n .Bevezetés a Python 3-ba Formázás lista segítségével :   s t o c k = [ ’ p a p i e r ’ . p i ) ) # 1 0 0 . ’ e n c r e ’ . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 9 e t 100 48 c Hungarian Translation Daróczy Péter . format ( s t o c k ) ) # Nous avons de l ’ e n c r e e t du p a p i e r en s t o c k Formázás szótár segítségével : ©  p r i n t ( "My name i s { 0 [ name ] } " . p i ) ) # 1 0 0 . p i } . e t {} " . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 9 p r i n t ( " {} . e p s i l o n = 2 . e p s i l o n } " . format ( n . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 9 p r i n t ( " {0} . p i = { . p i = 3 . f l o a t _ i n f o . 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 9 . e p s i l o n = { . p i ) ) # 1 0 0 . str() és repr() : ©  >>> p r i n t ( " { 0 ! s } { 0 ! r } " . format ( " t e x t e \n " ) ) texte ’ t e x t e \n ’ Numerikus formázás : © p r i n t ( " {0} { 0 : b} { 0 : o} { 0 : x} " . p o i d s = 12000) p r i n t ( " L ’ { 0 [ animal ] } pé s e { 0 [ p o i d s ] } kg\n " . format ( n . format ( d i c t ( name= ’ Fred ’ ) ) ) # My name i s Fred d = d i c t ( animal = ’ é l é phant ’ . e t 3 . s y s ) ) # math . format ( math . 2 2 0 4 4 6 0 4 9 2 5 e −16 Szövegkonverziók. format ( 1 7 9 ) ) # 179 10110011 263 b3 n = 100 pi = 3. ’ buvard ’ ] p r i n t ( " Nous avons de l ’ { 0 [ 3 ] } e t du { 0 [ 0 ] } en s t o c k \n " . format ( d ) ) # L ’ é l é phant pé s e 12000 kg Helyettesítés nevesített atributumokkal : ©  import math import s y s p r i n t ( " math . {1} e t {0} " .

. . format ( s ) ) l o n g = 12 p r i n t ( " [ { } ] " . format ( s ) ) p r i n t ( " [ { : 2 5 } ] " . . format ( s ) ) p r i n t ( " [ { : . format ( s ) ) p r i n t ( " [ { : > 2 5 } ] " . ]  ©  s = " The sword o f t r u t h " p r i n t ( " [ { } ] " . 1 4 Különböző formázások : # # # # # # [ The sword o f t r u t h ] [ The sword o f t r u t h ] [ The sword o f t r u t h ] [ The sword o f t r u t h ] [−−−The sword o f t r u t h −−−−] [ The sword o f t r u t h . format ( s ) ) p r i n t ( " [ { : ^ 2 5 } ] " . 1 4 1 6 e+00 p r i n t ( " { : g} " . p i ) p r i n t ( msg ) # Ré s u l t a t s u r 100 é c h a n t i l l o n s : 3 . format (m) ) p r i n t ( " {:#=12} " . format ( n . 4 e } " .Bevezetés a Python 3-ba p r i n t ( " { : . format (m) ) # [ The sword o f ] # 000123456789 # ###123456789 © c Robert Cordeau 49 . . format ( p i ) ) # 3 . format ( p i ) ) # 3 . . . format ( s ) ) p r i n t ( " [ { : − ^ 2 5 } ] " . 2 f } " . 1 4 1 5 9 msg = "Ré s u l t a t s u r { : d} é c h a n t i l l o n s : { : . < 2 5 } ] " . format ( s [ : l o n g ] ) ) m = 123456789 p r i n t ( " {:0=12} " .

 Szintaxis Ez egy összetett utasítás : d e f nomFonction ( p a r a m e t r e s ) : " " " Documentation de l a f o n c t i o n . Mindíg definiálnunk kell egy függvényt. fejezet Függvények és névterek 5. tulajdonképpen a közös kódrészlet "kiemeléséről" van szó. A (fakultatív) dokumentálás melegen ajánlott.Bevezetés a Python 3-ba 5.1. Definíció Egy név alatt csoportosított és kérésre végrehajtott utasítások együttese. " " " <b l o c _ i n s t r u c t i o n s >  © Az utasításblokk kötelező. 50 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Ha üres. Definíció és szintaxis Megjegyzés A függvények minden procedurális nyelv alapvető szerkezeti elemei. amikor egy utasításblokk többször előfordul a kódban. akkor a pass utasítást alkalmazzuk.

1. A függvények használatának előnyei c Robert Cordeau 51 . ábra.Bevezetés a Python 3-ba (a) Elkerüli a kódismétlést (b) Kiemeli a be.és kimeneteket (c) Az import teszi lehetővé a kódújrafelhasználást (d) Javítja a kódtervezést 5.

1. • Egy összetett feladatot egyszerűbb feladatokra bontják : az alkalmazás tervezése. • Lehetővé teszik a kód ismételt felhasználását : az importmechanizmus.2. • Kiemelik az adatokat és az eredményeket : a függvény bemenetei és kimenetei.2. 5. A megfeleltetés hozzárendeléssel történik.Bevezetés a Python 3-ba A következő előnyeik vannak : • Elkerülik az ismétlődéseket : "faktorizálhatjuk" a kód egy részét. 5. 5. Argumentumok átadása Általános mechanizmus Megjegyzés Értékátadás hozzárendeléssel : a függvénydefiníció minden paramétere rendre megfelel a függvényhívás egy paraméterének. ami a script végrehajtása során ismétlődik. Argumentumátadás hozzárendeléssel 52 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ábra.2.

0 ∗ math . 0  # Sugá r bek é r é s e é s a t é r f o g a t k i í r á sa r a d i u s = f l o a t ( i n p u t ( ’ Sugá r : ’ ) ) p r i n t ( "A gömb t é r f o g a t a =" . p i ∗ r ∗∗2 v o l = s u r f ∗ r /3 return surf . end=" " ) n += 1  # Pé l d a a f üggv é nyh í vá s r a : t a b l e ( 7 .2. Ebben az esetben a függvény visszatérési értéke impliciten None : d e f t a b l e ( base . begin . visszatérési érték nincs return utasítás nélküli példa. end ) : " " " Ki í r j a a <base> s z o r z ó t á b l á t <begin> −t ö l <end> −i g .3. 1 1) # 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 # 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 10 x 7 = 70 11 x 7 = 77 © 5. ’ x ’ .Bevezetés a Python 3-ba 5. vol c Robert Cordeau 53 . amit gyakran eljárásnak (procedure) nevezünk. Egy vagy több paraméter. 2 . visszatérési érték használata Példa egyetszeres return használatára : from math import p i d e f cube ( x ) : r e t u r n x ∗∗3 d e f volumeSphere ( r ) : r e t u r n 4 .2.2. Egy vagy több paraméter. " " " n = begin w h i l e n <= end : p r i n t ( n . n ∗ base . volumeSphere ( r a d i u s ) ) Példa többszörös return használatára : © import math d e f su r f a c e V o l u me S p h e r e ( r ) : s u r f = 4 . 0 ∗ p i ∗ cube ( r ) / 3 . ’= ’ . base .

a t é r f o g a t a { : g} " .Bevezetés a Python 3-ba  # Fö program radius = f l o a t ( input ( ’ radius : ’ )) s .00) = −260.4. " . 5 ..5. s t o p s =1): p r i n t ( " I n i . format ( s . mert a paraméter első függvényhívás által végrehajtott módosítása a következő alkalmakkor látható : d e f i n i t P o r t ( speed =9600 . speed . " p a r i t á s : " . upperBound . v ) ) © 5. 2 f } " ..00) = 250. y ) ) x += h d e f myFunction ( x ) : r e t u r n 2∗x ∗∗3 + x − 5 t a b u l a t e ( myFunction . " a d a t b i t " .00 # f ( −4. −5.2. p a r i t y=" p a i r e " . s t e p s ) : " " "A <f u n c t i o n > é r t é k e i n e k k i í r a t á sa . format ( x . Paraméterek alapértelmezett értékkel Az alapértelmezetten nem-módosítható értékeket előszeretettel használják. data =8. 10 ) # f ( −5. v = s u rf a c e V o l u m e Sp h e r e ( r a d i u s ) p r i n t ( "A gömb f e l s z í ne { : g} .00  © 5. 2 f }) = { : . # f (5. p a r i t y ) p r i n t ( data . x = ( upperBound − lowerBound ) / f l o a t ( s t e p s ) . " b i t s / s −r e " . Függvény átadása paraméterben d e f t a b u l a t e ( f u n c t i o n . lowerBound . " s t o p b i t " ) # L e h e t s é g e s h í vá sok : 54 c Hungarian Translation Daróczy Péter .2. lowerBound w h i l e x <= upperBound : y = function (x) p r i n t ( " f ( { : . Szü ks é g van egy ( lowerBound < upperBound ) é s ( s t e p s > 0) é r t é kre " " " h .00 # . s t o p s .00) = −137.

A függvényhíváskor egy tuple-t is átadhatunk paraméterként (valójában egy szekvenciát). " p a i r e " . 2) # I n i . Tetszőleges számú argumentum : egy tuple átadása d e f somme(∗ a r g s ) : " " "A <t u p l e > é r t é k e i n e k ö s s z e g e a v i s s z a t é r é s i é r t é k . c ) : r e t u r n a+b+c # Pé l d a f üggv é nyh í vá s r a : elements = (2 . 9600 b i t s / s −r e p a r i t á s : p a i r e # 8 adatbit 1 stopbit i n i t P o r t ( p a r i t y=" n u l l e " ) # I n i .6. a tuple az utolsó pozícióban van. " " " resultat = 0 f o r nombre i n a r g s : r e s u l t a t += nombre return r e s u l t a t # Pé l d ák f üggv é nyh í vá s r a : p r i n t ( somme ( 2 3 ) ) # 23 p r i n t ( somme ( 2 3 . 1 3 ) ) # 78 Megjegyzés : Ha a függvénynek több argumentuma van. 9600 b i t s / s −r e p a r i t á s : n u l l e # 8 adatbit 1 stopbit i n i t P o r t (2400 . 7 . 2400 b i t s / s −r e p a r i t á s : p a i r e # 7 adatbit 2 stopbit  © 5. b .Bevezetés a Python 3-ba initPort () # I n i . 4 2 . ami egy "klasszikus" függvény paraméterlistává alakul át : d e f somme ( a .2. 4 . 6) p r i n t ( somme(∗ e l e m e n t s ) ) # 12  ©  © c Robert Cordeau 55 .

A globális objektumok nem módosíthatók a lokális érvényességi körökben. Egy szótár kezeli a globális objektumokat : a globals() utasítás szolgáltatja a változó : érték-párokat. ’ f ’ : 9 } p r i n t ( unDict (∗∗ mots ) ) # { ’ e ’ : 1 4 .2. Globális érvényességi kör : a függvények (és osztályok) belső objektumai lokálisak. Névterek Objektumok érvényeségi köre Megjegyzés Érvényességi kör : az objektumok nevének létrehozása az első hozzárendeléskor történik. 5. a szótár a legutolsó pozícióban van (egy esetleges tuple mögött).Bevezetés a Python 3-ba 5. majd globálisan (G). ’ e ’ : 1 4 .  © 5. ’ b ’ : 42} # egy s z ó t á r megadá s á v a l : # mots = { ’ d ’ : 8 5 . ’ f ’ : 9} Megjegyzés : Ha a függvénynek több argumentuma van. Globális érvényességi kör : ez a __main__ modul.3. A locals() utasítás szolgáltatja a változó : érték-párokat. Nevek feloldása : az LGI szabály A nevek keresése először lokálisan (L). Tetszőleges számú argumentum : egy szótár átadása d e f unDict (∗∗ k a r g s ) : return kargs # Pé l d ák f üggv é nyh í vá s r a # n e v e s í t e t t param é t e r e k k e l : # p r i n t ( unDict ( a =23 . ’ d ’ : 8 5 .3. 5.3.7. b=42)) # { ’ a ’ : 2 3 .2. de nem láthatók csak bizonyos memóriaterületeken belül. végül a Pythonon belül (internal) (I) történik : 56 c Hungarian Translation Daróczy Péter .1.

Az LGI szabály Példák érvényességi körökre # x é s f u n c hozz á r e n d e l é s e a modulban t ö r t é n i k : g l o b á l i s a k d e f f u n c ( y ) : # y é s z hozz á r e n d e l é s e f u n c −ban : l o k á l i s a k g l o b a l x # l e h e t öv é t e s z i x mó dos í t á s á t a kö v e t k e z ö sorban x += 2 z = x + y return z x = 99 p r i n t ( f u n c ( 1 ) ) # 102  © # x é s f u n c hozz á r e n d e l é s e a modulban t ö r t é n i k : g l o b á l i s a k d e f f u n c ( y ) : # y é s z hozz á r e n d e l é s e a f u n c −ban : l o k á l i s a k # a f u n c −ban : l o k á l i s é rv é n y e s s é g i k ö r z = x + y return z x = 99 p r i n t ( f u n c ( 1 ) ) # 100  © c Robert Cordeau 57 . ábra.3.Bevezetés a Python 3-ba 5.

Bevezetés a Python 3-ba # x é s f u n c hozz á r e n d e l é s e a modulban t ö r t é n i k : g l o b á l i s a k d e f f u n c ( y ) : # y . x . z hozz á r e n d e l é s e a f u n c −ban : l o k á l i s a k x = 3 # e z az ú j x l o k á l i s m a s z k o l j a a g l o b á l i s x−e t z = x + y return z x = 99 print ( func ( 1 ) ) # 4  © 58 c Hungarian Translation Daróczy Péter .

akkor a moduloknak függetleneknek kell lenni egymástól. hogy más programokban felhasználhatók legyenek.1. ami lehetővé teszi egy program több script-re történő felbontását. • a rendszer névterének megosztása. Meg fogjuk ismerni a csomag (package) fogalmát. Ez a mechanizmus lehetővé teszi hatékony függvény és osztálykönyvtárak létrehozását.Bevezetés a Python 3-ba 6. ami lehetővé teszi több modul csoportosítását. fejezet Modulok és csomagok Egy Python program általában több forrásfile-ból áll. Ha korrekten vannak kódolva. Modulok Definíció Modul : olyan független file. c Robert Cordeau 59 . 6. Ez a fejezet bemutatja hogyan kell a modulokat kódolni és egy másik modulba importálni. amiket moduloknak nevezünk. A filekiterjesztés . • a dokumentáció és a tesztek beépíthetők a modulba. • megosztott szolgáltatások vagy adatok előállítása. A modulok előnyei: • a kód újra történő felhasználása.py.

s i n . • saját modulok..1. " " " r e t u r n y ∗∗3  # Auto−t e s t −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− i f __name__ == "__main__" : # F a l s e import á l á s k o r == f i g y e l m e n k í vü l hagyja > h e l p ( cube ) # k i í r a t j a a f üggv é ny d o c s t r i n g j é t p r i n t ( " cube de 9 : " . Figyeljük meg az "autot-test" használatát.. Importáljuk a cube_m. parancs csak a modul obj1. ami lehetővé teszi a modul tesztelését: d e f cube ( y ) : " " " Kisz á molja az <y> param é t e r köbé t . Példák Az "autot-test" fogalma A cube_m. 6... objektumait importálja :  from math import pi .py egy modul.py file-ban lévő függvényt : © 60 c Hungarian Translation Daróczy Péter . obj2.2. cube ( 9 ) ) # cube de 9 : 729 A modul használata.1. • harmadik fél könyvtári moduljai .Bevezetés a Python 3-ba 6. obj2. l o g © A modulok importálása a következő sorrendben tanácsolt : • a standard könyvtár moduljai. Modul importálása Kétféle szintaxis lehetséges : • az import <nom_module> parancs a modul összes objektumát importálja :  import t k i n t e r © • a from <nom_module> import obj1.1.

close ( ) . A következő függvény egy interface. close () p l o t F i c ( [ ( ’ d1 . close ( ) . "w" ) f o r i i n range ( 2 0 1 ) : x = 0. dat " . dem " . 4 ) : p r i n t ( i . cube ( i ) . ’ p o i n t s ’ ) . system ( " wgnuplot _. "w" ) . g . dat ’ . open ( " d3 . j o i n ( plot_data ) ) dem . h = open ( " d1 . " kö be =" . dem " ) A következő auto-test bemutatja a használatát :  © i f __name__ == ’__main__ ’ : f . dat ’ . dat " . c [ 1 ] ) f o r c i n c o u r b e s ] dem . ’ l i n e s ’ ) ] ) 61  © c Robert Cordeau . w r i t e ( "%g %g\n " %(x . ’ p o i n t s ’ ) ] ) p l o t F i c ( [ ( ’ d1 .Bevezetés a Python 3-ba  from cube_m import cube f o r i i n range ( 1 . "w" ) . y ) ) y = x ∗∗3 − 30∗ x ∗∗2 g . dat ’ . dat ’ . w r i t e ( "%g %g\n " %(x . w r i t e ( "%g %g\n " %(x . ( ’ d2 . w r i t e ( " p l o t " + ’ . w r i t e ( " s e t g r i d \n " ) plot_data = [ " ’% s ’ with %s " % ( c [ 0 ] .1∗ i − 5. "w" ) # minden r a j z n á l ú j r a f e l h a s z á l h a t ó f i l e dem .0 y = x ∗∗3 − 20∗ x ∗∗2 f . ami lehetővé teszi file-ok kimeneti adatainak kiíratását: import os def plotFic ( courbes ) : dem = open ( "_. y ) ) h . w r i t e ( " r e s e t " ) dem . end=" " ) # 1 kö be = 1 2 kö be = 8 3 kö be = 27 Egy interface a gnuplot-hoz © A szabadon terjeszthető gnuplot alkalmazással görbéket lehet kiíratni. w r i t e ( ’ \ npause −1 " \ ’ Enter \ ’ a f o l y t a t á shoz " \ n ’ ) dem . open ( " d2 . g . ( ’ d3 . ’ . dat " . f . y ) ) y = x ∗∗3 − 40∗ x ∗∗2 h . ’ l i n e s ’ ) . c l o s e ( ) os .

. s p l i t ( ) [ 0 ] ) f a j l = open ( " data . hogy a Pythont "elemekkel együt" (batteries included) adják. dat " ) scanner ( f a j l . Végül nem feledkezhetünk meg a re modulról.StringIO Ez a modul a fileobjektumok interface-ével kompatibilis objektumokat szolgáltat. Néhány hasznos funkció felületes bemutatása : Karakterláncok kezelése A string modul olyan konstansokat ad meg. olyan kiterjedt a standard könyvtára : több mint 200 csomagból és modulból áll.2. Standard könyvtár A standard könyvtár Azt szokták mondani.1. Standard "diff" vagy HTML a kimenetük.2. digits. amik választ adnak a legváltozatosabb aktuális problémákra. A difflib modul segítségével hasonlíthatunk össze szekvenciákat. sor_kezelo ) : f o r l i n e in fajl_objektum : sor_kezelo ( l i n e ) i f __name__==’__main__ ’ : def elsoSzo ( l i n e ) : print ( l i n e . boolean értékeket és karakterláncokat lehet átalakítani bináris reprezentációjukká az alacsony szintű (gyakran C-be írt) könyvtárakkal történő kommunikáció céljából.. a behúzást szabályozza. mint az ascii_lowercase. amiből karakterláncok formázására specializált alosztályokat lehet leszármaztatni. elsoSzo ) 62 c Hungarian Translation Daróczy Péter . A textwrap modult szövegformázásra használják : minden egyes sor hosszát. Példa egy file sorról sorra történő kezelésére vagy egy karakterláncnak ugyanazzal a scanner() függvénnyel kezelésére : def scanner ( fajl_objektum .Bevezetés a Python 3-ba 6. és a Formatter osztály. A struct modul segítségével számokat. Példa : az io. amivel a reguláris kifejezéseket lehet kezelni. 6.

py [ o p t i o n s ] Options : −h . h e l p=" don ’ t p r i n t s t a t u s messages t o s t d o u t " )    ( options . add_option ( "−q " . d e f a u l t=True . d e s t=" v e r b o s e " . −−h e l p show t h i s h e l p message and e x i t −f FILE . "−− f i l e " . d e s t=" f i l e n a m e " . e l s o S z o ) © A parancssor kezelése Két modullal lehetséges a parancssort kezelni : a getopt. "−−q u i e t " . metavar=" FILE " ) p a r s e r . parse_args ( ) A parancssorok : © python 6_025 . add_option ( "−f " . sokkal hatékonyabb optparse modullal : from o p t p a r s e import O p t i o n P a r s e r parser = OptionParser ( ) p a r s e r . args ) = parser . a c t i o n=" s t o r e _ f a l s e " . S t r i n g I O ( " egy \ n k e t t ö xxx\nhárom\n " ) s c a n n e r ( ch ai n e . h e l p=" w r i t e r e p o r t t o FILE " . py −h © illetve python 6_025 . py −−h e l p ©  ugyanazt a dokumentációt állítják elő :  Usage : 6\_025 . −−q u i e t don ’ t p r i n t s t a t u s messages t o s t d o u t © c Robert Cordeau 63 .Bevezetés a Python 3-ba  import i o c h a i n e = i o . C-ből örökölt régebbi modullal és az újabb. −− f i l e =FILE w r i t e r e p o r t t o FILE −q .

weekday ( ) != c a l e n d a r . Az idő és a dátumok kezelése A calendar. s t r f t i m e ( "%A. 1 4 2 8 5 7 d . gmtime ( 0 ) ) ) # Thu Jan 01 0 0 : 0 0 : 0 0 1970 ( " epoch " UNIX) e l o z o _ p e n t e k = d a t e t i m e . 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7  © A már látott math és a cmath könyvtárakon túl a random könyvtár több véletlenszámfüggvényt tartalmaz. time moon_apollo11 = d a t e t i m e . Decimal ( 1 ) / d . date . Decimal ( 7 ) ) # 0 . g e t c o n t e x t ( ) . 09−Oct −2009 Algoritmusok és a collection adattípusok A bisect modul rendezett szekvenciák keresőfüggvényeit tartalmazza. Decimal ( 1 ) / d . %d−%b−% ) ) Y" # Friday . datetime .125 ’ ) ) # −1/8 p r i n t ( F r a c t i o n ( ’ 7e−6 ’ ) ) # 7/1000000 d . time és datetime modulok tartalmazzák az aktuális idő. d a t e t i m e ( 1 9 6 9 . 2 0 . 1 7 . 2 0 .mivel a tartalma homogén típust kínál a felhasználónak. Decimal ( 7 ) ) # 0 . prec = 6 p r i n t ( d . 4 0) p r i n t ( moon_apollo11 ) p r i n t ( time . Az array modul egy a listára hasonlító. 64 c Hungarian Translation Daróczy Péter  © .FRIDAY: e l o z o _ p e n t e k −= egy_nap p r i n t ( e l o z o _ p e n t e k . 7 . a s c t i m e ( time .és dátumkezelő függvényeket : import c a l e n d a r . t i m e d e l t a ( days =1) w h i l e e l o z o _ p e n t e k . p r e c = 18 p r i n t ( d . de annál gyorsabb . −10)) # −8/5 p r i n t ( F r a c t i o n ( 1 2 3 ) ) # 123 p r i n t ( F r a c t i o n ( ’ −3/7 ’ ) ) # −3/7 p r i n t ( F r a c t i o n ( ’ −. today ( ) egy_nap = d a t e t i m e . getcontext ( ) .Bevezetés a Python 3-ba Matematikai és numerikus típusú könyvtárak A Python standardként a fraction és a decimal modulokat nyújtja a felhasználónak: from f r a c t i o n s import F r a c t i o n import d e c i m a l as d p r i n t ( F r a c t i o n ( 1 6 .

2 . 4 ) # ki í ratjuk : p r i n t ( " p o i n t : [ { } . z ) ) # point : [ 1 . 3 . 1)] d = defaultdict ( l i s t ) for k . implementációját tartalmazza. p o i n t . A defaultdict típus lehetővé tesz haladó alkalmazásokat : from c o l l e c t i o n s import d e f a u l t d i c t s = [ ( ’y ’ . 2 . ( ’ r ’ . 2) . 3 . v in s : d [ k ] . append ( v ) print (d . 4 ] © Természetesen lehetőség van egymásba ágyazott nevesített tuple-ekre. 7 . A 0 index mindíg a legkisebb index : import heapq import random heap = [ ] f o r i i n range ( 1 0 ) : heapq . { } ] " . namedtuple ( " Point " . 7 . ( ’ b ’ . 3 . A heap-ek bináris fák. ( ’b ’ . 9 ) )  p r i n t ( heap ) # [ 2 . items ( ) ) # dict_items ( [ ( ’ y ’ . 3 ] ) . y . [ 2 . 5 . 3) . x . melyek mindegyik szülő csomópontja kisebb értékű mint bármelyik gyermekcsomópontjuké. {} . heappush ( heap . 2 .Bevezetés a Python 3-ba A heapq modul a heap queue algoritmus.3 . format ( p o i n t . 4) . 2. [ 1 ] ) . 4 . random . ( ’ r ’ . ami prioritási sor algoritmusként is ismert. [ 1 . p o i n t . ( ’b ’ . 8 ] © A C struktúráit követve mostantól kezdve a Pyton a collections modul révén a nevesített tuple fogalmát is felkínálja a felhasználónak : import c o l l e c t i o n s  # a t í pus l e í r á sa : Point = c o l l e c t i o n s . " x y z " ) # egy pont−pé l d á nyt l é t r e h o z u n k : p o i n t = Point ( 1 . r a n d i n t ( 2 . 3 . 8 . 6 . 1) . 4 ] ) ] ) s = ’ mississippi ’ d = defaultdict ( int ) c Robert Cordeau 65 . ( ’y ’ . 6 .

mértékegységrendszer figyelembevételével történő számolásokat. 2 ) .org/pypi (The Python Package Index) weboldal modulok és csomagok ezreit sorolja fel. 4 ) .  © 6. • adatbázisok.. Egy példa : az unum könyvtár Ez a könyvtár lehetővé teszi az S. 7 ∗ S >>> v = d/ t >>> v 66 c Hungarian Translation Daróczy Péter .. Egy interaktiv példa : −− Welcome i n Unum C a l c u l a t o r ( v e r 0 4 . • funkcionális tesztek és minőségellenőrzés.Bevezetés a Python 3-ba for k in s : d [ k ] += 1 print (d .I. ( ’m ’ .. items ( ) ) # d i c t _ i t e m s ( [ ( ’ i ’ . 6.python.3. 1 ) ] ) És még annyi más terület . ( ’ s ’ . • 3D.2. Harmadik fél könyvtárai Nagy heterogenitás A standard Python-disztribúcióba beépített modulok mellett minden területhez találunk könyvtárakat : • tudomány.3. 0 0 ) −− >>> d = 1609 ∗ M >>> t = 1 1 . • .1. ( ’ p ’ . 6. A http://pypi.3.. 4 ) .

Bevezetés a Python 3-ba 1 3 7 . 5 2 1 3 6 7 5 2 1 [m/ s ] >>> a = v/ t >>> a 1 1 . 7 5 3 9 6 3 0 3 6 [m/ s2 ] >>> ©

6.4.

Csomagok

Definíció Egy csomag (package) egy olyan modul, ami más modulokat tartalmaz. Egy csomag moduljai lehetnek alcsomagok (sub-packages,) amik egy fastruktúrát alkotnak.

Összefoglalóan : a csomag egyszerűen egy folder, ami modulokat és egy - a csomag fastruktúráját leíró - __init__.py file-t tartalmaz.

c Robert Cordeau

67

Bevezetés a Python 3-ba

7. fejezet Objektum orientált programozás
Az Objektum Orientált Programozás : • az objektumok, az osztályok megértése révén lehetővé teszik a valóság jobb modellezését. • Ezekkel az osztályokkal olyan objektumokat konstruálhatunk, amik interakcióban vannak egymással és a külvilággal • Az objektumok létrehozása az egységbezárásnak (encapsulation) – ez egy olyan mechanizmus, ami lehetővé teszi, hogy az objektumok tulajdonságait és az azokat kezelő metódusokat egy egységként kezeljük és elzárjuk őket a külvilágtól - köszönhetően egymástól függetlenül történik. • Az oszályok alkalmazásával maximálisan elkerülhetjük a globális változók alkalmazását. • Végezetül, az osztályok gazdaságos és hatékony eszközök új objektumoknak már meglévő objektumokból történő létrehozására.

7.1.

A procedurális megközelítés elégtelensége

Egy példa Egy kört szeretnénk ábrázolni, amihez három információra van szükségünk: a középpontjának koordinátáira és a sugarára : c e r c l e = (11 , 60 , 8) 68 c Hungarian Translation Daróczy Péter
© Bevezetés a Python 3-ba De hogyan értelmezzük ezt a három adatot ? c e r c l e = ( x , y , rayon ) # vagy c e r c l e = ( rayon , x , y )

©

A probléma megoldása és a kód jobb olvashatósága érdekében használhatunk nevesített tuple-eket : from c o l l e c t i o n import namedtuple C e r c l e = namedtuple ( " C e r c l e " , " x y rayon " ) c e r c l e = Cercle (11 , 60 , 8) # a l k a l m a z á s i pé l d a : distance = distance_origine ( cercle . x , cercle . y) ©

Viszont megmarad az érvénytelen adatok problémája (példánkban a negatív sugár) : 


c e r c l e = C e r c l e ( 1 1 , 6 0 , −8)

©

Ha a köröknek változtatni kell a jellemzőit, akkor egy módosítható típus, lista vagy szótár, mellett kell döntenünk, ami még mindig nem oldja meg az érvénytelen adatok problémáját . . . Szükségünk van tehát egy mechanizmusra, ami úgy csomagolja be a kört reprezentáló adatokat és az erre az új adattípusra (class) alkalmazható metódusokat, hogy csak az érvényes műveletek legyenek alkalmazhatók.

7.2.

Terminológia

Az OOP szóhasználata Az osztály (class) egy új adattípus ekvivalense. Már ismerjük az int-et és a str -t. Egy objektum vagy példány egy class típusú változó. Például a "truc" egy példánya a str osztálynak. Az osztályok többsége egységbe zárja az adatokat és az objektumra alkalmazható metódusokat. Például egy str típusú objektum tartalmaz egy Unicode karakterláncot (az adatokat)és számos metódust, mint amilyen például az upper(). Egy objektumot úgy definiálhatunk, mint egy kapszulát, ami alatt egy adatokat és metódusokat tartalmazó "csomagot" kell érni : c Robert Cordeau 69

mint például a karakterláncok konkatenálása. amire a metódus alkalmazva lesz.) Például egy fileobjektum létrehozható az open() -nel vagy az io. ezért a leszármaztatott osztálynak és a szülőosztálynak lehet azonos nevű metódusa. • számos metódusa van. • speciális metódusai vannak : +. A két megközelítés ugyanazt az API-t (Application Programming Interface) nyújtja. Például a complex class egy objektumának : • . 70 c Hungarian Translation Daróczy Péter . . az az ugyanazokat a metódusokat. leszármaztatható belőle egy osztály. mert újra definiáltuk az __add()__ metódust. ami egyszerűen a + operátort alkalmazza.StringIO egy példányával. mint egy kacsa. Például a + operátor azért használható.Bevezetés a Python 3-ba objektum = [atributumok + metódusok] Sok osztálynak vannak kiegészítő jellemzői. hogy egy Python-class mindíg specializálható. hogy ez az objektum fogja implementálni a metódust. conjugate().. az alkalmazható függvényeket metódusoknak nevezzük. (Vagyis az. de ezek különböző műveleteket hajthatnak végre (overloading) és a Python dinamikusan fog alkalmazkodni az értékadástól kezdve. Mivel minden atributum újradefiniálható. Ez azt jelenti. Végül a Python támogatja a duck typing programozási logikát : "ha valami úgy jár. Az objektumoknak általában kétféle atributuma van : az adatokat egyszerűen attributumoknak. amikor egy metódust programoz. amik minden objektum esetében specifikusak. és úgy hápog. /. ami minden atributumot (adatokat és metódusokat) örököl a szuper class-ától. A property mechanizmus ellenőrzött hozzáférést jelent az adatokhoz. -.imag és .. Ezeket speciális metódusokkal érik el. Az OOP határozott előnye. hogy a Pythont csak az objektumok viselkedése érdekli. ami lehetővé teszi azok érvényességének vizsgálatát és a biztonságossá tételét. Elegendő azt tudni. hogy hívhatóak legyenek rajtuk a megfelelő metódusok. nem kell ismernie az objetum pontostípusát. mint pl. Az atributumok rendszerint példányváltozóként vannak implementálva. A fejlesztőnek.real az atributumai. Több különböző objektumtípus esetében az azonos metódusnév használatát javasolva a polimorfizmus egy sokkal általánosabb programozást tesz lehetővé. akkor az kacsa".

3. " " " x = 23  © Ebben a példában C az osztály neve (ami megállapodás szerint nagybetűvel kezdődik) és x osztályatributum. előtte konstruálunk egy üzemet ! • A class nevére történő hivatkozással hozunk létre egy objektumot (azaz az üzem állítja elő): a = C( ) # a C c l a s s egy objektuma p r i n t ( d i r ( a ) ) # k i í r j a az a objektum a t t r i b u t u m a i t p r i n t ( a . y = 44 # ú j objektumattributum b = C( ) # b a C c l a s s egy ú j objektuma p r i n t ( b . a c l a s s a t t r i b u t u m a vá l t o z a t l a n a . Osztályok és objektumok létrehozása A class utasítás Szintaxis Összetett utasítás : fej (docstring-gel) + behúzott kód : c l a s s C: " " " Documentation de l a c l a s s e . de . az osztályoknak is saját névterük van : c Robert Cordeau 71 .1. egy a t t r i b u t u m á t ( f i g y e l e m . y ) # A t t r i b u t e E r r o r : b−nek n i n c s ’ y ’ a t t r i b u t u m a  © 7.Bevezetés a Python 3-ba 7. x = 12 # mó dos í t j a az o b j . p r i n t ( b . x ) # 2 3 .3. 7.2. Visszatérés a névterekre Pontosan úgy. x ) # 2 3 . ami ami a C-re lokális. 7. b i s m e r i c l a s s a t t r i b u t u m á t . Objektumok létrehozása és attributumai • A class-ok objektumgyárak : mielőtt objektumokat gyártunk. x a c l a s s egy a t t r i b u t u m a a . ) p r i n t (C. . x ) # k i í r 23− a t .3. . .3. mint a függvényeknek. .3.

’ __init__ ’ . ’__doc__ ’ . ’__doc__ ’ : None} a = C( ) print ( dir (a )) # [ ’ __class__ ’ . # ’__module__ ’ . A következő példa kiíratja a C osztályhoz kapcsolódó szótárat. ’ __delattr__ ’ . ’__new__ ’ . Egy attributumot a Python az objektumban keres. majd mindazokban az osztályokban. # ’ __getattribute__ ’ . amik részei az osztály névterének. • Az osztályok használhatják (de nem módosíthatják) a főszinten definiált változókat. • Minden objektumpéldánynak (amit egy osztályból hoztak létre) saját névtere van. # ’ __weakref__ ’ : <a t t r i b u t e ’ # __weakref__ ’ o f ’C ’ o b j e c t s >. az osztályoknak és az objektumoknak a névtereket szótárakkal implementálták. __dict__ ) # { ’ __dict__ ’ : <a t t r i b u t e ’ __dict__ ’ o f ’C ’ o b j e c t s >. • Nem minősített nevek : (példa : dimension a hozzárendelés az aktuális lokális érvényességi körben hozza létre vagy változtatja meg a nevet. ’ __weakref__ ’ . melyektől az objektum függ (de nem keresi a modulokban). Azokat a változókat.Bevezetés a Python 3-ba • Minden osztálynak saját névtere van. osztályattributumoknak nevezzük. Azokat a változókat. ’ __dict__ ’ . # ’ x ’ : 2 0 .height a hozzárendelés az attributumot az objektum névterében hozza létre vagy módosítja. • Az objektumpéldányok használhatják (de nem módosíthatják) az osztály. ’ __reduce_ex__ ’ . ’ __str__ ’ . A moduloknak.és a főszinten definiált változókat. Az LGI szabálynak megfelelően keresi a Python őket. • Minősített nevek : (példa : dimension. ’ __setattr__ ’ . ’ __reduce__ ’ . majd egy C objektumhoz kapcsolódó attributumok listáját : c l a s s C: x = 20 p r i n t (C. ’__module__ ’ : ’__main__ ’ . # ’ __repr__ ’ . amik részei ennek a névtérnek példányattributumnak nevezzük. ’ x ’ ]  © 72 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ’__hash__ ’ .

• a kiíratás módosítására. c Robert Cordeau 73 .5. A self azt az objektumot reprezentálja. Speciális metódusok A speciális metódusok Ezeknek a metódusoknak elõredefiniált nevük van. amire a metódus alkalmazva lesz.4. Más szóval : a self az ojektumpéldány hivatkozása. ami elõtt és után két aláhúzáskarakter áll. z ) # de nem adjuk meg pé l d á nyattributum e l é r é s i ú t j á t ob = C( ) # l é t r e h o z z u k az ob objektump é l d á nyt ob . Metódusok Szintaxis Egy metódust úgy írunk meg. • . valók..Bevezetés a Python 3-ba 7. z = 42 # objektump é l d ány a t t r i b u t u m p r i n t (C..5. • operátoroverloadingra. a f f i c h e ( ) # 28 42 ( a h í vá s r a az ob hozz á r e n d e l i a s e l f −e t )  © 7. mint az osztály testének egy függvényét. print ( s e l f . c l a s s C: x = 23 # x e t y : o s z t á l y a t t r i b u t u m y = x + 5 d e f a f f i c h e ( s e l f ) : # a f f i c h e ( ) metó dus s e l f . Ezek a metódusok : • a létrehozott objektumpéldányok inicializálására. Az elsõ paraméter kötelezõen a self. 7. y ) # egy metó dusban megadjuk egy o s z t á l y a t t r i b u t u m # e l é r é s i ú t j á t a m o d u l s z i n t t ö l kezdve .1.

.).2.5.  © Legyen obj1 és obj2 két objektum. n −hez r e n d e l v e p r i n t ( egy_peldany .).. Operátor újradefiniálás (Operátoroverloading) Az operátoroverloading lehetõvé teszi. 7. x = n # az x pé l d á nyattributum i n i c i a l i z á l á sa egy_peldany = C( 4 2 ) # kö t e l e z ö param é t e r . n ) : s e l f . • szekvenciák esetében (__len__. __iter__.3..Bevezetés a Python 3-ba 7. hogy egy operátornak az operandusaitól függõen más legyen az értelmezése. • számok esetében (__add__. a következõ speciális metódusok a szokásos aritmetikai mûveletek végrehajtását teszik lehetõvé : Név Speciális metódus Alkalmazás negálás __neg__ -obj1 összeadás __add__ obj1 + obj2 kivonás __sub__ obj1 . Például + operátor lehetõvé teszi : x = 7 + 9 # eg é s z e k ö s s z e a d á sa s = ’ ab ’ + ’ cd ’ # konkaten á c i ó A Python következõ metódusai overload-olhatók : • minden típus esetében (__call__. __str__.5. . . .. x ) # 42  © Ez az inicializálás alatt automatikusan hívott eljárás : soha sem tartalmaz return utasítást. __div__.obj2 szorzás __mul__ obj1 * obj2 osztás __div__ obj1 / obj2 egészosztás __floordiv__ obj1 // obj2 74 c Hungarian Translation Daróczy Péter ..).. Így lehetõvé válik minden szükséges inicializálás : c l a s s C: d e f __init__ ( s e l f . Az inicializátor Egy objektom inicializálásakor az __init__ metódust automatikusan hívja a Python.

x . Ezt a tulajdonságot az overload-technika biztosítja. 2 . s e l f . x . y ) v1 = Vector2D ( 1 . y + a u t r e . a u t r e ) : # v e k t o r i á l i s ö s s z e a d á s r e t u r n Vector2D ( s e l f . 8 )  © 7. s e l f .x = x self . y ) d e f __str__ ( s e l f ) : # egy 2D v e k t o r k i í r á sa r e t u r n " Vektor ( { : g } . x + a u t r e . 6 .1. 5 ) p r i n t ( v1 + v2 ) # Vector ( 4 .4. 4 . c Robert Cordeau 75 . Öröklés és polimorfizmus Öröklés és polimorfizmus Definíció Az öröklés az a mechanizmus. Definíció A polymorfizmus a különböző örökölt osztályokhoz tartozó.y = y d e f __add__( s e l f . de azonos nevű metódusok számára a lehetőség eltérő feladat végrehajtására. { : g }) " % ( s e l f . ami lehetővé teszi egy új osztály előállítását egy már létező osztályból.6. Példa az operátor újradefiniálásra (operátoroverloadingra) c l a s s Vector2D : d e f __init__ ( s e l f . 3 ) v2 = Vector2D ( 3 .5.6.Bevezetés a Python 3-ba 7. 2 . 7. x . 6 . mely az utóbbitól eltérő vagy további funkciókkal rendelkezik. y ) : self . 4 .

width . a vastag betűvel szedettek újradefiniáltak (overloaded). l . nom = l e n g t h . Visszatérés a kiindulási példára A circle osztály : tervezés Először kifejesztünk egy Point nevű osztályt. s i d e .y = x. s i d e ) s e l f . s e l f . ami az object szülőosztálytól örököl.6. __init__ ( s e l f . s e l f .Bevezetés a Python 3-ba 7. y =0): self . s i d e =10): R e c t a n g l e . l e n g t h =30 . a normál betűvel szedettek újak.7. 7. nom) # ’ s q u a r e ’  © 7. L . y 1 Unified Modeling Language : az objektumtervezés grafikus megjelenítése 76 c Hungarian Translation Daróczy Péter .7. 7.x. nom) # ’ r e c t a n g l e ’ c = Square ( ) p r i n t ( c . A circle osztály A Point osztály kódja : c l a s s Point : d e f __init__ ( s e l f . Utána a Circle osztály alaposztályaként használhatjuk fel a Point osztályt. x=0. nom = " s q u a r e " r = Rectangle () p r i n t ( r . " r e c t a n g l e " c l a s s Square ( R e c t a n g l e ) : d e f __init__ ( s e l f .7.1.2. width =15): s e l f . self . Az alábbi UML-sémákban 1 a dőlt betűvel szedett metódusok öröklöttek.2. Példa az öröklésre és a polimorfizmusra A következő példában a Square osztály a Rectangle osztálytól örököl és az __init__ metódus polymorf : c l a s s Rectangle : d e f __init__ ( s e l f .

amit így egyszerű attributumnak tekint a Python (mivel nincs zárójel) :  i f __name__ == "__main__" : p1 . d i s t a n c e _ o r i g i n e ) # ( 3 . x and s e l f . A Circle osztály UML-terve A property dekorátor alkalmazása csak olvasási hozzáférést tesz lehetővé a distance_origine() metódus eredményéhez. s e l f . 0 © A property dekorátornak köszönhetően a float visszatérési értéket adó metódusok attributumokként lesznek kezelve : c l a s s C i r c l e ( Point ) : d e f __init__ ( s e l f . y =0): c Robert Cordeau 77 . o t h e r ) : r e t u r n s e l f . y ) d e f __eq__( s e l f .Bevezetés a Python 3-ba @property def distance_origine ( s e l f ) : r e t u r n math . x=0. format ( s e l f )  © 7. x ! s } . y ! s }) " . x == o t h e r . 4 ) 5 . 4 ) p r i n t ( p1 == p2 ) # F a l s e p r i n t ( p2 . x . r a d i u s . p2 = Point ( ) . Point ( 3 . p2 . y == o t h e r . ábra. y d e f __str__ ( s e l f ) : r e t u r n " ( { 0 . { 0 .1. hypot ( s e l f .

4 ) p r i n t ( c1 . { 0 . s e t t e r def radius ( s e l f . amit a setter (módosító metódus) fog megváltoztatni. c1 . y ) s e l f . radius ) : a s s e r t r a d i u s > 0 .Bevezetés a Python 3-ba s u p e r ( ) . x ! s } . " a sug á r s z i g o r úan p o z i t i v " s e l f . d i s t a n c e _ o r i g i n e − s e l f . __init__ ( x . @property def radius ( s e l f ) : r e t u r n s e l f . __radius = r a d i u s Példa a Circle-objektumok használatára:  © d e f __eq__( s e l f . __class__ . p i ∗ ( s e l f . radius = radius @property d e f a r e a ( s e l f ) : r e t u r n math .__name__} ( { 0 . __eq__( o t h e r ) ) d e f __str__ ( s e l f ) : r e t u r n ( " { 0 . hogy a radius() metódus védett attributumot ad visszatérési értéknek : __radius. y ! s }) " . format ( s e l f ) ) i f __name__ == "__main__" : c1 = C i r c l e ( 2 . r a d i u s == o t h e r . r a d i u s )  © A következő szintaxis alkalmazásával a radius metódus olvasható-írható attributumként használható. r a d i u s ! s } . " " { 0 . p i ∗ s e l f . o t h e r ) : r e t u r n ( s e l f . c1 . r a d i u s ∗∗ 2 ) @property d e f c i r c u m f e r e n c e ( s e l f ) : r e t u r n 2 ∗ math . r a d i u s and s u p e r ( ) . r a d i u s @property def distance_bord_origine ( s e l f ) : r e t u r n abs ( s e l f . Vegyük észre. area . c i r c u m f e r e n c e ) 78 c Hungarian Translation Daróczy Péter . 3 . __radius @radius .

A Python implementáció általában a kompozit osztály konstruktorában lévő osztálypéldányokat használja.) illetve a (használ egy . A kompozit osztály hasznot húz más olyan osztályok funkcióinak a hozzáadásából... • a származik az : ez egy . Példa c l a s s Point : d e f __init__ ( s e l f . 4) 12. y1 .8. c1 . r a d i u s ) # 3 . s e l f . y1 ) c Robert Cordeau 79 . Kompozíció Definíció A kompozíció több különböző osztály közötti együttműködés egy asszociáción (használ egy .1... hogy milyen kapcsolatokat fogunk létrehozni az alkalmazásunk objektumai között. px .5663706144 12.8.5663706144 p r i n t ( c1 . 0 1  © 7. y2 ) : s e l f . 0 2 c1 .. d i s t a n c e _ b o r d _ o r i g i n e . x . y ) : s e l f . py = x .. x1 . c1 .Bevezetés a Python 3-ba # C i r c l e (2 .) keresztül.) vagy egy agregáción (van neki egy . kétféle módon tervezhetjük meg osztályainkat : • a kompozíció a : (van neki egy . r a d i u s = 1 # a sug á r mó dos í t á sa p r i n t ( c1 . r a d i u s ) # 4 .. Az objektum orientált tervezés fogalma Aszerint. o r i g = Point ( x1 .. d i s t a n c e _ b o r d _ o r i g i n e .. x2 .) reláción alapul. 3 . " " " d e f __init__ ( s e l f . y c l a s s Segment : " " " Az e l t é r ö Point o s z t á l y t haszn á l ó kompozit o s z t á l y .) reláción alapul. Természetesen ez a két konstrukció együtt is élhet és sokszor ez is a helyzet ! 7.. mely osztályokban semmi közös nincs.

{ : g } ) . s i d e =20): # A Square szuper −c l a s s e −á nak k o n s t r u k t o r á t h í vjuk : s u p e r ( ) . 2 ) . 4 ) ]  © 7. Ebben az esetben az öröklési mechanizmust alkalmazzuk. name = l e n g t h . py . 0 . ( 3 . s e l f . " " " d e f __init__ ( s e l f . extrem . width . px . format ( s e l f . A Python implementáció általában a szülőosztály konstruktorát hívája a leszármaztatott osztály konstruktorában. y2 ) # é s " van egy " v é g p o n t j a d e f __str__ ( s e l f ) : r e t u r n ( " Segment : [ ( { : g } . name = " s q u a r e " # az a t t r i b u t u m ú j r a d e f i n i á l á sa  © 80 c Hungarian Translation Daróczy Péter . 3 . width =15): s e l f . o r i g . s e l f . ( { : g } . 0 . 0 ) p r i n t ( s ) # Segment : [ ( 1 . 2 . l . s e l f . px .8. akár a super utasítással. s e l f . Leszármaztatás Definíció A leszármaztatás az alosztályok specializációval történő létrehozását írja le. 4 . s e l f . extrem . akár névszerint. __init__ ( s i d e . extrem = Point ( x2 . { : g } ) ] " . s i d e ) s e l f . 0 . " r e c t a n g l e " c l a s s Square ( R e c t a n g l e ) : # e g y s z e r ü ö r ö k l é s " " "A R e c t a n g l e szuper −c l a s s s p e c i a l i z á l t a l o s z t á l y a . o r i g . Példa c l a s s Rectangle : d e f __init__ ( s e l f . l e n g t h =30 .2. L .Bevezetés a Python 3-ba # a s z a k a s z n a k " van egy " kezd ö pontja . py ) ) s = Segment ( 1 . s e l f .

s t a r t s w i t h ( ’_ ’ ) ] f o r meth i n methods : p r i n t ( g e t a t t r ( element .Bevezetés a Python 3-ba 8. fejezet Haladó technikák Ez a fejezet bemutat néhány haladó programozási technikát abból a három paradigmából. i n d e x ( value .1. [ s t o p ] ] ) −> i n t e g e r −− c Robert Cordeau 81 . __doc__) i f __name__ == "__main__" : printApi ( [ ] ) """ L .1. 8. extend ( i t e r a b l e ) −− extend l i s t by appending e l e m e n t s from t he i t e r a b l e L . mint a help() : d e f p r i n t A p i ( element ) : methods = [ e l f o r e l i n d i r ( element ) i f not e l . meth ) . append ( o b j e c t ) −− append o b j e c t t o end L . 8. az objektum és a funkcionális programozásból.1. amit a Python támogat : a procedurális. [ s t a r t . Procedurális technikák A dokumentálás javítása A printApi() felhasználói függvény szűri az element rendelkezésre álló metódusait és a kapcsolódó docstring-eket olvashatóbb formában írja ki. count ( v a l u e ) −> i n t e g e r −− r e t u r n number o f o c c u r r e n c e s o f v a l u e L .

 A függvénymodul forráskódja : " " " Egy FIFO queue a d m i n i s z t r á c i ó s modulja " " " queue = [ ] # i n i c i a l i z á l á s d e f intoQueue ( ) : queue . o b j e c t ) −− i n s e r t o b j e c t b e f o r e i n d e x L . R a i s e s ValueE rror i f th e v a l u e i s not p r e s e n t . R a i s e s I n d e x E r r o r i f l i s t i s empty o r i n d e x i s out o f range . . 1 """  © 8.a kulcs legyen a menü egy elemének a neve. pop ( 0 ) ) d e f writeQueue ( ) : p r i n t ( " \ nqueue : " . cmp( x . y ) −> −1. r e v e r s e=F a l s e ) −− s t a b l e s o r t ∗IN PLACE∗ . Menük készítése szótárral Egy szótár kulcs:érték párját a következő módon használhatjuk fel egy menü implementálására : . pop ( [ i n d e x ] ) −> item −− remove and r e t u r n item a t i n d e x ( d e f a u l t l a s t ) .1. elem t ö r ö l v e van " % queue . A példa egy FIFO programozását mutatja be. L . r e v e r s e ( ) −− r e v e r s e ∗IN PLACE∗ L .2. Ezt az adatstruktúrát egy jegypénztárnál várakozó sor illusztrálja : az első érkezőt szolgálják ki először. R a i s e s ValueE rror i f th e v a l u e i s not p r e s e n t . remove ( v a l u e ) −− remove f i r s t o c c u r r e n c e o f v a l u e . 0 . L . i n s e r t ( index . L . append ( i n t ( i n p u t ( " I r j o n be egy eg é s z e t : " ) ) ) d e f fromQueue ( ) : i f l e n ( queue ) == 0 : print ( " \ nLehetetlen : ü res a sor ! " ) else : p r i n t ( " \nA ’%d ’ .a megfelelő érték egy hivatkozás : egy argumentum nélküli eljárás hívása. queue )  © 82 c Hungarian Translation Daróczy Péter . key=None . s o r t (cmp=None .Bevezetés a Python 3-ba return f i r s t index of value .

fromQueue . ’ s ’ : fromQueue } menu = " " " (A) ppend (V) iew ( S ) upprimer (Q) u i t Your c h o i c e ? " " " w h i l e True : w h i l e True : try : c h o i c e = i n p u t ( menu ) . ’ v ’ : writeQueue .Bevezetés a Python 3-ba Az adminisztrációs menü forráskódja " " " Egy FIFO queue implement á l á sa egy l i s t á v a l . l o w e r ( ) except : choice = ’q ’ i f c h o i c e not i n ’ avsq ’ : p r i n t ( " I n v a l i d o p t i o n ! Try a g a i n " ) else : break i f c h o i c e == ’ q ’ : p r i n t ( " \ Quit ! " ) break CMDs[ c h o i c e ] ( )  © c Robert Cordeau 83 . s t r i p ( ) [ 0 ] . Egy ( s z ó t á r a t haszn á l ó ) menü argumentum né l k ü l i e l j á r á s o k a t h í v """ # import from queue_FIFO_menu_m import intoQueue . writeQueue # main program −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− writeQueue ( ) CMDs = { ’ a ’ : intoQueue .

3.1. A program mindaddig halmozza a rekurzív függvényhívásokat. Rekurzív függvények Definíció Egy rekurziv függvény hívhatja önmagát. n! = ha n = 0. amíg el nem érjük a rekurzió befejező feltételét (itt n == 0). ha n ≥ 1 Megjegyzés A matematikai definíciót nagyon pontosan másolja a kód :  def f a c t o r i a l (n ) : i f n == 0 : # a l a p e s e t : a b e f e j e z é s f e l t é t e l e return 1 e l s e # rekurz í v eset r e t u r n n∗ f a c t o r i a l ( n−1) © Ebben a definícióban az n! értéke nem ismert. majd a legutolsó függvényhívástól kezdve kiszámolja a függvényértékeket. A következő klasszikus példa a faktoriális függvény definíciója rekurzióval 1 :  1..Bevezetés a Python 3-ba 8. Például egy N elemű táblázat elemeinek növekvő sorrendbe rendezéseelőször kiválasztjuk a legkisebb elemet. míg el nem éri a befejezés feltételét.*2*1 84 c Hungarian Translation Daróczy Péter . n ∗ (n − 1)!.. bizonyos esetekben ez a módszer a legközvetlenebb alkalmazása a matematikai definíciónak. majd rendezzük a maradék N-1 elemű táblázatot. Bár gyakran nehezebb megérteni és kódolni ezt a módszert. Az ábra ezt a mechanizmust szemlélteti. 1 Szemben az iterrativ definícióval : n! = n*(n-1)*(n-2)*. mint a klasszikus iterratívnak nevezett módszert.

4. 2 5 i f __name__ == "__main__" : result = [ ] for x in quarters ( ) : r e s u l t . A generátorok és a generátor-kifejezések A generátorok A generátorok egy olyan eszközt adnak a kezünkbe. Ennek az a lényege. amivel megvalósítható a késleltetett kiértékelésnek ("lazy evaluation" vagy call-by-need) nevezett kiértékelési stratégia. mint például egy nagy lista egyszerre történő kiszámolása.Bevezetés a Python 3-ba 8. Ez sokkal hatékonyabbnak bizonyulhat (memóriahasználatban).1. A 4! rekurzív kiszámításának modellje 8. amíg az értékre ténylegesen szükség lesz. hogy mindaddig késlelteti egy kifejezés kiértékelését. ábra. amennyit kérünk : d e f q u a r t e r s ( n e xt _ q u a r te r = 0 . A következő generátorpélda annyi értéket ad meg. append ( x ) i f x == 1 . 0 ) : w h i l e True : y i e l d n e x t _ qu a r t e r n e x t_ q u a r t er += 0 . 0 : break c Robert Cordeau 85 .1.

0 ] Egy kezdőérték is átadható a generátornak :  © # import import s y s d e f q u a r t e r s ( n e xt _ q u a r te r = 0 . 5 . 5 ) < s y s . 0 .5. 0 . 0 ) : w h i l e True : r e c e i v e d = ( y i e l d ne x t _ q u ar t e r ) i f r e c e i v e d i s None : n e x t_ q u a r t er += 0 . r e s u l t ) # Eredmé n y l i s t a : [ 0 . 0 ]  © A generátorkifejezések Szintaxis Egy generátorkifejezésnek majdnem azonos a szintaxisa a szűkített listák szintaxisával. 2 5 else : n e x t_ q u a r t er += r e c e i v e d i f __name__ == "__main__" : result = [ ] generator = quarters () while len ( r e s u l t ) < 5: x = next ( g e n e r a t o r ) i f abs ( x − 0 . 0 . append ( x ) p r i n t ( " Eredmé n y l i s t a : " . hogy egy generátorkifejezés zárójelbe van zárva. 7 5 . 5 . 1 . 7 5 . send ( 1 . 0 . 1 . 8. 2 5 . 2 . e p s i l o n : x = g e n e r a t o r .1. r e s u l t ) # Eredmé n y l i s t a : [ 0 . 0 . 1 .Bevezetés a Python 3-ba p r i n t ( " Eredmé n y l i s t a : " . Egymásba ágyazott függvények (closure) A Pythonban a függvénydefiníció szintaxisa megengedi a függvénydefiníciók egymásba ágyazását. 0 ) # ú j r a i n i c i a l i z á l j a a gener á t o r t r e s u l t . 2 5 . f l o a t _ i n f o . Két alkalmazást különböztetünk meg : 86 c Hungarian Translation Daróczy Péter . 0 . a különbség az.

Bevezetés a Python 3-ba • A függvénygyár-idióma visszatérési értéke egy beágyazott függvény : d e f c r e a t e _ p l u s ( add ) : " " " Függv é nygy á r " " " def plus ( increment ) : " " " Beá g y a z o t t f üggv é ny : a c r e a t e _ p l u s ( ) l o k á l i s n e v e i t haszn á l j a . p ( 1 0 0 ) ) p r i n t ( " q ( 1 0 0 ) =" . q ( 1 0 0 ) )  © • A függvénygyár egy osztályt ad visszatérési értékül : # classes c l a s s CaseNormal ( o b j e c t ) : d e f aMethod ( s e l f ) : p r i n t ( " normal " ) c l a s s CaseSpecial ( object ) : d e f aMethod ( s e l f ) : print ( " special " ) # function d e f c a s e I s S u i t a b l e F o r ( isNormal=True ) : " " " Függv é nygy á r . aminek v i s s z a t é r é s i é r t é ke egy o s z t á l y . aMethod ( ) # normal other_instance = caseIsSuitableFor ( False ) o t h e r _ i n s t a n c e . aMethod ( ) # s p e c i a l 87  © c Robert Cordeau . " " " r e t u r n CaseNormal ( ) i f isNormal e l s e C a s e S p e c i a l ( ) # Fö program # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− a n_ i ns t an c e = c a s e I s S u i t a b l e F o r ( ) a n_ i ns t an c e . " " " r e t u r n i n c r e m e n t + add return plus # Fö program −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− # k é t kü l önbö z ö f üggv é nygy á r g e n e r á l á sa # p = create_plus (23) q = create_plus (42) # alkalmaz á s # p r i n t ( " p ( 1 0 0 ) =" .

6.1. amik egy függvény. . Egy függvény dekorálásához a következőt kell írnunk: @deco d e f f u n c t i o n ( arg1 . ∗∗ kwargs ) return _interne @unDecorateur d e f uneFonction ( a . A dekorátorok A Python dekorátorok olyan függvények. ) : pass f u n c t i o n = deco ( f u n c t i o n ) # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− # Egy t ö bbsz ö r ö sen dekor á l t g f üggv é ny pé l d á j a @f1 @f2 @f3 def g ( ) : pass # A j e l ö l é s egyen é r t é kü a kö v e t k e z ö v e l : g = f 1 ( f 2 ( f 3 ( g ) ) )  © Egy egyszerű példa : # f üggv é nyek d e f unDecorateur ( f ) : d e f _ i n t e r n e (∗ a rg s . . b ) : return a + b def autreFonction (a . ) : pass Ez az írásmód egyenértékű a következö függvénykompozícióval :  © d e f f u n c t i o n ( arg1 . b ) : return a + b 88 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Szintaxis Legyen deco() egy dekorátor. arg2 . . arg2 . . . ∗∗ kwargs ) : p r i n t ( " Dekor á l t f üggv é ny ! " ) r e t u r n f (∗ a rg s .Bevezetés a Python 3-ba 8. metódus vagy osztály hívásakor lehetővé teszik előzetes műveletek végrehajtását. .

Minden alap. Ez a magyarázat arra. akkor létrehozhatunk privát c Robert Cordeau 89 . az object osztályból. Technikai objektumok Amint azt az előző fejezetben láttuk.y = y  © Amikor egy osztályt a __slot__ utasítás alkalmazása nélkül hozunk létre.illetve leszármaztatott típus osztályként implementált absztrakt adattípus. Ezen osztályok mindegyike egyetlen szülőosztályból származik. melyek attributumaihoz se hozzátenni. Ha viszont megelégedünk olyan objektumokkal.2. 8. __slots__ és __dict__ Vizsgáljuk meg a következő kódot : c l a s s Point : __slot__ = ( " ’ x " ’ . 2)) """ Dekor á l t f üggv é ny ! 3 Dekor á l t f üggv é ny ! 3 """ © 8.x = x self . 2 ) ) # f üggv é nykompoz í c i ó haszn á l a t a # a u t r e F o n c t i o n = unDecorateur ( a u t r e F o n c t i o n ) print ( autreFonction (1 . x=0. a Python teljesen objektum orientált nyelv.1.2. sem pedig belőlük elvenni nem akarunk. ahogyan azt idáig tettük. " ’ y " ’ ) d e f __init__ ( s e l f .Bevezetés a Python 3-ba  # Fö program =============================================== # dekor á t o r haszn á l a t a # p r i n t ( uneFonction ( 1 . y =0): self . a Python minden osztálypéldány számára transzparens módon létrehoz egy __dict__ nevű privát szótárat és ez a szótár tartalmazza a példányok attributumait. hogy miért lehet egy objektum attributumaihoz újabbakat hozzátenni illetve belőlük törölni.

3. lambda-függvényre. 6 ) 7  © 8. osztályra. Hagyományosan a következő láthatóságokat különböztetjük meg : 90 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ami minden egyes objektumgeneráláskor memóriát fog megtakarítani.2. A functor A Pythonban egy függvényobjektum vagy functor egy hivatkozás minden hívható objektumra : függvényre. sem módosítani. amit az attributumok nevéből áll. Ezt valósítja meg az alábbi példa egy __slot__ osztályattributum definiálásával. metódusra. 8. aminek az értéke egy tuple.2. más objektumoknak nincs joguk azt sem megnézni.2. Az accessor-ok Az egységbezárás problémája Az objektum orientált paradigmában egy objektum állapota privát. A beépített callable() függvénnyel tesztelhetjük ezt a tulajdonságot : >>> d e f myFunction ( ) : p r i n t ( ’ This i s " c a l l a b l e " ’ ) >>> c a l l a b l e ( myFunction ) True >>> c h a i n = ’ This i s " c a l l a b l e " ’ >>> c a l l a b l e ( c h a i n e ) False Egy osztály példányait átalakíthatjuk functor-okká. un . ha az osztályban definiálva van a __call__() speciális metódus :  © >>> c l a s s A: d e f __call__ ( s e l f . deux ) : r e t u r n un + deux >>> a = A( ) >>> c a l l a b l e ( a ) True >>> a ( 1 .Bevezetés a Python 3-ba szótár nélküli osztályokat.

• private. _ma_propriete = None def getx ( s e l f ) : """ getter . value ) : """ setter . Például : __ident. A Python semmire sem kötelez. a fejlesztőn múlik a megállapodás betartása ! A Python javasol egy mechanizmust (name mangling) a private attributumok emulálására : az osztályazonosítók két aláhúzás-karakterrel (__) kezdődnek. _x def setx ( s e l f . Ezt a megoldást két szintaxis implementálja. Definíció Egy tulajdonság property egy példány-attributum. metódusok) public ! Mostantól finomíthatunk ezen a tényen. Egy egyszerű és hasznos megállapodás : az egy aláhúzás karakterrel kezdődő neveket fogjuk a protected attributum jelölésére használni. A Pythonban minden attributum (adatok. aminek speciális funkciói vannak. """ s e l f . Az első explicit módon definiálja az x tulajdonságot és négy paraméterét (ren dre) : c l a s s C: d e f __init__ ( s e l f ) : s e l f . Például : _attrib. A property megoldás Az egységbezárás elvét a tulajdonság fogalmával dolgozták ki. Ez a védelem deklaratív marad és nem nyújt abszolút védelmet. • protected. """ r e t u r n s e l f . _x = v a l u e c Robert Cordeau 91 .Bevezetés a Python 3-ba • public.

egyszerűbb a dekorátorok szintaxisát alkalmazza. hogy a property dokumentációs stringje itt az x tulajdonság docstringje : c l a s s C: d e f __init__ ( s e l f ) : s e l f . _x = None @property def x( s e l f ) : " " " En vagyok az ’ x ’ t u l a j d o n s ág . value ) : s e l f . x .Bevezetés a Python 3-ba def delx ( s e l f ) : """ deleter . _x = v a l u e @x . x = 10 # s e t t e r print ( test . __doc__) # documentation """ 10 En vagyok az ’ x ’ t u l a j d o n s ág . d e l e t e r def x( s e l f ) : 92 c Hungarian Translation Daróczy Péter  © . _x @x . delx . """ d e l s e l f . s e t x . " En vagyok az ’ x ’ t u l a j d o n s ág . Megjegyzem. " ) # auto−t e s t =============================== i f __name__ == ’__main__ ’ : t e s t = C( ) t e s t . x) # getter p r i n t (C. """ A második. " " " r e t u r n s e l f . _x x = p r o p e r t y ( getx . s e t t e r def x( s e l f .

x . """  © 8.3. a lambda direktíva lehetővé teszi egy anonim függvény definiálását. x) # getter p r i n t (C. __doc__) # documentation """ 10 En vagyok az ’ x ’ t u l a j d o n s ág . aminek a visszatérési értéke egy kifejezésre van korlátozva.Bevezetés a Python 3-ba d e l s e l f . _x # auto−t e s t =============================== i f __name__ == ’__main__ ’ : t e s t = C( ) t e s t . 8. ha az argumentuma nem 1. Szintaxis lambda [paraméterek]:kifejezés Például ennek a függvénynek "s" a visszatérési értéke.1.3. Függvénytechnikák A lambda direktíva Funkcionális nyelvek (mint amilyen a Lisp) konstrukciója. x = 10 # s e t t e r print ( test . különben egy üres karakterlánc : s = lambda x : " " i f x == 1 e l s e " s " További példák : ©  >>> d e f makeIncrementor ( n ) : r e t u r n lambda x : x+n >>> f 2 = makeIncrementor ( 2 ) >>> f 6 = makeIncrementor ( 6 ) c Robert Cordeau 93 .

egy függvényt alkalmaz egy szekvencia minden elemére és visszatérési értékként egy iterrátort ad : >>> d e f r e n v o i T i t r e s ( element ) : r e t u r n element . Így a függvények nem bezetnek be mellékhatásokat. A funkcionális programozás három fogalmon nyugszik : mapping. A függvények alkalmazását hangsúlyozza. Minden doboznak több bemeneti paramétere van. A program tehát egy alkalmazás matematikai értelemben. ami csak egyetlen eredményt ad minden egyes bemeneti értékegyüttesre 3 . f 6 ( 3 ) ) 5 9 >>> >>> L = [ lambda x : x ∗∗2 . szemben az imperatív programozással. filter és reduce függvények A funkcionális programozás egy programozási paradigma.2. filter() és reduce().3. amiket a Pythonban három függvényel implementáltak : map(). lambda x : x ∗∗3 . ami az állapotváltozásokat helyezi előtérbe 2 . [ ’ f i a t l u x ’ . t i t l e ( ) >>> map( r e n v o i T i t r e s . A funkcionális paradigma nem használ állapotokat egy program leírására. amiket egymásba ágyazhatunk. amiket úgy tekinthetünk mint "fekete dobozokat". " l o r d o f t he f l y " ] ] [ ’ F i a t Lux ’ . de csak egyetlen kimenete van.Bevezetés a Python 3-ba >>> p r i n t ( f 2 ( 3 ) . t i t l e ( ) f o r element i n [ ’ f i a t l u x ’ . end=" " ) 4 8 16  © 8. lambda x : x ∗ ∗ 4 ] >>> f o r f i n L : p r i n t ( f ( 2 ) . ami a számításokat matematikai függvények kiértékelésének tekinti és elutasítja az állappotváltozást és az adatok megváltoztatását. hanem egymásba ágyazott függvényeket. filtering és reducing. minden bemeneti érték n-esre csak egy lehetséges kimeneti értéket adhat ki. " l o r d o f t h e f l y " ] ) <map o b j e c t a t 0 x3602490> >>> [ element . A map() függvény : map() . A map. ’ Lord Of The Fly ’ ] 2 3 Lásd Wikipedia Lásd Wikipedia 94 c Hungarian Translation Daróczy Péter .

3 . A reduce() függvény : reduce() . A filter() függvény : filter() . ’+ ’ . 2 . y return x + y >>> 1 + 3 + 6 + 10 >>> >>> 10 r e d u c e ( somme . [ 1 . ami a kiindulási szekvencia mindazon elemeit tartalmazza. 3 . −2. hogy a filter() helyettesíthető egy tesztes szűkített listával. f i l t e r ( lambda x : x > 0 . amik megfelelnek a következő kritériumnak : function(element) == True :  >>> [1 . 4 ] ) 2 3 4 sum ( [ 1 . Egy két argumentumos függvényt alkalmaz kumulatív módon balról jobbra egy szekvencia elemeire úgy. 4 ] ) ©  c Robert Cordeau 95 . 2 . >>> >>> [1 .Bevezetés a Python 3-ba >>>  © Megjegyzem. 3 . amit visszatérési értékként ad : >>> d e f somme ( x . −4]) 3] [ x f o r x i n [ 1 . y ) : p r i n t x .létrehoz és visszaad egy iterrátort egy listán. −4] i f x > 0 ] 3] © Megjegyzem. hogy ezt a szekvenciát egy értékre redukálja.a functools modul egy függvénye. hogy a map() helyettesíthető egy szűkített listával. −2. [ 1 . 3 .

amiknek gyakran számos paraméterük van. base =2) >>> baseTwo ( ’ 10010 ’ ) 18 A PFA-k nagyon hasznosak parciális widget-modellek előállításánál. Parciális függvény-alkalmazások A funkcionális programozás konstrukciója.Bevezetés a Python 3-ba 8. X. Tk ( ) # i n s t a n c i a t i o n p a r t i e l l e de c l a s s e : MonBouton = p a r t i a l ( tk . pack ( ) MonBouton ( t e x t=" Bouton 2 " ) . mainloop ( ) ©  © 96 c Hungarian Translation Daróczy Péter . f g= ’ b l a c k ’ . pack ( ) MonBouton ( t e x t="QUITTER" .a maradék n-1 paramétert használó . bg= ’ re d ’ . t i t l e ( "PFA ! " ) r o o t . Button .3. command=r o o t . q u i t ) . Egyszerű példa :  >>> from f u n c t o o l s import p a r t i a l >>> baseTwo = p a r t i a l ( i n t . pack ( f i l l =tk . r o o t . f g= ’ p u r p l e ’ . egy n-paraméteres PFA (parciális függvényalkalmazás) az első argumentumot rögzített paraméterként veszi és visszatérési értékül egy . bg= ’ g r e e n ’ ) MonBouton ( t e x t=" Bouton 1 " ) .függvényobjektumot (vagy példányt) ad. expand=True ) r o o t . A következő példában újra definiáljuk a Button osztályt bizonyos paramétereit rögzítve (amiket mindíg felül lehet írni) : from f u n c t o o l s import p a r t i a l import t k i n t e r as tk r o o t = tk .3.

a tkinter könyvtár (a standard Python interface a Tk GUI toolkithez) széles körben alkalmazott.2. konfigurálására és pozícionálására. a widget-ekhez kapcsolt függvények/metódusok kódolására.1 ábrát.2. c Robert Cordeau 97 . A Python esetében a kiterjesztést átnevezték tkinterre. Ez a kiterjesztés széles körben elterjedt a Tcl/Tk-n kívül. Pythonban. stb. A Pythonban használható különböző grafikus könyvtárak (GTK+. A tkinter könyvtár Bemutatás Ez egy elég egyszerű könyvtár. A könyvtár importálása után a feladatunk a widget-ek létrehozására. 9. A tkinter lehetővé teszi egyszerű grafikus interface-ek létrehozását.) között. Rubyban. mivel minden Python-disztribúcióban alapértelmezetten telepítve van. Eseményvezérelt programok Grafikus objektumok programozásakor a script szekvenciális végrehajtását egy eseménykezelő programhurokkal helyettesítik.1.1.Bevezetés a Python 3-ba 9.. Ousterhout által 1988-ban a Berkeley University-n kifejlesztett Tcl nyelv grafilus kiterjesztéséből. fejezet Grafikus OO programozás Az operációs rendszerekben és az alkalmazásokban elterjedten használt grafikus interface-ek programozhatók Pythonban. wxPython. majd az eseménykezelő programhurokba való belépésre korlátozódik. (Lásd 9. 9. Használhatjuk Perlben. a Tk-ból származik.. ami a John K.) 9. Qt .

Ez a modul a Python 3.2. ábra.1.5 verzió egy Ttk nevű könyvtárat kínál fel. Label ( None . pack ( ) # a Label poz í c i o n á l á sa wi dg et . melyek küzül egyeseket használnak Pythonban. Az aktuális 8. Például a standard Tix modul mintegy negyven widget-et kínál a fejlesztőnek. Szekvenciális és eseményvezérelt programozás A Tk-val párhuzamosan fejlesztettek egyéb kiterjesztéseket. ábra.1-ben is rendelkezésre áll.Bevezetés a Python 3-ba 9. t e x t= ’ Bonjour monde g r a p h i q u e ! ’ ) wi dg et . Egy egyszerű példa 98 c Hungarian Translation Daróczy Péter .2  import t k i n t e r wi dg et = t k i n t e r . A Tcl/Tk nyelv igen fejlett. ami lehetővé teszi a widget-ek különböző stílusokban történő "felöltöztetését". Egy egyszerű tkinter példa. 9. mainloop ( ) # az esem é n y k e z e l ö hurok e l i n d í t á sa © 9.1.

A tkinter főbb widget-jeinek listája: Widget Tk Frame Label Button Message Entry Checkbutton Radiobutton Scale PhotoImage BitmapImage Menu Menubutton Scrollbar Listbox Funkció a legmagasabb szintű ablak más widget-ek szervezésére szoláló konténer üzenetmező gomb szöveggel vagy képpel több soros szöveg kiíratására való mező adatbeírásra való mező két állapotú gomb két .Bevezetés a Python 3-ba 9. táblázat: A tkinter főbb widget-jei 9.állapotú gomb többállapotú csúszka képeknek widget-re való elhelyezésére szolgál bitmap-eknek widget-re való elhelyezésére szolgál a Menubutton-hoz kapcsolódik egy menüopciót megnyitó gomb görgetősáv lehetővé teszi a felhasználó által megadott adatok kiválasztását a legördülő listából Text többsoros szöveg szerkesztése Canvas zóna rajzok és fotók számára OptionMenu legördülő menü ScrolledText a Text widget görgetősávval PanedWindow interface fülekkel (tabs) LabelFrame egy keretet és egy címet tartalmaz Spinbox többszörös kiválasztást lehetővé tevő widget 9.1. A tkinter widget-ek Definíció A widget szó.egymást kizáró . ami a window és a gadget szavak összevonásával keletkezett. Widget-ek pozícionálása A tkinter-nek három pozíciókezelője van : c Robert Cordeau 99 . egy könyvtár grafikus alapelemeit jelöli.3.2.2.2.

2. létrehozza a root alapablakot és hívja a makeWidgets() metódust. amit az adatokat tároló file adataival feltölt (ha a file nem létezik. Két példa tkPhone. 3. A 100 c Hungarian Translation Daróczy Péter . akkor létrehozza azt). az alsó zónát a fölötte lévő listát kezelő gombok képezik. Az alkalmazás megjelenését a 9. Ez a metódus követi a grafikus tervezést és feltölti a frame-ek mindegyikét. 9. a középső zóna egy névsor szerint rendezett lista. a kiíratásra szánt felső zónát.Bevezetés a Python 3-ba Pozíciókezelő Funkció packer Minden egyes widget-et méretez és pozícionál egy widgetkonténerben az egyes widget-ek helyigényének megfelelően gridder Minden egyes widget-et méretez és pozícionál egy widgetkonténer egy táblázatának a celláiban placer Minden egyes w widget-et méretez és pozícionál egy widgetkonténerben annak megfelelően. Ezen zónák mindegyikét egy-egy Frame() objektummal kódoltuk. amiket a packer metódussal pozícionáltunk egymás alá és mindhármat egy Tk() objektumba foglaltunk bele (lásd a fenti ábrát) A grafikus interface kódja A problémák elválasztása érdekében a következő módszer ajánlott : Megjegyzés Válasszuk el egymástól a grafikus interface és a callback-ek kódját. 9. Az inicializátor létrehoz egy phoneList attributumot.3. amit a w igényel.3. Grafikus tervezés A grafikus tervezés segíteni fog a jó widgetek kiválasztásánál. egy menü nélküli példa Egy telefonkönyvet kezelő scriptet fogunk írni. Első lépésként következzen a grafikus interface kódja. Először is természetes dolog három zónát megkülönböztetni : 1.3 ábra mutatja. egy listát.1.

fic = fic # f = open ( f i c ) try : f = open ( f i c ) for l i n e in f : s e l f . f i c ) : " " " I n i t i a l i s a t e u r / l a n c e u r de l a f e n e t r e de base " " " s e l f . ábra. append ( l i n e [ : −1]. s p l i t ( ’ ∗ ’ ) ) e x c e p t : # c r é a t i o n du f i c h i e r de r é p e r t o i r e c Robert Cordeau 101 . phoneList = [ ] self . egy auto-teszttel ellenőrizni lehet az interface jó működését (ebben az esetben a jó kinézetet) : # −∗− c o d i n g : UTF−8 −∗− import t k i n t e r as tk # class c l a s s Allo_IHM ( o b j e c t ) : " " " IHM de l ’ a p p l i c a t i o n ’ r é p e r t o i r e t é l é phonique ’ . tkPhone callback-ek üresek (a minimális pass utasítást tartalmazzák). p h o n e L i s t .Bevezetés a Python 3-ba (a) A grafikus interface (b) A grafikus terv 9. " " " d e f __init__ ( s e l f .3. Mint minden jó modul esetében.

t e x t=" Tel : " ) . t e x t=" E f f a c e r " . f i l l =tk . root . r o o t = tk . g r i d ( row=0. RIGHT. pack ( s i d e=tk . bd=3) s e l f . phoneEnt = tk . h e i g h t =6) s e l f . Entry ( frameH ) s e l f . r o o t .GROOVE. nameEnt . bd=2) frameH . S c r o l l b a r ( frameM ) s e l f . t e x t="Nom : " ) . L i s t b o x ( frameM . phoneList . g r i d ( row=0. s t i c k y=tk . c o n f i g (command= s e l f . s t i c k y=tk . c l e a r ) b . s c r o l l . s e l e c t = tk . s c r o l l .W) s e l f . r o o t . Entry ( frameH ) s e l f . pady=10) tk . Y. yscrollcommand= s e l f .Bevezetés a Python 3-ba f = open ( s e l f .W. r o o t . mainloop ( ) d e f makeWidgets ( s e l f ) : " Configure et positionne l e s widgets " # frame " s a i s i e " ( en haut avec bouton d ’ e f f a c e m e n t ) frameH = tk . columnspan =2. nameEnt = tk . padx=5. pady=5) 102 c Hungarian Translation Daróczy Péter . g r i d ( row=1. phoneEnt . g r i d ( row=2.W. g r i d ( row=1. Tk ( ) s e l f . c o n f i g ( r e l i e f =tk . Frame ( s e l f . column =0. Frame ( s e l f . makeWidgets ( ) s e l f . close () s e l f . command= s e l f . Label ( frameH . pady=2) b = tk . f i c . column =0. s c r o l l . yview ) s e l f . column =1. Label ( frameH . s t i c k y=tk .W) s e l f . t i t l e ( " Allo ! " ) s e l f . padx=5. s t i c k y=tk . pack ( ) s e l f . s c r o l l = tk . pady=3) # frame " l i s t e " ( au m i l i e u ) frameM = tk . column =0. column =1. r o o t ) frameM . r e l i e f =tk . Button ( frameH . s e l e c t . s e t . s o r t () s e l f . pack ( ) tk . RAISED. "w" ) finally : f .

command= s e l f . Button ( frameB . a f f i c h e r ( e v e n t ) ) # frame " boutons " ( en bas ) frameB = tk . LEFT. pack ( s i d e=tk . pack ( s i d e=tk . LEFT. bd=3) frameB . pady=2) b2 . pack ( s i d e=tk . t e x t=" A j o u t e r " . s e l e c t . Button ( frameB . pady=2) def ajouter ( s e l f ) : pass d e f supprimer ( s e l f ) : pass d e f a f f i c h e r ( s e l f . LEFT. r e l i e f =tk . phoneList : s e l f . pady=5) # r e m p l i s s a g e de l a L i s t b o x # f o r i in s e l f . r o o t . expand =1. i [ 0 ] ) s e l f . lambda e v e n t : s e l f .Bevezetés a Python 3-ba s e l f . command= s e l f .BOTH. a f f i c h e r ) b1 .END. i n s e r t ( tk . t e x t=" Supprimer " . a j o u t e r ) b2 = tk . pack ( pady=3) b1 = tk . Frame ( s e l f . bind ( "<Double−Button−1>" . command= s e l f . s e l e c t . supprimer ) b3 = tk . s e l e c t . Button ( frameB . e v e n t=None ) : pass def clear ( s e l f ) : pass # auto−t e s t −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− i f __name__ == ’__main__ ’ : app = Allo_IHM ( ’ phones . t e x t=" A f f i c h e r " . t x t ’ ) # i n s t a n c i e l ’IHM  © c Robert Cordeau 103 . f i l l =tk . pack ( s i d e=tk . LEFT. pady=2) b3 .GROOVE.

• ennek az inicializátora azért hívja a szülőosztály inicializátorát. # −∗− c o d i n g : UTF−8 −∗− # imports import t k i n t e r as tk from tkPhone_IHM import Allo_IHM # classes c l a s s A l l o ( Allo_IHM ) : " " " Ré p e r t o i r e t é l é phonique . phoneEnt . tk .END) f o r i in s e l f . t x t ’ ) : " C o n s t r u c t e u r de l ’IHM . • létrehozzunk egy leszármaztatott Allo osztályt. g e t ( ) i f ( a j o u t [ 0 ] == " " ) o r ( a j o u t [ 1 ] == " " ) : return s e l f . nameEnt . Végül a script létrehoz egy alkalmazásobjektumot. append ( a j o u t ) s e l f . hogy az előbbi örökölje az utóbbi minden jellemzőjét. i [ 0 ] ) s e l f . f i c ) def ajouter ( s e l f ) : # maj de l a l i s t e ajout = [ " " . i n s e r t ( tk .END. nameEnt . __init__ ( s e l f . g e t ( ) a j o u t [ 1 ] = s e l f . f i c = ’ phones . clear () s e l f . d e l e t e ( 0 . phoneList . s e l e c t . f o c u s ( ) 104 c Hungarian Translation Daróczy Péter . " " " d e f __init__ ( s e l f .Bevezetés a Python 3-ba Az alkalmazás kódja A következő képpen fogjuk használni a modult : • Az előző modulból importáljuk az Allo_IHM osztályt. " " ] a j o u t [ 0 ] = s e l f . s o r t () # maj de l a l i s t e b o x s e l f . " Allo_IHM . phoneList : s e l f . s e l e c t . • újra kell definiálni a callback-eket. p h o n e L i s t .

clear () # maj de l a l i s t e retrait = [ " " . "w" ) f o r i in s e l f . clear () name . phone ) def clear ( s e l f ) : s e l f . r e t r a i t [ 1 ] = s e l f . p h o n e L i s t [ i n t ( s e l f . name ) s e l f . " a " ) f . s e l e c t . phoneList [ i n t ( s e l f . nameEnt . remove ( r e t r a i t ) # maj de l a l i s t e b o x s e l f . s e l e c t . close () d e f a f f i c h e r ( s e l f . a j o u t [ 1 ] ) ) f . nameEnt .END) # f ö program # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− app = A l l o ( ) # l é t r e h o z z a az a l k a l m a z á s t  © c Robert Cordeau 105 . phoneList : f . w r i t e ( "%s∗%s \n " % ( a j o u t [ 0 ] . phoneList : s e l f . i n s e r t ( 0 . close () d e f supprimer ( s e l f ) : s e l f . phone = s e l f .END. curselection ( ) [ 0 ] ) ] s e l f . phoneEnt .Bevezetés a Python 3-ba # maj du f i c h i e r f = open ( s e l f . tk . tk . tk . f i c . i [ 1 ] ) ) f .END) s e l f . e v e n t=None ) : s e l f . d e l e t e ( 0 . d e l e t e ( 0 . d e l e t e ( 0 . s e l e c t . curselection ( ) [ 0 ] ) ] s e l f . w r i t e ( "%s∗%s \n " % ( i [ 0 ] . phoneEnt . f i c . " " ] r e t r a i t [ 0 ] . p h o n e L i s t . i n s e r t ( 0 . i [ 0 ] ) # maj du f i c h i e r f = open ( s e l f . s e l e c t .END) f o r i in s e l f . i n s e r t ( tk .

IDLE. hogy ebben a jegyzetben tárgyaljuk .. egy példa menüvel Minden Python disztribuciónak része az IDLE alkalmazás . (a) Az IDLE interpreter (b) Az IDLE editor 9. Ez az alkalmazás egy komplett grafikus interface-szel rendelkező menüs alkalmazás (lásd 9. A forráskódja hozzáférhető és és önmagában egy komplett tkinter tanfolyamot képez 2 . IDLE 1 2 Egyes linuxdisztribúciókban az IDLE egy különálló csomag..2. De túlságosan terjedelmes ahhoz.3. 106 c Hungarian Translation Daróczy Péter .4. ábra.Bevezetés a Python 3-ba 9.4 ábrát).egy Pythonban írt interpreter/editor 1 .

Mindannyian arra koncentrálnak. Crystal. Scrum. 2001-ben 17 neves szoftver fejlesztő alapította meg az "Agile Allience"-t és fogalmazta meg a "Manifesto for Agile Software Development"-et. ami fokozatos finomítást tesz lehetővé Mindannyian folyamatos tervezést. egyszerre csak egy-két funkciót implementálnak. Az iterrációs ciklus végén egy működőképes programverzió a kimenet. tesztelést. A legnépszerűbb "Agile Development" módszerek közé tartozik az Extreme Programming (XP).. stb. ami számos iterrarív és inkrementális szoftverfejlesztési stílust takar. A legfontosabb elvek : • Első rendű szempont a megrendelő maradéktalan kielégítése • Flexibilitás a követelmények változásával szemben • Működő szoftver gyors átadása (inkrementálisok) • Az üzleti szakembereknek és a fejlesztőknek napi kapcsolatban kell lenniük c Robert Cordeau 107 .. hogy képessé tegyék az embereket az együttműködésre és a gyors és hatékony döntéshozatalra.Bevezetés a Python 3-ba 10. fejezet Az agile development fogalma Az "Agile Development" gyűjtőfogalom. azonban vannak közös jellemzőik : .valamennyien iterrarívak és inkrementálisak . . integrációt és a folyamatos projektilletve a szoftverfejlesztés egyéb formáit alkalmazzák. Bár az említett módszerek egyediek a speciális probléma megközelítésük tekintetében.a folyamatos visszacsatolás. Nagyon rövid iterrációkkal építkeznek.

108 c Hungarian Translation Daróczy Péter . követelményekre. teremtsd meg a feltételeket a munkájukhoz • Szorgalmazd a szemtől-szembeni párbeszédet a teamen belül az információ cserére • A haladás legjobb mértéke a működő szoftver • "Agile process" fenntartható fejlődést ösztönöz • A fejlesztőknek és a megrendelőnek egy állandó ütemet kell fenntartani a fejlesztési folyamatban • A kiváló műszaki színvonalra és a jó tervre folyamatosan ügyelni kell • Egyszerűség – csak az igazán fontos feladat elvégzése • Az önszerveződő. tervekre) • Rendszeres időközönként a teamnek önvizsgálatot kell tartani és viselkedését esetleg módosítani Ezen elveket követő módszerek: • Extreme Programming • Adaptive Software Development • Dynamic Software Development Method • Scrum • Crystal • Feature Driven Development • Agile Modeling Ez a filozófia a projektfejlesztés ciklusának egészére érvényes. aktív teamektől származnak a legjobb megoldások (szerkezetekre. most viszont csak a dokumentálás és a tesztek problémájára fogunk szorítkozni.Bevezetés a Python 3-ba • Motivált szakembereket gyűjts a projekt köré.

objektum orientált nyelv esetén egy metódus). Tesztvezérelt fejlesztésről (TDD = Test Driven Developpement) beszélünk. elkerülhetetlenül megjelenik a hibák és a tesztek problémája. ami a csomag egy tests folderében van. Ezeknek a teszteknek ugyanazokon az interface-eken keresztül kell történni. 10.1. • FunkLoad : egy benchmark és riportkészítő rendszer c Robert Cordeau 109 . hogy ez a jellemző úgy viselkedik-e ahogyan azt terveztük. A tesztesetek egymástól függetlenek. Például : egy calculus. ezért ezek a programre nézve specifikusak és nehezebb őket kidolgozni. Unit tesztek és funkcionális tesztek Két tesztcsaládot különböztetünk meg : Unit tesztek : Unit: egy program legkisebb különállóan tesztelhető része (procedurális nyelv esetén egy függvény. Funkcionális tesztek : a teljes alkalmazást egy "fekete doboznak" veszik és úgy manipulálják. Megemlíthetem a következő projekteket : • Mechanize : ez a könyvtár automatizálja a WEB-oldalak kiválasztását és a velük való interakciót • Selenium : funkcionális tesztek WEB-alkalmazások számára egy valódi böngészőben. hogy a dokumentációban megadott jellemzőt egy ’use case’nek megfelelő forgatókönyv szerint hívunk és megvizsgáljuk.1.1.py nevű tesztmodulja. Definíció Egy teszt abból áll.Bevezetés a Python 3-ba 10. A tesztek Attól kezdve. ahogyan a végfelhasználó tenné. hogy egy program túljut a kisméretű script stádiumon. mint amiket a felhasználók használnak. a teszteket a programozók írják. Módszer Az "agile development" filozófiájának megfelelően a teszteket a kód írásával egyidőben vagy előbb írják meg.py nevű modulnak lesz egy tests/test_calculus. • guitest : GTK alkalmazásokat tesztel. Megállapodás szerint minden modul kapcsolatban van a unit test modulok egyikével.

1 A kódot unittest.az SUnit-ból erednek. ’ ’ ’ This i s a s i m p l e program t o demonstrate how t o c r e a t e a u n i t t e s t i n Python . JSUnit (Javascript). html ’ ’ ’ import u n i t t e s t #I n c l u d e th e pyUnit u n i t t e s t framework d e f add ( a .com/2011/11/getting-started-with-python-unit-testing-pyunit/ 110 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Can be added t o a s u i t e ’ ’ ’ # The f u n c t i o n " setUp " w i l l always be ran i n o r d e r t o # s e t u p th e t e s t environment b e f o r e a l l th e t e s t s have run . d e f setUp ( s e l f ) : ’ ’ ’ V e r i f y environment i s s e t u p p r o p e r l y ’ ’ ’ # Printed i f t e s t f a i l s pass # The f u n c t i o n " tearDown " w i l l always be ran i n o r d e r t o # c l e a n u p th e t e s t environment a f t e r a l l th e t e s t s have run . b . p l e a s e s e e t he o f f i c i a l documentation page h e r e : h t t p : / / docs .py -ként hajtathatjuk végre. a konzolról python unittest. A PyUnit a TestCase alaposztályt kínálja fel a felhasználónak. c =0): ’ ’ ’A s i m p l e adding f u n c t i o n t o demo u n i t t e s t ’ ’ ’ r e t u r n a+b+c # The f o l l o w i n g i s th e c l a s s i n which a l l # f u n c t i o n s w i l l be ran by u n i t t e s t c l a s s AddTest ( u n i t t e s t . NUnit (.2. d e f tearDown ( s e l f ) : 1 A példa forrása : http://www. Ezek mind egy eredetileg a SmallTalk nyelv számára kifejlesztett tool-ból . Egy egyszerű példa. Minden. python .1. A tesztvezérelt fejlesztés Az unittest modul szolgáltatja a PyUnit tool-t. a TestCase-ből leszármaztatott osztályban implementált és test_ prefix-szel ellátott metódust unittesztnek tekint. amit más nyelvekben is megtalálhatunk : JUnit (Java). TestCase ) : ’ ’ ’ Main c l a s s f o r add t e s t i n g . For more i n f o r m a t i o n and documentation .Bevezetés a Python 3-ba 10. o rg / l i b r a r y / u n i t t e s t .py néven elmentve.Net).thelinuxdaily.

# In t h i s ca s e . main ( ) Egy másik példa :  © " " " Sz ámolá s o k a t v é gz ö modul " " " # fonctions d e f a v e r a g e (∗ a r g s ) : c Robert Cordeau 111 . 1 7 ) . 11 ) # F u n c t i o n s b e g i n n i n g with " t e s t " w i l l be ran # as a u n i t t e s t . def test_positive_add ( s e l f ) : ’ ’ ’ V e r i f y t h a t adding p o s i t i v e numbers works ’ ’ ’ # Printed i f t e s t f a i l s s e l f . a s s e r t E q u a l ( add ( −12 . a s s e r t E q u a l ( add ( 1 . a s s e r t E q u a l ( add ( −12 . a s s e r t E q u a l ( add ( 1 0 . a s s e r t E q u a l ( add ( 1 1 . 7 ) d e f test_negative_add ( s e l f ) : ’ ’ ’ V e r i f y t h a t adding n e g a t i v e numbers works ’ ’ ’ # Printed i f t e s t f a i l s s e l f . t h i s t e s t w i l l be s k i p p e d . skip ( " demonstrating skipping " ) # Skip t h i s t e s t ( Python >= 2 . 5 5 ) # Test w i l l f a i l i f " f a l s e " ( b o o l e a n ) s e l f . s k i p ( " d e m o n s t r a t i n g s k i p p i n g " ) d e f test_negative_add_skip ( s e l f ) : ’ ’ ’ V e r i f y t h a t adding n e g a t i v e numbers works ’ ’ ’ # Printed i f t e s t f a i l s s e l f . 19 ) # F u n c t i o n s b e g i n n i n g with " t e s t " w i l l be ran # as a u n i t t e s t . # @unittest . 11 ) i f __name__==’__main__ ’ : u n i t t e s t . #@ u n i t t e s t .Bevezetés a Python 3-ba ’ ’ ’ V e r i f y environment i s t o r e down p r o p e r l y ’ ’ ’ # Printed i f t e s t f a i l s pass # F u n c t i o n s b e g i n n i n g with " t e s t " w i l l be ran # as a u n i t t e s t . 2 3 . 3 4) s e l f .23) .23) . 2 2 ) . 1 . 2 3 ) .

2) s e l f . path . 0) def test_suite ( ) : t e s t s = [ u n i t t e s t . TestCase ) : def test_average ( s e l f ) : s e l f . 5) . a s s e r t E q u a l s ( average (1 . r e a l p a t h ( dirName ) upDir = os . 6) . ass ertEquals ( d i v i s i o n (10 . " " " length = len ( args ) sum = 0 f o r ar g i n a r g s : sum += ar g r e t u r n sum/ l e n g t h def division (a . d i v i s i o n . 4 . d i v i s i o n # classes c l a s s C a l c u l T e s t ( u n i t t e s t . 2) s e l f . " " " r e t u r n a/b " " "A s z ámolá s o k a t v é gz ö modul t e s z t m o d u l j a " " " # imports import u n i t t e s t import os import s y s dirName = os . path : s y s . path . 2 .Bevezetés a Python 3-ba " " " Kisz á molja az á t l a g o t . a s s e r t R a i s e s ( ZeroDivisionError . path . dirname ( __file__ ) i f dirName == ’ ’ : dirName = ’ . append ( upDir ) from c a l c u l s import average . a s s e r t E q u a l s ( average (2 . b ) : " " " Kisz á molja a há nyadost . ’ dirName = os . 3) . s p l i t ( dirName ) [ 0 ] i f upDir not i n s y s . 10 . makeSuite ( C a l c u l T e s t ) ] 112 c Hungarian Translation Daróczy Péter  © . path . 4) def test_division ( s e l f ) : s e l f .

c Robert Cordeau 113 . • létrehozza a tesztek sorozatainak sorozatát és elindítja a tesztsorozatot.  © 10.2.Bevezetés a Python 3-ba return unittest . • a kódhoz kapcsolódó technikai (mainstream documentation). Lehetővé teszi a szöveg kombinálását a tesztekkel. TestSuite ( t e s t s ) i f __name__ == ’__main__ ’ : u n i t t e s t . A mainstream dokumentumok a kód ritmusában fejlődnek és ezért úgy kell őket kezelni. Két fontos eszköz van a Python-alkalmazások dokumentációinak létrehozására : • a reStructuredText (vagy reST): egy rich text formátum. main ( ) Egy tesztsorozat végrehajtásához egy olyan scriptet kell írni. • a test_suite globális függvény suite visszatérési értékét begyűjti. • a doctests : kompatibilis a reST formátummal. A dokumentálás Egy projekt élettartama során több dokumentációtípust különböztetünk meg : • specifikációs dokumentumokat (upstream documentation). mint a kódot : egy egyszerű szövegszerkesztővel olvashatóknak és szerkeszthetőknek kell lenniük. ami : • megkeres minden tesztmodult: ezeknek a neve test_ prefix-szel kezdődik és egy test nevű folderben vannak. • a felhasználói kézikönyveket és más magas szintű dokumentumokat (downstream documentation).

hogy : • a fő-tag az üres sor. Sous−s e c t i o n :::::::::::: C e c i e s t une sous−s e c t i o n . • a strukturálás a különböző szintű részek címeinek = . • egy cím alatt és felett általában ugyanaz a karaktersor van. karakterekkel történő aláhúzásával történik. A A L TEX-től eltérően a dokumentum minőségét "non intrusive" módon javítja. mint a következő példában : ====================== F i c h i e r au format reST ====================== Section 1 ========= On e s t dans l a s e c t i o n 1 .2. stb. azaz a file-ok közvetlenül olvashatók maradnak. 114 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Amikor az interpreter egy ilymódon aláhúzott szöveget talál. az alkalmazott karaktert összeköti egy fejezetszinttel. A reST formátum A reStructuredText formátum. ami elválasztja a szöveg különböző strukturáit. • a rst2s5 : egy s5 formátumú prezentációt hoz létre. A • a rst2latex : egy ekvivalens L TEX-file-t generál. egy szövegek formázására használt tag-rendszer. Egyebek között megjegyzem. Egy egyszerű példa reST formátumú textfile-ra. A reST interpretert tartalmazó docutils projekt egy sor utility-t kínál fel: • a rst2html ): html kimenetet ad integrált css-sel._ : . amit szokásosan reSt-nek neveznek.Bevezetés a Python 3-ba 10.1. ami lehetővé teszi interaktív prezentációk létrehozását HTML-ben.

| e l y s T | image : : e l y s T . .. e t c e c i un commentaire Section 2 ========= La s e c t i o n 2 e s t ’ ’ beaucoup p l u s ’ ’ ∗∗ i n t é r e s s a n t e ∗∗ que l a s e c t i o n 1 . | shamr | image : : shamr ....Bevezetés a Python 3-ba Sous−sous−s e c t i o n ... . −−−−−−−−−−−−−−− Un t a b l e a u de t r o i s images au format " png " :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ======= ======= ======= Image 1 Image 2 Image 3 ======= ======= ======= | shamr | | e l y s T | | h e l e n | ======= ======= ======= . c Robert Cordeau 115 . . png  © Az rst2html utility erre a file-ra alkalmazva ugyanezt a file-t állítja elő .. png . .. Section 3 ========= La s e c t i o n 2 e s t un peu v a n t a r d e : la s e c t i o n 1 est ∗ t r e s bien ∗. .. C e c i e s t une sous−sous−s e c t i o n .... | h e l e n | image : : h e l e n .. png ....html kiterjesztéssel.

mint az Epydoc ezeket ki tudják szűrni a modulokból a dokumentum előállításához. hogy ezek működnek. Az olyan programok. majd elindítását annak ellenőrzéséhez.1. másrészt a vé116 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ábra. Tovább is mehetünk és alkalmazói példákat is belefoglalhatunk a dokumentációs stringekbe.2. Nézzünk meg három példát. Mindegyik esetében megadom egyrészt a forráskódot a dokumentációs stringjével.Bevezetés a Python 3-ba 10. melyek interaktív session-ök formájában vannak megírva. amiben a standard doctest modul lehetővé teszi ezeknek a session-öknek a kinyerését. Donald Knuth literate programming elvét vették át a Pythonban az API-k dokumentációs stringekkel történő dokumentálásához.2. Példa HTML formátumú outputra 10. A doctest modul A A L TEX létrehozója.

format ( " Ré s z l e t e z ö mód " ) ) d o c t e s t . testmod ( ) p r i n t ( "Ha minden rendben van .Bevezetés a Python 3-ba grehajtás eredményéről egy képernyőképet.py " " "A d o c t e s t pr ó bamodulja " " " # import import d o c t e s t # fonctions d e f somme ( a . >>> somme ( 2 . b ) : " " " V i s s z a t é r é s i é r t é ke a + b . semmit sem l á tunk ! " ) input () p r i n t ( " \{: −^40\} " . semmit sem l á tunk ! −−−−−−−−−−−− Ré s z l e t e z ö mód −−−−−−−−−−−− Trying : somme ( 2 . testmod ( v e r b o s e=True ) A doctest1. format ( " Mode s i l e n c i e u x " ) ) d o c t e s t . 4 ) 6 """ r e t u r n a+b i f __name__ == ’__main__ ’ : p r i n t ( " \{: −^40\} " .py script végrehajtásának eredménye :  © −−−−−−−−−−− Mode s i l e n c i e u x −−−−−−−−−−−− Ha minden rendben van . 2 ) E x p e cti ng : 4 ok Trying : somme ( 2 . Első példa : doctest1. 4 ) E x p e cti ng : c Robert Cordeau 117 . 2 ) 4 >>> somme ( 2 .

""" t e x t e = t e x t e . . Test p a s s e d .  © Második példa : doctest2. ’ eu ’ ) ) def _test ( ) : import d o c t e s t d o c t e s t . . C ette t e c h n i q u e permet d ’ i n t e r n a t i o n n a l i s e r l e s a p p l i c a t i o n s pour l e s r e n d r e c o m p a t i b l e s avec c e r t a i n e s r é g i o n s f r a n c a i s e s . i l s eun baveunt . .py " " " Module d ’ e s s a i de d o c t e s t . " >>> a c c e n t E t r a n g e ( t e x t e ) Est−ceu queu tu as rRreugarRrd é l a t é l é h i e u r R r s o i r R r ? I l y a v a i t un th éma surRr l e u s rRramasseuurRrs d ’ e u s c a r R r g o t s eun Laponieu . ’ rRr ’ ) p r i n t ( t e x t e . somme 2 t e s t s in 2 items . 2 p a s s e d and 0 f a i l e d . r e p l a c e ( ’ e ’ . l e s ’ e ’ s u i v i d ’ un ’ u ’ Exemple : >>> t e x t e = " Est−c e que tu as r e g a r d é l a t é l é h i e r s o i r ? I l y a v a i t un th éma s u r l e s r a m a s s e u r s d ’ e s c a r g o t s en Laponie . r e p l a c e ( ’ r ’ .Bevezetés a Python 3-ba 6 ok 1 i t e m s had no t e s t s : __main__ 1 items passed a l l t e s t s : 2 t e s t s i n __main__ . i l s en bavent . " " " # fonctions def accentEtrange ( texte ) : " " " Ajoute un a c c e n t é t r a n g e á un t e x t e . Les ’ r ’ s o n t T r i p l é s . . testmod ( v e r b o s e=True ) 118 c Hungarian Translation Daróczy Péter .

ok 2 i t e m s had no t e s t s : __main__ __main__ . . . . . © c Robert Cordeau 119 . Test p a s s e d . _ t e s t 1 items passed a l l t e s t s : 2 t e s t s i n __main__ . a c c e n t E t r a n g e 2 t e s t s in 3 items . 2 p a s s e d and 0 f a i l e d .Bevezetés a Python 3-ba  i f __name__ == ’__main__ ’ : _test ( ) © A script végrehajtásának eredménye :  Trying : t e x t e = " Est−c e que tu as r e g a r d é l a t é l é h i e r s o i r ? I l y a v a i t un th éma s u r l e s r a m a s s e u r s d ’ e s c a r g o t s en Laponie . i l s en bavent . " E x p e cti ng n o t h i n g ok Trying : accentEtrange ( texte ) E x p e cti ng : Est−ceu queu tu as rRreugarRrd é l a t é l é h i e u r R r s o i r R r ? I l y a v a i t un th éma surRr l e u s rRramasseuurRrs d ’ e u s c a r R r g o t s eun Laponieu . i l s eun baveunt .

.. >>> f a c t o r i a l ( 5 ) 120 """ def f a c t o r i a l (n ) : " " " Return t he f a c t o r i a l o f n . 0 ) 265252859812191058636308480000000 I t must a l s o not be r i d i c u l o u s l y l a r g e : >>> f a c t o r i a l ( 1 e100 ) Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : . V a l ueErro r : n must be e x a c t i n t e g e r >>> f a c t o r i a l ( 3 0 . 6 . but th e f l o a t must be an e x a c t i n t e g e r : >>> f a c t o r i a l ( 3 0 .. 2 .. For example .py """ This i s th e " example " module . \ h y p e r t a r g e t { page110 }{Egy} >>> [ f a c t o r i a l ( n ) f o r n i n range ( 6 ) ] [ 1 .Bevezetés a Python 3-ba Harmadik példa : example.. 1 ) Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : . O v e r f l o w E r r o r : n t oo l a r g e """ 120 c Hungarian Translation Daróczy Péter . I f th e r e s u l t i s s m a l l enough t o f i t i n an i n t . 24 .. f a c t o r i a l ( ) . The example module s u p p l i e s one f u n c t i o n . 1 . V a l ueErro r : n must be >= 0 F a c t o r i a l s o f f l o a t s a r e OK. r e t u r n an i n t . 120] >>> f a c t o r i a l ( 3 0 ) 265252859812191058636308480000000 >>> f a c t o r i a l ( −1) Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : . E l s e r e t u r n a l o n g . an e x a c t i n t e g e r >= 0 .

24 . 6 . 2 .Bevezetés a Python 3-ba import math i f not n >= 0 : r a i s e Val ueErr or ( " n must be >= 0 " ) i f math . testmod ( v e r b o s e=True ) i f __name__ == "__main__" : _test ( ) p r i n t ( "OK" )  © A script végrehajtásának eredménye : Trying : f a c t o r i a l (5) E x p e cti ng : 120 ok Trying : [ f a c t o r i a l ( n ) f o r n i n range ( 6 ) ] E x p e cti ng : [ 1 . 120] ok Trying : f a c t o r i a l (30) E x p e cti ng : 265252859812191058636308480000000 ok Trying : f a c t o r i a l ( −1) c Robert Cordeau 121 . f l o o r ( n ) != n : r a i s e Val ueErr or ( " n must be e x a c t i n t e g e r " ) i f n+1 == n : # c a t c h a v a l u e l i k e 1 e300 r a i s e O v e r f l o w E r r o r ( " n t oo l a r g e " ) result = 1 factor = 2 w h i l e f a c t o r <= n : r e s u l t ∗= f a c t o r f a c t o r += 1 return r e s u l t def _test ( ) : import d o c t e s t d o c t e s t . 1 .

nem látjuk a kódot ! A megoldás ennek a dokumentációnak az áthelyezése : a doctest. A dokumentálás vezérelt fejlesztés Amint az látható.. 7 p a s s e d and 0 f a i l e d . Test p a s s e d .3.2..0) E x p e c ti ng : 265252859812191058636308480000000 ok Trying : f a c t o r i a l ( 1 e100 ) E x p e c ti ng : Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : . f a c t o r i a l 7 t e s t s in 3 items . OK  © 10. _ t e s t 2 items passed a l l t e s t s : 1 t e s t s i n __main__ 6 t e s t s i n __main__ .testfile() 122 c Hungarian Translation Daróczy Péter ... V al ueErro r : n must be >= 0 ok Trying : factorial (30. innentől kezdve a kódba beépített dokumentáció a kódfejlesztés gyengéjét jelenti : amikor a dokumentáció mérete nő.1) E x p e c ti ng : Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : .. O v e r f l o w E r r o r : n t oo l a r g e ok 1 i t e m s had no t e s t s : __main__ ..Bevezetés a Python 3-ba E x p e c ti ng : Traceback ( most r e c e n t c a l l l a s t ) : . V al ueErro r : n must be e x a c t i n t e g e r ok Trying : factorial (30.

Ami többlet. így két legyet ütünk egy csapásra.Bevezetés a Python 3-ba függvény lehetővé teszi a dokumentációs file nevének megadását. ezt a file-t reST formátumban írhatjuk. c Robert Cordeau 123 . Egyrészt függvénybe (illetve metódusba) integrált tesztjeink vannak. más részt ugyanaz a file naprakész dokumentációt szolgáltat.

amit binárisan manipulál.Bevezetés a Python 3-ba A. Az első elképzelés az. de számos más táblázatot is konstruáltak (EBCDIC.. Az Unicode táblázat A Python 3 -ban a karakterláncok (az str() típus) Unicode stringek. 124 c Hungarian Translation Daróczy Péter . találnunk kell nekik egy bináris reprezentációt. A humán nyelvek és írásbeli megjelenésük sokfélesége egy hozzájuk adaptált kódolást tesz szükségessé. Kódolás Miután összegyűjtöttük az összes szimbólumot és hozzárendeltünk egy számot. 6000 nyelv létezik). A Unicode-szabványban a karakterek numerikus azonosítói egyediek és univerzálisak. bitek számára vonatkozóan..1 ábrát). Az egész számok kódolásához elég az alap megváltoztatása. Függelék Karakterkészlet és kódolás Láttuk. azonban a helyzet összetettebb a karakterek esetében.). hogy konstruáljunk egy táblázatot. a lebegőpontos számok kódolásához egy szabványt használunk (IEEE 754). ezért ezek nyilvánvalóan nem kódolhatók egy bájton. hogy a számítógép minden információt kódol.2 ábrát). ISO-8852-1. egyedül az egyes karakterekhez rendelt numerikus azonosító értékét adja meg (lásd A. A Unicode-szabvány semmilyen szabályt sem rögzít a kódolás számára fenntartott byte-ok ill. ami a megjelenítendő szimbólumokat összeköti egy (általában egy byte-on kódolt) számmal : Szimbólum ←→ Szám A legnevezetesebb a 7 biten kódolt ASCII táblázat (128 kód) (lásd A. Mivel több százezer különböző karakterről van szó (kb.

ábra. de a Unicode milliónyi lehetőségének reprezentálására karakterenként több byte szükséges.1. c Robert Cordeau 125 . Az ASCII számára egyetlen byte elegendő lenne. ASCII táblázat Az ASCII számára egyetlen byte elegendő lenne. de a Unicode milliónyi lehetőségének reprezentálására karakterenként több byte szükséges.Bevezetés a Python 3-ba A.

A 0 és 127 közé eső kódokra az UTF-8 az ASCII táblázat byte-jait használja.és kimenetek Fontos. A még kevésbé gyakori speciális karakterekhez (2048 és 65535 közötti kódok) az UTF-8 három byte-ot használ és így tovább.. ábra. egy diszkről. Speciális karakterekhez (128 és 2047 közötti kódok) az az UTF-8 két byte-ot használ.. Ezeket a be. Ugyanígy ki kell tudnunk választani az általunk exportált adatok formátumát. Az adatokat a tasztaturán keresztül billentyűzzük be vagy valahonnan importáljuk őket. A Unicode táblázat kivonata Mivel a szövegek többsége csak az ASCII táblázatot használja.és kimeneti karakterláncokat mindíg úgy kell tekinteni.2. hogy meg tudjuk adni. legyen szó egy nyomtatóról. egy monitorról . ezért a leggazdaságosabb kódolás az UTF-8. hogy konkrétan byte-sorozatokról van szó és különböző mechanizmusokat kell alkalmaznunk ezen 126 c Hungarian Translation Daróczy Péter . programjaink pontosan milyen formában várják az adatokat. ami éppen az Unicode táblázat alsó részének felel meg.Bevezetés a Python 3-ba A. amiket tetszőleges perifériaeszközön keresztül exportálunk. Szimbólum ←→ Szám ←→ Bitek Példa az "é" Unicode karakter UTF-8 kódolására : é ←→ 233 ←→ C3 A9 Gyakorlati alkalmazások A be.

vagy 3. Annak érdekében. " rb " ) >>> o c t e t s = o f . hogy más szabvány szerint vannak kódolva.3 ábrát).  import s y s p r i n t ( s y s . A karakterek természetesen byte-okban lehetnek kódolva és a byte-ok karakterekbe lehetnek dekódolva (speciálisan UTF-8 kódolással. t x t " . érdemes pontosan megadni a karakterkészletet (kötelezően a script 2. ezért fennáll a veszély. c l o s e ( ) >>> o f = open ( " t e s t .Bevezetés a Python 3-ba byte-sorozatoknak karakterlánccá alakítására illetve az ellenkező irányú átalakításra. hogy a Python korrekt módon tudja őket interpretálni. amit speciálisan byte-sorozatok (illetve karakterláncok) kezelésére terveztek. a bytes típust. t x t " . "w" ) >>> o f . read ( ) >>> type ( c h a i n e ) < c l a s s ’ s t r ’> >>> p r i n t ( c h a i n e ) Egy l épé s >>> l e n ( c h a i n e ) 10 >>> type ( o c t e t s ) < c l a s s ’ b y t e s ’> >>> p r i n t ( o c t e t s ) b ’ Egy l \ xc3 \ xa9p \ xc3 \ xa9s \n ’ >>> l e n ( o c t e t s ) 12  © A Python scriptek esete Mivel a Python-scriptek szövegek. s t d o u t . sorában). w r i t e ( c h a i n e ) 10 >>> o f . e n c o d i n g ) # cp1252 ( Windows XP/ SciTE ) © c Robert Cordeau 127 . amit az imént láttunk): >>> c h a i n e = " Egy l épé s \n " >>> o f = open ( " t e s t . A Python mostantól fogva egy új adattípust bocsát a rendelkezésünkre. Előzőleg ismerni kell a rendszerünk által használt karakterkészletet (lásd a A.

Bevezetés a Python 3-ba Tehát megadjuk a scriptekben :  # −∗− c o d i n g : cp1252 −∗− © Vagy (ami a Python 3 esetében alapértelmezett):  # −∗− c o d i n g : UTF−8 −∗− © A.3. A cp1252 karakterkészlet 128 c Hungarian Translation Daróczy Péter . ábra.

" r " . hogy be-/kimenetek pillanatában jelezzük a kódolást. e n c o d i n g=" Latin −1" ) >>> o f . read ( ) >>> o f . t x t " . t x t " . c l o s e ( ) >>> o f = open ( " t e s t .Bevezetés a Python 3-ba Az Unicode-hibák elkerüléséhez Az Unicode-hibák elkerülésére szolgáló technika abból áll. w r i t e ( c h a i n e ) 10 >>> o f . Például :  >>> c h a i n e = " Egy l épé s \n " >>> o f = open ( " t e s t . "w" . e n c o d i n g=" Latin −1" ) >>> ch_lue = o f . c l o s e ( ) >>> ch_lue ’ Egy l épé s \n ’ © c Robert Cordeau 129 .

AND és OR operátorokat. Ma a Boole-algebrának számos alkalmazása van informatikában és az elektromos áramkörök tervezésében. Függelék A logikai függvények A Boole-logika A XIX. melyen definiáljuk a NO. a. ¯ Az igazságtáblák Az alap boole-operátorok igazságtáblája: Unáris NOT-operátor a 0 1 NOT(a) 1 0 Bináris AND és OR-operátorok a 0 0 1 1 b 0 1 0 1 a OR b a AND b 0 0 1 0 1 0 1 1 130 c Hungarian Translation Daróczy Péter . A változók értékeit néha False-sal és True-val jelöljük. Legyen B = { 0.Bevezetés a Python 3-ba B.bésa + b jelöljük. Az operátorokat néha rendre mint a. 1 } definíciós halmaz. században George Boole matematikus teljesen átalakította a logikát egy formális formális rendszerré. Ez egy kétértékű logika.

Bevezetés a Python 3-ba Kizáró. ekvivalencia és implikáció-operátorok a 0 0 1 1 b 0 1 0 1 a XOR b 0 1 1 0 a ⇐⇒ b a =⇒ b 1 1 0 1 0 0 1 1 c Robert Cordeau 131 .

Függelék Aritmetikai alapok Definíció A számábrázolási rendszer vagy számrendszer meghatározza. ak+1 sorrendben írjuk le. A használt számjegyek a természetes számok. 132 c Hungarian Translation Daróczy Péter .Bevezetés a Python 3-ba C. ugyanis ekkor az alaki érték még megszorzódik az alapszám adott pozíciója szerint hatványával. A bk és b−k számok a k-adik pozícióhoz tartozó úgynevezett nagyságrendek. . akkor a számot az a1 bk +a2 bk−1 +a3 bk−2 + . . Ha b a számrendszer alapja. + ak + 1b0 formában fejezzük ki. Egy számjegy tényleges értéke /helyiértéke/ attól függ. a szám számjegyeit a1 a2 a3 . . . 0 és b-1 között. hogy hogyan ábrázolható egy adott szám különböző alapszámot használó számrendszerekben. hogy a szám melyik pozíciójában áll.

. 1 }k ahol f értelmezési tartománya a { 0. 1. Ekkor ütközésről (collision) beszélünk. 0... Ennek az alkalmazásnak lehetővé kell tenni a bemeneti file-ok azonosítását : f (x) = f (y) akkor és csak akkor.. .01. hogy f (x) = f (y) (ugyanaz a bináris szekvencia). c Robert Cordeau 133 . aminek a bemenete különböző hosszúságú file-ok.. 11.00.Bevezetés a Python 3-ba D. 0. Viszont a véges k hossz miatt nem tudjuk visszaállítani a file-okat:létezik két különböző x és y (különböző file-ok) úgy. Például k = 512-vel 2512 azaz 10154 cella áll rendelkezésre.. Függelék A hash-függvények Működési elv A hash függvény egy f alkalmazás. 1 }∗ = { ∅. 0... 1 }k = { 0. Gyakorlati megvalósítás Két problémát kell megoldani : • egy elég hosszú bináris szekvencia választásával csökkenteni kell az ütközések számát. 100..10.. ha x = y .. } bináris sorozatok halmaza. 1 }∗ → { 0..11 } bináris szekvenciák halmaza. értékkészlete a k db bitből álló { 0. • egy megfelelő algoritmussal a kezelni kell a fennmaradó ütközéseket. 101. amiket tömörít és kimenetként egy rögzített hosszúságú bináris sorozatot ad ( lásd D.. 1. 10..1 ábrát) : f : { 0.

.Bevezetés a Python 3-ba D... Egy szótár kulcsainak hash-elése 134 c Hungarian Translation Daróczy Péter . Mindegyik adathoz asszociatív tömb segítségével tudunk hozzáférni. A hashing működési elve Alkalmazás a szótárakra S memóriánk van m adat tárolására. 2. c. z }∗ → { 0. b. ábra.1.. .. S[1]. S[m − 1]. . m − 1 }k A következő információk legyenek egy szótárban tárolva ( lásd D.. .2. ábra..2 ábrát): lapin renard hérisson ours 12 2 4 1 (a) Tárolás ütközés nélkül (b) Ütközés kezelése lineáris próbával D. ahol a szögletes zárójelben szereplő információt kulcsnak hívják : S[0].. 1.. Például karakterkulcsokkal a következő módon definiált hash-függvényt fogunk használni : f : { a.

com/p/pythonxy/wiki/Downloads?tm=2 http://rgruet. www.org http://pypi.org/downloads/ www.html Eszközök : www. Függelék Források E.info/ Python 3.org/pypi/ http://code.eclipse.python. .com/downloads/wingide-101 http://eric-ide.wingware.fr Speciális EDI-k : www.google.1 szintaxis összefoglalás : http://perso.python-projects.python.Bevezetés a Python 3-ba E. .org/eric-download.htm www. WEB-es források Általános : .scintilla.gnuplot.limsi.1.org/SciTEDownload.fr/pointal/python:abrege c Robert Cordeau 135 .free.

Bevezetés a Python 3-ba F. Függelék Fogalmak 136 c Hungarian Translation Daróczy Péter .

Alex Python en concentré. 2008. 2009. 2e édition. Tarek Python : Petit guide à l’usage du développeur agile Dunod. Tarek Programmation Python. [3] Martelli. 2004. c Robert Cordeau 137 . 2008. 2e édition. 2010. [5] Ziadé. O’Reilly. Packt Publishing. Tarek Expert Python Programming. [6] Ziadé. 2009. Conception et optimisation. Gérard Apprendre à programmer avec Python 3. 2005. Mark et Bailly.Bevezetés a Python 3-ba Irodalomjegyzék [1] Swinnen. 2e édition. Jeff Foundations of Agile Python Development Apress. Yves Python précis et concis O’Reilly. [4] Lutz. [8] Younker. [2] Summerfield. [7] Ziadé. Mark Programming in Python 3. Addison-Wesley. Eyrolles. Eyrolles. 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->