P. 1
Az átváltozás - Franz Kafka

Az átváltozás - Franz Kafka

|Views: 39|Likes:
Published by auroraborealis_e

More info:

Published by: auroraborealis_e on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

Az átváltozás

1 Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ív alakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. "Mi történt velem?" - gondolta. Nem álmodott. Szobája, e szabályos, csak kissé szűk emberi szoba, békésen terült el a jól ismert négy fal között. Az asztalon kicsomagolt posztómintagyűjtemény hevert szanaszét - Samsa utazó ügynök volt -, fölötte pedig ott lógott a kép, amelyet nemrég vágott ki egy képes folyóiratból, és foglalt csinos, aranyozott keretbe. Egy hölgyet ábrázolt szőrmekalapban és szőrmeboával - feszes tartásban ült, alsókarja egészen eltűnt nehéz szőrmemuffjában, amelyet a szemlélő felé nyújtott. Gregor tekintete ezután az ablakra vetődött, és a borongós időtől - hallani lehetett, amint esőcseppek koppannak a párkány bádoglapjára - egészen mélabússá vált. "Mi lenne, ha kicsit még aludnék, és elfelejteném ezt az egész őrültséget?" - gondolta, de ez megvalósíthatatlan volt, mert megszokta, hogy a jobb oldalán fekszik, jelenlegi állapotában azonban nem tudott oldalára fordulni. Bármekkora erővel lódította is magát a jobb oldalára, mindig visszagurult a hátára. Már vagy százszor megpróbálta, lehunyta a szemét, hogy ne kelljen rugdalózó lábait látnia, és csak akkor hagyta abba, amikor eddig soha nem tapasztalt, könnyű, tompa fájdalmat érzett az oldalában. "Istenem - gondolta -, milyen megerőltető foglalkozást is választottam! Napról napra. Az üzleti izgalmak sokkal nagyobbak, mint odahaza a voltaképpeni üzletben, s ráadásul az utazással járó sok kínlódás, a gond a vonatcsatlakozások miatt, a rendszertelen, rossz étkezés, az örökké változó emberi kapcsolatok, amelyek soha meg nem állapodnak, soha szívélyessé nem válnak. Az ördög vigye el az egészet!" Enyhe viszketést érzett fenn a hasán; lassan közelebb csúszott a hátán az ágydeszkához, hogy jobban fölemelhesse a fejét; megtalálta a viszkető helyet, amelyet csupa kis fehér pontocska borított, és nem tudta, mire vélje őket; egyik lábával meg akarta tapogatni a viszkető helyet, de nyomban vissza is húzta, mert ahogy megérintette, megborzongott. Újra visszacsúszott előbbi helyzetébe. "Ez a korai felkelés - gondolta - egészen megbolondít. Az embernek ki kell aludnia magát. Más utazók úgy élnek, mint a háremhölgyek. Ha én például a délelőtt folyamán visszamegyek a vendéglőbe, hogy lejegyezzem a megkötött üzleteket, ezek az urak még a reggelinél ülnek. Próbálnám csak meg én a főnökömnél: azonmód repülnék. Egyébként ki tudja, nem járnék-e jól? Ha szüleim miatt nem türtőztetném magam, már rég felmondtam volna, odaálltam volna a főnököm elé, és amúgy istenigazából megmondtam volna neki a véleményemet. Leszédült volna a pultról! Különben is micsoda furcsa szokás az, hogy felül a pultra, és onnan a magasból beszél az alkalmazottal, akinek ráadásul egész szorosan oda kell állnia a főnöke elé, mert az nagyothall. Nos, még nincs veszve minden remény; ha egyszer együtt lesz a pénz, amiből kifizethetem neki szüleim adósságát - nem tarthat tovább öt-hat évnél -, mindenképpen megteszem. Az lesz majd a nagy üzlet. Egyelőre azonban föl kell kelnem, mert ötkor indul a vonatom."

És ránézett az ébresztőórára, amely az éjjeliszekrényen ketyegett. "Mennybéli Úristen!" gondolta. Fél hét volt, és a mutatók békésen haladtak előre, már el is múlt fél, már háromnegyed felé járt. Nem szólt volna az ébresztőóra? Az ágyból is lehetett látni, hogy be volt állítva pontosan négy órára; biztosan szólt is. Igen ám, de lehetséges, hogy átaludta volna azt a bútorrengető csörömpölést? Nos, ha nyugodtan nem is, de valószínűleg annál mélyebben aludt. Most mit tegyen? A következő vonat hétkor indul, eszeveszetten kellene sietnie, hogy elérje, és a mintakollekció még nincs becsomagolva, magát pedig egyáltalán nem érezte különösebben frissnek és mozgékonynak. De még ha elérné is a vonatot, a főnök dörgedelmeitől már nem menekülhet meg, mert a bolti szolga kiment az ötórás vonathoz, és mulasztásáról már rég leadta a jelentést. A főnök kreatúrája ostoba és gerinctelen. És ha beteget jelentene? Csakhogy ez fölöttébb kínos és gyanús volna, mivel Gregor ötéves szolgálata alatt egyszer sem volt beteg. A főnök biztosan kijönne a betegsegélyező orvosával, szemrehányást tenne a szülőknek lusta fiuk miatt, és minden ellenvetést megelőzne azzal, hogy a betegsegélyező orvosára hivatkozna, aki másfajta embert nem is ismer, csak makkegészséges munkakerülőt. És nem volna ebben az esetben némi igaza? Eltekintve a hosszú alvás után csakugyan fölösleges álmosságtól, Gregor valóban jól érezte magát, sőt alaposan meg is éhezett. Amikor mindezt nagy sietve végiggondolta, és a felkelésre mégsem tudta elszánni magát - az óra éppen háromnegyed hetet ütött -, az ágy fejénél óvatosan kopogtattak az ajtón. - Gregor - szólt anyja -, háromnegyed hét. Nem akartál elutazni? A szelíd hang! Gregor megijedt, amikor meghallotta önmaga válaszoló hangját, amely félreismerhetetlenül régi hangja volt ugyan, de mintegy alulról valami visszafojthatatlan, fájdalmas csipogás vegyült bele, s ettől jóformán csak az első pillanatban maradtak épek, érthetőek a szavai, utózengésüket már annyira szétzilálta, hogy az ember nem tudta, jól hall-e. Gregor részletesen akart válaszolni és mindent megmagyarázni, de ilyen körülmények között csak e szavakra szorítkozott: - Igen, igen, anyám, köszönöm, már kelek is. Az ajtó jóvoltából kinn bizonyára nem lehetett észrevenni Gregor hangjának elváltozását, mert anyja megnyugodott ettől a magyarázattól, és elcsoszogott. A kis beszélgetés azonban felhívta a többi családtag figyelmét arra, hogy Gregor a várakozás ellenére még otthon van, és már kopogott is az egyik oldalajtón apja, gyengéden, de az öklével: - Gregor! Gregor! - kiáltotta. - Mi van veled? - És kis idő múlva újra megszólalt mélyebb, figyelmeztető hangon: - Gregor! Gregor! A másik oldalajtónál a húga aggodalmaskodott halkan: - Gregor, nem jól vagy? Szükséged van valamire? Mindkét oldalra így felelt Gregor: - Már kész vagyok - és igyekezett hangját gondos kiejtéssel és a szavak közé iktatott hosszú szünetekkel minden feltűnő vonástól megfosztani. Apja vissza is tért a reggelijéhez, de húga tovább suttogott: - Gregor, nyisd ki, könyörgök.

felöltözni és mindenekelőtt megreggelizni. és ha végre sikerült ezzel a lábával végrehajtania azt. Emlékezett rá. a reggeli köd látványából. és szélessége. okvetlen ki kell jutnom teljesen az ágyból. hogy ily módon tovább csússzon. és áldotta utazásaiból eredő óvatosságát. és látta. az utazók egyik foglalkozási betegségének előjele. mert ha a végén így esik le. aligha történik baja. és még most is mekkora a köd. hogy rendet és nyugalmat teremtsen ebben az önkényeskedésben. Márpedig semmi áron sem szabad éppen most elveszítenie az eszméletét. félelem fogta el attól. Hátát keménynek érezte. amelyek szakadatlanul összevissza kalimpáltak. feje. hogy kinyissa. ebben nem is kételkedett. Először testének alsó felével akart kijutni az ágyból. és már le is csúszott. nekiütődött az ágy alsó végének.gondolta Gregor. valószínűleg nem sérül meg. Az ilyen pillanatokban. A felüléshez karra és kézre lett volna szüksége. De mikor hasonló erőfeszítés után felsóhajtva újra előző helyzetébe került. akkor már jobb. mert az üzletet hét előtt nyitják. A takarót ledobni igen egyszerű volt. hogy a lábai. "Már hét óra . különösen mivel Gregor olyan roppantul széles volt. és az égő fájdalom. amelyet egyébként még nem látott és nem is tudott pontosan elképzelni." És kis ideig nyugodtan feküdt. higgadt megfontolás. lassan mozdult. súlya ellenére végül testének tömege is követte lassan fejének fordulását. hogy otthon is kulcsra zárt éjszakánként minden ajtót. Leginkább az . újra arra gondolt. amikor Gregor már-már megvadulva. De mikor végre szabadon lógott a feje az ágy szélén kívül. minden erejével kíméletlenül előrelökte magát. Ha be akarta hajlítani az egyiket. Egyébként addig majd jön is valaki az üzletből. Ez ment is könnyen. hogyan fognak mai képzelődései lassan szétoszlani. és legokosabb mindent feláldozni. hogy merő képzelgés. hogy lehetetlenség az ágyban maradnia. s csak aztán mérlegelni a továbbiakat. hogy testét teljes hosszában egy vonalban kilódítsa az ágyból. hogy emlékezetébe idézze. Közben nem feledkezett meg arról sem. Először nyugodtan és háborítatlanul föl akart kelni. és végül. Ha így esik ki. és kíváncsian várta. a levegőben. felvilágosította. az ablakra vetette a tekintetét. ha a szőnyegre esik. s nem találta a módját. Hogy hangjának elváltozása nem más. mintha szabadjára engedték volna őket. nem sok biztonságot és bátorságot meríthetett. ha csak egy kis reménye is van. hogy ezáltal kiszabadulhat az ágyból. Ezután felsőtestével próbált kijutni az ágyból. amilyen élesen csak tudta. ha meg nem sérül a feje. mely már a keskeny utca másik oldalát homályba burkolta. hogy pillanatnyilag talán éppen testének alsó fele a legérzékenyebb. A folytatás viszont nehezebben ment. mert az ágyban nem boldogult a gondolkodással. amelyről fölkeléskor kiderült. "Csak semmi fölösleges időtöltés az ágyban" . nehézkesnek bizonyult. enyhe fájdalmat. a kétségbeesett elhatározásnál sokkal többet ér a nyugodt. ha az ágyban marad. talán a rossz fekvés okozta. és fejét óvatosan az ágy széle felé fordította. ha lehet. amikor újra ütött az ébresztőóra -. fáradtan sóhajtozva. mintha a tökéletes csendtől várná a dolgok valóságos és természetes rendjének visszatérését. mint az alapos megfázásnak. fájdalmas izgalommal izgett-mozgott. rosszul választotta meg az irányt. csak föl kellett kissé fújnia magát. Aztán így szólt magában: "Mielőtt negyed nyolcat ütne. és Gregor ráadásul irányítani sem tudta őket. kész csoda lesz. amelyik kiegyenesedett. már hét óra. hogy gyakran érzett már az ágyban valamiféle. hogy érdeklődjék utánam.gondolta.Gregornak azonban esze ágában sem volt. helyettük viszont csak a sok lábacskája volt. erre már rájött." És most nekilátott. amelyet érzett. amit akart. de sajnos. de ez az alsó rész. amelyet esés közben mereven fel fog tartani. még dühösebben viaskodnak egymással. az volt az első. közben az összes többi felfokozott.

hűséges ember sem.mondta a cégvezető a bal oldali szobában. hogy a húga is meghallja. eltekintve attól. ki az: maga a cégvezető. hogy a nagyobb hintaröpték végén alig tudta visszanyerni egyensúlyát. Gregor megpróbálta elképzelni. mint inkább az izgalom hatására. Egy pillanatig néma csend volt. és Gregor háta is rugalmasabb volt. Nem tudjuk. itt a cégvezető. és akkor csak ki kellene várniuk óvatosan.Gregor.szólalt meg most apja a bal oldali szobában -. Nyisd ki tehát. és a szőnyeghez dörzsölte.az új módszer inkább játék volt. robajról voltaképp nem lehetett beszélni. . kiálthatna-e valóban segítségért? Nyomorúságos helyzetében is elmosolyodott akaratlanul erre a gondolatra. így történt. Miért is ítéltetett Gregor arra a sorsra. hogy megkérdezze. lehajolnának terhükkel. ha segítségére jönnének. Majd szíveskedik eltekinteni a szobádban levő rendetlenségtől. hogy nem történhetne-e egyszer a cégvezetővel is valami hasonló.bőven elég lenne. mint ma vele. az ajtót. és megnyikorgatta lakkcsizmáját. és most dühében és fájdalmában ide-oda forgatta. itt a cégvezető úr. mi van vele . miért nem utaztál el a korai vonattal. azt bizony beverte. csak hintáztatnia kellett magát a lendületből -.Gregor . Egyébként veled is személyesen akar beszélni. ahol remélhetőleg majd lábacskáit is lesz mire használnia. csak bedugnák karjukat domború háta alá. a lehetőségét tulajdonképpen nem lehetett kizárni. ahol a legkisebb mulasztás esetén is mindjárt a legsúlyosabbra gyanakodnak? Csirkefogó lenne vajon egytől egyig minden alkalmazott. és érdeklődik. de annyira. némi aggodalmat bizonyára kelt majd minden ajtó mögött. és most már igen hamar végleg döntenie kellett. .ha egyáltalán szükség van erre a kérdezősködésre -. kihámoznák az ágyból. mint máskor. hogy számolnia kellett a robajjal. Nos. hogy milyen egyszerű volna minden.okozott gondot neki. Hangos csapódás hallatszott. Kissé felfogta az esést a szőnyeg.és akkor csengettek a lakásajtón. ha valósággal képtelen felkelni az ágyból? Valóban nem lett volna elég.Valami leesett odabenn . . s ez ha rémületet nem is. De azután a cselédlány. ha egy gyakornokot küldenek ide. míg lábacskái annál sebesebben táncoltak. Két erős ember . De szinte nyers válaszul erre a kérdésére a cégvezető néhány határozott lépést tett a szomszéd szobában. mint gondolta. nincs köztük egyetlen derék. mint erőfeszítés. Már odáig jutott. ha akár csak egy-két reggeli órát nem használ ki az üzlet érdekében. mit mondjunk neki.gondolta Gregor valami esztelen reménységbe kapaszkodva. természetesen most is szilárd léptekkel az ajtóhoz ment. A jobb oldali szobából Gregor tájékoztatására húga ezt suttogta: . Amikor Gregor félig már kinyúlt az ágyból .apjára és a cselédlányra gondolt . Mégis meg kell próbálnia. és kinyitotta. . légy szíves. Csak a fejét nem tartotta elég óvatosan. mely Gregort e gondolatok közben elfogta. nem merte felemelni a hangját. Gregornak elég volt a látogató első üdvözlő hangját meghallania.mondta Gregor halkan.Tudom . eszébe jutott. "Valaki az üzletből" . és ezzel az egész ártatlan család tudomására hozni. és szinte megmerevedett. magának a cégvezetőnek kellett eljönnie. mert öt perc híján negyed nyolc volt . amellyel majd az esés jár. hogy e gyanús ügy kivizsgálását csakis a cégvezető eszére lehet rábízni? És nem annyira valódi elhatározás következtében. hogy a tompa zaj nem is volt olyan feltűnő. aki eszét veszti lelkiismeret-furdalásában. hogy az ajtók be vannak zárva. amíg átlendül a hasára a padlón.gondolta. hogy olyan cégnél szolgáljon. és már tudta is. teljes erővel kivetette magát az ágyból. "Nem nyitják ki" .

ha ismerte volna helyzetét. Én magát nyugodt. cégvezető úr. . meg vagyok lepve. mégsem lehet Gregort csak úgy egyszeriben elküldeni. hogy elhagyja a családját. és biztosan nem is érzi jól magát. mialatt apja tovább beszélt az ajtónál -. A húga vajon miért nem ment át a többiekhez? Nyilván csak most kelt fel. hogy sokkal okosabb volna. vagy a menetrendet tanulmányozza.. hogy sohasem megy el este szórakozni. nehogy a beszélgetés egyetlen szavát is elszalassza. miért ne tudhatnák meg tisztelt szülei is. cégvezető úr. Meg kell azonban mondanom. szüleinek súlyos és fölösleges aggodalmat okoz. Ül az asztalunknál. benn lóg a szobájában. És miért sír? Mert ő nem kelt fel.egy nemrégiben önre bízott inkasszóról volt szó -. . Márpedig az állása egyáltalán nem mondható szilárdnak. hogy mindezt négyszemközt mondom el magának.Nem jól van . hogy haszontalanul vesztegessem itt az időmet. mindjárt megnézheti. Szinte már bosszant. hogy dolgozik egy kicsit a lombfűrésszel.sajnos.kérdezte türelmetlenül apja.kiáltotta most a cégvezető emelt hangon -. és meg se moccant. egymagunkban nem lettünk volna képesek rávenni Gregort. Most azonban látom érthetetlen makacsságát.Mással.Nem . és mentette viselkedésüket. ha most békén hagynák. és ismételten kopogott az ajtón. Gregor még itt volt.Samsa úr . hogy itt van. és mert akkor a főnök újra üldözni fogja a szülőket régi követeléseivel? Ezek azonban egyelőre fölösleges gondok voltak. milyen kedves. józan embernek ismertem. hogy a legcsekélyebb mértékben is kiálljak magáért. meg fog lepődni. . mihelyt Gregor kinyitja az ajtót. nagyságos asszonyom. és most mintha hirtelen különös szeszélyekkel akarna kérkedni. csak az üzletre. Most szüleinek és főnökének nevében beszélek. .Rögtön jövök . és csendben újságot olvas. Szóval teljesítménye az utóbbi időben korántsem nevezhető . és eszébe sem jutott. Egyébként boldog vagyok. E kis udvariatlanság miatt. remélhetőleg nincs semmi komoly baja. és mellesleg megjegyezve. és senki sem kívánta volna tőle komolyan. amelyre később könnyűszerrel találhat majd megfelelő kifogást. de egy este se ment el hazulról. és igen komolyan kérem. nem jól van.kiáltott közbe barátságosan a cégvezető. a jobb oldali szobában a húga felzokogott.mondta Gregor. Eredetileg az volt a szándékom. hogy elveszti az állását.mondta az anyja a cégvezetőnek. Most például faragott két-három este egy kis keretet. A bal oldali szobában kínos csönd támadt. olyan makacs. vagy ha tetszik. szerencsére . higgye el. nem tudom.üzleti szempontból igen gyakran egyszerűen túl kell tennünk magunkat az ilyen könnyű rosszulléteken. hogy nyissa ki az ajtót. Hogyan is késne le különben Gregor egy vonatot! Hisz másra se gondol ez a fiú. de mivel arra kényszerít. És Gregor úgy érezte. bár reggel tagadta. hogy ez a magyarázat nem lehet helytálló.mondta Gregor lassan és megfontoltan. Pillanatnyilag ott feküdt ugyan a szőnyegen. én azonban majdhogynem becsületszóra kijelentettem. hogy nekünk üzletembereknek . A főnök célzott ugyan reggel mulasztásának lehetséges magyarázatára . De éppen e bizonytalanság szorongatta a többieket.Jó reggelt. és nem zaklatnák sírással és rábeszéléssel.mondta a cégvezető -. és még el sem kezdett öltözni. Már az is szórakozás neki. . hogy engedje be a cégvezetőt. alapjában véve hallatlan módon elhanyagolja üzleti kötelességeit. Samsa úr! . adjon azonnal világos magyarázatot. végtére mi történt? Elbarikádozza magát a szobájában. és nem engedi be a cégvezetőt. most egy hétig itt volt a városban. nemmel és igennel felel csupán. . és elmegy a kedvem. mert az a veszély fenyegeti. én sem tudom magamnak megmagyarázni .Bemehet végre a cégvezető úr? . Meg vagyok lepve.

Már tegnap este is volt valami előérzetem.kiáltott ki az apa az előszobán át a konyhába. . és megnyugodhat. Csak rám kellett volna nézni.De cégvezető úr .Azonnal menj orvosért. könnyedén. ahol valami nagy szerencsétlenség történt.kiáltotta Gregor húga a másik oldalról. őt nem terheli többé felelősség. nekem nem is szóltak róla egy szót sem. e néhány órai pihenés alatt összeszedem magam. és ha siet. . mi meg kínozzuk! Grete! Grete! . Ha viszont mindent nyugodtan fogadnak. akik annyira szeretnék látni. Most éppen kiszállok az ágyból. mohón várta. mint gondoltam.kiáltotta anyja már-már sírva -. olyannak nem szabad lennie. és közben tapsolt. Különben is még a nyolcórás vonattal elutazom. De már egészen friss vagyok megint. és szinte nem is tudta. Miért is nem jelentettem be az üzletben! De az ember mindig azt hiszi.kielégítőnek. mit mond. ott leszek én is mindjárt az üzletben. de olyan évszak nincsen. Csak egyetlen pillanat türelmet! Még nem megy úgy.hogy öltözhetett fel húga ilyen gyorsan? -. cégvezető úr. . Samsa úr.Értették egyetlen szót is? . bizonyára nyitva hagyták az ajtót. Talán nem olvasták legutóbb szerzett megbízásaimat. és felrántották a lakás ajtaját. Hogy milyen váratlanul érheti az embert ilyesmi! Tegnap este még semmi bajom nem volt. . akkor neki sem lenne oka nyugtalanságra. és nem kell otthon maradnia. .Szaladjon azonnal lakatosért! És már szaladt is ki a két lány suhogó szoknyával az előszobába . Ezzel sikerült úrrá lennie testén. Nem is kell tovább itt maradnia. .Állathang volt . Gregor beteg.kérdezte a cégvezető a szülőktől. mert újra meghallotta a cégvezető hangját. s a főnök úrnak adja át üdvözletemet! És miközben Gregor mindezt kapkodva átkiabálta. hogy fölkeljek. . de végül utolsó nekirugaszkodásra sikerült fölegyenesednie: az alteste sajgott ugyan. szüleim is tudják. és elnémult. és lábacskáival megkapaszkodott a szélében. Először lecsúszott néhányszor a sima éjjeliszekrényről. megyek már! Valami könnyű rosszullét. meg akarta mutatni magát. nyolcra csakugyan a pályaudvaron lehet. Gregor szobáján keresztül érintkeztek.kiáltott Gregor magából kikelve. és izgalmában minden egyébről megfeledkezett -. Ha megijednek. és megpróbált fölkapaszkodni rajta. amikor különleges üzleteket lehet kötni. mint az olyan lakásokban szokás. De már jól vagyok. mama! .Az isten szerelmére . azazhogy majdnem semmi. beszélni akart a cégvezetővel.Tessék. talán súlyos beteg. hogy átvészeli majd a betegséget. Hamar orvosért. Most még az ágyban fekszem. amelyekkel illet. hogy mit szólnak majd a többiek. bár ez nem az az évszak.Anna! Anna! . Cégvezető úr! Kímélje meg a szüleimet! Hisz semmi alapja a szemrehányásoknak.kiáltott aztán. azonnal kinyitom.mondta a cégvezető az anya kiáltozásához képest feltűnően halkan. Hallottad. kis szédülés akadályozott meg. amikor egyetlen üzletet sem kötünk. bizonyára az ágyban szerzett gyakorlattal.Csak nem akarja a bolondját járatni velünk? . Nekidőlt egy közeli szék támlájának. ha megpillantják. Valóban ki akarta nyitni az ajtót. szíveskedjen ezt közölni. Csapódást nem is lehetett hallani. . ezt elismerjük. közeledett az éjjeliszekrényhez. hogy beszélt Gregor? . de ügyet sem vetett a kínzó fájdalmakra.

nagyszerű és meglepő eredményeket várt. egyenletesen működő erő hajtaná. Gregor . s így csak testének fele látszott. és már meg is pillantotta. s mindkettőjüktől. ott elengedte. nekivetette magát az ajtónak. Hogy a közelgő. mert elképzelhető volt. minden erejét összeszedte. amellyel átkukucskált a többiek felé. hogy csak egész fojtottan köhintsen. hogy valamennyien feszült figyelemmel kísérik igyekezetét.mondta a cégvezető a szomszéd szobában -. s ezt ő maga már nem merte volna eldönteni. nyitott szájára tapasztotta a kezét. Mindenesetre már gondoltak rá. Apja ellenséges arckifejezéssel ökölbe szorította kezét. ahogy a kulcs körbefordult benne.Hallgassák csak . kettejük közt valójában semmi különbséget nem téve. Mivel ily módon kellett kinyitnia az ajtót. mint a szél zúgása -. . és nem törődött vele. mint előzőleg. de mindannyiuknak oda kellett volna kiáltani. apjának és anyjának is: "Gyerünk. és sírni kezdett. amikor az ajtó már elég szélesre kitárult. hogy már ez a zaj is másképp hangzik. hanem belülről nekitámaszkodott a bereteszelt ajtószárnynak.Gregor azonban sokkal nyugodtabb lett. és szükség szerint hol ráakaszkodott a kulcsra. hol pedig egész testének súlyával lenyomta. Sajnos. Még ezzel a nehéz mozdulattal volt elfoglalva. s azon voltak.először összekulcsolta a kezét. döntő jelentőségű megbeszéléseken lehetőleg minél tisztább legyen a hangja. Közben jócskán kivilágosodott. őt magát még nem láthatták. keményen neki annak a zárnak!" És abban a hitben. és egy pillanatra megpihent az erőkifejtés után. mert barna folyadék jelent meg a szája szélén. s ez jólesett neki. mindenesetre ügyelve arra. talán az ajtónak támaszkodnak és hallgatóznak valamennyien. megkapaszkodott benne . szavait ezek szerint már nem értették. újra bevonták az emberek körébe. s végül eltakarta szemét. hogy nyilvánvalóan valami kárt tett önmagában. Úgy érezte. nehogy épp a szobába való belépés előtt vágódjon ügyetlenül hanyatt.és a . most már csak a szájával tartotta magát egyenesen. és férjére pillantott. Ez igen felbátorította Gregort.lábacskáinak gömbjein volt némi tapadóanyag -.kórház volt . úgy látszott. és lecsöpögött a padlóra. hogy segítsenek rajta. és lerogyott körülötte szétterülő szoknyáinak kellős közepébe. Előbb lassan körbe kellett fordulnia az egyik ajtószárny mentén. ő állt legközelebb az ajtóhoz.kiálthatták volna -. ráfolyt a kulcsra. élesen kirajzolódott az utca túlsó oldalán a szemközt álló végtelen. mégpedig igen óvatosan. a kulcsot forgatja. a segítségével csakugyan meg is mozdította a kulcsot. Az első intézkedéseket bizakodás és biztonság hatotta át. és így szólt magában: "Lakatosra csak nem volt szükségem" . hogy megszokta már a füle. kibontott. mintha vissza akarta volna lökni Gregort a szobájába. Anyja a cégvezető jelenléte ellenére úgy állt még ott. amikor már meg is hallotta a cégvezetőt: hangos "Ó!" szaladt ki a száján . Körbetáncolta a zárat. Szülei és a cégvezető talán az asztalnál ülnek és sugdolóznak. és nem ért rá másra is odafigyelni. Végre visszacsattant a zár. bár ő maga elég érthetőnek találta beszédét. szürkésfekete ház egy részlete . megköszörülte a torkát. és szinte önkívületben ráharapott a kulcsra. csak neki.mivel is ragadhatná meg most a kulcsot? -. égnek meredő hajjal . Gregor erre be sem lépett a szobába. az orvostól és a lakatostól is. hogy szájával megfordítsa a kulcsot a zárban. Fellélegzett. és lassan hátrálni kezdett. jó erős volt viszont az állkapcsa. azután bizonytalanul körülnézett a nappali szobában. Aztán nekilátott. ahogy felkelt. érthetőbbnek. mint az emberi köhögés. Igaz. A szomszéd szobában közben néma csend támadt. mintha láthatatlan. aztán két lépést tett Gregor felé. Gregor a székkel együtt lassan az ajtóhoz csúszott. arccal előreborulva. s fémes hangjára Gregor mintha álomból ébredt volna. valamint oldalt hajtott feje. hatalmas mellkasa belerázkódott. hogy nincs egészen rendben. hogy nincsenek valódi fogai .úgy hangzott. hogy kitárja az ajtót.és ráfektette fejét a kilincsre. de lehet.

hanem Gregort szüntelenül szemmel tartva hátrált az ajtó felé. most sem értették meg. aki az év nagy részében távol van az üzlettől. kicsúszott a nyíláson.mondta Gregor annak tudatában. ez a hölgybarát. hogy később. nevetséges . hogy csak ő őrizte meg nyugalmát . amikor kimerülten visszatér útjáról. Nincs különösebb okuk. hadnagyként. mintha titkos parancs tiltaná. még szorgalmasabban és odaadóbban fog dolgozni. és közben éli világát. Épp a szemközti falon fénykép függött. egy pillanatra sem állt meg. ne menjen el szó nélkül. és csak meg-megránduló válla fölött nézett vissza vicsorogva Gregorra. hogy elhagyja a szobát. Hiszen annyira le vagyok kötelezve a főnök úrnak. ki lehetett látni a lépcsőházi előtérre és a lefelé vezető lépcsőre. amikor Gregor még nyugodtan feküdt a hátán. Gregornak magának kellett cselekednie. nem szeretik az utazót. aki vállalkozói minőségében könnyen ítélkezhet tévesen. tiszteletet parancsoló tartásban és egyenruhában. hogy megváltoztassák ezt az előítéletüket. és mivel a külső ajtó is tárva-nyitva volt. hogy beszédét esetleg. amely Gregort ábrázolta katonakorában. hogy elutazzam? Láthatja. Cégvezető úr. az akadály elhárítása után.azonnal felöltözöm. indokait tekintve már megfejthetetlen következményeket.Most pedig . hogy Gregorról egész életében gondoskodik ez az üzlet. A reggelizőkészlet buja bőségben foglalta el az asztalt. mondja legalább. amelyet különféle újságok olvasásával órák hosszat elnyújtott. bizonyára hajlott volna a szavára. és az előszobában kiverte volna a cégvezető fejéből a rémületet. Kutyaszorítóba kerültem. cégvezető úr. És amíg Gregor beszélt. és ha igen. amellyel végül kihúzta a lábát a nappaliból. fárasztó dolog az utazás. csak akkor. amelyek ellen lehetetlenség védekeznie. még most is esett.homlokzatot szigorúan áttörő ablakok szabályos sora. nem makacskodom. alkalmazottai rovására. aki már kinn állt. hogy a jövőre gondolni sem tudtak. milyen könnyen esik áldozatul pletykáknak. hogy az utazó. hogy semmi esetre sem engedheti el a cégvezetőt ilyen hangulatban. az évek során meggyőződésükké vált. ezt ön is nagyon jól tudja. Az előszobában aztán kinyújtotta a jobb karját messze előre. ettől függött most Gregor és a család jövője! Csak itt lett volna a húga! Ő okos volt. És a cégvezető. Gregor tudta. sőt jóformán egyenként földre szórt cseppekben. Fogja pártomat az üzletben! Tudom. Másrészt gondoskodnom kell szüleimről és húgomról. Akarjátok? Akarjátok. önnek jobb az áttekintése. oda akart menni a cégvezetőhöz. és odahaza saját bőrén érzi az áldatlan. de ki fogom vágni magam. elengedte az ajtószárnyat. és elutazom. hogy az ember egy adott pillanatban nem képes dolgozni. de már csak nagy. a lépcső felé. hacsak nem akarja végképp kockáztatni állását. no meg most annyira el voltak foglalva pillanatnyi bajaikkal. mintha megégette volna a talpát. és hirtelen mozdulata. mint magának a főnök úrnak. és elhatározhatja. Hova megy. cégvezető úr. cégvezető úr? Az üzletbe? Igen? Az igazságnak megfelelően fog beszámolni? Előfordulhat. már akkor sírt. azt a látszatot keltette. ne súlyosbítsa helyzetemet. én szívesen dolgozom. mert Gregor apjának a reggeli volt a legfontosabb napi étkezése. Már az előszobában volt. mintha ott valósággal földöntúli megváltás várná. A cégvezetőt vissza kellett tartani. Azt hiszik. de épp ez az alkalmas időpont. hogy még egyáltalán nem ismeri jelenlegi mozgási képességét. meggyőzni és végül megnyerni. de utazás nélkül nem tudnék élni. de olyan lassan. veszettül sokat keres. hogy valami apró részletben igazat ad nekem! De a cégvezető már Gregor első szavaira megfordult. És nem gondolva arra. Ön is nagyon jól tudja. De hát a húga épp nem volt itt. amikor visszaemlékezhet korábbi teljesítményeire. véletleneknek és alaptalan vádaknak. a lépcsőpihenőn. . megnyugtatni. elkülöníthető. Az előszobába vezető ajtó nyitva volt. összecsomagolom a kollekciót. Szülei mindezt nem értették meg ilyen világosan. De önnek. Csak arra kérem. és arra sem. mert többnyire tudomást sem szerez róluk. húga becsukta volna a lakásajtót. súlyos az már így is. amint kezét kardján nyugtatva gondtalanul mosolyog. sőt valószínűleg.

Az volt csupán a rögeszméje. amikor még egyre a sziszegésre figyelve eltévesztette az irányt. Igen ám. segítség! -. vagy legalább nem gátolta volna meg Gregort az üldözésben. Semmiképpen sem nézte volna el azokat a körülményes előkészületeket sem. Ellenkezőleg. Gregor nekirugaszkodott. és állát a korlátra támasztva még utoljára visszanézett. és felpillantott rá. hogy hátrálás közben még az irányt sem tudja tartani. szétterpesztett ujjakkal magasba emelte a karját. hiába forgatta alázatosan a fejét. bár úgy látszott. De épp abban a pillanatban. jóleső érzés járta át a testét. mintegy szórakozottságból gyorsan felült rá. hogy elvigyék. ahová akarja. lábacskái alatt szilárd talajt érzett. A cégvezetőről egy pillanatra megfeledkezett. Már majdnem teljesen megfordult. . és felkiáltott: Segítség. hogy halálos csapást mér Gregor hátára vagy fejére. mert átugrott néhány lépcsőfokot. teljesen magába merült. a lehető leggyorsabban. s örömmel tapasztalta. az isten szerelmére. hogy fölegyenesedjék. a szobájában kell lennie. és máris bizonyos volt benne. a cégvezető megsejthetett valamit. de félt. hogy az időrabló fordulás közben apja elveszti türelmét. elmenekült az asztaltól. amelyet az kalapjával és felöltőjével együtt itt hagyott egy széken. mert nem zavarta tovább. mint valami vadember. Erre anyja ismét felordított. és szüntelenül szorongó oldalpillantásokat vetve apjára. Csak közben ne adott volna ki olyan elviselhetetlen sziszegő hangokat! Gregor egészen megzavarodott ettől. sőt botjának végével itt-ott még irányította is messziről a körbefordulását. A szoba másik végében. hogy mindenben engedelmeskednek neki.mondta Gregor halkan. Ha legalább meg tudott volna fordulni. kérését apja meg sem értette. Végül mégsem maradt más választása. hogy teste szélesebb. mert rémülten észrevette. Gregor hiába kérlelte. mintha a hang Gregor fölött már nem is . néhány lap lerepült a földre. és messzire kihajolva kezébe temette az arcát. Alighogy ez megtörtént. mindjárt a szobájában lett volna. a cégvezető már a lépcsőn volt. valójában azonban igen lassan fordulni kezdett. egészen közel anyjához. mintha csak Gregort akarta volna jobban látni. Sajnos. hirtelen felugrott. hogy a bot és az újság lengetésével visszakergesse Gregort a szobájába. hogy esetleg a másik ajtószárnyat is kinyithatná.kiáltotta még. hogy minél biztosabban utolérje. holott ő eddig viszonylag higgadtan viselkedett. bal kezével pedig fölkapott az asztalról egy nagy újságot. a cégvezető menekülése mintha Gregor apját is teljesen megzavarta volna. kiderült.Hu! . anyja. s így megfelelő átjárót biztosíthatna Gregornak. amelyekre Gregornak szüksége lett volna. egyszer csak szembekerült vele a padlón. hogy visszhangzott belé a lépcsőház. Apjának jelenlegi állapotában természetesen véletlenül sem jutott eszébe. és látszólag észre sem vette. hogy maga is a cégvezető után szaladt volna. viszont nem tudta megállni. mintha semmi akadály sem állna Gregor útjában. de Gregornak még semmiféle gyakorlata nem volt a hátrálásban. amikor odaért.módon mindkét kezével a korlátba kapaszkodva. hogy a patakzó kávé láttára ne kapjon állkapcsával néhányszor a levegőbe. az újságok zizegni kezdtek az asztalon. Mikor aztán végre szerencsésen fejjel előre az ajtónyílás elé került. apja csak még nagyobbakat dobbantott. noha hűvös volt az idő. anyja felrántott egy ablakot. és esetleg így jusson át az ajtón. Az utca és a lépcsőház között erős léghuzat támadt. hogy Gregornak. és eltűnt. de támaszt keresve halk kiáltással nyomban rábukott lábacskáira. anyám . Apja talán észrevette jó szándékát. egyre nagyobb lármával hajtotta. és bizony igen lassan haladt. semhogy könnyűszerrel átférhetne rajta. hogy mellette a felborított nagy kannából vastag sugárban ömlik a szőnyegre a kávé. először ezen a reggelen. amilyen gyorsan csak lehet.Anyám. és egy darabon visszafordult. amikor a visszatartott mozgástól ringatózva. és lábdobbantások kíséretében nekilátott. hogy ott van mögötte a terített asztal. . mert ahelyett. elfelejtette. ugyanakkor fejvesztetten hátrálni kezdett. Az apa könyörtelenül szorongatta Gregort. a függönyök fellibbentek. sőt azon vannak. fejét félrehajtotta. és kezében a bot minden pillanatban azzal fenyegetett. jobb kezével megragadta a cégvezető botját. és közben. és úgy tetszett. hogy gyorsan közeleg szenvedéseinek végleges elmúlása. sziszegő hangokat hallatott. és a feléje siető férje karjába hanyatlott. De Gregor most nem ért rá a szüleivel foglalkozni.

egyetlen apáé volna. mert kipihentnek és kialudtnak érezte magát. hogy voltaképp mi csalogatta oda. vagy legalábbis megtudja. "Lám. A hosszú este folyamán egyszer résnyire kinyílt az egyik oldalajtó. nagy büszkeség töltötte el. Legszívesebben fölnevetett volna örömében. hogy a tétovázó látogatót mindenképp bekényszeríti valahogy. de nyomban utána meg is gondolta. lábacskái az egyik oldalon reszketve lógtak a levegőben. Most körös-körül mindenütt csend volt. ennek fele sem tréfa. Csak késő éjjel aludt ki a fény a nappali szobában. most. Csak az ajtónál vette észre. hogy reggelig senki se jön be többé hozzá.csak akkor tudott enni. mi történt ott. és most a kulcsok is kívül voltak. most egyetlen hang sem hallatszott. hogy ez a felolvasás. senki se jött be. és visszamászott a szoba közepére.valóságos csoda. két sor lábacskájára szabályosan sántított. és elhatározta. hogy kinyitotta az egyik ajtót. és Gregor vérző testtel messze berepült a szobájába. mozdulni sem tudott többé. de többé nem nyitották ki az ajtót. hogy nem üres a lakás. De mi lesz. amikor az ajtók zárva voltak. Gregor bizonyosra vehette. teli édes tejjel. kis fehérkenyér-darabkák úszkáltak benne. de lenn Gregornál sötét volt. pedig Gregor tudta. és fel-alá mászkált a szobában. és Gregor ekkor könnyen megállapíthatta. Teste féloldalt felemelkedett. nemcsak azért. valami ennivaló illata volt. Egy tálacska állt ott. az elégedettség egyszeriben szörnyű véget ér? Hogy ne kerítsék hatalmába ilyen gondolatok. de aztán gyorsan újra becsukódott. de most az volt a benyomása. és húga bizonyára ezért is tette oda. Egyik lábacskája egyébként a délelőtti események során súlyosan megsérült . undorodva elfordult a táltól. hogy megnézze. amint mind a hárman lábujjhegyen távoznak. és lesz. Az utcai villanylámpák fénye itt-ott sápadtan megvilágította a mennyezetet és a bútorok magasabb részeit. az utóbbi időben már nem volt szokás. hanem ráadásul nem is ízlett neki a tej.gondolta. ami lesz . amelyről annyit mesélt és írt a húga. sőt. pedig kedvenc itala volt. hogy a nappaliban ég a gázlámpa. kellemetlenül feszülő sebhely lett volna.és ekkor. hogy bejöjjön. mert kényes bal oldala miatt nehezére esett az evés . és nyomban bele is dugta fejét a tejbe egész a szeme tájékáig. hogy csak egy sérült meg -. De csalódottan mindjárt vissza is húzta. Nos. A bottal még becsapták az ajtót. mint reggel. és most élettelenül vonszolta maga után. Az ajtórésen át látta. gondolta Gregor. inkább mozogni kezdett. Bal oldala mintha egyetlen hosszú. Reggel. .lassan odacsúszott az ajtóhoz. Nem sokkal később bizonyára magától is felébredt volna. valóságos megváltásként. hogy ilyen életet biztosított szüleinek és húgának ebben a szép lakásban. mintha futó léptek vagy az előszobába vezető ajtó csukódása ébresztette volna föl. a másik oldalon pedig fájdalmasan odanyomódtak a padlóhoz . ferdén a két ajtószárny közé került. a jólét.benyomult az ajtónyílásba. és Gregor hiába várt. mert jól lehetett hallani. lehet. aztán végre csend lett. mert még éhesebb volt. hogy a szülei és a húga mostanáig ébren voltak. milyen csendes életet él a családom" . és hamarosan be is szorult.értéküket csak most kezdte felbecsülni . apja jó erősen belérúgott a hátsó felébe. egyik oldala sebesre horzsolódott. mindannyian be akartak jönni. ha most a nyugalom. a többit pedig nyilván a nap folyamán nyitották ki. Egyelőre még ügyetlenül tapogatózva csápjaival . ki az. valaki szükségét érezhette. 2 Gregor csak alkonyatkor ébredt fel nehéz. s a fehér ajtón csúnya foltok maradtak utána. és maga elé meredve a sötétségbe. Gregor most odaállt közvetlenül a nappali ajtaja elé. ájulásszerű álmából. de míg máskor ebben az időpontban apja felolvasott délutáni újságjából a feleségének és néha a lányának is. és egyszer a másik is. ha egész teste részt vett lihegve az evésben -.

hogy nem tudott uralkodni magán. és újra a kanapé alá sietett. Gregor egészen a kanapé széléig előretolta fejét. részben pedig gondokba és homályos reményekbe merülve. a főzeléket és a mártást. és kivitte. végtére nem repülhetett el -. Gregor lábacskái surrogó hangot adtak. semhogy figyelmeztesse rá. és fejét nem tudta fölemelni. csodálkozva. pedig voltaképp alig tudta türtőztetni magát. valahol csak kellett lennie. hogy otthagyta a tejet. nem fér el teljesen a kanapé alatt. amely minden más étel előtt valósággal odavonzotta magához. hogy ki ne rontson a kanapé alól. mivel tudta. és e sebe még tegnapelőtt is meglehetősen fájt. csak azt sajnálta. tágas szobában. s vajon hoz-e majd más ételt. és türelemmel. mert nem éhes. egy darab sajt. hanem azokat az ételeket is.volt tehát bőven ideje. bár hátát kissé nyomta a kanapé alja. ahogy odasietett az ennivalóhoz. és kívülről újra becsapta az ajtót. szorongás fogta el. mert mozgásában nem akadályozta semmi. amíg húga a szobában tartózkodott. és megkérje. még a szagukat sem állhatta. hogy jóságában húga mihez folyamodott. De a magas. hogy még arra a rövid időre is. és öt éve lakott benne . "Ezentúl vajon nem leszek olyan érzékeny?" . Ezenkívül még odatette mind e mellé a valószínűleg egyszer s mindenkorra Gregornak szánt tálat . de amikor észrevette a kanapé alatt istenem. hogy élvezhetetlen. hogy egyelőre nyugodtan kell viselkednie. Sohasem tudta volna azonban kitalálni. Sebei egyébként nyilván begyógyultak. és a legkülönfélébb dolgok jutottak eszébe. Nem látta meg mindjárt Gregort. rögtön kinyitotta újra. És gyengédségből. mert a bőséges étkezéstől kissé kigömbölyödött a teste. részben félálomban. arrébb is cipelte. és lábujjhegyen belépett. ez meglepte. még alig virradt. és lustán hevert a helyén. és még a kulcsot is megfordította a zárban. és amit meg akart enni. Volt ott félig romlott főzelék. egy régi újságra volt kiterítve minden. Másnap reggel. hogy most már vissza kellene húzódnia. dermedt fehér mártással körülvéve. melynek okát nem tudta kitalálni. néhány szem mazsola és mandula. mintha azokat sem lehetne többé semmire sem . jelezve.gondolta. Gregor nagyon kíváncsi volt.most víz volt benne. melyről Gregor két nappal azelőtt kijelentette. Így töltötte az egész éjszakát. a kanapé alatt maradjon. valamint végtelen figyelmességgel elviselhetővé kell tennie családjának a kellemetlenségeket. mert az előszoba felől kinyitotta az ajtót húga. Gyors egymásutánban és a kielégüléstől könnyező szemmel elfogyasztotta a sajtot. kedve szerint. éspedig igazán nem azért. ami jobban megfelel neki? Ha magától nem hoz. de az éhségtől újra meg újra fölriadt. bőséges választékkal tért vissza. hogy Gregornak értésére adja. annyira megijedt. és már majszolta is mohón a sajtot. egy darab száraz kenyér. sietve kiment. hogy próbára tegye elhatározását. a friss ételek viszont nem ízlettek neki. ő inkább éhen hal. egy szelet vajas kenyér és egy szelet megsózott vajas kenyér. Nagy önuralmába került.erre félig öntudatlan fordulattal és enyhe szégyenkezéssel gyorsan bemászott a kanapé alá. hogy széles lévén a teste. Gregornak máris alkalma nyílott. majdnem teljesen fel volt öltözve. hogy zavartalanul gondolkozzék. amelyekhez Gregor hozzá sem nyúlt. Már régen kész volt mindennel. hogy Gregor nem fog előtte enni. Gregor épp elszunnyadni készült. amikor húga. s a végén mindig arra a következtetésre jutott. lassan megfordította a kulcsot. hogy mit hoz helyette. és figyelte húgát. hogyan rendezze be új életét. Hogy kipróbálja Gregor ízlését. vacsoráról maradt csontok. hogy több mint egy hónapja megvágta egy picit késsel az ujját. mintha idegenhez vagy súlyos beteghez jönne. nem puszta kézzel ugyan. hanem egy ronggyal. hisz a szoba saját szobája volt. és kíváncsian benézett. hogy a tál teli van. ahol mindjárt igen kényelmesen érezte magát. és a szűk helyen alig tudott lélegzetet venni. De mintha megbánta volna a viselkedését. húga lába elé vesse magát. Kisebb fulladási rohamok közepette kiguvadt szemmel nézte. csupán kis tócsányi tej ömlött ki belőle. amelyeket jelenlegi állapotában akarva-akaratlanul okozni kénytelen. kényelmesen elhelyezkedhet. és fel is emelte mindjárt. Vajon észreveszi-e. amint mit sem sejtő húga nemcsak a maradékot söpri össze. hogy adjon neki valami finomat enni. De húga rögtön észrevette. de erre fölriadt. ahol kénytelen volt a padlóhoz lapulva feküdni. és arra gondolt.

hogy Gregor nem is kérdezte. a szülők ugyanis ilyenkor újra elaludtak egy kicsit. és egész testével rátapadt. amint kinyitja a bonyolult zárat. hogy apjának semmije sem maradt abból az üzletből. és hallatára Gregor első ízben tudott örülni valaminek.mondta. és bár nem kérte rá senki. elküldhetné a házmesternét is. a válasz mindig ugyanaz: "Köszönöm. ez nem sok fáradsággal járt. hogy étkezéséről többet is megtudjanak. és miután kivette. amelyet öt évvel ezelőtt csődbe ment üzletéből mentett meg. nyomban a megfelelő ajtóhoz futott. Ha közvetlenül nem szerzett is Gregor semmiféle újságról tudomást. és amikor negyedóra múlva elbúcsúzott. Gregor egyre csak azt hallotta. amikor szülei és a cselédlány még aludtak. hogy Gregor éhen haljon. talán húga meg akarta kímélni őket ettől az önmagában véve ugyan nem nagy szomorúságtól. mióta fogságban élt.felhasználni. de talán nem tudták volna elviselni.térden állva könyörgött az anyának. Csak később. míg ellenkező esetben. kivett valamilyen bizonylatot vagy előjegyzési könyvet. Azt hitte. ami ennek ellentmondott volna. hiszen senki sem akart egyedül otthon maradni. Egészen különös . mint hogy minél hamarabb elfeledtesse családjával az üzleti szerencsétlenséget. ha a húga szobájában volt. mert alig ettek valamit. hogy hiába kínálják egymást. egyet-mást kihallgatott a szomszéd szobákból. hogy eloszlassa minden kétségét. Ettől fogva húgának anyjával együtt főznie is kellett. Hallatszott. mit és mennyit tudott a történtekről . meg kellett elégednie azzal. de egészen üresen sem hagyhatták semmiképp a lakást. ne róla szólt volna. de hiszen volt részük bőven szenvedésben. apja legalábbis nem mondott semmit. azt mondta neki. ha Gregor alaposan eltakarította táplálékát. ezt lefedi egy fafedővel. szinte szomorúan mondta: "Már megint mindent otthagyott. Valami magyarázatba kezdett. s ezért senki sem gondolt arra. és jól teleszívta magát levegővel. Különösen eleinte nem volt beszélgetés. legalább két családtag ugyanis mindig otthon tartózkodott. Az apa már az első napon feltárta az anyának és lányának vagyoni helyzetüket és kilátásaikat.". Alig fordított hátat. és mindent kivisz. "Ma aztán ízlett neki" . elég volt". újra bezárja. Gregornak annak idején nem volt más gondja. Bizonyára ők sem akarták. és így. és nem esett többé szó a sörről. igaz. és valahányszor csak hangokat hallott. amiben itt része volt. és kis páncélszekrényéből. rettentő esküt tett. hogy hogyan kell most viselkedniük. vagy valami hasonló. hogy csak sóhajtozásait és a szentekhez való fohászkodását hallhatja olykorolykor.tökéletes megszokásról természetesen azután sem lehetett szó -. mint tanácskozást arról. Gregor máris előmászott a kanapé alól. kinyújtózkodott. hogy egy árva szóval sem árul el senkinek semmit. de az étkezések között is erről a témáról volt szó. Húga többször is megkérdezte apját. amely lassanként egyre gyakrabban ismétlődött. másodszor az általános ebédelés után. amikor húga már lassan hozzászokott mindenhez . és amint az egészet sietve beleönti egy vödörbe. hogy hoz ő maga. a cselédlányt pedig húga elküldte valamilyen megbízatással. az ő beszédét ugyanis nem értették. igaz viszont. A cselédlány mindjárt az első napon . és kedvesen felajánlotta. még a húga sem. Két álló napon át mást sem lehetett hallani az étkezések idején. hogy azonnal bocsássa el. Időnként felállt az asztaltól. amely mindannyiukat teljes reménytelenségbe döntötte. Így kapta meg Gregor mindennap a táplálékát. mint amennyiről hallomásból értesültek. Inni sem ittak talán semmit. könnyek között köszönte meg elbocsátását. nem tudhatta meg Gregor. de aztán apja végül súlyos "nem"-et mondott. Miféle ürüggyel távolították el a lakásból azon az első reggelen az orvost és a lakatost. nem kér-e sört. amelyik valamiképp. amit keresett. s amikor apja hallgatott. hogy ő viszont érti a többiekét. ha csak titokban is. kapta el Gregor egy-egy barátságosnak szánt vagy annak vélhető megjegyzését. egyszer reggel.nem volt teljesen világos. mint a legnagyobb jótéteményt.

apja ugyanis magyarázatai közben gyakran ismételte szavait. ha egészséges is. és nemigen bízhat már magában. öt éve nem dolgozik. A minden tagját elzsibbasztó fáradtságtól néha már oda sem tudott figyelni. hogy úgy éljen. Gregor ekkor kielégítő részletességgel megtudta . Gregor eleinte mindig elengedte az ajtót. a pénzt köszönettel elfogadták. részben azért. azt remélte. részben pedig mert az anya nem értett még mindent elsőre -. amely fáradságos és mégis sikertelen életének első szabadsága volt. ahogy eddig: öltözködjék csinosan. eléggé meg is hízott. Efféle. ezt sem élték fel teljesen. ő szívesen is adta. később sohasem ismétlődtek meg. aki asztmában szenved. hogy bármilyen szerencsétlenség zúdult is rájuk. esetleg két évig megéljenek belőle. amelyet Gregor adott haza havonta . mialatt fölegyenesedve az ajtóhoz tapadt és hallgatózott. vegyen részt néhány szerény szórakozásban. és mind elnémultak. de különösebb emberi melegség már nem jött létre többé a családban. aludjon sokáig. és ettől igen nehézkessé vált. mert még e kis zajt is meghallották odaát. és munkájának eredménye jutalék formájában készpénzzé változott. Ez a pénz azonban korántsem volt elegendő ahhoz.magának mindössze néhány forintot tartott meg -. hogy ezzel a fölösleges pénzzel tulajdonképp tovább törleszthette volna a főnöknek apja adósságát. aki tizenhét éves. mint valami szép álmot. majd csak megszerzi más úton. örült ennek a nem várt előrelátásnak és takarékoskodásnak. és ezért Gregornak az volt a titkos terve. és mindenekelőtt hegedüljön? Amikor szóba került. nem törődve az ezzel járó nagy költségekkel. mert ő maga is régen foglalkozott már ezekkel a dolgokkal. és sokkal közelebb lenne az a nap. a család is. hogy valójában nem volna szabad hozzányúlni. legföljebb arra látszott elégnek. jelenlegi állapotában teljesen haszontalan gondolatok jártak a fejében. mert valósággal égette a szégyen és a szomorúság. azért maradt még némi vagyonuk. és rávetette magát az ajtó mellett álló hűvös bőrdíványra. hogy a pénzkeresés elől lehetetlen kitérni. és az volt a szándéka. és megindítóan hegedült. amelyet az azóta érintetlenül hagyott kamatok valamelyest megnöveltek. hogy a család megélhessen a kamataiból. Gregor is. aki minden második napját a nyitott ablak mellett tölti egy díványon. még gyermek. No meg azt a pénzt. amelynek megvalósulására gondolni sem lehet. "Mit csinál már megint?" kérdezte az apa kis idő múlva. a szülők még ezt az ártatlan ábrándozást sem szívesen hallgatták. az eltelt öt év alatt. segítsen a háztartásban. hogy az egész család kiadásait fedezni tudta. legalábbis nem régi fényükben. Csak húga maradt közel hozzá. Igaz. és feje ernyedten az ajtónak ütődött. Gregor azonban komolyan gondolta. és csak aztán folytatták lassan a megszakadt beszélgetést. de nyomban vissza is rántotta. amelyen állásától megszabadulhatott volna. Gregor buzgón bólogatott az ajtó mögött. és fedezte is.hévvel kezdett el akkor dolgozni. és csak azt kívánhatja neki az ember. a megélhetéshez szükséges pénzt viszont meg kell keresni. nyilván az ajtó felé fordulva. . tovább semmiképp sem. de most már kétségtelenül jobb így. De hát az idős anya menjen el dolgozni. s így természetesen egészen más pénzkereseti lehetőséghez jutott. és kis tőkévé halmozódott fel. gyakran emlegették a konzervatóriumot. hogy karácsonyeste fogja ünnepélyesen bejelenteni a dolgot. pedig Gregor később annyi pénzt keresett. Szép idők voltak. hogy egy. ha kicsi is. és már az is erőfeszítésébe kerül. de mindig csak úgy. félre kellene tenni rosszabb napokra. Amikor Gregor rövid otthoni tartózkodásai idején húgával beszélgetett. hogy végigmenjen a lakásukon. Az apa azonban már idős ember. Csakhogy megszokták valamennyien. hogy beíratja a konzervatóriumba. Csupán akkora összeg tehát. aki Gregortól eltérően nagyon szerette a zenét. ahogy apja elrendezte. és szinte egyik napról a másikra kis kereskedősegédből utazó lett. amelyet a csodálkozó és boldog család asztalára tehetett. mert légzési nehézségei vannak? Vagy a húga keressen pénzt.

részletesen el kellett mesélnie. nagyon jól tudta. kis ideig ott is maradt az ablakban. Gregort nem érte volna váratlanul. ha húga nem lép be. Húga persze igyekezett leplezni az egésznek a kínos voltát. és vajon észrevehető-e valami kis javulás. aki azután végig. ahol szétválaszthatatlanul egybeolvad a szürke ég és a szürke föld. s hogy húgának ugyancsak uralkodnia kell magán. és. és órák hosszat kapargatta a bőrt. hogy Gregor nem szórakozásból akarja elrekeszteni magát. amit érte kellett tennie. felmászott az ablak könyöklőjére. hogy ablakából pusztaságba lát. mit evett Gregor. ez egyre jobban sikerült is neki. miközben a lány odabent takarított. Az anya . Már húga belépésétől is irtózott. és alighogy kijött. mert helyzeténél fogva megakadályozta benne. ha kinézett az ablakon. Ha húga úgy vélte volna. hogy nincs szükség erre a lepedőre. és megköszönhette volna neki mindazt. de húga nemcsak hogy nem lépett be. amíg húga visszajött. azt hihette volna. hogy mit látott benn. amikor nem futamodik meg a teste ama kis részének láttán. Ha Gregor tudott volna legalább beszélni a húgával. mintha fulladás környékezné. ha képes volna rá. kapkodva felrántotta. kissé korábban lépett be. hogy kibírja csukott ablaknál vele egy szobában. amint mozdulatlanul nézett kifelé. máris rohant egyenesen az ablakhoz. hiszen épp elég nyilvánvaló volt. hogy bemenjenek Gregorhoz. hogy megnézze. hogyan fogadja húga ezt az új megoldást.Gyakran egész hosszú éjszakákon át ott maradt fekve. amikor ő egyszer óvatosan felemelte kissé a lepedőt a fejével. és úgy terítette le rá. hogy becsukja az ajtót. mint szokott. és máris minden alkalommal. egy nap átvitte hátán lepedőjét a kanapéra . Gregor ebből megtudta. és továbbra is az marad. hanem még vissza is hőkölt. ha lehajol. nekitámaszkodott az ablaknak. a kanapé alatt reszketett. hogy még most is elviselhetetlen látvány a húga számára. valahányszor kitakarította a szobát. de délig kellett várnia. amíg húga bent volt. Az első két héten a szülők nem tudták rászánni magukat. Ezzel a lármás berohanással napjában kétszer ijesztette meg Gregort. egy idegen azt hihette volna. könnyebben elviselte volna a szolgálatait. hogyan viselkedett ezúttal. mintha csak ijesztésül állították volna oda a székre. amely azelőtt elfogta. amelynek állandó látványát azelőtt untig átkozta. hogy a húga szívesen megkímélné ettől.négy órára volt szüksége ehhez a munkához -. így azonban szenvedett tőlük. Alighogy belépett. Figyelmes húgának elég volt kétszer észrevennie. Egy alkalommal. Hogy még ettől a látványtól is megkímélje. bármennyire ügyelt is egyébként arra. mert haszontalan teremtésnek tartották. amely kilátszik a kanapé alól. és Gregort még az ablakban találta. talán már egy hónap is eltelt Gregor átváltozása óta. sőt ettől fogva még a belső ablaktáblát is nyitva hagyta. hogy teljesen eltakarja őt. amint nagy elismeréssel szólnak húga mostani munkájáról. a szemközti kórházat. hogy a szék az ablaknál áll. az apa meg az anya. egy percre sem hunyta le a szemét. de idővel Gregor is élesebben átlátott mindenen. Most viszont gyakran ott várakoztak mind a ketten. s hogy húga még akkor se láthassa. sőt mintha Gregor el is kapta volna egy hálás pillantását. hogy megkíméljen mindenkit Gregor szobájának látványától. már egyáltalán nem ismerte fel. hogy azonnal kinyithassa az ablakot. nyilván csak valamiféle emlékezésül arra a felszabadító érzésre. Vagy pedig nem riadt vissza a nagy fáradtságtól. és a széken megvetve magát. és Gregor gyakran hallotta. és bezárta az ajtót. Gregor szobája előtt. Gregor természetesen azonnal bebújt a kanapé alá. és odatolt egy széket az ablakhoz. hogy a csendes. eltávolíthatta volna. és bármilyen hideg volt. és meg akarta harapni. visszatolta újra az ablak alá. mint máskor. hogy meglepődjön Gregor külsején. és mélyen beszívta a levegőt. és húgának igazán nem lehetett már semmi különös oka arra. Valójában ugyanis napról napra homályosabban látta még a közeli dolgokat is. és ha nem tudta volna pontosan. míg azelőtt sokat bosszankodtak miatta. mégis hamisítatlanul városi Charlotte utcában lakik. hogy Gregor lesett rá. de húga hozzá se nyúlt a lepedőhöz. és ahogy telt az idő. és jóval nyugtalanabbnak látszott. még arra sem hagyva időt.

itt egész másképp érezte magát.fejezte be az anya egész halkan. és vajon a bútorok eltávolításával nem annak jelét adnánk-e. mint hogy egyszer az apja távollétében anyjának szóljon. nem lehet látni . az volna a legjobb. aki bármilyen bátran viselkedik. de azt a kedvezményt kérte. Gregor arra gondolt. ha igyekeznénk a szobát abban az állapotban hagyni. Már vagy negyedórája dolgoztak. ha bejöhetne. testét könnyű remegés járta át. igaz ugyan. A lány természetesen előbb meggyőződött. nemsokára teljesült. de az apa és a lány először észérvekre hivatkozva visszatartották. apját nem merte segítségül hívni. és amint húga folyton magának követeli a munka nehezebbik részét. és amikor felkiáltott: "Eresszetek be Gregorhoz. neki valósággal összeszorítja a szívét az üres falak látványa. hogy Gregor. így azután húgának nem maradt más választása. amelyek ebben akadályozzák. és lepottyant a földre. Napközben már a szüleire való tekintettel sem akart az ablakban mutatkozni. . és nyilván kézen fogva vezette anyját. aki félt. hogy anyját már most meglássa. és teljes mértékben egyetértett velük. amint a két gyenge nő elmozdítja helyéről az ugyancsak nehéz öreg szekrényt.mászkálás közben ugyanis néhol lábai ragadós anyagának nyomait is ott hagyta -. nem hallgatva anyja figyelmeztetésére.Gyere csak. Különösen fenn a mennyezeten lógott szívesen. a cselédlány pedig egészen biztosan nem segített volna.egyébként viszonylag hamar meg akarta látogatni Gregort. ha meg a szoba közepén hagyják. tehát eltávolítja azokat a bútorokat. amely odafönn elragadta. szabadabban lehetett lélegezni. hiszen a szoba bútorait már megszokhatta. de Gregor szobájának ajtaja előtt elnémult. mint lent a földön fekve. hogy talán mégis jó volna. de mászkálni sem tudott sokat a padló néhány négyzetméterén. amelyeket Gregor is meghallgatott figyelmesen. Most már azonban egészen másképp volt ura a testének. hisz ő az én szerencsétlen fiam! Nem értitek. minden utat eltorlaszolnak Gregor elől. hogy a lepedő alól kikémleljen. . végtére mégiscsak jobban ért mindenhez. és csupán annak örült. meg volt győződve -. hogy tarthassa a konyhát állandóan zárva. hogy megláthassa anyját. és bizonyára Gregor is ugyanezt érzi. mindenekelőtt a szekrényt és az íróasztalt. Jött is az anya izgatott örömkiáltásokkal. hogy ez a mintegy tizenhat éves lány bátran kitartott az előző cselédlány elbocsátása óta. s erre elhatározta. hogy mégiscsak jobb lenne ott hagyni a szekrényt. Gregor ezúttal még arról is lemondott. és végső soron talán csak gyermeki könnyelműségből vállalt ilyen nehéz feladatot. amely most már igazán olyan volt. hogy új szórakozást talált . és csak aztán engedte belépni anyját. mintha el akarná kerülni. hogy végre mégis bejött. hogy éppen ellenkezőleg. mint azelőtt. arról ugyanis. bár eddig is szinte suttogott. Aztán Gregor meghallotta. mintha véletlenül dobták volna a kanapéra. és mármár boldog önfeledtségében. hogy minden rendben van-e a szobában. Gregornak az a vágya. amelyben azelőtt volt. hogy a bútorok eltávolításával szívességet tesznek Gregornak. és így az üres szobában elhagyatottnak érezné magát. és kíméletlenül magára hagyjuk? Azt hiszem. akár hangja csengését is meghallja. Gregor nagy sietve még lejjebb húzta és még több redőbe gyűrte a lepedőt. . és csak külön felszólításra kelljen kinyitnia. letett arról. és ezen maga is meglepődött. a nyugodt fekvést már éjjel is alig bírta. lassan az evés sem szerzett neki semmiféle gyönyörűséget. hogy a lány megerőlteti magát. és még ekkora eséstől sem sérült meg. másodszor pedig nem is biztos.És vajon . mint a lánya. hogy ha Gregor újra visszatér hozzánk. természetesen nem mindennap. akinek pontos tartózkodási helyéről nem volt tudomása. Nagyon sokáig tartott. hogy be kell mennem hozzá?". hogy a javulás minden reményéről lemondtunk. de esetleg egyszer egy héten. Később azonban erőszakkal kellett az anyát visszatartaniuk. és könnyebben elfelejthesse a közben eltelt időt. és így szórakozásból elkezdett föl-alá mászkálni a falakon és a mennyezeten. hogy minél nagyobb területen teszi lehetővé Gregor számára a mászkálást. Ő úgy véli. Egymagában azonban erre nem volt képes. mert először is nehéz.mondta a húga. hogy elengedte magát. amikor az anya azt mondta. mindent változatlanul találjon. hogy a szavakat nem érti. nem készülnének el az apa hazaérkezéséig. Húga rögtön észrevette. megtörtént. mégiscsak gyerek még.

és erejéhez mérten segített kivinni a szekrényt. amelyben aztán zavartalanul mászkálhatott volna minden irányban. amelyben egyes-egyedül a puszta falak állnak Gregor rendelkezésére. inkább nagyon is használ. amúgy is bizonytalanná tett nyilvánvaló nyugtalansága. mozdulatlanul állt egy pillanatig. és amely most Gretét arra csábította. Gretén kívül bizonyára soha többé nem merne senki sem belépni. hogy ne csak a szekrény és az íróasztal eltávolításához ragaszkodjék . létezésükről egyébként szinte meg is feledkezett. egyáltalán nem használja. mint valami hatalmas. hogy Gregornak sok hely kell a mászkáláshoz. és hiába húzta be szorosan a fejét és a lábait. Gregor szobájában lévén. el kellett ismernie. maradjon minden a szobájában. mert a kimerültségtől már némán dolgoztak. hogyan is kívánhatta komolyan. amely már szilárdan beleágyazódott a padlóba. Sajnos. megszokta. hogy követelésében a korabeli lányok rajongó természete is közrejátszott. sőt már elemista korában is . csak áthelyeznek néhány bútort. amelyet a család kellős közepén élt. elvették mindenét. Megtorpant. hogy nem sokáig bírja ezt az egészet. megzavarhatta elméjét az elmúlt két hónap alatt. Nemcsak a gyermeki dac és az utóbbi időben oly váratlanul és keservesen megszerzett önbizalom váltotta ki belőle ezt a követelést.Az anya e szavainak hallatára ismerte fel Gregor. hogy ürítsék ki a szobáját.igazán nem volt vesztegetni való ideje a két nő szándékainak mérlegelésére. hamarosan elnémult. és csak anyja rég nem hallott hangja rázta fel. de az íróasztalnak már maradnia kellett. a szekrényt. Lehet. a bútorokat viszont. ha öröklött bútorokkal otthonosan berendezett meleg szobáját barlanggá változtatják. Gregor máris kidugta fejét a kanapé alól. nem is egészen alaptalanul. hogy a két nő ide-oda járkálása. amit szeretett. hamarosan mégis be kellett vallania. és amelynél leckéjét írta kereskedelmi főiskolás. Valóban kedvére való lett volna. akit. De szerencsétlenségére épp anyja tért vissza elsőnek. hogy a lepedő elöl kissé meg ne libbenjen. Ennyi is elég volt. legalábbis úgy látszott. Kiürítették a szobáját. s ha a bútorok akadályozzák az értelmetlen fel-alá mászkálásban. Nem engedte tehát. a bútorok csikorgása a padlón úgy hat rá. de már nem tudta megakadályozni. hogy végtére semmi különös nem történik. polgári iskolás. de egyúttal gyorsan és teljesen el is felejtette volna embermúltját? De hiszen már most is közel volt hozzá. hogy az anya felfigyeljen. az nem árt neki. hogy körülnézzen. és így még több áldozatot hozhasson érte. hisz csakugyan megfigyelte. most pedig az íróasztalát lazítgatják. Ne vigyenek ki semmit. hogy Gregor helyzetét még ijesztőbbé tegye. hogy megfeledkezzék róla. nem mondhat le a bútorok kedvező hatásáról. apró kiáltásaik. És alighogy a nők nyögdécselve kitolták a szekrényt a szobából. Az anya. már ki is vitték. körös-körül egyre növekvő zűrzavar. Bár Gregor újra azt hajtogatta magában. mert mással nem tudta megmagyarázni. amelyben lombfűrészét és más szerszámait tartotta. Hisz abba a szobába. amely mindenben kielégülését keresi. és nyomta oda testét a padlóhoz. valamint az egyhangú élet. és csak lábuk nehéz topogása hallatszott. Az anya nem szokta meg Gregor külsejét. hogy Gregor ügyeinek megtárgyalásakor különleges szakértőként lépjen fel a szülőkkel szemben. és Gregor rémülten visszafarolt a kanapé túlsó végéhez. hogy a közvetlen emberi kapcsolat teljes hiánya.először csak ezekre gondolt -. de egyedül természetesen nem tudta tovább tolni. hogy anyja eltérítse szándékától. húgának más volt a véleménye. hanem valamennyi bútort ki akarja vinni. csak a nélkülözhetetlen kanapét nem. aztán visszament Gretéhez. Nos. . mialatt a szomszéd szobában Grete még ide-oda ingatta karjával átölelve a szekrényt. miképpen tudna óvatosan és lehetőleg kíméletesen közbelépni. s így az anya tanácsa most is elegendő okot szolgáltatott neki arra. bele is betegedhetett volna. a szekrényt végszükség esetén még nélkülözhette Gregor.

Nos. Nem sok pihenést engedélyeztek maguknak. akár Grete arcába ugrik érte. aztán ő is átszaladt a szomszéd szobába. de az öröm jele is. jajongó. Grete átkarolta és támogatta anyját. s így Gretének kellett ajtót nyitnia. Az apa jött meg. még meg is ijesztette. az Gregor. lezuhant a nagy asztal kellős közepére. hogy nem viszi el senki sem. Pillantása ekkor találkozott a falon a Gregoréval.Te. és azt hiszi. hogy Grete kurta közlését apja tévesen értelmezte. és rásimult.Istenem. . Grete arckifejezése mindent elárult. Gregor! . nyilván apja mellére hajtva fejét. hiába beszél az ember. nehogy körülnézzen. hogy észrevehetett volna ilyen finomságokat. .Mi történt? .Ó! kiáltotta mindjárt belépésekor olyan hangon. mert arra sem ideje. mint aki mindenről lemondott. nőknek. négyszer változtatott irányt futás közben. . kezét ökölbe szorítva. és meg sem mozdult. arcával odahajolt hozzá. és erővel kellett lerántania magát róla. és mielőtt még igazán tudatára ébredt volna. Ha kell. mert még elüldözné húgát. lelkiismeret-furdalás és félelem gyötörte. végigmászott mindenen. amely lehetett a düh. hogy a különben már üres falon ott lóg feltűnően a csupa szőrmébe öltözött hölgy képe. amikor visszatérnek. ahányat csak tudott. és ő azon nyomban eltűnik.kiáltotta húga.és karját kitárva. s ez jó jelnek látszott. és ráfolyt valami maró orvosság. amely jólesően simult forró hasához. végképp nem tudta. amikor hátrafordult. Így hát szobájának ajtajához menekült. Teljesen eltakarta a képet. mire mászkálni kezdett. reszketve és meggondolatlanul: Gyere. A leány átszaladt a szomszéd szobába valami eszenciáért. Gregor kitört. Grete bizonyára csak azért őrizte meg nyugalmát. menjünk inkább vissza egy pillanatra a nappaliba. amikor már forgott vele az egész szoba. Meg kell próbálnia tehát lecsillapítani. De Grete szavaira fogta el csak igazán nyugtalanság az anyát. és nem adta oda. megpróbálhatja! Ült a képen. Eltelt egy kis idő. és berohant velük anyjához. oldalt lépett. és rátapadt az üvegre. a bútorokon. Grete fojtott hangon válaszolt. végigzuhant a kanapén. aki az ő hibájából talán halálán van. a mennyezeten. hogy amit lát. Gregor kinn rekedt. mintha tanácsot adhatna húgának. de már jobban van. az ajtót becsapta a lábával. már jöttek is vissza.Gregor megértette Grete szándékát. De az apa nem volt olyan hangulatban.ezek voltak az első szavai. Grete nem vesztegette tovább az időt.Így azután kitört a kanapé alól . mert anyja is jelent volt. az ajtót nem nyithatta ki. hogy szemmel tarthassa a két nőt. és így szólt. igaz. hogy kifújják magukat kissé -. és mialatt húga a különféle üvegcsék között kotorászott. hogy aztán lekergesse őt a falról. A cselédlány természetesen bezárkózott a konyhába. sem lehetősége nincs. Gregor . de aztán ott kellett állnia tétlenül mögötte. biztonságba akarja helyezni anyját. hogy azonnal visszatérjen a szobájába. amelyeket húga közvetlenül hozzá intézett. mondtam is mindig. mit mentsen meg először. és felesleges visszakergetni. Istenem! .Már vártam . akárcsak régen. gyorsan felmászott rá. Gregor a nappali szoba ajtaja felé fordította a fejét.mondta az apa -. nem tehetett mást. megpillantotta az óriási barna foltot a virágos tapétán. nyomban láthassa: Gregornak őszinte szándéka. Gregor is segíteni akart . de odaragadt az üveghez. Átváltozása óta ezek voltak az első szavak. Anya elájult. . elzárva anyjától. ha akarja. metsző pillantással.a nők a szomszéd szobában épp rátámaszkodtak az íróasztalra. . a falakon. ekkor észrevette.kérdezte és körülnézett. ezt legalább biztos. Ekkor csöngettek. csend volt mindenütt. rekedt hangon felkiáltott: . felkapott annyi üveget.Gregor tisztában volt vele. hogy Gregor valami erőszakos cselekedetet követett el. akinek most az anyánál kell maradnia. Gregor bágyadtan feküdt az asztalon. hogy felvilágosítsa.a kép megmentése most ráér -. de nektek. egy üveg leesett a földre és összetört. hogy eszméletre térítse ájult anyját. . Most akkor mit viszünk ki? . és végül kétségbeesésében. mint várt. csak ki kell nyitni az ajtót. ó. egy szilánk megsebezte Gregor arcát. hogy amint apja belép az előszobából.

érzékei teljesen összezavarodtak. hogy ha a falakra vagy a mennyezetre menekül. és kíséretét maga köré gyűjtötte? Most viszont ugyancsak jó erőben volt. máskor zilált ősz haja most kínos pontossággal el volt választva. Egy nyomban utána repülő viszont egyenesen a hátába csapódott. hogy oda van cövekelve. csak a futásra. amelyre aranyszínű monogram volt hímezve. Utolsó pillantásával még látta. és elnyúlt a padlón. feszes. Gregor rémületében megállt. Többször körbejárták így a szobát.elhúzta fejét az ajtótól. és egyelőre még nem célozva pontosan. de úgy érezte. De mégis. mintha a váratlan. bár a gondosan faragott bútorok cirádás szélei elállták az útját . hogy apja csak a legnagyobb szigort tartotta vele szemben helyénvalónak. hiszen új életének első napjától fogva tudta. az egész szobán át nagy ívben a kanapéra dobta. amint apja megmozdult. bár voltaképpen már ők maguk is lassan mentek. valószínűleg egy banké. igaz viszont. megtorpant. milyen óriási a cipője talpa. aranygombos. mintha nem is üldözés folyna. szinte mindig megállt. tompultságában nem is gondolt más menekvésre. mint a bankszolgák. mert az apja elhatározta. neki számtalan mozdulatot kellett végrehajtania. hiszen amíg apja egy lépést tett. beburkolózva öreg kabátjába. mint azelőtt. és már szinte el is felejtette. az apja lenne még ez az ember? Ugyanaz. közös sétáikon. kezét nadrágzsebébe dugva. aki ritka. és útközben sorra lecsúsznak róla kigombolt szoknyái. a zubbony magas keménygallérja fölött kibuggyant erős tokája. és nem is volt képes fölállni. aki fáradtan ágyába temetkezve feküdt reggelenként. és minduntalan egymásnak ütköztek. Egy alma volt. hogy az utóbbi időben. Már mutatkoztak is a légszomj jelei. mióta rászokott az újszerű fel-alá mászkálásra. és hosszú egyenkabátjának két szárnyát hátracsapva. kék egyenruhát viselt. hogy megváltozott viszonyokat fog találni. szanaszét gurultak a padlón. ahogyan ott állt most. hogy éppen úgy törődjék a lakás más részein folyó dolgokkal. ha apja is megállt. annál is inkább. aki karosszékében ülve hálóköntösben fogadta. hogy a falak még rendelkezésére állnak. döntő fordulat azonban nem következett be. és felemelte apja felé. De Gregor nem sokáig késlekedett. hogy még ezt a lassú futást sem bírja sokáig. és kiáltozó húga előtt besiet anyja. Ezért Gregor egyelőre a padlón maradt. mert félt. hogy szabadabban lélegezhessen ájultságában. óvatosan rakosgatva maga elé kampósbotját. hogy bombázni fogja. odarohan az apához. mindenesetre szokatlanul magasra emelte a lábát. 3 . mi a szándéka. a leány ugyanis levetkőztette. és tükörsimán fénylett a keféléstől. teljesen eggyé válva vele . Mindamellett be kellett látnia. és tulajdonképpen számíthatott volna rá. mindjárt repült utána a második is. küszködve vánszorgott Gregor és az anya között. és Gregor csodálkozva nézte. bozontos szemöldöke alól frissen és éberen villant elő fekete szemének pillantása. sőt a lassú tempó azt a látszatot keltette. megfeledkezett arról. hogy minden erejét a futásra fordítsa. zord tekintettel elindult Gregor felé. amikor Gregor annak idején üzleti útra indult. hiábavaló lett volna továbbfutnia. sorra elhajította az almákat.egyszer csak lágy ívben lerepült valami közvetlenül melléje. alig nyitotta ki a szemét. Egyáltalán nem úgy képzelte el apját. Ezért aztán elszaladt apja elől. és ha mondani akart valamit. kezét az apa nyakán összekulcsolva Gregor életéért könyörög. Sapkáját. Nyilván maga sem tudta. de ő még náluk is lassabban haladt. A kis piros almák. és már iszkolt is gyorsan tovább. és átkarolva. hanem az öröm jeléül csak a karját tárta szét. amint felrántják szobájának ajtaját. egy-két vasárnap évente és a nagyobb ünnepeken. apja ezt különleges gonoszságnak fogja fel. amikor esténként hazatért. Amint így botorkált előre. mint ahogy előző idejében sem volt valami megbízható a tüdeje. és elgurult előtte. hihetetlen fájdalom elmúlhatna a helyváltoztatástól. szoknyáiban megbotolva ráveti magát az apára. de ártalmatlanul lecsúszott róla.Gregor szeme ekkor már felmondta a szolgálatot -. A pohárszéken álló gyümölcsöstálból megtöltötte a zsebeit. mintha elektromosság hajtaná őket. Egy gyengén elhajított alma súrolta Gregor hátát. ingben. Gregor tovább akarta vonszolni magát.

amelytől egy hónapon át szenvedett .Micsoda élet! Ez hát öreg napjaim nyugalma. akivel nem szabad úgy bánni. gyorsírást és franciát tanult esténként. ott intett nekik.hogy a magasban mászkáljon. és tűrte. de nyugodtan aludt. meghallgathatta beszélgetésüket. Az apa valamiféle konokságból otthon sem volt hajlandó levetni szolgaegyenruháját. lehunyt szemmel. mintha maga volna önmaga számára a legnagyobb teher. Mostanában többnyire igen csendesek voltak. miközben az anya gyorsan letette varróeszközeit. és mint valami hadirokkantnak egyelőre hosszú-hosszú percekre volt szüksége. mintha örökösen készen állna a szolgálatra. hogy elmehetnek. negyedóra hosszat. Bármilyen gyengéd szavakkal nógatta is az asszony és a lánya. mint volt. a leány pedig a tollát. amikor fáradtan be kellett bújnia a nyirkos ágynemű közé. aki elárusítónői állást vállalt. Így aztán a már kezdetben sem új egyenruha. mint azelőtt. teljesen felöltözve szendergett a helyén. még mélyebbre süllyedt karosszékében. az anya és a leány egymást intették csendre. igen nagy szüksége volt az alvásra. De makacsságában. és tűrni kell. és hol az anyára. teljes mértékben kárpótolta az. akinek hatkor kellett szolgálatba állnia. finom fehérneműt varrt egy divatüzletnek. Csak akkor nyitotta fel a szemét. és bizonyos fokig közös megegyezés alapján. hogy egyszer majd esetleg jobb beosztásba kerülhessen. Az anya a kabátujját húzogatta. és továbbra is segítségére legyenek. ami azóta ragadt rá. a leány otthagyta leckéjét. hogy Gregor jelenlegi szomorú és utálatos alakjában is a család tagja. Mihelyt tízet ütött az óra. hízelgő szavakat suttogott a fülébe. és míg hálóköntöse ott lógott használatlanul a fogason. hogy sebesülése következtében Gregor valószínűleg sohasem lesz már olyan mozgékony. hiszen itt nem tud rendesen aludni. de a folyton fényesített aranygomboktól mégis ragyogó ruhát. hanem a családi kötelesség parancsa szerint le kell nyelni az iránta érzett undort. ő csak rázta a fejét lassan. gyengéd szavakkal ébresztgetni kezdte az apát. mint valami ellenséggel. és nyomban elaludt újra. . . amelyet már egy-két órával előbb elkezdett élesen figyelni. hogy cserélje fel a széket az ággyal. és Gregor gyakran egész estéken át elnézte ezt a csupa pecsét. a nappaliban levők számára láthatatlanul. arra gondolni sem lehetett -. és csak nagy üggyel-bajjal lehetett később rávenni.Gregor súlyos sebesülése. úgy vélte. így szólt az anyához: . Az apa vacsora után hamarosan elaludt karosszékében. és maga ment tovább. kezdett kétes tisztaságúvá válni. állapotának rosszabbodásáért viszont. a lámpafényben mélyen meggörnyedve. bár újra meg újra elaludt. de az apán ez sem fogott. és megpróbálta rábeszélni. és az apának. és itt is csak fölöttesének szavára várna. amióta bankszolga lett. az anya halk.És a két nőre támaszkodva körülményesen feltápászkodott. egyre csak tűrni. Az apa időnként felébredt. bármilyen gondos volt is az anya és a leány. hogy azok ketten az ajtóig vezessék. az anya.Minek varrsz már megint ilyen sokáig! -. hogy az apa után siessenek. Természetesen ez már nem a régi idők élénk társalgása volt. s így sötét szobájában fekve. a húga. hogy feküdjön le. hogy a szobáján végigmenjen . amelyre Gregor mindig vágyakozással gondolt a kis hotelszobákban. hol a leányra nézve ezt mondogatta: . amikor a nők megfogták a karját. miközben az anya és a leánya fáradtan egymásra mosolyogtak. de nem állt fel. ragaszkodott hozzá. Igaz ugyan. szemmel tarthatta a megvilágított asztal körül ülő családot. és mintha nem is tudná. egészen másképp tehát. hogy segítsen anyjának. mivel senki nem merte eltávolítani -. hogy estefelé mindig kinyitották a nappali ajtaját. hogy továbbra is az asztalnál maradhasson. mintha még magának az apának is eszébe juttatta volna. hogy aludt. amelyben az öregember fölöttébb kényelmetlenül ugyan.az alma látható emlékeztetőként benne maradt a húsában.

újra kezébe veszi a család ügyeit. a leány ide-oda szaladgál a vevők rendelkezései szerint a pult mögött. azután este. megdühödött a rossz bánásmódra gondolva. Eleinte. lobogó ősz hajú bejárónő jött most reggelenként és esténként. gondolataiban hosszú idő után újra megjelent a főnök és a cégvezető. mindenfelé csomókba gyűlt a por és a hulladék. hogy többet törődjön Gregorral. nem törődve vele. A falon piszokcsíkok húzódtak. hogy a jelenlegi viszonyok között túlságosan nagy lakásukból nem mehetnek el. amikor húga bejött. akinek komoly szándékkal. hogy segítsen rajta és a családján. amikor közösen megbeszélték. hogy gondoskodjék családjáról. gyorsabban nem is lehetett volna elintézni. mert elképzelhetetlen volt. elsősorban másvalami tartotta vissza a családot a lakáscserétől. de épp azt határozta el. de nem nyúltak a munkájukhoz.Gregort bántotta ugyan a sok nedvesség. hogy mennyiért sikerült eladni egy-egy darabot. mint Gregor. amit most mindig este végzett el. hogy nem nyúl hozzá. hogy Gregor szobájának takarítása az ő kiváltsága maradjon. azt ők a végsőkig teljesítik. Egy alkalommal az anya nagy tisztogatást rendezett Gregor szobájában. Gregor azonban jól tudta. Amit a világ a szegény emberektől megkíván. és elkeseredetten. hogy el kellett adni különféle családi ékszereket. és bár semmit sem tudott maga elé képzelni. minden mást az anya látott el sok varrnivalója mellett. hogy mivel szerezhetne neki különös örömet. úgy. még ha nem is éhes. ami csak néhány vödör víz felhasználása után bizonyult eredményesnek . vagy éppenséggel száraz szemmel meredtek az asztalra. Húga most már nem törte a fejét. kedves. de ennél többre nem telt a család erejéből. egy kalaposbolt pénztárosnője. mint régen. Gregor ezekben a különösképp jellemző sarkokban állt. De leginkább arra panaszkodtak. ami éppen akadt.. amire étvágya lett volna. az apa a tízórait hordja a kis banktisztviselőknek. vagy . de az anya nem kerülhette el büntetését.amint leggyakrabban történt . mint amennyit okvetlenül szükséges volt? A háztartás egyre jobban összezsugorodott. hogy nemcsak miatta ütközik akadályokba a költözködés. a seprű egyetlen mozdulatával kilökte az ajtón. de körülményeskedve udvarolt . amely egyébként az egész családot megszállta. de egyiküket sem lehetett rávenni. hogy elvegye. és Gregor örült. Néha arra gondolt. hogy olyan szerencsétlenség sújtotta őket. ami megilleti. már . már-már összeért az arcuk. hanem közelebb húzódtak egymáshoz. egy vidéki szálló szobalánya. Ugyanakkor nála eddig nem tapasztalt érzékenységgel. sebtében betaszított a lábával Gregor szobájába valamilyen ételt. hogyan tudnák Gregort átköltöztetni. De maradhatott volna ott akár hetekig is. hogyan juthatna az éléskamrába. mégpedig a teljes reménytelenség és az a gondolat.érintetlenül otthagyta.valamennyien megjelentek idegenekkel és feledésbe merültekkel elvegyülve.Csukd be az ajtót. egy hatalmas. hogy Gregor egyáltalán belekóstolt-e. Alighogy a húga észrevette este a változást Gregor szobájában. mozdulatlanul elterülve feküdt a kanapén -. odaát pedig a nők egymásra borulva sírni kezdtek. pedig éppen olyan jól látta a piszkot. mint senki mást egész rokonságukban és ismeretségi körükben. mégis terveket szőtt. Éjjeleket és nappalokat töltött el Gregor jóformán alvás nélkül. hanem reggel és délben. húga nem javult meg. amelyeket repeső boldogsággal vett föl azelőtt az anya és a leány egy-egy összejövetel vagy ünnep alkalmából. amikor eltűntek. És Gregor hátán a seb újult erővel kezdett sajogni. Máskor meg semmi kedve sem volt.Kinek volt ebben az agyondolgozott és holtfáradt családban arra ideje. a bárgyú háziszolga. futó emlék. mielőtt elszaladt az üzletbe. az anya feláldozza magát idegen emberek fehérneműjéért. a kereskedősegédek és a tanoncok. csontos termetű. Még az is megtörtént. amint Gregor erről esténként értesült. A szoba kitakarítását. Grete . hiszen őt egy néhány lélegzőnyílással ellátott megfelelő ládában könnyűszerrel elszállíthatnák. hogy amikor következő alkalommal kinyitják az ajtót. amikor anyja és húga lefektették az apát. hogy elvégezze a legnehezebb munkát. és visszatértek a nappaliba. mire Gregor körül újra sötét lett. és aztán anyja Gregor szobája félé mutatva így szólt: . a cselédlányt mégis elbocsátották. őrködött azon. két-három más üzletbeli barátja. hogy elhelyezkedésével mintegy szemrehányást tegyen neki mulasztásáért.

és bár anyja esdekelve kitárta karját. igazán nem kíváncsiskodásból. vén ganajtúró! . talán már a közeledő tavasz jeléül -. Egyszer. akinek mindig minden nagyon sietős volt. hogy alkalomadtán egyszer majd visszaviszi ezeket a tárgyakat. csak fölemelt egy széket az ajtó mellől. a vén ganajtúró! Erre a szólítgatásra Gregor nem válaszolt.vagy: . Hiszen ott volt a bejárónő. mélyen megsértve. mert szobájának állapota szomorúsággal tölti el. nézd csak. A bejárónőnek talán az volt a szándéka. mint például: . mint azelőtt. Először azt hitte.mind a hárman körszakállt viseltek. Gregor szerencsére legtöbbször csak az illető tárgyat és a kezet látta. azt a bejárónő. de éppen a szobájabeli változásokkal békült ki hamar. Berendezési tárgyaik legnagyobb részét magukkal hozták. Amit nem tudtak éppen mire használni. aztán nyugodtan letette a széket a sarokba. amely bedobta. Mindez Gregor szobájába vándorolt. közben az anya megpróbálta bevonszolni a hálószobába az apát. nem jössz? . noha nem üldözte senki. eleinte kényszerűségből. amelyeket valószínűleg barátságosnak vélt.Na. Azóta nem mulasztotta el egyszer sem. Ha véletlenül épp arra járt. valójában azonban ott maradt minden azon a helyen. Gregor pedig hangosan sziszegett dühében. hogy Gregor önkényes. Gregor ekkor már szinte semmit sem evett. de eldobni sem akartak. haszontalan zaklatása helyett inkább a szobáját takarítsa ki mindennap? Egyszer kora reggel . Ez az öreg özvegyasszony. Eleinte még szólongatta is olyan szavakkal. amit a szülők . akkor sem lett volna szükség arra. ahol a dobás után földet ért. mert nem volt elég szabad helye a mászkáláshoz. A hamuláda és a szemétláda a konyhából szintén. hogy az anya helyettesítse. hogy csak akkor fogja becsukni a száját. Gregor annyira elkeseredett. kezét összefonta a mellén. de arra sem. hogy Gregort ennyire elhanyagolják. amint Gregor egyszer az ajtóhasadékon át megállapította . aki már nem volt ura önmagának. játékból egy falatot a szájába vett. hogy azért nincs étvágya. különösen a konyhában. és megkímélni őt ettől a látványtól és lármától. és órák hosszat tartogatta benne. Haszontalan vagy kivált piszkos holmit nem tűrtek meg. bal felé viszont rákiabált lányára. hogy azokat a dolgokat.heves eső verte az ablaktáblákat. hogy reggel és este egy pillanatra ki ne nyissa résnyire az ajtót. hogy senkinek sem jut eszébe becsukni az ajtót. véletlenül benyitott Gregor szobájába. hanem ha már itt béreltek szobát. világosan közölve szándékát. mert a lakás egyik szobáját kiadták három albérlőnek. hogy mintha támadni készülne. a leány. mozdulatlanul. hogy éppen úgy gondoskodjék Gregorról. . ahol ki volt készítve az étel. A bejárónő azonban nem ijedt meg. amikor a bejárónő megint hívogatni kezdte. az egész háztartásban. Ezek a komoly urak . nemcsak a szobájukban. hacsak Gregor a lomok között átvergődve el nem mozdította őket a helyükről.kérdezte.No. akit rázott a zokogás.szaladt is be a nappaliba. majd lassan ők is feleszméltek: az apa jobb felé szemrehányást tett az anyjának. és épp elég ilyen holmi volt. később azonban egyre növekvő kedvteléssel.kínosan ügyeltek a rendre. Megszokássá vált a családban.az apa természetesen felriadt karosszékében . berakták ebbe a szobába. és be ne nézzen Gregorhoz.először csak csodálkozva és tétlenül szemléltek. amikor Gregor visszafordult. csak úgy tett. aki meglepetésében ide-oda kezdett szaladgálni. mi van. De még ha húga az elárusítói munkában kimerülve megunta is. amit nem lehetett eladni. egyszerűen behajította Gregor szobájába. bár az efféle kirándulások után szomorúan és holtfáradtan gubbasztott újra órák hosszat egy helyben. sírógörcsben tört ki. és kitátott szájjal megállt. aztán többnyire kiköpte. aki hosszú életében a legsúlyosabb hányattatásokat is átvészelte erős csontozatával. kis öklével az asztal püfölte. amikor a kezében tartott székkel lesújt Gregor hátára. .Gyere csak ide. tulajdonképpen nem undorodott Gregortól. de azért lassan és nehézkesen szembefordult vele. és amikor megpillantotta Gregort. amelyeket máshol nem tudtak elhelyezni. Így sok minden fölöslegessé vált. vagy kidobja együtt valamennyit. Miért nem parancsolták meg ennek a bejárónőnek. mintha ki sem nyitották volna az ajtót. hogy miért nem bízta lányára Gregor szobájának a takarítását. hogy soha többé nem takaríthat Gregor szobájában. és csodálkozva megállt.

le sem mertek ülni saját székükre. Különösnek tetszett Gregor számára. Az ajtóban rögtön meg is jelent az anya egy tál hússal. hogy az evés sokféle zaja közül mindegyre a fogak rágását hallotta. Nemsokára meg is jelentek: az apa a kottatartóval. egyikük. ha fogatlan. az anya és Gregor szokott ülni. egy szelet húst még a tálon kettévágott. és meggyújtották a villanyt. hogy elrejtőzzék. és akkor is nyitva volt még. akik azelőtt sohasem adtak ki szobát. és ott összeszorulva megálltak. Amikor a hegedű megszólalt. Az urak visszamentek a szobába. villát vettek a kezükbe. mert a por. a szülők. és mértékadó tekintélynek látszott a másik kettő szemében. és kést. hogy egész idő alatt egyszer is hallotta volna megszólalt a hegedű a konyhában.mondta a középső úr -. Maga a család a konyhában evett. az apa az ajtónak támaszkodott. a középső újságot vett elő. A leány mindent nyugodtan előkészített a játékhoz. A szobaurak az eléjük tett tálak fölé hajoltak. és a legkisebb mozdulatra is felkavarodott.kiáltott az apa. s a család észre sem vette. és játszana itt benn a szobában? Itt mégiscsak kényelmesebb és hangulatosabb.Gregor nem emlékezett. ahová az úr tette. apja és anyja két oldalról figyelmesen követték kézmozdulatait. felálltak. Az urak valamennyien fölálltak. adott egy-egy lapot a másik kettőnek. hogy az utóbbi időben ennyire nincs tekintettel a többiekre. ahol azelőtt az apa. a nappali ajtaja némely estéken csukva maradt. szinte teljes csendben. Az apa azonban. és feje már a nappaliban volt. hiszen már sok estét akkor sem használt ki. ezek az urak milyen jól táplálkoznak. amikor a szobaurak este beléptek. . és mormoltak valamit a szakállukba. és az anya meg a leány. jobb kezét csukott livrékabátjának két gombja közé mélyesztette. azelőtt büszke volt rá. hogy megállapítsa. nem jönne be a kisasszony inkább hozzánk. aki középen ült. én meg majd fölfordulok!" Éppen ezen az estén . és ő az egyik sarokban ült le. Mikor aztán magukra maradtak. Meg volt elégedve. és székükben hátradőlve olvasni és dohányozni kezdtek. Az asztal felső végére ültek. mert az apa felkiáltott: . és hogy hiába van az embernek páratlanul szép állkapcsa. az anya a kottával.Mivel az albérlők néha vacsorájukat is otthon. Az urak már befejezték a vacsorát.Zavarja talán az urakat a játék? Azonnal abbahagyhatjuk. lábujjhegyen odamentek az előszobaajtóhoz. A leány játszani kezdett. csak nem ilyesmire. a közös nappaliban fogyasztották el. amikor nyitva volt az ajtó. és csakugyan. de Gregor könnyű szívvel lemondott az ajtó kinyitásáról. feküdt szobájának légsötétebb sarkában. hogy az evéshez fogak kellenek. mert ott hagyta a széket. az anyának viszont az egyik úr fölajánlotta a széket.Ó. és szorosan a nyomában a leány egy púpozott tál burgonyával. elég omlós-e. és ezért túlzottan udvariasan bántak az urakkal. őt magát is . Nem is igen csodálkozott. hogyne! . nem megy vele semmire. egyetlen meghajlással körbejárta az asztalt. amely egész szobáját belepte. Nagy gőzfelhő szállt fel az ételből. és nem kell-e visszaküldeni esetleg a konyhába. Meghallhatták őket a konyhában. mintha az urak meg akarták volna neki mutatni. hogy milyen figyelmes. "Van nekem étvágyam . és sapkájával a kezében. nyilvánvalóan azért. fölkapták a fejüket. Egyébként éppen most lett volna igazán oka rá. mielőtt kiment a konyhába. Egyszer azonban a bejárónő félig nyitva hagyta a nappaliba nyíló ajtót. mintha meg akarták volna vizsgálni evés előtt az ételt. bement a nappaliba. Lám.Ellenkezőleg . most fellélegezve egymásra mosolyogtak. akik feszülten figyelték. és vártak. kibontották asztalkendőjüket. a leány pedig a hegedűvel.mondta magában Gregor gondterhelten -. . Gregor a zene vonzására kissé előbbre merészkedett. mintha ő volna a hegedűs. enni kezdtek.

Gregor egy kicsit még előbbre mászott. Csak tuszkolta. és hátát a szőnyeghez dörzsölje. és vizsgálódó. és továbbra is a kottát nézte. és akkor ő majd megsúgja neki a titkot. amely az áhítozva keresett. és csak lassan hátráltak szobájuk félé. elkészült az ágyazással. nem törődve semmiféle ellenkezéssel. Erre az urak csakugyan megharagudtak egy kicsit. El volt szánva. míg a szoba ajtajában a középső úr nagyot nem dobbantott a lábával. húga azonban ne kényszerből. szaporán ziháló tüdővel. De még ebben az állapotában is volt bátorsága néhány lépésnyit tovább nyomulni előre a nappali tiszta padlóján. megelégelték az egész előadást. hogy jöjjön az ő szobájába hegedűjével. hogy lehetőleg találkozzék pillantásukkal. de túlságosan közömbös volt minden iránt. és dühösen ráfúj a támadókra. hajtsa le hozzá a fülét. és rámosolygott barátaira. akik először kezüket zsebre dugva közvetlenül a leány kottaállványa mögött helyezkedtek el.az anya légzési nehézségekkel küszködve. úgy látszik. aztán újra Gregorra pillantott. A napnál is világosabban látszott. ők is széttárták karjukat. hogy tudtuk nélkül olyan szomszédjuk van. hanyatt feküdjön. se gallér. de feltételezésükben csalódtak. Igaz. hogy ennyire megragadja a zene? Úgy érezte. lehajtott fejjel nemsokára félrevonultak az ablakhoz. cérna. hogy megfeledkezett minden tiszteletről. hogy mielőtt Gregort visszakergetné. amint a leány gyakorlott kezében a takarók és a párnák fölrepülnek a levegőbe. ami bizonyára zavarta a leányt. mint a hegedűjáték. idegesen cibálták szakállukat. hogy szép vagy szórakoztató hegedűjátékot vártak. és ott is maradtak. ahogyan ő tudná. semhogy. és kisurrant. úgy látszik. olyan közel. amellyel mégiscsak tartozott albérlőinek. aztán elrendeződnek az ágyakon. nincs rajta sem szalag. Látni lehetett. egyúttal pedig testével eltakarni előlük Gregort. megint annyira úrrá lett önfejűsége. bár azok csöppet sem voltak izgatottak. amely. vagy annak felismerésétől. hogy az apa viselkedése miatt. ahová az apa tuszkolása nyomán már gyorsabban közeledtek az urak. az elmúlt karácsonykor . mintha még most is játszana. Hát állat ő. ahogy szivarjuk füstjét orrukon és szájukon át a magasba fújták. mélabús tekintettel követte a hangjegyeket. Az apán. és hogy ezt. hirtelen összeszedte magát. fontosabbnak tartotta.és hajszálakat. födetlen. és átszaladt a szomszéd szobába. és ezzel jelet ad neki. Pedig a húga olyan szépen játszott. és Gregor fölemelkedik a válláig. rászegezte mutatóujját a lassan előmászó Gregorra. legalábbis addig nem. hogy rá se hederített senki. még a székén ült -.karácsony csak elmúlt már? . E bejelentés után húga a meghatottságtól könnyekre fog fakadni. és miután a hegedűt és a vonót egy ideig ernyedten lógatta kezében. mert itt senki sincs. amely a hegedülés hirtelen félbeszakítására fogta el. ismeretlen táplálékhoz vezet. Arcát féloldalt hajtotta.teljesen elborította. megállásra kényszerítve az apát. a középső úr először fejét csóválta. letette a hangszert anyja ölébe . a szobaurak viszont. hogy eltökélt szándéka volt beíratni a konzervatóriumba. egyszerre áll majd őrt szobájának minden ajtajánál. Az apa odasietett hozzájuk. amíg él. A hegedű elnémult. ha a szerencsétlenség nem jött volna közbe. mióta az üzletbe jár. ételmaradékokat hurcolt magával a hátán és az oldalán. hogy valamennyien beláthattak a kottába. először lesz hasznára szörnyű külseje. egyre tuszkolta őket. miközben az apa aggodalmasan figyelte őket. hogy nyugalmukat tovább is háborgassák. nem lehetett tudni. Közben a leány magához tért zavarodottságából. előbb még megnyugtassa az albérlőket.mindenkinek megmondta volna. . Még mielőtt az urak elérték volna a szobát. mint Gregor. most látta meg az utat. és fejét egészen a padlóig eresztette. Soha többé nem engedi ki a szobájából. és csak udvariasságból tűrték. A családot teljesen lefoglalta a hegedűjáték. mint régebben naponta többször is. és megcsókolja a nyakát. Különösképp az a mód árulta el nagy idegességüket. halk beszélgetés közben. Magyarázatot kértek az apától.Samsa úr! . . Az apa. és Gregor mintha jobban szórakoztatta volna őket. üljön le melléje a kanapéra. aki úgy méltányolná a játékát.kiáltotta a középső úr az apának. és megpróbálta széttárt karral visszaterelni őket a szobájukba. megrántja a szoknyáját. hogy előrenyomul egészen húgáig. hanem önként maradjon nála. és egyetlen szót sem vesztegetve.

azt hiszem. . hogy nem alszik. hát mit tegyünk? A leány csak vállat vont tanácstalansága jeléül. . s ezért csak ennyit mondok: meg kell próbálnunk megszabadulni tőle. e szavakkal: . amit eddig itt töltöttem. játszadozni kezdett sapkájával a tányérok között.Ezennel kijelentem . akkor talán lehetséges volna valahogy megegyezni vele.ismételte meg az apa. De így. Szinte bizonyosra vette.És olyan heves zokogásban tört ki. látom előre. Gregor egész idő alatt csendben azon a helyen maradt. ami emberileg lehetséges. és fojtottan köhögni kezdett szája elé tartott kezébe. .Meg kell próbálnunk megszabadulni tőle .Ha megértene bennünket . de a leány sírás közben hevesen megrázta a kezét. és nagy robajjal becsapta az ajtót. Én sem bírom tovább. de még mennyire . . és maga elé nézett. hogy erre gondolni sem lehet. Még a hegedű sem ijesztette föl. hogy ez lehetetlen -.mondta a leány most közvetlenül az apának. hogy terve nem sikerült.mormolta az apa.. és szemét lehunyva magába fogadta a leány meggyőződését. hogy könnyei ráfolytak anyja arcára.. . és megzendült. . felült. Az apában mintha határozottabb gondolatok ébredtek volna a leány szavai nyomán.Elhallgatott.. mint aki vár valamire. és megfogta a homlokát. senki semmilyen szemrehányást nem tehet nekünk. hogy már a következő pillanatban kirobban körülötte az általános összeomlás. két barátja meg is szólalt nyomban. és tekintetével megkereste az anyát és a leányt is -. én belátom. még megöl benneteket. de talán a sok éhezés okozta gyengeségtől is. amely sírás közben fogta el. azt viszont még fontolóra veszem. .mondta kezét fölemelve. hogy tekintettel az ebben a lakásban és ebben a családban uralkodó visszataszító állapotra s e szavaknál gyors elhatározással kiköpött a padlóra -. és rettegve várt. meg sem tudott mozdulni. Az anya még most is zihálva lélegzett. szemében eszelős kifejezéssel. .higgyék el . A leány odasietett anyjához. mint nekünk mindnyájunknak.könnyűszerrel megalapozható követeléssel. Nem akarom ez előtt a szörnyeteg előtt a bátyám nevét kiejteni.Kedves szüleim . és belezuhant..Mi is azonnal felmondunk.. . szobámat azonnal felmondom. de fejének heves billegése arra vallott. ahol az urak tetten érték. hogy ne lépjek-e fel önök ellen valamilyen .mondta az apa félig kérdően. és bevezetésül az asztalra csapott -. Erre a középső úr megragadta a kilincset. Az apa tapogatózva visszatámolygott a székéhez. és ellentmondott előbbi magabiztosságának. Ha ti nem látjátok is be. akkor képtelen elviselni még ezt az örökös itthoni gyötrődést is. A csalódástól. mintha csak a szokásos esti szunyókálásra dőlt volna le. aztán gépies mozdulatokkal letörölte róla. És valóban. amikor az anya reszkető ujjai közül kicsúszva leesett a földre.De gyermekem . mert az anya a köhögéstől nem hallott semmit -. ez így nem megy tovább. hogy gondozzuk és elviseljük. Mindent elkövettünk.Ha megértene bennünket.Igaza van. és időnként ránézett a csendes Gregorra. Természetesen arra az időre sem fizetek semmit.mondta a leány. Ha már az embernek annyit kell dolgoznia. amelyek még a szobaurak vacsorájáról maradtak az asztalon. .mondta az apa részvevően és feltűnő megértéssel -.

úgy látszik. és orrlikaiból csendesen kiáradt utolsó lehelete. hogy mellőzze. és apja mögé sietett. valósággal ellökte magát a székétől. Csak meg akart fordulni. amelyet egészen belepett a por. úgy csapkodta az ajtókat. Hamarosan fölfedezte. hiába kérték többször is. egyetlen kiáltása sem zavarja. hogy valakit is megijesszen. mintegy a lány védelmében. hogy ő az. amely szobájától elválasztotta. és felőle akár az utcán is éjszakázhatnánk. hogy olyan sokáig azt hittük. csak ne kelljen Gregor közelében maradnia. mert a nyaka kezdett megmerevedni. Az anya lábát kinyújtva és egymáshoz szorítva ült a székén. mintha ezek a fájdalmak fokozatosan enyhülnének. hogy lábacskái megroggyantak. mint a húgáé. és időnként meg is kellett pihennie. és újra munkához látott. és karját. mintha hajlandó volna akár anyját is föláldozni. szeme a kimerültségtől majd leragadt. egymás után többször fölemelte. hogy még az anyját is otthagyta.És Gregor számára teljesen érthetetlenül annyira megrémült. Akkor nem volna fiunk. hogy semmi sem változott mögötte. annyit mégis látott. Családjára megindultan és szeretettel gondolt vissza. és végül teljesen megszűnnek. Így viszont üldöz bennünket ez az állat. aztán fürgén odaugrott. húgát legkevésbé. az apa és a leány egymás mellett ültek. és tiszteletben tarthatnánk emlékét. visszafordította a fejét. Alighogy a szobájába ért.. "És most?" . és körülnézett a sötétben. hogy emberek nem élhetnek együtt egy ilyen állattal. ha nem is egészen. elreteszelték és kulcsra zárták. Húga volt az.nagy erővel és nagy sietségében. már alig érezte. lehanyatlott. és magától elment volna. Jó szándékát.Végre! . Gregor nem is hallotta könnyű lépteit. az ijedelem már el is múlt. már nem akaratának irányítására. Csodálkozott a nagy távolságon. Nem csodálkozott rajta. aki pusztán a lány viselkedésétől felindulva szintén fölállt. de tudnánk tovább élni. ez az egyetlen mód. A mögötte felcsapó hirtelen lármától Gregor annyira megijedt. minden rá volt bízva. hogy a családnak egyetlen szava. Az üres és békés szemlélődésnek ebben az állapotában volt már akkor is. Szuszogott az erőlködéstől. Utolsó pillantása anyját érintette. jóformán észre sem vette. amikor oldódni kezdett a sötétség az ablak előtt. Ekkor feje. Voltak ugyan fájdalmai egész testében.gondolta Gregor. hogy mostanáig tudott egyáltalán közlekedni ezeken a vékony lábacskákon. és észre sem vette. hogy most már végképp nem tud megmozdulni. Amikor a fordulást befejezte. Folyton csak a gyors mászásra figyelt. aki ennyire sietett. apám . Már állva várt. még megélte. az ajtót rögtön becsukták. Meggyőződése. hogy ez Gregor. Csak attól a gondolattól próbálj megszabadulni. felismerték. amikor a toronyóra elütötte a hajnali hármat. A rohadt almát a hátában és gyulladt környékét. hogy el kell tűnnie. elkergeti az albérlőket. milyen hosszú. de úgy érezte. csak a húga állt föl közben. . De hogy is lehetne Gregor? Ha Gregor volna. hogy visszamásszon a szobájába. és ezzel csakugyan feltűnést kelthetett. rögtön elkezdett egyenesen visszamászni. hogyan tehette meg rövid idővel ezelőtt ugyanezt az utat ilyen gyenge állapotban. "Most már talán megfordulhatok" . Valamennyien némán és szomorúan néztek rá. Nézd csak. sőt azt találta természetellenesnek. hogy jövetelétől fogva sehol a lakásban . apám. Mikor már az ajtónál volt. már megint kezdi! . Amikor kora reggel megérkezett a bejárónő . Megállt és körülnézett. Egyébként viszonylag jól érezte magát. ha lehet. amikor megfordította a zárban a kulcsot. már rég belátta volna. és nem is értette. Egyébként nem sürgette senki. De Gregornak eszébe se jutott.kérdezte magától Gregor. nyilván el akarja foglalni az egész lakást.kiáltotta oda a szüleinek. még határozottabb volt. de nem tudta visszafojtani. akit közben elnyomott az álom. majd a padlóhoz ütötte.kiáltott fel hirtelen -.kiáltotta a leány -. a leány átfonta karjaival apja nyakát. félig kitárta előtte.Nem maradhat itt . mert kínzó állapotában a nehéz fordulatokhoz a fejét is használnia kellett. Éppen a mi szerencsétlenségünk. A lassú derengést.

De hiszen már régóta nem is evett semmit. tisztára döglötten! A Samsa házaspár felült a családi ágyban. ott fekszik. Grete időnként odanyomta arcát apja karjához. Mivel véletlenül épp a kezében volt a hosszú seprű. Bár kora reggel volt. hanem felrántotta a hálószoba ajtaját. milyen sovány volt. hogy jöjjenek Gregor szobájába.kérdezte Samsáné.Gregor teste csakugyan egész lapos és száraz volt.Keresztet vetett. aki le sem vette a szemét a holttestről. Azt gondolta. megpróbálta megcsiklandozni vele Gregort az ajtóból.Nos . így szólt: . A három albérlő kilépett a szobából.Meghiszem azt . és harsányan bekiáltott a sötétbe: . Elvégre március vége volt. bement szülei után a hálószobába. feltételezte róla akár a legnagyobb ravaszságot is. Grete.Gyere be. és nem sokáig késlekedett. tágra nyílt a szeme. Közben a nappali ajtaja is kinyílt.Hol a reggeli? . a másikon leánya. dühbe gurult. egyik karján felesége. és játssza a sértődöttet.nem lehetett többé nyugodtan aludni -. és kezüket kissé viseltes kabátjuk zsebébe dugva körülállták Gregor tetemét a már teljesen világos szobában. és a három nő követte példáját. teljesen fel volt öltözve. és előbb le kellett küzdeniük a bejárónő okozta ijedtségüket. Samsáné asszony csak úgy hálóingben. csak aztán fogták fel szavainak jelentését. . egy kicsit hozzánk . . ahogy bevittem. és beléptek Gregor szobájába. hogy Gregor szándékosan fekszik ilyen mozdulatlanul. és bizonyságul jó darabon arrébb lökte Gregor tetemét a seprűvel. és kérdően ránézett a bejárónőre. mintha le akarná fogni a seprűt. A bejárónő becsukta az ajtót. Ekkor azonban Samsa úr és felesége nagy sietve kiszálltak ágyukból. sőt anélkül is meggyőződhetett róla. és csodálkozva keresték a reggelijüket. Amikor ez is sikertelennek bizonyult. Gregornál tett szokásos rövid látogatásakor először semmi különöset nem észlelt. . de aztán hagyta. amikor minden ellenállás nélkül arrébb tudta tolni a helyéről.Jöjjenek csak. . és Grete. . és gyorsan és némán intett az uraknak. Ekkor kinyílt a hálószoba ajtaja.kérdezte a középső úr mogorván a bejárónőtől. Úgy hoztam ki az ételt. füttyentett egyet. hálát adhatunk Istennek.mondta a bejárónő. most lehetett látni igazán. mert már nem emelték fel lábacskái.mondta Samsáné fájdalmas mosollyal. megdöglött. noha maga is megvizsgálhatott volna mindent. ami elterelte volna róla a figyelmet. . Grete. Samsa úr vállára terítette a paplant. mintha le sem feküdt volna. Mindnyájuk szeme ki volt sírva kissé. az albérlők beköltözése óta Grete itt aludt. Be is mentek. és meglökte Gregort. és más sem volt. A bejárónő azonban szájára tette az ujját. .Meghalt? . sápadt arca is erre vallott. és csak akkor figyelt fel. . nézzék meg.mondta Samsa úr -. Mikor aztán felismerte a valódi tényállást. és szélesre tárta az ablakot. már némi langyosság vegyült a csípős levegőbe. Samsáné megmozdult. visszavisszanézve a holttestre.Nézzétek csak. és megjelent egyenruhájában Samsa úr. megfeledkeztek róluk.

Úgy értem. a korlátnak dőlve végignézték. és néhány pillanat múlva újra előbukkannak. Samsa úr. barátai. hogy Samsa úr megelőzheti őket. és két kísérőjével egy vonalban megindult a középső úr felé. hogy a bejárónő most részletesen el akar mesélni mindent. és csupán akkor néztek föl bosszúsan. és láthatóan sértődötten odakiáltotta: . mintha attól félnének.kérdezte Samsa úr. a bejárónőnek egyszeriben eszébe jutott. mintha folytatni akarnák az írást. most valósággal utánaugrottak. . kosárral a fején elhaladt mellettük. Samsa úr. és írtak három bocsánatkérő levelet. mintha hirtelen elhatalmasodó alázatában még ehhez az elhatározáshoz is engedélyt kérne.Azonnal távozzanak a lakásomból . a lépcsőház egy bizonyos kanyarulatában minden emeleten eltűnnek. és kezdtek odafigyelni. de csak akkor fogja megmondani.Hát . mint akinek valami rendkívül örömteli jelentenivalója volna a család számára. A három levélíró először föl se nézett. és elhagyták a lakást. Samsáné a megbízójának. . és a barátságos nevetéstől nem is tudta mindjárt folytatni -. . és megkönnyebbülten visszatértek a lakásba. amint a három úr. a bejárónő őt tartotta leginkább tiszteletben. Samsa úr tágra nyílt szemmel csak biccentett néhányszor. Samsa úr és a nők lassan elengedték a korlátot. hanem szükségük is volt rá mindenképp. A másik kettő egyfolytában dörzsölte hátrakulcsolt kezét.. amelynek alaptalan volta nyilvánvalóvá vált.válaszolta a bejárónő. hogy elmegy. aki észrevette. lassan ugyan. mert végzett a reggeli munkájával. a padlót nézte. és amikor büszke tartásban. hogy ezt a napot pihenésre és sétálásra szánják. és közölte. mint akik örülnének valami nagy veszekedésnek. ne csináljanak gondot maguknak. hogy mennyire siet.mondta aztán. Elhatározták. a két nőt továbbra sem engedve el maga mellől. ha alaposan kikérdezik. bizalmatlanságában. amikor a bejárónő továbbra sem mozdult. majd magasan fölöttük egy henteslegény. Leültek tehát az asztalhoz. és úgy nézett fel Samsa úrra.Mit akar tulajdonképpen? . . de folyamatosan lemegy a hosszú lépcsőn. némán meghajoltak. kinyújtott kézzel határozottan elhárította. . Már el van intézve.Mi tetszik? . annál jobban csökkent irántuk a Samsa család érdeklődése. Grete pedig a principálisnak. A középső úr csendesen állt a helyén.kérdezte kissé megrökönyödve a középső úr. amellyel a bejárónő már eddigi szolgálata során is sok bosszúságot okozott Samsa úrnak. Erre a középső úr valóban kiment nagy léptekkel az előszobába. . Lazán ingott kalapján a csaknem egyenesen fölmeredő strucctoll.felelte Samsa úr. ahogy mondom . és édeskésen mosolygott. akiknek keze megnyugodott egy ideje. Samsáné és Grete levelük fölé hajoltak. csak biccentett. szóval abból. mintha most rendeződnének át a dolgok a fejében.Hogy érti ezt? .mondta Samsa úr. Az előszobában mind a hárman levették kalapjukat a fogasról. Samsa úr az igazgatóságának. Mivel nem adhatta elő beszámolóját. Mialatt írtak. és zavart okozhat a vezérükkel való összeköttetésben. minél lejjebb értek.Akkor hát elmegyünk . ami számukra csak kedvezően végződhetik. és az ajtóra mutatott. kihúzták botjukat az ernyőtartóból. ezt a munkaszünetet nemcsak megérdemelték. bejött a bejárónő. a két nővel együtt kilépett az előtérre. hogy hogyan tüntessék el azt az izét onnét. A bejárónő mosolyogva állt az ajtóban.kérdezte Samsáné.

hogy közelebbről megvizsgálva nem is olyan rosszak. az ablakhoz léptek. amit már hónapok óta nem tettek. odasiettek hozzá.igen kedvező és különösen a későbbiekre nézve sokat ígérő. együtt mind a hárman. mintha új álmaik és jó szándékaik megerősítését látnák. és kinyújtóztatta fiatal testét.Agyő mindenkinek! . amikor útjuk céljánál leányuk elsőnek ugrott fel. Györffy Miklós fordítása TARTALOM . a bejárónő. itt az ideje. Elcsendesedve és szinte öntudatlanul megértő pillantásokat váltva arra gondoltak. Samsa úrnak és feleségének szinte egyszerre tűnt fel.. Legyetek egy kissé rám is tekintettel. Samsa úr feléjük fordult székében. A két nő nyomban engedelmeskedett. Hármasban ültek a kocsiban. úgy látszik. amelytől orcái kissé elhalványultak. melyet elárasztott a meleg napfény. és kimentek villamossal a szabadba.Este elküldjük . Hagyjátok végre ezeket a régi dolgokat. Aztán elmentek a lakásból. hogy elcserélik a lakást.mondta Samsa úr. gyertek már ide.aztán vadul megfordult.No. megölelték. hogy az utóbbi időben a sok csapás közepette. amelyet még Gregor választott ki. Felálltak. ahogy egyre jobban megélénkülő leányukat figyelték. Aztán így szólt: . És úgy érezték.tulajdonképpen még nem is kérdezték ki egymást ez ügyben . . A helyzetükön pillanatnyilag természetesen úgy javíthatnak leginkább és legkönnyebben. és egy ideig csendben figyelte őket. és irtózatos ajtócsapkodások közepette elviharzott a lakásból. újra feldúlta alig visszanyert nyugalmukat. sem lányától nem kapott választ. és gyorsan befejezték levelüket. kisebb és olcsóbb. Kényelmesen hátradőlve ülésükön megbeszélték jövőbeli lehetőségeiket. a városon kívülre. hogy derék férjet keressenek a számára. és egymást átölelve ott maradtak. és kiderült. Grete szép. de jobb fekvésű és általában praktikusabb lakást akartak bérelni a mostaninál. Mialatt így beszélgettek. mert mind a három állás . de sem feleségétől. érett leánnyá fejlődött.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->