P. 1
adaptacios_kezikonyv

adaptacios_kezikonyv

|Views: 940|Likes:

More info:

Published by: Mária Sikéné Buczkó on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

Adaptációs kézikönyv

Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben központi programjának „B” komponense (Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése) keretében. Szakmai vezető Kapcsáné Németi Júlia Munkacsoport-vezető Locsmándi Alajos Témavezető Czibere Csilla

Adaptációs kézikönyv
Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008

Írták Földiné Koczor Tünde (2. fejezet) Giflo H. Péter (Adaptációs mátrix) Hernádi Krisztina (7 fejezet) . Jenei Andrea (Adaptációs mátrix) Kovácsevicsné Tóth Marianna (5. fejezet) Kőpatakiné Mészáros Mária (1. fejezet) Magvasi Ágnes (4. fejezet) Máténé Sej Jolán (8. fejezet) Megyeri Józsefné (Adaptációs mátrix) Montay Beáta (6. fejezet) Nagyné Tóth Ibolya (Adaptációs mátrix) Soós Jánosné (9. fejezet) Vargáné Mező Lilla (3. fejezet, Adaptációs mátrix) Az Inklúziós fogalomtárat összeállították Auer Éva, Csákvári Judit, Cseh Eleonóra, Dombainé Esztergomi Anna, Faragóné Bircsák Márta, Gájerné Balázs Gizella, Hódi Marianna, Kajáry Ildikó, Kis Erika, Kovács Krisztina, Köntösné Lőrincz Eszter, Megyeri Józsefné, Nagyné Tóth Ibolya, Őszi Tamásné, Róth Márta, Ruff Ágota, Szabó Borbála, Dr. Szabó Ákosné, Tihanyi Gabriella, Ursu Zsuzsanna, Vargáné Mező Lilla, Dr. Váry Ágnes Lektorálta Perlusz Andrea Virágné Katona Zsuzsanna Alkotószerkesztő Kőpatakiné Mészáros Mária Tipográfia és számítógépes grafika Pattantyus Gergely Borítóterv Dió Stúdió Borítófotó Pintér Márta Felelős szerkesztő Szerencsés Hajnalka ISSN 1789-2554 Azonosító: 7/211/B/4/ad/kk © Földiné Koczor Tünde, Giflo H. Péter, Hernádi Krisztina, Kovácsevicsné Tóth Marianna, Kőpatakiné Mészáros Mária, Magvasi Ágnes, Máténé Sej Jolán, Megyeri Józsefné, Montay Beáta, Nagyné Tóth Ibolya, Soós Jánosné, Vargáné Mező Lilla, 2008 © Kôpatakiné Mészáros Mária alkotószerkesztő, 2008 © Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

TarTalom
Kedves Pedagógus! ...................................................................................................... 9 1. RÉSZ. ADAPTÁCIÓS DIALÓGUS ......................................................................... 1 1 1. fejezet. Az adaptáció felértékelődése (Kôpatakiné Mészáros Mária) ........................ 13 Együttműködésre „ítélve” ................................................................................................. 1 3 A változásoktól mégis félni kell? ........................................................................................ 17 Miért kompetencia? ........................................................................................................... 20 2. fejezet. A kompetencia (Földiné Koczor Tünde) ........................................................ 21 A kompetencia értelmezése ............................................................................................. 21 Kulcskompetenciák ........................................................................................................... 23 Mit jelent a mindennapi munkánkban a kompetenciafejlesztés? ........................................ 25 3. fejezet. Betekintés a diagnosztikai eljárásokba (Vargáné Mezô Lilla) ...................... 31 Együttműködés nélkül nem megy ..................................................................................... 31 Mi okoz gondot a tanítónak, a tanárnak? ........................................................................... 32 Amikor a korrepetálás nem használ .................................................................................. 32 A pedagógiai diagnózis ...................................................................................................... 33 Hogyan változott a fogyatékosság értelmezése? Az orvosi-pszichológiai megközelítéstől a pedagógiai-társadalmi megközelítés felé ........................................................................ 33 Gyógypedagógiai, pszichológiai, pedagógiai diagnosztika, diagnózis .................................. 37 A tanulási képességek fejlesztésének lehetősége .............................................................. 41 A tanulási problémák értelmezése, rendszerezése ........................................................... 42 Az óvoda szerepe a gyermekek fejlesztésében ................................................................ 51 Az iskolai fejlesztés ............................................................................................................ 53 4. fejezet. Módszerek (Magvasi Ágnes) ........................................................................ 56 A pedagógiai módszer ....................................................................................................... 56 A „kivételesek” vannak többen ......................................................................................... 58 A befogadás vagy inklúzió szükségszerűsége .................................................................... 61 Pedagógiai módszerek szerepe, funkciója, célja ................................................................ 63 Hogyan jelennek meg a helyi nevelési tervben, pedagógiai programban, helyi tantervben a módszerek? ............................................................................................................... 82

5

5. fejezet. A követelmény (Kovácsevicsné Tóth Marianna) ............................................. 85 Mit jelent a követelmény? .................................................................................................. 86 A követelmény megjelenése különböző célrendszeri szinteken ....................................... 86 A követelmények tartalma, szerkezete ............................................................................. 87 Általános pedagógiai követelmények ................................................................................ 87 A kompetencia alapú programcsomagok követelményrendszere .................................... 90 A kompetencia alapú programcsomagok és a sajátos nevelési igényű tanulók .................. 94 A sajátos nevelési igényű tanulók és a Nat ........................................................................ 96 A minimális kompetencia .................................................................................................. 98 Az intézmény mindennapjai .............................................................................................. 99 6. fejezet. Az értékelés (Montay Beáta) ..................................................................... 103 A pedagógiai értékelés .................................................................................................... 104 Az értékelés „tárgya” ...................................................................................................... 105 Mit értékelünk? ................................................................................................................ 109 Értékelés a kompetencia alapú programcsomagokban ..................................................... 1 10 Az iskola értékelési rendszerének újragondolása .............................................................. 1 12 Az értékelési rendszer megjelenése az intézményi dokumentumokban .......................... 1 19 7. fejezet. Habilitáció-rehabilitáció (Hernádi Krisztina) .............................................. 123 A fogalom értelmezése ................................................................................................... 123 A habilitáció-rehabilitáció szerepe, funkciója, célja ......................................................... 124 A habilitáció-rehabilitáció szerepe az oktatásban ............................................................ 126 A „hozott tudás” és a habilitáció-rehabilitáció ................................................................ 129 A habilitáció-rehabilitáció megjelenése az intézményi gyakorlatban ................................ 1 30 Elmozdulás a hagyományos pedagógiai gyakorlattól – a kompetencia alapú programcsomagok ....................................................................................................... 1 33 A tanulásszervezési formák sérülésspecifikus igényekhez igazodó megválasztása .......... 1 34 A habilitáció-rehabilitáció jelentősége a pedagógiai programban ..................................... 1 36 8. fejezet. A tanulási környezet (Máténé Sej Jolán) ................................................... 139 A tanulási környezet értelmezése .................................................................................... 1 39 A tanulási környezet kialakítása ....................................................................................... 141 A nyitott iskola felé vezető lépések ................................................................................. 142 A tanulási környezet változásának folyamata az intézményben ...................................... 151 A változás folyamata ......................................................................................................... 153 A tanulási környezet megjelenése az intézményi dokumentumokban ............................ 154

6

9. fejezet. Az egyéni fejlesztési terv (Soós Jánosné) ................................................... 157 Mi az egyéni fejlesztési terv? ............................................................................................. 157 Egyéni fejlesztési terv az inkluzív intézményben .............................................................. 159 Gyakorlati tanácsok .......................................................................................................... 167 Kontrollvizsgálatok végzése ............................................................................................ 169 Függelék az Adaptációs dialógushoz ...................................................................... A kompetencia ................................................................................................................ Vizsgáló és fejlesztő eljárások gyűjteménye a tanulási nehézségek szűrése és fejlesztése köréből .......................................................................................................... A hagyományos osztályterem átalakításának szempontsora ........................................... 171 173 181 186

2. RÉSZ. ADAPTÁCIÓS MÁTRIX (Giflo H. Péter – Jenei Andrea – Nagyné Tóth Ibolya – Megyeri Józsefné – Vargáné Mezô Lilla) ...................................................................... 191 3. RÉSZ. INKLÚZIÓS FOGALOMTÁR ................................................................... 417 AjÁNLOTT ÉS FeLHASZNÁLT IRODALOM ......................................................... 491

7

Kedves Pedagógus!
A kiadvány, amit a kezében tart, egy fejlesztés kiemelkedően fontos mérföldköve. A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának 2.1-es intézkedése keretében 2004 óta folyik az a fejlesztő munka, amelynek célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a közoktatás területén. E program keretében került sor azoknak a szolgáltatásoknak a kialakítására, amelyekkel a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését vállaló intézmények munkáját segítjük. E munka meghatározó részét tette ki – többek között – az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, azon belül is egyrészt a kompetencia alapú programcsomagok adaptálása a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléshez, másrészt a programcsomagokat adaptáló integráló intézmények támogatása. Az Adaptációs kézikönyv ennek a több mint hároméves munkának az eredménye. Alcíme is jelzi azt a szándékot, mely szerint gyakorlati útmutatót kínálunk az integráló pedagógusoknak. A siker kulcsa, kedves pedagógusok, az Önök kezében van. Önöknek, az együttnevelés felelősségteljes feladatát vállaló, többségi iskolában tanító kollégáinknak szeretnénk elsősorban segítséget nyújtani, hogy korszerű ismeretek elsajátításával, ezzel együtt meglévő tudásuk felszínre hozásával és tapasztalataik beépítésével legyenek eredményesek a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a kiadvány a legszélesebb – nemcsak szakmai – közönség érdeklődésére is számot tarthat, hiszen az „adaptivitást mindvégig a változó feltételekhez való alkalmazkodásként értelmezzük és a fejlődés alapjának tekintjük”. Ennek pedig – pedagógiai értelemben – nem lehet más a célja, mint az olyan – befogadó – iskola megteremtése, amely legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy minden tanulója számára biztosítsa az oktatás folyamataiban egyéni képességeinek és fejlődési ütemének megfelelő részvételt. Ehhez tekintjük eszköznek a kompetencia alapú programcsomagokat. Könyvünk három fő részből áll. Az Adaptációs dialógus szerzői azokat a tartalmakat mutatják be, amelyek átgondolása nélkül nem vagy csak nagyon nehezen lehetséges a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének tudatos, tervezett és szervezett keretek közötti megvalósítása. A különböző részek pilléreket kívánnak biztosítani mindazok számára, akik tudják, hogy a gyermekek különbözők, és az óvodáknak, iskoláknak kell felkészíteniük őket egyedi fejlődési útjaik eredményes beteljesítéséhez.

9

Az Adaptációs mátrix abban segíti az eligazodást, hogy a kompetencia alapú programcsomagokhoz elkészült gyakorlati segítségek (sérülésspecifikus ajánlások, SNI-szempontú mintamodulok, módszertani útmutatók és jó gyakorlatok) koncentráltan a sérülés típusára, az egyéni képességekre biztosítsák az intézmények számára megvalósítható, de az intézményi tudást figyelembe vevő adaptációs folyamat támogatását. Az Inklúziós fogalomtár tartalmazza mindazokat az alapfogalmakat, a gyógypedagógia területét érintő, nevelési és oktatási folyamatokhoz kapcsolódó kifejezéseket, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tevékenységeknek az intézményi alapdokumentumokban való megjelenését és a pedagógiai folyamatok tervezését. Budapest, 2007 október . A fejlesztők és szerzők nevében: Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

10

1. rész aDaPTÁCIÓS DIalÓ GUS .

.

és/ vagy közösségi tevékenységekben. a sajátos nevelési igényű tanulók A tanulásfogalom ma már nem szűkül le tények és lexikai ismeretek akaratlagos elsajátítására. intézményvezetők. azaz: üzenetet olvasunk a biológiából a pedagógia számára. fenntartók. és hogy nemcsak tudatos koncentráció eredménye lehet – és legtöbbször nem is akkor a leghatékonyabb –. képességek kialakítását tekintjük a pedagógiai munka céljának –. Annak. elterjesztése. hogy a tanulás ezenkívül magában foglalja készségek. mint az ismeretlen dolog. ha a részt vevő pedagógusok nem egyszerű „beszállítók” vagy kipróbálók. Kedves Pedagógus! A kötetben olyan sétára hívjuk Önöket. A pedagógiai fejlesztéseknek ma már figyelembe kell venniük. hogy a fejlesztések fókuszába a diákok kompetenciáit állítjuk – vagyis statikus tudáselemek helyett alkalmazható és fejleszthető készségek. Ezért minden pedagógiai fejlesztés fontos eleme az egyéni tanulást elősegítő módszerek. hogy a fejlesztések középpontjába egyértelműen a tanuló egyén kerül. és megismerjük az angliai pettyesaraszoló lepke történetét. amelynek során sokkal több lesz az ismerős.I. szakértők és diákok egyenrangú partnersége nélkül az eredmények legfeljebb átmenetiek lehetnek. a fejlesztés – több okból is – bizonyosan kisebb hatékonyságú lesz. A fejlesztések akkor lesznek a legeredményesebbek. A részt vevő pedagógusok. Úgy ejtünk szót a pedagógiai munkáról. Kompetenciafejlesztés elképzelhetetlen a tanulás egyéniesítése nélkül.  13 . a legfontosabb következménye. képességek elsajátítását is. hanem megfelelő alkotó. hanem valójában ők az aktív fejlesztők. megoldások kialakítása. a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő kompetencia alapú programcsomagok bevezetésének előnyeiről. hogy az érintettek magukénak érezzék azt. fejezet Az adaptáció felértékelődése A fejezetben szót ejtünk az adaptációs kézikönyv céljáról. A fejezetet írta: Kőpatakiné Mészáros Mária Együttműködésre „ítélve” A pedagógiai fejlesztések kulcseleme. játékokban való részvétel is.

új tudások birtokába juttatjuk Önöket. hogy az intézményi nevelés mennyire képes az elvárásokhoz alkalmazkodni. és 1950-re 90%-ban ez a változat vált uralkodóvá Angliában. hogy régi módszerekkel nem lehet az új kihívásokra felkészülni és felkészíteni. Hogy közben Önöknek is tanulni kell? természetesen. Ennek a lepkefajnak létezik egy pöttyös világosszürke és egy fekete változata. hogy az ipari forradalom előtt a fák törzsét világos színű zuzmók borították. Ezt a folyamatot „ipari melanizmusnak” nevezték el. Az ANGlIAI PEttyEsArAszoló lEPKE üzENEtE Kedves Pedagógus! Ez a kötet a kompetencia alapú programcsomagok adaptálását segíti az intézmények pedagógusai számára. hogy a tanulók boldogulásában kulcskérdés. hogy az adaptivitást mindvégig a változó feltételekhez való alkalmazkodásként értelmezzük és a fejlődés alapjának tekintjük. miközben azt eszköznek tekinti az együttnevelés eredményes megvalósításához. a pedagógiai tevékenység nagy problémáiról. rajta. hogy ez a TÉT – vagyis: tanulás egy Életen át. mert ezek az egyéni kompetenciák fejlesztésére. Kérjük. olvassa el az alábbi történetet! Az evolúció egyik leggyakrabban hangoztatott „bizonyítéka” az angliai pettyesaraszoló lepke. és azzal magyarázták. a tanulók helytállására esélyt adni. Ezért fontosnak tartjuk kijelenteni. Ezt követően egyre több fekete (melanikus) pettyesaraszolót találtak az angliai Manchester közelében. az együttműködésről. angol kifejezéssel: a life long learning (lll). új ismeretek.1. a Biston betularia esete. a kompetencia alapú programcsomagok adaptációjáról. hogy közben ötleteket adunk a szokatlan feladatok közötti eligazodásban. rész Adaptációs dialógus inkluzív neveléséről-oktatásáról. tartó tanulás. lényeges kérdések értelmezésénél elengedhetetlen. kezdjünk hozzá! Hiszen mindannyian tudjuk. A történet szerint 1850 előtt a legtöbb pettyesaraszoló világosszürke volt. így az azokon pihenő sötétebb színárnyalatú lepkék könnyebben észrevehetőek voltak. új tudások megszerzésére alkalmasak. szakértők szerint a 21 században a boldoguláshoz az egyik legfontosabb az élethosszig . és azzal is tisztában vagyunk. Azt is mondhatnánk. segítünk a döntő lépések megtételében. A – némiképpen játékos – feladatokat azért illesztettük be. 14 . hogy tisztán és egyértelműen fogalmazott jelentésekből induljunk ki.

így ekkor a madarak főleg a világosabbakat ehették meg. Társadalmunk sikere és az egyének boldogsága-boldogulása nagymértékben múlik azon. hogy megfeleljünk a megváltozott elvárásoknak. 4. Akár fenyegetésként is olvashatnánk a pettyesaraszoló történetét. A sötét háttér miatt a sötét lepkék észrevétlenebbek maradtak a fák törzsén. A régi módszerekkel azonban nem lehet sem felkészülni. ha a változásokhoz jól tud alkalmazkodni. vagyis az alkalmazkodás a megváltozott feltételekhez a biológiában a . mit üzen a számunkra! 1 Az adaptivitás. hogy a gyerekek intézményes nevelése képes-e igazodni a gyorsan átalakuló feltéte15 . Kedves Pedagógus! A nevelési-oktatási intézmények környezete erőteljesen változik. Az. c) A technika támogatásával megsokszorozhatjuk képességeinket. lássuk. amely képes a természetes szelekció törvényszerűségeinek tompítására. 3. hogy mennyire vagyunk erre képesek. fejezet Az adaptáció felértékelődése A madarak tehát feltehetően a fekete lepkéket ették meg. amelyek képesek alkalmazkodni a környezet változásaihoz.1. A kényelmes. b) Az orvostudomány segíti a biológiai hátrányok leküzdését. milyen lehetőségeink vannak a drámai következmények elkerülésére. Az ipari forradalom idején viszont a zuzmók az iparosodott vidékeken elhaltak a fákról. változáshoz. akkor nem igényel nagy erőfeszítést. sok ezer (tízezer) évig tartó útvonalkeresésnek vége. 2. Azok az élőlények lesznek sikeresek. a sötét fakérgeket pedig még jobban befeketítette a korom. A turbulencia a környezetünk jellemzője – vagyis a változás gyors és nagy volumenű. túlélés és a fejlődés alapja. a CIvIlIzÁCIÓ ÁlDÁSaI A lehetőségek gazdag tárháza: a) Az ember számára a modern társadalom olyan környezetet jelent. nagyban múlik a nevelésen és az oktatáson. d) A jog megteremtette a társadalmi együttélés szabályait. sem felkészíteni arra. A biológiában a túlélést jelenti egy-egy faj számára. De nézzük csak. e) A nevelés felkészít a társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodásra. Ha az átalakulás lassú és folyamatos. A pedagógia mint eszköz Korunk egyik legnagyobb kihívása tehát az alkalmazkodás a hihetetlen mértékben felgyorsult fejlődéshez.

Hogyan igazítsuk a tanórát a tanuló egyéni igényeihez? A kompetencia alapú programcsomagok adaptációjának megvalósításával. és a lehető legjobban illeszkedjenek a tanulói összetétel jellegzetességeihez. amely szerint a tanulás lényege nem az ismeretek elsajátítása. 1. 5. azokról a tanulókról szóljanak.. aktivizálását. a pedagógus feladata pedig éppen ezek megteremtése. hogy a tanulás sajátosan az egyénre jellemző folyamat? Tudnak-e olyan feltételeket teremteni. hogy a kompetencia alapú programcsomagok éppen az Ön munkáját segítsék. lépés). Annak érdekében.. amelynek segítségével a programcsomagokat sikeresen adaptálhatja az Ön intézményének sajátosságaihoz. Kedves Pedagógus! Az eredményes tanulásszervezés kulcseleme: a tanítás-tanulás folyamatának tudatos megtervezése. hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre jellemző fejlődése. akik az Ön osztályába járnak. egy olyan tervezési algoritmust ajánlunk a figyelmébe. A tervezési algoritmus előnye: a) Megkönnyíti a tanítási-tanulási folyamat tervezését. Erről lesz szó a továbbiakban. Ehhez a fejlődéshez bizonyos feltételek szükségesek. 4. egyéniesítése. Adaptáció és adaptációs algoritmus A jelen nemzetközi pedagógiai gyakorlatában előtérbe került a tanulás személyre szervezése.. melyek között minden egyes gyerek saját ütemében. b) lehetővé teszi a tanár előzetes tudásának alkalmazását. c) Kezelhetővé teszi a kompetencia alapú programcsomag tartalmainak adekvát felhasználását. 3.1. Képesek-e az iskolák és a bennük dolgozó szakemberek munkájukat a tanulás folyamata köré szervezni? Képesek-e figyelembe venni. d) A tanulói portfólió segítségével lehetővé teszi a reflektáló tanári magatartás kialakulását. rész Adaptációs dialógus lekhez. ábra – 2. egyéni módon tanul és fejlődik? Az adaptív tanulásszervezés e kérdésekre igennel válaszol. 16 . ezzel növeli motiváltságát a folyamatban való részvételre (l.

Ha a változás hirtelen következik be és sokféle dolgot befolyásol az életünkben. félelmekkel. ha nem a megszokott rend fogad otthon. ábra Tervezési algoritmus A változásoktól mégis félni kell? Tudjuk. 17 . akkor tele vagyunk kételyekkel. Írja le. reményeit. hogy Ön miben tudna a leginkább aktivizálódni. hogy ha az íróasztalunk egy másik sarokba kerül. ehhez alkalmazkodnunk kell. hogy bizonytalanná válunk. HÉV stb. fejezet Az adaptáció felértékelődése 1. Közben azt is fogalmazza meg. mert amit már megszoktunk. mit tart a legnagyobb akadályozó tényezőnek. vonat.) menetrendje. ahhoz inkább ragaszkodunk – de azért ez nem okoz számunkra komoly problémát. Nem szívesen tesszük. ossza meg velünk gondjait. és milyen segítséget igényelne leginkább a sikeres együttműködés érdekében. ha változik az autóbusz (villamos. azt érezzük.1. Kedves Pedagógus! Kérjük. Így van ez most is. félelmeit az adaptációs tevékenységgel kapcsolatban.

................................................................................................................ ..................... ....................................................................................................................................................................................................................................... 3......................................................... 18 .................................................................................................................... 2.................................... A pedagógiai gyakorlatom változtatását leginkább akadályozó tényezők: .................................... .................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ Amit a változás eredményességéhez én hozzáadok: ...................... ................. .................................. ................................ ................................................................................ rész Adaptációs dialógus 1 A jelenlegi pedagógiai gyakorlatom jellemzői: ................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... ...................................................................................... ............................................................................ .................................... ........................................................................ ..................................................................1.................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ......................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ ................................................................................................................................................... Amiben képeznem kell magam: ......................... Amiben segítségre van szükségem az adaptáció során: ... ............................................. Amit már most tudok: .............. .......................................................................................................1....................................................... ........................... .................................................................................................. 6........................................................................................................................................................................................................................................................ fejezet Az adaptáció felértékelődése 4..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... ................... ............................. 5............................................................................ .............................. .................................................................................... ............................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ................................................................................................................................................... ................... ......................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................... ..................... ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

hogy a tanulási erőfeszítés Önnek és tanítványainak kevesebb bizonytalansággal és több sikerrel járjon. 20 . Célunk az intézmény és az Ön meglévő tudásának aktivizálása és beillesztése az új keretekbe. Ezért Ön jogosan teheti fel a kérdést: miért kezdjük a problémák felsorolásával – ahelyett. A fejlesztéshez pedig csakis a pontos helyzetelemzés. hogy a sikerekre koncentrálnánk? Jó ez? Azt gondoljuk. hogy derűs együttműködésben. segíteni a kompetencia alapú fejlesztés alkalmazásának intézményi gyakorlattá válását. igen. Minden egyes olyan tevékenységnek. keressék a megoldásokat együtt! Ha nem megy.1. a minőségi változást eredményező intézményi innovációk serkentése-megvalósítása. és mondjuk-érezzük mi is gyakran a fenti mondatokat. a fejlesztés a feladata és az értelme. Kedves Pedagógus! Annak érdekében. módszerünk: adaptív utak kínálata a kompetencia alapú programcsomagokat befogadni és alkalmazni kívánó integráló/inkluzív intézmények számára. Ez határozottan jó érzés – pedagógusnak. Eszközünk. kínáljuk lehetőségként ezt a könyvet. Kérjük. ossza meg tudását. Feladatunk új útvonalakat kínálni a differenciált igények kielégítésére. akkor kérjenek szakértői segítséget! Miért kompetencia? Ebben a témában kompetensnek érzem magam! Meg tudom csinálni! – halljuk a környezetünkben. és örömet is okozzon. rész Adaptációs dialógus Egész eddigi tevékenységünk azt célozta. de gondjait is munkatársaival. a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes együttnevelésére. a helyes „diagnózis” segíthet hozzá bennünket. tanítványnak egyaránt. amelyet együtt végzünk ennek a könyvnek a lapjain. az újra való nyitottság jellemezzen bennünket.

2000. jogosultságot és szakértelmet jelent. hogy miért került a gondolkodás – és az iskolai élet – középpontjába a kompetencia alapú fejlesztés. A kompetencia meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság (Nagy. amit meg kell tölteni.). de fontos szerepet játszanak benne a motivációs elemek. ábra A kompetencia fogalmának néhány értelmezése Forrás Idegen szavak és kifejezések szótára Pedagógiai lexikon Értelmezés latin eredetű szó. hanem fáklya. Kedves Pedagógus! tekintsük át a leginkább használatos.2. pontos definíció még nem született.” A fejezetet írta: Földiné Koczor Tünde A kompetencia értelmezése A kompetencia fogalmának értelmezésében a pedagógiát és a pszichológiát hívjuk segítségül – miközben nem hagyjuk figyelmen kívül a munkaerőpiac elvárásait sem. de általánosan elfogadott. magyarázat ismert. Nagy József 2 . A fogalmat különböző tudományágak képviselői értelmezték saját szemszögükből. és értelmet nyer Szent-Györgyi Albert mondása: „A gyerek feje nem edény. hivatkozott értelmezéseket! 2. illetékességet. amit lángra kell lobbantani. fejezet A kompetencia A fejezetben megismerjük a kompetencia definícióit. ügyesség. „alapvetően értelmi jellegű (kognitív alapú) tulajdonság. Alkalmasság. egyéb emocionális tényezők”. Több körülírás. képességek. és rávilágítunk arra. Kitérünk a transzferábilitás és a többfunkciós szerep részletezésére.

politikai demokráalaptanterv ciára. Kulcskompetencia – Nemzeti A modern. és – azokat komponensrendszerekként értelmezve – komplex képességek. amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz. Working Group B „Key competences”. alapvető elemei. A második értelmezés az ember által elvégezhető tevékenységekhez.1.). az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó. amely a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat (személyes. ha képes megoldani az ahhoz a tevékenységhez tartozó szokásos feladatokat). az érzelmek. A tantervben e kompetenciák. rész Adaptációs dialógus Forrás Kardos lídia Értelmezés Azon elvárható ismeretek. hogy személyisékulcskompetencia gét kiteljesíthesse és fejleszthesse. amelynek elsajátítása természetes közegben. 2 2 European Commission. A kompetencia alapú tanterv hátterében egy olyan személyiségelmélet húzódik. be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.). képességek) rendszerének leglényegesebb. tudás alapú. A European Reference Framework. 2004. megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások. tevékenységek. életszerű tapasztalatok révén történik. 2006. Csapó Benő Első értelmezésben a kompetencia alapúság a tanterv taxonómiáját meghatározó szakmai elkötelezettséget jelenti. többfunkciós egyrendszerben2 definiált nyolc sége. a viselkedést lehetővé tevő képességek összefüggő rendszere (Kardos. az Európai referencia Keret. erős gazdasági versenyre. General for Education and Culture (2004). attitűd. A kompetencia fogalma a kognitív pedagógiai szakirodalomban a következőképpen jelenik meg: a kompetencia a „tudásnak arra a formájára utal. kognitív. készségek. mindig feltételezve mögöttük egy tudásrendszert is. megoldható feladatokhoz köti a kompetenciákat (valaki kompetens valamilyen tevékenységgel összefüggésben. A döntést szolgáló motívumok. képességek és készségek kapnak szerepet. készségek és rutinok hierarchikusan felépített rendszerét használja. érvényes. képességek. készségek és attitűdök transzferábilis. Key Competences for Lifelong Learning. Implementation of ‘Education and Training 2010’ Work programme. hasznosítható tudás egyik kategóriája (Csapó. amely által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. ahogy az anyanyelvet megtanuljuk. magatartási és viselkedési jegyek összessége. és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. továbbá fejlesztési feladatok. majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk. Elemei: ismeret.” Ebben a tekintetben a kompetencia az értékes.Az ismeretek. képességek. A Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít. készség. Directorate. szociális és speciális kompetenciák) jelöli meg. 22 . Hasonlóan ahhoz.

fejezet A kompetencia Az EGyÉN szINtJÉN lÉVő KoMPEtENCIÁK ÖsszEtEVőI – Ismeretek. A (kulcs)kompetenciával foglalkozó szakirodalomban alapvetően kétféle megközelítéssel találkozunk: 1. amelyekkel kapcsolatban korábban konszenzus alakult ki. Összefoglalva A kompetencia alapú képzés az előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. Kulcskompetenciák Kedves Pedagógus! Az Európai Unió szándéka nagyon világos. 23 . a hasznosság oldaláról közelít. hogy a közoktatási rendszer minél eredményesebben készítse fel a társadalom tagjait a sikeres felnőtt lét szerepeire. és jobban illeszkednek a munkaerő-piaci elvárásokhoz. szociális szerepek: olyan attitűdök. – Önértékelés. amelyekkel az egyén rendelkezik. a tudás: információk. amelyeket az egyén fontosnak ítél (pl. ha az egyes tagállamok oktatási rendszerei korszerűsödnek. a társadalmi igényekhez. Jól látszik. 2. – Készségek. Ezt csak úgy lehet megvalósítani. A két gondolat nem teljesen különböző. a másik a személyiség tudatos fejlesztéséből indul ki. az egyik a társadalmi szükségletek.). A pragmatikus megközelítés célja olyan kompetencialisták összeállítása. hogy a versenyképesség fenntartása és növelése csak akkor lehetséges. jártasságok: a feladatok teljesítésének képességét adják. – Személyiségvonások: pszichikai. – Motivációk: azon tényezők. mivel mindkét megközelítés művelői azt szorgalmazzák. amelyek a munkaadók számára fontos és az iskolában kialakítandó (kulcs)kompetenciákat tartalmazzák. karrier.2. fizikai jellemzők. ha az iskola – erre tudatosan fókuszálva – kialakítja azokat a kulcskompetenciákat. siker stb. összeérnek. a karakter. amelyek irányítják a viselkedést. értékek.

képessé válik arra. 5. A kulcskompetenciák birtokában az egyén 1. információs és kommunikációs technológia (digitális kompetencia). nyitottságot. matematikai műveltség. amelynek részeként lényeges feladat a kulcskompetenciák azonosítása és fejlesztési lehetőségük megtalálása. legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává kívánja fejleszteni. Jelentőségük azonban sokkal tágabban értelmezendő: a sikeres önmegvalósítást támogató készségek. interkulturális. 3. a kiegyensúlyozottság elérése a kulcskompetenciák megléte nélkül elképzelhetetlen. 2. Összegezve: a kulcskompetenciák azon legfontosabb képességek összességét jelentik. 6. érdeklődő hozzáállást is magukban foglalnak. 3. Fejlesztését a társadalom – az életben való boldogulás érdekében – elvárja az iskolától. . A célok megvalósításának egyik eszköze a kompetenciafejlesztés. hogy képzettségének. Az Európa Tanács 2000 márciusában elfogadott lisszaboni határozata 2010-ig Európát a világ legversenyképesebb. attitűdök és adottságok készletét jelentik. mert ezek a tudás alapú társadalomban és a gazdaságban való érvényesüléshez nélkülözhetetlenek. aktív állampolgárként tud részt venni a társadalom életében (társadalmi tőke megszerzése). képes az élethosszig tartó tanulásra és arra. személyközi és állampolgári kompetenciák (interperszonális. 7 vállalkozói képességek. amelyekre minden embernek szüksége van a személyes fejlődése és a sikeres munkavállalása érdekében. képességeinek megfelelő munkát találjon (humán tőke megszerzése). Ennek érdekében sajátos célokat fogalmazott meg az oktatás számára is.1. kulturális tudatosság. hogy az egyéni célkitűzései elérésére törekedjen (kulturális tőke megszerzése). 2. A boldogság. A kulcskompetencia fogalmának értelmezésében három szempontot feltétlenül érdemes figyelembe venni. A kulcskompetenciáknak ki kell alakulni a kötelező oktatás végére. valamint természettudományos és technikai kompetenciák. 24 . Az azonosított kulcskompetenciák: 1. tanulási kompetencia (a tanulás megtanulása). 8. képességek. szociális és állampolgári kompetenciák). 4. rész Adaptációs dialógus A kulcskompetenciák elsősorban a munkaerő-piaci elvárások kapcsán merülnek fel. idegen nyelvi kommunikáció. anyanyelvi kommunikáció. de tanulást.

amit csinál. • az informatikai és médiahasználati (IKT) kompetenciát. megízlelje az alkotás izgalmát. életviteli és környezeti kompetenciákat. meg tudja oldani a jelentkező feladatokat és képes helytállni Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3. megtanulja szeretni. 3 25 . • az idegen nyelvi (angol. A jelzett képességeket. hogy felébredjen a tudásvágya.1 intézkedés: Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének támogatása. Mit jelent a mindennapi munkánkban a kompetenciafejlesztés? „Az iskola arra való. amit szeretni fog. Ezt célozza az uniós támogatással megvalósuló hazai fejlesztés3 is: a központi programban – az óvodákban és iskolákban felhasználható – oktatási programcsomagok kidolgozására került sor. A fejlesztés hat kiemelt kompetenciaterületet érintett: – az eszköz jellegű kompetenciák közül • a szövegértési-szövegalkotási. fejezet A kompetencia AMIÉrt Az IsKolÁN A VIlÁG szEME… A kulcskompetenciákkal elsősorban az iskolának kell felvérteznie a fiatalokat. illetve az • életpálya-építési kompetenciák területét. illetve kulcskompetenciákat tantárgyaktól független fejlesztési feladatként – keresztkompetenciaként – kell felfogni. amely előtte áll. szintén kulcsfontosságú • szociális. hogy képes megbirkózni azzal a problémával. hogy az ember megtanuljon tanulni. megismerje a jól végzett munka örömét. német. kezelni. francia. – valamint az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő. • a matematikai.2. és megtalálja azt a munkát. illetve magyar mint idegen nyelv). de kialakításuk nem köthető konkrét tantárgyakhoz.” (Szent-Györgyi Albert) Mindenki szeretné érezni.

hogy olyan tanítási szituációt teremtünk. rész Adaptációs dialógus az adott szituációban. mert azt sugallja.1. – A korrekció és a felzárkóztatás „gyógyító” jellegű – alapvetően a gyereket akarják alkalmassá tenni az iskolára. A gyerekek nagyon különböző sebességgel reagálnak. Hogyan fejleszti egy felelősen gondolkodó iskola a lehető legtöbb tanulójának tanulását? Elvben három orientáció lehetséges: korrekció. örömmel járjon a saját lakókörzetében élő többi gyerekkel együtt iskolába. felzárkóztatás. hogy egyenrangú felekként érintkezhessenek egymással. Ha a pedagógus és az iskola átveszi és ráilleszti a diákra a pszichológiai címkéket (hiperaktív. akkor a pedagógus és a diák között nem lehet kölcsönös. problémás stb. – A harmonizálás megelőző jellegű. mint a versenyló – belepusztul. A tanuló csak akkor lesz a tanulásban motivált. Nagyban segíti a kompetencia érzésének megerősödését a gyerekekben az. ahol cél a problematikus tanítási helyzetek megelőzése azzal. a helyzeten csak ront. A pedagógus a segítő. a tanuló pedig a segítségre szoruló betegét. írnak. harmonizálás. És ha a versenylónak nem engedjük meg. Nyilvánvaló. Az iskolai munkában elsődlegesen az a feladatunk. A kialakuló kapcsolat könynyen sérülhet már a nevelési-oktatási folyamat elején. A címke semmilyen célt nem szolgál. gondozó szerepét ölti magára. amelyben a gyerek önmaga lehet. hogy sikereket elérve. hogy a gyerekek számára lehetővé tegyük a kompetenciaérzés megtapasztalását a tanulási folyamatban – ennek birtokában könnyebben eljuthatnak más területeken is a kompetencia érzéséig. beszélnek. autista.). Nem mindenki egyforma gyors. ha megtapasztalhatja a kompetencia érzését. A KoMPEtENs tANUló Minden gyereknek joga van ahhoz. A KoMPEtENs PEDAGóGUs A pedagógus és a tanuló között kölcsönös kapcsolatnak kell kialakulni. hogy úgy fusson. „Ha a teknősbékát arra kényszerítjük. mindegyikük más tulajdonságokkal. az állapoton nem tud javítani. mint a teknős – ebbe a versenyló pusztul bele” – mondta Selye János. partneri kapcsolat. ha 26 . hogy gyorsabban haladjon. alkalmazkodnak. hogy nem tehetünk semmit. olvasnak. Azaz mindenki szereti magát kompetensnek érezni. adottságokkal rendelkezik. Így a probléma újabb megerősítést kap. értenek meg dolgokat. hogy a gyerekek különbözőek.

kialakíthatunk egy olyan környezetet. A képességek nagy részét a gyerekek nem az iskolában sajátítják el. fejezet A kompetencia ezt az egyszerű tényt jobban figyelembe vesszük. rosszul olvas el szavakat. Az ember állandóan képességei fejlesztésére törekszik. a feladatokat megkerülni. A kialakult helyzetben a pedagógus és a tanuló egyaránt rosszul érzi magát. és értékelik azért. Kedves Pedagógus! Ha a tanulási és munkatempó. intelligencia. hiányosságaival együtt. hogyan lehetne többet kihozni magából. elhiszik. kevesebb időt ad nekik a válaszadásra. Azok a tanulók. amennyire szükségük van. a helyzetüket és társaikat. hogy mindenki legyen önmaga: hibáival. ha ezeket a lehetősége- 27 . hogy a munkájuk során szabad tévedni.2. Megtapasztalják a tanulói kompetencia érzését. Úgy érzik. hogy legközelebb is sikerrel járnak majd. A tanítás akkor lesz jó. egyre több mindenre lesznek képesek: rájönnek. elbizonytalanítják a pedagógust. A lényeg. hogy a sikereket ők maguk érték el. a gyerek lemaradásának oka máshol keresendő. A gyerek szinte mindenre (saját korlátain túl is) képes akar lenni. A gyermekeknél ez még inkább így van. hogy semmit sem tehet. hibákat követ el. mert kudarcosan nem lehet tanítani). amely bőségesen kínál számára tanulási lehetőségeket. az ember dadog. hogy a sokféle tevékenység hatására tudásuk növekszik. a gyerek nem képes többre. Igyekezzünk annyi időt adni a tanulóknak. Öntudatlanul is ritkábban adja meg a szót ezeknek a tanulóknak. ami. próbálnak alkudozni. érdeklődés és adottság különbségeit természetesnek tekintjük. mint amit bír. Fontos. Azok a gyerekek. Erre kitűnő lehetőséget teremt a differenciálás. gyakran bele sem kezd a munkába vagy játékba. Nagyon fárasztó az. A legtöbb gyerek ingergazdag környezetben nő fel. halogatni. hogy értenek valamihez. jó?” – mondják a tanulók. Az eredmény nyilvánvaló: az elbátortalanodott tanuló azt teszi. amelyben mindenkit elfogadnak olyannak. amit a pedagógus gondol. A magyarázat nagyon egyszerű: ha a diáknak nincs önbizalma. Ilyenkor jelentkeznek a hibák: az írás olvashatatlanná válik. akik hagyományos keretek között nem tudnak lépést tartani a többiekkel. Nem tudja. emiatt a tanulás folyamatában kompetensnek érzik magukat. ritkábban dicséri őket. Ha a pedagógus meg akar szabadulni a sikertelenség érzésétől (márpedig meg akar. akik megtapasztalhatták. hogy a diákok fogadják el önmagukat. akkor gyakran meggyőzi magát. amilyen. Mi pedig fogadjuk el őket. ha az embernek gyorsabban kell a feladatát elvégezni annál. „Nem akarok társasozni!” „Most nincs kedvem fogócskát játszani!” „Majd később olvassunk. ha alkalmazkodunk ezekhez a különbségekhez.

a támogató tanulási környezetet kialakítjuk az iskola tanulási folyamatában (ezzel részletesen foglalkozik majd a 8. hogy nagyon fontosnak tartjuk a közös munkát és egymás segítését! – Ösztönözzük a gyerekeket arra. elmélkedésre! – Adjunk szabad mozgásteret! – Építsünk be különböző szinteket a tanításba.1. A kapcsolat – Helyezzünk megfelelő hangsúlyt az interakciókra! – A „személyek” szintjén történő kapcsolatnak a kölcsönös tisztelet és a bizalom legyen az alapja! – Szorgalmazzuk az aktív párbeszédet! – Vegyük figyelembe a gyerekek kívánságait és érdeklődési körét! – Éreztessük. vegyük figyelembe a különböző munkastílusokat és vérmérsékleteket! 28 . hogy az órával kapcsolatban elismerést vagy kritikát fejezzenek ki! – A tanítás legyen interaktív! Lehessen mindenki önmaga! – Mindenkit tekintsünk önmagának. a gyereket saját magához mérjük a tanulási folyamatban. fogadjuk el a természetes különbségeket! – Adjunk időt a gondolkodásra. rész Adaptációs dialógus ket. ne címkézzünk. fejezet: A tanulási környezet). interaktívan kis csoporttal. hogy hallani akarjuk a véleményüket! – Érzékeltessük a gyerekekkel. hogy az az osztály minden tagjának megfelelhessen! – Dolgozzunk az egész osztállyal. Kedves Pedagógus! Mi segíthet kialakítani a diákban a kompetencia érzését? Kínálatunk a következő. és alkalmazkodjunk az egyes tanuló igényeihez is! – A munka és tanulás ütemét igazítsuk az egyénekhez.

hanem a körülményekkel számoló nevelési terv. hogy mindenki hallja. az osztályszervezésnek. fejezet A kompetencia Önbizalom. de ezek mindig legyenek összhangban a gyerekek képességeivel és adottságaival! – Az elvárásainkat tegyük egyértelművé a gyerekek előtt! A tanulói kompetencia kialakításában fontos szerepe van a módszereknek. mindig csak az érintettel közöljük! Iskolán kívüli környezet – A tanítás attól lesz művészet. az értékelésnek. önbecsülését! – Dicsérjünk nyilvánosan. Ezekről részletesen a későbbi fejezetekben lesz szó.2. hogy a gyerekeket képességeik. A KoMPEtENCIAFEJlEsztÉs Az INtÉzMÉNyI GyAKorlAtBAN „Nem a tanterv kormányozza az iskolát.” (Kiss Árpád) Hol jelenik meg a kompetencia alapú szemlélet az iskolák alapdokumentumai között? A kérdés megválaszolásához tekintsük át a következô oldalon szereplô összehasonlító táblázatot! 29 . ismereteik bővítésére készteti. de a hibákat ne nyilvánosan javítsuk. – Építsünk a már meglévő tudásukra! – Kérdezzünk rá a gyerekek gondolatmenetére! – Adjunk lehetőséget a gyerekeknek arra. Ehhez jó módszer az iskolán kívüli környezet lehetőségeinek bevitele az iskolába. önbecsülés – Erősítsük a diákok önbizalmát. hogy saját tapasztalataikra építhessenek! Elvárás – Legyenek komoly elvárásaink.

a témával kapcsolatban érdekes kiegészítő elemzéseket. Az Irodalomban további olvasnivalót ajánlunk érdeklődésének kielégítéséhez. Ebből kiindulva. feltételezve. hogy annak elsajátítása a személyiség fejlődését eredményezi. táblázat A hagyományos és a kompetencia alapú program néhány jellemzője Hagyományos program Mire alapoz? a tartalomra Célkitűzései általánosak Mi áll a középpontban? a tanítás Milyen orientációjú? elméletorientált Milyen haladásra készül? csoportos Mire tervez? időegységre Értékelése általános szempontú teljesítmény szempontú teljesítményre egyéni gyakorlatorientált a tanulás specifikusak a kompetenciára Kompetencia alapú program Jól látszik.1. A hagyományos nevelési program változtatásra szorul. célok. erre alapozva kell a hatalmas tudásanyagból az elsajátítandó ismeretanyagot és az elsajátítandó tevékenységeket kiválasztani úgy. feladatok. eszközök. A kompetencia alapú programcsomagok bevezetésekor a tanítási-tanulási folyamat során alapvető feladat a kompetenciák fejlesztése. történeti áttekintést talál a Függelékben. hogy azok hozzájáruljanak a kompetenciák fejlesztéséhez. rész Adaptációs dialógus 1. hogy a különbségek alapvetőek. eljárások tekintetében egyértelműen tükröznie kell a korszerű szemléletet. akkor minden megváltozik A hagyományos tanterv az elsajátítandó ismeretanyagból indul ki. Kedves Pedagógus! Amennyiben a fejezet felkeltette az érdeklődését. 30 . Ha a kiindulás más. az alapelvek.

akiknek rajzát az óvónő sosem tudja megdicsérni. a szakértői bizottság tagja. a befogadó pedagógusnak a téma áttekintéséhez szeretnénk segítséget nyújtani a fogalmak tisztázásával. Olvashatunk a tanulási zavarokról. Már az óvodában észrevehető. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba A fejezetben megismerkedünk a diagnosztika alapfogalmaival. 31 . vizsgálatok és fejlesztő eljárások bemutatásával. a nevelési tanácsadó munkatársa. a legismertebb nézetek. az iskolapszichológus. keresve az együttnevelés során alakuló szakmaközi együttműködés útjait. s ezzel zavarják a csoport életét. hallanak vagy nem tudnak megszámolni két gesztenyét. azok hátterérôl és a fejlesztés lehetôségeirôl. A fejezetet írta: Vargáné Mező Lilla Együttműködés nélkül nem megy Kedves Pedagógus! Önnek. másoknak a beszéddel van gondja. alkalmazásának lehetőségeivel a pedagógiai gyakorlatban. A pedagógiai segítségnyújtás lehetőségeit és módját megismerve tudatosabban és hatékonyabban tudja napi pedagógiai munkájában hasznosítani ezek elemeit.3. A fejezet kitér a szakmaközi együttműködés szükségességére az együttnevelésben. Együttműködő partnere lehet a szülő. akadnak. üteme lényegesen eltér a többiekétől. esetleg mozgásos ügyetlenségük tűnik fel. Minden gyermek. Vannak gyerekek. illetve az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGyMI) gyógypedagógusa. kulcsszerepével a pedagógiai munkában. Az együttnevelésben domináns szerepet kap az együttműködés. pedagógiai kollégái. akiknek viselkedése.és tanulói csoportban vannak eltérő teljesítményt mutató gyermekek – pozitív és negatív irányban egyaránt. akik rosszul látnak. Általában gondot okoznak azok. a fejlesztőpedagógus. hogy némelyik gyermek figyelmét a szeretett játék is csak rövid időre köti le. fejlődési módja.

a diagnózis felállítása. 32 . a tanárnak? Az. Többnyire az olvasás. illetve hova fordulhat segítségért. a megfelelő terápiás javaslat megtalálása szakmai együttműködések során valósul meg – egyszeri vizsgálat nem elegendő hozzá. Szenved a család és nyugtalan a pedagógus is. hogy csak egy-egy képesség vagy részképesség területén mutatkozik eltérés. Nem érti. azonosításuk. Az óvodában tapasztalt „furcsaságok” vagy eltérések az iskolai évek alatt tanulásban jelentkező nehézségekhez vezethetnek. Van. tanulási nehézségek okaival. mert olyan problémával találja magát szemben. a matematikatanulással küszködnek vagy figyelemzavar jellemzi őket. és mit tehet megelőzésükre. A gondot leginkább azok a tanulók okozzák. Mi okoz gondot a tanítónak. gyökereinek feltárása és a megoldás nem egyedül a tanítóra. Felismerésük. Amikor a korrepetálás nem használ A jó szándékú pedagógus segít – korrepetál. A problémás gyerekek sokfélék. nem érzékszervi fogyatékosok. A tanulási problémák sokfélék. ha az óvónő. mert a probléma azonosítása. írás elsajátításával. a sorozatos sikertelenségek megkeserítik tanulóéveiket. amikor munkája eredménytelenségével szembesül. a tanító idejekorán tudná. rész Adaptációs dialógus Ezek a problémák később sem szűnnek meg. tanárra vár – szakmaközi együttműködést igényel. célszerű vizsgálati metódusokat és terápiás eljárásokat dolgoztak ki. melyek ezeknek a tanulási nehézségeknek a gyanújelei. akik laikus szemmel is látható módon nem mozgáskorlátozottak. a megjelenési és határterületi problémákkal az utóbbi húsz évben számos vizsgálat foglalkozott. Jó lenne. Ezek hatására csökken önbizalmuk. A tanulási zavarok. és intelligenciájuk is átlagosnak mondható – mégis tanulási nehézségeik vannak. számos kutatást publikáltak Magyarországon és külföldön is. akinek sérültsége szemmel látható. a fejlesztés lehetőségeinek megtalálása. amelyre nem készítették fel. de nem tudja. gyakoroltat – gyakran eredménytelenül. Néhány továbbképzés sem oldja ezeket a feszültségeket. de gyakran előfordul. hogyan. Segíteni is szeretne. Halmozódásuk következtében a gyerekek egyre több kudarcot élnek meg. hogy az általában jól bevált módszerek néhány tanuló esetében miért mondanak csődöt.1.

33 . az elkülönített kezelést preferálja. Ez a múlt század végéig az akkori szocialista országokban mindenütt így volt. Az ilyen pedagógiai modellekben mindenütt speciális tanterveket használnak. pedagógiai. A későbbiekben ezt váltotta fel a sok szempontú (orvosi. úgynevezett komplex gyógypedagógiai tipológiaalkotás. amikor nemcsak a tipizálás alapult kizárólag orvosi-biológiai szempontokon. hogy a tanulási nehézségek kezelésének kulcskérdése a probléma felismerése. diagnosztikának tekinti a betegség felismerésének és megállapításának tudományát. A diagnosztika a betegségek felismerésének tudománya és gyakorlata. A korszak jellemzője. A fogalom a pedagógia szakterületére a gyógypedagógia révén került. Az Orvosi szótár hasonlóan fogalmaz. pontosítására vonatkozik (a szóhasználat szerint „defektológia” a gyógypedagógia elnevezése). Az erre épülő pedagógia a károsodásra összpontosít. pedagógiai oldalról is megjelentek. A latin és görög eredetű diagnózis szó elsősorban az egészségügy. 2. amelynek elsődleges feladata – sajnálatos módon – a szelekció szolgálata volt. Ennek egy általánosan alkalmazott algoritmusa. Jelentése: kórmeghatározás. pszichológiai. gazdasági. azonosítása. az orvostudomány területén használatos kifejezés. szociológiai). Egyértelmű a törekvés a „címke” meghatározására. hogy 1. Az – elkülönítetten működő – gyógypedagógiai intézményhálózat kialakulásának mozgatóerői szociális. gyógyítva nevelés is. kórisme. de a gyógypedagógiai intézményekben megvalósuló nevelés. század elején az orvostudományra. a kísérleti pszichológiára és a gyermektanulmányozásra építették munkásságukat.3. a diagnózis felállítása. és a gyógypedagógus szerepe kizárólagos. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba A pedagógiai diagnózis A bevezetőből is kitűnik. utalva ennek a szakterületnek eleinte az orvostudománnyal a mainál szorosabb kapcsolatára. a gyermekben van a hiba. hogy a fogyatékos tanulók nevelését-oktatását a defektus oldaláról közelítik meg. ezért a diagnózis elsősorban a deficitek megállapítására. Hogyan változott a fogyatékosság értelmezése? Az orvosi-pszichológiai megközelítéstől a pedagógiaitársadalmi megközelítés felé A magyarországi gyógypedagógia tudományos megalapozói a 20. A szakértői bizottságok vizsgáló teamjében napjainkban is kötelezően részt vesz orvos munkatárs. és a szegregációt.

kollégiumi ellátás igénybevételét tették szükségessé. amikor a törvényben a fogyatékos megnevezést felváltotta a sajátos nevelési igényű elnevezés. magyar megfelelője ennek fordítása. tanuló (sNI) fogalom. Eleinte az „abnormálisok” és betegségben szenvedők számára alakultak iskolák. hogy a legtöbb területen működnek együttnevelő (befogadó) intézmények. a TIPolÓGIÁk Általánosan jellemző. Hazánkban ez volt a jellemző egészen 2003-ig.) módosításáig. hogy a külön intézményrendszerben megvalósuló nevelésnek-oktatásnak – az iskolán túli társadalmi beilleszkedés tekintetében – komoly hátrányai is mutatkoztak. mindegyikben a fő. Az elkülönített iskoláztatás preferálódik. A gyógypedagógiai iskolákba javasoltak köre egyre körülírtabb.). Az iskoláztatás szempontjából fontos – EU-konform – új. Az eredeti kifejezés. akiknek fejlődésmenete valamilyen káros hatásra fellépő állapot következtében tartósan megsérült. hívei az orvosi kategóriák. A szóhasználat a következő: anomália = fejlődésmenetében sérült.és alcsoportok és típusok széles skálájával (GordoSné. amelynek elérését az intézményfenntartók finanszírozására vonatkozó szabályozás is segíti. A gyűjtőfogalmakhoz nagyon gazdag tipológiarendszer és definíciókészlet társul. a special educational needs (sEN) az oECD4-től származik. 1981. defektus = fogyatékos. A nemzetközi gyakorlatban jelentkező együttnevelési irányzat hatására az 1980-as évektől kezdődően egyre erősödött az integrációs törekvés hazánkban is. 2005. hogy orvostudományi alapon. a közoktatási törvény (Kt.). és nem a csoportok és típusok szerinti osztályozás és címkézés. Ma már az jellemzi a közoktatást. 34 . illetve a gyermekek különböző standard csoportokba sorolása. azokra korlátozódik. orvosi szempontból történt a fogyatékossági kategóriák kialakítása. rész Adaptációs dialógus A gyógypedagógiai intézményrendszer kialakulásának következménye lett a tartós elzárás a társadalomtól. hiszen ezek az intézmények általában a lakóhelytől távol lévén. A tipológiák egyre differenciáltabbak lettek. A mai felfogásban a diagnosztizáló és értékelő folyamatoknak az egyes egyének nevelési szükségletének megállapítása a feladata. 4 OECD: Organisation of Economic Cooperation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. a biológiai kritériumok alkalmazását látják célravezetőnek.1. Napjainkban az orvosi/biológiai megközelítéssel szemben erősödik a nevelési/társadalmi megközelítés. Célként megjelenik az integráció. így bővülnek a képzési formák között a választási lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók számára is (KőpataKi. nemritkán a családtól is. átfogó kifejezés a sajátos nevelési igényű gyermek. Ezt szakmailag megalapozta az a tény.

augusztus 31-ig a juttatások és a költségvetési támogatások szempontjából e körbe tartozónak kell tekinteni. hogy a pszichés fejlôdési zavarai miatt sajátos nevelési igényû gyermek. majd ezt . könyvünk kéziratának lezárta. tanuló. tanulók küzdenek-e a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének tartós és súlyos rendellenességével vagy sem. hogy a gyermek.3. A jogszabály elrendelte a – korábbi fogalommal – pszichés fejlôdés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottnak diagnosztizált gyermekek felülvizsgálatát. 5 6 35 . tanuló fogalmát.” (Forrás: OKM tanévkezdô kiadvány. A sajátos nevelési igény meghatározása – különösen annak b) pontja – az elmúlt idôszakban többször is megváltozott. Ennek értelmében az „A” kategóriába tartoznak a szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságból. tanulási. a „C” kategóriába pedig az olyan speciális szükségletek. A nevelésüket-oktatásukat végző iskola a helyi tantervét az iskolatípusra kiadott – választható – kerettantervek és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai Special Needs Education. valamint a gyermek fejlesztô foglalkoztatása a pedagógus és a szülô bevonásával”. § 29. tanuló: az a gyermek. Amennyiben igen. melyek alapja valamilyen társadalmi.gov. követôen 2008. az visszavezethetô-e organikus okokra vagy sem. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba A sAJÁtos NEVElÉsI IGÉNyű GyErMEKEK Az OECD által készített nemzetközi összehasonlító tanulmány5 három nagyobb csoportját különböztette meg a speciális oktatási szükségletnek. a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének organikus okra visszavezethetô tartós és súlyos rendellenességével küzd. Az új rendszer mûködésérôl e könyv nyomdába adásakor még nincsenek tapasztalataink – a szerk. „…a szakértôi és rehabilitációs bizottság azt vizsgálja. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi. beszédfogyatékos. E vizsgálatokat 2007 december 31-ig kell lebonyolítaniuk a szakértôi és rehabilitációs bizottságoknak. a „B” kategóriába a nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek. érzékszervi. nyomdai elôkészítése közben is. magatartási nehézséggel küzdô gyermek.agency. „A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása. évi módosítása vezette be a sajátos nevelési igényű gyermek. autista. tanulóknak az iratait megküldeni a nevelési tanácsadó részére. www. évi LXXIX. b) a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének organikus okra vissza nem vezethetô tartós és súlyos rendellenességével küzd. E törvény szerint 121. tanuló a felülvizsgálatot követôen kikerül-e a sajátos nevelési igényûek körébôl.european. értelmi. kulturális vagy nyelvi jellemző (például kisebbségek vagy bevándorlók). 2008. hogy az említett körbe tartozó gyermekek. Függetlenül attól.hu) A jogszabály használja a beilleszkedési. ennek alapján szakvélemény készítése. tanuló fogalmat. törvény 2003. tanulási. magatartási nehézséggel küzd.okm.org 2000 Régebbi elnevezéssel: a pszichés fejlôdés zavara miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. a tanuló beilleszkedési. www. több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. sajátos nevelési igényű gyermek. akik a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének organikus okokra vissza nem vezethetô tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. március 15-ig kell azoknak a gyermekeknek. Magyarországon a közoktatásról szóló 1993.

1. az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. rész Adaptációs dialógus oktatásának irányelvében7 foglaltak figyelembevételével készíti el. 36 . A szakértők által kidolgozott nemzetközi osztályozási rendszerek a nemzetek fogyatékosságértelmezéseit közelítik. §-a szerint a beilleszkedési. A WHO8 – többek között magyar – szakértői folyamatosan dolgoznak ezek korszerűsítésén. tanuló […] a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A BNO-X. oktató iskola a helyi tantervének elkészítésénél a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe veszi. a 2001-től máig használt változat. A törvény 30.) 1980 óta használták Magyarországon az akkor még gyógypedagógiai áthelyező bizottságok. illetve fogadja el. s elsősorban az orvosi/egészségügyi gyakorlat számára készültek. osztÁlyozÁsI rENDszErEK Az osztályozási rendszerek rövid áttekintése azért fontos. mert segít értelmezni a sajátos nevelési igényû tanulók szakvéleményében olvasható kódokat. magatartási nehézséggel küzdő gyermek. hogy a 2004ben kiadott magyar fordítás már mellőzi a betegség kifejezést. (III. Az orvosi szempontú megközelítéstől való elmozdulást jelzi. tanulási. az óvodai nevelés. és a „Funkció- 7 2/2005.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. BNO A Betegségek Nemzetközi Osztályozása verzióját (BNO-IX. Az együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja. Az őket a többi tanulóval együtt nevelő. A rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás. 1. 8 World Health Organization = Egészségügyi Világszervezet.

funkcionális akadályozottsággal. fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása” (FNO) kódot is alkalmazza a vizsgálatok során. A vizsgálatokra. többletszolgáltatásokra jogosultak körét meg lehessen határozni. gyógypedagógiai segítséget. illetve képességzavarral küzdő gyermek. pedagógiai diagnosztika. amely biztosítja számára is a társadalmi integrációja eléréséhez szükséges optimális életminőséget. a tudományos felismerések és a társadalom igényei a diagnosztika fejlődését eredményezik. főcsoportban: Veleszületett rendellenességek. DSM A „mentális és viselkedészavarok” részletező jellemzésére és a kritériumok meghatározására egy másik osztályozási rendszerben. Ebben a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet zavarai. a DSM-IV-TRTM-ben került sor. amely főcsoportokból és azon belül újabb alfanumerikus alrendszerekből épül fel. 37 . A pedagógiai célú kereső ilyen diagnózisokat és besorolási kritériumokat talál: . – a VI. hogy milyen gyógypedagógiai segítséggel végezheti sikeresen tanulmányait az integrált oktatás keretei között is. pszichológiai. – a VII. az V főcsoportban: Mentális és viselkedészavarok (F00–F99).3. amikor az Ön iskolájába vagy osztályába sajátos nevelési igényű tanuló érkezik. kategóriák felállítására azért van szükség. A már említett BNO-X. – a VIII. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba képesség. hogy minden. az iskolai teljesítmény specifikus rendellenességei és a kevert specifikus fejlődési zavarok leírásai találhatók. Gyógypedagógiai. A cél az. hogy a külön megsegítésre. alfanumerikus kódrendszer. főcsoportban: A fül és csecsnyúlvány megbetegedései (H60–H95). Így. főcsoportban: A szem és függelékeinek betegségei (H00–H59). a tanuló diagnózisa és besorolási kódja alapján is nyilvánvaló lesz. diagnózis A kutatások. – pl. deformitások és chromosoma abnormitások (Q100–Q99). főcsoportban: Az idegrendszer betegségei (G00–G99). – a XVII. tanuló megkapja azt a többletszolgáltatást.

– bizonyos gyógypedagógiai (például logopédiai) tevékenységhez kapcsolódó diagnosztika.vagy mozgásfogyatékosok) speciális diagnosztikája. nyomán) A DIAGNosztIzÁlÁs CÉlJA A fejlesztési. folyamat-. terápiás és rehabilitációs tevékenységének hatékonysága érdekében a gyógypedagógia komplex módon alkalmazza a státus-. egyes funkciók.1. például: – egy populáció (például értelmi. 2004. nevelési. például tanulásdiagnosztika. A fogyatékossági kategóriák jelölésére elfogadott kifejezések – Autizmus – Beszédfogyatékosság – Értelmi fogyatékosság – Hallássérült – Látássérült – Mozgáskorlátozott – Teljesítmény. beszéd.és viselkedésproblémák – teljesítmény. eljárásait és eredményeit. differenciál-.és viselkedésproblémákkal küzdők (nehezen nevelhetők és inadaptáltak) 38 . oktatási. ennek nyomán a specialisták számára sokféle lehetőség áll rendelkezésre. fejlesztési diagnosztika stb. – a pszichikai képességek. század elején nemzetközileg is számon tartott magyar Ranschburg-féle gyógypedagógiai pszichodiagnosztika napjainkig folyamatosan differenciálódott. – életkor-specifikus (például a korai életkori) kérdéseket tárgyaló gyógypedagógiai diagnosztika. rész Adaptációs dialógus „A 20.” (Gerebenné. a személyiség sokirányú megismerését különböző standardizált eljárások bevonásával segítő gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. – a nevelés-oktatás folyamata szempontjából releváns pedagógiai diagnosztika.

nevelésének segítése érdekében. de tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek. ami serdülőkorra megmarad. Az utóbbi években számos kutatás.és nyelvfejlődés zavara. a gyógypedagógiai ellátást biztosító intézményekről. Az információk hasznosak lehetnek a további munkájához. Helyesírási nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarral. Az utóbbi évtizedekben lényegesen megnőtt a nem fogyatékos.0 Meghatározott olvasási zavar (diszlexia) Az olvasási készség fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása nem írható kizárólag a látásélesség. az ellátás különböző formáiról. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban. a képességfejlesztés módszereinek kidolgozása. Az oktatásügy megoldatlan problémái a pszichológiai és a pedagógiai kutatások és gyakorlat fejlesztését sürgetik. hatásvizsgálat.3. végső soron a tanulási nehézséget mutató tanulók hatékony oktatásának. orális olvasási készség. annak ellenére. fejezet Kedves Pedagógus! Betekintés a diagnosztikai eljárásokba Amennyiben a témából többet szeretne megtudni. a szellemi érettség vagy a nem megfelelő iskoláztatás rovására. A DSM-IV-TRTM osztályozási rendszer leírásaiban az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (F81) közül idézzük példaként a diszlexia kritériumait: „– F81. mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok: szófelismerés. olvasásértési készség elsajátítása mind sérült. Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd. Az olvasás pontosságát vagy a megértést egyénileg standardizált tesztekkel vizsgálva. azok kritériumairól. a képességvizsgálatok. 39 . az olvasási nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét. lényegesen alatta marad a személy biológiai kora. tanulók száma. az Irodalomban ajánlott művekben a betegségek nemzetközi osztályozása alapján részletes leírások találhatók a fenti diagnózisokról. Az előbbi zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási jártasságot igénylő mindennapi élettevékenységekre. a fejlesztésben részesülők képességrendszere változásainak követése terén. – Olvasási zavar Az olvasási teljesítmény. hogy az olvasásban javulás tapasztalható. fejlesztés zajlott az iskolaalkalmasság. Ha érzékelési deficit van jelen.

fejlődésének értékelése – a gyermek korábbi életszakaszából való orvosi-pszichológiai dokumentumainak ismerete – A tanítási-tanulási eredményesség elemzése – A pedagógus saját magatartásának (attitűd. károsodást állapítja meg. az iskolai. Módszerei a megfigyelések. (R48. röntgen). tesztek. PSzICholÓGIaI éS PeDaGÓGIaI vIzSGÁlaTI mÓDSzerek A pszichológiai diagnosztika a személyiség-összetevőkre. az alkalmazott módszerek adaptivitása. meghatározott (specifikus) olvasási retardáció. A pedagógiai diagnosztika pedagógiai jellegű diagnosztizálást jelent. rész Adaptációs dialógus Idetartozik: »backward reading«. célok meghatározásának. a fejlesztés megtervezésének. 40 .0). az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93–). A PEDAGóGIAI JEllEGű DIAGNosztIzÁlÁs KÉrDÉsKÖrEI – A tanulási képesség állapotának. a fejlesztő foglalkozáson. a megfelelő módszerek megválasztásának.m. a laboratóriumi és a műszeres vizsgálatok (EKG.m. a beteg megtekintése. Miben segít a pedagógiai diagnosztika? A pedagógiai diagnosztikai ismeretek hozzájárulnak ahhoz. az „értelmesség” fokára és a fejleszthetőségre vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.0). diszlexia k. a tanulási folyamatban reálisan tudja megállapítani. fejlődési diszlexia.” orvoSI vIzSGÁlaTI mÓDSzerek A diagnosztika különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával állapítja meg a diagnózist.n. Kivéve: alexia k. hogy a pedagógus.n. beállítódása) vizsgálata. (R48. gyógypedagógus a tanítási órán. kikérdezések. Az orvosi diagnózis az organikus sérülést. tanulási és a családi környezet minőségének feltárása – A tanulást megkönnyítő beavatkozási formák A diagnózis az alapja a kiindulópontok.1. Orvosi diagnosztikai módszer a kikérdezés.

optimalizálódnak. a munkamódok és tanulási technikák gyakorlása. hierarchizálódnak. 1998. Az eredményes pedagógiai diagnózis előfeltételei – Szakmai kompetencia (egyrészt ismeretek az adott szaktárgyban.). fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba értékelni a gyermek fejlettségi állapotát. és képes legyen mérlegelni saját bánásmódjának és elvárásainak várható hatását (Mesterházi. 41 . próbálkozás és problémamegoldás. a didaktikai alapok. játék és szimuláció. tartósabbá válnak. kommunikáció és szövegfeldolgozás. a meglévők átalakulnak. az adott tanuló fejlődéséről. teljesítményeinek változását.3. képességek az adott korosztály. szocializáció és szociális tanulás. A tanulási képességek fejlesztésének lehetősége Olyan képességek – exploráció (felfedezés). 1998.) Az eredményes tanuláshoz vezető magatartás kialakításához szükséges a motiváció fejlesztése. viselkedését. valamint tapasztalati és értelmező. másrészt ismeretek. tervszerűen. Odafigyeléssel teheti ezt szakszerűen. a differenciált fejlesztés) – Pszichológiai ismeretek – A pedagógiai pszichológiai diagnosztika alkalmazni tudása (a kapott diagnosztikus információk értelmezésének és értékelésének módszertana) – Ismeretek a tanulási nehézségek lehetséges okairól és ezek értelmezéséről (a belső és külső feltételek és okok hatása a tanulási folyamatokra) (Mesterházi. amelyeknek köszönhetően új pszichikus rendszerek jönnek létre. alkotás és alkotó tanulás. készségek. a megfelelő feltételek megteremtése. fejlesztési lehetőségeiről) – Didaktikai kompetencia (sokoldalú módszertani felkészültség. reakcióját. szándéktalan és szándékos tanulás – fejlesztéséről van szó. Az oktatás-nevelés folyamatában minden pedagógus diagnosztizál. tudatosan.

Így érthető. pszichés problémák – következtében kialakult lemaradás. a diszgráfia és a diszkalkulia – esetén alkalmazzák.1. hogy a gyakorló pedagógusok sem látják tisztán a kérdést. Jelölheti a különböző területeken megmutatkozó gyenge tanulmányi teljesítményt. de enyhítésük vagy megszüntetésük érdekében szükség lehet speciális szakember átmeneti vagy tartós beavatkozására is. 42 . A tanulók problémáját érzékelve a tanító vagy a szülő átsegíti a tanulót a – többnyire átmeneti – nehézségen. írásés számolászavar – vagyis a diszlexia. Legáltalánosabban az olvasás-. rendszerezése A tanulási problémák lehetnek átmenetiek vagy tartósak. A tANUlÁsI NEHÉzsÉG A tanulási nehézség a tanulási problémák legenyhébb formája. Szinonimaként napjainkban még a tanulási rendellenesség és a tanulási nehézség kifejezéseket is használják. rész Adaptációs dialógus A tANUlóK KÉPEssÉGFEJlEsztÉsÉNEK tErülEtEI – Kognitív képességek – Kommunikációs képességek – Szociális képességek – Motoros képességek – Kreatív képességek – Orientációs képességek A tanulási problémák értelmezése. Ezek az okok megszűnésével felszámolhatók. lehetnek könnyen oldhatóak. Ebbe a csoportba tartozik a bármilyen ok – hiányzás. tANUlÁsI zAVAr A tanulási zavar fogalmának értelmezése a szakirodalomban nem egységes. A szakirodalom ide sorolja a helytelen tanulási szokások okán bekövetkező lemaradást vagy az átlagosnál lassabb tanulási tempójú tanulók eseteit is. Ebben az esetben van remény a gyors felzárkózásra. egyenetlen tanulmányi eredményt.

(III. többségi iskolában tanulnak. és előfordulása tekintetében csak bizonytalan becslésekbe lehet bocsátkozni (Gordosné. rehabilitációs fejlesztő tevékenységére. 2004. hogy számos kérdésnek kell tisztázódnia a tanulási zavarok terén. tANUlÁsI AKADÁlyozottsÁG Tanulási akadályozottságról akkor beszélünk. és nem nélkülözheti a gyógypedagógiai megsegítést. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba Gyakoriság Az általános iskolai populációban előfordulási aránya nemzetközi számadatok alapján meghaladja a 15%-ot. A tanulásban akadályozottak között vannak azok a sajátos nevelési igényű tanulók. 1. akiknek egy része gyógypedagógiai intézményben. speciális eszközök. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes nevelését. A diszlexiások nagy része azonban a hagyományos olvasástanítási módszerrel. Segít ebben a szakvélemény. Ez a jelenség azt mutatja. mások integráltan. logopédusok segítségével megtanult olvasni. valamint megfelelő tanulásszervezési módok alkalmazásával és gyógypedagógus segítő közreműködésével. kiegészítve pedagógiai programját és helyi tantervét.3. ha összetett vagy súlyos a probléma. oktatását a tanítók. tanárok az egyéni tanulói igényekhez igazított differenciáló oktatással. Magyarországon a globális olvasástanítási módszer elterjedésével az olvasászavar gyakoribbá vált.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók tantervi irányelve kiadásáról. 9 2/2005. érzékszervi. – javaslatot tesz az iskolában alkalmazott vagy az egységes gyógypedagógiai módszertani központból érkező gyógypedagógus habilitációs. 43 . iránymutatásával valósíthatják meg.). és majd 30%-ra nőtt a problémás gyerekek aránya. értelmi vagy más akadályozottságot. Fontos tudni! A többségi iskolákban a Sajátos nevelési igényű tanulók tantervi irányelve9 alapján az iskola alakítja ki az egyéni tanulmányi célok. – amely megállapítja a pedagógusok által gyanított testi. tartalmak és követelmények kereteit.

Szerinte ez olyan elmaradás. LászLó Zsuzsa pszichológus mozaikszót alkotott a probléma jelölésére Az örökmozgó gyerek című könyvében. érzelmi kiegyensúlyozatlanság. a mozgászavar és a tanulási zavar rövidítéséből keletkezett. DIszlExIÁs tANUlóBól KIVÁló oPErAtőr? A tanulási zavarokat igen gyakran a szokásostól eltérő információfeldolgozási mód okozza. számolási folyamatokban vagy más iskolai tantárgyakban.) A tanulási zavar súlyos formái kimerítik a sajátos nevelési igény kritériumait – így ezek a tanulók is a különleges gondozás körébe tartoznak. ezek az esetek is (specifikus) tanulási zavarnak tekinthetők.1. aki már 1962-ben meghatározta a tanulási zavart. hiperaktivitás) (Dr. ak44 . zavar) kifejezést Samuel KirKtől ered. A „FIMÓTA” a tünetcsoportot körülhatároló szavak: a figyelemzavar. lépésről lépésre történő feldolgozást. A learning disability (tanulási képtelenség. Ha valakinek ez a feldolgozási módja gyengébb. rész Adaptációs dialógus A tANUlÁsI zAVAr KrItÉrIUMAI – A kognitív funkciók alapján elvárható teljesítmény és a valódi teljesítmény közötti diszkrepancia – A megismerési (kognitív) funkciók rendellenes működése – Sajátos magatartás (pl. írási. nehézség. A tanulási zavarok főleg tüneti szinten elkülönítettek. s az ilyen gyermeket nevelő családok. A tanulási zavar társuló tünetként megjelenhet enyhe értelmi fogyatékosságnál. ez a funkció az általában domináns bal agyféltekéhez kötődik. amely hátterében diszfunkció és/vagy emocionális vagy viselkedési zavar áll. Az írás-olvasás-számolás megköveteli a szekvenciális. Nem értelmi fogyatékosság. olvasási. nem honosodott meg a magyar nyelvben. sarKady Kamilla és zsoLdos Márta vizsgálataik alapján elkülöníthetőnek tartják az értelmi fogyatékosoknak tanulási zavarokkal is küzdő populációját. kontrollképtelenség. érzékszervi sérülésnél és beszédhibáknál. egymás utáni. közoktatási intézmények is részesülnek a fogyatékos gyermekeket megillető ellátásokból. rendellenesség vagy megkésett fejlődés a beszéd. A tANUlÁsI zAVAroK szINDróMA A tanulási nehézségek új keletű kategória. érzékszervi hiányosság vagy kulturális/oktatási tényezők okozzák.

Ezen alapul a gyermekkori funkciózavarok terápiás lehetősége. vezérlési és aktivációs képesség hiányosságai jellemzik. Az információ felvételéért felelős rendszereken kívül más rendszerek felelősek az információ feldolgozásáért. A kifejezés a „pszichogén” 45 . amelyek kialakíthatók. számolási nehézség. a lateralitás zavara és az emlékezet gyengesége. Gyakran társul a diszlexiához beszédzavar. a zavarok hátterében minimális organikus sérülés áll. a finommotorika gyengesége. A diszlexia terminus a tanulási zavarok egy jellegzetes tünetén. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba kor nehézségei lesznek a tanulással. hogy nemcsak az olvasás tanulása. A legtöbb esetben azonban kiderül. hanem általánosan a tanulás zavart. és amennyiben az iskoláztatáson túljut a tanulási zavart mutató személy. A jobb agyféltekéhez kapcsolódó egészleges. hogy a tanulási zavar csak bizonyos oldalról deficit. Az ilyen gyerekeket a feldolgozási.3. hanem csupán szelektív következményekkel jár. ezért zavar esetén egyéb készségek is érintettek lehetnek. Neuropszichológiai elméletek Ezen elméletek szerint a probléma oka az agy kisebb-nagyobb károsodása. mint a hagyományos. a testséma. akit kreatív gondolkodás. A tanulási zavarok ily módon csak iskolai teljesítményzavarként jelentkeznek. vizuális agnózia – a látott arcot csak hang alapján képes azonosítani). A tanulási zavarok közül az olvasási problémák témában született a legtöbb tanulmány. Így a diszlexia tünetegyüttesébe beletartozik az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit. amely nem vezet általános mentális retardációhoz. újszerű látásmód jellemez. fejleszthetők. Az információfelvételért felelős rendszer sérülése speciális funkciókiesésben nyilvánulhat meg (pl. lépésről lépésre történő analizáló logikai út. kiemelkedő teljesítményekre képes tudós. vizsgálati eredmény. A tANUlÁsI zAVAroK KUtAtÁsÁt És tErÁPIÁJÁt MEGHAtÁrozó IrÁNyzAtoK A szindróma kutatásában négy fő meghatározó irányvonal figyelhető meg. művész válhat belőle. A német nyelvterületről származó POS (pszicho-organikus szindróma) elnevezést a magyarországi szakirodalom is átvette. Nyilvánvaló. vizuális információfeldolgozás igen kiváló lehet. egyidejű. és éppen olyan kiemelkedő teljesítményekhez vezethet. hanem más kognitív folyamatokban is. Az olvasáshoz szükséges funkciók nemcsak az olvasásban vesznek részt. az olvasás megtanulásának nehézségén alapul.

A fejlesztésben elsősorban az óvodás korosztályra koncentrált. 1. Az idegrendszer érésének elmaradása esetén elsősorban az idegrendszeri érést serkentő terápiás eljárások hatékonyak. Programja az óvodai nevelésbe beépíthető mozgásos. idegrendszeri éréshez kapcsolódik. „kognitív terápia” együttes alkalmazását tartja a leginkább hatékonynak. A prevenciót tekintette a tanulási zavarok csökkentésében a leghatékonyabb útnak. és óvodai prevenciós programot dolgozott ki (porKoLábné. Ezen az alapon keletkezett az MCD (minimal cerebral dysfunction) kifejezés. A perceptuo-motoros elméletekhez kapcsolódik hazánkban porKoLábné baLoGh Katalinnak a 70-es években a tanulási zavarok korai azonosítását célzó munkája. a funkció épülését.). Gyermekek esetében mindig figyelembe kell venni azt is. ezért a tanulási rendellenességeket egyre inkább az agy működésbeli rendellenességeivel hozták összefüggésbe. 46 . hogy milyen szinten áll az adott funkció szerveződése életkoronként. Brigitte sindeLar a részképességek megfelelő működését és együttműködését tartja kulcsfontosságúnak.). 1993. Ez az elképzelés jól magyarázza a tanulási zavarok jelentkezését átlagos intelligencia mellett. Széles körű kutatásokat kezdett. A teljesítményen kívül a megoldás módja is informatív tényező. F. FöLdi Rita a mozgásterápiák és a célzott fejlesztés. a nyelvi fejlődést előrejelzi a motoros fejlődés. rész Adaptációs dialógus tényezők hangsúlyozásával a figyelmet a pszichológiai-pedagógiai beavatkozás szükségességére terelte. pl. Az észlelési és mozgási rendszerek összerendezettsége hiányzik. pl. A speciális feldolgozórendszerek érése mindig a biológiai. hogy értelmi fogyatékosok bizonyos képességeket illetően miért nyújthatnak kiemelkedő teljesítményt. amelynek során a gyerekek fokozott mértékben jutnak hozzá a testi-kinesztetikus. téri-vizuális és auditív élményekhez. 1992.1. A perceptuo-motoros zavarokat kiemelő teóriák szerint a perceptuo-motoros funkciók elégtelen integrációjának következménye a tanulásban mutatkozó zavar. és arra is magyarázatot ad. A tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknél ritkán mutatható ki agyi organikus károsodás. A szenzomotoros rendszer differenciált fejlesztését célozza és nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre (sedLaK–sindeLar. A tesztek láthatóvá teszik magát a szerveződést. mozgásterápiák. ayres a tanulási zavarok oki hátterében a szenzoros integrációban mutatkozó deficitet látja. A percepciós és perceptuo-motoros elméletek A hangsúlyos diszfunkció területe szerint három csoportba sorolhatóak. valamint a sérült funkció kis lépésekben történő felépítése. ami a kevés ingert tartalmazó feladatok automatizálásával érhető el. játékos fejlesztés.

3. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba 2. A vizuo-motoros integráció és a szemmozgások szerepét hangsúlyozó elméletek a szemmozgás és egyensúlyrendszer zavarait tekintik a tanulási rendellenességek okának. és a tanulmányi és szociális célok elérését jutalmazták. Pszicholingvisztikai elméletek Követôi a tanulási és viselkedésbeli problémákat a pszicholingvisztikai folyamatok rendellenességeire vezetik vissza. fejlesztő programokat kialakítani a motoros és érzékelési funkciók megerősítésével. és nem foglalkoznak a háttértényezőkkel. inkább a perceptuális diszfunkció korrigálására igyekeznek megfelelő eljárásokat. A tANUlÁsI zAVAroK VIzsGÁlAtÁrA AlKAlMAzott PszICHolóGIAI És PeDaGÓGIaI mÓDSzerek A BNO és a DSM-IV definíciói alapján a fő problématerületek meghatározhatók. Az oki tényezőket nem vizsgálják. Leary és munkatársai követelményeket állítottak a gyerekek elé. egy-egy készséget mérő vizsgálati eljárás is alkalmazható a tanulási zavarok diagnosztikájában: – a Bender-teszt a vizuo-motoros koordinációt és az alakszerveződési folyamat fejlettségét. 1974. Számos. A tanulási zavarok azonosításában jelentős a Wechsler-féle intelligenciateszt gyerekváltozata. hogy a tanulási nehézség milyen funkciók elmaradására és sérülésére vezethető vissza. olyan fejlesztő programokat dolgoztak ki. 3. ezáltal a helyes viselkedés megerősödött. de arról nem adnak információt. 47 .). Pszicholingvisztikai alapokra épült a Magyarországon a 60-as években megindult diszlexiaprevenciós és -terápiás munka is. Meixner Ildikó pszichológus és gyógypedagógus a diszlexia kezelését és megelőzését nyelvi fejlesztéssel látta megoldhatónak (Meixner. A FrostiG nevéhez fűződő percepciós elméletek az észlelésben mutatkozó deficittel foglalkoznak. Behaviorista elméletek A tanulási zavarokat viselkedésbeli rendellenességnek tekintik. a helytelen gátlódott. amelyek ezeket a nyelvi hátrányokat hivatottak csökkenteni. a részképességek kiesésének mérésében pedig igen jól alkalmazható a snijders–Omen-féle intelligenciateszt.

a mozgásos összerendezettség. Az igazi segítséget a gyermekek. betűcsere. a térbeli összefüggések felismerése) méri. a vizsgált fő terület a téri orientáció. kihagyás. a motorium és a nyelvi készségek szintjén méri a várható tanulási akadályozottságot. hangzási képük tárolása és előhívása). Az MSSST (The Meeting School Street Screening Test) az észlelés.). a térbeli helyzet felismerése. képességprofil felállítása jelenti. a tényleges beilleszkedés és az iskolai teljesítmény elemzése (porKolábNé balogh Katalin. érési késése. arányában és fennmaradásában van. Az olvasás sok képesség harmonikus működését feltételezi. a tagolás (szavak szótagokra. alakkonstancia. Ezek a készségek az írás-olvasás tanulásánál játszanak alapvető szerepet. 2001. A felsorolt tesztvizsgálatok mellett fontos és folyamatos információkat nyújt a gyermek természetes élethelyzetekben – teljesítményhelyzetekben – való megfigyelése. alak-háttér diszkrimináció. mint például a meixner-féle olvasásteszt. az irányok. az életkortól és a kóroktani háttértől függ. és szignifikáns összefüggést mutatnak az iskolai teljesítmények minőségével. örökletesség. Az óvodáskori megelőzés.” (VASSNé KovÁCS Emőke szócikke. a beszéd és az idői orientáció. rész Adaptációs dialógus – a Frostig-teszt a vizuális-percepció faktorait (vizuo-motoros koordináció. az Inizanféle DPT (Dyslexia Prognostic Test) számos altesztet tartalmaz.1. mert így célzott fejlesztéssel jobb eredmények érhetők el. mint ha a diszfunkciót okozó valamely vagy összes részképességgel foglalkozunk. A diszlexiások és a kezdő olvasók hibázásai (pl. az iskoláskori kezelés eredményessége az említett képességek fejlettségétől. organikus eltérései.1988. a sorozatelrendezés.) 48 . intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. a téri tájékozódás eltérései) – kiváltó tényezői lehetnek. A legújabb nézetek a fonológiai feldolgozás (szavak megjegyzése. betoldás) azonosak. valamelyik tényező dominanciájával. beszédhangokra bontása) zavarát. A diszlexia tünetei az írásban is megjelennek. a különbség a tünetek mennyiségében. A nyelvi képességeket vizsgálja Gósy Mária GMP-tesztje. Hátterében a központi idegrendszer sérülései. lelki és környezeti okok különböző összefonódásban találhatók meg. a szókincs szegénységét említik. Diszlexia A Gyógypedagógiai lexikon így foglalja össze jellemzőit: „…a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó. amelyek a tünetet mérik. Hiányosságaik (a látási. Ide sorolhatóak azok az eljárások. működési zavara. tanulók képességeinek differenciált feltérképezése. porKoLábné baLoGh Katalin (1987) a tanulási zavarok csoportos szűrésére alkalmas feladatsort dolgozott ki. A diszlexia miatti sorozatos kudarcélmények magatartászavarhoz vezethetnek. A multikauzális szemléletű vizsgálati eljárások több képességet mérnek. hallási észlelés.

a hang–betű átfordításának nehézsége. számok sorrendiségének. amely nem társul olvasási zavarral. mennyiségállandóság elve) megértésének. Értelmezése nem egységes. 49 . szövegtagolási problémák). …Az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. jobb-bal megkülönböztetésének zavara. hallás-. számkép felismerésének. a testfeleket összehangoló kétoldali integráció. nagyfokú észlelési aktivitást. Emellett hangképzési (laterális) és nyelvi zavarok is megfigyelhetők. hibás írás. a kinesztetikus. testséma zavarai következtében jó szintű beszélt-. az izomtónus-szabályozás. Képességfejlesztéssel jól befolyásolható. auditív és téri észlelés folyamatának zavarai. Típusai: (1) diszkalkulia a vizuális téri észlelés. az ügyetlen diszpraxiás gyermekeknél. egyeztetésének. kevésbé kutatott. Óvodáskorban előrejelzője lehet a grafomotoros zavar. Felismerése komplex vizsgálattal. idegennyelvtanulás. matematikai jelek. hibás. mozgászavarral. éngyengeség. tanítási problémával. azaz a betűk grafikus reprodukciója kognitív és emocionális folyamatok összműködésének eredménye. érzelmi zavarok következtében.és felnőttkorban agyi sérülés hatására kialakult hibás írás. szabályok (pl. (3) Gerstmann-szindróma részjelensége: diszkalkulia és grafomotoros zavar. írottnyelv-használattal.és kézmozgás. (4) diszgráfia a rossz mozgáskoordináció következtében. Típusai: (1) az agráfia enyhébb formája. Főbb tünetei: különböző számtani műveletek. látás-. a szabálytalan betűalakítás. görcsös. Függ a gyermek pszichomotoros és grafomotoros fejlettségétől. (2) a diszlexia tüneteinek megjelenése az írásos tevékenységben. (4) pszichoreaktív diszkalkulia szorongás. ujjagnózia. rajz jó színvonalúak. 2001. a számjegy. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba Diszgráfia A lexikon meghatározása szerint: „…írászavar.” (GEREBENNé VÁRBíRÓ Katalin szócikke. grafikus ábrázolásának. szabálytalan. (3) a BNo–110 értelmében a helyesírási képesség specifikus zavara (hangzók időtartamának hibás megkülönböztetése.) Diszkalkulia „Specifikus számolási zavar. mozgásminták anticipációját igényli. hibaanalízissel történik. mint az olvasási zavar. a külső szemizmok. Az írásképesség. nyelvtani szabályok alkalmazásának. kifejezések. A diszgráfia összetevői: a tartási és egyensúlyi folyamatok. az olvasás-írás.3. jellemzője a rendezetlen. gyermek. Terápiája általános képességfejlesztés. számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége. miközben más teljesítmények pl. nehezen olvasható írás. amelyek gátolják a számtani gondolkodást. a szem-kéz koordináció. nem függ össze értelmi elmaradással. invariancia. az ujj. (2) diszlexiával az akusztikus-szekvenciális rövid távú emlékezet gyengesége miatt.

Igen nagy százalékban társul tanulási zavarral és emocionális problémákkal. 1999. lényegében attól eltérő kórkép. valamint a preventív.1. fáradékonyság és szétszórtság. ujjak használatának bevonása). rész Adaptációs dialógus a matematikai ismeretek elsajátítását segítő egyéni fejlesztő programok. szorongás. 10 Magatartászavar: figyelemzavar. Hiperaktivitás A figyelemzavarhoz társuló. fejlesztő vagy felzárkóztató programban részt vevő szakemberek kompetenciáját. gátoltság. színes rudak.). agresszivitás. 2001. Terápia: önértékelés megerősítése (baLázs. a motiváció felkeltése és erősítése (baLázs. Pszichoterápiában lényeges az önértékelés megerősítése. azzal együtt járó. alulmotiváltság. Jellemzői: alacsony éberségi szint. 1999. Részletes pedagógiai vizsgálata megtalálható a Logopédiai vizsgálatok kézikönyve című kötetben (l. Terápia: egyéni vagy csoportos figyelemfejlesztő gyakorlatok. visszahúzódás. disszocialitás. A következô ábra szemléletesen foglalja össze a tanulási problémák fajtáit. túlfűtöttség. gyengébb feladattartás. Irodalom). Figyelemzavar A magatartászavar kategóriái10 közé tartozó figyelemzavar is önálló diagnosztikus kategória. 50 . Montessori-eszközök.” (GEREBENNé VÁRBíRÓ Katalin szócikke. hiperaktivitás.). fokozott szemléltetés (pl. a túlzott aktivitás és impulzivitás. Jellegzetessége a nyugtalanság.) Gyakorisága: 5-6%. mint depresszió.

A fejlesztés eszközei a fejlesztő játékok. 2006. 51 . az egyedi problémákat is figyelembe vevő megelőző program következetes megvalósításával a lassan érő gyermekek kiegyenlített fejlődése zömében biztosítható. HA óVóNő? Az óvodai évek alatt átgondolt. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba 3. a téri percepció. a figyelem. a kreativitás stb. testséma kialakulása. amelyek segítségével megvalósul az alapvető pszichikus funkciók – pl. a fogalmi gondolkodás. fejlesztése. Az óvoda szerepe a gyermekek fejlesztésében MIt tEHEt ÖN. jól szerkesztett. ábra A tanulási problémák összefoglaló csoportosítása Forrás: Farkasné.3. a perceptuo-motoros funkciók – egész sora. az emlékezet. mozgáskoordináció. Az óvodai nevelési program tartalmazza az elvi kereteket.

szűrőeljárásokkal. hogy ne maradjanak rejtve olyan részképességkiesések. amely a gyerekek részképességeit vizsgálja elsősorban az olvasáshoz. 2. amelyek az alapvető pszichikus folyamatok szintjén jelzik. Azonban éppen az időben történő felismerés érdekében ötéves korban valamilyen diagnosztikai eljárással kontrollálni kell a gyerek képességeit. rész Adaptációs dialógus Az óvónő felelőssége a gyermekekkel való szakszerű foglalkozás. A kisgyermekek mozgásos játékai átvihetők a képi információs anyagra. A vizsgálat végzésére szóló jogosultságot az óvónők számos pedagógus-továbbképzésen sajátíthatják el. pl. Olyan teljesítményvizsgálatokkal. és számos kudarc megelőzhető. sikerült elérni. osztálytól 8. sindelar–ZsOldOs-program 1. hogy vannak-e egyenlőtlenségek és azok mely területet érintik.és a finommozgások. Milyen szűrőeljárásokat alkalmazzunk? Minden olyan eljárás megfelelő. emlékezet fejlettségének megismerése szükséges ahhoz. de egymást nem helyettesíthető területei. közösen – elsődleges az együttjátszó felnőtt modellfunkciója. hogy a játékgyártók és -forgalmazók ízlése és érdeke optimális irányban változzon. amelyek az iskoláskorban tanulási zavarokat okozhatnak. Az óvodák játéktára egy-egy funkció fejlesztésére sokoldalúan közelítő fejlesztőjáték-variációkat tartalmaz. korrekció kérdései az iskolaérettség kialakulásának összefüggő. sz. Így még iskolakezdés előtt sor kerülhet a problémát mutató gyerekek fejlesztésére. játékos fejlesztés. íráshoz. észlelési funkciók. változata 2. illetve milyen mértékű az elmaradás. az MSSST tanulási zavart előrejelző szűrőteszt óvodáskorban vagy a mozgásérettség vizsgálata. az 5–7 éves óvodás és iskolát kezdő gyerekek számára kifejlesztett komplex vizsgálóeszköz és képességfejlesztő program. osztályig kidolgozott. a sindelar-féle vizsgáló eljárás. A megelőzés és a kompenzáció. figyelem. A vizsgálat célja az elmaradás mértékének és a tanulási zavar típusának feltárása és a kompetens fejlesztő személy kijelölése.  52 . valamint a testséma/tériorientáció. beszédkészség. A játékokkal aztán játszani kell. Az utóbbi évtizedekben a játékkultúra terén óriási fejlődés történt. Felismerhetők-e a részképességzavarok óvodáskorban? Igen.1. számoláshoz szükséges területeken. A súlyosabb Alkalmazására az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara által indított képzés készít fel. A nagy.

MIt tEHEt ÖN. MIt KEll tUDNI A KoMPlEx PrEVENCIós óVoDAI ProGrAMról? Segíti az óvodapedagógus mindennapi gyakorlati munkáját és a fejlesztésben való részvételét. Az iskolai fejlesztés A FEJlEsztÉs AlAPJA A PoNtos DIAGNózIs Az óvodai szűrés és fejlesztés egyre szélesebb körben valósul meg. HA tANÍtó VAGy tANÁr? A képességek differenciált vizsgálatára alkalmas eszköz a DIFER és a NEBULÓ képességfejlesztő program. A vizsgálat eredményéből származó további feladat az átlagostól eltérő iskola-előkészítés. 2 13 L. illetve megerősítésére szolgálnak. a Függelékben. hogy a gyermek valamilyen tanulási problémával küzd.13 Az állapotfelmérés után a tanuló tudásszintjéhez. 2004. Sindelarnak a részképességkiesés vagy -gyengeség területének azonosítására kidolgozott vizsgálati módszerei és a korrekciót szolgáló gyakorlatok a gyenge pontok feltárására. Így évek állnak rendelkezésre az ötödik osztályba lépés feltételeként meghatározott tudásszint elérésére.3. 53 . de az nem hozza meg a várt eredményt. amelyek alapján az egyéni fejlettségi szinthez igazodó tervezés valósulhat meg (porKoLábné. Komplex foglalkozási formákban életkori sávokra bontva tartalmazza az ajánlott nevelési feladatokat. felzárkózás helyett egyre nagyobb mértékű lesz a lemaradás.). állapotához igazított fejlesztő programot és fejlesztési ütemet követve történhet a felzárkóztató munka. Ő az. aki mindig korrepetálásra2 jár. amelynek lényege az „egyéni” haladás biztosítása. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba esetek elkerülése érdekében már ekkor el kell kezdeni a preventív pedagógiai munkát. csoporton belüli vagy csoporton kívüli kiscsoportos. a hiányok pótlása. de még nem általános – így gyakran csak az iskolában derül ki. A kompetencia fejezetben írottakat. illetve egyéni fejlesztés szükség szerinti megszervezése. Részletesebben l.

és tudatosságot feltételez. évfolyamon és az egyéni fejlesztés lehetősége nagy felelősséget ruház a pedagógusra. az egyénre szabott oktatás a csoportmunka. és sikerélményhez juthatnak. módszerek ismerete és alkalmazása. A tanulók teljesítményének szöveges minősítése is hozzájárulhat az iskolai kudarcok csökkentéséhez – a tanuló kudarca a pedagógus kudarca is. szakvélemény alapján minél hamarabb igénybe lehessen venni szakember segítségét. hogy a diszlexiás tanuló a szkenner segítségével számítógépbe vitt szövegeket auditív csatornán fogadja – mentesítve ezzel a családot a napi többórás felolvasástól évek hosszú során. A hatékony tanulási technikák elsajátításában sok tanuló segítséget igényel. sikere a pedagógus sikere is. mutatva a kognitív és az affektív feltételek elválaszthatatlan összefüggését. Általánosan a logopédus kompetenciájába tartozik a diszlexia súlyos eseteivel való foglalkozás. A képességekkel szoros összefüggéseket mutató tanulási szokások és stílusok átvezetnek az affektív feltételek területére. hogy amennyiben sajátos nevelési igényről van szó. Kedves Pedagógus! A tanulási zavarral küzdő tanulók a terápiás megsegítésen kívül a tanítótól is egyéni megsegítést igényelnek. a tanulási stratégiák megkomponálása és használata a tanulási képességek rendszerének fontos tényezői. 54 . A felső tagozat vagy a középiskola nagy tananyagának felolvasása nagyon megterheli a szülőt. Célszerű a fejlesztőpedagógussal való együttműködés. a tevékenységen alapuló tanulásszervezés külön terhei megtérülnek. eszközi segítség biztosításával képesek részt venni a munkában. A látássérültek számára kifejlesztett képernyőolvasó készülék biztosíthatja. tErÁPIA VAGy KorrEPEtÁlÁs? A tanulási zavar gyanúja esetén érdemes szakértői bizottság vizsgálatát is kérni.1. A tanulási technikák. rész Adaptációs dialógus A folyamatos továbbhaladás biztosítása 1–3. Segít a technika! A diszlexiás tanulók hosszú évek fejlesztő munkája után is nehezen olvasók maradnak. ha kell. A differenciálás. A tanórákon egyénre szabott feladatokkal.

hogy a vizsgálatot a nevelési tanácsadók végzik a szülő kérésére vagy az óvoda javaslatára. fejezet Betekintés a diagnosztikai eljárásokba A diszgráfiás tanulóknak szintén segítőtársa lehet a számítógép – kiváltva a számukra frusztráló írást. nem fogyatékos. s az egyes funkciók elmaradása egy év alatt korrekciós fejlesztés keretében remélhetőleg behozható. Speciális szakember. a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. 3–10 éves korosztály pedagógusa. tanító vagy gyógypedagógus. A fejlesztőpedagógus A fejlesztőpedagógus az átlagos IQ-val rendelkező. iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában. Ha a gyermek fejlettségi szintje egyenetlen. Új szemléletű és kompetenciájú pedagógus: olyan óvodapedagógus. számos fejlesztő gyakorlatsor látott már napvilágot. akkor egy év felmentést javasolnak. Egy csokorra valót a teljesség igénye nélkül válogatva ajánlunk a Függelékben. Jártas a prevenciós és a korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai. aki részt vett fejlesztőpedagógus-képzésben. a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Érdemes megismerkedni velük! 55 . Kedves Pedagógus! Fontos tudnia. aki korszerű pszichológiai ismeretek birtokában ismeri a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit.3.

amellyel a pedagógus megtölti őket.” A fejezetet írta: Magvasi Ágnes A pedagógiai módszer Kedves Pedagógus! A szaksajtó évek óta az oktatás hatékonyságának ellentmondásairól számol be – ezek nemcsak a magyar oktatási helyzetre. Leírja az inkluzív iskola jellemzőit. Másmás jelenségkörben. a Nat 2003 az alkalmazott módszerektől a következőket várja el: 56 . A módszerek tehát mindig azt a tartalmat hordozzák. hisz a „tanár beszél” módszer pl. A közoktatás alapdokumentuma. közvetítheti egy mese tartalmának fejtegetését vagy a Pitagorasz-tételt. hogy a kompetencia alapú programcsomagok bevezetése. hogy önmagában tartalom nélküli.4. függetlenül a tehetségétől és a hátterétől. A tartalommal megtöltött módszer pedig maga a tanulási tevékenység. Ugyancsak alacsony hatékonyságúak azok a „jól bejáratott” módszerek. Spencer KaGan a módszerről azt írja. A fejezet David Miliband gondolatából indul ki: „Minden egyes gyermeknek megadatik. fejezet Módszerek A fejezet bemutatja a kompetencia alapú oktatás programcsomagjaiban használt módszereket. hanem annak megvalósítása. javaslatot tesz azok alkalmazására. gazdagítva a pedagógusok eszköztárát. illetve azok eszközként való használata hogyan segít megvalósítani a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes együttnevelését – mindezt összekapcsolva a módszertani megújulással. de a nemzetközi viszonylatokra is vonatkoznak. de minden fejlett. amelyek a tanárt mint az ismeretek birtokosát veszik alapul. MIt JElENt A MóDszEr KIFEJEzÉs? Dr. hogy a lehetőségeihez mérten a legjobb legyen. ez nem a kiválóság elleni merénylet. a tömegoktatást kiterjeszteni kívánó társadalom az oktatás hatékonyságának válságtüneteit fogalmazza meg. Ez a fejezet abban ad segítséget. A hagyományos ismeretközlő iskola egyirányú kommunikációjával mára ellehetetlenült.

századi rezsimben működik. fejezet Módszerek „Az eredményes tanulás módszereinek.” A pedagógia felé a társadalmi környezet – a fejlődésének felgyorsulása folytán – olyan új elvárásokat fogalmaz meg. – az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása. Módszertani és szakmai ismereteit pedig folyamatosan meg kell újítani. Vagy azért. – az alapkészségek kialakítása (az értő olvasás.4.” Varga Csaba: A Régi és az Új Paradigma. a célszerű rögzítési módszerek kialakítása. aki szándékosan emelt fővel állt a reformok hullámai között. az íráskészség. hogy az élethosszig tartó tanulás a pedagógus számára nem jövő. hanem a nagyon is tényszerű jelen. – az egyénre szabott tanulási módszerek. a számfogalom fejlesztése). – a gondolkodási kultúra művelése. módszereinek elsajátítása. – a kooperatív csoportmunka. de paradigmaváltás…” – majd némi malíciával így folytatja: „…osztálytermi szinten a reformok elzúgtak a fejüket behúzó pedagógusok felett.) Kedves Pedagógus! Ön valószínűleg azon kisebbséghez tartozik. mert saját pedagógusszerepében is keresi a sikert. horváth Attila oktatásunk paradigmaváltásáról így fogalmaz: „volt tankönyvváltás meg tantervváltás is. amelyeknek a hagyományos ismeretközpontú pedagógia és az erre kiépülő szervezeti rendszere nem képes megfelelni. – az emlékezet erősítése. Paradigmaváltásra14 van szükség az oktatási rendszer egész területén. technikáinak elsajátíttatása. – az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése. mert felelősséget érez a rá bízott gyermek életpályája iránt. 2003. hisz a sikeres tanítási folyamat ezen is múlik. kormányváltás és irányváltás még inkább. – a csoportos tanulás módszerei. hisz az ő kezében van a jövő minősége. Át kell gondolni minden pedagógusnak a tanítási folyamatban elfoglalt helyét. mert belátja. szerepét. 57 . eljárások kiépítése. vagy azért. és az iskola mint rendszer egész anakronisztikusan poszt-XIX. gyakoroltatása főleg a következőket foglalja magában: – az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása. június. 2006. 14 Paradigma: „…a gondolkodásoknak. értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közönség minden tagja által elfogadott összegzését jelenti. eVilág.” (horváth. vélekedéseknek.

1. a „kivételesek” valóban többen vannak. A tantervek (elvileg) a gyermekek mentális fejlődésének a kereteit adják meg. Az azonos mentális életkoron belül az egyéni képességek tovább differenciálódnak. másrészt a fejlődés természetéből. különböző tempójából következően. …Régi pedagógiai tapasztalat. hogy a 10 évesek negyedrészének mentális életkora azonos az életkorával. hosszabb időszakot átfogó fejlődési folyamat során a különbségek mértéke is változhat. rész Adaptációs dialógus A „kivételesek” vannak többen Ma az iskolába járó gyermekek tanulástartalma gyakorlatilag életkorhoz kötött. 1971. Az ábrán jól látható. „Egyrészt az egyes pszichológiai tulajdonságok tekintetében a gyerekek közötti különbségek más-más módon alakulhatnak. pontosan 10 éves gyermek közül a mentális életkorok az alábbi szóródásban voltak tetten érhetők: 4. ábra A mentális és a valós életkor Forrás: Varga. hogy a „kivételek” – az átlag alatt vagy átlag felett lévők – az adott életkorú gyermekeknek a háromnegyedét teszik ki. de korántsem oldja meg azt. a többiek. a „mások”. 25%-ának íródnak! A rugalmas iskolakezdés némiképpen enyhít a problémán. hogy a tantervek az érintett populáció kb. 100. Kedves Pedagógus! Az átlagos mentális fejlettség kijelölése azt eredményezi. Ez azt jelenti. hogy egy-egy kész58 .

ahol kevés izgalmas dolgot lehet tenni.és a helyi tantervi követelmények jelenleg elsősorban az ismeretanyag elsajátításának mennyiségi mutatóin keresztül mérhetők. majd egy lassuló fázissal közelít a végső állapothoz. ezek pedig nem veszik figyelembe a fent vázolt különböző fejlődési ütemeket. hogy a megfelelôen fejlődő gyermekek mellett a korosztályba tartoznak azok a gyermekek is. Kedves Pedagógus! Az oktatási gyakorlat megújulásának szükségességét jelzi annak alacsony hatékonyságú működése és az oktatás felé irányuló társadalmi elvárások megváltozása is. Kérjük.) Bonyolítja az iskola nevelési szituációját. A tanulást segítő kompetenciák kialakítására a mai oktatási rendszer nem fektet elég hangsúlyt. hogy az azonos képességűek összeválogatásának különböző módszereit preferálta. akik azt állítják az iskoláról. gondolja végig ezeket egyenként a saját gyakorlatára vonatkozóan. hogy unalmas hely.” (mOlnár–csapó. magyar szempontból megdöbbentő és lehangoló eredménye az volt. 2003. Beszélgessen erről kollégáival. családjával. aztán felgyorsul. hogy a 32 ország tanulói közül a magyar gyerekek között vannak a legtöbben.4. Magyarországon az iskolarendszer saját hatékonyságát az elmúlt 20-25 évben úgy kívánta növelni. 59 . fejezet Módszerek ség vagy képesség fejlődése lassan indul. amelyeket a társadalmi folyamatok alakulása (gyors változása) idézett elő. A keret. esetleg valamilyen születési vagy szerzett probléma miatt sajátos nevelési igényűek. A PISA 2000 vizsgálat ennek az alacsony hatékonyságát ékesen bizonyította. A következô táblázatban összegyűjtöttük azokat a pedagógiai gyakorlatra vonatkozó következményeket. Így a szegregációk egész sorát produkálta. melynek egyik következménye a felnőttoktatásban való alacsony részvétel. (Sajnos a PISA-vizsgálat 2003-as eredményeiben szinte semmilyen tekintetben nincs lényeges eltérés. akik valamilyen – a tanuláshoz nélkülözhetetlen – részképességük fejlődésében zavart szenvednek.) A PIsA-vizsgálatnak egyik.

vagyis az. a motivációkutatás). A pedagógus szerepe megváltozik. Elvárják tőle a hiteles és felhasználható szakmai tudást. – a képességek fejleszthetőségéről. Koncepciója nem azonos a „jó pap is holtig tanul” közmondás jelentésével. A felnövő nemzedék társadalomba való sikeres beilleszkedése függ attól. „A tudás társadalmához vezet. a differenciált és rugalmas módszertani repertoárt. hogy kellôen hosszú idô alatt sikerre vihetjük a „mindent megtanítani” elvet. – Az alapvető ismeretek elsajátításán és képességek kialakításán kívül az iskolának ki kell alakítani a diákban egy magas szintű gondolkodási és kommunikációs készséget. 15 Az élethosszig tartó tanulás kifejezést (lifelong learning) a 70-es évek óta használják. rész Adaptációs dialógus 2. Szembe kell néznünk a ténnyel: ez nem csak a közoktatási intézmények falai között valósulhat meg. és a cselekvô ember úrrá tud lenni a nehézségeken. táblázat A pedagógiai gyakorlat (és benne a módszerek) megújulását sürgető társadalmi folyamatok A társadalmi folyamatok alakulása. tanulási kultúrát jelent. – a gondolkodási műveletekről (ebben partner az agykutatás. – olyan stabil kompetenciákat kell a tanulóknak a közoktatásban megszerezniük. – a mérésről. helyzetben. hogy el tud-e igazodni az információk özönében. – a tananyag elrendezésének alternatív módozatairól. a személyiség gazdagításának sokféle lehetôségére. vállalnia kellett egyfajta szolgáltató szerepet. magatartást.) hatékony kezelésének képességét. körülmények között. A formális tanulás mellett egyre nagyobb mennyiségben adnak ismereteket. amelyek az élethosszig tartó tanulásban majd segítségükre lesznek. tudást az informális tanulás alkalmai. Az LLL nem azt jelenti. Következményük a pedagógiai gyakorlatra Mindent nem lehet megtanulni – az élethosszig tartó tanulásra kell felkészülni-felkészíteni15. etnikai hovatartozás stb. értékelésről. hanem kiterjed az általános mûveltség minden területére.) 15 60 . amelyben feloldódnak a konfliktusok. hogy a megszerzett tudást tudjuk használni más környezetben. Új életminôséget. élni tud és együtt tud élni másokkal” – mondja a Jacques Delors-jelentés. Nem ő az ismeret egyedüli hordozója. az empátiát. – Az életesély növekedése okán a gyermekeknek jártasságot kell biztosítani a társas kapcsolatok terén is. Átrendeződik a formális és informális tanulás aránya és fontossága a tanulási folyamatban.1. – Feladatul kapta az iskola az érték. a kognitív pszichológia. szociális helyzet.és normaközvetítést. Megváltoznak a tudásszerzés helyszínei és időtényezői. 2005. a különbségek (eltérő képességek. Megnő a tudástranszfer értéke. Az LLL nemcsak a munkával. Bővültek a pedagógiai szakmai ismeretek pl. a tudományok fejlődése A tudományos-technikai fejlődés mennyiségi robbanást hozott az ismeretek terén. a toleranciát. Megváltoztak a társadalmi környezet iskolával szembeni elvárásai. KôpataKi. amit a tanulási képességek fejlődése nem követett (nem követhetett). (Motiválás az élethosszig tartó tanulásra. foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek állandó megújítását jelenti. A tudományos eredmények és a pedagógiai gyakorlat kapcsolata.

HoGy EGy IsKolA BEFoGADó (INKlUzÍV)? A befogadó iskola figyel a tanulói különbségekre. esetleg a tantárgy maga bizonyos mértékig behatárolja a választható módszereket. a kék szeműeknek és a barna szeműeknek. A speciális (gyógypedagógiai) intézmények a szükségletekre. amelyek az óra módszereit is behatárolják. Mindez azért is 61 . Az inkluzív iskolában munkatársként megjelenhetnek azok a segítő szakemberek. de az igazán rugalmas pedagógus mindig megtalálja a módját. Az egyéni fejlesztési terv – a benne megjelenő problematikus területek fejlesztése miatt – a pedagógus számára minden óra tervezésénél olyan támpontokat ad. a társadalomba való aktív beilleszkedésre. ha elég kitartó és szorgalmas. nekik aztán igazán fontos lenne a lakóhelyükhöz legközelebbi iskola befogadó magatartása. fejezet Módszerek A befogadás vagy inklúzió szükségszerűsége Az inklúzió mára az európai iskoláktól elvárt gyakorlat. eszközrendszerét és módszereit úgy válogatja meg. ahol bármelyik gyermek megvalósíthatja álmait. gyógypedagógus. Ahogy nincs külön társadalma a soványaknak és a kövéreknek. A tanórák sikere mindig akkor a legintenzívebb. hogy a tanórákat követően ők is be tudjanak kapcsolódni a szabad idejét töltő gyermekközösség életébe: az osztálytársak baráti közösségeivel fenn tudják tartani a kapcsolatot a tanítási szünetekben vagy – betegségük esetén – számíthassanak a közel lakó osztálytársak segítő támogatására. Feltételeit. A szabad iskolaválasztás joga őket és szüleiket is megilleti. akár csoportos munkáról. gyógypedagógiai vagy pedagógiai asszisztens). S ha valakinek. logopédia szakos gyógypedagógus tanár vagy terapeuta. Kedves Pedagógus! Fontos tudnunk. az integráció segítésére pedagógiai tanácsadó szolgálatot hozhatnak létre. MIről IsMErJüK MEG.4. ahol az esélyegyenlőség nem puszta szólam. a hallássérülteket vagy a gyengénlátókat. hogyan késztetheti a nebulókat aktív ismeretszerzésre. akár egyéni fejlesztésről van szó. esetleg az egyéb okok miatt sajátos nevelést igénylő gyermekek csoportját. mozgásterapeuta. akik a tanítási gyakorlatban a pedagógus segítségére vannak (iskolapszichológus. ugyanúgy nem kényszeríthetjük külön szegregált közösségekbe a kerekesszékben ülőket. hogy esélyt adjon minden gyermeknek képességei kibontakoztatására. ha nem egy módszer jelenik meg benne. akár differenciálásról. hogy az inkluzív intézmények előkészítő terepei lehetnek egy olyan társadalomnak. A tananyag.

ségleteinek alaposabb feltérképezésében. Az SNI-gyermekek esetében ezek a diagnosztikus mérések szakemberek bevonásával történnnek. A szülőkkel való megbeszélésekre szintén szerencsés elhívni a szakembert. 3. Segítenek a tanulónak önismerete fejlesztésében annak érdekében. hogy képessé váljon saját tanulása hatékony irányítására. A kompetencia alapú képzést oktatási alapdokumentumunk (Nat) elvárja az intézményektől azzal.1. ami további segítség lehet a gyermek szük. 5. 7 Együttműködnek a szülőkkel. vizuális tanulók. hogy megnevezi azokat a kulcskompetenciákat. Ehhez figyelembe veszik: – az eltérő szociokulturális hátteret. Amelyik iskola ezeket a szempontokat szem előtt tartja. Az egy osztályban tanító nevelők folyamatos interakcióban vannak egymással az eredményes személyi előrehaladás érdekében. A dokumentum előírja az egységes alapokra épülő differenciálást és a kiemelt fejlesztési feladatokban a tanítás-tanulás olyan szemléleti egységét. 6. Tervezéskor figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteit. 62 . 2. kinesztetikus tanulók. A tanulók haladási ütemének megfelelően tervezik a munkát. A tanítási folyamatban megjelenik a fejlesztő értékelés. amelyek kielégítik a tanulók eltérő igényeit. globális tanulók). fejlesztése az oktatási folyamat során meghatározó fontosságú (részletesebben l. s az erre épített egyéni fejlesztési tervet is az ő segítségükkel tudja elkészíteni az osztálytanító vagy a szaktanár. 4. az már a hagyományos tantárgyi struktúrát is csak nehézkesen tudja továbbműködtetni. A tanárok azokat a tanítási módszereket alkalmazzák. – az emocionális különbségeket. a kompetenciáról szóló fejezetben). Munkánk így válhat valóban hitelessé. – az eltérő tanulási stílusokat (hallás után tanulók. mert a sok eltérő képességű gyermek egyéni fejlesztéséhez szükség van diagnosztikára. amely megnyilvánul például a tantárgyközi kapcsolatokban – ezzel a hagyományos iskolai keretek máris szétfeszítődtek. HoGyAN MűKÖDIK A BEFoGADó IsKolA? 1. rész Adaptációs dialógus fontos. analitikus tanulók. amelyek kialakítása.

A hagyományostól eltérő tervezési. fejezet Módszerek Kedves Pedagógus! Általános ellenvetés az újítással szemben. tantárgyi integráció. amelyek a Nat elvárásainak megfelelnek.) Ez is egy ok arra. funkciója. – vannak oktatási szituációk. annak oka többek között: – pedagógusaink nagy százaléka ezekben a módszerekben van „otthon”. oktatási folyamatának újragondolása megtörténjen. kb. 1. A hallás útján az információk 11%-a jut el hozzánk. de beilleszthetők.) Önmagában ez a tény is elég volna. 83%-ot a látás útján kapjuk.5%-ot tesz ki a szaglás. hogy a kompetenciák kialakítását a hagyományos ismeretközlő iskolai keretek között.” (Csapó Benő) A pedagógiai módszerek szerepe.4. A következőkben azokat a tanítási módszereket gyűjtöttük csokorba. (Ezek az adatok megközelítő átlagértékeket jelentenek. és segítik a befogadó iskolák pedagógusainak hatékony tanítását. elmélyült fejlesztő munkára van szükség. hogy ha azokat a teljes tanítási évre szétosztjuk. hogy az iskola belső struktúrájának és szokásrendszerének. a tantárgyi „szegregáció” feloldásával ezek a problémák orvosolhatók. hogy a csökkenő kötelező óraszámok az egyes tantárgyakra olyan kis mennyiségű órakeretet tesznek felhasználhatóvá. s mindössze 3. hatékonyságuk szinte alig mérhető. Ami miatt mégis ez fordul elô leginkább. – az oktatás folyamatába hosszabb vagy rövidebb ideig. a frontális osztálymunka módszereivel képtelenség teljesíteni. Az adatok arról győznek meg. célja HAGyoMÁNyos PEDAGóGIAI MóDszErEK A külvilágról a legtöbb információt. 63 . amikor ezek a módszerek a célravezetők vagy – hatékonyan egészítik ki az új oktatási módszereket. epochális oktatás. blokkosítás.5%-ot a tapintás és 1%-ot az ízlelés útján szerzett információk aránya. (Pl. hanem sok apró részlet tisztázására. a tantárgy tömbösítése. „A lényeges előrelépéshez ma már nem nagy alapelvek deklarálására. hogy a verbális ismeretközlés kiegészítés nélküli hatékonyságát megkérdőjelezzük. szervezési módszerekkel.

ahol a pedagógusé az aktív szerep. Ezért kombinálni szükséges olyan feladatokkal. amelynek során törvényszerűségek. – leíró: egy szerkezet vagy folyamat bemutatására szolgál. szabályok. Szerkezetét tekintve három fő részből áll: bevezetés. ha: – olyan információ közlése a cél. és a tanuló általában a passzív befogadó. A magyarázatok időtartamukat tekintve – a kisgyerekek esetében – az 5-10 percet nem haladhatják meg. összegzés. személyiségbeli eltérései nem kerülnek előtérbe. Magyarázat Szintén tanári közlés. vagy meg kell szakítanunk a frontális munkát a tanulók aktívvá tétele érdekében kérdésekkel. Típusát tekintve lehet: – értelmező: fogalmak. amelyek aktív szerepet adnak a gyermeknek hallgatás közben. Hossza 15 perctől 2 óráig terjedhet. fogalmak. részletes kifejtésére szolgál. Alkalmazására akkor van szükség. amely egy téma logikus. segíteni lehet a tanulóknak az elhangzott szöveg jegyzetelésében. Általában az elbeszélés és a magyarázat elemeit is meg lehet találni benne. kifejezések értelmének magyarázatát adja. mindenki ugyanazt a feladatot végzi. ha az ismereteket még más módszerekkel is rögzítik. kifejtés. Az ilyen módszerek esetében a pedagógus nem differenciál. rész Adaptációs dialógus Előadás Olyan szóbeli közlési módszer. – egy tananyag bevezetésénél. – ha az információkat csak rövid ideig kell megjegyezni. a lényegkiemelés technikájának gyakoroltatásával. – ha a cél az érdeklődés felkeltése. részösszefoglalások beiktatásával vagy az ismeretek rögzítését szolgáló feladatok adásával. szemléltetéssel.1. passzív befogadásra még a felnőtt sem képes. Mindkét esetben monologikus oktatási módszerről beszélhetünk. és 20-25 percnél hosszabb monoton. összefüggések megértését segíti elő a pedagógus. Az előadást vagy a rövidebb idejű magyarázatot kötni kell a tanulók előző ismereteihez. amelyet más forrásból nem lehet elérni. a tanulók képességbeli különbségei. megértetésére alkalmazzuk. 64 . – okfeltáró: a különböző (természeti vagy társadalmi) jelenségek okainak megértésére.

– a kérdezés (az alábbiakban részletezzük) és – a tanulók tevékenységének értékelése (ez utóbbit külön fejezetben tárgyaljuk). 65 . következtetések levonására. – véleményt kérő (művészeti alkotások. A kérdés A kérdés a megbeszélés fő eszköze. A tanár a tanulókkal folyamatos interakcióban van. a gondolkodásra ösztönöz. de általában a tanítás folyamatában is kiemelt szerepe van. összehasonlításra ösztönöznek. önértékelés). indítékok keresésére. Fontos. A megbeszélés Az oktatásban leggyakrabban használt dialogikus közlési módszer. A kérdések funkciói: – diagnosztizáló: az óra anyagát alátámasztó előismeretek feltárására irányul. A csend a legaktívabb tanulói tevékenységre. és ha a befogadás intenzitását figyelembe vesszük. s a tanulói válaszok alakíthatják az óra menetét. Különböző kérdéstípusok eltérő gondolkodási műveletet aktivizálnak. fejezet Módszerek Az óra menetét ilyenkor mindenképpen a verbális közlés határozza meg. Rakd össze…!. – gondolkodtató: okok. képzettársításra. kísérleti szituációk megítélése. akkor a gyermeknek nem is a legerősebb információfelfogó bázisát célozzuk meg. tanári kérdések segítségével maguk jönnek rá a megoldásra. A módszer három lényeges alkotóeleme: – a strukturálás (a megbeszélés menetének tudatos irányítása). A tanulók aktívak. – ellenőrző: a tanulók tudásszintjét vizsgáljuk. – érzelmek kifejezését elősegítő (Hogy tetszett…?. Szükségszerű tehát a verbális információ megerősítése. A megbeszélés formái: – a konkretizáló megbeszélés és – a kérdve kifejtés. Miért ez a véleményed…?).4. általánosításra. hogy a kérdést követően hagyjunk időt. összefüggések feltárására. Keresd meg…!). – instruáló: ha a munka elvégzésére ösztönzünk vele (Sorold fel…!.

mit. – Segítségével differenciáltan tudjuk kezelni a tanulók válaszait. 2002. rész Adaptációs dialógus A kérdések két alapcsoportra oszthatók: A szűk tanári kérdésekre egyetlen helyes válasz adható.1. 3. értékelésre ösztönöznek. A tények felidézésére. egyértelmű. Mi a feladata…?). mi. melyik…? Mit gondol…? Milyennek képzeli…? Miért…? Hogyan foglalná össze…? Hogyan példázza…? Hogyan áll kapcsolatban…? Megértés Alkalmazás Magasabb rendű műveletek Elemzés (analízis) Egybefoglalás (szintézis) Mik a tulajdonságai…? Hogyan csoportosítaná…? Miben hasonlít…? Mire következtet…? Mi lenne. – Figyelembe veszi a tanulók értelmi színvonalát. rövid. A jó kérdezés jellemzői: – A jó kérdés pontos.! Illusztrálja…! Vázolja fel…! Hasonlítsa össze…! Csoportosítsa…! tervezze meg…! Javasoljon megoldást…! A gondolkodás színterei (kognitív taxonómia) Alapműveletek Ismeret Példa a kérdésfeltevésre Ki. ha…? Milyen megoldást javasolna…? Forrás: Bárdossy–Dudás–Pethőné–Priskinné. mikor. – Fejleszti a gondolkodást. A tág tanári kérdésekre többféle jó válasz lehetséges. hogyan. világos. elemzésre. Fejlesztik a gondolkodást (Hogy látod…? Mi a véleményed…?). 66 . bloom taxonómiája szerint a kérdések a gondolkodás szintjei szerint az alábbi módon csoportosíthatók. táblázat A kérdésfeltevés és a gondolkodás szintjei közötti kapcsolat Bloom taxonómiája szerint Példa a feladatmeghatározásokra Nevezze meg…! sorolja fel…! Válassza ki…! Képzelje el…! Mondjon példát…! Egészítse ki…! Használja fel…! Változtassa meg…! számítsa ki…! találja meg.. a tananyaghoz szükséges előzetes ismeret feltárására vagy a tanult ismeretek összefoglalására használhatjuk (Hogy nevezzük…?. pl. milyen.

vagy későbbi kiadás alapján). – Erősíthetjük a társas kapcsolatokat. találóskérdés-készítés). (A találgatásban segíthet pl. visszakapják a kártyájukat. A munkalapra a válaszoló szavait kell rögzíteni.) 67 . hogy a tanulók kártyákat készítenek azokból a kérdésekből. A kártya másik oldalán valamilyen „behívó formula” van. A társak csak igennel és nemmel válaszolhatnak. Lényege: minden diák kap egy feladatlapot. – Játékosabbá tehetjük az órát vele (barkohba. kijavíthatjuk a hiányos vagy téves ismeretet: • A villámkártyák a bevésési folyamatot segítik. 2001. Minden kérdéshez új „szakértőt” kell keresni. egy szó az egyik oldalon és szótári meghatározása stb. információkérő vagy az előzetes meditációt segítő kérdéseket. A kommunikációs készséget erősíti a „Ki vagyok?” módszer. a Keveredj! Állj meg! Csoportosulj! kooperatív módszerrel. felváltva kérdezik egymást. élőlény stb. A gyermekek egy labda körbedobásával egymást kérdezik a tanult anyag ismereteiből. és 5-5 db kártyát átadnak társuknak. A nehézségi fok emelhető a segítségnyújtás csökkentésével. • Dobj egy kérdést: A csoport a tanultak ellenőrzésére vagy készségfejlesztésre alkalmazhatja. A kérdésekre adható válaszokat megvitatják csoporton belül. – Elmélyíthetjük az ismereteket. amelyeket az előzetes tesztnél elrontottak. „a tanár válaszol” módszerrel. és leírja egy villámkártyára. ahol a gyermekek a tanárnak tesznek fel vitaindító. fejleszthetjük a kommunikatív készséget pl. hogy kitalálják úgy. A gyermekek a hátukra tűzött híres ember. • Feladatcsere: A csoport minden tagja kidolgoz egy ismétlő kérdést az anyagból. A következő lépésben kicserélik villámkártyáikat valamelyik csoporttal. A diákok ekkor a válasznak megfelelő számú csoportokba tömörülnek. amire a válasz egy szám. miközben a tanár feltesz egy kérdést. amelynek lényege. hogy a válasz helyes. hogy a gyermekek körbejárnak. a táblára kifüggesztett lista.). Mire használhatók? – Segítségükkel kiválóan lehet a tanórán differenciálni (egyéni feladatlapok kérdései). Gondoltam egy számot…. és ha tudják a választ. Lényege. fejezet Módszerek A kérdések gyakori. és az osztályban körbejárva keresnie kell valakit. aki tud válaszolni a munkalapon lévő valamelyik kérdésre. – Egybeköthetjük a gondolkodást mozgással pl. irodalmi hős. s a kártyák kérdéseit megválaszolják (KaGan. vagy későbbi kiadás alapján. A tanulók párban dolgoznak.4. a „Találj valakit”. hatékony eszközei a tanításnak. ami az adott kérdésre vonatkozik (pl. és a kártyák másik oldalára leírják. aki aláírásával bizonyítja. 2001.) (KaGan. Kooperatív munkaforma pl. nevét kell. hogy társaiktól három kérdéssel kérhetnek segítséget.

ha ötletek. A hagyományosan frontális megerősítő módszer mellett a csoport. 68 . – a kommunikációs készség javítását. amely rengeteg lehetőséget ad a vizuális megerősítésre. hangszerek és ritmushangszerek stb. videomagnó. tolerancia. Alkalmazása előtt a gyerekeknek el kell sajátítaniuk a vita alapvető szabályait és magatartásmódját (türelem. A diavetítők. DVD. Ugyanezt éri el a pedagógus. Már CoMenius is felismerte. a magnetofon és a számítógép. értékelő álláspontok sokszínűsége várható. az írásvetítők. hogy a verbális közlés mellett fontos a tárgyak. és az írásvetítő is megszokott eszköz. és használjuk is. A modern kor számos technikai berendezéssel siet segítségünkre. A körültekintő tanító kis kézi könyvtárat is tart az osztályteremben.vagy egyéni munkában is használhatjuk.). Az emberi megtapasztalás hétköznapi alapesete az érzékszerveink útján történő információszerzés. Azóta a szemléltetésnek a korszerű pedagógiában számos. – az interperszonális kapcsolatok minőségi javulását. Szemléltetés A hagyományos és a korszerű pedagógiai módszerek egyike sem nélkülözheti a szemléltetést. ahol a tanár háttérből irányít (vitavezető). később mértékegységek. kitömött állatok. preparátumok. megszokott látvány. nyelvtani szabályok díszítik a falakat. Az alsós osztálytermekben a kicsiknél mindennapos. Az ismeretek elsajátításán túl erősen aktívgondolkodás. gépek. rész Adaptációs dialógus Vita A megbeszélés magasabb formája. Dialogikus közlési módszer. a szaktanterem jellegének megfelelő faliképek. jelenségek észlelése. hogy hívóképes betűk és számok. Hatékonyan akkor szervezhető. ábrák találhatók a teremben.és kommunikációskészség-fejlesztő módszer. ha kabinetrendszer van. Jelentős szerep jut a tanulóknak. – valamennyi a közvetlen szemléltetést célozza. ásványok. elemzése is. a tévé. Ez a módszer segíti: – a tantárgyi tudás elmélyítését. metszetek. Az idősebb korosztálynál. vitakultúra stb.1. Modellek. a modern technikát is felhasználó formáját ismerjük. ha kísérleteket mutat be vagy végeztet az osztállyal. – a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését és – a közösségépítésre is pozitív hatása van.

a diák feladata a megfigyelés. de az egyes gyermekek között nincs együttműködés. képalkotás. A pedagógus által nyújtott segítség személyre szabott. Ezt a munkaformát részben egyénre szabott munkaformának nevezzük.). mindenki önállóan dolgozik. Rétegmunka A tanulók bizonyos fejlesztési célok. szövegalkotás stb. szokásrend. hozott ismeretek. Annál hatékonyabb a szemléltetés. Szemléltetésnél az irányító a tanár. fejezet Módszerek a projektor és az interaktív táblák: mind megannyi lehetőség a közvetett információszerzésre. minél közelebb kerül a gyermekhez a megtapasztalható valóság. vegetatív. vallási. etnikai különbségek stb.4. idegrendszeri). motiváció stb.). – Ha a csoporton belül a követelmények eltérnek egymástól [pl. 69 . – Ha egyéni alkotómunka a feladat (tárgyak létrehozása. fejlesztendő területek alapján kerülnek eltérő csoportokba. Az egyéni különbségek lehetnek: – a szociális háttérből adódóak (értékrend. tanulásban akadályozott gyermek(ek) van(nak) a csoportban]. Mikor érdemes ezekkel a módszerekkel élnie a pedagógusnak? – Ha lehetőség szerint mindenkinek szükségletei szerint szeretnénk feladatot kiosztani. érdeklődési kör. – veleszületett adottságbeli különbségek (szomatikus. EGyÉNI tANUlÁsI MóDszErEK A tanulók személyi adottságára építő pedagógiai módszerek közül először az egyénre figyelő individuális módszereket tekintjük át. – a tanuló személyiségéből adódó különbségek (attitűd. Differenciálás A differenciálás a tanulók egyéni különbségeinek figyelembevétele a tanítás folyamatában. azonos feladatot kapnak csoporton belül.).

ebben segítségünkre lehet.) 70 . – a rögzített ismeret elmélyítésére. Differenciálásnál a feladatokat különböző szempontok szerint állíthatjuk össze. amely az esélyegyenlőség megteremtésének alappillére lehet. (Célszerű az utóbbi esetben a tervezés időszakában kikérni az iskolai vagy az utazó gyógypedagógus véleményét. a feladatok tartalmát is megbeszélni a szakemberekkel. Táblára kiakasztjuk a feladatok megoldását vagy borítékban az asztalra tesszük. A szórt figyelem. a hosszan tartó koncentráció hiánya. Ezért a tanítónak ezeket először ki kell alakítani. képesek az önellenőrzésre. A különböző munkatempóra tekintettel: A tanulók munkatempójának eltérő volta mindannyiunk számára ismert. Pl. a részképesség-problémával küzdő gyermekek szakértői véleményében gyakran olvasható az időkedvezmény kérése. a tanulásban akadályozott gyermek esetében az egyéni fejlesztési tervet. – az ismeret rögzítésére alkalmas feladatok. Az okok feltárása után meg kell határoznunk a fejlesztés irányát és módját. A differenciáláskor emellett külön kell figyelnie az inkluzív iskolában tanító nevelőnek a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. hogy a megfelelő szintet maguk válasszák. a finommotorika fejlesztésében. mint a gyorsan haladók között. ha az órán a gyermek számára lehetővé tesszük az önellenőrzést. ezzel segítve az önismeret fejlesztését. (Ha lehetőség van a nevelőtestületben mozgásterapeutát alkalmazni részmunkaidőben – aki lehet tanfolyamot végzett tanító kolléga is –. rész Adaptációs dialógus A kulcskompetenciák fejlesztésénél jelentős szerepet kaphat a differenciált oktatás. Differenciált óravezetésnél alkalmat lehet adni a tanulóknak. sokat segíthet a koncentrációkészség. a kapkodás a lassan haladó gyermekek között éppúgy előfordul. ha a gyermekek rendelkeznek önálló tanulási technikákkal. felhasználására szolgáló feladatok. személyre szóló összeállítása mindig diagnosztikus tájékozódás után történik. esetleg amíg nincs gyakorlatunk a fejlesztés ütemezésében. ismerik és tudják használni az önálló munkához szükséges eszközöket és rendelkeznek időérzékkel. A differenciált feladatok kiválasztása.) A részképesség-problémás gyermekek esetében a fejlesztőpedagógussal kell ugyanezeket a lépéseket megtenni. A differenciálás csak akkor oldható meg sikeresen. a gyermek személyiségének stabilabbá tételében. figyelembe kell venni a szakvéleményben megfogalmazottakat. Ha részképességzavart mutató vagy tanulásban akadályozott gyermek/tanuló esetében alkalmazzuk a differenciálást. A tanítás folyamatában fontos a bizalom megtapasztalása. Az ismeret elsajátítása szerint: – a hiányok pótlására alkalmas feladatok. a reális énkép kialakulását.1.

– amit egyszerre látunk és hallunk. annak az 50%-át. hogy mindegyik csoporttal foglalkozzon személyesen is. Ebből adódóan a tanítási órákon az ismeret több érzékszerven keresztüli megtapasztalása. – amit látunk. (Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni például. jártasságát. – amit olvasunk. – amiről magunk beszélünk. Pozitív viszony van a tanuló és a pedagógus között.4.) A tANUlóK KÖzÖsEN VÉGzEtt tANUlÁsI tEVÉKENysÉGEI A tanuláspszichológia mérési adatai szerint annak. Az értékelés az önmaga eredményeihez képest végzett előrehaladáson alapul. tanulási stratégiáját. de vigyáz arra. fejezet Módszerek A gyorsabban haladók számára mindig legyen „időkitöltő feladatlap”. – amit hallunk. Nincs kapcsolat a társakkal. 2004.). 71 . adottságait. sem az értékeléskor. Az oktatás gyakorlatában ezért a módszerek kombinálása vagy új komplex technikák bevezetése szükségszerű. vagy a sajnátos nevelési igénye ezt a munkaformát teszi szükségessé az adott sérült vagy eltérő fejlődésű terület miatt. aki minden gyermek számára biztosítani tudja a képességeihez. a 20%-át. a 30%-át. A pedagógus mindig a fejlesztési célnak megfelelően foglalkozik a csoportokkal. előzetes ismereteit és az egyéb ismeretszerzési képességeiben megnyilvánuló különbségeket. – és amit önállóan kipróbálunk és végrehajtunk. sajátosságaihoz mért sikert. a 10%-át. Ugyancsak lényeges a csoportok – a fejlesztési célnak megfelelő – változó összetételének lehetôsége és rugalmas alakítása. illetve a tudás aktív megszerzése lényegesen nagyobb hatékonyságot előfeltételez. annak a 70%-át. ha a tanuló valamilyen ok miatt egyéni haladási ütemben való munkára kap engedélyt az igazgatótól. Individualizált munka A pedagógus figyelembe veszi a gyermek egyéni haladási ütemét. sem a folyamat során. annak 90%-át (!) vagyunk képesek megjegyezni (zaKárné.

megoldási javaslatok erősségei és gyengeségei. A felfedezéses. a feladat modellezése. Lehetőséget biztosít a gyermeknek arra. rész Adaptációs dialógus A felfedezéses tanulás Az információrobbanás eredményeként hatalmas ismeretbázis áll a tanuló rendelkezésére. miközben általános sémáink is fejlődnek. a lényeges és lényegtelen információk elkülönítése. érdeklődését mozgósítjuk. 72 . a félbehagyott munka motiváló erő is lehet. hanem azok rendszerezése. hogy a tanulót gondolkodásra késztesse.1. A felfedezéssel a tanulók nemcsak érdekesebben tesznek szert ismeretre. összefüggések keresésére ösztönöz. Felfedezhetik. 90%-át vagyunk képesek megjegyezni. A felfedezéses tanulásban megváltozik a tanár szerepe. Feladata. hol tévedtek (Knausz. a megoldás megtervezése. magasabb rendű tudással kerüljön ki. A felfedezéses tanulás folyamán a pedagógus facilitátori szerepet tölt be. amit önállóan kipróbálunk és végrehajtunk. hanem kérdez. ahol szembesülhetnek a különböző elképzelések. mi a következő lépés. mi segítette a munkát. Komolyabb gond esetén a szünet beiktatása gyakran segít. azt némileg átalakítva. – A megoldás folyamatában a pedagógus számos eszközzel segítheti a tanulókat. pl. Mire ügyeljen a pedagógus a problémamegoldás folyamatában a különböző szakaszokban? – A probléma megértésekor: keresni (kerestetni) kell a tanulókkal a probléma okát. kutatásos tanulás időigényes. – A munka befejezését követően a résztvevőkkel együtt ki kell értékelni a munka folyamatát: mi okozott problémát. de csak az akadály elhárításáig. hogy annak az ismeretnek. amelyeket a problémamegoldás során alkalmazni tudnak. problémát fogalmaz meg. hanem mást is tanulnak. Mi az ismeretlen? – A probléma elemzésekor: meg kell ismertetni a gyerekekkel olyan eljárásokat. Láttuk. hol tartanak. szükséges lehet a tanári segítség. Ha elakadtak. információk felkutatása és átadása. Így tehát a ráfordított idő az eredmény hatékonyságában busásan megtérül. hogy amit egy konkrét probléma megoldásánál megtanultak. A felfedezéses tanítás során az általános sémák segítségével egyedi problémák kerülnek megoldásra. 2006. hogy a meglévő tudás és az új szituáció találkozásából új. Viszont az aktív tanulással a tanuló kíváncsiságát. A pedagógiai feladat tehát nem az ismeretek.). A megvalósítás folyamán a résztvevők között vita alakulhat ki. Érdeklődő figyelemmel kísérheti munkájukat. Kérdéseivel ösztönzi a gyermekeket. az új helyzethez igazítva máskor is alkalmazni tudják (tudástanszfer). aki többé nem ismeretet továbbít. hogy a maguk számára megfogalmazzák. a feladat leegyszerűsítése. hasonló feladat keresése. feldolgozása.

4. hanem filozófia is – állítja Norm Green. A kooperatív tanulási forma – ahogy a többi cselekvő tanulási forma is – a hagyományos tanulási módszerekkel szemben nemcsak megengedi. pontfelelős módszer vagy a feladatért felelős módszer. Az előzőben mindenki önállóan megírja a tesztet. táblázat A kooperatív tanulás négy alapelve Építő egymásrautaltság Akkor jelentkezik. vagy ha valamelyik csoporttag nem teljesít. hanem kifejezetten stimulálja az emberi agy ezen alkotómunkáját. akkor az egész csoport alulteljesít. eszközfigyelő. feladatmester. ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. hogy az mielőbb eljusson a jó megoldásig. és a pontszámok összeadása adja ki a csoporteredményt. a szóforgó vagy ennek írásos megnyilvánulása. azaz konstruktív módon történik: az emberi agy az ismereteket nemcsak befogadja. (Pl. a kommunikációs és az együttműködési készséget segítenek kialakítani. átalakítja. Ehhez olyan új módszereket kell kidolgozni vagy a már meglévőkből felhasználni. Ha a négy feltétel valamelyike hiányzik. Az egyenlő részvétel a kooperatív csoportokban a szerepelosztással kezdődik. új ismeretek előkészítésére. A diákok mindkettőben körönként vesznek részt. jegyző. a kooperatív tanulás nemzetközi szakértője. amelyek az egyéni teljesítmények összeadásával lesznek értékelve. 73 . 2001. csendkapitány stb. a számonkérés és a gyakorlás élénkítésére. a kerekasztal. a tanulók órai aktivitása a sokszorosára nő. hogy a könnyebben tanuló diák segít társának a feladat megértésében. rendszerezi. Utóbbinál pedig a részfeladatok megoldásával áll össze a csoport eredménye. visszatekintő. kérdésfelvezető. Az egyéni felelősség átélése fontos része a kooperatív tanulásszervezés sikerének. Pl. amikor az adott órán (foglalkozáson) a munka folyamata valamely részterületének felelősévé tesszük a csoporttagokat (időfelelős. Minden tevékenység 4-6 fős csoportokban zajlik.4. Ebben az esetben várható. A pedagógusnak a csoportos munka szervezésénél mindig figyelembe kell venni az egyenlő részvétel kritériumát. amely szerint az ismeretek elsajátítása mindig alkotó. hanem szortírozza. fejezet Módszerek Kooperatív tanulás „A kooperatív tanulás nemcsak tanítási módszer. A kooperatív tanulás mint módszer a konstruktív tanulási elméletre épül.) Mindkét módszer a tanulási folyamat számos területén alkalmazható pl. de nincs szó kooperációról. befogadására.). konstruktivitását. Elősegítik a tanulói aktivitást. Egyéni felelősség Egyenlő részvétel Párhuzamos interakciók Forrás: Kagan.” (óhidy. újjáteremti. 2005. mindössze csoportmunkáról beszélünk.) A kooperatív módszerek az információszerzésen túl a gondolkodási.

a papír körbemegy. hisz a tanári felszólításra mindig csak egy tanuló válaszol.) A párhuzamos interakciók önmagában magyarázatot adhatnak arra. Így a tanulók egy főre jutó kommunikációja a tanórán 20 másodperc. Amennyiben előre tervezett heterogén csoport dolgozik együtt. (Meg kell jegyezni ugyanakkor. c) Miután a kooperatív módszerek sokasága szól a csoportos interakcióról. nem mindegy. hogy a kooperatív tanulást alkalmazó tanulók a konszenzusra törekvő szemléletet átviszik az élet más területeire is.” (óhidy. akkor 74 . Összegyűjtöttük Önnek a kooperatív tanulás szervezéséhez szükséges alapvető tudásokat. ha biztosak vagyunk a kooperatív módszerek használatában. de szóban. b) Abban az esetben. Pozitív tapasztalat. A frontális osztálymunkában a tanulók mindössze 10 percig jutnak szóhoz. foglalkozásvázlat készítését. Ebben az esetben ugyanis a tanulók órai aktivitása a sokszorosára nőtt. hogy a kooperatív módszerek miért sikeresebbek minden eddigi módszernél. Kérjük. illetve. és próbálja azokat a saját gyakorlatába illeszteni! a) Nem nélkülözheti a tanóra előzetes tervezését. hogy a páros munka alapvetően nem kooperatív módszer. A szóforgóban ugyanez történik. több hétig is célszerű együtt hagyni a csoportokat a szociális kompetenciák fejlesztése miatt. Ha véletlenszerű csoportalakítást preferálunk. Ez a módszer a közösség tagjai közötti kooperáció eredményeként létrejövő konszenzus elérésére tanítja meg a gyerekeket. a félidő módszer (először a pár egyik tagja. mint a hagyományos tanítás. A foglalkozásterv épülhet a kooperatív tanulásszervezés valamely kész mintatervére. olvassa el.) Kedves Pedagógus! A kooperatív tanulás szervezése más pedagógusattitűdöt. de az egyenlő részvételnek is megfelelnek a szereplők. a többi idő a tanáré. innen a neve: kerekasztal. ahol nemcsak az egyidejű interakciónak. más készségeket. majd a másik szerepel előre meghatározott ideig) vagy a páros forgószínpad (amikor a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) a kooperatív választás. hogy a csoportalakítást hogyan végezzük. képességeket kíván. ha csak egy vagy néhány módszert ismerünk. Pármunkánál pedig pl. azután továbbadja a bal oldali társának. „A kooperatív életszemlélet kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködést és a közösség minden tagjának egyéni teljesítményét előtérbe állító szemléletet jelent. ami 15-szöröse a hagyományos óravezetés során az egy tanulóra jutó időnek. akkor saját tervünkre. Az első diák a feladatnak megfelelően leír valamit.1. A hagyományos óraszervezésnél ez az aktív idő is szétosztandó a tanulók között. Ha csak ezt a 10 percet a tanár a kooperatív óraszervezéssel oldaná meg. rész Adaptációs dialógus A kerekasztal esetében a diákok egy tollat és egy papírt használnak. a párhuzamos interakcióknak köszönhetően az egy főre jutó aktív időszak akár 5 perc is lehet. 2005. a hagyományos tanórába beillesztve is hatékonyan alkalmazhatjuk őket.

fejezet Módszerek a csoportok összetételét gyakrabban kell változtatni. érzelmi. A foglalkozás végén mi is végezzünk önértékelést. a közösen elfogadott szabályok megalkotása és következetes betartása. amelynek központjában a probléma áll. egy központi téma köré csoportosítva tanítjuk. A tervezésnél meg kell feleltetni egymásnak a célokat. céltudatos tevékenységgé alakítva a gyermeki kíváncsiságot. értelmi. ha a táblára vagy a tanárra kell figyelni. sokszorosítani. tantárgycsoportokat interdiszciplináris módon. előkészíteni. amelynek hatására mindenki abbahagyja a munkát. f) Az óra tervezésénél a pedagógus a tanulói tevékenységek megtervezésére koncentrál. hogy ez utóbbiból ne legyen sok. A projekt azon az alapelven nyugszik. Az időtényezőnél figyelembe kell venni a gyermekek életkorát. d) A tantermi környezetet úgy kell kialakítani. hogy az értékelés nem csak a tanár privilégiuma. és ne legyenek tiltó megfogalmazások. képzelőerőt. Célszerű megállapodni a közösséggel egy olyan jelben. a csoporton belül differenciáltan. a tanulót és a tanulási környezetet is magában foglalja. Ez a módszer egyszerre vár el együttműködést a tanulóktól és a pedagógusoktól. amely a tanárt. de soha ne feledjük. Olyan tanulási egység. amely az oktatás menetét gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. volt-e vita stb.4. Könnyen léphessenek egymással kapcsolatba a csoporton belül. a képességeknek megfelelően adjuk a feladatokat. hogy jobban alkalmazkodjon a tanulók szükségleteihez. A tanulói értékelésnek a teljesítményen túl a kooperatív készségekre.” (Pedagógiai lexikon) A projekt a gyermekek teljes személyiségét. ezért a tanulási folyamat az órán mozgással és zajjal jár. e) Miután a tanulás cselekvések sorozata. (Hogyan tudtatok együtt dolgozni. a téma feldolgozásának mélységét és a pedagógusok gyakorlatát. feladatokat és a módszereket. együttműködésre is ki kell terjednie. Ezért a kooperatív óra tervezésében összhangban kell lennie az ismeretszerzésnek. a szociális tanulásnak és a tapasztalati tanulásnak. ugyanakkor ne okozzon nehézséget. A módszer vállalása esetén az egyes tantárgyakat. motorikus adottságaikat is figyelembe veszi a tanítás folyamatában. Ekkor kell az óra szükséges eszközeit is kiválasztani. amely szerint a tanulás komplex folyamat. A folyamatos interiorizáció a társas viselkedést is alakítja. mert ilyenkor igen ritkán alakul ki ideális csoportösszetétel. 75 . h) A foglalkozásokat mindig a tanulói értékeléssel és önértékeléssel zárjuk. és a tanárra figyel (csendjel). Fontos. Magunk számára tervezzünk megfigyelési szempontokat. az időkeret meghatározása. Ha lehet. g) Az órán fontos a szerepek kiosztása.?) Projekt „A projekt olyan oktatásszervezési eljárás. A projekt időtartamát tekintve az egynapostól a többhetesig (általában 2-6) terjed.

A résztémák változatos tevékenységei sikerhez juttathatják az eltérő tanulói személyiségeket. mely alatt egész személyisége formálódik és az új ismeret befogadásához szükséges kompetenciái fejlődnek. másodszor a megvalósítás folyamán. érzelmi és fizikai oldalait helyezi előtérbe. a segítségnyújtás. 2. a koordináció és a bátorítás. elősegíti az új ismeretek és készségek megszerzéséhez szükséges tanulási technikák felfedezését és kipróbálását. A tervezést követő megvalósítás is többlépcsős folyamat. A kivitelezés olyan cselekvő együttműködés. és a különböző képességek azonos súllyal vehetnek részt a közösen választott probléma megoldásában. a tolerancia képességének fejlesztését.1. ugyanakkor a pedagógus stratégiai gondolkodását is szinten tartja. Ebben a folyamatban a tanár feladata elsősorban a tanácsadás. rész Adaptációs dialógus Ebbe a folyamatba a tanuló magával hozza előzetes ismereteit. A projektmódszerben fokozott szerepet kap a tervezés. amelynek során a tanulói csoportok a döntéshozók. az egymásra figyelés. az összefüggések felismerésére. hisz a gyermek vagy ifjú közönség előtt mutatja be munkáját. Megszűnik a verbális képességek előnye. a pedagógus pedig koordinál és a segítségnyújtás különböző módozatait alkalmazza. A projekt megvalósításának szakaszait a következô folyamatábra foglalja össze. a projektzáráskor pedig eredményeiket nyilvánosság előtt bemutatják. a kisebb egységek tervezésekor. A kivitelezés időszakában lehetőség van a szükséges korrekciók megtételére. A munkafolyamat során és a projektzárás előtt a csoportok folyamatosan értékelik saját munkájukat. alkotó részese a tanítási folyamatnak. első körben a folyamat egészének a megtervezését jelenti. a projektszakaszok összegzését követően jelenik meg. segítve ezzel a gondolkodás fejlesztését. amely 1. melynek során meghatározott képességekhez és ismerethez kívánjuk eljuttatni a gyerekeket. A tanítás tematikus megközelítése a gyermek fejlődésének intellektuális. tapasztalatait. és ezek közé egyéni módon kapcsolja be az új ismereteket. ekkor a tanári motiváció és a segítség tudatos jelenléte is döntő szerepet kap. 76 . vesz részt a prezentációban. Ez a mozzanat az önértékelés és önbecsülés kialakításának fontos momentuma. figyelembe véve a tanulók tudásszintjét. A projekt utat nyit a különböző tantárgyi ismeretek integrációjára. A közös tevékenység elősegíti a kommunikációs készségek. szociális. A tanuló tehát a projekt során aktív. hisz a téma kiválasztásától folyamatos a tanulókkal való interakció.

összedolgozása (pl. természettudományi. amelyekben egy adott témakör tanítása zajlik. Ez a rendszer lehetővé teszi. fejezet Módszerek 5. így a módszer lehetővé teszi a fejlesztő értékelés bevezetését is. és a nevelőnek könnyebb valóban személyre szóló feladatokat meghatározni részükre. Ezek lehetnek a hagyományos értelemben vett tantárgyak. de lehetnek tantárgyblokkok vagy műveltségterületek is. ábra A projekt megvalósításának szakaszai Epochális oktatás Ebben a típusú oktatási formában (az ’epocha’ görög szóból. 77 . A mindennapos találkozás a gyerekekkel lehetővé teszi jobb megismerésüket. Miután az epochális oktatásban egy adott tantárgy vagy tantárgyblokk nagyobb mennyiségű anyagrészét dolgozzák fel többféle megközelítésben. társadalomtudományi tantárgyblokk). kikerülhetetlen az osztályban tanító nevelők kooperációja. változatos eszközrendszerrel. bár a tanulásban akadályozott gyermekek esetében ez az értékelési forma jogszabályban előírt kötelezettség.4. jelentése: korszak. hogy a gyerekek figyelme tartósan egy-egy területre koncentrálódjon. Az epochális oktatás előnye. művészetek. A fejlesztő értékelés a befogadó iskola egyik sajátos jellemzője. hogy a pedagógus sokkal kevesebb gyermekkel van kapcsolatban az adott blokkok tanítása idején. időszak) három-négy hetes időszakok vannak meghatározva.

drámapedagógiai módszerek a tanításban Mindenekelőtt: ez a módszer nem elsősorban a magyart tanítóknak vagy a magyar szakosoknak szól. egy családi konfliktus. A tanítási óra nem a hagyományos 45 perc. hisz a tanulók mindennap találkoznak a tantárggyal. az egyéni döntéseket pedig közösen megbeszélni. jól felszerelt információs bázis. tantárgyi blokkal. Fontos a szerepek tisztázása és a szerephez tartozó magatartási normák figyelembevétele. számítógépes eszközpark álljon rendelkezésre. a gyermekek és a nevelők közös megegyezésétől függ. rész Adaptációs dialógus Az epochális tanításnál fontos feltétel. hogy változatos eszközrendszer. dilemmákat élnek át segítségünkkel tanítványaink. problémafeltáró gondolatokkal fűszerezve döntési szituációvá alakítjuk. Ha az előbbi helyzetet racionális. 78 . – Közös döntések: fiktív vagy valódi történetekhez kapcsolódó játékformák. A kisgyermekeknél segíti a megnyilatkozást. azt a témacsoportot.1. Az epocha abban különbözik a projekttől. spontán elsajátítással töltenek. döntési helyzeteket. amelyek pl. az empátiagyakorlatot alkalmaztuk. amelyet közös gyakorlással. hanem hosszabb időszak: ez a tanulók korától. könyvtár. Az igazán elmélyült közös munkához 60-90 perces egységekre lehet szükség. Szerepjáték. egy idegen nyelvi környezet vagy egy elképzelt film jelenetének megelevenítése lehet például a feladat. ha a szituációs játékot eszközökkel (pl. amelyet több héten át dolgoztak fel. hogy itt el is kell játszani a szituációt. hogy rövid ideig tartó döbbent csönd után záporoztak a vélemények vagy a kérdések. Egy történelmi esemény körülményei. Öntudatlanul vagy tudatosan a drámapedagógia eszközét. Miután minden nagyobb blokk végén összefoglalnak. – A szituációs játékok a döntési helyzetektől abban különböznek. történetet olyan plasztikusan meséltünk el az osztálynak. A történetet meghallgatva kell bizonyos kérdésben dönteni vagy a szereplők cselekvését megítélni. Mindannyiunk gyakorlatában előfordult már. hogy nem feltétlen egyetlen témát dolgoz fel és nem (vagy nem mindig) záródik konkrét produktummal. etikai problémahelyzetet hordozhatnak. hogy egy helyzetet. Megnő az idő. koncentrációképességétől. bábokkal) kezdeményezzük. a gyermek összefüggéseiben is láthatja a problémát. Ebben a tanítási módszerben a házi feladat kisebb jelentőséggel bír.

saját döntéseik következményét. kutatás. eszközök. 79 . természeti jelenségek szimulációja terepasztalon. és a sommázott előrevetítést a mai napig nem feledhetem. számítógépes szimulációs programok stb. Ennek a jóslatnak az igazságát tükrözi az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007–2013) is. (Adott időben hol voltak? Mit csináltak? Mire gondoltak? Mi történt velük?) A mozaikokból érdekes tabló kerekedik ki. tudomány) mellett hangsúlyos szerep jut az információs társadalom (informatika. tartós tudást biztosít.). Kollégák! Az előttünk álló évszázadnak már az elején. a jelenség lényegét képezzük le ilyenkor (pl. Az INForMÁCIós És KoMMUNIKÁCIós tECHNIKA (IKt) szErEPE A tANÍtÁs MóDszErtANI MEGÚJUlÁsÁBAN Az 1990-es évek közepén hallottam egy előadást a pedagógia előtt álló kihívásokról. Szimulációs játékok Összekapcsolhatók az előbbi módszerrel. a történések logikai összefüggéseit. tőzsdejáték. amikor a korban élt különböző helyzetű és eltérő tulajdonságú emberek karaktereit kell megformálni különböző idősíkokban a szereplőknek. aki nem tud anyanyelvén kívül még egy idegen nyelvet.4. természeti vagy társadalmi folyamatok működésének folyamatát. A helyzetek megélése fejleszti az empátiát és a kreativitást.). A szerepeken keresztül interakcióba lép a tanuló és a karakter személyisége. Operatív tervei között ugyanis az aktív társadalom (élethosszig tartó tanulás-képzés). fejezet Módszerek – Tablót készíthetünk egy nagy történelmi esemény vagy irodalmi mű kapcsán. az néma lesz. ami élményszerű. 2005. az potenciális analfabétának fog számítani. a kicsiknél kerékpáros ügyességi pályák kiépítése. az okos társadalom (oktatás. de a szabályai szigorúbbak. megérteni a tárgyak. A fenti módszerek kísérletet tesznek a tudás személyesebbé tételére. Szimuláció a valóság absztrakciója. A gyermeknek lehetősége van biztonságos körülmények között megtapasztalni. aki pedig nem rendelkezik elfogadható felhasználói ismeretekkel a digitális technológiák terén. fejlesztés) kiépítésének (danCsó.

– Az e-learning az önálló tanulás eszköze. Érezhető viszont ennek az eszközrendszernek a tanítási-tanulási folyamaton átívelő meghatározó ereje. 80 . az internet és az egyéb digitális technikák lehetőségeit.. amely lehetőséget nyújt a helytől és időtől független tanulásra. tananyagkezelő keretrendszer) egyben a tananyagok megjelenítésére és előállítására is alkalmas. – Az LMS-ben (Learning Management System. rész Adaptációs dialógus Az IKT alapú oktatási módszerek fejlesztésére az alábbi lehetőségek nyílnak. és támogatják az adminisztrációt. hogy a tanítás alapvető célja minden tantárgyban az információszerzés. ennek elmélyítése. az egyéni haladást. A számítógép alapesetben csak eszköz. Az inkluzív iskola nem nélkülözheti a számítógépes fejlesztő programok segítségét a sajátos nevelési igényű tanulók esetében sem. kezelése. – A multimédiás prezentáció az oktatásban legelterjedtebb frontális módszertant támogatja. számítógéppel segített tanítás) interaktív elemekkel teheti hatékonyabbá az oktatást. hatékonyabb előadás tartását teszi lehetővé. rendszerezése és hatékony felhasználása. tanulásszervezési keretrendszer) a digitalizált tartalmak a kereszthivatkozások révén lehetővé teszik az interdiszciplináris gondolkodást.) Fejlesztésre vár a digitális oktatási tananyagok tanításának a magyar viszonyokra kidolgozott és hatékony módszertana. lehetőséget nyújthat a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére. akkor be kell látnunk. Már jelenleg is számtalan lehetőségét tudjuk felsorolni a számítógéppel támogatott oktatásnak. uo. hogy az új információs technológia a tanítási folyamat főszereplője is lehet. 2005. és könnyedén alkalmazható bármelyik módszer esetében. – Az LCMS (Learning Content Management System. A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program keretében kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok több programja tudatosan felhasználja a számítógépek. – Könnyedén és nagy hatékonysággal egészíti ki a projektoktatás vagy a kooperatív foglalkozások eszközrendszerét. és segítheti új típusú módszertan alkalmazását. amely képlékenyen tud illeszkedni a legkülönbözőbb tanítási stratégiákhoz.1. Ha viszont figyelembe vesszük. az értékelést. (danCsó. Ezért a módszerek között szólnunk kell használatáról. Célszerű minden alsós tanterembe – a fejlesztés és a személyre szóló tanulási folyamat érdekében – számítógépet elhelyezni. – A CBT (Computer Based Teaching. segítheti az egyéni felkészülést.

animációs eljárások kínálata gazdag. mozgóképek. PowerPoint. prezentációkat készíthetnek a segítségükkel. önálló alkotások. digitális fényképezőgép) a számítógép lehetőséget ad tanulókísérletek dokumentálására. így végtelen variációs lehetőséget adnak a tanórák színesítésére. nyelvi oktatóprogramok. Az egymástól elkülönülő tudáselemek. Paint) élményszerűvé. Másik típusuk a tudás elmélyítését szolgálja azzal. a tanulói partnerkapcsolatok kiépítéséhez. képek. Az eszköz a hallássérült gyermekek fejlesztésére alkalmas. A tanulók a képeket megadott rendszer szerint csoportosíthatják. hogy szembesítik a tanulót tudásszintjével. elemzéseket. prezentációk létrehozására. tudástesztek). Excel. esetleg a tanárok és a tanulók nálunk még szokatlan webes kommunikációjához. de hatékonyan segít a részképességeikben sérült gyermekek fejlesztésében is (a program térítésmentesen hozzáférhető). 81 . fejezet Módszerek – A digitális kultúra elterjesztését szolgálják azok a digitális tananyagok. – Az internetes levelezőprogramok jó alkalmat teremthetnek a nyelvtudás elmélyítéséhez. azonnal kiértékelve a választ (pl. – A fejlesztő segítő programokra példa: KocSor András – báCsi János – MihaLoviCs Jenő Beszédmester című programja. Ha az iskola rendelkezik saját honlappal.4. oktatóprogramok. képaláírásokat. felépítésére. – A csatlakoztatható eszközök felhasználásával (webkamera. szemléltetőanyagok. amelyben a technikai értékállóságot és az újrafelhasználhatóságot tartották szem előtt az alkotók. amelyek segítik az igazodást a tanulók egyéni haladási üteméhez. hangok. a projektek vagy a tanulók számítógépre készített prezentációi közreadhatók. alkotó tevékenységgé formálhatja az új ismeretek feldolgozását. – Változatos órai felhasználást kínál a Sulinet Digitális Tudásbázisa (SDT). – Az internet lehetőséget ad az információk másokkal való megosztására is. – Digitális képekkel és/vagy a számítógépre szkennelt szemléltetőanyagokkal változatos óraszervezés végezhető. A különbözô szoftverek felhasználása (pl.

akkor ezek a szokásrendek jelentősen eltérhetnek.1. hanem informálódik a szülőktől és az óvónőktől a leendő tanítványok fontos tulajdonságairól. esetleg közös kirándulás keretében. sok ismeretet nyújtó környezetből jövőké. Az óvodában a legfontosabb nevelő eszköz a közös játék. mint az ingergazdag. hogy a fogadott gyermek szociális környezete milyen. szokásairól: akár kérdőíveken vagy adatlapokon. Jó gyakorlata van erre a pécsi Csokonai Általános Iskola és a budapesti Gyermekek Háza pedagógusainak. Nagyban segíti az óvoda–iskola átmenetet. 82 . Igen sok iskola figyel arra is. mint a szabálykövető magatartás kialakítása vagy az együttműködő magatartás megalapozása. a világ jelenségeinek megismerésében. lépésről lépésre bevezetve őket az iskolai szokásrendszerbe. hisz a kommunikációs. óVoDA–IsKolA ÁtMENEt Az iskolába kerülő kisgyermek ugyanazt a napirendet várja az iskolától. csakúgy. A kisgyermeket életkori sajátosságából adódóan a játék segíti a kapcsolatteremtésben. amely idő alatt a tanító a játékszituációkban megismerheti leendő tanítványait. ha az iskola „előre dolgozik”. Ha több óvodából jöttek a tanulók. az önfegyelemre nevelésben. rész Adaptációs dialógus Hogyan jelennek meg a helyi nevelési tervben. akkor az óvoda kezdi a sort. Az óvodai közösségek nevelési tervei igen eltérőek lehetnek a tekintetben. Persze nem előre tanítja a kicsiket. Az ingerszegény környezetből érkező kicsik önállóságra nevelése más alapokról indítható. hogy a tanítók már az iskolakezdés előtt megismerkedjenek a gyerekekkel. Célszerű tehát az óvodai napirendhez hasonlító. a szabályok követésében. pedagógiai programban. beszoktatási időszakkal kezdeni az évet. a narratív kompetenciák alapjainak lerakása már óvodáskorban kiemelt szerepet kap. a közösségi magatartás kialakításában. amelyben előző nap még az óvodában része volt. hogy az új környezet okozta stresszt minél alacsonyabb szintre tegyék. helyi tantervben a módszerek? ÓvoDa Ha a kulcskompetenciák kialakítása és fejlesztése érdekében rakjuk össze módszertárunkat.

amelyek az alsó tagozatban kialakultak. WinKLer Márta a Becsöngettek című módszertani kazettán körjátékokat játszik az elsős gyerekekkel. Az aktív tanulást a megfelelő taneszközök teszik lehetővé. nem célszerű erőszakkal megszakítani azért. ha elfogadó. ha pedig belefeledkeztek a munkába. szokásrendek kialakításában. a taneszközök önálló használatát és rendben tartását (ezt az óvoda természetesen előkészítette). majd a középiskola soktanáros rendszere akkor tud hatékonyan működni.) Az iskolában a gyermeknek meg kell tanulnia az önkiszolgálást. amelyek figyelembe veszik ezt. fejezet Módszerek Az Első osztÁlyBAN Az elsősök „beszoktatási” ideje alatt célszerű a DIFER képességvizsgálatot elvégezni minden elsőssel (a problémát mutató gyermekkel kapcsolatosan erre minden iskolát jogszabály kötelez). Ha a tanár nem önálló individuumként próbál a zárt ajtók mögött csodát tenni. Ha az induló mérést minden gyerekkel elvégezzük. bizalomteljes légkört alakítanak ki. (A szigetvári Istvánffy Általános Iskola munkarendje jó példa erre. hanem az osztályban 83 . az egyénre szabott fejlesztés alapvető feltételét teremtettük meg. eltérő mélységű ismeretet. vagy a tanítás menetébe az eszköz elkészítését is be kell tervezni. A FElső tAGozAtoN És A KÖzÉPIsKolÁBAN A felső tagozat. Ha a gyermekek fáradtabbak. Ezeknek a feladatoknak csak akkor tudnak eleget tenni a tanítók. Alsó tagozatban az osztállyal és a pedagógussal együtt töltött idő egy egységes egész. a társas kapcsolatok. mert kicsengettek. ha épít azokra a szokásrendekre. módszerek megtalálásában. ezért az óra tervezésekor a taneszközt vagy saját maga készíti el. önmaguk megismerésében. Az általános iskola egymásra épülő rendszerében az alsó tagozatnak kulcsfontosságú szerepe van a gyermekek egyéni adottságainak széles körű feltárásában. és különböző mennyiségű. ezért azt nem mindig lehet 45 percre osztani. képességeik fejlesztésében. feladatot tartalmaznak. Ezek a felmérések segítenek bennünket abban.4. Célszerű olyan tankönyveket használni. A különböző haladási ütemű tanulók esetében biztosítani kell a tananyag alternatív feldolgozását. készségeik. csökkenteni kell az ismeretátadásra szánt időt. hisz a szabály elfogadására a közös játékok a legmeggyőzőbbek. tanulási stratégiákra és módszerekre. hogy – a gyermek fejlődését önmagához viszonyítva – objektív képet kapjunk a hozzáadott pedagógiai értékről is. amelyek ma még hiányosan állnak a pedagógus rendelkezésére. a nekik leginkább megfelelő tanulási utak.

támogat. kialakításának lehetőségeit. orientál. Bárki megrekedhet alacsony értelmi szinten. hogy az oktatás komplex interaktív folyamat. fejlesztése. aki informál. feltárása. az autonómiát és a szabadságot. Az alapdokumentumokban megfogalmazott célok megvalósítása csak akkor lesz napi gyakorlat. egyre önállóbbá teszi tanítványait. azok mozgósítása.1. Ennek segítéséhez szükséges az Ön elméleti és gyakorlati tudása. Magában foglalja a tanítást-tanulást csakúgy. ha a közös értékrend és módszertani bázis is mögötte áll. Kedves Pedagógus! A tanítási-tanulási folyamatban Ön az. egymástól tanulni. Ez a nevelők között is kooperációt jelent. aszociális lehet. és bárki önfejlesztő személyiséggé fejlődhet. 84 . kialakítja bennük az önszabályozás készségét. rész Adaptációs dialógus tanító nevelőkkel közösen együttműködő tanári teamet alkotva keresnek hatékony megoldásokat az iskola előtt tornyosuló új kihívásokra. személyes és szakmai képességei. mert tudja. Az ember öröklötten nyitott rendszer. mint a motiváció kiépítésének. Meg kell tanulni egymás felé nyitni.

5. a tanári. Felmerül a kérdés: mi alapján készítsünk tanmenetet? Milyen módszerrel mérjük fel a gyerekeket? Hogyan és mit értékeljünk? Jól határozzuk-e meg a követelményeket? Egyáltalán: hogyan határozható meg a követelmény például az önismeret. a differenciált követelmények ismérveit. Számukra hogyan kell meghatározni a kompetenciaterületek követelményeit? Kedves Pedagógus! Ez a fejezet elméleti és gyakorlati megközelítéseket egyaránt tartalmaz. A fejezetet írta: Kovácsevicsné Tóth Marianna A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása új kihívás mindannyiunknak. a követelményrendszereket. akkor ismerkedjen meg az alábbi címsorok alatt található szöveggel: − Mit jelent a követelmény? − A követelmény megjelenése különböző célrendszeri szinteken − A követelmények tartalma. fejezet A követelmény A fejezet felidézi a követelmény fogalmát. szerkezete a gyakorlati vonatkozásokat. aki vállalta azt a feladatot. Együttgondolkodásra hív minden kollégát. tanulói stratégiát. ha a csoportban sokféle háttérrel rendelkező vagy sajátos nevelési igényű tanulók is vannak. A minimumkövetelmények meghatározásának buktatóit érintve olyan fogalmakat ismertet. hiszen a tartalmak megismerése után meg kell tervezni az éves munkát. hogy a kompetencia alapú oktatási programcsomagokat alkalmazza a tanítási óráin. az oktatási folyamatot. Amennyiben az elméleti rész érdekli. az önállóság vagy az együttműködési készség fejlesztésére? Mindez színesedik. amelyek meghatározzák az egész éves munkát. a mindennapi pedagógiai munkában közvetlenül használható tudásokat az alábbi fejezetrészek tartalmazzák: − Általános pedagógiai követelmények − A kognitív követelmények értelmezése − A kompetencia alapú programcsomagok követelményrendszere 85 .

Ebből következően a tantervi követelményekből következtethetjük ki a tanulás és a tanítás tervezésének. nemcsak az oktatásban résztvevők ellenőrzésére és értékelésére. A Nemzeti alaptantervben a követelmények különböző szinten és formákban jelennek meg: a) A közös követelmények az iskolai oktatás egészére vonatkoznak. hanem a céllal kapcsolatos folyamatban végzendő minden tevékenységre irányul. vizsgákhoz kapcsolódó) követelményeket (pedaGóGiai KisLexiKon. évfolyamokra bontva. amelyek a különböző képességű és érettségű tanulóktól az egyes szakaszok végén elvárhatók. A követelmény megjelenése különböző célrendszeri szinteken A követelményterületek és a bennük kifejtett követelmények meghatározzák azt a tudásszintet.). A pedagógiai célrendszeren belül az oktatási cél és tartalom valójában a tantervi követelményekben fut össze. Ennél azonban jóval összetettebb ez a fogalom. rész Adaptációs dialógus Mit jelent a követelmény? Ha röviden akarunk erre a kérdésre válaszolni: a követelmény tanulási cél. szabályozásának és értékelésének céljait. és a 9–10. A követelmény célkategória. 1996. A Pedagógiai lexikon szerint a követelmény a tanulásszervezés célkategóriája és az értékelés alapja.1. akkor megkülönböztethetünk – alaptantervi. b) Az általános fejlesztési követelmények az egyes műveltségi területekkel kapcsolatban jelennek meg két nagyobb szakaszra: az 1–6. – intézményi. – tantárgyi. altémákhoz. – szakmai képesítési. – valamint konkrét (főként témákhoz. – kerettantervi. képességeket és ismereteket. Ha a követelményeket általánosításuk (részletezettségük) foka szerint rendszerezzük. 86 .

1985. szerkezete A tanulás. A követelmények tartalma. valamint nomos (törvény) szavakból származik.). Ezekkel a követelményekkel a saját tantárgyaink feladatmeghatározása során nap mint nap dolgozunk. vagyis azt. a pedagógiai célok három körét: – az affektív. képességek) és a minimális teljesítmény a 4.5. bloom és munkatársai megtervezték a tanulási célok taxonómiáját. vagyis azt. AFFEKtÍV KÖVEtElMÉNyEK Az affektív követelmények a beállítódással. 8. Általános pedagógiai követelmények A pedagógiai szakirodalomban a követelmények taxonomizálásával már találkozhattunk. emocionális viselkedéssel kapcsolatos célokat rendszerezik. és 10. A követelmények rendszerezésével. hogy az adott szabály. hogy a tanítási programban a megadott tananyag elsajátításával a tanulóknak mire kell képessé válniuk (báthory. fejezet A követelmény c) A részletes követelmények – a tananyag. a követelményekből levezetett taxonómiákkal kapcsolatos elméleti alapozó munka megkezdése az amerikai Benjamin bloom nevéhez fűződik. 6.. [A taxonómia a görög taxis (rend). Ebben az összefüggésben az interiorizáció a belsővé válást jelenti. a tanítás. a képzés tervezett eredményeit legátfogóbban a tantervi követelmények és a tantervi követelményekből konstruált tantervi követelményrendszerek (követelménytaxonómiák) képezik le.] A követelményrendszerek a személyiség és a tanulás különböző módjait próbálják megragadni.. 16 87 . a tananyaghoz kapcsolt fejlesztési követelmények (kompetenciák. meggyőződéssel. norma követése vagy a tudás felhasználása ösztönössé válik. – a pszichomotoros és – a kognitív követelmények rendszerét. A hierarchikus elrendezés fő vezérelve az interiorizáció16. évfolyamokra fogalmazódnak meg.

attitűdök és értékek befogadására – válaszadás: reagálás érdeklődések. az iskolai tanulás más területein kiegészítik az affektív és a kognitív követelményeket. képességekkel kapcsolatos tanulási célokat rendszerezik. Ez a taxonómia a mozgáskoordináció egyre bonyolultabb formáit kísérli meg. amit külső hatásokkal egyre nehezebben tudunk szabályozni. Szintjei: – Utánzás: mozgások másolása. Az affektív célok persze nem választhatók el a kognitív és a pszichomotoros elsajátítástól. „A pszichomotoros követelmények domináns jelentőségűek a testnevelésben. izomkoordináció nélküli mozgások – Manipuláció: szenzoros korrekciók végrehajtása. a sportban. légköre) érdeklődéssé fejleszthető.1. a gyakorlati tevékenységekben. A hierarchikus elrendezés vezérelve a komplexitás. attitűdök és értékek szerint – Értékek kialakítása: értékbeli különbségek érzékeltetése – értékrendszer kialakítása – Az értékrendszer belső. a szakmatanulásban.” A pszichomotoros célok tehát nem választhatók el a kognitív és az affektív elsajátítástól. hasonló mozgások szimultán és egymást követő végzésének képessége – Automatizálás: rutin és spontán mozgások végrehajtása 88 . a mozgási sebesség növelésének képessége. Ettől kezdve már nagyrészt belsővé válik a folyamat.” Szintjei: – Befogadás: készség az érdeklődések. Ha az érdeklődés kialakult. megpróbálhatjuk az érdeklődést értékeinkkel áthatni. felesleges mozdulatok kiküszöbölése. módosítások elvégzése – Artikuláció: különböző mozgások koordinálása. rész Adaptációs dialógus „A nyitottság és az explorációs készség kedvező külső hatások eredményeként (ilyen például a tanítás-tanulás stílusa. jellemképző erővé alakítása (világnézet) PszICHoMotoros KÖVEtElMÉNyEK A pszichomotoros követelmények a mozgásos készségekkel.

hogy mit és milyen szinten kell megtanulni. fejezet A követelmény KoGNItÍV KÖVEtElMÉNyEK A kognitív követelmények az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tanulás céljait. transzformálás.5. törvények. az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tudás rendszerét írják le. Ezt a követelménycsoportot a későbbiekben még érintjük. átkódolás. Szintjei: – Ismeret • Tények és elemi információk ismerete • Fogalmak. elméletek és rendszerek ismerete – Megértés • Egyszerű összefüggések megértése • Bonyolultabb összefüggések megértése (értelmezés. konvenciók és szabályok ismerete • Alapelvek. A kognitív követelmények arra válaszolnak. továbbfejlesztés) – Alkalmazás • Alkalmazás ismert szituációban • Alkalmazás új szituációban – Magasabb rendű műveletek • Analízis • Szintézis • Értékelés 89 . megtanítani.

a szaben tesznek eleget a kritériumoknak. szabályokat. és összerakni ezeket egy egésszé. A tanuló képes a barométer segítségével előre jelezni az időt. 90 . Értékelés A tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket A tanuló képes megítélni. fel tudja használni a közlés tartalmát anélkül. Analízis A tanuló képes a közlést összetevő elemeire. részeire bontani. fogalmakat. 1996. ábra A kognitív követelmények értelmezése A kognitív taxonómia egyes szintjeinek értelmezése Példák a kognitív taxonómia egyes szintjeire Ismeret A tanuló képes tényeket. módszereket konkrét és sajátos esetekben használni. hogy másfajta tartalommal hozná kapcsolatba. a vitás kérdések rendezése. A tanuló meg tudja határozni az energia fogalmát. 21–22. hogy anyagok és módszerek mennyi. Magasabb rendű műveletek A tanuló képes összehasonlítani különböző társadalmi körök politikai célkitűzéseit. Forrás: Falus–Szivák.1. világháború kitörésének okát. amit közöltek vele. módszereA tanuló fel tudja sorolni az európai királyságokat. hogy az osztályban-isalkotni arról. – mennyiben felelnek meg a demokratizmus szabályainak. képes egy új modellt vagy struktúrát létrehozni. Alkalmazás A tanuló képes az elméleti ismereteket. rész Adaptációs dialógus 6. A tanuló el tudja magyarázni az I. szabályokat felismerni vagy felidézni. ket. elveket. és fel tudja sorolni a fajtáit. Számos szakirodalomban olvashattunk a kulcskompetenciák tartalmáról. A tanuló példát tud mondani egyenes vonalú egyenletes mozgásra. Szintézis A tanuló képes az elemekkel. bályok kialakítása. amire felkészítettük a gyerekeket. A kompetencia alapú programcsomagok követelményrendszere A követelményekben azt fogalmazzuk meg. A tanuló képes összefüggő dolgozatot írni a nyaralásról. Megértés A tanuló megérti. közös programok kiválasztása és szervezése stb. A tanuló le tud fordítani egy bekezdést angolról magyarra. részekkel dolgozni.kolában folyó konkrét események – pl. A tanuló képes megtalálni az ismeretlent az egyenletben.

A követelmények rendszere – a céloktól egészen a kompetenciaterületek közös és sajátos. – Vegye figyelembe mások véleményét. A követelmények megfogalmazása is ennek szellemében történik. komplex tudást jelenítenek meg. általános és részletes fejlesztési követelményeiig – fokozatos elmélyülést jelöl meg. – Nem csupán ismereteket emel ki. motivációs tényezők megerősítésével. A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi. ellenőrzését. 2005. – Tudja megváltoztatni álláspontját érvek hatására. – Fogalmazzon meg kérdéseket. hogy milyen tudás.) MIlyEN MAGAtArtÁst. (Cseh–hódi. fejezet A követelmény feladatáról. A KoMPEtENCIACsoMAGoK MoDUlJAINAK JEllEMzőI – A tanulókat állítja középpontba. amelyek segítségével adott teljesítmények (alkalmazások) teljesítése lehetővé válik. ismeretek. jelentőségéről. – Legyen együttműködő. a gyermekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezésével. értékelését. magatartásformákat jelöl meg. A gyakorlatban mindig tartsuk szem előtt. A tantárgyi követelményrendszer kellően orientálja a tanulás-tanítási folyamat irányítását. – Tudja érvekkel alátámasztani álláspontját. A követelmények tartalma meghatározza. például a pozitív énkép kialakításával. AttItűDÖt VÁrUNK El A tANUlótól? – Legyen érdeklődő és kíváncsi. – Sikeresen elvégzendő tevékenységeket határoz meg. alkalmazások várhatók el a tanulóktól egy-egy pedagógiai szakasz végére. – Jelezze a problémáit. 91 . – Szokásokat. a megismerés örömének felfedeztetésével. amelyeket jól szervezett ismeretekre és alapkészségekre lehet ráépíteni. – Meghatározza azokat a képességeket. kibontakozását segítik. hogy a kulcskompetenciák az autonóm személyiség kifejlődését.5.

– Fogalmazzon meg önálló gondolatokat az anyaggal kapcsolatosan. értelmezési problémáit. tanulási. – Teremtsen lehetőséget az aktív tanuláshoz. hogyan. hogy objektíven állapítsuk meg a követelményt. hogy alapul szolgálhassanak az ellenőrzés-értékelés számára. A pedagógusok a tanuló „tudásának” ellenőrzésére a leggyakrabban a „ki. melyik. mennyi” kezdetű kérdéseket használják. akkor a célok meghatározása után mindannyiuk érdeke. mikor. – Segítse elő. – Találjon alternatívákat a megoldásokra. (KőpataKi – sinGer. A követelmények teljesítése érdekében egyénre szóló fejlesztést alakíthat ki. lehetnek olyan követelmények is. – Tegye lehetővé. Ha a két „főszereplő” (pedagógus–tanuló) pozitív viszonyulása adott. Ezeknek a követelményeknek a teljesítése visszajelzést ad a pedagógusnak arról. 2005. AttItűDÖt VÁrUNK El A PEDAGóGUstól? – Segítse elő a diákok folyamatos részvételét az órai munkában. Ezzel mindössze a tanulók ismereteit kérik számon. rész Adaptációs dialógus – Legyen képes mások helyzetébe beleélni magát. gondolkodásának szintjei közül 92 . és azokat mérjük. MIlyEN MAGAtArtÁst. hogy a diáknak miben kell még fejlődnie. hogy a követelmények eléggé konkrétak legyenek ahhoz. vajon helyesen határoztuk-e meg a követelményeket. A pedagógus nyomon tudja követni a tanuló gondolkodási folyamatát. és objektíven értékeljünk – az egyéni képességekhez mért teljesítményelvárásokat jelöljünk ki. (Adjon teret a vitára!) – Kövesse nyomon a tanulók tanulását. Mindenképpen törekedjünk arra. hogy a tanulók egymástól is tanuljanak.) Kedves Pedagógus! A tananyag meghatározása után gyakran elbizonytalanodunk.1. – Ösztönözze és bátorítsa a diákokat. követelmények megvalósítása. mit. hogy a tanulók pontosan lássák a tanulás célját. Az eredményesség esetében a viszonyítási alap a célok. amelyeket a modulok elsajátíttatása során határozunk meg.

szabályokat felismerni vagy felidézni. elveket. a tanulói gondolkodás szintjeihez nemcsak a segítő kérdések gyűjteményének kínálatával. Jelölje meg…! Megértésről van szó. változtassa meg…!. Válassza ki…!. Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Hogyan példázza…?. az analízist. nem adnak segítséget a megjegyzés. A GoNDolKoDÁs szINtJEI. 2005. Számítsa ki…! Demonstrálja…!. Milyennek képzeli…?. Rajzolja le…! Alkalmazás szintjén a tanuló képes az elméleti ismereteket. Magyarázza el…!. Egészítse ki…!. fogalmakat. Határozza meg…!. Találja meg…! A magasabb rendű műveletek közül az elemzés (analízis) szintjén a tanuló képes az adott tartalmat összetevőire. Módosítsa…!. Mondjon példát…!. amit közöltek vele. hogy másfajta tartalommal hozná kapcsolatba. Különböztesse meg…!.5. alapján). a rögzítés lehetőségére. Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Ki? Mi? Mikor? Hol? Hogyan? Mennyi? Milyen? Melyik…? Ezen a szinten a feladatmeghatározások lehetnek: Nevezze meg…!. fel tudja használni a közlés tartalmát anélkül. nem segítik – és nem is ellenőrzik – a megértést. Hogyan áll kapcsolatban…? Ezen a szinten a feladatmeghatározások lehetnek: Használja fel…!. részeire bontani. Hogyan foglalná össze…? Miért gondolja így…? Ezen a szinten a feladatmeghatározások lehetnek: Képzelje el…!. fejezet A követelmény pedig nem aktivizálják a szintetizálást. szabályokat. hanem az azon a szinten megfogalmazható követelmények példáival is. A következő összefoglaló ötletet adhat számunkra a differenciált követelménymegfogalmazásban (KőpataKi–sinGer. Mit gondol…?. Sorolja fel…!. módszereket konkrét és sajátos esetekben használni. módszereket. A tANÁrI KÉrDÉsEK És A KÖVEtElMÉNyEK Ismeretről beszélünk. ha a tanuló képes tényeket. elemeire. amikor a tanuló megérti. Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Mi az alapötlete…?. 93 .

vizsgálja meg…!. Egyrészt a nyitott iskolák szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmassá válnak a kulcskompetenciák fejlesztésére. Mik az okai. Bizonyítsa be…!. rész Adaptációs dialógus Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Mik a részei vagy tulajdonságai…?. Mi a legfontosabb…?. Milyen gondolatokat fűzne…?. Mivel tudná bizonyítani…? Ezen a szinten a feladat meghatározások lehetnek: ossza fel…!. Illusztrálja…!. Javasoljon megoldást…! értékeléskor a tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket alkotni arról. Bontsa elemeire…!.1. Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Egyetért-e…?. ítélje meg…!. Mit gondol…?. összerakni ezeket egy egésszé. Tervezze meg…!. Következtesse ki…! Egybefoglalás (szintézis) történik akkor. Hasonlítsa össze…!. Alkossa meg…!. a fejlesztési 94 . hogy anyagok és módszerek mennyiben tesznek eleget a kritériumoknak. Milyen megoldást javasolna…? Ezen a szinten a feladatmeghatározások lehetnek: Csoportosítsa…!. képes egy új modellt vagy struktúrát létrehozni. Milyen feltételeket szabna…? Ezen a szinten a feladatmeghatározások lehetnek: Döntse el…!. amikor a tanuló képes az elemekkel. Becsülje fel… !. Értékelje…!. vázolja fel…!. Hogyan rangsorolná…?. Hogyan csoportosítaná…?. Hogyan tervezne. Ekkor tesszük fel az alábbi kérdéseket: Mire következtet…?. Mi történne. készítene egy új…?. Rangsorolja…! A kompetencia alapú programcsomagok és a sajátos nevelési igényű tanulók NyItott IsKolÁK – BEFoGADó IsKolÁK – INKlUzÍV IsKolÁK A befogadó (inkluzív iskolák) kialakításához vezető folyamat kétféle módon is megközelíthető. Mi lenne. ha…?. Miben hasonlít. miben különbözik…?. Ilyenkor alkalmazza a kritikai gondolkodását. ha …-val/-vel kombinálnánk…?. Hogyan döntene…?. Kapcsolja össze…!. részekkel dolgozni. indítékai…?.

ezt nem lehet a szülőre/tanulóra hárítani.5. A sokféle okból egyéni segítségre szoruló gyereknek meg kell kapnia a sikeres továbbhaladáshoz szükséges támogatást az iskolában. Az inklúzió viszont arra keresi a választ. ha a kérdésünk nem az a gyermekhez: Mi a probléma veled?. 2005. Kedves Pedagógus! tapasztaltuk.). a tanítás-tanulás színterén a legfontosabb elem az egyéni differenciálás – hiszen minden tanulóval előfordul tanulmányai idején. követelményszint. hogy jobban haladj? (Cseh–hódi. lemaradó. a problémák kezeléséhez akkor jutunk a legközelebb. hogy az iskolák átlagra szabott tananyaga nagyon kevés gyereknek felel meg igazán: az adott tárgyban. legyenek képesek alkalmazkodni az elvárt szinthez. amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják. míg a többiek nehézségekkel küzdenek. hátrányos helyzetű. addig az inklúzió esetében újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket. szorongó. Az inkluzív intézmények kezelni tudják az átlagtól bármilyen módon eltérő (tehetséges. ahol együttes fejlesztéssel. közvetítési mód. tananyagban tehetségesebb tanulók unatkoznak. hogy valamilyen tárgyból. újrakezdő. téma. sajátos nevelési igényű) gyermekek együttnevelését is. Az integráció esetében azt várja az intézmény. együttneveléssel biztosítani tudják a tanulók individuális fejlődését (podráCzKy. A differenciálás lehetőségei széles körűek az iskolákban: módszertan. fejezet A követelmény programok befogadására – és ebből adódóan a különböző gyermekek együtt történő fejlesztésére. Másrészt azok az iskolák. 2003. olyan befogadó közeget tudnak teremteni. Míg az integráció során az iskola meglévő struktúráiba helyezik a gyermekeket. szervezési keretek stb. tananyagból rövidebb-hosszabb ideig nehézségei támadnak. Mivel minden gyermek más. hogy az integrált tanulók hasonló teljesítményt nyújtsanak. hogy hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden gyerek közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani. A pedagógiai gyakorlat megújításához. hanem: Mire vagy képes? Mire van szükséged.) INtEGrÁCIó VAGy INKlÚzIó? A pedagógiai gyakorlat különbséget tesz integráció és inklúzió között. esetleg elmaradnak. amelyek lépéseket tesznek a kulcskompetenciák fejlesztésére orientált pedagógiai gyakorlat kialakítására. 95 . mint a többiek.

) OM-rendelet]. hogy tanulóink teljesítik-e a tantervi követelményeket.17 Az Irányelvek hat fejlesztési területet ír elő. hanem az is. a mindennapi élethelyzetek problémáinak és megoldásuknak gyakorlása a legfontosabb szempont. 96 . környezetükben tájékozódni 17 A helyi tantervek kialakítása során figyelembe kell venni A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét és A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét [2/2005. és azokra megfelelő pedagógiai válaszokat adunk-e. differenciáltan. megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehessen részt az intézményes nevelésben. hogy a kolléga alaposan tanulmányozza az SNI-tanulók neveléséről-oktatásáról szóló Irányelveket. 1. 20. a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak. – az előírt minimális teljesítményekre szükség esetén sajátos. A tananyag kiválasztásában és a követelményekben is a cselekvőképesség kialakítása. hogy valamely sérülés vagy egyéb ok következtében fejlődésében akadályozott. (III. – az iskolák segítő megkülönböztetéssel. függetlenül attól.” (nat. hogy a tanulók önmagukat minél jobban ellássák. Ennek során azonban szükség van a tanulók fogyatékosságaihoz. Ennek főbb területei: – „A követelmények teljesítéshez hosszabb idősávok. hogy megismerjük-e a gyermekek igényeit. elengedhetetlenül fontos. lehetőségeihez. hogy minden gyermek. Az inklúzió (együttnevelés) megvalósításával azt a célt tűzik ki az intézmények. Cél. szükségleteit.1.) A sAJÁtos NEVElÉsI IGÉNyű tANUlóKHoz IGAzÍtott KÖVEtElMÉNyEK MEGJElENÍtÉsE A HElyI tANtErVBEN Amennyiben SNI-tanuló van a csoportban. követelmények kialakítása és ellenőrzése. egyénileg is segítsék ezeket a tanulókat a követelmények elérésében. 1995. keretek megjelölése ott. A sajátos nevelési igényű tanulók és a Nat Az SNI-tanulók esetében a Nat egységes követelményrendszerét kell alapul venni. ahol erre szükség van. elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. rész Adaptációs dialógus A pedagógiai gyakorlat során nemcsak az a fő kérdés. korlátaihoz és sajátos szükségleteihez való igazodásra.

amely egyrészt a tanórai differenciált fejlesztést segíti. összefüggések. szövegből való következtetés. tudásról. Segítséget ad ehhez a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának tantervi irányelve. segédkönyveire és segédeszközeire. a hozzárendelt követelmény és az értékelés teljes egységben jelenik meg. illetve a többségi tanulókra vonatkoztatva egyaránt. A kompetencia alapú programcsomagok bevezetése az integrált tanterv segítségével válhat hatékonnyá. 97 . egyértelműen kell meghatározni a továbbhaladás feltételeit az SNI-. tények visszakeresésének problémái –. hogy nem az iskolai követelmények. Ezek lehetnek a szövegértéssel kapcsolatosak – általános szövegértési nehézség. alkalmazásról ad bizonyítékot. hogy a többségi tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók számára a témakör. és ezzel szinkronban fogalmazódnak meg a követelmények az adott témakörhöz rendelve a többségi iskola tanulóinak és az SNI-tanulóknak. továbbá a befogadó iskolák helyi tantervei. Az SNI-tanulók kudarcainak hátterében sokféle dolog állhat. fejezet A követelmény tudjanak. akkor a többségi iskolák számára készült tantervi tananyag belső struktúráját át kell dolgozni. a kapcsolódó ismeretek hiánya. szociális és kommunikációs képességeik fejlődjenek. Így csökkenthetjük a kudarcélményt. ha integráló tantervet alkotunk? – Ha szükséges. A tanterv újszerűsége abban áll. A KUDArC ElKErülÉsE Ha minden pozitív megnyilvánulást értékelünk. adatok. Az is előfordul. – A tantervben párhuzamosan jeleníthetők meg a témakörök. a lehető legnagyobb önállóságra tegyenek szert. másrészt alapja az egyéni habilitációs-rehabilitációs program készítésének. valamint a folyamatba épített ellenőrzés. a szókinccsel kapcsolatos problémák. – Részletesen. Milyen elvárással találkozunk. Előtérben áll a formatív és a diagnosztizáló. – Az értékelés formája és módja tantárgyanként kidolgozott. a csoportos teljesítmény is tanulásról. – Minden tantárgynál évfolyamonként kidolgozott a habilitáció/rehabilitáció. az olvasási gyakorlatlanság. – A taneszközök felsorolásánál külön kell utalni az SNI-tanulók tankönyveire.5.

de a készségek-képességek hosszú folyamatban alakulnak. annak is az elején. amelyek akár tanulási-magatartási zavarok keletkezésében és fennmaradásában is szerepet játszhatnak. a folyamat egészében megreked vagy visszafejlődik. mert ekkor folyik a tanuláshoz szükséges alapvető készségek. azaz csak a relatíve egyszerűbb és könnyebb követelmények közül választunk. eltérő korábbi iskolai követelmények. Az oPErACIoNAlIzÁlt KÖVEtElMÉNy Az egyes követelményeket a helyi tantervek témákra. altémákra lebontott követelmények tanulói tevékenységekben. hogy az ismereteket „az egyik óráról a másikra” lehet elsajátítani. A témákra. hiányzó tanulási képességek) állnak a kudarcok hátterében. s ha ennek valamely láncszeme. szintek. helyi tantervben. sávok szisztematizált felépítésének az általános iskola kezdő szakaszában. Munkánk során – pedagógiai programban. Kedves Pedagógus! Kérjük. A követelményminimum meghatározásánál két eset lehetséges: – A kognitív követelmények közül „kihasítjuk” a minimális kompetencia körét. fejlődnek. A minimális kompetencia Korábban már említést tettünk a differenciált követelményekről. – A követelmények megjelölésénél figyelembe vesszük az Irányelvet. különböző előismeretek hiánya. feladatokban tervezhetők és írhatók le.1. Az integrált tanulóink számára is meg kell határoznunk modulonként a számukra teljesíthető követelményeket. mindig tartsa szem előtt. az első osztályban különösen nagy jelentősége van. a további tanulást megalapozó. 98 . biztosan működő szintre való fejlesztése. tanmenetben – többször fogalmaztuk újra a tantárgyi minimumot. lépcsőfoka hiányzik. képességek kiépítése. rész Adaptációs dialógus hanem a felhalmozott hátrányok (alapkészségek. Ez ellenkezik a nevelési céljainkkal. altémákra lebontott szintjén kell megfogalmazni. Ebben az esetben „gondolkodókra” és „nem gondolkodókra” osztjuk a gyerekeket. Integrált tanulóink számára is meg kell határoznunk a számukra teljesíthető követelményeket. A fokozatok.

1983. hogy „alacsonyabb” fokon a reprodukálás. az alkalmazás. ez az. hogy gondolja a pedagógiai programját. A pedagógus nyomon tudja követni a tanuló gondolkodási folyamatát. Legfeljebb arról lehet szó. Az intézmény mindennapjai A társadalom és az egyén érdeke is. szintézis és értékelés) már a legelemibb komplex feladatban is egyszerre jelenik meg „alacsonyabb” fokon. altémák szintjére kell lebontani a követelményeket. akkor azt mondhatjuk. Kedves Pedagógus! A kompetencia alapú programcsomagok moduljainak feldolgozásához. Ha helyi tantervet készít a tantestület. operacionalizált követelmények tehetik objektívabbá az 18 értékelést. hogy a gyermek adottságainak megfelelő képességei kifejlődjenek. „magasabb” fokon a produkálás a túlsúlyos mozzanat. újra kell.5. hogy a négy taxonómiai szint (az ismeret.). ami kiemelkedik a többi közül (bárdossy. 18 99 . A kellően pontosított. A követelmények teljesítése érdekében egyénre szóló fejlesztést alakíthat ki. az sNI-tanulókkal való hatékony együttműködés megvalósításához kulcskérdés. hogy az új tudások hogyan épülnek be az Ön mindennapi munkájába és az intézmény életébe. a megértés. hogy az iskola minden gyermeket hozzásegítsen a tőle elvárható legjobb teljesítményhez. A követelmények teljesítése visszajelzést ad a nevelőnek arról. Az a testület. A gyakorlatban mindent ennek kell alárendelni. hogy a diáknak miben kell még fejlődnie. akkor a témák. helyi tantervét. megalapozottabbá a tanulásszervezést. Integráló helyi tantervet készített például a Konrád Ignác Általános Iskola nevelőtestülete Kétújfalun. ugyanakkor a legbonyolultabb feladat megoldásában is jelen kell lennie mind a négy taxonómiai szintnek „magasabb” fokon. fejezet A követelmény Ha komplex feladatokat fogalmazunk meg. amelynek Ön is tagja. valamint az analízis.

taneszközök tanulási stratégia Készség-. ha a pedagógus minden modul tanítása előtt a tanulókkal megbeszéli a modul célját.1. a végzendő tevékenységeket és az értékelés módját. értékelése – Az SNI-tanulók tanulási képességeinek fejlesztése – A gyerekek egyéni tanulási kultúrájának felépítése – Az SNI módszertani szempontok érvényesülése a sérülés csoportja szerint Ennek érdekében valamennyi sajátos nevelési igényű tanuló tanítása során ajánlott szem előtt tartani. – A megtervezett célok a következő kérdésekre válaszolnak: Mit tanulok a modulból? Mit kell elérnem? – A megtervezett tevékenységek a következő kérdésekre válaszolnak: Mi teszek annak érdekében.és feladatrendszer és minden tartalmi elem A partnerek együttműködése Új módszertani képzések témák. 19 100 . altémák. 2005. hogy a kitűzött célokat elérjem? Milyen feladatokat teljesítek? Ezt a foglalkozást – a törvény szerint – az SNI-gyermek számára csak szakirányú végzettségû gyógypedagógus biztosíthatja. Jó. szervezése. képességfejlesztés Kompetenciák megerősítése A MoDUloK ÁltAl MEGHAtÁrozott ÚJ FElADAtoK – A tanítási-tanulási folyamat újfajta tervezése. rész Adaptációs dialógus 5. a szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével lesz eredményes. táblázat A követelmények megjelenése az intézményi dokumentumokban Dokumentum Pedagógiai program Nevelési terv Helyi tanterv Minőségirányítási program továbbképzési terv Tanmenetek tematikus tervek Heti tervek Egyéni fejlesztési tervek A gyógypedagógus által készített részletes „Egyéni fejlesztési terv”19 19 A megjelenés területei Cél. A megvalósításhoz újragondolt tanítási-tanulási stratégiára van szükség. a gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével hatékony (Cseh–hódi. a fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével történhet. hogy az információ tanítása bemutatás segítségével. a készségek tanítása direkt oktatás segítségével megy végbe. módszerek.).

) Az intézmények helyi pedagógiai programjában az ellenőrzés és az értékelés elveinek valódi értelmezése nagy segítséget adhat az ellenőrzési-értékelési technikák változatos felhasználására. én?.5. 2002. 101 . hiszen az elvek nem csak a szummatív értékelésre fókuszálnak. fejezet A követelmény – Az értékelések a következő kérdésekre válaszolnak: Kik fogják értékelni a teljesítményemet (tanár?. csoport?)? Milyen produktumok. milyen tevékenységek és milyen elvégzett feladatok alapján. Így a gyakorló pedagógus az értékelést nem csupán osztályzásra használhatja. hogyan történik az értékelés? (bárdossy.

.

hiszen csak így lesz egységes a tanítási és benne az értékelési gyakorlat. Akik vállalkoztak a kompetencia alapú programcsomagok használatára. mert nemcsak a félévi. de – reményeink szerint – néhány fontos dologra rávilágít. formáival. megmutatja az alkalmazásukat. hogyan függ össze az értékelés és a mérés. mit jelent a tanulók fejlődésének folyamatos. akiknek az integrált nevelését Ön vállalta s szívügyének tartja! A következő néhány oldal nyilvánvalóan nem pótolja azt a könyvtárnyi szakirodalmat. hiszen a modulok által felkínált (és igényelt) értékelési formákat nemcsak ott kell jól alkalmazni.6. A fejezetet írta: Montay Beáta Amint elhangzik ez a szó. Annyi szó esett már erről az elmúlt években. Körüljárja a folyamat. az újítani – és megújulni – szándékozó pedagógusok közé tartoznak. a pedagógusok jó része úgy érzi. hanem a mindennapi értékelési gyakorlatukat is át kell gondolniuk. sőt jogszabály-értelmezés látott napvilágot. a mindennapi gyakorlat szempontjából – ahogy erre sokan panaszkodnak – alig lett egyszerűbb és világosabb az árnyalt. hanem – azok alapvetését. megismertet az értékelés funkcióival. 103 . értékelés. fejezet Az értékelés A fejezet feltárja az értékelés sokféle dimenzióját. Azt is bemutatja. év végi. mégis. mintha darázs csípte volna meg. hogy változtatni is kell azon. Mindegyikükre nehéz feladat hárul. Kedves Pedagógus! A sokféle új feladatot egy komplex iskolai környezetben kell megvalósítani. s ezzel segítséget nyújt. egyéni nyomon követése. oly sok elemzés. személyre szabott értékelés mibenléte. amely az értékelés témájában megszületett. szem előtt tartva az egész iskola értékrendjét (értékelési rendszerét) s azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Valószínű.és állapotértékelés jellegzetességeit. szemléletét – a „hagyományos” órákon is.

1. és hogy ezt a felkínált tanulási tapasztalatoknak megfelelő szinten. 20 Nem tisztázott. viselkedésének és személyiségfejlődésének. közvetve azonban a pedagógiai folyamat egészének. illetve módon tettük-e. nagyon fontos összetevője. és több fontos. azt mondhatjuk. illetve kérdeztük-e. sőt gyakran terhelik. de olyan is. az osztálynak. máig érvényes tényezőre hívja fel a figyelmet. az iskolának. Nyilván eszünkbe jut nem egy olyan eset. Az értékelés folyamat. hogy mely célokat milyen szinten sikerült elérni. A három tényező között dinamikus kölcsönhatás van. 104 . teljesítmény). viselkedésének értékelésénél azt mértük. a pedagógusnak. – a diákok tanulási tapasztalataival. mintsem a folyamathoz kapcsolódik. hogy él bennünk az igény. az oktatási rendszernek az értékelése. hogy mit kell értékelnünk. Minden esetben vizsgálnunk kell. tayLer értékelési modellje Magyarországon az 1970-es évek óta ismert. amivel a tanulókat megismertettük a tevékenységek során. hogy a diákok teljesítményének. melyeket a nevelési-oktatási programon keresztül el kell érni. A célok. hogy pedagógiai gyakorlatunkban a mindennapok során folyamatosan értékeljük tanítványainkat. Ha egészen röviden próbáljuk definiálni a pedagógiai értékelést. visszajelzések elmélete és gyakorlata. amelyre büszkék vagyunk. Közvetlenül a diákok teljesítményének. – az értékeléssel. s az értékelés információt ad arról. hogy sikerült-e elérni a kitűzött célokat. Egy kicsit más megközelítésben: szabályozó szerepet betöltő pedagógiai módszer20. Hagyományosan ennek a tanulóra irányuló tanári tevékenységnek a következményei is a tanulókat érintik. s mint ilyen. A nevelésben. melyek a tevékenységekből származnak. amire ma már azt gondoljuk: nem ezt vagy nem így kellett volna csinálni. oktatásban három alapvető elemmel kell számolnunk: – a célokkal (elvárt viselkedés. a tágabb tanulási folyamat egyik. értékelő pedagógiai mozzanatok összessége. rész Adaptációs dialógus A pedagógiai értékelés A mindennapi szóhasználatban az értékelés még ma is inkább az ellenőrzéshez. melynek során megállapítjuk. Amit az iskola elsősorban értékel. A célok határozzák meg. az a gyerek. a tevékenységek és az értékelés dinamikus kölcsönhatásban vannak egymással. Biztos vagyok benne. hogy didaktikai feladat vagy módszer. hogy tanítói-tanári hivatásunkat egyre tudatosabban végezzük. Valamennyien tisztában vagyunk vele.

az önismeret. az énkép kialakulása vagy a pályaválasztási orientáció. ide tartozik az önértékelés is ** Fejlesztés: diagnosztikai. egyéni nyomon követése.6. és látnunk kell azt is. hogy melyik mikor alkalmazható. Fontos. hogyan függ össze az értékelés és a mérés. Az értékelés „tárgya” Az ÉrtÉKElÉs FUNKCIóI – Visszacsatolás – Fejlesztés – Motiválás – Szelekció – Járulékos funkciók (7 ábra) . kontroll. hogy értsük a folyamat. ábra Az értékelés funkciói Visszacsatolás* Járulékos funkciók Értékelés Fejlesztés** Szelekció Motiválás * Visszacsatolás: megerősítés. mit jelent a tanulók fejlődésének folyamatos. prognosztikai 105 . s nem elkülönült tevékenység. fejezet Az értékelés Értékelési gyakorlatunk tudatosabbá tételéhez elengedhetetlen. s nem utolsósorban azt. személyiségfejlődésének szempontjából az önértékelés. korrekció. tisztában kell lennünk az értékelés funkcióival. 7.és állapotértékelés különbségét – ezek funkcióit és jelentőségét –. hogy szem előtt tartsuk: az értékelés a nevelés-oktatás szerves része. Ez utóbbi közül döntő fontosságú a tanulók életének. pontosan meg kell tudnunk különböztetni az értékelés formáit.

tanácsadó Például: Egy tanulási egységen belül (legyen az témakör. hogy az illető a rangsorban milyen helyet foglal el. egy konkrét feladat) elmondhatjuk tanítványunknak. Nem a tudás egészét. Szummatív A fejlesztések. fejlesztések előtt. hanem a tudás bizonyos elemeit (részfolyamatokat) értékeli. hogy ő – az egyéni fejlődési útján – már mit tud. „osztályozó akció” előtt. 106 . Jelzi azt is. újabb korrekciós lépésekre van szükség. s mik a további közös (!) tennivalók. alapján. önmagához képest mennyit fejlődött. hogy egy adott. Nem a folyamat) minősítése minősít. hogy a javítási lehetőségeket is felkínálja. tanácsadó Például: A félévi. még mit kell elsajátítania. segítő. – Új ismeret és készség kialakításának kezdetekor (Elsô lépésként diagnosztikus mérés és értékelés). tudásszintjéről annak érdekében. egy adott óra. teljesítménye elég-e ahhoz.1. „bíró” Például: A tanulási egység végén. Ennek eredménye mutatja meg azokat a korrekciós lépéseket. Formatív A tanítási-tanulási folyamat közben – folyamatosan. A folyamat közbeni A tanuló (és a tanár. záró minősítés. a még szükséges korrekciós lépések elvégzése után ezzel az értékeléssel lezártnak tekinthetünk egy folyamatot. segítő. irányítás. a tanítási-tanulási folyamat végén: összegző. hogy a záró mérésbe. értékelésbe belekezdenénk. kívánatos szinthez képest hogyan teljesít valaki. 6. Ellenőrző. hibákat differenciáltan mutatja meg oly módon. amelyeket el kell végeznünk azelőtt. Célja Alkalmazása A pedagógus szerepköre A tanulási nehézségeket. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegyük. Megmutatja. beavatkozások. hanem a tanulá. Ha a tanuló a szummatív mérést nem tudja megfelelő szinten teljesíteni. segítés. s ezekhez az értékelési módokhoz többféle – de nem tetszőleges – értékelési formát társíthatunk.az elért teljesítmény si sikereket erősíti meg. táblázat Az értékelés módjai Mikor alkalmazzuk? Diagnosztikus Pedagógiai döntések. – A minősítő szakaszt megelőzően (!) a lezáró. illetve korrekciót kínál. rész Adaptációs dialógus Az ÉrtÉKElÉs MóDJAI És ForMÁI Az értékelés különböző funkcióinak más-más értékelési mód felel meg. év végi tudáspróbák megíratása előtt szükség van a diagnosztikus mérésre. hogy „továbblépjen”. Információszerzés a diákok aktuális állapotáról.

Problémát okozhat. 107 . Ebben az esetben mi. használat idejüktől függetlenül minősítő jellegűek. az év eleji ismétlés) lehet pontérték. pedagógusok tanácsadói. Fajtái: – a szociális normaorientációt alkalmazó. Individuumra orientált A tanulók pillanatnyi viselkedését. ha értékelésünk során nem tisztázzuk kellően. s nem „bírói” szerepben vagyunk. 7. láthatjuk. fejezet Az értékelés Az értékelési formák – Szöveges-leíró (szóban vagy írásban) – Pontérték – Százalék – Önértékelés (szóban vagy írásban) – Szöveges-minősítő – Osztályzat – Kifejezhető még az értékelés szimbólumokkal. százalék vagy akár önértékelés.6. Ha az értékelési formákat összevetjük az értékelési módokkal. Fontos azonban azzal is tisztában lennünk. – a normaátlaghoz viszonyító. mi a viszonyítás alapja. fejlesztő értékelésénél ugyanez a helyzet. teljesítményét önmagukhoz – korábbi viselkedésükhöz. hogy egy diagnosztikus értékelés formája (pl. metakommunikációs jelzésekkel vagy az eddig felsoroltak bármiféle kombinációjával. valamint ezek variációi elnevezésüktől. teljesítményükhöz – viszonyítjuk. táblázat Az értékelések fajtái a viszonyítás alapja szerint Kritériumra orientált A diákok személyes teljesítményét a kitűzött tanulási célokhoz pl. Az ÉrtÉKElÉs VIszoNyÍtÁsI KÖrE Minden értékelés viszonyítás. A formatív. Normára orientált A tanuló teljesítményének értékelésekor az átlaghoz viszonyítunk. de nem lehet szöveges-minősítő vagy osztályzat. tehát folyamat közbeni visszajelzésünk nem lehet minősítő. hogy az „ártatlan” piros pontok és más színű társaik. Az értékelés viszonyítási alapjait figyelembe véve háromféle értékelést különböztetünk meg. a tantervi követelményekhez viszonyítjuk.

a differenciált tanulásszervezésről részletesen olvashattunk a Módszerek című fejezetben. Fontos. megfelelő szinten érvényes. A kritériumra orientált értékelést a tanulási folyamaton belül az egyes tantervi témák lezárásakor vagy az általunk belső fejlődési szakaszoknak nevezett egységek végén célszerű alkalmazni. a programcsomagok többségéhez – ma még csak az értékelést segítő szempontsorokat lehet használni. és hogy a tanulási folyamaton belül valamennyi gyerek efelé halad – egyéni utakon. amelyekkel objektíve(bbe)n megállapíthatók. A kompetencia alapú programcsomagok közül a matematikához már készültek félévi és év végi mérések. rész Adaptációs dialógus A kritériumra orientált értékelés esetében előfordulhat. Inkluzív oktatás esetében nem nehéz belátni. hanem csak így valósítható meg! Ezen a ponton óhatatlanul beleütközünk egy másik. A differenciálás meghatározása megtalálható a Fogalomtárban. a szövegértés. A szociális normaorientációt – amikor az osztály teljesítményének átlagát vesszük alapul – ma már igyekszünk száműzni pedagógiai gyakorlatunkból.23 Az önmagához viszonyító értékelés esetében elsősorban az értékelés formatív funkcióját használva az egyéni úton haladást segítjük. szövegalkotás területéhez pedig megkezdték a megkívánt standard mérési eszközök elkészítését. A sajátos nevelési igényű tanulóinknak is erre van szükségük. ártalmas és diszkriminatív. 23 Könyvünk kéziratának lezárta után ebben lehetséges változás. készségek. hogy egy tanítási-tanulási egység végén – természetesen jól megválasztott célok és megfelelő tevékenységek után – a diákok elsajátították-e mindazt. a diákokat egymáshoz hasonlítgatni egyszerűen életveszélyes. hogy tanítványaink a szakaszokon belül egyéni fejlődési. hiszen csak a szakmailag korrekt módon kifejlesztett. ha az egyes tanulók teljesítményét ún. hogy a kritériumok megfogalmazása nem elég pontos. Ezek olyan mérőeszközök (nem csak feladatlapok!). Kerüljük – nagyon helyesen – az osztálytársak egymáshoz hasonlításának bármilyen módját. Tudjuk. Ezek hiányában – pl. normaátlaghoz. 2 108 . a gyakorlatban ezek átszűrődnek egész személyiségünkön. hogy a standardok létrehozása hosszabb folyamat. S ne feledjük. Itt kell megjegyezni. hogy az ismeretek. Megfelelőbb módja a normára orientált értékelésnek. kipróbált és megbízható mérőeszközök tölthetik be a fenti funkciót. hogy a tanulók teljesítményét az osztályátlaghoz igazítani. 22 A tanulási-tanítási stratégiák leírása megtalálható a Fogalomtárban.1. a differenciálásba2 és az egyéni haladási tempót lehetővé tevő tanítási stratégiákba22. amit előre meghatároztunk. kompetenciák elsajátításában van egy optimálisan elérendő végcél. értékeléssel is összefüggő „kérdéskörbe”. nem beszélve azok értelmezéséről. amelyet annak sajátossága határoz meg. érési ütemüknek megfelelően haladhassanak. egyéni tempóban. standardokhoz viszonyítjuk. Mindez a sajátos nevelési igényű tanulóknál nemcsak hogy így optimális.

Mindezekből következik. de közben ismereteket értékelünk. de az iskola dominánsan ismeretközlő funkciója s az ennek megfelelő frontális tanulásszervezés erre alkalmatlan. A kompetencia alapú programcsomagok mindenképpen segítséget nyújtanak a cél elérésében. Olyan formáló visszajelzést kell adnunk a felelőnek. miként tanulja meg a legközelebbi leckét úgy. Annál is inkább. hogy sikeresebb legyen. hanem minősítjük (pl. akkor az egyéni haladás. ahol az értékelés folyamatára helyeződik a hangsúly. hogy tudást értékelünk. hogy valóban könnyebb az ismereteket értékelni.24) Van azonban valami. ezeket gyakran nem is csak értékeljük. szempontsorok már ennek a kívánalomnak igyekeznek megfelelni. ennyi a gyerek tudása. amiről nem felejtkezhetünk el. azaz differenciált a visszajelzés. ezt a feladatot nem tudja ellátni! A nagyon különböző gyerekek különböző fejlődési ütem szerint fejlődő nagyon különböző készségeit csak az azokhoz rugalmasan alkalmazkodó. Ha aktuális tudást értékelünk. hogy mik voltak pl. a felelet erényei. amikor folyamatos. A frontális tanítástól hiába szeretnénk hatékony készségfejlesztést várni. mivel az alapkészségek kivételével a gyakorlatban még csak kialakulóban vannak a készségek és főleg a kompetenciák fejlesztésének tartalmai és módszerei. Ha emellett még az iskolák többségében frontálisan zajlik a tanítás. Az ő optimális fejlesztésük differenciált tanulásszervezés nélkül semmiképpen sem valósítható meg! Az érem másik oldala: a hagyományos pedagógia gyakorlat magát az értékelést is akciókban valósítja meg. hogy megfelelő értékelésnek azt tekinthetjük. amiből tudni fogja. Sőt. Gyakran esik szó a különböző készségek alakításáról. Ebben az esetben az értékelésünknek arra kell rávilágítania. hibái. személyre szabott és személynek szóló. (A programcsomagok moduljaiban szereplő értékelési szempontok. Készségeket. 109 . pedig a gyakorlatban többnyire még mindig az aktuális pillanatban „felmutatott” aktuális ismereteket. fejezet Az értékelés Mit értékelünk? Legtöbbször azt hisszük. kompetenciákat fejlesztő iskoláról beszélünk. hogy megtanulta-e a leckét vagy jól oldotta-e meg az aznapi feladatot. 24 Részletesebben megtalálható A kompetencia című fejezetben. A csapda abban rejlik. teljesítmény nyomon követésére szinte nincs is lehetőség. Az adott pillanat adott teljesítménye után pedig azt mondjuk. akkor érdekes lehet a gyerek (és a szülő) számára.6. osztályozzuk). hozzáigazítható differenciált tanulásszervezéssel lehet hatékonyan fejleszteni! Ez különösen igaz a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. Ezekből az akciókból kellene a tanulóknak – saját fejlődésük érdekében – gyakorlati következtetéseket levonni. fejlődés.

differenciált értékelés a legmegfelelőbb. – Az értékelésnek „feladata”. a kritériumorientáltság érvényesítése a legfőbb szempont. 27 A kompetenciákról részletesen tájékozódhatnak A kompetencia című fejezetben. – Az értékelést annak tudatában javasolt alkalmazni. s ezen beA minőségi iskolai tudás jellemzőiről a Fogalomtárban olvashatnak (l. milyen tudást. amelyek korrekt módon kifejlesztettek. mint értékelésünk szempontjaira utaló tartalmakat. Összefoglalva A korszerű értékelés folyamat jellegű. illetve elsajátíttatásának igénye. hogy az egy olyan külső szabályozó szerepet betöltő visszajelzés.1. rész Adaptációs dialógus A MINősÉGI IsKolAI tUDÁs Napjainkban egyre hangsúlyosabbá válik az életszerű helyzetekhez köthető. – A tanulást segítő értékelésben kiemelt szerep jut a diagnosztikus és a formatív értékelési eszközöknek és eljárásoknak. 25 110 . Ezeket felfoghatjuk szinte úgy is. alkalmazható tudás. alkalmazható tudás25 elsajátításának.) – A minősítő jellegű („folyamatzáró”) értékelés esetén az objektivitás. de rövid leírásuk megtalálható a Fogalomtárban is. Ilyenkor kell meghatározó szerephez jutniuk azoknak a mérési eszközöknek (pl. eszköz jellegű. számoljon azzal. illetve erősödését. Értékelés a kompetencia alapú programcsomagokban A kompetencia alapú programcsomagok fejlesztői az alábbi (a korszerű értékelést meghatározó) elvekből kiindulva kezdték meg munkájukat. – Motivációs szempontból segíti a diákok belső motivációinak kialakulását. s olyan megközelítést alkalmazzon. kompetenciaegyüttest27 értékelünk. hogy sikerorientált vagy kudarctűrő-e a tanuló. s az eltérő funkciókhoz különböző értékelési formák kapcsolódnak. s benne a következő elvek érvényesülnek: – Egyértelműen szétválnak az értékelés különböző funkcióihoz tartozó tevékenységek. ún. eszköz jellegû tudás szócikkek). mely leginkább szolgálja fejlődését. intelligens. Ennek megfelelően egy adott tantárgyi teljesítmény értékelésekor is látnunk kell. standardizált teszteknek). 26 A kulcskompetenciák leírása megtalálható a Fogalomtárban. Természetes dolog. megbízhatóak és megfelelő szinten érvényesek. (Pl. hogy figyelembe vegye a gyermek személyiségét. bemért. amely csak eszközi szerepet játszik a tanuló önértékelési folyamataiban. – Diagnosztikus és formatív értékelés esetében a szöveges. hogy az értékelendő tudástartalmak – s ma már ezekkel egyenrangúan az elsajátított képességek és kompetenciák – együtt változnak a tudásról alkotott nézetek változásaival. kulcsképességet26.

a folyamatra. – Az értékelési módok közül kiemelt szerep jusson a formatív értékelésnek. azok moduljait használják. Az elért eredmények viszonyítási alapjaként – akár egyéni. Az idegen nyelvi modulokban megtalálható „piros pontok”-ról a kötet olvasói tudják. önértékelésre is. értékelő tevékenységek leírásai – magukban a modulokban szerepelnek. Azaz: az értékelés individuumra orientált legyen.  . adott modulhoz kötött megfontolások – pl. – Az értékelés korrekciós funkciója alapján adjon útmutatást a továbbhaladásra. ha a képzési csomagokat. s hogy ezekkel a „saját lehetőségekkel” mennyire élt. szempontsorok. A konkrét.6. amely nem minősíti a tanulók személyiségét. hogy általában a szummatív értékelés eszközei – egyedüli alkalmazásukat a kötet szerzői nem ajánlják. Azaz: a tanulási eredmények visszajelzése olyan legyen. akár csoportmunkáról van szó – mindig csak a korábbi „saját” eredmény szolgáljon. de az ott leírt értékelési szempontok és egyéb ajánlások az általunk felsorolt elveket követik. hanem a csoport általi értékelésre. – A modulok értékelési eljárásai. A fejlesztőkkel szemben támasztott igények – minden kompetenciaterületen – a következők voltak: – A modulokban megjelenő értékelés a modulok szerves részét képezze. (Az értékelés semmiképp sem kelthet szorongást!) – A modulokban lehetőséget kell adni nemcsak az egyéni. ajánlások. – Adjon információt arról. hanem fejlődési állapotról számoljon be. formái legyenek összhangban az értékelés aktuális. reális önértékelés kialakulását segítse. Az eredmények visszajelzése mindig a pozitív. hogy a tanuló saját lehetőségeihez mérten mennyit fejlődött. fejezet Az értékelés lül az értékelés rendszerének kialakítását. hogy a tanulóknak a modulban megjelölt célokat (a tanulási folyamatban elvárható tanulási eredményeket) milyen szinten sikerült elérni. 28 Bár minden területet nem találunk meg minden kompetencia alapú programcsomagban. hogy milyen értékelési feladatokat érdemes megszerveznie az alkalmazóknak. – Az értékelés hangsúlyosan jelenítse meg. a moDUlok érTékeléSI alaPelveI28 – Az értékelés ne minősítsen. A mára elkészült programcsomagok tartalmaznak leírásokat azzal kapcsolatban. folyamategységre jellemző funkcióival.

rész Adaptációs dialógus – A modulokban elsősorban olyan tanulást segítő értékelések legyenek. az együttműködési képességek szintjének visszajelzései. hiszen az értékelés szempontjai között hangsúlyosan ott vannak a gondolkodási és kommunikációs. ezáltal segítsék az önértékelés. – Jelenjen meg bennük az önreflexióra késztetés. az iskola hagyományaiból áll. cselekvésre. elgondolásaiból. a pedagógusok szerepfelfogása és attitűdje. A tantestületi elgondolások közé sorolhatóak például a következők: a tanítás során alkalmazott munkaformák. amely a jogszabályi elvárásokon túl az adott pedagóguscsoport értékrendjéből. fejlesztése is igen nagy hangsúlyt kap. a tanórák légköre. a reális énkép kialakulását. A felsoroltak mind részét képezik annak a komplex pedagógiai rendszernek.1. A fenti felsorolásból jól látszik. felfedezésre építő szemléletével. Több programcsomag esetében is megfigyelhető. 2 . nevelési intézmény értékorientációját. Ilyenek például a napi-. ezek egyensúlyba helyezésére is gondot fordít. Ezek a szempontok választ adnak a „mit értékelünk” kérdésre is. Minden iskolai testületnek van egy nagyjából megragadható attitűdrendszere. A modulleírásokban szereplő értékelési szempontok. A modulok értékelésében a korszerű tudásról vallott nézetek is megjelennek. hogy a kompetencia alapú fejlesztés az értelmi intelligencia területe mellett az érzelmi-szociális intelligencia fejlesztésére. az önismeret. azaz megjelölik az értékelés tartalmát. hogy a modulokon belül elkülönítetten jelennek meg az egyén és a csoport értékelésének szempontjai. a tanítási-tanulási folyamat során a tanulóktól megkívánt aktivitás mértéke. heti-. Az értékelés – karöltve a modulok aktív. Ez pedig jelzi. változatos tanítási stratégiáival – segíteni igyekszik a diákok belső motivációinak erősödését. Az iskola értékelési rendszerének újragondolása szüKsÉG VAN-E A VÁltoztAtÁsrA? A pedagógiai értékelési folyamat minden korban – így napjainkban is – tükrözi az adott oktatási. módszerek. Az értékelési rendszer nem független az iskola egyéb. amelyeket mint keretfeltételeket szoktunk emlegetni. eszközök. hogy az értékelési szempontok között a személyes és szociális kompetenciák fejlettsége. amelyek lehetőséget adnak a differenciált visszajelzésre. olyan tényezőitől sem. éves rend. szempontsorok – figyelembe véve még a modulokban megjelölt „képességfejlesztés fókuszait” is – valóban a tanulási célok megvalósulására irányítják a figyelmet. amelyet az iskola megjelenít.

Ehhez kíván segítséget nyújtani az alábbi ábra. A sajátos nevelési igényű tanulókat integráló iskolákban. árnyalt értékelés az integráló iskolákban elengedhetetlen. ahol a személyiségfejlesztés során elfogadják az egyéni sajátosságokat és alkalmazkodnak azokhoz. hogy számba vegyék. 8. szülő…) 113 . s továbbfejlődésének mi a legoptimálisabb útja. fontos. A differenciált. azaz differenciált bánásmódot alkalmaznak (pl. hisz csak ezáltal lehet megjeleníteni. hogy iskolájukban szükség van a jelenlegi értékelési rendszer megváltoztatására. s a prioritásokra rátalálniuk. tudásról vallott nézetek (megjelenik a pedagógiai programban. hogy az adott gyermek önmaga lehetőségeihez képest hol tart.6. Kedves Pedagógus! Ha Ön és kollégái úgy gondolják. módja. mely tényezők befolyásolják a változtatást. Az intézmény értékelési rendszeréről egyfajta tájékoztatást nyújt az is. ott az értékelési rendszernek is ehhez kell igazodnia. annak elfogadásáról való vélekedése is. hogy mennyiben jellemzi a másság elfogadására épülő pozitív értékelési attitűd. követelmények) ** Szerepattitűdök (pedagógus. A befolyásoló tényezők számbavételén túl elsősorban az összefüggéseket kell keresniük. differenciáltan tanítanak). ábra Az iskola arculatát meghatározó tényezők Nevelésioktatási elvek* Tanulási környezet Az iskola arculata Tanulásitanítási stratégiák Szerepek – attitûdök** Értékelési rendszer * Nevelési-oktatási elvek: értékről. diák. fejezet Az értékelés Minden iskola értékorientációjához hozzátartozik a „másságról”. tantervben – tananyag.

hogy tanítványainknak milyen a tanulási stílusa. ÉrtÉKElÉssEl ÖsszEFüGGő sPECIÁlIs FElADAtoK A tanítási-tanulási folyamat során a napi visszajelzéseken van a hangsúly. milyenek a tanulási szokásaik. valamint az árnyalt. amelyeket már elsajátítottak. 30 A tanulási stílusokról. személyre szabott értékelés jelentőségének az elfogadásával az inkluzív iskolákban felértékelődik a tanulói megismerés fontossága. rész Adaptációs dialógus A fentieken kívül az iskola arculatát hagyományai és szűkebb. amely az egyéni fejlődés nyomon követésére is alkalmas. Ennek a gondolatnak. Ha az általunk alkalmazott tanulói értékelés olyan.29 Érdemes figyelmet fordítani arra is. hogy a mindennapok során leggyakrabban használt fejlesztő értékelésnek nemcsak a tanulás segítésében lehet nagy szerepe. helyszíneinek és főbb területeinek leírása megtalálható a Fogalomtárban. A tanulói személyiség megismerése alapelveinek. a teljesítmények menet közbeni rögzítésének. 31 A témáról részletes tájékoztatást adnak a Betekintés a diagnosztikai eljárásokba és a Habilitációrehabilitáció fejezetek. azaz gyakran és eredményesen használnak. a teljes gyermeki személyiség megismerésének szükségessége. nevelő munkánkat jó színvonalon elláthassuk. módszereinek. a tanulási szokásokról és a tanulási technikákról tájékozódhat a Fogalomtárban.1. differenciált (azaz személyre szabott) és szöveges. Egyértelművé válik a gyerekek folyamatos megfigyelésének. másrészt tudatosabbá kell tennünk azokat. Érdemes azonban hangsúlyozni – és ezzel újra a kompetencia alapú programcsomagokra fókuszálni –. mintsem azok formája dönti el. az egyénre szabott pedagógiai fejlesztéshez. akkor az komolyan hozzájárulhat a speciális. tágabb környezetének elvárásai is befolyásolják. hogy oktató. Az INKlUzÍV IsKolÁKAt ÉrINtő.30 Az egyéni nyomon követés Ahhoz. hanem az egyéni fejlődés nyomon követésében is.31 Azt. differenciált segítségnyújtás megtervezéséhez. akkor ezt a funkciót is képes betölteni. hogy értékeléseink közül melyek alkalmasak az egyéni nyomon követésre. 29 114 . megszokott pedagógusi tennivalóinkat egyrészt újakkal kell kiegészítenünk. melyek azok a tanulási technikák. nem annyira az értékelések módja. Ha formatív értékelésünk árnyalt.

az egyéni portfólió. (Ne feledjük.6. amelyek különösen fontosak. osztályfőnökként. – olyan tanulói munkákat. ez a gyűjtemény – ha összeállítására és folyamatos karbantartására rászánjuk magunkat –. minden tanítványunknak „jár”. de minden esetben figyelembe veszik az adott gyermek speciális problémáját és helyzetét. amelynek jelentőségét talán ma még nem is érzékeljük kellő mértékben. és az egyéni tanulási tervhez. – olyan tanulói munkákat. illetve ennek dokumentálására pályánk során szinte mindannyian kitaláltunk már hol jobban. amely a differenciált osztálymunka során bármely tanuló egyéni haladásának dokumentuma. s valóban. fejezet Az értékelés A portfólió Az egyéni fejlődés nyomon követésére. a diákok tanulmányi haladását. amikor már túljutottunk egy nehézségen. bemutató és egyben értékelő funkciót is betölthet. Sőt. Társuló dokumentumként hozzájuk kapcsolódhatnak még az általunk – osztálytanítóként. Így pl. amelyek a lehetőségekhez mérten objektívek. Olyan dokumentum. tanuláshoz. valamint azok a folyamatzáró mérések és értékelések. A portfólió (a tanulói munkák gyűjteménye) ma már egyre gyakrabban alkalmazott – egyben értékelési – eszköz a világ legkülönbözőbb iskoláiban. Az egyéni portfólió tehát gyűjtő. amelyek tartósabban gondot jelentettek a tanuló számára. Szervesen illeszkedik (illeszkedhet) az egyéni fejlesztési tervhez. a gyereket tanító szaktanárként – készített tanulói megfigyelések (hangsúlyosan megfigyelések. amely az értékelési folyamat része. társakhoz való viszonyát. személyiségük fejlődését többféle módon követhetjük. Ezek közül való az „egyéni gyűjtőmappa”. 115 . Valamennyi tanítványunkról érdemes portfóliót készíteni. illetve egy ehhez nagyon hasonló – talán divatosabb névvel illetett – gyűjtemény. hol kevésbé jól működő módszereket. – esetleg olyan munkákat is. kedvesek – akár egyéni érdeklődés miatt – az alkotóknak. amelyek legjobb teljesítményei „tulajdonosuknak”. nemcsak a sajátos nevelési igényűekről. az sikerré változhat!) A portfólió lehetőséget adhat a diák és a pedagógus közötti írásbeli párbeszédre is. s nem értelmezések!). semmiképp nem „megkülönböztető ajándék”! A portfólió alkalmazóinak megállapodása szerint – s ebbe a körbe természetesen beletartoznak a diákok is! – a gyűjtemény többféle dolgot tartalmazhat. amelyet sajátos nevelési igényű tanuló esetében habilitációs és rehabilitációs célokkal és feladatokkal a gyógypedagógus valósít meg. A tanuló „bővített portfóliójában” benne lehetnek az illető gyermekre vonatkozó diagnosztikus és folyamat közbeni mérések és értékelések.

hogy ez sem működik magától – kialakításának. – megtapasztalhatja saját felelősségét fejlődésének. az osztályteremben alkalmazott mérési. az segíti az optimális fejlődést. értékelési eljárásainkkal vagy akár csak értékelési attitűdünkkel. S mivel az önértékelő képesség fejlődését többféle tényező is befolyásolja. Az önértékelés során a tanuló: – felmérheti (tudatosan átgondolhatja. hisz magánéletünkből is tudjuk – szülőként. Lényeges tehát. hogy az egységes. alkalmazott tanulási stratégiák. amit én akarok” mondat ismeretlen. pedagógiai mikrotörténések). tudja. (pl.1. tanulói szerepek és attitűdök. egyező értékrend és elvárásrendszer nyújt igazán biztonságot. rész Adaptációs dialógus A portfólióról. tanári. az egyéni fejlődés nyomon követéséről gondolkodva ismét tetten érhető – amit az integráció kapcsán talán nem is lehet eléggé hangsúlyozni –. első lépésként ezeket kell számba vennünk. – mérlegelheti a tanulási folyamatba befektetett energiáinak és az elért eredményeknek a viszonyát. egyben visszajelezheti) saját tudását. Mérés-értékelés az osztályban Kedves Pedagógus! Az inkluzív iskolákban egy olyan konszenzusokra és teammunkára jellemző légkör alakul ki. értékelési rendszere összhangban legyen saját értékelési gyakorlatunkkal. aki már alkalmazza a tanulói értékelés során az önértékelést. hogy az inkluzív iskolák értékelési rendszerében az alkalmazott értékelési módok közül a diagnosztikus és a formatív értékelés még fontosabb helyre kerül. amelyben „az osztály falain belül pedig azt csinálok. 116 . a tanórák légköre. Örülhetünk ennek. hogy az iskola értékorientációja. Az. hiszen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlődését ezek segítik a legjobban! Az önértékelés Az önértékelés a mai iskolai gyakorlatban még ritkábban alkalmazott értékelési fajta. pedig a pedagógiai értékelés igen fontos részét képezi. kialakulásának folyamatát tervezni kell. tanulmányi teljesítményének alakulásában. gyerekként megtapasztalhattuk –.

viszonyulások. információk. Példa az értékelés megjelenésére – a szövegértés-szövegalkotás modulokban32 Az értékelés tartalma többféle megközelítésű lehet. alaposan átgondolt szempontok képesek pótolni a jelenlegi hiányt. akarati tényezők. A következő három – különösen fontosnak vélt – terület érintését javaslom a modulokban: – tanulási eredmények. nagyobb gyakorlatunk van egy ilyen „egzakt tudományhoz” mérőanyagot összeállítani.6. hogy a programcsomagokhoz még nem készültek el a szükséges és tervezett országos standardok. összefüggések. – az önálló tanulás képességének főbb összetevői. mert figyelmünket az értékelés általános tartalmára fókuszálják. Korábban már említettük. itt már megszülettek az első – félévi és év végi – mérések. lényegkiemelés. erkölcsi. 117 . Ez a terület még nem rendelkezik standard mérési eszközökkel. fejezet Az értékelés A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazásával még egy új értékelési orientáció is megjelent! Az alábbi szempontsorok közreadása azért fontos. értelmezés) helyessége • A tapasztalatszerzés eredményessége • A problémamegoldás sikeressége • A megoldás eredetisége. ötletessége 32 A munkaanyag Dr. következtetések. A matematikai kompetenciaterület tart ebből a szempontból „legelőrébb”. (Az igazsághoz azért hozzátartozik. A három kiemelt terület példákkal jellemzett tartalma: – Tanulási eredmények • Felismeréshez való eljutás (pl. hogy ezek a konkrét. megbízható mérőeszközt alkotni a szociális kompetenciák fejlesztésének területéhez!) Az alább bemutatott értékelési szempontsorok a szövegértés-szövegalkotás területéhez készültek. de remélhető. Szilágyi Imréné szakmai bizottsági tag Néhány gondolat a modulokban megjelenő értékelés korrekciójához címmel megjelent írása. – a tanulás sikerességét meghatározó érzelmi. mint korrekt módon kifejlesztett. Az összeállítás (kézirat) a szövegértésszövegalkotás kompetenciaterület fejlesztőinek készült.

kitartás • Munkamegosztás. gondolkodási műveletek • Az előzetes tudás mozgósítása új problémahelyzetben • Információs források kezelése • Információk rendezése. hangnem • Segítségadás. megoldási stratégia kialakítása • Problémafelvető.1. megfigyelés. az ebből adódó szerepvállalás • A feladat teljesítéséért vállalt kölcsönös felelősség • Megbízhatóság • Együttműködés. a megnyilatkozások gyakorisága • Feladattudat. a feladat előírásaihoz – Az önálló tanulás képességének főbb összetevői: • Kíváncsiság. viszonyulások • A feladat vállalása • A feladatvégzés motiváltsága. bővülése új elemekkel – A tanulás sikerességét meghatározó érzelmi. rendszerezése 118 . rész Adaptációs dialógus • A válaszadás helyessége. képzelet. a probléma megoldását segítő kérdések megfogalmazása • Többféle megoldás keresése • Döntés • Koncentrált figyelem. mennyisége • A tanulási feladatokban való részvétel intenzitása. emlékezet. akarati tényezők. erkölcsi. nyelvi megformáltsága • A vállalt feladat teljesítése. az új problémák iránti nyitottság • A feladat értelmezése • A probléma felismerése. a megoldás kritériumoknak való megfelelése • A megszerzett tudás célszerű felhasználása. tolerancia. a segítség elfogadása • A tanulási követelményekkel való azonosulás • Alkalmazkodás a közösség szabályaihoz.

hatékonysága növekedjék. modulok alkalmazása során nem működhet! Az értékelési rendszer megjelenése az intézményi dokumentumokban Az intézmény értékelési rendszerének minden esetben illeszkednie kell az iskola komplex szakmai-integrált pedagógiai programjába. munkaritmus • Monotóniatűrés • A megkezdett feladat befejezése Az értékelési szempontok kiválasztását meghatározó tényezők – A modul által bemutatott tanulási egység pedagógiai célja (Mit lehet megtanítani a felhasználásával? Milyen fejlesztésekre teremt feltételt? (l. Az értékelési rendszer olyan „terület”. diákjait készítse fel a 21. 119 . Ennek megfelelően az értékelés kapcsán is megjelennek olyan új szempontok. hibajavítás • Reflektálás. illetve szelekcióban betöltött funkciója a programcsomagok. amelyet többféle intézményi dokumentumban is rögzíteni kell. hogy az oktatás eredményessége. A törvényesség igényén túl az iskola eredményességét is jelzi a helyi pedagógiai rendszer és az alkalmazott értékelés koherenciája. narráció • Gazdálkodás az idővel. s eligazítást nyújtanak számunkra mindennapi tanítási-mérési-értékelési gyakorlatunkat illetően is! Napjainkban az iskolákkal szemben támasztott fő elvárás. a csoportmunkában való részvételre vonatkoznak. Végül egy nagyon fontos tudnivaló: az értékelés fegyelmezési. véleményalkotás. A képességfejlesztés fókuszai) – A modulban alkalmazott módszerek és tanulásszervezési módok – Az egyes fejlesztési csoportok tevékenységével kapcsolatos elvárások A fenti szempontsorok „túlmutatnak” a modulokon. amelyek elsősorban vagy kizárólag az egyéni értékelésre. teremtse meg az esélyegyenlőséget. tanítsa meg őket a kooperációra. Az iskola csökkentse a „családi háttértényezők” másságából adódó különbözőségeket. illetve elsősorban vagy kizárólag a csoportmunkára.6. fejezet Az értékelés • A megoldás helyességének ellenőrzése. század kihívásaira.

arra is. kifejtő módon. Az értékelés a pedagógiai programnak részét képező helyi tantervben is megjelenik. a pedagógiai programban érdemes azt nemcsak ismertetni. A felsorolt dokumentumok módosításakor természetesen az iskolaszéknek is van beleszólási. A változtatás tervezésekor fontos. A pedagógiai programnak elengedhetetlen része az intézményben alkalmazott értékelések részletes leírása. rész Adaptációs dialógus 1. A tanterv által megjelölt követelmények és a továbbhaladás feltételei utalnak az iskola értékorientációjára. ha nem is ilyen részletes. hiszen ez a dokumentum mint iránytű segíti a munkánkat. műfajilag33 milyen értékelést tart a legmegfelelőbbnek. Az inkluzív iskolák pedagógiai programjuk megalkotásakor kötelezően veszik figyelembe. 5.) 2. véleményezési joga. akiket az a leginkább érint! 33 Nat 2003. 34 3. osztályig. 120 . Ebből következik. ismereteket kell elsajátítaniuk az egyazon osztályba járó különböző szükségletű tanulóknak. hogy mely tevékenységeket kell elvégezniük. „Az iskola pedagógiai programja határozza meg a magasabb évfolyamba lépés feltételeit. Kiterjed ez az értékelési alapelvek megfogalmazására.1. az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. Azokban az iskolákban. 4. Így pl. hogy a benne foglaltak mindennemű megváltoztatása is csak a fenntartó engedélyével lehetséges. Köztudomású. Inklúzió esetében természetesen az Irányelvekről sem feledkezhetünk el. a beszámoltatás. ahol saját (nem adaptált. a tanulói teljesítmény minősítésének formáit. osztályig alkalmazza. hogy az iskola vezetése erről se feledkezzen el. hogy a pedagógiai programot az intézmény fenntartója hagyja jóvá. . 7 lábjegyzet. hanem példákkal is illusztrálni. hogy a szöveges értékelést – élve a törvényi lehetőségekkel – nem a 4. ezeket a változtatásokat engedélyeztetnie kell. félévi és a folyamat közbeni értékelések bemutatására. vagy a félévi értékelőknél más műfajú értékelést szeretne bevezetni. értékelési gyakorlatára. hanem a 6. A minőségirányítási programnak szintén rögzítenie kell az intézmény értékelési rendszerét.” 34 L. úgy gondolja. milyen készségeket. Az „integrált” helyi tantervben együtt – egymás mellett – jelenik meg. az év végi. hogy mely értékelési módokat és formákat használja az intézmény. hogy a változtatás tervezését épp azok tudják meg utoljára. hanem a testület által kialakított) értékelési rendszer van. És ne feledkezzen el tanítványairól sem! Egy demokratikusan működő intézményben nem fordulhat elő. (Ha az iskola pl.

mindennel összefügg –.) Kedves Pedagógus! Ha eljutnak a változtatás igényéhez és igenléséhez. iskolájuk vezetősége külső segítséget is igénybe vehet. fejezet Az értékelés Az intézmény értékelési rendszerének módosítása természetesen befolyásolja az iskola munkaterveit. az egész tantestület közös ügye kell. tanmeneteit. másrészt a változtatások elfogadása ebben az esetben sem lehet csak vezetői döntés. sőt még az egyéni fejlesztési terveket is.6. A mentorok a szervezeti folyamatokat segítik. (A csak két dolog miatt került idézőjelbe: egyrészt ilyenkor még rengeteg az átgondolni. Ezek szükség szerinti átalakítása azonban „csak” belső munkát igényel. amely legjobban igazodik intézményükhöz. minden. az adaptációs szakértők a fejlesztések intézményi sajátosságokat figyelembe vevő megvalósítását koordinálják.és tennivaló – tapasztalhatjuk. hogy legyen. hogy mindig. 2 . támogatják olyan cselekvési terv kialakításával.

.

jelentéstartalmában mindig megjelenik az adott helyzet jobbítására való törekvés. A folyamatot tekintve a kezelés válik hangsúlyossá. magában foglalja az érintettek alkalmasságát. A kifejezés alatt általában visszahelyezést értünk. amely által az érintett egyén eléri fizikai. Van.7 fejezet . feltárja az inkluzív intézményben zajló nevelésioktatási folyamatok sajátosságait. foglalkozási. illetve egy megelőző. szakma tükrében. társadalmi értelemben vett teljes életviteléhez kialakítható maximális képességeit. orVosI És GyóGyPEDAGóGIAI szEMPoNtÚ MEGKÖzElÍtÉs Orvosi szempontból Általában a függőség csökkentése áll a középpontban. állapot. A fejezetet írta: Hernádi Krisztina A fogalom értelmezése Kedves Pedagógus! A habilitáció és a rehabilitáció fogalmával mindannyian találkoztunk már. szociális. lelki. politikai értelemben. rehabilitáció kérdéskörét. Habilitáció-rehabilitáció A fejezet körbejárja a habilitáció. más orvosi kezelések alkalmával. a képességek fejlesztése a lehetőségek határáig arra. a társadalmi hasznosság helyreállítását és magát a folyamatot is – természetesen mindig az adott tudományág. a normális élethez szükséges feltételek megteremtését célozza meg. A rehabilitáció fogalmat számos tudományág és tevékenység alkalmazza. feltételezetten jobb helyzet. hogy az érintett személy egyéni körülményeinek megfelelően. Ha mélyebben értelmezzük. megint mások felsôfokú tanulmányaik közben. orvosi. bár elsődlegesen az egészségi és funkcionális állapot helyreállítását. aki történelmi tanulmányai során. Használjuk jogi. Az orvosi rehabilitáció komplex tevékenység. adekvátan élhessen. bemutatja a szakmaközi együttműködés jelentőségét. 123 .

) A gyakorlatban nem határolódik el élesen a két fogalom. amely csak a különböző szakterületek és szakemberek együttműködésének megvalósítása esetén nyer gyakorlati értelmet. akadályozottság veleszületett vagy kora gyermekkorban elszenvedett károsodás következménye. és elsősorban az orvosi. jobb helyzetről. védőmunkahelyek. a fogyatékos személyek megismertetése a médián keresztül) a minél teljesebb beilleszkedés érdekében. jótékonysági. szakemberhez sem. célja A rehabilitáció a gyógypedagógia egyik alapfogalma. hogy a rehabilitáció kifejezés „visszahelyezés” értelemben használható-e vagy célszerűbb „beillesztésként” értelmezni. oktatás. Korábban a gyakorlat leginkább a felnőtt korú. hiszen ilyen esetben nem beszélhetünk egy korábbi. vagyis a sérült.). éppen ezért sem megvalósítása. visszaállítani. sem irányítása nem köthető kizárólagosan egyetlen szakterülethez. mivel a beillesztés és visszahelyezés mozzanatai gyakran nem különíthetők el. akadályozott ember megsegítésére (gyógypedagógiai segítség. 124 . nevelés. amely a sikeres társadalmi beilleszkedést célozza. nem tekinthető önálló szakmának. ha a sérülés. egy-egy folyamatban párhuzamosan is megjelennek. A habilitáció-rehabilitáció szerepe. akadályozott életvezetésű személyekre irányult. fejlesztés. szociális gondoskodás stb. annak ellenére. nem adekvát a rehabilitáció (visszahelyezés) használata. (Pl. veleszületett hallássérülésnél a korszerű hallásnevelés és a szájról olvasás preferálása. Elsősorban egy olyan komplex szemléletet jelent. irányítással igyekszik megszüntetni. amely az akadályozott. amelyben minden tevékenység a rehabilitációs célra. rész Adaptációs dialógus Gyógypedagógiai szempontból Gyógypedagógiai szempontból felmerül a kérdés. amit szeretnék megközelíteni. funkciója. Ekkor használjuk a habilitáció (beillesztés) kifejezést. Napjainkban azonban egyre hangsúlyosabbá válik a nevelés-oktatás. A szakirodalomban leginkább a rehabilitáció megjelölés terjedt el. hogy esetenként egészen eltérőek a feladatok és a megoldási módok. egészségügyi rehabilitáció stb. A rehabilitáció a szervezett támogatásokra koncentrált (életkörülmények javítása. szociális gondozás) és a társadalomra irányul (előítéletek felszámolása. amely átfogja a gyógypedagógiai tevékenységek teljes körét – speciális gondozás. karitatív megközelítés dominált. Abban az esetben. Ez a gondolat elvezet bennünket a habilitáció fogalmához. fogyatékossággal élő egyén izoláltságát szakszerű segítséggel. A rehabilitáció a társadalmi tevékenységformák egyike. Így valósul meg az az összetett gyakorlat.1. a fejlesztés.

és befogadása. oktatási. A komplexitás mutatkozik meg abban is. s ehhez a szolgáltatásokat szükséges a lakóhelyhez minél közelebb biztosítani. kommunikációs akadálymentesítés). és amely csak a különböző tudással rendelkező szakemberek együttműködése révén lehet sikeres és eredményes. A szolgáltatást biztosítóknak ki kell alakítaniuk a választás lehetőségét. A folyamat sikerkritériuma. dolgozik. amely az egészségügyi. szociális rendszerekben valósul meg. a megfelelő kommunikációs eszközök és technikák használatát (pl. A rehabilitációs szolgáltatások legfőbb elveinek. a fizikai helyváltoztatáshoz szükséges sajátos körülmények erősítését (akadálymentes közlekedés). terápiák összességét. ha a sérült egyén felnőtté válásakor önálló életvezetésre képes. ha az akadályozott. rövidebb vagy hosszabb távú döntéseket. valamint a társadalmi és gazdasági intézmények legszélesebb körével. A korszerű szemlélet a rehabilitációt folyamatként fogja fel. fogyatékos ember esetében. dolgoznak. ahol a társadalom többi tagja él. eszközök.) A rehabilitáció elvei. fogyatékos felnőtt továbbra is szervezett. célkitűzései között szerepel. intézményes segítségnyújtást igényel. átképzési. foglalkoztatási. Ez természetesen nem történhet meg a társadalom ép tagjainak el. hogy a sérültet eljuttatja a társadalmi adaptációig. Életkori sajátosságaiknak megfelelően vesznek részt a társadalom mindennapi életében. de az adott közösség tevékeny tagja. mentálhigiénés. társadalmi (szociális) célú rehabilitáció. sport.7. hogy a rehabilitáció magában foglalja a be-/visszailleszkedést segítő eljárások. foglalkoztatás. és szabad idejüket ott töltik. fejezet Habilitáció-rehabilitáció Az érintettek oldaláról megközelítve a rehabilitációs tevékenység általában több fokozatban valósul meg: orvosi. képzési. ehhez meg kell adniuk minden információt a sérült ember és hozzátartozói számára. de a folyamat során gyakran párhuzamosan. Ezek a fokozatok egymásra épülnek. pedagógiai. Kiemelendő a különböző rehabilitációs törekvések összhangjának megteremtése egy közös cél érdekében – az egymás melletti. A sérült emberek is ott élnek. egymást segítve jelennek meg. Részleges a rehabilitáció akkor. hogy azok birtokában hozhassák meg a nekik leginkább megfelelő. módszerek. Az érintkezés feltételeinek biztosítása magában foglalja a társadalom tagjainak érzékennyé tételét (társadalmi befogadás). hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (oktatás. segítőkészsége nélkül! Teljes rehabilitációról beszélünk. (Ebben nyújtanak segítséget például az érdekvédelmi szervezetek. támogatni kell az akadályozott ember képességeit és tudatos döntéseit. szórakozik. kultúra) kapcsolatot létesítsenek és tartsanak fenn más emberekkel. célkitűzéseinek egyformán kell érvényesülnie minden akadályozott. szociális és gyermekvédelmi ellátás. egymástól független tevékenységek helyett. 125 . toleranciája.

továbbá a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. mindenekelőtt felülvizsgálták az iskolában elsajátítandó tudásra vonatkozó elgondolásokat. a szöveges értékelés bevezetése. az aktuális törvénymódosítások hatása stb. nevelhetőségével..1. A munkaerőpiac elvárásai leértékelték a gyorsan elavuló lexikális tudást. Nemcsak arra gondolunk itt. hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára olyan optimális képzési kínálatot biztosítson. speciális eljárásaival a képességek fejlődésének akadályozottságát csökkenti. a helyi tantervek kialakulása. részben az akadályozott fejlődés okaként magyarázza. Ez a változás részben a különböző alapkészségek kiművelésének előtérbe kerülését jelentette. alternatív pedagógiák felé fordulással. hanem látszólag az iskolától távolabb zajló. E kihívások nem kis részben a munka világában zajló változásokban gyökereztek. Ezek a változások. Az új természetű elvárásokra a nyolcvanas–kilencvenes években az oktatás az ún. mint például az élethosszig tartó tanulásra és a csoportmunkára való alkalmasságot. amelyet főként az oktatással szembeni külső elvárások megváltozása kényszerített ki. A gyógypedagógia a képességet a sérült. taníthatóságával kapcsolatban közelíti meg. A gyógypedagógiai fejlesztés. terápia. Számos társadalmi-gazdasági folyamat eredményeként felerősödtek azok a törekvések. a pedagógiai programok létrejötte. s felértékeltek bizonyos készségeket és attitűdöket. amelyek a kisiskolás korban elsajátított alapképességekre és -készségekre. akadályozott fejlődésű gyermekek fejleszthetőségével. amely a lehető legnagyobb mértékben illeszkedik az egyén individuális igé126 . oktatás. oktatás és képzés irányába való fejlesztése. rehabilitáció a képességzavarok mérséklésére irányul. A képességproblémákat részben a sérülések hatására kialakuló fogyatékosság következményeként. rész Adaptációs dialógus A habilitáció-rehabilitáció szerepe az oktatásban VÁltozÁsoK Az oKtAtÁsI rENDszErBEN Kedves Pedagógus! Az elmúlt évtizedben radikális pedagógiai paradigmaváltás tanúi lehettünk. Az oktatáspolitikai fejlesztések fontos célkitűzése volt. szükségletek hívták életre a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében a kompetencia alapú programcsomagokat. ami közvetlenül befolyásolta az iskola életét: például a Nat megjelenése. Szükségessé vált az iskolarendszernek a kompetencia alapú nevelés. amelyek újraértékelték az oktatás feladatait. ámde annak életét mégis erősen befolyásoló változásokra. majd pedig az oktatási szolgáltatások minőségének középpontba állításával és újradefiniálásával reagált. mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei.

elfogadó attitűdjének alakulása segíti a szociális beilleszkedést. amelyek megkönnyítik számára.7. a 20. hogy a szegregált oktatási modellen alapuló intézményrendszer egyre nagyobb gondokkal küzd. és hozzáférhetővé teszi számára a többségi oktatási rendszer kínálatait. akik minden különösebb erőfeszítés nélkül követni tudják – természetesen sérülésspecifikus módszerek alkalmazásával – a többségi intézmények számára összeállított pedagógiai programokat. évi XXVI. épp szegregált volta miatt felerősíti az érintettek izolációját. A törvényi változások mellett ki kell emelni. A HABIlItÁCIó-rEHABIlItÁCIóVAl Az INtEGrÁCIó FElÉ Bár hazánkban még mindig az elkülönített gyógypedagógiai iskoláztatás dominál. fejezet Habilitáció-rehabilitáció nyeihez. CXXV törvény. tulajdonságokat sajátíthat el. az egészségesek közé sorolt gyermek mutat olyan komoly tanulási problémákat. Egyrészt az egészséges társak pozitív. Ugyanakkor vannak olyan akadályozott gyermekek. a szociális kapcsolatokban történő fontos tanulási folyamatok elmaradása miatt. a többségi iskolába járó. Az egészséges és a sajátos nevelési igényű gyermekek közé húzott mesterséges vonal nem annyira egyértelmű a gyakorlatban. Az utóbbi évtizedben egyre erősödő társadalmi nyomás jelent meg az integráció irányába. A tapasztalatok azt mutatják. 1998. képességeihez és tanulási előfeltételeihez. század második felétől az esélyegyenlőség gondolatának térhódításával egyre több helyen jelentek meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatására irányuló törekvések. hogy azokkal az előnyökkel. A közoktatási rendszerre nehezedő társadalmi elvárásokra és az oktatás-nevelés során felmerülő gyakorlati problémákra jelenthet egyfajta választ a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a többségi intézményekbe. Számos. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. A habilitáció-rehabilitáció legfőbb célkitűzése – a társadalomba való beillesztés – inkluzív körülmények között hatékonyabb lehet. amelyek leküzdéséhez speciális szakismeret szükséges. esélyegyenlőségi törvény35 megjelenése volt. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. hogy a későbbiekben egyenlő esélyekkel vegyen részt a társadalom életében. Ennek az alkotmány mellett a legnyilvánvalóbb jele az ún. komoly hátrányok járnak együtt a nem akadályozott emberekkel való érintkezés beszűkülése. . amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek speciális eszközökkel és elkülönített intézményekben történő fejlesztéséből adódnak. Az elkülönített gyógypedagógiai iskoláztatás ellentmondása. 35 127 . másrészt a fogyatékos gyermek olyan alapvető készségeket. hogy bár legfontosabb céljai között szerepel a sérültek társadalmi integrációja.

és képességfejlesztés. 128 . hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása együtt történjen-e ép társaikkal vagy külön a speciális intézményekben. a differenciált. súlyosságától. § (6). Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a korai felismerés. A korábbiaknál hangsúlyosabbá válik a kora gyermekkorban megkezdett komplex gondozás. a tanulók állapotához alkalmazkodó. az életkortól. A kérdés így módosult: hogyan? Ehhez nyújt segítséget a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve36 (amely egyaránt vonatkozik a többségi iskolában történő együttnevelésre és az elkülönített gyógypedagógiai oktatásra is). Ennek szellemében az iskolai habilitációs-rehabilitációs tevékenység a nevelés-oktatás teljes folyamatában jelen van. funkcióktól stb. a képzés a rehabilitációs folyamat meghatározó eleme. a társadalmi integrációt segítő. 1.és normaközvetítés. Kt. diagnózis és a korai fejlesztés. a kialakult és a hiányzó vagy sérült képességektől. Ezt szolgálja például az óvodai logopédiai szűrés vagy más egyéb kidolgozott 36 37 2. még inkább felértékelődik az együttnevelés.37 Az oktatás. a kialakulás idejétől. A magyarországi rehabilitációs tevékenység szemléletmódja az integráción át az inklúzióig vezető utat járja be napjainkban. sérülésspecifikus feltételeket kell teremteni az oktatásban is. Annál sikeresebb. de a törvény lehetőséget biztosít külön rehabilitációs foglalkozásokra egyéni vagy kiscsoportos formában. Mára már nem az a kérdés. A fogyatékossággal kapcsolatos problémák megközelítése napjainkban az együttnevelést tekinti kulcsfontosságúnak a sérült emberek társadalomba illeszkedése területén. (III. számú melléklet a 2/2005. KIINDUlóPoNt A habilitációs-rehabilitációs tevékenység természetesen mindig az érintett egyénből indul ki. Ennek érdekében olyan. és ez fordítva is igaz: az oktatásnak része a rehabilitációs tevékenység. 52. oktatásközpontú iskoláztatása helyett egyre erőteljesebb hangsúlyt kap a készség. az érték. a képességeket maximálisan kibontakoztató speciális nevelés-oktatás. valamint a szolgáltató és individuális fejlesztést végző funkció. egyoldalú. amelyek lehetővé teszik a gyermekek optimális szocializációját. szakképzés és a lehetséges társadalmi (re)habilitáció. ismeretelárasztó.) OM-rendelethez. minél korábban felmerül szükségessége. a szocializáció.1. fejlesztés. Függ a sérülés típusától. A sérült gyermekek hagyományosan kialakult izolált. rész Adaptációs dialógus Ha a szociális integráció megvalósulása mentén szemléljük a sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai fejlesztésének különböző lehetséges formáit. Az Irányelv a sikeres együttnevelés megvalósítását a habilitációs-rehabilitációs szemlélet érvényesülésében látja.

A szakértői és rehabilitációs bizottság feladata. a szemészeti ellátás és a fülészeti gondozás kiemelt fontosságú. A „hozott tudás” és a habilitáció-rehabilitáció A habilitációs-rehabilitációs tevékenység mindig a meglévő kapacitások talajára épít. fejezet Habilitáció-rehabilitáció vizsgálati eljárás. gyógypedagógiai. komplex (orvosi. látássérülteknél a látásmaradvány kihasználását célzó fejlesztés).7. ezért a látás védelme. emlékezet fejlesztése. melyeknek jelentős szerep jut a fogyatékosság kompenzációjában. Ennek köszönhetően egyre több feltétel adott az időben megkezdett habilitációhoz-rehabilitációhoz. Természetesen a fenti példák csak szemléltetik a rehabilitációs tevékenység sokrétűségét. Sok esetben a megelőzés és az egészségügyi célú rehabilitáció is hangsúlyossá válik. jellemzik komplexitását. Ez alapján állítható fel egyfajta prognózis. a súlyosan hallássérült tanulóknál az információk szerzésében nagy szerepet játszik a vizuális csatorna. A sérült. amely természetesen szintén változhat a folyamat során. enélkül azonban elképzelhetetlen a rehabilitációs terv elkészítése. a kognitív és emocionális képességek-készségek terápiás fejlesztése sem. korrekciója. a sajátos nevelési igényű gyermek fogadására vállalkozó intézmény képes-e a többletszolgáltatások biztosítására. differenciált rehabilitációs feladatként jelentkezhet a segédeszközök használatának megtanítása (mozgáskorlátozottaknál). az életviteli technikák elsajátítása. kontrollvizsgálatokkal megerősített vagy korrigált diagnózis képezi a rehabilitációs tevékenységek kiindulópontját. A bizottság által kiadott szakvélemény tartalmazza a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatokat. A rehabilitációt elősegítő kompenzációs technikák megtanítását példázza a siket tanuló kommunikációját segítő akusztikus figyelem. A sérülésből fakadóan természetesen számos feladat hárul a rehabilitációt segítő szakemberekre. a személyiség fejlesztése. A vizsgálati eredmények. pszichológiai) vizsgálat alapján. Hangsúlyos. egyéni. a tájékozódásra nevelés (közlekedési önállóság autistáknál) stb. A korábban jellemző állapotdiagnózis mellett vagy helyett egyre inkább a fejlesztő. hogy meggyőződjön arról. A Sajátos nevelési igényű 129 . pedagógiai. pályaorientáció (tanulásban akadályozottaknál). a mentálhigiénés fejlesztés.) Nem hagyható el a rehabilitációs feladatok sorából a szocializáció. akadályozott személy látens erőit mozgósítja. valamint hogy ezeket milyen ellátással. A szakértői és rehabilitációs bizottságok állapítják meg a fogyatékosság tényét. az egyéni anyanyelvi fejlesztés (hallássérülteknél). mely intézmény biztosítja.és folyamatdiagnosztikai eljárások alkalmazása válik hangsúlyossá. Ilyen az ép érzékszervek működésének gondozása (pl. (Pl. a dinamikus.

eltérőek a megoldási módjai és sajátos bánásmódot igényel. tUDÁsBőVÍtÉs ÖNKÉPzÉssEl A sajátos nevelési igényű gyermekekről. szélesítése az együttnevelés alapvető feladata. tudásának. hogy a tantestület tagjai folyamatos továbbképzésben. empátia. sikeres együttnevelésnek. gazdag módszertani kultúrával rendelkező. gyermekszerető pedagógusok alkossák a testületet. A fogyatékosságok sokfélesége miatt fontos. tolerancia azok a személyiségjegyek. A befogadó pedagógusok 130 . a másságot tolerálni tudó. kompetenciájának mozgósítása. hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal kell rendelkezniük. az osztálytermi folyamatokat ennek megfelelően alakítva differenciáltan foglalkozhat minden egyes tanulóval. amelyek megléte. A pedagógusoknak magas szintű pedagógiai. A habilitáció-rehabilitáció megjelenése az intézményi gyakorlatban Hazánkban évről évre egyre több azoknak az intézményeknek a száma. Fontos. A gyermekközpontú. pszichológiai képességekkel (elfogadás. A pedagógus integrációhoz való viszonya nagymértékben befolyásolja az együttnevelés sikerességét. készek a befogadásra. ezáltal mások a szükségletei is. formálása. pozitív szemlélettel rendelkező pedagógus elfogadja. hogy türelmes. amelyek nyitottak az új szakmai és társadalmi kihívásokra. A tanítási helyzeteket. A tantestület döntésével az intézményvezető és az intézmény pedagógusai felelősséget vállalnak az ott tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek egyenlő esélyeinek biztosításáért a gyermekek társadalomba való beillesztése érdekében. A NEVElőtEstülEt szErEPE Figyelembe kell venni a nevelőtestület beállítódását. az adott sérülés jellemzőiről való tudás elengedhetetlen feltétele a hatékony. empátia. hogy minden gyermek más.1. alakítása az együttnevelés alapja. önképzésben vegyenek részt. A tantestület szemléletének alakítása. A pozitív attitűd. rész Adaptációs dialógus gyermekek iskolai nevelésének. oktatásának irányelve a gyógypedagógia valamennyi szakterületére kitérve részletes útmutatást ad az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs feladatokra vonatkozóan.

Az alapító okiratban szerepel. helyettesítés). hogy milyen típusú sérüléssel fogadja a tanulókat. terápiás fejlesztési célok.7. A befogadó iskola helyi dokumentumaiban (pedagógiai program. biztosítania kell a szükséges tárgyi feltételeket (pl. rehabilitációs fejlesztés feladata. Ugyanakkor a sérült gyermek sikeres haladásáért elsősorban ő vállalja a felelősséget. segédeszközeivel. Erre a közoktatási törvény lehetőséget ad. differenciált. 7 lábjegyzet (1. valamint lefekteti az integrált nevelés személyi és tárgyi feltételeit. időkeretek és a követelményeket érintő változások.38 Az egységes gyógypedagógiai módszertani intéz38 L. nevelésében. . Gyógypedagógus foglalkoztatása azonban célszerű. gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása. A többségi iskolák úgy is részt vehetnek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. az integrált tanuló segítésére ún. a sérülésspecifikus fejlesztéshez a speciális tan. helyi tanterv) is megjelennek a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának rehabilitációs szempontjai. kompenzatív. tanfolyamok keretében. „mentor” megbízása]. fejezet Habilitáció-rehabilitáció ismereteket szerezhetnek szakkönyvekből. gyógypedagógus. útiköltség-térítés. mert így megoldható a sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges habilitációs. s azokkal a módszertani eljárásokkal. A befogadás sajátos pedagógiai feladatainak megoldása felveti a személyi feltételek kérdését [pl. speciális tartalmak. illetve ő szembesül a sajátos nevelési szükségletekkel a mindennapok során. illetve a speciális gyógypedagógiai intézményekben töltött óralátogatások alkalmával konkrét tapasztalatot gyűjthetnek. Ebben a folyamatban remélhetőleg állandó segítőtársai lesznek a gyermek szülei és a gyógypedagógus. meghatározza. amelyek még hatékonyabbá tehetik munkájukat. A fenntartóval történt egyeztetés után az együttnevelés vállalt feladatát az iskola alapító okiratában is rögzíti. ha nincs a tanulók fogyatékosságának megfelelő szakos gyógypedagógus alkalmazottjuk. valamint az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények segítségét. A többségi iskola pedagógusa a sajátos nevelési igényű gyermek osztályba kerülésekor egy számára ismeretlen területtel találkozik.és segédeszközöket). amelyekben hangsúlyosak az egyéni fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés. a fogyatékosság típusa szerinti korrektív. 131 . Itt megismerkedhetnek a sérült tanulók taneszközeivel. fejlesztés és a speciális tantervi követelmények.5. hogy az intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását-nevelését. az érintett pedagógusok továbbképzésének lehetővé tétele (tanfolyamidíj-. A befogadó intézmény igénybe veheti az utazó gyógypedagógiai hálózatot működtető intézmények. Ha az iskola vállalkozik az együttnevelésre.).

napközis tanár stb.1. belgyógyász szakorvos és sebész nélkül. az utazó gyógypedagógus. de az utóbbi időben az iskolán kívüli szereplőkkel való együttműködés is előtérbe került. hogy az osztályukban jelentkező problémákra maguk keresik meg a megoldást. a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatköréből a szaktanácsadást. A sajátos nevelési igényű gyermekekre irányuló rehabilitációs feladatok megvalósítása érdekében különböző szakemberek működnek együtt. logopédus. Még a versenytársak is együttműködésre törekednek egymás gyengítése helyett. pszichológus. A szakemberek együttműködése nélkül nem képzelhető el eredmény. – egyetértésével teljenek a hétköznapok. az élelmiszerbeszerzésben és elkészítésében járatos szakember. A család megismerése a szociális kompetencia fejlesztésének egyénre szabott tervezéséhez nyújt információkat. hogy váljon. az együttműködésre való hajlandóság soha nem értékelődött fel olyan erősen. közös program. tájékoztatás. a teammunka. hogy együtt erősebbek lehetnek. Az utógondozást – azaz a műtét eredményességéhez való hozzájárulást – terapeuta végzi. rész Adaptációs dialógus mény a pedagógiai szakszolgálat feladatköréből vállalhatja-elláthatja a gyógypedagógiai tanácsadást. a munkaerőpiac szereplői jelentek meg az iskola holdudvarában. A gyereknevelésben mindig fontos volt. 132 . együttműködésük minőségén a páciens motiváltsága. A családdal történő kapcsolatfelvétel a gyógypedagógia területét érintő problémakörökben a hatékonyság fontos eleme.). gyógytornász. A rendszeres megbeszélések szabályos keretek között azt a célt szolgálják. hanem egymást segítve. A kialakult pedagógiai kultúrától ez most még talán idegen. a közös munkát támogatva tevékenykedjenek a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődése érdekében. lehet. A szAKEMBErEK EGyüttMűKÖDÉsE Kedves Pedagógus! Az együttműködési képesség. Más szakmákban ennek már hagyománya van. akik eddig más intézményben dolgoztak. pszichológus. hogy az egységes nevelés érdekében a különböző iskolai szereplők – osztályfőnök. amelynek feladata az oktatási. Persze iskolai példánk is van: az iskolai rendezvények sikeréhez a pedagógus. hanem – sajátos nevelési igényű tanuló esetében különösen – azok a szakemberek is (gyógypedagógus. s egyben lehetőség szerint a teammunka részévé is kell. pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. Egy bonyolultabb orvosi műtét nem végezhető el informatikus. A team tagjai a tanulót tanító pedagógusok. Nemcsak a szülők. gyógyulni akarása. hogy a szakemberek ne egymás mellett. mert tudják. a kölcsönös tájékozódás. mint az utóbbi években. szaktanár. biomérnök. gyógyulásába vetett hite múlik. optimizmusa. terapeuta stb. a továbbtanuláskor megjelenő választott intézmény pedagógusai. hiszen a pedagógusok azt szokták meg. családvédelmi szakember stb. a műsorok elektronikai berendezéseihez esetleg a villamosmérnök apuka segítségét is jó néven vesszük. gyermekorvos. Emellett azonban alapvető szükséglet a tervszerű.

szakirodalomban tanulmányozhatóak. készségeinek. eljárások és a csoportbontás alkalmazása nemcsak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek jelentik a sikeres.) 133 . Az a pedagógus. hiszen a csoportfeladat teljesítéséhez minden gyerek közreműködésére. az egyénnek leginkább megfelelő módszer megtalálásában. Ebben a tanulási formában a pedagógus feladata „pusztán” a gyerekek munkájának támogatása. amely szükségessé teszi az egyéni bánásmód elvének és gyakorlatának előtérbe helyezését. tudására szükség van. hanem a tanulócsoport minden tagja számára hasznosak. tréningeken ezek a tanulásszervezési módok elsajátíthatóak. A differenciálás során ugyanis eddig is képességeinek. a megszokottól eltérő módszerek. tudásszintjének megfelelően foglalkozott a gyerekekkel. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése ezen nem változtat. aki eddig is differenciáltan foglalkozott tanítványaival. örömteli tanulás feltételeit. a pedagógusok módszertani alkalmazkodása az eltérő szükségletekhez kiaknázatlan lehetőségeket hordoz a pedagógiai munka színvonalának emelésére. fejezet Habilitáció-rehabilitáció elmozdulás a hagyományos pedagógiai gyakorlattól – a kompetencia alapú programcsomagok A többségi intézmények „nyitása” a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére egyben a hagyományos pedagógiai koncepciótól való eltávolodást is jelenti. Ez kifejezetten kedvező a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szempontjából. annak – legalább részleges – elfogadását. A programcsomagok szakmai koncepciója alapvető tényként kezeli az iskolába lépő gyermekek heterogenitását. koordinálása. Ennek során fejlődik a tanulók együttműködési készsége. A kompetencia alapú programcsomagok bevezetésével és a befogadással minőségi változás. kevésbé éli meg újszerű helyzetnek a kompetencia alapú programok alkalmazását és a sajátos nevelési igényű gyermek befogadását.7. hanem osztálytermi szinten is. megújulás történik. (A különböző pedagógiai műhelyek által szervezett tanfolyamokon. A differenciálás bevezetése vagy folytatása elengedhetetlen az integrált nevelés megvalósítása során. Segít a különböző tanulási módszerek elsajátításában. hogy a heterogén csoportok sokszínűsége. nemcsak intézményi. A kooperatív technikák bevezetése. toleranciája.

tananyagrészekből mentesítették a minősítés és az értékelés alól. A habilitációsrehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók. Továbbá: ha a tanulókat egyes tantárgyakból. § (6). a meGvalÓSUlÁS SzervezéSe A habilitációs-rehabilitációs tevékenységek különböző színtereken valósulnak meg a gyakorlatban.39 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozások egyéni tanulmányi terv alapján valósulnak meg. hogy a gyerekek napirendjébe beleférjenek a fejlesztő. A rehabilitációs szemlélet érvényesülésével elkerülhető az a veszély. szakvélemény alapján az iskola a törvényi szabályozásnak megfelelően a meghatározott időkeret terhé39 Kt.1. hogy a tanulócsoporton belül kisebb csoportként a sajátos nevelési igényű gyermekek elkülönüljenek. Az egész napos oktatási forma pl. hogy a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztéseit figyelembe véve megteremtsék az iskola szabadidős tevékenységeibe való bekapcsolódás lehetőségét is. habilitációs és rehabilitációs foglalkozások. A gyógypedagógiai intézménybe járó tanulókhoz hasonlóan az integráltan nevelt gyermekek számára is lehetőséget biztosít a törvény a tanórákon túli egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs. A heti időkeret fogyatékossági csoportonként változó. szociális beilleszkedést gátló tényezők elhárításáig. Időkerete a heti tanítási óra meghatározott százaléka – a foglalkozások tömbösíthetők. A kompetencia alapú programcsomagok a heterogén csoportképzést mint a valós társadalmi kép megjelenítését részesítik előnyben. – a terápiás készenléti foktól. 134 . A sajátos nevelési igényű tanulót befogadó többségi intézmény különböző intézkedéseket tesz a meghatározott módszertani változtatásoktól kezdve az objektív akadályozó tényezők minél teljesebb felszámolásáig. rehabilitációs foglalkozásokra. a tehetséggondozás. – a tevékenység helyszínétől. rész Adaptációs dialógus A tanulásszervezési formák sérülésspecifikus igényekhez igazodó megválasztása E formák megválasztása függ: – a sérülés típusától. illetve a tanulást. lehetőséget ad a sokszínű iskolai tevékenységre. 52. arra. a felzárkóztatás és a szabadidős tevékenység is. Az órarendet célszerű úgy összeállítani.

pedagógiai szakszolgálatoktól. Fő lépései: – A fejlesztendő területek számbavétele – A feladatok meghatározása – Időterv összeállítása: mit. Szakember segítsége kérhető az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményektől. tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan folyik. §. A foglalkozásokat azonban vele megosztva vagy az ő iránymutatásával végezheti a többségi pedagógus vagy a szakirányú végzettséggel nem rendelkező fejlesztőpedagógus is. A tanórákon kívül Kiemelt jelentőségű a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekben rejlő habilitációs-rehabilitációs fejlesztés lehetősége. mennyit? – Együttműködési lehetőségek feltérképezése – Segédanyagok. A tanórán kívüli habilitációs-rehabilitációs tevékenység végzése gyógypedagógus kompetenciája. melynek célja a gyermek fejlettségi szintjéhez. 40 Kt. eszközök számbavétele A habilitációs-rehabilitációs foglalkozások anyagának. pszichológus. A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül. rehabilitációs fejlesztés tervezése. 135 . A HABIlItÁCIós. rEHABIlItÁCIós CÉlÚ FEJlEsztÉs MEGVAlósÍtÁsA A tevékenység a gyermek képességeinek. mikor. amelyet írásban rögzít a gyógypedagógus. Gyógypedagógus közreműködésével történik a tanítási órákba beépülő habilitációs. 2. a rendelkezésre álló diagnosztikus adatok. illetve egyéb szakember bevonásával. fejlődési üteméhez alkalmazkodó fejlesztési stratégia kidolgozása. Ez alapján készül el a következő időszak terve. a fejletlen vagy sérült funkció feltérképezésével. vizsgálati eredmények értékelésével indul. A kötelező habilitációs-rehabilitációs foglalkozások dokumentálása központilag kiadott egyéni fejlődési lapon40 történik. fejezet Habilitáció-rehabilitáció re egyéni foglalkoztatást szervez részükre – az egyéni fejlesztési terv alapján – gyógypedagógus. lényeges elem a rendszeres pedagógiai diagnosztizálás. logopédus. majd a konzultáció is.7.

hiszen a valódi integráció lényege az elfogadott és viszonzott kapcsolatrendszerben rejlik. amelyet nem csupán sérülés. s megalapozzák azokat a képességeket és készségeket. zenei. Ez a gyakorlatban egyrészt egy képességfejlesztés elvű tananyag-kiválasztást. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek. amelyek fogyatékosságukat kompenzálva sikerélményhez juttatják a sérült tanulókat. nyelvi.1. társas kapcsolatok alakulására. pedagógus. A sajátos nevelési igényű 136 . rehabilitációs szemlélet tükrében. számítástechnikai – tevékenységekre. másrészt egyéni megközelítésű módszerkiválasztást és tanulásszervezést jelent. Nevelni. Ennek rendkívül nagy jelentősége van. felkészíteni őket a társadalomba való minél eredményesebb beilleszkedésre. feladatainak. biztosítani az érettségüknek megfelelő tevékenységi formákat. kompenzáló szemléletnek. A tanórán kívüli tevékenységek lehetőséget biztosítanak olyan más jellegű – manuális. Ezek közé tartozik a helyi pedagógiai program módosítása is – szinte valamennyi fejezetet érintve – a habilitációs. viselkedési módok stb. A szabadidős tevékenységekben rejlő rehabilitációs lehetőségek által olyan hasznos pluszinformációkhoz. akadályozottság indokol. ismeretekhez jutnak a sajátos nevelési igényű tanulók. Hangsúlyos szerepet kap a differenciált és sokoldalú egyéni fejlesztés. és amelyek túlmutatnak a tantárgyi követelményeken. fejleszteni kell őket. Amennyiben differenciáltan tervezett a gyermek fejlődési folyamata. eszközeinek és eljárásainak meghatározásakor a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi beilleszkedésének és a sérülés okozta hátrányok lehetséges csökkentésének elérése kiemelt jelentőségűvé válik. amelyek a szélesebb társadalom felé nyitnak utat a sérült gyermekek számára (szabályok betartása. hanem a sajátos nevelési igényű gyermekek háttere és személyisége. A terápiás szemléletű oktató-nevelő munka a nevelés valamennyi területére vonatkozik. A nevelő munka egészét át kell hatnia a korrektív.). rész Adaptációs dialógus A sokrétű szabadidős program fejlesztő hatással van a közösségi. amelyek képességeik szerint megfelelőek számukra. a társas dimenzió fejlesztését célzó tevékenységek integráló szerepet tölthetnek be. iskola). tanulócsoport. A habilitáció-rehabilitáció jelentősége a pedagógiai programban Ha egy többségi iskola elkötelezi magát az együttnevelés mellett. az önálló életvezetésre. céljainak. Az integráció sikeressége elsősorban a kooperatív készség érettségén múlik (sajátos nevelési igényű tanuló. az elsődleges teendők adminisztratív jellegűek.

és segédeszközök gyűjteménye. bővítése oly módon. amely a tanítási órákba beépülő habilitációs-rehabilitációs fejlesztés alapdokumentuma. azaz a személyre szabottság elve. korrekciós. fejezet Habilitáció-rehabilitáció gyermekeknek különös hangsúllyal van szükségük az egyéni. Szükségessé válik az értékelés eszközrendszerének módosítása. a nevelésoktatás és fejlesztés – a szokásosnál nagyobb mértékű – időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokkal. A szAKMAI MUNKAKÖzÖssÉGEK szErEPE A hagyományos tantárgyi tartalmak mellett a kompetenciák (képességek. fejlesztő terápiás szemléletű tevékenységei. feladatoknak a meghatározásával. Ennek érdekében – tekintve. illetve a kötelező pedagógiai célú habilitációs. Kiemelt hangsúlyt kap a motiváló célú és erejű értékelés. sem a képességekhez kidolgozott standard mérések – a szakmai munkaközösségek kiemelt feladatává válik a kompetenciák fejlettségének méréséhez szükséges módszerek kidolgozása. szakmaközi együttműködési kapcsolatok (szakmai szervezetek. Bár a két tevékenység tartalma és funkciója nem azonos. amely a megerősítést szolgálja. hogy az megfeleljen a gyerekek sokféleségének és egyéni adottságainak. Bővülnek a szakmai. a terápiák megjelenésével. tevékenységek) jelentősége felerősödik. A helyi tanterv kibővül az integráltan tanulók körének és a fejlesztésükhöz kapcsolódó céloknak. rehabilitációs foglalkozások tartalmával. hogy a gyógypedagógia területére nincsenek sem a tudásszinthez. A pedagógiai program végrehajtását biztosító személyi és tárgyi feltételek között megjelennek az együttnevelés eredményes megvalósítását célzó. szeretetteljes bánásmódra. a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazására. rehabilitációs. de a mindennapi gyakorlatban szorosan összekapcsolódnak. A komplex személyiségfejlesztést segítik az iskola habilitációs. Célszerű egy évfolyamokra és tantárgyakra és/vagy kompetenciaterületekre lebontott habilitációs-rehabilitációs tantervet kidolgozni. így az ellenőrzés-értékelés egységként való kezelése előtérbe kerül.7. a sérült képességek korrekciójának területeivel. 137 . attitűdök. tehát dominál a differenciálás szemlélete. meglévők adaptálása a szakma széles körű összefogásával. A tanulók értékelésének alapja minden esetben a tanuló önmagához mért fejlődése. nevelőtestületetet érintő kérdések. támogató intézmények). valamint a szükséges tan.

.

új pedagógiai és tanulás-lélektani megközelítése segíti a tudás megszerzésének folyamatát. Ha az osztályteremben nyitott könyves.8. A tanulási folyamatban egyre jelentősebb szerepe van a tudatosan tervezett tanulási környezetnek. a tartalmas időtöltést szolgálják.és módszerbeli megújulást kíván a felhasználó pedagógusoktól. Ha a szekrények csak a pedagógus zsebében lapuló kulccsal nyithatók. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésére. fejezet A tanulási környezet A fejezet bemutatja a tanulási környezet jelentőségét. A fejezetet írta: Máténé Sej jolán Kedves Pedagógus! A kompetencia alapú programcsomagok használata rendszer. A tanulási környezet értelmezése A tanulási környezet tágabb értelemben az a fizikai. regények az önálló információszerzést. az iskolákban való intenzív szerepe teszi lehetővé a tanuló aktív részvételét a saját tanulási folyamatában. együttműködést elfogadó. amelyik az osztályban zajlik. a kikapcsolódás örömét adják. másrészt a pedagógus szerepének gazdagodása. kizárólag az ő utasítása alapján.és játékpolcok sorakoznak. akkor díszletei maradnak annak a tevékenységnek. a padsorok keretei közé szorított élettér kitágul – a polcokon lévő lexikonok. A kedvező tanulási környezet magában foglalja az iskola hatékonyan működő belső. A következő fejezetben a tanulási környezet kialakításához szeretnénk segítséget nyújtani. pedagógiai és tanuláslélektani szempontból fontos környezet. felértékelődését a nevelési-oktatási folyamatban. amelyben a tanulás végbemegy. támogató társadalmi környezetet. A tanulási környezet szűkebb értelemben összefoglaló elnevezése mindazoknak a tárgyi és infrastrukturális feltételeknek. valamint a hatékonyságot növelő. akkor a szűk. amelyekről a tanulók bármikor bármit levehetnek. mert egyrészt a taneszközök jelentős választéka. a játékok az együttműködés. módszertani tudása. amelyek kialakítása elősegíti 139 .

ábra A tanulási környezet értelmezésének átfogó modellje 140 . − A speciális módszerek önmagukban nem lehetnek eredményesek. füzetek. az egyénre szabott. ha a rendelkezésre álló tanszerek (tankönyvek. ha az osztálytermek berendezése gátolja a csoportmunka kialakítását. amennyiben az iskola épületében nincs ehhez elegendő – sokféle. ha a foglalkozásokon nem adunk kezükbe megfelelő – szemléltető és az érzékszervi csatornákat aktivizáló – fejlesztő eszközöket.1. ha a tanulási környezet kialakítására nem fordít elegendő figyelmet az iskola. 9. Kedves Pedagógus! Figyeljük meg. rész Adaptációs dialógus a tanuló aktivitását. segédeszközök) nem a preventív-fejlesztő-kompenzáló folyamatot erősítik. a tantestület! − A tanuló nem tudja kibontakoztatni képességeit. változatos tevékenységi formát biztosító – színtér. kompetenciáinak fejlődését. betűk emléknyoma) nem épülnek biztos alapokra. milyen következményekkel jár. innovációk bevitelét a pedagógiai gyakorlatba. kompetencia alapú pedagógiai munkához. A tanulási környezet tudatos kialakítása tehát objektív kereteket és egyben előfeltételeket biztosít a differenciált tanulásszervezéshez. − A képességfejlesztés nem folyhat differenciáltan. − A tanulók ismeretszerzéséhez szükséges legfontosabb képzetek (számfogalom.

fejezet A tanulási környezet A nevelési-oktatási folyamat eredményességét támogató tanulási környezet kialakításához szükséges feltételek: nevelőtestületi szemlélet. tanulás folyamatában a legfontosabb szempont az. – A motivációnövelés: nyilvános helyeken kifüggeszthetünk olyan feliratokat és szimbólumokat. pihenőhely. Legjobb. partneri kapcsolatok. hogy a tanítás. egészségesen bontakozzék ki. ahol szabadon kibontakoztathatja. rendszeresen végzett mozgásos gyakorlatok. beszélgetésre és tapasztalatcserére. végső soron önmagát. ahol lehetőség van a másokkal való találkozásra. módszertan. hogy olyan környezetet kell kialakítani. Ennek érdekében a tiltó. A megfelelő környezetben és a megfelelő technikákat alkalmazva elérhetővé válik. A tanulási környezet kialakítása A tANUlÁsI KÖrNyEzEt szErEPE A HAtÉKoNy PEDAGóGIAI MUNKÁBAN A környezet erősen befolyásolja a tanulók érzelmi. teljes személyiségét. fejlesztheti képességeit. a félelem tanulást gátló hatását. társas és intellektuális fejlődését. így könnyebben összefüggésbe tudják hozni az egyes terméket annak tulajdonosával. a pedagógus elkötelezettsége.. asztalok stb. amelyben a tanuló jól érzi magát. Ezért nagyon fontosak a szabadban. – Érzelmi biztonság megteremtése: a szorongás mértékét a lehető legkisebbre kell csökkenteni. MIrE FIGyElJüNK A tANUlÁsI KÖrNyEzEt KIAlAKÍtÁsAKor? – Gazdag. – Csoportos helyek kialakítása: társalgó. udvar. textúra alkalmazása. stimuláló ingerek: változatos színek. gyerekek által készített rajzok és ábrák kifüggesztése. Célestin Freinet pedig úgy vélte. Maria Montessori szerint a gyermekekben eredendő késztetés él a környezet megismerésére. hogy a fejlődő szervezet harmonikusan. amelyek erősítik a közösséghez tartozás és a koherencia érzését.8. – Zárt és nyitott helyek összekötése: az agynak – különösen a fejlődő és a tanuló agynak – sok oxigénre van szüksége. ha ezek a gyerekek alkotásai közül kerülnek ki. amely leghatékonyabban a saját tevékenység során történik. figyelmeztető (korlátozó) táblák helyett 141 . Sok kutatás kimutatta már a stressz.

Ahhoz. tréning célja a transzfer: a tanultak más helyzetekben való alkalmazása. A diákok sokkal felszabadultabbak. – Aktív és passzív helyek biztosítása: a tanulóknak éppen úgy szükségük van olyan helyekre. ahol van olyan asztal. hogy tanulni nemcsak a tanártól. és jobban vigyáznak környezetük tárgyaira is. – Személyes helyek megléte: minden diák számára fontos. ahol intraperszonális intelligenciájukat használva elmélkedhetnek.1. Ez kifejezi számukra az egyediséget. rész Adaptációs dialógus ingergazdag. A nyitott iskola felé vezető lépések Az integrált nevelés legfontosabb kérdése. amelyet kizárólag a sajátjának érezhet. színben és helyen. ahol másokhoz csatlakozva interperszonális intelligenciájuk segítségével megvitathatnak bizonyos kérdéseket. mint olyanokra. hanem az osztályteremben és az iskolában lehet. – Minden forrás elérhetővé tétele a tanulók számára: a tanulás egyik legújabb irányzata. Erősíteni kell a diákokban azt a szemléletet és gyakorlatot. hogy személyessé tegyék saját helyüket és hogy territoriális viselkedést gyakorolhassanak. tágítani kell a tanulási környezetet. a Multiple Chance Learning (többszörös lehetőség a tanulásra) azt javasolja. amely az adott tanulási epizódban az ötletek gyors kialakulását segíti elő. vannak nyitott könyvespolcok szótárakkal. hogy a befogadó intézményekben miként teremthetők meg a szükséges feltételek. aktivitásra és tevékenységre ösztönző színterekre van szükség. oktatás. hogy az iskolában megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait. hogy otthon és az iskolában is legyen egy olyan helye. formában. A kompetencia alapú programcsomagok segítséget nyújtanak ehhez. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságának növelése érdekében nagyobb szerepet kell szánnunk a tanulási környezetnek. Ezért ugyanazt az anyagot mutassuk be minél többféle módon. Ez például egy olyan osztálytermet jelent. hogy kifejezzék identitásukat. – változatos helyek kialakítása: minden képzés. együttműködőbbek ilyen környezetben. autonómabbak. lexikonokkal és térképekkel. és van olyan is. ötleteket adó. ahol egyedül. A következő oldalakon a tanulási környezet kialakításához adunk konkrét ötleteket. hogyan biztosítható a sajátos nevelési szükséglet kielégítése. 142 . és megengedni. ahová visszavonulhatnak. ahol csoportban lehet dolgozni. hogy az oktatási és a környezeti elrendezés olyan változatosságát biztosítsuk.

a képességfejlesztés előtérbe helyezése nem csupán az ismeretelsajátítás folyamatát reformálja meg. Ideális. Az iskola meghatározottnak tűnő belső elrendezése jelentősen változtatható. változatosabb és gyakorlatiasabb feladatoknak. hanem hatással van a tanulási terek megközelítésére is. Kedves Pedagógus! A táblázat segítségével gondolja végig. ha a pedagógus tanulásvezető szerepe a tanulói tevékenykedtetést erősíti. és egyre inkább teret kell engednünk a kötetlenebb. Egy helyen kell biztosítania valamennyi információhordozót. a szellőztetés. A foglalkozások sokszínűségén túl el kell szakadnunk a papírhoz-ceruzához kötődő tanítási módszerektől.és felnőttrendezvényekre. azok hozzáférését tanuló és tanár számára egyaránt. Mindez csak akkor képzelhető el. ha a tanuló feláll a pad mellől. gondolják végig saját lehetőségeiket! Legfontosabb nevelési-oktatási egységek tantermek (az osztálycsoportok „otthonai”) szaktantermi egységek Könyvtár és stúdióegység többcélú nagyterem Kialakításuk fő szempontjai A padló is tanulási színtérré válik. amelyek egymásba rakhatók.8. ezért burkolata kényelmes és könnyen tisztítható legyen. egyenletes megvilágítás. Miért fontos ez? A komplex tanulás. Ennek érdekében fontos olyan székekkel. ha az intézmény központjában található. helyiségei Az intézményben célszerű különböző méretű és többfunkciós termeket kialakítani. valamint a padló vegyszerállósága. 143 . fejezet A tanulási környezet Az IsKolA BElső KÖrNyEzEtÉNEK KIAlAKÍtÁsA Az iskola épülete. Célszerű közös használatú szertárral összekapcsolni. Hasznosak a mozgatható eszköztárolók. Gyermek. kis helyen tárolhatók. és az információk kereséséhez számítógépet vagy a könyvtárat is igénybe lehet venni. ha nemcsak a hagyományos tantermek rendszerében gondolkodunk. lényeges szempont a szórt. ha a csoportok közös munkájához elegendő tér áll rendelkezésre. foglalkozásokra is alkalmassá tehető. térelválasztással csoportos és önálló (elmélyült) tanulásra kialakított helyeket is tervezzünk a helyiségen belül. asztalokkal berendezni.

Kiemelt szempont a padló csúszásmentes anyaga és a sporteszközök biztonságos (tanulóktól elzárt) tárolása. esetleg tanszoba Az iskola belső környezetének kialakítása során lényeges a tanulói biztonság. A mozgáskoordináció. Biztosítson feltételeket a tanácskozásra (nagyméretű asztal. otthonosan berendezett. biztonságos nyílászárókkal. művészi tevékenységekhez kiválóan alkalmasak. rész Adaptációs dialógus Legfontosabb nevelési-oktatási egységek Műhely Kialakításuk fő szempontjai Általánosan használható. Minden embernek szüksége van képességei kibontakoztatásához önkifejezési lehetőségekre. konyhai munkák gyakorlásához egyszeri felszerelést igényel. ábrákkal is megkülönböztetni az egyes útvonalakat. Mindezt és a hozzá kapcsolódó siker érzését biztosítanunk kell a tanulók számára is. amelyek sokszor feszültségoldó-kompenzáló-egyensúlyozó szerepet is betöltenek a személyiségfejlődés folyamatában. kisebb helyiségek (pl. Ideális. Az egyéni al144 . szükség szerint felnőttek is használhatják esetmegbeszélésre. Háztartási. dramatizálásra alkalmas színtér. ha összenyitható a szabad térrel (sportpályával. ahol a padok helyett fotelben. tábla). a magatartási.1. Játékhoz. „mentálhigiénés szoba”) Igazgatási-tanári egység Közös használatú terek (pl. csúszásgátlóval ellátott lépcsőfokokkal erősíteni kell. Műanyag harmonikafallal több kis teremre is osztható szükség szerint. dobogóval kombinált. Az impulzív. amelyet lépcsőkorlátokkal. aula. audiovizuális technikával felszerelt termek. szőnyegen ülnek a gyerekek. fejlesztőhelyiségek. amelynek kialakítása során a berendezés és a burkolatok kopásállósága. pihenésre. mozgásfejlesztéshez. amely inkluzív intézmény esetén hatványozottan érvényes. beilleszkedési problémák pedig alacsonyabb szintű önkontrollt feltételeznek. meghitt környezetben lehet foglalkozást tartani. saját szintjén kipróbálva a legalapvetőbb gyakorlati tevékenységeket. tornaterem többcélú. zsibongó. az elmélyült felkészülésre (kisebb asztalok) és a pihenésre. Az iskolai terek kialakításában kiemelt szerepe van az ún. sportegység. beszélgetősarok). „színpaddal”. figyelemproblémákkal küzdő tanuló veszélyérzete gyengébb az átlagosnál. udvarral). Az olvasni még nem tudó tanulók miatt célszerű színekkel. amely általában már a bejáratnál segítséget nyújt az épületben való tájékozódáshoz. sokféle anyag megmunkálására alkalmas helyiség. közlekedőfolyosók) tankonyha. feltöltődésre (kávézó-. amelyet órarend szerint valamennyi csoport használhat. az egyensúly és a téri tájékozódás terén gyengeséget mutató tanulók fokozott felügyeletet igényelnek. Célszerű kihasználni a foglalkozások sokszínűsége érdekében ezeket a színtereket is. információs blokknak. tisztíthatósága és a terem akusztikai sajátosságai jelentik a kialakítás fő szempontjait.

térelválasztóval elkülönítve). függöny. hogyan alakíthatunk ki megfelelő tanulási környezetet látássérült tanuló számára. amelyek összefüggő teret (pl. páros és egyéni foglalkozást) is lehetővé tegyen. amelyek különböző formákban illeszthetők egymás mellé. A tájékozódás biztos pontjait (bal. inkább a többiek alkalmazkodjanak hozzá. jól elhatárolt felületek és témakörönként külön falon csoportosított applikációk jelentik a legnagyobb segítséget a gyermekeknek az ismeretek vizuális bevésésében. mégis kisebb szigeteket képeznek az iskolán belül (növényekkel. növények. mögött) először mindig azonos helyzetben alakítsuk ki. lekerekített élű bútorokkal rendezzük be a balesetek megelőzése érdekében. az impulzivitás. A téri orientációs problémákkal küzdő kisiskolások lehetőleg a táblával. 145 . a Függelékben hasznos tanácsokat találhat arra vonatkozóan. Kedves Pedagógus! Ha az Ön osztályába látássérült tanuló jár. Ezt a folyamatot nem zavarhatjuk meg azzal. egy zsibongót. de nem foglalnak sok helyet. Ehhez mobilizálható. A gyerekek és felnőttek közös együttlétéhez és a csendes. jobb. A sok szín és forma zavarja a tájékozódást. a pedagógussal szemben üljenek. festmények. A figyelemzavar. variálható kisebb asztalokra és székekre van szükség.) és a padló egy részének tanulási tereppé alakításával (szőnyeggel. az önkontroll bármilyen problémájának fennállásakor a tantermeket stabil. Ezek a kötetlen helyszínek oldják az iskolai élet szabályozottságát. Egyszerű. frusztráltságot is kiválthat az arra érzékeny tanulókból.8. párnákkal) mindez egy termen belül is megoldható. önálló munkához/ pihenéshez olyan klubszerű színtereket is kialakíthatunk. előtt. fejezet A tanulási környezet kotások (rajzok. ahol forgószínpadszerűen mindenki bemutatkozhat. hogy a gyermek asztalát elfordítjuk. és irányítsa a figyelmet a legfontosabb tanulnivalókra. harmonikafal stb. ugyanakkor lehetőséget kínálnak az egyéni különbségek érvényesítéséhez. aulát) alkothatnak. A csoportmunka szervezésében az adott tanuló helye tehát ne változzon. csoportos. hogy az többféle munkaformát (frontális. Jó szolgálatot tesznek a trapéz alakú asztalok.) tárháza lehet az a kiállítótér. A termek díszítése legyen mértéktartó. A foglalkozások sokrétűsége több színtér kialakításával biztosítható: térelválasztással (polcok. kézműves alkotások stb. A termek berendezése A tantermek berendezésének legfőbb kritériuma. helyét változtatjuk.

rész Adaptációs dialógus A rend és a rendszer a környezetünkben hozzájárul a biztonság. nem egyoldalúak. ahonnan nehezebb követni a foglalkozás menetét. a jelzések áramlatába kell ültetni. A magatartási problémákat mutató gyermek esetében mind a motiváció. hanem menetrendet. beilleszkedési problémákat. Az adott gyermeket ide. mint tanterem benyomását kelti. A foglalkozásokon előforduló interakciók egyre inkább a párbeszédről szólnak. A képességek. Nem elvont szimbólum. könnyebben ellazulnak. A fejlesztő eszközök A fejlesztő eszköz kategóriája tágabb értelemben magában foglalja a tankönyveken. és eleve előbb kilép a feladathelyzetből és nagyobb valószínűséggel köti le magát más tevékenységekkel. hanem komplex módon kapcsolódik mindennapi életünkhöz. Az eszközök tárháza tehát nem a tantárgyak köré csoportosítható. A helyiségek kialakításánál már szóba került. Sokféle tevékenység közben fokozottan szennyeződik a bútorzat. Amennyiben iskolaotthonos rendszerben szerveződik az osztály élete. másféle tevékenységeket is jobban elfogadnak az eltérő. akár egyéni polcokról gondoskodni. használjuk azt. Nem egy-egy kiragadott képességet vagy ismeretet céloz. amely belépéskor inkább szoba. Tehát a berendezések beszerzésekor gondoljunk tágabb értelemben a tanulási tevékenységre: ülőgarnitúra. ha a mindennapi életben is találkozunk vele. a készségek akkor alakulnak átfogó kompetenciává. otthonos környezetben. fotel. hanem alkalmazásra serkent. nem a kieső területre. Ennek ellenkezője viszont felerősítheti a magatartási. számítógépasztal. fontos a tanszerek tárolásához megfelelő tárolószekrényekről. A fejlesztő eszköz akkor segíti ezt a folyamatot. térképet és telefonkönyvet is. füzeteken és íróeszközökön kívüli. összetett módon kéri számon az elsajátítottakat. és nem a felnőtt felé fordulás a cél.1. ahová a tanár a legtöbb kommunikációs jelzést küldi. 146 . rajzasztal. Nemcsak vonalzót és körzőt takar. Az eszköz egyre inkább a valóság. A gyermekek szívesebben jönnek be ide. életszerű helyzetekben is alkalmazni tudjuk őket. fentiek mellett a jól tisztíthatóság kiemelt szemponttá válik a bútorok kiválasztásakor. ha a valóságos. hogy célszerű olyan terem berendezése. a kiszámíthatóság érzéséhez és ezzel a lelki egyensúly fenntartásához is. mind pedig a figyelem fenntartásában fontos szerepe van az ültetésnek. a tanuló társadalmi beilleszkedésének folyamatát elősegítő eszközöket. hanem használati tárgy. tv/videó-állvány stb. Ennek erősítését szolgálja. Minden osztályban van egy aktivitási tér. ha az ültetésnél – legfőképpen a csoportos és páros munka szervezésekor – a tanulók közti kommunikációnak adunk teret. a gyakorlati élet leképezését jeleníti meg. bármely foglalkozáson használható.

és a nagyobb rácsozatú matematikafüzet használatára. telefonkönyv lexikonok. csoportos projektek tervezése és bemutatása A füzetek kiválasztása A téri tájékozódás. menetrendek. maszkok (színpad/dobogó) Filmek. hivatalos formák kipróbálása. 147 . számlépcsők építése Auditív figyelem. paraván. észlelés és emlékezet fejlesztése Összefüggések megértése. levél-. prezentáció. jelmezek. írásbeli kommunikációs gyakorlatok különböző címzettel és céllal tájékozódási gyakorlatok Ismeretszerzési gyakorlatok Önálló tanulás tanulói portfólió. fejezet A tanulási környezet A tanulást segítő eszközök A tanulást segítő eszközök egy lehetséges csoportosítását látjuk a következő táblázatban. kérelemminták térképek.és számképzetek megerősítése érdekében számfogalom kialakítása. bábok.8. csekkek. katalógusok. másolása. megbeszélése Vizuális figyelem.és DVD-tár Képek. CD-tár. projektor/kivetítő Funkciójuk Érzékszervi megerősítés a betű. dramatizálás. iratmásolatok. szemléltetőeszközök sport. amely az osztályban tanító pedagógus részvételével zajlik. A gyűjtés. video.és számformák különböző anyagokból. súlyossága és az adott gyermek állapota alapján szükséges speciális gyógyászati. élethelyzetek megjelenítése. észlelés és emlékezet fejlesztése Adatok kitöltése. kártyák. szituációs játék. enciklopédiák. számítógép internet-hozzáféréssel számítógép-oktató szoftverek számítógép. a tárház kiegészítését Ön is folytathatja. feldolgozása. önéletrajz-. siker és kudarc átélése. a grafomotoros képességek terén gyengeséget mutató gyermeknek adjunk lehetőséget a nagyobb vonalközű írás. 8. táblázat A tanulást segítő eszközök eszközcsoportok tapintható betű. A sajátos nevelési igény típusa.és játékszerek társasjátékok Díszletek. vizuális megerősítés minden ismeretanyaghoz A mindennapi testmozgás és mozgásfejlesztés eszköztára (ne csak a testnevelők férjenek hozzá) szabálytudat és -tűrés. újságok Nyomtatványok. a finommozgások koordinálása. kezelése szerepjáték. többféle méretben. fejlesztő és taneszközök kiválasztása gyógypedagógusi kompetencia. hívóképek Kockák Hangszerek és zörejkeltésre alkalmas tárgyak Modellek. pendrive. szóbeli kommunikációs gyakorlatok szituációk elemzése.

Toleránsabb. továbbá az iskolai és családi élethelyzetek megismerése. rész Adaptációs dialógus Kedves Pedagógus! A tanulók iskolai helyzetekben sokat tudnak tanulni egymástól. tematikáját. azok célját. elfogadóbb szemlélettel alakítják az iskola informális csatornáit és ezáltal légkörét. a szülôi házzal való partneri együttműködésre tehát kiemelt figyelmet kell fordítani. a pedagógusnak azzal is számolnia kell. tartalmait a szülők is megismerjék. A legújabb pedagógiai fejlesztések közül a kompetencia alapú programcsomagok bevezetése lehetőséget ad ennek megvalósítására. A szülőkkel. az együttműködni kész és képes szakembergárda pluszenergiát. A szülői munkaközösség erősítése és bevonása döntő lépés lehet ebben a folyamatban. hogy adjon számukra. pedagógusklubok a résztvevők igényeire építve − szupervíziók.1. ajánlunk erre néhány ötletet: − Diákklubok kötetlen és tematikus formában − sport-. Kiindulópontja lehetnek a befogadó társadalomnak. Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom. szülő-. esetmegbeszélések pedagógus. pszichológus. forgószínpad vagy akadályverseny jelleggel − Vetélkedők a természetben − Diák-. szülő. Amennyiben az egymástól tanulás lehetőségeinek tárházát bővíteni szeretné. hogy az intézményben zajló fejlesztéseket. játékfoglalkozások tanulói szervezésben − Vetélkedők az iskola helyiségeiben. A szülők közösséget alkotva ismerhetik meg egymás problémáját. információt. háttértudást adhat – kell is. fejlesztőpedagógus. stressztöbblettel is meg kell küzdeniük. Az iskolának. értik meg eltérő szerepeiket és ennek segítségével tudnak támaszt nyújtani egymásnak. s ehhez a támogató iskolai környezet. gyógypedagógus. hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek/fiatalok szüleinek pszichés terhekkel. 148 . gyermekvédelmi szakember részvételével A szülőK BEVoNÁsA Az IsKolAI MUNKÁBA Nagyon fontos feladat.

8. a megoldási stratégiák kidolgozásának. a szakmai önkontrollnak) fontos terepét jelenthetik. kompetencia alapú programcsomagról) – Esetek. 149 . meghívott előadókkal – Tájékoztatók a különböző támogatási formákról – A pályaválasztás – tematikus sorozat külső szervezetek bevonásával A Külső PArtNErEKKEl tÖrtÉNő EGyüttMűKÖDÉs A kompetencia alapú programcsomagokat használó pedagógusok munkájuk hatékonyságának növelése érdekében keressék az együttműködő. támogató társadalmi környezetet! A pedagógusok egymás közötti és külső szakemberekkel folytatott „stábmegbeszélései” a gyerekek. fiatalok érdekében végzett munkának (a saját szaktudás megosztásának. az esetmegbeszéléseknek. pedagógiai. szociális és egészségügyi intézmények. befogadás – beszélgetés integrált szülői közösségben – Közös programszervezés. felkért pszichológus) által vezetett feszültségoldó tréning szülőknek – „Nem vagyok egyedül” – kiscsoportos beszélgetés az SNI-gyermekek szülei részére – Elfogadás. a döntés-előkészítő. érdek.és álláspont-egyeztető szakmai vitáknak.) való együttműködés tág tanulási színteret biztosít a diákok számára. kulturális és szabadidős intézmények stb. az esetkezelő. Az iskola külső környezetével (civil szervezetek. fejezet A tanulási környezet A szülői közösségek alakulását segítő programok – Tájékoztatás az aktuális fejlesztésekről (pl. problémák megbeszélése egymás közt. szakmai szolgálatok. egyéni tanácsadó. ami a minél eredményesebb társadalmi beilleszkedés szempontjából nagy jelentőséggel bír. spontán beszélgetés a másságról – Szakember (pl. egyéni konzultációs tapasztalatok közzétételének. kirándulás gyerekekkel és nélkülük is – Szülőklubsorozat a szülők által kért témákról.

művészeti nevelés. intézmények Egészségügy − Védőnői és gyermekorvosi hálózat − Gyermek-ideggondozó szociális. pontos ismerete. sokrétű ismeretszerzés. terhelhetőségének. illetve a pszichés problémák kezelése. A szociokulturális hátrány.és gyermekkönyvtárak − színház. idegrendszeri érettségének felmérése. táblázat Az iskolával együttműködő partnerek Tevékenységi terület. mozik − Hangversenytermek Szerepük az együttműködésben A gyermekek egészségi állapotának. ábra Az iskola külső környezete Egészségügy Foglalkoztatás ISKOLA Szociális. fiziológiai tulajdonságainak.és lelkisegítségnyújtás Sport és szabadidô Kulturális intézmények KIKKEl És MIÉrt FoNtos EGyüttMűKÖDNI? 9. 150 .1. enyhítése. rész Adaptációs dialógus 10.és lelkisegítség-nyújtás − Gyermekjóléti és Családsegítő Központ − Pszichológus (Nevelési tanácsadó) − Kulturális intézmények − Múzeumok − Köz.

cél és érték megtalálása a munkában. új és újabb lehetőségeket hoznak létre. Pályaorientáció. programok szervezése. balesetvédelmi szempontú foglalkozások. áldozatvédelmi. amennyiben a tanulást segítő tényezők tudatos alkalmazása megtörténik. mentők Szerepük az együttműködésben A szabadidő hasznos eltöltése. szokásformálás. fejezet A tanulási környezet Tevékenységi terület. intézmények sport. Az iskola és a pedagógusközösség feladata. tűzoltóság. uszoda. alapítványok rendőrség. hogy saját településén és régióján belül megkeresse azokat az intézményeket és szakembereket.8. állapotának. akik az intézmény pedagógiai munkáját kívülről. tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatásához járulnak hozzá. sportpálya) − Környezetvédelmi szervezetek (erdei iskola.és szabadidő − sportlétesítmények (jégpálya. speciális. fejleszthetőségének pontos feltérképezése és az egyénre szabott pedagógiai fejlesztés érdekében. mintaadás a tanulók számára. arborétum) − Civil szervezetek − Gyermekházak Foglalkoztatás − Megyei Munkaügyi Központ − regionális Munkaerőképző Központ − Civil foglalkoztató szervezetek. 151 . de ugyanakkor közvetlenül segíthetik. Pedagógiai terület − Korai Fejlesztő Központ − Nevelési tanácsadó − tanulási Képességet Vizsgáló rehabilitációs és szakértői Bizottság − Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény − Pedagógiai szak. tűzvédelmi. A kapcsolódási területek egymást generálják. differenciált segítségnyújtás a tanulók képességeinek.és szakmai szolgáltatások Közlekedésbiztonsági. a helyes pályaválasztás. A tanulási környezet változásának folyamata az intézményben A VÁltozÁs AlAPJAI A kompetencia alapú programcsomagok a gyermekek.

és játszóhelyek az intézményben (az osztályokban)? • Rendelkezésre állnak-e helyiségek. személyisége és képességei A tanuló családja. mellettük a tágabb értelemben vett fejlesztő eszközök.1. rész Adaptációs dialógus A VÁltozÁs MEGtErVEzÉsÉt BEFolyÁsoló tÉNyEzőK Objektív tényezők Az iskola épülete. a szocializációs funkció milyen szerepet tölt be az intézményben? – A tanítás igazodik-e a gyermekek szükségleteihez? • Milyen szempontok figyelembevételével történik az órarend összeállítása? • Minden tanítási napon megfelelő-e a tanulók mozgásmennyisége? • Figyelembe veszik-e a tanulók egyéni terhelhetőségét? 152 . tananyag a gyógypedagógus A csoport. amely sok esetben iránymutató ép társaik hatékony fejlesztéséhez is. színterei A tanterem berendezése speciális taneszközök Hagyományos taneszközök Gyógyászati segédeszközök Az osztály létszáma Szubjektív tényezők A nevelőtestület szemlélete Az adott pedagógusok személyisége speciális módszerek Alkalmazott tanterv. szociokulturális háttere A kompetencia alapú pedagógiában a hagyományos taneszközök szerepe csökken. – Felkészült-e az intézmény egésze a változtatásra? • Milyen az iskola szocioemocionális légköre? • Tudatosan történik-e a tanítási napok tervezése? • Milyen a tantermek kialakítása? • Milyen funkciót tölt be az iskolaépület díszítése? • Vannak-e pihenő. Szintén nagyobb hangsúlyt kap a módszerek és a tanulási környezet egymásra utaltsága. a gyakorlati életből vett tárgyak jelentősége növekszik. egysége. játékok. Alapvető szükségletté válik a sajátos nevelési igényű tanuló gazdag eszközigénye. A befolyásoló tényezők a következő kérdések végiggondolását teszik szükségessé. eszközök a nem hagyományos foglalkozásokhoz? • A nevelés.és osztálytársak A tanuló adottságai.

fogadóórák tartalma. összegezni a véleményeket. Ez segíti a közösséget saját helyzetének feltérképezésében és a kihasználatlan kapacitások felszínre hozásában egyaránt. légköre? • Működik-e szülők klubja? • Léteznek-e közös szervezésű iskolai programok? Mi a szülői munkaközösség szerepe? • Tartanak-e a szülők és pedagógusok között esetmegbeszéléseket? • Tartanak-e a szülők és pedagógusok között együttgondolkodó. ötleteket. Továbbképzések a kompetencia alapú pedagógia alapjairól 2. feszültségoldó beszélgetéseket? A változások tervezése előtt érdemes ezekről a kérdésekről teamekben beszélgetni. nevelőtestületi felkészítés a módszertani megújulás területeiről és az intézményi helyzetfelmérés eredményéről 153 . fejezet A tanulási környezet • Működik-e a differenciált tanulásszervezés? • Számonkéréskor figyelembe veszik-e a tanulók heti és napi teljesítményingadozását? – Sikerült-e kialakítani az eredményes tanulás feltételeit? • Tisztában vannak-e a tanulók motivációs bázisával? • Kialakultak-e eredményes tanulási szokások? – Hogyan történik a tanulási folyamat értékelése? • Alkalmazzák-e a szóbeli értékelést? • Elég figyelmet szentelnek-e az „amit tudsz” hangsúlyozására? • Teljesítménybeli megakadás esetén képesek-e a „hogyan tovább” hangsúlyozására? • Képesek-e a segítségadás különböző módjainak alkalmazására? – Vannak-e kialakult együttműködési formák a szülőkkel? • Vannak-e nyílt napok? • Milyen a szülői értekezletek. Szakmai nap. A változás folyamata A tANUlÁsI KÖrNyEzEt MEGVÁltoztAtÁsÁNAK lÉPÉsEI 1.8.

délutános nevelő. Tantestületi vita. – taneszközök. Elégedettségi vizsgálat a beválásról a tanév végén A tanulási környezet megjelenése az intézményi dokumentumokban A többségi általános iskolákban a sajátos nevelési igényű gyerekek befogadásával járó útkeresés jelentős minőségi javulást eredményez a nevelő-oktató munkában. hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak. Órarendek. Az élethosszig tartó tanulás motivációs bázisának a megalapozásában rendkívül nagy jelentőséggel bír annak a gondolatnak a megjelenése az iskolák küldetésnyilatkozatában. a csoportok terveinek módosítása.1. programok felülvizsgálata és a partnerkapcsolatok szélesítése. a szülők képviselője. és azzá neveljük. foglalkozási tervek kidolgozása a megváltozott tanulási színterekhez illeszkedve 10. szak154 . elfogadása 6. A tanulási környezet átalakításának intézkedési terve (feladatok. Beszerzések. pályázati támogatás) függvényében 8. Vezetői elhatározás és nevelőtestületi együttműködés szükséges ahhoz. Mind a tervek elkészítése. – a termek berendezésének terve. felelősök. osztályfőnök. Rendkívül fontos az iskolai dokumentumok. minőségirányítási programokban a befogadó szemlélet és a változtatás szándéka konkrétan megjelenjen. amilyen. ellenőrzés megtervezése) 7 Forrástervezés és ütemezés az intézmény anyagi lehetőségei és egyéb forrá. 5. – a fejlesztő eszközök listájának összeállítása. sok (pl. rész Adaptációs dialógus 3. az új program kidolgozása . a helyiségek kihasználásának terve. amivé válni képes. mind pedig a programok módosítása a következő – lehetséges – szereplők jelenlétét és aktív együttgondolkodását igényli: a tanulók képviselője. Csoportmunkák a tantestületi tagok részvételével a pedagógiai program és a helyi tanterv alapján: – az iskola épületének. 4. hogy a pedagógiai. Iskolai dokumentumok (PP MIP) módosítása. speciális eszközök használatának megtervezése. esetleges átalakítások és berendezés lebonyolítása 9.

fejlesztőpedagógus. fejezet A tanulási környezet tanár valamennyi területről. pszichológus.és taneszközjegyzék − A tanuló. gyermekvédelmi felelős. iskolavezetés. 10. projekttervezés témában) A tanulási környezet folyamatos fejlesztésének feladatai Az új színterek és eszközök beépítése a foglalkoztatásba. a pedagógus és a szülő együttműködési lehetőségei − Ellenőrzési területek − Partneri kapcsolatok bővítése − Intézményi fejlesztési tervek. táblázat A dokumentumokba való beépítés Dokumentum Pedagógiai Program Beépítés helye − személyiségfejlesztés − Képességek kibontakoztatása − A taneszközök kiválasztásának elvei − tankönyv. a fejlesztésbe Minőségirányítási Program továbbképzési és beiskolázási terv Munkatervek tanmenetek. könyvtáros. gyógypedagógus. egyéni fejlesztési tervek 155 . minőségi körök feladatai − továbbképzések tervezése a kompetencia alapú tanulás és a tanulási környezet témáiban − továbbképzés tervezése forrásbővítési céllal (pályázatírás. informatikus. gazdasági vezető.8. szabadidő-szervező.

.

s tárjuk fel magunk ennek a kifejezésnek a lényegét. ha pontosan értjük ennek a kifejezésnek a lényegét. hogy azoknál a tanulóknál.). akiknek erre szükségük van. hogy tanítványai a lehető legjobban fejlődjenek. sikeresek legyenek. amit tennünk kell. amilyennek lennie kell. s ez ölt formát az egyéni fejlesztési tervben. 2004. amilyen. Tudjuk: nincs „egyedül üdvözítő” út. A cél elérését segíti. 157 . majd határozzuk meg a műfaját. vagyis arra kaphatunk választ: hogyan készüljön a jó egyéni fejlesztési terv. mivel ennek tartalma a sajátos nevelési igény típusától és az adott gyermektől függően változik. Kedves Pedagógus! Ebben a fejezetben az egyéni fejlesztési terv készítésének elméleti és gyakorlati kérdéseit vesszük számba. Ez megalapozott tervezőmunkát igényel. tulajdonképpen rosszabbá tesszük. megvalósuljon az egyéni sajátosságokhoz igazított. Azt azonban tudnunk kell. hogyan valósul meg az egyéni fejlesztés. hogy „egyre szélesebb körben terjednek azok az eljárások. eredményesek. Tekintsünk el a „kész” szakirodalmi definíció felidézésétől.” (Goethe) A fejezetet írta: Soós jánosné Minden pedagógus célja. amivé lehetne. Az egyéni fejlesztési tervünk is akkor lehet igazán eredményt hozó. a speciális egyéni szükségletek kielégítésére helyezik a hangsúlyt” (Gerebenné. ha értjük azt. azonban annak is tanúi vagyunk. és mit jelent alapelve: „ha az embert olyannak vesszük. hogy konkrét személyre egyéniesített fejlesztési tervet nem mutathatunk be. arra épülő fejlesztési tevékenység. De ha olyannak vesszük. Mi az egyéni fejlesztési terv? Bármely feladatvégzésünk akkor lehet csak igazán eredményes. amelyek az individualizált oktatási-nevelési folyamatokra. akkor azzá tesszük őt. fejezet Az egyéni fejlesztési terv A fejezet választ ad arra a kérdésre.9.

hogy az érési folyamat egyes szakaszaiban a szükséges környezeti feltételek adottak legyenek. – képességei. – A fejlődést a belső érés és a környezet kölcsönhatása határozza meg.1. ami azt jelenti. – egyéni fejlődési sajátosságai. más tanulóra nem alkalmazható. Az egyéni sajátosság a gyermek/tanuló – sajátos nevelési igényének típusa. az a fejlődési folyamatban kedvezőtlen változásokat idézhet elő. hogy megfelelő eljárások. hogy a környezeti feltételeket illesztjük az érési folyamathoz: ez a fejlesztés lényege! A fejlesztés az a tevékenység. mert kizárólag egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készül. annak egyéni sajátosságaihoz igazított. módszerek. – Az ép genetikai program optimális kibontakozása csakis a megfelelô környezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. technikák alkalmazásával segítjük. rész Adaptációs dialógus MI A FEJlEsztÉs? – A fejlesztés fogalma elválaszthatatlan a fejlődés fogalmától. – A belső érési folyamat (minden emberben) genetikailag meghatározott program irányításával megy végbe. – Ha a környezeti feltételek nem vagy nem megfelelően biztosítottak. – súlyossági foka. – a kialakulás ideje. MItől „EGyÉNI” A FEJlEsztÉsI tErV? Attól. – A fejlődési folyamat adott szakaszaihoz adott környezeti feltételek szükségesek. korrigálására szükség van „beavatkozásra”. – egyéni aktuális állapota. – életkora. lehetővé tesszük. 158 . – Ennek megelőzésére. kialakult készségei. amelynek során úgy „avatkozunk be” a gyermek fejlődési menetébe.

módszereit. hogy ezek a tanulók a többi tanulóval egy közösségben. hogy kik sorolhatók a sajátos nevelési igényű tanulók körébe. Az egyéni fejlesztési terv az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma. bekapcsolódásra. Az EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErV IllEszKEDÉsE Általánosságban a terv egy jövőbeli cselekvés lépéseit. a pedagógiai program. egy osztályban vehetnek részt az oktatásban. amely kiterjed az iskolai pedagógiai folyamat minden elemére és szintjére. a szükséges környezeti feltételeket rögzíti. egyéni fejlesztési tervek. iskola stb. hanem azt is. 159 .9. ahol sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása folyik. hogy lehetővé teszik számukra a többi tanulóval való együtthaladást. A pedagógiai tervezés iskolai szintű dokumentumai: . Az iskolai alapító okiratban foglaltaktól függően vannak jelen az intézményben a különböző típusú sajátos nevelési igényű tanulók. – szűkebb és tágabb környezete (család. A sorrend egyben a tervezési dokumentumok egymásra épülését is jelzi. tematikus tervek – tanmenetek. amely segíti az egyéni sajátosságokhoz igazított. egyénre szabott fejlesztést. benne a nevelési program. a közoktatási törvény határozza meg.) megfigyelésével állapítható meg. nemcsak egyszerűen azt vállalták. A pedagógiai folyamatban mindez a gyermekek/tanulók nevelésével-oktatásával-fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre értendő. Egyéni fejlesztési terv az inkluzív intézményben Akik olyan iskolában tanítanak. Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység alappillére a gondos pedagógiai tervezőmunka. és képessé teszik őket az ismeretszerzési folyamatban való eredményes részvételre. helyi tanterv. fejezet Az egyéni fejlesztési terv – meglévő ismeretei. 2. Azt. 3.

hogy csökkenjen az akadályozott fejlődésből eredő hátrány. – a fejlődésben jelentősen elmaradt területek feltárása és megsegítése. Optimális eset. hogy segítségével valósuljon meg a tanuló egyéni adottságaihoz igazodó. KoLozsvári. amelyek lehetnek: – korrigálás. s a tanuló képessé váljék a tanulási-ismeretszerzési folyamatban való aktív és eredményes részvételre. igazodva az egyéni sajátosságokhoz. komplex jellegű. – a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása. – egyéni haladási ütem. sérülésspecifikus fejlesztése. rész Adaptációs dialógus A tanuló egyediségéhez igazított fejlesztés feltételezi. szakmailag kellően megalapozott. hogy a fejlesztési folyamat egyes szakaszai egymásra épüljenek. – a sérült pszichikus funkciók fejlesztése.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvének kiadásáról. (III. Az egyéni fejlesztési terv célja. 160 . ha a tanuló fejlődésének menete. – a hiányzó pszichikus funkciók. hogy ilyen fejlődési menet ténylegesen megvalósulhasson. hogy a fejlesztés minden időpontban a tanuló aktuális állapotához igazodhasson.. 2002. tervszerű. tanulási tempó biztosítása. – a tananyag. – egyéni tanulási technikák kialakítása. – a tanuló fejlődésének megállapítására leginkább alkalmas értékelés alkalmazása.1. korrekciós. a szakemberek együttműködésére építő. fokozása. fejlesztő célú eljárások által válik lehetővé. valamint a fejlesztési követelmények tanulókhoz igazodó differenciálása. 1. valamint bővebben l. – a pszichikus struktúrák megváltoztatása. a képességdeficit. 1998. 41 Ebben segít: a 2/2005. 2000. kompenzálás. Ez a fejlesztési folyamat a megtervezett terápiás.. szükséges a gondos pedagógiai tervezés. hogy az inkluzív intézményben ismerjék tanulóik jellemzőit41. az Irodalomban: iLLyés. ransChburG. Az egyéni fejlesztési terv biztosítja. amely a tanuló „sérülésspecifikus” fejlesztésének alapja. Ahhoz. Funkciója. képességek kialakítása. Ez a tervezési tevékenység jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben. hogy az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen számára. folyamata tudatos. – az elért részeredmények által a tanuló motiváltságának elősegítése.

eszközeit a sajátos nevelési igényű tanulók egyediségéhez igazítsa. Tanórai munkájába is tudatosan be tudja építeni az érintett tanulók speciális fejlesztésének elemeit. hogy a pedagógus az oktatási-nevelési folyamatot. a sajátos nevelési igénynek megfelelô differenciálás. melléklet 1. így a pedagógiai folyamat egészében érvényesíthető. a tanulási folyamat szerkezetét. valamint az Irányelvekben – Kt.” – Irányelvek 2. magatartási nehézséggel küzdő tanulót – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – a gyakorlati képzés kivételével – az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból. fejlettsége szükségessé teszi – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint. 71.5. § (7): „Az első évfolyamra felvett tanulót. sz. vagy részére az egyéni adottságához. KÖtElEző-E EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErVEt KÉszÍtENI? Jogszabályi előírások a közoktatási törvényben. tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 30.9. az iskola […] egyéni foglalkozást szervez részére. 70.” – Kt. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.” – Kt.: A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében. fejezet Az egyéni fejlesztési terv Az egyéni fejlesztési terv a pedagógus napi munkájához is segítséget ad. ha egyéni adottsága. tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól. hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozáson vegyen részt. tempóját. Ha a tanulót egyes tantárgyakból. oktatásában. vezérfonal és támpont. a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól. a tanulás szervezését. tanulási. fejlettségéhez igazodó továbbhaladást (a továbbiakban: egyéni továbbhaladás) engedélyez. illetve a beilleszkedési. fejlesztésében részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során […] g): terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján… 161 . § (4): „Ha az első–negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi […] lehetővé kell tenni. § (9): „A sajátos nevelési igényű tanulót. Használatával lehetővé válik.

hogy pótolja a tanulónál a tanórán el nem sajátított ismereteket. tehát egyértelmű. Mit tartalmazzon az egyéni fejlesztési terv? Egyelőre sem a tartalomra.1. és 1.3. hogy ezt az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus/terapeuta készíti el. b) pont]. aki b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít.3. ezt pedig minden esetben az adekvát tartalom alapozza meg. sz.: …pedagógus. hogy egyéni fejlesztési tervet nem kizárólag gyógypedagógusnak kell készítenie. rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében. azaz az egyéni fejlesztési terv készítésénél is meg kell jelennie. Ebből az következik. Bármely tervezési dokumentum használhatóságát a tanulási eredmények minősítik. Kinek kell elkészítenie az egyéni fejlesztési tervet? – A habilitációs. Sem a forma. oktatás céljából individuális módszereket. – A gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája … 3. Ennek a tervezett és tudatos együttműködésnek a tanuló fejlesztési folyamatának tervezésénél. sem a formára. (Irányelvek 1. pont) – Az általános iskolai pedagógus szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít. gyógypedagógusok. közreműködés az integrált nevelés. oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs. melléklet 1. rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés gyógypedagógiai tanári/terapeuta kompetencia.) Adott tanulóra készült egyéni fejlesztési terv készítésében a gyógypedagógus és az általános iskolai pedagógus is részt vesz. a differenciált nevelés. rész Adaptációs dialógus Szakmai szükségszerűség – Irányelvek 2. sem a terjedelemre kötelező érvényű előírások nincsenek. nem vállalja át sem az „újrata162 . Az egyéni fejlesztési terv funkcióját tekintve nem arra készül. (Irányelvek 1. egyéb speciális szakemberek) tervezett és tudatos együttműködése keretében lehet eredményes.5. ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít [Irányelvek 1. ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít.3. sem a terjedelem önmagában nem minősít.5. ezt követően a konzultációban. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik.3. hanem adott esetben az általános iskolai pedagógusnak is. Az integrált nevelés a különböző szakemberek (többségi intézmények pedagógusai.5. technikákat alkalmaz.

– A fejlesztés megvalósulásának keretei (tanórai keretek között vagy tanórán kívül. természetesen az egy adott tanulóhoz készített egyéni fejlesztési terv tartalmi elemei – speciális helyzetének ismeretében – ettől a javaslattól eltérhetnek. gyakorisága. változhatnak. az „egymás mellettiség” helyett az együttes tevékenységnek ad keretet. diagnózis. fejezet Az egyéni fejlesztési terv nulás”. Az egyéni fejlesztési tervben éppen azt az új környezetet rögzítjük. feladatok. egyéb szakemberek megfigyelésein. A tapasztalatok alapján az eredményt hozó egyéni fejlesztési terv hatékonyan ötvözi a pedagógiai folyamatban-fejlesztésben közreműködő valamennyi szakember munkáját. fejlesztési javaslatok – A pedagógus saját megfigyelésein. fejlődés-fejlesztés összefüggése). eljárás. Az alábbiakban javaslatot teszünk az egyéni fejlesztési terv tartalmi elemeire – és ez valóban javaslat. részletezett) – A fejlesztés területei (ezen belül területenként: cél. mindössze az elindulást segítő ötlettár. általános. felmérésein alapuló vélemény – A fejlesztés célkitűzései (elsődleges. JAVAslAt Az EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErV tArtAlMI ElEMEIrE – Bevezető adatok • A tanuló neve. hogy az egyénről szól. felmérésein alapuló státus. évfolyama • A sajátos nevelési igény típusa – súlyossági foka • Anamnesztikus adatok • Szakértői bizottság szakvéleményében foglalt státus. eszköz) – A fejlesztés értékelésének szempontjai – A hatások és változások megállapításának módja. amire a tanulónak a további eredményes fejlődéséhez az adott időszakban szüksége van (vö. kiscsoportos formában) 163 . további fejlesztésben stb. Kedves Pedagógus! Mint már szó volt róla: az egyéni fejlesztési terv „jóságát” sokféle dolog megmutathatja. egyéni. dokumentálása. módszer. de igazán az „minősíti”. sem a korrepetálás feladatát.9. az értékelés eredményeinek hasznosítása a motivációban. az egyén eredményes fejlesztését szolgálja.

(L. mivel a sajátos nevelési igény típusától és súlyossági fokától függően egyénenként változhatnak a tananyag. Erre egységes útmutatót nem lehet adni. s ezt milyen feladatok. óravázlat. Legrövidebb időtartam három hónap. a tanórát – hogyan strukturáljuk. Az egyéni fejlesztési terven alapuló tanítás. a módszerek és a fejlesztést megalapozó egyéb körülmények. az erre épülő további fejlesztési javaslatok rögzítése is történjen meg. eljárások. Az egyéni fejlesztési terv készítésében részt vevők számbavétele 2. készítse elő a tanórákat. hogy a tanulási folyamatban a tanulásra rendelkezésre álló időt – pl. fentebb: Javaslat az egyéni fejlesztési terv tartalmi elemeire. pl. foglalkozásokat. eszközök. logopédia. hogyan illeszthető hatékonyan a tanulási folyamatba. illetve fejlesztés mindenképpen nagyfokú tudatosságot. időtartama – A foglalkozásokon alkalmazott módszerek. foglalkozási vázlat készítésével. mert ez lesz az újabb fejlesztési terv alapja. Egyénenkénti döntést igényel az is. gyakorlatok keretében valósítjuk meg. megfelelő szakmai kompetenciákat. Ezek: 1. eljárások – Kiegészítő egyéb szolgáltatások jelzése (pl. a súlyosság foka. amelyek alapján a fejlesztés eredményességének összegzett tapasztalatai. MIlyEN IDőtArtAMrA KÉszülJÖN EGy ADott EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErV? Az időtartamot minden esetben a sajátos nevelési igény típusa. a tanuló életkora és aktuális állapota határozza meg. ez pedig másfajta gondolkodásmódot is feltételez. de ezen idő alatt is szükség van a menet közben bekövetkezett változások megállapítására. rész Adaptációs dialógus – A fejlesztő foglalkozások gyakorisága. Az egyéni fejlesztési terv tartalmi elemeiből következtetni lehet arra is. történhet ez írásos formában is.1. Az egyéni fejlesztési terv készítésének algoritmusa 164 . a helyzethez adekvát döntések sorát igényli a pedagógusoktól. s indokolt esetben a szükséges módosítások megtételére. mikor és mennyi időt fordítunk a sajátos nevelési igényű tanuló tanórába épített fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű tanuló eredményes fejlesztése azt is igényli a pedagógustól. gyógytestnevelés.) Célszerű összegyűjteni a tanulói produktumokat. indokolt esetben természetesen ezt lehet módosítani.) Az EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErV KÉszÍtÉsÉNEK GyAKorlAtI lÉPÉsEI Legalább három lépés jól körüljárható. pszichológiai terápia stb. Egy tanulmányi évnél hosszabb időtartamra semmiképpen nem ajánlott tervezni. hogy alaposan gondolja át.

110–111. Az egyéni fejlesztési terv tartalmának alakulása alapvetően a jelzett szakemberek szakmai kompetenciájának. hogy a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása-fejlesztése „többszereplős” tevékenység.9. fejezet Az egyéni fejlesztési terv 3. A főszereplő természetesen a tanuló. 1999.) – Hogyan tudjuk meg. kik azok. Ajánlott kérdések köre a terv készítése előtt (horváth. A folyamat „kulcsszereplői” és egyben a speciális fejlesztési stratégia kialakítói (majd alkalmazói) az eltérő szakmai kompetenciákkal rendelkező szakemberek: az általános iskolai pedagógus. pedagógiai kultúrája pozitívan hathat egymásra. – Mi a hozzáadott érték? (Vagyis: pl. Az adott tanuló egyéni fejlesztési tervében ötvöződik a fejlesztésben közreműködő valamennyi szakember tevékenysége. és ezáltal a tevékenységük eredményességére is. Ez nem szűkíthető le kizárólag a gyógypedagógus által összeállított „sérülésspecifikus” – azaz a sajátos nevelési igény típusa szerinti – fejlesztési stratégiára. hiszen „róla szól az iskola”. a gyógypedagógus (akinek a sajátos nevelési igény típusának megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie). első lépése? – Milyen további lépések következnek egymás után? (Valamennyi lépést sorra venni és sorba rendezni.) – Mennyi időt igényel a teljes folyamat? (Értsd: a tervkészítés folyamata. konduktor. Szükség esetén: pszichológus. amit az egyéni fejlesztési terv készítése jelent adott tanuló esetén?) – Gondoljuk át újra a teljes folyamatot! Az egyéni fejlesztési terv készítésében részt vevők számbavétele Abból az evidens megállapításból indulunk ki. Az egyéni fejlesztési terv alkalmazása. Az eltérő szakmai kompetenciákkal rendelkező szakemberek szakismerete. pedagógiai-módszertani kultúrájának függvénye. attitűdjének. alapján) – Kik a folyamat érintettjei (kik vesznek részt benne. mi az a plusz. Egy adott tanuló fejlődéséhez össze kell hangolni az egyes szakemberek speciális fejlesztő tevékenységét. 165 . hogy a folyamat megfelel-e az elvárásoknak? (A folyamattal szemben támasztott követelmények – megfelel-e a funkciójának?) – Lehetséges hibaforrások számbavétele. érte történik minden. akiket a folyamat valamilyen módon érint)? – Mi a folyamat kezdete. gyógytestnevelő – a kör tovább bővülhet.

orvos) észrevételei. javaslataival 166 . a szakmai kompetenciaköröket. helyszín. – Munkaszervezeti formák egyeztetése. elakadási pontok azonosítása 4. a tanulóval kapcsolatos összes eddigi fejlesztő eljárás felsorolása (a szakértői bizottság szakvéleményének értelmezésében a gyógypedagógus közreműködése nélkülözhetetlen) 3.) 2. pedagógiai szakszolgálati terápiájáról stb. elemzése. Egyeztetés – Az érintett szakemberek egyeztetik az együttműködés szervezési feladatait és szervezeti kereteit. Ez lehet az osztályfőnök vagy a folyamat más szereplője. ebben: anamnézis. Esetmegbeszélés – esetismertetés – Az adott tanuló aktuális helyzetének részletes feltárása – A gyermek/tanuló megelőző iskolai (óvodai) pályája – A szakértői bizottság szakvéleményének részletes megismerése. a vizsgálat területi eredményei. napközis nevelő. szaktanár) észrevételeivel. gyógypedagógus) – Cél a jó szintű képességek feltárása. pszichológus. felmérések elvégzése (pedagógus. eredmények rögzítése. köztes konzultációs lehetőség. rész Adaptációs dialógus s egy egységes fejlesztési stratégiában ölt formát. elérhetőség stb. a lehetséges hátráltató tényezők.1. rögzítése (időpont. téma. fejlesztési javaslat. Kiegészítő megfigyelések. – Az előkészítő szakasz feladatainak személyhez delegálása – A tanuló előző vizsgálati dokumentumainak összegyűjtése – Kiegészítő információk a tanuló megelôző iskolai (vagy óvodai) munkájáról. Természetesen valakinek a tervezési folyamatot (majd a megvalósulást) koordinálni kell. Az egyéni fejlesztési terv készítésének algoritmusa 1. javaslatai – Kiegészítés a szülők és a gyermekkel/tanulóval foglalkozó más pedagógusok (pl. Konzultáció – A tanulóról rendelkezésre álló valamennyi információ rendezése – Egyéb szakemberek (pl. diagnózis.

amely nemcsak a tanulóra. pedagógiai ellenőrzési terv stb. eredményességéről kapjon rendszeres tájékoztatást a nevelőtestület (ki? milyen időközönként? milyen formában?). – Az egyéni fejlesztési terv mint írott dokumentum helye legyen pontosan meghatározott (hol? kinél? hozzáférhetőség. 167 . milyen rendszerességgel. milyen formában stb. Célszerű a félévi és év végi vezetői beszámolókban ezt a munkát is tükröztetni. Az egyéni fejlesztési tervre alapozva a pedagógus a tanuló fejlesztését beépítheti a tanulási folyamatba.). határidő). hogy sikerült-e „jó” egyéni fejlesztési tervet készíteni. bevonásuk a folyamatba (ki. hogy az egyéni fejlesztési terv az iskolai pedagógiai tevékenység szerves részévé váljék. a tanóra. vagyis azt. hiszen a családi háttér. A szakmai műhelyekben kialakuló alkotó légkör az egész iskola pedagógiai tevékenységet pozitívan befolyásolhatja.9. Fontos kialakítani az iskolai gyakorlatban azokat a formákat. felelősség személyhez delegálása). Gyakorlati tanácsok – Kapjon kellő hangsúlyt a szülőkkel való egyeztetés. hogy valamennyi érintett pedagógus ismerje a tanulóra készített egyéni fejlesztési tervet. fejezet Az egyéni fejlesztési terv 5. – Az egyéni fejlesztési terv készítésének és az alkalmazás ellenőrzésének meghatározása – IMIP (Intézményi Minőségirányítási Program). hanem a többi szereplőre és a folyamatra is vonatkozik. adatvédelem. összeillesztése Az egyéni fejlesztési terv alkalmazása A tanuló fejlődésének eredményei fogják visszaigazolni a tervezőmunka megalapozottságát. illetve egyéb iskolai foglalkozások keretébe is. kereteket. – Az egyéni fejlesztési terv alkalmazásáról. Ebben sokat segít a fejlesztés értékelése. Ezúton válik lehetővé. amelyek alkalmasak szakmai műhelymunkára. Egyéni fejlesztési terv összeállítása – Az egyes szakemberek speciális terveinek beépítése. – A fejlesztési terv készítésének éves munkatervben történő rögzítése (felelős. Ehhez szükséges. a szülő az egyik legfontosabb társunk a tanuló fejlesztésének folyamatában.

sz. illetve a helyi tanterv megfelelő elemeinél meg kell jelenniük azoknak a tartalmaknak és tevékenységi formáknak. Azoknak az általános iskoláknak. Az egyéni fejlôdési lap vezetésének kötelezőségét az Irányelv írja elő – kötelezően a 2005–2006-os tanévtől az első évfolyamos tanulók esetében (sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásakor). feladatokat. Ennek a feladatnak az elvégzését nem lehet megkerülni. Természetes. tartalmakat. Az alapdokumentum a pedagógiai program. kölcsönösen hatnak egymásra. kiterjed a személyiség egészére. tartalmazza. A külív a tanuló adatait . rész Adaptációs dialógus Az EGyÉNI FEJlEsztÉsI tErV És Az IsKolAI AlAPDoKUMENtUMoK Az iskolának jogszabályban meghatározott legitim pedagógiai tervezési dokumentumokkal kell rendelkeznie. 168 . tevékenységeket. a kiemelt fejlesztési feladatokat. Jelzi műveltségtartalmanként a szükséges módosításokat. és megalapozza az ismeretelsajátítási folyamatban való részvétel lehetőségét. terápiás. amely a meglévő pozitív értékekből indul ki. helyi tantervében és egyéb pedagógiai tervezési dokumentumaiban. A központilag kiadott nyomtatvány külíve: A. r. a foglalkozás tartalmának. követelményeket meg kell jeleníteniük az iskola pedagógiai programjában. hogy a pedagógiai program. a meglévő kompetenciákra építkezik. Az iskola pedagógiai tervezési dokumentumai szorosan összefüggenek egymással. hogy a helyi tanterv készítésénél miképp történjen a Nat alkalmazása. Tü-357 r.1. Pl. az időpont. hogy mely esetekben lehet ettől eltekinteni. pszicho-. amelyek az egyéni fejlesztési tervek készítésére. fejlesztési terület). Az Irányelv az egyes sajátos nevelési igény típusainál meghatározza. és belíve: A. alkalmazására utalnak. vezetése az általános iskolai pedagógus feladata. amelyek vállalták az SNI-tanulók integrált nevelését-oktatását. hiszen adott tanuló esetében az adekvát egyéni fejlesztési terv összeállítását ez teszi lehetővé (vö. Tü-356. illetve azt is rögzíti. a betétívet a rehabilitációs foglalkozást végző gyógypedagógus vezeti. korrigáló. a fejlesztési terület. módszereinek jelölésével. hiányainak pótlására.sz. egymásra épülnek.: egyéni fejlesztési terv tartalmi elemeivel – pl. a tantárgyi tartalmak és követelmények módosítását az Irányelv figyelembevételével lehet elvégezni. cél. a fejlesztés tempója az egyén fejlődési üteméhez igazodik. amely az adott iskolára vonatkozó szakmai stratégiát fogalmazza meg. kompenzáló elemeket tartalmaz a bio-. szociális szféra módosulásának. Kedves Pedagógus! Ne feledjük: a fejlesztés komplex tevékenység. az integráltan oktatott tanulók fejlesztésére vonatkozó célokat.

Kedves Pedagógus! Befejezésképpen biztatásként egy kínai mondást ajánlunk figyelmébe: „Ne félj a lassú növekedéstől! Az egy helyben állástól tarts!” 169 . fejezet Az egyéni fejlesztési terv Az egyéni fejlődési lap nem helyettesíti és nem váltja ki az egyéni fejlesztési tervet. Az egyik tanügy-igazgatási. Kontrollvizsgálatok végzése A sajátos nevelési igény megállapítását előíró jogszabályok tartalmazzák a kötelezően elvégzendő kontrollvizsgálati eljárást. a tanuló egyéni fejlesztési tervét ennek figyelembevételével szükséges felülvizsgálni és módosítani. a másik egy tervezési dokumentum.9. Célszerű az egyéni fejlesztési tervben meghatározott eredményértékelést és a kontrollvizsgálaton készült szakvéleményt összehangolni. természetesen a két dokumentumnak tartalmilag összhangban kell lenni egymással. A kontrollvizsgálat keretében készült szakvélemény fontos támpontot jelent a sajátos nevelési igényű tanuló további fejlesztéséhez. ő jelzi az illetékes szakértői bizottságnak az adott tanévben kötelezően megvizsgálandó tanulók névsorát. mindkét dokumentumnak más a funkciója. A kontrollvizsgálat időpontját az általános iskola kíséri figyelemmel. az elvégzett munka dokumentálására szolgál.

.

FüGGE lÉK az aDaPTÁCIÓS DIalÓGUShoz .

.

újabb magyarázatok A kompetencia értelmezése minden esetben arra utal. az általános iskola harmadik osztályától a középiskola harmadik osztályáig mérték fel. hogy ha a szélesebb hengerben a negyedik jelig érő vizet átöntjük a keskenyebb hengerbe. Hasonlóképpen problematikusak az alacsonyabb évfolyamok adatai is. amely azt vizsgálja. nem ez a végső célja. A kérdésre a tanulóknak egyetlen számmal kell válaszolniuk: hányadik jelig fog érni ez a víz a keskenyebb hengerben. ha úgy tennénk fel a kérdést. Addigra már több mint tíz év matematikai tanulmányain vannak túl. A szöveg szerint ezután a szélesebb hengert a hatodik jelig öntjük vízzel. ugyanazt a feladatot adták fel mindegyik (páratlan) évfolyamon. amelyet bármely helyzetben biztonsággal képesek felismerni.a A kompetencia Érdekes háttéradatok. Csakhogy a matematika tanulásának nem ez a lényege. hogy ismeretek helyett olyan összefüggések birtoklására van szükség. közismert feladat. hogy nem tud megfelelő kép173 . A feladat maga egy ábrát tartalmaz. Meggyőző példa erre egy több külföldi felmérésben is felhasznált. az ott a hatodik jelig fog érni. matematikaórán képesek bonyolult egyenleteket megoldani. a lineáris összefüggés fogalmának birtoklására lenne szükség. A feladat megoldását széles életkori intervallumban. Az arányosság. másfélszer mutatkozik többnek a másikban is. képesek-e egy gyakorlati helyzetet tükröző feladatban helyes ítéletet alkotni. ahogy azt az órán megszokták. Ebben a konkrét esetben mindössze annak felismerésére lenne szükség. amelyeket bármilyen helyzetben felismerünk és biztonsággal alkalmazunk. A leírás közli. amelyen egy szélesebb és egy keskenyebb üveghenger látható. valószínűleg az arányossággal kapcsolatos feladatokat is helyesen oldanák meg. Mintegy négyötödük úgy kezdi meg a fizika tanulását. hogy a tanulók képesek-e az egyenes arányosságról gondolkodni (proportional reasoning). […] A középiskola harmadik évfolyamán is csak a tanulók 5 százaléka tud egy ilyen feladatot megoldani. hogy ha a víz másfélszeresére nő az egyik hengerben. alkalmazni. Az ötödik év végén a tanulók mintegy húsz százaléka rendelkezik az arányosság fogalmával.

akkor úgy tűnik. és a gyakorlás abbamarad – fokozatosan kikopnak a memóriából. rész Függelék az Adaptációs dialógushoz zetet alkotni a lineáris összefüggésekről. A mértékváltást azonban a tanulók többsége nem úgy tanulja meg. anélkül. a feladatok megoldását begyakorolhatja. hetediktôl a kémiában is. hogy egyenletes mozgásnál az út és az idő hányadosa állandó. amelyekben ugyancsak arányokról van szó? A gyerekek többsége a leckéket többnyire csak memorizálhatja. hogy tudásukat át tudják vinni egy új területre. a mértékváltással kapcsolatos feladatok megoldásának készsége a negyedik osztály végén körülbelül 5 százalékos szintet ér el. De vajon elvárhatjuk-e. és a feladatgyűjtemények összes feladatát – és a hasonlóan ismerős feladatot – nagy biztonsággal megoldják. Lehet. Ha még a feladatok megoldásának menetét is alaposan begyakorolják.1. Jól gazdálkodtunk-e az idővel. oldatokkal kapcsolatos leckéket. a készségeiket is fejlesztettük. a Szegedi Tudományegyetemen folyó vizsgálataiból tudjuk. amiért e tárgyakat valóban érdemes tanulni. centiméterek. milliméterek vagy a napok. ezt a hányadost nevezzük sebességnek? Milyen minőségű megértést várhatunk el tőlük? Az első kérdés. hatást gyakorolhatna rájuk. órák. készségek azután – amint a megfelelő leckéken túl vannak. 174 . majd a nyolcadik végére a 0 százalékos szint alá süllyed. Ezek az ismeretek. Vidákovich Tibor 2001-es és 2002-es. hogy mindaz. A méterek. megtanulják a megfelelő képleteket és azt is. begyakorolja az átváltási feladatokat. Hogyan alakul ki az ő esetükben például a sebesség fogalma? Hogyan fogják megérteni. amire a tanulóknak valóban szükségük van? A tanulók természetesen megtanulják a sebesség definícióját. arra fordítottuk-e. lineáris összefüggéssel megismerkednek a fizikában. ha a tanulók mintegy harmada végül nem tudja használni a tudását egy ilyen egyszerű helyzetben. percek közötti átváltás egyszerű lineáris transzformáció. hanem csak memorizálja a konkrét szabályokat. mint a lineáris összefüggések egy speciális esetét. hogy a tanulók bizonyos szakértelemre tesznek szert e feladatok megoldásában. De hogyan értik meg a kémiai összefüggéseket az arány fogalma nélkül? Mit tud nekik mondani a kémia a reakcióegyenletekben szereplő anyagok tömegeinek arányáról? Hogyan értik meg a keverékekkel. hogyan kell azokba az adatokat behelyettesíteni. ha a mélyebb megértéshez szükséges alapelvnek nincsenek birtokában? Számos további. amit az eredménnyel kapcsolatban megfogalmazhatunk: érdemes-e annyi időt és energiát fektetni a matematika tanításába (a matematika az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy).

század elején jól látszott.) és komponensrendszerek kialakulását állítja a középpontba. a biztos szövegértés. az információk szelektálása. rögzítettünk. A tantervbe a tudás alkalmazásának képessége kell. Ide tartozik minden. a családi nevelést nem lehet mellőzni.és átképzés. amihez szükséges az önálló ismeretszerzés képessége. amit valaha megtanultunk. tapasztalhatjuk. Tehát új pedagógiai szemléletmódra van szükség. társadalmat szolgáló viselkedés (szociális kompetencia). Ezért a munkaadók másfajta tudást várnak el. mint régebben. Mit tart(ott) az iskola tudásnak? Mit vár az élet a tudástól? Hallhatjuk. A gyermek lelki növekedésében a spontán szocializáció nem elégséges. Felmerül tehát a kérdés: a dolgozatokkal és a feleletekkel mért tudás valóban valódi tudás-e? Minden korban. hogy a diákok alig valamit tudnak felidézni a néhány hónapja tanultakból. azaz alkalmazás-központú oktatást kell megvalósítani. 175 . Talán mindenki tapasztalta már. Az ismeretek egyre gyorsuló elavulása és az IKT (információs és kommunikációs technológiák) rohamos fejlődése miatt a munkaerőpiacon való maradás feltétele az állandó tovább. készen áll az új ismeretek elsajátítására. amely a pszichikus rendszerek. az informatikai eszközök magabiztos használata. hogy a gyermekközpontúság elve kiüresedett. a logikus gondolkodás. – közösséget. hogy kerüljön. társadalomban a pedagógia feladata az embereszmény megfogalmazása. hogy a valaha megtanult és a jelenleg birtokunkban lévő tudás mennyisége között óriási a különbség. a tudás gyakorlati hasznosítása. Ez a kompetencia alapú oktatás. hogy fejlődőképes. Ezen tudás alapja a közepes távú memória. A pedagógia két alaptémája a tudás és az embereszmény. az intézményi nevelést megfelelő tartalommal kell megtölteni. készségek stb. átadását. valamint annak az egyéni felelősségvállaláson múló azonnali felhasználását. A munka világának átalakulása miatt napjaink ideális emberének egyik fontos tulajdonsága. A fent említett tényezők miatt olyan elméleti és gyakorlati pedagógiára van szükség. Egyre inkább terjed a távoktatás. hogy ez a kettő sok esetben nem esik egybe. A munka már nemcsak a feladat elvégzését jelenti. melynek célja. Ebben meghatározó módszer az élményszerű tapasztalatszerzés. A hagyományos iskolai tudás a rögzített tudás. Az is ismert mindenki előtt. ismeretek. hogy a tudást készség szintjén sajátítsák el a tanulók. Az ember alapvető létfunkciója a túlélés (az egyén és a faj túlélése): – a személy önmagát szolgáló viselkedése (személyes kompetencia). és minden helyzetben képesek legyenek azt alkalmazni életük során. komponensek (motívumok. azaz az élethosszig tartó tanulásra. hanem magában foglalja az információ és a tudás megszerzését.A kompetencia Történeti kitekintés A 21.

rész Függelék az Adaptációs dialógushoz Ezen két kompetencia működésének feltétele a kognitív kompetencia. amelyek megteremtik az alapot ahhoz. – a kognitív és – a speciális kompetenciák. képzésben mindenkinek el kell sajátítani. ábra A személyiség funkcionális modellje (Nagy József alapján) 176 . – a szociális. amelyeket egy adott nevelési helyzetben.1. 11. amelyet egyszerűen értelemnek nevezhetünk. ezek az egzisztenciális: – a személyes. Ezek együttesen alkotják az általános kompetenciát. Az általános képzés az általános kompetenciák kialakítására törekszik. A speciális kompetencia azon szakmaspecifikus kompetenciák összessége. hogy a speciális (funkcionális) kompetenciák kialakíthatóak legyenek. A meghatározó kompetenciák Tehát minden emberben négy meghatározó kompetencia fejlődik ki. Ez azon kompetenciák összessége. amelyek nélkül egy adott szakma vagy foglalkozás nem gyakorolható sikeresen.

szoCIÁlIs (tÁrsAs) KoMPEtENCIA – A tÁrsAs KÖlCsÖNHAtÁsoK szErVEzőJE. MEGVAlósÍtóJA Másképpen: szociális kölcsönhatás. attitűdök. amely a viselkedésben nyilvánul meg. készségek. Az iskola feladata a személyes kompetencia fejlődésének segítése. Ennek eredményeként a személyes kompetencia az egészséges és kulturált életmódot egyre eredményesebben szolgálja. minták. ismeretek elsajátítása. Ennek megvalósulása a személyes kompetencia fejlettségi szintjétől függ. – a speciális kompetencia kialakítása a szakképzés feladata. rangsorképző. kötődési. célja a testi-lelki egészség. szervezetének. csoportok közötti viszony. léTezéSe Minden ember érdeke. optimális működése.” A személyes kompetencia sajátos (öröklött) és tanult komponensekből szervezi a viselkedést. a jó közérzet. ezért a nevelés feladata az előnyös komponensek arányának növelése és a hátrányos komponensek arányának csökkentése. közösségek. Egyes komponensek előnyösen. – a kognitív kompetencia fejlődésének segítése az oktatás.A kompetencia A PEDAGóGIA FőBB tErülEtEI Az EGyEs KoMPEtENCIÁK FEJlőDÉsÉNEK tüKrÉBEN – A szociális és személyes kompetencia fejlődésének segítése a nevelés. vagyis a szokások. eredményességének és igényességének növelését jelenti. gondozási. meggyőződések. A szociális komponenskészlet – Szociális motívumok • Öröklött rutinok (pl. mások hátrányosan befolyásolhatják a személyes életmódot. arckifejezések) • Öröklött szociális hajlamok (pl. „Az egészséges és kulturált életmódra nevelés a személyes kompetencia fejlesztését. párképző) 177 . a jólét. amelyet az aktuális helyzet. A szociális kompetencia fejlődése lényegét tekintve a szociális komponenskészletek gyarapodása. A szociális kompetencia az emberek. értékrend és a szociális képességek határoznak meg. kapcsolat. személyiségének stabilizálása. szEMÉlyEs (PErszoNÁlIs) KoMPEtENCIA – Az EGyÉN tÚlÉlÉsE.

konfliktuskezelés. A felmérések szerint a munkavállalók ilyen jellegű kvalitása azonban egyre inkább hiányos. vezetés. A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei: – modellnyújtás. fenntartása. – az óvoda. – megerősítés. tolerancia. – kooperatív tanulás. kötődés). képességek • Szociális kommunikáció: kapcsolatteremtés. iskola. fejlesztése A szociális kompetencia maga a társadalmi beilleszkedés. – drámatechnikák. – a társadalom. versengés • Szociális szervezés: társas szerveződések létrehozása. működtetése. a csapatmunka képessége. rész Függelék az Adaptációs dialógushoz • Szociális elsajátítási motívumok • Tanult rutinok és szokások • Szociális attitűdök és meggyőződések • Szociális értékek és normák – Szociális készségek. empátia • Környezeti viselkedés • Szociális érdekérvényesítés: segítés. Ezért az iskolának a szociális kompetencia fejlesztésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. 178 .1. szerepjátékok. együttműködés. kultúra. – fejlesztő tréningek. az biztos sikerre számíthat. Ha egy cég valamennyi munkatársa rendelkezik ilyen kvalitással. – a család (gondozó-gyermek kapcsolat. A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők: – az egyén maga. Az óriáscégek kifejezetten az ilyen személyiségeket igyekeznek megtalálni toborzási tevékenységük során.

fejleszthető. – igényszint. Részei: 1. a tehetség az általános alapja. Enélkül semmit nem tudunk véghezvinni. 3. produktumot hozzon létre. – felfedezési vágy.A kompetencia KoGNItÍV KoMPEtENCIA – ÉrtElEM. kódolását. MEGIsMErÉs A kognitív kompetencia az információk vételét. 2. átalakítását. tanulható. – alkotásvágy. A fontosabb kognitív motívumok: – megismerési vágy. – játékszeretet. A kognitív képességek fejlesztése a tanulási képességet segíti.és kompetenciafejlesztés középpontjában a kognitív kompetencia áll. amely az új tudás megszerzésének eszköze. A speciális kompetenciák fejlesztése 179 . kognitív rutinok – ezek rendszere önkiegészítő. Tehát valamennyi speciális kompetenciának az alkotóképesség. A kognitív kompetencia önmagában is összetett. közlését. A kognitív kompetencia a készség. hanem az ismeretek kezelését is. – kötelességtudat. A gyermekek értelmi fejlesztése nem csupán a fejük új ismeretekkel történő megtöltését jelenti. ezért a kognitív kompetencia biztosítja a nevelés fő irányát. kognitív képességek – ide tartozik a gondolkodási képesség. – tanulási sikervágy és kudarcfélelem. ebből épülnek fel az információkezelő készségek. Az iskolai tudás. sPECIÁlIs KoMPEtENCIA A speciális kompetencia funkciója. kognitív készségek – elemi műveletekből épülnek fel. Valamennyi speciális kompetencia sajátos produktumainak első példányai a tág értelemben vett alkotás eredményei. – ambíció.és képességfejlesztést értékközvetítő folyamatba szervezi. hogy az ember saját és mások érdekében valamilyen állapotváltozást. létrehozását. tárolását megvalósító pszichikus komponensrendszer.

rész Függelék az Adaptációs dialógushoz a szakmai képzés feladata.1. ábra Az alapvető kompetenciák 13. ábra Alapvető kompetenciák kulcskompetenciái 180 . a felsőoktatásban. valamint a nem iskolarendszerű képzések keretei között zajlanak. 12. a szakiskolákban.

– figyelem. Alkalmazása előzetes felkészítést nem igényel.a Vizsgáló és fejlesztő eljárások gyűjteménye a tanulási nehézségek szűrése és fejlesztése köréből Az alábbi gyűjtemény módszertani segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését vállaló pedagógusoknak. – emlékezet. haszonnal forgathatják óvónők. 1. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok. A szóbeli instrukciókat tartalmazó fejlesztési gyakorlatok különösen a tanulási zavar tünetegyüttes korrekciójára ajánlottak. Az ismertetett fejlesztő eljárások a pszichomotoros fejlődés alapterületére vonatkoznak. Pinczésné dr. – mozgás. észlelés. tanítók és szülők is. 2004. 181 . – az énről való tudás. a szenzomotoros integráció és a perceptuomotoros készségek fejlesztésére találhatnak gyakorlatokat elsősorban óvodás. 42 Pedellus Tankönyvkiadó. – beszéd. Debrecen. fejlesztő gyakorlatok42 A tanulási zavarokról elméleti áttekintést is nyújtó kiadvány gyakorlatai egyénileg és csoportosan is alkalmazhatók a következő területek fejlesztését célozva: – érzékelés. – gondolkodás.és iskoláskorú gyerekek fejlesztéséhez. Így a nagymozgás.

az országos helyzetképet. Szeged. – tapasztalati következtetés. osztályos gyermekeknek. a tennivalókat leíró könyvet és a gyerekek fejlődésének nyomon követését szolgáló Fejlődési mutató című füzet kitöltött mintaváltozatát és az írólapot tartalmazza. viszonyítási alapokat. differenciált feladatkijelölésben célsze43 FazeKasné Fenyvesi Margit – Józsa Krisztián – naGy József – vidáKoviCh Tibor: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4–8 évesek számára. – tapasztalati összefüggés-kezelés képességének fejlettsége és – a szocialitás fejlettsége. A legmegbízhatóbb iskolakezdési szűrést lehetővé tevő eszköz. – elemi számolási készség. 2000. Dr. 3. Mozaik Kiadó. A gyermekek különböző jellegű figyelmi problémáinak meghatározása után a képességfejlesztő program alkalmazásával célzottan kompenzálhatjuk a zavart működést. Alkalmas az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségének vizsgálatára. A csomag nyolc tesztből álló tesztrendszert.1. rész Függelék az Adaptációs dialógushoz 2. vegyes életkorú tanulók kiscsoportos fejlesztésére használható. Torda Ágnes Figyelemfejlesztő programja44 Hátránykompenzáló. felzárkóztató képességfejlesztő program figyelmi problémákkal küzdő 1–4. A figyelmi működés mérése és fejlesztése magában foglalja a diagnosztikus mérés és a tényleges teljesítményre épülő fejlesztés mozzanatait. – relációszókincs. A tanítás/tanulás eredményességét alapvetően meghatározza a figyelmi működés színvonala. amit az egyénre szabott. Budapest. A kritikus elemi készségektől nagymértékben függ az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége. osztályos. A program az általános iskola alsó szakaszában 1–4. 2004. DIFER Programcsomag43 A programcsomag célja az eredményes iskolakezdés segítése. 182 . – beszédhallás. diagnosztikus fejlesztő program az információfelvétel szervezettségének és hatékonyságának mérésére és a tanulási teljesítmény növelésére. 44 OKI PTK. A feladatok használatával jól megállapíthatók a gyermek figyelmi működésének gyenge és erős pontjai. Ezek a következők: – írásmozgás-koordináció.

a két kiadvány együtt oktatócsomagot képezve a pedagógus és a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára nyújthat hatékony segítséget. 6. Helmut Weyhreter: Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. úszásmozdulat. Rávilágít a kisebb-nagyobb koncentrációs zavarok okaira. Gyenei Melinda – Szautner Jánosné – Szigeti Gizella: A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban (fejlesztő program) – Tanítói segédlet a „NEBULÓ” című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez45 A feladatgyűjtemény egy tanévre kidolgozott fejlesztő programot ismertet. mászás. felülés. aki a tanulási és az iskolai teljesítményekkel kapcsolatos problémák terén szerzett tanácsadói tapasztalatokat. hason fekvő homorítás. mert idegrendszere. illetve annak nyelvi készségéért felelős területei nem érettek rá. hogy megállapításokat tegyünk a gyermek kognitív stílusára. A program arra is alkalmas. 4. 1995. Az egyedfejlődés során az emberi idegrendszer megismétli a törzsfejlődés fontosabb állomásait. írásra. Marton Éva szerint: „minden olyan mozgásminta fontos és fejlesztendő. s közreadja az alkalmazás során nyert tapasztalatokat. és segítséget nyújt a probléma leküzdéséhez. bemutatva a hozzá kapcsolódó vizsgálati módszereket. Ezek a fejlődési sort (is) képező mozgásminták adják az alapozó terápia gerincét. 45 46 183 . így ezt „nagymozgásoknak” nevezi. A kiadványhoz szervesen kapcsolódik a Nebuló című képességfejlesztő feladatgyűjtemény. Deák és Társa Kiadó. ezért az idegrendszeri struktúrák nem készek a funkció Városi Nevelési Tanácsadó.Vizsgáló és fejlesztô eljárások gyûjteménye… rű felhasználni. A terápia elméleti alapvetése az. amelyen a normálisan fejlődő gyermek átmegy: a fejemelések és fejfordítások. 5. Az eredeti Delacato-terápiát teljesen átalakítva Marton Éva egy sokkal hatékonyabb terápiát dolgozott ki. ugrás. hogy a gyermek azért nem képes az olvasásra. Az alapozó terápia – a mozgásterápia mint módszer Ez a mozgásterápia deLaCato (1963) és Marton Éva nevéhez fűződik. járás és annak változatai. kúszás. tanulási típusára vonatkozóan. Helmut Weyhreter: Figyelj oda jobban!46 A szerző német pszichológus. Szolnok. 2000. Pápa. szökdelések és végül a dominancia megválasztásának és begyakorlásának ügyességi játékai”. gurulás.

– Csabay Katalin: Lexi. eredményeiről. problémáiról48 A lassan fejlődő. 7. 1996/4. 1993. és közöl fejlesztőfoglalkozás-vázlatokat is a gyakorlati hasznosíthatóságot célozva. Fejlesztő Pedagógia. Ismerteti egy-két terület fejlesztési eljárásait. A pedagógus 28 évi tapasztalatát gyűjtötte össze a közreadott fejlesztő programokban.1. 1996/2–3. rész Függelék az Adaptációs dialógushoz befogadására vagy kibontására. ez nem jelenti azt. Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek lehetnek-e diszlexiások? Természetesen ilyenkor az alapfogyatékosság miatt összetettebb vizsgálatokra és körültekintőbb terápiára van szükség. Majorné Szathmári Erzsébet: A GMP-teszt használata tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulóknál47 Bár a tanulási zavarokat a fogyatékosságoktól független deficitnek tekintjük. azokkal együtt ne jelentkezhetne. akkor érdemes megvizsgálni. hogy a mozgásfejlődésében és a humán mozgásfejlődési mintáiban nincs-e elmaradottsága. Ebből következik a feltételezés. 47 48 Fejlesztő Pedagógia. Az 1995/5–6. Csatári Árpádné: Gondolatok az újfajta fejlesztésről. – Lakatos Katalin: Az iskolaéretlenség korai felismerése: állapot. Budapest. illetve elmaradt gyermekek hiányosságainak kompenzálására összeállított feladatsorokkal egy tanéven keresztül heti két alkalommal végzett fejlesztő program eredményeiről számol be. hogy a különböző fogyatékosságok mellett. hogy ha egy gyermek nem tud olvasni.és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása a készségfejlesztés szolgálatában. számban megjelent cikk folytatása. 8. 184 . Iskola-előkészítő munkatankönyv 5–7 éveseknek a diszlexia megelőzéséhez. Fejlesztő Pedagógia. 1999/4–5. Tárogató Kiadó. Ligeti Csákné: Fejlesztő foglalkozások kisiskolások számára. A diszlexia vizsgálatához célszerű vizsgálati eljárás kiválasztásáról és a terápia tapasztalatainak elemzéséről nyújt részletes beszámolót a szerző. Ajánljuk még – Dr. amelyeket együttműködő szülő is végezhet.

Göncöl Kiadó. Budapest. 1997 . Iskola-előkészítő munkatankönyv 6–7 éveseknek a diszlexia megelőzéséhez. 185 . Budapest. Jászó Anna: A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás elsajátításában és tanításában.Vizsgáló és fejlesztô eljárások gyûjteménye… – Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz. – Rosta Katalin – Kocsis Lászlóné: Ez volnék én? Testsémafejlesztő feladatlap-gyűjtemény. – Adamikné Dr. . PSZMP Budapest. 1993. – Rosta Katalin – Arany Ildikó – File Edit: Színezd ki… és rajzolj te is! Íráskészséget fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 4–7 éves gyerekeknek. Göncöl Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996/2–3. – Egri Katalin – File Edit: Színezd ki… és számolj te is! Számoláskészséget fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 4–7 éves gyerekeknek. Fejlesztő Pedagógia. 1990. Budapest. 1993.

valamint a közvetlenül a lépcsőszakasz előtti vagy mögötti terület kontrasztos színek vagy a textúra segítségével jelölhetők meg. hogy megállapítsuk a látássérült gyermek tényleges szükségleteit. a háttér színéhez képest kontrasztot alkotó kéz vagy más ábra segítségével) kell felhívni rájuk a figyelmet. rolók. A környező falakhoz képest világosabb vagy sötétebb ajtók és ajtókeretek segítik a tájékozódást. – Akadályok. Ezeket a taktilis vagy optikai vonalakat azonban meg kell szüntetni. Minden gyermek csak nyerhet az ablakok lesötétítése révén (pl. A fény visszaverődése a szembe jelentősen csökkenti a legtöbb látássérült gyermek vizuális észlelési lehetőségeit. és ezt követően pontosan megfigyeljük. Célszerű a csarnokokban vagy folyosókon található akadályokat (pl. függönyök). oszlopok vagy fűtőtestek) feltűnő színűre festeni. ahol a külső fény szabályozható. • Az iskolatáskák ne heverjenek szanaszét a padlón. • A nagy üvegfelületek pl. amikor a tanuló már megtanulta. úgy nagyméretű szimbólumokkal (pl. ám éppen szükséges mértékű kiigazítást hajtsuk végre. A kevesebb adaptáció csökkenti a látássérült gyermek függését a külső segítségtől. hogy segítség nélkül is ráleljen a helyes útra. ami erősíti az osztálytársak felé irányuló elfogadását. hogy a változtatásokra meddig van szüksége. amelyek bizonyos Minden adaptáció előfeltétele. ezzel jelezve az eltérő szintmagasságot. állítható lamellák.49 – Kontrasztok. A korlátokat színkontraszt segítségével lehet kiemelni a falakhoz és a lépcsőkhöz képest. Például a terelővonalak lényeges segítséget jelenthetnek a látássérült tanuló tájékozódásában az első hetekben. 49 186 . A látássérült gyermeknek olyan helyre van szüksége az osztályteremben. Kerülni kell a vakító fényt.a A hagyományos osztályterem átalakításának szempontsora A) Gyengénlátó. aliglátó tanulók környezetének adaptálásához alaPelvek A lehető legkevesebb. üvegajtók minden gyermek számára veszélyt jelentenek. Ha nem küszöbölhetők ki. – Világítás. A lépcsőfokok szélei.

Célszerű megengedni a látássérült gyermek számára. A modern fehér táblák (whiteboard). segítséget kérhet valamelyik társától.vagy hátfájást és a gerincoszlop torzulásait is. míg a jobb szemével jobban látó az osztályterem bal oldalán. a legtöbb látássérült gyermek számára is könnyebben felismerhetővé teszik a táblára írottakat. Az ilyen asztal felületét célszerű csúszásgátló fóliával bevonni. hogy könnyen megközelíthetőek legyenek a látássérült gyermek ülőhelyéről. Az is javítja a kontraszthatást. – Mozgás. illetve nagyméretű betűkkel nyomtatott könyveket. hogy milyen nagyságú betűket és számokat kell a táblára írni ahhoz. hogy ne vakítson. Ha a tanulónak ezenkívül egyedi megvilágításra van szüksége. ezért az ülőhely kiválasztásánál ezzel is számolni kell: célszerű. az osztályterem jobb oldalán ül. • Ki kell próbálni. A sárga. látássegítő eszközöket úgy kell elhelyezni.vagy jobbkezességéhez igazodjon. a másikra pedig jobban lát. mint a sötét színű. ha az a gyermek. ha az elhasználódás folytán elmosódnak a kontrasztok a háttér és az írás. illetve rajz között. A tábla legyen sötét és matt. fehér vagy pasztellszínű kréta jobb kontrasztot teremt.A hagyományos osztályterem átalakításának szempontsora helyzetekben le. hogy az bal. ha alaposan megtisztítják. hogy elhagyja ülőhelyét. ülőhely. – A számítógépeket és más számítástechnikai eszközöket. aki a bal szemével lát jobban.vagy behúzhatók (pl. hanem megelőzi az esetleges nyak. amelyekre szárazon is letörölhető filctollakkal írnak. Ha a tanári asztal akadályozza a látássérült gyermek hozzáférését a táblához. – A látássérült gyermekeknek sokat segít a változtatható magasságú vagy megdönthető lapú asztal vagy a könyvtámaszték. Ez nemcsak az olvasást könnyíti meg. – A látássérült gyermeknek rendszerint a táblához közeli helyre van szüksége. A pedagógus kézírása legyen világos és jól olvasható. hogy a látássérült gyermek a helyéről is gond nélkül elolvashassa őket. a fényforrást úgy kell elhelyezni. videovetítések vagy írásvetítővel végzett munka során). és a bevonatát fel kell újítani. A padlófelület legyen matt. – A számítógép vagy a képernyőolvasó készülék számára egy külön kis asztalra van szükség a tanuló ülőhelye mellett. úgy annak más helyet kell találni. – A tábla. hogy a látássérült tanuló az egyik szemére rosszabbul. Braille-írógépeket és Braille-írással készült. 187 . Gyakran előfordul. Így jobban megfigyelheti a táblán lévő szövegeket vagy rajzokat.

ezért célszerű. AUDItÍV tÁMPoNtoK – A szőnyegek és függönyök tompíthatják a nemkívánatos zörejeket. ha az osztály zajszintjét a lehető legalacsonyabbra korlátozzuk. ha elöl és egy helyben marad. textilből vagy műanyagból készült vonalak könnyen eltávolíthatók. a gardróbszekrények akasztói vagy a gyermekek zárható fiókjai szükség esetén ilyen feliratokkal láthatók el. A padlón vagy a falon elhelyezett. színes számokkal. ha a leírt szöveget egyidejűleg hangosan fel is olvassa. 188 . rész Függelék az Adaptációs dialógushoz • Az olvashatóság szempontjából a kontraszton és a betűméreten kívül jelentősége van még az írásképnek. – Jelölések. asztalok. amikor már nincs többé szükség rájuk. amennyiben ezek a vonalak kézzel. – Mivel a látássérült emberek fokozottan rá vannak utalva az akusztikus információkra. WC) – ha szükséges – nagyméretű. hogy a látássérült tanuló akusztikailag is befogadhassa. A fontos helyiségeket (könyvtár. Ez megkönnyíti a látássérült gyermek számára – és minden bizonnyal a többiek számára is – az odafigyelést. Néhány látássérült gyermeknek segítséget jelent. B) Vak tanulók környezetének adaptálásához tAKtIlIs (tAPINtHAtó) tÁMPoNtoK – A megfelelő terelővonalak segítséget nyújthatnak a tanulónak a helyiségek megtalálásában. – Ha a pedagógus felír valamit a táblára. a szóközöknek. lábbal vagy a bottal kitapogathatók.1. Ha az egész osztályhoz szól. hogy újra megleljék a környezetükben található tárgyakat és azok helyét. célszerű. osztálytermek. A jelölések legyenek a gyermek szemmagasságában. szimbólumokkal vagy betűkkel jelölhetjük meg. iskolatitkárság. ha a sorokat beszámozzák. – A Braille-szimbólumok vagy más domborművű jelek segítenek a gyermekeknek abban. polcok. Az ajtók. jó. szaktárgyi termek. azaz beszéd közben nem járkál. a sorközöknek és a táblára írtak áttekinthetőségének is. kontrasztos.

– A számítógépet a tanuló asztala mellé kell helyezni. – A padlóburkolaton vagy a falambérián vezetőcsík elhelyezése. – Táskák felakasztása a padok oldalára. – Lépcsőkorlát vagy kezdő lépcsőfok kontrasztos jelölése. – Szobanövények eltávolítása a sarokból.A hagyományos osztályterem átalakításának szempontsora MEGolDÁsI lEHEtősÉGEK Folyosó – Tapintható vagy színes. illetve bal oldalra (általában a középső hely válik be legjobban). a két szem eltérő teljesítményéhez alkalmazkodva középre vagy jobb. 189 . – Ha a tanuló nem látja az első sorból a táblát. nagyméretű jelölés az osztályterem ajtaján. hogy megakadályozzuk a fényvisszaverődést. – Dönthető lapú asztal. Osztályterem tanulók nélkül – A beeső fény csökkentése. más. a tanári asztalt helyezzük oldalra. – Vezetőcsíkok a padlón az osztályban való tájékozódáshoz. Osztályterem tanulókkal – A látássérült gyermek ültetése az első sorba. és az első padot toljuk előbbre. – Táskák felszedése a földről. akadálymentes helyre.

.

2. rész aDaPTÁCIÓS mÁTrIX .

.

Hogyan használja ezt a fejezetet? Ebben a részben – fogyatékossági területenként haladva – a kompetencia alapú programcsomagokat alkalmazni kívánó – integráló – pedagógusok számára rövid summáriumokban − összegezzük a hatékony munka végzéséhez szükséges ismereteket és − röviden bemutatva a kompetenciaterülethez készült kiadványokat. Aki azonban „kevésnek” érzi ezt az ismeretanyagot. a Sérülésspecifikus eszközrendszert és a Dokumentációs útmutatót ajánljuk. illetve idegen nyelvi és életpálya-építési kompetenciaterületekhez. Ismeretet nyújtanak a korai fejlesztés jelentőségéről. a szakirodalmi ajánlások tudásanyagával és a kompetenciaterületekhez kapcsolódó Bevezetőkkel3 tovább szélesítheti pedagógiai kultúráját. Ez a fejezet az eddig2 megjelent kiadványok. 2 A kéziratot 2007 augusztusában zártuk le. Az Ajánlásokban szereplő gyógypedagógiai ismeretek elegendő tudást nyújtanak az eredményes fejlesztő munkához. a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok munkájáról. Az egyéni képességeik tudatos és tervszerű fejlesztése elsősorban a befogadó pedagógus felelőssége. megadjuk ezen ismeretek forrását: azaz jelezzük. az SNI-szempontú moduladaptációkat. matematikai. segédanyagok közötti tájékozódást segíti. mintegy összefoglalásként utat mutat a differenciált igények kielégítéséhez.1 intézkedés központi program „B” komponens (Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése).  Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2. iskolákba. az intézményvezetők a Módszertani intézményi útmutató és a Jó gyakorlatok tanulmányozásával indíthatják el vagy folytathatják intézményi innovációikat. életviteli és környezeti. elveket tartalmaznak a szövegértési-szövegalkotási. hogy az integráló pedagógus hol tájékozódhat bővebben is az őt érdeklő területekről. szociális. 3 Kompetenciaterületenként egy-egy önálló kötet készült. az integráció törvényi hátteréről és annak tanügyi vonatkozásairól. hanem általános utalásokat. Az integrált tanulók más-más testi és érzékszervi állapotban. valamint az óvodai integrációs programhoz. Programunk1 számos kiadvánnyal segíti a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes együttnevelését.Bevezetô Kedves Pedagógus! Ez a fejezet a befogadó pedagógusnak – Önnek mint a pedagógiai folyamatot meghatározó kulcsszereplőnek – szeretne segítséget nyújtani a fejlesztésközpontú pedagógiai munka eredményes megvalósításához és a kompetencia alapú oktatási programcsomagok sikeres alkalmazásához. átfogó képet adnak a kompetencia alapú programcsomagokról. 193 . Ezek a preambulumok nem sérülésspecifikusak. a befogadó pedagógus figyelmébe a tanított kompetenciaterületre vonatkozóan elsősorban az Ajánlás(oka)t. eltérő képességekkel és tudás birtokában érkeznek az óvodákba.

2. a programcsomagok alkalmazásához készült SNI-szempontú mintamodulok CD-n jelentek meg. Minden kiadvány esetében ezt az elérési útvonalat használja. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának feltétele: a sikeres jó prognózisú.sulinovadatbak. a támogató családi háttér. 4 Az elérési útvonal: www. Az adatbank folyamatosan frissül. 5 A kiadványok kizárólag oktatási céllal használhatók. 123456             194 . a motivált és többlettudás elsajátítására kész pedagógus együttes jelenléte. kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. a pályázati nyertes intézmények számára rendelkezésre állnak. a felkészült gyógypedagógus. Innen már a megfelelő linkre kattintva eléri a keresett dokumentumot.hu ➝ sajátos nevelési igényűek együttnevelése ➝ adatbank. személyiségében alkalmas gyermek. a Módszertani intézményi útmutató és a Dokumentációs útmutató nyomtatásban. Adatbankunkban4 ugyanakkor valamennyi kiadványunk elektronikus állománya (pdf vagy word formátumban) elérhető. Az Eszköztár és a Jó gyakorlatok elektronikusan érhető el. letölthető és a felhasználási feltételek5 betartásával használható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját még közvetve sem szolgálhatja. rész Adaptációs mátrix Az Ajánlások. Ez utóbbi minden bizonnyal teljesült.

A jogszabály könyvünk kéziratának lezárása és nyomdai elôkészítése közben következtek be. A változások ellenére a kézirat szövegén nem változtattunk. beszédfogyatékos. b) a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének organikus okra vissza nem vezethetô tartós és súlyos rendellenességével küzd. aki […] a) testi. tanuló: az a gyermek. autista. törvény elmúlt idôszakban történô módosításaival61 átalakult. érzékszervi. továbbá (3) szeretnénk.Bevezetô Kitérô A pszichés fejlôdés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság sajátos nevelési igényként történô értelmezése a közoktatásról szóló 1993. (Ez utóbbi kategóriába tartoznak a diszlexiás. ha e hiánypótló kiadvány mihamarabb az integráló pedagógusok kezébe kerülhet. használható tudást tartalmaz. Úgy véljük. tekintettel arra. pontja szerint: sajátos nevelési igényû gyermek. évi – többször módosított – lxxIx. hogy (1) az új rendszer mûködésérôl jelenleg még nincsenek tapasztalataink. tanuló. diszkalkuliás. több fogyatékosság együttes elôfordulása esetén halmozottan fogyatékos. hogy munkánk az új keretek között is releváns.) 195 . és Ön ebben a formában is haszonnal tudja forgatni együttnevelô munkája során. a megismerô funkciók vagy a viselkedés fejlôdésének organikus okra visszavezethetô tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (A szerk. 6 A változások lényege röviden: a hatályos jogszabály 121. diszgráfiás gyermekek. (2) az Ajánlások és a programcsomagok adaptálásához készült mintamodulok a törvény változása elôtt elkészültek. §-a 29. értelmi.

rész Adaptációs mátrix 1. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen Életpályanyelv építés Módszertani intézményi útmutató Kedves Pedagógus! A következő táblázatból kikeresheti. hogy az Ön osztályába járó integrált tanuló sajátos nevelési szükségleteinek alaposabb megismeréséhez milyen kiadványok állnak a rendelkezésére. 360 361 379 402 377 400 341 343 322. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez SNI-gyermek szövegóvodai értés-szönevelés vegalkotás Autizmussal élő 202 204 Beszédfogyatékos 224 227 értelmileg akadályozott Gyengénlátó 247 249 267 270 Mozgáskorlátozott 291 242 Nagyothalló 314 316 Pszichés fejlődés zavaraival küzdő 334 337 súlyos hallássérült 314. táblázat A Sajátos nevelési igényű gyermekek. A számok a fejezet oldalszámát jelölik. 398 . tanulók együttnevelését segítő kiadványok Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek.196 Útmutatók sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez Mintamodulok sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Eszközök 216 239 257 280 304 324 345 364 381 404 383 406 326 347 366 385 408 259 282 306 328 349 368 387 410 218 241 261 284 308 330 351 330. 357 358 375 Tanulásban akadályozott vak 267 395 . 370 389 412 220 243 263 286 310 332 353 371 391 414 355 373 393 222 245 265 288 312 jó gyakorlatok Matematika 206 229 251 272 296 318 339 318. ahol a segédanyag rövid ismertetőjét olvashatja. 363 320 322 298 300 302 274 276 278 253 255 231 233 235 237 208 210 212 214 szociális. lapozzon az Önt érdeklő kiadványhoz! 2.

A kompetencia alapú programcsomagok SNI-szempontú adaptálásához készült mintamodulok rendszere7 Az osztályban tanuló SNI-gyermek autizmussal élő beszédfogyatékos értelmileg akadályozott gyengénlátó mozgáskorlátozott nagyothalló pszichés fejlődés zavaraival küzdő súyosan hallássérült (siket) tanulásban akadályozott KompetenModul címe ciaterület Bébifóka – gyík – kukac Kutya – lopakodó macska – oroszlán Öreg medve – pók – nyuszi testérzet-erősítő páros versenyek Golyókutató csapatverseny Összeragadt testrészek játék Kezek körberajzolása. táblázat. matematika. vak 197 . életpálya-építés.2. kiszínezése Egésztest-körberajzolás Kettősérintés-gyakorlat szövegértés-szövegalkotás – Alapozás „Dobi. jobb oldalon és középen 7 A mintamodulok készítői négy kompetenciaterület (szövegértés-szövegalkotás. dobi hátát!” tájékozódási gyakorlatok saját testen testrészekre rámutatás jobb kézzel. évfolyam számára készült moduljaiból válogattak. életviteli és környezeti kompetenciák) „A” típusú programcsomagjainak az 1–2. szociális.

másik oldalon és középen testrészekre rámutatás szeriális nehezítéssel „Mozdulj a varázsjelre”-játék Pillangók szállnak fára szivárvány zseblámpafény-fogócska A cica az erdőben A kesztyű öt ujja – tíz kicsi indián Fonaljátékok Kötés szövegértés-szövegalkotás – Alapozás horgolás Favágók – 45 perces mintamodul az alapozó szakaszhoz szem-kéz koordináció és alak-háttér differenciálás II.autizmussal élő beszédfogyatékos értelmileg akadályozott gyengénlátó mozgáskorlátozott nagyothalló pszichés fejlődés zavaraival küzdő súyosan hallássérült (siket) tanulásban akadályozott testrészekre rámutatás másik kézzel. rész és egész vak 198 Az osztályban tanuló SNI-gyermek KompetenModul címe ciaterület .

Az osztályban tanuló SNI-gyermek autizmussal élő beszédfogyatékos értelmileg akadályozott gyengénlátó mozgáskorlátozott nagyothalló pszichés fejlődés zavaraival küzdő súyosan hallássérült (siket) tanulásban akadályozott vak KompetenModul címe ciaterület térbeli helyzet. tempó – Nyelvtörők mesehallgatás szövegértés-szövegalkotás – Beszédfejlesztés Versek hangerő. mellet ki! A hangok világa Mondókák. rész – tapasztalatszerzés az anyanyelv szintjeiről 199 . tempó – rongyszőnyeg. alakállandóság szövegértés-szövegalkotás – Alapozás A vizuális emlékezet fejlesztése Auditív készségeket fejlesztő feladatok légzőgyakorlatok mozgással – Gyertyafújás. szintjeiről Építkezünk 2. négy testvér Mondókák.és hangszínváltásra – Mi volnék? Hóesésben… Építkezünk 1 rész – tapasztalatszerzés az anyanyelv . nyelvtörők – ritmus. térbeli viszony. nyelvtörők – ritmus. szappanbuborék fújása légzőgyakorlatok mozgással – torna – Hasat ki.

rész szókincsfejlesztés – Mondatbővítés – 1 rész . szótagolás 2. Hallás vak 200 Az osztályban tanuló SNI-gyermek KompetenModul címe ciaterület .rokon értelmű szavak szövegalkotás – A beszédre késztetés játékai szövegalkotás – Mondatalkotás szövegalkotás – Mondatfűzés szövegalkotás – Meseszövés szövegalkotás – Analógiás szövegalkotás Életjátékok II. – „ő kezdte!” Dráma I. észleléseink alapján 2. – ünnepek 1 rész . szókincsfejlesztés – szógyűjtési játékok – 1 rész . szövegértés-szövegalkotás – Beszédfejlesztés Életjátékok IV. észleléseink alapján 1 látás . Dráma I. – Nyelvi kifejezések meglátása érzékeléseink. szókincsfejlesztés . – segíts. – Nyelvi kifejezések meglátása érzékeléseink. szókincsfejlesztés – szógyűjtési játékok – 2. eltévedtem! Életjátékok V.autizmussal élő beszédfogyatékos értelmileg akadályozott gyengénlátó mozgáskorlátozott nagyothalló pszichés fejlődés zavaraival küzdő súyosan hallássérült (siket) tanulásban akadályozott szótagolás 1 .

5. 33. évfolyam. évfolyam) „Elvégeztük az aratást…” (2. kevesebb. számolási eljárások (1 évfolyam. jelzések. 49. Én és a világ – Étkezzünk egészségesen! szociális kompetenciák Én és a világ – Játék a szabadban Én és a világ – Mozogni jó! „Itt a Farsang. matematika A 9-es szorzó. modul) Nyitott mondatok. bennfoglalás maradékkal (2. modul) . – A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése Dráma IV. Jancsi! (2. modul) vak 201 . Nemezelés 2. (2. áll a bál!” (1 évfolyam) . Életpálya-építés ügyességi játékok – Kelj fel. évfolyam) Agyagozás 2.Az osztályban tanuló SNI-gyermek autizmussal élő beszédfogyatékos értelmileg akadályozott gyengénlátó mozgáskorlátozott nagyothalló pszichés fejlődés zavaraival küzdő súyosan hallássérült (siket) tanulásban akadályozott KompetenModul címe ciaterület szövegértésszövegalkotás – Beszédfejlesztés Dráma III. 35. – Jelek. szülők és kicsinyeik az állatvilágban (1 évfolyam) . ugyanannyi (1 évfolyam.és bennfoglalótábla (2. évfolyam. (1 évfolyam) . modul) . évfolyam) több. kifejezések jelentése 1 rész .

Speciális szempontokat és eljárásmódokat kínál az alapvető óvodapedagógiai tevékenységekhez. oldal). oldal). Részletesen instruálja – az óvodai nevelés fő céljának tekintett – szociális és kommunikációs készségek fejlesztését (→ 19–21. Budapest. irodalom. tehát az óvodáskor első felében a legtípusosabbak. anyanyelv. legsúlyosabbak. Az Ajánlás8 áttekinti az autizmusspektrum-zavar valamennyi elméleti vonatkozását. 2006. táblázat) Gájerné Balázs Gizella (szerk. táblázat) – Eszköztár (→ 1. ismérvét. ezenkívül gyakorlati segítségként ismerteti a hazai ellátó intézményhálózat adta lehetőségeket az óvodapedagógusok számára (→ 5–1 1. vizuális nevelés. Nevelési területenként – játéktevékenység. hagyomány. élő és élettelen környezet. Óvodai nevelés. 8 202 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . a gyermekek jó eséllyel részesülhetnek korai fejlesztésben. oldal). szokásrendszerek kialakítása. Amennyiben a tünetek már a korábbi életszakaszokban megnyilvánulnak. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az autizmussal élő kisgyermekeknél a tünetek 3-5 éves korban.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás. tanulók együttneveléséhez (→ 1. matematika – speciális szempontokat kínál (→ 28–32. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. zene. mint pl. közösségi nevelés és társas kapcsolatok alakítása (→ 22–28.): Ajánlások autizmussal élő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. mozgásfejlesztés. suliNova Kht. anyanyelvi fejlesztés. Lásd még autizmus témakörben – Ajánlások autizmussal élő gyermekek.  oldal)..

illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár • Asperger-szindróma • atípusos autizmus • autista • autizmus • autizmusspektrum-zavarok • augmentatív kommunikáció • autoagresszió • babzsák program • Bliss-nyelv • centrális koherencia problémák • echolália • epilepsziával élô gyermekek nevelése • gyermekkori autizmus • kortárs segítő autizmussal élő gyermek számára • Lorna Wing triásza • Lorna Wing-féle típusok • napirend autizmussal élők számára • neologizmus • pervazív fejlôdési zavar • preverbális kommunikáció autizmusban • protetikus környezet • reciprok szociális interakció • repetitív vislekedés • szigetszerű képesség • szterotip túlmozgások – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.Autizmussal élô gyermek – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. az adatbankban és kiadványunk bibliográfiájában 203 .

 oldal11).  Hivatkozás az Ajánlás oldalszámára. tanulásszervezési formák. Budapest. az olvasásról. a tanulói mérés és értékelés speciális szempontrendszerének és metodikájának leírása (→ 25–31. mert ezek nélkül igen bajos integrált nevelésük.és készségfejlesztés területeivel és sérülésspecifikus metódusaival az alapozó időszakban. Általában kívánatos a befogadó és 9 Janoch Mónika (szerk. a kommunikáció és a rugalmas viselkedésszervezés és gondolkodás gátoltságában – gyakorta társuló sérülésekkel – nyilvánul meg (→ 7–10. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. olykor – →  protetikus  környezetszervezésen és permanens motiváción át – a szocializációs alapok megteremtése. beszédértésről. Kiemelten foglalkozik az →  autista gyermek inklúziós szükségleteivel. 2006. Hatékony és „gyermekbarát” tér-idő szervezési ötletekkel. Szövegértés-szövegalkotás. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás9 információkat nyújt az → autizmusspektrum-zavar10 jellemzőiről. 204 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. az írott szöveg megértéséről és az írásról. valamint a taneszköz-kiválasztás. valamint ismeretszerzési módszerek részletes leírásával segíti az autista/autisztikus tanuló – vélhetően nem problémamentes – együttnevelését (→ 22–24. Kiemelten fontos terület autista gyermekek esetében a szociális kompetenciák fejlesztése. az Inklúziós fogalomtárban.): Ajánlások autizmussal élő gyermekek. hetedik és kilencedik évfolyamon (→ 10–23. 10 Az így kiemelt fogalmak bővebb kifejtését l.  Az inklúzió sikerét valószínűsítheti a pedagógustól és a tanulócsoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformák ismertetése. Tájékoztatást nyújt a kompetenciaterület témaköreiről: a beszédről. Ez a → pervazív fejlődési zavar kiváltképp a szocializáció. íráshasználatról. oldal).. szövegalkotásról. oldal). erősségeiről. valamint az ötödik. oldal). Részletes algoritmus és példatár áll az integráló pedagógus rendelkezésére e tárgyban (→ 10–19. a képesség. suliNova Kht. oldal). de talán más kompetenciaterületek fejlesztése is kudarcra ítélt (→ 24–25. nehézségeiről. A kereszttantervi modulokhoz és a tanórán kívüli programokhoz készült ajánlások támpontot adnak az integráló pedagógus munkájához. oldal). az autizmussal élő tanulók szükségleteiről.

az adatbankban. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Eszköztár (→ 1. értékelési rendszerét közös alapelvek mentén megalkotni. Lásd még autizmus témakörben – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. de ez autista tanulók esetében nem lehetséges. a 203.Autizmussal élô gyermek befogadott gyermekek mérési. valamint kiadványunk bibliográfiájában 205 . tanulók együttneveléséhez (→ 1. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek.

mérés. oldal) Bízvást hagyatkozhat a pedagógus a gyógypedagógiai gyakorlatban kikristályosodott tér-idő szervezési ötlettárra. szöveges feladatok megoldása. Fontos tehát. oldal) Ehhez a sikerhez. érzékenyek. táblázat) Szaffner Éva (szerk. A befogadó. induktív. A számolás. suliNova Kht. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. Többek között ehhez és speciálisan a matematikai kompetenciaterülethez ad tájékoztatást az Ajánlás2 (→ 7–10. utazó gyógypedagógusi segítséggel is – komoly szakmai bravúr! (→ 10–1. metakogníció. táblázat) – Eszköztár (→ 1. valószínűségi következtetés. a matematika kultúrterülethez elengedhetetlen képességek és készségek fejlesztésének algoritmusairól és dinamikájáról. hogy a többségi intézmények pedagógusai mélyebben értsék meg az autizmus természetét.): Ajánlások autizmussal élő gyermekek. 2006. szakszerű támogatást nyújtó iskolai környezet lehetővé teheti számukra is a képességeiknek. konkrét példákon prezentált folyamatleírásokra. deduktív következtetés elsajátíttatása az → autista gyermek speciális információfeldolgozása miatt – még rendszeres egyéni fejlesztéssel. tanulók együttneveléséhez (→ 1. Budapest. valamint az értő gonddal készült. alkalmazott módszerekről. igényeiknek megfelelő szintű beilleszkedést. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az autizmussal élő tanulók rendkívül sérülékenyek. problémamegoldás. miközben sokan közülük kiemelkedően tehetségesek lehetnek egy-egy területen. rendszerezés. a matematika kompetenciaterület műveléséhez kínál az Ajánlás értékes tudásokat az autista gyermekek és fiatalok intelligenciastruktúrájáról. kombinatív gondolkodás. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.. mennyiségi következtetés. becslés. tehetségük kibontakozását. eszközökről. tanulásszervezési formákról. Matematika. Lásd még autizmus témakörben – Ajánlások autizmussal élő gyermekek.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. 2 206 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. számlálás. oldal). (→ 19–29.

autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. a 203.Autizmussal élô gyermek – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. valamint kiadványunk bibliográfiájában 207 . illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.

ugyanakkor a fejlődés kiinduló helye is. táblázat) Őszi Tamásné (szerk. ő készíti el az együttnevelődő gyermek egyéni fejlesztési tervét. A szociális fejlődés minőségi károsodása esetükben ugyanis alapvetően gátolja a tanulás folyamatát. évfolyamra egy adaptált modul: Én és a világ – Játék a szabadban) (→ 2. mind a befogadott gyermekek szociáliskompetencia-művelése hatékony és élményszerű lesz – az integráló pedagógus érdemeként (→ 25–29. és szükség szerint konzultál az integráló iskola pedagógusaival. Lásd még autizmus témakörben – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (1. valamit habilitációs/rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokat tart számára. az autista személyiség együttnevelésének mikéntjét. a pedagógiai gyakorlat mindennapjaiban szinte kézikönyvként hasznosítható munka. oldal). a szociális kompetencia részterületeit és azok kialakításának módozait. A munka e témakörben irodalmi és vonatkozó jogszabályi ajánlásokkal is szolgál. Budapest.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. →  Autista gyermekek esetében a szociális kompetencia „az a bizonyos archimedesi pont”: a sérülés tüneti epicentruma. Természetesen utazó gyógypedagógus segíti az inklúziós törekvéseket. Az Ajánlás13 részletesen és igényesen taglalja az autizmus változatos tüneteit. a világ megismerését. a képességfejlesztés részterületeit. Szociális. a zavar spektrum jellegének ismérveit. oldal). életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Kulcskompetenciához érkezett az integráló pedagógus. az ajánlott mérési-értékelési rendszerek alkalmazásával mind a befogadó. életviteli és környezeti kompetenciák. 13 208 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . valamint eszközrendszerét.. Megalapozott lehet optimizmusunk. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. hogy a speciális tanulásszervezési eljárások.): Ajánlások autizmussal élő gyermekek. Az autizmussal élő gyermek fejlesztésének középpontjában a szociális és kommunikációs készségek állnak. a reális kimeneti elvárásokat. Mindezek figyelembevételével készült a részletes. 2006. suliNova Kht. (→ 7–25.

tanulók együttneveléséhez (→ 1. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 203. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. táblázat) – Eszköztár (→ 1. az adatbankban. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 209 .Autizmussal élô gyermek – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek.

ezért fontos. Horvát Krisztina (szerk. – a társalgási készségek zavara miatt.. a tanulás tanulása. A programcsomagokhoz készült autizmusspecifikus ajánlások mindegyike tartalmazza a szindrómával kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókat (a diagnózis alapja. oldal). módszertani alapelvek). az együttműködés. suliNova Kht. oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. – az életkornak megfelelő spontán mintha-játék és társas utánzáson alapuló játék hiánya folytán (→ 10. Budapest. repetitív nyelvhasználat folytán. az autonómia. Kommunikációs sajátosságai azonban nehezíthetik azt. a beszédfejlesztés (összefüggő beszéd és interakciók).): Ajánlások autizmussal élő gyermekek. Az idegen nyelvi kompetenciaterület általános oktatási-nevelési céljai. 2006. a kreativitás. 14 210 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . többek között: – a beszélt nyelv elsajátításának késése vagy teljes hiánya alternatív kommunikációs módok kompenzációs célú alkalmazása nélkül. a prezentáció és az internet használata (→ 1 1–12. oldal) és tanulásszervezési (→ 34. vezérmotívumai a motiváció. az írásbeliség kialakításában és fejlesztésében (→ 1 3–34.  oldal) kérdésekben. – sztereotip. Idegen nyelv. Az idegen nyelv lexikális elsajátításában a jó képességű autista tanulót segítheti kiváló mechanikus memóriája.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. így a pedagógusok bármely kompetenciaterület esetében megtalálják a fejlődési zavarral kapcsolatos alapfogalmakat egységes szemléletben. hosszú távú megtartó emlékezete. a fejlődési zavar változatos tünetei. a nyitottság. a pozitív énkép. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az → autizmusspektrum-zavarokkal élő gyermekek között kiváló nyelvi és intellektuális képességű tanulókat is találunk.  valamint speciális módszertani (→ 35–3. oldal). hogy a pedagógusok felkészülhessenek fogadásukra. Az Ajánlásban14 részletes algoritmusok segítik – valamenynyi évfolyamra vonatkozóan – az autista gyermeket integráltan nevelő-oktató pedagógus munkáját a szövegértés.

 táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. tanulók együttneveléséhez (→ 1. kiadványunk bibliográfiájában 2 . táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek.Autizmussal élô gyermek Lásd még autizmus témakörben – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Eszköztár (→ 1. a 203. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.

. 15 22 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . Mindez – a szociális kompetenciák defektusával korrelációt mutatva (→ Ajánlások autizmussal élő gyermekek. oldal). oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. innovatív munkáját – az életpálya-építés kompetenciaterület programcsomaghoz készített ajánlásához az irodalom. A szerző – ismerve az autista gyermekek és fiatalok integrált nevelését vállaló kollégák nehéz. továbbá az azok keretében felmerülő nehézségek kezelésének javaslatai (→ 29–30. 2006.. a kommunikációs. suliNova Kht. Budapest. az emberi nexusok megértése és kapcsolatok kialakítása. a következő témakörök mentén: – Ön.): Ajánlások autizmussal élő gyermekek. oldal és 40. nagy egyéniségek – Tanulásmódszertan (→ 19–24.és viselkedésbeli készségek sérültek a legmarkánsabban.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Reálisan – értő segítség nélkül – ezek spontán megjelenésére nem számíthatunk (→ 1 5. életpálya-építés. a mindennapok pedagógiai szükségleteit követve gyarapítja az integráló pedagógus autizmusspecifikus mesterségbeli eszköztárát az 1–6. Szociális. a hétköznapi élethelyzetek. oldal) kívül négy varázsigét is melCzibere Csilla – Vígh Katalin (szerk. 1–1 Az Ajánlás15 gyakorlatorientált formában. oldal). életviteli és környezeti kompetenciák) – beárnyékolja jövőképüket. a gondolkodás. Ebből adódik. a kooperativitás. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az autizmusspektrum-zavar esetében – többek között – a szociális.és társismeret – Éljük az életet – A természet – a mi világunk – Egészséges életmód – Foglalkozások – Hősök. évfolyamra vonatkozóan. tiszteletet érdemlő.és eszközjegyzéken (→ 34–3. súlyosan nehezíti életpálya-építési stratégiájukat. tanulók kompetenciaalapú fejlesztéséhez. az értékelési metódusok (→ 25–27. példaképek. hogy az autizmussal élő emberek számára nagy nehézségekbe ütközik a mindennapokban való eligazodás. Segítséget jelent a tanulásszervezési formák. 32–34 oldal) és az integráció valamennyi résztvevőjétől elvárható magatartási formák ismertetése.

áll a bál!”) (→ 2. táblázat) – Eszköztár (→ 1. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. E kellékeknek Ön már birtokában van. emberismeret és humor. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. a 203. használja hát őket sikerrel! Lásd még autizmus témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (Egy adaptált modul az 1. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. 213 . évfolyamra: A természet a mi világunk – „Itt a farsang. tolerancia. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. táblázat) – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók együttneveléséhez (→ 1.Autizmussal élô gyermek lékelt: empátia.

tanulók együttneveléséhez. az → autista gyermekek integrációjának szükségességéről. Segítségül rendelkezésre áll az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és más speciális intézmények integrációs tevékenység. kompenzálnia és tolerálnia kell a befogadó közegnek. oldal). Budapest. a klasszikus (→ gyermekkori autizmus) és az → Asperger-szindróma differenciáldiagnosztikai kritériumairól (→ 23–24. oldal).): Módszertani intézményi útmutató autizmussal élő gyermekek. Követendő szempontokat ajánl az együttnevelés – valamennyi résztvevő számára! – sikeres és pozitív megéléséhez (→ 1 3–1. optimális magatartásformáit. de a speciális fejlesztés és habilitáció nem nélkülözhető. többek között a Budapesti Korai Fejlesztő Központ. az autizmusspektrum-zavar pszichológiai és pedagógiai kritériumairól. hogy minden autizmussal élő gyermek esetében a megjelenő tünetek alapja: a szociális és kommunikációs készségek. valamint a rugalmas viselkedésszervezés minőségi károsodása. az integrációs törekvésekről. az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szolgáltatásainak és elérhetőségeinek leírása (→ 17–21. céljáról. Hasznos információkhoz juthat az érdeklődő az autizmusspecifikus ellátórendszer fejlődésének magyar vonatkozásairól. táblázat) – Eszköztár (→ 1. oldal). A szakanyagot mellékletek teszik teljessé a vonatkozó jogszabályokról. Ehhez nyújt segítséget az Útmutató16.és feladatrendszerének ismertetése. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. 16 214 .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az autizmusspecifikus fejlesztés alapja a rendkívül változatos tüneteket mutató személyek közös szükségleteinek felismerése. feladatairól és lehetőségeiről. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. Lásd még autizmus témakörben: – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. Megismerheti az integráció szereplőit és azok teendőit. 2007 . Természetesen legfontosabb az integrációs attitűd. suliNova Kht.. tanulók együttneveléséhez • Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) Gájerné Balázs Gizella – Őszi Tamásné (szerk. Tudnia.

a 203. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.Autizmussal élô gyermek – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. valamint kiadványunk bibliográfiájában 215 .

tehát a személyiség egészét érintő állapotváltozás. a szociális viselkedésformák és a szűkebb-tágabb környezet ingereire adott rugalmas reakciók deficitjében mutatkozik meg. tanulók együttneveléséhez. fiatalok esetében a minőségi károsodás főképp a kommunikáció.. Gosztonyi Nóra – Szaffner Éva (szerk. a napló. folyamatleírások. 2008. Képsorozatok. olyan sajátos eszközökre. valamint részletes használati tanácsok és szakszavak szótára (→ Inklúziós fogalomtár) teszi teljessé a sérülésspecifikus eszközkatalógust. Ehhez ad segítséget az integráló pedagógusnak a gondosan kimunkált. tematikusan rendezett Eszközrendszer17. amelyek támogatják orientációjukat és ebből adódóan biztonságérzetüket. színes ábrákon és fényképeken bemutatva a speciális tankönyveket és eszközöket. az önálló tanulói tevékenység szervezéséhez. foglalkozások és a gyermek helyének vizuális támogatásai. a tanuló asztala. A saját szótár és a füzetvezetési segédletek jól egészítik ki a személyi számítógép és egyéb audiovizuális eszközök adta lehetőségeket.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az autizmusspektrum-zavarral élő kisgyermekek. Az eszközkatalógus jól használható. valamint egyéb írott és rajzolt viselkedésszabályok. az én-könyv. 17 216 . a gyakorlatban már bizonyítottan bevált orientációs segítségeket ajánl a szabad idő. Educatio Kht. folyamatábrák. Ennek megfelelően az autizmussal élő gyermekeknek az élettér valamennyi szegmensét érintő speciális segítségre van szükségük. a fejlesztő eszközök képei. A szocializáció és a kommunikáció támogatásának értékes eszközei a Szociális történetek. tanterem. Budapest.): Sérülésspecifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek. illetve eszközcsoportok: tér-idő szervezés. tágabb és szűkebb környezet vizuális adaptációja. Az autizmus pervazív (→ pervazív fejlődési zavar). napirend (→ napirend autizmussal élők számára). óvodai csoportszoba/iskolai tanterem és egyéb helyiségei. a funkció és felhasználás területe szerint kategóriákba rendezett eszközök.

autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.Autizmussal élô gyermek Lásd még autizmus témakörben: – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. tanulók együttneveléséhez (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 217 . táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. a 203.

egyéni fejlesztési terv. 2007 . a szülői dokumentumok. fejlődési-fejlesztési (terápiák. Részletes ismertetést kap a pedagógus a pedagógiai-pszichológiai státusz szakanyagairól: a komplex pedagógiai-pszichológiai vizsgálatról. gyermekvédelmi. jelentését és a gyermek életében betöltött jelentőségüket. szakértői javaslatról. a felmentési kérelem.  Az Útmutató mellékletei valódi empirikus segítséget jelentenek az integráló pedagógusok munkájához. az értesítő. Gosztonyi Nóra – Őszi Tamásné (szerk. Budapest. a mérés-értékelés dokumentumai (a befogadás sikerének méréséhez!).): Útmutató autizmussal élő gyermekek. Dokumentációs útmutató. a gyermekpszichiátriai vélemény. a vonatkozó jogszabálygyűjtemény. az egyéni fejlesztési terv. a fejlesztési elvek rendszere. suliNova Kht. amelyek az autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek diagnosztizálása és ellátása során leggyakrabban előfordulnak. mentesítés. felmentés. A dokumentumok közlése mellett megvilágítja azok tartalmát. a szakértői javaslat. a → pervazív fejlődési zavar jellegzetességeiről – bár ez általánosságban a széles skála és variabilitás miatt nehézkes. Egy esetleírás kapcsán konkrét jellemzés is áll a pedagógus rendelkezésére. (→ –9. adatkezelési szabályzat – ismerete (→ 1 3–20.. az iskolalátogatási bizonyítvány. oldal). pedagógiai vélemény). a fejlesztő eszközök és a szakszavak szótára témájában. esettanulmány és a befogadó iskola felelős döntése utáni teendők. Többek között a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat. tanulók együttneveléséhez. oldal) Megtalálhatóak továbbá a gyermekkel érkező dokumentumok. 18 218 . Témánk szempontjából elengedhetetlen az integráltan nevelődő autista tanulókkal kapcsolatos intézményi dokumentumok – tanügyi.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató18 áttekintést ad azokról a dokumentumokról. pedagógiaiszakmai. Tájékoztat az autizmussal élő gyermek élethelyzeteiről. a szakértői véleményről.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek.Autizmussal élô gyermek Lásd még autizmus témakörben:  – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók együttneveléséhez. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. az adatbankban. a 203. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók. valamint kiadványunk bibliográfiájában 219 .

ajánlások: – A képességfejlesztés fókuszai. adaptálására találhatóak jó tanácsok. ötletek. „Itt a farsang. – Szociális. kiegészítéseknek megfelelően a modulvázlatok kiegészítése is megtörtént. Az → autista gyermekek együttneveléséhez két moduladaptáció készült. – Sérülésspecifikus ajánlások. mind a tanulói tevékenységek megszervezésére. azaz a célzottakon kívül valamennyi modul erősíti a többi kompetenciaterületet is.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális. életviteli és környezeti kompetenciák: Én és a világ – Játék a szabadban – Életpálya-építés: A természet: a mi világunk – Népszokások. Itt olvashatóak azok a tartalmak is. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a kulcskompetenciáik fejlesztéséhez gondosan kimunkált. – A modulvázlatban ajánlások a célcsoportra. gyermekbarát. amelyek megtanítása. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Lásd még autizmus témakörben:  – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. az eszközökre vonatkozóan. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. Valamennyi modul külön értéke az integrativitás. – Az eszközök. áll a bál!” A modulok céljának és az autista gyermek fejlesztési céljainak megfelelően a következő területeken találhatóak kiegészítések. tanulók együttneveléséhez. a munkaformákra. a módszerekre. – A feldolgozás menetében található ajánlásoknak. illetve elhagyása mindenképpen szükséges az autista gyermek integrált nevelésekor. – A feldolgozás menetében mind a tanári. táblázat) – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. megfelelő használatára a modulok végén találhatók javaslatok. táblázat) 220 . a differenciálásra. élménypedagógiai elemekkel gazdagított foglalkozási modulok állnak az integráló pedagógusok rendelkezésére. táblázat) – Ajánlások autizmussal élő gyermekek. feladatlapok módosítására. lebonyolítására.

autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 22 . a 203. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.Autizmussal élô gyermek – Eszköztár (→ 1. az adatbankban. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Együttműködés az integráció területén többségi általános iskola és autizmusra specializálódott gyógypedagógiai intézmény között – Autizmus Alapítvány – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Autizmussal élő gyermekek fejlesztésének komplex módszertana • A szakmai és szakszolgáltatók.

szIVÁrVÁNy óVoDA MoNtEssorI-MóDszErE Kiemelt területként kezeli a szociális-emocionális. megmentve autista tanulóit a „kényszerű” magántanulói státusztól. L. lábjegyzet. Ezek egyes részei mikrocsoportban és egyéni fejlesztő foglalkozásokon is eredményesnek bizonyulnak. 4. Az együttműködés komplex rendszert alkot és 1–8. valamint a társas kapcsolatok és a kommunikációs képességek fejlesztését. SNI-gyermek 19 A Jó gyakorlatokat az adatbankból érheti el. évfolyamra kidolgozott. drámapedagógia alkalmazása. Szakemberek. A programban újszerű a drámajáték. de egyes elemei önmagukban is használhatóak. speciális osztályterem berendezése. Tárgyi feltételként elengedhetetlen a protetikus környezet kialakítása. sz. hiszen → Asperger-szindrómás kisgyermek is nevel a Szivárvány Óvoda. az Autizmus Alapítvány kapcsolódó akkreditált tanfolyamainak elvégzése és rendszeres szupervízió igénybevétele. A program alkalmazásának legfontosabb feltétele az autizmusban képzett szakember folyamatos segítő jelenléte. Noha a program nem autizmusspecifikus. szülők és integrációt vállaló intézmények egy-egy gyermek esetében az Autizmus Kutatócsoporthoz fordulhattak szakmai tanácsokért. a ráhangoló gyakorlatok.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok DEÁK-DIÁK ÁltAlÁNos IsKolA19 Az iskola tartósan vállalta a szoros partneri együttműködést. 222 . amelyek kineziológiai elemeket tartalmaznak. bizonyítottan alkalmazható körükben is.

oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. autizmussal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. Sindelar.És KÉszsÉGFEJlEsztő ProGrAM. A program 2004ben új képzést akkreditáltatott Hatékony iskolát mindenkinek. Módszertani intézményi útmutató. segítőkész magatartás. táblázat) – Eszköztár (→ 1. a 203. valamint kiadványunk bibliográfiájában 20  Teljes néven: A Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. türelmes. avagy integrált nevelés a gyakorlatban címmel. az autista kisgyermekek kommunikációs. az adatbankban. HRG. Egy-egy témakört több szinten. különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. amelyet teljes tantestületeknek és társult pedagógusközösségeknek ajánl. Speciális terápiák – Montessori. Lásd még autizmus témakörben:  – Útmutatók autizmussal élő gyermekek. Az újítani kívánó pedagógusok munkáját segíti a munkatankönyv jellegű Gyermekek Háza tankönyvcsalád. tananyagkiválasztás és -feldolgozás. KülÖNÖs tEKINtEttEl Az INtEGrÁlt NEVElÉsrE Ajánlható a program mindazoknak az óvodáknak. ahol a pedagógusok elfogadó környezetet tudnak teremteni. tanulók együttneveléséhez. a tanulók tevékenységére épülő módszerek. 223 . erősödik az együttműködési készség. Freinet. és az egyéni speciális fejlesztést legalább utazótanárral meg tudják oldani. differenciáltan dolgoznak fel. biztosítva az individualizált nevelést. a gyermekek egymáshoz való kapcsolatában tükröződik a tolerancia. szociális és kognitív habilitációját. a kooperatív. inkluzív tanulási környezetet. a drámapedagógia folyamatos alkalmazása és az egész személyiségre figyelő szöveges értékelés által biztosítani tudja minden tanulója számára a hatékony. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Dokumentációs útmutató (→ 1. Ayres (→ Ayres-módszer) – prognosztizálják az együttnevelés sikerét.Autizmussal élô gyermek KAtICA DIFFErENCIÁlt KÉPEssÉG. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához. A GyErMEKEK HÁzA INtEGrÁCIós GyAKorlAtA…20 Az 1993–94-es tanév óta a Gyermekek Háza a megfelelő differenciált tanulásszervezés. A vegyes összetételű csoportokban a társas kapcsolatok pozitívan alakulnak.

Az Ajánlás bemutatja a beszédfogyatékosság legfontosabb jellemzőit. az elfogadás mint pedagógiai attitűd integrációt nagyban segítő szerepéről. Budapest. Az óvónők az Ajánlásban szereplő tanácsok. ezért nehezíti a beszédfogyatékosság korai felismerését. oldal) Az Ajánlásból megtudhatják az óvodapedagógusok. valamint az együttműködés lehetőségeiről – és ebben az óvónő fontos szerepéről a szülővel. hogy az óvónő a beszédfogyatékos gyermekek csoporton belüli beszédfejlesztését minden foglalkozáson. suliNova Kht.. hiszen a 3–7 éves korú beszédhibás gyermekek nevelése az óvodai élet mindennapos része. A kompetencia alapú programcsomag komplex fejlesztési tervei ennek szellemében születtek. más szakemberekkel való megfelelő kapcsolattartás érdekében. Ebben a tevékenységben segíti az óvónőt az óvoda logopédusa vagy az utazó logopédus. példák segítségével a gyermekek képességeit a játékon.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Ez az Ajánlás2 abban nyújt segítséget. aminek következménye lehet az egyenetlen értelmi fejlődés és a diszharmonikus személyiség. a tevékenységeken keresztüli képességfejlesztéssel komplex módon tudják megvalósítani. Óvodai nevelés. 2 224 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . Így sokkal szabadabban. hogy az élettani beszédhibák megjelenése egybeesik a nyelv és a beszéd intenzív fejlődésének időszakával. Felhívja a figyelmet arra. (→ 10–12. 2006. Az alaptüneteket a korai felismerés érdekében mutatja be. (→ 10. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek A beszédfogyatékos gyermekek óvodai együttnevelése sok óvodában természetszerűen megvalósul. a gyermekkel. kötetlenebbül történik az ismeretek átadása is. fajtáit. minden helyzetben meg tudja valósítani. A beszédfolyamat összetett jellege miatt az egyes tényezők érési elmaradásának gyakran hosszú ideig nincsenek egyértelmű jelei. Olvashatnak a pedagógustól és a csoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformákról. hogyan készíthetik elő a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermek együttnevelését.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oldal) Hernádi Krisztina (szerk. oldal) A sérült beszédfejlődés nagyban befolyásolja a gondolkodás és az ismeretszerzés minőségét. segítséget és számtalan ötletet kínálva az óvodapedagógusoknak. (→ 5–9.

tanácsok találhatóak a tevékenységet befolyásoló beszédfogyatékosságra és tünetekre kiterjedően. élő és élettelen környezet tevékenységi területein leírt tevékenységek. ~ zavara • beszédfogyatékosság. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. A szókincs gazdagítása szervesen kapcsolódhat minden fejlesztési területhez. oldal). Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. ~ás • diszgráfia • diszkalkulia • diszlexia 225 . A beszédfogyatékos gyermek speciális nevelési szükségletei miatt az óvodai nevelési kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési tervét.és készségfejlesztő program. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. anyanyelv. beszédfogyatékos személy • beszédmotoros folyamat. zene. matematika. tanulók együttneveléséhez. példák. mozgásfejlesztés. hogy az óvónő ezek alapján új helyzetekben hasonló típusú fejlesztési lehetőségeket találjon ki (→ 14–23. oldal) – Eszköztár (→ 1. Az irodalom. Arra vonatkozóan. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár • anartria • auditív • auditív differenciálás • auditív diszkrimináció • beszédakadályozottság • beszédészlelés. ~ sérülése • diszfázia. Ezekről részletesen olvashatnak tevékenységi területenként. Dokumentációs útmutató (→ 1. az ajánlott játékokat néhány esetben módosítani szükséges (→ 12–14. vizuális nevelés. hogy ez hogyan valósítható meg. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. oldal).Beszédfogyatékos gyermek A beszédfogyatékos gyermekek csoporton belüli fejlesztését az általános fejlesztési célok és a nyelvi fejlesztési célok határozzák meg. játékok közben is ösztönözzük beszédre a gyermeket. A példák igen jól alkalmazhatóak arra.

valamint kiadványunk bibliográfiájában 226 . az adatbankban.2. rész Adaptációs mátrix • diszlexia-reedukáció • diszlexia-prevenciós módszer • diszpraxia • dizartria • Frostig-terápia • grafomotoros fejlesztés • grafomotoros zavar • hallásfigyelem • kommunikációs zavar • laterális dominancia • lateralitás • logopédus • Meixner-módszer • mutizmus • organikus idegrendszeri sérülés • részképességzavar • vizuomotoros koordináció – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. ~ zavara. információkat nyújt a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelésének megkezdéséhez. szövegalkotás fogalmával. Elegendő ahhoz. → Beszédészlelés. Budapest. hogy melyek azok a beszédfogyatékosságok.  és a beszédfogyatékos tanuló jellemzőit. és azt is. diszgráfia esetén részletes leírások olvashatóak a súlyosan beszédsérült tanuló megváltozott tanulási készségeiről.  Meixner-módszer) Részletesen foglalkozik a szövegértés.  oldal) (→ diszlexia-reedukáció. Alapvető információkat szerezhet a beszédfogyatékosság fajtáiról. szövegalkotásával kapcsolatban. suliNova Kht. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás22 ismereteket. a gyógypedagógus és más segítő szakemberek. oldal) Az Ajánlás a készségfejlesztés fontosságát hangsúlyozza. A személyiség egészének komplex fejlesztése. 22 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 227 . hisz ez minden kompetenciaterület fejlesztésének elengedhetetlen alapja és az élethosszig tartó tanulás egyik előfeltétele. oldal) Megtudhatja. a megfelelő terápiás eljárások alapelveiről. a megfelelő motivációs bázis. Szövegértés-szövegalkotás. Megismerheti azokat a fejlesztési feladatokat.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. (→ 1–19.és írástanulására legalkalmasabb – diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszert. diszlexia. kutatásnak. kiemelt jelentőséggel a beszédfogyatékos gyermek szövegértésével. tanuláshoz való viszonyáról. hogy a többségi iskolában dolgozó integráló pedagógus alapvető ismeretekhez jusson a beszédfogyatékos gyermekek szövegértési-szövegalkotási kompetenciájának fejlesztéséhez. (→ 23–24. nehézségeivel. 2006. amelyek nem vagy csak kismértékben befolyásolják a szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztését. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. valamint a szülők segítségével növelni tudja. Jenei Andrea (szerk. amelyek kiemelten fontosak. melyek azok a beszédsérülések. képességeiről. Munkájának hatékonyságát az utazó logopédus. illetve kiindulópontja lehet a további tájékozódásnak. a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása a pedagógus feladata.. (→ 1 1–1. Az Ajánlás röviden bemutatja – a beszédfogyatékos gyermek olvasás. (→ 9–1 oldal) A pedagógus megismerheti a beszédfogyatékosság fogalmát 1. ha beszédfogyatékos gyermek tanul az osztályban. amelyek ezt a kompetenciaterületet sokkal inkább érintik.

az integrált nevelés során használt eszközökről és az értékelés alapelveiről is. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. a módszerek megfelelő kiválasztásáról. (→ 33–40. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók.2. olvasás. oldal) – Eszköztár (→ 1. (→ 28–31. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. oldal) Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (az alapozó szakasz és a beszédfejlesztés szakaszának moduljai 1–2. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.és készségfejlesztő program. valamint kiadványunk bibliográfiájában 228 . oldal) A pedagógus témaköröknek. szövegértés összefüggéseire és egységben való kezelésére. az adatbankban. részletesen → 2. beszédértés. a differenciálás fontosságáról. (→ 24–27. a 225–226. a gyermekcsoport felkészítéséről. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Dokumentációs útmutató (→ 1. évolyamon. ami megkönnyítheti az integrált nevelésre-oktatásra való felkészülését. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. évfolyamoknak megfelelően konkrét segítséget talál. tanulók együttneveléséhez. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. rész Adaptációs mátrix Felhívja a figyelmet a beszédfogyatékosság. oldal) Alapvető ismeretekhez juthat tanulásszervezési formákról. a pedagógus felkészüléséről.

a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása a pedagógus feladata.  diszlexia.  oldal) Fontos gondolata ennek a résznek az a megállapítás. Elegendő ahhoz. kutatásnak. hogy a többségi iskolában dolgozó integráló pedagógus alapvető ismeretekhez jusson a beszédfogyatékos gyermekekről. (→ 1 1–17. a gyógypedagógus és más segítő szakemberek. hogy melyek azok a beszédfogyatékossági fajták. ugyanakkor számos kapcsolata van a beszéd. suliNova Kht. Munkájának hatékonyságát az utazó logopédus. Meghatározza a beszédfogyatékosság és a beszédfogyatékos tanuló fogalmát. 23 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 229 .  diszgráfia esetén részletes leírások olvashatóak a súlyosan beszédsérült tanuló megváltozott tanulási készségeiről. oldal) Bemutatja. a megfelelő terápiás eljárások alapelveiről. 2006. képességfejlesztés fontosságát hangsúlyozza. illetve kiindulópontja lehet a további tájékozódásnak. oldal) Megtudhatjuk. és azt is. Olyan fejlesztési feladatokat ismertet. ha igen.. Az Ajánlás a matematika programcsomaggal párhuzamosan olvasva a matematikatanítás és a matematikai kompetencia fejlesztésének minden lényeges területéről ír.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. (→ 17.  ~  zavara. mely beszédsérülések tünetei befolyásolják leginkább a kompetenciaterület fejlesztését. amelyek nem vagy csak kismértékben befolyásolják a matematikai kompetencia fejlesztését. (→ 7–14. ha beszédfogyatékos gyermek tanul az osztályban. tanuláshoz való viszonyáról. képességeiről.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. az befolyásolja-e a matematika tanulását. van-e kapcsolat az anyanyelvi készségek szintje és a matematikai készségek fejlődése között. Matematika. Alapvető ismeretet ad a beszédfogyatékosság fajtáiról. A személyiség egészének komplex fejlesztése. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Elemzi a matematikai kompetencia elemeit a beszédfogyatékosság Jenei Andrea (szerk. Budapest. az olvasás és az írás rendszereivel. amelyek kiemelten fontosak. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás23 információkat nyújt a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelésének megkezdéséhez. a megfelelő motivációs bázis. valamint a szülők segítségével növelni tudja. hogy ugyan a számolási képesség elkülönülten szerveződött rendszer. főként a matematikai kompetencia fejlesztésére vonatkozóan. → Beszédészlelés. Az Ajánlás a készség-.

2. (→ 18–19. Dokumentációs útmutató (→ 1. oldal) – Eszköztár (→ 1. hogy az időben elkezdett terápiás eljárások. évfolyamra a 33. a módszerek megfelelő kiválasztásáról. és a 49. a 225–226. valamint kiadványunk bibliográfiájában 230 . tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. A pedagógusok évfolyamonként és témakörökre lebontva képet kapnak arról. (→ 19–34. a gyermekcsoport felkészítéséről. a felkészülésről. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. a differenciálás fontosságáról. az integrált matematikatanítás során alkalmazható eszközökről és az értékelés alapelveiről is. amelyek teljesítése a beszédfogyatékos gyermektől nem elvárható. és melyek azok a követelmények. rész Adaptációs mátrix szempontjából. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. oldal) A matematikát oktató tanító/tanár alapvető ismeretekhez juthat a különböző tanulásszervezési formákról. tanulók együttneveléséhez.és készségfejlesztő program. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. 2. hogy beszédfogyatékos gyermek együttnevelése esetén mit célszerű változtatniuk. modul adaptációi. hogyan javasolt másképp tanítaniuk. → 2. oldal) Az alsóbb évfolyamokra részletesebb ajánlásokat fogalmaz meg. modul adaptációi. oldal) Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (1. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. (→ 35–42. táblázat) – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. és a 35. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. évfolyamra az 5. mit. az adatbankban. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. kiemelve. a matematika tanulásakor jó időben kapott segítség a beszédfogyatékos gyermek problémáit megelőzheti. részletesebben l.

életviteli és környezeti kompetenciák fejlődését elősegítő programcsomag szinte minden fejlesztési feladata segíti az integrációs tevékenységet. módosítási lehetőségekről. suliNova Kht. hogy a beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében az ép beszélő környezet jelentős szempont. oldal) Az Ajánlásban hangsúlyozottan szerepel. (→ 1 1–18. (→ 9–1 1. szociális. életviteli és környezeti kompetenciák. javaslatokról. ezért az egyéni sajátosságok figyelembevételével az integrált nevelés megvalósításának szolgálatába állíthatóak. tanulásszervezési formái. amelyek befolyásolják a szociális kompetencia fejlesztését. életviteli és környezeti kompetenciájának fejlesztéséhez.  oldal) A programcsomag céljai és feladatai összhangban vannak a beszédfogyatékos tanulók speciális szükségleteinek kielégítésével. Röviden bemutatja mindhárom típusú programcsomagban a várható kimeneti elvárásokat is. tartalmai kiválóan alkalmasak a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. 2006.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. kommunikációs jellemzőinek bemutatásával. információkat nyújt a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelésének megkezdéséhez. hogy a szülőkkel való kapcsolattartás hogyan valósuljon meg. 24 Kompetenciaterület 231 . Szociális. a helyes tanulási Auer Mária Éva (szerk. amikor a gyermek különleges gondozási igényét a fogadó iskola biztosítani tudja. oldal) Olvashatunk arról. (→ 19–25. A beszédfogyatékos gyermekek együttnevelése során alkalmazott módszerekről. elemzésével ad tanácsokat arra. hogy a szociális kompetenciák fejlesztése a beszédsérült gyermek életkori. egyéni és sérülésből adódó sajátosságainak megfelelően történjen.. A szociális. illetve kiindulópontja lehet a további tájékozódásnak. témaköröknek megfelelően részletesen tájékozódhatunk minden beszédhibára kiterjedően azokról a sajátosságokról.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. hogy a többségi iskolában dolgozó integráló pedagógus alapvető ismeretekhez jusson a beszédfogyatékos gyermekek szociális. ezért integrált keretek közt történő oktatásuk minden olyan esetben támogatandó. Budapest. Az Ajánlás szerkesztője éppen ezért a beszédfogyatékos gyermek pszichés. kutatásnak. oldal) A programcsomag módszerei. (→ 8–9. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás24 ismereteket. Elegendő ahhoz.

valamint kiadványunk bibliográfiájában 232 .  oldal). a 225–226. Általános Iskolája. logopédiai terápiában használt eszközöket. amelyek segíthetnek a szociális kompetencia fejlesztésében. az adatbankban. évfolyamra Én és a világ – Étkezzünk egészségesen modul adaptációja. hasznos. (→ 2–27. és találunk benne egy modulleírást sérülésspecifikus ajánlásokkal. táblázat) – Eszköztár (→ 1. részletesebben l.  oldal) Olvashatunk az értékelés szempontjairól (→ 32–33. a mindennapi tanítási gyakorlatunkat segítő eljárásokról.  oldal) Részletes ajánlások találhatóak a kompetenciaterület sajátosságából fakadó speciális módszerek alkalmazására. Előkészítő Szakiskolája és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata) • A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. (→ 33–35. táblázat) – Jó gyakorlatok – Pedagógiai tárgyú • Csendgyakorlat alkalmazása habilitációs órákon (Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Óvodája. → 2. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. (→ 27–31.2.  oldal) Az eszközök bemutatásánál megismerhetjük azokat a speciális. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. rész Adaptációs mátrix szokások kialakításáról szintén hasznos ismereteket olvashatunk. táblázat) – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. (→ 32. oldal) Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (1.

 oldal). beszűkítve ezzel további életlehetőségeit. módszerek. a megfelelő tartalmak. A többségi iskolában dolgozó nyelvtanár olyan tudáshoz juthat a beszédfogyatékosságról. kompetenciák személyre szabott fejlesztését. Nyelvi szintekre tesznek ajánlásokat. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás25 azokat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztéséhez szükséges alapvető ismereteket. játékkal találkozhat. hogy a nyelvoktatás személyre szabott és személyhez szóló legyen. A programcsomagok moduláris rendszere remek lehetőséget nyújt a tanár számára. oldal) Az idegennyelv-tanítás. (→ 9–10.. Az idegen nyelv elsajátítása mellett – azon keresztül – a nyelvi készségek. munkaformák. amelyek a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelésének megkezdéséhez szükségesek. 25 Kompetenciaterület 233 . oldal) Megismerheti a beszédfogyatékos tanulók jellemzőit. Idegen nyelv.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. Az idegen nyelvi programcsomagok lehetőséget biztosítanak arra. rugalmasan igazíthatóak a gyermek képességstruktúrájához. nyelvi memória.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest. figyelem. amelyet eddig is használt a nyelvórákon. oldal) A szerkesztő a képességek. (→ 10–1 3. hiszen a beszédfogyatékosok e műveltségi területtől való megfosztása a gyermeket kizárhatja a későbbi felsőoktatásból. (→ 14. suliNova Kht. ezért a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanulók számára is jól alkalmazhatóak. a beszédfogyatékosság fajtáit. információkat tartalmazza. amelyek elsősorban az alapozó időszak fejlesztési alkalmaira adnak példát. kutatásnak. amely kiindulópontja lehet a további tájékozódásnak. a sérülésspecifikus szükségletekhez igazodó differenciált foglalkoztatást és az egyéni fejlődési ütemhez való rugalmas alkalmazkodást hangsúlyozza az idegen nyelv tanításakor. valamint a megfelelő terápiás eljárások alapelveit. beszédmotoros ügyesség fejlesztése kiemelt szempontként jelentkezik az Ajánlásban (→ 14–23. A nyelvi kompetenciák fejlesztését bemutató fejezetben a pedagógus többnyire olyan feladatokat talál. hogy a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos Hernádi Krisztina (szerk. 2006. A kiadvány a feladatok bemutatásával a bennük rejlő speciális fejlesztési lehetőségekre irányítja a figyelmet. eszközök kiválasztása felelősségteljes döntést igényel. Számos olyan gyakorlattal.

mentesítés. módszereket alkalmazzon. Különösen fontos. pármunka. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. összetartó. az adatbankban. valamint kiadványunk bibliográfiájában 234 . önszabályozó. fejlesztése. a 225–226. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. felmentés és tanulásszervezés következményei → 27–28.2. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. rész Adaptációs mátrix tanuló speciális nevelési szükségleteinek megfelelő anyagokat. a magyar mint idegen nyelv tanításáról. oldal) A csoportdinamikai tényezők az idegennyelv-tanulás esetében fontos motivációs források. (→ 24–2. tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató (→ 1.  oldal). jól megválasztott feladatok segítségével történjen. Olvashatunk még a pedagógustól és a nem sérült tanulóktól elvárható magatartásformákról. kooperáció is gördülékenyebb (→ 2–30. A komplex készségfejlesztés mellett fontos feladat a részképességek kibontakoztatása. hogy a nyelvi kompetenciák fejlesztése sérülésspecifikus módszerek. Jól működő. a csoportmunka. az értékelés alapelveiről. és találhatunk az Ajánlásban egy óravázlatot is. oldal. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. a tanítás során használható eszközökről. egymásra kíváncsi tagokból álló nyelvi csoportban a nyelvtanulás intenzívebb és könnyedebb lehet. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek.

Budapest. Ismertetik a beszédfogyatékosságok fajtáit. Hangsúlyozzák.) Fontosnak tartja körbejárni az adott beszédfogyatékosságot. tanácsokat. a kórképre épülő másodlagos tünetek kialakulásának megelőzése. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az életpálya-építés a beszédfogyatékos gyermekek nevelésében-oktatásában kiemelt fontosságú. súlyosságát figyelembe vevő pályaorientáció. Mindezen célok megvalósításához adnak az Ajánlás26 szerkesztői a mindennapokban a kompetenciafejlesztés során alkalmazható ismereteket. (Természetesen mindig figyelembe véve az érintett tanuló személyiségi jogait. és 7–12. hangsúlyozva a fejlődés lehetőségeit és a segítségnyújtás fontosságát és módjait.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Szükséges a tanulók intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő olvasás/írás jártasságának. boldog élet megvalósítását. oldal) A témakörök ismertetése és kiegészítése során megállapítja. mint a logopédiai terápia során. illetve meglétük esetén csökkentése. suliNova Kht. életpálya-építés lehetővé teszi a sikeres társadalmi integrációt és az egyéni sikeresség. ahová ez illeszkedik.  oldal). meghatározza a kimeneti elvárásokat az alapfok és a középfok végén. érdekeit. 26 Kompetenciaterület 235 . a tanuló egyéni sajátosságait és a beszédfogyatékosság típusát. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Az időben elkezdett és tudatos. Javasolja az egyes témaköröknél. az írásbeli közlés helyességének. jellemzőit (→ 7–1.. készségének kialakítása. A kiadvány tartalmazza a beszédfogyatékosok főbb képességfejlesztési elveit és területeit 1–6. 2006. (→ 23–32. oldal) Hernádi Krisztina – Tóth Lászlóné (szerk. évfolyamon. Témakörönként és évfolyamonként konkrét példákat kínálva teszi gyakorlatcentrikussá ajánlásait. életpálya-építés. a többi gyermek életkori sajátosságait. a beszédfogyatékosságot mint állapotot megismertetni az adott tanulóval és a befogadó osztályközösséggel. az olvasott szöveg pontos megértésének.): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. hogy a beszédfogyatékos tanulók életpálya-építési kompetenciájának fejlesztésében ugyanazok a terápiás alapelvek érvényesülnek. valamint azokat az oktatási többletfeladatokat. hogy ezek tartalma nem sérti a beszédfogyatékos gyermekek érzékenységét. (→ 1–22. valamint a tanuló kifejezőképességének fejlesztése. öröm. amelyek az életpálya-építési kompetencia fejlesztési céljainak eléréséhez szükségesek.

ennek ellenére az esetek többségében a 7–12. Befejezésül ismerteti a beszédfogyatékos tanulók tanítása során alkalmazható módszereket. évfolyamon. szövegértési-szövegalkotási problémák stb. (→ 32–3. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulásszervezési eljárást igényel. valamint az értékelés alapelveit is. nagy egyéniségek témakör – Szülők és kicsinyeik az állatvilágban modul adaptációja. oldal) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 236 . Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: Csendgyakorlat alkalmazása habilitációs órákon. az adatbankban. mint pl. részletesebben l. intenzív.2. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. hogy az adott tünet szempontjából melyek azok az érintett témakörök.és készségfejlesztő program. eredményes tanulási folyamatban. amelyeknek feldolgozása fokozott figyelmet vagy más módszert. évfolyamon mégis maradványtünetek gátolhatják a zökkenőmentes. komplex terápiában részesül az 1–6. munkaformákat. oldal) Az Ajánlás a beszédfogyatékosság fő tünetei alapján elemzi a kompetenciaterület témaköreit és felhívja az olvasó figyelmét arra. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. a 225–226. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. illetve a Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. évfolyamra Hősök. → 2. (Pl. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. példaképek. a pedagógustól elvárható magatartásformákat. különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. segédeszközök biztosítására. rész Adaptációs mátrix A beszédfogyatékos tanulók többsége hosszan tartó. Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (1. a verbális kifejezőkészség akadályozottsága. egyéni megsegítésre. a nyomtatott szöveg hanganyagváltozata.) Ennek következtében továbbra is szüksége van speciális. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. amit célszerű otthoni gyakorlásra és tanulásra is biztosítani. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l.

Koordináló tevékenységükkel ezt a fontos munkát is segíthetik az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. oldal) E rendszerben természetesen a logopédus legjelentősebb feladata a terápiás munka szervezése. a logopédiai centrumok. a logopédiai szolgáltatás speciális megjelenési formáiról. a beszédfogyatékos gyermekek együttnevelését vállaló többségi pedagógusokat. valamint speciálisan a beszédfogyatékos gyermekek integrációjáról is. A szerzők kiemelt fontosságúnak tartják. oldal)  A szerzők ismertetik az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) létrehozásának törvényi hátterét és azokat a szakmai szolgáltatásokat. diszgráfia leküzdésében. pedagógusoknak. Az Útmutatóból megismerhetik a magyar logopédiai élet fejlődését és azokat a jogszabályok adta lehetőségeket. tanulók együttneveléséhez. hátrányairól. új szerepkörrel bíró általános pedagógia intézményeiben. hogy a logopédia kompetenciahatárainak megtartásával megfelelően találja meg a helyét a megváltozott. A logopédia és a logopédusok feladatai az elmúlt évek oktatáspolitikai változásainak hatására módosultak. az óvodás. suliNova Kht. Olvashatnak a beszédfogyatékosságok súlyosság szerinti osztályozásáról. tanácsadással segíti a többségi pedagógusokat és a szülőket a beszédzavarok. amelyekkel segítségére lehetnek a befogadó intézményeknek. feltételeinek megteremtése és lebonyolítása. 27 237 . Ezen túlmenően az együttnevelés megkönnyítése érdekében diagnosztikus tevékenységgel. Módszertani intézményi útmutató. amelyek a mai közoktatási gyakorlat számára biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékosok korszerű integrációját. (→ 5–7. Olvashatnak a logopédiai hálózat fejlődéséről.és iskoláskorú gyermekek beszédbeli rendellenességeiről.. (→ 7–20. az integrációról általában. a → diszlexia. 2007 .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások SNI-gyermek Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató27 a beszédfogyatékos gyermekek intézményi ellátásáról tájékoztatja az integrálás lehetőségeivel foglalkozó intézményvezetőket. Budapest. decentrumok előnyeiről. Ványi Ágnes – Róth Márta: Útmutató beszédfogyatékos gyermekek. valamint az érdeklődő szakembereket és szülőket.

oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. oldal) Az utolsó fejezet bemutatja az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működő Fővárosi Beszédjavító Intézet munkáját. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. táblázat)  – Eszköztár (→ 1. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. A fejezetben olvasható kulcsszavak a gyógypedagógus és a többségi pedagógus együttműködésének szükségességét hangsúlyozzák. amelyek lehetőséget biztosítanak a többségi pedagógusok számára a beszédfogyatékos gyermek együttneveléséhez szükséges feltételek megteremtésében. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldal)  A kiadvány bemutatja azokat az utazótanári feladatokat.2. integrációt segítő elméleti és gyakorlati tevékenységét. rész Adaptációs mátrix A beszédfogyatékosok integrációját elősegítő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 2004 szeptemberétől működnek. történetét. Dokumentációs útmutató (→ 1. (→ 21. oldal)  Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. a 225–226. az adatbankban. (→ 25–2. valamint kiadványunk bibliográfiájában 238 . (→ 23–25. tanulók együttneveléséhez.

kiadványokról. A szerzők kiemelik. tanulói. A játék mulatságos. Felhívják a kollégák figyelmét arra. és lehetőséget ad arra. 2008. Rövid.): Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek. vidám dolog. tanulók együttneveléséhez. hogy fizikailag megragadjunk valamit. 28 239 . amelyeket a pedagógusok maguk is alkalmazhatnak. amelyek speciálisan a beszédfogyatékos gyermekek fejlesztésére alkalmasak.. A mindennapi nevelés-oktatás során is alkalmazhatóak. A szerzők olyan terápiás eljárásokkal. eszköVányi Ágnes (szerk. tanulói. Megismerhetik a játék mint fejlesztő eszköz használatát. mint merev tanulási helyzetbe vonni a gyermeket. A további fejezetekben a többségi pedagógusok által is használható játékok és az ezekhez szükséges eszközök.” Kiemelik a játékban és a játékszerekben rejlő fejlesztési lehetőségek fontosságát. A játék kiválasztásának és a fejlesztés hatékonyságának szempontjaira is ajánlásokat tesznek. hogy a vizsgáló eljárásokat csak az arra felkészült. amelyek csak a logopédiai terápia során alkalmazhatóak. A beszéd-rendellenességek tüneteinek megfelelően olyan játékokkal. eszközökkel is megismertetnek. ismertetőkkel ellátottak. Az integráló pedagógusok megismerhetik a különböző beszédhibákat és kezelésüket. mert alapképzettségük és a fejlesztő eszköz jellege ezt lehetővé teszi. Educatio Kht. A leírások rövid magyarázatokkal. segédleteket. érthető definíció után a terápia tartalmáról. Budapest.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások SNI-gyermek Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutatóból28 a pedagógusok megismerhetik azokat az eszközöket. Külön fejezet szól azokról az eszközökről. a tanítási folyamatba beépíthetőek. hogy ezáltal a gyermek teljes testével tapasztalja meg azt. tanári segédletekről olvashatnak. fejlesztő játékokat – a beszédfogyatékosság tüneteinek megfelelően mutatja be. A gyermekkorban ez a legfontosabb. Ezeket logopédusi tanácsadás mellett beépíthetik az oktatás folyamatába. a leírt eszköz. hogy „A játékon keresztül tanulni kényelmes és sokkal eredményesebb. kiképzett gyógypedagógus és pszichológus szakember végezheti el. tanári segédletek bemutatása történik meg. a speciális vizsgáló eljárásokról. a fejlesztés elveit és lehetőségeit. eszközökről. Az eszközöket – játékokat. A speciális eszközök alkalmazása többek között lehetővé teszi a magas színvonalú differenciálást is. segédanyag fényképét is megtekinthetik.

A beszédfogyatékos gyermekek sikeres integrációja érdekében az ismertetett eszközök használatára szüksége lehet az integráló pedagógusnak is. a 225–226. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Ehhez nyújt hasznos segítséget a kiadvány.2. valamint kiadványunk bibliográfiájában 240 . Módszertani intézményi útmutató (→ 1. Dokumentációs útmutató. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. rész Adaptációs mátrix zökkel ismerkedhetnek meg a többségi pedagógusok. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. amelyeket a logopédusok nap mint nap használnak. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

a logopédiai kezelés megkezdése. amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. 1–1 A szerzők bemutatják a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó intézményi dokumentumokat. tanulók együttneveléséhez.. a munkanaplót. Az útmutatóban egy fiktív szakértői vélemény és annak értelmezése is megtalálható (→ 1 3. amelyek a beszédfogyatékos gyermeket kísérik: az orvosi-gyógypedagógiai-pszichológiai szakvéleményeket. valamint olvashatunk azokról a módosításokról. Részletes leírás található a gyermekkel érkező orvosi. Ismertetik a logopédiai terápia során használatos dokumentációs rendszert: az egyéni fejlesztési tervet. a gyermekek integrációját elősegítő tanügyi dokumentumokat. a felhasználható terápiás lehetőségeket és az ehhez alkalmazható eszközöket. a forgalmi naplót és a nyilvántartási tasakot. amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. gyermekvédelmi és egyéb dokumentumokról. §-ához szerkesztett 2. Ennek ismeretében lehetséges a pontos diagnózis. illetve az osztályban folyó differenciált együttnevelés megtervezése. oldal) A közoktatási intézmények3–1 ben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokat a közoktatási törvény 40. E célból azok az adatok kezelhetők. megvalósítása. Budapest. Dokumentációs útmutató. oldal)    A nevelési-oktatási intézmény tartja nyilván azokat az adatokat.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutatóból29 a többségi pedagógusok megismerhetik azokat a legfontosabb dokumentumokat. Az Útmutatóban definíciókat. oldal). leírásokat találhatunk a közoktatási dokumentumokról. A dokumentáció megismerése minden. A beszédfogyatékos gyermekeket az Országos Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálja. Olvashatnak a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatról és annak részeiről. számú melléklet határozza meg. (→ 1 5–1. suliNova Kht. 29 241 . amelyeknek szere- Róth Márta – Ványi Ágnes: Útmutató beszédfogyatékos gyermekek. differenciáldiagnózis felállítása. a gyermekkel foglalkozó pedagógus számára hasznos lehet. (→ 1 5. a logopédiai fejlesztő munkát kísérő adminisztrációt. A vizsgálat eredményeit a szakértői bizottság szakértői véleményben rögzíti. 2007 .

2. (→ 17–19. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. valamint a beszédfogyatékossághoz kapcsolódó BNO-kódok felsorolását is megtalálhatjuk. az adatbankban. a vonatkozó törvényekről és rendeletekről. A logopédiai kezelés során megfogalmazott célokat. rész Adaptációs mátrix pelniük kell ezekben. terápiák bemutatásán keresztül történik.és készségfejlesztő program. a 225–226. táblázat) – Jó gyakorlatok: • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. műszereket is bemutatja. feladatokat. A terápiás program a beszédterápiás munka számára tantervi funkciót lát el. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. terápiás tartalmakat. fejlesztésével összefüggő dokumentumok bemutatása a lehetséges fejlesztési eljárások. a befogadás sikerének méréséről. valamint kiadványunk bibliográfiájában 242 . oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók együttneveléséhez. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. Az Útmutató beszédfogyatékossági típusokra lebontva részletesen ismerteti a beszédfogyatékos gyermekek számára összeállított terápiás programokat. oldal)  A gyermek fejlődésével. ha sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére vállalkozik az intézmény. eszközöket. oldal)  Olvashatunk még az Útmutatóban a mentesítés és tanulásszervezés következményeiről. (→ 20–27.

módszerekre. feladatlapok módosítására. lebonyolítására. Olvasásuk közben olyan. A modul céljának és a beszédfogyatékos gyermek fejlesztési céljainak megfelelően a következő területeken találhatóak kiegészítések. módosító eljárásokat. eszközökre vonatkozóan (a beszédfogyatékos gyermekeknek készült minden moduladaptáció) − A feldolgozás menetében mind a tanári. 1 életpálya-építési. 20 szövegértési–szövegalkotási. ötletek. hogy a beszédfogyatékos gyermekek együttnevelése során alkalmazhatóak legyenek. ezért kívánatos a modulok és az Ajánlások együttes használata. differenciálásra. a mindennapokban használható javaslatokat. 1 szociális) gyógypedagógus-logopédusok látták el sérülésspecifikus ajánlásokkal.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások SNI-gyermek Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A beszédfogyatékos gyermekek együttnevelését segítő adaptált modulok konkrét. 243 . amelyeket az Ajánlások tartalmaznak. amelyek szükségesek az integrált nevelés megvalósításához. kiegészítéseknek megfelelően a modulvázlatok kiegészítése is megtörtént (a beszédfogyatékos gyermekeknek készült minden moduladaptáció). illetve elhagyása mindenképpen szükséges a beszédfogyatékos gyermek integrált nevelésekor (a beszédfogyatékos gyermekeknek készült minden moduladaptáció). − Az eszközök. mind a tanulói tevékenységek megszervezésére. és tették ezzel alkalmassá őket arra. amelyek megtanítása. tanórán felhasználható segítséget jelentenek a többségi pedagógusok számára. Itt olvashatóak azok a tartalmak is. − A feldolgozás menetében található ajánlásoknak. megfelelő használatára a modulok végén találhatók javaslatok (a beszédfogyatékos gyermekeknek készült minden moduladaptáció). munkaformákra. adaptálására találhatóak jó tanácsok. ajánlások: − A képességfejlesztés fókuszai (matematika moduladaptációk beszédfogyatékos gyermekeknek) − Sérülésspecifikus ajánlások (a beszédfogyatékos gyermekeknek készült minden moduladaptáció) − Ajánlások a célcsoportra. ajánlásokat ismerhetnek meg. A kiválasztott modulokat (4 matematikai. A modulokban nem szerepelnek olyan általános tudnivalók.

valamint kiadványunk bibliográfiájában 244 . modul) − Szociális. táblázatban): − Szövegértés-szövegalkotás: 20 adaptált modul az 1–2.2. táblázat) – Útmutatók beszédfogyatékos gyermekek. évfolyamra: Én és a világ – Étkezzünk egészségesen! − Életpálya-építési kompetenciaterület: 1 adaptált modul az 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. és 49. nagy egyéniségek témakör – Szülők és kicsinyeik az állatvilágban Lásd még beszédfogyatékosság témakörben: – Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek. életviteli és környezeti kompetenciák: 1 adaptált modul az 1. beszédfogyatékossággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. tanulók együttneveléséhez. az adatbankban. oldal) – Eszköztár (→ 1. évfolyamra (33. és 35. a 225–226. táblázat) (egyéni fejlesztési terv → 1 3–14. 2 adaptált modul a 2. évfolyam alapozó és beszédfejlesztô szakaszához − Matematika: 2 adaptált modul az 1. rész Adaptációs mátrix Beszédfogyatékos szempontú mintamodulok (a modulok részletes áttekintése a → 2. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. példaképek. modul). évfolyamra (5. évfolyamra: Hősök.

játékot. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódók: SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában A nevelés során alkalmazott szemléltetés. Olyan fejlesztő program. feladat. terápiás eljárások. – A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képességés készségfejlesztő program. óVoDÁBAN És IsKolÁBAN – Pedagógiai tárgyú • Csendgyakorlat alkalmazása habilitációs órákon A fejlesztés célja ezzel a gyakorlattal a nyugodt. az egészséges és az SNI-gyermekek kommunikációs készségének. a szükséges speciális módszerek. hogy a gyermek saját irányítása alatt áll. a problémát maga keresi és oldja meg. A program részleteiben is alkalmazható. technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása a sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése érdekében. módszerek. a feszültségek és problémák feloldása úgy.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Beszédfogyatékos gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok óVoDÁBAN – A szakmai és szakszolgáltatók. békés légkör megteremtése. eszközök bemutatása. alkalmazkodóképességüknek. akár egyes fejezeteket kiemelve. amely mikrocsoportban és egyéni fejlesztő foglalkozásokon is eredményesen használható. önállóságuknak. melyek könynyebbé teszik az alap-kultúrtechnikák sikeres elsajátítását. 245 SNI-gyermek . együttműködésüknek fejlesztése. speciális didaktikai eljárások. akár egy-egy feladatot. különös tekintettel az integrált nevelésre A program célja a másságot elfogadó környezet megteremtése.és eszközgyűjtemény” – Segédanyag a betűtanítást megelőző időszak fejlesztési területeihez A program célja azoknak a részképességeknek a fejlesztése. • „JÁTÉKA játék-. részképességeinek.

rész Adaptációs mátrix • A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában. IsKolÁBAN – „Mucsi palánták” – „Palánta” fejlesztő-felzárkóztató-integrációs-képességkibontakoztató program Mucsiban 246 . rehabilitációs foglalkozásokon lehetőséget biztosít a részképességek.2. A Lőrincz-féle fajátékrendszer a nevelő-oktató munkában és a habilitációs. a matematikai logika és a közösségfejlesztés területén a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében.

Az Ajánlás tartalmazza az értelmileg akadályozott kisgyermekek sikeres integrációjának „receptgyűjteményét”. a vizuális percepció. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. oldal és Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. valamint a korai fejlesztés fontosságáról (→ 5–12. WC-használat. étkezés. óvodapedagógusok. a szociabilitás és a szűkebb-tágabb környezet ismeretének kiművelése. oldal) . gyermekcentrikus szemlélettel teszi. Módszertani intézményi útmutató). suliNova Kht. testedzés –. gyógypedagógus és más segítő szakemberek) szerepéről. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Módszertani intézményi útmutató.  oldal). Hangsúlyos a nagymozgások. A szerző részletesen kimunkált foglalkozási formákat és tartalmakat tár az olvasó elé a pszichomotoros és kognitív funkciók területeiről. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásból30 az integráló pedagógus hasznos információkhoz jut a törvényi vonatkozásokon túl az Óvodai nevelés irányelveiről. a finommotorika. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. szobatisztaság. a beszéd. a matematikai.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. Természetesen mindezt játéktevékenységbe ágyazottan. szülők. A környezeti és egészségnevelési program a szokásos – testápolás. tanulók együttneveléséhez. az együttnevelés valamennyi szereplőjének (befogadó és integrált kisgyermekek. Budapest. Kiemelt fejlesztési területek a kooperáció. Óvodai nevelés. 2006.. a munka jellegű tevékenységek és hagyományok ápolását (→ 3–38. a testséma. öltözés-vetkőzés. a kommunikáció. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. Kompetenciaterület Kiadvány típusa 247 . a kommunikáció. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. amúgy igen lényeges szegmensein kívül középpontba helyezi a közösségi élet szokásainak megalapozását. az ének-zenei készségek (→ 12–38. valamint az iskolába való átmenet segítését is. táblázat) 30 Szabó Borbála (szerk.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. tanulók együttneveléséhez.

valamint kiadványunk bibliográfiájában 248 . rész Adaptációs mátrix – Jó gyakorlatok: • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. különös tekintettel az integrált nevelésre – Inklúziós fogalomtár • anartria • autoagresszió • bazális stimuláció • beszédterápia • Dévény-féle speciális manuális technika • echolália • epilepsziával élô gyermekek nevelése • értelmi akadályozottság • értelmi fogyatékosság • fejlesztô felkészítés • genopátia • halmozott fogyatékosság.és készségfejlesztő program. az adatbankban.2. oligofrénpedagógus • organikus idegrendszeri sérülés • pszichomotoros fejlesztés • pszichomotoros zavarok • sztereotip túlmozgások • tanulásban akadályozottság • társuló fogyatékosság – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. halomozottan fogyatékos • korai fejlesztés és gondozás • kóros reflexek • oligofrénpedagógia.

valamint tanulásszervezési leírást. eszköztárjavaslatot nyújt át a szerző az integráló pedagógusnak.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. a valódi olvasásig és írásig. de kellő realitásérzékkel mutatja be az értelmileg akadályozott gyermekek fejlődési és tanulási sajátosságait.és finommozgások koordinációján. Szövegértés-szövegalkotás. A szövegértés-szövegalkotás programcsomag Ajánlása31 a kimunkált elméleti alapokon túl gyakorlatorientált ismereteket is kínál. táblázat) – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. 2006. a fokozatosság elve mentén valósulhat meg. 31 SNI-gyermek 249 .  oldal) Részletes. Szeretettel. (→ 12–38. Az értelmileg akadályozott (értelmi képességeikben középsúlyos fokban sérült) gyermekek integrációja kisgyermekkorban. Többségi iskolákban történő együttnevelésük – a kevés vidéki példától eltekintve – napjainkban még nem jellemző. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. taunlók kompetencia alapú fejlesztéséhez. de többnyire ilyenkor érzékszervi sérültekről és a tanulási. (→ 7–12.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Kompetenciaterület Értelmileg akadályozott gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. A nagy. későbbi életkorban pedig tanulásban akadályozottak (régen kisegítő) iskoláiban tanultak. Budapest. egyéni fejlesztési. a testséma és percepció fejlesztésén át vezet az út a szóbeli szöveg megértéséig. konkrét példákkal illusztrált módszertani. suliNova Kht. táblázat) Szabó Borbála (szerk. oldal) Ezen a bizonyos úton Ön nem lesz egyedül. oldal) A nyelvi kompetenciák kialakítása kis lépésekben. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés Mind a hazai. bölcsôdében és óvodában terjedt el.. (→ 38–40. az első önálló verbális szövegalkotásokig. mind a külföldi elméletek hangsúlyozzák a speciális nevelési szükségletű gyermekek integrációjának fontosságát. magatartászavarral küzdő vagy tanulásban akadályozott gyermekekről beszélnek. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (9 adaptált modul az alapozás és a beszédfejlesztés szakaszaihoz) (→ 2. munkáját mindvégig segíti az utazó gyógypedagógus.

 táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók együttneveléséhez. különös tekintettel a „Hatékony iskolát mindenkinek. a 248. Dokumentációs útmutató (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. avagy integrált nevelés a gyakorlatban” című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához32 – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: a Gyermekek Háza integrációs gyakorlata.2. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. 250 . oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. valamint kiadványunk bibliográfiájában 32 A Gyermekek Háza jó képességű Down-szindrómás gyermekeket is fogad. rész Adaptációs mátrix – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek.

– mennyiségfogalom kialakítása. – mennyiségekkel végzett műveletek (többnyire csak összeadás. formai tulajdonságairól. változások érzékelése. mérések.és időbeli relációk alkalmazása. számlálás. formai tulajdonságainak megismerése. – szöveges feladatok. Természetesen az Ön eszköztárából nem hiányozhat a fejlesztési feladatok sora sem: – a szükséges alapkészségek kialakítása. – számolás. valószínűségi szemlélet. Az általános alapelveken. – rendszerezés. metakogníció. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. kombinatív gondolkodás. – alapvető tér.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Kompetenciaterület Értelmileg akadályozott gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. – térbeli és időbeli tájékozódás.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. – mennyiségi következtetés. – mértékegységek. oldal). számítás.. – tárgyak tulajdonságok szerinti csoportosítása. Matematika. – pénzhasználat. taneszközök alkalmazásához és a „reálisan optimista” kimeneti elvárásokhoz. 2006. Kajáry Ildikó – Ruttkai Leventéné (szerk. 33 SNI-gyermek 251 . kivonás). deduktív következtetés (→ 8–9. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés Az Ajánlás33 jól használható segítsége Önnek az értelmileg akadályozott gyermek – nemcsak – matematikai kompetenciájának fejlesztése során. suliNova Kht. viszonyítások. – különbségek. gyakorlása. jellemzőkön és szempontrendszereken túlmenően részletező és empirikus megközelítésű információkat kínál az integráló pedagógusnak a tanítási-tanulási folyamat irányításához. Budapest. – mennyiségek felismerése. (→ Eszköztár) A matematikai kompetencia fejlesztésének kulcsterületei: – elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről. összehasonlítások. – induktív. mérés. becslés. a tankönyvek. – tárgyak mennyiségi. alapvetéseken. az egyéni fejlesztési tervek készítéséhez és értelmezéséhez.

évfolyamra (49. az adatbankban. táblázat) – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek.) és két adaptált modul a 2. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.)] (→ 2. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához [egy adaptált modul az 1. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. évfolyamra (33.2. Dokumentációs útmutató (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. valamint kiadványunk bibliográfiájában 252 . különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. munkáját segíti az utazó gyógypedagógus és ajánlott integrációs szakanyagaink. rész Adaptációs mátrix Mindezek megvalósításában Ön nem lesz egyedül. 35. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: a Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.. a 248.

a személyiség gazdagítására. a beszéd fejlődésének sajátos útja. 34 SNI-gyermek 253 . Budapest. Átfogó képet kap az olvasó az egyes képességfejlesztési területek kimeneti elvárásairól. Jelentős adaptációs segítséget jelent az integráló pedagógus számára a programtervben megjelenő témakörök. gyakoroltatására. de azok megélése. életviteli és környezeti kompetenciák.. A szociális. Csákvári Judit (szerk. a lassú tanulási tempó. a mozgás. a személyes vonásokra utal. 2006.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Kiadvány típusa Kompetenciaterület Értelmileg akadályozott gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. tanulásszervezési formáit és eszközeit. a megismerő funkciók késleltetettsége. Az értelmileg akadályozott gyermekeket ugyanazok a (pozitív és negatív) társadalmi hatások érik. maga az értelmi sérülés mértéke és az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok. (→ 7–8. oldal) Ezen specialitások kezeléséhez és az integráltan nevelődő értelmileg akadályozott gyermek eredményes habilitációjához nagymértékben hozzájárul az Ajánlás34. A sajátos nevelési igény szükségletre. a figyelem ingadozása. színtereit. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. az önkiszolgálás. mint a többségi gyermekeket. oldal). életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés Az értelmileg akadályozott gyermek személyiségfejlődését jelentősen módosítja a kommunikáció. Szociális. a mérés-értékelés specifikumairól mind alap-. betegségek. mind középfokon (→ 1–19. feltételezve a szociális-kulturális közeg meglétét. feldolgozása és a rájuk adott válaszok speciálisak. a kognitív funkciók és az általános tájékozottság fejlesztésének metódusait. életviteli és környezeti kompetenciaterület alkalmas a szocializációs képességek kiemelt fejlesztésére. és 25. a szociabilitás. az alacsony fokú terhelhetőség. valamint egy konkrét modul szakmai elemzése. az életvezetési technikák elsajátítására. a kommunikáció. problémára. a toleráns magatartásra nevelésre és nem utolsósorban az eredményes társadalmi integráció feltételeinek megteremtésére. suliNova Kht.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. A kiadvány részletesen tárgyalja a felmerülő problémák megoldási lehetőségeit.

értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. rész Adaptációs mátrix Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (két adaptált modul az 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. a 248. Módszertani intézményi útmutató. fontossága az egészséges életmód kialakításában) (→ 2. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. A mozgás szerepe. tanulók együttneveléséhez. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. évfolyamra: Én és a világ – Étkezzünk egészségesen. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 254 .2.

Dokumentációs útmutató (→ 1. Budapest. évfolyamra: Hősök. táblázat) – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. (→ –12. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. valamint – a szegregált és integrált nevelés adta lehetőségek felvázolásával – azok korrekciós lehetőségeit.  oldal  és  Módszertani  intézményi  útmutató). Akár családban marad. többek között az értelmi fogyatékosok napközi otthonáról.és közösségfejlesztés. táblázat) Ari Pálma Katalin – Czibere Csilla (szerk. − a szociabilitás.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális.): Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. fejlődési anomáliáit. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (egy adaptált modul az 1. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal) Az életpálya-építési kompetencia szempontjából legrelevánsabb témák. oldal) A kiadvány számos információt tartalmaz az önálló életvitelre még felnőttkorban sem képes fiatalok megsegítésének intézményi hátteréről. − a tehetséggondozás. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás35 ismerteti az értelmi fogyatékosság kóroki tényezőit. példaképek. akár intézményi elhelyezésben él majd felnőttként az értelmileg akadályozott fiatal. suliNova Kht. 2006.. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. − az „iskolapadon túli lehetőségek” alapos kimunkálás után kerültek az olvasó elé. (→ 12–1 3. a szociális foglalkoztatójáról és egyéb célszervezetekről (→ 1 3–14. tanulók együttneveléséhez. életpálya-építés. személyiség. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) (→ 2. az Ön segítségével mindenképpen hasznát veszi a felkínált kompetenciafejlesztési lehetőségeknek. 35 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 255 .

valamint kiadványunk bibliográfiájában 256 . rész Adaptációs mátrix – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 248. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l.2.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató36 információkat nyújt a sajátos nevelési igényű tanulók képzésének történetéről. tanmenetek. „klienseiről”. a pedagógusközösség – befogadó és befogadott részről egyaránt – és az intézményfenntartó segítő attitűdje. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények céljáról. − Pedagógiai Program – inklúziós módosítási javaslatok − Tantervek. 2007 . A befogadott gyermek/tanuló és pedagógusai azonban nem nélkülözhetik az EGYMI-k segítségét (→ 1 3–23. szak. konzultációs lehetőségek − Speciális ellenőrzési-mérési-értékelési rendszerek felkínálása − Gyógypedagógiai metodikai és eszközrendszer frissítése − Az SNI-gyermekek reális pályaorientációjának és továbbtanulásának segítése − Továbbképzések. a befogadó intézményeknek kínált szolgáltatásra kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet. a habilitáció-rehabilitáció megvalósítása − Módszertani segítségnyújtás. szervezeti felépítéséről. Az inkluzív intézmény pedagógusainak segítséget jelent az óvodai nevelés és az iskolai oktatás sajátos alapelveinek.és szakmai szolgáltatásairól teljes körű képet kap az olvasó. suliNova Kht. Módszertani intézményi útmutató. 36 257 . a segítő és nehezítő tényezők. szolgáltatásairól.. Komoly sikerkritérium a családok. tanulók együttneveléséhez. lehetőségeiről és teendőiről. Budapest. Néhány. együttnevelésük lehetőségeiről és az integráció valamennyi szereplőjének státuszáról. a gyermekcsoport. tréningek szervezése és tartása többségi pedagógusok részére − Vonatkozó szakirodalom-gyűjtemény gondozása − Szülői klub működtetése − Integráló intézmények felkutatása és regisztrálása Kajáry Ildikó – Ruttkai Leventéné: Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek.  oldal). illetve az integráció szereplőinek ismerete. útmutatók javaslatai − Kapcsolattartás a befogadó intézmény vezetésével és pedagógusaival − Utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése – egyéni fejlesztési terv készítése − Az SNI-tanuló egyéni fejlesztése.

 táblázat) – Eszköztár (→ 1. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 248. az adatbankban. rész Adaptációs mátrix Az értelmileg akadályozott tanulók integrált nevelése többségi közoktatási intézményekben elhivatottságot. tanulók együttneveléséhez. valamint kiadványunk bibliográfiájában 258 . Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.2. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. pedagógiai optimizmust és – nem utolsósorban – speciális tudásokat kíván a pedagógustól. Dokumentációs útmutató (→ 1. Tiszteletre méltó vállalásához kíván Önnek segítséget nyújtani ez a kiadvány. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.

− beszédhallás. munkafüzetek. speciális taneszközök. − hallási diszkrimináció. taneszközök.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az értelmileg akadályozott gyermekek. Általában elmondható. − ritmusérzék. készség. tanulók együttnevelését segítő eszközrendszer37 több mint ötven színes ábra segítségével – képes mellékletként – ad e témában átfogó képet az integráló pedagógusoknak. füzetek.): Sérülésspecifikus eszköztár értelmileg akadályozott gyermekek. 37 259 . − alak-háttér konstancia. képességfejlesztő szoftverek. − auditív észlelés. forma-. Educatio Kht. A regiszter funkció és használat helye szerint rendszerez: tantermi berendezések. Az ajánlott képességfejlesztő eszközök differenciált sora ad tájékoztatást a lehetőségekről.. tanulók együttneveléséhez. illetve a használati módozatokról.és kompetenciaterületeket: − auditív figyelem. − szem-kéz koordináció. Tájékoztat a sajátos nevelési igényű gyermek eszközhasználatának és játéktevékenységének sajátosságairól. tankönyvek. kiemelten az alábbi fejlesztendő képesség-. számítástechnikai eszközök. hogy az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztéséhez nagyon sok és gyakori eszközhasználat szükséges. feladatgyűjtemények. − szemmozgás. − szín-. Ezek lehetnek a köznapi élet tárgyai. − taktilis észlelés. − komplex vizuális-akusztikus figyelem. 2008. játékok. szemléltetőeszközök. − vizuomotoros koordináció. Ruttkay Leventéné – Kajáry Ildikó (szerk. − hangszín-differenciálás. térészlelés. − vizuális percepció. audiovizuális és más technikai eszközök. − akusztikus ingerkeltés. Budapest.

fejlesztő eszközök képei. táblázat) – Eszköztár (→ 1. valamint részletes használati tanácsok és szakszótár teszi teljessé a sérülésspecifikus eszközkatalógust. Módszertani intézményi útmutató. tanulók együttneveléséhez. − reprodukciós képesség. − ok-okozati kapcsolatok. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. rész Adaptációs mátrix − testséma. egyeztetések. − megfigyelőképesség. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. − látás-. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. − rész–egész viszony. lateralitás. színes ábrái. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. hallás-.és mennyiségfogalom kialakítása. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 248. − szám. íz-. szagérzékelés komplex finomítása. − időrelációban való tájékozódás. valamint kiadványunk bibliográfiájában 260 . Az alapkészségek fejlesztésén túl számos speciális eszköz segíti a gyermek és pedagógus közös munkáját az egyes kompetenciaterületek.2. − fogalmi gondolkodás. − analízis-szintézis. Képsorozatok. formakiterjedés. − téri orientáció. később „tantárgyak” művelésében. Dokumentációs útmutató (→ 1. − szín-.

Irányelvek. nevelési. Budapest. partneri elégedettség mérése). SzMSz. értekezletek szakmai jegyzőkönyvei). továbbképzések dokumentációja. pedagógiai vélemény. A gyűjtemény kiterjed az értelmileg akadályozott gyermek teljes tanulói életútjára. suliNova Kht. tanulók együttneveléséhez. jegyzőkönyvek. napló. pedagógiai program. adatkezelési szabályzat.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató38 teljessége és dokumentummintái nélkülözhetetlen gyakorlati segítséget nyújtanak az integráló pedagógusok számára. feljegyzések. bizonyítvány. szakértői bizottsági felülvizsgálatot kérő lap. szakmai munkaterv. felmentés. törvény a közoktatásról és módosításai. gondozási. egyéni tanulói órarend és terápia. Nat. évi LXXVI. házirend. többször módosított törvény a szakképzésről). tantárgyfelosztás. egészségügyi dokumentációk. − a befogadó intézmény és a módszertani intézmény közötti dokumentumok (intézmények közötti megállapodás. etikai kódex. értesítő. − az SNI-gyermekkel az intézménybe érkező dokumentumok (szülői dokumentumok. egyéni fejlesztési terv. a pszichológiai-pedagógiai státusz dokumentumai).. Mellékleteként jelennek meg: − Szülői nyilatkozat a gyermek adatairól − Anamnézis − Orvosi javaslat − Gyógyszerszedés rendje − Szakvélemény Kajáry Ildikó – Ruttkai Leventéné: Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. helyi tanterv. − befogadó intézményi dokumentumok (alapító okirat. tanúsítvány. évi LXXIX. Dokumentációs útmutató. munkaköri leírások. oktatási intézményektől származó dokumentumok. 1993. 2007 . a teljes inklúziós dokumentációs rendszert tartalmazza: − jogszabályok (1993. Kerettanterv. és intézményi nevelésének minden területéhez szervesen illeszkedik. a tanulói mérés-értékelés dokumentumai. órarend. 38 261 .

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 262 . értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Eszköztár (→ 1. a 248. Dokumentációs útmutató (→ 1.2. Módszertani intézményi útmutató. tanulók együttneveléséhez. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. az adatbankban. rész Adaptációs mátrix − Tanulócsoport felkészítése az új osztálytárs fogadására (osztályfőnöki óra tervezete) − Az értelmileg akadályozott tanulók teljesítményének mérése és értékelése Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek.

Ezért javasolt a támogató rendszerben feltüntetett Ajánlások és a modulok együttes használata. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. táblázat) • Szövegértés-szövegalkotás: 5 adaptált modul az alapozó szakaszhoz és 4 adaptált modul a beszédfejlesztés szakaszhoz • Matematika: egy adaptált modul az 1. ajánlások: – a képességfejlesztés fókuszai. A kiválasztott modulokat értelmileg akadályozott gyermekeket tanító gyógypedagógusok látták el sérülésspecifikus ajánlásokkal. illetve elhagyása mindenképpen szükséges az értelmileg akadályozott gyermek integrált nevelésekor. A modulokban nem szerepelnek azok az általános tudnivalók. módszerekre. táblázat) – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. mind a tanulói tevékenységek megszervezésére. élménypedagógiai elemekkel gazdagított foglalkozási modulokat ismerhetnek meg. – a feldolgozás menete mind a tanári. lebonyolítására.) és két adaptált modul a 2. munkaformákra. továbbá itt olvashatóak azok a tartalmak is. – sérülésspecifikus ajánlások.) 263 . – ajánlások a célcsoportra. amelyek szükségesek az integrált nevelés megvalósításához. és ezzel tették alkalmassá az együttnevelés során történő alkalmazásra. adaptálására vonatkozóan. A modulok céljának és az értelmileg akadályozott gyermek fejlesztési céljainak megfelelően a következő területeken találhatóak kiegészítések. differenciálásra. módosító eljárásokat. eszközökre vonatkozóan. évfolyamra (49. tanórán felhasználható segítséget jelentenek a többségi pedagógusok számára. évfolyamra (33. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés Az értelmileg akadályozott gyermekek együttnevelését segítő kompetencia alapú modulok konkrét. amelyek az Ajánlásokban találhatók meg. és 35. Olyan. amelyek megtanítása. a mindennapokban használható javaslatokat. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális.

 táblázat) Eszköztár (→ 1. fontossága az egészséges életmód kialakításában) • Életpálya-építés: egy adaptált modul az 1. évfolyamra (Én és a világ – Étkezzünk egészségesen és A mozgás szerepe. Dokumentációs útmutató (→ 1. életviteli és környezeti kompetenciák: két adaptált modul az 1. példaképek. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. rész Adaptációs mátrix – – – – • Szociális. táblázat) Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. évfolyamra (Hősök.2. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 248. Módszertani intézményi útmutató. valamint kiadványunk bibliográfiájában 264 . az adatbankban. tanulók együttneveléséhez.

Ayres-terápia. KAtICA DIFFErENCIÁlt KÉPEssÉG. preventív gyógytorna. Az újítani kívánó pedagógusok munkáját segíti a munkatankönyv jellegű Gyermekek Háza tankönyvcsalád. témakörökben gondolkodik.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok A GyErMEKEK HÁzA INtEGrÁCIós GyAKorlAtA39 Az 1993–94-es tanév óta a Gyermekek Háza a megfelelő differenciált tanulásszervezés. komplexitásra törekszik. folyamatos napirendi struktúrát igényel. szenzoros-integrációs terápia. a kooperatív. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához SNI-gyermek 265 . a tanulók tevékenységére épülő módszerek. avagy integrált nevelés a gyakorlatban címmel. Sindelar-program. inkluzív tanulási környezetet. Fontosnak tartják a gyermeki szabadságot. amelyet teljes tantestületeknek és társult pedagógusközösségeknek ajánl.És KÉszsÉGFEJlEsztő ProGrAM. KülÖNÖs tEKINtEttEl Az INtEGrÁlt NEVElÉsrE Nevelési programjuk önálló. Mindazoknak az óvodáknak ajánljuk. különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. és az egyéni speciális fejlesztést legalább egy utazó gyógypedagógus biztosítja. a drámapedagógia folyamatos alkalmazása és az egész személyiségre figyelő szöveges értékelés által biztosítani tudja minden tanulója számára a hatékony. Montessori-. Sikeresen alkalmazott speciális terápiák segítik az SNI-kisgyermekek fejlődését: logopédia. az aktivitás élményének szükségességét. Frostig-terápia. tananyag-kiválasztás és -feldolgozás. biztosítva az individualizált nevelést. 39 Teljes néven: A Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. A program 2004-ben új képzést akkreditáltatott Hatékony iskolát mindenkinek. HRG. differenciáltan dolgoznak fel. ahol a pedagógusok elfogadó környezetet tudnak teremteni. Freinet-. diszlexia-diszkalkulia prevenció. Egy-egy témakört több szinten.

Értelmileg akadályozott gyermekek. . évfolyamos diákjai külvilágról szerzett ismereteit széles körben. hanem „ezerszínű kincsestárukban” szerepel a gyermekek által lektorált Hétszínes program. fiatalok és felnőttek esetében lényegesen több felnőtti segítséggel – komoly értékeket képvisel. Nem hét. tanulók együttneveléséhez. a Kultúradoboz. közvetlen tapasztalatszerzés útján. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. rész Adaptációs mátrix ÖNÁllósÁG. Dokumentációs útmutató (→ 1. Alapelve: önállóság és önkéntesség a döntéshozataltól a program zárásáig. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. az adatbankban. Módszertani intézményi útmutató. valamint a mögötte felhalmozott tudás jelenti azt a szellemi biztonságot. valamint kiadványunk bibliográfiájában 266 . Módszertani Intézmény és Diákotthon 7 és 8. Értékdoboz – Zsolnai József útmutatásai alapján –. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Nem önálló intézmény. kevés felnőtti megsegítéssel igyekszik pótoltatni e programmal. HÉtszÍNEs ÖNFEJlEsztő ProGrAM A Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Marcali) által kidolgozott pedagógiai és technikai innovációsor.2. Mindezeket integrálja magában saját fejlesztésű „Iskolamester” szoftverük. amelyre alapozhat a Hétszínes Centrum. FElKÉszülÉs Az ÖNÁlló ÉlEtVItElrE – lAKóottHoN ProGram A Budapesti Mozgásjavító Általános Iskola. Lásd még értelmi akadályozottság témakörben: – Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek. Képességfejlesztő Doboz. táblázat) – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. a 248. hanem humán szolgáltató rendszer. értelmi akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l.

de megvalósítható feladat. folyamatosan csökkenteni a balesetveszélyt. 2006.  Hegyiné Honyek Katalin (szerk. Mindez nem kevés. A gyengénlátók iskolái módszertani központokat működtetve vesznek részt az óvodapedagógusok tiflopedagógiai szempontú továbbképzésében. szakmai kihívás. Óvodai nevelés. suliNova Kht. A programban részletesen kidolgozott fejlesztési tervek és tématervek megfelelő. ha megteremtjük számukra a szükséges biztonságos körülményeket és célspecifikus játékeszközöket. újragondolni. oldal)! − A gyengénlátás – a vaksággal és →  aliglátással ellentétben – részleges érzékszervi fogyatékosság. hiszen célszerű naponta biztosítani a megfelelő eszközöket. a sajátos igényeikhez adaptálni a módszereket. utazótanárai közvetlen segítséget is nyújtanak. 40 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 267 . sérülésspecifikus – a gyermek egyéni igényeit figyelembe vevő és ahhoz igazodó – adaptációval jól használhatók a többségi óvodába befogadott súlyosan látássérült gyermekek esetén is. A látássérülés gyanújeleit tartalmazó szempontsorra érdemes odafigyelni (→ 7–8. a megvalósítás során elvégezni a szükséges korrekciókat. A gyengénlátó és az aliglátó gyermekek együttnevelése folyamatos figyelmet igényel a napi felkészülés során és a csoportban végzett munkában egyaránt. Budapest.): Ajánlások látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. amely semmiféle értelmi. oldal).Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. segíteni a beilleszkedést a tapasztalatokat pedig felhasználni a következő napok munkájában. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek A megfelelő differenciálás csak akkor lehet sikeres. A befogadó óvodapedagógus igazi kreatív alkotómunka elé néz. Az Ajánlásnak40 az együttnevelés sikere szempontjából kiemelten fontos részei: − A → látássérülésről szakvéleményből és a szülőktől kapott információk alapján tájékozódhat az óvónő.. mozgásos vagy egyéb károsodást nem von törvényszerűen maga után (→  5–7. A látássérült gyermekek minden tevékenységet együtt végezhetnek társaikkal. ha a látássérült gyermeket fogadó óvodapedagógusok elsajátítják a látássérültek pedagógiájának alapismereteit.

 oldal)  − Beszoktatás idején kulcsfontosságú feladat a tárgyi környezet megismertetésének és a társakkal való találkozásnak a megkönnyítése. Az Ajánlás minden egyes fejlesztési területhez speciális szempontok alapján összeállított. manuális technikák elsajátítása. Dokumentációs útmutató (→ 1. oldal) − Óvodában az alábbi többletszolgáltatások javasolhatók egyénre szabott fejlesztési terv alapján. táblázat) – Eszköztár (→ 1. oldal) − Az önkiszolgálás fejlesztése is egyéni segítést igényel. táblázat) – Inklúziós fogalomtár • adaptáció (látási) • adaptált környezet • akkomodáció • akuszto-taktilis módszer • alak-háttér észlelés • aliglátás • éleslátás közelre. tanulók együttneveléséhez. a fejlesztőpedagógiai. mozgás-. „táncház” foglalkozások (kiscsoportban). oldal) − A sikeres integráció kulcsszereplője az óvodapedagógus. a beilleszkedés segítésének lehetőségeit és az akadálymentesítés szempontjait. Ez a rész alkotja az ajánlás gerincét. (→ 12. zeneterápia. Az Ajánlás részletezi a látássérült gyermek érkezése előtti felkészülés feladatait. tájékozódásfejlesztés. ~ távolra • érzékszervi fogyatékosság • fényérzékelők • gyengénlátó • hangárnyék • hangos könyv • haptikus észlelés • képernyőnagyító programok • képernyőolvasó programok 268 . az óvónő munkáját segítő javaslatokat tartalmaz. logopédia. (→ 1 3–22. gyógytorna. differenciált bánásmód középpontba helyezése. (→ 10–1 1. az óvodapedagógiai és a gyógypedagógiai szaktudást ötvözve történik. Módszertani intézményi útmutató. (→ 1 1–12. Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek.2. oldal)  − A → látásnevelés a maradék látás kihasználásának képességére irányuló fejlesztés. (→ 9–10. gyógypedagógiai lovagoltatás. szenzoros integrációs terápia. rész Adaptációs mátrix − Az együttnevelés alapelve az egyénre szóló. vízhez szoktatás. A gyengénlátó és az aliglátó gyermek fejlesztése szakmaközi együttműködéssel. a látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus iránymutatásával: látásnevelés.

az adatbankban. tiflopedagógus • tiflotechnika • ujjolvasók • vak • verbalizmus • veszélyeztetett látás • vízus – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. ~ szakos tanár.Gyengénlátó gyermek • kontrasztérzékenység • közvetlen szemléltetés • látási funkciók • látásnevelés • látássérülés • látássérültek pedagógiája. valamint kiadványunk bibliográfiájában 269 . ~ szakos terapeuta • letapogató olvasás • lupe l. nagyító • mozgástréner látássérült személyek számára • nagyító • nagytárgylátó • okulomotoros funkciók • olvasótelevízió • optikai segédeszközök • pedagógiai látásvizsgálat • pontírás • progrediáló szembetegség • súlyos fokban látássérült • szemüveg • színlátás • távcsőszemüveg • térlátás • tiflopedagógia.

gondolatok (→ 23–24. a saját tapasztalatokon és érzékleteken kialakuló ismeretszerző tevékenység. a betűtanításra szánt kellő idő. Szövegértés-szövegalkotás. ugyanakkor a látássérülésből eredő szinte valamennyi hátrány terheli. A másolás. feltételei (→ 19–20. technikák. végső soron az egyén egész életére. oldal)  − A szövegértés. tollbamondás és diktálás tanítása (→ 21–22.): Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. hatással van a kulturális szükségletek kielégítésére. az olvasástanítási módszer. szóbeli szövegalkotás tanításának kulcskérdései: az olvasókönyv kiválasztása. suliNova Kht. 2006. Horváthné Mészáros Márta (szerk. az olvasástechnikai készség fejlesztése (→ 17– 18.. 41 270 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . a tanuló és mások számára olvasható íráskép. oldal) − A cél: rendezett. oldal)  Dr. (→ 20–21. a grafomotoros képességek. oldal) − A képességfejlesztési és oktatási többletfeladatok a középfokban (→ 22–23. az anyanyelvi képességek kialakítása. Az alap-kultúrtechnikák elsajátításának és művelésének nehézségeit kompenzáló praktikus fogások. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. hanganyagok és a számítógép létjogosultsága a látássérültek oktatásában. a látás-mozgás koordináció.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Az olvasás és az írás megtanulása nem cél. Budapest. az írástanulás nehézségei. oldal) − A szövegértést fejlesztő pedagógiai módszerek.  oldal) − Témakörök – általános jellegű ajánlások. a szótagolás fontossága. A pedagógus tájékozódását segítő Ajánlás41 súlypontjai: − A sajátos nevelési igény azonosításához szükséges gyógypedagógiai szempontú fogalmak magyarázata az okok részletezésével és a pedagógiai konzekvenciák levonásával (→ 7–1 5. A vizuális jellegű megismerőtevékenység sérült területei miatt e kompetenciaterületen is tapasztalható akadályozottság – sérül a vizuális differenciálóképesség. oldal) − Íráshasználat és az írásbeli szövegalkotás tanítása – késleltetett írástanítás. majd eszközszintű használata minden más terület sikerességét alapvetően befolyásolja. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az olvasás és az írás. Mint a művelődés még ma is egyik legfontosabb eszköze. hanem eszköz minden más ismeret és tantárgy megtanulásához.

 oldal) − A tanulási folyamat keretében alkalmazott módszerek (→ 2–28. táblázat) – Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. oldal). táblázat) – Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek. tanulók együttneveléséhez. a 268–269. táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. oldal) − A pedagógustól és a tanulócsoporttól elvárható magatartásformák (→ 28–29. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. oldal)  − Akadálymentesítés és az információhoz jutás megkönnyítésének apró fogásai tanári demonstrációs eszközök esetén. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Módszertani intézményi útmutató. az adatbankban. amely a helyes önértékelés és önbecsülés alapja (→ 32–33. oldal) Az értékelés kulcsszava lehet az „önmagához mért erőfeszítés”. ugyanakkor a reális értékelés. valamint kiadványunk bibliográfiájában 271 . a többletenergia elismerése. Lásd még gyengénlátás témakörben:  – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához – szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület (14 adaptált modul az alapozó szakaszra és 1 adaptált modul beszédfejlesztés szakaszra) (részletesen → 2. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.Gyengénlátó gyermek − Tanulásszervezési formák alkalmazása – elsődleges szempont a láthatóság feltételeinek megteremtése (→ 24–2. adaptált és speciális tanulói segédletek alkalmazása (→ 30–32.

(→ 17–18. Leírja a gyengénlátást okozó leggyakoribb szembetegségeket. de semmit helyette”. Ezt támogatja a differenciált és reális követelménytámasztáson alapuló. (→ 7–9. tekintve. 42 272 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . a sablon és a körző használata segítséggel történhet. és értelmezi a szakorvosi leletek jelzéseit. Budapest.. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. fejezetben fontos alapelveket emel ki a szerző. (→ 9–12. szükségessé teszi az akadálymentesítést és a láthatóság biztosítását. A befogadó pedagógus és tanulóközösség a látássérült tanuló sajátos nevelési igényére mindig tekintettel van – nem túlkímélő és nem kíméletlen következetességgel –. 2006. a kommunikációs készség. kisebb pontatlanságokat meg kell engedni.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. a tanulót a kompenzáló technikák megtanulásával lehet az önálló ismeretszerzés irányába fejleszteni. suliNova Kht. vizuális figyelem. Az Ajánlás szemészeti és pedagógiai megközelítésű leírása elegendő alapot szolgáltat a befogadó pedagógusnak a sajátos nevelési igény azonosításához. − geometriai rajzolásokhoz a vonalzó. memória. − mérések végrehajtásánál megengedhető nagyobb eltérés. Matematika.. igazságos értékelés. alaklátás. oldal) A gyengénlátó és aliglátó tanulónak többletidőre van szüksége feladatainak elvégzéséhez: − meg kell elégedni az alacsonyabb elemszámú rendszerekkel való feladatvégzéssel. fiatalt. az önállóság kiteljesedése felé vezeti a látássérült gyermeket. oldal) A matematika oktatása során sokféle képesség fejlesztésére van lehetőség: megfigyelőképesség. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás42 mottója lehet: „tegyenek meg mindent érte. Ez a törekvés tanulásszervezési alapelvként is megfogalmazódik. a fejlődésben bejárt utat és a befektetett energiát is.): Ajánlások gyengénlátó gyermekek. amely figyelembe veszi az objektív teljesítményt. hogy a gyengénlátás az egész életvezetésre kiható tényező. úgymint a kompenzációs technikák tanítására törekvés. a látássérült tanulónak nyújtott optimális egyéni tanári megsegítés vagy önállóságra neveCseh Eleonóra (szerk. sorrendiség. 30. oldal)  Az Eredményes tanulásszervezési formák c. (→ 1 3–17.  oldal) A látássérülés pedagógiai következménye befolyásolja a tanuló elhelyezését a tanteremben. a vizuális emlékezet és képzelet.

Dienes-készlet. koordináta-rendszer – adaptációs javaslatokat sorakoztat fel. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 273 .és számkártyák. az iskolai élet minden helyszínére és percére vonatkozik. oldal)  Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. egyéni szerkesztési eszközök. oldal) A szerző ötleteket kínál páros és csoportos munkaformák szervezésére. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.és térmértani modellező.Gyengénlátó gyermek lés a megfelelően megválasztott tanulásszervezési formával. az adatbankban. színes rúd. táblázat) – Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek. A szokásos módszerek alkalmazása során a látássérült lassabb haladására és segítésigényére folyamatosan figyelemmel kell lennie a pedagógusnak. ugyanúgy. tanulók együttneveléséhez. (→ 25– 28. amelyek túlmutatnak a kompetenciaterületen: a befogadó szemlélet az iskola minden programjára. de az eszközigényesek esetében a gyengénlátó tanulók számára az eszközök és szabályok adaptálására rendszerint szükség van. Módszertani intézményi útmutató. (→ 18–19. nemcsak kapni. (→ 20–22. táblázatok. A verbalitást igénylő játékok nem okoznak gondot. adni is képes. sík. térképek. kalkulátor. hogy megmutathassa. jel. jó légkörben a látássérült tanuló.  oldal) A kiadvány a matematika taneszközeihez – mérőeszközök. oldal) A programcsomag sokféle játékot használ. mint a többiek. A közösség tapintatosan irányított önszabályozó szerepét meghagyó szélsőségmentes. Dokumentációs útmutató (→ 1. (→ 19– 20. zsebszámológép. a 268–269. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.  oldal) A befogadó pedagógus számára olyan elvárásokat fogalmaz meg az Ajánlás. (→ 22–24. testés síkidomkészlet. kapjon lehetőséget. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

(→ 18–19. suliNova Kht. A leírt helyzetek és viszonylatok a mindennapi iskolai életre jellemzőek. A másság elfogadása. amely a reális énkép kialakulását is elősegíti. viselkedési szituáció. Szociális. egyszerű.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. konfliktushelyzet vagy magatartási tendencia. oldal) − A sajátos nevelési igény alapján kinek-kinek a saját képességprofilja szerint lehet kijelölni életkoronként a fejlesztésre szoruló területeket. az alacsony → vízusú. folyamatában értelmezhető egy nevelési. Fontos a kompenzálás képességének fejlesztése. 43 274 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. könnyen azonosíthatóak: a pedagógusoknak szóló javaslatai praktikusak. Budapest. Mégis mind az együttnevelés. amelyeket a befogadó iskola pedagógusainak szem előtt kell tartaniuk az együttnevelés során. hiszen mindig csak az egyedi esetet vizsgálva.): Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. úgynevezett aliglátó tanuló pedig rendszeres és szakirányú segítség nélkül nem képes a többségi iskola követelményeinek megfelelni. a környezet megélése és hatásai. (→ 7–9. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás43 a gyengénlátó tanulók fejlődését. a gyermeket egyenrangú partnernek kell tekinteni! (→ 9–17. az átlagos gyengénlátó segítség nélkül nem tud a többségi iskolában boldogulni. előítéletek nélküli tudomásulvétele nem elegendő. a nevelési hatásokra bekövetkező lehetséges változásokat elemzi az iskolai élet szereplői közötti kölcsönhatások tükrében. oldal) Paraszkay Sára (szerk. oldal) − Alapkövetelmény az integrációra történő jó felkészítés. mind a gyógypedagógiai nevelés tapasztalatai alapján összegyűjtötte és leírta a személyiség fejlődése. teljesítésük fáradságot sem jelent.. valamint az iskolai nevelés soktényezős és -változós rendszerében azokat a pszichológiai és nevelési szempontból a tanuló szociális közérzetét meghatározó elemeket és hatásokat. A tematikus áttekintés segíti a feldolgozást: − A gyengénlátás határértékei között levőket a jellemzés érdekében három csoportra osztja: a gyengénlátás felső határán levők alig térnek el az ép látású tanulótól. életviteli és környezeti kompetenciák. A szerző a látássérülésből és következményeiből általánosan érvényes megállapításokra nem vállalkozik. 2006. a látássérülés hatásait.

 oldal) − A látóképesség. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. életviteli és környezeti kompetenciák: két adaptált modul az 1. az adatbankban. a tanuló képességei és igényei folyamatosan változhatnak. táblázat) – Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek. Módszertani intézményi útmutató. mások pedig szükségessé válhatnak. valamint kiadványunk bibliográfiájában 275 . tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Minél több a látást. ennek megfelelően egyes eszközök később szükségtelenné. (→ 29–31. a többoldalú érzékszervi megerősítés. hanem az azokban alkalmazott tevékenységek jelentik a nehézséget. oldal) − A gyengénlátó gyermek számára nem a tanulásszervezési formák. az aktív részvétel és a motiváltság fenntartása elengedhetetlen. annál több hátrányt okoz a látássérülés.Gyengénlátó gyermek − A programtantervben felsorolt témák között a gyengénlátás szempontjából kiemelten fontos témakörök: az egészség és egészséges életmód. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a szabadidő hasznos eltöltése. Mozogni jó!) (→ 2. a 268–269. a követelmények. a megfelelő életrend kialakítása. (→ 27–29. oldal) Lásd még gyengénlátás témakörben:  – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához – Szociális. oldal) − Pedagógiai módszertanilag a differenciálás. tanulók együttneveléséhez. a pontos vizuális megkülönböztetést. oldal) − Az egyetlen biztos mérce: a mindenkori optimális terhelés fenntartása. (→ 20. írást és olvasást igénylő tevékenység. táblázat) – Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. (→ 21– 23. évfolyamra (Én és a világ: Étkezzünk egészségesen. (→ 21.

egészen részletekbe menő apHoffmann Rita (szerk. Rendkívül fontosnak tartja az idegen nyelvek tanulása iránti érdeklődés felkeltését már kisiskolás korban. amelyek nem alkalmazhatók látássérült tanulók esetében. Vannak olyan feladatok. címek. Alsóbb évfolyamokon különösen fontos a szoros és rendszeres kapcsolattartás a pedagógus. oldal) − A nyelvtanulás közben a különböző képességek fejlesztése kapcsán számos ötletet kap a befogadó pedagógus a látássérült tanulók bevonására.  oldal) − A nyelvi fejlesztés három szintjének nyelvi fejlesztési céljait szolgáló képességfejlesztési gyakorlatokat mély empátiával. oldal) − A programcsomagok minden érzékszervet bekapcsolnak a nyelvtanításba. hogy a sikeres együttműködés érdekében tájékozódjon a gyermek látássérülésének mértékéről. A tanár számára a látássérült tanuló nyelvoktatása többletmunkát. pluszfeladatokat jelent. a szülő és az utazótanár között.): Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. Idegen nyelv. Az ajánlás súlypontjai a következők: − A látássérülés következményeként az olvasáshoz. az íráshoz hasonlóan a saját kézírás olvasása is nehézséggel jár. tagolása. (→ 9–10. (→ 1 1–18. nehézséget. Példákkal érzékelteti. kreativitást. Nagyon fontos. A második idegen nyelv tanítása történhet az első idegen nyelvhez kapcsolódó ajánlások alapján. A számítógép nagy segítséget nyújthat. azaz a vizuális kultúrára épül. 44 276 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . suliNova Kht. a felmerülő szakmai kérdések esetén és a segédeszközök kiválasztásánál mindig forduljon gyógypedagógushoz. Budapest. A legtöbb → gyengénlátó tanuló képes lépést tartani ép látású társaival a nyelvtanulás során. A szöveg elrendezése. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás44 szerzője nyelvtanár. oszlopok egymástól való világos elkülönülése segít a gyengénlátó tanulónak a papíron. aki maga is látássérült. a bekezdések.. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. hogy a látó társadalom milyen nehezen azonosítja a gyengénlátás okozta problémát. 2006. drámajátékra. de ugyanakkor sok örömet és sikerélményt is okozhat. rajzokra. rugalmasságot igényel.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. (→ 1 1. a szövegben történő gyorsabb tájékozódásban. számos feladat képekre. de a feladatok nagy része adaptálható.

és maximálisan figyelembe véve a látássérült sajátos nevelési igényét tűzdeli meg a szerző praktikus javaslatokkal. Módszertani intézményi útmutató.és csoportmunkára. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. hogy a lap ne legyen zsúfolt. az adatbankban. félkövér betűkkel nyomtatott feladatlapra van szüksége! Egy oldalra kevés feladatot tegyünk. a 268–269. oldal) − Az idegen nyelvi programcsomagok nagy hangsúlyt fektetnek a kooperatív tanulási formákra. oldal) − Az értékelés alapelvei azonosak a látókéval. táblázat) – Útmutató gyengénlátó. aliglátó gyermekek. Rendkívüli fontosságú ez a fejezet! (→ 18–29. oldal) Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Ajánlások gyengénlátó. valamint kiadványunk bibliográfiájában 277 . amelyeket világosan válasszunk el egymástól! Nagyon fontos. hogy a gyengénlátó tanulónak legalább 14-16 pontos. a pár. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. (→ 29. Dokumentációs útmutató (→ 1. aliglátó gyermekek.  oldal)  − A feladatlapok készítésénél tartsuk szem előtt. (→ 33–34. az egyéni különbségeket figyelembe vevő értékelés megfelel a látássérült tanulók igényeinek. tanulók együttneveléséhez.Gyengénlátó gyermek rólékossággal gondolja át. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. (→ 31–33. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. életpálya-építés. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek A látássérülés a szem. → térlátás. személyiségét. a differenciálással biztosítható siker. megbecsült gyógymasszőrként dolgozik. a kiszámíthatóság. alkalmazkodóképességét. és nevelési elveik megismerése is hasznos lehet a pedagógiai munka szempontjából. látóképességének mértéke. Budapest. a sérült tanuló és az Ön közös munkája első megközelítésre talán nehéznek tűnik. a hatékony kommunikáció. de a látássérült tanuló fejlődése egyre több pedagógiai sikert és örömöt szerez a tanár számára is. ám a szülőtől is sok praktikus ismeretet szerezhetünk. (→ 7–12. Mindvégig szem előtt kell tartani. hogy a látássérült tanuló a látást igénylő feladatvégzés során mindig teljesítőképessége felső határa közelében dolgozik – ennek hatékonyságát fokozza a motiváció.. Segítségére lesz abban. A látásteljesítményről tájékoztat a szakvélemény. személyiségvonásai stb. amikor látássérült tanítványa meghívja a diplomaosztó ünnepségére vagy szembetalálkozik vele pl. 2006. suliNova Kht. az uszodában. a változatosság. A pedagógusnak minél több információval kell rendelkeznie az SNI-tanulóról – szembetegsége. Az Ajánlás45 a gyengénlátó és a látásmaradványukat praktikusan használó látó-halló módon tanuló aliglátó gyermekek együttnevelését. Az iskolába kerülő gyengénlátó tanuló fejlődésének sok területén küzd lemaradásokkal. színérzékelés. a gondolkodási képességek. a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot. ahol elégedett.vagy egyszeműség. amely megváltoztatja a tanuló megismerőtevékenységét. két. Az igazi boldogság az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésében az lesz. 45 278 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .): Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek. intelligenciája. s a javaslatok nyomán gazdagítsa pedagógiai módszertani kultúráját. a befogadó pedagógus munkáját segíti. hogy jobban megértse a látássérülés miatt sajátos nevelési igényű tanulót és szüleit. oldal)  A látássérülés következtében a stratégiaalkotás. Különösen fontos a szembetegséggel járó veszélyeztetettség ismerete. a szociális kompetenciák és a látássérüléssel kapCzibere Csilla – Hódi Marianna (szerk. Az osztály.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális.

Egyes területek témaköreihez speciális módszerek ajánlottak. aliglátó gyermekek. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Ajánlások gyengénlátó. (→ 33–37. módszertani ajánlások figyelembevétele javasolt a látássérült tanuló eredményes részvétele érdekében. hogy jelenjenek. sikerélményhez jusson. oldal) A modulokban megjelenő tanulási módszerek mindegyike alkalmas arra. habilitációs és rehabilitációs szempontokat sorakoztat fel. Dokumentációs útmutató (→ 1. oldal) A programtervek egyes témaköreivel kapcsolatos kiegészítések. évfolyamra (Mindennapjaink – Népi gyerekjátékok – Ügyességi játékok: „Kelj fel.  oldal) Egyénre szabott.Gyengénlátó gyermek csolatos kompetenciák. (→ 20–28. táblázat) – Útmutató gyengénlátó. engedmények a tanuló értékelése során is meg kell. aliglátó gyermekek. (→ 30–31. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) és egy adaptált modul a 2. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. (→ 2–20. évfolyamra (Hősök. példaképek. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 279 . Módszertani intézményi útmutató. A kiadvány az egyes részterületekhez sérülésspecifikus fejlesztési javaslatokat és eljárásokat. az adatbankban.  oldal) A sajátos nevelési igény meghatározó a tanári szemléltetőeszközök megválasztásában is. oldal) Lásd még gyengénlátás témakörben:  – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához – életpálya-építés: egy adaptált modul az 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Jancsi!”) (→ 2. hogy a gyengénlátó tanuló részt vegyen az osztály munkájában. Differenciált követelménytámasztás javasolt az irreális (metakommunikációs képesség) vagy veszélyeztető területeken. sérülés indokolta módosítások. hogy a látássérült tanuló sikeresen oldja meg feladatait bármely tanulásszervezési forma választása esetén. (→ 37–38. oldal) Az egyéni segítés és a feltételek biztosítása szükséges ahhoz. (→ 28–29. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. képességterületének fejlesztése átível az alapfoktól a középfok végéig. a 268–269. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

együttnevelésének segítése és a gyógypedagógiai intézményt választó szülők gyermekeinek nevelése-oktatása. (→ 5–. Budapest. oldal) − Az integráltan oktatott látássérült tanuló. oktatható.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató46 sérülésspecifikus szempontú áttekintést ad az együttnevelést alapvetően meghatározó tudnivalókról. az integráció jogszabályi hátterének és a pedagógiai többletszolgáltatásoknak a felvázolása (→ 7–10. A kiadvány – a szerzők szándéka szerint – szemléletformáló is: hangsúlyozza. Az útmutatóban az alábbi témákban tájékozódhat: − A fogyatékossági terület első Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye fejlődésének bemutatása. oldal) − A látássérülés szemészeti és pedagógiai szempontú értelmezése és az ebből következő sajátos nevelési igény meghatározása (→ –7. suliNova Kht. hogy a látássérült gyermeket fejlesztő minden pedagógiai munka alapja és a sikeres együttnevelés kiindulópontja a sajátos nevelési igény figyelembevétele. oldal) − Az integráló oktatással kapcsolatos alapfogalmak magyarázata. a család és az osztálytársak szüleinek fogadókészsége. 46 280 .és tanulóközösség. Pedagógusok és látássérült gyermeket nevelő szülők is hasznos ismereteket szerezhetnek a látássérült gyermek fejlesztéséről és az ebben közreműködők tennivalóiról. megismerheti a látássérülés pedagógiai következményeit. tanulók együttneveléséhez. → aliglátás azonosításához. tanulókkal együtt nevelhető.. 2007 . amely a napjainkban jellemző szerepkörök kialakulásához vezetett: az ép gyermekekkel. valamint a többségi iskola pedagógusainak felkészültsége és a segítők tevékenysége – alapvető tudnivalók az integrációról (→ 10–14. oldal) Jankó-Brezovay Pálné – Mándi Tiborné: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek. amely a fejlesztés speciális szempontjait is meghatározza. Módszertani intézményi útmutató. gyengénlátó gyermekek. az integrációt segítő egységes gyógypedagógiai módszertani intézményről és a többségi iskolák pedagógusai számára elérhető szakmai segítségnyújtásról. A befogadó pedagógus támpontokat talál a gyengénlátás. tanulók integrációjának. a befogadó iskola pedagógusai a gyermek.

rehabilitációs fejlesztésének és a befogadó pedagógusok szakmai segítésének kulcsszereplői − Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények kialakulása. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. Módszertani Intézménye és Diákotthona) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. a nyújtott pedagógiai szakszolgáltatások. valamint a szakmai pedagógiai szolgáltatások. oldal)  Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Útmutató gyengénlátó. az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény elérhetősége. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.Gyengénlátó gyermek − A gyengénlátó tanuló speciális habilitációs. valamint kiadványunk bibliográfiájában 281 . táblázat) – Jó gyakorlatok: A szakmai és szakszolgáltatók. a 268–269. Módszertani Intézménye és Diákotthona) • Integrációs tanácsadó tanárok iskolalátogatásának szempontjai (Gyengénlátók Általános Iskolája. szerepe. táblázat) – Eszköztár (→ 1. ellátó és fejlesztő tevékenysége. aliglátó gyermekek. a szakemberek kompetenciája (→ 1 5–2. tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató (→ 1. célja és feladatai. az adatbankban. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó • Szakmai nyílt napok (Gyengénlátók Általános Iskolája.

adaptáció is megtalálható az eszköztárban. 47 282 . hogy bemutassa ezeket az eszközöket. Kiemelik az együttnevelés szempontjainak megfelelő alkalmazásokat. segítve Önt a megfelelő eszköz kiválasztásában és használatában. Az eszköz kiválasztását és gyakorlati használatát megkönnyíti a lényegre törő. A szerzők ennek során kitérnek az alkalmazás indokoltságára. domború felületű szemléltetőábrák. A kiadvány a speciális fejlesztő eszközöket tematikus csoportokba sorolja. 2008. s az eszköz lényeges jegyeinek rövid leírása után a gyakorlati használatot segítő ajánlásokat fogalmaznak meg. Az Útmutató47 célja. Az eszközöket és a használatot érintő lényegi elemeik. és nagy segítséget nyújtanak a differenciált egyéni fejlesztéshez a tanulónak. fejlesztő játékoknak a szokásostól gyakran eltérő alkalmazására és sokoldalú felhasználási lehetőségére – így válik egy-egy szokványos eszköz. praktikus szempontokat előtérbe helyező bemutatás. gyermekek fejlesztése során és életvitelében hangsúlyt kap a speciális eszközök használata. Támpontok az eszköztárban való tájékozódás segítésére: – A sajátos nevelési igényű gyermekek. oktatásra vállalkozó intézményekben is. tanulók együttneveléséhez.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A gyengénlátó és az aliglátó tanulók. Saját tapasztalataik átadásával ötleteket adnak az eszközöknek. megértését a leírást kiegészítő fotók segítik. Budapest. utalva a fejlesztendő problématerületre vagy életkorra és az elérhetőségre is. Educatio Kht. tanulók akadálymentesítésének eszközei és megoldásai – Speciális füzetek. szükség van rájuk az integráló nevelésre. Kívánatos. tanítónak egyaránt. feladatgyűjtemények Hegyiné Honyek Katalin – Mándi Tibroné – Paraszkay Sára: Sérülésspecifikus eszköztár gyengénlátó és aliglátó gyermekek. tulajdonságaik azonosítását. hogy a speciális eszközök ne csak a gyógypedagógusnak álljanak rendelkezésére. A gyűjtemény eszközeihez fűzött tartalmi összefoglalók közvetlenül segíthetik a speciális fejlesztési tervek összeállítását és az egyéni vagy csoportos nevelő.. játék a felhasználás során a fejlesztés szolgálatában speciális eszközzé. A taneszközök és a játékboltokban kapható fejlesztő játékok mellett számos egyedi tervezésű és kialakítású eszköz. oktató munkát.

 táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Segítik a speciális fejlesztési tervek összeállítását és az egyéni vagy csoportos nevelő. Dokumentációs útmutató (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. Az információhoz jutást segítő modern technológiák és megoldások a funkcionális korlátok leküzdése révén segítik elő a sérült gyermek részvételét szűkebb és tágabb környezete mindennapjaiban. A megfelelő eszköz növeli a fejlesztő tevékenység hatékonyságát.Gyengénlátó gyermek – A speciális eszközök műveltségi területek szerint csoportosítottak. tanulók együttneveléséhez. aliglátó gyermekek. Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Ajánlások gyengénlátó. oktató munkát az együttnevelés viszonyai között is. aliglátó gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 283 . a 268–269. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez: az Eszközök című fejezetek (→ 1. táblázat) – Útmutató gyengénlátó.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

SNI-gyermek

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok

Kiadvány típusa

Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató

Az együttnevelésre való felkészülés során, illetve a napi pedagógiai munkában a befogadó intézmények felelőssége a dokumentumok ismerete és figyelembevétele vagy kiegészítése. Az Útmutató48 célja a tájékoztatás, valamint – a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó dokumentumrendszer bemutatása révén – az együttnevelés megkönnyítése a többségi pedagógusok számára. A kiadvány eligazítja Önt a gyengénlátás miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók befogadásával és az együttneveléssel kapcsolatos jogszabályok között. Bemutatja az együttnevelés sérülésspecifikus feltételeit, a bekerülés körülményeit, a tervezést meghatározó speciális szempontokat, a befogadó iskolák, pedagógusok kötelezettségeit. A sajátos nevelési igény következtében számos írásos anyag készül az évek során. Egyrészt külső, másrészt a közoktatási intézményben keletkező dokumentumokról van szó. A különböző orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok dokumentumai követik a gyermeket az óvodába, iskolába, és az oktatási-nevelési folyamatra is hatással vannak. Ezeket a befogadó intézményben létrehozott, vezetett, kiállított dokumentumokkal együtt a gyengénlátó gyermek, tanuló személyi anyagaként érdemes külön gyűjteni. Az útmutatót mellékletek – szemészeti szakkifejezések glosszáriuma, Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO-kódok), jogszabálygyűjtemény, esetismertetések – gazdagítják. A dokumentációs útmutató részletezőbb tematikus bemutatása: – A szerző él a különböző, egészségügyi ellátásról vagy veszélyeztetettségről szóló iratok nyújtotta értelmezési lehetőségekkel (→ 5–7. oldal). – Az útmutató részletesen foglalkozik a gyengénlátó, aliglátó gyermek, tanuló fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai és pszichológiai szakvélemények, javaslatok értelmezésével, bemutatja a szakértői bizottság munkáját. Részletezi a látássérülés miatt kialakuló sajátos nevelési igényt (→ 7–10.  oldal).

Mándi Tiborné: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
48

284

Gyengénlátó gyermek

– A kórokokról a pedagógiai folyamatban hasznosítható tudásokat közöl. (→ 10–14. oldal) – A közoktatási intézményben keletkező szakmai, tanügyi és gyermekvédelmi dokumentumok vezetése, számontartása és figyelembevétele az együttnevelés során a befogadó iskola, a befogadó pedagógus kötelezettsége. (→ 14–18. oldal) – Kitér a gyengénlátó gyermek, tanuló fejlesztésében fontos eljárások és a fejlődés, fejlesztés, a mérés-értékelés dokumentumainak bemutatására is. Példát nyújt az utazótanárral való együttműködés dokumentálására. (→ 18–25. oldal) – A pedagógiai munkához szükséges dokumentumokhoz való hozzáférést jogszabályok és intézményi belső szabályzatok írják elő. A kiadványban megjelennek az adatkezelés szempontjából leglényegesebb ismérvek. (→ 25–2. oldal) Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Útmutató gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 268–269. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

285

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

SNI-gyermek

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika

Kiadvány típusa

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés

A segédlet mintagyűjtemény a befogadó pedagógusok számára. A látássérült gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozó szerzők a differenciált tevékenykedtetést lehetővé tevő változtatási javaslatokban rövid, érthető, konkrét megoldásokat fogalmaznak meg. Befogadó pedagógusként jó mintára lelhet a látássérült tanulók együttneveléséhez, s osztályában Ön is választhat hasonló megoldásokat, kialakíthat hasonló feltételeket és tárgyi környezetet a napi pedagógiai munkában. A legfontosabb adaptációs szempontok – példákkal: – A szerzők a támogató rendszert kiegészítve eredményre vezető megoldásokat tartalmazó szakírásokkal bővítették az ajánlott irodalmak sorát, ezenkívül a gyengénlátók számára készített korrekciós feladatlap-gyűjteményeket ajánlanak, amelyekből mintalapot is mellékelnek. – Felhívják a figyelmet a veszélyeztetettség helyzeteire, s példákat nyújtanak adekvát megoldások kialakítására pl. a látóképesség egyéni feltérképezésének szükségessége, nagyítás optimális mértéke, színhatás, kontraszt. – Ötletet adnak az olvasás-írás tanítást alapozó képességek pl. vizuális megfigyelés, vizuális emlékezet fejlesztésére. – Megismerhető a szemléltető-, manipulációs és demonstrációs eszközök, segédletek készítésének és célszerű használatának módja, pl. a feladatlap-készítés kritériumai, az írásvetítő használata, táblázatokkal történő munkák. – Hangsúlyozottan szükséges a teljesítőképessége felső határán teljesítő látássérült gyermek motivációjának a fenntartása. – A csoportos tevékenykedés nehézségeire is praktikus megoldások találhatóak. – A szóbeliség a gyengénlátó számára kompenzáló tényező, amit a tanulásban önmagától is kiemelten alkalmaz, tehát gyakorlása szintén fontos.

286

Gyengénlátó gyermek

Lásd még gyengénlátás témakörben:  – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. táblázat) • Szövegértés-szövegalkotás: 14 adaptált modul az alapozó szakasz moduljaihoz, 1 adaptált modul a beszédfejlesztés szakaszához • Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák: két adaptált modul az 1. évfolyamra – Én és a világ: Étkezzünk egészségesen, Mozogni jó! • Életpálya-építés: 1 adaptált modul az 1. évfolyamra – Hősök, példaképek, nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban és egy adaptált modul a 2. évfolyamra (Mindennapjaink – Népi gyerekjátékok – Ügyességi játékok: „Kelj fel, Jancsi!”) – Ajánlások gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 268–269. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

287

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok

A Gyengénlátók Általános Iskolája Módszertani Intézményének jó gyakorlatai
Az integráló oktatás, nevelés segítésében harmincéves tapasztalattal rendelkező módszertani intézmény hat jó gyakorlata minden Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek ajánlható. A jó gyakorlatok között van olyan, amely az integrált tanulónak, illetve a szülőknek nyújt közvetlen segítséget, van olyan, amely a pedagógust támogatja elsősorban, négy pedig az együttnevelés minőségét hivatott javítani nem egy célcsoportra fókuszálva, hanem komplex módon minden résztvevőt támogatva. A szAKMAI És szAKszolGÁltAtóK, IllEtVE A BEFoGADó INtÉzMÉNyEK szErVEzEtFEJlEsztÉsÉHEz KAPCsolóDÓ Szakmai nyílt napok A program célja gyógypedagógiai kompetencia nyújtása az együttnevelésben részt vevő intézmények pedagógusai számára bemutatóórák, szimulációs gyakorlat, előadás, egyéni konzultáció és csoportos beszélgetés keretében. A pedagógusok tapasztalatot szerezhetnek a gyengénlátás, aliglátás mibenlétérôl és a megsegítés módjáról a speciális eljárások, módszerek, eszközök bemutatásán keresztül, s lehetőség nyílik konzultációra is. Integrációs tanácsadó tanárok iskolalátogatásának szempontjai A jó gyakorlat célja az integrált oktatásban részt vevő gyengénlátó tanuló helyzetének minél alaposabb megismerése, a sikeres integrációt segítő szakmai tanácshoz konkrét tapasztalati bázis teremtése, valamint a gyógypedagógus munkájának hatékonyabbá tétele. A szempontsor eszköz az integráció nyomon követésére a sérülésspecifikus sajátosságok, eszközök, feltételek figyelembevételével. 288

SNI-gyermek

Gyengénlátó gyermek

Kérdőív befogadó pedagógusoknak, látássérült tanulóknak Egy-egy iskolalátogatás alkalmával a módszer alkalmazása lehetővé teszi a tanuló egyéni szükségleteinek, a tanulással, a beilleszkedéssel kapcsolatos problémáknak a felderítését, közös megbeszélését, valamint a sikerekre, nehézségekre, az alkalmazott tanulási technikákra, a segédeszközökre, az önálló tanulás fokára irányuló kérdések nyomán a sérülésspecifikus, tanulási folyamathoz igazodó tanárnak, tanulónak szóló tanácsadást. A befogadó iskolák pedagógusa és az integrációt segítő gyógypedagógus együttműködésének dokumentuma, a „Ne felejts! dosszié” Az integrációval kapcsolatos hatékony szakmaközi együttműködés eszköze az általános iskolai tanulmányok alatt használható, szükség szerint bővíthető dokumentumgyűjtemény, amely a szakmai kapcsolattartás alapja. Tartalma: általános információk, a tanuló sajátos nevelési igényéről szóló információk, valamint a befogadó pedagógusnak és az utazótanárnak az integráló oktatás, nevelés minőségét javító megállapodásai és ajánlásai. Alkalmas az integráció során a sajátos nevelési igényből fakadó különleges bánásmód megvalósulásának nyomon követésére. PEDAGóGIAI tÁrGyÚ Útmutató és gyakorlóanyag a telepített olvasókészülék használatának elsajátításához Az alacsony látásteljesítményű gyengénlátó gyerekek számára a vizuális ismeretszerzést, a sík írás-olvasás elsajátítását egy korszerű technikai eszköz teszi lehetővé: képernyőből, kamerából és mozgatható asztallapból álló elektronikus nagyító készülék. A tanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz, szemléltetéshez, szerkesztéshez és a mindennapi technikák elsajátításához használható készülék beállításait, a kereső funkciók és a „szem-képernyő-kéz” koordináció elsajátítását segíti a tanulónak szóló gyakorlóanyag és a pedagógusnak szóló módszertani ajánlás.

289

2. rész Adaptációs mátrix

Csoportos iskola-előkészítő foglalkozás és a szülők iskolája komplex programja A komplex egyéni fejlesztést kiegészítő csoportos fejlesztés a → látásnevelés mellett elsősorban a látássérülés miatt lassabban fejlődő képességek fejlesztésére irányul. Egyidejűleg a program keretében a gyermekek szülei klubszerű foglalkozásokon vesznek részt, ahol választ kapnak kérdéseikre, szemészeti, pszichológiai előadásokat hallgathatnak, és nevelési témákról beszélgethetnek. Lásd még gyengénlátás témakörben:  – Ajánlások gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, gyengénlátással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 268–269. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

290

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Kiadvány típusa

Mozgáskorlátozott gyermek Ajánlások

Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

Az Ajánlás49 bevezeti az olvasót a mozgás idegrendszeri szervezésébe, fiziológiájába (→ 5–.  oldal), illetve a mozgás korlátozottsága okán kialakult funkcionális alkalmazkodás akadályozottságába.  (→ –7.  oldal) A szerző a leggyakrabban előforduló kórformák szerint részletesen jellemzi és a mozgáskorlátozott gyermeket (→ 8–1 1. oldal), és az együttnevelést végző pedagógus számára gyakorlati tanácsokat ad. Megfogalmazza a sajátos nevelési igényű kisgyermek sikeres óvodai együttneveléséhez szükséges személyi (→ 12–1. oldal) és tárgyi feltételeket (→ 1.  oldal), külön felhívja a figyelmet az óvodapedagógus és a → szomatopedagógus együttműködésének alapelveire és tartalmára. Hangsúlyozza, hogy a környezeti adaptáció a gyermek függőségének csökkentését szolgálja. Az Ajánlásban megjelennek azok a speciális szempontok, amelyeket a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztési tervének elkészítésénél figyelembe kell venni. Problémákat és ezek megoldására vonatkozó javaslatokat tartalmaz a játék, az anyanyelv, a zene, a vizuális nevelés, a matematika, illetve a mozgásfejlesztés területén (→ 1–2. oldal).  Módszertani ajánlást is kap az olvasó (→ 2–27. oldal), amely egyrészt a mozgáskorlátozott kisgyermek fejlődését szolgálja, másrészt nagyobb biztonságot ad a többségi pedagógusnak. E célokat szolgálja az óvoda–iskola átmenet (→ 27–29. oldal) témakörének e fogyatékossági terület specifikumaival való kiegészítése, amelyben konkrét javaslatok fogalmazódnak meg. A mérés-értékelés sajátos szempontjainak kifejtése, illetve a speciális eszközök felsorolása – megjelölve a használat módját és a fejlesztendő területet – nagyban segítik a sajátos nevelési igényű gyermek sikeres integrációját (→ 29–31. oldal).

Dr. Bernolák Béláné: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Óvodai nevelés. suliNova Kht., Budapest, 2006.
49 

Kompetenciaterület

291

2. rész Adaptációs mátrix

Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók, illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési, oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár • adaptált környezet • augmentatív kommunikáció • Ayres-mószer • beszédterápia • Bobath-módszer • boccsa • Dévény-féle speciális manuális technika • diplégia spasztika l. Little-kór • ergoterápia l. rehabilitációs foglalkoztató terápia • evésterápia • fizioterapeuta l. gyógytornász • fizioterápia • funkciósérülés, funkciózavar mozgáskorlátozottaknál • gyógyászati segédeszközök • gyógytorna, ~ász • hidroterápia • izomsorvadás • járógép(ek) • konduktív pedagógia • konduktor • kontraktúra • koordinációs zavarok • korai fejlesztés és gondozás • kóros reflexek • könnyített testnevelés • kutyás terápia • Little-kór • lovas (hippo-) terápia • mindennapos tevékenység 292

Mozgáskorlátozott gyermek

• motoros zavar • mozgáskorlátozott, ~ság • mozgásnevelés • mozgásnevelő • mozgásterápia • mozgászavar • munkatevékenység mozgáskorlátozott gyermek esetén • ortézis • PCS képkommunikációs rendszer • petyhüdt jellegû bénulás • protézis • reflexgátló helyzetek • rehabilitációs eszközök és segítô megoldások • spasztikus (görcsös) bénulás • subaquális torna • szomatopedagógia • szomatopedagógus • tartáshiba • testi fogyatékos • testközeli segédeszközök • testtávoli segédeszközök • törpenövés • túlmozgás • végtagdeformitás • végtaghiány – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában (különösen: Bernolák Béláné: Együtt a többiekkel – egy-másért. Előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről. Budapest, Bicebóca Alapítvány, 2001.)

293

Szövegértés-szövegalkotás. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (11 adaptált modul a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület alapozó szakasz moduljaihoz. (→ 18–20. Az együttnevelésben a pedagógustól (→ 27–28. Részletesen kifejti a képességfejlesztés területeit. illetve a mindennapos tevékenységeket segítik eredményesebbé tenni. az értékelés elveinek megfogalmazása (→ 34–35.  oldal).  oldal) és a csoport nem sérült tagjaitól (→ 28–30.  oldal) elvárható magatartásformák megjelölése. A szerző részletesen bemutatja a mozgáskorlátozott gyermek megismerőtevékenységének speciális jellemzőit. amelyeket hasznos gyakorlati tanácsokkal egészít ki. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal). 50  294 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . suliNova Kht. külön kiemelve a fejlesztésükhöz szükséges alapelveket (→ 10–17. a speciális eszközök bemutatása (→ 31–33. A felsorolást a pedagógiai szükségletek szervezik (→ 7–10. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás50 elején azok a kórformaleírások szerepelnek. a szövegértés és szövegalkotás témaköreit. nyolc adaptált modul a beszédfejlesztés szakaszához. oldal) meglévő ismereteit kiegészítheti az integráltan tanuló mozgáskorlátozott gyermekkel kapcsolatos speciális tudnivalókkal. oldal). illetve a pedagógiai módszerekről (→ 20–27. Budapest. táblázat) Ágoston Gabriella: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. oldal) Az együttnevelésben dolgozó többségi pedagógus a különböző tanulásszervezési formákról. amelyek az együttnevelésben részt vevő mozgáskorlátozott tanulóknál leggyakrabban előfordulnak.. részletesen → 2. 2006. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oldal) az iskolai munkát. és segítségére van az integráló pedagógusnak a sérülésből fakadó sajátos pedagógiai feladatok ellátásában. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez.

valamint kiadványunk bibliográfiájában (különösen: Rosta Katalin – Sósné Pintye Mária: A mozgás. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola.Mozgáskorlátozott gyermek – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. Gyógypedagógiai Szemle. évf. Dokumentációs útmutató   (→ 1. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. 279–288. 4. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.) 295 . mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. XXIII.és testsémafejlesztés összefüggései és szerepük a diszlexia-prevencióban. a 292–293. szám. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. tanulók együttneveléséhez.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal) és a csoport nem sérült tagjaitól (→ 2–27. és 49. oldal) elvárható magatartásformák megfogalmazása.)] (→ 2. külön elemezve a mozgáskorlátozott tanulók matematikai kompetenciáinak összetevőit. és 35. a fejlesztésükhöz szükséges alapelveket alap. E felsorolás a pedagógiai szükségletek alapján áll össze (→ 7–10. évfolyamra (33. (→ 22–24. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. az értékelési módszerek bemutatása (→ 28–29.  Az együttnevelésben dolgozó többségi pedagógus a különböző tanulásszervezési formákról és módszerekről meglévő ismereteit kiegészítheti az integráltan tanuló mozgáskorlátozott gyermekkel kapcsolatos speciális tudnivalókkal.. táblázat) Nagyné Fatalin Andrea: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. Ezeket hasznos gyakorlati tanácsokkal egészíti ki. 2006.). évfolyamra (5. A szerző nagy hangsúlyt fektet a képességfejlesztés területeinek ismertetésére.és középfokon egyaránt. suliNova Kht. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás51 az együttnevelésben részt vevő mozgáskorlátozott tanulóknál leggyakrabban előforduló diagnózisok ismertetésével kezdődik. oldal).  oldal). Matematika. Segítséget nyújt az integráló pedagógusnak a sérülésből fakadó sajátos pedagógiai feladatok ellátásában. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához a matematikai kompetenciaterületen [két adaptált modul az 1. két adaptált modul a 2. oldal). Külön kitér a kimeneti elvárásokra. Budapest. illetve azok az egyéb hasznos tudnivalók. amelyek kitérnek a környezet kialakításán túl például a helyes ülés vagy a munkaszervezés sérülésspecifikus követelményeire. oldal). A mindennapi osztálymunkát segíti a pedagógustól (→ 24–25.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. 51  296 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . az elvárható és a nem elvárható teljesítményekre (→ 1 1–21.

Módszertani intézményi útmutató. Fejlesztő Pedagógia. Dokumentációs útmutató (→ 1. a 292–293.Mozgáskorlátozott gyermek – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. szám. az adatbankban.) 297 . mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. 24–27 . oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. 6. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Eszköztár (→ 1. 2000. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. tanulók együttneveléséhez. valamint kiadványunk bibliográfiájában (különösen: Horváth Dezsőné: Gondolatok az integrációról mozgássérültek esetében. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók.

életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás52 részletesen bemutatja a leggyakrabban előforduló kórformákat (→ 7–9. oldal). képességfejlesztésük sajátos3–1 ságait. kiegészítve az integráltan tanuló mozgáskorlátozott gyermekkel kapcsolatos speciális eljárásokkal. ol1–1 dal) és fejlesztésük alapelveit (→ 1 5. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Külön foglalkozik a csoport nem sérült tagjainak felkészítésével. Szociális. a mozgáskorlátozott gyermekek kognitív sajátosságait (→ 9– 10. oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. évfolyamra – Én és a világ – Étkezzünk egészségesen) (→ 2. tudnivalókkal. oldal). a segítségnyújtás. az alap. oldal).  oldal). oldal) típusú programcsomagokra vonatkoztatva. Pontról pontra végigvezeti az olvasót a programcsomag témakörein. életviteli és környezeti kompetenciák. Budapest. illetve a „C” (→ 21–23. személyiségét (→ 1 3. oldal). Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához a szociális. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek.  oldal). illetve a kommunikáció lehetőségeivel (→ 3. oldal). a „B” (→ 19–21. Összefoglalja az ajánlott tanulásszervezési formákat (→ 28–29. átszőve azokat a fogyatékossági terület speciális ismereteivel (→ 23–27. 52  298 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .. oldal). szerepeket (→ 33–35. oldal).  oldal).és középszint kimeneti elvárásait az „A” (→ 1 5–18. oldal) és a pedagógiai módszereket (→ 29–33. 2006. táblázat) Dombainé Esztergomi Anna: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. A mozgáskorlátozott tanuló önálló életvitelét segítő speciális eszközök bemutatása (→ 37–41. suliNova Kht. kommunikációját (→ 10–1 1. az értékelés elveinek megfogalmazása (→ 42. A pedagógiai eredményesség érdekében jelöli meg az Ajánlás a pedagógustól elvárható magatartásformákat. életviteli és környezeti kompetenciaterületen (egy adaptált modul az 1.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális.  oldal) eredményesebbé teszik a sajátos nevelési igényű gyermek együttnevelését.

25–33. tanulók együttneveléséhez. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. valamint kiadványunk bibliográfiájában (különösen: Benczúr Miklósné: Mozgásfogyatékosok integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.) 299 . Módszertani intézményi útmutató. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. 1. Gyógypedagógiai Szemle.Mozgáskorlátozott gyermek – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. szám. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. 1991. a 292–293.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. táblázat) Bán Éva – Sebők Zsuzsa: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. hogy a károsodás egy igen összetett következményrendszerben hat. oldal). A programcsomag korszerűségét mutatja. hogy a multikulturális környezet iskolai megjelenése miatt szerepet kap a magyar mint idegen nyelv.  oldal) nyelvi tevékenységeinek sajátosságai. évfolyam (→ 17–19. oldal) áttekintése pedig gyakorlati segítséget nyújt az integráló pedagógusnak. oldal). 2006. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. rész Adaptációs mátrix élõ Autizmussal Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. suliNova Kht. Idegen nyelv. oldal).Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek A szerzők a mozgáskorlátozott gyermek sérülésspecifikus bemutatásával kezdik az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez írt Ajánlásukat53 (→ 7–1 3. oldal). A képességfejlesztés kifejtésénél a vezérlő elv az. illetve a csoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformák (→ 23–24. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. a különböző kórformákból fakadó pedagógiai problémák gyakorlati megoldásai (→ 2–30. amelyet a fogyatékossági terület sajátosságaival kiegészített Ajánlás is tartalmaz (→ 19–20. oldal).  oldal). Az eszközök felsorolása (→ 24–2. táblázat) – Eszköztár (→ 1. így nagyon részletesen jelennek meg mind az 1–6. illetve egy minta óravázlat (→ 31–32. 53  300 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 2.  oldal). életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés . tanulók együttneveléséhez.  oldal). az együttnevelésben dolgozó pedagógustól (→ 22–23. az értékelés alapelveinek megjelenítése (→ 30. Módszertani intézményi útmutató. A bemutatott tanulásszervezési formák a mozgáskorlátozott tanulók számára az idegen nyelv hatékony elsajátítását segítik (→ 20–22. évfolyam (→ 1 3–17.  oldal) jelentősen hozzájárulhatnak a programcsomag sikeres adaptálásához. mind a 7–12. Dokumentációs útmutató   (→ 1.. Budapest.

oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. valamint kiadványunk bibliográfiájában [különösen: Papp Gabriella: Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából (fordításgyűjtemény). oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. 1994. a 292–293. Nemzeti Tankönyvkiadó.Mozgáskorlátozott gyermek – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. az adatbankban. Budapest. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.] 301 .

  A mozgáskorlátozott tanulók képességfejlesztésének sajátosságai általánosan. oldal) elvárható magatartásformákat. tehát pedagógiai következményei is vannak (→ 14–1 5. mert a sérülés a tanulási folyamat akadályozója is lehet. 54  302 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest. népi mesterségek – Agyagozás 2.) (→ 2. oldal). és összefoglalja azokat a pedagógiai alapelveket (→ 32–33. családjuk különleges szerepére (→ 17–18. illetve az értékelési alapelveket (→ 38. Mindezekre azért van szüksége az együttnevelésben dolgozó pedagógusnak. évfolyam számára – Foglalkozások. majd a rehabilitációs feladatok megfogalmazásával vezeti be az olvasót a mozgáskorlátozott tanulók életpálya-építésébe (→ 8–14. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. suliNova Kht.. 2006. oldal). oldal) és a fontosabb témakörökre is az életpálya-építés kompetenciaterületen belül (→ 30–32. amelyek az integráltan tanuló mozgáskorlátozott gyermek nevelésével-oktatásával kapcsolatosak. Kitér a mozgássérülés-specifikus fejlesztési javaslatokra (→ 24–28.  Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához a életpálya-építési kompetenciaterületen (egy adaptált modul a 2. oldal) és a csoport nem sérült tagjaitól (→ 3–37. Az együttnevelés sikeressége érdekében tekinti át a pedagógustól (→ 34– 3. A szerzők külön kitérnek a mozgáskorlátozott gyermekek személyiségének jellemzésére (→ 1 5–1. oldal). oldal). oldal). oldal). de szemléletesen kerülnek bemutatásra (→ 22–24. diagnózisok ismertetésével. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás54 a leggyakrabban előforduló kórformák. oldal).Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. oldal) és nevelésük-oktatásuk kiemelt feladataira (→ 20–22. életpálya-építés. táblázat) Czibere Csilla – Zsbánné Forrai Judit: Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek.

Módszertani intézményi útmutató. In Hoffmann Rózsa (szerk. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. Dokumentációs útmutató (→ 1. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Jó gyakorlatok • A szakmai és szakszolgáltatók. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. 29–35. Budapest. az adatbankban. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.] 303 . táblázat) – Eszköztár (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában [különösen: Illyés Sándor: Együtt vagy külön? Kihívás a fogyatékos gyermekek intézményes nevelésében. a 292–293. Oktatási Minisztérium.): évkönyv a magyar köznevelésről.Mozgáskorlátozott gyermek – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. kihívás a közoktatásban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. 1999.

illetve felépítését (→ 28–31. grafikonokkal és táblázatokkal alátámasztva az intézmény jelentőségét. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. Az integráció elméleti összefoglalását a gyakorlati támogatás elemzése követi (→ 14–1 oldal). rehabilitációs feladatokat fogalmaznak meg a leggyakrabban előforduló diagnózisok. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. oldal). oldal). Módszertani intézményi útmutató. Módszertani Intézmény és Diákotthon száz évre visszatekintő múltját (→ 18–19. megmagyarázzák a speciális fogalmakat (→ 5–1 1.  oldal). táblázat) Ágoston Gabriella – Kis Erika – Zsbánné Forrai Judit: Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. Bevezetik az olvasót a mozgáskorlátozottak nevelésének-oktatásának sajátosságaiba. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. illetve az iskola két tagozatát. melyhez szervesen csatlakozik az együttnevelés szerep5. oldal). oldal). tanulók együttneveléséhez. másrészt maguknak az integráció szereplőinek. amelyek a mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését vállalják..Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató55 segítséget. Kiemelik az alaptevékenységek mellett a speciális szolgáltatásokat (→ 19–23. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) egyre gyakrabban felmerülő fogalom.  lőinek felsorolása és optimális magatartásuk leírása (→ 1 5–18. Dokumentációs útmutató (→ 1.  oldal)  és a jelenkor speciális intézményét.  oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. A szerzők bemutatják az EGYMI szolgáltatásait (→ 23–28. 55  304 . Budapest. tanulók együttneveléséhez. Educatio Kht. A kiadvány részletesen bemutatja a Mozgásjavító Általános Iskola. táblázat) – Eszköztár (→ 1. 2007 . kórformák esetén (→ 1 1–14. támogatást kíván nyújtani egyrészt azoknak az intézményeknek.

Mozgáskorlátozott gyermek – Jó gyakorlatok: A szakmai és szakszolgáltatók. valamint kiadványunk bibliográfiájában 305 . mozgás. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.és értelmileg akadályozott gyermekek iskolai keretek között történő „terápiás fejlesztő programja” • Önállóság. Módszertani Intézmény és Diákotthon) • Súlyosan és halmozottan fogyatékos. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó • A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. a 292–293. az adatbankban. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. felkészülés az önálló életvitelre – lakóotthon program – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.

élete elképzelhetetlen.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az akadályozott ember életvitelét környezete nem határozhatja meg. tanulók együttneveléséhez. adaptáció alkalmazható. amelyek sokoldalú felhasználhatóságuk révén hozzájárulnak a nagymozgások. Az iskolai fejlesztő munkát segítik azok az eszközök. Dokumentációs útmutató (→ 1. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. Budapest. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Módszertani intézményi útmutató.. melyek a tantermi folyamatok sikerességét növelik. képekkel illusztrálva követik egymást a közlekedés. amely az érintett személy számára megfelel. Az Útmutató támpontokat és ötleteket ad a mozgáskorlátozott tanuló önkiszolgálásának megkönnyítéséhez is. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. A szerzők gyakorló gyógypedagógusként mutatják be és ajánlják azokat az asztalokat. amelyek nélkül a mozgáskorlátozott gyermek tanulása. életminőségét nem befolyásolhatja. táblázat) Dombainé Esztergomi Anna – Szöllősyné Juhász Csilla: Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek. taneszközöket. 2008. szabadságát nem korlátozhatja. az udvar és az épület témakörökben. Az eszközgyűjteményben a környezeti adaptációt megkönnyítő eszközök algoritmikus rendszerben. tanulók együttneveléséhez. hogy ezen a területen minden megoldás. Ezt az elvet képviselve az Útmutató56 gyakorlati segítséget nyújt a mozgáskorlátozott gyermekeket nevelő többségi intézmények számára. 56  306 . Külön fejezetet szentelnek azoknak a sérülésspecifikus technikai segédeszközöknek. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. anyag. Educatio Kht. A szerzők azt hangsúlyozzák. kommunikációja. illetve a finommotorika fejlesztéséhez.

mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l.Mozgáskorlátozott gyermek – Jó gyakorlatok: A szakmai és szakszolgáltatók. valamint kiadványunk bibliográfiájában 307 . Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. az adatbankban. a 292–293. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó • A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató57 eligazítást nyújt a gyermek mozgáskorlátozottságával kapcsolatban készülő dokumentumok rendszeréről. 57  308 .  oldal). amelyek e dokumentumok tanulmányozása kapcsán gyakran felmerülnek (→ 5. oldal). A szerzők összegyűjtötték azokat a fejlesztési eljárásokat.  oldal) megfogalmazásához. oldal). Dokumentációs útmutató. tanulók együttneveléséhez. suliNova Kht. oldal). A mellékletekben megtalálhatóak az együttnevelést támogató jogszabályok (→ 19. oldal). oldal). Mintát adnak a pedagógiai vé3–1 lemény (→ 1. táblázat) Kiss Erika – Kollár Katalin – Ursu Zsuzsa: Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. a szakszavak jegyzéke magyarázatokkal (→ 32–37. illetve egy szakértői javaslat mintája is (→ 38–39. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. felhívja a figyelmet a mozgáskorlátozott gyermek/tanuló együttnevelésében a tanügyi dokumentumok vezetése kapcsán megjelenő specifikumokra (→ 10–1 3. 2007 . Részletesen ismerteti a szakértői vizsgálat menetét. amelyeket a mozgáskorlátozott gyermekek sikeres integrációja érdekében különböző szakemberek végeznek (→ 1 5. terápiákat. pszichológiai dokumentumok között (→ –7. illetve pedagógiai. oldal).. Budapest. oldal). oldal). a javaslat tartalmát (→ 8–9. Az Útmutató eligazítja az olvasót a mozgáskorlátozott gyermekkel érkező egészségügyi. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Megjelöl olyan kulcsszavakat. a mozgáskorlátozottsággal összefüggő BNO-kódok (→ 20–23. az alkalmazott eljárásokat. oldal). orvosi. a gyakran előforduló kórformák (→ 24–31. oldal) és a mérés-értékelés sajátos szempontjainak (→ 1–17. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2.

Módszertani intézményi útmutató. a 292–293. Dokumentációs útmutató (→ 1. tanulók együttneveléséhez.Mozgáskorlátozott gyermek – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Jó gyakorlatok: A szakmai és szakszolgáltatók. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó • A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. valamint kiadványunk bibliográfiájában 309 . az adatbankban. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Eszköztár (→ 1. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola.

illetve a foglalkozás menetébe illesztett ötletekkel hathatós segítséget nyújtanak a konkrét tanulási-tanítási folyamatok végrehajtásában. illetve a csoport nem sérült tagjai számára szóló instrukciókra. és 49. Mozgáskorlátozott gyermekek együttneveléséhez az alábbi mintamodulok készültek (→ 2. modul) – Szociális. Felhívják a figyelmet a mozgáskorlátozott gyermek ismeretszerzési. szociális. és 35. Végigvezetik az olvasót azokon a változtatási pontokon. amelyek a modul alkalmazásának hatékonyságát biztosítják. évfolyamra (33.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális.) 310 . népi mesterségek – Agyagozás 2. Az adaptálók – Dombainé Esztergomi Anna és Kiss Erika – gyakorló gyógypedagógusként sérülésspecifikus módszerek. és ezáltal járulnak hozzá a mozgáskorlátozott tanulók együttnevelésének sikeréhez. modul) és 2 adaptált modul a 2. kommunikációs nehézségeire. évfolyamra (Én és a világ – Étkezzünk egészségesen) – 1 adaptált modul a 2. életviteli és környezeti kompetenciák: 1 adaptált modul az 1. évfolyamra (5. valamint a szövegértési és szövegalkotási területeken. évfolyamra (Foglalkozások. táblázat) – Szövegértés-szövegalkotás: 11 adaptált modul a kompetenciaterület alapozó szakaszához és 8 adaptált modul a beszédfejlesztés szakaszához – Matematika: 2 adaptált modul az 1. a számolási és matematikai. Javaslatokat tesznek a differenciálásra – szervesen kapcsolódva a különböző kompetenciaterületekhez készült Ajánlásokhoz. életviteli és környezeti. testhelyzetek. típusproblémák megjelölésével. speciális vagy adaptált eszközök ajánlásával. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A mozgáskorlátozott tanulók együttnevelésében dolgozó pedagógusok számára 25 kompetencia alapú adaptált modul áll rendelkezésre az életpálya-építési.

illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó • A szakmai együttműködés (teammunka) gyakorlata az egységes nevelési. táblázat) – Jó gyakorlatok: A szakmai és szakszolgáltatók. Dokumentációs útmutató (→ 1. az adatbankban. a 292–293. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 311 . Módszertani intézményi útmutató. Módszertani Intézmény és Diákotthon) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.Mozgáskorlátozott gyermek Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. oktatási elvek megvalósításában (Mozgásjavító Általános Iskola. tanulók együttneveléséhez. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l.

312 SNI-gyermek . a környezettel való kommunikációt. amely szerint a mozgáskorlátozott gyermekeket sem zárhatja ki sérülésük a kreatív. Ezért kínálja azokat a megjelenítési formákat. pedagógiai asszisztens.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok A szAKMAI EGyüttMűKÖDÉs (tEAMMUNKA) GyAKorlAtA Az EGysÉGEs NEVElÉsI. FElKÉszülÉs Az ÖNÁlló ÉlEtVItElrE – lAKóottHoN ProGram Az önálló életvitel kipróbálásának lehetőségével az intézmény megteremti az esélyegyenlőség alapjait a 7–8. osztályos mozgáskorlátozott tanulóknál. ÖNÁllósÁG. gyógyászatisegédeszköz-ügyintéző) és a szülő tájékozott legyen. oktatási. gondozási. pszichológus. amelyek lehetővé teszik a személyiség megnyilvánulásait. gyógypedagógus. önkifejező alkotók világából. KoMPlEx MűVÉszEtI NEVElÉs Ez a jó gyakorlat azt az alapelvet teljesíti ki. oKtAtÁsI ElVEK MEGVAlósÍtÁsÁBAN A mozgáskorlátozott gyermeket (együtt)nevelő intézmények számára a jó gyakorlat bevezetése abban segíthet. eszközrendszert – a hozzájuk kapcsolódó technikai megoldásokkal –. orvos. hogy felmerülő nevelési. ellátási kérdésekben – a hatékony fejlesztés érdekében – a gyermekkel foglalkozó minden szakember (pl. pedagógus.

aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Dokumentációs útmutató (→ 1. hogy képessé tegye őket környezetük egyre bővülő megismerésére. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. a 292–293. táblázat) – Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek.És ÉrtElMIlEG AKADÁlyozott GyErMEKEK IsKolAI KErEtEK KÖzÖtt tÖrtÉNő „tErÁPIÁs FEJlEsztő ProGrAMJA” Ebben a programban a súlyosan és halmozottan sérült tanulók olyan fejlesztést kapnak iskolai keretek között. amely arra törekszik.Mozgáskorlátozott gyermek sÚlyosAN És HAlMozottAN FoGyAtÉKos. Lásd még mozgáskorlátozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. valamint kiadványunk bibliográfiájában 313 . tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek. az adatbankban. a saját életük mindennapjaiban való tevékenyebb részvételre. mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. MozGÁs. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. továbbá egyszerű társas kapcsolatok kialakítására. Módszertani intézményi útmutató.

Kompetenciaterületenként kapunk részletes módszertani segítséget. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás58 összefoglalja mindazokat az ismereteket. 2006.  oldal). illusztrációval és többszöri ismétléssel közel hozhatjuk Dr. különösen a manuális tevékenység és a gyűjtőmunka során. 58  314 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . anyanyelv fejlesztési terület az egyik legproblematikusabb. Nagy segítséget jelent a befogadók óvodák számára a speciális szempontokkal történő megismerkedés nevelési területenként. oldal). Perlusz Andrea: Ajánlások nagyothalló gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. a szükséges kapcsolatrendszer kialakítását. a hallássérült gyermek számára is változtatás nélkül játszható tevékenységet tartalmaz. suliNova Kht. tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató 8–14.. Tárgyalja az óvodai kompetenciaterület és az integráció kapcsolatát (→ 9–10. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez – Szövegértés-szövegalkotás (10–1. Részletesen bemutatja a megfelelő intézmény kiválasztásának szempontjait. mi a → hallássérülés (→ 5–7. Az irodalom. kognitív funkcióira. Óvodai nevelés.  oldal. melyek szükségesek a hallássérült gyermekek fogadásához a többségi óvodákban. oldal). milyen speciális eszközöket használnak a hallássérült gyermekek (→ 7–8.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. A játékajánló fejlesztési terület nagyon sok jó. a szülő. a mozgásfejlesztés és a matematika azon területek közé tartozik. Budapest. hogy e tevékenységekben a hallássérült gyermekek is teljes értékűen részt vegyenek. mivel a versek. ugyanakkor előzetes feldolgozással. Közérthető módon leírja. A hagyomány fejlesztési tervei szinte kivétel nélkül alkalmasak arra. a mesék hallás utáni megértése nehézséget jelent a hallássérült gyermekek számára. A vizuális nevelés. amelyekben a hallássérült gyermekek jó vagy akár jobb teljesítmény elérésére képesek halló csoporttársaiknál. oldal). melynek során a hallássérült gyermek. a befogadáshoz szükséges feltételek megteremtésének lehetőségét. Ajánlások nagyothalló gyermekek. milyen következményei vannak a gyermekek beszédfejlődésére. hiszen az integrált nevelés olyan komplex kapcsolatrendszer optimális működését feltételezi. a fogadó pedagógus és az integrációt segítő gyógypedagógus egymással együttműködve tevékenykedik (→ 10–1. oldal). A hallássérülésrôl lásd még: Útmutató nagyothalló gyermekek.

 oldal). bár nagyon fontos számukra a megfelelő szemléltetés. táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató (→ 1. Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek. A környezetismeret fejlesztési terület témái nagyon sok lehetőséget kínálnak a hallássérült kisgyermekek számára. és a zenehallgatásból is csak többet-kevesebbet hallhatnak.Nagyothalló gyermek hozzájuk e foglalkozások tartalmát is. az előzetes információgyűjtés (→ 1–19. amelyeket figyelembe kell venni az értékelés során (→ 20–21. táblázat) – Inklúziós fogalomtár • adó-vevő készülék • hallókészülék • audiogram • jelnyelv • audiológia • nagyothalló • audiométer • pedoaudiológia • auditív • posztlinguális hallássérülés • auditív differenciálás • prelinguális hallássérülés • auditív diszkrimináció • siket • auditív verbális terápia • szájról olvasás • beszédérthetőség • szurdologopédia • beszédmegértés • szurdopedagógia • érzékszervi fogyatékosság • szurdopedagógus • hallásfigyelem • ujjábécé • hallásmérés • hallásnevelés • hallássérülés – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. oldal). ugyanakkor a zenedarabok ritmusát képesek érzékelni. értékelés témakörnél részletesen kitér mindazokra a sajátos szempontokra. Gyakorlati tanácsaival a hallássérült gyermekek befogadását segíti. az adatbankban. A tevékenységek legnagyobb részébe változtatás nélkül be tudnak kapcsolódni. Módszertani intézményi útmutató. valamint kiadványunk bibliográfiájában 315 . a részletes módszertani tanácsok megkönnyítik az óvónők mindennapi tevékenységét az integráció során. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. A zene fejlesztési terület témái és feladatai sem állnak túl messze tőlük. A szerző a mérés. Bár tisztán énekelni valószínűleg nem tudnak.

mintegy kiindulópontként a sajátos nevelési igényű gyermekek eltérő fejlődésének megértéséhez. s mindez hozzásegíti a nagyothalló gyermekeket. A nagyothalló gyermekeknél a hallás hiánya vagy tökéletlen volta a nyelvi kifejezőképesség területeit. hogy a várható nehézségek ellenére fontos a hallássérült gyermekek integrált nevelése. módszerek. Urbánné Deres Judit: Ajánlások nagyothalló gyermekek. A beszélő környezet a gyermeket erősen készteti a beszédre. oktatása. módszeres eljárásokat is meg kell változtatni. és erőfeszítésekre sarkallja. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Megfogalmazza azt is. hogy felnőttkorukban teljes értékű életet élhessenek. amelyek nem alkalmazhatók hallássérült gyermekek esetében. és mindezek kapcsán szó esik a beszéd kialakulásáról és fejlődéséről is. 2006.  Bemutatja a → hallássérülés következtében megjelenő nyelvi rendellenességeket. mert a halló környezet gazdagabb beszédpéldája fejleszti a gyermek kommunikációját. és a differenciált tananyagfeldolgozáson kívül a tanulásszervezési módokat és a feladatok megoldását segítő módszereket.. hogy vannak olyan pedagógiai eljárások. Budapest. a szövegalkotást és a szövegértést érinti leginkább. 59  316 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásban59 olvashatunk a nagyothalló tanulók szövegértési. suliNova Kht. A halló társakkal való együttlét magasabb beszédszintet eredményez. szövegalkotási sajátosságairól. szövegalkotási képesség összefüggéseinek vonatkozásában (→ 10–1.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. ismeretszerzési módok. Szövegértés-szövegalkotás. ami által beszédkésztetése jobb lesz.  oldal). ezért a tartalmak elemzésével és a szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztési sajátosságainak feltárásával nyújt segítséget az Ajánlás készítője a mindennapi pedagógiai munkához. különösen a hallásveszteség és a szövegértési. Felhívja a figyelmet arra is.

 táblázat) – 25 adaptált modul a szövegértésiszövegalkotási kompetenciaterület alapozó és beszédfejlesztési szakaszához – Ajánlások nagyothalló gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 317 . táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók együttneveléséhez. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. Dokumentációs útmutató (→ 1.Nagyothalló gyermek Lásd még nagyothallás témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. Módszertani intézményi útmutató. a 315. az adatbankban.

a többi érzékszerv lehetőség szerinti bevonásának. a gyakorlatban azonban hamar kiderül. neveléséhez szükséges. 2006. Ugyanakkor – mint ahogy a kiadvány is megfogalmazza – sok hallássérült gyermek számára vonzó terület lehet a számok világa. A hallássérült gyermekek matematikaoktatása során valamennyi képességfejlesztési részterületen kettős feladatot kell teljesíteni. szabály jelentést kapjon a gyermek számára. az abban benne foglalt képességek fejlesztését. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest. kommunikációs. A valóságban. hogy ez a szép feladat nem kíván sokkal többet egy empatikus. taktilis megtapasztalásának. 60  318 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .. Hangsúlyossá kell válnia a konkrét élménynek. valamint az ahhoz kapcsolódó követelmények teljesítését. kinesztéziás. a matematikai tartalmak motoros. Mészáros Judit (szerk. ahol a nyelv nélkül is sikereket érhetnek el és kiteljesedhetnek.és problémamegoldó gondolatmenet előzetes vagy utólagos megfogalmazása. Megismerkedhetünk a hallássérült tanulók matematikaoktatása során alkalmazott általános módszertani alapelvekkel és – részletesen – a hallássérült gyermekek matematikaoktatása során használható speciális módszerekkel. szöveg. A hallássérültek matematikaoktatásakor az emlékezeti teljesítmény növelése érdekében törekednünk kell arra. Matematika. hivatását szerető pedagógustól. Másrészt a hallássérülés miatt kialakult nyelvi. A szerzô felhívja a figyelmet arra. hogy minden fogalom. Első olvasásra talán ijesztőnek tűnik a befogadó pedagógus számára az a sok új információ. Egyrészt a halló gyermekek általános iskolájának tantervében előírt tananyag elsajátíttatását. a tudásról való tudás. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásban60 olvashatunk a → hallássérülés legfontosabb jellemzőiről és hatásukról a matematika tanulására. gondolkodásbeli tapasztalati hátrány csökkentését.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. A nyelvi nehézségek és az absztrakt gondolkodás nehézségei miatt gondot okozhat számukra – még felsőbb osztályokban is – a metakogníció. hogy számolnunk kell a nyelvi hátrányból és a mindennapi tapasztalatok hiányosságából fakadó megértési zavarokkal. amely a hallássérült gyermekek oktatásához.): Ajánlások nagyothalló gyermekek. suliNova Kht. a feladat.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek.Nagyothalló gyermek mint gondoskodást és gondolkodást a gyermek életének megkönnyítéséről a befogadó közösségben. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 319 . az adatbankban. tanulók együttneveléséhez. a 315. nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. Módszertani intézményi útmutató. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

mert meghatározza a nagyothalló gyermek életpályáját és az integráció sikerességét. suliNova Kht. hogy ezeknek a képességeknek állandó. hang).és a kortárs csoport. Az Ajánlásban61 olvashatunk a hallássérülés következményeiről a szociális alkalmazkodás területén (→ 7–10. mintanyújtással. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. hogy sok múlik azon. hogy a nagyothalló gyermeknek az →  auditív csatornák mellett más. alkalmazására (→ 12–18. Tudjuk. Ez az információfelvételi és -értelmezési nehézség magatartási problémákat vagy beilleszkedési nehézséget okozhat. Ezért lényeges egyik oldalról a közösségi szokások. az ezekből levont tapasztalatok. a tevékenység és tevékenykedés (szóbeli. Budapest. tesznek javaslatot a módszerek kiválasztására. nem értik az őket érő ingerek jelentését vagy nem tudják megítélni azok fontosságát. elsősorban vizuális csatornákat is igénybe kell venni az interakcióhoz. hogy a → nagyothallás következményeivel mennyire van tisztában. Szociális. tisztában vannak-e a metakommunikációs lehetőségekkel. 2006. oldal). az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztése elengedhetetlen és a legfontosabb. Tudják-e. mert nem éri elegendő külső inger (pl. magatartásformák. cselekvéses.): Ajánlások nagyothalló gyermekek. A szerzők életkori sajátosságokhoz igazodva fejtik ki véleményüket. A nagyothalló tanulóknál a szociális kompetenciák fejlődése már a kezdetekben zavart szenved. másik oldalról az elfogadás és a proszociális viselkedésformák tanítása pl. Váry Ágnes (szerk. 61  320 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . életviteli képességek fejlesztése.. Használnak-e más kommunikációs utakat. azonban ennek a fejlesztőmunkának a legfontosabb kompetenciája a szociális és életviteli képességek fejlesztése. Felhívják a figyelmet arra. írásbeli). A szociális. érvényesül-e a szociális tanulás kölcsönössége. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az új kihívások a pedagógiában a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését támogatják és segítik. mennyire „fogadóképes” a gyermeket körülvevő felnőtt. Urbánné Deres Judit – Dr. oldal). az ismeretszerzés és a képességfejlesztés új lehetőségét nyitják meg a gyermek fejlesztője előtt. életviteli és környezeti kompetenciák.

fontossága az egészséges életmód kialakításában – Mozogni jó!) (→ 2. Lásd még nagyothallás témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához  –  szociális. a 315. táblázat) – Ajánlások nagyothalló gyermekek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 321 . Módszertani intézményi útmutató. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. évfolyamra (Én és a világ – Játék a szabadban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulási és emocionális integráció sikerességét. életviteli és környezeti kompetenciaterület: két adaptált modul az 1. az adatbankban. táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók együttneveléséhez. elfogadó és befogadó környezet nagymértékben befolyásolja a társadalmi. Dokumentációs útmutató (→ 1.Nagyothalló gyermek A nagyothalló gyermek szociális kompetenciáinak fejlesztése során a támogató. A mozgás szerepe.

suliNova Kht. testi-kinesztetikus. Urbán Emese: Ajánlások nagyothalló gyermekek. A súlyos fokú hallássérülés esetében fontos. térbeli. kifejezések túlnyomó többsége ismert számukra. A hallássérült gyermekeknél az anyanyelvi fejlettség jelentősen meghatározza az elérhető idegen nyelvi szintet. Idegen nyelv. 2006. nyomtatottszöveg.és intraperszonális. zenei. logikai-matematikai). Ezzel növeli a tanulók motivációját.és csoportorientált tanulók). Ebben az esetben kiemelten fontos a hallássérültekkel foglalkozó gyógypedagógus tanácsadó munkája. hogy az enyhe fokban nagyothalló integrált gyermekek képesek az idegen nyelv elsajátítására a többi gyermekkel együtt. kinesztetikus. Így a – különböző fokban – hallássérült tanulók is lehetőséget kapnak olyan tevékenység végzésére. illetve vizualizálható nyelvi bemenetnek. és sikerélményhez juttatja őket. Azonban → hallássérülésük miatt az órán kívüli nyelvtudás bővítésének lehetőségei korlátozottabbak számukra. amely viszonylag kevesebb nehézséget jelent számukra. ezzel nemcsak a halló gyerekeknek biztosít lehetőséget az egyéni differenciálásra. Budapest. 62  322 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . Kifejti. Csak akkor képesek követni a társalgást. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Mivel a Kreatív kommunikációs programcsomag figyelembe veszi az egyéni nyelvelsajátítás jellemzőit (pl. A közepes fokú hallássérült gyermekeknél az idegen nyelv tanulása is nehezített. érdeklődését. inter. hatásukat a nyelvre és a nyelvelsajátításra. ha a szavak. mint a halló társaiknak. valamint a különböző intelligenciafajtákat (nyelvi. az egyéni fejlesztési terv alapján történő fejlesztés és az egyéni megsegítés. A súlyos fokú → nagyothallás esetében az idegen nyelv tanulásánál döntő szerepe van az írott. vizuális. ha a megfelelő feltételeket biztosítják nekik az osztályban. hogy a tanulók – ha anyanyelvi szintjük engedi – lehetőséget kaphassanak az idegen nyelv elsajátítására.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális.. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás62 együtt tárgyalja az enyhe fokban nagyothallótól a középsúlyoson át a súlyos hallássérült gyermekek idegennyelv-tanításának sérülésspecifikus sajátosságait. auditív. és a megértést segíti a szituáció. Az Ajánlás készítője bemutatja a hallássérülés fokozatait.

Módszertani intézményi útmutató. de a kompetenciák fejlesztési lehetőségei némileg módosulnak az auditív input korlátozottsága vagy hiánya miatt. Az enyhe vagy középsúlyos nagyothallónál a vizuális megerősítés mellett hatékony lehet a főleg verbális előkészítő szakasz. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. azonban a súlyos nagyothallóknál és siketeknél fontos az olvasás és írás aránylag korábbi használata. Dokumentációs útmutató (→ 1. hogy a készülék által nyújtott lehetőségeket minél jobban ki tudják használni. illetve a hallássérült egyéni megsegítése. Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. a 315. táblázat) – Eszköztár (→1. Az ép hallású gyermekek idegennyelv-oktatása során megfogalmazott általános fejlesztési célok vonatkoznak a hallássérült tanulókra is. nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. és képesek legyenek a beszélt idegen nyelv jó megértésére és használatára. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. tanulók együttneveléséhez. Egyéni megsegítés és fejlesztés mellett felhasználhatók az ép hallású tanulók idegennyelv-elsajátítása során alkalmazott módszerek és eszközök. valamint kiadványunk bibliográfiájában 323 . az adatbankban. A hallássérültek hatékony idegennyelv-tanításának egyik fontos feltétele az osztálykeretben folyó fejlesztés során a hallásállapot és a képességstruktúra figyelembevétele. A módszertani ajánlásokat részletesen kidolgozott minta óravázlatok is alátámasztják.Nagyothalló gyermek Cochlea implantált gyermekek idegennyelv-tanítása során a vizuális csatornák bevonása mellett fontos a hallás és a → hallásfigyelem fejlesztése. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek.

Olyan módszertani sokszínűséget kínál. 324 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. a személyiség és a készségek szintje sorolható. amelyek a gyermekek felnőtt életének meghatározói lehetnek. Az iskolai fejlesztés kiemelt feladata a felnőtt élet szerepeire való felkészítés. képesek legyenek adottságaiknak. E folyamat során megismerhetjük a gyermekek személyiségét és azokat a tényezőket. a verbálisan bonyolított teammunka. mint halló kortársaikénak: alkalmassá váljanak egy élhető életre. amely alkalmas a hallássérült gyermekek befogadására. a hallásfok. amelyek hozzájárulnak az önálló életvitel mind teljesebb eléréséhez. amelyet önállóságra neveléssel lehet megoldani. a tanulási-tanítási folyamat átszervezésével pedig biztosítja számukra az inkluzív nevelkedés lehetőségét. az egészség megőrzésére. eljárásoknak a megtalálása. amelyeknél nem játszik meghatározó. A pályaalkalmasságot tekintve a hallássérültek esetében elsősorban azok a pályák jöhetnek számításba. Az objektív feltételek a korlátozott szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség. Tehát a pedagógus legfontosabb feladata azoknak a módszereknek. a sokszínű tanulói tevékenységek szervezésével hozzájárul a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatásához. képességeiknek megfelelő pálya választására. lényegi szerepet a közvetlen kommunikáció. A szubjektív tényezők közé a beszédszint. a jövő tervezésének képességére. s a koncentrált. módszereivel. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek A programcsomag egész szemléletével. kidolgozott moduljaival. önálló feladatmegoldás a döntő. ahol az információk írásosan is elérhetőek. A hallássérült gyermekek esetében a pályaválasztásnak szubjektív és objektív feltételei is vannak. munkaerő-piaci felkészültségre tegyenek szert. tevékenységeknek. A hallássérült gyermekek életpálya-építési képességfejlesztésének éppúgy az a célja. az eltérő fejlődési utak és szükségletek figyelembevételével. az iskolai tevékenységek hosszú távú és egymásra épülő tevékenységrendszerével. egészséges életmódra.

valamint kiadványunk bibliográfiájában Czibere Csilla – Köntösné Lőrincz Eszter: Ajánlások nagyothalló gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. áll a bál!”) és egy adaptált modul a 2. táblázat) – Ajánlások nagyothalló gyermekek. „Elvégeztük az aratást…”) (→ 2. Budapest. 63  325 . évfolyam számára (A természet: a mi világunk – Népszokások. 2006. „Itt a farsang. Minden hónap valakié. suliNova Kht. a 315.. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Módszertani intézményi útmutató. nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Eszköztár (→ 1. tanulók együttneveléséhez. az adatbankban. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. és még alaposabban megismerhetjük a nagyothalló gyermekek sajátos igényeit. Lásd még nagyothallás témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához – életpálya-építési kompetenciaterület: egy adaptált modul az 1. életpálya-építés. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. évfolyamra (A természet: a mi világunk. Dokumentációs útmutató (→ 1.Nagyothalló gyermek Mindezeknek a kérdéseknek a részletes kifejtését olvashatjuk ebben az Ajánlásban63.

szolgáltatást nyújt egyrészt azoknak az intézményeknek. szinte végigkísérik a többségi iskolákban nevelkedő. amelyek a nagyothalló gyermekek együttnevelését vállalják. feladatrendszerét. folyamatát és gyakorlatát feltárják az integráció szereplőinek. 64  326 . a halló gyermekközösségben élő hallássérült gyermekek pedagógiai útjának mindenre kiterjedő támogatásával szeretnének közreműködni abban a munkában. a családokat és pedagógusokat felelősséggel terhelő kihívás kötelezi. amelyek a hallássérült gyermekek sorsának. A befogadott gyermek/tanuló és pedagógusai azonban nem nélkülözhetik az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények segítségét. suliNova Kht. Váry Ágnes: Útmutató hallássérült gyermekek. szolgáltatásairól. családtagoknak. Köntösné Lőrincz Eszter – Dr.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató64 segítséget.. Fontos feladatuknak tekintik. támogatást. gyógyító pedagógiai hátteret. Feltárják az évszázadokra visszatekintő orvosi. → nagyothallás azonosításához. tanulók együttneveléséhez. Módszertani Intézmény. nevelőtanároknak. szervezeti felépítéséről. „klienseiről”. Speciális Szakiskola. Az → egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények tanácsadással. azokat az interdiszciplínákat. Török Béla Óvoda. terapeutáknak és szülőknek. Módszertani intézményi útmutató. amelyre a nehéz. általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak. hogy együtt vállalt céljaik megvalósításához az integráció teljes feladatrendszerét. pedagógiai asszisztenseknek.és szakmai szolgáltatásairól. neveléstörténeti. Támpontokat találhatunk a → hallássérülés. amelyek folyamatosan segítik az együttnevelést. az integrációt segítő módszereket és alkalmazott technikákat. Budapest. az integráló munka egyes elemeinek megerősítésével. megismerhetjük a hallássérülés pedagógiai következményeit. másrészt maguknak az integráció szereplőinek: óvodapedagógusoknak. Általános Iskola. szak. jövőjének meghatározó tudományos alapot teremtettek. tanuló gyermekek életét. A Dr. 2007 . Diákotthon és Gyermekotthon szolgáltatásainak és elérhetőségeinek bemutatásán keresztül az olvasó teljes körű képet kap ezen intézmények céljáról. Az Útmutató átláthatóvá és érthetővé teszi az integráció céljait.

nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. a 315.Nagyothalló gyermek Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 327 . oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. az adatbankban. Dokumentációs útmutató (→ 1.

jól tárolhatók. fejlesztő és terápiás eszközök. játékok. a többségi óvodák. alkalmazását ajánljuk mindenkinek. kommunikációs zavarok miatt nagyon fontos a megfelelő speciális segédeszközök. 2008. taneszközök ismerete. Módszertani intézményi útmutató. a felhasználási terület és a sérülésspecifikus használat szerint történik: speciális segédeszközök. gyógypedagógusoknak. Budapest. Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek. A bemutatott eszközök megismerését. alkalmazása. a nyelvfejlődést. Educatio Kht. bemutatása a funkció.. A speciális eszközök bemutatása a mindennapi életben való alkalmazáshoz nyújt ismereteket mindazoknak. és alkalmasak a gyermekek tevékenykedtetésére is. táblázat) Köntösné Lôrincz Eszter – Nagyné Tóth Ibolya – Urbánné Deres Judit: Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek. illetve a szókincsfejlesztést. tisztíthatók. A választás és a kiválasztás nehéz. akik a hallássérültek pedagógiájában eddig még nem voltak járatosak. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. esztétikusak. bonyolult munkáját könnyíti meg az eszközrendszer bemutatása és a módszertani ajánlások. amelyek sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. szülőknek. a tanulást. hogy melyek a pedagógiai tevékenységünk eredményes támogatását szolgáló legszükségesebb eszközök.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A súlyos hallássérült gyermekeknél jelentkező nyelvi nehézségek. Az eszközcsoportok jellemzése. taneszközök. tanulók együttneveléséhez. iskolák pedagógusainak. Az Útmutatóból65 megismerhetjük. aki hallássérült gyermekekkel foglalkozik. 65  328 . tanulók együttneveléséhez. tankönyvek. Dokumentációs útmutató (→ 1. az életvitelt segítő eszközök gyógyászati segédeszközök használata. A gazdag játékválasztékban olyan játékok szerepelnek. a kommunikációt elősegítő játékok.

nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 329 . az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 315.Nagyothalló gyermek – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.

Váry Ágnes: Útmutató nagyothalló gyermekek. Alapító okirat.. amelyet hallássérült gyermekek esetében a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ készít el (→ 9–10. oldal). tanulók együttneveléséhez. a különböző terápiákkal. 2007 . jól használható információkat adjanak át. oldal). felhasználni. a vizsgáló eljárásokkal és a pedagógiai vélemény megírásának szempontjaival is. értelmezésével az általánoshoz képest mélyebb. oldal). fejlesztésével foglalkozó dokumentumok csoportja. A pedagógiai-pszichológiai státusz dokumentuma többek között a szakértői vélemény. amelyek egészségügyi és pedagógiai ellátásuk során keletkeznek. Budapest. Pedagógiai program. Ezen dokumentu- Köntösné Lőrincz Eszter – Nagyné Heidenwolf Erzsébet – Pintér Beatrix – Urbánné Deres Judit – Dr. Szervezeti és Működési Szabályzat. A következő nagy témakör a hallássérült gyermekek fejlődésével. 66  330 . azok használatának pedagógiai vonatkozásait. suliNova Kht. hogy a dokumentumok megismertetésével. s ezekkel kapcsolatban hasznos gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg (→ 12–17.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A hallássérült gyermekeket a diagnózis megállapításától végigkísérik mindazok a dokumentumok. úgymint Együttműködési megállapodás. A komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálat alapján készült szakvélemény biztosítja a hallássérült gyermek számára a különleges gondozásra való jogot (→ 10–12. tudniuk kell azokat helyesen értelmezni. Az Úmutató66 készítői arra vállalkoznak. Itt ismerkedhetünk meg az egyéni fejlesztési tervek készítésével. Dokumentációs útmutató. speciálisabb. Milyen dokumentumokról van szó? A → hallássérüléssel kapcsolatos egészségügyi dokumentumokról. A gyermekkel foglalkozó szakembereknek munkájuk során tisztában kell lenni ezek szerepével. amelyek tartalmazzák a hallásvizsgálati eredményeket. A kiadvány részletesen bemutatja a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásával megváltoztatandó intézményi dokumentumokat. a → hallókészülékkel vagy cochleáris implanttal történő ellátást.

nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. oldal). a 315. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. az adatbankban. tanulók együttneveléséhez. módszertani ajánlásokat is megfogalmazva a befogadó intézmények számára (→ 28–29. Végezetül áttekinti a a sikeres együttnevelés megvalósítását biztosító jogi és szakmai garanciákat (→ 31–34. Foglalkozik az anyag a pedagógiai mérés-értékelés kérdéskörével is. valamint kiadványunk bibliográfiájában 331 . Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. oldal). tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. a mindennapi pedagógiai munka során használható példával is illusztrálják a szerzők (→ 17–27. táblázat) – Eszköztár (→ 1.Nagyothalló gyermek mokat számos. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. oldal). A mellékletek remek kiegészítői az ismertetett dokumentumoknak.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

SNI-gyermek

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika

Kiadvány típusa

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia, a szövegértés-szövegalkotás és az életpálya-építés területéről készített, 6–9 éves gyermekek számára készült moduladaptációk áttanulmányozását azért javasoljuk, mert többféle feladat differenciált megvalósításához adnak támpontokat, és részletes módszertani segítséget nyújtanak a nagyothalló gyermekek különböző feladatokba történő bevonására. Felhívják a figyelmet a segítségadás fontosságára és a lehetséges megoldásokra. A felsorakoztatott példák alkalmazása biztosítja a hallássérült tanulók tanulási folyamatban való aktív közreműködését és ismeretszerzését. A különböző tananyagtartalmak feldolgozásának menetében olyan ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek a tanórára való felkészülésben, az óra vezetésében, a tanulásszervezési mód kiválasztásában segítik a befogadó pedagógusokat. A sajátos nevelési igény figyelembevétele a pedagógus rendszeres, előzetes (többlet) felkészülését jelenti – ám ennek eredményeként a hallássérült tanuló is aktív részese lehet a tanórák minden mozzanatának. Nagyothalló gyermekek együttneveléséhez az alábbi mintamodulok készültek: – Szövegértés–szövegalkotás: 24 adaptált modul az alapozó és a beszédfejlesztés szakaszához (részletesen → 2. táblázat) – Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák: két adaptált modul az 1. évfolyamra (Én és a világ – Játék a szabadban; A mozgás szerepe, fontossága az egészséges életmód kialakításában – Mozogni jó!) – Életpálya-építés: egy adaptált modul az 1. évfolyam számára (A természet: a mi világunk – Népszokások. „Itt a farsang, áll a bál!”) és egy adaptált modul a 2. évfolyamra (A természet: a mi világunk. Minden hónap valakié. „Elvégeztük az aratást…”)

332

Nagyothalló gyermek

Lásd még nagyothallás témakörben: – Ajánlások nagyothalló gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, nagyothallással kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 315. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

333

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

E csoportba67 nagyon sokféle kórkép tartozik. A sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekeket integráló pedagógusok számára e területre vonatkozóan két Ajánlás68 is készült: az egyik a magatartászavarok, a másik a → részképességzavarok miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek együttneveléséhez. Mindkét ajánlás tisztázza az alapfogalmakat, a zavarok megnyilvánulási formáit, tüneteit, kritériumait, és felsorolja kialakulásának okait (→ I. 5–10. oldal; II. 5–. oldal). A kiadvány fontos szempontokat és tanácsokat fogalmaz meg hiperaktív gyermekek fogadásához, a befogadás előkészítéséhez. Ismerteti a pedagógustól és a csoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformákat. Hangsúlyozza, hogy a gyermek számára az óvónő a minta, akit az óvodás gondolkodás nélkül követ. Az ő attitűdje sugárzik a többi gyermekre is; ha ő természetesen elfogadó, akkor a gyermekek is azok lesznek (→ I. 1 3. oldal). 1–1 Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési tervében található, ajánlott játékok számos esetben adaptálásra, módosításra szorulnak, ha az integrációban magatartászavarral küzdő gyermek vesz részt. A kötet a különböző tevékenységi területeken belül az adaptációs lehetőségekre hívja fel a figyelmet néhány lehetőség bemutatásával. Mennyiségi és minőségi változtatásokat javasol, ezeket példákkal is szemlélteti (→ I. 1 3–22.  oldal).  Részképességzavarral küzdő gyermekek együttnevelésére vállalkozó óvodapedagógus számára az Ajánlás hasznos információkat nyújt a részképességzavarok rendszeréről és a zavarok tüneteiről. A tünetekhez kapcsolva „Ő az, …” kezdetű mondatokkal bemutatja, hogy az adott tünet hogyan jelentkezhet az óvodáskorú gyermek mindennapos tevékenységeiben (→ II. 8–18. oldal). A szerző a befoga-

L. a pszichés fejlôdés zavaraival kapcsolatban a 195. oldalon írtakat. Venterné Balogh Angelika: Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez I. (magatartászavar esetén). Óvodai nevelés; Dr. László Zoltánné: Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez II. (részképességzavar esetén). Óvodai nevelés. suliNova Kht., Budapest, 2006.
67 68 

334

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô gyermek

dás előkészítése és eredményessége alapjaként az együttműködést írja le. Részletesen ismerteti az együttműködő felek feladatait, szerepét. Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési tervének játékait a részképességzavarral küzdő gyermek szükségleteihez igazítva alkalmazhatják a pedagógusok. A szerkesztő javasolja, hogy hagyjanak több időt a gyakorlásra, ismétlések beiktatására. Egy-egy előkészítő részben a tervezett foglalkozáshoz, játékhoz szükséges ismeretek, készségek megalapozása történhet, ezzel segítve azt, hogy a részképességzavarral küzdő gyermek is gond nélkül, örömmel, sikeresen vegyen részt a játékban. A különböző tevékenységi területeken belül az adaptációs lehetőségekre hívja fel a figyelmet néhány példa bemutatásával. A fejlesztési területek ismertetése után a játékgyűjteményből kiemeli azokat a játékokat, amelyek alkalmazása különösen eredményes lehet a → részképességzavarral küzdő gyerekek fejlesztése során (→ II. 20–33. oldal).  Célszerű a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekeket nevelő óvónőknek mindkét Ajánlást megismerni. Gyakran előfordul, hogy a magatartászavarral küzdő vagy hiperaktív gyermekek másodlagos tünetként részképességzavarokat produkálnak, és fordítva. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség- és készségfejlesztő program, különös tekintettel az integrált nevelésre • A szakmai és szakszolgáltatók, illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában • Pedagógiai tárgyú: A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár • alak-háttér észlelés • autoagresszió • Ayres-módszer • borderline • diszgráfia • diszkalkulia 335

2. rész Adaptációs mátrix

diszlexia diszlexia-prevenció diszlexia-prevenciós módszer fejlesztô osztály Frostig-terápia grafomotoros fejlesztés grafomotoros zavar hiperaktivitás (hiperkinézis) kognitívviselkedés-módosítás laterális dominancia lateralitás MCD (minimális cerebrális diszfunkció), POS (pszichoorganikus szindróma) • Meixner-módszer • motoros zavarok • pszeudodebilitás • pszichés fejlôdés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek • pszichomotoros fejlesztés • pszichomotoros zavarok • pszichopedagógia, pszichopedagógus • részképességzavarok • szociális nevelés • szociális tanulás • szociopátia • tanulási zavarban szenvedô gyermek • vizuális percepciós zavarok • vizuomotoros koordináció – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában • • • • • • • • • • • •

336

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

E csoportba nagyon sokféle kórkép tartozik. Az Ajánlásból69 a hiperkinetikus zavarral és a magatartászavarral küzdő tanulók szövegértési-szövegalkotási kompetenciájának fejlesztéséhez kaphat az olvasó hasznos ismereteket, kézzelfogható, a tanítási gyakorlatban alkalmazható tanácsokat. Megismerhetjük az alapfogalmakat, a gyermekek különböző funkcióinak jellemzőit és azt, hogy ezek eltérései hogyan befolyásolják őket a tanulási folyamatban. Mivel a magyar terminológia nem egységes, a kiadvány a Betegségek Nemzetközi Osztályozásában szereplő elnevezéseket használja (→ –9. oldal). A kompetencia alapú program legnagyobb pozitívuma, hogy bőségesen és személyre szabottan hagy időt a készségek automatizálódására, amely alapfeltétele az olvasás-írás készségszintű elsajátításának. Nem azt hangsúlyozza, hogy mihamarabb el kell érni bizonyos szinteket, hanem a minőségi előrejutásra törekszik. Ez azért fontos a hiperkinetikus zavarral és a magatartászavarral küzdő tanulók fejlesztésénél, mert az egyes részterületeken belül is hullámzó teljesítményt mutató gyermekek esetében nehezen prognosztizálható, hogy adott időtartamon belül milyen eredményt hoz a fejlesztés. Az egyéni eltérések figyelembevétele nagyon fontos. A szerkesztők ismertetik a speciális készségfejlesztés területeit, illetve azokat az alapfok végére várható eredményeket, amelyeket a sajátos nevelési igényű gyermek teljesíthet (→ 9–12. oldal). A tanítás során alkalmazható hasznos tanácsokat olvashatunk arról, hogy agresszív vagy regresszív magatartásformák esetén mi a teendő, milyenek legyenek a pedagógus viselkedési és magatartásformái (→ 12–1 5. és 25–31. oldal). A programcsomag témaköreinek feldolgozása ajánlott az adott csoport minden tanulója számára. A szerkesztők azonban felhívják a figyelmet a lehetséges nehézségekre, és javaslatokkal segítik a feldolgozást. Speciális fejlesztési lehetőségeket mutatnak be a napi készségfejlesztő tevékenységek – pl. a beszélgetőkör, a mesehallgatás, a ritmikus mozgások – és az általános alapozás során. Gya69  Henger Krisztina – Juhász Sarolta – Nagy Krisztina: Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova Kht., Budapest, 2006.

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

337

2. rész Adaptációs mátrix

korlati tanácsokat adnak a beszédkészség fejlesztéséhez, a szóbeli és írásbeli szöveg megértéséhez és alkotásához, az íráskép kialakításához, a betűírás előkészítéséhez, az írás jelrendszerének megtanításához stb (→ 1 5–20. oldal). Olvashatunk a hiperkinetikus zavarral és a magatartászavarral küzdő tanulók együttnevelése során legalkalmasabb tanulásszervezési formákról, részletesen a kooperatív tanulás fogalmáról és alapelveiről, módszereiről (→ 20–25.  oldal).  Mivel a magatartás-terápiának, a hiperaktív és magatartás-zavaros gyermekek kezelésének alapvető kérdése a jutalmazás és a büntetés, a kiadvány kitér a jutalmazás és büntetés technikáira is (30–31. oldal).  Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. táblázat): 1 adaptált modul a szövegértés-szövegalkotás beszédfejlesztő szakaszához és 1 adaptált modul a beszédfejlesztő szakaszhoz – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 335–336. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

338

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

E csoportba nagyon sokféle kórkép tartozik. Az Ajánlás70 részletesen mutatja be ezt a tanulócsoportot, alcsoportok és típusok szerint tisztázza a fogalmakat (→ 7–1 5. oldal). A tanulási zavarok típusai szerint három alcsoportot különböztet meg. A részképességzavar a komplex teljesítmények – olvasás, írás, számolás – elsajátítását és kivitelezését lehetővé tevő megismerő- és mozgásos funkciók területén mutatkozó deficit, amely az intelligenciaszinttől független. A komplex tanulási zavarok speciális tanulási nehézségek, amelyek az alap-kultúrtechnikák elsajátítása során jelentkeznek. Az Ajánlás tisztázza a viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok fogalmait, és a pedagógusok számára fontos nevelési konzekvenciák áttekintésével ad hasznos tanácsokat. A komplex tanulási zavarok között részletesen foglalkozik a matematikai kompetenciát leginkább befolyásoló → diszkalkuliával. A képességfejlesztésre vonatkozó általános megállapítások mellett olvashatunk gyakorlati tanácsokat is. Az Ajánlás abban is segítséget nyújt, hogy a képességfejlesztés során milyen részképességek fejlesztésére hogyan nyílik lehetőségünk (→ 1–17.  oldal). A személyiség és a társas kompetenciák fejlesztésére a „Komplex személyiség- és magatartás-fejlesztő program” gyakorlatait ajánlja (→ 17–18. oldal). A Képességfejlesztés c. fejezetben a matematikai kompetenciaterületek fejlesztésével, a képességfejlesztési és kimeneti rendszer ismertetésével segíti a gyakorló pedagógusokat (→ 18–24. oldal). Témakörönként bemutatja a kívánt tartalmakat, amelyek általános megfogalmazását nehezíti, hogy a gyermek kognitív készségeinek fejlődése nagyban függ a fogyatékosság fajtájától, kezelésétől, a terápia intenzitásától és a gyermek egyéni fejlődési tempójától. Emiatt nagyon nehéz egyértelműen megfogalmazni azokat a várható tudástartalmakat, amelyekig a gyermek a 4. évfolyam végére eljut. Felsorolja a különös pedagógiai odafigyelést igénylő témaköröket, javaslatokat tesz ezek megtanítására. Évfolyamokra lebontva bemutatja az elvárható és a nem elvárható teljesítményeket (→ 24–43. oldal).
Megyeri Józsefné (szerk.): Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Matematika. suliNova Kht., Budapest, 2006.
70 

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

339

2. rész Adaptációs mátrix

A matematikát tanító pedagógus alapvető ismeretekhez juthat a különböző tanulásszervezési formákról, a differenciálás fontosságáról, a módszerek megfelelő kiválasztásáról, a pedagógus felkészüléséről, a gyermekcsoport felkészítéséről, az integrált matematikatanítás során használt eszközökről és az értékelés alapelveiről is. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához. A matematikai kompetenciaterületen 1 adaptált modul az 1. évfolyam számára (49. modul) és 1 adaptált modul a 2. évfolyam számára (33. modul) (→ 2. táblázat) – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a 335–336. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

340

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

Az Ajánlás71 a tanulók közül a hiperkinetikus zavarral és figyelemzavarral élő tanulók együttneveléséhez ad hasznos tanácsokat. Szükséges azonban az ebbe a fogyatékossági típusba tartozó gyermekek szélesebb körű megismerése és a fogalmak alaposabb tisztázása (→ Ajánlások… Matematika, 7–1 5. oldal). A szerkesztő bemutatja a magatartás-zavaros gyermekek csoportjait, definiálja a → hiperaktivitás és a figyelemzavar fogalmát. Leírja a fenti csoportokba tartozó tanulók általános jellemzőit, felsorolja pozitív tulajdonságaikat. Hangsúlyozza, hogy a hiperkinetikus zavarral és figyelemzavarral élő tanulók együttneveléséhez mindig szükséges szakemberek bevonása (→ 7–1 1. oldal). Leszögezi, hogy a magatartászavarok és a hiperkinetikus zavarok két különböző területet ölelnek fel. Külön BNO-kóddal rendelkeznek, különböző diagnosztikai eljárások kapcsolhatóak hozzájuk, és más-más terápiás megközelítésben kell foglalkozni velük. A társas készségek és képességek fejlesztését, azaz a szociális kompetencia kialakítását a magatartási problémával küzdő gyermekek esetében is társaikhoz hasonló mértékben kell megvalósítani. Szükséges azonban az időkeret szétválasztása a többségi iskolás populáció, valamint a hiperaktív gyermekek esetében. Táblázattal szemlélteti a szerkesztő, hogy az egyes kompetenciaterületek egységesek, a pedagógusnak mindössze az adott kompetencia kialakítására fordított időkeret esetében szükséges differenciálnia (→ 1 3. oldal). 1–1 Az elérendő attitűd- és képességcsoportok sérülésspecifikus leírásai alkalmával ismerteti a lehetséges problémákat, erősségeket, a pedagógus feladatait – mit várhat el, hogyan viselkedjen az attitűdök kialakításakor, formálásakor, a szociális képességek fejlesztésekor. Megfogalmazza a szakaszok végén elvárható követelményeket. (→ 1–19. oldal) A programcsomagok témakörei a mindennapi élet színtereit, feladatait és felelősségeit bemutató, szemléletformáló ismereteket nyújtanak, ezért kiindulópontjai lehetnek a speciális nevelési szükségletű gyermekek későbbi, zökkenőmentes társadalmi beilleszkedésének, társas életének. Az egyes progRózsa Mária (szerk.): Ajánlások a pszichés fejlôdés zavaraival küzdô gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. suliNova Kht., Budapest, 2006.
71 

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

341

eredményes pedagógiai attitűdöket mutat be (→ 33– 34. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. módszereket. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. Magatartási zavarral.  Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. oldal). valamint kiadványunk bibliográfiájában 342 .2. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. rész Adaptációs mátrix ramcsomagok esetében azokat a témaköröket emeli ki. táblázat) – Eszköztár (→ 1. oldal). Módszertani intézményi útmutató. tanulók együttneveléséhez. amelyek feldolgozása során valamilyen speciális szempont figyelembevétele szükséges a magatartási zavarral. valamint hiperaktivitással küzdő gyermekek esetében jól alkalmazható tanulásszervezési formákat. a 335–336. Dokumentációs útmutató (→ 1. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. valamint a → hiperaktivitással küzdő gyermekek nevelése során. A speciális vonatkozásokat egy-egy nagyobb témakörben összegyűjtve javasol módosítási lehetőségeket (→ 19–30.

 oldal). amelyek befolyásolják a hiperkinetikus zavarral és magatartászavarral küzdő gyermekek tanulását.. A kompetencia alapú programcsomag legnagyobb pozitívuma. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás72 a hiperkinetikus zavar és a magatartászavar fogalmait tisztázza szemléletes példával. idegennyelv-oktatását (→ 8–1 3. mert ugyan neki van. oldal). ez elengedhetetlen feltétele a viszonylag zavartalan oktatás megvalósításának (→ 25–29. Gyarmathy Éva) A pszichés fejlődés zavarainak további formáit nem mutatja be (→ Irányelv. oldal). amikor az osztály ugyan dolgozik. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez.” (Dr. a testtudat. és nem tud a többiekkel együttműködni. nem használja a féket azért. A szerző ajánlja. azért nem használja a féket. mert az ő autójában nincs fék. Budapest.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oldal).  A hiperkinetikus zavarral küzdő diákok integrált nevelésének feltétele a megfelelő tanulásszervezési módok kiválasztása. tanítását. amelynek lehetőségeit a programcsomag témaköreinek megfelelően ismerteti a kiadvány. Egymásra építi az általános fejlesztési folyamatokat. a figyelem és a személyiség fejlesztésében. 2006. Célszerű kis létszámú osztálytermekben a speciális tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ha ez fiziJávori Ildikó (szerk. hogy hiperkinetikus zavar és magatartászavar esetén milyen fejlesztési lehetőségek adódnak a mozgás. suliNova Kht. A nyelvoktatás során alkalom adódhat egyéb speciális képességfejlesztésre. de a hiperkinetikus vagy a magatartás-zavaros tanuló már fáradt.  oldal). Legjobb. ami alapfeltétele a készségszintű idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának. 72  Kompetenciaterület Kiadvány típusa 343 . de nem lép rá.  E tanulók sokfélesége miatt az egyéni különbségek számottevőek. hogy bőségesen és személyre szabottan hagy időt a készségek automatizálódására. Részletesen elemzi viszont azokat a pszichés jellemzőket. hogy azon az órán is biztosítsunk önálló munkát. mely szerint „…a közúti forgalomban az autót vezető hiperkinetikus szindrómás gyermek száguldozik. Tartalmazza az adott sajátos nevelési igényhez nem illeszkedő tartalmakat is (→ 17–25. Az általános fejlesztési célok ismertetéséből megtudhatjuk. valamint Ajánlások… Matematika. 7–18. Idegen nyelv.): Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. célokat és a specifikus nyelvi fejlesztési célokat (→ 1 3–17. A magatartás-zavaros gyermek pedig azért süvít az autójával.

rész Adaptációs mátrix kai eltávolodást is jelent. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Módszertani intézményi útmutató.  oldal). a 335–336. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. amely kifejezetten – de nem csak neki – erre a célra van berendezve (→ 2. ha aktív és tevékenységszintű élményeket nyújtunk az órákon (→ 29–30. az adatbankban. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.2. Hangsúlyozza. elvonulhat egy olyan helyre az osztályban. Dokumentációs útmutató (→ 1. az értékelési alapelvekről. a pedagógiai asszisztens segítségének lehetőségeiről és az integrált tanórák felépítéséről. kiléphet a szituációból. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. hogy a legfőbb cél az idegen nyelv iránti figyelem felkeltése. Megismerhetjük az egyéni megsegítés lehetőségeit a különböző tanulásszervezési helyzetekben. a tanítás során felhasználható eszközökről. tanulók együttneveléséhez. ami csakis úgy lehetséges. oldal). valamint az alkalmazott módszereket is. valamint kiadványunk bibliográfiájában 344 . Olvashatunk még a pedagógusnak javasolt kommunikációs formákról. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

Sérülésspecifikusan feltérképezi a témakörök módosításának lehetőségeit. Évfolyamonként kiegészíti a témákat. tanulási zavar stb. hiszen minden. 73  Kompetenciaterület Kiadvány típusa 345 . Az Ajánlás73 részletesen mutatja be az adott tanulócsoportot..Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. hogy az e csoportba tartozó gyermekek és fiatalok csoportja igen heterogén. 2006. amely igen bonyolult problémaegyüttest takar (→ 5–1 1. alcsoportok és típusok szerint tisztázza a mindennapok során szinonimaként használt fogalmakat (tanulási nehézség. A komplex tanulási zavar esetén gyakran jelentkező szövegértési nehézség és egyéb maradványHernádi Krisztina (szerk. akár tanórán kívüli keretben alkalmazhatónak tartja. amelyek az adott kompetencia fejlesztéséhez szükségesek. mentálhigiénés foglalkozásokon és akár óratervi. mindig az egyéni fejlesztési terv a kimeneti elvárás és az értékelés megállapításának alapja (→ 12–17. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek E csoportba nagyon sokféle kórkép tartozik. koncentrikusan bővülve-mélyülve habilitációs órákon. Talán a sajátos nevelési igény variabilitása itt mutatkozik meg leginkább: nem lehetséges a mindennapokban jól használt. Fokozott figyelmet fordít a társas kompetenciák fejlesztésére. A kimeneti elvárások megállapításakor hangsúlyozza.): Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. Ennek megfelelően részletesen ismerteti a tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók főbb képességfejlesztési elveit és területeit 1–6. oldal). Budapest. Ismerteti az életpálya-építési kompetencia fejlesztésének témaköreit. szükség szerint kiegészíti olyan habilitációs-rehabilitációs ajánlásokkal.. Ezeket a tanulók életkorának megfelelően. hogy a sajátos nevelési igényű tanulótól nem elvárható. suliNova Kht. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. életpálya-építés. ezért más bánásmódot igényel. valamint 7–12.és magatartás-fejlesztő program moduljait. Mindvégig szem előtt tartja a pszichés fejlődési zavar komplexitását. és ennek megfelelően differenciáltan ajánl lehetőségeket a módosításra. amelyre kiválóan alkalmasnak tartja a Komplex személyiség. A tanulási korlátokat olyan komplex főfogalomnak tekinti.  A képességfejlesztés és a témakörök ismertetése során hangsúlyozza. hogy a speciális megsegítések hatására felzárkózzon az osztály szintjéhez. évfolyamokon. valamint konkrét példákkal teszi gyakorlatcentrikussá ajánlásait. oldal). általában jól bevált eszköztárral élni.). az adott sérüléstípusba tartozó gyermek más.

az adatbankban. táblázat) – Jó gyakorlatok • Pedagógiai tárgyú: A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. példaképek. a 335–336. tanulók együttneveléséhez. Fontosnak tartja. táblázat) – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. Módszertani intézményi útmutató. évfolyam (Mindennapjaink – Népi gyermekjátékok – Ügyességi játékok: „Kelj fel Jancsi!) számára (→ 2. valamint a szövegértési– szövegalkotási kompetencia és az életpálya-építési kompetencia fejlesztésének összekapcsolását hangsúlyozza. a pedagógustól elvárható magatartásformákat. táblázat) – Eszköztár (→ 1. rész Adaptációs mátrix tünetek kompenzálásához gyakorlati tanácsokat ad. az élethosszig tartó tanulásban (→ 17–29. hogy a komplex tanulási zavarral küzdő tanulóknak az információkezeléshez már a korai időszaktól számítógépet és informatikai ismereteket kell biztosítani. hogy nagyobb eséllyel induljanak az életpálya építésében. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához az életpálya-építési kompetenciaterületen: 2 adaptált modul az 1. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) és 1 adaptált modul a 2.2. valamint az értékelés alapelveit is. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek.  oldal). foglalkozások: Nemezelés 2. munkaformákat. Dokumentációs útmutató (→ 1. évfolyam számára (Népi mesterségek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 346 .. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Hősök. Befejezésül ismerteti az alkalmazható módszereket.

formáiról. Az útmutatóban a sajátos nevelési igény hátterében álló diagnózisoknak és azok pedagógiai konzekvenciáinak köznapi. és leírják azt is. ezért azonosítják az együttnevelés szereplőit és az együttnevelésben elfoglalt helyüket. 74  347 . Az iskola. A megfelelő intézményi ellátás lényege a szakmaközi megközelítés és a szakmák. suliNova Kht. Az inkluzív pedagógia megvalósulásának egyik pillére az → egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. majd ismerteti az ebbe a csoportba tartozó gyermekekkel foglalkozó szakma múltját (→ 5–. A szerzők három nagy csoportban ismertetik a tanulási zavarokat (→ 8–1 3. a gyermekcsoport.  oldal). tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyerekek kifejezés bevezetésének előzményeit mutatja be.  oldal).. oldal). oldal). a pedagógusközösség és a módszertani intézmény szakembereinek folyamatos párbeszéde biztosíthatja a beilleszkedés és befogadás folyamatának szakmai hátterét (→ 17–22. a pedagógus. gyógypedagógiában használatos kórképeket a többségi pedagógusok is megismerik.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató74 a pszichés fejlôdés zavarai miatt a nevelési. szakemberek közötti kooperáció. feltételeiről. Éppen ezért hasznos.  Az útmutatóban hasznos információkat találhatnak az integráció céljáról. tanulók együttneveléséhez. A gyermek és családja. Csákvári Judit – Süvegesné Rudán Margit: Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. a pedagógusközösség. A szerzők összefoglalják a pedagógiai többletszolgáltatások lehetőségeit. ha a különböző. a család. hogy egy iskola profiljába az integráció hivatalosan is bekerülhessen (→ 14–1   5. oldal). Módszertani intézményi útmutató. mi szükséges ahhoz. a pszichés fejlődés zavara miatt akadályozott gyermek. Az integráció sikeres megvalósításában a szakemberek kooperációját kiemelt fontosságúnak tekintik. Budapest. érthető leírásait találhatják az olvasók. 2007 . lehetőségeiről. a segítő szakemberek és a civil szervezetek rövid bemutatása olvasható az Útmutatóban (→ 1 5–17. ahol mód nyílik az együttműködés megvalósítására.

az integrációt segítő munka bázisaivá válhatnak. valamint kiadványunk bibliográfiájában 348 . Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. a 335–336. amelyek vállalják ezen gyermekek együttnevelését és megsegítését (→ 22–23. A pszichés fejlődés zavaraival küzdő népesség ellátásának speciális területe a gyógypedagógiai pszichológiai munka.2. az adatbankban. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. megszerzett gyógypedagógiai tapasztalatával segítik az integrált nevelést. Különböző formákban vehetnek részt az integráció megvalósításában: képzőszolgáltató központtá alakulhatnak. gyakran (akár jó értelemben véve is) stresszt jelentenek. tanulók együttneveléséhez. fontos tehát a pszichológiai. E feladatok ellátásában vállalnak jelentős részt azok az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények vagy bizonyos speciális feladatokat vállaló intézmények. amelyek az ott dolgozó szakemberek tudásával. esetenként pszichiátriai szakszolgáltatási rendszer kiépítése is. oldal). Céljuk és feladatuk a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók teljes körű ellátása. A problémák sokrétűsége az integrációs folyamat összes résztvevőjének komoly pszichés terhet. táblázat) – Eszköztár (→ 1. rész Adaptációs mátrix Az általában szegregált gyógypedagógiai intézményekből funkcióbővüléssel létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben jelennek meg azok a szolgáltatások. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. Dokumentációs útmutató (→ 1.

Rövid. fejlesztésük más-más eljárást és eszközt igényel. a gyermek személyiségének harmonikus fejlődéséhez. 75  349 . legyenek azok modern elektronikai. valamint a viselkedés és az érzelmi élet zavarainak terápiáját szolgáló különféle eszközöket. másrészt a szakember Csákvári Judit – Darvasi Lászlóné – Demeter Gáborné: Sérülésspecifikus eszköztár a pszichés fejlődés zavaraival küzdô gyermekek. Többféle. hogy problémának. fejlesztési célnak megfelelően választhassák ki az eszközöket. Budapest. illetve csoportos szervezeti keretben is használható eszközöket. 2008. egymástól igen eltérő. speciális taneszközök vagy valamely régről ismert játék újszerű felhasználási módja. A későbbi életkorban felismert sajátos nevelési igény kielégítése esetén az egyéni. A pszichés fejlődés zavarával küzdő gyerekek esetében a preventív jellegű. Ezért a szerzôk bemutatják az iskolai készségek fejlesztését. definíciókat olvashatnak az érdeklődők a pszichés fejlődés zavarával küzdő gyerekek lehetséges diagnózisairól. Természetes tehát. egymástól eredetüket és következményeiket tekintve is különböző probléma gyûjtôneve. tantermi berendezések. ezért a szerzők ezeket ismertetik. Ezek az ismertetők abban segítenek. érthető magyarázatokat. pszichológiai gondozásuk.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutatóban75 a szerzők röviden bemutatják azoknak eszközöknek a körét. amelyek – a terápiás és osztálytermi munkában egyaránt – a sajátos nevelési igényű gyermekek minél sikeresebb integrációját teszik lehetővé. illetve a korai kisiskoláskort célzó beavatkozások kiemelt jelentőségűek az eredményesség és a másodlagos problémák megelőzésének szempontjából. tanulók együttneveléséhez. fő jellemzőiről. Az egyes problématípusokon belül a kiadvány ismerteti egyrészt az osztálytermi foglalkozásokba beépíthető. ezzel is hozzájárulva a habilitáció-rehabilitáció legfontosabb céljához. differenciált osztálymunkával.. terápiás jellegű folyamatok és eszközök aránya megnő. Ennek megfelelően az Útmutatóban az eszközcsoportok kiválasztása az osztálytermi folyamatok esetében döntően az alsó szakaszban alkalmazható megsegítést helyezi előtérbe. suliNova Kht. A szerzők ismertetik az eszközválasztás szempontjait is. A pszichés fejlődés zavara nem egységes diagnózis. számítástechnikai eszközök. hogy gyógypedagógiai.

tankönyvek. tanulók együttneveléséhez. A katalógusban berendezési tárgyak. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. tanulási segédletek. táblázat) – Jó gyakorlatok – pedagógiai tárgyú • A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában • Játéka játék-. illetve készített egyéb eszközök is használhatók. Módszertani intézményi útmutató. A bemutatott eszközök mintát jelentenek a kiválasztáshoz. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. a 335–336. valamint kiadványunk bibliográfiájában 350 . A fejlesztési területek egymásra épülését a bemutatott képek sorrendje segíti. az adatbankban. gyermekkönyvek. egyéni fejlesztés útján alkalmazható eszközcsoportokat.és eszközgyűjtemény – Segédanyag a betűtanítást megelőző időszak fejlesztési területeihez – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. valamint leírást olvashatnak azokról a terápiás eszközökről is. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. pedagógusokat. fejlesztő játékok leírásai találhatók. amelynek analógiájára a megcélzott fejlesztési területre forgalmazott. Dokumentációs útmutató (→ 1. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. habilitációs-rehabilitációs foglalkozások keretében. hogy az eszköz hol kapható. Minden rövid leírást az eszközről készült fénykép követ. feladat. és szerepel annak megjelölése is. Az útmutató készítői végül az eszközök helyes használatát és alkalmazási lehetőségeit bemutató hasznos tanácsokkal látják el a szülőket. amelyeknek használata speciális kompetenciát igényel.2. szoftverek. rész Adaptációs mátrix irányításával.

a gyermekek jogait biztosító követelményeknek kell megfelelni. hogy intézményi szinten milyen. áttekinthető. oldal) A pszichés fejlődés zavarával küzdő gyermek sorsának alakulása nagymértékben függ attól. Minden – a jogszabályokban rögzített – ellátás. oldal). Olvashatnak a sajátos nevelési igényű gyermekek pályaképéről születésüktől az iskola megkezdéséig és – a dokumentációs rendszer ismertetésén keresztül – iskolai életútjukról is. 76  351 . Megtudhatják. és ráirányítja a figyelmet a befogadó intézmény felelősségére és teendőire a dokumentumok kezelésével és megalkotásával kapcsolatosan. az orvosi és gyógypedagógiai szakvélemények papírok sokasága helyett érthető. és tartalmazza a diagnózis BNO-besorolását is. illetve az általuk kiadott szakértői véleményt ismertetik a szerzők (→ –1 5. A kiadvány áttekinti a leggyakrabban előforduló diagnózisokat. Dokumentációs útmutató. szolgáltatás. Csákvári Judit – Süvegesné Rudán Margit: Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek.. Részletesen olvashatnak az egy tanévnél hosszabb idő. problémákat. azokról rövid ismertetőt közöl. kortárs csoport. rehabilitációs foglalkozás biztosításának kérdéseiről. (→ 5–. 2007 . az egyéni továbbhaladás. Ezeket a szövegeket – mintegy keretbe foglalva – a közvetlen szereplőktől – szülő. hogy a sajátos nevelési igényű gyermek állapotát a törvényben meghatározott módon diagnosztizálják. SNI-gyermek – származó idézetek vezetik be. amelyekben a pedagógus felismerheti a nap mint nap használt. az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs. A kiadvány érthetővé teszi a jog és orvostudomány kategóriáit a pszichés fejlődés zavarával küzdő gyermekkel kapcsolatban. Áttanulmányozása után a szakértői vélemények. különleges jogosultság igénybevételének feltétele. hogy hozzájut-e a számára megfelelő. hallott ismérveket. olvasható információhordozóvá válnak. Budapest. sajátos nevelési igényeit kielégítő ellátáshoz.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutatót76 minden intézményvezető és pedagógus hatékonyan tudja felhasználni saját dokumentációs munkájában. a mentesítés. tanulók együttneveléséhez. Ezért az útmutatóban a közoktatási törvény által meghatározott diagnózisalkotó intézményhálózatot. suliNova Kht.

különös tekintettel az integrált nevelésre • A szakmai és szakszolgáltatók. hogy sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelésére-oktatására vállalkozhasson. A kiadványt mellékletek teszik teljessé. melléklet). valamint kiadványunk bibliográfiájában 352 . oldal). évfolyamismétlés lehetőségeiről (→ 1 5-  1. rész Adaptációs mátrix minősítés. táblázat) – Jó gyakorlatok • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. Ezek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat (1. értékelés alóli felmentés. melléklet). melléklet) és a szakterülethez tartozó kulcsfogalmak magyarázatát (3. hogy milyen feltételeket kell az intézménynek teljesíteni ahhoz. módosítani és megőrizni a befogadáshoz szükséges dokumentumokat.2. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. sz. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 335–336. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. A szerzők hangsúlyozzák. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. és ismerteti a szakértői vélemény javaslatainak intézményi szintű konzekvenciáit is (→ 19–24. az adatbankban. oldal). sz. sz. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) leírásait (2. hogy a befogadó intézmény feladata kiállítani. táblázat) – Eszköztár (→ 1.és készségfejlesztő program. tanulók együttneveléséhez. Az Útmutató eligazít abban is.

 7–18. Ennek érdekében a modulokban található ajánlások a következő területekre vonatkoznak: − A főbb. hogy a tanulási zavarral küzdő gyermekek együttnevelése során alkalmazhatóak legyenek. ellenőrzésre.és csoportmunkában − Pótfeladatok alkalmazása 353 .  Tanulási zavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhatnak. és tették azokat alkalmassá arra.  oldal). az egyéni megsegítés a pedagógiai. illetve nem elvárható tanulói tevékenységek beillesztése – ez a feldolgozás menetének leírásában jelenik meg − Javaslatok tanulásszervezési eljárásokra. Nagyfokú eltérés tapasztalható a tünetek jellegében. módszerekre. Az iskolai oktatás. hogy csökkenjen a tanulási zavarral küzdő gyermekek száma vagy a tanulási zavar súlyosságának a mértéke. (→ Ajánlások… Matematika. akik az adaptációban a mindennapokban használható javaslatokat.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális. a kísérő problémák megjelenésében stb. módosító eljárásokat. a zavar súlyosságában. elvárható. A kiválasztott modulokat gyógypedagógusok látták el sérülésspecifikus ajánlásokkal.és készségszintjét kiindulásként figyelembe vevő fejlesztéssel kiküszöbölhetőek. kompetenciafejlesztését befolyásoló tünetek felsorolása − Javasolt tanári tevékenységek. A gyermekek aktuális képesség. a kívánt tartalom elsajátítását. ami nem várható el az osztálytársaktól a pár. a fejlődés ütemében. Az e csoportba tartozó gyermekek köre igen heterogén. rehabilitációs ellátás az akadályok jellegétől függ. szemléltetésre − Az önirányítás. tanórán felhasználható segítséget jelentenek a pszichés fejlődés zavarait mutató gyermekek együttnevelésére vállalkozó többségi pedagógusok számára. Az időben észrevett korai jelek és a tudatosan alkalmazott játékos. a figyelem zavara és a motoros nyugtalanság miatt fokozottan szükséges a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulóknak támasz és megerősítés. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A kompetencia alapú modulok konkrét. tanórákon tapasztalható. illetve enyhíthetőek a problémák. ajánlásokat ismerhetnek meg. a tanulócsoport. valamint a habilitációs. A fejlesztés haladási ütemét javasolt az osztály. segítségnyújtási lehetőségekre. valamint a sajátos nevelési igényű gyermek szomatikus és pszichés fejlettségéhez igazítani. módszertanilag megalapozott fejlesztő munka hozzájárulhat.

 táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Jó gyakorlatok: • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Katica differenciált képesség. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó: Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában • Pedagógiai tárgyú: A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók együttneveléséhez. Hősök. a 335–336. különös tekintettel az integrált nevelésre • A szakmai és szakszolgáltatók. táblázat) − Szövegértés–szövegalkotás: 1 adaptált modul a beszédfejlesztő szakaszhoz − Matematika: 1 adaptált modul az 1. játékok. szabályok elsajátítása csak előzetes rehabilitációs tevékenység után elvárható – ezek a modulrész megfelelő soraiban találhatók A pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek együttneveléséhez az alábbi mintamodulok készültek (→ 2. foglalkozások: Nemezelés 2. Módszertani intézményi útmutató. évfolyam számára (Népi mesterségek. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) és 1 adaptált modul a 2. évfolyam számára (33. Jancsi!) Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. modul) és 1 adaptált modul a 2.2.. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. évfolyam számára (Éljük az életet! – Mindennapjaink – Népi gyermekjátékok – Ügyességi játékok: „Kelj fel.és készségfejlesztő program. hogy a tanító az → utazó gyógypedagógussal együttműködve differenciáljon. modul) − Életpálya-építés: 2 adaptált modul az 1. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. az adatbankban. példaképek. Dokumentációs útmutató (→ 1. rész Adaptációs mátrix − Kéttanáros modell vagy a pedagógiai asszisztens jelenléte − Nagyon fontos. és az adott gyermek képességeinek megfelelő feladatot végeztesse − Minden sajátos nevelési igényű tanuló a saját fejlesztési terve szerint haladjon − Egyes tananyagtartalmak. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. évfolyam számára (49. valamint kiadványunk bibliográfiájában 354 .

a szükséges speciális módszerek.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok óVoDÁBAN A szakmai és szakszolgáltatók. alkalmazkodóképességüknek. módszerek. az egészséges és fogyatékos gyermekek kommunikációs készségének. hogy a gyermek saját irányítása alatt áll. eszközök bemutatása. különös tekintettel az integrált nevelésre A program célja a másságot elfogadó környezet megteremtése. Olyan fejlesztő program. technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása a sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése érdekében. részképességeinek. 355 SNI-gyermek . önállóságuknak. speciális didaktikai eljárások. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó – Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában A nevelés során alkalmazott szemléltetés. óVoDÁBAN És IsKolÁBAN Pedagógiai tárgyú – Csendgyakorlat alkalmazása habilitációs órákon A fejlesztés célja ezzel a gyakorlattal a nyugodt. békés légkör megteremtése. együttműködésüknek fejlesztése. a feszültségek és problémák feloldása úgy. amely mikrocsoportban és egyéni fejlesztő foglalkozásokon is eredményesen használható. a problémát maga keresi és oldja meg. terápiás eljárások. A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó – Katica differenciált képesség.és készségfejlesztő program. A fejlesztő program vegyes és azonos életkorú csoportokban egyaránt jól alkalmazható.

a 335–336.2. táblázat) – Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. inkluzív tanulási környezet kialakítását. az adatbankban. a pszichés fejlődés zavaraival kapcsolatos fogalmak részletes felsorolását l. amelyek könynyebbé teszik az alap-kultúrtechnikák sikeres elsajátítását. rész Adaptációs mátrix – „Játéka játék-. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók együttneveléséhez. különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. Lásd még a pszichés fejlődés zavarai témakörben: – Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek. a délelőtti órákkal párhuzamosan egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. integráltan nevelik. valamint kiadványunk bibliográfiájában 356 . Módszertani intézményi útmutató. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Az újítani kívánó pedagógusok munkáját segítik a Gyermekek Háza tankönyvcsaládjának munkatankönyv jellegű kötetei. a matematikai logika és a közösségfejlesztés területén a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére. táblázat) – Eszköztár (→ 1. és heti 2-3-4 alkalommal. amely biztosíthatja minden tanuló számára a hatékony. A program részleteiben is alkalmazható. IsKolÁBAN Pedagógiai tárgyú – „Mucsi palánták” – „Palánta” fejlesztő-felzárkóztató-integrációs-képességkibontakoztató program Mucsiban A Palánta program lényege. feladat. – A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában A nevelő-oktató munkában és a habilitációs. rehabilitációs foglalkozásokon is lehetőséget biztosít a részképességek.és eszközgyűjtemény” – Segédanyag a betűtanítást megelőző időszak fejlesztési területeihez A program célja azoknak a részképességeknek a fejlesztése. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához A Gyermekek Háza program e képzésével felkínálja olyan innovatív szemlélet alakítását. – A Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat együtt.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

Az Óvodai nevelés területén közös Ajánlás készült a nagyothalló és a súlyos hallássérült (siket) gyermekek együttneveléséhez. Részletesebben → 314. oldal. Lásd még súlyos hallássérülés témakörben – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: • adaptált környezet • hallásmérés • adó-vevô készülék • hallásfigyelem • audiogram • hallásnevelés • audiológia • hallókészülék • audiométer • jelnyelv • auditív • korai fejlesztés és gondozás • auditív differenciálás • nagyothalló • auditív diszkrimináció • pedoaudiológia • auditív verbális terápia • posztlinguális hallássérülés • augmentatív (segített) kom• prelinguális hallássérülés munikáció • siket • beszédérthetôség • siket-vakság • beszédmegértés • szájról olvasás • cochleáris implantáció • ujjábécé • érzékszervi fogyatékosság • fonomimikai jelek – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

357

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

A súlyosan hallássérült gyermekek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele, hogy olyan anyanyelvi műveltség birtokába juttassuk el őket is, amely a társadalom által megkívánt, az egyén szempontjából is lényeges és teljesíthető. Az anyanyelvi műveltség a különféle tudástartalmak megközelítésének és elsajátításának is feltétele. A szövegértési-szövegalkotási kompetencia területén az adott szituációhoz kapcsolódó, a szituáció összetevőinek megfelelő nyelvhasználati képességet tudjuk fejleszteni. Az Ajánlás77 hangsúlyozza, hogy a → hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a beszédfunkciókra terjednek ki. Ezen keresztül módosul a gyermek megismerő tevékenysége, de a hallássérülés nem érinti az intelligenciát, az értelmi képességeket. A súlyos fokú hallássérülés nyelvi kihatásai leginkább az artikuláció, a grammatika és a szókincs területét érintik. A szövegértés problémája természetszerűleg nemcsak az élőbeszéd megértését nehezíti, hanem olvasás közben is jelentkezik. Ugyanakkor ezek a kommunikációs akadályok nem feltétlenül jelennek meg minden hallássérült gyermeknél. A pedagógiai gyakorlatban sok türelemre, differenciált követelménytámasztásra, az értékelésnél pedig az egyéni sajátosságok figyelembevételére van szükség. Az Ajánlás a súlyosan hallássérült gyermekek sajátos igényeinek megismerésén túl széles körű módszertani és tanulásszervezési ismereteket is nyújt (→ 20–24. oldal). Az integráció sikere – a hallássérült tanuló együttnevelésre való alkalmasságán túl – döntően a befogadó pedagógus és a → szurdopedagógus szakmaközi együttműködésén, a felelősségteljes közös gondolkodás kialakulásán és a szülői támogatáson múlik. Az együttnevelés vállalása a befogadó iskola számára komoly innovációs tevékenységgel jár.

Nagyné Tóth Ibolya: Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. suliNova Kht., Budapest, 2006.
77 

358

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

súlyos hallássérült gyermek

Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. táblázat): 3 adaptált modul az 1. évfolyam számára a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület beszédfejlesztés szakaszához és 1 adaptált modul a 2. évfolyam számára a beszédfejlesztés szakaszához – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 357 oldalon . – Jó gyakorlatok • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

359

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

A matematikai kompetencia területén közös Ajánlás készült a nagyothalló és a súlyos hallássérült (siket) gyermekek együttneveléséhez. Részletesebben lásd: → 318–319. oldal.

360

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag az integráltan fejlesztett hallássérült gyermekek számára olyan tevékenységek széles körét biztosítja, amelyek hozzájárulnak a nyelvi képességek, az ehhez szorosan kapcsolódó szociális képességek sokoldalú fejlődéséhez. Pedagógusok számára a módszerek gazdag tárházát vonultatja fel a program. Az Ajánlás78 bemutatja, hogy milyen következményei vannak a → hallássérülésnek a szociális alkalmazkodásban (→ 7–9.  oldal). Lényeges hangsúlyozni, hogy nem maga a hallássérülés, hanem annak következményei hatnak a szociális érettségre, az érzelmi alkalmazkodásra, a tanulási stratégiákra (→ Ajánlások… Életpálya-építés 9–12. oldal). A hallássérült gyermeket segíteni kell abban, hogy társas kapcsolatai kialakuljanak és fejlődjenek, erre időt, teret és alkalmat kell biztosítani. Kiemelt szerepük van a fejlődés folyamatában a felnőttmodellek által megjelenített szociális normáknak, amelyekkel a gyermekek azonosulnak. Az Ajánlás bemutatja az integráció várható előnyeit a hallássérült gyermek, az osztálytársak, a befogadó pedagógusok szempontjából. Őszintén szól az integráció lehetséges hátrányairól is (→ 9–10. oldal). Részletesen megismerhetjük a kiemelt fejlesztési feladatokat, a speciális fejlesztési területeket és a tanulási folyamat keretében alkalmazott módszerek sajátosságait. A hallássérült gyermek fejlesztése csak akkor lehet sikeres, ha a választott módszerek alkalmazása során figyelembe veszik a sérülésspecifikus szempontokat is. A témakörök elemzése a súlyosan hallássérült gyermekek speciális szempontjainak figyelembevételével történik (→ 1–19. oldal). A befogadó pedagógus, a gyógypedagógus, a szülő együttműködése, közös munkája hatására a hallássérült gyermekek szociális, életviteli kompetenciái,

Nagyné Heidenwolf Erzsébet (szerk.): Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. suliNova Kht., Budapest, 2006.
78 

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

361

2. rész Adaptációs mátrix

tudatossága, együttműködési készsége, információfeldolgozó és -elemző készségei, döntési képessége megfelelően fejlődhetnek. Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. táblázat): 1 adaptált modul az 1. évfolyam számára a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Én és a világ: Játék a szabadban c. moduljához – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 357 oldalon . – Jó gyakorlatok • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

362

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés

SNI-gyermek

Az életpálya-építési kompetenciaterület adaptációjánál az együttnevelést vállaló pedagógusoknak meg kell ismerkedniük a súlyos hallássérült gyermek szükségleteivel, amelyek kielégítésére feltétlenül megoldást kell találni. A hallássérült gyermekek integrált nevelése eredményesebb lehet a vázolt módszerek és tanulásszervezési formák változatos alkalmazásával (→ 12–1 3., 28–31. oldal).  Részletesen szó esik a hallássérült gyermekek speciális nevelési szükségleteit meghatározó tényezőkről, a → hallássérülés közvetlen és másodlagos következményeiről, a speciális módszerekről és eszközökről (→ 7–12. oldal). Megismerkedhetünk a súlyosan hallássérült tanuló képességfejlesztésének speciális elveivel és az oktatási többletfeladatokkal (→ 1 5. és 18–21. oldal). A hallássérült gyermekek beilleszkedésének támogatására főként az ember és társadalom, a művészetek és az életpálya-építési ismeretek műveltségi területen belül szervezett szocializálódást segítő játékok, szerepvállalások alkalmasak. Ilyen pl. bábjáték, kézműves tevékenység, drámajáték, gyűjtőmunka, kulturális tevékenységek. A hallássérült fiatalok pályaválasztásának szubjektív meghatározói a beszédszint, a hallásfok, a személyiség és a készségek szintje. Objektív meghatározó a szakmatanulás és az elhelyezkedési lehetőség korlátozott volta. A választás során kiesnek mindazok a pályák, amelyek balesetveszélyesek a számukra, illetve azok, amelyekben a beszéd, a beszédmegértés központi szerepet tölt be. Ebből következik, hogy az iskolai munka során a szubjektív meghatározók megerősítésére kell a hangsúlyt helyezni, mert ezáltal enyhül az objektív meghatározók korlátozó szerepe. A jobb nyelvi alaptól eredményesebb közép- és felsőfokú tanulás, sikeresebb társadalmi beilleszkedés várható. A munkavállalás szempontjából meghatározó a kiegyensúlyozott személyiség, a kapcsolatokra való nyitottság, az érdeklődés és a fogyatékosság egészséges elfogadása. Hangsúlyos szerepet kap a sajátos nevelési igényű tanuló saját erősségeinek, korlátainak felismerése, elfogadása, ez alapján egy reális jövőkép felállítása. A pedagógus és a társak feladata empátiával, türelemmel segíteni a fiatalt. Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni igényeinek megfelelő oktatásban részesül, akkor hozzáférhet az egyedi képességeinek és igé363

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

2. rész Adaptációs mátrix

nyeinek megfelelő munkához is, s így válhat a társadalom elismert, elégedett tagjává. Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató, Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő, hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 357 oldalon . – Jó gyakorlat • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban, az adatbankban, valamint kiadványunk bibliográfiájában

364

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés Szövegértés-szövegalkotás

SNI-gyermek

Az idegen nyelvi kompetencia területén közös Ajánlás készült a nagyothalló és a súlyos hallássérült (siket) gyermekek együttneveléséhez. Részletesebben lásd: → 322–323. oldal.

Kompetenciaterület

Kiadvány típusa

365

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak

SNI-gyermek

Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok

Kiadvány típusa

Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató

Az Útmutató79 a hallássérültek kaposvári iskolája tevékenységét mutatja be. Az intézmény több mint százéves múltra tekint vissza a hallássérült gyermekek nevelése-oktatása terén. Az eltelt időben sokrétű és gazdag szakmai tapasztalat halmozódott fel az intézményben, amelynek megismerése segítségére lehet a többségi iskoláknak is. A kiadványból információhoz juthatunk a hallásról, annak fontosságáról, a hallássérültek orvosi és pedagógiai rehabilitációjáról (→ 7–9. oldal; Ajánlások… Szövegértés-szövegalkotás 7–8. oldal). Az Útmutató részletezi az utazótanári szakszolgálat kialakulását, tevékenységét, az alkalmazott módszereket, az intézményi többletszolgáltatásokat, szakmai szolgáltatásokat (→ 12–17., 19–22. oldal). Olvashatunk az együttnevelés szereplőinek feladatairól, felkészülésük, felkészítésük módjáról (→ 17–18.  oldal; Útmutató… Dokumentációs útmutató 12–1 3. oldal; Ajánlások… Szövegértés-szövegalkotás 2–28. oldal). Javaslatot fogalmaz meg a befogadó pedagógus és az → utazó  gyógypedagógiai tanár együttműködésére, feladatmegosztására. Betekintést nyújt a család, a szülő felkészítésének módszertanába, felhívja a figyelmet a szülő, a pedagógus, a → szurdopedagógus együttműködésére (→ 21–22. oldal). Az anyagban megtalálható a hallássérültek magyarországi iskoláinak jegyzéke és szolgáltatásaik összefoglalója is (→ 25–2. oldal). Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat)

Nagyné Heidenwolf Erzsébet – Nagyné Tóth Ibolya: Útmutató hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. suliNova Kht., Budapest, 2007 .
79 

366

a 357 oldalon . valamint kiadványunk bibliográfiájában 367 . hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l.súlyos hallássérült gyermek – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. az adatbankban. – Jó gyakorlat • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.

tanulók együttneveléséhez. illetve a szókincsfejlesztést. A bemutatott eszközök megismerését. Köntösné Lőrincz Eszter – Nagyné Tóth Ibolya– Urbánné Deres Judit: Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek. alkalmazása. iskolák pedagógusainak. Az eszközcsoportok jellemzése. játékok. akik a hallássérültek pedagógiájában eddig még nem voltak járatosak. aki hallássérült gyermekekkel foglalkozik. a tanulást. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. tankönyvek. hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. alkalmazását ajánljuk mindenkinek. Módszertani intézményi útmutató. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. amelyek különösen sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé. szülőknek. és alkalmasak a gyermekek tevékenykedtetésére is. Dokumentációs útmutató (→ 1. a kommunikációt elősegítő játékok. gyógypedagógusoknak. tisztíthatók. Az Útmutatóból80 megismerhetjük. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. hogy melyek a pedagógiai tevékenységet eredményesen támogató legszükségesebb eszközök. a nyelvfejlődést. A speciális eszközök bemutatása a mindennapi életben való alkalmazáshoz nyújt ismereteket mindazoknak. Budapest. a 357 oldalon .. tanulók együttneveléséhez. Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek. fejlesztő és terápiás eszközök. bonyolult munkáját könnyíti meg az eszközrendszer bemutatása és a módszertani ajánlások. A választás és a kiválasztás nehéz.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A súlyos hallássérülteknél jelentkező nyelvi nehézségek. 80  368 . 2008. Educatio Kht. az életvitelt segítő eszközök használata. esztétikusak. a többségi óvodák. jól tárolhatók. a felhasználási terület és a sérülésspecifikus használat szerint történik: speciális segédeszközök. kommunikációs zavarok miatt nagyon fontos a megfelelő speciális segédeszközök. taneszközök ismerete. taneszközök. bemutatása a funkció. A gazdag játékválasztékban olyan játékok szerepelnek.

valamint kiadványunk bibliográfiájában 369 .súlyos hallássérült gyermek – Jó gyakorlat: • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. az adatbankban.

370 .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A nagyothalló és a súlyos hallássérült (siket) gyermekek együttneveléséhez közös Dokumentációs útmutató készült. Részletesebben lásd: → 330–331. oldal.

és ezzel tették azokat alkalmassá a hallássérült gyermekek együttnevelése során történő alkalmazásra. A részletesen kidolgozott tananyag-feldolgozási példák megoldásai biztosítják a súlyosan hallássérült tanuló ismeretszerzését és a tanulási folyamatban való aktív közreműködését. életviteli és környezeti kompetencia területéről készített moduladaptáció áttanulmányozását azért javasoljuk különösen. a befogadó pedagógus további adaptációs munkájához. Olyan. A jól megszervezett csoportmunkában a siket tanuló is aktív. mert sokféle didaktikai feladat differenciált megvalósításához nyújtanak segítséget.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális. A mintamodul ötleteket ad az együttnevelés célszerű tanulásszervezési megoldásaira. amelyek szükségesek az integrált nevelés megvalósításához. módszertani kérdéseivel. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A súlyos hallássérült gyermekek együttneveléséhez adaptált kompetencia alapú modulok konkrét. A logikusan felépített. és lehetőség van arra is. hiszen a hallássérült tanuló támaszkodhat társai segítségére. módosító eljárásokat. nyelvi szintjének fejlődését. ajánlásokat ismerhetnek meg. A kiválasztott modulokat hallássérültek pedagógiája szakos gyakorló gyógypedagógusok látták el sérülésspecifikus ajánlásokkal. ezért javasolt a modulok és az Ajánlások együttes használata. amelyek a kompetencia alapú programcsomagokhoz készített Ajánlásokban vannak. változatos feladatok elősegítik a siket gyerekek verbális kifejezőkészségének. 371 . hogy a feladatokat különböző differenciált szinteken oldják meg a gyerekek. A szociális. Az adaptált modulokban nem szerepelnek olyan általános tudnivalók. A sajátos nevelési igény figyelembevétele a pedagógus rendszeres előzetes plusz felkészülését jelenti – ám ennek eredményeként a súlyosan hallássérült tanuló is aktív részese lehet a tanórák minden mozzanatának. tanórán felhasználható segítséget jelentenek a többségi pedagógusok számára. A szövegértés-szövegalkotás modulok kiemelten foglalkoznak a hallássérült gyermekek szókincsfejlesztésének lehetőségével. a mindennapokban használható javaslatokat. A modulok megvalósítása során nagyon jól kihasználhatók a kooperatív munkában rejlő előnyök. sikeres résztvevő lehet.

életviteli és környezeti kompetenciák: 1 adaptált modul az 1. – Jó gyakorlatok • A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó: Jó gyakorlat a szegedi iskolás korú hallássérült gyerekek ellátására – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) • Szövegértés-szövegalkotás: 3 adaptált modul az 1. évfolyam számára a beszédfejlesztés szakaszához • Szociális. az adatbankban. rész Adaptációs mátrix Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához (→ 2. évfolyam számára a beszédfejlesztés szakaszához és 1 adaptált modul a 2. évfolyam számára (Én és a világ: Játék a szabadban) – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek. a 357 oldalon . tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. Dokumentációs útmutató (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 372 . táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Eszköztár (→ 1. táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l.2. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.

kapcsolataik alakulásáról. Külön fejezetet szentelnek a hallás. szervezetfejlesztési tevékenységükről.és mozgássérült gyerekek értékelésének rendszerét. SNI-gyermek 373 . Beszámolnak a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről. Pedagógiai programjukban szerepel alapelveik. Ehhez megfogalmazzák céljaikat. előzményeit. érzékszervi és más fogyatékos tanulók integrált oktatását.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok A szEGEDI FEKEtE IstVÁN ÁltAlÁNos IsKolA INtEGrÁCIós tEVÉKENysÉGÉNEK BEMUtAtÁsA A dokumentumból megismerhetjük az iskola integrációs tevékenységének kialakulását. amelyet pályázatuk mellékleteként megtalálhatunk. kitérnek arra is. és kitérnek a szükséges eszközigény meghatározására is. A jó gyakorlat újszerűsége abban rejlik. kinek ajánlják a jó gyakorlatuk adaptációját.  Útmutató  nagyothalló gyermekek. Az intézmény alapító okiratában megtalálható a „fogyatékos tanulók nappali rendszerű. tanulók együttneveléséhez  –  Módszertani  intézményi  útmutató  27.  oldal. illetve utazó → konduktor státusz működtetését vállalta (→ Útmutató hallássérült gyermekek. Kidolgozták a hallás. Intézményi minőségirányítási rendszerükben teljes fejezetet szentelnek az integrációnak. milyen esetekben tartják hatékonynak gyakorlatukat. tanulók együttneveléséhez – Módszertani  intézményi útmutató14–28. milyen nehézségek merülhetnek fel a bevezetés során. Meghatározzák. Az intézmény szakértői véleménnyel rendelkező testi.és mozgássérült tanulók integrált oktatására. oldal). valamint speciális tevékenységként utazó → szurdopedagógus. általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatása”. illetve a sikeres integráció feltételeinek megfogalmazására. céljaik és értékeik között a sajátos nevelési igényű gyermekek segítése. és megfogalmazzák. hogy bemutatják: hogyan alakítható ki sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó utazótanári hálózat az innovatív többségi általános iskola szervezésében. a segítségnyújtás lehetőségeit intézményükben.

a 357 oldalon . táblázat) – Útmutató nagyothalló gyermekek. szervezeti átalakulásának kimunkálásához. Dokumentációs útmutató (→ 1. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.2. Lásd még súlyos hallássérülés témakörben: – Ajánlások súlyos hallássérült gyermekek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. az adatbankban. rész Adaptációs mátrix A jó gyakorlat megismerése. adaptációja segítséget nyújt az új. Módszertani intézményi útmutató. az integráció iránt fogékony általános iskolák tevékenységének kialakításához. hallássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 374 . szervezéséhez. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók együttneveléséhez.

vers. hogy a tanulásban akadályozott gyermekek szövegértési-szövegalkotási kompetenciájának fejlesztésekor az alapszakasz kiemelt fejlesztési területei más hangsúllyal. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásból81 a tanulásban akadályozott tanuló szövegértési-szövegalkotási kompetenciájának fejlesztéséhez kaphat az olvasó hasznos ismereteket. A képességfejlesztés a tanulásban akadályozott gyermekek tanítása során kiemelt jelentőségű feladat. felvázolva a módszer előnyeit. fejlesztésének főbb lépéseiről.. illetve nem elvárható tartalmakról. Foglalkozik az adott pedagógiai szakasz kiemelten kezelendő jellemzőivel. és ezek eltérései hogyan befolyásolják őket a tanulási folyamatban (→ 7–17. Részletesen. gyakorlati példákkal. A kompetencia alapú programcsomag képességfejlesztésre vonatkozó része nagyon jól áttekinthető és jól alkalmazható. Szövegértés-szövegalkotás. Megtudhatjuk. 81  Kompetenciaterület Kiadvány típusa 375 . a tanítási gyakorlatban hasznosítható tanácsokat. 2006.): Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. helyettesítő tevékenységek felsorolásával ad tanácsokat 5–9.és szövegrészletekkel illusztrálva ír az értő olvasás kialakításának. A szerző kiemeli. A sérülésspecifikus fejlesztés érdekében a szerző kiemeli a fejlesztés főbb területeit (→ 18–20. mit takar a tanulásban akadályozottság és az enyhe értelmi fogyatékosság fogalma. évfolyam) írt szövegértési és szövegalkotási programtanterv koncepciója. részletes fejlesztési programja teljes mértékben figyelembe veszi a tanulásban akadályozott gyerekek fejlődési sajátosságait. Budapest.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Az olvasás tanításában hangsúlyozza a → Meixnermódszer használatát. mi jellemző a tanulásban akadályozott gyermekek különböző funkcióira. oldal). és ajánlásokat tesz a befogadás és alkotás képességeinek fejlesztéséhez. Minden szakaszban megfogalmazza a képességfejlesztés kimeneti elvárásait (→ 20–27. kézzelfogható. de helyet kell. A nevelés bevezető és kezdő szakaszára (1–4. oldal). hogy kapjanak a nevelés minden szakaszában (→ 28–29. oldal).  oldal). évfolyamig a tanuRottmayer Jenő (szerk. A sérült képességstruktúra meghatározza a képességfejlesztés területeit és módjait. megindokolja ajánlásait. suliNova Kht. Mindhárom típusú programtantervhez évfolyamonként és témánként ajánlásokat fogalmaz meg az elvárható. példák.

rész Adaptációs mátrix lásban akadályozott gyermekek együttnevelésére. a tanítás során javasolt eszközökről és az értékelésről. Módszertani intézményi útmutató.2. szur• lateralitás dopedagógus • tanulásban akadályozottság – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. szabad tanulás. Felsőbb évfolyamokon is a tevékenykedtetésre helyezi a hangsúlyt (→ 28–37. táblázat) – Eszköztár (→ 1. évfolyam számára a beszédfejlesztő szakaszhoz (→ 2. tanulók együttneveléséhez. valamint kiadványunk bibliográfiájában 376 . módszerekről.  Olvashatunk még tanulásszervezési formákról pl. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához: 3 adaptált modul az 1. a tantárgyak integrált tanításának lehetőségeiről. táblázat) – Inklúziós fogalomtár • alak-háttér észlelés • oligofrénpedagógia. elvárható magatartásformákról. az adatbankban. táblázat) – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. oligof• Ayres-módszer rénpedagógus • diszgráfia • organikus idegrendszeri • diszkalkulia sérülés • diszlexia • pszeudodebilitás • diszlexia-prevenció • pszichés fejlôdés zavarai mi• diszlexia-prevenciós módszer att a nevelési-tanulási folya• epilepsziával élô gyermekek matban tartósan és súlyosan nevelése akadályozott • értelmi akadályozottság • részképességzavarok • értelmi fogyatékosság • szurdologopédia • laterális dominancia • szurdopedagagógia. oldal). évfolyam számára a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület alapozó és beszédfejlesztő szakaszához és 1 adaptált modul a 2.

algebra. kitér az ál értelmi fogyatékosság problémakörére is (→ 7. oldal). geometria. A tanórák fő célkitűzése az elsődleges bevésés elősegítése és a gyakorlási lehetőségek biztosítása. Eredményes oktatásukhoz a tanulási módszerek széles skálájából lehet választani. a kommunikációs képességek és a kreativitás fejlesztésében. mérések. függvények. Tanulásban akadályozott gyermekek matematikatanítása során javasolja az átfogó témák feldolgozását. ismétléssel. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. visszajelzéssel. a gyerekek munkájának megtervezése nagyon tudatos előkészületeket.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oldal).  Hangsúlyozza. Míg az egyiküknek például csak ráismerni. példákat (→ 18–24. Felsorolja az enyhe értelmi fogyatékosság kialakulásának leggyakoribb okait és az enyhén értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek fejlődési. Az ehhez alkalmazható tanulásszervezési eljárások és módszerek megfelelő kiválasztására olvashatnak az érdeklődők hasznos tanácsokat. Matematika. sorozatok. relációk. 2006. fejlesztő. suliNova Kht. megnevezni kell. A sok. Megfogalmaz speciális teljesítményelvárásokat. a tömbösített. statisztika. azonnali javítással minden gyermeket el lehet juttatni a minimálisan elvárható szintig. Cseh Eleonóra (szerk. Budapest. alapozó. a másikuknak reprodukálni vagy alkalmazni. valószínűség matematikai fejlesztési területein az elvárható követelményeket sorolja fel a bevezető. egy-egy témakört intenzíven feldolgozó tanulási szakaszok alkalmazását (→ 10–18. A differenciálás valamelyik formáját szinte egyetlen órán sem lehet kikerülni. 82 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 377 . hogy a tanulásban akadályozott tanulók számára előírt továbbhaladási szintek ugyanazon osztályfokon jelentősen eltérnek a többi tanulótól elvárhatótól.): Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás82 definiálja a tanulásban akadályozottság és az enyhe értelmi fogyatékosság fogalmát. A gondolkodási. oldal).  oldal). számtan. megismerési módszerek. analógiásan megoldható feladattal. a tanulók ismeretét kívánja. és meghatározza a képességfejlesztés kiemelt területeit: a megfigyelőképesség. kezdő. a gyakori ellenőrzéssel. megszilárdító szakasz végén.. nevelhetőségi sajátosságait az észlelés és a kivitelezés-végrehajtás problémáinak meghatározásával (→ 7–10.

 táblázat) Módszertani intézményi útmutató – A tanulásban akadályozott tanulók problémájának pedagógiai megközelítése (7. tanulók együttneveléséhez (→ 1. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. hogy a programtantervben szereplő valamennyi szemléltetőeszköz alkalmazható a tanulásban akadályozott tanulók tanításában-tanulásában is. a 376. valamint kiadványunk bibliográfiájában 378 . Használatukhoz néhány fontos tanácsot. oldal). Dokumentációs útmutató – A gyermek fejlődésével. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. az adatbankban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal) – Eszköztár (→ 1. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok (23–28. oldal). rész Adaptációs mátrix A szerkesztő kiemeli.2. mintát és példát is leír (→ 27–30. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő.

szabályozásáról. hol.  oldal). 83 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 379 . habilitációs. A témakörök tartalmai jól szolgálják a kitűzött képességfejlesztési célokat. oldal). oldal). Ismerteti azokat a képességeket (gondolkodási. motoros. hanem a későbbi évfolyamoknál is. életviteli és környezeti kompetenciák.és serdülőkorúakra (→ 1 3–1. módszerek széles körét mutatja be programcsomagonként. Az érzékszervi tapasztalatszerzést hangsúlyozza nemcsak az első négy évben. Szociális. témakörönként teszi meg (→ 22–23. 2006. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. kommunikációs stb. Javaslatait mindhárom programcsomagra kidolgozva. amelyek fejlesztése az egyes pedagógiai szakaszokban nélkülözhetetlen (→ 1–18. esetleges elhagyására. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás83 definiálja a tanulásban akadályozottság és az enyhe értelmi fogyatékosság fogalmát. Ismerteti a tanulásban akadályozott gyermekek jellemző tanulási tulajdonságait és a különböző fejlesztési területeket a tanulásban akadályozott tanulók érzékelésében (→ –8. kapcsos könyv létrehozása a tanulásban akadályozott tanulók iskoláinak különböző évfolyamain használt tankönyvek. feltételeiről (→ 9–1 3.  A képességek fejlesztését kiemelt jelentőségűnek tartja.  oldal). Kiemeli a tanulásban akadályozott gyermekeknél várhatóan nehézséget okozó témákat. munkafüzetek.  A tanulásban akadályozott gyermekek egészségnevelési és környezeti nevelési programjának bemutatásával a szerkesztő a sérült személyiség egészének figyelembevételével sajátos fejlesztő. Feladatok és tevékenységek ismertetésével ajánlásokat ad kisiskolás. Részletes leírást olvashatunk az integrált oktatás lehetőségeiről.): Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. speciális taneszközök figyelembevételével (→ 2–27.  Az alkalmazható munkaformák. mint pl. oldal).Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. javaslatokat tesz azok módosítására.). Ábrával szemlélteti. Budapest. Papházi Éva (szerk. korrekciós.. oldal). Az eszközök használatával kapcsolatosan hasznos tanácsokat fogalmaz meg. suliNova Kht. rehabilitációs (terápiás) célú pedagógiai eljárások alkalmazását javasolja. hogyan helyezkedik el a tanulási akadályozottság és az enyhe értelmi fogyatékosság a tanulási korlátok között.

évfolyam számára (Én és a világ: Játék a szabadban) (→ 2. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok (23–28. táblázat) – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. oldal). oldal) – Eszköztár (→ 1. valamint kiadványunk bibliográfiájában 380 . táblázat) Módszertani intézményi útmutató – A tanulásban akadályozott tanulók problémájának pedagógiai megközelítése (7. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. az adatbankban. Dokumentációs útmutató – A gyermek fejlődésével. tanulók együttneveléséhez (→ 1.2. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 376. rész Adaptációs mátrix Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához: 1 adaptált modul az 1.

tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. fejlesztését tartja fontosnak. Az 1–6. a feldolgozáskor azonban ajánlja. hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek a tanulásban akadályozott gyermekek egyik alcsoportját képezik. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás84 tisztázza a tanulási korlát fogalmát és fokozatait (tanulási nehézség. oldal).): Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. Játékosan és cselekvésbe ágyazott tanulás útján megismerkedhetnek az idegen nyelv alapjaival. hogy az iskolai tanulási környezet. az elsajátítás során jelentkező problémákat. és példákkal. az észlelés és a kivitelezésvégrehajtás zavarának tüneteit részletesen ismerteti (→ 7–8. valamint a 7–12. az idegen nyelv tanításának gyermekközpontú kialakítása enyhíthet a tanulásban akadályozott gyermekek hátrányain (→ 8–9. évfolyamon. megállapítja. hogy a nyelvtanárok vegyék figyelembe: a tanulásban akadályozott gyermekek szótanulási képessége és az alkalmazás lehetőségei is akadályozottak. A szerkesztő kiemeli.  Az általános és a nyelvi fejlesztési célok és az azokhoz kapcsolódó ajánlások elolvasása a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásához-neveléséhez nagyon sok hasznos. Az akadályozottság képességbeli eltéréseit. suliNova Kht.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Sokkal több ismétlés- Jaksa Éva (szerk. 84 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 381 . német) is kidolgozottak.  oldal). ezt a későbbi évfolyamokon mélyíthetik el. tanulási zavar. Az 1–6. évfolyamon részletesen bemutatja a nyelvi fejlesztési célokat. Olyan gyakorlati tanácsokat kapunk. 2006. a beszéd. hogy ezek a tanácsok a szövegértés. évfolyamokon elsődleges cél. az írásbeli szövegalkotás minden főbb vonatkozásában két nyelvre (angol. alkalmazható ismeretet ad. Idegen nyelv. tanulási akadályozottság). Budapest.. A tanulásban akadályozott gyermekek idegennyelvtanulásánál a szóbeliség kialakítását. A szerző a kompetencia alapú programcsomagban található összes témakör tanítását szükségesnek tartja. mint a tanórákon alkalmazható olvasást előkészítő és fejlesztő gyakorlatok vagy az olvasási technika fejlesztésére vonatkozó ajánlások (→ 9–22. gyakorlatokkal segíti a nyelvtanárokat az eligazodásban. hogy a gyermekekben kialakuljon az idegen nyelv tanulása iránti érdeklődés. Az Ajánlás kiemelt jelentősége. leírja az elvárható tartalmakat. oldal).

valamint kiadványunk bibliográfiájában 382 . A gyermek fejlődésével. táblázat) Módszertani intézményi útmutató. amelyet a szerkesztő német és angol nyelvre is elkészített. Néhány példával és tanáccsal segíti az eligazodást a témakörök feldolgozásában (→ 22. oldal) – Eszköztár (→ 1. A szerző olyan differenciált tanítás-tanulásszervezési eljárásokat. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok (23–28. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. tanulók együttneveléséhez (→ 1.2. A mellékletben egy óravázlat található. rész Adaptációs mátrix re és újrafeldolgozásra lehet szükségük. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. a gyermekek képességeihez igazodva tervezhetjük meg a tanulás folyamatát (→ 22–2. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldal). oldal). Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. amelyek alkalmazásával valóban egyénre szabottan. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Az Ajánlás további részeiben a pedagógustól és a tanulócsoport nem sérült tagjaitól elvárható magatartásformákról és az értékelés alapelveiről ír. a 376. az adatbankban. módszereket mutat be. Dokumentációs útmutató.

suliNova Kht. a motiválás. A tanulási akadályozottság megmutatkozik a különböző képességek fejlődésének lelassulásában. Hangsúlyozza. A képességfejlesztés kimeneti elvárásai is olvashatók (→ 14–18. hogy tanulásban akadályozott gyermekek tanításában alkalmazzák. hogy a képesség a tudás része. nevelhetőségi jellemzőit. az eredményes képességfejlesztés lehetőségét (→ 1 1–14. 85 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 383 . javaslatokat olvashat az érdeklődő pedagógus. oldal). Képességés kompetenciaterületenként elemzi. A képességfejlesztés részterületeinek ismertetése során a szerkesztő az adaptálás lehetőségeit mutatja be. A képességfejlesztés biztosítja a nevelő-oktató-fejlesztő munka alapelveinek érvényesülését. oldal). néhány témakör tartalmához a tanulásban akadályozottság miatt speciális kiegészítéseket tesz. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest. Felsorolják kialakulásának leggyakoribb okait és az enyhén értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek fejlődési.  A programtantervekben megjelenő témakörök mindegyike alkalmas arra. ahol ezek a rendellenességek megtapasztalhatóak (→ 10–1 1. Néhány témakör tartalmához a tanulásban akadályozottság által megkívánt speciális kiegészítés szükséges az életpálya-építés kompetenciájának kialakításához.): Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. gyakorlati tanácsokat. A szerkesztők meghatározzák a tanulásban akadályozottság és az enyhe értelmi fogyatékosság fogalmát. Részletesen olvashatnak a tanulásban akaCzibere Csilla – Kisvári Anna (szerk. a differenciálás megvalósulását. A tevékenységek megvalósításához módszertani ajánlásokat ad a szerkesztő. tanulási folyamatainak sajátosságait (→ 7–10. amelyek az életpálya-építés kompetenciájának fejlesztését célozzák tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelése során. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásban85 olyan hasznos. életpálya-építés. oldal). Az életpálya-építés kompetencia alapú programcsomag képességfejlesztő eljárásait – a sajátos nevelési igényre ügyelve – a tanulásban akadályozott gyermekkel való munkában szinte teljességgel lehet alkalmazni..Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. A kiadvány felsorolja azokat a területeket. oldal). 2006. hogy a tanulásban akadályozott gyermekek életpálya-építési kompetenciáját milyen speciális nevelési szükségletek figyelembevételével lehet hatékonyan fejleszteni. zavaraiban. az aktivizálás. tanácsokat ad. nem azonos az ismerettel.

Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához: 1 adaptált modul az 1. a tanártól és a nem sérült tanulóktól elvárható magatartásformákat és az értékelés alapelveit. az adatbankban. tanulók együttneveléséhez (→ 1. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban) (→ 2.  Ismerteti a tanulásszervezési formákat.2. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. módszereket. A mellékletben a tanulásban akadályozott gyermekek számára is alkalmas portfóliós mintalap és egy modulleírás olvasható. táblázat) Módszertani intézményi útmutató – A tanulásban akadályozott tanulók problémájának pedagógiai megközelítése (7.  oldal). példaképek. Dokumentációs útmutató – A gyermek fejlődésével. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 376. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. táblázat) – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. rész Adaptációs mátrix dályozott tanulóknál alkalmazott tanulás-módszertani alapelvekről (→ 18–23. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok (23–28. oldal). tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. évfolyam számára az életpályaépítés kompetenciaterületen (Hősök. valamint kiadványunk bibliográfiájában 384 . oldal) – Eszköztár (→ 1.

„Az EGYMI szolgáltatást nyújt az iskolai. Az integrációra való alkalmasság eszerint a fogadó környezet tulajdonsága elsősorban.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A szerzők86 alapvetése: „Minden gyermek integrálható. oldal). tanulók együttneveléséhez. A gyógypedagógusi kompetenciába tartozó szolgáltatásokat az → egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban EGYMI) nyújtja az általános iskoláknak. oktatása heterogén csoportokban azt jelenti. Módszertani intézményi útmutató. Táblázattal szemléltetik a tanárok munkaszituációját. oldal). inkluzív iskolák megvalósulásáig (→ . nem pedig az akadályozott gyermeké. feladatait. individuális munkaszervezéssel a tanulói és munkatársi együttműködés keretében. ahol a gyógypedagógus a tanítási folyamat számottevő Dr. a fejlesztő eljárások. fejlesztő terápiás tevékenységhez. oldal). 2007 . másrészt igénybe vehetik a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó tudásokat is (→ 8–1 3. oktató. terápiák kijelölésében és megvalósításában. felsorolják a zavarok megnyilvánulási formáit (→ 7. Papp Gabriella – Faragóné Bircsák Márta: Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. Budapest. hogy kortárs csoportjaikkal együtt nevelve.” (→ 5. Ezeket egyrészt a befogadó intézmény pedagógusai nyújtják differenciált. oldal). Szakemberei segíthetnek a tanuló gyógypedagógiai/pedagógiai diagnózisának értelmezésében. suliNova Kht. amely egyrészt a gyógypedagógus közvetlen munkája által az utazótanári hálózat keretében valósul meg belső vagy külső differenciálással.  Elemzik az integráció célját. oldal) E gondolat értelmében mutatják be azt az utat. Pedagógiai szempontból definiálják a tanulásban akadályozottság fogalmát. oktatva kapják meg a speciális nevelési szükségleteikből fakadó többletszolgáltatásokat. tanórai vagy tanórán kívüli. A tanulásban akadályozott gyermekek nevelése.. 86  385 . feladatait az integrált koncepcióban és a hagyományos oktatásban (12. amely elvezetett a szegregált intézményi rendszertől az integráció mai állásáig. másrészt a kéttanáros modell keretében. nevelő. ha az igényeinek megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. és amely elvezethet a minőségi. valamint ismertetik a szakemberek integrált oktatás során alkalmazható együttműködésének formáit. megvalósítási lehetőségeit.

szakmai szolgáltatásait. ábra). táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. valamint a gyermek útját a tanulási probléma jelentkezésétől a többségi iskolába kerülésig (→ 19.” (→ 1 3–19. közös igazgatású közoktatási intézmény. oldal 3. Szakiskola és EGYMI. oldal) A szerzők ismertetik az EGYMI szakszolgálatként ellátott feladatköreit. §-ában leírtak alapján működhet. pl. célját. a 376. egységes gyógypedagógiai intézmény alapítása. rész Adaptációs mátrix részébe közvetlenül bekapcsolódik. ezzel segítve a további tájékozódást. a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. tanulók együttneveléséhez. Az Útmutató utolsó részében – egy-egy intézményi példával – bemutatják azt a kétféle intézménytípust.2. mint pl. Általános Iskola. Az egyik a többcélú. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. Dokumentációs útmutató (→ 1. Az intézkedések. ami a Kt. Száraznád Nevelési Oktatási központ Óvoda. az adatbankban. valamint kiadványunk bibliográfiájában 386 . tevékenységformáit és típusait. feladatkörök szabályozásának jogszabályi hátterére hivatkoznak minden esetben. a másik egy többcélú. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. 33. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. táblázat) – Eszköztár (→ 1.

Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutatóból87 taneszközöket. 2008. a tanterem berendezésének. csak az ő részükre készített taneszközök. A funkció és a felhasználás területei szerint három nagy csoportban mutatják be az eszközöket. szilárd struktúrák és rituálék szerepének ismertetésével. konkrét javaslatokat fogalmaznak meg. az iskoláskor elején történik meg. Célszerű az eszközökkel hoszszabb ideig manipuláltatni. 87 387 . szoftvereket és terápiás eszközöket ismerhetünk meg. kérdéseivel foglalkoznak. csoport: Tantermi berendezések A szerzők az iskola klímájának. mind pedig a matematikatanítás során használt eszközök alkalmazhatók. amelyek nemcsak tanulásban akadályozott tanulóknál. segédleteket is. Tantárgyanként felsorolják azokat a tankönyveket. Educatio Kht. munkafüzeteket. a tanító személyének. A tanulásban akadályozottság felismerése általában az óvodáskor végén. Mind a magyar-. és bemutatnak olyan játékokat. tanulók együttneveléséhez. feladatgyűjteményeket. mint pl. A szerzők célja a tanulásban akadályozott gyermekek oktatását-nevelését segítő. Budapest. Konkrét támpontokat nyújtanak az iskolába lépéshez szükséges képességekkel kapcsolatosan. – 2. a játékok. és bemutatják a szükséges képességekkel nem rendelkező gyermekek jellemzőit. ugyanakkor a többségi gyermekek számára is hasznos eszközök bemutatása. Ezért a szerzôk ismertetik az iskolába lépéshez szükséges képességeket és az iskolakészültség fontosabb elemeit. és több eszközválasztási lehetőséget biztosítani számukra. – 1. tankönyveket. eszközcsoportokat. a tanulásban akadályozott gyermekek írástanítása során célszerű ceruzafogót és a gyengénlátó gyermeknél használt széles vonalazású füzeteket használni. Segítenek a helyes kiválasztásban.. A szerzők hasznos. amelyeket a pedagógusok maguk is el tudnak készíteni. hanem a komoly tanulási nehézséget mutató gyermek tanítása során is eredméAri Pálma – Szekeres Ágota: Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek. csoport: Taneszközök Tanulásban akadályozott gyermekek részére nincsenek speciális.

Az eszközökről rövid ismertetéseket olvashatunk. a Gyermekek Háza tankönyvcsaládját és számítástechnikai eszközöket. tanulók együttneveléséhez (→ 1. a 376. az adatbankban. mint ép társaik. Dokumentációs útmutató – A gyermek fejlődésével. tankönyveket használhatják.2. Ehhez ajánl tantárgyanként képességfejlesztő feladatlapokat. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. valamint kiadványunk bibliográfiájában 388 . játékok A szerzők fejlesztési területenként írják le azokat a nehézségeket. oldal) – Jó gyakorlat – Pedagógiai tárgyú • Játéka játék-. hogy a tanulásban akadályozott gyermekek ugyanazokat a taneszközöket. kiegészítése. fejezetei) (→ 1. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (az Ajánlások Eszközök c. – 3. Bemutatják az egyéni fejlesztés és tanórai differenciálás során alkalmazható terápiás eszközöket. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. csoport: Fejlesztő és terápiás eszközök.és eszközgyűjtemény – Segédanyag a betűtanítást megelőző időszak fejlesztési területeihez • A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. oldal). és megtalálhatjuk a bemutatott eszköz képét és árát is. de a sérüléstől és az egyéni képességek szintjétől függően szükséges azok differenciált alkalmazása. táblázat) Módszertani intézményi útmutató – A tanulásban akadályozott tanulók problémájának pedagógiai megközelítése (7. könyveket. amelyek a tanulási folyamatban befolyásolják a tanulásban akadályozott gyermeket. rész Adaptációs mátrix nyesek lehetnek. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. A taneszközöket leírásokkal ismertetik és fényképpel szemléltetik. feladat. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok (23–28. Hangsúlyozzák.

amelyekkel más gyermekek nem. a Frostig-teszt és a Bender-próba ismertetését (→ 12–18. A tanulásban akadályozott gyermekek tanításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését biztosító szakmai dokumentumok módosítását részletesen bemutatják (→ 1 1–12. oldal). amelyekkel a gyermekek a befogadó közösségbe kerülnek (→ 9–1 1. oldal).  A szerzők célszerűnek tartják. amelyet minden sérült gyermek szülője átél. A kiadvány bemutatja azokat a dokumentumokat a zárójelentéstől a szakértői véleményig. példákkal. oldal és 18–21.. valamint a vizsgálat során alkalmazott eljárások tartalmáról. a szakértői vélemény egyes részeiről. dokumentációval rendelkezhetnek. áttekinthető ábrával mutatják be a mindennapok során használt fogalmak egymáshoz való viszonyát (→ –7. oldal). oldal). tanulók együttneveléséhez. suliNova Kht. családrajzok. A befogadó nevelési-oktatási intézményekbe kerülő gyermekek és családjaik számos olyan irattal.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató88 olyan információkat tartalmaz. hogy a módosítás során a befogadó intézmény pedagógusai felhasználják a sajátos nevelési igényű gyermekek szakellátását végző. a Goodenough-rajzteszt. A szerzők példákkal. és az elfogadásnak azt a nehéz időszakát. Olvashatunk a szakértői véleményt készítő team munkájáról. intelligenciavizsgálatok. a feladat ellátására jogosult szakemberek segítségét. Budapest.  A befogadó intézmények feladatait is megismerhetik az olvasók. amelyek megkönnyíthetik és segíthetik a többségi pedagógusok és intézményvezetők munkáját a tanulásban akadályozott gyermekekkel való foglalkozáskor. idézetekkel és mellékletekkel teszik kézzelfoghatóvá a fejlődési tesztek. Az Útmutatóban sérülési típusoknak megfelelően olvashatunk róluk. 2007 . és egy egyszerű. A szerzők érthetően. 88  389 . idézetekkel illusztrálva mutatják be és jellemzik ezeket a speciális dokumentumokat. A szerzők tisztázzák a tanulási korlátok fogalmát.  Az Útmutatóból megismerhetjük a tanulásban akadályozott gyermeket nevelő család életútját az iskolaválasztás előtt. Ari Pálma – Szekeres Ágota: Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. Dokumentációs útmutató.

hogy az Útmutatóban olvasottakról még több információhoz jusson. tárgyi.2. tanulók együttneveléséhez. számok és törvényi hivatkozás megadásával – a logopédiában használatos egyéni haladási és mulasztási napló vagy a gyógypedagógiai napló használatát. rehabilitációs tevékenység közös céljairól. rész Adaptációs mátrix Bemutatják a tanügyi nyilvántartás dokumentumait. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. így bárki számára lehetővé válik. oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. személyi feltételeiről. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Mindezeket a szerzők törvényi hivatkozásokkal ellátva közlik. az adatbankban. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 376. egyéni fejlesztésével összefüggő dokumentumok ismertetése során áttekintést kapunk az egyéni fejlesztés törvényi hátteréről. valamint kiadványunk bibliográfiájában 390 . javasolják – megfelelő Tü. feladatairól. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Módszertani intézményi útmutató (→ 1. alapvető lépéseiről. a habilitációs. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. A gyermek fejlődésével. meghatározó tényezőiről.

1 adaptált modul az 1. Tanulásban akadályozott gyermekek együttneveléséhez az alábbi moduladaptációk készültek el (→ 2. javaslatokat fogalmaznak meg a tanári és a tanulói tevékenységben. évfolyam számára az alapozó és beszédfejlesztő szakaszhoz és egy adaptált modul a 2. évfolyamon és ezen a kompetenciaterületen feladat. A moduladaptációk a tájékozódás. ezért a tanulásban akadályozott gyermek képes lehet hatékonyan bekapcsolódni. A modulfeldolgozás menetében konkrét tanácsokat. ezért az ajánlásokban található tanácsok. egy szociális modult láttak el gyógypedagógusok sérülésspecifikus ajánlásokkal. a szókincs és érzékelés. Arra hívják fel az adaptáció készítői a figyelmet. szókincsfejlesztés. A modulokhoz írt ajánlások analógiás alkalmazásával más modulok tanórai felhasználása is megvalósítható. példaképek. – A szociális. Az adaptációk a mindennapokban használható javaslatokat. – Szövegértés-szövegalkotás: három adaptált modul az 1. Ezeknek a képességeknek a fejlesztése nemcsak 1. Jelzik az elvárható és nem elvárható tartalmakat. amelyekben az adott sérüléssel rendelkező tanulók legjellemzőbb tüneteit mutató területek – pl. módosító eljárásokat. észlelés fejlesztése és a nagymozgás. mozgásfejlesztés stb. testsémafejlesztés. nagy egyéniségek: Szülők és kicsinyeik az állatvilágban). Az elkészült kompetencia alapú modulok közül négy szövegértési-szövegalkotási. tanórán felhasználható segítséget jelentenek a többségi pedagógusok számára. – Az életpálya-építési modul jól felépített. életviteli és környezeti kompetencia moduljai közül az Én és a világ: Játék a szabadban c. évfolyam számára a beszédfejlesztő szakaszhoz. amelyek szükségesek az integrált nevelés megvalósításához. ami segítséget jelent a differenciáláshoz. – kezelésére is lehetőség nyílik. testtudat. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A tanulásban akadályozott gyermekek együttneveléséhez szükséges kompetencia alapú modulok konkrét. javaslatok a többi modul feldolgozása során is hasznosíthatók. táblázat). modul különböző tevékenységeibe jól be tud kap391 .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális. finommotorika témaköreire fókuszálnak. egy életpálya-építési. Az adaptáció készítői olyan modulokat választottak. évfolyam számára (Hősök. ajánlásokat tartalmaznak. hogy a feldolgozás során a gyermekek olvasási szintjét vegyük figyelembe.

Felhívják a figyelmet a tanulásban akadályozott gyermek figyelmének ingadozásából és mozgásainak (esetleges) koordinálatlanságából eredő nehézségeikre. az adatbankban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Eszköztár (→ 1.2. valamint kiadványunk bibliográfiájában 392 . oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. a 376. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l. rész Adaptációs mátrix csolódni a tanulásban akadályozott gyermek. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek.

békés légkör megteremtése. A tágabb társadalmi közeg támogatását célzó – Katica differenciált képesség. terápiás eljárások. speciális didaktikai eljárások. technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása a sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése érdekében. amely mikrocsoportban és egyéni fejlesztő foglalkozásokon is eredményesen használható.és készségfejlesztő program. Olyan fejlesztő program. a szükséges speciális módszerek. együttműködésüknek fejlesztése. alkalmazkodóképességüknek. a feszültségek és problémák feloldása úgy. A fejlesztő program vegyes és azonos életkorú csoportokban egyaránt jól alkalmazható. részképességeinek.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok óVoDÁBAN A szakmai és szakszolgáltatók. óVoDÁBAN És IsKolÁBAN Pedagógiai tárgyú – Csendgyakorlat alkalmazása habilitációs órákon A fejlesztés célja ezzel a gyakorlattal a nyugodt. hogy a gyermek saját irányítása alatt áll. a problémát maga keresi és oldja meg. az egészséges és fogyatékos gyermekek kommunikációs készségének. önállóságuknak. illetve a befogadó intézmények szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó – Az SNI-gyermekek integrált nevelése az óvodában A nevelés során alkalmazott szemléltetés. különös tekintettel az integrált nevelésre A program célja a másságot elfogadó környezet megteremtése. eszközök bemutatása. 393 SNI-gyermek . módszerek.

oldalon – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Eszköztár (→ 1. inkluzív tanulási környezet kialakítását. – A Lőrincz-féle fajátékrendszer alkalmazása a különböző fejlettségű tanulók együttnevelésében és oktatásában. az adatbankban. Lásd még tanulásban akadályozottság témakörben: – Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek. – A Gyermekek Háza integrációs gyakorlata. Dokumentációs útmutató (→ 1. a matematikai logika és a közösségfejlesztés területén a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében. különös tekintettel a Hatékony iskolát mindenkinek. rész Adaptációs mátrix – „Játéka játék-. táblázat) – Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek. és heti 2-3-4 alkalommal. A nevelő-oktató munkában. Az újítani kívánó pedagógusok munkáját segítik a Gyermekek Háza tankönyvcsaládjának munkatankönyv jellegű kötetei. hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat együtt. amely biztosíthatja minden tanuló számára a hatékony. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. amelyek könynyebbé teszik az alap-kultúrtechnikák sikeres elsajátítását. feladat. avagy integrált nevelés a gyakorlatban című akkreditált képzésre a Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveinek gyakorlati használatához A Gyermekek Háza program e képzésével felkínálja olyan innovatív szemlélet alakítását.2. A program részleteiben is alkalmazható. a habilitációs. rehabilitációs foglalkozásokon is lehetőséget biztosít a részképességek. Módszertani intézményi útmutató. IsKolÁBAN Pedagógiai tárgyú – „Mucsi palánták” – „Palánta” fejlesztő-felzárkóztató-integrációs-képességkibontakoztató program Mucsiban A Palánta program lényege. a 376. a délelőtti órákkal párhuzamosan egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. tanulásban akadályozottsággal kapcsolatos fogalmak felsorolását l.és eszközgyűjtemény” – Segédanyag a betűtanítást megelőző időszak fejlesztési területeihez A program célja azoknak a részképességeknek a fejlesztése. valamint kiadványunk bibliográfiájában 394 . tanulók együttneveléséhez. integráltan nevelik. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.

utazótanárai közvetlen segítséget is nyújtanak. oldal). sérülésspecifikus – a gyermek egyéni igényeit figyelembe vevő és ahhoz igazodó – adaptációval jól használhatóak a többségi óvodában. A vakok iskolája módszertani központot működtetve vesz részt az óvodapedagógusok tiflopedagógiai szempontú továbbképzésében. A látássérült gyermekek minden tevékenységet együtt végezhetnek társaikkal. Budapest. A vak és az aliglátó gyermekek együttnevelése folyamatos figyelmet igényel a napi felkészülés során és a csoportban végzett munkában egyaránt. Óvodai nevelés. a sajátos igényeihez adaptálni a módszereket. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az óvodai nevelés területén közös Ajánlás készült a gyengénlátó és aliglátó.): Ajánlások látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. majd a megvalósítás során elvégezni a szükséges korrekciókat. kihívás. súlyosan látássérült gyermekek befogadása esetén is. A programban részletesen kidolgozott fejlesztési tervek és fejlesztési tématervek megfelelő.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oldal). biztonságos körülményeket megteremtjük. Mindez nem kevés.. – A látássérülés hatása nagymértékben függ a látásmaradvány mértékétől. ha számukra a szükséges játékeszközöket. segíteni a beilleszkedést. Például folyamatosan csökkenteni a balesetveszélyt. hogy mennyire támaszkodik a gyermek a látásmaradványra (→ 5. suliNova Kht. hiszen célszerű naponta biztosítani a megfelelő eszközöket. ha a látássérült gyermeket fogadó óvodapedagógusok elsajátítják a látássérültek pedagógiájának alapismereteit.. 2006. de megvalósítható szakmai feladat. Vak és aliglátó gyermekek együttnevelése esetén az Ajánlásnak89 az együttnevelés sikere szempontjából kiemelten fontos részei – Az óvónő számára szükséges a látássérülés megismerése. 89 Kompetenciaterület Kiadvány típusa 395 . A szociális kompetencia és képességek alaHegyiné Honyek Katalin (szerk. különös tekintettel arra. A vak gyermekek megismerő tevékenységében döntő jelentőséget kap a motoros-taktilis és a hallási érzékelés. A befogadó óvodapedagógus igazi kreatív alkotómunka elé néz. újragondolni. valamint a vak és aliglátó gyermekek együttneveléséhez (→ 27. 8. a tapasztalatokat pedig felhasználni a következő napok munkájában. A megfelelő differenciálás csak akkor lehet sikeres.

a fejlesztő pedagógiai. Aliglátók esetében a maradék látás kihasználására és fejlesztésére kell törekedni. rész Adaptációs mátrix – – – – – kulását illetően alapvető önállósodási törekvéseinek figyelmen kívül hagyása vagy a túlzott féltés negatívan befolyásolja a gyermek aktivitását. a beilleszkedés segítésének lehetőségeit és az akadálymentesítés szempontjait (→ 9–10. az óvodapedagógiai és a gyógypedagógiai szaktudást ötvözve történik (→ 10–1 1. de a nevelési módszerek és elvárások nagy hatással vannak a fejlődésre. oldal). A pontírás-olvasás előkészítése – manipulációs készség. Az Ajánlás részletezi a súlyosan látássérült gyermek érkezése előtti felkészülés feladatait. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. Minden fejlesztési területhez speciális szempontoknak megfelelő részletekre is figyelő összeállítás segíti az óvónő munkáját. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. differenciált bánásmód középpontba helyezése. tájékozódási készség. A sikeres integráció kulcsszereplője az óvodapedagógus. táblázat) – Eszköztár (→ 1. A vak és aliglátó gyermekek fejlesztése szakmaközi együttműködéssel.2. ~ távolra • érzékszervi fogyatékosság • fényérzékelők • gyengénlátó • hangárnyék • hangos könyv 396 . Módszertani intézményi útmutató. oldal). oldal). Ez alkotja az ajánlás gerincét (→ 1 3–23. tapintási diszkrimináció. A tárgyi környezet megismertetése és a társakkal való találkozás megkönnyítése a beszoktatás idejének feladata (→ 1 1–12. oldal). táblázat) – Inklúziós fogalomtár • adaptált környezet • akuszto-taktilis módszer • aliglátás • Braille • éleslátás közelre. oldal). A játék a vak gyermek személyiségformálásának is alapvető eszköze. Az együttnevelés alapelve az egyénre szóló. Dokumentációs útmutató (→ 1. növeli függőségét. A vizuális benyomások hiánya csökkenti a lehetőségeket. tanulók együttneveléséhez. illetve kognitív tevékenységek fejlesztésével – az óvodában történik. az eszközeivel való ismerkedésben gyógypedagógus segít (→ 23–24.

~ szakos terapeuta • letapogató olvasás • mozgástréner látássérült személyek számára • nagytárgylátó • okulomotoros funkciók • optikai segédeszközök • pontírás • progrediáló szembetegség • ritkasoros taneszközök • rövidírás • siket-vakság • súlyos fokban látássérült • szemüvegek • tiflopedagógia. ~ szakos tanár. valamint kiadványunk bibliográfiájában 397 . tiflopedagógus • tiflotechnika • ujjolvasók • vak • verbalizmus • veszélyeztetett látás • vízus – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban.vak gyermek • haptikus észlelés • korai fejlesztés és gondozás • látási funkciók • látásnevelés • látássérülés • látássérültek pedagógiája. az adatbankban.

csökkent volta vagy teljes hiánya a valóság megismerésében és a kultúrtechnikák elsajátításában sajátos módszerek alkalmazását teszi szükségessé. emlékezetre. Az oktatás során kiemelt szerepet kap a beszéd. Az Ajánlás számos. Megismerheti a vak tanuló érzékelési korlátait és lehetőségeit. a kognitív és a motoros funkciókra (→ 7–1 1. A vizuális információszerzés nehezített. 1–1 A differenciálás eszköze az alapozó tantárgyak tanítása során az egyéni fejlesztés. az ide tartozó szemészeti kategóriákról. elmesélés. elsődleges információs csatorna kulcsfontosságúvá válik.. ugyanakkor az érzékletes tapasztalatot nélkülöző tartalom hiánya verbalizmust eredményez. Felhívja a figyelmet a gyógypedagógus segítségének fontosságára. A pedagógus tájékoztatást kap a súlyos látássérültség fogalmáról. magyarázat mint a leggyakrabban alkalmazott módszer minőségileg közvetett érzékelést jelent. számítógép. A fejezet fontos altémái még: a haptikus érzékelés jellemzői és hatása a figyelemre. Az aliglátás vagy a vakság következtében egyes képességek felértékelődnek. A súlyos fokban látássérült tanulók oktatásának alapeszköze a pontírás-olvasás rendszere. szkennelt tankönyv. oldal). az együttnevelés során segítő megoldást mutat be. Budapest. a pontírás technikájába és eszközeibe. a kommunikációra. képernyőolvasó (→ 1 5. Megismerkedhet a látássérültek által használt legfontosabb eszközökkel pl. kritériumairól. gyakorlatáról. gondolkodásáról. A tapintás és a hallás mint vezető érzékelési mód.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Az érdeklődő betekintést nyer a Braille-olvasás és -írás legfontosabb jelöléseibe. A beszélgetés. A vakon született tanulók gyakran gazdag szókincsűek.  oldal). Szövegértés-szövegalkotás. valamint a látássérülés hatása a képességek fejlődésére. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás90 részletes leírásából a befogadó pedagógus tájékozódhat a vak tanuló sajátosan épülő világáról. hangos könyvtár. a környezetével való kapcsolat kezdeményezésének a látók között szokványostól eltérő lehetőségéről. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. a Braille-írás és -olvasás megtanításának előkészítésébe. 2006. Célja a látás hiányából vagy az aliglátásból eredő hiányosságok komLőrinczné Kovács Terézia: Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. suliNova Kht. 90 398 Kompetenciaterület Kiadvány típusa .

A Módszerek című fejezet íráshoz. témakörönként. a C modulban évfolyamonként a képességfejlesztési fókuszok. szemléltetéshez kapcsolódó önállóságot fokozó.  A tanulásszervezési javaslatok. méltányos. tanulók együttneveléséhez. ajánlott tevékenységek. táblázat) – Eszköztár (→ 1. a B modulban évfolyamonként. Az Ajánlás legterjedelmesebb részét képezik a témakörönkénti javaslatok. praktikumok. a speciális megközelítés szükségességére vonatkozóan (→ 19–43. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. Dokumentációs útmutató (→ 1. hogy a pedagógus egyedi. korrigálása vagy a prevenció. ismeretek. a 396–397 oldalon . oldal). A kötet végén szakirodalmi ajánlás található. eszközeire. diszkriminációmentesség és engedmények a követelményekben – az együttnevelés során különösen fontos témák (→ 43–4.vak gyermek penzálása. valamint kiadványunk bibliográfiájában 399 . de mégis reális értékelési. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. oldal). táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. esélyegyenlőség és eszközök szempontsor alapján tesz javaslatokat a megvalósítás lehetőségére. olvasáshoz. A szerző az A modulban évfolyamonként. mérési módszereket alkalmazzon (→ 54–55. egyéni sajátosságokat figyelembe vevő módszertani ötleteket tartalmaz. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. oldal). tananyagtartalmak. Az optimális fejlesztés megvalósításához a gyógypedagógussal való együttműködés elengedhetetlen (→ 18–19. az adatbankban.  oldal). Módszertani intézményi útmutató (A vak gyermekek módszertani intézményének feladatai (23–30. tantárgyanként. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. és joguk van ahhoz. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. A vak tanulók integrációban sem nélkülözhetik a speciális eszközöket (→ 50–53.  oldal). oldal).

hogy a vak tanulók oktatása-nevelése rendszeres szemléltetéshez. Milyen fontos kérdésekben igazít el ez az Ajánlás? A súlyosan látássérültek matematikatanításának jellemzői című fejezet a befogadó pedagógus figyelmét a járható utakra irányítja. útmutatók sora készült a befogadó többségi iskolák pedagógusai számára segítő szándékkal. és ajánlások. Kiemelten fejlesztendő területek: a számemlékezet. a logikai. a hallási figyelem és az emlékezet fejlesztése áll.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. oktatási helyzettel. oldal). a súlyos fokú látássérülés pedagógiai következményeiről. innovatív készségén. hogy a nehézségekből. Az eszközökkel kapcsolatos ajánlások lényege az a figyelmeztetés. Támaszkodhat a vak tanuló számemlékezetére. valamint gyermek. speciális pedagógiai felkészültségén. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlás91 részletes információkat tartalmaz a látássérülés mibenlétéről. Differenciálni szükséges a célok. a tapasztalattól megerősödve lépjen tovább. A képességfejlesztés fókuszában a manipuláció. egyéni eszközöket biztosít.és szakmaszeretetén. 91  400 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . többletmunka-vállalási készségén. az értékelésben egyéni szempontokat követ. Matematika. érzékelési tapasztaBrumbauer Magdolna – Kusnyerik Emese – Ruff Ágota (szerk. a látássérült tanuló akadályozott észlelési és cselekvési lehetőségeiről és a szociális nehézségekről.): Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. oldal és 14–1 5. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Az érintett kompetenciaterület alapvetően az épen maradt funkciókra épít. és célszerű a tevékenykedtetésre. Az ezeken alapuló jó kapcsolatban pedagógiai ráhatással alakíthatja a tanuló ügyeit úgy. Segítségül hívhatja a gyógypedagógus utazótanárt. 2006. konfliktusokból a vak tanuló önérzete sérülése nélkül. valamint a feladatok szintjén is. a tartalmak és tevékenységek. amelyek miatt az ép társak közösségében sorozatosan konfliktushelyzetek alakulhatnak ki. A többségi iskolába jelentkező súlyosan látássérült tanuló pedagógusainak nem egyedül kell szembenéznie a szokatlan nevelési. suliNova Kht. Budapest. a fogalmak tartalmának bővítésére és az egyéni szükségletekhez adaptált eszközök biztosítására törekedni. a fejben történő műveletvégzés.. Sok múlik a pedagógus empatikus hozzáállásán. valamint a kombinatorikai feladatok és a speciáliseszköz-használat elsajátítása (→ 8–9.

amelyek a súlyos fokban látássérültek matematikaoktatásában megjelennek 1–12.vak gyermek latok gyűjtéséhez kötött. Javasolt ezek részletes áttanulmányozása (→ 12–14. nehézségeit. oldal)! A szerzők évfolyamonként.  Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához: 1 adaptált modul az 1. modul) és 2 adaptált modul 2. Az értékelésben szerepet kaphatnak Braille-írású feladatlapok és a számítógép is (→ 10–1 1. tanulók együttneveléséhez. táblázat) – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. tananyagban vagy akár követelményekben megnyilvánuló különbségek. az adatbankban. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. Ez a fejezet témánk szempontjából különös jelentőséggel bír (→ 18–55.  A pedagógus akkor tud adekvát segítséget nyújtani vak tanítványának. valamint kiadványunk bibliográfiájában 401 . évfolyamig. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. oldal). azon belül témakörönként jelzik azokat az eltéréseket – a Programterv egyéb részeit változatlanul hagyva –. Dokumentációs útmutató (→ 1. Módszertani intézményi útmutató. oldal)! A szerzők a témakörök kapcsán sok jó módszert közölnek. a segítési módokat. oldal). A beszélgetés. és 1 5–1. évfolyamra (33. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. számos ötletet sorakoztatnak fel. Külön részletezik a pedagógus tennivalóit. legyenek azok eszközben. Az osztályközösség hozzáállása megkönnyítheti. ha ismeri látásteljesítményét. táblázat) – Eszköztár (→ 1. oldal). évfolyamra a matematikai kompetenciaterületen (5. az őszinte érdeklődés a tanulóval kialakított jó kapcsolathoz vezető út. a 396–397 oldalon . és 35. lehetnek adaptált és speciális eszközök. bevált eljárásokra hívják fel a figyelmet. de hátráltathatja is a látássérült gyermek beilleszkedését (→ 17–18. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.) (→ 2. Egy-egy új eszköz bevezetésekor azonban mindig pluszidőre van szükség (→ 9–10. Az eszközök lehetnek azonosak a többségi iskolában használatosakkal.

Budapest.. a környező világ alapvetően haptikus és hallási érzékeléssel történő megismerési módját. más utat szab a belső fejlődésnek. 92 402 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . A lelki egyensúly eléréséhez a vakság összes hátrányának és terhének felismerése és elfogadása vezet. kognitív funkciók. a fogalomalkotás egész szerkezetére. a szociális érettség alakulásában (→ 7–1 1. akik a vak gyermekkel foglalkoznak. és sokat segíthet az önállóság. „Más vagyok. sajátosságait. Ennek a pozitív hozzáállásnak a kialakítása pedig közös feladata mindazoknak. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Pedagógiai megközelítésben súlyos fokban látássérültek – vakok – azok. A veleszületett. életviteli és környezeti kompetenciák.  oldal). illetve az első életévekben kialakult sérülés más feltételeket jelent. 2006. A legkisebb maradéklátás is alapvető hatással lehet az érzékelés. hogy a többi ember rendelkezik egy olyan képességgel. Az oktató-nevelő munka fő célja ezen a kompetenciaterületen a kommunikációs helyzetek megfelelő értelmezésének megtanítása. a mások iránti empátia. Ezt az állapotot azonban természetesnek élem meg” – így gondolkodhat magáról. amelyek nélkül nem valósulhat meg sikeres együttnevelés. célokat és feladatokat (→ 1 5. Eltérés az ismeretszerSomorjai Ágnes (szerk. akik az írás-olvasás látó elsajátítására.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. önértékelés csapdáival is. a szociális viselkedés társadalmilag elvárható szabályainak elsajátítása. Szociális. A programtantervben megjelenő témakörök a vak gyermekek kompetencia alapú fejlesztésére is teljes mértékben alkalmazhatók. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. suliNova Kht. de meg lehet élni. türelem fejlesztése. A súlyosan látássérült gyerekek nagymértékben különböznek vizuális képességeikben. „én-funkciók” és szociális funkciók). Meg kell küzdeni az önismeret. valamint a szociális képességek 3–1 fejlesztésének azon területeit (pl. A világot vakon másként kell megélni. korlátozottabbak a lehetőségeim. Az Ajánlás92 részletesen ismerteti a vakság legfontosabb jellemzőit. oldal). tisztelet. Ők a tapintó-halló életmódot tanulják.): Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. illetve társadalmi integráció. amivel én nem. huzamosabb ideig tartó gyakorlására megfelelő segédeszköz alkalmazásával sem képesek. tudom. Az Ajánlás meghatározza azokat a sérülésspecifikus pedagógiai alapelveket.

Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. oldal).  oldal) és a személyközpontú. Az Ajánlás a szociális. tanulók együttneveléséhez. mértani testek stb. valamint kiadványunk bibliográfiájában 403 . eszközeiben. amelyek a vizualitás hiánya miatt nehézséget okoznak. Speciális taneszközöket (pl. abakusz. továbbképzés – a vak gyermeket. tanulót nevelő családoknak is (→ 1 3. mérési módszerek alkalmazása.) a Vakok Általános Iskolájának tanszerkészítő műhelye gyárt és Módszertani Központja kölcsönöz (→ 27–28. ol1–1 dal). oldal). az adatbankban. Javasolt – a pedagógiai programmal összhangban – egyedi értékelési. mélységében s a ráfordított időben jelenik meg. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. a 396–397 oldalon . Vannak olyan témakörök. esetleg terjedelmében. A feldolgozáshoz ötleteket.  oldal) nagymértékben növeli a látássérült tanuló jó társas közérzetét az osztályban. differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása (24–2.vak gyermek zés módjában. A tanulásszervezési formákkal kapcsolatos javaslatok betartása (→ 23–24. táblázat) – Eszköztár (→ 1. s olyan témakör is akad. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. megoldási módokat javasol a szerző (→ 17–23. Módszertani intézményi útmutató. életviteli és környezeti kompetenciaterület értékeléséhez segítségül típusértékelő lapokat ajánl (→ 29–34. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. A vakok módszertani intézménye a befogadó intézményekkel (már 31 településen 60 intézménnyel) tartja a kapcsolatot és nyújt segítséget: tanácsadás. amelynek a feldolgozása különös hangsúlyt kap. A munka értékelésekor célravezető a pozitív megerősítés előnyben részesítése és a hiányosságok megbeszélése. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal). Dokumentációs útmutató (→ 1.

): Ajánlások vak és aliglátó gyermekek.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. A programcsomag igyekszik minden érzékszervet bekapcsolni a nyelvtanításba. évfolyamon: a kooperatív tanulási képességek. s számos ötletet kap erre a befogadó pedagógus (→ 1 3–20. a kreatív kommunikáció. Flamich Mária (szerk. sem a második idegen nyelv tanulása alól történő felmentés nem javasolt. oldal). Ma Magyarországon a súlyosan látássérült általános iskolások kétharmada speciális intézményekben tanul. A vakok speciális iskoláiban működő utazótanári szolgálat készséggel nyújt segítséget az egyéni tanulási szükségletek feltérképezésében és annak eldöntésében. az internet által nyújtott tanulási és kommunikációs lehetőségek – fejlesztését szolgáló feladatok megoldásába bevonható a vak tanuló. aki nyelvtanár. a számítógép (normál billentyűzeten tízujjas vakírás megtanulásával) és a képernyőolvasó és karakterfelismerő program. a tanuló önbecsülésének. 93  404 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . az együttműködésre való képesség. azaz a vizuális kultúrára épül. A nyelvtanulás közben különböző képességek – az 1–6. s maga is vak. de a feladatok nagy része adaptálható vagy tanári segítséggel megoldható. a 7–12. rajzokra. ha minden tanuló rendelkezne Braille-kijelzővel (→ 10–1 3. hogy egy vak gyermek mely feladatokat képes elvégezni és milyen a segédeszközigénye. amelyek nem alkalmazhatók vak tanulók esetében. de tanulásukat segíti a pontírás és -olvasás. A gimnazisták mindegyike hagyományosan többségi iskolákban tanul. Idegen nyelv.. az interkulturális kompetenciák. suliNova Kht. a tudatosság. Az idegen nyelv tanítása támaszkodhat a vak és az aligátó gyermekeknek a verbalitáshoz kötött tanulási folyamatokban általában mutatott kiemelkedő eredményeire. Az idegen nyelven történő írás és olvasás elsajátításához is kívánatos lenne. a célnyelvi kultúra minél szélesebb körű megismerésére törekvés. a prezentációs készség. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Sem az első. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. egyharmaduk országszerte látókkal együtt nevelkedik. nincs rá szükség – így foglal állást az Ajánlás93 szerzője. a megismerési vágy. 2006. drámajátékra.  oldal). a tanulási stratégia. önismeretének növekedése. évfolyamon: a tanuló nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódása. Budapest. Vannak olyan feladatok. számos feladat képekre. motivációja.

Rendkívüli fontosságú ez a két fejezet (→ 21–31. a hagyományos és elektronikus szótár használatára. oldal). oldal)! Az idegen nyelvi programcsomagok nagy hangsúlyt fektetnek a kooperatív tanulási formákra. oldal). ha megismeri és elsajátítja a számára legelőnyösebb tanulási stratégiákat. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. táblázat) – Eszköztár (→ 1. áthidaló megoldások találhatók az íráshoz. a vak tanuló könnyebben tart lépést. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. az adatbankban. Módszertani intézményi útmutató. amelyek a vak tanuló részvételét lehetővé teszik a nyelvi fejlesztés három szintjének fejlődését szolgáló képességfejlesztési gyakorlatokban. A látássérült tanulók értékelésének alapelvei azonosak a látókéval. Segítő.  oldal).és csoportmunkára – ez sok szempontból hasznos a látássérült számára – a nyelvtanár ezzel segítheti a nehezebb szocializációjú vak tanuló beillesztését a munkába (→ 31–33.  A tapasztalatok azt mutatják.vak gyermek A nyelvi fejlesztési célok című fejezetekben részletekbe menő javaslatok találhatóak. az egyéni különbségeket figyelembe vevő reális értékelés megfelel a vak tanulók igényeinek (→ 33–35. ha egyéni megsegítésben is részesül. tanulók együttneveléséhez. a javítás módjára (→ 35–3. Óravázlat és irodalomjegyzék is segíti a vakok idegen nyelv tanítását vállaló tanár munkáját (→ 3–38. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. olvasáshoz kötött feladatvégzésre. oldal). a 396–397 oldalon . a pár. Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 405 .

gondolkodás) és a motoros funkciók (cselekvés. -követéshez. a sajátos technikákat. a látásnevelés és a testnevelés.) a látássérült tanulóknak gyakran okoznak nehézséget (méretek betartása. képkészítés leírás alapján). gyakorlatokat. – Részletesen tárgyalja az életpálya-építési kompetenciaterületen belül a vak tanulók esetén nem megoldható feladatokat (pl. az oktatás folyamatát megkönnyítő módszerekkel. önértékelés. mérés. beilleszkedés) területén (→ 1 5. gépírás vagy a tájékozódás tanítása. tanulásszervezési módokkal ismerkedhet. suliNova Kht. majd tágabb környezetébe való beilleszkedésben nagymértékben segítik a sérülésspecifikus korrekciós. -lejegyzéshez szükséges technikák megismerése és az ehhez szükséges eszközök biztosítása. eszközöket igénylő megoldásokat. hímzés. illetve zavar léphet fel a szociális funkciók (énkép. A manuális tevékenységek (pl. Tanulásmódszertan terén különösen fontos az információszerzéshez. 2006. amelyek alkalmazkodnak a vak és aliglátó tanulók lehetőségeihez és sajátosságaihoz. 3–1 – A képességfejlesztés minden részterületéhez találhatunk olyan kiegészítő tartalmakat.. életviteli és környezeti kompetenciák Idegen nyelv Életpálya-építés SNI-gyermek Az Ajánlásból94 a befogadó pedagógus a látássérült gyermekek általános jellemzőinek felvázolása után – amely a funkcionális látás elemeit is bemutatja – a képességfejlesztés specialitásaival találkozhat. arányosság. a kognitív (figyelem. oldal). ragasztás stb. technikák körébe tartozó tantárgyak. amelyeket egyéni fejlesztés keretében sajátítanak el: számítástechnikai ismeretek. A szerzők a kimeneti elvárásokban pedig a sajátosan vakos akadályozottság eredményes csökkentését tűzik ki célul (→ 1 5–18. Budapest.): Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. tanulók együttneveléséhez. kompenzációs tevékenységek. A látássérült tanulót a közvetlen. oldal). életpálya-építés.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Óvodai nevelés Szövegértés-szövegalkotás Matematika Szociális. Egyéni segítségadással az egyes Czibere Csilla – Szilágyi Vera (szerk. A témakörök elemzése kapcsán kifejezetten látássérültekre vonatkozó. Útmutatás a részletes kereséshez: – A látás hiánya módosítja a személy többi funkcióit. mint pl. helyváltoztatás). követelményeket. emlékezet.). szabályosság stb. 94 406 Kompetenciaterület Kiadvány típusa . vágás.

Dokumentációs útmutató (→ 1. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. évfolyam számára az életpályaépítési kompetenciaterületen (A természet: a mi világunk – Népszokások – „Itt a farsang. – A rehabilitációs fejlesztés tantárgyai és feladatai mindig egyénre szabottan építenek a megmaradt képességekre. táblázat) – Eszköztár (→ 1. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók együttneveléséhez. az adatbankban. áll a bál!” és Népi mesterségek. oldal). – A munkajogi ismeretek témánál javasolt a szociális ellátásokról szóló kiegészítések és speciális munkajogi rendelkezések pl. valamint kiadványunk bibliográfiájában 407 . tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. táblázat) – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek.) (→ 2. Módszertani intézményi útmutató. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. foglalkozások – Nemezelés 2. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – SNI-szempontú mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok adaptálásához: 2 adaptált modul az 1. funkciókra (→ 35–39. a megváltozott munkaképességű dolgozókkal kapcsolatos rendelkezések megismertetése (→ 24–25. A vak gyermekek szüleivel folyamatos kapcsolattartás szükséges gyermekük korlátozott lehetőségű pályaválasztásának felkészítéséhez.  oldal). a 396–397 oldalon . oldal).vak gyermek eszközök használatának megtanításában fontos a fokozatosság szem előtt tartása és az aprólékosan kidolgozott lépésekkel haladás (→ 18–30.

 oldal). tanulókkal együtt nevelhető.. oldal). hogy a súlyos fokban látássérült gyermeket fejlesztő minden pedagógiai munka alapja és a sikeres együttnevelés kiindulópontja a sajátos nevelési igény figyelembevétele. együttnevelésének segítése és a gyógypedagógiai intézményt választó szülők gyermekeinek nevelése-oktatása (→ 5–8. vak gyermekek. a család és az osztálytársak szüleinek fogadó95  Lőrinczné Kovács Terézia – Ruff Ágota – Székelyné Kárpáti Ildikó: Útmutató vak és aliglátó gyermekek. az integrációt segítő → egységes  gyógypedagógiai módszertani intézményről és a többségi iskolák pedagógusai számára elérhető szakmai segítségnyújtásról.  – Az integráló oktatással kapcsolatos alapfogalmak magyarázata. a befogadó iskola pedagógusai. az integráció jogszabályi hátterének és a pedagógiai többletszolgáltatásoknak a felvázolása (→ 9–1. oktatható. 2007 . Budapest. suliNova Kht. amely a fejlesztés speciális szempontjait is meghatározza. A befogadó pedagógus támpontokat talál a súlyos fokú látássérülések – vakság és aliglátás – azonosításához. tanulók integrációjának. megismerheti a látássérülés pedagógiai következményeit.  – Az integráltan oktatott látássérült tanuló. a gyermek. Pedagógusok és látássérült gyermeket nevelő szülők is hasznos ismereteket szerezhetnek a látássérült gyermek fejlesztéséről és az ebben közreműködők tennivalóiról. tanulók együttneveléséhez. 408 .Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató95 sérülésspecifikus szempontú áttekintést ad az együttnevelést alapvetően meghatározó tudnivalókról. amely a napjainkban jellemző szerepkörök kialakulásához vezetett: az ép gyermekekkel. oldal). Az Útmutatóban az alább jelölt témákban tájékozódhat: – A fogyatékossági terület országosan egyetlen Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye fejlődése. A kiadvány a szerzők szándéka szerint szemléletformáló is – hangsúlyozza. Módszertani intézményi útmutató.és tanulóközösség. – A látássérülés szemészeti és pedagógiai szempontú értelmezése és az ebből következő sajátos nevelési igény meghatározása (→ 8–9.

célját és feladatait.  Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. Dokumentációs útmutató (→ 1. szerepét. valamint a többségi iskola pedagógusainak felkészültsége és a segítők tevékenysége – alapvető tudnivalók az integrációról (→ 17–21. valamint a szakmai pedagógiai szolgáltatásokat. valamint kiadványunk bibliográfiájában 409 . rehabilitációs fejlesztése és a befogadó pedagógusok szakmai segítésének kulcsszereplői. az adatbankban.vak gyermek készsége. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. tanulók együttneveléséhez. a 396–397 oldalon .  – A súlyosan látássérült tanuló speciális habilitációs. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. oldal). oldal). a nyújtott pedagógiai szakszolgáltatásokat. táblázat) – Eszköztár (→ 1. Mindenki számára feltárja ezen intézmények szolgáltatásának elérhetőségét és az → utazó gyógypedagógusok kompetenciáját (→ 22–32. Az Útmutató részletezi az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények kialakulását. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1.

hallási figyelem fejlesz96 Báthori Adél – Ruff Ágota – Somorjai Ágnes – Székelyné Kárpáti Ildikó – Vincze Gábor: Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek. Educatio Kht. fejlesztése során és életvitelében hangsúlyt kap a speciális eszközök használata. tanulók együttneveléséhez. A füzet a speciális fejlesztő eszközöket tematikus csoportokba sorolja. praktikus szempontokat előtérbe helyező bemutatás. hogy a speciális eszközök ne csak a gyógypedagógusnak álljanak rendelkezésére. amelyek növelhetik a fejlesztő tevékenység hatékonyságát. Kívánatos. és nagy segítséget nyújtanak a differenciált egyéni fejlesztéshez a tanulónak. Az eszközöket és a használatot érintő lényegi elemeik. s az eszköz lényeges jegyeinek rövid leírása után a gyakorlati használatot segítő ajánlásokat fogalmaznak meg. tapintásfejlesztés. tanulók speciális eszközei közül számos egyedi tervezésű és kialakítású eszköz nincs bolti forgalomban. utalva a fejlesztendő problématerületre vagy életkorra és az eszköz elérhetőségére. egy részük kölcsönözhető a vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményéből. szükség van rájuk az integráló nevelésre. hogy bemutassa ezeket az eszközöket. A kiadvány célja. de ügyes szülők. Budapest.. Az eszköz kiválasztását és gyakorlati használatát megkönnyíti a lényegre törő. gyermekek. Kiemelik az együttnevelés szempontjainak megfelelő alkalmazásokat. tanítónak egyaránt. A gyűjtemény eszközeihez fűzött tartalmi összefoglalók közvetlenül segíthetik a speciális fejlesztési tervek összeállítását és az egyéni vagy csoportos nevelő-oktató munkát. Az Eszköztár96 szerzői ennek során kitérnek az alkalmazás indokoltságára. segíthetik a szülőket. A tájékozódást segítő támpontok: − Az iskoláskor előtti életszakasz fejlesztési feladatait segítő eszközök széles területet érintenek – látásnevelés. megértését a leírást kiegészítő fotók segítik. pedagógusok is készíthetnek hasonlókat. tulajdonságaik azonosítását. 410 . pedagógusokat céljaik elérésében. A súlyos fokban látássérült gyermekek. 2008.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató A vak és az aliglátó tanulók. segítse a pedagógust a megfelelő eszköz kiválasztásában és használatában. oktatásra vállalkozó intézményekben is.

Módszertani intézményi útmutató. mozgáskoordináció. a 396–397 oldalon. Használatát számos hardver és szoftver könnyíti meg. − A sérülésspecifikus fejlesztési területek sajátos terápiáinak eszközei. nagymozgás. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. − A vak tanulók információszerzésének és tanulásának. az adatbankban. olvasás-írás. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. finommozgások és manipuláció. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. kémia). fizika. − Társasjáték-adaptációk teszik lehetővé az együttjátszás örömét a vak és a látó gyermekeknek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. − Az életvitelt segítő eszközök használata nagymértékben hozzájárul a vak gyermekek. önkiszolgálás. valamint kiadványunk bibliográfiájában 411 . – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. Dokumentációs útmutató (→ 1. tanulók együttneveléséhez. az úszás előkészítése. később megélhetésének is egyik fontos eszköze a számítógép. földrajz. tanulók fokozott önállóságához. − A kisiskolások tanításának speciális eszközeit (testnevelés. .vak gyermek tése. matematika) követik a felső tagozatos tantárgyakhoz kötött speciáliseszköz-csoportok (matematika.

terápiák. az óvodai nevelési program. illetve a napi pedagógiai munkában a befogadó intézmények felelőssége. valamint a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó dokumentumrendszer bemutatása révén a többségi pedagógusok számára az együttnevelés megkönnyítése. fejlesztésével. A sajátos nevelési igény következtében az évek során számos írásos anyag készül. pedagógusok kötelezettségeit. Bemutatja az együttnevelés sérülésspecifikus feltételeit. pszichológiai szakvélemények tartalmával. Ezeket a befogadó intézményben létrehozott. tanuló fejlődésével. − Az együttnevelés érinti a közoktatási intézményben keletkező dokumentumok (szakmai: alapító okirat. munkanaplók) tartalmát is. Budapest. kiállított dokumentumokkal együtt a vak gyermek. − A gyermek. tanuló személyi anyagaként érdemes külön gyűjteni. pedagógiai vélemény –. tanügyi: törzslap. 2007 . pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok dokumentumai követik a gyermeket az óvodába. tanuló fejlődésével. vezetett. suliNova Kht. A különböző orvosi. oldal). vezetése a közoktatási intézmény. értékelésével kapcsolatos dokumentumok – egyéni fejlesztési terv. tanulók befogadását és az együttnevelést szabályozó jogszabályok között. és az oktatási nevelési folyamatra is hatással vannak. Az Útmutató eligazít a súlyos fokú látássérülés miatt sajátos nevelési igényű gyermekek. A kórokokra vonatkozó és a pedagógiai folyamatban hasznosítható tudásokat közöl. tanulók együttneveléséhez. oldal). a helyi pedagógiai program.. a befogadó iskolák. Részletesen foglalkozik a vak és az aliglátó gyermek. a bekerülés körülményeit. értelmezésével. a mé97 Báthori Adél – Lőrinczné Kovács Terézia – Somorjai Ágnes – Székelyné Kárpáti Ildikó: Útmutató vak és aliglátó gyermekek. A dokumentumok ismerete és figyelembevétele vagy kiegészítése az együttnevelésre való felkészülés során. Részletezi a vakság következtében kialakult sajátos nevelési igényt (→ 7–10. A kiadvány részletes tematikája: − Bemutatja a szakértői bizottság munkáját. iskolába. fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai. a pedagógus feladata (→ 1 1–20. 412 . Dokumentációs útmutató. Ezeknek a dokumentumoknak a kialakítása.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Kiadvány típusa Módszertani intézményi útmutató Sérülésspecifikus eszközrendszer Dokumentációs útmutató Az Útmutató97 célja a tájékoztatás.

  Az Útmutatót mellékletek gazdagítják – szakkifejezések glosszáriuma. mentesítés és az érettségi kérdésében is pontos eligazítást ad az Útmutató (→ 20–25. – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. esetismertetések. jogszabálygyűjtemény. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal).vak gyermek rés. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. Sérülésspecifikus eszköztár (→ 1. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. − A személyiségi jogok védelmének tiszteletben tartásán alapuló adatkezelési előírásokról is talál tájékoztatást az olvasó (→ 2–27. iratminták. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. . az adatbankban. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. valamint kiadványunk bibliográfiájában 413 . az egyéniesített tanulói megsegítés tanulásszervezési lehetősége és formái mind nagy érdeklődésre számot tartó témák az integrált vak tanulók szülei és pedagógusai számára. a 396–397 oldalon. BNOkódok. az értékelés sajátosságai. kölcsönözhető eszközök listája. Módszertani intézményi útmutató.  oldal). tanulók együttneveléséhez. A felmentés.

megfelelő eszközök: a képek helyettesítése eszközökkel (dobókocka. − A differenciálásra tett javaslatokat. életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építés A matematika és az életpálya-építés területére készített moduladaptációk sokféle didaktikai feladat differenciált megvalósításához nyújtanak segítséget. Nyilvánvalóvá válik. Braille-írógép. A mintamodulok ötleteket adnak az együttnevelés célszerű tanulásszervezési megoldásaira. veszélyhelyzetek kiküszöbölése. A modulok és modulrészletek a feldolgozás menetének adaptációi fejezetekben a következő területeken adnak eligazítást: − Kiegészítések a tanári és a tanulói tevékenységekhez. A részletesen kidolgozott tananyagfeldolgozás-példák biztosítják a súlyosan látássérült tanuló ismeretszerzését és a tanulási folyamatban való aktív közreműködését. − Sajátos „vakos” eszközök alkalmazása. a haptikus információszerzés feltételei. − Figyelem-felhívás a differenciált eszközhasználat tervezési szempontjaira – időfaktor. a megoldásokat a vak tanuló mondja. a befogadó pedagógus további adaptációs munkájához. helyszínválasztás. a táblázatot a látók töltik ki. − Javaslatok a látó társak és a vak tanuló közötti munkamegosztásra és együttműködésre – csoportmunkában pl. 414 . hogy a sajátos nevelési igény figyelembevétele a pedagógus viszonylag kevés. A támogató rendszert a vak tanulók oktatásának-nevelésének módszertani kérdéseiről szóló kiadványok egészítik ki. gombok. − A vak tanuló sajátos nevelési igényeinek megfelelő egyéni segítségadás. a konkrét feladat leírását a technikai. de rendszeres. Braille-írású számkártya. pl. pl. tálkák. eszközi és módszerbeli megvalósítás ötletei egészítik ki. − A népszokásokkal ismerkedve: tánccal kísért dalhoz a koreográfia megtanításának módszerei. dominó.Autizmussal élõ Beszédfogyatékos Értelmileg akadályozott Gyengénlátó Mozgáskorlátozott Nagyothalló Pszichés fejlôdés zavaraival küzdô Súlyos hallássérült Tanulásban akadályozott Vak SNI-gyermek Ajánlások Útmutatók SNI-szempontú mintamodulok Jó gyakorlatok Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kiadvány típusa Szociális. Braille-számegyenes. rögzíthető halmazkarikák. − A látássérült tanuló bevonása az önértékelésbe és a közös erőfeszítésekre hangolás eszközös és technikai megoldása. előzetes pluszfelkészülését jelenti – ám ennek eredményeként a vak tanuló is aktív részese lehet a tanórák minden mozzanatának. a vak tanuló valódi pénzérméket használ).

az adatbankban. . és 35. Lásd még súlyos látássérülés témakörben: – Ajánlások vak és aliglátó gyermekek. Dokumentációs útmutató (→ 1. áll a bál!”. tanulók együttneveléséhez. Elkészült adaptációk: − Matematikai kompetenciaterületen: 1 adaptált modul az 1. oldal). – Szakirodalmi ajánlások: az Ajánlásokban. táblázat) – Útmutató vak és aliglátó gyermekek. évfolyam számára – A természet: a mi világunk – Népszokások – „Itt a farsang. Módszertani intézményi útmutató [különösen: A speciális fejlesztés főbb területei (→ 12–1. foglalkozások – Nemezelés 2. évfolyamra (33. Az utazótanár legfontosabb feladatai (→ 25–2. valamint kiadványunk bibliográfiájában 415 . modul) − Életpálya-építési kompetenciaterületen: 2 adaptált modul az 1. Népi mesterségek. táblázat) – Inklúziós fogalomtár: a fogalomtárban szereplő. évfolyamra (5. súlyos látássérüléssel kapcsolatos fogalmak felsorolását l. a 396–397 oldalon. modul) és 2 adaptált modul 2.vak gyermek − A maradék látás kihasználása mellett a vizuális ingerek helyettesítése. tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez (→ 1. oldal)]. akusztikus és más információs csatornák bevonása.

.

3. rész INKl ÚzIós FoGAloM tÁr .

.

az üvöltözés és az elzárkózás. adaptáció (kapcsolatokban) Az alkalmazkodás olyan tevékenység. Destruktív alkalmazkodás pl. a gyártó által már adaptációs célzattal készített eszközök beszerzésével vagy a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök átalakításával. berendezési tárgyak. adaptáció (látási) A szem különböző fényviszonyokhoz történő alkalmazkodása. feladatvégzés támogatása. amely a természetes fejlődés. adaptált környezet (adaptációt segítő megoldások) Mindennapi használatra alkalmassá tett környezet. így gondoskodva a szürkületi látásról. Ilyenek: a megfelelő testhelyzet. → képesség adó-vevő készülék Az URH rendszerű ~ hallókészülékhez. a technikai eszközök. Konstruktív alkalmazkodás pl. mozdulat. adottság (diszpozíció) Egy képesség természetes vagy az emberrel vele született alapja. Adaptációs problémát okoz pl. a törekvés a viselkedés megváltoztatására vagy a helyzet jobbra fordulására való megértő várakozás. cochleáris implantátumhoz csatlakoztatható hangátviteli berendezés. Használatával csökken a környezeti zajok zavaró hatása. eszközök. Ha ezek a sejtek károsodnak. amely hozzájárul egy emberi kapcsolat fenntartásához vagy megszűnéséhez.A A adaptáció Alkalmazkodás (szerv vagy érzékszerv alkalmazkodási képessége). A beszélőtől való különböző távolság miatt a jelek változó hangerősségűek. Lehet viszonylag általános és különleges. az adaptált módszerek és az oktatásszervezés is. Az adaptáció történhet a speciális szükségleteknek megfelelő. a munkafolyamat-módosítások. Valamely külső megoldással a sikeres mozgás. a készülékkel ez 419 . a retinitis pigmentosa. A látóideghártya pálcika alakú sejtjei már igen kis mennyiségű fény hatására ingerületbe jönnek. adaptív Alkalmazkodáson alapuló. a problémák megbeszélése. olyan lehetőség. az illető csak jó megvilágításban tudja látását használni. a nevelő befolyásának és a gyakorlás hatására válik képességgé.

értékek befogadására). de a megismerési folyamat során természetesen minden ép érzékszervet bevonnak az ismeretszerzésbe. látássérülés. értékrendszer kialakítása. hogy közelre és távolra is élesen lássunk. Egy lehetséges affektív követelményrendszer: 1. attitűdök. a gyermek nem képes az összetett vizuális ingerhalmazból kiemelni a lényeges információt. Jelentheti a közeli vagy távoli (esetenként mindkettő) látásélességnek az ép látáshoz viszonyított több mint 90 százalékos csökkenését. 4. A hierarchikus elrendezés fő vezérelve az interiorizáció. emocionális viselkedéssel kapcsolatos célokat rendszerezik. értékrendszer belső. válaszadás (reagálás érdeklődések. alak-háttér észlelés A Gestalt-pszichológia fogalma szerint a látómező egy jól elkülönülő alakból és környezetéből tevődik össze. optikai eszközök. akusztiko-taktilis módszer 420 . aphákiássá (lencsehíjassá) válik. affektív követelménytaxonómiák A beállítódással. aliglátás A látóképesség olyan fokú sérülése. olvasótelevízió. értékek kialakítása (értékbeli különbségek érzékeltetése). Ilyenkor az illető ún. 2. → látásélesség. vagyis törőerejének fokozásával és csökkentésével biztosítja azt. Az elnevezés főleg a hallásra és a tapintásra utal. meggyőződéssel. érzelemmel kapcsolatos. befogadás (készség érdeklődések. 5. Az affektív célok nem választhatók el a kognitív és a pszichomotoros elsajátítástól. értékek szerint). A szemlencse domborúságának növelésével és csökkentésével. Ha ez a képesség sérül. rész Inklúziós fogalomtár a jelenség is kiküszöbölhető. Ebben az oktatási formában a beszéd mint ismeretátadási lehetőség nagyon fontos szerepet kap. Akkomodációs problémát okoz a szürkehályog miatti lencseeltávolító műtét. attitűdök. A beszédet a hallássérült gyermek közvetlenül veszi fel.3. kiiktatva a távolságot és a környezeti zajok nagy részét. amely speciális gyógypedagógiai módszerekkel befolyásolható. pszichomotoros követelménytaxonómiák akkomodáció A szemlencse alkalmazkodási képessége különböző távolságokba történő fixálás esetén. affektív Érzelmi. 3. akusztiko-taktilis módszer Ez az oktatási forma főleg a vakok oktatásában játszik központi szerepet. → kognitív követelménytaxonómiák. illetve nagyméretű látótérszűkületet. jellemképző erővé alakítása.

A tudat éberségi állapotának vegetatív alapja. szociális kompetencia anamnézis Kórelőzmény. amely más helyzetekben is felhasználható. speciális kompetencia. nemcsak abban a (szervezett. légzés és a beszéd-légzés koordináció nehézségei. képzésben mindenkinek el kell sajátítani. Az anamnézis meghatározhatja az orvos. pályák sérülése következtében jön létre. készenléti állapota. Az agyba érkező információk. iskolai) kontextusban. A beteg személyiségére és betegsége előzményeire vonatkozó értesülések összessége. amely nagyon hasonlít az autizmusra. → dizartria andragógus Felnőttképzési szakember. illetve csökkenésével együtt jár a tudati szintek változása. kompetencia. nyálfolyás. amely a beszédfolyamat irányításában részt vevő agyi központok. általános kompetencia Azon kompetenciák összessége. izgatottsági. amelyek megteremtik az alapot ahhoz. Az EEG által regisztrált görbék az ~ bioelektronikai mutatói. teljesen érthetetlen beszéd. kompetencia alapú. Arousal-szint Az idegi-hormonális rendszer éberségi. a pszichológus vagy a gyógypedagógus további terápiás és korrekciós tevékenységét. de korai nyelvi fejlődésében az érintett gyermek nem mutat késést.A alkalmazható tudás A tudásnak az a formája. anartria A beszédmozgások kivitelezésének súlyos zavara. amelynek jellemzője a súlyos artikulációs zavar. amelyeket egy adott nevelési helyzetben. Az ~ növekedésével. Az anartria a dizartria legsúlyosabb formája. sőt koraérett is lehet nyelvi szempontból. → kognitív kompetencia. kulcskompetencia. hogy a speciális (funkcionális) kompetenciák kialakíthatóak legyenek. a mentális folyamatok hozzájárulnak az éberségi szint fenntartásához. az ajkak és nyelv mozgásának zavara. amelyben az elsajátítás történt. személyes kompetencia. kóros reflextevékenység. Asperger-szindróma Olyan állapot. A nyelv- 421 . a beszéd zenei elemeinek súlyos sérülése.

modor. Példa audiogramra 422 . viselkedési mód. innen olvasható le. Magatartás. póz. Láthatóak a bal fülre (× jelzéssel) és a jobb fülre (o jelzéssel) vonatkozó adatok. ábra. hogy a hallókészülék milyen mértékben javítja a hallási teljesítményt. → autizmusspektrum-zavarok athetosis → túlmozgás mozgáskorlátozott gyermek esetén atípusos autizmus Olyan esetekre fenntartott diagnosztikai kategória. audiogram Az audiométerrel végzett hallásvizsgálat eredményének grafikus ábrázolása. vagyis a Hz. magatartás. viselkedés. de a harmadikban nem. A hallásélesség vonalgörbéje.és a dB-értékek koordináta-rendszerben való ábrázolása. → autizmusspektrum-zavarok attitűd 1. amikor a gyermekek az autizmus jellegzetes jegyeit mutatják a három kulcsfontosságú terület (nyelvi fejlődés. audiométer. Akkor is ezt a kategóriát használják. Utóbbi pedagógiai szempontból fontos. → audiológia. 2. a játéktevékenység fejlődése) közül kettőben. ha a rendellenes vagy károsodott fejlődés hároméves kor után kezdődik. szellemi beállítottság. társas képességek fejlődése. rész Inklúziós fogalomtár használat ennek ellenére modoros és sztereotip. felvett szerep. valamint a hallókészülékes mérés értékei. hallókészülék 1. hallássérülés. szerepjátszás.3. Az Asperger-szindrómával élők intellektuálisan rendszerint az átlagos övezetbe tartoznak. 3.

A hallottak azonosságának. auditív figyelem. hallásra alapozó. hallásfigyelem auditív diszkrimináció Hallási megkülönböztető-képesség. hallásmérés. mely 16–16 000 Hz rezgésszám között változtatható magasságú és erősségű (a hallásküszöbértéknél halkabb dB-től maximum 125 dB-ig) hangokat ad. hallásfigyelem auditív-verbális terápia Hallás-beszéd fejlesztő módszer. illetve különbségének megállapítása. hallássérülés audiométer Készülék a hallásélesség megállapítására. amikor nemcsak különbséget teszünk a hangok közt. patológiájának tudománya. hallás útján történő folyamatok. Hallássérülteknél kiemelten fontos ennek a képességnek a fejlesztése. fülészeti kezelését és hallókészülékes ellátását. auditív diszkrimináció. audiogram auditív Hallási. Minden olyan képesség jelzője. amely alapján döntünk. amelynek során a hallássérült gyermek az auditív (hallási) figyelés.vagy csontvezetéses fejhallgatóval juttatják a vizsgált személyhez. auditív-verbális terápia auditív differenciálás Hallás útján történő különbségtétel. a nyelv kibontakoztatása. azt a meghatározó tényezőt. hogy a hallássérült személy ezáltal tudja elkülöníteni a különböző környezeti zajokat. sajátosságot. → auditív differenciálás. → hallássérülés. hallásmérés. auditív fejlesztés = hallásfejlesztés. a hallás útján történő élményszerzés segítségével tanul. ideértve a hallássérültek hallásvizsgálatát. → auditív diszkrimináció. Pl. hangsor jellemzőit. Az auditív tagolás analóg fogalom az auditív diszkriminációval. hangokat. hanem pontosan megállapítjuk a hallott hang. Ez a hallási képesség meghatározó a beszédtanulás. írás elsajátítása során is. aki jelzi. Célja a kommunikációs kompetencia kialakítása. szétválasztás. 423 . A hangot lég. az olvasás. Pl. → audiométer. szerez ismereteket. auditív emlékezet stb. elkülönítés. hogy milyen magas vagy erős hangot hall még meg. megkülönböztetni a beszédjellemzőket. hallással kapcsolatos. amely a halláshoz kötött. illetve már nem érzékel. → auditív differenciálás.A audiológia A hallás élettanának. audiogram.

a fő tünetek azonban azonosak: 1. → autizmusspektrum-zavarok autizmus A szó jelentése: ’önmagára irányultság’. Az autisták szociális. → autista. a korai kezdet. azonossághoz való ragaszkodás). autizmus autoagresszió Az egyén agressziója. tárgyak). → auditív augmentatív (segített) kommunikáció Az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. fotók. a kommunikációban (pl. kommunikációs és a fantáziával összefüggő kognitív készségek fejlődési zavara. minőségi károsodás és elmaradás három területen: a reciprok szociális interakciókban (pl. viselkedés. az élmények verbális kifejezése kerül előtérbe. 2. érdeklődés. a szabad társalgás. metakommunikáció. Mindehhez a nyelvi és auditív szintet ismerni kell. A sérült ember nonverbális úton fejezi ki magát: hangjelzések. gesztusok. mert ezek csak együttesen fejleszthetők. Ez a „triász” minden értelmi szint mellett előfordulhat. autizmusspektrum-zavarok autizmusspektrum-zavarok Az autizmus klinikai képe sokféle lehet. jelnyelv és/vagy kommunikációs táblák (betűk. autista Autizmusban szenvedő személy. egyénre szabott kommunikációs eszközből áll. rész Inklúziós fogalomtár A hallásra való koncentrált figyelem szerepeltetése mellett a fejlesztés során a játékosság.3. kommunikátorok segítségével. rajzok. képek. megfelelőbb elnevezéssel: autizmussal élő. 424 . → autista. manuális rendszerek. aktivitás területén (pl. változatos és spontán szerepjáték hiánya. Sajátos viselkedési tünetegyüttesről ismerhető fel. A szociális. kölcsönösség a társkapcsolatokban). általában súlyos fogyatékosság. a játék. kommunikációs és fantáziával kapcsolatos kognitív képessége sérült. Minden ~s rendszer több. amely saját maga felé irányul. a beszéd funkcionális használata).

Csoportos foglalkozás. labdák stb. a szenzoros integráció elvén alapuló komplex módszer a tanulási zavarok feltárására és terápiájára. illetve a természetes élethelyzetek között. vibrációs és vesztibuláris ingerlés áll. a pedagógus a differenciáló. érintési és vizuális információk és a kommunikációs képesség fejlesztése egészít ki. a pedagógus és gyógypedagógus között partneri a viszony. differenciált ellátást és az ehhez szükséges tárgyi. amit az orális. amely átmeneti helyet foglal el az egyéni fejlesztés és a klasszikus frontális tanítási szituáció. Speciális eszközrendszerével (hinták. fejlesztő tevékenysége. autizmusspektrum-zavarok bazális stimuláció Terápiás módszer olyan értelmileg súlyosan akadályozott (súlyos értelmi fogyatékos) gyermekek és felnőttek számára. B babzsák program A „babzsák” autizmusspecifikus játékos. E megközelítés alapja az.) a hibás mintázatú neuropszichológiai funkciók normalizálását segíti. oktató. Tágabb értelemben a befogadó (inkluzív) nevelés-oktatás esetén a befogadó intézmény pedagógusai az egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik. → integráció 425 . akusztikus. illetve egyéb szakember és az eszközök biztosítása tekintetében egyaránt. sajátos tulajdonságokra. befogadás (inklúzió) Az integráció legfejlettebb foka: funkcionális integráció a megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel az ún. szükségletekre helyeződik a hangsúly. → autista. befogadó intézményekben. Az „átlag” mint mérce szem előtt tartása helyett az egyedi. hálók. autizmus. gyermekpszichológus által kidolgozott. szag-. A fejlesztés középpontjában a szomatikus. amely a sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítja az igényüknek megfelelő individuális (egyénre szabott). A motoros válaszok sajáttest-élményen keresztüli aktivizálásával nyújt kompenzációs és egyben fejlesztő hatásokat. személyi feltételrendszert – a gyógypedagógus. az egész tantestületben szemléletváltozás történik.B Ayres-módszer Jean ayres ergoterapeuta. Az óravezetés igazodik a gyermekhez. íz-. A „babzsák” helyzetben tanultak a különböző társas helyzetekben való részvételt alapozzák meg. önértékelésre is alkalmas pedagógia módszereivel dolgozik. A többségi intézmények olyan jellegű nevelő. akiknek fejlődésében az elemi tapasztalatszerzés korlátozott. amely elnevezését az ismert eszközről kapta. hogy minden gyermek „speciális”. gondok esetén együtt változtatnak a módszereken. szociális-kommunikációs fejlesztő program.

készségek (írás. Fonológiai szint: a hangok egymásra gyakorolt hatásának feldolgozása (szerialitás: szavak. dallama. s kihathat a beszéd hangszínére. hanglejtése és a hangképzés határozza meg. valamint a szociális kapcsolatokban. írászavar. ritmusára stb. 426 . Megjelenési formák: a beszédfejlődés súlyos elmaradása. idegennyelv-tanulás stb. beszédészlelés Komplex mechanizmus. a beszédfolyamatosság. A zavar észlelésekor fontos a hallásvizsgálat mint differenciáldiagnosztikai szempont. amely megzavarja a gyermek nyelvi fejlődését. illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi. a kommunikációs és a tanulási képességben. beszédészlelés zavara A beszédészlelés komplex folyamatának bármely szintjén fellépő probléma. funkcionális okok következtében kialakuló súlyos érintettsége. annál több beszédhangot érint. → befogadás. mondatok). olvasás. rész Inklúziós fogalomtár befogadó iskola (inkluzív iskola) Olyan intézmény. → beszédészlelés beszédfogyatékosság A beszéd és nyelvi teljesítmények biológiai/organikus. Fonetikai szint: a bejövő jelekből meghatározza a beszédhangot (beszédhang-differenciálás). → beszédfogyatékosság beszédérthetőség (hallássérülteknél) A ~et a hangzó beszéd ritmusa.) elsajátítására. amely egymásra épülő szintek és egymás mellett működő területek összehangolt munkájából áll. amelynek következtében átmeneti. Minél súlyosabb a hallássérülés. ahol a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelődnek a többségi iskola növendékeivel. Akusztikus szint: az agy észleli a bejövő jeleket. sajátos nevelési igény beszédakadályozottság A kommunikációs problémák átfogó megnevezése. Elsősorban a prelinguális (beszéd kialakulása előtti) hallássérülések súlyosságával arányosan érintett a szókincs terjedelme és a nyelv grammatikai szabályainak elsajátítása. Az SNI-gyermekek számára biztosítja a sajátos igényük kielégítéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételeket.és hangképzés sérülései. hangsúlya. a beszéd. kihatással van az expresszív beszédre és a beszélt nyelvet feltételező egyéb képességek kialakulására. olvasás-.3.

Bliss-nyelv Az augmentatív kommunikációs módszerek közé sorolt. ezzel elősegíti a gyermek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetébe. A terápia során felhasználják az evés. → beszédfogyatékosság. nonverbális grafikus jelképrendszer. sajátos nevelési igény beszédmegértés (hallássérülteknél) Az elhangzó (a mások által kiejtett) szavak. amelynek következtében a jelek átvitele az agytól a beszédszervekig. A ~ben a nyelvi elemeket a tarta- 427 . amelyet – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyásával – különböző kórformák. hogy a gyermek tisztában van a szavak jelentésével. Megalkotója Charles K. egyensúlyfejlesztés. ezért ellátásához a jogszabály által meghatározott sérülésspecifikus feltételek biztosítása szükséges. amit mesélnek neki. megérti.és ivásterápiában elért eredményeket is. tartalmának megértése. Fejlesztése intenzív logopédiai terápiát igényel. megfelelő testhelyzet megtalálása.B beszédfogyatékos személy A beszéd és nyelvi teljesítmények súlyos érintettségével küzdő személy. amire kérik. Ennek létrejöttéhez a finommotoros tevékenységek bonyolult kombinációját használjuk. Jó működése az összefüggések felismerését is segíti. fejkontroll kialakítása. A mozgásterápiából átvett elemek: kóros reflexek gátlása. mondatok és – legmagasabb szinten – a szövegek jelentésének. vagyis a beszédhangok kivitelezése akadályozott. A beszédfogyatékos gyermek sajátos nevelési igényű. arra épülve korrigálja a sérült beszédet. A jó beszédértés eredménye. beszédmotoros folyamat. elsősorban az orvosi gyakorlatban. vállöv ellazítása. helyes mozgások kivitelezésének elősegítése. szókapcsolatok. A beszédmegértés során a hallássérült gyermekek a hallássérülés súlyosságának arányával folyamodnak a szájról olvasáshoz. A beszédmotorium sérülését okozhatja a beszédszervek különböző eredetű sérülése vagy fejlődési rendellenessége vagy a központi idegrendszer sérülése. fizikai és pszichikai zavarok meghatározására használnak osztályozási és dokumentációs céllal. betegségek. ~ sérülése A beszéd az emberi hang által létrehozott hangjelek szerkesztett rendszere. beszédterápia A ~ a mozgásterápia eredményeit felhasználva. bLiss (1897–1985). lazítás. Betegségek Nemzetközi Osztályozása Osztályozási rendszer.

amelyen belül a tananyag – esetleg attól függetlenül is. BNO → Betegségek Nemzetközi Osztályozása Bobath-módszer A bobath házaspár (Karel bobath neurológus és Berta bobath gyógytornász) által az 1940-es években kidolgozott módszer a cerebralparesis mozgásterápiás eljárása. paralimpiai szám. az izomtónus normalizálására épül. 428 . A tantárgyblokk két vagy több tantárgy összevonásával keletkező tantervi egység. Játszható ülő és álló testhelyzetben. boccsa Speciális sportjáték.3. A 19. A klinikai pszichológiában olyan személyt jelent. kerekesszékben és labdavezető csővel is. vagyis határesetet képviselnek. rész Inklúziós fogalomtár lommal értelemszerű összefüggésben levő jelképek ábrázolják. blokkosítás A tantárgyi koncentráció legfejlettebb formája. A kezelés a terapeuta akcióinak és a gyermek reakcióinak vég nélküli váltakozása. század elejétől vált elterjedtté a Braille-írás. akiknek intelligenciahányadosa 70 és 80 között van. automatikus mozgásokat. vagyis a kettő közti határon vannak. akinek érzelmi zavarai súlyosabbak. amely az egyéb technikákkal együtt elősegíti a fiziológiás tartást és az aktív. de még nem jutottak el a pszichózis szintjére. Magyarországon több módosítás után a 20. egyénileg és párosan. A módszer a reflexgátlásra. Braille-írás Louis braiLLe (1809–1852). a párizsi Vakok Intézetének tanára által 1825-ben kidolgozott pontírás vakok számára. hogy melyik tantárgyhoz tartozik – a blokk saját logikája szerint rendeződik. valamint csapatjáték formájában is. borderline A pszichometriában azokat a személyeket jelenti. mint a neurózis. amelyek üzenethordozóként szolgálják a beszédképtelen személy kommunikációs törekvéseit. Braille ujjbegy nagyságú területen 6 pont (2×3-as mátrix) variációiból alkotta meg betűit és jeleit. A blokkok csak részben lépik át a tantárgyi diszciplínák határát. különösen súlyosan sérültek részére javasolható. század végétől nemzetközileg elfogadott kultúrtechnika vakok számára.

centráliskoherencia-problémák A világ megértéséhez elengedhetetlenül szükséges kívülről érkező információtömeget az autizmussal élő személy nem vagy nem megfelelő szinten képes egységes egészként szemlélni. hogy a hallás a beszédértést és a beszédfejlődést szolgálja. képzési programok) olyan értékjelölő. A tanulási. amelyek a céloktól az értékelésig a „mit?” és a „hogyan?” egységére törekedve segítik. A sikeres műtét feltétele. tanuló. tanítási folyamat (meghatározott tartalmi egységeihez hozzárendelhető) tervezését és leírását jelenti a céloktól az értékelésig. amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként valósulnak meg a korszerű műveltségfelfogást reprezentáló művelődési anyag feldolgozása során. tanulási. → hallásmérés. amelynek során a csiga (cochlea) elhalt szőrsejtjeinek működését pótolják a beültetett (implantált) elektródákkal. audiológia curriculum Folyamatterv vagy program. A ~ok (folyamattervek. benne folyamatosan rendszert. amely a belső fülhöz csatlakozik. csoportoknak) tanulásszervező. folyamatorientáló dokumentumoknak tekinthetők. hogy a hallóideg.D C cél (oktatási) Az oktatás ~jai a tanulók személyiségfejlődésében bekövetkezett tervezett változások. ép legyen. közreműködő egyéneknek. tanulást szabályozó és értékelő munkáját. → autizmusspektrum-zavarok cochleáris implantáció Súlyos fokú hallássérülteknél alkalmazott hallásjavító műtéti eljárás. ami a világ megértéséhez elengedhetetlenül szükséges. egyértelműsítik és összehangolják felhasználóinak (a ~ok alapján dolgozó. A műtéten átesett gyermekkel azonnal meg kell indítani az intenzív habilitációt annak érdekében. D Daktil-nyelv → ujjábécé 429 . szabályt. egységes magyarázatot keresni.

valamint balesetekből származó mozgásszervi betegségek rehabilitációjában alkalmaznak. amely lehetővé teszi. Kézzel végzett módszer. hogy van-e a csoportjában sajátos nevelési igényű gyermek vagy nincs – a tanulási folyamatot az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez igazítja. reumás megbetegedések. a célzott kikérdezés. Akkor fejlesztő hatású. amelyek a pedagógiai folyamat adott szakaszának eredményeit. ortopédiai problémák. A rehabilitációban a mozgásokat elemeikre bontják. amelynek során a pedagógus – függetlenül attól. személyiségi és teljesítményi diagnózis alapján tervezik meg a megfelelő terápiát. rész Inklúziós fogalomtár Dévény-féle speciális manuális technika dévény Anna által kidolgozott olyan mozgásrehabilitációs módszer. valamint pszichológiai tesztek segítségével. hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbözőségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. diagnosztikus értékelés DIFeR Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 4–8 évesek képességfejlődésének vizsgálatára. → diagnózis diagnózis Az ember testi vagy lelki sajátosságainak. → differenciálás 430 . eljárások és intézkedések összessége. amelyet főleg agyi eredetű mozgászavarok. problémáit tárják fel. illetve állapotának megállapítása a kórelőzmények feltárása (anamnézis). A klinikai gyakorlatban a betegségek okainak megállapítását és más betegségektől való megkülönböztetését jelenti. amely segítségével az izomcsoportok élettani helyzetét igyekeznek visszaállítani a rendellenes módon rögzült izom-ín-kötőszövet apparátus és az izompályák fellazítása segítségével. korrigálják. majd visszaépítik az összműködésbe. A pszichológiában elsősorban alkalmassági.3. → differenciált foglalkozás differenciált foglalkozás A tanulás szervezésének azon módja. ha kizárja a tanulók merev csoportba sorolását. differenciálás Az a folyamat. → sajátos nevelési igény. diagnosztikus értékelés Mindazon folyamatok.

produkciós sebesség. sajátos nevelési igény diszgráfia Olyan írászavar. a háttérben általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg.D disability → fogyatékosság diszfázia A beszéd és nyelvi fejlődés súlyos zavara. részképességzavarok diszkalkulia Az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. Az értelmi fejlődés zavarától. amely egyrészt az írás grafomotoros jellemzőinek zavarában (betűk felismerhetősége. → diszfázia. és a későbbiekben iskolai teljesítményzavarok kiváltói lehetnek. → sajátos nevelési igény. mondatszerkezet. központozás stb. beszédfogyatékosság. műveletek.). valamint a kifejező beszéd jelentős érintettségében (motoros diszfázia). hangkihagyások stb. helyesírás stb. → beszédészlelés zavara diszfáziás Az a beszéd és nyelvi fejlődés zavarával küzdő gyermek. A súlyos ~ gyermek sajátos nevelési igényű. A tünetek (a beszédfejlődés késése. artikulációs hibák. A tünetek intelligenciaszinttől függetlenek. Fejlesztése intenzív. technikák elsajátítási és alkalmazási nehézségében jut kifejezésre. téri elrendezés. komplex logopédiai terápiát igényel. sérült a gondolkodás. diszgrammatizmus. amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata. a kisiskolás kort követően szemantikai és fogalmazási problémákkal társulnak. → sajátos nevelési igény.) a korai kortól tartósan fennállnak. akinél a nyelvi szándék kifejezése és a nyelvi formák alkalmazási képessége között nagyfokú eltérés áll fenn.) nyilvánul meg. mely megnyilvánulhat a beszédészlelés és megértés (szenzoros diszfázia). ezért ellátásához a törvény által meghatározott sérülésspecifikus feltételek biztosítása szükséges. oktatási problémáktól és környezeti hatástól független. szabályok. Az olvasáselsajátítás folyama- 431 . szótöredékek. másrészt a fonológiai-nyelvi jellemzők zavarában (nyelvtan. szómegtalálási nehézség. amely intelligenciaszinttől független súlyos olvasási és helyesírási gyengeségben nyilvánul meg. részképességzavarok diszlexia Az iskolai teljesítményzavarok egyik fajtája. jelek. amely a matematikai fogalmak.

nehezen alakul ki a hang–betű kapcsolat. tanult komplex mozgásfolyamatok tervezésének és kivitelezésének enyhébb fokú zavara. komplex cselekvéssorok (pl. kivetések. Hátterében különböző eredetű agykárosodás áll. az olvasás során betűtévesztések. amely lehet fejlődési vagy genetikai rendellenesség. szövegértési problémák tapasztalhatók. a beszéddallam és a hangerősség is. hogy speciális elvek és módszerek alkalmazásával a diszlexiás gyermeket „újraneveljük” átlagos olvasóvá (re = vissza. A módszer az olvasáshoz szükséges képességek. anyagcserezavar következménye. betoldások. gyulladásos vagy érrendszeri megbetegedés. amelynek célja. sajátos nevelési igény. 2. Jellemzője az artikulációs zavar. részben orrhangú. csaknem teljesen érthetetlen beszéd. részképességzavarok diszlexia-reedukáció Meixner iLdiKó által kidolgozott terápiás eljárás. gesztusok. a célirányos mozgások. főként a nyelvi készség fejlesztését célozza. → Meixner-módszer diszpraxia A megszerzett mozgásos tapasztalat hiányos felhasználása. → anartria DSM-IV Az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) negyedik átdolgozása. helytelen eszközhasználat). Megváltoznak a beszéd zenei elemei. tumor. 432 . rész Inklúziós fogalomtár ta lelassul vagy megreked. átvetések. → diszlexia-reedukáció. mosakodás) végrehajtásának nehézsége. vágás. szülési sérülés. újra. elmosódott. Gyakran kíséri nyálfolyás. dizartria A beszédmozgások kivitelezésének zavara. Meixner-módszer. ügyetlengyermek-szindróma (pl. amelyben pszichiátriai kórképek osztályozása és diagnosztikus kritériumai szerepelnek. háztartási gépek kezelése. → Meixner-módszer diszlexia-prevenciós módszer Az olvasás-helyesírási zavar kialakulásának óvodáskori megelőzését célzó eljárás. Típusai: 1. torz írás. csúnya. educatio = nevelés). rosszul érthető.3.

Tartalmazza: a fejlesztés fő területeit. tanulók többi gyermekkel. vezetése az általános . § a). a felkészítés idejét. Szükségleteiknek megfelelő ~ot igényelnek pl. egyénre szabott fejlesztést. Az ~ a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa alapján készül. egyéni fejlődési lap Tanügy-igazgatási dokumentum. eGYMI → egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (eGYMI) ~. jelentés nélküli ismétlése. Tü-356. tehát minden növendék személyiségét ismerve. az utazószakember- 433 . b). A külív a tanuló adatait tartalmazza. → autizmusspektrum-zavarok egyéni bánásmód Az a nevelői magatartás és gyakorlat. évi – többször módosított – LXXIX. egyéni fejlesztési terv Az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma. feladatát. amikor a nevelés során a pedagógus egyénileg. Az EGYMI – céljaival összhangban – elláthatja a közoktatásról szóló 1993. iskolai pedagógus feladata. r.sz. eszközét. ütemezését. A központilag kiadott nyomtatvány külíve – A.e E echolália A kiejtett szavak vagy mondatok szinte visszhangszerű. a foglalkozás tartalmának. módszerét. e). az egyes területeken belül a fejlesztés célját. szükségleteihez alkalmazkodva tervezi meg a tanuló számára a leghatékonyabb pedagógiai eljárásokat. Az ~ gyakorlása a pedagógustól alapos pszichológiai és pedagógiai ismereteket és differenciált tevékenységet igényel. oktatásának segítése céljából. a sajátos nevelési igényű (SNI-) gyermekek/tanulók. amely lehetővé teszi az egyéni sajátosságokhoz igazított. az időpont. a betétívet a rehabilitációs foglalkozást végző gyógypedagógus vezeti a fejlesztési terület. egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény hozható létre a sajátos nevelési igényű (SNI-) gyermekek. g) és h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait. tanulóval együtt történő nevelésének. módszereinek jelölésével. A legtöbb esetben sztereotip viselkedésről van szó minden kommunikatív szándék nélkül. Tü-357 r. törvény 34.sz. és belíve – A.

ábrák betűk felismerésének képessége. Az eszköz azt vizsgálja. egy- 434 . § alapján látja el feladatait. Többféle rosszullét ismeretes: nagyroham. előzetes követelmények Olyan ismeretek. amelyek nélkülözhetetlenek egy új tanulási egység sikeres feldolgozásához. ábrák. amely szög alatt a tárgy két pontjáról a retinára eső fénysugarat még éppen meg tudjuk különböztetni. értékek számbavételét jelentik. § (2) bekezdésének b). Jele: Vt (távoli vízus). az új tanulási egység feldolgozása után elérendő tanulási célok teljesítéséhez. Landolt-gyűrű. törvény 34. Vizsgáló eszköze a Kettesy-féle vízustábla. képességek. egységes Pedagógiai Szolgálat A közoktatásról szóló 1993. Vizsgáló eszköze a Csapody-olvasópróba. készségek. logopédus. továbbtanulási. továbbá országos szakértői és rehabilitációs tevékenység. logopédiai ellátás. Ammon-jel. továbbá az intézmény keretein belül óvodai. tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység. epilepsziával élő gyermekek nevelése Az epilepsziával élő gyermek rendszeres gyógyszeres kezelést és orvosi ellenőrzést igényel. évi – többször módosított – LXXIX. még tünetmentesség esetén is. Jele: Vk (közeli vízus). országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság elektronikus olvasókészülék → olvasótelevízió éleslátás közelre A 30 cm-en belüli jelek. gyengénlátás esetén 0. fejlesztő felkészítés. → egyéni fejlesztési terv. általános iskolai feladatot ellátó intézményegység működhet. amely szög alatt a tárgy két pontjáról a retinára eső fénysugarat még éppen meg tudjuk különböztetni. A látásélesség mértékéül azt a látószöget (legalább 1 szögperc) választották. A látásélesség mértékéül azt a látószöget (legalább 1 szögperc) választották. a törvény 36.3.3 alatti. e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait. gyógytestnevelés.0. Ép látás esetén a Vt = 1. konduktív pedagógiai ellátás. rész Inklúziós fogalomtár hálózat működtetését. éleslátás távolra A 3-5 m-en túli jelek. pályaválasztási tanácsadás. beállítódások. nevelési tanácsadás. hogy mekkora betűket milyen távolságból tudunk elolvasni. betűk felismerésének képessége. Formája lehet: gyógypedagógiai tanácsadás. korai fejlesztés és gondozás.

többnyire egy-egy periódusban tanítanak. ízlelés. látás. kisroham. érzékleti modalitások Az egyes érzékletek (látás. a túlzott féltés. a súlyos és a legsúlyosabb fokú mentális retardáció/értelmi fogyatékosság összefoglaló elnevezése. → sajátos nevelési igény érzékelés Nagyon egyszerű ingerekhez kapcsolódó tudatos tapasztalat. A kisrohamok figyelmetlenségnek. tanára. organikus okok játszhatnak szerepet. zöngés vagy zöngétlen voltát. majd a saját gégéjére helyezett kezével érzékelte egy hang hosszúságát. (Pl. aggályoskodás pedig önállótlanságát eredményezheti. 435 . Ma a szurdopedagógusok lényegesen ritkábban alkalmazzák ezt az eljárást.e szerű és összetett gócos roham. hallás. Kialakulásában a fejlődésben már a legkorábbi időpontoktól is keletkező. érzékeltetés Az érzékeltetés a mások vagy saját magunk által produkált beszédhangok ellenőrzését jelenti tapintás útján. bőrérzékletek). havonta váltják egymást a természettudományos és a társadalomtudományi tárgyak. A korszerű hallókészülékek elterjedése előtt ez volt a súlyos hallássérültek beszéd-kiejtés tanításának egyik legfőbb eszköze. az értelmi fejlődésre ható károsodások. A gyermek pl.) ergoterápia → rehabilitációs foglalkoztató terápia értelmileg akadályozottság A mérsékelt. szaglás.és halláskárosodások vagy például epilepszia is kapcsolódhatnak. tantárgyblokk a Waldorf-pedagógiában: egyes tantárgyakat egymással szorosan összekapcsolva. tapintás. epocha Tantárgyi rendszer. álmatag semmittevésnek tűnhetnek. amelyekhez mint párhuzamos sérülések testi fogyatékosságok. amitől szoronghat. Az iskolás gyermek a rosszullétek hatását vele szemben megváltozott beállítódásnak élheti meg.

a helyes nyelés elősegítése. amely a vizuális vagy auditív információszerzést részlegesen vagy teljes mértékben akadályozza. a harapóreflex kialakítása. a kóros reflexeket gátló fogásmódok megkeresése. Az ~ során a team a praktikus esetvezetési kérdésekkel foglalkozik. műveit. amelyek több téma együttesét. tantárgy legfontosabb adatait. – alapján egyes személyekkel vagy személyek egyes csoportjaival szemben hátrányos megkülönböztetést eredményez. életkor. rész Inklúziós fogalomtár érzékszervi fogyatékos Az érzékszervek (látás vagy hallás) valamely részének organikus vagy funkcionális sérülése. A második szinten találhatók azok a tartalmak. amelyben a tanulók kompetenciái (rutinok. jártasságok) eltérő tudástartalmak mentén fejlődnek. azaz minden olyan magatartás tilalmát jelenti. képességek. vizuális percepció evésterápia Az ~ során a sérült kisgyermekek terápiás megsegítéssel járják végig az evés egészséges fejlődésmenetének lépcsőfokait. kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt és a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak. illetve feldolgozása érzékszerveink segítségével. származás. → látássérülés. fogalmait. témáit. témaköreit. észlelés (percepció) Összetett ingerek felfogása. esetmegbeszélés Egy tipikus és aktuális helyzet elmélyült tanulmányozása. személyeit. a szopóreflex kialakítása. eszköz jellegű tudás Az a tudás. amely valamely tulajdonság – nem. Érdemes elkülöníteni két szintet. Ennek lépései: a megfelelő testhelyzet megválasztása. képleteit. Mindig a gyermek aktuális szintjén avatkoznak be a folyamatba. illetve a diszkrimináció. az egyenlő bánásmód követelményét. sajátos nevelési igény esélyegyenlőség A modern jogrendszerek alapvető elve. majd leépítése. Ez a tantervi tananyagtartalom újragondolását is jelenti. készségek. → érzékelés. a rágás kialakítása. szexuális irányultság. 436 . elemzése és tanulságainak megbeszélése. Az első szinten az a tantervi tartalom található. hallássérülés. nyelv. majd leépítése. nyelvtani szabályait stb. s a következő lépcsőfok elérése a kitűzött rövid távú cél. helyneveit.3. nyál nyelése. összefüggésekre. amely részletes felsorolás formájában megadja adott terület. csomópontjait jelentik. fogyatékosság stb.

437 . konduktív ellátás. fejlesztő értékelés A tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. optimális feltételek megteremtését jelenti. egymásra figyelés és a másság tiszteletben tartása jellemez. őszinteség. a felzárkóztatás és sok esetben a tehetséggondozás. Ez a könnyítés elsősorban a tanuláshoz szükséges.F extrovertált Érdeklődésével a külső világ felé forduló. azoknak a módszereknek és fogásoknak a rendszerét jelenti. F facilitáció Könnyítés. a tanulási nehézségekkel. de maradhat a tevékenység szabályozási körén kívül is. közlékeny. hogy a feladatokat a saját erejéből oldja meg. fejlesztő osztály Kis létszámú. cselekvőkész (személyiség). fejlesztő felkészítés A ~ képzési kötelezettséget jelent attól az évtől kezdôdôen. korai fejlesztés. hogy aki ezt a szerepet vállalja. Így az óvodai nevelési év első napjától kezdődően a fejlődést biztosító ~ben vesz részt. amelynek célja a megelőzés. segítô) arra utal. facilitátor A szó eredeti jelentése (könnyítô. interaktív módon történő értékelése. Azt a rávezetést. melyeknek segítségével a cél elérhetővé válik. élénk. mindenekelőtt olyan csoportdinamikát. amelyet bizalom. hanem mintegy megkönnyíti a tanulási folyamatot. magatartási zavarokkal küzdő gyerekek számára szervezett osztály. Ez beépülhet a tevékenységbe. Pedagógiai szempontból azokat a feltételeket nevezzük így. amelyben a gyermek ötödik életévét betölti. amelynek célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz történő igazítása. az nem tudást ad át. Megvalósítható otthoni ellátás. A ~ pedagógiai értelemben vett segítség. illetve a gyermek hatéves koráig bölcsődei gondozás keretében. intézményes ellátás. segítés. A képzési kötelezettség a tanköteles kor végéig tart. motiváltság. amelyek hozzásegítik a diszfunkciós személyt. nyitottság. társaságkedvelő.

A ~nek 438 . járás. fogyatékosság Az Egészségügyi Világszervezet.” A magyar kifejezés nemzetközi. aki korszerű pszichológiai ismeretek birtokában van. beszéd. angol nyelvű megfelelője a disability. Vízusuk csak a fényérzés szintjén van meg. szelektív ingeráram-kezelés. Vakos technikákat alkalmaznak. A fogyatékosság tehát a speciálisan emberi funkciók zavara. tájékozódásban. a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. fototerápia. fényérzékelők Az aliglátók egy csoportja. a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. kapcsolattartás a környezettel) szükséges képességek részleges vagy teljes. tárgyak mozgatása. gyógytorna stb. Jártas a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak óvodai. sajátos nevelési igénye. eljárást sajátos pedagógiai logika alapján. látás. de látásmaradványukat fel tudják használni a közlekedésben. rész Inklúziós fogalomtár fejlesztő pedagógus Olyan speciális szakember. felmentés kötelező tanórai foglalkozás alól Az igazgató részben vagy egészben felmentheti a tanulót – a gyakorlati képzés kivételével – az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. fokozatosság elve Didaktikai alapelv. átmeneti vagy végleges hiányát jelenti. masszázs. egyéni fejlesztés során történő alkalmazásában. ultrahang. a WHO meghatározása szerint: „Az ember normális érzékelő. módszert. rövidhullámú terápia). hogy az optimális színvonalú legyen a különböző fejlettségű tanítványok számára. mozgási vagy értelmi funkcióiban (pl.3. nehézségi szintek mérlegelésével úgy választják ki. hidroterápia. amely szerint a tanítandó tananyagot. → aliglátás fizioterapeuta → gyógytornász fizioterápia Az ortopédiai betegségek kezelésében széles körűen alkalmazott különböző módszerek – elektroterápiás eljárások (iontophoresis. ismeri a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit. – együttese. ha a tanuló egyéni adottságai. továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. balneoterápia. iskolai csoportban.

tankönyvkészítés. téri irányok. Funkciózavar pl. Frostig-terápia Az 1960-as években dolgozta ki Marianne FrostiG (1906–1985) osztrák ergoterapeuta. formaállandóság. ábra. funkciózavar (mozgáskorlátozott gyermek esetén) Fájdalomtól. amelyek a mozgáskoordinációt. funkciósérülés. eszközök alkalmazása terén.és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. az oldaliság.és íráskészség fejlesztése. részképességzavar. A program tesztből és fejlesztő feladatlapokból áll. térbeli összefüggések. 439 . tanítási módszerek. grafomotoros zavar Az író-rajzoló mozgásképesség zavara. betű) motoros kivitelezése nehezített a testséma. a szem-kéz koordináció. grafomotorikus A szó jelentése írómozgást jelent. pszichológus. alak-háttér megkülönböztetés. a gazdaságos izommunkát rontják. valamilyen tevékenység végzése közben. A fejlesztő program a teszt eredménye alapján az egyéni szükségleteknek megfelelően kínál minden területhez fejlesztő feladatokat. A grafikus kép (minta. Ilyenek az izomgörcsök. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenység. anatómiai elváltozástól függetlenül is megjelenhet a mozgásszervek túlterhelése. a sántítás vagy a kéz ügyetlensége. illetve kromoszóma-eltérés következtében. → differenciálás fonomimikai jelek A hangok kiejtésére is utaló kézjelek. a rajz. G genopátia Fejlődési rendellenesség gén-. grafomotoros fejlesztés A finommozgások koordinációja. A teszt a vizuális észlelés öt területét méri: szem-kéz koordináció.G érvényesülnie kell a tantervfejlesztés. szűkebb értelemben pedig a rajz. de tágabb értelemben használatos.

trauma. terápiás és rehabilitációs dominanciájú komplex embertudomány. hanem a korai kezdetre utal. 2. felnőttet pedig a tanulás. A „gyermekkori” jelző nem azt jelenti. Legfőbb jellemzője a helytelen ceruzafogás. A gyógypedagógia hagyományos alapfogalmát – a fogyatékosságot – ma már nem azonosítja a testi. az ujjpozíció hiánya. hanem következményes állapotnak tekinti. → grafomotoros fejlesztés. amelynek interdiszciplináris kapcsolatrendszere folyamatosan fejlődik. vizuális percepciós zavar gyengénlátó A vízus (látásélesség) a jobbik szemen kezelés és optikai segédeszközzel való korrekció után az ép látás 30%-a (V = 0. vagy a látótér 10 foknál jobban beszűkült. mert a gyengénlátó gyermekek látó típusú síkírást. túlzott követelményszint stb. gyógypedagógiai asszisztens ~ szakképesítéssel. felismerhetetlenségig torz írás. → autizmusspektrum-zavarok gyógypedagógia Nevelési. szaggatott vonalvezetés. -olvasást sajátítanak el. a görcsös. mentális (értelmi): organikus agykárosodás. korlátozott élethelyzetűnek. átmeneti kémiai zavar. hogy felnőttkorra elmúlik. pszichés (lelki): szorongás. nem megfelelő mintakövetés stb. A ~ okai lehetnek: 1. Pedagógiai szempontból a közelnézésben nyújtott teljesítmény a döntő. szabálytalan betűalakítás és -kötés. A ~ személy látását fel tudja használni a gyakorlati élet feladatainak megtervezéséhez és kivitelezéséhez. biológiai sérüléssel. Tevékenysége a gyógypedagógus irányításával főleg mentálhigiénés. részképességzavarok. → látássérülés gyermekkori autizmus A Magyarországon is hatályos orvosi diagnosztikus rendszerben (BNO-10) az autizmus „klasszikus” formájának elnevezése. szociális (társadalmi): ingerszegény környezet. szögletes. a balról jobbra irányuló vonalvezetés és a csuklómozgás hiányos fejlettsége következtében. merev. elhanyagoló nevelés. 3.3. rész Inklúziós fogalomtár a kialakult kezesség. gyenge vagy túl erős vonalvezetés..3) alatt van. érettségivel rendelkező személy. határvonalak átlépése. a szociális beilleszkedés szempontjából akadályozott. a fogyatékosnak minősített gyermeket. túlzott megfelelési vágy.. 440 . gondozási és egyéni fejlesztési feladatok megoldásából tevődik össze. kisebbségi érzés. keresztmodilitások (látási. hallási észlelés) zavara stb.

A gyógytorna pontos klinikai vizsgálat alapján meghatározott cél elérésére összeállított gyakorlatanyaggal és adekvátan illeszkedő ingersorozattal hoz létre funkciójavulást. A gyógypedagógiai értelmezés szerint a veleszületett ok. Olyan. A ~ szerepe leegyszerűsíthető a mozgásrendszer funkcióinak javítását célzó tevékenységre. gyógytestnevelés A gyermek speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. gyógytestnevelő Speciális képesítéssel rendelkező testnevelő tanár. asztmás. A különböző szervrendszerek működése ugyanakkor egymással kölcsönhatásban áll. Gyógytestnevelés és könnyített testnevelés csak ~ képesítés birtokában tartható. amelynek intézményei az iskolák mellett működnek és a közoktatási rendszerbe tartoznak. A közoktatás szolgáltatásait minden fogyatékos gyermek „igényelheti” attól a pillanattól. a mozgásnevelés alapja. Azok számára indokolt. alkalmassá tétel (latin). Képzésük az egészségügyi főiskolai karokon történik. aki a gyermekkori egészségügyi károsodások helyreállítását végzi a testnevelés módszereinek felhasználásával. szívbeteg. az egészségi állapotot figyelembe vevő foglalkozások szükségesek. akiknél a mozgásszervi. fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésben megzavart és ezért közösségi részvételben akadályozott gyermekekre (felnőttekre) irányul. Orvosi javaslat alapján a tanuló a ~ mellett a testnevelési órán is részt vehet. kórosan kövér. gyógytornász (fizioterapeuta) Elsődleges feladata a mozgásrendszert érintő tünetet előidéző ok feltárása s ez alapján a terápia megválasztása. scoliotikus stb.vagy könnyített testnevelésre utalja. Képzésük a Semmelweis Egyetem Testnevelési Karán folyik. amennyiben az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy. gyógytorna Gyógyító céllal alkalmazott mozgásgyakorlás. de e meghatározás szerint terápiás eszköztára elsősorban a mozgásrendszerrel kapcsolatos. 441 . s bármelyik funkciózavara nagy valószínűséggel a mozgásrendszer működésére is hatással lesz. H habilitáció Jelentése: képessé. hogy fogyatékosságát megállapították.H gyógypedagógiai szakszolgáltatás Szakmai tevékenység. belgyógyászati vagy egyéb elváltozás miatt sajátos. gyermekekre. Munkája irányulhat pl.

tympanometria. hogy folyamatosan tájékoztasson a hallásállapotról. beszédaudiometria) vagy reflexválaszokat. amelynek feladata. amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható. szervezett tevékenységek és támogatások rendszere. Vezetéses hallássérüléskor a görbe mindvégig egyenletes lefutású és nem haladja meg a 60 dB-t. Idegi eredetű hallássérüléskor lefelé eső görbe. A fonémák. → audiogram. Rendszeres időközökben történő vizsgálat. Mivel a gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett ok miatt van szükség. Az ún. Fajtái. hogy a ritmussal. szavak és a kiejtett mondatok sorrendjét kódoljuk és felidézzük. Az ép hallás audiogramon jelölt határa 20 dB. Gyógypedagógiai megközelítésben olyan rendellenesség. hallássérülés Csökkent hallási képesség (nagyothallás) vagy a hallás teljes hiánya (siketség). Orvosi szempontból a hallószerv bármely részének sérülése. ami többéves folyamat. a magasabb frekvenciákon a hangok meghallása akadályozott. dobűri nyomásviszonyokat értékelnek (pl. hallásgörbe Az audiogramon ábrázolt görbe. az egyszerű és az összetett. illetve a kettő közötti átmeneti sáv. → audiológia hallásnevelés A hallássérültek hallási képességének fejlesztése gyógypedagógiai eljárásokkal. hogy a vizsgált személy közreműködésén. rész Inklúziós fogalomtár a társadalom által biztosított. A görbe a jobb és a bal fülön mért hallásveszteség típusát és mértékét mutatja. ahol a sérülés időpontja.3. otoakusztikus emisszió) szubjektív és objektív csoportokba sorolhatók. hallásmérés hallásmérés Hallásvizsgálat. a hangsúllyal. tudatos jelzésein alapul-e (pl. irányának és megszűnésének. a hangos–halk. hosszú–rövid. Az ún. (ezt) a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben. aszerint. prelinguális hallássérülteket meg kell tanítani hallani. posztlinguális hallássérültek ~e a felerősített hangok újratanulását jelenti. → rehabilitáció hallásfigyelem Az a képesség. A modern technikai eszközök a ~ nélkülözhetetlen előfeltételei. és eredménye sokban függ a kezdés időpontjától és a hangerősítés minőségétől. A ~ lehetővé teszi a hang jelenlétének. a dallammal és a szótagok számával. hirtelen és fokozatos. tempójával kifejezett információkat feldolgozzuk. állandó és változó közötti különbségtételt. 442 . kiteljesíthető. elektromos jeleket. magas–mély.

hanem sajátos egésszé. Mértéke attól függ. halmozottan fogyatékos Az a gyermek. amely egy vagy több biológiai sérülés/károsodás következményeként jön létre. akinek a fejlődését. társadalmi beilleszkedését több területre kiterjedő fogyatékosság nehezíti. a hallás. és elektromos jelekké alakítja át. A ~ személyek csoportja rendkívül heterogén. 443 . haptikus észlelés Taktilo-motorikus észlelés. hallásvizsgálat →  hallásmérés hallókészülék Elemmel vagy akkumulátorral működő kisméretű hangerősítő eszköz. Különféle összetételben és arányban lehet jelen az értelmi képességek. hangárnyék A hangárnyék jelenség okozója a hangforrás és az észlelő közé kerülő tárgy vagy zaj. felerősödő vagy gyengülő hangviszonyok. egységes rendszerré ötvöződve nyújtanak információt. fal) megszűnésével megváltozó. hogy milyen hangerőnél (dB) és mely frekvenciákon (Hz) van a hallásküszöb. és innen jutnak el a fülhöz. súlyossága és a fogyatékosságok sokféle kombinációja befolyásolja a tüneti képet. tapogatásakor nem külön-külön. Megszűnő vagy negatív hangárnyék: folyamatos leárnyékoló tárgy (pl. kerítés. A tárgyak tapintással való észlelésekor a nyomásérzés mellett nagy szerepe van az izmaink mozgásából nyert közvetlen érzéki benyomásoknak. felnőtt. az ún. A levegőben terjedő hangrezgéseket egy érzékeny mikrofon fogja fel. a verbális kommunikáció. és több funkcióterületre kiterjedő fogyatékossággal jár. halmozott fogyatékosság Olyan állapot. A fülhallgatóban a felerősített jelek visszaalakulnak hanghullámokká. Két típusa ismert: a pozitív és a negatív hangárnyék. Ezeket felerősíti a készülék nagyon kis méretű elektronikus erősítője. fiatal. a mozgásfunkciók. amely a hallássérültek számára megkönnyíti a környezeti hangok felfogását. a látás. kinesztetikus érzékelésnek is. A tapintás és a kinesztézis a tárgyak kézbevételekor. Belépő (pozitív) hangárnyék: a környezet hangjait leárnyékoló tárgy vagy zaj által okozott hangintenzitás-csökkenés.H mértéke és minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása zavart. tanulását. a primer sérülés keletkezésének ideje. esetenként a személyiség és viselkedés zavara. valamint más megismerési funkciók.

Az etnikai kisebbséghez tartozás növeli a hátrányos helyzetre való esélyeket. szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett. állandóan mozog. a család vagy az ép család hiánya.) annál kevésbé zavarják egymást önállóságukban. minél homogénebbek. a vízben végzett tornakezelések. hiperkinézis → hiperaktivitás homogén gátlás Ranschburgsches Phaenomen = ransChburG-féle ~. Eszerint az egymást érintő lelki tartalmak és folyamatok (érzetek. Ezek között a csoportok között átfedések is vannak. illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. gyógyszerrel lehetséges. ugrál. forrása sokféle lehet pl. hiperaktivitás (hiperkinézis) Általában a kisiskolás kor előtt jelentkező. zajos. borogatások tartoznak ebbe a csoportba. minél heterogénebbek. rész Inklúziós fogalomtár hátrányos helyzet A ~ egzakt meghatározása nehéz. de a tünetek többsége enyhül. a lemorzsolódás és mindezek nyomán a társadalmi beilleszkedésre való képtelenség fenyeget”. tanuló az. hidroterápia A mechanikai és a hőhatás alapján való kezelés indifferens vízben. túlzott aktivitással. A problémák az iskolás éveken. fiatalokról van szó. keveredést okozhat. mozgással. és akiket ezért az iskolai kudarc. Egyéni bánásmódra van szükség. gyakran figyelemzavarral jellemezhető állapot. Általában azokról a gyermekekről. „akit családi körülményei. törekvések stb. 444 . … illetve a szüleinek nincs 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége”. a környezet szocializációs ártalmai. képzetek. akik „különböző okok miatt nem tudnak a többiekkel együtt haladni. gyorsan vált tevékenységet. A ~ oka. kioltást. A közoktatási törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Kezelése viselkedésterápiás módszerekkel. Pl. a szülők alacsony iskolai végzettsége. A gyermek nyughatatlan. lemosások.3. és annál inkább. az alacsony jövedelem. sőt a felnőttkoron át is elkísérik az érintettet. a vizuálisan és akusztikusan hasonló b és d egymás utáni tanítása homogén gátlást. A vízfürdők.

oktatásánál a szelekciós mechanizmusok. pszichikai vagy szociális ok miatt. Ellentéte a szegregáció. általában két vagy négy végtagra kiterjedő görcsös (spasztikus) bénulás. a szülés előtt. az orvosi. A tanítás módszere. illetve a gyógypedagógusra hárul minden probléma megoldása – csak az osztályfőnök vesz részt az integrálásban. infantilis cerebrális parézis (CP) Kora gyermekkori agykárosodás. szociológia). funkcionális és fordított integráció. szociális. Az idegrendszer károsodása végleges. → befogadás. ha gondok vannak. szegregáció 445 . inkább azokra a fejlesztési lehetőségekre helyeződik a hangsúly. befogadó iskola. A sajátos nevelési igényű gyermekek integráló nevelésénél. a „különnevelés” speciális közoktatási intézményekben. pszichológia.I I inadaptáció A környezethez való alkalmazkodás képtelensége. környezete elvárásainak képtelen eleget tenni valamilyen biológiai. az óravezetés nem változik. Az együttnevelés szintjében jelentkező minőségi különbségek a fogadás (integráció) és a befogadás (inklúzió) kifejezésekkel értelmezhetőek. amelyek alkalmazkodnak az eltérő nevelési szükségletekhez. azok következményeit az integrált gyermek viseli. társulhat hozzá értelmi fogyatékosság és epilepszia is. alatt vagy közvetlenül a szülés után kialakuló. Az integrált iskoláztatás szóösszetételben egy pedagógiai irányzatot jelöl. Az integrált nevelés-oktatás többféle szinten valósulhat meg. Az egyén a társadalom által felállított követelményeknek. Fajtái: lokális. kényszermozgásokkal is járhat. inkluzív iskola → befogadó iskola inklúzió → befogadás integráció Az ~ fogalmát több tudomány is használja (matematika. Az ~ másfajta mozgászavarral. Leggyakrabban a sajátos nevelési igényű (SNI-) gyermekek ép társaikkal történő együtt nevelését-oktatását értjük rajta a többségi közoktatási intézményekben. diagnosztikai szempontok jelentősége csökken. központi idegrendszeri károsodás által okozott. és a tanulásban valamely oknál fogva akadályozott gyermekek együttnevelését jelenti ép társaikkal. Az ~: fogadás.

fejlesztéséről van szó. deformitások alakulhatnak ki. izomsorvadás Általában öröklődő. a feladatok. Testszerte az izomerő-egyensúly megváltozása miatt kontraktúrák. leképeződése. rész Inklúziós fogalomtár integrált tantárgy Tudományok. A tudástranszfer kialakításáról. hogy feloldja azok önállóságát. introvertált Befelé forduló. Az akaratlagos mozgások. tevékenységek különféle területeiből kiválasztott összetevőit úgy rendezi egységbe. szociabilitásának javítása. Célja a mozgásfogyatékos kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődésének speciális megsegítése. problémák megoldása. a tanulási folyamat akadályozottsága. Fontos a rendszeres torna. intelligens tudás Az ~ keretén belül a megtanultak belső összefüggéseire. az alapozó ismeretek tudományközi jellege. az iskolai feladatvégzés. Az integráció alapja lehet a tárgy célja. családjának segítése. nevelése a család bevonásával. 446 . mint pl. minták belsővé válása.3. illetve a tanulási technikák sokoldalú alkalmazásának erősítése. károsodhatnak a légzőizmok. interiorizáció Belsővé tétel. illetve más családtagok segítségével. irányított családi nevelés (mozgáskorlátozott gyermek esetén) A gyermek speciális fejlesztése. tanácsadás. szívizmok is. iskolai nevelésének előkészítése. azaz a megtanultak új szituációban történő alkalmazásáról. túlfárasztani az ilyen gyermeket nem szabad. de szakember irányításával történik. amelyek a harántcsíkolt izomzat fokozatos sorvadásával járnak (DMP: dystrophia musculorum progressiva). progresszív (fokozatosan „romló”) megbetegedések. a tantárgyi tudáselemek összekapcsolására helyeződik a fő hangsúly. intellektuális inkompetencia Az intellektuális teljesítmények. saját belső lelki életét elemző (személyiség). de túlterhelni. óvodai. más területekre történő átviteléről. a szülők. Külső viselkedések. funkciója. Két eleme érdemel különös figyelmet: a kreativitás fejlesztése. elsősorban a járás fokozatosan elvesznek.

beszűkült légzésfunkció. angol nyelvű megfelelője az impairment. jelnyelvi tolmács Az akusztikus közlést jelnyelvre fordító szakember. sérült testrész. rögzítésére szolgáló szerkezetek. tevékenységek. jártasság Az operatív tevékenység (cselekvés). a tudás. A károsodás tehát biológiai működési zavar. kézi (manuális) jelekből álló rendszer. → adottság 447 . készségek. károsodás Az Egészségügyi Világszervezet. hogy a tanulási egységet záró követelmények teljesíthetők legyenek. K kapcsolódó követelmények Olyan követelmények (ismeretek. szorongás). értékek). szerv. amelyeket mintegy „menet közben” kell elsajátítani. s közlését mimikával is megerősíti. amelynél minden kézjel egy-egy szónak felel meg. (ki)fejleszteni annak érdekében.” A magyar kifejezés nemzetközi. képesség Velünk született vagy szerzett hajlandóság bizonyos feladatok elvégzésére. az ismeretek alkalmazásának egyik művelete.K J járógépek Az alsó végtagok támasztására. jelnyelv (siketeké) A hallássérültek egyik kommunikációs lehetősége. élettani vagy pszichológiai veszteséget vagy rendellenességet jelent (pl. amputált végtag. Jelelés közben a személy mindkét kezét használja. a WHO meghatározása szerint: „Időszakos vagy állandó anatómiai. beállítódások.

világértelmezése stb. A megfelelő minőségű nagyításhoz legalább 19 colos monitor szükséges. amelyekkel az egyén az információkat begyűjti. Mind a DOS. Egy személy gondolatai. programok használatosak. 98. speciális kompetencia. Windows-Eyes (pontírású kijelzős) Brailab PC-k (hangos beszéddel megjelenítő). nélküle a többi kompetencia nem létezik. emlékezet és információfeldolgozás mentális folyamatai. Lunar . → általános kompetencia. készség A pedagógiában a cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme. → észlelés kognitív kompetencia Funkciója a többi kompetencia szolgálata. kisegítő iskola → speciális iskola kogníció Megismerés. Mega. JAWS. ZoomText. vagyis a világ. kognitív funkciók Az emberi megismerő tevékenység pszichológiai hátterét biztosító funkciók. 2000. terveket készít és problémákat old meg. Az észlelés. kulcskompetencia. XP az aliglátók számára a Recognita. mind a Windows operációs rendszerek alkalmazását lehetővé teszik a látássérült emberek számára. tudása. Ilyen programok pl. személyes kompetencia. felfogja. rész Inklúziós fogalomtár képernyőnagyító programok A gyengénlátók számára a képernyő speciális beállítását teszik lehetővé. képernyőolvasó programok A ~ mesterséges intelligenciák. Gyengénlátók számára a Windows 95.3. amely a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál. ahogyan a személy azt értelmileg megismeri.. szociális kompetencia 448 . kompetencia alapú. feladatuk a képernyőn megjelenő információk (internet is) elolvasása és továbbítása a beszélő vagy a Braille-kijelző rendszerek felé. a Wintalker. kompetencia.

attól függően. amelyek a sérült területek funkcióját javítják. valamint az írás. alkalmazás új szituációban). magasabb rendű műveletek (analízis.K kognitív követelménytaxonómiák Az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tanulás céljait. A ~ arra válaszolnak. Célja a maximális önállóság eléréséhez szükséges lehetőségek megteremtése. a beszéd megértésében és kivitelezésében. átkódolás. a hiányzó funkciókat pedig helyettesítik. → kompenzáló technikák kompenzáló technikák ~ alatt értjük mindazokat az egyénre szabott fejlesztő eljárásokat és eszközöket. amelyet nem indokol a hallás. értelmezés. a hangzó beszédben. Olyan megsegítés ez. amely a viselkedést a gondolkodási mintázatok megváltoztatásával próbálja módosítani. 3. ismeret (tények és elemi információk. elméletek és rendszerek ismerete). A különböző típusú fogyatékosságokkal élő személyek nevelésében más és más tartalma van. amely lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az egészséges gyermekekét megközelítő tevékenységek végzését. értékelés). hogy mit és milyen szinten kell megtanulni. az értelmi folyamatokkal kapcsolatos tudás rendszerét írják le. törvények és szabályok. szintézis. a képességek kibontakoztatása. olvasás. elsősorban a hangadásban. Jellemzője a normál nyelvelsajátítástól eltérő nyelvi fejlődés. kognitívviselkedés-módosítás Olyan terápiás eljárás. illetve a halláscsökkenés mértéke. → kompenzáló nevelés 449 . kompenzáló nevelés Jelentése: kiegyenlítő. továbbfejlesztés). alapelvek. A modern gyógypedagógiai terápia az egyéni speciális nevelési szükségletek megismerésére támaszkodva fejleszti azokat az eljárásokat. hogy mely pszichikus funkciókra irányul. amelyek – személyiségének másságát elfogadva – segítik a sérült embert sajátos kompetenciáinak és identitásának kialakításában. alkalmazás (alkalmazás ismert szituációban. 2. megértés (egyszerű összefüggések megértése. kommunikációs zavar A ~ a nyelv verbális és grafikus formáit. transzformálás. fogalmak. megtanítani. A kognitív követelmények bloom-féle taxonómiája: 1. A ~ különösen az érzékszervi fogyatékosok nevelésében kapott nagy szerepet. számolás területén figyelhető meg. valamint a személyiségfejlődést egyaránt érintheti. pótló (latin). bonyolultabb összefüggések megértése. 4.

3. rész Inklúziós fogalomtár

kompetencia
Jelentése: illetékesség. A mai köznyelvben kettős jelentése van: 1. illetékesség, hatáskör, jogosultság, 2. szakértelem, hozzáértés, alkalmasság. Pedagógiai szempontból a ~ meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők. Az énfejlődés fontos összetevője a gyermek számára annak tudatosulása, hogy folyamatosan bővül azon környezeti tényezők köre, amelyeket befolyásolni tud. A szakirodalom az emberek alap- vagy kulcsfontosságú tulajdonságaiként értelmezi a fogalmat, amelyek kialakításában az oktatásnak és a nevelésnek is meghatározó szerepe van. Létezik a kompetenciának olyan értelmezése is, amely a személyiség funkciórendszerének csak egy-egy oldalát veszi figyelembe, és ennek megfelelően elkülönít személyes, szociális, kognitív és speciális kompetenciákat. A kompetenciák olyan fogalomcsoportként is értelmezhetők, amelyeknek összetevői: a tudás, a készségek és az attitűdök. Az élethez, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges legfontosabbnak ítélt kompetenciák a kulcskompetenciák (pl. szociális, életviteli, idegen nyelvi, matematikai, szövegértési). Értelmezhető az egyén egy-egy szakterületen megnyilvánuló kompetenciája is. → általános kompetencia, kognitív kompetencia, kompetencia alapú, kulcskompetencia, speciális kompetencia, személyes kompetencia, szociális kompetencia

kompetencia alapú
1. A tanterv taxonómiáját meghatározó szakmai elkötelezettség. A ~ tanterv hátterében egy olyan személyiségelmélet húzódik, amely a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat (személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciák) jelöli meg, és – azokat komponensrendszerekként értelmezve – komplex képességek, képességek, készségek és rutinok hierarchikusan felépített rendszerét használja. 2. Az ember által elvégezhető tevékenységekhez, megoldható feladatokhoz köti a kompetenciákat (valaki kompetens valamilyen tevékenységgel összefüggésben, ha képes megoldani az ahhoz a tevékenységhez tartozó szokásos feladatokat). A tantervben e kompetenciák, továbbá fejlesztési feladatok, tevékenységek, képességek és készségek kapnak szerepet, mindig feltételezve mögöttük egy tudásrendszert is. → általános kompetencia, kognitív kompetencia, kompetencia, kulcskompetencia, speciális kompetencia, személyes kompetencia, szociális kompetencia

konduktív pedagógia
pető andrás által a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült gyermekek és felnőttek gyógyító nevelésére kialakított nevelési módszer. A ~ 1963-tól elkülönült a gyógypedagógiától és önállósult, önálló intézményi és képzési háttérrel működik. → konduktor

450

K

konduktor
A konduktív nevelésre képzett pedagógus, tanító. → konduktív pedagógia

kontraktúra
Az ízületi mozgáspálya különböző eredetű beszűkülése, ízületi deformitást okozó izomrövidülés, zsugorodás.

kontrasztérzékenység
A tárgy láthatóságát a környezete jelentős mértékben befolyásolja. Az alak és a háttér közötti árnyalat-, illetve intenzitásbeli különbséget nevezzük kontrasztnak. A ~ a vizuális ingernek annak hátterétől való megkülönböztetésének képessége. Jó kontrasztlátásra van szükség pl. arcfelismeréshez, a lépcsőfokok észleléséhez vagy sárgás papírlapon szürke betűk olvasásához.

kooperatív tanulás
A résztvevők együttműködésén alapuló kiscsoportos tanulásszervezési eljárás, amely különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az egyes tanulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékelés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez.

koordináció
Olyan mozgás-összehangoltság, amely részben a központi idegrendszer által szabályozott automatikus funkció (mozgásindítás, mozgásfolyamat, befejezés), részben finoman megtervezett akaratlagos mozgások (meghatározott erővel, sebességgel, meghatározott időben) eredménye. → koordinációs zavarok

koordinációs zavarok
A koordináció az idegrendszer tervező, szervező, irányító működésének a függvénye, következésképpen a központi idegrendszert bármilyen életkorban ért sérülés, károsodás következményeként a mozgásszervezés is sérülhet, ~ jelentkezhetnek. → koordináció

korai fejlesztés és gondozás
Általában olyan vállalkozás, amelynek segítségével a veszélyeztetett fejlődésű, akadályozott gyermeket specifikus módon ösztönözzük arra, hogy képes legyen elérni korai tanulási sanszainak optimumát.

451

3. rész Inklúziós fogalomtár

kóros reflexek
A tónusos csecsemőreflexek, ha legkésőbb hat hónapos korig nem tűnnek el, ~ként vannak jelen. Jelenlétük megakadályozza az összerendezett akaratlagos mozgások megjelenését. Minél tovább maradnak fenn és minél erősebbek, annál rosszabb a prognózis (tónusos labirintusreflex, szimmetrikus tónusos nyaki reflex, aszimmetrikus tónusos nyaki reflex, Moro-reflex, fogóreflex a kézen és a lábon, keresztezett, fokozott támaszkodási reakció, negatív támaszkodási reakció, keresztezett nyújtási reflex, keresztezett hajlítási reflex).

korrekciós tevékenység
Átfogó pedagógiai értelemben a személyiség fejlődésében, a nevelésben, az oktatásban tapasztalt rendellenesség, hiányosság, elmaradás csökkentését, megszüntetését, kijavítását célzó tevékenység. Szűkebb, gyógypedagógiai értelmezése szerint a testi, pszichikai, szellemi téren fogyatékos, sérült gyermekek, felnőttek hiányosságainak enyhítését, leküzdését szolgáló, az egész nevelési, oktatási folyamatban érvényesítendő hatásrendszer.

kortárs segítő autizmussal élő gyermek számára
Az autizmussal élő gyermekek számára különösen nehezített lehet a kortársakkal való spontán együttműködés. A kortárs segítő olyan gyermek, akit szakember készített fel sérült társa tervezett és rendszeres segítésére. Lehetséges szerepei: az interakciók kezdeményezője, válaszolhat az autizmussal élő gyermek kezdeményezésére, segítheti társát az iskolai munkában, közös szabadidős tevékenységekben vehet részt. → autizmusspektrum-zavarok

kórtörténet
→ anamnézis

könnyített testnevelés
Könnyített testnevelési órára azokat a tanulókat kell besorolni, akik hosszabb betegség, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb más ok miatt a testnevelési órákon csak részben tudnak részt venni. Ez megoldható a testnevelési óra differenciált szervezésével, de szervezhető külön foglalkozás is számukra.

kötelező eszközjegyzék
A közoktatásért felelős minisztérium rendelete(i) alapján összeállított olyan lista, amely a közoktatásban szükséges – rendszerint központi forrásokból finanszírozott – taneszközöket kijelöli.

452

L

követelmény
Tanulási cél. A tanulásszervezés célkategóriája és az értékelés alapja. A pedagógiai célrendszeren belül az oktatási cél és tartalom valójában a tantervi követelményekben fut össze. Ebből következően a tantervi követelményekből közvetlenül és operatív módon következtethetjük ki a tanulás és a tanítás tervezésének, szabályozásának és értékelésének céljait. A követelmény tehát célkategória, amely a céllal kapcsolatos folyamatban végzendő minden tevékenységre irányul, nemcsak az oktatásban részt vevők ellenőrzésére és értékelésére.

kulcskompetencia
A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít.

kutyás terápia
A kutyának a szociális gondozórendszerben kétféle szerepe van: az egyik a segítő kutya alkalmazása mozgáskorlátozott vagy vak emberek szolgálatában, a másik pedig a terápiás kutya alkalmazása. A kutyaterápiás foglalkozásokon a gyerekek és a kutya együtt dolgoznak, játszanak, különféle mozgásos, kommunikációs és szocializációs feladatokat hajtanak végre. Célkitűzések: mozgásállapot javítása, meglevő funkciók, képességek kihasználása, fejlesztése, érzékelési-észlelési tapasztalatok gyűjtése, személyiségfejlesztés stb.

L
látásélesség
→ vízus

látási funkciók
A szem és a szervezet egésze közötti kapcsolatból eredő fizikai, fiziológiai és pszichés működések, amelyek az egyén önálló életvitelét, kommunikációját, mozgását, tanulását és személyiségét befolyásolják. ~ az okulomotoros funkciók, akkomodáció, adaptáció, éleslátás közelre és távolra, térlátás, színlátás és kontrasztérzékenység. Az egyes szembetegségek különböző ~at károsíthatnak. → akkomodáció, adaptáció, éleslátás közelre, éleslátás távolra, térlátás, kontrasztérzékenység

453

3. rész Inklúziós fogalomtár

látásnevelés
A látás különböző funkcióinak és az agykérgi feldolgozás (vizuális figyelem, gondolkozás, képzelet stb.) gyógypedagógiai eszközökkel történő fejlesztése, amelynek eredményeképp javul a látás egyes részeinek vagy egészének működése. A gyakorlatban a ~ a meglévő látásteljesítmény maximális kihasználására nevelést jelenti. → látási funkciók

látássérülés
A látószerv valamely részének (szem, látóideg, agykérgi központ) organikus vagy funkcionális sérülése, amely a vizuális tapasztalatszerzést – a látáscsökkenés mértékétől függően – részlegesen vagy teljes mértékben akadályozza, és a látásélesség a jobbik szemen optikai eszközzel korrigálva 0,3-nél kevesebb vagy a látótér 20°-nál szűkebb. → látásélesség távolra, térlátás

látássérültek pedagógiája
A ~ a látássérülés személyiségre, információszerzésre, mozgásra-közlekedésre, mindennapi tevékenységek elvégzésére és életvitelre gyakorolt kihatásaival és a látás állapotának megítélésével, a látássérült személyek speciális fejlesztési, nevelési, oktatási és rehabilitációs szükségleteinek megállapításával és sajátos eszközökkel és módszerekkel történő biztosításával foglalkozó tudományág. → látássérülés

látássérültek pedagógiája szakos tanár
A látássérültek pedagógiája szaktudomány területein magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakember, aki alkalmas a közoktatás területein, a speciális és többségi óvodákban és iskolákban a látássérült gyermekek és fiatalok speciális eszközökkel és módszerekkel történő fejlesztésére, nevelésére és oktatására, valamint tanácsadásra. → látássérülés, látássérültek pedagógiája, befogadó iskola, speciális iskola

látássérültek pedagógiája szakos terapeuta
A látássérültek pedagógiája szaktudomány területein magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakember, aki alkalmas a közoktatási, szociális és rehabilitációs intézményekben ellátott látássérült kisgyermekek, fiatalok és felnőttek speciális terápiákkal történő fejlesztésére és tanácsadásra. → látássérülés, látássérültek pedagógiája, befogadó iskola, speciális iskola

454

L

laterális dominancia
Az egyik oldali szem, kéz, láb, fül használatának előnyben részesítése. Keresztezett a dominancia, ha a domináns szem és kéz (láb és kéz) az ellentétes testoldalon van. Kevert vagy nem teljes dominanciáról beszélünk, ha a gyermek nem következetes az egyik kéz (szem, láb) preferálásában. Ha teljes vagy majdnem teljes egyenlőség van a két oldal használata között, úgy kétoldalasságról beszélünk. Átalakított a dominancia, ha a gyermek korábban a másik kezét használta (átszoktatott balkezesség).

lateralitás
A saját testen való tájékozódás, a jobb és bal testfél megkülönböztetése, illetve az ebből származó téri irányok megkülönböztetése. A ~ nemcsak a jobb–bal irányok tudatosságát jelenti, hanem ezen ismeret internalizálását (belsővé válását). Ez teszi lehetővé a tájékozódást. Ha a ~ nem határozottan kialakult, akkor ez a téri irányokkal kapcsolatos tévesztések, zavarok kialakulásához vezethet.

letapogató olvasás
Az aliglátó gyermek látótere a közelhajolástól is beszűkül, amit az optikai segédeszközök tovább csökkentenek. Egyszerre csak 2-3 betűt lát, nem képes a szó globális felismerésére, olvasási tempója lassú.

Little-kór (diplégia spasztika)
Az infantilis cerebrális parézis (CP kora gyermekkori agykárosodás okozta bénulás) , egyik formája, amely nevét leírójáról, William John LittLe angol ortopéd sebészről kapta. Jellemzője a két alsó végtagra kiterjedő görcsös bénulás. A ~os gyermek járás közben alsó végtagjait keresztezi, és sarkát nem képes a talajra helyezni.

logopédus
A beszédben akadályozott gyermekek és felnőttek ellátására képesített gyógypedagógus. Tevékenységi köre a logopédiai kórformák vizsgálata, a megelőzés, a korai fejlesztés, illetve kezelés, kísérés és utógondozás. Ellátandó területek: beszéd- és nyelvfejlődésbeli elmaradások, artikulációs zavarok, beszédritmuszavarok, centrális beszédzavarok, hangképzési zavarok, parciális teljesítményzavarok. Munkáját a társtudományok szakembereivel együttműködésben végzi. → beszédfogyatékosság, gyógypedagógus

Lorna Wing triásza
Lorna WinG angol gyermekpszichiáter és munkatársai foglalták össze először, hogy az autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek esetében három viselkedéses területen tapasztalunk minőségében eltérő fejlődést: a reciprok kommunikációban, a szociális

455

3. rész Inklúziós fogalomtár interakciókban, valamint a rugalmas viselkedésszervezésben. Ez adja a szindróma koherenciáját, egységességét. → autizmusspektrum-zavarok, Lorna Wing-féle típusok

Lorna Wing-féle típusok
Lorna WinG gyakorlati célból az autizmus négy típusát írta le. 1. izolált: a szociális környezetről nem vesz tudomást, nem beszél, mozgásos sztereotípiák jellemzik, általában halmozottan sérült; 2. passzív: nem kezdeményező, de közeledést eltűr, ezért jól fejleszthető; 3. aktív-bizarr: kezdeményező, de kapcsolatai nélkülözik a kölcsönösséget, felületesek, közlései gyakran inadekvátak, tartalmukban sztereotipek; 4. furcsa-merev: az erős kompenzációs igyekezet következtében felnőttkorra kialakuló viselkedés a jó értelmű, jó beszédszintű személyeknél. → autizmus, autizmusspektrum-zavarok. Lorna Wing triásza

lovas terápia (hippoterápia)
A lovas terápiának három ága van: a hippoterápia, a gyógypedagógiai lovaglás és lovas torna, valamint a lovaglás mint parasport. A terápiát hippoterapeuta képesítésű gyógytornász vagy szomatopedagógus végezheti. A terápia lényege, hogy a ló mozgásimpulzusai áttevődnek a rajta ülő emberre, és ez az egészséges járásnak megfelelő tartási és egyensúly-reakciókat vált ki. A proprioceptív és szenzomotoros hatások segítik a felegyenesedést és a helyes tónus kialakulását.

lupe
→ nagyító

M
magyar jelnyelv
A siket emberek közös nyelve, amelyet természetes úton sajátítanak el.

MCD (minimális cerebrális diszfunkció) vagy POS (pszichoorganikus szindróma)
Mindazon kismértékű agyi működési zavarok összefoglaló jelölése, amelyek jellegzetes pszichológiai és viselkedészavarban nyilvánulnak meg. A központi idegrendszer funkcionális rendellenességén alapul. Jellemzői: hiperaktivitás, figyelemzavar, impulzivitás, érzelmi labilitás, a perceptuomotoros funkció zavarai, mozgáskoordinációs zavarok, emlékezeti és gondolkodási funkciók zavarai, nyelvi, beszédészlelési és -megértési za-

456

M varok, speciális tanulási zavarok, EEG-rendellenességek. [BNO–10: F90–98; Közoktatási törvény: SNI-meghatározás b) pont.]

Meixner-módszer
Az olvasás-, írászavar megelőzésére, illetve kezelésére Meixner Ildikó által kidolgozott szintetikus felépítésű, a homogén gátlás kiküszöbölését szem előtt tartó, a fokozatosság elvét követő olvasástanítási eljárás. Központi szerepet kap az olvasáselsajátításhoz szükséges képességek fejlesztése, a hármas asszociációra (látás-hallás-beszédmozgás) alapozó betűtanítás, valamint az értelmezésre nagy hangsúlyt fektető szó-, mondat- és szövegolvasás. → diszlexia, homogén gátlás

mentor
Az integrált tanuló segítésével megbízható személy. E feladatkört betöltheti például az osztályfőnök vagy a gyermekvédelmi felelős, aki akkreditált speciális tanfolyamot végzett vagy posztgraduális integrációs tanári végzettséget szerzett. Az ő feladata a gyermek szüleivel, az utazótanárral, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsággal (TKVSZRB; testi-érzékszervi sérült tanuló esetében az országos TKVSZRB-vel) és a módszertani intézménnyel való kapcsolattartás. A ~ saját testületében is megbeszéli az integrált gyermeket érintő kérdéseket.

mindennapos tevékenység (ADL)
A mozgásrehabilitációnak az a területe, amelynek során a mozgáskorlátozott gyermek megtanul sérülésével élni, önmagát ellátni, és amelynek során mozgásállapotától és feladatmegoldó képességétől függően – sérülésspecifikus módon – életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységek végzésére válik képessé.

motoros zavar
Nem azonos a mozgáskorlátozottsággal (mozgásfogyatékossággal, testi fogyatékossággal stb.), a mozgáskárosodás kisebb mértékű. A ~kal küzdők körébe az inkoordinált mozgásképű, ügyetlenebb gyermekek tartoznak, akik azonban a napi gyakorlatban teljesítik mozgásfeladataikat. Enyhébb esetekben az „eltérés” kifejezést használjuk.

mozgásfogyatékos
→ mozgáskorlátozott

457

3. rész Inklúziós fogalomtár

mozgásfogyatékosság
→ mozgáskorlátozottság

mozgáskorlátozott
Gyógypedagógiai értelemben az a személy, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, amelynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés, és a szocializáció csak nehezített körülmények között lehetséges.

mozgáskorlátozottság
A harmonikus és célszerű, jellegzetesen emberi mozgás mozgászavarok következtében létrejövő rendellenessége. A ~ lehet veleszületett vagy szerzett. A ~ nehezítheti a társadalmi kapcsolatokat, a tanulást, a munkavállalást, a közlekedést és a szabadidő eltöltésének bármely formáját.

mozgásnevelés
A ~ a mozgásterápia eszközrendszerét integrálja a nevelés, oktatás folyamatába, és olyan feltételeket teremt, amelyek a korszerű rehabilitációt szolgálják. Elsődleges feladata a károsodott mozgás javítása, így ennek megvalósítása során alkalmazza a gyógytorna aktív és passzív eljárásait, az orvosi rehabilitációt, a fizioterápia módszereit és eljárásait, a hidroterápiát, különböző terápiás eljárásokat, illetve azok elemeit (pl. bobath, FrostiG, ayres, PNF, PIR stb.), sérülésspecifikusan adaptált testnevelési mozgásanyagot, játékokat, sportokat, korrekciós és gyógyászati segédeszközöket, ergoterápiát.

mozgásnevelő
A mozgáskorlátozott gyermekek mozgásnevelését iskolai körülmények között végző szakember. Iskolai végzettsége szerint lehet gyógytornász, szomatopedagógus és terapeuta, valamint konduktor.

mozgásszervrendszer
Tartó része: csont- és ízületi rendszer. Mozgató része: izom- és idegrendszer. A tartó és mozgató rész egységes, egymástól elválaszthatatlan és egymást alapvetően befolyásoló tényezők, alaki és működési épségük határozza meg a fiziológiás tartási és mozgási funkciókat. Bármely rész sérülése, károsodása megbontja ezt az egységet, és különböző tartási és mozgási elváltozásokat eredményez.

mozgásterápia
Tágabb értelemben minden olyan célzott, adagolható, a kórtörténésre pozitívan ható mozgásforma, amellyel egészségmegőrző, megelőző, gyógyító, helyreállító ha-

458

N tást lehet gyakorolni az egész szervezet és az egyes szervek működésére. Szűkebb értelemben egyenlő a gyógytornával. A ~ célja a sérült tartási és mozgásfunkciók korrekciója.

mozgástréner látássérült személyek számára
A látássérültek közlekedéséhez szükséges különleges technikák oktatását végző szakember. Tájékozódás- és közlekedéstanár.

mozgászavar
A mozgások kivitelezésének nehézsége. Neurológiai értelemben valamely, a mozgásorganizációban részt vevő idegrendszeri struktúra sérülése vagy megbetegedése okozza. Leggyakrabban az agyi mozgató kéreg, a piramis és extrapiramidális pályarendszerek, a prefrontális kéreg és a kisagyi struktúrák érintettek. A ~ra elsődlegesen a nagymozgások koordinálatlansága a jellemző, amelynek következménye a finommozgások kivitelezésének nehézsége.

munkatevékenység (mozgáskorlátozott gyermekek esetén)
A mozgáskorlátozott gyermekek speciális tantárgya, amely integrált módon foglalja magában a manipuláció fejlesztését, az önkiszolgálás anyagát, amelybe alapfokon a háztartási ismeretek, kertgazdálkodás, majd a pályaorientáció is beletartozik. A munkatevékenység speciális módszere a funkcionális foglalkoztatás. Ennek lényege: speciális mozgás, mozgássor, mozgásminták gyakorlása különféle munkaformákkal, felhasználva az alkotásra szánt anyagok s azok megmunkálásához szükséges eszközök nyújtotta terápiás értékeket.

mutizmus
A kisgyermekkori pszichés megbetegedések körébe tartozó hibás védekező mechanizmus, amely a verbális kommunikáció megtagadásában nyilvánul meg. Célja a szorongás elleni védekezés. Fajtái (Weber alapján): a) totális mutizmus: egyáltalán nem teremt verbális kapcsolatot; b) elektív mutizmus: csak a családtagok szűk körével kommunikál, a számára idegen vagy nem kedvelt személlyel nem teremt verbális kontaktust.

N
nagyító (lupe)
A látássérültek számára használható nagyítók legfontosabb tulajdonságai: megfelelő fényerő, torzításmentesség, átmérő, mélységélesség, praktikus kivitelezés. A nagyítóerő növekedésével arányban csökken az átmérő és a mélységi élesség (kisebb területet fog be és csak bizonyos távolságból ad éles képet, tehát nehezebb használni).

459

A hallás csökkenése akadályozottságot jelent a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. közepes nagyothallás esetén 46–65 dB. A beszédtartományban mért hallásszintek átlaga enyhe nagyothallás esetén 30–45 dB. naiv tudatelméleti deficit Az autizmus jelenségeit legátfogóbban magyarázó pszichológiai elmélet („tudatteória” – Theory of Mind – TOM). amelyet csak azokra a zavarokra kell használni. egyénre szabott vizuális segítő eszköz. → hallássérülés. akinek látási élessége nem éri el a 0. a szociális közvetítéssel és az idővel kapcsolatos nehézségek egész sora. hallásmérés nagytárgylátó Az aliglátók közé tartozó személy. amelyek kielégítik a pervazív fejlődési zavar kritériumait. de megfelelő információk hiányában vagy az ellentmondó adatok miatt az ebben a csoportba tartozó más diagnózis nem adható. Az autizmussal élő személy korlátozottan képes vagy nem képes arra.) megértse. illetve más emberek mentális állapotait (gondolatait. A napirend többek között állhat tárgyakból. súlyos nagyothallásnál 66–90 dB. mozgó tárgyak helyes érzékelésére képes. rész Inklúziós fogalomtár nagyothallás Hallásvesztés.1 vízusértéket. képekből vagy írott szavakból. Nagyobb objektumok. autizmusspektrum-zavarok napirend (autizmussal élő gyermek számára) A hellyel és idővel kapcsolatos információk érthető közlésére szolgáló. mert segítségével kiküszöbölhető az élő nyelvvel. Az autizmus pedagógiájában alkalmazása igen elterjedt. hogy saját.3. autizmusspektrum-zavarok negatív hangárnyék → hangárnyék nem meghatározott átható fejlődési zavar Olyan diagnosztikus kategória. vágyait. de a többségük általában Braille-olvasó. → autizmus. → autizmus. és így azokról gondolkodni tudjon. → pervazív fejlődési zavar 460 . szándékait stb. Különleges optikai és/vagy elektronikus eszközökkel tudják a sík írás-olvasást elsajátítani.

a testtartás. A nonverbális üzenetek közvetítői a mimika. a gesztus. kiegészítheti. dallamossága. de mégis hordoznak valamilyen jelentést. normatíva A költségvetési törvényben egy naptári évre különböző jogcímen biztosított összeg. a tekintet. a térközszabályozás. A egyén által alkotott szavak. Az autizmussal élő gyermekek esetén jellemző kommunikációs tünet. Meg- 461 . beilleszkedési zavar.N neologizmus Jelentése: „új szó”. erőssége. értelmi fogyatékosság. grafomotoros fejlettséget mérnek ilyen tesztekkel. életfeltételeik normalizálását célzó mozgalomból kifejlődött átfogó elméleti koncepció. Az egészségesen fejlődő gyermekek nyelvében is gyakoriak. Főként hallássérült vagy a verbális kommunikációjukban egyéb okok pl. amely minden tanulói jogviszonyban álló személy után jár az intézménynek. pedagógusok közvetlenül is fordulhatnak ide szaksegítségért. szorongás. valamint a beszédet kísérő nem nyelvi elemek. mutizmus. gyermekek. az oktatásügy keretei között térítésmentesen működő szakintézmény. emberhez méltó életük elismerését. amelyek alkalmazása során nem szükséges a beszélt nyelv használata. Kompetenciája – a különleges gondozásra való jogosultságot jelentő – magatartási. Leginkább intelligenciavizsgáló és vizuomotoros. továbbá a beszéd sebessége. hangsúlyosabbá vagy világosabbá teheti egy-egy adott közlés értelmét. pedagógiai szakszolgálat. módosíthatja. a hang magassága. → autizmusspektrum-zavarok nevelési tanácsadó Gyermekek és serdülők mentálhigiénés ellátásában közreműködő. nonverbális kommunikáció Olyan kommunikációs forma. ellensúlyozhatja a szóbeli közléseket. ~ a siketek jelnyelve és az ujjábécé is. diszkalkulia normalizációs elv A fogyatékossággal élő emberekről történő gondoskodás megváltoztatását. → hiperaktivitás. hátrányos nyelvi helyzet miatt gátolt halló gyerekek vizsgálata során alkalmazzák. diszlexia. beszédfejlődési zavar. autizmus. nonverbális tesztek Azon pszichológiai vizsgáló eljárások. de rendszerint nem maradnak fenn. amelynek használata során az ember nem szóbeli közlések útján továbbít információkat. Szülők. A ~ színezheti. amelyek nem szavai egyetlen nyelvnek sem. diszgráfia. tanulási nehézség megállapítása.

írás. olvasótelevízió Felvevő kamerával összekapcsolt monitor. A ~ lehet intézményes. ábrák. Funkcionálisan megkülönböztetünk követő. az egyéni curriculumok szintjén is. képek. elvárt tanulói tevékenységekre. Használható olvasás. illetve egyes pedagógusok szakmai-emberi kvalitásából eredő igény. amelyek tanulói tevékenységekben. altémák szintjére lebontott. pásztázó és tekintetváltó szemmozgásokat. Hordozható változata az egyéni olvasókészülék. A vizsgakövetelmények ugyancsak pontosított. szín egyszerű és kényelmes alkalmazást tesz lehetővé. feladatokban tervezhetők és írhatók le. O okulomotoros funkciók Látószervünk szenzoros és motoros egysége. háromdimenziós tárgyak. A nyugalmi helyzet neve a fixáció. apró élőlények testfelépítésének. fiatalok vagy felnőttek nevelését. pontosított. kontraszt. gondozását. oligofrénpedagógus Az értelmileg vagy tanulásban akadályozott gyermekek. „műveletesített” követelmények. amely biztosítja.3. feladatokra lebontott formában jeleníthetők meg. rehabilitációját szolgáló intézményekben a gyógypedagógiai feladatok ellátását végző oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár. A kellően pontosított követelmények tehetik megalapozottabbá a tanulásszervezést. operacionalizált követelmények A témák. Használata igen nagy gyakorlattal is lassú munkavégzést eredményez. oktatását. nyomon követés Gyermek/serdülő sorskövetése a tanulmányai befejezése – illetve más ok miatt a közoktatási intézmény keretei közül való kikerülése – után. szerkesztés. rész Inklúziós fogalomtár igénylése a fenntartó feladata. amely az intézmények által leadott statisztikai adatok alapján történik. A szükség szerint állítható nagyítás. Hasonlóan részletezett követelmények fogalmazódnak meg az egyéni feladattervek. hogy a különböző irányokba való tekintés során a két szem megfelelően koordinált mozgásával a látott tárgy képe a két szem retinájának sárgafoltjaira essen. mozgásának megfigyelésére. oligofrénpedagógia Az értelmi fogyatékosok pedagógiája. rajzok. 462 . fényerő. objektívabbá az értékelést.

részben az ártalom fajtájától. a gipszkötés és a sín. hozzáállás megváltoztatásával” – amely viszonylag kevés pszichikai energia- 463 . gondolkodás meglassulása. Ez a ~. értékeknek és módszereknek egy adott társadalom – vagy szűkebben egy tudományos közönség – minden tagja által elfogadott összegzését jelenti. akut betegségek lezajlása után különböző pszichés funkciók különböző mértékben károsodhatnak. P paradigmaváltás A paradigma a gondolkodásoknak. fáradékonyság. diszgráfia. a sérülés helyétől. Ilyenek a szemüveg. beállítottsága. és csupán a „gondolkodás. vélekedéseknek. nagyítók. egyben szolgáltatóközpontként is működnek. Használatuk tanulással és rendszeres gyakorlással válik megfelelővé. súlyosságától. pedagógiai. Jelentősége abban áll. diszlexia. rögzíti a mozgásszervek sérült részeit. Gyakran használt ortézis pl. Feladatkörük az utóbbi években kibővült. koncentrációgyengeség. A társadalmi méretű ~ra akkor szokott sor kerülni. ellentmondásossága miatt és szerint. gondolatai. ismeretei stb. ortézisek Olyan külsőleg alkalmazott segédeszközök. teljesítménylabilitás. organikus idegrendszeri sérülés Az agyat ért ártalmak. hogy a sajátos nevelési igény (SNI) tényét komplex – orvosi. A kialakuló tünetegyüttes függ a gyermek életkorától az ártalom időpontjában. de országos hatókörrel és egy-egy fogyatékossági szakterületen végzik tevékenységüket. eszköz vagy készülék. hipermotoros nyugtalanság. amely védi. hogy az ember néha krízisbe. Tünetei (többek között): tanulási akadályozottság. képernyőnagyító programok. ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus. olvasótévék. alkalmazkodóképesség gyengülése. konfliktusba kerül meglévő véleménye. Olyan anyag. Működtetésük a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata. országos szakértői és rehabilitációs bizottság Feladata. amelyek alapvető célja a funkciók helyreállítása. gyógypedagógiai. távcsőszemüvegek.P optikai segédeszközök Az optikai segédeszközök vagy a szem képalkotásának működését. amelyet sokszor ezek átfogó (paradigma méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani. hiedelmei. Az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok a fent leírtak értelmében. vagy a tárgy látható képét változtatják meg. pszichológiai – vizsgálatokkal a közoktatási törvény szellemében megállapítsa.

amelyek üzenethordozóként szolgálják a beszédképtelen személy kommunikációs törekvéseit. pedagógiai és szakmai szolgáltatások alapintézményei − − − − − − Önkormányzati és országos pedagógiai intézetek Országos Közoktatási Intézet Nemzeti Szakképzési Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda Oktatáskutató Intézet pedagógiai szakszolgálat A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segítő intézményhálózat. amelyet legalább félévente célszerű elvégezni. látóterének nagyságára. színlátására. PCS képkommunikációs rendszer Az augmentatív kommunikációs módszerek közé sorolt. Célja az optimális vizuális feltételek biztosítása a látássérült gyermekek tanulásához. szemüveggel.3. percepció → észlelés 464 . mindkét szemen egyszerre vizsgálja. rész Inklúziós fogalomtár ráfordítást igényel – aránytalanul nagy alkotó energiákat lehet az elérendő közösségi célokra felszabadítani. nonverbális grafikus képrendszer. amelynek művelői a gyermekek hallásvizsgálatára. munkavégzéséhez. A ~ kiterjed a gyermek közeli és távoli látásélességére. A ~ben a nyelvi elemeket a tartalommal értelemszerű összefüggésben levő képek ábrázolják. orvosi és hallókészülékkel való ellátására szakosodtak. → augmentatív kommunikáció pedagógiai látásvizsgálat A ~ kiegészíti a szemészeti szakorvosi vizsgálatot. A sérült látást a gyermek természetes környezetében. pedoaudiológia Az audiológia azon területe. A pedagógustól a vizsgálati módszerek ismeretét és nagy gyakorlatot kívánó eljárás.

Picht-féle írógépek. arányok. amelyet a szülés körüli időszakban szenved el az újszülött. Ebből adódik a formák. Társulhat hozzá érzészavar. amelynek következtében az izomerő csökkent. atípusos autizmus. nyelv kialakulása után fellépő hallássérülés. az izmok ernyedtté. posztlinguális hallássérülés A beszéd. pontírás A tapintásos észlelés feltételeinek leginkább a Braille-féle pontírás felel meg. taktilis. pervazív fejlődési zavar A személyiség fejlődésének egészét átható és általában fogyatékossági állapotot előidéző zavar. helyzet. akusztikus. Ma már a pontírás előállítása számítógépek segítségével történik. „papír nélküli” elektronikus Braille-kijelzők nagymértékben növelik. gyermekkori autizmus petyhüdt jellegű bénulás A gerincvelő mozgató idegsejtjeinek károsodása. → észlelés perifériális látás → térlátás perinatális sérülés Olyan – általában fizikai vagy biológiai – trauma. A pontírásban olvasható információk mennyiségét napjainkban az ún. 465 .és mozgásérzékelés. különböző modalitások felfogásának nehézségeit jelentik. Előállítási technikái: Braille-tábla.P percepciós zavarok A vizuális. irányok. a vegetatív funkciók zavara és a végtagokon növekedésbeni visszamaradás is. tónustalanná válnak vagy egyáltalán nincs mozgás. posztnatális sérülés A megszületést követő időszakban ható ártalom következtében kialakuló károsodás. térdimenziók érzékelésének tévesztése. → Asperger-szindróma. tartama és jellege szerint a fejlődésre gyakorolt hatása és a kezelés módja nagyon sokféle lehet. A pontírást előállító nyomdagépek lehetővé tették az írás sokszorosítását. Mértéke.

A segítő (protetikus) környezetben a beszédet konkrét. ezért érthető. Legismertebb protézisfajták: a csípő-. működésbeli vagy egyéb hiányosságait pótolni lehet. A megismerő folyamatot olyan komplex feladatok – projektek – sorozataként szervezi meg. amely az orvosi beavatkozások ellenére is romló tendenciát mutat.3. látható dolgok egészítik ki.és az emlőprotézis. helyettesítik. rész Inklúziós fogalomtár pozitív hangárnyék → hangárnyék prevenció → megelőzés proaktív interakció Olyan folyamat. kiszámítható környezetet teremtünk számukra. a mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll. tanárok és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére építő pedagógiai-didaktikai módszer. amelynek révén az egyének saját személyiségfejlődésük alakítóivá válnak. A vizuális környezeti támaszok funkció szerint: időbeli. a hallásjavító készülék. 466 . amellyel a szervezet egyes betegségek következményeként kialakult. projekt módszer A tanulók érdeklődésére. Kialakítása egyénre szabott. protetikus környezet A fejlődés érdekében fontos. hogy az autizmussal élő gyermekek változatos tevékenységekben vegyenek részt önállóan. térbeli. proaktív interferencia A korábbi tanulás zavaró hatása az új anyag tanulására és felidézésére. → autizmusspektrum-zavarok protézis Olyan szövetbarát szervrészletet pótló képlet. → retroaktív interferencia progrediáló szembetegség Olyan szembetegség. amelyek középpontjában egy többnyire gyakorlati természetű. a térd. a kontaktlencse stb. proceduális és megerősítő jellegűek.

amely a mozgásakciókon és mozgásos cselekvéseken keresztül. → diagnózis. antiszociális.és viselkedészavarokkal küzdő gyermekek oktatásával és nevelésével. hiperkinézis. a kóros hyperkinetikus és kóros aktivitászavar. diszkalkulia. A hierarchikus elrendezés vezérelve a komplexitás.P pszeudodebilitás Olyan intellektuális elmaradások vagy inadekvát teljesítmények elnevezése. diszgráfia. valamint pszichotikus) foglalkozik. az érzékelést. pszichopedagógia A gyógypedagógia egyik ága. a motivációt és a cselekvést többé-kevésbé tudatosan egymáshoz kapcsoló állapotok és folyamatok. az észlelés területén mutatkozó tünetek és reakcióidőbeli eltérések. a gondolkodást. a lateralizáció és dominancia zavara. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság A kifejezés a „más fogyatékos” gyűjtőfogalom helyett használatos. A pszichopedagógia a teljesítmény. részképességzavarok pszichés funkciók Az emberi tudat tartalmait vagy az emberi átélést.és viselkedészavarok mindhárom fejlődésirányával (neurotikus. amely a teljesítmény. hiperaktivitás. viselkedést megalapozó. a mozgások tervezésének területén jelentkező eltérések. pedig csak következményei bizonyos speciális részképességek kiesésének vagy magatartási zavaroknak. tanulási és/vagy magatartási tüneteket okozó zavarok köre. illetve az észlelést. a mozgások pontosságában megnyilvánuló zavarok. képességekkel kapcsolatos tanulási célokat rendszerezik. valamint azok által előkészített és azokkal összefüggésben álló más gyakorlási módokon keresztül fejleszti az össz-személyiséget. a finommotorikában és a nagymotorikában jelentkező tünetek. pszichomotoros zavarok Az egész személyiséget érintő. a visszaemlékezést. pszichomotoros követelménytaxonómiák A mozgásos készségekkel. személyiségfejlesztésével foglalkozik. pszichomotoros fejlesztés Olyan fejlesztési eljárás. Ide tartozik a diszlexia. Tünetei: motoros zavarok. 467 . amelyek az enyhén értelmi fogyatékosság látszatát keltik. a mutizmus.

A kóros mozgásminták kikapcsolásával ki lehet váltani a helyzetreflexeket. Olyan. Ezért olyan kiinduló helyzeteket kell választani. → habilitáció 468 . R reciprok szociális interakció A kölcsönösséget igénylő szociális kapcsolatok területén minőségi károsodás jellemző az autizmussal élő személyeknél. szervezett tevékenységek. reflexgátló helyzetek A CP kezelésének kiindulópontja a kóros reflexek megszakítása.és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek gyógyító nevelésével foglalkozik. amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került személyek társadalmi újrabeilleszkedését (integrációját) segíti elő. arckifejezések. aki a viselkedés. térdelés. támogatások rendszere.3. amelynek segítségével és a megmaradt képességekre alapozva e személyeknek a közösség életében való részvétele javítható. amelyek megtörik a kóros reflexeket és normalizálják a tónust (embriótartás. Gyógypedagógiai értelmezés szerint a veleszületett ok. élmény kölcsönös megosztásában. a társadalom által biztosított. sarokülés. testtartás. a vigasz. a kortárs kapcsolatokban. ennek alapján érvekkel tudja alátámasztani megoldásait. logikai egységekbe rendezi az információkat és előzetes tudásának felhasználható elemeit. a szemkontaktus. rész Inklúziós fogalomtár pszichopedagógus Gyógypedagógus. öröm. talpas ülés. állás). négykézláb állás. s így kialakítható a normális mozgás. fejlődési rendellenesség. → autizmusspektrum-zavarok reflektív tanulás A tanulás során a tanuló a problémára adott válasz előtt elemzi. betegség vagy baleset miatt fejlődésben megzavart és ezért közösségi részvételben akadályozott gyermekekre (felnőttekre) irányul. hason fekvés kifelé forgatott lábakkal. gesztusok használatában. Tágabb értelemben minden olyan szervezett társadalmi tevékenység. mivel azok akadályozzák az összerendezett akaratlagos mozgások megjelenését. kiteljesíthető. → infantilis cerebrális parézis (CP) rehabilitáció Jelentése helyreállítás. visszaállítás (görög). Ezen tünetek megfigyelhetők a metakommunikációban.

R rehabilitációs eszközök és segítő megoldások A kiesett funkciók pótlását. a helyváltoztatást. írás-. nehezítik a szociális fejlődést és alkalmazkodást. ide sorolhatók a speciálisan kialakított ülőmodulok. fogantyúk stb. figyelemzavar) formájában nyilvánulnak meg. képességeket fejleszt. segítik. az emlékezet. retroaktív interferencia A később tanult dolgok zavaró hatása a korábban tanultak felidézésére. rehabilitáció relaxáció Az izomtónus áthangolásának. amelyek az észlelés. szociális és viselkedési zavarok (hiperaktivitás. a munkát. → autizmusspektrum-zavarok részképességzavarok A tanulási zavarok speciális alcsoportja: azoknak a tanulási problémáknak a kifejezése. Ezek az úgynevezett testtávoli eszközök. viselkedés. rögeszmés ismétlődés jellemzi az autistákat. számolászavarok). nyelvi és emlékezeti zavarok (megkésett beszédfejlődés. sérülésük esetén visszaállításukat célozza. a figyelem és gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel és neurofiziológiai diszfunkciókon alapulnak. mankók). a testi és lelki ellazítás képességének kialakítására alkalmazható különböző eljárások összessége. rehabilitációs foglalkozás A sajátos nevelési igényhez alkalmazkodva olyan részben korrektív vagy kompenzatív jellegű fejlesztés. amely az integrált tanuló sajátos igényével összefüggésben funkciókat. befogadás. a nyelv. fejlődési diszfázia. repetitív tevékenységek Ismétlődő elemekből álló tevékenység. járókák. A repetitív tünetek egész életen át fennmaradnak. Ilyen kényszeres. járást segítő támasztó eszközök (támbotok. a játékot stb. a különböző felsővégtag-sérülésekhez és fogásmódokhoz adaptált íróeszközök. a testhelyzet megtartását. a mozgás. → integráció. Iskolai teljesítményzavarok (olvasás-. valamilyen tevékenység elvégzését. pöszeség és dadogás egyes formái). → proaktív interferencia 469 . az oktatást.

akiknek – a sérülés fajtájától és súlyosságától függően – különleges gondozási igényei vannak. és a tanuló nevelhetőségének. oktathatóságának. A magyar kifejezés nemzetközi. Ez a különleges gondozási igény biológiai. iskoláztatási szempontú (nem diagnosztikus) népességfogalom: children/students with special needs (= speciális szükségletű gyermekek/tanulók). képezhetőségének az átlagtól eltérő. jelenleg is többféle változata használatos. a Braille-írásban alkalmazott 44 rövidítésből álló írásmód. rész Inklúziós fogalomtár ritkasoros taneszközök A Picht-féle írógépen a Braille-betűk tanításakor alkalmaznak ritka sort (minden második sor üres). A leggyakoribb kifejezéseket és toldalékokat rövidítik. rövidírás A magyar nyelv nyelvtani szabályrendszerére épülő. tanulás. társas kapcsolatok. A ~ rendszere folyamatosan változik. a sorvezetés és a lapon való tájékozódás kialakítását. átfogó (EU-konform).3. önfenntartás. angol nyelvű megfelelője a handicap. jellegzetes különbségeit fejezi ki. rokkantság Az Egészségügyi Világszervezet. Az olvasás-írás elsajátításakor a ritka sor segíti a sortartás. neme és társadalmi szerepei szerint elvárható mindennapi tevékenység (pl. S sajátos nevelési igény (SNI) Új. keresőképesség. kulturális és/vagy nyelvi hátrányos helyzetre. fejlődik. funkcióiban bekövetkező zavara. A ~ magyarországi értelmezése nem igazodik az EU-s országokéhoz: nem terjed ki a szociális. sajátos nevelési igényű gyermek Azoknál a gyermekeknél. 470 .” A rokkantság tehát az embernek mint társadalmi lénynek a társadalmi szerepeiben. pszichológiai és szociális területen nyilvánul meg. Célja a helytakarékosság és az írás gyorsaságának növelése. sajátos nevelési igényről beszélünk. a hatályos magyar közoktatási törvényben sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók. így a gyermekek/fiatalok ezen része többletszolgáltatásokban nem vagy csak korlátozott módon részesül. a WHO meghatározása szerint: „Az egyén kora. szórakozás) tartós akadályozottsága.

oktatás. hogy az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. nevelési. Ennek következménye – az állapot fennmaradása esetén – a hangzó beszéd spontán kialakulásának képtelensége. a nevelés. elhagyásának vagy egyszerűsítésének. fejlesztési tartalmat ír elő. Az irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerben és az SNI-gyermekeket integráló óvodákban megvalósuló nevelésre. az SNI-gyermekeket a nevelés. sajátos nevelési szükséglet A ~ a szokásostól eltérő mértékű és tartalmú egyéniesítés igényét jelenti. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseire törekszik. dologi. sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve Dokumentum. utal az ehhez szükséges másfajta. Annak a biztosítását szolgálja. hogy az SNI-tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangba kerüljenek. Az irányelv egyaránt érvényes a gyógypedagógiai intézményrendszerben és az SNItanulókat befogadó (inkluzív) iskolákban megvalósuló nevelésre. hogy az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez. többféle szakértelemre. rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé. a habilitációs. fejlesztési tartalmat ír elő. habilitációs célú korrekciójának területeit. A ~nél a nevelés. fejlesztés. szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. oktatás tartalmában és a követelményekben is eltérések jelenhetnek meg. Célja. a fejlesztés ne terhelje túl.S sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Dokumentum. irányadó. a sérült képességek rehabilitációs. elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége. vala- 471 . segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való beilleszkedést. Ennek érdekében meghatározza a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának. fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. a kiegészítő tárgyi és infrastrukturális feltételekre és a végső soron mindezekhez szükséges többletfinanszírozásra (személyi. Célja. amely minden gyermek számára szükséges irányadó nevelési. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseire törekszik. hogy a fejlesztés az SNI-tanulók számára megfelelő közvetítés során valósuljon meg. amely minden gyermek számára szükséges. fejlesztésre. scoliosis → gerincferdülés siketség Súlyos fokú hallásveszteség (a beszédtartományban mért veszteség 90 dB alatti) áll fenn. Az irányelv annak a biztosítását szolgálja. pénzügyi többlettámogatások). illetve új területek bevonásának lehetőségét.

az akaratlagos mozgások kivitelezése nehezített. Eltérő tantervű iskola. személyes kompetencia. agyvérzés következtében).és hallássérülés egyidejű jelenléte olyan sajátos kommunikációs.3. A ~ba azok a 6–18 éves. Nemcsak a végtagok.4–2. a gondolkodás és a lelki élet egészének fejlődése. → látássérülés. agyi hypoxia. rész Inklúziós fogalomtár mint a nyelvi kommunikáció általános akadályozottsága. A gyógypedagógiai iskolák egyik típusa. betegségek (pl. kulcskompetencia. → általános kompetencia. amelyben a látás. hanem a fej. amelyek nélkül az adott szakma vagy foglalkozás nem gyakorolható sikeresen. akik akadályozott fejlődésük folytán a többségi általános iskolában nem tudnak eredményesen tanulni. A hallásveszteség mértékétől függően módosulhat a megismerő tevékenység. de a későbbi életkorban elszenvedett koponyasérülések. encephalitis) is okozhatják. hallássérülés SNI → sajátos nevelési igény SNI-gyermek → sajátos nevelési igényű gyermek spasztikus (görcsös) bénulás Leggyakrabban a születés körüli időszakban alakulnak ki (cerebrális parézis: pl. nehezen tanuló (enyhén értelmi fogyatékos. az alsó fokú intézményrendszer része. továbbá a mimikai és a beszédizmok működése is zavart szenvedhet. esetleg lehetetlen. A felső motoros neuron sérül. siket-vakság A halmozott fogyatékosságon belül egy külön csoportot képező súlyos állapot. tanulási és egyéb fejlődési szükségleteket eredményez. amely nem teszi lehetővé a látássérültek pedagógiája és a hallássérültek pedagógiája ismereteinek felhasználását. speciális kompetencia Azon szakmaspecifikus kompetenciák összessége. szociális kompetencia 472 . a nyak és a törzs izmait is érintheti. speciális iskola Az 1985-ös oktatási törvény megjelenéséig: kisegítő iskola.8%-a). kognitív kompetencia. kompetencia alapú. tanulásban akadályozott) gyermekek/fiatalok járnak (a tanköteles népesség 2. hanem azokon túlmenő speciális eszközök és módszerek alkalmazását igényli. kompetencia.

A ~ beiskolázással kapcsolatos feladataikon túl időszakos kontrollvizsgálatokat is végeznek. személyiségvizsgálat.1 között van. légzésirányítást stb. az ellátás módjára. orvosi. igénybe vehető pedagógiai szakszolgálatra. szakértői és rehabilitációs bizottságok A tanulási képességeket vizsgáló vagy az országos ~ komplex vizsgálat (értelmi képességek. A hallássérültek egyik lehetséges kiegészítő vagy alternatív információs csatornája a hallókészülékkel segített hallás mellett a hallássérülés mértékével arányosan. Végezhető fürdőkádban vagy egyéb. valamint az ellátáshoz kapcsolódó. a személyiségvizsgálat. a vízben végzett mozgástanítás mellett célirányos mozgásgyakorlatokkal végzett. ülve. akinek látásélessége a két szemén együtt. akár egy végtag tornáztatására alkalmas edényben is. 473 . az ezt kiegészítő képességvizsgálatok. korrigáltan (bármilyen látásjavító eszközzel) a teljes látáshoz (vízus = 1) viszonyítottan 0–0. A szakvélemény megállapítja a fogyatékosság tényét. A bizottságok szükség esetén javasolják a tantárgyi felmentést. szakértői vélemény A ~ (javaslat) kialakítása a komplex – pedagógiai. formájára és helyére. A subaquális torna a vízbiztonság kialakítása. valamint a sérülést kiváltó okok organikus hátterének feltárását célzó (szak)orvosi vizsgálat eredményeire alapozottan történik. a tanulási képesség vizsgálata.Sz spina bifida → gerinchasadék subaquális torna A vízben állva. Sz szájról olvasás A beszéd megértése a beszélő beszédszervei mozgásának és arckifejezésének megfigyelése alapján. tanulási képességek. pszichológiai – vizsgálat során az értelmi képességek vizsgálata. a tudásszint és az iskolai teljesítmények mérése. eszközellátást is. valamint a sérülés hátterében lévő organikus okok feltérképezését célzó orvosi vizsgálat) alapján szakvéleményt készítenek. Ezen belül megkülönböztetünk vakságot és aliglátást. speciális korrekciós feladatokat is elláthat: kontraktúranyújtást. és javaslatot tesz a gyermek speciális gondozás keretében történő ellátására. fekve végzett vagy víz alatti tornakezelés. tudásszint felmérése. rotációgyakorlást. súlyos fokban látássérült Az a személy.

A szem-kéz. a szervezet és a személyiség stabilizálása. ahol a tárgyakhoz.3. lelki egészség. fejlődése. védelme. túllátó). A gyermek fényérzékenysége esetén fényszűrő bevonattal látják el. valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési. érzékszervi. a testi. szenzomotoros koordináció Minden olyan cselekvésnél. a fogyatékosság típusának (például testi. a jó közérzet megőrzése. oktatás. szoros kapcsolat van az érzékelés és mozgás között. beszédfogyatékos. eszközökhöz vagy partnerekhez kell alkalmazkodni. autista. a szürkehályog-operáció után és a szem szabálytalan felületi görbültsége miatt a szemész szakorvos által javasolt optikai segédeszköz. halmozottan fogyatékos. létezése. integráció személyes kompetencia Funkciója a személy túlélése. A nevelés. tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott) megfelelô intézményekben. rész Inklúziós fogalomtár szakmai szolgáltatás területei – – – – – – – Pedagógiai szaktanácsadás Pedagógiai értékelés Pedagógiai tájékoztatás Pedagógiai igazgatási szolgáltatás Pedagógus-továbbképzés Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulói tájékoztatás és tanácsadás szakszolgálatok alapintézményei – – – – – – – – Gyógypedagógiai tanácsadó Korai fejlesztő és tanácsadó központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nevelési tanácsadó Logopédiai intézet Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó Konduktív pedagógiai intézmény → pedagógiai szakszolgálat szegregáció Jelentése elkülönítés (latin). szemüveg A szem nem megfelelő törőereje (rövidlátó. szem- 474 . → befogadás. értelmi. fejlesztés vonatkozásában a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók ép társaiktól való elkülönítését jelenti.

fejlesztő értékelés. a csoport stb. A szociális beilleszkedés képtelensége. szóbeli értékelés Az értékelő és az értékelt személyes jelenlétét feltételező. erős motivációs hatással bír. Előnyei: közvetlen alkalmazhatóság. amelyek elősegítik a társadalmi beilleszkedést. hogy a mindenkori szituációhoz alkalmazkodni lehessen. Az egyes hullámhossztartományok különböző színérzetet keltenek. személyes kompetencia 475 . képességek. létérdekeinek sérelme nélkül. zenei vagy rajztehetség. szociális készségek Reakciók. készségek. kulcskompetencia. A vizuomotoros koordináció mellett a hallás. a színtelítettség (szaturáció) és a színfényesség (erősség vagy luminozitás). verbális és metakommunikatív csatornát alkalmazó pedagógiai módszer. a rendkívül jó gépies memória. kognitív kompetencia. → általános kompetencia.Sz test funkcionális egységet alkot. kompetencia. bőrérzékelés és a térbeli tájékozódás játszik szerepet. hogy egy adott interakción belül elérje a kívánt célját oly módon. → autizmus színlátás A szem ideghártyájának csapjai 390–760 nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásra érzékenyek. Ez a motoros adaptációs készség a fejlődés folyamán bővül és finomodik. Ezek jellemzői: a színárnyalat (tónus). Funkciója az. amelyek képessé teszik az embert arra. hogy az egyéni érdek érvényesítése a másik ember. szociális inkompetencia A társadalmi elvárásoknak való megfelelni képtelenség. speciális kompetencia. szociális kompetencia Ismeretek. illetve rendszerszabályozó elem. különösen a formatív. tapintás. Állandó szenzoros visszajelzésre van szükség ahhoz. szigetszerű képesség Kiemelkedő tehetség egyetlen területen. amely az egyéb képességektől elszigetelten mutatkozik meg. azok figyelembevételével valósuljon meg. kompetencia alapú. Autizmussal élő embereknél az átlag népességben előforduló eseteknél sokkal gyakoribb pl. hogy az ne mások kárára történjen.

rész Inklúziós fogalomtár szociális nevelés A szociális kompetencia fejlődésének. Képzésük az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán történik. Három alapvető műfajt különböztet meg a szakirodalom. de léteznek ezek variánsai is. előzetesen meghatározott és kötelezően alkalmazandó szempontok nélküli szöveges értékelés. és rehabilitációs szükségletei szerint vonja be a gyógypedagógia hatásrendszerébe. Tevékenysége a minden irányú prevenció és fejlesztés. oktatás. 3. 1. nevelés. a mozgáskorlátozottak speciális pedagógiája. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni. képességeinek összességében tekinti. szocializáció A társadalomba való beilleszkedés folyamata. előzetes szempontok alapján. értékeli. Szabad. szomatopedagógus Mozgáskorlátozott gyermekek. a szomatopedagógiai terápia. szabadon fogalmazott szöveg. szociopátia A társadalomba való beilleszkedés nehezített valamilyen külső vagy belső ok miatt. szociális tanulás A mások viselkedésének. foglalkoztatás. szöveges értékelés Írásbeli tanulóértékelési forma. előre meghatározott. szomatopedagógia A gyógypedagógia egyik szakterülete. 2. A ~ a mozgáskorlátozott embert egész személyiségében. 476 . illetve annak következményeinek megfigyelése révén történő tanulás. különösen a szabadságfok/kreativitás növekedésének és a proszocialitás erősödésének szándékos segítése. elsajátítja az együttélés szabályait.3. amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét. tanácsadás önállóan vagy más szakemberekkel együttműködve. nyomtatott skála szerinti értékelés. fiatalok és felnőttek tanár vagy terapeuta gyógypedagógusa.

ismétlődő mozgások. T támpont Érzékszerveink által érzékelhető viszonyítási pont a környezetünkben. tanulásban akadályozottság Az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei. ujjak tördelése stb. illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán kialakuló. tananyag Ismeretek. a tic. a hajtépés. a beszédérthetőséget fejlesztő tevékenység. Lehet hallási. pl. készségek és képességek rendszere. amelyek nem célirányosak. a hallássérültek tanárai foglalkoznak. szupervízió A szakmai interakcióra. látási. A rögződött ismétlődő. elrendez. az oktatási célok. a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és azokhoz visszacsatoló.T sztereotip túlmozgások Feszültséglevezető. a szájharapdálás. amelyet a korszerű műveltség egészéből. szabályozott tanácsadási folyamat. szurdologopédia A szurdologopédia a hallássérültek kiejtését. az együttműködés és a kommunikáció problémáira és konfliktusaira reflektáló. illetve a hallássérültekkel foglalkozó pedagógiai terület. „gépies” túlmozgások igen sokfélék. tekintet nélkül a gyermekek életkorára. szaglási. szurdopedagógus A hallássérültek nevelésére felkészített gyógypedagógiai tanár. a fej és a test elalvás előtti ritmikus himbálása. Értelmileg akadályozottaknál gyakori. az ujjszopás. tapintási. amelyet a hallássérültek tanárai végeznek egyéni foglalkozások keretében. A hallássérült gyermekekkel az erre a szakterületre specializálódott gyógypedagógusok. több képesség- 477 . szurdopedagógia Hallássérültek gyógypedagógiája. a tanulási célok elérése érdekében a pedagógus kiválaszt. a körömrágás.

mozgásos információfeldolgozás nehézségei stb. társuló fogyatékosság A halmozottan fogyatékosoknál (akadályozottaknál) a tüneti képet a létrehozó primér sérülés keletkezésének ideje. vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek. tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság A pedagógiai szakszolgálatok egyik formája. tartós és átfogó tanulási nehézség. az akaraterő hiánya. tanulási zavarban szenvedő gyermek Azok a gyermekek. pszichés tényezők. Ha az elsődleges sérülés következtében több funkcióterület is károsodik. tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására. b) vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. környezeti tényezők. hanem egy sajátos új szerveződésről. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell a) a fogyatékosság szűrése. tanulásiképesség-zavar. az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra. társuló fogyatékosságok jönnek létre. külön segítségadás nélkül történő fejlesztést. strukturális elváltozás nincs és amelyek aktív izomerővel korrigálhatók. amelyeknél a gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak. alkati sajátosságok. A ~ megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a hagyományos általános iskolai feltételek között.és törzsizomzat csökkent teherbíró képessége mellett a rossz testtartás. a mozgásszegény életmód. akik átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkeznek. rész Inklúziós fogalomtár területet érintő. A segítség a gyermek egyéni fejlesztését és a tanulási környezetnek az ő számára megfelelő alakítását egyaránt jelenti. de az iskolai követelményeknek képtelenek eleget tenni. az elváltozás funkcionális. tartási rendellenességek → tartáshibák 478 . vizuális. Azok az elváltozások tartoznak ide. Ez esetben azonban nem elkülönült fogyatékosságok összegződéséről van szó. A tartási rendellenesség kiváltó oka lehet a hát. → halmozott fogyatékosság tartáshibák A testtartás olyan változatai. de nem jelentenek betegséget. auditív. súlyossága és a fogyatékosságok sokféle kombinációja befolyásolja. formájára és helyére. a kényelemszeretet. az ellátás módjára. amelyek eltérnek ugyan a szabályostól.3. pl. Náluk a fő tantárgyak elsajátításához szükséges elsődleges pszichológiai folyamatok zavartak.

479 . tanfolyami jellegű alap. térbeli kapcsolatok észlelése Azt a képességet jelenti. előzményei vannak-lehetnek meghatározott ismeretek elsajátításának. A (pedagógiai) taxonómia olyan osztályozási rendszer. illetve az egyes osztályok és alosztályok között hierarchia van. Látótéren a környezetnek azon részét értjük. amelynek mértéke 85-90° minden irányban. elöl–hátul. abszolút látótér. téri helyzet. Az előtét alkalmazásával közelre (olvasás. gondolkodási és – korlátozottan – cselekvési műveletek elsajátítására irányul. Kétszemes (binokuláris) és egyszemes (monokuláris) változatban kapható. Ez a látási funkció elsősorban a mozgásban. a tantárgyi tananyagtartalmak. Az elemek. térlátás Perifériális látás. Előírt és tananyaggá rendezett ismeretek. távoktatás A tanulás távirányításának egyik formája. meghatározott követelmények teljesítése. ily módon alkalmas az iskolai. főiskolai. tájékozódásban és közlekedésben játszik szerepet. Az egyes osztályokon belül szigorúan azonos elvek szerint történik a besorolás. szociális. segít mérlegelni azt. speciális) kompetenciák fejlődésének. a posztgraduális képzésre és különböző. megkonstruálni a tantárgyi célok. meghatározott képességek kifejlődésének. hogy a dolgokat önmagunkhoz viszonyítva (bal–jobb. taxonómia Az osztályozás. különleges lencserendszer. írás) és távolra (táblai szövegek) is használható. rendszerezés tudománya.és továbbképző programok megvalósítására. amelyet mozdulatlan szemállás és fejtartás mellett egyszerre észlelünk. egyetemi oktatásra az első végzettség megszerzése érdekében. kognitív. milyen tervezhető előfeltételei. torzításmentes. meghatározott készségek megtanulásának.T távcsőszemüveg Nagy fényerejű. taxonómiai gondolkodásmód A ~ segít átgondolni. legtöbbször pedagógiai célokat. mégpedig úgy. amely a hierarchia elve alapján igyekszik kategorizálni bizonyos pedagógiai fogalmakat. megtervezett tudásszintek érdekében. változtatható gyújtótávolságú teleobjektív. fölött–alatt) lokalizáljuk. a tantárgy egészére érvényes követelmények egymásra épülő rendszerét. azaz a magasabb szint magában foglalja és tételezi az alacsonyabbat. meghatározott (személyes. Az egy-egy szemünk által befogható látótér az ún. Zárt rendszerű oktatás. amely közel hozza a képet. hogy az elemek kiadják az adott osztály teljességét.

csökkenthetők a látássérülés másodlagos kihatásai. korzett. funkcionális egységbe való összerendeződése az agyban. Differenciált fejlődése 4–9 éves kor között zajlik. oktatására felkészített gyógypedagógus. nevelés. megkönnyíti a látássérülteknek a világ megismerését. azoknak az eljárásoknak és módszereknek kidolgozása. törvényszerűségeinek feltárása. minden iskola általános lett. oktatása. a test és környezete. elektromos.3. rész Inklúziós fogalomtár testi fogyatékos → mozgáskorlátozott testközeli segédeszközök Pl. nevelésére. ami elbizonytalanította a speciális iskolák szakmai szempontú azonosíthatóságát is. tiflopedagógia Látássérültek gyógypedagógiája. adaptációs) eszköz és eljárás. a munkavégzést és a szabadidő kulturált eltöltését. oktatás vizsgálata. mechanikus kerekesszék. tiflotechnika Minden olyan (optikai. A „testi én” érzése fokozatosan alakul ki 3 éves korra. fűző járógép. amely lehetővé teszi. Tárgya a látássérülés által meghatározott tanulás. a tanulást. fejlesztés. tudatos ismerete. testséma Önmagunkról alkotott térbeli kép. testtávoli segédeszközök Pl. az információfelvételt. többségi iskola A korábban gyakran alkalmazott normál általános iskola megnevezést váltotta ki a pedagógiai és gyógypedagógiai szakirodalomban. felnőttek fejlesztésére. járókeret. a szocializáció és a sikeres rehabilitáció érdekében megelőzhetők. nevelése. A fejlett ~ kialakulásához téri tájékozódás és mintázott környezet szükséges. sín. 480 . valamint a test és a test részei közötti térbeli viszonyok leképezése. az önművelést. bot. ortopéd cipő. Az 1985-ös oktatási törvény eltörölte az enyhén értelmi fogyatékosok általános iskolájának pejoratívnak ítélt – kisegítő iskola – megnevezését. valamint a hétköznapi szóhasználatban. tiflopedagógus A látássérült gyermekek. amelyekkel optimálisan megvalósítható a látássérült egyén fejlesztése.

vagy az integráltan tanuló. túlmozgás mozgáskorlátozott gyermekek esetén (athetosis) A cerebrális parézisben szenvedők akaratlan mozgásai.V A többségi iskola megnevezés elsősorban az integráló. amelyek várhatóan nehézséget jelentenek a gyermeknek. A mozgás érintheti a mimikai. eljárásokat. megoldási javaslatokat tesz. Vízus 0. az órákra történő közös felkészülés keretében kiemeli azokat a mozzanatokat. foglalkozásokon. felhívja a figyelmet a leggyakrabban előforduló problémákra. a gyermek nyálzik. Továbbképzéseket szervez. amelyek a központi idegrendszer extrapiramidális pályáinak sérülése következtében alakulnak ki. Feladatai: Ellátja a gyermek fejlesztését.02 körüli. Segíti a befogadó pedagógus munkáját: tanárasszisztensként jelen van a tanítási órákon. Figyelemmel kíséri a törvényben előírt feltételek teljesítését. → aliglátás utazó gyógypedagógiai tanár Az a szakember. tájékoztatót tart a tantestületnek. Az arckifejezés bizarr. Kapcsolatot tart a szociális szolgálatok munkatársaival. a beszéd is nehéz vagy lehetetlen. bemutatja a leghatékonyabb módszereket. aki gyógypedagógiai szakszolgáltatás keretében nyújt nevelési segítséget vagy a gyermek otthonában történő foglalkozásokkal. ritmustalanok és mozgásindításra hevesebbé válnak. óvodában. A céltalan mozgások rendszerint a végtagok distalis részein nyilvánulnak meg. Az emóciók nagy mozgásviharral járnak. a befogadó és az inkluzív iskola kontextusaiban jelenik meg. konzultációs lehetőséget biztosít. U ujjábécé (Daktil-nyelv) Valamennyi beszédhangot egy-egy kézjel jelenít meg. Tanácsot ad a szülőnek. de mint rendszeres információforrást és kommunikációs készséget nem tudják használni. légző. lassú lefolyásúak. ujjolvasók Az aliglátók egy csoportja. speciális nevelési igényű gyermekeknek az iskolában.és hangképző izmokat is. V vak Súlyos fokban látássérült. Látásmaradványuk elegendő a síkírás optikai és/vagy elektronikus eszközzel történő olvasásához. A fényérzékelés teljes hiányát jelenti. 481 .

Fő területei: vizuomotoros koordináció. cipelés. az orvosi ellátás mellett. A ~ ép érzékszervek mellett is felléphetnek. → grafomotoros zavar vizuomotoros koordináció A ~ azt a képességet jelenti. a csontváz fejlődési rendellenességei. szemműtétek után). valamint balesetek is. verbalizmus látássérült személyek esetén Felszínes. illetve anyagcsereés rendszerbetegségei. kapcsolatba hozását korábbi tapasztalatokkal. ugrálás. téri helyzet észlelése. 482 . nagy fizikai erőkifejtés-emelés. Veszélyeztető mozgásformák és körülmények: erős rázkódás-csúszdázás.és működésbeli rendellenességeinek gyűjtőneve. alakkonstancia. Az úszás mindenkinek ajánlható. zöldhályog-glaucoma. Szükségessé válhat segédeszköz használata. Majdnem minden emberi cselekvésnél szükség van a ~ra. izom. hogy a látást és a mozgást célzottan összekapcsoljuk. de okozhatják ízületi. megkülönböztetését. A ~ leggyakoribb okai a végtaghiányok. Beszélhetünk szem-kéz. vizuális percepciós zavarok A vizuális percepció egy képesség. a tárgyi tudás hiányát. erőlködés. amelynek zavara megakadályozza a vizuális ingerek felismerését. amely előfeltétele az írástanulásnak és mindenféle munka elvégzésének. írás) történik. alak-háttér észlelés. rész Inklúziós fogalomtár végtagdeformitások A végtagok alak-. amelyet a fogadó fél auditív. és a kód ismeretében feldolgoz. kellőképpen meg nem értett ismereteket tükröző üres beszéd. szemlencseficam-luxatio. fejenállás. Alapvető képesség. fordított testhelyzetek. méret. Alkalmazása során az információközlés nyelvileg szerkesztett. térbeli kapcsolatok észlelése. vizuális vagy taktilis úton érzékel. szóáradat. szem-láb és szem-kéz-láb koordinációról.3.és idegrendszeri betegségek. verbális kommunikáció A verbális (nyelvi) kommunikáció a kommunikáció egyik fajtája. Műtéti korrekció csak az esetek egy részében lehetséges. egyes szembetegségekhez szigorú mozgáskorlátozó előírások tartoznak (nagyfokú rövidlátás-myópia. Megfelelő fejlesztési eljárásokkal csökkenthetőek. veszélyeztetett látás A gyermekek látásmaradványának védelmében. a fejet érő ütés. mondattanilag tagolt formában (beszéd. labdajátékok.

shtml http://www.hu/oldal.hu/ErtelmezoSzotar.szolnok-ped.) EüM rendelet . §.php?tipus=cikk&kod=2006-03-ta-Bardossy-Befogado http://www.doc http://hu. §.hu/pedlex (Online Pedagógiai Lexikon) http://www. 22–23. (III. A szócikkek forrásai JoGszABÁlyoK 1993. rendelet módosításáról szóló 4/2007 (I. § (12). §) A társadalombiztosítási támogatással rendelhető. Jele: V Mértékét leggyakrabban tizedes törttel jelölik.kando.human. illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről. §] 14/1994. 33. 2/2005. kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. www.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról (10–21.autizmus.hu/ErtelmezoSzotar. 2004.hu oNlINE ForrÁsoK http://ecml. 36. Budapest.opkm. a támogatás összegéről és mértékéről.autizmus. 30. törvény a közoktatásról [22.org/wiki/Fonomimikai_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9 http://ncsszi. §.hu/empir/htm/tan_zavar.wikipedia.hu (Magyar Virtuális Enciklopédia: Vándor András esélyegyenlőség szócikke) http://www. 24. § (1).hu/anyagok/majanlas3. 1999.shtml http://www. 118.gov. §. 121. (IV 29.sulinet. §..hu/download/363. 34. (VI.doc http://www. A mozgástréner munkaközösség munkatársainak közlése 483 .enc. 24.) ESzCsM . A központi látás élességét jellemző.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Nemzeti alaptanterv 2003 – Oktatási Minisztérium. forgalmazás. A V mellé írt .okm. valamint a rendelés. Budapest. a szem teljesítőképességének egyik legfontosabb adata.A szócikkek forrásai vízus Látásélesség. felső szám a jobb szemre vonatkozik. 1. Az ép látás mértéke 1.oki.htm SzakIroDalom A gyógypedagógiai felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményei. évi – többször módosított – LXXIX.

nagy problémák. Pécs. Akadémiai Kiadó. Jean – Taylor. Akadémiai Kiadó. Bárdossy Ildikó: A szentlőrinci iskolakísérlet tantervi munkálatairól (1978–1983).): Pedagógiai lexikon.hu/anyagok/majanlas3. RAABE. Budapest. Budapest. 1997 . [A szócikkek szerzői: Balázs Anna (autisták.hu/tanterv/OVIPRO98. In Illyés Sándor (szerk. 1985. Jane: A kézírási képességek szekvenciája és szerkezete. hu/01200/01224/01224. Baron-Cohen. Osiris. 2002. . 187 . – Bolton. 1990. autizmus) Ballér Endre (korrekciós tevékenység) Csocsán Lászlóné (Braille-írás. 1986/10. Budapest. Akadémiai Kislexikon. 2000. 4–9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve.doc Adorján Katalin – Damó Eszter: A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre. Balázs Anna – Farkas Edit – Őszi Tamásné: Óvodai Program Pervazív Fejlődési Zavarban Szenvedő Gyermekeket Nevelő Óvodák Számára.oszk.pdf Bárdossy Ildikó: A curriculumfejlesztés alapkérdései. P Autizmus. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1994. [on-line] http://www. Alston.: Katona Nóra) In Torda Ágnes: Szemelvények a tanulási zavarok köréből.: Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Budapest. Balázs Anna: Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. Atkinson és munkatársai: Pszichológia. In Kisgyermekek. S. Budapest. Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar. 2004.A szócikkek forrásai A vakok információszerzésének lehetőségei: számítógép és az internet adta előnyök (készítette: Várhelyi Eszter). Pedagógiai Szemle. Budapest. JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszék. 1997 .): Idegen szavak és kifejezések szótára. Bagdy Emőke meghatározása [on-line] http://ncsszi. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Attila (egyéni bánásmód) Jakab Zoltán (észlelés) Kotschy Beáta (kooperatív tanulás) Kozma Ildikó (konduktív pedagógia) Lányiné Engelmayer Ágnes (utazó gyógypedagógiai tanár) Páli Judit (fejlesztő osztály) Porkolábné Balogh Katalin (testséma) Réthy Endréné (fokozatosság elve) Petriné Feyér Judit (reflektív tanulás) 484 . Budapest. [on-line] http://mek.doc Bakos Ferenc (szerk.autizmus. verbalizmus látássérült személyek esetén) Gordosné Szabó Anna (homogén gátlás) Hortobágyi Katalin (projekt módszer) Horváth H. C1 modul 20. Keraban Könyvkiadó. dr. Tankönyvkiadó. 2005. Könyvtár és Információtudományi Tanszék. látásnevelés) Fehér Katalin (diagnosztikus értékelés. (Ford. Budapest. epochális rendszer. 2000.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk. Osiris Kiadó.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. digitART Kft. Bődör Jenő: A diszkalkulia pszichológiája. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 75. Budapest.): Gyógyító pedagógia. Benczúr Miklósné: A mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai nevelése az óvodában és az iskolában. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 40.: A lélek betegségei – Pszichopatológia. Budapest.): Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. 2000.. Brassói Sándor – Balogh Lászlóné: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.): Pedoaudiológia. 2007 május (Munka. R. 242. 2000.) . Tankönyvkiadó. 2000. Budapest.. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 1993. Mozgásjavító Általános Iskola. 2001. 168. 143–144. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 17 . 1990. Tankönyvkiadó. Budapest. 20. Budapest.. 36. In Illyés Sándor (szerk. 1994. 1991. 30. nagy problémák. 1993. In Kis gyermekek.. Akadémiai Kiadó.): Bevezetés a hallássérültek pedagógiájába. anyag) [on-line]: http://www. Budapest. Csányi Yvonne: A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In Illyés Sándor (szerk. 485 . Csányi Yvonne: A hallássérült gyermek. Dombainé Esztergomi Anna – Keleméri Dóra – Kiss Erika – Nádas Pál – Sárközi Judit: Gyógypedagógiai Szolgáltató Centrumok.): Gyógypedagógiai alapismeretek.. Budapest. bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. A mentális és viselkedészavarok osztályozása. 2000.. Csányi Yvonne – Urbán Károlyné – Simon Mária: Hallás-beszéd nevelés.pdf Brencsán János: Orvosi szótár. 204.gov. BGGYTF. 26. Comer. 68. Benczúr Miklósné: Mozgáskorlátozottság miatt módosult tanítás-tanulásszervezés speciális színtereken. 1990. 17 Korm. Csányi Yvonne (szerk. 2005. Csépe Valéria: Az olvasás. Budapest. Medicina Könyvkiadó Rt. In Illyés Sándor (szerk. 537–538. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. Nemzeti Tankönyvkiadó.. Budapest. Útmutató a mozgáskorlátozott gyermekek együttneveléséhez. WHO–Magyar Pszichiátriai Társaság. Nevelés és terápia.és írásképesség zavarai.–Reprográf Kft. Benczúr Miklósné (szerk. 194. Budapest. Budapest.. FGYFK. 47–48. 22. Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat. Budapest.): Gyógypedagógiai alapismeretek. rendelet módosításáról.): Gyógypedagógiai alapismeretek.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/nat_terv_ 070522.A szócikkek forrásai Vajda Zsuzsa (kompetencia) Tóth Éva (hátrányos helyzet)] Benczúr Miklósné – Bernolák Béláné: Felelős vagyok érte. Budapest 2000. március. Budapest.): Mozgásnevelés. 2004. Klinikai leírás és diagnosztikus útmutató.. Osiris Kiadó. Budapest. 158–159. 1995. A hallássérült gyermek az óvodában.. Csányi Yvonne (szerk. Budapest. (XII. In Gordosné Szabó Anna (szerk. 1999.okm. 1995. BNO–10. 16. Budapest. Bernolák Béláné – Fótiné Hoffmann Éva – Márkus Eszter – Szabó Ildikó: Együtt az iskolában. Benczúr Miklósné: Sérülésspecifikus mozgásnevelés. In Mesterházi Zsuzsa (szerk..

– Balogh I. 1992. Dr. Dombainé Esztergomi Anna: Beszédképtelen és súlyos beszédhibás gyermekek kommunikációs lehetőségei. In Illyés Sándor (szerk. 1997 .): Fejlődési diszfázia. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Habók Anita: A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése nyelvórán. 2004. Egészségügyi Főiskolai Kar. 113. szám 486 . évfolyama számára. Budapest. Gardi Zsuzsa (szerk. Dr.. Mozaik Kiadó. Gudrun Schmitz. Budapest. 1989. [on-line] http://www. Budapest. Budapest. Kandidátusi értekezés. Gyógypedagógiai Szemle. 229. Detmold: A vizuális percepció fejlesztésére szolgáló Marianne Frostig program tapasztalatai. OM. In Huszár Ilona – Kullmann Lajos – Tringer László (szerk. Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai alapismeretek. Dr. Gadó Márta: Látássérült kisgyermekek funkcionális látásának vizsgálata és stimulálása. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.): Gyógypedagógiai alapismeretek. MVGYOSZ. php?tipus=cikk&kod=2006-02-mu-Tobbek-Fejleszto Fazekasné Fenyvesi Margit – Józsa Krisztián – Nagy József – Vidákovich Tibor: Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer 4–8 évesek számára (DIFER). Uta: Autizmus. 1981. 1991. 2004. 2004/3. Útmutató a mozgáskorlátozott gyermekek együttneveléséhez. Fodor Ferenc – Péterffy Pál: Szemészeti funkcionális vizsgálatok. 1989. eszközei. Orvostovábbképző Intézet. Budapest. Gósy Mária: A beszédképesség zavarai. 1995. a megsegítés módjai. 2000. . Budapest. Medicina Könyvkiadó Rt. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyógypedagógiai Szemle. Gerebenné Várbíró Katalin: Szempontok a nyelvi fejlődés zavarának értelmezéséhez. Szeged.): Gyógypedagógiai kórtan. 161. Budapest. Frith.: A gyógytornász-fizioterapeuta feladatai a rehabilitációban. Budapest. Akadémiai Kiadó. Fótiné Hoffmann Éva: Mozgásfogyatékosságból eredő sajátos oktatási feltételek. 1994/Különszám dr. Budapest. In Illyés Sándor (szerk. Tankönyvkiadó. a rejtély nyomában. 7–27 . In 25 év a halmozottan fogyatékos gyermekek szolgálatában. – Tringer K.. Beszédterápia. 1969. Budapest. In Gerebenné dr. In Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában.): Agysérültek mozgáskezelése (Bobath-módszer).. 429–459. Gerencsér Zs.): A rehabilitáció gyakorlata. Pálhegyi Ferenc: A látás nélkül meghódított világ.): Szöveges értékelés – Ajánlás az általános iskolák 1–4. 2000. (Ford. Csonka Csabáné (szerk. 35. 108. 2000/Különszám 34–38. Fejlesztő Pedagógia. Medicina. Göllesz Viktor (szerk. Erdélyiné Barakony Ilona – Kiss Ferenc – Pálnokné Pozsonyi Márta: A fejlesztő pedagógiai munka vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 2000.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest. Kapocs.: Huba Judit) In Torda Ágnes: Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Gaál Éva: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. Várbíró Katalin (szerk. 2004. Nemzeti Tankönyvkiadó. 12. 1995. Budapest.oki. 15–17 22–23. Budapest. In Bernolák Béláné – Fótiné Hoffmann Éva – Márkus Eszter – Szabó Ildikó: Együtt az iskolában. 69–78. BGGYTF. 106. 2004. Nemzeti Tankönyvkiadó.. Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés tapintással.A szócikkek forrásai Dombainé Esztergomi Anna – Menyhárt Henriett: A munkatevékenység helye a rehabilitációs folyamatban.hu/oldal.

Havasi Ágnes: vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében. hallásnevelés. In Illyés Sándor (szerk. Idézet: 13.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 316.. Dr.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 76. szájról olvasás. 2000. In Illyés Sándor (szerk.) 10–16. Jáky Ilona: A verbális kommunikáció gyermekkori zavara – az elektív mutizmus..A szócikkek forrásai Hári Mária: Konduktív nevelés az óvodában és iskolában. (szerk. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 91. 352. Tankönyvkiadó. Budapest. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Budapest 1986. 561–571. Krúdy Erzsébet (szerk. 150–152. Medicina. Budapest. Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia mint tudomány.. kompetencia alapú fejlesztéséhez. speciális nevelési szükséglet. Budapest. Budapest.. 2000. sz. 15. szomatopedagógia. In Falus Iván (szerk.): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 2.): A rehabilitáció gyakorlata.): Pedagógusok és pszichológusok/Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért. Budapest. Budapest. 1993. Kovács Krisztina: Látássérült gyermekek az óvodában és az iskolában. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. In Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Krathwohl fogalma. [A szócikkek szerzői: Benczúr Miklósné (mozgáskorlátozottak. Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában I.. Nemzeti Tankönyvkiadó.): Gyermekneurológia. Huba Judit: Integráció alulnézetből. jelnyelv. 1998. 202–204. In Illyés Sándor (szerk. In Illyés Sándor (szerk. (2000. Medicina Könyvkiadó Rt. 13. 19. 2000. Mesterházi Zsuzsa (szerk. Kotschy Beáta: Az oktatás célrendszere. Nagy Erika: A kommunikáció fejlődése – gyermekkori beszédzavarok. Óvodai nevelés. kötet. Kulmann Lajos: A mozgáskárosodás. [on-line] http://www. 85.. 2001. Kaposvár.foka. 2000.. 1985.): Gyógypedagógiai alapismeretek a tanító és óvodapedagógus képzésben. 2006. 2000.. differenciális pedagógia. Illyés Sándor: Fogyatékosság.): Gyógypedagógiai alapismeretek.. Óvodai élet. tanulók. 2005/2–3. szomatopedagógus) Csányi Yvonne (audiológia.): Gyógypedagógiai alapismeretek. 158–168. Huszár Ilona – Kullmann Lajos – Tringer László (szerk.. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 79.hu/szolgaltatasok/havasi. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola.. Tankönyvkiadó. Budapest. Budapest. oldal Illyés Sándor (szerk. Budapest. szurdologopédia. suliNova Kht. In Schablauerné Kertész K.): Brencsán Orvosi Szótár. szurdopedagógus) 487 . Ormai Vera (szerk. 91–92. Budapest. Bp. In Horányi Annabella – Kósáné Dr. Kálmánchey Rozália (szerk.pdf Hegyiné Honyek Katalin (szerk. 18. 2000. Budapest. 5–20. Budapest.): Inkluzív nevelés: Ajánlások látássérült gyermekek. Medicina Könyvkiadó Rt. évf. 49. Fejlesztő Pedagógia.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 8.): Gyógypedagógiai Lexikon. 2000.

. In P Balogh Katalin (szerk. Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon Halmozottan Fogyatékos Gyermekeket Oktató-Nevelő-Mozgásfejlesztő Tagozata. 2006. Frostig-terápia. 2002. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Brigitte: Vizsgáló eljárás iskolás gyerekek részképesség-gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. 1994. grafomotoros fejlesztés. 160. 1988. 1999.A szócikkek forrásai Csocsán Lászlóné (aliglátás. pontírás. század és nevelés. Budapest. 2004.): Gyógypedagógiai alapismeretek. diszkalkulia. tiflotechnika) Fehérné Kovács Zsuzsanna (kommunikációs zavar. Papp László Tivadar: A látás károsodása. nonverbális kommunikáció) Kulmann Lajos (habilitáció. Budapest. Budapest. diszlexia-prevenciós módszer.): Gyógyító pedagógia. Pedagógiai program.): Iskolapszichológia. Smith – Mackie: Szociálpszichológia. MCD. 192–193. Rottmayer Jenő tanulmánya a PRIZMA iskola számára Sillamy.): Gyógypedagógiai alapismeretek.): Pedagógiai kislexikon. beszédben akadályozottság) Fodorné Földi Rita (mozgászavar) Hatos Gyula (epilepsziával élő gyermekek nevelése) Gereben Ferencné (Ayres-módszer. grafomotoros zavar. speciális iskola) Vassné Kovács Emőke (diszlexia. Módszertani Intézmény és Diákotthon Csillagház Tagozata.. 1996.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Prónay Beáta: Siket-vaksággal élő gyermekek fejlesztő diagnosztikája és pedagógiai kísérése. Paraszkay Sára. 1997 . Debrecen. Budapest. Corvina. BNO. 2000. N. rehabilitáció. Budapest. 488 . társult fogyatékosság) Mesterházi Zsuzsa (oligofrénpedagógia. infantilis cerebrális parézis. 65. pedagógiai látásvizsgálat. 2001. diszpraxia. Pataki László: Hallássérülés-hallási fogyatékosság. P Balogh Katalin: A tanulási képességeket meghatározó pszichés funkciók fejlődése. Nagy József: XXI. . 2000. Bliss-nyelv. Budapest. Budapest. Budapest. Sindelar. logopédus)] Mészáros Tamás: Ortopédia és ortetika-protetika. részképességzavarok) Kálmán Zsófia (augmentatív kommunikáció. Little-kór. tiflopedagógus. Timp Kiadó. Budapest.: Pszichológiai lexikon. mozgáskorlátozottság. halmozott fogyatékos. normalizációs elv. Nanszákné Dr. In Illyés Sándor (szerk. Osiris Kiadó. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. In Illyés Sándor (szerk. In Illyés Sándor (szerk. végtagdeformitások. Budapest. Medicina. 1998. oligofrénpedagógus. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Nagy Gyöngyi Mária: Közoktatási intézmények és szolgáltatások a fogyatékos gyermekek számára. Pedagógiai program és Helyi tanterv. diszfázia. végtaghiányok) Lányiné Engelmayer Ágnes (halmozott fogyatékosság. 2000. Cserfalvi Ilona (szerk. Mozgásjavító Általános Iskola. In Gordosné Szabó Anna (szerk. Budapest. tiflopedagógia. 359–376. Osiris Kiadó. Budapest. 166–167 . 2004. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Budapest. Spaller Árpád – Spaller Katalin: Gyógypedagógiai ismeretek tára. bazális stimuláció. Paraszkay Sára: Közelről nézve.

1960.oki. 2000. Budapest.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Elektív mutizmus. intézményvezetőknek. (Kézirat) 1980. 592–3. Nemzeti Tankönyvkiadó. Otto: Értelmi fogyatékosság. Tótfalusi István: Idegen Szavak Etimológiai Szótára. Budapest [on-line]: http://www. 1999. 2005.): Idegenszó-tár. Torda Ágnes (szerk. Zsolnai Anikó – Józsa Krisztián: A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. A szülő helye a korai fejlesztés keretén belül. Új Magyar Lexikon 1. A beszédben való akadályozottság súlyosság szerinti osztályozása. Vakok Általános Iskolája: A mozgástréner munkaközösség munkatársai Varga Csaba: A Régi és az Új Paradigma. 489 . Budapest. Akadémiai Kiadó.htm Tóthné Szilágyi Zsuzsa: Kompenzáló technikák alkalmazása (Ergotherápia).): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Tankönyvkiadó. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. Tóth Katalin – Vígh Katalin: Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere. 185. Budapest.): Dysarthria (szöveggyűjtemény). 2000/ Különszám. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Budapest. eVilág. Gyógypedagógiai Szemle. Budapest. 2002/4. Subosits István: A beszédpedagógia alapjai.A szócikkek forrásai Speck. 2004. Módszertani Intézmény és Diákotthon Csillagház Tagozata. 12–20. 1995. Tótfalusi István (szerk. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. [on-line]: www. Torda Ágnes: Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában.hu Vecsey Katalin (szerk. 69–78. Budapest.foka. Terápiás Fejlesztő Program. Tinta Könyvkiadó.) In Illyés Sándor (szerk. 1982. 11–12. 1996. 2003. Iskolakultúra. (A beszéd-rendellenességek terápiája. Mozgásjavító Általános Iskola.hu/szolgaltatasok/anyagok. Budapest. 25 év a halmozottan fogyatékos gyermekek szolgálatában. június Vargáné Mező Lilla: Sajátos nevelési igényû tanulók együttneveléséről pedagógusokna