P. 1
Jegyzet az I. ZH-ra

Jegyzet az I. ZH-ra

|Views: 77|Likes:
Published by kristof9226

More info:

Published by: kristof9226 on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

text

original

Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

sávosan progresszív: 3. egyházi adó 4. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. . . társasági adó. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. kapcsolódik. Sávosan degresszív: .adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. aki viszont bevallja. így az adóalap magasabb lesz. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. melyet az adózó másra tovább háríthat. hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. jövedéki adó 3. osztalékadó. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. . árfolyamnyereség adója 2.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. ingatlanadó. a figyasztási adó: ez adó. építményadó). jövedelemhez. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható.adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni. luxusadó. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: .adókulcsok. lineáris: 2.adóalany: Adózó (személy. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). adótáblák szerint: 1. Általában termékhez. kamatadó.jövedelem fajtái szerint: 1. gépjárműadó. amelyet az adóalapra kell . Adó típusú járulékok: vámok. Ilyen az ÁFA.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. akkor összege hozzáadódik a keresethez. ebadó.

melyek valamilyen okból. .adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások. . Adóhatóságok: APEH és szervei. Készpénzben kifizetik. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. . hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. . . az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. illetékhivatal. törvénysértő módja. tőkebefektetések. .vonatkoztatni. vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. .degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . törvényben biztosít jóváírási keretet annak. mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására. Magyarországon nincs negatív adó. mint adóztató. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . önkormányzat jegyzője. .adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző.adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. .adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének. kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. . .: alapítványi hozzájárulások. ügyleteinek olyan megszervezése.adójóváírásba/adóba történő beszámítás.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános.Minden adófizető számára ugyanannyi.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban.adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. nyugdíjbiztosítás díjai).adóhatóság: Az állam. Az átlagos adókulcs konstans.arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. VPOP és szervei. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. akinek egyébként nem kellene adót fizetnie. . Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal. ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel. mindig a legalitás keredein belül marad.

amely azt mondja.fizetőképeségi elv: Az az elv. Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. azaz az adó halmozódik.progresszív adó: .fogyasztási adók: Meghatározott termékekre. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján.effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. . ez megakadályozza a felhalmozódást.. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben. .semleges adó: Olyan adó. diszkriminatív értékesítési adók. . . amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek.: élvezeti cikkek. Azt mutatja. amelynek nincs többletterhe.haszonelv: Olyan adózási elv. hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad. Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki. forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni. és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat.incidencia: Az adó tehermegoszlása.közvetett adók: .regresszív adó: .forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó.határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. vagy az áru darabszámára) kivetett. hanem minden értékesítésre. . azaz melynél az adóbevétel . A hozzáadott érték jellegű.közvetlen adók: .negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. . . amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek.horizontális méltányosság: . amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. Általában az eladási ár meghatározott százaléka. . amely egy jövedelemadószintig nem adót szed.

A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség. amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá. és ott is adóztatja azt. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: .bonyolult. Önmagában aligha értelmezhető. orvosi magánpraxist. hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.a vállalati szektor viselte az adók 63. Az adózás célja: .bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? . .egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában.1988.Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .csak a mezőgazdasági termelőket.A reform céja egy egységes.2%-t . . valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. . . az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége.az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet. kiskereskedőket.Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása.Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait . . mindig a fiskális politika részeként.jan.megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. kisiparosokat.az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását .1 .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem.a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett . . A reform három fő területet ölelt fel: . A magyar adórendszer reformja.1980-as évek végén átható volt.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: . törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .

bér összegével.munkaviszonyból . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is.két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. 2. . vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: . egyéb jövedelmek .adók számának és mértékének mérséklése. 2.adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . Az adó alapja az elért bevétel volt.1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek.egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát.progresszív adózás . az ingó dolog értékesítésből.gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál.önálló tevékenységből származó jövedelem . azaz olyan mértékű növelésére.kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó . A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: . származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: . és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987.lineáris adózás . mezőgazdasági termelők . a bérbeadásból stb.az ingatlan. forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: .háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették. osztalék stb. illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is.hozzáadott érték típusú adóztatás . azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg. munkaviszonyból .kamat. év végéig) 1. igazságos. fizetőképességhez igazodó .mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból .Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására. 3.méltányos. hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi . adót viszont nem viseltek . egységesítése 3. külön adózó jövedelmek: . összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: .alkalmazotti és gyermekkervezmény. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége .adó nélküli .1.a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját.szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2. személyi jövedelemadózás teljes átalakítása .

ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került.a 0 kulcs mellett kezdetben 5.magánszemélyekre): .60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) .négy kulccsal: 0.borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: . . miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: . 15.1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya.egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett . amely pirosra .de nem kellett az alkalmazottak után béradót .komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés. (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. amely szintén megszűnt ebben az időszakban. 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: .külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .alkalmazotti létszám 4. . fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük. .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött . majd 6.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre .elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni .üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .7 millióra mérséklődött .vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt .míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett. 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek. amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták. 5. Vállalatok nyereségadózása: . .7-ról 3.de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.

Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: . a választható eljárárások előírásával. a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: .5%-ról 2.1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok .6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: .festette az olajat. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény . március 12 .1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% .5 milliárd forintra csökkent ez az összeg .1995-re 55. ami lehetőséget adott a visszaélésekre.1995.a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3. a lassítás csökkentette a hiányt.1994-ben 36%-ra .költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás. Vállalati nyereségadót . A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni. hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen.mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa .megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.míg 1988-ban a vállalatok 87.Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor. savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét . ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .) ÁFA törvény változásai: .1994-ben 36% Összességében: .1993-ig 40% . helyette adójóváírás .A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került. hanem az állományba vétel napján keletkezik . az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket. ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort. Amennyiben a festék már bekerült az olajba. olajszőkítés. a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte.1991-es számviteli törvény.1990-ben 40%-ra . Ha a vámost sikerült megvesztegetni.megszűnt az adómentes határ .ez volt az ún.megszűnt a gyerekkedvezmény .4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .

Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie.. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett . szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. mint a villamos energia.Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt. és külön.Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. szinte . 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka.megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . . kedvező adózású jövedelmformává vált . de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát.A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . . kezdetben korlátozás nélkül. A vagyonadózást érintő változások: .a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét.Ismét változtak az ÁFA kulcsok. lineáris. Ezzel lezárult a korábbi.Bevezették az újfajta adókedvezményt. ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak .Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör.bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. Vállalkozókat érintő változások: .szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból . ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl. távhőszolgáltatás .A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót . a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba.Az egyéni vállalkozók.

ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése. a maximum az összevont adó alapja lett.adójóváírás szerepe mérséklődött .megszületett a tandíjkedvezmény . Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte .családi támogatások részaránya nőtt . a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást.a kamat változatlanul 0%-al adózott .Adótábla egyszerűsítése. . amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .növekedett az általányadózást választhatók száma .11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: . Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: .06-1.91%-ig) ellensúlyozta az eho.100 nap programja Medgyessy Péter .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt. az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások. A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg. a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is . ezt részben (kb 1. amelyet az adójóváírás csökkentése.minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: .átrendezte a kedvezményeket .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették.emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások . .Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 .természetbeni juttatások 44%-os adója .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka.a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad .SZJA jelentősen egyszerűsödött.

35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz. gyógyszerek. ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek.Sulinet kedvezmény .mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett .megszűnt a 0 kulcs. majd 18% és 36%. annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött.újraszabályozták az export-import termékeladás.megszűnt a fogyasztási adó.egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .Munkabért érintő változások: . Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%. a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek. vásárlás. . sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: . a teljes ÁFA-t. ásványi tüzelőanyagok. valamint a távértékesítés ÁFA szabályait .felnőttképzési kedvezmény .egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése . számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény. pl. a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt. míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását.és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok . Vagyonadózást érintő változások: .Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény. helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját.lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra .de minimus kedvezmények .megmaradt a tandíj tehermentesítése . élelmiszerek.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések . gyerekneveléshez.

További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott.több csatornán kedvezményez .sávosan progresszív .Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége . miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.fordított adózás bevezetése az építőiparban .2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért. csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani . A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.általános .a szja prioritásként kezeli a befektetések. mentességek.az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell . . feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek. kedvezmények SZJA elvei: . azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály. míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles . megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa. elvei. illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás . hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme. ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: .az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik .progresszív adótábla. .személyi jellegű .önadózásra épít .magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki .adókedvezmény csak akkor adható.EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV.és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két. Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően.

-n .nyilatkozattétel . megbízó illetőségétől függetlenül . amelyektől a fizetést kapnak.belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: . A létérdekek központja azt az államot jelenti.A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai.bevallás készítése . gazdasági kapcsolatok fűzik . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) .bejelentés . akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg . amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: . függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl.Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: . akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: .belföldi illetőségű munkáltatóval.törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal .adóelőleg és adó fizetése .APEH . A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: .bizonylat kiállítása .Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye. akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni. vagyis a magánszemélyek végzik. Hárompólusú struktúra: .belföldön végzett tevékenységből származik.nyilvántartás vezetése .Ha ezek egyike sincs Magyarországon. hanem azok a cégek.adólevonás .Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. megbízóval létesített jogviszonyból származik. akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye.adó alanya: magánszemély .adóalap és adó-megállapítás .adatszolgáltatás . > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség. a munkáltató.

táppénz.az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .nyugdíj . vagyis láthatatlan marad .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor.az adóhatóság által visszatérített adó .kizárólag a bevétel megszerzése. A megszerzés ideje a naptári év. emelt .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját. amelyek a szuperbruttó szerint számolt.hiteltörlesztésként visszafizetett összeg. és a progressziót. vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.válás esetén. a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege .Bevétel .GYED .bűncselekmény útján szerzett érték .és jegyzettámogatás . Költség: . Száchenyi és a Nobel-díj .költség = jövedelem Bevétel: . hiszen ez egyenlő az adóévvel. kivéve a kamatot .szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl.a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg .kárpótlási jegyekért járó életjáradék .tankönyv.munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: .egyenruha pénzbeni megtérítése .01.a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .szociális segély .hallgatói ösztöndíj .olyan költség megtérítése.hitel vagy kölcsön címen kapott összeg . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték. baleseti táppénz . de ez 2011.01-vel megszűnt ez a fogalom . gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .Kossuth.hallgatók külföldről kapott ösztöndíja . a mobil használat díjának teljes egészét). a tevékenység folytatása érdekében merültek fel .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .A magánszemély által az adóévben megszerzett.anyasági segély .reprezentáció és üzleti ajándék .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .összevonás alá eső jövedelmek.

amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval.12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés. Bérből és fizetésből származó juttatások . adótábla. ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl. a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást. .16 = 20.27-el fel kell szorozni .jan. jutalom. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.TB járulék költségként való elszámolása. osztalék.külön adózó jövedelmek. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. de a jövedelmet nem kell bruttósítani.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből. egyszerűen 1.egyéb térítések 2. és bérből.bér. például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 .munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések . Önálló tevékenységből származó jövedelmek .pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 .egyéni vállalkozásból származó bevétel . vagyis a tényleges adókulcs 1.1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni.(keresett összeg . Összevonás alá eső jövedelmek: 1.adóalap után adóznak.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: . amiből levontuk a levonható költségeket.27x0. részvényárfolyam.végkielégítések.szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem . adókulcsok . .2 750 000)x0.2010. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.32% .1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet.és bérjellegű kifizetések . prémium .és fizetésből élők > jövedelemkorlát: . kamat.és fizetésből élők jövedelme.

Tehát a természetbeni. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem.900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.béren kívüli adómentes.pl. egyébb költségtérítések . számú melléklete tartalmazza.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .félbruttósítás : 1. .a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles.adókulcs 2009-2010: >0 .5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1.5%=27% (TB) + 1. értékpapírért.5% (szakképzési hozzájárulás) . Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások.havonta frissített norma .nem bér jellegű juttatásnak minősül.kilométerenként 9 forintos amortizációs költség . munkavállaló járulékterhei: .27 = 3 302 000 . amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem . termékért. hogy a szolgáltatásért.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28. de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % . egyéb költségtérítések .munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .adókulcs 2011: > 0 . amibe egyébként . amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások .kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.: 16% Munkáltató. amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . béren kívüli (természetbeni) juttatások . vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.

hivatali.nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan.munkáltató által fizetett védőoltás .térít meg.19-el szorzás) . üzleti úthoz tartozó étkezés . de a munkáltató utána megfizeti a 19.iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1. Adómentes béren kívüli juttatások: . .cégtelefon használata . adómentes juttatások: . az adóköteles tárgynyeremény sem.önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) . ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat.a nem iskola rendszerű képzés. az ingó vagyontárgy. . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér.az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása .27 szeresének 16%-a. amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni. .reprezentáció .nincs TB kötelezettség .19.lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti.életbiztosítás: korlátlan . és 27% ehot is kell fizetni 1. . vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások. csoport: félbrruttósítás (1.havi utazási bérlet .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .nem számít béren kívüli juttatásnak.a béren kívüli juttatás.munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a .üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig . betanítás költsége .04% effektív adókulcs .iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét. egyes meghatározott juttatások.üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1.meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig .

nincs negatív adó .adójóváírás (lásd feljebb) .kamat .32% + TB járulék): .súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a .vagyonból származó jövedelem .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.(Összevonás alá eső jövedelmek . adócsökkentő kedvezmények .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .tartási. illetve vagyoni értékű jog eladásából .04% szja + 27% eho) .ingatlan.27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója.költségek) x 1.csoportos éetbiztosítás .a többiekre 3.önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó . jegyzők.mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000. Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20. afölött csak korlátozással .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek . Béren kívüli kedvezményes (19.a polgármesterek.ingóság értékesítésből . gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .2.vállalkozásból kivont jövedelem .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: .helyi bérlet: bérlet értéke .cégtelefon . életjáradéki szerződésből származó jövedelem .osztalék .04%) adózású juttatások .általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19. 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .

: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak. komfortfokozat növelése.: 40% > 12.A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet .: 90% > 7. évben: 90% > 3.Ingóság értékesítése: .. évben: 60% > 4. vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl. az eladással kapcsolatos ráfordítás.16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: .adó mértéke: 16% . vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők . így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját . tőzsdei ügyletek adózása . mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) .) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek.A 2006.: 30% > 13.: 70% > 9. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség.: 80% > 8. évben: 30% > 5. .adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek. akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó.pl. akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik .: 50% > 11. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.25 x 0.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint.: 60% > 10.nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6..: 20% > 14.levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg.: 10% > 15. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel.a bevételből levonhatók a különböző költségek. . évtől: 0%.: fűtés korszerűsítése.

beváltása révén elért jövedelem is. amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget. Kamat adózása: .Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része. akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor.Jövedelem = bevétel . befektetési jegyek átruházása. a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat.Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó .adó csökkentésére 3 út kínálkozik: . a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva.külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény . augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . hiszen az adót a kifizető megállapította. SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . Ha valaki veszteséggel zárta az évet. ..ha az összeg a kifizetőtől származik.bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél.ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: .16% .kizárólag 2006.16%-os adó . .költség . . befizette és jelentette.ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: . illetve a kollektív befektetési értékpapírok. illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek . akkor magánszemélynek sem befizetési. de forintban kell megfizetni. visszaváltása.a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani.háromfázisú adókötelezettség: 1. általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs.Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . levonta.16% az adó . így az adóbevallásban sem fog szerepelni.

ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit.A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő. .vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .5% TB-t .munkaadóként megfizet 27% TB-t . illetékek) Mi nem számít költségnek: .bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: . ezért . hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat. ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához.bizonyos adókat (útalap. szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál . világítás. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési.beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag.a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat. késedelmi pótlék stb.a fűtés.adójóváírás nem vehető igénybe. kiadá- . . hogy irodát breljenek. ha az ingatlan.legfeljebb 3 évvel korábban .például. a leggtöbbször a lakás. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt. vámkezelési díj.teljes mértékben munkabérként viselkedik. igazolt kiadás vehető figyelembe .vállalkozói költségként elszámolható . hatósági díjak. mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani . vám. . világítási stb.tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását .és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait .32 % adót + 17. az adott előleget . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? .általában az induló vállalkozások ritkán képesek.bírság.önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül . technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként.munkavállalóként 20.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is.a tevékenység megkezdése előtt . és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? .

vagyis van alkalmazottjuk. fázis: az adózás utáni. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . csökkenti a második fázis adóalapját 2.sainak. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz. fázis: már volt róla szó.3 millió) x 0.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . egyéni vállalkozó szja-ja. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t.200 ezerig két év alatt két részletben . vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel. vállalkozói kivét szja törvények alapján. A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját. ha a vállalkozási célú helyiségek.az adóévben felmerült beruházási költség összegével. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható .10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 .egy éven túl. Értékcsökkentés elszámolása: .szja. osztalékadó 1. ingatlanrészek külön állnak.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. júl. miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek. itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. > növelő tényező: .példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0.700 000) x 0. vagy külön mérőórájuk van.500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. .16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 .egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 . Nincs szükség arányosításra akkor. növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját. 3. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni.

3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1.ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra.(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . így jogosult marad egézségügyi ellátásra. az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 .tényleges adókulcs: 19. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 . legfeljebb 6 millió forint. osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max.tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell.osztalékadót azonban fizetni kell.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető.4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit. amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély .4 900 000 . nyugdíjra viszont nem . kisvállalkozói adókedvezmény .11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz. .1 300 000) x 0. és szoftverre sem . 250 főnél kevesebb alkalmazott .3 millió .16 Új forma az egyéni cég .6 millió egyéb költség: 4.9 millió korlát kiszámítása: 1. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe .8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.

amikor a jövedelemadó ."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben.csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti. SZJA rendszer jelenlegi működése: . Helyi adó Vagyonadók eredete: .a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: . degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma .32%-os adókulcs. de levonhatja azon költségeit.adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni .20.-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: . hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja .Európában csak Mo.az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas . hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik. számukra lényegtelen.egyéni vállalkozó lényege.kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .a kamat.a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer. hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik .TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot . illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel.nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél . hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V. hanem egy progresszív.az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge ..kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött .erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete .az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni. Vagyonadók.SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: .

de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára . a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: .egy adónem akkor helyi.ukrán Lvov városa. ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak.elveit. az adó mértékének megállapítását .új adónem. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . füstadó . amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni. . a hatályon kívül helyezését. A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt.kudarcot vall" .a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör.vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon .a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat.kapuadó. amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot.vagyonadóztatás elmélet alapja . az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be. a beszedés módját az országgyűlés határozza meg.pl.hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás . hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről. a helyi iparűzési adó .3700 önkormányzat működik.pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) .legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki. gépkocsi súlyadó . az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki.egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus .Locke: az adó alapja a nettó tulajdon. de csak határértéket szab.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket. . de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: .a helyi képviselőtestület joga.füzetőképesség elve alapján . és vagyontárgyak után kellett fizetni . az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. és ezeknek a megvédése az állam feladata . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait . ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. módosítását. a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani.szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését. mint pl. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t.

hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) . . idegenforgalmi adók.pl. amely nem minősül lakásnak. telekadó) . üzletszerűen végez.munkaerő foglalkoztatás . szolgáltatásokat stb. hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. telek m2-ben számított hasznos alapterülete . beépítetlen földterület után terheli .az építmény. ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak. pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa. helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: .adó felső határa 1100 forint/m2.gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: .ingatlan .legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .nem lakosként való tartózkodás .Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki .100 = 900 m2 (házhely nem számít.korigált forgalmi érték (piaci érték fele) . aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából. .Vagyoni típusú adók (építményadó. nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: .alapja.vendégéjszakánként fzetendő. 900 .az a magánszemély köteles fizetni. Vagyis: .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója.400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: . illetve olyan üdülésre.6 százaléka .Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület.a törvényi alapelv rögzíti.alanya az. illetve a korrigált forgalmi érték 3. teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 .

a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) .december 20. .nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. : I.felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: .) > adómentes: az adóalapnak az a része. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31.nettó árbevétel: 900 000 000 forint .. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti . .május 31. : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: . a közvetített szolgáltatással. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval.. ha az már külföldön adózott.az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete . feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet . : II. az alvállalkozói teljesítések értékével.. > ha több önkormányzatban végez tevékenységet. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel .adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint .szeptember 15.március 15. Adó megfizetésének határideje: . amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ). : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti .

iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint ..eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .anyag költség: 120 000 000 forint .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->