P. 1
Jegyzet az I. ZH-ra

Jegyzet az I. ZH-ra

|Views: 77|Likes:
Published by kristof9226

More info:

Published by: kristof9226 on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

text

original

Adózás, adóoptimalizálás I.

Adórendszerek, adófajták Adó: Közvetlen előríráson alapuló jogszabályi kötelezettség, melyet a közhatalom ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel. Adócsoportok: 1. jövedelem és profitadók (SZJA - általában progresszív, társasági adózásnyereségtől függ) 2. társadalombiztosítási befizetések (TB) 3. vagyoni adók (kamatadó, osztalékadó, vagyonadók - különös tekintettel az ingatlanadó) 4. belföldi áruk, javak és szolgáltatások forgalmának adója (ÁFA) 5. nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (vámok) 6. ökoadók A jó adórendszer kritériumai: 1. gazdaságilag hatékony 2. egyszerű adminisztrációt alkalmaz 3. rugalmasan alkalmazható a megváltozott gazdasági körülményekhez 4. tükrözi a törvényhozók politikai felelősségét 5. megfelel az igazságosság elvének Adó kritériumai: 1. méltányosság: Hogy az adóalanyok hajlandóak legyenek fizetni. - 2 síkját szokás megkülönböztetni a. horizontális méltányosság: az azonos összegű jövedelmek azonos módon való adóztatása b. avertikális méltányosság: a különbözú nagyságó jövedelmek eltérő módon való adóztatását írja elő, tehetősebbeknek magasabb adót keljen fizetniük 2. igazságosság: Ha az állampolgárok között arányosan osztja el az adóterheket 3. hatékonyság: A kitűzött elveket, valamint a bevételeket viszonylag egyszerűen és a lehető legolcsóbban lehet beszedni, hogy az adóigazgatás, beszedés, behajtás ne eméssze fel a bevételek nagy százalékát Haszonelv alapján történő adóztatás: - az adó nem más mint a közjavakért fizetett ár - az állampolgárok egyénenként eltérő preferenciákkal viselkednek a közjavak iránt, és egy minden szempontból igazságos tábla proporcionális adókulcsot alkalmazna, vagyis figyelembe venné minden egyes állampolgár adófizetési hajlandóságát a közjavakból való részesedés függvényében. - háromféle módon képzelhető el az ekvivalencia: 1. ha azonos mennyiségű hasznosságot veszünk el 2. ha azonos mértékben csökkentjük az alacsony és magas jövedelműek hasznosságát 3. ha adózás után azonos mértékű hasznosság marad az egyes

jövedelemtulajdonosoknál - az adótábla lehet: 1. lineáris 2. progresszív 3. degresszív (Első megközelítésben mindenképpen egy progresszív tábla testesíti meg mind a hatékonyság, mind a méltányossgá kritériumait, de az adófizetők reakcióját számításba véve már nem ilyen egyértelmű válasz.) - háromféle megoldás létezik: 1. lineáris adózás: Ha a magasabb jövedelműek jövedelmükkel egyenes arányban ugyanazokért a javakért többet hajnlandók fizetni. Így mindenki a jövedelméből megvásárolható hasznosság azonos részét fizeti be a köz javára. 2. degresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál kisebb a költési hajlandóság közjavakra. 3. progresszív adózás: Ha minél nagyobb a kereset, annál nagyobb a költési hajlandóság közjavakra. Fizetőképesség alapján történő adóztatás: - az azonos fizetőképességű adófizetőket azonos összeg befizetésére kötelezi (horizontális és vertikális méltányosság alapján) - a fizetőképesség a jövedelmeket alapul véve határozza meg a közkiadásokhoz való hozzájárulást, a fizetőképesség mérése pedig a jövedelmek és a vagyon mutatóinak mérését jelenti - jövedelmekre progresszív adórendszer - vagyonra lineáris adórendszer Adóstruktúrák, adóelméletek fejlődése - 1950-es évek végéig senki nem kérdőjelezte meg az állam jogát az adóbevételek nagyágának meghatározására (Keynes-féle nézetrendszer) - kínálati közgazdaságtan: az állam, mint adószedő tólzott étvágya, az adókulcsok emelése egy parabolaeloszlását mutató görbe mentén visszájára fordul, a növekvő adókulcs csökkenő bevételt hoz magával Optimális adózás - Miként lehet az adóbevételeket úgy megállapítani, hogy minimálisra csökkenjen az adó által okozott hatékonyságveszteség - az optimális adó attól függ hogy miként változik a jövedelmek újraelosztásával a társadalom jóléte, illetve ennek mekkora a költsége. II. Adózási alapfogalmak - Az adó funkcióját tekintve a közületi (állami) kiadások fedezésének egyik alapvető forrása. De csak olyan közösség szedheti be, amelyik szélesebb társadalmi célokat szolgál, és a bevétel elrendeléséhez, kivetéséhez, beszedéséhez és elköltéséhez is közjogi hatalommal rendelkezik.

Közjogi bevételek: - adó: adófizetésen alapuló, egyoldalúan kivethető, végrehajtható, behajtható, ellenszolgáltatás nélküli befizetés - illeték: az állampolgárt, annak vagyonát érintő közületi eljárásért fizetendő, a költségek fedezését szolgáló, előre meghatározott, díjszabáson alapuló, ellenszolgáltatásért járó díj - járulék: egyoldalú kötelezettségen alapuló, kivethető, behajtható ellenszolgáltatást nyújtó - nyugdíj jogosultság, egézségügyi ellátás - befizetés. Magánjogi bevételek: - díjak: költségvetési intézmény által nyújtott szolgáltatásért, előre szabott díjtételek alapján kért befizetés, amelyet csak akkor kell fizetni, ha az eljárást az állampolgár kéri, vagy tűri. Ebben az esetben a díjért cserébe ellenszolgáltatást kap az állampolgár, a szolgáltatást nyújtónak pedig garanciális kötelezettségei vannak. - hitel: olyan ideiglenes bevétel, amely nem növeli a hitelt kapó bevételeit, majd visszafizetése szintén nem növeli a hitelt nyújtő jövedelmét. Az állampolgárok hitelnyújtása az állam számára pénzpiaci művelet, amely a piacgazdaságban a két fél egyenjogúságán alapszik. - egyéb díjak: koncessziós díjak regálé (forgalmi típusú) jövedelmek, állami monopóliumként nyújtott termék értékesítések, szolgáltatások bevétele - Az adózás alkotmányos kötelezettség: "Minden állampolgár köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a köztermekhez hozzájárulni." - 2 alapvető iskola az adózási hajlandóságot felmérő és előre jelezni kívánó szakirodalomban: 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervatív): az a jó adórendszer, amelyben sikerül beszedni a szükséges adóbevételeket 2. liberális közgazdaságtan: az a jó adórendszer, amelyben a lakosság éppen annyit hajlandó áldozni a közjavakra, mint amennyibe azok kerülnek. Mivel az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel. Adók csoportosítása: - Az adót viselők, vagyis a kötelezettek szerint: 1. Közvetlen adók: Az adóalany és az adó teherviselője ugyanaz a személy, aki közvetlenül, az állam kasszának fizeti be az adót. Az adófizetésre kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására. (SZJA, VÁNYA, osztalékadó) 2. Közvetett adók: Az adóalany és az adó teherviselője külön válik. Vagyoni,

. hogy az adómentes jövedelm nem számít az adó alapjába. társasági adó. egyházi adó 4. vagyonhoz kapcsolt adók: SZJA. Az adómentes jövedelem és az adót nem viselő jövedelem között alapvető különbség. árfolyamnyereség adója 2. Az adót nem viseló járandóság azonban hozzáadódik a jövedelemhez és a rá eső adót le lehet vonni.adókulcs: Százalékban meghatározott mérték. fogyasztáshoz kapcsolt adók: ÁFA.adóalany: Adózó (személy. kamatadó. amelyet az adóalapra kell . gépjárműadó. A közvetett adókat jellemzően a végfogyasztó fizeti kereskedő számára. sávosan progresszív: 3.adóköteles jövedelem: Összes jövedelem mínusz adómentes jövedelem és adót nem viselő jövedelem. Sávosan degresszív: .adóalap: Az az érték amely alapján a fizetendő adót számolják . az álamkasszába a ső gazdasági egység fizeti be. építményadó). lineáris: 2. kapcsolódik. Ilyen az ÁFA. a figyasztási adó: ez adó. .jövedelem fajtái szerint: 1. Adó típusú járulékok: vámok. akkor összege hozzáadódik a keresethez. Ugyan az adó nem viselő járandóságra eső rész levonható. és befizeti a számára meghatározott összeget (számla ÁFA tartalma). luxusadó. Egyéb adók: helyi adók (iparűzési adü. ingatlanadó. ebadó. . illetékek Adózással kapcsolatos fogalmak: . osztalékadó. de ettől még az adőköteles jövedelem több adót fizet majd. adótáblák szerint: 1. Általában termékhez. Ha viszont adót nem viseló járandóságnak minősül. aki viszont bevallja.adókulcsok. ezért nem kerül be az adóbevallásba sem. melyet az adózó másra tovább háríthat. így az adóalap magasabb lesz. vállalat) akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg.szociális helyközbülaz adó szolgáltatáshoz meg a vételárban zettől függetlenül kell megfizetni vásárláskor. Mindkét kategóriát megjárta már a nyugdíj: adómentes jövedelemként a nyugdíj mellett keresett jövedelem csak önmagában adózótt. jövedelemhez. jövedéki adó 3. Az adófizető és az terhét viselő egymástól elkülönül.

. adóhitel: Az adófizetési kötelezettséget csökkentő tételek.: alapítványi hozzájárulások.adójóváírásba/adóba történő beszámítás. például felhasználási céljuk kedvezményezettsége miatt mentesek a jövedelmadó alól. kedvezmények nélkül vett) jövedelemmel. Ezek lehetnek teljes mértékben visszaigényelhető jóváírások.adókedvezmény: Az adóztató által az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. Az átlagos adókulcs konstans. önkormányzat jegyzője.adózási alkotmány: Az adózásra vonatkozó általános. . .adóköteles/adóztatható jövedelem: Az összes jövedelem mínusz az adóalap csökkentő tételek mínusz személyes adómentes jövedelem. . Magyarországon nincs negatív adó. és egyes adótörvényeknél magasabb szintű törvényi szabályozás.adóalap-csökkentő tételek: A jövedelem olyan tételei (pl. . Készpénzben kifizetik. tőkebefektetések. közvetlenül az adóból leírható kedvezmények. nyugdíjbiztosítás díjai). Adóhatóságok: APEH és szervei.arányos adó: A lineáris adó egy olyan speciális esete. törvénysértő módja. . Az átlagos adókulcs megegyezik a határadókulccsal.tételes adókulcs: Amikor nem százalékban.vonatkoztatni.degresszív (regresszív) adókulcs-struktúra: . ahol az adófizetési kötelezettség egyenes arányban áll a jövedelemmel.Minden adófizető számára ugyanannyi. de sosem ütközik az érvényes jogszabályokba. törvényben biztosít jóváírási keretet annak. VPOP és szervei.adócsalás: Az adófizetési kötelezettség alóli kibújás jogszabályokba ütköző. . melyek valamilyen okból. az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. illetékhivatal.átlagos adókulcs: Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes (levonások. ügyleteinek olyan megszervezése.adótábla: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal. . vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. mint adóztató. mely módot ad az adófizetési kötelezettség minimalizálására.adóelkerülés/adókikerülés: Az egyén gazdasági tevékenységének.adóhatóság: Az állam. fogyasztási adó: cigarettaszál / ft . hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét pl. . mindig a legalitás keredein belül marad. . akinek egyébként nem kellene adót fizetnie. . .

.határadókulcs: A jövedelem minden további egysége után fizetendő adókulcs. .: élvezeti cikkek. . amelynek nincs többletterhe. Mindez felfogható úgy is hogy mindenki kap egy garantált jövedelmet. . A hozzáadott érték jellegű. diszkriminatív értékesítési adók.progresszív adó: .regresszív adó: . Magyarországon az ügynevezett ABC termékek (pl. amelyben az adófizetést csökkentettük a kedvezményekkel. és mutatja a jövedelem növekedésével várható adókulcs növekményt. . hanem fokozatosan csökkenő jövedelemkiegészítő támogatást ad.közvetlen adók: . forgalmi adózásban az előző fázisban befizetett adót le lehet vonni. akkor az adóalap tartalmazni fogja a korábbi termelési és értékesítési fázisokban kivetett és beszedett adókat.fizetőképeségi elv: Az az elv. amely azt mondja. Tübbsávos adótábla esetlén egyénenként eltér. valójában végső soron ki is viseli (illetve kik milyen arányban viselik) az adóterhet. ez megakadályozza a felhalmozódást.. azaz melynél az adóbevétel . . az egyenlő áldozat elvének figyelembe vételével kell szétosztani.semleges adó: Olyan adó.horizontális méltányosság: .forgalmi adók: Egyfajta értékesítési adó. amelye egy ellensúlyozó jövedelemadóval a támogatást igénybevevőktől a rászorultság csökkenésével fokozatosan visszaszednek. Amennyiben nem csak a végső felhasználásra vetik ki. amely egy jövedelemadószintig nem adót szed. .effektív/tényleges adókulcs: A fizetett adó és a jövedelem hányadosa. vagy az áru darabszámára) kivetett.közvetett adók: .incidencia: Az adó tehermegoszlása. hogy az adóterheket a társadaom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani. amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesültek. üzemanyagok) fogyasztására (az eladási ár százalékában vagy egy összegben. azaz az adó halmozódik.negatív jövedelemadó: Olyan a jövedelemadó rendszerrel egybeépült szociális segélyezési rendszer. mely szerint az adóterhet a társadalom tagjai között azok fizetőképessége alapján. Általában az eladási ár meghatározott százaléka.fogyasztási adók: Meghatározott termékekre. hanem minden értékesítésre. Azt mutatja.haszonelv: Olyan adózási elv. .

kiskereskedőket.egy konszenzuson alapuló adópolitika tekinthető mindkét fél számára elfogadhatónak III. Cserébe viszont nagyobb beleszólást ígért a közpénzek újraelosztásában.bonyolult.jan.2%-t . és ott is adóztatja azt. kisiparosokat.az adóigazgatási eljárás teljes reformjára is elérkezett az idő A változás: . .csak a mezőgazdasági termelőket. A reform három fő területet ölelt fel: .1 .megegyezik az adó hatására fellépő jólléti veszteséggel. mindig a fiskális politika részeként. valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat érintette. 400 kulccsal operáló forgalmi adózás .Kupa Mihály (Adóreform Bizottság vezetője) vezetésével dolgozták ki a reform elveit és jogszabályait . .1980-as évek végén átható volt. törvényileg szabályozott és normatív adórendszer kialakítása volt .személyes adómentes jövedelem sáv: A személyi jövedelemadó alól mentes jövedelem. . A magyar adórendszer reformja. hogy a szocialista közösség adta növekedési lehetőségek kimerültek.az adórendszer feladata az állami kiadások fedezése.1988. orvosi magánpraxist. a mai szisztéma kialakulása 1945 utáni adó rendszer: .az adórendszer elősegíti az államháztartás stabilizációs és redisztribúciós céljainak megvalósítását . az adóalap kedvezményekkel csökkentett összjövedelem és az adóköteles jövedelem különbsége.A reform céja egy egységes. Önmagában aligha értelmezhető. Az adózás célja: . .A felzárkózáshoz átlátható belső árrendszerre és egységes hozzáadott-érték típusú forgalmi adózásra volt szükség.Olyan társadalmilag igazságosabb közteherviselés megvalósítása. . .az adópolitika a bevételek garantálásában játszik fontos szerepet.Németh Miklós miniszterelnöksége és Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején született meg az adóreform .bonyolult vállalati jövedelemszabályozás Miért volt szükség változásra? .a folyamat irányítója a Pénzügyminisztérium lett . amelyik a jövedelmeket a keletkezésük helyén teszi láthatóvá.a vállalati szektor viselte az adók 63.

egybeolvasztotta az említett három jövedelemkategóriát. illetve az értékpapír piacon forgó kötvények kamatára is. vállalati jövedelemadózás egyszerűsítése: .önálló tevékenységből származó jövedelem . 3. .1.adót nem fizető járandóság maradt a nyugdíj Egyéni és társas vállalkozás . összevonás alá eső jövedelmek kategóriája: . munkaviszonyból . fizetőképességhez igazodó .a nyugdíj adót nem viselő járandóságként megemelte a mellékkereset adóját.Ezért szükségessé vált a személyi jövedelemadó bevezetésekor a keresetek bruttósítására. adót viszont nem viseltek . igazságos. 2. A következő adóalap-csökkentő és adócsökkentő kedvezménytípusok épültek be a rendszerbe: .munkaviszonyból .1987 előtt sávosan progresszív nyugdíjjárulék alá estek. osztalék stb. egyéb jövedelmek . az ingó dolog értékesítésből.méltányos. Az adó alapja az elért bevétel volt.szellemi foglalkozásból származó jövedelemből le lehetett vonni a költségeket .kétcsatornás adózási rendszer (vállalkozó .a munkaviszonyon kívüli szellemi és fizikai tevékenységből származó jövedelem . hiszen felsőbb sávba sorolta azt 2.mezőgazdasági szövetkezeti tagviszonyból . azaz olyan mértékű növelésére. év végéig) 1.adók számának és mértékének mérséklése. azaz a munkavállalónál és ne a vállalati nyereségen keresztül adóztassa meg.lineáris adózás .hozzáadott érték típusú adóztatás .egyéni és társas vállalkozók személyes jövedelme .bér összegével.progresszív adózás . egységesítése 3. 2. forgalmi adózás reformja => kétszintű árrendszer megteremtése: . valamint kiterjesztette hatókörét a lakosság pénzintézeti megtakaritásainak korábban adómentes kamatára is.alkalmazotti és gyermekkervezmény. hogy a belépő személyi jövedelmadó kövekteztében nettósodó kereset nominálisan megeggyezzék a korábbi . személyi jövedelemadózás teljes átalakítása . a bérbeadásból stb. származó jövedelem Személyi jövedelemadó (SZJA) rendszere: .háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóját fizették.az ingatlan. munkahelyi étkezési hozzájárulás adómentessége .gazdasági tisztánlátás: az adórendszer a keletkezett jövedelmet a jövedelem birtokosánál. külön adózó jövedelmek: .adó nélküli . és 1987-ben évi 300 ezer forint bevételig adómentesség érvényesült.két alapvető kategóriába sorolta a jövedelmeket: 1. mezőgazdasági termelők .lakossági jövedelmek nagyobb terhelése Lakossági jövedelmek 3 csoportja (1987.kamat.

.elvált egymástól az alkalmazott illetve az egyéni vállalkozói jövedelem egyéni vállalkozók bevalott éves jövedelme ezer forintban 1992 1993 1994 Egyéni vállalkozó 134 129 118 Munkaviszonyban állók 239 292 390 Változások az ÁFÁ-ban 1988-1994: A növekvő költségvetési hiány finanszírozásához szükséges forrást előteremteni . fejlesztéseik után egyéb elvonást fizetniük.négy kulccsal: 0. Vállalatok nyereségadózása: . 20 %-kal adóztatta meg a termékértékesítés végső fázisát (korábbi több mint 400 külcs helyett Változások 1988-1994: Változások az SZJA-ban 1988-1994: . majd 6. 10 majd 12 százalékos ÁFA kulcs számított mérsékeltnek.60 százalékos nyereségadó (korábban 90%) . 5. amely pirosra . amely szintén megszűnt ebben az időszakban.jelentősen szűkült a 0 kulcsos sávba tartozó termékek köre .de a háztartási tüzelőanyag alacsonyabb adószintjére építő új üzletág az olajszőkítés egyes becslések szerint évi 500 milliárd forintnyi kiesést okozott.7 millióra mérséklődött . amelyben különösen nagy részarányt képviselt az államadóság.a cégektől beszedett adó aránya mérsélődött az államháztartás bevételeiben Általános forgalmi adó (ÁFA) rendszer: .borravaló és a hálapénz is látókörön kívül maradt Egyéb változások: . (1990-ben egy kormányrendelet előírta: a fűtőolajat adalékanyaggal színezni kell. . ahogy a lakásvásárlás 0 kulcsos ÁFA-ja is hatályon kívülre került. Erre a ferrocén nevű vegyületet használták.magánszemélyekre): .1994-re hatkulcsos adótábla (a korábbi 11 kulcós helyett) > 110 ezer forintig adómentes jövedelemhatárral > 550 ezer forint sáv fölött 44 %-ra mérséklődött . miközben változatlan maradt a legmagasabb 25 %.alkalmazotti létszám 4.vállalkozói szervezetek száma 400 ezerről 1 millióra nőtt .de nem kellett az alkalmazottak után béradót .a 0 kulcs mellett kezdetben 5. 15. . .egyéni és társas vállalkozó üzleti nyeresége után 25 %-s adót fizetett .1990: A fokozódó infláció miatt a legfelső kulcs 60 %-ról 56 %-ra csökkent .míg a személyes célú nyereségfelhasználás összege az SZJA alá esett.1994-re kezelhetetlen méretűvé vált az államháztartás hiánya.külön adózó jövedelmek 10 %-s adókulcsából származó méltánytalanságot az SZJA rendszer nem volt képes kezelni .üzemanyagárakba épített fogyasztási adó garantált költségvetési bevételt hozott .komoly kedvezménynek számított a lakásépítésben felhasznált nyagokra adott általános forgalmiadó-visszatérítés.7-ról 3.

6%-ra mérséklődött Második szakasz: a Bokros-csomag hatása az adórendszerre: . helyette adójóváírás . a törvényes határidőkön belül való visszatérítés növelte. a választható eljárárások előírásával. és ennek révén alapvetően módosultak a társasági adó alpjául szolgáló összegek Társasági adókulcsok: .megszűnt az adómentes határ .1991-es számviteli törvény.1994-ben 36%-ra .Az adófizetési kötelezettség nem a teljesítményérték elszámolásakor. Vállalati nyereségadót .megszűnt a gyerekkedvezmény .) ÁFA törvény változásai: . a szállítmányt további beavatkozás nélkül gázolajként értékesíthették. a lassítás csökkentette a hiányt.a reform után 1 évvel társasági adóként definiálta a törvény . ami határon belül tartotta a külföldön teljesített szolgáltatásokra jutó ÁFA .1994-ben 36% Összességében: .1995-re 55.megszűntek az adóalap-csökkentő kedvezmények.a központi kölztségvetés bevételeiből a részaránya 3.költségvetési bevételek alakulását jelentősen módosította az adó-visszatérítésekkel kapcsolatos eljárás. amely az amortizációs kulcsok alkalmazásának egységesítésével.festette az olajat. A ferrocén hozzáadásával megszínezett tüzelőolaj alkalmatlanná vált arra. A fűtőolajként behozott termékeket a vámkezelésnél kellett volna színezni. ugyanis ebben a mennyiségben tönkretette a motort.1993-ig 40% .1995.1990-ben különbséget tettek méret szerint > 3 millió alatti adóalap esetében 35% > 3 millió fölött 40% . az adóalapot növelő és csökkentő tételek újraszabályozásával megadta a kereteket.Bokros Lajos A Bokros-csomag adóteher-növelő intézkedései az egyes adózási célcsoportoknál: Munkajövedelmet érintő változások: .míg 1988-ban a vállalatok 87.ez volt az ún. Amennyiben a festék már bekerült az olajba. hanem az állományba vétel napján keletkezik .5%-ról 2. Ha a vámost sikerült megvesztegetni.A teljesítés helye szolgáltatásnál a szolgáltatóhoz került.1991-től kezdődően egységesednek a kulcsok .mértéke 1988-ban az SZJA legmagasabb kulcsa . savazással közömbösítették: a kénsav és más vegyszerek hatására a gázolaj visszanyerte eredeti színét . március 12 . olajszőkítés.4 milliárd forintnyi nyereségadót fizettek .1990-ben 40%-ra . ami lehetőséget adott a visszaélésekre.5 milliárd forintra csökkent ez az összeg . hogy gépjárművek üzemanyagaként használni lehessen.

A kamat 0 százalékos adója mellett a tőzsdei papírok árfolyamnyeresége változatlanul nem viselt adót .Az egyéni vállalkozók. és olyan korábban ÁFA-t nem fizető termékek kerültek ebbe a csoportba. amelyet később az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett .Kikerült az ingó és ingatlan értékesítése az összevonás alá eső jövedelmek közül. a tőzsdei befektetések összegére adott úgynevezett adóhitelt.növelték a TB hozzájárulás alá eső jövedelmek csoportját pl.bevezették az egyéni vállalkozó általányadózását. a 15 százalékról korábban 10-re leszállított középső adókulcs 12%-ra emelkedett. Ezzel lezárult a korábbi. ahová szinte kizárólag bizonyos gyógyászati segédanyagok tartoztak .Bevezették az újfajta adókedvezményt.jelentősen emelkedett a kiegészítő vállalkozások baleseti járuléka. . A vagyonadózást érintő változások: . . lineáris.a tárgyi eszköz beszerzése után pedig csak akkor járt ÁFA-visszatérítés.szigorítás az adó-visszaigénylés tekintetében . előzetesen felszámított adó göngyölített összee legalább 100 ezer forinttal meghaladta a befizetendő adó összegét. de nagymértékben megnövelte annak hatékonyságát. mind a munkavállalónak TB-t fizetnie. a számlán megadott időpontban vált esedékessé az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség.A háztartási tüzelőolaj fogyasztási adó mentességének eltörlése . ha a tárgyi eszköz beszerzésére jutó. távhőszolgáltatás .megszűnt a munkavállalói társadalombiztosítási (TB) járulék levonhatósága az adóból . Elszakadva a pénzügyi teljesítéstől.Módosult az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja is. mint a villamos energia.Jelentősen szűkült a 0%-os termék és szolgáltatáskör. szinte . kedvező adózású jövedelmformává vált . társas vállalkozások közreműködő tulajdonosai kirekesztődtek az adójóváírásból .. szerzői jogvédelem alá eső tevékenységből származó jövedelem után is kellett mind a munkaadónak. Vállalkozókat érintő változások: . és külön. kezdetben korlátozás nélkül. egyben az alacsony keresetűek közvetett adóterhelését növelte.a nem tőzsdei műveletekből származó árfolyamnyereség adója 1995-96-ban a korábbi 20%-ról 10%-ra csökkent . 1996 végéig pedig végleg kikerültek a társasági adó hatálya alól Általános forgalmi adót érintő változások: Nem okozott strukturális módosításokat az ÁFA rendszerben.Ismét változtak az ÁFA kulcsok.

. amelyet az adójóváírás csökkentése.SZJA jelentősen egyszerűsödött.az árfolyamnyereség 20%-s adója kiterjedt az értékpapírok árfolyamnyereségére is .adójóváírás szerepe mérséklődött .növekedett az általányadózást választhatók száma .Adótábla egyszerűsítése. a maximum az összevont adó alapja lett.91%-ig) ellensúlyozta az eho.családi támogatások részaránya nőtt . A korábbi 5 kulcs helyett 1999-re 3 maradt meg.a kamat változatlanul 0%-al adózott . Így 2002-re a minimálbért is 12%-os adó terhelte .nem szélesítették a minimálbért adómentesítő adójóváírást. a kedvezmények lakossági csoportokon belüli átpozícionálása .minimálbér 25 ezer forintról 40 ezerre emelkedett (vállalkozókat érintette hátrányosan) Összességében az Orbán-kormány: .bevezették a kisvállalkozói kedvezményt.a beruházási hitel törlesztő kamatára adott 40%-s adócsökkentő kedvezményt .Erőteljes kedvezményt kaptak a gyereket nevelő családok (2002-ben 3 gyermek nevelése esetén 1. amely 30 millió forintban határozta meg az egyszeri beruházás azonnali költségként való leírásának mértékét .átrendezte a kedvezményeket .a kedvezmények korlátozását viszont megszüntették a biztosítások. .emelkedtek a lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások .35%-ról 40%-ra emelkedett az elszámolható költséghányad .a kutatás-fejlesztési tevékenység teljes összege levonhatóvá vált az adóalapból Vagyonadózást érintő változások: .járulékcsökkentés eszköze Vállalkozókat érintő változások: . az adótábla sávhatárainak minimális emelése és 40 %-s határadókulcs jellemzett . ezt részben (kb 1.36 millió forintos éves bér mentesült az adófizetés alól) .100 nap programja Medgyessy Péter .11%-s egézségügyi hozzájárulást is kellett fizetni ÁFA rendszert érintő változások: .kontrollálhatatlan ÁFA-visszaigénylések korszaka. a közcélú adományok és az adóhitelek esetében is.Az ÁFA rendszer ebben az időszakban nem változott jelentősen Negyedik szakasz: adórendszer-változások 2002-2006 . ezért az átlagnál jobban nőtt az alacsony keresetűek terhelése.megszületett a tandíjkedvezmény .A munkáltatók által fizetett TB-t 39%-ról 29%-ra csökkentették. Harmadik szakasz: adórendszer változások 1998-2002: Munkabért érintő változások: .06-1.természetbeni juttatások 44%-os adója .

Sulinet kedvezmény .Medgyessy Péter távozása utána megszűntek a lakásvásárláshoz. majd 18% és 36%.új nagyobb összegű adó-jóváírási rendszer (minimálbért adómentesítő) .egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): A bruttó árbevétel után felszámított 15 %-s adóátalány kiváltotta a személyes közreműködés béreként kapott összegre eső SZJA-t. Az adótábla két kulcsos lett 18% és 38%. sőt a cégautó után fizetendő adót is (3 év alatt mintegy 100 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt a formát) .35%-al adózó osztalék után eltörölték a 11%-s egészségügyi járulékot . a kisvállalkozások pedig 5 millió forintig 10%-s társasági adót fizettek.felnőttképzési kedvezmény . a szolgáltatások zöme természetesen már ekkora a 25%-s körben volt. miközben megszűnt a TB összegének 25%-ig terjedő adócsökkentő kedvezmény. helyette bevezették például az autók beléptetéséhez kapcsolódó regisztrációs adót és emelkedtek a fogyasztási adó tételek .Munkabért érintő változások: . élelmiszerek.egézségügyben alkalmazottak bérének nagyarányú emelése .lakáshitelek kedvezménye fokozatosan megszűnt 2006-ra .újraszabályozták az export-import termékeladás.mezőgazdasági kistermelés adómentes határa 4-ről 6 millió forintrra emelkedett . vásárlás.Viszonylag változatlan maradt a társasági adótörvény. számítástechnikai eszközök vásárlásáhozm illetve a felnőttképzéshez kapcsolódó kedvezmények.de minimus kedvezmények .megmaradt a tandíj tehermentesítése . a vállalkozói nyereséadót vagy egyéni vállalkozó nyereségadóját. gyerekneveléshez. míg a 12%-s körhöz csatlakoztak az egykor 0%-al adózó közszölgáltatások. valamint a távértékesítés ÁFA szabályait . Vagyonadózást érintő változások: .megszűnt a 0 kulcs. annyi változással hogy a felső kulcs 18%-ról 16%-ra mérséklődött. iletve a szolgáltatások nyújtása esetén a teljesítés helyének meghatározását. pl. gyógyszerek.és növekedtek az egyéni vállalkozó által alkalmazható amortizációs kulcsok .társasági adózásban megszűnt az egyedi kedvezmények adásának lehetősége Vállalkozókat érintő változások: . ezért bizonyos termékek a tárgyi mentes körbe kerültek. ásványi tüzelőanyagok.újra adómentessé váltak a tőzsdei befektetések . . a teljes ÁFA-t.megszűnt a fogyasztási adó. ÁFA rendszert érintő változások: Az ÁFA változását az EU-csatlakozásra való felkészülés jellemezte .

önadózásra épít .a szja prioritásként kezeli a befektetések. A Személyi jövedelemadó rendszer felépítése.az igazságosság és a méltányosság elvén nyugszik .Az SZJA rendszerben megszűnt a tandíj kedvezmény összevonhatóságának lehetősége .és külföldi jövedelme is adóköteles > önkorlátozó rendelkezések: Bár a magánszemély minden jövedelme adóköteles.befolyásoló tényezők: > nemzetközi gazdasági élet => kapcsolatrendszer => két.az önálló tevékenységből származó jövedelem után az első forinttól adózni kell . ha a szerződés megvalósítja a szabály célját SZJA hatálya: .progresszív adótábla.2008-ban új ÁFA törvény: ÁFA kötelezettség korábbi rendjének megvltoztatása: mindkét fél korlátlanul felelőssé vált az ÁFA befizetésért. . elvei.magánszemélyre annak jövedelmére és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki . míg a külföldinek csak a belföldről származó jövedelme adóköteles . miszerint az adóból kedvezményt a személyi jövedelemadó törvény alapelveinek figyelembevételével más törvény is megállapíthat.jövedelemarányos közteherviselés alkotmányos követelményét igyekszik megvalósítani . hiszen a belföldi illetőségű személy összes jövedelme. feltétlen elsőbbsége a magyar adójoghoz képest > külföldieknek. csak a belföldi jövedelmükre terjed ki a magyar adókötelezettség (részleges adókötelezettség) > belföldieknek a bel.adókedvezmény csak akkor adható. Az adóalany: magánszemély illetősége Az illetőségnek különös jelentősége van az adókötelezettség terjedelmét illetően.és többoldadó nemzetközi egyezmények => kettős adóztatás elkerülése => nemzetközi egyezmények primátusa.több csatornán kedvezményez .személyi jellegű . kedvezmények SZJA elvei: .sávosan progresszív .További vátozások: 2007-es év újabb szigorításokat hozott.általános . azonban rögtön ezután jön a megengedő szabály.EVA adókulcsa a korábbi 20% helyett 25%-ra emelkedett IV. megtakarítások különleges preferálását SZJA sajátosságai: .fordított adózás bevezetése az építőiparban . . illetve a minimálbért adómentesítő adóvóváírás . mentességek.

adót tolajdonképeen befizetik: a kifizetők Adókötelezettség fogalma: . valaki kiküldetésben dolgozik egy másik államban) . Hárompólusú struktúra: .nyilatkozattétel .adólevonás .bejelentés .nyilvántartás vezetése . akkor az illetőséget a más államban lévő állandó lakhely határozza meg .adóalap és adó-megállapítás .belföldi illetőségű munkáltatóval.bizonylat kiállítása .iratok megőrzése (5 évig) A jövedelem rendszerezése: . akkor az illetőséget a más államban lévő szokásos tartózkodási hely szerint kell figyelembe venni .adatszolgáltatás .adóelőleg és adó fizetése .bevallás készítése . a munkáltató.Ha ezek egyike sincs Magyarországon.adó alanya: magánszemély . vagyis a magánszemélyek végzik.belföldön levő vagyonból keletkezik Kifizetők: . hanem azok a cégek. amelyektől a fizetést kapnak.-n .Amennyiben az előzőek egyike szerint sem állapítható meg az illetőség.Ha a magánszemélynek más állam területén sincs állandó lakhelye.törvényt végrehajtó államhatalom: Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal .A havi jövedelem után kiszámított adóelőlegnek a befizetését nem az adózás alanyai. amelyhez a magánszemélyt a legszorosabb családi.Belföldi illetőségű magánszemélynek számít egy természetes személy: . A létérdekek központja azt az államot jelenti. megbízóval létesített jogviszonyból származik. A jövedelem származása: Belföldről származik a jövedelem ha: . megbízó illetőségétől függetlenül . > állandó lakhely: ahová a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be > szokásos tartózkodási hely: legalább 183 napot töltött MO.Ha állandó lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van. akkor az illetékességet a létérdekek központja határozza meg.APEH .Amennyiben valakinek több állam területén is van állandó lakhelye.belföldön végzett tevékenységből származik. függetlenül a tevékenység tényleges folytatásának konkrét földrajzi helyétől (pl. akkor az állampolgárságot kell figyelembe venni. gazdasági kapcsolatok fűzik .

Száchenyi és a Nobel-díj .a munkáltató maximum 5 millió forintnyi lakástámogatása 5 évente Adóköteles járandóságok: .bűncselekmény útján szerzett érték . hiszen ez egyenlő az adóévvel.kizárólag a bevétel megszerzése. amelyek a szuperbruttó szerint számolt.tankönyv. a mobil használat díjának teljes egészét). vagy bizonyos esetekben egy bevételt költségnek minősítenek (pl.01-vel megszűnt ez a fogalom .A magánszemély által az adóévben megszerzett.hallgatók külföldről kapott ösztöndíja .Kossuth. baleseti táppénz . kivéve a kamatot .olyan költség megtérítése. emelt .a naptári évben ténylegesen kifizetett összegről van szó .az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás .az adómentes jövedelmet nem kell figyelembe venni az adóbevallás kitöltésekor.a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg . A megszerzés ideje a naptári év. és a progressziót.anyasági segély . Költség: .hiteltörlesztésként visszafizetett összeg.nyugdíj .kollégiumi elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege .és jegyzettámogatás .01.az adóhatóság által visszatérített adó . a másik féltől kapott lakásért fizetett megváltás összege .gyermeknevelési támogatás = családi pótlék .GYED .hallgatói ösztöndíj .munkanélküli-ellátás Jövedelemtípusok a SZJA törvény szerint: . amire megbízást a munkáltatótól kapott a munkavállaló Adómentes járandóságok: .Bevétel .táppénz.válás esetén. de ez 2011. vagyis láthatatlan marad .költség = jövedelem Bevétel: .összevonás alá eső jövedelmek. gépkocsi használat esetén az amortizációt) Bevételnek nem számító tételek: .egyenruha pénzbeni megtérítése .szociális segély .hitel vagy kölcsön címen kapott összeg . a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték.szabályszerűen igazolt kiadás Ettől függetlenül bizonyos típusú költségeket nem enged elszámolni a törvény (pl.kárpótlási jegyekért járó életjáradék .az adót nem viselő járandóság viszont növeli az adó alapját.reprezentáció és üzleti ajándék . a tevékenység folytatása érdekében merültek fel .

jutalom. miközben eltörölték a progresszív adó 0 kulcsos legalsó sávját. Önálló tevékenységből származó jövedelmek . de a jövedelmet nem kell bruttósítani.és fizetésből élők > jövedelemkorlát: .jan. Bérből és fizetésből származó juttatások . egyszerűen 1. osztalék. amelyek adókulcsa ugyan megegyezik az előbbi csoportéval. kamat. amiből levontuk a levonható költségeket. ingóság értékesítés) és mértéke 16 százalék. például a feltételek megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetni > az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelem (szuperbruttósított) 16%-a. Ezt az adót forrásadónak hívjuk (pl.1: szuperbruttó = adóalap-kiegészítés: az egész összevonás alá eső jövedelmet. . adókulcsok .27x0.utána degresszíven csökken és maximum 3 960 000-ig adható > 145 200 .bér. prémium .egyéni vállalkozásból származó bevétel . .egyéb térítések 2. Összevonás alá eső jövedelmek: 1.2010. így eleve évi 60 000 forintos jövedelemhatárig adómentes volt az alkalmazottak.adóalap után adóznak. és bérből. így mérséklődött az adóalap => 1995-s Bokros csomag eltörölte.16 = 20.végkielégítések.ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Költségelszámolások: .TB járulék költségként való elszámolása. a helyébe lépő rendszer vezette be a mindenkori minimálbért mentesítő adójóváírást. vagyis a tényleges adókulcs 1.adójóváírás: > az adójóváírás lehet ideiglenes.pl: Bér: 2 400 000 Önáló tevékenységből származó jövedelem: 500 000 .és fizetésből élők jövedelme.maximális összege évi 2 750 000 forintos jövedelmig vehető igénybe .2 750 000)x0.és bérjellegű kifizetések .12 = adójóváírás > az összevonás alá eső és az összevonás alá nem eső jövedelem együttes összege dönti el a jogosultságot Adóalap-kiegészítés.külön adózó jövedelmek.szellemi szabadfoglalkozásból származó jövedelem .32% .munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések .27-el fel kell szorozni .1988-ban: 48 000 FT-ig 0 kulcsos adó + havi 1 000 FT alkalmazotti kedvezmény (munkába járás kedvezményeit kívánta kompenzálni) => Miután ezt az összeget az adóalapból kellett levonni. adótábla. részvényárfolyam.(keresett összeg . maximum havi 12 100 FT > 12 hónapra számítva 145 200 FT > bérből.

adókulcs 2009-2010: >0 .havonta frissített norma .kilométerpénz: alapja az a költségtérítés.félbruttósítás : 1. de az összevont adóalap meghatározásánál költségként figyelembe vehető tételekt a törvény 3.munkavállaló bruttó bérre jutó járulékterhe: 17.19-el szorzás (ebből jön a 16%-s adó) > adókötelesen .5% TB (jegyzetben 16% van) Közlekedési költségtérítés.munkáltató bruttó bérre jutó járulékterhe: 28. vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásos sajátos jövedelem. egyébb költségtérítések . számú melléklete tartalmazza.kilométerenként 9 forintos amortizációs költség .két fajtája: > pénzbeni juttatások > egyéb formában megjelenő juttatások . egyéb költségtérítések . értékpapírért.nem bér jellegű juttatásnak minősül.Apeh honlapján rögzített üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár . . béren kívüli (természetbeni) juttatások .pl. amibe egyébként .5% (szakképzési hozzájárulás) .5 000 000 FT-ig: 17% > 5 000 001 FT-tól: 32 % . vagy bármely más vagyoni értékért nem kéri el az ellenértéket.a belföldi illetve küldöldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj teljes egészében adóköteles.Tehát a természetbeni. termékért.27 = 3 302 000 . hogy a szolgáltatásért.4 csoportja: > adómentesen > kedvezményesen: .900 000 = 72 000 forint Külföldi kiküldetés költségtérítése.5%=27% (TB) + 1. amelyet a cég fizet a dolgozójának a magánautó vállalati célra való felhasználássáért.: 16% Munkáltató.adókulcs 2011: > 0 . amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem .Költség: 300 000 Összevont adóalap: 2 600 000 x 1. Az önálló tevékenységünknél felmerülő költség elérheti a bevétel 100%-t Jövedelemnek nem minősülő juttatások.: gépkocsi költségtérítés: 972 000 Ft Autó: Renault Thalia megtett kilóméter: 30 000 üzemanyagár norma: 300 forint/ liter üzemanyag fogyasztás norma: 7 liter/ 100 km 100 km adómentes költsége: 2 100 forint + 900 forint = 3 000 forint költség: 3 000 x 300 = 900 000 forint jövedelem: 972 000 .béren kívüli adómentes. munkavállaló járulékterhei: . amelyet a kifizető oly módon nyújt a magánszemélynek.

az elbocsátottak újra-elhelyezkedési támogatása . csoport: félbrruttósítás (1.04% effektív adókulcs . ahol az érték meghaladja a törvényben maximalizáltat. .iskola-rendszerű képzés esetében a havi minimálbér két és félszeresében korlátozza az adóévben átvállalt költségek azt a részét.nincs TB kötelezettség .a béren kívüli juttatás.a nem iskola rendszerű képzés.cégtelefon használata . amelyet jövedelemként nem kell figyelembe venni. adómentes juttatások: .lakáscélú támogatás: 5 millió forint/ 5 év .19.üzleti ajándék adóköteles része Az adóköteles béren kívüli juttatás személyi jövedelemadója a jövedelem 1. .meleg étel hozzájárulás havi 18 000 forintig .27 szeresének 16%-a.üzletpolitikai kedvezmény Kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások: 1. Adómentes béren kívüli juttatások: . vagyis gyakorlatilag bérként adózó juttatások. .hivatali.életbiztosítás: korlátlan .munkába járás költség kiegészítés: bérlet árának 14%-a .havi utazási bérlet .nem számít béren kívüli juttatásnak. az adóköteles tárgynyeremény sem. az ingó vagyontárgy. és 27% ehot is kell fizetni 1. betanítás költsége .19-el szorzás) .sporteseményre szóló belépő: 50 000 FT/év .önkéntes kölcsönös egézségpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás a minimálbér meghatározott százalékának erejéig (30%) . egyes meghatározott juttatások.önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér felét meg nem haladó összegig . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatás mértékét a munkaszerződés rögzíti. de a munkáltató utána megfizeti a 19.üdülési csekk az éves minimálbér erejéig .iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-áig . üzleti úthoz tartozó étkezés .nem béren kívüli juttatásként adózik az ingatlan.térít meg.munkáltató által fizetett védőoltás .04%-s kedvezményes adó kulcsot Béren kívülinek nem minősülő.reprezentáció . . vagy béren kívülinek nem minősíthető juttatásnak az önálló tevékenység természetben adott ellenértéke és a természetben adott munkabér.

életjáradéki szerződésből származó jövedelem .helyi bérlet: bérlet értéke . afölött csak korlátozással . Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások (19. Béren kívüli kedvezményes (19.04% szja + 27% eho) .önkéntes egézségpénztári hozzájárulás: 23 400 Ft/hó .ingóság értékesítésből . jegyzők.Iskolarendszerű képzés: 195 000 Ft/év 3.mezőgazdasági őstermelő: felső határ 7 620 000. adócsökkentő kedvezmények .cégtelefon . Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások (20.32% + TB járulék): .osztalék . illetve vagyoni értékű jog eladásából .önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: 39 000 Ft/hó .nincs negatív adó .a többiekre 3.internet térítés: számla értéke maximum 5 000 Ft/hó .csoportos éetbiztosítás .a polgármesterek.(Összevonás alá eső jövedelmek .5 millió forint felett Összevonás alá nem eső jövedelmek: .művelődési intézményi szolgáltatás (színházjegy) .Széchenyi Pihenő Kártya: 300 000 Ft/év .súlyosan fogyatékos magánszemély: havonta az év első napján érvényes minimálbér 5%-a . 98%-os különadó a közszférában a végkielégítésekre: .vagyonból származó jövedelem .étkezési utalvány hideg/meleg: 18 000 Ft/hó .tartási.2.általában lineáris kulcs = összevonás alá eső jövedelmek határadókulcsával .költségek) x 1.kedvezményes adózású juttatások értékatár feletti része 4.27 = adóalap Adócsökkentő kedvezmények: .értékpapír műveletek árfolyamnyeresége .iskolakezdési támogatás: 23 400 Ft/év/gyerek .családi kedvezmény: első és második gyerek után 62 500 forint/ gyerek (10 000 forint adócsökkentő kedvezmény) a harmadik gyerektől 206 250 forint (33 000 forint adócsökkentő kedvezmény) vonható le az adó alapból.sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás Összevonás alá eső jövedelmek számított adója. gazdasági társaságok vezetői esetében 2 millió forint felett .vállalkozásból kivont jövedelem .adójóváírás (lásd feljebb) .üdülési csekk: 78 000 Ft/év/fő .mai SZJA rendszerben 3 féle korlát létezik: > jövedelemkorlát > magát a kedvezményt korlátozzák > mérték korlát .ingatlan.04%) adózású juttatások .kamat .

: 30% > 13..: 80% > 8.: 60% > 10. augusztus 31-e előtt kötött tőzsdei ügyletek még mentesek.: 20% > 14.16 = 32 000 forint költségalany levonása után maradó érték 200 000 számított adó 32 000 fizetendő adó: 0 forint Ingatlaneladás utáni adófizetési kötelezettség: . akkor az ezt meghaladó rész 16%-a adó.) Nem számolhatóak el a karbantartással és átlagmegóvással kapcsolatos költségek. .A bevételből levonható az ingóság megszerzésére fordított összeg.25 x 0. . mint például a festés vagy a burkolatcsere > ingatlan eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja) .adócsökkentés: > a szerézs évében és azt azt követő évben a jövedelem 100%-a adózik > 2. az eladással kapcsolatos ráfordítás.adó mértéke: 16% . vagyis a régi vételár > megszerzésével kapcsolatban felmerült kiadás (például megfizetett illeték) > eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (pl.: 50% > 11.de nem kell adót fizetni ha a bevétel adója nem több mint 32 ezer forint. így amikor a teljes bevételből levonjuk a kiadásokat kapjuk meg az adó alapját .nem lakás céljára szolgáló ingatlant adunk el: > 0-5 évig: 100% > 6. évben: 90% > 3.: fűtés korszerűsítése. tőzsdei ügyletek adózása .Ingóság értékesítése: .: 40% > 12.: 70% > 9. évben: 60% > 4. Ha nem állapítható meg az ingóság megszerzésére fordított költség.pl. évtől: 0%. de az azután vásárolt értékpapírok eladás adóköteles művelet . akkor a bevétel 25%-a tekintendő jövedelemnek és akkor ennyi után kell a 16%-t megfizetni.adó mértéke 16 % és összevonás alá eső jövedelemként adózik .levonható kiadások: > megszerzésre fordított összeg. ha pedig 200 ezer forintnál több a bevétel. Ellenőrzött tőkepiacról származó jövedelmek.: 90% > 7. komfortfokozat növelése. vagyis az ingatlanok adómentesen értékesíthetők .a bevételből levonhatók a különböző költségek. évben: 30% > 5.A 2006. Ingóság értékesítése 800 000 ft-ig adó 25 százalék 800 000 x 0.: 0% Ezt a sajátos értékcsökkentést hívják avultálásnak..: 10% > 15.

külföldön szerzett kamatra is vonat kozik a magyar szja törvény . befizette és jelentette.16%-os adó . .Ha 5 évre kötöm le akkor 0 %-s adó Egyéni vállalkozó adózása: . Kamat adózása: . a jövedelem megszerzése napján érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítva..háromfázisú adókötelezettség: 1. illetve az APEH-nél így önálló adószámmal is rendelkeznek .a külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adó mértékét a tranzakció devizájában kell megállapítani.16% . .Ha 3 évre lekötök 25 000 ezer forintot akkor 10% lesz az adó . de forintban kell megfizetni. általányadózás formájában (törvényi feltételek szerint) 3. . levonta. akkor magánszemélynek sem befizetési. sem nyilvántartási kötelezettsége nincs. így az adóbevallásban sem fog szerepelni. augusztus 31-ét követően megszerzett értékpapírok esetén kell megfizetni . beváltása révén elért jövedelem is. SZJA törvény szerint a vállalkozói jövedelem alapján (ezt elemezzük továbbiakban) 2.ha viszont nem kifizetőtől származik a kamat.bejelentették tevékenységüket a jegyzőnél.ha az összeg a kifizetőtől származik. EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) Adóalap meghatározása: . amely meghaladja az ügyleten szerzett veszteséget.adó csökkentésére 3 út kínálkozik: .Jövedelem = bevétel . Ha valaki veszteséggel zárta az évet. visszaváltása.kizárólag 2006. hiszen az adót a kifizető megállapította.költség . befektetési jegyek átruházása. illetve a kollektív befektetési értékpapírok.ugyanaz mint a kamat Tartós befektetésből származó jövedelem: .16% az adó .Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek számít a tőzsdén a nyereségnek az a része.ebbe a csoporba tartoznak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. akkor a következő két évben a fennmaradó összeget figyelembe veheti a tőzsdei ügyletek elszámolásakor.a külföldről származó jövedelem után megfizetett adó Magyarországon beszámítható Osztalék adózása: . a szerzés időpontjának negyedévét követő hónap 12-ig önbevallással pótolnia kell az adó bejelentését és befizetését .

ha az üzeti cél hiánytalanul nem valósul meg akkor az elszámolható költség mértékét arányosítással kell megállapítani .munkavállalóként 20. akkor (15:60)=25%-t számolhatja el költségként a fűtési. . . illetékek) Mi nem számít költségnek: . ezért .32 % adót + 17.ebben az esetben viszont meg kell osztani valamilyen módon a fenntartás költségeit. a leggtöbbször a lakás.és árukészlet beszerzésére fordított korábban költségként el nem számolt kiadásait . igazolt kiadás vehető figyelembe . vagy a ház egyik szobája számít a vállalkozás székhelyének. ha a vállalkozó 60 négyzetméteres lakásának 15 négyzetméteres szobáját használja vállalkozásához. vagy a mérőórák által ellenőrzött rész kizárólag üzleti célt szolgál . világítási stb.általában az induló vállalkozások ritkán képesek.a tevékenység megkezdése előtt .vállalkozói költségként elszámolható . hiszen vegyes használat esetén nem lehet kizárólag a vállalkozásra terhelni azokat.bizonyos adókat (útalap. kiadá- . hogy irodát breljenek. késedelmi pótlék stb. az adott előleget .teljes mértékben munkabérként viselkedik. technológiai energia költsége akkor érvényesíthető teljes egészében költségként. szeméyes vagy családi szükséglet kielégítését szolgálja. hatósági díjak.önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül .beszerzett és utóbb e tevékenységhez felhasznált anyag. vámkezelési díj. ha az ingatlan.vállalkozói kivétet (összevonandó jövedelem kategóriába tartozik) .a fűtés.a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat.tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírását .például.S nem számolható el költségként az a kiadás sem amely akár részben is.> bevételek mérséklése > költségek elszámolhatósága > adócsökkentő kedvezmények Mikor számolható el a költség? .bármilyen címen felvett hitelre visszafizetett összeg Vállalkozói kivét: .A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő. mivel nem keletkeztet munkaviszonyt Lakás elszámolása: .5% TB-t .adójóváírás nem vehető igénybe.munkaadóként megfizet 27% TB-t .bírság.legfeljebb 3 évvel korábban . világítás. és ez alól nincs kivétel Mi számít költségnek? . . vám. kizárólag a bevétel egszerzése a tevékenység folytatása érdekében az adóévben kifizetett és megfelelően bozonyatolt.

200 ezerig két év alatt két részletben . vagy külön mérőórájuk van. de két éven belüli eladáskor az előbb említett összeg 66%-a > csökentő tényezők: .egy éven túl.200 ezer forint fölött az értékcsökkenési leírás a leírási kulcsok jegyzéke alapján A háromfázisú adózás menete . miszerint a edvezményes kulcsot csak akkor alkalmazhatják. egyéni vállalkozó szja-ja. amelyből 16%-os osztalékadót kell fizetni.3 millió) x 0. 3. .16 összes fizetett adó: 1 911 200 = 203 200 + 700 000 + 1 008 000 . ha a vállalkozási célú helyiségek. csökkenti a második fázis adóalapját 2.sainak. vállalkozói kivét szja törvények alapján. fázis: az adózás utáni. ha és amennyiben az ebben érintett tárgyi eszköz. vagy nem anyagi javak értékcsökkenési leírása abban az évben kezdődött el . fázis: már volt róla szó.2032 egyéni vállalkozó személyi jövedelemadója: 700 000 forint = (10 millió . itt is akadnak csökkentő és növelő tételek. ingatlanrészek külön állnak.példa: Bevétel: 10 millió forint Költség: 3 millió forint Vállalkozói kivét: 1 millió forint személyi jövedelemadó: 203 200 forint = 1 000 000 x 0. Nincs szükség arányosításra akkor.700 000) x 0. ha megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendelkezéseknek. fázis: A bevételt csökkentette az elszámolható költségekkel.szja. > növelő tényező: .500 millió forintig: 10% > 500 millió forint felett: 19% (a társasági adókulcsnak megfelelően) > 2010. A szükséges korrekciók után megkapjuk az osztalékadó alapját.az adóévben felmerült beruházási költség összegével.10 osztalékadó: 1 008 000 = (7 000 000 . vagyis a fizetett adóval csökkentett adózott eredményből kalkuláljuk az osztalékadó alapját.tárgyi eszköz egy éven belüli értékesítésekor az amortizációként elszámolt összeg 100%-a . növelve a törvényben megadott növelő tételekkel megkapjuk az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadó alapját. Értékcsökkentés elszámolása: .egyéni vállalkozók adótáblája kétkulcsos: > 0 . 1-től megszűnt az a korlátozó feltétel. és utána meghatározott bér erejéig megfizetik a TB-t.100 forint alatt a beszerzés egyösszegben leírható . vagyis van alkalmazottjuk. júl. osztalékadó 1.

.kisvállalkozói adókedvezmény: a beruházási hitel kamatának 40%-val a fizetendő adó csökkenthető. Bevétel: 7 800 000 tárgyi beruházás: 1 600 000 Költség: 4 900 000 beruházásra levonható összeg: 1 300 000 = 7 800 000 . és szoftverre sem .9 millió korlát kiszámítása: 1.(4 900 000 + 1 600 000) vállalkozói SZJA: 160 000 = (7 800 000 . legfeljebb 6 millió forint.3 millió .6 millió egyéb költség: 4.1 osztalékadó alapja: 2 740 000 = 1 600 000 .kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény: > a beruházással a vállalkozói bevétel csökkenthető (10/1ö százalékos vállalkozói személyi jövedelem adót.16 Új forma az egyéni cég .osztalékadót azonban fizetni kell.4950 forintos minimum egészségügyi járulék befizetésével letudhatatja járulékfizetési kötelezettségeit. vagy egy részét nem kell megfizetnie) > olyan válalkozók akik 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak > nem veszteségesek > általányadózók a kedvezménnyel nem élhetnek > a vállalkozói bevétel maximum évi 30 millió forinttal csökkenthető > de legfeljebb a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget meghaladó részével > max. kisvállalkozói adókedvezmény .4 900 000 .tárgyi eszköz besorolásnál a következőkre kell tekintettel lenni: > korábban nem lehetett használatba véve > kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek kell.11% Kisvállalkozói (beruházási) kedvezmény.tárgyi eszköznek minősül minden olyan anyagi eszköz. megmaradnak egyéni vállalkozónak > marad az szja törvény hatálya alatt > korlátlan vagyoni felelősség 2.8 millió tárgyi eszkoz beszerzés: 1. amely 1 éven túl közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét.3 millió (hibás a jegyzetben szerintem) leírható összeg: 1. az adóévben beszerzett összes tárgyi eszköz adóévi együttes beruházási költségével > példa: bevétel: 7.1 300 000) x 0.160 000 + 1 300 000 osztalékadó: 685 000 = 2 740 000 x 0. így jogosult marad egézségügyi ellátásra. osztalékadó számolásakor alkalmazni kell az úgynevezett korrekciós szabályt pl. átalakulnak egyéni céggé > így társasági törvény hatálya alá fog kerülni > magánvagyona elkülönülhet a cég vagyonától Adószámmal rendelkező magánszemély . nyugdíjra viszont nem .ez a kedvezmény nem vonatkozik viszont az üzemi körön kívüli ingatlanra.az egyéni vállalkozó választhatnak két lehetőség közül: 1.tényleges adókulcs: 19. hogy minősüljön > mindezek adóévi együttes beruházási költsége vehető figyelembe . 250 főnél kevesebb alkalmazott .

erőteljes növekedésnek indultak a legfelsőbb százba tartozók átlagkeresete .-n haladja meg a befizetendő adó és járulék együttesen a nettó jövedelmet Alkalmazottak viselkedése: . de levonhatja azon költségeit.kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklődött .az alkalmazottak esetében a legmagasabb terhelés a középréteget érinti.a legrugalmatlanabbul reagáló alkalmazotti réteg adóterhelése a legmagasabb .kiegyensúlyozotabbá vált a társasági adó terhelése SZJA rendszer: ."a vagyonadó hatékonyan használató olyan esetekben.SZJA bevétel költségvetésbe kerülő része mérséklődött 2005-ben .kisléptékű változásra is feltűnően rugalmasan reagál a vállalkozói réteg .a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi.32%-os adókulcs.a kamat. illetve a tőzsdei nyereség kedvezményes adózása a tőkejövedelmeknek indokolatlan kedvezményt ad . Vagyonadók.az egyéni vállalkozó kivétje csökkent abszolút értelemben .eredeti szándékától eltérően az szja nem progresszív adórendszer. degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma . számukra lényegtelen. hanem egy progresszív.TB ellátásokra nem szereznek jogosultságot . Helyi adó Vagyonadók eredete: .az Áfa csökkentés miatt mérséklődött a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek növekedési üteme .nagyon nagy mértékú az adóelkerülés a vállalkozói rétegnél . a járulékfizetés felső határa felett mérséklődik a tax-wedge .az alkalmazottak megpróbálják bérüket emelni.az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett első forinttól kezdve rendkívül magas .Európában csak Mo. hogy a munkáltatónak mennyibe kerül a béremelés forintja .egyéni vállalkozó lényege.20.adószámot bizonyos tevékenységi kör alapján lehet igényelni . SZJA rendszer jelenlegi működése: .csaknem 800 ezerrel csökken az SZJA-t fizetők száma . amelyk az adószámmal űzött tevékenysége miatt merültek fel. amikor a jövedelemadó .. hogy számára a legalacsonyabb elvonást jelentő minimálbéren fizessen adót és járulékot V.a TB járulékfizetés változásai sokkal erőteljesebben motiválják az adófizetői magatartást 2002-től a korábbinál nagyobb mértékű változások mutatkoztak: . hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik . hiszen a tax wedge-ból a 27%-s terhelés nem rájuk esik.

elveit. amelyek konkrét szabályait az önkormányzat állapítja meg és kötelező kivetni.a helyi adók bevezetése önkormányzati jogkör. de a közbonti bevétel egy részét a kormány átengedi az önkormányzatok számára . és ezeknek a megvédése az állam feladata . A bevétel csaknem harmincszorosára nőtt. és vagyontárgyak után kellett fizetni .a magyar adózás rendszere sajátos vonásokat mutat. füstadó .kapuadó.egyik legdinamikusabban fejlődő elvonási típus . az adó mértékének megállapítását . de az önkormányzatnak kötelessége figyelembe venni a helyi adókról szóló törvény paragrafusait . a bevételen pedig osztozik a büdzsé és a helyi önkormányzat Éles határvonal húzódik meg a helyi és az önkormányzati adók között: . de nem kötelező Önkormányzatokat a következő jogok illetik meg a helyi adózás során: . amely meghaladja az évi 350 milliárd forintot.vertikális horizontális méltányosság elve Helyi adózás Magyarországon . módosítását. a helyi iparűzési adó . ha megállapítása és kivetése önkormányzati jogkör. . a hatályon kívül helyezését. mint pl.Locke: az adó alapja a nettó tulajdon.hagyományos vagyonadónak tartott ingatlanadózás . az összeg mintegy 85%-t minden évben az iparűzési adó teszi ki.legtöbbször 10-ed 12-ed formájában vetettek ki.füzetőképesség elve alapján .pótolja a jövedelemadó hiányosságait (láthatatlan jövedelmek megadóztatása) . de csak határértéket szab.pl. viszont a harmadik ablak után adót kellett fizetni . a beszedés módját az országgyűlés határozza meg. hogy megállapítsa a helyi adózás részletes szabályait és döntsön a mentességekről és kedvezményekről.a helyi képviselőtestület joga. . a helyi önkormányzat köteles ezen határértéken belül a konkrét mértéket megállapítani.ukrán Lvov városa. az egyes adófajtákat az országgyűlés döntésével vezetik be.kudarcot vall" . de a beszedés joga az önkormányzatot illeti meg . ahol a főtér két ablakos házai adómentesek voltak. gépkocsi súlyadó .szintén ezen a szinten lehet szabályozni az adó bevezetését.Önkormányzati adóknak nevezzük azokat z adónemeket.vagyonadóztatás elmélet alapja . az elmúlt 10 év alatt megtízszereződött a helyi adókat bevezető önkormányzatok száma. az önkormányzati szféra teljes költségvetésének 15%-t.3700 önkormányzat működik.új adónem.egy adónem akkor helyi.

az a magánszemély köteles fizetni. amely nem minősül lakásnak. 900 . telek m2-ben számított hasznos alapterülete . telekadó) . helyi iparűzési adó) Építmény és telekadó: . . szolgáltatásokat stb.magán személyt a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület.nem lakosként való tartózkodás . aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt az adótt helyen. nagyságát az önkormányzat határozza meg Kommunális adó: .vendégéjszakánként fzetendő.Telekadó: > az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetni .a törvényi alapelv rögzíti.alanya az. .adó felső határa 1100 forint/m2. Vagyis: . hogy az önkormányzat csak egyféle adó fizetésére kötelezheti az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében .alapja. ezért a tevékenységbőlszármazó haszon tuán fizetnie kell a helyi önkormányzatnak.6 százaléka .gazdasági tevékenység gyakorlása Adó típusok szerint: . beépítetlen földterület után terheli .az építmény. teleknagyság 1000 m2 szokásos teleknagyság 400 m2 háznagyság 100 m2 adó 50 forint/m2 adóztatható terület 1000 . hogy a vállalkozás használja a helyi infrastruktúrát.legtöbb bevételt hozó helyi adó forma .ingatlan . illetve olyan üdülésre.pl. idegenforgalmi adók.400 = 500 adó 500 x 50 forint/m2 = 25 000 forint Idegenforgalmi adó: .korigált forgalmi érték (piaci érték fele) .maximális összege adótárgyanként 12 000 forint/év Helyi iparűzési adó: (IPA) .100 = 900 m2 (házhely nem számít.Helyi adók csoportosítása: Adófajták tárgy szerint: . aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából. illetve a korrigált forgalmi érték 3. üzletszerűen végez.munkaerő foglalkoztatás .Kommunális adók (magánszemély kommunális adója. pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa.Építményadó: > a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület után vethető ki .Vagyoni típusú adók (építményadó.

adóhatóságnak fizetett jövedéki adó: 2 000 000 forint . félévi adóelőleg: a tárgy évben kibocsátott fizetési meghagyás és a márciusban kifizetett összeg különbözete .felső határa az adóalap 2%-a Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: . : feltöltési kötelezettség: ami az adóelőleg és a várható éves adó különbözete: ( 50 millió forint feletti árbevétel esetén) Példa az IPA kiszámítására: .szeptember 15. > ha több önkormányzatban végez tevékenységet.nettó árbevétel: 900 000 000 forint .az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. amely külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.a várható adójáról bejelentést tesz (kivéve tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozás) ... ha az már külföldön adózott.május 31.) > adómentes: az adóalapnak az a része. akkor meg kell osztania az adó alapját > ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység (1-3 hónapig) esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani (naponként legfeljebb 5 000 forint) > EVA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapot a bruttó bevételre eső összeg 50%-ban állapíthatja meg > a bevallás benyújtásának határideje minden év május 31. az alvállalkozói teljesítések értékével.Az adózó az adót önadózással állapítja meg: > alapja: fent említett ( nettő árbevétel . : I.december 20.nettő árbevétel után kell megfizetni az adót. anyag költséggel és az adóhatóságnak befizetett jövedéki adóval. amey azonban csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével (ELÁBÉ).. félévi adóelőleg: ami az előző évi fizetési meghagyásban szereplő összeg felét jelenti .> személyi jövedelemadóról szóló egyéni vállalkozó > személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. Adó megfizetésének határideje: . : Előző évi adókülönbözet: ami a befizetett adóelőlegek és a tényleges adó különbözetét jelenti . . feltéve hogy őstermelői tevékenységébp származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja > jogi személy > egyéb szervezet . a közvetített szolgáltatással.március 15. : II. .

anyag költség: 120 000 000 forint ..adó bevételeket mutatja az adókulcsok növekedésével .222 000 000 Iparűzési adó helye az EU-ban: Adótorony adó: .Ausztriában a mobil adótornyokra kívánt volna adót kivetni (nem sikerült) Lakás építmény adója: 450 forint/m2 Nem lakás esetén: 800 forint/m2 adómentes lakásterület: 50 m2 szokásos teleknagyság: 400 m2 ház alapterülete: 100 m2 adó: 50 forint/m2 Laffer görbe: .egyéb jövedelem: 42 000 000 forint .közvetített szolgáltatások értéke: 20 000 000 forint .eladott áruk beszerzési költsége: 80 000 000 forint .iparűzési adóalap: 678 000 000 forint = 900 000 000 .iparűzési adóalap-csökkentő tételek: 222 000 000 forint = 80 + 120 + 20 + 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->