P. 1
PHP.es.MySQL.webfejlesztoknek.2010.eBook.digiT

PHP.es.MySQL.webfejlesztoknek.2010.eBook.digiT

|Views: 2,252|Likes:
Published by d4n13l_hu

More info:

Published by: d4n13l_hu on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

PH P és MySQL®

webfejlesztöknek
Hogyan építsünk webáru házat?

Lu ke Weiling Laura Thomsan

PHP és MySQL webfejlesztöknek - Hogyan építsünk webácuházat? © 2010 Perfact-Pro Kft. Minden jog fenntartva!

ISBN 978-963-9929-13-5

A könyv eredeti címe: PHP and MySQL Web Development, 4th Edition A magyar kiadásért felelős a Perfact-Pro Kft. Authorized translation from the English Language edition, entided PHP and MySQL Web Development, 4th Edition 0672329166, by W ELLING, LUKE; T HOMSON, LAURA, published by Pearson Education, Inc. publishing as Addison­ Wesley Professional, Copyright© 2009 Addison-Wesley. Ali rights reserverd. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, indudig photocopying, recording or by any information starage retrieval system, without pertnission from Pearson Education, Inc. HUNGARIAN language edition published by Perfact-Pro Kft., Copyright© 2010 Perfact-Pro Kft.

Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben történő tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos. Az itt közölt információk kizárólag az olvasó személyes használatára készültek. Jelen mű felhasználása más köny­ vekben, kereskedelmi szoftverekben, adatbázisokban csak a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A szerző és a kiadó a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el a könyv és a prograrnek készítése során. A könyvben, illet­ ve a programokban található esetleges hibákért, használatukból eredő esetleges károkért sem a szerző, sem a kiadó nem vállal semminemű felelősséget.

Fordította: Lénárt Szabolcs Szakmailag lektorálta: Kiss Kálmán Nyelvileg lektorálta: Kósa György Tördelte: Fontoló Stúdió

Felelős kiadó a Perfact-Pro Kft. ügyvezető igazgatója l101 Budapest, Pongrác út 9/b. Tel: 260-0990 Fax: 431-0028 info@perfact.hu
www

.perfactkiado.hu

Tarralern

III

Tartalom

Bevezetés

Változó változók
l l 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7

21 21 22 22 23 23 23 25 26 26 27 28

Miért érdemes elolvasni a könyvet? Mit tanulhatunk a könyvből? Mi a PHP? Mi a MySQL? Miért használjunk PHP-t és MySQL-t? A PHP legfőbb erősségei Melyek a PHP 5 újdonságai? A PHP 5.3 főbb jellemzői A MySQL legfőbb erősségei Támogatás elérhetősége Melyek a MySQL 5 újdonságai? Hogyan épül fel a könyv? Végezetül
I. rész A PHP használata l. fejezet PHP gyorstalpaló

Állandók deklarálása és használata Változók hatóköre Műveleti jelek használata Aritmetikai műveleti jelek Karakterláncokon alkalmazható műveleti jelek Értékadó műveleti jelek Összehasonlító műveleti jelek Logikai műveleti jelek Bitműveleti jelek Egyéb műveleti jelek Az űrlap végösszegének kiszámítása Műveletek elsőbbségi sorrendje és a csoportosíthatóság Változókhoz kapcsolódó függvények Változók típusának ellenőrzése és beállítása

29 30 30 31 31 31 32 34 35 37 38 38 38

9

Változók állapotának ellenőrzése Változók típuskonverziója Döntéshozatal feltételes utasításokkal

ll ll 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 19 19 20 20 20 20 21

Kódblokkok A különböző feltételes utasítások összehasonlítása Műveletek ismétlése iterációval
Kiugrás vezérlési szerkezetből vagy kódból

Kezdés előtt: a PHP elérése Mintaalkalmazás létrehozása: Bob autóalkatrészek Rendelési űrlap létrehozása Az űrlap feldolgozása PHP beágyazása HTML-be PHP címkék PHP utasítások Fehérköz karakterek Megjegyzések Dinamikus tartalom hozzáadása Függvényhívások A da te ( ) függvény használata Az űrlapváltozók elérése Rövid, közepes és hosszú változók Karakterláncok összefűzése Változók és literálok Az azonosítók Változótípusok A PHP adattípusai Típuserősség foka Típuskényszerítés

Alternatív vezérlési szerkezetek alkalmazása A dec l a re szerkezet használata Hogyan tovább?
2. fejezet

Adatok tárolása és visszakeresése

39 39 39 40 40 40 41 42 43 44 44 44 45

Adatok elmentése későbbi használat céljából Bob megrendeléseinek el tárolása és visszakeresése Fájlok feldolgozása Fájl megnyitása A megfelelő megnyitási mód kiválasztása
Eijl megnyitása az fopen() függvénnyel

Fájlok megnyitása FTP-n vagy HTTP-n keresztül Fájlmegnyitási problémák kezelése Fájlba írás Az fwri te ( ) függvény paramécerei Fájlformátumok Fájl bezárása

IV

Tartalom

Olvasás fájlból Fájl megnyitása olvasásra: fopen () Ahol meg kell állnunk: feof()

47 48 48

Tómbön belüli navigálás: each(),current (),reset (),
end(),next (),pos

( ) és p rev() függvény

69

Függvény alkalmazása tömb minden egyes elemére: arra y_
walk()

Beolvasás soronként: fgets() , fgetss() és fgetcsv ()
48

69

Tömbelemek számlálása: count(),sizeof () és array_
count_values

A teljes fájl beolvasása: readfile(), fpassthru () és file() Karakter beolvasása: fgetc () Tetszőleges mennyiségü adat beolvasása: freact() Egyéb hasznos fájlfüggvények Fájl meglétének ellenőrzése: file_exists () Fájlméret meghatározása: fil esi z e() Fájl törlése: unlink() Fájlon belüli navigálás: rewind(), fseek () és ftell ( )
50 49 49 50 50 50 50 50 4.

()függvény

70 70 71 71

Tómbök átalakítása skaláris változókká: extract () További olvasnivaló Hogyan tovább?

fejezet
73

Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések
Mintaalkalmazás létrehozása: intelligens üzenetküldő űrlap Karakterláncok formázása függvény Karakterláncok formázása megjelenítés céljából Tárolni kívánt karakterláncok formázása: és stripslashes () függvény

73 75

Fájlok zárolása Egy jobb módszer: adatbázis-kezelő rendszerek Hogyan oldják meg a relációs adatbázis-kezelő rendszerek ezeket a problémákat? További olvasnivaló Hogyan tovább?
3.

51 52

Karakterláncok megvágása: tr im(),ltrim () és rtrim()
75 75

Egyszerű fájlok használata esetén jelentkező problémák 52
52 53 53

addslashes ()

78

Karakterláncok egyesítése és felosztása sztringkezelő függvényekkel Az explode(),implode () és j oin ()függvény használata
79

fejezet
55 55 56 56 56 57 57 57 57 58 59 59 62 62

79 79 80 80

Tömbök használata
Mit nevezünk tömbnek? Numerikusan indexelt tömbök Numerikusan indexelt tömbök létrehozása Tömb tartalmának elérése Tömbelemek elérése ciklusokkal Nem numerikusan indexelt tömbök Tömb inicializálása Tömbelemek elérése Ciklusok használata Tömbműveleti jelek Többdimenziós tömbök Tömbök rendezése A sort() függvény használata Tömbök rendezéseasort () és ksort () függvényekkel Fordított rendezés Többdimenziós tömbök rendezése Felhasználó által meghatározott rendezés Fordított sorrendbe történő felhasználói rendezés Tömbök átrendezése A shuffle ()függvény használata Az array_reverse ()függvény használata Tömbök feltöltése fájlokból További tömbkezelési eljárások

Az strtok ()függvény használata A substr ( ) függvény használata Karakterláncok összehasonlítása Karakterláncok sorba rendezése: strcmp(),
strcasecmp ( )

és strnatcmp() függvény
az

80

Karakterlánc hosszának megállapítása függvénnyel

strlen ()

81

Részsztringek keresése és cseréje sztringkezelő függvényekkel Karakterláncok keresése karakterláncban: strstr(),
strchr (),strrchr stristr

81

( ) és
82

() függvény

Részszering pozíciójának megkeresése: strpos () és
strrpos()

82

Részsztringek cseréje: str_replace ( ) és substr_
62 63 63 63 64 64 65 66 66 68
replace() függvény

83 83 84 84 85 85 85 85 86 86

Ismerkedés a reguláris kifejezésekkel Az alapok Karakterkészletek és -osztályok Ismétlődés Részkifejezések Számolt részkifejezések Karakterlánc elejéhez vagy végéhez rögzítés Ágaztatás Literális különleges karakterekhez illesztés

Tartalom

v

A különleges karakterek áttekintése Az eddig tanultak alkalmazása az intelligens űrlapban Részsztringek keresése reguláris kifejezésekkel Részsztringek cseréje reguláris kifejezésekkel Karakterláncok szétbontása reguláris kifejezésekkel További olvasnivaló Hogyan tovább?
5. fejezet

86 87 87 88 88 88 88

Osztálypéldányok létrehozása Osztályattribútumok használata Hozzáférés-szabályozás private és public kulcsszóval Osztálymetódusok hívása Öröklődés megvalósítása PHP-ben Láthatóság szabályozása öröklődés esetén a pr i vate és a proteeted kulcsszóval Felülírás

110 110

112 112 113

113 114

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

89 89 89 89 90 90 90 91

Öröklődés és felülírás megakadályozása a final kulcsszóval A többszörös öröklődés Interfészek megvalósítása Osztálytervezés Az osztály kódjának megírása Haladó objektumorientált funkciók PHP-ben Osztályon belüli kanstansok használata Statikus metódusok létrehozása Osztálytípus ellenőrzése és típusjelzés Késői statikus kötések Objektumok klónozása Elvont osztályok használata Metódusok többszörös definiálása a -call() metódussal Az_autoleact {) függvény használata Iterátorak és iteráció létrehozása Osztályaink átalakitása karakterláncokká A Reflection API használata Hogyan tovább?
7. fejezet 115 116 116 117 117 124 124 124 125 125 126 126

Kód többszöri felhasználásának előnyei Költség Megbízhatóság Egységesség
A require ( ) és az include () utasítás használata Fájlnévkitetjesztések és a require {) utasítás

A require {) urasírás használata weboldalsablonokra
Az auto_prepend_file és beállítás használata
az

auto_append_file 95 96 96 97

Függvények használata PHP-ben Függvényhívás Nem létező függvény hívása Kis- és nagybetűle megkülönböztetése függvénynevekben Saját függvények definiálása Függvények alapszerkezete Függvényeink elnevezése Paraméterek használata A hatókör fogalma Cím és érték szerinti paraméterátadás A return kulcsszó használata Értékvisszaadás függvényekből Rekurzió megvalósítása Névterek További olvasnivaló Hogyan tovább?
6. fejezet

97 97 98 98 99 100 102 103 103 104 105 105 106

126 127 127 129 129 130

Hiba- és kivételkezelés

131 131 132 133

Kivételkezelési fogalmak Az Exception osztály Felhasználó által meghatározott kivételek Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai

Kivételek Bob autóalkatrész-értékesítő alkalmazásában 135
138 138 138

Objektumorientált PHP

107

További olvasnivaló Hogyan tovább?

Ismerkedés az objektumorientált programozás fogalmaival Osztályok és objektumok Többalakúság Öröklődés Osztályok, attribútumok és metódusok létrehozása PHP-ben Osztályszerkezet Konstruktorok Destruktorok
109 109 109 110 107 107 108 108

II. rész A MySQL használata 8. fejezet 139

Webes adatbázis megtervezése

141 141 141 142

Relációs adatbázissal kapcsolatos fogalmak Táblák Oszlopok

VI

Tartalom

Sorok Értékek Kulcsok Sémák Kapcsolatok Webes adatbázis megtervezése Gondoljuk végig a modellezett, valós világbeli objektumokat! Redundáns adatok tárolásának elkerülése Atomi oszlopértékek használata Válasszunk értelmes kulcsokat! Gondoljuk végig, rnit szeretnénk az adatbázisból megtudnil Kerüljük a sok üres tulajdonságot tartalmazó kialakítást! Táblatípusok összefoglalása Webes adatbázis architektúrája További olvasnivaló Hogyan tovább?
9. fejezet

142 142 142 143 143 144 144 144 145 146 146 146 147 147 148 148

10. fejezet

Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal

165

Mi az SQL? Adatok beszúrása adatbázisba Adatok visszakeresése adatbázisból Adott feltételeknek megfelelő adatok visszakeresése Adatok visszakeresése több táblázatból Adatok visszakeresése meghatározott sorrendben Adatok csoportosítása és összesítése V isszakapni kívánt sorok kiválasztása Egymásba ágyazott lekérdezések használata Adatbázisban lévő rekordok frissítése Táblák megváltoztatása létrehozásuk után Rekordok törlése adatbázisból Táblák törlése Teljes adatbázis törlése További olvasnivaló Hogyan tovább?
ll. fejezet

165 165 167 168 169 173 173 175 175 177 177 179 179 179 179 179

MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel
149

181

Webes adatbázis létrehozása

Hogyan működnek a webes adatbázis-architektúrák? Adatbázis lekérdezése a webről A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése Kapcsolat létrehozása A használni kívánt adatbázis kiválasztása Az adatbázis lekérdezése A lekérdezés eredményeinek visszakeresése Kapcsolat bontása az adatbázissal Új információ felvitele az adatbázisba Előfordított utasítások használata Egyéb PHP adatbázis-illesztések használata További olvasnivaló Hogyan tovább?
12. fejezet

181 184 184 184 185 185 186 187 187 189 190 192 192

A MySQL monitor használata Bejelentkezés MySQL-be Adatbázisok és felhasznáJók létrehozása Felhasználók és jogosultságok beállítása A MySQL jogosuJtsági rendszerének bemutatása A legkisebb jogosultság elve Felhasználó beállítása: a GRANT parancs Jogosultságok típusai és szintjei A REVOKE parancs Példák a GRANT és a REVOKE használatára Webes felhasználó beállítása A megfelelő adatbázis használata Adatbázistáblák létrehozása A többi kulcsszó jelentésének megismerése Az oszloptípusok Az adatbázis megtekintése a SHOW és a DESCRIBE paranccsal Indexek létrehozása MySQL azonosítók Oszlopok adattípusainak kiválasztása Numerikus típusok Dátum és idő típusok Karakterlánc-típusok További olvasnivaló Hogyan tovább?

150 150 151 151 151 151 151 152 154 154 155 155 156 157 157 159 159 160 160 160 162 162 164 164

Altalános adatbázis-illesztés használata: PEAR MDB2 190

Haladó MySQL-adminisztráció

193

A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése A user tábla A db és a host tábla A tables_pr�v, a colurnns priv és a
-

193 194 195 196 197 197 198 198

procs_priv tábla

Hozzáférés-szabályozás: Hogyan használja a MySQL a jogosuJtsági táblákat? Jogosultságok frissítése: Mikor lépnek életbe a változtatások? MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele MySQL az operációs rendszer szemszögéből

Tartalom

VII

Jelszavak Felhasználói jogosultságok Webes kérdések További információk begyűjtése az adatbázisokról lnformációszerzés a SHOW utasítással A lekérdezések működésének megismerése az EXPLAIN utasítással Adatbázisunk optimalizálása Optimálisra tervezés Jogosultságok Táblaoptimalizálás lndexek használata Alapértelmezett értékek használata További tippek Biztonsági mentés készítése MySQL adatbázisunkról MySQL adatbázisunk helyreállítása Replikáció megvalósítása A master kiszolgáló beállítása A kezdeti adatátvitel megvalósítása A slave kiszolgáló vagy kiszolgálók beállítása További olvasnivaló Hogyan tovább? 13. fejezet Haladó MySQL-programozás A LOAD DATA INFILE utasítás Tárolómotorok Tranzakciók Tranzakciók használata InnoDB táblákkal Külső kulcsok Tárolt eljárások Alappélda Helyi változók Kurzorok és vezérlési szerkezetek További olvasnivaló Hogyan tovább? III. rész E-kereskedelem és biztonság 14. fejezet E-kereskedelmi honlap üzemeltetése Mi a célunk? Az üzleti weboldalak típusai Fontos információ közzétételének elmulasztása Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések

198 198 199 199 199

felvétele Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Költségcsökkentés Kockázatok és veszélyforrások megismerése Crackerek A kívánt üzleti eredmény elmaradása Számítógépes hardverhibák Elektromos, kommunikációs vagy hálózati hibák Erős verseny Szaftverhibák Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Rendszer-kapacitásbeli korlátok A megfelelő stratégia kiválasztása Következő lépések 15. fejezet Az e-kereskedelem biztonsági kérdései A birtokunkban lévő információ fontossága Biztonsági fenyegetések Bizalmas adataink kitettsége Adatvesztés vagy -rongálás Adatmódosítás Denial of Service támadás

223 226 226 227 227 227 228 228 228 228 228 229 229 229 229

lnformációszerzés oszlopokról a DESCRIBE utasítással 201 201 205 205 205 205 205 205 205 206 206 206 207 207 208 208 208

231 231 232 232 233 234 234 235 235 236 236 237 238 239 239 239 240 240 241 242 242 242 242 242 243

209 209 209 210 210 211 212 212 214 214 217 217

Szaftverhibák Le tagadás Használhatóság, teljesítmény, költség és biztonság Biztonsági házirend létrehozása A felhasználói hitelesítés alapelvei A titkosítás alapjai Privát kulcsú titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás Digitális aláírások Digitális tanúsítványok Biztonságos webszerverek Auditálás és naplózás Tűzfalak Biztonsági mentés készítése az adatokról Biztonsági mentés készítése általános fájlokról

A tranzakciókkal kapcsolatos definíciók megismerése 210

219

MySQL adatbázisunk biztonsági mentése és helyreállítása Fizikai biztonság

221 221 221 222

Hogyan tovább? 16. fejezet Webes alkalmazások biztonsága Biztonságkezelési stratégiák Megfelelő gondolkodásmód már a tervezéstől

Céges információ megjelenítése online katalógusként 221

245 245 245

VIII

Tartalom

A biztonság és a használhatóság közötti egyensúly keresése Biztonsági felügyelet Alapvető megközelítésünk A ránk váró fenyegetések azonosítása Bizalmas adatok elérése vagy módosítása Adatvesztés vagy -rongálás Denial of Service támadás Rosszindulatú kód befecskendezése Feltört szerver Kikkel állunk szemben? Crackerek Fertőzött gépek tájékozatlan felhasználói Elégedetlen alkalmazottak Hardvertolvajok Saját magunk Kódunk biztonságossá tétele Felhasználó által bevitt értékek szürése A kimenet értékeinek szürése védőkarakterekkel Kódjaink szervezése Mi kerül a kódunkba? A fájlrendszerrel kapcsolatos, megfontolandó szempontok A kód stabilitása és kódhibák Végrehajtó operátor és az
ex ee

17. fejezet 245 246 246 246 246 247 247 247 248 248 248 248 248 248 248 249 249 252 253 254 254 255 18. fejezet
Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel

265 265 266 267 269 270 270 271

Látogatók azonosítása Hozzáférés-szabályozás megvalósítása Jelszavak tárolása Jelszavak titkosítása Több oldal védelme Alapszintű hitelesítés használata Alapszintű hitelesítés PHP-ben Alapszintű hitelesítés az Apache
.

htaccess fájljaival 272 275 275 275 276 276 276

A mod_auth_mysql hitelesítés használata Amod_auth_mysql modul telepítése A mod_auth_mysql modul használata Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása További olvasnivaló Hogyan tovább?

277 277 278 278 279 280 282 282 283 283 283 285 289 289

Biztonságos tranzakciók megteremtése A felhasználó gépe Az internet Saját rendszerünk A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata Felhasználói bevitel szürése Biztonságos tárolás megvalósítása Hitelkártyaadatok tárolása T itkosítás használata PHP-ben A GPG telepítése A GPG tesztelése További olvasnivaló Hogyan tovább? IV. rész
Haladó PHP-módszerek

parancs

255 256 256 257 258 258 259 259 260 260 260 261 261 261 262 262 262 262 263 263 263

Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Tartsuk szaftvereinket naprakészen! A php. ini fáj l tartalma A webszerver konfigurálása Webes alkalmazások hasztolása fizetős szolgáltatás igénybevételével Az adatbázisszerverek biztonsága Felhasználók és a jogosuJtsági rendszer Adatküldés a szerverre Kapcsolódás a szerverhez A kiszolgáló futtatása A hálózat védelme Tűzfalak telepítése DMZ használata Felkészülés a DoS és DDoS támadásokra Számítógépünk és az operációs rendszer biztonsága Tartsuk naprakészen operációs rendszerünket! Csak azt futtassuk, amire valóban szükség van! Kiszolgálónk fizikai biztonsága Katasztrófa -elhárítási terv Hogyan tovább?

291

19. fejezet A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése Fájlfeltöltés A fájlfeltöltés HT ML kódja A fájlt kezelő PHP kód megírása A gyakori feltöltési problémák megelőzése Könyvtárfüggvények használata Olvasás könyvtárakból lnformációszerzés az aktuális könyvtárról Könyvtárak létrehozása és törlése A fájlrendszer elérése Fájlinformációk gyüjtése 293 293 294 295 298 298 298 301 301 302 302

Tartalom

IX

Fájltulajdonságok módosítása Fájlok létrehozása, törlése és áthelyezése Programfuttató függvények használata Környezeti változók elérése: a getenv () és a putenv () függvény További olvasnivaló Hogyan tovább? 20. fejezet Hálózati és protokollfüggvények használata A használható protokollok áttekintése E-mail küldése és olvasása Más weboldalak tartalmának felhasználása Hálózati keresőfüggvények használata Biztonsági mentés készítése vagy fájl tükrözése Biztonsági mentés készítése vagy fájl tükrözése FTP-vel Fájlfeltöltés Időtúllépés elkerülése További FTP függvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 21. fejezet Dátum és idő kezelése Dátum és idő megállapítása PHP-ból A date ( ) függvény használata Unix-időbélyegek kezelése A getdate () függvény használata Dátumok ellenőrzése a checkdate ( ) függvénnyel Időbélyegek formázása Váltás PHP és MySQL dátumformátumok között Számolás dátumokkal PHP-ben Számolás dátumokkal MySQL-ben Míkroszekundumok használata Naptárfüggvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 22. fejezet Képek előállitása Képi támogatás beállítása PHP-ben Képformátumok JPEG PNG WBMP GIF Képek létrehozása Rajzvászon létrehozása

304 304 304 306 306 306

Rajzolás vagy szöveg írása képre Kimenet készítése a kész grafikáról Erőforrások felszabadítása Automatikusan létrehozott képek használata más oldalakon Szöveg és betük használatával létrehozott képek A rajzvászon beállítása A szöveg hozzáigazítása a gombhoz A szöveg elhelyezése

334 335 335 336 336 338 339 341 341 341 342 348 348 348

307 307 307 308 310 313 313 318 318 318 319 319

A szöveg gombra írása Befejezés Ábrák és grafikonadatok rajzolása További képkezelő függvények használata További olvasnivaló Hogyan tovább? 23. fejezet Munkamenet-vezérlés PHP-ben Mi a munkamenet-vezérlés? A munkamenet alapjai Mi a süti? Sütik beállitása PHP-ból Sütik használata munkamenetekkel Munkamenet-azonosító tárolása

349 349 349 349 350 350 350 351 351 351 351 351 352 353 354 359 359

321 321 321 322 323 324 324 326 327 328 329 329 329 329

Egyszerű munkamenetek megvalósítása Munkamenet indítása Munkamenet- változók regisztrálása Munkamenet-változók használata Változók törlése és a munkamenet megszüntetése Egyszerű példa munkamenetre Munkamenet-vezérlés konfigurálása Hitelesítés munkamenet-vezérléssel További olvasnivaló Hogyan tovább? 24. fejezet További hasznos lehetőségek PHP-ben Karakterláncok kiértékelése az ev al () függvénnyel Végrehajtás leállítása: die (} és exit (} Változók és objektumok szerializálása

361 361 361 362 363 363 363 363 364 364 365 365

331 331 332 332 332 332 332 333 333

Információgyűjtés a PHP-környezetről Milyen bővitmények lettek betöltve? A kód tulajdonosának azonosítása A kód utolsó módosítási időpontjának megállapítása A futtatási környezet átmeneti módosítása Forráskód szinkiemelése PHP használata parancssorban Hogyan tovább?

X

Tartalom

V. rész Gyakorlati PHP és MySQL projektek fejlesztése 25. fejezet A PHP és a MySQL használata nagyobb projektekben A szaftverfejlesztés gyakorlatainak alkalmazása webfejlesztésre Webes alkalmazás projektjének tervezése és megvalósítása Kód többszöri felhasználása Kezelhetö kód írása Programozási szabályok Kódunk darabokra bontása Egységes könyvtárstruktúra használata Függvények dokumentálása és megosztása fejlesztői csapaton belül Verziókövetés megvalósítása A fejlesztőkörnyezet kiválasztása Projektjeink dokumentálása Prototípuskészítés A müködés és a tartalom szétválasztása Kódoptimalizálás Egyszerű optimalizációs lépések Zend termékek használata Tesztelés További olvasnivaló Hogyan tovább? 26. fejezet Hibakeresés Programozási hibák Szintaktikai hibák Futásidejű hibák Logikai hibák Hibakeresés a változók tartalmának kiíratásával Hibajelentési szintek A hibajelentési beállítások módosítása Saját hibák kiváltása A hibakezelés elegáns módja Hogyan tovább? 27. fejezet Felhasználói hitelesítés megvalósítása és személyre szabott tartalom megjelenítése A megoldás alkotóelemei Felhasználói azonosítás és személyre szabás A könyvjelzök tárolása Könyvjelzök ajánlása A megoldás áttekintése 391 391 391 392 392 392 379 379 379 380 384 385 387 388 389 389 390 374 374 375 375 375 376 376 376 377 377 378 378 370 370 371 371 373 373 369 369 367

Az adatbázis létrehozása A nyitóoldal létrehozása A felhasználói hitelesítés megvalósítása Felhasználók regisztrálása Bejelentkezés Kijelentkezés Jelszóváltoztatás Elfelejtett jelszó visszaállítása Könyvjelzök tárolása és visszakeresése Könyvjelzök hozzáadása Könyvjelzök megjelenítése Könyvjelzök törlése Könyvjelzök ajánlása A projekt továbbfejlesztésének lehetséges irányai Hogyan tovább? 28. fejezet Kosár funkció programozása A megoldás alkotóelemei Online katalógus létrehozása A felhasznáJók által vásárlás közben megrendelt termékek nyomon követése Fizetési rendszer megvalósítása Adminisztrációs felület programozása A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása Az online katalógus létrehozása Kategóriák listázása Adott kategória könyveinek listázása A könyv részletes adatainak megjelenítése A kosár funkció megvalósítása A kosar_megjelenitese.php kód használata A kosár megjelenítése Termékek hozzáadása a kosárhoz A módosított tartalmú kosár mentése A fejlécen látható összefoglaló adatok megjelenítése A pénztárnál A fizetés feldolgozása Az adminisztrációs felület megvalósítása A projekt továbbfejlesztése Meglévő rendszer használata Hogyan tovább? 29. fejezet Webalapú levelezöszolgáltatás létrehozása A megoldás alkotóelemei Levelezöprotokollok: a POP3 és az !MAP összehasonlítása POP3 és !MAP támogatása PHP-ben

394 395 396 397 401 404 405 407 411 411 413 414 416 418 418

419 419 419 419 420 420 420 423 425 426 428 430 431 431 433 435 437 437 438 442 444 450 450 450

451 451 451 451

Tartalom

XI

A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása A kód architektúrájának vizsgálata Be- és kijelentkezés Felhasználói fiókok beállítása Új felhasználói fiók létrehozása Meglévő felhasználói fiók módosítása Felhasználói fiók törlése Levél olvasása Postafiók kiválasztása Postafiók tartalmának megtekintése Levélüzenet olvasása Üzenetfejlécek megjelenítése Üzenet törlése Levélküldés Új üzenet küldése Válaszküldés vagy levél továbbítása A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább? 30. fejezet
Levelezölista-kezelő alkalmazás fejlesztése

452 454 455 460 462 463 464 464 465 465 467 469 472 472 473 473 474 476 476

31. fejezet
Webes fórum fejlesztése

517 517 517 518 519 521 523 525 526 530 532 538 538 538

Gondoljuk végig a feladatot! A megoldás alkotóelemei A megoldás áttekintése Az adatbázis megtervezése A hozzászólások fanézetének megtekintése Kibontás és összecsukás A hozzászólások megjelenítése A
cs

omopont osztály használata

A hozzászólások egyenkénti megtekintése Új hozzászólás írása A projekt továbbfejlesztése Meglévő rendszer használata Hogyan tovább? 32. fejezet
Perszonalízált PDF dokumentumok előállitása

539 539 539 542 542 542 544 545 546 548 550 553 553 556 562 562 562

A projekt áttekintése Dokumentumformátumok összehasonlítása A megoldás alkotóelemei

477 477

Vizsgáztatórendszer A dokumentum-előállító szoftver A megoldás áttekintése A tesztkérdések lekérdezése A válaszok értékelése RTF formátumú oklevél létrehozása PDF formátumú oklevél létrehozása sablonból PDF dokumentum előállitása PDFlib függvényekkel "Helló, világ!" kód PDFlib függvényekkel Az oklevél előállítása PDFlib függvényekkel Fejlécekkel kapcsolatos problémák kezelése A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább? 33. fejezet
Kapcsolódás az Amazon Web Services felülethez XML és SOAP segítségével

A megoldás alkotóelemei A levelezőlisták és a feliratkozott felhasznáJók adatbázisának létrehozása Hírlevelek feltöltése Csatolt állományokat tartalmazó levelek küldése A megoldás áttekintése Az adatbázis létrehozása A kód architektúrájának meghatározása A bejelentkezés megvalósítása Új felhasználói fiók létrehozása Bejelentkezés Felhasználói funkciók megvalósítása Levelezőlisták megtekintése Listainformációk megjelenítése Levelezőlisták archívumának megtekintése Fel- és leiratkozás A felhasználói fiók beállításainak megváltoztatása Jelszavak megváltoztatása Kijelentkezés Adminisztrátori funkciók megvalósítása Új levelezőlista létrehozása Új hírlevél feltöltése Egyszerre több fájl feltöltésének kezelése A hírlevél előnézetének megtekintése A hírlevél kiküldése A projekt továbbfejlesztése Hogyan tovább?

478 478 478 478 480 482 488 488 490 492 493 496 498 499 500 500 502 502 503 504 506 510 511 515 515

563

A projekt áttekintése: XML és a Web Services használata Ismerkedés az XML-lel Web Services A megoldás alkotóelemei Az Amazon Web Services felület használata XML értelmezése: REST válaszok SOAP használata PHP-vel Gyorsítótárazás A megoldás áttekintése Az alkalmazás magja 563 564 566 567 567 568 568 568 568 571

XII

Tartalom

Adott kategóriában lévő könyvek megjelemtése AmazonResultSet objektum lekérése Kérés intézése és az eredmény visszakeresése REST segítségével Kérés intézése és eredmény visszakeresése SOAP segítségével A kérésből származó adatok gyorsítótárazása Vásárlói kosár fejlesztése Fizetés az Amazonnál A projekt kódjának telepítése A projekt továbbfejlesztése További olvasnivaló
34. fejezet Web 2.0-s alkalmazások fejlesztése Ajax-programozással

576 578 585

Ajax elemek hozzáadása a PHPbookmark alkalmazáshoz További információ Bővebben a Document Object Modelről (DOM) JavaScript könyvtárak Ajax alkalmazásokhoz Ajax-fejlesztői weboldalak
A függelék A PHP és a MySQL telepítése Az Apache, a PHP és a MySQL telepítése Unix alatt 621 621 622 622 626 626 627 628 628 629 630 631 632 609 618 618 618 619

591 592 594 597 597 598 598

Bináris fájlok telepítése Forrás telepítése A httpd. conf fájl: kóddarabok A PHP támogatás is működik? Az SSL működik?

599 599 600 600 601 601 602 602 602 602 604 605 606 609

Az Apache, a PHP és a MySQL telepítése Windows alatt A MySQL telepítése Windows alatt Az Apache telepítése Windows alatt A PHP telepítése Windows alatt A PEAR telepítése Egyéb konfigurációk beállítása
B függelék Webes források 633 633 634 634 635

Mi az Ajax? HTTP kérések és válaszok DHTML ésX HTML Cascading Style Sheets (CSS) Kliensoldali programozás Szerveroldali programozás XML ésX SLT Ajax alapok Az XMLHTTPRequest objektum Kommunikáció a szerverrel A kiszolgáló válaszának feldolgozása Tegyük össze az egészet! Ajax elemek hozzáadása korábbi projektjeinkhez

Források a PHP-ről MySQL-lel és SQL-lel foglalkozó források Források az Apache-ról Webfejlesztés

Tartalom

XIII

Szerzők Laura Thomson vezető szoftvermérnök a Mozilla CorporationnéL Korábban az OmniTI
és a Tangled Web Design egyik vezetőjeként tevékenykedett. Rendszeresen dolgozik együtt az RMI T Universiry-vel és a Boston Consuleing GrouppaLAl­ kalmazorc tudományokból (informatika), illerve informatikai mérnöki területen szerzere egyetemi diplomát. Szabadidejében szívesen lovagol, érvel az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek mellett, és nagyon szeret aludni.

Luke Weiling webes fejlesztő az OmniTI-náLA nyílt forráskódú és webes fejlesztésekkel foglalkozó konferenciák, így egye­
bek közöte az OSCON, a ZendCon, a MySQLUC, a PHPCon, az OSDC és a LinuxTag rendszeres előadója.Az OmniTI előtt a webes anaütikával foglalkozó Hicwise.com-nál, az adatbázis-fejlesztő MySQL AB-nál, illetve független tanácsadóként a Tangled Web Designnál dolgozort.Alkalmazott tudományok (informatika) diplomát szerzerc, és informatikát oktatott a Mel­ bourne-i RMI T Universiry-n. Szabadidejében az álmadanságát próbálja meg tökélyre fejleszteni.

Társszerzők Julie C. Meloni a Los Altos-i (Kalifornia) székhelyű i2i I nteractive (www.i2ii.com) multimédiás vállalat műszaki igazgatója.
Az internet megszületése óta fejleszt webalapú alkalmazásokat, és soha nem fogja elfelejteni az első grafikus kezelőfelületű böngészőt övező izgalmakat. Számos könyvec és cikket írt a webalapú programozási nyelvek és az adatbázisok témakörében, amelyek közül érdemes megemliteni a Sams Teach Yourself PHP. MySQL, and Apache Ali in One című kiadványt.

Adam DeFields webes alkalmazásfejlesztésre és projektmenedzsmentre szakosodott tanácsadó.A Michigan állambeli
Grand Rapidsben él, ahol 2002-ben alapított saját cégét irányítja (Emanation Syscems, LLC - www.emanationsyscemsllc. com). Számtalan, különböző technológiára építő webfejlesztési projekeben részt vere, de leginkább a PHP /MySQL alapú fej­ lesztési munkákat kedveli.

Marc Wandschneider szabadúszó fejlesztő, szerző és előadó, aki a világ számtalan különböző pontján dolgozott már érdekes
projektekben. Utóbbi években idejének nagy részét arra fordítja, hogy robusztus és skálázható webes alkalmazásokat fejlesszen. 2005-ben írta Core Web Application Programming with PHP and MySQL című könyvét. Korábban a SWiK (http:/ /swik.net) nyílt forrású közösségi oldal vezető fejlesztője volt. Marc jelenleg Pekingben él, ahol a kínai nyelvet töri, és programoz.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani a Pearson csapatának kemény munkájáért. Külön köszönjük Shelley Johnstonnak, akinek áldozatvállalása és türelme nélkül a könyv első három kiadása nem születhecett volna meg. és Mark Tabernek, aki a negyedik kiadásnál átvette Shelley munkáját. Nagyra értékeljük a PHP- és MySQL-fejlesztői csapatok által végzere munkát. Sok éve könnyícik meg a dolgunkat, és így lesz ez a jövőben is rninden nap. Köszönjük az eSec-nél dolgozó Adrian Close-nak, arniért még 1998-ban azt mondta:.,Ezt meg tudjátok csinálni PHP-ben:' Úgy vélte, szeremi fogjuk a PHP-t, és azt kell mondanunk, igaza lett. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani családunknak és barátainknak, akik elviselik antiszociális viselkedésünket, amíg könyveinken dolgozunk. Külön köszönjük Nektek, hogy segítetek családtagjainknak: Julie, Robert, Martin, Lesley, Adam, Paul, Archer és Barton.

A magyar kiadáshoz
A könyv példáinak forráskódja és a melléklecek letölthetők regisztráció után a www.perfacrkiado.hu/melleklecek oldalról. A könyvben használt, jelenleg ingyenes szoftverek szintén letölthetőek weboldalunkról (www.perfacckiado.hu/melleklecek). Érdemes azonban az interneten megkeresni ezen szoftverek frissítéseit, újabb verzióit és azokat használni.

Segovia vízvezetéke a római építészet egyik legnagyszerűbb. amelyek a földtől 34 mérer magasan futva elegáns képet kölcsönöznek az urcáknak. hogy vizet szállítson a ma Sierra de Guadarrama né­ ven ismert hegy lábától az onnan mintegy 18 kilométer távolságra lévő hispániai városba. a mai napig meglévő műemléke. Segoviába. 278 mérer hosszú szakasza duplasoros boltívekkel rendel­ kezik. és sem cementet. sem kapcsokat nem használtak a tömbök rögzítésére. A vízvezetéknek a város középpontján áthaladó. . A természet és az ember okozta viszontagságoknak kérezer éve ellenálló építmény az emberi ügyesség időrlen példája: a mai napig hozzájárul a város vízellárásához. az időszámításunk szerinti első században épült vezeték feladata az volt. Traianus császár uralkodása alatt. kézzel vágort gránittömbből emelték. Az építményt több mint húszezer.

Mit tanulhatunk a könyvböH Ha elolvassuk. hogyan hozzunk létre interaktív weboldalakat . Az ilyen kiadványok is hasznosak. Amíg fizikailag nem frissírjük. Ráadásul rnindezt nyílt forráskódú technológiák használatával tanuljuk meg előállítani. illerve azt. Amennyiben dolgoztunk már más webfejlesztő nyelvvel.esetleg interaktív Web 2. vagyis testre szabhatóvá és valós idejű információkban gazdaggá tehetjük oldalainkat. de nekik kicsit tovább tarthat az itt leírtak megemésztése.képesek leszünk valóban dinamikus weboldalakat építeni. minden bizonnyal beleütköztünk már ennek a megközelítésnek a korlátaival. hogyan érdemes közelíreni az igazi projektekhez. Ezt követően különböző szempontok szerint megvizsgáljuk az elektronikus kereskedelmet és ehhez kapcsolódóan a bizton­ ságot.hogy csak olyan PHP könyveket találtunk. akik összetett vagy üzleti weboldal létrehozása szándékával kivánják magas szinten elsa­ játítani a PHP-t és a MySQL-t. hogy miként jönnek ezek elő valódi weboldal elkészítésekor. akik legalább a HTML alapjaival tisztában vannak. A könyvben szándékosan használunk .statikus.0-s oldal.hogy .a való világból vett alkalmazásokat. A könyv azokat célozza meg.. A könyv első kiadását annak idején azért írtuk meg. hogy az olvasó saját weboldalán azonnal alkal­ mazza azokat. Számtalan kód készen áll arra. A könyv utolsó részében áttekintjük.használata során szerzett minden tudásunkat. hogy hasznos példákkal álljunk elő.és végigmegyünk az alább felsorolt projektek előkészítési. Megpróbáltunk egyetlen alapfogalmat sem kihagyni. mint a PHP.még ha az nem is feltétlenül internetes programozás volt-. biztonságos e-kereskedelmi portál. A tisztán HTML weboldal stati­ kus tartalma pontosan ilyen . Ha készítettünk már honlapokat egyszerű HTML használatával.ám nem sokat segítenek.ugyanaz marad.és korábban legalább alapszínten prog­ ramoztak valamilyen modern programozási nyelvben . amelyek függvények referenciagyűjteményeként szolgáltak. Kezdésképpen árteleintünk egy egyszerű online rendelési rendszert.rnig a többi apróbb módosítások után lesz használható.mert elegünk volt abból. Azt is megmutatjuk.és miért olyan nagyszerűek? Mi változott a PHP és a MySQL legutolsó verzióiban? Hogyan épül fel a könyv? Vágjunk bele! Miért érdemes elolvasni a könyvete Könyvünk megranírja.napjaink két legelterjedtebb webfejlesztő eszközének. Ha olyan nyelvet és adatbázist használunk. A könyv azon olvasóknak szól.akkor a kötet olvasása során gyorsan képbe kerülhetünk. illerve a MySQL. és átrágjuk magunkat a PHP és a MySQL különböző területein.ám viszonylag gyorsan vesszük át őket.legyen az a legegyszerűbb rendelési űrlap vagy össze­ tett.még az alapozó fejezetekben is.Bevezetés Köszöntjük a PHP és MYSQL webfejlesztöknek című kiadványunk olvasóit! Könyvünk oldalaiba igyekeztünk belesűríteni a PHP és a MySQL. tervezési és megvalósírási szakaszán: Felhasználók hitelesítése és személyre szabott tartalom a hitelesítés alapján Bevásárlókosaras online bolt .amikor a főnök vagy az ügyfél azt kéri.hogyan lehet az itt megfo­ galmazott elvárásokat PHP-ben és MySQL-ben megvalósítani. Kezdő programozók is minden bizonnyal hasznosnak fogják találni a kötetet. dinamikussá.vagy dol­ goztak már relációs adatbázissal. Látogatói semmilyen interaktív módon nem léphernek kapcsolatba az oldallal. A bevezetésben az alábbiakról lesz szó: Miért érdemes elolvasni a könyvet? Mire leszünk képesek a könyv segítségéve!? Mi a PHP és a MySQL. készíts nekem bevásárlókosaras online boltot': Ebben a könyvben minden tőlünk telhetőt megrettünk.

mert meglárásunk szerint ezek tartoznak a programozók által leg­ gyakrabban fejlesztert webes alkalmazások közé. A világ legnépszerűbb nyílt forráskódú adatbázisa.php oldalon tekinthetjük meg. A PHP erederileg a Personal Home Page (személyes honlap) rövidítése volt. fizetős licencet kell vásárolnunk. érett termékhez. MiaMySQU A MySQL egy nagyon gyors. (A PHP terjedésének aktuális állását a http://www. keresését.php. A könyv ugyanakkor ezektől eltérő igények esetén is nagy segítséget jelenther céljaink elérésében. amíg elérkeztünk a jelenleg széles körben hasz­ nálható. A PHP kód értelmezése a webszerveren történik. A MySQL kiszolgáló az adatokhoz való hozzáférést szabályozva biztosítja. és ingyenesen használhatja. Azért ezekre esett a választásunk. hogy egyidejűleg többen is használhassák az adatokat.zend.2 B evezetés Webalapú levelezőalkalmazás Levelezőlista-kezelök Online fórumok PDF dokumentumok előállítása Webszolgáltatások XML-lel és SOAP-pal Web 2.php. A PHP első verziója 1994-ben készült el. A MySQL kettős licencelési rendszerben érhető el. és négy jelentős újraíráson ment keresztül. a Zend motor teljes újraírása. A MySQL 1996 óta elérhető a nyilvánosság számára. Miért használjunk PHP�t és MySQL�t� Ha weboldalfejlesztésre adjuk a fejünket. ami azt jelenti. rendezését és kinyerését. relációs adatbázis-kezelő rendszer (angol rövidítéssel RDBMS). A PHP honlapja a htrp://www. srabil. hogy bárki hozzáférher a forráskódhoz. nem rninden webszerver támogatja az összes programozási nyelvet stb.net/usage. többszálú kiszolgáló. ami a látogató által megtekinthető HTML-t vagy egyéb kimenetet hoz létre. illetve terjesztheti azt.0-s alkalmazás létrehozása Ajaxszal Ezen projektek rnindegyike a könyvben megtalálható állapotában is működik. azaz a Gnu nem Unix) elfogadásával együtt ez is megválrozort. Rasmus Lerdorf munkája volt. ingye­ nesen használhatjuk. hogy csak a jogosult Felhasználók szerezhetnek hozzáférést. amely számtalan alkalommal elnyerte a Linux Journal szaklap "Readers' Choice Award" -ját (Ol­ vasóink választása díját). és most a PHP Hypertext Preprocessor (PHP hiperszöveg előfeldolgozó) kifejezés rövidítését jelenti. Strukturált lekérdező nyelvet (Structured Query Language. . de természetesen egyéni igényeinknek meg­ felelően módosíthatók. Például nem mindegyik operációs rendszer fut bármilyen hardveren.com címen érhető el. A HTML oldalakba az oldal minden egyes megnyi­ tásakor lefutó PHP kódot ágyazhatunk. Ezért a MySQL röbbfelhasználós. Ezt a verziót a nyelv mögött álló virtuális gép. és ez a szám igen gyorsan nő. Más tehetséges emberek is elkezdtek dolgozni vele. de fejlesztési története 1979-ig nyúlik vissza. Ha MySQL-t tartalmazó nem GPL alkalmazást kívánunk terjeszteni. gyorsabb hozzáférést kínál hozzájuk. 2007. módo­ síthatja. MiaPHP� A PHP kifejezetten az internetre kifejlesztett. júliusi adatok szerint világszerte több mint 21 millió domaínre telepíterték. Az adatbázis lehetövé teszi az adatok hatékony tárolását. és eredetileg egyetlen ember.) A PHP nyílt forráskódú projekt. illetve a nyelv néhány jelentős javítása jellemzi. A MySQL honlapja a http://mysql.net címen érhető el.com. de a GNU rekurzív rövidítésének (GNU= Gnu's Not Unix. és garan­ tálja.SQL). A Zend Technologies weboldala a http://www. A PHP jelenlegi fő változata az 5-ös. a szabványos adatbázis-lekérdező nyelvet használja. szerveroldali szkriptnyelv. számralan termék közül választhatunk Az alábbi kategóriákban kell döntést hoznunk: A webszervert futtató hardver Operációs rendszer A webszerver szoftvere Adatbázis-kezelő rendszer Programozási vagy szkriptnyelv Az egyes választások összefügghetnek egymással. Amennyiben elfogadjuk a nyílt forráskódú licenc (a GPL) feltételeit.

.com) által publikált összehasonlító adatok alapján a PHP nagyobb teljesítményre képes versenytársainál. és mi is jelezzük. Oracle. hogy minden fő operációs rendszeren. szeriotünk mindenképpen érdemes a PHP és a MySQL mellett dönteni. A PHP és a MySQL egyik legnagyszerűbb tulajdonsága. Mindössze néhány sornyi kódra van szükség ahhoz. Beépített könyvtárak Mivel a PHP-t interneten való használatta alakították ki. hogy operációs rendszerektől és webszerverektől függetlenül futtatható legyen.NET. vagyis nyílt adatbázis-kapcsolás használatával bármilyen. amely következetes hozzáférést tesz lehetövé. Ezekkel összehasonlírva a PHP-nak számos erőssége van. FilePro. az operációs rendszerekkel vagy a webszerver szaftveréveL Nincs rá szük­ ségünk. Adatbázis-integráció A PHP számos adatbázisrendszerhez tud natív módon kapcsolódni. olcsó szervert használva is több millió letöltése szolgálhatunk ki naponta. A Zend Technolo­ gies (http://www. amikor ilyennel dolgozunk. ODBC driverrel rendelkező adatbázishoz kapcsolódhatunk. e-mailt küldjünk. a Microsoft ASP.zend. Még egyszerű. sőt a kisebbek közül is sok rendszeren használható. vagy PDF dokumeorumokat hozzunk létre. Ez azt jelenti. hogy hatékonyarr és olcsón. operációs rendszert és webszervert válasszunk is. A MySQL-en túlmenően közvetlenül kapcsolódhatunk egyebek között PostgreSQL. DB2. lnformix. webes vagy egyéb hálózati szolgáltatásokhoz kapcsoló<ljunk. Akármilyen hardvert. Egyes PHP függvények az operációs rendszertől függö fájlrendszerhez kötődnek. Sok egyéb mellett a Microsoft-termékek tartoznak ide. . internettel kapcsolatos feladatok elvégzésére. hogy menet közben állítsunk elő képeket.Bevezetés 3 Ebben a könyvben alig foglalkozunk a hardverrel. akár belépő szintű szerverekkel is lehet horizontálisan bővíteni. A PHP 5-ös verziója SQLite nevű. azaz egy PHP adatbázis-objektumok nevű adatbázis­ absztrakciós réteg is tartozik. XML-t értelmezzünk. Hyperwave. számtalan beépített függvénnyel rendelkezik a különféle. a Ruby (Rails keretrendszeren vagy másként).megosztott elem nélküli" (shared-nothing) archicektúrával rendelkezik. lnterBase és Sybase adatbázisokhoz. amelyek közül a legfontosabbak: Teljesítmény Skálázhatóság Csatlakozási lehetőség (interfész) számtalan különböző adatbázisrendszerhez Beépített könyvtárak a leggyakoribb webes feladatokhoz Alacsony költség Egyszerű elsajátíthatóság és használhatóság Objektumorientált programozás széles körű támogatása Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A fejlesztői megközelítés rugalmassága Hozzáférhető forráskód Hozzáférhető támogatás és dokumentáció Fejtsük ki ezeket az erősségeket kicsit bövebben is! Teljesítmény A PHP nagyon gyors. dbm. beépített SQL felülettel rendelkezik az egyszerű fájlokhoz. A PHP kódok nagy része megírható úgy. Open Database Connectivity Standard (ODBC). A PHP-hoz a natív könyvtárak mellett PHP Database Objects (PDO). ám ezeket egyértelműen megjelölik a kézi­ könyvekben. Skálázhatóság A PHP-Rasmus Lerdorf szavaival élve-. és elősegíti a biztonságos programozási megoldások használatát. aJavaServer Pages (JSP) és a ColdFusion. A PHP legfőbb erősségei A PHP elsődleges versenytársai a Perl. sütikkel (cookie-kkal) dolgozzunk.

amely rengeteg. mint a Linux és a FreeBSD. Legfrissebb változata bármikor letölthető a http:/ /www. Forráskód A PHP forráskódja hozzáférhető. Egyszerű megtanulhatóság A PHP szintaktikája más programozási nyelvekre. ez is jelentős változásokat tartalmaz. OS X-re vagy a Microsoft Windows különbözö változataira. vagy úgy dönt. Aki tanult már Javában vagy C++-ban progra­ mozni. az adatfolyamok jobb támogatása és az SQLite hozzáadása.x verziójáról PHP 5-re.4 Bevezetés Költség A PHP ingyenes. a Zend Technologies {www. Mindezek egy része már a PHP 3-as és 4-es verzi­ ójában is elérhető volt. amely tervezési mintákra . nyugodtan megtehetjük. mint a C++ vagy a Java. fejezetet!) Kivételek a skálázható. Támogatás és dokumentáció elérhetősége A PHP-t működtetö motor mögött álló cég. absztrakt osztályokkal és metódusokkal. De ugyanilyen könnyen szolgálja nagy alkalmazások olyan megvalósírását is. Nem kell várnunk. Például öröklésset privát és védett tulajdonságok­ kal és metódusokkal. továbbfejlesztett objektumorientált támogatás (lásd az Objektumorientált PHP című 6. elsödlegesen a C-re és a Perire épül. vagy hozzáadnánk valamit a nyelvhez. akkor szinte azonnal eredményesen tudjuk használni a PHP-t is. Ha már ismerjük ezeket vagy olyan C-szerű nyelveket. Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A PHP számtalan operációs rendszeren elérhető. ha szeretnénk módosítani valamit a PHP-n. . fejezetet!) SimpleXML az XML adatok könnyű kezelhetőségéért (lásd a Kapcsolódás webszolgáltatásokhoz XML és SOAP haszná­ latával című 33. Objektumorientált programozás támogatása A PHP 5-ös verziója jól kialakított objektumorientált fUnkciókkal rendelkezik. Attól sem kell tartani.net oldalról. A PHP-dokumentáció és -közösség érett és gazdag információforrás. ide sorolhatjuk például az iterátorokat.épülö keretrendszer használatával történik. Néhány kevésbé gyakori fUnkciót is találunk. míg a gyártó megjelenteti a javítá­ sokat.és kivételkezelés című 7. A fejlesztői megközelítés rugalmassága A PHP lehetövé teszi az egyszerű feladatok egyszerű megvalósítását. A fizetős. de az 5-ös változatban sokkal teljesebb lett az objektumorientált támogatás.zend. interfészekket konstruktorokkal és destruktorokkal. Melyek a PHP 5 újdonságai� A felhasznáJók többsége minden bizonnyal nemrégiben váltott a PHP valamelyik 4. Ahogy egy új föverziótól elvárható. fizetős Unix-változatokra-például Solaris és IRIX rendszerekre-. hogy a gyártó felhagy az üzlettel. megosztásta váró tartalommal bír. a várt fUnkciókkal (és általában a várt szintaktikával) fog találkozni. A PHP mögött álló Zend motort áórták ehhez a verzióhoz.php. PHP kódot írhatunk olyan ingyenes Unix-szerű operációs rendszerekre. abbahagyja a termék támogatását. zárt forráskódú termékekkel ellentétben.com) a kereskedelmi alapon kínált támogatásból és kapcsolódó szoftverekböl fedezi a PHP fejlesztéseit. fenntartható hibakezeléshez { lásd a Hiba. fejezetet!) A további változtatások közé tartozik egyes kiterjesztések áthelyezése az alapértelmezett PHP-telepítésböl a PECL könyv­ tárba.például Model-View-Controller (MVC) mintára. A leg­ fontosabb új jellemzök a következők: Teljesen új objektummodell köré épített. A jól megítt kódok jellemzöen módosítás nélkül működnek a PHP-t fUttató különbözö rendszereken.

A könyv írása idején ez még nem volt a megjelenés közelében. Ugyanakkor a PHP 6-os verzi­ ójába tervezett számos funkció megtalálható a PHP 5. A következőkben a PHP 5.3 főbb jellem�ői Olvashatrunk már a PHP új főváltozatáról.php. php. . karbantartással. és így ahhoz is.3. A PHP 5.3 szélesebb körben ismert új funkcióit tartalmazza. további információért lásd: hrtp:/l www. A fejlesztök benchmark. hogy a MySQL nagyságrendekkel gyorsabb versenyrársainál. további információért lásd: http://www. frissítéssei is büszkélkedhet: A Windows 2000-nél régebbi Windows-verziók (például Windows 98 and NT 4) támogatásának megszüntetése A PCRE. illetve az OpenSSL kirerjesztésnek a továbbfejlesztése A php. egyebek közöte jobb hibajelentésekkel A Zend motor finomhangolásának folytatása a gyorsabb PHP-futási sebesség és memóriahasználar érdekében A MySQL legfőbb erősségei A MySQL számos erősséggel bír. hash() és md5() funkció müködésének. hogy a hosting szolgálratók telepíteni kezdjék (ha mi magunk kezeljük a szerverünket.php. ugyanakkor a verzió a már korábban is meglévő funkciókon végzett számos hibajavítással. további információ: http://forge. további információért lásd: http://www.sqlire3. Teljesítmény A MySQL vitathatatlanul gyors. a Microsofr SQL Server és az Oracle.php A phar kirerjesztés támogatása beépített PHP tömörítő alkalmazás létrehozására.2-es volt a legújabb változat.azaz viszonyírási értékeket mutató. Az eredmény döntetlen lett a MySQL és a nála sokkal drágább Oracle között. Az értékek nagy része azt mutatja.php.net/ manual/ en/intro. 2002-ben az eWeek ugyanazt a webes alkalmazást használva összehasonlított öt adatbázist. a könyv megfelelő oldalain további információt találunk majd velük kapcsolatban: Névterek támogatása.ini adminisztrálásának és kezelésének fejlesztése.com/ why-mysql/benchmarks címen érhetjük el. akkor természetesen bárme­ lyik nekünk tetsző verziót relepíthetjük).és időfüggvények hozzáadása A crypt(). Reflection és SPL kiterjesztés állandó elérhetőségének biztosítása A dátumokkal való számolást és a dátumkezelést megkönnyítő dátum. további információért lásd: http://www. további információért lásd: http://www.lileinfo.ind.Bevezetés 5 A könyv írásakor a PHP 5. jobb memóriakezelés a Zend motorban) és hibajavítások • A PHP 5.oldalát a http://mysql.net/language.namespaces Az ind kiterjesztés támogatása az alkalmazások nemzetköziesítéséhez.phar A lileinfo kiterjesztés támogatása a jobb fájlkezelés érdekében.php A sqlire3 kirerjesztés támogatása a SQLite beágyazható SQL adatbázismoror használatához.és időkezelés Számos frissített klienskönyvtár.net/manual/ en/book.2 számos hasznos új funkci­ óval rendelkezett: Bizronsági célokra használható új beviteli szürő • JSON kirerjesztés a JavaScript interoperabilitásért Fájlfeltöltési folyamat nyomon követése Jobb dátum. teljesítményfejleszrések (pl. közrük a következőkkel: Nagy teljesítmény Alacsony költség Egyszerű kanfigurálhatóság és elsajátíthatóság Hordozhatóság (plarformfüggetlenség) Forráskód elérhetősége Támogarás elérhetősége Tekintsük át most ezeket az erősségeket kicsit részleresebben is! A MySQL elsődleges versenytársai a PostgreSQL.3 funkciói közül sorolunk fel néhányat.php.net/book. de már közelgett a PHP 5.3-as verziójában is. amely alverzió közelebb áll az elfogadáshoz.mysql.php A libmysql-t felváltó MySQLnd driver támogatása. és a hosting szolgáltatók még jó ideig biztosan nem fogják tömeges használat céljából telepíteni. a PHP 6-ról is.com/wiki/PHP_MYSQLND A fenti lista a PHP 5.net/ manual/en/class.

Ha dolgozrunk már más relációs adatbázis-kezelő rendszerrel.1-es (Beta Community Edition) verzióját használva írtuk.6 Bevezerés Alacsony költség A MySQL nyílt forráskódú licenccel ingyenesen. akkor fizetős licencre van szükségünk.0-tól kezdve az alábbi funkciókkal egészítették ki a terméket: Egymásba ágyazott lekérdezések támogatása GIS típusok a földrajzi adatok támogatására Nemzetköziesítés jobb támogatása A tranzakcióbiztos InnoDB tárolómotor alapértelmezetren elérhető A MySQL lekérdezési gyorsítómernéria (query cache) jelentősen növeli a webes alkalmazások által gyakran futtatott. Amennyiben az olvasó MySQL szerver egy korai 4. és vészhelyzet esetén van hova nyúlni. Melyek a MySQL 5 újdonságai� A MySQL 5-ben megjelent főbb változtatások: Nézetek Tárolt eljárások (lásd a Rekordmutató-kezelés A további változások közé tartozik az ANSI szabványnak való jobb megfelelés és a futási sebesség növekedése. ismétlődő lekérdezések sebességét A könyver a MySQL 5. ám a MySQL AB (www. Forráskód Akárcsak a PHP. a tudat mégis megnyugtató. hogy a 4.x verzióját vagy valamely 3. Amennyiben a MySQL-r valamely alkalmazás részeként és nem Open Source licenccel szeretnénk terjeszteni.yavítás Haladó MySQL programozás című 13.és a webes alkalmazások többségével ez a helyzet -. tanácsadást és minősítése­ ket ad.com) mindezr az előnyt kínálja a felhasználék számára. fejezetet!) Adatbázisok alapszintű finomhangolási lehetőségeinek támogatása .x verzióját használja.mysql. Egyszerű használhatóság A legtöbb modern adatbázis SQL-t használ. illetőleg in­ gyenes vagy nyílt forráskódú szoftveren dolgozunk. mert garantálja a folytonosságot. illetve Microsoft Windows alatt is használható.Ha nem kívánjuk alkalmazásunkat terjeszteni . akkor nem fog gondot okozni. képzéseket. hogy hozzászokjunk a MySQL-hez. érdemes tudni. a MySQL forráskódja is beszerezhető és módosítható. Hordozhatóság (platformfüggetlenség) A MySQL számtalan különböző Unix-rendszeren. Ez ugyan a felhasználék többségének általában nem szempont. amely ráadásul a többi hasonló terméknél egyszerűbben beállítható. Támogatás elérhetősége Nem minden nyílt forráskódú termékhez tartozik olyan anyavállalat. amely támogatást. nem szükséges licencet vásárolnunk. Ez a változat már az alábbiak támogatását is tartalmazza: P artícionálás Soralapú replikáció Eseményütemezés Naplózás táblázatokba A MySQL Cluster (az adatbázis adatait tartalmazó leíró) és a biztonsági mentés folyamatainak fejlesztései. illetve szá­ mos hib. kereskedelmi licenccel pedig alacsony áron használható.

dárum. egy e-kereskedelmi oldal létrehozásából származik. nem pedig"játék" kód. de nem használtuk még az 5-ös verzióját. Végezetül Reméljük.hu/melleklerek oldalról. A MySQL használata a MySQL és a hozzá hasonló relációs adatbázisrendszerek használata során előfor­ duló fogalmakat. hogyan használjuk a PHP-t és a MySQL-t felhasználóink hitelesítésére. naprakész információkar tartalmazó weboldalakar. A könyvben szereplő példák­ hoz tartozó forráskódokat és melléklereker regisztráció urán letöltheti a www. a Kedves Olvasó legalább annyira élvezni fogja a könyvet. Kedvenc részünk az ötödik. illetve olyan haladó MySQL-es témákat mucat be. Egyebek közöte a szerver és a hálózat eléréséről. -továbbításra és -tárolásra.és időkezelésről. A második rész. amelyeket weboldalak létrehozásához a leghasznosabbnak véltünk. Az E-kereskedelem és biztonság című. illetve a PHP és a MySQL elsajátítását. a fordító és a szakmai lektor . illetve olyan mintaprojekteket mutat be.Bevezetés 7 Hogyan épül fel a könyv: Öt nagy részből áll: Az első rész. Minden példa a való világból. mint például a nagy projektek kezelése vagy a hibakeresés. amelyek a PHP és a MySQL erejét és sokoldalúságát támasztják alá. Rövidesen az olvasó is csatlakozhar a több ezer webfejleszrőhöz. Használatuk tényleg öröm. harmadik részben a webfejlesztés bármely programozási nyelvnél előjövő általános kérdéseivel foglalkozunk. a Gyakorlati PHP és MySQL projektek fejlesztése című. A való világból vett gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. hasznosnak találjuk majd a hatodik. rnint amennyire a szerzők. Kezdő PHP­ felhasználóknak vagy programozóknak azonban érdemes kicsivel több időt szánni rá.perfactkiado. amikor elkezdték használni ezeket a termékeket. Kedves Olvasó! Szecernénk megköszönni. A legfontosabb ilyen téma a biztonság. Ezt követően áttekintjük. Objektumorientált PHP című fejezetet is. A könyv­ ben használt. A kiadó. hogy kiadványunkat választotta a PHP és a MySQL megismeréséhez. Olyan függvénycsoportokat válogattunk össze. mint a biztonság és az optimalizálás. aki ezekkel a srabil és hatékony eszközökkel épít dinamikus. az SQL használatár. Aki korábban is használt már PHP-t. A PHP használata példákon keresztül mutatja be a PHP programozási nyelv legfontosabb alkotóelemeit. Haladó PHP módszerek című részben részletesebben megtárgyaljuk a PHP főbb beépített függvényeit. újabb verzióit és azokar használni. a MySQL adatbázisunkhoz való csatlakozás menetét. Ha elég jól ismerjük már a PHP-t. mert az objektumorientált funkciók jelentősen megváltoztak ebben a verzióban. A negyedik. képalkotásról. annak elég gyorsan átfueni ezt a fejezetet. jelenleg ingyenes szofrverek szintén letölthetőek weboldalunkróL Érdemes azonban az interneten megkeresni ezen szofrverek frissíréseir. Ez a rész a PHP gyorstalpaló című fejezettel indul. illetve a munkamener (session) -válcozókról olvasha­ runk itt. illetve biztonságos adatgyüjtésre.

és kivételkezelés .I A PHP használata l PHP gyorstalpaló 2 Adatok tárolása és visszakeresése 3 Tombök használata 4 Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 5 Kód többszöri felhasználása és függvényírás 6 Objektumorientált PHP 7 Hiba.

do és for ciklusokkal Kezdés előtt: a PHP elérése A fejezetben és a könyv többi részében szereplő példák használatához olyan webszerverhez kell hozzáférnünk. ahol kísérletezni tudunk. PHP-ben már programozó olvasóinknak is érdemes átfutni. A változótípusokat és az operátorok Iciértékelési sorrendjét is áttekintjük.hu/mellekletek oldalról. majd próbáljuk megjavítani azokat! A fejezet először is egy online termékrendelő űrlap példáján keresztül mutatja be a változók. Ezt követően a beviteli adatokat ellenőrzö PHP kód használatával online rendelési űrlapot fejlesztünk. Megvizsgáljuk a Boole-változók fogalmát. akkor a fejezetben leírtak segítségével gyorsan képbe kerülhetünk a PHP-t illetően is. nem a szintaktikát és a fiiggvényeket felsoroló újabb referenciakönyvre van szükségük. Amennyiben számítógépünkre nincsen PHP telepítve.hu/mellekletek oldalról letölthető mappák között. rontsuk el. A PHP Unix és Windows operációs rendszerekre telepítéséhez szükséges minden összetevöt megtaláljuk a http:/ /www. és meg kell próbálni módosí­ tanunk azokat. a?: műveleti jelet és a switch utasítást használó példákat nézünk át. a műveleti jelek (operátorok) és a kifejezések PHP-beli müködését. hogyan érhetjük el és kezelhetjük az űrlapváltozókat. hogy más utat választunk. Úgy döntöttünk. változtassuk meg. Ha jártasak vagyunk a C. mint az online kézikönyv.l PHP gyorstalpaló A fejezet röviden áttekinti a PHP szintaktikáját és nyelvi alkotóelemeit. hogy tegye ezt meg nekünk! Az erre vonatkozó utasításokat A PHP és a MySQL telepítése című fejezetben találjuk a Függelék­ ben. Végül ismétlődő HTML táblázatokat generáló PHP kód írása közben megismerkedünk a ciklusokkaL A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: PHP beágyazása HTML-be Dinamikus tartalom hozzáadása Űrlapváltozók elérése Azonosírók Felhasználó által deklarált változók létrehozása Változótípusok áttekintése Érték hozzárendelése változókhoz Állandók deklarálása és használata Változók hatóköre Operátorok és műveletek kiértékdési sorrendje Kifejezések kiértékelése Függvényváltozók használata Elágazások if. hogyan müködik a nyelv. A könyvben a valós életből származó. első feladatunk a telepítés lesz. Az olvasóknak azt kell megérteniük. perfactkiado.perfactkiado. Ehhez olyan tesztágyra van szükség. Az ügyfél meg­ rendelésén a végösszeget és az adótartalmat kiszámítva megtanulj uk. mett alkalmas lehet a tudásukban lévő fehér foltok eltüntetésére. A programozási szakkönyvek igen gyakran nagyon egyszerű példákan keresztül tanítják meg az alapvető szintaktikát. majd if és else parancsokat. amelyre telepít­ ve van a PHP. Hogy minél többet kihozzunk a példákból és esettanulmányokbóL futtatnunk kell. ami semmivel sem tud többet. else és switch utasításokkal Iterációk alkalmazása while. a szerzök igazi weboldalak létrehozása során szerzert tapasztalatai alapján összeállí­ tott példákan végígmenve fogjuk elsajátítani a PHP használatár. a Perl Active Server Pages (ASP) vagy egyéb programozási nyelvben. Próbáljuk ki a példákat! Gépeljük be vagy töltsük le a http://www. vagy kérjük meg a rendszergazdát. .

1 példakód: rendelesi_urlap. mennyi forgalmi adót kell fizetni a rendelés urán. és mennyi a rendelés végösszege. fejezet Mintaalkalmazás létrehozása: Bob autóalkatrészek A szetveroldali szkriprnyelvek egyik leggyakoribb alkalmazási területe HTML űrlapok feldolgozása. A PHP elsajátítását egy l kitalált cég. 1. az 1. Az űrlap HTML kódjának egy részét az 1.1 példakódban láthatjuk. az autóalkatrészekkel foglalkozó Bob autóalkatrészek rendelési űrlapjának létrehozásával kezdjük. Ez a viszonylag egy­ szerű.1 ábrán látható űrlap hasonló az interneten található sok másikhoz. A fejezetben használt összes példa kódját megtaláljuk a letölthető melléklerek 01_fejezet mappájában. illetve szeretné tudni. 1. mit rendelt az ügyfél. html - Bob kiinduló rendelési űrlapjának HTML kódja <form action="rendeles_feldolgozasa. Rendelési űrlap létrehozása Bob HTML-programozója elkészített a Bob által értékesített autóalkarrészekhez egy rendelési űrlapot.php" method="post"> <table border="O"> <tr bgcolor="lcccccc"> <td width="l50">Tétel</td> <td width="l5">Mennyiség</td> </tr> <tr> <td>Gumiabroncs</td> <td align="center"><input type="text" name="abroncs maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td>Olaj</td> <td align="center"><input type="text" name="olaj_db" maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td>Gyújtógyertya</td> <td align="center"><input type="text" maxlength="3" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Rendelés elküldése" /></td> </tr> </table> </form> name="gyertya_db" size="3" size="3" db" size="3" .12 2. Bob tudni szeretné.1 ábra: Bob megrendelési űrlapjának kiinduló változata csak a termékeket és a mennyiségeket rögzíti.

{Rövide­ sen megírjuk ezt a kódot.r"' ·. hogy kitöltjük Bob űrlapját... a másik pedig a post metódus {külön üzenetben küldi el azokat).. vagy alulvonást használunk-e a szóközök helyett. és töltsük be böngészöbe azzal..o'"�.. tunk! Az 1.2 ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kell kapnunk.u. Az egyik a get {az adatokat az URL végéhez ruzi hozzá). Érdemes a mezönevekhez valamilyen kódolási szabályt alkalmazni. -:" Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények . amely akkor töltődik be. -� 1. r--�"'"""""'"� tt. és hozzuk létre a fájlt! Ezt követően gépeljük be az alábbi kódot: <htrnl> <head> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredrnények</h2> </body> </htrnl> Rendelési eredrnények</title> Láthatjuk.!or.��(<'�� Mentsük el a fájlt. fontos.PHP gyorstalpaló 13 Látható. hogy vajon röviditettünk-e egy szót a mezö nevében. Egyes HTML szerkesztök olyan alapértelmezett mezöneveket gene­ rálnak.. majd a "Rendelés elküldése" gombra kattin­ M. A felhasználó által az űrlapba begépelt adatok a rnethod tulajdonság értékéről fUggöen kétféle­ képpen küldödhetnek el ennek az URL-nek.) Az action tulajdonság értéke az az URL. hogy értelmes. hogy az űrlap action tulajdonságánál az ügyfél megrendelését feldolgozó PHP kód neve lett megadva. amikor a felhasználó a"Rende­ lés elküldésé' gombra kattint. 'j Az űrlap feldolgozása Az űrlap feldolgozásához létre kell hoznunk a forrn címke {tag) action tulajdonságában említett. mint például a field23. Mivel késöbb is szükség lesz rájuk.</p>'. rendeles_ feldolgozasa. Ideje egyszerű PHP kóddal kiegészíteni a szkriptet! PHP beágyazása HTML�be Írjuk be a fájl <h 2> fejrésze alá a következő sorokat: <?php echo ?> '<p>Rendelés feldolgozva. l \. Egy ilyet szinte lehetetlen megjegyezni... beazonosítható neveket adjunk az űrlapmezöknek. hogy a mezőbe begépelendö adatra utaló nevet használunk. Így könnyebb megjegyezni.. Vizsgáljuk meg. hogy miként lett beágyazva az általunk írt PHP kód a szokásos kinézetü HTML fájlba! Próbáljuk megte­ kinteni böngészőnkben a forráskódot! A következő kódot kell látnunk: <htrnl> <head> <title>Bob autóalkatrészek Rendelési eredrnények</title> .php nevű kódot. olaj_db és gyertya_ db! A PHP kódban is használni fogjuk ezeket a neveket. PHP-programozással töltött óráinkat jelentősen köny­ nyebbé tehetjük azzal. Nyissuk meg szövegszerkesztőnket. hogy idáig tisztán HTML kódot gépeltünk be.2 ábra A PHP ech o ut asításának átadottszöve g megjelenik a böngészőben. hogy a PHP kód megírásakor is emlékezhessünk rájuk. hogy az oldalon lévő minden mezönév ugyanolyan for­ mátumú legyen. Figyeljük meg az űrlap mezöinek a nevét is: abroncs_db.

vagy a rövid címkék bekapcsalásával kell a PHP-t lefordítani. mint ( <) szimbólummal kezdődnek. Az ilyen típusú címkék használarához be kell kapcsoini a coniig fájlban a short_open_tag beállítást. Más sza­ vakkal: a felhasználó böngészőjének nem kell értenie a PHP-t. Ez a példa egyszerűen szemiéitette a szerveroldali programozás fogalmát. Ez a HTML címkékhez " hasonló. amelyik a legkevesebb gépelést igényli.</p>'. Akkor érde­ mes ezt választani. mint" ( > ) szimbólum zárja le öket. és visszatérhetünk a HTML kódhoz. PHPcímkék Az előző példában a PHP kód a <?php karakterekkel kezdődött és a ?>karakterekkel ért véget. mert a PHP fordító végigfutort a szkripten.</p> A nyers PHP kód itt nem látható. a JavaScripttől vagy más. ez akkor különösen fontos. hogy PHP-ből bármilyen böngészővel megtelcinthető. ?> Ez a preferált. A PHP zárócímkékkel elhagyhatjuk a PHP-t. Rövid stt1us <? echo '<p>Rendelés feldolgozva. rnivel a stílus alapértelmezetten már nincsen bekapcsolva.</p>'. A példában lévő sorok többsége egyszerű HTML. Különböző címkestílusok közül választhatunk Vizsgáljuk meg részletesebben is ezeket a címkéket! A PHP címkéknek négy különböző stílusa létezik.14 2. amit többször. ami ismerős lehet mindenkinek. A kiszolgáló rendszergazdája nem kapcsolhatja ki. . mert a kód számos környezetben nem fog működni. A webszerver egyszerű HTML-ként kezeli az XMLstt1us <?php echo '<p>Rendelés feldolgozva. így könyvünkben is használt címkestílus. és a fordítás eredményére cserélte a PHP kódot. így biztosak leherunk benne. Tudatják a webszerverrel. különböző szerverekre fognak telepíteni. fejezet </head> <body> l <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <p>Rendelés </body> </html> feldolgozva. a Standard Generalized Markup Language (SGML) utasításfeldolgozó stílusát követő címkestílus­ nem mellesleg ez az. hiszen azok mind a"kisebb. és a"nagyobb. Általánosságban ez az ajánlott stílus. tiszta HTML kódot tudunk előállítani. Ez a stílus az Extensible Markup Language (XML) dokumentumokkails használha­ tó. hol kezdődik és hol ér ezen címkéken kivüli szöveget. Ezeket a szimbólumokat (<?php és ?>) PHP címkéknek (tag) nevezzük.</p>'. A fájlban levő kód négyféle szöveget tartalmaz: HTML PHP címkék (tag) PHP utasítások Fehérköz karakterek A kódhoz megjegyzéseket is adhatunk. </script> Ez a leghosszabb címkestílus. A most következő kódrészletek egymással egyenértékűek: véget a PHP kód. arnikor olyan alkalmazást írunk. A Függelékben találunk bővebb információt erről a címkestílusróL Használata mindazonáltal nem ajánlott. hogy minden szerveren elérhető. A címkék közörti minden szöveg PHP-ként értelmezhető. Ez azt jelenti. aki használt már JavaScriptet vagy VBScriptet. A PHP értelmezése és végrehajtása a webszerveren történt. ?> Ez a legegyszerűbb. SCRIPT stt1us <script language='php'> echo '<p>Rendelés feldolgozva. ha a többi címkestílus használarakor problémákat jelez a HTML szerkesztő. a felhasználó számítágépén lévő böngészőben értelmezett és végreh:Ytort kliensoldali technológiától távol.

Nem szükséges fehérköz karaktereket raknunk a PHP utasítások közé. Például az echo 'helló '. de az első változat könnyebben olvasható. Ugyanez igaz a PHP-re is. innen az angol echo kifejezés). Mint bizonyára tudjuk. l PHP utasítások A nyitó és záró címkék közé helyezett PHP utasításokkal közölhegük a PHP fordítóval. közölhegük.2 ábrán látharjuk az eredményt. Akkor dolgozhatunk vele. C-stílusú. Az 1. Szerencsére ugyanilyen egyszerűen megralálható és javítható is. azaz karakterláncot kiírja a böngészőben (vagyis visszaadja neki. Megjegyzések A megjegyzések pontosan azok. többsoros megjegyzéssel például PHP kód elején találkozhatnánk: /* Szerző: Bob Smith április 10. mert ügyesen használva növelhetik a HTML kód olvashatóságát. bizo­ nyára ismerősnek fogjuk találni a pontosvessző ilyen használatár.PHP gyorstalpaló 15 ASP stt1us <% echo '<p>Rendelés feldolgozva. hogy mi a teendője. ha bekapcsoltuk az asp_tags konfigurációs beállítást. Vizsgáljuk meg az alábbi két HTML kódrészleret: <hl>Köszöntjük a Bob autóalkatrészek boltjában!</hl><p>Mit szeretne rendelni ma?</p> és <hl> Köszöntjük a Bob autóalkatrészek boltjában!</hl> <p> Mit szeretne rendelni ma?</p> Ez a kér töredék egyforma kimenetet produkál. ahogy. Fehérköz karakterek Az olyan elválasztó karaktereket.echo 'világ'. a fehérköz karakterekkel egyenértékűnek tekinti azokat. teljesen megegyezik. A PHP fordító figyelmen kívül hagr. hogy ki írta. Az alábbi. ahogy az írott szövegben a mondatokat pontra!. miért úgy írta. Használhatjuk őket a kód céljának elmagyarázására. szöveget. és az echo 'helló '. Ugyanígy jár el a PHP motor is.fehérköz (whitespace) karaktereknek nevezzük. Az előző példa egyeden utasítást tartalmazott: echo '<p>Rendelés feldolgozva.ha­ sonlóan ahhoz. A lefelejtett pontosvessző gyakori. ha ASP-re vagy ASP. hogy alapértelmezésben nincs bekapcsolva ez a círnkestílus.NET keretrendszerben használtral. de sokkal könnyebben olvasható lesz a kód. A PHP a C-típusú nyelvek stílusában írt. amit a nevük sugall: a kódot olvasó emberek számára szánt megjegyzések. Javában vagy Pascalban. a szóköz és a tabulátor. ugyanúgy jelennek meg a böngészőben. az ech o használara nagyon egyszerű eredménnyel járt: a neki áradott sztringer. Utolsó módosítás időpontja: A kód a vevő i megrendeléseket dolgozza fel. illetve a shell szkript stílusú megjegyzéseket támogatja. ha minden utasí­ tást külön sorba írunk. Ha programoztunk már C-ben. A legegyszerűbb PHP kódok kivételével szinte mindenhol találunk megjegyzéseket.</p>'.NET-re kihegyezett szerkesztőt használunk. a böngészők figyelmen kívül hagyják a HTML-ben levő ilyen karaktereket. Ennek ellenére érdemes fehérköz karaktereket alkalmazni. %> Ez a címkestílus megegyezik az Active Server Pages (ASP) vagy ASP. mint a sortörés. Csak akkor van értelme ezt a tag-stílust választani.</p>'.ja a megjegyzésekben levő szöveget. A PHP feldolgozó lényegében átugorja a megjegy­ zéseket. Mint láthattuk. vagyis a böngésző­ ablakban megjelenő Rendelés feldolgozva. könnyen elkövethető szintaktikai hiba. echo 'világ'. *l . Figyeljük meg az ech o utasítás végén levő pontosvessződ PHP-ben pontosvesszőkkel válaszguk el az utasításokat. Fontos tudni. mikor módosította stb.

A PHP webes alkalmazások fejleszté­ sekor használható függvények széles választékával rendelkezik. #Megrendelés nyomtatása indul Mindkét stílusra igaz. A függvények többségének valamilyen adatot (paramétert) kell átadni. A szerveroldali szkriptnyelvek használatának elsődleges oka. F Y').3 ábra: A PHP date () függvénye formázott dátumot ad vissza.</p>'. A kódban használt. Az összefűző operátort (.3 ábrán a kód egy adott időpontban történő lefuttatásának kimenetét láthatjuk. Függvényhívások Vizsgáljuk meg a date () függvény meghívását! Ez a függvényhívás álcalános formája. Akárcsak C-ben.w 1. php fájlban levő kódot a következőre: <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: echo date('H:i. *l karakterekkel érnek véget. PHP-vel könnyen elérhetjük ezt.11-. echo "</p>". Ez az információ a kód minden egyes lefutásakor más és más lesz. a többsoros l Használhatunk egysoros megjegyzéseket is. Nézzük meg újra ezt a függvényhívást: date('H:i.:. Induljunk ki egy egyszerű példábó!! Cseréljük le a rendeles_ feldolgozasa. ?> jS ".) használva egyetlen sorba is írhatnánk ugyanezt: <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: ". beépített date () PHP függvény közli a vevővel rendelése feldolgozásának dátumát és idejét. az ez itt megjegyzés a megjegyzés része. és a függvények maguk is valamilyen értékkel térnek vissza. ��� ������-Bob autóalkatrészek Rendelési nedmények t. . A következő kódsorban a záró címke előtti szöveg. azt egyszerű HMTL-lel is elérhettük volna. hogy lehetövé teszik számunkra dinamikus tartalom megjele­ nítését az oldalon. mert a felhasznáJók igényei szerint vagy rendszeresen változó carealom újra és újra visszavonzza a látogatókat. az e z itt nem HTML kódnak tekintendő.</p>'. akár C++: echo '<p>Rendelés feldolgozva.16 2. //Megrendelés nyomtatása indul akár shell szkript stílusban: echo '<p>Rendelés feldolgozva. fejezet A többsoros megjegyzések l* karakterekkel kezdődnek és megjegyzések nem ágyazhaták be. Az 1.date('H:i."</p>".ll � tttaf ���* - ··?r-:-. mivel a záró címkén kivül esik: ll ez itt megjegyzés ?> ez itt nem Dinamikus tartalom hozzáadása Amire idáig PHP-t használtunk. ?> jS F Y') . A záró címke utáni szö­ veg. Ez igen fontos alkalmazási terület. jS F'). hogy a megjegyzés szimbólum ( # vagy ll) után a sor végéig vagy a záró PHP címkéig tart a megjegyzés.

Az űrlapon lévő abroncs_ db mező létrehozza az űrlapot feldolgozó kód $abroncs_db változóját. ahogy beállítást. a változókat egyszerűen. az A date F pedig a hónap teljes neve. Ezek­ nek a módszereknek nincsen hivatalos nevük. () függvény által támogatott formáromok teljes list:iját a Dátum és idő kezelése ámű 21. Rövid. . ám mielőrt egyszerűen bekapcsolnánk a regis ter_ globals adásul változóink viszonylag könnyen használhatók lesznek. Az űrlapváltozók elérése A megrendelési űrlap használatának célja az ügyfélrendelések begyűjtése.ként használhatj uk. Meg kell említenünk. éppen ezért ez a stílus napjainkban már nem igazán ajánlott. A zárójelben lévő elemet a függvény paraméterének. fejezerben találjuk meg. Amennyiben a közepes stílus alapján a változó nevek rövid változatát hozzuk létre (ahogy tesszük a könyvben is). Az ilyen paramétereker a függvény bemeneti adarként használja valamilyen konkrét eredmény (kimenet) elöállítására. közepes és hosszú változók A PHP kódon belül az űrlapmezőket az azok nevéhez kapcsolódó nevű PHP változókként érhetjük el.a rövid stílushoz hasonlóan .ezt sem érdemes már használni. Az ügyfelek által begépelt adatokat könnyen megsze­ rezhetjük PHP-ben. például $abroncs_db . kivéve. Új kódban . hogy a PHP kódnak elküldött oldalon levő űrlapmezők mindegyike elérhető az adott kódban. A változók neveit on­ nan ismerjük fel könnyen a PHP-ben. ami meghatározza a kivánt kimenet stílusát. hiszen angolul írjuk ki a dátumot). hogy a PHP fejlesztői csapata miért döntött annak kikapcsolása mellett. A karakterlánc minden betűje a dátum és idő egy-egy részét jelképezi. (A dollárjel kiírásának elmulasztása gyakran elkövetett programozói hiba. mert a PHP 6-os verziójából valószínűleg el fog tűnni. a j a hónap napja (mindíg nulla nél­ kül). Nem a függvények megkapják paramétereiket. ám az egyszerűség kedvéért a változók rövidebb változatát is létrehozzuk. érdemes végiggondolni. Rövid stílus használata esetén a kódban lévő változók neve megegyezik a HTML űrlapon lévő űrlapmezők nevével. A változókhoz való ilyen kényelmes hozzáférés vonzó lehet. l A da te ( ) függvény használata A date () függvény formázó karakterláncot (formar string) vár paraméterként. mi ezért rövid. más néven argumentumának hívjuk.PHP gyorstalpaló 17 Láthatjuk. hogy dollárjellel ($) kezdődnek. így hosszú rávon minden bizonnyal el fog tűnni. Ha ezt a stílust választjuk. de a ténylegesen alkalmazandó módszer az általunk használt PHP verziójáról és php. Lényegében úgy adódnak ár a kódnak. Saját kódjaink esetében választhatunk ettől eltérő megközelítést. az i a percek (szükség eserén szinrén bevezető nullával). hogy a hívással egy karakterlánc (szöveges adat) adódík át a zárójelek közt a függvénynek. tekintsük ár a különböző módszereket: A rövid stílus ( $abroncs_db) kényelmes ugyan. rá­ A hosszú stílus ( $HTTP _POST_VARS [ 'abroncs_db' l) a leginkább szószáryár. az S a sorszárnnév képzője ( jelen esetben ez th. mert automatikus létrehozásuk biztonsági problémát vetne fel a kódban. közepes és hosszú stílusnak fogjuk nevezni őket. A H az óra a 24 órás időformátumban (az egyszámjegyű órák előtt bevezető nullával). Az abroncs_db mező tartalmát az alábbi módokon érhetjük el: $abroncs_db ll rövid stílus $_POST['abroncs_db'] ll közepes stílus $HTTP_POST_VARS['abroncs db'] ll hosszú stílus Példánkban és a könyv egészében a közepes stílussal (vagyis a $_POST[ 'abroncs_db' ] formával) fogunk hivatkozni az űrlapválrozókra. ini fájlunk egyik beállírásától függ. Mindháromra igaz. nem pedig auto­ matikusan tesszük ezt. De a kódban. Az ajánlott megközelírés a közepes stílus ( $_POST [ 'abroncs_db' l). Ez a beállirás biztonsági okokból alapértelmezésben ki van kapcsolva. A stílus használarakor könnyen követhetünk el a kódot megbízhatarianná (nem biztonságossá) tevő hibákat. Korábban ez volt a leginkább platformfüggeden stílus. de ma már a teljesítményt növelő register _l ong_arra ys konfigurációs dírektívával kiikratható. hogy szoftverünket csak régi szerverekre fogják telepíteni. kell a változókar a kódban deklarálni vagy bármilyen művelertel lérrehozni. nem kell biztonsági kérdésekkel foglalkoznunk. hogy újabban sokat kifogásolják.) A használt PHP-verziótól és annak beállírásairól függően háromféleképpen érhetjük el az űrlapadarokat változókkal. de használata a register _globals konfigurációs beállítás bekap­ csolását igényli. Nem lenne értelme egy új kódban használni. Hogy megalapozott dönrést hozhassunk. ha biztosak vagyunk abban.

hogy mi történik! A fejezet hátralevő részének elolvasása után minden bizonnyal azon leszünk. $olaj_db és $gyertya_ db -hoz létre. Hogy melyik tömböt használjuk. és beállítja. Amennyiben az űrlap a POST metódussal lett elküldve. Helyezzük az alábbi kódblokkot a feldolgozó kód elejére! A könyv összes. Mivel ez a kód nem állít elő semmilyen kimenetet. hogy létrehoz egy új.A következő utasítás annyir tesz. fejezer A változókhoz való ilyen közverlen hozzáférés igen kényelmes lehet. hogy a kódok biztonságát veszélyezterő hibákar kövessünk el. még visszatérünk. Annak érdekében. Biztonsági szempontból kockázatos dolog a közveclenül a felhasználék által bevitt adatokat a böngészőnek kimenetként átadni. űrlapból érkező adatokat kezelő kódja hasonló blokkot tartalmaz az elején. A pontos értékek ter­ mészetesen attól függnek.' gumiabroncs<br />'. ám lehetőséger ad arra.Az adat mindkét esetben elérhető a $_REQUEST [ 'abroncs_db' l gyaljuk. echo $olaj_db. az attól függ. tömbelemben is. Az ilyen adatok szűrésével a negyedik fejezerben fogjuk részletesen megrárgyalni. <?php ll rövid változónevek létrehozása $abroncs_db $olaj_db ?> = = $_POST['abroncs_db'). hogy mit adtunk meg az űrlapon. Ha az elküldés GET metódussal történt. és belemásolja a$ POST ['abroncs_db' J $abroncs_db = tartalmár: $_POST['abroncs_db'). mint az egyenlőségjel (=). echo $gyertya_db. $_GET vagy $_REQUEST tömb valamelyikéből keressük vissza. hogy az űrlap elküldése GET vagy POST metódussal történe-e. Egyelőre nem ellenőriztük a változók tartalmár. akkor nem l lehet egyértelműen megkülönböztetni az általunk létrehozorr és a közverlenül felhasználéktól érkező. ügyeljünk arra. hogy minden saját változónak kezdőértéket adjunk! A közepes stílus esetén az űrlapváltozókar a $_POST.4 ábrán láthatóhoz kell hasonlítson. $abroncs_db nevű válrozót. rövid stílusár használjuk. A beviteli adatokat szűrnünk kell. $gyertya db =$ POST['gyertya db'). Ha az űrlapváltozókar automatikusan ilyen globális változókká alakítjuk. . A $_GET vagy $_POST tömb közül az egyik tárolja az űrlapváltozók minden részletét. Ezek a tömbök aszuperglobális tömbök közé tartoznak. hogy a <html> és az oldalt indító más HTML címkék alá vagy fölé helyezzük. Ha nem járunk el kellő gondossággal. A GET vagy POST metódussal elküldött min­ den adat kombinációja elérhető a $_REQUEST tömbön keresztül is. - Karakterláncok kezelése és reguláris ki­ fejezések című -fejezetben kezdünk foglalkozni. hogy valóban értelmes adatokat vittek-e be az űrlapmezőkbe.' flakon olaj<br />'.' gyújtógyertya<br />'. Amennyiben a változók elérésének kényelmes. hogy valami látható dolgot h*son végre.18 2. E fogalomhoz a későbbiekben. nem megbízható vál­ tozókat. az adarot a$_GET['abroncs_db' l elemben fogjuk megtalálni. amikor a változók hatókörét tár­ Nézzünk meg egy példát. akkor a felhasználék saját változóinkkal keveredő változókat és értékeket adhatnak át űrlapválrozókénr. és nem rendelünk minden változóhoz kezdőértéket. A kód három új változót - abroncs_db. az abroncs_ db mezőbe bevitt adat a$_POST [ 'abroncs_ db' J elemben lett eltárolva. Ha most betöltjük a fájlt böngészőnkbe. hogy valamiképpen megpróbáljuk kódunkkal ellenőrizni az adatok érvényességét. és figyeljük meg. ez PHP-ben nem más. a biztonság kérdéskörét pedig a Webes alkalmazások biztonsága című 16. echo $abroncs_db. mindegy. hogy az űrlapból a POST metódussal átküldött adarokat tartalmazzák. adjuk az alábbi sorokat PHP kódunk végéhez: echo '<p>Rendelése az alábbi: </p>'. $ POST['olaj db'). a kód kimenere az 1. A könnyebb megtalálhatóság érdekében mi általában a kód elejére szaktuk helyezni az ilyen blokkokat. Próbáljunk meg szándékosan rossz adarokat bevinni. amelyben a változók egyszerűbben használható másolatát hozzák létre! Egy változó ércékének egy másikba másolásához az értékadó (hozzárendelő) műveleti jelet (operátorr) használjuk.

sor vege . in­ terpolációnak nevezzük. Karakterláncok összefűzése A példakódban az echo utasítás megjeleníti a felhasználó által az egyes űrlapmezőkbe gépelt értéket. amely a Perl­ felliasználóknak már ismerős lehet.. A megjeleníteni kívánt. hogy melyiket használjuk. vagyis azt. � Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények R._. láthatjuk.·j l ..) látható.. Emlékszünk még az előző rész második példájára� A PHP a karakterláncban lévő $abroncs_ db változónevet a változó értékére cserélte. A . A következő kódsor echo '$abroncs_db gumiabroncs<br />'. Ez a pont a karakterláncokat összefűző műveleti jel. Gumiabroncs<br />' viszont !iterál.. ... Vehetjük a névértékét. a felhasználó által begépelt adatot jelképező szimbólum. A heredoc szintakszis a karakterláncot befejező jel használatával teszi lehetövé hosszú sztringek egyértelmű meghatározását.PHP gyorstalpaló 19 'lk>!> "tl'o. Ezt a folyamatot. 6o)ócwty�� ú 1. ezért a tömbök és a karakterláncok kombinálásával a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4. php kódban.) Gondoljuk végig a következő példát: echo "$abroncs_db gumiabroncs<br />".TIII�I>r<'>� ':-1�-:. illetve az azt követő magyarázó szöveget. Mindkét formátum helyes. mint például itt: echo $abroncs_db.. Változók és literálok A mintakód echo utasításaiban összefűzött változók és karakterláncok különböző típusú dolgok..l9.... Ez teljesen egyenértékű az előbb elsőként bemutatott utasítással. A következő példa egy háromsoros karakterláncot hoz létre és jelenít meg: echo <<<vege l. amikor egy karakterláncban a tartalmára cseréljük a változót. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeket az echo utasításokat. " -�···t-...... Egyszeres idézőjel esetén a változó neve vagy bármilyen más szöveg változatlanul lesz elküldve.' gumiabroncs<br />'..l'lt!.(A tömbök kissé bonyolultabbak. Emlékezzünk vissza a korábban említett kétféle karakrerláncra: a kettős idézőjelet és az egyszeres idézőjelet használóral A PHP a kettős idézőjelben lévő karakterláncokat megpróbálja kiértékelni. fejezetben foglalkozunk majd. amikor az echo utasítással küldünk a böngészőnek kimenetet. hogy a változó neve és az azt köve­ rő szöveg között egy pont(. mert így elkerülherjük több echo parancs begépelését. sor 3. hogy megkülönböztessük a változóktóL Az $abroncs_db egy változó. A következő részekben a példa néhány érdekes elemét vizsgáljuk meg. Gyakran fogjuk használni. lefuttatása egyszerűen az "$abroncs_db gumiabroncs<br />" karakterláncot küldi el a böngészőnek A kettős idé­ zőjelen belül lévő változónév helyén a változó értéke jelenik meg. ami a korábban bemutatott viselkedést eredménye­ zi. Fontos tudni. ami egymáshoz adja a karakterláncokar (szövegdarabokat). a karakterláncok pedig önmaguk is adatok.-. Amikor ilyen nyers adatdarabot használunk egy programban. Egyszeres idézőjelet használó szeringekbe nem helyezherjük ezzel a módszerrel a változók nevét. hogy az interpoláció csak a kettős idézőjellel közrefogott karakterláncok eserén működik. litereiinak hívjuk.. Az egyszeres idézőjelben lévő sztringeket valódi literálként kezeli. A karakterláncok meghatározásának harmadik módszere a heredoc szintakszis ( <<< ) használata.1!-k R{'!Hio��i('r('d>"'ll'f•olo..r:ao:ir:lts��IO. egyszerű változókat kettős idézőjellel körbefogott karakterláncokba is helyezhetjük.1<kll� ReoxldtKuiiiM!tt . és csak személyes ízlésünktől függ.4 ábra: A Jelhasználó által begépelt ürlapváltozók egyszerüen elérhetők a rendeles_ feldolgozasa. A változók adatok szim­ bólumai. sor 2. Vagyis majdnem vehetjük..

Az ilyen használat azonban zavaró és éppen ezért kerülendő. hogy ugyanannak tekintik ezt a két azonosítót. hogy a változókat nem szükséges használatuk előtt deklarálni. $osszmennyiseg. A PHP-ban többféle adattípus használható. Akkor jönnek létre. Bob honlapján szetetnénk kiszámolni a rendelt tételek számát és a fizetendő teljes összeget. és paraméterként gyakran más függvénynek kell átadnunk ezeket. ahogy az alábbi példa muratja: $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0.és nagybetűket. Az $abroncs_db és az $Abroncs_db nem egyezik meg. Először is PHP kódunk aljához a következő sorokat hozzáadva állítsuk be ezen változók kezdőértékét nullára! $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0. Mindkét sor létrehoz egy-egy változót. Két vál­ tozót hozhatunk létre ezen értékek tárolására. Ezek külső erőfor­ rásra (például adatbázis-kapcsolatokra) hivatkoznak.és nagybetűvel is írhatjuk. A különböző adatokat különböző adattípusokban tárolhatjuk. PHP-ben viszont a változónak adott érték határozza meg a változó típusát. Közveclenül valószínűleg soha nem fogunk resource változót módosítani. A változók a legtöbb programozá­ si nyelvben csak egyféle típusú adatot tartalmazhatnak. A HTML űrlapból áradott változókon túlmenően saját változókat is deklarálhatunk és használhatunk. fejezetet!) Object . A PHP egyik jellemzője. amikor először értéket rendelünk hozzájuk. A függvénynevek kivételt képeznek e szabály alól: ezeket kis.valós (lebegőpontos) szám String. berűket. és literálértéket rendel hozzájuk. Változótípusok A változó típusa a benne tárolt adatéra ural. fejezetet!) Két különleges adattípus is használható: NULL és resource. fejezet A vege jel teljesen tetszőlegesen választható. számokat és alulvonást tartalmazhatnak. Az azonosírók számjeggyel nem kezdődhetnek.) Érvényes azonosírók meghatározásához az alábbi egyszerű szabályokkal szükséges tisztában lennünk: Az azonosírók tetszőleges hosszúságúak lehetnek.tömb. másképpen fogalmazva dinamikusan típusos nyelvnek nevezzük.00. hogy a szövegben ne jelenjen meg. (A függvények és az osztályok nevi is azonosító. Ugyanakkor nem lehet egy másik függvény nevével megegyező nevű függvényt létrehozni. Az azonosítók Az azonosírók a változók nevei. amikor egyik változó értékét egy másikhoz másoltuk.objektum. Heredoc karakter. Változónak lehet ugyanaz a neve. A kezdőérték nélküli vagy NULL értékű változók NULL típu­ súak. karakterlánc Boolean. Változó értékét is rendelhetjük változókhoz. ahogy tetrűk azt akkor is. osztálypéldányok tárolására használt változó (lásd a 6. Egyes beépített függvények (például az adatbázisfüggvények) resource típusú változókat adnak vissza. a függvényekkel és osztályokkal a Kód több­ szöri felhasználása és függvényírás című ötödik és az Objektumorientált PHP című hatodik fejezetben foglalkozunk. mint egy függvénynek. több adatelem tárolására használható változó (lásd a Tömbök használata című 3. 0. A PHP megkülönbözteti az azonosírókban a kis. ám egyes függvények ezeket adják vissza. A lényeg csupán annyi.true (igaz) vagy false (hamis) értéket felvehető logikai változó Array . További részletekért olvassuk el a következő részt! Az értékadó műveleti jellel ( = ) rendelhetünk a változókhoz értéket. és ezt a típust a változó használata előtt deklarálni kell (például C-ben). Gyakori programozói hiba. lánc lezárásához helyezzük a lezáró jelet a sor elejére! l A heredoc sztringek a kettős idézőjelben lévő karakterláncokhoz hasonlóan interpolálhatók.20 2.egész szám Float (másnéven double). A PHP adattípusai A PHP a következő alapadattípusokat támogatja: Integer. Típuserősség foka A PHP-t gyengén típusos.karakterek sorozata. .

Ezt követően az $abroncs_db helyert használhatjuk a $$valto z o_neve-t is. Az előző részben lévő két válrozót átalakírással is deklarálhartuk volna: $osszmennyiseg $vegosszeg = = 0. ez most egy integer típusú változó. ezekről a függvényekről a fejezet későbbi részé­ ben olvashatunk. Az állandók ugyanúgy értéket rárolnak. Mint látni fogjuk.00. és a kódban sehol máshol nem lehet azokat megváltoztatni. Az $abroncs_ db értékét például a követ­ kezőképpen is beállíthatjuk: $$valtozo_ne ve $abroncs_db = 5. azaz egész számot rendeltünk az $osszmennyiseg-hez. a for ciklusokat bevezető részében példán keresztűl fogjuk ezt bemutatni. Minden nyelvben megváltoztathatjuk a változók értékér. Típuskényszerítés Típuskényszerítéssei (type casting) elérhetjük. (float)$osszmennyiseg. de akár a következő sorral is folytathatnánk kódunkat: $vegosszeg = l 'Helló'. Beépített függvénnyel is ellenőrizhetjük és beállíthatjuk a változók típusát. hogy egy változó vagy érték más típusúként viselkedjen. így az $osszmennyiseg integer típusú marad. Ne feledjük. A második sor a következőt jelenti: "Vedd az $osszmenn yiseg változóban tárolt értéket. Ez pontosan a következővel egyenértékű: = 5. 10). Ugyanilyen egyszerűen deklarálha­ runk állandókat (konstansokat). A konstansokat a define függ­ vénnyel határozharjuk meg: define ( 'ABRONCS AR' . . l O O) . és tárold el a $vegosszeg változóban!" A $vegosszeg változó ezzel float rípusú lesz. Mivel a O-t. define ( 'OLAJAR'. A feje­ zet későbbi. Kicsit furcsának tűnhet. A PHP a változóban tárolt érték típusa alapján változtatja a változó típusát. de a későbbiekben még visszatérünk használatára. Az átalakírandó változó típusa nem változik. mint C-ben. és még kevesebb nyelvben megengedett a változónév vál­ toztatása. define ( 'GYERTYAAR' . hogy milyen adattípust tárolrunk el a változókbal Amikor visszakeressük a változót. ám értéküket egyszer állítjuk be. ugyanolyan adattípusú adatot ad vissza. mint a változók. értelmezd float típusúként.PHP gyorstalpaló 21 . átlátható módon történő módosításának lehetősége igen hasznos. A változó változók lehetövé teszik a változónév dinamikus módo­ sításár. hogy a PHP varázs­ ütésre rudja. A mintaalkalmazásban állandóként lehet elmenteni például a forgalmazott termékek árát. Egyszerűen zárójelben az átalakítani kívánt változó elé írjuk az ideiglenes típust. Minden egyes űrlapváltozó egyenkénti lisrázása és használata helyett ciklussal és változóval automatikusan feldolgozhatjuk öket. a PHP elég nagy mozgásteret ad ezen a területen. de csak néhány nyelv engedi a változótípus módosítását. Amikor például az $osszmennyiseg és a $vegosszeg változót létrehozruk. Ez a megközelítés egyelőre Icicsir megfoghatatlannak tűnhet. A változó változó úgy müködik. 4) . hogy egy változó értékét használja egy másik nevekénr. kezdőértéküket az alábbiak szerint adtuk meg: Sosszmennyiseg $vegosszeg = = O. Változó változók A PHP még egy válrozótípust használ: a változó változót. A $vegosszeg változó ekkor string típusú lenne. Vegyük például az alábbi értékadást: $valtozo_neve = 'abroncs_db'. 0. A $vegosszeg pedig ugyanilyen logika miatt float típusú. Állandók deklarálása és használata Ahogy korábban már láttuk. A típusok menetközben. könnyedén megváltoztathatjuk a változókban tárolt értéket. Ez a funkció ugyanúgy működik itt is.

amikor relevánssá válnak. a következöket gépelnénk be: echo ABRONCSAR. A ha­ tókört részletesebben is megtárgyaljuk a fejezet egy későbbi. csak a nevét kell használnunk. mivel könnyebben olvashatóvá és áttekinthetővé teszi kódunkat. Két müveleti jel került eddig szóba. köztük a$_GET. függvényeken belül és kívül is láthatók. némelyikkel mi magunk is találkozni fogunk. az értékadó ( = ) és a karakterlánc-összefűző ( . más néven operátorok olyan szimbólumok. integer. Műveleti jelek használata A müveleti jelek. A $_GET és a$_POST tömb. akkor és ott. a függvényeket és osztályokat bemutató részében. A függvényekben bevezetett és static kulcsszóval deklarált változók a függvényeken kívülről nem érhetők el. illetve néhány különleges változó egyéni hatókörszabályokkal rendelkezik. A következő részekben a mü­ veleti jelek celjes listáját áttekintjük. ) operátor. amelyekkel értékeket és változókat kezel ünk.22 2. A globálisként deklarált függvényekben lévő változók az ugyanolyan nevü globális változókra hivatkoznak. Ahogy haladunk a könyvben. ez azt jelenti. . ha lefuttatjuk a phpinfo ( ) függvényt: phpinfo(). Egyelőre rnin­ den változó. függvényen belüli hozzáférést-például így: $GLOBALS [ 'sa j a t_val toz o' $_SE RVER • l) -a kiszolgáló által elérhetővé tett változók tömbje POST $_GET $_POST -a kódnak GET metódussal átadoct változók tömbje -a kódnak metódussal átadoct változók tömbje -böngészősütik változóinak tömbje -fájlfeltöltésekhez kapcsolódó változók tömbje -az összes felhasználói bevitele. Ha szükségünk van az állandó értékére. Ezek szuperglobális vagy autoglobális változók. mégis érdemes ragaszkodni ehhez. ha a global kulcsszóval deklaráljuk azt. Ezeket az adattípusokat együttesen skaláris értékeknek nevezzük. csak a függvényeken belül nem. alapértelmezésben globális lesz. rajtuk müveletet végrehajtva. Változók hatóköre A hatókör (scope) kifejezés a kód azon területeire utal. fejezetben részletesebben elmagyarázzuk ezt a müködést. A vevői rendelés végösszegének és adótartalmának kiszámításához egyes müveleti jelek használatára lesz szük­ ségünk. fejezet Adjuk ezeket a sorokat kódunkhoz! Így van már három állandónk. hogy az állandók nevét nagybernvel írtuk! Ez a C-ből átvett szokás egyszerüen. nem kell dollárjelet rakni elé. l Vegyük észre. ránézésre megkülönböztet­ hecövé tes:d a változókat és az állandókat. Deklarálásuk után az állandók globálisan elérhetők. hat alapvető szabálya a következő: A beépített szuperglobális változók a kódon belül bárhol elérhetők.) A kódban deklarált globális változók a kódban bárhol elérhetők. ám a függvény két meghívása közöte megőrzik értéküket. (Az 5. amit használunk. Ha például az imént létrehozott konstansok közül az elsőt szereménk használni. amit a vevői rendelés végösszegének kiszámítására fo­ gunk használni. float és string ópusú adatokat tárol­ hamak. ahol az adott változó elérhető.0 verziója óta a$_F I LES változókat nem tartalmazza) $_ SESSION- A könyvben még többször visszatérünk ezekhez a szuperglobális változókhoz. A szuperglobális változók teljes listája a következő: $GLOBALS -az összes globális változót tartalmazó tömb (a global kulcsszóhoz hasonlóan ez is lehetövé teszi a glo­ bális változókhoz való. A változók és állandók közötti másik különbség. Az állandók és a változók közöte egy fontos különbség. amelyek rnindenhol. hogy a függvényeken belül és kívül is használhatók. (De függvényen belül csak akkor érhető el az adott globális változó. hogy az utóbbiak csak boolean. hogy amikor állandóra hivatkozunk.$_POST és$_COOKIE változókat magában foglaló munkamenet (session) -változók tömbje $_COOKIE $_FILES $_ENV -a környezeti változókat tartalmazó tömb $_ REQUEST beviteli tartalmat tartalmazó tömb (amely a PHP 4. A PHP-nek a hatókörre vonatkozó. és a függvény végén megszünnek létezni.) A függvényekben bevezetett változók az adott függvényre nézve helyiek. Ezeket a legegysze­ rűbben úgy tekinthetjük át. Nem kötelező.3. A függvény -sok más hasznos információ mellett -a PHP előre definiált változóinak és állandóinak listáját adja vissza. A PHP az általunk meghatározott állandókan kívül számtalan saját (beépített) állandóval rendelkezik.

jobboldalt pedig egy kifejezést találunk.vagyis 7. 10. Mindig értékadó műveleti jelként tekintsünk rá. hogy a matematikában megszokott szorzásjel helyett csillagot használunk szorzásmüveleti jelként. Értékadó műveleti jelek Az alapvető értékadó müveleti jellel ( = ) már találkoztunk. mint az alábbi példában: $eredmeny = $a + $b.-ra van állítva"! Például: $osszmennyiseg = 0.1. Fontos megjegyezni. illetve elmenthetjük ennek eredményét: $a = "Bob ". azaz lebegőpontos számmá alakítja azt. Ennek a kér műveleri jelnek az eredménye az $a és $b változóban eitá­ rolt érték összeadása. ha nincsen számjegy. Az összeadás és a kivonás a várt módon müködik.. akkor a PHP megkísérli a karakterláncot számmá alakítani. 1. Az $eredmeny változóban eltárolt érték a 27 tízzel való oszrásakor kapott maradék. Az $eredmeny változó ekkor a "Bob autóalkatrészek" karakterláncot tartalmazza.PHP gyorstalpaló 23 A műveleti jelek általánosságban egy. A karakterlánc-összefűző mü­ veleti jelet az összeadás operátorhoz hasonlóan használva összeadhatunk két karakterláncot. Karakterláncokon alkalmazható műveleti jelek A karakterláncokon használható egyetlen müveleti jellel már találkoztunk és dolgoztunk is. hiszen ezek a jól ismert matematikai műveleti jelek. Ha például string rípusú adatra alkalmazzuk őket. és float rípusú. Az értékadó műveleti jel is két paraméterrel müködik: az =jel bal oldalán tárolási helyet. Ezeket a paramétereket tényezőknek (műveletértéknek vagy operandusnak) hívjuk. máskülönben egész számmá. l Aritmetikai műveleti jelek Az aritmetikai operátorok magától értetődőek.$b. = $eredmeny $a. Gondoljuk végig a következő kódrészletet: $a $b = 27.$b $a $a $a * * $b l % l $b % $b Ezekkel az operátorokkal műveletek eredményét tárolhatjuk el. többségük azonban kettőt. hogy az aritmetikai müveleti jeleket általában egész vagy lebegőpontos számokra alkalmazzuk. a karakterlánc értéke nulla lesz. . táblázat tartalmazza. ekkor a negatív számokar jelöli.1 táblázat: A PHP aritmetikai müveleti jelei Műveleti jel + Neve Összeadás Kivonás Szorzás Osztás Maradékképzés Példa $a + $b $a . A szorzás és az osztás is nagyrészt úgy működik . A kivonás szimbólumát (-) egyoperandusú műveleti jelként is használhatjuk. tudományos jelölésként értelmezi. kettő vagy három paramétert használnak. ahogy gondolnánk. és a következőkép­ pen olvassuk: . és értéknek tekinti azt. Ha e vagy E betűt tartalmaz. A PHP aritmetikai műve­ leri jeleit az 1. mint az alábbi példában: $a = -1. = = $eredmeny $a%$b. A PHP számjegyet keres a karakterlánc elején. illetve kivonása. $b = "autóa1katrészek". Figyeljük meg. osztásjel helyett pedig perjelet! A maradékképzés (modulus) müveleri jel az $a változó $b változóval történő osztásakor kapott maradékot adja vissza.

Jelen esetben az $a értéke 5-re nő. amit azért hívnak így. . l. hogy $a . Vizsgáljuk meg a következő kódrészlerer: $a. Minden növelés műveleti jelnek kettős hatása van: értéknövelés és értékadás. $b $b $b - + $b Sb Sb * *. %. Mivel egyenlő� $a Sa $a Sa $a $a $a $a $a +. Az ilyen összetett értékadó operátorokat és használatuk eredményét foglalja össze az 1. ám ha egyenlőnek olvassuk. arninek más a hatása. Ha azt írjuk. előbb-utóbb összezavarodunk. $a l. Sb $a $b $a l $b $a % $b $a $b Előzetes és utólagos növelés és csökkentés Az előzetes és utólagos növelés (++ ) és csökkentés ( ) műveleti jel a+. ahogy a fenti pél­ dában is tettük. illerve a karakterlánc-összefűző müveleti jelhez alkalmaz­ hatók. Sa 1. mert a++ az $a változó előtt jelenik meg. majd a műveler eredményét rendeljük a válrozóhoz.. akkor utólagos növelés (post-increment) müveleti jelet használunk. 5. az össze­ hasonlíró müveleti jeleket tárgyaló részében fogjuk megvilágírani. echo ++Sa. né­ -hány különbség azonban megfigyelhető közöttük.4. hogy .24 2. összetett értékadó operátorhoz hasonló. Gondoljuk át a következőket: $a.2 táblázat: A PHP összetett értékadó müveleti jelei Használata $a $a Sa Műveleti jel +. Ennek a reljes kifejezésnek az értéke nulla. (Vegyük észre. Az ilyen viselkedés általánosságban igaz az értékadásra: a teljes értékadási utasítás értéke a bal oldalon levő tényezőhöz rendelt érték.4. 5). echo $a++. illerve a megnövelt érték visszaadása. rnint a matematikában. A második sor az előzetes növelés (pre-increment) müveleti jelet használja.2 táblázat.az $oss zmenn y i seg változó nullára van állírva:' Ennek okár a fejezet egy későbbi. Ez pontosan úgy müködik. Összetett értékadó műveleti jelek Az egyszerű értékadó müveleri jelen túlmenően összetett értékadó operátorok is alkalmazhatók. Az operátor eredménye az Sa értékének növelése eggyel. 6 + ($a . Ezek rnindegyike azt rövidíti le. Ez azzal egyenértékű. és az utasítás megjeleníti azt. *. Ez a sor ll-re állírja a $b változó értékér. 0. hogy $a + $b akkor ennek a kifejezésnek az értéke az $a és a $b változó összeadásának az eredménye. Az összetett értékadó műveleti jelek az aritmetikai operátorokhoz. A teljes kifejezés értéke 5. Sa . zárójeleket használva szabályozharjuk a műveletek sorrencljét. hogy az $a változóban tárolt érték ténylegesen megválrozott: nem egyszerűen Sa + l-et ad vissza!) Ha azonban a++ az $a után helyezkedik el. Amikor egy kifejezés értékét számítjuk ki. fejezer Ezr a sort úgy kell olvasni. Ez a módszer lehetövé teszi az alábbihoz hasonló kifejezések használatár: $b . l Értékadás által visszaadott értékek Az értékadó müveleri jel a többi operátorhoz hasonlóan egy értéket ad vissza. Hasonlóképpen azt is írharjuk. majd az operátor visszaadja az értékér. Nézzük a követke­ ző példát: Sa +. mintha ezt írtuk volna: + 5. $b $a %. hogy valamilyen műveletet hajrunk végre a változón. és-.

Ne feleelj ük. Ha ezt követően tesztelnénk az $a = $b kifejezést.Mindig ellenőrizzük e két müveleti jel használatár. Vegyük például a következő kód­ részletet: $a = 5. ami egyébként hamis.hanem csökkenti a változó. Ennek a teljes kifejezésnek az értéke 4. Az echo utasítás először visszaadja és megjeleníti az $a értékér. a $b változóé nem változik: $a = 7.PHP gyorstalpaló 25 Itt a müveleti jel hatása fordított.és" jel) az értékadással együttesen használhatjuk. azaz igaz vagy hamis). Felhívjuk a figyelmet az azonos müveleti jelre (=== ). Összehasonlító műveleti jelek Az összehasonlító müveleti jelek két értéket hasonlítanak össze.majd megnöveli azt.Ha az $a == $b kifejezést szerertük volna tesztelni.3 táblázatban talál­ juk. Az urasírás végrehajtása után azonban 5 lesz az $a értéke.a másik pedig string típusú. másikhoz rendelünk. . A feloldás nem változtatja meg a $b értékét (7).Amikor alapesetben valamely változót egy -.akkor a 0==0 igaz lesz. illetve azt. Mivel a 7 nem nulla. Ezt az értéket fogja megjeleníteni. akkor rendkívül nehezen megtalálható logikai hibát vétettünk volna a progra­ mozásban.Ha ezt követően meg­ változtatjuk az $a értékér.A kifejezés által visszaadott érték egyenlő­ ség esetén true (igaz). Az egyenlő műveletí jel Az egyenlő összehasonlító müveleti jel ( ==-két egyenlőségjel) segítségével két érték egyenlőségét állapíthatjuk meg. $b = $a.a-ben az müveleri jel hasonlóan müködik. ami jelen esetben 7. amit minden bi­ zonnyal sokszor megtehetünk programozói pályafutásunk során. mintsem mutató! Az $a és a $b ugyan­ arra a memóriahelyre mutat.a 0===0 viszont hamis. hogy a megfelelő operátort választottuk-e! Könnyen elkövethető hiba.Tegyük fel. Használata azonban nem növeli. az eredmény true lenne. // az $a és a $b értéke is 7 lesz A hivatkozások kicsit trükkös dolgok. $b = &$a. A nem nulla értékek általánosságban igazként.amely akkor ad vissza true értéket.hogy az értékadó müveleti jel helyett egyenlőség összehasonlítást használunk.Ha rossz operátort választunk.Például: $a = 5. Ezek a sorok létrehozzák az $a változó értékének második másolatát.a kifejezés igazként értékelődik ki. // a $b értéke továbbra is 5 lesz A másolat készítését hivatkozási müveleti jel használatával kerülhetjük el.Hogy miért? Az $a = $b értéke a bal ol­ dalához rendelt érték.A támogatott operátorok összefoglalását az 1. hanem megszünteti az $a és a memóriában tátolt 7-es érték közötti kapcsolatot.Az ilyen müveleti jeleket használó kifejezések az összehasonlí­ tás eredményétől függő logikai értéket adnak vissza ( true vagy false. ellenkező esetben false (hamis). További összehasonlító műveleti jelek A PHP számos egyéb összehasonlító müveleti jelet támogat. ám minden bizonnyal nem kívánt eredményhez vezet.a nullák ha­ misként értékelődnek ki. a kód hiba nélkül lefut ugyan. az első változó másolata jön létre és tárolódik el a memória más helyén. Az== operátort könnyü összekeverni az értékadás müveleti jelével (=).hogy a hivatkozás inkább alias. ha a két tényező értéke és típusa is megegyezik. hogy az $a és a $b változóban tárolt értékek megegyeznek-e.hogy a következő értékeket adtuk az alábbi két változónak: $a = 5. jelen eser­ l $a értékér.A hivatkozási müveleti jel hatását a következőképpen oldhatjuk fel: unset ($a).Ha például az egyik nulla integer. Jól gondoljuk. Hivatkozási műveleti jel A hivatkozási müveleri jelet ( & . $a= 7. $b = 7.és eltárolják a $b változóban.A követ­ kező kifejezéssel: $a== $b azt ellenőrizhetjük.

VAGY. ha $b hamis Igaz. máskülönben hamis Ugyanaz. mindazonáltal az 1. ha $a vagy $b igaz. de ha mindkettő igaz vagy hamis. máskülönben hamis Igaz.3 táblázat: A PHP összehasonlító müveleti jelei l Műveleti jel Név Egyenlő Azonos Használat $b $a -- $a --- $b != !== <> < > <= >= Nem egyenlő Nem azonos Nem egyenlő (összehasonlító műveleti jel) Kisebb. mint (összehasonlítá műveleti jel) Kisebb vagy egyenlő Nagyobb vagy egyenlő $a != $b $a !== $b $a <> $b $a < $b $a > $b $a <= $b $a >= $b Logikai műveleti jelek A logikai operátorok logikai feltételek eredményeit vonják össze.26 2. ha $a és $b is igaz. illetve használatukat az 1. 1. KIZÁRÚ VAGY ésNEM műveleti jelet támogatja. 1. ahol $a és $b mindegyikében az a bit '1'-es. mint az & &. fejezet 1.4 táblázat: A PHP logikai müveleti jelei Műveleti jel && Név NEM Használat !$b $a && Eredmény Igaz. Minden más biten 'O'. Ezeket. Ha például azt szerernénk megállapítani. mint Nagyobb.4 táblá­ zat foglalja össze. hogy PHP-ban túl sokat használnánk ezeket a bitműveleti jeleket. hogy az egész számokat az őket alkotó bitek sorozataként kezeljük. mint a l l.Nem valószínű. Minden más biten 'O'. hogy az $a változó értéke O és 100 közé esik-e. akkor hamis lesz az értéke operátor mögött helyezkedik el. ha $a vagy $b vagy mindkettő true. de a műveletsorrendben hátrébb van Igaz. akkor két feltétel teljesülését kell megállapítanunk ($a >= O és $a <= l 00} az ÉS műveleti jel használatával: $a >= O && Sa <=100 A PHP a logikai ÉS. Bitműveleti jelek A bitműveleti jelek (bitwise operator) lehetövé teszik. A kiértékdési sor­ ÉS VAGY $b ll Sa ll $b $a and $b $a $a or x and or x or ÉS VAGY KIZÁRÚ VAGY $b or $b Az and és az or műveleti jel a kiértékdési sorrendben az && és 1 1 rendről a fejezet későbbi részében olvashatunk.5 táblázat összefoglalja öket. ahol $a és $b közül legalább az egyik azon bige '1'-es. . $a összes bitjét invertálja.5 táblázat: A PHP bitmüveleti jelei Műveleti jel & Név Bit ÉS BitVAGY BitNEM Használat $a & $b $a -Sa $b Eredmény Ott lesz 'l' az eredményben. de a műveletsorrendben hátrébb van Ugyanaz. Ott lesz T az eredményben.

a $php_errormsg globális változóha kerülnek a hibaüzenetek A végrehajtó műveleti jel � A végrehajtó operátor iga:z:ából egy pár fordított idézőjel(' '). 'l' a:t eredményben. Például Unix-szerű operációs rendszerek esetén használhatjuk a:t alábbi kódot: $out = 'ls -la'. fejezetben (Afájlrendszer és a kiszolgá­ ló elérése) fogjuk áttekinteni ezeket. hibakezelő kódot kell írnunk. << Biteltolás balra Biteltolás jobbra $a << $b $a bitjeit $b számú bittel balra tolja(minden bitnyi elto­ bitjeit $b s:z. Egyszerű példa a használatára: ($vizsgaeredmeny >= 50? 'Atment' : 'Megbukott') A fenti kifejezés a hallgatók vizsgaeredményét minősíti átment vagy megbukott kategória szerint. Ezt követően megjeleníthetjük a:tt böngészőben. '</pre>'. Mindkét kód fogja a könyvtárak listáját és elmenti az $out változóban. ) karakterrel A PHP a fordított idézőjelek közötti szöveget parancsként próbálja meg végrehajtani a kiszolgáló parancssorában. >> $a >> $b $a lás 2-vel való egész osztást jelent) Egyéb műveleti jelek Az eddig bemutatott műveleti jelek mellett továbbiakat is alkalma:z:harunk. Ezeket a 6. A 19.ámú bittel jobbra tolja(minden bitnyi elto­ l lás 2-vel való s:torzást jelent). ha hamis A háromoperandusú(ternary) műveleti jel? : ) a következő formában működik: ( feltétel? érték. általában a tilde( megegyező billentyűn található a klaviarúrán(magyar billentyűzet esetén pedig a 7 -es billentyűn). • Amikor ilyen módszerrel figyelmen kívül hagyjuk a figyelmeztetéseket. fejezetben részletesebben meg fogjuk vizsgálni.PHP gyorstalpaló 27 Műveleti jel Név Bit Has:z. Más módszerek is léteznek arra. A hibakezelő műveleti jel A hibakezelő műveleti jelet ( @) értéket előállító vagy értékkel rendelkező kifejezések előtt használhacjuk Nézzük a:t alábbi példát: $a = @(57/0). Ez az operátor a:t if-else utasítás kifejezéses megfelelője. Windowsos kiszolgáló esetén a fenti megfelelője: $out echo = 'dir c: '. ini fájljában bekapcsoljuk a track_errars beállítást. A lapesetben magától értetődően használjuk. A mennyiben a PHP php. amellyel a fejezet későbbi részében foglalkozunk. Ez nem egyszeres idézőjel. illetve hozzáférési osztály tagjainak értékadására haszná­ lunk.nálat $a A Eredmény Ott les:z. Az@ operátor nélkül ez a sor nullával történő osztáshibát jelezne. hogy egyáltalán mikor következnek be a figyelmeztetések. amit osztály. A háromoperandusú műveleti jel ha igaz : érték. echo '<pre>'. de másképpen is dolgozharunk vele. A vessző műveleti jel(. amely ellenőrzi.) függvényparamétereket és más listaelemeket választ el. Minden más biten 'O'.$out. '<pre>' . A kifeje­ zés éttéke a parancs eredménye lesz.$out. Létezik két különleges műveleti jel. . a new és a ->. hogy parancsokat hajtsunk végre a kiszolgálón. A következökben röviden bemutatunk még néhány műveleti jelet. ahol $a és $b közül csakis pontosan az KIZÁRÓ VAGY $b egyikben 'l' állt. A műveleti jel használata figyelmen kivül hagyja(elnyomja) a hibát. '</pre>'.

További tömbmüveleti jelek is használharók. echo "Végösszeg áfával: $"."<br l>". például: class mintaOsztaly{}. A tömböket és a skaláris típuso­ kat nem lehet egymással értelmesen összehasonlítani. ha $a és $b nem egyenlő Akkor igaz. fejezet Tömbműveleti jelek Tóbbféle tömbmüveleti jel létezik. $vegosszeg = $abroncs_db + * $olaj_db * + $gyertya_db GYERTYAAR. Ha frissítjük a böngészőablakban az oldalt. A tömbelem-operátorokkal ( [ J ) a tömbelemeket érhetjük el. Láthatjuk. $sajat_Objektum = new mintaOsztaly(). készen állunk arra.10. Bizonyos tömbök esetén a => l müveleti jelet is használhatjuk. fejezetben foglalkozunk. Objektumorientált programozásban használjuk. hogy egy objektum egy adott osztály példánya-e. ha az $a és $b tömb elemei és azok sorrendje megegyezik Akkor igaz. Amennyiben megjegyezzük. ám a teljesség kedvéért az 1.00. ha az $a és $b tömb elemei kalcsonként megegyezők Akkor igaz. ha $a és $b nem egyenlő Akkor igaz."<br l>". Ezeket is részletesen megtárgyaljuk a 3. fejezetben. $osszmenny1seg = $abroncs db echo "Rendelt termékek száma: $vegosszeg = 0. $vegosszeg = $". ". define( 'ABRONCSAR' define('OLAJ AR'. itt csak a teljesség kedvéért említjük. hogy megismertük a PHP műveleti jeleinek a használatár.2).) Az instanceof müveleti jellel kideríthetjük. Típusműveleti jel Egyetlen típusmüveleti jel létezik: instanceof. echo "Részösszeg: $adokulcs = 0.2) . ABRONCSAR OLAJAR * define( 'GYERTYAAR'.$osszmennyiseg. . akkor analógiát találhatunk a kettő között . 1. Írjuk be ehhez PHP kódunk aljára a következőket: $osszmennyiseg = 0. (Az objektumorientált programozással a 6.$b $a != $b $a <> $b $a !== $b Eredmény Az $a és $b tömb minden elemér tartalmazó tömböt ad vissza Akkor igaz. ll a helyi forgalmi adó 10% $vegosszeg * (l + $adokulcs). hogy a kódrész számos müveleti jelet tartalmaz. if ($sajat_Objektum instanceof mintaOsztaly) echo "a sajat_Objektum a mintaOsztály példánya"."<br l>". Ezekkel az operátorokkal a 3. hogy a + összeadást jelent skaláris változók és uniótömbök esetén. 4) . + $olaJ_db + $gyertya_db.6 táblázatban szereplő tömbmüveleti jeleknek létezik skaláris változókon alkalmazható megfelelőjük.6 táblázat: A PHP tömbműveleti jelei Műveleti jel + Név Unió Egyenlő Azonos $a Használat + $b $a -.number_format($vegosszeg. Az összeadás (+) és szorzás ( ) operátorok segitségével számol­ * juk ki a végösszeget. ) pedig a böngészőnek küldött kimenet beállírásához használjuk. ha $a és $b nem azonos != <> !== Nem egyenlő Nem egyenlő Nem azonos Látni fogjuk.noha a müveleti jel matematikai értelemben eltérő en müködik a két esetben. az 1. az összefűzés müveleti jelet (.$b $a --. fejezerben ismerkedünk majd meg. Az űrlap végösszegének kiszámítása Most. .number_format($vegosszeg. 10) . l 00) .28 2. hogy az 1.5 ábrán láthatóhoz hasonló kimenetet kell kapnunk. hogy kiszámítsuk Bob megrendelési űr­ lapján a végösszeget és az adótartalmat.6 táblázatban is szerepeltetjük öket.

IIT. Müveletek elsőbbségi sorrendje és a csoportosíthatóság A műveleti jeleknek (azaz a műveleteknek) létezik egy általános elsőbbségi sorrendje. A kód a number_ forrnat () függvénnyel formázza a végösszeget két tizedesjegyet tartalmazó karakterlánccá.7 ábra a műveletek PHP-beli elsőbbségi sorrencljét és csoportosíthatóságát mutatja. hogy az ugyanolyan elsőbbségű operátorok kiérté­ kelése milyen sorrendben történik. hogy miért ebben a sorrendben hajtjuk végre azokat.34. l. A táblázatban a legalacsonyabb el­ Műveleti jelek elsőbbségi sorrendje PHP-ben Műveleti jelek or xor and print = += -= *= /= ? ll && Csoportosíthatóság bal bal bal bal jobb bal bal bal bal bal bal bal nem értelmezhető nem értelmezhető bal bal bal jobb jobb nem értelmezhető nem értelmezhető < << + & %= &= l= A= -= <<= >>= : != === <= > >= !== >> * l ! [] new () - % ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @ .1-41h� R. Vizs­ gáljuk meg például a következő utasítást: $vegosszeg = $abroncs_db * ABRONCSAR + $olaj db * OLAJAR * + $gyertya db GYERTYAAR. A végösszeg helyesnek tűnik. Ez a sorrend általában balról jobbra (röviden bal).eodet�SDiom. amely szerint kiértékelésük történik.l2 ��$:264. A mű­ veleti jelek csoportosíthaták ( asszociatívek) is lehemek.PHP gyorstalpaló 29 Bob autóalkatrészek Rendelési eredmények Rmddk�id6pga!JI'. formáztuk és megjelen ítettük. 7 táblázat: jobb) vagy irreleváns. de miért az összeadások előtt végeztük el a szorzásokat? A válasz a műveletek elsőbbségében vagyis kiéttékelésük sorrendjében .5 ábra: A vevői megrendelés végösszegét kiszámoltuk.00 V�ÁFA-Ylll:$29040 l 1.jobbról balra (röviden sőbbségi sorrenddel rendelkező műveleti jelek találhatók felül. lefele haladva nő az elsőbbségük. ami azt határozza meg. Ha jobban megvizsgáljuk a szánútásokat.rejlik. Az 1. Ez a függ­ vény a PHP Math könyvtárából származik. felmerülhet a kérdés.

A kifejezésekben tetszőleges számú zárójelpárt használhatunk. A print azért tekinthető függvénynek. string. Mindkettő kezelhető műveleti jelként: a használni kivánt szöveget egyszerűen az echo vagy a print kulcsszó mögé írjuk. Változók típusának ellenőrzése és beállítása A változókhoz kapcsolódó függvények legtöbbje a változó típusának ellenőrzéséhez kötődik. 'double'). hogy a táblázatban szereplő egyik operátorral még nem foglalkoztunk! Ez nem más. Amennyiben a változó típusa nem szabványos. de mivel a PHP igen rugalmasan kezeli a típusokat. a függvény az unknown type szöveget adja vissza. vessünk egy pillantást a PHP változókkal kapcsolatos függvényeirel A PHP egyik függvénykönyvtára a változók különböző módon történő kezelését és ellenőrzését lehetövé tevő függvényeket kínál. settype($a. . hogy a változó integer típusú-e. és mit adnak vissza-a követ­ kező: string gettype(mixed valtozo). A settype () függvénynek két paramétere van: először átadjuk neki a változót.obj ect. is_ string()-Megállapítja. • Megjegyzés: A könyv. A zárójelek használatával kikényszeríthető. A gettype () első hívásakor az $a integer típusú. bool settype(mixed valtozo. '<br />'. nyugodtan válassza azt! Sem az előbbi. Mindegyiknek egy változó a paramétere. sem az utóbbi nem igazán függvény. majd az új adattípust tartalmazó karakterláncot (a típust az előző listából választhatjuk ki). amelynek meg kívánjuk változtaeni a típu­ sát. ennek ellenére tekinthetjük öket a zárójelben paramétert tar­ talmazó függvénynek is. is_long(). Ilyen adattí­ pus nem létezik. hogy: $vegosszeg = $vegosszeg * l + $adokulcs. azaz vegyes adattípusra. A két legáltalánosabb függvény a gettype () és a settype (). is_double(). echo gettype($a). még nem beszéltünk a sorrendben legelső műveleti jelröl. int. többször hivatkozik "mixed'. Könyvünkben általában az echo-t használjuk.resource vagy NULL lehet.Ez hasznos lehet. Változókhoz kapcsolódó függvények Mielőtt elhagynánk a változók és műveleti jelek világát. a jó öreg zárójelről! A zárójel használata megnöveli az általa közrefogott tartalom elsőbbségi sorrendjét. A következőképpen használhatjuk ezeket a függvényeket: $a = 56.is_int(). hogy a változó float típusú-e. A gettype( ) használatához rnindenképpen át kell adnunk változót. Ha ehelyett azt ítjuk. amikor összetettebb kifejezésen belül kívánunk kimenetet generálni.Ezzel szükség esetén tudatosan kezelhetjük és alakíthatjuk az elsőbbségi l szabályokat. mert értéket (l) ad vissza. Figyeljük meg. A settype () hívása után típusa double-ra változik. hogy rnilyen paramétert várnak. hogy először az l + $adokulcs kifejezés legyen kiértékelve. amely kimenetet generál. sok függvény szinte bármilyen adattípust elfogad.Ezek prototípusa-vagyis az.print nyelvi alkotóelem. A PHP adott típusok ellenőrzésére alkalmas függvényeket is kínál. de az echo-nál árnyalatnyival lassabbá teszi.30 2. echo gettype($a). A PHP először a legbelső párban lévő kifejezést értékeli ki. ami bool. akárcsak a php. mint az.is_integer() (ugyanaz a függvény)-Megállapítja.is_float(). ami helytelen eredményhez vezet.echo-val egyenértékű. de ha a Kedves Olvasó a pr int-et szimpatikusabbnak találja. hogy a változó tömb-e. A függvény meghatározza annak típusát. string tipus).array. Az alábbi függvények tartoznak ide: is_array()-Megállapítja. fejezet Vigyázat. '<br />'. majd a tí­ pusnevet tartalmazó szöveget ad vissza.net dokumentáció. Emlékezzünk vissza az előbbi példa következő részére: $vegosszeg = $vegosszeg * (l + $adokulcs). hogy a változó string típusú-e. double (float típusok). akkor az összeadáshoz képest magasabb elsőbbségi szintű szorzás művelet lesz először végrehajtva.is_real() (ugyanaz a függvény)-Megállapítja. és true vagy false értéket ad vissza. A sokfé­ " le adattípust elfogadó paramétereket jelöljük "mixed típusként.

[. kódunknak tudnia kell döntéseket hozni. hogy a felhasználó kitöltötte-e egy űrlapon a szükséges mezőket. '. is_resource() . (Így például egész számmá alakítha­ runk hexadecimális karakterláncokat.amikor ellenőriznünk kell.empty($nincs i lyen). hogy a változó null típusú-e.mixed valtozo[.még akkor is. A fuggvény prototípusa a következő: void unset(mixed valtozo). ]]) A fuggvény változónevet fogad paraméterként. és true értéket ad vissza létező változó esetén.. '<br />'. . hogy a változó valamilyen szám vagy numerikus szöveg-e.Megállapíga.ha semmilyen értéket nem adtunk meg az űrlapon. '<br />'. ezért az isset() fuggvény üres ( false ) eredményt. Feltételes utasításokra (elágazásokraJ és ismétlődő szerkezetekre ( ciklusokraJ bonthatók. hogy a változó egy érvényes fuggvény neve-e. hogy nem üres. hogy mit gépeltünk be. .Megállapíga. Ha szeretnénk reagálni a felhasználó által megadott értékre vagy válaszra. és nézzük meg az eredményt! Az isset() fuggvény az űrlapmezőbe bevitt értéktől fuggedenüll-et (true ) ad vissza az $abroncs_db változóra. hogy a változó resource típusú-e. is_scalar() .a fuggvény akkor tér vissza true értékkel. Mindegyik változót fogad paraméterként.az empty() pedigl-et (true) ad vissza. hogy a változó skaláris-e (integer. A prog­ ramot döntéshozatalra késztető programnyelvi elemeket Jeltételes utasításoknak nevezzük. int alap]). Az empty ( ) fuggvénnyel ellenőrizhetjük változó meglétét és azt. Az empty () fuggvény által visszaadott érték viszont attól fugg.. Változók típuskonverziója A változók típusalakítását fuggvényhívással is elérhetjük. is_callable ()-Megállapítja. hogy a változó object típusú-e. Prototípusa a következő: bool empty(mixed valtozo). Ha változónevek vesszővel elválasztott listáját adjuk az is set ()-nek. . . ha az átalakítani kívánt változó szöveg.) Döntéshozatal feltételes utasításokkal A vezérlési szerkezetek olyan programnyelvi elemek.mixed valtozo[. és annak megfelelő típusra alakított értékét adja vissza.Megállapítja. is_ null () . egyébként pedig false-t. A $nincs_ilyen változó nem létezik. Az intval() fuggvény­ nél még a konvertálás alapját is meghatározhatjuk.amelynek prototípusa a következő: bool isset(mixed valtozo). float floatval(mixed valtozo). isset($nincs ilyen). amelyekkel a program vagy kód végrehajtásának menetét szabályozhatjuk.isset($abroncs db). '<br />'. string strval(mixed valtozo). l Változók állapotának ellenőrzése A PHP számos fuggvénnyel segíti a változók állapotának meghatározását. . Ezek a fuggvények akkor tudnak igazán hasznunkra válni.ha az összes változó létezik. '.PHP gyorstalpaló 31 is_bool () -Megállapítja. [. ennek megfelelően true vagy false értéket ad vissza. Nézzünk példát ennek a három fuggvénynek a használatára! Átmenetileg adjuk kódunkhoz a következő sorokat: echo ech o echo echo 'isset($abroncs_db): 'isset($nincs_i lyen) : 'empty($abroncs db): 'empty($nincs_ilyen): '. Frissítsük az oldalt. '.boolean.empty($abroncs_db). hogy a változó boolean típus ú-e. is_numeric() .Megállapíga. Az unset() fuggvénnyel megszüntethetünk változókat. Az első ilyen az is set ().]]) A fuggvény eltávolítja a neki áradott változót. Az alábbi három fuggvény használható erre a célra: int intval(mixed valtozo[. '<br />'.nem nulla értékkel bír. string vagy float típus valamelyike). is_object () -Megállapítja.

Az utasításokat blokkokba csoportosíthatjuk. ha üresen küldik el a megrendelést! Ha viszont rendel­ nek valamit. Az if utasítás feltételét zárójelek {) közé írjuic Ha például a látogató nem rendel Bobtól sem gumiabroncsot. hogy közölnénk a vevövel. a feltétel nem teljesül. ha az $osszmennyiseg == O feltétel teljesül. else echo $abroncs db. echo $gyertya_db. nyiben az $osszmennyiseg értéke nem nulla. utasítások e ls e Gyakran nem csak arra van szükségünk. utasítás lesz végrehajrva. Amennyiben az true. közölheljük vele például azt. Behúzás használatával szempillantás alatt láthatjuk. sem olajat. hogy az $osszmennyiseg == hogy az egyenlő müveleti jel ( ==) eltérően müködik. Az else utasítással meghatározhaljuk azt a müveletet. hogy feltételes utasítás. akkor a figyelmeztetés helyett a rendelésüket szeretnénk megjeleníteni számukra.Rendelés küldése" gombra. A kapcsos zárójelek által közrefogott három sor immár egy kódblokkot képez. hogy az if utasítástól függő utasítás. ha az $osszmennyiseg nullával egyenlő. Ekkor ahelyett. vagyis a rendelt tételek összege nulla. jobb lenne. Ha a feltétel nem teljesül." gyújtógyertya<br />". amennyiben a vevő az adott termékből rendelt valamennyit: if ($osszmennyiseg == 0) { echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />".. Emlékezzünk vissza. ha az oldal hasznos üzenetet jelenítene meg számára. szereménk-e egy müveletet végrehajtani vagy nem." gumiabroncs<br />". hogy mely sarok hajtódnak végre az ifjeltételek teljesülésekor. echo $olaj_db. hogy véletlenül már az űrlap kitöltésének befejezése előtt rákattintott a. A feltétel teljesülése esetén az echo Kódblokkok Gyakran előfordul.32 2. l vagyis igaz. Ameny­ echo 'Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />'. Tegyük fel. echo 'Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!'. hogy eldönthessük. Az if utasítások egymásba ágyazásával bonyolultabb logikai müveleteket is végrehajthatunk. hanem a vizs­ gált feltétel nem teljesülésének esetére is szecetnénk megadni a lehetséges tennivalókat. hogy. sem gyertyát. a rendelés összefoglalásának sorai pedig csak akkor jelennek meg. . illetve a blokkat alkotó utasítások behúzva jelennek meg. a vásárló lépésétől függöen figyelmeztetést vagy a rendelés össze­ foglalását is megjelenítheljük számára: if {$osszmennyiseg == 0) { echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon!<br />". akkor az alkalmazás nem foglalkozik ezzel a három sorral. azaz false lesz. mint az értékadó operátor ( = ) ! Az $osszmennyiseg == O feltétel akkor teljesül és lesz true. fejezet if utasítások Az if utasítást döntéshozásta használhatjuic A döntéshez meg kell adnunk a kiértékelendő feltételt.. a PHP-t nem érdekli kódunk elrendezése. például az if teljesülésétől függöen egynél több utasítást szecetnénk végrehajtani. A blokkot kapcsos zárójelekkel fogjuk körül: if {$osszmennyiseg == 0) { echo '<p style="color:red">'. és else utasítással egészíljük ki. • Megjegyzés: Mint már utaltunk rá." flakon olaj<br />". mely utasítások vannak az adott blokkokba csoportosítva. A következő kód esetén a figyel­ meztetés akkor jelenik meg. A feltétel teljesülése esetén rnindhárom sor végreh:Ytódik. Egyetlen tételt sem rendelt az előző olda­ lon!" Ezt egyszerűen megteheljük az alábbi if utasítással: if{ $osszmennyiseg == O ) O. hogy figyelmeztetni szeretnénk Bob ügyfeleit. echo '</p>' . atrtit az if utasításban megadott feltétel nem teljesülése esetén kell végrehajtani. Az előző példákban láthatjuk. akkor elképzelhető. akkor a következő kódblokk fog végrehajtódni. Olvashatósági okokból azonban érdemes behú­ zásokkal tagolni kódunkat. hogy megrendelését feldolgoztuk. és mely utasítások képezik ciklusok vagyJüggvények részét. Amikor a látogató egyetlen tételt sem rendel. Ha átdolgozzuk a kódot. Az itt használt feltétel az.

10 %kedvezmény 100 vagy több gumiabroncs vásárlása. Szúrjuk be az űrlapba a következő HTML kódot. de lehetövé teszi. illetve if és elseif utasítások használatával írhatjuk meg. akkor már van jelentősége annak.nincs kedvezmény 10-49 gumiabroncs vásárlása.6 ábrán láthatóhoz hasonlóan fog megjelenni: <td>Honnan h allott Bob autóalkatrész-boltjáról?</td> <tr> <td><select name="honnan. elseif ($abroncs_db >= 100) $kedvezmeny = 15. if {$olaj_db > 0) fiakon olaj<br />".PHP gyorstalpaló 33 } else { if {$abroncs_db > 0) echo $abroncs_db. Ha több elseif utasítást írunk. ezért még egy kérdést kell adnunk a megrendelési űrlaphoz. amíg valamelyik igaznak nem bizonyul. hogy melyik hirdetései váltak be.h allott-rolunk"> <option value <option value <option value <option value </select> <ltd> </tr> "a">Visszatér6 vásárló vagyok</option> "b">Tévéreklám</option> "c">Telefonkönyv</option> "d">Ismer6st61. amely egy else és egy if utasítás kombinációja. hogy a blokkok vagy utasítások közül csak egy lesz végrehajtval Ez itt nem okoz gondot. && elseif (($abroncs db >= $kedvezmeny = 5.5 %kedvezmény 50. elseif utasítások Számos olyan döntés létezik. hogy írhatunk elseif és else if formát is. illetve érdemes egy alapértelmezett ( default ) esetet is meghatározni. ($abroncs_db <= 99)) Érdemes tudni. Bob tudni szeretné. A kedvezmények rendszere a következőképpen müködik: 10-nél kevesebb gumiabroncs vásárlása . Amikor feltételek sorozatát határozzuk meg. egyszerre csak az egyik teljesülhet. hogy az egyszerű típusként (integer. Az if utasításban szereplő feltétel csak igaz vagy hamis lehet. amely a case utasítás­ sal nem lefedett értékek esetén lesz végrehajtva.egészen addig.15 %kedvezmény A kedvezményeket Iciszámoló kódot feltételek. ne felejtsük el. amikor kettőnél több lehetőségünk van. Ebben az esetben az AND műveleti jellel $kedvezmeny = (&&) kombinálhatjuk össze a két feltételt: 10) if ($abroncs_db < { 10) ($abroncs db <= 49)) O. amelyek közül egyszerre egynél több is teljesülhet. string vagy float) értékelődik ki.mindkét változat egyaránt helyes. hogy a feltétel kettőnél több értéket vegyen fel." gyújtógyertya<br />". a prog­ ram mindegyiknek a teljesülését ellenőrzi .99 gumiabroncs vásárlása. feltéve. A switch utasításbeli feltétel tetszőleges számú különböző értéket felvehet. l echo $olaj_db. Különböző kimenetek sorozatát teremthetjük meg az elseif utasítással. Bob kedvezményt ad a nagytételben vásárolt gumik után." if ($gyertya_db > 0) echo $gyertya_db. switch utasítások A switch utasítás az if utasításhoz hasonlóan működik. && elseif (($abroncs_db >= 50) $kedvezmeny = 10. Minden egyes kezelni kívánt ér­ tékhez case utasítást adunk. barát tól</option> . ekkor az űrlap az 1." gumiabroncs<br />". Ha azonban olyan feltételekkel dolgozunk. mett a feltételek kölcsö­ nösen kizárják egymást. hogy csak az első reljesült feltételt köverő blokk vagy utasítás lesz végrehatjva.

) A switch utasítás az if és elseif utasítástól kissé eltérően működik. Amit egy vagy több else. 'b'. case "c" : echo "<p> Telefonkönyvben találta Bobot. break utasítás nélkül a switch a teljesült feltétel utáni összes utasítást végrehajtja. Amikor egy switch utasításban lévő case utasítás aktiválódik.6 ábra: A rendelési űrlap azt kérdezi a látogatóktól. 'c' vagy 'd' elseif utasítások sorozatával a következőképpen kezelhetjük ezt az új változót: == if ($honnan hallott_rolunk "a") l "b") echo "<p>Visszatér6 vásárló. honnan ismeri Bobot.</p>". honnan hallottak Bob alkatrészbolljáról. Az adon helyzetben a programozó számára legjobban olvasható (értelmezhető) feltételes utasítást kell használnunk. feltehemé a kérdést. honnan ismeri Bobot.</p>". elseif vagy switch utasítással megrehetünk. hogy az adon szituációban melyik utasítást kell választanunk. lehet. echo "<p>Ismer6st61. if és A HTML kód új változót vezet be (neve honnan_hallott_rolunk) . elseif ($honnan hallott relunk == echo "<p> Tévéreklámban hallott Bobról. A különböz. break.34 2. Amikor eléri a break utasítást.</p>".</p>".</p>". a PHP a következő break utasításig található összes kódot végrehajtja.</p>". case "d" : baráttól hallott Bobról. Nem igazán létezik jó válasz erre.</p>".</p>".</p>". értéke 'a'. A switch éppen ellentétes módon működik. a switch utáni következő sorral folytatja a kód végrehajtását. == "d") baráttól hallott Bobról. hogy a $_POST tömbből nyerrük ki a $honnan_hallott_relunk változót. break. Ahogy egyre több tapasztalatot szerzünk. break. úgy lesz egyre könnyebb ráérezni. . break. fejezet l 1. Az if utasítás egyeden utasításra vagy kapcsos zárójelekkel létrehozon kód­ blokkra hat. default : echo "<p>Nem tudjuk. elseif ($honnan_hallott_rolunk echo "<p>Ismer6st61. case "b" : Tévéreklámban hallott Bobról.ő feltételes utasítások összehasonlítása Aki nem használta még az előző részekben bemutaton utasításokat. (Mindkét példa azt feltételezi.</p>". else echo "<p>Nem tudjuk. elseif ($honnan_hallott_rolunk == "c") echo "<p> Telefonkönyvben találta Bobot. az if utasítások sorozatával is elérhető. echo "<p> break. Ugyanezt érjük el egy switch utasítás segítségével is: switch($honnan_hallott_rolunk) case "a" : l echo "<p>Visszatér6 vásárló. hogy melyik a legjobb.

hogy hosszú és ismétlődő. Az 1.. A Bob által igénybe vett futárszolgálatnál a kiszállírási dij a távolságtól függ. Azt szeretnénk. � . html <html> <body> <table border="O" cellpadding="3"> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Távolság</td> <td bgcolor="ICCCCCC" align="center">Költség</td> </tr> <tr> <td align="right">SO</td> <td align="right">S</td> </tr> <tr> <td align="right">lOO</td> <td align="right">lO</td> </tr> <tr> <td align="right">lSO</td> <td align="right">lS</td> </tr> <tr> <td align="right">200</td> <td align="right">20</td> </tr> <tr> <td align="right">250</td> <td align="right">25</td> </tr> </table> </body> </html> - Bob kiszállítási táblázatának HTML kódja .7 ábrán láthatóhoz hasonló legyen. - .2 példakód: kiszalli t as. A költség egyszerű képleetel kiszámítható. 100 150 200 2�0 10 IS 20 2S 1.. 1. Ha valamit ugyanúgy kell meghatározott alkalommal végrehajtani.2 példakód az ezt a táblázatot megjelenítő HTML kódot mutatja. hogy a kiszállírási táblázat ll nll•l• .7 ábra: A táblázat azt mutalja.IM <> l l az 1.PHP gyorstalpaló 35 Műveletek ismétlése iterációval A számítógépek nundig is kiválóan alkalmasak voltak az ismétlődő feladatok automatizálására. hogy a távolság növekedésével együtt emelkedik a kiszállítás költsége. Bob szeretné a kiszállírási költséget tartalmazó táblázatot megjeleníteni és hozzáadni a vevői megrendeléshez. � "':. akkor ciklussal ismételhetjük meg a program adott részeit. Láthatjuk.

"</td> <td align=\"right\">". hány ismétlődés fog bekövetkezni addig. . while ($num <= 5 ) { echo $num. ismétlődő táblázat megjelenítésére is képesek. fejezet Ahelyett. 1. ?> </table> </body> </html> A kód által generált HTML olvashatóvá tételéhez új sorokat és szóközöket kell beillesztenünk. Minden ismétlődés elején a kód teszteli a feltétel teljesülését. Ha a feltétel hamís. A következő while ciklus 1-tőlS-ig jeleníti meg a számokat: $num = l. Ha meghatározott számú ismétlődésre van szükség. gyakran kell a HTML kódot böngésznünk. Ahogy már jeleztük.3 példakód while ciklussal állítja elő a díjtáblázatot. és véget ér a ciklus. érdemes az olcsó és fáradhatatlan számítógépet használni erre. ha a kimenet nem teljesen egyezik meg a várttal. hogy órabérben fizetett és könnyen fásulttá váló alkalmazottal gépeltetjük be a HTML kódot. ha a megadott feltétel teljesül. a blokk nem hajtódik végre. Az 1. hogy az utóbbi csak egyszer hajtja végre az utána levő kódot. Ha kettős idézőjelben lévő szövegben szerepel. wh i l e ciklusok A legegyszerűbb ciklus a PHP-ben a while. akkor ez a karaktersor újsor karaktert jelent.php -Bob kiszállátási táblázatának előállítása PHP-vel <html> <body> <table border="O" cellpadding="3"> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Távolság</td> <td bgcolor="#CCCCCC" align="center">Költség</td> </tr> <?php $tavolsag = 50. A while ciklus mindaddig ismétlődően végrehajtja a blokkot.36 2. Hiszen. amíg a feltétel igaznak bizonyul.($tavolsag </tr>\n".$tavolsag. A while ciklust jellemzően akkor használjuk. 250) { while ($tavolsag <= echo "<tr> <td align=\"right\">". $num++."<br />". amíg a feltétel teljesül. A ciklus utáni következő utasítással folytatódik a kód futása.7 ábrán levő. hogy ismétlődően hajtsa l végre az utasítást vagy kódblokkot. Az if utasításhoz hasonlóan ennek müködése is egy feltételtől fligg. és csak akkor. például az 1.3 példakód: kiszallitas. Az utasításokat ciklusba helyezve kiadjuk a PHP-nek. A while ciklusok ennél hasznosabb dolgokra. A while ciklus és az if utasítás között az a különbség.3 példakódban \n karaktereket láthatunk egyes szetingeken belül. "</td> 50. A while ciklus alapstruktúr:ija a következő: while( feltétel ) kifejezés. ám az emberek rniatt szükség van rájuk. Az 1. amikor nem tudjuk. érdemes inkább a for ciklust használni. a bön­ gészők ugyan figyelmen kívül hagyják a fehérköz karaktereket. $tavolsag += l 10).

egyik sem rosszabb vagy jobb. Akifej e zés3 ismétlődésenként egyszer hajtódik végre. $tavolsag += 50} echo "<tr> <td align=\"right\">". mint a másik. Az 1. do{ echo $num. A do . Ha például nevl. ($tavolsag l 10) . Kiugrás vezérlési szerkezetből vagy kódból Ha szereménk leállítani egy kódrészlet végrehajtását. .."<ltd> <td align=\"right\">". Ha a kifejezés hamis.PHP gyorstalpaló 37 for és fo reach ciklusok Aw hile ciklusokat gyakran használjuk az előző részben látott módon."<br l>".while ciklus abban különbözik a while ciklusról. mielőtt ellenőrizné a feltételt és leállna: $num = 100. Min­ den ismétlődése előtt a feltételben ellenőrizzük a számlálót. Használatá­ val a 3. hogy a feltétel ellenőrzésére a végén kerül sor (hátultesztelős ciklus). Ebben az esetben a PHP kód a következőképpen néz ki: <?php for ($tavolsag = 50.. amivel a ciklus indul.. nev3 stb. nevü ürlapmezőkkel dolgozunk.$tavolsag.. Kezdéskor végrehajtódik a kifejezés l. Afor ciklus mellett foreach ciklus is létezik. while ciklus esetén a benne levő urasírás vagy blokk minden esetben legalább egyszer végrehajtódik.. a ciklus egyszer lefut. akkor a következőképpen dolgozhatjuk fel ezeket: for ($i=l . amir ösztönösen választanánk! Változó változókat for ciklussal kombinálva ismétlődő ürlapmezők sorozatát járhatjuk be.és soha nem is fog-.3 példakódban szereplő wh ile ciklust átírhatjuk for ciklussá. két sort megspórolhatunk vele. Még a következő példában is."<ltd> <ltr>\n". Itt általában a számláló kezdeti értékét állíguk be. az ismétlődés - véget ér. A for ciklus valamivel tömörebb. $tavolsag <= 250. echo $$temp. a végénél pedig módosítjuk annak értékér. Minden ismétlődés végén végrehajtódik a kifejezés2. nev2. Itt általában módosíguk a számláló értékér.while ciklusok Az urolsóként bemutatandó ciklustípus enyhén eltérő módon viselkedik. do . Akér ciklustípus egyenértékű. fejezetben ismerkedünk meg. }while ($num < l ) . A do.. while( feltétel } .'<br l>'. $i <= $nevek_szama. Ez általában egy kódblokk. az elérni kívánt eredményről függően három megközelítés közül választharunk. l feltétel. amit kifejezetten a tömbökkel végzett munkára alakírottak ki. Ezt azt jelenti.J { ?> Működésüket tekintve a while és a for ciklust használó változatok egyenértéküek. Minden helyzetben azt a ciklust használjuk. kifejezés2) kifejezés].. for ciklus segítségével ennél rövidebben is írhatunk ilyen stílusú ciklust. Beállírunk egy számlálót.. Minden egyes ismétlődés előtt a feltétel ben szereplő kifejezés értékelődik ki. amely a ciklus kódjának lényegér tartalmazza. $i++} { $temp= "nev$i". A for ciklus alapszerkezere a következő: for( kifejezésl. ll vagy amilyen más feldolgozási módszerre van szükségünk Aváltozónevek dinamikus létrehozásával az összes válrozót egyenként elérhegük. Itt általában egy értékhatárral hasonlígak össze a számlálót. hogy a do. amelyben a feltétel már az elején nem teljesül.while általános szerkezete a következő: do kifejezés.

hogy a kezdő kapcsos záró­ jel({). 0) { "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>".más néven az utasítás zárójel helyett kettőspontot (:). amely a használt vezérlési szerkezettől függőerr endif. endwhile.. Az ex it meghívása megakadályozza. endfor vagy endforeach lehet. .. A következő fejezerben megranuljuk. A declare vezérlési szerkezeter itt csak a teljesség kedvéért említettük meg. Jelenleg egyetlen.akkor az ex it utasítást használjuk. endif. Ez a faj ra megközelítés jellemzőerr hibaellenörzéskor lesz hasznos. A ticks=n direktíva beszúrásával kapcsoljuk be. Például a következőképpen módosírhaguk az előző példát: if($osszmennyiseg == echo exit.akkor a continue utasítást kell alkalmaznunk. A tick függvények használatát bemutató példákkal a 25. Ha a teljes PHP kód végrehajrásár akarjuk befejezni. Hogyan további Mosr már tudjuk.38 2. hogyan fogadjuk és kezeljük a vevők megrendeléseit. Ha a ciklus következő ismétlődésére kívánunk ugrani. A do . fejezetben (Hibakeresés) találkozunk. { Például az alábbi kódot: if ($osszmennyiseg == 0) echo exit. az if és endif kulcsszóval átírhag uk a másik szintaktikára is: 0) : "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>". Ennek az általános formája a következő: declare (direktíva) ll blokk } Ezzel a szerkezetteljuttatási direktívákat állítunk be-vagyis szabályokat arra vonatkozóan. Ez abból áll. sorában futtassunk egy adott függvényt.a tick nevű futtatási direktíva van beállítva. endswitch. a kód végrehajtása a ciklus utáni következő kódsorral fog folytatódni.hogy a kódblokk rninden n. hogyan fusson le a következő kód.akkor a switch utasítást bemutató részben tárgyalt break utasí­ l tást kell használni. (PHP és MySQL használata nagyobb projektekhez) és a 26. if ($osszmennyiseg == echo exit. Ha ciklusorr belül break utasítást használunk. while ciklus esetén az ilyen vezérlési szerkezer nem használható. A declare szerkezet használata A PHP egy másik vezérlési szerkezetét. Alternatív vezérlési szerkezetek alkalmazása Az eddig áttekintett összes vezérlési szerkezethez létezik egy alternatív szintaktika is.hogy a későbbiekben visszakereshetök és teljesírhetők legyenek. hogy a PHP leftmassa a kód hátralevő részér. "Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br l>". a declare-t a mindennapi programozás során a többihez képes ritkábbarr használ­ juk.a záró kapcsos zárójel helyett pedig egy új kulcsszót használunk. hogyan tároljuk el azokat. fejezet Amennyiben ciklus végrehajtását akarjuk megállítani. amely elsősorban a profilozás és hibakeresés esetén hasznos. Lehetövé teszi.

adatbázis-kezelő rendszerek használata • • Adatok elmentése későbbi használat céljából Az adartárolás két alapvető módja az egyszerű fájlokban és az adarbázisban történő tárolás. A fejezetben az alábbi főbb témaköröket érintjük: Adatok elmentése későbbi használat céljából Fájl megnyitása Fájl létrehozása és fájlba írás Fájl bezárása Olvasás fájlból Fájlok zárolása Fájlok rörlése Egyéb hasznos fájlfüggvények használata Egy jobb módszer. hogy miért nem minden esetben lesz ez jó megoldás. A példában az ügyfelek megrendeléseit fogjuk eltárolni. Az egyszerű fájloknak is megvan azonban a maguk haszna. Bob megrendeléseinek eltárolása és visszakeresése Ebben a fejezetben az előzőben megismert megrendelő űrlap kissé módosítort változatával fogunk dolgozni. ismerősnek fogják találni ezeket az eljárásokat. célszerűbbnek fogjuk találni adatbázis hasz­ nálatát. de az ilyen fájlok alatt általában egyszerű szöveges fájlt értünk. Módosítorták számunkra az űrlapot. illetve a megrendelési adatok feldolgozására írt PHP kóddal! • Megjegyzés: A fejezetben használt HTML és PHP kódokat a http:/lwww. hogy egyszerűen megtudhassuk a vevő szállítási címét is. Ha jelentős mennyiségü információval dolgozunk. hogyan érjük el és kezelhetjük a HTML űrlapba bevirt adatokat. hogy minden sorba egy megrendelés kerül. nézzük meg. illetve hogyan olvas­ hatjuk vissza azokat. A fejezet példájá­ ban szöveges fájlba írjuk az ügyfelek megrendeléseit úgy.perfactkiado. Azok. ha tudjuk használni öket. ám nagymértékben beszükiti majdani lehetőségeinket.hu/mellekletek oldalról letölthető mellékletek OlJejezet mappájában taláijuk. . A módosítort űrlapot a 2. Ha nagyszámú megrendeléssel dolgo­ zunk. ahogy azt a fejezet későbbi részében látni fogjuk. Az egyszerű fájl sokféle formátumú lehet. miként lehet későbbi felhasználás céljából eitároini azokat! Az esetek többségében .ahogy az előző fejezet példájában is . Ebben a fejezetben megranuljuk. Kezdjük a munkár ezzel az űrlappal.2 Adatok tárolása és visszakeresése Most. vagy írtak már Unix shell szkripteket. A megrendelések ilyetén tárolása igen egyszerű. akik programoztak már C-ben. például MySQL-t használni. A fájlba írás és fájlból olvasás folyamata sok programozói nyelvben hasonló. és bizonyos helyzetekben jól jön. hogy már tisztában vagyunk azzal. Az is kiderül. érdemes inkább adatbázis-kezelő rendszert. hogyan írhatjuk az előző példából származó megrendeléseket fájlba. majd később betölteni.1 ábrán láthatjuk.pontosan ez a célunk: a későbbi visszakereshetőség érdekében eitároini az adatokat.

más kód egyáltalán megnyithatja-e. l. Amennyiben a fájl még nem létezik. amivel meg tudják határozni.40 2. Tudnia kell.-- ��� -=. 2. (A részletekért lásd a PHP gyorstalpaló című l. A fájl megnyitása. hogy egyszerre a fájl mekkora részét olvassuk be. fejezet Bob autóalkatrészek Rendelési urbp �====::::J ����---. Ezt követően elkészítjük Bob alkalmazottai számára az internetes felületet. hogy binárisként vagy szövegesként akarjuk-e kezelni a fájlt. hogy amíg általunk meg van nyitva az állomány. ezt fel kell ismernünk. Adatok írása a fájlba. többféle választási lehetőségünk van arra vonatkozóan. hogy van-e hozzáférésünk és jogosultságunk az adott fájlhoz. Amennyiben a megnyitás nem lehetséges (például azért. hogy mit szerernénk tenni az éppen megnyírni kivánt fájllal.$ POST [ 'szalli tasi_eim' l vagy$_GET ['szalli tasi_eim' l for­ ' _ mában érjük el. ahol megtekinthetik a beérkezett megrendeléseket. Fájlok feldolgozása Az adatok fájlba írásához három lépésre van szükség: l. A megnyitási módok lényegében olyan mechanizmust adnak az operációs rendszernek. majd a fájl módosítása nélkül kilépünk a programból. létre kell hoznunk. 2. a fájl megnyitásáva!! Fájl megnyitása A fájlok PHP-beli megnyitásához az fo pen ( ) függvényt használjuk. A megfelelő megnyitási mód kiválasztása A szerver operációs rendszerének tisztában kell lennie azzal. Fájl megnyitásakor három döntést kell hoznunk: l.--=.cd. hogy jelezzük a felhasználónak a fájl meglétét. _ A szállítási címhez tartozó űrlapmező neve szalli tasi eim. azt is meg kell határoz­ nunk. meg kell határoz­ nunk. Egyelőre azonban kezdjük a dolgot a legele­ jén. 3. Ezt a megnyitási mód segítségével tehetjük meg. miként kezelje a más felhasználóktól vagy kó­ doktól érkező hozzáférési kéréseket. Amikor megnyirunk egy állományt. Az fopen ( ) függvény e három lehetőség tetszőleges kombinációját támogatja. vagy új adatokat fűzhetünk a végéhez. . Amikor fájlba írunk. Amikor fájlból kivánunk adatokat beolvasni. Hasonlóképpen három lépést igényel a fájlban lévő adatok beolvasása is. Amennyiben a bináris és szöveges fájlokat megkülönböztető rendszeren próbálunk meg fájlba írni. mert nem létezik a fájl). és módszert kínálnak annak ellenőrzésére. vagy írásra és olvasásra is.1 ábra: A megrendelési űrlapjelen változata a vevő szállítási címét is kéri. A fájl bezárása. hogy miként kivánjuk használni.__-----------. 2 _ 2. A fájlt megnyithatjuk csak olvasásra. illetve hogy mi (vagy a kód tulajdonosa) rendelkezünk-e egyáltalán jogosultsággal a kivánt módon használni a fájlt. felülírhatjuk a meglévő fájl jelenlegi tarcalmát. 3. fejezetet!) A mostani fejezet során ugyanabba a fájlba írjuk a beérkező megrendeléseket. A leggyakoribb lehetőségeket részletesen bemutatjuk. és a megfelelő visszajelzést kell adni a felhasználónak. Létező fájl ese­ tén felülírás helyerr azt is megcehetjük. Az így kapott változót az űrlap adaeküldési metódusától függően$ REQUEST ['szalli tasi_eim ] . csak írásra. A fijl megnyitása. Adatok olvasása a fájlbóL 3. 2. A fijl bezárása.

Ha a fájl nem létezik. rövidebb nevet rendeltünk hozzá. A használt könyvtár eltérő lesz.. Az első paraméter a megnyitni kivánt fájl legyen! Megadhatjuk elérési útvonalát. A kárcsak az űrlapváltozókhoz rendelt rövidebb nevek esetén. Jelen esetben a paramétert adjuk az f o p e n () függvénynek. hogy rnir sze­ reenénk tenni a fájllal. 2.Adatok tárolása és visszakeresése 41 Fájl megnyitása az. 'w' Az fopen () második paramétere a megnyirási mód. most is az alábbi sort kell a kód elején szerepeltetnünk ahhoz. mint ebben a példában is.. Fájl megnyitása olvasásra és írásra a fájl elején kezdve.. Ezzel a megközelítéssel az a gond. hogy átmásoljuk vele a hosszú stílusú változó tartalmát a rövidebb nevűbe: $DOCUMENT_ROOT = 2 $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. karakterekkel. A $ _ SERVER [ 'DOCUMENT_ROOT' l beépített PHP válto- zót használtuk. hogy ez a fájl. Létező fájl eserén törli a meglévő tartalmat. amelynek karakterláncnak kell lenni. Az utóbbi eserén különleges karakterként kell jelölnünk öket az fopen () függvény számára. a fájl abban a könyvrárban jön létre.interneten keresztül elérhető legyen.efoglalása Jelentése Fájl megnyitása olvasásra a fájl elején kezdve. mint az alábbi példában: $fp = fopen("$DOCUMENT ROOT\\. hogy .. ez azt jelenti. fopen ( ) Mód r r+ w fiiggvény megnyitási módjainak öss:�. Az fopen ( ) függvény meghívásakor kettő. ha nem saját kiszolgálónkon tároljuk oldalunkar. Létező f. hogy megrendelést szeretnénk írni Bob rendeléseket eltároló állományába! A következökkel tudjuk megnyieni a fájlt írásra: = $fp fopen ("$DOCUMENT_ROOT/. Ahogy az űrlapadatok elérésének is több módja lehetséges. de akárcsak az űrlapváltozók körülményes teljes neveinél. vagy ott fogja az operációs rendszer keresni. Hagyományos perjelek alkalmazása eserén minden módosírás nélkül használharjuk a kódot windowsos és unixos gépekeil is.a fájl megnyitása írásra:' A megnyitási módok összefoglalásár a 2. és ezért kényeelek voltunk a teljes kódban módosítani az abszolút elérési útvonalakat. txt".\\rendelesek\\rendelesek. fejezetben)a következökkel jutharunk a dokumenrumgyökérhez: $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] $DOCUMENT_ROOT $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'] Az űrlapadatokhoz hasonlóan itt is az első stílus ajánlott.. Ha a fájl nem létezik.txt". ha valamilyen CGI wrapperen (értelmezön)keresztül futtaguk a PHP-t. Általában kettőt láthatunk. fopen ( ) függvénnyel Tegyük fel. mint a fenti kód­ sorban is. megpróbálja létrehozni. txt fájl a rendelesek mappában található. három vagy négy paramétert vár. Fájl megnyitása írásra a fájl elején kezdve. hogy . A kódsor a . Fájl megnyitása írásra a fájl elején kezdve. Ha nincsen elérési útvonal meghatározva. Ez a gyökérkönyvtárból (Unix-rendszeren l. megpróbálja létrehozni. 'w'). mert egyszer a rendszergazdák értesítés nélkül megvál­ toztatták a könyvtárstrukrúrát. A fájlokhoz abszolút elérési útvonalat is megadhatunk./rendelesek/rendelesek. az előre definiált szerverváltozókat is különbözőképpen érhetjük el. jelen esetben a r endele sek. A szerzök már megfizették a tanulópénzt. windowsos rendszeren álcalában C:\) induló elérési útvonal. Jelen esetben nem szeret­ nénk. hogy a kód csak windowsos környezetben fog működni.ijlrendszer adott helyére. Nagyon kevesen használnak fordított perjeleket a PHP-beli elérési útvonalakban. Unixos szerverünkön ez az útvonal valami ilyesmi lenne: /home/book/rendelesek.1 táblázat A:�. 'w'). Ezt az eléré­ si útvonalat relatív elérési útvonalnak nevezzük.az abszolút elérési útvonal módosulhat. mert az azt eredményezi. Ez határozza meg. Kiszolgálónk beállításától függöen (a részleteket lásd az l.1 táblázarban találjuk. a PHP pedig figyelmeztetést generál.az általunk készítendő internetes felületet leszámítva. ahol a kód maga található. hogy megfelelöen értelmezze azokat. Fájl megnyitása írásra és olvasásra a fájl elején kezdve. mert a dokumentumgyökérhez viszonyítva mucat a f. Ez a változó a webszerver dokumentumfájának tetejére mutat. Windowsos platform eserén ha­ gyományos (/)és fordírott perjeleker ( \) is alkalmazhatunk.a dokumentum gyökérkönyvtárá­ nak szülökönyvtárára" utal. az fopen() false értékkel tér vissza. Módneve Olvasás (Read) Olvasás (Read) Írás (Wrire) Írás (Write) Óvaros írás (Cautious write) w+ x . Ez a könyvtár biztonsági okokból a dokumentumfán kivül helyezkedik el.különösen akkor. Védökarakrerkénr egyszerűen egy másik fordítorr perjelet kell eléjük írnunk.ijl eserén nem nyitja meg azt. Létező fájl eserén törli a meglévő tartalmat. Unixos környezetben hagyományos perjeleker (/)használunk az elérési Útvonalakban. és függ a szerverbeállírásoktól is.

. A PHP-fejleszrők azt ajánlják. Minden új megrendelés felvétele felülírja az előző rendelést. Mi a ' w ' módot választottuk. A negyedik paraméter is opcionális. amivel a fájira hivatkozunk. a webszerver általában HTTP átirányítással az első.txt'.com/ nem pedig http://www. Ehhez állítsuk ezt include_path -ra. amely egyetlen megrendelés tárolását teszi lehetövé a fájlban. ha a fájlrendszerünk megkülönbözteti a bináris és a szöveges fájlokat. Amennyiben a f. ám az elérési útvonalak és fájlnevek igen! . Akkor választjuk ezt a módot. hogy a fájlnevek elé előtagként protokollt he­ fopen lyezzünk (például h ttp: ll) . 'ab'). minr az alábbi példában: hrtp://www. a függvény pedig a válaszra mutaró fájlmutaróval tér vissza. meg kell adnunk a könyvtárne­ vek utáni perjelet is. amikor ténylegesen olvasni akarjuk. Az fopen () függvény harmadik paramétere opcionális. Fájlok megnyitása FTP�n vagy HTTP�n keresztül Az fopen () függvénnyel a helyi állományok olvasásra és írásra való megnyitásán túlmenően FTP-n.amennyiben van tartalom. HTTP kapcsolat nyílik a megadott szerverhez. ellenőrizzük kezdődik.ez jelen esetben a $ fp.és nagyberük között. nyilvánvalóan jobban járunk a hozzáfilzés (és az ajánlott bináris) mód kiválasztásával: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI. akkor meg kell adnunk egy könyvtárnevet fopen('rendelesek. a+ 2 b Bináris (Binary) t Szöveg (Text) A többi médokkal együtt használható. fejezet Mód x+ Módneve Óvacos írás (Cautious wrice) Jelentése Fájl megnyitása írásra és olvasásra a fájl elején kezdve.ini fájl allow_url_fopen beállítását kikapcsolva kiiktarhatjuk f open ennek leherőségét.txt". a függvény visszarérési értéke egy fájlerőforrás.Irendeleseklrendelesek.com. a unixosak nem. Az fopen ( ) függvény lehetövé teszi. Amikor a HTTP módot a PHP régebbi verzióival használjuk. az fopen() false értékkel tér vissza. hogy a maximális átjárharóság érdekében mindig használjuk ezt az opciór. megpróbálja létrehozni. Próbáljuk ki ezt böngészőnkben l Ne feledjük. 'ab'.ini állományt! Ha a használt fájlnév ftp: ll -vel ph p.pelda. lásd Függelék: A PHP a paramétert l-re! Ha utasítjuk a PHP-r. A példában alkalmazandó megnyitási mód attól függ. Fájl megnyitása hozzáfilzésre (írásra) és olvasásra a meglévő tartalom végénél kezdve . és távoli helyen nyissuk meg az állományokat. A többi médokkal együtt használható. A fájlerőforrásr változóban tároljuk . ha szeretnénk rákeresni a fájl inelude_path beállírására (amir a PHP konfigurációi közörr adhatunk meg. hogy keressen rá az vagy elérési útvonalat: $fp = és a MySQL telepítése!). Ha problémáink jelentkeznek a távoli fájlok () függvénnyel történő megnyitásakor. vagy írni szeretnénk bele. Az fopen () () függvény ilyen használatár a fejezer következő részében tekintjük át. HTTP-n vagy más protokollon keresztül is megnyithatunk fájlokat. Ha a fájl nem létezik. Egyes protokollok egy további paramétert is megengednek.pelda. megpróbálja létre­ hozni. vagyis a per­ jelet tartalmazó címre küld bennünket. a Hozzáfilzés (Append) Hozzáfilzés (Append) Fájl megnyitása csak hozzáfilzésre (írásra) a meglévő tartalom végénél kezd­ ve. ami lényegében fájlazo­ nosíró. Ám mindez a szerverbeállírásokról függ. Ez a mód csak windowsos rendszere­ ken érhető el. ahol értelmezett az előbbiekben leírt 'b'. hogy az URL-ben a domainnevek nem tesznek különbséger a kis. Ha a fájl nem létezik. Amikor utóbbi formájú (perjel nélküli) címer adunk meg. Mivel ennek így nem sok értelme van. A windowsos rendszerek így tesznek. A a ph p. Ezt a változár használva érjük el a fájlt. true). és a függvény a fájl elejére muraró fájlazonosíróval rér vissza.ijlr. passzív átviteli módú FTP kapcsolat nyílik az általunk megadott fájlhoz. a PHP pedig figyelmezce­ tése generál. Csak abban az esetben ajánlott. és szigorú rendszerüzemeltetés mellett számolnunk kell az HTTP-s müködésének riltásával. Ez az alapértelmezett mód.ijlnév h ttp : ll -vel kezdődik. azaz bináris mód. ha olyan környezetbe visszük át a kódot. Akkor használjuk. Amennyiben az fopen () sikeresen megnyitja a f.42 2. hogyan fogjuk a rendszert használni. Létező fájl esetén nem nyitja meg azt.

... A rendelesek könyvtárunk pontosan ezért két alkönyvtárral feljebb.2 ábra: A PHP figyelmeztetéssei jelzi. hogy lezárruk a HTML címkéket (tag).._ 4!1obm. ám halaeljunk szépen sorjában! Az if utasítás ellenőrzi az $fp változót.. _ � -._�_. amikor a fájlt nem lehet megnyitni. ..j ·­ ��$264._ --s.. és a sajárunkat használjuk: @ $fp if = fopen("$DOCUMENT_ROOT/ . Az itt bemutatott módszer a hibakezelés túlzottan leegyszerűsített módja. ám alkalmanként Windows alatt is találkozhatunk vele).co.39. ha olyan fájlt próbálunk meg megnyitni.. hogy érvényes HTML kódot kapjunk. 'ab').y ia� . hogy az olyan könyvtárak és fájlok.. exit.. Amennyiben kódunk Unix-rendszeren mondjuk a -/public_ könyvtár rulajdonosaként.��11./rendelesek/rendelesek.. hogy lássuk. A kiszolgáló beállításától függően a kód futhat a webszerver felhasználójaként vagy azon Legtöbb rendszeren a kód a webszerver használójaként fut.. ha nem...... _.-. " Kérjük. Mivel az oldal itt véget ér.. így kissé megnehezítheti kó­ dunkban a hibakeresést. txt"....a.Jll w��. hogy elnyomja a függvényhívásból eredő hibákat. és ne próbáljunk meg adatokat olvasni belőle vagy írni bele! Amennyiben az fopen () függvénnyel végzett megnyitási kísérlet sikertelen.Adatok tárolása és visszakeresése 43 Fájlmegnyitási problémák kezelése Az egyik hiba. próbálkezzon kés6bb!</strong></p></body></html>".. Álta­ lában hasznos rudomást szerezni arról. Ezzel a módszerrel talán kevésbé nyilvánvaló... (1$fp) { echo "<p><strong> Megre�delését jelen pillanatban nem tudtuk feldolgozni..00 S�doo:�Nou-./rendelesek/rendelesek..3 ábrán látjuk. A következőképpen is írhatjuk ezt a sort: $fp = @fopen("$DOCUMENT_ROOT/.. az fopen függvény érvényes fájlmutatóval tért-e vissza.. Ilyen hiba esetén meg kell bizonyosodnunk arról...._oors. hogy tisztában legyünk ezzel.q�����Wed•. ... hogy hibaelnyomó műveleti jelet használunk. amihez nem rendelkezünk olvasási vagy írási jogosultsággal. ... ám messze nem az egyeden fájlmegnyitási hiba. fontos.. láthatjuk. 'a'). hogy a kódot futtató felhasználó rendelkezik-e hozzáférési jogosultsággal az általunk használni kívánt fájlhoz... A biztonsággal részletesebben foglalkozunk majd a 15... &.és kivételkezelés . A közvedenül az internetről elérhető könyvtáraknak nem szabad írhatóknak lenniük...:kd<.-�.. A rossz jogosultsági beállítás talán a leggyakrabban elkövetett. Az fopen () meghívása előtti @ szimbólum utasítja a PHP-t. a függvény false értékkel tér vissza. amelyekbe bárki írhat. akkor a következőképpen hozhatunk létre bárki által írható könyvtárat a meg­ rendelések tárolására: mkdir -/rendelesek chrnod 777 -/rendelesek Egy pillanatra sem szabad elfelejteni. fejezetben találkozhatunk. Ha nem rud­ juk megnyitni a fájlt. amit könnyen elkövethetünk.. és befejezi a kód futtatását. igen veszélyesek lehetnek... ám jelen esetben máshol fogjuk kezelni a problémát. A fenti megközelítés által adott kimenetet a 2.... fejezetben (Az e-kereskedelem biztonsági kérdései).. ha elnyomjuk a PHP hibaüzenetet. �� -� ��··��-18''i2 2 Bob autóalkatrészek Rendelési eredmlnyek a-. a pub li c_html felett helyezkedik el.2 ábrán látható figyelmeztetéshez hasonlót ad. 2.txt".. . ha a dolgok nem megfelelően működnek._. Amikor így teszünk.. Elegánsabb módszerével a című 7. A hibát sokkal inkább felhasználóbarát módon kezdhetjük. html/02 _fejezet/ könyvtárban található..141li1�20\0 Raodtll.U . Hiba.. hibaüzenetet ír kí.... �� � �� (>11 �� . (Ez a hiba a Unix-szerű operációs rendszerek esetében gyakran előfordul... amelyben található. a PHP a 2.

) Most pedig hozzunk létre egy karakterláncot.�s.. amely az adatfájl egy rekordját jelképezi! A következőképpen tehetjük ezt meg: $kimeneti sztring $datum. Mivel ezek láthatatlanok."\t".$olaj_db.oo 2 2.._ _. mivel segít elkerülni a platformok közörti kompatibilitás problémáit..$abroncs_db.-_. A harmadik paramétert akkor érdemes használni. [. A függvény a PHPS újdonsága és a file_get_contents() függvény párja. Az fwrite( ) lehetséges alternatívája a file _put_contents () függvény.. Ennek a következő a protorípusa: int file_put contents ( string fajlnev. Ezen egyszerű példa esetében a rendelési rekordokat a fájl külön soraiban tároljuk. fejezet �c:_ l�} t4f _ tll' . (Ha azonban más alkalmazásban készülünk használni az adatfájlt.�-12 . . int hossz]) A harmadik paraméter. r.. az fwrite() függ­ vény addig írja a string karakterláncot az ero forras_valtoz o által mutatort fájlba. [. hogy milyen formátumban tároljuk az adatokat.-�Nocrwalll PHP hibaüzenete helyett sajátunkat használva Jelhasználóbarát visszajelzést adhatunk.$abroncs db.!lieg.-. Ez utóbbi függvényt is rövidesen be­ mutatjuk."\n". A függvény prototípusa a következő: int fwrite ( resource eroforras_valtozo. $szallitasi_cim.." olaj\t" .) Az f w r i t e ( ) fiiggvény paraméterei string string Az fwrite () függvény három paramétert fogad. •' !... ·­ a....."\t"....::����:..o: '1·::1.- _ .. Ha megadjuk ezt a paramétert. string adat [.. ..3 ábra: A �... a "\n" vezérlő szekvenciával jelképezzük őket... mégpedig a következőképpen: fwrite($fp. az fputs () az fwrite () függvény álneve (aliasa).44 2. ám ezek közül a harmadik nem kötelező.. Bob autóalkatrészek R�odtlési uedmbyek . annak szabályait is figyelembe kell vennünk. . Fájlba írás A fájlba írás viszonylag egyszerű PHP-ben.." gyújtógyertya\t\$"...$osszmennyiseg . Fájlformátumok Arnikor a példában szereplő adatfájlhoz hasonlót hozunk létre.-.. a hossz az írni kívánt bájtok maximális száma. A függvény közli a PHP-vel.__.-. A flags és a context nem kötelező paramétert leginkább akkor használjuk. amikor távoli fájlokba írunk például HTTP vagy FTP segítségéveL (E függvényeket a Hálózati és protokol!függvények használata című 20." gumiabroncs \t". strlen($kimeneti sztrlng))... $kimenetl_sztring. Az fwrite () hívása a következőképpen történik: fwrite($fp. A rekordokat soronként írva egyszerűen adódik rekordelválasztónak az újsor karakter. Az fwrite() (file write) vagy az fputs () (file put string) függvényt használhat­ juk erre. amíg el nem éri a string végét vagy a hossz mennyiségü bájtot. hogy írja a $kimeneti_sztring változóban tárolt karakterláncot az $fp által mutatort fájlba. $kimeneti_sztring). Egy karakterlánc hosszát a strlen () beépítert PHP függvénnyel deríthetjük ki. teljes mértékben a saját döntés ünk. amikor bináris módban írunk. fejezetben tárgyaljuk . int flags resource contextlll Ez a függvény az fopen () (vagy felcse ()) meghívása nélkül írja az adat változóban tárolt karakterláncot a fajlnev nevü fájlba..

hogy senki nem fog tabulátort leütni a rendelési űrlapon. hogy nem ellenőrizzük. Itt azonban minden megrendelést egyetlen karakterláncként kezelünk. Néhány megrendelés feldolgozása után a fájl tartalma a 2. Bonyolult ugyan. ellenkező esetben hamissal (false). A fájl sikeres bezárása esetén a függvény true. Solaj_db = $ POST['olaj = db']. = $szallitasi_cim $DOCUMENT_ROOT $datum ?> <html> <head> = = $ _POST['szallitasi eim']. $gyertya_db $ POST['gyertya_db'].date('H:i. jS F Y') . 31st March 2008 O gumiabroncs l olaj 4 gyújtógyertya $26. Ez a fo­ lyamat a megnyitásnál sokkal kisebb valószínűséggel vált ki bármilyen problémát. és tabulátor karakterrel választjuk el őket egymástól. jS F date('H:i.00 22 Short St.1 példakódban láthatóhoz kell. csak legyen könnyen olvasható! Az elválasztó vagy határoló karakter csak olyan lehet. és el kell távolítani belőlük az elválasztó minden előfordulását. Bármilyen értelmes elválasztót alkalmazhatunk. leckében foglalkozunk majd. Y'). A 2. Az fclose () függvény alábbi használatával tehetjük ezt meg: fclose($fp).2 példakód: rendeles feldolgozasa. 2."</p>". a "\t" vezérlő szekvenciával jelöljük. Egyelőre elég azt feltételezni. 2 -Példa a rendelesek. txtfájl lehetséges tartalmára 31st March 2008 4 gumiabroncs l olaj 6 gyújtógyertya $434. 31st March 2008 l gumiabroncs O olaj O gyújtógyertya $100. txt 20:30. hogy hasonlítson. php-A _ megrendeléseket feldolgozó kód végleges változata <?php ll rövid változónevek létrehozása $abroncs db = S_POST['abroncs_db']. A harmadik (Tömbök használata) és a negyedik fejezetben tárgyaljuk ezt a témát. $ SERVER['DOCUMENT_ROOT'].Rendelési eredmények<ltitle> <lhead> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <?php echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: ". A bemeneti adatok fel­ dolgozásával a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4. ezért jelen esetben úgy döntünk. ph p kész változatának teljes kódját. ami a bevitt adatok között egyáltalán nem fordul elő. Smalltown Newtown Springfield Fájl bezárása Ha befejeztük a fájlon végzett munkát. 20:43. <title>Bob autóalkatrészek .1 példakód: rendelesek. amikor visszaolvassuk öket. be kell zárni. hogy a felhasználó tabulátort vagy új sort szúr egy egysoros HTML bemeneti mezőbe. Ellenkező eset­ ben fel kell dolgozni a bevitt adatokat.2 példakód mutatja a rendeles_ feldolgozasa. Mivel a ta­ bulátor karakter szimén láthatatlan.Adatok tárolása és visszakeresése 45 Az egész könyvben végig ugyanúgy írjuk az adatmezőket.00 127 Acacia St. azaz igaz értékkel tér vissza. Különleges mezőelválasztó használatával egyszerűen külön változékba bonthatjuk az adatokat. . 20:42.00 33 Main Rd. de nem lehetetlen. 2.

."</p>". $szallitasi cim..$gyertya_db. if (!$fp) echo "<p><strong> Megrendelését jelen pillanatban nem tudtuk feldolgozni. define('OLAJAR'.$vegosszeg."\t". t l ) ."</p>". /rendelesek/rendelesek.$osszmennyiseg. echo "<p>A rendelés végösszege: $"." gum1abroncs \t"."\n"." olaj\t" . $vegosszeg = $abroncs_db + + * $olaj db * OLAJAR * $gyertya_db GYERTYAAR. fejezet echo "<p>Rendelése az alábbi: </p>". 100).00.$olaj_db. ABRONCSAR define( 'ABRONCSAR'. ll fájl megnyitása hozzáirásra @$fp = fopen("$DOCUMENT ROOT/. LOCK_EX). $vegosszeg = 0. else if ($abroncs_db > 0) echo $abroncs db. 'ab').$abroncs db. flock($fp.46 2. echo "<p>Szállitási cim:"."<br />". exit.txt".$szallitasi_cim. $vegosszeg=number format($vegosszeg.$vegosszeg ."\t". 2. echo "Rendelt termékek száma: ". 4) ." gyújtógyertyacbr />". 10). Kérjük." flakon olaj<br />". $kimeneti sztring $datum. if ($gyertya_db > 0) echo $gyertya_db. $osszmennyiseg = 0. próbálkezzon később!</strong></p></body></html>". define('GYERTYAAR' ." gyújtógyertya\t\$". if ($osszmennyiseg == 0) { 2 echo "Egyetlen tételt sem rendelt az előző oldalon1<br />"." gumiabroncs<br />". $osszmennyiseg = $abroncs db + $olaj db + $gyertya_db. if ($olaj_db > 0) echo $olaj_db.

A 2. @$fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/. echo $megrendeles.Kezelőfelület az alkalmazottak számára a megrendeléseket tartalmazó fájlhoz <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Megrendelések</h2> <?php Megrendelések</title> = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].1 példakódban szereplő adatfájl használata esetén a kód kimenere megegyezik a 2. $kimeneti_sztring. exit. de ha Bob alkalmazottai szerernék megnézni a rendeléseket.Adatok tárolása és visszakeresése 47 fwrite($fp. Kérjük."<br />".</p>".4 ábrán láthatóvaL . 'rb'). Készítsünk egy olyan webes felületet. 2 Olvasás fájlból Egyelőre ott tartunk. hogy Bob vevői megrendeléseker adhatnak az interneten. txt". $megrendeles= fgets($fp. LOCK_UN). strlen($k1menet1_sztring)).3 példakód mutatja. majd bezárja. 2. ph p. echo "<p><strong>Nincsen függő megrendelés. ?> </body> Ez a kód is a korábban bemutatott sorrendet követi: megnyirja a fájlt. amelyen keresztül Bob alkalmazottai egyszerűen elolvashatják a fájlokat! Az ezt a felü­ leret létrehozó kódot a 2. if (!$fp) { próbálkezzon kés6bb!</strong></p>". saját maguknak kell a fájlokat megnyitni uk.3 példakód: rendelesek_megtekintese. echo "<p>Rendelés ?> </body> rögzitve. olvas belőle./rendelesek/rendelesek. flock($fp. while (! feof($fp)) { 999). fclose ($fp)..

fgetss () és fgetcsv ( ) A példában az fgets () függvénnyel olvasunk a fájlból: Smegrendeles= fgets($fp. Az fgets ()-hez hasonlóan kell meg­ hívni. nem korlátozott HMTL kód megzavarhatja a gondosan eltervezett formázásunkac. 100... A maximális beolvasott mennyiség a meg­ határozott érték mínusz l bájt . A függvény az fgets ()-hez hasonló azzal a különbséggel..do:»XI�O ._..I. vagy a fájlból beolvasott adat mennyisége el nem éri a 998 bájcoc. ha tudjuk. string hatarolo string mezohatarolo]]) Ez a függvényhatároló karakter például a korábban ajánlott tabulátor vagy .. Amennyiben külön-külön szeretnénk a megrendelésben szereplő változókat rekonstruálni.ll•lol. ...ll•w.. Az fgetcsv () függvény az fgets () egy másik változata.. Az eredményeket tömbben adja vissza (ami­ nek példánkban Smegrendeles a neve).. amikor a fájlmutató a fájl végéhez ér._. amíg újsor karakterrel ( \n) nem találkozik. txt fájlban levő aktuális megrendeléseket. A tömböket a 3. 2. 999). Prototípusa a következő: array fgetcsv ( resource fp... 6.e.txt". PHP kód korládan használata esetén a rosszin­ dulatú felhasználó majdnem celjes mértékben árveheti az irányítást kiszolgálónk felett. Beolvasás soronként: fgets () . és a szövegec darabonként kívánjuk kezelni. int hossz [. Az fgets () függvény például akkor hasznos.48 2. amíg el nem érjük a végét.1 .. hogy az angol File End Of File szavak kezdőbetűiből adódik. ph p 2 kód megjeleníti böngészőben a rendelesek.)O. A fájlban lévő.táblázatkezelő és egyéb alkalmazások által gyakran használt.It4. de át kell adni neki a mezők elválasztására használc határolóc.. .vessző alkalmazása esetén szécbontja a fájl sorait. . /rendelesek/rendelesek. talán könnyebben megjegyezhető. amikor egyszerű szöve­ gec tartalmazó fájlokkal dolgozunk. Akkor érdemes használni.. az fgetcsv( ) függvénnyel egyszerűen megtehetjük. amikor fájlból olvasunk). majd ahol tabulátort (\t) talál. Ez a kód lekér egy sort a fájlból. A ciklus az feof ( ) függvénnyel keresi a fájl végét: while (!feof($fp)) Az feof () függvény egyeelen paramécere a fájlmucacó.. Ebben az eseeben (illetve általánosságban. aminek az alábbi a prototípusa: string fgetss(resource fp._So&l400l:SIIai.­ »tl.j'�S!dOOI:1Aucio$t. Jelen esetben csak olvasásra nyitjuk meg az állományt.. Ha valamilyen konkrét címkét meg szeretnénk tartani. Például: Smegrendeles = fgetcsv($fp. el nem éri a fájl végét.. Visszatérési értéke true. az EOF (end of fájl. fejezeeben fogjuk részleeesen megtárgyalni.. hogy a szövegben találc minden PHP és HTML címkét kiszed... [. felbontja azt. akkor a megengedett_ eimkek karakterláncban kell megadnunk azt. Sok más függvénye is használhatunk fájlból olvasásra. "\t"). 'rb'). string [megengedett_cimkek]).. ha másvalaki által írt vagy felhasználói bevitele tartalmazó fájlt olvasunk be.di�O. Vizsgáljuk meg részletesen a kódban szereplő függvényeket! Fájl megnyitása olvasásra: fopen () A f:ijlc megint csak az fopen () függvénnyel nyitjuk meg.So.ll•"'-do"lt. O�SI000033W.�­ )Ul. azaz fájl vége) eléréséig olvasunk a f:ijlból. fejezet Bob autóalkatrészek i\Jegnodelkek :G". így az 'rb' megnyitási módoc használjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/.4 ábra: A rendelesek_megtekintese. Ahol meg kell állnunk: feof ( ) A példában while ciklussal olvassuk be az adatokat mindaddig... Az fgets () érdekes változata az fgetss () függvény. Ez a függvény egyszerre egy sort olvas be a fájlbóLJelen eseeben addig olvas. int hossz. Bár a függvény neve kicsic furcsának tűnhet.IM4_.

Egyeden paramétere a fájlmutató. visszatérési értéke pedig a fájl következő karaktere. A readfile () függvény prototípusa: int readfile(string fajlneve. hogy az fgetc () az EOF karaktert adja vissza. A negyedik módszer a file _get_ conten ts () függvény használata. amelynek rninden sora a tömb egy-egy elemében tárolódik el. Az fpassthru() függvény visszatérési értéke sikeres beolvasás esetén igaz. rnint az fopen (). mint például az újsorok. hogyan hívnánk meg: $filearray = file ($DOCUMENT_ROOT/ .binary safe"). Ez a kód a filearray nevű tömbbe olvassa be a teljes állományt. amíg el nem A kód az fgetc() függvénnyel egyszerre egy karaktert olvas be a fájlból. Ha megtekintjük a fájl kimenetét a rekordok között újsorokkal. if (' feof($fp)) echo ($char=="\n" ? "<br 1>": $char). például HTTP-n keresztül nyitjuk meg a fájlokat. megjeleníti rartalmát a szabványos kimeneten {a böngészőben).lrendeleseklrendelesek. Ezt követően a fájlmutatót átadjuk paraméterként az fpassthru () függvénynek. hogy rendbe rakja a formázását. A karakter beolvasása után újból ellenőrizni kell az fe of() függvényt. Működését részletesebben megvizsgáljuk majd a tömbökkel foglalkozó 3. ha karakterenként olvassuk be. hogy a PHP-nek a php. amit az fgets() nem tenne. és ugyanúgy működik. A teljes fájl beolvasásának második módszere az fpassthru() függvény meghívása. Az eredeti kódban lévő while ciklust a követke­ zőképpen cserélhetjük az fgetc ( ) függvényt használóra: while (!feof($fp)) { $char = fgetc($fp). txt". az ilyen jellegű használatot a 20. ám a fájl szabványos kimene­ ten való megjelenírése helyett tömbbé alakítja azt. amely a szabvá­ nyos kimenetre küldi a fájlnak a mutató utáni tartalmár. bezárja a fájlt. A függvény visszatérési értéke a fájlból beolvasott bájtok teljes száma. A readfile() hívása megnyitja az állományt. alap­ értelmezésben a "-t {kettős idézőjelet) használja. Ez a readfile () függvényhez hasonló. fpassthru($fp). Karakter beolvasása: fgetc () A fájl feldolgozásának egy másik módja. majd bezárja a fájlt. fpassthru () és file () A soronkénti beolvasás helyett egyszerre is beolvashatjuk a teljes fájlt. { Próbáljuk ki.A szintén opcionális kezelesi_ mod paramétert csak akkor kell megadni. akkor a teljes fájlt egyeden sorban látjuk megjelenni. máskülönben hamis.lrendeleseklrendelesek. Az előző kód helyett az alábbit is használhatjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/ .Amennyiben nem adjuk meg.. 2 ' Az opcionális második paraméter azt határozza meg. eltárolja a $char változóban. Ehhez először az fopen () függvény­ nyel meg kell nyimi a fájlt. A korábban írt szinte teljes kódot lecserélhetjük egyeden sorra: readfile( "$DOCUMENT _ROOTl. dig. A mezohatarolo paraméter határozza meg a sorban lévő mezőket határoló karaktert.. Ezt követően formáz egy kicsit.ini include_path paraméterében meg­ határozott könyvtárában kell-e keresnie a fájlokar.lrendeleseklrendelesek. Négyféleképpen tehetjük meg ezt. mert az EOF karaktert nem szeretnénk megjeleníteni a böngészőben. A teljesség kedvéért nézzük. Az első lehetőség a readfile () függvény használata.. és győződjünk meg róla saját szemünkkel!) A böngészők nem fog­ lalkoznak az olyan fehérköz karakterekkel. hogy a szöveg sorvégér jelölő karaktereket (\n) HTML sortö­ résekre cserélje { <br l>). [int use include_path [. Ha végzett. Ez csak azt szolgálja. hogy a böngészőben való megjelenítés helyett karakterláncként adja vissza a fájl tartalmár. txt"). amikor távolról. Ez annyiban tér el a readfile () függvénytől. 'rb'). A harmadik lehetőség a file() függvény használata. és teszi ezt rnindad­ éri a fájl végét. resource kezelesi_mod]] ). Érdemes tudni. mint a beolvasni kívánt fájlban lévő leghosszabb sor karakterszáma.Az fgetc( ) függvénnyel tehetjük meg ezt.Adatok tárolása és visszakeresése 49 A hossz paraméternek nagyobbnak kell lennie. hogy a függvény a PHP korábbi verzióiban bináris adatokat nem tudott kezelni {nem volt. A háromoperandusú műveleti jelet alkalmazzuk erre.. . txt") . fejezetben. A teljes fájl beolvasása: readfile () . ezért HTML sortörésekre (<br l>) kell cserélni azokat. Az fgets() függvény helyett az fgetc () használatának mellékharása. fejezetben mutatjuk be részletesen.

a file_exists () függvényt kell a következők szerint használni: if (file exists ("$DOCUMENT_ROOTI. 'rb').txt")) echo else 'Ezek a feldolgozásra váró megrendelések. hogy. A teljes eredeti kód helyett az alábbit is használhatjuk: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI. /rendeleseklrendelesek. fseek () és ftell () A fájlmutató fájlon belüli helyzetét a következő függvényekkel kezdhetjük. rewind($fp). A hossz paraméter által bájtban meghatározott maximális adatmennyiséget olvassa be (de legfeljebb a fájl vagy a hálózati csomag végéig olvassa az adatokat). hogy egy adott fájl ténylegesen létezik-e. amelyek időről időre hasznosak tudnak lenni. fejezet A fájlok karakterenkénti beolvasása általában értelmeden és nem igazán hatékony megoldás. echo Fájlméret meghatározása: files i z e () A fájiméretet a filesize() függvény segítségével határozhatjuk meg: echo filesize("$DOCUMENT_ROOTI. int hossz). (Delete.) Például: unlink("$DOCUMENT_ROOTI. Tetszőleges mennyiségű adat beolvasása: fre ad () A fájlból beolvasás utolsó móclja az fread () függvény használata. a függvény hamis értékkel tér vissza. filesize("$DOCUMENT_ROOTI.txt" ))). az unlink() függvénnyel tehetjük meg. Például a következő sorokat írhatnánk az eredeti kód aljához (az fclose () parancs elé): echo echo 'A fájlmutató utolsó poziciója: '. Irendeleseklrendelesek.txt"). kivéve akkor. Visszatérési értéke a b:ijtban kifejezett fájlméret. ha nin­ csen jogosultságunk a törlésre.Irendeleseklrendelesek.. echo nl2br(fread( $fp. fseek( ) és A rewind () függvény a fájl elejére viszi vissza a f:ijlmutatót. Ez jellemzően akkor fordulhat elő. fclose( $fp ). A függvény prototípusa a következő: string fread(resource eroforras_valtozo. Az fread () függvénnyel együtt használva alkalmas a teljes fájl (vagy egy részének) egyszerre történő beolvasására.bájtokban kifejezve. ' <br l> ' . Fájlon belüli navigálás: rewind ().. ha valamilyen oknál fogva kifejezetten karakterenként szükséges feldolgoznunk az állományokat.. Ezek közül mutatunk be néhányat.Irendeleseklrendelesek. rewind (). ha a fájl nem törölhető. { 'Jelenleg nincsenek megrendelések. Fájl meglétének ellenőrzése: file_e x i sts () Ha megnyitás nélkül szeretnénk meggyőződni arról.'. Abban az esetben.txt"). l> ) Az n 12 br() függvény HTML sortörésekre ( <br alakieja át a kimenetben szerepiő \n karaktereket.50 2.mennyit mozdult előre az állományban a fájlmutató.(ftell($fp)).lrendeleseklrendelesek. vagy pedig a fájl nem létezik..txt". Az ftell () függvény azt mutatja meg. illetve állapíthatjuk meg: ftell() . amellyel tetszőleges mennyiségű adatot olvasharunk be a kiválasztott állományból.'. .. Egyéb hasznos fájlfüggvények Létezik néhány további fájlfüggvény. azaz törlés nevű függvény nem létezik. Fájl törléset unlink () Ha a megrendelések feldolgozása után törölni kivánjuk az azokat tartalmazó állományt.

majd a másik is meghívja az fopen ()-t.-. hogy legyen. int eltelas [...) Mi történik akkor. ha adatbázist használunk.)1•"'-dol1XIIO_.. (ftell($fp))..0 .5 ábra: A megrendelések beolvasása után a fájlmutató afájl végére mutat.. További lehetséges érték a SEEK_CUR (a fájLmutató pillanatnyi helyzete) és a SEEK _END (a fájl vége)..� �1.. és elkezd írni. vagy azonnal térjen vissza: A muvelet paraméter lehetséges értékeit. PrototÍpusa a következő: 1nt fseek ( resource fp..2 tábLázat tartalmazza. péLdául a két megrendelés valami keszekusza összevisszaságban r A válasz operációs rendszerünktől függ. hogy bármilyen adatát beolvasnánk..-S.s. de még közveclenül az előtt. sokkal jobban járunk. Az fseek () segítségével megtalálhatjuk például egy adott fájl középső rekordját.. és ő is elkezd írnir Mi lesz a fájl tartalmar Az egyik.1 . Az flo ck () prototÍpusa a következő: bool flock (resource eroforras_valtozo. Meglévő zárolás feloldása. amikor két vásárló egyszerre próbálja ugyanazt a terméket megrendelni. A böngészőnkben megjelenő eredmény a 2.Adatok tárolása és visszakeresése 51 echo 'Visszaállítás után a pozíció: echo '<br />'... Ezt kell meghívnunk a fájl megnyitása után. így a táblázatból mindkét értékkészlete[ kiolvashatjuk. l) LOCK _EX (korábban 2) LOCK_UN (kc-rábban 3 ) LOCK _NB (korábban 4) ... 01Jitio0amy. vagy írnánk a fájLba. Amikor azonban már annyira bonyolulttá váLik az adatfájl kezelése.I*i4�lUOOU'Ik... hogy a függvény megvárja-e a sikeres lezárást.SJOOOOllM-Rd. Az fseek( ) függvénnyel a fájl tetszőleges pontjára állíthatjuk a fájLmutatót. másodíkként pedig a zároLás kívánt típusát jelképező állandót kell átadni.. A PHP ezen funkciója az flock ( ) függvénnyel érhető el. ha jelentős forgalom van honlapunkon.. A lehetséges értékek a PHP 4. egyébként pedig hamis. illetve a zároLástípusokat a 2.5 ábrán láthatóhoz hasonló kell.}\ll�l0014_. afájl elejére. ·�--�1"6 .. a fájL nem megosztható. mintha meghívnánk nulla eltolással (offset) az fseek () függvényt. A rewind ( ) függvény azzal egyenértékű. Az opcionális harmadik paraméterben meg­ adható. de gyakran teljesen kiszámíthatatlan. 2.0.. int muvelet [. int &varakozzon_e]) Első paraméterként egy megnyitott fájl muratóját. Fájlok zárolása Képzeljiik el azt a helyzetet. A függvény visszatérési értéke sikeres zároLás esetén igaz.� ..2 táblázat: Az flo ck () muvelet paraméterének értékei Művelet értéke LOCK_SH (korábban Jelentés Megosztott zárolás.. ami gyakorlatiLag a fájl eleje.-•pooiciá•D 2 2. küLönösen akkor nem.. Az ilyen problémák eLkerülése érdekében zároini érdemes az érintett fájlt. int eltelas kezdopontja) Az fseek ( ) meghívása az elto las_kezdepontj a paraméterben megadott ponttóL számítva eltolas bájtnyival eL­ tolva helyezi el az fp fájLmutatót.1 változatának megjelenésével módosultak.. A fájl olvasásra megosztható más folyamatokkal.. A rewind függvény hívásával visszatér kiinduló pozíciójába (O)..11•lolaodolOOII. Ez a művelet kizáró. majd a másik megrendelésr Esetleg éppen fordítvar Vagy csak az egyik megrendelésr Vagy csak a másikr Esetleg valami teljesen értelmetlen.. hogy ilyen dolgokra van szükségünk.. A zároLás létrehozása alatt megakadályozza a blokkolást. 267 bájtnyival mozdult el. Bob autóalkatrészek Meereadt'ltsd: 6��001J'*-'St. Nem blokkoló zárolás._. vagy bináris keresést hajtharunk végre. (Ez egyáltalán nem olyan ritka szituáció. ha az egyik vevő meg­ hívja az fopen () függvényt. '. Az opcionális eltolas_ kezdepontj a paraméter alapértelmezett értéke SEEK_SET. Kizáró zároLás.� lll"l0. :!0"4l._...

fwrite($fp. ll olvasásra zárolás feloldása fclose($fp). Egy jobb módszer: adatbázis�kezelő rendszerek Az eddig árrekíntert összes példában egyszerű fájlokkal dolgoztunk. 2 flock($fp. Ha ez a várakozás túl hasz­ szúra nyúlik.txt". Szűk keresztmetszetet is okozhat. . A zárolásokat a rendelesek_megtekintese. A jogosultságok korlátozott lehetőségein túlmenően nem létezik egyszerű módszer az adarokhoz való különböző szintű hozzáférések betartatására. $kimenet1 sztring).végrehajtjuk a változtatásokat. LOCK_SH). Hogyan oldják meg a relációs adatbázis�kezelő rendszerek ezeket a problémákat� A relációs adatbázis-kezelő rendszerek (RDBMS-ek) megoldást kínálnak mindezen problémákra: Az RDBMS-ek az egyszerű fájloknál sokkal gyorsabb hozzáférést nyújtanak az adarokhoz. amelyben a folyamatok a zárolásért versenyeznek. És a könyvünkben használt adatbázisrendszer. ll írásra zárolás feloldása LOCK_UN). Egyes operációs rendszereken folyamatszinten valósul meg. lrendeleseklrendelesek. és-röbbszálú szerver API alkalmazása esetén nem megfelelően fog működni. Az egyidejű hozzáférés kezelése is gondot okozhat. Az RDBMS-ekből egyszerűen lekérdezhetünk adott kritériumoknak megfelelő adatkészlereket. a fájlt használó összes kódhoz hozzá kell adni. programozóknak nem kell foglalkoznunk. fclose($fp).txt".. ha egy időben két kód próbál zárolást végrehajtani? Ez versenyhelyzetet teremt. Ha használni szeretnénk a megrendeléses példában. A kód most már robusztusabb. LOCK_UN). php fájlhoz is hozzá kell adni: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOT l . Ha a rekordok sorrend­ ben vannak. mert először a teljes fájlt be kell olvasni a memóriába . több felhasználó is várhat a fájl zárolásának feloldására. Jobban járunk. Ha komoly forgalom van egy honlapon. amivel így nekünk. fejezet Amennyiben használni kívánjuk az flock () függvényt. valamilyen bináris keresés és rögzítert szélességű rekord együttes használatával rákereshetünk valamelyik kulcsmezőre.. Egy ilyen helyzet további problémákat vet fel. Felmerülhet a kérdés. Nem árt tudni. php fájlt: $fp = fopen("$DOCUMENT_ROOTI . minden egyes rekordot egyenként be kell olvasnunk. Irendeleseklrendelesek. ám még mindig nem tökéletes. Egyszerű fájlban bonyolult lehet egy adott rekord vagy rekordok egy csoportjának megkeresése. ha adatbázis-kezelő rendszert (DBMS) alkalmazunk. ll fájl zárolása íráshoz 'ab'). Nagy adatfájlok eserén mindezen lépések jelentősen megterhelhetik a rendszert. ám a zárolás a korábban bemutatort versenyhelyzethez vezethet. A régebbi. flock($fp. Az RDBMS-ek beépített mechanizmusokkal kezelik az egyidejű hozzáférést. hogyan lehet a fájlokat zárolni. flock($fp. ll olvasás a fájlból flock($fp. ez azt jelenti. Mi történik akkor. hajlamosak lesznek máshol elkölteni a pénzüket. hogy az flock() NFS és egyéb hálózati fájlrendszerek esetén nem működik. miért bajlódjunk a MySQL-lel? Egyszerű fájlok használata esetén jelentkező problémák Egyszerű fájlok használata esetén számtalan problémába futhatunk bele: Amikor a fájl mérete megnövekszik. különben értelmetlen lesz alkalmazása. Ha szűrni szeretnénk a rekordokat (például az összes olyan vásárlót szeretnénk megralálni. Az eddig megismert fájlfeldolgozási módszerek szekvenciális feldolgozással nyúltak a fájlokhoz. hogyan használjunk helyettük MySQL-t. Könyvünk második részéből megtudjuk. hogy a fájl elejétől indulva a végéig olvassuk őket. és bizonytalan. a MySQL ilyen tekintetben a leggyorsabb rendszerek közé tartozik. Láttuk. nagyon lelassulhat a vele végzert munka. zárolást nem támo­ gató fájlrendszerekkel (például FAT) sem működik. hogy képes legyen feladni megrendelését. akí egy adott településen lakik). majd újra kiírjuk a reljes állományt. hogy mi lesz ennek a kímenete. Rekordokat a fájl közepébe szúrni vagy kitörölni onnan (véletlenszerű hozzáférés) bonyolult dolog. és ellenőrizni kell őket. egy relációs adarbázis-kezelő rendszert (RDBMS). a következőképpen módosíthaguk a rendeles_feldolgozasa. LOCK_EX). ll fájl zárolása olvasásra 'r').52 2.

és hogyan léphetünk kapcsolatba a fájlrendszer környezetével.php. miként lehet a MySQL-t adarbázissal támogatott weboldalak létrehozására beállítani és használni. mi magunk is megírhatnánk a PHP függvények saját könyvtárát. hogyan használhatók a PHP kódokban lévő adatok feldolgozására. hogy egy adattároló rendszertől elvárt minden (vagy legalábbis majdnem minden) funkcióval bírnak.org/ és a http://www. és úgy érezzük. mérlegeljűk a PHP SQLire bővítményének használatár! Ez lényegében SQL kezelőfelüleret nyújt egy egyszerű fájlhoz. Érdemes lehet elolvasni a PHP online kézikönyvének a fájlrendszerrel foglalkozó részét. de ha szecetnénk többet megtudni az SQLite-ról. Könyvünkben a MySQL használatára fordítjuk figyelmünket. Persze. hogyan lehet megváltoztaeni egy fájl jogosultságát. Hogyan tovább: A következő fejezetben megismerjük a tömböket. A MySQL különösen erős ezen a területen. A MySQL használata című részében bemuratjuk a relációs adarbázisok működését általánosságban. fejezetből (A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése). amely a hrcp://www. de szeretnénk elkerülni az egyszerű fájlok használatából eredő zároJási és egyéb problémákat. tulajdonosát és nevét. tájékozódjunk a http:/ /sqlite. Az RDBMS-ek beépített jogosulrsági rendszerekkel rendelkeznek. hogyan dolgozhatunk a könyvrárakkal.php. de mi értelme lenne újra feltalálni a kereket? Könyvünk második. A relációs adatbázis-kezelő rendszerek használatának talán legfontosabb oka. nincs szükségünk minden funkciót tartalmazó adatbázisra. Ha egyszerű rendszert építünk.net/ filesystem címen érhető el.ner/ sqlite oldalról! 2 További olvasnivaló A fájlrendszerrel való kapcsolatról további információt kapharunk a 19. A könyv azon részében megrárgyaljuk. . illetve konkrétan azt.Adatok tárolása és visszakeresése 53 Az RDBMS-ek véletlenszerű hozzáférést nyújtanak adatainkhoz. illetve azt.

Minden tömbelemhez index (más néven kulcs ) tartozik. A tömböket tartalmazó tömböt többdimenziós tömbnek nevezzük. Fejezetünkben továbbfejlesztjük Bob autóalkatrész-kereskedésének példaprojektjér. névvel ellátott helyek. ám aki nem használt PHP-t vagy Perlr. A legtöbb programozási nyelvben a tömbök nullával vagy eggyel kezdődő numerikus inde­ xekkel rendelkeznek. Ezt a három terméket egyetlen. .) Gumiabroncs Olaj termék Gyertya 3. Miurán tömbben eltároltuk az információt. hogyan használjuk a tömböt. ezt a rendkívül fontos programozási szerkezetet. Az asszociatív tömbökben a számoknál informatívabb értéket alkalmazhatunk indexként. Ekképpen rövidebb.$ termekek nevű változóban tároljuk. A teljes információhalmaz egyetlen egységként kezelhető. A tömb értékek halmazár vagy sorozatát tárolni képes változó. Az l. Ily módon egyetlen sornyi kóddal például a tömbben szereplő összes értéket átadhatjuk egy függvénynek. hogy ábécésorrendbe kívánjuk rendezni a termékeket! Ehhez nem kell mást tenni. hozzájuk hasonlóképpen a tömb is névvel ellátott hely. hogyan lehet ilyen változót létrehozni. lehetövé téve ezáltal a skaláris értékek csoportosítását. számtalan hasznos módon dolgozharunk vele. ha ugyanazt a műveleter a tömb minden elemén végrehajt­ juk. mint a teljes tömböt átadni a PHP sort ( ) függvényének.1 ábrán tömbformában cárolva láthatjuk a három termékből álló listát. A számszerű index helyett hasz­ nálharunk szavakat vagy más tartalmas információt. Számtalan eleme lehet.3 Tombök használata E fejezetből megrodhatjuk. tömbök segítségével könnyebben elbol­ dogulunk majd az olyan ismétlődő információkkal. Tegyük fel. térképeknek (map) vagy könyvtáraknak nevezett. ahol értékek halmazár tároljuk. A 3. rendezerrebb kódot írva hajguk végre az előző fejezetben a fájlokon végrehajtott művelerek egy részét.ugyan máshol találkozhatott már hasheknek. A tömbben tárole értékeket a tömb elemeinek nevezzük. az valószínűleg az asszociatív tömbökről sem hallott még . mint a vásárlók megrendelései. amit az egyes elemek elérésére használunk. A más programozási nyelveken már dolgozó olvasók bizonyára találkoztak numerikusan indexele römbökkel. hasonló szerkezetekkel. Az előző fejeze­ tekben egyetlen értéket tároló skaláris változókkal dolgoztunk. A fejezerben a következő főbb témaköröket tárgyalj uk: Numerikusan indexelt tömbök Nem numerikusan indexelt tömbök Tömbmüveleri jelek Többdimenziós tömbök Tömbök rendezése Tömbfüggvények Mit nevezünk tömbnek� A PHP gyorstalpaló címü l. fejezetben olvashattunk a skaláris változókróL Ezek változó érték tárolására szolgáló. fejezetben megismert ciktu­ sokkal jelentős mennyiségü munkától kímélhetjük meg magunkat. (Rövidesen eláruljuk. például szöveget vagy számot vagy akár egy másik römbör is tartal­ mazhat. A PHP a numerikusan (számmal) indexele és az asszociatív (társításos) tömböket egyaránt támogatja. és ezek mindegyike konkrét értéket.1 ábra: Bob termékei tömbben is tárolhatók. A fejezetben Bob terméklistáján keresztül mutatjuk be a tömböket.

Ez a kód létrehozza a$termekek nevü. 3 Numerikusan indexelt tömbök létrehozása A 3. amíg hozzászokunk.ám ha eddig még nem találkoztunk vele. 1-től lO-ig terjedő elemek sorozatát tartalmazó tömböt állítja elő: $szamak = range(l. numerikusan indexelt tömbökkel vagy a némileg izgalmasabb indexértékeket használó tömbökkel dolgozunk. PHP-ben az indexek alapértelmezésben nullával kezdődnek. fejezetben mutatjuk be. Ha emelkedő számsorozatot kivánunk tömbben tárolni. $betuk range ('a'. ' = müveleti jellel módosíthatjuk tartalmukat.nem saját kezűleg kell létre­ hozni azt. A range( ) függvény karakterekkel is használható. ll. = müveleti jellel egyszerűen másik tömbbe másol­ A range() függvény harmadik.ad a tömb végéhez. tér­ képekkel.lO). Megfelelő függvényekkel kinyerhetjük a tömbök egyes részeit.hashekkel vagy könyvtárakkal. például: = Amennyiben a kivánt információt valamely fájlban tároljuk.de tartalmasabb és hasznosabb indexet is rendelhetünk a tömbelemekhez. A következő utasítás. Ugyanezt a számozási sémát használják a C. 'Olaj' és 'Gyertya'-tartal­ mazó tömböt. 10. Amennyiben ez a változó történetesen tömb.illetve átrendezhetjük tartalmukat. A tömbben tárolandó tartalomtól függően elképzelhető.amely az l és 10 közötti páratlan számokat tartalmazza. opcionális paraméterével az értékek közötti lépésköze határozhatjuk meg. 'z'). Numerikosan indexelt tömbök A programozási nyelvek többsége támogatja a számmal indexelt tömböket. Az indexet szögletes zárójelben írjuk a tömb neve után. mintsem függvény. Ha egy másik tömbben rendelkezésünkre áll a szükséges adat. a range () függvény automatikusan létrehozza számunkra a töm­ böt. a C++.a következőképpen hozhatjuk létre: $paratlan_szamok = range(l. .eltarthat egy kis ideig. a Java és sok más nyelvben. majd onnan lépünk tovább a felhasználó által meghatározott kulcsok használatára.a tömb tartalmát közveclenül az adatbázisból is betölthetjük. Ezzel a témakörrel a fejezet későbbi. amely így összesen már négy elemmel bír: A tömb tartalmának megjelenítéséhez gépeljük be a következő sort: echo "$termekek[OJ $termekek[lJ $termekek[2J $termekek[3J".Egyéb tömbműveletek Tömb tartalmának elérése A változók tartalmának elérésére a változók nevét használjuk. 'Olaj'. az harunk bármely tömböt.akkor a változó nevével és a megfelelő indexszel érhetjük el tartalmár. 'Gyertya' ). Ha a tömbbe szánt adatok adatbázisban tárolódnak.) A programozói megközelítés is kissé eltérő lehet attól függően. fejezet A PHP lehetővé teszi.hogy az echo-hoz hasonlóan tulajdonképpen az array () is inkább nyelvi szerkezet. Ennek folyamatát a MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel címü. hogy a hagyományos. közveclenül ebből az állományból is betölthetjük a tömb tartal­ már.1 ábrán látható tömb létrehozására a következő PHP kódsort használjuk: $termekek = array( 'Gumiabroncs'. Ha például olyan tömbre van szükségünk.56 3.a tömb elemeinél is az $termekek[OJ $termekek[3J 'Biztositek'. A következő sorral a tömb első elemér cseréljük le 'Gumiabroncs'-ról 'Biztositek' -ra: = A következő sor kódja új elemet . A $termekek tömb tartalmát a $ termekek[O].a három adott értéket-'Gumiabroncs'. Ezekkel a függvényekkel a fejezet egy későbbi. (Ez a megközelítés ismerős lehet azok számára. végrehajtása című részében ismerkedünk meg.'Biztositek = 'Biztositek'.akik más programozási nyelvekben dolgoztak már asszociatív tömbökkel. hogy -az előző példával ellentétben .$ termekek[l J és $termekek[2J kifejezéssel érjük el. Akárcsak más változóknál. Dolgozharunk hagyományosan számokkal indexelt tömbökkel.hogy tömbök indexeiként számokat és karakterláncokat egyaránt használjunk.a s zarnak nevü. . A tömb első elemének indexe alapértelmezésben nulla. Érdemes megemlíteni. 2). Tömbök feltöltése fájlokból címü részében foglalkozunk.de ezt az értéket tetszés szerint módosíthatjuk. Az index-más néven kulcs-mutatja meg. Először a numerikusan indexelt tömbökkel ismerkedünk meg. hogy a tömb melyik értékét kivánjuk elérni.

$arak['olaj 'l és $arak ['gyertya']. vagyis az arak (azaz árak) tömbben tárolt információt az alábbiakkal kapjuk vissza: $arak['gumiabroncs' l. Ahogy elemeket adunk a tömbhöz. { A fenti kód minden egyes elemet egyenként eltárol az $aktualis változóban. 'olaj'=>lO. $termekek[ll = 'Olaj'. Amennyiben a $termekek még nem létezik. új tömböt. ám a fejezet későbbi részében sok olyan összetettebb példát látunk. . 3 Tömbelemek elérése ciklusokkal Mivel a tömb indexeléséhez növekvő számok sorozatát használjuk. hogy az elsőként hozzáadott elem indexe O lett. Az előző ech o utasítás megf elelően müködik. hogy egy nagy tömb minden egyes elemér kezelni tudjuk. Nem numerikusan indexelt tömbök A $termekek tömbnél hagytuk a PHP-t. a tömb elemeinek értéke pedig az adott termék ára: $arak = array('gumiabroncs'=>lOO. A többi PHP változóhoz hasonlóan a tömböket sem kell inicializálni vagy előzetesen létrehozni. A kulcsok és az értékek közötri szimbólum egyszerűen egy egyenlőségjel és az azt követő nagyobb szimbólum. Elővehetjük a kifejezetren a tömbökkel való munkához kialakított foreach cik­ lust is. A tény. amely kettős idézőjelek közötti karakterláncba van ágyazva. $i<3. majd két további elemet ad hozzá: $arak = array( 'gumiabroncs'=>lOO ). a másodiké l. az első sor létrehoz egy egyetlen elemű. könnyen összezavarodhatunk. vonzóvá teszi a tömbök használatár. $arak['gyertya'] = 4. Ez a változat azonban nem három elemmel hozza létre a töm­ böt. 'gyertya'=>4). Ez az átméretezési lehetőség a programozási nyelvek többségében nem érhető el. A következő sorok érté­ keket adnak a tömbhöz. vagy használjunk összetett szintaktikát! Ez utóbbit a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4. $arak['olaj'] = 10. fejezetben tekintjük át. hogy a PHP nem megfelelöen értelmez egy olyan tömböt vagy változót. A ciklus a kettővel ezelőtti kódhoz hasonló kimenetet eredményez. és kiírja azt.Tömbök használata 57 Annak ellenére. Ebben a példában a következöképpen kellene használnunk: foreach ($termekek as $aktualis) echo $aktualis. az dinarnikusan változtatja méretét. $i++) { echo $termekek[$il . Első használatukkor auto­ matikusan létrejönnek. A következő kód ugyanazt a$ termekek tömböt hozza létre. hanem csak egyetlen eggyel. Tömb inicializálása A következő kód által létrehozott tömb a terméknevet használja kulcsként. amelyekben tetszőle­ ges értékű kulcsot vagy indexet rendelherünk az egyes elemekhez. Tömbelemek elérése A tartalmat ebben az esetben is a változó. akkor helyezzük öket az idézőjelen kívül. ahol a változókat az idézőjellel köz­ refogott karakterláncon kívül találj uk. A következő kód ugyanezt az $arak tömböt eredményezi. és így tovább. hogy alapértelmezett indexet rendeljen minden elemhez. hogy egyszerű ciklusokkal a tömbök minden egyes elemér könnyen elérjük. ám sokkal kevesebbet kell gépelnünk ahhoz. mint amit korábban az array () utasítással állítotrunk elő: $termekek[Ol = 'Gumiabroncs'." ". Amennyiben azzal a problémával találkozunk. Ez azt jelentette. hogy a PHP meglehetösen intelligensen dolgozza fel a karakterláncokat. azaz a tömb nevével és a kulccsal érjük el. $termekek[2l = 'Gyertya'." ". a for ciklussal könnyedén megjeleníthetjük tartalmár: for ($i = 0. A PHP olyan tömböket is támogat.

vagy bevehetjük a kódba a kulcsokar is: foreach ($arak as $kulcs => $ertek) echo $kulcs. echo "<br />". ám az előzővel egyenértékű kódot! Irt közvedenül egyálralán nem hozzuk létre a tömböt."<br />".58 3.$ertek. majd a következő elemet teszi az akcuálissá. Az l. = 4. négy ércéket és a tömbön belüli elhelyezke­ désre utaló négy indexet tartalmazó értéket kapunk. A következöképpen választharunk szét kettőt az eae h() függvény által visszaadott értékek közül: while (list($termek. A list () szerkezettel adott számú értékre oszthatunk egy tömböt. majd a következő elemet teszi az aktuálissá." .$ar<br />".2 ábrán látható. és megjeleníthetjük tartalmár: reset($arak). mi most úgy döntöttünk. . $ar) = each($arak)) { echo "$termek . amellyel ez idáig nem találkoztunk. 10. Ennek a kódrészletnek a kimenere a 3. tömbkém visszaadja azt. A list ( ) segítségével a $termek és $ar nevű két változóvá alakítja az each () által visszaadott tömb nulladik és első elemeit. Használhatjuk poncosan úgy. echo $elem[1]. egyenkém visszaadja a tömb minden elemér. Mivel while ciklusan belül hívjuk meg az each() függvényt. majd leáll.". hanem az első elem hozzáadása hozza létre: $arak['gumiabroncs'] $arak['o1aj'] = = 100. Az $elem ebben a kódban tömb. hogy a számozott helyett a névvel jelölt pozíciót ( indexet) használjuk. Ez a sor az eaeh() függvényt használva fogja az $arak aktuális elemet. A foreach ciklus asszociatív tömbök eserén kissé eltérő szerkezettel működik. $arak['gyertya'] Ciklusok használata Mivel a tömbben használt indexek jelen esetben nem számok. Használharjuk ellenben a foreach ciklust. az érték az $elem tömb l.". 3. while (list($termek. hogy melyiket választj uk. Az előző kód az each() függvényt használja. ahogyan az előző példában tettük. a tömbbel való munkához nem vehetünk igénybe egyszerű számlálót alkalmazó for ciklust.$ar<br />". indexén érhető el. echo " . Az alábbi rövid kóddal a teljes $arak tömböt bejárhatj uk.2 ábra: Az eaeh () utasítással végiglépkedhetünk a törnhökön. Gyakran ennél elegánsabb megközelírést alkalmazunk ugyanerre. $ar) = each($arak)) echo "$termek . indexén. { 3 A következő kód az each () szerkezerer igénybe véve lisrázza ki az $arak tömb tarralmát: while ($elem = each($arak)) { echo $elem[O]. fejezer Nézzünk még egy kissé eltérő. illetve a list() és az each () szerkezeret. fejezetben megvizsgáltuk a while ciklusokat és az echo utasítást. amikor elérjük a tömb végét. A függvény egy adott tömb aktuális elemér adja vissza. Mindegy ugyan. Amikor meghívjuk az each() függvényt. A kulcs az $elem tömbváltozó O.

Akkor igaz. Többségüknek van skaláris megfelelője.1 táblázatban lévő tömbműveleri jelek rnindegyikének létezik skaláris változókon működő megfele­ lője. Akkor igaz.$ar<br />". rnint a!=. Akkor igaz. A tömböket nem lehet értelmesen összeha­ Tóbbdimenziós tömbök A tömbök nem szükségszerűen csak kulcsok és értékek egyszerű listái. és ezzel lehetövé teszi. Tómhműveleti jelek A tömbökön különleges müveleri jelek alkalmazhatók. ha $a és $b nem ugyanazokat az elemeket tartalmazza. Az ilyen tömböket mátrixként képzelheljük el. amelyben a sorok egy-egy terméket. Így hozhatunk létre kétdimenziós tömböket. Ha egynél több adatot szereménk tárolni a Bob által forgalmazott termékekről. de az azonos kulcsú elemeket nem adja hozzá. akkor azokat nem fogja hozzáadni. ahogy ez a 3. Az unió müveleri jel megkísérli hozzáadni a $b elemeit az $a végéhez. + összeadást hajt végre a skaláris típusokon és uniót tömbök esetén. ha az $a és $b tömb ugyanazokat az elemeket tartal­ mazza. hogy a tömb számon targa az aktuális elemér! Ha ugyanabban a kódban kétszer kívánunk használni egy tömböt. while ( list ( $termek. Ha a $b valamely elemei az $a tömbben is megtalálható kulcsokkal rendel­ keznek. működésüket akkor is értelmezni tudjuk. Az arak tömb ismételt bejárásához gépeljük be a következőket: reset ($arak). csak az unió szorul némi további magyarázatra. a tömb minden egyes eleme akár egy másik tömböt is tárolhat.1 táblázatból kiderül. hogy újra végiglépkedjünk a tömbön. Ugyanaz. $ar ) = each ( $arak ) ) ech o "$termek . kétdimenziós tömböt kell használnunk. ha $a és $b nem ugyanazokat az elemeket tartalmazza. hogy a művelet nem írja felül az $a elemeit. ráadásul azok típusa és sorrendje is megegyezik. amelynek szélessége és magassága is van . hogy a sonlítani a skaláris típusokkal. . vagy az elemek típusa és/vagy sorrendje nem egyezik meg. hogy a 3. A 3. mert a l ist () lehetövé teszi. Látni fogjuk. Ez a kód visszaállíga az aktuális elemet a tömb elejére. a res et () függvénnyel vissza kell állítani az aktuális elemet a tömb elejére. A $b tömböt hozzáfüzi $a-hoz.ezek a sorok és az oszlopok. $a == $b $a === $b != <> Nem egyenlő Nem egyenlő Nem azonos $a ! = $b $a <> $b $a !== !== $b Ezek a tömboperátorok nagyrészt magától értetődőek. ám könnyebben olvasható. ha az $a és $b tömb ugyanazokat az elemeket tartal­ mazza.3 ábrán kétdimenziós tömbként látjuk Bob termékskáláját. Akkor igaz. 3.Tömbök használata 59 Ennek kimenere megegyezik az előző kódéval.1 táblázat: A PHP tömbműveleti jelei Név Unió Egyenlő Azonos 3 E redm ény $b Műveleti jel + Példa $a + \" Az $a és a $b uniója. az oszlopok az eltárolt termékjellemzőt tartalmazzák. Ha megjegyezzük azt. Az ea ch () használarakor ügyeljünk arra. Ez azt jelenti. hogy nevet rendel­ jünk a válrozókhoz. ha nem kívánunk elmélyedni a mögöttük álló matematikában.

hogy a megne­ vezést a "Megnevezés" oszlopban tároljuk. 100 ) . 4 ) ).$termekek(2] (2]. 'Gyertya'. 'Gumiabroncs'. 'Megnevezes' => 'Gyertya'. A dolog kétdimenziós tömb eserén is hasonlóan működik annyi különbséggel. echo 'l<br />'.) Ha ennek a tömbnek az elemeit kellene megjelenítenünk.$termekek[$sor) [$oszlop).3 ábrán látható tömböt: $termekek = array( array( 'TIR'. Ha ugyanezeker a termékeker a 3. ha értelmes sor. for echo 'l'. mintsem azt. sor. 3 Ebből a meghatározásból látható.$termekek[0)[1). . 'Ar' => 10 )' array( 'Kod' => 'SPK'. $oszlop < 3.és oszlopnevekkel hivatkezunk a tárolási helyére. 'Olaj'. hogy az l. hogy a$ termekek tömb most három tömböt tartalmaz.$termekek(2] (l]. Ez a tömb egyszerűbben kezelhetö.'l'. Könnyebb megjegyezni. Könnyedén megtaláljuk a keresett adatot.3 ábrán is látjuk. hogy núnden elem kettő. oszlopban. echo 'l'. hogy egydimenziós tömbökben lévő adatok eléréséhez a tömb nevére.$termekek[0)[2). array( 'SPK'. Ha beszédes nevű indexeket használunk. Érdemes lehet az oszlopoknak a számok helyett nevet adni. ahogy ezt a 3. ha egyetlen értéket szeretnénk visszakeresni. a bal szélső oszlop pedig a O.$termekek[2)[0). 'Ar' =>4 ).' l<br />'. hogy egy adott elemet az [xJ [yJ helyen tárolunk. oszlop. Az alábbi PHP kóddal hozharjuk létre a 3. fejezet Kód TIR OIL Megnevezés Gumiabroncs Olaj Gyertya termékjellemző Ár 100 10 4 SPK 3.3 ábrán látható oszlopnevekkel szeretnénk eltárolni. hogy nagyobb tömb esetén a második változat sokkal kevesebb gépelést igényel. Emlékezhetünk rá. echo 'l' .'l' .$termekek[O] [0].és egy oszlopindexszel bír. $sor < 3.$termekek[1)[2). az alábbi kódot kellene megírnunk: $termekek = array( array( 'Kod' => 'TIR'. 10 ).3 ábra: Egy kétdimenziós tömbben több információt tárolhatunk Bob termékeiről. a következőképpen érnénk el az egyes elemeket: echo 'l'.' l'. (A legfelső sor a O. $sor++) for ($oszlop = 0. egy sor. illetve az elem indexére van szük­ ség. Egy ciklusba egy másik for ciklust helyezve sokkal elegánsabban is elérhetjük ugyanezt az eredményr: ( $oszlop++) for ($sor = 0. ám nem elhanyagolható különbség.' l'. 'Megnevezes' => 'Olaj'.'l<br />'.'l'.$termekek[l) [l). 'Megnevezes' => 'Gumiabroncs'.' l'.60 3.'l<br />'. 'Ar' => 100 )' array( 'Kod' => 'OIL'. array( 'OIL'.$termekek[1)[0). nem szükséges megjegyezni. Mindkét kód ugyanazt a kimenetet eredményezi böngészőnkben: ITIRIGumiabroncsl1001 IOILIOlajl101 ISPKIGyertyal41 A két példakód között az az egyetlen.

' l' . 'Gyertya'. Ugyanúgy. hogy egyszerű for ciklussal egyenként végiglépdeljünk az oszlopokon. ahogy a tömbelemek tömböket is tartalmazhatnak. ' laj'. sora és oszlopa alapján hivatkozhatunk. O 15} ' 6} -SPK'. Kód l Met!Devez& l l Ár 100 10 4 Ár Ár l M AatóaJka� Megnevez& Gumiabroncs Olaj Gyerrya l--ll--lt-- Kód 1[ 3. 'TRK 'CAR_IR'. ezekbe a töm­ bökbe is rakharunk újabb tömböket. $sor < 3. Egy háromdimenziós tömbnek magassága. Az ezt a tömböt meghatározó kódból láthatjuk. ' laj'. Egy while ciklusba helyezett each} list(} ( és tömbökön. 'TRK_ OIL'. 'Gumiabroncs'. '0 ·s }:J e j zo t ll l Teberautó-alkatréaak Kód l Kiateherautó-alkalrisulr. $sor+ +} { $kulcs. 'VAN-IR'. Néz­ zük meg e tömb megjelenítésének egy lehetséges módját: for ( $sor = 0. O 100} .Tömbök használata 61 Ezzel azonban elvesztjük annak lehetőségét. T 'CAR_ OIL'. hogy egy háromdimenziós tömb tömbök tömbjét tartalmazza: array( array ( array( array( array( } array ( ' array( array( array( } ' array ( array( array( array( 'TRK_TIR'.4 ábra háromdimenziós tömb­ ben mutatja a Bob által forgalmazott termékeket. Ha Bob kategóriákra bontaná termékeit. $sor < 3. numerikusan indexelt$ termekek tömbön. A 3. Ha a kétdimenziós tömbökre oszlopokból és so­ rokból álló táblázatként gondolunk. 3 Nem szükséges megállnunk két dimenziónál. } . $ertek} = while list( ( each( $termekek[$sor]}} { echo "l$ertek". ' laj'. echo 'l<br />'. szélessége és mélysége is van. Ezek szerint egy while ciklusra van szükségünk a for ciklusban: for ( $sor = fUggvénnyel lépkedhetünk végig a belső 0. O 120 ) ' 12 } ' 'Gyertya'. 5} 150} ' 'Gumiabroncs'. háromdimenziós tömbben tárolhatná azokat. Egy for ciklussal végiglépkedhetünk a külsö.$termekek($sor] ['A r']. 4} 'Gyertya'. $sor+ +} { echo 'l' . akkor képzeljük el. T 'VAN_ OIL'. 'VAN-SPK'.4 ábra: A $kategoriak = CAR_TIR CAR_OIL CAR_SPK termékjellemző háromdimenziós tömbben már kategóriák szerint is csoportosíthatjuk a termékeket.'l<br />'.$termekek[$sor] [ 'Kod' l. 'l' . 10 } . 'Gumiabroncs'.$termekek[$sor] [ 'Megnevezes']. 'CAR_SPK'. Ennek a tömbnek minden sora leíró nevű indexekkel rendelkezik. . ahogy ezeket a táblázatokat egymásra pakoljuk! Az egyes elemekre azok rétege.

A következő kód három terméket és azok árát tartalmazó tömböt hoz létre. 'gyertya'=>4 ). Egydimenziós tömb esetén ezt igen könnyen megtehetjük.62 3. és a Z is megelőzi az a-t. ha számokat tartalmazó karakterláncokat. Gyertya. for ($sor = O. 4 ). A 2 számszerűen kisebb. $sor < 3. mint 12 ' megelőzi a . Az alábbi állandók valamelyikét adhatjuk neki: SORT_ REGULAR (ez az alapértelmezert). fejezet Mivel ez a tömb csak numerikus indexeket tartalmaz. = Sreteg++) { { echo "Réteg $reteg<br />". Tómbök rendezése a sort () és ksort () fiiggvényekkel Amennyiben jelentéssei bíró kulcsokat használó tömbben tároljuk el az árucikkeket és azok árát. a következöképpen rendezhetjük növekvő számsorrendbe: $arak = array( 100. A sort () fiiggvény használata A sort() függvényt bemutató következő kód eredménye egy ábécérend szerint növekvő sorrendben lévő tömb: $termekek = array( 'Gyertya'. 'Gumiabroncs'. Vagyis az A a Z előtt van. hogy a sort () függvény megkülönbözteti a kis. öt. beágyazort for ciklusokkal jeleníthetjük meg a tartalmár: for ($reteg = 0.vagy akár hatdimenziós tömb megalkotását is. 'Olaj ' ) . 3 Tómbök rendezése Gyakran jól jöhet. Az árak ekkor a 4. 100 sorrendben jelennek meg. A függvény egy opcionális második paraméterrel is rendelkezik.$kategoriak[$reteg] [$sor] [$oszlop]. for ($oszlop Sreteg < 3. $oszlop < 3. ám háromnál több dimenziójú szerkezeteket nehezen rodunk vizuálisan magunk elé képzelni. $sor++) 0. A tömb elemei mostantól a Gumiabroncs. Az értékeket numerikusan is rendezhetjük.és nagybetűket. 'gyertya'=>4 ). Olaj sorrendben jelennek meg. majd árak szerint növekvő sorrendbe rendezi a tömböt: $arak = array( 'gumiabroncs'=>lOO. hogy megadjuk a rendezés típusát. sort($termekek). A nagyberuk az összes kisbetÜt megelőzik. de szeringként a . 'olaj '=>10. A lehetőség. A prog­ ramozási nyelv szempontjából nincsen korlátja a dimenziók számának. hogy a kulcsok és az értékek rendezés közben is együtt maradjanak. SORT_NUMERIC és SORT_STRING. sort($arak). 10. A következő kód eredményeként a tömb kulcsai lesznek ábécérend szerint rendezve Gumiabroncs. Ebben a tömbben az árak az értékek. ha rendezni rodjuk az egy tömbben levő. . akkor nyer értelmet. Olaj: 'olaj '=>10. másmilyen rendező függvényt kell választanunk ahhoz. echo ' l<br />'. Gyertya. Ha ár helyert cikknév szerint kívánunk rendezni. ksort($arak). Érdemes megjegyezni. $oszlop++) echo 'l' . - hasonlírunk össze. asort($arak). a kulcsok pedig a szö­ veges leírások. A valós világban jelentkező problémák legtöbbje három vagy kevesebb dimenzióval kezelhető. $arak = array( 'gumiabroncs'=>100. Amennyiben tömbünk Bob termékeinek az árát tartalmazza. amely az érték helyert a kulcsot tekinti a rendezés alapjának. a ksort () függvényt használjuk. 2 '-t. 10.például 2 és 12 a 12. Az asort () az elemek értéke szerint rendezi a tömböt. A többdimenziós tömbök létrehozási módja lehetövé teszi négy-. egymással összefüggő adatokat.

negatív szám. Amikor a függvény véget ér. Meghatározásá­ sor az l-es értéket adja vissza a függvényt meghívó kódnak. a számozás pedig nullával kezdődik. 'Gyertya'. a másiknak $y a neve. Példánkban az $x és az $y a fő tömbön belüli két tömb. Ehhez saját összehasonlító függvényt kell írnunk. Az $x tömb Megnevezes ele­ mér az $x[l) kóddal érjük el. A fordított sorrend szerint rendező függvényeket az emelkedő sorrendbe rendező párjukkal egyező módon használjuk. Tóbbdimenziós tömbök rendezése Az egynél több dimenziós tömbök rendezése. 3 Felhasználó által meghatározott rendezés Az alábbi kódrészlet a korábban használt kétdimenziós tömb meghatározása. és megha­ tározza sorrendjüket. legalább kétféle értelmes sorrend létezik. A függvény célja nem más. amennyiben az a nagyobb. így mi magunknak kell elöállítani az összehasonlításuk módszerét. usort($termekek. 'SPK' . Mind­ egyik függvénynek létezik egy párja. Ez az osszehasonli tas(} függvény két paramétert fogad: az egyiknek $x. if ($x[l) == $y} l $y[l)} l < return 0. az osszehasonlitas(} függvénynek össze kell hasonlítania $x-et és $y-t. A tömb kóddal. ha $x a kisebb. numetikusan indexelt tömböt rendez csökkenő sorrendbe. 1 osszehasonli tas 1} . 100 } . amely egy-egy terméket jelképez. A függvényírással részletesen foglalkozunk majd aKódok ben. fejezet­ visszatérési értékének. hogy az usort(} használhassa. A függvény visszatérési értéke $x és $y értékétől függő en O.emelkedő sorrendbe rendezi a tömböt. ha $x és $y egyenlő. mi alapján hasonlítson össze két tömböt. A következő kód a tömb második oszlopát. Az rsort(} függvény egydimenziós. l vagy -l. jelen esetben nevezzük például osszehasonl itas(} -nak! A függvények többsége paraméterrel működik.asort (} és ksort (} . Az arsort (} függvény az egyes elemek értéke. A könyv eddigi részében számos beépített PHP függvényt hívtunk meg. else if ($x[l) $y[l)} return -1. 4 } }. A PHP képes ugyan összehasonlítani két számot vagy két karakterláncot. arsort (} és krsort(}. a megnevezést használva rendezi ábécérendbe tömbünket: function osszehasonl itas ($x. .azaz csökkenő sorrendbe . Tómbünk rendezéséhez definiálnunk kell saját függvényünket. hiszen a Megnevezes a tömb második eleme. Az $x[l) és $y [l) kifejezésekkel összehasonlíthatjuk a függvénynek a tömb által áradott megnevezéseket. többszörifelhasználása és függvényírás című 5. Mindkét rendezés lehetséges. 'Gumiabroncs'. A PHP nem tudja. Hasznos lehet a termékeket megnevezésük szerint ábécérendbe vagy áruk szerint numeriku­ san rendezni. array( array( 'OIL'. és közölni kell a PHP-vel. A szavak vagy számok sorrendje az esetek többségében viszonylag magáról értető­ dó. és pozitív. 10 }. else l return l. 'Olaj'. megnevezéssel és árral együtt tárolja el a Bob által forgalmazott három terméket: $termekek = array( array( 'TIR'. hogyan hasonlírsa össze az elemeket. ezért tekintsük az alábbiakat pusztán rövid bevezetésnek! Függvényt a function kulcsszóval definiálunk. milyen sorrendben jelennek meg az értékek� Mivel tudjuk. A függvény visszatérési értéke O legyen akkor. de az usort(} függvényt kell használnunk. mit jelent a tömb tartalma. Ahhoz. A return l. amely fordított sorrend szerint. ám összetettebb objektumok esetén problémásabbá válhat a rendezés. a krsort (}pedig az egyes elemek kulcsa alapján rendezi csökkenő sorrendbe az egydimenziós tömböket. Ezek neve rsort (}. illetve az ábécérendről és a számsorrendtől eltérő elv alapján történő rendezés ennél bonyolultabb feladat.Tombök használata 63 Fordított rendezés A három különböző rendező függvény. Ha rendezzük ezt a tömböt. Ezt nevezzük a függvény hoz a return kulcsszót használjuk a függvényben. Érdemes függvényeinknek értelmes nevet adni.rendezi a neki áradott töm­ böt. mint hogy vesz két értéket. választ ad az őt meghívó kódnak. de többdimenziós tömb esetén az egyes elemek maguk is tömbök.sort(}.

akkor definiáljunk összehasonlító függvényt. amelyben az elemek fordított sorrendben szerepelnek. Ár szerinti ren­ dezéshez a tömb harmadik oszlopát kell venni. A fel­ használó általi rendezéseknek nincsen fordítort változata. Mivel az összehasonlító függvényt mi magunk állig uk elő. Az előbbi akkor alkalmazható. jelezvén. Az asort() függvényhez hasonlóan az uasort() függvényt is nem numerikusan indexelt tömb érték szerinti rendezésé­ hez használjuk. Tómbök átrendezése Előfordulhat. . if (Sx[2] == $y) { $y[2]) { return 0. ha $x nagyobb. összehasonlító függvényeket. hogy bizonyos alkalmazásokhoz máshogyan szeretnénk kezelni a tömb elemeinek sorrendjét. Ezek a kódok egy nagyobb programba valók. egyszerűen másmilyen összehasonlító függvényt írunk neki. semmilyen kimenetet nem kapnánk. vagyis felhasználó szóra utal. hogy ellentert értékkel térjen vissza. az uasort() ésazuksort () is igényli a felhasználó által definiált. Ha máshogyan szereménk rendezni a tömböt.nevében egy r betűvel. mint $y. fejezet A kód utolsó sora az usort () beépítert függvényt hívja meg. mint $y. paraméterként a rendezni kívánt tömböt ( Stermekek) és az összehasonlító függvényt ( osszehasonlitas ())átadva neki. és akkor legyen .a sort() és ksort( ) függvénynek megvan a csökkenő sorrendbe rendező párja. hogy a tömb ár sze­ rint csökkenő sorrendbe lesz rendezve. ha az értékek egyszerű számok vagy szöveg. else { return -1. if ($x[2] == $y) { $y[2]) { return 0. például tömbök. else if ($x[2] return -l. Az asort és ksort függvény fordítort sorrend szerint rendező változata. például tömbök.64 3. else if ($x[2] return l. akkor definiáljunk összehasonlító függvényt. < $y[2]) Az usort($termekek. Ha az értékek összetertebb objek­ tumok. ha $x kisebb. A shuffle ( ) függvény véletlenszerű sorrendbe rakja a tömbelemeket. majd használjuk az uasort () függvényt! A ksort () függvényhez hasonlóan az uk sort () függvényt is nem numerikusan indexelt tömb kulcs szerinti rendezé­ séhez használjuk. 'osszehasonlí tas') ár szerint emelkedő sorrendbe rendezi a tömböt. Csökkenő sorrend szerinti rendezéshez függvényünk visszatérési értéke akkor legyen l. else { return l. ha a kulcsok egyszerű számok vagy szövegek! Ha a kulcsok összetertebb objektumok. hogy használatához felhasználó által megírt összehasonlító függvényre van szükség. Megjegyzés: Az usort () függvény nevében levő u az angol user. és az alábbi összehasonlító függvényt kell megírni: function osszehasonlitas($x. < $y[2]) Meghívásakor az usort($termekek. Az előbbit akkor vegyük igénybe. 'fordí tott_osszehasonlí tas') meghívása ekkor azt eredményezi. majd használjuk az uasort() függvényt! Felhasználói rendezés fordított sorrendben A sort(). ennek ellenére fordítort sorrendbe is rendezheg ük a többdimenziós tömböket. megírhatjuk úgy.l . 3 • Ha tesztelés gyanánt Juttatnánk ezeket a kódrészleteket. Például: function fordított_osszehasonlitas($x. Az array_reverse( ) függvény az eredeti tömb másolatát adja visz­ sza.

Célját egyszerűen elérheti. véletlenszerűen kválasz ott t erméket. szinte minden egyes betöltéskor más és más oldalt látunk (3. véletlenszerűen kiválasztott képet jelenít meg azzal. hogy a nyitó­ oldalon csak három. 'gyujto_gyertya.jpg'. 'ablaktorlo_lapat. 'kormanykerek. ?> </tr> </table> </div> </body> 3 Mivel a kód véletlenszerűen választ képeket. Hogy a törzsvendégeket ne untassa. A 3.jpg'. 'fekbetet. hogy véletlenszerű sorrendbe rendezi a töm­ böt. azt szeretné.jpg').1 példakód: bob_nyi to_oldala. shuffle ($kepek).5 ábra). ám azt akarja. Széles termékválasztékot kínál.1 példakód három.5 ábra: A shuffle()függvénnyellehetövé válik. 3. véletlenszerűen kiválasztott elem jelenjen meg. i t . echo $kepek[$i].php -Din amikus nyitóoldallétrehozás a PHP-vel Bob al katrész-kereske dés éhez <?php Skepek array('abroncs. echo "\"/></td>". hogy ez a három kiválasztott termék minden látogatásnál más és más legyen.Tombök használata 65 A shuffle ( ) függvény használata Bob szereme kiemelni néhány terméket honlapjának nyitóoldalán.jpg'. ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek</t itle> </head> <body> <hl> Bob autóalkatrészek</hl> <div align="center"> <table width = 100%> <tr> <?php for ($i = 0. $i++) { echo "<td align=\"center\"><img src=\"". Bob autóalkatrészek 9--3. Si < 3. ha termékeit egyetlen tömbbe rakja. hogyki emeljünkhárom. majd megjeleníti első három elemér.jpg'.

hogyan tároljuk az ügyfelek megrendeléseit fájlban. A range() használata általában emelkedő sorrendet eredményez. -1).00 22 Short St. hogy hány elemből áll a tömb. $i++) { echo $rendelesek[$i) ."<br />". php-Bob <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT = megrendeléseinek megjelenítése PHP-vel $ SERVER['DOCUMENT_ROOT'). .4 ábrán volt látható).66 3. $szamok = array_reverse($szamok). majd a ciklus minden egyes lefutásának végén eggyel csökkentjük a -. if ($rendelesek szama Kérjük. Irt létrehozunk egy üres tömböt. Ez a kód majdnem teljesen ugyanazt a kimeneter produkálja../rendelesek/rendelesek. $i<$rendelesek_szama.) Használhatjuk az array_reverse( ) függvényt is. array_push($szamok. hogy az array_reverse ( ) a tömb módosírott másolatával tér vissza! Ha nincsen szükségünk az eredeti tömbre. Ne feledjük. $i--) { $i). hogy visszatöltsük egy tömbbe. Tombök feltöltése fájlokból Az Adatok tárolása és visszakeresése című 2. ám az elemeket fordított sorrendbe rakva létrehoz egy újat. hogy az array_push () ellentéte az array _pop () függvény. és ugyanazzal a tartalommal. (Zárójelben jegyezzük meg. Ennek az állománynak minden sora a következőhöz hasonlóan nézert ki: 15:42. amivel megfordíthatjuk a range() függvénnyel létrehozort tömbben az elemek sorrendjét: $szamok = range(l. Smalltown A megrendelés feldolgozásához vagy teljesítéséhez szükség lehet arra. for($i=10.3-as példakódja (kimenete a 2. mint az előző fejezer 2.műveleti jellel. mint ahogy az a példában is volt. 20th April 4 gumiabroncs l olaj 6 gyertya $434. A 3. akkor fordítort sorrendben úgy állíthatjuk öket elő. 3. és visszatérési értéke is ez az eltávolítort elem lesz. $rendelesek_szama = count($rendelesek). Ez a függvény eltá­ volítja az adort tömb végén lévő elemet. A kód a count() függvény használarával állapítja meg.lO). Ez alkalommal a kód a file() függvényt használja. fejezetben megtanultuk. próbálkozzon kés6bb!</strong></p>". mindegyiket annak végéhez. l. ha a r ange () opcionális lépésköz-paraméterének a -l-et adjuk meg. amit az array_reverse () vagy az rsort( ) függ­ vénnyel rendezhetünk fordítort sorrendbe.txt"). majd az elemeket az array_push() függvénnyel hozzáadjuk a römbhöz.2 példakód: rendelesek_megtekintese. $i>O. for ($i=O.2 példakód a meg­ rendelési fájl jelenlegí változatát mutatja. $szamok = range(lO. $rendelesek= file("$DOCUMENT_ROOT/. 3 A for ciklus a következőképpen eredményezhet csökkenő sorrendet: megadunk egy nagy kezdeti értéket. Tóbbféleképpen állítharunk elő például egy 10-től l-ig való visszaszámlálást tartalmazó tömböt. 0) == { echo "<p><strong>Nincs fligg6 megrendelés. ami a reljes fájlt egy tömbbe rölri be. fejezet Az array_reverse ( ) függvény használata Az array_reverse() függvény fogja az adott tömböt. A tömböt elemenként is előállíthatjuk for ciklus segítségéve!: $szamok = array(). akkor a másolarot egyszerűen írjuk az eredetibel Ha adaraink egyszerűen egész számok egy tartománya. A fájl minden egyes sora a tömb egy-egy eleme lesz.

$sor[2)..Tömbök használata 67 A megrendelési sorok egyes részeit elkülönítve is betölthetjük a fájlt. $rendelesek[$i)).$sor[3). = S_SERVER['DOCUMENT_ROOT'). ll Csak a rendelt elemek mennyiségét tartja meg. $i<$rendelesek_szama. intval($sor[3]). for ($i=O. if ($rendelesek_szama Kérjük."</td> <td align=\"right\">"."</td> <td align=\"right\">". A 3. J' 3 \.$sor[4). $sor[l) $sor[2) $sor[3) = intval($sor[l)). //Minden megrendelés a tömb egy-egy eleme lesz. ll Megszámolja a tömbben levő rendeléseket.3 példakód: rendelesek_megtekintese2. intval($sor[2])."</td> <td align=\"right\">". Srendelesek= file("$DOCUMENT_ROOT/. $sor = explode("\t"."</td> .$sor[O] .Megrendelések</title> </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2> Megrendelések</h2> <?php //A teljes fájl beolvasása. echo "<tr> <td>". Ez lehetövé teszi az egyes részek elkülönített feldolgozását. == 0) { echo "<p><strong> Nincs függő rendelés. $rendelesek_szama = count($rendelesek). illetve tetszetősebb formázását. echo "<tr><th bgcolor=\"ICCCCFF\">Rendelés időpontja</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Gumiabroncs</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Olaj</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Gyertya</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Végösszeg</th> <th bgcolor=\"ICCCCFF\">Szállitási cim</th> <tr>". ll Minden megrendelés megjelenitése./rendelesek/rendelesek.formázása és megjelenítése PHP-vel <?php //rövid változónevek létrehozása $DOCUMENT_ROOT ?> <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek . külön tömbelemekbe helyezve a tartalmat. Si++) { //Az egyes sarok felbontása.php-Bob megrendeléseinek elkülönítése. 3."</td> <td align=\"right\">".3 példakód pontosan ezt végzi el. echo "<table border=\"1\">\n".txt").$sor[l) . próbálkozzon később!</strong></p>".

Az explode függvény az alábbi prototípussal rendelkezik: array explode(string elvalaszto. a példa csak megjeleníti a rendelési mennyiségeket. Ez a kód nem igazán alkalmas a megrendelések feldolgozására.$sor[5]. echo "</table>". ez a függvény egész számmá alakítja a karakterláncokat. �� -:::-" ��•IIO:rrf� _. hogy mit je­ lentenek a számok. A tabulátor karakter lesz a szomszédos elemek közötri elválasztó. További tömbkezelési eljárások Idáig a tömbkezelő függvények mintegy felével ismerkedtünk meg.u. hogy az opcionálislimit paraméterrel korlátozhaguk a függvény által visszaadott részek maximális számát. hogy nyomtatás előtt feldolgozzuk és formázzuk tartalmukat.t.li•M.� Bob autóalkatrészek Meerendelfuk ­ 3 � 4l. fejezet <td>". Springfield". ezért közülük a fontosabbakat most bemutaguk.6 ábrán láthaguk. Időről időre a többire is szükségünk lehet. 31st March 2008". ) S04..00" &"127 Acacia St. Springfield az alábbi részekre bontja a függvény: "20:43.��'9-z!� � . és a táblázat fejlécében tájékoztat arról. hogy minden sorba Iciírja a gumiabroncsokat.6 ábra: A megrendelési rekordok explode () f üggvénnyel való szétbontása után a megrendelések minden részét külön-külön táb­ lázatcellába helyezve tetszetősebb kimenetet kapunk.. .A"_St.SI.68 3. ezért a következő formában kell meghívni a függvényt: explode( "\t".3 példakód a teljes fájlt egy tömbbe tölti be. Többféleképpen Icinyerhetnénk a karakterláncokból a számokat. Érdemes megjegyezni.00o1l5iai. string szoveg [."1 olaj". 3. Ahogy az l.ioa. A kód kimenetét a 3. $rendelesek[$i] ) Ez a kód részekre bontja a bevitt karakterláncot. Az átalakítás kellően intelligens.lla�:l001 ��(. az olajat és a gyertyákat."0 gumiabroncs". A ka­ rakterláncok feldolgozásának különféle módjaival a következő fejezetben foglalkozunk majd.do}OOI . ?> </body> A 3. int limit]) Az előző fejezetben tabulátort használrunk a tárolni kívánt adatokat elválasztó karakterként."4 gyertya". fejezetben elmondtuk. Jelen esetben az intval () függvényt válaszguk erre. 31st March 2008\tO gumiabroncs\t1 olaj\t4 gyertya\t$26. de a 3.� l SIOOJJ01M. _ ll7 .� s.. amelyeket nem lehet egész számmá konvertálni."$26.így jelen példában a címkét-. Például a következő sztringet: "20:43.. 4 l ji"JO.00\t127 Acacia St."<ltd> </tr>". Ahelyett.2 példakóddal ellentétben itt az explode () függvénnyel szétbont­ juk a sorokat. és figyelmen kívül hagyja azokat a részeket.

pos () és prev () függvény Ernlírettük korábban. hogy saját függvényünket dek­ laráljuk. mindez hogyan müködik. közvetve már használtuk ezt a mutatót. Látható. A next() függvény ettől kissé eltérően viselke­ dik: a next($tomb _neve) előrelépteti a mutatót. amit a tömb minden elemére alkalmazni kívánunk. hogy a felhaszna l oi_adat paraméter segítségével valamilyen paramétert acljunk át függvényünknek. string fuggveny. Ennek párja az end($tomb_neve). Új tömb létrehozásakor az aktuális mutató a tömb első elemére mutat. 'saJat_kiiratas'). illetve a felhasznaloi_adat paraméterként általunk megadott valamit. Előfordulhat az is. PrototÍpusa a következő: bool array_walk(array tomb. 3). Ennek megfelelően a tömb első.end().Tombök használara 69 Tómbön belüli nav igálás: each (). A tömb núnden eleme esetén az array_ walk függvény fogja a tömbben tárolt kulcsot és értéket. a rray_walk ($tomb. A felhasználó.next(). vagy ugyanúgy módosítanánk azokat. Koráb­ ban. Eggyel visszább lépteti a mutatót. [mixed felhasznaloi_adat]) A korábban használt usort () függvényhez hasonlóan az array_walk() is megköveteli. amelynek meghívásával a tömb végére küldjük a mutatót. A current($tomb_neve) függvény meghívása az első elemmel tér vissza. A har­ madik. fuggveny nevü paraméter a felhasználó által definiált függvény.end (). Egyes helyzetek megkövetelherik. Függvény alkalmazása egy tömb minden egyes elemére: array_walk () Előfordulnak olyan helyzetek. majd az új aktuális elemet adja vissza. ám közvetlenül is kezdhetjük. kulcs. amely a tömb núnden elemér meghatározott formázással jeleníti meg. A prev() függvény a next( ) ellentettje. Amennyiben használjuk. Rövidesen látni fogjuk. . a tomb a feldolgozni kívánt tömb. felhasznaloi_adat) Függvényünk az esetek többségében csak a tömbben levő értékeket fogja felhasználni. amikor az each() függvénnyel dolgoztunk. Ebben az esetben a fenti kód böngészőbeli kimenere a következő lenne: 3 2 Az each(). Ha fordítva szeretnénk bejárni egy tömböt. A második. amely az aktuális elemére mutat.next (). Az array_ wa lk() függvény pontosan ezt teszi lehetövé. A következő kód a felhasználó által megírt sa j at_kiiratas () függvényt a $tomb minden elemével meghívva új sor­ ban jeleníti meg az egyes elemeket: function sajat_kiiratas($ertek) ( echo "$ertek<br />". Az each($tomb_ neve) meghívása a mutató előreléptetése előtt adja vissza az aktuális elemet. hogy az array_ wa lk() három paramétert fogad.current(). A $tomb tömböt például a következőképpen deklaráljuk: $tomb = array(l.pos () és prev () függvénnyel tömbjeinket az általunk kivánt tet­ szőleges módon bejáró kódot hozharunk létre. amikor egy tömb núnden elemével ugyanúgy kívánunk dolgozni. Korábban láthattuk.res et (). az end () és prev () függvényt kell használnunk. és a következőképpen hívja meg a függvényt: sajat_fuggveny(ertek.current (). A felhasználó által definiált ügyes kis függvény lehet olyan. $ertek = prev($tomb). A next() vagy az ea ch () függvény meghívása eggyel előre. 2. a következő elemre lépteti a mutatót. felhasznaloi_adat nevü paraméter opcionális. majd ezt az új aktuális elemet adja vissza. függvényünk paraméterként megkapja. Az első. A következő kód például fordított sorrendben jelenít meg egy tömböt: $ertek = 3 end ($tomb). while ($ertek) { echo "$ertek<br />". illetve utolsó elemér a reset() és end ( ) függvénnyel kaphatjuk vissza.reset(). hogy minden tömb egy belső mutatóval {pointer} rendelkezik. hogy a reset() a tömb első elemére küldi vissza a mutatót. vagyis a mi magunk által írt függvénynek adott núntát kell követnie.

2. extract($tomb). hogy három paramétert fogadjon: a tömb elemének értékét ($ertek) . amely módosítja a tömbben lévő értékeket. hogy megszámoljuk a rendelések tömbjében levő elemeket. az extract () függvénnyel skaláris változók halmazává alakíthatjuk őket. string elotagJ ). hogy a kulccsal nem foglalkozunk. 3. egy $ac nevű tömböt hoz létre. hogy a hivatkozás szerinti átadáshoz és (&)jelet helyezünk a változónév elé. Használnunk kell az array_wa lk ( ) harmadik. Minden kulcshoz egy számszerű érték tartozik. Ha nem ismerős számunkra ez a fogalom. Az array_count_values() függvény ennél kicsit bonyolultabb. 2. hogy fogja a tömböt.figyelmen kívül hagyja a kulcsot és a felhas znaloi _adat paramétert. a 2 pedig kétszer. és működé­ séhez paramétert vár! Bár a kulcsra nem lenne szűkségünk. A függvény prototípusa a következő: extract(array valtozo tomb [. fejezet hogy az érték mellett az adott elem kulcsára is szükségünk van. A hivatkozás szerinti paraméterátadással az 5. a tömb elemének kulcsát ($kulcs) és a paramétert ($szorzotenyezo) . Mivel szükség van erre a paraméterre. hogy függvényünk-a sa j at_ kiiratas () függvényhez hasonlóan. $ac = array_count_values($tomb). Tómbelemek számlálása: coun t () . fejezetben részletesebben is foglalkozunk. az l háromszor. írjunk olyan függvényt. 3). Aztán persze dönthetünk úgy. A saj at_szorzo_ fuggveny () függvény deklarálásában a változó neve előtti és (&)jel azt jelenti. A sizeof() függvény pontosan ugyanezt a célt szolgálja. opcionális paraméterét. 'kulcs2' => 'ertek2'. echo "$kulcsl $kulcs2 $kulcs3". amely azt közli. Nézzük ezt az egyszerű példát: $tomb = array( 'kulcsl' => 'ertekl'. hogy a kulcs hányszor fordul elő a $tomb tömbben. Dönthetünk úgy. amennyiben üres tömböt vagy egy még be nem állított változót adunk át a függvénynek. amely szorzótényezőként fogja felhasználni azt. hogy a 4. l. . si z e of ( ) és ar ra y_coun t_va l u es () fiiggvény Egy korábbi példában arra használtuk a count ( ) függvényt. E vál­ tozók értékének a tömbben tárolt értékeket rendeli. a függvény megszámolja. hogy a függvény módosíthassa a tömb tartalmár. és a benne lévő kulcsok neveivel skaláris változókat hozzon létre. Ez a tömb kulcsként tartalmazza a $tomb egyedi értékeit. 3 Érdemes felfigyelni az $ertek átadásának módjára.70 3. 5. Hogy lássunk egy kicsit összetettebb példát. A kód definiálja a sa j at_szorzo_ fuggveny() függvényt. 'kulcs3' => 'ertek3'). eredményül nullát kapunk. Az elemszámot általános skaláris változóként kapjuk vissza. Ha meghívjuk. array_walk(&$array. amely a következőket tartalmazza: Kulcs 4 5 l 2 3 Érték l l 3 2 l Az eredmény tudatja velünk. 1nt extract_tipusa] [. (Ezt a tömb számasságának nevezzük. 'sajat szorzo fuggveny'. hogy az $ertek paraméter hivatkozásként adódik át. hogy az itt megadott értéket pa­ raméterként továbbítsa a függvénynek.)A tömb egy gyakorisági táb­ lázatot tartalmazó asszociatív tömböt ad vissza. akkor egyelőre elég annyit megjegyezni. $ertek *= $kulcs. A hivatkozás szerinti átadás lehetövé te­ szi. Az extract() függvény célja. a harmadik paraméter fogadásához a kulcsot is fogadnunk kell: function sajat szorzo fuggveny(&$ertek. Például az alábbi kód: $tomb = array(4. az 5 és a 3 egyszer fordul elő az $array tömbben. l). hogy az egyedi értékek hányszor fordulnak elő a $tomb nevű tömbben. amely a tömb minden eleméc megszorozza a megadott szorzótényezővel. Mindkét függvény a neki áradort tömb elemszámát adja vissza. l. úgy kell deklarálni a sajat_szorzo_fuggveny () függvényt. $szorzotenyezo) { $szorzotenyezo. illerve. Tó�bök átalakítása skaláris változókká: extract () Amennyiben egy nem numerikasan indexelt tömbben adott számú kulcs-érték párral találkozunk.

Ütközés esetén kihagyja az adott elemet.2 táblázat: Az extract ( ) lehetséges extract tipusa paraméterei _ Típus EXTR OVERWRITE EXTR SKIP EXTR PREFIX SAME Jelentés Ütközés esetén felülírja a meglévő változót. Az elotag paraméterben meghatározott előtaggal látja el a máskülönben érvénytelen változóneveket (például a csak számokból álló neveket). Ehhez meg kell adni az elotag 3 paramétert. Megismerkedünk a reguláris kifejezések függvényeivel. extract ($array. cserélnek. Ehhez meg kell adni az elotag paramétert. EXTR_PREFIX_ALL. vagy előtaggal kivánjuk ellátni az adott kulcsot. hogy egy adott ütközés be fog kö­ vetkezni. vagyis a számmal kezdődő vagy szóközöket tartalmazó kulcsokat a függvény átugorja! További olvasnivaló Ez a fejezet a PHP általunk leghasznosabbnak vélt tömbfüggvényeit mutatta be. Az extract_tipusa változó közli a függvénnyel. hogy az itt létrehozott változók neve elötag-alulvonás-kulcsnév: = $tomb array ( 'kulcsl' = > 'ertekl'. 'kulcs3' => 'ertek3'). az elem kulcsának érvényes változó­ névnek kell lennie. Hivatkozásként nyeri ki a változókat.php. az EXTR_PREFIX_ ALL értéket használó példát! Figyeljük meg. $kulcs2 és $kulcs3 értéke rendre 'ertekl '. amelyek szeringeket keresnek. Az extract () függvény há­ rom skaláris változót hoz létre: $kulcsl. illetve felosztják és egyesítik őket. 'kulcs2' = > 'ertek2'. echo "$sajat_elotag_kulcsl $sajat_elotag_kulcs2 $sajat_elotag kulcs3". EXTR-PREFIX-IF-EXISTS EXTR REFS Ha a változó előtag nélküli változata már létezik. Szándékosan nem vállalkoztunk a az összes tömbfüggvény tárgyalására.Ezek az értékek az eredeti tömbből származnak. A paraméter két leghasznosabb értéke az EXTR_OVERWRITE (az alapértelmezett) és az EXTR_PREFIX_ALL. Hogyan további A következő fejezetben a karakterláncokat feldolgozó függvényekről tanulunk. EXTR PREFIX ALL Az elotag paraméterben meghatározott előtaggal látja el a változóneveket. ezek kulcsa rendre: kulcsl. 3. Azokkal a függvényekkel foglalkozunk. Ehhez meg kell adni az elotag paramétert. EXTR PREFIX INVALID EXTR IF EXISTS Csak a már létező változókat nyeri ki (vagyis a tömbben lévő értékeket létező változókba írja). ame­ lyekben már létezik a kulccsal egyező nevű változó. Ezek azok az esetek. 'sajat_elotag'). Az extract () függvény két opcionális paraméterrel bír: extract _tipusa és elotag.net/array címen elérhető online PHP kézikönyvben rnindegyiknek megtaláljuk rövid leírását. Az alapértelmezett lehetőség a meglévő változó felülírása. például olyankor. 'ertek2' és 'ertek3 '. Ez a kód is a következő kimenetet eredményezi: ertekl ertek2 ertek3 Jegyezzük meg. ame­ lyekkel szinte bármilyen műveletet elvégezhetünk a karakterláncokon.Tömbök használata 71 A kód a következő kimenetet eredményezi: ertekl ertek2 ertek3 A tömb három elemmel rendelkezik. előtaggal ellátott változatát hozza létre. Alkalman­ ként a többi lehetőség is hasznos lehet. hogy ha az extract () függvénnyel szeretnénk egy elemet kinyerni. Ez a paraméter például a $ REQUEST érvényes változók halmazára konvertálásá­ _ nál alkalmazható. hogy a $kulcsl. A http://www. és ki akarjuk hagyni. Az extract_ tipusa lehetséges értékeit a 3. Ütközés esetén $elotag_ kulcs nevű változót hoz létre. kulcs2 és kulcs3. hogy miként kezelje az összeütközéseket.2 táblázat mutatja. . Lássunk most egy egyszerű. A kimenetből láthatjuk. amikor risztában vagyunk azzal. $kulcs2 és $kulcs3.

.. hogy adatbá­ zisban tárolandó felhasználói inputot rendbe tegyünk vagy árformázzunk.._ ------ ---- ·- -.2 ...hu.. Ezek a függvények számtalan különbözö helyzetben igen hasznosak rudnak lenni.6.-------------­ � -------------- -- '------------------. .. l 4.. Ez az alkalmazás azonban bizonyos te­ kintetben felülmúlja az interneten ralálható számralan hasonszőrű űrlapot. ����: �_� e.. Ha elkészültünk.---.1 ábra: Bob visszajelzést váró űrlapja az ügyfelek nevét... Azt is meg­ cárgyaljuk. Ahelyett... hogy az űrlapot egy olyan általános e-mail címre küldenénk. akkor a vissz:Yelzést a marketingosztálynak címezzük.. Ez alkalommal egy lényegre törő és gyakran használt üzenerküldö űrlapot fogunk elkészíteni. Gyakran van szükség arra.. � .. �-U � .. e-mail címét és észrevételeit kéri... megpróbáljuk a folyamatot intelligensé tenni azáltal..-�-. A fejezeeben az alábbi főbb témaköröket tárgyaljuk: Karakterláncok formázása Karakterláncok egyesítése és szérválasztása Karakterláncok összehasonlítása Részszrringek keresése és cseréje szeringkezelő függvényekkel Reguláris kifejezések használata • • • Mintaalkalmazás létrehozása: intelligens üzenetküldő űrlap Ebben a fejezerben intelligens üzenerküldö űrlap létrehozásához fogunk karakterláncokat és reguláris kifejezéseket kezelő függvényeket használni. majd az eredmény alapján Bob megfelelő alkalmazortjához irányítjuk az e-mailt. miként lehet szeringkezelő függvényekkel és reguláris kifejezések függvényeivel szavakra.�.1 ábrán láthatjuk..4�-. . amelynek segítségével Bob ügyfelei panaszaikar és dicséreteiker közölhetik vele. kifejezésekre vagy karak­ cerláncon belüli egyéb szövegmintákra keresni (és Icicserélni azokat). Ha az e-mail Bob legnagyobb ügyfelé­ től jött..... Ha például az e-mail a reklám szót tartalmazza.. ----- ---- -- - - -- ..._. Bob alkatrész-kereskedésének a korábbi fejezetekben fejlesztett honlapjához a<ljuk ezeket a kódokat.. hogy kulcsszavakat vagy kife­ jezéseket keresünk a szövegben. A keresőfüggvények kiválóan alkalmasak .. _ __ Vásárlók üzenetei �koeeljr� . to... akkor mehet egyenesen Bobhoz. .4 Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések Ebből a fejezetből kiderül. mint az info@cegnev. Az űrlapot a 4....egyebek között keresőmotor-alkalmazások fejlesztésére. hogyan használjuk a PHP szeringkezelő függvényeit szöveg formázására és kezelésére...

</p> </body> </html> $targy. Használhatnánk még egyebek között a Válaszcím: és Másolat: mezöt is. egyszerű kódból.hogy a felhasználó az űrlap minden kötelező mezöjét kitöl­ .com\r\n " . Kódunkból a tömörség kedvéért kimaradt ennek a függvénynek a meghívása. Ha egynél több további fejlécet kivánunk az üzenethez adni. leckében foglalkozunk velük.$email.Megjegyzés kérésé'.com"."\n".Üzenet elküldve</title> </head> <body> <hl>Üzenet elküldve</hl> <p>Üzenetét elküldtük. $targy $level_tartalma 4 $felada = "Feladó: webszerver@pelda. $uzenet=$ POST[ ' uzenet ']. "Üzenet a honlapról". Az opcionális ötödik paraméterrel az üzenetküldésre beállítort programnak adhatunk át paramétert.1 példakódban található. és olvasás közben bövítsük és fejlesszük azt! 4. string Az első három. mint például itt: $tovabbi fejlecek="Feladó: webserver@pelda. A kódból látható. $level tartalma. $felada).' '\n'' .com címre.Az űrlap tartalmának elküldéséhez használt kiinduló kód <?php //rövid változónevek létrehozása $nev=$ POST['nev '].com". illetve magát az üzene­ tet adjuk meg. tötte-e.$uzenet. cseréljük ezt saját e-mail címünkre! Mivel idáig még nem használtuk a mail( ) függvényt. string uzenet.) A negyedik paraméter jelen esetben Feladó: címer ad az üzenethez. hogy a függvény e-mailt küld. string [tovabb1 fejlee [. Prototípusa a következöképpen néz ki: bool mail(string címzett. $email=$_POST[' email']. (Az RFC.74 4.magyarui. ?> <html> <head> <title>Bob autóalkatrészek .ph p. és a PHP mail () függvényével elküldtük e-mailben az u zenet@ pelda. "Vevő e-mail címe: ". a tárgysor szövegét. ''Vevő neve: ''. Az érvényes e-mail fejlécek leírását az RFC822 dokumentumban találjuk. Részletesen a Hálózati és pro­ tokol!függvétJyek használata című 20.1 példakód: uzenet_ feldolgozasa. a karakterláncon belül újsor és kocsi vissza karaktert (\n\r) használva választhatjuk el öket egymástól. tovabbi_parameterek]]).com". ' Válaszcím: bob@pelda. "Vevő üzenete:\n". Általában ellenőriznénk-például az isset( ) függvénnyel.nem mellesleg kötelező. nézzük meg először is azt. . fejezet Induljunk ki a 4. hogy hogyan működik! Talán nem meglepö.paraméterben az e-mail címzettjét. //statikus információk beállítása $címzett "uzenet@pelda. amely-ha további részleteket szeretnénk megtudni-online elérhető. string targy. //mail() függvény meghívása az üzenet elküldésére mail($cimzett. Ez egy minta e-mail cím. hogy az űrlapmezöket összefüztük.több internetszabványnak a forrása."\n".$nev. azaz Request for Comment. Amennyiben tesztelni szeretnénk a fejezetben fejlesztert kódot. A negyedik paraméterrel további érvényes e-mail fejléceket küldhetünk.

amikor fájlban vagy adatbázisban kivánjuk tárolni.opcionális -paraméterben megadhatjuk az ezen alapértelmezett karakterek helyett eltávolítandó karakterek listáját. A PHP a print ( ) fiiggvényt is tá­ mogatja. igen hasznos lehet. illetve a reguláris kifejezések függvényeinek alkalma­ zásával tökéletesíteni. . tekintsük át a Függe­ lékben A PHP és a MySQL telepítését! A fejezet során ezt a kódot fogjuk a PHP szeringkezelő fiiggvényeinek.</p> <p><?php echo nl2br($level_tartalma). a böngészőablak által esetlegesen kikényszerített sortöréseket leszámítva egyetlen sorban fog megje­ lenni. Az eredményt a 4. HTMLformázás alkalmazása: az nl2br ()függvény Az nl2br() fuggvény a karakterláncot fogadja paramétereként. és a benne lévő összes újsor karakterr az XHTML <br /> címkére (rag) cseréli. a szering vége karakter (\0 ) és a szóközök tartoznak. a szóban forgó karakterláncot fogadják paraméterként. és az így kapott sztringer adja vissza. 4 A trim() fiiggvény eltávolítja a karakterlánc elejéről és végéről a fehérközöket. Egy második. és a formázott sztringet adják vissza. Mindkettő a trim () fiiggvényhez hasonló. A most következő részekben az ilyen célra rendelkezésünkre álló fiiggvények közül mutatjuk be a fontosabbakat. hogy az üzenetküldő alkalmazásunkra mutasson.bevitt karakterláncokat.l tr im () és rtrim () függvény A rendrakás első lépése a karakterlánc megszabadítása a felesleges fehérköz karakterektőL Bár ez a lépés soha nem kötelező. vagy más szeringekkel szetetnénk összehasonlítani a ka­ rakterláncot. Ha a kód jelenlegi állapotában nem működik a rendszerünkön. Karakterláncformázása nyomtatáshoz Idáig az echo nyelvi szerkezettel jelenítettük meg a böngészőben a karakterláncokat. amely ugyanazt teszi. akkor valamelyik telepítési beállítás lehet a Iudas. Karakterláncok formázása Gyakran előfordul. Az adott céltól fug­ gően használhatjuk az l trim () vagy az rtrim () fiiggvényt is.jellemzően HTML űrlapon keresz­ tül . a következőképpen tisztíthatjuk meg a bemeneti adatokat a t rim() fiiggvénnyel: $nev = trim($ POST['nev']). az l trim () csak az elejéről (bal oldaláról). a vízszintes és függőleges tabutátorok (\t és \xOB ) . hogy formázás után megjelenítsük az ügyfél észrevételét: <p>Lent látható üzenetét elküldtük. Karakterláncokmegvágása: tr im (). mint az echo. $uzenet = trim($_POST['uzenet'). erre a célra alkalmas fiiggvénnyel rendelkezik. ahol rövid neveket adunk az űrlap bemeneti változóinak.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 75 A mai l () fiiggvény használatához be kell állítanunk a PHP-t. A három fuggvény között az a különbség. Karakterláncokformázása megjelenítés céljából A PHP számtalan fiiggvényt kínál a karakterláncok különféle átformázására. Kiválóan használható hosszú karakterláncok böngészőben való megjelenítésénéL Használhatjuk például arra.2 ábrán látjuk. az rtrim() csak a végéről (jobb olda­ láról) távolítja el a fehérköz karaktereket. ?> </p> Ne feledjük. így ha nem szűrjük meg a kimenetet a nl2br ( ) fiiggvénnyel. A PHP három. hogy a trim () a karakterlánc elejéről és végéről. hogy a HTML figyelmen kívül hagyja a sima fehérköz karaktereket. A függvény által alapértelmezésben eltávolított karakterek közé az újsor és a kocsi vissza karakterek ( \n és \r) . A kód elején. $email = trim($_POST['email']). ám rendelkezik visszatérési értékkel (amí az eredménytől fuggően true vagy false ) . hogy használatuk előtt rendbe kell szednünk a felhasználék által.

.Milu..... hogy pontosabb konverziós specifikációt használharunk annak meghatározására. A ...".as is'.4 az eltárolt érték.4..Példa lehet rá egy számláló elé rakott nullák sorozata.. amely a tizedespont (magyar jelölés esetén tizedesvessző) után két tizedesjegyet kell.\'""'�.:-. akkor az utasítás 12. "'"'4-._..Ha ténylegesen a % szimbólumot kivánjuk megjeleníteni.A konverziós specifikációkat a listabeli sorrendben fogják ("A rendelés végösszege: %. A formátumsztringben lévő %s-t konverziós specifikációnak nevezzük.. nem szükséges elé aposztrófot ( ' ) helyezni.. Ha ilyen formázás esetén a $total változóban 12.szimbólum szintén opcionális.. A formátumsztringben több konverziós specifikációt is megadhatunk.Ez azt jelenti. .. Mindkét módszer . a második a $total_ szallit as változór használja..2f (szállitással együtt: %.. hogy a printf () megjeleníti a böngészőben a formázott sztringet.2 ábra: A PHP nl2br () függvényével tetszetősebbé tehető a hosszú karakterláncok HTML-en belüli megjelenítése.. míg megszakjuk használarukat..:1. akkor általában n argumentum szerepel a formátumszering után..pontossag]tipus Minden konverziós specifikáció a % szimbólummal kezdődik. � _ .Ha szóközt vagy nullát határozunk meg...Célja..karakterlánccal helyettesítendő': Jelen esetben a karakterláncként értelmezett $total változó helyettesíti. akkor a %% karaktereket kell használni. a következő formában kell használni: printf ("A rendelés végösszege: %s.". . 4 A két függvény prototípusa a következő: string sprintf void printf (string formatum [.2f) ". ám igen hasznosnak és hatékonynak fogjuk találni öket. A kitolto_karakter opcionális. hogy tartalmazzon. akkor mindkét módszer esetén a 12 .... azaz aktuális formájában nyomtatja ki a karakterláncot..-.. Ha az ebben a változóban tárolt érték mondjuk 12..-:_. fejezet t._ .��·�·--. Ha ugyanezt a printf () függvénnyel szeretnénk elérni.Bármilyen más kitöltő karaktert előtagként aposztróffal kell ellátni.. hogy ezek a függvények müködésüket tekintve C-beli társaik­ hoz hasonlóak.Vigyázzunk azonban.... akkor látni fogjuk. . $total). az sprintf ()pedig visszatérési értékként adja vissza. Azt állítja be... A következő kóddal érhetjük ezt el: printf ("A rendelés végösszege: %. azzal a különbséggel. mert szintaktikájuk nem teljesen azonos! Ha nem dolgozrunk még ezekkel a függvények­ keL némi időre lehet szükség. �::::::. amely változók helyett formázó kóddal írja le a kimenet alakját.. hogy a változót az általunk meghatározott szélességre töltse ki. Az ee ho függvény esetében használhatjuk soron belül a megjeleníteni kivánt változókat.. ami a következő: %['kitolto_karakter][-][szelesseg] [. 4 O-ként fogja azt megjeleníteni._ -­ VM>-..76 4.Amennyiben lecserélni az átformázott argumentumok. $total. Nézzük az alábbi példát: printf n konverziós specifikációt használunk.]) (string formatum mixed parameterek...2f"..\-�-.. Itt az első konverziós specifikáció a $total. hogy a mezőben lévő adat az alapértelmezett jobbra igazítás helyett balra igazítva jelenik meg. Az alapértelmezerr kitöltő karakter a szóköz..A printf ( ) és a sprintf () függ­ vénnyel némileg kifinomultabb formázást is végrehajthatunic Alapvetőerr ugyanúgy müködnek. Ha programozrunk már korábban C-ben.. Mindegyik konverziós specifikáció ugyanazt a formátumot követi. hogy a $total valójában egy lebegőpontos szám.._ 4.... _. A további paraméterek a formárumsztringbe helyettesített változók. hogy . ahogy az alábbi példa is mutatja: echo "A rendelés végössszege: $total...'-oH.. 4 jelenik meg a böngészőben.W.. mixed parameterek . $total szallitas). [. $total)..Iq)-�-. A printf () alkalmazásának előnye.]) Mindkét függvény első paramétere egy formátumsztring.

Egészként értelmezi.és nagybetűs írásmód megváltoztatására alkalmas függvények és hatásuk Függvény strtoupper() Leírás Nagybetűssé alakítja a karakterláncot Kisbetűssé alakítja a karakterláncot A karakterlánc első karakterét nagybetűssé alakítja (amennyiben az alfabetikus karakter) Nagybetűssé alakítja a karakterlánc minden. és lebegőpontosként jeleníti meg. 4 Stotal_szallitas. a harmadikban azt.2 táblázat: Kis.és nagybetűs írásmód megváltoztatása a karakterláncban Bármely karakterláncban megváltoztathatjuk. Ezek két paramétert fogadnak: a formátum­ sztringer és . hogy egy része vagy egésze kis. Egészként értelmezi. hogy az argumentum listabeli pozícióját közvetlen ül a% jel után írjuk.a változó számú paraméterek helyett . 4. és karakterként jeleníti meg.vagy nagybetűvel legyen szedve.2f) ".2f (szállitással együtt: %1\$. Egészként értelmezi.1 táblázatban találjuk. a máso­ dikban eredményét. A fuggvény két alternatív változarának vprintf () és vsprintf () a neve. Az utolsó oszlop a fuggvény által visszaadott értéket mutatja. hogy miként kell a $targy karakterlánc esetén használni. Karakterláncként értelmezi és jeleníti meg. A lehetséges típusok kódját a 4. vagyis \jellel ellátott $ szimbólumot helyezünk. ebben a példában a 2\$ azt jelenti. Az első oszlopban a függvény nevét látjuk. Csupán annyit kell tennünk. Kis.1 táblázat: A konverziós specifikáció típuskódjai Típus b c d Jelentés Egészként értelmezi. 4. A pontos sag paraméternek tizedesponttal kell kezdődnie. Például: printf ("A rendelés végösszege: $total). s mögé egy védőka­ rakterrel.. és előjel nélküli decimális számként jeleníti meg.2 táblázat foglalja össze. és vizsgáljuk meg. A specifikáció utolsó része a típus kóclja.helyettesítsd a listában második argumentummal!': Ezzel a módszerrel ismételni is lehet az argumentumokat. hogy . ám mégis nézzünk meg néhány rövid példát! Induljunk ki az e-mail tárgyát tartalmazó karakterláncból ($targy). Ez azt jelenti. és hexadecimális számként jeleníti meg nagybetűs A-F számjegyekkeL f o u x x A printf () függvény konverziós típuskódokkal való használata esetén alkalmazhatunk argumentumszámozást.az argumentumok tömbjét. %2\$. és decimális számként jeleníti meg Double típusként értelmezi. és tartalmaznia kell a tizedespont (tizedesvessző) után megje­ leníteni kivánt tizedesjegyek számát. és hexadecimális számként jeleníti meg kisbetűs a-f számjegyekkeL Egészként értelmezi. hogy argumentumainak nem szükséges a konverziós specifikációkkal megegyező sorrendben lenniük. hogy milyen függvényekkel változ­ tathatjuk meg írásmódját l E függvények hatását a 4. Egészként értelmezi. és nyolcas számrendszerbeli számként jeleníti meg. Egészként értelmezi. és bináris számként jeleníti meg.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 77 A szelesseg paraméter közli a printf () függvénnyel. Mintaalkalma­ zásunk esetén ennek ugyan nem sok haszna van. hogy (karakterben számolva) mennyi helyet hagyjon az ide be­ helyettesítendő változónak. alfabetikus karakterrel kezdődő szavának első karakterét Használat $targy strtoupper($targy) Érték Üzenet a honlapról ÜZENET A HONLAPRÓL üzenet a honlapról Üzenet a honlapról strtolower() ucfirst() strtolower($targy) ucfirst($targy) ucwords() ucwords ($targy) Üzenet A Honlapról .

hogy különleges.. A stripslashes( ) eltávolí�a a visszaperjeleket. hogy automatikusan eltávolírja a visszapetjeleket.. hogy PHP-beállitásaink között nincs ez a funkció alapértelmezésben bekapcsolva): $uzenet = addslashes(trim($_POST['uzenet']))._" ... hogy az ezekből a forrásokból származó változók esetében automatiku­ san visszaperjel kerül a problémás karakterek elé. különösen akkor. hogy megjelöljük vagy védökarakterrel kiemeljük ezeket a karaktereket. A szeringkezelő függvények többségéhez hasonlóan az adds lashes( ) is paraméterként fogadja a karakterláncot. ... a\ (visszaper) pedig\\ ( visszaper visszaper).. a POST és a cookie szóra utal.. 4 . mivel az vezérlő karakterként értelmezheti öket. � . 4. Mielőtt bármilyen karakterláncot adatbázisba írnánk.ngkezelő függvényeket nem csak a karakterláncok vizuális formázására használhatjuk. Ha saját szerverünkön is kipróbáljuk a függvényeket.. CI'91-t-.) A PHP két olyan függvénnyel rendelkezik... amit kifejezetten"védökarakterrel ellátásra" alakítottak ki.. Ezt a funkciót a magi c_quotes_gp c konfigurációs beállítás szabályozza. s így a MySQL és az ahhoz hasonló adatbázisok tisztában legyenek azzal. fejezet Tárolni kívánt karakterláncok formázása: addslashes () és stripslashes () fiiggvény A sztr. �.. A " (kettős idézőjel) például \" ( visszaper kettős idézőjel) lesz. A problémás karakterek az idézőjelek {egyszeres és kétszeres). a GET.. elképzelhető. hanem adatbázisban tárolni kívánt szeringeket is átalakítharunk velük.-s-. az addslashes( ) függvénnyel kell az alábbiak szerint átforrnázni azt (feltéve persze. hogy a magic quotesfunkció be van kapcsolva. A funkcióról részletesebben olvasharunk az Egyéb hasz­ nosfunkciók című 24.. Bár az adatbázisba írással egészen a MySQL használata című 2. (Ez a szabály egyetemlegesen érvényes a különleges karakterekre...78 4.. nem pedig vezérlő karakternek szántuk ezeket.. ez azt jelenti. majd átformázott karakterláncként aclja vissza.. hogy a PHP úgy lett beállítva. ha adatbázisba helyezzük ezeket az adatokat. ugyanakkor gondot is okozhatnak. a felhasználói adatok megjelenítése előtt meg kell hívnunk a stripslashes () függvényt. így ha\\ szerepel karakterláncunkban. \ Meg kell találni a módját annak..lu�����---. amely a PHP új telepítéseinél alapértelmezésben be van kap­ csolva.3 ábra: Az addslashes ()függvény meghívása után az idézőjelek visszaperjellel lettek kiemelve. A 4. Az ilyen karaktereket a visszaper védőkaraktert eléjük írva emelhetjük ki.3 ábrán ezeknek a függvényeknek a karakterláncra gyakorolt hatását lárhatjuk. 4... különben megjelennek a visszaperjelek is. A gpc.4 ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kapunk. akkor\\\\ formában kell szerepeltetnünk. .. Egyes karakterek teljesen értelmesek és megfelelőek karakterlánc részeként.. a visszaper ( ) és a NULL karakter. Ez az utóbbi eredmény azt jelzi.. ... Ez azt jelenti. _ .._. a karakterláncok adatbázisban tároláshoz szükséges formázását itt és most fogjuk áttekinteni.4 ábra: Minden problémás karakter duplán lett kiemelve.. leckében. Amennyiben a beállítás be van kapcsolva rendszerünkön. részig nem foglalko­ zunk. hogy a 4.. A magic quotes funkció használata hordozhatóbbá teszi kódunkat...

A hhoz.hanem az elválasztó karakterlánc minden egyes karaktere mentén elválasztja. string input [. ahogy azt a prototípus alapján gondolhatnánk.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 79 Karakterláncok egyesítése és felosztása sztringkezelő függvényekkel Gyakran megesik. Például: $uJ_email = az implode('@'.amely az $email_tomb [l] tömbelemben tárolódik el.hogy külön-külön szeretnénk egy karakterlánc részeit vizsgálni.és az elvalasz to sztring által meghatározol:t elválasztó karakter mentén darabokra bontja. A strtok () meghívása nem annyira egyszerű. Példánkban Bob azt szeretné. illetve a domainnévre. Az strtok () fiiggvény használata A neki áradott karakterláncot egyszerre darabokra bontó explode () függvénnyel ellentétben a strtok ( ) egyenként vesz belőle tokennek nevezett darabokat.amely az $email_tomb[O l. Tegyük fel.hogy a nagyugyfel. A függvény a karakterláncon belül megőrzi saját belső mutatójának helyét.amelyek lehetövé teszik ezt. A strtok() függvény prototípusa: string strtok(string input.de a bemeneti karakterláncot-az explode függvénnyel ellentétben. ám hatása pont ellentétes. a karakterlánccal és az elválasztóval hívjuk meg a strtok() függvényt. Ha vissza akarjuk állítani a mutatót a karakterlánc elejére. már csak egyeden paramétert adunk a függvénynek-az elválasztót. Ahhoz.és nagybetűvel vegyesen van szedve.com". A darabok számát az opcionális limit paraméterrel korlátozhatjuk.hogy az ügyfél e-mail címéből megrucijuk domainnevét: $email_tomb = explode ( '@'. Úgy tudjuk kezelni ezt a problémát. $email). A függvény fogja az in put paraméterben meghatározott karakterláncot. Az explode () függvény fenti paraméterekkel történő meghívása két részre bontja az ügyfél e-mail címét: a felhasználói névre.nem a reljes elválasztó karakterláncon. hogy a domainnév csupa nagybetűre vagy csupa kisbetűre konvertálása után ellenőrizzük az egyezőséget: if (strtolower($email_tomb[l]) $cimzett e lse { $cimzett = == "nagyugyfel.paraméterként újra átadjuk a függvénynek. A z így kapott darabokat egy tömbbe helyezi. amikor egyenként kell egy karakterlánc szavait feldolgozni. A függ­ vényt az explode ()-hoz hasonlóan hívjuk meg.com") { "bob@pelda.hogy szavanként szeretnénk megnézni egy mondatot (például helyesírás-ellenőrzés céljából).hogy a karakter­ láncból megkapjuk az első tokent.com". . implode () vagy a j oin() függvénnyel fordíthatjuk vissza (a két függvény egymással Az explode() függvény hatását egyenértékű). hogy a karakterláncból az ezt követő tokeneket is megkapjuk. "uzenet@pelda. $email tomb).és az első paraméterként megadott sztringgel egyesíti azokat.ezért az ügyfelek által begépelt e-mail címet részekre bontva megpróbáljuk kideríteni. Ez az utasítás fogja az $email_tomb tömbelemeket.com címről érkező üzenetek közvetlenül hozzá fussanak be.com".két paraméterrel. A strtok() az explode() függvény kiváló alternatíváját jelenti minden olyan esetben. A következő kódot kell használnunk arra.hogy a küldő Bob nagy ügyfelénél dolgozik-e.com") 1 4 "bob@pelda.ez a megközelítés nem fog műk ödni.com". Most már képesek vagyunk a domainnevet ellenőrizve megállapítani.és üzenetét ennek megfelelően továbbítani a célszemélynek: if ($email tomb[l] $cimzett else { $cimzett = == "nagyugyfel. array explode(string elvalaszto. "uzenet@pelda.vagy elemekre kivánunk bontani egy domainnevet vagy e-mail címet! A PHP számos olyan szeringkezelő függvénnyel (és egy reguláris kifejezéseket kezelő függvénnyel) rendelkezik. Amennyiben azonban a domainnév nagybetűvel vagy kis.amely az alábbi prototípussal rendelkezik: int limit]).melyik vállalatnál dolgozik az ügyfél. Az elválasztó lehet karakter és karakterlánc is. implode () és j o in () fiiggvény használata A fenti célra alkalmas első függvény az explode (). Az explode (). string elvalaszto).

int start[. A hossz paramétert arra használhatjuk. A következő példák az alábbi tesztsztringer használják: 4 $teszt = 'Ügyfélszolgálatuk igen kiváló'.n<br />n. Az echo substr ($test. while ($token ' n n}.az strcasecmp (} és az strnatcmp (} függvénnyel karakterláncokat rendezhetünk sorba. A függvény két karakterláncot fogad. amikor rögzített formátumú karakterláncok részeihez kell jutnunk. A PHP ennél kis­ sé kifinomultabb összehasonlításokra is lehetőséget ad. Az üres karakterláncokat automatikusan átlépi e folyamat közben. Az előző kód külön sorban jeleníti meg az ügyfél üzenetében lévő minden egyes cokent. A függvény asztring karakterláncból kimásolt részsztringet ad vissza. akkor az strcmp (} függvény egy nullánál nagyobb számmal tér . illetve a visszaadott karaktersor utolsó karakterét (negatív érték esetén). echo $token. -6}. pozíció. int hossz] }. Például a: substr ($teszt. string str2}. A fejezetben hasz­ nált példában ugyan nincs rá szükség. Karakterláncok összehasonlítása Idáig csak azt láttuk. hogy meghatározzuk a visszaadandó karakterek számát (pozitív érték esetén). hogy az ügyfél írt-e bármilyen üzenetet az űrlapra. 18. Egyenlőségük esetén visszatérési értéke O. Ügyfélszolgálatuk igen kiváló karakterláncot adja vissza.jelen esetben az igen karakterláncot. O. strcasecmp ( ) és strnatcmp ( ) fiiggvény Az strcmp (}.és végpontja közörti részsztringeket érhetünk el. kód a negyedik és a hátulról hetedik karakter közötti karaktereket aclja vissza.n<br />n. 6}. függvény a karakterlánc utolsó hat karakterét adja vissza. és összehasonlítja ezeket. Amennyiben a függvényt a start paraméternél csak egy pozitív számot megadva meghívjuk. != nn} ( $token = strtok (n n}. Ha az str l ábé­ cérendben az str2 után következik (vagy nagyobb nála). Általában érdemes ellenőrizni. és mindaddig fut a ciklus. Az strcmp (} függvény prototípusa: int strcmp (string strl. pozíció a tizenkilencedik karaktert jelöli. így a 18. ezt például az empty (} függvénnyel te­ hetjük meg. Az első karakter a O. hogyan használjuk a == műveleti jelet két karakterlánc egyenlőségének megállapítására. ám hasznos lehet. A karakterláncon belüli pozíció a tömbökhöz hasonló­ an O-val indul. -7}. függvény ennek megfelelően a kiv ál ó karakterláncot eredményezi. Két kategóriába csoportosítottuk ezeket: részleges egyezőség és egye­ bek. az l}. Amennyiben a substr (} függvényt csak egy negatív start paraméterrel hívjuk meg. a start pozíciótól a karak­ terlánc végéig tartó részsztringet adja vissza. A substr (} függvény prototípusa a következő: string substr (string sztring. Az egyszerűség kedvéért a példából kihagytuk ezeket az ellenőrzéseket. fejezet A strtok (} függvényt jellemzően a következőképpen használjuk: $token = strt ok ($uzene t' echo $token. Karakterláncoksorba rendezése: strcmp (). Először az egyebek kategóriával foglalkozunk. amelyre az intelligens űrlap továbbfejlesztéséhez szükségünk lesz. majd ezt követően térünk rá a részleges egyezőségre. A substr ($teszt.80 4. Ez a képesség adatok rendezésénél válik igen hasznossá. A substr ($test. A substr ( ) függvény használa ta A substr (} függvénnyel egy karakterlánc adott kezdő.ami jelen esetben az ügyfél. a karakterlánc utolsó start karak­ terét kapjuk vissza. amíg van token.

amennyiben ez a fuggvény a karakterlánc-illesztő vagy reguláriskife­ jezés-illesztő (regular expression-matching) függvények valamelyike. Unicode) sztringeket.és nagybetűket. hogy az üzlet szó vagy annak toldalékos változatai előfordulnak-e a levélben. exit. amelynek prototípusa a következő: [.php. 'Bbit') echo 'Érvénytelen e-mail cím'. Az strcasecmp () fuggvény pontosan ugyanígy viselkedik. to. string $kodolas A függvényben a $str paraméter a vizsgálandó karakterláncot tartalmazza. A következő részben finomabb mód­ s zereket fogunk megvizsgálni. . A fenti megközelítés az információ ellenőrzésének rendkívül leegyszerűsített módja.php oldalán találunk.. amelyben az országkódhoz nem tartozik második szintű domain. akkor azt kell megállapítani. UTF-8. hogy azstlen () függvény nem jól kezeli a több-bájtos kódolású (UTF-7. Például a következő kód eredménye 5 lesz: echo'strlen("hello"). Az strcmp( ) szerint például karakterláncok esetén a 2 nagyobb. ü. hogy az.net/ manual/ en/book. Amennyiben str l kisebb. A természetes rendezésről bővebben is olvasharunk a http://www . és ezek megléte alapján küldjük a levelet a megfelelő részlegnek. visszatérési értéke annak hossza lesz. Az strnatcmp () fuggvény és a kis. A fuggvény megkülönbözteti a kis. naturalordersort. Az előző példa UTF-8 kódolású szövegre: if (rnb_strlen($email) < 6) ( ll vagy mb strlen($email. Amennyiben a Bob üzleteivel foglalkozó üzeneteket például a kereskedelmi vezetőnek kívánjuk továbbítani.mb_" családba tartozó függvények nem alapértelmezett PHP könyvtárban vannak. A függvény beviteli adat ellenőrzésére is alkalmas. akkor hiba következik be: if (strlen($email) < . Egy e-mail cím legalább hat karakter hosszú: például a@a. így kérjük a rendszergazdát.. hogy hány bites az áradott karakterlánc.. Unicode kódoláskor használjuk inkább az mb_strlen () függvényt. hogy telepítse a Mulribyte String könyvtárat! További információt a PHP kézikönyv http://www. Ö. ami jobban megfelel az ember hagyományos rendezési elveinek. mivel lexikografikusan nagyobb. mint str2. Részsztringek keresése és cseréje sztringkezelő függvényekkel Gyakran végzett müvelet annak megállapítása. az opcionális $kodolas paraméterrel pedig megadhatjuk. 6) ( echo 'Érvénytelen e-mail cím'.mbstring. illetve a szervernév és a felhasználó címe egy-egy betűből áll.org/ oldalon. Ugyanezt egyeden függvény meghívásával is elérhetjük. az s trcmp () visszatérési értéke nullánál kisebb. amit az $email vál­ tozóban tárolunk! Az e-mail cím ellenőrzésének legegyszerűbb módszere a hosszának megállapítása. Ha a felhasználó által megadott e-mail cím nem éri el ezt a karakterhosszt.és nagybetüket nem megkülönböztető testvére. Fontos megjegyezni.termé­ szetes rendezésnek" megfelelően hasonlítja össze a karakterláncokat. Tapasztalatok szerint elsősorban az ó. Ö. A következőkben egyenként megvizsgáljuk ezeket a függvénycsoportokat. mint a 12. Ez a részleges egyezés jellemzően hasznosabb. exit. Gondoljunk bele a mintaürlapon lévő e-mail címbe. Ha átadunk a függvények egy karakterláncot. A már megismertek közül az explode () vagy az strtok() függvénnyel kaphatjuk vissza az üzenet szavait. hogy egy adott részszering megtalálható-e egy nagyobb karakterláncban. int mb_strlen ( string $str Ű betüket tartalmazó karakterláncok esetén hibásan a<lja vissza l ) a szering hosszát. ő. mint teljes egyenlőség ellenőrzése a karakterláncokban. Az strnatcmp() pont fordítva rangsorolja őket. Intelligens űrlapunk esetében bizonyos kulcskifejezéseket keresünk az ügyfél üzenetében. Karakterlánc hosszának megállapítása az st r l e n ( ) függvénnyel A karakterláncok hosszát az strlen() függvénnyel deríthetjük ki. Ezek a fuggvények mintát keresnek a karakterláncokban.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 81 vissza. ) ll a PHP kód végrehajtásának megszakitását kényszeríti ki 4 Érdemes megemlíteni. azonban nem tesz különbséget a kis. az strnatcasecmp () a.és nagybetűk között. majd az== műveleti jellel vagy az strcmp() fuggvénnyel összehasonlíthatnánk azokat.

mivel a PHP az 5. pozícióban levőt.akkor false értékkel tér vissza. a másik pedig az. Vegyük például a következő kódot: echo strpos($teszt. string tu). A függvénynek kér paramétert adunk ár: az egyik a karakrerlánc. 'kiszállítás')) $cimzett = 'szallitas@pelda. amir keressen (tu). else if (strstr($uzenet.' a kód észleli a "kiszállirás kulcsszór. strchr (). Ez a kód egyeden karaktert ad át keresési kifejezésként. A következő kód például a 4-es értéket íratja ki a böngészővel: $teszt = "Helló.ahonnan a keresés indi­ tandó. Részsztringpozíciójánakmegkeresése: strpos () és strrpos () Az strpos () és az strrpos() függvény az strstr ()-hez hasonlóan működik.mert az utóbbi gyorsab­ ban fut.com'. noha az bármilyen hosszú karakterlánc is lehetne.a visszaadott karak­ terlánc az első előfordulásával kezdődik. Intelligens űrlapunkban például meghatározhatjuk. 'o'.és nagybetük közört.és nagy­ betük tetszőleges keverékét használhatja a kulcsszavakban (például" kiszállítás". Érdekes módon a PHP kézikönyv az strstr () függvény helyett az strpos () használatát javasolja egy szering karakterláncon belüli meglétének ellenőrzésére. 4 else if (strstr($uzenet. "KISZÁLLÍTÁS" ) .com'.mert az ügyfél a kis. PHP-ben mindkét függvény alkalmas karakterláncon belüli karakterlánc keresésére.com'. ha nincs egyezőség.a függvény a tu-ről indulva visszaadja a szenakazal karakter­ láncot.Amennyiben rökéleres egyezőséger talál. .vagy karakreregye­ zőséger. a szenakazal karakterláncon belüli pontot határoz meg. A függvény által visszaadott egész szám a tu karakterlánc szenakazal sztringen belüli első előfordulásának pozícióját mutatja.amellyel nagyobb karakterláncban kereshetünk szrring. Jelen alkalmazáshoz ez a változar inkább megfelelő. Az strpos () függvény prototípusa a következő: int strpos(string szenakazal. Az strstr() prototípusa a következő: string strstr(string szenakazal. világ!".és meglétük eserén a megfelelő személynek továbbírja azt.az strchr ().com címre küldi az üzeneter. A második változar az strrchr ().és ennek megfelelően a szallitas@pelda. ll az alapértelmezett e-mail cím ll Az adott feltétel teljesülése esetén módosítsa a $címzett értékét! if (strstr($uzenet.82 4. "Kiszállítás".karakter szrringen belüli keresésére használjuk.hogya C-programnyelvbeli változarához hasonlóan . "o"). Amennyiben az " ügyfél üzenere például az alábbi:"Még mindig nem történt meg urolsó rendelésemnél a kiszállírás. Az első az stristr ().com'. A kód adott kulcsszavakar keres az üzenetben. 5). 'bolt')) $címzett = 'kiskereskedelem@pelda.ám a tu utolsó előfordulásáról adja vissza a szenakazal szrringer. Ez a 7 -es értéker írarja ki a böngészővel.bár neve azt sugallja.ám részszering helyerr a tu sztring szám­ szerű pozíciójár adja vissza a szenakazal karakterláncon belül. PHP-ben az strchr () függvény pontosan megegyezik az strstr () függvénnyel.és a keresett karakterlánc állhar akár egyeden karakterből is. echo strpos($teszt.az strrchr () vagy az stristr () függvényt használhatjuk. Az strstr() függvénynek kér variánsa is létezik. így nem fogja megtalálni a 4. int [offset] ). Amennyiben a tu egynél többször előfordul.ami maJdnem teljesen megegyezik vele. $címzett = 'számla')) �---�' 'penzugy@pelda.hogy adott feltérelek reljesülése eserén hova címeuük az e-mailt: $címzett = 'uzenet@pelda.az strstr (). pozícióról kezdve keresi az o karaktert. Az opcionális offset paraméter egy.ám nem tesz különbséget a kis. A legáltalánosabb ezek közül az strstr (). fejezet Karakterláncok keresése karakterláncban: strstr (). Az első karakter pozíciója szokás szerím O.amelyikben keressen ( szenakazal ) . strrchr () és str istr () függvény Ha karakterláncon belül keresünk másik karakterláncot. string tu.ami súnrén majdnem megegyezik az eredetivel.

A következő prototípussal rendelkezik: mixed str_replace(mixed tu.n is. Nulla vagy pozitív érték eseté. A függvény a csere sztringre cseréli le asztring karakterlánc egy részét. a Perl-programozók vagy a PCRE típusról www. if ($eredmeny else === false) echo "Nincs találat". hogy Bob különböző részlegeit bármilyen módon zaklassák. -l). Jelen probléma elkerülhető. A leggyakrabban használt sztringcserélő függvény az str_replace (). akkor a cseresztring a meglévő karakterlánc felülírása nélkül lesz beszúrva. a false a O-val egyenértékű­ ami jelen esetben a sztring első karakterét jelenti.Az alábbi prototipussal működik: string substr_replace(string sztring. a negatív tes zt értékek pedig azt a. a szamlalo a végrehajtott cserék számát tartalmazza. ez a POSIX és a Perl. Itt azonban az egyszerűbb POSIX stílust fogjuk megismerni. $eredmeny. ha a sértő kifejezéseket összegyűjtjük egy $nyomdafesteket_ nem_turo nevű tömbben. mixed szenakazal[. int [hossz] ). $uzenet) . és az 5. Erre a célra a sztringkezelő függvények és a reguláris kifejezések függvényei is megfelelnek. 'X'. az ezeket cserélő szavak tömbjét.pontot határozzák meg. maJd a szenakazal új változatával tér vissza.3-as verziótól kezdve a Perl (PCRE) típus nem kapcsolható ki. mint a PHP. azt a start és az opcionális hossz paraméter értékével határozhatjuk meg. At­ adhaljuk a cserélendő szavak tömbjét. A pozitív teszt érté­ kek az új karakterláncra lecserélni kívánt karakterek számát jelentik. Az alábbi kódsor például X-re cseréli a $teszt utolsó karakterét: $teszt = substr_replace($teszt. nyomdafestéket nem tűrő szavak is előfordulharnak üzeneteikben. int &szamlalo])). Segítségével egyéniesíthetünk (perszonalizálhatunk) PHP által létrehozott dokumentumokat. A függvény a tu minden előfordulását a szenakazal karakterláncban az uj_tu sztringre cseréli.n a csere kez­ dőpontja a karakterlánc elejétől. hogy a karakterláncon belül hol kezdődjék a csere. ám a tu utolsó előfordulásának a pozícióját adja vissza. ' % ! @*'. és azt a pontot határozza meg. string csere. Mivel az emberek reklamálásra is használhatják intelligens űrlapunkat. Ez akár problémát is jelenthet. Részsztringek cseréje: s tr_replace () és subs tr_replace () függvény A keresés és csere funkció rendkivül hasznos tud lenni karakterláncok esetén. Nézzük a példát az str_replace() függvény tömbbel történő alkalmazására: $uzenet = str_replace( $nyomdafesteket_nem_turo. A start érték mutatja meg. Hogy pontosan melyik rész lesz lecserélve. Ha nem határozzuk meg érté­ két. illetve azon karakterláncok tömbjét. negatív értéknél a sztring végétől számítódik. ahol a PHP abbahagyja a cserét. ahol a karakterek cseréjét abba kívánjuk hagyni. az strpos () és az strrpos () is false értékkel tér vissza.Alkalmas konkrét kifejezések moderálására. A hossz opcionális érték.net/pcre oldalon elérhető online kézikönyvet! többet megtudni kívánó olvasók tanulmányozzák a http:/ J . Amennyiben a keresési kifejezés nem található a karakterláncban. Ha a teszt értéke nulla. echo "Találat helye: ". A substr_replace() függvény pozíciója alapján keresi meg és cseréli ki egy karakterlánc adott részsztringjét. Programozóként megakadályozhatjuk. és az str_replace ()függvény módfelett intelligensen működik. a csere a start pozíciótól a karakterlánc végéig tart. ha az === műveleti jellel ellenőrizzük a visszaadott értékeket: $eredmeny = strpos($teszt. mixed uj_tu.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 83 Az strrpos () függvény szinten teljesen megegyezik az strpos ()-sal. 4 8 Megjegyzés: Minden paraméter átadható tömbként. Ismerkedés a reguláris kifejezésekkel A PHP a reguláris kifejezések kétféle szintakrikáját támogatja. "H"). Az opcionális negyedik paraméter. mivel egy olyan gyengén típusos nyelvben. A függvény ezt követően az átdolgozott karakterláncok tömbjét adja vissza.karakterlánc végéről számított. Mindkét típust alapértelmezetten támo­ gatj a a PHP.például a <name> címkét a személy nevére. az <add res s>-t pedig címére cserélve. int start.például nyilvános fórumok vagy akár a most fejlesztett intelligens űrlapunk eseté.php. amelyekre a cserét alkalmazni kívánjuk.

például így: [a-zA-Z) Ezek a tartományok a kis.84 4.olyan karakterek készlete. Ugyanígy megfe­ lel az "o". A 4. "nap" és "pap" karakterláncnak felel meg.) A "bolt" karakterlánc például megfelel a "bolt" reguláris kifejezésnek. akkor a ka­ rakterláncon belül bárhol lehet. Különleges karakterek literális előfordulá­ saira is illeszthetünk. hanem a" itap" karakterláncnak is. 4 Karakter készletek és �osztályok A karakterkészletek használata a kifejezések pontos egyezőségénél hatékonyabbá teszi a reguláris kifejezéseket. az [aeiou) . Készletek segítségével azt is megadhatj uk. (Ha másképpen nem határozzuk meg. milyen karakterkészleebe kell az adott karakternek tartoznia. A karakterek pontos illesztésén túlmenően különleges karaktereket használva jelölhetünk értelmezési tartományokat. reguláris kifejezéseknek is. Ha összetettebb rnintaillesztésre van szükségünk. hogy az adott rnintának a karakterlánc elején vagy végén kell elöfordulnia. rövidesen azt is megvizsgáljuk.és nagybetűs alfabetikus karaktereket fedik le.3 táblázat: POSIX stílusú reguláris kifejezésekben használható karakterosztályok Osztály [[:alnum:)) [[:alpha:]) [ [ : lower: ll Benne foglalt karakterek Alfanumerikus karakterek Alfabetikus karakterek Kisbetűk . A szögletes zárójeleken belül elhelyezett beszúrási jel ( ) nem et jelent. és pontosan meg­ adhatjuk. hogy a szögletes zárójelben lévő kifejezéshez csak egyetlen karakter illeszkedhet. fejezet • Megjegyzés: A POSIX reguláris kifejezések könnyebben és gyorsabban elsajátíthatók. reguláris kifejezéseket kell használnunk. A . 4. karaktert az új sort ( \n) leszámítva bármilyen különálló karakter dzsókerkaraktereként használhatj uk.3 táblázat ezeket az osztályokat mutatja. A . A regulá­ ris kifejezések működését elsőre nem könnyű megérteni. A mintaillesztésekhez idáig szeringkezelő függvényeket használtunk. Korábban például olyan reguláris kifejezésekre kerestünk. de alkalmazásuk rendkivül hasznos tud lenni. hogy a karakter ne legyen az adott készlet tagja. Az ilyen dzsókerkarakter-il­ leszrést gyakran használják az operációs rendszer fájlneveinek keresésére. Az előző példában lévő reguláris kifejezés nem csak a "nap" és a "pap" szónak felel meg. a következöképpen kell meghatároznunk: [a-z)ap A szögletes zárójelek ( [ és J ) által közrefogott valami egy karakterkészlet A készletet felsorolással is megadhatjuk. Fontos. Kü­ lönleges karakterekkel jelölhetjük azt. a rninta egy része ismétlődhet. amelyek közé az il­ lesztett karakternek tartoznia kell. Meghatározhatunk tartományt. Azalapok A reguláris kifejezések szövegdarabban levő rninták leírásának egy módszerét jelentik. vagy a mintában lévő karaktereknek adott típusúnak kell lenniük. A szögletes zárójeleken kívül más jelentéssei bír. A következökben ezen lehetőségeket fogjuk áttekinteni. mint a "bolt" vagy a " kis z áll í tás". "ol" stb. A reguláris kifejezések illesztése PHP-ben sokkal inkább egy strstr ( ) illesztéshez. Ha a és z közötti karakterre szereménk korlátozni. A A készletek és tartományok felsorolása mellett előre meghatározott karakterosztályokat is használhatunk a reguláris kifejezé­ sekben. mintsem egyenlőség megállapításához hasonlít. ezek valójában egyfajta dzsókerkarakterek. Pontos egyezöségre vagy részsztringek pontos egyező­ ségére voltunk korlátozva. rnivel valahol egy másik karakterláncon belüli sztringet illesztünk. ám a bináris adatokat nem mindig helyesen kezelik (nem "binary safe" kifejezések). készlet például az angol ábécé magánhangzóit tartalmazza. A karakter­ készleteket használhatjuk adott típus bármely karakterének illesztésére. A reguláris kifejezésekkel azonban sokkal konkrétabban megadhatjuk a kivánt karakterillesztés típusát. Az eddig látott pontos egyezőség a reguláris kifejezések egyik formája.ap reguláris kifejezés például egyebek között a "lap". ahogy tettük azt az imént a különleges kötőjellel vagy tartományok készletét. A [A a-z] készlet például a nem az a és z közé eső karaktereket foglalja magában.

hogy reguláris kifejezésünkben jelezzük ezt. Számolt részkifejezések Kapcsos zárójelek ( { } ) közé írt számszerű kifejezéssel meghatározhatjuk.. nagyon nagyon nagyon" karakterláncok felel­ Karakterlánc elejéhez vagy végéhez rögzítés Az [a. A szimbólumot a kifejezés közvetlenül például azt jelenti. ahogy matematikai kifejezések esetén használjuk őket. illetve ismétlödések nyíltvégű tartományát (a {2. hogy .ezen karakterláncok közill legalább egyet pontosan ez követ': A kifejezéseket zárójelekkel tudjuk felbontani . hogy meghatározzuk például a következőket:. amire vonatkozik. hogy egy adott karakterlánc vagy karakterosztály több előfordulása lehetséges. a és A [a-z)$ z közötti karakterből állnak: . ismétlödések tartományát (a {2. A azon része után kell elhelyezni. hogy a sztring mindössze egy karakter hosszú vagy hosszabb karakterlánc. ahol a com a sztting végén helyezkedik el: com$ A következő mintának pedig olyan karakterláncok felelnek meg. Ugyanakkor meghatározhatjuk azt is. Ez a lehetőség akkor nyer értelmet. hogy csak és kizárólag a keresési kifeje­ zés jelenik meg a karakterláncban.nagyon". hogy egy adott részkifejezés a karakterlánc elején.. lődése jelent). nagyon nagyon" és nekmeg.nagyon nagy". karakterláncok felelnek meg. A (nagyon} {l. 4} kettő-négy ismét­ 3} " reguláris kifejezésnek például a . esetleg mindkét helyen elő­ forduljon. a + szimbólum azt. } legalább két isméclődést jelent). . végén. ..nagy". Megadharjuk az ismét­ lödések konkrét számát (a {3} pontosan három ismétlődést jelent). alfabetikus karaktert tartalmazó karakterlánc megfelel. amely egyetlen megfelelő karaktert tartalmaz. hogy egy vagy több alkalommal ismétlődhet.z J mintának bármilyen kisbetűs. . Két különleges karakter áll rendelkezésünkre. Nem számít. Az [[:alnum:))+ * szimbólum azt jelenti. hogy a keresett karakterlánc elején kell meg­ jelennie..nagyon nagyon nagy" stb. A reguláris kifejezés elejére helyezett beszúrási jellel (A) azt határozhatjuk meg.Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 85 Osztály [[:upper:l l [[:digit:]] [[: xdigit: ll [[:punct: ll [ [ :blank: ll [ [ :space: ll [[:cntrl:)) [[:print:l l [[:graph:]] Benne foglalt karakterek Nagybetük Decimális számjegyek rfexadecünális szárrYegyek Írásjelek Tabulátorak és szóközök Fehérköz karakterek Vezérlő karakterek Minden nyomtatható karakter A szóköz kivételével minden nyomtatható karakter Ismétlődés Gyakran azt is meg szeretnénk határozni. amikor meg akarunk bizonyosadni arról. hogy a min­ ta nulla vagy több. Ennek megfelelően a (nagyon ) *nagy 4 reguláris kifejezésnek például a . hogy a bob karakterláncnak a szering elején kell lennie: A bob Az alábbi mintának pedig azok a karakterláncok felelnek meg. amelyek egyetlen..legalább egy alfanumerikus karakter:· Részkifejezések A kifejezések részekre bontásának képessége lehetövé teszi.. hány ismétlődés lehetséges.. A következő kifejezés például azt jelenti.pontosan úgy. A reguláris kifejezés végére Írt $ jel azt közli. hogy a karakterlánc végén kell találkoznunk vele.

86 4. A kettős idézőjelekben lévő PHP karakterláncok és reguláris kifejezések esetén a dollárjel is különleges karakternek szárnit./max. Ügyeljünk. A 4.kivánunk illesz­ teni. ed u vagy net domainvégződésnek pél­ dául az alábbi kifejezés felel meg: comledulnet Literális különleges karakterekhez illesztés Amennyiben a korábbi részekben említert különleges karakterek valamelyikéhez .kiemelésére. különleges karakterek összefoglalása Karakter \ $ Jelentés Kiemelő karakter A karakterlánc elejénél történő illesztés A karakterlánc végénél történő illesztés Újsor karakter (\n)kivételével bármilyen karakterhez illesztés Alternatív elágazások kezdete (VAGY-ként olvasandó) Részrninta kezdete Részminta vége * Ismétlés nulla vagy több alkalommal Ismétlés egy vagy több alkalommal Min.például .4 táblázat a szögleres zárójeleken kivül használt különleges karakterek jelentését.csak kezdő pozícióban használható Karaktertartományok meghatározására használható . Ezt követően a reguláris kifejezés értelmezője egyetlenként dolgozza fel ezt a megmaradt kettőt./max. vagy { vagy $ . A com. Amennyiben visszaperjelet kivánunk sze­ repelterni a rnintában. különleges karakterek összefoglalása Karakter \ Jelentés Kiemelő karakter NEM.4 táblázat: POSIX reguláris kifejezésekben szögletes zárójeleken kívül használt. kerrőt kell használni belőle.köztük a visszaperjel. Ugyanígy. kér visszaperjellel rudjuk jelezni. Ha literilis $ jelhez szeretnénk illeszteni egy rnintában. Ezeknek a szabályoknak a kissé zavaró végeredménye az. hogy PHP-ben egyszeres idézőjellel körülvert karakterláncokba helyezzük a reguláris kifejezések mintáit.5 táblázat: POSIX reguláris kifejezésekben szögletes zárójeleken belül használt. A kettős idézőjellel ellátott szeringekben lévő reguláris kifejezések használara felesleges komplikációkkal járhat. 4.4 és a 4. fejezet Ágaztatás A reguláris kifejezésen belüli választási lehetőséget fuggőleges vonallal jelöljük. hogy a literális visszaperjelet tartalmazó reguláris kifejezést jelképező PHP karakterlánchoz négy visszaperjelre van szükség. akkor két visszaperjellel (\\)kell helyettesíteni. hogy lirerális visszaperről. mennyiségjelző kezdere Min. nem pedig kiemelésről van szó. A PHP értelmező két visszaperjelként fogja feldolgozni a né­ gyet. a PHP \$-ként fogja feldolgozni. a 4. A PHP visszaperjelet használ a különleges karakterek.5 táblázatban a különleges karakterek összefoglalását találjuk. visszaperjelet (\)kell eléjük helyezni. ha literális visszaperjelet szeretnénk kettős idézőjelek közőrt lévő PHP karakterláncba írni. Ha visszaperjelet kivánunk jelölni. 4 A különleges karakterek áttekintése A 4. Mivel kettős idézőjelek között van. a "\\\$" sztringet kell használnunk. amit a reguláris kifejezés értelmezője dollárjelhez fog illeszteni. mennyiségjelző vége + ? Részrninta megjelölése opcionálisként 4.5 táblázat a szögletes zárójeleken belüli jelenrésüket tartalmazza.

így ki kell emelnünk ahhoz. l + részkifejezés azt jelenti. hogy csak az egyszerű (literális) pontnak feleljen meg. $uzenet)) "penzugy@pelda. mint a szeringkezelő függvények. Szinte lehetetlen minden hamis e-mail címer kiszűrni. majd egy alfanumerikus karakterekből és kötőjelekből álló karakcerlánc.l+$ _ A A[a-zA-Z O -9 \. $címzett "uzenet@pelda. ismét alfanumerikus karakterekből és kötőjelekből álló sztring. "ügy félszolgálat" vagy" kiskereskedelem" kifejezés után kutatnánk az üzenetben. Az intelligens űrlap esetén a következöképpen használhaguk ki a reguláris kifejezéseket: if (!eregi('A[a-zA-Z0-9 \-\. A reguláris kifejezések némileg intelligensebb módszert kínálnak erre. készen állunk arca. Részsztringek keresése reguláris kifejezésekkel Az előbbiekben kifejlesztett reguláris kifejezések fő alkalmazási tetűlete részszttingek keresése. Karakterosztályokon kívül használjuk a pontot.]+$'.l+@ [a-zA-ZO-9\-l +\. $uzenet)) else if (eregi("kiszállitáslteljesités". ám ezzel az ellenőrzéssei valamennyit javít­ ható a helyzet. alfanumerikus karaktereket és kötőjeleket tartalmazó részét jelképezi. A [a-zA-ZO-9\-]+ részkifejezés a hosztnév első.]+$ részkifejezés jelképezi. amely átenged akár 10 százaléknyi érvénytelen adatot is. amely betüket. A formátum a következöképpen épül fel: alfanumerikus karakterek vagy írásjegyek soro­ zata. = . else if (eregi("számla".[a-zA-Z0-9\-\. ll az alapértelmezett érték $uzenet)) térjen vissza az el6z6 oldalra. exit.]+@[a-zA-Z0-9\-]+\. hogy "legalább egy betűből. A PHP-ben elérhető két függvény a POSIX srílusú reguláris kifejezések illesztésére az e reg () és az e regi ().Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések 87 Az eddig tanultak alkalmazása az intelligens űrlapban Imeiligens üzenerküldö alkalmazásunkban legalább kétféleképpen vehegük hasznát a reguláris kifejezéseknek.com". Az egyik lehe­ tőség adott kifejezések keresése az ügyfél üzenetében. A @ szimbólum a literálls @ jelnek felel meg..Az ereg () függvény prototipusa a következő: A függvény kereses helye karakterláncban keres a minta reguláris kifejezésnek megfelelő sztringet. egy pont. A következöképpen kódolhaguk ezt: '[a-zA-ZO-9 \-. kötöjelböl.<lp>". = if (eregi("boltlügy félszolgálatlkiskereskedelem". kombináció egyszerű pontnak (. "<p>Kérjük. és egyszerű ponttá válik. sokkal zavaróbb lehet. majd újra karakterlánc. hogy amikor a pontot karakterosztály elején vagy végén használjuk. hogy alapszínten megismerkedtünk a reguláris kifejezésekkel. ezt követi egy @ szimbólum.és nagybe­ tük között. hogy nem tesz különbséget a kis. mert egy olyan ellenőrzö függvény. elveszti különleges dzsókerkarakter jelentését. Ehhez reguláris kifejezésbe kódoljuk az e-mail címek szabványosított formátu mát. int ereg(string minta. pontból _ vagy ezek tetszőleges kombinációjából álló karakterlánc:· Érdemes megjegyezni.) felel meg. számokat. { és próbálkezzon újra!<lp>". Most. Az alábbi reguláris kifejezéssel mind a három egyszerre kereshető: boltiügyfélszolgálatlkiskereskedelem A második alkalmazási lehetőség az ügyfél e-mail címének ellenőrzése. _ array [talalatok]). számból. Némi gondolkodás után belátható. $cimzett $cimzett $cimzett = "kiskereskedelem@pelda. Sokféleképpen linomithatjuk ezt a kifejezést. hogy a kötőjelet visszaperjellel kiemeltük. [a-zA-ZO-9\-. amelyek illeszkednek ehhez a reguláris kife­ jezéshez. ez utóbbi kettő többször ismétlődhet. megint egy pont. A domainnév többi részét a [a-zA-ZO -9\-\ .com". amely az érvényes adatok akár csak l százalékát is kiszűri. A minta részkife­ string kereses helye. Felsorolhaguk például a legfelső szintű tartományneveket l4 (TOL). _ jezéseire adódó találatok esetén a függvény a talalatok tömbben tárolja azokat. Fi­ gyeljük meg. Ez utóbbiak alkalmazása esetén három különbözö keresést kellene végrehajtani. hogy elő tudunk állítani olyan e-mail címeket. Az eregi() függvény teljes méctékben hasonlóan működik azzal a kivétellel. mint egy olyan. alulvonásból. mivel szögletes zárójeleken belül a kötőjel különleges karakternek minösül! A \.com". tömbelemenként egy részkifejezést. amennyiben a "bolt". Ügyeljünk azonban. mégis érvénytelenek. = { "szallitas@pelda. $email)) _ echo "<p>trvénytelen e-mail cim. hogy megvizsgáljuk az azokat hasz­ náló PHP függvényeket. kötőjelet és szükség esetén több pontot is tartalmaz a karakterlánc végéig.com". amikor tovább szűkígük a megfelelöséget.

Részsztringek cseréje reguláris kifejezésekkel A reguláris kifejezések arra is alkalmasak.és a hrrp://www. string ereg_replace(string minta. annál biztosabbá válunk használarukban. A Zend w eboldalán az itt fejlesztettnél összetettebb és hatásosabb e-mail-ellenőrző függvényt is találunk. Ehhez a feladathoz két függvény áll rendelkezésünkre: ereg_replace () és eregi_replace (). string kereses helye[.zend. com 8 Megjegyzés: Általánosságban megállapítható. A függvény a minta reguláris kifejezést keresi a kereses_helye karakterláncban. . fejezet if (eregi("nagyugyfel\.és soronként jeleníti meg öket.és kiváló írásokat találunk a devshed. $tomb = split ("\. $ertek) = each ($tomb)) echo "<br />". int max]). a PHP online kézikönyvében ellenőrizhetjük. Az eregi_replace() müködése ezzel szinte teljesen megegyező. amelyekhez máskülönben több sztringkezelőfüggvényre lenne szükség.com".domainnevek vagy dácumok szétbontására. hogy sztringkifejezés használatával megoldjuk. amíg kellően elmélyülünk a reguláris kifejezésekben.com". string kereses_helye). illetve elkerülnünk a redundanciát.Az e reg_replace () prototípusa a következő: string csere. A példa öt alkotóelemre bontja felhasznaloi nev @ pelda az e-mail címer.com".1@". kezdherjük a kutatást a regexp ma n oldalán. A függvényt használhatjuk például e-mail címek.és tömbben adja vissza a részsztringeket. ám nem tesz különbséget a kis.php?ozid=88&single=l címen érhető el. $eim). ahogy az str_replace () függvényt használruk­ segítségükkel részsztringeket keressünk és cseréljünk. hogyan lehet meglévő kód többszöri felhasználásával programozá­ si időt és energiát megspórolnunk.és nagybetük között. Ha Unixor használunk.hogy. tegyünk így! Ez nem szükségszerüen érvényes azokra az egyetlen reguláris kifejezés függvénnyel elvégezhető felada­ tokra. Tekintsük a következő példát: 4 $eim= "felhasznaloi_nev@pelda. Amennyiben Jeladatunk kellően egyszerű ahhoz.és a találatokat a csere szrringre cseréli. További olvasnivaló A PHP számtalan szeringkezelő függvénnyel rendelkezik.88 4. while (list($kulcs. hogy a reguláris kifejezések függvényei kevésbé hatékonyan Jutnak le. A függvény a minta reguláris kifejezés alapján részsztringekre bontja a kereses_helye karakterláncot. Némi időre van szükség. minél több példát nézünk meg és futtatunk.hasonlóképpen ahhoz. Neve MailVal (). de ha külön­ [eges igényünk van (például cirill karakterekre alakítás).com és phpbuilder.$ertek. hogy létezik-e számunk­ ra megoldást jelentő függvény.amelynek a következő a prototípusa: array split(str1ng m1nta. mint a ha­ sonló funkciójú sztringkezelőJüggvények. Ebben a fejezetben csak a legfontosabbakat tárgyalruk.com/code/codex. A reguláris kifejezések témakörében bőséges irodalomban válogathatunk.com címen is. $cimzett = $email)) "bob@pelda. Hogyan tovább? A következő fejezetben több módszert is megismerünk arra.A max egész számmal korlátozhatjuk a tömbbe kerülö elemek számát. Karakterláncok szétbontása reguláris kifejezésekkel A reguláris kifejezések egy másik hasznos függvénye a split ().

Ez nem azért van így. hogyan lehet meglévő kóddarabok többszöri felhasználásával egységesebb. rnint egy azzal egyenértékű termék kifejlesztéséé. amikor egy meglévő szoftver majdnem megfelel számunkra! Meg­ lévő kód módosítása sokszor bonyolultabb feladat. hogy egynél több weboldalon alkalmazzuk ugyanazt a kódot. Költség Minden szaftver hasznos élertartama alatt sokkal több időt fordítanak fenntartására. Megbízhatóság Ha valamely kódmodul már használatban van az adott szervezemél. hogy minden egyes feladathoz teljesen új kódot írnánk. hogy ezzel nem kevés munkától kímélhetjük meg magunkat. hogy új kód írása helyett újra és újra felhasználják meglévő programrészleteiket. A fejezetben bemutatott példa f:ijlbeillesztések által teszi egységessé a teljes honlap megjelenését és használatár. A meglévő kód újbóli felhasználásával csökkennek a költségek. Ráadásul azt is Jámi fogjuk. Ha ez a modul csak néhány sornyi kódot tartalmaz. akkor korábban feltehetőleg már gondosan tesztelték azt. hogyan lehet saját függvényeinket léttehozni és meghívni. módosítására. Elmagyarázzuk. törekednünk kell arra. Oldal. Új projekt létrehozása ideális esetben meglévő és többször felhasználható alkotóelemek kombinálását jelenti. A fejezetben az alábbi főbb témaköröket tárgyaljuk: ° 0 0 Kód többszöri felhasználásának előnyei A require () és az include () utasítás használata Ismerkedés a függvényekkel Függvények definiálása Paraméterek használata A hatókör fogalmának megismerése Érték visszaadása Cím és érték szerinti paraméterátadás Rekurzió megvalósítása Névrerek használata o o 0 ° o o Kód többszöri felhasználásának előnyei A szoftverfejlesztők egyik fő célja. Ezt a célt legpraktikusabban úgy teljesíthetjük. javul a megbízhatóság. megbízhatóbb. mint új kód írása. amit a lehető legkevesebb újonnan írt kód egészít ki. igyekszünk meglévő kódjainkat vagy programrészleteinket újból felhasználni. és egységesebb lesz a program. Amennyiben üzleti célra fejlesztünk. szerezzük be azt! Meglévő szoftver megvásárlásának a költsége szinte mindíg alacsonyabb. még akkor is fennáll a lehetősége.5 Kód többszöri felhasználása és függvényírás A fejezetből kiderül. miért jobbak ezek a beillesztések a szerveroldaliaknál. közrük a require () és include () utasítás egyszerű használatár. tesztelésére és dokumen­ tálására. ha ahelyett. kezelhetőbb progra­ mot írni. Ha meglévő szoftver megfelel az új projekt követelményeinek.és űrlapkészítő függvények példáján kereszrül azt is megrodhatj uk. hogy újraírása esetén elkerüli figyelmün- . hogy kor­ látozzuk az adott cégnél vagy szervezetnél használatban lévő kódsorok számát. A kevesebb kód alacsonyabb költséget jelent. Bemutatjuk a kód modulárissá tételének és többszöri felhasználásának különböző módszereit. ami lehetövé teszi. rnint amennyit eredetileg megírásával töltörtek. Óvatosan bánjunk azonban az olyan esetekkel. mert a szoftverfejlesztő különösen lusta embertípus lenne.

Munkánk során próbáljuk meg beazonosítani azokat a kódrészlete­ ket._ Erilcry._-t�PtiP--. HTML címkét (tag).. tlf ______ .. akkor az egységes müködés automatikusan adódik. kiforrort kód jellemzöen megbízhatóbb. szöveget.azd"""'"'et -:. Az utasí­ tások ezen variánsaival elkerülhető.. ha a beilleszteni kivánt fájl nem található-a require (} utasítás hibával leállÍI:ja a program futását.. még.. nem meglepő módon az Ez it t egy nagyon egyszerű ábrán láthatjuk.. így a kezelőfelületeknek és a külsö rendszerekre mutató felületeknek egyaránt egységesnek kell lenniük. Fájlnévkiterjesztések és a requ ire () utasítás A következő kód az ujrahasznalhato.... amelyeket esetleg a későbbiekben újból meghívharunk! A require () és az include () utasítás használata A PHP két igen egyszerű.php fájl kimenele a require (} utasítás eredményét mutaija. fejezet ket valami apróság..=. hogy véletlenül kétszer illesszük be ugyanazt a függvénykönyvtárat. PHP függvényt és PHP osztályt is.. Az így betöltött fájl bármit tartalmazhat. php nevü fájlban lett eltárolva: <?php echo 'Ez itt egy nagyon egyszerű PHP utasítás.jobban járunk a require (} vagy az include (} használatával.._...php betöltésekor valami érdekesebb történik. vagy amit a tesztelés alatt észrevert bármilyen hiba miart hozzáadtak. amikor a requ ire (} és inelude (} utasításokkal függvények könyvtárait kezdjük el beilleszteni. Mindezen előnyök mellett nem elhanyagolható az sem.<br />'. hiszen azzal újradefini­ álnánk a függvényeket. A kód kimenetét az 5. 5. Amennyiben kellően figyelmesek vagyunk kódolási gyakorlarunk­ ban.<br />'. feltéve persze. ezek neve require_once(}.php nevü fájl tartalmazza: <?php echo 'Ez a fő fájl.. mégis nagyon hasznos utasítással teszi lehetövé bármilyen úpusú kód többszöri felhasználását.. A require (} és az include (} utasításnak két variánsa is létezik.. Az eddig említert példákban-honlap fejléce és lábléce . mint a friss.. Az egyetlen különbség közöttük. require( echo ?> 'A 'ujrahasznalhato. hogy az eredeti kód moduláris és jól megírt.. -----� . bizony... Akkor 5 válik hasznossá.ennek a funkciónak nem volt különösebb jelentősége. Amennyiben a rendszer másik részét futtató kódot használunk fel. Ezek az utasítások hasonlóan műkődnek a sok webszerveren elérhető szerveroldali beillesztésekhez és a C vagy C++ prog­ ramnyelv #include utasításához. hogy a szóban forgó fájlt csak egyszer lehessen beil­ leszteni. amit máskülönben a kódba írnánk be-PHP utasítást.amivel az eredeti szerzö kiegészítette..php' }. kód ezzel véget ér. hogy hiba esetén-például. Ha betöltjük az uj rahasznalhato.<br ?> />'. Az irt látható kódot pedig a fo. AW. illetve include one e (}. PHP utasítás...éretlen': Egységesség A rendszerünkhöz kapcsolódó külső csarolófelületeknek.90 5. A meglévö.1 Cf · a l_��--� lu6.. hogy a meglévő kód többszöri felhasználása kevesebb munkával jár.. .1 ábra: A fo. nem kevés munkára van szükség. ami óhatatlanul hibát eredményezne.Ezek a konstrukciók-mint azt nevük is sugallja. A rendszer többi részének működéséhez illeszkedő új kód megírásához elhatározásra és.arra valók. szöveg jelenik meg böngészönkben. mivel ezek az utasítások gyorsabban hajtódnak végre. A fo.php fájlt. A require (} és az include (} utasítás majdnem tökéletesen megegyezik. A require (} és az include (} utasítással fájlt tölthetünk be PHP kódunkba.�� � lloo .. ugyan­ akkor az include (} csak figyelmeztetést ad.

.. 1 .. 5. és benne az esetleges jelszava­ kat. Nem árt tudni. beírja az újat. nekünk tetsző kiterjesztést használ­ harunk a f:ijlok beillesztésére. Amikor futtatjuk a kódot.html fájlt. egyszerű szövegként fogják Jámi a kódot. száz vagy akár ezer. Ez azt jelenti. liZI!···� o TLA Consultmg t!J!IIII .. mintha a kód a következőképpen lenne megírva: <?php echo " Ez a f6 fájl. inc vagy más. utasítás helyét a kért fájl tartalma veszi át. Amikor a require ( ) utasítást használjuk a fájl betöltésére. . PHP echo "Ez itt egy nagyon egyszerű echo ?> " A utasítás. php fájlt.aztell��e���OrtiS�IIOIIOCI� •• _. így a cég most több tíz. kivágja a fájl közepéről az ott lévő szöveget. nem szabványos kiterjesztéssei végződő f:ijlokat tárolunk a webes dokumentumfában. Az előző példában az ujrahasznalhato.php) a következőképpen írták meg: <?php echo "Ez itt egy nagyon egyszerű PHP utasítás. Az a döntés születik. php Iciterjesztésű fájlok feldolgozására uta­ sírjuk. kódunk szövegként vagy HTML-ként lesz kezeive. kód ezzel véget ér..Kód többszöri felhasználása és függvényírás 91 A require ( ) utasítás használatához fájira van szükség. Arnikor új oldal hozzáadására van szükség. például . php kiterjesztés használatához. .il AM O �·TlAC«ncanghonlltA6nii<*JfktD!pllilosiCMI...!MUJ . � . hogy részben módosítanák a honlap megjelenését. . Amennyiben a PHP utasítások például egy oldal. hogy ha .) Ha viszont require () utasíráson keresztül töltjük be az oldal. Ha nem nyitunk PHP címkét.2 ábra: A TLA Consuiting honlapjának minden oldala egységes képet mutat.<br />". ?fi . php nevű állományt használtuk.2 ábrán láthatóval meg­ egyező módon néz ki és működik. A képzeletbeli TLA Consuiting cég honlapja számos aloldallal rendelkezik.<br />". ugyan­ olyan stílust követő oldallal rendelkezik. PHP használata esetén megrehetjük. és nem hajtódik végre. és ekként hajtódik végre.. ám érdemes ragaszkodni az . Éppen ezért fontos. hogy a kért fájlban lévő PHP kód akként legyen kezeive. Gondoljunk bele az alábbi helyzetbe: a honlapot már jó ideje használják. Ez azt jelenti.<br />". ?> A PHP kódot PHP címkék között helyezték el a f:ijlba. és a felhasznáJók közveclenül betöltik azokat a böngészőbe. A PHP-t nem érdekli a kért fájl fájlnévkiterjesztése..html nevű fájlban lennének eltárolva. akkor alaphelyzetben nem kerülnének feldolgozásra.php' ) . ..feltéve.. ". hogy tetszőleges nevet adhatunk fájlunknak .61S1111!1Je1'1'18QctgOrQCI N. hogy amikor betöltjük a fo. hogy nem tervezzük közvedenül meghívni..<br />". Így bármilyen. a fejlesztő megnyit egy meglévő oldalt. ezek mindegyike az 5. majd végrehajtódik a kód. ha azt sze­ retnénk. hogy az oldalak sablonját és állandó elemeit a require () utasítással adjuk hozzá. (Ezt módosíthatjuk webszerverünk konfigurációs fájljában. a require( 'ujrahasznalhato.. az abban levő összes PHP utasítás fel lesz dolgozva. hogy a beillesztett fájlokat a dokumentumfán kívül tároljuk.. . • Megjegyzés: A példában az újrafelhasználható fájlt (ujrahasznalhato. inc vagy a . Ehhez a szabályhoz nekünk is ragaszkodnunk kell. úgy fut le. 5 A require ( ) utasítás használata weboldalsablonokra Amennyiben cégünk weboldalainak egységes a kinézere és működése. vagy szabványos kiterjesztéseket használjunk. majd más néven elmenti a fájlt.. A PHP-t jellemzően csak a meghatározott. A require () használatakor figyelembe kell vennünk a fájlnévkiterjesztések és a PHP címkék (tag) kezelése közötti kü­ lönbséget... Wlt{jllfip. a változtatás ... az lényegében egy PHP fájl részévé válik..

például egy e-mail cím hozzáadása a minden egyes oldal alján látható lábrészhez vagy új elem hozzáadása a navigációt lehetövé tevő menühöz.sans-serif} p. text-align:justify. ha ezt az apróbb módosítást több tíz.1 példakód: kezdalap.a:active </style> </head> <body> {color:white} 5 <!-.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Oldaltérkép</span></td> bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="4"> src="logo. td p {background:blackl {color:black. mint több tíz.menu {color:white. html) for­ ráskódja az 5.92 5. font-size:12pt.2 ábrán látható nyitóoldal ( kezdolap.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Kapcsolat</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo. 5. Jó lenne. a:link.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Kezd6lap</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo. text-align:center.menü --> <table width="lOO%" <tr > <td width="25%"> <img src="s-logo. font-weight:bold} font-family:arial. font-size:24pt. font-family:arial. text-align:center. száz vagy akár ezer oldalon végrehajtani a másolás-beillesztés monoton lépéseit.html -A TLA Consuiting nyitóoldalát előállító HTML kód <html> <head> <title>TLA Consulting Pty Ltd</title> <style type="text/css"> hl {color:white.sans-serifl . font-size:9pt.1 példakódban látható.sans-serif. font-family:arial. száz vagy akár ezer oldalon végre kellene haJtanunk� A rninden oldalon megtalálható HTML szakaszok újbóli használata sokkal jobb megközelítési mód.sans-serif. text-align:center.gif" alt="" height="20" width="20"> <span class="menu">Szolgáltatások</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.a:visited.gif" alt="TLA logo" height="70" width="70"></td> <td> <hl>TLA Consulting</hl> </td> <td align="right"><img width="70"></td> </tr> </table> <1-.oldal fejrész --> <table width="lOO%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor="black"> <td align="left"><img src="logo.gif" alt="TLA logo" height="70" . Az 5. font-size:12pt. font-weight:boldl font-family:arial.foot {color:white. fejezet lehet egészen apró.

A HTML fejrész az oldal által használt caseaciing scyle sheet- (CSS). az ezeknek a fájloknak adott név nincs hatással arra. hogy a fájl számos elkülönülő kódrészletből áll..php és a l ablee. 5. a. ha a fájlkiterjesztés .oldal tartalom --> <p>Köszöntjük a TLA Consulting honlapján! Kérjük. szánjon rá kis időt. A kezdelap. php fájl átveszi a kezdelap. Ez azt jelenti. kezdelap. hogy a késöbb más fájlokba heilleszrendő állományoknak a valami. TLA Consulting Pty Ltd.php nevet adni.inc fájlok csak akkor értelmezödnek PHP kódként. amit kódjaink látnak ugyan. egyenkénti betöltését.oldal lábléc --> < table widt h="lOO%" bgcolor="black" cellpadding="l2" border="O"> <tr> <td> <p class="foot">&copy. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk..php és lablec. mert megakadályozza e fájlok egyenkénti betöl­ tését.menü" az oldal navigációs sávját. A fejlee. .php.Kód többszöri felhasználása és függvényírás 93 </tr> </table> <!-. és ismerje meg cégünket!</p> reméljük. A kezdelap. Az. Általánosságban nem ajánljuk ennek követé­ sét. Consulting honlapján! szánjon rá kis időt. php fájlban lévő reguire ( ) utasítások a fejlee. tartalmazza az egyedi oldaltartalmat és a kér reguire () utasítást. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk. az"oldal tartalom'' az adott oldal egyedi szövegér jeleníti meg.2 példakód: kezdelap.2 mintakódból látjuk. de az nem engedélyezi a heillesztési fájlok webszerveren keresztüli.oldal fejléc" círnkéjü rész a cégne­ vet és a logót. html helyét: ahogy az 5.php">jogi nyilatko zatát!</a></p> <ltd> </tr> </table> </body> </html> Az 5. és ismerje meg cégünket1</p> reméljük. php-A TLA nyitóoldalát előállító PHP kód <?php reguire('fejlec. Ahogy korábban már jeleztük. a heillesztési állományainkat olyan könyvtárba helyezzük el.php'). azaz egymásba ágyazott stíluslap-definíciókat tartalmazza. Bevett szokás. hogyan lesznek feldolgozva a reguire () utasítás általi meghívásuk esetén. Ha mégis így teszünk. azaz beillesztés szóra utal). Érdemes felosztani ezt a fájlt.oldal tartalom --> <p>Köszöntjük a TLA Kérjük. <p>Az üzleti igények kielégítésére szakosodtunk.php. ha a webszerveren ezt kifejezetren beállították. de a fájl egy oldalnak vagy kódnak csak egy részér tartalmazza. Azért követendő ez a stratégia.php és lablec .</p> <!-. ami (a) hibákat eredményezne. � 5 <p>Az üzleti igények kielégítésére szakoso dtunk. mivel az . vagy (b) egyéb kiterjesztés használata esetén mások számára olvashatóvá teszi a forráskódot. php fájlt töltik be. ?> <!-. hogy ennek a könyvtárnak a we­ bes dokumentumfán kivül kell elhelyezkednie.</p> <?php require('lablec.ph p is olyan kódot tartalmaz.1 példakódban láthatjuk.inc nevet adják (az inc itt az include. amelyet a különböző oldalakon újra és újra felhasználhatunk. <p class="foot">Kérjük. és a részeinek a fejlee. Ez alatt ralálha­ tó az oldal lábléce.</p> olvassa el honlapunk <a href="legal.php').

.sans-serif} p. fejezet A fejlee.oldal fejléc --> <table width="l00%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor="black"> 5 <td align="left"><img src="logo.sans-serif.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Szolgáltatások</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.3 példakód: fejlee. illetve a cégnevet és a menüelemeket tartalmazó táblázato­ kat találjuk {lásd 5. font-weight:bold} font-family:arial. td p {background:black} {color:black.menü --> <table width="lOO%" bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="4"> <tr > <td width="25%"> <img src="s-logo. font-family:arial. font-size:24pt.gif" alt="TLA logo" </tr> </table> height="70" width="70" /></td> <!-.menu {color:white.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Kezd6lap</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.php fájlban az oldal által használt CSS definíciókat. text-align:center.a:active </style> </head> <body> {color:white} <!-. font-size:l2pt. text-align:center.a:visited.php <html> <head> <title>TLA Consulting Pty Ltd</title> -Az összes TLA-oldal újból felhasználható fejléce <style type="text/css"> hl {color:white.3 példakód l). text-align:justify.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Kapcsolat</span></td> <td width="25%"> <img src="s-logo.gif" alt="TLA logo" height="70" width="70"></td> <td> <hl>TLA Consulting</hl> <ltd> <td align="right"><img src="logo.gif" alt="" height="20" width="20" /> <span class="menu">Oldaltérkép</span></td> </tr> </table> A lablec. font-family:arial.4 példakódban olvasható. text-align:center. php fájl az egyes oldalak alján látható láblécet megjelenítő táblázatot tartalmazza. a:link. font-size:9pt.sans-serif. font-weight:bold} font-family:arial. font-size:l2pt. 5. A fájlban lévő kód az 5.foot {color:white.sans-serif} .94 5.

.php"> jogi nyilatkozatát!</a></p> <ltd> </tr> </table> </body> </html> Ezzel a megközelítéssel igen egyszerűen kapunk egységes megjelenésű weboldalt. amennyiben felhasználótól származó szöveggel dolgozunk. A php.2//include/fejlec.Kód többszöri felhasználása és függvényírás 95 5.php" Figyeljük meg. hogy valamely fájlt egyszerű szövegként vagy HTML-ként kezelünk.php" php_value auto_append_file "/home/username/include/lab lee. Akár apró szövegváltozatásról van szó.php" Amennyiben ezeket a beállításokat használjuk. és például az alábbi szöveg begépelésével könnyedén létrehozhatunk egy új. hogy engedje fő kon6gurációs fájljának vagy fájljainak a felülírását.oldal lábléc --> -Az összes TLA-oldal újból felhasználható lábléce <table width="100%" b gcolor="black" cellpadding="12" border="O"> <tr> <td> <p class="foot">&copy.és láblécfájlokkal töltődik be.php <!-.php') . vagyis hiányzó fájl esetén figyelmeztetést kapunk. használjuk inkább a függvényt! Ez feldolgozás nélkül jeleníti meg a fájl tartalmár. fájl két kon6gurációs beállítása az auto_prepend_file és az auto_append_ Ha arra szeretnénk használni a file. és semmilyen readfile ( ) PHP kód nem fut le. Ha Apache webszervert használunk. nem kell begépelnünk az include () utasításokat. mivel minden oldal a fejléc. Windows alatt a beállítások így néznek ki: auto_prepend_file = "c: /Program Files/Apache Software Froundation/Apache2.és utáncsatolást (prepend és append). Az oldal részeinek dinamikus előállítására használhatnánk PHP utasításokat is ezekben a fájlokban. könnyedén módosíthatjuk a fej­ léc és a lábléc fájljait. <p class="foot">Kérjük. hogy rninden oldal előtt és után betöltődnek. Ha require másképpen is megtehetjük ezt. hogy ezek a fejléc. htaccess nevű fájlt! Ennek az állo­ m ánynak az alábbi két sort kell tartalmaznia: php_value auto_ prepend_file "/home/username/include/fejlee. ?> Ide kerül ennek az oldalnak a tartalma <?php require ( 'lablec.és láblécfájlokra mutassanak. Az itt bemutatott példa csak egyszerű HMTL-t használ a törzsben (body). illetve nincsen egyenlőségjel. Hogy beállítsuk valamely könyvtárnál az automatikus elé. Nem feltétlenül mindig ez a helyzet. Nem kell a honlap minden egyes oldalát egyenként megváltoztatni. ám ekkor a fejlécek és láblécek többé nem opcionális elemek lesznek az oldalakon. Ha szeretnénk biztosak lenni abban. l 5 ' Az a uto_prepend_file és az a uto_append_file beállítás használata () vagy az include () utasítást.php" Unix alatt pedig így: auto_prepend _file = "/home/username/incluctel fejlee.php" auto_append_file = "c:/Program Files/Apache Group/Apache2/include/lablec. csak egyszer kell végrehajtani a módosítást. mintha az include () utasítással lettek volna hozzáadva. könyvtáranként adhatjuk meg az ilyen kon6gurációs beállításokat. fejlécben és láblécben. a többivel megegyező stílusú oldalt: <?php require ('fejlee. Számos más php. Ehhez be kell állíta­ nunk kiszolgálónkat. Érdemes észben tartani ezt a biztonsági óvintézkedést. azt érjük el.php" auto_append_file = n /home/username/include/lablec.ini-beli változatától: a sor elején a php_ value található. hozzunk létre benne egy . hogy a szintaktika kissé eltér ugyanennek a beállításnak a php. hogy fejlécet és láblécet acljunk minden oldalhoz. akár teljesen átalakítjuk az oldal megjelenését.</p> olvassa el honlapunk<a href="legal. ini beállítjuk.4 példakód: lablec. Az így beillesztett fájlok úgy viselkednek. ?> Ami talán a legfontosabb: miután számtalan oldalt létrehoztunk ezzel a fejléccel és lábléccel. TLA Consulting Pty Ltd.ini kon6gurációs beállítás is módosítható így. php') .

96

5. fejezet

Azzal, hogy a beállirásokat a php. ini állomány vagy a webszerver-konfigurációs fájl helyett a . htaccess állományban adjuk meg, rugalmasabban dolgozhacunk. Megosztott gépen úgy módosíthatjuk a beállításokat, hogy az csak a saját könyv­ tárainkra vonatkozzon. Nem szükséges újraindítani a webszervert, és nincs szükségünk rendszergazdai hozzáférésre sem. A . htaccess módszer hátránya, hogy a fájlok sorsa nem csak elinduláskor, hanem a könyvcárban lévő bármely fáJl lekérése esetén is a beolvasás és a feldolgozás, így e rugalmasság ára a teljesítmény csökkenése lehet.

Függvények használata PHP,ben
A függvények a programnyelvek többségében megralálhatók; egyetlen, jól meghatározott feladatot végreh:ytó kódrészletet kü­ lönítenek el. A kódot könnyebben olvashacóvá teszik, és álcaluk lehetövé válik, hogy az adott kódrészletet újra meg újra felhasz­ náljuk, amikor ugyanazt a feladatot kell végreh:ytanunk. A függvény olyan önálló kódmodul, amely előír egy hívó interfészt, végrehajt valamilyen feladatot, és opcionálisan valamilyen eredménnyel tér vissza. Számtalan függvénnyel találkoztunk már. A korábbi fejezetekben rutinszerűen híveunk meg jó néhány, beépített PHP függ­ vényt. Mi magunk is írtunk néhány egyszerűbb függvénye, ám nagyvonalúan elsiklottunk a részletek felett. A következő részek­ ben alaposabban áttekintjük a függvényhívás és -írás témakörét.

Függvényhívás
Az alábbi sorban a lehető legegyszerűbb függvényhívásr látjuk:
fuggveny_nev();

Ez a kódsor a fuggveny _nev nevű, paramétert nem igénylő függvényt hívja meg. Nem foglalkozik a függvény által esede­ gesen visszaadott értékkel sem. Számos függvényt pontosan ezen a módon hívunk meg. Teszteléshez gyakran jól jön a phpinfo() függvény, mert meg­ jeleníti a telepített PHP verziószámát, információt ad a PHP-ről, a webszerver beállításáról, illetve kiírja különböző PHP és szerverváltozók értékér. Ez a függvény paramétert nem fogad, és jellemzően figyelmen kívül hagyjuk a visszatérési értékér, így

5

a phpinfo () meghívása a következőképpen néz ki:
phpinfo();

A legtöbb függvény azonban egy vagy több paramétert vár - ezek a függvények inpugai, azaz bemeneti adatai. A paramé­ terek átadása úgy történik, hogy az adatot vagy az azt tartalmazó változó nevét a függvénynév utáni zárójelek közé helyezzük. Egyetlen paramétert fogadó függvényt a következőképpen hívhacunk meg:
fuggveny_nev('parameter');

Az itt használt paraméter egy, a kizárólag a parameter szót tartalmazó karakterlánc, de a függvény által várt paramétertől függöen az alábbi függvényhívások is megfelelök lehetnek:
fuggveny_nev(2); fuggveny_nev(7.993); fuggveny_nev($valtozo);

Az utolsó sorban látható $valtozo bármilyen típusú PHP változó lehet, akár tömb vagy objektum is. A paraméterek bármilyen adattípusúak lehetnek, de egy adott függvény általában meghatározott adattípust vár. A függvény prototípusából kiderül számunkra, hogy a függvény hány paramétert vár, mit jelképeznek ezek a paraméterek, és milyen adattípusúak kell, hogy legyenek. Könyvünkben az egyes függvények bemutatásánál gyakran megadjuk prototípusukat is. Az fopen () függvény prototípusa a következő:
resource fopen ( string fajlnev, string mod

[,

bool use include_path

[,

resource kezelesi_mod]])

A prototípus temérdek információt közöl velünk, ezért különösen fontos, hogy megfelelöen értelmezzük. Jelen esetben a függvénynév előtt látható resource szó jelzi, hogy a függvény forrást (vagyis egy nyitott fájlválcozót) fog visszaadni. A függvényparaméterek a zárójelek közöte találhatók. Az fopen( ) esetében négy paramétert mutat a prototípus. A faj lnev és amod paraméter string, a use_include_path Boolean, a kezelesi_mod paraméter pedíg resource típusú. A use_
include_path és kezelesi_mod paramétert körülvevő szögletes zárójelek jelzik, hogy opcionális, vagyis nem kötelező

paraméterrel állunk szemben. Az ilyeneknél vagy megaeljuk értéküket, vagy nem foglalkozunk velük, és akkor alapértelmezett értéküket fogják használni. Fontos tudni azonban, hogy több opcionális paraméterrel rendelkező függvény esetén csak jobbról haladva hagyhatjuk ki ezeket a paramétereket. Az fopen () használata esetén például kihagyhaguk csak a kezelesi_mod paramétert vagy a use_include_path és a kezelesi_mod paramétert; az azonban nem lehetséges, hogy a use_
include_path paramétert kihagyjuk, a kezelesi_mod - ot viszont nem.

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

97

A fuggvény protoópusának áttekintése után már tU<ljuk, hogy a következő kódrészlet az fopen ( ) függvény érvényes hívása:
$nev = 'sajatfajl.txt'; 'r'; $megnyitasi_rnod =

$fp

=

fopen ($nev,

$megn y it asi rnod) ;
az

A fenti kód az fopen () nevű függvényt hívja meg. A függvény által visszaadott érték

$fp

változóban tárolódik el.

A példában úgy döntöttünk, hogy a függvénynek a string rípusú $nev változóban átadjuk a megnyitni kívánt fájl nevét,

a $megn yitasi_rnod nevű, szintén string rípusú változóban pedig a kívánt fájlnyitási módot határozzuk meg. A példában a harmadik és a negyedik paramétert nem adtuk meg.

Nem létező függvény hívása
Ha nem létező függvényt próbálunk meghívni,
az

5.3 ábrán láthatóhoz hasonló hibaüzenetet kapunk.

F&�a�.....-c.IIIO_......_..._.......O•"'-"-�.,..-""-•:J.,.ro�_foto-ol
--�---j

5.3 ábra: Nem létező függvény hívása esetén ez a hibaüzenet lesz az eredmény. A PHP által adott hibaüzenetek jellemzően nagyon hasznosak. Az ábrán lévő közli, hogy pontosan melyik fájlban, a kód

melyik sorában következett be a hiba, és mi a neve a függvénynek, amir megkíséreltünk meghívni. Ezen információ birtokában viszonylag egyszerűen megtalálható és orvosolható a probléma. Ha hibaüzenetet kapunk, ellenőrizzük az alábbiakat:

Pontosan írtuk a függvény nevét? Létezik-e ez a függvény a PHP általunk használt verziójában?

Előfordulhat, hogy nem jól emlékszünk rá, hogyan kell az adott függvény nevét írni. Például egyes, két szóból álló függ­ vénynevek esetén alulvonás van a szavak között, másoknál nincsen. A stripslashes () függvénynél egybeírjuk a két szót, a strip_ta gs () esetében alulvonás kerül közéjük. Ha függvényhíváskor elírjuk a függvény nevét, az 5.3 ábrán láthatóhoz hasonló hibaüzenetet kapunk.
A könyvben használt függvények némelyike nem létezik PHP4-ben, mert feltételezzük, hogy olvasóink a PHP 5-ös verzió­

l 5

ját használják. Minden egyes új verzióban új függvények jelennek meg, és

amennyiben a program régebbi változatát használjuk,

a több funkció és a jobb teljesítmény rniatt érdemes frissíteni. Az online kézikönyvből megrudhatjuk, hogy egy adott függvény mikor jelent meg. Az éppen futtatott verzióban nem deklarált függvény meghívása az 5.3 ábrán látható hibához hasonlóhoz vezet.
A hibaüzenet megjelenésének egy másik lehetséges oka, hogy a meghívott függvény egy be nem töltött PHP bővítmény ré­

sze. Ha például a gd (képkezelő) könyvtár függvényeit próbáljuk meg használni, de nem telepítettük a gd-t, akkor is a fentihez hasonló hibaüzeneret kapunk.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése függvénynevekben
Jó, ha tudjuk, hogy a függvényhívások nem tesznek különbséget a kis- és nagybetűk között, így a fuggveny_nev ( ) ,
Fuggven y _nev

( ) és FUGGVENY_NEV ( ) rnind érvényes és ugyanazt

az

eredményt hozó függvényhívás. Tetszés szerint, a szá­
az

munkra legkönnyebben olvasható módon használhatjuk a nagybetűket, ám törekedjünk

egységes és következetes használat­

ra! E könyv - akárcsak a PHP dokumentációk nagy része - csupa kisbetűvel szedi a függvényneveker. Fontos megemlíteni, hogy e tekintetben a függvénynevek a változónevektől eltérően viselkednek. A változónevek esetében megkülönbözte�ük a kis- és nagybetűket, így a $Nev és a $nev két eltérő változó, de a Nev ( ) és a nev ( ) ugyanaz a függvény.

Saját függvények definiálása
A korábbi fejezetekben számos példát láttunk a PHP beépített függvényeinek használatára. Egy programozási nyelv valós ere­

jét azonban saját, egyéni

függvények létrehozásának a lehetősége adja.

98

5. fejezet

A PHP beépített függvényei lehetövé teszik a fájlkezelést, adatbázisok használatár, grafikák létrehozását és a más kiszolgá­ lókhoz csatlakozást. Munkánk során azonban gyakran előfordul, hogy a nyelv megalkotói álcal előre nem látható feladatot kell elvégeznünk. Szerencsére a függvények használata nem korlátozódik pusztán a beépítercekre; saját függvényeket írva tetszőleges feladatot hajtharunk végre velük. Kódunk jellemzően a meglévő és s:Yát, az előttünk álló feladatra írt függvények kombinációjából áll össze. Ha olyan kódblokkot írunk egy konkrét célra, amit kódunkban és esetleg programjainkban többször is használni kívá­ nunk, érdemes függvényként deklarálni. A függvényként deklarálás lehetövé teszi, hogy saját kódunkat a beépített függvényekhez hasonlóan vegyük igénybe. Egy­ szerűen meghívjuk függvényünket, és megadjuk a számára szükséges paramétereket. Ezt azt jelenti, hogy kódunkat bármikor meghívhatjuk, és használhatjuk függvényeinket.

Függvények alapszerkezete
A függvénydeklarálással új függvénye hozunk létre. A deklarálás a funetion kulcsszóval kezdődik, majd megadjuk a függvény nevét, a függvény által várt paramétereket és a függvényhíváskor végrehajtandó kódot. Nézzünk példát egy triviális függvénydeklarálásra:
funet1on sajat fuggveny()

{

eeho 'Meghívtuk függvényünket';

A függvénydeklarálás azért kezdődik a funetion szóval, hogy a programozó és a PHP értelmező egyaránt tisztában legyen azzal, hogy felhasználó által definiált függvény következik. A függvény neve saj at_fuggveny. Az új függvény a követ­ kező utasítással hívható meg:
sajat fuggveny();

Mint bizonyára ki találtuk, e függvény meghívása azzal az eredménnyel jár, hogy böngészőnkben megjelenik a Meghí v tuk
függvényünket szöveg.

A beépített függvények minden PHP kódból elérhetők, ám ha saját függvényeket deklarálunk, csak azon kód(ok) számára

5

lesznek elérhetők, amely(ek) ben deklaráltuk azokat. Célszerű a gyakran használt függvényeinket egy vagy több fájlban eltárol­ ni. Ha így teszünk, kódjainkban a require () utasítással elérhecövé tehetjük az éppen szükségessé váló függvényeket. A függvényen belül kapcsos zárójelek közé kerül a kívánt feladatot végrehajtó kód. Ezen kapcsos zárójelek közé a PHP-ben érvényes bármilyen kódot írharunk, legyen az függvényhívás, új változók deklarálása, függvény, require () vagy inelude () utasítás, osztálydeklarálás vagy egyszerű HTML. Ha függvényen belül ki szeretnénk lépni a PHP-ből, és egyszerű HTML kódot szeretnénk beírni, ugyanúgy tehetjük meg ezt, mint a kód bármely más részén- a HTML elé záró PHP címkét (tag) kell helyeznünk. A következő kódrészlet az előző példa megengedett, ugyanazt a kimenetet eredményező módosítása:
<?php funetion sajat_fuggveny() ?> Meghívtuk függvényünket <?php

)
?>

Figyeljük meg. hogy a PHP kód a nyitó és záró PHP címkepár közé került! A könyvben szereplö, kódrészleteket használó példák többségénél nem írjuk ki a címkéket. Irc azért szerepelnek mégis, mert a példában, illetve előtte és utána is szükség van rájuk.

Függvényeink elnevezése
Függvényeink elnevezésénél a legfontosabb szem pont, hogy rövid, mégis beszédes nevet találjunk ki. Ha függvényünk oldalfej­ lécet hoz létre, akkor az oldalfejlee() vagy az oldal_fejlee() név egyaránt megfelelő lehet. Az alábbi korlátozásokat mindenesetre figyelembe kell vennünk: Függvényünk neve nem egyezhet meg már meglévő függvényéveL A függvénynév csak betüket, számjegyeket és alulvonást tartalmazhat. A függvénynév nem kezdödhet számmal. Sok programnyelv megengedi a függvénynevek újbóli használatár. Ezt a funkeiét Jüggvények

többszörös definiálásának

(function overloading) nevezik. A PHP azonban ezt nem támogatja, így függvényünknek nem lehet ugyanaz a neve, mint egy

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

99

beépített vagy felhasználó által deklarált, meglévő függvényé. Ne feledjük azonban azt sem, hogy a beépített függvényeket min­ den PHP kód ismeri, a felhasználó által definiált függvények viszont csak azokban a kódokban léteznek, ahol deklarálva lettek! Ez lényegében azt jelenti, hogy másik fájlban ugyan újból felhasználhatjuk ugyanazt a függvénynevet, ám ez kavarodáshoz vezethet, így ajánlott elkerülni. A következő függvénynevek mind érvényesek:
nev() nev2() nev_harom() nevnegy()

Az alábbiakat azonban nem használhaguk:
Snev() nev-hat () fopen ()

(Az utolsó akkor lenne megengedett, ha nem létezne ugyanilyen nevü, beépített függvény.) Érdemes megjegyezni, hogy bár a $nev név függvénynek nem adható, egy
$nev();

nevű függvény a $nev értékétől függöen minden további nélleül végrehajtódhat. Ez azért lehetséges, mert a PHP veszi a $nev változóban eltárolt értéket, ilyen nevü függvényt keres, majd megpróbálja meghívni. Az ilyen típusú függvényeket függvényválto­ zóknak (variable function) nevezzük, és bizonyos helyzetekben igen hasznosak lehetnek számunkra.

Paraméterek használata
Feladatuk végrehajtásához a függvények többsége egy vagy több paramétert igényel. A paraméterekkel adatot adhatunk át a függvényeknek. Nézzünk példát paramétert váró függvényrel Az irt látható függvénynek egydimenziós tömböt adunk át, amit táblázatként jelenít meg:
function tablazat keszitese($adat) echo "<table border=\"1\">"; reset($adat); $ertek
=

{

ll Ezzel az utasítással mutatunk a tömb elejére

5
"

current($adat); {

while ($ertek)

echo "<tr><td>".$ertek."<ltd><ltr>\n"; $ertek
=

next($adat);

echo "<ltable>";

Amennyiben a következöképpen hívjuk meg a tablazat_keszitese() függvényt:
$sajat_tomb
=

array('Első sor.', 'Második sor.', 'Harmadik sor.');

tablazat_keszitese($sajat_tomb);
az

5.4 ábrán látható kimenetet kapjuk.

lr �.':��=� �..: �-��fl:'Jtt:l ·

�IF��
adatokat adjuk a függvénynek.

-

5.4 ábra: A tablazat_kes zitese ( ) meghívásának eredménye az alábbi HTML táblázat.

A paraméterátadással a függvényen kívül létrehozort adatot viherünk a függvénybe.Jelen esetben az $adat tömbben lévő A beépítert függvényekhez hasonlóan a felhasználó által írt függvények is fogadhatnak több paramétert, és lehetnek ezek közt opcionálisak is. A tabla z at_keszitese() függvényt többféleképpen továbbfejleszthegük; az egyik lehetőség, ha a függvényt meghívó programozó beállíthatja a táblázat szegélyét vagy más tulajdonságát. Nézzük a függvény egy bővítert válrozatát, amely az előzőhöz hasonló, ám lehetövé teszi, hogy opcionálisan meghatározzuk a táblázat szegélyének vastagságát, illetve a cellák közötti távolság ( cellspacing) és a behúzás (a cella szegélye és tartalma közötti távolság- cellpadding) értékéti

100

5. fejezet

<?php function tablazat keszitese2{$adat, $border=l, $cellpadding=4, $cellspacing=4 )

{

echo "<table border=\"".$border."\" cellpadding=\"".$cellpadding."\" cellspacing=\"".$cellspacing."\">"; reset{$adat); $ertek = current{$adat);
w

hile {$ertek)

{

echo "<tr><td>".$ertek."</td></tr>\n"; $ertek
=

next{$adat);

echo "</table>";

$sajat_tomb = array{'Első sor.', 'Második sor.', 'Harmadik sor.'); tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3,

8,

8);

A tablazat_keszite se2{) első paramétere továbbra is kötelező. A következő három viszont opcionális, mivel megha­ tároztuk alapértelmezett értékeiket. Az 5.4 ábrán láthatóhoz hasonló kimenetet hozunk létre a tablazat_keszitese2{) függvény alábbi meghívásával:
tablazat keszitese2{$sajat_tomb);

Ha ugyanezeket az adatokat szellősebben szetetnénk megjeleníteni, a következő paraméterekkel kellene meghívni az új függvénye:
tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3,

8,

8);

Nem szükséges rninden opcionális ércéket megadnunk; megtehecjük, hogy némelyiket megadjuk, másikakat nem. A para­ méterek kiosztása balról jobbra történik. Ne feledjük: nem tehetjük meg azt, hogy az egyik opcionális paramécert kihagyjuk, de egy attól jobbra eső paramétert megadunk! Ha példánkban szeretnénk megadni a cellspacing tulajdonság értékér, akkor a cellpadding értékét sem

5

hagyhatjuk ki. Gyakori ez a programozási hiba. Ez az oka annak is, hogy az opcionális paraméterek a paraméterlista végére kerülnek. Az alábbi függvényhívás:
tablazat_keszitese2{$sajat_tomb,

3);

teljesen helyes, eredményeképpen a$ border ércékét 3-ra, a$ cellpadding és a $cellspacing tulajdonságot pedig alapértelmezett ércékére állitjuk. Változó számú paramétert elfogadó függvényeket is deklarálhatunk. Három segédfüggvény használatával deríthetjük ki, hogy hány paraméter átadása történt meg, és rnik ezeknek az értékei. E három segédfüggvény a következő: fune_num_
args{),func_get_arg{) ésfunc_get_args{).

Gondoljuk végig például az alábbi függvény müködését:
function var_args{)

{

echo "Paraméterek száma:"; echo func num_args{); echo "<br />"; $args = func_get_args{); foreach {$args as $arg) echo $arg."<br />";

{

A függvény közli a neki átadoct paramécerek számát, illetve megjeleniti azokat. A fune_num_args{) függvény az áradott függvények számát, a fune_get_args{) függvény pedig az argumentumok tömbjét adja vissza. A fune_get_arg{) függ­ vénnyel egyenként érhetjük el a paramétereket, mégpedig úgy, hogy a függvénynek az elérni kivánt argumentum számát adjuk át. (Az argumentumok számozása nullával kezdődik.)

A hatókör fogalma
Észreveheccük, hogy arnikor beillesztett vagy beágyazott fájlon belül kellett használnunk a változókat, egyszerűen a require{) vagy az inelude{) utasítás előtt lévő kódban deklaráltuk azokat. Függvény használatakor közvetlenül a függ-

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

101

vénynek adtuk át a változókat, egyrészt azért, mert nincsen mechanizmus arra, hogy explicit módon adjunk át változókat beol­ vasott vagy beágyazott fájlnak, másrészt pedig azért, mert a változóhatókör függvények esetén másképpen működik. A változó hatóköre szabályozza, hogy az adott változó hol látható és használható. Az egyes programozási nyelvek eltérő szabályokat alkalmaznak a változók hatókörének meghatározására. A PHP viszonylag egyszerű szabályokat használ:

A függvényerr belül deklarált változók hatóköre a változókat deklaráló urasírástól a függvényzáró kapcsos zárójeiig ter­ jed. Ezt függvényszintű hatókörnek (funcrion scope), az ilyen változókar pedig helyi változóknak (local variable) nevezzük. A függvényeken kívül deklarált változók hatóköre a változókat deklaráló utasításról a fájl végéig terjed, de függvénye­ ken belül nem láthatók. Ezt globális hatókörnek (global scope), az ilyen változókat pedig globális változóknak (global variable) nevezzük. A különleges szuperglobális változók függvényeken belül és kívül is láthatók. (Az ilyen változóktól további információt az első- PHP gyorstalpaló című- fejezerben találunk.) A require () és az include ( ) utasítás használata nem befolyásolja a harókört. Ha az utasírásokat függvényerr belül acijuk kí, a függvényszintű hatókör lesz érvényben. Amennyiben függvényerr kívül használjuk, a globális hatókör lesz érvényben. A global kulcsszóval saját kezűleg állíthatjuk be, hogy a létrehozott vagy függvényerr belül használt változó globális harókörrel rendelkezzék. A változókat az un set ($valto z o_neve) függvény meghívásával saját kezűleg törölhegük. Az így kikapcsolt változó­ nak nincsen haróköre.

Az alábbi példák még egyértelműebbé tehetik a hatókör fogalmát. A következő kódnak nincsen kimenete. Itt az fn () nevű függvényben deklarálunk egy $var nevű változót. Mivel függvé­ nyerr belül deklaráljuk, a változó függvényszintű hatókörrel bír, és csak az azt deklaráló utasítástól a függvény végéig létezik. Ha a függvényerr kívül újrahivatkozunk a $var változóra, egy újabb $var nevű változó jön létre. Ez az új változó globális hatókö­
rű, és a fájl végéig látható. Ha csak az ech o utasítást használjuk ezzel az új változóval, akkor, sajnos, soha nem fog értéket kapni.
function fn ()

{

$var = "tartalom";

fn () ; echo $var;

5
{
\$var = ".$var."<br />"; \$var = ".$var."<br />";

A következő példa ennek fordítorga. Itt a függvényerr kívül deklaráljuk a változót, majd megpróbáljuk a függvényerr belül használni:
<?

function fn ( )

echo "függvényen belül, $var echo
= n

"tartalom 2"; függvényerr belül,

$var fn ();

=

"tartalom

l";
\$var ".$var."<br />";

echo "függvényen kivül,

E kód kimenere a következő:
függvényerr belül, függvényerr belül, függvényerr kivül, $var $var $var
= =

tartalom 2 tartalom

l
=

A függvények meghívásukig nem hajcódnak végre, így az első végrehajtott utasítás a $var

'tartalom l';. Ez a $var

nevű, globális hatókörű és "tartalom l" tartalmú változót hozza létre. A következöként végrehajtott utasítás az fn () függvény meghívása. A függvényerr belüli sorok sorban hajtódnak végre. A függvényben az első sor a $var nevű változóra ural. E sor végrehajtódáskor nem láthatja a korábban létrehozort $var válrozót, így létrehoz egy új, függvényszintű változót, és megjeleníti azt. Így jön létre a kimenet első sora. A függvényerr belüli következő sor a $var tartalmát

tartalom 2 -re állítja. Mivel függvényerr belül vagyunk, ez a sor

a helyi, nem pedig a globális $var értékét változtatja meg. A kimenet második sora tanúsítja, hogy a változtatás megrörtént. A függvény ezzel véget ért, így a kód utolsó sora hajtódik végre. Az itt lévő echo utasítás mutatja, hogy a globális változó értéke nem módosulr. Ha azt szerernénk, hogy egy függvényben létrehozott változó globális legyen, a global kulcsszór kell használnunk az aláb­ biak szerint:

102

5. fejezet

function fn () global $var; $var

{

"tartalom"; \$var ".$var."<br

echo "függvényen belül,

/>";

fn(); echo "függvényen kivül, \$var = ".$var."<br />";

Ebben a példában a $var változót kifejezetten globálisként definiáltuk, ami azt jelenti, hogy a függvény meghívása után a változó a függvényerr kivül is létezik. A kód kimenere a következő lesz:
függvényerr belül, függvényerr kivül, $var
=

tartalom

$var = tartalom

Ne feledjük, hogy a változó hatóköre a g lobal $var;

sor végrehajtása után kezdődik! A függvényt meghívása fölött és

alatt is deklarálhatjuk. (A függvények hatóköre egyáltalán nem úgy müködik, mint a változóké.) A függvény deklarálásának helye lényegtelen; ami számít, hogy hol hívjuk meg a függvényt, és ezáltal hol hajtjuk végre a benne levő kódot. A global kulcsszót azon kód elején is alkalmazhatjuk, ahol a változót először használjuk, hogy ezzel deklaráljuk: a válto­ zó hatóköre az egész kódra kiterjed. Ez a kulcsszó használatának talán leggyakoribb módja. Az előző példákból kiolvashattuk, hogy elméletileg semmilyen problémát nem okoz, hogy ugyanazt a változónevet függvé­ nyen belül és függvényen kivül, két különböző változónak adjuk. Azonban mégsem célszerű ezt tenni, mert kódunk gondos végigolvasása és a hatókör átgondolása nélkül mások azt feltételezhetik, hogy a két változó egy és ugyanaz.

Cím és érték szerinti paraméterátadás
Ha egy noveles () nevű, értéknövelő függvényre lenne szükségünk, elképzelhető, hogy a következöképpen próbálnánk megírni:
function noveles ($ertek, $mennyiseg
=

l)

{

$ertek = $ertek +$mennyiseg;

5

Ennek a kódnak semmilyen haszna nincsen, hiszen a következő példakód kimenere l O lesz:
$ertek
=

10;

noveles($ertek); echo $ertek;

Az $ertek értéke a hatókör szabályai rniatt nem változott. A fenti kód létrehoz egy $ertek nevű változót, amelynek értéke
10. Ezt követően meghívja a noveles () függvényt. A függvényen belüli $ertek változó a függvény meghívásakor jön létre.

A függvény hozzáad egyet, így az $ertek értéke a függvényen belül lllesz a függvény végéig; ezt követően visszatérünk a függ­ vényt meghívó kódhoz. Az ebben a kódban lévő $ertek egy másik, globális hatókörű változó, amelynek így nem változott az értéke. A probléma egyik lehetséges megoldása, ha globálisként deklaráljuk a függvényben az $ertek változót, de ez azt jelenti, hogy a függvény használatához a megnöveini kívánt változónak $ertek nevűnek kellene lennie. A függvényparaméterek meghívásának általános módja az értékszerinti paraméterátadás (pass by value). Paraméter átadása­ kor egy új, az áradott változó értékét tartalmazó változó jön létre. Ez az eredeti másolata. Tetszés szerint módosíthatjuk ennek értékér, de az eredeti, a függvényen kívüli változó értéke változadan marad. (Valójában ez enyhe leegyszerűsítése annak, amit a PHP ténylegesen végez.) Ennél jobb megközelítés azonban a címszerinti paraméterátadás (pass by reference). Ebben az esetben paraméterátadáskor a függvény - új változó létrehozása helyett - az eredeti változóra mutató hivatkozást kap. Ez a hivatkozás egy dollárjellel ( $ ) kezdődő változónévvel bír, és bármilyen más változóhoz hasonlóan használható. A különbség annyi, hogy saját értéke nem lévén pusztán hivatkozik az eredeti változóra. A hivatkozásen végrehajtott minden módosítás az eredeti változót is érinti. A cím szerinti paraméterátadáshoz és (&) jelet helyezünk a függvény definiálásakor a paraméter neve elé. A függvénymeghí­ vás ugyanúgy történik. Ha az előző noveles () függvényt úgy módosítjuk, hogy az egyik paraméterátadás cím szerint történik, máris hibátlanul müködik:
function noveles(&$ertek, $mennyiseg
=

l)

{

$ertek = $ertek +$mennyiseg;

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

103

Immár működő függvényünk van,és a megnöveini kívánt változónak tetszés szerinri nevet adhatunk. Ahogy korábban em­ lítettük,zavaró lehet az emberek számára,ha ugyanazt a nevet használjuk függvényen belül és kívül, ezért adjunk a fö kódrész­ letben lévő változónak új nevet! A következő példakód a neveles () meghívása előtt 10-et, utána azonban ll-et ír ki:
$a =

10;

echo $a. '<br />'; noveles($a); echo $a. '<br />';

A r e t u r n kulcss2;ó has2;nálata
A return kulcsszó megállítja a függvény végrehajtását. Amikor egy függvény véget ér- vagy azért, mert minden benne lévő
utasítás végrehajtódott, vagy a return kulcsszó használata miatt-,a végrehajtás visszatér a függvényhívás utáni utasításra.

Ha meghívjuk a következő függvényt,csak az első
function teszt return

ech o utasítás hajtódik végre:

()

{

echo "Ez az utasitás végrehajtódik"; return; echo "Ez az utasitás soha nem fog végrehajtódni";

Nyilvánvalóan ez nem túl értelmes módja a return használatának. Normális esetben csak adott feltétel teljesülése esetén kívánunk a függvény közepén kilépni. Amikor például olyan függvényt írunk,amelyik meghatározza,hogy két szám közül melyik nagyobb,érdemes lehet kilépni, ha bármely szám hiányzik:
function nagyobb( $x, if ( $y )

{
két számra van szükség.";

(! isset($x)) l l

(! isset($y))) {

echo "Ehhez a return;

függvényhez

if ($x>=$y) echo $x."<br/">; else echo $y."<br/">;

5

Az isset() beépített függvény közli,hogy az adott változó létre lett-e hozva,illetve rendelkezik-e értékkel. A kód hiba­ üzenetet ad és visszatér, ha a paraméterek bármelyikéhez nem rendeltek értéket. Ezt az
1

isset () használatával ellenőrizzük,

amelynek jelentése,.NEM isset ();·így az if utasítás a következőképpen olvasható:,.ha x nem létezik, vagy y nem létezik:'

Ha ezek bármelyike teljesül,a függvény kilép. A
return utasítás végrehajtása esetén a függvényben utána következő sorok nem hajtódnak végre. A programvégrehajtás

visszatér a függvény meghívásának pontjára. Ha mindkét paraméter létezik,a függvény kiírja a kettő közül a nagyobbat. Az alábbi kód:
$a =

l;

$b =

2.5;
$b); $a); $a);

$c =

1.9;

nagyobb($a, nagyobb($c, nagyobb($d,

kímenete a következő:

2.5 1.9
Ehhez a függvényhez két számra van szükség.

Értékvisszaadás függvényekből
A return használatának nem a függvényekből való kilépés az egyetlen oka. Sok függvény return utasításokkal kommu­
nikál az őket meghívó kóddal. A nagyobb () függvény valamivel hasznosabb lenne, ha a benne lévő összehasonlítás eredmé­ nyének kiírása helyett a választ adná vissza. Ekkor a függvényt meghívó kód eldöntherné, hogy megjeleníti vagy felhasználja az eredményt, illetve hogyan teszi mindezt. Az ennek megfelelő max() beépített függvény is így működik.

104

5. fejezet

A nagyobb() függvényt a következöképpen is megírhatjuk:
function nagyobb($x, $y) { if ((!isset($x)) ll return false; else if ($x>=$y) return $x; else {!isset($y)))

{

return $y;

Itt a függvény a két átadoct érték közül a nagyobbat adja vissza. Hiba esetén nyilvánvalóan más értékkel tér vissza. Ha bár­ melyik szám hiányzik, visszatérési értéke hamis. (Ennél a megközeÜtésnél a függvényt meghívó programozónak=== operá­ torral kell ellenőriznie a visszaadott érték típusát, hogy a hamis értéker ne keverje össze a nullával.) Összehasonlításképpen: a max() beépített függvény semmit nem ad vissza, ha egyik változó sem létezik, ha pedig csak az egyik létezik, akkor azt adja vissza. Az alábbi kód:
$a = l; $b = 2.5; $c = 1.9; $b). '<br />'; echo nagyobb($a, echo nagyobb($c, echo nagyobb($d,

$a). '<br />'; $a). '<br />';

a következő kimenetet eredményezi, mivel a $d nem létezik, és a false nem látható:
2.5 1.9

Az olyan függvények, amelyek valamilyen feladatot végrehajtanak, de értéket nem kell visszaadniuk, gyakran true vagy
false visszatérési értékkel jelzik, hogy sikerült-e a feladatot végrehajtaniuk. A true és false, azaz igaz és hamis boole-i

érték az l, illetve O egész értékkel is jelképezhető, bár ezek más típusúak.

5

Rekurzió megvalósítása
A PHP támogatja a rekurzív függvényeket. Rekurzív függvényeknek az önmagukat meghívó függvényeket nevezzük. Különösen hasznosak az olyan dinamikus adatszerkezetekben való navigáláshoz, mint a láncolt lisrák és a fák. Mindazonáltal kevés webes alkalmazás igényel ilyen összetettségü adatszerkezetet, így kevés esetben fogjuk a rekurziónak hasznát venni. Sok esetben használharunk iteráció helyett rekurziót, mert mindkét folyamat lehetövé teszi, hogy ismétlődően hajtsunk végre valamit. A rekurzív függvények azonban lassabbak, és több memóriár használnak, mint az iteráció, ezért ahol csak lehetséges, érdemes ez utóbbi mellett dönteni. A teljesség kedvéért tekintsük át az 5.5 példakódban lévő, rövid példát!
5.5 példakód: rekurz i o. php
<?php

-

Karakterlánc megfordítása rekurzióval és iterációval

function fordit r($str) if (strlen($str)>0)

{ l));

{

fordit_r(substr($str,

echo substr($str, return;

0,

l);

function fordit i($str) for ($i=l;

{ $i++)

$i<=strlen($str); -$i,

{

echo substr($str,

l);

return;

Kód többszöri felhasználása és függvényírás

105

fordit r('Hello');

fordit_i('Hello');

Az 5.5 példakód két függvényt hoz létre. Mindkettő fordítva írja ki a neki áradott karakterláncot. A rekurzív, a A
fordit _i

ford i t_r

() függvény

() pedig iteraóv.

fordit_r()

függvény karakterláncot fogad paraméterként. Meghívásakor meghívja saját magát, minden egyes alkalom­

mal a karakterlánc másodiktól az utolsóig terjedő karaktereit átadva. Ha például a
fordit_r('Hello');

függvényt hívjuk meg. többször meghívja saját magát az alábbi paraméterekkel:
fordit_r('ello'); fordit_r('llo'); fordit_r (' lo'); fordit_r('o'); fordit_r('');

A függvény minden egyes saját meghívása a függvény kódjának újabb másolatát hozza létre a szerver memóriájában, minden esetben azonban más paraméterrel. Olyan, mintha azt tettetnénk, hogy minden alkalommal egy másik függvényt hívunk meg. Ezzel előzi meg. hogy a függvény példányai összekeveredhessenek. Minden meghívásnál teszteli az átadoct karakterlánc hosszát. Amikor elérjük a szering végét ( strlen ()==0), a feltétel nem teljesül. Ekkor a függvény legutolsó példánya

( fordit_r('') ) továbblép, és végrehajtja a következő kódsort, amely kiírja
fordit_r ('o')

a neki áradott karakterlánc első karakterét; jelen esetben nincs ilyen karakter, mivel a karakterlánc üres. Ezt követően ezen függvénypéldány visszaadja a vezérlése az őt meghívó példánynak, jelesen a nek. Ez kiírja a karakterláncának" "o -

függvény­

első karakterét, majd ez is visszaadja a vezérlése az őt meghívó példánynak.

A folyamat- egy karakter kiírása, majd visszatérés a meghívási sorrendben felette lévő függvénypéldányhoz- mindaddíg folytatódik, amíg a vezérlés vissza nem tér a fő programhoz. A rekurzív megoldások bizonyos szempontból nagyon elegánsak és matematikaiak. A legtöbb esetben azonban jobban járunk az iteratív megoldás választásával. Egy ilyennek a kódját is láthatjuk az 5.5 példakódban. Megfigyelhetjük, hogy nem hosszabb (bár ez nem minden esetre lesz igaz), és pontosan ugyanazt teszi. A legfontosabb különbség. hogy a rekurzív függvé­ nyek másolatot készítenek maguktól a memóriába, és több függvényhívással terhelik a szervert. Abban az esetben dönthetünk a rekurzív megoldás mellett, arnikor a kóclja sokkal rövidebb és elegánsabb, mint az iteraóv változaté, de ez az általunk készített alkalmazások esetén viszonylag ritkán fog előfordulni. Bár a rekurzió elegánsabbnak hat, a programozók gyakran elfelejtik megadni hozzá a záró feltételt. Ennek eredményeképpen a függvény a maximális végrehajtási idő eléréséig vagy a szerver memóriájának elfogyásáig ismédődik.

5

Névterek
A névtér (namespace) általánosságban azonosírók csoportját tartalmazó absztrakt tároló; PHP-ben ez azt jelenti, hogy a név­ terekben az általunk meghatározott függvényeket, állandókat és osztályokat tárolhatjuk. Rendezési és szervezési szempontból számos előnnyel jár, ha az általunk definiált függvényekhez és osztályokhoz névtereket hozunk létre: Az ugyanabban a névtérben lévő minden függvény, osztály és állandó előtagként automatikusan megkapja a névtér nevét. A nem minősített osztály-, függvény· és állandónevek feloldása futásidőben történik, és a keresés először a névtérben megy végbe, csak utána a globális térben. A névterek PHP-beli használatáról további információt, illetve gyakorlati példákat találunk a PHP kézikönyvének hrtp://www.php.net/language.namespaces címen elérhető részében.

További olvasnivaló
Az include(), require(),
function

és return utasítás használatát az online kézikönyv is részletesen bemutatja. Ha

szeretnénk mélyebben megismerni az olyan, több nyelvet érintő fogalmakat, mint a rekurzió, a cím és érték szerinti átadás vagy a hatókör, érdemes fellapozni egy jó általános informatikai szakkönyvet, például Paul Deitel és Harvey Deitel C++ How to
Program címü kiadványát

106

5. fejezet

Hogyan tovább:
Mivel már képesek vagyunk a kódunkat kezelhetőbbé és újrahasználhatóvá tevő fájlbeillesztésekkel és függvényekkel dolgozni, a következő fejezetben megismerkedünk az objektumorientált programozással, illetve annak PHP-beli támogatásávaL Objek­ tumok használatával az ebben a fejezetben bemutatott fogalmakhoz hasonló célokat érhetünk el, ám összetett projektek esetén az objektumok további előnyöket kínálnak számunkra.

5
_

J

6
Objektumorientált PHP
A fejezet az objektumorientált

(00) fejlesztés fogalmait ismerteti meg. illetve bemutatja PHP-beli megvalósításukat.

A PHP a teljes mértékben objektumorientált programozási nyelvektől elvárt minden ilyen funkciót nyújtani képes. Ahogy végighaladunk a fejezeten, e funkciók mindegyikét egyenként bemutatjuk. Az alábbi főbb témaköröket tárgyalj uk: Objektumorientált programozási fogalmak Osztályok, attribútumok és metódusok Osztálytulajdonságok Osztályon belüli konstansok Osztálymetódus hívása Öröklődés Hozzáférés-módosírók

Statikus metódusok Típusjelzés Késői statikus kötések Objektumklónozás Elvont osztályok Osztálytervezés Osztálytervünk megvalósírása Haladó objektumorientált funkciók

Ismerkedés az objektumorientált programozás fogalmaival
Amodern programozási nyelvek jellemzőerr támogatják, sőt akár meg is követelik a szoftverfejlesztés objektumorientált meg­ közelítését. Az objektumorientált programozás a rendszeren lévő objektumok osztályozásainak, kapcsolarainak és tulajdonsá­ gainak felhasználásával segíti a programfejlesztést, és teszi lehetövé a kód többszöri felhasználását.

Osztályok és objektumok
Objektumorientált programozásban objektum szinte bármilyen elem vagy fogalom lehet - fizikailag létező objektum, például asztal vagy ügyfél; vagy kizárólag szoftverben létező fogalmi objektum, például szövegbevireli terület vagy fájl. Általánosságban
az

olyan objektumok fognak bennünket leginkább érdekeini - legyenek azok valós világbeli vagy fogalmi objektumok-, ame­ Az objektumorientált programot önálló (se!f-contained), az elvárásainknak megfelelően viselkedő tulajdonságokkal és

lyeker valamiképpen jelképezni kell a programban. művelecekkel rendelkező objektumok halmazaként tervezzük meg és építjük fel. Az attribútumok (attribute) az objektummal kapcsolatban álló tulajdonságok vagy változók. A műveletek (operation) az objektum olyan metódusai, eljárásai vagy függvényei, amelyeket végrehajtva az objektum képes saját magát módosítani vagy valamilyen külső hatást elérni. (Az attribútum kifejezés­ sel egyenértékű a tagváltozó és a tulajdonság, a művelet kifejezéssel pedig a metódus.) Az objektumorientált programozás egyik legfőbb előnye a zártság (encapsulacion) támogatása és ösztönzése. (Adatrejtésként (data hiding) is szokás hivatkozni erre az elvre.) Ez lényegében annyit tesz, hogy egy objektumorr belüli adathoz csak az objek­ tum művelecein, más szóval interfészén (interface) kereszrül lehet hozzáférni. Bármely objektum működése az általa használt adatokra korlátozódik. Az objektum megvalósírását szabályozó részletek módosításával egyszerűen növelhecjük a teljesítményt, adhatunk programunkhoz új funkciókat, vagy végezhecjük el például a hibakeresést - s mindez az interfész megváltoztatása nélkül is lehetséges. Az interfész megváltoztatása az egész projekten végig-

108

6.

fejezer

gyűrűző hatást válchar ki, de a zárrság elve garanrálja, hogy a projekt többi részér érinredenül hagyva hajtsuk végre válroztatá­ sainkar, és kijavítsuk hibáinkar. A szofrverfejleszrés egyéb terülerein az objektumorientált programozás az alap - a procedurális vagy strukrurálr program elavulrnak tekinrett. A webes kódok nagy részét azonban még mindig a strukturált módszerrant követő ad hoc megközelítéssel tervezik és írják. Számos oka van ezen megközelítés használatának. A webes projektek nagy része viszonylag kicsi és egyszerű. Mindennemű tervezés nélkül foghatjuk a fűrészt, és elkészírhetünk egy fa fűszertartót, és kis méretükből adódóan ugyanilyen sikeresen be­ fejezhetjük a webes programozási feladataink többségét is. Ha azonban megragadjuk a fűrészt, majd minden előzetes tervezés nélküli megpróbálunk felépíteni egy házat, minden bizonnyal gyatra végeredménnyel zárjuk a munkát, már ha egyáltalán bár­ milyen végeredményről beszélhetünk. Ugyanez igaz a nagy szofrverprojektekre is. Sok olyan webes projektről rudunk, amely egymásra mutató oldalak halmazából fejlődött komplex alkalmazássá. Az ösz­ szetett alkalmazások - mindegy, hogy párbeszédablakokon vagy dinamikusan előállított HTML oldalakon keresztül tekintjük meg őket - kellően átgondolt fejlesztési módszert igényelnek. Az objekrumorientált programozással könnyebben kezelhetjük az összetett projekteket, elősegíti kódjaink többszöri felhasználhatóságát, és ezáltal programjaink működtetési költségei is csökkenrhetők. Objektumorienrált programozás esetén az objekrum eltárolt adatok és az azokon az adarokon működő műveletek egyedi és azonosítható gyűjteménye. Lehet, például, a gombokat jelképező két objekrumunk. Még ha mindkettőnek OK is a felirata, 60 képpont szélesek és 20 képpont magasak, és minden más tulajdonságuk is megegyezik, akkor is tudnunk kell kezelni őket. Programozáskor külön változók működnek az objektumok kezelőjekéne (handle), vagyis egyedi azonosítójakénr. Az objektumok osztályokba csoporrosírhatók. Az osztályok egyenként eltérő, ám valamilyen szempontból egyforma objektu­ mok csoportját jelképezik. Egy adott osztály olyan objektumokat tarralmaz, amelyek ugyanúgy működő, egyforma műveletekkel és ugyanazt jelentő, egyforma tulajdonságokkal rendelkeznek, noha e tulajdonságok ércékei objekrumonként eitérők tehernek. Gondoljunk a bicikli főnévre a közös funkciókkal vagy tulajdonságokkal (például két kerék, szín és méret) és műveletekkel (például mozgás) rendelkező, különböző kerékpárokat leíró objektumok osztályaként l A szerző biciklijére gondolhatunk úgy, mint egy, a bicikli osztályba illő objektumra. Rendelkezik az összes biciklire jellemző, közös funkciókkal, köztük a moz­ gás művelettel, amely a többi bicikli mozgásához hasonlóan működik - csak éppen a többi biciklinél talán kicsit ritkábban. Ennek a bringának a tulajdonságai egyedi érrékekkel rendelkeznek, merr a bicikli zöld, és nem mindegyik kerékpár ilyen színű.

Tóbbalakúság

6

Az objektumorientált programozási nyelveknek támogarniuk kell a többalakúságot (polymorphism), ami azt jelenti, hogy a kü­ lönböző osztályok eltérő viselkedésekkel rendelkezhetnek ugyanarra a műveletre. Ha például a bicikli osztály mellett autó osz­ tályunk is van, mindkettőnek kell, hogy legyen a másiktól eltérő mozgás művelete. Valós objektumok esetén ez aligha okozhat problémát. A biciklik nem valószínű, hogy összezavarodnak, és egy autó mozgás műveletével próbálnak meg elindulni. Progra­ mozási nyelvben azonban nem mindig számíthatunk a valós világ józan eszére, így a nyelvnek támogatnia kell a többalakúságot, hogy tudjuk, mely mozgás műveletet alkalmazzuk egy adott objekrumon. A többalakúság jellemzőbb a viselkedésekre, mint az objekrumokra. PHP-ben csak az osztály tagfüggvényei leheenek többalakúak. Egy valós világból vett példa erre az emberi nyelv igéi, amelyek ilyen szempontból a tagfűggvények megfelelői. Gondoljuk végig, a valóságban mit tehetünk egy kerékpárral l Sok egyéb mellett takarírhatjuk, mozgarhatjuk, szétszerelhetjük, megjavírhatjuk vagy lefesrhetjük. Ezek az igék általános cselekedeteket írnak le, mert nem tudjuk, hogy milyen típusú objektumra alkalmazzuk őket. (Az ob­ jektumok és műveletek ilyen típusú absztrakciója az emberi intelligencia egyik megkülönböztető eleme.) Egy kerékpár mozga­ tása például teljesen másmilyen műveleteket igényel, mint egy autó mozgatása, bár ezek alapjaikban egyező fogalmak. A mozgat ige csak akkor társítható konkrét műveletekkel, ha tudjuk, hogy milyen objektumon kívánjuk alkalmazni.

Öröklődés
Az öröklődés (inheritance) lehetövé teszi, hogy a/osztályok (subclass) használatával hierarchikus kapcsolatot hozzunk létre osztályok között. Az alosztály örökli az alaposztály (superclass) tulajdonságait és műveleteit. Az autónak és a biciklinek vannak közös vonásai. Például egy jármű nevű osztályban tárolhatjuk azokat a dolgokat, amelyekkel núnden jármű rendelkezik (példá­ ul szín, tulajdonság és mozgás művelet), majd az autó és a bicikli osztályt örökíthetjük a járműbőL Az alosztály, a származtatott osztály (clerived class) és a gyerek (child) kifejezés ugyanazt jelenti. Hasonlóképpen az alaposz­ tály és aszülő (parent) jelentése is megegyezik.

hogy az osztálydefiníción belül függvényeket deklarálunk. ami az objektumorientált megközelítés egyik legfőbb előnye. attribútumok és metódusok létrehozása PHP�ben Ez idáig igen elvont módon tárgyaltunk az osztályokróL Amikor PHP-ben létrehozunk egyet. Attribútumokat úgy hozha­ runk létre. amelynek metódusai semmit nem csinálnak.. Ez a lehetőség még inkább újrafelhasználhatóvá teszi kódunkat. és a konsttuktor általában elvégzi az olyan hasznos inicializálási feladatokat.Bár a konstruktort saját kezűleg is meghívhaguk. A következő kód az osztalynev nevű osz­ tályt hozza létre két attribútummal. Egy egyszerű alaposztályból összetettebb és specializáltabb osztályokat származtathatunk. Az öröklődéssei munkát takaríthatunk meg azáltal. hogy használható legyen.Objektumorientált PHP 109 Öröklődéssei építherünk meglévő osztályokra. a metodus2 () viszont kettőt is: class osztalynev fu nction metodusl() function metodus2($paraml.. az osztálynak attribútumokra és metódusokra van szüksége. public $attributum2. Ezt a fejezet későbbi részében részletesen áttekingük. ha szükségünk van rájuk. a class kulcsszót használjuk. A konstruktort ugyanúgy deklaráljuk. fő célja. hogy az osztálydefiníción belül a láthatóságuknak megfelelő kulcsszavakkal (public. mert nem minden jármű autó. Így az autó örökíthető a jár­ műbőL Osztályok." mondat. amelynek neve konstruktor (létrehozó függvény).. private vagy protected ) változókat deklarálunk. A metodusl() nem vár paramétert. de"A jármű egy autó:' nem.. Az alábbi kóddal egy osztalynev nevű. mint például az attribúrumok megfelelő kiinduló értékre állítása vagy az objektum által megkövetelt egyéb objektumok létrehozása. Konstruktort hívunk meg az osztály objektumainak létrehozására. mint bármelyik másik metódust. $param2) Konstruktorok A legtöbb osztály rendelkezik egy különleges típusú metódussal. Ha bármely két osztály esetében értelmes a". A valós világbeli kapcsolatok pontosabb modellezését is lehetövé teszi. és így nem kell az egyes alosztályokkal egyenként bíbelődni. Metódusokat úgy hozhatunk létre.$attributuml és $attributum2: class osztalynev public $attributuml. A következő kód konstruktorral bíró osztályt deklarál: class osztalynev function con struct($param) . • Az autó egy jármű:' mondat értelmes. egy . akkor az öröklődésnek minden bizonnyal van légogosultsága . hogy objektum létrehozásakor automatikusan meghívócljék. illetve kiegészíthetjük azokat. Osztályszerkezet A legegyszerűbb osztálydefiníció így néz ki: class osztalynev Ahhoz. két metódust tartalmazó osztályt hozunk létre. ám különleges neve van:_const ruct (). hogy a műveleteket elegendő egy alaposztályban egyszer megírni.

Els6 Mivel a konstruktor minden objektumlétrehozáskor meghívódik. "A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: Sa $b Sc new osztalynev("Els6"). A példában nincsen korlátozva az attribútumokhoz való hozzáférés. így a következö­ képpen az osztályon kívülről is elérhetjük öket: .az osztály egy konkrét tagját . hogy egynél több ugyanolyan nevü és különbözö számú vagy típusú paraméterrel rendelkező függvényt megadhatunk. azt a . Destruktorok A konstruktor ellentéte a destruktor. hogy bizonyos funkciók végbemenjenek közvetlenül egy osztály megsem­ misítése előtt. majd létrehoz három osztalynev típusú objektumot: class osztalynev function echo construct($param) ". vagy azok kiesnek a hatókörbőL A konstruktorok elnevezéséhez hasonlóan kell a destruktorokat is elnevezni:_ destruct (). Ezt osztálypéldány létrehozásának nevezik. Osztálypéldányok létrehozása Az osztály deklarálása után objektumot . illetve meg kell adnunk a konstruktor által várt paramétereket. A következő kód egy osztályon belüli változó beállítását és elérését mutatja be: class osztalynev public Stulajdonsag. a fenti kód a következő kimenetet állítja elő: 6 A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: Második Osztályattribútumok használata Az osztályokon belül egy $this nevü. meg kell határoz­ nunk. akkor e változó beállításakor vagy az osztályon belüli müveletböl való elérésekor a Sthis->tulajdonsag formában hivatkozhatunk rá.11O 6.kell létrehozni ahhoz.) A fejezet egy későbbi részében még lesz szó erről.hozzáférés-módosítók határozzák meg.fejezet egy későbbi részében részletesen bemutatandó . a PHP azonban nem. (Ezt a funkciót sok objektumorientált nyelv támogatja."<br />". function metodus($param) Sthis->tulajdonsag $param = echo Sthis->tulajdonsag."<br />". hogy az objektum melyik osztály példánya lesz.$param. Paraméterük nem lehet. hogy dolgozhassunk vele. Hogy egy attribútumot az osztályon kívülről is elérhetünk-e. new osztalynev(). konstruktorral rendelkező osztályt deklarálja. new osztalynev("Második"). Ha aktuális osztályunk valamely attribúturnát $tulajdonsag-nak nevezik.$param. A következő kód az osztalynev nevü. Amikor ezt tesszük. ami automatikusan bekövetkezik. Objektumot a new kulcsszóval lehet létrehozni. különleges mutatóval rendelkezünk. Lehetövé teszi. amikor egy osztályra mutató összes hivatkozást megszüntetünk. A függvények többszörös definiálása (function overloading) azt jelenti. fejezet echo "A konstruktort meghívtuk az alábbi paraméterrel: ".

hogy értelmes adatot tárolunk. Amikor először megírjuk elérő függvényeinket. hogy megváltoztatjuk a $tula jdonsag tárolási módját. és csak egyetlen helyen kell kódunkat módosítani. function set ($nev. A mi dolgunk megírni a_get() függvényt úgy. és az attribútum értékével tér vissza! A_set() függvény ugyanakkor két paramétert vár: az attribútum nevét és az értéket. $ertek) $this->$nev = A fenti kód egyszerű függvényeket ad a $tulajdonsag nevü attribútum elérésére. Kódunkban az alábbi kifejezés: $a->tulajdonsag állítva.a_ construct()és a_ destruct () függvényhez hasonlóan.az attribútum nevét-. csak egyszer kell néhány sort hozzáadni és ellenőrizni. $a = new osztalynev().tulajdonsagra"-ra. $a->tulajdonsag = "ertek". Általában nem célszerű a tulajdonságokhoz osztályon kívülről közvetlenül hozzáférni. Ha bármilyen okból úgy döntünk. a_get() és a_set() függvénnyel ellenőrizhetjük. de az elérő függvények létre­ hozásának egyszerű oka van: használatukkor egyetlen kódrészlet van.. Ezt a_get és a_set függvény használatával érhetjük el. a $nev-et. azok a következőképpen nézhetnek ki: class osztalynev public $tulajdonsag. Figyeljük meg. Ha beírjuk a következőket: $a->$tulajdonsag = 5..különleges jelentéssei bírnak PHP-ben. A nevük előtti dupla alulvonás jelzi. ez 6 ' a kifejezés áttételesen meghhja a_set() függvényt. Ha később eszünkbe jut. A_set () függvényt kellene a következőképpen set ($nev. hogy visszatérjen az értékkel. hogy. az $ertek értékét pedig 5-re A _get() függvény hasonlóan működik. annak $nev paraméterér. hogy a $tulajdonsag értéke csak O és 100 között lehet. amit rendelni kívánunk hozzá. echo $a->tulajdonsag. a hozzáférési függvények lehetövé teszik ezt. . $ertek) && módosítani: function if ( ($nev="tulajdonsag") ($ertek >= 0) && ($ertek <= 100) ) $this->tulajdonsag = $ertek. Egyeden hozzáférési ponton meg tudjuk változtaeni a mögöttes megvalósítást. Első ránézésre ez a kód nem sok értékkel bír számunkra. Egyeden hozzáférési pont esetén érvényességí ellenőrzések megvalósításával megbizonyosodhatunk arról. Jelenlegi formájában ez talán igaz is. De akkor hogyan működnekr Ha létrehozzuk az osztály egy példányát: $a = new osztalynev(). hogy kikényszeríti a zártság elvének betartását. $ertek. a_set() pedig új értéket rendel a $tulajdonsag-hoz. ami az adott attribútumhoz hozzáfér. a hozzáféréseket egyetlen kódrészen keresztül biztosíthatjuk. hogy a_get() egy paramétert fogad. illetve beállíthatjuk artribútumai értékér. A_get() nevű függvény egyszerűen a $tulajdonsag értékét aclja vissza. áttételesen meghívja a_get() függvényt. Ha egy osztály attribútumainak közvetlen elérése helyett elérő függvényeket (accessor function) írunk. A kivánt hibaellenőrzéshez meg kell írnunk a_set() függvényt.tulajdonsag"-ra állítva. Ezeket a függvényeket nem közvetlenül hívjuk meg. Az objektumorientált megközelítés egyik előnye. mielőtt engedélyeznénk a változtatásokat.Objektumorientált PHP lll class osztalynev public $tulajdonsag. function get($nev) return $this->$nev.

mert ez az alapértelmezett lehetőség. amikor szükségünk van rá. Tegyük fel. hogy egyes metó­ dusokat priva te módosítóval lárunk el. amikor szükségünk van rá. akkor minden attribúrumra alkalmazhatjuk. minr ami a private és a public közört félúron helyezkedik el! Az alábbi példakód a public hozzáférés-módosító használatát muratja be: class osztalynev public $tulajdonsag. A kód többi részér ez nem érinti. Hozzáférés#szabályozás p r i v a t e és p ub l i c kulcsszóval A PHP hozzáférés-módosírókar használ. Ezt követően ugyanúgy hívhatjuk meg a metódusokat. Mivel ezek a műveletek a hagyományos függvényeknél jobban kapcsolódnak egy adott . egyszerűen módosíthatjuk az elérő függvényeket. ha azok csak az osztályon belül használandó segédfüggvények.hogy ha nem harározunk meg hozzáférés-módosírót egy attribúrumhoz vagy metódushoz.ami azt jelenti. hogy az adott elem csak az osztályon belülről érhető el.$a nevű objekrumot: $a = new osztalynev(). Osztálymetódusok hívása Az osztálymetódusokat az oszrályattribúrumok hívásához igen hasonló módon hívhatjuk meg. akkor az public lesz. A protected (védett) hozzáférés-módosító azt eredményezi. Ezek az elemek nem öröklődnek (a fejezet egy későbbi részében erre még részletesebben visszatérünk). hogy belső vagy nyilvános.vagy kisebb adattípusként kódoljuk az adatot. A PHP a következő három hozzáférés-módosítót támogatja: Az alapértelmezett opció a public (nyilvános). hogy van egy ilyen osztályunk: class osztalynev function metodusl() function metodus2($paraml. Ha nem hasz­ nálunk _get() és_set ( ) függvényt. public function set ($nev. mint bármilyen más függvényeket: nevükkel. hogy az általa megjelölt elem csak az osztályon belülről ér­ hető el. A private (belső) hozzáférés-módosító azt jelenti. fejezer Dönehetünk úgy. Döntherünk úgy is.hogy a $tulajdonsag változóként történő tárolása helyett adarbázisból keressük vissza akkor.112 6. $param2) és az alábbiakkal létrehozunk egy osztalynev rípusú.és metódusdeklarációk elé írva szabályozzák az attribúrumok és metódusok láthatóságát. A public hozzáférés-módosítóval rendelkező elemek osztályon belül­ ről és kívülről is elérhetők. Alosztályokban is lérezik (ehhez is visszatérünk majd a fejezer későbbi.kiszámírjuk akruális értékér minden egyes alkalommal. az öröklődéssei foglalkozó részében). Akármilyen változtatás mellett dönrünk. hogy a program többi része által elvárt módon érik el vagy adják vissza az adatokat. A public kulcsszó elhagyható.jelezvén. 6 Ebben minden osztályrag hozzáférés-módosítóval van ellárva.hogy a leíró függvényeket úgy változtatjuk. más attribúrumok értékeiből származtatjuk az értékér. $ertek) $this->$nev = $ertek. illetve az általunk el­ várt függvényeket zárójelbe helyezve.ám használata egyéb módosítók alkalmazása esetén könnyebben olvashatóvá teszi a kódot.feltéve persze. Egyelőre úgy képzeljük el a protected módosítót. public function _get($nev) return $this->$nev. Ezeket az attribúrum.

$a->attributum1 = 10. nem fog öröklődni. például így: $a->metodus1(). hogy mi öröklődik. $b->metodus1(). Sa->metodusl (). amely egy korábban definiált. Az alosztály. Az objektum nevét ugyanúgy használjuk. de a szülő nem örökli a gyerekéit. hogy az alábbi kód utolsó két sora hibás: $a = new A(). Fontos megemlíteni. amelyhez private módosító lett rendelve. A védett (protected) attribútumok és metódusok az osztályon kívül nem lesznek láthatók (akárcsak a pr i va te elemek). Amennyiben a műveleteknek van visszatérési értéke.minthogy az A alosztálya. $a->metodus2(). Láthatóság szabályozása öröklődés esetén a p r i v a t e és a p r o t e c t e d kulcsszóval A pri vat e és a protected kulcsszóval szabályozhatj uk. $a->metodus2(12.Objektumorientált PHP 113 objektumhoz. sem attributum2 tulajdonsága. hogy az öröklődés csak egy irányba működik. annak ellenére hivatkozhatunk metodusl () metódusra és $attributum1 l 6 attribútumra. Az olyan attribútum vagy metódus. Ne feledjük. A következő kód egy B nevű osztályt hoz létre. Öröklődés megvalósítása PHP�ben Amennyiben az osztályt egy másik alosztályává kívánjuk tenni. A nevű osztályból származik: class B extends A public $attributum2. $a->attributum2 = 10. Ebből az következik. de örök/ödnek. a következőképpen kaphatjuk el ezeket az adatokat: $x = $a->metodus1(). Sy= $a->metodus2(12. egy $b = new B típusú objektum metódusaihoz és attribútumaihoz való hozzáférések mind érvényesek lennének: B(). $b->attributum1 = 10. function metodus2() Amennyiben az A osztályt a következőképpen deklaráltuk: class A public $attributum1. $b->attributum2 = 10. Az A osztálynak nincsen sem metodus2 () metódusa. mint egy objektumattribútumot. $b->metodus2(). "teszt"). más néven gyerek örökli a szülö vagy az alaposztály funkcióit. Tekintsük át az alábbi példát: <?php class A . az extends kulcsszó segítségével érhetjük ezt el. function metodus1() akkor az alábbi. "teszt"). meg kell határoznunk. a B ugyanazokkal a funk­ ciókkal és adatokkal rendelkezik! Ezeken túlmenően a B osztályhoz egy saját tulajdonságot és egy saját metódust is deklarál­ runk. hogy melyik objektumhoz tartoznak. hogy mivel a B osztályt az A-ból származtattuk. hogy ezeket az A osztályban deklaráltuk.

protected és private. mert a müveletet nyilvánosként deklaráltuk. Felülírás A fejezetben láttunk már olyan alosztályt. protected function metodus2() echo "metodus2 meghívva". Tegyük fel példáuL hogy van egy A osztályunk: class A $tulajdonsag "alapértelmezett érték". $b ?> = new B. A B konstruktorában megpróbáljuk a műveleteket a szülőből meghívni. 'B' osztályból) A fenti függvényhívás azért lehetséges. a következő hibaüzenetet kapjuk: Fatal error: Call to protected method A::metodus2 () from context (végzetes hiba: Az A: :metodusl () protected metódus meghívása a 'B' A metodus3 () metódust azonban az osztályon kívülről meghívhatjuk: $b->muvelet3(). A protected függvény öröklődik. amely új attribútumokat és metódusokat deklarált. ám csak a gyermekosztályon belülről használható. azaz nyilvános. fejezet private function metodusl() echo "metodusl meghívva". $this->metodus3().114 6. Az alábbi sor: $this->metodusl(). ahogy azt a példában is tettük. Ezt az eljárást Jelülírásnak ( overriding) nevezik. végzetes hibát eredményez: Fatal error: Call to (Végzetes hiba: Az A: private method A: :metodusl ()from context 'B' 'B' osztályból) :metodusl () private metódus meghívása a 6 A példa azt szemlélteti. vagy az alosztály metódusainak az alap­ osztály megfelelő metódusaitól eltérő funkcionalitást adhatunk. Így az alosztály adott attribútumaihoz az alaposztályban lévő ugyanezen attribútumok alapértelmezett értékétől eltérő értékeket rendelhetünk. Ugyanazokat az attribútumokat és metódusokat lehetséges és esetenként hasznos is újradeklarálni. A fenti kód háromféle műveletet hoz létre az A osztályban: public. public . class B extends A construct() function $this->metodusl(). hogy a belső metódusokat gyerekosztályból nem lehet meghívni. $this->metodus2(). public function metodus3() echo "metodus3 meghívva". A B az A-ból öröklődik. a másik két függvényhívás működni fog. Ha megjegyzésként kiemeljük ezt a sort. Ha megkíséreljük a fájl végéhez az alábbi sort hozzáadni: $b->metodus2(). védett és belső típusút.

echo " A \$tulajdonsag értéke: " $this->tulajdonsag. amely felülírja a $tulajdonsag attribútumot és a metodus() metódust: class B extends A publ i c $tulajdonsag function metodus() echo "Valami más<br />"."<br />". a PHP az aktuális osztály tulajdonság­ értékeit használja. az attribúrumok vagy metó­ dusok alaposztálybeli felülírása sincsen rá hatással. E sorok egy A típusú objektumot hoznak létre. amely így a B osztály és az ő szülője. a kimenete: Valami más A Stulajdonsag értéke: más érték l" Miképpen egy alosztályban létrehozott új attribútum vagy metódus nem érinti az alaposztályt. a követ­ kező B osztályt hozhatjuk létre. echo "A \$tulajdonsag értéke: " $this->tulajdonsag. kivéve. Öröklődés és felülírás megakadályozása a final kulcsszóval Rendelkezésünkre áll a PHP-ben a final kulcsszó is. Tanulmányozzuk most az alábbi két kódsort: Sa = new A(). hogy B létrehozása nem változtatta meg A-t. Ennek a kódnak: $b = new B(). A B deklarálása nincs hatással az A eredeti deliníciójára. Például az A: 6 :metodus B osztályon belülről való meghívásához az alábbi kódot használnánk: parent: :metodus(). A következőképpen adhatjuk az előző példában szereplő A osztályhoz: class A publ ic $tulajdonsa g "alapértelmezett érték". és meghívják metodus ( ) függvényét. A C osztályban megint eldönthetjük. Ennek kimenete: Valami A $tulajdonsag értéke: alapértelmezett érték bizonyítja. Ha cserét definiálunk. ha lecseréljük azokat. Bár a szülőosztályból hívjuk meg a metódust. Egy alosztály alaposztálya minden amibúrurnát és metódusát örökli. Az így előállt kimenet azonban eltérő. $a -> metodus(). az elsőbbséget élvez. = final function metodus() . a B-ből származtatott osztályt. Ezért az alábbi kimenetet kapjuk: Valami A $tulajdonsag értéke: más érték Az öröklődés több réteg mélységű lehet. $b -> metodus(). hogy a metódusnak a szülőosztályban lévő eredeti változatát hívjuk meg. a függvény egyeden alosztály­ ban sem írható felül. Amennyiben szeretnénk megváltoztaeni a $tulajdonsag értékét és új funkeiét adni a metodus () metódusnak.Objektumorientált PHP 115 function metodus() echo "Valami<br />". Amikor függvénydeklarálás elé helyezzük. és felülírja az eredeti definíciót."<br />". metódusait örökli. más végeredmény­ hez jurunk. A parent kulcsszó lehetövé teszi. Amennyiben létrehozunk egy B típusú objektumot. "más érték". az A osztály funkcióit. hogy a szülők mely attribútu­ mait és metódusait kívánjuk felülírni és lecserélni. Deklarálharunk egy C nevű.

A bal oldali kombinációban a C osztály a A középső kombinációban a B B osztályból származik. de a PHP . és C osztály az A osztályból öröklődik. " $this->tulajdonsag. Ez így elsőre talán nem teljesen világos. így ez szabályos. Egyszeres öröklódés Tóbbszörös öröklód és 6 Egyszeres öröklődés 6. amelyeknek képeseknek kell lenniük önmaguk megjelení­ tésére. Az interfészekre a többszörös öröklődés áthidaló megoldásaként tekinthetünk. köztük a Java által támogatott interfészmegoldáshoz.1 ábra: A PHP nem támogatja a többszörös öröklődést.116 6. echo "A \$tulajdonsag értéke: Ezzel a megközelítéssel elkerülhető a me tod us () művelet hibaüzenetet kapjuk: Fatal error: B osztálybeli felülírása. hogy az interfészt alkotó osztályokban megvalósítandó metódusok halmazár hozzuk létre. Mindegyik osz­ tály legfeljebb egy szülővel rendelkezik.1 ábra az A. hogy egy osztályból alosztályokat származtassanak. a következőhöz hasonló hibaüzenetet kapunk: Fatal error: Class B may not inherit from final class (A) (Végzetes hiba: A B osztály nem örökíthető final osztályból (A)) A többszörös öröklődés Néhány objektumorientált programozási nyelv (mindenekelőtt a C++ és a Smalltalk) támogatja a többszörös öröklődést. A jobboldalt lévő kombinációban a C osztály az A és osztályból öröklődik. az alábbi Cannot override final method A::metodus() Az A::metodus () final metódus nem felülírható) (Végzetes hiba: A final kulcsszó használatával azt is megakadályozhatjuk. Mindegyik osztály legfeljebb egy szülővel rendelke­ B zik. Például úgy döntünk. hogy núnden osztály csak egyeden szülőtől származtatható."<br />". és felülírják az öröklött elemeket.a többséggel egyetemben . hasonlóan a többi objektumorientált nyelv. Az interfész alapgondolata az.nem. A követke­ zőképpen teheljük ezt meg: final class A { . egyszeres öröklődés. amelyből az osztályok örök­ lődnek. Interfészek megvalósítása Amennyiben többszörös öröklődés példányaiban látott funkcionalitást kell megvalósítanunk (kifejtenünk) PHP-ben. ami PHP-ben nem érvényes. vagyis többszörös öröklődéssei állunk szemben. amely viszont az A osztályból öröklődik. Arra vonatkozóan viszont nincsen korlátozás.. Ahelyett. l Ha ezt követően megpróbálunk az A osztályból örökíteni. hogy létrehoznánk egy megjelenites() függvénnyel rendelkező alaposztályc. de a 6. hogy egy szülő hány gyerekosztállyai rendelkezhet. Ez azt jelenti. így ez egy PHP-ben teljesen szabályos. hogy olyan osztályok csoporgát hozzuk létre. Ebben az esetben a C osztály két szülővel bír. B és C nevű osztály öröklődésének három lehetséges módját mutatva segít tisztává tenni a képet. egyszeres öröklődés. a következöképpen valósíthaljuk meg az interfészt: interfé­ szeken (interface) keresztül tehetjük ezt meg. . . fejezet echo "Valami<br />". Ha megkíséreljük a felülírást.

olyan intelligens funkciókat is hozzáadhatunk. amelyek valamely kategóriába vagy osztályba tartoz­ nak. Kovács urat pedig egy vasa rlo tÍpusú objektum jelké­ pezheti. Oldalelemek egyetlen helyen történő módosításának lehetősége. Osztálytervezés Most. nem pedig statikus HTML kódból generáljuk mint például: • az oldalt. és szükség esetén bármelyik elemet tudjuk módosítani. kezelőfelületi komponensek. A kódban szereplő objektumok az előbb említett osztályok konkrét példányait jelképezik majd . A János által megvásárolt minden cikket egy-egy objektum jelképez. A webfejlesztés során használt osztályok közé weblapok. hogyan lehet használható osztályokat tervezni. Mivel oldalt jelképez. illetve a PHP-beli megvalósí­ tásukhoz szükséges szintaktikával. Az előző fejezetben egyszerű fájlbeillesztéssei értük el a képzeletbeli TLA Consuiting cég honlapjának egységes megjelené­ sét. hogy gyorsan tudjunk ugyanúgy kinéző és működő oldalakat létrehozni a TLA számára. Az osztály elsődleges célja. Adott oldalakon az állandó elemek lecserélésének lehetősége. végzetes hiba követ­ kezik be. akkor le tudjuk cserélni az állandó elemeket. hogy már tisztába kerültünk az objektumok és osztályok mögötti fogalmak némelyikével. hiszen a webOldal osztály örökölhet egy osztályból. Mivel programból. Az Oldal nevű osztály deklará­ lásához írjuk be a következőket: . • • Az osztály kódjának megírása Azt már eldöntöttük. mint a cím vagy a metaadatok. egy adott gombot vagy az adott időpontban Kovács János bevásárlókosarát. hogy mérsékelje egy új oldal létrehozásához szükséges HTML kód mennyiségét. Egyelőre összpontosítsuk figyelmünket az objektumorientált PHP-programozásra vonatkozó részekre! Az osztálynevet logikusan kell kiválasztanunk. Az osztálynak rugalmas keretrendszert kell l 6 nyújtania új oldalak létrehozására . a többszörös öröklődés hiányát áthidaló megoldást. Az oldal legtöbb részének legyen alapértelmezett tartalma. online bevásárlókosarak. hogy a honlap különböző tartalmainak megfelelőerr tudjuk módosítani ezeket az oldalakat. hogy nagy projektek esetén hogyan megy a tervezés és a projektmenedzsment. nevezzük Oldal-nak. míg a mindenhol egységesen megjelenő elemeket automatikusan kell. hogy tegye az oldalról oldalra változó részek módosítását. hibakezelés.anélkül. ha átírjuk a szerzői jogi nyilatkozatot. hogy az alkotás szabadságát bármiben korlátozná. Azaz.Objektumorientált PHP 117 interface Megjelenitheto function megjelenites(). Az aktuálisan megjelenített oldal felismerése és a navigációs elemek ennek megfelelő módosítása (a nyitóoldalon nincs értelme a nyitóoldalra mutató gombot elhelyezni). Lehetövé kell. hogy előállítsa. és megvalósíthat egy vagy több interfészt. vagy még egy gombot kívánunk az oldalakhoz adni. Osztályokkal és a számunkra rengeteg időt megtakarítani képes öröklődéssei ugyanennek a honlapnak fejlettebb változatát is elő tudjuk állítani. Kódunk számos osztálya a valós világ objektumainak osztályait vagy kategóriáit fogja jelképezni. class webOldal implements Megjelenitheto { function megjelenites() ll o o o Ez a példa jól szernlélteti egy. Célunk most az. lehes­ sen egyéni értékeket beállítani az olyan elemekhez. Ha például másmilyen navigációs gombokat szetetnénk elhelyezni a honlap egy adott részén. Képesnek kell lennünk arra is. hogy hogyan nézzen ki kódunk kimenete. de hogyan valósítsuk meg? A könyv későbbi részében áttekintjük. érdemes megvizsgálni. és rnilyen funkciókat tudjon. termékkategóriák vagy vásárlók tartozhatnak.például a nyitóoldalt. a változtatást csak egyetlen helyen kelljen végrehajtanunk. Ha nem fejtjük ki az interfészben meghatározott metódusokat ( jelen esetben a Megjelenites ()-t). A példa kedvéért létrehozunk egy Oldal nevű osztályt.

fejezet class Oldal Az osztálynak tulajdonságokra van szüksége. Az alábbi kódsort az oszcálydeliníción belülre írva deklarálhatjuk eze az accribúcumot: public $tartalom. az osztálynak mecódusokra is szüksége van. A függvények ilyerén felbontása nem szükségszerű. annál könnyebb lesz meg­ írni és tesztelni a függvénye. Mivel nem valószínű. ezzel segítenek a keresőmocoroknak az oldal indexelésében. $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok). $this -> MegjelenitesLablec(). amelynek a Megjelenites() nevet adtuk. echo "</body>\n</html>\n". Azonban ne essünk át a ló másik oldalára sem! Ha túlságosan apró egységekre bontjuk fel a prog­ ramot. Eze a címer minden bizonnyal meg fogjuk válroztacni. Függvényünk. Példánkban az oldalról oldalra változó elemeket fogjuk osztálytulajdonságok­ ként beállítani. Itt is megadhacunk alapértelmezett értéket: public $kulcsszavak = "TLA Consulting. ám ez a funkció szükség esecén később egyszerűen hozzáadható. hogy ne zavarjuk össze a felhasználót. de elsődlegesen az osztály más függvényeinek meg­ hívásaiból áll.php".php". $tartalom-nak nevez­ zük. $this -> MegjelenitesStilusok(). ehhez függvényre van szükség. Az eredeci oldalt mucacó 5. Az osztály elsődleges célja HTML oldal megjelenícése. "Szolgáltatások" => "szolgaltatasok. dönthe­ 6 rünk úgy. hogy. Minden egyes függvény jól körülhatárole feladacoe kell. a keresőoldalak a legjobb barátaink". ám az egyszerű változcachacóságuk érdekében hozzunk létre ezekből is egy tulajdonságot! Mivel a gombok száma változhat. A _set () függvény- az egyszerűség kedvéért. Minél egyszerűbb a feladat. Az oldal címéc tároló accribúcumokat is beállíthatunk. arnire mutacnia kell: public $gombok = array ( "Kezdőlap" => "kezdelap.2 ábrán (lásd az előző fejezetet!) látható navigáló gombokat rninden bizonnyal érdemes rninden oldalon változatlanul hagyni. hogy a látogató álca! megjelenített oldal tartalmát tükrözze. echo $this->tartalom. a következőképpen néz ki: public function Megjelenites() echo "<html>\n<head>\n". "Oldaltérkép" => "terkep.} A függvény néhány egyszerű echo utasítással jeleníti meg a HTML-c. hogy ezen értékek bármelyikét az osztályon kívülről meg fogjuk kérni. és tároljuk el a gomb szövegét meg az URL-c.php" ).rnint ahogy itt is tettük. hogy ellásson. echo "</head>\n<body>\n". hogy hasznosak legyenek. "Kapcsolat" => "kapcsolat. Hogy működni tudjon. . amely HTML címkék (rag) és szöveg kombinációjából épül fel. nehezen olvasható lesz.a _get () függvénye nem adjuk meg.nem tartalmaz hibaellenőrzés c.php". Az üzleti célú weboldalak metacímeket (mecatag) tartalmaznak. $this -> MegjelenitesCim(). Ezeket a különálló függvényeket egyszerűen egy nagy függvénybe is egyesíthecrük volna. a mecacímeknek oldalról oldalra eleérőknek kell lenniük. Üres címek helyett azonban érdemes az alábbi kódsorral alapértelmezert címer megadni: public $eim = "TLA Consulting Pty Ltd". Kezdésképpen adjuk meg az imént definiált tulajdonsá­ gok értékeinek beállításához és leolvasásához az elérő függvényeket: public function set($nev. Az oldal fő tartalmár. Súrnos okunk volt azonban elkülönítésükre. $ertek) $this->$nev = $ertek.118 6. ezek a függvények az oldal részeit jelenítik meg. $this -> MegjelenitesFejlec(). Ah­ hoz. Ahogy nevükből gondolhatjuk. használjunk tömböt. Hárombetűs rövidítés. $this -> MegjelenitesKulcsszavak().

vagyis meghívásuk a függvény tényleges kódja előtt is megrörrénhet. public function MegjelenitesKulcsszavak() . ll az Oldal osztály metódusai public function __ set($ nev. MegjelenitesStílusok(}. $this -> MegjelenitesLablec().Objektumorientált PHP 119 Öröklődés alkalmazásával felülírhatjuk a metódusokat. inc. a keresőoldalak a legjobb barátaink".php" ). hogy képesek legyünk kizárólag a változtaeni kivánt részeket felülírni.MegjelenitesFej lee (). php".php". $this -> MegjelenitesFejlec()."<ltitle>". A 6. 6. hogy megjelenírsék. A Megjelenites() függvény a MegjelenitesCím(). Sok más nyelvben a függvényeker vagy metódusokat előre meg kell írni ahhoz. teljes osztálykódot mutatja. "Oldaltérkép" => "terkep. public function MegjelenitesCim() { echo "<title>".1 példakód az oldal.inc. $this -> MegjelenitesCim(). "Kapcsolat" => "kapcsolat. Érdemesebb a megjelenítési funkeiét né­ hány különálló feladatra felbontani. Hárombetűs rövidítés. de nem valószínű.MegjelenitesMenu () és MegjelenitesLablec() függ­ vényt hívja meg. hogy meghívhassuk őket. $this -> MegjelenitesStilusok(). $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok).1 példakód: oldal. public $eim = "TLA Consulting Pty Ltd". némi HTML-t. public function Megjelenites() 6 echo "<html>\n<head>\n". $ertek) $this->$nev = $ertek. public $ kulcsszavak = "TLA Consulting. echo $this->tartalom. php -A Page osztály a TLA weboldalainak egyszerű és rugalmas létrehozását teszi lehetövé <?php class Oldal ll az Oldal osztály tulajdonságai public $tartalom. "Szolgáltatások" => "szolgaltatasok.$this->cim. $this -> MegjelenitesKulcsszavak(}.php". Lecserélhetünk ugyan egy nagy Megjelenites () függvényt. echo "<lbody>\n<lhtml>\n". echo "<lhead>\n<body>\n". hogy definiálnunk kell ezeket a metódusokar. Ez azt jelenti. public $ gombok = array( "Kezdőlap" => "kezdalap.php néven elmentett és ezáltal f:ijlként beilleszthető. illetve esetenként a tulajdonságok rarralmár kell. A metódusok többsége nagyon egyszerű.MegjelenitesKulcsszavak(}. A meródusokar vagy függvényeker ebben a logikai sorrendben is írhatjuk. hogy szereménk az egész oldal megjelenítési módját megváltoztatni.

sans-serif. font-family:arial. public function MegjelenitesStilusok() ?> <style> hl color:white.gif" /></td> <td> <hl>TLA Consulting <ltd> <td align ="right"><img src = </tr> </table> <?php "logo. echo "<tr>\n".a:visited. text-align:center. text-align:center. font-family:arial. td background:black p color:black.$this->kulcsszavak.sans-serif . font-weight:bold color:white. font-size:l2pt.sans-serif. a:link.120 6. font-size:24pt.sans-serif p.foot { font-size:9pt. fejezet echo "<meta name=\"keywords\" content=\"". text-align:center.a:active color:white </style> <?php 6 l public function MegjelenitesFejlec() ?> <table width="lOO%" cellpadding="l2" cellspacing="O" border="O"> <tr bgcolor ="black"> <td align ="left"><img src = "logo. . text-align:justify. font-family:arial."\"/>".gif" /></td> Pty Ltd</hl> l public function MegjelenitesGombok($gombok) echo "<table width=\"100%\" bgcolor=\"white\" cellpadding=\"4\" cellspacing=\"4\">\n". font-weight:bold color:white.menu { font-size:l2pt. font-family:arial.

$this -> MegjelenitesGomb($szelesseg."%\"> <a href=\"".$szelesseg. public function MegjelenitesGomb($szelesseg. !$this->IsURLCurrentPage($url)).gif\" alt=\"". else return true.gif\"> <span class=\"rnenu\">".$active true) if ($active) { echo "<td width = \""."</span></a> </td>"..$url.$nev. public function MegjelenitesLablec() { ?> <table width="lOO%" <tr> < td> <p class="foot">&copy. echo "</tr>\n"."\"> <irng src=\"s-logo.php"> bgcolor="black" cellpadding="12" border="O"> jogi nyilatkozatát1</a></p> <ltd> </tr> </table> <?php ) . public function IsURLCurrentPage($url) if(strpos($_SERVER['PHP_SELF'].$url."\" border=\"0\" /></a> <a href=\"". $url. l" 6 \."%\"> <irng src=\"side-logo. <p class="foot">Kérjük.$nev. TLA Consulting Pty Ltd.</p> olvassa el honlapunk<a href="legal. while (list($nev. $url )==false) { return false.$url. echo "</table>\n"."\"><span class=\"rnenu\">"."</span> </td>". $url) = each($gombok)) $nev.Objektumorientált PHP 121 //gombrnéretek kiszámítása $szelesseg = 100/count($gombok).$szelesseg. else echo "<td width=\"".$nev.$nev.

majd egy PHP kez­ dőcímkével ( <?php) visszatérünk PHP-be. inaktív gombot jelenítünk meg. a szolgálcatásokat bemutató oldalon egy má­ sodik navigációs sávra van szükség! A 6. hogy az új osztály nagyrészt változatlan módon műkö<ljék. szuperglobális változóban. . inc. A $kezdelap objektumon belül meghívja a Megjelenites () mecódust.2 példakód a következőket hajtja végre: L A require használatával beilleszti az Oldal osztály definícióját magában foglaló oldal. hogy ugyanezen módosításokac az oldal2. A 6. Jelen esetben az strpos ( ) szeringkezelő függvénnyel nézzük meg. begépeljük a HTML kódot. és az 5.3 példakódban lévő program úgy éri ezt el. 3. Jobban járunk.2 ábrán látható. Az strpos( $ SERVER [ PHP_SELF l 1 1 . <p>Az üzleti igények kielégítésére szakosodtunk. 2. hogy milyen kevés munkára van szükség ahhoz. Az IsURLCurrentPage() metódus állapíga meg. php fájlt egy új. Ha azt szeretnénk.) 4. akkor egy kissé eltérően kinéző.2 példakódból látszik. csak a módosítani kivánt részt írjuk fel: a Megjeleni tes( ) metódust.MegjelenitesFejlee() és MegjelenitesLablec () mecódusnak nagyobb blokknyi statikus HTML-c kell megjelenítenie PHP feldolgozása nélkül! Ezért a függvényeken belül egyszerűen egy PHP zárócímkével ( ?> ) kezdünk. korábban generálthoz hasonló kimenetet eredményez.122 6. php fájlt egy kódba.inc. A 6.inc. egyszerűen lemásolhatjuk az oldal. Szelgal tatasokOldal nevű osztályt. Ennek neve $kezdolap .2 példakód a TLA Consuiting nyitóoldalát hozza létre. Így megőrizzük az egységes oldalelrendezést.Létrehozza az Oldal osztály egy példányát. ine. oldal2.</p> $kezdolap->Megjelenites(). Ha a gomb az aktuális oldalra mutatna. és vizuális útmutatást adunk a lácogatóknak. hogy az adott URL megtalálható-e a szerver által beállított változók között. amely az Oldal funkcionalitását nagy részben örökli. A 6. ellenkező esetben Az Oldal osztály használatához be kell illeszteni az oldal.php tartalmár. hogy az összes oldalnak nagyon hasonlónak kell lennie. $kezdolap->tartalom ="<p>Köszöntjük a TLA Consulting honlapján! honlap az Oldal osztályt Jelhasználva végzi el az oldal előállításának nagy részét 6 ?> Kérjük. inc. Ez persze azzal jár. azonban az eltérőnek kívánt részeket felülírj a. majd meg kell hívní a Megjelenites () függvényt. hogy ha az oldal. (Ez egyben a_set( ) metódust is meghívja. $url ) utasítás számmal tér vissza. az Oldal osztál)•ból származtatott. inc. sehova nem mutató. amely az oldalt megjelenítő szövegből és HTML címkékből áll. és ismerje meg cégünket!</p> reméljük.php").ph p nevű állományba. amennyiben az $ur l karakterlánc benne van a$_SERVER [ 'PHP_SELF' ] pedig false lesz a visszatérési értéke. hogy a MegjelenitesStílusok(). Számtalan médszer­ rel Icideríthetjük ezt. rövidesen Önt is ügyfeleink között tudhatjuk. php-Ez a <?php require("oldal. hogy ezen Oldal osztály segítségével új oldala­ kat állítsunk elő. hogy létrehoz egy új.inc. M ivel azt szeretnénk. szánjon rá kis időt. php bizonyos részeit frissígük vagy javítjuk.2 példakód: kezdolap. Két másik mecódust definiálunk az osztályban. nem szabad elfeledkeznünk. Beállíga a tartalmat.php fájlban is végrehajtsuk. hogy az oldal megjelenjen a látogató böngé­ szőjében. amely e második sávba szánt gombokat és hivatkozásokat tartalmazza. Létrehozunk egy $sor2gombok nevű új tömböt. 6. fejezet ?> A kód olvasása közben vegyük észre. és ott végrehajthaguk a kívánt módosí­ tásokat. hogy a gomb URL-je az aktuális oldalra mutat-e. Tegyük fel. Az osztály ilyetén alkalmazása azt eredményezi. hogy a TLA honlapján. ha öröklődést használva hozzuk létre az új osztályt. $kezdolap = new Oldal(). A Megjeleni tesGomb () egy egyszerű menügombot jelenít meg. hogy a honlap egyes részei az álcalános oldalszerkezet módosított változatát használják.

Lehet. $this -> MegjelenitesStilusok(). 6jrafogalmaznia. $this -> MegjelenitesMenu($this->sor2gombok). $szolgaltatasok = new SzolgaltatasokOldal(). de az is lehet. ám eggyel több sort tartalmaz: $this -> MegjelenitesMenu($this->sor2gombok). Üzleti folyamatainak újjáalakitásával növelhet6 az alkalmazottak munkavégzésének hatékonysága. $this -> MegjelenitesLablec().</p>". Csak a módosított részekhez kellett új kódot írnunk. beállítjuk azon tulajdonságait. Az osztálydefiníción kívül létrehozzuk a SzalgaltatasokOldal osztály egy példányát. $szolgaltatasok -> tartalom ="<p>A TLA Consulting számos szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. echo "</head>\n<body>\n". ?> A felülíró Megjelenites () igen hasonló. $this -> MegjelenitesMenu($this->gombok). echo "</body>\n</html>\n". hogy a 6. de a Megjeleni tes() metó­ dust Jelülírva módosítja a kimenetet <?php require ("oldal.2 ábra az általános oldal új változatát mutatja.php-A szolgáltatások oldal az Oldal osztályból öröklődik. .php" ).php". $this -> MegjelenitesFejlec(). "Küldetés" => "mission.php". 6 $szolgáltatások -> Megjelenites(). majd meghívjuk a Megjelenites( ) függvényt. public function Megjelenites() echo "<html>\n<head>\n". Ez a sor másodszor is meghívja a Megjelen i tesMenu() függvényt. $this -> MegjelenitesCim(). class SzolgaltatasokOldal extends Oldal private $sor2gombok = array( "Folyamat-újjáalakitás" => "reengineering.3 példakód: szalgal tatasok. $this -> MegjelenitesKulcsszavak(). echo $this->tartalom. és létrehoz egy második menüsort. ''Varázsszavak'' => ''buzzword. Láthatjuk.inc. hogy vállalkozásának csak a küldetését kell hogy új üzleti varázsszavakra van szükségük.Objektumorientált PHP 123 6. amelyeknél nem az alapértelmezett értékeket szeretnénk használni. "Szabványoknak való megfelel6ség" => "standards.php").php ''.

Metódusokra alkalmazva lehetövé teszi. Az osztályt frissítve egyszerűen.2 ábra: A szolgáltatások oldalt öröklödéssel. hogy osztálypéldány létrehozása nél­ kül hívjuk meg azokat. mint az alábbi példában: <?php 6 .14159.wn. ahogy a fenti példában is látható. egyetlen mozdu­ lattal módosíthatjuk az összes oldalt. és törekedni kell vagy statikus HTML oldalakat használni. vagy . és osztálypéldány létrehozása nélkül meghívhatjuk a következő kóddal: class Math static function negyzetre_emeles(Sinput) return $input*$input.Math::pi.:."!". Az oldalak PHP osztályokon keresztüli létrehozása nyilvánvaló előnyökkel jár. . . most sem ingyen jutunk ezekhez az előnyökhöz.ahol lehetséges a kódok kimenetének gyorsítótárazásával csökkenteni a kiszolgáló terhelését. az általános oldal nagy részét újra Jelhasználva hoztuk létre. fejezer O liji$.1$ ' TLA Consuiting Pty Ltd O billilli @iN'9 c. Az oldalak kódból történő előállítása jobban igénybe veszi a számítógép processzorát. Ha a munka dandárjár egy osztály végzi el.g.."\n".124 6. 6. . Az ilyen állandókat osztálypéldány létrehozása nélkül is használ­ hatjuk. Haladó objektumorientált funkciók PHP�ben A következő részekben a PHP haladó objektumorientált funkcióit mutatjuk be.. Statikus metódusok létrehozása A PHP engedi a static kulcsszó használatár. Osztályon belüli konstansok használata A PHP lehetövé teszi osztályon belüli állandók használatár. Mint az életben szinte mindig. Egy nagy forgal­ mú honlapon ez fonros szempont lehet.:••. hogy az öröklődés előnyeiről le kellene mondanunk. akkor értelemszerűen kevesebber kell dolgozunk az új oldalak lérrehozásán.•pJI - hi#' . l l echo Math:: negyzetre emeles(8).._ __ class Math const pi 3. Öröklődés segítségével az eredeti osztály különböző változatait származrathatjuk anélkül.p. Ez az osztályon belüli állandó metódusokon belüli megfelelője. ".sg. echo " Math::pi ?> = Az osztályon belüli állandókat a : : műveleti jellel az állandó osztályát meghatározva érjük el. Vegyük például az előző részben létre­ hozott Math osztályt! Hozzáadharunk például egy negy zetre_eme les ( ) függvényt.. mint egy statikus HTML oldal betöltése és elküldése a böngészőre.

hogy a $valamilyenosztaly a egy példányát adjuk át: hint_ellenor($a). Érdemes megemlíteni. Osztálytípus ellenőrzése és típusjelzés Az instanceof kulcsszóval ellenőrizhetjük objektumunk típusát. Például a korábbi esetekben.. igaz. hogy statikus metóduson belül nem használhatjuk a this kulcsszót. valamely osztályból öröklődik. hogy valamely objektum egy adott osztály példánya-e. Megtudhatjuk. és amennyiben az nem egyezik a ténylegesen átadoct típussal. a paraméter típusát nem adjuk át. statikus metódusokat. alapszintű példa müködés közben mutat egy késői statikus kötést: <?php class A l 6 { static function ki() CLASS public { echo public static function teszt() //Itt jön a késői statikus kötés static::ki(). hogy az A. hogy A típusjelzése és B egy példányának átadása esecén nem történt volna hiba. máskülönben hiba következik be. a B és a Megjelenitheto az aktuális hatókörben található..3 verziójában bevezetett késői statikus kötések lehetövé teszik a statikus öröklődésseilétrehozott példányban az osz- cályra való hivatkozást. Az instanceof kulcsszó lényegében egy feleételes műveleri jel. Ha ezt követően az A osztály alábbi végzetes hibát kapjuk: Argument Az Fatal error: l must be an instance of B paramétere a B osztály példánya kell. mert a B osztály A-ból öröklődik. Álcalában amikor paramétert adunk át PHP­ ben egy függvénynek. ahol a B osztályt az A alosztályaként hoztuk létre. hiszen nincsen objektumpél­ dány. hamis. E példa azt sugallja. ($b instanceof A) ($b instanceof Megjelenithetol A fenti példák feltételezik. a PHP kézikönyvből származó. Az alábbi. a ($b instanceof B) igaz. Késői statikus kötések A PHP 5. Típusjelzéssel meghatározhatjuk. hogy legyen. az B osztály példánya kell. hogy legyen) (Végzetes hiba: l. akkor hiba köveekezik be. ?> A fenti példa kimenete: B . amire hivatkozhat. hogy milyen típusú osztályt kell átadni. az alaposztályok használhatnak a gyerekosztályok által felülírt. vagy felületet valósít-e meg. class B extends A public static ( function ki() { echo CLASS B::teszt().Objektumorientált PHP 125 Érdemes megjegyezni. Gondoljuk végig például a következő függvényt: function hint ellenor(B $valamilyenosztaly l l . A típusellenőrzés egyenértékű az instanceof kulcsszóval. Ezen túlmenően alkalmazhatunk az osztályokra típusjelzést ( rype hinting) is.

az utóbbiak kifejtés nélkül adják a metódus kereteit.net/ manual/ en/ language. Elvont osztályok használata A PHP lehetövé teszi az elvont osztályok {abstract class). $param2}.amely biztosítja a hivatkozásként kezelt osztálytulaj­ donságok helyes másolását. Ha a clone kulcsszó nem alapértelmezett működésére van szükség. létre kell hoznunk az alaposztályban egy_clone(} nevü metódust.126 6. ugyanolyan attribútumértékekkel rendelkező másolatát hozza létre.ahogy ezt a következő példa is mu· tatja: abstract class A 6 abstract function metodusX($paraml. A többszörös definiálás sok objektumorientált nyelvben megralálható. . hogy megvalósítsuk a metódusok többszörös definiálását {method overloading). Például: abstract metodusX($paraml. Ez annyiban hasonló a konstruktorhoz és a destruktorhoz.hanem valarnilyen más müveletet hajrunk még végre. hogy egy. A késői statikus kötésekről további információkat és példákat találunk a PHP online kézikönyvének http:/ /www.php címen elérhető részében.mivel érdemes helyet­ te rugalmas típusokat és {könnyen létrehozható) opcionális függvényparamétereket alkalmazni. fejezet A futásidőben meghívott. $param2}. Használatához létrehozunk egy_call(} metódust. hogy csak a módosítani kívánt dolgokon változtassunk. Például a Sc = clone $b. Ugyanezt interfésszel is elérhetjük. hogy nem változtarunk meg semmit. az eredeti objekrumra mutató második hivatkozást. Objektumok klónozása A PHP-ben is használható clone kulcsszóval meglévő objektumot másolharunk le.a _set (}.akár felülírt.amit arra használunk PHP-ben. Ha megpróbálunk lemásolni egy objekrumra való hivatkozást tartalmazó osztályt.illetve elvont metódusok használatár. amelynél biztosak kí­ vánunk lenni abban. Metódusok többszörös definiálása a c a ll ( ) metódussal Korábban már számos különleges jelentésű osztálymetódussal találkoztunk. és ekkor lehetőségünk van rá. A klónozás nem csak így működhet. Pontosan ezért érdemes hozzáadni ezt a_clone(} metódushoz. akár nem felülírt.oop5.a_construct(} és a_destruct (}. Az előbbiekből nem lehet pél­ dányt létrehozni. Akkor hívódik meg. $p} { == "megjelenites"} if (is_object($p(0]}} { $this->megjelenites0bjektum($p[0]}. Dönthetünk úgy is. amelyeknek kettős alulvonással (_) kezdődött a nevük. hogy minden alosztály tartalmaz és felülír egyes meghatározott metódusokat. például egy.ám PHP-ben kevésbé hasznos. Az elvont metódusokat és osztályokat elsősorban olyan összetett osztályhierarchiában használjuk.osztályokra mutató hivatkozások lehetősége további funkciona· litással gazdagíthatja osztályainkat. Az elvont metódusokat tartalmazó osztályoknak önmaguknak is elvontnak kell lenniük. utasítás a $b objektum ugyanolyan osztályú. A_clone(} metódushoz leggyakrabban olyan kódot adunk hozzá. A_clone(} metódu­ son belül ezt követően pontosan meghatározhatjuk a kívánt másolási módszert.late-static-bindings. Ilyen volt a _get(}. ahogy tesszük ezt a következő példában: public function if ($metodus call($metodus. A_clone(} metódus szépsége abban rejlik. az alapértelmezett módszerrel létrehozott tökéletes másolat elké­ szülte után hívódik meg. az osztályhoz kapcsolódó mögöttes adatbázisrekord frissítését. else if (is_array($p(0]}} { $this->megjelenitesTomb($p[O]}.minden bizony­ nyal ennek az objektumnak a másolatát szeretnénk eredményül kapni.Ezek közé tartozik a_call(} me­ tódus is.php. nem pedig egy. hogy nem köz­ veclenül hívjuk meg. arnikor a clone kulcsszót az itt látható módon használjuk.

Az _a utoload ( ) használatának elsődleges célja megpróbálni beilleszteni a kívánt osztály példányának létrehozásához szükséges fájlt vagy fájlokat. hogy osztálydeklaráción kívül deklarálhatjuk Ha létrehozzuk.hogy melyik mögöttes metódust hívjuk meg.és hozzá kell adni egy getiterator nevü. = public $c = $x = new sajatOsztaly.ha objektumot adunk át a Megjeleni tes() metódusnak. hanem különálló függvény. amikor még nem deklarált osztály példányát próbáljuk meg létrehozni.4 példakódban az osztályra és az iterátorra látunk egy példát . ez azt jelenti. Ha azonban nem hozzuk létre.".hozzunk létre iterátort! Ehhez az iterálni kívánt osztállyal létre kell hozni az IteratorAggregate interfészt. 2.és ezt követően hívjuk meg a Megj eleni tes ( ) metódust.ám ha ezt tesszük.fu.ahogy az alábbi példában is látjuk: $ov = A fenti kód meghívásához először létre kell hozni az ezt a_call ( ) metódust tartalmazó osztály egy példányát (acljuk new overload. Az első a meghívott metódus nevét. $ov->megjelenites(tomb (l.Objektumorientált PHP 127 else { $this->megjelenitesSkalaris($p[0]). $ov->megjelenites('macska').a másodík pedig az ennek a metódus­ nak áradott paraméterek tömbjét tartalmazza. foreach ($x as $tulajdonsag) echo $tulajdonsag.automatikusan meghívódik. Gondoljuk végig a következő példát: function _autoload($nev) include_once $nev. A 6. Ennek az osztálynak létre kell hozni az Iterator felületet. amely Icifejtendő metódusok sorozatával rendelkezik. hogy a fenti kód müködéséhez nincs szükség a Megj elenites() metódus mögöttes kifejtésére.az iterátorosztály egy példányát visszaadó metódust. .rnint egy tömbön. Ezt követően eldönthetjük.} A fenti kód megpróbálja beilleszteni az osztállyai megegyező nevű fájlt. lterátorok és iteráció létrehozása A PHP objektumorientált motorjának okos. neki az overload nevet). Jelen esetben. 3)). "7".php". ha tömböt adunk át. Az _ au t o l o a d ( ) fiiggvény használata A PHP egy másik különleges függvénye az _a utoload ().végzetes hiba történik. A Megjelenites() első meghívása a megjelenitesTomb ()."<br />".a megj eleni tesTomb () metódust hívjuk meg.Nem osztálymetódus.a második pedig a megjelen itesSkalaris () metó­ dust hívja meg. Nézzünk egy példát: class sajatOsztaly 6 public $a public $b = "5". (Kötetünk írásának idején a PHP kézikönyv szerint a foreach felület müködéséhez létre kell hozni az üres Traversable felületet.nkciója.a kód tökéletesen müködík. akkor a megjelenitesSkalaris () metódust. "9".) Amennyiben ennél kínnomulrabb működést igénylünk. a mögöttes megj elenitesObjektum () metó­ dust hívjuk meg.hogy foreach() ciklussal ugyanúgy lépkedhetünk végig egy objektum rulajdonságain. Érdemes megjegyezni. A_call () metódus két paramétert fogad.és ha valami mást adunk át.

function ervenyes() return $this->aktualislndex < $this->szarnlalo. 4. function aktualis() return $this->obj->data[$this->aktualislndex]. for($sajatlterator->visszaallit(). class Objektum irnplernents IteratorAggregate public $data = array(). php - Példa alaposztályra és iterálarosztályra class Objekturnlterator irnplernents Iterator { private $obj. $sajatlterator = $rny0bject->getlterator(). function __ construct($obj) $this->obj = $obj. . 6. $sajatlterator->ervenyes(). function visszaallit() $this->aktualislndex 0. function getlterator() return new Objekturnlterator($this). = $this->szarnlalo szarnlalo($this->obj->data).4 példakó d: <?php iterator . fejezer 6. function kovetkezo() 6 $this->aktualislndex++. 8. 10)). private $szarnlalo. function kulcs() return $this->aktualislndex.128 6. $sajat0bjekturn new Object(array(2. function __ construct($in) $this->data = $in. private $aktualislndex.

Az ertek(} függvény az adatmutató aktuális helyénél tárolt értéket adja vissza. echo $kulcs. Ha úgy dönrünk. amit a_toString(} függvény visszaad. $ertek = $sajatiterator->aktualis(}.} ?> Az Objektumiterater osztály az Iterater interfésznek megfelelő függvénykészlettel rendelkezik: A konstruktor nem kötelező. Gondoljunk például az ebben a fejezetben deklarált Oldal osztályra! Az osztályról minden információt megkapharunk a Ref!ection API által. például amikor kódolt PHP szkriptekkel tesszük ezt. (A var_export(} függvény az osztály összes tulajdonságértékét kíírja. hogy az adatokhoz mutató interfész akkor sem változik. A visszaallit(} függvény állítja vissza a belső adatmutatót az adat elejére. hogy többet tudjunk szerkezerükről és tartalmukróL Ez a lehetőség akkor igazán hasznos. Példánkban az IteratorAggregate osztály egyszerű tömb. • Osztályaink átalakítása karakterláncokká Ha létrehozunk osztályunkban egy _toString(} nevű függvényt. amikor megkíséreljük kínyomtarni az osztályt. Az ervenyes(} függvény közli.Objektumorientált PHP 129 $sajatiterator->kovetkezo(}} $key = $sajatiterator->kulcs(}. illetve az aktuális adatelemre mutató hivatkozást állítsunk be. ez fog meghívódni.) A Reflection API használata objektumorientált funkciói közé tartozik a RejlectionAPI (alkalmazásprogramozási interfész). public $tesztketto. A kovetkezo(} függvény mozgatja az adatmutatót az adatban. public function _toString(} 6 return(var export($this." => ". Az echo utasítás azt fogja megjeleníteni. ahogy tesszük azt az alábbi példában: $p = new Nyomtathato. Az API rendkívül összetett.5 példakódból láthatjuk.$ertek. Például a következőképpen hozhatjuk létre: class Nyomtathato public $tesztegy. de egy egyszerű példa áttanulmányozása után némi fogalmunk lehet arróL mire használható. ahogy ezt a 6. TRUE}}. A PHP ."<br />". általános Iterator használatával is elérhernénk ezt. ha a mögöttes meg­ valósítás igen. hogy az iterálni kívánt elemek számához értékeket. hogy van-e további adat az adarmutató aktuális helyénéL A kulcs(} függvény adja vissza az adatmutató értékér. Egy ilyen iterátorosztály használatának oka. amikor ismeretlen vagy nem dokumentált osztályokhoz alakírunk kí interfészt. echo $p. A refection a meglévő l osztályok és objektumok lekérdezésének képessége. hogy hash táblává vagy hi­ vatkozott listává (linked list) alakítjuk. bár ekkor az Iterator kódja megváltozna. de nyilvánvalóan megfelelő hely arra.

. hogy ne zavarják össze a_toString () metódust! A kód első képernyőnyi kimenetét a 6.6.�_..3 ábrán láthaguk .."</pre>".3 ábra: A Rejlection API meglepően részletes kimenete.. .... ft) h-n-._.·•-·.inc.l' - � 6.-_.-u -1 . A kivételek elegáns lehetőséget adnak a futásidejű hibák ke­ zelésére... echo "<pre>".) . Hogyan tovább: A következő fejezet a PHP kivételkezelő lehetőségeit mutatja be.acltuuo�J -nr l "'*Ucl<'�l ""-rorl �olftlca. $osztaly = new ReflectionClass("Oldal").php -Az Oldal osztályra vonatkozó információk megjelenitése <?php require once("oldal....._..._-�au oo_.php"). . ?> Ebben az esetben a Reflection osztály_ toString ( ) metódusával íratjuk ki az adatokat... •Ilu-fUI) l --l�·-·---� l U ..UN_r•l•-"&U&J.U . hogy a <pre> címkék külön sorokban vannak.. Figyeljük meg..... ......$osztaly.5 példakód: reflection....._ __.. • ..1 �l.

ahogy tettük ezt a fenti példában is. Ez akkor nyer értelmet. illetve PHP-beli megvalósírását mutatjuk be.. ha minden catch blokk más cípusú kivételt készül elkapni. hogy a kód egy úgynevezett try blokkon belül hajtódik végre. hogyan tudjuk saját kivételeinket meghatározni.. A legegyszerűbb esetben a beépített Exception osztály egy példányát hozzuk létre. A try blokk alatt legalább egy catch blokkra is szükség van. kivételt válthatunk ki (throw exception). Ha például az Exception osztály kivételeit szándékozunk elkapni.catch Az Exception osztály Felhasználó által meghatározott kivételek Kivételek Bob autóalkatrész-értékesítő alkalmazásában Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai Kivételkezelési fogalmak A kivételkezelés alapgondolata. Egyes programozási nyelvek. Ez általánosságban a következőképpen néz ki: catch (típusjelzés kivétel) ll kivétel kezelése Egy try blokkhoz egynél több catch blokk is társítható.. mindazonáltal értéket kell átadni neki. Ezek egy hibaüzenetet és egy hibakódszámot szándékoznak jelképezni. catch blokkunk a következő­ képpen nézhet ki: catch (Exception $e) ll kivétel kezelése A catch blokkba áradott (és általa elkapott) objektum a kivételt felismerő throw utasításnak áradott (és általa kiváltott) objektum. Inkább nyelvi alkotóelem. A kivétel kiváltása a következőképpen történik: throw new Exception('üzenet'. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Kivételkezelési fogalmak Kivételkezelési szerkezetek: try .throw. Ezen osztály konstruktora két paramétert fogad: egy üzenetet és egy kódot. A kivétel bármilyen tÍpusú lehet. az Exception osztályból öröklődő kivételpéldányokat használni.7 Hiba� és kivételkezelés A fejezetben a kivételkezelés fogalmát. objektumorientált alapokon nyugvó hibakezeléssei egészíthető ki. (A fejezet egy későbbi részében megmutat­ . Mindkét paraméter opcionális. PHP-ben ezt saját kezűleg kell megrenni. Objektumot vár. amely saját. A kivételek egységes mechanizmust szol­ gáltamak a hibakezelésre. A kód ezen része így nézi ki: try ll ide kerül a kód Ha valami nem stimmel a try blokkban. kód). mintsem függvény. bizonyos esetekben automatikusan kiváltják a kivételeket.) az Exception osztály példányair vagy a saját. A throw kulcsszó indítja el a kivételkezelő mechanizmust. felhasználó által meghatározott. de érdemes vagy juk. köztük a java is..

.. fejezer Amikor egy kivérel bekövetkezik. A példakódban látható..�. " a ". $e->getFile() . E beépíterr osztály a catch blokkban hasznos hibaüzenerek megjelenítésére alkalmas meródusokkal rendelkezik... Érdemes megemlíteni... " fáj l " echo "Kivétel ". hogy az Exception objektumot egyszerűen ki!ratva a fenri metódusok álral nyúj­ getTrace getTraceAsStr ing mázva azt.... ()-A kivétel bekövetkezrének visszakövetésér tartalmazó tömböt ad vissza. ()-A konstruktornak áradorr üzenetet adja vissza._""'-""-. 7.Lehetövé torr összes információt megszerezzük. hogy az Exception osztály metódusait használtuk."<br $e->getLine() . A visszakövetés (backtrace) azt mutatja. __. hogy az Exception osztály kivételét váltjuk ki. Ennek konstruktora.. ahol a kivétel bekövetkezett. ..l ábra: A catch blokk közli a kivétel hibaüzenetét... . nézzünk egy példád A 7. mely függvények végrehajtásakor következerr be a kivétel. urasírás végrehajtásával is. �Q�---­ . hogy catch blokkon belül nem lehet további kivételeket kiváltani.132 7.. a PHP a megfelelő catch blokkor kezdi keresni. ahol a kivétel bekövetkezett. ?> A 7.. Mindezen információt (és a visszaköve­ tésr) megkaptuk volna az echo $e.. hogy melyik catch melyik blokkon menjen keresztül.. Látható.. . getMessage getFile() -Annak getLine ()-A kódfájl azon sorának a számát adja vissza. _.. _toStr ing ( ).. sorában<br />".) A kód futtatásának eredménye a 7. $e->getCode()...1 példakód: alapszintu_kivete l.. a kódfájlnak a reljes elérési útvonalát adja vissza. ". hogy a PHP értelmező ki tudja deríteni. . A konsrruktoron túlmenően az oszrály az alábbi beépíterr metódusokar tartalmazza: getCode ()-A konstruktornak áradorr kódot adja vissza.. Az Exception osztály A PHP rendelkezik egy Exception nevű beépíterr oszrállyal._ .1 példakódban egy egyszerű kivételkezelési pél­ dát találunk. Egynél röbb catch blokk eserén a ne­ kik áradorr objektumoknak különbözö típusúaknak kell lenniük. catch (Exception $e) { $e->getMessage().l példakódban a fentiek közül az első négy metódust használtuk. Hogy az eddig elmondorrakat világosabbá tegyük.1 példakódból látható.. hogy a 7.. hol történt a kivétel.01_... throw new Exception("Szörnyű hiba történt". (Ezeket rövidesen részletesen is megismer­ hegük... 7 ..1 ábrán látható... />". php-Kivétel kiváltása és elkapása <?php try { 42). ()-A getTrace metódus álral visszaadorr információval megegyezöt ad vissza karakterláncként for­ teszi... mint azt már jelezrük. és jelzi. két paramétert 7 fogad: egy hibaüzenetet és egy hibakódor.

Az.net/ manual/en/language oopS. esetek többségében az Exception osztályból származtatott saját kivéreiosztályokat fogunk létrehozni.A http:/ /us. protected $code = 0. protected $message = "Ismeretlen kivétel". static private function StringFormat(Exception $exception) kódokban nem elérhető függvény.Hiba. PHP kódokban nem elérhető függvény. A throw mellékággal bármilyen más objektumot is áradhatunk Erre akkor lehet szükség. és hib�avírási céllal kivánjuk áradni.. final function getTrace() return $this->trace.. FILE LINE . amire öröklődéskor számirhatunk 7. láthatjuk. { ll . $this->string = StringFormat($this).és kivételkezelés 133 Felhasználó által meghatározott kivételek Ahelyett. ll amely karakterláncként adja vissza a visszakövetést . ll a hibakezelés egyéb beállitása .php oldalról származó kódot a 7. protected $file. $this->code $this->file = = $code. hogy ez nem a tényleges kód. 7 final function getTraceAsString() return self::TraceFormat($this)..zör azonban az Exception alaposztályt fogjuk kiterjeszteni. final function getFile() return $this->file. Legtöbbs. PHP ll amely karakterláncként ad vissza minden fontos információt static private function TraceFormat(Exception $exception) { ll . { if (func_num_args()) { $this->message = $message. private $string.2 példakódban . final function getCode() return $this->code. bármilyen tetszőleges objektumot áradha­ runk. ll a hibakezelés egyéb beállitása $this->line = $this->trace = debug_backtrace(). private $trace. ll kivétel üzenete ll felhasználó által meghatározott kivételkód ll kivétel forrásfájlneve ll kivétel forrássora ll kivétel visszakövetése ll csak belső! 1 final function getMessage() { return $this->message. function toString() { return $this->string.2 példakód: Exception osztály. ha problémáink adódnak vala­ milyen konkrét objektummal. hanem azt mutatja.A PHP kézikönyvben megtaláljuk az Exception osztály vázát jelképező kódot.erre számíthatunk öröklődéskor <?php class Exception function { int $code=0) construct(string $message=NULL..Fontos megemlíteni. hogy létrehoznánk és átadnánk az Exception alaposztály egy példányát.php. protected $line.

hogy észrevegyük: a nyilvános (public) metódusok többsége vég­ leges (final). fejezet "?>" Elsősorban azért vizsgáljuk meg ezt az osztálydefiníciót."<br />".php <?php class sajatKivetel extends Exception - Példa Jelhasználó által definiált Exception osztályra function toString() return "<table border=\"1\"> <tr> <td><strong>Kivétel ". 42). try { throw new sajatKivetel("Szörnyű hiba történt".$this->getCode() . Ez és az Exception osztály között az a különbség.$this->getFile() .$this->getMessage() .szépen Jormázva" jeleníti meg a kivételeket.3 példakód: felhasznala_altal_definialt_ kivetel.2 ábrán látható. hogy nem felülírharók. 7. szépen formázva íratjuk ki a kivételt. Ennek neve saja tKivete l. így megváltoztathatjuk a kivétel A 7.2 ábra: A saja tKivetel osztály . ?> 7 Ebben a kódban új kivételosztályt deklarálunk." . megjelenítési módját! Ugyanígy saját metódusaink hozzáadására is van lehetőség. hogy a_toString () metódust felülírva." </strong>: ". Létrehozharjuk saját Exception alosztályainkat." a "." fájl ". catch (sajatKivetel $m) echo $m. Ez azt jelenti.. hogy a _toSt ring () függvény felülírható. .3 példakód felhasználó által definiált Exception osztályra mutat példát. sorában <ltd> </tr> </table><br />". de nem módosíthaguk az alapmetódusok viselkedését. 7. és az Exception alaposztályból öröklődik. Jegyezzük meg.134 7. A kód futtatásának kimenere a 7.$this->getLine() .

másmilyen kivételeket létrehozni. vagy nem lehet írni bele. . hogy milyen típusú kivétel történt. n a $this->getMessage(). n<br n fájl n. n: ''. A következő részben megvizsgáljuk. $this->getCode() />n. $this->getCode() />n. hogy beépítsük a kivételeket. _ A 2. php. / >''.Fájlkezeléshez kapcsolódó <?php class fajlNyitasiKivetel extends Exception function __ kivételek toString() return nfajlNyitasiKivetel n. Mindazonáltal minden alosztályhoz létrehoztunk egy _toString() metódust.Hiba. soráb an '' ''<br $this->getLine() class fajlirasiKivetel extends Exception function toString() return nfajlirasiKivetel n. n. n $this->getMessage(). n a n $this->getMessage(). de az alap Exception osztály is megfelelő lenne. soráb an '' ''<br $this->getLine() class fajlZarolasiKivetel extends Exception function __ toString() 7 $this->getCode() />n. Kivételek Bob autóalkatrész�értékesítő alkalmazásában A 2. amely közli. Ha visszagondolunk az eredeti kódra. Jelen alkalmazáshoz akár üres alosztályként is felhasz­ nálhattuk volna őket. a fájlkezelés egyike azon területeknek.és kivételkezelés 135 A fenti példa igen egyszerű. 7. fejezetből (Adatok tárolása és visszakeresése) megcudhattuk.5 . hogyan tároljuk Bob rendelési adatait egy egyszerű fájlban. Ezért kiváló terep ez kivételkezelés alkalmazására és szemléltetésére. fejezetből ismert rendeles feldolgozasa php fájlt átírtuk. hogy háromféle probléma következhet be fájlba íráskor: a fájl nem nyitható meg.4 példakód: fajl_kivetelek. n<br n fá j l /> ''. láthatjuk. n a n n fájl n. Ezek kódját a 7. Az új változar a 7. hogyan lehet különböző hibatípusokat kezelő. $this->getLine() return nfajlZarolasiKivetel n n: ''. Mindhárom lehetőséghez létrehoztunk egy-egy kivételosztályt. nem lehet zárolni.4 példakódban találjuk. n<br $this->getFile(). n . soráb an '' ''<br ?> Ezek az Exception alosztályok semmi különlegeset nem tesznek. Mint azzal bizonyára tisztában vagyunk. n. n: ''. $this->getFile(). n $this->getFile(). ahol gyakran jelentkeznek hibák. />''. példakódban látható.

" flakon olaj<br />". echo $gyertya_db. php . define('ABRONCSAR'.5 példakód: rendeles_feldolgozasa. Rendelési eredmények</title> echo "<p>Rendelés feldolgozásának id6pontja: ". ll rövid változónevek létrehozása $abroncs_db = $_POST['abroncs_db']. else if { { ( $abroncs_db > O } echo $abroncs_db." gyújtógyertya<br />"."<br />". fejezet 7. )." gumiabroncs<br />". $vegosszeg = $abroncs_db + + * ABRONCSAR OLAJAR * $olaj_db * $gyertya db GYERTYAAR. define( 'OLAJAR'. if ( $gyertya_db > O } { _". $olaj_db = $ POST['olaJ_db']. 100}. $szallitasi_cim = $_POST['szallitasi eim']. l ' $vegosszeg=number_format($vegosszeg. $osszmenny1seg = $abroncs_db echo " Rendelt termékek száma: + $olaJ db + $gyertya db. jS F'}. <html> <he ad> <title>Bob autóalkatrészek </head> <body> <hl>Bob autóalkatrészek</hl> <h2>Rendelési eredmények</h2> <?php $datum = date('H:i. $vegosszeg = 0. if ( $olaj_db > O } { 7 .__ __ echo $olaj db.00. define('GYERTYAAR' . 2."</p>". $gyertya_db = $ POST['gyertya_db'].$osszmennyiseg. echo '<p> Rendelése az alábbi: </p>'. $DOCUMENT_ROOT ?> $ SERVER['DOCUMENT_ROOT'].php"}.136 7. $osszmennyiseg = 0. if( $osszmennyiseg == 0} { echo " Egyetlen tételt sem rendelt az el6z6 oldalon!<br />". . 4}..$datum. l0}. ".B ob rendeléseket Jeldolgozó kódja kivételkezelés beépítése után <?php require_once("fajl kivetelek.

txt". $kimeneti sztring = $daturn."\t". Az általá�os és követendő programozási gyakorlat kis try blokkok alkalmazása. catch (Exception $e) echo "<p><strong>Megrendelését jelenleg nem tudjuk feldolgozni. if (!flock($fp. Igy könnyebb a kivételkezelő kód megírása és kezelé- se." olaj\t" .$gyertya_db. LOCK_UN). Ezért is érdemes saját kivételosztályainkat egyetlen osztályból származtatni. Mivel a többi kivétel az Exception osztályból öröklődik. akkor fajlirasiKivetel-t idézünk elő. Sabroncs_db." gyújtógyertya\t\$". a másik az Exception kivételeket. ha pedig nem tudunk írni bele. ". fajlNyitasiKivetel-t váltunk ki. ha nem tudjuk zároini a fájlt.$olaj db. echo "<p>Rendelés megirva. ?> </body> </html> A kód fájlkezeléssei foglalkozó részét try blokk veszi körül. a PHP végzetes hibát jelez. fclose($fp).és kivételkezelés 137 echo "<p> A rendelés végösszege: echo "<p>Szállitási eim: "."</p>".Hiba.Svegosszeg. </p>". 'ab'))) throw new fajlNyitasiKivetel(). mint az instanceof operátoré. l 7 Vizsgáljuk meg a catch blokkokat! Nem véletlenül csak kettő van belőlük: az egyik a fajlNyitasiKivetel kivételeket kezeli. . if (1fwrite($fp. Kérjük. flock($fp. ll fájl megnyitása hozzáiráshoz try if (1($fp = @fopen("$DOCUMENT_ROOT/. lépjen kapcsolatba a webmesterünkkel'</strong></p>"."\n".$szallitasi cim. ezeket a második catch blokk fogja elkapni. akkor fajlZarolasiKivete l-t. Végezetül egy fontos figyelmeztetés: ha olyan kivételt váltunk ki. Ha nem tudjuk megnyitni a fájlt.$vegosszeg . amelynek nem írtunk megfelelő catch blokkot. A catch blokkok kivételekkel párosítása ugyanolyan alapon történik. próbálkezzon kés6bb!</strong></p>". strlen($outputstring))) throw new fajlirasiKivetel()."</p>". illetve mindegyik után a megfelelő kivétel elkapása. Sszallitasi cim." gumiabroncs \t". LOCK_EX)) throw new fajlZarolasiKivetel()../rendelesek/rendelesek. hiszen mindig pontosan látjuk."\t". $outputstring. Kérjük. catch (fajlNyitasiKivetel $foe) echo "<p><strong>A rendeléseket tartalmazó fájlt nem lehet megnyitni. hogy mivel foglakozunk.

sun. illetve arról. A Sun kiváló oktatóanyaggal rendelkezik a kivételekről. hogy a PHP a kivételkiváltástól függetlenül kiadja a figyelmeztetést. Megtudjuk. További olvasnivaló Mivel a kivételkezelés a PHP egyik újdonsága.anyag a http://java. miért érdemes hasz­ nálni azokat. Érdemes megemliteni.com/docs/books/tutorial/essential/ exceptions/handling. fejezetben részletesen megismerjük. amellyel a Hibakövetés címü 26. hogyan hozzunk létre és töltsünk fel MySQL adatbázist. hogy a kivételek kiváltásának és kezelésének folyamata egyáltalán nem befolyásolja ezen hibakezelő mechanizmus müködését. hogy az fopen ( ) függvény meghívása előtt továbbra is ott találjuk a @ hibaelnyomó operátort! Sikertelen meghívás esetén a PHP figyelmeztetést ad ki. majd mindezt a PHP-ről tanultakkal összekapcsolva hogyan lehet az adatbázist az internetről elérni. A kivételkezelésről általánosságban azon­ ban bőséges információ lelhető fel.természetesen a Java szemszögéből íródott . vagy nem.138 7. Figyeljük meg a 7. Ezeket a beállításokat a 26. de fontos tudni. ini hibaJelentő beállításaitól függően vagy megjelenik és naplóba kerül. amely a php.5 példakódban.html oldalról érhető el. A . fejezet Kivételek és a PHP további hibakezelő mechanizmusai A fejezetben bemutatott kivételkezelő mechanizmusan túlmenően a PHP összetett hibakezelő támogatással rendelkezik. nem túl sokat írtak még a témában. Hogyan tovább: A könyv következő része a MySQL-lel foglalkozik. fejezetben foglalkozunk. 7 .

II A MySQL használata 8 Webes adatbázis megtervezése 9 Webes adatbázis létrehozása 10 Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal ll MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 12 Haladó MySQL-adminisztráció 13 Haladó MySQL-programozás .

Az RDBMS-ek beépített jogosultsági rendszerekkel rendelkeznek. olyan területeket érint­ ve. fejezet bemutatja. a másik a PEAR:DB adatbázis-absztrakciós réteget használja. fejezet a tárolómotorokat mutatja be részletesebben. milyen előnyökre számíthatunk. Relációs adarbázis használatához nem szükséges. A tábla pon­ tosan az. Emlékez­ hetünk rá.mindezt parancssorbóL A MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel című ll. mint a jogosultságí rendszer. Az RDBMS-ek beépített mechanizmusokat kínálnak az egyidejű hozzáférések kezelésére. hogyan lehet lekérdezni az adatbázisból. ám bizonyos alapvető adatbázis-fogalmakkal tisztában kell lennünk.8 Webes adatbázis megtervezése A PHP alapjainak megismerése után figyelmünket afelé fordítjuk. hogy röbb felhasználót vonzzon.adarokból álló táblázat. Az RDBMS-ekből lekérdezéssel egyszerűen kinyerherők adott kritériumoknak megfelelő adathalmazok. akkor táblákkal is dolgoztunk már. Táblák A relációs adatbázisok kapcsolatokból épülnek fel.információk birtokában fejleszthetjük oldalunkat. A Haladó MySQL-programozás című 13. ha az egyszerű fájlok helyett relációs adatbázist használunk: A relációs adatbázis-kezelő rendszerek (RDBMS) az egyszerű fájloknál gyorsabb hozzáférést tesznek lehetövé az adatokhoz. A könyv előttünk álló részében MySQL adarbázist fogunk használni.. hogyan tudunk rekordokat hozzáadni. és segítsen megtartani őket. Megtudjuk. fejezet bemutatta. és milyen típusú vásárlók költe­ nek a legtöbbet. hogy az Adatok tárolása és visszakeresése című 2. MySQL Improved Extension" (mysqli) kiterjesztését. megvizsgáljuk a következőket: Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak és szakkifejezések Webes adatbázis megtervezése Webes adarbázis architektúrája A könyv ezen részében az alábbi területekkel ismerkedünk meg: A Webes adatbázis létrehozása című 9. a teljes szövegben kereséssel és a tárolt eljárásokkal. Hogy néhány kézzelfogható példát is nézzünk. így programozóként nem szükséges ezzel foglalkoznunk. hogy mélyrehatóan ismerjük a relációs elméletet (ez min­ denképpen jó hír). adatbázisokat. a biztonság és az optimalizálás. táblákat és indexeket. . amit a neve sugall . hogyan lehet a PHP-t és a MySQL-t össze­ kapcsolva adatbázisunkat webes kezelőfelületről elérni és használni. Két módszert ismerünk meg erre: az egyik a PHP . Mielőtt a következő fejezetben elmélyednénk a MySQL részleteiben. Ha használtunk korábban táblázatkezelő alkalmazást. ilyen . törölni és frissíteni . mely termékek fogynak a legjobban.egy egyszerű fájlból igen nehezen kinyerhető . hogyan hozhatunk létre felhasználókat. Relációs adatbázissal kapcsolatos fogalmak A relációs adatbázis messze a leggyakrabban használt adatbázistípus. és megísmerjük a MySQL különböző tárolómotorjait. fejezetből kiderül. fejezet MySQL adatbázis internethez kapcsolásának alapvető beállítását mutatja be. hogyan tudunk kócljainkba adatbázist beépíteni. A Haladó MySQL-adminisztráció című 12. hogy honnan érkeznek vásárlóink. fejezer részletesebben taglalja a MySQL-felügyeletet. Az ilyen adatbázisok a relációs algebra szilárd elméleti alapjaira épülnek. amelyeket tábláknak vagy táblázatoknak (rable) szokás nevezni. foglalkozik a tranzakciók lefedettségével. Az RDBMS-ek véletlen hozzáférést biztosítanak az adatokhoz. A Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal című 10. relációs adatbázis használatával gyorsan és egyszerűen választ kapunk az olyan lekérdezésekre.

Tudjuk. és amit núnden bizonnyal s:Yát alkalmazásainkban is tenni fogunk. Ha megnézzük például a 2-es rendelési azonosítójú (RendelesiD) A táblázat azonosító oszlopát kulcsnak vagy elsődleges kulcsnak nevezzük. Az Jó 8 például az "Oak Street 25. A 8. láthatjuk. Sorok A tábla mindegyik sora egy-egy vásárlót jelképez. A 8. A nevek általában nem alkalmasak erre. A sorokat szokás rekordoknak ( record) is nevezni. " "Oak Street 25.Gondoljunk például aVasar lok táblában szereplő Julie Smith-re! Ha kinyitunk egy amerikai a telefonkönyvet. és különböző adatokat tartalmaz. Amit a példában tettünk.1 ábra: A Book-O-Rama vásárlóinak adatai táblázatban tárolva. A kulcs több oszlopot is tartalmazhat. Egyszerűbbé teszi adataink adatbázisban tárolását. hogy ki a szóban forgó vásárló. A táblának van neve (vasarlok). Oszlopok A tábla minden oszlopa egyedi névvel bír. ha több ilyen adatot kombinálva használunk. Gyakran még az sem szavatolja az egyedi azonosítást. Varos és Nev osz­ lopból áll. mint egyéni vásár­ lóazonosító (Vasar lo I D) hozzárendelése az ügyfelekhez.fejezet Vessünk egy pillamást a 8. eséllyel ő az egyetlenJulie Smith. a másik három oszlop karakterláncokat tartalmaz.1 ábrán látható mintatáblára. Minden adatnak az oszlopa által meghatározott adattípusúnak kell lennie. akkor a kulcs a Lakcim. nem más. attribútumoknak (attribute) is szokás nevezni. Ha ezt követően ránézünk a Vasarlok táb­ lára. A Megrendelesek tábla minden sora egy adott vásárló egy konkrét megrendelését jelképezi. Mesterségesen kiosztott azono­ sító számnál garantálhatjuk az egyediséget. megszámlálhatatlan sok ilyen nevü embert találunk. A gyakori névvel megáldott olvasók núnden bizonnyal jól tudják ezt. és kulcsot használva hivatkoznak az egyik tábláról a másikra. Kulcsok Szükség van az egyes vásárlók azonosítását lehetövé tevő módszerre. mivel VasarloiD néven eitáraijuk az ügyfélazonosítóját. hogy az l-es ügyfélazonosítójú vásárló adta. Minden oszlop megfelelő adattípusú. és ebben az esetben nem feltétlenül lesz egyedi azonosító. Az adatbázisok jellemzően több táblából állnak. hogy a Vas arl o I D (vagyis vásárlóazonosító) egész számokat. és különböző adatokat tartalmazó oszlopokból és az egyes vásárlóknak megfelelő sorok­ ból áll. Airport West alatt lakó Julie Smith"-ként hivatkozunk. Értékek Minden sor az egyes oszlopoknak megfelelő értékek készletét tartalmazza.142 8. Többféleképpen megkülönböztethetjük közöttükJulie-t. Airport West alatt lakó Julie Smith néven emlegetni őt azonban kicsit körülményes. ehhez az adatbázishoz adott második táblát látunk. . Ráadásul használatához a tábla egynél több oszlopára is szükség lenne.2 ábrán egy. Nagyon kevés valódi adat rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. kiderül. amely a Book-O-Rama nevü könyvesbolt vásárlóinak nevét és címér tartalmazza! VASARLOK VasariolD l 2 3 Nev Julie Smith Alan Wong Michelle Arrhur Lakeim 25 Oak Street 1/47 Haines Avenue 357 Norrh Road Varos Airporr West BoxHiU Yarraville 8. amely a vásárlók által jelzett megrendeléseket tárolja. és túlságosan hivatalos­ nak hat. Ugyanezen elv alapján kapjuk egyedi bankszámlaszámunkat vagy tagsági számunkat a DVD-kölcsönzőben. Az oszlopokat esetenként mezőknek (field) vagy tulajdonságoknak.1 ábrán látható Vasarl ok táblából kiderül. HaJulie-ra rendelést. hogy az l-es ügyfélazonosítótJulie Smith kapta. A táblázatos forma miatt minden sor ugyanazokkal a tulajdonságokkal ren­ delkezik. aki a megadott lakcímen él.

hogy mutassa a kapcsolatot. egyed­ kapcsolat diagramban (amivel könyvünkben nem foglalkozunk). Varas) Osszeg. A sémákat megjeleníthetjük informális ábrákon (ahogy az imént tettük). de értelmezését meg­ könnyítendő mintaadatokat helyezhetünk bele. például: Vasarlok(VasarloiD. hogy mindkét dologból egy-egy alkolja a kapcsolatot. Ebben a harmadik táblában csak a másik két tábla kulcsait találjuk idegen kulcsként párokban. A relációs adatbázis az idegen kulcs (foreign key) kifejezést használja az ilyen kapcsolatta.Webes adatbázis megtervezése 143 VASARLOK VasariolD l 2 3 Nev JulieSmith Alan Wong Michelle Arthur Lakeim 25 OakStreet Varos Airport West BoxHill Yarraville l l 4 7 Haines Avenue 357 North Road MEGRENDELES RendelesiO 2 3 4 � 3 2 3 VasariolD l Üsszeg 27. Szerzok és Konyvek_ Szerzok tábla is. miért érdemes két külön táblát használni. Kapcsolatok Az idegen kulcsok táblában lévő adatok közötti kapcsolatot jelképeznek.00 6. VasarloiD. az egyik könyveket ( Konyvek) . Az egy az egyhez kapcsolat azt jelenti. akik más könyveket is írtak-egyedül vagy más szerzőkkel. Példánknál maradva: a vásárlók több megrendelést is leadharnak.99 74. Az ilyen típusú kapcsolatban általában egy minden adatot tartalmazó táblázat is létezik. Nev. illetve szöveges formában. A három típust a kapcsolat két oldalán lévő elemek száma szerint különbözteljük meg. l 8 .50 12. A Megrendelesek tábláról a Vasarlok táblára mutató nyíl például a Megrendelesek tábla sorai és a Va sarlak tábla sorai közötti kapcsolatra utal. Ilyen kapcsolatnál a sok sort tartalmazó táblázat idegen kulcsa mutat az egy sort tartalmazó táblázatra.ben-idegen kulcsként hivatkezunk rá. Sok a sokhoz típusú kapcsolat esetében az egyik tábla több sora kapcsolódik a másik tábla több sorához. egy az egyhez típusú kapcsolat lenne közöttük. A dőlttel szedett kifejezések pedig külső kulcsok abban a relációban. de más táblában-a példában a Megrendelesek. Sémák Az adatbázis összes táblatervét együttesen adatbázissémának (schema) nevezzük. Ebben az esetben az ügyfélazonosítót betesszük a megrendeléseket tartalmazó táblába. a másik szerzőket ( Szerzok) tartalmaz. amelyben dőlten jelennek meg. így a fenti példánál maradva lesz Konyvek. Ha például a lakcímeket a Vasarlok táblából külön táblába tennénk. amelyben alá vannak húzva. A sémában az aláhúzott kifejezések elsődleges kulcsok abban a relációban. Felvetődhet a kérdés. Létezik olyan könyv. A kapcsolat lehet egy az egyhez (one-to-one). amit két szerző jegyez.99 Datum 02-Apr-2007 15-Apr-2007 19-Apr-2007 01-May-2007 l 8. Adatok ugyan nincsenek benne. Ezek mutatják. Lakcim. A Cimek táblából egy idegen kulcs mutatna a Vasa rl ok táblába vagy fordítva. egy a sokhoz (one-to-many) vagy sok a sokhoz (many-co­ many) típusú. AVasarlok táblában a VasarloiD az elsődleges kulcs. hogy mely szerzők mely könyvekben érintettek. A séma az összes táblát és azok oszlopait. illetve az egyes táblák elsődleges kulcsát és idegen kulcsait tartalmazza. Egy a sokhoz típusú kapcsolat esetén az egyik táblázat sora(i) a másik több sorához kapcsolódhat(nak). Háromféle kapcsolat létezik a relációs adatbázisokban. Képzeljünk el két táblát.2 ábra: A Megrendelesek táblában szereplő minden egyes rendelést a Vasar/ok táblában lévő valamelyik vásárló adta le. Datum) Megrendelesek(RendelesiD. Miért nem tároljukJulie címét egyszerűen a rendeléseket tartalmazó Megrendelesek táblában? A következő részben részletesen foglalkozunk ezzel.

kiderül például az. Minden vásárlóhoz tattozik név és cím. (Ugyanakkor egy ilyen adattárolásnak is meglehetnek az előnyei.144 8.99 24. és mi legyen a kulcs. a 8.99 8.) .99 24. hogy mikor van szükség új táblára.00 6. ahogy azt reméljük. Minden könyvhöz tartozik ISBN-kód. A Book-O-Rama könyvesbolt példájában a vásárlókról. Az adatbázis kezdeti sémáját a 8. Vizsgáljuk meg most ezeket a fenti példákban szereplő könyvesbolt kontextusában l Gondoljuk végig a modellezett. Gondoljunk csak bele: ugyanazt az információt kivánjuk tárolni minden vásárlóról! Ha egy adatkészlet ugyan­ olyan formájú.3 ábrán láthatjuk VASARLOK VasariolD Nev Lakeim Varos l 2 3 Julie Smith 25 Oak Street 1/47 Haines Avenue 357 North Road Airport West Box Hill Yarraville Alan Wong MEGRENDELE RendelesiO � 3 l 2 3 Michelle Arthur VasariolD Üsszeg Datum l 2 3 4 27. Ebben az esetben végeredményként egy. könnyedén létrehozharunk az adatoknak megfelelő táblát. hogy a modellezett. címe és ára. végösszeg és rendelt könyvek. és ezekről az objektumokról és kap­ csolatokról tárolunk el információt. Megrendelesek és Konyvek táblából áll.672-31509-2 Michael Morgan ThomasDown Pruitt.99 74. Java 2 for ProfessionalDevelopers Installing GNU/Linux Teach Yourself GIMP in 24 Hours 34. hiszen .a példánál maradva . Az esetek többségében azonban elegendő néhány alapvető tervezési elvet betartani. amely témakörök meghaladják jelen kötet tartalmi lehető­ ségeit. akkor adatait többször eltároljuk. Minden megrendelésnél van dátum. fejezet Webes adatbázis megtervezése Bizonyos tekintetben művészet tudni azt. valós világbeli objektumok minden egyes osztályának külön táblára van szüksége. valós világbeli objektumokat! Adatbázis létrehozásakor általában valós világbeli elemeket és kapcsolatokat modellezünk. Rengeteg könyvet találunk az egyed-kapcsolat diagramokról és az adatbázis-normalizálásról. hogy legalább három táblára van szükségünk az adatbázisban: Vasarlok.4 ábrán láthatóhoz hasonló tábla adódna.50 12. van szerzője.99 02-Apr 2007 - 15 Ap r-2007 - 19-Apr-2007 01-May-2007 KONYVEK ISBN Szerzo Cim Ar 0-672-31697-8 0-672-31745-1 o.et al. és mi­ lyen címre indítottuk a rendelést. A fentiekből az következik.3 ábra: A kiinduló séma Vasarlok. Rövidesen azonban 8 ezzel is foglalkozni fogunk. Redundáns adatok tárolásának elkerülése Korábban feltettük a kérdést:. Általánosságban azt mondhatjuk.Miért ne tároljukJulie Smith lakcímét a Megrendelesek táblábant HaJulie többször is rendel a Book-0-Ramától. mely könyveket választották az egyes rendelésekben. Megrendelesek és Konyvek. a forgalmazott könyvekről és a rendelésekről szetetnénk információt tárolni. A modellből egyelőre nem tudjuk megmondani. hogy rendeléskor rnilyen szállítási címet adott meg a vásárló.

6 ábrán. Ez a Rendelesi tetelek nevű tábla látható a 8. miközben egyes megrendelései még függöben vannak. Egy ilyen helyzet jellemzöen információvesztéshez vezet. amely egymásnak ellentmondó információt tárolJulie-róL Az egyik sorban például az szerepel. Miért tároljukJulie személyes adatait háromszor.4 ábra: A redundáns adatokat tároló adatbázis nagyobb tárhelyet igényel.bármilyen meglepő . és amikor legközelebb rendel valamit a Book-0Ramától. hogy Airportban. Az adatintegritás sérül. és anomá/iákat okozhat az adatokban. Az egyik megoldás az lehetne. mert akkor jelentkezhetnek. Az adatbázis ilyen kialakítása esetén Julie adatait minden egyes rendelésfelvételnél be kellene szúrni. ismét be kell kérnünk minden adatát. hogy a fenti anomáliák egyike se következzék be. Egy ilyen adatbázisnál két alapvető probléma merül fel: Az egyik a helypazarlás. Háromféle frissítési anomáliát sziikséges elkerülni: a módosítási. hogy a későbbiekben nincsen rekordunk Julie címével. egyszerűen annyit kell tenni.egy olyan táblázatot. a másik sor pedig azt sugallja. Ha így alakítjuk ki az oszlopokat. Atomi oszlopértékek használata Atomi oszlopértékek használata esetén núnden sor núnden tul:Ydonságánál csak egyeden dolgot tárolunk. hogy melyik adat helyes és melyik nem.75 Oatum 25-Apr-2007 29-Apr-2007 30-Apr-2007 01-May-2007 VasariolD Nev Julie Smith Julie Smith Julie Smith Julie Smith Lakeim 25 üak Street 25 üak Srreer 25 üak Street 25 üak Street Varos Airporr Wesr Airporr Wes r Airporr Wesr Airporr Wesr l l l l 8. hogy hozzáadunk a Megrendelesek táblához egy olyan oszlopot. Könnyen megfeledkezhetünk erről. HaJulie másik lakásba költözik. ha elég lenne csak egyszer is? A másik. hogy egy egész táblázatot ágyazunk egyetlen osz­ lopba . Az ilyen esetet beszúrási anomá/iának nevezzük. Helyette núnden tulajdonságérté­ ket meg kell vizsgálnia az egyezőség megállapítására. így núnden alkalommal ellenőriznünk kellene. és csak egyeden helyen módosítjuk a lakcímét. tulajdonképpen tábla a táblában. mint a "Hány példányt rendeltek a Java 2 for Professional Developers című kiadványból?': A rendszer így nem cuclja egyszerűen csak összeszámolni az egyező mezőket. A harmadik típust törlési anomá/iának nevezik.99 23. 0-672-31509-2. hogy új táblát hozunk létre. Többféleképpen is elérhetjük ezt. Például tudnunk kell azt.akkor jelentkezhet.5 ábra: flyen kialakítás esetén a Rendelt konyvek tulajdonságnál soronként több érték fordulhat elő. a beszúrási és a törlési anomáliákat. mert adatok beszúrása esetén fordulhat elő. amikor megkíséreljük módosítani az adatbázist. hogy milyen könyvekből állnak össze az egyes rendelések.50 43. amelyekben az adatbázis módosítása inkonzisztens adatokat eredményez. Mivel az. Az ilyen problémákat módosítási anomáliáknak nevezzük. és nem tudjuk megállapítani.vagyis olyan helyzetekhez. sokkal nehezebbé válik megválaszolni az olyan kérdéseket. hogy azok megegyeznek-e a tábla meglévő soraiban lévő adatokkal. ami háromszor annyi munkát jelent. Ha elmulasztjuk az ellenőrzést. amely a megrendelt k önyveket tartalmazza.00 6. Itt tulajdonképpen az történik. amely a megrendeléseket és a könyveket kapcsolja össze.99 Oa tum 02-Apr-2007 15-Apr-2007 19-Apr-2007 01-May-2007 Rendelt konyvek 0-672-31697-8 0-672-31745 -l. Általánosságban úgy kell adatbázisunkat megrervezni.Webes adatbázis megtervezése 145 RendelesiO 12 13 14 15 üsszeg 199.5 ábrán. Ezt az esetet látjuk a 8. mert . ami így létrejött.99 74. MEGRENDELESEK RendelesiO l VasariolD 3 üsszeg 27. hogy Airport Westben lakik. Nem küldhetünk neki tájékoztatót a különleges ajánlatainkról.50 12. akkor címét egy helyett három he­ lyen kell frissíteni. könnyen lesz két olyan sorunk. hogy ez frissítési anomáliákhoz vezethet . ami inkonzisztens adatot eredményez adatbázisunkban (ami nem kifejezetten örvendetes számunkra).0-672-31697-8 2 3 4 l 2 3 8.00 15. ha sorokat törlünk ki egy adatbázisbóL Képzeljük el. . o -672-31509-2 0-672-31697-8 0-672-31745 -l. 8 Ez a megoldás több okból sem szerencsés. hogy a megrendelés kiszállírása után töröljük azt az adatbázis ból! Julie aktuális megrendeléseinek teljesítése után azok mind törlödnek a Megrendelesek táblábóL Ez azt jelenti.

az ISBN-kód formájában. milyen kérdésekre szeretnénk. fejezet RENDELESI TE TELEK - Rendelesi D l 2 2 3 4 4 4 ISBN 0-672-31697-8 0-672-31745-1 0-672-31509-2 0-672-31697-8 0-672-31745-1 0-672-31509-2 0-672-31697-8 D arabszam l 2 l l l 2 l 8. másrészt problémákat okoz. amikor sok a sokhoz típus ú kapcsolat áll fenn két objektum között. Az első módszer esetén egy Ertekeles oszlopot kell hozzáadni a Konyvek táblához.672-31509-2 Szerzo Michael Morgan Thomas Down Pruirt. ám a RendelesiD és az egy sorként kezeljük a rendelést. akkor sok olyan sor lesz. hogy melyek a Book-O-Rama legjobban fogyó könyvei. hiszen ezt. hogy adatbázisunkban sok üres érték legyen. Válasszunk értelmes kulcsokat! Ügyeljünk arra.146 8. legalább kétféleképpen tehetnénk meg. KONYVEK ISBN o-672-31697-8 0-672-31745-1 O. Az egyes rendelésekhez (Rendelesi_tetel) adhatnánk ugyan még egy kulcsot. Ez a tábla kapcsolatot teremt a Megrendelesek és a Konyvek tábla között. Gondoljuk végig. Pontosan ezért rendelkezik a Rendeles i_ tetelek tábla Darabszam ISBN tulajdonság együttesen garantálja az egyediséget. amennyiben ugyanabból a könyvből egynél több példány rendelése esetén is oszloppal.7 ábra: Az értékelések tárolásához vagy Ertekeles oszlopot kell hozzáadni a Konyvek táblához.6 ábra: Ez a kialakítás megkönnyíti. hogy üres értéke (null value) van. Ezt úgy hívjuk. vagy létre kell hozni egy külön táblát kifejezetten az értékelések számára.már megtették számunkra. Érdemes elkerülni azt. hogy az adatbázis minden szükséges adatot tartalmazzon. mit szeretnénk az adatbázisból megtudni! Következő lépésként gondoljuk végig.) Annak érdekében. hogy egyedi kulcsokat válasszunk! Példánkban különleges kulcsot hoztunk létre a vásárlóknak (vasarloiD) és a rendeléseknek (RendelesiD).99 Ertekeles KONYV_ERTEKELESEK ISBN 8 l Ertekeles 8. Ezt a két megkö· zelítést láthatjuk a 8.7 ábrán. és a megfelelő kapcsolat legyen a táblák közört! Kerüljük a sok üres tulajdonságot tartalmazó kialakítást! Ha a könyvekről szóló értékeléseket szeretnénk adni az adatbázishoz. Konyvcim Java 2 for Professional Developers Installing GNU/Linux Teach Yourself GIMP in 24 Hours Ar 34. Ha az adatbázis számos könyvet tartalmaz. mert egy rendelés több könyvet tar­ talmazhat. gondoskodjunk róla. vagy egyéb függvényeket alkalmazunk numerikus értékeket tároló oszlopo- . amikor összesített értékeket számolunk ki. hogy a megrendelt könyvek között keressünk. jelen esetben ez azért van így. amelynek ennél a tulajdonságnál nem lesz értéke. és bármely könyvet többen is megrendelhetnek.99 24. Ilyen táblákkal akkor találkozunk. hogy megkapjuk a kért információt. és az értékelésért felelős személy nem fog mindegyikkel foglalkozni.99 24. hogy núnden egyes könyvhöz hozzáadjuk az Ertekeles mezőt. Egyrészt pazarolja a tárhelyet. Ez azt jelenti. mert ezek a valós világbeli objektumok nem szükségszerűen rendelkeznek egyedi azono­ sítóval.et al. A könyvekhez nem szükséges egyedi azonosítót létrehozni. ha adatbázisunk választ tudna adni! (Ilyen kérdés lehet például az.

hogy ennek az az oka. • Webes adatbázis architektúrája Miurán áttekintettük az adarbázis belső szerkezerér.l 4 3 MySQL kiszolgáló 8.l . amelyek kér valós objektum közötti. Például HTML űrlap segítségével ráke­ res a Book-O-Rama adatbázisában a Laura Thomsan által írt könyvekre. l Böngésző l• � . A böngésző kérést intéz a kiszolgálóhoz. Könyvenként egyeden értékelés esetén a Konyv Ertekelesek tábla elsődleges kulcsaként használhatjuk az ISBN-kódot. nem fogja tudni. Ha a felhasználó üres mezöt lát egy táblában. ez azt jelenti. webes adatbázist használó alkalmazás a 8. 8 . az adatbázis hibát tartalmaz. hogy a fenti szerkezet egyetlen. A sok üres érték okozta problémákat másmilyen adarbázisterv alkalmazásával kerülhetjük el.. 3.l valasz k rés Webes kiszolgáló l 8.7 ábrán javasolt második kialakírást célszerű követni..8 ábrán látjuk. Böngésző l• . php-re vonatkozó kérésr. Ha több értékelés tartozhat ugyanahhoz a könyv­ höz. vagy az adat egyszerűen még nem lett beírva. Ezért a rendelésbe a vásárlóra uraló hivatkozást helyezünk. könyvenként több éteékelésnél azonban egyedi azonosítót kell bevezetnünk mindegyikhez. A háttérben adatbázissal müködö weboldalak azonban ennél némiképpen összetettebb környezetet igényelnek.8 ábra: A böngésző és a webes kiszolgáló közötti kliens-szerver kapcsolat kommunikációt igényel. Itt csak a már értékeléssel bíró könyveket soroljuk fel a Konyv Ertekelesek táblában .9 ábrán is megraláljuk): A felhasználó böngészője HTTP kérést intéz egy adott weboldalhoz. . Egy vásárlónak például több rendelése lehet. a webes kiszolgálóból. A könyv olvasása során fejlesztendő. és elküldi a megfelelő lekérdezést. 2 PHP motor J. hogy a tulajdonság irreleváns. a parancsfájlmotorból (PHP) és az adatbázis-kiszolgálóból áll. amely megküldi a választ.9 ábra: Az alapvető webes adatbázis-architektúra a böngészőböl. Ezek olyan egyéb..Webes adatbázis megtervezése 147 kan. p hp. visszakeresi a fájlt. házon belüli személy által írt értékeléssel számol.. Webes kiszolgáló 6 ' • l l 5 . amely az adatbázishoz csatlakozásta és a lekérdezés végrehajtására (a köny· vek keresésére) irányuló parancsot tartalmaz. adarbázis-tranzakció az alábbi szakaszokból áll (a számozásr a 8. amelyekkel egy az egyhez vagy egy a sokhoz típusú kapcsolarban állnak. Ez az architektúra kiválóan megfelel a statikus oldalakat kezelő kiszolgálóknak.9 ábrán látható általános szerkezethez hason­ lót követ. Ezeker a táblákat gyakran valamilyen valós világbeli tranzakcióval társítjuk. A PHP motor elkezdi vizsgálni a kódot. ilyen például a rendelések és a könyvek közötti kapcsolat. E srrukrúra nagy része minden bizonnyal már ismerős számunkra. _ _ Táblatípusok összefoglalása Általában azt fogjuk tapasztalni. Ehhez a 8. A webes kiszolgáló megkapja az eredmenyek. Egy tipikus webes l.természetesen az értékelésükkel együtt. sok a sokhoz típusú kapcsolatot írnak le. A rendszer két objektumból áll: egy böngészöböl és egy webes kiszolgálóbóL Kommunikációs kapcsolatra van szükség közörtük. Összekapcsoló táblákat. egyszerű táblákat. majd feldolgozás céljá­ ból átadja a PHP motornak. A PHP megnyitja a kapcsolator a MySQL kiszolgálóhoz. Meg kell említenünk. egyszerű objektumokra mutató kulcsokat tar­ ralmazhatnak. 2. vizsgáljuk meg a webes adarbázisrendszerek külsö archirekrúrájár és a we­ bes adarbázisrendszer fejlesztésének módszertanát! A webszerverek alapverő müködésér a 8. hogy adatbázistervünk végül kétféle táblát tartalmaz: Valós világbeli objektumot leíró. hogy egy az egyhez típusú kapcsolat áll fenn a könyvek és az értékelések között. A keresési eredmények lapjának neve eredmenyek. és ekkor csak a második adatbázisterv jöhet szóba. de egy adott rendelést csak egyetlen vásárló adhatott fel. akkor már egy a sokhoz típusú kapcsolarról beszélünk.

egy. Egy ádagos webes adatbázis jellemzően nem ennyire összetett. ahol a felhasználó láthatja a kért könyvek listáját. ám az utóbbi jelentős előnyöket kínálhat a teljesítmény terén. és nem szükségszerűen lesz azonnal releváns az üzleti célú webfejlesztök számára. a nagyobb kapacitás vagy a terhelés megosztása lehet.a PHP motornak. akár adatbázis-kiszolgálót használunk. 8 . a PHP motor és az adatbázisszoftver gyakran ugyanazon a gépen fut.a könyvek listáját . A PHP motor befejezi a kód futtatását. majd hogyan tegyük meg ugyanezt PHP-ból. A 8. csupán mélyebb struktúrát adunk a PHP részéhez. A folyamat alapvetően megegyezik akár szkriptfuttató környezetet. hogy az adatbázis-kiszolgálót másik gépen futtassuk Ennek oka a biztonság. A webes kiszolgáló visszaadja a HTML-t a böngészőnek. Date! Nem árt tudni. Hogyan tovább: A következő fejezetben elkezdjük létrehozni MySQL adatbázisunkat. és visszaküldi az eredményeket . hogy az ezekben a kiadványokban olvasható anyag meglehetősen elméleti jellegű. 6. Mindazonáltal az is legalább ennyire elfogadott. Ezt követően az eredményül kapott HTML-t visszaküldi a webes kiszolgálónak. A MySQL kiszolgáló megkapja az adatbázis-lekérdezést. elkezdjük majd PHP alkalmazásainkat rétegekre bontani: jellem­ zően egy. mint például C. a MySQL-hez kapcsolódó adatbázisrétegre. J. az üzleti logikát követő rétegre. hogyan futtassunk rajta lekérdezéseket. Ha szerernénk jobban elmélyedni a relációs adatbázisok mögött álló elméletben. Először megtanuljuk. illetve a HTML kimenetet kezelő. az alkalmazás magját tartalmazó. ami általában a lekérdezés eredményeinek HTML-beli formázását is magá­ ban foglalja. Ahogy alkalmazásaink mérete és bonyolultsága növekszik. 5.9 ábrán látható alapszerkezet azonban ekkor is érvényben marad. hogyan állítsunk be interneten keresztűl elérhető MySQL adatbázist. feldolgozza. megjelenítő rétegre. Fejlesztési szempontból ugyanúgy kell dolgozni mindkét megközelítéssel. fejezet 4. További olvasnivaló A fejezetben a relációs adatbázis tervezéséhez kaptunk alapszintű iránymutatást.148 8. A webes ki­ szolgáló szoftvere. olvassuk el olyan relációs guruk könyveit.

Ertekelesek) Az előző fejezerből emlékezhetünk rá. hogy meggyőzödjünk beállításaink helyessé­ géröl! Elképzelhető. Konyvek(ISBN. hogy MySQL rendszerünk nem megfelelően lett beállítva. Az ebben a részben szereplő témakörök feldolgozásához MySQL-hozzáférés szükséges. Ebben az esetben a példák köveréséhez vagy saját adatbázisunk létrehozásához meg kell kérni a rendszergazdát. Ahhoz. telepítenünk kell webes kiszolgálónkra. hogy olyan gépen férünk hozzá a MySQL-hez. könnyen lehet. Varas) Osszeg. Természetesen más kliensek is megfelelnek a célnak.com oldalról tölthető le. Nev. hogyan állítsunk be weboldalon használni kívánt MySQL adatbázist. VasarloiD. Ha a MySQL-t például hasztolt webes környezetben használjuk. Book-O-Rama online könyvesbolt alkalmazást folytatva haladunk végig a fejezeten. továbbléphetünk és -olvashatjuk a fejezetet. stabilan működö változatot telepíteni vagy arra frissíteni. Szerzo. Emlékezte· résül álljon itt a Book-O-Rama alkalmazás sémája: Vasarlok(VasarloiD. A PHP és a MySQL telepítése című Függelékben segitséger találunk végrehajtásukra. Daturn) Megrendelesek(RendelesiD. jelszór és adarbázisnever. Cirn. Ha a fejezet bármilyen pontjánál problémába ütközünk. az idegen kulcsokat pedig dőlt betűvel jelöljük. Darabszarn) Rendelesi_tetelek(RendelesiD.mysql. Ez a lépés a következöket foglalja magába: • A fájlok installálása Felhasználó beállítása a MySQL futtatására Elérési útvonal beállítása Szükség eserén arnysql_install_db • futtatása • Adminiszrrátori (root) jelszó beállítása A névtelen felhasználó rörlése és az adatbázis tesztelése A MySQL kiszolgáló első indírása és automatikus futásának beállírása • Ha mindezzel megvagyunk. amelyek a felhasználók és adarbázisok beállítását mutarják be. a rendszergazdák jellemzően a phpMy Admin böngészöalapú felületet kínálják fel . hogy a MySQL rendelkezé­ sünkre álljon. Konyv_Ertekelesek(ISBN. majd közölje velünk a választott felhasználói nevet. hogy az elsődleges kulcsokar aláhúzással. Érdemes a könyv olvasása idején a legfrissebb. Ebben az esetben ellenőrizzük a fenti !istác. De ez esetben is érdemes lehet elolvasni ezeker az oldalakat. 5. Ekkor a fejezet azon részeit. Ar) ISBN. amit nem mi kezelünk (nem mi vagyunk a rendszergazdái)­ webes hoszring szolgáltarás vagy munkahelyi gép használata esetén ez igen valószínű.1-es verziójú MySQL-lel építettük fel és teszreltük. akár át is ugorhatjuk. hogy hozzon létre számunkra egy felhasználót és egy adatbázist. Lakcirn. A MySQL aktuális verziója a http://www. hogy A fejezerben szereplő példákat a könyv írása idején legfrissebb. A főbb téma· körök: • Adatbázis létrehozása Felhasználók és jogosultságok beállítása A jogosultsági rendszer megismerése Adarbázistáblák létrehozása Indexek létrehozása Oszloptípusok kiválasztása MySQL-ben • • Az előzőekben megismert. Könyvünkben a MySQL manitornak nevezett parancssori kliens használarával érjük el a MySQL-r. Ez a kliens a MySQL bármilyen telepítése után rendelkezésre áll. Ha a fenti lépések nem magáról érterődök szá­ munkra. korábbi verziók kevesebb funkcióval rendelkeznek. Egyes mire van szükségünk. mert az így megszerzett információ birtokában pontosabban el rudjuk magyarázni rendszergazdánknak. és tekintsük át a Függeléket.9 Webes adatbázis létrehozása Az előrtünk álló fejezerből megrudharjuk.

Ha root-ként jelentkezünk be. 5. így akár A megfelelő . ha nem itt adjuk meg. nyomatékosan javasoljuk. amellyel csatlakozni szereménk. a MySQL kiszolgáló úgyis kérni fogja. Első telepítés esetén a root lesz az egyetlen felhasználó. mert könnyebben olvashatóvá teszi a példákat. amelyiken a MySQL szerver található.1. készen állva az adatbázis létrehozására. hogy jelszó használatával kívánunk csatlakozni. az alábbi lépéseket már elvégezték számunkra. A kezdő felhasználék ezt a hibát követik el leg­ gyakrabban. semmi sem fog történni. és a rnysql parancs az elérési útvonalban van-e valahol!) Ekkor adjuk meg jelszavunkat! Ha rninden jól megy. Amennyiben a bejelentkezéshez hasz­ nált felhasználói névhez nincsen jelszó beállítva. Ha ugyanazon a gépen adjuk ki ezt a parancsot. Jól látható. hogy mikor használtuk. ez a kapcsoló és a hostnev paraméter kihagyható. A MySQL monitor használata A mostani és a következő fejezet MySQL-es példáiban rninden parancs pontosvesszővel (. Your MySQL connection id is l to server version: Community Server or \g. hogy futtattuk-e a rnysql_install_db-t. Ha saját gépet használunk. root-ként (adminisztrátorként) kell bejelent­ keznünk. ellenőrizzük. a fenti két karaktert látjuk megjelenni. ellenőrizzük. győ· zödjünk meg róla. mivel a parancssorban bevitt jelszó egyszerű szövegként jelenik meg a képernyőn. Más rendszergazda által kezelt gépen futó MySQL esetén a rendszergazda által adott felhasználói nevet kell használnunk. hogy az SQL utasítások nem tesznek különbséget a kis. Könyvünkben azért éltünk ezzel a lehetőséggel.) ér véget.25-rc-cornrnunity MySQL (GPL) Type '\c' to clear the buffer. A pontosvessző elmaradásának eredményeként új sorokat kezdhetünk a parancsokon belül. Amennyiben saját gépünkre vagy kiszolgálónkra telepítettük a MySQL-t. kövessük a következő részben leírtakat! Ha más gépénél dolgozunk.és nagybetűk közöte-nem úgy az adatbázisok és a táblák nevei (erről késöbb még bövebben is olvashatunk majd). Type 'help. Ha nem adjuk meg. rnivel a MySQL folytatás jelet használ. amely a következöképpen néz ki: rnysql> grant select -> Ez a szimbólum azt jelenti. A -u kapcsoló határozza meg a felhasználói nevet. Cornrnands end with . beállítottuk és helyesen gépeltük-e be a root jelszót! Ha nem saját gépünkön fut a MySQL. Ha a pontosvessző begépelése nélkül ütjük le az Enter bil­ lentyűt. hogy a MySQL kiszolgáló fut-e. Ha lefelejtjük. A -h határozza meg a gépet. Más grafikus kezelőfelületű kliensek nyilvánvalóan az itt leírtaktól kissé eltérő eljárásokkal dolgoznak. hogy a megfelelő jelszót adruk-e meg! Ekkor a MySQL parancssornál kell len nünk. és gépeljük be a következőket: rnysql -h hostnev -u felhasznaloi_nev -p A rnysql parancs meghívja a MySQL monitort. Nem szükséges a jelszót ebben a sorban megadnunk. az alábbihoz hasonló választ kell lámunk: Welcome to the MySQL rnonitor. amelyhez csatlakozni kívánunk.' or '\h' for help. A -p kapcsoló közli a kiszolgálóval. amelyikkel dolgozhatunk. rnysql> Ha gépünkön nem a fentihez hasonló válasz jelenik meg. fejezet számunkra.ameny· 9 nyiben arra szükség volt-. amelyen a MySQL kiszolgáló fut. majd létrehoznunk az ebben a fejezetben használandó adatbázist.150 9. az operációs rend­ szerbe bejelentkezéshez használt felhasználói név lesz az alapértelmezett. hogy a MySQL további inputot vár. Bejelentkezés MySQL�be A MySQL-be történő bejelentkezéshez menjünk számítógépünk parancssori kezelöfelületére. Érdemes megjegyezni azt is. ám a fejezet utasításait követve viszonylag könnyedén elboldogulhatunk azokon a felületeken is. Tulajdonképpen jobb is. hogy most azonnal lapozzunk a Függelékhez l Rendszerünk root jelszó nélkül egyáltalán nem biztonságos. Ellenkező esetben a hostnev paramétere helyett annak a gépnek a nevét kell megadnunk. Az előző parancs után az alábbihoz hasonló választ kell kapnunk: Enter password: (Ha nem müködik a parancs. ezt a kapcsolót kihagyhatjuk. ami a bennünket a MySQL szerverhez csatlakoztató parancssori kliens. így más felhasználék is egyszerűen leolvashatják azt. és nem állítottunk be jelszót ehhez a felhasználéhoz.vagyis amelyen a MySQL kiszolgáló fut. A pontosvessző utasítja a MySQL-t a parancs végrehajtására.

hogy futtatni tudjuk!) Adatbázisok és felhasználók létrehozása A MySQL adatbázisrendszer számtalan különböző adatbázist képes támogatni. Ahhoz például. A Book-O-Rama-s példa megkezdéséhez hozzuk létre a Konyvek nevű adatbázist! Ennyi. mégis erősen ajánlott. hogy ezek a MySQL-en kivüli felhasználói nevekkel és jelszavakkal (például a unixos vagy NT-s felhasználói nevekkel és jelszavakkal) egyezök legyenek. A legkönnyebb az adatbázis létrehozása. Érdemes különböző jelszavakat beállítani a rendszerhez és a MySQL-hez. A dolog a fájl­ kezelési jogosultságokhoz hasonló. hogy kifinomult jogosuJtsági rendszert támogat. Felhasználók és jogosultságok beállítása Egy MySQL rendszer sok felhasználóval rendelkezhet. nem sziikségesek olyan jogosultságok.Rama-s példában az adatbázis neve Kon yvek lesz. Nem szükséges. Az alábbihoz hasonló választ kell látnunk (a végrehajtási idő minden bizony­ nyal ettől eltérő lesz): Query OK. Alkalmazásonként jellemzően egy adatbázis­ sal fogunk dolgozni. A jogosultság (privilege) adott művelet adott objektumon történő végrehajtásának lehetősége. mint amilyenekkel adminisztrátorként a root rendelkezik. mégis rendkívül fontos elv. és fokozottan érvényes ez a root jelszavára. (Vagy legalábbis nem lenne szabad. hogy mi értelme van ennek? A válasz a jogosultságokban rejlik. MySQL-ben ez éppen úgy igaz. A Book-O. Gépeljük be a MySQL parancssorba a következőt: mysql> CREATE DATABASE adatbazis neve. hogy lekérdezéseket futtassunk az internetről. hogy készen vagyunk. illerve megfoszthatjuk őket azoktól az alábbi négy jogosuJtsági szinten: Globális (Global) • Adarbázis (Database) Tábla (Table) Oszlop (Column) • • Rövidesen látni fogjuk. általunk létrehozott felhasz­ náló esetében megtegyük ezt. amit gyakran hagynak figyelmen kívül. A rendszerrel dolgozó minden egyes felhasználó számára felhasználói nevet és jelszót kell beállítani. hogy beírtuk-e a sor végére a pontos­ vesszőt! Ez közli ugyanis a MySQL-lel. és ő következik. l row affected (0. Ugyan nem kötelező a felhasználókhoz jelszót beállítani. és mindig egy adott felhasználóhoz van társírva.0 sec) Ez azt jelenti. A GRANT parancs felhasználókat hoz létre. bár az azokban meg­ adott parancsokat nem leszünk képesek futtatni. Általános formája a következő: l 9 . A legkisebb jogosultság elve A legkisebb jogosultság elvét követve bármilyen számítógépes rendszer biztonsága javítható. hogy minden. Webes adatbázis beállítása céljából érdemes webes alkalmazásonként legalább egy felhasználót is létrehozni. mint bárhol máshol. Érdemes lehet ugyanakkor a köztes részeket is átolvasni. Ezért egy másik felhasználót kell létrehoznunk.Webes adatbázis létrehozása 151 adatbázis használata című részre is ugorhatunk. Alapvető. Felhasználó beállítása: a GRANT parancs A GRANT és REVOKE paranccsal jogosultságokat adhatunk a MySQL-felhasználóknak. aki csak az általunk imént létrehozott adatbázishoz való hozzáféréshez szükséges jogosultságokkal bír. jogosultságokkal felruházva hatá­ rozzuk meg. Amikor létrehozunk a MySQL-en belül egy felhasználót. hogy minden rendben ment. ellenőrizzük. és jogosultságokat ad nekik. hogy mit lehet és mit nem lehet megtennie a rendszerben. Felmerülhet bennünk a kérdés. hogyan használjuk ezeket. A MySQL jogosultsági rendszerének bemutatása A MySQL egyik legnagyszerűbb jellemzője. Ha nem ezt a választ kapjuk. hogy végrehajtsa a parancsot. A root felhasználó biztonsági okokból jellemzően csak rendszer­ ga zdai feladatokat lát el. A következőképpen szól: Minden felhasználónak (vagy folyamatnak) a hozzárendelt feladat elvégzéséhez szükséges legalacsonyabb szintű jogosult­ sággal kell rendelkeznie. _ Az adatbazis_neve helyére a létrehozni kívánt adatbázis nevét kell írnunk. Ugyanez érvényes a root esetében is.

tábla. (A 12. hogy . leckében tekintjük át. Számos helyőrzöt (placeholder) találunk a fenti szintaktiká­ ban. akkor ugyanezt egy* megadásával is megtehetjük. illetve néhány különleges jogosultság. ezeket a következő részben mutatjuk be. közvetlenül ezeket a táblákat módosírjuk. egyetlen táblára (adatbazis _neve. Használhatunk egy vagy több oszlopnevet. A WITH GRANT OPTION beállirással megengedhetjük a felhasználónak. a Hala­ dó MySQL-adrninisztráció című 12.) . A jelszavak kiválaszrására a szokásos szabályok vonatkoznak. hogy a jo­ gosultságokat egy adatbázis núnden táblájára (adatbazis_neve. utóbbi esetén vesszővel kell elválasztani azokat. a tabla_neve önmagában az aktuális adatbázis egy táblájaként lesz értelmezve. tároljuk. Az SSL-en keresztüli MySQL-hez csatlakozásról a MySQL kézikönyvben találunk további információt. com felhasználói nevet. Az első. mivel meghatározhatjuk.a jogosul tsagok. amivel a felhasználót be kívánjuk léptetni.152 9. hiszen ez az. A REQUIRE mellékágban meghatározhatjuk. A WITH mellékágat az alábbiakkal is megadhatjuk: MAX_QUERIES PER_HOUR n vagy MAX UPDATES PER HOUR n vagy MAX CONNECTIONS PER HOUR n Ezekkel a mellékágakkal a felhasználó által óránként végezhető lekérdezések. A biztonsággal később részleresebben is foglalkozunk. Az elem azt az adatbázist vagy táblát jelöli. fejezetben alaposabban is megvizsgáljuk ezt az adatbázist. Ezek neve mysql.a jogosultságok vesszővel elválasztott listáját jelöli. Ezzel megkülönböztethetjük mondjuk a laura (amit a MySQL laura@ localhost-ként értelmez) és a laura@valahol. A biztonságot is növeli. A je lszo helyére az a karaktersor kerül. Ezek a példák a másik három jogosultsági szintet mutatják: adatbázis. Ezt globális jogosultság kiosztásának nevezzük. hogy hogyan lehet közvetlenül ezeket módosítani. Ne feledjük. és mely táblákat vagy adatbázi­ sokat érhetik el az adott helyről. Megosztott rendszerek esetén kiválóan alkalmasak az egyes felhasználék által kiváltott terhelés korlátozására. hogy oszloponként határozzunk meg jogosultságokat. mysql. Ez igen hasznos tud lenni. A felhasznaloi_nev az. illetve azt. illetve oszlop. columns _priv A GRANT parancs alkalmazása helyett megreherjük. Ennél gyakrabban fordul elő. és ne egyezzen meg a felhasználói névvel! Ideális esetben kis­ és nagybetűk és nem alfabetikus karakterek kombinációjából áll.*). mert a különböző domainekből érkező felhasználóknak gyakran ugyanaz a ne­ vük. frissítések vagy kapcsoládások számát korlá­ tozhatjuk. ahol a felhasználó­ kat. mysql. mysql. Működésüket. db. a rendszer­ gazdák számára megfelelő jogosultságok. A jogosultságok tárolása a mysql nevű adatbázis öt rendszertáblájában történik. host. Csak azokra az adatbázisokra és táblákra adjunk a felhasználék számára jogosultságokat. Bármelyik felhasználóhoz hozzárendelhetjük ezen jogosultságok bármelyikét. a jelszavakat stb. amivel a felhasználónak a MySQL-be be kell jelentkeznie. amelyeket ténylegesen használniuk kell! A rendszergazdán kívül senkinek nem szabad hozzáférést adni a mysql adatbázishoz. egyelőre elég annyi. tabla _neve. illetve további SSL-beállításokat adharunk meg. az összes adatbázisra megaelj uk a jogosultságokat. ám a legkisebb jogosultság elvének megfelelően érdemes a rendszergazda rípusú jogosultságo­ 9 kat a rendszergazdák számára fenntartani. hogy a felhasználónak Secure Sockets Layer (SSL) protokollrétegen keresztül kell csatlakoznia.* karaktereket acljuk meg. Az os z lopok helyőrző opcionális. hogy a jelszó ne legyen könnyen kitalálható! Vagyis ne legyen szótárban előforduló szó. hogy másoknak kioszthassa saját jogosultságait. Ha nem egy konkrét adatbázist használunk. tables_pr iv és mysql. Ha adott adatbázist használunk e parancs kiadásakor. majd az oszlopok felsorolása az oszlopok helyőrzőben J adjuk meg. Jogosultságok típusai és szintjei MySQL-ben a jogosultságok három alapápusa létezik: az általános felhasználék számára Iciosztható jogosultságok. fejezet GRANT jogosultsagok ON elem [oszlopok) [IDENTIFIED 'jelszo'] ) TO felhasznaloi nev [REQUIRE ssl_opciok) [WITH [GRANT OPTION l BY korlatozo opciok] A szögleres zárójelben lévő mellékágak (clause) opcionálisak. Arra való. hogy ez a rendszerbe való bejelentkezéshez használt névtől eltérő is lehet! MySQL-ben a felhas znaloi_nev hostnevet is tartalmazhat. tabla_ neve ) vagy egyes oszlopokra (adatbazis _neve. honnan csatlakozhatnak a felhasználók. user. Ha elem-ként a*. A MySQL jogosultságok meghatáro­ zott készleteivel rendelkezik. amelyre az új jogosultságok vonatkoznak.

Megengedi a felhasználóknak. A biztonság és a használhatóság közőrt minden esetben átváltás áll fenn.1 táblában felsorolt jogosultságok mellerc létezik még a nincsenek használatban. akkor az adott nevű adatbázis vagy tábla csak akkor hozható létre. hogy ugyanazon a néven létre lehessen hozni. Megengedi a felhasználóknak meglévő táblasorok törlését. A replikációval a 12. RE FERENCES A 9. hogy adatbázisokat vagy táblákat töröljenek. hogy sorokat (rekordokat) válasszanak ki táblák­ ból. oszlopok táblák. A replikációval a 12. ha még nem létezik.1 táblázatban az alapvető felhasználói jogosultságokat láthatjuk. 9. 9. Egyelőre csupán működésük elméleti leírását nézzük át. oszlopok táblák táblák táblák Megengedi a felhasználóknak. oszlopok vagy táblák átnevezésével és az oszlopok adartípusának a megváltoztatásával meglévő táblák szerkezetét módosítsák. TABLE utasításban a TEMPORARY kulcsszó hasz­ Megengedi az adatok fájlból táblába és táblából fájlba olvasását. ám a felhasználók széles körének szüksége van erre a jogosultságra. hogy adott táblákra indexeket hozzanak létre és megszüntessék azokat. GRANT és az EXECUTE jogosultság. Megengedi a felhasználóknak. A 9.1 táblázat: Felhasználói jogosultságok Jogosultság SE LECT Mire érvényes� Leírás táblák. DROP adatbázisok. táblák Megengedi a felhasználóknak.2 táblázat a rendszergazdák (adminisztrátorok) által igényelt jogosultságokat tartalmazza. Megengedi a felhasználóknak. amelyekre másmi­ lyen jogosultsággal rendelkeznek. Ha konk­ rét adatbázis vagy tábla meg lett határozva a GRANT utasításban. oszlopok táblák. 9 . de érdemes tudni. Megengedi a rendszergazdának. naplók és táblák frissítését. hogy master kiszolgálóhoz csatlakozzanak. A OPTION-nel történik. A "Mire érvényest oszlopban találjuk azokat az objektumokat. illetve arra. E jogosultság nélkül a felhasználók csak azokat az adatbázisokat láthatják. STATUS RE LOAD REPLICATION CLIE NT REPLICATION S LAVE Megengedi a repiicaeion slave kiszolgálóknak. Ellenke­ ző esetben először törölni kell. hostok. Megengedi a rendszergazdának a jogosultságtáblák újratöltését és a jogosultságok.2 táblázat: Rendszergazda i jogosultságok Jogosultság CREATE T ABLES FILE LOCK TABLES PROCESS TEMPORARY Leírás Megengedi a rendszergazdának a CREATE nálatát. hogy meglévő táblasorokban lévő értékeket mó­ dosítsanak. A következő fejezetben részletesen áttekintjük ezeket az SQL parancsokat. amelyekre az ilyen típusú jogosultságok kioszthatók. hogy a felhasználók gyakran megkapják ezt a jogosultságot. Az ALTE R esetében önálló döntést kell hoznunk. hogy például oszlopok hozzáadásával. Megengedi. táblák Megengedi a felhasználóknak új adatbázisok vagy táblák létrehozását. Megengedi a felhasználóknak. Az ALTER jogosultság ugyan a táblázatok átnevezésén keresztül alkalmas lehet a jogosultsági rendszer megkerülésére. hogy a fel­ használó futtathatja-e ezeket. Megengedi a L OCK TABLES utasítás explicit használatár. fejezetben foglalkozunk majd.Webes adatbázis létrehozása 153 Az álcalános felhasználók jogosultságai közvetlenül az SQL parancsok adott típusaira vonatkoznak. INSERT UPDATE DE LETE INDEX ALTER CREATE adatbázisok. hogy a SHOW DATAB ASES SHOW DATAB ASES utasítással az összes adatbázis listáját megtekintsük. fejezetben foglalkozunk majd. A normál felhasználók jogosultságainak nagy része a rendszerbiztonság szempontjából viszonylag ártalmatlan. hogy új sorokat szúrjanak be a táblákba. hogy bármely felhasználóhoz tartozó szerverfolyamatokat megtekintsen. ám ezek jelenleg WITH GRANT jogosultság kiosztása pedig a jogosul tsagok lista helyere inkább a A 9. Replikációk használatakor a master és a slave szerver esetén is megengedi a SHOW használatár.

FROM felhasznaloi nev GRANT Példák a GRANT és a REVOKE használatára Adminisztrátori felhasználó beállításához gépeljük be az alábbiakat: mysql> GRANT ALL 'mnbl23' -> ON * -> TO fred IDENTIFIED BY -> WITH GRANT OPTION. Az ALL helyett írhatunk ALL is. Jó eséllyel nem szereménk. vagy ajánljuk fel a felhasználónak az adatok betöltését! Két különleges jogosultság is létezik. mert nem kell azokat újra bevinniük az adatbázisba. Icioszthatjuk neki a megfelelő jogosultságokat: 9 mysql> GRANT SELECT. köztük más felhasználókhoz tartozó adatbázisok. Figyeljük meg. A fenti jogosultságok nem rendszergazdák számára is kioszthatók. 93 tábla: Különleges jogosultságok Jogosultság ALL Leírás A 9. A FILE jogosultság ebből a szempontból kicsit eltérő. mert az adatok fájlból való betöltésével rengeteg időt megspórolhatnak. hogy legyen egy ilyen felhasználó a rendszerünkben. INDEX. A fájibetöltéssel azonban a MySQL kiszolgáló által látható bármilyen fájl betölthető.* -> TO sally IDENTIFIED BY 'magic123'. ám a felhasználó ezen túlmenően semmire nem jogosult.1 és a 9. PRIVILEGES-t USAGE Nem jogosultságot ad. hogy bármely felhasználó folyamatait leállítsa.154 9. ezeket a 9. ezért rajta. fejezet Jogosultság SHUTDOWN SUPER Leírás Megengedi az adminisztrátornak a MySQL leállítását. GRANT -> FROM fred. ám fokozott óvatossággal érdemes eljárni. Most már létrehozharunk egy általános felhasználót. UPDATE. amikor így teszünk. és megrudruk. az mnb12 3 jelszóval rendelke­ ző felhasználónak. mit szereme csinálni.2 táblázatban felsorolt összes jogosultságot megadja. Miután beszéltünk Sallyvel. hogy a jogosultságok kiosztásához nem szükséges megadnunk Sal!y jelszavát l . Használatával jogosultságokat vonhatunk meg a felhasználóhóL Szintaktikájában a GRANT­ hez hasonló: REVOKE jogosultsagok ON elem FROM felhasznaloi nev [(oszlopok}) A WITH GRANT OPTI ON mellékág használata esetén az alábbival vonhatjuk vissza az ott kiosztott jogosultságot (a többi­ vel egyetemben): REVOKE All PRIVILEGES. aki nem rendelkezik jogosultságokkal: mysql> GRANT USAGE -> ON konyvek. és megengedi számára a jogosultságok továbbadását. Legyünk elővigyázatosak. Azért lehet hasznos a felhasználóknak. vonjuk vissza: mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES. DELETE. A REVOKE parancs A GRANT ellentére a REVOKE. Megengedi a rendszergazdának. CREATE. ALTER. DROP -> ON konyvek. amikor megadjuk ezt a jogosultságot. Ez a parancs rninden adatbázisra vonatkozóan megadja az összes jogosultságot a Fred nevű. hogy bejelentkezzen. sőt akár a jel­ szófájlok is. és megengedi.* -> TO sally. INSERT.3 táblázat mutatja. hanem felhasználót hoz létre.

hogy meggyőződ­ hessünk arról. Itt is érdemes a legalacsonyabb jogosultság elvét követni: rnire kell. Jelentkezzünk vissza webes felhasználóként. hogy Sal!y valamiben mesterkedik az adatbázisban. REVOKE ALL Később. A megfelelő adatbázis használata Ha eljutottunk idáig. Az alábbiakat kell ehhez begépelni: mysql> USE adatbazis_neve. amikor már egyáltalán nincs miért használnia az adatbázist. DROP ON konyvek. de bejelentkezési kísérletün­ ket a kiszolgáló elutasítja. Bejelentkezéskor az első lépés a használni kívánt adatbázis meghatározása. Jellernzően ugyanazt a felhasználói nevet és jelszót kapjuk parancssori használatra (táblák létrehozására srb.Webes adarbázis létrehozása 155 Ha úgy látjuk. UPDATE. INDEX. CREATE. * 'bookoramal23'. hogy a telepítési folyamat részeként nem töröltük a névtelen felhaszná­ lókat. ahol az adatbaz is_neve az adatbázis nevét jelöli. m:Yd lapozzunk a Függelékhez. ->TO beokorama IDENTIFIED Biztonsági okokból természetesen az itt láthatónál erősebb jelszót kell választani. ha rnindkettő­ höz ugyanazt a felhasználói név-jelszó párost rendelkező felhasználót: mysql> - használjuk. dönthetünk úgy. A következőképpen állít­ harjuk be ezeket a jogosultságokat: mysql> - GRANT SELECT. CREATE. felhasználói szintű MySQL felhaszná­ lói fiókba. A következőket kell ehhez beírnunk: mysql -D adatbazis_neve -h hostnev -u felhasznaloi_nev -p Példánkban a konyvek adarbázist kívánjuk használni: mysql> USE konyvek. ennek általában az az oka. A use parancsra nem feltétlenül van szükség. A következő utasítással állíthatunk be egy ilyen szintÜ jogosultsággal GRANT SELECT. hogy kódjaink képesek legyenek? Az esetek többségében csak a SELECT. amit vagy s:Yát magunk hoztunk létre. hogy csökkentjük jogosultságainak a körét: mysql> -> -> REVOKE ALTER. rninden rendben müködik! Ha végrehajtódik az általunk kiadott GRANT utasítás. UPDATE BY > ON konyvek . INSERT. INSERT. amelyből megtudhatjuk. A parancs begépelése után a MySQL az alábbihoz hasonló választ ad: Database changed Ha a munka megkezdése előtt nem választjuk ki az adatbázist.) és webes szkriptcsatlakozáshoz (az adatbázis lekérdezéséhezJ. a mintakód tesztelésére készen álló. * 'bookorama123'. vagy a webes kiszolgáló rendszergazdája állított be számunkra. * FROM sally. Lépjünk vissza root-ként. DELETE. Webes felhasználó beállítása PHP kódjainkhoz létre kell hoznunk egy felhasználót. hogyan törölhetjük ki ezeket! Ezt követően már minden bizonnyal be tudunk lépni webes felhasználóként is. a MySQL hibaüzenetet ad. aki csatlakozni képes a MySQL-hez. Webhoszting-szolgáltatás esetén általában a többi felhasználói jogosultságot is megkapjuk a szolgáltatás által számunkra lét­ rehozott adatbázison. akkor be kellett lépnünk egy. hozzunk létre egy ilyen felhasználót. ALTER. mivel belépéskor is meghatározhatjuk az adatbázist. Csak minimálisan csökkenti a biztonságot. például az alábbihoz hasonlót: ERROR 1046 (3D000): No Database Selected 9 . INSERT. DROP BY > ON konyvek . * FROM sally. teljesen visszavonhatjuk jogosultságait: mysql> -> -> ON konyvek . ->TO beokorama IDENTIFIED Hajrá. DELETE és UPDATE lekérdezést kell futtatniuk. mert a következő részben szükségünk lesz rá! A qui t begépelésével léphetünk ki a MySQL monitorból. DELETE.

például a mellékletekből betöltött SQL fájlt a következőképpen futtathatunk a MySQL-lel: > mysql -h host bookorama. lakeim CHAR(l00) NOT NULL.1 példakód a fenti táblák létrehozásához szükséges SQL kód. ha tudjuk. Cim. Darabszam) Rendelesi_tetelek(RendelesiD. A tabla_neve helyére a létrehozni kívánt tábla nevét. fájlban találjuk ezt az SQL-t. fejezetben tárgyaijuk meg. PRIMARY KEY.156 9. Ertekelesek) A 9.perfactkíado. szerzo CHAR(50). Emlékeztetésként álljon itt ismét a Book-O-Rama adatbázis sémája: Vasarlok(VasarloiD. Egyelőre adatbázisunk minden táblája az alapértelmezett tárolómotort. inerement PRIMARY KEY. Ez feltételezi. majd típusát. eim CHAR(l00). Ennek • Megjegyzés: Jó. hanem tranzakcióbiztos típusokat is választhatunk. CREATE TABLE konyvek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY. Ar) ISBN. mert futtatás előtt nekünk tetsző szövegszerkesztőben dolgozha­ tunk az SQL kódon. A táblatípusokat a Haladó MySQL-programozás című B. fejezet Adatbázistáblák létrehozása Az adatbázis beállitásának következő lépése a táblák létrehozása. A könyv http://www. ) . varas CHAR(30) NOT NULL CREATE TABLE megrendelesek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL auto inerement vasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL.2). Konyvek(ISBN. -u boakorama -D konyvek -p < Meglévő. VasarloiD.hu/mellekletek oldalról letölthető mellékletében a sql 9_ fej ezet/bookorama. sql CREATE TABLE vasarlok -A Book-O-Rama alkalmazás tábláit létrehozó SQL kód VasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL auto nev CHAR(50) NOT NULL. sql fájl teljes elérési Útvonalát!) A fájlátirányítás (file redirection) azért praktikus dolog. Varas) Osszeg. hogy már létrehoztuk a konyvek nevü adatbázist. Lakeim. 9. datum DATE NOT NULL ). Szerzo. Nev. hogy a MySQL-ben nem csak egyféle táblatípus vagy tárolómotor érhető el. asszeg FLOAT(6.1 példakód: boakorama. ar FLOAT(4. 9 ).2) CREATE TABLE rendelesi tetelek . Konyv_Ertekelesek(ISBN. A általános alakja a következő: CREATE TABLE tabla_neve(oszlopok) CREATE TABLE SQL paranccsal tehetjük ezt meg. Minden oszlopnál meg kell adni annak nevét. a MyiSAM-et használja. az oszlopok helyére pedig a táblába szánt oszlopok vesszővel elválaszton listáját kell beírnunk.sql (Ne feledjük el a host helyére beírni hosztunk nevét és meghatározni a boakorama. Datum) Megrendelesek(RendelesiD.

és az azonosíróknak nem negatív értékeknek (UNSIGNED ) kell lenniük. egyes oszlopok pedig további specifikálókkal is rendelkeznek. hogy a megadott méretűvé tegye. ezt közvedenül meghatároztuk. Minden táblát külön CREATE TABLE utasítás hoz létre. Ezekhez a CHAR adattípust választottuk. ám a CHAR gyorsabb. Eldöntöttük. amit egész típusú oszlopokon használhatunk. hogy a tábla minden sorában értéknek kell lennie ennél a tulajdonságnáL Ha nem adjuk ki ezt a kulcsszót. Az első.) Az egész típus után írt UN SIGNED kulcsszó azt jelenti. A többi kulcsszó jelentésének megismerése A NOT NULL azt jelenti. Tábla létrehozásakor döntést kell hoznunk az oszlopok típusáróL Avasarlok tábla-mint azt a séma is meghatározza. hogy az oszlopba csak nulla vagy pozitív érték kerülhet. (Ez az indexet is a két oszlop alapján hozza létre. Az elsődleges kulcs auto­ matikus indexe gondoskodik azAUTO INCREMENT által elvárt indexről is. hogy a séma minden táblája az előző fejezetben kiala­ kított oszlopokkal jön létre. A má­ sik lehetőség a rendelesi _tetelek utasítás végénél látható PRIMARY KEY mellékág használata. és eggyel kevesebb dologra kell figyelnünk. ). Az adattípus lehetséges alternatívája a V ARCHAR. hogy a VARCHAR kevesebb helyet használ. hogy ez az oszlop a tábla elsődleges kulcsa. A két típus között az is a különbség. isbn char(l3) NOT NULL. Ez azt jelenti. hogy egész (INT) adattípusú lesz. a vasarloiD az elsődleges kulcs. a mező lehet üres (NULL ) . A MySQL szóközökkel tölti fel az adatot. A MySQL automatikusan indexeli ezt az oszlopot. Ebben az oszlopban egye­ di értékeknek kell lenniük. amikor sorokat szúrunk a táblába. e szerint a nev például legfeljebb 50 karak­ ter hosszú lehet. ha nem mindet használjuk fel.1 példakódban használták-nevesen a vasarlok tábla vasarloiD oszlopában-. Az oszloptípusok Példaként vizsgáljuk meg az első táblát: CREATE TABLE vasarlok vasarloiD INT nev CHAR(50) UNSIGNED NOT NULL auto_increment PRIMARY NOT NULL. PRIMARY KEY (rendelesiD. NOT NULL. Ahol a 9. Azért ezt alkalmaztuk itt. AzAUTO INCREMENT-tel meghatározott oszlopokat indexeini kell. ). amely csak a ténylegesen szükséges tárolóhelyet használja (és még egy bájtot). A szélességet zárójelben adhatjuk meg.Webes adatbázis létrehozása 157 rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL. Láthatjuk. hogy ha üresen hagyjuk a mezőt. Az összes többi oszlop karakterlánc (string) típus ú adatot fog tárolni. isbn) darabszam TINYINT UNSIGNED. AzAUTO_INCREMENT olyan különleges MySQL funkció. AzAUTO _INCREMENT típusú mezőből min­ den táblában csak egy lehet. Ez az oszlopban található maximális értéknél eggyel nagyobb lesz. lakeim CHAR(l00) varas CHAR(30) NOT NULL ). CREATE TABLE konyv_ertekelesek isbn CHAR(l3) ertekeles TEXT NOT NULL PRIMARY KEY. mert a tábla elsődleges kulcsa a két oszlopból jön ki. _ Az oszlop mögé írt PRIMARY KEY kulcsszó azt jelzi.négy oszlopból áll. _ Az egy mezőből álló elsődleges kulcsot tartalmazó tábla esetén az oszlopnév mögé írjuk a PRIMARY KEY kulcsszót. akkor a MySQL automatikusan egyedi azonosító értéket fog előállítani. Ez az adattípus minden esetben 50 karakternyi tárolóhelyet oszt ki a névre. Minden oszlop neve után megjelenik az adattípusa. így a MySQL automatikusan kezelni fogja számunkra az azonosítókat. KEY. 9 . Ez a típus rögzített szélességű mezőket határoz meg. azAUTO_INCREMENT kulcsszóval együtt jelent meg. akkor is. AzAUTO _INCREMENT funkció nyújtotta előnyöket is kihasználjuk.

szerzőjét ( szerzo) vagy árát (ar). A többi mezőt azért hagy­ juk üresen. így megengedjük. A:z. A lebegőpontos adattÍpusok nagy ré­ szénél meghatározhatjuk a megjelenítés szélességét és a tizedeshelyek számát. a megrendelesek táblában kell létrehozni. A példában a rendelés értékét dollárban számít­ juk ki. osszeg oszlop a meghatározás szerint float rípusú lebegőpontos számot tárol. ar FLOAT (4.2). a centeknek pedig két tizedeshelyet határoztunk meg. 9 majd tekintsük át az oszlopokhoz választott adattípusakad Először azonban nézzük meg a létrehozott adatbázist! . isbn char(l3) NOT NULL. azaz nem üresként határoz meg. amit a fejezet egy későbbi részében részletesebben bemutatunk. Mi ennek az oka? Amikor rendelést viszünk az adatbázisba. például cikkekhez alkal­ mazható. Ez a típus O és 255 közötti egész számot képes tárolni. hogy NULL . eim CHAR(l00). fejezet Láthatjuk. mint címét ( eim) . ezért a végösszegnek kellően nagy (6 karakter szélességű) helyet. hogyan kell többoszlopos (multicolumn) elsődleges kulcsokat létrehozni: CREATE TABLE rendelesi tetelek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL.158 9. Pontosan ezt alkalmaztuk itt. Végezetül vizsgáljuk meg a konyv_ ertekelesek táblát: CREATE TABLE konyv_ertekelesek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY. hogy a többoszlopos elsődleges kulcsokat különleges elsődlegeskulcs-mellékággal határozzuk meg. A táblák létrehozásának mélyebb megismerése érdekében vizsgáljuk meg az oszlopneveket és azonosítókat általánosságban. V izsgáljuk meg a megrendelesek táblát létrehozó kódot: CREATE TABLE megrendelesek rendelesiO INT UNSIGNED NOT NULL auto vasarloiD INT UNSIGNED NOT NULL. Más CREATE utasításoknál eltérő szintaktikát láthatunk. A rendelesi_tetelek tábla megmutatja. A konyvek tábla részben hasonló tulajdonságokkal bír: CREATE TABLE konyvek isbn CHAR(l3) NOT NULL PRIMARY KEY. darabszam TINYINT UNSIGNED. A:z. osszeg FLOAT(6. ). PRIMARY KEY (rendelesiD. A rendelés létrehozásakor nem tudjuk a végösszege t. Itt nem szükséges elsődleges kulcsot generálni. 2) ). hogy minden oszlopot a NOT NULL kulcsszóval deklarál tak. mert az ISBN-kódok előállítása máshol történik. ertekeles TEXT ). Ezt az apró optimalizálási lépést minden lehetséges helyen érdemes alkalmazni. hozzáadjuk a rendelt tételeket a rendeles i_t etelek táblához. A tábla az osszeg kivételével minden oszlopot NOT NULL-ként. optimalizálással a 12. mert egy könyvesbolt hamarabb megtudhatja a könyvek ISBN-kódját. datum DATE NOT NULL inerement PRIMARY KEY. vagyis üres legyen. Létezik néhány változata. korábban még nem tárgyalt adattípust használ: a TEXT hosszabb szövegekhez. Korábban már jeleztük. szerzo CHAR(SO). mert általa kicsit gyorsabban futnak a dolgok. ). Ez a tábla egy új. A dátumot tartalmazó datum oszlop DATE adattÍpusú. majd kiszámítjuk a végösszeget. fejezetben részletesebben is foglalkozunk. isbn) A tábla TINYINT UNSIGNED tÍpusúként határozza meg az adott könyvek mennyiségét.

fejezetben mutatjuk be. Ha nem rendelkezünk SHOW DATABASE$ jogosultsággal.. probléma oka. használarukat a 13. Az új MySQL-felhasználók gyakran panaszkodnak az adatbázis gyenge teljesítményére.) Az opcionális hoss z mezővel megadhatjuk. például a konyvek-ről a DESCRIBE paranccsal: mysql> describe konyvek. hogy sok lekérdezést futtarunk egy olyan oszlopon. mert az elsődleges kulcsok kijelölése indexeket hoz létre azokon az oszlopokon. hogy eszünkbe juttassák egy adott oszlop típusát.06 sec) A show paranccsal az adatbázisok listáját is kiírathatjuk: mysql> show databases. az adatbázisban lévő összes táblát tartalmazó listát jelenít meg: +-------------------+ l Tables in konyvek konyv_ertekelesek konyvek vasarlok rendelesi tetelek megrendelesek l +-------------------+ +-------------------+ 5 rows in set (0. lndexek létrehozása Röviden beszéltünk már az indexekről. a csökkenő az alapértelmezett. 9 . A MySQL ekkor egy.Ha a későbbiekben azt tapasztal­ juk.(Táblákat ugyanis elsődleges kulcsok A vagy indexek nélkül is létre lehet hozni. érdemes lehet a teljesítménynövelés érdekében inde­ xet adni az oszlophoz.) Kezdésképpen tökéletesen megfelelnek számunkra az automatikusan létrehozott indexek.Webes adatbázis létrehozása 159 Az adatbázis megtekintése a SHOW és a DESCRIBE paranccsal Jelentkezzünk be a MySQL monitorba. Az utaSítás általános alakja: CREATE [UNIQUEIFULLTEXT] INDEX index neve ON tabla_neve (index_oszlop_nev [(hossz) l [ASC l DESC]. hogy az index emelkedő ( ASC ) vagy csökkenő (DESC ) legyen.. és válasszuk ki a konyvek adatbázist! Az ebben lévő táblákat a következő utasítás begépelésével tekinthetjük meg: mysql> SHOW TABLES. amelyekhez jogosult­ sággal bírunk. . hogy nem hoztak létre indexeket az adatbázisukban. hogy villámgyors. amely nem kulcs. akkor csak azon adatbázisok listáját látjuk. hogy csak a mező első hossz karaktere legyen indexelve. További információt kapharunk egy adott tábláról. vagy navigálni rudjunk a nem általunk létrehozott adatbázisokban. pedig azt hallották a MySQL-ről.2) NO YES YES YES PRI NULL NULL NULL NULL +--------+------------+------+-----+---------+-------+ rows in set (0.] ) (A FULLTEXT indexek szövegmezők indexelésére szolgálnak. Azt is meghatároz­ hatjuk. A MySQL ekkor megjeleníti az adatbázis létrehozásakor általunk megadott adatokat: +--------+------------+------+-----+---------+-------+ l Field isbn szero eim ar l Type l Null l Key l Default l Extr a l +--------+------------+------+-----+---------+-------+ char (13) char (50) char (100) float(4. A CREATE INDEX utasítással tehetjük ezt meg.00 sec) Ezek a parancsok kiválóan alkalmasak arra.

erősségeikről és gyengeségeikről a ban azt a legkisebb típust kell választani. \ és . Az azonosírókban akár fenntartott szavakat és bármilyen különleges karaktert használhatunk. Egész típusoknál azt is meghatározhatjuk. Ezen kategóriákon belül számos to­ vábbi típus található.ám ugyan­ azon SQL utasíráson belül nem használhatjuk ugyanannak a névnek különbözö változatát.kivéve: l és . egy pedig a tizedesjegynek) közül a kisebb. fejezet MySQL azonosítók Ötféle azonosítót használunk MySQL-ben: az adatbázisokat.4 tábláz.és nagybetűk között. nem biztos. Például: create database 'create database'. Pusztán azért. A következő táblázatokban szögletes zárójelek közötti M betűvel jelölrük az ilyen adattípusokat.akkor az adatbázis.1 példakódban láthatunk példát. Az operációs rendszer által a fájlnevekben megen­ gedett összes karakter.mint bármilyen programozás esetén: használjunk értelmes azonosítókarl Oszlopok adattípusainak kiválasztása Az oszlopok három alaptípusa MySQL-ben a numerikus. Utóbbi esetén meghatározhatjuk a tizedespont (tizedesvessző) utáni 9 tizedesjegyek számát. Még egy kikötés van.amelyekkel a következő fejezetben fogunk foglalkozni.az oszlopokat és az indexeket . Ezt az értéket könyvünkben D-vel jelöljük.egy karakter a tizedespontnak.valamint az aliasokat. nevezetesen az. 9. fejezetben olvashatunk részletesebben.amelyeket már mind jól ismerünk -. A D legnagyobb értéke 30 vagy M. Erre a 9.2 (vagyis a maximális meg­ jelenítési hosszúság mínusz kettő . általánosság­ Numerikus típusok A numerikus típusok egész vagy lebegőpontos számok. Az adatokat tartalmazó mappa és fájlok helyét a konfiguráció határozza meg.4 táblázatban a lehetséges azonosírók összefoglalását találjuk meg.hogy UN SIGNED (nulla vagy pozitÍv) számok legyenek. A MySQL adatbázisok a mögöttes fájlszerkezet mappáinak. Az M maxi­ mális értéke 255 lehet.kivéve: l. Sok adattípus esetén fennáll.160 9. . A mysqladrnin parancs alábbi használatával deríthetjük ki.illetve idézőjeleket nem használhatunk az azonosírókban (őszintén szólva nem is igazán értjük. Az egyetlen megkötés.és aliasnevek nem tesznek különbséget a kis.hogy rendszerünkön ez hol található: > mysqladrnin -h host -u root -p variables Ezt követően keressük meg a datadir változót! és ASCII(255) karaktereket.a táblákat.a táblák pedig a fájloknak felelnek meg. Ennek közveclen hatása van az ezeknek adott nevekre.meghatározhatjuk a maximális megjele­ nítési hosszúságot. Itt csak összefoglaljuk ezeket.hogy arnikor létrehozunk egy adott típusú oszlopot.illetve azok kisbetű-nagybetű-érzékenységét is befolyásolja: ha az operációs rendszer mappa.amelyben elférnek az adataink. 12. Amikor valamelyik oszloptípus mellett dönrünk.és fájlnevei megkülönböztetik a kis. Bármilyen karakter Bármilyen karakter Bármilyen karakter 255 Ezek a szabályok rendkivül megengedök.hogy tényleg ezt kell választani. hogy ASCII(O) Max.és nagybetűket. miért akarnánk ezeket használni). mert egy adatbázisnak akár a 'create database' nevet is adhatjuk.a dátum és idő és a karakterlánc.és táblanevek is így tesznek (például Unix alatt). egyéb­ ként nem (például Windows alatt). A most következő leírásokban szögletes zárójelben jelöljük az opcionális értékeket.hogy ezek alkalmazása esetén fordított aposztrófok (backtick) közé kell raknunk öket.at: MySQL azonosítók Típus A 9. Természetesen a józan ész határain belül érdemes élni ezzel a szabadsággal. Ugyanaz az elv érvényes itt is. Mindhárom tÍpust különféle tárolási méretben választhatjuk. Az oszlop. hosszúság 64 64 64 64 Kisbetű-nagybetű-érzékenység Megengedett karakterek Adatbázis Tábla Oszlop Index Alias az operációs rendszerrel egyező az operációs rendszerrel egyező nem nem nem Az operációs rendszer által a mappanevekben meg­ engedett összes karakter.

amely CHAR-ként tárolódik. DOUBLE [ (M.264 . Ezek a számok megegyeznek a FLOAT (4) típusúakkal.Webes adatbázis létrehozása 161 Minden numerikus tÍpusnál megadhatjuk a ZEROFILL tulajdonságot. Ezek a számok megegyeznek a FLOAT (8) típusúakkal..D) l DEC [ (M.D)] FI XED [ (M..2250738585072014E-308 8 Kettős pontosságú lebegőpontos szám.6 táblázat: Lebegőpontos adattípusok Típus FLOAT(pontosság) Tartomány A pontosságtól függ Tárolási mé­ ret (bájt) Változó Leírás Egyszeres vagy kettős pontosságú le­ begőpontos számok meghatározására használható. Lebegőpontos szám. NUMERIC [ (M..16777215 -231 231. 9. a má­ Tartomány -127.D)] ±1.232.255 Tárolási méret (bájt) l Leírás Nagyon kicsi egész számok A TINYINT típussal megegyező A TINYINT típussal megegyező Kis egész számok Közepes méretű egész számok Normál egész számok Az INT típussal megegyező Nagy egész számok INT[ (M) l INTEGER [ (M)] BIGINT [ (M)] •• 4 -263 263 •• - l vagy 0. A tartomány a megjelenítési szélességtől ( M) függ. Amikor ZEROFILL oszlopból származó értéke­ ket jelenítünk meg. D) ] DECIMAL [ (M [.. ám megha­ tározott megjelenítési szélességgel és meghatározott számú tizedesjegyekkel rendelkeznek.D)] ±1.402823466E+ 38 4 Egyszeres pontosságú lebegőpontos szám. 9 .5 táblázat: Egész adattípusok Típus TINYINT [ (M) l BIT BOOL SMALLINT [ (M) l MEDIUMINT [ (M)] -32768.65535 -8388608. 9. A DECIMAL típussal megegyező. A DECIMAL típussal megegyező. A DOUBLE[ (M.l 2 3 az előjeles (signed). ám megha­ tározott megjelenítési szélességgel és meghatározott számú tizedesjegyekkel rendelkeznek.7976931348623157E+ 308 ±2.32767 vagy 0. D) ] REAL [ (M. Ha egy oszlopra beállítjuk a ZEROFILL tulajdonságot. ... D) l típussal meg­ egyező. FLOAT [ (M. D) l tÍpussal meg­ egyező.128 vagy 0 . 8388607 vagy 0 . Az egész típusokat a 9. DOUBLE PRECISION[ (M.5 táblázat tartalmazza.D]) l Mintfenn Mintfenn Változó M+2 A DOUBLE [ (M.6 táblázatban találjuk.175494351E-38 ±3.. A táblázatban közölt tartományok közül az első sor sik az előjel nélküli ( unsigned).D)] Mint fenn Mintfenn Mintfenn A DECIMAL típussal megegyező.l vagy 0. vezető nullával lesznek kitöltve. automatikusan UNSIGNED is lesz.l 8 A lebegőpontos tÍpusokat a 9.

az egyeden különbség közörrük. illetve bináris adarokhoz valók. a TEXT nem az.7 táblázarban Járjuk ezeket. 9. amelyek eltérő rarrománnyal rendelkeznek. arniről részlete· sebben olvasharunk majd a 12.Ol. hogy az adott oszlopban lévő értékeknek meghatározorr értékhalmazból kell származniuk Az oszlopban lévő érrékek a halmaz egynél több értékét tartalmaz­ hatják. Érdemes megjegyezni. 9.Ol 00:00:00 9999-12-31 23:59:59 1970. A harmadik csoportba kér különleges típus tartozik: a SET és az ENUM.8 táblázat: A TIMESTAMP megjelenítési típusai Megjelenítés YYYYMMDDHHMMSS YYYYMMDDHHMMSS YYMMDDHHMMSS YYMMDDHHMM YYYYMMDD YYMMDD YYMM yy Kiválasztort típus TIMESTAMP TIMESTAMP(14) TIMESTAMP(12) TIMESTAMP(lO) TIMESTAMP(S) TIMESTAMP(6) TIMESTAMP(4) TIMESTAMP(2) Karakterlánc�típusok A karakterlánc-típusok három csoportba sorolhatók. 9. fejezetben. hogy a BLOB kisberű-nagyberű-érzékeny. ha saját kezűleg más érrékre állítjuk Ez a funkció a rranzakciók rögzítésénél lesz igazán hasznos. hogy egy adorr sor TIMESTAMP oszlopának érréke a soron végzerr legutolsó műveler dárumár és időponcjár fogja murarni . minr amire valaha is szükségünk lehet! YYYY-MM-DD HH: MM: SS DATETIME 1000-Ol. fejezetben foglalkozunk részleresen. TIMESTAMP [ (M) l YEAR [ (2 l 4) l 70-69 ( 1970-2069) 1901-2155 A 9. hogy rarrománya sokkal nagyobb. A CHAR típusú oszlopokban lévő adatok mérerűkről függetlenül szóközökkel vannak a maximális szélességre kirölrve. Év. A megjelenítési for­ márum az M ércékéről függ (lásd a következő. fejezer Dátum és idő típusok A MySQL sokféle dátum és idő típusr támogat.kivéve. A második csoportba a TEXT és a BLOB típus tartozik.8 ráblázaror!).vagyis a rövid szövegda­ rabok-tartoznak. használarukat érdemes különösen megfontolni. Ezzel a kérdéssel a 12.8 táblázat a TIMESTAMP különböző megjelenítési típusair tartalmazza. Tranzakcióköverésre hasznos időbélyeg. TIME HH: MM: SS formárumban megjelenő idő.7 táblázat: Dátum és idő adattípusok Tartomány 1000-01-01 9999-12-31 -838:59:59 838:59:59 Típus DATE Leírás YYYY-MM-DD formárumban megjelenő dárum.és négyszámjegyű formárum választható. Egy adott halmaz legfeljebb 64 elemből állhat. Mind­ kerrőnek meghatározhatjuk a szélességét.és numerikus formárumban is bevihetjük az adatokat. Minden típusnál karakrerlánc. (Irr kell megemlíteni. A gyakoriarban a BLOB és a TEXT típusú oszlopok megegyeznek. Az első csoportba az egyszerű karakterláncok. Kér. amelyek a bitiary large object (nagy bináris objekrumok) kifejezésből kaprák nevüket.) A kér típus közörtí választáskor a tárhely és a sebesség közörti árváitással szembesülünk. A B LOB-ok.162 9. hogy a MySQL CHAR típusú adatok visszakeresésénél és VARCHAR típusú adatok eltárolásánállevágja azokról a sor· végi (záró) szóközöker.Ol 00:00:00 Valamikor 2037-ben formárumban megjelenő dárum és idő. bárrnir képesek tárolni -így képet vagy hangadator is. Ezek a különböző mérerekben elérhető típusok hosszabb szöveghez. A tartomány felső harára a Unix koriárjáról függ. Figyeljük meg. A SET típus azt írja elő. Ez a CHAR (meghatározott karakrerhosszúságú) és a VARCHAR (változó karakrerhosszúságú) típus. a VARCHAR oszlopok szélessége ugyanakkor a bennük lévő adarról függőerr változik. . Mivel ezek az oszloptípusok nagy mennyiségű ada­ 9 rot képesek tárolni. a 9.

10 táblázat a TEXT és a BLOB típusokat mutatja be. 9..l (vagyis 255) 28 -l (vagyis 255) 216.11 táblázatban foglaltuk össze.. A karakterlánc-adattípusokat a 9.11 táblázat az ENUM és a SET típusr mutatja be.10 táblázat: A TEXT és a BLOB típusok Típus TINYELOB TINYTEXT BLOB TEXT MEDIUMBLOB MEDIUMTEXT LONGBLOB LONGTEXT Maximális hossz (karakterekben) Leírás Apró nagy bináris objektum (BLOB) mező Apró TEXT mező Normál méretű BLOB mező Normál méretű TEXT mező Közepes méretű BLOB mező Közepes méretű TEXT mező Hosszú BLOB mező Hosszú TEXT mező 28. hogy az ilyen típusú oszlopok a megadott értékek és a NULL közül egyet vehetnek fel.ertek2'. azaz felsorolás kifejezésből adódik. Az ilyen típusú oszlopok a meghatározort értékek egy halmazár vagy a NULL értéket tárolhatják. . 9. A SET típushoz nagyon hasonló. A NATIONAL kulcsszó meghatározza.11 táblázat: Az ENUM és a SET típus Típus ENUM (ertekl'.) SET (ertekl'.255 karakter Leírás M rögzített hosszúságú karakterlánc. (A kisbetü-nagybetű-érzékenység az alap­ értelmezett. hogy az adatot kisbetű-nagybetű­ érzékenyként kell kezelni. Egy TEXT mező karakterekben kifejezett maximális hossza az abban a mezőben tárolható fájl bájtokban kifejezert maximális méretéve[ egyenlő.9 táblázatban az egyszerű karakterlánc­ Tartomány O. merr az ANSI SQL szabvány része. 9.l (vagyis 16 777 215) 224 -l (vagyis 16 777 215) 232-1 (vagyis 4 294 967 295) 232. hogy az oszlop· ban latinl karakterkészlet lesz használva.) 9 . Ez is az alapértelmezett MySQL-ben. azért szerepel mégis..9.l (vagyis 4 294 967 295) A 9. ximális száma 65 535 64 . 9. . hogy az alapértelmezett ka­ rakterkészletet kell használni.9 táblázat: Hagyományos karakterlánc-típusok Típus [NATIONAL] [BINARY l UNICODE] CHAR(M) ASCII l 9. .10 és 9. ahol M O és 255 közé esik. A halmaz elemeinek ma­ Leírás Az ilyen típusú oszlopok a felsorolt értékek és a NULL közül egyet tárolhatnak.255 karakter [BINARY] Mint fent. és a felsorolás legfeljebb 65 535 elemet tartalmazhat. ám az köztük a kü­ lönbség..Webes adatbázis létrehozása 163 Az ENUM az angol enumeration.) Az ASCII kulcsszó azt határozza meg. csak változó hosszúságúak. A 9. 1. A rípusokat találjuk.l (vagyis 65 535) 216-l (vagyis 65 535) 224.ertek2'. CHAR [NATIONAL] VARCHAR(M) A CHAR (l) típussal megegyező. A BINARY kulcsszó azt eredményezi. Az UNICODE kulcsszó az ucs karakterkészlet használatát jelzi.

fejezet További olvasnivaló Az adatbázisok létrehozásáról a MySQL online kézikönyvében (http:/ /www.mysql. hogyan hozharunk létre felhasználókat. A következő fejezetben megnézzük. illetve hogyan kérdezhetünk le az adatbázisbóL 9 . hogyan frissíthetjük és törölhetjük azokat. figyelmünket az adatbázissal való mun­ kára fordítjuk.com) olvashatunk bővebben. Hogyan tovább� Miután megtudruk. adatbázisokat és táblákat. hogyan vihetünk adatokat a táblába.164 9.

Az SQL DML oldalát sokkal gyak­ rabban használjuk. A leggyakrabban az SQL INSERT urasí­ rását fogjuk használni erre. .az alábbi címen érhetjük el: http:/ l dev. beállításakor van szükség. A MySQL által használt SQL és az ANSI SQL közörri különbségek celjes lisrája a MySQL online kézikönyvben található meg. Emlékezhetünk. hogy az RDBMS-ek táblákból állnak. mint a MySQL.adarbázisok definiálására használt Data Definition Language (DDL). mi az SQL. Az adott oldalt . az utóbbié pedig - adatkezelő nyelv. illetve áttekintjük használatát az adatbázisok lekérdezésére. különben nem fogjuk tudni nmatni a fejezetben lévő SQL lekérdezéseket! Az erre vonatkozó utasításokat a Webes adatbázis létrehozása címü 9. azaz a strukturált lekérdező nyelv rövidítése. adatokat kell el tárolni benne. hogyan lehet adatokat beszúrni. tegyük meg most. törölni és frissíteni. illetve a hozzá hasonló adatbázisrendszerek általában ennek a szab­ ványnak a megvalósítására törekszenek. másik részük azonban szándékos. A fontosabb eltérések­ re menetközben kicérünk majd. Az SQL rnindkettőt lefedi. Adatok beszúrása adatbázisba Mielőtt komoly munkát végezhetnénk az adatbázissal. Néhány apró eltérés van a szabványos SQL és a MySQL SQL-je között. A 9. hogy miért érdemes használni. megtanuljuk. Az előbbi jelentése adatdefiníciós nyelv. A legelterjedtebb nyelv relációs adatbázis-ke­ zelő rendszerek (RDBMS) elérésére. és az adott sor oszlopértékei tárol­ ják a valós világbeli objektumra vonatkozó információkat. Az SQL-hez ANSI-szabvány tartozik. az A táblák egy-egy sora általában valamilyen valós világbeli objektumot vagy kapcsolatot ír le. A D DL-re az adarbázis kezdeti létrehozásakor.10 �unkavégzés�yS�L adatbázisunkkal A fejezetben bemutatjuk az SQL-t. Többek között olyan adatbázisrendszerek használják. illetve visszakereshetjük azokat. a PostgreSQL. Ha eddig még nem hoztuk volna létre a Book-O-Rama adatbázist. illetve hogyan kérdezhetünk le az adatbázisbóL A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Mi az SQU • Adatok beszúrása adatbázisba Adatok visszakeresése adatbázisból Táblák összekapcsolása Egymásba ágyazott lekérdezések használata Rekordok frissítése az adatbázisban Táblák módosícása létrehozásuk után Rekordok rörlése az adatbázisból Táblák törlése • • • Először is bemutatjuk. és a MySQL. fejezeeben találjuk. Az SQL-lel adatokat tárolhatunk az adatbázisban. fejezetben találkoztunk az SQL-beli adatdefinícióval (DDL). Folytatjuk a Book-O-Rama adat­ bázis fejlesztését. illetve az.htrnl. amelyek pedig oszlopokba rendezett adatok sorait tartalmazzák.com/ doc/re&nan/5.mysql. MiazSQL: Az SQL a Structured Query Language. mert az az SQL-nek az adatok adatbázisban tárolásához és adatbázisból visszakereséséhez szükséges része. Ezen különb­ ségek egy részét a MySQL későbbi verzióiban tervezik megszüntetni. majd kiderül az is. Bizonyára találkoztunk már lekérdezésére használt az.egyebek között . és valamennyir már dolgozrunk is vele. az Oracle. Adatsorokat INSERT utasítással helyezhetjük az adatbázisba.1/ en/ comparibiliry. a Sybase és a Microsoft SQL Server.adatbázisok -Data Manipulalion Language (DML) kifejezéssel.

a többi ügyfél hozzáadásakor pedig figyelmen kívül hagytuk az oszlopot! Emlékezzünk vissza. 2. vasarlok VALUES '25 Oak Street'. }] [INTO] VALUES 10 (ertekl. 'Julie Smith'. Látható. 98. Összeállítortunk néhány egyszerű mintaadatot.1 példakód is ezt mutatja. vagy másmilyen sorrendben szeretnénk meg­ határozni azokat. amelyek duplikált egyedi kulcsot eredményeznek. így ez kissé furcsának tűnhet. hogy a t abla helyére annak a táblának a nevét írtuk.sql. Ez azt jelenti. Ha csak egyes oszlopokba szeretnénk adatot rakni. hogy ha olyan sorokat pró­ bálunk beszúrni.. AzINSERT utasítás néhány további változatban is létezik. ha csak részleges adataink vannak egy adott rekordhoz. Ez arra jó. az ertekl. Ez azt eredményezi. Példánkban az értékek idézőjelek közé kerültek. helyére pedig a konkrét értékek mennek. AzINSERT szó után aLOW _PRIORITY ADELAYED vagy a DELAYED kulcs­ szó is használható.. akkor azokat a rendszer csendben figyelmen kívül hagyja. '2007-04-15'}. '2007-04-02'}. amikor nem olvas adatokat a táblából. Például: INSERT INTO vasarlok (nev. Minden sort zárójeleken belülre kell írni. 3. = '12 Adderley Avenue'. oszlop3. 'Julie Smith'. (NULL. amelyekkel feltölthető az adatbázis. nem kell megvárni. Egyszerre több sort is beszúrharunk egy táblába. láthatjuk. . hogy a beszúrt adatunk pufferbe kerül. 'Michelle Arthur'. ahova adatokat szetetnénk pakolni. a következöket kell begépelni: INSERT INTO vasarlok VALUES '25 Oak Street'. 49. Igen hasznos funkciója ez a MySQL-nek. A karakterláncokat MySQL-ben mindig egyszeres vagy kétszeres idézőjelek közé kell rakni. varos} VALUES (Melissa Jones'.99. A mezőt azonbanAUTO _INCREMENT-ként határozruk meg. vagy a rekord egyes mezöi nem kötelezően kirölrendök. 'Box Hill'}. hogy Julie Smith adatainak megadásakor NULL értéket határozrunk meg a vasarloid oszlopnak. amelyben a mezöNULL értékű vagy érték nélküli..166 10. és a sorokat tartalmazó zárójele­ ket vesszővel kell egymásról elválasztani.99. INSERT INTO 3. 74. Az előbbi azt jelenti. N ar Nar Goon North') . illetve a 10. fejezet Az INSERT INSERT utasítás általános formája a következő: tabla [(oszlopl. (4. folytathatjuk a lekérdezések művelet befejeződik. (Könyvünkben egyszeres és kétszeres idézőjeleket egyaránt haszná­ lunk. hogy amikor olyan sort szúrunk be. ertek2.) Számok és dárumok esetében nincsen szükség az idézöjelekre. amelyek az egyszerre többsoros beszúrást alkalmazzák. amig azINSERT Közveclenül ezt követően opcionálisan használharjuk azIGNORE kulcsszót. '2007-04-19'}. Például ahhoz. '2007-05-01'}. 'Yarraville'}. 24. Egy további lehetőség azINSERT nosUPDATE utasítás végén azON DUPLICATE KEY UPDATE használata. .98. sql fájljában találjuk. . 'Airport West'}. l.}. Ezt a kódrészletet a könyv letölthető mellékletének \l O_ 10. oszlop2. az utasítás oszlopokra vonatkozó részében fel kell sorolnunk ezeket az oszlopokat. (NULL. ertek2 (NULL. ertek3. Figyeljük meg. hogy a rendszer várhat a beszúrással addig. stb. INSERT INTO (3. a MySQL az előző értéket automatikusan eggyel megnövelve hozza létre és szúrja be az értéket. hogy egy általá­ utasítások sorozatát utasítással (amellyel a fejezet egy későbbi részében foglalkozunk) megváltoztassuk a duplikált értéket. megrendelesek VALUES 69.1 példakód: konyv_beszuras. 'Leeton'. ' Ez a megközelítés akkor nyer értelmet. '357 North Road'. Az INSERT utasítással kapcsolarban érdemes néhány érdekességet megemlíteni. (NULL. futtatását.A Book-O-Rama tábláitjeltöltö SQL kód USE konyvek. (5. Ha a kiszolgáló elfoglalt. hogy amikor létrehoztuk az adatbázist. '1/47 Haines Avenue'. 'Alan Wong'. EgyszerűINSERT fej ezet \konyv _ beszuras.. hogy a Book-O-Rama adatbázis vasarlok táblájába szúrjunk be egy rekordot. kulcsszó azt jelenti. a vasarloid oszlopot a vasarlok tábla elsődleges kulcsaként határozruk meg. Ugyanezt a végeredményt érjük el a következő szintakrikával is: INSERT INTO lakeim varos = vasarlok SET nev = 'Michael Archer'. (NULL. 'Airport West'}. Az irt megadort értékek sorban fogják a táblázat oszlopait kitölteni.

illetve végrehajtottuk a fejezet korábbi részében bemutatott. 'Caldera OpenLinux INSERT INTO rendelesi tetelek VALUES (l. '0-672-31697-8'' '0-672-31769-9'' '0-672-31769-9'' '0-672-31509-2'.iválas�tásával adatokat kapjunk viss�a u adatbázisbóL Rengeteg különbö�ö lehetőség és módszer van a SELECT utasítás alkalmuására. Debian GNU/Linux'. 10 'Thomas Schenk'. ( '0-672-31769-9'. (4 .sql Adatok visszakeresése adatbázisból Az SQL igáslova a SELECT utasítás. 'Morgan könyve jól érthető. 24. 34.99). 2)' l)' (3.'. varos FROM vasarlok. Néhány has�nosabb kifejezéssel a következő rés� végén megis­ merkedhetünk. 'Thomas Down'. 24.99). (2. ('0-672-31509-2'.99). A következöképpen futtathatjuk át MySQL-en a fenti szkriptet a parancssorból: > mysql -h host -u bookorama -p konyvek < /path/to/konyv_beszuras. 'Installing et al. 'Pruitt. System Administration Unleashed'.) A� alábbi lekérdezés a vasarlok tábla nev és varos os�lopának tartalmát listáz�a ki: SELECT nev. A SELECT alapvető formája a következő: SELECT [opciokl elemek [INTO fajl reszleteil FROM tablak WHERE feltetelek l GROUP BY csoport_tipusa HAVING feltetel l ORDER BY rendezes_tipusa [LIMIT korlatozasi_feltetel l l [PROCEDURE eljaras_neve(parameterek)l [zarolasi_opciokl A következő rés�ekben u utasítás minden egyes mellékágát bemutatjuk. l)' l)' 3). 'Michael Margan'. 49. két INSERT példautasítást. Elös�ör uonban néz�ünk egy olyan. INSERT INTO konyv_ertekelesek VALUES ('0-672-31697-8'.Munkavég�és MySQL adatbázisunkkal 167 INSERT INTO konyvek VALUES ( '0-672-31697-8' . tartalma messze meghaladja a piacon levő alapszintű Java könyvek anyagát. '0-672-31745-1'. hogy a táblá�at meghatározott kritériumoknak megfelelő sorainak k. Arra has�náljuk. amely néhány elemet válogat le egy adott táblából! E�ek a� elemek jellemzöen a táblázat os�lo­ pa.i. 'Teach Yourself GIMP in 24 Hours'. . (3. hogy a fenti tábla a megadott tábla ( vasarlok ) kiválas�tott elemeit ( nev és va ros) tartalmu�a. opcionális mellékágak nélküli lekérdezést.'). E�ek a� ada­ tok a vasarlok tábla minden sorából meg lettek jelenítve. akkor a lekérde�és eredménye a következő les�: l varos +-----------------+--------------------+ l nev Julie Smith Alan Wong Michelle Arthur Melissa Jones Michael Archer +-----------------+--------------------+ Airport West Box Hill Yarraville Nar Nar Goon North Leeton +-----------------+--------------------+ Láthatjuk. Amennyiben betöltöttük a 10.99). ('0-672-31745-1'. (Lehetnek ugyanakkor MySQL kifejezések eredményei is.1 példakód rnintaadatait. 'Java 2 for Professional Developers'.

nézzük meg a MySQL kézikönyvben! 10. Megállapíga. mint a másik. mint a másik.00 osszeg <= 60.00 osszeg >= 60. hogy az egyik érték kisebb vagy egyenlő-e. Számos további lehetőség közül választha­ runk a lekérdezés kialakításakor. ahol a vasarloid értéke 5. fejezet Az oszlopokat a SELECT kulcsszó után tetszőleges számban felsorolhaguk. ha nem találjuk itt. mint Kisebb. hogy az egyik érték kisebb-e.1 táblázat: WHERE mellékágakban gyakran használt összehasonlító műveleti jelek Név (ha van) Egyenlőség Nagyobb. amely a következő kimenetet eredményezi: +------------+---------------+-----------+ l rendelesid l 2 3 3 4 l isbn 0-672-31697-8 0-672-31769-9 0-672-31769-9 0-672-31509-2 0-672-31745-1 l mennyiseg 2 l l l 3 l +------------+---------------+-----------+ +------------+---------------+-----------+ Adott feltételeknek megfelelő adatok visszakeresése Hogy a táblázat sorainak részhalmazához férjünk hozzá. valamilyen kiválasztási feltételt kell meghatároznunk A WHERE mel­ lékágban tehetjük meg ezt. Megállapítja.1 táblázatban találjuk. Megállapíga. amelyeknek vasa r lo i d-je 5. mint a másik. hogy az egyik érték nagyobb-e. hogy ez eltér a PHP-beli használattól. mint Nagyobb egyenlő Kisebb egyenlő Nem egyenlő Példa vasarloid = Műveleti jel > < >= <= = vagy<> Leírás 3 Két érték egyenlőségér állapítja meg. A lista nem teljes. Ha például a rendeles i_tetelek tábla összes oszlopát és sorát szetetnénk visszakapni. hogy a két érték nem egyenlő. hogy a mező tartalmaz-e értéket. Jelen esetben azokat a sorokar választor­ ruk ki. Megállapítja. Ennek a lekérdezés­ nek a kimenete: +------------+------------+--------+------------+ l l l rendelesid l 4 l l l vasarloid 5 5 l l l összeg 69. mint a má­ sik. Az alábbi kód például: SELECT * FROM megrendelesek WHERE vasarloid = 5. Az egyszeres egyenlőségjelet az egyenlőség ellenőrzésére használjuk. a megrendelesek összes oszlopát kiválaszga. amit keresünk. Megállapíga.00 mennyiseg 1 != o IS NOT NULL lakeim is not null . ám csak azokat a sorokat. Megállapítja. amely a megadott tábla vagy táblák összes oszlopát 10 kiválasztja. Nagyon hasznos a dzsókerkarakter ( * ). könnyen összezavarodharunk! Az egyenlőségen túlmenően a MySQL műveleti jelek és reguláris kifejezések széles skáláját támogatja. figyeljük meg. hogy az egyik érték nagyobb vagy egyen­ lő-e.168 10. és ha egyszerre használjuk a kér nyelvet.99 l l l datum 2007-04-02 2007-05-01 l l +------------+------------+--------+------------+ +------------+------------+--------+------------+ A WHERE mellékág határozza meg az adott sorok kiválaszrására használt feltételt.00 osszeg < 60. akkor az alábbi SQL kódot kellene használnunk: SELECT * FROM rendelesi tetelek. os szeg > 60.98 24. A WHERE mellék­ ágakban leggyakrabban használrakat a 10.

Ez egyszerűen azt jelenti. és mindegyik más célra alkalmazható. . hogy mező nem tartalmaz értéket.datum WHERE vasarlok. A REGEXP kulcsszór reguláris kifejezéshez illeszrésre használjuk. Számos különböző ösz­ szekapcsolási típust valósíthatunk meg MySQL-ben. A MySQL POSlX-féle reguláris kifejezésekkel dolgozik. FROM vasarlok. Megállapítja. megrendelesek. mégis egyike az SQL finom és összetett területeinek. illetve a tetszőleges számú speciális karaktert helyettesítő% (százalék) jelből és az egyetlen karaktert helyettesítő_ (alulvonás) karakterből épülhernek fel. _ Egyszerű. "Moe") NOT IN city not in (Carlton". hogy két vagy több táblát összekapcsolva követhetjük az adatok közötti kapcsolatokat. hogy az érték nem ralálható meg az adott halmazban. Például: SELECT * FROM megrendelesek WHERE vasarloid = 3 OR vasarloid = 4. Mindkettő a mintailleszrés egy-egy formája. Ha például azt szereménk tudni. ki kell keresnünk a vasarlok táblábanJulie ügyfél-azonosítójár ( vasarloid) .vasarloid. hogy ezeket az információkat összerakjuk SQL-ben. az AND és OR segitségével pedig még összetettebb szürőfelréreleket hozhatunk létre. Megállapítja. Ha arra is szükségünk van. Egyszerű SQL mintaillesztéssel ellenőrzi. IN varos in (Carl ton'. Részleresebben a Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések címü 4. mert a valóság különböző objektumaihoz kapcsolódnak. Ellenőrzi. hogy az érték megtalálható-e az adott halmazban. majd a megrendelesek táblában az ahhoz tartozó megrendeléseket.rendelesid. A minták szabályos szövegből. A POSlX-féle reguláris kifejezéseker PHP­ ben is használjuk. és kisebb vagy egyenlő-e a maximum értékkel. fejezerben olvashattunk róluk. kéttáblás összekapcsolás Kezdésképpen nézzük meg az imént említett. fejezerben ismertünk meg. Egyszerűen a müveleti jelek és a mintaillesztési szintakrika használatával többféle feltételnek megfelelő lekérdezéseker hajt­ harunk végre. Ellenőrzi. A LIKE egyszerű SQL mintailleszrésr alkalmaz. a vasar l ok és a megrendelesek táblát kell megnéznünk. Bár az összekapcsolás elvileg egyszerű dolog. Ez a jó adatbázis­ tervezés egyik alapelve. hogy az érték nagyobb vagy egyenlő-e a minimum értékkel. Megállapítja. a kettő egymás szinonimája. megrendelesek = megrendelesek.vasarloid megrendelesek. gyakran egynél több tábla adarait szükséges felhasználnunk. Adatok visszakeresése több táblázatból Hogy valamely kérdésünkre választ kapjunk egy adatbázisból. A REGEXP kulcsszó helyett az RLIKE is használható.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 169 Műveletijel IS NULL BETWEEN Név (ha van) Példa lakeim is null osszeg between Leírás Megállapítja. O and 60. a rendelesi tetelek táblát is meg kell néznünk. . "Moe") LIKE Mintaillesztés Minraillesztés Reguláris kifejezés nev like (Fred %") NOT LIKE nev not like (Fred REGEXP " % ) nev regexp A táblázat utolsó három sora a LIKE és a REGEXP kulcsszóra hivatkozik. Ahhoz.osszeg. hogy pontosan mit rendeltek.00 IlO \.Julie Smith-szel kapcsolatos lekérdezés SQL kódját: SELECT megrendelesek. Ezek az elemek külön táblákban helyezkednek el. hogy az érték nem illeszkedik egy adott mintához. hogy melyik vásárló adott le rendelést ebben a hónapban. Ha szeret­ nénk megtekinteni például a Julie Smith vásárló által feladott megrendeléseket. egy összekapcsolás (join) nevü müveletet kell végtehajtanunk.nev 'Julie Smith' = AND vasarlok. hogy egy érték illeszkedik-e egy reguláris kifejezéshez. amit a Webes adatbázis megtervezése című 8. hogy az érték illeszkedik-e egy adott mintához.

több táblán kell végigkövetnünk ezeket a kapcsolatokat.vasarloid = megrendelesek. Figyeljük meg. Az összekapcsoJási feltétel lekérdezéshez adásával másmilyen összekapcsolást kapunk. de emberi szemmel sokkal olvashatóbbá és kezelhe­ tőbbé teszi lekérdezéseinket. ha összekapcsolás i Jeltételt (join condition) rakunk a WHERE mellékágba. hogy ezt a szokást követtük az előző lekérdezés többi részében. amelyben avasarl ok tábla minden sorával a megrendelesek tábla minden egyes sorát párosították. hogy tudrunk volna róla. A pont használatára akkor van szükség. nev ' = Julie Smith ' feltétel esetében. nev nevű oszlop csak a vasarlok táblában fordul elő.98 2 4 . hogy csak azokat a sorokat rakja az eredménytáblába. függetlenül attól. Az emberek számára a nev önmagában ködös lehet. Ez a nyers erő (brute-force) alapú megközelítés az esetek többségében nem túl hasznos. az alábbihoz hasonló feltételt: konyvek. akár nincs!" Más szavakkal olyan táblát kapunk.nev formában hivatkezunk az adott oszlopra. ha egynél több táblában fordul elő. Kettőnél több tábla összekapcsolása Kettőnél több táblát összekapcsolni semmivel nem bonyolultabb. Azt jelenti. ha vasarlok. vasarloid pedig a megrendelesek tábla vasar l o id oszlopát jelöli. de az adatbazis. Végül a rendelesi tetelek _ . A MySQL nem igényli ezt. Először is. amelynek ápusa: egyenösszekapcsolás (equi-join). hogy a pont használata teszi egyértelművé. Általában csak azokat a sorokat szeretnénk látni.vasarloid = masik_adatbazis. hogy egy adott oszlop melyik táblából származik. akik legalább egy olyan megrendelést feladtak. tabla. akár van értelmük.vagyis. hogy a táblákat párosával kell az összekapcsolási feltételekkel összekapcsolni. mivel a lekérdezés végrehajtásához két tábla adataira is szükség van. amelyeknek tényleg van értelme. Az ilyen ápusú összekapcsolást szokták teljes összekapcsolásnak (full join) vagy a táblák Descartes·szorzatának (Cartesian product) is nevezni. Pél­ dánkban a tabla. hogy teszteljünk egy. oszlop jelöléssei az adatbázist is meghatá­ rozzuk.minden bizonnyal anélkül. mint a kéttáblás összekapcsolás. így igazából nem szükséges meghatároznunk. és csinálj belőlük egy nagy táblát! A nagy tábla sorai a felsorolt táblák sorainak összes lehetséges kombinációját tartalmazzák.például azért. hogy melyik tábla oszlopára hivatkozunk. Láthatjuk. 99 2007-04-02 2007-05-01 l l 4 +------------+--------+------------+ Érdemes néhány dolgot megemlíteni.megrendelesek. Ahhoz. ha lekérdezéseink kezdenek összetetté válni. Különösen akkor érdemes ezzel élni. oszlop megnevezést használtuk. Úgy képzeljük el ezt.megrendelesek. amelynek egyik rendelési térele (rendelesi_tetelek) egy Javával foglalkozó könyv volt.vasarloid a vasarlok tábla vasarloid oszlopát. Általános szabályként el­ mondható. így egyértelműbbé teszi a lekérdezés jelentését. A táblanevek közötri vessző az INNER JOIN vagy CROSS JOIN begépelésével egyenértékű.vasarloid Ez közli a MySQL-lel. hogy az adott vásárló adta-e le az adott rendelést. mintha tábláról táblára követnénk az adatok közötti kapcsolatot! Ha például arra vagyunk kíváncsiak.például egy adott vásárló által feladott megrendeléseket. Ha a használatot kiterjesztjük. Jelen esetben az össze­ kapcsoJási feltétel: vasarlok. hogy reklámot küldjünk neki egy újonnan megjelenő Java kiadványról).vasarloid Ezt a hivatkozási módszert a lekérdezésben szereplő minden oszlopnál használhatj uk. ahogy ezt már korábban is láttuk. mind­ két táblát ki kell listáznunk A két tábla listázásával az összekapcsolás ápusát is meghatároztuk . hogy a megrendelesek táblából eljussunk a rendelesi tetelek tábláig. melyik vásárló rendelt Javával foglakozó könyveket (mondjuk azért. akkor különböző adatbázisok ugyanolyan nevű oszlopainak megkülönböztetésére is alkalmas. ahol a vasarlok tábla ügyfél-azonosítója megegyezik a megrendelesek tábláéval. hogy mely tulajdonságok alkotják a két tábla közötti kapcsolatot. ha az oszlop neve nem egyértelmű .170 10. Avasarlok táblából a vasarloid használatával jutunk el a megrendelesek táblához. Ez a különleges ápusú feltételes utasítás mutatja meg. hogy "fogd a felsorolt táblákat. vagyis a vasarlok. Olyan vásárlókat kell keresnünk. fejezet A lekérdezés kimenere az alábbi: +------------+--------+------------+ 10 l rendelesid l l l csszeg l l l datum +------------+--------+------------+ l l l 69. A MySQL soha nem fog összezavarodni. a megrendelesek. Úgy jutharunk ilyen eredményre. a rendelésazonosítót ( rendelesid) kell használni. például a vasarlok.

Nézzünk egy példát: SELECT vasarlok. három különböző összekapcsoJási feltételre van szükségünk. hogy összekapcsolni kívánt táblapáronként egy összekapcsoJási feltétel szükséges. mivel a valódi sorokban az nem lehet NULL: SELECT vasarlok. Előfordulhat azonban az is. azaz volt megrendelésük. Az ilyen típusú összekapcsolás a két tábla közötti meghatározott összekapcsoJási feltétel alapján keres egyező sorokat. olyan sor adódik az eredményhez.isbn konyvek. oda.vasarloid = AND megrendelesek. A lekérdezés a következő kimenetet eredményezi: +-----------------+ l l nev +-----------------+ Julie Smith +-----------. Ennek a lekérdezésnek a következő az eredménye: +------------+-----------------+------------+ l vasarloid l l l l l nev l Smith Smith rendelesid l +------------+-----------------+------------+ 3 3 4 5 Julie Julie l l l 4 NULL Alan Wong Michelle Arthur l NULL +-----------+-----------------+------------+ Ez a kimenet csak azoknál a vásárlóknál tartalmaz rendelésazonosítót ( rendelesid ) . Ha létrehoztuk ezeket a kapcsolatokat.vasarloid.isbn ' ' AND konyvek.vasarloid megrendelesek. Nézzük meg azt a lekérdezést.például azokat a vásárlókat keres­ sük. amiket soha nem rendeltek. melyik könyv címében szerepel a java kifejezés. hogy kifejezetten a nem egyező sorokta van szükségünk . vagy azokat a könyveket. megnézzük. Ha a jobb oldali táblá­ ban nincsenek egyező sorok.nev megrendelesek. Általánosságban igaz.vasarloid. = 10 FROM vasarlok.vasarloid. Az ilyen jellegű kérdések MySQL-beli megválaszolásának egyik módszere a bal összekapcsolás használata. amit tudni szeretnénk! A feltételt nem teYesítő sorok keresése Az összekapcsolás MySQL-ben használt másik fő típusa a bal összekapcsolás (left join).nev FROM vasarlok JOIN megrendelesek .rendelesid tetelek. amely mindezt megvalósítja: SELECT vasarlok. és ha mindezt egyenösszekapcsolás­ sal szeretnénk elérni. eim LIKE %Java% . amely NULL értékeket tartalmaz a jobb oszlopokban. akik soha nem rendeltek. így az összekapcsoJási feltételek száma az összekapcsolni kivánt táblák számánál eggyel kisebb. hogy az előző példákban a lekérdezés eredménye csak azokat a sorokat tartalmazta. akik rendeltek ezekből a könyvekből. hogy a bal összekapcsolás enyhén eltérő szintaktikát alkalmaz az összekapcsoJási feltételhez. akik még semmit sem rendeltek. hogy végigjártuk az utat onnan.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 171 táblából a kon yvek tábla egy konkrét könyvéhez az ISBN -kód által juthatunk.nev. Láthatjuk.vasarloid megrendelesek. FROM vasarlok LEFT vasarlok. hogy a példában négy különböző táblázaron keresztül követtük az adatokat.-----+ Láthatjuk. jelen esetben az összekapcsoJási feltétel az SQL utasítás speciális ON mellékágába kerül. ahol egyezést talál­ runk. rendelesi_tetelek. LEFT vasarlok. Ez az SQL lekérdezés bal összekapcsolást használ az ügyfelek és a megrendelések összekapcsolására. Ez az alapszabály hasznos lehet a nem igazán müködő lekérdezések hibakeresésénéL Ellen­ őrizzük összekapcsoJási feltételeinket. Ha csak azokat a vásárlókat szetetnénk látni.rendelesid JOIN megrendelesek = ON vasarlok. konyvek WHERE vasarlok. megrendelesek. amit tudunk.rendelesid AND rendelesi = rendelesi tetelek. akiknek van rekordja a megrendelés ráblában. és győződjünk meg arról. Megfigyelhetjük. NULL értékeket kell keresnünk a jobb tábla (jelen esetben a rendeles id) elsődleges kulcsmezöjében. majd visszatérünk azon vásárlók nevéhez.

Képzeljük el a korábban látott hatalmas lekérdezést aliasokkal átírva: SELECT v. Ezekkel a fejezet egy későb­ bi részében részletesen foglalkozunk. = megrendelesek AS m. ezt követően végig használhatók. Itt tulajdonképpen úgy teszünk.rendelesid = v. esetenként pedig nélkülözhetetlen. A táblanevek közé vesszőt írva. hogy ez a példa másmilyen szintaktikát használ az összekapcsalási feltételhez! A bal összekapcsolások vagy az első példában látott ON.nev FROM vasarlok AS WHERE v. hogy a két tábla oszlopának ugyanaz legyen a neve. Figyeljük meg. mintha a vasarlok két különböző tábla. eim LIKE %Java% . .nev) is szükség van annak érdekében. A feladat bonyolultabbnak és egzotikusabbnak hangzik. mint amilyen valójában. A lekérdezés elején hozhatjuk létre őket. vagy a második példában szereplő U SING szintaktikával működnek. táblaaliasokat kell használnunk. hogy a második feltételre ( cl.nev. Miután meghatároztuk a használni kivánt táblákat. Ha például olyan vásárlókat keresünk. Az aliasokat oszlopokhoz is használharjuk .varos FROM vasarlok AS vl. v2. Meg kell említenünk. 10.17:l l O.rendelesid m. vasarlok AS v2 WHERE vl. A táblák ezen más neveit aliasoknak nevezik. Sokszor rövidítésként szolgálnak.varos = v2. amikor az összesítő függvényeket vizsgáljuk meg. Más nevek használata a táblákra: az aliasok Gyakran praktikus. Teljes összekapcsolás Ugyanaz. fejezet USING (vasarloid) NULL. mint az előző. W HERE mellékágat nem meghatározva hozható létre.vasarloid AND m.erre rövidesen visszatérünk még.rendelesid IS 10 Az eredmény: +------------+-----------------+ l l l vasarloid l l l nev +------------+-----------------+ 4 5 Alan Wong Michelle Arthur l +------------+-----------------+ Figyeljük meg azt is.vasarloid rt.nev. és összekapcsolást hajtunk végre a Varos oszlopon.isbn ' ' AND k.tegyük fel. két különböző aliast adharunk ugyanannak a táblának ( vasarlok ) : SELECT vl.2 táblázat: Név Összelwpcsolási típusok MySQL-ben Leírás Descarres-szorzat Az összekapcsolásban részt vevő összes tábla minden sorának minden lehetséges kombi­ nációja. hogy olvasó­ köre szetetnénk létrehozni -. ám az itt szereplők a legfontosabbak. vl. a leggyakrabban használtak. konyvek AS k AND rt. hogy a táblákra más néven is hivatkozni rudjunk. Az ilyen jellegű kérdéseket egymásba ágyazott lekérdezésekkel (subquery) is megválaszolhatjuk.2 táblázatban az előzőekben bemutatott különböző összekapcsolás-típusok összefoglalását láthatjuk.nev hogy ne önmagukkal párosítsuk a vásárlókat! Összefoglalás: összekapcsolások A 10.varos AND vl. egy AS mellékág hozzáadásával deklaráljuk az adott tábla aliasát. amikor egy táblában ugyanolyan értékű sorokat keresünk. rendelesi tetelek AS rt. WHERE megrendelesek. cl és c2 lenne. hogy az utóbbi nem határozza meg. Amikor egy táblázatot önmagával szeretnénk összekapcsolni.nev.nev != v2. akik ugyanabban a városban laknak . hogy melyik táblából jön az összekapcsalási tulajdonság. éppen ezért a US ING használatá­ hoz arra van szükség.isbn = k. Tobbek között akkor rud hasznos lenni. Léteznek további típusok is. ! = c2.

így: +-----------------+--------------------+ l nev l lakeim +-----------------+ --------------------+ Alan Wong Julie Smith 1/47 Haines Avenue l l 25 Oak Street 357 North Road l Michelle Arthur +-----------------+--------------------+ Figyeljük meg. JOIN Szemancikailag a vesszővel egyenértékű. ORDER BY A DESC (descending. a állítsuk elő. az ASC kulcsszó segítségével kifejezetten megadharjuk ezt: SELECT FROM nev. Egyenösszekapcsolás Bal összekapcsolás Felrételes kifejezést = jellel használva párosírja az összekapcsolásban lévő különböző NULL táblák sorair. ORDER BY Több oszlop szerint is rendezherünk. A MySQL összesítő fuggvényei jó szalgálarot tesznek az ilyen ópusú lekérdezések lebonyolítására. Az oszlopnevek helyett használharunk aliasokat vagy a sorszámukat is (a 3 például a tábla harmadik oszlopát jelenti). hogy a nevek jelen esetben .a kereszrnév alapján vannak rendezve! Ha vezetéknév alapján szerernénk rendezni. SQL-ben ez a WHERE mellékágar tartalmazó összekapcsolás. Adatok csoportosítása és összesítése Gyakran tudni szerernénk. W HERE feltétel nélkül a reljes összekapcsolással egyenértékű. Általában megha­ tározunk W HERE feltételt. . két mezőben kellene tárolni a neveket. FROM ORDER BY nev. Az INNER kulcsszavakkal is meghatá­ 10 rozható. Ugyanígy használharunk jobb összekapcsolást (righr join) is. Ha szeretnénk. Adatok visszakeresése meghatározott sorrendben Ha meghatározott sorrendben szerernénk megjeleníteni a lekérdezés által visszaadorr sorokat. hogy valódi belső összekapcsolássá tegyük.például az átlagos rendelési érték. Az ORDER az BY SELECT urasírás ORDER BY mellékágár kell használnunk. mint az előző. Ez a funkció kiválóan alkalmas arra. Az alapértelmezett rendezés az emelkedő sorrend (a-tól z-ig vagy numetikusan emelkedő).mivel az angolszász területen használt keresztnév-vezetéknév formában tároljuk öket . Vegyük például alábbi lekérdezést: lakeim vasarlok SELECT nev. Úgy is létrehozható.3 táblázatban láthatjuk. hogy az összekapcsolni kivánt táblák neve közé a CROSS JOIN kulcsszavakar írjuk. SQL-ben a LEFT JOIN értékekkel tölti kulcsszavakkal használjuk. hogy hány sor értéke esik egy adott halmazba. vagy mi az oszlopban lévő értékek átlaga .Munkavégzés MySQL adarbázisunkkal 173 Név Keresztösszekapcsolás Belső összekapcsolás Leírás Ugyanaz. hogy a kimeneret emberi szem által jól olvasható formában mellékág a SELECT mellékágban felsorolt egy vagy több oszlop szerint rendezi a sorokat. Ez a lekérdezés ábécésorrendben adja vissza az ügyfelek nevér és címét. hiányzó értékek megkeresésére alkalmas. és a nem passzoló sorokar ki. lakeim vasarlok nev ASC. Az összesítő fuggvényeket egész táblára vagy táblán belüli adatcsoportra alkalmazhatjuk. azaz csökkenő) kulcsszó használatával pont fordírott. vasarlok nev DESC. Táblák között próbál sorokat párosítani. azaz csökkenő sorrendbe rendezherünk: lakeim SELECT FROM nev. A leggyakoribb ilyen fuggvényeket a 10.

Ahelyett. Erre a HAVING mellékágat használjuk.485002 +------------+-------------+ Egy dolgot fontos megemlítenünk a csoportosító és összesítő függvények használata kapcsán: ha ANSI SQL-ben összesítő függvényt vagy GROUP BY mellékágat használunk.980003 47. Az adatok csoportosítása és összesítése mellett arra is lehetőségünk nyílik. A MySQL kicsivel nagyobb szabadságot enged irt számunkra. hogy csoportonként . Közvetlenül a GROUP BY mellékág után kell következnie. amelyekre valójában nincs szükségünk. és nem vizsgálja. azt a SELECT mellékágban is szerepeltetni kell. megváltoztatja a függvény működését. Gondoljuk tovább az előző példát! Ha azt szeretnénk kideríteni. Ha meghatározunk egy oszlopot. Ha a DI STINCT kulcsszót rakjuk az oszlopnév elé. A megadott oszlopban található értékek szórása. AVG(osszeg) BY mellékágat! Ez lehetövé teszi.3 táblázat: A MySQL összesítő függvényei Leírás Az adott oszlopban lévő értékek átlaga. amely lehetövé teszi. hogy van-e köztük üres értékű. hogy a SELECT mellékágból kihagyjuk azokat az elemeket. a SELECT mellékág csak az összesítő függvény( ek)et és a GROUP BY BY mellékágban megnevezett oszlopokat tartalmazhatja. me!y vásárlóink adják a legnagyobb Ha a GROUP BY mellékágat összesítő függvényhez használjuk. 10 Név AVG(oszlop) COUNT(elemek) MIN(oszlop) MAX(oszlop) STD(oszlop) STDDEV(oszlop) SUM(oszlop) A megadort oszlopban található legkisebb érték. FROM megrendelesek GROUP BY vasarloid. FROM megrendelesek AVG(osszeg) . használjuk a GROUP értékű rendeléseket: SELECT vasarloid. A megadott oszlopban található legnagyobb érték. a függvény az abban található nem üres értékek számár adja vissza. az alábbi lekérdezéssei tudhatjuk meg ezt: SELECT vasarloid.pél­ dául ügyfélszámonként . Nézzünk néhány példát. mint az STD(oszlop).985002 +-------------+ Ha részletesebb információra vágyunk. és olyan. A COUNT( * ) a sorok számár aclja vissza. kezdésképpen vizsgáljuk meg az imént említert kérdést! A megrendelések átlagértékét a következö­ képpen számíthatjuk ki: SELECT avg(osszeg) FROM megrendeles. a lekérdezés az egyes vásárlókhoz (pontosabban az egyes ügyfél-azonosítókhoz) tartozó átlagos rendelési összegről tájékoztat: +------------+-------------+ l vasarloid l avg(osszeg) +------------+-------------+ l l l 2 3 l l 49.tekintsük meg az átlagos rendelési értéket. hogy ellenőrizzük egy összesítés eredményét. Támogatja a mellék­ kiterjesztett szintaktikát (extended syntax). A megadort oszlopban ralálható értékek összege. mint egy WHERE mellékág. ha valamely oszlopot használni kívánjuk a GROUP ágban. hogy melyik vásárló átlagos rendelési összege haladja meg az 50 dollárt. amely csak csoportokra és összesítésekre vonatkozik. hogy a tábla összes rendelési értékének átlagát adná. Ugyanígy. fejezet 10.174 10. Ugyanaz. akkor csak az oszlopban található különbözö érté· kek számát kapjuk vissza. Ebből megtudhatj uk. Kimenetként az alábbihoz hasonlót kapunk: +-------------+ l l avg(osszeg) l +-------------+ 54.990002 74.

mivel ezt a konkrét lekérdezést ANSI SQL összekapcsolások használarával nem lehet elegánsan reprodukálni. A következöképpen olvasható ez a lekérdezés:"Válaszd ki az ügyfelek nevét. Haszná­ latával meghatározhatjuk. így használata esetén SQL kódunk elveszti kompatibilitását az egyéb relációs adatbázis-kezelő rendszerek többségéveL Egymásba ágyazott lekérdezések használata Az egymásba ágyazott lekérdezés (subquery). amit aztán a külsö lekérdezés összehasonlításában használunk fel. és oldalanként tíz árucikket szereménk megjeleníteni a számára. amelynek rendelési értéke rnind közül a legmagasabb volt. Ha például azt a megrendelést szeretnénk megtalálni. . FROM megrendelesek WHERE asszeg = (SELECT MAX(asszeg) FROM megrendelesek). Bár az egymásba ágyazott lekérdezések funkcióját gondosan kezelt összekapcsolásokkal és ideiglenes táblákkal is el lehet érni. Jegyezzük meg azonban. 3. Ez a lekérdezés az alábbi eredményt hozza: +------------+--------+ l vasarlaid l 2 l l asszeg l +------------+--------+ 74. hogy a kimenet me!y sorait kapjuk meg. hogy a LIMIT nem része az ANSI SQL-nek! MySQL kiterjesz­ tés. ez azt jelenti. Alapszintű egymásba ágyazott lekérdezések Az egymásba ágyazott lekérdezések leggyakoribb használata az. Jegyezzük meg. asszeg FROM megrendelesek ORDER BY asszeg DESC LIMIT l. az egymásba ágyazott lekérdezések sok esetben könnyebben olvashatók és írhatók.98 +------------+--------+ Ebben az esetben az egymásba ágyazott lekérdezés egyetlen értéket ad vissza (a maximális rendelési összeget). Kiváló péld:ija ez az egymásba ágyazott lekérdezések alkalmazásának. a következő lekérdezéssei jutharnánk el célunkhoz: asszeg SELECT vasarlaid. Ez a funkció igen hasznos például akkor.másik lekérdezésbe ágyazott lekérdezés. amely rendkívül jó szolgálatot tehet webes alkalmazások esetén. hogy a HAVING mellékág csoportokra vonatkozik! A fenti lekérdezés az alábbi eredményt hozza: +------------+-------------+ 10 l vasarlaid l 2 l l avg(asszeg) +------------+ -------------+ 74.mint magyar megnevezése hűen jelzi. Ugyanezt az eredményt adja azonban az alábbi összekapcsolásos lekérdezés is: SELECT vasarlaid. hogy a kimenet első sora a nulladik számú sor lesz. amikor egy vásárló webes termékkatalógust böngész. amikor az egyik lekérdezés eredményét egy másikéval hason­ lítjuk össze.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 175 GROUP BY vasarlaid HAVING AVG(asszeg) > 50. Az alábbi lekérdezés a LIMIT használatát példázza: SELECT nev FROM vasarlak LIMIT 2.980003 +------------+-------------+ Visszakapni kívánt sorok kíválasztása A LIMIT a SELECT utasírás egyik olyan mellékága. m�d a kimenet második sorától kezdve adj vissza három sort!" Érdemes megjegyezni. hogy a sorok számozása nullával kezdődik. Ez a mellékág két paramétert fogad: a kezdősor sorszámát és a visszaadandó sorok számát.

Néhány külön­ leges müveleri jel is lérezik az egymásba ágyazorr lekérdezésekhez. szabályos ANSI SQL lekérdezést. 10.emberi fülnek. Ezt a módszert jellemzően arra használjuk. az egyik (EXISTS) pedig kizárólag korrelált egymásba ágyazorr lekérdezéseknél használható.) Figyeljük meg. Az ANY aliasa. Technikailag létrehozharunk egyerlen. Azokar a könyveker adja vissza. hogy olyan sorokat keressünk valamely ráblában. ha az összehasonlítás az egymásba ágyazorr lekérdezésben lévő minden sorra igaz. bizonyos esetekben ez jobban hangzik az . amely ugyanazt eredményezi. egymásba ágyazorr lekérdezések egyetlen értéket adtak vissza.4 táblázat: Egymásba ágyazott Iekérdezések műveleti jelei Név Példaszintaktika SELECT cl FROM tl WHERE cl > ANY (SELECT cl FROM t2). Négy közülük általános egymásba ágyazorr lekérdezésekhez való.ango­ lul értő . az EXI STS müveleri jelet használó példában is). fejezer Mivel ez a lekérdezés a LIMIT kulcsszór használja. amit azután összehasonlítharunk a külső lekérdezésben szereplő más teljes sorokkal. isbn oszlopra hivatkozik! Más szavakkal ezt azt jelenti. az volt. Az ANY-vel egyenértékű.nem egyeznek meg) a külső sorokkal. Az általános egymásba ágyazorr lekérdezésekhez használható négy műveleri jelet a 10.isbn). FROM konyvek WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM rendelesi tetelek WHERE rendelesl tetelek. Az egymásba ágyazorr lekérdezések értékeit minden szabályos összehasonlíró müveleri jellel használhatjuk. SELECT cl FROM tl WHERE cl > ALL (SELECT cl from t2). Soros egymásba ágyazott lekérdezések Az eddig látott. bár sok esetben ez az érték true vagy fal se volt (így volt ez az előző. SELECT cl FROM tl WHERE cl IN (SELECT cl from t2). ám egy kevésbé hatékony. amelyek egy másik- . MAX-CONCAT nevü rrükkre épül. az EXI STS-nek a használatár. hogy a belső lekérdezés a külsőben lévő adatra hivatkozik. Ebből következik. ha az összehasonlítás az egymásba ágyazorr lekérdezésben lévő bármely sorra igaz. Az EXISTS operátor visszatérési értéke akkor igaz. ha vannak egyező sorok az egymásba ágyazorr lekérdezésben. eim Ez a lekérdezés egyszerre példázza a korrelált egymásba ágyazott lekérdezések és az egymásba ágyazorr lekérdezések utolsó különleges műveleri jeiének. (Ez ugyanaz az információ. Leírás ANY IN SOME Visszarérési értéke akkor igaz.nélkülük megvalósírani. Korrelált egymásba ágyazott lekérdezések Korrelált egymásba ágyazorr lekérdezésekben kicsir összeterrebbek a dolgok. hogy a belső lekérdezés csak a FROM listában tartalmazza a rendelesi_tetelek táblát. nem kompatibilis az RDBMS-ek röbbségével. amelyek megegyeznek (vagy . Visszarérési értéke akkor igaz.176 10. de MySQL-ben az egy­ másba ágyazorr lekérdezéses változarnál hatékonyabban hajtódik végre. amihez korábban bal összekapcsolás használarával jurorrunk. de a konyvek.4 táblázat tartalmazza. Ez egyébként a korrelált egymásba ágyazorr lekérdezés definíciója: olyan belső sorokar keresünk. hogy MySQL-ben sokáig nem használharrunk egymásba ágyazorr lekérdezéseker. Az egyik legfőbb oka annak. Ez utóbbi­ val a következő részben foglalkozunk majd. Egymásba ágyazott lekérdezések és műveleti jelek Öt különleges müveleri jel használható az egymásba ágyazorr lekérdezésekhez. ezeker a mosr következő részben muraguk be. hogy kevés olyan dolog van.isbn=konyvek. Az IN-ben úgymond már benne van az összehasonlíró operátora (=).mint jelen esetben . A soros egymásba ágyazott lekérde­ zések (row subquery) reljes sort adnak vissza. Ezeknél a külső lekérdezés elemeir felhasználhar­ juk a belső lekérdezésben. ha nincsenek egyező sorok az egymásba ágyazorr lekér­ dezésben. amir nem lehet. SELECT cl FROM tl WHERE cl > SOME ALL (SELECT cl FROM t2). hogy a NOT EXISTS visszatérési értéke pedig akkor igaz. Például: SELECT isbn. Az IN kivérelével a fenti müveleri jelek csak összehasonlíró operátor urán jelenhernek meg. amiker még soha nem rendeltek meg.

de az általános szintaktika az alábbihoz hasonló: SELECT cl. amely duplikált elsődleges kulcsokat eredményez. Ezt követően a külsö lekérdezésben ugyanúgy kezdhetjük. 10 Egymásba ágyazott lekérdezés használata ideiglenes táblaként Egymásba ágyazott lekérdezést használhatunk egy külsö lekérdezés FROM mellékágában. Nézzünk néhány példát! Ha 10 százalékkal szeretnénk emelni minden könyv árát. A LOW_ PRIORITY és az IGNORE. hogy adatbázisunk tábláinak struktúráját kell módosítanunk. Amennyiben megadjuk az IGNORE mellékágat. Ha viszont csak egyetlen sort szeretnénk módosítani.5 táblázatban láthatjuk. LIMIT mellékággal pedig az érintett sorok számát korlátozhatjuk le. úgy.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 177 ban is megtalálhatók. akkor WHERE mellékág nélkül használ­ hatjuk az UPDATE utasítást: UPDATE konyvek SET ar = ar*l.l. Az UPDATE utasítás általános formája a következő: UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tabla neve SET oszlopl=kifejezesl. Az UPDATE utasítás ad erre lehetőséget. . Meg akarjuk például emelni az adatbázisban szereplö könyvek árát. például egy vásárló lakcímét frissítenénk. de a MySQL tetszőleges számú változtatást engedélyez. Ha nem adjuk meg (ez az alapértel­ mezett mód). c3 FROM t2). amennyiben megadjuk öket. a következöképpen tehetjük meg: UPDATE vasarlok SET lakeim = '250 ülsens Road' = WHERE vasarloid 4. különbözö típusú módosításokat a 10. Adatbázisban lévő rekordok frissítése Túl azon. hanem műveletet írunk. mintha ideiglenes táblaként kezelnénk azt. hogy módosítani szeretnénk azokat. ] Érdemes megjegyezni. Rögtön az egymásba ágyazott lekérdezés záró zárójele után aliast kell adnunk az egymásba ágyazott lekérdezés eredményének. Láthatjuk.. hogy az egymásba ágyazott lekérdezés itt a FROM mellékágba került. Bármelyik módosítási mellékágat használhatjuk (egyszerre többet is). először is valamilyen sorrendbe kell rakni öket. ha például csak az első tíz sort kívánjuk frissíteni. hogy adatokat keresünk vissza az adatbázisokból. . és a tábla visszatér a módosítási kísérlet elötti állapotába. hogy a megnevezett oszlopokhoz nem konkrét értéket. hogy ANSI SQL-ben ALTER TABLE utasításonként csak egy módosítást hajthatunk végre. akkor az első bekerül a módosított táblázatba. akkor a módosítás nem következik be.. Táblák megváltoztatása létrehozásuk után A sorok frissítésén túlmenően megeshet. . nev FROM vasarlok WHERE varos='Box Hill') AS box_hill_customers. WHERE mellékág használatával adott sorokra korlátozhatjuk az UPDATE utasítás hatását. Erre az igen rugalmas ALTER TAB LE utasítást használhatj uk. Ennek általános formája a következő: ALTER TABLE [IGNORE] tabla_neve valtoztatas [. [WHERE feltetelJ [ORDER BY rendezesi_feltetel] [LIMIT szam] A dolog lényege. c2.oszlop2=kifejezes2. hogy a t abla_neve táblát frissítjük úgy. Az ezzel az utasítással végrehajtható. Legegyszerűbb formájában ez valahogy így néz ki: SELECT * (SELECT FROM vasarloid. c3 FROM tl WHERE (cl. mint bármilyen más táblát. hogy különbözö szempontok szerint módosítsuk a táblát. c3) IN (SELECT cl. A könyves adatbázisban nem tudunk erre jó példát mutatni. c2. mint az INSERT utasítás esetén. az is gyakran előfordul. c2. Ezzel a módszerrel hatékonyan kérdezhetjük le egy egymásba ágyazott lekérdezés kimenetét. és olyan módosítást próbálunk meg végrehajtani. ugyanúgy működnek. A művelet elvégzésének eredménye kerül a mezöbe értékként (lásd lejjebb a példát!). valtoztatas .. és a többi tö�lödik.

hogy ez a szintaktika alkalmas az oszlopnevek megváltoztatására. A CREATE TABLE utasítással meg­ egyező szintaktikát használ. fejezet 10. Beállítja az alapértelmezerr karakterkészletet és egybevetést. Törli a megnevezett indexet. fejezetet! Egyedi indexet ad a tábla meghatározott oszlopához vagy oszlopaihoz..178 10. Nézzünk meg néhányat az ALTER TABLE utasítás gyakoribb felhasználási lehetőségei közül! Könnyen előfordulhat. Az adatok begyűjtése után ész­ revesszük. fejezetet! ADD [COLUMN] (oszlop_leiras.. fejezetet!) Újra beállíthatjuk a tábla tulajdonságait. ) ADD [CONSTRAINT [szimbolum]] PRIMARY KEY (oszlop. akkor mint a CREATE utasítás esetében. (Az InnoDB-ről további in­ formációért lásd a 13. így csonkolva letrek. Oszloptípusok. fejezetet!) Újra létrehozza egy InnoDB tábla mögöttes táblatérfájlját. Indexet ad a tábla megadott oszlopához vagy oszlopaihoz. oszlop_leiras. Fontos.. To­ vábbi részletekért lásd a 13. (Az InnoDB-ről további információért lásd a 13. szöveg alapú oszlopot. A CONSTRAl NT utasítás külső kulcsot használó táblákhoz való. [COLUMN] oszlop DROP PRIMARY KEY DROP INDEX index DROP FOREIGN KEY kulcs DISABLE KEYS ENABLE KEYS RENAME [AS] uj tabla_nev Átnevezi a táblát. mivel az oszlop _leiras tartalmazza az oszlopneved A CHANGE-hez hasonló.) ADD INDEX [index] (oszlop. További részletekért lásd a 13. Törli a külső kulcsot (de az oszlopot nem).. Törli a megnevezett oszlopot. hogy az oszlop_leiras-nál. Úgy módosítja az oszlop ot. .) definicioja] [index] (index [hivatkozas ALTER [COLUMN] oszlop {SET DEFAULT ertek l DROP DEFAULT) CHANGE [COLUMN] oszlop uj oszlop leiras MODIFY DROP [COLUMN] oszlop_leiras Alapértelmezett értéket ad egy adott oszlopnak. A CONSTRAINT jelölés külső kulcsokat használó InnoDB táblákhoz való.. Jegyezzük - meg. hogy 70 karakter hosszú legyen: ALTER TABLE vasarlok MODIFY nev CHAR(70) NOT NULL. . ha módosítjuk az oszlop adattípusát. Bekapcsolja az indexfrissítést. A megadott oszlopot vagy oszlopokat a tábla elsődleges kulcsává teszi. hogy annak sorai adott oszlop szerint vannak rendezve... Törli egy InnoDB tábla mögötres táblatérfájlját.. Úgy segíthetünk ezen a problémán. . Avasarlok táblában például korábban 50 karakter hosszú nevek tárolását engedélyeztük. hogy egyes nevek túl hosszúak.. az oszlop a tábla végére kerül). nem pedig oszlopnevek megváltozta­ tására alkalmas.. . hogy az a megadott leírást kapja. Törli az elsődleges kulcsot (de az oszlopot nem). . Egy vagy több új oszlopot szúr be a tábla végéhez. Újra létrehozza a táblát úgy. ) ADD [CONSTRAINT [szimbolum]] FOREIGN KEY oszlop.cs) és egybevetésre (collation) alakítja az összes.5 táblázat: Változtatási lehetőségek az ALTER TABLE utasítással 10 Szintaktika ADD [COLUMN] oszlop_leiras [FIRST Leírás" AFTER oszlop ] l Új oszlopot szúr be a megadott helyre (ha nincs hely meghatározva. hogy egy idő után rájövünk: egy adott oszlop nem "elég nagy" az általa tárolandó adatokhoz. . Kikapcsolja az indexfrissítést. (Figyelem: ha elkezdjük módosítani a táblát.éppúgy. További rész­ letekért lásd a Haladó MySQL-programozás című 13. vagy eltávolítja azt.a nevet és típust kell megadnunk. fejezetet! Külső kulcsot ad InnoDB táblához. ) ADD UNIQUE [CONSTRAINT [szimbolum]] index] (oszlop. a sorok nem tartják a korábbi rendezést!) ORDER BY oszlop_nev CONVERT TO CHARACTER SET cs COLLATE c [DEFAULT] COLLATE c DISCARD TABLESPACE IMPORT TABLESPACE tabla tulajdonsaga1 CHARACTER SET cs A meghatározott karakterkészletre (character set.

a tábla minden sora törlődik. Képzeljük el. A QUICK gyorsabb mű­ veletet eredményezhet MyiSAM táblák esetében. Táblák törlése Esetenként egy egész tábláról szecetnénk megszabadulni. ezért fokozott gondossággal járjunk el használata esetén! Teljes adatbázis törlése Akár tovább is léphetünk. A DROP TABLE utasítással érhetjük ezt el. minden táblát.2) AFTER osszeg. és szetetnénk egy kicsit rendet rakni az adatbázisban: DELETE FROM vasarlok WHERE vasarloid=S.com) tájékozódhatunk. Rekordok törlése adatbázisból Az adatbázisból sorokat törölni egyszerű dolog. Az ANSI SQL MySQL-féle kibővítéséről a MySQL oldalán (htcp:/ /www. Az utasítás a tábla minden sorát és magát a táblát is törli. Egyes haladó MySQL-es technikákat is megismerhetünk majd. hogy feleslegessé válik egy oszlop. hogyan teherjük a Book-O-Rama adarbázist internerről elérhetővé. hogy egy új. A LOW_PRIORITY és az IGNORE pontosan úgy müködik. Példánknál maradva. hogy internetről hozzáférjünk adarbázisainkhoz. hogyan kapcsoljuk össze a MySQL-t és a PHP-r úgy.Munkavégzés MySQL adatbázisunkkal 179 Szintén gyakran előfordul. úgyhogy csak óvatosan bánjunk egy ilyen utasítás­ sal! Általában csak adott sorokat kívánunk törölni.mysql. amelynek általános alakja a következő: DELETE [W HERE [LOW_PRIORITY] felte tel] [QUICK] [IGNORE] FROM tabla [ORDER BY oszlopok_rendezese] [LIMIT szam] Ha csak ezt írjuk: DELETE FROM tabla. így már mondanunk sem kell. A következő két fejezerből megtudhatjuk. ha valamelyik könyv már nem kapható. mint a korábban látott utasításoknál. vagy valamelyik vásárló már hosszú ideje nem rendelt semmit sem. amely a következőkép­ pen néz ki: DROP DATABASE adatbazis. . és egy teljes adarbázist megszüntethetünk a DROP DATABASE utasítással. Az ORDER BY t jellemzően - a LIMIT összefüggésben használjuk. Hogyan tovább� A MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel című ll. az utasítás pedig a következöképpen néz ki: DROP TABLE tabla. bármikor fellapozhatjuk a http:/ l www. hogy használa­ További olvasnivaló Fejezetünkben a MySQL adatbázisokkal folytatott munka során nap mint nap használt SQL utasírásokat tekintettük át. hogy oszlopot kell a táblázathoz adnunk. A következöképpen törölhetjük: ALTER TABLE megrendelesek DROP ado. ezeket a W HERE mellékágban határozhatjuk meg. 10 Ugyanígy megeshet az is. de külön kell nyilvántartania! A következöképpen adhatjuk az ado oszlopot a megrendelesek táblához: ALTER TABLE megrendelesek ADD ado FLOAT(6.ansi. A DELETE utasítással tehetjük meg. helyi értékesítési adót vezet­ nek be. amit a Book-O-Ramának hozzá kell adni a rendelés végösszegéhez. A LIMIT mellékágban korlátozhatjuk a ténylegesen törlendő sorok maximális számát. fejezetben áttekintjtik.org/ oldalon elérhető ANSI SQL szabványt. Ha szeretnénk többet rudni az SQL-ről. Ez minden sort.és egy kis könnyed szórakozásra vágyunk-. A folyamat nagyon egy­ szerű. minden indexet és magát rakor nagyon körültekintően járjunk el! az adarbázist is törli.

A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Hogyan működnek a webes adatbázis-archicektúrák� Adatbázis lekérdezése a webről egyszerű lépésekkel Kapcsolat beállítása Információszerzés az elérhető adatbázisokról A használni kívánt adatbázis kiválasztása Az adarbázis lekérdezése A lekérdezés eredményeinek lekérése Kapcsolat boncása az adatbázissal Új információ felvitele az adatbázisba Előfordítort utasítások használata Egyéb PHP adacbázis-illesztések használata Álcalános adatbázis-illesztés használata: PEAR MDB2 • Hogyan működnek a webes adatbázis�architektúrák? A Webes adatbázis megtervezése című 8. amely az adarbázishoz csarlakozásra és a lekérdezés végrehajrására (a könyvek keresésére) irányuló parancsot tartalmaz.a PHP motornak. php-re vonatkozó kérést. A felhasználó böngészője HTTP kérést intéz egy adott weboldalhoz. A webes kiszolgáló visszaadja a HTML-t a böngészőnek. biztonságosabbá és hatékonyabbá reszik a tárolási és visz­ szakeresési feladaraink jelentős részér. 3. hogy MySQL-ben dolgozva már létrehoztuk adarbázisunkat. és visszaküldi az eredményeker .iját. Például a felhasználó a Book-O-Rama ol­ dalán lévő űrlap segítségével rákeres a Michael Morgan által írt összes könyvre. Meglévő MySQL adatbázis bireokában megírhatjuk az előző lépéseker végn�hajtó PHP kódot. 2. hogyan érhetjük el a Book-O-Rama adarbázist PHP segítségével a webről.. Mosr. visszakeresi a fájlt. hogy a relációs adatbázisrendszerek webes alkalmazás esetén könnyebbé. fejezetben. A webes kiszolgáló megkapja az eredmenyek.1 példakód tartalmazza. Amikor a korábbiakban PHP-vel dolgoztunk. A PHP motor elkezdi vizsgálni a kódot. 6. ho­ gyan olvassunk adatokat adatbázisból. és elküldi a megfe­ lelő lekérdezése. egyszerű fájlokban tároltuk az adatokat.. A keresési eredmények oldal neve eredmenyek. php. ami általában a lekérdezés eredményeinek HTML-beli formázását is magában foglalja. . ahol a felhasználó láthatja a kére könyvek list. hogy webes felülettel ( weboldallal) kössük össze. fejezeeben vázoltuk a webes adatbázis-architektúrák működéséc. Ebben a fejezeeben bemutatjuk. Emlékeztetésképpen fussuk ár még egyszer az ort említert lépéseker: l. és hogyan írjunk bele. Megcanuljuk. feldolgozza. Ezt követően az eredményül kaport HTML-r visszaküldi a webes kiszolgálónak. 5. majd feldolgozás céljából átadja a PHP morornak. illetve ezekből az állományokból ke­ restük vissza azokat. illetve hogyan szűrjük ki a potenciálisan problémás adatok bevitelét. Kezdjük a keresési űrlappal l Ezen egyszerű HTML űrlap kódjár a 11.iját. Az Adatok tárolása és lekérése című 2. 4.ll MySQL adatbázis elérése a webről PHP vel . ahol dolgoztunk már ilyen fájllal. A PHP moror befejezi a kód furrarásác. készen állunk arra. A PHP megnyitja a kapcsolacor a MySQL kiszolgálóhoz. A MySQL kiszolgáló megkapja az adatbázis-lekérdezése. megemlítettük.a könyvek lis­ r.

.182 ll.. exit. szerző és ISBN-kód szerinti keresést tesz lehetövé. ami cím... php fájlban található.2 példakód: eredmenyek. fejezet 11. A"Keresés" gombra kartintáskor meghívott kód az eredmenyek. Ezt a kódot a 11.. echo 'Nem adta meg a keresési feltételeket. majdJormázza azo­ kat a megjelenítéshez <html> <head> <title>Book-0-Rama keresési eredmények</title> </head> <body> <hl>Book-0-Rama keresési eredmények</hl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $keresesi tipus=$ POST['keresesi tipus'). és hogyan müködik ez a kód. A HTML kód kimenere a 11.php" method="post"> Válassza ki a keresés típusát!:<br /> <select name="keresesi_tipus"> <option value="szerzo">Szerz6</option> <option value="cim">Cím</option> <option value="isbn">ISBN</option> </select> <br /> Írja be a keresési kifejezést' :<br /> <input name="keresesi k�fejezes" type=""text" size="40"/> <br /> <input type="submit" name="kuldes" value="Keresés"/> </form> </body> </html> Ez a HTML űrlap viszonylag magától értetődő..1 ábrán látható..��-----­ �-----------J 11. hogy mir csinál. 11. $keresesi kifejezes=trim($_POST['keresesi kifejezes'))..1 ábra: Teljesen általános keresési űrlap... Kérjük.!!�!.. html-A Book-O-Rama adatbázisának keresési oldala <html> <head> <title>Keresés a Book-O-Rama katalógusban</title> </head> <body> <hl> Keresés a Book-O-Rama katalógusban</hl> ll <form action="eredmenyek.. php-Ez a kód keresi vissza a MySQL adatbázisból a keresési eredményeket. if (1$keresesi tipus l l !$keresesi k�fejezes) adja meg ezeket!'. A fejezet során azt fogjuk megtárgyalni.. Keresés a Book-O-Rama katalógusban \'..1 példakód: kereses.el. � . . .2 példakód tartal­ mazza.

Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz.2 ábra a kód használatával végrehajtott keresés eredményét illusztrálja. echo "<p><strong>".. de védőkarakterrel kell ellátni ezeket a különleges karaktereket."</p>". for ($i=O. 'beokorama'. A 11.:Ja�l-�� s-t6�Maot158:i0-G"l-l169T-S A<. $lekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE ".. echo "<p>A keresési feltételeknek megfelelő könyvek száma: ". echo "</strong><br />Szerző: ". $talalatok_szama = $talalat->num_rows. $i++) $sor = $talalat->fetch_assoc().. echo "</p>".I LC.($i+l). echo "<br />ISBN: ". Kérjük.. hogy ne okozhassanak preblé­ mát alkalmazásunknak. l'! A""'-".. a % és az_ {alulvonás) használatár. if (mysqli_connect_errno()) echo 'Hiba: exit. echo "<br />Ár: ". Cim: ". a böngészőablak a keresési eredményt mutaga..-.-. echo stripslashes($sor['szerzo']). 'bookorama123'. .. echo stripslashes($sor['isbn']). hogy a kód megengedi a felhasználónak a MySQL dzsókerkarakterek. @ $adatbazis = new mysqli('localhost'.".p hp kóddal.'. Book-0-Rama keresési eredmények 11. $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes).$keresesi_tipus . $talalat->free(). echo stripslashes($sor['ar']). $adatbazis->close(). $keresesi kifejezes addslashes($keresesi kifejezes)..wot6�C.2 ábra: Javával foglalkozó könyvek keresése az adatbázisban az eredmenyek.l 99' ·- . $i <$talalatok_szama..MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 183 if (!get_magic_quotes_gpc()) { $keresesi_tipus = addslashes($keresesi_tipus). ?> </body> </html> Figyeljük meg."%'". echo htmlspecialchars(stripslashes($sor['cim'])).$keresesi_kifejezes." LIKE '%".$talalatok_szama. 'konyvek'). ).. Ez hasznos lehet a felhasználónak.. ll próbálkezzon később.

Arnikor mysqli könyvrárat használunk PHP-ben. amelyet be kell írni. így el kell távolítani azokat.nagyobb. és get_magic_ quotes_gp c() függvényrőL Bármilyen felhasználói inputot küldünk olyan adatbázisba. A kódban az alábbi sorral kapcsolódunk a MySQL kiszolgálóhoz: @ $adatbazis = new mysqli ('localhost'.amikor A következő lépés annak ellenőrzése. Az adarbázis lekérdezése.vagyis. A példában a htmlspecialchars ( ) függvénnyel kódoljuk a HMTL-ben különleges jelentéssei bíró karaktereket. hogy több felület is kapcsolódhat adarbázisunkhoz.hogy a webről érjünk el egy adatbázist. hogy a keresési kifejezés meglétének ellenőrzése az után történik. adja meg ezeket!".mint (>) vagy dupla idézőjeleket(").amely rnind az anyacég keresési felületét használja.az alábbi alaplépéseket kell követnünk: l. $keresesi tlpus = addslashes($keresesi $keresesl klfejezes = addslashes($keresesl klfejezes).hogy eltávolítjuk a felhasználó által a keresési kifejezés elé vagy után véletlenül beírt fehérköz karakte­ reket. php kódban is.hogy az idézőjelek hoz­ záadása automatikusan történik-e. Az eredmények visszakeresése.és boakorama felhasználónévvel és bookoramal 23 jelszóval kapcsola­ tot létesít a localhost nevű számítógéphez. Azért is célszerű szűrni az adatokat. Ha a magic quotes funkció be van kapcsol­ va. Kapcsolat létrehozása A MySQL-hez kapcsolódásta használható PHP könyvtár neve mysqli(az i az improved. A je­ lenlegi tesztadatok nem tartalmaznak és(&). Az Amazonnak például számos leányvállalata van. 'bookoramal23'. hogy a felhasználó keresési kifejezése nem üres.minden esetben ki kell szűrni belőlük a vezérlő karaktere­ ket.184 ll. amelye­ ket a trim ( ) kivétel nélkül eltávolít: if (! $keresesi_tipus echo exit.továbbfejlesztett" szóra utal). Nem szabad elfelejteni. viszont csupa fehérköz karakterből áll. Kapcsolat létrehozása a megfelelő adatbázishoz. " l l ! $keresesi kifejezes) { Kérjük.miért érdemes bajlódni egy olyan adat ellenőrzésével.objektumorientált és procedurális szintaktikát egyaránt alkalmazhatunk. Az eredmények megjelenírése a felhasználónak. Ezt úgy érhetjük el. Mint emlékezhetünk.hogy a felhasználó adott-e meg keresési kifejezést. Ellenőrizzük a $keresesi_tipus válrozót.noha az jelen esetben egy SELECT HTML utasírásból származik! Kérdez­ hetnénk.rnint(<).a stripslashes() Karakterláncok kezelése és reguláris kifejezések című 4. 2. Ezeket a lépéseket követtük az eredmenyek. 5.. magyar címekre kevésbé igaz. 3.hogy a trim() függvényt a rövidebb nevet adunk neki: $keresesi_kifejezes=trim($_POST['keresesi klfeJezes')). Ebben az esetben a get_magic_quotes_gpc ( ) függvény értékét ellenőrizzük. fejezetben olvashattunk az addslashes().az if (!get_maglc quotes gpc()) addslashes () függvényekkel emelhetjük ki az adatokat védőkarakterrel: { tlpus). 4.hogy eltávolítjuk a $ keresesi_kifejezes széleiről a fehérköz karaktereket! Ha fordított sorrendben szerepelne ez a két kódsor. A stripslashes() függvényt az adatbázisból érkező adatokon is használjuk.és kiválasztotta-e a keresés ópusát. Arnikor felhasználók által bevitt adatokat tervezünk felhasználni. A kapcsolat a konyvek nevű adatbázis használatára jön létre.mert a különböző belépési pontokról érkező felhasználók miatt biztonsági problémák keletkezhetnek. Figyeljük meg.védőkaraktercel kell ellátni az adatokat. .) A függvény használatával későbbi hibákat előzhetünk meg. akkor előfordulhatna olyan eset.így nem hoz létre hibaüzenetet sem. Nem adta meg a keresési feltételeket.kisebb. Ebből megrudjuk.(Ez elsősorban angol nyelvterületen jellemző.az adatok perjeleket fognak tartalmazni. 'konyvek').amit arra használunk. A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése. amikor visszajönnek az adatbázisból. 'boakorama'. mint a MySQL. $_POST [ 'keresesi_kifejezes' l értékére alkalmazzuk. fejezer Adatbázis lekérdezése a webről Minden kódban.amelyben és jel található. Ha nem. E sor létrehozza a mysqli osztály egy példányát.nézzük meg most ezeket egyenként! ll A felhasználótól érkező adatok ellenőrzése és szűrése A kód azzal kezdődik.ám számtalan olyan könyvcím létezik.

hogy az EQUAL helyett a LIKE műveleri jelet használjuk az illesztéshez: adatbázisban keresés esetén érdemes kicsit. A MySQL max_ A használni kívánt adatbázis kiválasztása Ne feledjük. mert a kód többi része nem fog megfelelő adatbázis-kapcsolat nélkül működni. Ezt a függvényt az $adatbazis->select_db(adatbazis neve) illetve a mysql_select_db(adatbazis_eroforras. Ennek és a hozzá kapcsolódó a célja.) MaxClients (Ugyanígy kellene eljárni a kivételekkel is. hogy forgalmas idöszakokban vagy szaftverprobléma esetén túlzott mértékben vegyük igénybe a gép erőforrásait. Figyeljük meg. Ha meg akarjuk váltaztami az alapértelmezett adat­ bázist. hogy melyik adatbázissal tervezünk dolgozni! Egy ilyen paranccsal tehetjük meg ezt: use konyvek. httpd. Ez jelképezi az adatbázishoz való csatlakozást. Ezt megelőzően azonban érdemes létre­ hozni a futtatni kivánt lekérdezést: $lekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE ". (A fenti kód működése az objektumorientált és a procedurális megközelítés esetén is ugyanaz. A használni kivánt adatbázist paraméterként határozhatjuk meg a mysqli konstruktor vagy a mysqli _connect () függvény számára. az objektum metódusait meghívva érhetjük el az adatbázist. hogy utasítsák a szervert az új kapcsalódások elutasítására. 'Hiba: az ll ellenőrzést: Kérjük. például az fopen () működik. amire korábban utaltunk: a procedurális változat mysql_-lel kezdődik. 'bookoramal 23'. A következő kóddal hajthatjuk végre ezt 1f (mysqli connect_errno()) echo exit. közölni kell vele. Az adatbázis lekérdezése Az adatbázis tényleges lekérdezéséhez a mysqli_query() függvényt használhatjuk." LIKE '%". a mysql_ select_ db() függvénnyel tehetjük meg. . Ez igen hasonló ahhoz. A mysqli függvények többsége objektumorientált felülettel és procedurális felülettel is rendelkezik. Erre internetről való kapcsolódás esetén is szükség van.. ezeket azonban ebben egyidejű MySQL kapcsolatok száma korlátozott! A lehetséges legnagyobb értéket a max_ Apache paraméternek az MySQL paraméter határozza meg. 'boakorama'. Ha jobban kedveljük a procedurális megközelítést.engedékenyebbnek" !�nni. conf állományát kell szerkeszteni. Az Apache MaxClients con nections paraméterének megváltoztatásához rendszerünk pararméterét a my. Mindkét paraméter alapértelmezett értékét a konfigurációs fájlok szerkesztésével tudjuk módosítani. és kéri az adatbázis-erőforrásra mutató paramétert. sikeres kapcsolódás esetén nullát ad vissza. a mysqli ennek használatát is megengedi. hogy amikor parancssori felületről használjuk a MySQL-t. próbálkezzon később!'. Általánosságban az köz­ tük a különbség. megakadályozva azt. mivel a mysqli objektum konstruktora által is létrehozhatók. $ keresesi kifejezes. hogy connections az (@) kezdjük! Ez lehetövé teszi a hibák fájdalommentes kezelését.) A errno mysqli _connect_ az () függvény hiba esetén hibakódot. ahogy a fájlkezelő függvények. 'konyvek'). Ez a függvény objektum helyett erőforrást ad vissza. $ keresesi_tipus. egyszerű példában nem alkalmazzuk. Az adatbázis-kapcsalódások kivételt képeznek e szabály alól. Figyeljük meg.MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 185 Ha az objektumorientált megközelítést követjük. Itt láthatjuk a függvények közötti különbséget. és megkövetelik a mysql_connect () függvényből megkapott erőforrás-változó átadását. adatbazis_neve) formában érhetjük el. hogy a procedurális verziójú függvénynevek mysql_-lel kezdődnek. "% 1 ". Ebben az esetben a felhasználó által megadott értékre ( $ keresesi _kifej ezes ) keresünk a felhasználó által meghatáro­ zott mezőben ( $keresesi_tipus). Ebben az esetben az alábbi kóddal kapcsolód­ hatunk ugyanehhez az adatbázishoz: @ $adatbazis = mysqli connect('localhost'. és ha ezt a procedurális megközelítést követjük. hogy az adatbázishoz kapcsolódáskor a kódsort a hibaelnyomó műveleti jellel Ne fele<ljük. { Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz. A kapcsolódási kisérlet eredményét érdemes ellenőrizni. conf fájlban érjük el. ezt az eröforrás-változót kell átadnunk minden más mysqli függvénynek.

(Hasonlóan ah­ tároljuk el az eredménye. ményeket. Hiba esetén a függvény false értékkel tér vissza. módon érhetjük el a tulajdonságokat. Ha a lekérdezés egyetlen sort sem ad vissza. Számtalan különböző módszer létezik. $sor = mysqli fetch_assoc($talalat). Az eredményobjektum vagy -azonosító a lekérdezés által visszaadon sarok elérésének a kulcsa. $sor = mysqli fetch row($talalat).186 ll.a procedurális felület esetén . tömbértékekbe kerülnek. hogy megjelenítés előtt rendbe rakjuk az értéket. $sor->szerző stb. a sarok száma alapján ciklus­ $i <$talalatok_szama. (A mysqli_fetch_array () függvénnyel A mysqli_fetch_object() függvénnyel objektumba is tehetjük a sorokat: illetve $sor = mysqli fetch_object($talalat). a procedurális pedig eredmény-erőforrást ad vissza. hogy. Át kell neki adni az eredményazonosítót. és megfelelőképpen megjeleníthetjük azokat. és a következőképpen érhetjük el ezt: Az objektumorientált megközelítés használata esetén az eredményobjektum num_rows tagja tárolja a visszaadott sarok $talalatok_szama = $talalat->num_rows.a MySQL monitorba begépelendö lekérdezéssei ellentétben -a MySQL-nek küldendö lekérdezés végére nem kell pontosvesszö! Mosr már lefuttathatjuk a lekérdezése: $talalat = Ha a procedurális felüleret kívánjuk használni. hoz. ahogy tesszük ". adott sarok számát. A mysqli_fetch_ Mint már említettük. amely tömbben rninden kulcs egy oszlopnév. a stripslashes ( ) függvényt azért hívjuk meg.) Későbbi felhasználás céljából mindkét esetben változóban ( Stalalat) A lekérdezés eredményeinek visszakeresése a tényleges eredményt.az adatbázisra mutató kapcsolatot (ami jelen eset­ Az objektumorientált változat eredményobjektumot. Átadjuk a futcaeni kivfut lekérdezést és . fejezet • Tipp: Ne feledjük. ahogy a kapcsolódási függvények működnek. A tulajdonságértékek a $sor [O]. hogy különböző módszerekkel kinyerjük az eredményobjektumból vagy -azonosítóból számát. . az alábbi példában is: echo "<br />ISBN: echo stripslashes($sor['isbn')). Példánkban megszámoltuk a visszaadon sarok számát.) $sor = $talalat->fetch object(). és a mysqli_fetch_assoc ( ) függvényt is használtuk. és rninden érték az annak megfelelő érték: $sor = $talalat->fetch_assoc(). Procedurális megközelítés alkalmazásakor a mysqli_num_ rows() függvény adja meg számunkra a lekérdezés által vissza­ sal végiglépkedhetünk raJtuk: for ($i=O. $talalat = mysqli query($adatbazis. például így: $talalatok_szama = mysqli_num_rows($talalat). minden egyes mezőn végigmehetünk. Sokféle függvény áll rendelkezésünkre. mert ha tervezzük az eredmények feldolgozását vagy megjelenítését. $sor [l) stb. A függvény egyenként veszi az eredményhalmaz A ciklus minden ismétlődésének a $talalat->fetch_assoc () (vagy a mysqli_fetch_assoc ())függvényt hívjuk Természetesen in is használhatjuk a procedurális megközelítést: Mivel adott a $sor tömb. hogy megkapjuk az eredményazonosítóból az eredményeket. akkor a ciklus nem fut le. meg. $i++) { ll eredmények feldolgozása sorait és tömbként adja vissza azokat. akkor a következőket kell beírnunk: $lekerdezes). a kétféle tömb bármelyikébe rakhatjuk a sorokat. ll ben is az $adatbazis) . Ekkor a $sor->cim. Azért érdemes tudni ezt. $adatbazis->query($lekerdezes). például így: vagy így: row () függvénnyel például elnevezett kulcsokkal rendelkező tömb helyen számokkal indexelt tömbben kapjuk vissza az ered­ $sor = $talalat->fetch row($talalat).

Bár a folyamat hasonló.Új könyv felvitele :st����-------­ � � '-=--=--=--=--=-':::.3 ábra: A Book-O-Rama alkalmazottai ilyenfelületet használhatnak a könyvek adatbázisba való fel vitelére. 11. ha a kód befejezi a futását.Új </head> <body> <hl>Book-0-Rama .:. Nem feltétlen van szükség erre a parancsra.Új könyv felvitele</hl> <form action="konyv_beszurasa. Ebben az esetben azonban az elküldendő lekérdezés SELECT helyett INSERT. mivel a kapcsolat akkor is lezáródik. A 11. Book-0-Rama ""' [.3 ábrán egyszerű HTML űrlapot lárunk.:.3 példakód: uj_konyv. ==-::._:.html-A könyvekfelvitelére szolgáló oldal HTML kódja <html> <head> <title>Book-0-Rama . meghívásával szakíthatjuk meg a kapcsolatot az adatbázissal.3 példakód tartalmazza..:. ._ _ ----. . vagy a mysqli_free_result($talalat). lekérdezést küldünk.MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 187 Kapcsolat bontása az adatbázissal Az eredményhalmazt a $talalat->free().php" method="post"> <table border="O"> <tr> <td>ISBN</td> <td><input type="text" name="isbn" maxlength="l3" size="l3"></td> </tr> <tr> <td>Szerző</td> <td> <input type="text" name="szerzo" maxlength="30" size="30"></td> </tr> <tr> <td>Cím</td> <td> <input type="text" name="cim" maxlength="60" size="30"></td> </tr> <tr> <td>Ár $</td> könyv felvitele</title> . vagy a mysqli_close($adatbazis). Az oldal HTML kódját a 11. ll Új információ felvitele az adatbázisba Új elemek adatbázisba történő felvitele módfelett hasonlít ahhoz a folyamathoz. érdemes mégis egy példán kereszrül megvizsgálni. ":L"' 11. meghívásával szabadíthatjuk fel. amikor adatokat nyerünk ki az adatbázisbóL Ugyanazokat az alapvető lépéseket követjük: kapcsolatot létesítünk. Ezt követően az $adatbazis->close(). és ellenőrizzük az eredményeket. amivel könyveket lehet felvinni az adatbázisba. -::.

4 példakódban. if (!get magic quotes gpc()) $isbn = addslashes($isbn). @ $adatbazis = new mysqli( 'localhost'. $ar = doubleval($ar). Ezt a kódot láthatjuk a 11. 11. ' boakorama'."'' '". $szerzo = addslashes($szerzo). elvégez néhány apróbb ellenőrzést."')".$eim. 'bookoramal 23'. Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz. $szerzo."'' '". exit. $eim=$ POST['cim']. A könyvet nem sikerült hozzáadni.$ar. $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes). amely fogja a részleteket. else echo "Hiba történt.$isbn. $szerzo=$_POST['szerzo'].4 példakód: konyv_beszurasa. '". Kérjük. if ($talalat) echo $adatbazis->affected_rows. majd megkísérli beírni az adatokat az adatbázisba. if (!$isbn l l ! $szerzo l l ! $eim l l ! $ar) echo "Nem minden adatot adott meg. próbálkezzon később'"."'. ez az a kód. php adja tovább.php-Ez <html> <head> <title>Book-0-Rama </head> <body> a kód írja be az új könyveket az adatbázisba könyvfelviteli eredmények</title> <hl>Book-0-Rama könyvfelviteli eredmények</hl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $isbn=$ POST['isbn']. 'konyvek'). if (mysqli connect_errno()) echo "Hiba: exit."." db könyv hozzá lett adva az adatbázishoz. $ar=$_POST['ar'].188 ll."."Kérjük. fejezet <td><input type="text" name="ar" maxlength="7" size="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Rögzités"></td> </tr> </table> </form> </body> ll </html> Az űrlap eredményeit a konyv _beszurasa. $lekerdezes = "INSERT INTO konyvek VALUES ('". $eim = addslashes($cim). próbálja meg újra'".<br />" . .

Mivel az árat float típusú adatként tároljuk az adatbázisban. hogy felgyorsítják a fimatást.ha szükséges addslashes() függvénnyel formázzuk az adatokat.' db könyv hozzá $utasitas->elose(). $isbn. A lekérdezést az $adatbazis->query( ) (procedurális megközelítés esetén a az mysqli_query ())meghívása hajrja végre adatbázison.php hogy adatot nyerjünk vissza az adatbázisbóL Ellenőrizzük. '".php ?.. ?)".4 ábrán egy sikeres adatfelvitel eredményét látharjuk.. ko nyv_besz u ras a.. $szerzo. Jelen esetben a lekérdezés egy SQL INSERT: $lekerdezes = "INSERT INTO k onyvek VALUES ('". így kell helyette használni._. a mysqli_affeeted_rows ()-t Amikor az adatbázist módosító."'. . $ar). INSERT. . ll \ 11."'. és közli. A függvény a felhasználó által az ürlapba esetlegesen bevitt pénznemszimbólumokra is figyel. lett adva az adatbázishoz. "'-"'. echo $utasitas->affeeted_rows.. E numerikus mező esetében a PHP gyorstalpaló című. Irt is a mysqli példányának létrehozásával. '. hogy az űrlap minden mezője ki lett-e töltve...4 ábra: A kód sikeresen lefut. amikor különböző adatokon sokszor hajtjuk végre ugyanazt a lekérdezést. Book-O-Rama könyvfelviteli eredmények . Rengetegszer elküldhetünk ugyanolyan adatokat ugyanannak az előfordított utasításnak. Előfordított utasítások használata A mysqli könyvtár támogatja az előfordított utasítások (prepared statement)használatár. Ezek előnye. $ar = doubleval($ar)."')". és UPDATE lekérdezéseket írunk. nem kivánunk perjeleket beletenni. $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes). hogy hány sort adott vissza a SELECT lekérdezés.MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 189 $adatbazis->elose(). Az INSERT és a SELECT között jelentős különbség van a mysqli_ affeeted_ rows () használatában. illetve az adatbázisnak küldendő lekérdezés megalkotásával kapcsolódunk az adatbázishoz.". kódban: ?. DELETE Ezzel áttekintettük a MySQL adatbázisok PHP-beli használatának alapjait."'.. Az előző kódban a mysqli _num_ rows () segítségével állapítottuk meg.... ez a le­ hetőség különösen nagy mennyiségü adat bevitelénél hasznos. objektumorientált változatban pedig az osztály egy tagváltozója: echo $adatbazis->affeeted_rows. hogy nagyrészt hasonló ahhoz a kódhoz.. Az előfordított utasítások lényege. $utasitas->bind_param(" sssd". látharjuk.$eim. majd külön küldjük el az adatokat.. hogy megfelelő formában kerüljenek be az adatbázisba: { if (!get_magie_quotes_gpe()) $isbn = addslashes($isbn).$szerzo. majd ... $utasitas = $adatbazis->prepare($lekerdezes). Emellett az SQL injection típusú támadások ellen is védenek. $szerzo = addslashes($szerzo). hogy először elküldjük a MySQL-nek a végrehajtani kívánt lekérdezés sablonját. amit azért írrunk. kódját. Ha megvizsgáljuk a az k onyv_beszurasa.. '". Procedurális változatban ez egy függvény. $eim = addslashes($eim).$isbn. $utasitas->exeeute()." db könyv hozzá lett adva az adatbázishoz. '". ?> </body> </html> A 11.$ar. hogy a könyvet hozzáadta az adatbázishoz. legelső fejezetből megismert doubleval () függvény meghívásával szűrherjük ki a nem kivánt karak­ tereket. $eim.. A következőképpen használhatunk előfordított utasításokat a $lekerdezes = "INSERT INTO konyvek VALUES(?..

amit majd a tényleges feldolgozás végrehajtásához fogunk felhasználni. Ezt követően férünk hozzá az érintett sorokhoz. és az egyes adatbázisok funkcióikban különbözhetnek. Az utasításobjektum rendelkezik egy b ind_pa ram() nevű metódussal. és zárjuk le az utasítást. amelyeket szereménk az eredményoszlopokba betöltemi. Egyéb PHP adatbázis�illesztések használata A PHP különbözö adatbázisokhoz . Az első para­ méter egy formárum karakterlánc. Ha mindennel kompatibilisnek kell lennünk. Az $utasi tas->execute() (procedurális változat esetén a mysqli_stmt_execute ()) meghívása futtatja le magát a lekérdezést. Miért hasznos tehát a fenti előfordított utasítás? Az benne a szép. de ha tudjuk. (Procedurális változat esetén neve mysql i_ stmt_b ind_param (). string. $ar). akkor semminek nem tudjuk kihasználni a különleges funkcióit. mely változók kerülnek a kérdőjelek helyére.való csadako­ zásra alkalmas könyvtárakat támogat. hogy még egyszer meg kellene írnunk. lehetövé teszik. könyvkereső kódban például a következőt használhatnánk: $utasitas->bind_result($isbn. A példában áradott érték ll (" sssd" ) azt jelenti. hogy ugyanazokat a függvényneveket használjuk minden adatbázistípusnál. $szerzo. procedurális változat esetén ez a mysqli _stmt_ prepare () meghívása lesz. E paraméter után annyi változót kell felsorolni. Igen praktikus tud lenni. A második sor az $adatbazis->prepare() meghívása. a Microsoft SQL Serverhez és a PosrgreSQL-hez . Az egyes függvénynevek ugyan eleérők lehetnek. amely az Open Database Connectivity (nyílt adatbázis-összekapcsolhatóság) rövidí­ tése. Az $utasitas->execute(). Minden meghívásakor a következő eredménysort rakja be a négy kötött változóba. A korábban használt. illetve a blob típusokat jelölik. fejezet Nézzük át a kódot sorról sorra! Amikor létrehozzuk a lekérdezést. A PHP-ben elérhető könyvtárak mellett az olyan adatbázis-absztrakciós osztályok. $eim. Minden egyes alkalommal. sem egyéb határoló karaktert raknunk a kér­ dőjelek köré. ahány kérdőjel szerepel az utasítás ban. hanem az eredményeket is. anélkül futtathatjuk le újból az utasítást. Nem szabad sem idézöjeleket. meghívása után a következő függvényt hívnánk meg a ciklusban: $utasitas->fetch(). Az ezekhez az adatbázisokhoz való csatlakozásnak. illetve double típusú. Ezzel a lekérdezés által majd visszaadandó négy oszlophoz köménk ezt a négy változót. string. A formárum karakterláncban két további karakter használható: i és b. akkor az általános ODBC függvényeket használhatj uk. az eredményhalmaz következő sorában lévő oszlopértékek betöltödnek ezekbe a kötött változókba. hogyan írnánk meg a keresési eredmények kódját MDB2-vel! 11. hasonló ahhoz. Ugyanebben a kódban természetesen használhatnánk amysqli stmt_bind_param() és a mysqli stmt_bind_result() függvényt is. hogy ha megváltoztatjuk a négy kötött változó értékér.5 példakód: eredmenyek _altalanos. illetve ezen adatbázisok lekérdezésének az elvei általánosságban igen ha­ sonlók. SELECT típusú lekérdezéseknél az $utas itas­ >bind_result () (illetve a mysqli_stmt_bind_result() ) függvénnyel adhatjuk meg azon változók listáját. akkor könnyedén alkalmazhatjuk tudásunkat más adatbázisokra is.190 ll. mint például az MDB2. Amennyiben olyan adatbázissal kívánunk dolgozni.köztük az Oracle-hoz. az adatbázisokhoz kapcsolódás szabványa. amelyet a printf() függvényben használunk. A megadott sorrendben lesznek behelyerresítve. Ez a sor hozza létre az utasításobjektumot vagy erőforrást. Az MDB2 absztrakcíós réteg telepítésére A PHP és a MySQL telepítése című Függelék A Pear telepítése részében találunk információt. amelyiknek nem létezik PHP-ben könyvtára. Az összehasonlítás kedvéért nézzük meg. amikor meghívjuk az $utas itas->fetch ()-t (illetve a mysqli_stmt_fetch ()-t). hogy a négy paraméter string. a korábban alkalmazott változó-behelyettesítés helyett kérdőjeleket teszünk az egyes adatok helyére. Az ODBC.) A metódus feladata közölni a PHP-vel. Általános adatbázis�illesztés használata: PEAR MDB2 Nézzünk egy rövid példát a PEAR MDB2 absztrakciós réteg használarávall Ez az összes PEAR komponens közül az egyik legszélesebb körben használt. Nyilvánvaló okokból függvénycsoportjai csak a legkorlátozottabb funkciókra képesek. arnikor ciklust hasz­ nálunk tömeges adatfelvitelnéL Nem csak a paramétereket lehet"megkötni'. php-Eredmények visszakeresése a MyS� adatbázisból ésJormázásuk a megjelenítéshez <html> <head> . hogyan kapcsolódjunk MySQL-hez. amelyek az integer.

"l". ll visszakapott sarok számának megállapítása Stalalatok szama = $talalat->numRows(). ll felkészülés a PEAR MDB2 használatára require_once('MDB2. ll az eredmény ellenőrzése if (MDB2::isError($talalat)) echo $adatbazis->getMessage().$jelszo.php').$keresesi_kifejezes. ll kapcsolódás az adatbázishoz $adatbazis = &MDB2::connect($dsn). $i++) .$keresesi_tipus ."@".MySQL adatbázis elérése a webről PHP-vel 191 <title>Book-0-Rama keresési eredmények<ltitle> <l head> <body> <hl>Book-0-Rama keresési eredmények<lhl> <?php ll rövid változónevek létrehozása $keresesi tipus=$ POST['kereses�_t�pus']. ll visszakapott sarok megjelenitése for ($i=O. $host = 'localhost'. ll kapcsolódás eredményének ellenőrzése if (MDB2::isError($adatbazis)) { echo $adatbazis->getMessage(). ll echo 'Nem adta meg a keresési feltételeket. if (!get_magic_quotes_gpc()) { $keresesi_tipus = addslashes($keresesi_tipus).$adatbazis_neve. ll lekérdezés végrehajtása Slekerdezes = "SELECT * FROM konyvek WHERE ".":". if (!$keresesi_tipus l l 1$keresesi_k�feJezes) adja meg ezeket!'. $felhasznalo = 'bookorama'. exit. $adatbazis_neve = 'konyvek'."%'". exit. ll univerzális kapcsolódási sztring vagy DSN beállítása $dsn = "mysqli:ll"." LIKE '%". Kérjük. exit. $i <$talalatok_szama.$felhasznalo. $jelszo = 'bookoramal23'. $keresesi kifejezes = addslashes($keresesi k�fejezes). $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes).$host. $keresesi_kifejezes=trim($_POST['keresesi_kifejezes']).

Ha az ODBC-ről szeretnénk további információt. echo "<br />Ar: ". echo stripslashes($sor['szerzo']).($i+l). Saját projekgeinkben használhacjuk az MDB2 csomagot is. mert néha jó szolgálacot tehet absztrakciós réteg használata. echo htmlspecialchars(stripslashes($sor['cim'])).".$jelszo. és megvizsgáljuk. amely az adatbázishoz kapcsolódáshoz szükséges minden paramécert tartalmaz. ll adatbázishoz kapcsolódás megszüntetése $adatbazis->disconnect(). echo "</strong><br />Szerz6: ". Az MDB2 használarának egyik előnye. exit.":". echo stripslashes($sor['isbn']). ha úgy döntünk. További olvasnivaló A MySQL és a PHP összekapcsolásáról a PHP és a MySQL kézikönyvek megfelelő részeiben olvashacunk bővebben. hogy asszociatív tömbként kivánjuk visszakapni a sort.com/TERM/0/0DBC. echo "</p>". hogyan optimalizáljuk az adatbázisokat.$felhasznalo. Eze követően az isError () mecódus segítségével ellenőrizzük. látogassunk el a http:/ /www. A következőképpen keressük vissza az egyes sorokat: $sor = $talalat->fetchRow(DB FETCHMODE_ASSOC). ezt követően létrehozzuk és végrehajljuk a lekérdezése: $talalat = $adatbazis->query($lekerdezes). Ellenőrizzük a visszaadott sorok számát: $talalatok szama = $talalat->numRows(). ha a kapcsolódási karakterlánc formácumára nézünk: $dsn = "mysqli://". ll echo stripslashes($sor['ar']). ?> </body> </html> Vizsgáljuk meg. Mivel ez a könyv a MySQL-ről szól. a nagyobb sebesség és rugalmasság érdekében a MySQL natív könyvtáraival fogunk dol­ gozni. Az álcalános fetchRow() mecódus számralan formában képes kezelni a sorokat. hogy elég csak az adacbázis-függvények egyik készletét megjegyezni. echo "<p><strong>".htm! oldalra! Hogyan tovább? A következő fejezetben részleeesebben foglalkozunk a MySQL-adminisztrációval.$host. hogy az általános példa igen hasonló az első kódhoz. Cím: ". a hibaüzenet kiírása után a kód végrehajtása véget ér: if (MDB2::isError($adatbazis)) { echo $adatbazis->getMessage().webopedia. hogy megváltozraguk az adarbázis szofcveréc.192 ll. . sikerülc-e a kapcsolódás. fejezet $sor = $talalat->fetchRow(MDB2 FETCHMODE_ASSOC). hogy csak kis mértékben kell kódunkat módosítani. miben különbözik ez a kód korábbi változatától! Az adatbázishoz kapcsolódásra az alábbi sort használjuk: $adatbazis = MDB2::connect($dsn).$adatbazis_name. az MDB2_ FETCHMODE _ASSOC paramé­ terrel azt közöljük. echo "<br />ISBN: ". A visszakapott sorok kimenere után megszüncegük a kapcsolódást: $adatbazis->disconnect()."/". A függvény egy univerzális kapcsolódási karakterláncot fogad el. Eze akkor láchaguk. Amennyiben minden jól alakul. ha nem. Láthatjuk."@". a másik pedig az.

A fejezetben érintert főbb területek: A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele További információk begyűjtése az adatbázisokról Gyorsabb működés indexekkel Adatbázisunk optimalizálása Biztonsági mentés és helyreállítás Replikáció megvalósítása A jogosultsági rendszer alaposabb megismerése A Webes adatbázis létrehozása ámű 9. A mysql adatbázis tartalmának megtekintéséhez jelentkezzünk be rendszergazdaként. a biztonsággal és az optimalizálással. és hogyan működik a GRANT parancs. amikor jogosultságokat oszrunk ki az adatbázisokra. hogy legyen: +---------------------------+ 1 Tables_in_mysql +---------------------------+ columns_priv db event fu ne general_log help_category help_keyword help_relation help_topic host ndb_binlog_index plugin proc procs_priv servers slow_log . majd gépeljük be a use mysql. adminisztráció A most következő fejezetben haladó szintű MySQL-témakörökkel foglalkozunk. Ha MySQL adatbázis adminisztrációját kívánjuk ellát­ ni. Éppen ezért ügyelnünk kell.. Amikor GRANT utasítást adunk ki. fontos pontosan tisztában lennünk azzal. mindezt hogyan tehetjük meg a GRANT paranccsal. a szokásos módon tekinthetjük meg az ebben az adatbázisban lévő táblákat: show tables.12 Haladó MySQL . a mysql nevű speciális adatbázis tábláit módosítjuk vele.. fejezet bemutatta a felhasználék beállításának és jogosultságokkal való felruházásának folyamatát. Az eredmény az alábbihoz hasonló kell. Ezen adatbázis hat táblája jogosultsági információkat tárol. utasítást! Miután ezt megtertük. hogy kinek és miért adunk hozzáférést a mysql adatbázishoz. köztük a jogosultságokkal. mit tesz. Láttuk.

'Y') enum( 'N'. hogy a táblákon belül mely oszlopokat éri el.1 táblázat: A mysql user.'Y') enum('N'. hogy az egyes felhasználék mit jogosul­ rak megrenni. és a jogosulrsági mezőker. amelyek azt szabályozzák.vagyis a rendszer összes adat­ bázisára érvényes -jogosultsággal. 'Y') e num('N'. (Angolul grant táblákként is szokás hivatkozni rájuk. a kiszolgálór és az adatbázis azon részét határozzák meg.'Y') enum( 'N'. a columns_priv tábla pedig azt határozza meg.'Y') enum('N'. hogy az adott felhasználó kapcsolódhat-e egyáltalán a MySQL kiszolgá­ lóhoz. A A user use r tábla tábla a globális felhasználói jogosultságok részleteit tartalmazza. hogy az adatbázison belül melyik táblákhoz fér hozzá.'Y') enum('N'.'Y') enum('N'. mely adarbázi­ táblából az derül ki.'Y') enum( 'N'.) Funkciójukban ugyan eltérnek egymásról. Mindegyik kér mezőrípust tartalmaz: harókörmezőket. fejezer tables_priv time time time zone zone leap second zone name time zone transition time user +---------------------------+ zone transition_type A fenri táblák mindegyike rendszerinformációkar tárol. utasítás segítségével ismerhetjük meg. 'Y') e num('N'.'Y') e num ('N'.'Y') enum('N'. illetve rendelkezik-e bármilyen adminiszrrárori jogosultsággal. columns_pri v . de ugyanazt az általános feladarot látják el: meghatározzák. 'Y') enum('N'. Szabályozza.'Y') e num('N'. 'Y') enum('N'. illetve rendelkezik-e bármilyen globális szintű. A tábla szerkezetét a describe 12.194 12. A sokat érheti el a felhasználó. 'Y') enum('N'. A tables _priv db és a host tábla határozza meg. A user és a host táblával határozharjuk meg. amelyek a felhasználót. Közülük harés procs priv user.'Y') enum('N'. db. amelyikre a jogosultság vonatkozik.1 táblázatban látható. 'Y') enum('N'.tárolja a jogosultsági információkat. hogy az adott 12 hatókörben lévő felhasználék mely művelereker hajthatják végre. A user tábla sémája a 12. hogy az adott felhasználó jogosult-e egyáltalán a MySQL kiszolgálóhoz kapcsolódni.'Y') Mező Host User Password Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Reload_priv Shutdown priv Process_priv File priv Grant_priv References_priv Index_priv Alter_priv Show_db_priv Super_priv Create tmp_table_priv Lock_tables_priv Execute_priv Repl slave_priv . host.'Y') enum('N'. adatbázis user táblájának sémája Típusa varchar(60) varchar(l6) varchar(41) enum('N'. hogy milyen rutinokat futtathat a felhasználó. 'Y') enum( 'N'. Aprocs_priv táblából azt tudjuk meg. tables_priv.

E két tábla sérnáját a 12. enum('N' . az ahhoz tartozó oszlop értékeY . enum('N' . enurn(' N' . Az ebben a táblában felsorolt jogosultságok az adott sorban megnevezett adatbázisra irányulnak. enum('N' . A Se l ect_pr iv például a SELECT parancs futtatására való jogosultság. Az általános felhasználóknak a megfelelő adatbázisokra. a user és a db tábla nem fogja felsorolni ezeket a hostokat. A host tábla kiegészíti a user és a db táblát. enum('N' . 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') .2 táblázat: A Mező Host Db User Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Grant_priv References _priv Index_priv Alter_priv rnysql adatbázis db táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) enum('N' . Az ebben a táblában felsorolt (és a többi tábla által követendő) jogosultságok a 9.3 táblázatban láthatjuk. nem pedig az összes táblára érvényes jogosultságokkal kell rendelkezniük. 'SPECIFIED' ) b lob blob blob rnax_questions int(ll) int(ll) int(ll) unsigned unsigned unsigned int(ll) unsigned 12 A táblázat egyes sorai a Host számitógépről érkező.Haladó MySQL-adminisztráció 195 Mező Repl_client_priv Create_view_priv Show_view_priv Create_routine_priv Alter_routine_priv Create_user_priv Event_priv Trigger_priv ssl_type ssl_cipher x509 issuer x509 subject max_updates max connections max user connections Típusa enum('N' . Ezek a táblázat hatókörmezői (scope fi. e num('N' .2. A db tábla azt határozza meg. 'Y ' ) enurn(' ' . a P assword jelszóval bejelentkező felhasználó jogosultsá­ gainak felelnek meg. Rendszergazdák esetében itt számos jogosultság eseténY értéker találunk. Ha a felhasználó nem kapott meg valamely jogosultságot. A felhasználónak ehelyett több bejegyzése lesz a host táblában. hogy a rendszerben lévő minden adatbázisra (így a rnysql adatbázisra is) érvényesek. 'ANY' .eld). amelyek a többi. 'X509' .eld) hatókörét írják le. hogy mely felhasználók melyik adatbázisokhoz és honnan (melyik hostokról) férhetnek hoz­ zá. enum('N' . A user tábla által felsorolt jogosultságok mindegyike globális. 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') 'Y') enum( 'N' . e num('N' . Ha egy felhasználó több gépről csatlakozhat. enum('N' . e num('N' . akkor az ahhoz tartozó érték viszone N. enum('N' . de a fel­ használók többségénél N kell. Amennyiben a felhasználó rendelkezik adott jogosultsággal. e num('N' . enum('N' . enum('N' . User nevű. hogy álljon. 12. illerve a 12. ez azt jelenti. amelyek az egyes felhasználó-host kombinációkhoz tartozó jogosultságokat szabályozzák. A db és a h os t tábla Az átlagos felhasználók jogosultságainak jelentős részét a db és a host tábla tárolja. enum('N' . úgynevezett jogosu/tsági mező (privilege fi. fejezetben a GRANT utasítással kiosztott jogosultságoknak felelnek meg.

'Y') enum('N'. a columns_priv és a procs_priv tábla a táblaszintű. illetve a 12. 'Y') enum('N'.'Y') enum('N'.196 12. 'References') . a columns_priv és a procs_priv tábla sémáját a 12. 'Update'.'Y') enum('N'. 'Index'. A tables_pri v. a columns_pri v és a procs_pr i v tábla az A tables_pr iv. táblázatban láthatjuk.'Y') 12. 'Y') enum ('N'. 'Delete'. 'Insert'.4. a 12. 'Y') 12 Host Db Select_priv Insert_priv Update_priv Delete_priv Create_priv Drop_priv Grant_priv References_priv Index_priv Alter_priv Create tmp_tables_priv Lock_tables_priv Create_view_priv Show_view_priv Create routine_priv Alter_routine_priv Execute_priv Trigger_priv A tables_pr i v. illetve a tárolt rutinokhoz kapcsolódó jogosultságokat tartalmazza. oszlopszintű. Column_priv set ('Select'. Ezek a táblák a user. db és host táblától kissé eltérő szerkezettel rendelkeznek. 'Update'.'Y') enum('N'.4 táblázat: A mysql Mező Host Db User Table name Grantor Timestarop Table_priv adatbázis tables_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(60) char(77) timestarop(14) set('Select'. 'Y') e num('N'. 'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') enum( 'N'.3 táblázat: A mysql adatbázis host Mező táblájának sémája Típusa char(60) char(64) enum('N'.'Y') enum('N'. 'Insert'.'Y') enum('N'. 'Drop'. 'Create View'.6. 'Y') enum('N'. fejezet Mező Create_tmp tables_priv Lock_tables_priv Create_view_priv Show_view_priv Create_routine_priv Alter_routine_priv Execute_priv Event_priv Trigger_priv Típusa enum('N'.'Y') enum('N'. 12.'Y') enum('N'.'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.'Y') enum('N'. 'Grant'. 'Y') enum('N'. 'Show view'. 'Trigger')) 'Create'. 'Al ter'. 'Y') enum ('N'.'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.5. 'Re ferences'.'Y') enum('N'. 'Y') enum('N'.

tangledweb. a h osztnevekben a dzsókerkarakterek használatát és a jelszó nélküli felhasználókat. Ha azonban ily módon frissígük őket. Tudatnunk kell a kiszolgálóval. végül táblát. hogy egyáltalán van-e jogosultságunk kapcsolódni. a MySQL hol és miképpen tárolja a jogosultságokat. Az üres jelszómező azt jelenti. a MySQL ellenőrzi a tables_pr i v táblát. hogy minden hoszt megengedett) vagy a h osztnév egy része (a %. tables_priv táb­ la helyett a procs _priv Jogosultságok frissítése: Mikor lépnek életbe a változtatások� A MySQL a kiszolgáló elindításakor. Ez a jogosultságok frissítésének talán leggyakrab­ ban használt módja. hogy rendelkezünk-e a kérés végrehajtásához szükséges jogosultsággal. hogy minden felhasználó kapcsolódhat.Haladó MySQL-adminisztráció 197 12. ezt a user tábla adatai alapján dönti el. au-ra végződő összes hosztnév megfelel). . A rendszer először globális jogosultságainkat ellenőrzi (a user táblában). a MySQL a táblát fogja ellenőrizni. 'Grant') timestarop(14) pr i v 'PROCEDURE') 12 A tables_priv és procs nevét tárolja. Az üres felhasználói név azt jelzi. és ha ez még mindig nem elég. au esetén például a . Begépelhetjük a MySQL parancssorba a FLUSH PRIVILEGES. 'Insert'. Ha nem és a columns_priv rendelkezünk elegendő jogosultsággal. nincs szükség jelszóra. Itt a MySQL először is azt ellenőrzi. tangledweb. mit jogosult megtenni egy adott felhasználó: l. illetve a GRANT és a REVOKE utasítás kiadásakor automatikusan beolvassa a jogosultsá­ gi táblákat. Lehet ez a teljes mező tartalma (ami azt jelenti. a MySQL a jegyzést. Ahogy már korábban említettük. Kérés ellenőrzése.ha ez nem elégséges. host táblában keres megfelelő user és host be­ a MySQL ellenőrzi. Most. 'Alter Routine'. amikor a kapcsolat létrehozása után kérést intézünk a kiszolgálóhoz. Hozzáférés�szabályozás: Hogyan használja a MySQL a jogosoltsági táblákat� A MySQL a jogosuJtsági táblákat felhasználva kétlépcsős folyamatban határozza meg. hogy a jogosultságok megváltoztak. ha nem engedélyezzük az üres felhasználói nevet. com. a MySQL szerver nem fogja észrevenni. 'Update'. hogy megrudtuk. ezt pedig háromféleképpen tehetjük meg. akár saját kezűleg is megváltoztathat­ juk ezeket. A h osztnevek ) meghatározásának használhatunk dzsókerkaraktert (%. Ez az ellenőrzés a felhasználói név. Minden egyes alkalommal. com. hogy változás történt. a hosztnév és a jelszó alapján történik. Kapcsolat ellenőrzése. Ha a müvelet tárolt rutinokat használ. utasítást (a parancs használatához rendszergazdaként kell bejelentkeznünk). majd. Rendszerünk bizton­ ságosabb lesz.5 táblázat: A mysql Mező Host Db User Table name Column name Timestarop Column_priv adatbázis columns_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(64) char(64) timestamp(14) set('Select'. 'Re ferences') 12. 2. Ha a hosztnév üres. char (77) set('Execute'.a a columns_pri v db és a host táblához fordul.6 táblázat: A mysql Mező Host Db User Routine name Routine_type Grantor Proc_priv Timestarop adatbázis procs_priv táblájának sémája Típusa char(60) char(64) char(16) char(64) enum('FUNCTION'. A táblák tábla Grantor oszlopa a felhasználónak az adott jogosultságot kiosztó felhasználó Timestamp oszlopai a jogosultság kiosztásának dátumát és időpontját rögzítik.

és csak a megfelelő felhasználó számára szabad elérhetővé tenni. MySQL adatbázisunk biztonságossá tétele A biztonság fontos tényező. hogy a 3306-os számú porton keresztül tudunk-e kivülről csatlakozni kiszolgálónkhoz! Ez az alapértelmezett port. A jelszavakat a MySQL password ( ) függvényével lehet (egy irányban) ritkosítani. hogy tárolni kívánjuk az oldal tagjainak felhasználói nevét és jelszavát.198 12. könnyü megfeledkezni. hogy operációs rendszerünkből futtatjuk a mysqladmin flush-privileges vagy a mysqladmin reload utasítást. nem jó választás.és oszlopszintű jogosultságok ellen­ őrzését pedig a felhasználó következő kérése váltja ki. A legjobb a betük és számok kombinációja. Ezt úgy lehet kellően biztonságosan megvalósítani.mondjuk. amelyen a MySQL fut. Győzödjünk meg arról. ha a felhasználói nevet és a jelszót. nan olvasson és bárhova ítjon fájlokat. egyeden céljuk az volt. de webes alkal­ mazásoknál gyakran előfordul. hogy szigorúbbá tegyék az oldal biztonságát. Ne feledjük. ügyeljünk. amit soha nem szabad elfelejteni. amit szükség esetén beszúrunk A kódot a webes dokumentumf. Felhasználói jogosultságok A tudás hatalom. ha elkezdjük MySQL adatbázisunkat és weboldalunkat összekapcsolni. Ezt követően a globális szintű jogosultságok ellenőrzése a legközelebbi felhasználói kapcsolódáskor fog végbemenni. hogy PHP-ként kell értelmeznie e fájlokat. Széles körben ismert. Ezzel lehetövé válik. hogy a részben vagy egészben szótári szóból álló jelszó. inc vagy valamilyen más kiterjesztésű fájlban tároljuk ezeket a részleteket. hogy megértettük a MySQL jogosultsági rendszerét és az egyes jogosultságok Ici­ osztásának következményeit! Egyeden felhasználót se ruházzunk fel több jogosultsággal. a tábla. mint amennyire szüksége van! Ezt a jogosultsági táblákban ellenőrizhetjük. hogy ha .a felhasználó beléptetéséhez. hogy mysql felhasználói azonosítóval (userid-vel) a mysql csoportban fusson. hogy az Jelszavak Gondoskodjunk arról.in kívül kell tárolni. hogy megtagadjuk a jogosulatlan gépek kapcsolódását. hogy az operációs rendszerben báthon­ Apache honlapját is ezzel sikerült feltörni. hogy minden felhasználónk (különösen a root!) rendelkezzen az operációs rendszer jelszavához hasonló gondossággal megválasztott és rendszeresen változtatott jelszóvall Az alapszabály. Gyakorlati PHP és MySQL projektekfejlesztése ámü részben a projektek megvalósításánál fogjuk kihasználni ezt a funkciór. hogy a könyvrátakat (ahol a fi:zikai adatokat tátoljuk) csak a MySQL-felhasználó szátnáta tesszük elérhetővé. bizony.egy dbconnect. hogy ellenőrizzük a felhasználó által begépelt jelszót! Az V. különösen akkor. akinek a jelszavát abban tátoljuk! Az adarbázishoz kapcsolódáshoz használt PHP kódoknak értelemszerűen hozzá kell férniük az adott felhasználó jelszavához. bizony. arnikor. hogy ha ebben a formában szútjuk be a jelszó t. Számos telepítésnél a ki­ szolgáló úgy van beállítva. Ez igen fontos dolog. úgy akkor. Amennyiben kódfájlokban fogjuk rátoini a jelszavakat. ugyanezt a függvényt kell használni ahhoz is. fejezet Megtehetjük ugyanakkor azt is. meg kell bizonyosadnunk arról. az adatbázis-jogosultságok ellenőrzését a u se utasítás soron következő használata.) Érdemes létrehozni egy MySQL-felhasználót kifejezetten a mysqld futtatására. hogy csak az a felhasználó láthassa az adott kódot. Ezzel ugyanis a minden jogosultsággal felruházott MySQL-felhasználó arra is lehetőséget kap. php nevü fájlba tesszük. Jegyezzük meg. milyen óvintézkedésekkel védhetjük adatbázisunkat. nehogy böngészőn keresztül egyszerű szövegként megtekinthetők legyenek ezek a titkos adatok! Ne tároljuk adatbázisunkban a jelszavakat egyszerű szövegként! A MySQL jelszavak nem így tárolódnak. hogy a webszerver risztában van azzal.futtatjuk a SELECT utasítást. A követ­ kező részek bemutatják. MySQL az operációs rendszer szemszögéből A MySQL kiszolgáló (mysqld) adminisztrátorként (root) futtatása nem túl jó ödet Unix-szerű operációs rendszer alatt. amiről. Ellenőrizzük. (Szerencsére a hackerek "fehér kalaposak" voltak (vagyis jó fiúk). MySQL kiszolgálónk ideális esetben tűzfalunk mögött helyezkedik el. Ezen túlmenően azt is megtehetjük. és ezt le kell zárni tűzfalunkon.. .

milyen más módokon használhatjuk ezeket. illetve az EXPLAIN utasítást arra. hogy a numerikus adat ténylegesen numerikus volt-e. hogy ne Jeledkezzünk meg erről. az addslashes () használatára még csak-csak szaktak emlékezni a programozók. amelyekről csatlakozni fognak! Például egy j ane@localhost felhasználó teljesen rendben van. A GRANT jogosultság kiosztásával is csínján kell bánni. Hasonló okokból kerüljük a hoszmevekben a dzsókerkarakterek használatár! A biztonságot tovább erösíthetjük. és mielött bármit elküldenénk a MySQL-nek. hogy mit tesznek és mit gépelnek be más felhasználók (így jelszavuk is megszerezhetö). ha Secure Sockets Layer (SSL) kap­ csolatot használunk! Erről részletesebben olvashatunk majd könyvünk egy későbbi részében. Úgy érhetjük ezt el. mert lehetövé teszi a felhasználóknak. FILE. a hozzáférés az operációsrendszer-jogosultságok kérdése.Haladó MySQL-adminisztráció 199 Különösképpen ne osszunk ki PROCESS. és csak a megrendeles táblákra INSERT jogosultságot! Ismét egy jó példa arra. hajtsunk rajta végre általános adattisztítást. legfeljebb rendkívül indokolt esetben! A PROCESS jogosultsággal látni lehet. További információk begyűjtése az adatbázisokról Idáig a SHOW és a DESCRIBE utasítást használtuk annak kiderítésére. hogy saját jogosultságaikat megosszák másokkal. és ne adjunk ennek a felhasználónak például DROP. hogyan alkalmazzuk a legkisebb jogosultság elvét. A következökben röviden áttekintjük. 12 Webes kérdések MySQL adatbázisunk internertel történő összekapcsolása különleges biztonsági kérdéseket ver fel. Így lehetősé­ günk lesz arra. Mivel a program parancssorból futtatható.kivéve. hogy kizárólag a webes kapcsolatok céljára létrehozunk egy különleges felhasználót. hogy a nem rendszergazda felhasználók hozzáférjenek a webszerveren futó mysqladmin programhoz. és bárhonnan bejelentkezhet . Minden esetben ellenőriznünk kell a felhasználóktól érkező minden adatot. hogy további információt szerezzünk a SELECT művelet végrehajtásával. Amennyiben a felhasználók adatbázisunkban eltárolandó jelszavakar vagy más bizalmas információkat gépelnek be. hogy minden host oszlopértéknek IP­ ámnek vagy helyi gépnek (localhost) kel! lennie. és milyen oszlopok találhatók ezekben a táblákban. ha a MySQL daernonea--s kip-name. hogy csak azokról a hasztokról engedélyezzük számukra a hozzáférést. akinek gondoljuk. lnformációszerzés a SHOW utasítással A korábbiakban a SHOW TABLES. Felhasználók létrehozásánál ügyeljünk.sőt lehet. TABLES utasítás az elérhető adatbázisok listáját aclja. Emlékezhetünk rá. de szimplán a j ane túl gyakori. SHUTDOWN és RELOAD jogosultságot az egyetlen rendszergazdán kívül más felhasználóknak. A SHOW DATABASES. ALTER vagy CREATE jogosultságot. Ennek elmulasztása gyakori hiba. hogy a doubleval () függvénnyel azt ellenöriztük. Ugyanígy érde­ mes a bejövő adatok mérerét is ellenőrizni. ha HTML űrlapunk csak jelölö­ négyzetekből és választógombokból áll.res olve beállítással indítjuk el. ha a host táblában a domainnevek helyett IP-címeket használunk. ám a numerikus adatok ellenőrzését gyak­ ran elfelej tik. Ha ez megvan. A FILE jogosultsággal fájlokat lehet olvasni és írni az operáci­ ós rendszerből. utasítással kaptuk meg az adatbázisban lévő táblák listáját. megváltoztathatják az URL-t. Célszerű elkerülni. hogy csak a lehető legszükebb jogosultsággal ruházzuk fel. Csak a katalogus táblákra acijunk neki SELECT. Ily módon elke­ rülhetjük a DNS kiszolgálónknál jelentkező hibák vagy crackerek okozta problémákat. ami azt eredményezi. hogyan lehet a PHP addslashes () és stripslashes () függvé­ nyével megszabadítani a karakterláncokat a problémás karakterektőL Fontos. hogy a böngésző egyszerű szövegként továbbítja azokat a kiszolgálónak . hogy nem is az a j ane. a SHOW adatbázis tábláinak listáját jeleníthetjük meg: utasítással az ezek közül kiválasztott valamely . Még akkor is. l Figyelmeztetés: Az előző fejezetben bemutattuk. hogy megpróbálják feltörni kódunkat. ne feledjük. illetve az operációs rendszerbe (például Unix rendszerben az /etc/password könyvtárba). milyen táblákból áll adatbázisunk. Érdemes azzal kezdeni.

Threads created" és.1/en/show. Threads_connected.com/doc/refman/5. A felhasznáJók többsége csak saját szálait láthaga.. DROP.7 táblázatban láthatjuk. mysql.* TO 'bookorama'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*1ECE648641438A28El910DOD7403CSEE9E8BOA85' GRANT SELECT. Amikor adatbázis meghatározása nélkül használjuk a SHOW TABLES utasítást.html)! A [LIKE_v agy_WHERE J táblázatbeli összes előfordulása esetén megpróbálha · tunk mintát vagy kifejezést illeszteni a LIKE.200 12.* TO 'bookorama'@'%' +------------------------------------------------------------------------+ Az itt látható GRANT utasítások nem szükségszerűen azok. Threads_cached". SHOW [GLOBALISESSION) VARIABLES A MySQL rendszerváltozók nevét és értékét jeleníti meg (például verziószám).oszlop megjelölést is: SHOW COLUMNS FROM konyvek. például a futó szálak számáról ad tájékoztatást. A LIKE mellékággal az vagy_WHERE) elemek neveire lehet illeszteni. Használható helyette l SESSION) STATUS [LIKE SHOW [GLOBAL A rendszerelemek.megrendelesek.7 táblázat: A SHOW utasítás szintaktikája Változat SHOW DATABASES SHOW [OPEN) [LIKE_vagy_WHERE) [FROM adatbazis] TABLES Leírás Az elérhető adatbázisok listáját jeleníti meg. Az aktuálisan használt vagy a SHOW KEYS is. Ha kihagyjuk az adatbázis nevét. milyen táblák vannak. Használhaguk a tabla. CREATE. amelyekkel az adott felhasználó megkapta meglévő jogosultsá­ gait. valójában több mint harminc különböző változata létezik. a SHOW COLUMNS utasítás az aktuálisan használt adatbázisra fog vonatkozni. . illetve a WHERE használatával. ON INSERT. a következőképpen kapjuk meg az oszlopok listáját: SHOW COLUMNS FROM megrendelesek FROM konyvek.így akár lekérdezésekben lévő jelszavakra is . utasítás az alábbi eredménnyel jár: +------------------------------------------------------------------------+ l Grants for bookorama@% +------------------------------------------------------------------------+ 12 GRANT USAGE ON *. INDEX. A SHOW utasítás egy másik igen hasznos változatával kideríthető. a. A rendszeren aktuálisan futó folyamatokat . A SHOW COLUMNS helyerr a SHOW FIELDS is használható. az adatbazis) SHOW INDEX FROM tabla adatbazis] [FROM adatbazis nevű adatbázis egy adott tábláján lévő indexek részleteit mutaga. de PROCESS jogosultsággal bárki folyamata­ ira . amelyek a felhasználó jelenlegi jogosultsági szingét eredményeznék. inkább olyan egyenértékű utasítások összefoglalása. A gyaktabban használtakat a 12.Threads running" elemeknek felel meg. A SHOW GRANTS FOR bookorama. ALTER 'konyvek'. Az aktuálisan használt vagy listáját jeleníti meg.. [FROM az adatbazis nevű adatbázis tábláinak [LIKE_vagy_WHERE) SHOW [FULL) COLUMNS FROM tabla [LIKE_vagy_WHERE) Az aktuálisan használt vagy a megnevezett adatbázis egy adott táblájának összes oszlopát lisrázza ki. . 12.. DELETE. hogy milyen jogosultságokkal bír egy adott felhasználó. fejezet SHOW TABLES FROM konyvek. az aktuálisan használt adatbázisra fog vo­ natkozni.ránézhernek Az opcionális FULL kulcsszó használatakor a teljes lekérdezések jelennek meg. [LIKE_vagy_WHERE) SHOW [FULL) PROCESSLIST .Thread%" például a . A SHOW utasítás számtalan más változatban használható. Ha már tudjuk.vagyis az éppen végre­ hajtort lekérdezéseket -jeleníti meg. A teljes listáért olvassunk bele a MySQL kézikönyvbe (hrrp://dev.. UPDATE.

A lekérdezések működésének megismerése az EXPLAIN utasítással Az EXPLAIN urasírás kétféleképpen használható. Alapvető szintaktikája a következő: DES CRIBE tabla [oszlop]. Az oszlopnévben tetszés szerint használhatunk dzsókerkaraktereket. pontosan miként értékel ki a MySQL egy adott SELECT lekérdezést. megrendelesek. Ez a parancs ekkor a DESCRIBE tabla vagy a SHOW COLUMNS FROM tabla utasításhoz hasonló eredményt ad.vasarloid megrendelesek. akkor kapjuk ezt a formátumot. Ha pontosvessző helyett \G-vel zárjuk a lekérdezést. Az utoljára végrehajtott utasítás által generált hibákat. 12 lnformációszerzés oszlopokról a DESCRIBE utasítással A SHOW COLUMNS utasítás alternatívájaként rendelkezésünkre áll a DES CRIBE utasítás is. hogy valami nem stimmel.rendelesid AND rendelesi_tetelek. (Azért függőlegesen jelenítjük meg. Az utasítástól visszakapott kimenet alapján szükség esetén átdolgozharjuk az SQL kódot. SHOW GRANTS FOR jelhasznala A jelhasznala nevű felhasználó jelenlegi jogosuJtsági szinrjének ki­ osztásához szükséges G RANT utasításokat jeleníti meg. konyvek = WHERE vasarlok. figyelmezte­ téseket vagy üzeneteket jeleníti meg. (Az adarbázist dzsókerkarakter hasz­ nálatával is meghatározhatjuk. Egyik formája: EXPLAIN tabla.) . illetve jelzi.] Az InnoDB tárolómotor aktuális állapotáról jelenít meg adatokat. Ehhez nem kell mást tennünk.az oszlop meghatározása esetén-egy adott oszlopról ad információt. A meghatározott táblázatot létrehozó CREATE TABLE utasítást jeleníti meg. Az adott telepítésnél elérhető tárolómotorokat jeleníti meg.vasarloid = AND megrendelesek. Az utasítás a tábla minden oszlopáról. műen látszik. illetve. A meghatározott adatbázist létrehozó CREATE DATABASE utasí­ tást jeleníti meg. A fentiek miatt az EXPLAIN parancs egyben ügyes tanulási eszköz is.isbn AND konyvek. A kiszolgáló által támogatott különböző jogosultságokat jeleníti meg.) SHOW INNODB STATUS SHOW WARNINGS sorok_szama] SHOW ERRORS sz ama] [LIMIT [eltolás. fejezetben. hogy optimalizáljuk. mint egyszerűen az EXPLAIN szót beírni a megfele­ Az EXPLAIN utasítás akkor nyer igazán értelmet.cim = rendelesi_tetelek. a lekérdezés tényleges futtatása előtt ellenőrizhetjük.] sorok [LIMIT [eltolas. Az utoljára végrehajtott utasítás által generált hibákat jeleníti meg. A második és sokkal érdekesebb használati mód esetén az EXPLAIN látni engedi számunkra. és egyértel­ lő SELECT utasítás elé. amikor összetett lekérdezést próbálunk működésbe hozni. rendelesi_tetelek. amely igen hasonló az Oracle (egy másik RDBMS) DESCRIBE utasításához. A lekérdezés az alábbi kimenetet adja. Próbáljuk meg például a következő lekérdezést lefuttatni a Book-O-Rama adatbázison: EXPLAIN SELECT vasarlok. hogy elférjenek könyvünk oldalain. melyik az alapértelmezett. (A tárolómotorokkal részletesebben foglalkozunk a Haladó SHOW PRIVILEGES SHOW CREATE DATABASE adatbazis SHOW CREATE TABLE tabla neve SHOW [STORAGE] ENGINES MySQL·pragramazás című 13. az EXPLAIN parancs segitségével előzetesen.Haladó MySQL-adminisztráció 201 \Táltozat SHOW TABLE STATUS [LIKE_vagy_WHERE] [FROM adatbazis] Leírás Az aktuálisan használt vagy az adathazis nevű adatbázis összes táb­ lájáról közöl információkar. vagy amikor egy lekérdezés feldolgozása a kelleténél sokkal tovább tart. mert a táblázat sorai túl szélesek ahhoz.isbn like '%Java%'.) Az információk közört megtaláljuk a tábla típusát és az utolsó frissítése időpontját. Ha komplex lekérdezést írunk.nev FROM vasarlok.rendelesid konyvek.

row *************************** id: select type: table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: l SIMPLE megrendelesek ALL PRIMARY NULL NULL NULL 4 2. Az oszlop lehetséges értékeit a 12.8 táblázat: Az EXPLAIN utasítás kimenetében szereplö. .202 12. amelyre a sor hivatkozik.megrendelesek. Egymásba ágyazott lekérdezések és uniók használata esetén a külső (első) lekérdezés. lehetséges Select-típusok Típus SIMPLE PRIMARY Leírás Egyszerű SELECT. row *************************** *************************** id: select type: - l SIMPLE vasarlok ALL PRIMARY NULL NULL NULL 3 Using where.isbn l Using where A kimenet elsőre kicsit zavarosnak tűnhet. de nagyon hasznos lehet. Using 4. row *************************** *************************** id: select type: l SIMPLE rendelesi tetelek ref PRIMARY PRIMARY 12 table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: 4 konyvek. mint amilyen példánkban is szerepel. Vizsgáljuk meg egyenként a táblázat oszlopait! Az első.f�ezet *************************** l.8 táblázatban láthatjuk. A select_type oszlop a használt lekérdezés tÍpusát mutatja meg.rendelesi tetelek. table: type: possible_keys: key: key len: - ref: rows: Extra: join buffer *************************** row *************************** id: select_type: table: type: possible keys: key: key_len: ref: rows: Extra: l SIMPLE konyvek eq_ref PRIMARY PRIMARY 13 konyvek.rendelesid l Using index 3. az id oszlop az azon lekérdezésen belüli SELECT utasítás azonosító számát adja meg. 12.

Azért kell összeszorozni a számokat. (Ezt már korábban. amely nem gyorsítótárazható egymásba ágya­ zott lekérdezéshez tartozik. Az eredmény minden egyes sora arról tájékoztat. Ez a típus jön szóba. a vasarlok és a konyvek tábla volt érintett. ahol egy egyedi sort kapunk vissza. Ezt a típust akkor használjuk. A unique _subquery összekapcsoJási típushoz hasonló. két másikat (megrendelesek és vasarlok) pedig az ALL típussal-vagyis tábla minden egyes sorát megnézve. lehetséges összekapcsalási típusok Leírás vagy system A táblából egyetlen beolvasás történik.9 táblázat: Az Típus const EXPLAIN 12 utasítás kimenetében szereplö. egymásba ágyazott lekérdezés. ha a tábla pontosan egy sorból áll. Az oszlop álca! felvehető értékek készletét a 12. vagy a kulcs nem UNIQUE. A táblázatból következtethetünk. más esetben a const típust használja. amely egy adott tartományba esik. A tábla minden sora beolvasott. Belső egymásba ágyazott lekérdezés. de indexelt. és az index UNI QUE. vagy az az elsődleges kulcs. Ez akkor lehetséges. Jelen példában azt láthatjuk. egy másikat (rendelesi_tetelek) a a ref típussal. Olyan egymásba ágyazorr lekérdezés. mert az összekapcsolás olyan. A rows oszlop is ezt támasztja alá: (nagyjából) azt a számot aclja meg. amikor az összekapcsolás a táblán lévő index minden részét használja.vagyis amikor csak a kulcs egy részét használjuk az összekapcsolásban. erre az összekapcsoJási típusra cseréljük a ref típust. amely az elsődleges lekérdezéstől függ (azaz korrelált lekérdezés). a rendelesi _tetelek. Egyes IN egymásba ágyazott lekérdezésekben. eq_ref fulltext ref fulltext index használatával végrehajtott összekapcsolás. hogyan lesz felhasználva a tábla a lekérdezés összekapcsolásaiban. nem egyedi egymás­ ba ágyazott lekérdezésekre való. hogyan használja a lekérdezés az adott táblát. hogy az egyik táblát (konyvek) eq_ref típus használatával kapcsolták össze. ahány sort az adott táblában az összekapcsolás vég­ rehajtásához be kell olvasnia a MySQL-nek. így minden egyes sorhoz újra ki kell értékelni. rnint a ref lekérdezés. UNCACHEABLE UNION A table oszlop egyszerűen a lekérdezés megválaszolásához használt táblákat sorolja fel. hogy a megrendelesek. Második vagy későbbi lekérdezés unióban. Az összekapcsolásban szereplö más táblák minden sorkészletéhez a tábla megfelelő sorkész­ letét olvassuk be.9 táblázat mutatja. az elsődleges lekérdezéstől függö.) Az Index Merge egy különleges optimalizálás használatát jelzi. amelynek eredménye nem gyorsítótárazható. 12. Az ott szereplő értékek a lekérdezés végrehajtásának sebessége szerint a leggyorsabbtól a leglas­ sabbig terjednek. FROM DERIVED UNCACHEABLE SUBQUERY mellékágban használt. (Ezt a típust elsősorban egymásba ágyazott lekérdezésekben használjuk. Az összekapcsolásban szereplő más táblák minden sorkészletéhez a tábla azon sorkészletét olvassuk be. UNION UNION RESULT SUBQUERY DEPENDENT SUBQUERY eredménye. vagy nem az az elsődleges ref or null Olyan. Rendszertábla esetén a system. Az összekapcsolásban szereplö más táblák minden sorkészletéhez (set of row) egyetlen sort olvasunk be ebből a táblából.Haladó MySQL-adminisztráció 203 Típus UNION DEPENDENT UNION Leírás Második vagy későbbi lekérdezés unióban. index_merge unique_subquery index_subquery range index ALL Az előző példában láthatjuk. Második vagy későbbi lekérdezés unióban. Ezeket a számokat összeszorozva megkapjuk a lekérdezés végrehajtásához meg­ vizsgált sorok teljes számát. amikor az összekapcsolás nem tud az össze­ kapcsoJási feltétel alapján egyetlen sort kiválasztani . hogy hány sort kell az egyes táblákból a lekérdezés végrehajtásához beolvasni. Belső egymásba ágyazott lekérdezés. de a MySQL NULL sorokat is keres. a lekérdezésre nézve is meg­ állapíthattuk) A type oszlop azt mutatja. mint a különböző táblákban . A celjes index beolvasott (scanned). kulcs.

de ha az adatbázis mérete növekedni kezd.mysql. majd a soro­ kat a pufferből kinyerve megy végbe a lekérdezés. Nyilvánvalóan minél kisebbé tudjuk tenni ezt a számot. Harmadsorban mérlegelhetjük annak lehetőségét. valamilyen bonyolult jelentésről-. A ref oszlop azokat az oszlopokat mutatja. ha felsoroljuk öket a parancssorban. Az indexek nem hasz­ nálhatók különbözö szélességű oszlopok párosítására. ha a MySQL manitoron belül az ANALYZE analyze table vasarlok. A több mint 15 lehetséges érték teljes listáját a MySQL kézikönyvben találjuk (http:/l dev. akkor az minden bizonnyal nem fogja megérni az erőfeszítést. A lekérdezés a LEFT JOIN használatára lett optimalizálva. és csupán becslés. 12. a lekérdezéshez ezek nem lettek felhasználva! A key_len oszlop a használt kulcs hosszát mutatja. a lekérdezés végrehajtási ideje is nőni fog. megrendelesek. Egyelőre elhanyagolható mennyiségű adat található adatbázisunkban. hogy vizsgálja meg a kulcseloszlásokat. hogy megegyezőek-e. vagy ha már az adatbázis tervezésének elején tekintettel vagyunk erre.a kettő egyenértékű.10 táblázatban az oszlop néhány lehetséges értéket láthatjuk.például a főnökünk által kért. amelyet soha az életben nem fogunk még egyszer használni. A myisamchk segédalkalmazást vagy az ANALYZE TABLE utasítást használhatjuk erre.MYI A másik lehetőség. Erre a kérdésre rövide­ sen visszatérünk majd. Ezen a problémán úgy segíthetünk. A sarok kiválasztása WHERE mellékág használatával történik.htrnl).) A táblákból származó minden információ az indexből jön. fejezet 12 lévő sorok szorzata. Először is ellenőrizhetjük az oszloptí­ pusokat. és tegye hatékonyabbá az összekapcsolásokat. Másodsorban utasíthatjuk az összekapcsolás-optimalizálót. hogy bár a vasarlok és a megrendelesek táblához tartoznak lehetséges elsődleges kulcsok. érdemes komolyan elgondolkodni ezen a javítási lehetőségen.204 12. vagy az alábbi utasítást adjuk ki: myisamchk --analyze pathtomysqldatabase/*. Példánkban azt láthatjuk. hogy új indexet adunk a táblához. Figyeljük meg. Ez különösen igaz az oszlopok szélességére. ha módosítjuk a párosítani kivánt. Using index Using join buffer Using temporary Using where Az EXPLAIN utasítás kimenetében észrevett hibákat többféleképpen orvosolhatjuk. És végűl: az Extra oszlop az összekapcsolás végrehajtásának módjáról közöl további információt. Az alábbiakat begépelve hívhatjuk meg a segédalkalmazást: myisamchk --analyze pathtomysqldatabase/table Tóbb táblát is ellenőrizhetünk. A key oszlop vagy a MySQL által ténylegesen használt táblából származó kulcsot vagy NULL értéket tartalmaz ( ameny­ nyiben nem volt kulcs). Ideiglenes tábla létrehozására van szükség a lekérdezés végrehajtásához. és meggyőződhetünk arról. A MySQL az összekapcsolásban szereplő más táblák minden sorkészletéhez megpróbálja megtalálni a legjobban használható indexet. hogy a lehetséges kulcsok mind PRIMARY. A kulcs hosszúsága akkor válik fontossá. nem pedig a visszaadott sorok száma. (Ez a művelet nyilvánvalóan kétszer any­ nyi ideig tart. a lekérdezés végrehajtása nélkül a MySQL nem tudja a pontos számot meghatározni. azaz elsődleges kulcsok. További részletekért lapozzunk vissza a Munka MySQL adatbázisunkkal című 10.a MySQL által a tábla összekapcsolásához használt kulcsokat mutatja. hogy ez a megvizsgált.1/en/ using-explain. hogy csak a kulcs egy része lett-e felhasználva. TAB LE utasításnál felsoroljuk a táblákat: konyvek. vagyis a sarok tényleges ellenőrzé­ se nem történik meg. Példánkban a teljes kulcs lett felhasználva. . Amennyiben olyan egyszeri lekérdezésről van szó. de eltérő szélességű oszlopok típusát. mert más dolgokat lelassíthat. amikor egynél több oszlopból álló kulcsokkal dolgozunk. Ha a lekérdezés lassú vagy gyakori.MYI A következő utasítás futtatásával az adatbázis minden tábláját ellenőrizhetjük: myisamchk --analyze pathtomysqldatadirectory/*/*. ha van ilyen.com/ doc/refman/5. Két illeszrésre van szükség az adatok rendezéséhez.10 táblázat: Az EXPLAIN utasítás kimenetében szereplö Extra oszlop néhány lehetséges értéke Jelentés Érték Distinct Not exists Range checked for each record Using filesort Az első megfelelő sor megtalálása után a MySQL abbahagyja a keresést. rendelesi_tetelek. A 12. A táblák beolvasása az összekapcsalási puffer használatával részekben történik. Ebből az értékből megállapíthatjuk. fejezethez l Ne feledjük. amelyeket a kulccsal együtt a tábla sorainak kiválasztásához használtunk. annál jobb.ahogy azt neve is sugallja. A possible_keys oszlop.

hogy mely indexek vannak használatban. ha azok az alapér­ telmezettől eltérőek! Ezzel csökkenthető az INSERT utasítás végrehajtásához szükséges idő. Ahol lehetséges. További tippek Sok más apró finomsággal javíthatjuk adatbázisunk teljesítményét. . TEXT és BLOB típusúak) használatár! A rögzített hosszú­ ságú mezőkkel rendelkező táblákkal gyorsabban dolgozhatunk. illetve kezelhetünk egyedi igényeket. ha a lehető legkisebb adattípust használjuk az oszlopok­ hoz. Korábban már szó volt arról. az EXPLAIN utasítás futtatásá­ val állapíthatjuk meg. hogy adatbázisunkban minden a lehető legkisebb legyen. rninimalizáljuk a NULL éttékű oszlopok számát. amilyeneket lekérdezéseink nem használnak! Ahogy korábban már említettük. a következöképpen hozhatjuk létre az új indexet az ALTER ALTER TABLE tabla ADD INDEX (oszlop).mysql. és csak akkor szúrjunk be adatokat. használjunk alapértelmezett értékeket az oszlopokban. Minél egyszerűbb ez a folyamat. Ezt a célt . A myisamchk segédalkalmazással a következőképpen rendezhetjük egy tábla indexét. hogy valarnivel több helyet foglalnak el.a redundanciát mini­ málissá tevő. A MySQL weboldalon számos jó tanácsot találunk erre vonatkozóan (http:/ /www. 12 Jogosultságok Az EXPLAIN utasítással foglalkozó részben említett tanácsok mellett a jogosultságok egyszerűsítésével is növelhetjük a lekér­ ciezések sebességét. kerüljük a változó hosszúságú oszlopok (így a VARCHAR. és tegyük az elsődleges kulcsot a lehető legrövidebbél Ha lehet. Ha a WHERE mellékágban használt oszlop indexelésre megfe­ lelő.com). Az OPTIMIZE TABLE tabla neve. A töredezettség megnöveli a táblában a keresési időt.legalábbis részben . Táblaoptimalizálás Egy hosszabb ideje használatban lévő táblát a frissítések és törlések feldolgozása már töredezetté tehetett. utasítással: Adatbázisunk optimalizálása Az előbbi lekérdezés-optimalizálási tippeken túlmenően súrnos olyan dolgot tehetünk. annál gyorsabban fog lefutni a lekérdezés. azzal javíthatjuk a le­ TAB LE kérdezés teljesítményét. utasítással vagy a parancssorba a következőket begépelve: myisamchk -r tabla segíthetünk ezen a problémán. illetve adatait az adott index szerint: pathtomysqldatadirectory/*/*. indexek használatával gyorsíthatjuk lekérdezéseinket. hogy indexet adunk a kérdéses táblához. hogy végrehajtásuk előtt a jogosultsági rendszer ellenőrzi a lekérdezéseket. Alapértelmezett értékek használata Ahol lehetséges. és ne hozzunk létre olyanokat.MYI myisamchk --sort-index --sort-records=l Indexek használata Ahol szükséges. bár az igaz. amellyel általánosságban növeljük MySQL adatbázisunk teljesítményét. Őrizzük meg indexeink egyszerűségét. megfelelő tervezéssei érhetjük el.Haladó MySQL-adminisztráció 205 Ha az EXPLAIN utasítás kimenetének possible _ keys oszlopa néhány NULL értéket tartalmaz.. Szintén ezt szolgálja. Optimálisra tervezés Az alapelv az.

] A tabla helyére a zároini kívánt tábla (illetve táblák) neve kerül. A FLUSH TABLES .. mint a master. A parancsot az operációs rendszer parancs­ sorából adjuk ki. Ezzel megosztható a terhelés és fokozható a rendszer megbízhatósága. Másodsorban frissíte­ nünk kell az adatbázist a bináris naplóban eltárolt állapotra. és jellemzően valahogy így néz ki: 12 mysql dump --opt --all-databases > all. amelynél a fájlt dumpolruk. a master kiszolgálón az adott időpillanatban lévő minden adatot átmásolunk. Beállítás után biztonsági mentések készítésére is használható. Belátható.sql nevü fájlba pakol. azaz javítás) beállítássalJ Ha a biztonsági mentés létrehozásához az előző rész első módszerét választottuk. tabla zarolas_tipusa . MySQL adatbázisunk helyreállítása Ha helyre kell állítanunk MySQL adatbázisunkar. A biztonsági mentés készítésének (és a feladatátvételnek J utolsó lehetséges módszere az adarbázis egy replikálr másolatának müködtetése. majd a slave kiszolgálók is alkalmazzák azokat saját adataikra. zarolas _ tipusa pedig READ vagy WRITE lehet. Ezt követően egy pillanatra le kell állítanunk a mysqld folyamatot. A master a bináris naplójából továbbítja a rajta lefuttatott összes lekérdezés részleteit. Összetettebb architektúrák is lehetségesek.módszer a mysql_dump parancs használata. hogy a fizikai állományok máso­ lásának idejére zároljuk a táblákat. az olvasási lekérdezéseket pedig a slave kiszolgálókon futtaguk. amelyhez több slave típusút adhatunk. . Ha számos olyan lekérdezéssei dolgozunk.és egyben ajánlott. Ezt a LOCK TABLESparanccsal tehetjük meg. A naplófájlban tárolt frissítésekből kapjuk meg a mysql_dump parancs használata óta végbement változtatá­ sokat. több lépés vár ránk. majd a --log-bin [=logfile] beállírással újból el kell indítani azt. fejezet Biztonságimentés készítése MySQL adatbázisunkról A biztonsági mentés készítésének többféle módszere lérezik MySQL-ben. futassuk a myisamchk utasírást -r (repair. Az egyik lehetőség. hogy a biztonsági mentés létrehozása előtt az indexek minden változását lemezre írtuk. Ezt az alábbi parancs futtatásával érhegük el: mysqlbinlog hostname-bin. (A naplófájlokról természetesen bármilyen biztonsági mentés készítése esetén gondoskodnunk kell. akkor nem célszerű ezt a megoldást választanunk. [0-9)* l mysql A MySQL biztonsági mentésének és helyreállításának folyamatáról a hrrp:/ /www. A második. amely az alábbi szintaktikát követi: LOCK TABLEStabla zarolas_tipusa [. parancs futtatásával megbizonyosodhatunk arról. például amelyben több master kiszolgáló dolgozik. a lekérdezések a többin futrathatók lesznek.com címen elérhető MySQL web­ oldalon olvasharunk bővebben. A biztonsági mentés elkészítése közben a felhasznáJók és a kódok továbbra is futtathatnak csak olvasható lekérdezéseket.) A harmadik lehetséges módszer a mysqlhotcopy kód használata. amelyek módosítják az adatbázist (ilyenek lehetnek például az ügyfelek megrende­ léseiJ. a Biztonsági mentés készítéséhez csak olvasási zárolásta van szükség.mysql. Először is le kell futtatnunk a dump fájlban a lekérdezéseket Ez a lépés előállítja az adatbázisnak azt az állapotát. A következőképpen hívhatjuk meg: mysqlhotcopy database /path/for/backup Ez után kövernünk kell az adarbázis elindításának és leállításának korábban bemutatott folyamatát. A dolog lényege.sql Ez az adarbázis újbóli előállírásához szükséges minden SQL kódot az a ll.206 12. A replikációval a fejezet egy későbbi részében foglalkozunk majd. mi azonban csak ezzel a legtipikusabb felállással foglalkozunk. A slave kiszolgálókat ezt követően a master alapján frissíteni kell.. hogy az írási lekérdezéseket a master kiszolgálón. hogy legyen egy master típusú szerver. Minden slave kiszolgáló tükrözi a mastert. Jellemzően úgy használjuk ezt a felállást. hogy több adatbázis szolgáltassa ugyanazokat az adatokat. Ezt alkalmazásunk logikája követeli meg. Amikor az elején beállíguk a slave kiszolgálókat. ismét csak több lehetséges megközelítés közül válaszrharunk. másoljuk vissza az adatfájlokat egy új MySQL-relepítésben ugyanarra a helyre! Ha a második megközelítést alkalmaztuk a biztonsági mentéshez. Replikációmegvalósítása A replikáció nevü technológia lehetövé teszi. Amennyiben a problémát sérült tábla okozza. ha az egyik kiszolgáló tönkremegy. Ez minden elosztott adatbázisra igaz. hogy a slave kiszolgálók általában nem rendelkeznek annyira naprakész adatokkal.

legkisebb jogosultság elve alapján vissza kell vonni ezeker a jogosultságokat. Az előbbi esetén az alábbi beállirá­ sokra lesz szükségünk: [mysqld] log-bin server-id=l Az első beállirás a bináris naplózásr kapcsolja be (ezt már be kellett kapcsolnunk. aminr a rendszer már feláll r és fut. A bináris naplózás bekapcsolásáról A PHP és a A my. amivel a slave kiszolgálók csatlakozni rudnak. cnf fájljához. Először is Ilusholjuk táblákat a következő utasítással: Az olvasási zárolás indoka. A legegyszerűbb a slave kiszolgálók beállitása (ezt a a következő részben mutatjuk be). és ekkor csak a különleges replication slave jogosultságra van szükség. Minden slave kiszolgáló is azonosítót igényel. ha nem tettük meg. . hogy a LOAD DATA FROM MASTER paranccsal továbbítjuk az adarokar. SUPER és SELECT jogosulrságra is szüksége lesz. ini MySQL telepítése című Függelékben olvashatunk. hogyan tehetjük meg ezr. ha MyiSAM táblákat használunk.) A 9. majd a LOAD DATA FROM MASTER utasítás futtatása. (Erről az urasírásról a következő részben olvasharunk bővebben. repiicaeion slave nevű jogosulrsági szinr tartozik. Az alábbi utasítás futtatásával tehetjük ezt meg: SHOW MASTER STATUS. A második beállirás egyedi azonosítót ad a master kiszolgálónak. A slave kiszolgálókhoz egy különleges. de jegyezzük fel! Példánkban a r ep_ slave nevet acljuk a felhasználónak: grant replication slave on to * . cnf fájlunkat a masrer és a slave kiszolgálókorr is szerkeszteni kell. használatát nem ajánl­ Általában jobban járunk. Ügyeljünk. és rnivel ez némi időr vehet igénybe. * 'rep_slave'@ '%' identified by 'j els z o' . A kezdeti adatátvitel megvalósítása Tóbbféleképpen átvihetjük az adatokat a master kiszolgálóról a slave-re. Hozzunk létre egy felhasználót a master kiszolgálón! Bármilyen felhasználói nevet és jelszót adharunk neki. Ennek eredményeképpen a következőhöz hasonló kimenetet kell kapnunk: +----------------------+----------+--------------+------------------+ l File llaura-ltc-bin. A kiinduló adattovábbítás tervezett módjától függőerr átmene­ rileg további jogosultságok megadására is szükség lehet. A master kiszolgáló beállítása A master kiszolgálón létre kell hoznunk egy felhasználót. hogy a számok egyediek legyenek! Az első slave azonosítója legyen. Nyilvánvalóan valarnilyen más jelszór kell választanunk.) a a biztonsági menrések létrehozásához használt eljárásoknál már megmutattuk.Haladó MySQL-adminiszrráció 207 A masrer és slave archírektúra felépítésének első lépésekém leellenőrizzük. ha az adott időpontban pillanatfelvételt készítünk az adatbázisróL A fejezet korábbi részében. a másodiké server-id=3 srb. de csak a kiinduló beállításhoz.OOOOOl l l Position l Einlog Do_DB l Binlog_Ignore_DB l +----------------------+----------+--------------+------------------+ 95 +----------------------+----------+--------------+------------------+ Jegyezzük fel a File és a Positiorr mező értékér. ini/my. ahol a pillanatfelvételt készítet­ FLUSH TABLES WITH READ LOCK. a slave kiszolgálók beállításához szükség lesz ezekre. (Csak akkor érdemes ezt a módszert választani. majd olcljuk fel a táblák zárelását a következő utasítással: unlock tables. Az esetek többségében adatbázis-pillanatfelvételt fogunk használni az 12 adatok átadására.mondjukserver-id=2. fejezetben megismert. Mosr készítsük el a pillanatfelvételt. Ennek a megközelítésnek az szépséghibája. hogy a bináris naplózás be van-e kapcsolva a masreren. hogy fel kell jegyeznünk a szerver bináris naplójában azt a helyet. a felhasználónak RELOAD. Ha úgy dönrünk. hogy az adatátvitel idejére zárolja a master tábláit. vagy my. ezért hasonló sort kell hozzáadnunk minden slave my. tük. kapcsoljuk be mosr!). juk.

.mysql. Amennyiben nem készíterrünk pillanatfelvételt. következő leckében a MySQL néhány olyan haladóbb funkcióját ismerjük meg. és feloldjuk a táblák zárolását. start slave. 12 master-log-file='naplofajl'. kezd­ jük azzal. amelyek webes alkalmazások írásakor hasznosak. hogy a slave kiszolgálóra telepítjük! Ezt követően futtassuk a slave kiszolgálón a következő lekérdezéseket: change master to master-host='szerver'. Hogyan tovább� A Haladó MySQL-programozás című.com címen elérhető MySQL weboldalral Érdemes lehet elolvasni a MySQL Press kiadó Paul Dubois MySQL Administrator's Guide and Language Rejerence című kiadványár vagy MySQL (Addison-Wesley kiadó. hogy az irt bemutatort eljárást követjük. master-log-pos=logpos. negyedik kiadás) című művét. Ha szecernénk többet megtudni a MySQL-adminisztrációról. számolnunk kell licencköltséggeL Megtehetjük azt is. A slave kiszolgáló most már fut és müködik. majd újraindítjuk a kíszolgálót. és a táblák zárolásának feloldása előre kikapcsoljuk a MySQL szer­ vert. a tranzakci­ ókat és a tárolt eljárásokat. a legegyszerűbb az InnoDB Hot Backup eszköz használata. A felhasznala és a j elszo a master kiszolgálón futtatott GRANT utasításból adódik. látogassunk el a hrrp:/ / www. További olvasnivaló A MySQL-ről szóló eddigi fejezetekben a rendszer azon részeire és használatára fordítortuk figyelmünket. Megrudjuk például azt. fejezet Amennyiben InnoDB táblákkal dolgozunk. master-user='felhasznalo'. hogyan használjuk a különböző tárolómotorokat. A dőlt berűvel szedert adatokat magunknak kell megadni. a masterról származó adatokat az előző lekérdezés futtatása után a követke­ ző utasítás végrehajtásával tölthetjük be: LOAD DATA FROM MASTER. A szerver a master kiszolgáló neve. master-password='jelszo'. A slave kiszolgáló vagy kiszolgálók beállítása Két lehetőség közül választharunk a slave kiszolgáló(k) beállításakor.innodb. Mivel nem ingyenes szoftverről van szó. A naplofaj l és a logpos pedig a master kiszolgálón futtatort SHOW MASTER STATUS utasítás kimenetéből következik.208 12. amelyek a webes fejlesztés. illetve a MySQL és a PHP összekapcsolása szempongából a leginkább fontossággal bírnak. Ha készítetrünk adatbázisunkról pillanarfelvételt. és a replikálni kívánt adatbázis teljes könyvrárát lemásoljuk. amely az Innobase Oy oldalán érhető el (http:/ / www.com).

. TEXT vagy AUTO INCREMENT oszlopot nem tartalmazhatnak. és támogatják a teljes szövegre keresést (full text searching). Tárolómotorok A MySQL többféle tárolómotort támogat (amiket esetenként táblatípusoknak is szokás nevezni). MERGE. A MyiSAM táblák tömöríthetök. A táblaripust a tábla létrehozásakor választhatjuk ki az alábbi utasítással: tabla TYPE=tipus . CREATE TABLE leggyakrabban használt tárolómotorok a következők: MyiSAM -Az alapértelmezett típus. fejezetben bemuta­ tort FILE jogosultsággal kell bírnia.eddig nem tárgyalt funkciója a LOAD DATA INFILE utasítás. txt fájlban calálható adatokat. különben a táblák a teljes memó­ riát k:isajátíthatják. txt" INTO TABLE konyvek. A különleges karaktereket perjellel (\) szükséges kiemelni. Használatával fájlból töltherünk be a táblákba adatokat.és egyszerűen váltharunk a mororok között.hogy lekérdezés céljából egyeden táblaként kezeljünk több MyiSAM táblát.a többi közt a táblaripusokról.Ezek a táblák lehetövé teszik. A MyiSAM a többi tárolómotorhoz képest több eszközzel rendelkezik a táblák ellenőrzésére és javítására. A hagyományos !SAM-típuson alapul. A MyiSAM számos további előnyt kinál az ISAM-típushoz képest. BLOB. Ezzel kikerülhetök az egyes operációs rendszerek maximális fájiméreere vonatkozó korlátozásai. A .hogy válasz­ rási lehetőségünk van a táblák mögöttes megvalósírását illetően. A CREATE TABLE utasításban meg kell határoznunk a MAX_ROWS beállítás (a sorok maximális száma) értékér. Rugalmas. A fájl adatmezöit alapértelmezésben rabulárorokka! kell egymástól elválasztani. A MEMORY táblák ettől tudnak rendkívül gyorsak lenni. az UPDATE és a REPLACE műveleteket viszont nem..indexeit pedig hasheli. Ez azt jelenti.és egyszeres idézőjel közé kell helyezni öket. Támogatják az INSERT és a SELECT lekérde­ zéseket. A LOAD DATA INFILE utasítás használatához a felhasználónak a Webes adatbázis létrehozása című 9.a sorokat pedig újsor karakterrel (\n) kell tagolni.ezt használtuk a könyv eddigi részében is.Az ilyen táblák nagy mennyiségü adatot tárolnak kis helyen. fejezet során érintett főbb témakörök: A LOAD DATA INFILE utasítás Tárolómotorok Tranzakciók Külsö kulcsok Tárolt eljárások A LOAD DATA INFILE utasítás A MySQL egyik hasznos. Ez a rekordok és fájlok tárolásának szabványos módja. MEMORY (korábbi nevén HEAP) -Az ilyen típusú táblákat a memóriában tárolja a MySQL.de a rendszer összeomlása esetén adataink elvesznek.programozás A következökben A haladó MySQL-témákról.a DELETE.. a tranzakciókról és a tárolt eljárásokról olvashatunk.13 Haladó MySQL . Ez a sor a konyvek táblába olvassa az uj_konyvek. Mindezeket a LOAD utasítás különbözö opcióival mó­ dosíthatjuk.. Adatbázisunk akár minden táblája használhat más és más rárolómotort. a részleteket a MySQL kézikönyvben találjuk.és nem támogatják az idegen kulcsokat..ami az Indexed Sequentia l Access Method (index-szekvenciális adatelérési módszer) röviditése. számtalan opcióval rendelkezik. Nem tranzakcióbiztosak. Ezen tulaj­ donságaiknak köszönhetöen a MEMORY táblák ideiglenes vagy származtatott adatok tárolására ideálisak. Az utasítás nagyon gyorsan lefut. ARCHIVE. Indexeket nem használnak.jellernzöen azonban a követ­ kezöképpen néz ki: LOAD DATA INFILE "uj konyvek.

A tranzakciókkal kapcsolatos definíciók megismerése Először is határozzuk meg a tranzakció fogalmát l A tranzakció olyan lekérdezés vagy lekérdezések olyan sorozata. Tartósság (Durability)-Az adatbázisba írásuk után a tranzakcióknak véglegesnek. A MEMORY táblákat ideiglenes táblaként vagy nézetek megvalósítására használhatjuk. Rend­ kívül fontos. mi történik? A pénz egyszerűen csak eltünik? Bizonyára találkoztunk már az ACID-kompatibilis kifejezéssel. hogy nem szetetnénk ezt. InnoDB-Az ilyen táblák tranzakcióbiztosak. Ha az egyik számláról levesszük a pénzt. Az adatbázisba nem Írt tranzakció r. vizsgáljuk meg egy banki adatbázis példáját! Képzeljük el azt a szituációt. hogy ehhez legalább két lekérdezésre van szükség. amikor jelentős számú SELECT vagy INSERT lekérdezést futtarunk egy táblán (nem vegyesen a kérféle lekérdezést). amikor teljes szövegre keresési lehetőségre van szükségünk. mett ebben ez a leggyorsabb. Izoláció (Isolation). ám a tranzakciók hasz­ nálatának lehetősége ellensúlyozza sebességbeli hátrányukat.A következő részekből kiderül. hogy figyelmünket a tranz­ akciók használatára.210 13. miért olyan fonros ez a lehetőség. Akkor érdemes MyiSAM típussal dolgozni. hogy minden lefuttatott utasítás azonnal az adatbázisba íródik (véglegesített lesz). illetve ezek keverékét használjuk. urasírással kezdhetünk meg egy tranzakciót. hogy eltávolítjuk a pénzt az egyik számláról. hogy esetükben használhatjuk a COMM IT és a ROLLBACK parancsot. vagyis amikor az adarbázis visszaáll a tranzakció megkezdése elötti állapotába. Tranzakciók használata InnoDB táblákkal A MySQL alapértelmezésben autocommit módban fut. hogy vagy teljesen lefusson.Előnyük akkor jelentke­ zik. Konzisztencia (Consistency). A webes alkalmazások többségében jellemzöen MyiSAM vagy InnoDB táblákat.A tranzakciónak meg kell őriznie az adatbázis konzisztens állapotát. . és hogyan valósíthatjuk meg öket InnoDB táblákkal. ALTER TABLE rendelesi_tetelek TYPE=innodb. majd áthelyezzük egy másikra. vesszővel elválasztott értéket tartalmazó fájlban tárolja ezeket a táblákat. amikor fontosak a tranzakciók (például pénzügyi adatokat tároló táblák esetén).f�ezet CSV. Ha az aktuális munkamenetben ki szeretnénk kapcsoini az autocommit módot. vagy pedig egymás közé ékelődő INSERT és SELECT lekérdezések használatakor (például online üzenőfalak és fórumok esetén). A könyv ezen részében leginkább MyiSAM táblákkal dolgoztunk.Az InnoDB táblák a külsö kulcsokat is támogatják. Szánjunk most kis időt arra. ha külsö táblázatkezelő alkalmazásban. ez azt jelenti. amelyek különösen hiba vagy szerverösszeomlás esetén fontosak. visszagörgetett (rolled back) tranzakciónak nevezzük. vagyis befejezésükig a tranzakcióknak elkülönítve kell maradni uk.A kiszolgáló egyetlen.Ez azt jelenti. amely vagy reljes mértékben lefut az adatbázison. vagy dolgozni kell velük. a következőt kell begépelni: SET AUTOCOMMIT=O. Az autocommit mód bekapcsolt állaporában a START TRANSACTION. amikor igazán nagy MyiSAM táblákat kell kezelnünk. Hogy lássuk. illetve az InnoDB táblákon belüli megvalósírásuk módszereire fordítsuk! 13 Tranzakciók A tranzakciók az adatbázis konzisztenciáját biztosító mechanizmusok. például Microsoft Excelben lévő adatokat kell megtekinreni. más szóval tartósnak kell lenniük. ez azt jelenti. Az ACID betűszó a tranzakciókkal szemben elvárt négy követelményre utal: Atomiság (Atomicity). A véglegesen az adatbázisba írt tranzakciót véglegesítettnek ( committed) moncljuk. vagy egyik sem. InnoDB típusú táblára akkor van szükség. A tábla létrehozása után az ALTER TABLE utasítással módosíthatjuk típusát. például így: ALTER TABLE megrendelesek TYPE=innodb. hogy legye· nek. vagy egyálta­ lán ne fusson le. vagy egyáltalán nem fut le.A tranzakciónak atominak kell lennie. pontosan mik azok a tranzakciók. hogy e két lekérdezés közül vagy mindkettö lefusson.Akkor is a MyiSAM a nyerő. amelyben pénzt szetetnénk utalni az egyik számláról a másikra! Ez a művelet magában foglalja. a MERGE táblákat pedig akkor. A MyiSAM tábláknál ugyan lassabbak. mielőtt egy másik számlára ráraknánk. Könnyen belátható. Az adatbázisok így a tranzakció befejeztétől függetlenül meg­ őrizhetik konzisztens állapotukat.Tranzakcióbiztos táblatípus használata esetén több mint valószínű.A befejezetlen tranzakciók az adatbázis más felhasználói számára láthatatlanok kell. Számos webes alkalmazáshoz-egyebek között a katalógusok­ hoz is-a MyiSAM a legjobb választás. és elmegy az áram.

illetve azt.98 l 2008-06-18 l +------------+-----------+--------+------------+ Hagyjuk nyitva ezt a kapcsolatot. hogy a külsö kulcsok fogalmával a Webes adatbázis megtervezése címü 8. fejezetben találkoztunk. isbn) A re ferences megrendelesek (rendelesid) szavakat írtuk a rendelesid mögé. két ALTER TABLE utasítást most: ALTER TABLE ALTER TABLE megrendelesek TYPE=innodb. hajtsuk végre a konyvek adatbázison a fejezet előző részé­ ben említett. ) TYPE=InnoDB. hogy InnoDB formátumúvá alakítottuk-e a szóban forgó táblát! Térjünk vissza az első kapcsolathoz. amikor sort szúrunk bele a rendelesi_tetelek táblába! Ehhez érvényes rendelesid-ra a van szükség. az alkalmazás logikájával kell szavatolnunk beszúrt rendelesid érvényességét. '2008-06-18'). Ha befejeztük a tranzakciót alkotó utasítások bevitelét. a ROLLBACK. A következöképpen jelenik meg a rendelés: +------------+-----------+--------+------------+ l rendelesid l vasarloid l osszeg l datum 13 +------------+-----------+--------+------------+ 5 l 2 l 69. Nézzünk egy példát! Amennyiben még nem tettük volna meg. 69. Ez azt jelenti. mennyiseg TINYINT UNSIGNED. Most már a másik kapcsolatban is vissza kell kapnunk a megfelelő sort. (A későbbiekben ugyanezzel az utasítással visszaalakíthatjuk öket. amelynek a megrendelesek tábla rendelesid oszlopából származó értéket kell tartalmaznia. 2. '0-672-31697-8'.) Ha mégis látjuk. pen kell megváltoztaeni a tábla DDL utasítását: CREATE TABLE rendelesi_tetelek ( rendelesid INT UNSIGNED NOT NULL REFERENCES megrendelesek(rendelesid). mert a tranzakció automatikusan megkezdődik. INSERT INTO rendelesi_tetelek VALUES (5. hogy az oszlop külső kulcs. egyszerűen a következőt begépelve véglegesíthetjük azt az adatbázisban: COMMIT. majd véglegesítsük a tranzakciót: COMMIT. arnint beírunk egy SQL utasítást. akkor a következökép­ végezze el helyetrünk ezt az ellenőrzést. menjünk a másikra. Ellenőrizzük. Amig nem véglegesítjük a tranzakciót. . hogy az adatbázis Hogyan állírhatjuk ezt be� Ha a táblát már erederileg külsö kulcs használatával kívánjuk létrehozni. rendelesi_tetelek TYPE=innodb. Ez szükséges a külső kulcsok müködéséhez. Ha valamilyen okból meggondoljuk magunkat. utasítással térhetünk vissza az adatbázis előző állapotához.00 sec) Ennek oka. hogy a tranzakciót még nem véglegesítetrük. akkor minden bizonnyal elfelejtettük kikapcsalni az automatikus véglegesítést (autocommit). Emlékezhetünk rá. MyiSAM táblák használata esetén valahol máshol. PRIMARY KEY (rendelesid. a többi felhasználó számára vagy más munkamenetekben lámatatlan lesz. MyiSAM táblák használata esetén nincs lehetőség külsö kulcsok használatára. és futassuk le ugyanezt a SELECT lekérdezést! Ekkor nem fogjuk látni a megrendelést: Empty set (0.98. (Kiváló példája ezt a tranzakció-izolálásnak. l). Külső kulcsok Az InnoDB a külsö kulcsokat is támogatja. Az InnoDB táblákban a külsö kulcsok használata lehetövé teszi. isbn CHAR(l3) NOT NULL. Ezek az utasítások InnoDB táblákká alakítják a két táblát. Ellenőrizzük ezt.Haladó MySQL-programozás 211 Kikapcsolt állapot esetén nincs szükség erre a parancsra.) Nyissunk két kapcsolatot a konyvek adatbázishoz l Adjunk egy új rendelési rekordot az adatbázishoz: INSERT INTO megrendelesek VALUES (5. ám akkor a type=MyiSAM paramétert kell használni. Gondoljuk végig például azt az esetet. hogy látjuk-e az új rendeléseket: SELECT * FROM megrendelesek WHERE rendelesid=5.

Az OUT szó jelzi. ami azt jelenti. hogy a MySQL megpróbálja soronként végrehajtani a kódot. fejezet ALTER TABLE utasításokkal meglévő táblán is végrehajthatjuk ezeket a módosításokat. Az elfogadható adattípusok körét a lehetséges oszloptípusok határozzák meg. hogy a tárolt eljáráson belül anélkül használhassuk a pontosvesszöt. A megrendelesek oszlop típusa FLOAT.1 példakód tárolt eljárás deklarálását mutatja. hogy ezt a paramétert vissza fogjuk kapni. vesszővel elválaszrott listával adhatjuk meg öket. Akkor tud hasznos lenni. például így: ALTER TABLE rendelesi_tetelek TYPE=InnoDB. ALTER TABLE rendelesi tetelek ADD FOREIGN KEY (rendelesid) REFERENCES megrendelesek(rendelesid). hogy kontrollátjuk az adatelérés módját. sql# Példa egyszerű tárolt eljárásra delimiter Tárolt eljárás deklarálása ll CREATE BEGIN PROCEDORE megrendeles_osszesito (OUT total FLOAT) SELECT SUM(osszeg) INTO total FROM megrendelesek. mint programozás esetén az objektumorientált megközelítésre. így a visszaadott érték is FLOAT lesz. illetve funkcionalitás beágyazására is kiválóan alkalmas. Egyeden paramétere van. ami nem más. Először vizsgáljunk meg egy egyszerű példát! 13 Alappélda A 13. A FLOAT szó a paraméter típusára utal. Jelen esetben a megrendelesek táblában lévő összes rendelés összegét adjuk vissza. müködik-e a módosítás. Hogy kiderítsük. ahogy azt PHP-ben is tennénk. Az alábbihoz hasonló hibaüzenetet kell kapnunk: ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a fails a foreign key constraint Tárolt eljárások A tárolt eljárás MySQL-en belül létrehozott és tárolt programozási függvény. mint a kiszámítani kívánt érték. A pararnéterek deklarálhatókIN-ként is. a CREATE PROCEDORE megrendeles_osszesito (OUT total FLOAT) hozza létre magát az eljárást. amelyhez a megrendelesek táblában nem tartozik megfelelő sor: INSERT INTO rendelesi_tetelek VALUES (77. Ennek az eljárásnak megrendeles_osszesi to a neve. a total. 13. '0-672-31697-8'. Lehetövé teszik. child row: 7). hogy az adott értéket átadjuk az eljárásba. END ll delimiter Nézzük meg a kódot sorról sorra! Az első utasítás. Amennyiben egynél több paramétert szereménk használni. Adatbázisok esetén a tárolt eljárásokra tekinthetünk úgy. ami módosíthatja azt.dupla előre perjellé módosítja. ami· kor az értéket átadjuk az eljárásba. . A következő sor.212 13. amely SQL utasításokból és néhány különleges vezérlési szerkezetböl áll. Erre azért van szükség. illetve INOUT-ként.ami általában pontosvessző.1 példakód: egyszeru_tarolt_elj aras. hacsak korábban meg nem változtattuk . próbáljunk meg olyan rendelesid-jú sort beszúrni. amikor más alkalmazásokból vagy platformokról kívánjuk elvégezni ugyan­ azt a funkciót. a delimiter ll az utasítás végét jelző elválasztó aktuális értékét .

egész pontosan így: CALL megrendeles_osszesito(@t). Néhány további különbséger is meg kell említeni. és átad neki egy változót az eredmény tárolására. Az eljárás deklarálása után az alábbi sorral állítjuk vissza az elválasztót pontosvesszőre: delimiter . 13. amely bármilyen érvényes MySQL típus lehet. Például: SELECT ado_hozzaadasa(100}. A paramétereket nem kell IN vagy OUT kulcsszavakkal meghatározni.2 példakód: egyszeru_ fuggveny.itt is a RETURN utasítással adunk vissza. Ez az utasítás a megrendeles_osszesito tárolt eljárást hívja meg. ha egy utasításblokk egyetlen utasítást tartalmaz. . Akárcsak PHP­ ben.1.2 példakódban egy mintafüggvényt láthatunk. Ez az utasítás az alábbi kimenetet eredményezi: +---------------------+ l ado_hozzaadasa(100} +---------------------+ llO l +---------------------+ Deklarálásuk után az eljárások és függvények kódját a következöképpen tekinthetjük meg: SHOW CREATE PROCEDURE megrendeles_osszesito. hogy a fenti példa a PROCEDURE kulcsszó helyett a FUNCTION-t használja. egyetlen különbség a megszekott használatától az INTO total mellékág szerepeltetése. A PHP kapcsos zárójeleinek rásblokk elejét és végét jelzik. hogy a példa nem használja aBEGIN és az END utasítást! Beírhatjuk öket.Haladó MySQL-programozás 213 A:z. vagy SHOW CREATE FUNCTION megrendeles_osszesito. A paraméterlista után a RETURNS FLOAT mellékág látható. nem szükséges jelölni az elejét és a végét. Ez határozza meg a visszaadandó érték típusát. eljárás törzsét aBEGIN és az END utasítás fogja közre. A 13. de nem kötelező. A függvényhívás némiképpen eltér az eljárások meghívásátóL Tárolt függvényt ugyanúgy hívunk meg. Az alapvető szintaktikájuk is majdnem teljesen megegyezik. A:z. Értéket. azaz bemeneti paraméter lehet. mert az utasí­ A törzsben egyszerűen egy SELECT utasítást futtatunk.a MySQL-hez hasonlóan. mert mind csak IN. ll delimiter Látható. sql - Tárolt függvény deklarálása 13 # Függvény létrehozásának alapszíntaktikája delírniter ll RETURNS FLOAT CREATE FUNCTION ado_hozzaadasa (ar FLOAT) RETURN ar*1. Az eredmény ehhez hasonló lesz: +-----------------+ l @t +-----------------+ l 289. Deklarálása után a CALL kulcsszóval hívhaljuk az eljárást. ahogyan egy beépített függvényt tennénk.92001152039 l +-----------------+ Az eljárások esetében használt módhoz hasonlóan függvényt is létrehozharunk. A függvény csak bemeneti (input) paramé­ tereket fogad. amely a lekérdezés eredményét a total paraméterbe tölti be. Ennek megtekintéséhez ezt a változót kell megnéznünk: SELECT @t. Figyeljük meg. és egyetlen értéket ad vissza. ({ } ) felelnek meg.

. 13. (Természetesen egy egyszerű lekérdezéssei is könnyedén kicleríther­ nénk ezt az értéket. ám a példa kiválóan szemlélteti a kurzorok és a vezérlési szerkezetek használatár. Módosíthaguk az ado_hozzaadasa függvényt például úgy. Ezt követően a szokásos módon dolgozhatunk a változóval. A következő részekben röviden áttekintjük ezeket.za. end ll delimiter A fentiekből kiderül.end blokkon belül a DECLARE kulcsszóval vezethetünk be helyi változókat. és ennek a rendelesid-j át adja viss. Kurzorok és vezérlési szerkezetek Vizsgáljunk meg egy összetettebb példát! Ebben olyan tárolt eljárást fogunk írni. sql- Eredményhalmazfeldolgozása kurzorokkal és ciklusokkal # A legnagyobb értékű rendelés rendelesid-ját max-szal is kideríthetnénk. DECLARE l id INT. DECLARE kezelöket (amelyek a kivételekhez hasonlók) és egy fontos. utasítással lehet. DECLARE l_osszeg FLOAT DEFAULT 0. Az opcio­ nális DEFAULT mellékággal kiinduló értéket adhatunk a változónak..) A tárolt eljárás kódját a 13. RETURN ar*(l+ado). melyik rendelés értéke volt a legnagyobb. hogy helyi változót használva tárolja az adókulcsot. 13. Helyi változók begin . DECLARE kesz INT DEFAULT 0. kurzomak nevezett valamit.0.10.. # ám az alábbi kóddal bemutathatjuk a tárolt eljárások elveit delimiter ll CREATE PROCEDURE legnagyobb_rendeles(OUT legnagyobb id INT) BEGIN DECLARE aktualis id INT. Ezt láthatjuk a 13. sql- Változókat tartalmazó tároltfüggvény deklarálása # Egyszerű függvény létrehozásának alapszíntaktikája delimiter ll CREATE FUNCTION ado_hozzaadasa (ar FLOAT) RETURNS FLOAT 13 BEGIN DECLARE ado FLOAT DEFAULT 0. DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET kesz l. DECLARE aktualis_osszeg FLOAT.4 példakód: vezerlesi_szerkezetek_ kurzorok.3 példakódban. majd a típusa követ.3 példakód: egyszeru_fuggveny_val tozokkal. illetve a DROP FUNCTION ado_hozzaadasa. amelyik kiszámolja. amit a változó neve. változókat. hogy a változót a DECLARE kulcsszóval deklaráljuk. A tárol eljárások esetén használhatunk vezérlési szerkezeteket.214 13.4 példakódban találj uk. fejezet Törölni pedig a DROP PROCEDURE total_orders.

aktualis csszeg. hogy egyenként megkapjuk az egyes adatsorokat. REPEAT ciklusban tesszük ezt. amilyet a mysqli_query a mysqli_fe t ch_ rcw kurzor (cursor). sort declare kezelőnek (deelare hand/er) nevezzük. a változó kezdeti értékét nullára állíg uk. Ennek neve cl. amelynek kezdeti értéke nulla (false ) . és lehetövé teszi. A következőként deklarált változó a kesz. IF NOT kesz THEN IF aktualis_csszeg SET l > l_csszeg THEN csszeg=aktualis csszeg. OPEN cl. meghívjuk ezt a kezdőt. Ahhoz. ezek formája: WHILE feltetel DO . és ami­ kor elfogynak a feldolgozásra váró sorok. hogy mikor lesz a kezelő meghívva. SET l id=aktualis id. Nézzük ár sorról sorra! Az eljárás elején számos. amelyik rénylegesen lefuttaga a lekérdezést. Az aktualis_id és az aktualis_ osszeg 13 változó tárolja az aktuális sor rendelesid és csszeg értékér. UNTIL kesz END CLOSE cl. csszeg FROM megrendelesek. amikor elérjük az sqlstate '02000 '-t. helyi változót deklarálunk. IF. A lekérdezést ezzel még nem futtattuk le. hogy mit fog tárolni. Mivel a legnagyobb értéket úgy állapítjuk meg. REPEAT FETCH cl INTO aktualis id. A következő dolog. hogy minden értéker összehasonlítunk az addig legnagyobba!.. REPEAT. az eljáráson belül használandó. A következő sor OPEN cl. Figyeljük meg. Az exit kezelők kilépnek a legközelebbiBEGIN. hogy ez mit jelent. Ugyanezt érjük el a FOR További lehetőség az SQLWARNING és az SQLEXCEPTION. Amikor elfogynak a megvizsgálandó sorok. majd folytatják az eljárás végrehajtását. hogy soronként feldolgozzuk azt (ahogy például csszeg FROM megrendelesek. END ll delimiter Ez a kód vezérlési szerkezeteket (feltételes utasításokat és ciklusokat). Az eredményhalmazt soronként dolgozzuk fel. mert nagyon titokzatosan hangzik! Azt jelen­ NOT FOUND ri.. () függvénnyel is tehetnénk). SET legnagycbb_id=l id. FETCH utasítást kell funamunk. A declare kezelő következő része határozza meg. az értékét l-re ( true ) állíguk. Példánkban akkor. hogy az eljárás akkor hívja meg a kezelőt. Bizonyára érdeklődésre tart számot.END blokkból.így az itt látható is-elvégzik a meghatározorr művele­ tet. hogy a feltételt (until kesz) a ciklus végéig nem vizsgáljuk! A tárolt eljárások a while ciklusokat is támogagák. Példánkban a ciklus a következőképpen néz ki: REPEAT UNTIL kesz END REPEAT. az. Léreznek még continue (folytatás) és exit (kilépés) kezelők. amiről beszélnünk kell. an1ikor nem talál több sort. kurzorokat és DECLARE kezelőker használ. Gondoljuk végig az alábbi kurzort: SELECT DECLARE cl CURSOR FOR rendelesid. END END IF. a meghatározásával is. Ez pusztán annak meghatározása. Az l_csszeg és az l_id változó a legnagyobb rendelési értéket és az ahhoz tartozó rendelésazonosítót tárolja. A tömbhöz hasonló kurzor lekérdezés eredményhalmazár tá­ () ad vissza). A continue kezelők.Haladó MySQL-programozás 215 DECLARE cl CURSOR FOR SELECT rendelesid. rolja (például olyat. Ez a ciklus végér jelző változó. A DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET kesz = l. Ezek a kivételekhez hasonló szerepet töltenek be tárolt eljárásokban.

aktualis_osszeg. hogy helyes volt-e a számítás! . hanem leave. LOOP ciklusokat is használhatunk. SET l id=aktualis id. ] Térjünk vissza példánkhoz! A ciklus befejeződése után egy kis rendrakás vár ránk: CLOSE cl..THEN szerkezeten túlmenően az IF. SELECT @l. csak a végleges érték tárolására.ELSE szerkezetet is támogagák. Vegyük észre. ahogy tettük az előző eljárással: CALL legnagyobb_rendeles(@l). fejezet END WHILE. [ELSE utasitas] END CASE .. utasítás segítségével léphetünk ki belőlük. illetve az aktuális értéket összehasonlíthatjuk az eltárolt leg­ nagyobb értékkel: IF NOT kesz THEN IF aktualis asszeg > l asszeg THEN SET l osszeg=aktualls osszeg. hogy a változók értékeit SET urasírással állíguk be! 13 A tárolt eljárások az IF.. A lekérdezés által visszaadott két tulajdonságot a megadott két helyi változóban tárolja el.. . (Az ilyen használat néhány más programozási nyelvhez. Jegyez­ Ez a kód a kurzorlekérdezés egy sorát keresi vissza. Ez a követ­ kezőképpen néz ki: IF feltetel THEN [ELSEIF feltetel THEN] [ELSE] END IF Létezik még a CASE utasítás. Végül beállítjuk az OUT paramétert a kiszámított értékre.THEN. például az Adához hasonló. hogy visszakaptunk-e sort. END IF. A CLOSE utasítás lezárja a kurzort. hogy a tárolt eljárásokban for ciklusokat nem használhatunk! Folytassuk példánkat! A következő kódsor egy adatsort fog meg: FETCH cl INTO aktualis_id. aminek a következő a formája: CASE ertek WHEN ertek THEN utasitas [WHEN ertek THEN utasitas . END IF.) Ha az itt bemutatott módon létrehozzuk az eljárást. zük meg. amelyek az alábbi szerkezettel rendelkeznek: LOOP END LOOP Ezek a ciklusok nincsenek beépített feltételekkel ellátva.. Két IF utasítással ellenőrizhegük. Az itt látharóhoz hasonló kimenetet kell kapnunk: +------+ l @l +------+ l 3 +------+ Ellenőrizzük magunknak.. Ideiglenes változóként nem használhatjuk ezt a paramétert.216 13. ugyanúgy hívhag uk meg. SET legnagyobb_id=l id.

A témáról bővebben is olvashacunk a MySQL kézi­ könyvben. Date által jegyzett An Introduction to Database Systems! LOAD DATA INFILE urasírásról vagy a különböző tárolómocorokról Hogyan tovább: Áttekintettük a PHP és a MySQL alapjait. minr például a C. 13 . amelyek mögöct adarbázis áll. ha a szecernénk további információt kapni. Az E-kereskedelmi honlap üzemeltetése című 14.Haladó MySQL-programozás 217 További olvasnivaló A fejezeeben röviden megismerkedtünk a tárole eljárások működéséve!. hogyan hozzunk létre olyan weboldalakac. Amennyiben a cranzakciók és az adarbázis-konzisztencia érdekel bennünket. fejezetben az elektronikus kereske­ delem és a biztonság szemszögéböl vizsgáljuk meg. Ezt érdemes tanulmányozni akkor is. keressünk egy olyan jó könyvec a relációs adac­ bázisokról. J.

.III E kereskedelem és biztonság . 14 E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 15 Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 16 Webes alkalmazások biztonsága 17 Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-Iel 18 Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-Iel 19 A fájlrendszer és a kiszolgáló elérése ..

hogyan lehet ezeket úgy alkalmazni. határozort célokkal. vagy a jelenlegi lehetőségek egy olcsóbb alrernatíváját jelenti. Miért van szükségünk weboldalra? A weboldalunkra tervezert funkciók mivel járulnak hozzá vállalkozásunk sikeréhez? Céges információ megjelenítése online katalógusként A 1990-es évek elején szinte minden üzleti weboldal pusztán online katalógus vagy értékesítési eszköz szerepét töltötte be. Az is lehet. létrehozni és működtetni egy e-keres­ kedelmi honlapot. Mind a mai napig ez az üzleti weboldalak leggyakoribb formája. illetve azt. hogy honlapunk célja nem közveclenül a bevételteremtés. Megvizsgáljuk a tervet. hogyan lehet hatékonyan megtervezni. hogy segitsen megfogalmazni céljainkat. vagy kézzelfogható termékeket szetetnénk online értékesíteni. hogy abból bevétele vagy más előnye származzék szerve­ zetünknek! A könyv ezen részének célja. A brochureware. hogyan tarthatja el önmagát egy ilyen weboldal. akár olcsó reklámozási lehetőségként kezelik. hogy online értékesíthető és szolgálratható termékkel rendelkezünk. Könyvünkben azzal a feltevéssel élünk. Közvetlen ül nem termelnek bevételt. hanem offline tevékenységeket támogat.14 E�kereskedelmi honlap üzemeltetése A fejezetben azzal a kérdéskörrel foglalkozunk. Elképzelhető. Sokféleképpen közeüthetünk üzleti céllal az internethez. Nézzük meg ezeknek a kategóriák­ nak a részleres leírását. sok cég számára van létjogosultsága egy ilyen típusú oldal üzemeltetésének. hogy a potenciális ügyfelek kapcsolatba léphessenek a céggel. illetve az ezekhez a célokhoz elvezető. hogy weboldalunk megvalósításának részletein töprengünk. Lehet. Az ilyen honlap célja és létének pénzügyi oka. a lehetséges kockázatokat. . hogy üzleti weboldalt kívánunk készíteni. illetve megnézzük. Egyik célunk így minden bizonnyal a pénzkeresés. Akár első internetes próbálkozásként. Az üzleti weboldalak típusai Az üzleti weboldalak jellemzően az alábbi feladatok közill látnak el egyet vagy többet: Céges információ megjelenítése online katalógusként • Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések felvétele Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Költségcsökkentés • • Az egyes weboldalak különböző részei a fenti kategóriák közül többnek is megfelelnek. kellően részleres tervvel kell rendelkeznünk. Az alábbi főbb témakörökről olvasharunk: Az e-kereskedelmi oldalunk célja Az üzleti weboldalak típusai Kockázatok és veszélyforrások megismerése A megfelelő stratégia kiválasztása Mi a célunk: Mielőrt túl sok időt fordítanánk arra. de hozzájárulhatnak a cég által hagyományos úton szerzert bevételekhez. hogy offline szolgáltatásainkat szeretnénk reklámoz­ ni. azaz a nyomtatort katalógus vagy tájékoztató füzet elektronikus változatának tekinthető honlapok a web­ oldal formájára alakítort névjegykártyáról az átfogó marketinginformációkat kínáló oldalakig terjednek.

hogyan továbbítsuk vagy kezeljük az ezekre a címekre küldött leveleket! A közvetlen e-mail címek helyett érdemes lehet űrlap alapú kapcsolatfelvételi lehetőséget adni az oldalon.régi mondás" természetesen nem lehet túl régi.Az ilyen oldalak esetében leginkább az alábbi hibákat szokták elkövetni: Elmulasztják közzétenni a fontos információkat Gyenge minőségű megjelenítéssel állnak elő Nem válaszolnak a honlap által generált megkeresésekre Hagyják a honlapot megöregedni Elmulasztják nyomon követni az oldal látogatotcságát Fontos információ közzétételének elmulasztása Mit keresnek a látogatók. vagy éppen a lényegi dolgokról feledkezik meg.Kis. amely The New Yorker 1993.222 14. hu címre küldött e-maillel. ügyeljünk rá. mert ezzel csökkenthető a kéreden leve­ lek száma.A szöveget olyasvalaki írja és ellenőrizze le. A weboldalakra kirakott e-mail címekre minden bizonnyal rengeteg kéreden levelet. a nagyvállalatok is tűnhetnek kicsinek. hogy látogatóink döntő többsége hiba nélkül lássa az oldalt megjelenni! Fontos. mint például az elérhe­ tőség.szól a régi mondás. amikor elhatározzuk azt.és nagyvállalatok egyaránt eikövetik azt a hibát. spamet fogunk kapni. hogy feltüntetnek honlapukon egy e-mail cí­ mer. hogy szabványos HTML vagy XHTML kódot használjunk. hogy többféle képernyőfelbontásban és minden elterjedt böngésző­ operációs rendszer kombinációban teszteljük az oldal megjelenését. Gyenge minöségű megjelenítés 14 Az interneten senki nem tudja. lehet. milyen földrajzi területet szolgál ki.1 Ugyanúgy. Ha az e-maileket nem ellenőrizzük napi rendszerességgel. erederileg a l Egy internettel kapcsolatos.Soha ne játsszunk le hangot anélkül.ügyelve arra. de az is lehet. hogy illeszkedjenek a cég által képviselni kivánt imázshoz. hogy olyan egyszerű adatokra. és nem válaszolunk rájuk. amatőrnek és érdektelennek. A weboldalakon közzétett e-mail címeknek általánosnak kell lenniük. Erre is gondol­ junk. így biztosan időben válasz születik rá. hogy honlapunk magas színvonalú legyen. . Az embereknek a válaszidő tekintetében eltérő elvárásai vannak az e-maiilel és a postai levéllel szemben. hogy a felhasználó ezt kifejezetten kérnél Bár azt nem fogjuk tudni elérni. Ráadásul egynél több munkatárshoz is irányítható. július 5-ei számában jelent meg. minden operációs rendszeren és böngészőben pontosan ugyanúgy jelenjen meg. hu címre küldött e-mailt minden bizonnyal megkapja az utódja is.Az animációval csínján bánjunk. és hogyan lehet felven­ ni vele a kapcsolatot. Sok weboldal semmilyen hasznos információt nem közöl. amikor megnyitják egy cég honlapját� Attól függően. ha János már nem dol­ gozik a cégnél� A sales@minta. ha gyenge a honlapjuk Cégünk méretétől függetlenül ügyelni kell arra. mint az üzleti világ más területein. ha egyáltalán nem használunk. hogy mivel foglalkozik a cég.f�ezet Egy ilyen honlap kifejlesztése műszaki szempontból nem túl nagy kihívás. aki magas szinten beszéli az adott nyelvet! A képek legyenek rendezettek és jól láthatók. hogy az oldal minden gépen.Egy honlapnak legalább azt tudatni kell a látogatókkal. ahogy a kisvállalatok (vagy a kucyák) na­ gyobbnak és meggyőzőbbnek tűnhetnek az interneten. és gyorsan töltödjenek le! Üzleti célú oldalon alaposan meg kell fontolni a képi elemek és színek használatát . A honlap által generált megkeresések válasz nélkül hagyása A kiváló ügyfélszolgálat az interneten is legalább olyan fontos szerepet játszik az ügyfélszerzésben és -megtartásban. hogy részletes termékspecilikációkra van szükségük. Vajon mi történik a kovacs.A marketing más területeiről ismert problémákkal kell itt is megküzdeni. hogy megkeresés ük nem fon­ tos számunkra. hogy már milyen információkkal rendelkeznek. nem pedig egy adott személyhez kell kötődniük. a feladók azt fogják gondolni. majd elmulasztják ellenőrizni és időben megválaszolni az erre a címre érkező leveleket. hogy kutya vagy. j anos@minta. pozícióhoz vagy céges részleghez. Ez az idézet Peter Sreiner humoros rajzából származik. sőt jobb.

marketingcélra -használhatatlan. hogy számszerűsícsük. hogyan irányítja a beszélgetést. Az így kapott eredmény pontosan annyira lesz releváns és hitelt érdemlő. minc például a PHP. A beszélge­ résen elhangzottakat ajánlott rögzíteni. hogy az eredmény megfelelöen mucacja a nagyközönség véleményét.webtrends.mrunix. hogy honlapunk megőrizze frissességéc és naprakészségéc. A fókuszcsoportos kutatás drága mulatság lehet. hogy demográfiai jellemzőikben és személyiségükben poncosan reprezentálják az alapsokaságot vagy a célközönséget. hogy a vásárlókból azonnali döntést csikarjunk ki. ha valahogyan ösztönözzük a látogatókat. hogy bármilyen módon elfogult vagy érintett legyen a kucatás eredményét illetően. hogy megérce-e a pénzt és az energiát< Különösen egy nagyvállalac­ nak készített honlap esetén előbb vagy utóbb nekünk fogják szegezni a kérést. de honnan fogjuk tudni. net/webalizer/). Hogy értelmes összegzése nyerjünk ki a naplófájlokból. mekkora annak fontossága. Felhasználói visszajelzések gyűjtése-Amennyiben megkérjük felhasználóinkat. ha saját kezűleg frissítjük az oldalakat. Mindazonáltal számos egyszerűbb vagy olcsóbb lehetőség közül választhacunk: A szervernaplók vizsgálata A webes szerverek rengeteg adatot tárolnak a hozzájuk érkező kérésekrőL Ezek nagy része . - 14 Termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló rendelések felvétele A lenyűgöző online megjelenés létrehozása után a következő logikai lépés lehetövé tenni ügyfeleinknek az online rende­ lést. mekkora éteéket képvisel az oldal a vállalat számára. nem aktuális. akkor nem valószínű. A hatást nyilvánvalóan nehezebb mérni. Egy másik lehető­ ség dinamikus oldalak létrehozása olyan programozási nyelvvel. akiknek a célpiachoz való viszonyuk nem ismert.cx/ címen érhető el) és a Webalizet (http://www. A látogatottság nyomon követésének elmulasztása Honlapunk létrehozása szép és jó. Válaszaikat és véleményeiket feljegyezve ércékes adarokhoz juthatunk. hogy az információk jelentős része már elavult. Az aktuális információkhoz folyamarosan hozzáférő kód segítségével oldalaink naprakészek maradhatnak.net) vagy a WebTrends Analyrics (http://www. amennyiben szakértö moderátor vezeti. hogy honlapunk ne veszícse el akcualicásác. amennyire a csoportban résztvevő személyek mintája. Ha termékeinket alkalmazottaink barátai vagy családtagjai értékelik. ha ugyanabban az idöszakban más marketingtevékenység is okozhatja az inga­ dozásokat. Minél . A csoport létszámát 6-10 fő közöte érdemes tartani. amatör is moderálhatja azokat.beporosodocc oldal" nem ösztönöz visszatérésre. Az értékesítők pontosan tudják. Az értékesítésre gyakorolt hatását úgy tudjuk megbecsülni. és mely oldalakat nézik meg a látogatók.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése Az oldal elavuLisa 223 Gondoskodni kell arról. mint a Summary (http://summary. minden bizonnyal örömmel elmond­ ják. ám nem ez az egyetlen járható út. Ha megfizetjük szakértő piackutató cég szolgálatait. A két legis­ mertebb. és azt a gyanút kelti a lácogacókban. hogy mérni tudják a hatékonyságát. Hagyományos markeringkampányok esetében a nagy szeevezetek több tízezer dollárt költenek piackutatásra részben a kam­ pány kezdete előtt. hogy értékeljék honlapunkat. hogy értsen az emberek nyelvén. időben hogyan változik honlapunk látogatottsága. például nyereményr sorso­ lunk ki a válaszadók közöct. majd hozzáértö módon megincerjúvolja öket. és nyers állapoeukban pusztán mennyiségük miacc is nehezen értékelhetök. Adatgyűjtés reprezentatív felhasználók körében A fókuszcsoportos beszélgetések hatékony módszert kínálnak hon­ lapunk vagy a tervezett honlap prototípusának értékelésére. A naplófájlelemző megmutatja. hogy eladásokat generáljon. A szervezeti változásokat ugyanígy tükröznie kell a honlapnak. részben a kampány után. A tartalmat rendszeresen változtaeni kell. mir gondolnak honlapunkróL Ha a visszajelzéshez űrlapot készítünk számukra. A fókuszcsoportos beszélgetések ugyanakkor szinte ingyen is elérhetők. és nem szabad. Webes vállalkozásunk méretétöl és anyagi lehetőségeitől függöen az ilyen felmérések a honlap tervezését és látogatottságának értékelését is megkönnyíthetik.analog.com/) reljesebb információt adnak.. hogy a moderátornak csak arra kelljen figyelnie. Az egyik módszer arra. A fókuszcsoporros kuratáshoz pusztán néhány önkéntest kell összegyűjtenünk. ha összehasonlítjuk az oldal elindítása elötti és utáni értékesítési szinteket. hasznos véleményeker gyűjthetünk be. naplófájlelemző segédalkalmazásra van szükségünk. válasszunk egy ügyes moderátort! Kiválóarr kell. Egy . és olyan résztvevökkel is lefolyrarhatók. Az olyan üzleti célú és fizetős programok. A visszajelzések mennyiségér úgy növelhetjük. az hozzáértően végrehajtott és használható eredményeket hozó fókusz­ csoportos kutatást eredményez. Eladások figyelemmel követése . majd arra kell kérni öket. ingyenes program az Analog (a http://www.Online katalógusunktól azt várjuk. Ha saját magunk folytatunk fókuszcsoporros beszélgetése­ ket. aki a potenciális résztvevöket értékelve és szűrve megpróbálja garantálni.

túl drágák ahhoz. ha minden más városban is legalább ugyanennyien gyűjtik őket. A legjobb e-kereskedelmi termékek az árucikkek. hogy vásároljanak.például az autók és az ingatlanok -. hogy elfogadhatóvá tegye a szállítási kölrségeket. jól felépített legyen! Az első alkalommal ott járó látogató könnyen megralálja. vagy egyszerűen meggondolják magukat. a számí­ tógépes szoftverek és hardverek. Ezek a piacok már úgyis telitve vannak jól (és kevésbé jól) ismert márkákkal. hogy felálljanak számí­ tógépükről. hogy brochureware honlapot készítsünk hozzájuk. és tárcsázzanak egy telefonszámot. Nem minden avokádó egyforma. Az online rendelésfelvétel lehetősége növelheti értékesítéseinket vagy csökkentheti értékesítőink leterheltségét. Az online rendelésfelvétel rengeteg cég számára előnyt jelenthet. az internet ideális módszer lehet a vásárlók elérésére. minden bizonnyal sze­ reené kiválasztani (megfogni. Az e-kereskedelmi termékeknek emellett az internet-felhasználók érdeklődési körébe kell tartozniuk. a má­ sik pedig az. Egyes termékkategóriák tökéletesen megfelelőek arra. Az elfogadható költségszimhez éppen ezért megfelelő mennyiségben értékesíthető termékre vagy szaigáitatásra van szükség. zene. ruhák. hogy ugyanaz a címük. hogy mennyire tudjuk az információtengert úgy rendezni. Az online értékesítés egyik legvonzóbb jellemvonása. miért pont ezek a legkelendőbb portékák az interneten. Idővel azonban számíthatunk rá. Csak azért. nem kell elkeserednünk. fejezer több időr hagyunk nekik. megszagolni) az adott darabot. hogy oldalunk jól rendezett. egy ezeket forgalmazó honlap akár sikeres is lehet. hogy teljes körű információt adjunk. hogy átgondolják a vásárlási dönrésüket. Nagy.). például a zöldség és a gyümölcs nem tűnik túl jó választásnak. mozi. A vásárlók nem igénylik. Az ideális e-kereskedelmi termék nem romlandó és egyszerűen szálütható. hogy ezen költségek nagy része pontosan ugyanannyi lesz ezer és egymillió rendelés eserén is. Ilyenek lehetnek: Megválaszolatlan kérdések Bizalomhiány Nem egyszerű használharóság Kompatibilitáshiány Ha a felhasználókat ezek bármelyike visszatartja. hogy a látogatók be tudják . amelyek rengeteg utánajárást igényelnek a vásárlás előtt. mert termé­ künk nem tartozik ezen kategóriák közé. Mindazonáltal érdemes lehet végiggondolni. akkor saját érdekünk. mint a könyvek és a magazinok. Ennek a megál­ lapírásnak számos következménye van. Az online rende­ lésfelvételhez szükséges környezet természetesen költségekkel jár: dinamikus honlap kifejlesztése. hogy azonnal. Ha lakóhelyünkön csak tíz ember gyűjt 1980-as évekbeli járékrobotokat. persze. nagy valószínűséggel vásárlás nélkül fognak távozni honlapunkróL Megválaszolatlan kérdések Ha egy potenciális vásárló nem kap azonnal választ valamely kérdésére. romlandó árucikkek. amelyek online értékesítése nagy valószínűséggel nem fog számunkra sikert hozni. drága árucikkek tartoznak ide . és városban 14 élnek. honlapunk bezárása előtt meg­ tehessék azt. Az interneten az emberek hajlamosak gyorsan átfutni a tartalmat. A könyv írása idején a célközönséget a munkabérrel rendelkező. akkor engedni kell. Minden vállalkozás megrendeléseket szereme kapni. A honlapokra ez nem érvényes. a fizetési módok megszer­ vezése és az ügyfélszolgálat mind pénzbe kerül. ugyanakkor ne terheljük le túlzottan a látogatókat. hogy mennyi információt közölhetünk. fiaralabb felnőttek alkotják.224 14. hogy vásárlás előtt fizikailag is megvizsgálja. Ha az ügyfelek szerernék megszerezni rermékünker. koncert stb. utazás és belépőjegyek (színház. tagolni és összekapcsolni. ezért tö­ rekedjünk a tömörségrel A hirdetési felületek többségénél gyakorlati korlátai vannak. és leszállítani sem túl egyszerű öket. hogy szemrevételezés nélkül megrendeljék. hogy a lehető leggyorsabbá és legegyszerűbbé tegyük a vásárlási folyamatot. Számtalan akadályt kell leküzdenünk a potenciális vásárlók meggyözéséhez. akkor megakasztjuk a folyamatot. Az olcsó. Egy könyv. hogy próbálkozzanak . Ha online hirdetésünk meggyőzte a fogyasztókat. próbáljuk végig­ gondolni. hogy termékeink alkalmasak-e online értékesítésre! Interneten keresztül leginkább olyan termékeker és szolgálratásokat vásárolunk. de annyira mégsem drága. minden bizonnyal otthagyja az oldalt. hogy a vásárló kényszert érezzen arra. hogy az online közönség egyre inkább megegyezik majd a teljes lakossággal.feltéve persze. vagy keressék fel üzletünket. hogy kezükbe vegyék a beszerezni kivánt darabot. Itt a két fő korlát közül az egyik az információ létrehozásának és frissítésének a költsége.többnyire. mégis sikeresen értékesíthe­ rök online. CD vagy szaftver általában tökéletesen megegyezik a többi példánnyal . jellemzően nem szakták alaposan végigolvasni. bár ez nem riasztja el az embereket. sikertelenül. annál valószínűbb. de online rendelésre nem lesznek alkalmasak. akik átlag feletti jövedelemmel bírnak. Vannak olyan termékek. Ha termékünk csak egy szűk piaci réteg számára vonzó. Ha arra kényszerítjük őket. Mielőtr nagyon beleélnénk magunkar az elektronikus kereskedelem gondolatába. amit keres! Arra is ügyelnünk kell. Ha valaki avokádót szereme venni. hogy más üzletekben is szérnéznek. elég drága ahhoz. Egyes termékek soha nem fognak megjelenni az e-kereskedelemmel foglalkozó kutatásokban. Figyeljünk arra.

hogy végigcsinálják a folyamatot. vagy nem biztonságos módon tároljuk. ha a vevő bármilyen oknál fogva elégedetlen azzal. Ne felejtsük el ezeket az adatokar megadni saját magunkról! Mi történik. ha a vásárló nem elégedett a termékkel? Milyen feltételekkel számíthar pénzvisszatérítésre? Ki fizeti a szállírási díjarr Internetes kereskedelem esetén a törvény a hagyományos vásárlás eserén érvényesnél szélesebb körű elállási jogot ad a vásárlóknak. hogy a különbözö típusú számítógépeken eltérő méretben jelenhet meg! Tegyük a rendelési folyamatot a lehető legegyszerűbbél A józan ész csakúgy. már több éve működünk. Ösztönözni kell a látogatókat. Nagy a kísértés. illetve gondoskodnunk kell kiszolgálónk hozzáértö és biztonságos felügyeletérőL A későbbiekben részleresebben foglalkozunk ezzel a témával. hogy mit reszünk és mit nem teszünk az adataikkal. Ebből kifolyólag az oldalunknak a lehető legegyszerűbben használharónak kell lennie. rnint a rendelkezésre álló rapasztalatok azt súgják. Sok online kereskedés feltétel nélkül visszaveszi a rerméker. annál valószínűbb. akkor kevésbé valószínű. egyszerű betűtípusokar használjunk! Ne állítsuk túl kicsire a szöveget.) Gondoljuk végig. soha nem alvó. és rénylegesen biztonságosan kell kezelni ügyfeleink bankkártyáir. és ne feledjük. és nem a fentebb említett kurya áll az oldal mögöttr Online vásárláskor számos kérdés foglalkoztatja az embereket: Mi fog történni a személyes adataikkal� Értékesítjük valakínek. és honlapunk könnyen megralálható részére kell kirakni. hogy a felhasználók elveszítsék a fonalat! Adjunk nekik iránymurarást. chaten vagy más kényelmes módon! Bizalomhiány Ha a látogató számára ismeretlen a márkanevünk. hogy a felréteieket pontosan megjelenírsük oldalunkon! Ránk bízhatják az ügyfelek a bankkártyaadataikat� Az interneren vásárlók legnagyobb bizalmi aggálya. Pacem and Trademark Office (Amerikai Szabadalomügyi és Márkavédelmi Hivatal). művelrséggel. com Amerikában szabadalommal2levédette az egy kattintással történő rendelés folyamatát! (Az Amazon 1-Clicknek hívja a módszert.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 225 fogadni. hogy milyen arányban állhat egymással a pénzvisszatérítés költsége és a liberális visszatérí­ tési szabályzat által okozott forgalomnövekedési Bárhogyan döntünk is ebben a kérdésben. és navigációs iránypontokkal jelezzük számukra. arra használjuk. de hiánytalanul visszaküldi a terméket az eladónak. A használha­ rósággal és a kezelőfelület megtervezésével kapcsolaros elvekről egész könyveket írnak. (Magyarországon a jelenlegi szabályozás szerint a vevő 8 napon belül élhet elállási jogával. hogy megbízható a vállalkozás. Megbízható vállalkozás vagyunk� Ha vállalkozásunkat regisztráltuk a megfelelő szerveknél. rendelkezünk irodával. amely ügyel a biztonságra. ugyanakkor rendkívül fontos az ügyfélszolgálat. hogy összezavarjuk a felhasználót. ügyeljünk. Egy brochureware oldal átolvasásához nem szükséges bizalom. hogy elküld­ 14 jék-e bankkártyájuk adatait az interneten keresztül. hogy az Amazon.szem­ ben egy olyan vállalkozással. hogy csak átverés az egész oldal. Olvasható szövegfajtát válasszunk! Tiszta. hol járnak! Emeljük kí azt a menüpontot. de a megrendelés már teljesen más történet. hirdetést és a figyelem elterelésére alkalmas elemet helyezünk a képernyöre. Ne engedjük.S. hogy honlapunkra olyan. hogy rninél többet kell a vásárlóknak a megrendeléshez az egérrel kattintani. és így mások is hozzáférhernekr Fontos közölni a látogatókkal. hogy egy csomó reklámot küldjünk nekik. így segitve a tájékozódá­ sukat! 2 U. Ez rninimum azt jelenti. bontatlanul vagy megbontott csomagolásban. annál kevésbé valószínű. akínek ráadásul még fizet­ ni sem kell. így vásárlóink is eltérő számítógépes tapasztalattal. nyelvtudással. hogy Secure Sockers Layer (SSL) protokollon keresztül kell az adatokar a felhasználó böngészőjéből webes kiszolgálónkra továbbí­ tani. raktárral és relefonszámmal. Éppen ezért olyan vállalkozás látszatár kell kelrenünk. amennyiben saját költségén. memóriával és látásmóddal rendelkeznek. . 5960411 számú szabadalom: Kommunikációs hálózacon keresztüli rendelésleadás módszere és rendszere. e-mailben. de ne feledjük. amely pusztán egy honlapból és egy postafiókcímből áll. miért bízna bennünkr Bárki össze tud állítani egy honlapot. Honnan tudja a látogató. automatikus értékesítőként gondoljunk. Csökkenrsük a lépések számár a minimálisan szükségesre. Ezt az információt adatvédelmi nyilatkozatnak (privacy policy) szokás nevez­ ni.) A szabadalmar sok honlap üzemelterője élesen támadja. álljon itt mégis néhány iránymutatás: Őrizzük meg honlapunk egyszerűségéti Minél több lehetőséget. Nem egysurű használhatóság Nincs kér egyforma ember. amelyikben éppen tartózkodnak. hogy kérdezzeneki Próbáljunk meg nekik azonnali vagy szinte azonnali választ adni telefonon.

versenyelőnyhöz juttathatjuk vállalkozásunkat. igen sikeres részei egyáltalán nem árulnak terméket vagy szolgáltatásokat. hogy a kereskedők az azonnali teljesítés terhével kénytelenek szembesülni. vagy napon belül szétterítjük a csúcs· idöszakí terhelést.com) vagy a Fedex (http://www. Nehéz elérni.226 14. Ha valamely szolgáltatást vagy árut hálózaton keresztül is lehet továbbítani. A digitális termékek és szolgáltatások könnyen értékesíthetök impulzív vásárlásként. hogy ugyanaz az oldal megfelelöen nézzen ki a 2048 képpont szélességű képernyőn és a 240 pixel szélesen is. A szervezet által kínált. mások telefont vagy P DA-t használnak. azonnal kell megtennünk azt. milyen böngészöket használnak a látoga­ tóink. kézi számítógép és egy olyan. Szolgáltatások vagy digitális termékek értékesítése Rengeteg terméket és szolgáltatást értékesítenek az interneten és szállítják ki a vásárlónak futárszolgálattal. és nagyobb terhelést jelentenek a számítógépes eröforrásoknak. Egyes információkhoz előfizetés vagy tranzakciónkénti fizetés alapján lehet hozzáférni. akkor amatörnek fogunk tűnni. A képügynökségek által forgalmazott képek is digitalizálhatók és letölthetők. közvetlenül is letölthetők. mint például a Lynx. Ha lehetőséget adunk az ügyfeleknek. A támogatást kínáló fórumok is ebbe a kategóriába tartoznak. hogy miért érdemes a vá· . A letöltéseket ezzel szemben másodpercben. kivéve. hogy nyomon kövessék küldeményük útját. megfelelő szintű értékesítés és forgalom esetén többet kell például hardverre és sávszélességre fordítani. A digitális termékek és szolgáltatások kiválóarr alkalmasak az e-kereskedelemre. Többletérték hozzáadása termékekhez vagy szolgáltatásokhoz Az üzleti weboldalak egyes. az Internet Explorer (Windows) és aSafari (Macintosh) legfrissebb verziója. Komoly üzleti okai vannak annak. hogy a képernyőn mindig látható legyen egy. hogy ha másolható és digitálisarr értékesíthető terméket vagy szolgáltatást kínálunk. meglévő szolgáltatásokhoz adnak többlet· értéket. Az azonnali teljesítésű rendszereknél ezért inkább fennáll a csalás veszélye. a webszerver naplóbejegyzéseiből megállapíthatjuk. Ne felejtsük el oldalunkat különbözö képernyöfelbontásokban megjeleníteni! Egyes Felhasználók a nagyon nagy felbontásokat kedvelik. Az így értékesített szolgáltatások közé tartozik például az internet-hozzáférés vagy a webtárhely is. nem közvetlen profitszerzés céljával fejlesztették ki. Ha valalá fizikai formában létező áru· cikket rendel. Az így értékesített legegyszerűbb szolgáltatás 14 az információ. amelyben a fizetés előtt virtuálisan tárolhatják a kíválasztott áru­ cikkeket. a bevásárlókosárra mutató hivatkozás! Kompatibilitáshiány Ne felejtsük el oldalunkat különbözö böngészökben és operációs rendszerek alatt tesztelnil Ha valamely népszerű böngé­ szőben vagy operációs rendszer alatt nem működik rendesen. Nem tehetjük meg. vagy megrekintsék banki egyenlegü· ket. A számítógépes szaftvereknek sem kell szükségszerűen CD-n vagy DVD-n lenniük. de a régebbi funkciókat nagyobb valószínűséggel fogja megfelelő módon támogaeni az összes böngésző és eszköz. hogy ha oldalunkat az alábbi böngészökben. akkor azonnal. annak értékesítési költsége l és 1000 darab esetén is ugyanaz lesz.nyomon követési szolgál· tatásai. Ha oldalunk már működik.ups. hogy az oldalt több változatban írjuk meg és tartjuk fenn! A szabványokkal kompatibilis HTML vagy XHTML mindenhol működni fog. Ha digitálisarr teljesítjük a vásárlást. online igénybe veheti a vásárló. figyeljünk rá. Kerüljük a vadonatúj funkciók és eszközök használatár. Az oldalunkon megrendelt termékek fizikai kiszállitása esetén bizonyos előnyökkel és hátrányokkal kell számolnunk. Ez azt jelenti. akkor a Felhasználók nagy többsége számára megfelelöen jelenik meg olda­ lunk: Firefax (minden operációs rendszer alatt). Az információ gyakran teljesen ingyenes vagy hirdetésekből finanszírozott. legfeljebb percben mérjük. Természetesen ez csak bizonyos korlátok között igaz. és elveszítjük a potenciális piac jelentős részét. mint a futárcégek-például az UPS (http://www. emberi beavatkozás nélkül megrendelhetö. fejezet Ha a vásárláshoz kosár funkciót kínálunk a látogatóknak. A fi­ zikai formában létező termék kiszállitása pénzbe kerül. de nyilvánvalóan korlátozott az így értéke­ síthető termékek és szolgáltatások köre. ha vállalj uk.com) .fedex. csak szöveget megjelenítő böngésző. A digitális árucikkek közé tartoznak egyebek között az e-könyvek és az elektronikus formátumban (például MP3-ban) lévő zene. hogy manuálisan dolgozzuk fel a rendeléseket. A digitális letöltések szinte teljesen ingyenesek. operációs rendszerek alatt és eszközökön ellenőrizve semmilyen hibával nem találkozunk. Ez azt jelenti. Az olyan funkciókat. Egy kisebb részü­ ket azonnal. Ökölszabályként elmondható. a szállítás legalább egy napig tart. kífizethetö és igénybe vehető.

hogy bűnözők célpontjává válik. hogy bezárja informatikai bolchálózatát. állandóan változó fogyasztói preferenciák és természeti katasztrófák­ hogy csak néhányat említsünk a lehetséges veszélyforrások közül.az eredmény ugyanaz lesz. Az oldal biztonságossá tételéhez az alábbiak kombinációja szükséges: Biztonsági mentések készítése a fontos információkról Olyan személyzeti politika. ahol megtárgyalhatják a cég termékeivel kapcsolatos hibaelhárírási tippeket. minden bizonnyal gazdaságosabb módon is megtehernénk ezt egy weboldalon kereszrüL Akár árliscákat. a szolgáltatások lecseréléséből. akár azt.com esete. A crackerek támadásainak oka lehet a kihívás. Az Egghead. de az e-kereskedelmi vállalkozások folyamatosan vonzzák a különböző szándékú és képességű crackereket. kommunikációs vagy hálózati hibák Erős verseny Szoftverhibák Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Rendszer-kapacitásbeli korlátok 14 Crackerek Az e-kereskedelmet érintő. Egy internetes vállalkozás elég. Kockázatok és veszélyforrások megismerése Minden üzlet kockázatokkal jár: versenytársak. A támogatás ilyen formája igen alacsony költség mellett növelheti a fogyaszták elégedettségét.com új vállalkozása nem jött be. illetve a működés központosításábóL Ha jelen pillanatban igen sok embernek adunk tájékoztatást. Bátor példája ennek az Egghead. a hírnév iránti vágy. mert a legveszélye­ sebb támadások mindig belülről jönnek Szoftverekkel kapcsolatos óvintézkedések. Minden cég ki van téve annak a veszélynek. A cég úgy döntött. hogy az ajánlatkéréseket gyorsan szécküldhetjük. Bár egy komoly e-kereskedelmi oldal létrehozása nyilvánvalóan pénzbe kerül. leggyakrabban ernlegetett fenyegetés a cracker néven ismert. lopás. egy 80 kiskereskedelmi üzletből álló lánc sokkal nagyobb folyamatos költséggel jár. Az árak csökkennek. a világ bármelyik pontjáról elérhető lesz. Megtakarítás származhat az információ online megosztásából. A pénzbe kerülő szolgáltatások elektronikus változatra cserélése költségcsökkentése eredményezhet. Ha több telephellyel rendelkezünk. hogy az ügyfelek az ügynököket vagy közvetítőket kikerülve közvetlenül a nagykereskedővel vagy a gyártóval léphetnek kapcsolatba. több helyen kell bérleti díjat és rezsit fizetni. ha ugyanezt az interneten tennénk elérhetővé. specifikációkat vagy bármilyen más információt adunk át az érdeklődőknek. termékkatalógusokat. A más vásárlók által javasolt megoldásokkal orvosolhaták az ügyfelek problémái. 2001-ben csődvédelmet kért. dokumentált eljárásokat. biztosan olcsóbban jönnénk ki. szolgáltatások ingyenes megszerzése. Ám a meglévő szolgáltatások cseréje kockázatot is hordoz magában. Ilyen kockázatot hordoznak a: Crackerek A kívánt üzleti eredmény elmaradása Számítógépes hardverhibák Elektromos. és a hivatali órákon kivüli időben is választ adhatnak egymás kérdéseire a fórumozók. A cég az 1998-as doc-com lufi idején zárta be üzleteit. mint a nyomtatott példányok előállításával és kiküldéséveL Különösen igaz ez a rendszeresen változó információkra. alkalmazottakat foglalkoztatni. és mindenhol raktárkészletet kell fenntartani. pénz eltulajdonítása vagy a termé­ kek. majd a lufi kipukkadásakor. A központosítás is költségcsökkenése eredményezhet. és rövid időn belül választ kaphatunk. Ez akár azt jelenti. és az e-kereskedelemre összpontosÍija figyel­ méc. hogy az internetet nem használó ügyfeleket elveszítjük.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 227 sárlók számára olyan fórumot működtetni. Az e-kereskedelmi cégek által észlelt kockázatok egy része azonban a hagyományos vállalkozásokra alig vagy egyáltalán nem jelent veszélyt. az oldal tönkretétele. ha egyetlen központi telephellyel bír. Költségcsökkentés Az internet használatának gyakori oka a költségek csökkentése. például biztonságos szoftverek használata és folyamatos frissítése Az alkalmazottak felkészítése a támadások célpontjainak és a gyengeségek azonosítására . Az a rninimum. Az internet a kommunikáció biztosításával pénzt takaríthat meg számunkra. a nyereség pedig nő. a ko mmunikáció előmozdításából. amely vonzza a becsületes munkavállalókat. a külföldi vásárlók telefonköltség nélkül kaphacnak támogatást. és fenntartja lojalitásukat. rosszindulatú számítógép-felhaszná­ lóktól érkezik.

formális tesztdési eljárást folytatni. de ha nem állunk meg a fejlesztésekkel. ám jelentösen megnövelik hardver-. viszonylag pontosan felmérhetjük a versenyhelyzetet. Versenytár­ saink elsödlegesen a környező területen ugyanazt a termékskálát értékesítő vállalkozások. miután hat hónap alatt 120 millió dollárt tapsoltak el. Apache-t. Viszonylag egyszerűen beállítharunk több. amelynek elfogyott a pénze. PHP-t és MySQL-t futtató gépet. Ha népszerű termékkategóriában utazunk. A problémát nem az okozta. semmi mást nem tehetünk. A cégek sok esetben hajlandók rövid távon pénzt veszíteni. és az éles rendszeren csak akkor végreh�tani a vál­ toztatásokat. hogy a márka piaci megszilárdulása után az ügyfélszám és a bevétel is nőni fog. fejezet Auditálás és naplózás a betörések és a betörési kísérletek észlelésére A számítógépes rendszerek elleni legsikeresebb támadások olyan jól ismert gyengeségeket használnak ki. és a rendszerműveleteket felügyelve gyorsan észleljük az esetleges . ha azokat máshol már kellöképpen leteszteltük. Ez többletköltséggel jár. mint a könnyen ki­ található jelszavak. mint amennyi bevételt hozott. hogy bármelyiknek a hibája ne lehessen hatással a teljes rendszer működésére.com is. amelyek MySQL replikációval egy­ szerűen szinkronban tarthatók. hogy a cég sokkal többet költött. illetve érdemes a rendszer egyes részeinek megváltoztatása után elegendő időt hagyni a tesztelésre. a baj az volt. még mindig ott a másik. A költségvetésünk biztosította kereteken belül dönthetünk úgy. hogy a weboldal egynapos . megpróbálhatjuk megőrizni versenyképességünket. A rövid áramki­ maradások okozta problémákat szünetmentes tápegységbe beruházva kerülhetjük el. hogy több szolgáltatást veszünk igénybe különbözö szolgál­ tatóktól. Ha a weboldalunkat a világ többi részével összekötő kapcsolat leáll. Számítógépes hardverhibák Ha vállalkozásunk a weboldalunktól függ. mert a veszteséges vállalkozások müködéséhez elengedhetetlen kocká­ zati töke egyszerűen elapadt. Ugyanez igaz az elektromos hálózat leállásaira is. nyilvánvaló. de azt jelenti. akkor a szaftverekben lévő hibák a sebezhetőségünket jelentik. hogy szolgáltatónk helyreállítsa a szolgáltatást. az e-kereskedelmi vállalkozások bukásának legnagyobb része hagyomá­ nyos gazdasági tényezökhöz köthető. ha naprakész biztonsági mentéseket készítünk minden adarunktóL a vál­ toztatások előtt feljegyezzük a működö szoftverbeállításokat. hogy a legrosszabb bekövetkezése esetén biztonsági mentéssel rendelkezzünk. A ktitikus hibák valószínűségét megbízható szaftver választásával csökkenthetjük. akkor szolgáltatók összetett hálózatára vagyunk kénytelenek támaszkodni. 14 Elektromos. Forgalmas vagy üzletktitikus weboldalak esetén létjogosultsága van redundáns rendszerek használatának. hálózatünfrastruktúra. illetve elérhető. A szállítási költségek függvényében versenytársaink a világ bármely pontján elhelyezkedhetnek.leállásának esélye indokolja-e a redundáns berendezés költségét. hogy ha valamelyik szolgáltató kiesik.228 14. A kívánt üzleti eredmény elmaradása Bár széles körben tartanak a crackerek támadásaitól. Kénytelenek voltak a céget eladni. A józan ész által diktált óvintézkedésekkel a nem professzionális támadások elháríthatók. Mint minden veszélyforrás esetén. Egy komoly e-kereskedelmi oldal kifejlesztése és piacra vitele rengeteg pénzbe kerül. kommunikációs vagy hálózati hibák Ha az internetre alapozzuk vállalkozásunkat. hogy a Boonak nem voltak eladásai. A komoly bukták közé tartozott az európai boo. mert bíznak benne. és ki vagyunk téve az árfo­ lyam-ingadozásoknak. a gyakran használt hibás konfigurációk és a régi szoftververziók. Szoftverhibák Ha vállalkozásunk szoftverekte támaszkodik. hogy bármely számítógépünk ktitikus alkatrészeinek hibája komoly következménnyel jár.és tárhelyköltségeinket. Az internet erősen versenyző és gyorsan változó környezet. mint ölhe tett kézzel várjuk. Erős verseny Ha valamelyik utcasarkon nyitunk kiskereskedelmi boltot. Mérsékelhetjük a hibák káros következményeit. E-kereskedelem esetében kevésbé mehetünk biztosra. Új versenytársak viszonylag ritkán jelennek meg.a cserealkatrészre vagy a javításra várás ideje alatti . A verseny kockázata ellen nem sokat tehetünk. nap mint nap új versenytársakat kaphatunk. illetve a munkaerököltségek változásának. itt is azt kell mérlegelni. A dor-com lufi kipukkadása sok cég vesztét okozta.

Ez azonban minden bizonnyal nem sokáig marad így. ami valahol máshol már bevált. hogy milyen országban élünk. de létezik egy határ. Szaftverünk vajon úgy lett megírva. hogy növekvő kereslet esetén bővít­ hető legyen. Minden bizonnyal azt reméljük. kezelni pedig csak úgy lehet. mérlegeljük egy lobbicsoporthoz csatlakozás lehetőségéti Rendszer�kapacitásbeli korlátok Rendszerünk megtervezésekor érdemes tekintetbe vennünk a növekedés lehetőségét. A jövőbeli jogszabályalkotással bizonyos üzleti modelleket megszigoríthatnak. Ha nem tűzünk ki célokat. képesek leszünk azonosítani és elhárítani az ügyfélbázisunk növekedésével óhatat­ lanul jelentkező szük keresztmetszeteket. Most. hogy megvizsgáltuk az üzleti típusú weboldalak jellemző céljait és az azokat fenyegető főbb veszélyforrásokat. arniben nagyon his. hogy ha elérjük ezt a pontot. hogy a változásokra számítva aktívan csele­ kedhetnénk. hogy később úgy módosíthassuk. sőt: akár az is elképzelhető. meglévő versenytársat másolunk le. de ese­ cenként olyan új ötlet is lehet. A kapacitás bizonyos mértékig egyszerűen gyorsabb hardver beszerzésével is növelhető. remél­ jük. A megfelelő stratégia kiválasztása 14 Egyesek szerint az internet túl gyorsan változik ahhoz. Ezeket elkerülni nem tudjuk. Ha valamilyen. Újabb adókat vethetnek ki. De ha rendszerünket a skálázhatóság elvének figyelembe vételével tervezzük meg. a fenyegetésekről és az ellenük való védekezés módszereiről. vagy agresszív módon úttörő szolgáltarást hozunk létre. részekre bonthas­ suk annak érdekében. Éppen ezért úgy kell kialakitanunk.E-kereskedelmi honlap üzemeltetése 229 problémákat. és oldalunkat az aktuá­ lis jogszabályokkal összhangban müködterjük. hogy hatékony tervezést tegyen lehetövé. Ez a modell általában olyan dolog. a változások bekövetkezte után kell azokra valamilyen választ adni ahelyett. és nem választunk stra­ tégiát. részletesen olvashatunk a biztonsági fogalmakról. különböző gépektől érkező kérés kezelésére r Az adatbázishoz csatlakozás kódja lehetövé teszi. hogy rendszerünk egyre forgalmasabb és forgalmasabb lesz. szabályozhatnak vagy ellehetetlenít­ hetnek. ha naprakész ismeretekkel rendelkezünk. Változó szabályozási környezet és adójogszabályok Attól függően. Következő lépések A következő fejezerben az e-kereskedelem biztonsági oldalával foglalkozunk. . kiforratlan állapotban. bennünket hátrányosan érintő helyzet alakul ki. hogy ilyen szabályozás még egyáltalán nem létezik. az olvasóban is kezd megfogalmazódni saját stratégiája. A kérdés az. az internet alapú vállalkozások szabályozása lehet kezdeti. Mi viszont úgy gondoljuk. hogy több rendszer közőrt megoszthassuk a terheléstr Adatbázisunk képes egyidejűleg több. hogy meglévő üzleti modellünket alakitjuk az internethez. hogy MySQL master szerverre írjuk és különböző slave szerverekről olvassuk ki az adatokatr Kevés rendszer képes probléma nélkül megbirkózni a jelentős mértékü növekedéssel.zünk. hogy éppen ezek a gyors változások teszik rendkivül fontossá a tervezést. A stratégia fogja meghatározni az üzleti modellt. amelynél gyor­ sabb számítógépet már nem tudunk venni.

tudnunk kell. kinek állhat szándékában meg­ szerezni a birtokunkban lévő információkat. Ennek ellenére minden számítógépes hálózat felhasználójának meg kell tennie a megfelelő óvintézke­ déseket. teljesítmény. Mielőtt eldöntenénk. Még a legkevésbé érdekes adatokat tároló számítógépek is felkelthetik a támadók figyelmét. Vajon mennyire lehet vonzó számitógépeink tartalma a rosszindulatú látogatók számára? Az otthoni felhasználóknak általában korlátozottabb lehetőségek állnak rendelkezésre rendszerük megóvására. Mennyire fontos nekünk. Mivel a számitógépeiken tárolt információk a tulajdonosukon kívül mindenki más számára valószínűleg csak alacsonyabb értéket képviselnek. költség és biztonság Ellenőrzési elvek Oldalunk felhasználóinak ellenőrzése A titkosítás alapjai Privát kulcsú titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás Digitális aláírások Digitális tanúsírványak Biztonságos webszerverek Auditálás és naplózás Tűzfalak Biztonsági mentés készítése adatainkról Fizikai biztonság A birtokunkban lévő információ fontossága Mielön a biztonsággal foglalkoznánk. hogy hozzáférést nyerjen ezekhez az információkhoz. érdemes megfelelő informatikai személy­ zeere és egyéb erőforrásokra költení a szükséges óvintézkedések érdekében. . az ellenőrzést és a hálózati események nyomon követését. amit védeni sze­ retnénk. hogy oldalainknak minden pillanatban a lehető legmagasabb szintű biz­ tonságra van szükségük. Ugyanígy eltérő az is. A katonai számítógépek nyilvánvalóan a magánszemélyek és a külföldi kormányzatok célkeresztjében állnak. és mennyire fontos a potenciális crackerek számára? Könnyen kisértésbe eshetünk. az ilyen rendszerek ellen irányuló támadások esetiek lesznek. Megnézzük a biztonsági házirendek létrehozá­ sának elveit. és azt gondolhatjuk. egy bank vagy egy katonai szervezet számi­ tógépén tárolt információ. először is meg kell próbálnunk válaszolni a kérdésre. illerve fontos szerepet játszharnak a vírusok és férgek terjedésében. a weboldalak védelme érdekében alkalmazható technológiát. és a támadók vélhetően korlátozott erőfeszítéseket tesznek a feltörésükre.15 Az e�kereskedelem biztonsági kérdései A fejezetben a biztonság e-kereskedelemben betöltött szerepével foglalkozunk. hogy mennyit ér a birtokunkban lévő információ. Megvizsgáljuk. hogy milyen messzire haJlandó egy támadó elmenni azért. mennyi erőfeszítést és költséget kívánunk a biz­ tonságra fordítani. milyen fontos az. illerve megismerünk néhány. hogy névtelen támadásokat inditsanak róluk más rendszerek ellen. mert kíválóan alkalmasak arra. Mivel az ezek ellen támadást tervező kormányzatok minden bizonnyal bőséges erőforrással bírnak. A fejezetben a következő főbb témakörökkel foglalkozunk: A birtokunkban lévő információ fontossága Biztonsági fenyegetések Biztonsági házirend létrehozása Használhatóság. egy vállalkozás. és hogyan próbálkozhatnak ezzel. köztük a titkosítást. Nyilvánvalóan eltérő értéket képvisel egy otthoni felhasználó. ám a védelem nincsen ingyen. amelyekkel elkerülhetők az ilyen jellegű problémák.

Ehhez a biztonság figyelembevételével kell megtervezni a rendszert.hogy egyiknél se legye­ nek jelen ismert sebezhetőségek. A fejezet egy későbbi részében mindketrőről részletesebben olvashatunk. fejezetben már foglalkoztunk.Lehetnek vásárló által megadott bizalmas adatok. A cég visszautasította az ajánlatot. Olyan információkat tartalmazharnak. mivel Maxus széroszrorta a kártyaszámokar. Minden ilyen szolgáltatást naprakészen kell tartani. el kell távolítani a kiszolgálóról a felesleges 15 szolgálrarásokat.amelyeket nem szereme nyilvánosságra hozni.de jellemzően kér fajtája szokott a nyilvános weboldalakon előfordulni: a jelszó és a digirális aláírás.hogy mások visszaéljenek vele.csak ne a webszerver legyen az! A webszerver feladatából adódóan egy nyilvánosan elérhető gép.konfigurálással. kódolással és teszteléssei csökkenthető a sikeres támadások. Ennek megfelelően a védelmére fordítandó erőforrá­ soknak és erőfeszítéseknek is a két szélsőség közé kell esniük. például jelszó. A kitettség kockázarának csökkenréséhez korlátozni kell az információ elérésére alkalmas módszerek.hogy az adott felhasználó jogosult-e a hozzáférésre.abban a tekintet­ ben legalábbis feltétlenül.itettsége A számítógépeinken tárolt. fejezer Az általunk üzemelterni kívánt e-kereskedelmi oldal minden bizonnyal az előbbi két szélsőség közé esik. és amiket el kell távolítani. Reméljük. hogy számítógépünk hálózati kiszolgáló.amikor hálózaron haladnak keresztül. Sok közülük a bizton­ Bizalmas adataink k.senki nem tárol webszerverén olyan adatokat.el tudja dönteni. gondosan kell programozni.amelynek csak a nyilvánosságra tartozó vagy a közelmúltban a nyilvánosság­ tól begyűjtött információkat szabad tárolnia. Weboldalunktól függően az alábbi biztonsági fenyegetésekkel kell számolnunk: Bizalmas adataink kitettsége Adatvesztés vagy -rongálás Adatmódosítás Denial of Service támadások Szaftverhibák Letagadás Nézzük át egyenként ezeket a fenyegetéseket! honlap üzemeltetése című. megfelelően kell konfigurálni a kiszol­ gálót és a szoftvereker. Bár a TCP /IP hálózatok számralan remek tulajdonsággal bírnak.232 15. hogy azonosítsák magukat.hogy 300 OOO hitelkártya adatát lopra el a cég weboldaláróL 100 OOO dollárt követelt az adatok megsemmisíréséérr. Az adatok akkor is kockázatnak vannak kitéve. Ha soha nem használjuk például az r ep parancsot. hogy mennyire lesz vonzó a crackerek számára.a számítógépeinktől küldött vagy azokra érkező adatok bizalmasak lehetnek.hogy bizalmas információkar lopjanak tőle. amiket csak bizonyos emberekkel kívánunk közölni (ilyenek például a nagykereskedelmi árlisták). akkor is érdemes elrávolírani és az scp-r {biztonságos másolás) használni helyette. Egy magát Maxusnak nevező személy 1999-ben kapcsolatba lépett a CD Universe-zel azt állítva.és hamarosan a legnépszerűbb újságok címlapján ralálca magár. milyen következményekkel jár. Gondos tervezéssel.illetve annak esélye. elérhetőség. A nem használt szolgálratások veszélyesebbek lehetnek. A webszerver ki­ mondottan rossz választás titkos információk tárolására. Ha a rendszer látja.és meg kell követelni a felhasznáJók hirelesítését. . A CD Universe esete jó példa arra. A Jelhasználók hitelesítése {authentication) esetén megkérjük a látogatókat. akkor a főbbLinux-disztribúciók és a W indows is számos olyan szolgáltatást telepít.hogy csökkenrsük a potenciális gyenge pontok számát. A webszerverről távolítsuk el a felesleges szolgáltatásokat is.felhasználókat. Minden futtatott szolgáltatásnak lehetnek sebezherőségei.dollárban és hírnévben mérve-. amire nem lesz szükségünk. Biztonsági fenyegetések Mi van az oldalunkon kockázarnak kitéve? Milyen fenyegetésekre számíthatunk? Az e-kereskedelmi vállalkozásokat érintő fenyegetések egy részével az E-kereskedelmi sággal kapcsolatos. kitől érkezik a kérés. Sokféle hitelesítési módszer közül választhatunk.hogy információink valamilyen hiba következtében mások számára is elérherövé váljanak.ha egy cég engedi.akkor szinre bármilyen gépet kiválaszthatunk. akkor minek legyen telepítve a szolgáltatás?1 Ha azt mondjuk a telepítőnek.illetve az arra jogosult személyek körét. 14. Ha a bérszámfejtési adatokat vagy a szupertitkos üzleti terveinket számírógépen kívánjuk tárolni.amelyeknek köszönherően lényegében a különböző hálózatok internetként való összekapcsolál Ha jelenleg használjuk az rep-e.alapos tesztelésre van szükség.hitelkártyaszám.

Ha a cél egy külföldi gép. hogy irodánk leég. vajon mennyibe kerülne az időben. hírnévben és pénzben kifejezve. akik azt állitják. hogy több merevlemez működjék egyeden gyorsabb. ------------------. az adat akár öt gépet is érinthet. kevés erőfeszítéssel járó módja ez az adatátvitel biztonságossá tételének. ami lehetövé teszi. Elégededen ügyfelek tömkelegér tudhatnánk magunkénak. és formázzák merevlemezünket. hogy crackerek egy figyelmeden programozó vagy rendszergazda l" 15 egyszer betörnek a rendszerünkbe. Ha ez saját országunkon belül van. Ez azt jelenti. az útközben érintettek száma a húszar is meghaladhaga. majd gépről gépre továbbítja ezeket a csomagokat. Közülük bármelyik gép. Gondoskodjunk arról. a parancsot kell használ­ nunk (Unix gépen). hogy rendeltek valamit. Ekkor az útvonal végén vissza kell fejteni a titkosított állományokat. Murphy törvénye pedig kimon<lja. és olyan csalókkal találkoznánk. hogy adatainkról rendszeres biztonsági mentések készüljenek. mielőtt a hálózaton elindulnak.megcekintheti" a rajta keresztülhaladó adatainkat. hogy csomagokra bonga fel az adatokat.nem tartozik ezek közé. fárasztó és.1 ábra is mucatja. ami ugyanakkor életbevágóan fontos. ahogy ezt a 15. és ne felejtsük el letesztelni a biztonsági mentés készítésének folyamatát.rongálás Az adatvesztés akár költségesebb is lehet. ha mindezen adatokat elveszítenénk? Ha nem rendelkeznénk biztonsági mentéssel minden adatunkról. vagy valarnilyen természeti katasztrófa nyomán teljesen tönkremegy. A merevlemezek percenként több ezer fordulatot tesznek meg. A biztonsági mentések készítése nem Ürtudomány. Viszonylag alacsony költségű. A TCP /IP úgy működik. amíg mind el nem érik a célállomásukat. A parancs eredményeképpen megkapjuk azon gépek címét. hogy egyszer tönk­ remegy egy merevlemezünk. A bizalmas információkat védendő titkosíthatjuk azokat. A webszerverek erre gyakran a Netscape által kifejlesztett Secure Sockets Layer (SSL) protokollt használják. hogy minden bizonnyal a legfontosabb merevlemez lesz az. a felhasználói adatok és megrendelések összegyüjtésén.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 233 sának szabványává váltak. de nem kapták meg. amíg elér a célhoz. ha az adatok köztük és böngészők között utaznak. hogy egyszer véletlenül kitöröl valamit. megbízhatóbb merevlemezként! Mindegy. hogy adataink útjuk során több gépen is keresztülhaladnak. Az is igen valószínü. Amennyiben szervezetünk nagy és összetett hálózattal rendelkezik. amiről jó régen nem készítettünk biz­ tonsági mentést. Védjük kiszolgálóinkat a crackerek ellen! A lehe­ tó legnagyobb mértékben korlátozzuk a számítógépeinkhez hozzáférő alkalmazottak számát! Csak hozzáértő. hogy mi az adatvesztés oka. mint ha valaki egyszerüen megszerezné azt. hogy az így kapott adatok helyreállítása biztosított legyen! Ügyeljünk. traceroute Ha látni szeretnénk. akkor az adat átlagosan úgy tíz különböző gépen megy keresztül. . de az majdnem biztos. hogy milyen Útvonalon jut el tőlünk az adat egy adott gépre. l Forrás ��Ih l l L------------------- 1 l Cél Az internet 15. Éppen ellenkezőleg: unalmas. ám mivel kiszolgálónknak egyszerü adatküldés és -fogadás helyett titkosítania és visszafejtenie is szükséges az adatokat. Ha hónapokat dolgoztunk oldalunk fejlesztésén. a biztonsági mentések fizikailag más helyen tárolása semmibe nem kerülő óvintézkedés. Megeshet.haszontalan foglalatosság. mielőtt elhagyná az épületet.reményeink szerint . a biztonság.1 ábra: Az információ interneten keresztüli továbbítása potenciálisan megbízhatatlan gépek sokaságán keresztül küldi az adatokat. hogy a biztonsági mentéseket a számitógépeinktől távol tároljuk! Bár elég kicsi az esélye. akkor nagy sietve. a szerver által másodpercenként kiszolgálható látogatók számát jelentős mértékben csökkenti. egyeden igazi védelem létezik ellene: a biztonsági mentés. amelyeken az adat keresztülmegy.sajnos. a semmiből indulva kellene újra megírnunk weboldalunkat. és olykor elromlanak. Adatvesztés vagy . gondos szakem­ berekkel dolgozzunk! Vásároljunk jó minőségű merevlemezeket! Használjuk a RAID ( Redundant Array of Inexpensive Disks -olcsó lemezek redundáns tömbje) technológiát. Számtalan különbözö intézkedéssei csökkenthegük az adatvesztés esélyét.

A DoS-támadások elleni védekezés nem egyszerű dolog. hogy a legforgal­ masabb időszakban fogják támadni őket.hogy rendszerünk biztonsága sérült. az eBay. Az egyik alkalom. vagy késlelteti időkritikus szolgáltatáshoz való hozzáférésüket.majd telepíti az eszközt. hogy megváltoztassák oldalunk megjelenését. Bár a eraeketeknek anyagi előnyük általában nem származik egy weboldal túlterheléséből. de vajon meddig tart. vagy csalással előnyhöz juttassák saját magukat. hogy ismert sebezhetőségek után kutatva rengeteg gépet megvizsgál. amely a rendszer processzoridejének nagy részét a célpont szerepel feladókén t.illetve védenünk kell rendszerünket a jogosulatlan hozzáféréstőL A fájljogosultságok lehetövé teszik. hogy a Windows 95. ha a fájlt módosították. Az ártatlan célpont így dühödt levélírók ezreinek küldeményével lesz kénytelen megbirkózni. A szóba jöhető módszerek közé tartozik olyan program telepítése a célgépre. de ne kapjanak szabad kezet a rendszerf:ijlok vagy más felhasználók állományainak megváltoztatásához.hogy a fontos fájlokat megváltoztatták-e? Vannak olyan fájlok. A crackerek olyan céllal módosíthatnak adat­ fájlt. amelyeket másik gépek támadására használnak. de ha a fogadó fél a fájl megérkezésekor ellenőrzi. az oldal üzemeltetője jelentős veszreséggel szembesülhet úgy anyagiakban. mint megvédeni számítógépeinket a támadás ellen. A program fizetős és bizonyos feltételek mellett ingyenes verzióit a http:/ l www. Ha rninden hálózati rend­ szergazda megbízható módon felügyelné saját hálózatát. Más f:ijloknak pedig a telepítés után rnindaddig változatlannak kell maradniuk. amelyek jól meghatározható időszakban bonyolítják forgalmuk jelentős részét. hogy változatlanok maradrak-e ezek az állományok. Automatizált eszközök is léteznek megosztott DoS-támadások indítására. vagy magasabb szintű rendszerjogosultságokat oszthat ki saját magának. hogy valaki módosítsa az adatot. így ezeket később felhasználhatjuk annak megállapítására. Automatizált folyamatról lévén szó. hogy az aláírás még mindig stimmel-e. betör egy nem megfelelően védett gépbe. adataink módosítása azonban még ennél is rosszabb lehet.például közvetlenül a telepítés utáni. Az ilyen támadások elleni védelem nehézségét egyrészt az okozza. mint amilyen például a Tripwire is.de míg a programokat a módosítás gyanúja esetén újratelepíthetjük. 2004-ben volt: online fogadóirodákat zsaroltak meg azzal. hogy mely alapértelmezett portokat használják a gyakori D DoS-eszközök. Kis kutatómunkával kideríthetjük. A célpontok közé tartozott a Yahoo!. a reverse spam és az automatizált eszközök használata.és módosította fájljainkarl Egy teljes körű törlést minden bizonnyal észreveszünk. Könnyebb hálózatunkon belül olyan gépeket észrevenni. amikor a crackerek megpróbálrak D DoS-támadásból pénzt csinálni. Elegendő szá­ mú gép beszervezése után mindegyiket utasítja. mint a hírnevét illetően. A futtatható fájlok szándé­ kosan megrongált változatokra cserélésével az egyszer már hozzáférést szerző cracker titkos hátsó ajtóhoz (backdoor) juthat. amíg a módosításokat észrevesszük? Ilyen módosítások az adatfájlokat és a futtatható fájlokat egyaránt érinthetik. Ezek az oldalak olyan látoga­ tottsági szintekhez vannak hozzászokva.abban nem lehetünk biztosak. honnan fogjuk tudni. A hálózaton áthaladó adatokat ellenőrző összeg (signature) használatával védhetjük a módosításoktól.állapotának információit. hogy valaki útközben észrevétlenül módosíthassa azokat. lefoglalja.ame­ lyek rendeltetésszerű használat esetén is időről-időre változnak. hogy az adatok melyik verziója"tisztá: A fájlok integritását ellenőrző szoftverek.com oldalról tölthetjük le. és a biztonsági mentésből helyreállítharjuk a törölt állományokat.hogy felhasználóink használ­ hassák a rendszert. Denial of Service támadás Az egyik legnehezebben kivédhető fenyegetés a szolgáltatásmegtagadással járó támadás. A megfelelő jogosultsági rendszer hiánya az egyik oka annak. fejezet Adatmódosítás Már az adatvesztés is hatalmas károkat okozhat. A kiszolgálón tárolt fájlok módosítások elleni védelméhez operációs rendszerünk fájljogosultságait kell használni. 15 A 2000-es évek elején megosztott szolgáltatásmegtagadással (DDoS) járó támadások tömkelegér inditották nagy forgalmú oldalak ellen. Ha bármikor rájövünk. Képzeljük el. de DoS-rámadással még ezeket is órákra elérhetetlenné lehet tenni. meg tudja állapítani. Léteznek olyan oldalak.a D DoS egyáltalán nem jelentene problémát. hogy hozzáférjenek egy szolgáltatáshoz. ha valaki a cselekedeteivel megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a felhasz­ nálók számára. hogy hálózati forgalommal árasszák el a célt. Szolgáltarásmegtagadás akkor következik be. amilyenekről mi nem is igen álmodhatu nk. Különösebb tudás nélkül is bárki megteheti.tripwire. az úgynevezett Denial of Service (DoS) támadás.234 15. az Amazon.amíg szándékosan nem frissítjük őket.például az adatbázisunkat tároló adatállományok -. amelyben . A módosításokat gyakran igen nehéz észrevenni. Az online fogadó­ oldalak iránti érdeklődés jelentősen megugrik közvetlenül a nagy sportesemények előtt. hogy valaki hozzáférést szerzett rendszerünkhöz. feljegyzik a fontos fájlok tudottan biztonságos . A prograrnak és az adatok módosítása is alattomos dolog tud lenni. 98 és ME soha nem voltak igazán alkalma­ sak kiszolgáló operációs rendszernek. Ha adatainkat titkosítással védjük a jogosulatlan megte­ kintéstől. az E-Trade és a Buy. és zárjuk be ezeket! Routerünk képes lehet az adott protokollokat (például ICMP) használó forgalom százalékos mértékének korlátozására. hogy számtalan különböző módon kivitelezhetők. az aláírás használatával igencsak megnehezítjük azt. Ez a megközelítés nem akadályozza ugyan meg. A reverse spam olyan levélszemét kiküldésér jelenti. a támadó akár gépenként öt másodperc alatt telepítheti az eszközt.com.

Bár vannak.vagy alkalmazásszintű gyengeségek általában a puffertúlcsordulással vagy a verseny diktálta túl gyors fejlesztésekkel álltak összefüggésben. Akkor következik be. hogy a beviteli adatok érvényesek lesznek. az összes lehetséges operációs rendszer összes lehetséges felhasználói beállítással való tesztelése ritkán megvalósítható. Természetesen abban reménykedünk. Az ilyen feltételezések azért csúszhatnak át.komoly hibák lehetnek. Fejlesztök hibásJeltevései A rendszer tervezőinek és fejlesztőinek számos feltevéssel kell élniük. A tesztelés legnagyobb baja. és azért hagyja ott az oldalunkat. mert az esetek többségében igazak. A crackerek által a korábbi időszakokban kihasznált operációsrendszer. hogy fény derüljön a fejlesztök hibás feltevéseire. Például feltételezik. akik szeretik újra meg újra ugyanazt feltörni. Egy jól megtervezett tesztsorozat projektünk kó<ljának minden sorát legalább egyszer ellenőrzi. Szoftverhibák A szaftverekben . Pontatlan specifikációk Minél felületesebb és minél félreérthetőbb a tervdokumentáció. pénzügyi veszteség vagy alacsony színvonalú ügyfélkiszolgálás. hiszen a tesztelés egyik leg­ főbb célja. A webes projektekre jellemző rövid fejlesztési idő jelentősen megnöveli az ilyen hibák esélyét. amely a gyakori géptípusok reprezentatív mint:iján teszteli szaftverünk összes funkcióját. hogy ne csak a fejlesztőket vonjuk be. . hogy két egymással ütköző művelet egyide­ jűségének a valószínűsége csekély. Akármennyire feleslegesnek is tünik kikötni azt. Az e-kereskedelem területéről olyan idevágó példákat említhetünk. az összes lehetséges hardvertípus. Ráadásul a profik jellemzőerr nem égnek a vágyról. hogy egy összetett feladat feldolgozása mindig tovább tart. a letagadás (repudiation). mert a programozó hibásan feltételezte a beviteli adat maximális hosz­ szác. 15 Nem megfelelő tesztelés Az összes lehetséges beviteli adat. hogy hibákat fogunk találni a végtermék­ ben. A szaftverekben rejlő hibák olyan. A projekthe friss ödetekkel érkező külső személyek jó eséllyel más­ milyen feltevésekkel fognak élni. amikor valaki e-mailben beleegyezik valamibe. Egy cracker azonban kihasználhatja azokat a puffertúlcsordulásokat. hogy valaki más hamisította azt a levelet. bizton­ sági incidensek. szereztük vagy mi magunk írtuk . mint a szolgáltatás elérhetetlensége. nem tartalmaznak különleges karaktereket. mint egy egyszerű feladaté. majd letagadja. például. vagy adott mérernél kisebbek lesznek. A leggyakoribb hibaokok közé a pontatlan specifikációk. a fejlesztök hibás feltevései és a nem megfelelő tesztelés tartozik. Vagy egy szabályosan eljáró felhasználó azért kaphat hibaüzenetet. Olyan jól előkészített tesztdési tervre van szükség. Az ilyen jellegű hibákat megfelelő teszteléssei és a kód kellően részleres átvizsgálásával megtalálhatjuk és kijavíthatj uk. Ideális eset­ ben mindez automatizált. előre nem látható helyzetekhez vezethetnek. amely az abnormális sziruációk bekövetkezése esetén azonnal megteheti a szükséges inrézkedéseket. egy nagy költségvetéssei működő oldalnál elkövették ezt a hibát. annál valószínűbb. akik élvezik. hogy az ügyfél hitelkártyájának elutasítása esetén a megrendelést nem szabad kiküldeni.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 235 A számtalan lehetséges támadási módszer miatt az egyetlen igazán hatékony védelem a szokásos forgalomviselkedés figye­ lése és olyan szakértői csapat fenntartása. hogy az emberek hibás feltételezéseket tesznek. mint amikor valaki rendel valamic egy weboldalról. annál pontosabb specifikációkat kell adnunk. Ez a szekottnál is nagyobb mértékben igaz a webalapú rendsze­ rek esetében. Letagadás Az utolsó kockázati lehetőség. amelyek azért követeznek be. hogy hibát keressenek saját munkájukban. Minél kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a fejlesztök az általunk létrehozni kívánt rendszertípusban. Vagy. kevesen vannak. és az esetek többségében igazuk lesz. hogy felhatalmazást adott hitelkártyája megterhelésére. Fontos. Előfordul azonban olyan is. hogy unalmas és monoton feladat. majd azt állítja. Időzítéssei kapcsolatos feltevések is lehetségesek. amivel foglalkozunk. hogy személynévben lehet aposztróf. A hibás szoftverek a számítógépes folyamatokra nagy mérték­ ben támaszkodó vállalkozásokat sebezhetövé teszik. mert a fejlesztök nem gondoltak arra. ha feltörhetnek valamit. vagy az.akár vásároltuk. hogy megfelelően dokumentálják ezeket. ha a tranzakcióban szerep­ lő egyik fél letaga<lja részvételét. így a kíválasztott tesztgépeken minimális erőfeszítéssel lefuttatható.

Egyikük sem rudja leragad­ ni részvételét a tranzakcióban. használhatóságot. hogy núndig a lehető legmagasabb szintű biztonság a kívánatos. behatolásmegelőző rendszer. költség és biztonság Az internet jellegéből adódóan veszélyes. víruskereső vagy teljes körű naplózás-futta­ tása erőforrásokat igényel. Ha korlátozzuk a felhasználók lehetőségeit. amely az alábbiakat határozza meg: A szervezet biztonsággal kapcsolatos. használhatóság. A rendszerünket biztonságosabbá tevő szoftver . A titkosított munkamenet (session). Úgy lehet ezt elképzelni. költséget és biztonságot tekinthetjük egymással versenyző céloknak. de számítógépeink internethez csatlakoztarásával azt is lehetövé tesszük az embereknek. ha bizonyítani tudjuk.például az SSL-kapcsolat egy weboldalhoz-a hagyományos 15 kapcsolamál nagyobb processzorteljesítményt igényel.thawte. A védeni kívánt információkról. Ezeket a teljesítménybeli veszteségeket gyorsabb gépek vagy kifejezetten titkosítás céljára kialakított hardver beszerzésével ellensúlyozhatjuk. például egy e-kereskedelmi oldal és egy hitelkártyával fizető.com/) vagy a Thawte (http://www. Egy e-kereskedelemmel foglalkozó vállalat minden bizonnyal hajlandó azonosságának bizonyítására. A biztonság erősítése számitógépeink teljesítményét is visszavetheti. A biztonság. mint egy tervdokumentumot vagy eljárási kézikönyvet. mint a VeriSign (http://www. üzenetet küldött nekünk. Ezek többsége teljesen szabályos. A teljesítménye. A felek által küldött üzeneteknek manipulációbiztosnak kell lenniük. de arra nincsen bizonyítékunk. teljesítmény. például bíróság előtt a másik fél tettét. weboldalak letöltésére vonatkozó kérés. amit a cég elküldött. Tanulmányozni kell a köztük fennálló átváltásokat. amelyek e szabványok teljesítésének mértékét határozzák meg A biztonsági házirend létrehozása a szoftverek müködési követelményeinek megírásához hasonló. hogy a Kukuryin Bt. hogy több névtelen felhasználó intézzen szolgáltatási ké­ réseket a gépünkhöz. akkor kapcsoljuk kí szánútógépeinket. húzzuk ki a hálózatból. és megfelelő döntéseket hozva kell kompronússzumra jutni. hardver. Külön dokumentumban kell szabályozni a biztonsági házirend elvárásainak teljesítését célzó irányelveket. hogy másféle kapcsolódási tÍpusokat kíséreljenek meg. új vásárló közötti első kapcsolatfelvétel esetén azonban ezek nem annyira praktikusak. Ebben a doku­ mentumban különböző irányelveket fogalmazhatunk meg szervezetünk különböző egységeinek. fejezet Ideális esetben a pénzügyi tranzakciók a leragadharatlanság biztonságát kínálják núndkér félnek. az pontosan megegyezik azzal. Nem sok hasznát vehetjük annak. költség és teljesítmény között szükségszerűen átváltás áll fenn. Kialakítása lehetövé teszi.szoftver. pénztárcánktól. akkor egyúttal annak használhatóságát is csökkentjük.236 15. adat Az ezek védelméért felelős személyek A biztonság szabványai és a mérőeszközök. ami az elvárt biztonsági szint garantálásához szükséges konkrét lépéseket szabályozza. Nem jó. Egyszeri tranzakcióknál.verisign. pontosabban núndkét fél hitelt érdemlően bizonyítani ruclja harmadik személy. hogy ezzel biztonságosabbá tegyünk valamely szolgáltatást. minthogy elveszítsenek egy üzleti lehetőséget. Használhatóság. általános filozófiája A védeni kívánt elemek . hogy bizonyos mértékben lazítsunk a biztonságon. A házirendnek nem szük­ séges a konkrét megvalósítással vagy megoldásokkal foglalkoznia: a környezetünk által megfogalmazott célokat és biztonsági elvárásokat kell tartalmaznia.például titkosítás. vagy azonosításra szólítjuk fel őket. Folyamatos kapcsolarban lévő üzletfelek közötti tranzakciók esetén a digirális tanúsítványok és a titkosított vagy aláírt kom­ munikáció hatékony módja a letagadhatóság korlátozásának.com/). Biztonsági házirend létrehozása A biztonsági házirend olyan dokumentum. ez nem feltétlenül igaz. ha túl gyakran frissíteni kell. A felhasználói hitelesítés valamilyen mértékü bizonyosságat ad a másik félrőL A megbizható szervezet által kiadott digitális tanúsítványok tovább fokozhatják a bizalmat. Bár azt gondolhatnánk. Ez természetesen növeli költségeinket. . az üzenetek aláírása vagy titkosítása megnehezíti az észrevétlen módosításukat. aki nem hajlandó ugyanezzel a módszerrel bizonyítani azonosságát? Kis értékű tranzakciók esetében a kereskedők inkább hajlandóak elviselni a csalás vagy letagadás bizonyos szintű kockázatát. Ugyanennek a vállalatnak akkor el kellene utasítania minden olyan ügyfelet. a kiszolgálni tervezett látogatók számától és a szabályosan eljáró felhasználék által még elviselhetőnek ítélr biztonsági intézkedések mértékétől függően kell megtalálni a fenti célok közötti egyensúlyi állapotot. hogy megerősítse a látogatókban a cég jó hirnevét. Mint már említettük. A gyakorlatban azonban ritkán ez a helyzet. és núnden gond nélkül kifizet néhány száz dollárt egy olyan tanúsítványkibocsátónak. és helyezzük őket egy széfbel Szá­ mítógépeink elérhetősége és használhatósága azt követeli meg. hogy amit megkaptunk. Ha teljes biztonságra van szükségünk.

A jelszavakat elektronikusan is meg lehet szerezni. nem biztonságos lépéshez fo­ lyamodnak. Érdemes továbbá tájékoztatni a felhasználóinkac. A jelszavak egyszerűen megvalósítható és használható. ha az új jelszavakac összehasonlítjuk a szótári szavakkal. Különösen akkor. hogy minél biztonságosabb a kivá­ lasztott módszer. illetve hardvereszközöket. de núntegy 25 százalékuk még ebben az esetben is könnyen kícalálhacó jelszót választ. hogy ellenőrizzük egy ügyfélrendelés Iciszállítási állapotát. sőt akár kívánatos is lehet egy szervezet belső rendszereihez való hozzáférés esetén. A webszerver például fel­ használói nevet és jelszót kérhec azoktól a személyekcől. de általuk elveszne a rendszer interneten keresztüli elérhetőségéből adódó előnyök nagy része. önmagukban nem alkalmasak erős felhasználói azonosításra. digitális aláírásokat.2 ábrán látható párbeszédablakhoz hasonlót jeleníthec meg.például smart kártyákat . Felhasználói név és jelszó kérése esecén böngészőnk a 15. Feltéve. A felhasználóknak el kell mondani. A jelszavakta vonatkozó szigorú szabályok veszélye. A crackerek billentyűleütéseket figyelő program futtatásával vagy a háló­ zati forgalmac csomagfigyelő (packec sniffer) segítségével megvizsgálva képesek . A hitelesítési módszerek jelszavakat. mint hogy felhasználói nevüket és jelszavukat felírják egy öntapadós jegyzeccédulára. hogyan válasszanak maguknak biztonságosabb jelszóc. biometrikus ellenőrzéseket. aki azt állítja. A biomecrikus ellenőrzés és a hardveres megoldások többsége egyedi beviteli eszközöket igényel. így az ezekkel felszerelt speciális számirágépek használatára korlátozná a felhasználókat. Az interneten ezek közül csak két módszer. ám nagyfokú biztonságot igénylő rendszerekhez nem elégségesek. hogy mi vagyunk ez a látogató. de mint a biztonsági intézkedések cöbbségénél.Az e-kereskedelem bizronsági kérdései 237 A felhasználói hitelesítés alapelvei AJelhasználói hitelesítés (authentication) megkísérli bizonyítani. hogy a felhasználók olyan. hogy jelszava­ ik számokat és különleges karaktereket is tartalmazzanak. Mindazonálcal a jelszavak használata számos potenciális gyengeséget hordoz magában.és szaktak is . és soha ne tegyenek például olyan butaságot. 15 �� - � Entn-usemame•od�dfor"Dft'Aiu" UsetN1me ll PMSWOrd: � Usi!! Peuword MaMget ta remBnba' this p!IHWOI'd. szabálysze­ rűen eljáró felhasználó nem fogja tudni megjegyezni a jelszavát. annál körülményesebb használni. Ez megfelelő. hogy valaki tényleg az. Az általuk kínálc biztonsági szinc nem feleédenül felel meg a nemzetvédelem számára.és nagybecűk használa tát. hogy számos.például ujjlenyomat-leolvasást-. Rengeteg könnyen kitalálható jelszó létezik. nagyjából minden második könnyen kícalálható jelszót válaszr. és tudja jelszavunkat. a rendszer biztonságos. itt is igaz.mondjuk. vagy megköveteljük bennük számok vagy különleges karakterek vagy kis. A jelszó egyszerűen működik. .2 ábra: A böngészők Jelhasználói nevet és jelszót kérnek a kiszolgáló védett könyvtárát Jelkeresni kívánóJelhasználóktól. amit annak rendje és módja szerint kiragaszeanak monicorukta.arra. A hitelesítési mechanizmusok a népszerűbb böngészökbe és webszerverekbe be vannak építve. a jelszavak és a digitális aláírások használata terjede el. Mi magunk és a rendszer tudja a jelszót. akkor a rendszer jogosan feltételezi. de ideális. Ha egy látogató magunknak adja ki magát. hogy megadják jelszavukat a telefonban egy olyan személynek. Ha megengedjük a felhasználóknak. A használhacóság oleárán áldozva kötelezhetjük a felhasználókat arra.használó ellenőrzéseket folyeaenak le. A hitelesítése többféleképpen megvalósíthacjuk. ha a különböző rendszerek eltérő szabályok betartását kérik tőlük jelszavaik lécrehozásakor. A jelszavak minden potenciális hibájuk ellenére egyszerű és viszonylag hatékony módszert kínálnak felhasználóink ellen­ őrzésére. Könnyen kitalálható jelszavak használatát úgy tudjuk megakadályozni. hogy soha ne írják le jelszavaikat.felhasználói név-jelszó páro­ kat szerezni. akik a kiszolgáló adort könyvtáraiban lévő fájlokta vonatkozó kérést intéznek. �L-ew•J 15. hogy a rendszeren dolgo­ zik. akinek mondja magát. Bizonyos szintű azonosítást garantálnak. hogy saját maguk határozzák meg jelsza­ vukat. különleges beviteli eszközt nem igénylő felhasználói hitelesítése tesz­ nek lehetövé. A jelszavak ilyetén ellopásának Iehetőségéc a hálózari forgalom titkosításával lehet korlácozni. A nehezen megjegyezhető jelszavak növelik annak valószínűségéc. Elsősorban a szótári szavakat vagy a felhasználói névvel megegyező jelszót kell itt megemlítenünk. hogy senkí más nem ismeri és nem tudja kitalálni a jelszót.

A felhasználó által bevitt jelszó ellenőrzéséhez nem szükséges visszafejteni az eltárolt jelszót. Vonatkozó példákkal a Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 17.2 ábrán látható ellenőrzési párbeszédablakot használó védett könyvtár létrehozásához az Apache legegyszerűbb el­ lenőrzési médszerét használtuk. A visszafejtés a titkosított szövegböl indul ki. titkosított szöveggé alakí�a. majd aWDuA3X3H. világháború idején érte el. de nagykorúságát csak a Il. ám az elmúlt években már az újságcikkekben is olvashattunk róla. A moror titkosírott szöveget állít elő. A MySQL használata gyorsabb. amelyik titkos (privát) kulcsot használ. ma azonban szinte kivétel nélkül számítógépes program.3 ábrán a titkosítás egyszerű folyamatábráját láthat­ juk. Ehelyett kisérletnél megadott jelszót. Így a kilencvenes években már szinte minden területen megtalálható volt. Rengeteg jelszót tárolnak egyirányú titkosítási algoritmussal. nyilvános kulcs és külön privát kulcs segítségével müködnek. A 15. de sok ritkosírási folyamat visszafordítható.) Ez tárolásuk előtt titkosírja a jelszavakat. és nap mint nap használja mindenki. azt alakí�a vissza egyszerű szöveggé. vagy a felhasználó szempontjából tetszetösebb módon állharunk elő az ellenőrzésre vonatkozó kéréssel. A fordírott folyamatot A 15. fejezer Az Apache webszerver és a Microsoft IlS is lehetövé teszi. és összehasonlítja az eredeti titkosított változatával. Számtalan különbözö titkosítási algoritmus létezik.4 ábra: A titkosítás fogja az egyszerű szöveget.ténylegesen szöveget vagy más adatot. hogy az egyszerű és a titkosított szöveg között semmi szemmel látható hasonlóság nincsen. és látszólag véletlenszerű karaktersorból álló. fejezetben találkozunk majd. Ez a titkosítási módszer nem visszafordítható. világháborús filmekben és kémregényekben találkozott titkosírással. A kiinduló adarot szokás egyszerű szövegnek (plain text) nevezni. a rendszer titkosírja a bejelentkezési visszafejtésnek (decryprion) nevezzük. A ritkosírás (kriptográfia) majdnem 4000 éves. noha legkevésbé szakott szövegnek látszani. például a DES. világhá­ borúban használt Enigma. akínek jelszava j els z o. bár a folyamar szempontjából nincsen jelentősége an­ nak. Titkosító algoritmus 15. titkosított szöveggé alakí�a. Az egyszerű szöveget beadjuk egy titkosíró motornak. Régeb­ ben az átlagember csak II. az Apache titkosírotta. például az RSA. és látszólag véletlenszerű karaktersorból álló. Nem az összes. . mint például a Il. akí az interneten vásárol. (Működését a következő fejezetben mutatjuk be. 15 15. Azóta a számítógépes hálózatok elterjedéséhez hasonló utat járt be: először a katonaságnál és a pénzügyi szervezeteknél. A titkosított információt titkosított szövegnek (ciphertext) nevezzük. Látható.3 ábra: A titkosítás fogja az egyszerű szöveget. amely régebben mechanikus eszköz volt. majd az 1970-es évektől kezdve egyre szélesebb körben alkalmazták.238 15.4 ábrán a kétirányú titkosítási folyamarot láthatjuk. PHP segítségével rugalmasabb ellenőrzést működtethetünk. A titkosítás alapjai A titkosítási algoritmus (encryprion algorithm) matematikai eljárás az információ látszólag véletlenszerű karaktersorrá alakítá­ sára. me 2-ként eleároita ezt. Létrehoztunk egy felhasználót. Van olyan. mint a beépített hitelesítés. hogy honlapunk egészét vagy részeit igen egyszerűen megvédjük ezzel a módszerrel. hogy mit tartalmaz az információ . má­ sok. A 15. PHP vagy MySQL használatával is elérhetjük ugyanezt az eredményr.

jól ismert titkos kulcsú rendszerek közé az RC2. miért nem küldjük úgy az üzenetet is? Szerencsére1976-ban. Mivel a küldő az egyetlen személy. programot kellene írnunk rá. a küldő (aki titkosírja az üzenetet) és a fogadó (aki visszafejti azt) is ugyanazzal a kulccsal rendelkezik. mint a DES. aki hozzáfér a titkos kulcshoz.4 ábrán látszik. m:lJd a hármas kulccsal megint titkosítja. hogy biztonságos üzenet küldéséhez biztonságos módszerre van szükség.Adattitkosítás-szabvány). akinek megadjuk nyilvános kulcsunkat. a fogadó viszonylagos bizonyossággal meg tudja állapítani. nyilvánosan megosztható. de a Triple DES kétszer olyan biztonságos. mint 1970-ben volt. Az RSA szabadalommal védett rendszer volt. Bárkí.5 ábra: A nyilvános kulcsú titkosítás külön-külön kulcsot használ a titkosításra és a visszafejtésre. hogy a titkos kulcsú rendszerek mintegy ezerszer gyorsabbak a nyilvános kulcsúaknál. . képes lesz nekünk biztonságos üzenet küldeni. a Triple DES és az IDEA tartozik. mint a DES. Ennek ellenére a titkos kulcsú rendszereket továbbra is széles körben alkalmazzák. így a DES körül­ belül1998 óta használaton kívül van. illetve hogy nem módosították-e. Az egyéb. Az. Az egyszerű szöveget az egyes kulccsal titkosírja. Ahogy a15. A titkos kulcsú titkosítás egyik nyilvánvaló problémája. kitől jött az üzenet. A legelterjedtebb nyilvános kulcsú algoritmus az MIT-n dolgozó Rivest. komoly előnyt jelent. az RC4. ahogy neve is utal rá. és az üzleti és nyilvános kormányzati kommunikáció amerikai szabvá­ nyává vált. hogy a nyilvános kulcs. de három különböző kulccsal háromszor alkalmazza. vagy ötszörös DES-algoritmust kellene megvalósítanunk. a kettes kulccsal visszafej ti.5 ábrán is látható. a privát kulccsal pedig visszafejtjük azokat. Az üzenet megérkezésekor a fogadó a küldő nyilvános kulcsával tudja visszafejteni azt. jogosulatlan személyek is olvasni tudják titkosí­ tott üzeneteinket.kulcsú titkosítás azon alapul. Gyakran vegyes rendszert működ­ temek: nyilvános kulcsú rendszerrel küldik a kulcsot a titkos kulcsú rendszerhez. és nem kell aggódni. Ahogy a15. A bonyolultabb felállást ellensúlyozza. az RC5. hogy feljogosított személyek ismernek egy kulcsot. Amennyiben csak mi rendelkezünk a privát kulccsal. vagy hozzáfér­ nek. Ezt a módszert az IBM fejlesztette ki a hetvenes években. a nyilvá­ nos kulccsal titkosítjuk az üzeneteket. egy nyilvános és egy privát kulcson alapul.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 239 Privát kulcsú titkosítás A privát . hogy a titkos kulcsot is elküldhessük. A rendszer előnye. Amennyibe illetéktelenek kezébe kerül. senkí más nem lesz képes visszafejteni az üzenetet. A Triple DES igen biztonságos. hogy harmadik személy megszerzi. Ha háromszor erősebb-védelemre lenne szükségünk. Ezt a kulcsot titokban kell tartani. áttörés következett be ezen a téren. A számítási sebesség azonban napjainkban már nagyságrendekkel gyorsabb. Digitális aláírások A digitális aláírások a nyilvános kulcsú kriptográfia témaköréhez kapcsolódnak. Shamir és Adelman által1978-ben kifejlesztett RSA. amikor Diflie és Hellman előállt az első nyilvános kulcsú rendszerrel. A küldő titkos kulcsával titkosírja és digitálisan aláírja üzenetét. hogy a nyilvános kulcsot szabadon elküldherjük. 15 15. amellyel a kommunikáció további részét bonyolítják. Ha létezik biztonságos módszer a kulcs elküldésére. • Megjegyzés: Furcsának tűnhet. Ugyanazt az algoritmust használja.más néven titkos. Nyilvános kulcsú titkosítás A nyilvános kulcsú titkosítás két különböző. a szabadalom azonban 2000 szeptemberében lejárt. A legszélesebb körben használt privát kulcsú algoritmus a Data Encryption Standard (DES. ám a nyilvános és privát kulcsokhoz képest forditott szerepet töltenek be.

A szervezerek tanúsítványt adnak ki arról. aki ellen jogi úton felléphetünk.titkosítási algoritmus­ sal. Digitális tanúsítványok Praktikus. amelyekről tu<ljuk. ha létező ( jogi) személyhez.feltéve. A digitális tanúsítványok leggyakoribb használati célja.nerworksolutions. a küldö üzenetét senki sem módosította. akikben a tanúsítvánnyal rendelkező fél is megbízott. nem pedig a beleolvasás megelőzése.CA) nevezzük. Jól ismert CA által kiadott tanúsírvány birtokában a böngészők figyelmeztető ablak megjelenítése nélkül rudnak SSL-kapcsolatot teremteni oldalunkhoz. azaz természetes személyhez vagy céghez rudjuk kötni azt a felhasználót vagy kiszolgálót. hanem az. Fontos tisztáz­ ni.240 15. Egyes más szervezetek. Secure Sockets Layer protokollon keresztüli. ám kissé bonyolulrabban beállítható. az aláírások pedig megnehezítik a küldö számára az üzenetküldés leragadását. Bárki létrehozhat és aláírhat olyan tanúsítványt. hogy az üzenetet nem hamisították-e meg . hogy ő ez és ez.thawte. Az Apache lehetövé teszi Unix­ szerű operációs rendszer használatár. általában egy másik típusú algoritmust. Ezt követően a küldő által használt módszerrel hash értéket hozunk létre az üzenethez. például a Nerwork Solutiens (http:/ l www. f�ezer A digirális aláírások rendkivül hasznosak rudnak lenni. Noha ugyanazokar a módszereker és kulcsokar használja. A digitális tanúsírvány aláírt. Üzleti tranzakciók esetén arra van szükség. aki aláírta. Mivel a nyilvános kulcsú titkosítás nagy üzenerek esetében viszonylag lassú. hogy üzletfelünk tisztességes. jelentősen olcsóbbak.godaddy. úgyne­ vezett hash függvényt használnak a hatékonyság növelésére. hogy ellenőrizték az adott személy vagy cég (személy)azonosságát. hogy Windows platforrnon használjuk az Apache-t. Ha a visszafejtett hash érték megegyezik az általunk elöállí­ tottal. a titkosítás célja itt a hamisítás és küldés letagadhatóságának megakadályozása. a nyilvános kulcs birtokában bárki által olvasható. A hash függvény (magyarul hasító függvénynek is szokás nevezni) a neki áradott bármely üzenethez kiszámírja az ahhoz tartozó üzenerkivonatot (message digest) vagy hash értéket. Az aláírást a küldö nyilvános kulcsával fejtjük vissza. hogy biztosak lehetünk abban. hogy a tanúsírvány nem a megbízhatóságról vagy hitelképességről szál. biztonságos kommunikációhoz használharunk Apache webszervert. hagyományos. Ezért a digitális aláírás létrehozásának szokásos mó<lja. Természetesen választhatjuk azt is. Amennyiben rni megbízunk a tanúsító szervezetben. megbízható partner. nem biztonságos módon is küldhető. Biztonságos webszerverek A böngészökkel folytatott. hogy a kimenet egyértelmű hozzárendelés eredménye. A leggyakrabban használt hash függvény az MDS és az SHA. hogy a tisztesség és megbízhatóság érzetét keltsék az e-kereskedelmi oldalak látogatóiban. Fontos megjegyezni. Üzleti kapcsolatok esetén ennél is hasznosabb. Nem az algoritmus által kiszámított érték a fontos.com/). amely azt állítja. hogy nem lettek megváltozrarva. Pusztán arról van szó. Microsoft liS-t vagy bármilyen más ingyenes vagy fizetős webszervert. akikben ez a szervezet megbízott. A gond legfeljebb annyi.com/) és a Thawte (http://www. A tanúsírvány birtokában rendelkezünk a másik fél nyilvános kulcsával arra az esetre. és ismerjük a másik fél adatait. Az aláírás most már az üzenettel együtt.com) és a GoDaddy (http://www. Az ilyen harmadik személyeket tanúsító szervezeteknek (certifying authoriry. ha titkosított üzenetet akarunk küldeni. akkor megbízharunk azokban is. ami szinte minden esetben megbízhatóbb. hogy bár az üzenet titkosírva van. és ugyanígy megbízharunk azokban is. . majd csak ezt a rövid kivonatot titkosítjuk a nyilvános kulcsú . A két legismertebb CA a VeriSign (http:/ /www. vagy egy üzenetsorozat adott fel­ használóról vagy géptől érkezett. A hash függvény az adott üzenetnek megfelelő üzenerkivonatot állít elő. hogy a kivonat nincsen manipulálva. és kevés gyakorlati különbség van a kettő között. verisign. de sok más ilyen szervezet is működik.és éppen ezért lassú . A tanúsítvány nem garancia arra. hogy a kapott üzenetet nem manipulálrák. vagyis egy adott bemenet (üzenet) rnindig ugyanazt a kimenetet eredményezi: a kimenet kicsi. mint az IlS. hogy az üzeneret nem hamisírotrák meg. mint az. hogy ha becsapnak bennünket. hogy megbízható harmadik személy ellenőrizze a résztvevők azonosságát és a tanúsítványaikban rögzített adatokat. ha meg rudunk bizonyosadni arról. hogy a gyors hash függvénnyel elkészítjük a teljes üzenet üzenetkivonatát. digitális formában kombinál egy nyilvános kulcsot és az adott személy vagy szervezet adatait. akkor viszonylag jó eséllyel birtokunk­ ban van egy valós fizikai cím és valaki. Az üzenet és az üzenetkivonat birtokában meggyő­ ződhetünk arról. A fogadó bizonyosságer kaphat. Aláírt üzenet érkezésekor ellenőrizhetjük azt. hogy az információ csak annyira megbízható. A Thawte a VeriSign tulaj­ donában van. A tanúsítványok bizalmi hálózator hoznak létre. Ezek azonosságuk ellenőrzése 15 után digitális tanúsírványokat adnak ki magánszemélyeknek és cégeknek. az algoritmus pedig gyors. Az SSL-kapcsolator lehetövé tevő webszervereket biztonságos webszervereknek nevezik.com/).

Miután a szervezet kiadta tanúsítványunkat. az egyes adatfájlokhoz. el kell tárolni rendszerünkön. mint a Unix. hogy eltün­ tesse nyomait. a fizetendő díjak és a személyazonosságunk igazolásához szükséges dokumenmmok. Célunkat úgy is elérhetjük. Ha a problémák észlelésére és naplózására vonatkozó kritériumok meghatározásakor túlzott biztonságra törekszünk. A végleges tanúsítvány az itt látható CSR-hez nagyon hasonló szövegfájl. A biztonsági szempontból érdekes események közé a hálózati hibák. hatalmas méretü naplókat kapunk. hogy a crackernek legalább két gépet fel kell törnie ahhoz. A Stronghold és az IlS párbeszédablakok segitségével vezet végig a folyamaton. Apache esetében az OpenSSL csomagot is telepíteni kell. Ha a támadó rendszergazdai jogosultságok­ kal fér hozzá rendszerünkhöz. a naplófájlokat szabadon módosítva eltüntetheti a nyomait. és közölni kell a webszerverrel. A problémák észrevétele után ezek tájékoztatást is adhatnak arról.érdekes" események után kutamnk bennünk. Tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) is elő kell állítanunk. A Red Hat éveken keresztül forgalmazott egy ilyen. A két legnépszerűbb webszerver. és a szóban forgó domainnév a mi tulajdonunkban van. illetve a domainnév használa­ tára való jogosultságunkat igazoló dokumenmmok birtokában készen állunk arra. létre kell hozni egy kulcspárt. Az SSL használatát saját digitális tanúsítványunk létrehozása után akár azonnal megkezdhetjük. hogy bizonyítani kell a szervezet felé. Ilyen meg­ oldás beszerzése esetén a Linux megbízhatóságát és egy könnyen telepíthető terméket kapunk a forgalmazó müszaki támoga­ tásával kiegészítve. A naplófájlok különösen nagy mértékben ki vannak téve a támadás veszélyének. hogy külön gépen naplózzuk az eseményeket. hogyan történt a probléma vagy a betörés. hogy valamely tanúsító szervezetnél tanúsít­ ványért folyamodjunk. ám ebben az esetben a böngészők figyelmeztetni fogják oldalunk látogatóit. majd telepíteni kell tanúsítvá­ nyunkat. Ez azt jelenti. Az erre vonatkozó utasí­ tásokat a tanúsító szervezet honlapján találj uk. hogy fizikai címmel rendelkező. 15 Auditálás és naplózás Operációs rendszerünk képes a különféle események naplózására. például rendszergazdává válharunk Unix rendszeren). de általánosságban elmondható.. ha erre szolgáló eszközzel vagy a biztonsági házirendből kidolgozott auditkódokkal . az Apache és az IIS telepítési utasításait A PHP és a MySQL telepítése című Függelékben találjuk.Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 241 Az SSL IIS-en történő használatához telepíteni kell az IlS-t. A rendszergazda is végezhet rendszeres auditálást. Az SSL érdemi használa­ tához tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványra lesz szükségünk. A naplófájlok esetében a két legnagyobb nehézség a méretük és a valóságtartalmuk. hogy kinézzen: ---BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST--­ MIIBuwiBAAKBgQCLnlXX8faMHhtzStp9wY6BVTPuEU9bpMmhrb6vgaNZy4dTe6VS 84p7wGepq5CQjfOL4Hjda+g12xzto8uxBkCD098Xg9q86CY45HZk+q6GyGOLZSOD 8cQHwhloUP65s5Tz0180FB zpi3bHxf06aYelWYziDiFKp1BrUdua+pK4SQIVAPLH SV9FSz8Z7IHOg1Zr5H82oQOlAoGAWSPWyfVXPAF8h2GDb+cf97k44VkHZ+Rxpe8G ghlfBn9L3ESWUZNOJMfDLlny7dStYU98VTVNekidYuaBsvyEkFrny7NCUmiuaSnX 4UjtFDkNhX9j5YbCRGLmsc865AT54KRu3102/dKHLo6NgFPirijHy99HJ4LRY9Z9 HkXVzswCgYBwBFH2QfK88C6JKW3ah+6cHQ4Deoiltxi627WN5HcQLwkPGn+WtYSZ jG5tw4tqqogmJ+IP2F/5G6FI2DQP7QDvKNeAU8jXcuijuWo27S2sbhQtXgZRTZvO jGn89BC0miHgHQMki7vz35mx1Skk3VNq3ehwhGCvJlvoeiv2J8X2IQIVAOTRp7zp En7QlXnXwls7xXbbuKPO ---END NEW CERTIFICATE REQUEST--- A CSR. Az auditálási folyamatnak vagy valós időben vagy rendszeres időközönként kell megtörténnie. és a szerverszoftver telepítésekor a mod ssl modult is be kell kapcsolni. Apache esetében azonban nekünk kell beírni a parancsokat. Stronghold nevű terméket. . és az olyan prograrnak meghívása. A naplófájlok segitségével a megtörténtekor észlelhetjük a hibás vagy rosszindulatú viselkedést. hogy hol találja. amely ma már a Red Hat Enterprise Linux termékekkel egy csomagban kapható. A végeredmény egy titkosított CSR. például a konfigurációs fájlokhoz vagy az NT-Registryhez való hozzáférések tartoznak. amely a következőhöz hasonlóan kell. ered­ ményül rendkivül nehezen kezelhető. Ennek folyamata kiszolgálónként eltérő. hogy tanúsítványunkat mi magunk írtuk alá. de érdemes lehet külső auditálással rendszeresen ellenőrizni a rendszer­ gazda munkáját. A folyamat lényege azonban minden kiszolgáló esetén ugyanaz. jogszerűen működő vállalkozás vagyunk. A Unix lehetőséget ad arra. A tanúsítvány megszerzésének pontos folyamata tanúsító szervezetenként eltérő. A nagy naplófájlokkal csak úgy boldogulhamnk. ha az Apache fizetős változatát vásároljuk meg. mint például az su (amivel egy másik felhasználóvá. de nem olyan egyszerűen. A Windows is kínál hasonló funkciót.

így tűzvész. Az AMANDA-ről a http:/ /www.és célcímük vagy portinformáció alapján. amely pótolni tudja. így a statikus oldalakról. A kívánt gyakoriság attól függ. nem adatbázisfájlokróL A leginkább széles körben használt. hogy hálózarunkat elválasszuk a külvilágtól. lopás vagy természeti katasztrófa esetén is lesz mihez nyúl­ nunk! Rengeteg információforrás található a biztonsági mentésekről és a helyreállításróL Figyelmünket most a PHP-vel és MySQL adatbázissal létrehozott oldal biztonsági mentésére korlátozzuk. Ez­ zel védve vagyunk a merevlemez tönkremenése esetére. Mindkét esetben két hálózathoz kell kapcsolódnia. rnint a szoftver. különösen abban az esetben. géppel vagy épülettel történik valami! Az oldal frissítésének megfelelő gyakorisággal érdemes külön biztonsági mentéseket készíteni. 15 Biztonságimentés készítése általános fájlokról A rendszerek többségén dedikált szaftver segitségével igen egyszerűen készíthetünk biztonsági mentést HTML és PHP kód­ jainkról. A tűzfal az egyik hálózatból a másikba igyekvő forgalmac figyeli. Szűri és nem engedélyezi a szabályainak nem megfelelő forgalmat. mint az egyszerű fájlokróL Az adatbázis máselását kerülni kell rninden olyan pillanatban. Weboldalunk összes alkotóeleméről. amelyekhez csadakozhatnak. nincs az a biztosítótársaság. leckében tárgyalruk. amikor módosítás alatt áll. de ha saját fejlesztésű webes szaftverünk elvész. Az olyan típusú oldalak azonban. fejezet Tűzfalak A tűzfalakat arra használjuk. Képes korlátozni az emberek által használt há­ lózati protokollokat. A MySQL adatbázis biztonsági mentésére és helyreállítására vonatkozó részletes utasításokat a Haladó MySQL­ adminisztráció című. ingyenes eszköz a Marylandi Egyetem által kifejlesztett AMANDA (Advanced Ma­ ryland Autamated Network Disk Archiver). Ahogy az épület vagy az autó tűzfala megakadályoz­ za a tűz tovaterjedését. Teljesen statikus tartalom esetén elég biztonsági mentést az oldal módosításkor készíteni. más eseményekre pedig megadhatjuk.amanda. a kódokról és az adatbázisokról is rendszeresen biztonsági mentést kell készíteni. arnikor a teljes merev­ lemeztömbbel. tükrözése tárnagami képes kíszolgálón érdemes tárolni. képeinkről és egyéb. ha onLne fogadjuk a megrendeléseket.org/ oldalon bővebben olvashatunk. Gondoljunk bele azonban az olyan helyzetekbe. átvezeti a másik hálózatba.242 15. A tűzfal esetenként az azon belüli személyek tevékenységét is behatárolja. Ha megfelel a tűzfal szabályainak. mennyire dinan1ikusan módosul az oldalunk. A csomagok szűrhetők típusuk. forrás. Számos Unix-disztribúcióban alapértelmezésben megtalálliató. illetve a sávszélesség költségeinek leszorítása érdekében proxykíszolgáló használatára kényszerítheti őket. és SAMBA segítségével windowsos gépek biztonsági mentéséhez is használható. Fizikai biztonság Az eddig megvizsgált biztonsági fenyegetések olyan kézzel nem megfogható dolgokra vonatkoztak. például szűrőszabályokat használó router (útválasztó). ha nem. A tűzfal célja. amelyekről könyvünk szól. a (kétbal­ kezes vagy rosszindulatú) emberek. hogy naplóbejegyzéseket vagy riasztásokat kezdeményezzenek. Emellett korlátozza a tűzfalon kívüL Felhasználók és gépek tevékenységét. . Biztonsági mentés készítése az adatokról A katasztrófa-helyreállítási tervben nem lehet eléggé hangsúlyozni a biztonsági mentések fontosságát. hogy a baj hálózarunkban is elterjedjen. Az ésszerű méretű oldalakat RAID technológiával rendelkező. az oldalakat lehet máshol tárolni. MySQL adatbázisunk biztonságimentése és helyreállítása Élő adatbázisról bonyolultabb biztonsági mentést készíteni. A tűzfal lehet hardvereszköz. 12. a hálózati tűzfalakkal megelőzhető. A hardvereket és az in­ gatlanokat lehet biztosítani és pótolni. az áramkimaradás és a hálózati leállások ellen. vagy számítógépen futó szoftver. Klimatizálásra van szükség. gyakran változnak. és szabályok alapján kell müködnie. Ezeket külön adathordozón és ideális esetben más biztonságos helyszínen tároljuk. azon gépek körét. megállítja vagy visszautasítja. hogy a hálózarunkban lévő számítógépeket védje a külső támadástól. Egyes csomagokat a tűzfal egyszerűen el­ vet. és védekezni kell a tűz. de nem szabad megfeledkeznünk rendszerünk fizikai biztonságáról sem.

Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 243 Rendszerünket biztonságosan bezárt helyen kell tartani. hogy egy közepes méretű vállalkozás számára nem minden esetben gazdaságos egy hosszabb ideig áramellátást bizrosíró szünermentes tápegység. Ha rendszerünk folyamatos működése fontos számunkra. érdemes lehet egynél több internetszolgáltatóhoz kapcsolódni. de elérhetők maradunk. és hogyan készüljünk fel a katasztrófákra. A hosszabb áramkimaradásokat kiváltó vagy több gépet ellátni képes tápegységek ennél azért többe kerülnek. Az áramkimaradáshoz hasonlóan a néhány perces vagy órás hálózati kimaradások is ellenőrzésünkön kívül esnek. A rémáról bővebben is olvashatunk a http:/l www. vagy boot lemez segítségével megkisérelhetik megkerülni a biztonsági mechanizmusokat. A hosszú áramkimaradásokhoz genetátorra van szükség. rövid áramkimaradások legtöbb helyen az élet velejárói. több redundáns hálózati kapcsolat vagy tűzvédelmi rendszer fenntartása. akiknek erre szükségük van. kik az ellenségeink.epa. de azt jelenti. A "Montreali jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról" című egyezmény ma már tiltja a halon használatár. így az új tűzvédelmi rendszereknek más. hálózatainkat és kódunkat. mint a tűz. Rendkívüli időjárás vagy föld feletti vezetékek eserén a hosszabb kimaradások is rendszeresek lehetnek. A jogosulatlan szemé­ lyek szándékosan vagy véletlenül kihúzhatnak kábeleket. kevésbé káros alter­ naríva után kellett nézniük. fejezetben részletesebben foglalkozunk a webes alkalmazások biztonságáva!. A sprinklerek (szórófejes.gov/Ozone/snap/ fire/qa. Csak azoknak az alkalmazottaknak szabad ehhez a géphez hozzáférniük. Ha há­ lózatunk működése igazán fontos számunkra. Ennek alapja. hogy a klimarizálás és számírógépeink is mű­ ködni tudjanak. A kér kapcsolat nyilván többe kerül. A váratlan. Egy hasonló vállalkozások százainak számítógépeit tároló és üzemelterő léte­ sítmény számára azonban igen.hrml oldalon. gázzal oltó rendszerekkel kezelték ezt a problémát. hogyan vécljük szervereinket. vízzel oltó berendezések) legalább annyi kárt tudnak tenni az elektronikában. be kell ruháznunk szünermentes tápegységbe (UPS). Két szóba jöhető lehetőség az argon és a szén-dioxid. Hogyan tovább� A 16. A fentiek miatt érdemes lehet megfontolni. hogy gépeinker bizonyos díj ellenében egy e célra kialakított létesítményben helyezzük el (angolul co-locationnek is nevezik ezt a szolgálratást). és hogyan védjük meg magunkat tőlük. Megnézzük. Egyetlen gépet akár 60 percen keresztül táplálni képes szünetmentes tápegységet már 10 ezer forint környékén beszerezhetünk. 15 . Régeb­ ben halont használó. Működésünk méretétől függően ez lehet helyiség vagy szekrény. hogy hálózari hiba ese rén alacsonyabb kapacitással ugyan.

amiket az alkalmazásnak rudnia kell. Webes alkalmazásaink minden egyes porcikáját védeni kell a lehetséges visszaélésektől (legyen azok véletlenek vagy szándékosak). hogy a hitelkártyaadatokhoz. amely az alkalmazás üzembe helyezése és a fejlesztés lelassulása.az összes gép egymással szembeni nyitottsága és elérhetősége . . és elkészítjük azon funkciók listáját. hogy néhány napig dolgozzon az ügyön. hogy később. Éppen ezért szeretnénk csökkenteni a felhasználói jelszavak könnyű kitalálhatóságá­ nak és rendszerünk ebből adódó egyszerű feltörhetőségének kockázatát. A biztonság az alkalmazás teljes tervezési folyamatának részét kell. netán teljes befejezése után is jelen van az alkalmazásban! Ha már rögtön az elején végiggondoljuk és felkészülünk rá. Ha webes alkalmazást fejlesztünk. De az üzlet nem állhat meg. hogy megfelelő egyensúlyt calál­ junk a védelem szükségessége és a tényleges üzletvitelhez elengedhetetlen. hogy csökkentsük az ilyen problémák bekövetkezésének valószínűségét. Így elkerülhető az is. Megf elelő gondolkodásmód már a tervezéstől A biztonság nem egy funkció. vagy a támadók milyen módszerekkel törhetik fel azt. amikor végre foglalkozni kezdünk a biztonsági problémákkal. és nekünk. A lényeg.16 Webes alkalmazások biztonsága A fejezeeben folyeaejuk az alkalmazásbiztonság korábban megkezdett témáját: teljes webes alkalmazásunk biztonságossá té­ telének kérdéseit fogjuk megtárgyalni. A biztonság és a használhatóság közötti egyensúly keresése Felhasználói rendszer tervezésekor a felhasználói jelszavak azok. és nem tehetjük meg. hogy kijelölünk egy fejlesztőt. amelyek igazán aggodalommal tölthernek el bennünket. és biztonságukat elősegítő stratégiát kell kidolgoznunk az alkalmazásfejlesztéshez. fejleszeöknek nem elegendő csupán alkalmazásunk e.egyben az egyik legnagyobb fejfájást is okozza a webes alkalmazásfejleszcőknek.kereskedelemmel kapcsolatos részeit biztonságossá tenni. hogy milyen különböző médokon lehet rendszerünkkel visz­ szaélni. a bankszámla-információkhoz vagy az egészségügyi nyilvántartáshoz hasonló bizalmas információkat kezelő webes alkalmazást a globális hálózat számára elérhetővé tesszük. hogy néhány potenciális problémáról el fo­ gunk feledkezni). az egész alkalmazást át kelljen alakítanunk (ráadásul szinte biztos. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Biztonságkezelési stratégiák A ránk váró fenyegetések azonosítása Kikkel állunk szemben? Kódunk biztonságossá tétele Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Az adatbázisszerver biztonsága Hálózatunk védelme Katasztrófa-elhárírási terv készítése Biztonságkezelési stratégiák Az internet egyik legnagyszerűbb jellemzője . ha szótári szavakat választanak. hanem a biz­ tonság megtervezéséhez és kezeléséhez szükséges megközelítést kell kialakítanunk. a biztonság nem lesz rajta ezen a listán. A ránk leselkedő veszélyek tudatában félelmetes lehet akár csak belegondolni abba. olyan soha véget nem érő erőfeszítés legyen. hogy képezze. Az internechez csatlakoztatott rengeteg számítógép használói közöte kevésbé nemes szándékúakat is találunk. pláne abban az esetben. amelyeket megfelelő szaftverrel nem különösen nehéz feltörni. úgy tervezhetjük meg kódunkat. működő alkalmazás igénye között. A fel­ hasznáJók gyakran válaszeanak olyan jelszavakat.

akkor a számlákat tartalmazó táblákhoz hozzáférő személyek megnézhetik a felhasználék személyes azonosító adatait (lakcím. hogy legalább havonta egyszer módosítsák jelszavaikat. Sajnos rendszerünk annyira biztonságos lenne. ezért fontos risztában lenni vele. hogy használja . hogy melyek ezek a lyukak. ám nagyobb valószínűséggel számítha­ tunk ebből adódó biztonsági problémákra és üzleti leállásokra. hogy nem csak az ezekkel az alkotóelemekkel való kapcsolatfelvételeink biztonságosak. a biztonság megőrzését elősegítő funkciókar tervezzünk bele� Ha mindenképpen nevet szeretnénk adni neki. Webes alkalmazások fejlesztőiként olyan módszereket kell találnunk. hogy gondoskodjunk a felhasználék által ránk bízott. sajnos. hogy bár fontos törődni a bizton­ sággal. ha megköveteljük a felhasználóktól. hogy senki sem venné a fáradságot. rendszerünk fejlesztése és gyors válaszlépés a problémákra .246 16. folyamaros harc és . amíg átkűzdenék magukat a belépési folyamaton. online üzleti alkalmazásainkat célzó biztonsági fenyegetést megismerhettünic Ebben a fejezetben ezek közül néhányra fogjuk figyelmünket összpontosítani. például az adatbázisszervert. miben kell fejlesztési gyakorlatunkat megváltozratni. hogy a szigorítás egyszerűen nem érte el célját. mégpedig úgy. Ebben alkalmazásunk különböző alkotóelemeir. itt sincsenek kőbe vésett és rninden helyzetre megfelelő szabályok.Az egyik megközelítés az eddig átbeszéltekre épül: Hogyan készüljünk fel alkalmazásunk biztonságossá tételére. Csak a működést közelről felügyelve (vagy ezt a feladatot helyetrünk ellátó eszközöket megírva és futtatva) azonosítharjuk a folyamaros biztonsági problémákat.olyan csata. hogy miként fogadják a felhasználék a tervezett megoldásokat. hogy más felhasználék adataihoz nem szabad hozzáférniük. a naplók és egyéb fájlok figyelemmel követése. olyan módon kell ezt tennünk. 16 A ránk váró fenyegetések azonosítása A 15. használhatósági resztekre és fókuszcsoportokra támaszkodva állapíthaguk meg. amir soha nem lehet megnyerni. hogy lássuk. sokkal inkább saját ítéletünkre. . Alapvető megközelítésünk Hogy az ésszerű erőfeszítéssel és időráfordítással elérhető legteljesebb biztonsági megoldást kapjuk. fejezetben (Az e-kereskedelem biztonsági kérdései) számos. Sok termék olyan beállírásokkal települ fel. ha kezelni kivánjuk az ilyen fenyegetéseket. illetve határozhaguk meg azokat a terülereket. és a crackereknek sokkal több időbe kerülne. akkor felülrőliifele haladó Ugyanilyen logikával biztonsági megközelírésünk másik ú g ár megközelítésnek (top-down) nevezhernénk ezt. és hogyan tömhetjük be őket. és milyen. Biztonsági felügyelet Webes alkalmazásunk fejlesztésének és üzembe helyezésének befejezése urán sem értünk feladaraink végére. láthatják. Azt is megkövetelhegük tőlük. legalább ugyanennyire érdemes foglalkoznunk a biztonságnak a használhatáságra gyakorolt harásával. Bizalmas adatok elérése vagy módosítása Webes alkalmazásfejlesztőként vagy programozóként feladataink közé tartozik. amelyeket jogosultak látni.bizonyos érrelemben . és bejutnának a rendszerbe. hanem telepíré­ sük és konfigurálás uk is. lentről felfelé haladó megközelítésnek (bortom-up) hívhatnánk. hogy négy. ahol biztonságosabb megoldások kifejlesztésére van szükség. amelyek védtelenül hagynak bennünker a támadásokkal szemben. amir egy zökkenőmentesen működő webes alkalmazásért fizetni kell. A biztonság ré­ szér képezi a rendszer működés alatti felügyelete. Meggyőzödünk arról. Mint általában a kezelőfelület esetén. hogyan működik rendszerünk. hogy csak azokat az információkat tekinthes­ sék meg. amelyek a rendszer használhatóságát nem aránytala­ nul megnehezítve fokozzák a biztonságát. A biztonság. rnilyen és hány értékpapírral rendelkeznek. Ez a példa is jól mutatja. alacsony biztonsági szintű rendszer vonzó lehet a felhasználék számára.ez az az ár. hogy korábban már használt jelszavakat nem választhatnak. adóazonosíró jel stb. Ez jelentősen megnövelné rendszerünk biztonságát.Szinte núnden esetben igaz. ami szintén negatív követ­ kezményekkel jár üzlermenerünkre.). különböző jelszót kérő bejelentkező abla­ kon keresztül lépjenek be. illetve a vállalatunk más osztályairól kapott adatok biztonságáróL Ha webes alkalmazásunk felhasználói számára részben vagy egészben elérherövé tesszük ezeket az adatokat. Ha online részvény.f�ezet Az egyik lehetséges módszer.vagy befektetésialap-kereskedési rendszerhez írunk platforrnot (kezelőfelületet). sőt akár a bankszámla-információkhoz is hozzáférnek. Állandó éberség. kérféleképpen kell a biz­ tonsághoz közelíreni. és hogyan használják. Egy egyszerűen használható. Ugyanígy egy rendkívül robusztus biztonsági jellemzőkkel bíró és ebből következően szinte használharadan rendszer kevés felhasználó számára lesz elfogadható. a szervert magár és a hálózator vizsgáljuk meg.előbb-utóbb kénytele­ nek lennénk belátni. és megnézzük.

hogy bármikor elérhetjük öket. nem jól végezzük a dolgunkat. Még ennél is rosszabb. Akárcsak az előző veszélyforrás. aici ellátogat a rosszindulatú felhasználó által bevitt szöveget tartalmazó oldalra. kigyullad. Denial of Service támadás Korábban már volt szó a szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadásokról és még veszélyesebb tesrvéreikröl.bad?cookie=" + this. visszafordíthatatlan üzleti következményekkel vagyunk kénytelenek szembesülni.mind a tízezer ember szakott online dohányboltban vásárolni") potenciálisan értékesíthető árucikket jelent a játékszabályokat be nem tartó marketinges cégek számára. Adatvesztés vagy �rongálás A jogosulatlan felhasználók bizalmas adatokhoz jutásánál semmivel sem jobb. Egy boldog banici ügyfél hirtelen néhány ezer dollárral többet talál számláján. A rosszindulatú felhasználó egy űrlapba. vagy egy ügyfél szállítási címének módosítása is boldoggá tehet valakit (vélhetően azt. aici megváltoztatta az adatokat.. olyan kihívással állunk szemben. Az ügyfelek nagyra értékelik személyes adataik védelmér. le­ futtatja a bevitt szkript kódját. Ilyenkor fizetődik Ici. amely a belévitt adatokat mások számára megjeleníti (például megjegyzés vagy 16 üzenet bevitelére szolgáló ürlapba) nem csak az üzenetet írja be. Ha belegondolunk. Ami igazán aggasztó ezekkel a támadásokkal kapcso­ latban. 3. ami különböző mértékű adarvesztést vagy a felhasználók átirányítását eredményezi. és vár. és mennyire számítunk arra. és mi megfelelő terv hiányában nem tudjuk számítógépeinket rendkivül rövid idő alatt újból online állapotba hozni. akkor. és nagy örömmel veszi át a valaici másnak küldendő csomagot). Ha az épület. és valahogy elvész egy adott számla összes adata. Ezen belül a leghíresebb a Cross Site Scripting támadás. Ha bankszámla-információkat megjelenítő online bank vagyunk. A rosszindulatú felhasználó elküldi az űrlapot. Bár ez csak egy rendkivül egyszerű példa.document = "go. . Icinek mennyi pénze van. amelyek komolyan veszélyeztethetik alkalmazásunk elérhetőségét. az ilyen támadás által icinálc lehetőségek pedig számunkra igen rémisztőek lehetnek. Fontos megemlíteni.cookie. Rosszindulatú kód befecskendezése Az interneten keresztül igen hatékony a rosszindulatú kód befecskendezésének (malicious code injecrion) nevezhető támadástí­ pus. ha valaici módot talál manipulálásukra. fizikailag máshol tárolt biztonsági mentésekkel: ha a szervereinknek otthont adó épület leég. hanem jellemzőerr észrevétlenül lefut valamilyen kód. és kiderítsük. sárla­ vina temeti be. mert akkor nem kevés időt kell arra fordítanunk. és vele együtt az összes kiszolgáló és merevlemez por­ rá ég.somewhere. akkor megint csak ügyfeleket fogunk elveszíteni. Ha szervereinket órákra vagy akár még tovább elérhetedenné teszik. hogy mennyire elterjedt számos nagy internetes oldal használata. hogy adataink egy részét kitörölték vagy megrongálták. hogy bizonyos esetekben a legrövidebb leállás is kritikus lehet. amelyben szervereinket tároljuk. hanem a kliensen lefutó kódot is. Hiába rendelkezünk teljes körű. ha rendelkezünk megfelelő biztonsági mentéssel és katasztrófa-elhárírási tervvel. </script>="text/javascript"> 2. hogy ne keverjük össze a CSS-ként rövidített egymásba ágyazott stíluslapokkal (Cascading Scyle Sheets). ha a fel­ használók (ügyfelek) teljes táblája törlődik. könnyen beláthatjuk. Ha valaicinek sikerül adatbázisunkban táblákat megrongálni vagy kitörölni. amellyel nem könnyü meg­ birkózni. hogy nem keletkezik nyilvánvaló vagy azonnali adarvesztés. a megosztott szolgáltatásmegtagadással járó (D DoS) támadásokról. hogy rekonstruáljuk az adatbázist. Az adatainkhoz való egyszerű hozzáférésnél is sokkal rosszabb. akkor igen komoly mennyiségü adatot vesztünk. Egyszerű példánk átirányítja a felhasználót (és némi cookie információt) az eredeti oldalról. kliensoldali programozással sok minden elérhető. A nevüket és lakcímüket tartalmazó lista valamilyen további infor­ mációval lciegészírve (. A rendszer következő felhasználója. a szolgáltatásmegtagadás sem csak rosszindulatú visszaélés miatt következhet be. Szokás XSS-nek is nevezni. például: <script>="text/javascript"> this. ha hirtelen azt látjuk.Webes alkalmazások biztonsága 247 Akár csak egy neveket és lakcímeket tartalmazó tábla nyilvánossá tétele is a biztonsági szabályok súlyos megszegését jelenti. A Cross Site Scripting alapvetőerr a következöképpen működik: l. bizony. hogy adarvesztés vagy -rongálás nem csak a rendszerrel való rosszindulatú vagy véletlen visszaélés miatt következhet be. vagy földönlcivüliek lerombolják.

bármilyen programot futtathatnak. Ha megvédjük magunkat a külvilág támadásaitól. és nem veszik jó néven. arnivel a fejezet későbbi részében 16 foglalkozunk majd.és rá­ adásként a bizalmas adarokkal teli merevlemezt is megnyerte. ha tudnánk. Elégedetlen alkalmazottak A következő csoportot. de rendszereink biztonságát illetően mi magunk és az általunk írt kód az.Szándékosan megkülönböztetjük őket a hackerektől. Bármi is legyen a motivációjuk. és nem kellő alapos· sággal végezzük rendszerünk biztonsági tesztelését és ellenőrzését. és azok úgy tudják támadni kiszolgálónkat. sok esetben más szereplők is megjelennek a"küzdőtéren': Ök akaraclan résztvevők. ami az egyik legnagyobb fejfájást okozhatja. megpróbálhatnak amatőr hackerré válni. könnyen egy vadonatúj szerver boldog tulajdonosává válhat . és ott a gyanú legcsekélyebb árnyéka nélkül sétálgatni. Crackerek A legnyilvánvalóbb és legismertebb csoportot crackereknek nevezzük. és lehetőleg rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezzenek eközben. Ezek az alkalmazottak valarnilyen okból hajlamosak lehetnek kárt okozni annak a cégnek. ha például egy versenytársunk fizeti őket azért. Nagyon nagy éberségre van szükség az ilyen típusú támadások ellen. hogy sok irodaépületbe milyen egyszerűen be lehet jutni. amelytől szintén okunk lehet tartani. Kellően nyomós érv ez az úgynevezett demilitarizált zóna (DMZ) megvalósítására. kihúzza valamelyik berendezés kábeleit. akik nagy része teljesen risztességes és jó szándékú programozó. amelyekkel a vállalari hálózaton belülről támad­ hatják a szervereket. mert a kiszolgáló feltörése után a támadók egyik első lépése nyomaik és a bizonyítékek eltüntetése lesz. ami ellen sokan egyszerűen elfelejtenek védekezni: valaki lazán besétál a szerverszobába. hiba lenne minden erőfeszítésünket rájuk pazarolni. mint rossz vagy rosszindulatú. Fertőzött gépek tájékozatlan felhasználói A crackerek mellett sokan mások miatt is aggódharunk A modern szoftverek nagy részében megtalálható gyengeségek és biz­ tonsági hibák miatt a számítógépek riasztóan magas aránya fertőzött rnindenféle feladatot végrehajtó programokkal. Ha ez megvan. Saját magunk Kellemetlen lehet elismerni. hogy hozzáférést szerezzenek rendszerünkhöz. és hóna alatt az eszközzel kisétál az épületbőL Meglepődnénk. amelynek dolgoznak. saját alkalmazottaink alkotják. ha hanyag módon írjuk meg a kódot. rosszindulatú felhasználóknak. mégis érdemes meg­ említeni. de lehetnek egyszerűen tehet­ séges emberek. Hardvertolvajok Gyakran figyelmen kívül hagyott biztonsági fenyegetés. Kikkel állunk szemben: Bár ösztönösen hajlamosak vagyunk a biztonsági problémákat okozó személyekre úgy gondolni. károkozási szándéktól vezérelt emberekre. Ha nem fordírunk kellő figyelmet a biztonságra. Vezetheti őket mohóság. de belülről védtelenek maradunk. akik a más rendszerekbe való betörés izgaimát keresik. A kü­ lönböző motivációjú crackerek megpróbálnak gyengeségeket találni. akkor segitő kezet nyújtunk a rendszerünket feltörni kívá­ nó. mert nem szeretnénk megsérteni az igazi hackereket. . vagy olyan eszközöket szerezhernek be külső forrásból. hogy a támadók célja egyes esetekben az. Könnyen előfordulhat.f�ezet Feltört szerver Ugyan egy feltört kiszolgáló a korábban sorolt fenyegetésekkel részben megegyező veszélyforrásokat rejt. Ha valaki a megfelelő időpontban a megfelelő szobába tér be.Ugyan komoly fenyegetést jelentenek számunkra. ha rosszként tekintünk rájuk. vagy olyan szaftvereket telepíthetnek. szinte teljhatalmat kapnak a feltört számítógép felett. leállíthatják a gépet. hogy rni abból mit sem sej tünk. nem leszünk bizton­ ságban. hogy belső céges hálózatunk egyes felhasználóinak a gépén ilyen programok futnak. amelyek munkáját nem igazán fogjuk érté­ kelni. és ezeken átjutva elérni céljaikat. hogy információkat szerezzenek rendszerünkről.248 16.

ahol minden a hírnévről szál. A PHP egyes.hogy az összes felhasználónk tisztességtelen. Felhasználó által bevitt értékek szűrése Az egyik legfontosabb dolog. Hatékonyan végrehajtort szűréssel jelentős mértékben csökkenthetjük a külső fenyegetések számát.sőt bátorítjuk öket.expressz) közül vá­ lasszanak. hogy bemutassuk.amikor egyenként megvizsgáljuk az alkotóelemeket. amit webes alkalmazásaink biztonságosabbá tétele érdekében megteherünk. Kódunk biztonságossá tétele A biztonság megközelítésének másik útja.általános iránymutatást próbálunk nyújtani. A külső forrásból. Az alkalmazások fejlesztőinek minden. Ugyan könyvünkben nincs módunk arra.a későbbi fejezetekben használandó módszereivel kapcsolatos biztonsági aggályokra akkor és ott fogjuk felhívni a figyelmet.amikor főnökünket vagy a vállalkozási díjunkat elfogadó vezetőt kell meggyőzni ar­ ról.hogy minden. </head> <body> <forrn action="urlap_elkuldese.hogy használják webes alkalmazásunkat.hogy az alábbi egyszerű űrlappal dolgozunk: <htrnl> <head> <title> Hát. hogy érdemes a biztonságra kicsivel többet szánni egy olyan világban. értékét.Webes alkalmazások biztonsága 249 Ha már csinálunk valamit.futár. Ez nem azt jelenti.hogy amikor csak lekérdezzük az urlap_elkuldese.phpfájlban a$_POST['nerne') nagyor révednénk.a 'Ferfi'.hogy nincsen gépükön valamilyen spyware program vagy hasonló dolog.hogy megadott lehetőségek. Első lépésként azokat a dolgokat vizsgáljuk meg. A legnehezebb az.hogy a megfelelő irányba induljunk el. mi mindent teherünk az összes lehetséges biztonsági fenyegerés elhárítása érdekében (számtalan kötetnyi irodalmat írtak már e témában).akkor sem lehetünk biztosak afelől.hogyan növelhe­ tő a bizronságuk.hogy minden szempontból felkészültek vagyunk a rendszerünkkel esetlegesen elkövetett visszaélésekkel szemben. amelyek segíthecnek megőrizni kódunk biztonságát.külső forrásból származó bevitele szűrniük kell. Viszont szerecnénk megbizonyosodni arról.1 ábrán látható módon néz ki.hogy rendsze­ rünket azzal a feltételezéssel kell megtervezni. hogy a többletkiadás vagy többletidő-ráfordítás bőven megtérül majd. 'No' vagy 'Egyeb' valamelyikét kapjuk-és . Még ha kétség sem merül fel felhasználóink megbízhatóságával kapcsolatban.és fokozhatjuk rend­ szerünk robusztusságát. amikor bemutatjuk e módszereket.amivel módosítort vagy új kéréseket küld szerverünknek. például ügyfelektől érkező bevitel szűrésének fontosságára való tekintertel nézzük meg. Éppen ellenkezőleg: örömmel látjuk. például a szállítás módjai (posta. Jelhasz­ náló által bevitt értéket szűrünk. Ennek birtokában feltételezhetnénk.és megnézzük. Képzeljük el. talán könnyebben belátják.php" rnethod="POST"> <input type="radio" narne="nerne" value="Ferfi"/>Férfi<br/> <input type="radio" narne="nerne" value="No">N6<br/> <input type="radio" narne="nerne" value="Egyeb"/>Közöd?<br/> <input type="subrnit" value="subrnit"/> </forrn> </body> </htrnl> te ki vagy? </title> 16 Ez az űrlap a 16. Ha néhány perces előadást tartunk nekik a biztonsá­ gi mulasztások negatív hatásairól (köztük a pénztárcájuk ellen dolgozó káros következményektől).milyen módon tehetjük ezt meg! A várt értékek alapos ellenőrzése Gyakran kérjük a felhasználókat arra.csináljuk jól! Az internet különösen nem megbocsátó a gondatlanságra vagy lustaságra hajlamos személyekkel szemben.

U.php HTTP/1. Windows NT 6. default: echo "<p align=\"center\"> <span style=\"color: red.1 Host: www. hogy a bejövő érték a várt/megengedett értékek valamelyike.250 16.0.0. az interner a HTTP.0.yourhostname.$ POST['neme'].</p>". $ POST ['neme' J </p>". Windows NT 6.</p>". és bármilyen értéket küldjön ne­ künk az űrlaphoz. egy egyszerű szövegprorokoll használatával müködik. break. hogy valaki kapcsolódjon webszerverünkhöz. fejezer 16. az alábbihoz hasonló szerkezerben jutna el kiszolgálónkhoz: POST /neme.com User-Agent: Mozilla/5. break. például így: <?php switch ($_POST['neme']) case 'Ferfi' : 16 case No': case 'Egyeb' : echo "<p align=\"center\">Gratulálunk! Nemed: ".1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.yourhostname. Ahogy korábban már említettük. Ha késöbb az alábbi kódot írnánk: <?php echo "<p align=\"center\"> A felhasználó neme: ".1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 22 neme=szeretem+a+sutiket.1 Host: www. ?> • " könnyen zavarba hozharnánk saját magunkat.com User-Agent: Mozilla/5.\">FIGYELMEZTETÉS:</span> Érvénytelen bemeneti érték a nemnél. Az előző űrlap szöveges üzenetként. ha ténylegesen meggyőzödünk arról. U. Sokkal jobban járunk.9. rv:1. en-US.0.0.php HTTP/1. Így ez a valaki a következőket is elküldheti nekünk: POST /neme. rv:l.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: ll neme=Ferfi Azt azonban semmi nem akadályozza meg.0 (Windows.1 ábra: Egyszerű űrlap a Jelhasználó nemének kiderítésére.9.0 (Windows. ".1) Gecko/2008070208 Firefox/3. ?> . en-US.

Ha időt szánunk a bevirt adatok szűrésére és érvényesítésére. . ami például egyesült államokbeli felhasznáJók es erén mm/dd!yy. hogy valóban számot vittek be rajta keresztül. hanem egyúrral rendszerünk biztonságát is növelj ük. 16 ll különben < O és a checkdate elkapja if (!checkdate($mmddyy[0]. ha az adott típusra konvertáljuk. hogy egy érték a várt típusú legyen. nap és év értéket fogad (az év négy számjeggyel írva). akkor a checkdate nevű PHP függvény segítségével írhatunk olyan kódot.) Éppen ezért numerikus mező esetén sem feltételezhet­ jük. fejezet) $mmddyy = spllt($_POST['tavozas datuma]. legtöbbjük egyszerűen karakterláncokat ad át a szervernek. amikor a felhasználó neménél bizalmasabb adarokkal kezdünk dolgozni.Webes alkalmazások biztonsága 251 Kicsivel hosszabb ugyan ez a kód. hogy ezek az értékek együtt érvényes dátumot adnak-e ki: ll a split a robstring-en keresztül mbcs-biztos (lásd 5. Még olyan környezetekben. hogy egy repülőjegynél az indulási dátum érvényes dátumformátum-e). hogy az értékeket nem közvetlenül a kiszolgálónak küldték. hogy a felhasználó az adott országban szokásos formátumban adja meg a dátumot. Ha azt szeretnénk. időt vagy számot is jelképezhetnek. if ((int)$mmddyy[2] < mint a 02 vagy 95 100) if ((int)$mmddyy[2] > 50) $mmddyy[2] = (int)$mmddyy[2] else if ((int)$mmddyy[2] >= 0) $mmddyy[2] = (int)$mmddyy[2] + + 1900. "HIBA: �rvénytelen dátum lett megadva!". hogy egy űrlapból származó érték az ort megadort értékek valamelyike lesz . ami ellenőrzi a dátum valódiságát. és ez igen fontos lehet. if ($ejszakak_szama echo exit. de legalább biztosak lehetünk benne. hogy a bevirt érték adott típusú-e.minden esetben ellenőrizni is kell ezt. 2000. nem csak az első lépésként végrehajtandó. hogy helyes értékeket kapunk. és arról tájékoztat. $mmddyy[2])) { echo exit. ahol különösen hatékony kliensoldali kóddal próbálnak megbizonyosodni arról. Egyszerűen szavatolhatjuk. azaz hh/ nn/ éé. természetes hibake­ resést könnyítjük meg (például annak megállapítását. == 0) "HIBA: �rvénytelen érték az éjszakák számánál!". != 3) { echo exit. Még a legegyszerűbb értékeket is szűrni kell A HTML űrlapelemekhez nincsen típus társírva. Például így: $ejszakak_szama = (int)$_POST['ejsz szama']. ll az olyan évek kezelése. if (count($mmddyy) '/'). Általános szabályként elmondható. majd azt az értéket hasz­ náljuk. (Ezek a karak­ terláncok viszont akár dátumot. $mmddyy[l]. "HIBA: �rvénytelen dátum lett megadva!". sincsen garancia arra. hogy soha nem elég feltételezni. Ez a függvény hónap. ahogy azt az előző részben láttuk.

amit a &copy.) A második paraméter lehetséges értékei a következők: ENT_COMPAT ENT_QUOTES -A dupla idézőjeleket &quo t. Olyan függvényekkel tehetjük ezt meg. A függvény azonban nem konverrálja a karaktereket numerikus entiry-kké. amit várunk! Ha a felhasználói nevek legfeljebb 50 karakter hosszúak lehetnek.. jelképez.A függvény ekkor sem az egyszeres.hogy ezek nem tudnak kárt tenni. által jelképezett euró szimbólum. A htmle ntities viszont minden entiry-vel jelképezhető karaktert lecserél. (az alapértelmezett érték ). Az ilyen támadásokról már beszéltünk a MySQL PHP-beli használaránáL Ezeknél a rosszindulatú fel­ használó a nem kellően védett kódot és felhasználói jogosultságokat próbálja meg kiaknázni. -re. A mysqli kiterjesztés azáltal fokozza a biztonságot. és csak betükből és számokból állhatnak. a mysqli:: real_escape_string vagy amysqli_real_escape_string függ­ vényt használhatjuk erre a célra. és nem járnak nem kivánt következményekkel. majd valamelyik oldalon meg­ jelenítjük! Példaként említhetjük az üzenőfalakat vagy azokat az oldalakat. így azok nem tekinthetők a jelölő részének.252 16.hogy egyeden lekérdezést enged lefuttam i a mysqli_ query vagy a mysqli::query metódussal. sokkal tartalmasabb hibaüzenetet írhatunk ki. entity-re van szükségünk. az alábbi felhasználónév cica_mica. mert azt szerernénk.illetve &quo t. Kétféleképpen előzhetjük meg az ilyen típusú biztonsági incidenseker: Az SQL-en keresztül az adatbázisszervereknek küldött összes karakterláncot szűrjük és lássuk el védökarakterekkel! A mysql_escape_string. komoly problémát okozhat számunkra. (böngésző) konvertálja kimenetté..hogy az egyszeres és dupla idézőjeleket is kezelje. nem megengedett. illetve harmadik paraméterüle határozza meg a karakterkészletet. potenciálisan káros utasítások vagy lekérdezések futtatását .opcionálisan pedig beállíthatjuk. Ennek egyik legegyszerűbb módja a htmlspecialchars vagy a htmlentities függvény használata. hogy a név végén levő DELETE FROM felhasznalok" " . különleges karak­ tert jelöl. Ehhez az &lt.mint amilyet az adarbázis adna (ha az egyáltalán ellenőrizne ilyen dolgokat). Az entiry-ket a HTML kliens és > karaktereket cseréli le.hogy minden input megfelel annak.majd a záró pontosvessző ( . ) következik.de az egyszereseket érintetlenül hagyja.amelybe a bemeneti karakterlánc kódolva lesz. Mivel HTML-ben az összes jelölőelemet < és > karakterek fogják közre. -Az egyszeres és a dupla idézőjeleket is átalakítja &#3 9.akkor biztosak lehetünk abban. < jelképezi.amelyek gondoskodnak róla. az &amp. Ugyanígy. (Ez igen fontos számunkra. Tóbb lekérdezés végreh:Ytásához a mysqli_multi_query vagy a mysqli: : multi_ query metódust kell használnunk. illetve a &quot. hogy a felhasználók ne szúrjanak be rosszindulatú HTML jelölöket az általuk bevitt szövegbe. És nem mellesleg a kockázatunkat is mérsékeljük. A HTML entity röviden olyan kü­ lönleges karaktersor. Ha már felhasználói értékek szerepeinek rendszerünkben. entity-t kell használnunk. Győzödjünk meg arról. hogy ezek jelölőelemekre utal­ 16 nak). Ha olyan PHP kódot írunk. amely és karakterrel ( & ) kezdődik. és &gt.nem olyan egyszerű ezeket a megjelenítendő car­ ralom kimenetének karakterláncába bevinni (mivel a böngésző alapértelmezésben azt gondolja.hogy kimeneteinket védökarakterekkel lássuk el. Ha nem járunk el kellő gondossággal. hogy az input a lehetséges értékeket veszi fel. Gondoljunk azokra az alkalmazásokra. és HTLM entity-kké alakítják azokat. -ra. DELETE FROM felhasznalok. hogy további SQL kódot futtatva számunkra egyáltalán nem kivánatos műveleteket hajtson végre. igen fontos megbizonyosodnunk arról. ha és karaktert szecetnénk rakni a HTML-be. Az entity opcionálisan JI és egy tízes számrendszerbeli szám által meghatározott ASCII kód is lehet. sem a dupla idézőjeleket nem ENT_NOQUOTES alakítja át.hogy a kliens­ gépen lévő böngésző ne értse félre ezeket az értékeket. amelyeknél fogjuk a felhasználó által bevitt inputot. . hogy az egyszeres és dupla idézőjelek entiry-kké legyenek-e alakít­ va. A kimenet értékeinek szűrése védőkarakterekkel A felhasználók által bevitt adatok szűrésével megegyező fontosságú. Az egyszeres és dupla idézőjelet a &#3 9. Ezek fogják a bemeneti karakterláncban lévő egyes karaktereket. ami már azt megelőzően megbi­ zonyosodik afelől. vagy az &euro.és egyszerűen szövegként jelenítse meg öket. fejezet Karakterláncok biztonságossá tétele az SQL-re A karakterláncok feldolgozásának másik lehetséges célja.így elkerülhetjük további. A htmlspecialchars és a htmlentities függvény között a következő a különbség: az előbbi alapértelmezésben csak az &. ahol a felhasználók megjegyzéseket írhatnak a cik­ kekhez. és HTML kódban nem egyszerűen jelképezhető. amikor az SQL injection támadások megelőzése érdekében bizton­ ságossá tesszük öket. hogy a függvény megbízhatóan működjön UTF-8 karakrerláncainkon. Mindkét függvény második paramétere határozza meg. a ©. Az és karakter után az entity neve. a perjel ( l ) esetében például &#4 7. -ra alakítja át. mielött az adatbázisszervernek elküldenék azt. Ilyen esetekben figyelnünk kell. Ilyen entity többek közöte a szerzői jog szimbó­ luma.

./p&gt. ) cserélre az euró szimbólumát ( ).script type="text/javascript"&gt. hogy a bön­ gészőben szépen formázott legyen): <?php Sstr = htmlspecialchars($bemenetl_sztring.<br /> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. -színt és -stílust (félkövér vagy dőlt) -. echo nl2br($str).center&quot. és a felhasználó ezt a fájlt kérné. a beillesztett fájlokat. Így. Ha például üzenöfalas honlapunk gyökérkönyvtára a /home/httpd/messageboard/www. ahol a felhasználék szívesen veszik. Ha végigfuttatnánk a következő PHP kódon (az nl2br függvényt azért futtatjuk a kimeneti karakterláncon. Ha kódunkba szerernénk beilleszteni ezeket a fájlokat.html fájira irá­ nyuló kérést intéz. hogy azonosítsuk és ne szűrjük ki ezeket.</p> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. Sok webszerver alapértelmezésben a kimeneti adatfolyamba írja az ilyen fájl tartalmár.php). A felhasználó ezt adta nekünk: & quot. "UTF-8"). ENT_QUOTES.. núg nem nyúlt hozzá! Olyan esetekben. kódunk reljes .15000&euro.Webes alkalmazások biztonsága 253 Gondoljuk végig az alábbi szöveget! Sbemenet1_sztring = "<p align=\"center\">A felhasználó által küldött érték: p> <script type=\"text/javascript\"> \"15000?\". echo nl2br($str)./p&gt. akkurátusan végig kell néznünk a karakterláncokat.például üzenőfalon./script&gt.</ ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód.<br /> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód.&gt.text/javascript&quot. <l script> a Figyeljük meg. És a következöképpen nézne ki a böngészőben: <p align="center"> A felhasználó ezt adta nekünk: <script type="text/javascript"> "15000?".&lt. ha karakterek segitségével szabályozhatják a betűtípusr.<br /> "15000?".&lt.<br /> <br /> &lt. Sstr = htmlentities(Sbemeneti_sztring.<br /> &lt. </script>".</p> <script type="text/javascript"> ll ide kerül a rosszindulatú JavaScript kód. illetve az oldalhoz írt bármely egyéb fájlt mondjuk a /home/httpd/messageboard/code könyvrárba kell raknunk. a következöket kellene írnunk: require_once(' .script type=&quot.&quot. php fájlt. </script><p align="center"> A felhasználó ezt adta nekünk: "15000?". ?> kimenerként az alábbi szöveget látnánk: &lt. php vagy . Az ilyen fokú elővigyázatosság alapja az az eset. ENT_NOQUOTES. /code/felhasznaloi_objektum./script&gt. ha valahol a nyil­ vános gyökérkönyvtárban tárolnánk a felhasznaloi_objektum. amikor meg kívánjuk engedni a felhasználóknak bizonyos HTML használatát . hogy a htmlentities függvény entiry-re ( &euro. amikor egy rosszindulatú felhasználó nem . htmlspecialchars 16 Kódjaink szervezése Egyes vélemények szerint a felhasználék által az internetről közvetlenül nem elérhető fájlokat nem szabad a weboldal gyökér­ könyvrárába helyezni.&gt.<br /> &lt.&lt.p align=&quot. "UTF-8").p align="center"&gt.A felhasználó ezt adta nekünk: <br /> &lt.

a bob nevű felhasz­ náló jogosultságaival egyből hozzáférnek adatbázis unkhoz. például a Unix különbö:ző változatainak más felhas:ználói is elérhetik azokat. amelyekről úgy gondoljuk. ha óvakednánk más gépekről származó fájlok beillesztésétőL Különösen olyan fájlok esetében. ?> <?php include(' . ahol egy többfelhasználós operációs rends:zer. A fájlrendszerrel kapcsolatos. Ugyanígy érdemes minden más fájlt. hogy megfeledkeztünk valamiről. Mi kerül a kódunkba? Az eddig látott. a szöveges fájlokat.php). nem megfelelően kenfiguráit szerver­ re helyezzük át alkalmazásunkat. ll stb. Két kérdést is érdemes végig­ gondolnunk: Az általunk a lemezre írt fájlok között lesznek olyanok. mert a rossz input itt is problémákhoz vezethet. illetve olyan biztonsági hibát (exploit) találhat. ha később másik. ha hozzáférnének (például letclpasswd) ? Ügyelnünk kell. amelyek nem teljes mértékben az irányításunk alatt álló gépekről származnak. Ez kényelmes ugyan. Amennyiben az allow_url_ fopen beállítást bekapcsoljuk a php. a más tÍpusú fájlokra vonatkozó kéréseket pedig a kiszolgáló hibaüzenettel utasítsa el.254 16. például a jelszófájlokat. Ekkor ez a felhasználó láthamá. és hozzáférne az esetlegesen a fájlban lévő szellemi tulajdonunkhoz. és ne rakjuk őket olyan helyre.ini fájlban. megfontolandó szempontok A PHP kialakitásakor figyelembe vették a helyi fájlrendszer használatának lehetőségét. hogy csak a . vajon ők is hozzá tudnak férni olyan fájlokhoz. mert ha a crackerek ráceszik a kezüket a . Még ha azt is gondoljuk. előfordulhat. például így: $kapcsolat = @new mysqli("localhost".php $adatbazis szerver = 'localhost'. hogy megfelelően kenfiguráltuk webszerverünket. és jobban tennénk. amelyeket mások is láthatnak? Ha mások számára is megadjuk ezt a lehetőséget. ám kevésbé biztonságos. php fájlunkra. $adatbazis_neve = 'adatbazis'. $kapcsolat = @new mysqli($adatbaz1s szerver. hogy ne írjunk a lemezre átfogó biztonsági jogosultságokkal bíró fájlokat. például így: <?php ll ez az adatbazishoz kapcsolodas. Hasonlóképpen kerülendő az is. a konfigurációs fájlokat vagy a különleges könyvtárakat a nyilvános gyökérkönyvtártól távol tartani. hogyan programoztuk az alkalmazást. $adatbazis_jelszo = 'titok'. fejezet tartalma megjelenne a böngészőben. Ezt elkerülendő úgy kell webszerverünket konfigurálni. $adatbazis_felhasznaloi_nev = 'bob'. hasonlóan érzékeny adatokkal is. php és .. html fájlok kérését engedélyezze. $ adatbazis_neve). amelyekhez nem sze­ retnénk. lcodeladatbazishoz kapcsolodas. akkor elméletileg távoli szerverekről is be­ illeszthetünk vagy lekérhetünk fájlokat. Ez újabb biztonsági hibaforrást jelent alkalmazásunk számára. "bob". az adatbázisok elérésére szolgáló kódrészletek egyszerű szövegként tartalmazták az adatbázis nevét. amely nem a webes alkalmazás gyökérkönyvtárában helyezkedik el. . $ adatbazis 16 ?> jelszo. Célszerűbb a felhasználói nevet és jelszót olyan fájlba tenni. biztonsági kockázamak lehetünk kitéve. Javasolt ugyanígy eljárni más. majd kódunkba beilleszteni azt. Vagy. "adatbazis"). arniről megfeledkeztünk. "titok". hogy még egy védelmi rétegre érdemesek. hogy felhasználó által bevitt adatokat használ­ junk a beillesztendő vagy lekérendő fájlok kiválasztására. $ adatbazis felhasznaloi_nev. a felhasz­ nálói nevet és a jelszót.

amennyiben a . majd valami ilyesmit lát megjelenni: . webes alkalmazásunk nagy valószínűséggel nem fog megfelelően müködni. \ .\ előfordulásainak eltávolítása minden bizonnyal segítene megelőzni az ilyen problémát. hogy tele van hibákkal. amikor a korábban már kijavított problémák vagy hibák a kód egyéb változtatásai miatt újból megjelennek.exe). kódunk megfelelő tesztelése és ellenőrzése nélkül. hogy kritikussá válhatnának. mint ahogy az is. hogy véglegesítsék a változtatásokat. hogy elkerülhessük az ilyen jellegű gondokat. illetve ha a kód annyira bonyolult. Ezt a problémát is könnyen orvosolhaguk: ha elfogadunk felhasználói bevitelt. amiket kihasználhatnának. Fontos megjegyezni. Ha gyökérkönyvtárunkban Apache 2. de mindenképpen segit elkerülni a regresszálást. már azelőtt kezelni tudjuk öket. Ezzel lehetövé válik számukra. ha az olyan abszolút elérési útvonalakat is kiszürjük. . 2. A fejlesztök jellemzően nem bizonyulnak jó tesztelőknek! Teljes mér­ tékben megbizonyosodnak ugyan arról. szigorúan szűrnünk kell. \. .A naplók rendszeres böngészéséből és a felhasználói/ fogyasztói észrevételek elolvasásából kideríthető. rákattint a"Keresés" gombra. vagy nem lesz kellően biztonsá­ gos. és ugyan nem valószínű. amit egy tesztelő megtalálna. hogy főnökeink is meg fognak fizetni ilyen sok tesztelőt. amelyhez hozzáférést adunk a felhasználóknak. eredményesen csökkenthegüle az emberi hibák miatt bekövetkező problémák valószínűségét. hogy ez az idézőjel nem azonos a sima. vannak-e olyan nyilvánvaló gyenge­ ségek. Ha a kezdetektől fogva tudatosan törekszünk alkalmazásunk stabilitására. Képzeljük el. A nagy szaftverfejlesztő cégek majdnem ugyanannyi tesztelőt és fejleszrőt foglal­ koztatnak. más nyelvű billentyűzeten ugyanakkor komoly kihívás lehet megralálni. Az előző példában a .. amellyel tetszőleges parancsokat futtatharunk pa­ rancshéjban (Unix-szerű operációs rendszerek esetében az sh valamilyen változata. de kevésbé megbízhatók az esetleges problémák feltárásában.A keresendő mintának megfelelő sorokat adja vissza. egyszeres idé­ zőjellel ( '). mint például a c: \mysql\my. 16 Végrehajtó operátor és az e xe c parancs Korábban röviden már említettük a parancssori utasítás-végrehajtó (shell command executor) vagy végrehajtó műveleti jel (execution operator) nevű funkciót. A grep [args) grep Unix-szerű parancs.Angol nyelvű billentyűkiosztás esetén a bal felső sarokban helyezkedik el a billentyű.\php\php. hogy konkrét tesztdési módszertant kövessenek! Minden bizonnyal így sem fogják az összes olyan hibát megtalálni. hogy mi. vagy mindössze egyeden tesztelő jut a projekt ötven fejlesztőjére.. Azt a sziruációt nevezzük így. A fejlesztöknek csak akkor szabad megengedni.ini fájlt szeretnék megnézni. programozók és az általunk írt kód egyaránt esendő. hogy megismerjék PHP-telepítésünket. A következő módszerekkel érhegük el ezt a célt: Alapos tervezési munka előzze meg termékünk létrehozását. amelyek közt keresnie kell. hogy használhatósági tesztet végezzünk alkalmazásunk kezelöfelületén. ini . A végrehajtó műveleti jel a lefuttatott program szöveges kimenetét tartalmazó sztringértéket adja vissza. beír egy szót a keresési párbeszédabiakba (például azt. hogy a megfelelő inputtal kódjuk tökéletesen müködik. Ha van egy olyan szöveges fájlunk. Windows esetén a cmd. BUG BUG BUG! 1!! Ez a felhasználó rninden bizonnyal kevéssé fog bízni az oldal robusztusságában vagy biztonságában. ha minden egység sikeresen tesztel­ te azokat. és ennek megfelelöen tervezzük. a grep paranccsal összeállít­ hatjuk a"Smith" szót tartalmazók listáját. amely a keresendő karakterláncmintát és azon fájlok listáját várja.. Ez alapvetően olyan nyelvi operátor. Érdemes beismerni. annál nagyobb valószínűséggel fogjuk kiszűrni a lehetséges problémákat. Remek alkalom ez arra is. hogy valaki megnyit egy weboldalt. htdocs\) (c: \Program Files\Apache Software Foundation\ egy olyan fájlokkal teli könyvtár helyezkedik el.. futás közben is figyelni kell. és lehetőség szerint készítsünk prototípusokat l Minél töb­ ben nézik át terveinket. ami nevekből és telefonszámokból álló listát tartalmaz.. hogy difenesztráció). akkor komoly problémáink adódhatnak. és megnézzék. minta kereses helye. Teremtsünk elegendő tesztdési erőforrást projektünk számára! Rengeteg projekten spórolnak ezen. hogy beírják az általuk látni kívánt fájl nevét. . ha fordított idézőjelek ( ') közé tesszük az adott parancsot. és ök bevihetik a megtekinteni kívánt fájl nevét. Az alkalmazást üzembe helyezés után.Ollé! Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie.Webes alkalmazások biztonsága 255 Ezen túlmenően akkor is rendkívül óvatosan kell eljárnunk. alkalmazásunk sikere vala­ mennyi tesztelő erőforrást mindenképpen igényelni fog. Vegyük rá fejlesztőinket. ha megengedjük a felhasználóknak. Ha igen. hogy jelentkeznek-e komoly problémák vagy esetleges biztonsági rések. A kód stabilitása és kódhibák Ahogy korábban már utalrunk rá.

hogy felhasználói input kerüljön a fordított idézőjelek között lévő parancsba. hogy webszervereink és a PHP megfelelő konfigurálásáról is gondos­ kodjunk. hogy az általunk használt szaft­ vernek mindig a legfrissebb és legbiztonságosabb változata fusson. a különbség annyi.holiszrikus" megközelítése megköveteli.org vagy www. hogyan lehet rninden szóba jöhető webszervert és PHP kiterjesztést biztonsá­ gossá tenni. így ugyanazok a figyelmezrerések érvényesek rájuk is. ll a kimeneti sorok felbontása tömbbe ll figyelem.a végrehajtó operátorral ellentétben . ahol biztonsági tanácsokat és új verziókat keresünk. Az alábbi kód futtatásával találhatnánk meg a . nem pedig héjkörnyezetben futtatják. hogy megfelelöen végrehajtsák.. Windows alatt a \n helyett \r\n legyen! "\n"). echo "Név: {$nevek szama[O] }. A minimális óvintézkedés az escapeshellcmd függvény használata. Telefon#: ?> Ha bármikor is megengedjük. legalább némi rámpontot és iránymutarást adunk az elinduláshoz. hogyan tudunk a témában további információhoz jutni.nem mindig adják vissza a teljes kimenetet. Az exee parancs és a rendszerfüggvények a végrehajtó operátorhoz nagyon hasonlóan viselkednek. hogy a parancsor közvetlenül. hasonlóan használható program is. Ha azonban biztosra szecernénk menni. fejezet A grepnek léteznek windowsos változatai. hogy mivel alapesetben alacsony szintű jogosulrsági környezetben szetetnénk futtatni webszerverünket és a PHP-t (erre a következő részekben még bövebben visszatérünk).com/iis).txt'. ennél is szigo­ rúbban kell korlátozni a lehetséges inputokat. az Apache HTTP Server és a Microsofr Internet Information Server (IlS) esetében ez azt jelenti. $sorok = split($felhasznalok. Tartsuk szoftvereinket naprakészen! Rendszerünk biztonságát a legegyszerűbben úgy tudjuk elösegíteni. Windows alatt elérhető a findstr. könnyen olyan helyzetben találjuk magunkat. ' karakter választja el {$nevek_szama[l] }<brl>\n". '. Webszerverünk és a PHP biztonságossá tétele Nem elegendő kódunk biztonságosságával törődni. Bár nincsen lehetőségünk bemutatni. illetve ahhoz. amelyek a szoftver erejét és hasznosságát hivatottak demonstrálni. és rendszerünk biztonsága érdekében szigorúan szűrni kell ezt az inputot.256 16. Ezzel tovább veszélyeztetjük biztonságunkar.php.microsofr. vannak-e köztük a biztonsághoz kapcsolódó javítások. és . hrrpd. különböző biztonsági veszélyforrásoknak tesszük ki magunkat. vagy nem szánnak rá elegendő időt. $nevek_szama = split($sorok. hogy kikapcsoljuk a számunkra szükségtelen és/vagy a kívántnál kevésbé biztonságos funkciókat. illetve az új funkciók listáját böngészve megnézzük. A számítógépeinkre és szervereinkre telepítendő szoftverek nagy részét olyan konfigu­ rációs fájlokkal és alapértelmezett funkciókészleetei kapjuk.és nagybetű között 'grep -i smith lhomelhttpdlwwwltelefonszamok.Smith" nevű embereket: <?php ll az -i azt jelenti. $users = hogy nincs különbség kis. a PHP-t futtató webszerverünk telepítése és konfigurálása is komoly biztonsági aggályokat hordoz magában. Ugyanazokat a biztonsági aggályokat hozzák elő. sőt. hogy több-kevesebb rendszerességgel felkeressük a megfelelő honlapokat (http://www. . A PHP. Az operátor használara üzleti környezetben igen nagyfokú körültekintést és óvatosságor igényel. A bizronság.. hogy ezen parancsok futtatásához magasabb szintű jogosultságokat kell kiosztanunk. foreach ($sorok as $sor) ll a neveket és a telefonszámokat .ner. ha gondoskodunk arról. 16 Sajnos sokan teljesen megfeledkeznek erről. Még ennél is rosszabb. ). A gyártók azt felrételezik.exe nevű.apache.

lehetövé teszik. Ha megbizonyosadtunk róla. resztsorozat futtatása 3. E kockázat egyébként úgy mérsékelhecő. hogy a szaftver új verzióján is megfelelően működik webes alkalmazásunk. ini fájl tartalma Ha eddig még nem szántuk rá magunkat a php. és amelyek miart-ha ezek a modulok nincsenek bekapcsolva-aggódnunk sem kell. Itt megint csak arra kell ügyelnünk. és megvizsgáljuk a tartalmár! Az ilyen fájlok bejegyzéseinek nagy része megfelelő megjegyzésekkel rendelkezik. és tisztában legyünk az egyes kiterjesztések opcióival. amelyeket soha nem fogunk használni. fejezet: Munkamenet-vezérlés PHP-ben). így az mbstring kon­ figurációs opciók neve mbstring-gel kezdődik. amik csak problémákat okoznának a későbbiekben. mint a PHP. hogy biztosak lehessünk abban. amelyekkel operációs rendszerünkön belül másik operációs rendszert futatharunk (például a VMware. alapvető múködés l. Ebben az esetben saját magunknak _ _ _ 16 \. kell eldönteni. amikor forrásból telepítünk. konfigurációs fájlok ellenőrzése 2. Nem feltétlenül szükséges komoly összegekért új szárnitógépet beszerezni a telepítés és a konfiguráció tesztelésére. amit előtte telepíteni kell. Nagyon fontos: készíesünk magunknak rövid telepítési útmutatót. majd a megfelelő modulok és kiter­ jesztések bekapcsalásához számos parancssori kapcsaló beállítására van még szükség.php.ini fájlunkról.ini fájl átböngészésére. ahol egyes alapértelmezett beállítások verzióról verzióra változhatnak. illetve azok lehetséges értékeiveL Meginc csak erősen ajánlott. egységtesztek fut­ ellenőrzése 3. hogy PHP-ben írt régi szaftver használata esetén jó eséllyel szükség lehet a register globals és/vagy a register long arrays bekapcsolására. a munkamenetekkel (session) kapcsolatosak pedig session előtaggal bírnak (23. Inc.net/manual) átnézzük dokumentációjukat. amit a szaftver újabb verzióinak telepítésekor követni fogunk! Így biztosan nem fogunk megfeledkezni az olyan foncos dolgokról. A modulok rengeteg olyan konligurációs beállítást kínálnak. hogy milyen változtatásokat hajtottunk végre benne. egységtesztek beállitása 4. hogy betöltsük valarnilyen szöveg­ szerkesztőbe. ad hoc tesztek futtatása futtatása 16.Webes alkalmazások biztonsága 257 Az új verzió beállítása Egyes szoftverek konfigurálása és telepítése időigényes. Az új verzió üzembe helyezése A telepítése soha nem szabad először közvetlenül az üzemben lévő kiszolgálón végrehajtani. l Összeállitás l )o l Tesztelés l )o Üzembe helyezés l. hogy a telepítés során minden egyes apró részletet fejben ru­ dunk tartani. különösen fontos. számos lépésből álló folyamat lehet. terhelési tesztek konfigurálása elvégzése 5. hogy akruálisan futtatott operációs rendszerünkön belül vég­ rehajtsuk a tesztelése. hogy megfelelő tesztek lefuttatásával megbizonyoso�unk: a szaftver új változata nem lehet negatÍv hatással alkalmazásunk működésére. kiszolgáló l. Az éles kiszolgálón is szükség van némi végső tesztelésre. vagy papírra (esetleg egy fájlba) feljegyezzük a telepítés során követendő lépésekec. A végrehajtandó lépések magas száma rniatt igen valószínűtlen.2 ábra: Kiszolgálószoftver frissítésének folyamata A php. resztsorozat futtatása 4. hogy az adott szaftver használata megéri-e a biztonsági kockázatot. és meggyőződhetünk arról. számos olyan egyéb szaftver lehet. Az olyan programok. VMware vagy a Microsoft VirrualPC szoftvere).2 ábrán). A használt modulok esetében azonban fontos. hogy új verziók telepítése esetén biztosak lehessünk benne: a megfelelő beállításokkal használjuk. PHP telepítése 3. hogy a folyamat vagy teljesen automatizált legyen. alapvető müködés felépítése 2. amelyre telepíteni rudjuk a szaftvert és a webes alkalmazást. dokumentumok rarása 4. Különösen a Unix-verziók esetén. az élesben működö kiszolgálóinkon is üzembe helyezhetjük. . Az ezekkel a beállításokkal kapcsolatos egyetlen trükk. ha rendszeresen utánanézünk a szaftverhez tartozó biztonsági javításoknak vagy egyéb frissítéseknek. vagy írjuk fel. Mindig legyen tesztszerverünk. itt a remek alkalom. hogy a megfelelő szerverkörnyezet poncos mását állítsuk elő. hogy rendszeres biztonsági mentéseket készítsünk php. hogy rninden rendben működik-e! Az olyan nyelvek esetében. valóban minden a megfelelő módon működik (lásd a 16. szerverre másolás 2. hogy a PHP on­ line kézikönyvében (http://www. Ezen kívül a funkcióterület/kiterjesztés neve szerinc vannak rendezve. amelyek használatukat írják le.

x verzióknál. A httpd. arniket nem szeretnénk. ennek ellenére számos dolgot 16 meg kell tennünk az liS telepítésének biztonságossá tétele érdekében: Óvakodjunk attól. ahol lehetséges a multithreading (több száJon futó feladat-végrehajtás). forditsuk figyelmünket a webszerver felé! A biztonság szempontjából minden kiszolgálónál más konfigurálási folyamat vár ránk.) kutat kódok és prograrnak után. inc fájlok megtekinthetőségét szeretnénk megakadályozni. f�ezet A webszerver konfigurálása Ha már megfelelőnek találjuk a PHP konfigurálását. hogy a httpd superuser jogosultságok nélküli felhasználóként fut (Unix esetén például nobody vagy httpd ) ! Ezt a httpd. hogy a szerver úgy legyen beállítva. az 50 általában elfogadható). a nem kellően biztonságos felépítés pedig soha nem fog az ügyfélmegtartás lehetséges módszerei közé tartozni. Kerüljük a gyakori nevek használatár! Rengeteg automatizált program létezik. amely egyidejű­ leg még feldolgozható (az alapértelmezett érték. Az ilyen kiszolgálókan rninden bizonnyal nem férünk hozzá a php. így nem tudjuk a beillesztendó fájljainkat biztonságos helyre pakolni. Telepítéskor jelentős mennyiségű tartalom kerül az \inetpub könyvtárba.inc$"> deny Order allow. Ne felejtsük el elolvasni a ki­ szolgáló online dokumentációjában (http://httpd. meg­ emelhetjük azt).258 16. rnint az operációs rendszer! Használjuk az NTFS fájlrendszert. confUser és Group beállirásai szabályozzák. . a 150 teljesen ésszerű.ini fájlhoz. hogy az liS dokumentációját elolvasva alaposabban tájékozódjunk az ajánlott biztonsági eljárásokróL Webes alkalmazások hosztolása fizetős szolgáltatás igénybevételével Bizonyos felhasznáJók számára kicsit problémásabb a virtuális szerver biztonságának kérdése . válasszuk inkább az iisadrnin segédalkalmazást!). Szerencsére az ilyen szolgáltatásokat nyújtó cégek is versenyképesek szeremének marad­ ni. és fordítsunk időt arra. Apache HTTP Server A httpd szerver alapértelmezett telepítése elfogadhatóan biztonságos. de ha nagyobb terhelésre számítunk. hogy megfelelő számú kapcsolatot tudjon kezelni! A httpd 1.azokra gondolunk itt. hogy a weboldalak ugyanarra a meghajtóra kerüljenek. nem lesz szükségünk. 2\conf) . b in/ stb. egi -bin/. amely a gyökérkönyvtárunk gyakori nevű alkönyvtáraiban (például Scripts/. amely általában a httpd alaptelepítésének l conf alkönyvtárában helyezkedik el (ami nem más. rnint a /usr l local/apache/ conf vagy a C: \Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2. hacsak nem használjuk az online konfigurációs eszközöket (és ne használjuk ezeket. akik fizetős PHP/MySQL hosztolási szaigáitatás igénybevételével futtatják webes alkalmazásaikat. könnyen lehet. rnint az Apache HTTP Server esetén. az alábbiakat kell beírnunk: • <Files - "\.x verzióinak felhasználói esetében olyan ésszerű számot érdemes a MaxClients értékének adni. Ismét csak ajánlani tudjuk. minél előbb távolítsuk el ezeket a fájlokat az adott weboldal gyökérkönyvtárából! Microsoft IlS Az liS konfigurálása kevésbé a beállításfájlok körül forog. Deny from all </Files> Mint már említettük. ha más is látna! Ha például az . ám érdemes néhány dolgot alaposan leellenőrizni. Ellenőrizzük. az Apache HTTP Server és a Micro­ soft IlS beállitását tekintjük át. amelyre. így nem tudjuk a beállításokat a nekünk megfelelőre alakítani. Az Apache 2. Ellenőrizzük az Apache telepítési könyvtár fájljogosultságainak megfelelő beállítását! Unix esetén ez magában foglalja azt. hogy a szükséges helyekről eltávolítsuk az írási jogosultságo­ kat! Töröljük ki az liS által alapértelmezésben a gyökérkönyvtárba telepített összes fájlt! Nagy valószínűséggel �zek túl­ nyomó többségét soha nem fogjuk használni (sőt. hogy egyiket sem). hogy a gyökérkönyvtár (amely alapértelmezetten a htdocs/ alkönyvtárat használja) kivételével minden könyvtár a root tulajdonában van.apache. mie­ lőtt élesben üzembe helyeznénk a kiszolgálót. a ThreadsPerChild értéket kell ellenőrizni (az alapértelmezett érték. Az összes konfigurációs beállítást a httpd.3. mi most a két legnépszerűbb.org/docs-project) a vonatkozó biztonsági részeket! Ezen túlmenően tegyük a következőket: Ellenőrizzük. conf nevű fájlban találjuk. és 7 55 jogosultsággal rendelkezik. hogy a gyökérkönyvtáron kivül könyvtárakat hozzunk létre. conf fájlba megfelelő direktívákat belevéve rejtsük el a fájlokat. Szélsőséges eset­ ben még arra sincsen lehetőségünk.

• Olyan tárhelyszolgáltatást keressünk. ellenőrizzük. milyen verziójú szaftvereket futtatnak! A legfrissebb verziókat? Ha nem találjuk a phpinfo kimenetét. használjunk olyan szolgáltatást. Ezeknél a biztonság érdekében megtehetjük. hogy meggyőződjenek a rendszer biztonságosságáróL Ellenőrizzük. amelyre nincsen jogosultságunk! Kapcsolódjunk felhasználókén t. hogy az alapér­ telmezett felhasznáJók pontosan azt teszik. mint a 44bicikliA. Nézzük meg. . például MsKsTsHsKs. A beállítá­ sok értékeit az ini_get fuggvénnyel is kideríthetjük. a műszaki ügyfélszolgálattól megkér­ dezhetjük. amellyel megtudhatjuk. hogy a biztonságról teljes könyveket írhatnánk minden egyes adatbázisszerverhez. hogyan kanfigurálják tárhelyünket. ám itt és most csak olyan általános stratégiákat tudunk bemutatni. ahova a tartalom és a futtatható PHP kódok kerülnek. amit tenniük kell. hogy van-e minden felhasználónak jelszava! Minden adatbázisszerver esetében az egyik legelső tennivalónk legyen meggyőződni arról. és próbáljunk meg olyan táblát elérni. amelyből pontosan kiderül. amelyre webes alkalmazásainkat írjuk. hogyan fognak futni webes alkalmazásaink az adott tárhelyen. és csak azokat szabad módosítania. Az adatbázisszerverek biztonsága Túl azon. hogy minden szaftverünket naprakészen tartjuk. hogy létrehozzuk az includes/ könyvtárat. a kis. és figyeljük. Az olyanoknak. hogy az adatbázis rendszergazdája rendelkezik jelszóvall Figyeljünk. kis szűcs?" Sok adarbázis ( köztük a MySQL régebbi verziói) telepítésekor létrehoz egy névrelen felhasználót. ahol van ingyenes próbaidőszak. amely teljes könyvtárfát és nem csak gyökérkönyvtárat kínál! Egyes szolgálra­ tóknál tárhelyünk gyökérkönyvtára az alap dokumentumkönyvtár. amikor megfelelő szolgáltatást keresünk webes alkalmazásaink elhelyezésére: Mielőtt valamelyik szaigáitatás mellett döntenénk. amelyek mindenkire egy­ aránt érvényesek. kis szűcs. illerve nem fogják a fájlt e-mailben elküldeni számunkra. mint az ésszerűen biztonságos konfigurációt kínáló szolgáltatóknál. amivel hosszú távú kötelezettségvállalás nélkül kipróbálhatjuk. amelyben a public_html/ az a hely. inc fájljaink tartalmár. A biztonságos módot nem használó vagy egyeden fuggvényt ki nem kapcsaló oldalak esetében jobban aggódhatunk. Ezt alaposan áttanulmányozva megtudhatjuk. milyen beállításokat használnak a php. mint például a Netcraft (http:/ /www. tán sós húst sürsz.Webes alkalmazások biztonsága 259 A biztonság érdekében számos dolgot megtehetünk. pénzvisszafizetési garancia vagy bármilyen más lehetőség.netcraft. mert az emberek nem fordítanak kellő időt arra. hogy mások ne tekinchessék meg . Ezzel lehetövé válik. hogy a biztonságos mód be van-e kapcsolva. amelyek­ kel rénylegesen dolga van. hogy valóban PHP5-öt használnak! Keressünk olyan szaigáitatást. mások teljes könyvtárhierarchiát adnak.com).és nagyberüket pedig valamilyen egyszerű séma szerint válrogassák. Próbáljuk meg kideríteni. hogy megismerjük a választott adatbázisszerver hitelesítési és jogosuJtsági rendszerét! Az adat­ bázisok elleni támadások közül meglepően sok egyszerűen azért tud sikeres lenni. mint például az FI93!!xl2@. nem lehetünk biztosak rendszerünk jogosuJtsági rendszerének megfelelő védelmében. Miurán feltérképeztük és megismertük a jogosulrsági rendszert. és milyen fuggvényeket és osztályokat kapcsoltak ki. hogy egy tetszőleges mondar szavainak kezdő­ betűit használják. ini fájlban! Bár a szolgáltatók többsége nem jeleníti meg ezeket az oldalon. Tesztelésképpen próbáljuk ki a következőket. javasoljuk. azaz"Mir sürsz. számos dolgot megtehetünk adatbázisaink biztonsága érdeké­ ben. milyen szaftvereket futtat az adott oldal! Ellenőrizzük. milyen támogatást nyújranak! A jobb szolgáltatásokhoz teljes online dokumentáció tartozik (egyes szolgáltatóknál kiváló dinamikus oktatóanyagokat is találhatunk). hogy csak a rendszergazdának legyen hozzáférése a jogosuJtsági táblákhoz és adminisztrációs adatbázisokhoz! Minden más felhasználónak csak azokhoz az adatbázisokhoz szabad hozzáfém ie. történik-e hiba: • 16 Kapcsolódjunk felhasználói név és jelszó megadása nélkül! Kapcsolódjunk rendszergazdaként jelszó nélkül! Adjunk meg rendszergazdaként hibás jelszót! Kapcsolódjunk felhasználóként. sokkal kevésbé biztonságosak. aki a kívánatosnál több jogo sultsággal rendelkezik . milyen korlátozá­ sokra és támogatásra számíthatunk az adott szolgáltatónál. Felhasználók és a jogosultsági rendszer Szánjunk rá időt és energiát. a felesleges vagy rúl sok jogosultsággal rendelkezőket pedig távolítsuk el! Ügyeljünk. Megint csak elmondható. akik aggódnak jelszavuk megjegyezhetősége miatt. hogy a jelszavak ne tartalmaz­ zanak szótári szavakat! Még az olyan jelszavak is. és próbáljuk meg elérni a rendszeradatbázisokat vagy a jogosuJtsági táblákat! • • • Anúg nem próbáltuk ki mindezeket. nézzük meg.

a beviteli űrlapok minden mezöjénél típusellenőrzést kell végrehajtani. ha ilyetén szándékunkat megerősítve kényszerítjük rá . Végezetül nem szabad megfeledkezni arról.ini-ben a MySQL által megenge­ dett kapcsolatok számát az alapértelmezetten értéken (100) hagyjuk. Azonban az is kiderült már számunkra. Az első és legfontosabb. Sok adatbázisszerver funkciói között megtaláljuk azt a lehetőséget. érdemes lehet alagutat (tunne!) létrehozó terméket választani. hogy ne a superuser legyen az adatbázisfájlok tul�donosa! (Ellenkező esetben ugyanis a nem superuseri adatbá­ zisszerver-folyamatok még saját adatbázisfájljaikba sem tudnának írni. Ne feledjük megtenni ezt. hogy adatbázisunk megfelelően kezeli az adatokat: Próbáljunk az űrlapokba olyan értékeket bevinni. teljes rendszerünk veszélyben lesz. Ha webszerverünk állandóan ugyanazon a gépen működik. Az adatbázisszaftver beállítása után a legtöbb program azt kéri. hogy nem elegendő ezekre a függvényekre támaszkodni.260 16.amennyiben elérhető ilyen. és ügyeljünk. Az adatbázis-kiterjesztések által elérhető. és figyeljünk. és csökkenthetjük az adatbázisainkra leselkedő biztonsági kockázatot. Ha a my. hogy szükség esetén idézőjelek közé kerüljön az. mint amennyit a webszerver és a PHP lehetövé tesz. A különböző adatbázis-kezelő rendszerekben használt jogosuJtsági rendszerek nagy részénél nem csak felhasználói nevet és jelszót adharunk meg az egyes felhasználókhoz. hogy bekövetkezik-e a hiba! ' ' Kapcsolódás a szerverhez Számos módszer létezik. Ha bármikor is a nyilvános interneten keresztül kell adatbázisszerverhez kapcsolódni.! Számokat vagy dátumokat fogadó mezőkbe próbáljunk olyan értelmetlen értékeket beírni. Korábban említettük.) . Ha a szerverr bármikor feltörik. amelyek nagyrészt elvégzik helyetrünk a védőka­ rakterek kiosztásának munkáját. és csak utána továbbítsuk azokat a kiszolgálónak! Végezetül az azt megengedő szervereken használharunk tárolt eljárásokat. hogy . és a TCP /IP portok (például a 80-as port a HTTP. hogy a felhasználói nevet váró mezöbe több kilobájtnyi adat vagy felhasználói nevekbe nem való karakter kerüljön. mint például a . amelyekről a csatlakozás megengedett. akkor érdemes csak a localhostról vagy a gép által használt IP-címröl érkező kapcsolódásokat engedélyezni.SSL néven ismert protokollt használva) kapcsolódjunk hozzájuk. hogy soha nem szabad azt superuserként (Unix esetén rootként. A MySQL igazából csak akkor hagyja. a védőkarakterek használatát lehetövé tevő függvények (például a mysqli_real_escape_string vagy a mssql_ escape_string ) segítségével legalább alapszintű védelmet kialakitharunk.3. Amennyiben adatbázisszerverünk és webszerverünk/PHP motorunk ugyanazon a számítógépen található. és figyeljük. ami helyinek látja a forgalmat. fgezet Adatküldés a szerverre Könyvünk eddigi oldalain már többször elmondtuk (és még jó néhányszor el fogjuk mondani). mint az 55#$ 8 8 8 ABC'. aminek idézőjelek között kell lennie. hogy az adatbázisszervereinkhez való kapcsolódásokat ellenőrzésünk alatt tartva megőrizzük a ki­ szolgálóink biztonságosságát. Ezt elkerülendő min­ denképpen a következő módosítást kell végrehajtanunk my. ha a kiszolgáló teljesen le van terhelve. hanem azokat a számírógépeket is meghatározhaguk. hogy soha ne küldjünk a szer­ verre szűretlen adatokat. mert a MySQL mindig fenntart egyet a rendszergazdának.ami természetesen megint csak ellenjavallt. hogy az Apache HTTP Server 1. Megint csak teszteléssei tudunk megbizonyosodni arról.és a 25-ös az SMTP­ forgalomhoz) ezen a biztonságos kapcsolaton keresztül vannak a másik géphez irányítva. hogy hibaüzenetet kapunk-e! Próbáljunk meg az általunk megadott mérethatáron felüli adatot bevinni. máris hibás konfigurációt kapunk. hogy superuserként futtassuk. amely biztonságos kapcsolatot hoz létre az egyik géptől a másikig. illetve a vonatkozó jogosultságokat. és gondoskodnak arról. hogy az adatbázisszervernél beállított.mó­ dosítsuk az adatbázis könyvtárainak és fájljainak rulajdonosait. Ha nem. hogy rickosírott kapcsolaton keresztül (általában a Secure Sockets Layer . DELETE FROM Artalmatlan_Tabla' stb. A kiszolgáló futtatása A kiszolgáló biztonsága érdekében számos dolgot megtehetünk az adatbázisszerver futtatása során.x verziói alapértelmezésben maximum 150 kapcsolatot tudnak kezelni. titkosított kapcsolatot kell használni .a fürkésző szemek elöli elrejtésük érdekében . Az egyik legegyszerűbb módszer. Ö így akkor is bejelentkezhet és dolgozhat.ini fájlunkban: max connections=151 16 Azért engedélyeztünk eggyel több kapcsolatot. ha korlátozzuk a felhasználókat abban. hogy honnan kapcso­ lódhatnak. ha a felhasználókat csak arról a számítógép­ ről engedjük csatlakozni az adatbázishoz. akkor teljesen helyénvaló. álcala egyszerre kezelni képes kapcsolódá­ sok száma nagyobb legyen. Számszerű és dátum/idő adatok eseté­ ben is győzödjünk meg a felhasznáJók által bevitt értékek ésszerűségéről. Windows esetén rendszergazdaként) futtatni. A kódban végrehajtott ellenőrzéssei pontosabb hibaüze­ neteket adhatunk. Minden bizonnyal szeretnénk elkerülni. Az alagút olyan pokolian okos ödet.

Vállalari hálózarunk és az interner közé több tüzfal. hanem a belső. Az ilyen kockázat mérséklésének egyik módja az úgynevezett demilitarizált zóna ( demilitarized zone .Webes alkalmazások biztonsága 261 Amikor a jogosultsági és hitelesítési rendszerrel dolgozunk. legyen szó céges irodai hálózatról vagy adatközpontról. amik nem csak webes alkalmazásainkat fogják védeni. • .futó szaftver vagy hálózati eszközgyártótól beszerzett. hogy ezeken a porto­ kon keresztül forgalom érkezzen hálózarunkba vagy menjen ki. Bár ezek részletes bemutatása meghaladja könyvünk lehetőségeit. delünk az eltérő úpusú forgalmakhoz (a HTTP-hez például a 80-as port tartozik). hogy szervereinket és webes alkalmazásainkat nem csak külső személyektől érkező támadás fenyegeti. Linuxon vagy Microsoft Windowsan .3 ábra: A DMZ két legnagyobb előnye: • Demilitarizált zóna (DMZ) megvalósítása A belső és külső támadásoktól egyaránt védi szervereinket és webes alkalmazásainkat. Bár utóbbi támadók kevesebben vannak.DMZ) megvalósírá­ sa. ugyanígy kell eljárni a háló­ zarunkba érkező teljes forgalommal. amelyben szervereinket és alkal­ mazásainkat üzemeltetjük. hogy A TCP /IP protokoll. Sok portot szigorúan csak belső hálózati forgalomra használunk. hogy különböző portokat ren­ mások bolygassanak. A hálózat védelme Számos módszer létezik a webes alkalmazásunknak otthont adó hálózat védelmére. csak a lehető legszűkebb jogosultságokkal hozzuk létre a fel­ használókat! Nem érdemes széles körű jogosultságokat kiosztani nekik. például a céges fájl. amelyeket nem szeretnénk. Ebben szervert a rendszerben a webes alkalmazásainkat futtató kiszolgálókat (és más szervereket. DMZ használata Már utaltunk rá.vagy levelező­ ) elkülönítjük az internettől és a belső vállalati hálózatoktól egyaránt (16. viszonylag egyszerűen tájékozódhatunk az ilyen módszerekről. A tűzfal feladata a nem kivánt forgalom kiszűrése és a hozzáférés megakadályozása hálózatunk azon részeihez. Tűzfalak telepítése Ahogy a PHP-ben írt webes alkalmazásunkba érkező minden felhasználói inputot szűrnünk kell.3 ábra).például FreeBSD-n. dedikált hálózatbiztonsági berendezés. mondván valamikor még szűkségűk lehet rá. rosszindulatú felhasznáJók is kockázatot jelentenek. ami lehet ismert operációs rendszeren . Demilitarizált zóna 16 Adatbázis· szerver 16.és biztonsági réteget helyezve még jobban védi belső hálózatainkat. portokon keresztül működik. csökkentjük annak kockázatát. ezek kis szerepet játszanak a külvilággal való érintkezésünkben. Éppen ellenkezőleg: szűkség esetén kell további jogosultságokat adni. és ezek birtokában akár nagyobb kárt képesek okozni. amelyre az internet épül. hogy számítógépeinket vagy szervereinket (és ezáltal webes alkalmazásainkat) feltörjék. a cég működéséről kiter­ jedt információkkal rendelkeznek. éspedig úgy. Tűzfallal tehetjük ezt meg. Ha megtiltjuk.

FTP szerverek. de kiszolgálónkban egyáltalán nincsen FireWire hardver. és csak sikeres telepítésük és működésük után tegyük fel őket élesben müködő kiszolgálóinkral Így nem az éles szervereinken kell megbizonyosodnunk arról. Csak azt futtassuk. telepítését és üzemeltetését a webes alkalmazásunkat üzemeltető hely hálózati rendszergazdáival kell egyeztetni. fejezetben bemutatott. aki a megfelelő forrásokat rendszeresen ellenőrizve ri­ asztások. . és ez nem más. a PHP és az ahhoz kapcsolódó könyvtárak. az az általunk használt operációs rendszer szoftverétől függ. köztük például levelezőszerverek. ha figyelünk. amire valóban szükség van! Sok kiszolgálón előforduló probléma. illetve az adatbázis­ szerver szoftvere. Ha valamely szolgáltatás eseté­ ben bizonytalanok vagyunk. vagy reagálni rá. akitől operációs rendszerünket vásároltuk. úgy nem kell a biztonságuk miatt sem aggódn unk. az Ubuntu Linux vagy az OpenBSD esetében általában az azokhoz kötődö közösségek weboldalait érdemes látogatni. Egyéb operá­ ciós rendszerek. amit hálózati rendszergazdánk megtehet. illetve a Sun Microsystem Solaris operációs rendszere. A legkevesebb. és tényleg szükség van-e rá. amire nincs szükségük. majd kikapcsolni azt. Microsoft fájlrendszer-megosztások (az SMB protokollon keresztül) stb. A há­ lózati DoS és a még fenyegetőbb. hibajavítások és frissítések után kutat! Hogy pontosan hol keressünk a sebezhetőségekről információt. a Red Hat vagy a SuSE Linux. Természetesen érdemes képben lennünk operációs rendszerünket és a biztonsági javításokat illetően: ha egy adotr operációs 16 rendszer FireWire alrendszerét érinti a biztonsági javítás. folytassunk egy kis kutatómunkát! Igen valószínű. hogy hogyan telepítsük a frissítéseit és javításait! Bízzunk meg valakit.f�ezet A DMZ tervezését. Számítógépünk és az operációs rendszer biztonsága Még valaminek a védelméről gondoskodnunk kell. Sajnos az ilyen típusú támadást nagyon nehéz megelőzni. hogy milyen friss biztonsági javításokat ajánlanak. Jellernzően attól a szoftvergyártótól kaphatunk tájékoztatást. ha az a Microsoft Windows. hogy milyen operációs rendszert fogunk élesben használni. de átfogó megoldás egyelőre nem létezik az ilyen támadások ellen. hogy némi kutatást folytatva tájékozódik a hálózatainkra és az azokon lévő telepítésekre leselkedő veszélyekről és kockázatokróL Az így megszerzett információk birtokában. például a FreeBSD. hogy webes alkalmazásunk továbbra is hibátlanul működik. Akárcsak a szoftverfrissítéseket. Amint eldönrjük. Ha más szoftvert nem használunk.Webes alkalmazásunk futtatásához elegendő a web­ kiszolgáló szoftvere (például liS vagy Apache HT TP Server). akkor egy­ értelműen időpocsékolás végigmenni a javítás tesztdési és telepítési folyamatán. Sokszor másra nincs is szükségünk. hogy valaki már rákérdezett az interneten (és választ is kapott kérdésére). szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadás. Egyes hálózatieszköz-gyártók árulnak a DoS támadások kockázatát és hatását mérséklő berendezéseket. hogy alapból számos szoftver fut rajta.262 16. készítsünk tervet arra. Felkészülés a DoS és D DoS támadásokra Napjaink talán legfélelmetesebb támadása a 15. valamint internetszolgáltatónkkal (vagy a szervereink hosztolásával megbízott szolgáltatóval) egyeztetve fel lehet készülni az ilyen tá­ madás által előidézett helyzetre.Az alábbi­ akat lehet és kell megtennünk ennek érdekében. De akár a TCP!IP vagy hasonló protokollok kialakítási problémáit is felhasználharják a kiszemelt számítógép elárasztására és a szabályosan viselkedő felhasz­ náJók csatlakozási kéréseinek meghiúsítására. ott megtudhatj uk. Tartsuk naprakészen operációs rendszerünket! Számítógépünk biztonságáról úgy tudunk legkönnyebben gondoskodni. hogy mire való az adott szolgáltatás. ezeket a javításokat is érdemes tesztkörnyezetben kipróbálni. a békesség kedvéért inkább kapcsoljuk ki őket. A Microsoft Windows 2000 és az XP operációs rendszer használóinak mindenképpen érdemes végigfutniuk a szerverük által futtatott szolgáltatások listáján. hogy operációs rendszerünk szoftvere a lehető legfi-issebb legyen. Kiszolgálóink még akkor is a támadás áldozataivá válhatnak. mint a webes alkalmazásunkat futtató kiszolgáló. megosztott szolgáltatásmegtagadással járó (D DoS) támadások eitéritett számítógépekkel. ha az nem kifejezetten ellenük irányul. Különösen igaz ez. férgekkel vagy a szoftvertelepítések gyengeségeit kihasználó egyéb eszközökkel dolgoznak.

Webes alkalmazások biztonsága 263 Kiszolgálónk fizikai biztonsága Korábban már említettük azt a biztonsági fenyegetést. Az alábbiakkal segithetjük a katasztrófa-elhárírási terv létrehozását és . így adatközpontunk teljes meg­ semmisülése esetén is megmaradnak adataink! Legyen kézzel írott. kihúzza a kiszolgálót a há­ lózatból. de sokan nem szeremek szerencsédenségekről és támadásokról beszélni. és jelöljünk ki egy alkalmazottat. a szervergépek ellopására nem csak az ipari kémkedés és az adatlopás lehet a motiváció.végreh:ytását: Gondoskodjunk az összes adat napi biztonsági mentéséről fizikailag másik helyszínen. ha teljesen felkészületlenül érné őket. Különböző módszereket ismerünk meg. kérdezzünk meg egy informatikai vezetőt. ha webes alkalmazásai nem len­ nének elérhetők több mint egy hétig. A vállalati központ leég. hogy mi történne kiszolgálóikkal vagy inkább teljes adatközpontjukkal. fejezetben alaposabban megvizsgáljuk a felhasználék azonosítását lehetövé tevő hitelesítést. amíg a rendszert nem száz százalékban ismerő emberek annak helyreállításán és újraindításán dolgoznának. amelyek például az alábbi események bekövetkezése esetén felmerülő kérdésekkel foglalkoznak: Adatközpontunk valamilyen katasztrófa következtében részben vagy egészben megsemmisül. addig. . vagy erős földrengésben elpusz­ tulna! Az informatikusok ijesztően magas aránya egyáltalán nem tudna válaszolni. és vígan kisétál vele. hogy ilyen dolgok előfordulnak. Mivel egy átlagos jellemzőkkel bíró kiszolgáló nem olcsó mulatság.szükség esetén. 16 Hogyan tovább� A Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 17. s:Ynos. Az ilyen eseményekre felkészülve. hogy adatközpontunk megsemmisülése esetén az új hardver azonnal elérhető legyen! Nagyon idegesítő lenne négy-hat hétig várni az új szerverek megérkezésére. amit az ilyen nagyságrendű események okoznának abban az esetben. majd hóna alá csapja. Fejlesztőcsapatunkat ebédszünetben elüti egy busz. Az üzleti szervezetek azonban jellernzően nem enged­ hetik meg maguknak a leállás t. hogy a webes alkalmazása­ inkat futtató kiszolgálókat biztonságos környezetben tartsuk. A kataszttófa-elhárítási tervezés a szolgáltatás kritikus. aki vészhelyzet vagy bármilyen probléma esetén nem munkaórák alatt is köteles bejönni! Olyan szerződést kössünk a nekünk a hardvereket értékesítő partnerrel. A terv elkészítése jellem­ zően olyan dokumentumok vagy folyamatok összeállításából áll. Katasztrófa�elhárítási terv Ha szeretnénk teljesen üres. Különböző okok miatt. Éppen ezért igen fontos. akiknek valóban dolguk van velük. a semmibe révedő tekintetet látni. bekövetkezésüket egyértelmű akciótervvel várva és az akcióterv kritikusabb részeit elpró­ bálva hatalmas veszteségek potenciális lehetőségétől kímélhetjük meg üzleti szervezetünket. mégis gyakran figyelmen kívül hagyott része. hogy egy esetleges baleset ne érinehesse a csapat minden tagját! Automatizált eszközök futtatásával ellenőrizzük a szerver megfelelő működését. Ez. Vannak olyanok. ha a gépeknek otthont adó épület leégne. és mindannyian súlyosan megsérülnek (vagy meghalnak). fizikailag szintén máshol tárolt feljegyzésünk a szerverkörnyezet létrehozására és webes alkalmazá­ sunk beállítására vonatkozó utasításokkal l Legalább egyszer próbáljuk el a teljes helyreállításri Készítsünk teljes másolatot webes alkalmazásunk forráskódjárót és tartsuk ezt is másik helyszínen! Nagyobb munkahelyi csapatok esetén tiltsuk meg. Egy külső támadónak vagy egy elégededen alkalmazottnak sikerül webes alkalmazásaink összes adatát megsemmisíte­ me. ha tényleg beüt a ménkű. hogy minden kolléga ugyanabban a járműben (például autóban vagy repülőgépen) utazzon. nem vicc. Egy naponta több millió dolláros bevételt elérő vállalat igen komolyan megérezné. ám a könyörtelen valóság az. akik egyszerűen eladás céljából próbálják meg eltulajdonítani az ilyen gépeket. hogy valaki egyszerűen besétál az épületbe. legyen az a szolgáltatás pusztán egy webes alkalmazás vagy bármi egyéb (például vállalkozásunk mindennapi működtetése). köztük az oldal felhasználéit PHP és MySQL segítségével ellenőrző hitelesírést.bár szerencsére viszonylag ritkán. és csak annak tegyük őket elérhetővé.

Ha információt kértünk és kaprunk látogatóinktól. meg kell kérdeznünk tőle. Ha legközelebb találkozunk ugyanazzal a címmel. akkor arra a gépre sütit (cookie-t) rakva azonosíthatjuk a felhasználót. mint elsőre hihetnénk. mint a nevük. hogy ki is ö tulajdonképpen. akinek mondja magár. hogy egy adott számírógépen lévő adott fel­ használói névvel egyetlen személy látogatja csak oldalunkat. A legtöbb e-kereskedelmi oldal az első rendelésnél elkéri és eltárolja a vásárlók adatait. hogy ez a feltételezés nem minden felhasználó eserén állja meg a helyét. Ha elfogadjuk azt a feltételezést. htaccess hitelesítésének használata Amod auth_mysql hitelesítés alkalmazása Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása Látogatók azonosítása Ugyan az internet eléggé anonimitásbarát médium. Kis energiával ugyanakkor a szerverek egész sok információt összegyűjthetnek a hozzájuk kapcsolódó számírógépekről és hálóza­ rokróL A böngészők általában azonosítják magukat. és gyakran egész jól tippelhetünk a látogató föld­ rajzi elhelyezkedésére is. Legalább alkalmanként meg kell kérdeznünk látogatónkat. és bárki használhat egynél több gépet is. és amikor legközelebb találkozunk a látogatóval. hogy a lá­ togatók kijelzője milyen felbontásra és színmélységre van állítva. annak melyik verzióját és milyen operációs rendszert futtat. org) csak a regisztrált felhasználók írhatnak bejegyzéseket. Ráadásul nem elég ezt csak megkérdezni. de csak azon látogatóknak. A New York Times újság (http:/ /www. Az IP-címek azonban nem egyformán hasznosak számunkra. ki látogatja oldalunkat. Kideríthetjük. akik hajlandók megadni olyan ada­ raikar. A látogató IP-címéből valamilyen mértékben következtetni tudunk rá. illetve milyen nagy a böngészőjük ablaka. Minden számítógép egyedi IP-címen kereszrül csatlakozik az internethez. kinek a birtokában van az IP-cím. hogy nem szükséges min­ den vásárláskor minden adatot begépelni ük. hogy már másik számítógép használja. Sok weboldal igen hathatós eszközökkel kényszeríti a felhasználókat személyes adataik megadására. hogy valahogyan bizonyírsa be: rényleg az. Ha tudni szeretnénk valamelyik látogatónk nevét vagy egyéb adatát.17 Hitelesítés megvalósítása PHP--vel és MySQL--lel Ebben a fejezetben arról lesz szó. JavaScript segítségével az esetek többségében azt is megállapíthatjuk. hanem kérni kell.nytimes. közlik a kiszolgálóval. . ők viszont testre szabhatják saját maguk számára az oldal felületét. akkor könnyen lehet.és fórumoldalon (htrp:/ /www. A Slashdot nevü hír. következő látogatásukkor valahogyan össze kell kapcsolnunk az egyes fel­ használókat az általuk korábban megadott adatokkal. Az IP-címek nem olyan mértékben alkalmasak a látogatók azonosítására. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Látogatók azonosítása Hozzáférés-szabályozás megvalósítása Alapszintű hitelesítés Alapszintű hitelesítés PHP-ben Az Apache alapszintű . hogy a böngészőik által megadott információk nem alkalmasak azonosítá­ sukra. hogy a felhasználó milyen böngészőt. hogy hogyan lehet felhasználóinkat különböző PHP. hogy az állandó internerkapcsolattal rendelkező felhasználó állandó (fix) címmel rendelkezik. Ez azr jelenti.com) tartalma ingyenesen elérhető. A látogatók adatainak védelme szempontjából szerencsés. Az internetszolgáltatóhoz (ISP) berárcsázó fel­ használók jellemzően ideiglenesen használhatják a szolgáltaró egyik címét.és MySQL-módszerekkel hitelesíteni. Az internetfelhasználók számára előnyös lehet. a nemüle és a háztartásuk teljes jövedelme. hogy segítségük nélkül nagyon keveset rodharunk meg rólunk. Egy-egy számítógépen több felhaszná­ ló is osztozhat. Általánosságban igaz.slashdot. sok esetben hasznos dolog tisztában lenni azzal. Szinte biztos. nagy valószínü­ séggel másik IP-címe lesz.

.. Hozzáférés�szabályozás megvalósítása Az egyszerű hozzáférés-szabályozás könnyen megvalósítharó. megjelenik a titkos tartalom.. a kód hibaüzenetet jelenít meg. felhasználói nevet és jelszót kérő HTML űrlap jelenik meg.A 17. ha a felhasználó megadja egyedi felhasználói nevét és jelszavát..- _ .2 ábrán a hibaüzenette látunk példát. _ � -=======:-:: !. hogy hitelesítésnek (authentication) nevezzük azt. Egy igazi oldalon ennél azért barátságosabb üzenetet érdemes használni. A hitelesítés lehet opcioná­ lis. M� .A hitelesírést jellemzően arra használjuk. de nem helyesen.. 17 Tessék! 17.. például tartalom testre szabására (perszonalizálásra) is.. és használhatjuk más célokra...��· ·� ��.. jelentkezzen be F.. �� távozzon! �-.. A 17. hibaüzenetet jelenítünk meg.W=... A 17.---..... Kérjük.�... A hitelesítés weboldalakon használt általános módszere az.-.. .ata-. �- cr��ft u-� � -_ Kérjük.::::_· 17.. Ha a fájl paramé­ terek nélkül töltődik be.3 ábrán az ilyen típusú tartalomra látunk példát.3 ábra: Megfelelő adatok bevitele esetén a kód megjeleníti a tartalmat. -w 17.1 ábra: A HTML űrlap felhasználói nevet és jelszót kér a látogatóktól a hozzáféréshez.. Ha a paramétereket megadják ugyan..2 ábra: Ha a felhasználó nem megfelelő adatokat ad meg. vagy éppen ellenkezőleg: megtagadjuk a hozzáférést.- ... hogy hozzáférést adjunk adott oldalakhoz vagy információforrásokhoz.1 ábrán ilyen típusú űrlapot látunk..:-::..266 17.--���--... . ami­ kor felkérjük a felhasználót személyazonossága bizonyítására.---�_ -� · __ _ � - · _'""' ...... � ._ lttool � ..--....f�ezet Az e-kereskedelem biztonsági kérdései című fejezetben szóba került. tlf .1 példakódnak három kimenere lehetséges... Ha a megadott paraméterek helyesek.A 17.

Technikailag lehetséges.php"> <p>Felhasználói név: <p>Jelszó: <input type="text" name="nev"></p> <input type="password" name="jelszo"></p> <p><input type="submit" name="submit" value="Bejelentkezés"></p> </form> <?php else if(($nev=="felhasznalo") && ($jelszo=="jelszo")) ll a látogató név/jelszó párosa helyes echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. de mások is írhatják vagy módosírhatják. $jelszo = $ POST['jelszo'].1. amely a kiszolgálón fut. a kód futási sebességének jelentős lelassulása nélkül csak korlátozott számú felhasználót tudunk kezelni. A felhasználói nevek és jelszavak adatbázisban tárolása nem teszi érzékelhetően bonyolultabbá a kódot. Amennyiben az adatokat a kódban vagy egy másik adatfájlban tároljuk.</p> <form method="post" action="titkos. viszont a felhasz­ náJók sokkal gyorsabb hitelesítését teszi lehetövé. php-Egyszerű hitelesítési mechanizmust biztosító PHP és HTML kód <?php //rövid nevek létrehozása a változóknak $nev = $_POST['nev']. mint egyszerűen a kód belsejébe írni őket. amely lehetövé teszi. else hogy örül. if ((1isset($nev)) l l (!isset($jelszo))) //A látogatónak meg kell adni nevét és jelszavát ?> <hl>Kérjük.1 példakódban Járható. érdemes inkább adatbázist használni. Ez a kód mindazonáltal néhány komoly problémát is felvet: A kód a felhasználói nevet és a jelszót is tartalmazza Egyszerű szövegként tárolja a jelszót Egyetlen oldalt véd Egyszerű szövegként küldi el a jelszót Ezeket a problémákat némi erőfeszítés árán sikeresen kezdhetjük. illetve a felhasználói jelszavak módosítását lehetövé tevő kódot. Ha nagyobb mennyiségü adatot kívánunk fájlban tárolni és abban keresni. akkor egyszerű fájl helyett adatbázist kell használni. a meglévő felhasználókat törlő.3 ábrán Járható funkcionalitást megvalósító kód a 17. Ha így teszünk. 17.2 és 17.2 példakódban az oldal látogatóit adatbázis segítségével hitelesítő kódot láthatunk. Egyrészt a kódon belül nem egyszerűen módosírhatók az adatok. illetve a jelszavak megváltoztatására.1 példakód: ti t kos. távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat. Ha az adatokat másik fájlban tároljuk a szerveren. Jelszavak tárolása Számtalan alkalmasabb hely kínálkozik a felhasználói nevek és jelszavak tárolására. de nem célszerű saját magát módo­ sító kódot írni.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 267 A 17. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". jelentkezzen be!</hl> <p>Az oldal titkos. Ökölszabályként elmondható. ?> A 17. A 17. hogy csak az arra jogosult felhasznáJók tekintsék meg az adott oldalt. 17 .1 példakód egyszerű hitelesítési mechanizmust valósít meg. 17.</p>". hogy ha száznál több elemből álló listát akarunk tárolni és abban keresni. végeredményben olyan kódot helyezünk kiszolgálónkra. ll a látogató név/jelszó párosa nem megfelelő echo "<hl>Kérjük. sokkal könnyebben írhatunk programot a fel­ hasznáJók létrehozására és eltávolítására. Ebben az esetben egyszerűen megírhatjuk az új felhasználókat hozzáadó.

2 példakód: tit kos_adatbazis. exit. távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat. jelentkezzen be'</hl> <p>Az oldal titkos.". "webeshitelesites"}. "webeshitelesites". egyszerű hitelesítési mechanizmus <?php $nev = $_POST['nev']. else hogy örül.'' ' '' . if ($darab > 0} { ll a látogató név és jelszó párosa megfelelő echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. $sor = mysqli fetch row($eredmeny}. ll az adatbázis lekérdezése egyező rekord után kutatva $lekerdezes = "SELECT count(*} FROM jogosult_felhasznalok WHERE nev = ''' . $jelszo = $ POST['Jelszo'].'' ' and jelsza = '''. 17 Sctarab = $sor[O]. if (!$mysql} echo "Nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz.". . php-A MySQL használatával továbbfejlesztett.". if ((!isset($nev}} l l ( 1 isset($jelszo}}} //A látogatónak meg kell adni nevét és jelszavát ?> <hl>Kérjük.$nev.f�ezet 17.</p> <form method="post" action="titkos adatbazis.php"> <p>Felhasználói név: <p>Jelszó: <input type="text" name="nev"></p> <input type="password" name="jelszo"></p> <p><input type="submit" name="submit" value="Bejelentkezés"></p> </form> <?php else ll csatlakozás mysql-hez $mysql = mysqli connect("localhost". hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". if (!$kivalasztott} "hitelesites"}. if(!$eredmeny} $lekerdezes}. { echo "A lekérdezés nem futtatható.268 17.</p>". exit. { echo "Nem sikerült kiválasztani az adatbázist. ll a látogató név/jelszó párcsa nem megfelelő echo "<hl>Kérjük.$jelszo. exit. $eredmeny = mysqli_query($mysql. ll a megfelelő adatbázis kiválasztása $k1valasztott = mysqli select db($mysql.

USE hitelesites. hogy kimenere egyértelmű (de­ terminisztikus). Még erősebb ugyanakkor a S ecure Hash Algorithm l (SHA-1) nevű algoritmus. Prototípusa a következő: string shal ( string str [. a jelszavak egyeznek J Nem szükséges tisztában lennünk azzal. egyirányú kriptográfiai hash függvény. még az sem tudja "jelszo"-vá visszaalakitani. Ezr nem lehet visszafejteni. hogy az shal () függvényt a begépelt és az eredeti jelszóra alkalmazva ugyanazokat a kimeneteket kapjuk-e. Csak arról kell meggyőződnünk. így első ránézésre nem sok értelme van ennek az egésznek. INSERT INTO jogosult felhasznalek VALUES ('felhasznaloi_nev'. A legrégebbi és a legkevésbé biztonságos a crypt () függvény által kínált Unix Crypt algoritmus.3 példakód: hitelesi tesi _adatbazis _letrehozasa. PRIMARY KEY (nev} ). a hitelesites táblát és a két mintafelhasználót CREATE DATABASE hitelesites. PHP-ben számos egyirányú hash függvény elérhető. Az shal () PHP függvény erős. azaz igazra állítjuk. { && 17 a jelszavak egyeznek ilyet érdemes használni: if (($nev == 'felhasznaloi_nev'} && (shal($jelszo )== '5baa6le4c9b93f3f0682250b6cf833lb7ee68fd8'}} //OK. Jelszavak titkosítása Akár adatbázisban. 20 karakteres bináris karakterláncot kapunk helyette. a jelszavak egyszerű szövegként tárolásával szükségtelen kocká­ zatnak tesszük ki magunkat. Legyen adott például a" jelszo" karakterlánc: az shal () függvény ekkor a" 5baa6le4c9b93f3f0682250b6cf833lb7ee68 fdB" sztringet adja vissza. Az shal () függvény hasznosságát az adja. bool nyers_kimenet]) Ha adott az str karakterlánc. jelsze varchar(40). és futtassuk a 17.Ezek a MySQL lekérdezések hozzák létre a hitelesites adatbázist. sql. . FLUSH PRIVILEGES.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 269 ?> Az itt használt adatbázis létrehozásához csatlakozzunk a MySQL-hez root felhasználóként. Egyirányú hash algoritmussal minimális többleterőfeszítéssel érhetünk el magasabb szintű biztonságot. shal (' jelszo')). Az ilyen PHP kód helyett: if (($nev == 'felhasznaloi_nev') ($jelszo == 'jelszo')} //OK. INSERT INTO jogosult felhasznalek VALUES ('teszt_felhasznalo'. GRANT SELECT ON hitelesites. Amennyiben a nyers_kimenet paramétert true-ra. hogyan nézett ki a jelszó az shal () függvény alkalmazása előtt.3 példakód tartalmár! 17. Az md5( ) függvény által megvalósított Message Digest 5 (MDS) algoritmus ennél erősebb. CREATE TABLE JOgosult felhasznalek (nev varchar(20).* TO 'webeshitelesites' IDENTIFIED BY 'webeshitelesites'. aki létrehozta. Ha ugyanazt a karakterláncot adjuk neki. a függvény egy pszeudo-véletlenszerű. 40 karakteres sztringet ad vissza. akár sima fájlban őrizzük az adatokat. 'jelszo'). az shal () mindig ugyanazt az eredményt fogja visszaadni.

$jelszo. Tó bb oldalt legegyszerűbben a webszerver által kínált hozzáférés-szabályozási mechanizmusok segítségével rudunk védeni. automatikusan újraküldi öket az azt kérő kiszolgálónak. . nincs automatikus kapcsolat vagy összefüggés az ugyanattól a személytől érkező kérések közötr. hogy a HTTP beépített hitelesítési eszközökkel rendelkezik. Az SHAl () használatához a következöképpen kellene átírni a 17. a felhasználói adatok szóközöket és URL-ekben nem megengedett más karaktereket is tartalmazhatnak. és felhasználói beavatkozás nélkül. A HTTP ezen funkcióját alapszintű hitelesítésnek (basic authentication) nevezzük. majd az Apache módszerét fogjuk megvizsgálni. A MySQL még a PHP-nél is többféle hash algoritmust kínál.1 példakódban szereplö kód bizonyos részeit kellene beilleszteni minden védeni kívánt oldalra. Gondoskocljunk róla. Tegyük fel. ezt a bizalmas információt a szükségesnél gyakrabban vagyunk kénytelenek továbbítani."') A fenti lekérdezés megszámolja a jogosul t_felhasznalok nevü tábla azon sorait. Mivel minden egyes lekért és megje­ lenített oldal esetén oda-vissza küldözgetjük a böngészőnek a jelszót. hogy az adatokat .''' jelsze = shal('".3 példakódra visszatekintve láthatjuk. a böngészőnek nem szükséges min· den oldalnál bekérnie a felhasználói adatokat. Ez bonyolulttá teszi. A kódok és webszerverek hitelesítést kérhetnek a böngészőtőL Ebben az esetben a böngésző felelős azért. Amennyiben csak egyedi felhasználói neveket lehet választani. Bár a webszerver minden egyes felhasználói kéréshez új hitelesítési adatokat igényelhet. majd részletesebben a 27. Mivel az adatok a felhasználóknak küldött oldalakba és az általuk felkeresett URL-ekbe illesztődnének be. Ha s. A munkarnenet-vezérlés (session control) mindkét problémára megoldást kínál. fejezetben mutattuk be. vagy megnézné a böngészési előzményeket. a jelsza értéke pedig a$jelszo tartalmára alkalmazott SHAl( függvény által visszaadott értékkel egye­ ) zik meg. Mivel 17 Alapszintű hitelesítés használata A felhasznáJók hitelesítése szerencsére olyan gyakori feladat. egy másikat ('teszt_ felhasznala' vagy l lehet. az általuk meglátogatott védett oldalakat bárki megtekínthetné. amikor a látogatók honlapunkon belül több oldalt is megnyitnak? Minden bizonnyal elfogadhatatlan lesz számukra. ha minden megtekinteni kívánt oldalon újra és újra meg kell adniuk nevüket és jelszavukat.270 17. Az ilyen hitelesírést PHP-vel vagy a webszerverbe beépített mechanizmusokkal rudjuk kiváltani. ha ugyanazon a gépen visszalépkedne a gyorsítótárazort oldalakon.2 példakódban lévő SQL lekérdezést: SELECT count(*) nev = FROM jogosult felhasznalek WHERE and '''. Ezeknek az utasításoknak a használatát a Kód újbóli jelhasználása ésfüggvényírás címü 5.oldalról oldalra magunkkal vigyük. hogy a két lehetséges megközelítést illusztrálandó létrehozrunk egy felhasználót (' felhasznaloi _nev') nem titkosított.. Először a PHP. ám ezek mind ugyanazt a célt szolgálják.2 példakódban szereplö kód egynél több oldalt is védjen. Az alapszintű hitelesítés megoldja a gyorsítótárazás problémáját. Az auto_prepend_file és az a uto_append_file segítségével automatikusan hozzáírhatjuk a kódot a meghatározott könyvtárakban lévő összes fájl elejéhez vagy végéhez. fejezet Ahogy korábban már említettük. Két jó módszer létezik a két probléma kezelésére: a HTTP alapszintű hitelesítési funkciója és a munkamenetek (session) hasz­ nálata. a munkarnenet-vezérlést pedig a 23. az elfogadható felhasználói neveket és jelszavakat nem . az shal ( ) PHP függvényt vagy az SHAl () MySQL függvényt egyaránt használhatjuk. fejezetben mutatjuk be. az urlencode( ) függvény segítségével rudnánk biztonságosan kódoini ezeket a karaktereket.Yánlott közveclenül a kódba beírni. Tárolásukra használjunk inkább külön fájlt vagy adatbázist! Amennyiben MySQL adatbázisban tároljuk a hitelesítéshez szükséges adatokat. ám a böngésző a jelszót továbbra is minden egyes kérésnél elküldi a kiszolgálónak. A HTTP alapszintű hitele· sítésével a következőkben foglalkozunk. Rövidesen áttekintjük ezeket a mechanizmusokat.például a felhasználó által megadott hitelesítési információt . hogy párbeszédabla­ kot vagy hasonló segédeszközt megjelenítve megszerezze a felhasználótól a kért információt. Megtehetnénk. Ez a megközelítés is felvet azonban néhány problémát. Mivel a HTTP nem állapottartó. Tóbb oldal védelme Ennél kicsit nehezebb azt megvalósítani. amelyeknek a nev értéke a $nev változó tartalmával.1 és a 17. amíg a felhasználó nyitva tartja a böngészőablakot. a lekérdezés eredménye csak O karakteres sztring. A böngésző jellemzöen mindaddig eltárolja ezeket. hogy a hash függvények általában rögzített méretű adatot adnak vissza! Az SH1 függvény esetén ez egy 40 ) pedig titkosított jelszóval. hogy ezt a megközelítést választj uk. hogy az adatbázis oszlopai fogadni tudják az ekkora adatokat! A 17. Mi történik ebben az esetben akkor. a 17. Ne feledjük. hogy a felhasznáJók által megadott adatokat hozzáfűzzük az oldalon lévő összes hiperhivatkozáshoz.Yát magunk szeretnénk létrehozni ezt a funkciót. hogy a 17.$nev.

és a Microsoft Internet Explorer és az Internet Information Server is a kivonatos hirelesí­ rés olyan verzióját tartalmazza. ll Helyettesítsük ezt az if utasítást adatbázis-lekérdezéssei vagy hasonlóval' if (($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'felhasznalo') ($ SERVER['PHP_AUTH_PW'] != 'jelszo')) ll { . olvassuk el a Biztonságos tranzakciók megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel című 18. (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) (!isset($_SERVER['PHP_AUTH PW'])) O.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 271 Az alapszintű hitelesítés egyszerű szövegként küldi a felhasználó nevét és jelszavár. hogy egyes böngészők nem megfelelően támogatják. a csomagokat megszerezni képes cracker a felhasználó bőrébe bújva bármilyen kérést intézhet a kiszolgálóhoz. akkor a webes tranzakció minden részét kellőképpen vécljük. így nem túlságosan biztonságos. Mivel az alapszintű hitelesítés egyszerű szövegként továbbítja a felhasználói jelszavakat. hogy újra lejátsszák a kiszolgálónak ugyanazt a kérést. A 17. de az alapszintű hitelesítés használata a kiszolgáló által beállított környezeti változókra épül. amit éppen elérni kíván. Az alapszintű hitelesítés egy megnevezett tartományt (realm) véd. base64_decode(substr($_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION']. amely nem támogatja ezt a hitelesítési módszert. Egyik sem tuclja garantálni a felhasználónak. hogy ugyanaz a HTTP hitelesítési kód a PHP-t Apache-madulként használó Apache szerveren vagy ISAPI-modulként használó IlS szerveren is fusson. 0. mint az alapszintű hitelesítés. hogy azzal a géppel kommunikál. és egyeden jelszóval védherjük őket. Mindazonáltal igen sok olyan. explode(' :'. amelyek mindegyikét különböző felhasználói nevek és jelszavak védik. A kivonatos hitelesítés valamivel biztonságosabb. amely nem kompatibilis a nem Microsoft-termékekkel. amely a tranzakció részleteit hash algoritmussal (általában az MD5-tel) rejti el a kívánesi szemek elől. hogy még ez sem kellően biztonságos. Az alapszintű és a kivonatos hitelesítés is alacsony fokú biztonságot nyújt. 17.4 példakód mindkér kiszolgálón futni fog. A HTTP 1. Ha erős biztonsági szintre van igényünk. Mindkettő lehetövé teszi a crackereknek. ám viszonylag kevéssé biztonságos módszer is. fejezetet! Ennek ellenére sok esetben elegendő lehet egy olyan gyors. és kiszolgálótól függően kissé eltérő módon kell viselkednie. Ha SS L-lel és digitális tanúsítványokkal ötvözzük az alapszintű hitelesítés t. 6) 'Basic ') ) { $_SERVER['PHP_AUTH_PW']) = 6))). érzékelnie kell a kiszolgáló típusát. és érvényes felhasználói név és jelszó megadására kény­ szeríti a felhasználókat. Ahhoz. list($�SERVER['PHP_AUTH_USER']. mint a jelszavakat szintén egyszerű szövegként to­ vábbító telnetes vagy FTP-s csadakozások. a kivonatos hitelesítés egy másik problémája. Túl azon. mivel továbbítás előtt titkosírja a jelszavakat. A tartományok megnevezése úgy történik. php-A HTTP alapszintű hitelesítését kiváltó PHP kód <?php llIIS használata esetén be kell állítani a ll$_SERVER['PHP_AUTH_USER']-t és a ll$ SERVER['PHP_AUTH_PW']-t if ((substr($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']. régebbi böngésző van még használatban. Az elnevezett tartományokkal ugyanakkor egyeden tartományként csoporto­ sírhatjuk az ugyanazon a gépen vagy virtuális gépen lévő könyvtárakat. && 9) 'Microsoft') && && (substr($ SERVER['HTTP_AUTHORIZATION']. Az alapszintű hitelesítés éppolyan (alacsony) fokú biztonságot nyújt. hogy ugyanazon a kiszolgálón egynél több tartomány is kialakírható. A kivonatos hitelesírést számos webszerver és a böngészők újabb verziói támogatják.4 példakód: h t tp. Ugyanazon szerver különböző fájljai vagy könyvrárai eltérő rartományokba tartozharnak.1 az ennél biztonságosabb kivonatos hitelesítés (digest authentication) nevű módszert kínálja. Alapszintű hitelesítés PHP�ben A PHP kódok általában platformfüggedenek.

Cancel" gombra kattint. Ahogy a 17.4 ábrán láthatjuk. és csak ezt kö­ vetően jeleníti meg az elutasításról tájékoztató oldalt. ha teljes méctékben irányításuk alatt tarthatják a kezelőfelület vizuális elemeit. hogy miként kezeli a sikertelen hitelesítési kísérleteket.4 példakódhoz hasonló eredményeket PHP kód írása nélkül is elérhetünk. h t a c c ess fájljaival A 17. vagy nem megfelelő felhasználói név/jelszó páros header('WWW-Authenticate: Basic realm="Realm-Name"'). az egyes kísérletek közöte csupán az.. fejezet ll ll a látogató még nem adta meg adatait. 401 O. header('HTTP/1.4 ábra: HTTP hitelesítés esetén ajelhasználó böngészője határozza meg a párbeszédablak megjelenését.. Hibás felhasználói név-jelszó páros esetén a felhasználó a visszautasításról kap üzene­ tet. ?> A 17. akkor bekéri azokat.. else ll a látogató megfelelő adatokat adott meg echo "<hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk.1 és 17. A felhasználó böngészője az. a kiszolgálón calálható szöveges fájl soraival hasonlítja össze a felhasználói név-jelszó párosokat. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p>". Legegyszerűbben amod_ auth használható. Az Apache webszerver számos olyan hitelesí­ tési modult tartalmaz. Egyesek számára ez előny. Alapszintű hitelesítés az Apache . azaz .272 17. hogy örül. vagy automatikusan hozzáfűzhetjük egy könyvtár összes fájljának elejéhez. 9) == 'Microsoft') header('Állapot: else Jogosulatlan hozzáférés'). amely egy. Ebben az esetben azonban a felhasználó a korábbiaktól némiképpen eltérő kezelőfelületet lát. if (substr($ SERVER['SERVER_SOFTWARE'].2 példakódok esetében. bizonyos fokig a böngészőn múlik. mások jobban szeretik. Sikercelen hitelesítés. A Firefox csak akkor jeleníti meg az elutasító oldalt.4 példakód a fejezet korábbi példakódjaihoz hasonlóan müködik. ezt a kódot beilleszthetjük minden védeni kívánt oldalra. Ha a felhasználó még nem adta meg a hitelesítéshez szükséges adatokat. Megpróbálja újra?" üzenet jelenik meg.0 401 echo "<hl>Kérjük. Mivel a hitelesítése a böngésző beépített funkciói segítik. Retry?'. { Jogosulatlan hozzáférés').</p>". . Ez a kód ugyanis nem jelenít meg HTML űrlapot a bejelentkezési adacoknak. Firefaxban akárhányszor próbálkozhat a felhasználó. ami egy párbeszédablakot nyit meg.Authorization failed. Megfelelő hitelesítési adatok megadása esetén a felhasználó megtekintheti a kére oldal tartalmár. 17. Az Internet Explorer például három hitelesítési kísérletet enged meg a felhasználónak. ha a felhasználó a. távozzon!</hl> <p>Nem jogosult megtekinteni ezeket az információkat. amivel megállapíthatjuk a felhasználó által megadott adatok valódiságát. A Firefox által megjelenített párbeszédablakot a 17.

Az előzőekben egyes HTML elemeket kihagytunk. Nem sok értelme lenne testreszabort hibaoldalon közölni az emberekkel. hogy meghatározzuk a jogosult felhasználókat. ahol a webszerveren keres. Példánk érdekessége a 17. és ez fogja szabályozni a könyvtárában lévő fájlokhoz és alkönyvtárakhoz való hozzáférést. hasznos információ lehet. Nem csupán azt tehetjük meg. Nem szabad a webkönyvtárban tárolni. Ezt a fájlt . Mivel ez az oldal akkor jelenik meg.htpass AuthGroupFile /dev/null AuthName "Realm-Nev" AuthType Basic require valid-user . 17. A második sor AuthUserFile /home/book/. ezért az alábbi sor: .htrnl.html nevü 17. html . illerve mi a reendője elfelejtett jelszó esetén. mint például a 404-es. ha hasznos információkat jelenítünk meg rajra. de professzionális szemléleter tükröz. Ennek általában . de HTML előállításához rénylegesen használni kell <html> és a <body> címkéket. ami az adott könyvtárban bekapcsolja az alapszintű hitelesítésr.5 példakód a jogosult felhasznáJók által megtekinthető tarralmar állírja elő.Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 273 Az előző kódéval megegyező eredmény eléréséhez két különálló HTML fájlt kell létrehoznunk: az egyik a tartalom oldala. htaccess­ kénr kell elnevezni. htrnl nevü 17. nekünk tetsző módon elnevezhetjük. Az ehhez haszná­ URL ErrorDocument landó szintaktika: ErrorDocument hiba szarna A 401-es hibát kezelő oldal esetében fontos. amit csak sikeres hitelesítés után tekinthernek meg. Nem az a fontos.5 példakód: tartalom.7 példakód: . de bár­ milyen. hogy a megadort URL nyilvánosan elérhető legyen. távozzon!</hl> <p>Nern jogosult megtekinteni ezeket az információkat. htaccess.html közli az Apache-csel.7 példakód egy Az első sor ErrorDocument azt htaccess fájl. A 17.ott. hogy hitelesítésük sikertelen volt. Más direktívákkal saját oldalakat állítharunk be az olyan hibákhoz is. hogy láthatja ezt a titkos oldalt!</p> </body></html> 17. Az elutasítás eserén megjelenő oldalt nem kötelező elkészíteni. a a másik az elutasításé. htpass a neve.7 példakódban Iátharó fájl. htaccess fájlban.htpass 17 közli az Apache-csel.6 példakód: elutasitas. de a példában szereplő hat sor mind a hitelesíréssei kapcsolatos.Egy . Az elutasitas. Sok beállítás megad­ ható egy . hol találja a jogosult felhasznáJók jelszavait tartalmazó fájlt. így a hitelesítés aktiválását is ErrorDocument 401 /l7_feJezet/elutasitas. hogy csak meghatározort csoportokba tartozó jogosult felhasznáJók érhetik el az információforrásokat. ha közöljük. htaccess fájl több Apache konfigurációs beállítást szabályozhat. A példában ezt nem tesszük. A példában használt .Minta 401-es hibaoldalra <htrnl><body> <hl>Kérjük. htpass fájlt a 17.8 minrakódban raláljuk.</p> </body></htrnl> Ezekben a fájlokban semmi újdonság nincs.Mintatartalorn <htrnl><body> <hl>Tessék!</hl> <p>Fogadjunk. ha ezt az oldalt olyan könyvrárba helyez­ nénk. hogy örül. hogy rnilyen dokumentumot jelenítsen meg sikertelen hitelesítés eserén (HTTP 401-es hiba). hogy hogyan hívjuk. A tar talom. hogyan rud regiszrrálni.zrül bárki letöltheti.html AuthUserFile /horne/book/. amikor egy felhasználó sikertelenül próbál meg bejelentkezni a védert területre. 401 /l7_feJezet/elutasitas.6 példakód az elutasító oldal. hanem azt is megmondhatjuk. 17. hanem hogy hol tároljuk.

htpass fájl minden sorában egy felhasználói nevet.minden más. Ez a funkció akkor hasznos. hogy kinek engedélyezzük a hozzáférést. htpass pontos tartalma változó lesz. hogy. hogy a példában szereplő nevet meg kell változtarni. Ahogy a PHP-s példában. majd a jelszófájlt.conf fájl viszont csak a szerver elindulásakor. a htpasswd törli. és újat hoz létre! Az opcionális rn. A fel­ használókat és a jelszavakat szöveges fájlban tároljuk. vagyis alapszintű hitelesítéssei dolgozunk. kötegelt (batch) folyamat részeként kívánjuk meghívni a htpasswd programot. Példánkban a Basic. majd újra kell indítani a kíszolgálót.ez sem igazán alkalmazható több száz vagy több ezer felhasználó esetén. a kiszolgálónak fel kell dolgoznia a . hogy a jelszót páraméterként várja.ow felhasznalo3:yjQMCPWjXFTzU felhasznalo4:LOrnlMEi/hArne2 A . Függetlenül attól. Az alábbi sor: require valid-user azt jelzi. p és s kapcsolóval a használni kívánt titkosítási algoritmust (vagy a titkosítás hiányát) határozhatjuk meg. A b kapcsaló közli a programmal. de azt jelenti. htaccess fájlt. htaccess fájl rninden egyes fájlkéréskor feldolgozásra kerül. ebben az esetben a teljes elérési útját meg kell adni. de ne használjuk. . hogy minden szabályos felhasználó számára engedélyezzük a hozzáférést.mint ahogy a példában is tettük. cont fájlban. d. 17. htaccess fájl használata helyett a httpd. ami Unix rendszerek esetében olyan különleges fájl.vagyis webszerverünk fő konfi­ gurációs fájljában. arnikor egy böngésző a . A leg­ több rendszeren a /usr/local/apache/bin könyvtárban találjuk. hogy a többi felhasználónál már ne használjuk. a httpd. hogy hol tároljuk a szerverdirektívákat. A htpasswd prograrnot kétféleképpen használhatjuk: htpasswd [-crndps) jelszofajl felhasznaloinev jelszofajl felhasznaloinev jelszo vagy htpasswd -b[crndps) Egyetlen kapcsolót kell használnunk.htpass felhasznalal jelszal htpasswd -b /horne/book/. ne pedig kérje azt. megpróbálva összeillő felhasználói név és jelszó párost találni. A .A jelszófájl tárolja a felhasználói neveket és aJelhasználók titkosított jelszavát felhasznalol:OnRp9M80GS7zM felhasznalo2:nC13sOTOhp. Megadhatunk konkrét felhasználókat. egyszerű fájlt használó módszerhez hasonlóan. a HTT P hitelesítés használatához itt is meg kell neveznünk a tartományt: AuthName "Realrn-Nev" Tetszőleges tartománynevet választhatunk. amely garantáltan üres.274 17. de ne feledjük. Létrehozásához egy htpasswd nevű kis prograrnot használunk. A . a .Használatával közöljük a htpasswd-vel. ahogy ez az ötödik sorból is kiderül: AuthType Basic Azt is meg kell határoznunk. hogy a nevet a látogatók is látni fogják! Hogy nyilvánvalóvá te­ gyük. Mivel több különböző hitelesítési módszer is támogatott. Minden alkalommal. fejezet AuthGroupFile Idev/null az AuthGroupFile-lal a /dev/null-ra mutat.htaccess ilyetén használata azonban felvet néhány problémát.htpass felhasznalo4 jelszo4 17 A htpasswd nem feltétlenül található meg elérési útvonalunkon.8 példakód:.8 példakódban látható fájlt: htpasswd -be /horne/book/. ha nem interaktívan. tartományunknak a "Realrn-Nev" nevet adtuk. mert ha a fájl már létezik. konkrét cso­ portokat vagy.htpass felhasznalo3 jelszo3 htpasswd -b /horne/book/. hogy melyiket kívánjuk használni. meg kell határozni. hogy bármilyen változtatáshoz le kell állítani. Figyeljünk. ez a -c. Ez a megközelítés gyorsabb ugyan. htpass.htpass felhasznalo2 jelszo2 htpasswd -b /horne/book/. Ez azt jelenti. Az ilyen típusú hitelesítés könnyen beállítható. a jelszófájlban minden egyes kérésnél keresni kell. A . kettőspontot és az adott felhasználói névhez tartozó titkosított jelszót találunk. hogy hozza létre a fájlt. htaccess fájl által védett fájlt kér.egyszerűen minden hitelesített felhasználónak hozzáférést adhatunk. Az első felhasználó hozzáadásakor van szüksége erre a kapcsolóra.is meghatározharnánk ugyanezeket. ha a pa­ rancssorból hívjuk meg! Az alábbi parancsok hozták létre a 17. amely az Apache disztribúcióban rnegralálható.

Használatához fordítani kell a modult. htaccess fájlt tartalmaz. Váltsunk a mod_auth_mysql könyvtárra. .Hitelesítés megvalósítása PHP-vel és MySQL-lel 275 Amod auth_mysql hitelesítés használata Ahogy már említettük. hogy a modul dínarnikusan töltödjön be az Apache-be. A 17. Amod_auth_mysql modul használata Sikeres telepítése után amod_auth_mysql modult semmivel sem bonyolultabb használni. és telepíteni kell rendszerünkre. mint amod_auth modult. titkosí­ jelszavakkal hitelesíti a felhasználókat. Annak érdekében. például a fejezet korábbi példájában szereplö lakozásához szükséges paramétereket! A direktíva így néz ki: Auth_MySQL_Info hostnev felhasznaloi_nev jelsze hitelesites adatbázist. Szerencsére a mod_auth_mysql hitelesítés az adatbázis sebességével ötvözi a mod_auth egyszerű használhatóságát. 6. akkor sikeresen hozzáadtuk amod_auth_mysql modult. 4. conf fájlhoz az alábbi sort. adjuk az alábbi sort a httpd. majd néhány rovábbi lépést kell végrehajtani. Ez amodul nagyrészt amod_auth-hoz hasonlóan müködik. hogy ez külön adatbá­ zis vagy tábla legyen. Álljon most itt egy rövid összefoglalás! l. és ráadásul hatékony is. conf fájlban az Auth_MySQL_Info dírektívával indul az Apache. amod_au th hitelesítés könnyen beállítható az Apache-csel.9 példakód: Ez a . hogy jól dolgoztunk-e. de a legfrissebb változatot bármikor letölthetjük a http:/ l sourceforge. net/projects/modauthmysql oldalról. használhatunk meglévőt is. hu/ mellekletek oldalról letölthető mellékletén. elindul-e az Apache. Hozzuk létre MySQL-ben a hitelesítési információkat tartalmazó adatbázist és táblát! Nem kell.conf-hoz: LoadModule mysql_auth_module libexec/mod_auth_mysql.perfactkiado. futtassuk a make. hogy relepírse. 2. hogy a MySQL telepítési mappáját meg kell változtaeni a MakeFile fájlban. hogy megadjuk amod _auth_mysql számára a MySQL-hez csat­ Legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük. Mivel azonban szöveges fájlban tárolja a felhasználókat. nem igazán megfelelő sokak által látogatott.htaccessfájl MySQL adatbázis alapján hitelesíti a felhasználókat ErrorDocument 401 /17 fejezet/elutasitas. Csomagoljuk ki a forráskódot! 3. de mivel szöveges fájl helyett MySQL adatbázist használ. Amod auth mysql modul telepítése - Amod_auth_mysql használatához a függelékben leírtak szerint telepíteni kell az Apache-t és a MySQL-t.htaccess- 17. amely a fejezet korábbi részében létrehozott adatbázisban tárolt. majd a make install parancsot! Elképzelhető. vagy meg kell kérnünk rendszergazdánkat. Szerezzük be a modulhoz tartozó dísztribúció tömörített állományát! Ez megralálható a könyvnek a www. forgalmas oldalak esetén. gyorsan rud keresni akár igen nagy felhasználói listákban is. Indításához gépeljük be a következőket: /usr/local/apache/bin/apachectl startssl Ha a httpd.so 5. Adjuk hozzá a httpd. A dísztribúció README és USAGE fájljaiban kellő tájékoztatást kaphatunk. ha megnézzük.9 tott példakód olyan . bár ezek egyes helyeken korábbi verziók müködésére utalnak.html AuthName "Realm Nev" AuthType Basic 17 Auth_MySQL_DB hitelesites Auth_MySQL_Encryption_Types MySQL Auth_MySQL_Password_Table jogosult_felhasznalok Auth_MySQL_Username_Field nev Auth_MySQL_Password_Field jelsze require valid-user .

9 példakód nagyrészt megegyezik a 17. A 23. A Felhasználók szempontjából ez a mod_auth_mysql modulos példa pontosan úgy müködik.html címen érjük el. 17 . és elnevezzük a tartományt. Sikeres hitelesítés esetén a felhasználó megtekíntheti a tartal­ mat. Amod_auth_mysql dokumentációját a letöltött tömörített állományban találj uk. di­ rektívák segítségével módosítottuk a hitelesítés müködését. Ezek szükségszerűen kevésbé rugalmasak. Ha a hitelesítés sikertelen. Itt is meghatározzuk a 401-es hiba (sikertelen hitelesítés) esetén megjelenítendő dokumentumot. a továbbítás és a tárolás összes részfolyamata során.7-essel. Az Auth_MySQL_DB. f�ezet Látható. fejezetben egy valós világbeli projekere alkalmazzuk ezt a megközelítést. hogy a 17. itt is minden hitelesített felhasználó számára megadott a hozzáférés. Az Auth_MySQL_Encryption Types direktívával adjuk meg. mintha a teljes kódot mi magunk írtuk volna. amely munkameneteket használ a változók oldalak kö­ zötti nyomon követésére. a tábla. Ha nagyobb rugalmasságra és ap­ rólékosabb szabályozásra van szükségünk. érdemes PHP és MySQL használatával egyéni hitelesítési módszert kídolgozni.7 példakódban.org/rfc/rfc2617. Mivel a letöltés mérete nem nagy. hogyan hozhatjuk létre beépített hitelesítési módszerek segítségével saját hitelesítési eljá­ rásainkat. Szintén az alapszintű hitelesítése választj uk. Az alapértelmezett Crypt_DES le­ hetőség szabványos Unix DES-titkosítású jelszavakat használ. A 27. az Auth _MySQL_Password _ Table. Sok weboldal számára a mod _auth_ mysql az ideális megoldás. a Crypt_DES és a MySQL lehetőség közül választhatunk. Gyors és viszonylag egyszerűen megvalósítható.276 17. És akárcsak a 17. a hibaoldal jelenik meg. A könyv egy későbbi részében. illetve lehetövé teszi. így küzdi le az ebben a fejezetben látott problémák egy részét. Ehhez szükség lesz az SSL. hogy MySQL jelszótitkosírást kívánunk használni. és nem minden alapértelmezett beállítást kívántunk megtartani.rfc-editor. mint a mod_auth modu­ los.txt címen elérhető RFC 2617 ajánlásban olvashatunk. a munkamenet-vezérlés megismerése után olyan egyéni hitelesítési eljárásokat tudunk majd írni. Ennél _ a direktívánál a Plaintext. hogy lássuk. miként lehet finoman szabályoz· ható hitelesítési rendszer megvalósítására használni. fejezetben olyan egyszerű hitelesítési rendszert dolgozunk kí.org/docs/2. hogy további információt szerezhessünk erről a modulról. Mivel mod_auth_mysql hitelesírést használunk. hogy az új felhasználókat kényelmes módszerekkel vigyük be az adatbázisba. hogyan őrködjünk adataink biztonsága felett a bevitel. már csak azért is érdemes letölteni a tömörített állományt és megnézni a readme fájlt.apache. és használarukkor kény­ telenek vagyunk elfogadni bizonyos hibákat és kompromisszumokat. Hogyan tovább� A következő fejezetben azt mutatjuk be. A felhasználó böngészője egy párbeszédablakot jelenít meg. További olvasnivaló A HTTP hitelesítésről részletesen a http:/ /www. Az Apache-ben az alapszintű hitelesírést szabályozó mod_auth dokumentációját a http://httpd. a digitális tanúsítványok és a titkosítás használatára. az Auth_MySQL_Username _Field és az Auth_MySQL_Password_Field határozza meg az adatbázis. amelyeknél kevesebb kompromisszumot leszünk kénytelenek kötni.0/ mod/mod_auth. illetve a fel­ használói név mezőjének a nevét. Egyéni hitelesítési folyamat létrehozása Ebben a fejezetben megvizsgáltuk.

Iel .1 ábra: Egy tipikus webes alkalmazás jellemzően az alábbi tároló. Ha szetetnénk hatékony erőfeszítéseket tenni a biztonság érdekében. Rendszerünk kialakításácól. és fogadja az arról érkező válaszokat. továbbításuk és tárolásuk során.18 Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP vel és MySQL . Soha senki nem tud olyan rendszere létrehozni. hogy a rendszer vagy adatátvitel feltöréséhez szükséges erőfeszítések nagyságrendje eléri vagy meghaladja az érintert információk értékér. -� Felhasználó Webszerver MySQL motor Tárolt oldalak Adatfájlok MySQL adatok � 18. hogy a felhasználó böngészője az interneten keresztül kérést intéz a kiszolgálóhoz. a kiszolgáló az oldal feldolgozását a PHP motorra bízza. tipikus alkalmazás esetén mutatja a felhasz­ nálói információ útját. amelybe nem lehet behatolni. A fejezetben az alábbi főbb témakörökkel foglalkozunk: Biztonságos tranzakciók megteremtése A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata Biztonságos tárolás megvalósírása Hitelkártyaszámok tárolása Titkosítás használata PHP-ben Biztonságos tranzakciók megteremtése Az interneten keresztüli biztonságos tranzakciók megteremtéséhez meg kell vizsgálnunk. Ezzel megteremthetjük az oldalunk és a felhasznáJók közöcci. Az SQL lekérdezéseket elküldi a MySQL démonnak. A biztonság alatt azt érqük. celjes egészében biztonságos tranzakció lehecőségét. hogy kezeljük biztonságosan a felhasználói adatokar bevicelük. illetve a cranzakciót kiváltó felhasználói adatoktól és műveletekcől függően a rendszerünkben előforduló tranzakciók részletei eltérhecnek a fenti sémátóL Minden tranzakciót ugyanúgy érdemes megvizsgálni. A 18. és núnden ponton gondoskodnunk kell biztonságáróL Az informarikai hálózatok területén nem beszélhetünk abszolút biz­ tonságról.. A PHP kód olvashaqa és lemezre írhatja az adatokat. A fejezet során megtudhag uk. . A MySQL motor felelős a saját adatainak olvasásáért és lemezre írásáért.. vizsgáljuk meg. A webes alkalmazás és a felhasználó közörti összes tranzakció azzal indul. hogyan mozog rendszerünkben az infor­ máció. feldolgozó elemekből épül fel.1 ábra PHP és MySQL használatával megírt.. Ha az oldal PHP kódban található. Az include ( ) és a require ( ) urasírással más PHP és HTML fájlokat is beilleszchet. hogyan áramlik az információ rendsze­ rünk különböző részei között..

Többféle böngésző létezik. A PHP-ben megteremtett funkciók minden felhasználó böngészőjével kompatibilisek lehemek. hogy az Egyesült Államokon és Kanadán kivüli felhasznáJók böngészője csak a 40 bites ritkosírást támogatja. fejezetben foglalkozunk majd. sem szabályozni. A rendszerünkön kívül elhelyezkedő információnál nincsen ráhatásunk annak biztonságos tárolására. A sürik használatával korlátozott mennyiségű adat (munkamenetkulcs) tárolására a Munkamenet-vezérlés PHP-ben címü 23. hogy a mindkettő által kezelni képes legmagasabb szintű biztonság mellett kommuni­ káljanak egymással. Előfordulhat. kivéve. illetve a felhasznáJók gépén sütiként. Az olyan feladatoknál. A felhasznáJók gépei közőrt lehetséges komoly különbségek befolyásolhatják. hogy rend­ szerünk tervezése során figyelmen kívül hagyhatjuk ezeket a tulajdonságokat. mint például a gép biztonsági beállításai. mivel a kód eredménye egyszerűen egy HTML oldal. az internet tulajdonságaira is nagyon csekély a ráhatásunk. fejezet A rendszer három fő alkotóelemből áll: A felhasználó gépe Az internet Saját rendszerünk A következőkben külön-külön foglalkozunk ezen alkotóelemek biztonsági kérdéseivel. akkor a köztük lévő különbségek nagy része a HTML kód kezelésére és megjelenítésére korlá­ tozódik. megosztott terminál is. de nyilvánvaló. biztonsági szempontból jobban járunk szerveroldali programozás­ sal. 18 Az internet Nem csak a felhasznáJók gépeire. például cURL-t használó személytőL A böngészőktől érkező csatlakozások szimulálására alkalmas cURL könyvtárral a Hálózati és protokollfüggvények használata címü 20. nem biztos. Ha csak a két legnépszerűbb böngésző legfrissebb verzióira gondolunk. Vagy médegeijük egy kevésbé funkciógazdag kezelőfelület kiala­ kítását. Annak ellenére. internetkávézóban található. mivel forráskódunk ebben az esetben nem lesz látható a felhasznáJók számára. figyelembe kell venni az egyes bön­ gészők (és azok különböző verzióinak) eltérő működését. hogy a felhasználó gépén miétt csak a lehető legkevesebb adatot szabad tárolni. ugyanakkor rosszindulatúan is használható. hogy a felhasználó nem törli ki. A tárolni kívánt adatok többségének webszerverünkön vagy adatbázisunkban a helye. hogy mindenki frissítette böngészőjét. fejezetben foglalkozunk majd. és a legtöbb felhasználó számára ma mát a 128 bites változatok is elérhetők. vagy lehet könyvtárban. A nagyon alapvetőJavaScript kódon túl bármit használunk. például aJavát. mint például az adatérvényesítés. . hogy a felhasználó gépe és az internet felett igen kevés befolyással bírunk. és mindegyik kissé eltérő funkciókat és jellemzőket kínál. hogy a gép esetleg egyáltalán nem biztonságos. akkor mindenképpen teszteljük. ám ez nem azt jelenti. a sütiket vagy aJavaScriptet. hogy miként működik az ezeket nem engedélyező felhasználóknál. Az SSL automatikusan egyeztet kiszolgá­ lónk és a felhasználó böngészője között.278 18. iskolában. amellyel az ilyen óvatos emberek is használni tudják oldal unkat. Fejlesztőként igen hasznos lehet számunkra ez az eszköz. hogy rendszerünk kijátszására irányuló próbálkozása során a felhasználó ne módosítsa azt. figyelembe kell vennünk eze­ ket a kérdéseket. Számos jó oka van annak. Nem lehetünk biztosak benne. Webfejlesztőként mindazonáltal nem szükséges túlzottan aggódni e kérdés miatt. A felhasználó gépe Rendszerünk szempontjából a felhasználó gépe böngészőt vagy böngészőket futtat. Az oldalunkhoz érkező kérések jöhetnek a képeket vagy a tartalmat ellopó más oldalról vagy a biztonsági intézkedéseink megkerülésére alkalmas szoftvert. nem lehetünk biztosak abban. hogy milyen funkciókat te­ szünk elérhetővé a szerveroldali programozásban (például PHP-ben) és milyeneket a kliensoldali programozásban (például JavaScriptben). A megőrizni szükséges adatokat tárolhatjuk saját gépeinken fájlként vagy adatbázisrekordként. Ne feledjük. Gondolnunk kell arra is. hogy az oldalunkhoz az általunk kivánt felületen keresztül kapcsolódó böngészővel foglalko­ zunk. a felhasznáJók megtekinthetik és esetleg kijátszhatják a kódot. hogy az amerikai kormányzat 2000 januárjában törvénymódosítással engedélyezte az erősebb ritkosírási mód­ szer exportálását (a nem embargós országokba). illetve nem tudjuk megakadályozni. Semmilyen ráhatásunk nincsen az olyan tényezőkre. hogy egyes felhasznáJók kikapcsolják a szerintük biztonsági vagy adatvédelmi kockázatokkal járó funkciókat. ám nekünk a biztonsági és a funkcionális kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Ha kizárólagJavaScriptben ellenőrizzük az adatokat. ha oldalunk szövegében garantáljuk a felhasználóknak a biztonságot. Ugyan a felhasznáJók gépeinek beállításait nem tudjuk sem módosítani. Ha alkalmazásunk épít ezekre a funkciókra.

Képzeljük el azt az esetet is. amiről a 15. hogy védjük a módosításcól. Gondoskodunk-e az adatok biztonságos tárolásáról? Ezekre a fejezet következő részeiben válaszolunk. vagy általános. érdemes foglalkoznunk azzal. hogy amikor a felhasználék azt gondolják. de az is előfordul. hogy tényleg azzal a személlyel állunk kapcsolatban. gondoskodnunk kell a hálózat biztonságáróL Ha a gépek az interneten keresztül kommunikálnak. Saját rendszerünk A világegyetem általunk ténylegesen kontroll alatt tartható része a saját rendszerünk. Amikor informá­ ciót küldünk az egyik pontról a másikra. amikor rendszerünk két alkotóeleme közöte a hálózaton továbbítunk adatokat! Tipikus példája ennek az a helyzet. hogy egyetlen gépen helyezkednek el. mint például a bíróság. hogy kódjaink mit tesznek. A következő kérdés. tudva azt. az S-HTTP nem igazán terjedt el. a Google vagy kedvenc keresőnk rudatos használatával minden fontos problémáról tudomást szerezhetünk. de míg az SSL széles körben elér­ hető és használt. és pontosan úgy kell kezelni ezt a kapcsolatot. Erről már esett szó Az e-kereskedelem biztonsági kérdései címü 15. hogy mások megtekinthetik és esetleg módosítják. Úgy határozunk. Mindez a letagadhacóság szintjén okoz problémákat. vagy szinte lehetedenné kell tenni annak módosícását. illetve anélkül használhacunk SSL protokollt. Az internet nagyfokú névtelenséget biztosító közeg. hogy milyen intézkedést kívánunk tenni. Ezen szofcverek fejlesztői minden bizonnyal többet foglalkoztak a biztonsággal. Viszonylag biztonságban tudhatjuk az információt. Ha mindkét gép privát helyi hálózaton müködik. igen problémás lenne ugyanezt olyan fórum előtt is bizonyítani. Igen nehéz meggyőződni arról. akkor az tényleg így legyen. Már szóba került az SSL a felhasználó számítógépe és a kiszolgáló közötti használata. hogy a SAPI modulként webszerverünkre telepítése általában biztonságo­ sabb és hatékonyabb. Küldés előtt digicálisan aláírjuk az információt. Ráadásul a digitális tanúsítvány online vállalkozásunk megbízhatóságát sugallja. más gyártók készítette termékek kezelik azt. A fejezet későbbi részében részletesen foglalkozunk az SSL-lel. 18 . Digitális tanúsítvány regisztrálásával védhetjük látogatóinkat a hamisítástól (spoofing). hogy a küldött információt mások megtekint­ hetik vagy akár módosíthatják. hogy kockáztassuk az illetékeelen kezekbe kerülését. Érdemes elolvasni egy jó könyvet az általunk használni kívánt operációs rendszer beállításáról. Még ha saját céljainknak megfelelően meg is bizonyosodunk a felhasználó személyazo­ nosságáról. Webes alkalmazások fejlesztőjeként elsődlegesen azzal kell foglalkoznunk. hogy az információ túl bizalmas ahhoz. Legalább kétféle módszer létezik a kiszolgálónkra érkező és onnan induló információ biztonságossá tételére: Secure Sockets Layer (SSL) protokoll Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP) Mindkéc technológia titkos. hogy igen lényeges nap­ rakésznek maradnunk e téren! Ha a mi feladatunk a telepítés és a konfigurálás is. Röviden: az adatvédelem és a letagadhatóság fontos kérdés az interneten keresztül folytatott tranzakciók esetében. ami a 18. fejezetben már esett szó. mint CGI felületen keresztüli futtatása. interneten keresztüli kapcsolatot. de jellegéből adódóan egy nem biztonságos hálózatról van szó. Ennek tudatában kell eidöntenünk. akkor rendszerünk minden bizonnyal lassan fog futni. hogy kódjaink gondosan ellenőrzik-e a felhasználék által bevitt adatokat. rendszergazdai kérdések miatt következik be. vagy fizessük meg egy hozzáértő rend­ szergazda szolgálatait! A PHP telepítésekor mérlegelendő szempont. hogy valamely jól ismert termék friss verzióját futtatjuk. egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk. A PHP TCP/IP protokollon keresztül csatlakozik MySQL kiszol­ gálónkhoz. A biztonság terén elkövetett sok hiba a dokumentációban szereplő figyelmeztetések figyelmen kívül hagyá­ sából ered. fejezetben. Feltéve. arnikor valaki oldalunk egy hamisított változatára csalja a látogatókat. és ez a kapcsolat nem titkosított. a jelen könyv tartalmi korlátain kívül eső. hogyan leetek telepítve és konfigurálva az egyes szofcverek. vagyis az olyan támadásoktól. hogy velünk kerülnek kapcsolatba. Ezek az alkotóelemek fizikailag elkülönülhetnek a hálózaton. Küldés előtt titkosítjuk az információt. hogy felhasználóinknak figyelmeztető üzenet jelenne meg. Tudatosítsuk magunkban. amíg a webes tartalmaink továbbítására használt.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 279 Az internet számos pompás jellemzővel bír. és más módszerc keresünk az eljuttatására. amikor MySQL adatbázisunk a webszervertől eltérő gépen helyezkedik el. hogy megőrizzük titkosságát.1 ábrán a céglalapon belüli al­ kotóelemekből áll össze. mint amennyi időt mi fordítani tudunk a dologra. akinek ő kiadja magát. Milyen potenciálisan bizalmas adatot küld alkalmazásunk a felhasználóknak interneten keresztül? Milyen bizalmas adatok továbbítását kérjük felhasználóinkcól? Ha rendszerünk és a felhasználóink közöte ritkos tranzakciókban kell adatot továbbítani. akkor érdemes mérlegelni az SSL használatár. illetve mit nem tesznek. és védjük a módosítástól. A szóba jöhető lehetőségeink: A fentiektől függetlenül elküldjük az információt. mint bármilyen más. Fontos. módosíthatóságtól mentes üzenetküldést és hitelesítése kínál.

A webszerverek többsége vagy tartalmazza az SSL működésér. illetve azokról kérher szolgáltatásokat. fejezer A Secure Sockets Layer (SSL) protokoll használata A Secure Sockers Layer (biztonságos csatlakozó réteg) prorokollkészlerer erederileg a Netscape alaleírotta ki a webszerverek és a böngészők közötti biztonságos kommunikációhoz.2 ábra murarja). .2 ábra: Alkalmazásrétegbeli protokoll. Alkalmazásréteg Szállítási réteg Hálózati réteg Adatkapcsolati réteg TCP/UDP Különbözó 18. Amikor egy böngésző HTTP-n keresztül kapcsolódik biztonságos webszerverhez. Az IP a hálózati réteg szinrjén lévő protokoll. például az FT P. O pcionálisan a kiszolgáló is kérheti a böngészőt. . Az SSL a szállírási réteg és az alkalmazásréteg között helyezkedik el. Így átláthatóan kezeli a kézfogást (handshaking). Adarküldéskor az adator leküldjük a vermen ár az alkalmazásról a fizikai hálózati közegig.. A hálózati protokollokat és az azokat megvalósíró szaftvereket jellernzően egymásra pakolt rétegekbe rendezik. A HTTP-r alkalmazásrétegbeli protokollnak nevezzük.3 ábra: Az SSL még egy réteget ad a protokollveremhez. Azért lehet más protokol­ lokat használni. amit az adatcsomagok fogadására és elektronikus jelként történő továbbírására használunk.. Az SSL használarakor még egy réteg hozzáadódik ehhez a modellhez. mint az alatra lévő szállítási réteg. Az I nternet Explorer és a F irefox is a 3-as verzióról támogatja az SSL-r. HT TP l l �� l kézfogásSSl protokoll titkoshásSSL váltás· protokoll figyelSSL meztet6 protokoll . vagy kiegészítő modulként fogadja. a böngészőnek és a kiszolgálónak kézfogásprotokollt követve kell megállapodnia arról. A TCP egyike a TCP /IP hálózarokban használt kér szállírási rétegbeli prorokollnak. Sok más ilyen protokoll létezik. illetve a POP és az IMAP. illetve alkalmazásrétegbeli protokollok hozzáadásával szabályazza saját müködését. Minden réteg a felerre és alatta lévő rétegnek továbbírhat adatot. és megkéri. Ezt a felépírést láthatjuk a 18. Az adarkapcsolari réteg felelős a host (számitógép) há­ lózathoz csatlakoztatásáért. a HTTP protokoll meghívja a Transmission Control Protocolt (átviteli vezérlő protokollt -TCP). például a Hypertext Transfer Protocol (HTTP) által használt protokollverem. hogy hitelesítse magár (ritkán fordul elő). ami viszont az Internet Protoco/ra (IP) támaszkodik. 4. hogy mir használnak az olyan elemekhez. A kiszolgáló elküldi digitális tanúsítványár. mivel a különböző típusú hálózarokhoz más és más protokolira van szükségünk. és csak ezt követően adja át a szállírási rétegnek. A TCP /IP protokollverem nem határozza meg az ehhez a réteghez használt protokollokat. Alkalmazásréteg SSL réteg Szállítási réteg Hálózati réteg Adatkapcsolati réteg SSL Record Protocol TCP IP Host to Network 18. A 18. Az SSL 2-es és 3-as verziója is széles körűen támogatott. A kézfogás szakasz az alábbi lépésekből áll: l. a titkosírást és a visszafejtést. Az SSL képes biztonságos továbbírási környezetet teremteni a HTTP-ről eltérő prorokolloknak. Amikor HTTP-r használunk információrovábbírásra. Ez utóbbinak pedig megfelelő protokoUra van szüksége ahhoz a hálózati eszközhöz. . hogy hitelesítse magát. mert az SSL lényegében átlátszó. Azóta a böngészők és kiszolgálók közötti bizalmas információcsere nem hivatalos szabványaként alkalmazzák. 3. az SMTP és a Telner (ahogy ezt a 18. HTIP IFTP l IP SMTP l . Az SSL ugyanazokat a felülereket kínálja a felette lévő prorokolloknak. A böngésző megadja az általa támogatott titkosítási algoritmusok és hash függvények listáját. minr a hitelesírés és a titkosírás. hogy az eljuttassa a célpontba. A kiszolgáló kiválasztja az általa támogatott legerősebb titkosításr. 18 2.2 ábrán ilyen protokollver­ met (protocol stack) láthatunk. Adarfogadáskor az adar a fizikai hálózarról a vermen keresztülhaladva ér fel az alkalmazásig. Az SSL módosírja a HTML alkalmazásról kaport adatot.280 18.3 ábrán. A böngésző SSL-t kezelni képes kiszolgálóhoz csatlakozik.

így ha ugyanaz a böngésző és kiszolgáló több biztonságos üzenetet kiván váltani. a digitális tanúsírványak visszafej tése. A jó minőségű véletlenszerű adatok előállítása. ha az adatok titkosítása. a titkosított adatok nem jól tömöríthetők. mellékhatáskénc jelentős mértékben növelné a hálózati forgalmat. SSL kapcsolaton keresztüli adatküldéskor az alábbiak történnek: l. b. Noha az SSL viszonylag összetetten müködik. A TLS-t egy valóban nyílt szabványnak szánják. A jelenleg 1. Ez azt jelenti. A böngésző megszerú a kiszolgáló digitális tanúsírványából a szerver nyilvános kulcsát. hasheli és titkosítja az adatokat. azaz gyakorlatilag véletlenszerű bitekké alakítása után próbáljuk meg tömöríteni azokat. Adatunk Adatcsomagok Tömörített adatok Üzenethitelesítő kód Titkosított csomagok TCP csomagok 1 fejrész WH l!::t:ttl t:tm 'l 18. Az ábrából kitűnik. Az adatok kezelhető csomagokra bontása. hogy a TCP fejrész hozzáadása az adat titkosítása után történik meg. 18 . látni fogják.4 ábra mutatja. a Felhasználók és a fejlesztök elől rejrve marad a történtek nagy része.0-ra épül. és egy véletlenszerűen előál­ lított szám titkosítására használja. mivel a protokoll külső felületei meglévő protokollokat másolnak. A kiszolgáló egyszerű szövegként küldött. az az oka. Az egyes csomagok (opcionális) tömörítése. hogy noha a hálózati forgalom nagy része a háló­ zaton való továbbítás előtt tömöríthető (és gyakran valóban törnödtik is). A titkosított csomagok fejrész-információt kapnak. a kapcsolatfelvételi folyamat és a feldolgozás csak egyszer megy végbe.1-es verziónál járó Transport Layer Security (szállítási rétegbeli biztonság. a kulcsok generálása és a nyilvános kulcsú titkosítás mind időt vesz igénybe. és elküldödnek a hálózatnak. A teljes folyamatot a 18. Minden csomag hash algoritmussal súrnitott üzenethitelesítő kódot (MAC) kap. TLS) közvetlenül az SSL 3. véletlenszerű adattal válaszol (amennyiben a kiszolgáló kérésére a böngé­ sző megadta digitális tanúsírványát. így a kapcsolatfelvételi procedúra eltart egy darabig. Az eredmények szerencsére gyorsítótárba kerülnek. akkor a kiszolgáló a böngésző nyilvános kulcsát fogja használni). de az SSL gyengeségeit kiküszöbölő és nagyobb rugalmasságot kínáló fejlesztéseket tartalmaz. hogy az SSL-ben a titkosítás előtt történik a tömörítés. és bár azt nem fogják tudni. ha az SSL. tömöríti.4 ábra: Az SSL küldés előtt Jeldarabolja.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 281 5. hogy az úrválasztási információt még mindig meg tudják bolygatni. amelynek célja a hálózatbiztonság fokozása. Általában semmilyen haszonnal nem jár. hogy ne egy egyeden szervezet által meghatározott. c. Kel­ lemeden lenne. hogy rnilyen információkat küldözgetünk. A tömö­ rítési algoritmusok az adatokon belüli ismétlődéseket vagy mintákat próbálnak azonosítani. 4. majd mások számára elérhetővé tett szabvány legyen. 2. Annak. A MAC és a tömörített adat kombinálása és titkosítása. 3. 5. A böngésző és a kiszolgáló munkamenetkulcsokat állít elő: a. ki kinek küldi azokat. A munkamenet titkosítási kulcsai ezekből a véletlenszerű adatokból állítódnak elő hash függvények használatával.

A legveszélyesebb tárolandó adattípus a futtatható tartalom. nem szabad. Az eltérő adattípusok eltérő tárolási követelményeket támasztanak. és egy cracker hozzáfé­ rést szerez a kiszolgálóhoz. Ha a cracker hozzáfér az adatainkhoz. akkor minden mást is megtalál. illerve egy vagy több kulcsfájlra. a magic_quote_ runtime pedig az adatbázisba bemenő és onnan kijövő adarokkal teszi ugyanezt. A stripslashes () függvénnyel állithatjuk vissza az adatokat eredeti formájukba. A függvény veszélytelen karakterekké alakítja az összes kódcímkét (script tag). ezért külön-külön fogunk foglalkozni velük. nem igaz? Az adatok titkosításához és visszafejtéséhez szükségünk van az adarokat titkosíró programra. amelyként a webszerver fut. hogy soha nem szabad megbízni semmilyen felhasználói bevitelben. akkor a kívülállók nem fogják tudni megtekinteni az értelmezés elötti forráskódot. Az adatbázisadatok az adatfájlokhoz hasonlók. mindig szürjük azokat! A könyv több részében szóba kerültek már a felhasználói bevitel szűrésére használható módszerek. inc fájlokat helyezünk a webes könyvtárakba. Mielött fájlba vagy adatbázisba tennénk. akkor minden bizonnyal semmi sem akadályozza abban sem. Hivatkozásképpen röviden megemlítjük most ezeket: Mielött a felhasználói adatokat átadnánk az adatbázisnak. -vé konvertálja. Más felhasználóknak csak olvasási jogosult­ ságuk legyen kódjainkhoz. Külön figyelemre érdemes az. Használjuk a htmlspecialchars () függvényt. Bizalmas adatok írása esetén késztetést érezhetünk arra. Ha megfelelőerr állítjuk be a MySQL-t. hanem egy másik gépen tároljuk. Nagyon kell ügyelnünk. köztük annak is. POST és sütiváltozókra alkalmazza az ilyen formázást.282 18. A kódoknak és az álcaluk írt adatoknak nem szabad keveredni ük. amit a 18. az addslashes () függvénnyel szürjük öket! A függvény védökarakterrel látja el az adatbázis számára problémát okozni képes karaktereket. mint elsőre tűnhet. IlS szerveren az inetpub-ból induló könyvtárfát értjük ez alatt). Biztonságos tárolás megvalósítása A tárolt adatok három típusát (HTML vagy PHP fájlok. amely a megfelelő HTML entityvé alakítja a karaktereket! A< ka­ raktert például &lt. az azokar kérők a feldolgozatlan forrásr fogják meg- . Lehet annak értelme. Ez a probléma nem is olyan katasztrofális. hogy csak a MySQL-en belüli felhasználók hozzáférései miatt kell aggódnunk. akkor 18 PHP forrásaink kívülről nem lesznek láthatók. hogy gyakran kell PHP kádba MySQL-es jelszót írni. vagy valamilyen rendszerparancsnak átadnánk a felhasználóktól érkező adatokat. de csak akkor. fejezet Felhasználói bevitel szűrése A biztonságos webes alkalmazások fejlesztésének egyik alapelve. Ha . Ha megengednénk másoknak. rosszindulatú kódot írhatná­ nak. az adatokat visszafejtő programra. Ez azt jelenti. Közelírsük meg így: Ha van kiszolgálónkon egy hitel kartas zarnak. hogy elolvassa kulcs. hogy a PHP értelmezővel dolgozza fel a . majd. Weboldal esetében ez jellemzöen a kódokat jelenti. ini fájlunkban a magic_quotes_gpc és magic_quotes_runtime direktívát! Ezek auto­ matikusan elvégzik nekünk a védőkarakterek hozzáadását és eltávolítását. illerve forditott aposztrófok közöte (') felhasználói adatot adunk át. ha a visszafejtéshez szükséges szofrvert és adatot nem ugyanazon a kiszolgálón. hogy a fájlkezelési jogosultságokat megfelelőerr állítsuk be a weboldal hierarchiájában (Apache szerveren a htdocs-ból. hogy először titkosítsuk azokat. txt nevű fájl. Csak mi tudjunk írni ezekbe! Más felhasználóknak. hogy fájlokat írjanak ide. ha a kiszolgálón titkosítjuk. Ha kódjainknak fájlba írási jogosultságra van szükségük. hogy jogosultságuk legyen írni a kiszolgálóról letölthető könyvtárak­ ba vagy új fájlokat létrehozni azokban. nem szabad.1 ábrán egymástól elkülönítve látunk. hogy a felhasználók rosszindulatú kódot helyezzenek el a böngészöbe szánt forrásban. és el rudja olvasni ezt a fájlt. hogy titkosítjuk egy webszervererr az adatokat. amivel a rosszindulatú felhasználók nekik tetsző parancsok futtatására kényszeríthetik rendszerünket. A bizalmas adatok biztonságos kezelésének egyik jó módszere az. PHP kódjaink általában nyilvánosan betölthetők. Ha webszerverünk konfigurációja megfelelő. amely konkrét jogosultságokat rendel a konkrét gépeken lévő konkrét felhasználói nevekhez. Foglalkoztunk már a MySQL saját jogosultsági rendszerével. csak a MySQL írhat az adatfájljaiba.vagy egyéb fájljainkat. A strip_tags () függvénnyel HTML és PHP címkéket távolítharunk el karakterláncokbóL Használatával megaka­ dályozhatjuk. Ennek azonban általában nem sok értelme van. gyakran ugyanannak a lemeznek különbözö részein tároljuk. php kiterjesztésű fájlokat. Egyéb kiterjesztések használara eserén azonban óvatosan kell eljárni. használjuk az escapeshellcmd () függvényt! Ez védökarakterekkel látja el az összes olyan metakaraktert. A magic_quotes_gpc a bejövő GET. kódhoz kapcsolódó adatok és MySQL adatok). hogy írjanak beléjük vagy szerkesszék azokat! Ugyanez igaz a weboldal hierarchiáján belül ralálható könyvtárakra. Kapcsoljuk be php.például e-mailben.egy másik gépre továbbítjuk öket. Amennyiben kiszolgálónk úgy van beállirva. és a kiszolgálóra berölrve futtathatnák azt. Amikor a system () vagy az exee () meghívásakor. a webes fastruktúrán kivül hozzunk létre e célból egy könyvtárat! Különösen igaz ez a fájlfeltöltö kódokra.

hogy ez nem ingyenes szofrver! A freeware verzió keres­ kedelmi célra nem használható. illetve megvásárolható a fizetős licenc. és korlátozás nélkül használható kereske­ delmi célra is. Ha rendszeres díjat szedünk be. akkor jobban járunk. Mivel bennünket az üzenetek webszervererr való létrehozása érdekel.pgp. Előfordulhat. ha a kiszolgálót úgy állítjuk be. Ha tárolni kívánjuk ezeket.philzimmermann. l configure ) tar segítségével csomagolhatjuk ki. A két terméket akár együtt is használhatjuk. hogy adatvédelmet nyújtson az elektronikus levelezéshez.com oldalra! Ha szereménk részletesebben megismerni a PGP történetét és az elérhető verziókat. akkor ez a meg­ közelítés nem megfelelő számunkra. A két termék igen hasonló módon látja el ugyanazt a feladatot. aki PGP-vel fog­ ja visszafejteni azt (feltéve. Ha a parancssori eszközöket kívánjuk használni. amivel szemléltethetjük a titkosítást: a titkosított e-mailek küldése. A program fordításához (compile) és telepítéséhez ugyanazokat a parancsokat kell használni.com/EN/fmdpgp/findpgp. nagyon körül­ tekintően járjunk el! Tegyük fel magunknak a kérdést. További információért látogassunk el a http://www. php kiterjesztést kell adni ezeknek az állományoknak is. illetve valóban szükség van-e a tárolásukra! Mire használunk egy kárryaszámot? Ha egyszeri tranzakciónál valós időben dolgozzuk fel a kártyaszámot. Ebben az esetben érdemes mérlegelni annak lehetőségét. A GPG a http://www. a gunzip vagy a génél: configure (vagy rendszerünktől függően . hogy a szofrver friss verzióját futtatja). de PGP alkalmazása esetén sem lenne nagy eltérés az itt leírtaktóL A könyv példáinak követelményein túlmenően GPG-re is szükség lesz a most következő kód müködéséhez. hogy a .ben Egyszerű. titkosított üzenetet GPG-vel létrehozva olyan valaki számára. Évekig gyakorlatilag a PGP volt a titkosított e-mail szabványa. Amennyiben sok vásárló kártyaadatát tervezzük tárolni. mégis hasznos feladat. Philip R. valahol máshol tároljuk. g z vagy a .gnupg. illetve azok biztonságával foglalkozó információforrásokat rendszeresen ellenőrizze. A PGP-t. Az elmúlt időszakban a PGP egy nyílt forráskódú alternatívája is elérhetővé vált. és úgy kell konfigurálni a kiszolgálót.org oldalról szerezhető be. b z 2 tömörített állományt választjuk. A PGP Corporationtől letölthető a freeware. A heilleszrendő fájlokat a webes fastruktúrán kívül kell elhelyezni. Titkosítás használata PHP. ha bekérjük a vásárlótól. aki elegendő idővel rendelkezik arra. tar. de ne feledjük. mint a Linux-prograrnek többsé­ . Ellenkező esetben sincs semmi gond . Nem tartalmaz szabadalmaztatott algoritmusokat. Amennyiben másokkal osztozunk a kiszolgálón.html. olvassuk el Philip Zimmerman"Where to Get PGP?" (Honnan szerezzük be a PGP-t?) írását: http://www. MySQL-jelszavunk láthatóvá válhat a gép azon más felhasználói számára. akik ugyanezzel a kiszolgálóval futtatnak kódokat.org oldalról tölthetjük le a megfelelő tömörített fájlt. ami egyébként a Pretty Good Privacy (Meglehetősen jó adatvédelem) rövi­ dítése. hogy a GPG már telepítve van rendszerünkre. vagy pedig . Attól függően. A GPG rövidítéssel ismert Gnu Privacy Guard a PGP ingyenes változata.a telepítési folyamat magától értetődő. Hitelkártyaadatok tárolása A bizalmas adatok biztonságos tárolásának áttekintése után érdemes külön foglalkozni a bizalmas adatok egy különleges fajtá­ jával. vagy minden felhasználóval a webszerver saját példányát futtassa. hogy ne teljesít­ se az ilyen fájlokta vonatkozó kéréseket. viszont a beállítás kicsit trükkös lehet.gnupg. akkor a közöttük meglévő különbségek nem számítanak. A preblé­ mát azzal tudjuk elkerülni. Ha nem mi vagyunk webszerverünk rendszergazdája (ami megosztott kiszolgáló esetén nagy valószínűséggel igaz). GPG-t használó példát fogunk megvizsgálni. hogy a kártyaszámokat a webszerverünkön kívül. például folyamatos előfizetés esetén havonta terheljük a kártyát. de mindkét termék eltérő felületekkel rendelkezik (például a levelezőprog­ ramokhoz tartozó bővítményekkel a beérkező e-mailek automatikus visszafejtésére). Zimmermann írta kifejezetten azzal a céllal. hogy különálló felhasználókként futtassa a kódokat. A GPG telepítése A GPG Linux gépre telepítéséhez a www. hogy az operációs rendszerünkkel és az általunk használt egyéb termékekkel. gondoskodjunk kellően képzett és kissé paranoiás rendszergazdá­ ról. tar . akkor érdemes lehet megtárgyalni a rendszergazdával ezt a kérdést és áttekinteni vele a biztonsági lehetőségeket. hogy miért tároljuk ezeket.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-Iel 283 kapni. Az internet-felhasználókat különösen aggasztja hitelkártyaszámaik biztonsága. Rendszerünk beállításaitól függően ez a helyzet megelőzhető. A PGP freeware verziói bárki számára elérhetők. és tárolás nélkül továbbítjuk a tranzakció-feldolgozó átjárónak.

az kiszolgálónk beállításaitól függ. hogy más felhasználék is olvashassák az állományt! Gépeljük be a következőket: chrnod 644 fajlnev Létre kell hoznunk egy kulcstartót. exe fájlt a megfelelő könyvtárba (a C: \Windows\ vagy valami hasonló kiválóan megfelel)! Hozzunk létre egy könyvtárat a C: \gnupg helyen! Ezt követően nyissuk meg a parancssort. amelybe.gnupg . Fontos. (Az én saját kulcsom neve 'Luke Well ing <luke@tangledweb.284 18. A program különböző sorokban megkérdezi valódi nevünket. illetve vár egy megjegyzést. amelybe ez a felhasználó nem jogosult írni. Ha viszont e-mailben szeretnénk ezt a kulcsot elküldeni másoknak. mert titkos kulcsot nem ajánlott kiszolgálón tá­ Számos kérdésre kell ekkor választ adnunk. lévén az ingyenes. Sok Linux rendszeren a nobody alapértelmezett könyvtára a l. Gondolom. A legeöbbnél megfelelő. a következőképpen hozhatjuk létre az ASCII verzióját a fájlnak: gpg --export -a > fajlnev A nyilvános kulcs kinyerése urán FTP segítségével feltölthetjük a fájlt a webszerveren lévő felhasználói fiókunkba. grafikus kezelőfelülete. mert annak szebb a levelezőprogramhoz tartozó. amiket a kulcs elnevezésére használ. ahol a leveleket olvassuk. hogy importálni tudják kulcstartójukba. . érdemes lehet megvásárolni a PGP fizetős válto­ zatát. a --prefix opcióval kell a konfiguráló kódot futtatni. Windowsos szerver esetén a folyamat még ennél is egyszerűbb. Sok beállítást módosíthatunk. az a név és a cím közé kerülne. Ha a megjegyzést is megadnám. aho­ va az e-mailt küldeni kívánjunk. Rendszerünkön a nobody felhasználó­ nak a l tmp lett alapértelmezett könyvtárként megadva. állítsunk elő egyet a gépen. Az alábbi paranccsal exportálhatjuk az új kulcspárból a nyilvános kulcsot: gpg --export > fajlnev A parancs futtatásának eredményeként olyan bináris fájlt kapunk. amelyben a nobody tárolni tudja a kulcstartóját és az egyéb GPG konfigurációs információ­ kat! Ennek a nobody alapértelmezett felhasználói könyvtárában (home directory) kell lennie. nem lehet írni. Tóltsük le a zip fájlt. A következő parancsok a Unix használatát feltételezik. de a könyvtárak neve és a rendszerparancsok eltérnek. Ha minden jól megy. amelybe írni tud! Gépeljük be a következőket: cd mkdir . amely alkalmas arra.). A lépések Windows alatt is ugyanezek. ( Rendszerünkön a megfelelő felhasználóra változtathatjuk ezt). illetve azon a rendszeren is létre kell hozni egy kulcspárt. Számos BSD rendszeren a nobody alap­ értelmezett könyvtára a lnonexistent. Gyakran a nobody.f�ezet make make install Ha nem vagyunk rendszergazdák (root felhasználók). de lehet más is. hogy mi legyünk a webszerver felhasználójal Ehhez rendszergazdai (root) hozzáférésre van szükség a kiszolgálóhoz. rolni. a részleteket a GPG dokumentációjában találjuk. a GPG fordítása és a futtatható program a lusr llocal Ibinl gpg (vagy az általunk meghatározott könyvtárba) kerül. gépeljük be a következőket: su root su nobody Hozzunk létre egy könyvtárat. Amennyiben a GPG parancssori változatával állítjuk elő a kulcsokat. így akár a GPG-t is használhatjuk. .. A webszerveren nagyon kevés különbséget találhatunk a GPG és a PGP parancssori verziói között. Hogy ez melyik felhasználó. mett a nem root felhasználóknak nincsen hozzáférésüle a GPG alapértelmezett könyvtárához. Az egyes felhasználék alapértelmezett könyvrárát az letclpasswd fájlban határozhatjuk meg. ha egyszerűen az alapértelmezett választ fogadjuk el. és helyezzük a gpg. e-mail címünket. Győződjünk meg arról. hogy webkiszolgálónk felhasználója rendelke­ 18 ___ . amin a levelet olvasni fogjuk! Emlékezhetünk rá. Ha még nem rendelkezünk a kulcspárral. Változtassuk meg úgy. majd változtassuk meg a fájljogosultságokat. mivel nem létezik.au>'. érthető a séma. A webszerver sok rend­ szeren nobody-ként fut. A most következő példák ezt a felhasználót feltételezik. és írjuk alá a kimenő leveleket. csomagoljuk ki. hogy a PHP kódjainkat futtató felhasználó használni tudja a GP G-t. írjuk be az alábbi parancsot: gpg --gen-key az utóbbival mi magunk fejtjük vissza a beérkező üzeneteket. hogy más gépen lévő GPG vagy PGP kulcstartóba (key ring) importáljuk. majd gépeljük be: gpg! A GPG-t vagy a PGP-t arra a rendszerre is telepítenünk kell. Először is jelentkezzünk be a kiszolgálón lévő felhasználói fiókunkba. hogy a kulcsot a levél olvasására használt gépen és ne a webszerveren hozzuk létre. Azonban a gépre. Az előbbit mások (és PHP kódjaink) használják a levél küldése előtt annak titkosítására. lconfigure --prefix=lkonyvtarunkleleresilutvonala Azétt kell ezt az opciót használni.com. Ha ez áll rendszerünkre is. zik alapértelmezett könyvtárra!.. hogy a kulcspár egy nyilvános és egy titkos (privát) kulcsból áll. valahogy így: .

com. A szöveg képernyőre íratásához a -d kapcsolót kell használnunk: gpg -d teszt.0. használatra kész. Nyilvánvaló: az olvasó kulcsának nem 'Luke Welling <luke@tangledweb. megjegyzés és e-mail cím kombinációja.asc A szöveg a korábbival megegyező nevű.trust. a -o kapcsolót használva. A trust-ot begépelve közöljük a GPG-vel.2 példakód a GPG-t PHP-vel meghívva teszi lehetövé titkosított e-mailek küldését.gnupg. egyeztessünk a rendszergazdával. hogy teljes mértékben megbízunk kulcsunkban.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 285 A nobody felhasználónak saját aláírókulcsra van szüksége. Ennek a kulcsnak egyetlen célja. mi is létrehozhatjuk számára a csak aláíró kul­ csot. hogy a PHP kódjainkat futtató felhasználó parancssorban tuclja használni.org hQEOAODU7hVGgdtnEAQAhr4HgR7xpiBsK9CiELQw85+klQdQ+p/FzqL8tiCrQ+B3 0GJTEehPUDErwqUw/uQLTds0rloPSriAZ7c6GVkhOYEVBj2MskT81IIBvdo950yH K9PUCvg/rLxJlkxe4Vp8QFETSE3Fdii/ly8VPSgSTE7gAgm0SbFf3S91PqwMyTkD /2oJEvL6e3cP384s0i8lrBbDbOUAAhCjjXt2DX/uX9q6Pl8QW56UICUOn4DPaWlG /gnNZCkcVDgLcKfBjbkB/TCWWhpA7o7kX4Cicih7KliMHY4RKdnCWQf27loE+8i9 cJRSCMsFioi6MMNRCQHY6p9bfxL2uE39IRJrQbe6xoEe0nkB0uTYxiLOTG+FrNrE tvBVMS0nsHu7HJey+oY4Z833p k5+MeVwYumJwlvHjdZxZmV6wz46G02XGT17b28V wSBnWOoBHSZsPvkQXHTOq65EixP8y+YJvBN3z4pzdHOXa+NpqbH7q3+xXmd30hDR +u7t6MxTLDbgC+NR =gfQu -----END PGP MESSAGE----- Hogy visszakapjuk az eredeti szöveget.txt Az alábbi. com. titkosított üzenetet látunk: -----BEGIN PGP MESSAGE----Version: GnuPG vl.3 Comment: (GNU/Linux) For info see http://www.txt teszt. az alábbi paranccsal szerkesztenünk kell a kulcs rulaj­ donságait: gpg --edit-key 'Luke Welling <luke@tangledweb. A teszteléshez hozzunk létre némi szöveget tartalmazó fájlt.jelen esetben a teszt. Ennek létrehozásához futtassuk újra az alábbi parancsot: gpg --gen-key Mivel a nobody felhasználó vélhetően kevés személyes jellegű e-mailt kap. hanem a létrehozásánál megadott név. majdnem teljesen megvagyunk.asc Ha az alapértelmezettől eltérő nevű fájlba szeretnénk helyezni a szöveget. ahol előállítottuk a kulcsot. majd mentsük el néven! Gépeljük be az alábbi parancsot (kulcsunk nevét értelemszerűen beírva): gpg -a --recipient 'Luke Welling <luke@tangledweb.asc nevű fájl. Ha ez nem lehetséges.out teszt. vagy tanulmányozzuk a GPG dokumentációját! A 18. sign és save­ ismerteti.asc Láthatjuk.com. majd futtassuk az alábbi parancsot: gpg teszt. hogy először a kimeneti fájlt kell megneveznünk.txt.txt. továbbítsuk ezt a fájlt arra a rendszere. hogy megbízhassunk a korábban Icinyert nyilvános kulcsban. 18 . Amennyiben a GPG úgy van beállítva.txt. az alábbihoz hasonló. Végül a save parancsot begépelve a változtatásainkat elmeneve lépjünk ki a programból! A GPG tesztelése A GPG ezzel be lett állítva.au>' --encrypt teszt. illetve a kimeneti állo­ mányt a következőképpen meghatározva tehetjük ezt meg: gpg -do teszt. A sign begépelésével alá­ írjuk a nobody felhasználó privát kulcsát használó nyilvános kulcsot. Ha megnyitjuk ezt. Az alábbi paranccsal impor­ táljuk a korábban exportált nyilvános kulcsot: gpg --import fajlnev Hogy közölhessük a GPG-vel: meg kívánunk bízni ebben a kulcsban. A prograrnon belüli lehetőségek között megtaláljuk a help-et is.au>' A fenti sorban az egyszeres idézőjelek közötti szöveg a kulcs neve. nem biztonságos memória használatára utaló figyelmeztetést kell kapnunk: gpg: Warning: using insecure memory! és létrejön a teszt.au>' lesz a neve. amely az elérhető parancsokat.1és a 18.txt. txtfájlba fog íródni.

Üzenetét bárki más is elolvashatja.2 példakód: titkos_mail_kuldese . .asc'.'.286 18. if($ SERVER['SERVER_PORT'] !=443) { normál forgalomhoz a 80-ast módosítani kell ezt a sort echo '<p style="color: red">FIGYELMEZTET�S: nem SSL használatával csatlakozott az oldalhoz. $uzenet = $ POST['uzenet']. $targy = $ POST['targy']. ll Közöljük a gpg-vel.1 példakód: titkos_ mail. php-A titkosított e-mailek küldésére szolgáló HTML űrlap <html> <body> <hl>Küldjön nekem titkosított e-mailt!</hl> <?php ll ha nem az alapértelmezett portokat. 'pgp').php"> <p>E-mail címe:<br/> <input type="text" name="felado" size="40"/></p> <p>Tárgy:<br/> <input type="text" name="targy" size="40"/></p> <p>Üzenet:<br/> <textarea name="uzenet" cols="30" rows="l0"></textarea></p> <br/> <input type="submit" name="kuldes" value="Küldés"/> </form> </body> </html> 18. hol találja a kulcstartót ll Ezen a rendszeren a nobody felhasználó alapértelmezett könyvtára a /tmp/ putenv('GNUPGHOME=/tmp/. 18 //egyedi fájlnév létrehozása $bemeno fajl $kimeno_fajk tempnam(''. ?> <form method="post" action="titkos_mail kuldese. $címzett = 'luke@localhost'.</p>'.fgezet 18. ll és SSL-hez a 443-ast használjuk. $bemeno fajl.gnupg').php-A GPG-t meghívó és a titkosított e-mailt elküldö PHP kód <?php //rövid változónevek létrehozása $felado = $ POST['felado'].

Meghatározhatjuk a könyvtárat és a fájlnév előtag­ . Példánkban a 'pgp ' előtagot alkalmaztuk. $eredmeny). filesize ($kimeno_fajl)). fclose($fp). /la titkositatlan temp fájl törlése unlink($bemeno_fajl). 18 . if($eredmeny==0) 1f((!$fp) { 'r'). Rendszerünkön a kiszolgáló nobody felhasználóként fut.<lp>'. Körülbelül egy másodpercen belül létrehozzuk és kitöröljük ezeket a fájlokat. A 18. de hagytuk..<lp> <p>Köszönjük. 'w'). "Feladó: ". { /la titkosított fájl olvasása $tartalom = freact ($fp. if($eredmeny!=O) echo '<hl>Hiba:<lhl> <p>Az üzenetet nem sikerült tikosítani. A tempnam () függvénnyel létrehoztunk egy egyedi ideiglenes fájlnevet. $uzenet). $tartalom."\n"). l l (files1ze($k1meno fajl)==O)) - $eredmeny = else 1. hogy a PHP a rendszer ideiglenes könyvrárát használja.<lp>'.au>' \\ --encrypt -o $kimeno_fajl $bemeno_fajl".2 példakódban a GPG kulcstartó helyének megfelelően módosítani kell az alábbi sort: putenv('GNUPGHOME=Itmpl. //parancsunk beállítása $parancs = "/usr/local/bin/gpg -a \\ --recipient 'Luke Welling <luke@tangledweb.Biztonságos tranzakciók végrehajtása PHP-vel és MySQL-lel 287 /la felhasználó szövegének a fájlba írása $fp = fopen($bemeno faJl. $fp = fopen($kimeno_fajl. a lényeg. $targy. így nem igazán fontos a nevük. /la titkosított temp fájl törlése unlink($kimeno_fajl). hogy egyedi legyen. fwrite($fp. mail($cimzett.$felado. és alapértelmezett könyvtára a l tmp l. ?> Néhány apróbb módosítást végre kell hajtanunk a kód müködéséhez. echo '<hl>Üzenet elküldve<lhl> <p>Üzenetét titkosítottuk és elküldtük. ll gpg parancsunk futtatása system($parancs. Az e-mailek a $címzett változóban meghatározott e-mail címre lesznek elküldve.<lp> <p>Elnézést kérünk.gnupg').</p> <p>Levelét nem küldtük el.com. ját is.

közölhetjük a felhasználóval. a fájl akár a szerve­ ren is ragadhat.5 ábrához hasonló lesz. az információ útja a 18.288 18. figyelmeztetést kapunk. Ezért ez a kód SSL-es kiszolgálón használandó.au>' \\ --encrypt -o $kimeno_fajl $bemeno_fajl". Az űrlap műveleteként (action) megadhatnánk egyszerűen a teljes URL-t is. A $_SERVER [ 'SERVER_ PORT' l értékét ellenőrizve győzödhetünk meg erről. A webszerveren az üzenet a címzett nyilvános kulcsával lesz titkosírva. hogy az adatokat akkor is SSL-en keresztül küldjük. A böngészőjük állapotsorán megjelenő kis lakat ikon megerősíti az emberekben azt a hitet. A példában vizsgált kód az ábrán a Webszerver feliratot viselö gé