2

*483657*

LAPOZGATÓ
A MEGFELELÕ VÁLASZTÁS BOLDOG ÉVEKET HOZHAT. Gimnázium vagy szakközépiskola. Nem könnyû a döntés, választás elõtt a fiatalok. 5. oldal

Hosszú távú tervezés
Szûkülõ állami finanszírozás, költségtérítés, központilag szabályozott férõhelyek, a diploma fejében kötelezõ hazai munkavállalás. Változik a magyar felsõoktatás, változóban a teljes honi oktatási rendszer. A fõiskolára, egyetemre készülõknek már új szempontok szerint kell átgondolniuk választásukat. Lehet, korábbi terveiket, elképzeléseiket feladva kell átgondolniuk a középiskolát követõ éveiket. Az általános iskolából ballagóknak is jól meg kell fontolniuk az iskolaválasztást, figyelembe véve azt is, hogy a középfokú tanulmányok befejezése után milyen lehetõségeik lesznek a munkába állásra, továbbtanulásra. Gyereknek, szülõnek egyaránt nehéz a döntés. Nem elég a kínálatban szereplõ középiskolákról, egyetemekrõl tájékozódni, tisztában kell lenni a közép- és hosszú távú célokkal, lehetõségekkel. Tervezni kell, évekre elõre. Spórolni, befektetni, már amennyire lehet, hogy a választáshoz szükséges, az azt támogató anyagiak is a család rendelkezésére álljanak, amikor a pályaválasztásról szóló döntés megszületik. A tudás az a tõke, amit ha egyszer megszerzünk és karbantartunk, soha nem vehetnek el tõlünk. Ennek megszerzéséhez azonban befektetés kell. A család erõforrásait, lehetõségeit, a gyermek képességeit, érdeklõdését, álmait figyelembe vevõ elõrelátás. Mert menet közben újratervezni mindig problémás. A hibás döntések pedig egy életre rossz irányba terelhetik a ma még ifKovács Attila jú pályaválasztót.

KEVESEBB AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉRÕHELY. A felvételi pontszámítás menete megváltozott, idén 50 ezer diákot támogat az állam. 9. oldal

DOLGOZNI CSAK SZÉPEN, DIÁKMUNKA ISMERETEK. Hogyan vállalhat munkát a diák? Tippek, szabályok munkavállaláshoz. 27. oldal

STRESSZ: KEZELNI TUDNI KELL A FESZÜLTSÉGET. Izzadás, fejfájás, kimerültség, a népbetegségnek számító stressz a diákokat sem kerüli el. 30. oldal

Kiadja a Népújság Kft. Felelõs kiadó: a kft. ügyvezetõ igazgatója. Fõszerkesztõ-kiadóigazgató: Nánási János. Felelõs szerkesztõ: Pocsaji Richárd. Szerkesztõ: Kovács Attila. Szerkesztõség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ utca 3. Nyomtatás: Paus-Print Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Nyomtatás idõpontja: 2012. 01. 25. Anyagleadás/lapzárta napja: 2012. 01. 24.

3

Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. Pf.13. Telefon/fax: 66/463-123, 66/562-270. OKM:028430 Honlap: www.gondocsszki.sulinet.hu E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu

A 2012/2013-as tanévben az alábbi szakmákban indítunk nappali tagozatos képzést általános iskolát végzettek számára
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK
Nyelvi elõkészítõ évfolyam; angol vagy német idegen nyelven (kereskedõ vagy kereskedelmi ügyintézõ, vagy logisztikai ügyintézõ, vagy marketing- és reklámügyintézõ, vagy protokollügyintézõ, vagy utazás-ügyintézõ, vagy idegenvezetõ, vagy vendéglõs, vagy gazdasági informatikus szakképesítés szerezhetõ meg). Egészségügyi szakközépiskola (ápoló vagy gyógymasszõr, vagy sportmasszõr szakképesítés szerezhetõ meg). Emelt szintû testnevelés- és sporttagozatos szakközépiskola labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, atlétika sportágakban (sportszervezõ, -menedzser vagy sportedzõ, vagy fittness-wellness asszisztens szakképesítés szerezhetõ meg). Rendészeti pályára orientáló szakközépiskola egyéb szolgáltatások szakmacsoportban. Kereskedelem-marketing szakközépiskola (kereskedõ vagy kereskedelmi ügyintézõ, vagy logisztikai ügyintézõ, vagy marketing- és reklámügyintézõ szakképesítés szerezhetõ meg). Vendéglátás-idegenforgalom szakközépiskola (vendéglõs vagy protokollügyintézõ, vagy utazásügyintézõ, vagy idegenvezetõ szakképesítés szerezhetõ meg). Informatikai szakközépiskola (gazdasági informatikus szakképesítés szerezhetõ meg). Szociális szolgáltatások szakközépiskola (szociális asszisztens vagy szociális gondozó, szervezõ, vagy kisgyermekgondozó, nevelõ szakképesítés szerezhetõ meg). Ügyviteli szakközépiskola (ügyintézõ titkár vagy idegennyelvi titkár szakképesítés szerezhetõ meg). Pedagógiai és kommunikációs szakközépiskola (pedagógiai asszisztens vagy gyógypedagógiai asszisztens, vagy újságíró szakképesítés szerezhetõ meg).

SZAKISKOLAI KÉPZÉSEINK
Kereskedelem-marketing szakiskola (élelmiszer- és vegyiáru-eladó vagy virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ, vagy zöldség-, gyümölcseladó szakképesítés szerezhetõ meg). Vendéglátás-idegenforgalom szakiskola (szakács vagy cukrász, vagy pincér, vagy vendéglátó-eladó szakképesítés szerezhetõ meg). Ügyviteli szakiskola (irodai asszisztens szakképesítés szerezhetõ meg). Szociális szolgáltatások szakiskola (szociális gondozó és ápoló szakképesítés szerezhetõ meg). Mezõgazdasági (kertészeti) szakiskola (dísznövénykertész vagy zöldségtermesztõ szakképesítés szerezhetõ meg). Élelmiszer-ipari szakiskola (erjedés- és üdítõipari termékgyártó szakképesítés szerezhetõ meg). A fentiek mellett a felnõttek gimnáziumában érettségi bizonyítványt is lehet szerezni (nappali, esti és levelezõ tagozaton).

A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik!

M I N D E N K I N E K E S É LY T A D U N K !
4

*483715*

A megfelelõ választás boldog éveket hozhat
Gimnázium, esetleg szakközép- vagy szakiskola? Már csak alig néhány napig, február 17-éig gondolkodhatnak a nyolcadikos tanulók, hogy melyik középiskolát válasszák. A döntés nemcsak négy évet befolyásol, egy egész kamaszkort is.

Olyan középiskolát kell választani a nyolcadikosoknak, ahol a tanulás mellett a légkör is remeknek ígérkezik.

re február 20-a és március 9-e között kerülhet sor. Ami Alaposan meg kell fontolni a végzõs diákoknak, miazonban mindenhol kötelezõ: a jelentkezési és a tanulói lyen irányban tanulnak tovább. Akik még nem válaszadatlap kitöltése. tottak egy-egy szakma, pálya mellett — fogalmuk A jelentkezési lapon kell feltüntetni a nincs, mik lesznek, ha nagyok leszIDÕPONTOK A FELVÉTELNÉL tanuló legfontosabb adatait, illetve nek —, azoknak érdemes gimnáziumot választani, mivel ott fõként az A középiskolák március 13-áig az általános és a megcélzott középáltalános ismeretek bõvítésére fek- döntenek arról, felvennék-e a diá- iskolai OM-kódot. Annyi lapot kell kitetik a hangsúlyt. Akik viszont már kot. Utána, március 14-e és 19-e tölteni, ahány középiskola szerepel a eldöntötték, mivel szeretnék ké- között a nyolcadikosok még mó- tervekben, egy papírra egy középissõbb keresni a kenyerüket, azok vél- dosíthatnak a rangsoron, de más kola több tanulmányi területe is felírhetõen szakközép- vagy szakiskola intézményt már nem tüntethet- ható. A tanulmányi lapon szerepel a felé veszik az irányt. nek fel a módosító adatlapon. A felvételi rangsor, elõre kell sorolni, A kiválasztott iskola képe már valószí- végleges döntésrõl április 25-éig amelyikbe szívesebben menne a diák. A lapokat mindig az általános isnûleg sokakban körvonalazódott, értesítik a tanulókat. kolákban kell leadni, a továbbpostáamit azonban hivatalos formába is zást õk intézik. A határidõ február 17-e, az intézmények kell önteni. Az intézmények egy része központi felvételi vélhetõen ennél korábbi idõpontot szabnak meg a nyolvizsgát is kért — ezek már véget értek —, illetve egy pár cadikosoknak a döntés meghozására. Licska Balázs szóban is szeretné meghallgatni a nyolcadikosokat, ami-

5

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4. Tel.: 66/453-260 · Tel./fax: 66/441-584. Honlap: www.belvarbcs.hu E-mail: titkarsag@belvarbcs.hu

Tájékoztató a gimnáziumi képzés iránt érdeklõdõ nyolcadikosok számára 2012/2013-as tanév
Kódszám Képzési specialitás Haladó angol Haladó német Második idegen nyelv Német vagy francia választás szerint Angol Felvehetõ létszám/fõ 48 (3 csoport) 16 (1 csoport) Képzési idõ 4 év 4 év

01 02

Képzésünk sajátosságai Angol nyelvbõl tudásszint szerinti csoportba sorolás a 9. évfolyamtól, 11–12. osztályban a továbbtanulási irányt támogató orientáció, mely a szaknyelv felé nyitást teszi lehetõvé választható módon. Felsõfokú nyelvvizsgára való felkészülés lehetõsége az elsõ idegen nyelvbõl. 11–12. évfolyamon emelt szintû felkészítés a humán, illetve a természettudományos, mûszaki irányban továbbtanulók támogatására.
FONTOS! Felvételi vizsgát nem tartunk. A jelentkezõk rangsorolása a 7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredmények alapján történik.
*483638* 

Átjárható nívócsoportok matematikából többletórákkal.

6

Irány a francia konyha!
A nyolcadikosokhoz képest bámulatosan határozott és merész terveket szövöget a békéscsabai Óré Dániel. A felvételi elõtt majdnem minden középiskolában tapasztalatot gyûjtött, és felállította a sorrendet: Belvár, Közgé, Andrássy.
A Kazinczy általános iskola végzõs diákja alaposan megnézett és mérlegelt mindent, amikor részt vett a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium nyílt napján. — Tetszett az iskola, a jó hangulatú órák, a tanárok nem voltak szigorúak. Ott találtam meg azt is, amit kerestem: az angol mellett a francia nyelvet is tanulhatom. Utóbbi bizonyult döntõ szempontnak. Óré Dani ugyanis szakács szeretne lenni, és az álma, hogy Franciaországban sajátítsa el a szakma fortélyait, méghozzá felsõfokon. Ehhez természetesen elõbb itthon el kell végeznie a vendéglátó-ipari fõiskolát. Ez is gazdasági profilú intézmény, így kerülhetett a középiskolák sorrendjében második helyre a Közgé. A francia nyelv okán pedig elsõre a Belvár. Az elõrejelzések szerint az elsõ idegen nyelvet heti öt órában tanulják, a másodikat kettõben, de lehetõséget kapnak a diákok ezt is ötre feltornázni. A belvárosi iskola további erénye, hogy portugáliai és németországi mellett franciaországi diákcserekapcsolatokkal is rendelkezik, s aki tényleg komolyan gondolja a szakácsmesterség kitanulását a gallok hazájában, persze, hogy beszállna egy csereprogramba. Óré Danit nem kell rugdosniuk a szüleinek a délutáni tanuláshoz. Felelõsséggel, kitûnõen veszi az akadályokat, így erõs „vitt pontokkal” felvételizik. A hetedikes év végi bizonyítványban egy négyes kivételével minden jegye ötös volt, és hasonlót várnak a nyolcadikos félévitõl is. (Fontos tudni: a belvárosiban nincs felvételi vizsga, a vitt pontokat veszik figyelembe és azt, hányadik helyen jelölte a diák az intézményt, a többi

Teljes az egyetértés Óré Dani továbbtanulásában. A jó fogások közül a pörkölteket, a húsos ételeket, a leveseket édesapjával együtt készíti el.

iskolába azonban csak felvételivel lehet bejutni.) A szülõk örömét tolmácsolta az édesapa, Óré Mihály, akik nagyon elégedettek azzal, hogy gyermekük kialakította a saját elképzelését a továbbtanulásról. Támogatják, hogy Dani szakács szeretne lenni, ehhez minden segítséget megadnak. Fõként, hogy látják, a gyermek nem elveszett ember a konyhában. Édesanyjával süteményeket, tortát sütnek, édesapjával pedig pörkölteket, húsokat, leveseket készítenek. Dani gyûjti a receptkönyveket, melyek között különleges helyet foglal el az, melynek üres oldalaira a saját receptjeit írja fel. Úgy hírlik, a mangalicaszalonnát tojással kitûnõen készíti, hiszen elég gyakran ez kerül az asztalra. A távoli cél pedig — mi sem természetesebb —, hogy egyszer saját éttermet nyisson. Mi tagadás, ezt jól kifõzted, Óré Dani!

7

Békéscsabai Központi Szakképzõ Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. Tel./fax: 66/441-314. Honlap: www.bekszi.hu OM: 200913.

BéKSZI tagiskoláiban induló képzések 2012/2013
BéKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. Tel.: 66/444-511, fax: 66/529-386. Honlap: www.zwackkeri.hu BéKSZI Trefort Ágoston Mûszaki Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. Tel.: 66/444-511, fax: 66/430-793. Honlap: www.taszi.hu BéKSZI Kós Károly Építõ-, és Faés Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Baross u. 1–3. Tel.: 66/328-785, fax: 66/325-221. Honlap: www.koosk-bcs.sulinet.hu Érettségi után megszerezhetõ szakképesítések: – Kozmetikus – Fényképész és fotótermék-kereskedõ BéKSZI Felnõttképzési ügyfélszolgálati iroda: Békéscsabai Központi Szakképzõ Iskola, Békéscsaba, Gyulai út 32/1. Tel.: 66/444-679/140-es mellék; www.bekszi.hu Az iskola felnõttképzési tevékenységet az iskolarendszerû képzésben is oktatott szakmacsoportokban folytat.

8. oszt. után induló szakközépiskolai osztályok és kódjaik (zárójelben az érettségi után megszerezhetõ szakképesítések): 11. Kereskedelem–marketing, 14. Elektrotechnika/elektronika szakmacsoport üzleti adminisztráció szak15. Elektrotechnika/elektronika macsoport (hardvertechnológia) szak12. Vendéglátás–idegenforgalom macsoport szakmacsoport (Villamosmérnök-asszisztens; Erõsára13. Nyelvi elõkészítõ – angol (Kereskedõ; Kereskedelmi ügyin- mú elektrotechnikus; Autóelektronikai tézõ; Külkereskedelmi üzletkötõ; mûszerész; Vasúti villamos jármû szeVendéglõs; Protokollügyintézõ; relõje; Autószerelõ; Szállítmányozási Vállalkozási ügyintézõ; Lakberen- ügyintézõ; Logisztikai mûszaki menedzserasszisztens; Épületgépész technidezõ) kus; Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ; Webmester); CAD-CAM informatikus; Megújulóenergia-gazdálkodási technikus; Logisztikai ügyintézõ; Gépgyártástechnológiai technikus)

8. osztály után induló „elõrehozott szakképzés” (3 éves) szakmái és kódjai Kereskedelem-mar keting, üzleti adminisztráció szakmacsoport: 51. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 52. Mûszaki cikk eladó 53. Ruházati eladó Vendéglátásidegenforgalom szakmacsoport: 54. Vendéglátó eladó 55. Cukrász 56. Pincér 57. Szakács Gépészet szakmacsoport: 31. Gépi forgácsoló 32. Szerkezetlakatos 33. Géplakatos 34. Hegesztõ 35. Hûtõ- és légtechnikai rendszer szerelõ 36. Központifûtés- és gázhálózatrendszerszerelõ 37. Víz-, csatorna- és közmûrendszerszerelõ Építészet szakmacsoport: 38. Épület- és építménybádogos Közlekedés szakmacsoport: 39. Karosszérialakatos Informatika szakmacsoport: 40. Számítógép-szerelõ, -karbantartó Elektrotechnika/elektronika szakmacsoport: 41. Elektronikai mûszerész 42. Elektromosgép- és készülékszerelõ 43. Villanyszerelõ Építészet szakmacsoport: 61. Kõmûves 62. Ács, állványozó 63. Burkoló 64. Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó Faipari szakmacsoport: 65. Bútorasztalos 66. Kárpitos Ügyvitel szakmacsoport: 67. Irodai asszisztens Egyéb szolgáltatás szakmacsoport: 68. Fodrász Könnyûipari szakmacsoport: 69. Nõi szabó Közlekedés szakmacsoport: 70. Jármûfényezõ

Felvételi vizsga: Felvételi vizsga nincs, felvételi rangsort az általános iskolában szerzett eredmények alapján állítjuk össze. Kollégium: fiúk számára 155 fõs kollégiumunkban elhelyezést tudunk biztosítani.

8

*483688*

Kevesebb államilag támogatott férõhely
A felvételi pontszámítás menete megváltozott, maximum 500 pont szerezhetõ, többet ér az emelt szinten tett érettségi. Idén 50 ezer diákot támogat az állam. A kérelmeket február 15-éig kell beadni, akik egyetemre, fõiskolára igyekeznek.
Csökkent a támogatott létszám, kevés a jogi és gazdasági szakon a férõhely.

Presztízskérdés helyett valóban megéri emelt szinten tenni az érettségit, ugyanis — ahogy eddig is folyamatosan emelték az érte kapott plusz pontokat — 2012-tõl már nem 40, hanem 50 pontot adnak érte. A maximálisan megszerezhetõ pontok száma így 480-ról 500-ra emelkedett, mert csak kettõ ilyen vehetõ figyelembe. A nyelvvizsgákkal öszszesen csak 40 pont szerezhetõ, akárhány is legyen belõle: a C típusú középfokú 28-at, a felsõfokú 40-et ér. A régi módszer maradt, tehát két szempont szerint is kiszámítható a megszerezhetõ 400 pont, a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával, vagy utóbbi kétszerezésével. A tanulmányi pontok számításánál azonban a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és az idegen nyelv eredménye mellett egy — a biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány ötösbõl szabadon választott — természettudományi tárgyat is figyelembe vesznek. Az érettségi pontokat — amiket figyelnek a felvételinél — tehát meg is lehet kétszerezni. Összességében, akik eddig nem kapkodták magukat, ugyanakkor

a középiskolai éveket lezáró vizsgákra alaposan felkészülnek, akár 400 pontot is szerezhetnek. Ha pedig két tárgyból emelt szinten érettségiznek, 500 pontra is felkúszhat az eredmény. Aki többletpontok nélkül nem szerez legalább 240 pontot, alap- és egységes osztatlan képzésre nem vehetõ fel. Licska Balázs ÖT SZAKRA LEHET LEGFELJEBB JELENTKEZNI 2012-re maximalizálták a beadható kérelmek számát, méghozzá ötben — ha ugyanaz a szak államilag támogatott és költségtérítéses formában is a papíron van, akkor egynek számít. A kormány nemrég határozott arról is, hogy a tavalyi 67 ezer után mintegy 50 ezer fõt támogat, 34 ezret teljesen, 15 ezret pedig 50 százalékban. Alaposan meg kell tehát fontolni, ki hova jelentkezik. A jogi és gazdasági szakokon alaposan visszafogták a támogatott keretlétszámot, a költségek pedig igen borsosak is lehetnek.

9

*483631*

10

Több szakma jó esélyt ad az elhelyezkedésre
A pályaválasztás szempontjából mindig kulcskérdés, hogy melyek azok a képzések, amelyek elvégzése után a fiatalok jó eséllyel indulnak neki a munkakeresésnek. Bár nehéz jósolni, a felmérések jelzik, hogy melyek lesznek a hiányszakmák.
— Természetesen napjainkban nagyon nehéz jövendölni, hiszen a gazdasági válság hatásai továbbra is átszövik a mindennapokat — nyilatkozta lapunknak Juhos János, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésért felelõs alelnöke, egyben a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság társelnöke. Mint elmondta: jelentõs erõfeszítések történtek az elmúlt években arra, hogy a gazdaság, a munkaadók igényeit és a szakképzést összehangolják hazánkban. A két ágazat elképzelései ugyanis egy idõben, kis túlzással még köszönõ viszonyban sem voltak egymással. A változást segíti elõ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságkutató intézetének tudományos alapossággal végzett felmérése, amelyben egyebek mellett cégek, kis- és középvállalkozások, illetve a mezõgazdaság szereplõinek véleményét kérték ki a munkaerõ-piaci igényekrõl. Emellett bevonták a vizsgálatba a munkaadói szervezeteket, a munkaügyi központokat, valamint a területfejlesztésben dolgozókat. Az eredmények egy összetett és várhatóan nagyrészt helytálló támpontot adnak a jövõrõl. — Százszázalékos biztonságú elõrejelzés nem létezik, de a felmérés alapján meghatározott prognózis várhatóan összhangban áll majd a valósággal — fogalmazott. Juhos János elmondta, hogy néhány éven belül — ahogy már jelenleg is — roppant keresettek lesznek a szerszámkészítõ szakemberek. Napjainkban is szinte már lasszóval kell fogni az ezzel a képzettséggel rendelkezõ szakmunkásokat. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke kiemelte: tendencia, hogy egyre kisebb, szinte a nullával egyenlõ az igény egyes „fehér kesztyûs” foglalkozások iránt. Bár a különbözõ ügyintézõ, menedzser és titkári képzéseket még mindig viszonylag sokan keresik a fiatalok közül, arra minimális az esély, hogy végzettségükkel késõbb el is helyezkedjenek. A jó eszû, ügyes kezû és precíz szakemberek elõtt viszont nagy jövõ áll. Úgy tûnik, hogy a hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, ács-állványozó, kõmûves, villanyszerelõ, húsiparitermék-gyártó, épületgépészeti rendszerszerelõ, szabó, szerszámkészítõ képzettségû szakemberek iránt lesz a legnagyobb igény.

Kevésbé igényelt szakmák a Dél-Alföldön (2014–2015)
Szakma megnevezése Cukrász Kereskedõ Burkoló Kereskedelmi menedzser Ügyviteli titkár Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser Logisztikai ügyintézõ I g é n y e lt lé ts z á m Bács-Kiskun Békés Csongrád 25 4 3 0 0 1 1 0 0 4 8 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2011-ben belépett tanulók 169 110 107 147 75 145 170

Gazdaság által igényelt szakmák a 2012/2013-as tanévre
Hegesztõ Gépi forgácsoló Szerkezetlakatos Ács-állványozó Kõmûves Villanyszerelõ Húsiparitermék-gyártó Épületgépészeti rendszerszerelõ Szabó Szerszámkészítõ
FORRÁS: BMKIK

11

12

*483568*

VASAKARAT ÉS KITARTÁS KELL A TEHETSÉG MELLÉ
Az Albert Einstein Egyetem szülész-nõgyógyász professzora, az Amerikában élõ dr. Kaáli Nagy Géza, Orosháza díszpolgára, akinek neve a magyarországi lombikbébiprogrammal forrt össze, ezer szállal kötõdik a városhoz. Középiskolásként a Táncsics gimnázium humán tagozatára járt, sportolóként is számon tartották. Elárulta, kisgyermekként nem az foglalkoztatta, mi legyen felnõtt korában. Nála a családi hagyományok befolyásolták pályaválasztását. — Édesapám szemész fõorvos volt Orosházán. Három gyermeke közül én voltam a legidõsebb, jelezte, jó érzéssel töltené el, ha folytatnám az õ hivatását. Testvéreim hallani se akartak az orvosi pályáról. A gimnázium humán tagozatán tanultam, a latint remek tanároktól sajátítottam el, a többi tárgyból is megalapozott tudással mentem felvételizni a szegedi egyetemre — mesélte a 69. születésnapját a napokban ünneplõ professzor. — Akkoriban nem a tudás, hanem a származás döntötte el, hogy egy felvételizõ bekerül-e az egyetemre. Engem származásom miatt utasítottak el. Elhelyezkedtem a Barneválban, kétkezi munkásként sokkal jobb volt már az ajánlólevelem. Ilyen orvosok már kellettek! Hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult az életem, mert ezen a pályán mindent elértem. Fantasztikus

A Táncsics volt diákja szerint a tehetség mellé kitartás is kell.

dolog embereket gyógyítani, kutatómunkát végezni, tanítani a fiatalokat az orvostudományra. Véleményem szerint az orvosi hivatás gyakorlása olyan különleges, jó érzéssel tölti el az embert, ami mással

Dr. Kaáli Nagy Géza orvosi diplomával ment New Yorkba, ahol újra tanult mindent.

nem összehasonlítható. Nekem ez megadatott, ezért én boldog és elégedett ember vagyok — fogalmazott az orosházi származású dr. Kaáli Géza, aki születésnapján rövid számvetést is készített. — Életem nagyobbik részén már túljutottam, azt csináltam, amit a legjobban szeretek. Sõt! Napjainkban is sok energiát fektetek a munkámba. Kaáli professzor a pályaválasztás elõtt állóknak azt üzeni, mindegy, az életnek mely' területén akarnak boldogulni, azt csak kitartó tanulással és munkával érhetik el. Kitartás, szorgalom és akaraterõ kell a sikerhez, a boldoguláshoz. A tehetség önmagában kevés. — Vasakarat és kitartás kell ahhoz, hogy pályaválasztás elõtti, diákkori álmaink megvalósuljanak. Ezek nélkül semmi nem hullik az ölünkbe! Cs. I.

13

14
*483750*

15

*483750*

SZAKKÖZÉPISKOLA
HUMÁN/KERESKEDELEM- MARKETING ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ MÛSZAKI/KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS/VENDÉGLÁTÁSIDEGENFORGALOM-EGÉSZSÉGTÚRIZMUS HUMÁN/EGÉSZSGÜGY HUMÁN/BELÜGYI RENDÉSZET AGRÁR/ÉLELMISZERIPAR AGRÁR/MEZÕGAZDASÁG GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS/ÜGYVITEL MÛSZAKI/GÉPÉSZET MÛSZAKI/INFORMATIKA HUMÁN/MÛVÉSZET KÖZMÛVELÕDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ (SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ) HUMÁN/MÛVÉSZET KÖZMÛVELÕDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ (SZÍNHÁZI TÁNCOS) 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 6 év 5 év Gyula Gyula, Kétegyháza Gyula Gyula Gyula, Mezõhegyes Gyula Gyula, Mezõhegyes, Kétegyháza Gyula, Mezõhegyes Kétegyháza Kétegyháza Gyula Gyula

SZAKISKOLA 4 ÉV/ ELÕREHOZOTT SZAKISKOLA 3 ÉV
GÉPÉSZET központifûtés és gázhálózat-szerelõ, víz-, csatorna és közmûrendszer-szerelõ ÉPÍTÉSZET kõmûves, kõfaragó, mûköves és épületszobrász, szárazépítõ, épület- és építménybádogos, ács-állványozó, festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó, burkoló ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA elektromos gép- és készülékszerelõ, villanyszerelõ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK: fodrász KERESKEDELEM, MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ virágkötõ,- berendezõ, virágkereskedõ FAIPAR kárpitos, Bútorasztalos, Épületasztalos ÉLELMISZERIPAR pék, tartósítóipari termékgyártó, cukrász, édesipari termékgyártó, pék-cukrász, húsipari termékgyártó 4 év Gyula

4 év 4 év 4 év 4 év 4 év

Gyula Gyula Gyula Gyula Gyula

4/5 év Gyula

16

MEZÕGAZDASÁG lótartó és tenyésztõ MEZÕGAZDASÁG mezõgazdaságigép-szerelõ, -gépjavító, növénytermesztési gépüzemeltetõ és karbantartó, állattenyésztõ (baromfi és kisállat), (juh és kecske), (szarvasmarha) erdészeti szakmunkás, zöldségtermesztõ, gazda, dísznövénykertész KÖZLEKEDÉS közúti gépjármûépítõ, -szerelõ, gépjármûépítési, szerelési logisztikus, autógyártó, gépjármû-mechatronikus VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM panziós, falusi vendéglátó KERESKEDELEM, MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ élelmiszer- és vegyiáru-eladó, ruházati eladó KÖNNYÛIPAR nõi szabó GÉPÉSZET géplakatos, szerkezetlakatos, hegesztõ, gépi forgácsoló, szerszámkészítõ VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM szakács, vendéglátó eladó, pincér KÉSZSÉGFEJLESZTÕ SPECIÁLIS ISKOLA: takarító kisegítõ, udvaros, szövött-tárgy készítõ FELZÁRKÓZTATÓ KÉPZÉS

4 év

Mezõhegyes

4 év

Mezõhegyes, Kétegyháza, Elek Mezõhegyes Mezõhegyes, Kétegyháza Mezõhegyes, Elek Mezõhegyes Kétegyháza Elek

4 év 4 év

4 év 4 év 4 év 4 év

SPECIÁLIS SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK Gyula, Kétegyháza
3 év 1 év Gyula Gyula, Mezõhegyes, Kétegyháza

Érettségi utáni képzések: Gyula, Elek, Kétegyháza, Mezõhegyes,
KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSEK: kereskedõ (2 év), vendéglõs (2 év), vállalkozási ügyintézõ (1,5 év), statisztikai és gazdasági ügyintézõ (1 év), fogászati asszisztens (2 év), gyógyszertári asszisztens (2 év), mentõápoló (2 év), agrár környezetgazda (2 év), sportszervezõ, -menedzser (1 év) EMELT SZINTÛ KÉPZÉSEK: ápoló (3 év), csecsemõ- és gyermekápoló (3 év), biztonságszervezõ I. (1 év), szociális asszisztens (2 év), gyógypedagógiai asszisztens (2 év), protokoll ügyintézõ (1 év), utazási ügyintézõ (1 év), ügyintézõ titkár (2 év), tartósítóipari technikus (2 év), élelmiszer-minõsítõ laboratóriumi technikus (2 év), sütõ- és cukrászipari technikus (2 év), édesipari technikus (2 év), CAD-CAM informatikus (2 év), divat- és stílustervezõ (3 év), díszmûkovács (2 év), vadgazdálkodási technikus (2 év), agrárrendész (2 év), mezõgazdasági technikus (2 év) növénytermesztõ és növényvédelmi technikus (2 év), mezõgazdasági gépésztechnikus (2 év), megújuló energiaforrás energetikus (1 év), parképítõ és -fenntartó technikus (2 év), színházi táncos (2 év), színház és filmszínész (3 év), színháztechnikus, szcenikus (2 év), díszlet és jelmeztervezõ asszisztens (2 év).

17

Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Békéscsaba Várjuk jelentkezõinket a 2012/2013-as tanévre a következõ képzésekre: 9-10. osztály (szakmai elõkészítõ oktatás) + 2 év szakképzés, az alábbi szakmákban: 31 215 02 Népi kézmûves: - csipkekészítõ - fajáték-készítõ - famûves - fazekas - gyékény-, szalma-, csuhétárgy-készítõ - kézi és gépi hímzõ - kosárfonó és fonottbútor-készítõ - szõnyegszövõ - takács - nemezkészítõ - népi bõrmûves 31 582 13 Kályhás: - cserépkályha-készítõ - kandallóépítõ A fenti kézmûves szakmákban iskolarendszeren kívüli felnõtt képzésbe is bekapcsolódhatnak a pályát módosító, érdeklõdõ, 16 év feletti jelentkezõk. Iskolánk neve, címe, elérhetõsége: Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Telefon és fax: 66/325-598. Igazgató: Barcsay Andrea
OM azonosító: 201050
*483633*

Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 426. Tel.: 66/527-560, tel./fax: 66/527-550. E-mail: beg@begart.hu Honlap: www.begart.hu

FELVÉTEL T HIRDET:
(jelenleg negyedik osztályosok számára) gimnáziumi osztályaiba (jelenleg nyolcadik osztályosok számára) O nyelvi elõkészítõ osztályaiba angol, illetve német nyelvbõl O mûvészeti szakközépiskolai osztályba.
O négyosztályos
*483571*

O általános iskola elsõ osztályába O nyolcosztályos gimnáziumi osztályaiba

Az általános iskola elsõ osztályába nyílt napok idõpontja: 2012. február 11., 9.00 és március 3., 9.00. A gimnáziumi osztáyok számára felvételi vizsga nincs! A mûvészeti szakközépiskolában a felvételi idõpontja: 2012. február 25., 9.00 és március 3., 9.00. Tájékoztatás az iskola honlapján: www.begart.hu

A DOCTORIS Kft.
az alábbi OKJ-s képzéseket indítja folyamatosan: Szociális asszisztens és Mentálhigiénés asszisztens O Gerontológiai gondozó O Körzeti-közösségi ápoló O Pszichiátriai szakápoló O Fiziotherápiás szakápoló O Gyógymasszõr O Munkavédelmi technikus
O

E U R O - O K T A É D E R Szakközépiskola
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Tel.: 66/444-625, 30/540-6223. OM kód: 028431 Honlap: www.euro-oktaeder.hu, e-mail: titkarsag@euro-oktaeder.hu

ISKOLARENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS A jelentkezés feltétele: meglévõ vagy a tárgyévben várhatóan megszerzendõ érettségi bizonyítvány. G A képzés 23 év alattiaknak tandíjmentes. G Tankönyveket biztosítunk. G Felvételi vizsga és beiratkozási díj nincs. G Pannon nyelvvizsga lehetõség. Felsõfokú akkreditált szakok; diákhitel igénybe vehetõ: G banki szakügyintézõ G pénzügyi szakügyintézõ Emelt szintû szakok: G internetes alkalmazásfejlesztõ G logisztikai ügyintézõ Középfokú szakok: G kereskedelmi ügyintézõ G marketing- és reklámügyintézõ Iskolánk tanulójának eltartója az 1998. évi LXXXIV tv. szerint családi pótlékra jogosult. 4,00-ás átlag felett tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk. Jelentkezés: 2012. február 1-jétõl a férõhelyek betöltéséig folyamatos.

Érdeklõdni: +36-30/206-9547, +36-30/4099-730 E-mail: adultustanoda@gmail.com Mezõberény, Báthory u. 51. FNYSZ: 00158-2011.

*483572*

Nyílt nap: 2012. február 9., 9 óra.
*** A jelen: E u r ó p a — Várunk az EURO-ba! *483754* ***

18

Fontos a hardver
Egyre népszerûbbek a különbözõ laptopok, netbookok, tabletek a diákok körében. Több fõiskolán, egyetemen már megengedett, hogy a hallgatók ezeket az eszközöket az elõadások alatt is használják. Néhány tipp, mire kell figyelni, mielõtt beruháznánk egy tanuláshoz használatos laptopba. Elõször is ha egyetem elõtt állunk, érdemes vásárlás elõtt informálódni az iskolában milyen elõírások szabályozzák az eszköz használatát. Informálódjunk arról is, hogy tanulmányaink alatt várhatóan milyen programokat, alkalmazásokat kell használni. Érdemes ezekhez belõni a hardvert. Sok iskola közvetlen kapcsolatban áll forgalmazókkal, így hallgatói jogviszonynyal olcsóbban juthatunk a pc-khez.

Egyre több diák használ laptopot, netbookot és tabletet.

Válasszunk strapabíró gépet. A legtöbb iskolai notebook „életútja” során elõfordul, hogy utazáskor is magunkkal visszük; ezért érdemes ütésálló eszközt választani. Fontos a méret. Ha mindenhová magunkkal akarjuk hurcolni, inkább egy könnyebbet válasszunk, ha inkább

helyhez kötöttebben használjuk lehet, jobb egy nagyobb gép. Figyeljünk az üzemidõre. Ha órán vagy a könyvtárban fogjuk használni a gépet több órán keresztül, akkor bizony hosszú üzemidõt biztosító akkumulátort keressünk.

Laptopok óriási választéka, kiegészítõk, gyorshitel, szerviz, szaktanácsadás.

Békéscsaba, Andrássy út 29–33.
Telefon: 66/450-155, 70/943-9067 bekescsaba@notebook.hu
Amennyiben nálunk vásárol notebookot, és ezt a hirdetést bemutatja, táskát adunk ajándékba.
*483640*

19

Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium, Békés
Tervezett képzéseink a 2012/2013-as tanévre képzés Képzés megnevezése kód idõtartama 4 évfolyamos gimnáziumi osztály a következõ csoportokkal: Magyar-kommunikáció-média csoport 01 4 tanév Testnevelés csoport 02 4 tanév Természettudományos csoport 03 4 tanév Angol csoport 04 4 tanév Német csoport 05 4 tanév 6 évfolyamos gimnáziumi osztály (emelt idegen nyelvi óraszámmal) 06 6 tanév Felvételi követelmények: A központi írásbeli vizsga eredménye matematika és magyar nyelvbõl, szóbeli elbeszélgetés.

A vizsgák tervezett idõpontjai: Szóbeli: 2012. március 3. (szombat) 9 óra A felvételi vizsga helye: Békés, Petõfi Sándor utca 11–13. (a gimnázium épülete) Idegennyelv-oktatás: angol, német, latin
*483639* *483644*

A távolabbi lakóhellyel rendelkezõ tanulóinkat saját kollégiumunkban tudjuk elhelyezni. További információkat a 66/411-867-es telefonszámon érdeklõdve kaphat.

Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 11–17. Telefon: 66/446-220.
OM azonosító: 028429 Akkreditált Felnõttképzési Intézmény Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341; Regisztrációs szám: 00919-2008

http://eotvos.hu, e-mail: eotvos@eotvos.hu

Iskolarendszerû képzések a 2012/2013-as tanévben
Képzés megnevezése Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintézõ Marketing- és reklámügyintézõ OKJ száma 55 812 01 0010 55 01 55 343 01 0010 55 04 52 342 01 0000 00 00 Szakképesítés szintje felsõfokú felsõfokú középfokú Képzési idõ 2 év 2 év 1 év Tagozat Nappali Nappali Nappali

Heti 11 nyelvóra (német és angol nyelv), magas szintû, gyakorlatorientált szakképzés minden szakon. Partnerünk a Szent István Egyetem. A szakközépiskolai tanulmányok beszámítása az egyetemi szakokon a következõk szerint történik: Idegenforgalmi szakmenedzser szak esetében: a SZIE Gazdasági Kara Gazdálkodás és menedzsment valamint a Pénzügyi és számviteli alapszakán 37 kredit, a SZIE Turizmus vendéglátás alapszakán 60 kredit. Pénzügyi szakügyintézõ szak esetében: a SZIE Gazdasági Karán a Gazdálkodás és menedzsment, valamint a Pénzügyi és számviteli alapszakokon 60 kredit. Az idegenforgalmi szakmenedzser szakos tanulók német és angol nyelvterületen szervezett 3 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt Németországban, Svájcban, Angliában. Németországban, Svájcban és Angliában hosszú évek óta 40-50 fõ töltheti gyakorlatát. Több év tapasztalata bizonyítja, hogy a külföldön szerzett szakmai tapasztalat jó referenciát jelent a belföldi elhelyezkedésben. A külföldi szakmai gyakorlaton részt vett tanulóink jó eséllyel pályázhatnak a fenti országokban is munkavállalásra. A képzéseinket diplomásoknak is ajánljuk. Jelentkezési korhatár: 21-22 év

20

Energiapótlás okosan
Az örök kedvenc ha A tanuláshoz kell az enerenergiára vágysz az a csogia, de nem mindegy mit koládé. Az ét, ráadásul véfogyasztasz, ha kezdesz ledi a szívet és jót tesz a merülni. Kézenfekvõnek vérnyomásnak, nem meltûnnek a különbözõ enerlesleg pedig páratlan giaitalok, ezek azonban örömforrás. Ez pedig, kihosszú távon károsítják a vált vizsgaidõszakban szív- és érrendszert. Ránélkülözhetetlen. Aki fél adásul a nagykiszerelésaz elhízástól az fogyaszben forgalmazott, literes, fél literes termékekbõl A csokoládé nemcsak energiát, örömöt is termel. szon citrusféléket. Tele vannak C-vitaminnal és könnyû hirtelen sokat fogyasztani, ami rövid távon felpörgeti ugyan a szerve- tápanyaggal, valamint könnyen elszívódó természetes zetet, késõbb azonban kimerültség, fáradság az ára a cukrot tartalmaznak, aminek tartós energiafokozó hatása van. Fáradtság és kimerültség esetén jót tesz a hirtelen jött energialöketnek. A klasszikus stimulánsok közé tartozik a koffein, méz és kiváló energiaforrásnak számítanak a különazonban a kávé fogyasztás is csak mértékkel ajánlott. bözõ hüvelyes növények is. Tanulás közben fontos a folyadékpótlás. Ha nem foJobb megoldás a tea, abból is az enyhébb, zöld és fehér tea, illetve a dél-amerikai mate és a rooibos, ami gyasztunk megfelelõ mennyiségû vizet csökken a koncentráció-képességünk és romlik a teljesítményünk. egy dél-afrikai fûfélébõl készül.

21

*483641*

PREMIER MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. OM: 201425. Tel.: +36-30/960-0219. http://www.premiermuveszeti.fw.hu, e-mail: premiermuveszeti@gmail.com

A Premier Mûvészeti Szakközépiskola és Szakiskola felvételt hirdet az alábbi képzésekre: könnyûzenei (szórakoztató zenész: ének, gitár, basszusgitár, dob, billentyûs hangszerek: zongora, szintetizátor) és táncos (kortárs-modern tánc) Felvételi meghallgatás, készségfelmérés helye és idõpontja: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. G szórakoztató zenész: 2012. február 21., 13 órakor G kortárs-modern tánc: 2012. február 24., 13 órakor
Bõvebb információt a fenti telefonszámon és e-mail címen kérhet.

Jó esély a foglalkoztatásra!
Készüljünk fel együtt az ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY megvalósítására, a törvényben kötelezõen elõírt foglalkoztatáshoz szükséges szakképesítések megszerzésével! Az OKT-OPERISZ Kft. (Nyilv. szám: 000285—2/009; FAT sz: AL—2574, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 2. Fsz. 1.sz.). Emelt- és középszintû szakképzéseket indít iskolatitkár, ügyviteli titkár, pedagógiai asszisztens munkakörökhöz szükséges szakképzettség megszerzésére. Érdeklõdni lehet 9—17 óráig a 30/620—8282; 30/239—8096 mobilszámokon; telefon/fax: 66/440—888 telefonszámon és/vagy oktoperisz@gmail.com e-mail címen.
*483655*

22

*483642*

Jegyzetírás, hatékonyan
Egy jó iskolai jegyzet évekig elkísér, bármikor elõvehetõ és használható, segíti a tanulást, mankó a vizsgák elõtt. A jegyzetelés elsõsorban rögzíti az órai anyagot és lehetõséget nyújt az ismétlésre. Ugyanakkor saját észjárásunk szerint rendezi is a megtanulandó ismereteket. Nagyobb feladatok, írásbeli munkák, esszék elõtt pedig forrásul szolgál. A jó jegyzetelést nem árt megtanulni és gyakorolni. A jegyzetelõk általában kétféle módszert használnak. Az egyik szerint folyamatos szöveg formájában, de rövid, tömör, lényegretörõ módon rögzítjük az elhangzottakat. A másik módszer a fontosabb elemeket, kulcsszavakat rögzíti vázlatszerûen, pontok-

A színes kiemelések, aláhúzások, táblázatok segítik a tanulást.

ba foglalva. A megértést és eligazodást a vázlatban számozás, címek, alcímek segíthetik. A jegyzetelés gyorsítására és szemléletesebbé tételére számos egyéb módszer van még: nagybe-

tûs rövidítések, aláhúzások, egyes szavak bekeretezése, kis rajzok, színes kihúzások alkalmazása. Mindezek fokozzák az anyag megtanulhatóságát, mert képiségük jól rögzül az emlékezetünkben.
*483663*

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR SZARVASI INTÉZETE
szeretettel vár minden érdeklõdõt

2012. február 3-án 10.00 órától, NYÍLT NAPJÁRA,
ahol az alábbi képzésekrõl, illetve a felvételi követelményekrõl kaphatnak tájékoztatást: „BA” bolognai rendszerû, diplomát adó alapképzések: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA) (6 félév), óvodapedagógus (BA) (6 félév) (Levelezõ képzés Budapesten és Jászberényben is indul), roma, szlovák, román, német nemzetiségi szakirányú óvoda-pedagógus (6 félév), tanító (BA) (8 félév), roma, szlovák, román, német nemzetiségi szakirányú tanító (BA)(8 félév). Felsõfokú szakképzések: csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (4 féléves) felsõfokú szakképzés levelezõ tagozaton Gyulán, Szolnokon, ifjúságsegítõ (4 féléves) felsõfokú szakképzés levelezõ tagozaton Bõvebb felvilágosítást a Kar Tanulmányi Hivatala ad Szarvason, Szeghalmon, az alábbi elérhetõségen: médiatechnológus asszisztens (4 féléves) felsõfokú szakképzés Levélben: 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. levelezõ tagozaton Szarvason, Telefonon: 66/311-511/3120-as mellék E-mailben: kovacs.katalin@abpk.szie.hu képzési szakasszisztens (4 féléves) felsõfokú szakképzés Honlap: http://pk.szie.hu levelezõ tagozaton Szarvason.

23

Állj biztos talajon
… a Szegedi Tudományegyetem Mezõgazdasági Karán!

Alapképzéseink (BSc): mezõgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki Felsõfokú szakképzéseink (FSZ): gyógynövény- és fûszernövény-termesztõ és -feldolgozó, ménesgazda, ökológiai gazdálkodó, vadgazdálkodási technológus Amit kínálunk: gyakorlatorientált képzések, ± stabil tudás a változó világban, ± piacképes diploma, ± fejlett szakmai infrastruktúra, ± kedvezõ kollégiumi elhelyezés, ± külföldi cserekapcsolatok SZTE Mezõgazdasági Kar, Hódmezõvásárhely, Andrássy út. 15. http://www.mgk.u-szeged.hu Inf.: Tanulmányi Osztály: to@mgk.u-szeged.hu, tel.: +36 62/532-990.
*483695*

A tradíció kötelez!

24

*483709*

*483775*

Diákhitel újratöltve: kedvezõbb kamat
Változik a diákhitel konstrukció. A szeptembertõl induló új diákhitel, a Diákhitel 2, kamata 2 százalék lesz. A korábbi hitel (Diákhitel 1) is fennmarad, arra azonban nem vonatkozik az állami támogatás, a kamata jelenleg 8 százalék. Az új diákhitelt azok a hallgatók vehetik igénybe szeptembertõl, akik részben vagy egészben maguk állják a költségtérítésüket. Három kategória lesz: a teljes állami támogatás, az 50 százalékos állami támogatás és az önköltséges. A Diákhitel 1 évente felvehetõ maximális keretösszegét az infláció és a megélhetési költségek miatt a jelenlegi 400 ezerrõl 500 ezer forintra emelik. A hitel elérhetõ lesz az összes hallgató számára, vagyis azok számára is, akik a Diákhitel 2-t is igénybe veszik. Az új diákhitelben ugyanakkor nem lesz egységes plafon, a maximálisan felvehetõ összeg a képzés költségétõl függ majd. A képzési költségeket a kormány által meghatározott korlátokon belül az egyetemek, fõiskolák határozhatják meg. Az így felvett hitel közvetlenül az intézményekhez érkezik majd. A régi diákhitelhez képest az annál érvényes 40 éves kor helyett 35 évre szállították le azt a határidõt, amikor mindenképp el kell kezdeni a visszafizetést. A törlesztés azonban ugyanúgy nem lesz konkrét idõhöz kötve, csak a nyugdíjba lépés lesz a végsõ határ.

25

A békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
Az alábbi – a továbbtanulás és elhelyezkedés tekintetében kiemelkedõen eredményes – szakjaira várja a mûvészpályára készülõ nyolcadikosokat, akik stabil tudáson alapuló érettségi bizonyítványt is szeretnének: ZENEMÛVÉSZET: népi ének, hangszeres népzene, zongora, csembaló, orgona, ütõ hangszerek, magánének, rézfúvós, klasszikus gitár, fafúvós, hegedû, cselló, bõgõ. NÉPTÁNC A felvételi feltétele a jó rendû általános iskolai félévi bizonyítvány mellett, zenészeknek választott fõtárgyi és elméleti vizsgán, a néptáncosoknak szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés. A felvételi vizsga (választható) idõpontjai: 2012. február 22. (szerda) 10 óra 2012. február 29. (szerda) 10 óra Kérjük, hogy elõzetesen jelezzék érkezésüket a felvételi vizsgára a titkárságon (66 -321-222)! További információkat a honlapunkon találhatnak: www.bekesbartok.hu

School of Business Üzleti Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 54. www.sob.hu, tel.: 66/443-282., e-mail cím: nora@sob.hu
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012. SZEPTEMBERÉTÕL INDULÓ ÉRETTSÉGI UTÁNI TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉSEKRÕL
Informatikai rendszergazda Elágazások: G Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ G WEB-mester G Számítógéprendszer-karbantartó Gazdasági informatikus G Szoftverfejlesztõ G Újságíró I. Vámügyintézõ G Jövedéki ügyintézõ G Külkereskedelmi üzletkötõ Pénzügyi-számviteli ügyintézõ G Vállalkozási ügyintézõ Üzleti kommunikációs szakügyintézõ
(I. évben heti 12 óra, a 2. évben heti 18 óra idegen nyelv oktatás)

Nappali vagy esti képzésben, igazodva az edzésekhez!

Jelentkezési határidõ: 2012. augusztus 31-éig. www.sob.hu Tel: 66/443-282.

26

*483658*

Sportolóknak G Sportedzõ G Fitness — wellness asszisztens G Személyi edzõ G Sportszervezõ-menedzser

*483654*

Dolgozni csak szépen, diákmunka ismeretek
Ahhoz, hogy bármilyen munkát elvállalhass, elõször is tagnak kell lenned egy diákmunkát közvetítõ szövetkezetnél. A beiratkozás egyszerû, akár online regisztrálhatod magad és sok kérdésedre az interneten is megtalálod a választ. Szövetkezeti tag lehet minden 16. életévét betöltött nappali tagozatos diák (ez vonatkozik a Magyarországon tanuló külföldi diákokra is.) Ha már tag vagy és túl vagy a beiratkozási procedúrán akkor tudsz jelentkezni különbözõ munkákra, amit egyes iskolaszövetkezetek kínálnak. (Minden iskolaszövetkezet más-más “cég”. Így ha esetleg több iskolaszövetkezetnél szeretnél munkát vállalni, akkor csak annyi a teendõd, hogy mindegyikhez beiratkozol ahol dolgozni szeretnél, vagy ahol számodra érdekes munkát kínálnak.) Tehát fontosnak tartjuk itt megjegyezni, hogy akárhány iskolaszövetkezetben tag lehetsz egy idõben. És akár a minden nap más által kiközvetítet munkán is dolgozhatsz, akik jobb munkát kínálnak, ami jobban megfelel neked és az idõbeosztásodnak. Ha megtaláltad a számodra megfelelõ munkát és megkaptad a megfelelõ tájékoztatást, hogy pontosan mit is kell majd csinálnod és hol és mettõl meddig, akkor erre egy külön szerzõdést is kell, hogy kössön veled az iskolaszövetkezet. Ez a szerzõdés rögzíti, a munkád

Munkát vállalni csak szabélyosan érdemes, a diákoknak is.

és az érte járó díjazás részleteit. Azaz a munkát és a munka helyét, az idõbeosztást. Ezen kívül természetesen leírja, hogy mennyi az órabér, mettõl meddig kell ott dolgoznod és, hogy kérdés esetén kihez tudsz fordulni. Munkavállalóként munkaviszonyba fõszabály szerint akkor léphetsz, ha a 16. életéved betöltötted. Abban az esetben azonban, ha már elmúltál 15 éves és

általános iskolában, vagy szakiskolában, illetve középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) azaz nappali tagozaton tanulsz, az iskolai szünetek alatt (nyári szünet, téli szünet) szintén létesíthetsz munkaviszonyt. Ennek azonban további lényeges feltétel hogy a 16 éves korod alatti, szünidõ alatti munkavégzésedhez a munkáltatódnak be kell szereznie a szüleid hozzájárulását is.

27

Csaba Petró Kft. (ISO 9001)
Tanfolyamok: G középszintû gimnáziumi érettségire való felkészítõ képzést szervez 20 hónapos idõtartammal, levelezõ rendszerben. G új OKJ-s biztonsági õr, közterületfelügye lõ - biztonságszervezõ II., és biztonságszervezõ I., tanfolyamot indít levelezõ rendszerben, modulrendszerben megfelelõ képzéssel. Nysz.: 00326-2010. G OKJ-s kereskedõ-boltvezetõ valamint OKJ-s vendéglátói eladó tanfolyamot indít levelezõ rendszerben. Nysz.: 00326-2010. G OKJ-s vadász, vadtenyésztõ és vadgaz dálkodási technikus tanfolyamot indít levelezõ rendszerben. *483753* Nysz.: 00326-2010.

AUTÓSISKOLA
AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMOK MINDEN KATEGÓRIÁBAN. GKI ÁRUFUVAROZÓI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓI SZAKTANFOLYAMOK SZERVEZÉSE.
*483666*

Érdeklõdni: 30/655-9125. www.petrosecurity.hu

ÉRDEKLÕDNI: Békéscsaba, Kazinczy u. 11., vagy a 20/944-7000, 20/944-8000-es számokon.
Ny.sz.: 04-0056-06. P.L.:PLH-596. I.L.: AL-1931. Eng.sz.: KU/IG03/A/344/5/2010.

NEM NYER TÉL FELVÉTELT
VA G Y

NEM SIKERÜL ELHELYEZKEDNED?
Ne csüggedj, a MELÓ-DIÁK remek áthidaló megoldást kínál! Nemcsak egy kiváló pénzkereseti lehetõséget biztosítunk, hanem, ha ügyes vagy fõállást is találhatsz magadnak! Ne habozz, regisztrálj mielõbb, munkát a jelentkezés sorrendjében tudunk biztosítani számodra! Bõvebb információt a Meló-Diák irodában kaphatsz: Telefon: 66/530-060. Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 59. (a fõiskola kollégiumában).
28
*483643*

ALFAKÉPZÕ A TUDÁS EXPRESSZ
Valósítsd meg céljaid! Jövõd kulcsa a kezedben! Szakképesítések állami OKJ-s bizonyítvánnyal! Hét végi oktatás, munka mellett is végezhetõ!

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátó eladó Keresett szakmák, jó kereset, biztos megélhetés! Takarító, Szállodai szobaasszony Külföldön, belföldön keresett szakmák! Ékszerbecsüs + Mûtárgybecsüs Ha többre vágysz! Légy partnere céljaidnak! Óvodai dajka Csináld, amit szeretsz, foglalkozz a jövõ generációjával! Virágkötõ A szépség igénye örök! Élelmiszer/Ruházat/Eladó + Boltvezetõ Kereskedelem az EU egyik legnagyobb foglalkoztatója!
Hallgatóinknak ingyenes munkaerõ-közvetítés! Részletfizetési lehetõség és egyéb kedvezmények! Külföldi munkavállalásra jogosító EUROPASS nemzetközi bizonyítvány! Jelentkezés és információ: Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1. Tel.: 66/325-997, 30/985-4994, 30/935-4371. www.alfakepzo.hu E-mail: alfakepzo@alfakepzo.hu A tudás biztonságos foglalkoztatást biztosít!
FAT: AL-0181. Nyilvántartási szám: 04-0126-05.

*483662*

29

Stressz: kezelni tudni kell a feszültséget

Fárasztó tanulmányok. A túlzott elvárások, az iskolai elõmenetel is feszültség forrás lehet.

Nem csak a felnõttek, hanem a fiatalok – fõként egye- szenvednek fejfájástól, mint a fiúk. Túlterheltségrõl és temistások és fõiskolások – életében is egyre nagyobb stresszrõl a magyar diákok is panaszkodnak. Egy kogondot okoz korunk népbetegsége, a stressz. Minden rábban készült jelentés szerint a diákok jó része szediák megtapasztalja, mit jelent a vizsgák elõtti vizsga- rint elviselhetetlen a napi iskolai terhelés. Egy felmédrukk, amikor a stressz hatására elakad a szavunk, iz- rés szerint a diákok közel harmada érzékeli nyomaszzadni kezdünk vagy éppen mindent elfelejtünk a tanul- tónak az iskolai feladatokat. A legnagyobb nyomás az érettségi elõtt állókon van. A takból. A kezdeti feszültség és leterheltséget jelzi, hogy tizenizgalom könnyen átcsap felfokoévesek negyede rendszerint fázott stresszhelyzetbe, amit a radtan ébred, nem tudja meglegtöbben nem tudnak kontrolfelelõen kipihenni magát. lálni. A stresszel szembeni straBár sokan gátló tényezõtégiák diákonként eltérõek: lazíként élik meg, a stressz segíttó zene hallgatása, sport, fehet is vizsgahelyzetben. Ha szültségoldó teák fogyasztása, megtanuljuk kezelni a feszültkellemes fürdõ. séget, akár még javunkra is Egy Németországban készült fordíthatjuk a helyzetet. Segít felmérés szerint minden hara rendszeres mozgás, a kimadik diák szenved a stressz egyensúlyozott társas kapcsotüneteitõl. A németországi gyelat, a megbízható barátok. Fonrekeket és fiatalokat leggyaktos a kellõ és megfelelõ minõrabban fej- és hátfájás, ingerültségû pihenés is. Az iskolában, ség és alvásproblémák kínozvizsgák elõtt pedig a legjobban zák. A stressz különösen a láaz csökkentheti a bennünk dúnyokat érinti: negyven százaléló feszültséget, ha megfelelõkuknak hetente többször is van en felkészülünk és bízunk maemiatt testi vagy lelki panasza, gunkban. és négyszer olyan gyakran Stresszjelek: fáradtság és fejfájás.

30

31

*483751*

*483656*