P. 1
Géniusz Könyvek 3 - Drámapedagógia a tehetséggondozásban

Géniusz Könyvek 3 - Drámapedagógia a tehetséggondozásban

5.0

|Views: 294|Likes:
Published by Peter Aradi

More info:

Published by: Peter Aradi on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

Drámapedagógia a tehetséggondozásban

GÉNIUSZ KÖNYVEK
A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja, hogy széles körű, átfogó segítséget és eligazítást adjon a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő szakembereknek és segítőknek.

A SOROZAT KÖTETEI
1. M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás 2. Revákné Markóczi Ibolya–Futóné Monori Edit–Balogh László: Tehetségfejlesztés a biológiatudományban 3. Vancsuráné Sárközi Angéla: Drámapedagógia a tehetséggondozásban (1. kiadás) 4. Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése 5. Czimer Györgyi–Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése 6. M. Nádasi Mária: A projektoktatás elmélete és gyakorlata 7. Balogh László–Mező Ferenc: Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja 8. Orosz Róbert: A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai 9. Turmezeyné Heller Erika: A zenei tehetség felismerése és fejlesztése 10. Kirsch Éva–Dudics Pál–Balogh László: A tehetséggondozás lehetőségei fizikából 11. Mező Ferenc–Kiss Papp Csilla–Subicz István: Képzőművész tehetségek gondozása 12. Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny – A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek 13. Bohdaneczkyné Schág Judit – Balogh László: Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban 14. Inántsy-Pap Judit – Orosz Róbert – Pék Győző – Nagy Tamás: Tehetség és személyiségfejlesztés 15. Kovács Gábor–Balogh László: A matematikai tehetség fejlesztése 16. Csernoch Mária–Balogh László: Algoritmusok és táblázatkezelés – Tehetséggondozás a közoktatásban az informatika területén 17. Gordon Győri János (szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I. 18. Gordon Győri János (ed.): International Horizons in Talent Support, I. 19. Bodnár Gabriella–Takács Ildikó–Balogh Ákos: Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban 20. Balogh László–Mező Ferenc–Kormos Dénes: Fogalomtár a tehetségpontok számára 21. Polonkai Mária (összeáll.): Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban 22. Mönks, F. J.–Ypenburg, I. H.: Ha tehetséges a gyerek… 23. Pappné Gyulai Katalin–Pakurár Miklósné: A debreceni példa

Vancsuráné Sárközi Angéla

DRÁMAPEDAGÓGIA
A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
2. átdolgozott kiadás

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011

4-A/08/1-2009-0001) című projekt keretében. © Vancsuráné Sárközi Angéla. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.4. a Magyar Géniusz Program projektmenedzsere Felelős szerkesztő: Polyánszky Piroska Borítóterv: Kállai-Nagy Krisztina Nyomdai előkészítés: Jet Set Tipográfiai Műhely A nyomdai munkálatokat a D-Plus végezte Felelős vezető: Németh László Printed in Hungary . 2011 ISSN 2062-5936 Felelős kiadó: Bajor Péter. A szakmai tartalomért a szerző felelős.Készült a „Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása” (TÁMOP 3.

................... 31 .............. 21 3. nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok ...... emlékezetet.............................................3............. A dráma alapfogalmai ... Az „ÉN könyv” .............Tartalom 1........................ Farkasmese ..2................ 24 3........................ 7 1..2.....................................................................................................1.......................................... A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint .......... 27 IRODALOM .............. csoportépítő..................................... Kamasz emez-amaz… avagy a könyvespolctól az előadásig .2. 11 2........ 18 3.............. A drámapedagógia elméleti alapjai ..................................4... koncentrációt............. önfegyelmet............................. A tehetség összetevői .......................................4 Tanítási óravázlatok ................................................................... figyelmet............... 18 3............................................................................ 12 2.....................................1........... A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL .. 24 3..................................1............... 20 3....... A Fehér Farkas varázslata .. DRÁMA A GYAKORLATBAN ......................... A TEHETSÉGRŐL ....................... 7 1................................... 12 2..2....4..... együttműködést................................... 14 3............3................... Ismerkedő.... A tehetséges gyermek jellemzői ............................................................. 10 1................................................................1..................

.

a dráma hatékony segítőeszköz. A három kör az egymásra ható személyiségen belüli tényezők: a képességek. A belső tényezők közül a kreativitás és a speciális képességek fejlesztése az a terület. hogy melyek azok a területek. a kreativitás. A metszet a tehetséget jelenti. amelyek valamilyen viszonylatban kapcsolhatók a drámapedagógiához. A TEHETSÉGRŐL I. hogy mindig alkalmazni kell.I. mégsem gondolom mindenhatónak. motiváció. A tehetség összetevői A tehetség összetevőinek vizsgálatát úgy látom célszerűnek ismertetni. Nem gondolom azt sem. ahol úgy vélem. . ISKOLA TÁRSAK Motiváció Kreativitás Kivételes képességek TEHETSÉG CSALÁD Renzulli–Mönks tehetségmodellje Elsőként vizsgáljuk meg a legfontosabb összetevőket a fentiekben említett Renzulli–Mönks modell alapján. Bár sok mindenben segíthet a dráma mint módszer. hol és milyen szerep jut a drámának a tehetségfejlesztésében.1.

o. A szociális képességeik fejlesztése elengedhetetlen. hanem létrehoznak. Ez az a terület. ez az. o. saját elképzeléseinket másokkal elfogadtatni. vagyis folyamatosan keresi a válaszokat és a lehetőségeket egy adott témára.) A kreativitás fogalmát talán még nehezebb és összetettebb definiálni. de ugyanez a terület szükséges ahhoz. ezzel együtt mások igényeire is tekintettel lenni az kell. hogy kiemelkedő legyen az egyén a táncban is. gondoskodik arról. Guilford magára az alkotó műveletre vonatkozóan röviden . A környezet általában értékeli. A dráma aspektusából nézve ezt a területet könnyebb fejleszteni. a konfliktusokat kezelni. miszerint a kreativitás olyan tudattalan folyamat. o. együttműködni.). a zenei képesség hamar megmutatja magát. A jó sportolók kimagasló pszichomotoros képességekkel bírnak. A rajzkészség. Mi is a kreativitás? „Meglehetősen bonyolult és sokarcú emberi viselkedés. nem megtanulnak. amiről a mai iskolai gyakorlat szívesen megfeledkezik. fogalmaz Gefferth–Hersovits szerzőpáros (2004. A kreativitást magyarázó elméletek a tudás és a képzelet újszerű kombinációjának alkalmazásaként való meghatározástól egészen addig a felfogásig terjednek. kreatív képzőművészeti képességgé. Ezek közé sorolhatók a művészi.Vancsuráné Sárközi Angéla 8 Az általános képességek jól mérhetők az intelligenciatesztekkel. Vannak közülük ahol az átlagnál magasabb szint már korán és jól felismerhető. hogy jól tudjunk cselekedni. Pedig a jó szociális képességekre a társas viszonylatokban szüntelenül szükségünk van. 25. hanem rátalálnak. hogy alkotó tehetség lesz-e belőle. a fejlesztés folyamatában dől el. A másik kiemelkedő terület dráma szempontjából a kreativitás. hogy szociális képességünket magas fokra fejleszthessük. 26. 90. mint magát a tehetségét. Az intellektuális képességek másik összetevője. múlik a gyermek belső fejlődésén és a tanárai által biztosított fejlesztésen egyaránt…”. hogy a tehetségígéret fejlődhessen. támogatja. melynek révén a libidinózus és agresszív energiák kulturálisan szentesített viselkedésekbe konvertálódnak”. Az. sok érzelmet kifejező rajzkészség átalakul-e egy valódi technikát alkalmazni tudó. A pszichomotoros képesség mindenütt szerepet játszik. (Tehetség-kalauz 2000. vagy kitalálnak” (uo. Mérei szerint a kreatív emberek „nem alkalmazkodnak. irányítani. ahol a testi ügyességünkre vagy a kézügyességünkre van szükség. vagyis az alkotó ember – a konvergens az egy helyes megoldásra irányuló gondolkodás helyett – divergens gondolkodású. ahol a dráma – véleményem szerint – pótolhatatlan. így túlnyomórészt vezető pozícióba kerülhet. a speciális képességek viszont nem. „A spontán. A tehetséges gyerekek jelentős része értelmiségivé válik. a pszichomotoros és a szociális képesség. Csak keresni kell… című munkájában. hogy valakiből alkotószellemű művész váljon. A kreatív.). A szociális képességeket én kimagaslóan fontosnak vélem. Ahhoz.

A kreativitás szó magyarul alkotóképességet jelent. nonkonformitás és a feladat iránti elkötelezett kitartás. képzőművészeti. A szigorú tanmenet nem mindig teremti meg azt a közeget. a kiszámíthatatlannal. o. mindig utoljára. Mert világ igazán csak abból lesz. hogy „feltalálásra való képesség”.. az alkotás. az újradefiniálás és elaboráció. ami gondolkodásra kényszerített… a mindig új világa pedig a szabadságé. A kreatív potenciál viszont többé-kevésbé minden egyénben megtalálható. A kreativitás jelenségét sok szempontból fogalmazhatjuk meg. attól függően. a tudományos kreativitás. 216. abból lesz nép. Elhatározni. amelyek a kreativitás különböző típusait határozták meg. Mindig csak egyszer. hogy a szigorúbbak szerint „megöli”. képességeket mozgatnak meg. Szabadnak lenni. 194. ilyenek az általános problémaérzékenység. a kreativitás lényegét a divergens gondolkodásban határozta meg. és valószínűleg fejlesztésükhöz nem kell módszereket kidolgozni. fantáziadús művészi kreativitás. sőt élvezettel játszanak el a sokszerűséggel. a kényelmetlennel. gondolkodásbeli különbözőség és meglehetősen nagyfokú önállóság. ahol a kreativitás életképes lehet.) A kreatív egyének jellemzője a környezeti ingerekre való szokatlan reagálás. mert azt a biztonságos. A veszély. Gyarmathy Éva (2006) szerint sem összekeverhetők. hogy mi áll az elemzés középpontjában: maga az alkotási folyamat. Gyakran éri az a vád az iskolai oktatást.” (52. Vannak elméletek. E szerint több összetevőt különített el. Tapasztalataim szerint kiváló alanyai a drámaóráknak. A kockázat. szeretetteljes. a kegyelemé. amire a fejlesztéséhez szükség van. nagyon jól tolerálják a kétértelműséget. verbális és tudományos jelzőkkel illetett. a kiszámíthatatlané. „időtől független” közeget nyújtja. Azt írja: „zseni igen kevés van. Kiemelkedő jellemzőjük a humor. Erre a dráma alkalmasabb. így például zenei. Egyszer. gondolat. amelyek a kreativitást segítik. Ez volt az. amely inkább a feltaláláshoz kapcsolódik. a személyiségé. A váratlannal. Mindig először. mégpedig elsősorban azért. a meghökkentővel. a fluencia. közösség. Csak abból lesz ember… abból lesz művészet. vagy a kreatív személyiség. A pillanattal. . a kevésbé szigorúak szerint „elfojtja” az alkotóképességet. emberiség…” (Hamvas 1987. Nem a törvényt keresni. az originalitás. A váratlan. A bátorság… Csináljuk szabadon. illetve maga a produktum. A kreativitást gyakran összemossák a zsenialitással. A dráma megfelelő közeget jelent a kreativitásnak. pedig nem feltétlenül szinonim fogalmak. Hamvas Bélát idézném zárógondolatként: „… életem összeütközése mindig az újjal volt. o. Megkülönböztethető realitástól elszakadni tudó. illetve az arra való igényt.) A drámajátékok olyan kompetenciákat. a flexibilitás. A kaland. Nem alkalmazkodni. amit szabadon csinálunk. Nem a megszokás.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 9 úgy definiálta.

Persze az könynyen átlátható. Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban című könyvéből (2006. „A disszonáns. s ha igen. Én és a többiek”. fejlődési eltérések (szellemi-fizikai fejlettség eltérései). hogy nem egyedüli és kizárólagos a felsorolás. csupán a fent felsoroltak között vannak.Vancsuráné Sárközi Angéla 10 I. Gyakorta maximalisták. amelyek rímelnek az általam tapasztaltakkal. Az általa rendszerbe állított tulajdonságok két nagy csoportba sorolhatók: kognitív és affektív jellemzőkre. hogy a tehetség sokféle. A tehetségről szóló irodalom szerencsére óriási terjedelmű. az általánosítást hibának ítélem. s a kreativitást is ide sorolhatjuk. Kiss Ottó Emese almája című gyermekverses kötetében az egyik örökbecsű: „Kétfajta gyerek van. Nincsenek kész receptek. hogy van-e. ha valaki az alább felsoroltak valamelyikével rendelkezik. sokrétű érdeklődés. szimbólumrendszerük használata eltér az átlagtól. A tehetséges gyermek jellemzői Vannak közkeletű előítéletek a tehetséges gyermekekről éppúgy. akkor nem is tehetség. korai nyelvfejlődés. Affektív tényezőként az „érzelmi sajátosságok tekintetében” jelen lévő különbözőségeket értjük. és a nem utolsósorban rendkívül jó a humoruk és a humorérzékük. 135. mint magáról a tehetségről.2. önálló tanulásra való hajlam és igény. Arról sem érdemes polemizálni. hogy azon részét mutatom be. mint amekkora a valóságos arányuk a tehetségesek között. gyakran „túlérzékenyek”. . hogy annak alapján tehetség.) a VanTassel–Baska-féle jellemzésbe pillantsunk bele. Arra vállalkoztam.” (Gefferth–Herskovits 2004. kíváncsiság-tudásvágy. érzelmi intenzitásuk magas. Nem jelenti azt. hogy ezeket érdemes lenne részletesen taglalni. nagy energiákkal bírnak. koncentrációs kapacitás. S azt sem. Tény. különcségük miatt szembetűnő tehetségesek jobban feltűnnek a hétköznapi életben. 15. o. A tehetséges tanulóknál kognitív jellemző lehet a szokatlanul jó memória. amely gyakorlati munkámhoz. A tehetségekre vonatkozó előítéletek még jelen vannak a köztudatban. mi a valóságalapjuk. A tehetséges gyermekek igazságérzete rendkívül fejlett. hogyha az alábbiak valamelyikét nem birtokolja. o. elsősorban drámatanításhoz mindennap szükséges. Nem gondolom.) Jó lenne valamiféle kapaszkodó a tehetségek felismeréséhez.

a gondolkodás megváltozásának érdekében. gyakorlatok • figyelem: tartóssága. tudatosan használja a dramatikus fókusz. légzés. hangképzés. • manuális tevékenység • asszociációs játékok • mozgáskoordináció Szociális kompetencia területeinek fejlesztése • kommunikáció: verbális és nonverbális • együttműködés • csoportépítés • konfliktuskezelési technikák alkalmazása • szituációs játékok • improvizációs játékok • vitajátékok • fantáziajátékok • kapcsolatteremtő játékok • szabályjátékok • bizalomjátékok énkép erősítés önismeret önbizalom erkölcs-morál A tanítási dráma a fent felsoroltakat ötvözi. A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint Képességfejlesztő drámajátékok. a nevelési fókusz és a dráma céljának. minősége • koncentráció • memóriafejlesztők • ritmusjátékok • érzékelő-észlelő játékok • beszédfejlesztő: beszédtechnika. .3.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 11 I.

egyedülálló módon – a drámaoktatás. hiszen van az életben épp elég…” Vágyat éreztem arra. sokkal inkább hasonlít egy amolyan a világgal. A gyerekek számottevő tudással és tapasztalattal. majd közzétette töprengése tárgyát. hogy a következő tanévtől iskolánkban bevezetésre kerülhet – egyébként a környéken. hogy az iskolában is jelen legyen a drámaoktatás.) A gyermek a tanítás-tanulás folyamatában nem passzív befogadó – ez akár lehetne axióma is. A polgármesterasszony hallgatott. „Nem értem… minek a dráma az iskolában. „Ha megadjuk nekik a lehetőséget… az ismert és az ismeretlen tartal- . megfigyelésből elraktározott élménnyel rendelkeznek. mint egy bűvös.2. jelentésteremtőként értelmez. lelkesedéssel számoltam be munkaadómnak. mert azok a szülők. kerülte tekintetem. Már az iskolába lépéskor jól működik az a kicsiny embereknél. akiknek gyermekei óvodás koruk óta szívesen vettek rész drámafoglalkozásokon. hogy a meglévő tapasztalatukat használják fel az új befogadására. gondolkodott. Szerencsés esetben az iskolai oktatásba kerülésekor mindezen tudás szisztematikusan egymást kiegészítve bővül. hogy a tanulást a téridő-személyek hármasságának megszerkesztett alkalmazásán keresztül valósítják meg…” (Neelands 1994. A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL 2. hogyan kapcsolhatók össze a személyes és intuitív tartalmak a tudományos megközelítéssel). Mert mi is a dráma? A szó görög eredetű. hogy megértessem vele: éppen ezért kell a dráma. mely bevonja az érzelmeket és az intellektust is (azt keresi. Ezt nem tekintjük az objektív elméleti tanulás fázisának. titkokat feltáró csigaház. A drámapedagógia elméleti alapjai Friss diplomás drámatanárként lendülettel. egy kis falu polgármesterének arról. kínosan mocorogni kezdett. általa teremtődik meg saját tudása. Nekem a cselekedve élni – tanulást. Hiszen hogyan is működik a gyermeki megismerés a tudás megszerzése? Már az iskolába lépés előtt teljes tanulás zajlik. Jonothan Neelands a dráma egyik alapművében erről így ír: „a dráma gyakorlati. A dráma a cselekvést mint dimenziót emeli be az osztálytermi munkába azáltal.1. igénylik. a környezettel való gyakorlati „kapcsolatfelvételre”. A gyermek ebben a folyamatban aktív jelentésadó. értelmezésére. azonnali visszajelzést biztosító tevékenység. Már csak azért is. 13. o. cselekvést jelent. a „kortárs” vagy modern pedagógia alapja.

A dráma tehát sokkal inkább a tapasztalatot szerző és nem az előadói szerepben lévő gyermekre figyel. hogy egyáltalán létezik-e?) A mai oktatási rendszer ugyan hangzatos a kompetencia szótól. A körülöttünk zajló események. o. amelyek a „megközelítést leválaszthatják a személyes és intuitív tartalmakról”. gondolatokat. A dráma egy képzeletbeli közegben létrejövő tapasztalat átélésére koncentrál. történések tükrében vizsgáljuk magunkat s magát a kontextust. hogy önmagunkat fejlesszük.” (u. mely az új problémák megoldásának hatékony módja (Neelands 1994. A dráma folyamatosan erre koncentrál. Ezt a folyamatot tekinti a dráma „tanulásnak”. megszállottan keresve a válaszokat. (Csepeli 1993.ott). Állandóan arra kényszerülünk. A hagyományos tantervet követő magyar pedagógia még mindig azoknak a tudásterületeknek. hogy különböző ötleteket. szerepeket. amiben mindez zajlik. tükrözi a valóságot. melyben az objektivitás és a „személytől független igazság” az elsődleges…(Szerintem már-már filozófiai kérdés. mely a gyermekek számára különösen alkalmas arra. ha többet és jobban figyelnénk ösztöneinkre. megismerést. és nyelvi megformálási lehetőségeket cselekvésben kipróbáljanak. gyanakvóan figyeli a pedagógustársadalom a szemléletváltást. 13. Pedig bizonyára jobb lenne. amely az ősi gyermeki „mintha” világára épül. Nem lehet más. A mai oktatásban beidegződéssé vált a tanítók és tanárok körében az újtól való félelem. Folyamatosan szembesít. folyamatosan olyan kérdéseket fogalmaz meg. A dráma mindig egy felmerülő nem eldöntendő kérdésben jelenik meg. nem mer felelősséget és kockázatot vállalni. amelyekre nincs egyértelmű és egyöntetű válasz. A mindennapi tanulásban vagy a „mindennapok megtanulásában” nem választjuk szét a megismerés élményét.). s nem rendezzük el köztünk és a környezet közti távolságot a szaktudomány területei szerint. ahol az új és új problémák megoldásának kényszere lehetővé teszi a hatékony feltárást. A tanulás mindig folyamat. 12–13. Tulajdonképpen ez maga a tanulás a drámával és a drámában.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 13 mak közti hidak megépítésére” akkor tanulni tanítunk.). . Tanárként hajlamosak vagyunk az olyan tudástípust értékesebbnek tartani. o. Olyan fiktív helyzetet teremt. befogadást. de még mindig nem tartom átgondoltnak és belső igénynek az új szemlélet megvalósítását. A képességek pedig folyamatos változásban vannak. A személytelen igazságoknál többre tartjuk a személyes ismereteket. „A dráma a képzeletbeli helyzeten belül létrejövő tapasztalatot olyan közegben véljük. A folyamatközpontú oktatás autentikus módon képezi le. Persze nem ok nélkül! Valahol homályba vész az újdonság megvalósításához szükséges bátorság. Ebben látom a módszer fontosságát. tudásformáknak tulajdonít magasabb státuszt. nagyobb jelentőséget. értékeket. „Fiktív világban valós tanulási tartalom” (Szauder Erik drámatanár megfogalmazása).

vagy rögtönzést. színjátékot. hogyan is lehetne e nélkül? A tudás és a személyiség tisztelete egész életünket meghatározza. Így őrizhetjük meg önmagunkat napról napra a magány és a találkozás között. o. és végképp nem kizárólagos. melynek során a cselekvő ember ismeretei. amelyekbe úgy bújunk bele a különféle helyzetekben.2. A hétköznapi életben szüntelen szereptanulásra kényszerülünk. Gondoljunk csak arra. 12–13. tér. Alapja a szervezett emberi cselekvés. hogy ez egyike a legfontosabbaknak. társas együttműködést. miközben meg kell tanulnunk a régi szerepeink elfelejtését is. társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett drámajátékok és drámakonvenciók által fejlődnek. játékok összessége: képességeket és készségeket fejlesztő gyakorlatok. test. 104. A másik hangzatos közhely „az iskola az életre nevel”… Mi másra? A részigazság most.). mellőzve a teljesség igényét. A drámapedagógia egyik definíciója: a személyiségfejlesztés módszere. igényelnek. melyek szerepvállalást. az adott nyelv. múlik felettünk az idő. Minden olyan játékos emberi megnyilvánulás. „Változnak pozícióink. Eszközei az emberi képességek. ebben az esetben fontos. van néhány. röviden drámaként említve. színjátszást.Vancsuráné Sárközi Angéla 14 Az „értékváltozás a drámatanítás célja” fogalmaz Bolton. viselkedésünk alkotórészei lesznek. 2. foglalkozásunkhoz megújult tudás szükséges. idő. A kompetencia alapú tanulás és tanítás – mert nem szétválasztható fogalmak – nem új keletű.) A tanulás a drámában a személyes tudás növekedését jelenti. (Azért én feltenném azt a kérdést ezzel a meghatározással kapcsolatban. ám abban hiszek. Hangsúlyoznom kell azonban hogy nem egyetlen s nem üdvözítő forma. új és új szerepeket kell tanulnunk. képességei. életkori szerepeink elavulnak… Szüntelenül alkalmazkodnunk kell. . A dráma alapfogalmai Az előzőekben általánosságokban beszéltem a drámapedagógiáról. A drámajáték gyűjtőfogalom. hogy levehetetlen szövetté válnak.).” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1995. A szerepek. o. „emberi kapcsolataink egyik legfontosabb szabályozó tényezője… a szerephelyzetek változatossága szüli a személyiséget…” (Csepeli 1993. Most egy rövid és konkrét fogalmazás következzék a dráma alapfogalmairól. hogy a tanulásnak mi célja lehet még? Bár tudom. amelyben a dramatikus folyamat megjelenik. Leginkább a boltoni négyes felosztás elfogadott.

alkotás létrehozása: megjelenítési (naturalista) vagy a demonstrációs (brechti) . Instrukció alapú tevékenység. Hibának vélem. ha nincs konkrét célja. idéződik fel • nem feltétel az érzelmek és a koncentráció magas szintje. a csukott szemmel végzett játékok ilyenek) minden átgondolás előkészítés és cél nélkül alkalmazni. avagy az érdeklődés középpontjában álló kérdésfelvetés • a tevékenység nem ismételhető mindig • kis csoportos tevékenységi forma • az akció intenzív átélés nyomán jelenik meg. A cél eléréséhez koncentráció és erőfeszítés kell. A hétköznapi drámatanításban részlegesen van jelen a színházi alkotómunka és a művészi produkció létrehozásának folyamata. formálhatóság. például egy matematikaóra elején. hogy „valami érdekessel” kezdjük. Mégis óva intenék minden lelkes pedagógust az önkényes és öncélú gyakorlatok használatától. A legtöbben talán ezt ismerik a gyakorló pedagógusok. Nem kötődik erős érzelmi bevonódáshoz. a legtöbbet alkalmazott eszköz. gyakran törekszik lezártságra. ám lelkes kollégák. Sajnos gyakran tapasztalom. hogy hangulatkeltőnek. meghatározott hely és szereplők. stresszoldónak „használják” a drámában nem jártas. Főbb jellemzői: • a szöveg és az akció egyértelműsége • a színházi formanyelv használata • megjelenítési készségek használata. valamint energiaforrása a motiváció. ha nem „valamiért” történik a játék. spontaneitás • az idetartozó tevékenységnek három összetevő eleme van: az eseménysor (cselekmény). bár ez gyakran megtörténik • nagy szabadságot ad az egyéni kreativitásnak C típus: Színház A színházi elemeket felhasználó. B típus: Dramatikus játék • alapértékei: folyamatosság. Nem szabad egy bizalomjátékot (pl. a dráma mint műfaj alkotórészeit szintetizáló forma. a gyerekek körében közkedvelt forma. ismételhető.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 15 A típus: Gyakorlatok • közvetlen tapasztalatszerzés • dramatikus készségfejlesztés • helyzetgyakorlatok • játékok • egyéb művészeti formanyelvek bevonása A gyakorlat rövid távú.

melyek átfedik egymást a dráma és a tehetség között. értékelés. A dráma két fókusszal dolgozik: az egyik a nevelési fókusz.Vancsuráné Sárközi Angéla 16 • a végső produktum fontossága. s az fontossá válik számukra. azt azonban állítom. Az előző a tanítási céllal egyezik meg. másik a dramatikus fókusz. a másik a tanári és a tanulói attitűd. interpretáció. bevonódás. Ha pedig fontos a tevékenység. hogy bevonódjanak a játékba. a másik képességfejlesztés. A gondolkodásra szánt probléma olyan . az egyik a bevonódás szintje a dramatikus tevékenységek során. amiben mindenképpen eltér a drámatanítás. A tehetség fogalmából ebben a vetületben több dolgot mindenképpen azonosnak érzek: az egyik a motiváció-motiváltság mint kulcsszó. o. Csak ezt követően van esély arra. ennek rendeli alá az egyéni teljesítményt D típusú: Komplex vagy tanítási dráma A tanítási dráma fő célja. hogy a bevonódás szintjei rímelnek a tanulási folyamatra. és végül (érintőlegesen az önmagunkból való építkezés mint kreatív elem) a kreativitás. A bevonódás szintjei az érdeklődés. A dráma létrejötte a gyermeki „mintha” játékból ered. definiáló tanulmány készült a tanulás folyamatáról. Nem erőszakos a véleményem az összevetés a tehetségről olvasottakkal sem. amelyben megélhetővé válik egy élethelyzet. Amiről még úgy vélem feltétlenül említést kell tenni. vagy a tehetség és kreativitás fogalmára. Nem tudom mennyire sok összehasonlító. A konvenció munkaforma. A drámában motiváló erő a feszültség. amit a középpontba helyezünk. amivel az adott problémát vizsgáljuk. vagyis az a probléma. el tudom érni. elkötelezettség. A gondolkodás megváltozásának elérése érdekében az előzőekben felsorolt típusokat tudatosan ötvöző drámaforma. az a mód. hogy magunkat más szemszögéből lássuk. Drámakonvenciót a tanítási dráma. Két fontos dolgot kell még megemlíteni. 213. illetve a dramatikus játék során alkalmazunk. Sajátos partneri viszony van jelen tanár és diák között a drámában. hogy energiát fektessenek a munkába. A dráma központi pontja a fókusz. A pszichés biztonság érdekében a drámában a szerep és a szituáció mindig képzeletbeli marad. Ha ez megvan.). belsővé tétel. Ha visszagondolunk a tehetséges gyermek személyiségjegyeire. A személyes bevonódás szintjeiről Dorothy Heathcote azt mondja: „Először fel kell keltenem az érdeklődésüket. az a tanulói és a tanítói attitűd. utóbbi pedig olyan kérdés. az átélés és a tanulás eszköze a dráma konvencióival valósul meg. akkor lehetőség nyílik a teljes belefeledkezésre” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1993. körvonalazódni látszanak azok a területek. vagyis a megoldandó probléma.

Olyan emberi tényezők. sem kedves / sem szerény. s meglehetősen ironikusan összegezte a dráma lényegét: … „Nem vagyok sem szolíd. / ügyetlen. Buda Béla azt írja az Empátia… a beleélés lélektana az empátiáról című könyvében „…az iskolában a megfelelő érzelmi töltésű és tanári irányítású nevelői kapcsolat fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. amely mindkét fél számára biztonságot jelent. Vannak. Mindezekkel együtt születik meg a felelősség. hogy legyen. 83.). o. o. Ez utóbbi a tanár sajátja is kell. a problémát más közegben. Mégsem mond le a tanulás komolyságáról.). A tanuló saját cselekvésein keresztül tanul. Viszont egy jó drámatanár nem működhet empátia nélkül. akkor be kell tartania a szabályokat. nem parttalan játszadozás. gyáva. sem jólnevelt. Erre pedig mindennél nagyobb szüksége van a tehetséges gyermekeknek (is). A tanárt az foglalkoztatja.). . akik tanári pályájuk során alig alakítanak ki ilyen kapcsolatot. Rendszerint a spontán empátiás tanári személyiség képes arra. Olyan bizalmi légkört kell teremteni.” (uo. belső szükségletként a diák részéről és az empátia. tanuló-központú. hanem tudatos építkezés. szoros együttműködésen alapuló. hiú. o. hogy az könnyebben tudja meghozni saját döntéseit. félszeg / Tessék engem helyretenni!” (Ágai 2005. gondolatai megváltozása érdekében. hogy a tanulókat magához vonzza… Az ilyen személyiség nem rendel alá mindent az oktatási feladatoknak és nem szűkíti le igényeit a rendre és a konvencionális viselkedésre. gátlásos. Legkedvesebb költőim egyike Ágai Ágnes „véletlenszerűen”. nem infantilizál. Ezen gondolatok általános tekintetben értendők. illetve az azonosulás alapjául választott érték megfelel-e az adott helyzetnek. Mert „saját fonákságait mindenki felismeri a másikban. helyzetben éli meg. úgynevezett eltávolítás történik.. tapasztalati úton ért meg elvont dolgokat.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 17 helyzetbe tevődik át. élményszerű tanítás-tanulás. A szerepjátékot mint stratégiát arra használja. hogy mások viselkedését értelmezze. 82. / Öntelt vagyok. Együtt. Sokkal érzékenyebbnek kell lennie e területen. A dráma belülről fegyelmez: ha együtt akar játszani a többiekkel – ez saját döntése –. Olyan elvárások vannak. melyek nagyon megfoghatatlannak tűnnek. Ebben a nagyon intim személyes történésben mindkét résztvevő attitűdje eltér a hagyományostól. amely maradandó hatású emléket hagy bennük. milyen lépéseket tesz a gyerek saját viselkedése. mások viszont minden osztályukban létre tudnak hozni sok tanulóval olyan viszonyt. amelyeknek hiánya rendkívül nagy hatással hat vissza a nevelői munkára. 227–228. Igyekszünk. amely eltávolítja a diákot. Ez a bizalom viszont nagyobb szabadságot feltételez és ad is egyszerre. Olyan pedagógiát igyekeztem bemutatni. Talán ezért is idegenkedik sok nevelő a drámától.” (Buda 1993. Hogy a gyerek önvédő mechanizmusa működhessen. amely az alkotás örömét adja diáknak és tanárnak egyaránt. Működésképtelenné tesz.

Fantasztikus. Nem is néztem én akkor sose tükörbe. hatékony kommunikáció voltak.3. Az „ÉN könyv” A drámajátékok témája. hogy ha színházi példával élve: a drámajátékok a próbafolyamat részei. csak ha véletlenül nekimentem. hogy észre sem vettem. Úgy tudnám érzékeltetni. hogy bizonyos tanulságok. szenzációs humorral megrajzolt kamasz fiú monológjából tudjuk. Olyan kérdések. a megjelenés központi kérdéssé válik. se levágatni. önértékelés. de semmilyen.1. hogy a változás megtörténhessen. hogyan fésülködjön. az elfogadás. Hiába bámulom magam a tükörben. de ezt fésülni se lehet. melyek a csoportban érzékelhető problémákat vagy morális kérdéseket igyekeztek körbejárni. ha elválasztom – akkor még rondább. Janikovszky Éva által életre keltett. arra még emlékszem. mitől van ez? Ha legalább a hajam göndör volna. Más pontosan tudja. amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. kategori- . mert ez nem haj. énelfogadás. öntudatosság. A külső. ez ökörnyál. érzések. Ezt a vackot se növeszteni nem érdemes. a magvetésnek és az aratásnak is…Az ÉN könyv szisztematikusan épül fel. Kiegészítve mindezek tanítási drámával. hogy mennyi gond akad a külsővel ebben a korban (is)… „Pocsék vagyok. önbizalom. Következtetéseket levonni. Ha előrefésülöm – ronda. az énképerősítés. Miért nem több? A tanítási dráma komplexitása miatt. ez napról napra csak rosszabb lesz. együttműködés. Fantasztikus…” (Janikovszky: Tükör előtt). Az idén a nyakam megnyúlt. az ellenállás. Egy tanítási évben csupán néhány tanítási drámaóra van. nevelési területei. gondolatok beépüljenek a személyiségbe. a tanítási dráma maga az előadás. fantasztikusan pocsék. a fejem meg összement. mikor lettem ilyen pocsék. melyek a tehetséges gyerekeket. Kell időt adni arra. A tanítási dráma sohasem lezárt kérdésekkel dolgozik. DRÁMA A GYAKORLATBAN 3. A legfantasztikusabb az. biztonságérzet. A külső elfogadása vagy el nem fogadása tartogathat meglepetéseket. Mert tavaly még egész normális srác voltam. Csak tudnám. Kívülről befelé halad. korosztályukat megelőzve érdekelnek. az tuti. ez pókháló. a barátság és az élet változásai is. önbecsülés. Felszínre került a magányosság. ha hátrafésülöm – ronda. Mert mindennek ideje van. És tavaly a fejem is akkora volt.

születtek kiadásra is méltó versek. cipős. Na- . Színes papír. szöveges gyakorlatok címkével illeti. Úgy fogalmazták meg: „szeretek idejárni. apró titkait. Azért volt jó – s ezt két alkalommal is megtapasztaltam – az ÉN könyv elkészítése. lazító. kicsit pszichodramatikus. A külső után a belső tulajdonságainkat listáztuk. improvizatív. kartonpapír. De az is épp ilyen izgalmas volt. Végül mindent lesöpört és alá írta: „én így vagyok tökéletes”. Egy kislány. amilyen lenni szeretnél. (Ezekről viszont meg kell jegyeznem. Akárcsak Gabnai Katalin drámajátékokat leíró könyve. aki a csoport egyik meghatározó személyisége volt. sokáig nézegette. Izgalmas és nagyon szerethető dobozok születtek. Hogy ez tehetségfejlesztés-e? Viszszakérdeznék… miért ne? Készítettünk álarcokat magunkról. amire ha ránézünk. Legyen a doboz a te névjegyed. a gyerekek megjelenítették akár önmagukat más dimenzióban is: például ha választhatna. ki tudjuk találni a csoportban kié. amely a drámatanárok kézikönyve. addigra jól ismertük egymást. Megejtően tiszta érzések. amiért érdemes „csányisnak” lenni. Újságok. A belső tulajdonságok kapcsán nagyon sok szituációs játék és improvizáció élt meg. kacat rengeteg doboz. Mire eddig elértünk az ÉN könyvben. a drámatanítás alapműve. vizsgálódni. koncentrációs. milyen élőlény lenne. Nem elemeztem tovább…) Az ÉN könyv nem „vegytiszta” kicsit szociodramatikus. Az volt vele az egyik játék. amikor már-már egy performance sikeredett az átalakulásból. A drámajátékok sokféle meg. hogy inkább pszichodramatikus elemek. ahogyan szeretnéd. Egyik feladat az ÉN könyvben: mindenki hozott egy fotót saját magáról. amolyan limlom. helyenként torokszorító sorsok. szerepgyakorlatok maszkjátékok produktumait is tartalmazzák. mímes. gurgulázó nevetés közben. színes lapok. Önvizsgálaton kívül a csoportban lévő társas kapcsolatokról is sok minden kiderült. grillsütős. hogy a csoportból csapat legyen. forgatta a képet. meglepődtünk a tíz legszebb és a tíz legfontosabb szavak összecsengésén. érzékelő bizalom. Büszkék rá.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 19 zálni nem szabad. A feladat reflexiókat megosztani. különböző eszközök álltak a gyerekek rendelkezésére. egymás külső tulajdonságát. ajándék.és felosztásban élnek. Ez már kicsit a következő munkánk előkészítése is volt egyben. Ez nem terápiás kezelés. az ÉN szalagnál káprázatos fantáziavilág tárult elém. Nem vontam le ebből sem messze menő következtetéseket (legfeljebb a „vajon miért?” kérdés hangzott el). Illesztgetett rá ezt-azt. kavics. de ezen a szinten maradtam. nagy. melyek észrevétlenül segítették. Debreceni Tibor Játékkönyvében kapcsolatteremtő. Kaposi László Játékkönyve is hasonló felosztásba sorolja a drámajátékokat. mert közben olyan szoros barátságok köttettek. Ma is egymás mellett „figyelnek minket” drámafoglalkozás közben. Annyit kértem. kicsi. hogy alakítsd át úgy. mert itt barátokat találtam…” Mély és igaz pillanatok ívódtak belénk. amikor zenét mozaikképpé képezték. büszkeségeit. Az ÉN könyv mellé ebben a stádiumban készült el az ÉN dobozunk is. hogy készítsük el azt a saját dobozt.

a Kamaszságok és a Nemzedék címet viselőkből válogattam. amit látott. hogy „figyeld meg mit érezhetett a költő…” Sokoldalúan sokszínűen próbáltuk megközelíteni. szavak nélkül egy rajzot. „Megnézhetem?” kérdezte az anyuka. Az egyik gyermeknél én is jelen voltam. A szerepeket maguk választották. hosszú idő óta nem tudtam igazán róla”… 3. Ideje lenne végre valóban felülvizsgálni mind a kötelező irodalomként számon tartott olvasmányokat. A végén nagyon lassan csukta be. Végül összeállt „a könyv”… mindenki eldöntötte.2. az előző energikus sodrás simítássá szelídült. Nem túl népszerű az irodalomórán a verselemzés sem. mi kerül bele az éves munkákból. aki már a hetvenes években a hóna alatt „szabad verseivel szaladgált” a Móra Kiadóban … akkor még nálunk híre sem volt a svéd gyerekverseknek. Kortársat választottam. Lefestették egymást. Megmutatták. a Titkokat az ujjaimnak mondom el. értetlenül szemlélik. olyat. Vitatkozik a szakma és a gyerekirodalmárok – előbbiek s utóbbiak egymás között is – arról.és kamaszkor életérzéseit rendkívüli érzékenységgel. hogy a gyerekek nem olvasnak. Közelibbnek érzik magukhoz ezeket a verseket a felnőttség kapujában topogó gyermekemberek. Néha rám nézett. Évtizedek óta panaszkodnak arról az irodalmat tanítók. Arra tettem kísérletet. Ezek a feladatok mindig drámajátékok közé építve valósultak meg. érzékeinkkel megszelídíteni a verseket. hogy a férfi és női szerepek elválasztódnak. s a szobájába vonult. Lassan csúszott le a keze a hátsó borítón. Majd lapozni kezdte. mind a műelemzés metodikáját. Senki nem hagyott ki semmit… Hazavitték. őszinte megértéssel mutatja be. hiszen a rajzból kettejük „alkotása” lett. Mindhárom a gyermek. eldönthette. elmondtam a feladatot ahhoz. A verseket felolvastam azzal az utasítással. torz tükör- . közvetlen ezután elkészültek az önarcképek. majd saját magukat csak színekkel. hogy az okként emlegetett média hatása és felelőssége az egyetlen eredő. nem hogy a költészetüket. nagy örömükre szolgált. „támadjak” meg gyerekeket versekkel. hogy kortárs költők nevét sem ismerik. Ágai Ágnes generációs gyerekverses köteteiből. Nem hiszem.Vancsuráné Sárközi Angéla 20 gyon élvezték azt. majd maga elé motyogta: „rég beszélgettem ennyit a gyerekemmel. hogy kifigurázhatták az iskolát. Az anya leült az étkezőasztalhoz. hogy másképpen közelítsek. Legfeljebb a rövidített tartalmukat tartalmazó kötetek kelendők. amikor egy körből kiindulva készítettek párosan. keze sodró mozdulatával ellenőrizte tiszta helyre teszi-e. Kamasz emez-amaz … avagy a könyvespolctól az előadásig Az ÉN könyv elkészítése után egy közös produkció létrehozása volt a cél. A kislány bólintott. Leérettségiznek ma úgy fiatalok. hogy a kötelező irodalomként meghatározott könyvek érintetlenek maradnak a könyvtár polcain. hogy mi kerüljön a kötelezőbe. ami persze más értelmet nyert.

és célja is. önfegyelmet. figyelni kell. Kinek fontos a vasárnapi ebéd. fordítsd a kör közepe felé a székedet. akire igaz az állításom. volt produktuma. a körbe befelé nézve? Újabb állítások következnek. hogy milyen állapotban ülsz itt most. aki boldognak érezte magát. (Székek körben kifelé fordítva. ki az. állapotban voltál jelen. s így foglaltál helyet? Most visszafelé megyünk: ugyanígy egy szóval mondd el. „Csak” játszatni. A legfontosabb az énképerősítés. Tudom kinek hiányzik elviselhetetlenül az édesapa. és egy másik széket kell elfoglalnia. együttműködést. ki az. az önbizalom. a kinti világ dolgait. aki nadrágban van. magzati pózban suttoghatták el kérdéseiket a világról.4. Nem kellett kérdeznem.3. hogy rád az az állítás nagyértékben vagy teljesen igaz. s foglalj rajta kényelmesen helyet. ki az. emlékezetet. Katalizátorként hatott a vers. Mindkét esetben a tanulási terület rendkívül széles. koncentrációt. amikor kifelé voltak a székek fordítva. Amikor úgy érzed. és ki az. (Ezután visszacsatolás? Érzések. aki volt vagy épp most szerelmes. nézni és látni.) Próbajáték: „Fusson az. Mindent valamiért tettek. egy szóval jellemezzétek. Közben szociális képességeket. készségeket fejlesztettünk. új helyet kell keresnie. aki bizonytalan. aki magányos. aztán attól.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 21 ként mutathatták be azt. Hogy ki lesz az? Amikor kimondom azt. hogy ki az. az önismeret volt. közben állításokat fogtok hallani. reflexiók megbeszélése. hogy leüljön. Ismerkedő. Megjeleníthették a „rosszat” a családban. A próbafolyamat maga a versek elemzése drámába ültetve. fejezetrészben olvashatók. az irodalmi alkotásokban oldódtak fel. Akinek nem jut hely. aki büszke a teljesítményeire. hogy saját tempójában járja be a teret. az lesz a következő ember a kör közepén. milyen minőségben. aki a kör közepére kerül. a zene. Ezalatt a kör közepén álló is szeretne. Mindennek volt tétje. Életjáték született. Az Én könyv az Én doboz és a színpadi játék próbái közben kiderült számomra. csoportépítő. aki…”. akkor mindenkinek. hogy „fusson az. aki- . foglalj helyet az egyik széken. Nem volt egyszerű és nem volt könnyű. ha úgy érzed sikerült letenni az érkezés. és „bulizhattak” is a színpadon. Az órarészletek a 3. (meg)hallgatni és (meg)hallani. „Önmagukból… szabadon” készült minden. hogyan. Fusson az.) Hallgasd a zenét. figyelmet. akinek a családjában jelen volt vagy jelen van a félelem. illetve csak belső tulajdonságokra koncentrálódhat. ki az. Szeretném ezt a tudást átadni a gyerekekről a kollégáknak.) Kérlek Benneteket. nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok Arra kérek mindenkit. 3. aztán már belsővel is gyarapodhatnak az állítások. (Kezdő csoportoknál lehet külső tulajdonságokat sorolni. a mozgás. Ezeket most először tőlem halljátok. Az önmagunkkal való találkozások.

hogy… ezután elmondod. amíg a labda le nem esik valahol. hogy mind különböző legyen. és ő is kimondja a „hah” szót – ez volt tehát a második ütem. s azt mondod: azt már tudom rólad. és az elhangzott kijelentéseket megismételjük arról. Válassz egy állatnevet! (Szerencsés azt kérni. ahogy szeretnéd. abba kell hagynod. aki könynyen sírva fakad…stb. akitől a fonalat kaptuk az első körben. egyre hangosabban. . A dobó és kapó ember ugyanaz marad. amikor úgy érzed. Addig megy a játék. de azt még nem tudom. (Visszacsatolás: kinek sikerült és hány nevet „meghallani”?) Arra kérlek Benneteket. válaszol és a gombolyagot tovább dobja más kiválasztottnak. Ez az első ütem. Kiválasztasz valakit a csoportból. Lényege: a keresztvagy beceneved. vagyis a mellette álló két játékos ugyanolyan kézállással a középen álló társuk hasa elé ütnek egyszerre (mintha kezükkel mímelt szamuráj kardjukkal a hasát akarnák eltalálni) – közben ők is hangosan kimondják a „hah” szamuráj kiáltást. míg mindenki sorra nem kerül. Megfogod gombolyag végét. az második ütemre felemeli felé a fejét (aki szintén társához hasonlóan összeteszi a kezeit). kérlek. a királynak neveztem el. csak ekkor gombolyítjuk a fonalat. A negyedik ütemet a második játékos adja azzal. Az indító „imaszerűen” összetett kézzel hangos „hah” kiáltással a körben valaki felé „mutat”. A játék nehézsége. Fusson az. Az utolsó ember az indítónak dobja vissza a labdát. ami téged érdekel vele kapcsolatban. hogy az indító több labdát indít el. hogy… mondattal megkérdezed. aki nem szereti a sertéshúst. kivéve a mellettem állót! Közben ránézek és kimondom az általa választott állat nevét. legfeljebb három mondatot mondhatsz el magadról! Csak egy percig beszélhetsz. Fusson az. a király…stb. István. majd átdobod neki. mutatkozzatok be. Most a saját nevünkkel játsszunk tovább! Öt fokozatban kell kimondani a neved. Ő szintén kiválaszthat egy másikat a körből. Ne a melletted ülőt. Akire mutatott.”. Ezután a második ütemet kimondó játékos „szomszédai”. jellemzőnek vagy kívánatosnak tartasz magadról (például: Gizella a gazella. hogy a sajátodon kívül meg tudsz-e jegyezni még másikat. hogy ő küld egy újabb szamuráj ütést az elsőhöz hasonlóan a körben valaki másnak. A megállapítások „visszafelé” is elhangzanak.) Egy labdát dobok valakinek a körben.). tehát a név után tegyél egy jelzőt. hogy itt és most téged szólítsunk. Gombolyaggal játszunk. illetve vissza nem kerül mindegyik az indítóhoz.. Próbálj meg arra is figyelni. csak a keresztnevedet kérem.Vancsuráné Sárközi Angéla 22 nek zöld a szeme. amit fontosnak. amit az illetőről már biztosan tudsz. A játékot én magamnak István. kimondja „állatnevét” stb. A következő játékos szintén megfogja a spárga egy darabját. hogy letelt a perc. Szamuráj játék.

Most megnézheted a tárgyadat.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 23 Székfoglaló másként. vállatok összeér. mikor hogyan indultok és álltok meg. A játék mindaddig megy. hogy a te székednek hol a helye – akár ehhez képest.) A székeinkkel játsszunk tovább. megmozdul saját székén. mondj róla egy szót. illetve a lerakott székekhez képest. csak a tekintetünkkel dolgozunk. vagy egy tárgyjátékot ennyi időben. nem ülhet arra vissza. (Futni. Válassz egyet. s teheti ezt egyenletes tempóban haladva. mint ahány résztvevő. hogy mindig elfoglalja valaki az éppen üres széket. M.) Alkossunk betűket magunkból a taps után ötig számolok. felgyorsítani a tempót nem szabad. Az induló játékos célja elfoglalni az üres széket. ami eszedbe jut! Ha most lehetősége van mindenkinek arra. Mindenki fogjon meg egyet. hasonlítsd össze: jól „láttad-e” a kezeddel? Mondd el néhány mondatban a tárgyad történetét. együtt próbáljatok meg eljutni a közösen kijelölt célig. ki akarna új helyet? Tedd oda! Miért tetted? Ha ez egy kompozíció milyen címet tudnál adni? Folytatjuk tovább a beszéd nélküli játékokat. amivel jellemzed a tárgyadat. A térben össze-vissza elhelyezett székek vannak. Rajzold le a tárgyadat azok alapján. Milyen szót tudnátok kirakni a fentiekből? Bármilyen formát választhattok. hogy a kettőt egyesítsd például: kisujj piros. (Leteszem a saját székemet valamilyen pozícióba a térben valahova. (A tapasztalatok megbeszélése: mely tantárgyak tanításához tudjuk alkalmazni a játékokat?) . Egy színt és egy testrészt fogok mondani. hogy a sajátját máshova tenné. Együtt fogtok dolgozni párban.) A csoport a székfoglalást úgy próbálja megakadályozni. Á. A terem egyik végéből a másikig kell eljutni. Feladat. (Reflexiók. egymást irányítani ebben a játékban a csoport tagjainak nem szabad. amelyben minden tárgy szerepel.) Kosaramba ma titkokat rejtő tárgyakat hoztam. asszociációs kör a tapasztalatokról. R. eggyel több. Semmilyen hangot nem adhattok ki! Nem beszélhetitek meg. Amikor mindenki lerakta. amíg az induló játékos helyet nem tud foglalni az üres széken. Mutasd be a gazdádat. érzések tapasztalatok megbeszélése. amit róla tudsz. a játékvezető kérdez: Nézd meg a székkatedrálist. vagy…D. Építsük meg székbirodalmunkat. új helyet kell keresnie. kinek a mije vagy? Kik tartozhatnának össze? Az öszszetartozókkal készítsünk egy maximum 3 perces improvizációt. s szülessen meg a térben egy O betű. akivel egymás mellé álltok majd a taps után (háromig számolok segítségként). Közben mindenkire nézz rá és válassz ki a tekinteteddel egy valakit. Sétáljunk a térben. Egymás mellé álltok. de ne nézd meg rögtön! Tedd a hátad mögé. Még mindig nem nézheted meg. Hagyjunk egy nagyobb teret középen szabadon. gondolatok megbeszélése. Beszélgetni. A.) Gondold végig. (Reflexiók megbeszélése. kezeddel vizsgáld meg! Egy szót kérek. (Az eddigi élmények. Aki egy kicsit is felemelkedik. visszacsatolás.

Az érmét csak a széken hozzá legközelebb ülők láthatják. a negyedikben egy történetet 5 képben. zsírkréta. az első széken ülők közé kerül az indító. színes papírlapok). előre szétdarabolt fotók.4. csomagolópapír. Két egyenlő létszámú csoportot alakítunk. íróeszközök. Az első szegmens az öröm helye. falhoz tolt padokkal. négy munkaasztallal eszközök: papírlapok. hogy a lehető leggyorsabban felkapja – megszerezze a kalapot. amely az adott helyünkről eszünkbe jut. Sétálunk „körbe” az elképzelt négyszögünkben. Farkasmese Pilinszky János: Fabula című verse alapján csoport: bármely korosztály. ha a csoport tagjai visszakerülnek az induló helyükre. Tapsra megállunk. hogy a kalap mögött figyeli. az utolsó játékosnak az a feladata. az elsők feladata. de elsősorban 12 év fölött tér: osztályterem.) 3. mindenki más a csoportokban az irányítóval szemben a sorok végén egy széken lévő kalapra néz. szétvágott idézet (Pilinszky: KZ oratórium) téma: Pilinszky János: Fabula című verse . egy olyan állóképet készítünk egyedül. Az egymással szemben ülő csoportokban. Képzeletben négy részre osztjuk (lehet kijelölni ezt székekkel is). A második körben a mozdulathoz tegyünk egy szót is. Feladata. a második a szomorúságé. a kalap felé. Tanítási óravázlatok 3. hogy feldobjon egy érmét: fej vagy írás. helyzetünkről eszünkbe jut. Szerepe. tehát mindenki eggyel előbbre kerül. A tér négyszög alakú. közepén nagy térrel. (Reflexiók: hogyan kerültek egymás mellé az utóbbi játékok? „Az írástudók felelőssége” gondolata. A játék végén megbeszéljük. A játéknak akkor van vége. A két csoport leül egymással szemben. Van még egy szereplője a játéknak. Ha az utolsóhoz ért. körbe rakott székekkel. és amelyik részben megálltunk. amely kifejezheti azt az érzést.Vancsuráné Sárközi Angéla 24 Kalaplopó-„felelősség” játék. A tehetségfejlesztésben résztvevők egyéni és kollektív felelőssége – beszélgetés. hogy amilyen gyorsan ezt észleli. a negyedik a fájdalomé. ki kapta el előbb a kalapot. Ha az irányító „fej” érmét dob. A döntőbíró. a székek mögött a kalaplopó az indító pozíciót foglalja el. megszorítja a társa kezét: üzenetet küld. festék (esetleg lehetnek színes újságok. Miért? Hol szeretne lenni a legjobban? Miért? Négyszög játék. ami a helyünkről. hogy ki milyen pozícióban hogyan érezte magát. a csapat feláll.4. közben minden csoport tagja a saját csoportjában megfogja a szomszédjai kezét.1. ragasztó. Ha ez sikerül. a harmadik a boldogságé. amit mindenkinek a csapatában továbbítania kell. kétes esetekben az ő döntése a mérvadó. olló. A harmadik körben egy közös állóképet.

öregasszony. előítélet kezelése. ha gondolod: színezz is! Tanár: Írj a hátuljára jellemző külső vagy belső tulajdonságot! Mutassuk be egymásnak kézállatainkat! Tegyük le őket középre. A csapat tagjai folyamatosan. ahol előbb összeáll (képek: farkas. hogy a „vélt” ellenfeleddel alkoss párt: például béka–szúnyog… írjátok egymásnak levelet. szerepmélyítés Tanár: Milyen az a farkas. emberek…) Tanári narráció: hol volt. társas kapcsolatok. magányossá válás útja. mit szerettek a másikban. amelyik magányosabb az angyaloknál? Milyenek a magányos angyalok? Mitől lehet egy angyal magányos? Mit jelenthet ez? Milyen kép él bennünk ezekről a fogalmakról? Arra kérlek benneteket.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 25 cél: a sorból való kilógás több szempontú vizsgálata. elfogadás. de úgy. morális kérdések fókusz: Mitől válik valaki magányossá? Mi határozza meg viszonyulásainkat? Létezik-e eleve elrendelés? Ha igen. aki… a másikra angyal az. hol nem volt. Kezdődjön úgy „azt szeretem benned…” Tanár: Képet hoztam. Négy csoportban dolgozunk tovább. írjátok fel a lap egyik oldalára a mondat befejezését: farkas az. Írjuk fel ide a csomagolópapírra. bizalom. Az asztal meghatározott pontján – jelen esetben az ablak felöli oldalán – érhetsz a puzzle darabhoz. Válassz magadnak állatpárt. Minden csoportnak lesz egy-egy asztala. aki… Most gyűjtsük össze azokat a dolgokat. ami közös lehet a farkas és az angyal magányosságában. magány. Bevezető. . önazonosság. szerződés. Magányos cédrus. magányosabb az angyaloknál… Kontextus építés. egyenletes tempóban járják körbe-körbe az asztalt. a játék szabályainak közös elfogadása. ha az égre néztek: mit látok a felhők alakjából. okainak kutatása tanulási terület: felelősség. Az a csapot „nyer”. ráhangoló szakasz Tanár: Arra kérlek benneteket. hogyan határozza az meg az ember személyiségét? A drámatanár ismerteti az óra témáját. nézzétek meg a kezeiteket…bizonyára ti is szoktatok olyat játszani. élt egyszer egy magányos farkas. elfogadtatás. csak egy mozdulatot tehetsz. mire hasonlít? Mi jut róla eszembe? Most tegyük ezt a kezeinkkel! Milyen állatot tudsz készíteni belőle? Készíts állatot a kezedből.

a középső kör azoké. majd tapsra azt kérem. Tanár: fórum színház Nézzük meg azokat a pillanatokat. követ. de az ablak megállította. s beleszeretett az első házba. jelenítse meg hangokkal ezt a jelenetet. válhatott magányossá a farkas. Mindent felhasználhatsz hozzá. tetőpont Tanári narráció: éjszaka aztán bement a házba… Tanár: Mi történhetett a házban? Mit gondoltok róla? Csoportban dolgozzunk tovább: egyik csoport állóképben mutassa meg (gondolatkivetítés). a másik csoport készítsen belőle a helyi híradóba egy hírt. Nézzük meg azt a folyamatot. (Néhány dobot. Tanár: Mindenki kap egy gondolatnyi papírdarabot. amit a teremben találsz. miért vált. készítsd el makettjét annak a háznak. a negyedik csoportot arra kérem az előzővel összekapcsolva. azokat az okokat. hogy van alapja annak. Tanár: Menjünk kicsit vissza az időben. A negyedik csoportot arra kérem. gyűjts kifejezéseket. érezte a kőművesek simogatását. illetve az angyal. a másik tegye ugyanezt az angyalnál. hogy mutassa be az előzményeket. bekukucskál. hogyan – mitől –. hogy ki legyen farkas … ötig számolok. hogy az egész csoport alkosson egy képet a magányról. akiket a farkas olyan szépnek látott. (Játszók kiválasztása. aki megvédené a farkast. rajzold le. fadarabokat. A szobában emberek ültek. a külsőbe azok. hogy azt mondhassuk magányos farkas–magányos angyal? Két csoportban dolgozzunk tovább: Az egyik csoport jelenítse meg 5 képben (ebből derüljön ki mi történhetett) a farkas életének azon lépéseit. Tanári narráció: elvetődött egyszer egy faluba. milyen az arcuk? A harmadik csoport pedig készítse el a farkas naplójának bejegyzését erről. istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket. akik úgy vélik. Hogyan viszonyulnak ezek az emberek egymáshoz. Tanár: Ismét több csoportban dolgozunk. hogyan viszonyuljanak hozzá. a magányos farkasról. A másik csoport állóképet-tablót – izgalmas lehet montázst is! – készítsen azokról az emberekről. Csoportokban dolgozunk: a feladat minden csoportban az. amikor a farkas közeledik. furulyát odakészítek…) Feszültség bevitele. hogy tegye hozzá hangban a farkas megjelenését. belép. fejezze be a mesét! Belső körbe álljon.) . vízzel töltött poharat. csörgőt. akik nem tudják. amitől a farkas és az angyal a magányos jelzőt kapja. mint ez a tiszta szívű állat.Vancsuráné Sárközi Angéla 26 Most az egész csoportot kérem…ne beszéljétek meg. a harmadik csoport félperces hangos improvizációban mutassa be. Milyen út vezetett addig. amit a farkas gyönyörűnek látott. és találkozik az általa gyönyörűnek látott emberekkel. amit meglátott. ami miatt elmagányosodott. ami a farkasról először eszünkbe jut. középre a farkas kerüljön. már a ház falát megszerette.

hogy a farkas megpillantja a házat. fadarabok stb. ezek összefüggései fókusz: Mi határozza meg a változást? Mitől miért következik be a változás? A drámatanár ismerteti az óra témáját. történetünk ott játszódik. elfogadtatás. Ha úgy érzed. Tanári narráció: szeretném elmondani Pilinszky János: Fabula című versének befejezését: nyitott szemmel állt egész éjszaka. bizalom. önazonosság. kövek. magunkba vetett hitünk vizsgálata tanulási terület: felelősség. magányossá válás útja. vagy Tanár: Az utolsó feladat: egy versrészletet hoztam. ülj le az egyik székre.) 3. Hangosan is kimondhatja gondolatait ez az állat… Vajon hol lesz vége? (a csoport többi tagja rendezi a jelenetet a játékvezető irányításával). amit ő? (Reflexiók megbeszélése körben ülve. hogy egyéni tempóban járjátok be a teret. közben állításokat fogsz hallani. amely neked tetszik! Most sétáljunk tovább. hogy ez az állítás akár rád igaz. kavicsok. változás és változtatási képességeink. a drámában nem feltétlenül jártas csoport. zsírkréta. színes papírlapok). (Ma egy indán faluba hívlak benneteket. plusz egy a játékvezetőnek. de sajnos összekeveredtek a sorok… Segítsetek kibogozni a szálakat…végül (felolvasom Pilinszky sorait). Tapsra helyezkedj el ebben a térben azon a helyen. Arra kérlek benneteket. vagy írta ugyanazt. a játék szabályainak közös elfogadása. társas kapcsolatok. elfogadás. természetes anyagok. közepén nagy térrel. saját képességeink. madzag.) 1. a székek kifelé fordítva. falhoz tolt padokkal eszközök: papírlapok. 12 év feletti életkorúaknak tér: osztályterem. A Fehér Farkas varázslata csoport: egymást ismerő.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 27 A jelent ott kezdődik. előítélet kezelése. morális kérdések. festék (esetleg lehetnek színes újságok.4. szerződés.) (A terem közepén annyi szék van ahány résztvevő. ragasztó.2. . (hasznos lim-lom) téma: változás szükséges és elégséges feltételek áldozatvállalásaink áldozattá válásának cél: önerőnk. magány. nézzetek meg mindent alaposan. s reggel is. Melyik csoporté hasonlít rá. amikor agyonverték.

ország. Üljetek le egymással szemben. világtáj jut róla eszedbe? Azt 2. Például: fusson az. vagy érzékeny stb. majd hangosan kimondom azt a jelzőt. Maradnak a párok. karotok. lépni? Egyáltalán együtt léptetek? Hogy történt a megállás?) 7a. aki barna hajú. Milyen népcsoport. vállatok esetleg összeérhet…a cél. Én egy valakinek dobok egy labdát. vagy türelmetlen. (Fontos. (A tapasztalatok megbeszélése: Ki volt az indító? Ki kinek a ritmusát vette fel? Hogyan sikerült együtt haladni. aki egy személyben az összes labda irányítója is. 6. Ki az. Séta a térben. hogy szavak nélkül dolgozzanak. A következő játék a Fusson az. ketten kaptok egy ceruzát. A középen álló olyan külső-belső tulajdonságokat mond. és ugyanattól kapod a labdát. illetve kik azok. 5. hogy kényelmesen elhelyezkedtetek arra kérlek titeket. és megálltok adott ponton. álljunk fel. Ő továbbdobja más valakinek. megérkeztél. Zenét kapcsolok be. Remélem emlékeztek még. Mindketten fogjátok meg a ceruzát. minden körben ugyanannak kell dobnod. valóban itt vagy teljesen lélekben. A játék elején meg kell határozni. Most. mint ahány játszó. a királynak neveztem el a játékot magamban: tehát sasa a sas… én így kezdem. Cél.Vancsuráné Sárközi Angéla 28 Zenét kapcsolok be. és ugyancsak hozzáteszi az általa mondott jelzőt. hogy a nevetek után egy olyan jelzőt tegyetek. hogy a terem egyik végéből a másikba eljussatok úgy. . Csak tekintettel válassz magadnak egy párt! Tapsra állj a kiválasztottad mellé. hogy melyik tulajdonságokkal játsszunk: külső vagy belső. így valakinek nem jut szék. Álljatok egymás mellé. Ő marad középen és mond egy újabb állítást. elindultok. fordítsd a székedet a kör közepe felé. A mellettem ülő elmondja az előzőt – vagyis az enyémet – hozzáteszi a sajátját. aki…. Amikor úgy érzed. Eközben természetesen a kör közepén álló játékos is helyet akar foglalni. A körben egy székkel kevesebb van. de úgy. kettőtök közé egy lapot teszek. amit magáról mondott. hogy az előzőekben milyen nevekkel mutatkoztatok be. 3. hogy minél több labda kerüljön játékba. hogy a játékvezető a végén mindenkiét elmondja!) 4. Ha mindenki kapott már labdát az utolsó játékos a kezdőnek továbbítja a labdát. amelyek rá is igazak. Akire még a körben igaz az állítás. akik egymást választották? Ki az. hogy egymás mellé álltok. Beszélni nem szabad! Nagyon figyeljetek egymásra. mutatkozzatok be. A melletted állóknak nem dobhatod. minden külvilági zajt. Én István. gondolatot letettél. feláll és igyekszik egy másik helyet találva gyorsan leülni. aki más mellé került? Most arra kérem a párokat. ami titeket jellemez. Körben maradunk.a kör közepére áll valaki.

Most menjünk tovább. csak papírt és madzagot. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságotok alapján adott. hogy mutassátok meg két-két képben mi volt ennek az előzménye és mi lett a következménye. állj meg! Annak a helyszínnek megfelelően. hogy összeírjátok. Keress egy olyan társat a törzsben. Menjünk a helyszínek közt. azt. ahol épp vagy. hogy most kalandozzatok el egy amerikai indián faluba. Egy nagy csomagolópapírt tettem fel. nézzük meg hogyan dolgoztatok.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 29 kérem tőletek. Amikor tapsolok. Az első csoport készítse el azt a közös teret. oda építkezhettek ahova szeretnétek. A teret négy részre osztjuk képzeltben: az első rész az öröm helye. helyszínt ahol a közösségi életük folyik. ha elkészítenétek az indián falu három helyszínének makettjét. Most tedd fel a maszkodat és mutatkozz be. 9. készítsetek egy állóképet. szomorúságot. A harmadik pedig a varázsló totemhelyét. madzagot találsz. 7b. Írjuk fel a közös csomagolópapírra. mondd el indián neved. idézd fel a törzs életéből azt a pillanatot. csak egy mondatot hozzá is tehetsz hangosan: mi történt veled akkor ott. Mindent. hogy míg a zene tart készítsd el a te saját indián maszkodat. Most sétáljunk tovább. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. A második a szomorúságé. Nem használhatsz mást. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságod alapján adott. mit gyűjtöttetek össze. Zenét kapcsolok be. szomorúság vagy fájdalom volt. Milyen legyen szerintetek egy jó varázsló? Szerep a falon konvenció. mely közös öröm.) 10. A negyedik a fájdalom helye. Újabb tapsra ugyanez a feladat marad. ahol épp megálltatok együtt. ami a teremben található felhasználhattok. Újabb tapsra a helyszínnek megfelelően. milyen tulajdonságokat tartotok fontosnak egy jó varázslónál. akivel eddig a legkevesebbet beszéltél. és arra kérlek. Az asztalon fehér és színes papírlapokat. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. . amely a helyszínnek megfelelő: vagyis örömet. A harmadik a boldogságé. A második csoport egy család sátrának belsejét. Három csoportban dolgozunk tovább. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. és állóképpel jelenítsd meg. 8. Az lesz a feladatotok. boldogság. (Igyekezzünk minél több természetes anyagot behozni a makett építéséhez. szeretném. boldogságot vagy fájdalmat jelentett neked. A következő feladat. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. és a zene segítségével rajzoljátok meg közös indián maszkotokat! Ha elkészültetek írjátok alá indián neveiteket.

pedig…(és a játékos befejezi a mondatot neki tetsző módon) stb. akinek szántam. Most mindenki kap egy lapot. mert… • én azért nem lehetnék-lennék varázsló. mert türelmes vagyok. Most menjünk át a totemoszlopunkhoz! Minden évben egy alkalommal a varázsló elé járulhatunk. Ő megfogja a madzagot. Egy „indián” egyszerre csak egyet kérdezhet. ami nem egyértelmű. hogy mi az a megoldatlan személyes problémánk a törzsben. hogy törzsünk jól működhessen? Mi az. A játék végére egy különös alakzat születik. Miután megfogtam a gombolyag végét. Most fejezzük be a mondatot: • én azért lehetnék varázsló. leülve szemben vele egy székre elmondhatjuk. . amiben a segítségét kérjük. Szerinted azért lennék jó varázsló. A játékosok a „forró szék”-ben ülve elmondják a gondjaikat. a játékvezető szerepbe-lépéssel olyan választ ad. valakit kiválaszt. amit abban az illetőben becsül. a gombolyagot továbbdobom annak. szeret. 13. Törzsi gyűlést tartunk. azt mondom neki: szerintem te azért lennél jó varázslónak. és hasonló módon továbbítja azt. Így visszagombolyítjuk a fonalat. esetleg újabb kérdés felvetésére késztet. amelyek alkalmassá tesznek arra. mert… 16. lennél-e te magad varázsló? (Mindenkiét felolvassuk. hogy varázsló lehess. tisztel. amit összegyűjtöttünk a varázslóról? 14. a varázslóról összegyűjtött tulajdonságokat tartalmazó mellé. vagy azt használva díszletként). Üljünk körbe a közösségi terünkben (akár a makett mellett.Vancsuráné Sárközi Angéla 30 11. ami továbbgondolkodásra. ami meggátolja a jó működést? Írjuk fel ezt is egy csomagolópapírra és tegyük a másik. A tenyeredbe azt írd. Rajzold körbe a tenyered. Visszafelé indul a gombolyag – most feltekerjük. A tapasztalatok. mert…(és olyan tulajdonságot említ. Van-e közös bennük? 12. Milyennek éreztétek ezt a varázslót? Milyen volt ahhoz képest. Végül üljünk körbe! Egy gombolyagot dobok valakinek… mielőtt neki oda dobnám.) 15. Mi kell ahhoz.). Az ujjaidba írd bele azokat a tulajdonságaidat. hallottak megbeszélése.

15. 52. 227–228. Tehetségvadász Stúdió. Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Kiadó. o. 11–18. Budapest. – Drámajátékok. 213. Ágai Ágnes (2005): Önarckép fintorokkal... ELTE Eötvös Kiadó. Előd Nóra (1997): Multikultúra 3. Bolton. 67–83. Janikovszky Éva: Tükör előtt. ELTE Eötvös Kiadó. 25. Móra. Prexton Nyomda és Kiadó. 108. Jávorné Dr. Budapest. 20–33. Generál Press Kiadó. 216. 5–62. Urbis. Budapest.. sz. 27. Budapest.hu/ir/kamasz.htm Mező Ferenc–Mező Katalin (2003): Kreatív és iskolába jár. 29–86. Iskolapszichológia 31. Ego School Bt.. 135. Gyarmathy Éva–Kunné Szörényi Katalin (2004): Alulteljesítő tehetségek alternatív oktatása.. . o. Iskolapszichológia 26. Ágai Ágnes (1995): Kamaszságok. Másképp Alapítvány. 23–35. Educatio. Budapest. Vigilia. (egy kamasz fiú monológja) http://www. 27. 194. (Ford. Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 13. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Kolozsváry Judit: Serdülők az iskolában. Drámapedagógiai olvasókönyv (1995). 115. 2003. 32–53.. Gefferth Éva–Herskovits Mária (2004): Csak keresni kell… Treffort Kiadó. ELTE Eötvös Kiadó. Ego School Bt. 89–100. Budapest. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest. Budapest. 104. Budapest. Urbis.nemokap. Budapest. Budapest. Csepeli György (1993): A meghatározatlan állat. o. Gavin (1993): A tanítási dráma elmélete. Debrecen. 12–13. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. 68–83. Marczibányi Téri Művelődési Központ..IRODALOM Ágai Ágnes (1988): Nemzedék. évf. 241.: Szauder Erik. o.) Marczibányi Téri Művelődési Központ. 3–59. 82–83. o. 2005. Budapest.. 43–46. Hamvas Béla (1987): Silentium–Tikos jegyzőkönyv–Unicornis. 1. Buda Béla (1993): Empátia…a beleélés lélektana. Budapest. o.

14–66. (Szerk. Jonothan (1994): Dráma a tanulás szolgálatában. Osiris Kiadó.: Tóth László. Pilinszky János összes versei. 31.. o. Debrecen. Tehetség-kalauz. Lélekben Otthon Könyvkiadó. 90. 2000. (Ford. o. . o. 13.) Kossuth Egyetemi Kiadó.Vancsuráné Sárközi Angéla 32 Neelands.: Szauder Erik. 1999.) Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Budapest. 9. Rudas János (2007): Delfi örökösei. Budapest. Budapest.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->