P. 1
Géniusz Könyvek 3 - Drámapedagógia a tehetséggondozásban

Géniusz Könyvek 3 - Drámapedagógia a tehetséggondozásban

5.0

|Views: 289|Likes:
Published by Peter Aradi

More info:

Published by: Peter Aradi on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

Drámapedagógia a tehetséggondozásban

GÉNIUSZ KÖNYVEK
A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja, hogy széles körű, átfogó segítséget és eligazítást adjon a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő szakembereknek és segítőknek.

A SOROZAT KÖTETEI
1. M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás 2. Revákné Markóczi Ibolya–Futóné Monori Edit–Balogh László: Tehetségfejlesztés a biológiatudományban 3. Vancsuráné Sárközi Angéla: Drámapedagógia a tehetséggondozásban (1. kiadás) 4. Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése 5. Czimer Györgyi–Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése 6. M. Nádasi Mária: A projektoktatás elmélete és gyakorlata 7. Balogh László–Mező Ferenc: Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja 8. Orosz Róbert: A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai 9. Turmezeyné Heller Erika: A zenei tehetség felismerése és fejlesztése 10. Kirsch Éva–Dudics Pál–Balogh László: A tehetséggondozás lehetőségei fizikából 11. Mező Ferenc–Kiss Papp Csilla–Subicz István: Képzőművész tehetségek gondozása 12. Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny – A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek 13. Bohdaneczkyné Schág Judit – Balogh László: Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban 14. Inántsy-Pap Judit – Orosz Róbert – Pék Győző – Nagy Tamás: Tehetség és személyiségfejlesztés 15. Kovács Gábor–Balogh László: A matematikai tehetség fejlesztése 16. Csernoch Mária–Balogh László: Algoritmusok és táblázatkezelés – Tehetséggondozás a közoktatásban az informatika területén 17. Gordon Győri János (szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I. 18. Gordon Győri János (ed.): International Horizons in Talent Support, I. 19. Bodnár Gabriella–Takács Ildikó–Balogh Ákos: Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban 20. Balogh László–Mező Ferenc–Kormos Dénes: Fogalomtár a tehetségpontok számára 21. Polonkai Mária (összeáll.): Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban 22. Mönks, F. J.–Ypenburg, I. H.: Ha tehetséges a gyerek… 23. Pappné Gyulai Katalin–Pakurár Miklósné: A debreceni példa

Vancsuráné Sárközi Angéla

DRÁMAPEDAGÓGIA
A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
2. átdolgozott kiadás

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011

Készült a „Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása” (TÁMOP 3. a Magyar Géniusz Program projektmenedzsere Felelős szerkesztő: Polyánszky Piroska Borítóterv: Kállai-Nagy Krisztina Nyomdai előkészítés: Jet Set Tipográfiai Műhely A nyomdai munkálatokat a D-Plus végezte Felelős vezető: Németh László Printed in Hungary .4. 2011 ISSN 2062-5936 Felelős kiadó: Bajor Péter. A szakmai tartalomért a szerző felelős. © Vancsuráné Sárközi Angéla.4-A/08/1-2009-0001) című projekt keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

.1..........................Tartalom 1.......... 21 3.................................... 24 3............ A TEHETSÉGRŐL ........ 24 3.................................4......... 20 3........................................... önfegyelmet......... A tehetség összetevői ..............................................4......2..............................1...............1...... 14 3........................................................... 10 1........................... A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL ............. 31 .................3....... 18 3................................................. 12 2........ 11 2.. csoportépítő............................. Az „ÉN könyv” .. koncentrációt................4 Tanítási óravázlatok ............ A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint .................... DRÁMA A GYAKORLATBAN . A dráma alapfogalmai ................ Kamasz emez-amaz… avagy a könyvespolctól az előadásig ................. 18 3................................. 7 1..... figyelmet................................................................................................. 12 2............................... Farkasmese ..... 7 1........................................3...... A Fehér Farkas varázslata .............................................................................................................. A tehetséges gyermek jellemzői ................2.............. nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok .............. 27 IRODALOM ....1.......................................................................... emlékezetet......2................................ Ismerkedő........... együttműködést... A drámapedagógia elméleti alapjai .........2......

.

A belső tényezők közül a kreativitás és a speciális képességek fejlesztése az a terület. a kreativitás. Nem gondolom azt sem. A három kör az egymásra ható személyiségen belüli tényezők: a képességek. . amelyek valamilyen viszonylatban kapcsolhatók a drámapedagógiához. ahol úgy vélem. a dráma hatékony segítőeszköz. Bár sok mindenben segíthet a dráma mint módszer. ISKOLA TÁRSAK Motiváció Kreativitás Kivételes képességek TEHETSÉG CSALÁD Renzulli–Mönks tehetségmodellje Elsőként vizsgáljuk meg a legfontosabb összetevőket a fentiekben említett Renzulli–Mönks modell alapján. A TEHETSÉGRŐL I. A metszet a tehetséget jelenti.I. motiváció. A tehetség összetevői A tehetség összetevőinek vizsgálatát úgy látom célszerűnek ismertetni. hol és milyen szerep jut a drámának a tehetségfejlesztésében. mégsem gondolom mindenhatónak. hogy melyek azok a területek. hogy mindig alkalmazni kell.1.

„A spontán. gondoskodik arról. ezzel együtt mások igényeire is tekintettel lenni az kell. a konfliktusokat kezelni. A szociális képességeik fejlesztése elengedhetetlen.). fogalmaz Gefferth–Hersovits szerzőpáros (2004. irányítani. sok érzelmet kifejező rajzkészség átalakul-e egy valódi technikát alkalmazni tudó. A rajzkészség. hanem rátalálnak. múlik a gyermek belső fejlődésén és a tanárai által biztosított fejlesztésen egyaránt…”. hanem létrehoznak. vagyis az alkotó ember – a konvergens az egy helyes megoldásra irányuló gondolkodás helyett – divergens gondolkodású. mint magát a tehetségét. ez az. o. hogy alkotó tehetség lesz-e belőle. saját elképzeléseinket másokkal elfogadtatni. Csak keresni kell… című munkájában. o. melynek révén a libidinózus és agresszív energiák kulturálisan szentesített viselkedésekbe konvertálódnak”. Az. (Tehetség-kalauz 2000. vagy kitalálnak” (uo. Ahhoz. 90. amiről a mai iskolai gyakorlat szívesen megfeledkezik. A környezet általában értékeli. így túlnyomórészt vezető pozícióba kerülhet. de ugyanez a terület szükséges ahhoz. ahol a dráma – véleményem szerint – pótolhatatlan. Ez az a terület. Vannak közülük ahol az átlagnál magasabb szint már korán és jól felismerhető. A tehetséges gyerekek jelentős része értelmiségivé válik. A jó sportolók kimagasló pszichomotoros képességekkel bírnak. o. a fejlesztés folyamatában dől el. A szociális képességeket én kimagaslóan fontosnak vélem. A kreatív. Mi is a kreativitás? „Meglehetősen bonyolult és sokarcú emberi viselkedés. A kreativitást magyarázó elméletek a tudás és a képzelet újszerű kombinációjának alkalmazásaként való meghatározástól egészen addig a felfogásig terjednek.) A kreativitás fogalmát talán még nehezebb és összetettebb definiálni. hogy szociális képességünket magas fokra fejleszthessük. ahol a testi ügyességünkre vagy a kézügyességünkre van szükség. együttműködni.Vancsuráné Sárközi Angéla 8 Az általános képességek jól mérhetők az intelligenciatesztekkel. A pszichomotoros képesség mindenütt szerepet játszik. Az intellektuális képességek másik összetevője. 25. Ezek közé sorolhatók a művészi. A dráma aspektusából nézve ezt a területet könnyebb fejleszteni. nem megtanulnak. vagyis folyamatosan keresi a válaszokat és a lehetőségeket egy adott témára. Pedig a jó szociális képességekre a társas viszonylatokban szüntelenül szükségünk van. Guilford magára az alkotó műveletre vonatkozóan röviden . hogy kiemelkedő legyen az egyén a táncban is.). 26. a pszichomotoros és a szociális képesség. a zenei képesség hamar megmutatja magát. A másik kiemelkedő terület dráma szempontjából a kreativitás. kreatív képzőművészeti képességgé. hogy jól tudjunk cselekedni. a speciális képességek viszont nem. miszerint a kreativitás olyan tudattalan folyamat. hogy valakiből alkotószellemű művész váljon. Mérei szerint a kreatív emberek „nem alkalmazkodnak. hogy a tehetségígéret fejlődhessen. támogatja.

Nem alkalmazkodni. Gyakran éri az a vád az iskolai oktatást. sőt élvezettel játszanak el a sokszerűséggel. Szabadnak lenni. mert azt a biztonságos.. amelyek a kreativitást segítik. attól függően. ami gondolkodásra kényszerített… a mindig új világa pedig a szabadságé. abból lesz nép. így például zenei. ilyenek az általános problémaérzékenység. A váratlan. A kaland. Elhatározni. Nem a törvényt keresni. emberiség…” (Hamvas 1987. a kreativitás lényegét a divergens gondolkodásban határozta meg. közösség. mindig utoljára.) A drámajátékok olyan kompetenciákat. ahol a kreativitás életképes lehet. 194. képzőművészeti. a kiszámíthatatlané. A kreativitás szó magyarul alkotóképességet jelent. Csak abból lesz ember… abból lesz művészet. A dráma megfelelő közeget jelent a kreativitásnak.” (52. gondolat. amit szabadon csinálunk. . illetve az arra való igényt. Ez volt az. A veszély. hogy mi áll az elemzés középpontjában: maga az alkotási folyamat. 216. nagyon jól tolerálják a kétértelműséget.) A kreatív egyének jellemzője a környezeti ingerekre való szokatlan reagálás. Mindig először. A kreativitás jelenségét sok szempontból fogalmazhatjuk meg. a kevésbé szigorúak szerint „elfojtja” az alkotóképességet. fantáziadús művészi kreativitás. Nem a megszokás. E szerint több összetevőt különített el. A bátorság… Csináljuk szabadon. Mindig csak egyszer. nonkonformitás és a feladat iránti elkötelezett kitartás. a fluencia. hogy a szigorúbbak szerint „megöli”. amely inkább a feltaláláshoz kapcsolódik. képességeket mozgatnak meg. a flexibilitás. a kegyelemé. Vannak elméletek. A pillanattal. o. Egyszer. amelyek a kreativitás különböző típusait határozták meg. Kiemelkedő jellemzőjük a humor. pedig nem feltétlenül szinonim fogalmak. „időtől független” közeget nyújtja. A szigorú tanmenet nem mindig teremti meg azt a közeget. a tudományos kreativitás. amire a fejlesztéséhez szükség van. vagy a kreatív személyiség. A váratlannal. o. az alkotás. A kreatív potenciál viszont többé-kevésbé minden egyénben megtalálható. Gyarmathy Éva (2006) szerint sem összekeverhetők. Erre a dráma alkalmasabb. hogy „feltalálásra való képesség”. Mert világ igazán csak abból lesz. gondolkodásbeli különbözőség és meglehetősen nagyfokú önállóság. a kiszámíthatatlannal. az originalitás. szeretetteljes.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 9 úgy definiálta. és valószínűleg fejlesztésükhöz nem kell módszereket kidolgozni. Tapasztalataim szerint kiváló alanyai a drámaóráknak. a személyiségé. verbális és tudományos jelzőkkel illetett. Hamvas Bélát idézném zárógondolatként: „… életem összeütközése mindig az újjal volt. Megkülönböztethető realitástól elszakadni tudó. illetve maga a produktum. mégpedig elsősorban azért. A kreativitást gyakran összemossák a zsenialitással. A kockázat. a meghökkentővel. az újradefiniálás és elaboráció. Azt írja: „zseni igen kevés van. a kényelmetlennel.

A tehetségekre vonatkozó előítéletek még jelen vannak a köztudatban. ha valaki az alább felsoroltak valamelyikével rendelkezik. Nem gondolom.” (Gefferth–Herskovits 2004. Persze az könynyen átlátható. Arra vállalkoztam. koncentrációs kapacitás. mint magáról a tehetségről. különcségük miatt szembetűnő tehetségesek jobban feltűnnek a hétköznapi életben. A tehetséges gyermekek igazságérzete rendkívül fejlett. korai nyelvfejlődés. amelyek rímelnek az általam tapasztaltakkal. hogy annak alapján tehetség. önálló tanulásra való hajlam és igény. o. S azt sem. o. elsősorban drámatanításhoz mindennap szükséges. kíváncsiság-tudásvágy. Nincsenek kész receptek. Affektív tényezőként az „érzelmi sajátosságok tekintetében” jelen lévő különbözőségeket értjük. A tehetséges gyermek jellemzői Vannak közkeletű előítéletek a tehetséges gyermekekről éppúgy. s ha igen.) Jó lenne valamiféle kapaszkodó a tehetségek felismeréséhez. Nem jelenti azt. hogy azon részét mutatom be. s a kreativitást is ide sorolhatjuk.) a VanTassel–Baska-féle jellemzésbe pillantsunk bele. fejlődési eltérések (szellemi-fizikai fejlettség eltérései). mint amekkora a valóságos arányuk a tehetségesek között. hogyha az alábbiak valamelyikét nem birtokolja. Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban című könyvéből (2006. A tehetségről szóló irodalom szerencsére óriási terjedelmű. Tény. és a nem utolsósorban rendkívül jó a humoruk és a humorérzékük. sokrétű érdeklődés. hogy van-e. Gyakorta maximalisták. hogy nem egyedüli és kizárólagos a felsorolás. az általánosítást hibának ítélem. gyakran „túlérzékenyek”. 15. A tehetséges tanulóknál kognitív jellemző lehet a szokatlanul jó memória.2.Vancsuráné Sárközi Angéla 10 I. szimbólumrendszerük használata eltér az átlagtól. Kiss Ottó Emese almája című gyermekverses kötetében az egyik örökbecsű: „Kétfajta gyerek van. csupán a fent felsoroltak között vannak. amely gyakorlati munkámhoz. Az általa rendszerbe állított tulajdonságok két nagy csoportba sorolhatók: kognitív és affektív jellemzőkre. 135. nagy energiákkal bírnak. akkor nem is tehetség. . Én és a többiek”. érzelmi intenzitásuk magas. mi a valóságalapjuk. „A disszonáns. Arról sem érdemes polemizálni. hogy ezeket érdemes lenne részletesen taglalni. hogy a tehetség sokféle.

hangképzés. légzés. tudatosan használja a dramatikus fókusz.3. minősége • koncentráció • memóriafejlesztők • ritmusjátékok • érzékelő-észlelő játékok • beszédfejlesztő: beszédtechnika. a nevelési fókusz és a dráma céljának. .Drámapedagógia a tehetséggondozásban 11 I. gyakorlatok • figyelem: tartóssága. A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint Képességfejlesztő drámajátékok. • manuális tevékenység • asszociációs játékok • mozgáskoordináció Szociális kompetencia területeinek fejlesztése • kommunikáció: verbális és nonverbális • együttműködés • csoportépítés • konfliktuskezelési technikák alkalmazása • szituációs játékok • improvizációs játékok • vitajátékok • fantáziajátékok • kapcsolatteremtő játékok • szabályjátékok • bizalomjátékok énkép erősítés önismeret önbizalom erkölcs-morál A tanítási dráma a fent felsoroltakat ötvözi. a gondolkodás megváltozásának érdekében.

A gyerekek számottevő tudással és tapasztalattal. Nekem a cselekedve élni – tanulást. kínosan mocorogni kezdett. a környezettel való gyakorlati „kapcsolatfelvételre”. lelkesedéssel számoltam be munkaadómnak. mint egy bűvös. értelmezésére. Már csak azért is. igénylik. A gyermek ebben a folyamatban aktív jelentésadó. gondolkodott. majd közzétette töprengése tárgyát. hogy a következő tanévtől iskolánkban bevezetésre kerülhet – egyébként a környéken. o. Mert mi is a dráma? A szó görög eredetű. akiknek gyermekei óvodás koruk óta szívesen vettek rész drámafoglalkozásokon. hogy a tanulást a téridő-személyek hármasságának megszerkesztett alkalmazásán keresztül valósítják meg…” (Neelands 1994. egy kis falu polgármesterének arról. A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL 2. megfigyelésből elraktározott élménnyel rendelkeznek. kerülte tekintetem. „Ha megadjuk nekik a lehetőséget… az ismert és az ismeretlen tartal- . hiszen van az életben épp elég…” Vágyat éreztem arra. cselekvést jelent. Már az iskolába lépéskor jól működik az a kicsiny embereknél. mert azok a szülők.2. azonnali visszajelzést biztosító tevékenység. hogy az iskolában is jelen legyen a drámaoktatás. hogy megértessem vele: éppen ezért kell a dráma. egyedülálló módon – a drámaoktatás.) A gyermek a tanítás-tanulás folyamatában nem passzív befogadó – ez akár lehetne axióma is.1. a „kortárs” vagy modern pedagógia alapja. 13. A dráma a cselekvést mint dimenziót emeli be az osztálytermi munkába azáltal. hogy a meglévő tapasztalatukat használják fel az új befogadására. „Nem értem… minek a dráma az iskolában. általa teremtődik meg saját tudása. sokkal inkább hasonlít egy amolyan a világgal. Szerencsés esetben az iskolai oktatásba kerülésekor mindezen tudás szisztematikusan egymást kiegészítve bővül. jelentésteremtőként értelmez. mely bevonja az érzelmeket és az intellektust is (azt keresi. A polgármesterasszony hallgatott. A drámapedagógia elméleti alapjai Friss diplomás drámatanárként lendülettel. Ezt nem tekintjük az objektív elméleti tanulás fázisának. hogyan kapcsolhatók össze a személyes és intuitív tartalmak a tudományos megközelítéssel). Jonothan Neelands a dráma egyik alapművében erről így ír: „a dráma gyakorlati. titkokat feltáró csigaház. Hiszen hogyan is működik a gyermeki megismerés a tudás megszerzése? Már az iskolába lépés előtt teljes tanulás zajlik.

Pedig bizonyára jobb lenne. ha többet és jobban figyelnénk ösztöneinkre. A személytelen igazságoknál többre tartjuk a személyes ismereteket. A dráma egy képzeletbeli közegben létrejövő tapasztalat átélésére koncentrál. hogy önmagunkat fejlesszük. 12–13.” (u. Tanárként hajlamosak vagyunk az olyan tudástípust értékesebbnek tartani. tükrözi a valóságot. befogadást. megszállottan keresve a válaszokat. Nem lehet más. o. folyamatosan olyan kérdéseket fogalmaz meg. A mai oktatásban beidegződéssé vált a tanítók és tanárok körében az újtól való félelem. s nem rendezzük el köztünk és a környezet közti távolságot a szaktudomány területei szerint. gondolatokat.ott). o. (Csepeli 1993. melyben az objektivitás és a „személytől független igazság” az elsődleges…(Szerintem már-már filozófiai kérdés. A dráma tehát sokkal inkább a tapasztalatot szerző és nem az előadói szerepben lévő gyermekre figyel. amely az ősi gyermeki „mintha” világára épül. .Drámapedagógia a tehetséggondozásban 13 mak közti hidak megépítésére” akkor tanulni tanítunk. hogy egyáltalán létezik-e?) A mai oktatási rendszer ugyan hangzatos a kompetencia szótól. nagyobb jelentőséget. Olyan fiktív helyzetet teremt. A tanulás mindig folyamat. mely a gyermekek számára különösen alkalmas arra. A dráma mindig egy felmerülő nem eldöntendő kérdésben jelenik meg. Tulajdonképpen ez maga a tanulás a drámával és a drámában. szerepeket. „Fiktív világban valós tanulási tartalom” (Szauder Erik drámatanár megfogalmazása). amiben mindez zajlik. Persze nem ok nélkül! Valahol homályba vész az újdonság megvalósításához szükséges bátorság. mely az új problémák megoldásának hatékony módja (Neelands 1994. Ezt a folyamatot tekinti a dráma „tanulásnak”. Állandóan arra kényszerülünk. és nyelvi megformálási lehetőségeket cselekvésben kipróbáljanak. 13. amelyek a „megközelítést leválaszthatják a személyes és intuitív tartalmakról”.). de még mindig nem tartom átgondoltnak és belső igénynek az új szemlélet megvalósítását. tudásformáknak tulajdonít magasabb státuszt. megismerést. „A dráma a képzeletbeli helyzeten belül létrejövő tapasztalatot olyan közegben véljük. gyanakvóan figyeli a pedagógustársadalom a szemléletváltást. ahol az új és új problémák megoldásának kényszere lehetővé teszi a hatékony feltárást. hogy különböző ötleteket. történések tükrében vizsgáljuk magunkat s magát a kontextust. A képességek pedig folyamatos változásban vannak. nem mer felelősséget és kockázatot vállalni. Folyamatosan szembesít. értékeket. A mindennapi tanulásban vagy a „mindennapok megtanulásában” nem választjuk szét a megismerés élményét. A folyamatközpontú oktatás autentikus módon képezi le. A hagyományos tantervet követő magyar pedagógia még mindig azoknak a tudásterületeknek. amelyekre nincs egyértelmű és egyöntetű válasz.). A körülöttünk zajló események. A dráma folyamatosan erre koncentrál. Ebben látom a módszer fontosságát.

104. színjátszást. melyek szerepvállalást. hogy ez egyike a legfontosabbaknak. hogy levehetetlen szövetté válnak. Hangsúlyoznom kell azonban hogy nem egyetlen s nem üdvözítő forma. A másik hangzatos közhely „az iskola az életre nevel”… Mi másra? A részigazság most. múlik felettünk az idő. Gondoljunk csak arra. test. vagy rögtönzést. (Azért én feltenném azt a kérdést ezzel a meghatározással kapcsolatban.” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1995. foglalkozásunkhoz megújult tudás szükséges.). életkori szerepeink elavulnak… Szüntelenül alkalmazkodnunk kell. 2. miközben meg kell tanulnunk a régi szerepeink elfelejtését is. Alapja a szervezett emberi cselekvés. o. hogyan is lehetne e nélkül? A tudás és a személyiség tisztelete egész életünket meghatározza. játékok összessége: képességeket és készségeket fejlesztő gyakorlatok. idő. társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett drámajátékok és drámakonvenciók által fejlődnek. az adott nyelv. A hétköznapi életben szüntelen szereptanulásra kényszerülünk. amelyben a dramatikus folyamat megjelenik. amelyekbe úgy bújunk bele a különféle helyzetekben. melynek során a cselekvő ember ismeretei. „emberi kapcsolataink egyik legfontosabb szabályozó tényezője… a szerephelyzetek változatossága szüli a személyiséget…” (Csepeli 1993.Vancsuráné Sárközi Angéla 14 Az „értékváltozás a drámatanítás célja” fogalmaz Bolton.) A tanulás a drámában a személyes tudás növekedését jelenti. „Változnak pozícióink. . tér. Most egy rövid és konkrét fogalmazás következzék a dráma alapfogalmairól. van néhány. A kompetencia alapú tanulás és tanítás – mert nem szétválasztható fogalmak – nem új keletű. A dráma alapfogalmai Az előzőekben általánosságokban beszéltem a drámapedagógiáról.2. A drámajáték gyűjtőfogalom.). o. és végképp nem kizárólagos. igényelnek. mellőzve a teljesség igényét. Eszközei az emberi képességek. viselkedésünk alkotórészei lesznek. Minden olyan játékos emberi megnyilvánulás. A szerepek. 12–13. Így őrizhetjük meg önmagunkat napról napra a magány és a találkozás között. ebben az esetben fontos. röviden drámaként említve. Leginkább a boltoni négyes felosztás elfogadott. ám abban hiszek. hogy a tanulásnak mi célja lehet még? Bár tudom. színjátékot. A drámapedagógia egyik definíciója: a személyiségfejlesztés módszere. képességei. társas együttműködést. új és új szerepeket kell tanulnunk.

a gyerekek körében közkedvelt forma. A hétköznapi drámatanításban részlegesen van jelen a színházi alkotómunka és a művészi produkció létrehozásának folyamata. valamint energiaforrása a motiváció. Hibának vélem. ismételhető. a legtöbbet alkalmazott eszköz. formálhatóság. spontaneitás • az idetartozó tevékenységnek három összetevő eleme van: az eseménysor (cselekmény). Főbb jellemzői: • a szöveg és az akció egyértelműsége • a színházi formanyelv használata • megjelenítési készségek használata. stresszoldónak „használják” a drámában nem jártas. B típus: Dramatikus játék • alapértékei: folyamatosság. alkotás létrehozása: megjelenítési (naturalista) vagy a demonstrációs (brechti) . a csukott szemmel végzett játékok ilyenek) minden átgondolás előkészítés és cél nélkül alkalmazni. avagy az érdeklődés középpontjában álló kérdésfelvetés • a tevékenység nem ismételhető mindig • kis csoportos tevékenységi forma • az akció intenzív átélés nyomán jelenik meg. ha nem „valamiért” történik a játék. Mégis óva intenék minden lelkes pedagógust az önkényes és öncélú gyakorlatok használatától. Nem szabad egy bizalomjátékot (pl.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 15 A típus: Gyakorlatok • közvetlen tapasztalatszerzés • dramatikus készségfejlesztés • helyzetgyakorlatok • játékok • egyéb művészeti formanyelvek bevonása A gyakorlat rövid távú. A legtöbben talán ezt ismerik a gyakorló pedagógusok. Sajnos gyakran tapasztalom. a dráma mint műfaj alkotórészeit szintetizáló forma. Nem kötődik erős érzelmi bevonódáshoz. meghatározott hely és szereplők. ám lelkes kollégák. hogy hangulatkeltőnek. ha nincs konkrét célja. hogy „valami érdekessel” kezdjük. Instrukció alapú tevékenység. idéződik fel • nem feltétel az érzelmek és a koncentráció magas szintje. gyakran törekszik lezártságra. A cél eléréséhez koncentráció és erőfeszítés kell. például egy matematikaóra elején. bár ez gyakran megtörténik • nagy szabadságot ad az egyéni kreativitásnak C típus: Színház A színházi elemeket felhasználó.

az átélés és a tanulás eszköze a dráma konvencióival valósul meg. vagy a tehetség és kreativitás fogalmára. Drámakonvenciót a tanítási dráma. akkor lehetőség nyílik a teljes belefeledkezésre” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1993. A dráma létrejötte a gyermeki „mintha” játékból ered. A dráma központi pontja a fókusz. a másik a tanári és a tanulói attitűd. belsővé tétel. másik a dramatikus fókusz. Sajátos partneri viszony van jelen tanár és diák között a drámában. Az előző a tanítási céllal egyezik meg. melyek átfedik egymást a dráma és a tehetség között. bevonódás. és végül (érintőlegesen az önmagunkból való építkezés mint kreatív elem) a kreativitás. utóbbi pedig olyan kérdés. A személyes bevonódás szintjeiről Dorothy Heathcote azt mondja: „Először fel kell keltenem az érdeklődésüket. Ha pedig fontos a tevékenység. Amiről még úgy vélem feltétlenül említést kell tenni. Nem tudom mennyire sok összehasonlító. Ha ez megvan. azt azonban állítom. az egyik a bevonódás szintje a dramatikus tevékenységek során. amit a középpontba helyezünk. amiben mindenképpen eltér a drámatanítás. hogy bevonódjanak a játékba. vagyis az a probléma. s az fontossá válik számukra. A dráma két fókusszal dolgozik: az egyik a nevelési fókusz. az a tanulói és a tanítói attitűd. Két fontos dolgot kell még megemlíteni. hogy a bevonódás szintjei rímelnek a tanulási folyamatra. hogy energiát fektessenek a munkába. A gondolkodásra szánt probléma olyan . A konvenció munkaforma. A drámában motiváló erő a feszültség. amelyben megélhetővé válik egy élethelyzet. A tehetség fogalmából ebben a vetületben több dolgot mindenképpen azonosnak érzek: az egyik a motiváció-motiváltság mint kulcsszó. definiáló tanulmány készült a tanulás folyamatáról.Vancsuráné Sárközi Angéla 16 • a végső produktum fontossága. értékelés. el tudom érni. interpretáció. vagyis a megoldandó probléma. A pszichés biztonság érdekében a drámában a szerep és a szituáció mindig képzeletbeli marad. o. az a mód.). Ha visszagondolunk a tehetséges gyermek személyiségjegyeire. a másik képességfejlesztés. A bevonódás szintjei az érdeklődés. ennek rendeli alá az egyéni teljesítményt D típusú: Komplex vagy tanítási dráma A tanítási dráma fő célja. körvonalazódni látszanak azok a területek. illetve a dramatikus játék során alkalmazunk. Nem erőszakos a véleményem az összevetés a tehetségről olvasottakkal sem. 213. Csak ezt követően van esély arra. A gondolkodás megváltozásának elérése érdekében az előzőekben felsorolt típusokat tudatosan ötvöző drámaforma. amivel az adott problémát vizsgáljuk. hogy magunkat más szemszögéből lássuk. elkötelezettség.

milyen lépéseket tesz a gyerek saját viselkedése. . A dráma belülről fegyelmez: ha együtt akar játszani a többiekkel – ez saját döntése –. amely mindkét fél számára biztonságot jelent. 227–228. Ebben a nagyon intim személyes történésben mindkét résztvevő attitűdje eltér a hagyományostól. Vannak. hanem tudatos építkezés. A szerepjátékot mint stratégiát arra használja. Mert „saját fonákságait mindenki felismeri a másikban. amely az alkotás örömét adja diáknak és tanárnak egyaránt. akkor be kell tartania a szabályokat. Igyekszünk. / ügyetlen. Talán ezért is idegenkedik sok nevelő a drámától. hogy mások viselkedését értelmezze. sem jólnevelt. hiú. hogy az könnyebben tudja meghozni saját döntéseit. hogy legyen. o. hogy a tanulókat magához vonzza… Az ilyen személyiség nem rendel alá mindent az oktatási feladatoknak és nem szűkíti le igényeit a rendre és a konvencionális viselkedésre.. Hogy a gyerek önvédő mechanizmusa működhessen. gondolatai megváltozása érdekében. mások viszont minden osztályukban létre tudnak hozni sok tanulóval olyan viszonyt. Ez utóbbi a tanár sajátja is kell.). nem parttalan játszadozás. / Öntelt vagyok. o. Mégsem mond le a tanulás komolyságáról. Ez a bizalom viszont nagyobb szabadságot feltételez és ad is egyszerre.” (uo. Együtt. Rendszerint a spontán empátiás tanári személyiség képes arra. Olyan bizalmi légkört kell teremteni. amelyeknek hiánya rendkívül nagy hatással hat vissza a nevelői munkára. helyzetben éli meg. Viszont egy jó drámatanár nem működhet empátia nélkül. amely maradandó hatású emléket hagy bennük. gyáva. a problémát más közegben. s meglehetősen ironikusan összegezte a dráma lényegét: … „Nem vagyok sem szolíd. illetve az azonosulás alapjául választott érték megfelel-e az adott helyzetnek. Erre pedig mindennél nagyobb szüksége van a tehetséges gyermekeknek (is). amely eltávolítja a diákot. Ezen gondolatok általános tekintetben értendők. Olyan elvárások vannak. Olyan pedagógiát igyekeztem bemutatni. úgynevezett eltávolítás történik. A tanuló saját cselekvésein keresztül tanul. tanuló-központú. melyek nagyon megfoghatatlannak tűnnek. Buda Béla azt írja az Empátia… a beleélés lélektana az empátiáról című könyvében „…az iskolában a megfelelő érzelmi töltésű és tanári irányítású nevelői kapcsolat fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. tapasztalati úton ért meg elvont dolgokat. belső szükségletként a diák részéről és az empátia. Működésképtelenné tesz.). akik tanári pályájuk során alig alakítanak ki ilyen kapcsolatot. Legkedvesebb költőim egyike Ágai Ágnes „véletlenszerűen”.” (Buda 1993. 83. gátlásos. 82. élményszerű tanítás-tanulás. szoros együttműködésen alapuló.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 17 helyzetbe tevődik át. Sokkal érzékenyebbnek kell lennie e területen. nem infantilizál. félszeg / Tessék engem helyretenni!” (Ágai 2005. sem kedves / sem szerény. o.). Olyan emberi tényezők. A tanárt az foglalkoztatja. Mindezekkel együtt születik meg a felelősség.

a tanítási dráma maga az előadás. a magvetésnek és az aratásnak is…Az ÉN könyv szisztematikusan épül fel. A külső. Következtetéseket levonni. együttműködés. A külső elfogadása vagy el nem fogadása tartogathat meglepetéseket. Mert mindennek ideje van. Úgy tudnám érzékeltetni. Ha előrefésülöm – ronda. Miért nem több? A tanítási dráma komplexitása miatt. És tavaly a fejem is akkora volt. Más pontosan tudja. hatékony kommunikáció voltak. hogyan fésülködjön. Hiába bámulom magam a tükörben.3. mert ez nem haj. öntudatosság. se levágatni. nevelési területei. de semmilyen. biztonságérzet. Fantasztikus…” (Janikovszky: Tükör előtt). A tanítási dráma sohasem lezárt kérdésekkel dolgozik. korosztályukat megelőzve érdekelnek. az énképerősítés. kategori- . énelfogadás. de ezt fésülni se lehet. mitől van ez? Ha legalább a hajam göndör volna. amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. önbizalom. a barátság és az élet változásai is. a fejem meg összement. melyek a csoportban érzékelhető problémákat vagy morális kérdéseket igyekeztek körbejárni. hogy észre sem vettem. DRÁMA A GYAKORLATBAN 3. Kívülről befelé halad. az elfogadás. Olyan kérdések. melyek a tehetséges gyerekeket. Fantasztikus. hogy ha színházi példával élve: a drámajátékok a próbafolyamat részei. Az idén a nyakam megnyúlt. hogy a változás megtörténhessen. A legfantasztikusabb az. ha elválasztom – akkor még rondább.1. Nem is néztem én akkor sose tükörbe. az tuti. Mert tavaly még egész normális srác voltam. hogy mennyi gond akad a külsővel ebben a korban (is)… „Pocsék vagyok. szenzációs humorral megrajzolt kamasz fiú monológjából tudjuk. az ellenállás. Az „ÉN könyv” A drámajátékok témája. arra még emlékszem. érzések. önbecsülés. Felszínre került a magányosság. Csak tudnám. Ezt a vackot se növeszteni nem érdemes. a megjelenés központi kérdéssé válik. Kell időt adni arra. ez pókháló. ez ökörnyál. hogy bizonyos tanulságok. ha hátrafésülöm – ronda. ez napról napra csak rosszabb lesz. Janikovszky Éva által életre keltett. mikor lettem ilyen pocsék. önértékelés. Egy tanítási évben csupán néhány tanítási drámaóra van. csak ha véletlenül nekimentem. gondolatok beépüljenek a személyiségbe. fantasztikusan pocsék. Kiegészítve mindezek tanítási drámával.

kartonpapír. de ezen a szinten maradtam. (Ezekről viszont meg kell jegyeznem. a drámatanítás alapműve. Végül mindent lesöpört és alá írta: „én így vagyok tökéletes”.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 19 zálni nem szabad. A külső után a belső tulajdonságainkat listáztuk. amikor már-már egy performance sikeredett az átalakulásból. amilyen lenni szeretnél.és felosztásban élnek. improvizatív. Ez nem terápiás kezelés. amely a drámatanárok kézikönyve. különböző eszközök álltak a gyerekek rendelkezésére. Ma is egymás mellett „figyelnek minket” drámafoglalkozás közben. az ÉN szalagnál káprázatos fantáziavilág tárult elém. meglepődtünk a tíz legszebb és a tíz legfontosabb szavak összecsengésén. A belső tulajdonságok kapcsán nagyon sok szituációs játék és improvizáció élt meg. Illesztgetett rá ezt-azt. amikor zenét mozaikképpé képezték. Nem elemeztem tovább…) Az ÉN könyv nem „vegytiszta” kicsit szociodramatikus. mímes. kacat rengeteg doboz. színes lapok. szerepgyakorlatok maszkjátékok produktumait is tartalmazzák. A drámajátékok sokféle meg. forgatta a képet. vizsgálódni. nagy. Önvizsgálaton kívül a csoportban lévő társas kapcsolatokról is sok minden kiderült. helyenként torokszorító sorsok. Debreceni Tibor Játékkönyvében kapcsolatteremtő. Újságok. lazító. gurgulázó nevetés közben. Akárcsak Gabnai Katalin drámajátékokat leíró könyve. büszkeségeit. aki a csoport egyik meghatározó személyisége volt. hogy a csoportból csapat legyen. Izgalmas és nagyon szerethető dobozok születtek. hogy alakítsd át úgy. Ez már kicsit a következő munkánk előkészítése is volt egyben. koncentrációs. milyen élőlény lenne. szöveges gyakorlatok címkével illeti. Az ÉN könyv mellé ebben a stádiumban készült el az ÉN dobozunk is. Az volt vele az egyik játék. egymás külső tulajdonságát. addigra jól ismertük egymást. Annyit kértem. mert itt barátokat találtam…” Mély és igaz pillanatok ívódtak belénk. Azért volt jó – s ezt két alkalommal is megtapasztaltam – az ÉN könyv elkészítése. sokáig nézegette. kavics. apró titkait. Kaposi László Játékkönyve is hasonló felosztásba sorolja a drámajátékokat. amiért érdemes „csányisnak” lenni. mert közben olyan szoros barátságok köttettek. Egyik feladat az ÉN könyvben: mindenki hozott egy fotót saját magáról. A feladat reflexiókat megosztani. De az is épp ilyen izgalmas volt. Hogy ez tehetségfejlesztés-e? Viszszakérdeznék… miért ne? Készítettünk álarcokat magunkról. érzékelő bizalom. amire ha ránézünk. Úgy fogalmazták meg: „szeretek idejárni. Egy kislány. születtek kiadásra is méltó versek. Mire eddig elértünk az ÉN könyvben. kicsit pszichodramatikus. kicsi. Színes papír. ajándék. a gyerekek megjelenítették akár önmagukat más dimenzióban is: például ha választhatna. amolyan limlom. grillsütős. Na- . Nem vontam le ebből sem messze menő következtetéseket (legfeljebb a „vajon miért?” kérdés hangzott el). Büszkék rá. hogy készítsük el azt a saját dobozt. Megejtően tiszta érzések. melyek észrevétlenül segítették. ahogyan szeretnéd. hogy inkább pszichodramatikus elemek. Legyen a doboz a te névjegyed. ki tudjuk találni a csoportban kié. cipős.

Majd lapozni kezdte. elmondtam a feladatot ahhoz. hogy a férfi és női szerepek elválasztódnak. „támadjak” meg gyerekeket versekkel. Közelibbnek érzik magukhoz ezeket a verseket a felnőttség kapujában topogó gyermekemberek.és kamaszkor életérzéseit rendkívüli érzékenységgel. értetlenül szemlélik. ami persze más értelmet nyert. majd saját magukat csak színekkel.Vancsuráné Sárközi Angéla 20 gyon élvezték azt. Mindhárom a gyermek. amikor egy körből kiindulva készítettek párosan. érzékeinkkel megszelídíteni a verseket. Megmutatták. Az anya leült az étkezőasztalhoz. Senki nem hagyott ki semmit… Hazavitték. Ideje lenne végre valóban felülvizsgálni mind a kötelező irodalomként számon tartott olvasmányokat. Az egyik gyermeknél én is jelen voltam. Végül összeállt „a könyv”… mindenki eldöntötte. majd maga elé motyogta: „rég beszélgettem ennyit a gyerekemmel. őszinte megértéssel mutatja be. torz tükör- . Kortársat választottam. a Titkokat az ujjaimnak mondom el. Ágai Ágnes generációs gyerekverses köteteiből. Arra tettem kísérletet. Ezek a feladatok mindig drámajátékok közé építve valósultak meg. az előző energikus sodrás simítássá szelídült. a Kamaszságok és a Nemzedék címet viselőkből válogattam. Lefestették egymást. hosszú idő óta nem tudtam igazán róla”… 3. Leérettségiznek ma úgy fiatalok. Néha rám nézett. A végén nagyon lassan csukta be. hogy „figyeld meg mit érezhetett a költő…” Sokoldalúan sokszínűen próbáltuk megközelíteni.2. hogy az okként emlegetett média hatása és felelőssége az egyetlen eredő. hogy másképpen közelítsek. hogy kortárs költők nevét sem ismerik. A szerepeket maguk választották. Lassan csúszott le a keze a hátsó borítón. eldönthette. hogy mi kerüljön a kötelezőbe. A kislány bólintott. hogy a kötelező irodalomként meghatározott könyvek érintetlenek maradnak a könyvtár polcain. „Megnézhetem?” kérdezte az anyuka. nem hogy a költészetüket. mi kerül bele az éves munkákból. Kamasz emez-amaz … avagy a könyvespolctól az előadásig Az ÉN könyv elkészítése után egy közös produkció létrehozása volt a cél. hiszen a rajzból kettejük „alkotása” lett. nagy örömükre szolgált. amit látott. hogy a gyerekek nem olvasnak. olyat. közvetlen ezután elkészültek az önarcképek. Nem túl népszerű az irodalomórán a verselemzés sem. Legfeljebb a rövidített tartalmukat tartalmazó kötetek kelendők. A verseket felolvastam azzal az utasítással. s a szobájába vonult. Vitatkozik a szakma és a gyerekirodalmárok – előbbiek s utóbbiak egymás között is – arról. aki már a hetvenes években a hóna alatt „szabad verseivel szaladgált” a Móra Kiadóban … akkor még nálunk híre sem volt a svéd gyerekverseknek. keze sodró mozdulatával ellenőrizte tiszta helyre teszi-e. Évtizedek óta panaszkodnak arról az irodalmat tanítók. hogy kifigurázhatták az iskolát. mind a műelemzés metodikáját. szavak nélkül egy rajzot. Nem hiszem.

Katalizátorként hatott a vers. ki az. önfegyelmet. együttműködést. Közben szociális képességeket. Amikor úgy érzed. Ismerkedő. az önbizalom. emlékezetet. aki magányos.) Hallgasd a zenét. 3. az önismeret volt. készségeket fejlesztettünk. ki az. milyen minőségben. (Kezdő csoportoknál lehet külső tulajdonságokat sorolni.) Próbajáték: „Fusson az. nézni és látni. hogy rád az az állítás nagyértékben vagy teljesen igaz. Szeretném ezt a tudást átadni a gyerekekről a kollégáknak. az lesz a következő ember a kör közepén. figyelmet. fejezetrészben olvashatók. csoportépítő. ki az. aki boldognak érezte magát. hogy milyen állapotban ülsz itt most. magzati pózban suttoghatták el kérdéseiket a világról. s foglalj rajta kényelmesen helyet. Fusson az.3. és célja is. hogyan. aki büszke a teljesítményeire. és ki az. A legfontosabb az énképerősítés. (Székek körben kifelé fordítva. s így foglaltál helyet? Most visszafelé megyünk: ugyanígy egy szóval mondd el. „Önmagukból… szabadon” készült minden.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 21 ként mutathatták be azt. az irodalmi alkotásokban oldódtak fel. Az önmagunkkal való találkozások. foglalj helyet az egyik széken. illetve csak belső tulajdonságokra koncentrálódhat. Megjeleníthették a „rosszat” a családban. aki volt vagy épp most szerelmes. hogy saját tempójában járja be a teret. aztán már belsővel is gyarapodhatnak az állítások.4. Kinek fontos a vasárnapi ebéd. koncentrációt. Az órarészletek a 3. Nem volt egyszerű és nem volt könnyű. a kinti világ dolgait. aztán attól. új helyet kell keresnie. aki a kör közepére kerül. fordítsd a kör közepe felé a székedet. volt produktuma. ki az. és egy másik széket kell elfoglalnia. Életjáték született. aki…”. amikor kifelé voltak a székek fordítva. aki nadrágban van. akkor mindenkinek. Mindkét esetben a tanulási terület rendkívül széles. reflexiók megbeszélése. a mozgás. Akinek nem jut hely. Ezeket most először tőlem halljátok. aki bizonytalan. (meg)hallgatni és (meg)hallani. nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok Arra kérek mindenkit. Az Én könyv az Én doboz és a színpadi játék próbái közben kiderült számomra. akire igaz az állításom. Mindent valamiért tettek. Hogy ki lesz az? Amikor kimondom azt. Nem kellett kérdeznem. akinek a családjában jelen volt vagy jelen van a félelem. a körbe befelé nézve? Újabb állítások következnek. a zene. aki- . ha úgy érzed sikerült letenni az érkezés. Tudom kinek hiányzik elviselhetetlenül az édesapa. „Csak” játszatni. hogy leüljön. Ezalatt a kör közepén álló is szeretne. közben állításokat fogtok hallani. hogy ki az. egy szóval jellemezzétek. és „bulizhattak” is a színpadon. állapotban voltál jelen. A próbafolyamat maga a versek elemzése drámába ültetve. (Ezután visszacsatolás? Érzések.) Kérlek Benneteket. hogy „fusson az. figyelni kell. Mindennek volt tétje.

A megállapítások „visszafelé” is elhangzanak. válaszol és a gombolyagot tovább dobja más kiválasztottnak. egyre hangosabban. majd átdobod neki. hogy az indító több labdát indít el. vagyis a mellette álló két játékos ugyanolyan kézállással a középen álló társuk hasa elé ütnek egyszerre (mintha kezükkel mímelt szamuráj kardjukkal a hasát akarnák eltalálni) – közben ők is hangosan kimondják a „hah” szamuráj kiáltást. Most a saját nevünkkel játsszunk tovább! Öt fokozatban kell kimondani a neved. az második ütemre felemeli felé a fejét (aki szintén társához hasonlóan összeteszi a kezeit). Addig megy a játék. és az elhangzott kijelentéseket megismételjük arról. és ő is kimondja a „hah” szót – ez volt tehát a második ütem. amit az illetőről már biztosan tudsz. hogy letelt a perc. tehát a név után tegyél egy jelzőt. Kiválasztasz valakit a csoportból.) Egy labdát dobok valakinek a körben. de azt még nem tudom. (Visszacsatolás: kinek sikerült és hány nevet „meghallani”?) Arra kérlek Benneteket. Válassz egy állatnevet! (Szerencsés azt kérni.). csak ekkor gombolyítjuk a fonalat.. a király…stb. csak a keresztnevedet kérem. s azt mondod: azt már tudom rólad. Fusson az.”. hogy itt és most téged szólítsunk. amíg a labda le nem esik valahol. abba kell hagynod. míg mindenki sorra nem kerül. amikor úgy érzed. a királynak neveztem el. Az indító „imaszerűen” összetett kézzel hangos „hah” kiáltással a körben valaki felé „mutat”. A dobó és kapó ember ugyanaz marad. kimondja „állatnevét” stb. Ezután a második ütemet kimondó játékos „szomszédai”. hogy… ezután elmondod. mutatkozzatok be. jellemzőnek vagy kívánatosnak tartasz magadról (például: Gizella a gazella. kérlek. amit fontosnak.Vancsuráné Sárközi Angéla 22 nek zöld a szeme. ami téged érdekel vele kapcsolatban. Akire mutatott. hogy… mondattal megkérdezed. hogy ő küld egy újabb szamuráj ütést az elsőhöz hasonlóan a körben valaki másnak. kivéve a mellettem állót! Közben ránézek és kimondom az általa választott állat nevét. aki nem szereti a sertéshúst. hogy mind különböző legyen. A játékot én magamnak István. aki könynyen sírva fakad…stb. István. Az utolsó ember az indítónak dobja vissza a labdát. akitől a fonalat kaptuk az első körben. Ne a melletted ülőt. illetve vissza nem kerül mindegyik az indítóhoz. A következő játékos szintén megfogja a spárga egy darabját. Lényege: a keresztvagy beceneved. Fusson az. Szamuráj játék. . Gombolyaggal játszunk. A negyedik ütemet a második játékos adja azzal. legfeljebb három mondatot mondhatsz el magadról! Csak egy percig beszélhetsz. Próbálj meg arra is figyelni. Ő szintén kiválaszthat egy másikat a körből. ahogy szeretnéd. Ez az első ütem. A játék nehézsége. Megfogod gombolyag végét. hogy a sajátodon kívül meg tudsz-e jegyezni még másikat.

Egy színt és egy testrészt fogok mondani. egymást irányítani ebben a játékban a csoport tagjainak nem szabad. Építsük meg székbirodalmunkat. A játék mindaddig megy. amelyben minden tárgy szerepel. hogy mindig elfoglalja valaki az éppen üres széket. (Reflexiók megbeszélése. kezeddel vizsgáld meg! Egy szót kérek.) Gondold végig. (Futni. érzések tapasztalatok megbeszélése. Most megnézheted a tárgyadat. gondolatok megbeszélése. (Az eddigi élmények. A térben össze-vissza elhelyezett székek vannak. Még mindig nem nézheted meg. Beszélgetni. A. (Reflexiók. eggyel több.) A székeinkkel játsszunk tovább. felgyorsítani a tempót nem szabad. ami eszedbe jut! Ha most lehetősége van mindenkinek arra. vállatok összeér. Rajzold le a tárgyadat azok alapján. Feladat. vagy egy tárgyjátékot ennyi időben. R. Semmilyen hangot nem adhattok ki! Nem beszélhetitek meg. Válassz egyet. csak a tekintetünkkel dolgozunk. nem ülhet arra vissza. mondj róla egy szót. hasonlítsd össze: jól „láttad-e” a kezeddel? Mondd el néhány mondatban a tárgyad történetét.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 23 Székfoglaló másként. Amikor mindenki lerakta. hogy a kettőt egyesítsd például: kisujj piros. visszacsatolás.) Kosaramba ma titkokat rejtő tárgyakat hoztam. Aki egy kicsit is felemelkedik. Milyen szót tudnátok kirakni a fentiekből? Bármilyen formát választhattok. Hagyjunk egy nagyobb teret középen szabadon. hogy a sajátját máshova tenné. A terem egyik végéből a másikig kell eljutni. új helyet kell keresnie. mikor hogyan indultok és álltok meg.) Alkossunk betűket magunkból a taps után ötig számolok. a játékvezető kérdez: Nézd meg a székkatedrálist. megmozdul saját székén. ki akarna új helyet? Tedd oda! Miért tetted? Ha ez egy kompozíció milyen címet tudnál adni? Folytatjuk tovább a beszéd nélküli játékokat. hogy a te székednek hol a helye – akár ehhez képest. s szülessen meg a térben egy O betű. s teheti ezt egyenletes tempóban haladva. akivel egymás mellé álltok majd a taps után (háromig számolok segítségként).) A csoport a székfoglalást úgy próbálja megakadályozni. (Leteszem a saját székemet valamilyen pozícióba a térben valahova. Mindenki fogjon meg egyet. asszociációs kör a tapasztalatokról. de ne nézd meg rögtön! Tedd a hátad mögé. Közben mindenkire nézz rá és válassz ki a tekinteteddel egy valakit. M. Á. Az induló játékos célja elfoglalni az üres széket. Sétáljunk a térben. (A tapasztalatok megbeszélése: mely tantárgyak tanításához tudjuk alkalmazni a játékokat?) . Egymás mellé álltok. illetve a lerakott székekhez képest. amíg az induló játékos helyet nem tud foglalni az üres széken. vagy…D. amit róla tudsz. Együtt fogtok dolgozni párban. Mutasd be a gazdádat. együtt próbáljatok meg eljutni a közösen kijelölt célig. mint ahány résztvevő. kinek a mije vagy? Kik tartozhatnának össze? Az öszszetartozókkal készítsünk egy maximum 3 perces improvizációt. amivel jellemzed a tárgyadat.

szétvágott idézet (Pilinszky: KZ oratórium) téma: Pilinszky János: Fabula című verse . kétes esetekben az ő döntése a mérvadó. Az első szegmens az öröm helye. Ha az irányító „fej” érmét dob.4. Farkasmese Pilinszky János: Fabula című verse alapján csoport: bármely korosztály. A tér négyszög alakú. egy olyan állóképet készítünk egyedül. megszorítja a társa kezét: üzenetet küld. ragasztó. Miért? Hol szeretne lenni a legjobban? Miért? Négyszög játék. színes papírlapok). Az egymással szemben ülő csoportokban. a negyedikben egy történetet 5 képben. közepén nagy térrel. falhoz tolt padokkal. előre szétdarabolt fotók. Szerepe.Vancsuráné Sárközi Angéla 24 Kalaplopó-„felelősség” játék. az elsők feladata. közben minden csoport tagja a saját csoportjában megfogja a szomszédjai kezét. az utolsó játékosnak az a feladata. Feladata. a székek mögött a kalaplopó az indító pozíciót foglalja el. Két egyenlő létszámú csoportot alakítunk. Tanítási óravázlatok 3. Az érmét csak a széken hozzá legközelebb ülők láthatják. hogy feldobjon egy érmét: fej vagy írás. Sétálunk „körbe” az elképzelt négyszögünkben. A döntőbíró.4. de elsősorban 12 év fölött tér: osztályterem. Ha ez sikerül. Van még egy szereplője a játéknak. A játéknak akkor van vége. ki kapta el előbb a kalapot. Képzeletben négy részre osztjuk (lehet kijelölni ezt székekkel is). ha a csoport tagjai visszakerülnek az induló helyükre. Ha az utolsóhoz ért. A játék végén megbeszéljük. hogy a lehető leggyorsabban felkapja – megszerezze a kalapot. a negyedik a fájdalomé. (Reflexiók: hogyan kerültek egymás mellé az utóbbi játékok? „Az írástudók felelőssége” gondolata. amely kifejezheti azt az érzést.) 3. hogy a kalap mögött figyeli. és amelyik részben megálltunk. ami a helyünkről. a második a szomorúságé. A két csoport leül egymással szemben. festék (esetleg lehetnek színes újságok. A tehetségfejlesztésben résztvevők egyéni és kollektív felelőssége – beszélgetés. hogy amilyen gyorsan ezt észleli. amely az adott helyünkről eszünkbe jut. az első széken ülők közé kerül az indító. hogy ki milyen pozícióban hogyan érezte magát. zsírkréta. körbe rakott székekkel. íróeszközök. A második körben a mozdulathoz tegyünk egy szót is.1. tehát mindenki eggyel előbbre kerül. helyzetünkről eszünkbe jut. a harmadik a boldogságé. a kalap felé. A harmadik körben egy közös állóképet. olló. csomagolópapír. a csapat feláll. Tapsra megállunk. amit mindenkinek a csapatában továbbítania kell. négy munkaasztallal eszközök: papírlapok. mindenki más a csoportokban az irányítóval szemben a sorok végén egy széken lévő kalapra néz.

Kezdődjön úgy „azt szeretem benned…” Tanár: Képet hoztam. bizalom. emberek…) Tanári narráció: hol volt. morális kérdések fókusz: Mitől válik valaki magányossá? Mi határozza meg viszonyulásainkat? Létezik-e eleve elrendelés? Ha igen. elfogadtatás. mit szerettek a másikban. egyenletes tempóban járják körbe-körbe az asztalt. szerződés. öregasszony. hol nem volt. A csapat tagjai folyamatosan. magányossá válás útja. magányosabb az angyaloknál… Kontextus építés. Magányos cédrus. a játék szabályainak közös elfogadása. Az asztal meghatározott pontján – jelen esetben az ablak felöli oldalán – érhetsz a puzzle darabhoz. előítélet kezelése. elfogadás. de úgy. aki… a másikra angyal az. nézzétek meg a kezeiteket…bizonyára ti is szoktatok olyat játszani. élt egyszer egy magányos farkas. hogy a „vélt” ellenfeleddel alkoss párt: például béka–szúnyog… írjátok egymásnak levelet. mire hasonlít? Mi jut róla eszembe? Most tegyük ezt a kezeinkkel! Milyen állatot tudsz készíteni belőle? Készíts állatot a kezedből. Az a csapot „nyer”. amelyik magányosabb az angyaloknál? Milyenek a magányos angyalok? Mitől lehet egy angyal magányos? Mit jelenthet ez? Milyen kép él bennünk ezekről a fogalmakról? Arra kérlek benneteket. társas kapcsolatok. Írjuk fel ide a csomagolópapírra. magány. ami közös lehet a farkas és az angyal magányosságában.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 25 cél: a sorból való kilógás több szempontú vizsgálata. ráhangoló szakasz Tanár: Arra kérlek benneteket. . ha gondolod: színezz is! Tanár: Írj a hátuljára jellemző külső vagy belső tulajdonságot! Mutassuk be egymásnak kézállatainkat! Tegyük le őket középre. Négy csoportban dolgozunk tovább. ha az égre néztek: mit látok a felhők alakjából. Bevezető. hogyan határozza az meg az ember személyiségét? A drámatanár ismerteti az óra témáját. szerepmélyítés Tanár: Milyen az a farkas. okainak kutatása tanulási terület: felelősség. önazonosság. írjátok fel a lap egyik oldalára a mondat befejezését: farkas az. ahol előbb összeáll (képek: farkas. Válassz magadnak állatpárt. Minden csoportnak lesz egy-egy asztala. csak egy mozdulatot tehetsz. aki… Most gyűjtsük össze azokat a dolgokat.

csörgőt. hogy tegye hozzá hangban a farkas megjelenését. Tanár: Ismét több csoportban dolgozunk. (Néhány dobot. hogyan viszonyuljanak hozzá. belép. amit a farkas gyönyörűnek látott.) . és találkozik az általa gyönyörűnek látott emberekkel. majd tapsra azt kérem. amitől a farkas és az angyal a magányos jelzőt kapja. (Játszók kiválasztása. hogyan – mitől –. rajzold le. Hogyan viszonyulnak ezek az emberek egymáshoz. illetve az angyal. akiket a farkas olyan szépnek látott. amit meglátott. középre a farkas kerüljön. hogy azt mondhassuk magányos farkas–magányos angyal? Két csoportban dolgozzunk tovább: Az egyik csoport jelenítse meg 5 képben (ebből derüljön ki mi történhetett) a farkas életének azon lépéseit. Milyen út vezetett addig. gyűjts kifejezéseket. érezte a kőművesek simogatását. a másik csoport készítsen belőle a helyi híradóba egy hírt. Tanári narráció: elvetődött egyszer egy faluba. vízzel töltött poharat. de az ablak megállította. istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket.Vancsuráné Sárközi Angéla 26 Most az egész csoportot kérem…ne beszéljétek meg. A negyedik csoportot arra kérem. már a ház falát megszerette. Nézzük meg azt a folyamatot. fadarabokat. Tanár: Mindenki kap egy gondolatnyi papírdarabot. hogy az egész csoport alkosson egy képet a magányról. furulyát odakészítek…) Feszültség bevitele. mint ez a tiszta szívű állat. akik úgy vélik. készítsd el makettjét annak a háznak. a másik tegye ugyanezt az angyalnál. Csoportokban dolgozunk: a feladat minden csoportban az. a középső kör azoké. bekukucskál. A másik csoport állóképet-tablót – izgalmas lehet montázst is! – készítsen azokról az emberekről. milyen az arcuk? A harmadik csoport pedig készítse el a farkas naplójának bejegyzését erről. Mindent felhasználhatsz hozzá. amikor a farkas közeledik. a harmadik csoport félperces hangos improvizációban mutassa be. Tanár: fórum színház Nézzük meg azokat a pillanatokat. a negyedik csoportot arra kérem az előzővel összekapcsolva. a külsőbe azok. aki megvédené a farkast. hogy mutassa be az előzményeket. s beleszeretett az első házba. fejezze be a mesét! Belső körbe álljon. a magányos farkasról. ami miatt elmagányosodott. követ. azokat az okokat. jelenítse meg hangokkal ezt a jelenetet. válhatott magányossá a farkas. amit a teremben találsz. ami a farkasról először eszünkbe jut. Tanár: Menjünk kicsit vissza az időben. hogy van alapja annak. A szobában emberek ültek. hogy ki legyen farkas … ötig számolok. tetőpont Tanári narráció: éjszaka aztán bement a házba… Tanár: Mi történhetett a házban? Mit gondoltok róla? Csoportban dolgozzunk tovább: egyik csoport állóképben mutassa meg (gondolatkivetítés). akik nem tudják. miért vált.

a játék szabályainak közös elfogadása. Arra kérlek benneteket. (hasznos lim-lom) téma: változás szükséges és elégséges feltételek áldozatvállalásaink áldozattá válásának cél: önerőnk.) 1. magunkba vetett hitünk vizsgálata tanulási terület: felelősség. amely neked tetszik! Most sétáljunk tovább. Hangosan is kimondhatja gondolatait ez az állat… Vajon hol lesz vége? (a csoport többi tagja rendezi a jelenetet a játékvezető irányításával). Tanári narráció: szeretném elmondani Pilinszky János: Fabula című versének befejezését: nyitott szemmel állt egész éjszaka. természetes anyagok. magányossá válás útja. amit ő? (Reflexiók megbeszélése körben ülve. ragasztó. nézzetek meg mindent alaposan. kavicsok.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 27 A jelent ott kezdődik. bizalom. színes papírlapok).) 3. saját képességeink. kövek. szerződés. madzag. plusz egy a játékvezetőnek.2. elfogadtatás. magány. vagy Tanár: Az utolsó feladat: egy versrészletet hoztam. falhoz tolt padokkal eszközök: papírlapok. hogy ez az állítás akár rád igaz. ülj le az egyik székre. a drámában nem feltétlenül jártas csoport. Ha úgy érzed. történetünk ott játszódik. amikor agyonverték. vagy írta ugyanazt. társas kapcsolatok. (Ma egy indán faluba hívlak benneteket. a székek kifelé fordítva. hogy egyéni tempóban járjátok be a teret. festék (esetleg lehetnek színes újságok. elfogadás. fadarabok stb. közepén nagy térrel. 12 év feletti életkorúaknak tér: osztályterem. de sajnos összekeveredtek a sorok… Segítsetek kibogozni a szálakat…végül (felolvasom Pilinszky sorait). morális kérdések. hogy a farkas megpillantja a házat. Melyik csoporté hasonlít rá. ezek összefüggései fókusz: Mi határozza meg a változást? Mitől miért következik be a változás? A drámatanár ismerteti az óra témáját. változás és változtatási képességeink. s reggel is. Tapsra helyezkedj el ebben a térben azon a helyen.4. előítélet kezelése.) (A terem közepén annyi szék van ahány résztvevő. zsírkréta. . közben állításokat fogsz hallani. A Fehér Farkas varázslata csoport: egymást ismerő. önazonosság.

aki egy személyben az összes labda irányítója is. minden külvilági zajt. és ugyancsak hozzáteszi az általa mondott jelzőt. Akire még a körben igaz az állítás. karotok. és ugyanattól kapod a labdát. hogy a terem egyik végéből a másikba eljussatok úgy. Ha mindenki kapott már labdát az utolsó játékos a kezdőnek továbbítja a labdát. aki más mellé került? Most arra kérem a párokat. hogy szavak nélkül dolgozzanak. ország. hogy a játékvezető a végén mindenkiét elmondja!) 4. valóban itt vagy teljesen lélekben. aki…. Zenét kapcsolok be. amelyek rá is igazak. A mellettem ülő elmondja az előzőt – vagyis az enyémet – hozzáteszi a sajátját. Én egy valakinek dobok egy labdát. Álljatok egymás mellé. Séta a térben.Vancsuráné Sárközi Angéla 28 Zenét kapcsolok be. hogy egymás mellé álltok.a kör közepére áll valaki. 5. (A tapasztalatok megbeszélése: Ki volt az indító? Ki kinek a ritmusát vette fel? Hogyan sikerült együtt haladni. Maradnak a párok. a királynak neveztem el a játékot magamban: tehát sasa a sas… én így kezdem. Üljetek le egymással szemben. amit magáról mondott. 6. lépni? Egyáltalán együtt léptetek? Hogy történt a megállás?) 7a. hogy minél több labda kerüljön játékba. elindultok. A következő játék a Fusson az. mint ahány játszó. gondolatot letettél. 3. Cél. A körben egy székkel kevesebb van. Ő továbbdobja más valakinek. Amikor úgy érzed. Eközben természetesen a kör közepén álló játékos is helyet akar foglalni. illetve kik azok. A játék elején meg kell határozni. Csak tekintettel válassz magadnak egy párt! Tapsra állj a kiválasztottad mellé. de úgy. ami titeket jellemez. minden körben ugyanannak kell dobnod. Beszélni nem szabad! Nagyon figyeljetek egymásra. akik egymást választották? Ki az. álljunk fel. vállatok esetleg összeérhet…a cél. vagy érzékeny stb. Remélem emlékeztek még. Én István. vagy türelmetlen. fordítsd a székedet a kör közepe felé. A középen álló olyan külső-belső tulajdonságokat mond. hogy kényelmesen elhelyezkedtetek arra kérlek titeket. aki barna hajú. Körben maradunk. hogy melyik tulajdonságokkal játsszunk: külső vagy belső. hogy a nevetek után egy olyan jelzőt tegyetek. A melletted állóknak nem dobhatod. Ő marad középen és mond egy újabb állítást. mutatkozzatok be. Milyen népcsoport. megérkeztél. kettőtök közé egy lapot teszek. (Fontos. így valakinek nem jut szék. hogy az előzőekben milyen nevekkel mutatkoztatok be. Ki az. és megálltok adott ponton. Most. . Mindketten fogjátok meg a ceruzát. világtáj jut róla eszedbe? Azt 2. Például: fusson az. feláll és igyekszik egy másik helyet találva gyorsan leülni. majd hangosan kimondom azt a jelzőt. ketten kaptok egy ceruzát.

állj meg! Annak a helyszínnek megfelelően. és arra kérlek. Most menjünk tovább. madzagot találsz. Az asztalon fehér és színes papírlapokat. mondd el indián neved. boldogságot vagy fájdalmat jelentett neked. és állóképpel jelenítsd meg. A negyedik a fájdalom helye. szeretném. Írjuk fel a közös csomagolópapírra. nézzük meg hogyan dolgoztatok. Újabb tapsra ugyanez a feladat marad. 7b. mit gyűjtöttetek össze. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. oda építkezhettek ahova szeretnétek. A második csoport egy család sátrának belsejét. azt.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 29 kérem tőletek. . ahol épp megálltatok együtt. Egy nagy csomagolópapírt tettem fel. hogy mutassátok meg két-két képben mi volt ennek az előzménye és mi lett a következménye. A következő feladat. Menjünk a helyszínek közt. Milyen legyen szerintetek egy jó varázsló? Szerep a falon konvenció. amely a helyszínnek megfelelő: vagyis örömet. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságotok alapján adott. Mindent. Amikor tapsolok. szomorúságot. Most sétáljunk tovább. A harmadik a boldogságé. ha elkészítenétek az indián falu három helyszínének makettjét. hogy míg a zene tart készítsd el a te saját indián maszkodat. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságod alapján adott. Újabb tapsra a helyszínnek megfelelően. csak papírt és madzagot. milyen tulajdonságokat tartotok fontosnak egy jó varázslónál. Keress egy olyan társat a törzsben. mely közös öröm. 9. helyszínt ahol a közösségi életük folyik. akivel eddig a legkevesebbet beszéltél. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. boldogság. Nem használhatsz mást. A teret négy részre osztjuk képzeltben: az első rész az öröm helye. hogy összeírjátok.) 10. Az lesz a feladatotok. hogy most kalandozzatok el egy amerikai indián faluba. A harmadik pedig a varázsló totemhelyét. ami a teremben található felhasználhattok. Most tedd fel a maszkodat és mutatkozz be. idézd fel a törzs életéből azt a pillanatot. ahol épp vagy. (Igyekezzünk minél több természetes anyagot behozni a makett építéséhez. Az első csoport készítse el azt a közös teret. 8. készítsetek egy állóképet. Három csoportban dolgozunk tovább. Zenét kapcsolok be. szomorúság vagy fájdalom volt. csak egy mondatot hozzá is tehetsz hangosan: mi történt veled akkor ott. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. és a zene segítségével rajzoljátok meg közös indián maszkotokat! Ha elkészültetek írjátok alá indián neveiteket. A második a szomorúságé.

ami meggátolja a jó működést? Írjuk fel ezt is egy csomagolópapírra és tegyük a másik. Miután megfogtam a gombolyag végét. Üljünk körbe a közösségi terünkben (akár a makett mellett. pedig…(és a játékos befejezi a mondatot neki tetsző módon) stb. Törzsi gyűlést tartunk. Végül üljünk körbe! Egy gombolyagot dobok valakinek… mielőtt neki oda dobnám. .) 15. Egy „indián” egyszerre csak egyet kérdezhet. Milyennek éreztétek ezt a varázslót? Milyen volt ahhoz képest. lennél-e te magad varázsló? (Mindenkiét felolvassuk. a játékvezető szerepbe-lépéssel olyan választ ad. ami továbbgondolkodásra. hogy törzsünk jól működhessen? Mi az. amelyek alkalmassá tesznek arra. Rajzold körbe a tenyered.). Az ujjaidba írd bele azokat a tulajdonságaidat. szeret. mert…(és olyan tulajdonságot említ. A tapasztalatok. Van-e közös bennük? 12. Így visszagombolyítjuk a fonalat. Visszafelé indul a gombolyag – most feltekerjük. leülve szemben vele egy székre elmondhatjuk. esetleg újabb kérdés felvetésére késztet. amit abban az illetőben becsül. hogy varázsló lehess. ami nem egyértelmű. a gombolyagot továbbdobom annak. Szerinted azért lennék jó varázsló. valakit kiválaszt. hogy mi az a megoldatlan személyes problémánk a törzsben. Most fejezzük be a mondatot: • én azért lehetnék varázsló. 13. Ő megfogja a madzagot. mert… • én azért nem lehetnék-lennék varázsló. A tenyeredbe azt írd. hallottak megbeszélése. A játékosok a „forró szék”-ben ülve elmondják a gondjaikat.Vancsuráné Sárközi Angéla 30 11. akinek szántam. a varázslóról összegyűjtött tulajdonságokat tartalmazó mellé. Most menjünk át a totemoszlopunkhoz! Minden évben egy alkalommal a varázsló elé járulhatunk. mert… 16. vagy azt használva díszletként). Most mindenki kap egy lapot. amit összegyűjtöttünk a varázslóról? 14. azt mondom neki: szerintem te azért lennél jó varázslónak. és hasonló módon továbbítja azt. mert türelmes vagyok. A játék végére egy különös alakzat születik. amiben a segítségét kérjük. tisztel. Mi kell ahhoz.

Educatio. Ego School Bt. 23–35. Gavin (1993): A tanítási dráma elmélete. Jávorné Dr. Magyar Drámapedagógiai Társaság. 67–83. Budapest. o. 108. Előd Nóra (1997): Multikultúra 3. Budapest. 12–13. Budapest. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 213. Kolozsváry Judit: Serdülők az iskolában. Budapest. sz.. 27. 241.nemokap. o. Ego School Bt.. 20–33. o. 82–83.. Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. Bolton. 227–228. Másképp Alapítvány. 104. 216. Budapest. Budapest.. Debrecen. Budapest. 11–18. 5–62. – Drámajátékok. 1. 135. Iskolapszichológia 31. . 89–100. 43–46. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 25. Budapest. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest. Iskolapszichológia 26. Móra. 29–86.htm Mező Ferenc–Mező Katalin (2003): Kreatív és iskolába jár. (Ford. 52..IRODALOM Ágai Ágnes (1988): Nemzedék. Ágai Ágnes (1995): Kamaszságok. 27. 194. Csepeli György (1993): A meghatározatlan állat. o. Budapest. Tehetségvadász Stúdió.hu/ir/kamasz. Urbis. 68–83. 2003.: Szauder Erik. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Gyarmathy Éva–Kunné Szörényi Katalin (2004): Alulteljesítő tehetségek alternatív oktatása. 15.. 2005.. ELTE Eötvös Kiadó. Urbis. Drámapedagógiai olvasókönyv (1995). Kiadó. 3–59. Gefferth Éva–Herskovits Mária (2004): Csak keresni kell… Treffort Kiadó.) Marczibányi Téri Művelődési Központ. 13. 115. Buda Béla (1993): Empátia…a beleélés lélektana.. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 32–53. Budapest. Janikovszky Éva: Tükör előtt. Ágai Ágnes (2005): Önarckép fintorokkal. Generál Press Kiadó. évf. Prexton Nyomda és Kiadó. o. Vigilia. Hamvas Béla (1987): Silentium–Tikos jegyzőkönyv–Unicornis. ELTE Eötvös Kiadó. o. Budapest. (egy kamasz fiú monológja) http://www.

Pilinszky János összes versei. 90. Budapest.Vancsuráné Sárközi Angéla 32 Neelands. o. (Ford. Jonothan (1994): Dráma a tanulás szolgálatában..) Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Marczibányi Téri Művelődési Központ.: Szauder Erik. Budapest. 9.: Tóth László. o. Budapest. 2000. 1999.) Kossuth Egyetemi Kiadó. o. Osiris Kiadó. Lélekben Otthon Könyvkiadó. (Szerk. Debrecen. Tehetség-kalauz. Rudas János (2007): Delfi örökösei. 13. 31. 14–66. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->