P. 1
SCHNEIDER OKTATÓ - ZÁRLATI ÁRAMSZÁMÍTÁS

SCHNEIDER OKTATÓ - ZÁRLATI ÁRAMSZÁMÍTÁS

|Views: 3,358|Likes:
Published by zoltán_gunda

More info:

Published by: zoltán_gunda on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

158. sz.

Mûszaki Füzetek
Zárlati áramok számítása

A „Mûszaki Füzetek” azoknak a mérnököknek, technikusoknak, iparban dolgozóknak készített összeállítás, akik a termékkatalógusokban szereplô leírásoknál szélesebb körû információt igényelnek. Mindezeken túlmenôen a „Mûszaki Füzetek” szakmai gyakorlatoknál, képzéseknél is hasznos segédeszközök lehetnek. Ezek a füzetek az elektrotechnika és az elektronika területén megvalósított új mûszaki és technológiai fejlesztésekrôl számolnak be. Elôsegítik továbbá a villamos létesítményeknél, rendszereknél és készülékeknél megfigyelhetô különbözô jelenségek jobb megértését. A „Mûszaki Füzetek” mindegyike a villamos hálózatok, a védelmi készülékek, a felügyelet és a vezérlések, illetve az ipari automatizálási rendszerek körülhatárolt területeirôl nyújtanak részletes és precíz ismereteket.

Elôszó A szerzô nem vállal felelôsséget az anyagban szereplô információk vagy diagrammok helytelen használatért, és nem felelôs az anyagban szereplô hibákért vagy figyelmetlenségekért, illetve az anyagban szereplô információk és diagrammok használatából származó következményekért. A „Mûszaki füzet” vagy annak egy részének nyomtatásban történô felhasználásához a „Tudományos és Mûszaki Részleg”-ének elôzetes hozzájárulása szükséges. Ilyenkor kötelezô feltüntetni, hogy az anyag vagy anyag rész a Schneider Electric XXX. számú „Mûszaki Füzet”-ébôl származik.

no. 158
Zárlati áramok számítása.

Benoit de METZ-NOBLAT Villamos Mûszaki Fôiskolán (ESE Ecole Supérieure d’Electricité) szerzett mérnöki oklevelet, elôször Saint-Gobain-nál dolgozott, kutatóként, majd karbantartásoknál és új termékek gyártásában vett részt. A Schneider-Electric-nél 1986 óta dolgozik és jelenleg a Kutatási és Fejlesztési Osztályon a Villamos Rendszerelemzési Csoport felelôse.

Fréderic DUMAS Miután 1993-ban a Compiègne-i Mûszaki Egyetemen végzett és doktorált (UTC Université de Technologie de Compiègne) a Schneider-Electric-nél vállalt munkát. A Kutatási és Fejlesztési Osztályon a Villamos Rendszerelemzési Csoportban dolgozik, és ipari- és elosztóhálózati kutatási terület felelôse, melyhez hozzátartozik a villamos számításokhoz szükséges szoftverek fejlesztése is.

Georges THOMASSET 1971-ben a Grenoble-i Elektrotechnikai Intézetben (IEG Institut d’Electrotechnique de Grenoble) végzett mérnök, azóta számos kutatást, komplex ipari hálózatok tervezését és létesítését irányította a Merlin Gerin Mûszaki Osztályán. A Mérnöki és Szerzôdési Osztályon az ipari egység mûszaki részlegének felelôseként 1984 és 1996 között átfogó és értékes tapasztalatokat szerzett. Jelenleg a SchneiderElectric Alkalmazási és Szolgáltatási Tevékenységén belül az ajánlatok általános mûszaki fejlesztésének a felelôse.

ECT 158 updated June 2000

i az áram pillanatértéke (idôfüggvénye. c feszültségtényezô (értelmezés lásd 3. 158 / p. a vezeték hosszegységre esô XL reaktanciája. ϕ fázisszög (az áram feszültséghez viszonyított szöge). Ik állandósult zárlati áram (IEC 60909 szerint). Isc állandósult zárlati áram (Isc3 a 3. Cahier Technique Schneider Electric no. Xsubt a forgógép szubtranziens százalékos reaktanciája .2 . Ir a generátor névleges árama. negatív és zérus-sorrendû impedanciája. idc az áram idôfüggvényének (aperiodikus) egyenáramú összetevôje. ” Ik kezdeti szimmetrikus zárlati áram (IEC 60909 szerint). ia az áram idôfüggvényének szinuszos összetevôje. cos ϕ teljesítménytényezô (harmonikusok nélkül). k és K állandók (táblázatokban és ábráknál). usc a transzformátor százalékos rövidzárási feszültsége U a hálózat üresjárási vonali feszültsége. a mögöttes hálózat egyenértékû Zup impedanciája Z(1). Ra a mögöttes hálózat egyenértékû ellenállása. ZL Zsc 3 fázisú zárlat esetén a mögöttes hálózat impedanciája .-ik fázisban. gyakran a megszakító minimális késleltetési idejével egyenlô. Z(0) egy hálózat vagy egy elem pozitív. az összeköttetés impedanciája . Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram (IEC 60909 szerint). ip zárlati áramcsúcs (a hibaáram elsô csúcsértéke). RL a vezeték hosszegységre esô ellenállása. Is az üzemi áram. Jelölések a vezetékek keresztmetszete. A α a hiba kezdete és a feszültség nulla átmenete közötti szög. e forrásfeszültség .-ik fázisban. S a vezetékek keresztmetszete . E forrásfeszültség (maximális érték). tmin zárlat kialakulásának minimális holt ideje.Magyarázatok λ Rövidítések megszakítóképesség. Un a hálózat névleges feszültsége.). Sn a transzformátor névleges teljesítménye (kVA. Z(2).…. pontban.3. I a zárlati áram maximális effektív értéke. Isc2 a 2. a generátor telítési induktivitásától függô tényezô. Ssc a zárlati teljesítmény. x a forgógép százalékos reaktanciája Xa a mögöttes hálózat egyenértékû reaktanciája. BC MLVS kisfeszültségû hálózati fôelosztó berendezés. u a feszültség pillanatértéke.

3 Egy berendezésben a különbözô feszültségszinteken értelmezett impedanciák közötti kapcsolat 18 2. valamint az élet.és vagyonbiztonság érdekében megkívánt védelmi rendszer beállításához.1 A különbözô zárlattípusok esetén fellépô Isc 4. a hálózat minden egyes pontjára meg kell határoznunk a zárlati áramot. 5 7 10 11 11 12 2.és nagyfeszültségû hálózatoknál alkalmazható. hogy hozzájáruljon a benne ismertetett. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.4 A különbözô áramegyenletek 3.Zárlati áramok számítása A villamos létesítmények méretezésénél és a szükséges készülékek kiválasztásához. A füzet célja.2 A különbözô zárlati impedanciák meghatározása 13 2.3 .3 Az IEC 60909 szabvány szerinti számítások 3. a zárlatszámításoknál különösen nagy fontosságú módszer jobb megértéséhez. még akkor is. A módszer sugaras kis.2 Szimmetrikus összetevôk 3. ha számítógépes program áll rendelkezésünkre.1 A zárlatok fontosabb típusai 1.1 A módszer elônyei 3.2 A zárlati áramok kialakulása 1.5 Alapvetô feltételezések 2 Az Isc számítása impedancia módszerrel 2.3 Szabványosított zárlati áram (Isc)-számítások 1. amely az IEC 60909 szabványban is megtalálható.4 A füzetben bemutatott módszer 1. 158 / p. Ebben a „Mûszaki Füzet”-ben áttekintjük a zárlati áramok számításának módszerét.4 Számítási példa 3 Az Isc számítása szimmetrikus összetevôk módszerével sugaras hálózaton 3.5 Számítási példa 4 Számítógépes számítások és következtetések Irodalomjegyzék 19 23 23 24 26 27 31 32 Cahier Technique Schneider Electric no.

Az 1.összefüggô áramkörök száma.szigetelés típusa. ábra: Villamos létesítmény tervezésekor a zárlat (Isc) számításának menete.hosszúság. . 158 / p.1 Bevezetés A villamos létesítményeknél csaknem mindig zárlatvédelmet kell beépíteni ott. és 4. hogy mindazon készülékek jellemzôit meg lehessen határozni. Ezek leggyakrabban azok a pontok. hogy a védelmi készülékeket helyesen válasszuk ki és helyesen állítsuk be. Ezt igen pontosan kell meghatározni és ennek ellenére biztonsági tartalékkal kell a számításokban felhasználni.. c környezet: . 3.magasság. A legnagyobb zárlati áram a védelmi készülék fogyasztóoldali kapcsai közvetlen közelében bekövetkezô zárlat esetében lép fel.egyerû. c kábelek: . ábra a különbözô zárlati áramok számításának folyamatát és a különbözô védelmi készülékek megválasztásához kapott paramétereket mutatja be. amelyeknek el kell viselniük. kioldás beállítás betáplálási megszakító Isc zárlati áram a kisfeszültségû fôelosztó kimenetén a kisfeszültségû központi elosztó kioldáskésleltetés beállítása elmenô megszakítói megszakítóképesség Isc zárlati áram a szekunder elosztó bemenetén megszakítóképesség kioldáskésleltetés beállítása a alelosztó megszakítói gerincvezeték névleges árama feszültség esés Isc zárlati áram az utolsó elosztó bemenetén megszakítóképesség kioldáskésleltetés beállítása leágazási megszakítók terhelési csoport Isc zárlati áram az utolsó leágazás végén 1. v a kapcsolóberendezés és a vezetékezés elektrodinamikus szilárdságát.keresztmetszet. ha az a transzformátor-kapcsokon lép fel teljesítménytényezô egyidejûségi tényezô terhelési tényezô elôrelátható fejlesztési tényezô megszakítóképesség vezeték jellemzôi c gyûjtôsín . Ehhez még a 2. . v a megszakítók zárlati megszakítóképességét. melyek ahhoz szükségesek. . ahol a vezeték keresztmetszete változik. v a megszakító zárlati bekapcsolóképességét.4 . . usc (%) Isc zárlati áram. hogy annak alapján meghatározhassuk. vagy pedig meg kell szakítaniuk a zárlati áramot. .környezeti hômérséklet. ahol valamilyen villamos diszkontinuitás (villamos paraméterváltozás) lép fel. többerû.. .létesítési mód.hosszúság. A hálózat minden feszültségszintjére ki kell számolni a zárlati teljesítményt. . a mögöttes hálózat zárlati teljesítménye HV / LV a nagy-/kisfeszültségû transzformátor névleges adatai. ábrákon lévô jelleggörbék is szükségesek: c A zárlati áram két értékét kell meghatározni: v a maximális zárlati áramot. Cahier Technique Schneider Electric no. annak érdekében.szélesség.

stb). v az életvédelem a megszakító vagy a biztosító mûködésétôl függô eseteiben. A zárlat lehet: c egyfázisú zárlat (a hibák mintegy 80 %-a). esetben a t2 hômérséklet. Kisfeszültségû hálózaton általában fázisföld zárlat. amelynek ismerte fontos. szerszám.t 1 2 t kábel I2t (terhelhetôségi) jelleggörbéje θ1 > θ2 a5 s a biztosító kiolvadási jelleggörbéje I2t = k2A2 tranziens túlterhelés Iz1 < Iz2 I IB Ir Iz I 2. Further practical information may be found in the "Electrical Installation Guide" published by Schneider Electric (see the bibliography). nagyfeszültségen (csillagpont nem lazított) fázisok közötti zárlat a legkevésbé kedvezôtlen üzemi állapotban (hiba egy gerincvezetô végén. kiemelendôen TN és IT érintésvédelmi rendszereknél . a k korrekciós tényezô pedig a különbözô kábel fektetési módoktól. vagy korróziós közeg miatti szigetelés letörése. ábra: Áramkör védelme biztosítóval.1 A zárlatok fontosabb típusai Villamos létesítményekben különbözô zárlat típusok léphetnek fel. az Iz1 határáram kisebb min az Iz2 határáram). UPSs =szünetmentes tápegységek). amikor a megszakítók vagy a biztosítók mûködési jelleggörbéjét megválasztjuk. amely összhangban van a védett kábel termikus szilárdságával: t méretezési áram kábel I2t (terhelhetôségi) jelleggörbéje tranziens túlterhelés a megszakító kioldási karakterisztikája I B I r Iz Isc BC I 3. függ. esetben a t1 hômérséklet magasabb. Cahier Technique Schneider Electric no. villamos elosztón. amelyet valamilyen idegen vezetô tárgy hoz létre. pl. v belsô eredetû vagy légköri eredetû túlfeszültségek. két transzformátoros esetben is csak egy transzformátor van üzemben. kapcsolóberendezésen kívül vagy belül). c helye (gépen. hogy bármilyen esetben és bármilyen típusú zárlati áram (minimális vagy maximális) esetében a védelmi készüléknek a zárlatot azon tc idôn belül kell tisztáznia. c eredete: v mechanikai (vezeték szakadás. pára. c a minimális zárlati áramot. Megjegyezhetjük. dt ≤ k 2 A 2 (lásd 2. és különösen fontos: v hosszú kábeleknél és/vagy amikor a táppont impedanciája viszonylag nagy (generátorok. ill független áramköröktôl stb. v hô.5 . 3 és 4. állat). mint a 2. tranziens és tartós). ábrákat ) ahol: A a vezetô keresztmetszete. hogy a minimális zárlati áram a védett vonal végpontjában fellépô zárlat esetén adódik. ∫i 2 1. A zárlatok jellemzôi A primer jellemzôk a következôk: c a zárlat tartama (múló. annak környezeti hômérséklettôl függése (az 1. 158 / p. két vezetô közötti véletlen villamos összeköttetés. és nem a védelmi készülék kimeneténél. ábra: Áramkör védelme megszakítóval. ábra: Egy vezetô I2t jelleggörbéje. 4. Megjegyzzük továbbá.

v a hálózat egy részének kikapcsolódása. A következmények magukba foglalják: c a hiba helyén. c a hálózat egyéb áramköreiben. ábra: Különbözô zárlattípusok és a hozzájuk tartozó áramok. d) egyfázisú földzárlat (egyfázisú földrövidzárlat) L3 L2 L1 L3 L2 L1 Ik" Ik " Ik" Ik" zárlati áram. . földérintés nélküli . a létesítményen belüli helyétôl a zárlati teljesítmény nagyságától függôen a következmények is különbözhetnek. c a hibás áramkörbeli hibákat: v elektrodinamikus erôhatások. L3 L2 L1 L3 L2 L1 Ik" Ik" c) kétfázisú földzárlat. A számításoknál a különbözô áramok azonosítására indexek (Ik”) szolgálnak. amelynek következtében: . b) kétfázisú zárlat. E zárlat gyakran megy át háromfázisú zárlatba. típusától. Az áramirányok megválasztása tetszôleges (lásd IEC 60909). részleges zárlati áramok a vezetékekben és a földben. c Háromfázisú zárlat (a kiindulási hibáknak csak mintegy 5%-a). v zavarok a szabályozó és felügyelô áramkörökben . v tûz és életveszély lép fel. v járulékos hômérsékletemelkedés lép fel a megnövekedett Joule veszteség következtében.. A különbözô hibafajták az 5. Cahier Technique Schneider Electric no.c kétfázisú zárlat (a hibák 15 %-a). 158 / p. v egyéb. Zárlatok következményei A hiba tartamától. mely kockázatos a szigetelések szempontjából.6 . amelynek mértéke függ a hálózat méretezésétôl. villamos ív kialakulása esetén az eredményt hogy: v szigetelési hiba.vezetôk elszakadhatnak.(ez az ún. a) szimmetrikus háromfázisú zárlat. v a dinamikus stabilitás elvesztése és/vagy a szinkronizmus elvesztése. és a védelmi készülékek által biztosított szelektivitástól. 5.a gyûjtôsín deformálódhat. v vezetékek összehegedése. kiterjedô zárlat. vagy közeli hálózatoknál fellépô hibákat: v feszültség letörések a hiba tisztázásának néhány msec-tól néhány 100 msec-ig terjedô ideje alatt.. ábrán láthatók.

mint az R ellenállás. B 6. A tranziens állapot a reaktanciából és az ellenállásból álló áramkörre adott feszültségbôl adódik.Ι sin α e - R t L . a Zsc impedancia X reaktanciájától és R ellenállásától függôen: Zsc = R2 + X 2 R X Erôsáramú elosztóhálózatokban (megj: a szerzô itt nagyfeszültségû hálózatokra gondol). 158 / p. attól függôen.I sin α e - R t L I t θ ω i = ia + idc a hiba bekövetkezése 7. A zárlat felléptekor a zárlati áram értéke definíció szerint nulla. akkor a pontok közötti elhanyagolható nagyságú impedancia miatt igen nagy Isc zárlati áramok lépnek fel.7 . Kezdeti értéke a-tól függ. és a különbözô keresztmetszetû és hosszúságú soros vezetékeket. ábra: A generátortól távoli zárlat esetén fellépô zárlati áram és felbontásának bemutatása. ábrán i-t a két komponens ia és idc algebrai összegeként mutatjuk be. egy kapcsolót.vel egyenlô: R cos ϕ sc = 2 R + X2 A zárlati áramok kialakulásakor fellépô tranziens állapotok különböznek. A 6. ábrán. Az arány ezeknél a kis értékeknél közelítôleg a cos ϕsc. lecsengésének mértéke arányos R/L-el. A generátortól távoli zárlat Ez a leggyakoribb helyzet. melyeket csak a Zsc impedancia korlátoz: Az Isc áram tranziens körülmények között alakul ki. ábra: Egyszerûsített hálózati séma. Ha az A és B pontok között zárlat lép fel. amikor a kapcsoló zárt állapotban van. Ez a feszültség: e = E sin (ω t + α ) Az i áram két komponensbôl áll: i = ia + idc .(lásd elôbb. így: i = ia + idc = 0 A 7.1.1 és 0. az X=ωL reaktancia rendszerint sokkal nagyobb. a méretezés alapjául szolgáló áram folyik a hálózaton. idc = . ia = I sin (ω t + α) idc = . az I csúcsáram = A Zsc e Zs c A második komponens (idc) egy aperiodikus jellegû összetevô. (az Is üzemi áram elhanyagolható). beleértve a különbözô feszültségszintû (nagy és kisfeszültségû) hálózatokat. egy Zsc impedanciát – mely a kapcsoló mögötti hálózat összes impedanciáját képviseli – és egy Zs terhelési impedanciát tartalmaz (lásd 6. és az R/X arány 0. hogy a generátor impedanciája kisebb. c Az elsô (ia) váltakozó és szinuszos: ia = Ι sin (ω t + α ) ahol E . Valóságos hálózatnál. a helyettesítô feszültségforrás impedanciája a zárlat mögötti összes elem impedanciája. csak azt jelenti. Zsc α = a feszültség nulla átmenete és a hiba fellépése közötti különbséget jelöli. az egyenáramú összetevô. Cahier Technique Schneider Electric no. mint a generátor és a hibahely közötti összeköttetés impedanciája. ábra). mekkora a távolság a hibahely és a generátor között.2 A zárlati áramok kialakulása Egy egyszerûsített hálózat egy állandó teljesítményû váltakozó áramú áramforrást. Ez nem szükségképpen a fizikai távolság.3 között van.

Megjegyzés: a bemutatott sorrendnek megfelelôen a reaktancia értéke mindegyik fázisban nagyobb.8 1. A reaktancia kialakulásának három különbözô fázisa a következô: c szubtranziens (a hiba kezdeti 10-20 msec idejében).2 R / X 9. 8.sin ϕ e L   Z    Kezdeti csúcsértéke ip függ a ϕ-tôl és így az áramkör the R / X = cos ϕ teljesítménytényezôjétôl.2 0.ϕ) e L   Z    két összetevôbôl áll. Cahier Technique Schneider Electric no. azaz a szubtranziens reaktancia kisebb. az egyszerûség érdekében egyfázisú váltakozó feszültség esetére. u R  t E  sin (ω t + α . amikor a zárlat bekövetkezik (t = 0) – vagy a zárlatra kapcsolás pillanata – a hálózati feszültség nullaátmenetéhez képesti a szöggel jellemezhetô (hiba fellépte). E Ekkor a hibaáram: i = sin ω t Z amely kezdetétôl ugyanolyan alakú mint állandósult állapotban. és ez kisebb.sin (α . melyeket a létesítmény egészének el kell tudni viselnie. ábrán két szélsôséges helyzetet mutatunk be a zárlati áram kialakulására. a zárlat szimmetrikus lefolyású. mint a tranziens.ϕ) . amely idôben nullához tart. Az egyik egy váltakozó áramú.6 1. Az ip értékét kell kiszámítani ahhoz.a) szimmetrikus i I = 2 Ia Az a pillanat. (b. Az tényezô fordítva arányos az egyenáramú (aperiodikus) összetevô csillapodásával.6 0. ábra: A K együttható alakulása R/X vagy R/L függvényében (lásd IEC 60909).0 1.2 1. míg a második egy aperiodikus. a következô egyenlet alapján: ip = K 2 Ιa ahol K értékét a 9. 158 / p. és ez csillapítja a zárlati áramot.8 . Ekkor a hibaáram: R  t E  sin (ω t .0 1. Az egyszerûség kedvéért a forrásfeszültséget állandónak R t e L vesszük fel. amely a feszültséghez képest j szöggel eltolódik. Ezért a feszültséget a következôképpen fejezhetjük ki : u = E sin (ω t + Az áram alakulása ezért: α) .0 0 0. ábra). A három egymást követô reaktancia K 2. ábra: A zárlati áram bemutatása a két szélsôséges (szimmetrikus és az aszimmetrikus lefolyású) esetre. c állandósult (vagy szinkron reaktancia). Ennek értéke az ia szimmetrikus zárlati áram effektív értéke alapján határozható meg. (a. A generátorhoz közeli zárlatok Ha a zárlat közvetlenül az áramkört tápláló generátor közelében következik be. hogy a megszakító szükséges bekapcsolóképességét meg lehessen határozni. u i = A 8.4 1.4 0. Ezért két szélsôséges eset állapítható meg: i = b) aszimmetrikus i ip idc c amikor α = ϕ ≈ π/2 .8 1. ez az aszimmetrikus lefolyású zárlat b. mint az állandósult. ábra). azaz E/Z csúcsértékû. A tranziens áram kialakulását nehezíti a zárlati áramkört tápláló forrásfeszültség (pólusfeszültség) változása. amelyet az R/L vagy R/X arányok határoznak meg. c tranziens (500 msec-ig). valamint megállapíthassuk azokat az elektrodinamikai erôhatásokat. ebben az esetben a generátor impedanciája dominál. c amikor α = 0. és a generátor belsô reaktanciáját tekintjük változónak. ábra). ábárn adjuk meg az R/X vagy R/L arány függvényében. a szinkron reaktancia.ϕ) .

b) tranziens reaktanciával kialakuló. c) szinkron reaktanciával kialakuló áramösszetevô. ábra): c a három váltakozó áramú összetevô (szubtranziens. a megszakító készülékek mûködési sebessége miatt. amely az induktív áramkörben lép fel. mint az egyenáramú összetevôé.5 t (s) e) 0 szubtranziens tranziens állandósult t (s) 10.okozza a zárlati áram fokozatos csökkenését. mielôtt áram nulla átmenete fellép. ábra). Ez egy kivételes helyzet. tranziens. ábra: Az eredô Isc zárlati áram (e. d) az egyenáramú összetevô. állandósult).3 0. és meghatározza az áram alakulását. Gyakorlati szempontból. 158 / p. c az egyenáramú összetevô. és megszakítási nehézségeket okozhat.9 .1 0. mivel több periódus is lezajlik. és komponensei: a) szubtranziens reaktanciával kialakuló. amely a mágneses áramkörök telítôdéséhez vezethet. Cahier Technique Schneider Electric no. Megjegyzés: a generátor reaktanciájának csökkenése gyorsabb. a szubtranziens zárlati áram Ik" és az aszimmetrikus csúcsérték ip értékének a meghatározása elégséges a védelmi készülékek a) 0 t (s) b) 0 t (s) c) 0 t (s) d) 0 0. a zárlati áram idôbeni alakulására vonatkozó információ nem lényeges: c kisfeszültségû létesítményeknél. amely így négy összetevô összege (10.

vagy Isc zárlati áramát nem ismerjük.megszakítási teljesítményének és az elektrodinamikus hatásoknak a meghatározásához. Ez a módszer azon a feltételezésen alapul. hogy a betáplálásnál és a hibahelyen a teljesítménytényezô cos_sc azonos. ha az adott áramkör mögöttes hálózatának impedanciáit.3 Szabványosított Isc számítások A szabványok számos módszert javasolnak. ábrán az elôzôekben definiált különbözô zárlati áramok láthatók. Végül az Ohm-törvény alkalmazásával megkapjuk az Isc áramot: mutatunk be. v a „kevert” módszert. . Az adott hálózat mögöttes impedanciáját a becsült betáplálási zárlati áram alapján számíthatjuk. Megjegyzés: az Alkalmazási Irányelv számos tényezôt figyelmen kívül hagy. c A C 15-105 „Alkalmazási Irányelv” és az NF C 15-100 kiegészítése (francia szabványok) (kisfeszültségû váltakozó áramú létesítmények). ahol t = tmin. Ennél a hibás hurok ellenállásait és reaktanciáit külön-külön a tápforrástól kiindulva (azt is figyelembe véve) egészen az adott pontig bezárólag összeadjuk. c kisfeszültségû elosztóhálózatoknál és nagyfeszültségû alkalmazásoknál gyakran használják a tranziens zárlati áramot. ha a megszakítás az állandósult állapot elôtt következik be. ábra: Generátorhoz közeli zárlati áramok (sematikus ábra). amelyek névleges teljesítménye a 800 kVA-t nem haladja meg. ha a mögöttes hálózatjellemzôit nem ismerjük.a megszakító és a gyûjtôsín reaktanciáit. ugyanis ott figyelembe vettük ezeket a tényezôket is. vagyis a zárlat kialakulását követô t idô multán. A tmin (a minimális késleltetés) a védelmi relé legkisebb mûködési idejének és a hozzátartozó megszakító legrövidebb kikapcsolási idejének az összege. A 11. majd kiszámítjuk az eredô impedanciát. azaz a legkisebb idô a zárlati áram fellépése és a kapcsoló készülék érintkezô kapcsainak szétválása között. 1. melyeket a következô fejezetben Cahier Technique Schneider Electric no. Az így meghatározott értékek eltérhetnek azoktól az értékektôl. négy módszert részletez: v az „impedancia módszert. hogy a vektoros összeadás helyett algebrai összeadást végzünk. hogy a létesítmény két egymást követô részén az elemi impedanciák jellegükben azonosak. amely meghatározza. a késleltetett megszakító megszakítási teljesítményét. Más szavakkal azt tételezzük fel. Feltételezzük. i szimmetrikus szubtranziens tranziens állandósult aszimmetrikus 11. Ezt a közelítô módszert olyan létesítményeknél alkalmazhatjuk. és ezzel igazoljuk. 158 / p.forgógépek ellenállásait. mely esetben az Ib-vel jelölt zárlati áram alkalmazása a hasznos. amellyel egy létesítmény minden pontjára nagy pontossággal határozhatjuk meg a hibaáramokat. például: . hogy az Isc = Un / Σ(Z) A hibás hurokban lévô különbözô elemek mindegyikének az összes jellemzôit ismerni kell (forrás. Ib a zárlati áram értéke a megszakítás pillanatában. v a „hagyományos” módszert akkor használjuk egy vezeték végén fellépô minimális zárlati áram és a hibaáram meghatározására.10 . amelyet akkor használhatunk.és a vezetékrendszer). Ezzel a közelítéssel elfogadható pontossággal határozhatjuk meg a zárlati áram értékét egy áramkörre.

és nem áll elegendô információ rendelkezésünkre. Cahier Technique Schneider Electric no. c Az IEC 909 (VDE 0102) szabvány minden sugaras és hurkolt hálózatra alkalmazható 230 kV-ig. . Ezek meghatározzák a számítások érvényességi körét. c az összes zérussorrendû impedanciát figyelembe vesszük. valamint a szinkron és az aszinkron gépeket a számításoknál impedanciáikkal (pozitív-. és nagy pontossága és analitikus jellege miatt választottuk. c és az IEC 60909 módszert. Ezt a módszert akkor használjuk. Biztosítják az elfogadható pontossági szintet.5 Alapvetô feltételezések A zárlatszámítások egyszerûsítéséhez számos feltételezéssel kell élni.11 . Ennél a módszernél. egyszerûsítô feltételen alapuló táblázatok alkalmazásával – minden egyes vezetékkeresztmetszet-szakaszra javasolható megoldást ad a: . 158 / p.és zérus-sorrendû) helyettesítjük. hogy a közvetett érintés elleni védelem követelményének megfeleljen. 1. mely a Thevenin elven alapul. 1. és amely – számos.2 a 185 mm2 esetén stb. csak a vezetékek ellenállását vesszük figyelembe és egy 1-nél nagyobb szorzót alkalmazunk nagy keresztmetszetû vezetékek esetében.15 a 150 mm2. Ebben az anyagban a következô feltételezésekkel éltünk: c az adott hálózat sugaras. 1. amelyek már elegendôen nagy távolságra vannak a betáplálási ponttól (hálózattól vagy állomástól). a transzformátorszabályzók vagy átkapcsolók tényleges helyzete figyelmen kívül hagyható. Az összes hálózati tápvezetéket. és ezeknél elôször a terhelési áramokat kell meghatározni. v az „egyszerûsített” módszert (amelyet részletesen ismertetünk az alkalmazási irányelvben).és 230 kV-nál nem nagyobb nagyfeszültségû. amelyek a zérus-sorrendû rendszerben vannak – elhanyagoljuk. c háromfázisú zárlat alkalmával a zárlati áram mind a három fázisban egyidejûleg lép fel. hogy az induktivitásukat is figyelembe vegyük (1. c zárlat alkalmával a zárlattal érintett fázisok száma nem változik. nagy számítási pontossága és tanulságos volta miatt választottuk. kis. c Más módszereknél a szuperpozíciós elvet alkalmazzák. Közvetlenül alkalmazható kisfeszültségû létesítményeknél és korrekciós tényezôkkel alkalmazható akkor. …). az egysarkú földzárlat pedig egysarkú marad. mivel gyakorlatilag az áramkör összes jellemzôit figyelembe veszi. de rendszerint jó közelítést szolgáltatnak.a túlterhelés elleni védelmi készülékek névleges árama. amikor egy meglévô létesítményhez kívánjuk egy létesítendô áramkör jellemzôit meghatározni. ezt a korlátot az IEC 60909 szabvány adja meg. c a transzformátor szabályzók vagy átkapcsolók középállásban vannak (ha a zárlat a generátortól távol következik be. Fôleg olyan áramkörök végére végzett számításoknál alkalmazzuk. Ennél a módszernél. c Isc számítása impedancia módszerrel.áramkör bemenetén a feszültség — a hiba vagy a zárlat alatt — a létesítmény névleges feszültségének a 80%-val egyenlô. melyet fôleg a nagyfeszültségû hálózatoknál alkalmazunk. c az ív ellenállását nem vesszük figyelembe.a vezeték feszültségesés szempontjából megengedhetô hosszúság meghatározásához. majd ezután határozzuk meg a megfelelô zárlati áramokat. A táblázatokban szereplô adatok lényegileg a kevert és hagyományos módszerek alapján végzett számítások eredményei. negatív. c a vezetékkapacitásokat figyelmen kívül hagyjuk.4 A füzetben bemutatott módszer A „Mûszaki Füzetben” a sugaras hálózatoknál fellépô zárlati áramok számítására szolgáló két módszert ismertetünk: c az elsôdlegesen a kisfeszültségû hálózatok számítására szolgáló impedancia módszert. amellyel a hô szempontjából egyenértékû zárlati áram számolható. és következetesen a biztonság felé „tévednek”. .a legnagyobb vezetékhossz. elôsegítve a fizikai jelenségek megértését és ennek következtében a rövidzárlati áramok számítását. A vezetékkapacitásokat és a nem forgó terhelések párhuzamos admittanciáit – azokat kivéve. egy egyenértékû feszültségforrást határozunk meg a hiba helyére. amikor a feszültség nem 230/400 V. c a zárlat teljes tartama alatt az áramot létrehozó feszültség és a rövidzárlati impedancia lényegesen nem változik. vagyis a háromfázisú zárlat háromfázisú. Meg kell említeni az IEC 865 (VDE 0103) szabványt is.

mely impedancia magába foglalja mindazon impedanciát. 158 / p. Ezért a zárlati áram számítása csak a Zsc impedancia meghatározását jelenti. Ez a valóságban a fázisonkénti „pozitív sorrendû” impedancia: Zsc =  ∑ R   2 Ιsc 3 = +  ∑ X   2 ΣR = a soros ellenállások összege. Cahier Technique Schneider Electric no. Az Isc zárlati áram a következô lesz : U/ 3 Zsc ahol U (a vonali feszültség) a transzformátor üresjárási feszültségének felel meg. amely 35%-kal nagyobb. mint a kapcsok között fellépô.2 A különbözô zárlat típusok esetén fellépô Isc 2. ábra). vagyis a vezetékek és a generátor impedanciáit (lásd 12. hogy a háromfázisú zárlat adja a legnagyobb hibaáramot.1 A különbözô zárlat típusok esetén fellépô Isc Háromfázisú zárlat Ez a hiba mind a három fázist érinti. ábra: Különbözô zárlati áramok. A hibaáramot egy többfázisú rendszer egyenértékû helyettesítô vázlatában csak az egyik fázis impedanciája korlátozza. Például 390 V-os hálózatban a vonali feszültség U=410 V. terhelés alatti feszültség. melyen az Isc keresztül folyik a generátortól a hibahelyig. ΣX = a soros reaktanciák összege. Az Isc3 számítása háromfázisú zárlat ZL Zsc ZL ZL V Ιsc 3 = U/ 3 Zsc kétfázisú zárlat ZL Zsc U ZL Zsc Ιsc 2 = U 2 Zsc fázis zárlat ZL Zsc ZLn V ZLn Ιsc1 = U/ 3 Zsc + Z Ln földzárlat ZL Zsc V Z(0) Z(0) Ιsc(0) = U/ 3 Zsc + Z(0) 12. és a fázis feszültség U/e = 237 V.12 . Általában úgy vélik.

98 . amelyen a zárlati áram átfolyik. mint a háromfázisú zárlaté. Rup / Zup ≈0. 158 / p. Kétfázisú zárlat (földérintés nélkül) Ez a zárlat fázisok között lép fel.250 5.600 6 2. októberében kiadott HD 4281S1 Harmonizációs Dokumentum határozza meg (lásd 13.(0.5 1.3 6 kV-on. melyet azon „áramkör” képvisel. Ebben az esetben Isc2 zárlati áram hasonlóan számítható. az Isc(0) zárlati áram kisebb. mint a háromfázisú zárlat esetében: szakaszban a generátornál). Xup 2 = 1 . ábra). Sn a transzformátor névleges teljesítménye kVA. amelyet az U vonali feszültség táplál.Rup2 . usc a rövidzárási feszültség relatív értéke. (A bekarikázott számok X arra utalnak. Mivel.1 150 kV-on.lényeges a készülékek kiválasztásánál (maximális áram és elektrodinamikai szilárdság). ábra: Közcélú elosztóhálózati transzformátorok szabványos rövidzárási feszültségének értékei.2 A különbözô zárlati impedanciák meghatározása Ennél a módszernél a zárlati áramokat azon impedancia alapján határozzuk meg.86 Ιsc3 2 Fázis és a nulla közötti zárlat (földérintés nélkül) Ez egy fázis és a nulla vezetô között lép fel és a fázis feszültség táplálja V = U / 3 . azaz csupán a Ssc zárlati teljesítmény MVA-ben ismert: A mögöttes hálózat egyenértékû impedanciája U2 1 Zup = Ssc ahol U hálózat vonali feszültsége. amelyeket az áramszolgáltató átad. A 12.5 1. Fázis és a föld közötti zárlat (egy vagy kétsarkú) Ez a típusú hiba behozza a zérus-sorrendû Z(0) impedanciát. innét a közelítés. Az Isc1 zárlati áram: U/ 3 Ιsc1 = Zsc + ZLn Fázis nulla közötti hibák bizonyos esetében a tápforrás zérussorrendû impedanciája kisebb. a rövidzárási feszültség az. hogy a fejezet végén lévô példa olvasásakor fontos információkért ide kell visszatérni. Ebben az esetben az egysarkú zárlat hibaárama nagyobb lehet a háromfázisú zárlaténál.000 7 13. Forgógépes eset kivételével (csökkentett zérussorrendû impedancia). Ιsc2 = U = 2 Zsc 3 Ιsc 3 ≈ 0. A mögöttes hálózati ellenállás és reaktancia származtatható nagyfeszültségre az Rup/Zup arány alapján: Rup / Zup ≈0. c A transzformátor impedanciája: U2 ahol Sn U a transzformátor vonali feszültsége. Cahier Technique Schneider Electric no. Xup = Xup = Zup Zup2 . Az Isc(0) meghatározása a csillagpont kezelés (rendszer földelése) módjától függôen szükséges. Zup. 3 Z T = usc A KÖF/KIF transz névl. melyet a primer tekercsre kell adni ahhoz. Ennek megfelelôen a mögöttes hálózatra vonatkozóan rendelkezésre álló adatok azokra korlátozódnak.) Hálózati impedanciák c Mögöttes hálózati impedancia Általánosságban. hogy Xup ≈ Zup . csillag/zegzug kapcsolású transzformátor kapcsainál vagy szubtranziens 2. hogy rövidrezárt szekunder kapcsoknál a névleges áramot mérhessük Közcélú közép-/kisfeszültségû elosztóhálózati transzformátoroknál az usc értékét az 1992. telj kVA %-os röv.13 .2) = 0. 2  Rup  1 .000 5 1. a betáplálási pont mögötti pontokat nem veszünk figyelembe.zárási fesz usc (%) ≤ 630 4 800 4. 980 Zup 20 kV-on tehát Xup = 0. hogy a zérussorrendû (nagyfeszültség) vagy földzárlatvédelmi (kisfeszültségû) védelmi készülékek beállítási küszöbértékét meg lehessen határozni.   Zup  2 Ezért 20 kV esetében. mint Zsc (pl. annak érdekében.2 20 kV-on. Ezt az impedanciát azután különállóan számíthatjuk a tápgenerátortól (beszámítva) a hiba helyéig terjedô hibahurokban lévô különbözô ellenállások és reaktanciák összegzésével. Rup / Zup ≈0. ábrán a különbözô zárlati áramokat mutatjuk be.

a zárlati áram a következôképpen fejezhetô ki: U 3 (Zup + Z T ) Kezdetben a Zup és ZT értékét reaktanciájukkal vegyük figyelembe.14 . mivel az RT/XT arány nagyobb. és a transzformátor impedancia összemérhetô az XT reaktanciával. Cahier Technique Schneider Electric no. ρ a fajlagos ellenállás. gyûjtôsínek esetén a: A alapján számítható. kábelek és gyûjtôsínek hosszegységre jutó reaktanciájának számításánál:  XL = L ω = 15. belsô impedancia értéküket.Megjegyzés: az értékek pontossága közvetlenül befolyásolja az Isc számítását. Kisebb teljesítményszinteknél ZT kiszámítása elengedhetetlen. ha Ssc/Sn = 300. 158 / p. valamint az ellenállás és reaktancia értéküket n-el osztani kell. nagyságrendben 0. ahol A a vezetô keresztmetszete. Gyakorlatilag kisfeszültségen. összevetve a megfelelô impedanciával. kábelek. v a hosszegység ellenállása. hogy korlátozza a zárlati áramokat. ábrán bemutatott táblázat az elôbb említett egyes esetekre szolgáltat értékeket. és a hosszegység reaktanciájától valamint az összeköttetés hosszától függ.000 Pn (kVA) 14. Az ábrán világosan látható. c Az összeköttetések ZL impedanciája Az összeköttetések ZL impedanciája a fajlagos ellenállástól. akkor a hiba közelítôleg 5 %.500 2. hogy olyan hálózatoknál hanyagolhatjuk el a mögöttes hálózat impedanciáját. hogy usc-ben mutatkozó x% hiba a ZT-ben egy egyenértékû x%-os hibát okoz. v különös figyelmet kell fordítani a különleges transzformátorokra. oly módon. Ha a transzformátor mögötti impedanciát és a transzformátor impedanciáját figyelembe veszzük. Az ellenállást a tekercs rézvesztesége (W) ismeretében számíthatjuk: ∆Ιsc Ι' sc . amelynek zárlati teljesítménye sokkal nagyobb a transzformátor névleges teljesítményénél. szabadvezetékek.15 mΩ / m when A > 150 mm2).44 Log   d     r  RL = W = 3 RT Ιn2 ⇒ RT = Megjegyzés: 5 W 3 Ιn2 v amikor n azonos névleges jellemzôjû transzformátort párhuzamosan kapcsolunk. például. azonban ez az érték változhat. v szabadvezetékek. egyenirányító transzformátorok usc értéke 10-12-re felmehet.Ιsc Zup U2 / Ssc = = = Ιsc ZT Ιsc usc U2 / Sn vagyis: ∆Ιsc 100 Sn = Ιsc usc Ssc A 14 ábrán az Isc számításban a mögöttes hálózati impedancia elhanyagolásából származó hiba óvatosan becsült szintjét mutatjuk be. ábra : A mögöttes hálózat Zup impedanciájának elhanyagolásakor a zárlati áram számításánál fellépô eredô hiba. Például. 4 Általában RT << XT. a zárlati áram számításától függôen (minimális vagy maximális).7 + 144. Így a Zsc rövidzárlati impedancia a kettô algebrai összege lesz. és 150 mm2-nél kisebb keresztmetszetek esetében csak az ellenállást vegyük figyelembe(RL < 0. 6 A 15. ekkor az új áram érték: U 3 ZT A relatív hiba: Ι' sc = ∆Isc/Isc (%) 12 10 Psc = 500 MVA 5 Psc = 250 MVA 0 500 1. ρ Ιsc = A mögöttes hálózati impedancia elhanyagolható.2XT.000 1.

rz.0225 0.4 Ω /km. Cahier Technique Schneider Electric no.15 0.0225 0.036 0. A következô átlagos értékeket alkalmazzuk: .1és 0.085 0.20 16. v a földhöz képesti kábel kapacitás (közös módus). melletti ill.027 érintett vezetékek PH-N PH-N PH-N (**) PE-PEN PH-N (**) fázis-nulla PEN-PE ha egybeépített többvezetôs kábel külön PE max.0.19 0.1-0.18-0.15 mΩ /m a jellemzô érték gyûjtôsínek ( ) és egymástól távolságra fektetett egyfázisú kábelek esetében ( ).áll.12-0.1 0. ábra: Kábelek reaktancia értékei az elrendezéstôl függôen. vezeték elrendezés gyûjtôsínek háromfázisú kábel egymástól távolabb fektetett egyfázisú kábelek egymást érintôen háromszög alakban kábelek fektetett egyfázisú egymástól d távolságra.A„ szendvics” elrendezésû tokozott síncsatorna gyûjtôsínei esetében ( Canalis-Telemecanique) a reaktancia jelentôsen kisebb.08 mΩ /m ( ).25 ρ20 ρ1 = 1. A hiba a transzformátor névleges teljesítményével arányosan növekszik.15 .18 0. (Ω mm2 / m) réz Alumínium 0. 9 . hogy milyen zárlati áramot ( minimális. áram hiba áram TN és IT rendszerben fázis-nulla Túláram a vez.09 0. Szabadvezetékeknél a reaktancia a vezetôk közötti távolsággal arányosan kismértékben nô  d Log   és ezért arányosan nô az üzemi  t feszültséggel . háromfázisú.06-0.2 0.3 Ω /km.15 mΩ /m értékek között. 8 .018 Ωmm2/m.és nagyfeszültségû vezetékekre X = 0.029 Ωmm2/m. d a vezetôk közötti átlagos távolság mm-ben: Megjegyzés: log =tízes alapú logaritmus. áll.08-0. (*) fajl.25 ρ20 ρ1 = 1. ellenállása 20oC-on.25 ρ20 0. közép.036 (*) ρ20 a vezetô fajl.0225 0. egymást háromszög )kábelek esetében elrendezésben érintô 0.095 0. 120 mm2 keresztmetszetû kábel nagyfeszültségû esetekben 0. rézre 0.5 ρ20 ρ1 = 1. 7 A következô átlagos értékeket használjuk: kisfeszültségû vezetékekre X = 0.0.ell. egyfázisú vagy háromfázisú háromszög elrendezésû kábelekre.25 ρ20 ρ1 = 1. Megjegyzések: v az elosztási pont és a KÖF(NF)/KIF transzformátor közötti rövid összeköttetés impedanciája elhanyagolható.háromfázisú kábeleknél 0.09-0. fektetett káb.Egymással érintkezô egyfázisú (egymás Áram fajl.09 mΩ /m . Lásd UTE C 15-105.08 0. Általánosságban egy nagyfeszültségû.036 0. hôigénybevételének ellenôrzésére ρ1 = 1.5 ρ20 ρ1 = 1. ahol r a vezetô sugara.15 0. áram. min. ábra A vezetôk figyelembe veendô ρ fajlagos ellenállás értékei.0225 0. kisebb mint a fázisvezetôé 15. függôen attól. ell.043 0.036 0.145 0. földzárlatoknál figyelembe veendô. az értékek a vezeték elrendezéstôl függenek. d = 2r d = 4r d d r elrendezés átlagos hossz0. vízszint.027 0.mΩ/ km-ben kapjuk. rz.14-0. mintegy 10-20-szorosa a vezetôk közötti kapacitásnak. alumíniumra 0.15 egységre jutó reaktancia értékei (mΩ/m) hosszegységre jutó reaktancia értékek terjedelme (mΩ/m) 0. Ez a feltételezés kis hibát okoz a zárlati áramok számításánál. (**) N a nullavezetô keresztmetszete.043 0. A 16 ábrán lévô táblázatban a vezetékek kisfeszültségû alkalmazásoknál szokásos különbözô reaktancia értékek láthatók. 158 / p.1 0. maximális) számítunk.

10 Z = 11 Legyen R/X érték alacsony 0.0.1 . pl. mivel ennek következtében a ZL i pedanciában megjelenô hiba kicsiny értékû lesz Például ha RL és XL közötti arány 3.Ha az RL vagy XL értékek egyike a másikhoz képest alacsony értékû. .Vizsgáljuk az adott kábel impeda cia értéket 5.Az RL és XL-re vonatkozó görbék (lá d 17. Vizsgáljuk egy 20°C hômérsékletû háromfázisú. A kis és a nagy kábelkereszetszetekre vonatkozóan a ZL impedancia érték az as imptótákkal egyez nek vehetô. Vizsgáljuk: x U2 ahol 100 Sn U a generátor névleges.kapacitása 1µF/km körüli értékû.02 0.08 0. a kapacitív áram azonban kis értékû marad 20 kV-on 5A/km. Az RL és XL görbék (lá d 17. Mint az elôzôekben a ZL görbét az aszimptótáival vehetjük azonosnak. A táblázatot vizsgálva meglepôdve figyelhetjük meg. ábra) felhasználhatók arra. réz vezetôjû kábelt.08 mΩ/m. ábrán mutatjuk be turbógenerátorokra. ahol x a transzformátor usc értékének felel meg. de a 120 mm2-nél kisebb és 1000 mm2-nél nagyobb kábel keresztmetszeteknél ( a görbéket nem mutattuk be). c Aszinkron motorok Ha egy aszinkron motor leválik a hálózatról. Vizsgáljunk egy 20°C ômérsékletû háromfázisú. és 0. hogy a ZL impedancia gö béjének két aszimptótája v n. 158 / p.1 középfeszültségen. a nagy kábelkeresztmetszetek ese ében.0. RL a kis kábelkeresztmetszetek esetében.08 mΩ/m. vagyis meddôt kap kívülrôl pl. Sn a generátor névleges teljesítménye VA. ábra) mutatják. úgy azt e hagyhatjuk.Példák:v Elsô eset. Cahier Technique Schneider Electric no.2 kisfeszültségen. amelyeknél az impedancia öss emérhetô az ellenállással vagy a re ktanciá al. Forgógépek impedanciája c Szinkron generátorok A gépek impedanciáit általában százalékban adják meg. 20°C környezeti hômérsékleten. kábel stb). vízturbináknál szokásos generátorokra (alacsony fordulatszám). alumínium vezetôjû kábelt. amelyet a mágneses tér. néhány tíz ms-ig feszültség lép fel a kapcsain (csak ha felgerjed. ZL-ben me jelenô hiba 5. kondenzátor. hogy az állandósult zárlati impedancia 100%-nál nagyobb is lehet (ezen idôpillanatban Isc<In). a Z impedanciát. ábra) – áramokat táplálnak be a hálózatba.1).05 ZL XL RL 0. A zárlati áram lényegében induktív. Szubtranziens reaktancia Turbógenerátor Kiálló pólusú generátor 10-20 15-25 tranziens reaktancia 15-25 25-35 szinkron reaktancia 150-230 70-120 18. v Második eset. c Szinkron kompenzátorok és motorok.nél kisebb keresztmetszetû kábel ellenállásának. mΩ / m 1 0.1 0. összemérhetjük az X reaktanciával. hogy megállap tsuk azokat a kábelkeresztmetszet-ta tományokat. és az összes meddô teljesítményt magába foglalja.000 az A keresztmetszet tartomány mm2-ben 12 Ezek is – százalékos reaktancia értéküktôl függô (lásd 19.8 .01 10 20 50 100 200 500 1. é 0.16 . és kiálló pólusú.05 . Az x értékeit a 18.1 % lesz. míg a névleges áram lényegében a turbina által szolgáltatott hatásos teljesítményt szolgáltatja (cosϕ = 0.660 mm2-nél nagyobb keresztmetszetû kábel reaktanciájának . vonali feszültsége. ábra: x % generátor reaktancia értékek. Isc/In = 100/x.1%-os hiba határral ez megf . eaktanciája 0.74 mm2 . Ezen gépek zárlatok alatti viselkedése hasonló a generátorokéhoz.8 0. ábra: Háromfázisú réz vezetôjû kábel ZL impedanciája. túlgerjesztett állapotban szolgáltathat. ciáját vagy ellenállását elhan c Az összeköttetések reaktaagolhatjuk. Ha a kapcsoknál zárlat 17.2 0.

egy kalickás 100kW-nál kisebb motorokra.02 mp. annak ellenére. Az ív ellenállása jelentôs és igen változékony. A hiba fellépése és a feszültséghullám közötti idôösszeeséstôl függôen két szélsôséges esetet kell megvizsgálni: v a hiba fellépése a feszültség nulla átmenettel esik egybe. hogy a kondenzátortelepeket nem kell figyelembe venni a maximális zárlati áram számításánál. mivel nem könnyû elôre látni az üzemben lévô motorok átlagos számát.) impedanciával rendelkeznek. Ebbôl következik. amely egyenlô (Iindítási/In) szorozva a beépített összes motor névleges áramának az összegével. ha a hiba fellépése a feszültség csúcsértéknél következik be. mint a számított (fémes zárlat). stb…. csúszógyûrûs motorokra. mágneskapcsolók ívoltótekercsekkel. mikor is a zárlati áram aszimmetrikus. kis értékû lesz.Szubtranziens reaktancia Nagy fordulatszámú motorok Kis fordulatszámú motorok Kompenzátorok 15 35 25 tranziens reaktancia 25 50 40 szinkron reaktancia 80 100 160 19. Ekkor a vizsgált létesítményben az elektrodinamikus erôhatások. egy maximális kezdeti csúcsértékkel. v ezzel ellentétes. 15 Kisfeszültségû megszakítókra például.03…0. Ezeknek a visszatáplálási áramoknak minden egyes motorra vonatkozó egyedi meghatározása – figyelembe véve a csatlakoztatásuk impedanciáját – fárasztó és haszontalan feladat. Általános gyakorlat – például az Egyesült Államokban – hogy a létesítményben lévô összes kisfeszültségû aszinkron motornak a zárlati áramhoz való együttes hozzájárulását veszik figyelembe. nagy számú. Nagyfeszültségû esetekben ez a feszültségesés elhanyagolható. Cahier Technique Schneider Electric no. Ennek következtében. c Kapcsolóberendezés 14 Bizonyos készülékek (megszakítók. Ezt a csillapított lengést egy nagy kezdeti csúcsérték jellemzi. amely mivel szimmetrikus. viszont a megszakító típusának megválasztásánál igen. a hibahely közelében telepített sönt kondenzátortelep kisül.15 m_ reaktanciaérték a jellemzô. Az áramkör kikapcsolásánál a kondenzátortelep jelentôsen csökkenti az áramkör frekvenciáját és így befolyásolja az áram-megszakítást. ekkor a kisülési áram értéke zérus. v más készülékek egyáltalán nem nyújtják ezt az elônyt. valamint a hôigénybevételek lényegesen alatta maradnak az elméleti legnagyobb értéknél. A hibahelyi íven a feszültségesés 100-300 V lehet. Ezért nem valószínû — igen nagy kondenzátor telepektôl eltekintve — hogy a szuperpozíció az aszimmetrikus zárlati csúcsáramnál nagyobb kezdeti csúcsértéket eredményezzen. c A zárlati ív A zárlati áram a hibahelyen gyakran íven folyik át. és így jelentôsen csökkentik a zárlati áramokat. Kisfeszültségû esetekben azonban a tényleges zárlati áram-ív fellépése esetén sokkal kisebb szintû. akkor a motor az idôállandónak megfelelôen egy igen gyorsan lecsengô áramot hoz létre. v 0.1mp. kisülési áram a hiba áram kezdeti csúcsértékére szuperponálódik. ábra: Szinkron kompenzátorok és motorok %-os reaktancia értékei. áramkorlátozó típusú megszakítónál. közvetlen hôkioldók. Zárlat alkalmával egy aszinkron motor ezért egy generátor. egy 0. két-kalickás és 100kW-nál nagyobb motorokra.17 13 Ezeket. míg ellenállása elhanyagolható. és ilyenkor az ív nem járul hozzá a zárlati áramok csökkentéséhez. amelyre 20 – 25 %-os impedancia (csak szubtranziens) a jellemzô. Például vezetékek közötti vagy gyûjtôsín-zárlat alkalmával keletkezô ív 20–50 %-kal csökkentheti a várható zárlati áramot. Megszakítóknál a nyitási sebességtôl függôen két esetet kell megkülönböztetni: v bizonyos készülékek igen gyors nyitásúak. 440 V névleges feszültség alatt. amikor az adott zárlati áram megszakítására szolgáló készülék mögé ilyen készülékeket építettek be és ezek a megszakítók zárva maradnak (szelektív megszakítók). 158 / p. Igen nagy (1000 kW) nagyfeszültségû. Egyéb impedanciák c Kondenzátorok Egy. hogy ennek frekvenciája a hálózaténál sokkal nagyobb. mivel a feszültség sokkal kisebb. amely: v 0. amely szuperponálódik a zárlati áram kezdeti csúcsértékére. még 50 %-nál is többel. v 0. melyek a gyûjtôsínre egy olyan áramot táplálnak be. tehát mint egy áramforrást tekintik. a . és így megnöveli a zárlati áramot. amelyek zárlat felléptekor hozzájárulnak a zárlathoz. kis teljesítményû ipari helyeken beépített kisfeszültségû motor nehézséget okozhat. minden olyan esetben. amelyeket figyelembe kell venni Isc számításánál.03 mp. lép fel. Ez fordul elô gyors mûködésû.

és gyakran két vagy több feszültségszintû hálózati számításoknál hibát okoz. fémes zárlatot okoz. Rich által javasolt relatív impedanciák módszere. . c A rendszer egészére vonatkozóan —miután meghatároztuk az összes relatív impedanciát— a zárlati teljesítmény a következô lesz: 1 Ssc = ΣZR Amelybôl számítható a zárlati áram értéke egy olyan pontban. csak x a %-os impedancia értéket jelenti. hogy a hálózat egy adott pontján fellépô Ssc . Ezeket természetesen be kell vonni a számításokba ugyanúgy. amely az U feszültségû pontból látható. c Transzformátoroknál az impedancia az usc rövidzárási feszültség és a névleges teljesítmény (kVA) segítségével fejezhetô ki: Z = U2 usc Sn 100 Cahier Technique Schneider Electric no. Azonban az ív jelenlétét vegyük figyelembe a minimális zárlati áram meghatározásánál 2. Ssc = 1 ZT + ZL 2 UHV 2 ULV UHV ZT ULV ZL A 20. mint a primer oldalon tekercselt áramváltókat.3 Egy létesítmény esetében a különbözô feszültségszintek impedanciái közötti kapcsolat Impedanciák a feszültségszint függvényében Az Ssc zárlati teljesítmény a hálózat egy adott pontjában a meghatározás szerint: U2 Ssc = U Ι 3 = Zsc A zárlati teljesítmény ezen kifejezésébôl következik. Ez a mögöttes hálózat relatív impedanciája. hogy minden impedanciát a hibahelyen a feszültségre tekintettel kell meghatározni. 158 / p. ábrán lévô egyszerûsített hálózatot vizsgáljuk: 2 ULV A pontban A. A módszernél az impedancia értékét (Ohm) osztjuk a hálózat azon vonali feszültségének a négyzetével.16 Ez a jelenség igen kedvezô kisfeszültségen. c Forgógépeknél. c Különbözô impedanciák Egyéb elemek nem elhanyagolható nagyságú impedanciákat jelenthetnek. az egyenlet ugyanaz. Az Ιsc 3 = 3 Zsc mutatja. Ssc = 2 U  Z T  LV  + ZL  UHV  Innen.18 . nem változik bármekkora is a U egyenlet azt feszültség. ha a transzformátor kisfeszültségû oldalán számítjuk a zárlatot: U  17 Z LV = Z HV  LV   UHV  Az ilyen nehézségek elkerülésére egyszerû eljárás a H. ábra: Az A pontbeli Ssc számítása. amely komplikációkhoz vezet. de nem vehetjük figyelembe a megszakítási teljesítmény meghatározásakor. Ezek a felharmonikus szûrôk és zárlatkorlátozó fojtók. a konstrukció típusától függôen változik . 2 A relatív impedanciákkal való számolás Ezzel a számítási módszerrel egy villamos létesítmény különbözô feszültségszintjén lévô impedanciák között létesítünk kapcsolatot. amelyek impedanciája a névleges értéktôl. Például egy nagyfeszültségû vezeték impedanciáját a transzformáció áttétel reciprokának a négyzetével kell szorozni. c Szabadvezetékek és kábelek esetében a relatív ellenállás és a reaktancia ezen definíció szerint: R X RR = 2 and XR = 2 ahol R ohmban U és U U voltban helyettesítendô. Például a 20. ahol a feszültség U: Ssc 1 Ιsc = = 3 U 3 U ΣZR ahol ΣZR az összes mögöttes hálózati relatív impedanciákból összetett vektor. ahol az összes hibaeset mintegy 90 %-a lép fel. ahol az impedancia van. Ez az impedancia ezért lesz relatív. mivel a hibáknak mintegy 10 %-a a készülék bekapcsolásakor lép fel és ívmentes merev.

réz. a táptranszformátorok valamint a hálózati összeköttetések impedanciáikkal) A feladat Vizsgáljunk egy 20kV-os hálózatot. A kisfeszültségû gyûjtôsínt két. hossza = 2 km generátor 1 MVA Xsubt = 15 % két transzformátor 1.000 kVA szekunder tekercs 237 / 410 V usc = 5 % központi kisfeszültségû elosztó gyûjtôsín 3 sín. fázisonként 400 mm2 réz. párhuzamosan kapcsolt 1000kVA-es transzformátor táplálja. Cahier Technique Schneider Electric no. hossza 80 m.9.19 . a mögöttes hálózat. 158 / p.4 Számítási példa (adottak az energiaforrások. A motorok zárlati rátáplálását C és B-re majd D és A-ra számításba kell venni. cos ϕ: 0. C és D pontokban fellépô zárlati áram. amely gyûjtôsínérôl 20 motorhoz 20 elmenô vezeték csatlakozik. c egy kisfeszültségû elosztó gyûjtôsínének C pontjában. az ábra bejelölt pontjaiban fellépô zárlatokhoz kell Isc-t meghatározni:(lásd: 21. c a kisfeszültségû gyûjtôsín B pontjában. amely nem ér össze. B. amelyik az M motort látja el. amelynél a gyûjtôsínhez egy 1MVA-es generátor is csatlakozik. hossza 10 m 1.8) usc = 25 % 3L G A 10 m B 3L C 3L D M 21. vízszintes elrendezés. összekötô vezeték 3 egyfázisú kábel. Isc számítására szolgáló egyvonalas helyettesítô vázlat. és mindegyik motor üzemben van a zárlat felléptekor. c az M motor kapcsainál. mögöttes hálózat U1 = 20 kV Psc = 500 MVA szabadvezeték 3 vezetékes. ábra: Az A. kisfeszültségû alelosztó 2. 35 mm2 hossza = 30 m Motor 50 kW (hatásfok: 0. összekötô vezeték három háromfázisú kábel. ábra): c a nagyfeszültségû gyûjtôsín A pontjában. amely 2 km hosszú szabadvezetéken keresztül egy NF/KIF alállomást lát el.2. 400 mm2 alumínium. A hálózat különbözô. elhanyagolható a mögöttes impedancia. a D pontban. beleértve azt is. 10 méterre a transzformátortól. Mindegyik motor névleges teljesítménye 50 kW. 50 mm2. réz. mindegyik összekötôkábel azonos.

9 x 0.15 0. 2. terhelésoldali hálózat Zup = 20 x 103 X (Ω ) R (Ω ) ( ) 2 / 500 x 106 1 2 0.15 8 2. helyen 9.7 19.8) 103 12 605 121 Rm = 0.0225 x 10 3 x 400 15 9 6 0.2 XT ≈ ZT R T = 0.2 X T 4 0.0225 x Hiba a D.5 ≈0 Hiba a B helyen 7.98 Zup Rup = 0.018 x 2.Ebben a példában az X reaktanciákat és R ellenállásokat a létesítményben nekik megfelelô feszültségszinten számítottuk (lásd 22. kábel össz (3 x 400 mm2) Hiba a C.15 x 10 Rc1 x 80 12 80 = 0.15 XB = 0.2 Rc 2 = 0.1 X G 20 kV↑ Hiba az A.09 x 10 −3 x 30 0.72 3.2 Xm 22.8 0.84 410 V↓ 5.78 0.036 x 3 x 400 6 2. szab. megszakító 8. ábra).15 Xc 2 = 0.15 −3 Xc1 = 0. helyen 11.2 Zup ≈ 0.vezeték (50 mm2) Xc o = 0. Megoldás Szakasz Számítások Eredmények (A bekeretezett számok X a korábbi szövegrészekben lévô magyarázatokra utalnak ) 20 kV↓ 1.15 x 10-3 x 10 RB = 0.15 Xup = 0. helyen 4. Cahier Technique Schneider Electric no. A relatív impedanciák módszerét nem alkalmaztuk. megszakító 6.15 1. 50 kW motor 30 35 Xm = 25 4102 x 100 (50 / 0.megszakító 10.20 . transzformátorok ZT = 1 5 4102 x x 2 100 106 3 5 4. generátor XG = 20 x 103 15 x 100 106 ( ) 2 10 11 60 6 X (mΩ ) R (mΩ ) R G = 0. kábel össz (35 mm2) X cb = 0. gyûjtôsín (3 x 400 mm2) X cb = 0. 000 50 7 6 0. ábra: Az impedancia számítása.2 Xup 2.4 X cb = 0. 158 / p.4 x 2 Rc o = 0.

05 x 2 x 7. Hiba a D helyen (kisfeszültségû motor) Az érintett elemek: (1.758 A 3 x 6.67 mΩ ΙM = 410 3 x 624 x 10-3 ≈ 379 A A 20 motorra Ι MC = 7. ΙA = RC = 0. III.2 x 2 x 6.2 + 0.80 Ω és ebbôl A A 3 és RC = (RB + 2.459 A 3 x 19 x 10−3 20 x 10 ≈ 6. 8). jelen esetben 13 ).78 + 0.58 a 9.72 ≈ 0.I.55 x 2 x 12.15 + 12) 10-3 = 18.4) 10-3 = 3.8 ≈ 1. hogy a hálózat többi elemeinek a hatásához képest a megszakítóké elhanyagolható. 6).42) + ] RD = 1. A motorok rátáplálása a zárlatra Gyakran gyorsabban jutunk eredményre egyszerûsítéssel. XC = (XB + 0.42 mΩ és ebbôl 410 ≈ 7.758 = 79.55 XA Ebbôl k=1. Hiba C helyen ( a kisfeszültségû alelosztó gyûjtôsíne) Az érintett elemek: (1. ZB = 2 2 RB + XB = 6. ábrán lévô XD görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1.887 A .15 + 0. 3) + (4. 5. minimális értéke 17880A.18 Ebbôl k = 1. 3.2) 10-3 ≈ 140 mΩ ZM = 624 mΩ .62 mΩ és ebbôl [(RA 0.2) 10-3 = 22.459 ≈ 27. 3) + (4. A megszakító és a kábelek reaktanciáit és ellenállásait XC-hez hozzá kell adni.415 = 10.62 x 10-3 RB = 0.7) 10-3 ≈ 608 mΩ RM = (121 + 19. és a számítási célokra az aszimmetrikus Isc csúcs: RA = 0. Cahier Technique Schneider Electric no. V.21 .5 10-3 0. így elhanyagolható: X A = 0.15 + 1. Az elôzô számítás helyett lehetséges (lásd) az összes motor által betáplált áramot az indítási áramlökésük (Iind/In) és a névleges áramerôsségre vonatkozó szorzatával becsülni. ZC = 2 2 RC + XC ≈ 19 mΩ és ebbôl ΙC = 410 ≈ 12.580 A . A megszakító és a kábelek reaktanciáit és ellenállásait XB-hez és RB-hez hozzá kell adni. Hiba a B helyen (központi kisfeszültségû elosztó gyûjtôsíne) Az érintett elemek: (1. 5. amely a hálózati zárlati áramra szuperponálódik. 3) + (4. II. vagyis ha a motorokat mint független generátorokat vesszük figyelembe.05 a 9.900 A Ami fontosabb. ha a zárlati ívet figyelembe XM = (605 + 2.534 ≈ 11.06 Ebbôl k = 1. 10).187 A A számítás minden szintjére végzett számítások rávilágítanak arra. 5. 534 A 3 x 31. 6) + (7. amelyek „vissza” táplálnak a zárlat helyére.415 A 3 x 1. 52 mΩ és RD = (RC + 19.2 mΩ Ezek a számítások megvilágítják elôször is. 2. IB 28606 A legnagyobb értékre csökken.42) + 4. 2.58 x 2 x 35. ábrán lévô XC görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1. és másodszor a 10 m hosszúságú kisfeszültségû gyûjtôsín impedanciája nem hanyagolható el. 6) + (7. és ezzel veszzük (lásd § c zárlati ív rész 16 ).42 x 10-3 (410 / 20. Hiba az A helyen (nagyfeszültségû gyûjtôsín) Az érintett elemek: 1.310 A IV. megszorozva ôket a feszültség áttétel négyzetével 17 : XD = (XC + 0.19 Ebbôl k = 1. 8) + (9.2 a 9. 2. 158 / p. 2.15 + 2. 7) 10-3 = 21.9 mΩ ZD = ΙD = 2 2 RD + XD ≈ 31.51 mΩ és [ = 0. azonban az utóbbi sokkal nagyobb.58 Ω RA = 0.55 a 9.84 10-3 ] RB = 1.87 Ω ZA = R2 + X 2 ≈ 1. ábrán lévô görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1. A nagyfeszültségre meghatározott X reaktanciák és R ellenállások értékeit a kisfesültségre át kell számolni.42 x 10−3 ebbôl (X A 0. hogy a mögöttes hálózat reaktanciájának jelentôsége elhanyagolható a két párhuzamos kapcsolt transzformátor reaktanciájához képest.000)2 XB = RB = XB = 6. A „hálózati+vezeték-” impedancia a generátoréval párhuzamos.80 IA „az állandósul Isc zárlati áram”.6 mΩ Ezen értékek megvilágítják Isc mérséklésében a kábelek szerepét. c Zárlat a C helyen A motor által szolgáltatott áramot a „motor+kábel” impedancia alapján számolhatjuk: ΙB = 410 ≈ 35. ábrán lévô XB görbébôl és ennek megfelelôen az aszimmetrikus zárlati áram csúcsértéke: 1.

Itt is becsüljük a motorok által visszatáplált áramot.4 és az áramcsúcs Amennyiben. a motor által az A helyen lévô zárlatra rátáplált áramot könnyebb becsülni.5 + 12 + 0.7 10-3 ≈ 34. hogy a B helyre betáplált értékét a KIF/HF transzformációs arány értékével megszorozzuk 17 . 5 mΩ  19   121  RMD =  + 19.3 => k = 1. ezzel k = 1. 158 / p.4 és a csúcsáram Ιsc = 11. a motor által szolgáltatott áramot a „motor+kábel” impedancia alapján számolhatjuk: XM = (605 + 2.440 = 14. úgy.505 = 13. Belátható. 842 A .945 + 4. a zárlati ívet is figyelembe vesszük.6 és 75 kA közé csökken. 4.02 x 10-3 Ebbôl az Isc csúcsértéke: 2 x 8.  605  X MD =  + 2.448 ≈ 11. hogy IMC 7580A). és Isc csúcsértéke 79900 A-rôl 94628 A-re növekedik. figyelembe véve.4 + 19.6 mΩ Z'D = Ι' D = = R'D c Hiba a B helyen Mint a C helyi zárlat esetében.4 x 2 x 7.440 A.02 mΩ 410 ≈ 8.6 mΩ 2 2 R'D + X'D ≈ 28. 7.505 A 3 x 43 x 10-3 Az eredô D-nél : 7. hogy az 4.7 + 12) 10-3 ≈ 620 mΩ RM = (121 + 19.2 + 1. elhanyagolható.5 mΩ  19  A D helyen fellépô hiba elnagyolt számítása Ennél a számításnál az elôzôekben említett összes közelítést (fôleg 15 és 16) figyelembe vesszük).120 A. 440 x Ιsc = 1.534 + 5. Hasonlítsuk össze ezt az értéket a hiba számításnál meghatározott 20039 A értékkel. 728 A Ennek következtében a központi elosztónál a zárlati áram (szubtranzies) 35758 A-rôl 43198 Are.15 ΣX = 17. ( ) Ιsc = 1. Ez még biztonságot is nyújt a szélsôséges értékekkel szemben.8-szor a névleges áramuk (95 A). hogy kiszámítanánk az egyenértékû impedanciát.4) 10-3 ≈ 142.945 A ZM = 636 mΩ ebbôl ΙM = 410 3 x 636 x 10-3 ≈ 372 A Az aszimmetrikus Isc csúcsérték meghatározásához ezen értéket meg kell növelni a bekapcsolt motoroknak a zárlatra való rátáplálásával azaz. Isc 45.8-szor a 95 A névleges áramukkal 13 : A 20 motorra IMB = 7. Ι MD = ΣX = 4.650 A.8 x 95) x 20 = 9.448 A 3 x 28.2 = 21.4 2 x 7. ZMD = 43 mΩ hence 410 = 5. mint már elôbb említésre került. 005 A .039 A rms.2 10-3 ≈ 25. c Hiba az A helyen (nagyfeszültségû oldal) Ahelyett. összehasonlítva az elôzôekben számított 6415A-hez képest.8 x 95 x 2 x 20 = 24. 580 ≈ 15. c Hiba a D helyen A figyelembe veendô impedancia 1/19 ∗ ZM melyhez jön még a kábelé. amely így 9120A.2 + 2.3. Cahier Technique Schneider Electric no. hogy a közelítési módszerrel gyorsan meghatározott értékelést kapunk. Ennek következtében a kisfeszültségû gyûjtôsínen a zárlati áram (szubtranziens) 12459 A-rôl 20039-re és Isc 27310A-rôl 42315 A-re növekedik. és Isc ≈20.85 mΩ = X'D ΣR = 2.22 . hogy R / X = 0. Azon az alapon.: 410 = 152.(4. R/X = 0. mellyel a biztonság javára tévedünk.5 A 20 x 10-3 Ez. A közelítés megint túlbecsüli IMB valós értékét.

és ahol: c Ι1(1) a pozitív sorrendû. ábra: Három szimmetrikus háromfázisú rendszer (pozitív-sorrendû. a hagyományos „ciklikus” R ellenállás és X reaktancia többé már nem használhatók. Ezt az elvet egy áramrendszer esetében grafikusan a 23. c Ι1(2) a negatív sorrendû. két egymással szemben forgó térrel. c a hálózathoz forgógépek és/vagy különleges transzformátorok (pl. Ezt követôen a szuperpozícióval határozzák meg a hibaáramokat. Cahier Technique Schneider Electric no. Például a vektorok grafikus összeadásával a következô eredményt kapjuk: Ι2 = a 2 Ι1(1) + a Ι1(2) + Ι1(3) Az Ι1 és Ι3 áramok hasonló módon fejezhetôk ki. zérus-sorrendû) összegének grafikus megszerkesztése.23 . ún. szögük sem 120o). negatív és zérus sorrendû rendszer összegzésével állítják elô (lásd 23. ábra ). Ezen számítást kell alkalmazni. ábrán igazoljuk. a szimmetrikus összetevôk módszerénél az aszimmetrikus háromfázisú rendszert. negatív-sorrendû. pozitív.2 Szimmetrikus összetevôk Hasonlóan. amikor: c feszültség és áramrendszer nem szimmetrikus (a Fresnel vektorok abszolút értéke különbözô. 3. három szimmetrikus. Az alábbi leírásnál az Ι1 forgó vektor a referencia. mely szerint szinuszosan változó egytengelyû váltakozó áramú tér egyenértékû. mind földérintés nélküli kétfázisú zárlatok esetében. ahol a mágneses jelenségek miatt. mint a Leblanc elméletnél. Yyn kapcsolás) csatlakoznak).1. c Ι1(0) a zérus sorrendû összetevô j a = e 2π 3 = - 1 3 + j Használjuk továbbá 2 2 Ι1 Ι2 és Ι3 között az a operátort.3 Isc számítása sugaras hálózaton a szimmetrikus összetevôk módszerével 3. Ez a módszer az összes feszültségszinten. Ez a helyzet fázis-föld zárlat és mind földérintéses. és a sugaras elosztóhálózatok minden fajtájánál alkalmazható. 158 / p. és így az egész rendszer: Ι1 = Ι1(1) + Ι1(2) + Ι1(0) Ι2 = a 2 Ι11 + aΙ1(2) + Ι1(0) Ι3 = a Ι1(1) + a 2 Ι1(2) + Ι1(0) Positive-sequence I3(1) Negative-sequence I2(2) zero-sequence I1(0) I3 I1(1) + I3(2) I1 I1(2) + I2(0) I3(0) ωt = I1 ωt I2 I2(1) ωt ωt Geometric construction of I2 I1(1) I1(0) I2 a2 I1(1) a I1(2) Geometric construction of I1 I1(1) I1(2) I1(0) I1(2) 23. A módszer elônyei A szimmetrikus összetevôkkel végzett számítás különösen alkalmas aszimmetrikus háromfázisú hálózatok esetében. pl.

400 V egyéb nagyfeszültség 1 to 230 kV számításokhoz a c feszültség tényezô Isc max. c generátorok és motorok szubtranzies állapota.0. mint pl. míg Z(0) elemenként változik (lásd 24. A szabvány bemutatja a minimális és a maximális zárlati áram számítását. a detailed presentation of this method for calculating solid and impedance fault currents is contained in the "Cahier Technique" n° 18 (see the appended bibliography).1 . Gyakorlatban a hiba típusától függôen az Isc számításához szükséges egyenletek a 26.Határozzuk meg és vegyük hozzá a hiba mögötti hálózat pozitív-. ábrán láthatók. Isc csúcsértékét. 3. Isc állandósult értékét és a legnagyobb Isc állandósult értéket. Elemek Transzformátor (szekunder tekercs felôl) Csillagpont nélkül Yyn vagy Zyn szabad fluxus áram kényszer fluxus áram Z(0) ∞ ∞ 10 . 2. de kisfeszültségen is elôfordulhat. oldal: Egy villamos hálózat különbözô elemeinek zérus-sorrendû jellemzôi. ahol c a feszültségtényezô. 3. nem lesz csillapított váltakozó áramú összetevô. számítsuk ki a többi értéket.15 X(1) X(1) 0. ábra: A c feszültség tényezô értékei (lásd IEC 60909). a szabványosított c értékek a 25.3 Az IEC 60909 szabvány szerinti számítások Az IEC 60909 szabvány meghatároz és bemutat egy szimmetrikus összetevôk alkalmazására szolgáló módszert.Ezek a szimmetrikus áramok a következô impedanciákkal kapcsolódnak a szimmetrikus feszültségrendszerhez: V(2) V(1) V(0) Z(1) = . Cahier Technique Schneider Electric no. ahol a zárlati áram kialakul. Általában ez a helyzet kisfeszültségû hálózatoknál. A kisfeszültségû hálózatoknál történô alkalmazást kiegészíti továbbá az IEC 60781 alkalmazási irányelv. amely a számításokhoz szükséges és a következôk figyelembevételére szolgál: c feszültség változások térben és idôben.5 Z(1) ≈0 ≈ 3 Z(1) Dyn vagy YNyn Primer D vagy Y + zn Gépek Szinkrongépek Aszinkron gépek Vezetékek 24. A hibahely és a generátor közötti távolság hatása Ezen módszer használatánál mindig két lehetôséget kell figyelembe venni: c ha a zárlat helye —ahol a zárlati áramok a hálózatban kialakulnak— a generátortól távol van. ábra).05 1. 158 / p. For further information on this subject. Eljárás 1. Z( 2 ) = and Z(0) = Ι(1) Ι(2) Ι(0) Ezeket az impedanciákat az adott villamos hálózat különbözô hálózati elemeinek jellemzôi alapján (a gyártók szolgáltatják) határozhatjuk meg.Számítsuk ki a hibahelyen az egyenértékû feszültséget.95 1 1 25. fellép csillapított váltakozó áramú összetevô. amely c Un / 3 -al egyenlô. kivéve. ábrán találhatók . számú ábrát). az utóbbit a villamos készülékek névleges jellemzôinek kiválasztásánál használjuk. negatív.24 .Számítsuk ki a kezdeti zárlati áramot a szimmetrikus összetevôk módszerével. Isc min. A két eset között a fontosabb különbségek: Névleges feszültség Un Kisfeszültség 230 .2 X(1) ≈0. Ezekre vonatkozóan megjegyezhetjük. Ezt a módszert 230 kV-nál kisebb névleges feszültségû villamos hálózatoknál alkalmazhatjuk. amikor egy tartalék generátor látja el a nagyobb fontosságú elmenô vezetékeket. hogy forgógépek kivételével Z(2) ≈Z(1). 4. 1 1.és zérussorrendû impedanciáit.1 0. c a zárlat a generátor közelében lép fel (lásd 11. A megkívánt számításoktól és az adott feszültségszintektôl függôen. amikor a nagy teljesítményigényt külön nagyfeszültségû állomásról látják el. Ez általában nagyfeszültségû hálózatoknál lép fel. pl. amelyet a nem erre a szakterületre specializálódott mérnökök is alkalmazhatnak. c transzformátor megcsapolások lehetséges változásai. Az elôbbit a túláramvédelmi készülékek meghatározásánál.Amint Isc (Ik”) értéke ismert. ekkor a hálózaton.

v azt a hálózatalakzatot válasszuk ki. Meggondolandó megállapítások. Cahier Technique Schneider Electric no. alumínium és alumínium ötvözet esetén megfelelô. arányaik Ik < Ib < Ik". az állandósult zárlati áram (Ik) és a szimmetrikus zárlati megszakítási áram (Ib) egyenlô (Ik" = Ik = Ib). impedanciáit is. kábelek és nullavezetôk) RL fajlagos ellenállás értékeit 20oC hômérsékletre számítsuk. esetben = c Un 3 Z(1) Generátortól távoli hiba c Un = 3 Z(1) Mindkét esetben a zárlati áram csak Z(1)-tôl függ. ahol RL20 az ellenállás 20 θe a vezeték megengedhetô legmagasabb hômérséklete a zárlat végén.25 . amikor tápforrásokból és a gerincvezetékektôl legkisebb a betáplálás és így a hibahelyen legkisebb a zárlati áram: v vegyük figyelembe a gyûjtôsínek. 26. v a pozitív-sorrendû (Z(1)) és a negatív-sorrendû (Z(2)) impedancia egyenlô. (Z(1) = Z(2)). amelyet általában Zk-val. és olyan eseteket válasszunk. zárlati impedanciával helyettesítenek.. amikor a maximális és a minimális zárlati áramokat számoljuk c maximális zárlati áramok számításakor a következô szempontokat kell figyelembe venni: v a maximális zárlati áram számításának megfelelô helyes c feszültségtényezô alkalmazása. áramváltók stb. c A minimális zárlati áramok számítása megköveteli: v a hálózaton megengedhetô legkisebb feszültségnek megfelelôen alkalmazzuk a c feszültségtényezôt. v a vezetékek (szabadvezetékek. (lásd IEC 60909). amely esetben Ik" = Ik = Ib” nem érvényes. A 0. ez definició szerint Zk = Rk egy fázisban lévô soros ellenállások összege.004∗oC-1 tényezô réz. v ebben az összeállításban említett feltételezések és közelítések közül csak azokat használjuk. amelyek kismértékû hibához vezetnek. c a generátorhoz közeli zárlatok esetén: v a zárlati áramok nem egyenlôk. 158 / p. v a motorokat hagyjuk figyelmen kívül. Z(0) = Rk 2 + Xk 2 ahol c Un 2 Z(1) Fázis-föld = c Un 3 2 Z(1) + Z(0) Fázis+föld (fázisok között Zsc = 0) = = c Un 3 Z(1) + 2 Z(0) c Rövidzárási impedancia = Zsc c Földelési impedancia = Ze. v a pozitív-sorrendû impedancia Z(1) nem szükségképpen egyenlô a negatív-sorrendû Z(2) impedanciával.és zérus-sorrendû impedanciájától függô zárlati áram értékek.Zárlat típusa 3P (bármely Ze) Ik” ált. negatív. Megjegyzés: az aszinkron motorok hatása is hozzáadódik a zárlathoz. v az RL ellenállást az elôre várható legmagasabb hômérséklettel számoljuk: 0. c a zárlat a generátortól távolabb lép fel: v a kezdeti szimmetrikus zárlati áram (Ik" ). Xk egy fázisban lévô soros reaktanciák összege.004  RL = 1 + (θe . a hibahelyi . mintegy a hálózat Isc 30 %-ában az elsô 30 msec-ban. ábra: Az adott hálózat pozitív-.20 °C) RL20  °C   oC-on. Z(2). Fázisok föld nélkül (Ze = ∞) = c Un Z(1) + Z(2) = c Un 3 Z(1) + Z(2) + Z(0) c Un 3 Z(2) Z(1) Z(2) + Z(2) Z(0) + Z(1) Z(0) A táblázatban alkalmazott jelölések c A háromfázisú hálózat vonali feszültségének effektív értéke = U c A zárlati áram abszolút értéke = Ik" c Sorrendi impedanciák = Z(1).

A javasolt számítási módszer a felsô és alsó korlátokra elegendô pontosságú becslést szolgáltat attól függôen.98 e R X Ikmax = λmax Ir c The minimum steady-state short-circuit current is calculated under no-load.9 0. Ik állandósult zárlati áram Az Ik állandósult zárlati áram amplitúdója. mint a kezdeti. és a megszakítók védelmei idôkésleltetésûek. Ez az áram nagy pontossággal a következô egyenlet alapján határozható meg: µ 1. Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram Az Ib szimmetrikus zárlati megszakítási áram meghatározása csak akkor szükséges. A λmax és λmin értékeit turbógenerátorokra a 28. ábrán lévô táblázatban lévô egyenletekkel számíthatók.4 A különbözô áramok egyenletei A kezdeti szimmetrikus zárlati áram Ik" A különbözô Ik” kezdeti szimmetrikus zárlati áramok a 26.26 . szimmetrikus zárlati áramé.02 + 0. kiálló pólusú gépekre pedig a 29.02 s 0. 158 / p. amelyet a tmin minimális késleltetési idô és az Ik”/Ir határoz meg (lásd 27. vagy alkalmazhatjuk a következô közelítô összefüggést: -3 K = 1. Cahier Technique Schneider Electric no. ábra). ábrán lévô diagramból vehetjük. a generátor telítésének befolyásától függ és számítása ezért kevésbé pontos. constant (minimum) excitation conditions for the synchronous generator and using the equation: Ikmin = λmin Ir ahol Ir a generátorkapcsokon a névleges áram.6 0. mely a szubtranziens és tranziens reaktancia hatását fejezi ki Ir-rel.0 Minimális késleltetési idô tmin 0. λ egy a telített induktivitás (Xd sat.25 s 0.1 s > 0. hogy a zárlatot egy generátor vagy egy szinkrongép táplálja.8 0.7 0. Ik”-é. K az R/X aránytól függô tényezô és értékeit a 9. Megjegyzés: ezt az áramot használjuk a megszakítók megszakítóképességének meghatározásához. 27: factor µ used to calculate the short-circuit breaking current Ib (see IEC 60909).) által meghatározott tényezô. ha a hiba a generátor közelében lép fel.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Háromfázisú kezdeti szimmetrikus zárlati áram névleges áramhoz viszonyított értéke Ik" / Ir 9 Fig. A zárlati áramcsúcs ip Nyílt (hurkot nem tartalmazó) rendszerekben a zárlati áramcsúcs ip értékét —minden hibafajta esetében— a következô egyenlettel határozhatjuk meg: ip = K 2 Ιk " ahol µ egy tényezô.3. c a minimális állandósult zárlati áram a szinkron generátor üresjárási állapotára – állandó (minimális) gerjesztési helyzetben – a következô egyenlettel számítható: ahol Ik” a kezdeti szimmetrikus zárlati áram.05 s 0. ábrán mutatjuk be. ábrán. mint a generátor névleges áramával.

5 2.6 1.8 H M 4 MVA 30 km 4 MVA 5 kV 10 MVA 40 km 2 MVA cos ϕ: 0.0 1. A GH vezeték építéséhez ismernünk kell az M helyen lévô megszakító megszakítási teljesítményét.8 2 MVA cos ϕ: 0.5 0 1 2 λmin 3 4 5 6 7 8 " Three-phase short-circuit current Ik / Ir 28. c az ellenállások értékei a reaktanciákhoz képest elhanyagolhatóak.35 Ω /km (zérus sorrendû). 5 kV 5 kV 15 km 60 kV hálózat 290 MVA 10 MVA E 30 kV 8 MVA 4 MVA F 2 MVA cos ϕ: 0.6 0.2 1.27 . c az E állomásban lévô transzformátorok rövidzárási reaktanciája 6%.6 1.5 Számítási példa A feladat Vizsgáljunk négy fogyasztói hálózatot (három 5 kV-os és egy 15 kV-os).5 1.0 5. amelyeket egy 30 kV-os hálózatról látunk el. A következô információk szükségesek: c az E állomásban csak a transzformátorok szekunder tekercsei földeltek.8 1.8 0.5 3.5 4.0 λmin 1.35 Ω /km (pozitív és negatív sorrendû) és 30.4 1.0 2.λ 2.2 1. 28. 158 / p.8 20 km 15 kV G 6 MVA cos ϕ : 0.2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 " Three-phase short-circuit current Ik / Ir λ λmax Xd sat 1.8 2.ra vonatkozó c tényezôt 1-nek válasszuk. míg a többié 8%.0 0.2 1.0 2.8 1. c a 30 kV-os vezeték fajlagos reaktancia értéke 0. A 30 kV-os hálózat táplálása az E állomásban lévô transzformátorokról történik (lásd 30.6 0.0 4.4 0.8 30. c az U .7 2.4 2.2 2.5 5. ábra).0 3.0 0. ábra Cahier Technique Schneider Electric no.2 6.4 1. ábra: Kiálló pólusú generátorokra vonatkozó λmax és λmin tényezôk (IEC 60908). 3. c az F és G pontokban lényegében csak passzív terhelések vannak.0 Xd sat λmax 0.0 1. ábra: Turbógenerátorokra vonatkozó λmax és λmin tényezôk (IEC 60908).

6 ⇒ j 90 Ω S 6 f = usc g = U 8 30 = x Sn 100 4 2 2 ⇒ j 18 Ω U2 302 x 0. ábra is mutatja.4 Ω Sn 100 10 c1 = 0.35 x 40 ⇒ j 14 Ω c2 = 0.35 x 15 ⇒ j 5. 158 / p.28 . amint a 34. ábra): Z(1) = Z(2) = j 17.35 x 30 ⇒ j 10.6 = x 0. és a zárlat szempontjából impedanciájuk végtelen. ábra): v az E állomásban lévô transzformátorok delta tekercsei meggátolják a zérus-sorrendû áramok folyását. ábra Cahier Technique Schneider Electric no.45 Ω c Un Ιsc 3 = ≈ 1.75 Ω d’ = ∞ f’ = ∞ c A számításokat a két egyszerûsített vázlat alapján végezhetjük el: v a GH vezeték nyitott (lásd 33.104 kA Z (1) 3 U2 302 x 0. a következôk számíthatók: a = U2 30 2 = ⇒ j 3. ezért a c együttható = 1.35 x 20 ⇒ j 7 Ω c4 = 0.1 Ω Ssc 290 U2 6 302 = x ⇒ j 5. tehát a hálózat mentesül tôlük. Ιsc1 = c Un 3 Z (1) + Z (2) + Z (0) ≈ 0.6 = x 0. a b E c4 g f F c3 H f d e b b' E c1 f g f' c'4 F c'3 H d' b' c'1 f' G G c2 c'2 f' g 31.5 Ω c3 = 0.6 ⇒ j 270 Ω S 2 c Megjegyzések a zérus-sorrendû helyettesítô vázlathoz (lásd 32. H és a G állomásokban lévô transzformátorok delta tekercsei miatt sem folyhatnak zérus sorrendû áramok. Hasonló számítással.25 Ω b = usc d = usc e = U2 8 302 = x ⇒ j9Ω Sn 100 8 v az elôbbihez hasonlóan az F.773 kA Megjegyzés: a hálózat nagyfeszültségû. b’ = b1 = j 5.4 Ω c’1 = 3 c1 = j 42 Ω c’2 = 3 c2 = j 31.Megoldás c A pozitív és a negatív sorrendû helyettesítési kép alapján (31.25 Ω Ez az eredmény egymás utáni számításokból nyerhetô.1. ábra 32. a zérus-sorrendû vázlattal a következô eredmény adódik: Z(0) = j 39. ábra).5 Ω c’3 = 3 c3 = j 21 Ω c’4 = 3 c4 = j 15.

4 E j 5. Z(0) Zc j 14 j 18 j 5. 158 / p. ábra Cahier Technique Schneider Electric no.631 + j 288 = j 17.1 + j 2.8 j 5.381 j 5.631 j 288 j 10.4 E j9 j 90 Zb H j7 Z(1).4 j 5.1 Za j 5. ábra j 3. Z(2) j 15.4 j 5. Z(2) 33.4 j 17.29 .253 +j7 j7 H H 34.4 = j 3.25 j 288 Z= j 10.7 = j 5.4 E j 5.1 zérus sorrendû helyettesítô vázlat j 5.4 Z' Za = j 3.pozitív sorrendû és negatív sorrendû helyettesítô vázlat j 3.1 + j 5.75 F j 21 H Z(0) j 42 H Z(0) G Z(1).4 + j 5.45 j 5.25 j 270 Z(1) = j 9 + j 90 = j 99 j 5.4 j 39.25 j 270 F j 18 j7 G j 288 Zc = j 14 + j 18 + j 270 = j 302 H Z' = Za x Zb x Zc Za Zb+Za Zc+Zb Zc = j 5.25 j 270 j 18 j7 H F j9 j 90 G j 14 j 18 j 270 H Z(1).25 j 5.

2 Ω Isc3 = 1.460 kA Isc1 = 1. Z(2) Z(1) = Z(2) = j 13.460 x 3 P ≈ 76 MVA.2 Ω j 5.v GH vezeték zárt (lásd 35.05 Ω Z(0) = j 27.30 .05 j 5. Z(2) j 270 j 15.5 G j 31.4 E j 5.460 kA).2 Ω Cahier Technique Schneider Electric no.5 Z(1).75 F j 21 H j 42 H Z(0) G j 90 j 10.4 j 27. pozitív sorrendû helyettesítô vázlat zérus sorrendû helyettesítô vázlat j 3.4 j 13. az M pontban lévô vonali megszakítót: P = U Ι 3 = 30 x 1. ábra Z(0) Z(0) = j 27.4 E j 5. ábra): Z(1) = Z(2) = j 13.05 Ω 35.25 j 270 j 18 j7 H F j9 j 14 j 18 H Z(1). 158 / p.1 j 5.072 kA Adott a legnagyobb zárlati áram (Isc3 = 1.

A szakemberek további szoftvereket is alkalmaznak. profi szakembereknek kell azokat használni. valamint a készülékek elektromechanikai szilárdságának a meghatározására irányul.4 Számítógépes számítások és következtetések A zárlati áramok számítására többféle módszert fejlesztettek ki. és ezért felhasználásuk néhány szakemberre korlátozódott. A szoftvereket végül PC mikroszámítógépes környezetben alkalmazták. hogy minden szoftver – bármilyen fokú is legyen a finomítás – csak egy eszköz. 158 / p. minôségi. és a hálózatok és létesítmények teljes elektromechanikai viselkedésének szimulációját is már magukba foglalják. Manapság. Annak érdekében. Ezek némelyike számos szabványban megtalálható és ennek megfelelôen ebben a „Mûszaki Füzetek”-ben is szerepel. Minden számítógépes program. hogy helyes eredményekre jussunk. fôleg a hálózat méretezésére. alkalmazásuk terjed. a számítógépes szoftvercsomagok széles skálája áll rendelkezésre. Különbözô módszereket úgy fejlesztettek ki. majd áttértek a kis számítógépekre. hogy a zárlati áramokat kézzel vagy kis számítógéppel is meg lehessen határozni. legfôképpen a kapcsolóberendezések megkívánt megszakítási és bekapcsolási képességeinek. de használatuk nehézkes volt. pl.31 . akiknek meg van a megfelelô szakismeretük és gyakorlatuk. Ne feledkezzünk meg azonban arról. Amikor a számítógéppel támogatott tudományos számítások a 70-es években valóssággá váltak. a villamos létesítmények tervezôi kívánalmaiknak megfelelôen különbözô szoftvereket alakítottak ki. amelyet a Schneider Electric tervezett és forgalmaz. amelyek alkalmazkodnak azon alkalmazási szabványokhoz. Pl. Ilyen számítógépes programok a villamos jelenségek idôbeli precíz szimulációjára használhatók. Cahier Technique Schneider Electric no. Ezeket a szoftvereket korábban központi nagy gépeken futtatták. amely a zárlati áramok számítására irányul. melyek sokkal egyszerûbb felhasználást tettek lehetôvé. a villamos hálózatok dinamikus viselkedésének kutatásánál. az Ecodial program. amelyek meghatározzák kisfeszültségû létesítményekben az Isc számítását.

Schneider Electric Cahiers Techniques c Analyse des réseaux triphasés en régime perturbé à l'aide des composantes symétriques. Cahier Technique no.B. 62 . Cahier Technique n° 18 .: MD1ELG2E (information on this 400 page pbulication is obtainable on www.Bibliography Standards c IEC 60909: Short-circuit current calculation in three-phase AC systems.com) Cahier Technique Schneider Electric no. 154 . Cahier Technique no. Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection. c C 15-105: Guide pratique.F. 158 / p. SAUTRIAU. c IEC 60781: Application guide for calculation of short-circuit currents in low voltage radial systems. c LV circuit-breaker breaking capacity. Ref. c NF C 15-100: Installations électriques à basse tension.32 . Other publication by Institut Schneider Formation (ISF) c Electrical Installation Guide. DE METZ-NOBLAT c Neutral earthing in an industrial HV network.R.schneiderformation. MOREL.

.

hu 2002/02 SE0XX/2002 . fax: 382-2606 e-mail: vevoszolgalat@schneider-electric.hu Vevôszolgálat Schneider telefon: 382-2800. a közölt információk érvényességérôl kérjük érdeklôdjön.Termékeinket folyamatosan fejlesztjük. Schneider Electric Hungária Villamossági Rt.schneider-electric. http://www. 1116 Budapest. Fehérvári út 108–112.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->