P. 1
P.P.bemutató

P.P.bemutató

|Views: 386|Likes:
Published by Sárkány Orsi

More info:

Published by: Sárkány Orsi on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM BABE - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - KOLOZSVÁR DIDAKTIKAI TOVÁBBKÉPZ INTÉZET MAROSVÁSÁRHELYI KIRENDELTSÉGE

Els fokozati tudományos- módszertani dolgozat tudományos-

AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZETI TÉNYEZ K TÉMAKÖRÉBEN SZERVEZETT FOGLALKOZÁSOK JELENT SÉGE AZ ÓVODÁSOK ÖKOLÓGIAI NEVELÉSÉBEN

SZAKIRÁNYÍTÓ: SZAKIRÁNYÍTÓ: VULKÁN ZITA I. f. tanárn I. KÉSZÍTETTE: MAGYARI ERIKA óvón 20092009- 2011

TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
Ä Az ember szívvel, lélekkel csak azt tudja óvni, védeni, amit szeret. Szeretni pedig csak azt lehet, amit ismerünk«´ ( Baba Dionum) Dionum) A környezet védelmének, meg rzésének csíráit már óvodás korban elültetjük A tevékenységformák sokféleségét alkalmazva hatékonyabb az ökológiaiökológiaiés természetvédelmi nevelés Szembesíteni a gyermekeket az egyéni és közösségi értékekkel, nézetekkel, döntésekkel a környezettel való interakció viszonyába CÉLOM: cselekvésicselekvési-, mozgási szabadság biztosítása; félénk gyermekek játékba való bekapcsolódásának el segítése; matematikai fogalmak hatékony elsajátítása; tanulás hatékonysági fokának növelése.

ÓVODÁSKOR II. KUTATÁS V. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN III.MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKJÁTÉK IV. JAVASLATOK IRODALMI ANYAG MELLÉKLETEK . KÖVETKEZTETÉSEK.SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE I. A JÁTÉK.

képzelet. SZABÁLYTUDAT . érzelmi élet.I. ÓVODÁSKOR  o o o o o ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS MEGISMER TEVÉKENYSÉGEK: érzékelésérzékelés.észlelés. akarat. emlékezet. gondolkodás PROBLÉMAMEGOLDÁS.

eszközök. TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK . SZERVEZÉS. munkaformák TERVEZÉS. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN    KORSZER SÍTÉS KAPCSOLATRENDSZERE CÉLCÉL.II.ÉS FELADATRENDSZERE SAJÁTOS ELVEI STRATÉGIÁK: módszerek.

amely végigkíséri az ember egész életét. és az emberiség életét. 2002) TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA JÁTÉKELMÉLETEK FOGALMA: tapasztalatszerzés. A JÁTÉK . szabad akaratból jön létre. SAJÁTOSSÁGAI: feszültségoldó hatás örömforrás játékszabályok betartása személyiségfejleszt .III.. A játék az emberi tevékenység olyan sajátos formája.´életét.´Maszler Irén (Játékpedagógia.

szubjektív JÁTÉKFAJTÁK: M velet.hangsúlyos Szabályhangsúlyos Szabályjátékok Számítógépes játékok .hangsúlyos veletSzerepSzerep. - FELTÉTELEI: objektív.

matematikai nyelvezet kialakulása. figyelem.és képességkészségfejleszt szándékkal szervezett játékos tevékenység. Feldolgozása játékszabályokhoz alkalmazkodva történik. DIDAKTIKAI JÁTÉK MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉK . oktató képesség. Matematikai jelleg didaktikai feladat fogalmazódik meg benne. Feltételezi a gyermekek aktív részvételét. akarat fejlesztése. memória.DIDAKTIKAI JÁTÉK: tudatos. SAJÁTOSSÁGAI: Logikus gondolkodás. Kapcsolatteremt szerepe van.

 - ALKOTÓELEMEI: Cél Didaktikai feladat Játékos elemek Játékos tartalom Játékszabály Játék eredménye .

céljának közlése Játék magyarázata. mértékegységek megismerésére szolgáló . bemutatása (próbajáték) Játékvezetés Játék bonyolítása Játék befejezése MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKOK FORMÁI: Halmazalkotási Számfogalom megalapozására szolgáló Szimmetria. - MOZZANATAI: El készítés Játék címének.

pontszerzés Játék menete: tavaszi mese bemutatása a rovarok ébredésér l.Didaktikai játék ±Mulatnak a bogarak   Cél: számlálás 1. Végül a kiszabadított rovarokat számuknak megfelel en növekv sorrendbe helyezik. a gyerekek feladata kiszabadítani ket.10-es számkörben 1.10Didaktikai feladat: csoportalkotás. formájú. . a mennyiséget számképpel is megfeleltetve. mennyiség számképpel való megfeleltetése. a katicákat nagyság szerint stb. ezeket egy varázsló elrabolta. Játékos elemek: taps.csoportosítsd a lepkéket szín. növekv sorrend kialakítása Játékszabály: csak azonos méret . Feladatokat kell megoldani a kiszabadításukért: pl. szín rovarok kerülhetnek egy csoportba.

Hozzájárul a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez.IV. matematikai foglamak elsajátításához. 3.mozgási szabadságot biztosít. el segíti a félénk gyermekek bekapcsolódását a játékba. 2. KUTATÁS CÉLJA: Matematikai fogalmak játékos elsajátítása A gyermek játék által való állandó motiválása. Hozzájárul a gyengébb képesség gyermekek teljesítményének növeléséhez. Hozzájárul a szociális kapcsolatok alakulásához. . 4. CselekvésiCselekvési. befogadó képességének növelése HIPOTÉZISEK: Ha a didaktikai játék: 1.

2. szóbeli kikérdezés. statisztikai módszer FÁZISAI: El teszt Kísérlet Utóteszt ( Záró teszt) .  1. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK VIZSGÁLATI TARTALOM MÓDSZEREK: Feltáró: megfigyelés. 2. 1. 3. Írásbeli kikérdezés ( feladatlap) Feldolgozó: min ségi elemzés.

EL TESZT.kezdeti felmérés TESZTKísérleti csoport el teszt eredményei Kontroll csoport el teszt eredményei 13% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 13% 6% 43% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 37% 38% .

FOLYAMATOS FELMÉRÉS Didaktikai játékok alkalmazása a kísérleti csoportnál Kísérleti csoport folyamatos felmérésének eredményei Kontroll csoport folyamatos felmérésének eredményei 13% 0% Nagyon jó Jó 49% Elégséges Elégtelen 6% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 38% 44% .KÍSÉRLETKÍSÉRLET.

UTÓTESZT Tanult témakörök anyagának felmérésefelméréseösszegez felmérés Kísérleti csoport utóteszt eredményei Kontroll csoport utóteszt eredményei 6% 44% 0% 50% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 6% 25% 25% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 44% .

Társas kapcsolatok alakulásának lehet sége. a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez a kísérleti csoportban. felszabadultabbak voltak. .KÖVETKEZTETÉSEK   A félénk gyermekek jobb együttm ködést tanúsítottak. legy zték gátlásaikat.megvalósult a ségekapcsolatteremtés. A gyengébb képesség gyermekek teljesítménye növekedett. együttm ködés az együttes játék révén. A didaktikai játékok pozitívan járultak hozzá a matematikai fogalmak elsajátításához.

További kutatási lehet ségek:  Összehasonlítani különböz helységeket (falu ± város) a gyermekek matematikai ismereteinek szempontjából. . osztályos matematika tanításában. A kutatás folytatása az I.

Fényképek didaktikai játék közben ZÖLDSÉGPIACZÖLDSÉGPIACzöldségfélék csoportosítása .

 MIT ESZIK A ZSIRÁF?ZSIRÁF?.mennyiség számképpel való megfeleltetése .

 SZI LEVÉLSZ NYEGNYEGszín szerinti csoportosítás. számkép megfeleltetése mennyiséggel .

nagyság szerint . HOL A HELYEM? ± csökken sorrend vastagság.

hisz az neki öröm. és ne éreztessük vele a tanulás szigorú törvényeit. mert az a maradandó tudás. amit felfedezés útján sikerült megvalósítani. Javaslatom: hagyjuk a gyermeket játék által szabadon megnyilvánulni. .

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->