P. 1
P.P.bemutató

P.P.bemutató

|Views: 391|Likes:
Published by Sárkány Orsi

More info:

Published by: Sárkány Orsi on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM BABE - BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - KOLOZSVÁR DIDAKTIKAI TOVÁBBKÉPZ INTÉZET MAROSVÁSÁRHELYI KIRENDELTSÉGE

Els fokozati tudományos- módszertani dolgozat tudományos-

AZ ÉLETTELEN KÖRNYEZETI TÉNYEZ K TÉMAKÖRÉBEN SZERVEZETT FOGLALKOZÁSOK JELENT SÉGE AZ ÓVODÁSOK ÖKOLÓGIAI NEVELÉSÉBEN

SZAKIRÁNYÍTÓ: SZAKIRÁNYÍTÓ: VULKÁN ZITA I. f. tanárn I. KÉSZÍTETTE: MAGYARI ERIKA óvón 20092009- 2011

TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
Ä Az ember szívvel, lélekkel csak azt tudja óvni, védeni, amit szeret. Szeretni pedig csak azt lehet, amit ismerünk«´ ( Baba Dionum) Dionum) A környezet védelmének, meg rzésének csíráit már óvodás korban elültetjük A tevékenységformák sokféleségét alkalmazva hatékonyabb az ökológiaiökológiaiés természetvédelmi nevelés Szembesíteni a gyermekeket az egyéni és közösségi értékekkel, nézetekkel, döntésekkel a környezettel való interakció viszonyába CÉLOM: cselekvésicselekvési-, mozgási szabadság biztosítása; félénk gyermekek játékba való bekapcsolódásának el segítése; matematikai fogalmak hatékony elsajátítása; tanulás hatékonysági fokának növelése.

ÓVODÁSKOR II. KUTATÁS V. A JÁTÉK. JAVASLATOK IRODALMI ANYAG MELLÉKLETEK .MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKJÁTÉK IV. KÖVETKEZTETÉSEK. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN III.SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE I.

képzelet.I. gondolkodás PROBLÉMAMEGOLDÁS.észlelés. ÓVODÁSKOR  o o o o o ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS MEGISMER TEVÉKENYSÉGEK: érzékelésérzékelés. emlékezet. akarat. érzelmi élet. SZABÁLYTUDAT .

SZERVEZÉS.ÉS FELADATRENDSZERE SAJÁTOS ELVEI STRATÉGIÁK: módszerek. eszközök. MATEMATIKAI NEVELÉS ÓVODÁSKORBAN    KORSZER SÍTÉS KAPCSOLATRENDSZERE CÉLCÉL. TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK .II. munkaformák TERVEZÉS.

 SAJÁTOSSÁGAI: feszültségoldó hatás örömforrás játékszabályok betartása személyiségfejleszt .. és az emberiség életét. A JÁTÉK . A játék az emberi tevékenység olyan sajátos formája. 2002) TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA JÁTÉKELMÉLETEK FOGALMA: tapasztalatszerzés.´életét.III. amely végigkíséri az ember egész életét.´Maszler Irén (Játékpedagógia. szabad akaratból jön létre.

hangsúlyos Szabályhangsúlyos Szabályjátékok Számítógépes játékok . szubjektív JÁTÉKFAJTÁK: M velet. - FELTÉTELEI: objektív.hangsúlyos veletSzerepSzerep.

memória. Feltételezi a gyermekek aktív részvételét.DIDAKTIKAI JÁTÉK: tudatos. akarat fejlesztése. Feldolgozása játékszabályokhoz alkalmazkodva történik. figyelem. Kapcsolatteremt szerepe van. oktató képesség. Matematikai jelleg didaktikai feladat fogalmazódik meg benne.és képességkészségfejleszt szándékkal szervezett játékos tevékenység. DIDAKTIKAI JÁTÉK MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉK . matematikai nyelvezet kialakulása. SAJÁTOSSÁGAI: Logikus gondolkodás.

 - ALKOTÓELEMEI: Cél Didaktikai feladat Játékos elemek Játékos tartalom Játékszabály Játék eredménye .

céljának közlése Játék magyarázata. bemutatása (próbajáték) Játékvezetés Játék bonyolítása Játék befejezése MATEMATIKAI DIDAKTIKAI JÁTÉKOK FORMÁI: Halmazalkotási Számfogalom megalapozására szolgáló Szimmetria. - MOZZANATAI: El készítés Játék címének. mértékegységek megismerésére szolgáló .

10-es számkörben 1. mennyiség számképpel való megfeleltetése. szín rovarok kerülhetnek egy csoportba. pontszerzés Játék menete: tavaszi mese bemutatása a rovarok ébredésér l.csoportosítsd a lepkéket szín. Végül a kiszabadított rovarokat számuknak megfelel en növekv sorrendbe helyezik. . ezeket egy varázsló elrabolta. a gyerekek feladata kiszabadítani ket. Játékos elemek: taps. a mennyiséget számképpel is megfeleltetve.Didaktikai játék ±Mulatnak a bogarak   Cél: számlálás 1. növekv sorrend kialakítása Játékszabály: csak azonos méret . formájú.10Didaktikai feladat: csoportalkotás. Feladatokat kell megoldani a kiszabadításukért: pl. a katicákat nagyság szerint stb.

CselekvésiCselekvési.IV. KUTATÁS CÉLJA: Matematikai fogalmak játékos elsajátítása A gyermek játék által való állandó motiválása. Hozzájárul a szociális kapcsolatok alakulásához. Hozzájárul a gyengébb képesség gyermekek teljesítményének növeléséhez. Hozzájárul a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez. 3. . 4. el segíti a félénk gyermekek bekapcsolódását a játékba.mozgási szabadságot biztosít. befogadó képességének növelése HIPOTÉZISEK: Ha a didaktikai játék: 1. matematikai foglamak elsajátításához. 2.

3. 1. VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK VIZSGÁLATI TARTALOM MÓDSZEREK: Feltáró: megfigyelés. szóbeli kikérdezés. statisztikai módszer FÁZISAI: El teszt Kísérlet Utóteszt ( Záró teszt) . 2. 2. Írásbeli kikérdezés ( feladatlap) Feldolgozó: min ségi elemzés.  1.

EL TESZT.kezdeti felmérés TESZTKísérleti csoport el teszt eredményei Kontroll csoport el teszt eredményei 13% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 13% 6% 43% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 37% 38% .

KÍSÉRLETKÍSÉRLET.FOLYAMATOS FELMÉRÉS Didaktikai játékok alkalmazása a kísérleti csoportnál Kísérleti csoport folyamatos felmérésének eredményei Kontroll csoport folyamatos felmérésének eredményei 13% 0% Nagyon jó Jó 49% Elégséges Elégtelen 6% 19% 31% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 38% 44% .

UTÓTESZT Tanult témakörök anyagának felmérésefelméréseösszegez felmérés Kísérleti csoport utóteszt eredményei Kontroll csoport utóteszt eredményei 6% 44% 0% 50% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 6% 25% 25% Nagyon jó Jó Elégséges Elégtelen 44% .

A gyengébb képesség gyermekek teljesítménye növekedett. Társas kapcsolatok alakulásának lehet sége. a tanulás hatékonysági fokának növeléséhez a kísérleti csoportban. legy zték gátlásaikat. együttm ködés az együttes játék révén.megvalósult a ségekapcsolatteremtés. A didaktikai játékok pozitívan járultak hozzá a matematikai fogalmak elsajátításához. felszabadultabbak voltak. .KÖVETKEZTETÉSEK   A félénk gyermekek jobb együttm ködést tanúsítottak.

.További kutatási lehet ségek:  Összehasonlítani különböz helységeket (falu ± város) a gyermekek matematikai ismereteinek szempontjából. A kutatás folytatása az I. osztályos matematika tanításában.

Fényképek didaktikai játék közben ZÖLDSÉGPIACZÖLDSÉGPIACzöldségfélék csoportosítása .

 MIT ESZIK A ZSIRÁF?ZSIRÁF?.mennyiség számképpel való megfeleltetése .

számkép megfeleltetése mennyiséggel . SZI LEVÉLSZ NYEGNYEGszín szerinti csoportosítás.

 HOL A HELYEM? ± csökken sorrend vastagság. nagyság szerint .

amit felfedezés útján sikerült megvalósítani. mert az a maradandó tudás. . hisz az neki öröm. Javaslatom: hagyjuk a gyermeket játék által szabadon megnyilvánulni. és ne éreztessük vele a tanulás szigorú törvényeit.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->