P. 1
Magyar Nyelvkonyv

Magyar Nyelvkonyv

5.0

|Views: 203|Likes:
Published by Valéria Huszák

More info:

Published by: Valéria Huszák on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

BERLIl'Z

MAGYAR YÉLVKÖNYV

j,'^v:v.•v;'';.v;^' :•.: t,-i{.'\<'i'.

M. D. BERLITZ
English
book for adults. Second book for adults.
First

l/ibro Espanol.

Los verbos aprendidos por la conversación. Los verbos en dos
tablas.

Hlustrated edition. English idioms and grammar. Business English. English Literature.

Espaol

comercial.

Libro Italiano.
I Verbi appresi

mediante

la con-

versazione. I Verbi tavole. Letteratura Italiana.

in

due

Fran^ais
Premier
Edition
livre

Ruskaia Kniga.

Deuxiéme

livre

pour adultes. poUr adultes.
11.

Kniha Ceská.
Polska metoda.

illustrée, I.

Svensk bok.

Grammaire pratique en 2 volumes:
I.

Les verbes appris par la conversation et Génre des substantifs.

Dansk bog. Magyar nyelvkönyv. Manuál pt. limba romána.
Nederlands boek.
Livro Portuguez.

II.

Nom,
tion.

pronona, adjectif, article,

ad vérbe, préposition, conjoncPrononciation et orthographe.
Littérature Fran^aise.

Türk9e kismi.

Fran^ais commercial.

Nippongo Tokuhon.
'•*iaS?n

*lDOn

(Hebrew Method)

Arabic Method.

Deutsch
Erstes Buch für Erwachsene. Zweites Buch für Erwachsene.
Illustrierte

Metodo Prouven^alo.
Illustratíons (16 coloured sheets 8° in Portfolió) (Kleine Lehrbilder).

Ausgabe.

Praktische deutsche Grammatik Geschlecht der Hauptwörter. Deutsche Handelsspraohe.

Wall

Pictures
sheets

coloured

in 4 sets of (25" X 21')

(Tableaux Muraux, Wandbilder).

x.uL. MAGYAR NYELVKÖNYV Hetedik^ teljesen átdolgozott kiadás /^ LONDON THE BERLITZ SGHOOL 321.B E R LITZ ^»» 1 :.G. OXFORD STREET THE BERLITZ SGHOOL 31.2 PP INTED IN ENGLAíftl . BERLITZ 630.. FIFTH AVENUE Maidén Lane. BERLITZ EDITIONS. LONDON. D. VV.n>iv^y a)el\ii(\u/ai. 34. . PARIS BOULEVARD DES ITALIENS BUENOS AIRES THE BERLITZ SGHOOL AVENIDA DE MAYO 847 NEW YORK M.

BERLITZ Írásbeli beleefiyezcseiu nélkfil szitnorúaii lilos nevemet reklámcélok ra Berlin felhasználni M. .D. D.COPYRIGHT. 1921 BY M.

tanítványok. gondolat és a szó közvetlen kapcsolása. A I. tanítványok anyanyelvét használják a megtanulandó idegen nyelv helyett.Elszó A szolgál. Abban olyan 1. 3. 170. tanítótól. amelyiket el akarnak Ennek okai a következk: 1. kinek ez anyanyelve. Irányelvek A ványok tanított nyelv kizárólagos használata. Berlitz-módszer él nyelvek megtanulására els5 leckétl hallja. . Aki fordítás segítségével akar valamilyen idegen nyelvet megtanulni. K. a gondolatok kapcsolásával. Berlitz-módszer szakított a fordításon alapuló okta- Az els órától fogva azt a nyelvet hallják és azon a a nyelven beszélnek sajátítani. II. az azon nyelv szellemébe behatolni s azon a nyelven gondolkozni nem tud. Révai nagy Lexikona. gyakorlati A tással. hogy a tanuló az kezdve csupán a megtanulandó nyelvet áll. Ez értelmetlen 2. A fordításon alapuló módszerek a a tanítási id legnagyobb részében eljárás. szemléltetéssel. a a tanít- anyanyelvének kikapcsolása. tanítás eszközei A kézzelfogható dolgokat szemlélettel. Az elvont dolgokat Nyelvtant III.

Ter- mészetes. Minden nyelvet önmagából kiindulva kell elsajátí- maga melyeket nem a sajátos kifejezései és fordu- tani. A nyelvtan nehézségei. mely esetleg így fejezi ki e viszonyt „én birok kalapot". hogy a különböz szavak és fordulatok értéke. világítható hangulati velejárója sokkal könnyebben szemléltetéssel. A tanár szemléltetéssel kezdi az oktatást. meg . Az idegen országokban utazók könnyen s viszonylag rövid gok pedig nyelvét. fordulatai a cselekményekkel és szemléletekkel való közvetlen kapcsolatukból világosodnak meg. Minden nyelvnek megvannak latai. A tanulók anyanyelvének s az idegen nyelveknek teljesen szókincse sajátítható nem el felel meg egymásnak. Az idegen nyelv kifejezései. melyek legnagyobbrészt a fordításból s az anyanyelvvel való összehasonlítgatásból származnak. mint anyanyelvüket. IV akarja anyanyelvét majd lefordítani s tönkre teszi az idegen nyelv szellemét. ha nem gondol folyton anyanyelvére. A zók — id alatt a tanítványok — s mint a külföldön uta- csak azt a nyelvet hallják azon a nyelven beszél- akarnak tanulni. mint elvont szabálvokkal. a fordításon alapuló módszerekkel csak töredékesen az idegen nyelv. melyet meg gen nyelvet. éppen úgy.Mindig 3. lehet lefordítani. A tanuló könnyebben jegyzi meg ezt a kifejezést: „nekem van kalapom*'. A tanítványok így könnyen. ily módon lényegesen megkisebbednek. Berlitz-módszer pótolja a külföldi tartózkodást. csaknem akaratlanul tanulják meg az idenek. Ez a tény bizonyítja a fordításon alapuló módszerek gyarlóságát. a megtanulják ez orszáhazájukban tartózkodó tanulók alatt s id nyelvtanaikkal fordítási gyakorlataikkal A tanítási évekig sem tudják e célt elérni.

Amit nem azt V - lehet közvetlen szemlélettel megvilágítani. hanem beszélgetés. A tanítás nem unalmas szabálymagyarázás. az ismeretlen fogalomnak ismertekkel való összekö- tése segítségével és példákkal kell megmagyarázni. hogy a hasznát veszik annak. amit tanulbefejezniök. szórakoztató Az oktatás anyaga tanítványok akkor tak. is oly módon van kell felépítve. késbbi. kellemes. A ismeretlen szavak. ha a tanulást hamarabb . nehezebb gyakorlatokban az addig megszerzett szókincs segítségével már kömiyen megvilágíthatok az új.

Tárgyak. J I nevek többesszáma. hatarozoe- setek 6 kér- Ábécé.TARTALOM Gyakorlatok Szókincs Nyelvtan Lap Els6 gyakorlat .jelen egyes- számban .. i^""^^ l " '^^adás. olvasás. számok. \ f 1 szamok hely- Harmadik gyakorlat P^^"^^'y^'^' 1 1 I Személyes névmás. ..... l .. helyesí- . virágok.. 1 fnevek jv\elléknevek. felelet. éte- Tizedik gyakorlat lek. szavai beszélés dés. mellék- 4 A fnevek és Ötödik gyakorlat Számok. jelzk .. gyakorlat . rás. birtok- 8 Hetedik gyakorlat . . 1 Igék. Szjnek. igék .. I szép. pénz . számok ^ igekötk. l l méretek. .. Eszközhatározók. Testrészek Névragozás. . italok. 19 . 1 Birtokviszony. csúnya .. kiejtés I Hatodik gyakorlat . viszony 10 Nyolcadik gyakorlati^'*' l '^^P' mennyi.. látás. foko12 ség.l . Második gyakorlat . hallás módhatározók határozók 17 Tizenegyedik | ^^^***"^S''^'S^^2. az irás.. zetek helyhatározók Igék. í . . tárgyeset.. < Módhatározók.Izás | \ Kilencedik gyakorlat A név ^1^"^' ^^ igeragozás ^^'^^^^ ... 3 elválasztható Negyedik gyakorlat Mozgások..

\ Fnévi igenév. 40 Jelen és múlt. . jegyváltás. szoktam Az igék jöv ideje 44 48 utazás. 26. városok. A Az vidéken.... 22.— Gyakorlatok VII — Nyelvtan Szókincs Lap Tizenkettedik gyakorlat . . 18.. loda. mel. A magyar kiejtés illeszkedés. gyak Határozói névmások .. . gyak.Iléknévi igenév Helyesírás.Imiért. 28. Budapesten. 84 . országok. 29 33 37 A nap és az 15 gyak. . . gyak gyak 72 állatok. . 51 közlekedési eszközök. 20. gyak Budapesten .. . gyak . Az igék múlt ideje. ES BESZÉDGYAKORLATOK Fokozás. 92 . meghívók. mert | . 21. gyak Üdvözlés. 73 Az ember. beszélgyak. gyak gyak éj. Tudok. telefon. egy ebéd. Ismerni. . faluk. akarok. 14. gyak szál- 54 58 63 Megérkezés. a rokonság. értelmi mködések. . 23. 25. getés. a kereskedések. utazás. hangsú22 lyozás OLVASMÁNYOK Az Az óra. tudni gyak gyermekek. . . Az idjárás. 16. 79 A család. a vásárlás. az álla- tok fajai. I ^ . 20 kiejtés. 24. «- | Társadalmi szokások. vámvizsgálat. gyak városban. . mezk. hegyek. . 19. ha. gyak elutazás. Szalloda. 27. . év. Névutóval képzett határo^. séta látnivalók. 17. 13. . gyak A jöv Az Az idö. étkezés. érzékszervek.. 29. posta. birtokviszony . Felszólító mód . gyak 67 fák.

. 32. gyak általában. az iskolázás. mutató. jönni. .— vm Lap ház és a lakás. a parancsoló mód . kérni. . Az ikes igék. . IRODALOM Keresztury Dezs: Hunor és Magyar Babits Mihály: Karácsonyi Madonna Farkas Gyula: Magyar irodalom ÉS TUDOMÁNY 137 142 150 Móricz Zsigmond: Hét krajcár Gombosi Ottó: A magyar zene Kosztolányi 156 162 167 Dezs: Telefonos kisasszony Szekfü Gyula: Magyar történelem Komáromi János: Hajdutánc Keresztury Dezs: Magyar mvészet Herczeg Ferenc: Lószr vitéz Móricz Virág: Csongor és Tünde 172 181 186 193 203 . gyak módban 1 1 í A fnévi és melléknévi ige- \ név. 33. fejez lenni. | I Adni. adni. gyakorító igék. lenni.. lehetséget cserkészkirándulás. 31. 34. gyak szokásmonés A névragozás MAGYAR MVÉSZET. | Mveltet. a feltételes a divatszalonban. kérni. névmások ki- 99 Visszaható. aludni . 30. beszélgetés egy fürdotelepen. 35. a jelen105 Uömódban A Az Az divat a szabónál. Az Közmondások dások évszakok. emberek foglalkozása. jönni. lakbér. ^ kérd5 igék. gyak. gyak sportok. gyak.117 122 127 ^33 egészség. berendezés. menni. menni.

a könyv zöld. Az a cip barna? Igen. Milyen ez az asztal? Ez az asztal barna. ez a könyv kék. óra. az. ablak. fehér. Mi ez? Ceruza. gyakorlat fal. Ez a szürke autó. Ez az asztal barna. ez szék. Ez a fekete nyakkend. gallér. zsebkend. Ez a könyv kék. Milyen a ceruza? A ceruza piros.Els asztal. tábla. Berlitz. nem ez. az barna. barna. Fekete a tábla vagy fehér? Fekete. Nem. kalap. lámpa. Zöld a toll? Nem. kréta. ez nem szék. nadrág. kézel. szék. nem zöld. piros. nyakkend. A ceruza piros. Ez a könyv kék? Igen. papir. szoknya. az a fekete. keztyü. fekete. Ez a cip fekete. Milyen szék ez? Ez barna szék. szék. az ajtó barna. Ez a kék kábát. az a piros nyakkend. szürke. Magyar } . zöld. kék. könyv. az a barna. Szék ez? Igen. 12 egy kett 3 három 4 négy 5 öt Második gyakorlat Szinek: piros. sárga. Milyen az asztal? Barna. Ez a kabát szürke? Nem. mellény. Kréta ez? Papir ez? óra ez? Kabát. Ceruza. Milyen a tábla? Milyen a cip? Piros a ceruza? Igen. ruha. Melyik kabát szürke? Az a kabát szürke. az a könyv zöld. stb. ajtó. az fehér. asztal.

az autó nagy. Milyen ez a tábla? Fekete. a piros vagy a zöld? Milyen a hosszú ceruza? A Duna. Esztergom. a ház vagy a szoba? Melyik könyv nagy. Melyik kabát az. Melyik kabát ez? A szürke mellény ez? Igen. széles vagy keskeny? Keskeny a tábla vagy széles? Széles az utca? Budapest. A zöld könyv ez? Nem. Párizs. a tábla széles. hanem rövid. az ajtó keskeny. ez nem a zöld könyv. A könyv keskeny. A ház nagy. ez a szürke mellény. Versailles vagy New York? 8 nyolc 6 hat 7 hét 9 kilenc 10 tíz . Melyik ceruza ez!? A barna. Melyik ceruza rövid. hanem keskeny. a szoba kicsiny. a piros vagy a zöld? Melyik város nagy. az utca nem széles. Versailles. Melyik cip fekete? Ez. Melyik ceruza piros ? A rövid. Milyen a zöld Ceruza? A zöld ceruza hosszií. a barna vagy a kék? A barna. Az óra kicsiny. Melyik a szürke kabát? Az a szürke kabát. Milyen a Duna. Berlin nagy. a Volga széles. Az ablak széles.- 2 - Melyik könyv az? Az a zöld könyv. Oxford kicsiny. A zöld ceruza hosszú. a piros ceruza nem hosszú. A barna kabát ez vagy a kék? A barna. a Themse. Kicsiny az ajtó? Melyik nagy.

Az asztal elttem van. hanem Kovács Kovácsné vagyok én ? Nem. Hol vagyok én? Az ajtó mögött. Kovács úr eltt van a szék? Igen. Ki Ön? Én Kovács úr vagyok. ott van. Ön itt van. Ön tanár.. Én tanár vagyok. Ki úr vagyok. Igen. Hol van a tábla? On mögött. ön tanítvány. Ki ez? Berlitz kisasszony. ön mögött van. az a kisasszony? Etelka kisasszony. a fal mögöttem van. hölgy. asztal a tanár eltt van. a fal A fal a tanár mögött A könyv Ön eltt van. Ki ez? Berlitz Ki az a hölgy? Turyné. Ön nincs az ajtó mögött. vagyok én? Ön. . én nem vagyok tanár.— 3 - Harmadik gyakorlat úr. Tanár vagyok én? Igen. . ö ott. ott. Berlitz kisasszony. Tanár Ön? Nem. kisasszony. úr. Mi ez? Kisasszony. vagyok én? Igen. Kisasszony. Mi ez? Hölgy. én nem úr. Én Ott. Az ajtó mögött vagyok? Nem. hölgy. . Itt itt vagyok. Itt ott van. Ki ? Ö Etelka kisasszony. Mi vagyok én? Mi Ön? Én tanítvány vagyok. Az ajtó mögött van az asztal? Nem. . . ? itt. az asztal 1* Ön eltt van. Ön Kovács úr. Mi ez? Úr. a szék Kovács úr eltt van. Ki Ki ez az úr? Ez Tury úr. Berlitzné. r Berlitz úr. Hol van az asztal? Az asztal Berlitz úr eltt van. Úr ez? Nem. . nincs ott. Elttem van az asztal? Igen. kisasszony? ez vagy Hölgy ez? Igen. Ön nincs Az van. Turyné. Berlitz úr vagyok. Én. Ki ez? Berlitzné. Ott van Ön? Nem vagyok van ? Hol van nincs Nem. Ön úr. Ön tanár. Berlitz úr Ön? Nem.. úr.

hanem Tury kisasszony. nem oda. Hova jön Ide. Én ülök. Kovácsné. Oda állok? Nem. Mit csinál Berlitz úr? Berlitz úr megy. - Mi vagyok én ? Ön tanár. Ön is ül. Ülök én? Igen. Ül Berlitz úr? Igen. ö jön. Jöjjön ide ? ? Nem.^ Ki vagyok én ? 4 úr. Hova megyek? Oda. Tury kisasszony megy. ül. nem Ön jön. Áll ön? Nem. Mit csinál? Menjen oda kérem! Mit csinál ö? . Mit csinál úr áll. Oda megyek én? Igen. ö jön. Ön áll. Én oda megyek. Ön . . oda megyek. Én jövök? Nem. én is állok. Mi van elttem? Asztal Mi van Ön mögött? Fal. Ön is megy. oda. nem állok. Mit csinálok? Ön ül. Ön ide jön. Kovács úr jön. Megyek én? Igen. . Hol van ön? Itt vagyok. Ide jön jön ide. Mit csinál Kovácsné? Ül. Mit csinál Ön? Megyek. én is jövök. Ö ide jön. Mjt csinál Ön? Állok. Ön megy. Ide jön kérem. Kovácsné ül. Hova megy Ön? Oda megyek. Berlitz Tury kisasszony. Ki megy? Molnár úr. megy. 11 12 tizenkett 13 tizenhárom 14 tizennégy 15 tizenöt tizenegy Negyedik gyakorlat Ki ez? Berlitz úr. Megy Tury Nem. ül. Mit csinál Molnár úr? Áll. Ön nem áll Ön? Nem. Hol vagyok? Az ajtó mögött. Áli Molnár úr? Nem. kisasszony vagy jön? Megy. Ön ül. Jön ? ? Én megyek.

Ki megy ki ki? Ön. Felállók. Kimegyek én? Nem. ín bejövök. Mit csinál Ön? Leülök. Ön leüL Leül ó? Le. Felállók én? Nem. A tanár Leülök. A tanár bejön. Ki. Hova megy Molnár úr? Molnár úr kimegy. lianem felállók. Én kimegyek. Ön nem áll fel.A tanár leül. Bejön ? ? nem jön be. Kimegy Ön? Bejön Kovács úr? Be. Ki jön be? Jöjjön A tanár. Feláll Ön? Fel. 5 feláll. Mit csinálok? Ön kimegy. Üljön le kérem! Mit csinál? Álljon fel kérem! Mit csinál A tanár kinieg}'. Ön nem megy ki. Menjen kérem! Hova megy? be kérem! Hova jön? Én vagyok . Mit csinál Ön? Bejövök. hanem bejön. Nem. én nem ülök le. Leül Ön? Nem.

Ez egy kalap. Három ceruza ez? Igen. könyvek. Ez két könyv. Ezek a székek barnák.000 százezer 1. . füzet. füzetek. 3. azok szürkék.— egy 6 30 harminc Ötödik gyakorlat 1 2 kett (két szék) 3 három 4 négy 5 öt harmincegy 40 negyven 47 negyvenhét 31 50 ötven 60 hatvan 6 hat 7 hét 8 nyolc 9 kilenc 10 11 70 hetven 80 nyolcvan 90 kilencven 100 száz tíz tizenegy 115 száztizenöt 12 tizenkett 200 kétszáz 20 húsz 300 háromszáz 1. ez nem öt kalap. tanár számlál: 1. utcák. Kik azok a hölgyek? Berlitzné és Etelka kisasszony. Milyen székek ezek? Barnák. 30 stb. Ezek széles ablakok. tollak. toll. székek. Kik ezek az urak? Molnár úr és Tury úr. stb. Ezek fehér falak.000. Könyv. azok keskenyek. 10. Milyen házak azok? Nagyok. cip. három ceruza. Milyen autók azok? Azok szürke autók. Mik ezek? Papírok. Öt kalap ez? Nem. két cip.000 egy millió 1931 ezer kilencszáz harminc egy. 4 stb. órák. cipk. autók. A lálok. Mit csinál Ön? Szám- Milyen szám ez: 9. Hány könyv ez? Kett. 2.000 ezer huszonegy 25 huszonöt 21 10. négy fal stb.000 tízezer 100. három. óra. Hány füzet ez? Egy.

A széktl az ajtóig megyek. Mi van az asztalon? Könyv. Ön tizenegyig számol. Honnan áll fel Ön? A székrl. Mit teszek az asztalra? Hány könyvet teszek oda? Milyen kalapot tesz ide Molnár úr? Számoljon egytl tízig! Háromig számolok. Könyv van a széken? Igen. leteszek egy könyvet. nem az asztalon ülök. Az asztalra ül Tury Az ajtóig. zsebkendt. Kabát van az asztalon? Nem. Menjen az asztaltól! Meddig számol Ön? Tizenkettig. ceruzát. A tanár leül a székre. Én ceruzát teszek a könyvre.A könyv utcán áll. csinál Mit csinálok ? Ön? Én fel. Az asztalon három könyv van. a székre. ceruzát. hanem a széken. órát. Én a széken ülök. Én felveszek két Mit fel ? Én leteszek egy ceruzát. A tanár felvesz két könyvet. stb. Meddig megyek? Ön? nem ül Igen. Ön ide tesz egy füzetet. füzetet. Kovács úr könyvet tesz az asztalra. stb. az asztalon van. stb. Hány ceruzát veszek ceruzát teszek le? Ön két ceruzát vesz Hány Mit veszek fel? Könyvet. A székre ül le úr? Nem. a széken. Mit tesz Ön oda? Kalapot. Kovács úr feláll a székrl. Hova ülök le? Ön a székre ül le. az asztalra. A tanár letesz egy könyvet. az asztalon papir van. füzet. Az asztalon Hol van a füzet? Az asztalon. újság. Az autó az Hol ül ön? A széken ülök. A széken van a könyv? Igen. könyv. ül ön? Nem. . Ön újságot tesz a székre.

Hányadik bet a cs? Az ötödik. Hova ír mi? Mi tanár a a táblára írunk. ök írnak. a Én nem számot papíron van. írok. ó. Hányadik bet ez? Az els. sz. Mit csinál Tury úr? ír. ny^ stb. gy. Ön olvas. g. betk táblán? A táblán két szó papírra! Tury úr olvas.r és a 2 között? Hol van a g bet ? Az / és a ^j/ között.4 stb. írunk vagy olvasunk? írunk. y. Mi olvasunk. írjon egy számot a táblára! írjanak egy szót a vannak. stb. c. h. ez . ön magyarul olvas. Mit ír Ön ? Mondatot. A d bet az e eltt van. az / a /f után. ez rf. ír? Igen. Hogyan ír ön? Magyarul. d. írunk. n. olvas. ök olvasnak. o. u. Olvas Molnár úr? Igen. Mit csinálunk mi? írunk. . ezredik). ú. 6. hanem A táblán Hány szó van a Mit írunk a papírra? Szót. cs. ö. 1. /. Ez a bet. Ez a magyar ábécé. én is olvasok. Hova írnak írunk k? Papírra. Milyen bet van a d eltt? Cs. Milyen bet van az Y. 52. Molnár úr számot szót. e. Mit csinál Kovács kisaszszony? ö is olvas. a í' az a és a c között van. p. Milyen bet van az . Mi magyarul írunk. Hányadik bet a 25? Az utolsó. z. 8 - Hatodik gyakorlat b. Mit csinálnak k? Olvasnak. ez Milyen bet ez? Ez a bet. bet. Mi is Kovács úr a táblára ír. A papírra. ü. g'. ny. Kovács kisasszony is ír. Ön a papírra ír.— a. szók. ez v. . zs. Mit csinálunk? Olvasunk. bett ír a táblára. s. k. Hogyan olvasunk? . ly. (ötödik. Én is írok. zs az utolsó. í. Négy szót írok a táblára. f. t. f. á. Á a második tizedik. j. az els bet. r. ty. huszadik. i. Ez mondat. é. c a negyedik századik. m után? N. a harmadik. M(it csinálnak k? írnak. Olvasson egy mondatot! Olvassanak kérem! Tury úr magyarul ír. x. m.

Milyen áll. Kovács úr kérdez. magyarul. Ez magyar könyv. Magyarul. hanem magyarul. Krakkó lengyel.). Beszéljenek angolul! A mi tanár kérdez. a németek németül. csak magyarul. angol. Franciául ír ön? Angolul Shaw olvas ön? Magyarul Mi nem beszél ön? A hanem tanár magyarul beszél. Bukarest román. Ez latjel(~). Én magyarul kérdezek. Németül írunk. angolul beszélünk. Ki beszél? beszélünk. úr franciául. Müller úr német.) van. magyarul. dések után kérdójel(?) Kettspont. Az á betre ve3szt(0 te- vessz(. Müller úr németül. Angóra török. Prága cseh. olaszul nem ? beszélek. Magyarul olvasok én? Igen. Dubois úr angolul. Hogyan vagy angolul? Magyarul beszélünk. KérEz felkiáltójel(!). Berlin német város. EJeszél Ön olaszul? Nem. csak olvas. Dubois úr francia. Shaw úr az olaszok olaszul. németül. Kérdezzen! Feleljen! Én kérdezek: Ki Ön felel: Ön? Mit csinál Turyné? Hol vagyunk? Milyen könyvhez? Én Kovács János vagyok. Madrid spanyol. Beszél Du- bois úr magyarul Nem. Turyné olvas. a tanítvány felelünk. Moszkva orosz. A Berlitz iskolában. Párizs francia. A tanár magyar. Angolul olvas ön? Nem. ez gondojel ez?(:) .Magyarul. vagy magyarul? Magyarul írunk. Róma olasz. Turyné beszél. is után pont(. a törökök törökül. Ön magyarul felel. A mondat szünk. franciául. Hogyan beszélünk ? Ezek kérdések. nem angolul olvasok. A magyarok magyarul beszélnek. Beszéljen magyarul! felel. Ezek feleletek.

Mi bejövünk a szobába. Olvasson kérem a magyar könyvbl. leülök a Az asztalon három könyv van. Hova jönnek önök? Az iskolába megyünk. Párizsban. Én a kertbl jövök. Kitl jön Ön? Molnár úrtól jövök. Kovács úr a kertben van. Hova mennek ök? ök templomba mennek. Meddig megy Molnár úr? A templomig. Bejövök a szobába. parkból jön A Kovács úr a kertbe megy. Ön? Igen. Önök kimennek a szobából. Hol van Ön? A Berlitz iskolában. Ez .A 10 ön bejön Hetedik gyakorlat tanár kimegy a szobából. a parkból. Felveszek egyet az asztalról. Mi bejövünk az iskolába. Hol vagyunk mi? Berlinben. Budapesten. a szobába. A szobában vagyunk. Rómában. Ön nem az operába megy. Hova megy Kovács úr? A házba. székre. Az operába megyek én? Nem.

Kéz. Kinek az újságja ez? Ez az ez az újságja. haj. A füzetben mondatok vannak. Az én . szem. városokról. Kinek a keze ez? Ez az én kezem. lába. száj. könyveket. Az én kabátom. házakig megyek. kérdésekre. orr. ez nem az Ez az én fejem. Kinek a füle ez? Az én fülem. kalapja. Ez Kovács úr kalapja. ez a tanár könyve. Beszéljen a Kik mennek az Az emberek kijönnek a utcákon házakba könyvekbe. A Ezek Tegyen ide Feleljen a templomig megyek. Papirt teszek a Milyen városokban beszélnek magyarul? A A tanulóktól kérdezek. Kinek a széke az? Az Molnár úr széke. emberek. Tury úr kalapja ez? Igen. kar. Berlitz úr lába ez? Nem. láb. Kinek a szája ez? Ez az én szám. fej. Az én szemem fekete. nyak. füzetbe. ez Tury úr keze.? L — A Olvasson a írjon a 11 — füzeten nincs könyv. fül. az Berlitz úr háza. füzetbl. Kinek a keze ez? Az az Ön keze.

Az asztalon Berlitz úr könyvei vannak. háza. Kinek a Ezek az én zsebkendi ezek? Ezek az én zsebkendim. egy ember. azok nem az ruháim. Kovács úr házai azok? Nem. (Egy ember. egy ember. (Egy ember. az az 12 - Ön füle. (Egy ember. egy ember. (Egy ember. házai. házam. Kinek a ceruzái ezek? Azok az Ön ceruzái. azok nem az én házaim. egy ház). Az én könyveim ezek? Igen. Az ön könyve az én könyvemen van. Kinek a székei azok? Azok Berlitz úr székei. Az én szemem fekete? Az én autóm az? Nem. A tanár papirjai ezek? Igen. Az Ön házai azok? Nem. több könyv. Mondatot ír füzetébe. egy könyv. háza. Igen. több ház). Tury úr kezében ceruza van. Mi van a kezemben? Mi van az ön fején? Mit teszek fejemre? Kalapot teszek fejemre. ezek az papirjai. . Ezek az én könyveim. Ez az ön könyve. egy ház). Mit veszek le fejemrl? Mi van a lábamon? Hova ül Ön? Hova megyek? Nyolcadik gyakorlat Ez az én könyvem. azok az Ön könyvei. házaim. Ezek Tury kisasszony cipi. A tanár székére ül. Ezek az Ön könyvei.— fülem ez? Igen. Az az ö könyve. több ház). Molnár úr cipi feketék. egy ház). házai. Kinek a könyvei ezek? Ezek az én könyveim. az nem az Ön autója. egy könyv egy ember. több könyv . (Egy ember. egy könyv egy ember. Azok nem az én kalapjaim.

kérem! Adjon kérem egy könyvet Tury úrnak Adjon neki egy újságot Adjanak kérem egy ! ! ön nekem? Mit adok ceruzát! ön könyvet ad nekem. háza. (Egy ember. önöknek van ceruzájuk. Az urak viráön cigarettát kap tlem.. Ez az ö könyvük. (Több ember. egy ház). (Több ember. egy könyv több ember. több könyv. Ezek a mi könyveink. Ezek az Önök könyvei. házunk. házaink. Én cigarettát adok az uraknak. egy könyv több ember. Ezek az ö könyveik. Mije van Önnek? . egy könyv. házai. házuk. nekem. több ember. Ez az önök könyve. több könyv. több ház). ön ceruzát ad got adnak a hölgyeknek. (Több ember. több ház). Önnek van kabátja. nyakkendje stb. (Több ember. több ház). (Több ember. házai. cipje. egy ház). egy ház). több ember. Én Mit csinál ön? Könyvet adok Molnár úrnak. egy ember. házaik. 13 - Azok az ö könyvei. több ember. több könyv Ez a mi könyvünk. kalapja. A tanár könyvet ad a tanítványnak. papírjuk stb. (Több ember. több ház). keztyüje. több könyv . több ember. Nekem van könyvem. könyvet kapok öntl. magyar könyvük. Mit ad én Kovács úrnak? Mit adok neki? Kiknek adnak virágot az urak? Ki kap ceruzát? Kitl kap Kovács úr könyvet? Milyen kalapot adok Molnár úrnak? Mit kapok Tury kisasszonytól? Mit kapnak tlem önök? Adjon egy füzetet. Kovács úrnak van cigarettája.

neki van kabátja. Kovács úr kezében ceruza van. Az asztalon van valami. Van nekik kertjük? Nem. szeme stb. Tury úr zsebében van egy skatulya. Mennyi pénz van az erszényemben? Négy peng húsz fillér. önnek nyolc. Önnek éppen annyi pénze van. én erszévan. Az erszényben kevés pénz van. A táblán nincs semmi. Van valami a széken? Van valaki a szobában? Senki sincs az utcán? Semmi sincs a táblán? A kertben A folyosón van valaki. Mennyi gyufám van? Több pénze van Önnek. Mennyi pénze van Kovács úrnak? Kovács úrnak sok pénze van. mint nekem? Kinek van kevesebb pénze. A táblán nincsenek betk. Tury kisasszonynak van legkevesebb gyufája. csenek emberek. Nekem nincs sok pénzem. Nekem tíz szál gyufám van. nekem. Tury úr zsebében erszény is van. Neki több pénze van. nincs kertjük. Berlitz úrnak még több pénze van. Önnek kevesebb. A folyosón nin- . házam. lába. Berlitz úr a kertben van. Önnek több pénze van. Önnek is két pengje van. Van Önnek könyve? Igen. Van Molnár úrnak kabátja? Igen. Van Önnek autója? Nem.— 14 - Nekem van kalapom. nincs senki. Mi az iskolában vagyunk. vagy Önnek? Van Önnek annyi könyve mint nekem? Sok ruhája van Tury úrnak? Az asztalon könyvek vannak. mint kevesebb. mint nekünk. Csak egy peng húsz fillér. Nekem Kovács úrnak még kevés gyufám van. A vastag könyvben sok lap van. Tury kisasszonynak három szál az Hány peng van öt Ön erszényében? Az nyemben peng gyufája van. mint nekem. keze. könyvem. van. Rockefellernek van legtöbb pénze. a vékonyban kevés. Mim van nekem? önnek van feje. A skatulyában sok gyufa van. Nekem két pengm van. mint Önnek. nekem. Kovács urnák öt. nincs autóm.

Nekünk vannak autóink. Neki vannak újságjai. Önök könyveiket adják nekem. Felírom a táblára ezt a szót: magyar.Nekem van ruhám. Mondok egy mondatot: „Ön jó tanuló". Nekünk van autónk. Önnek nincsenek házai. hogy a Berlitz iskolában vagyunk. A tanár a magyar Betket Önök adnak nekem valamit. \ A tanár Kilencedik gyakorlat könyvet tesz az asztalra. Adjanak valamit könyvet teszi az asztalra. Mi a kilencedik gyakorlatot olvassuk. Azt mondom. Önöknek nincsenek ceruzáik. hogy k rossz tanuló. Mondjon valamit magyarul! . \ J \ Önnek nincs semmije. \ Nekünk van valamink* Önöknek nincs semmijük. Tegyen ide egy széket! Tegye ide azt az újságot! Mi magyar könyvet olvasunk. \ \ Neki van valamije. magyarul vagy angolul? Melyik mondatot irjuk le? Beszélek: „Mi most a Berlitz iskolában vagyunk^'. írok a táblára. önnek nincs háza. 15 Nekem van valamim. Önöknek nincs ceruzájuk. j Neki van újságja. ön azt mondja. Nekem vannak ruháim. \ \ j Nekik van házuk* Nekik vannak házaik. Molnár úrnak! Adják neki ezt a füzetet! Mit teszek az asztalra? Melyik könyvet teszi ön oda? Mit adunk a hölgyeknek? Mennyi pénzt kapnak vagy a a miniszterek? A magyar könyvet kapják németet? Hány mondatot irjon a füzetbe Molnár úr? Melyik gyakorlatot irja le? Hogyan irjunk. \ Nekik van valamijük.

Hogyan beszélek? 16 - Magyarul beszél. hogy mi a keresztneve! ! Valamit . hogy nincs pénzük. mi a nevem. mi a nevem! Mondjon egy városnevet! Mondja meg a magyar fváros nevét Mondják meg Kovács úrnak. Mondjon egy magyar nevet! Mondja meg. Az én nevem Tury Dezs. Mondják meg a nevüket! Tury: vezetéknév. Ön is . hogy Megmondom önnek a nevemet. Mit mondanak az emberek? Azt mondják. kérem. hogy itt vagyok! Ne mondjanak neki semmit! Kérdezzen tle valamit! Kérdezze meg tle. Magyar ember elször a vezetéknevét mondja. Dezs: keresztnév. Ki beszél? Tury úr beszél. azután a keresztnevét. hogy hova megy! Kérdezzenek tlem magyar szókat! Kérdezzék meg Biró kisasszonytól. Megmondom önnek.nondja meg a nevét! Mi az ön neve? Asztalos Béla. hogy a jó cigaretta nem rossz. Mit moíid Tury úr? Azt mondja.

Önnek jó szeme van. Ez a mi kertünk. Az orrunkkal szagolunk. Kréta. Nekünk nincs autónk. Becsukom a szememet. Fülünkkel hallunk. Rólam beszélnek vagy Önrl? Semmit sem tanár órát ad a tanítványnak. hall. Fül. Berlitz. A késsel vágunk. tulipán. Hallanak Önök valamit? Látják Berlitz urat a kertben? Látja. látunk^ látnak*) Kinyitom az ajtót. Nekik van? Molnár úrtól jövök. Mit csinálok a ceruzával? Mit csinálunk a késsel? Mit csinálnak a kezükkel? Mivel írunk. Ki megy el tlünk? Kérdezze meg tlük! Felveszem az asztalról a magyar könyvet. Neki nincs kalapja. kezemmel írok. árvácska. A rózsának jó szaga van. Ez az én kezem. ibolya. Tle kérdezem a nevét. hogy mit mondok? Nem hallok semmit. liliom. hogy mit csinálok? (Látok^ lát. Kinyitom a szememet. Nem látok. Szemünkkel látunk. mondanak róluk. hallunk^ hallanak*) Kéz. szekf. vágunk? Mivel vesszük fel a könyvet? Szem. Magyar A liliomnak jó szaga van. Nekem van házam. Csukja be a szemét! Nyissa ki a szemét! Csukja be az ajtót! Ki nyitja ki az ablakot? Virágok: rózsa. Tizedik gyakorlat Ceruza. Kés. Most látok. 2 . Mit csinálunk szemünkkel? Mit csinálunk fülünkkel? Lát valamit az utcán ? Mit lát az asztalon ? Hallja. krétával A táblára írunk. Tury kisasszony kap tlem valamit. A Kopogok. nem Öntl. A ceruzával papírra írunk. Becsukom az ablakot. Mivel hallunk? (Hallok.— A 17 — Ez az én ruhám. A gáznak rossz szaga van.

alma. Kihez megyünk? Molnár úrhoz megyünk. Zöldségek: bab. issza Tejjel a teát rommal? Hogyan issza Ön a kávét. kalács. szilva. saláta. teát iszunk. sárgadinnye. húst. Mondjon kérem egypár ételt! Mondja meg kérem. dió. kifli. Hova megy? Oda megyek az ajtóhoz. Mit eszünk a kávéhoz? Mit eszünk a húshoz? Amit megeszünk: étel. Kenyér. bort. Nem vagy citvagy keeszik kenyeret a húshoz? Milyen gyümölcsöt esznek? Milyen szinü a kávé tej nélkül? Az asztaltól az ajtóig megyek. Mivel eszik Ön? Mit eszünk? Kenyeret. a burgonya vagy az alma? bort csinálják. tejet. szi Bort iszik Ön Igyék ebbl a borból! görögdinnye. milyen italokat iszik! Mibl csinálják a teát? Mibl csinálják a bort? Vörös bort iszik vagy fehéret? Milyen ital a viz? Mivel eszik ön? Melyik virágnak van legjobb szaga? Mi jobb. vagy vizet? Eszik egy kis kenyeret? barack. borjúhús. kávét és Szánkkal beszélünk. zöld paprika. Milyen szaga van az ibolyának? Milyen szaga van a gáznak? Szagolja meg ezt a rózsát! magyarul vagy németül? Szánkkal eszünk és iszunk. Hús: marhahús. zöldséget és gyümölcsöt eszünk. Mondok egypár gyümölcsöt: sárga barack. zsemlye. Hogyan beszélünk. körte. Jöjjön kérem ide hozzám! Hozzánk nem jön senki. hal. zöld borsó. disznóhús. amit megiszunk: ital. ital? A szlbl Étel a sör vagy . hagy- ma. burgonya. Meddig megy Ön? Csak az ajtóig megyek.— A 18 - petróleumnak rossz szaga van. Mit iszunk? Vizet. sült. sört. káposzta. sütemény. kelkáposzta. sok tejjel véssel? Én cukor nélkül iszom a kávét. szárnyas. spárga.

A vizet és a és a teát csészébl. Cukor nélkül keser a kávé. Szereti Ön a virágot? A jó gyümölcsöt is szeretjük. csésze. a keser kávé rossz ízü. bor üvegben van. A tej jó íz. leves van. luA szeretjük. kés. de a jó bor édes. Budapest nem kicsiny. A bort pohárból isszuk. Molnár úr és Molnárné esznek. Tányérunkra tesszük az ételt. azon fzelék. Az asztalon tányérak és eveszközök vannak. Milyen ízü a bor? Van savanyu bor is. Aminek kellemes szaga és jó íze van. Az eper kellemes ízü gyümölcs. a húst késsel és villával. ízlik Önnek a kávé? Hogyan ízHk ez a fzelék? Milyen íze van az epernek? Milyen szaga van? Az epernek jó szaga van és az íze is jó. Szeret iskolába járni? Szívesen elmegyek a színházba. Szívesen megesszük.Molnár úr és IQ - Tizenegyedik gyakorlat Molnárné az asztal mellett ülnek. Az ételt tálakban teszik az asztalra. Ezen a tálon hús van. nélkül a teának is rossz íze van. A cukor édes. Milyen szaga van a gáznak? A gáz szaga kellemetlen. pohár. Mi késsel és villával húst veszünk a Ebben a tálban tálból. de nagy. A húsnak jó íze van. Az asztalon fehér terít van. A rossz italt sem szeretem. Tál. A Nem szeretem a keser ételeket. Az üvegbl a kávét a pohárba öntöm. Szereti ön . A levest kanállal esszük. villa. Milyen íze van a cukornak? Milyen íz a sör? Milyen íz a citrom? A citrom savanyu. aminek jó íze van. kanál. tányér. Mivel esszük a levest? Mibl isszuk a kávét? Miben van a fzelék? Min van a hús? Mire tesszük a tányért? Mirl eszünk? Az üvegbl iszik Ön? Mibe önti a teát? És a vizet? Cukor kávéba cukrot teszünk. üveg. Ez a bor ízlik nekem.

Az ajtó csukva van. Az újságot is el tudom tépni. 20 — magyarul? Ön a magya- a sört? Igen. szívesen iszom. a bagoly vagy csúnya? Milyen az írásom? ami kellemetlen? Szeret magyarul beszélni? Szép a magyar nyelv? Szép a francia? Tizenkettedik gyakorlat Becsukom az ajtót. nem tudunk bemenni. Jánosnak van kése: el tudja vágni a papirt. Az ablak nyitva van. A ceruza könny: fel tudom venni. A templom nyitva van. ló szép. az írásom. Milyen a milói Vénusz? Szép virág a rózsa? Melyik ruha szép. A szép képek és szobrok vannak. Nem tudok kimenni. Eltépem a papirt. A majom csúnya csúnya. Az emberek be tudnak menni a templomba. Kinyitom az ajtót és kimegyek. Az autó nehéz. is és szine van: szép. nem tudom beszélni? felvenni. Az tudok menni.— Igen. Nekem nincs késem: nem tudom elvágni a kezemet. ajtó nyitva van: ki A kést nem tudom eltépni. Szereti rokat ? Aminek kellemes formája szép. a fekete vagy a szürke? Szép a páva? Szép Szép az. Ez a A múzeumban szobor nem szép. Becsukom az ajtót. A kertajtó nincs nyitva. Van ceruzám: tudok írni. A krokodil csúnya. Vénxisz A virágok szépek. Én rosszul írok. Kinyitom az ablakot. Szívesen beszél szeretek magyarul beszélni. Ki tudunk menni a folyosóra? El tudnak az iskolába? El Tud ön magyarul önök jönni Tud Kovács kisasszony százig számolni? Fel tudja ön venni az autót? vágni a papirt? Tud az ember villával levest tudom enni? Tud Molnár úr a kezén menni? . Önnek nincs ceruzája: Ön nem tud írni.

mert nem akarom. mert az ajtó be van csukva. Miért akarja. Miért nem tudok olvasni? Mert nincs könyve. nem tudok a táblára írni. Nincs könyvem. akarják. nagy a könyv. ajtó nem tudunk kimenni. Miért nem tudunk kimenni? Azért nem tudunk kimenni. hogy elmenjek? Mit akar kérem? Azt akarja. Miért nem tudják Önök zsebre tenni könyveiket? Mert kicsi a zsebünk Az be van téve. Miért nem irunk a falra? Mert nem akarunk. tud. A könyv nagy. Ha becsukom a szememet. tudunk. Miért nem tudják felvenni az autót? Azért. tudnak. nem tudok olvasni. akar. tudják. tudjuk. Ha nincs könyvünk. Miért nem tud ön kenyeret vágni? Mert nincs késem. nem tudunk olvasni. Miért nem tépi szét senki sem? Mert senki sem akarja. . hogy becsukjam az ajtót? Ha az ajtó be van csukva. A táblára is tudunk írni. akarom. Miért nem ül le? Mert nem akarok. a zseb kicsi. Mindenki szét tudja tépni a könyvét. akarunk. El tudom vágni a kezemet? Miért nem vágom el? Azért. nem tudjuk felvenni. meg a falra is. Az autó nehéz. hogy becsukjam az ablakot? Akarják. nem látok. hogy németül beszéljenek? Akarja. Ki tud menni a folyosóra? Nem akar kimenni a folyosóra? Be tudja törni az ablakot? Be akarja törni az ablakot? Hogyan akar beszélni. akarnak. nem tudok kenyeret vá^ni. mert nehéz.— 21 - Nincs késem. nem tudunk kimenni. magyarul vagy törökül? A könyvet akarja olvasni vagy az újságot? Hol akarják olvasni a könyvet? Azt akarja. akarjuk. tudja. Ha nincs krétám. akarok. hogy mi is eljöjjünk? és tiidok^ tudom. akarja.

d: Dezs. b: több. dió. Szem. virág. ha olvasni akarnak? Meddig kell mennie? El kell mennem az iskolába. feje. tesznek. száj. léccel. . beszélni. Mit kell csinálniuk. cica. E.— Hogyan az ember. cukor. csúnya. autó. csík. barack. de. Cs. meddig. Cenci. Béla. hal. Nem kell becsukni a könyvet? Kinek kell olvasnia? A magyar A. lud. a : kiejtés ruha. kezem. nincs. kabát. Budapest. D. c: utca. harcsa. ki kell nyitnom a szememet. ki kell nyitnunk az ajtót. cs : Csak. loccsan. ha ki akarunk menni. adok. sárga. tud. B. körte. ha nincs kanala? Az ajtó be van téve. ha asztalhoz ül? 22 — tudja akarja elvágni a papirt. láb. ha nincs kése? Mit csinál Meg Ön enni a levest. nem tudunk kimenni. tábla. e: láda. kréta. újság. velem. ebben. adni. váltó. Elek. ember. Ha nem nyitom ki az ajtót. papir. Ha látni akarok. fel kell állnia. kincs. domb. Ki kell nyitni. sicc. veszek. kalap. jobb. heveder. rúd. á : Ádám. nem. kepe. lepke. kap. Alma. C. dúc. Ha ki akar menni. áll. teszek. számlál. Á. cár. csuka.

rf. Kovácsné. felfejt. pipa. még. k: vaj. g: Gábor. villan. reggel. farkas. széttépem. elég. hull. majom.— 23 É. Imre. I. hajdú. gyár. i: lehel. író. Ly. szeget szeggel. ni. kútágas. I. kopasz. tág. ruha. cseh. megy. hír. f: Ferenc. Gy. leng. H. moh. ék. gyufa. puff. hí. mekkora. hagyjon. — : é Médi. szép. János. K. h: Hatvan. vívó. kéj. L. id. akar. ing. élet. Lajos. kutya. íz. gy ' György. G. teljen). F. nehéz. i: rí. kályha. olyan. vágtat. sell. sír. háború. jaj. nefelejts. írás. láng. ragyog. ekkor. ki. gyöngy. . légy. Juliska. rideg. meggy. várfal. tejjel. vége. hahh. moly (feljebb. rák. Oéza. Károly. hízik. liba. lassú. vályú. ly : (j) Lyuk. fal. agyag. holnap. én. 1: kukk. fehér. nyúl. fal.

O. N. síp. szennyes. röfög. város. ö Ödön. pipa. S. szép. : anyám. toppant. s : per. hámor. m mondja meg. n : Nándor. r: orr.— Miklós. csepp. róka. kérek. er. szó. regény. R. sok. jós. fény. Pál. tök. tlem. no. odu. erre. sör. 24 — : M. rosta. lányom. Ny. szén. ének. ó: pók. P. nyár. kenjen). ördög. csók. kép. ösz. késsel. kém. Ó. vlegény. nem. menny. számmal. nyit. alsó. rút. P apám. mese. cseppen. Öz. annyi. lassan. : k. fuss. : Óra. más. bség. lóg. pap. öröm. óv. nekem. ö. o: Olga. köpcös. Ö. hamar. humor. bennem. manó. : rség. sóska. Rigó. ködös. lenn. ennek. vén. Örzse. bíró. rom. retek. Sándor. író. olt. hunn. ódon. . (menjen. ny Nyil. Fogaras. Péter. mokány.

rév. süt. Ügyes. zivatar. Z. tanul. üveg. tesz. húz. mozsár. U. év. evvel. kutya. szász. : heves. zsák.— 25 — : Sz. z : Zoltán. Ty. zs víz. gyr. vesz. duzzad. úszik. v: vinkó. Zsuzsi. t: Tivadar. eszes. lázad. puszta. 0. név. ágyú. Ü. patkó. vér. Üz. tz. potyog. csitt. . dús. lötyög. nyúl. szívvel. Zs. szúnyog. hosszú. kéz. fül. ü: küls. ház. tanítvány. fut. kettó. házsártos. fattyú. Kató. ft. tud. : Zsiga. lát. bz. fúl. fü. súlyos. sz Székely. ty : Tyúk. zsalu. Vajda. válasz. bürü. pottyan. sr. T. zúz. zavar. V. tyúk. fú. kutya. Üj. hvös. üres. asszony. 0. Pityu. ú: zúg. u: Ukk. rizs. múló.

vad. anyámhoz. óráról. — nem az. óra. fárasztó. . szeles. önre. fenn. harmadik. Kertben. pár. ki Ha . függöny. í. ez elkerülhetetlenül. ver. rud. százszorszép. úrtól. o. ezt A sárga ceruza bosszú. ó. Kar. sem olvasni. — ez szép virág — ez a virág nem Ez a ceruza nem sárga. útra. u. kór. mert. után. csap. mert csak az ajtón át tudok kimenni. mert nem akarok sem irni. önhöz. dél. én. Éva. dúl. szép. csáp. Gép. tizennegyedik. Öntl kérdezem. ügye- fogyott. kor. széles. ö. hat. Ez a virág szép. Öt. pap. — é. virág. e. lépés. kitl. Kár. i. ü. hamar. a szobában: Kovács úr. mez. ez nem a sárga ceruza. láp. Hajóban. sem a krétát. kifárad. komor. méz. — az enyém. tör. — — az én kalapom fekete. fen. kezemrl. rossz íz. Kép. vád. por. miért. mert el akarok menni. hát. városban. tizenegyedik. bab. túl. 26 — kerékköt. kevés. Tury úr akarok menni a szobából. hamar. vér. kicsi. tél. — uram. hanem felveszem a kabátomat. ki kell nyitnom az ajtót. erszénybl. pór.— a. ú: arab. — ez szép. hatalmaskodás. hat. könyvben. dinnye. Jó ember. városi. áruló. rút. sem a könyvet. Nem veszem fel sem a ceruzát. ü: fekete. apámé. — nem a sárga ceruza ez? Hárman vagyunk és én. házból. örült á. tr. láb.

KÖNNY OLVASMÁNYOK ÉS BESZÉDGYAKORLATOK .

.

Ez Tury úr órája. két perc múlva öt óra. Egy óra van. öt perc múlva három. legnagyobb. Mennyi id van? Két muIva húsz. négy óra ötvennyolc perc. önnek nincs. Hány órakor jönnek el? önök az iskolába? Hatkor. Az utca falióra A . i>ercbl áll Hány perc van egy negyedórában? Hány egy félóra? Hány perc egy óra? nagy. perccel múlt hat. Tízkor iskolába megyek. nagyobb. tíz óra tíz perc. Az autó kisebb. Hánykor mennek jön el hozzám? áll. Három Hány óra van? óra tiz i>erc. Önök tíz órakor jönnek ide. Nekem van órám. öt perc múlva negyed tizenegy. két óra. tíz perccel múlt háromnegyed három. A ceruza hosszabb. a falon falióra függ. mint a zsebóra. egy óra hatvan percbl Egy órában hatvan Harminc perc egy félóra. három óra van. tizenöt perc egy negyedóra. Egy- A kezemben negyed tíz fél negyed hét. nagyobb. nyolc óra harmincöt perc. fél nyolc. Mi két órakor ebédelünk. kilenc. öt óra. Negyed öt. mint a ház.Az óra zsebóra van. öt perc Tizenkett negyed kett. Hétkor. öt perccel múlt hat. perccel múlt tíz óra. Tizenegy órakor mennek el. háromnegyed kilenc. két óra ötvenöt perc. mint a gyufa. Mikor ebédelnek? Mikor perc van.

a tej. Két mutatót látunk rajt. a kis mutató az órákat. a rózsa szebb. Van zsebóra. az orchidea a legszebb. mint a rózsának? Melyik virágnak van legjobb illata? Jó ízü a kenyér? Cukorral vagy cukor nélkül van jobb íze a kávénak? Melyik ízlik önnek legjobban. ön angolul? Hogyan beszél jobban. mint Ttiry úr. ^Sy nagyot és egy kicsit. mint a folyosó? Melyik kisebb. a tulipánnak vagy a rózsának? Van a tulipánnak olyan jó' szaga. A nagy mutató a perceket mutatja. ezüstbl vagy más fémbl van. a zsebóra aranyból. mint az Budapest nem olyan nagy. Egy óra hatvan percbl áll. mint London. Én nem vagyok olyan nagy. álló óra. álló asztali óra. az asztali óra fából vagy márványból. Zsebóra van a kezemben. az asztal. a könyv keskenyebb. Az ibolya szép. Hosszabb a kabátom. önnek arany órája van. magyarul vagy franciául? Legjobban magyarul szeretek beszélni. vagy porcelánból. mint a tulipánnak. a gáznak vagy a benzinnek? Jól beszél. mint az asztal. az autó vagy a ház? a Nagyobb zsebóra. a bor vagy a sör? Jó szaga van a gáznak? Melyiknek van rosszabb szaga. a skatulya vagy az asztal? Melyik a legnagyobb. az óra az asztalon a karórát karunkon. Sokféle óra van. egy percben hatvan másodperc van. jobb illata van. Minek van jobb illata. A falióra a falon függ. A fali óra fából van. . 30 — mint az ajtó. Kovács úr olyan nagy. karóra áll. A könyv nincs olyan széles. mint a falióra? Melyik a legkisebb? Melyik a leghosszabb. Huszonnégy óra egy nap. Az én órám ezüst. falióra. a piros ceruza vagy a zöld vagy a sárga? Melyik a legrövidebb? A rózsának jó illata van. asztal. A könyv keskenyebb.— szélesebb. a zsebórát zsebünkben hordjuk. mint a mellényem? Hosszabb az utca. stb.

az én kezem. körtéi. Ez az ö almájuk. Ez a tál gyümölcs és ez a három csésze kávé az övék. Az enyéim. körtéi. van erszénye. kérem. fel kell húznunk. jár. Ez az enyém. . a vörös a miénk. (Ez a körte az önöké. ÁUitsa meg. Hány óra van kérem? öt perc múlva háromnegyed hét. Ez az Ön pénze.) Az önöké.) Az enyém. pénz az öné. pontosan jár. Meddig tart egy óra? Hatvan percig. siet. Önnek vagy neki? Kinek a kalapja nagyobb.) Az övé. Ez az Ön almája.— 31 — Ez az óra nem jár. Ez a kéz a önnek van Neki pénze. Ez az ö almája. Kinek a szobája ez? Kié ez a szoba? Az enyém. Itt van a kulcs. (Ez a körte az övé. Ezek az almái. Az az erszény az övé. Késik. Ha az óra tizenkettkor negyed egyet mutat. Nekem van kezem. Az ön órája nagyon jó. önnek vagy nekem? Kinek a pénze több. (Ez a körte az Öné. Az övéi. az öné vagy az enyém? Kinek van nagyobb kalapja. Kinek az almáig körtéi ezek? Ezek az én almáim. nem késik. nem siet. Ha felhúzom az órát. (Ez a körte a miénk. egy óráig tart. A magyar óra hatkor kezddik és hétkor végzdik. Az Önéi.) Az Öné. kérem. körtéim. Ha azt akarjuk. Hány órát mutat? Tíz óra van és az ön órája csak fél tízet mutat. Ez az önök almája. (Ez a körte az övék. Kié ez a körte? Ez a mi almánk. Ezek az ön almái. Az az Kinek van több pénze.) Az övék. Ez erszénye. Húzza fel. hogy járjon. az Öné vagy az övé? A fehér bor az Önöké. Kinek az almája ez? Kié ez a körte? Ez az én almám.) A miénk. Kinek az almája ez? (Ez a körte az enyém.

Szebb a hölgyek kalapja. Mit látunk az órán? 7. mint a bor? 32. Minek jobb az illata. Van Van önnek 2. ciául. az ibolyának vagy a liliomnak? 34. vagy a tulipán? 30. Melyik virág szebb. a zsebóra vagy a falióra? 27. mint oroszul? 33. Mirl beszélünk ebben a gyakorlatban? ebben a szobában falióra? 3. A zsebében van? 6. Hol van? 4. Hány mutató van az ön óráján? 8. tesz ön Mit csinál a tanár. ha kinyitja az ajtót? 2. Mit mutat a kis mutató? 9. Hány másodperc van egy percben? 18. Hány órából áll a nap? 17. fran- vagy magyarul? Hogyan beszél legszívesebben? 1. Jár az órája? 19. Az övéik. Hogyan 35. TIZENHARMADIK GYAKORLAT.) 1. Kié ez . Szélesebb az ajtó. Ezek az ö almáik^ körtéik. beszél legjobban. Nem késik? 21. (Feladat. Mikor van vége? 12. mint az asztal? 26. Mikor kezddik a magyar óra? 11. Ezek az önök almáig körtéi. Pontos az órája? 22. A mieink. Jár az óra. Jobban beszél ön angolul. Mikor megy az iskolába? jön a tanár az operába? 15.— 32 — Kinek az almáig körtéi ezek? Ezek a mi almáink^ körtéink. mint az ablak? 28. mint az uraké? 31. németül. Mennyit siet? 23. Jobb ital a sör. Mikor 16. Hánykor ebédelnek önök? 14. Nem siet az órám? 20. Hány óra van? 10. Van Budapest olyan nagy város. Hány perc van egy félórában? 13. ha nincs felhúzva? 24. Nagyobb a szék. rózsát vagy szekfüt? 3. Mit íróasztalára. a rózsa. zsebórája? 5. Az Önökéi. Mivel húzzuk fel az órát? 25. Melyik nagyobb. mint New^york? 29.

Több öt alma. Hogy nevezik a hét napjait? Hány nap van egy hétben? Hány óra van egy napban? 7 nap egy hét. Kinek van cigarettája? 13. Mit tesz ön a fejére. július. 365 nap egy év. Milyen iskola? 4. Ezek a hét napjai. Mit mond Ön. április. Mit adnak önök az iskolának? 12. Mit kérdeznek Öntl? 26. Mibl áll a mondat? Az év Egy nap huszonnégy órából áll. Hét nap egy hét. augusztus. ha magyarul akar olvasni? 9. ha megkérdezik öntl. 30 (vagy 31) nap egy hónap. Mit kapnak a tanitványok a tanártól? 11. március. május. Magyar 3 . február. Hogyan beszélnek Berlinben? 20. szerda. Van Önnek háza? 27. Hány pengje van önnek? 17. Hány hónap van egy évben? Hány hét egy év? Hány napból áll az év? A hónapok nevei. 365 nap van. Mi van a gyufaskatulyában? 14. Kitl kérdez a tanár? 23. vasárnap. 52 hét. Kinek van több pénze. mint öt körte? 29. Kié az könyvet vesz a kezébe. Milyen jel van a kérdés után? 22. csütörtök. Könyvei sincsenek? 28.az 33 - ön könyve? 5. ha kimegy az utcára? 8. önnek vagy Rockefellernek? 16. Mibil áll a szó? 30. Kinek az iskolájában tanulnak önök? 6. Kinek felel a tanítvány? 24. kedd. Hogyan beszélnek Budapesten? 19. szeptemBerlitz. Egy évben 12 hónap. Van valami az ön erszényében? 18. június. péntek. Mi van a mondat után? 21. hogy hány óra? 25. Hány szál gyufája van önnek? 15. A hét nap neve: hétf. 7. Mit adnak az urak a hölgyeknek? 10. Mondja el a testrészek neveit. január. szombat.

Az év január elsején kezddik és december harmincegyedikén végzdik. Melyik virág a legszebb? Mit szeret jobban. A papir könny. A múlt hónap február volt. az autó ír még ne- magyarul. Ma tizenötödike van. hét napjainak nevei: A . Franciául nehezebben irok. október. Hányadika van ma? Ma kedd van. hétf.— ber. tegnap tizennegyedike volt. Most március van. augusztusból áll szeptember. csütörtök. az asztal nehéz. kedd. A hét hat napján dolgozunk. Ön szépen ír. Milyen nap van ma? Most márciusban vagyunk. szombat. angolul a legnehezebben. holnap tizenhatodika lesz. a jöv hónap április lesz. január. tél. egy hónapban négy hét. Március tizenötödike: március tizenötödik napja. vasárnap. július. édesen vagy kesern? Hogyan beszél Ön magyarul? Az év háromszázhatvanöt napból áll. hanem pihenünk. sz. tegnap hétf volt. holnap szerda lesz. Milyen évszakban vagyunk most? Melyik a legszebb évszak ? A rózsa szép virág. Ön. a nyár június. Ma kedd van. december. de a tanár jobban olvas. Hányadika van ma? Milyen nap volt tegnap? Hányadika lesz holnap? Egy évben négy évszak van: tavasz. mint . a vasárnap ünnepnap. Ön könnyen vagy tejet? Hogyan szereti a kávét. május a tavaszi hónapok. egy hétben hét nap. ezek a hétköznapok. november az sz hónapjai. szerda.. Kovács úr szebben beszél angolul. de a hús jobb. kávét hezebb. Ön jól olvas magyarul. Egy évben tizenkét hónap van. 34 - október. Március. december. mint én. péntek. Milyen hónapban vagyunk? Ma március tizenötödike van. április. november. A kenyér jó étel. Vasárnap nem dolgozunk. nyár. február a téli hónapok.

Melyik az év els. Vasárnap volt tegnap vagy kedd? 11. a nyár. ezekben az években háromszázhatvanhat nap vaii. Szeptember-. Megnézem a naptárban. Hány hét van egy hónapban? 3. Mikor végzdik? 6. vasárnap zárva tavasz. TIZENNEGYEDIK GYAKORLAT. Ma március ötödike van. szeptember. van. szombat. Milyen napra esik július hatodika? Keddre. tél sz milyen évszakban vagyunk? Most van. áll. április. a tél. Az év négy évszakból sz. akkor kezddik a van az iskola. október-. Minden negyedik évben eggyel több nap van februárban. 35 — február. Ezen a héten ez az utolsó óra. december. az idén szombaton volt. július. Meddig tart ez az óra? 14. Hogyan 3* . Mi a hét nap neve? 9. jéinuár. februárban csak huszonnyolc nap van.— A hónapok május. az és a A tavasz hónapjai: a március. ezek: a tavasz. augusztus. jövre hétfn lesz. (Feladat. hogy milyen nap van harmincadikán. Mikor kezddik az év? 5. Itt egy naptár. Mondja meg kérem. 1. Hány hónapból áll egy év? 4. Június. Meddig tart egy hónap? 13. az április május. hónapok.) Hány nap van egy évben? 2. no- vember. Milyen nap van ma? 10. Nézzen ide! Múlt évben pénteken volt január elseje. A tél március huszonegyedikéig tart. június. augusztus a nyári hónapok. Ma január huszadika van. március. tegnap tizenkilencedike volt. október. Milyen napokon jönnek Önök a Berlitz iskolába? 12. Hányadik hónap szeptember? 8. A hónapok vagy harmincegy vagy harminc napból állnak. holnap huszonegyedike lesz. hatodik és tizenkettedik hónapja? 7. novemberben téli január és február a December. július. második. nevei.

Tizedike van jöv pénteken? 18. Mit szeret jobban.szereti 36 - a kávét? 15. Szeret dolgozni? 26. írjon le egypár virágnevet. Mivel Ön a krétával? 8. Jó étel a káposztafzelék? 26. Mit szeret jobban. Milyen nap van vasárnap eltt? 24. hogy mit mond a tanár? 14. Mivel vesszük fel a könyvet az asztalról? 10. Milyen zöldségek vannak? 25. az ibolya vagy a liliom? 19. Hogyan beszélnek Mi Magyarország fvárosa? 6. Milyen napra esik idén március tizenötödike? 28. Mit lát Ön az utcán? 13. Milyen szinü a szilva? 30. kenyeret vagy burgonyát? 23. ír olaszok? 5. Miben él a hal? 31. Milyen évszakban vagyunk most? Meddig tart egy évszak? 21. kenyeret. Hány óra van? 25. Cukorral issza ön a teát vagy cukor 18. 2. Melyik a vezetékneve? 3. ha becsukja a szemét? 15. Mit csinál az ember a szájával? 20. 1. A gáznak is jó Melyik virág szebb. szaga van? . a húst vagy a gyümölcsöt? 22. Mit csinálunk az orrunkkal? 12. 4. írja le a nevét. ön issza Tejjel a kávét? 33. Mit eszik ön a disznósülthöz. Milyen évszak van a tél után? 22. Milyen gyümölcsöket szeret? 28. Mikor van vége a hónapnak? 19. Mit iszik az ember a húshoz? 32. Mit csinál az ember a szemével? 11. Hányadika van ma? 17. Milyen szaga van a tulipánnak? 17. 16. Hova magyar keresztnevet. Jövre is jár még iskolába? 29. Milyen napokon dolgozunk? 27. kalácsot. zöldborsót vagy paprikasalátát? 27. Mit esznek az emberek? 21. Mond- jon egypár az Mit csinálunk a késsel? 9. Hallja Ön. Melyik évszakot szereti legjobban? 20. Mit eszik Ön a húshoz. Lát valamit az ember. vagy süteményt? 24. Milyen íze van a dinnyének? 29. Milyen bort szeret? 16. írunk? 7. Tavasz van most? 23.

A gyertya nem süt. A lámpa világít. nappal vagy éjjel? Mikor gyújtunk lámpát? Milyen lámpájuk van. Lámpát gyújtunk. gáz vagy villany? A gázlámpát gyufával gyújtjuk meg. Süt a nap? Mi ragyog az égen? Mi világít a szobában? A gyémánt is ragyog? csillag A nem süt. eloltjuk. Éjjel sötét van. gyújtjuk a villanylámpát. hanem világít. Nappal nem kell lámpát gyújtanunk. éjjel sötét van. a hold. sötétben nem látok. Milyen szinü a kávé csinálják eszik tej nélkül? 35. A nap süt. mert a nap világít. Mibl a bort? 36. ha sötét van? Lát Ön sötétben? Nem. Zsemlyét a kávéhoz ön vagy kiflit? A nap A A nap. nap nappal az égen van. mert kicsi az ablaka. Hol van a nap? Az égen. Jól látunk. Ez a szoba világos. nappal van. bejövünk a szobába. A nap az égen van. Étel a sör vagy ital? 37. jól mert világos van. éjjel a csillagokat vagy a holdat látjuk. ha világos van? De igen. Nappal látunk. Éjjel is látjuk a napot? Nem. a gyertya világít. A folyosón sötét van. ha kimegyünk. látunk. Éjjel nem mert látunk jól. Van gyufája? Gyújtsa meg kérem a lámpát. Falun petróleum lámpát. Mikor van a nap az égen? Nappal. a villanylámpát a kapcsolóval gyújtjuk fel. bekapcsoljuk a villanyi. Mikor csinálunk világosságot. Akkor sem látunk. hanem ragyog. a lámpa. a hold világít. ha világos van. és az éj a csillagok. Ebben a házban villanyvilágítás van. Éjjel a csillagok vannak az égen. Gyufával kell a villanyt is meggyújtani? Nem. nagy ablaka van. A csillagokat csak éjjel látjuk. városban gázlámpát vagy villanylámpát. Ha látjuk a napot.37 nélkül? 34. Ha fel- .

felkel a hold.— A nap felkel és 38 — le- lemegy. hogy nem is tudjuk megszámolni. lámpát kell gyújtanunk. Télen rövidek a napok. Delel. Nyáron korán kel a nap. Nappal világos van. Délben délen van a nap. annyi. Miért? Mikor kel fel a nap korábban. Négy és öt között. Mikor kel fel a nap télen? Hét órakor vagy nyolc órakor. nyugat. nappal. Ezt a huszonnégy órát két részre osztjuk. három és négy óra A nyári napok hosszúak. tavasszal vagy télen? Télen nyugszik le korábban a nap vagy nyáron? Egy napban huszonnégy óra van. Télen is hoszszuak a napok? Miért hosszúak a nyári napok? Mert a nap nyáron korán kel és késn nyugszik. jól látunk. Ha a nap lemegy. Mikor nyugszik le a nap? Este. télen késn. gyújtsa fel. Mikor a nap lenyugszik. reggel van. villanyt. a másik a nappal. Ha látni akarunk. nyáron hosszúak a napok. mindent van. Ebben a szobában sötét van. hét és nyolc között. A négy égtáj: észak. dél. öt órakor. este éjjel. nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik le. nyugszik. Mikor kel fel a nap? Reggel. este. Nézzen ki az ablakon! Látja. csak a holdat és a csillagokat. kérem. Hosszúak a napok nyáron? Igen. Reggel. Mikor a nap felkel. Déllel szemben észak van. milyen kék az ég? Kék az ég éjjel is? Éjjel nem látjuk a napot. a Nappal a nap világít. Napközben . Hét és nyolc között. Télen az éjjelek hosszúak. Télen késn kel a nap. Az egyik az éjjel. Reggel felkel a nap. kelet. Az emberek lámpával világítanak. Sók csillag van. Mikor kel fel a nap nyáron? Négy órakor. Éjjel sötét nem látunk semmit. Nyáron nagyon korán kel a nap. A között. éjjel a hold és a csillagok. este van.

milyen szép ez a rózsa. Olvassanak valamit magyarul. Én is megkérdezzem? Nézzék meg. Nappal világít a nap vagy éjjel? 7. felöltözünk. Mivel világítanak az emberek? 8. hogy olvassak valamit? Mondja meg kérem Kovács úrnak. Ágyba Reggel felkelünk. írjuk le a gyakorlatot. Mit látunk éjjel az égen? 10. mennyi pénzem van? Akarja. Öky Önök leírnak valamit. hogy hány óra van. Megmondjam Önnek. hogy kérdezzünk valamit Önöktl. TIZENÖTÖDIK GYAKORLAT. Én írjam írja le le a gyakorlatot? y Mi a gyakorlatot. este 39 Aludni lefekszünk. fekszünk. írják le a gyakorlatot. (Feladat) Milyen részei vannak a napnak? 2. Leírjuk a gyakorlatot.— dolgozunk. Mikor van világos? 3. Kérdezze meg tle. megyünk. Leírják a gyakorlatot. Kimegyek a szobából. hogy hány napból áll az év. Leülök a székre. írjanak le valamit. le Ön is jöjjön ki velem. Mit csinálunk este. hogy milyen nap van ma. Mi világít nappal? 5. üljön ön Ön Ön is. Önök azt akarják. munkába Kérdezzen tlem valamit. Megkérdezzük Önöktl. ha látni akarunk? 9. reggelizünk és állunk. . Leirom a gyakorlatot. írjunk le valamit. leír valamit. leírunk valamit. írjunk egy-két magyar mondatot füzetünkbe. Én leírok valamit. Nézzenek ide. Hol van a nap? 6. hogy írja le a feladatot. Melyik a 1. Világos van most? 4. Leírja a gyakorlatot* f Én írjak le valamit? írjon le valamit.

Hol kel fel a nap? 31. Nyáron kel fel korábban vagy télen? 33. télen hó. fel a nap? 12. Mikor kel. Télen sok hó esik. ha esik? J6 id van ma? Milyen id volt tegnap? Ha esik az es. Hány órát alszik Ön? 22. Hol nyugszik le a nap? 34. Mikor nyugszik le ma a nap? 15. nem esik. Meg tudja számlálni a csillagokat? 30. Hol kel fel a hold? 32. megázunk. rossz id van. Milyen égtájak vannak? 35. esik az es. Lát Ön sötétben? 18. Melyik évszakban hosszúak a napok? 16. Süt most a nap? 29. felhúzom az mert van esernym. Meddig Melyik van ön az iskolában? 25. Szeret dolgozni? 26. betakarja a házakat és az utcákat. Ha Ha esik az es. az ég beborul az ég. a Az idjárás Az ég nappal kék vagy kék. Ön mikor reggelizik? világít jobban. nap vagy a hold? 27. Mikor mennek aludni a gyerekek? 21. Ha van. Mikor kel fel a hold? 28. Önnek nincs ernyje? Mikor kell felhúzni az ernyt? Sok es esik áprilisban? Sokat esik sszel? Mikor havazik? Nyáron is esik a hó? Milyen szinü a hó? Mi fedi be a házakat és az utcákat télen? Mit csinál . Miért gyújtunk lámpát? 19. esernyt. Ma szép id van. Milyen az ég. Mikor kel fel a nap márciusban? 13. Ma nem havazik. Ha esik az es. Tavasszal es esik. A hó fehér. Korán kel fel a nap nyáron? 14. Hosszabbak most a napok. Hány órakor reggelizünk ? 24. jó id beborul az ég. Én nyolckor reggelizem. szürke. Mivel gyújtja meg a gázlámpát? 20. Én nem ázom meg. ha süt a nap? Milyen az ég. mint az éjek? 17. rossz id van. Mit csinálunk reggel? 23. Ha süt a nap.— 40 - négy égtáj? 11.

ha meleg van. gyakran havazik. melegük Nem ablakot? fázik? Nincs melege? Mit csinálunk. mellé ülök. kinyitom az ablakot. megfázom. Ha sokáig fázom. Afrikában vagy az északi sarkon? Grönland az északi sarkon van. levetem. mert szereti a kávét levest? északi sarkon mindig hideg van. nem tudjuk forró. Az északi sarkkai szemben van a déli sark. ha es? Akkor is felhúzza süt a nap? Nem.— az ember. a kályha mellett meleg van. melegünk van. ha Mennyi vagy ha havazik ? Nyáron süt a nap. Miért viselünk nyáron könny ruhát? Nyáron is viselünk kabátot? Meleg van télen? Mikor van melegebb. felveszem a kabátomat. van. A nagyon meleg tea forró. Ha fázom. Gyakran esik az es Télen . süt a van ? nap. Nyáron kinyitjuk az ajtót és az ablakot. Ha hideg van. megfogni. könny ruhát viselünk. Önnek sincs melege. Melegem van. melegem van. a kályha Ha melegem van. fázom. Télen meleg ruhát viselünk. Télen hideg van. Az utcán hideg van. júniusban vagy februárban? Hol van melegebb. ha esik az 41 az esöcrnyót. melege van. Melyik évszakban viselünk meleg ruhát? Ha nyáron meleg ruhát viselek. Márciusban is havazik néha. Üljön az asztal mellé! Nyáron meleg van. Jó id van. Mikor szebb az id. Forrón vagy hidegen? Meg tudjuk enni a forró Az meleg. esik id Három óra. ott soha sincs Nekem nincs melegem. ha mele- günk van? Nem akar a kályha mellé ülni? Kinyissam az Ha a kályhában ég a tz. Ha télen nem viselek kabátot. meleg van. nyáron nem havazik soha sem. télen becsukjuk az ajtót és az ablakot és a kályha mellé ülünk. ha esik? Milyen id van? Szép id van.

már nem fázom. Csak maradjon a kályha mellett. hideg is van. Berlinben gyakran esik az es. Nagyon hideg van. ne men- az utcára. Tél van. A TIZENHATODIK GYAKORLAT. meleg van. Ha fúj a szél. szeles id van. De nem elég meleg a kályha. de az utca is vizes. Budapesten kellemes az idjárás. nyáron melegen süt a nap. Ön a szobában nagyon kellemes. Az utcán emberek mennek. rossz id van. Milyen csúnya. Néha szeles az id. télen jó hideg van. Felhk úsznak az égen. Nézze. Kinézünk az ablakon. megfázik. Hó esik. beborul. sszel ess id van. Ha havazik. az utcák havasak. mint északon. Látja ott azt a hölgyet? Nagyon nehezen megy. mert fúj a szél. Milyen az idjárás Nizzában? Rendesen jó. de nem olyan gyakran. Nem fázik? Tartsa ide a lábát a tzhöz! Köszönöm. öltözzék át és igyék egy csésze forró teát. gyakran van jó id. 2. Milyen színek a felhk? Mi esik télen? Ha- . Nyissa ki az eserestl. Az Nagyon jünk ki eserny megvéd az id van.42 Hol van mindig hideg? Eljön néha hozzám? Gyakran beszél németül? Gyakran megy színházba? áprilisban? Az ég kezd. esik és Itt es. es is esik. jó nagyon megázott. Üljön a kályha mellé és melegedjék. Szenet is tegyen rá. szürke. de a szén jobban melegít. Hatélen kabát nélkül jár. Tüzet kell rakni! János ftsön be és tegyen fát a tzre. Szaharában nagyon meleg van. még rosszabb az id. még nincs elég meleg! Megfázik. Most már elég meleg van. Tavasszal gyakran fúj a szél. az ég. (Feladat) L Milyen égen? 3. már esik is. Esni nagy cseppekben rossz esik az nyjét. Mik úsznak az 5. ha rossz id van? 4. A fa jól ég.

Mikor ftenek be? 17. Hova ül az eszközöket. Szép az id. Nincs nagyon meleg ebben a szobában? 10. Havazik néha áprilisban is? 15. Milyen bor ízlik Önnek. a kertben vagy a szobában? 5. Melyik évszakban viselünk meleg ruhát? 28. Nyáron is meleg ruhát viselünk? 21. Ki tudunk menni a szobából. ha megázik és megfázik? 31. a páva vagy a bagoly? 24. Miben teszik az ételt az asztalra? 7. Mit csinál. ha esik a hó? 21. Hát a gyümölcsöt szereti-e? 18. ha kimegyünk az esre? 30. Mi véd meg bennünket 8. ha be van csukva az ajtó? 13. Hát a húst? 9. Miért viselünk kabátot? ember. Akkor is tud a kertben reggelizni. ha ebédelni akar? 2. Nem fázik meg. Télen is olyan melegen süt a nap. Szívesen nézzük a csúnya állatokat? 23. mint nyáron? 22. Mikor kell tüzet rakni? 19. ha Milyen ízü a hús? 14. az Milyen id van ma? 9. Mikor eszik Ön ebédet? 4. Mit csinál. Nem fázik? 16. ha rossz id van? 6. Mit teszünk a tzre? 18. ha melegedni akar? 24. Szereti a virágokat? 18. Forrón szereti a kávét? 29. Hol szokott ebédelni. Mikor van hidegebb. Mit viselünk télen? 20. ha ebédelünk? 3. Milyen hónapokban havazik? 12. Mit szokott Ön regge16. Tud Ön üvegbl is inni vagy csak pohárból? 10. Melyik évszakban esik gyakran? 27. Szeret korán felkelni? 20. Megázunk. keser? lizni? . Nem akar cukrot tenni a kávéba. 12. Hova ül. Kellemes rossz idben sétálni? 19. Melyik állat csúnya? 22. Jó id van. Mivel esszük a levest? 8. Hol van melegebb. a keser vagy a savanyu? 17. Miben van a bor? 11.43 vazik tavasszal vagy esik? 6. Afrikában vagy az északi sarkon? 23. Mi van az asztalon. Melyik szebb. ha fúj a szél? 26. Áprilisban is esik a hó? 14. ha télen kabát nélkül jár? 25. ha esik az es? es ellen? 7. télen vagy nyáron? 11. Mondja el az ev1. Gyakran havazik februárban? 13.

A gyufa el van törve. A könyv be van csukva. Tud az ember villával levest enni? 28. Tudunk olvasni. ha sötét van? 25. Meg tudja enni a levest. Eltörtem a gyufát. Miért nem írunk a falra? 29. Kinyi- Becsukom a könyvet. A könyv ki van nyitva. tottam a könyvet. ha nincs kanala? 31. Hogyan beszéltünk? Miért nem beszéltünk olaszul? Minden nap olvas Ön újságot? Milyen újságot olvasott tegnap? Sok levelet ír? Megírta már a magyar gyakorlatot? Olvasta már a Rómeó és Júliát? Hol volt tegnap este? Tegnap este színházban voltam. 30.44 Tud magyarul beszélni? 26. Mikor szokott felkelni? . Kinyitom a könyvet. Széttéptem a papirt. írunk és olvasunk. minden héten el szoktam menni. Mit csináltunk a múlt órán? Beszéltünk. Eltöröm a gyufát. Vasárnap is akar dolgozni? 27. csinálnia. Becsuktam a könyvet. Mit tépek szét? Szét van tépve a papir? Én téptem szét? Kinek a gyufáját törtem el? Mit csináltam? Ki törte el a gyufát? Nem Ön lépte el ezt a papirt? Nyitva van a könyvem? Miért nyitotta ki könyvét? Ki csukta be az ajtót? Mit csinálunk a magyar órán? Beszélünk. A papir szét van tépve. Jelen és múlt Széttépem a papirt. Mit kell 32. olvastunk és írtunk. Sokszor megy operába? Igen. ha este akar olvasni? ha nagyon hideg van ? Mit kell csinálnunk. Reggel felkelünk.

Kovács úr a kezébe vett egy is újságot olvasni? . Magyar magyar gyakorlatot? írta ezt gyakorlatot írunk. ták a csak képeket láttunk Magyarországról. megettem. A füzet a kezemben van. Eszik egy kis húst? Iszik egy csésze kávét? Mit evett ma ebédre? Levest. Ettek már halpaprikást? Halpaprikást még nem ettünk.színházba. vagy csak vizet? Sört ittam. mert letettem az asztalra. mi Magyarország fvárosa? Tudnak önök magyarul ? El tudják énekelni a ön a nyitni az ajtót. Felvettem az asztalról. de tokaji bort már ittunk. Bort is ivott. magyar himnuszt? Ki tudta ha az be volt zárva? Ki tudott menni a folyosóra. Délután kávét szoktunk inni. Mit írtak tegnap? MegírIrt tegnap Kovács úrnak? Ki- nek a levelet? Hallotta már Carusót énekelni? Hallotta mit mondtam? Hallottak már magyar embert magyarul beszélni? Hallották már a Trisztán és Izoldát? Tud Ön énekelni? Tudja ön. A könyvet az asztalra teszem. húst és tésztát ettem. ma reggel egy hölgyet láttam. Hány órakor szoktak színházba menni? Az operákat is meg szokták hallgatni? Nyáron falura szoktunk mennL Mikor szoktak ebédelni? Mi egy órakor szoktunk ebédet enni. órakor feküdtünk Látta Ma szoktam lefeküdni. a bort még nem ittam meg.-^ 45 Tegnap Én este tíz le. Ön Melyik újságot szokta olvasni? Mi sokszor megyünk . Megette már a levest? Igen. reggel korán keltünk. ha az ajtó nem volt nyitva? Meg tudták írni magyar gyakorlatot? Én minden nap el szoktam olvasni az szokott újságot. Kit látott ma reggel? Látták már Budapestet? Láttak már magyar várost? Még nem láttuk ön ma reggel Tury urat? Budapestet. A bort is megitta már? Nem. késn Nem. A könyv az asztalon van.

köszönöm kérem! Miért ott maradtak. Tegnap nálunk jót hozott a volt Kovács széle úr és ott hagyta ezeket a csomagokat. pen. de nem szoktam írt feketézni. vagy csak az es esett? C. már már a levelet. De egy feketekávét csak iszik? Köszönöm szépen. Miért ket az asztalra? Mert nem láttuk a fogast. Azt hallottam. idm. még nem érkezett meg a posta. Kint nagyon fáztam. Havazott. de reggelre kisütött a nap. sok szépet és érdekeset látott C. volt nem olvastam még nem ott. Igen. Isten hozta. A. C. Látta Tury úr Budapestrl? el. azt mondják. Csomagokat C hoztam. Ebédeljen Még nem evett ebédet úgy-e? C. Miért nem jött be kopogás nélkül? is C. Nagyon kedves. B. Jó hogy elhozta. B. mert hideg van. B. B.— 46 — ceruzát és az asztalra tette. nem tudok. csomagokban? Semmi különöset. A. amit láttam. is hoztam önnek. Valaki kopog. A megkérdezi: Ki kopogott? hallottam. És mi C. itt. hogy Nem is tudtam. A. . Nem akartam zavarni Önöket. Egy újságot Asztalos úr küldte. Hova tették tették a kabátjukat? Az asztalra tettük ket. C. De üljön kályha mellé? Fázik talán? C. Az éjjel esett. azután havazni kezdett. B felel: Semmit sem bejön a szobába: Jó napot kívánok. B. nagyon érdekes cikkek vannak benne. hogy ült a elhozta ket. már ebédeltem. ma úgy sem kaptunk még újságot. Köszönöm szépen. A. Igen.

de jezni. tavaszit? nem vette 8. Mikor jött Barna úr? 23. Jól van. Téli kabátot Miért fel vagy 7. Hova tette a kalapját. A. kelt fel 4. Mit adtak ma a színházban? 34. ha megírta.) 1. Megírta már a levelet Kovács úrnak? 27. amit kölcsön adott. Feketéztek is ebéd után? 18. Kitl kapta kölcsön ezt a könyvet? 30. Hány órakor evett ebédet? 14. Kaptak Önök ma este vacsorát? 32. Hány levelet írt ma? 28. fel meleg csinált 10. télikabátját? déleltt? mellett Hova ment Hány órakor reggelizni? jött Mit ma iskolába? Ki a múlt órán? 11. Kiküldte a csomagokat? 21. Ki vette el a ceruzámat? 39. Mit olvastunk tegnap? 12. Ma is havazott? 26. Hogyan szoktunk beszélni magyar órákon? 13. Bejött a szobába vagy kint maradt a folyosón? 24. 9.— A. hogy várom a cikket. de csak holnapra tudja befeis Én vissza könyvet. Mikor 3. küldje el azonnal. Hány levelet kapott ma? 31. Vizet is töltött a borba? 16. mikor bejött a szobába? 35. Melyik újságot szokta olvasni? 29. TIZENHETEDIK GYAKORLAT. Mit tettem az asztalra? 36. ízlettek Önnek a magyar borok? 17. ma küdni? veit Jól aludt? reggel? 2. 47 - akartam küldeni Asztalos úrnak a még nem olvastam végig. is tartozik még egy cikkel C. Ki nyitotta ki az ült . Önnek. Miért ült a kályha mellé? 25. Mikor szokott lefeMikor reggelizett? 5. Nem tesz semmit. mondja meg Asztalos úrnak. Ki tette be az ablakot? 40. Már tegnap elkezdte. Mit vettem fel az asztalról? 38. Mi volt az újságban? 22. (Feladat. Mennyi pénzt adott az ebédért? 33. Mit hozott a postás? 20. Bort ivott az ebédhez vagy sört? 15. Mikor végzdött az ebéd? 19. Hova tették füzetjeiket? 37.

Mikor gyújtottak tegnap lámpát? 54. Meddig tartott tegnap a színház? 56. Mit mondott Ön. 58. mikor megkezddött az óra? 53. óra? Mikor lesz Budapesten? Lesz holnap magyar meleg. Nem le fázott meg tegnap az utcán? Hány órakor feküdt tegnap este? A jöv id Ma van magyar óra. Mi mutatta az idt? 57. Nyáron nem leszünk Nyáron falura fogunk menni. Önök sem lesznek itt. Világos volt még tegnap. Mirl beszéltünk a múlt órán? 45. ön Budapesten lesz. még meg fogom mondani. Én ma tanulni fogok. Akkor el fogom hozni a könyveket is. Esett az éjjel? 59. milyen érdekesek.- 48 - ajtót? 41. volt Holnap sem Télen a városban vagyunk. Tegnap nem lesz. napos id? Mit fogunk tanulni a legszép. ön is fog tanulni? Hova fogunk menni? önök nem fognak eljönni? Nézze meg Ham- . Kinek adták oda gyakorlataikat? 43. Melyik lámpát gyújtották meg. Milyen id volt tegnap? 48. Mit felelt ön a kérdésre ? Mikor kezddött az óra? 49. Mit mondott a tanár úr? 46. Meg fogja látni. Mi Francia- országban leszünk. Mikor fogom önt megint látni? Nem tudom biztosan. Visszakapták ket? 44. Hányan fognak ma este szinházba közelebbi órán? menni? Ma késn fogok vacsorázni. a villanylámpát vagy a gázlámpát? 55. mikor bejött az iskolába? 51. Kérdezett valamit öntl is ? 47. önök Angliában lesznek. Én Berlinben leszek. Mikor végzdött? 50. 60. Hova ment az óra után? 52. A legközelebbi óra pénteken lesz. Miért csukták be könyveiket? 42.

Én nem szeretem a meleget. És a gyerekek hol maradnak? Berlitz. holnap is fogunk dolgozni? Nem. Molnár úrnak is meg kell majd mondani. hivatalba megyünk. Egyedül utazik. Megtanulták már a leckét? Még nem. holnap nem dolgozunk. Elször Bécsbe megyek. tovább fogok utazni a Szemmeringre. De igen. Hova mennek Önök a nyáron? Mi a Balatonra megyünk. A. Bécsbe egyedül utazom. nyolc órakor indul a vonatom. ma nem tudok elmenni. dolgozunk. Meg fogom mondani nézni. tanulunk. Igazán? És hova utazik? B. Mit fogunk holnap csinálni? Holnap reggel felkelünk. Jó reggelt kívánok Nagy úr! Miért kelt fel ilyen korán? Talán csak nem utazik el? B. majd csak délután tanuljuk meg. A. este színházba megyünk. de holnap majd elmegyek. a Ki fogja megírni ezt a levelet? El fogjuk dani.letet. de ha lesz idm. A. a feleségem csak holnap jön utánam és együtt megyünk majd a Szemmeringre. majd csak ebéd után olvasom el. reggelizünk. már hallottam. Holnap vasárnap lesz. ott sok dolgom van. hónapok Nem fogjuk elmon- Eljön ma hozzám? Nem. hogy holnap délután de látogatóba fogunk menni? Igen. Tudja már. még nem beszéltem vele. ebédelünk. de holnap majd irok neki. Elolvasta már az újságot? Még nem volt idm. vasárnap ünnepnap. Magyar 4 . Beszélt már Tury úrral? Nem. talán majd Finnországba megyek. beszélgetünk. vagy a kedves felesége is el fogja kisémi? B. A telet azonban megint Budapesten töltöm. azért északra utazom a nyáron. 40 neveit.

Szerencsés utat. A. Mikor fogja elhozni a könyveket? 7. 50 — gyerekek itthon maradnak. Mit fogunk tanulni a legközelebbi órán? 5. Mikor jönnek vissza? 16. de bizonyosan nem tudom. nítást. Hogyan fog beszélni Magyarországon? 17. Egyszer-kétszer majd meglátogatom a gyerekeket A. ket is el akartuk de nem akarjuk. Bizonyosan s ha visszajöttek. Mikor találkozunk megint? 18. Hány órakor fog ma vacsorálni? 6. Mikor indul a bécsi vonat? 10. Meddig fog Magyarországon maradni? 14. Nagyon kedves lesz. Hova fognak utazni a nyáron? 4. Mi lesz az ebéd? 22. ír majd nekem Budapestrl? 19. el fogunk menni. Ki fog énekelni az operában? . A. Ön nem fogja megnézni a Balatont? 13. nagyon fogunk örülni neki. Hova megyünk ma este? 25.) Hol lesznek Önök vasárnap? 3. B. Mit fogunk holnap csinálni? 9. jöjjenek el egyszer ebédre. L 24. (Feladat.— B. TIZENNYOLCADIK GYAKORLAT. Ki utazik Budapestre? 12. hogy elmulasszák az iskolai ta- A nagyon kellemes lesz az út. Bécsbl is küldök majd egy lapot. vinni. Nem fogunk sokáig maradni. azt hiszem szép id lesz. Hányan fognak utazni? 15. Hányan jönnek? 23. Mikor jönnek vissza? B. Azt hiszem jöv hét végén már itthon leszünk. Meg fog majd látogatni ? 8. Milyen bort fogunk inni? Lesz holnap magyar óra? 2. Köszönöm szépen.

51

Az utazás
Budapest Magyarország fvárosa. Berlin Németország fvárosa. London Anglia fvárosa. Melyik város

Magyarország fvárosa? Mi Franciaország fvárosa? Budapest nagy város, Magyarország legnagyobb városa. Franciaország nagy ország, Magyarország kis ország. Melyik Európa legnagyobb városa? Melyik Európa legnagyobb országa? Esztergom Budapesttl északra fekszik.

lyen

Franciaország Magyarországtól nyugatra fekszik. Miországok vannak Németországtól délre? Északra

fekszik Oroszország Magyarországtól,

vagy délre ? Milyen

ország van Magyarországtól keletre? Melyik az Egyesült Államok legnagyobb városa?

Gödöll

közel van Budapesthez. Peking messze van

Budapesttl. Versailles közel van Párizshoz. San Francisko messze van Párizstól. Közel van Brooklyn New Yorkhoz vagy messze? Messze van innen a színház? Nincs nagyon messze Makó Jeruzsálemtl? Milyen messze van London Párizstól? Négyszázötven kilométerre. Milyen messze van Gödöll Budapesttl? Körülbelül harminc kilométerre. Milyen messze van Magdeburg Berlintl? Százötven kilométerre. Messzire lakik Ön az iskolától? Nem lakom messze, csak egy negyedórányira. Az Andrássy út hosszú, a Kossuth Lajos utca rövid. Hosszú az út Budapesttl a Balatonig? Hosszú az út Budapesttl New Yorkig? Városok: Budapest, Berlin, Hamburg, Bécs, Lipcse, Párizs, London, Róma, Firenze, Nápoly, Bukarest, Prága, Moszkva, Hága, Genf, Kopenhága, Oslo, Helsinki, Stokholm, New York. Mondjon néhány magyar városnevet, kérem! Mondjon néhány európai várost!

Országok:
4*

Magyarország,

Németország,

Ausztria,

Franciaország, Anglia, Olaszország, Spanyolország, Dánia,

52

Finnország, Törökország, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ororszország. Mondjon néhány európai országot,

kérem

Az

öt

világrész:

Európa,

Ázsia,

Afrika,

Amerika,

Ausztrália.

Ha

egyik városból a másik városba vagy egyik or-

szágból a másik országba megyünk, akkor utazunk. Sokat utaznak a magyarok? Hát az angolok? Hova utaznak

Önök

a

nyáron? Sok magyar utazik Ausztriába? Hát

Párizsba ?

vasúton és hajón. Budapestrl Fiúméba vasúton megyünk; Fiúméból Kairóba hajón utazunk. Meddig tart az út Európából Amerikába? Körülbelül egy hétig, 6—7 napig. Mennyi
Berlinbe vasúton utazunk,
ideig utazik az

New Yorkba

ember Budapesttl Párizsig? Körülbelül
jár,

egy napig. Budapest és Berlin közt sok vonat
kedés.

jó a közle-

vonat mozdonyból és kocsikból áll. Vannak személyvonatok is, de a gyorsvonat gyorsabban megy. A nemzetközi gyorsvonatok (a D vonatok) nagyon gyorsan járnak, kevés helyen állnak meg. A személyvonatok lassan mennek és minden állomáson megállnak. A gyorsvonatokon rendesen van étkezökocsi és hálókocsi. Gyorsvonaton szeret utazni vagy személyvonaton? Ha utazni akar, megnézi a menetrendben, hogy mikor indulnak és érkeznek a vonatok. Sok vonat jár Budapest és Párizs között? Van közvetlen vonat Budapest és Berlin között? Nincs; Berlin és

A

Budapest között csak közvetlen kocsi közlekedik. Mi a különbség a gyorsvonat és a személyvonat között? Minden vonaton van étkezökocsi? Milyen kocsiban van ágy? Mit néz meg, ha el akar utazni? Mit lát a menetrendben?

53
A. Jó napot Kovács úr! utazni?
B.

Nem

akar velem Budapestre

Hogyne. A legnagyobb örömmel, még nem voltam sohasem Budapesten, pedig már régóta meg akarom nézni Magyarország szép fvárosát. A. Rendben van. Ha nincs kifogása ellene, holnap
reggel indulunk.
B. Jól van.
ott

Holnap együtt utazunk. És meddig fogunk

maradni?
A.

Egy

hétig Budapesten leszünk, azután leutazunk

Balatonfüredre,

onnan hajón Keszthelyre

és

Bécsen

át

jövünk haza. B. Én szeretném megnézni a pusztát is. A. Akkor Debrecenbe kell utaznunk, onnan majd kimegyünk a Hortobágyra. B. Azt mondják, a puszta szép, de a Balaton még szebb. A. Majd meglátjuk. Nekem jobban tetszik a Balaton. B. Mikor indulunk holnap reggel? Van menetrendje? A. Igen, nézze, itt ez a nemzetközi menetrend, ebben
megtalálja a vonatok indulási és érkezési idejét.
B.

Látom.

Itt

vannak a budapesti vonatok. Reggel

nyolckor indul a gyorsvonat.
A. Evvel utazunk.
itt

Tehát holnap reggel

fél

nyolckor

találkozunk az állomáson, a váróteremben.
B.

A.

Rendben van. Pontosan itt leszek. Most Isten vele, még sok dolgom van ma. Viszont-

látásra holnap.
B.

A

viszontlátásra.

TIZENKILENCEDIK GYAKORLAT.
(Feladat.)

L Hova akar utazni Kovács úr? 2. Volt Ön már Budapesten? 3. Mi Magyarország fvárosa? 4. Melyik Amerika


legnagyobb városa?
5.

54

Melyik város az Egyesült Államok fvárosa? 6. Van Szeged olyan nagy mint Budapest? 7. Szeret ön utazni? 8. Sokat utaznak az amerikaiak? 9. Hova megy a nyáron? 10. Pestre akar utazni Kovács úr a barátjával? 11. Együtt utaznak? 12. Volt Ön már Párizsban? 13. Látta már a pusztát? 14. Nem akarja megnézni a Balatont? 15. Melyik várost szereti jobban, Berlint vagy Párizst? 16. Hogyan kellemesebb utazni, hajón vagy vasúton? 17. Nincs kifogása ellene, ha beteszem az ajtót? 18. Mikor akar Kovács úr Budapestre

Meddig akar ott maradni? 20. Hova akar onnan menni? 21. Meddig tart az út Berlintl Párizsig? 22. Hogyan utazik az ember Hamburgból New Yorkba? 23. Milyen ország van Magyarországtól keletre? 24. Nagy
utazni?
19.

ország Magyarország? 25. Jó a közlekedés Bécs és Budapest között ? 26. Melyik vonat megy gyorsabban, a gyors vagy a személy? 27. Mikor indul a budapesti gyors?
28.

Van

közvetlen kocsi Párizs és Budapest között? 30. Mi-

kor érkezik a berlini vonat? 31. Miért kellemesebb gyorsvonaton utazni, mint személyvonaton? 32. Miben találja meg a vonatok indulását és érkezését? 33. Mikor találHol találkoznak? kozik Kovács úr a barátjával? 34. 35. Melyik Európa legnagyobb országa? 36. Melyik az
öt világrész?

Az elutazás
akarok utazni, ruhákat kell magammal vinnem. Nyáron nyári ruhákat viszek magammal. Összecsomagolok, bröndbe rakom ruháimat. A koffer nagy, nem tudom magam elvinni. A koffert a szolga viszi, én a kézitáskát viszem. Az utcán autóba ülök, a szolga felteszi a csomael

Ha

gokat.

Az állomásra (pályaudvarra) megyek. Mit csomago-

lunk a

bröndbe? Maguk

viszik le a

bröndöt?

mieltt beszállok a vonatba? Hol Mit mond az ember a pénztárosnak? Mit mond az ember. Ha Azt el- Berlinbe utazik. de az a másik Meddig áll a vonat Bécsben?" . Váltson kérem nekem mondom: „Kérek egy els tályt) Berlinig". a repülgép vagy a gyorsaz állomásra? Ön? Mit log megy ön maga a csomagot? Mit visz szolga? Mit mond a szolgának? Gyale vonat? Lehet Berlinbl Párizsba repülgépen utazni? Mieltt felszállunk a vonatra. kérem?" feleli: „Ez a hely elvan foglalva. Kifizetem a hordárt és beszállok a kupéba. Mit kell váltanom. Megkérdezem mennyit fizetek? A hordár felel: egy pengt. Mi megy gyorsabban. megyek és jegyet váltok. kaszba és Egy úr ezt szabad". Fizetek és a pénztáros kiadja a jegyet." „Három jól st Balatonfüredre és vissza. jegyet kell váltanunk. nem tudok Beszéljen lassabban. autón vagy villanyoson? Honnan indul a vonat? A repülgép is az állomásról indul? Nem. A pénztáros azt mondja: „Nyolcvan peng". Beszállunk és a vonat elindul. Leülök és megkérdezem: „Mikor érkezünk Párizsba? Ön is oda utazik? Hányszor állunk meg útközben? Bemegyek egy szamegkérdezem: „Szabad ez a hely.: — Miért 55 — nem visz a viszi Hogyan megy gyorsabban. ha a pénztáros gyorsan beszél? Mit ad Ön a jegyekért? Hányadik osztályon utazik? Mit csinál a hordár? Hova viszi a csomagokat? A kézitáskát is a hordár viszi? Mennyit fizet a hordárnak? lehet jegyet váltani? A kalauz kiált: „Tessék beszállni" („Beszállás"). mert már be lehet szállni." magyarul. A pénztárhoz is. osztályú jegyet (második osz- „Egy másodikat Debrecenbe. Berlinig kell jegyet váltania. a repülgép a repültérrl indul. A hordár felveszi a csomagokat és kiviszi a vonathoz." „Mit fizetek?" „Mennyi?" „Mondja kérem mégegyszer.

A: Nagyon jó lesz. ön még nem küldte el ket? A: Nem. végén. mint késbben. megreggelizik. aranyat lel. A-hoz: beszállni. szóljon a szolgának. fést. B: Akkor hozatok egy autót (taxit). Kézitás- Ruháka^t és fehérnemt rak egy kájába kefét. egy félórával ezeltt. nem szeretek várni és ezért mást sem akarok megvárakoztatni. Nem jól aludtam az éjjel. Barátja megérkezik. A: Messze van az állomás? B: Nem.— Mit kiált a kalauz. egészen közel van. papucsot és egyéb holmikat tesz. 56 — ha indul a vonat? Mit csinálunk. az én csomagjaim még itthon vannak. ha korábban jön az ember. Addig még összecsomagolom ezeket a dolgokat. hazament és felkészül kofferba. Reggel korán felkel. tK>rotvát. korán felkelteni és kiküldtem a csomagokat az állomásra. Azután lefekszik és reggelig alszik. az ajtó eltt áll. ha a kalauz kiált? Mit kérdez a szakaszban? Mikor az útra. A: Evett már reggelit? B: Köszönöm. még nincs is nyolc óra. A: Legyen szives kérem. hogy vigye le a csomagokat. -az a nagy épület az utca . A úr elvált B úrtól. B: Már itt is van a kocsi. már ettem. a kézitáskát adja ide. és felkészül az utazásra. Jobb. A koffert tegye Tessék a soffr mellé. B: Ki korán kel. fogkefét. jó korán jött.' A: Jó reggelt. amik nem fértek' el a kofferben. B: Hozza le kérem a csomagokat. mikor felkeltem.

Mennyibe kerül? A pénztáros: Száztizennyolc peng hatvan táskákat magunkkal visszük. A: így. kérem. Én addig megváltom a jegyeket. és vitesse be a csomagokat. mennyit mutat a taxaméter. szálljunk be. A úr is becso- . ha hosszú útra készül? 3. Mindjárt indul a vonat. Sok csomaggal utaznak a hölgyek? 8. A: Négy pengt adok neki. öszszesen három peng ötven fillér. fillér. Budapestre. Maga viszi Ön a nagy csomagokat? 10. Itt vagyunk az állomáson. Legyen szives.57 A: Mennyit fizet a soff rnek? B: Nézze meg kérem. Hordár! A: Hol van a pénztár? Már látom. Két peng ötven fillér az út. most menjünk a váróterembe. nappal. 14. hivjon egy hordárt. Hány óra? B: Fél tíz. Mit csomagol A úr a kofferbe? 4. B: Nagyon szívesen. Mikor kelt fel ma reggel? 7. Papucsban szokott járni otthon? 13. Mikor szokott felkelni? 1. ott van. most feladjuk a nagy csomagokat. egy peng a csomag. Korán jön A úr B úrhoz? 6. (Feladat. HUSZADIK GYAKORLAT. Mikor jobb utazni. vagy éjjel? 9.) Mit csinál A úr elutazás eltt? 2. Hova küldte B úr a csomagjait? 15. Milyen ruhát visz magával. ha nyáron utazik? 5. Hogyan aludt az éjjel? 11. ötven fillér borravalót. Mit csomagol az ember a kézitáskába? 12. a kéziB: Milyen nehezek a kofferek? Negyvenkét kiló? Mennyit fizetek? A: Ez is rendben van. Sok dolga van az embernek. Két másodikat. A: Akkor siessünk.

— 58 — magolt már? 16. Sokáig kell várniok? 40. Hol van a kocsi? 26. Mit látni a taxaméteren? a szállodától az állomásig? Mit csinál A úr a pályaudvaron? 33. ha indul a vonat? Megérkezés Ha át kell ember egyik országból a másikba utazik. dohányért. A határon csak útlevéllel az lehet átmenni. Ki adja a jegyet? 36. szolga a Ki viszi koffert? le a csomagokat? 27. Mennyi borravalót ad az ember a soff rnek? 34. Mennyibe kerül az út 32. ért. Mit mond A úr a pénztárosnak? 37. Nem elég nagy a koffer? 21. urak. Kinyisvalami sam a csomagot? Rendben van? Becsukhatom a csomagot?" Min kell átmennie az embernek. Hol várakozik az ember az indulásra? 39. Azt kérdezi: „Van-e vámolni való?^* Erre Ön azt feleli: „Nincs. Mennyit fizet? 38. Hány csomaggal utazik B úr? 22. hogy mi van benne? Akkor i8 vámr . ha a vámtiszt meg akarja nézni. Hova teszi a 28. Mit szokott Ön reggelizni? 17. Hol lehet jegyet váltani? 35. Mit csinálnak az. Zsebre tudja tenni ezt a könyvet? 23. mennie az országhatáron. Hova 30. A új határon vámvizsgálat van. ruhanemért vámot A megnézi a csomagokat. Miért nem tett mindent a kofferbe? 20. ha egyik országból a másikba utazik? Hol van a vámvizsgálat? Ki nézi meg a csomagokat? Milyen árukért kell vámot fizetni? Az élelmiszerekért is kell vámot fizetni? Mit kérdez a vámr? Mit felel Ön? Kinyitja a csomagját. Mit mond B úr. mennek az urak az autóval? 31. Mit hozat B úr? 18. Mit csinál A úr ezalatt? 19. mikor visszamegy a szobába? 24. Cigarettákell fizetni. Nehezek a csomagok? 29. Hozatott autót? 25.

Miután az ember bement az étterembe és leült az asztalhoz. akkor megkérdezi. borjúsültet vagy rostélyost. Magyarországon tejeskávét vagy teát isznak reggelire. borjupörköltet." Ha enni akar. Tojást. hoz egy autót és felrakja a csomagokat. Az ebéd végén még sajtot. Azt mondjuk neki: „Vigye a csomagokat egy autóhoz. Kiszállunk és hordárt hívunk. mikor megérkezünk? Kit hívunk? Mit mond az ember a hordárnak? Hova viszi a hordár a csomagokat? Mit adunk nincs vámvizsgálat — neki? Az autóval egy szállodához viteti magát az ember. Adunk neki egy két peng borravalót és beülünk az autóba. A sültekhez saételeket akar látát lehet enni vagy befttet." dezi: Azt mondja: „Szeretnék egy szobát fürdvel. paprikás csirkét. Azt mondja a soff rnek: Pannónia. fagylaltot vagy enni. azt mondja a szolgának: „Hozza fel kérem a csomagomat. vagy a kávéházban. túrós palacsintát. rétest stb. Délben az étteremben lehet ebédelni." A hordár kiviszi a csomagokat. hogy hol van az étterem. sült libát. Elször levest eszik. Ön megkér- „Mennyibe kerül ez a szoba?" Ha jó a szoba. pozsonyi patkót. töltött káposztát. a vonat megáll. Azután sültet rendel: szárnyast. gulyáslevest vagy halászlét. Reggel vagy a saját szobájában reggelizik. hideg halat stb. ha nem megyünk Miért Budapest és Debrecen között? Mikor megérkezünk. tükörtojást és sonkát is szoktak enni reggelire. A kávéhoz zsemlyét eszik vajjal és lekvárral. Ha jó magyar akkor rendeljen tyúklevest.— kell 59 — külföldre? vámot fizetni. . Mikor áll meg a vonat? Mit csinálunk. az els A szolga megmutatja a szobát. A kávéházban egy csésze kávét rendel. étlapot kér. rántott csirkét salátá- val. A szállodában szobát kér. emeleten. túróscsuszát. barátfülét. azután elételt: velt.

itt van két peng. A portás : A tizenötös és a tizenhatos szoba az Önöké. Itt jön egy éppen. . Kérem. Legyen szives kérem. mindjárt A: A vonat megállt. A: Milyen utca ez? B: Ez a Rákóczi út. A: Mennyibe kerül egy szoba? A portás: Tíz peng egy napra. a hordárnak: Vigye kérem ezeket a csomagokat egy autóhoz. A. B. az els emeleten? A portás: Igen van. fizetünk. tessék ezeket a bejelentlapokat kitölteni. A (miután a hordár kivitte a csomagokat) Tessék. Hordár! B. egy szolga felvezeti ket szobáikba. Ebéd közben bort. ez itt a Nemzeti Szinház. most a körúton vagyunk. badacsonyit. Megérkeztünk. asoffrnek: Pannónia. a portáshoz: Van két üres szobájuk fürdvel. az a hegy varon. vagy sört iszik az ember. nemsokára bent leszünk a városban. A: Rendben van. A fpincérnek. A: Nézze.— 60 — gyümölcsöt szoktak enni és egy csésze feketét inni. hívjon egy hordárt. somlait. hozzuk rendbe a csomagokat. : Már itt is vagyunk a szállodánál. vigyék fel a csomagokat. Miután megebédeltünk. villányit. tessék parancsolni. közeledünk Budapesthez. Már Kelenföldön vagyunk. szálljunk ki. Már itt is vagyunk a Keleti Pályaudott a Gellérthegy. ez pedig a Kossuth Lajos utca. B: Akkor kiszállunk. Miután az urak kitöltötték a bejelentlapokat. a pincérnek és a borfiunak borravalót adunk.

Étlap. A pincér egy asztalhoz vezeti ókét és étlapot tesz eléjük. én udvari szobát kaptam. tiszta és tágas. Húsleves Levesek Rákleves Ragoutieves Elételek Caviar Hideg fogas Halak Gomba tojással Balatoni fogas Tiszai ponty Vad Szarvasgerinc és szárnyasok Rántott csirke Sültek Pulyka Borju szelet Rostélyos Saláták Dísznókaraj Ugorkasaláta Paprikasaláta Sajtok Burgonyasaláta Pusztadri Roquefort Emmenthali Torta Sütemények Almásrétes Dióspatkó Gyümölcsök Alma Cseresznye Dinnye szibarack . rendes és világos.: Szép szobát kapott barátom.61 B. Az Ön ablaka is az utcára nyílik? B: Nem. de jobban szeretem. azután találkozunk és lemegyünk az étterembe. Egy fél óra múlva az urak lemennek az étterembe. a Kossuth Lajos utcára nyílik. A: Igen. mert csendesebb. A: Most szeretnék megfürödni és átöltözni.

) Mit látnak az utasok. (Feladat. Rendelje meg. HUSZONEGYEDIK GYAKORLAT. azután két feketét. A: Fizetek.— 62 — A: Milyen levest parancsol? B: Nem eszem levest. Ki nézi meg a csomagokat? 5. Mit kell adni a hordárnak? 9. Elmegyünk és megnézzük a várost. ha egyik országból a másikba utazik? 3. Mit mond a portásnak? 12. tojással A a pincérnek: Kétszer gombát és rántott csirkét salátával. Mit kell kitölteni a vendégeknek. és mit eszünk azután? Én rántott csirkét ajánlok. Ön már ismeri Budapestet. Mit kérdez. B: Nagyon jó lesz. Mit csinál az ember. mieltt felmennek szobájukba? 14. úr szobája? 15. mikor megérkezik a vonat? 6. mikor Budapest felé közelednek? 2. Hol van a vámvizsgálat? 4. nagyon szívesen. A: Az jó étel. B: Nem akar egy kicsit sétálni? A: De igen. hanem gombát tojással. Kérem a számlát. Kitl kér szobát a szállodában? 11. Ki viszi a csomagokat az autóhoz? 8. Mit csinálnak az utasok. Miért tetszik A úrnak B 1. Hova nyílik A ur ablaka? 16. miután kiszállt a vonatból? 7. A: Természetesen. azután tokajit. A pincér: Milyen italt parancsolnak az urak? A: Elször hozzon badacsonyit. Min kell átmennie az embernek. Hova vitetik magukat az urak? 10. kalauzolni fog engem. Ki viszi . B: Nagyon jó lesz. ha tetszik a szoba? 13. A pincér: Sajtot vagy gyümölcsöt is parancsolnak? B: Hozzon almát és emmenthalit.

Budapesten sok nagy kereskedés és üzlet van. akkor bemegy egy kereskedésbe és azt mondja az elárusítónak: „Kérek az árút. Ki vezeti ket az asztalhoz? 20. a földszinten kereskedések és üzletek vannak. Milyen sültet szeret ön ? 26. sültet. Mi van az étlapon? 22. kocsik. Hol esznek ebédet? 19. Mondjon néhány levest. Mit iszik az ember a sültekhez. elételt. az emberek a járdán mennek. Ön pénzt ad az árúkért. Mit tesz eléjük a pincér? 21. fizet. A házak közt vannak az utcák. gyümölcsöt. vannak nagy áruházak is. Mit isznak az urak ebéd után? 28. már megvettem. sajtot. Mit isznak az urak? 26. a Ön megveszi Nem . a kocsik. Ha Ön egy pár keztyüt akar venni. Mit csinálnak ebéd után? 29. Az elárusító vagy az elárusítón átadja az árúkat. Mik járnak az úttesten? Kik mennek a járdán? Hol vannak az utcák? A házakban. Mit csinálnak az urak étkezés eltt? 18. Az utcákon autók. Miért kalauzolja A úr a B urat? 30. 23. Szeret Ön sétálni? Budapesten A A kereskedések.— fel 63 ~- csomagokat a szobába? 17. keresked. Ha keztyüt. eladja. salátát. cipt. városokban sok ház van. a villanyosok az úttesten járnak. Mit eszik B úr? 25. bort vagy sört? 27. ruhát vagy más valamit akar vásárolni. Mondja el Budapest legnagyobb utcáinak a nevét. Hol vette? Egy könyvkereskedésben. Az autók. bemegy egy kereskedésbe. halat. az elárusító akarja megvenni ezt a könyvet? Nem. villanyosok és emberek járnak. Sok kereskedés van a Rákóczi úton? Az üzletben valami árút kérünk. Mit rendel A úr? 24. szárnyast. kalapot.

ha bemegy egy áruházba és vásárolni akar valamit? Csak egy osztály van a nagy áruházakban. hogy négy rendr igazgatja. Ön kiválaszt egyet és megpróbálja. Ez jó lesz. azt mondja az elárusítónnek „Mutasson egy pár szarvasbrkeztyüt". hogy mi az ára és kifizeti a pénztárnál. vagy van több dala? Melyik Ha a keztyüosztályban van. ezt kérem. Ha cipt akar vásárolni. jobbra. „Jó minség ez : Melyik ennek a szobának a jobb az Ön bal keze? is? ol- a br?" „Mennyibe kerül ez a pár?" Az a pár nagyon drága. Van félcip és egész cip. Az elárusító különböz cipket mutat. Milyen szép élvezet ma az id! Ilyen jó idben igazán egy kicsit sétálni. szorít. vagy: „Az els emeleten. A hölgyek antilopcipt is vásárolnak vagy nyáron vászoncipt. kocsi és villanyos jár itt és mennyi gyalogjáró ember. negyvenest stb". jobbra. Itt boxcipt kér vagy sevrócipt vagy lakkcipt.- 64 - egy pár keztyüt. elmegyünk a Duna- korzóra. A. akkor a cipkereskedésbe megy. Azt mondja: „Tessék egyenesen. Merre megyünk? B. Az elárusító megkérdezi: „Milyen számot parancsol?" ön megmondja a számot: „Harmincnyolcast. . azt mondja: „Itt szk egy kicsit. Nézze csak mennyi autó. Jöjjön." Ha az egyik pár megtetszik önnek. Ha szorít a cip. azt mondja: „Egy számmal kisebbet kérek. Az elárusító becsomagolja a cipt és átadja Önnek. (balra) menni". Olyan nagy a forgalom. megkérdezi." Mit kérdez Ön." Ha nagy a cip. vagy: „Egy pár fekete cérnakeztyüt kérek"." Vagy megkérdezi: „Hol van a keztyüosztály ?** Egy elárusítón megmutatja az utat.

Egy pár szarvasbrkeztyüt kérek. Az A. milyen színes annak a virágkereskedésnek a kirakata. Ott a másik oldalon van egy keztyükereskedés. Berlitz. A.) Az Tessék parancsolni. mivel szolgálhatok? A. Köszönöm. most nincs másra szükségem. nézze pécsi meg ezeket gyönyör Zsolnai vázákat a és ezeket a herendi a tányérokat. kirakata. csomagolja be kérem. de a A. Nézze. Az elárusító: Tessék a pénztárnál fizetni. Ott egy könyvkereskedés. 65 a Most elször végigmegyünk Kossuth Lajos az Er- utcán az Apponyi térig. Ez a a korzón. onnan tovább megyünk zsébet hídig. elárusító: Ez itt nagyon Mennyibe kerül? jó minség. Magyar 5 . elárusító: Tizenkét peng. de nem olyan jó minség.A. szeretnék egy pár keztyüt venni magamnak. Ez jó lesz. Az A. de azokat nem ajánlom. (Bemennek az üzletbe. Az elárusító: Tessék parancsolni. ebben az ékszerüzletben ezt a gyönyör brilliánsgyürüt? Mit szól éhez az ezüst cigarettatárcához A. Hét és felest (hét és egy negyed). és éhez az ízléses tetszik nekem. ott lemegyünk a Dunapartra és mindjárt ott vagyunk tok. ez itt olcsóbb. Mutasson elárusító: néhányat. mert nem tartósak. itt Nézze milyen szépek ezek a kiraka- egy porcellánkereskedés. Milyen szép ennek ruhakereskedésnek itt láthatja a legújabb divatot. karköthöz? B. Látja itt. Az elárusító: Milyen számút tetszik parancsolni? A. az nagyon drága. Az elárusító: Mivel szolgálhatok ezenkívül? A. Nono. B. A cigarettatárca nem nagyon karköt igazán nagyon csinos. Jöjjön velem. Vannak még olcsóbbak is.

Itt Lánchíd. B. mert nemsokára ebédid lesz. Jó napot kivánok. gyrt ízléses és más éksze16. A. én már jó éhes vagyok. A. B. ott van a királyi palota. HUSZONKETTEDIK GYAKORLAT (Feladat. Miért áll négy rendr az utcán? 6. Melyik kirakat tetszik B úrnak? 9. vásárolni? Szereti az ékszereket? . Milyen üzletben lehet 15. milyen szép az a Gellérthegy.66 A meg pénztáros (visszaad húsz pengbl): Tizenkett nyolc az húsz. az ineg Verbczy Erzsébet híd. Milyen 2. A. Miért szép a virágkereskedések kirakata? 10. itt van. Ez itt a Ferenciek tere. úr az els nap Budapesten? Milyen id van? 4. Nézze csak. Köszönöm. A. Most lemegyünk a Szép ez a nagy folyó és milyen eleven a korzó! Sok ember van itt és mennyi szép asszony! A. Nagy a forgalom Budapesten? 7. Melyik a leghíresebb magyar porcelángyár? 13. Milyen kereskedést látnak elször az urak? 8. Hova mennek sétálni? porcelánok tetszenek A úrnak? H. Milyen tér ez? Ez meg a vagyunk a Belvárosban. Az ott korzóra. a híres Berlitz iskola. a Mátyástemplom és a Halászbástya. Ez a Vörösmarty tér. Mit lehet látni a ruhakereskedések kirakataiban? 12. ez Istváné. itt Pázmány Péter szobra. Az ott a másik parton Buda. Hova megyünk most? Most hazamegyünk a szállodába. Milyen hires porcelánok vannak még? reket 14. ott az Akadémia. Mit csinálnak A és B 3.) 1. Az elárusító: A viszontlátásra. B. Mit látnak az utcán? 5.

akkor ismeri azt a várost. akkor a járókelktl vagy a rendröktl kér felvilágosítást. Mit felel A úr? 22. mert még nem volt ott. Melyik árú jobb." Hogyan jutok kérem az Erzsébet hídhoz? Merre van kérem a Gellért fürd? Merre kell mennem a Nyugati Keleti 5* kérem a . Hol fizet A úr? 28. Hol van a királyi palota? 32. Mit látnak az urak az Erzsébet hídnál? 29. ha a Hungáriába akar menni? A rendr vagy a járókelk azt felelik Önnek: „Menjen végig ezen az utcán az els mellékutcáig. Kik sétálnak a korzón? 30. azon forduljon be jobbra és menjen egyenesen tovább az Erzsébet térig. Mi az ára a jó minség keztyünek? 26. Milyen iizletbe meiniek Miért mennek oda? 19. amelyikben még nem volt. Milyen keztyüt szokott Ön viselni? 24. ki be az urak? üzletben és venni? 17. Hol van a korzó? 31. Milyen városokban volt már? Volt már Londonban? VoU már Konstantinápolyban? Ha egy olyan város utcáin megy. Budapestet még nem ismeri. Az ember megkérdezi: „Merre van kérem az Opera ?'* „Merre van volt Ha pályaudvar?" „Engedelmet kérek (bocsánatot kérek). Ki vásárol az el? 20. Mit kérdez az elárusító? 21. Miért mennek haza az urak? Budapesten Séta az utcákon. Milyen ad téren van a Berlitz iskola? 33. Milyen számú keztyüt kér A úr? 23. Miiyen minség keztyüt mutat elször az elárusító? 25. az olcsó vagy a drága? 27. már egy városban.67 Hol lehet keztyüt 18. hogyan jutok az Országházhoz?'* Mit kérdez a rendrtl.

Elször elmegyünk a Nem- Készen vagyok. A.— — a 68 — — pályaudvarra? Hogyan jutok kérem a Várba a szállodába egy bankba — a Nemzeti Színházhoz a postára — egy vendéglbe a Berlitz iskolába? Merre kell men- — — nem Dunakorzóra? és B úr vasárnap érkeztek Budapestre. a Szent-István Bazilikát. reggelt. Hétfre kipihenték magukat és elmennek megnézni a várost. megnézik a és megebédelnek a marnagyvendéglben. Ez itt a Múzeum. az Arany János szobrot és a Múzeum gyjteményeit. 1837— 46-ig építette Pollack Mihály. A. Hova megyünk ma? a várost. Hazafelé végigmennek az Andrássy úton. a Halászbástyát. megnézik a^ Múzeumkertet. Jó B. az Akadémiát. Itt szavalta el 1848 . megnézik a Barlangtemplomot. az Erzsébet-. Balról A látják a Gellérthegyet. a Lánc. készen van már kedves barátom? Mindjárt indulunk. B. jobbról a Dunakorzói. a Várat. Arany János tölgyeit gitszigeti házat. a Gellért fürdt. megnézik Vajdahunyad várát és a Szépmvészeti Múzeumot. A. az Országházat. a királyi palotát.és a Margithíd alatt. a Vigadót. megnézik az Opera- romokat. Pest egyik legszebb régi épülete. zeti Megnézzük Múzeumba. Felhajókáznak a Margitszigetig. menjünk. Onnan tovább mennek a Gellért térre. Ebéd után kiutaznak az Állatkertbe. Útközben végignézik a két partot. a A^átyástemplomot. A Margitszigeten nagy sétát tesznek. onnan tovább mennek a Városligetbe. Elször elmennek a Nemzeti Múzeumba. Átmennek a Ferenc József-. a Megyetemet és felszállnak egy propellerre.

a legcsendesebb városrész. a nagy magyar költnek a szobra. A Múzeum körül van a Múzeumkert. Ez az Erzsébet híd. Mi a neve ennek a hegynek? A. onnan tovább a Gellért térre. A Gellért fürd a legelegánsabbak közé tartozik. Nézze csak. mint egy nagy A. A másik a oldalon van Gellért püspök szobra. Mi ez? A. ezen az oldalán nagy barlang csináltak most templomot belle. tiszta. Nagyon szép a Széchenyifürd a Városligetben és a Szent Margit-fürd a Margitszigeten. B. Budapest tizenharmadik századból Legszebb palota. volt. milyen szép ez a híd. értékes. való. Egy részük még a tizennegyedik századból épülete a királyi Ez a Turul madár. Szent Mellette áll a magyarok els a fekvése. régi házai vannak. Az a templom ott a Mátyástemplom. Itt kert. barátságos utcái és szép. B. B. Nézze milyen szép ez a nagy épületcsoport. a bal parton látja a Várat. Nagyon jó lesz. Ez Budapest egyik legrégibb negyede. Igazán gyönyör . Milyen tér ez itt? A. B. Az az épület hegy tetején a Citadella. Most tovább megyünk a Ferenc József hídig. sok gyógyforrása van. Felszállunk egy propellerre és felhajókázunk a Margitszigetig. Ez a Gellérthegy. való legrégibb memléke. a régi magyarok harci madara. Most menjünk le a Dunapartra. nagyon érdekes. de nagyon hires a Lukácsés a Császárfürd is. Ez a Kálvin tér. Ez a megyetem.— március tizenötödiken 6^ — Petfi Sándor a Nemzeti Dalt. ennek a városnak Milyen szépek azok a hegyek Ott. Mi ez a szép nagy épület? A. Ez a Gellért szálloda és fürd. B. Olyan ez a hegy. B. Ez itt Arany Jánosnak. nagy királyának: Istvánnak a szobra. Budapest fürdváros.

itt élt Boldog Margit királyleány. A a lovas oszlopok között magyar . B. Igen. 1885— 1900-ig épült. Mindjárt ott leszünk. A. olyan ez is. az 1896-ban állították mikor az ország ezeréves fennállását ünnepelték. kicsit. fel. Nagyon jó lesz. Szálljunk Miután végigjárták az Városligetbe. B. királyok szobrai állanak. Itt megebédeltölgyei. Most kimegyünk a Városligetbe. 70 — majd holnap felmegyünk a Az Ez ott a Jáiiosliegy. Az urak megebédelnek. a fürdhöz érkezünk. a hetünk. a Margithídon. kilátóra. B. A. Ez itt a nagyszálló. A. Ez az Országháza. Ha tovább megyünk. tavasszal és nyáron Itt sok-sok gyermek jár ide. Most végigmegyünk Nyugati Pályaudvar. SteindI Imre tervezte. Mondja csak. már úgyis nagyon éhes vagyok. Fáradt vagyok egy van. az állatkertnél. alakok a magyar vezérek. írta utolsó verseit Arany romoknál. miféle szoborcsoport az ott? A. nagy park. ebéd után igy szól A úr. Ezek az ö lesz a csend. már mindig nagyobb János. De menjünk itt tovább. Az a milléniumi emlékm. De már itt vagyunk a Margitszigeten. ez itt Rendben a ki. milyen épület? A.A. továbbmennek a Szép ez a tér. Gyalog menjünk vagy autón? B. mint egy szép Gyönyör ez a sziget. a pestiek nagyon szeretik. ki. Itt vagyunk állatkertet. A tizenharmadik században itt domonkosrendi zárda volt. menjünk autón. Szálljunk B. Onnan itt belátni az egész vidéket.

Most átmegyünk ben látja a városligeti tavon. Melyik a legcsendesebb városrész Budán? 17. Melyik hegyet látják elször? 13. Szeretik a pestiek a Szigetet? Kinek a tölgyei vannak ott? 27. Mi van ennek a hegynek az oldalában? 14. Miért fürdváros Budapest? 9. Kinek a szobra van a Múzeumkertben? 6. Milyen házak vannak a Várban? 18.— A. Mikor épült az Országház? 24. Mi van a Gellérthegy tetején? 15. Mit szavalt el itt Petfi Sándor? 5. út. azután az Operaházat. Ott szem- Vajdahunyad várát. Mi van még a Szigeten? . Hova mennek az urak a Múzeumból? 7. Mivel mennek a Margitszigetig? 12. Hova hajókáznak az urak a Gellért tértl? 11. Melyek Budapest legszebb fürdi? 10. a szobrot. Melyik a legszebb pesti híd? 16. Mi a neve ennek a szép hosszú utcának? A. Kinek a szobra áll a Mátyástemplom mellett? 21. Melyik a legrégibb budapesti memlék? 20. HUSZONHARMADIK GYAKORLAT (Feladat. nem akar még hazamenni? B. Hol van a Gellért fürd? 8. mert fáradt holnap még sokmindent meg akarok nézni. Mit csinálnak az 1. 25. Igen. De vagyok és ma korán akarok lefeküdni. most végigsétálunk ezen és kiérkezünk a Körútra. És ez itt 71 — Szépmvészeti balra milyen épület? Ez a Múzeum. Ki építette a Múzeumot? 4. Ha tovább megyünk. Melyik a Vár legnagyobb épülete? 19. Szép Budapest fekvése? 22. este nagyon forgalmas az Andrássy De már egész este van.) Mit csinálnak az urak hétfn? 2. Mennyi ember van ezen az utcán! A. meglátjuk Jókai B. Hova mennek elször? 3. Honnan lehet belátni Budapest egész vidékét? 23. igen. urak a Margitszigeten? 26. B. Ez az Andrássy út.

a búzavirág. a hajnalka. kukorica. rozs. A konyhakertben vetemények: zöldség. völgyeket. A vidéken Meleg van nyáron? A városban maradunk nyáron? Falura mennek. margaréta. Az almafa almát. saláta stb. Milyen vár van a városligeti tó Operához? 37. árpa. Milyen szoborcsoportot látnak a Városligetben? 34. Mikor 30. a . kerteket és falukat látunk. a fürtös gyöngyike. káposzta. Mi terem konyhakertben? Mi nyílik a virágoskertben? Mondjon egypár virágot. vagy a tengerre? A vidéken is olyan meleg van. szekfü. a búzavirág. rózsa. muskátli. gonya. er- dket. réteket. kankalín.— 28. állították fel a milléniumi emléket? 35. Nem nézik meg az Állatkertet? 32. Melyik Magyarország legmagasabb hegye? A Kékes. vagy a Balatonra. Hogy hívják Magyarország legnagyobb folyóját? Hogy hívják Önt? Hegyen fekszik Bécs városa vagy völgyben? A réten f A n. Hova mennek Önök nyáron? mint a városban? A vidéken hegyeket. Mondjon egypár gyümölcsöt. Melyik utcán mennek az Miért mennek haza az urak? mellett? 36. Itt terem a gyümölcs. A gyümölcsösben gyümölcsfák vannak. liliom. tulipán. a libavírág. Hol vannak Európa legmagasabb hegyei? Svájcban. 72 — Hol ebédelnek az urak? 29. virágoskertben virág nyílik. a pipacs? A n Mi terem a mezn? Milyen szín a búza? A uborka. a terem. a körtefa körtét. burés a mezn színes mezei virágok nyílnak. Mit csinálnak ebéd után? Gyalog mennek a Városligetbe? 31. paradicsom. a diófa diót. Mi a réten? Mi virágzik a mezkön? Milyen szín a f. Miért mennek autón? 33. a pipacs mezei virágok. a. réten mezn bza. mezket.

kisütött a nap. Szép nagy ez a vetés. Vannak gyümölcsfák. János: Jó reggelt Péter. János: Igaza van. szedett. olyan jó földszag van a Péter: Jól van. télen kopaszak. menjünk. tefa? Mit terem a diófa? 73 — fán terem. Milyen nincs nagy sár? id van? Az éjjel esett az János: Igen szép id semmi van. Ügy látszik. sszel Ha sok levél van a lehullatják levelüket. Milyen bokor terem málnát? Mit terem a körTavasszal virágoznak a fák. harang- virágot. A szl is sszel érik. Nézze azt a kislányt. a nap. Hanem nekem itt . leülünk egy fa árnyékába. Már régen kitisztult. nyáron levelesek. milyen nagy csokor virágot Mezei virágot: pipacsot. János: Nemsokára megkezddik az aratás. késbb nasüt a nap. Dél felé már nagyon De ha nag3^on meleg lesz. mezkön. Ez a búzavetés is nagyon szép. Péter: Jó gyorsan jöttünk. keljen fel. csak egy kicsit sok benne a Péter (séta közben): pipacs. nézze csak. már lknél. mint a tenger. akkor lombosak. milyen sárga már a rozs. amelyek nyáron teremnek és olyanok is vannak. A dió sszel érik meg. Ügy hullámzik a szélben. Nincs sár sem. jó termés lesz vagyunk a szaz idén. mert lesz. Siessünk. búzavirágot. A málna nem hanem bokron.— barackfa barackot terem. Már érik a gabona. Milyen évszakban virágosak a fák? Mikor lombosak? Melyik évszakban hullik le a lomb? Milyenek a fák télen? Mikor érik a szl? fákon. amelyeknek a gyümölcse sszel érik. Péter: Jó reggelt. Nincs kedve egy kicsit sétálni? már a hasára süt es. így es után na- gyon szeretek gyon meleg sétálni.

tágas udvarra érünk. Péter: Kinek a szlje ez? János: Ez öry úr szllje. János: Jó. Üljünk le oda a fa mert nem süt oda a nap. 1. Milyen az emberek nyáron? 4. 25. dél van. Miért mennek az emberek vidékre? réten? 5. Karácsonykor. Az erdben nincsenek gyümölcs- hvös lesz. Nézze. heveredjünk ide a gyepre. nagy birtoka van. nem kapunk semmit. Gazdag ember. hátul. Péter: Milyen fa ez? János: Ez diófa. Siessünk haza. Kellemes itt a hvös árnyékban heverni.— melegem van. azért ilyen árnyékos. Menjünk most haza. itt van a pincéje is. a ház mögött a konyhakert és a gyümölcsös. Azok ott mandulafák és baraCkfák. jobbra van a ház bejárata. december fenyfát szoktak feldisziteni. Mi terem a nyáron? 2. nagyon tövébe. a virágokat. Mi terem! a mezn? 6. ott 74 — süt a nap. ott tölgyfa. lombja van. Híres rózsafái vannak. Ha bemegyünk a kapun. Itt a hegyoldalban fenyfák vannak. id . milyen kedvesek ezek a kis százszorszépek. ez a karácsonyfa. meii itt falun ilyenkor van az ebéd és ha késn jövünk. János: Harangoznak. sr fák. is gyertyánfa és akácfa n. Mi n a Hova mennek a városi 3. olyan mint a sznyeg. szereti ják le lombjukat. öry bácsi nagy kertész. Itt a szlben csak gyümölcsfák vannak. ezek télen sem hullat- mindig zöldek. az íróasztalomon mindig van virág. Szép régi kúria. bükkfa. is Péter: Én szeretem a virágot. a faluban megnézzük öry úr udvarházát. HUSZONNEGYEDIK GYAKORLAT (Feladat).-én. szép nagy virágoskert van eltte. Péter: Melyik az a ház? János: A templom mellett áll.

a . is ez tehén. Milyen szín az érett búza vetés? 16. Hova heverednek le János és Péter? 19. Mit teremnek a gyümölcsfák? Mi virágoskertben? 9. Milyen fából csisebb. A négylábú állatok a földön mennek. Miért van hvös az árnyékban? 17. az nálnak karácsonyfát? 24. Milyen virág van a virágoskertben? 29. 26. A madaraknak csak két lábuk van. Mikor érik a szl? 12. Miért megy János és Péter sétálni? 13. A lónak. a kutyának. Mikor virágoznak a fák? 10. A levegben repülnek. akinek melege van? 15. A fenyfák is lehullatják leve- lüket? 25. Milyenek a fák télen? 11. Ezek itt a madaraknak csrük van. Milyen fák vannak az erdben? 23. Milyen mezei virágokat látni a mezn? 18. A ló állat. A kutya. Hol van híívöa árnyékban vagy a napon? 14. a Az oroszlán és a tigris vadállatok.— konyhakertben? nyílik 7. az állatoknak is van szájuk. Mikor esznek ebédet a faluban? 31. Ezekkel repülnek. Mi van Öry úr háza eltt? 28. Iába van. ez állatok kutya. Van az Ön Íróasztalán virág? 30. Mivel repülnek a madarak? Hol járnak a négylábú állatok? Hol repülnek a madarak? Az embereknek szájuk van. Miért árnyékos a diófa? 20. Kinek a háza van a faluban a templom mellett? Hogy hívják a vidéki úriházakat? 27. Az ember szájával eszik. a madarak is tudnak járni. ez meg a tehén háziállatok. ezek négy lábú madarak. Hova ül az. ló. Milyen fák vannak a gyümölcsösben? 22. állatok. a kutya és Ez oroszlán. 75 — 8. de repülni is tudnak. Milyen szín a búzavirág? 21. tigris. Miért harangoznak? Az Ez a tehén ló. A sas madár. a tigrisnek négy állatok. de van két szárnyuk is.

Az étel. Él az ember. szerve. A levegt A tüd a mellkasban van. mert élnek. Hány lába van a kutyának? Hány lába van a madárnak? Mi van az emberek fején? Mi fedi a madarakat? Mi fedi a négylábú csrével. az állatokat szr fedi. a madár repül. Mit lélegzünk? Mivel lélegzünk? tüd légzszerv. Szemünkkel fül látunk. Melyik az emésztés szerve? Ha elvágom a kezemet. ha nem táplálkozik? Az embernek és a legtöbb állatnak van látó. szagló látás tapintó. és ízlel érzéke. a a szem a szerve. Fülünkkel hallunk. A vérkeringés szerve a szív. Az állat jár. Az állatoknak is van vérük. vérzik. ha nem lélegzik? Mi lesz az állattal. A gyomor az emésztés szerve. halló. Kezünkkel tapintunk. A szív is a mellkasban van. a hallás Orrunkkal szagolunk. Hány érzéke van az embernek? Melyek az ember érzékszervei ? Tüdnkkel lélegzünk. Nyelvünkkel ízlelünk. lélegzenek. nem táplálkozik. Mikor eszünk.76 madár mi fejünkön haj van. megdöglik. állatokat? A A halak a vizben vannak. gyom- runkba kerül. Szánkkal eszünk. az étel táplálék. Ételeket eszünk. Milyen szín a vér? Hol kering a vér? Melyik a vérkeringés szerve? Hol van a szív? Ha az emésztés. a hal úszik. a kéz a tapintás szerve. Ha az állat nem tud lélegzeni. nyelv az ízlelés szerve. meghal. Mondjon egypár háziállatot. a vérkeringés és a lélegzés rendben . isznak. a gyomor megemészti. Ha az ember nem eszik. amit megettünk. táplálkozunk. Mondjon egypár vadállatot. a madaraknak tollúk van. nem iszik. Hol úszik a hal? Tud menni a hal? Tud Ön üs'/ni? Tud úszni a kutya? Az állatok esznek. az orr a szaglás szerve. A piros vér az ember egész testében kering. a orrunkon át lélegezzük be.

a birka. az ökör. Ha az ember lázas. a méh. a moly. kecske. Vadállatok: a róka. a a liba. a medve. a béka. akkor beteg. az elefánt. Ízle- érzékszervek: a szem. az a Szemünkkel látunk. élnek. Fülünkkel halljuk a különböz hangokat. lélegezzenek. a pók. Ha nem vagyunk egészségesek. a csuka. a galamb. fülünkkel hallunk. orrunkkal szagolunk. Madarak: a kakas. A látás megmutatja a színeket. ha megégetjük vagy elvágjuk a kezünket. a hering. a strucc. ez által tudjuk. a tapintással érezzük a hideget. a pulyka. A beteges emberek sokszor feküsznek. a macska. a. ha beteg? Háziállatok: a ló. állatnak ízlelés öt érzéke van. hogy éljenek. Sokat eszik a beteg ember? Jó étvágya van akkor Önnek. Az kéz. tapintás. Mindig egészségesek a kisgyermekek? Aki sokszor beteg. Leveg nélkül és táplálék nem tudnak élni. akkor betegek vagyunk. a pillangó. a ponty. a páva. tárgyak kiterjedését. a tigris. hogy puha-e valami vagy . orr. a szúnyog. a kutya. a: bárány. ezzel érezzük a fáj- dalmat. a szaa már. a sas. Ahoz. csirke. nyelvünkkel lünk. a szardínia. szükségük van hogy egyenek. Más állatok: a cethal. Az oroszlán. a disznó. a fül. Ezek: hallás. igyanak. Halak: a fogas. a farkas. a nyelv. a majom. Az emberek és az állatok meg tudják változtatni arra. és szaglás. Az embernek és a legtöbb a látás. 77 — egészségesek vagyunk. a fecske. a légy. az beteges. a csiga. a veréb. a tyúk. helyüket. a hernyó. helyzetét és helyét. a kígyó.— van. a borjú. meleget. a tehén. a réce. a bagoly. kezünkkel tapintunk. a teve.

Nincs sem lábuk. Élhet az ember táplálék nélkül? 6. kígyó csúszómászó állat. A vízben tud élni. . Meg tudják változtatni helyüket a növények? 4. uszonyaik vannak. gyomruk megemészti Ha a szív. Négy lábuk van. tudnak járni. és sem szárnyuk. halak. A A madarak a földön. csúszómászók. orrunkkal megérezzük szagukat. A halak a vízben élnek. sem kezük. akkor az ember vagy az szerv nem állat beteg. állat. (Feladat. A csúszik.) Mondjon néhány háziállatot. négylábú állatok a szárazföldön élnek. az állatfajtáknak piros. hogy éljenek? 5. Tud 1. Testüket szór fedi. madarak. HUSZONÖTÖDIK GYAKORLAT. a földön is A béka kétélt is. és a vizén is. meleg vérük van. A légy és a szúnyog kártékony rovarok. Az embereknek dejükkel lélegzenek. rovarok. kétéltek. Tüaz eleséget. Az állatokat a következ csoportokba szokták osztani: négylábúak.- 78 — kemény. amelyiknek a hernyója a selyemfonalat szolgáltatja. a tüd vagy valamelyik másik mködik rendesen. 2.pikkelyekkel van fedve. Testük. uszonyaik farkuk segítségével úsznak. hasznos rovar. Mit kell tenniük az állatoknak ahoz. Csak két lábuk van. Nyelvünkkel megérezzük az ételek izét. meg a szá- razföldön A méh. ugrani. Milyen vadállatokat látott már? 3. élnek. Nincsen lába. a selyembogár. melyet a tart mozgásban. futni. amelyik a mézet gyjti. Testük van fedve. a levegben szájuk. Ezzel repültollal Nincs hanem és csrük említett sziv van. de van két szárnyuk nek.

Miben hasonlítunk állatoknak is Abban. 79 Élhet az állat 7. ennie. amelyek itt vannak. hogy az kell enniük. Hány érzéke van az embernek? Hol repülnek a madarak? Az ember Az ember kell. az ember pedig tud. kígyó? Milyen kétélt 30. akarnak. Azért beszélünk.— nni kül? a növény víz nélkül? 8. Hát a macskához? 15. a. Mivel hall az ember? 24. mert gondolkodunk. Melyek a táplálkozás szervei? 21. Milyen csoportokra szokták osztani az állatokat? 12. Mi a különbség a halak és a madarak között? 17. Miben él a hal? 23. Melyik az öt érzékszerv? 10. amelyik az utcákon csipog? 20. Hol van az értelem székhelye? Az agyban. ha élni az állatoktól? Abban. De az ember különbözik is az állattól. béka? 29. Hol van az agy? Jelenlév és távollév személyekre tudunk gondolni. Mivel gondolkodunk ? Értelmünkkel. Olyan dolgokra is tudunk gondolni. Miért állat Hogyan mozog a Mit csinálnak a méhek? 26. Mit érzünk az egyes érzékszervekkel? 11. Mi haszna van az embernek a háziállatokból? 13. Miért beszél az ember? Mert gondolkodik. agy. Hasznos állat a sas? 19. Az az nem tud beszélni. Mi a különbség a madarak és a négylábú állatok között? 16. agyunkkal gondolkodás székhelye gondolkodunk. Miben különbözünk . Mi fedi a madarakat? 28. inniuk és lélegzeniük. Az agy az ember az állatokhoz? A fejében van. hasonlít az állathoz. innia. 22. leveg nél- Melyik az öt érzék? 9. Hogy hivják azt a kis szürke madarat. Jár a béka? 25. lélegzenie ha állat élni akar. állat a légy? 27. hogy gondolkodunk és beszélünk. Melyik a legnagyobb madár? 18. Melyik vadállat hasonlít a kutyához? 14.

a tanuló tanul. hogy zsebre tette az erszényét. értek. mert nehéz. azt ismeri. El tud menni az ember az iskolába. látott vagy hallott. mikor éhes? Miért jönnek a tanítványok a Berlitz iskolába? Mert nyelveket akarnak tanulni. tudnak. ha hideg van és fázik? Mire gondol az ember. Fel tudja venni az ember az autót? Nem. Shakespeare Hamletjét olvastam. de hamarosan megtanulunk. Ha megértet- tem valamit és jól megtanultam. ha beteg? Amit az ember olvasott. Tudja ön az egyszeregyet? Igen tudom. A tanár tanít. tavaly németül tanultam. akkor tudom. Hol tanulnak a írni gyerekek és olvasni? Ki tanít az iskolában? Ha valami világos elttem. amelyek nincsenek itt. ismerem. Mindig jelen vannak az iskolában az összes tanítványok? Kik voltak tegnap a színházban? Itt van Berlitz úr? Tud Ön azért rágondolni? Tury úrra gondol. tudjuk. Tudja Ön. most tudok írni és olvasni. tudunk. Gyermekkoromban megtanultam írni és olvasni. mi van a zsebemben? Tudom.- 80 — amelyeket látunk és olyanokra is. amelyeket nem látunk. megnéztem a várost. megértettem. . ha arcképét látja? Gondolt tegnap arra. Tavaly is magyarul tanult? Nem. mert láttam. Tudnak Önök magyarul? Még nem tudunk jól. tehát ismerem. tudja. aki tud törökül? Nem ismerek senkit. ismerem Budapestet. Ismeri Ön a miniszterelnököt? Ismer valakit. Berlitz úrral találkoztam. tudok. de beszélni nem tudok. Hogyan tanul? Magyarul tanulok. hogy ma magyar óra lesz? Nem gondol a jó meleg szobára. Ért Ön angolul? Igen. tucloni^ tud. Milyen háziállatokat ismer? Tudoky tudják. Budapesten jártam. Tud Ön számolni? Igen. Milyen nyelvet tanulunk? A magyar nyelvet tanuljuk. beszéltem vele.

emlékszik rá. gondol. mennyi pénz van a zsebemben? Nem tudom. az állatnak és be- Az embernek van Beszélünk. tudom. milyen id lesz holnap? Miért nem tudja megmondani? Tanulta Ön az iskolában. szél. tudom magyar nyelel nem feledte el. amit tanulunk. is hogy másokkal arra közöljük arra gongondolaamit ön most meg. Értelmünkkel gondolkozunk. sokmindent elfeledünk. El tud olvasni. hogy mikor hal meg? Egyik sem. akkor megjegyezte. nincs. ismerem n nevét. otthon feledEmlékszik még a budapesti utazásra? finomabb. Tudja Ön. A sas sokkal messzebbre Iát. van az angol könyv? Nincs itt. Hallottam a Trisztán és Izoldát. de Olvasta a Kárpátliy rá Zol- Igen. különben nem érti amit 6 mondok. ismerem a vet. sokrnindenre emlékszem. 81 — ismerünk^ ismer jük^ isnier^ ismeri^ ön olvasni egy Jókai regényt? Igen. mikor fedezte fel Kolumbus Amerikát? (1492) Ki tudja. mint az embereké. Jó ön emlékeztehetsége? Igen. Olvastam a nevét. hogy hivják. hogy Wagner szerezte. elfeledte. akkor nem jegyezte meg. Magyar .— Ismerek^ isincreni^ ismernek^ ismerik. hogy nyomon ludja állatok látó-. dolat. ismerem a darabot. Tudja Ön. Ha gondol. mint mi. ha nincs nyitva az ajtó? Melyik ember tudja. Emlékszik lánt? tosan. amit mondok. Nem jegyziink meg az mindent. tudom. Itt már nem emlékszem pon- lem. mert tudok magyarul. Meg tudja mondani. Az ember azonban gondolkozik lelke. Az halló- és szaglóérzéke követni gazdáját. hány csillag van az égen? Ki tud kimenni az udvarra. a kutya szimatja olyan jó. Ha tudja. mert nem láttam. gyermekkorára? olvastam. hogy mikor fedezte fel Kolumbus Kristóf Amerikát? Ha nem tudja megmondani. Amit gondolunk. tainkat. Herlitz.

. Ostoba ember volt Sokrates? Miért nem volt ostoba? Ha Már valamit megtanultunk. tudjuk. tudja tudok magyarul. Már jártam Budapesten. mert azt nem látom. az ostoba. jó a nyelv-érzéke. képeket. mint a gyermekek. Már egy sok szót fél év óta tanulunk levelet magyarul. Ezért nem szeretjük megérinteni a döglött állatokat és a piszkos dolgokat. Gondolt tegnap arra. hogy tehetséges tanul. Okos ember gyermekkorában is értelmes. A számokat azonban nem feledte el. mi van a kezében. azt rajzol. ha Akkor is gondol a magyar órára. szeretünk szép zenét hallgatni. többet. is tehát írni már tudunk. az okos. helyesen és világosan gondolkozik. Szeretjük a szép dolgokat is. Már sok magyar szót tanult. Ismer Ön engem? Berlitz urat is ismeri? emlékszünk mindenre. A felnttek általában okosabbak. mint amennyit tud. (tehet- sége van valamihez). Szívesen nézzük a szép szobrokat. de sokat el is feledett. két. de azt nem tudom. hogy hívnak engem? Tudom. mint az állat a köly- Nem Az ember érzései fejlettebbek. akkor figyel. Az édesanya jobban szereti gyermekét. Le írni a nevét? Tudja. láttam és ismerem a várost. aki nem okos.— mondok. hogy a zsebében mi van. de a csúnya dolgok utálattal töltenek el bennünket. hogy okos. sokmindent elfeledünk. Ön gyorsan tanul magyarul. mert okosan gondolkozik. mert látom. Emlékszik még rá. mert Megérti a nyelvtan finomságait. hogy megírja a terített asztalt lát? Ha mondjuk szépen valaki róla. hogy mit tanultunk az els órán? mint az állatéi. amit tanultunk. Ha valaki gyorsan azt mondjuk róla. nem tudunk mindent megjegyezni. Akinek esze van. 82 — mikor nincs itt? feladatot? Mire gondol.

Hol van az agy? 13. Tud valaki világosan beszélni. beszél az ember? 4. Tud beszélni állat? Miért nak legfinomabb a szaglása? 6. tehát kívánja ket.— Amit szeretünk. Mindenben az hasonlít az 3. ha terített asztalt lát? 15. hogy holnap magyar óra lesz? 14. hogy nem hogy már vége HUSZONHATODIK GYAKORLAT (Feladat) ember az állatokhoz? 2. Sajnálom. Melyik állat1. Ha szomjasak vagyunk és kivánjuk szeretnék kívánja a dohányt. Van Önnek nyelvtehetsége? . sajnálkozunk. hogy élvezi az nem mehetek Magyarországra. Szereti a zenét? Szeretne elmenni az operába? egy autót. annak egy autó a kívánsága. Messze van Berlin Budapesttl? 8. Sajnálom. szeretnék egyet ma- gamnak zet. Mit szeretne enni ebédre? Szeretem a szép kutyákat. hogy Kovács úr beteg. Nem mehet operába? van a magyar órának? el sajnálja. Aki sokat magamnak. ha nem gondolkozik? 16. Minden embernek van tehetsége a zenéhez? 17. Mi az Ön kívánsága? Aki szeretne A kellemes érzést élvezetnek nevezzük. az Nem sajnálja. Melyik hónap követi márciust? ll! Mi a gondolkozás székhelye? 12. reti 83 — Ön sze- azt kívánjuk (szeretnénk). Melyik állat követi nyomon gazdáját? 10. Messzire lát az ember? 9. Én autót gyon meleg van. Milyen madárnak legélesebb a szeme? 5. is. Gondolt arra tegnap. Beteljesedik minden kívánságunk? Jó napot kívánok. Mire gondol. A szép zenét ember. Nagyon élvezem a jó könyveket. Könny meglátni a nyomokat hóban? 7. naa vi- dohányzik. a jó ételeket. Élvezik Önök á dohányt? Ha valami kellemetlenül érint bennünket.

nek nincs édesapja vagy édesanyja. gyermekek. Hol tanította? 27. Nvérem férje sógorom. magyarul? Ki Ki tudja Ön nyitni az ajTud Ön magyarul? 25. ha szép zenét hall? 30. 84 — szamár? 19. amit ott tanultunk? 29. Édesanyám és gornm. Melyik állat okosabb. Sze- nagyon gazdag lenni? 31. bátyám vagy öcsém felesége sóa húgom. . a kutya vagy az ökör? 20. Az árva gyermeknek mostoha apja vagy mostoha anyja van. az árva. Szereti a csúnya dolgokat? 32. Milyen az eszes ember? 21. édesapja apósom. állat Okos a Minden ember értelmes? tót? tanult 23. Mit érez. Van unokahúgom. az els magyar órára? 28. hogy vége van a nyárnak? 33. Nem szeretne egy A család A és család. testvérem a bátyám. Tud Ön írni? 24. ha szomjas? autót? 34. A nagyapa nagyszülk.— 18. A A gyermekek és az anya a szülök. Feleségem édesanyja anyósom. Emlékszik még 22. 26. Édesanyám édesapámnak a felesége. Nem sajnálja. Nagybátyám vagy bátyám. az unokák. leánytestvére nagynéném gyermekei unokatestvéreim. fiatalabb leánytestvérem édesapám fiútestvére nagynagynéném. retne Mit kivan az ember. Az apa a a nagyanya testvérek. Édesapám édesanyámÉdesapám és édesanyám házastársak. A fiuk és a leányok a nagyszülk gyermekeinek a gyermekei Fiatalabb fiútestvérem az öcsém. unokaöcsém és unokanéném. Akinak a férje. unokabátyám. Nem feledte el. Nálam idsebb fiúidsebb leánytestvérem a néném.

ez még nagyon fiatal. itt lakik náluk. Mennyi le^rfiatalabb ids éves. B: Jó gyermekek. és Mariska. jó háziasszony cs el van foglalva a háztartással és a gyermekekkel. amelyiknek olyan nagy zenei tehetsége van? B: Nem. feleségét zájuk. velük is egy kis faluban. az asszony édesanyja ves öreg néni. hol laknak Asztalosék? tudom az utca nevét. B: Jóska a még csak kilenc de nagyon eleven.— A: B: laknak. A: Régóta ismeri már Asztalosékat? B: Igen. A: Élnek még a nagyszülk is? is B: Igen. ismerem még lánykorából. Elfeledtem. De látom. Nagyon szép családi életet élnek. bizonyosan sok öröme telik bennük szüliknek. két leány: Magda Jóska. keveset jár társaságba. Asztalos Miklós gyermekkori jóbarátoni. sokat jártam hozMost is gyakran vagyok náluk. 85 ~ Nem De tudja. Szép igen. a többi gyermek is jó és tehetséges. az Úri utcában de nem tudom a házszámot. tizenhét éves. de már nagyon szépen hegedül. ked- A férfi szülei azonban vidéken laknak. nincs sok baj velük. lakásuk van. van. a gyermek? legfiatalabb. . ismerem a nagyságos asszonyt ritkán is. A: Azt hallom. Dezs és A: Mennyi ids Magda? B: Magda a legidsebb. Miklós a jó zenész. ahol birtokuk találkoztam már egyszer-kétszer. még csak tizenöt éves. A: Ez az a fiu. A: Már ilyen nagy lánya van. de szeretik is egymást. A: Ismeri Asztalos úr feleségét? B: Hogyne. meg három íiu: Miklós. A: Hányan vannak a gyerekek? B: Öten. helyes gyerek.

Szeretnék vele megismerkedni.) 1 rl feje? 4. jöjjön velem egyszer. Vannak Önnek testKik a szülk? 10. HUSZONHETEDIK GYAKORLAT (Feladat. Ki a család Hány gyermeke van Miklós- nak? B el? úr. A: Nagyon fogok örülni. Meglátja. hogy itt laknak. Hogy hivják az öccsét? H. Jót tesz Önnek a ten- . 2. Hol élnek? 25. Melyik gyermeknek van zenei tehetsége? 18. Jót tesz nekik a falusi leveg. Hát zongorázni? 20. Ön vagy a nvére? 14. ebben az olvasmányban? Asztalos 5. volt szó 3. mint a nénje? 15. hogy Asztalos úr székely ember. Kolozsváron. Azeltt Erdélyben laktak. A: Mióta laknak Asztalosak Budapesten? B: Most már tiz éve lesz. A rokonság még most is Erdélyben van. Hova mennek a gyermekek nyáron? 26. vérei? 12. Nagy az Ön rokonsága? 16. Régóta ismeri B úr Asztalosékat? 22. Sokat jár Ön társaságba? 23. Vannak unokatestvérei? 17. B: Jól van. Jöv héten éppen itt lesznek az öregek is. Melyikük fiatalabb. Fiatalabb az Ön húga. Tud Ön hegedülni? 19. Mit feledett Hol van az ön lakása? 9. Kik a nagyszülk? 6. milyen kedves öreg bácsi Asztalos Miklós édesapja. nyáron mindig ott van náluk legalább az egyik. Elre is köszönöm kedvességét. 8. Szereti a nagyapa unokáit? 27. Tudja hogy hol laknak Asztalosék? 7. Majd én bemutatom. A: Nem is tudtam. Bátyja is van? Szép lány a nvére? 13. Örülnek a szülk. Élnek még Asztalos úr szüli? 24.— 86 — A: Szeretik az öregek a kis unokákat? B: Hogyne. ha tehetségesek a gyermekeik? 21.

geri 2Q. Az els emelet csak a másodikon jutott hely. Aláírja a vevényt. Dubois úr számára már posta is érkezett: üzleti levelek. mikor léptek be a s ha állandóan az országban laknak. A hegy meredek De A a sziklák állnak. megáll túl az ablak eltt. állampolgárságukat. Az erkélyrl szép kilátás és sziklás. vallásukat. Duboisné térre. A s most azonban vendégek. A kül- földiek érkezését bejelent lapra rá kell írniuk családi és utónevüket. kaptak-e lakhatási bizonylatot. az utcákon át. vitetik Az autóval. posta. azután a halion keresztül felmennek kell meg határon. az utak mellett fák a fák ^latt pedig virágos gyepsznyeg zöldéi. 87 — Asztalos úr leveg? 28. Ettl megtud- hogy a szobákat fenntartották rendelkezésükre állnak. szobából és fürdszobából szállóhoz ják. . foglalkozásukat. Mikor mutatja be B úr A urat Asztalosaknak? Szálloda. a téren Dunát. kitöltik a bejelentlapokat. a Gellért magukat. állásukat. állandó lakóhelyüket a gyer- mekek mondaniuk. Dubois a Gellérthegyre. A portás a szálloda titkárjához utasítja ket. születési helyüket. Hol lakik rokonsága? Mit szeretne A úr? 30. családi állapotukat. telefon Dubois úr és felesége egy szép nyári napon Budapestre érkeznek. az ablakon kivül erkélye nyílik szobájának van. (esetleg út- levelük számát. mieltt fel- számukra helyett mennek szobáikba. Kinéz úr a Gellért A szállóval szemben a is ott látja a Megyetem egyik épületét. Kedves bácsi Asztalos úr édesapja? 31. között utak kanyarognak. nevét). szobáikba. egy ajánlott és egy express levél. ahol álló táviratilag egy három lakosztályt rendeltek.

Ha idegen embernek így kell kezdenie a levelet: Igen tisztelt uram. ír. fürdzk közé. Az elintézett teszi s egymás mellé a megírja a válaszokat. A levelek közül elször az expressz levelet bontja fel. hetvenöt tizenkett (7512). fele is. Halló. A fürd után meguzsonnáznak s uzsonna után Dubois úr felhívja üzletfeleit. Eközben a ruhákat szobalány kicsomagol. hogy másnap találkoznak. De Dubois úr elbb még levelezését. így: József. Leakasztja a telefonkagylót s mikor a központ jelentkezik. kiáltja de nem jelentkezik senki. de nem tudja biztosan. Dubois úr üzleti ügyei miatt utazott Magyarországra. mert nem szeret felesége nélkül utazni. francia címe is franciául van írva. Feleségét is magával hozta. Már négy év óta nem járt Budapesten. vagy: Igen tisztelt Doktor úr. Úgy látszik. a Duboisné nyáii ruhái kissé meggyrdtek. mert hosszú az út a Szajna melll a Duna mellé. Beszél ugyan magyarul. Ez Franciaországból érkezett. bemondja a telefonszámot. halló. Az megmagyarázza neki. egy óra múlva fürödni fognak. Királyi mulatság a hvös hullámokban lubickolni. bélyeg van leveleket rajt. Méltó- . szobalány leviszi könny ket a szabóhoz kivasaltatni. a szekrénybe akasztja és elrakja a fehérnemt. Kerényi úr jelentkezik s miután üdvözölték egymást. Erre nézve tanácsot Dubois úr. akinek nem tud telefonálni. A folyó fell hvös fú a szálló A fépület mögött is már Duboisék elintézi van a hullámfürd. Dubois úr elször a zuhany azután rugékonyan fejest ugrik a vizbe. Nagyságos. híd. Egyszerre csak félbe szakad a beszélgetés. hogyan kezdje s hogyan fejezze be a levelet. hogy értesítse ket megérkezésérl. a alá áll.88 tér mögül ide látszik a Duna és a Duna szél fölé hajló Ferenc József felé. megállapodnak abban. A házaspár most lemegy a hul- lámfürdbe. De van Dubois úrnak egy olyan üzletEnnek levelet ír. szétkapcsolt a központ. kér a titkártól.

mikor befejezte a úr elmegy a postára. úr: adjon nekem egy-két felvilágosítást. . II. hölgyeknek ezt: Kezét csókolja: stb. levélírást. ha a borítékra a cím odaírja címét. leveleire. 2. . Lónyay Pál mérnök úrnak. Azután szükségem van magyar pénzre. Ha jó barátjának ír az ember. igaz híve: Dubois. . mint s más elintézni valója van. a levelet. Jó ismersnek ezt írja az ember: Szives üdvözlettel. Dubois Kelety Károly utca alá a feladó is 12. Elször is. Befejezésül pedig ezt írja: Kiváló tisztelettel. Dubois pestre és úr: Jó napot. hogy A távirat azonban nagyon hosszú. úr jelents üzleti Dubois Megkér- tisztvisel tanácsára tehát légipostán viszi küld izenetet. még ma el kell küldenem ezt a levelet. hogyan kell írni a címet. a vasút. Nem tudom azonban. le- levélre . filléres bélyeget kell ragasztani. II. Titkár: Tessék parancsolni.— ságos 89 — Asszonyom. A hivatalnok filléres. a táviratot feladni. Titkár: Méltóztassék írni: Nagyságos (vagy Méltóságos) Dr. Jó.. Dubois feladja az ajánlott bélyeget vásárol s megkérdezi a hivatalnokot. Elmegy hogy tanácsot kérjen tle. Az egyik ablaknál leveleket. hogy mennyi bélyeget kell tennie megmondja: belföldi forgalomban velezlapra szóló . De akármelyik bankban lehet pénzt váltani. Hat óra körül. Hogyan lehet azt szerezni? Titkár: Itt a házban is van pénzváltó intézet. titkár úr. ügy végett táviratozni is akar. így kezdi levelét: Kedves Barátom.. lehet melyik ablaknál dezi a postatisztviselt. Dubois úr: Köszönöm szépen. A repülgép gyorsabban Dubois úrnak egy a szálloda titkárjához. Legyen olyan kedves. Budapest. Azonnal elkül- . Külföldre levelek díjszabása országonként változik. nem ismerem az itteni Most érkeztem Budaszokásokat.

úr? Honnan jön D. úr? Hova sétál X. úr? Hova ül B. Dubois úr: Köszönöm. Titkár: a Az idegenforgalmi iroda a Vigadótéren van. merre van az idegenforgalmi iroda. Jó napot Titkár: kívánok. úr? Honnan jön X. Érdekldni akarok az egyik fiút. Honnan Hol folyik a Duna? A hegy A hegy A hegy Az Az Az mögött. úr? Az asztal alatt. úgyis van dolgom a városban. Ajánlom magamat. város fölé. Vigadóban. úr? X. Honnan Hol jön B. Hol áll a tanár? Hova áll a tanár? Honnan jön a tanár? Hol folyik a Duna ? Hova folyik a Duna? Az asztal eltti Az asztal elé. asztal mellett. Csak azt mondja még meg. asztal mellé.90 — döm ebben a bankban a legújabb árfolyam szerint váltják be a külföldi pénznemeket. asztal melll. Honnan jön a felh? város fölöl. Hol van az Ön lába? Hova áll D. . úr? sétál A fák A fák A fák közé. Az asztal elöl. ott. majd magam megyek. mögül. alá. A zuhany A zuhany A A A alóL Hol úszik a felh? Hova száll a felh? város fölött. mögé. között. közül. Dubois úr: Köszönöm a felvilágosításokat. úr? ül B.

Hol áll meg Duboisné? 11. úr? Hol van Budapest? Hol megy B. felé. Két nap óta. Mit csinálnak a vendégek. mieltt felmennek szobáikba? 7.91 — körül. hogy fenntartották-e számukra a szobákat? 5. valamitl fogva. A A A A A kerítésen kívül. Valamihez képest. úr végett. úr helyett. Tiszán innen. Mikor utazik X. Kabát nélkül. úr? Valamire nézve.gy könyv végett. Ki helyett beszél Ön? Ön? Ön? Ki (mi) miatt Ki (mi) jött végett jött Hogyan megy Ön? Hol van B. úr? Mióta van Pesten? Esy hét múlva. Mi van a szállóval 2. Öra közben. Hol megy X» úr? Alikor tanulunk? Y. úr után. Mit írnak a bejelentlapra? 8. X. . Dunán túL Valaminél fogva. kerítésen belül. Hova néz ki? 12. Hogyan rendeltéjc meg a lakosztályt? 4.-ék? Az asztal Az asztal Honnan fú a szél? Merre fú a szél? A Duna A Duna felöl. Kitl tudják meg. Hol ülnek B. Mi érkezett Dubois úr számára? 9. a téren át. X. úr miatt. téren keresztül.'ék? Hova ülnek B. E. HUSZONKILENCEDIK GYAKORLAT (Feladat.) 1. Van hely az els emeleten? 6. Mit ír alá Dubois úr? 10. köré. X. Egy könyv miatt. Mikor érkezik Budapestre Dubois úr és felesége? Hol rendeltek szobát? 3.

Hol lehet pénzt váltani? gyan váltják be a különböz pénznemeket? van az idegenforgalmi iroda? 45. zöldéi 20. Miért hozta magával feleségét is? 29. Ismeretlen embereket és távoli ismersöket. Ami az egyik országban szokásos. úrnak? 35. Mi látszik ide a Duna Mikor fognak Duboisék fürödni? 21. Milyen a hegy? 16. Hogyan kezdi az ember a levelet. Mit csinál a könny Hova nyári ruhákkal? 25. Mik állnak az utak melleit? Mi mögül? 18. Mit csinál a szobalány? 24. Mi kanyarog a sziklák között? 17.Q2 szemben? 13. úrnak valami Kitl kér tanácsot? 43. Miért utazott D. Nem olyan egyszer a megszólítás kérdése sem. úr? 27. hogy kalapot emelnek. Mikor megy el D. annyi szokás'*. akiknek nincs . Hol adja D.-ék a fel az a ajánlott levelet? 41. valója? Van D. Minden országban mások a társadalmi formák. úr Magyaror- szágra? 28. 46. úgy. Mi írni viszi légipostát? 42. Hogyan elintézni kell egy levél címzését? 44. Hogyan fejezi he? 37. a fák alatt? 19. úr? 22. Kik közé áll megy a házaspár? 26. amit jóbarátjának ír? 36. köszönnek elre a hölgyeknek. hogy akaratlanul is helytelenül viMagyarországon például mindig az urak selkedik. D. Mi van a téren túl? 14. Hogyan kell kezdeni a levelet? 34. Mit csinálnak fürd után? 31. Melyik levelet bontja fel elször D. A külföldivel gyakran megtörténik. a másikban nevetséges és hibás lehet. Hogyan kell telefonálni? 32. Hova nyílik kilátás Dubois úr erkélyérl? 15. HoHol Társadalmi szokások „Ahány ház. Honnan érkezett ez a levél? 23. 39. Sok levelet ír ön? 33. Hát a táviratot? 40. Ki magyarázza meg ezt D. úr a postára? 38. Hosszú az út a Szajna melll a Duna mellé? 30.

Ismers úrilányoknak nem mondjuk azt: kisasszony. Magyarországon tegevalamilyen pld. estét tóztassék helyet foglalni. A hölgyeknek azt mondjuk: Nagyságos. méltóztassék. jan. Ménesi át 22. a Ilyen . Ilyenkor az étkezésre rendesen tánc következik. Keresztnevükön szólítjuk ket.— valamilyen lítunk. A magyarban nagyon gyakoriak ezek a szavak: tessék. 2. Gróf úr.: Forvos úr stb. 1930 januárW. hivataluk. különösen a fiatalok. g3 ^ vezetéknevükön szómagasabb hivatalnokoknak Bíró úr. Méltóságos uram. de sokszor tegezdnek az idsebbek is. idegen embereknek mondjuk. zdnek. méltóztassék Az Ön megszólítás rendszerint kissé hideg. Pld. címük vagy pld. méltegezek.* Doktor úr. helyette ezt a szót: maga. Akit nem annak így köszönök: Jó reggelt. 1931. meghívásnak s a látogatásnak is bizonyos formaságai.: Káldy úr. címe van. Az urak frakkban vagy szmokingban. k.: Akinek rangjával szólítjuk. Ma már sokszor mondják feljegyezni. A hivatalos meghívó körübelül így hangzik: a Vannak Gárdonyi Zoltán és felesége szívesen látják Dubais Pál urat és feleségét vacsorára. jó kívánok. jó napot. A hivataluk nevét mondjuk pld. Hölgyeknek így köszönök: Kezét csókolom. A meghívásnak van hivatalos és bizalmas formája. azt címével. így köszöntöm: Szervusz. van szerencsém. nieghivókat rendesen csak nagyobb estélyek alkalmával küldenek szét.: Tessék leülni. Jóismersök. tessék elküldeni.-én este 8 órakor. Tanácsos úr. Budapest. Ha valakivel tegezdöm.-án. Méltóságos Asszonyom. V.

5. Budapest. Í931. Kiss Lászlóné. Szíves üdvözlettel : Dr. jan. tisztelt Méltóságos Uram és Méltóságos Asszonyom / Hálásan köszönöm január tizedikére szóló kedves meghívásukat. Igaz tisztelettel^ hívük: Dubois Pál.— hölgyek bizonyos estélyi 94 — meg.-én. hogy megint Budapesten tartózkodik. Másként hangzik természetesen hívója. . 5.'év. Ilyenformán: 'a jó ismersök meg4. hívük: Dubois Pál. ruhában jelennek A meghívóra Méltóságos idn belül válaszolni kell. II L Kedves Dubois. Sajnos azonban egyéb fontos elfoglaltságom miatt nem áll módomban annak eleget tenni. ilyenformán: Igen tisztelt Méltóságos szóló Uram és Asszonyom Január együtt tizedikére köszönettel elfogadom s megtisztel meghívásukat a kitzött idben feleségemmel Igaz tisztelettel. hallottuk. meg fogok jelenni Buda pest Vagy: /gen y 1930.-én. Budapest. 1930. jan. nagyon örülnénk^ ha feleségével együtt eljönne. Legközelebbi csütörtökön néhány ismers és jóbarát lesz nálunk ebéden.

engedi. Kissné: Akkor menjünk az ebédlbe. Szabó Péter. jó étvágyat Duboisnéhoz: Hogy érzi magát Budapesten jól. A szobalány: Tálalva van. a szünetben pedig bejött hozzánk . Meg- hogy bemutassam Szabó Péterné. Kiss László orvos Kissné: Isten hozta magukat kedves Dubois. nagyon operában Bánt. tetszett a Tegnap már az Megnéztük a Bánk De nekünk jobban dráma. a zenekar már játszotta a nyitányt. Tudja. már együtt van a kis társaság: a háziasszony és az ura. Kós: lányom vlea társaságot? helyet. Mikor Duboisék megérkeznek. Az asztalnál: Tessék hozzálátni. Duboisné: Mi egy kissé késn érkeztünk. láttuk ket. Mariska: a génye. Dubois úr és felesége. foglaljanak Parancsolnak egy cigarettát vagy szivart? Dubois: Köszönöm szépen. Az ebéd fél kettkor kezddik. Dr. Kiss. leányom. nem láttátok Nagyságos Asszonyékat? Kós: De igen. mennyire érdekelnek engem az foglalom le dolgok. Kiss: is voltunk az urammal. mi pedig a földszinten. hiszen akkor még nem ismertük egymást.95 meghívja magához ebédre Dubois urat és feleségét. Azt hiszem nem vettek észre minket. a leány vlegénye. kivánok. mesélni fog nekem ciaországról. ennek húga és sógora. Ök egy els emeleti páholyban ültek. Marika: az orvos leánya és Kós Károly. nekem nem szabad. mint az opera. csak nem találkoztunk velük. feleségem meg nem dohányzik. voltatok a Az operában voltak? Koshoz: Ti is ott Bánk Bán eladásán. Én magát Franottani magamnak Dubois. Tessék. Nagyságos Asszonyom? Duboisné: Köszönöm.

Nem akartok oda menni nászútra? Dubois úr nagyon szt. Az ebéd végén feláll a társaság. ott jobbat is hallhattok. Neked könny beszélni. Kissné: Tessék kedves Dubois. Nagyon szép közönség volt. Te nem voltál ott. Székelyhidy szépen énekelt. Tölthetek Még bort? Duboisné: Köszönöm. Ne mondjátok hogy nem vagyunk jó gyerekek. •Kiss: Milyen volt az eladás? Ki énekelte Bánkot? Diiboisné: Az eladás elég jó volt. ne vitatkozz Apával. pedig nincs igazad. de nem fog rajtatok a szó. menjetek világot látni. mert éhesen marad. egyék. dicséri a párizsi Kós: Mi inkább a Balatont választjuk. különösen az els felvonás. kezet nyújtanak egymásnak s azt mondják: „Kedves egészségére". Ha eljönnek Párizsba. nászutasoknak is. Mindig mondom. rát. Kissné: Jól van Marika. Nektek miért nem tetszett? Bizonyosan bennetek van a hiba. vagy a MátOda azután ti is eljöhettek értünk. Bánkot Székelyhidy énekelte. . Kiss: Hallottátok gyerekek. a Nagyságos Asszonynak tetszett az eladás. Parancsoljon Nagyságos Asszonyom ebbl a sültbl. belletek sem lesz világutazó. Az eladás után azonban az elcsarnokban azt hiszem láttam magukat. Marika: Te mindig bennünket okolsz Apa. csak tiszta vizet kérek. Dubois: Pedig Párizs valóban nagyon szép sszel. itt szolgálják fel a feketekávét. Kiss: No. Majd ha Párizsba mentek. bennünket is látogassanak meg. de a többi énekes bizony gyenge volt. Azután átmennek a szalonba. rólunk. Csak a kórusok voltak egy kicsit gyengék.- Q6 - egy ismersünk és vele beszélgettünk. Nem messze tlünk van az Opera Kiss: Rólatok már eleget beszéltünk gyerekek.

Q7 - Én olvasok olvas Te olvasol .

mikor D. Kik köszönnek elre Magyarországon? 4. Látták észre egymást? 38. Hol 35. Kivel vitatHova mennek nászútra a fiatalok? Miért nem mennek Párizsba? 45. akivel tegezdik? 13. Kik tegezdnek Magyarországon? 12. Mi nem lesz be- tetszett? 43. Kiket mutat be Kissné D. Hogyan köszönnek az urak? 5. Hogyan szólítjuk az ismers úrilányokat? 11. Hogyan köszönti az ember azt. Hogyan hangzik a jó ismersök meghívója? 24. ha elfogadja almeghívást? 22. Mit megérkeztek? taloknak kozik 44. Hát a hölgyek? 21. Milyen formái vannak a meghívásnak? 17. Hogyan jelennek meg ilyenkor az urak? 20. Miért nem vették játszott a zenekar. Milyen volt az eladás? A fia- 41. Mit mondunk a magasabb hivatalnokoknak? 8.-né az urá- Mit néztek meg? Operában? 36. urat és feleségét? 25. Mit mondanak helyette? 16. is Kik voltak még az D. Miért? 31. Miért nem? 42. Érdeklik Kissnét a párizsi dolgok? 32. úrnak? 27. Mit ír az ember. úr? 28.-ék 40.-ékat? 37. Mit mondunk a hölgyeknek? 10. Egyszer a megszólítás kérdése? 6. Hogy hangzik a hivatalos meghívás? Milyen alkalmakkor küldenek szét hivatalos meghívókat? 19. Marika? . Hogyan válaszol az ember a meghívóra. Hogyan szólítjuk az ismeretlen embereket? 7. volt D. Dohányzik D. ha más dolga van? 23. Mit mond a szobalány? 29. Mi történik meg a külföldivel? 3. 39. Mit 18. Hogyan szólítjuk azt. 34.- 98 — HUSZONKILENCEDIK GYAKORLAT (Feladat. Mikor kezddik az ebéd? 26. Hogyan kér meg valakit. Ki foglalja le magának Dubois urat? 30. Ki hívja meg ebédre D. hogy üljön le? 14.) L Minden országban egyformák a társadalmi formák? 2. Milyen megszólítás az ön? 15. akinek valamilyen címe vagy rangja van? 9. mond val? Kissné az asztalnál? 33.

Ma már egyre magasabbra építik a házakat. hogy közel vannak a hivatalokhoz. úr? 50. Bizony nagy különbség van a házak között. mond Miért egyék D. járkálnia. a társaság tagjai ebéd után ? Duboisnénak? Mit mondanak egymásnak László A ház és a Bárdoss között. De ma már sokkal jobb a közlekedés s a villatelepek is könnyen megközelíthe-. negyven A Ezek a felhkarcolók. ahol a különféle iroemeletes házakat is építenek. a színházakhoz: a város központjához. Mit OQ Kiss mond Mit nekik az apjuk? 47. A belvárosi lakásoknak meg van az az elnyük. és különbözk a bennük lakó emberek is. megfelel lakást Feleségével embernek valók. város belsejében természetesen nagy. sokkal megfelelbb egy bel- városi lakás. Milyen más az élet egy hatalmas amerikai felhkarcolóban. Amerikában harminc. Eleget beszéltek már róluk? 49. akinek sokat kell szaladgálnia. A villatelepeken minden villának van kertje. Egy hátránya azonban van ezeknek a lakásoknak. többemeletes bérházakban laknak az emberek. Különösen a gyermekek miatt. Olyan embernek. Érdekldik az ismersök újságokban az apró hirdetéseket az érintkezésbe egy-két lakásközvetítvel is is. Felesége a Tisztviseltelepen vagy valamelyik villanegyedben: a Rózsadombon vagy a Gellérthegyen szeretne lakást bérelni. tk. Messzire feküsznek a központtól s azért elssorban olyan találjon. s lakás úr lakást olvasgatja lép keres. 7* . hogy gyakran beszélget a lakás kérdésérl. az utcákon kicsi a forgalom.lölük? 46. a csend sokkal nagyobb. 48. mint a város belsejében. a leveg sokkal tisztább és jobb. akinek autója van.

az utcáról behallatszik az autók tülkölése. Milyen nagy a különbség a pesti bérkaszárnyák és egy falusi udvarház élete között. hogy megnézze nyit. amely büszkén lépdel közöttük. .100 dahelyiségekben lázas munka folyik. ahol számos lift bonyolítja le az óriási forgalmat s az épületek tetején gyakran színház. mint a külvárosok szegényes kis házaiban. azt melyet az egyik lakásközvetít ajánlott neki. : szobalány: Igen. számú házhoz. írógépek kattognak. az utcasarkokon álldogálnak s a földszintes házak között csak itt-ott bólongat egy-két árva akácfa. kert vagy mulató van. Csengetnek. Itthon van? A B. hivatalnokok futkosnak. Ha az ember este tíz óra után megy haza. karcsú nyárfák Bárdossné is ilyen házat szeretne. körülugrálják a pulykakakast. szobalány ajtót B. a réten vidáman nyargalásznak a csikók. mert az ura itt jár hiva. az udvarban futkároznak. Kit jelenthetek? Tessék a névjegyem. Mennyivel szebb az élet a kedves. barokk stíl. a patakon túl.: Máté úrral szeretnénk beszélni. de meg kell elégednie azzal a lakással. ahol a ház mellett szép kert húzódik a csendesen folydogáló patakig. talba. idegen emberek járkálnak a folyosókon. Bárdoss úr feleségével együtt elmegy az körút a 22. Távolabb a szélben hajlongnak a magas. Erzsébet a lakást. egy emeleten több család is lakik. . vidéki magyar udvarházakban. A kiadó lakást akarjuk meg- nézni. amelyet egy Erzsébet körúti bérház második emeletén vettek bérbe. kapupénzt kell fizetnie a házmesternek. senki sem mondhatja: „Ez az én házam*^. A bérházakban senkinek sincs kertje. játszadoznak a gyermekek. ahol az emberek családostul egy-két szobában laknak. a villanyosok csengetése.

azután lemegyünk önhöz és megírjuk a szerzdést. mellett van a hálószoba. És mondja csak kérem. Ebben a szobában helyezzük el a dolgozószobámat. Itt balra van: a konyha. mennyibe kerül ez a lakás? M. a itt ebben a sarokban pedig asztalt. én a magas földszinten lakom. a kamra és a cselédszoba.: Van szerencsém. jó napot kívánok. kiveszem a lakást.: is. ide a fal mellé a könyv. a beosztás megfelel.: Helyes. Az elszobából jobbra nyílik a dolgozószoba. M. Csak egy sznyegre van . tiszták és világosak. a karosszékeket és dohányzó B. Ki lakik a szomszédban ? Ugyanennyi Milyen em- berek a többi lakók? M.: Amint látta Nagyságos Asszonyom. Még megnézzük.101 B.- szekrényt. a harmadik emeleten pedig egy nyugalmazott minisztériumi tisztvisel lakik leányával és annak családjával.-né: Nekem is tetszik.: Rendben van. az els emeleten egy biztosítótársaság hivatalai vannak. B. a szoba a szalon. A lakás öt szobából és mellékhelyiségekbl áll. A kiadó lamegtekinteni? Méltóztassanak felfáradni kást óhajtják velem. míg a szobalány bejelenti ket. Önök alatt. Ilyen lakásra gondoltam.-né: Jó? üj Ahogy gondolod. negyedévi részletekben elre fizetend. B. Mit szólsz hozzá kedvesem? B. és felesége az elszobában várakoznak.: Négyezerötszáz peng évenként. azután következik az ebédl. A Körülbelül ekkora volt a régi lakásunk szoba is volt benne. A hálószobából kis tapétaajtó nyílik a fürdszobába. A szobák két utcára nyílnak. ettl balra a gyermekszoba. következ Az ebédl is szobák szépek. B. hogyan lehet legjobban elhelyezni a bútorokat. Ebben minden bennfoglaltatik. ide az ablak mellé az Íróasztalt.

a hiányzókat egy mbútorasztalos iparmvésszel csináltattuk. hogy ez a szoba világos és ders legyen. Csak tapétája sötét egy kissé. Olyan stílust kell választanunk.: asztali lámpára. de „rend a dolog veleje". B.-né: Barokk. akkor egy részét is felhasználhatjuk. A hálószoba is elég tágasnak látszik. átal<)kít- úgy. sától. M. mennyi a felmondási id? M. majd meglátjuk. Át fogjuk tapétáztatni.: Tiszta és rendes. A konyha falait is szeretném kicsempézlegyen. Nagyon nyugodt vonalú bútorok. Különben is szeretnék egészen új szalónberendezést csináltatni.-né: tetni. azt akarom. mennyire ragaszkodom hozzájuk. No. a vízvezetéket is meg kell igazítatnom. hiszem jól összeillenének egy biedermeier szalonnal. átalakításokat s B. tatni. hogy egybe lehessen ket B.: Addig elvégeztetjük lakást. amelyik nem üt el az ebédl stílu- Mert ezt a két szobát szeretném egy kissé nyitni.: Egy negyed év. M. . A gyermekszobát is szeretném átfestetni. Tudod. egészen B. azt hiszem in- kább a szalonba kell újat vennünk.-né: Egy hónap múlva. Csekélység az egész.: Ezt egykettre elvégzik! a mesteremberek. Mikor óhajtanak beköltözni az Nagyságos Asszonyom? B. akkor ez a Nekem jó lesz a régi sznyeg is. nagyon kényes vagyok arra. Régi családi képeinket bútoraink is a szalonban akarom felakasztani.: B.102 még szükség és egy szép szoba rendben lesz. Egy két darabját még anyámtól öröazt költem.-né: régi Csináltassunk biedermeier bútorokat. hogy tiszta Milyen a pince és a padlás? M.: Milyen stílusú ebédljük van Nagyságos Asszo- nyom ? B. kitakaríttatom a Még egyet.

szaladgál. . faragcsál. Ahhoz. dob. fog. üldögél. fogdos. nyargal. járogat. Ez az ember Kiss János* Ennek van háza. ültet. akit szeret. ír. Akárkivel. Ezt ismerem. lép lépked.103 — takaríttat. beszél. stb. Ki az ember? Milyen ez az ember? ez Ugyanaz. amennyi tegnap: sok* ember? Ugyanakkora. amekkora én gyok: 176 cm* va- Kinek adjak kenyeret? Kitol kérjek pénzt? Kivel beszélgessek? Kihez menjek? Kirl beszéltetek? ott Mindenkinek. Ehhez eljárogatok. Mit olvasgat az újságban? 4. Kikkel lép érintkezésbe? 5. ül. dobál. Azt nem. Jár. Ültetek. amilyen tegnap volt: gazdag. hajlik^ hajlong. HARMINCADIK GYAKORLAT (Feladat. Valakirl. ültetsz. Az Kovács Péter. vagdal. ültetnek. ültetünk. vág. Mirl beszélget feleségével? 6. farag. Ugyanolyan. ültettek. stb. Ahhoz nem. Annak nincs. Mennyi pénze van? Mekkora ez az Ugyanannyi. járkál. nyargalász. Hol érdekldik? 3. Igen. beszélget. Mindannyian voltatok ? Senki sem hiányzott? De igen. járdogál.) Mit keres Bárdoss úr? 2. néhányan nem voltak ott. stb. irkál. Jár^ járat^ csinálj csináltat^ takarít. aki tegnap volt : K* D. Senkitl. valamennyien ott voltunk. szalad. csak okosan. Hol szeretne a felesége 1.

míg a szobalány bejelenti ket? 35. Hát azon túl? 40. Milyen szoba van a hálószoba mellett? 41. Ki nyit ajtót a csengetésre? 33. Milyen élet folyik bennük? 18. Hol játszadoznak a gyermekek? Mit ugrálnak körül? 30. Melyik szobába készíttetnek új berendezést? 52. Mi van a dolgozószoba mellett? 39. Nagy a különbség a pesti bérkaszárnyák s a vidéki udvarházak élete között? 22. 31. minta városban? 9. Hogyan laknak az emberek a külvárosokban? 20. Mi van ezekben? 17. Hol írják meg a szerzdést? 49. Hány család lakik egy emeleten? 24. ur átalakíttatni a szalont és az ebédlt? 55. Van a bérháznak kertje? 23. Milyen stilusúak a vidéki magyar udvarházak? 27. Hogyan építik ma már a házakat? 15. összeülik a biedermeier a 29. a villatelepeken vagy a város belsejében? 10. Milyen emberek laknak a házban? 45. Mik hajlongnak a szélben? megy Bárdoss úr az Erzsébet körút 22. Milyen stílusú lesz az új szalon? 53. Szereti Ön a régi bútorokat? 51. Hogyan akarja B. Milyenek a szobák? 37. Milyen bútorokat helyeznek el a dolgozószobában? 50.104 Hol van a Oellérthegy ? 8. Megfelel a beosztás? 44. a harmincemeletes házakat? 16. Mennyibe kerül a lakás? 47.csinál a szobalány? 34. alá? 32. Mi bólongat a földszintes kis házak között? 21. Hol van a fürdszoba? 42. úr a lakást? 48.-ék. Mi nyílik a konyhából? 43. Ma is nehezen meglakást bérelni? 7. Mi nyílik jobbra az elszobából? 38. Kiveszi B. Milyenek a belvárosi házak? Hogy hívják 14. Miért? 54. Kik járkálnak a folyosón? 25. Kik a szomszédok? 46. Mi a villák hátránya? 11. Mi a belvárosi elnye? 13. Hány szobából áll a lakás? 36. Mi bonyolítja le az óriási forgalmat? 19. Hol várakoznak B. Mi hallatszik be az utcáról? 26. Hol nagyobb a forgalom. Miért jobb a Rózsadombon lakni. Mik nyargalásznak a patakon túl? 28. Miért . Mit . közelíthetk lakások még a villatelepek? 12.

a tavasz is az szezonjuk.— barokkal? a 56. a távolugrók és a rúdugrók. Aki csak teheti reggel vagy A tél este. A . homokkal töltik fel az ugró- lehengerlik a futballpályákat. a harmadik a lovon tornászik. A salakpálya egyik végében most indulnak a száz méteres futók. a hosszutávfutók reggel treníroznak. A tenniszpályák fell hangos taps hallatszik. Elmúlt a tél s a tavasz már kinn találja az embereket a sporttereken. 105 a — hálószoba? 57. Odébb a súlydobók. Az ugrópályákon is mozgalmas az élet. konyha faMennyi a felmon62. teljen. hogy kedves sportjának órát szen- Ilyenkor tavasszal rendbehozzák a salakkal borított futópályákat. de csakhamar más vonja magára figyelmüket.-ék? tíz Mit kell fizetni a házmesternek este óra után? A sportok hideg volt és sokáig tartott. egymásután jönnek a magasugrók. most dl el. De a tornászok kivonulnak a termekbl. hivatalos elfoglaltsága eltt vagy után. Ott mérkzések folynak. 58. a diszkosz és gerelyvetk készülnek a legközelebbi atlétikai versenyre. Vannak. kik fognak résztvenni a nagy nemzetközi tenniszversenyeken. De semmi sem tart örökké. dási id? Mikor költöznek be B. a másik a nyújtón. akik a könny atlétikát szeretik. A klubház erkélyérl egy kis társaság gyönyörködik a mozgalmas képben. Mit csináltat B. Elég tágas Átfestetik gyermekszobát? 59. egy-két siet a sport- telepekre. ezek rövid távot futnak.-né a laival? Van 61. De az atléták sem maradnak el. Nagy a sürgéstorna- forgás. felássák és friss pályákat. az egyik csapat a korláton. pince és padlás? 60. odébb csapattornát végeznek s egy vidám csoport bakot ugrik. a hordozható tornaszereket kihozzák a szabadba.

Soha sem tudhatja az ember Mindenkivel megtörténhetik. gem jobban téli érdekel a De ne haragudj öregem. Most végre itt a nyár. hányadik gólt rúgja már Pataky? futballért rajong. Hangos is a vasúti kocsi. a kapu eltt beadta a lapdát Patakynak és Pataky bumm — berúgta az els gólt. Különben is. Mitha másról nem is lehetne Halló. A társaság behúzódik az öltözkbe. Egyesek a legutóbbi atlétikai vesenyt tárgyalják meg. .— férfi 106 — páros különösen jól játszik. én még nem láttam olyan szép összjátékot. az egész csapat. S a versenyen . zuhanyoznak. Mind itt vannak. A fürdszobákban nagy kis locsolódás is a lárma. Feri: Lehet az zél. énekelnek a legénykék. beszélgetnek. hogy Pista már megint a beszélni. Pedig még sok a megbeszélni való. Gyönyör volt. törülköznek. ne mentegetdz- lelkesedhetsz tovább. Közben lassan bealkonyodik s a pályán elcsendesedik az élet. a kimelegedett atléták mosakodnak. vége az iskolának s a vonat vígan szalad a Balaton felé. — Jóska: Gyerekek! Fogadni mernék. Egész télen folytak a készüldések a nyári táboroSzorgalmasan és szépen dolgoztak a fiuk. hogy jó formában lesz és megnyeri a versenyt. dlnek el a bajnokságok. a lusták és álmosak már nyújtózkodnak. mint akkor. mint egy futballmérkzés. már a tizedik is. tudod. No. mások a jöv verseny esélyeit. . nevetgélnek. ásítoznak és az ágy után vágyakoznak. Pista: láttad Barátom! Ha volna. egy elfordul. fésülködnek. . Az öltözkben már öltözködnek az emberek. mikor a Molnár lefutott a jobbszélen. endobogóki kirándulás. Egy ilyen táborozás mégis csak szebb. de a vegyes párok is szépen dolgoznak. zásra.

A biz az parancsnok úr: A téli sportokról beszéltek fiuk? Hát ha az ember sítalpat köthet a talpára és végigszáguldhat a lejts hómezkön. mondja az egyik fiu. de az ördög se tud havazásban tájékozódni. A kezddött az élet. „No fiuk". majd elmondom. Ilyenkor vannak a nemzetközi gyors-és mkorcsolyázó versenyek. Moriztba. szánkázni és korcsolyázni is bundában mentek. nagy hómezk. érintetlen. ahogy csak siethettünk. mert nemsokára sötét lesz. Csodálatosan szépek a havas téli fenyvesek. Az emberek féltek a hideg téli napoktól. St. a jéghoki mérkzések. Majdnem eltévedtünk. mondom. „Meg egy repültér. irányt is volt nálam. de jó ersen. de még így is könnyen eltévedhettünk volna. Egyszer csak elkezd havazni. „Repülgép kellene ide". Másnap aztán hozta. mondom én. itt folynak le a ródli és bobversenyek. ott kiszálltunk és fel a hegyekbe. az egyik fiu a ródliját helyiérdek vasúttal mentünk a végállomásig. egy órán belül nem érhettük el. ha Svájcba mehet az ember.107 Sanyi: Feri: Hogyan Hát is volt az a hires kirándulás? ide figyelj. Milyen másként volt ez régen. A hegyeken mindenütt menedékházak. érzés. ahol felszállhat"." Siettünk is. Hát még akkor. hajrá. Nagysokára mégis elértük a túristaházat. magával Téli sportokat akartunk zni. A telepeken kilométerhosszúságú pályákat készítenek. „siessünk. beláthatatlan. Karácsonykor Mindannyian összebeszéltünk öten fiuk. sífelszerelést is vittünk magunkkal. De a menedékház még n^essze volt. melyeket még nem szántottak fel a síelk. Mehettünk már egy óra hosszat. mikor egyszerre csak borulni kezdett. hogy kimegyünk egy-két napra a Dobogókre. Szerencsére jól ismerem a vidéket. vagy az osztrák Alpokba. nagyszer . A nagy jégpályákon nyüzsögnek az emberek. Ez a téli sportok eldorádója. Davosba. Világított ugyan a hó.

mutat. lát. törülj törülközik. azon egész nyáron evezhetek. s különösen szombaton és vasárnap annyi a csónak. nem lehet Nekünk is van egy kétevezs. Gyorsan kell kiszállnunk. adhat. adhatnak. takar. csónakázom. Én bizony egész nap a vizén vagyok nyáron. mert a vonat nem várakozhatik sokáig. Jóska: jól Mi a Dunán szoktunk nyaralni. Ilyenkor kivonulnak a vadevezsök. mutatkoztok. három. tehet. adhatok. szre olyan barnára égek a napon. motorcsónakokkal. Ott kiúszhatjuk és kifürödhetjük magunkat. Pista: No majd nem húzódozol a fürdéstl. De evezscsónak sok van. Egy kett. mentemos^ getödzik. nyútózik. adhat.Feri: 108 - van egy fagyos szentünk. evezek. vitorlázom. mutatkozol. mutatkoznak. A Duna is tele van gzhajókkal. mond. tesz. gurulóüléses csónakunk. ott vitorlázni. Ne vitatkozzatok. adhatsz. pokrócokat visznek magukkal és kint is alusznak sokszor a szabadban. mint Nekünk is a csokoládé. adhatunk. mutatkozom. * ad. mutatkozunk. mondhat. sátrakat. Most is úgy betakarództál. hogy alig lehet mozogni tlük a vizén. húzódik. hogy csak a Balatonon van viziélet. úszom. nemsokára meg- érkezünk. adhattok. mutatkozik. mehet. Ugye Laci te még fürdeni is bundában mégy. menteget. láthat. . mutatkozik. kiszállni! mosakodik^ fésiily fésülködik. nyújt. ha a Balatonnál leszünk. mintha az északi sarkra mennénk. A vizén lehet csak igazán sportolni. A parancsnok úr: Készüldjetek fiuk. megy. húz. takaródzik. Ne gondold. Megérkeztünk.

adni. kérni: 109 .

110 ~ menni .

ha látogatást tesz. st egyes vidékeknek is. Duna? Kik vonulnak ki A válik igazán nyilvánvalóvá. hanem a divat a társadalmi szokások változásaira. Ez az igazság akkor emberek öltözködésére gondolunk. Milyenek a havas téli fenyvesek? 58. Milyen messze volt a menedékház? 49. vagy ha estélyekre. ha hivatalába megy. bálokra hivatalos. Milyen versenyek folynak le itt? 60.— Mit vittek magukkal? 45. Hol száll fel a repülgép? 51. Hogyan kezdett havazni? 52. Mirl beszél a parancsnok úr a fiúknak? 55. ha az ember végigszáguldhat a havas mezkön? 56. . Gondoljunk csak arra. Mit visznek magukkal a vadevezsök? 67. Mennyi ideje mehettek. Milyen ágai vannak a vizisportnak ? 64. is befolyást gyakorol- nak Egészen másként öltözködik az ember. Mivel van tele nyáron a rették az vasárnaponként? 66. divat ha az Változatosság gyönyörködtet. De nemcsak az izlés változandósága. de nemcsak az egyes koroknak. mikor borulni kezdett? 47. Hol van Pista egész nyáron? 63. Miért kell gyorsan kiszállni a fiuknak? 65. Utcára. Régen is sze- emberek a téli sportokat? 61. Miért nem tévedtek el a fiuk? 53. Minden kornak megvan a maga öltözködési stílusa. színes inggel. Hogyan megy fürdeni Laci? 62. hivatalba egyszer utcai ruhát vesz fel az ember. 111 — a helyiérde- Meddig mentek kvel? 46. Milyen pályákat készítenek a telepeken? 59. Elérhették egy óra alatt? 50. Milyen érzés az. puha. milyen másként öltözködtek ezeltt ötven esztendvel s hogy milyen változatos gazdagságú a különböze népek viselete. Miért siettek? 48. Mi kezddött másnap? 54. Milyen a téli sportélet Svájcban? 57. hanem az egyes nemzeteknek.

Nagy mvészet az egyéniségnek megfelel anyagot. Otthon általában könny pongyolát vagy háziruhát viselnek. széles karimájú szalmakalapokat stb. operában lett estélyi ruhát. iparosokkal a megfelel fogalomkör szókell kincsét begyakorolni itt is és a következ gyakorlatban is. selyem és nemezkalapokat. Mennyi különböz anyagú formájú kalapot látunk nap nap után. S a toa- még nem cip és kész magával a ruhával. karimátlan. hivatalban utcai ruhát. színt. Hivatalos látogatásra feketébe öltözik az ember. Apró. szürkecsikos nadrággal. annál változékonyabb azonban a ni. a felölt és kalap megválasztása is mind gondot és ízlést igényel. fekete zakkót húz. alacsonysarku sportcipk és sarok nélküli tenniszcipk*). színházban. bársony. fekete vagy fehér csokornyakkendt köt. színes harisnyával. csikós fekete nyakkendt köt s fekete keménykalapot tesz a fejére. barna vag>' szürke felöltöt puha kalappal. Az elegánsan öltözköd höl- gyeknek egész cipraktáruk van.— fekete 112 — vagy barna cipt. antilop és vászoncipk. ezek évenként és szezononként változtatják a divatot s a társaságbeli hölgyek sietve követik ket. Minden társaságban vannak követend mintaképek. utcán. Ezekben minden cipfajta megtalálható: apró selyem tánccipk. . lakk. A férfidivat eléggé konzervatív. a harisnya és színe és formája. Estélyekre vagy bálba frakkban vagy szmokingban megy az ember. *) Kereskedkkel. több szabadságot enged az egyéni ízlésnek. szabást kiválasztani. keményített mellü inget vesz fel. fekete selyemharisnyát és lakkcipt húz. estélyeken. sevró. mint a férfiaké. A hölgyek öltözködése sokkal változatosabb.

ugye? Bárdos úr: Jó napot Sándor úr. A szabónál hol csi- úr: Mondja csak kedves Bárdos Ritkán láttam ilyen ruháit? jó szabású öltö- nyöket Szeretnék egy szép világosszürke nyári öltönyt csináltatni. sem a feltn színeket. Sándor Eleknél dolgoztatok. Dóczy úr: Elre is Milyen öltönyt méltóztatik? Dóczy egészen úr: Egy világos nyári utcai ruhát. Milyen szabású legyen a ruha? Dóczy úr: Egészen sima. Szöveteket is tart raktáron a szabó. Nem szeretem könny mintázatú szöveteket mutasson. nem mondhatnám. Mennyibe kerül egy öltöny ebbl az anyagból ? A szabó: 260 peng. köszönöm a fáradságát. jöjjön velem. nem szeretem a nagyon szkre szabott ruhákat. régi cég. róla. sem az ersen min- tázott szöveteket. Dóczy úr: No. ki a szabója. Ezek a minták a legdivatosabbak. egészen keveset derékba szabva. Dóezy úr: Jól van.— a) Dóczy náltatja 113 — úr. Megpróbálhatnám a ruhámat? Hoztam egy új rendelt is. ha van kedve hozzá. A szabó: A készen vett ruha természetesen lényegesen olcsóbb. Nagyon megbízható. mint a mértékre készített. Azonnal hívom a szabászt. ha megmondaná. hogy olcsó. Csinálja a kabátot is. Berlitz. Bárdos úr: Ezer örömmel. Magyar állni s az g . De meg lehet gyszabó: Méltóztassék választani. meg a nadrágot is elég bre. vegyen mértéket. De lehetleg sima. A szabó: Ezer köszönet. nagy hálára kötelezne. A napokban megyek én is próbálni. A zdve hogy az öltöny elsrangúan fog anyag is elsrend. széles kihajtóval.

azonnal szólok a próbakisasszonyoknak. de a selyembélés és a szrmegallér meleget tart. nem tart sokáig. nem mutathatna be egypárat? Elárusítón: Méltóztassék felfáradni az els emeletre. m- Az átalakítás szen lesz a kabát. Mikor lesz készen a ruha? A szabó: Két hét múlva.114 A szabó: Egysoros vagy kétsoros legyen a kabát? Milyen bélést méltóztatik parancsolni? Dóczy úr: Egysoros legyen. ez a fehér selyem ruha meg fog felelni. Valami egészen könny anyaggal kell bélelnie. Elárusítón: Az a kabát drágább valamivel. Kósné: Nem mutathatná meg nekem azt a kék kabátot. 400 peng. amelyiket a kirakatban láttam? Az nagyon tetszik nekem. de nem túl könnyt és egészen egyszert. mivel szolgálhatok? Kósné: Egy könny tavaszikabátot szeretnék. Hova küldhetem? Holnapra ké- Kósné: Egy estélyi ruhára is szükségem lenne. Ez egészen könny anyagból van. Nem gondolja. Azonnal leküldjük a helybe. hogy hosszú egy kissé? Elárusítón: Egész keveset. . A szabása is tetszik. b) Divatszalonban Elárusítón: Kezét csókolom Nagyságos Asszonyom. Kósné: Szeretném megpróbálni. Kósné: Azt hiszem. de nagyon divatos s azt hiszem. Elárusítón: Méltóztassék. Egy hét múlva azonban már próbálhatunk. nagyon jól fog állni a Nagyságos Asszonynak. két gombbal.

egy cseppet sem öregít. Nagyon szép egyszerség.— 115 — Elárusítón: Elsrend anyag és nagyon modern. Ezek a tompafényü selymek most nagyon divatosak. hogy a szezon elején méltóztassék jönni. Kósné: Mutathatna valami szép kosztümöt is? Elárusítón: Most. A sima ez a szabás is egészen modern. Fiatalos ruha. kérni: . az idény végén nincs nagy készletünk. Akkor nagyon szép és gazdag választékkal szolgálhatunk. Azt ajánlanám Nagyságos Asszonyom. adni. igen jól fog hozzá állni egy fehér g3Öngysor.

116 — jonn .menni.

És mégis vannak olyan vonások. Milyen szabású legyen a ruha? 33. igazságügy. Hol alakítják át? 45. Hol nézi meg Kósné az estélyi Az emberek foglalkozása Régi igazság. Szereti a feltn színeket? 32. inint ahogy két egyforma falevél sincs. miniszter. Mi fog jól állni a fehér selyem kosztümhöz? 51. belügy-. öregít a fehér ruha? 52. hogy nincs két egyforma ember. pénzügy. Mire lesz készen? 46. Olcsó? 36. oly intézmények. mint a csináltatott? 37. Nem hosszú egy kissé? 45. melyeket közös nyelv. egységes jog és alkotmány tart össze. Drágább a kék kabát mint a szürke? 43. közoktatásügyi stb. Ezek olyan embercsoportok. így különülnek el a népfajokon belül az egyes nemzetek.~ 117 — úr? 31. Milyen anyagból legyen a bélés? 38. a köztársaság a király- Az ország ügyeit a minisztériumok intézik. Milyen selymek divatosak most? 50. Olcsóbb a készen vett ruha. Melyik kabát tetszik Kósnénak? 42. Mennyibe kerül egy öltöny? 35. . Hova küldheti az elárusítón a kabáruhákat? 48. hadügy-. közös mveldés. közös történelmi hagyományok és szokások. melyek nagy emberi közösségeket foglalnak magukban. Mi tart mekget a könny kabáton? 41. Melyik kabát áll jól a nagyságos asszonynak? 44. Kik mutatják be a ruhákat? 49. Mikorra lesz kész a ruha? 39. közös származás. a másikat. de ugyanazon nemzet történelmében is felváhhatja egyik alkotmányforma ságot. Mikor van . Az egyes nemzeteknek más és más alkotmánya van. melyek sok emberben közösek.nagy választék a divatszalonokban ? tot? 47. Tetszik önnek a derékba szabott kabát? 34. Mit vásárol Kósné a divatszalonban? 40. ezeknek élén a miniszterek állnak: a külügy-.

A vármegye élén a fispán és az alispán. Csak ki kell mennünk az utcára s végignéznünk a különböz üzletek cégtábláit. emberek viselkedésére. a városok élén pedig a polgármester áll. meg vol- tak a maga határozott Mégis. mázolok üzletei és mhelyei. mennyi ága van a kereskedelemnek és iparnak. mérnök. a virág. De a hivatalnokok csak kis részét teszik az ország kosságának. mint régen. A környezet elhatározó bélyeget nyom a benne él. orvos. öltözködésére. . hogy mi a foglalkozása. midn másként öltözködött nemes és a paraszt. Az igazságszolgáltatás a törvényszék. mimkáját a bíróságok: a tábla és a kúria végzik. a könyv és egyéb kereskedéseknek s megint mások az asztalosok. beszédmodorára. az esetek nagy részében ma is els látásra meg lehet mondani valakirl. S az stermelk mellett mennyi iparos. a ruha. gyárimunkás stb. bádogosok. Ma már nem a kü- annyira az egyes foglalkozások. 118 hi- A minisztériumok különböz itt ügyosztályaiban rengeteg intézik az általános a érdek ügyeket. Az országok békéjének rzje a katonaság. A helyi érdek ügyeket kisebb közigazgatási egysé- gekben: a vármegyékben és a városokban bonyolítják le. vállalkozó.vatalnok dolgozik. annyi ember. él még az országban. cipészek. foglalkozású A városokban és a emberekkel falukban a legkülönbözbb Milyen hosszú a rangsorozat a nagybirtokostól a középbirtokoson át a kisgazdáig s a szegény napszámos emberig. a polgárok biztonságára a a rendrség vi- gyáz. Egészen más képe van az élelmiszer. hogy lássuk. miidn az egyes céhek határozottan elkülönül- tek egymástól s minden társadalmi osztálynak ismertetjelei. keresked. la- járásbíróság. a városi polgár. találkozunk. gyáros. Ahány lönülnek el foglalkozás.

ha katona lenne a fiam. iskolába. Nagyságos Aszszonyorn gyermekei is oda járnak ugyne? Kovácsné: Igen. hogy milyen pályára adják. az megél a jég hátán is. hogy egyetemet végezzen és diplomás ember legyen. okos és talpraesett gyerek. Szeretem a szerzetestanáro- kereskedelmi . Végezze el az egyetemet. Kovácsné: Én nem ajánlom a katonaiskolát. Kenyeres: Hova járnak a gyermekek? Kovácsné: A fiam a cisztercitákhoz jár. Leghelyesebb. Jó nyelvérzéke van. Kenyeresné: Én azt szeretném. Nagyon jó a bizonyítványa. a többirl a maga idejében fiút is határozhatunk. lát. nagyon És azután is! gyenge arra ez a gyerek. a pályaválasztásról korai Ilyen fiatal gyermeknél még nem lehet meghogy mire van leginkább tehetsége. Azt akarom. Azt mindenesetre szeretném. . hogy jó diplomata legyen.— A kis 119 — Kenyeres Gyula elvégezte az eíemi iskola els négy osztályát. azután elvégzi a Ludovikát s mint fhadnagy kerül ki az életbe. Legjobb lesz. ha hatámaguk ebben a kérdésben a szülk teljesen roznak. nagyon sokat kell tanulnia. ha most középiskolába adjuk Gyu- még beszélni. Nem jó. fiadat a háborútól? Nem félted a Kenyeres: Azt gondolom. a lányom az állami leánygimnáziumba. A fiamat meg a gazdasági akadémiára akarom küldeni egy kicsit vékony dongájú és nem is nagyon szereti a városi életet. legyen diplomata. Kenyeresné: Hát ha katona nem lehet. ítélni. hogy a lányom se legyen másra szorulva. ezért tovább taníttatják szülei. meg a lányom is gimnáziumba jár. Megbeszélik egymás közt és az ismersökkel. Adjuk a katonai freáliskolába. a fiam is. Kenyeres: Ahhoz. ha beíratjuk a gimnáziumba. Kovács: Járassátok a hadd legyen belle gyakorlati ember.

Az igazgató jó barátom és egy-két iskola. Nagyon jóhír fntni^ ülniy . tanárt is ismerek. Itt van egészen közel hozzánk. 120 — uram is sokat adnak a vallásos nevelésre. inkább az állami freált választjuk. Az járt.— kat. Azt hiszem. a ben- césekhez Kenyeres: Egy kissé messze van tlünk a cisztercita gimnázium.

— menníj jonni 121 — .

Miért akarja. vigyáz. ersíti. mondja a közmondás. Ki él meg a jég hátán is? 41. Ilyenkor magasra szökik a betegre je- ges borogatást raknak s keser orvosságokat kell szednie. a gyomorrontás. Pedig milyen könnyen megbetegszik az ember. Hova járnak Kovácsné gyermekei? 45. csak lassan lábbadozik. Hova adják be a kis Gyulát? 44. el is Ha . döntik ágyba a az embert. Mrért? 48. Hova akarja adni Kenyeres a fiát? 38. hogy leánya elvégezze az egyetemet? 46. hogy diplomata legyen a fiából? 42. múlik a válság. Ismeri Kenyeres az állami freál igazgatóját? 50.~ Kovácsné korai ítélni 122 — Mitl félti a katonaiskolát? 34. Miért szereti Kovácsné a szerzetes tanárokat? 49. Nem lehet még a a pályaválasztásról beszélni? Meg gyermeknél is. Miért gondol Kenyeresné arra. hogy vissza ne CvSsék a betegségbe. Sokat kell tanulnia a jó diplomatának? 43. Edzi magát. A csak nátha.Más kárán tanul az okos". Csak a beteg ember tudja igazán. ffájás még könny nem láz.. Miért ajánlja a kereskedelmi iskolát? 40. a torokfájás. rosszul érzi magát. Hát a tanárokat? fiatal Az egészség . De milyen rettenetesek a hosszantartó súlyos betegségek. orvost hivat s ha beteg volt. Hova akarja küldeni fiát? 47. Mit tanácsol Kovács? 39. hogy mihez van tehetsége? 37. 36. Az emberek nagyrésze mégsem vigyáz egészségére. a íiút? 35. betegségek. mit jelent a jó egészség. megelzi a bajt. míg egészen félgyógyul. sokáig gyengélkedik még. Okos ember Ha vigyáz egészségére s ha lehet. Egy kis meghlés kell csak s a legersebb szervezet ember is lázas lesz.

Reumámat gyógyíttatom. Bizony sajnos nekem is szükségem van már a Lukács fürd iszapjára. Örülök. Sokat szenvedtem miatta. jönni.— ellenállóvá teszi 123 — nem hanyagolja el szervezetét. testét. hogy láthatom. A füstös. Két napig köhögtem is. Hát maga hogy van? Mit keres itt? Horváth: Én csak olyan kerti vendég vagyok itt. Baloghné és Horváth úr találkoznak Budapesten a Lukács fürd kertjében. nálunk tavasszal sok a munka s a jó há- . Baloghné: Az én reumám is súlyosbodott a télen. hirtelen zápor kerekedett és brig áztam. Horváth: Nem olyan veszedelmes az én betegségem. nem igen tö- rdnek az egészségükkel. de tudja. A mull héten kirándultam. Horváth: És használ valamit a fürdés? Régóta itt van már Nagyságos Asszonyom? Baloghné: Nagyon meg vagyok elégedve a gyógykezeléssel. Nagyságos Asszonyomnak is fürdkre van szüksége? Baloghné: Jó napot Horváth. A sok munkától és a kevés levegtl állandó ffájásom van. de már jól érzem magam s nemsokára olyan egészséges leszek. poros nagyvárosi leveg megártott az egészségemnek s míg szabadságra nem mehetek. hogy „ép testben ép lélek". Milyen váratlan szerencse. Elbb de máris érszerettem volna már itt. mint a makk. Baloghné: Csak nincs valami komoly baja? Az ilyen megcsontosodott agglegények mint maga. '/eni Még csak pár napja vagyok jó a fürdk hatását. Horváth: Kezét csókolom Nagyságos Asszonyom. Meg azután meg is hltem egy kissé. mert tudja. hogy látom. ide jövök délutánonként.

S mit szólt a dologhoz Mester doktor úr? Ugy-e még mindig a háziorvosuk. Horváth: No. Az idegrendszerét azonban nagyon megtámadta a betegség. A hét végén már utazom haza. Baloghné: Igen. Isten vele. Attól tartottam. hogy lássam. Látja. azt hiszem mindenki jól van. igen. Csontrepedést kapott s az egyik szeme ersen megsérült. Horváth: Méltóztassék átadni neki is és kedves urának is üdvözletemet. ö ajánlotta a Lukácsfürdt volt is. Kiss Péter feleségül vette Tary Etelkát. Horváth férje. De hála Isten túl van a veszélyen. Horváth: Meddig marad Nagyságos Asszonyom? Baloghné: Sajnos. Gáléknak kis fiuk született. így aki jár. hogy beteg volt a kedves Mi baja volt? Baloghné: Autószerencsétlenség. Az uram tavaly klinikáján feküdt s nagyon az is meg elégedve a- gyógykezeléssel és ápolással. elmegyünk pár hétre valami csendes nyugodt nyaralóhelyre. Meg azután tudja. : Nem tudtam. nem hagyja is ilyenkor Meg azután meg fáztam egy kissé. Baloghné: Jónapot Horváth. nem sokáig.— ziasszony 124 — egyedül az urát. Horváth: Bizonyosan nem vigyázott eléggé magára s megártott a szeszélyes áprilisi idjárás. Ezért nem találkoztam hát vele a télen. Nagyon az szeretjük. férje- . Ha most végQÍ ér az én kúrám. Kezét csókolom. Mert különben rendesen fel szokott látogatni Pestre. mennyit dolgozik. nem vigyáz. Megjön a fiam Berlinbl. S hogy vannak a többi ismersök? Baloghné: Köszönöm. megvakul. csakhogy meggyógyult. Kedves és alapos orvos. Békyék a Balatonon nyaralnak. alig várom.

esni : fázom fázol fázik esem esel fáztam fáztál fázott estem estél esett esik fázunk fáztok esünk estek fáztunk fáztatok estünk estetek fáznak esnek fáztak esni fogok esni fogsz esni fog estek fázni fogok fázni fogsz fázni fog stb.125 fázni. fázzam fázzál fázzunk fázzatok essem essél essünk essetek fázzék fázzanak essék essenek aludni i alszom . fáznám fáznál fáznék fáznánk fáznátok esném esnél esnénk esnétek fáznának esnék esnének fáztam volna fáztál volna fázott volna estem volna estél volna esett volna stb.

Meg van elégedve Baloghné a gyógy35. Hova jár ki. már Mi a fürdk jó hatását? 39. Érzi nem jött elbb? 43. Mire van szüksége Baloghnénak? 20. Miért ázott brig? 31. Mire kell vigyáznia a betegnek? 16. Könnyen megbetegszik az ember? 4. Mi ura? 45. a dologhoz Mester doktor úr? 42. Veszedelmes Horváth úr betegsége? 28. Milyen lesz nemsokára? 34. ha magasra szökik a láza? 11. Mit szólt 44. Mit csinál az okos ember? 15. Mit kell szednie a beteg embernek? 12. Sokat ér a jó egészség? 3. Mi lakik az ép testben? 18. Mikor kell orvost hivatni? 16. kezeléssel? 38. Mit raknak a betegre. Milyenek a hosszantartó. Meg volt elégedve az ápolással? baja volt? 47. Jól érzi magát Horváth úr? 33. Ágyba dönti az embert a gyomorrontás? 9. Hol találkozik Baloghné Horváth úrral? 19. súlyos betegségek? 10. Gyengélkedik még a lábbadozó? 13. Régóta tanul már Ön magyarul? 37. Mikor gyógyul fel egészen a beteg? 14. Mit keres a Lukács parkban? 24. Örül Baloghné? 21. Kik nem tördnek egészségükkel ? 27. Hogyan hlt meg? 30. Mitl van állandó fejfájása? 29.— 126 — HARMINCNEGYEDIK GYAKORLAT (Feladat) 1. Köhögött már Ön? 32. Mondjon egypár könynyü betegséget. Az ers szervezet ember is könnyen megbetegszik ? 6. Mi ártott meg az egészségének? 25. 40. Jó dolog a nátha ? 8. Mit kapott az autószerencsétlenség . Hogy van Horváth úr? 23. míg szabadságra nem mehet? 26. Kinek a kárán tanul az okos? 2. Miért van szüksége a Lukács fürd iszapjára? 22. Miért kell edzenünk magunkat? 17. Milyen orvos Mester doktor úr? Van Önnek háziorvosa? Hol feküdt Baloghné 46. Mi kell ahoz. Miért ártott meg neki? 4Í. Ki szenvedett sokat a reumája miatt? Használ valamit a fürdés? 36. hogy az ember lázas legyen? 5. 7.

A szülnek a nyárra. A A konyférfiak hakerteket felássák. mandulafák és almafák. fehéren vagy rózsaszínén mosolyognak a virágos cseresznyefák. Még alig múlt el a gyönyör május. de a réteken már zöldülni kezd a fü és kidugja fejét a hóvirág. gyakran esik. fecskék cikáznak a levegben. a folyókból. Mit támadott meg a betegség? 51. A hegyek lejtin és az árnyékos helyeken még fehérlik a hó. káposztát. Ki vette feleségül Tary Gizellát? 54. Miért nem? tartott Mitl Az évszakok Milyen szép is a tavasz! A természet felébred téli mindenütt új. a madarak fészket raknak. Túl van már a veszélyen? 50. a gyümölcsösök virágba borulnak. szeszélyes az idjárás. Sokáig marad a nagyságos asszony? 56. borsót. megkezddik az els kapálás és gyümölcsfákat is megtisztogatják. paradicsomot. 127 — a felesége? 4Q. gólyák sétálnak a napos réteken. Egyszerre csak itt vannak megint a vándormadarak. munkájukhoz. Embernek. állatnak sok a dolga. ha véget ér az asszony kúrája? 52. békákra vadászva. hogy jobban teremjenek. friss élet fakad. krumplit. Kiknek született kis fiuk? 55. kezddik az igazi a élet a falun. az asszonyok babot. már . Hog>' vannak a többi ismersök? 53. paprikát ültetnek. patakokból és tavakból könny pára száll fel. kukoricát. árpát. A nap egyre korábban kel fel. Az emberek hozzálátnak felszántják. Már minden fa rügyei kifakadtak. az emberek kémetszés. a hó elolvad. mezket ismét elvetik a tavaszi veteményeket. Most álmából. ugorkát. A nap sugarai mindig fényesebben és melegebben ragyognak.— alkalmával? 48. Hova mennek Baloghék. visszametszik. a kimennek a szlkbe. A fák mindig jobban lombosodnak.

A pusztán van csak igazán meleg nyáron. A strandon nyüzsögnek az emberek. a Dunán. báb. zás. . De ez a nyaralókat. melyek kaesákhoz. tle az ember. különösen a városokban.— itt 128 — nóta hallat- a nyár. akik családostól mennek nyaralni. de sárgulnak már a gaaz árpa. a A föld ke- ménnyé szárad. óriássá leveg olyan izzó. már kilenc. A hegyekrl. gulyákat és falukat ingat a learatják az érett gabonát. a tengeri fürdkben vidám és tarka élet folyik. ahol a nagy házak között megszorul a meleg s az emberek alig jutnak leve- nagyon egy kis friss levegre s a villanyosok megállóinál megszaporodnak a kirándulók. Könny ruhát vesznek magukra az emberek és csapatonként sietnek az uszodákba és strandfürdkbe. Itt azután feleségestl. Mindenki vágyódik a szabadság után. játékhajók s a komikus nagy gummiállatok. akik nagy és elegáns fürdkön töltik szabadságukat. békákhoz. a Balatonnál. Vannak olyanok. inkább az egyszerbb. családias nyaralótelepeket szeretik. bonák. Vannak olyanok. akik naponként mennek úszni vagy evezni. a búza. is ghöz. mezkrl vidám dolgoznak és énekelnek a lányok. hogy „a víznek nincs gerendája". ilyenkor tíz órakor kezddik a fürdés. A különféle für- dhelyeken. szik. A mezkön nem zavarja a fa- lukban zúgni kezdenek a cséplgépek. napotiszta sárga is reggel még hvösebb van. hogy megszédül szél sem mozdul és megszületik a délintt házakat. A homokban vidám gyermekek játszanak s a vízen feltnnek nemsokára játékaik: lapdák. Vágyódnak mások. krokodilokhoz s egyéb állatokhoz hasonlítanak. a rozs meg A forróság egyre tikkasztóbb. A és haragoszöldek kukoricások frissek még. levegben. hogy nyaralni mehessen. de nincs mindenkinek ilyen sok ideje. elfeledik. gyermekestl nyugalomra és üdülésre találnak. A bátrabb gyerekek beúsznak a mély vízbe is. evezés.

a fürdhelyeken egyre kevesebb a vendég. a koncerttermekben ismét megszólalnak a hangszerek. hogy az ember a legszebb eladásokat hallja. Másként van ez a nagyvárosokban. a hangos filmrl. édesedik a szl szeme. Ha két. lezúzzák már csorog az édes must. kinyitják a s pincéket. de csakhamar lehull a lomb szi szél puszta tarlók és kopár mezk felett fú. érik a gyümölcs. három vagy többlámpás idejét. de rövidek már a napok. a mezkön folyik még a szántás. hideg szi es esik. a hivata- lokban. A falusi ember ilyenkor behúzódik házába. Mindig hvösebbek a napok. présházakat. Ezért lát az ember majdnem minden ház tetején antennákat s ezért van ma már olyan sok embernek rádiója. készülékre is. De mennyi öröm és szépség van az szben is! Már sárgul. Mas^ar 9 . A különböz országok rádióleadóállomásai gondoskodnak szebbnél-szebb msorokról. nem telik. hosszabbak lesznek az éjszakák. Elmúlik a nyár. De ma már nem kell színházba vagy koncertre menni. A szinházak megnyílnak. A az természet utoljára megmutatja az még pompáját.12Q De minden jónak vége szokott lenni. ha az ember szórakozással akarja tölteni szabad Csak be kell kapcsolni a rádiót s a hangszórót. nagy kosarakba szedik az almát és a körtét. akkor elég a detektoros készülék Csodálatos. A munkában fáradt embereknek szükségük van egy kis szórakozásra. a sár s reggelenként deresek n a mezk. Újra megkezddik a társasélet. hogyan fejldik a tehnika. Itt most kez- ddik a a szezon. Ötven évvel ezeki tudott ltt még a moziról. verik a diót. mily rövid az id tavasztól szig. az operai eladások elkezddnek. az újságok „uborkaszezón"-jának vége. üzletekben teljes lendülettel megindul munka. hidegen fú a szél. mez s sz színeibe öltözik. Most látszik csak. a gramo- BerUtz. Nemsokára a itt a szüret. szedik is szlt. vetés. erd. gyárakban. telik.

Megtanulják a leckét s jutalmul illatos kávét kapnak édesanyjuktól. Siet. A jó gyermekek s a családtagok ajándékot kapnak. Éjjelenként fagy. A gyermekek vidáman szaladgálnak az udvaron. Lassanként megjön a házakat. Az utcákon tereken nagy halmokban állnak a fenyfák.— fonról. Otthon. Ilonáról meg a Jézuskáés karácsony. . a jó meleg szobában nem kell ettl félni. ezüstös és aranyos díszekkel. hóembert állítanak és körültáncolják. mieltt bealkonyodik. ról Hamupipkérl. ott még népszokások. mint tél: akkor volt. A kicsinyek körülülik a kályhát. csak varjút látni egy-egy lomha vagy egy-két gyalogos. hóval. mert ha éjjeli hóviharba kerül. Talán borért megy a behavazott szlbe. ez a család és a szeretet ünnepe. könnyen eltéved s ha nem talál menedéket. De mégis jobb bent a meleg szobában. Nagyanyó mesél ne- kik. megfagy. Csakhamar megjön Szilveszter Az ismersök boldog újévet kívánnak egy- másnak. Tündér Hiszen közel van már is. A falusi élnek a régi és az újév. apró karácsonyfagyertyákkal. csizmás. Karácsonyra majd megrakják ket cukorral. a hangos itt-ott nyári vidékek kihalnak. 130 — akkor és a rádióról s hol volt még a repül- gép és az automobil. gyermekek betlehemezni járnak. hólabdát gyúrnak és hógolyó csatát vívnak. mély nyomot hagy a frissen hullott hóban. Ma minden másképpen van. hogy hazaérjen. jéggel fedi be a mezket és vizeket. bundás parasztot.

131 — ember házatok hál házam emberem házad embered háza embere házunk emberünk emberé emberek emberei emberiek házuk emberük házé házak házai házaim házaid házai házaink házaitok házaik embereim embereid emberei házat embereink embereitek embereik .

Miért metszik vissza a gyümölcsfákat? 12. Hova mennek a férfiak? 11. Mivel játszanak? 31. Szereti az szt? 34. Mi száll fel a folyókból és a tavakból. Mi 6. Milyen lesz sszel a gyümölcs? 35.- 132 - HUSZONNYOLCADIK GYAKORLAT (Feladat. Mikor kezddik Kik énekelnek? Milyen színek a kukoricások? 19. Milyen színek a virágzó gyümölcsfák? 13. Milyen élet folyik a fürkasztó a meleg dhelyeken? 28.) 1. Mit csinálnak az emberek szüretkor? 37. Hol fú az szi szél? 38. Melyik a legszebb évszak? 3. Hol indul meg sszel a falusi ember? Mi kezddik ászel a nagyvároscsinál újra a munka? az 43. Miért nem szabad beúszni a mély vízbe? 32. Mik jönnek vissza tavasszal? Mond- jon egypár vándormadarat. Milyenek az éjszakák. Miért olyan tika városban? 20. Hol raknak fészket a madarak? 14. 2. Mi hallatszik a mezkrl? 18. Mire van szüksége a munkában fáradt embernek? 45. operában? 44. Miért hull 40. Mit Hát a városi? 41. Mindenki családostól megy nyaralni? 24. le a lomb? 39. Mit ültetnek az asszonyok a konyhakertbe? 10. Mit csinálnak a falusi emberek. ha hallani akarjuk? 47. Kik mennek úszni vagy evezni naponként? 22. ha megjön a tavasz? 9. Látott már délibábot? 26. Mirl gondoskodnak koncerteken és . Mire vadászik a gólya? 8. ban? 42. fehérlik Mibl ébred fel a még a hó? 4. Hova vágyódnak nyáron a városi emberek? 21. Mikor kezddik a fürdés? 29. Hát a szl? 36. Hol játszanak a gyermekek? 30. 17. természet tavasszal? Hol 7. ha elmúlik a nyár? 33. Mi történik a színházakban. dugja ki a fejét? 5. Mit kell csinálni a rádióval. ha süt a nap? a nyár? 16. Milyenné szárad a föld a pusztán? 25. Csak egyféleképpen lehet szórakozni? 46. 15. Hol töUik az emberek szabadságukat? 23. Mit aratnak le a mezkön? 27.

. Kéz kezet mos. mondják arra lel. mondják arra. Lassú víz partot mos. mondják arra az emberre aki többet akar. Mit csinálnak télen a gyerekek? 56. aki eltéved a hóviharban? 55. mint amire képes. de nem bírja a farka". a több lám- pás vagy a detektoros? 49. Nem mind arany. Ki mesél a kicsinyeknek? 58. Mi történik avval. Az Ígéret szép szó. akinek siets mert az utolsó percre hagyta. ami fénylik. Mit díszítenek fel karácsonykor? 59. bajában magára hagyni. az emberre. ha „sarokba Kicsi a bors. „Legény a gáton". Másképpen van ma. Mit kapnak a családtagok? 60. de ers. aranyat „Kivágja magát" az ügyes szorítják. „Körmére ég a dolga. „Sokat akar a szarka. Miért siet? 54. Melyik készülék jobb. a dolog". Mivel fedi be a tél a házakat és a földeket? 51. „Nemakarás: fejvakarás". ha megtanulják a leckét? 57. Mit látni a kihalt. Hol élnek még a régi népszokások? 61. Ki korán kel. aki „megállja a helyét". Mikor kívánunk boldog újévet? Közmondások és szokásmondások Minden kezdet nehéz. havas vidékeken? 52.133 a leadóállomások? 48. mondják a mikor „kibúvót keres". mint ötven évvel ezeltt? 50. „Cserben hagyni" valakit: lusta emberre. ha megtartják úgy jó. Mit kapnak jutalmul. Hova megy a csizmás paraszt ember? 53." vitatkozó.

va- Ember tervez. ha megszólja az ajándékozót. Aki mer. megugrik. ebgondolat: Esö után köpönyeg. úgy alussza álmát. mondják. mondják gyermekeknek. Egy laki fecske nem csinál tavaszt. Kés bánat. mikor valaki hiába üldözi a tolvajt. „Üres hordó jobban kong". mondják. „Kereket old": elillan. akik „megférnek egymással" és pajtások a rosszban. mondják ha ostoba ember „nagy hangon beszél". ott üti ne keress.— 134 — »iEgy gyékényen árulnak". „Ajándék lónak ne nézd a fogát". Ahol nincs. „Hátra kötöm a sarkad". Ki mint veti ágyát. Isten végez. „Bottal nyomát". . az nyer. apró csinytevésért.

Magyar mvészet. irodalom tudomány és .

.

köd eltte. nem volt náluk híresebb vadász hetedhét országon. Hunor utódai lettek a hunok. egy világöregember hétszer egymásután megforgatta s elhaútnak. Magyaré a magyarok. kevés volt a hal. Nosza üldözbe vették. tisztásról sÉlt valamikor réges-régen. . tudták srbl elérni. Mire a fiuk deli legényekké serdültek. az alánok fejedelmének két lánya is. hogy nem volt többé maradásuk. egy csapat asszonynépre bukkannak. köd utánna. mezben. a másik Magyaré. tisztásra. rbe. amilyet Megtelepedtek s hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. amilyet emberi szem még nem látott. ték. egyik Hunoré lett. nyomát se találták. Megrohanták ket. lehettek vagy százan. Egy nagy sereg leány. Telt. Egy jó nyargalásnyira olyan áldott földre értek. Hunor és Magyar ivadékai úgy megszaporodtak. ott táncolt. messze keleten hívták: talmas fejedelem. eddig még nem indultak talan Elhozták az Isten kardját. mennek. Látnak ám egy olyan csodaszép szarvast. egyik szebb. eltnt. Volt két fia: Úgy Hunor és Magyar. nem Egyszer csak. Hát amint mennek. énekelt egy forrásnál. vizeken át. Szaladt a szarvas. Keres- erdben. hegyeken fel. Történt egyszer. mint a sebes szél. mint a másik. A lányok közt volt Dúlnak. múlt az id.Hunor és Magyar összeállította Keresztury Dezs egy haMénrót. a vad s a nyájaknak a legel. hogy ötven-ötven legénnyel vadászni mentek. lovaikra kapták s elvágtattak. Elször a hunok láttak. kutatták.

s azt jövendölték. mig el nem tnt. két fia: Atilla és Buda. városok felett. a hunok átúsztattak s radt a Duna. míg a Duna Tisza közé nem jutottak. A táltosok megfejtették az álmot: megkerül az Isten a kardot. A rómaiak élén Aetius állott. hogy egy sz. Lesújtott kardjával. Elindultak hát nyugat felé. kardja s Atilla meghódítja a világot. de legnagvobb csatáía mégis az volt. De az a tatott. meg keletre. emberi szem nem láthatta. annyi vér folyt. de kedvükre való földre nem jött akadtak. Reggeltl estéig harcol- . hogy legyzi az ellen- séget mégsem lesz gyztes. ha kelet felé. nyugatra mennek. s az erdk meghajoltak. Bendegúz vezette ket. A csata eltt Atilla elhívezetett. földre hullott. Zömök. hunoké lett az ország. A Duna két partján néztek szemet. Sokáig vándoroltak. sok néppel hadakoztak. mely nem volt többé ellenállhatott volna neki. 138 — Ha nyugat felé esik. Detre homlokába nyilat ltt Bendegúz. amelviket a katalaunumi mezn vívott a rómaiakkal. Akkor hirtelen forgószél kapta fel s vitte magával erdk. aprós szeretett ember értett az uralkodáshoz háborúskodni. Amint éjjel lett. hunok serege is. Rettent forgószél kerekedett.. Égbe szállott. volt. Egyszer azt álmodta.— jította. aki iárt a hunoknál s ismerte fortélyaikat. És csakugyan: egy pásztorfiú csodálatos Felkötötte Atilla s módon megtalálta nép. felkapta a repítette nyugat felé. öreg ember szállott le hozzá. már gel is nagy seregTalpra állt a római Marcinus és a vasfej Detre. Sok hadjáratot vatta táltosait. vállas. a tene^erek kettényíltak. tengerek. nyíllal farkas megávasfej elvág- A szemü homlokában. Mikor BenAtilla lett a király. kardot kötött a derekára s el- tnt. Elesett Marcinus. Megtelepedtek. a városok lángbaboruhak. vitte. Még meg sem nyughattak. kardot. degúz meghalt.

Vissza. legyzték a támadókat Harmadszor is elindultak. én odaindultak. Gyászolták a hunok. Atilla Csabát akarta tak egymással. meghalt Atilla. addig ármánykodott. Csapkodott Aztán . aki még mindig homlokában hordta Bendegúz nyilát. szikrázott. Csaba ell kardja s az Isten megölte Aladárt. annak medvas a harmadik. ezüst a második. a levegnek és a földnek. nem is szép nagy seregükbl. S meg- esküdtek mind. hívjátok el ket. Atilla is hazatért. marcangolták testüket. Összecsa- a két testvér. akkor fergeteg érte utol ket. pott harcolt. Vége volt a hunok dicsségének. A lakodalomra az egész hun nemzet udvarába sereglett. levágták hajukat. emberi kéz meg ne háborítsa nyugalmát. szétverték az ellenséget. vissza.— tak. hát amint kesereg. azért neki adta az Isten kardját. A Már nem volt utódjának. 139 — látták. megölte a vére. Testét hármas koporsóba tették: arany volt az els. egy évig is mentek már. áldoztak a tznek. Alig halt meg Atilla. Vére ráfeccsent a kardra s az egy csepp vértl kialudt a szikra és a láng. harcban álltak népei. de értek a határig. röket is hagytak: a székelyeket Erdélyben. a víznek. mikor feleségül vette Ildikót. Kesergett is Csaba. a sürü sötétben már egymást sem Nem bír- rómaiak elvonultak. megint mentek s a hetedik napon egy megáradott víz elállta útjukat. hogy a világ végérl a székelyeket ellenség támadná meg. így szólt: forduljatok vissza a magyar El is testvérekhez. rébe temették. alig kiáltott is visszatérnek. ha Felkerekedtek. fiatal ember. Csaba. de vezetlek. Vágtattak vissza. Mieltt indultak. Maradt is. látja ám. megnyílik az ég s leereszkedik nagy ragyogással egy turulmadár. Reggel felserken álmából Ildikó. Viszavágtattak. megrendült a föld. egymást ölték lángolt kezében a hunok. míg egymásra nem haragította a két királyfit: Aladárt és Csabát. Elrekesztették a Tiszát. A ravasz Detre.

múlt az id s egyszer Ügek felesége: Emese. aki akkor az s országban uralkodott. Megint visszatértek és a tenger ellenséget megint széjjelverték. Almosnak nevezték el. birodal- mát. fejedelmükké választották Álmost s neki és utódainak örök hséget fogadtak.— 140 — elttük a villám. egyszer csak a Kárpátokhoz értek. Telt. éjszaka idején megvilágosodott az ég s fenn a Hadak Utján megjelent Csaba királyfi seregével.és Töhötöm szerzdést kötöttek. a követ. melynek sorsát Csaba megjelentette vezér: A hét Álmos. Tas. Nemsokára fia született. Azután felkerekedtek. megmutatta nekik az országot s elvonult. a elhatá- rozták. Mikor már utolsó csatára készüldtek. De azok nem jöttek. A letését s mert bölcs és bátor férfivá serdült. Árpád fia lett utóda. füvet. hogy visszafoglaléletükkel védik a ják Atilla birodalmát. Itt Álmos megállította seregét. Azóta is látszik patkóik nyoma az égen. vándoroltak. harcoltak. eltnt szemük ell. De egyszer megint ség támadt rájuk. hogy vezetése alatt felkeresik hunok nekik. Szvatopluk adott neki. Végignyargaltak az égboltozaton. hitte. isteni jelenésre vártak. Most már nem bántotta senki a székelyeket s Csaba visszatalált a magyar testvérekÉltek a ellen- hez. csodálatos álmot tunilmadár megjelentette neki. Mikor a magyarok összetalálkoztak a székelyekkel. . hogy királyok hosszú sora származik ölébl s elsszülötte új országba vezeti népét. Huba. székelyek csendes békességben. vizet és földet kért. Felhasították erüket. annak jeléül. egy edénybe csorgatták vérüket. Mentek. Ond. leszálltak a Kárpátokra s megfutamították az ellenséget. Kusrid. S mert isteni jelentés kísérte szülátott. Az azt hódolni jönnek szívesen hívta ket. hogy szerzdés szentségét. vezette ket a turulmadár. Követeket küldtek Szvatopluk feje- delemhez. megismerték egymást s megindultak. Kund. Eld.

De a magyarok lassanként elfáradtak a sok háborúban. szerettek városban kalandozni lakni. Akkor olyat sújtott kürtjével a császár fejére. a másik meg testedet temesse a földbe. mi az utolsó mikor megkapta. A régi magyarok pogányok hajtotta voltak. kardélre hányatta ket. hogy meg akar verekedni velük. de gyztek a magyarok. mikor Géza lett a vezér. Bejárták az egész harcol- német császárokkal s eljutottak Konstantinápoly alá is. volt. annak adófizetje lesz a császár. hogy. Kemény és okos uralkodó fújt rajta. mint az akkoriban szokás megkérdezte kürtjét Lehel s kívánsága. hanem mint a föld örökös urai. a fiiért ezüst féket. kizték az ellenséget. gyönyört . hogy az egyik elszálló lelkedet fogja fel. Akkor a magyarok bementek Pannoniába. de nem mint alattvalók. Árpád a földért fehér lovat. De a kivégzés eltt. Elállt erre Botond s odakiáltotta: én kiállók veled. Aki legyzi. hirtelen hadat gyjt s ellenük indul. olyan hogy a csatamezn felriadtak a halott magyarok. Itt történt. Hallja ezt Szvatopluk. de végy magad mellé még két görögöt. mikor már sokáig ostromolták a várost. a vízért arany nyerget küldött. így történt. a meg kivégeztette. Már egy évszázad óta laktak a magyarok új hazájukban. egy görög óriás kiállt a falakra s nagy hangon hirdette. nem világot. hogy a német császár Ágostánál körülfogta egyik seregüket. hogy az menten szörnyet halt. Alpár mezején keltek hadra. Az kérte vezértl. Azzal odament a város bronzveretes kapujához s egy csapásra olyan lyukat ütött rajt bárdjával. hogy egy ötesztends gyermek ki s be sétálhatott rajta. ket a vérük s újra meg újra indultak.141 Röviddel azután visszatért Kusrid. vezéreiket tak Berengár királlyal. Ig>' szerzett Árpád fejedelem népé- nek új hazát s ez idtl fogva mind e mai napig Magyarország földjén laknak a magyarok.

céda lányok sikolya. fejedelmekhez. Országát Szüzmáriának ajánlotta kezddik a magyarok történetének. A nyújtotta nyakát. melylyel csak télen tudnak. békére lépett velük szágába. Azért tehát. hanem Magyarország Nagyasszonyának^ s a szent magyar itt De királyoknak csillaga ékeskedik. Artúr lovag házából tivornya zaja hallatszott. követeket küldött a szomszéd és átlátta. Gyönyör éjszaka volt.~ volt 142 -~ hogy csak akkor maiadhat meg népe az országban. s papokat hívott orszentélet keresz- De alatt s igazán lett keresztény csak Szent István ural- kodása tette a az ország. s a kecs- Hármat fordult a kearcu sekrestyés elbicegett a téren. Karácsonyi Madonna BABITS MIHÁLY*) 1. szeliden. Táltos. Budapest. ha felhagy a kalandozásokkal és megkeresztelkedik. a csillagok azzal a hideg tisztasággal lobogtak. Maga is tény volt elször fejezete azután ervel is megtérífel. . új amely felett már nem a pogány Hadak Útja ragyog. mintha nagy góttorony kíváncsian tekintetével követné a belle távozó kucsmás alakokat a szk mellékutcákba. magyarokat. csengett. döngött a hordó. noha maga is pogány volt s a békét nem igen szerette. átlátszó s az óra- A leveg üvegbl ütés volt és minden hangja mint a Karácsony éjjele kristály volt. nagy kulcs visszafelé s a fakófáju vasas kapu a kapostolok alatt meg se rengett. duzzadt potrohok •) nevet Babits Mihály: Karácsonyi Madonna. 2.

élve — — nem marad. egyedül.arcát. — ha ki azt véste rá az . Mi történhetik most a zárt egyházban és mi ér- — meglesné? No ott most öregapád táncolhat halottas gúnyában. — mondta Páter Lucentius Én. — — Addig ordít egy kicsattanó hatorrú levente. Parisban. a halhatatlan Abelardus mester a legmélyebb kokba is beavatott. egyedül. — egy másik vitéz. Most azért is elmegyek — felelt Artúr lovag és megnézem. bizonyosan tudom. Ott azonban most égi fény ragyog. ha ugyan felnyomhatja levéznult karjával az ormótlan követ. míg téged is a k alá nem — és a kis fiát viszi fényes karján és mennyei világosság töhi be a hajót. — majd jön öregapád és magával hív. mondta Páter Lucentius. én szeretném látni mondta Artúr lovag Miasszonyunkat. Mert csüggednek a gyertyák és homály szövi be pókhálóval a boltozatot. Ezüst serlegek csengése karcolta az leveg lel- De a szent percek egyházi illata bejárta a részeg keket és a lármás csarnokban theológiai vita folyt. — — — — — azt pedig. szólt Majd jön öregapád. Szz Mária jár a templomban 3. azt mondja a barát. amint a templomban járkál. ahol az isteni tudományt halltit- gattam. aki látja. házi pap. hogy ilyenkor asszonyunk. dugnak. amire Qerhardus mester olyan hülyének heti. a Bizonyosan tudom. 143 — éji rengése. Borfoltok a vastag asztalon. ilyenkor.— hvös üvegét. és megtágította cingulusát. aki látja. Mária jár egyedül a dómban — igyál hát. Azt pedig. Ti pedig disznók vagytok és — . hányásfoltok a lócákon és padlón.

— nék. elkárhozAz uraknak mindegy. ember súKádár csókol- gatta s homlokát htötte a hs vason s berondította ron- daságaival s fetrengtek mint két disznó. Van ám mibe . Az éj gyönyör. aki e szent éjszakán megint ki- nyissa Istentl. A Az izzadt lovagok támolányok sikoltoztak és fáztak. A rozsdás vassal falbaékelt vasbábu lyát nem bírta a részeg együtt zajjal a földre terült. itt lenne. a templom ajtaját. pokol sekrestyése. szegény ember legalább a másvilágon üdvözüljön. S a koppantatlan világa gyertyák táncolt ez hanyatló idilli hosszú. Hé sánta ördög. — szólt egy nagybajuszú. aki ne félne — A rossz lélek száll bele. árkádot. nem tehetem. — De nem fog bejutni. a tél tavasz. nem tehetem. 4. — bn Ne bántsátok. — Részeg vagy öcsém. maradt Nem az ajtót s a falnál befogózott egy s üres fegyverzetébe. Nézzétek azt a sok fene párkányt. lelte aki már nem hitte. nem vesszük rozettát. . tudott járni. az öregapámtól legkevésbbé. azt s vele hogy pajtás. amíg élt. lyogtak és félrementek.144 nem méltók.Nem. vitéz. ~ Nincs ember. Jöttek a szolgák lobogó fáklyákkal. rémes fénysávokban képen. uraim. És én nem félek sem- mitl. szakadna rád az öregpillér. el tle a kulcsokat. mert ö pipogya volt addig is. A nagy feszület elborult a falon. jegyezte meg Páter Lucentius. S a lankadt ven- dégsereg Artúr nyomában kivonult a hs levegre. Csak Kádár a teremben. tudom felébrednél. — bizonyítgatta fontosán Bor vitéz. hogy veletek legyek. nincs - ember.

csillapító. — Szólt a nagybajuszu. Nagyszer a fekete karácsony. — — — De nem igen ivott. Az Isten is 143 - mászásra teremtette a frankusok kinézni odúikból. De Antóniusról igazat mond. — morogta Lucentius. mert templomait. Látni akarom Máriát. Az els párkányról levisz az ördög és kitöröd a nyakadat.« Egy részeg ember az utca mellé dlt. Pedig most f>ompás ám idekint és jobb a — — leveg a bornál: hvös. Mindig ilyen volt. mondogatták. Vaj. De én nem félek az ördögtl sem. — Az emberek nem mernek hallanak. hogy a szent Szüzet lássam. — — mánusok diákok religióját az ördög találta ki. Olvastam a Rofránya verje a nevét. vagy SesterQuintus Curius. mint — festik? — — — cius be? Hogy jutsz le? Istentelenség. — — — Belészállt a Szentlélek úristen. »Cseppet sincs hideg. Részeg vagy öcsém és magasan vannak az ablakok. Zára várát megmászta egy ostromon. Én nem riadok semmitl. históriájában. A lányok vastag keszkenket terítettek a sekrestyés háza eltti padra és ráültek. aki szinrl-szinre akarta — A t látni. — ismétel- geté Páter Lucentius. hahaha! Ki mulathat karácsony éjjelén? Gonosz rémek lehetnek! hahaha. Ne kiséríse kegyelmed az Istent. — — Berlitz. alszik-e a pap? A gonosz lélek szállt meg benneteket. Milyen lehet? Olyan-e.kapaszkodni. Nem volt nála jobb tornász a vajda udvarában. Hogy jutsz fel? Hogy jutsz — megleste az asszonyok sacrificiumát és belecsapott a menykö. — vagy Curtius. Bolond. A Jézuska megszentelte Antoniust. Magyar IQ .

Végre fenn volt az els párkányon. A félt mozgó dísznek látszott. Ó. keze A egészen áthlt. amint a márványtükbe és krózsákba kapaszkodott. festett hogy alig lehet megfo- gózni. félt félpillérek fejére rá-ráült. Állt Bim! bam! — az óriási óra ütött a feje fölött. A filigrán tetszettek. A rozetták réseibe bedughatta a csizmája hegyét. Mily tiszta az ég! 5. Lenn a téren az emberek Istenem! az emberek! Mindehhez semmi köze. mint a bábeli torony. Nem semmit. Az ablakok már mind sötétek voltak. zergéje. Az árkádokba megkapaszkodhatott. A kis kobeliszkekbe A A hold élesen sütött és besárgította a köveket. Ne mászd meg. A meredek támaszkövön nyugodtan imádhold bevonta t. Benn. Az ablak vastag üveg. mint egy fali gyik. Nem baj. Mint a semmit. Messzirl tán egy kozott. nem kicsi. . A . A lapos ormokon végig- Ágaskodva fogózott párkánytól párkányig. Szétnézett.— — — 146 — Ez a templom olyan. messze dombon látta várát. meg lehetett támaszkodni. Egyre azon bámult mily nagy dóm itt. kövek egész jó lépcst csináltak. már nagyobb magasságokon. itt vigyázni keskeny. A párkányok egymást érték. A sétált. a kövek mögött más világot sejtett. Egyetlen kis táblája . ami alul nézve cifraságok közelrl ormótlan kolosszués soknak kell. de most szédült. Még egy lökés A párkány oly az ablakot éri. Nem — csoda.

felé. Vigyázva visszamászott. behunyta a szemét. Áhnában. ütött. Ingott. Harci csákánya mindig az övén didergett. Rejtelem. De azon nem Az ab- lak vastag. Mily kicsiny az ember. már egyszer ezen a párkányon. nézett a homályba. Nem nézett a mélységre. szz Mária. Mit tesz az ? Bedugta a a színes sötét volt. színes vonalak. Az egyik ke- zével kapaszkodott. csö- Rá át is hullott fejére fejét: . A fekete pillérek dús Iába ködbe vész. 10* . A csákányt leejtette. Csak a hold szrdött ablakokon. kisértetiesen. segits! A legszebb. . Az oszlopok árnyai új oszlopok. A kerd nesztelen. így visszahaloványan látszottak az éles. Lemászott a csákányért. Borzasztó. Ha lár: lebukna! feláll. Szent Erzsébet zuhanva. volt. Majd majd lassan jár. a legszebb Nem volt már így egyszer? . és szá- nagy lendülettel römpölve széthullott. Zengett. 147 — fért be. A keze meredt. Ült már itt. Ült befalazott végtelenség.. A csákány nagyot koppant. Járt-e itt már ember? S ilyenkor? A finoman sztt félhomály elfogja a lelkét. Belép a bels pár- kányra. íme egy Ah. Onnann egészen. hátravetette a csákányt. — volt tárva. a másikkal kivette a csákányt. elfe- küdt oszlo(>ok. Jól megkapaszkodott. Ott át csil- a párkányszögletról látni a hajót. mítva. A fenyforma kivek egymásra borulnak. rejtelem. óriási mélység és magasság. Teljesen józan volt és számító. festett üveg. visszazengett. lépni a csillárra. Visszakapaszkodott csákányos kezével. támaszkodik a falhoz. Ar- túr alig tudott megkapaszkodni. Szent Erzsébet volt ráfestve a rózsákkal. szellztetés végett. Semmi.

A magas kóruson. . csak gyönge alakjából árad. jön. alig észreveheten. . ne 148 el! — Szent Erzsébet. Az angyalok királynéja jön. hagyj bocsáss Milyen por mindenütt. az aranyzsinór nem szakad el. olyan. A holdsugár keresztül-kasul szövi a belsteret. Nem a lábával lép. isteni édes az A sarkok. Miért is jött ide? Valamit látni akart. mint egy elefánt- csonttorony. megindul az óriás hajóban. A ing . aranyvirág. közelebb jön. csillárra. Enyhe dicsfény köríti fehér homlokát. halkan és A ruhája sötét és mégis fényl és hosszú leng. eloszló. Az aranyzsinórba kapaszkodik. finom fény. lent. . isteni Magas és karcsú és szép. nagy lépés Ráül A nagy szétveti meg- hintáz . tova. a színes. örök mécs. ki Mária. távolban. de látja? Az izmos pillérek árnyai eltnnek. tenger csillaga. csak leng. homályban maradgyermekhangok. s a homályból apró angyalfejek ütik ki magukat. . s hová megy? Ki meri kérdeni? Amint közelebb.— Szz meg! Mária. honnan jött. távoli zene hallatszik. csillár Most . a középre és árad s a fény.. Halk zene. mint a paripán. . halkan leng az suhan. egy . — Felhbe borult fent az óriási bolt. Hintáz. íves ablakok között. Ki tudja. alak. rezgn a izzik az . Nem éles fény.. Lelógatja a lábát a homályba. A padaz sorok titkos angyalkákkal telnek. szárnyas gyermekfejek. . libeg a lapuló sötétség tengerén. nak. leng a holdsarlón. a szögletek Halk. Halkan. Sötét haja lágyan elömlik. Halkan libeg a pillérerdn. a combját. 6. Ez egy fényes fénysarló. fénybl a lába alatt. Artúr szíve dobog s a nagy csillár hintáz. Halkan. Mária.


orgona
jósdit.
ujjai

149

sípjai

között angyalfejek röpködve játszanak búfehér billentyin szent Cecília átlátszó

Az orgona

suhannak.
Dalol az angyalnép.

menyországnak kapuja, méltóságosan száll. Nagy fényes keszken simán födi Asszonyunk vállait. Áldó szemei ragyogó ablakok, melyeken a menyországba látni. Hét tr döfi szívét. Mária, Magyarország védasszoMária,
nya,
szeretettel

mosolyog.

Ah, a szószék galabja szárnyait rezzenti, halkan csob-

ban a keresztmedence, megelevenedik a szegények bibliája, a kszentek hódolni jönnek Máriának.
Mária, Istennek anyja, karján tartja
fiát.

Fiát

viszi

és fiára néz a fájdalmas anya. Szívében hét tr.

De

az

gyermek fényes kan elbbre száll.
isteni

arca mosolyog. Mária halkan, hal-

7.

Artúr lovagot másnap a kecskearcú, sánta sekrestyés összezúzva találta a kövön, a nagy csillár alatt.

130

Magyar irodalom
FARKAS OYULA
nép dalterm, pogány hsi korából mely más boldogabb nemzeteknél nagy népi eposzokat irodalmi emlékünk nem maradt fenn. Csak termett késbbi latin krónikák tudákos átdolgozásaiból, egynéhány odavetett megjegyzésébl tudjuk, hogy éltek mondák, dalok a nép ajkán, melyek Atilláról, a honfoglalásról és nagy hsökrl szóltak.

A magyar

A
túrába.

keleti

magyarság
királya.

beleilleszkedett

a

nyugati

kul-

Els

Szent István (1001 —1038)

kemény

kézzel kényszerítette népét a keresztvíz alá és ig>'ekezett
kiirtani

minden emléket, mely az egykori pogányságra emlékeztetett. Királyi udvarában német lovagokkal és
alapított,

papokkal vetette körül magát, kolostorokat

temp-

lomokat emelt. át Magyarországba a nyugati egyetemes keresztény kultúra. Mégis több száz évig tartott, míg átitatta az egész népet. A néplélek mélyén tovább is ott szunnyadt a keleti származás tudata. így hát lassan indult meg az új Írásos irodalom, mely latin

így szrdött

betk

páncéljába kényszerítette a töretlen magyar nyelvet.

Kétségtelen,

hogy már az els térítk

is

fordítgatták

ma-

gyar nyelvre a keresztény imákat és magyar egyházi beszédeket mondottak, de csak a XIII. századelejérl maradt
fenn ennek
emléke, egy
alig

a vallásos
halotti

magyarnyelv irodalomnak els

beszéd. Méltóságos, kifejez nyelve

különbözik a maitól.

A

finnugor nyelveknek

els

Írá-

sos nyelvemléke.

Egy

olaszországi kódex a XIII. század

végérl pedig a legrégibb magyar verset rizte meg; egy Máriasiralmat, mely fejlett versérzékrl tanúskodik. Bizonyára a tatárjárásnak is része volt benne, hogy írott irodalmunk legrégibb emlékei szkös számban maradtak fenn, de a fennmaradtak arról is tanúskodnak, hogy az


írásos
volt.

151


inkább
csak
esetlegesség

feljegyzés

ekkor

még

Élénkebb irodalmi élet akkor kezdddött, amikor a városok fejldésnek indultak: a XV. század elején. A városi kolostorokban készültek az els nagy összefügg magyar nyelv kódexek, mindenekeltt a bibliának töredékes fordítása és a Szent Ferenc legenda. Mátyás király (1458—1490) ragyogó reneszánsz-udvara egész Európában híres volt nagyszer könyvtárával, tudósaival és mvészeivel, de nem hagyott mélyebb nyomokat a magyar szellemi fejldésen és a nagy nemzeti király elhunytával elenyészett. Újabb lendület ismét a városokból indult ki. Ezek fogadták be elször a humanizmus eszméit; ezek tzték ki a reformáció zászlaját. A reformáció végzetesen kettébontotta az addig egységes magyar lelkületet. A török megszállás és az ország három részre szakadása még jobban elmélyítette a szakadást. Másrészt azonban a harcias protestantizmus diadalra segítette a magyarnyelv irodalmat és gazdag termés nyomdáival széles néprétegekben elterjesztette a Nyugatról átplántált mveldést. Két évszázadon át vallási harcok töltik be az irodalmat, aminthogy két évszázadon át nem sznik meg a harcizaj a töröktl-n emettl agyongyötört
országban.

Mégis: az
mel.

új

irodalom nemcsak vallási irodalmat

ter-

Nemcsak

a Biblia

els

teljes fordítása jelenik

meg

a

XVI. század végén a kálvinista Károlyi Gáspár tollából, hanem megszólal az els jelents magyar lirikusnak, B a -

lássa Bálintnak

lantja

is,

aki a teljes nyugati

mvel-

dés birtokában, olasz mintái után édeshang, vágyódó szerelmi dalokat zeng, vitézi énekeket énekel, melyek szájrólszájra járnak és vallási dalokat teremt,

szinezdéssel a kor vallási nyugtalansága sír fel. A XVII. században pedig nemcsak Pázmány Péter hatalmas
alakja
áll

melyekben— egyéni

elttünk,

a

magyar

ellenreformáció

vezéréé,


aki

152


a

márványba véshet prédikációiban
hallott,

magyar nyelvet

soha nem

csodálatos szépségében szólaltatja meg,
is,

költ és hs volt egyszemélyben, akárcsak Balassa Bálint. Mély vallásos érzéstl áthatott eposza, a Zrinyiász, remeke a költi kompozíciónak, mvészi emléke a magyar hsiességnek és önfeláldozásnak. A költ megvalósította mvében a magyarság évszázados vágyát, a Kelet és Nyugat szintézisét: nyugati mintái, Vergilius és Tasso után, nyelvben és szellemben igazi magyar eposzt alkotott. Korán jött, kortársai

hanem Zrínyi

Miklósé

aki

nem

értették

meg. Inkább az érzelmes barokk-költért,

Gyöngyösi Istvánért
ékesített történeteit.

dorban könnyen folyó családok regényesen kiszínezett és klasszikus allegóriákkal

moverssorokba szedte neves magyar
lelkesedtek, aki nyugati

A

XVIII. század
alatt

az

ergyjtés

korszaka.

Az ismét

egy uralkodó
tholikus és a

egyesített országban megindul a karégi költi

protestáns magyarság között a kiegyenlí-

tdés

folyamata.

A

hagyományok tovább

foly-

tatódnak, de ugyanakkor Nyugatról betör a francia felvi-

lágosodás

a Habsburg-birodalom világhíres fvárosa, magába szívja a nemzeti erket, de
eszmeáramlata.
Bécs,

egyúttal kiárasztja az új

mveldés

hullámait.

Itt

jelennek
az

meg

az

els magyar

folyóiratok,

itt

alakul

meg

els

magyar irodalmi kör Mária Terézia gárdistáiból. E kör ébresztleg hat az egész országra. Kazinczy Ferenc áll az irodalmi reformmozgalom élére. A német klasszicizmus szellemi világa tölti el, magyarra fordítja a világirodalom nagyjait, megújítja az elhanyagolt irodalmi nyelvet, színessé, gazdaggá, hajlékonnyá teszi és megnyitja az
utat az alkotó tehetségek számára. Korhol, buzdít, lelkesít

és levelezésben
sával.

áll

a

magyar

élet

minden szellemi harco-

Széphalmi nemesi kúriája évtizedeken át a magyar irodalom elismert központja. Az általa hirdetett és ter-

szerelmi dalaik de mindkettjüknek legfbb vágya a nagy nemzeti múlt megéneklése. Katona József. e kor romantikus politikusa.— jesztett klasszicizmus létre 153 — jut diadalra. Kazinczy kortársai magyar egyengetik tovább az utat. Vörösmarty az epikából a drámára tér át. megteremti a Magyar Tudományos Akadémiát s . a Himnuszt. aki „Bánk bán"-jában Shakespeare-i magaslatra van: az orgánuma Auróra. mve csak halála után magyar dráma ünnepi darabjává. Félszázados irodalmi le mvészi magaslaton. A filozofikus lelk Kölcsey alkotja meg a magyar nemzeti imádságot. ifjabb Kisfaludy körül csoportosul a fiatal romantikus költi nemzedék. azonban nem nem hoz felhasz- maradandó mveket. országszerte Ily elzmények után ajándékozza meg Vörömarty nemzetét a honfoglalás hsi eposzával. Kisfaludy Sándor Csokonai lesznek Vitéz Mihály híresek. mely a romantikához vezet. válik a kívül áll e körön. lírai költeményeiben az általános emberi költjévé magasztosul. Az irodalmi fejldés most már lázas ütemet vesz. A Az is közönség óriási lelke- sedéssel fogadja. Pest közben az ország irodalmi központjává válik. a »Zalán fejldést zár (1825). A magyar irodalom további Kazinczy szolgai által fejldése és — nálva a megteremtett formai eredményeket táplálkozik helyett — ség és és által a régi hagyományokból átültetése a nyugati szellemi- mveldés a magyar mvészi tanítványai kifejezésére törekszik. Berzsenyi Dániel fenségeshangú ódáiban szintén a magyar multat idézi az elfajzott jelen elé. amelynek valló már hit- Ezen almanach révén tesznek szert országos hírnévre Vörösmarty és Kölcsey. Széchenyi István gróf. Itt írja hazafias drámáit és vígjáFutásá«-val tékait Mihály Kisfaludy Károly. emelkedik.

foglal el a — az irodalom A francia romantika forra- dalmi tendenciái termékeny talajra találnak. akik hangon énekelni. epigonoknak. Ez a norma. Az irodalmi kritika nálánál Kemény Zsigmondot. az áhított beteljesüKörülötte egész tábora hatása a század végéig lés. megkísérlik új és korán elhallgatnak. Egyenrangú társa és legjobb barátja Arany János. a magyar irodalom halhatatlan epikusa és balladaköltje. a negyvenes évek elején fellép Petfi Sándor. nem válnak népszerekké keletkezik az Csak Jókai alakja emelkedik ki e korban Aranyé mellett. is aminthogy a magyar területet szellemi politika életben mind nagyobb rovására.— elkészítik az 154 — Publicisztikai egyesíti az ország szellemi vezetit. alig huszonhatéves korában elesett a magyar szabadságharcban (1849). Azok a költk. Arany János és Gyulai Pál köre. eposzok korát felváltja a történeti regényé Jósika Miklós. ország demokratizálását. A szabadságharc letörését követ három évtizedben a magyar nemzeti klasszicizmus. uralkodik. Az eddigi nemesi irodalom korlátjait mindjobban áttörik a népbl származó költk. ök ketten a magyar klasszikusok. s akit Hermann Grimm Homeros és Shake- speare mellett a világirodalom egyik legnagyobb zsenijének Költi küldetését hsi halálával pecsételi meg. melyeket a világ minden nyeljobban lefordítanak. gazdagérzésü lírájában nemcsak az egész magyar néphez. Mvészi magaslatra emeli a népies költészetet. akinek nevét az egész gon ismerik tart. a szabadság és szerelem lantosa. A müvei hexameteres . jövbe néz szemmel Megjelenik az els politikai irányregény. akinek regényei . majd Eötvös József mvei elmúlt korok hangulatát idézik fel. hanem az egész vilá- Ö az els költ. Csodálatos fantáziájával egymásután vére méltányolja írja Mór regényeit. nem csökken. világhoz szól. a magyar népi lélek legmvészibb kifejezi.

az ezeréves ország négy részre szaaz egymást idézett kítása. de fajához ragaszkodó mély szeretettel. Az élen Ady Endre áll.— remti 155 — E kor te- az emberi lélek mélységeibe ereszkednek alá. majd Herczeg Ferenc. az Adyék megteremtett modern irodalmi nyelv gazdag kifejez lehetségeit s formáit igyekszik friss. lelke koráé és fajtájáé. kultúrált. Gárdonyi Géza. Ady mert úgy érzi. naturalizmus csak múló divatok. kifinomult nyelven. A Az új. mélyreható változásokat el a romokon által új életre készül. mely a nyugati haladás szintjén álljon és mégis a magyar lelkiséget tükrözze. Neoromanticizmus. aki lírájában leplezetlenül tárja ki a lelkét. Mó - Zsigmond világot tár e nemzedék regényírója. A magyar szellem új szintézisre vár. Mellette Babits Mihály és Kosz- tolányi ricz Dezs fel. a nagyvárosi ember modern. Párizs lázas élete sem tudta soha feledtetni vele a magyar földhöz való tartozását. megdöbbent natura- lizmussal. mindhárman mvészi elbeszélk. ifjú zabolátlan lelk író. mely a legifjabb nemzedék. idegenbl átplántált szellemi áramlatok nem tudnak a magyar talajban gyökeret verni. század végére a nemzeti klasszicizmus kifárad. A magyar szellemben. mely törsorán az kéi>ek emberi sorsot tükrözteti. res. akinek költi nyelve si forrásokból táplálkozik s mégis egészen új és ers. mint egykor a romantika korában. ideges lelkiségének kifejezi. követ forradalmak láza. Ismét egy folyóirat körül csoportosuló fiatal nemzedék emeli magasra a zászlót. realizmus. hogy az Endre a magyar vidékrl jött és Budapest. ismeretlen a magyar parasztét. M a mvét: Az ember tragédiáját. nemzetment ide- . Jókai hagyományait folytatják Mikszáth Kálmán. meg a dách Imre téneti magyar irodalom filozófiai drámáját. A háború utáni magyar irodalom ismét új utakat keA világháború.

Kerestünk és találtunk is. hogy soha már én e jövend életemben nem kacagok annyit. mikor inkább hanem hogy a volna sze- oka Soósoknak az a generációja. Nyugat. tóan és megújítóan. 156 — levegj átalakí- Az elszakított területeken friss irodalmi élet keletkezett. megpróbálta az Ínségnek Abban az idben napszámos legsúlyosabb állapotát is. . . Hármat a gépfiókban. Budapest. a többi nehezebben került el. St az is igaz. hogy majdnem megfojtotta És még sem kacagott úgy soha. Jól rendelték azt az istenek. megoldása problémák ironemzedék legáhítot- Hét Krajcár MÓRICZ ZSIGMOND*). a ki olyan édesdeden tudott nevetni. mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk. hogy hét krajcárt kerestünk ketten. •) Móricz Zsigmond: Hét Krajcár. kacagás is elég. ezeknek tabb feladata. hogy a könny csorgott a végén a szemébl s köhögés fogta el. mikor nincsen már piros arcú.— álizmussal kitölteni. ember sokszor nevet. Pedig igaz. vidám anyám. A esztendejében. a melybl az apám való. más sem.. volt az apám egy gépmhelyben. . mint gyermekségem e pár Jól ismerem ezt a világot. mely új most már a mindjobban beletorkollik az egységes irodalmi fejldésbe. bl jöv gény sírni. Az irodalom az ifjú dalma. ö sem dicsekedik ezzel az idvel. Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban.. És az is igaz. is hogy a szegény ember szív- tudjon kacagni. Hogy is kacagnék. egyet az almáriumban .

krajcárt maga a meglelte az Azt többet is gépfiában. — nevetgélt s itt felemelni. hogy gurul . csak úgy g^rul. úgy lestem. elsö 157 még talál három hitte. ~ csendesen. egyszerre. ollót. — . mert pénzért szokott varrni s a mit fizettek. még Te még nem tudod. nevettünk a gyerekes tréfán. szalagdarabokat. a melybe csak bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám.— Az anyám. Tulajdonkép nem is nagyon hittük. Leguggoltam a földre. El is bámultam nagyon. — nem sietett ha csak egy is van. De még . azér is Gyere csak kat. tt. kutat benne. keressük meg a gonoszo- Huncut. mikor az édesanyám s kutat. Kihúzta fiókot. Jobbra-balra dltünk. Sokat tapasztaltuk már. mindent szétkotor nagy bámulva: Elbújtak. huncut krajcárkák. nem búvik-é ki valahol egy fényes pénzecske ? Nem mozgott ott semmi. milyen fürge állat a krajNagyon sebesen szalad az. kis fiam. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincsesbánya volt. czár. ijesztett rám az anyám. mindig odarakta. hogy kirepülnek. vannak. gyüszüt. a fenekével felfordított fiókhoz. hogy van benne valami. a — szólt felkacagva az anyám. kell neki lenni. hogy igen könmyen gurul a krajcár. zsinórt. egyszerre csak azt mondja Micsodák ? A pénzecskék. Leguggolt a földre s olyanformán tette le a fiókot. gombot. Nem Itt lehetett azon nem kacagni. . benne vannak. mintha attól félt volna. úgy is borította le. mint mikor kalappal lepkét fog az ember. összenéztünk és Hozzányúltam Pszt! kiszökik.

is De a csigabiga-csalogató nagyon furcsa ki. Az anyám azalatt gondolkozott. Milyen kár akkor lett — mondta. Hogy van sietne már kiadni az Addig a miénk. kiáltott rám újra az anyám s én megijedtem. . Volt alatta százféle szemét. hog>' sose látjuk többet. Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a fiókba. . . e csacsogás közben. . az nem volt. még házikóba. itt kell van ebbe a lakik. de nem tudott róla.158 Mikor felocsúdtunk. nem tett-é valahova valaha valami pénzt. csinnyán kell vele bánni. te kis tékozló. hogy felbillentsem a fiókot. Pénz bácsi gyere Ég a házad ideki Azzal felfordítottam a házat. mert ha megharagszik. Hányat kacagtunk én. Te. mint az úri kisasszonyok . felhúzott ajakkal kotorászott. azzal tán ki lehetne csalni a csigabigahéjából. Jaj! úgy visszakaptam az ujjom. Csak hadd legyen Mer látod mosni akarok. Könnyen megápreh^ndál. nem tudsz valami csalogató verset. legkevesebb kis hét krajcár kell. Úgy eltörte az eszét. ahoz itt alatta. az szappanra adnak. Ha erre borítottuk volna nagyobb lett vóna a tisztesség. kis mig ott még egy kell. de nem szereti. hogy asztalunk nincsen. Tisztességgel. ideig. Vigyázz útját. szappan négy. vóna alatta. csak pénz. Tudom volt. ki. Az anyám savanyúan hiába. ha háborgatják. kevesebbér itt nem nekem már van három. úgy elmegy. De nekem fúrta valami az oldalamat. mintha a sparherthez ért — volna. Hát vigyázz. mer a pénz nagyon kényes. én megint kinyújtottam a kezem.

E meg mindig hitelbül élt. volt üvegje már régen. be lenne. Ennek sose vót semmije. a hol sok duggatni való lehetett. aztán leültünk nevettünkben a földre. Hol fiam. Gyere csak szaporán. A nyakamba akasztotta. hátha a többi fiókba is lesz a hol én tudtam. Már csak három kell. boldogtalan gyermek. mert ez a mi szegénységünket rzi. neked ne is legyen. azt a hármat is megleljük uzsonnáig. No van már négy krajcár. mig el nem olvad. foghijjas. Mert az öreg almáriom fiatalabb korában olyan helyen szolgált. te rossz. mikor kirántotta a legalsó fiókot. a fiókba vót. ha azt is mertem vóna. . de sose vóna rajta. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt. Pedig cukrot vettem kicsenni onnan. minek nem a krajcár. ni! kiáltotta kacagva. Ó érmek nem is lesz. No. nyavalyás kódus. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Az anyám minden kációt. hát neked sincs egy krajcárod. Ennek van a legtöbb. megvan a nagyobbik fele. Akkor sok lett vóna. egy-egy. keressük meg. s hogy elébb nem monda most asse Felállottunk mentünk az üveges almáriumhoz. ha most az egyszer kérek tled. új fióknak tartott egy kis prédi- Ez gazdag fiók vót. No. szúette.— 159 — Édes anyám tudok én egy helyet. Hiszen ha minden fiókba lett vóna. nem hiába volt olyan göthös. mint a hó. Még akkor is moshatok egy rendet estig. a melynek egy csepp feneke — — se volt. jó. de a fiókjába ott volt Három nap óta készültem mertem. Az üveges almáriumba. Sose búsulj már fiacskám. ó tad. most se adsz. a hon van krajcár.

— — . Mi az. — . Egy kett. Megvan. rögtön a kezébe akadt egy krajcár. mert mindjárt beteg lett tle. A zsidónál nem volt hitel. Mutasd csak a te zsebedet is. hiába. — szó!t hirtelen. A Lázasak lettünk. Bealkonyodott és mi ott voltunk a hiányos hat krajmintha egy se lett volna. Nem volt szabad dolgoznia. el is Az apámnak holnapra ing kell múlt. az ozsonnaid is. Már nagy vörös izgatottságtól s rózsák égtek az anyám arcán az a munkától. Persze ez kivételes munka. ! Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket. Öt Már csak kett kell. ott akad még kett. szamár! Hát a magam zsebét nem bizony. nézem meg. De hatodikat. . én. a pénzkereséstl nem lehet eltiltani senkit. Nem lelt egyet sem. ó. — itt van! Mennyi is van már? Meg se gyzzük olvasni. ott is lelt És megnézte. S lelek. a szomszédok ép olyan szegények. és nem A puszta kutviz nem én viszi ki belle azt az olajos szennyet. Hátha abba is van. két "^gy* — öt krajcár semmi.— Megállj csak. Mindjárt este lehet mosni. A hon öt van. Eljött lesz. Az apád ruhájába A falba szegek voltak verve. . A szemének alig akart hinni. megnézem. És akkor a homlokára csap az anyám: ó. ahogy a legels zsebbe belenyúlt az anyám. mint mi s csak nem kérünk egy krajcárt! cárunkkal. künk pénzünk. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt. Azok- ban nem volt semmi. kiáltotta. — három. 160 — — mindjárt lesz nea ruhák. Az én zsebem! Nojsz azokat megmutathattam. egy krajcárt. Most már csak egy kell még. de sajnos. És tessék. ha már eszembe jut. azon lógtak csudák-csudája.

úgy ránevetett. a félfont szapitt heverek. hiszen Setét van. lyányom. nekem nem hibádzik. — panhoz. Az anyámé. szívbl kine- nyomorúságunkat. a ki úgy tudott kacagni. Berilti. az drága. ful- rá a kacajtól. hibázik az árából. Az anyám majd belebódult. nagy siralmas könyörgést mondott. a kapa fd. Egy Kát.. pillanatra megállt. krajczár? — kérdezte. Nekem csak egy hibádzik. És akkor beállított egy koldus. a krajcárt s nagy hálálkodással Na hála légyen — szólt az anyám — szaladj hát . No még Hadd el mán eldö- Kezembe adta cögött. Jókor van együtt a pénz. . Magyar || . öldökl doklás és a hogy odaállottam alá. jámbor arcú öreg ember. Ekkor egy kacagott. kódustól alamizsnát. Vér volt. jó ember. hogy támogassam. aztán nagyot. A koldus. oszt lámpaolajom Fuldoklás jött ma már nem mossincs. Avval minden jó lesz. a kéne. Keserves. valami meleg ömlött a kezemre. mondta — ma egész délután Hagyja el. szent vére. — Nem vetni volt 161 — mint tiszta más mit tenni. mert nincs egy krajcárom. nagyot hatok. rábámult. is a hogy a szegény emberek között csak kevés tud. Adok én. Énekl hangon. a mint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott.

a csíráit. A magyar mzene a mostoha történelmi viszonyok miatt soha szervesen nem fejldhetett: hagyomány és stílus az egymástól évszázados távolságban meginduló kezdeményezéseket össze nem kapcsolta. Légió a száma azoknak az eladó tehetségeknek. minduntalan találkozunk magyar mvészek neveivel. ha átlapozzuk a világvárosok hangversenymüsorait. hogy a magyar kiválóan hosszú sorát nevelte muzikális nép. Általánosan elismert vélemény. A magyar mvészi zenének egészen más. Az európai hír zenepeda- gógusok sorából csak Hubay Jent virtuózpályája deleljén tért említjük.— 162 — A magyar zene GOMBOSI OTTÓ Ha végigtekintünk a szinházak karmestereinek és énekeseinek névsorán. mint bármely nyugati nép zenéjének. . Minden mozgalom csak önmagára támaszkodhatott és mieltt szilárd talajt talált volna. elsorvadt. E különös jelenségnek legmélyebb oka a magyar zene és a magyar zeneélet sajátos és a nyufél gati kultúrától gyökeresen különböz voltában rejlik. a Minden mvészi zene alapja a népzene. akiket Magyarország az utolsó évtizedekben szárnyukra bocsájtott. Míg nyugati nemzetek népzenéje magában foglalta a mtöbbszólamúságnak és a harmóniáknak addig a magyar népzene másszerü természeténél vészi zenének. aki pompás kiváló haza Budapestre fel. hogy egészen a legutóbbi évszázadig alig találkozunk a zene történetének lapjain magyar nevekkel. elszáradt a magyar törté- nelem egyre felújuló viharában. és mvészek Az operett mai vezet mesterei is magyarok és a modern zene kiválóságai sorában az elsk között áll néhány magyar zeneszerz. Annál különösebb dolog. sokkalta súlyosabb feltételei voltak.

szenvedélyes kifejezéssel. A cigányság a magyar dallamstílust csapongó fantáziával. Ez az eladásmód a melodikus átköltésnek. le a csárdás. klasszikus és az si improvizáló összjáték utolsó a maradványainak különös keveréke: harmonizálás zenélés Ázsia. amely a müzenei technikát és a népi kötöttség dallamanyagot összekösse. a alakult ki. vagy meg kell alkudnia és oly szintézisre kell törekednie. amely a magyar dallamvilág zamatát erjedésbe termékei valószínleg állandó változásban voltak. a középkor és esszenciájából készült vegyület. E Els ismeretes lecsapódása. hogy a magyar zene tulajdonképen nem más mint cigányzene. hogy a magyarországi cigányok éppen a népzene alapján olyan eladásmódot fejlesztettek ki. Nagy melodikus gazdagsága. a múlt század negyvenes éveinek E formákban cigányos magyar zene reagál a polgári érzelmesség külföldi termékeire és a klasszikus mesterek kortársainak mvészetére. Bizonyos. Ez a kompromisszum végül az igazi népi zene teljes elfelejtésére vezetett és Liszt Ferenc ama nézetében élezdött ki. Cigányzene nincsen. A mai cigányzenében 11* . csak cigány zenélés. és si formavilága nem tri a harmóniák kötenem tördik bele a többszólamú szerkesztés Az évszázadok minden müzenei törekvése törvényeibe. ornamentikájának különös és elragadó gazdagságával a maga képére formálta át. vagy nemzetközi nyelvet kénytelen használni. a müzenébl ellesett harmonizálásnak. cigányos eladásmód van. amely még mai hanj'atlása korában is bizonyítja mveli kivételes zenei képességeit. párhuzamosan az elmúlt évszázadok müzesajátos nei stílusának változásaival. bár jóval csekélyebb értékkel.163 fogva lékeit erre soha nem volt alkalmas. a romantikus dal-irodalmat tükrözi. A mai napig dívó cigányos nóta épígy. verbunkos. a XVIII. század a végén Ebbl szrdött terméke. hozta.

Balassa Bálint. A dallamban is megrizte és tulajdon képére formálta. század). emlékeink a kis számban. Ez áthatja. itt-ott történtek ilyen irányú kísérletek és fképen voltak olyan korszakok. amelyben a magyar népdal játssza a legjelentsebb szerepet. Ebbl a divatos verseit a magyar dallamok fúri irodalomból igen sok leszivárgott a népdalba. átdolgozásokban megmaradt magyar táncok: kis töredéke a táncoskedv régiek elveszett zenei életének. A cigányzene tehát csak fenntartással megteremtése. oláh. tradíciókat. bad. akiknek dallamai máig visszhangzanak a népdalban. a református dicséretekben. hanem a középkori menestrelek utolsó maradványaira. amelyek a fényes a maguk dallamvilágát ki tudták alakítani. lengyel. Nem udvari kultúra termékeire gondolok. További . török. Az igazi magyar zene a népdal. ami a zenében fleg a szaa kapott kincset szövegben is. improvizációs feloldásban mutatkozik. Ez a múltból is riz egyes dallamokat. hanem x nevezhet magyar zenének. A moralizáló és krónikás énekek si. amelyrl csodálattal emlékszik meg még a pápa követe is. német dalok és müvek dallamára énekelteti mellett. az egyházi népénekben. század magyar históriás énekeseinél immár oly kristályos formát nyer. mint a XVI. fordulatokat. Mert bármily nehéz feladat is volt a magyar müzenei stílus fejldés kérlelhetetlen következménye. nem is olyan elszigetelt jelenségekre. A dallam mvészete a lírai irodalom termékeit is — kor legnagyobb költje. de nemzetközi gyöker stílusa a XVI. külföldi forrásokban. mint Hunyadi tyás király udvarának olaszos-németalföldies zenei Máélete (XV. Bakfark Bálint. a históriás-ének költzeneszerzire.^ is 164 — jelei: fellelhetk a külföldi összetevk változásának a jazz elemeinek térhódítása nem csak divat. század egyik legnagyobb lantmvésze és zeneszerzje.

a de annál inkább tud a magyar dal kerete lenni. „Bánk Bán"-ja és „Hunyady László*'-ja ma is msordarabja a budapesti Operaháznak.— 165 — gazdagságáról csak egykorú leírások cs számadások tanúskodnak. Fúvósok. hegedsök. akinek állandó I . Mindeme mzenei kezdeményezések említett verbunkos-zene népdallal szo- ros viszonyban állanak. Csermák vag}^ Rózsavölgyi) és említsük csak ama jelents mestert. amelynek alapja a népdal és a népies dal. Az elnémetesedett fúri zenekari XVIII. dudások. Jelents önállóságot csak a már hangszeres és dalirodalma nyer: a népzenével ellentétben nem az énekbl. aki ez elképzeléseket az uralkodó olasz stílussal keresztezte s a magyar operának els nagy mvelje lett: Erkel Ferencet. zenekar. A szólam fzése nem valami mvészi és a zenei szerkesztés szabályainak nem engedelmeskedik. A magyarországi és erdélyi városok túl- nyomóan német zenei kultúrájával szemben a magyar furak udvarában egy ma már vissza nem idézhet magyar mzenc kezdett a XVII. Csak lassanként szorítja ki e zenekarokat egyrészt a cigány. amely a magyar zene sajátosságait néhány külsleges és nem is magyaros ritmusképletben látta és vélte utánozandónak. még ön- magában értékes terméke ama zenei áramlatnak. Mellzzük itt a kisebb tehetségek neveit (bár a verbunkos-stílusnak iskolázott komoly mveli is akadtak. század folyamán kialakulni. cimbalmosok állottak minden valamirevaló nagyúr szolgálatában. de a hangszerbl meríti fordulatait és szólásformáit és els. másrészt a külföldi mintára szervezett. virginások. amellyel a bécsi zene válik zene helyébe lépett: a században nélkül a kollégiumok virágzik fel zenéje a szinte elzmények magyar fiskolákon egy sajátos kóruskultúra. mint pl. idegenekbl álló fúri körökben egyeduralkodóvá.

Soraikból D o h n á n y i n e r Leót említem. A magyar zenének is hervadhatatlan érdem mvelje. a kezdeményezések szakadatlan sora. Koessler Jánosnak tanítványai hoztak. nagy lelkesedéssel néhány más kutató közbenjárásával összegyjti a népdalokat. de mvészetükben méginkább elszakadtak otthonról (Goldmark). hogy a Zoltán magyar zene alapja a zenei stílust. Koessler másik két tanítványára várt a legnagyobb feladat: Bartók Béla és Kodály Ernt W i magyar népdal és zseniális érzékkel. amely ebbl az eddig mzenében fel nem . nótázó rapszódia-stílust. de belelátott a magyar mzene problémájába és néhány kevésbé közismert müvében a rapszódiákon messze túlmen megoldásokhoz jutott. Ö a budapesti Zenemvészeti Fiskola megalkotója. aki. levegt csak egy nagy német pedagógusnak. Liszt mvészete Ö a modern zene Debussy 'g minden zenei újítás eszegyik se: Wagnertói méje nála vetdik fel elször. ha a cigányzenén keresztül is. akik tehet- ségük mellett komoly és átfogó zenei mveltséggel is és e rendelkeztek. vagy pedig felhígították azt. Sokszor hanyag és vázlatos írásmódja mögött a zenetörténet egyik legelkelbb és leggazdagabb szelleme rejlik. aki a magyar között jelents a mesterei els helyen Liszt Fe renc. ami Liszt mveiben sem volt már nagyon szilárd Liszt után a alap: a Üj cigánykodó. Oly zenét írnak k. zongora fejedelme. a nagy mesterek nyomdokaiba lép.— Mélyebben netörténet látott az a 166 — zeáll: zeneszerz. Bartók életmve a népdalokkal való foglalkozás: megtalálja azt a modern megérzi. de helyenként egy-egy fordulatban mégis elárulja magyar voltát. amely a magas mvészet eszközeivel rendelkezik. magyar mzene szomorú utakat jár: mveli testben is. hatalmas tudományos felkészültséggel.

túl. Kír. alig hallható zsolozsmát mormolnak. színes. egy Brahms mvészetében. húsz és harminc között. kissé elregörnyedve. mint egy ismeretlen. örökös megalkuvás mögött. egy-egy *) Kosztolányi D. egy Schubert.*) (Mint egy templom. szinte a föld alatt meghúzódott ismeretlen világ. Állok fenn az erkélyszer emelvényen. huszadik századi vallás nk végeláthatatlanul. asszonyok. Telefonos Kisasszony KOSZTOLÁNYI DEZS.167 dolgozható anyagból természete szerint kifejleszthet és megteremti a magyar müzenét. Magy Egyetemi Nyomda.: Alakok. Egyelre az elsk. A magyar zene eddig: örökös kísérlet. bámulva a falat. mint exotikus színfolt egy Haydn. sárga köröcskék. az emeleten. néha fel-felüti fejét. Innen belátni az egész helyiséget: az emeleten nk. Az eleven falon jelek gyulladnak. mint a jámbor zsidók. mint torzított kép jelenik meg a cigányzenében. a másik szárnyon. hol soha véget nem ér imát zümmögnek. Budapest. a karfa mellett s áhitat fog el. A magyar zene ma: egészséges népi dalanyag és abból sarjadt pompás. halk. . szintén különös. zseniális mvészet. zöld köröcskék. melyek egy-egy emberi akaratot jelentenek valahol a drót végén. a terem- t müveiben. székesegyháza a telefonközpont. imádkozó mozdulattal. de a magyar eladómvészek mögött nem kell most már elmaradniok az alkotóknak mesterek sem. kötött kabátkákban leá- nyok. Valóban. piros köröcskék. melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. valami alázatos. felé mind a fal fordulva. a földszinten nk.

lyik — — nék munkahelyrl kapcsolni lehet Miért lobog ez a lámpa? azt hinném. Egy leány háta mögött állapodtam meg. — És ez a két fénykör? -— Ezek már össze vannak kötve. Most mö- Táncol? így mondják.— 168 — hangot. Központ! Halló. — hogy én vagyok És ez miért ég folytonosan? az. Vele beszélgetek. amint semmi zajt se ver. Rázza a villát. lelket. Mindegyik egy állomás. Miért ugrott föl az a hölgy? félrelöki. mindig egyforma litániát. Bármeaz egész várost. de még nem lálkoztak. — — -7- ö kérdezi:) Mi érdekli? Ez a fal. aki acélkék ruhát visel s még kontyot. mely egy gyengéden hajlított-talpú hintaszékhez hasonlít. Tízezer hüvely. tessék! Központ! Csengetem! Foglalt! Központ! Központ! Központ! örökké. Most váltják fel. a kezeln némán dugaszol.) mely a térben . Amint lemegyek az erkélyszer emelvényrl. Mszerek acélzaja. nem tud beszélni. Magas számot kértek tle. hirtelen föláll ringó székérl. götte táncol az elfizet. Fekete hajjal koszorúzott fejét fölveti. (A hintaszék.) Elromlott a készüléke. figyelkulccsal. Valaki idegeskedik. Mivel? A (Semmit se hallani). mely fénnyé változott. (Ha nem vol- itt. a hosszú zsinórral összeaggat két keresi egymást. hallom az egyhangú. halló! Mással beszél! Központ! Tizenkét óra! József Egyedül? Hozom már! Központ! Maradjon kérem! Teréz! Lépjen ki! Megvan. — — ta- — — — — Csengetik.

— Inkább a nk. azok. A nem fizet. (Sokan fizetnek. aranyos nagysád. érvényesülés betegjeként félrebeszél. Felesleges. Csak a kávéházi telefonkezelk neveznek még így: „Kedves nagysád. leoperálhatatlan acél-tályogként. Ekkor a legtöbb. a munkából. csak bal fülüket hagyva szabadon a küls világ számára. És hogy gorombáskodnak? — „Alszik. (Kisétálunk a verfényes.) Mindig ennyi a jelentkez? Csak ilyenkor. Mindegyik maga zárja el készülékét. kezddik aztán fokozatosan megnyugszik. drága. számok. Férfiak? — . melybl holmi csodálatos.— — — Mik ezek 169 — A zöld a dugók.) Nem Nagysádok? vagyunk már elhagyták. fehérzöld dugó: nem dugó: nyaral." Hála istennek a többiek — — hogy fertzést ne kapjon. Háromkor kifárad. keblükön a mellhallgató fényes szerkezetével. (A hóra canonica a nagy-város legmagasabb lázgörbéjét jelenti. Kezemben a zsebórával olvasom érlökését. negyvenöt foknyi szögben hangtölcsér meredez az eleven száj felé. Budapest az üzlete becsvágy. vagy munkába.) s De mingyárt tart ötig. Egyetlen nö egy óra alatt legalább száz kapcsolást újra — — végez. tágas elcsarnokba. már teljesen fölszerelve fejhallgatójukkal. édes. drágám?" „Regényt olvas?" „Érdekes a regény?" (Esküszöm. délben. Leányok jönnek mennek. a hüvelyekben? A kikapcsolt süllyesztett. elcsendesedik. hogy ebben a hajszában nem — — — Vannak rokonszenves hangok? Goromba hangok? Az sok. mely mintegy páncélba veri finom fejüket.

" . villára Ma már nem itt ily jókedvek a pestiek. . Nekünk tilos feleselni. „Csak az a baj . Nekünk kell ket felcsengetnünk. Például. .170 egy regényt. minden szám jajveszékelnek. de egy epigrammát se lehet elolvasni. Ilyenkor elszaladnak a készüléktl. Gyerünk tovább." És mit felel rá? Semmit. Tegnapeltt.) Sírás. Mondja. Örülünk. Mi van karácsony éjszakáján? is (Nevet. De másnap megunja. akármilyen orvost. az els napon. Telefonugratások? Telefonviccek? Békében. mikor éjszakás voltam. kíváncsi a beszélgetésekre? is — Nem Talán a kezd. — — — — — Hivatalos titok. — — csak az a baj .) Meg Eh. Mindenki azt — — kérte. volt a baj? hogy nem tudta. (Nyújtózkodik. Akadnak érthetetlen beszélk? Néha egy kétéves gyerek. Az elfizetk sírnak néha a kérik. Akkor a mamát kéretjük oda. ráakasztják a a hallgatót. s mindig csak ezt da. — — — — nélkül. mit akar. kezett-e hogy voltakép mit is akartak. de már mosolyog. (Nem akarja közölni. aki elször telefonál. telefonba? Ha a mentket Egy orvost. április elsején a hülyék intézetét nem is volt szabad kapcsolni: „kidugaszolták". Mi Az. mit povedál annyit ez a város? — — aztán máskép is. hogy megérmár a segítség. hogy túl vagyunk rajta.) „Fene egye meg a körmét. Mindig ugyanaz. az isten szerelmére. Néha egy részeg.) . ellenrizni. valamilyen ittas ember egy — — negyedóráig lógott a tölcséren dogta.

a hangersíttl annyira élesen. Ha a sarokból megszólítana. Nekem szerencsére hosszú a karom. mintha mellettem beszélnének. A gépek ellépne a sepr s gondolkoznak. hogy minden. Egy többemeletnyi magasságú tzfalon villamos számológépek kattannak. Mindenütt zsongás.) . Minden mozog és lélekzik. Lenn a pince ablakán derékvastagságú kábelek zuhannak be ólomzuhatagként. Könny cipje végigkopog a klapokon.171 — — ki. itt ebben a központi idegebben az idegcsövekkel. Három pár emberi hang a dróton egyszerre. hogy összevesznének. hogy megállapíthassák számláinkat. newyorki hangok. titkos percenéssel. Prágai. anélkül. körülkacsolt óriási agyvelben öntudatra jusson. (Most bontja a beszélgetésünket. ideges épületet. melyeket lefényképeznek. Sohase láttam ilyen értelmes.) Kicsit. keresve a központot. a fül. Meg a kar.500 telefonkagyló valamelyikét felemelik s az üveglappal elzárt korongokon számok ugranak ki. valahányszor a 32. berlini. a hát. nem igen csodálkoznék. Fáradt? (Halvány tele f önhangon. ideggócokkal rendszerben. ami künn izommunka. Köröttem egy palota. A holtnak hitt anyag itt érzékeny. szem fárad amint az ember elég A a magas számokért nyúlkál. a torok.

A magyarok ebben vcnokon eldjeik. század végén a magyar nép hatalmába jutott. A magyar störténet részletei még nincsenek tisztázva. A eltanulta a legyzött nyelvét. Ez legyzte a környéken lakó finnugo. A gyz E Nyugat partja lovas pásztornép a nomádok rendes útján vonult felé. Valahol az Ural és Fels-Volga vidékén volt egy török-tatár pásztortörzs. A VIII. A zsákmányoló hadjáratok szokása is évrl évre fenntartatott. a Volga síkjától a Fekete tenger északi mentén a Duna torkolatáig. A hét törzs tagjai nemzetségek szerint sátortáborok- ban laktak és egyik legelrl a másikra vándoroltak.— 172 — Magyar történelem SZEKFÜ GYULA Kárpátok félkörétl a Száva és Alduna egyenes vonaláig terjed sík és dombos vidék a IX. közös sors és közös élmények nemsokára egy néppé gyúrták ket. A nomád állam szervezetét a zsákmányoló hadjáratok s az elszenvedett vereségek igen meglazították. mintha a bensleg meggyengült magyarságra is . Itt súlyos vereséget szenvedett. annyit mégis biztosnak tarthatunk. természeténél fogva hódító és uralkodó faj.vadász és halász népeket. a hunok és avarok példáját követték: a román-germán világot félszázadon át folytonos hadjáratokkal látogatták meg. Az új hazában egyelre tovább folyt a nomád életmód. Úgy látszott. században a magyar már belsleg egységes nomádnép. és IX. aki a patriarchális nemzetségfk sorából emelkedett uralkodói magaslatra. Árpád vezette. hogy a nép két eredetileg különböz ethnikai csoport egyesülésébl származott. de nem semmisült meg. Az államalapítás müvében a népet fejedelme. hanem veszedelmes lakóhelyét elhagyva a Duna alsó folyása mentén bevonult a mai Magyarországba.

Gézának és Istvánnak érdeme. Az imént még élethalálharcot vivtak a német császárral. tán Az kozott ifjú ki. mely az európai középkor gazdasági és közigazgatási formáiban élt. úgy látszott. Bizánc császárai tárt karokkal fogadták a magyarságot. Hogy a magyar nép Nyugat és Kelet közt össze nem roppant. István. A pogány nemzetségek laza tömegébl sikerült szilárdan megkirály alapozott keresztény államot alkotnia és az új állam e- gyéniséget a keresztény-germán mveltség közösségébe beillesztenie. Az új magyar állam érdekében nem riadt vissza Árpád utódainak számzésétl sem.elkövetkezend lett 173 — sorsa. volna az avarok kiket Nagy Károly császár hamuként szórt szét a szelekbe. a menekülés útja. Bizánchoz csatlakozva a magyar nemzet és állam még igazi megszületése eltt sírba szállott volna. Árpád családja Szent István évig ült a magyar királyi trónon. miután a nemzet önrendelkez akarata Árpád vérében öszpontosult. az Árpád utódainak. most pedig. pápától nyer koronát s apostoli ketts keresztet. a magyarok els királya a német a magyar sógorává és a római egyház szentjévé lesz s d. el után még 300 nem száradt s soha a nemzeti fejldés folytonosságát minddinasztia ereje A . kelet felé van nyitva. nép bels ereje ily válságos idben bonta- A nomád pásztornép létének alapjait a meg- változott viszonyokhoz alkalmazta: kialakította a magyar középkori nemzetállamot. melyre hasonló tragédiák hosszú sora következett. politikailag pedig nemzet alkotása volt. A nyumegsemmisüléssel fenyegati császárság a magyarokat gette. Ez volt az els magyar lévén: tragédia. az összeütközés csirája mindegyiknél ugyanaz a magyarság keleti eredetének és nyugati halála hiva- tásának összeegyeztetése.

a nápolyi Anjou házból. Az ország alkotmányának új alapjait . Kálmán. A tizenharmadik században azonban mind nagyobb hatalomra tesznek szert a furak s az Árpádház élete vad belviszályok és kívülrl követeldz trónigények közepett ért véget. Ettl az mveltségi és gazdasági terület. a keresztény magyar lovag megtestesítje. Terjesz- fejldés meg az egységes magyar idtl kezdve a magyar föld zárt kedés célját szolgáló küls politika. Károly megteremtette a birodalom bels egységét s újra biztosított^ a magyar nemzetállam belsleg egységes fejldését. görög. Mikor végre I. Munkáját fia.és az Északi tengerig terjesztette ki. Károly. Magyarországot újra meg Helyzete hasonlított Szent Istvánéhoz: az központi ha- talmának a trónviszályokban elhatalmasodott nagybirtokosok. Az árpádok alkották alapjait. bent az országban a rend fenntartása és jogvédelem. a kellett hódítania. ki bevezette az írásos törvénykezést alatt és IV. Idegen: német. a „Kiskirályok*^ éppoly kevéssé akartak meghódolni. a törvényeknek megalkotója. 174 — folyás éveire.— eg3're helyreállította. biztos kézzel vezették Ilyen népüvolt a nyugati keresztény mveldés útjain. Béla. melyen belül a fejldés minden fokán egynemüen és az ország legkülönbözbb vidékein egymáshoz hasonlóan folyt le. Nagy Lajos fejezte be. a városi kultúra alapjainak megvetése: mindez az Árpádok királyságának valóságos eredménye. ki a tatárjárás feldúlt országot ismét felépítette. Béla. aki biro- dalma határát az Adriától a Fekete. III. trónra lépett. az ország bels rendjének. mint az els királynak a törzsek fejei. Szent László. lengyel begyenge királyokra ismét hatalmas uralkik kodók ket következtek. nagyszabású bels gyarmatosítás.

szerb. Az ország köröskörül zárt. Zsigmond király kivételével mindnyájuknak Magyarországon volt állandó tartózkodási helye. oláh lakossága helyén színmagyar települési terület húzódott el. ha fejükön a magyar mellett idegen országok koronáit viselték. Uralkodásuk alalt nyert határozott formát a magyar rendiség. tót. virágzó magyar községeket hordott hátán. hogy idegen vérbl eredt uralkodói a trónon csakhamar nyelvben és érzésben megmagyarosodtak. még akkor is. a maaz gyar hadi történetnek hsi alakja. a banderiális hadrendszert megalkották. míg a teher alatt össze nem rogyott. Magyarországnak jóformán egyedül kellett Európa védpajzsának szerepét súlyát elismerték s a átvennie. Feladatát becsülettel teljesítette mindaddig. Magyarországon az ország kormányzásának feladata az Árpádok óta idegen uralkodók vállára nehezedett. els. Hunyadi János. A tizenötödik században tnik fel Európa keleti határán az a nép. a világi furak és a nemesség rendje alkotják. nem csoda tehát.— teremtették kai 175 — meg az Anjouk. gazdag és hatalmas ország volt. mely a magyarság történetében a legtragikusabb szerepet játssza: a középkor leghatalmasabb katonai monarchiája: a török. mint elbb vagy utóbb bármikor. ki kezébe . A dunai Pannónia és a Duna-Tisza síkja Kassától és Mármarostól el egészen az Aldunáig és a Száváig. A Dunántúl és a Nagyalföld mai német. mennyiben lesz képes a két nemzeti tényez: a királyság és a rendiség mködésében egymást ellensúlyozni. Ennek értelmében Magyarország államfenntartó szerveit a központi királyi hatalom mellett a három rend: az egyháznagyok. mikur a nagybiitükok politi- honvédelemnek új rendszerét. A középkor utolsó századaiban a magyarság nemzeti területe is sokkal kiterjedettebb volt. belsleg és politikailag egynem. A fejldés további folyama attól függött.

erteljes egyéniségével a hatalmas magyar urakat engedelmességre szorította s kitn. Az egységes államhatalom gyengülésének bels következményei véres parasztlázadásban. A faji törökkel folytatott harcokban Magyarország legés termékenyebb legmagyarabb vidékei. A következ két évszázadban az ország örökös hadszíntér. Mátyás. De politikai mvét csakhamar megsemmisítették a rendek. állandó hadsereget szervezett. melyen az európai ember szabadságáért folyik a küzdelem. minden tekintély megsznésében és pártharcokban ütköztek ki. tudomány mvészet érzett leg- Mint hatalmas renaissance-uralkodót a Sziléziát.i.. A Duna-Tisza nagy síksága egész az erdélyi hegyekig a szultán uralma alá került. A tulajdonképpeni magyar királyság keskeny csíkká olvadt össze. A törökök elnyomulását ideig-óráig megállította. kifelé pedig a déli határokon a régi magyar védelmi szervezet elhanyatlásában. A keleti részeken kialakul az erdélyi fejedelemség. iránt em.— veszi a 176 — Fia. hogy Keleteurópa minden erejét saját kezében egyesíthesse az és Morvát oszmánok visszaverésére. nagyobb és legnehezebb feladatok izgatták. mely török fennhatóság alatt állt ugyan. Fiatalkoellen. fegyvert a török rában alapos köszönhette a lelkesedését. Meghódította Csehországot. hogy fennállása egész idején a magyar nemzeti gondolat hordozójává lehetett.. de ennek fejében belsleg annyira független maradt. Alsó Ausztriát. A középkor . a Habsburg családból választott magyar felett királyok a korábbi területnek alig egy harmada uralkodtak. a magyarság virágzó központjai teljesen elpusztultak. vele sok püspök és országnagy és a magyar had legnagyobb része. humanista kiképzésben és a részesült. 1526-ban a mohácsi csatában elesett a magyar király.

Magyar . a Az új korszakot a törökkel folytatott harcok mellett. Bethlen Gábor uralkodása alatt belekapcsolódott a har- mincéves háborúba és európai jelentségre tett szert. A nyugati részek megmaradt magyarsága burgok közül választotta királyait hogy a német birodalom tetters urai meg fogják szabadítani az országolt a töröktl. nemzeti. míg az ország fel nem szabadult a török uralom alól s ezzel megsznt Erdély állami létezésének történeti jogosultsága. A német birodalom abban az idben nem tudott egységes és nagyobbszabású hadi mveletre egyesülni s Magyarország a Habsburg uralom alatt is másfél századon át nélkülözte a német birodalom határozott segítségét. Magyarország királya ebben az idben nem lakott már az országban s állandóan ellentétbe került a rendekkel. 12 Berlitz. Az Árpádok örökségét. A magyar fejldés egységében a nyugati: német és katholikus erkkel szemben protestáns és magyar ellensúly szerepét töltötte be. Legnagyobb fejedelme. Hogy az ország legtermékenyebb harmada a török hódoltság legnehezebb viszonyai között is megmaradt magyarnak. a magyar. Habsabban a reményben. Erdély. melynek határai közt közös alkotmányban élt mveltmagyarsághoz ségi és politikai szempontból feltétlenül a tartozott s mint ilyen Európa mveltségének részese volt. Zászlai a magyar nemzetiség és a vallásszabadság igéit hordozták. székely és a szász nemzet. az erdélyi fejedelemség területén kedvezbb viszonyok közt volt a magyarság. Az ország keleti harmadában.177 helyükön felnöv lakatlan vadont késbb német települk hódították meg újra a kultúra számára. a magyar nemzetiségnek és államiságnak folytonosságát sikerült mindaddig sértetlenül megriznie. Ez a remény nem teljesedett be. vidékei elnéptelenedtek s a aki fajiságát az idegen uralom alatt is meg tudta rizni. az a magyar paraszt érdeme.

században éltek a királlyal azonban a rendek többször ellenállás jogával. ahhoz a vallási Az tása a újraéledt Magyarország önállóságának helyreállí- kormány abszolutisztikus törekvései miatt sokáig nem új sikerült. Mivel pedig ezen rendiség. század közepe táján jutott nyugvópontra. helyreállítja a bels békét. kérdésnek kellett közbejönnie. támadásai A magyarországi nyugtalanságok több ellen irányultak. A megoszlott Magyarország egymással harcoló energiái nem voltak képesek a nemzeti egységet és önállóságot helyreállítani. ismét veszedelembe került és kénytelen volt fennállását harcok árán védelmezni. küzdelem a XVIII. katholikus és a keleti. Az abszolutisztikus királyi hatalom egységesen szervezett és kormányzott birodalalkotni mat akart ból és a Habsburgok a alatt álló királyságok- tartományokból. A Bécsbl kiinduló ellenreformáció a magyar protestánsok körében ers ellenállásra talált. A pragmatika sanctio megalkotja a Magyarország és a német-osztrák örökös tartományok közti uniót. Alig hogy megszabadult a török hódítástól. szemben a fegyveres véres Hogy az ellentétek összeütközéssé érleldjenek. államegység^ legersebb akadálya: legersebb. fegyveres ellenállássá ersödtek s Rákóczy Feesetben renc vezetése alatt évekig tartó szabadságharcban rob- Magyarországon volt legkitartóbban a magyar állam bantak ki. így élezdött ki az ellentét a nyugati. E harcok folytak le.— alkotmányos harcok is 178 — eleinte vértelenül töltik ki. század végén fel nem szabadult az ország s meg nem nyílt az út az állami önállóság helyreállítására. a XVII. protestáns országrészek között. a nyugodt és szívós E hosszú bels fejldés elfeltételét. míg a XVII. E fejldés legfbb céljai: a .

központi kormány hafajilag a magyarság Mária zárt te- idegen telepítések segítségével való megla- illetleg összeszkítése. századokban a nemzeti fejldés sorsát. de csakhamar átcsaptak a társadalmi és alkotmányos újítások terére. megmaradt középkori gazdasági formáiban. 179 a rendi befolyás háttérbeszorítása. Eszméit csakhamar egy radi- kálisabb csoport vette át s az eredetileg arisztokratikus rendszert liberális és demokrata tartalommal töltötte meg. A nemzeti megújhodás mozgalmai az irodalmi. József erszakos újítá- szemben s ez készíti el a magyar reformkorral a modern magyar alkotmányos állam kialakulását. hogy a középkor rendiségét s az abszolutizmust megdöntve a parlamentáris államforma alapjait megvesse. furai Bécsbe költöztek s nemsokára minden kapcsolatukat elvesztették a honi rögön visszamaradt Ez a nemesség hordozza a következ nemességgel. Polgári osztálya semmiképpen nem fejldhetett. szellemi mveltség talajából nttek ki.— táskörének rületeinek zítása. A szabadságharc leverése után a külföldön szervezked magyar ellenállás lelke. szellemi és gazdasági reformjai ellenére Magyarország. Ez védelmezi meg az ország függetlenségét II. hogy a nemzetet a nyugati alkotmányfejldés utolsó formáin is átvezesse. Az 1848-ban kitört magyar szabadságharc szellemi éltetje . Az ö higgadt 12* . Terézia nagyvo- nalú társadalmi. hogy saival a társadalmi. Minden erejével azon volt. mint agrár állam. kiterjesztése. Célja lassú és zavartalan átalakulás volt. víttassanak s gazdasági és közjogi intézmények megjahogy nemzete egész lelki alkata az új kor megváltozott szelleméhez alkalmazkodjék. Kossuth Lajos állt most a rohanó haladás élére. A felújult abszolutizmus nyomása alatt szervezked otthoni magyarság vezére Deák Ferenc lett. Neki megadatott. a legnagyobb magyar állt e nagy nemzeti újjászületés élén. Gróf Széchenyi István.

az ország eggyé anyagi és véráldoza- magyarság szövetségeseivel együtt belesodHallatlan ródott a világháborúba. A forradalom és kommunista uralom teljesen feloldotta a bels rendet és egységet. Ezeréves határait. míg össze nem roppant. tokkal megállotta helyét. Az ország áldozatul esett a gyztes országok hódító törekvéseinek. A csonka ország csonka magyarsága nehéz munkával s a feltámadás reményével építi tragikus sorsának új kereteit. a kadni törekv nemzeti ellenzék s az önállósuló nemzetisétudta helyreállt s egyensúlyban tartani.180 politikájának köszönhet az 1867-es kiegyezés nagy müve. század nagy gazdasági fellendülésének alapját megvetette. három negyed részét elszakították. A kiegyezés utáni magyarságnak felvirágozás mellett minden anyagi két és szellemi sem sikerült életbeváelsza- góan fontos kérdést megoldania: az Ausztriától gek nyugtalan erit nem Mieltt még a bels rend forrt volna. . szerves gazdasági egységét szétdarabolták. mely az országot az osztrák tartományokkal az Osztrák-Magyar Monarchia kereteiben egyesítette s a XIX.

És Fecske cigány körülpillantván a téren. Budapest. válogatott legények! a És kított szájába és illesztvén pikula sípját. tyúktaluvaP) tzdelte tele tömött sörtehaját. tántorogva kezdtek volna visz- szabotorkálni a piactérre. talán Ru- dabányácskáról s az öt szál harci mvész. járd meg! Vörös nadrág — sárga csizma. rási- arra a viharos fogható keserít líajdutáncra. dádé. a piactér egyik sarkában. 3) . hirtelen csak szájához illesztette a sípot Fecske cigány meg Daruláb nev dádétársa. akkor urak. elször a hordókat verték fel. járd meg! És ahogy fölrikoltottak a sípok. És amikor Czigánd fell fölbujt volna a nap s a sokat kódorgott szegénylegények meg a bitangtalpasoki) bortól gzösen. Genius. Járd meg. gyzelmi jel gyanánt. roma: cigány. kra- kásra mászva fel. tubám. a féligázott hajdúk mindenfell szakadni kezdtek a piactérnek s néhány pillanat múlva már valami százan dobogtak és rengtek. tyuktollal. Soha még annyi vadsággal nem járták! Mert amikor betörtek \olna a várba.— 181 — Hajduiánc KOMÁROMI JÁNOS*) Köröskörül a téren. amelyhez ütemeket elképzelni nem lehet másat: Telekes bocskor — gyöngyös kapca. gyalogos katonák. a templom és a rendház eltt fergetegben tombolt a hajdúk és a kanászok tánca. tubám. Járd meg. mintha sarkaikat akarták volna széttiporni a kövezeten *) 1) '-) Komáromi János: Esze Tamás. valahonnét közéjük botlott három darab idegen roma^) is. elkiáltotta magát: — Gyzstünk.

182

Elször egyhelyben topogtak körül és rugdosták a földet s tenyereikkel csattantván egy nagyot a lábukszárán, ledobbantak a földre, ugyanakkor éles kurjantással a levegbe hányták fel magukat, összebokáztak a leve-

gben, megint ledobbantak
ták,

s

kardjaikkal a földet paskol-

hogy

szikráztak alattuk a kövek.

Az

öt

vályogvet

pedig ijeszten sikítozott tovább:

Majd élményünk a kocsmára De engem is várj meg!
Megjárom én a kopogót: Tubám, te is járd meg!

Félcsípöre rakott kézzel rugdosták a földet a hajdúk

vagy egymás kardjára csörrentettek, ami adott a vad melódiának. Minden tenyércsattintásra egyszerre azt kiáltották: hopp! és minden kardcsörrenésre egyszerre azt kiáltották: hujj! Aztán ledobták a kardokat s a kardok fölött cifráztak szemvakító gyorsasággal s az ütemek végén egyszerre dobbantak le a talpaikkal, hogy rengett és dobogott bele az egész vár. De mindig többen és többen dobogtak és amire jött volna a nap, már vagy négyszáz hajdú
s

csattintottak a tenyerükkel

ijeszt kíséretet

rengett

és

hujjogott s

a

város
is.

fell

egyre

özönlöttek

befelé a nagyerdei kanászok

Kifordított,

szrös gubák-

ban, toronysüvegekben özönlöttek befelé: ki nehéz csiz-

mában, ki könny bocskorban s a fejszédít kavargásban is dobogni kezdtek s mázsás gubáik és súlyos lábaik alatt most már szakadatlanul remegett az egész vár. És a piactér túlsó felében nyekegni kezdtek ezalatt a csimpolyák is s a dünnyög és egyhangú, örökösen dobogó és tébolyult dudaszóra vastalpaikkal a földet döfii^ették, a torkukkal meg rekedten ordítoztak hozzá a gubások, mialatt fényes baltáik fölcikáztak a reggeli napban:

k

!

183


kanászt

Megismerni a
Ékes járásárul,

Táncra-termett lábárul,

Tarisznyaszijjárul.
Itthon van-é a kanász,

Vagy a

felesége?

Nem
Dünnyögtek
fület

kell nekem a kanász. Csak a felesége

a

dudák,

a

tér

túlsó

oldaláról

sikoltoztak a töröksípok. S most már félelmes tülekedésben járták a és gubások

hasogatva

pedig hajdúk

kanásztáncot.
káikra,

A

mezítlábasok lábuk szárai közt forgatták

a furkóst s tenyerükkel a

nagyokat csaptak csupasz bo-

hajdúk

elsuhintották

maguk

alatt

a

kardot,

átugráltak fölötte, körülkörül topogtak, csípnkapták magukat, éles kurjantással földobbantak a

magasba

s

lehup-

pantak a földre, a féllábuk hegyére görnyedtek le, másik lábukat jobbra vagy balra vágták ki, egymásba vagdosták a kardjaik lapját, szikra csapott fel a kardokból s elször
azt kiáltották:

hopp! másodszor azt kiáltották: hujj! és akkor telitorokkal, vörösredagadt arccal és izzadt üstökkel ordítoztak hajdúk és kanászok:

A

berekben

a

kanász
a baltát,

Menyecskével játszik,

Ugy

forgatja

Csak a nyele látszik.

S a kanászok máris forgatni kezdték a szekercéket. Csimpolyanyögésbe és sípok sikoltozásába most már beleriogott egy-egy kondástülök is, a kanászok pedig rázták magukon a gubát s hátul kondoros, kétfell gombokra kötött üstökeikrl szakadni kezdett a verejték meg a zsír. Verejték meg borgz volt minden kanász^ de a


verejtéken és

184

borgzön

át

egyre fenyegetbben villogtak

most már ujjaik körül forgatták baltáik nyelét, de úgy, hogy a nyelük se látszott és akkor a levegn át egymásnak kezdték
fokosok,

szekercék és kardok s a kanászok

hajigálni

a

baltákat.

Egyszerre száz

meg

száz irányból

peregtek és kalimpáltak a balták, éleik megvillantak a napban, de minden kanász két ujjal kapta el a kalimpáló
nyelet s

ugyanakkor nagyot

kiáltottak:

hopp! és lehup-

panván a földre, a ledobott balta fölött kezdtek cifrázni s ugyanakkor a hajdúk is egymáshoz csapdosták kardjaikat és nagyokat kiáltoztak: hujj!, mialatt egyszerre csörrentettek sarkantyúikkal. S a csörömpölésen, csattogáson,

röpködésén, hujjogatáson és dobogáson át rjöng kavargásban toporzékolt már az egész piactér, vagy másfélezer kanász és hajdú sarka verdesett
rikoltozáson,

balták

szikrát

a

köveken,
a

itt-ott

cigánykereket kezdett
riogott

hányni
fel

egy-két mezítlábas, amikor újabb ervel jajgattak

a

dudák,

visítoztak

sípok,

a

tülök

s

a

kaná-

szok nyakán kidagadtak az erek, úgy fújták táncukhoz az éneket:

Búzába megy a disznó
Kilenc malacával,

Erigy utána^ bojtár, Fényes balaskáddal!

S

közbe

forgatták

és

hajigálták

át

egymásnak a

fényes balaskákat.i)

És ha két balaska véletlenül egy-

másnak

repült, összecsattant és levágódott s fejbekólintott

egy-két embert, ki tördött

ma

egykét lyukas koponyával ?

Nagyokat kurjantottak:
Huta, huta,
le-le,

le!
. ,

Csak a füle
^)

látszik

kis fejsze.

.

.

185

Amikor azt kurjantották, hogy: hutáj huta, egymáshoz vagdosták a szekercéket, a hajdúk pedig a leve-

gben

bokázván,

összecsapdosták a kardjaikat:

A

berekben

a

kanász

Menyecskével játszik.

Nem

volt

itt

megállás virradat

óta.

Süvegek

és bal-

ták kalimpáltak a

magasban,

rikoltozott a síp s nyögött

és jajgatott a csimpolya,

kurjongatás kavargott a leve-

gben,
jaik

a mezítlábasok rácsapdostak a csupasz bokájukra,

aztán fütyköseiken ugráltak keresztül, a hajdúk a kard-

nagy csörömpölés közt hujjantottak még nagyobbat, a gubások csípre rakott tenyerekkel huppantak le a földre vagy csattantották
fölött

bokáztak

össsze,

aztán

össze a tenyereiket s dülledt szemmel,
tekkel,

remeg

nyakszir-

lobogó és szétgubancolt üstökeikkel s huppogó A kanászok lábaikkal rengtek és rugdostak ezalatt. egymás felé hajigálva villogó szekercéiket, szájukba dugták két ujjukat és olyanokat füttyentettek,
tottak

hogy

fölvisí-

tle a vár

tornyai.

.

Tzre

teszem a kanászt,
is

Melegszem

nála,

Ha megunom magamat.
Pipát gyújtok nála
.

,

kerámiában. Sajnos a magyar népmvészetet is halálra ítélte a modern megváltozott üteme. formászekfü. A magyar ornamentika élet jellemz tarkaság. Miként a politikai magyar állam különböz népeket egyesített egy nemzetállam keretében. bizonyos díszes természet megfigyelésébl és átalakításából születtek. azonképpen a magyar mvészet is e különféle kultúrákból egységes mvészetet teremtett s ezt az európai szinten mozgó mvészetet a saját képére formálta át. stílusok kialakulását és egy összefügg hagyomány nyomait úgy elmosták a történelem viharai. A történelmi Magyarország területén. A egész kereszténység felvétele óta a keresztény európai vált mvészet otthonossá az országban. Iskolák virágzását. k'At nem szeretik a mértani tulipán. szövésekben és hímzésekben. hogy az újra és újra beáramló európai törekvéseket a maga képére formálja & a maga szükségtörténelme és folyamán nagy szívós . A A távol keletrl hozott mvészet emlékei eredetet s világosan részben. amit egy-két század munkája alkotott. sajátságai az motívumai a anyagszerség. iparmvészetünk s népmvészetünk motívumaiban. A magyarság küzdelmet folytatott azért. Ma már kevés helyen él csak. Legkedvesebb és virágai a liliom. hogy viszszaidézni is alig tudjuk ket. régi elárulják a perzsa^szaszanida átalakulva kis lényegesen fellelhetk memlékeinken. búzavirág a rózsa. Kelet és Nyugat e nagy csataterén új és új háboruk rombolták le. a legkülönbözbb kultúrák hagyták el nyomaikat. fafaragásokban. egy-két vidék népviseletében.— 186 — Magyar mvészet KERESZTURY DEZS magyar mvészet útja romokon át vezet. a honfoglaJás eltt.

Közülük ma már csak a budavári Nagyboldogasszony templom. a bástyákkal. Az eredmények újból és újból elmerültek a történelem viharaiban. a klasszikus latint és az északi germánt összeegyeztetnie s határozott tartalommal kitöltenie. A bolt tatárjárás után a XIII. templomok ötvös- dombormvein. Legszebb alkotásai a kassai s a hontszentantali . mvészete polgári mvészet volt. 187 — meg újra sikerült neki S valóban újra két az európai mvészet nagy áramlatát. A XVI. A két Kolozsvári testvér ség európai meg készítette tökéletes mintázással s oly frisseséggel. A XV. a kódexek miniaturáin. a lébényi és a jaáki templom maradt ránk. Az a forma. század közepén. is. A magyar kereszténység els emlékei román stílusú templomok. festészet és az iparmvészet A legkülön- félébb hatások vegyülnek e kor emlékein. a Mátyás templom. Minden egyéb mvük áldozatul esett a török pusztításának. Zsigmond és Mátyás alatt Budán virágzó udvari mvészettel. ahol legszebb emlékük a kassai székesegyház s Erdélyben. de már gót stílusban. lrésekkel ellátott templomerdök. a brassói Fekete-templom épült s ebben az idben alakultak ki a védfolyosókkal. Az építészeti stílusok átalakulásával együtt alakul szobrászat. melyben e mvészet legértékesebbet alkotott: a szárszázad városi nyasoltár. századból származó templomok koruk német stílusát tükrözik Elssorban a Felvidéken. áll fenn. és a XVI. a lerom- templomok helyén újak épülnek. Ez építészet nagy alkotásai közül csak a új pécsi. ahol Európa legkeletebbrc es ahol gótikus temploma. mely a szobrot Donatello Gattamelatája mellé emeli. ellentétben az Anjouk. a falfestészet termékein s az ötvösségben.— leiéihez alakítsa. A magyar jelentségre emelkedett s belle született a középkori magyar szobrászat büszkesége: a prágai Szent György szobor. a szobordíszein.

német mesterek egész sora dolgozott itt s készítette el a talajt a renaissance befogadására. Innen árad egyre nagyobb ervel az országba az új stílus: a barokk. kapcsolatait s s folytonosságát. szemléld nyugalma teljesen egyéni alkotótehetségre vallanak. Az olasz mvészet virágzik ki most Magyarország egy pontján. A Mária . építészek század folyamán a legnagyobb dolgoznak Magyarországon. hiszen ott a török még az úr. A magyar mvészeti élet. díszesebbé Mátyás büszkesége. Egyetlen emléke jóformán az esztergomi székesegyház Bakócz kápolnája. 188 — fejezi ki mely utóbbi legtisztábban törekvéseit. hogy olasz. melynek legismertebb mestere Lcsei Pál. osztrák barokk. mely ismét helyreállítja a európaszerte híres volt szépségérl és a ragyogó fejldésnek induló magyar mvészi fejldés európai Az építészet jut n. Míg e városi mvészet a kialakulását. százados elhanyatlása és senyvedése után. De a magyar területek központja többé nem Buda. a Corvina- könyvtár. A magyarországi ellenreformáció nagy lendülete táplálja ezt az áramlatot. a XVII. ki Mátyás budai udvaA renaissance szellemébl rának mvészete. mely els pillantásra nem sokban különvilágosan felismerhetjük. n bözik valamelyik olasz herceg udvari mvészetétl. olasz mvészek s malkotások egész sora teszi az udvart. A szárnyasoltárokkal együtt különösen a Felvidéken a fafaragás. jellegét eléggé budai királyi udvarban kiaDe lakult mvészetrl alig tudunk tiszta képet alkotni. a budai s a visegrádi palota mkincseirl. hanem Bécs. a kor magyar fej- mvészetének ldött ki. egyike volt a leggazdagabbaknak. itt elhatározó szerephez lassanként kiala- kul az u. Ez válik uralkodóvá Magyar- országon osztrák A XVIII. is. De renaissanceot egy csapással elsöpörte a törökkor vihara. tudjuk. Hosszúkás arcú alakjai.— oltár. században kezd újra magára eszmélni.

a nems az nyitja zeti múlt egykorú élet számára. és a Magyar Nem- Múzeum Pollack legnagyobb alkotásai. De ebben az idben már lassan új szellem kezdi áthatni az irodalmat s a mvészetet is. Leg- nagyobb mesterei pai áramlatba. Olasz hatás alatt indul útjára az új a magyar szobrász is: Ferenczy István. A zeti miniszterelnökségi palota. melyet e kor hozott létre. magyar Canova-^anítvány. A romantika megaz utat a természet szépségei. Madarász Viktor után három . láló kivétel nélül belekapcsolódtak az euró- Rahl tanitványai voltak. a népélet. század egyik legjellemzbb iránya. Mindkettjük müvei antik példák után indulnak. de tápert és ihletet a magyar életbl és a magyar törtéPiloty s nelembl merítenek. melynek Magyarországon a nekilendül magyar élet. század végéig a velencei mvészet befolyása jellemzi. század fordulóján azonban már feltnik az új klasszicista stílus. Igazi virágzását a hatvanas-nyolcvanas években éri el. a pozsonyi Szent Erzsébet templom. A magyarországi barokkfestészetet egészen a XVIII. a nagyváradi székesegyház. az egri Liceum. E korszak építészetének és mesterei: Pollack Mihály Hild József. A magyar romantikában gyökerezik a XIX.— 189 — Terézia részére épült budai királyi vár. a magyar reformkor ad bels ert legnagyobb és sajátos színezetet. a XIX. nyugodt formáikkal. e Barabás Miklós Feszi pesti Borsos József legszebb magyar romantika sebb festje. nagy. A mvészet is nemmel- zeti üggyé válik s egyre szélesebb rétegek érdekldését legértékes nyeri lett meg a maga számára. szigorú felületeikkel olasz eredetre vallanak s a régi Pestre rányomták bélyegüket. a kismartoni és eszterházi Eszterházy kastélyok csak példái annak a hosszú sor memléknek. a történelmi festészet. kiváló épülete Vigadója i tehetség szobrásza a tragikus sorsú Izsó M k lós.

attól teljesen függetlenül . mvészet stílusát legelször a festészet törte Az impresszionizmus. a Kúria. csak tájképeket nagyon mély. és Munférfias kácsy festett. A történelmi építészet Budapesten is teleépített egy-két utcát. selymek és bársonyok nagymestere. nagyvonalú kompoziciói mellett az intimebb mvészetnek is nagy mestere volt. a királyi vár tervezje. S t e i n d 1 Országháza egyike a magyar történeti építészet legnagyobbszabású alkotásainak s Budapest legszebb : épületeinek. a modern táját. az Operaház építje és H a u s z m a n n Alajos. Mihály nyitják meg. Legszebb mvét.— mester nevéhez ezek L o t 190 — fzdnek aki ez irány legnagyobb diadalai: z Károly. els fel életképei finom rajzát és humorát lassan váltja csak színei mely zsúfoltsága. Legnagyobb képviselje Ybl Miklós. aki szigorú. Mária Terézia fehérmárvány lovasszobrát a cseh katonák lerombolták. Munkácsy mvészete a romantikában gyökerezik. Székely Bertalan. Friss természetszemlélete azokban a tájképeiben nyilatkozik meg. kép és életkép mvészeinek sorát a modern magyar mtörténeti A vészet két legnagyobb úttörje: Paál László Paál színei. dekoratív nagy alkotásait va- lami halk érzelmességgel tölti meg. és Benczúr Gyula. amelyik a természet jelenségeit. A történelmi szobrászatnak s általában a magyar szobrászatnak legnagyobb mestere Fadrusz János is e kor szülötte. kompozíciójának nagy bels feszültsége s tárgyainak tragikus komolysága. a színeket és a fényt a maguk teljes valóságában akarja visszaadni. A hetvenes években tnik fel az a festi irány. A francia impresszionizmussal csaknem egyidben. mereng borongó érzelmessége valami sajátos magyar színt kölcsönöznek alkotásainak. az új magyar festészet elkészítje. a ragyogó színek. melyekkel az új festiség elfutárjaként jelentkezik.

táj legszínesebb magyar fest. de formája. Munkácsy hagyományain fejldött tovább másik nagy úttötehnikai tudása a francia rnk: halad Rudnay Gyula. az intim parasztéletképeket fest Glatz Oszkár sa nagycsak bányaiakat fejldésében inkább érint Fényes a mellett az impresszionista természetlátásnak és ko- lorisztikának legkiválóbb képviselje Csók István. I .— találja 191 — kifejezését meg e törekvések els Sz n nye i i Merse Pál. a természet impresz- szionista ábrázolásától való elszakadás. festi naturalizmus nem elégítette ki már legjelentékenyebb képviselit sem s a legkülönbözbb tiszta A utakon irányban indult festészeti törekvéseknek új lett. a magyar impres7szionizmus legnagyobb büszkesége. A Majális és a Pacsirta. a magyar melancholiáját Mednyánszky László képeivel fedezi fel s finom. A nagybányaiak a ragyogó. eredeti nyomokon modern festészetünk legsokoldalúbb. életrekeltik az új magyar mvészetet. mint oly sok régi kezdeményezés. Ferenczy Károly ennek az iskolának legjelentékenyebb alakja . egyszerbb mvészet felé veszi útját. legforradalmibb mestere : leg változéko- nyabb Vaszary János. s Egészen új. Az új nemzedék. szürke- a tájhangulat legnagyobb festi közé emelkedik. a fény és a színek mesteri kezelje s a naturalizmustól lassanként egy zártabb. moderneken gazdagodott. az atmoszféra. elhasznált formakincs helyén egy új stílus kialakítására való törekvés. a nagybányai festiskola tagjai. Ezek az új törekvések ma még áttekinthetetlenek. ders magyar fátyolos tájat festették. vezéralakja A fiatal magyar Rippl-Rónai József Szinei tüzes erejével s változatos gazdagsá- gával magyar hagyományokba kapcsolódott. meg a fejldés. I v á n y i - Qrünwald Béla Adolf változatos és sokoldalú egyénisége. Ami az új festket általában jellemzi. nem áll már egyedül. a régi.


A
közül
kell

192


mutatja a festi
útját.

szobrászatban

Stróbl Alajos
áthajlás

naturalizmus felé
kiemelni.
és

való

Mai szobrászaink

Pásztor Jánost, Szentgyörgyi Istvánt
Sajátságos jelenség,

hogy míg a magyar
áll,

festészet

szobrászat gazdag virágzásban

az épí-

tmvészet alig mutathat fel nagy eredményeket. redetibb mvésze L e c h n e r Ödön, aki a magyar
stílust

Legestílust

akarta megalkotni s egy gazdag és festi ornamentikája
fejlesztett
ki.

A modern magyar
talált

építészek nagy-

része a külföld

nagy városaiban

csak

mködésének

megfelel teret s folytatója lett annak a hosszú sornak, mely a külföldön alkotó magyar mvészeket egyesíti. Mvészek kicseréldése általános jelenség. Míg Magyarországon külföldi mvészek serege dolgozott, a külföldön egyremásra jelentékeny magyar mvészekre bukkanunk. Ausztriában a középkorban sok magyar ötvös dolgozott, a XV. században Ferrarában dolgozott Pannóniai Mihály s Olaszországban sok magyar származású mvész nevével találkozunk. A XVII. és XVIII. század fordulóján egyszerre három neves magyar fest tnik fel a

Bogdány Jakab, Kupeczky János és Mányoky Ádám. A XX. század els felének idillikus tájképfestészetében Markó Károly a legnagyobb
külföldön
:

siker

mesterek

közé

emelkedett,

a

kiváló

grafikus

Zichy Mihály
A
világ

az orosz cár udvari festje lett. S hosszan lehetne folytatni a sort, mely a mai napig nyúlik.

nagy városai

tele

vannak magyar rajzolókkal,
építészekkel.

festkkel,

szobrászokkal

és

!

193


vitéz

Lószr
Nem
jó,

HERCZEG FERENC*)
ha az ember régmúlt idk emlékei közt kotorász; a visszajöhetetlenül letnt napok lehelete bolondos gondolatokat kelt a legjózanabb fben is.

hurcolkodnunk régi családi házunkból, a padlás egy sötét zugában, a kéménykürt mögött, vesszbl font bölcsre akadtam, amely

Mikor a múltkoriban

ki

kellett

színültig tele volt elsárgult irományokkal, elfakult rongyokkal és cifra gyermek-cókmókkal. A sok tarka-barka holmi közt turkálva, egy brbl készült huszárra bukkantam, amelynek láttára egy csapásra fölelevenedtek agyamban a gyermekkor szunnyadó emlékei s csillogó

pillangók

fölzavart

rajaként

nyüzsögtek

körül.

A

lószr-vitéz!

Mennyi bvös emlék, mennyi gyer-

mekes vágy, túláradó boldogság, fájdalmas csalódás f-

zdik hozzá Kezembe vettem a huszárt s megtisztítottam a portól és a pókhálótól. Az id ugyancsak megviselte. Arca
förtelmesen

össze

volt

mázolva,
alól

orra

hiányzott; ko-

pott, foszladozó

egyenruhája

itt is,
;

ott is

elbukkantak

a drótbordák és a lószrtöltelék

arasznyi

hanem azért a kétlegény merev szemével keményen és marconán
mint egy rokkant vitézhez
jutottak a
illik,

tekintett rám,

ha huszon-

öt év múlva viszontlátja régi generálisát.

Eszembe

kemény

tusák, amelyeket együtt
.

végigküzdöttünk a baromfiudvar porondján Hej hogy rebbent szét az a fölfuvalkodott pulykanépség, ha szilaj
. .
!

harci

rivalgással

közéje nyargaltunk!
harciszomj,

gyakran nemes lovagiasság is hevítette szívünket. Mikor vörös cicánk egy ízben három napig se mutatkozott a konyhában, daliás
*)

De nemcsak vad

Herczeg Ferenc, Mutamur, Budapest, Singer és Wolfner
13

Berlitz, Magyar


fogadalmat tettünk,

194

~
és

hogy nem eszünk

nem

iszunk,

míg barátnnket
holtan.

vissza

nem

hozzuk.

Elevenen

vagy

Útra
a

is

keltünk, kalandos fölfedez útra. Leszálltunk

föld

sötét

gyomrába,

a

tetiesen

kongó hordók között

hvös pincébe, ahol kíséra mama téli répái rügyezleszürd
fénysáv emléfölnyomulBátran

tek s csak
keztetett

szk

résen át haránt
ahol
a

a

napsütötte

fölvilágra.

tunk

a

szénapadlásra,

homályban zizeg széna

között cincogó patkányok surrannak ...

A

macskát végre

a fáskamrában fedeztük föl, öt apró cica társaságában, amelyeket szeretetteljesen nyalogatott. Ej, min más, min egészen más is volt akkor minden! Egy év volt a végtelenség, a világ határa a szlsdombokig terjedt, a ház birodalom, az udvar tartomány volt; a galambdúcot szédít magasságú toronynak néztük, a tzhely alatti hamulyukat barlangnak. A nap eseménye a színben talált tyúktojás, vagy a vizes vályúba tolakodott förtelmes béka volt; egy fényes dolmánypityke vagy egy réz patronhüvely birtokában gazdagoknak éreztük magunkat egy betört ablaküveg kész katasztrófa volt. Ha új játékot kaptunk, elkérkedtünk vele a baromfiudvar lakói eltt, amelyek aztán jelentségteljes kotkodácsolással és irigy hápogással nyilvánították véleményüket. Az eresz alatt fészkel fecske a mi fecskénk volt, a szomszéd verebeit szitkokkal fogadtuk, ha a háztetnkre mertek ülni.
;

szobabútorok néma, de értelmes lények voltak rosszkedvünkben megrúgtuk az asztalt, utólag titokha ban megsimogattuk, hogy kiengeszteljük. A farkát csóváló korríondor, a dormogó kandúr elkényeztetett cselédeink voltak, akik bizalmaskodva dörs

A

gölztek

hozzánk

s

szigorú

hangon adott parancsain-

kat tettetett alázattal, de ásítva és lézengve teljesítették.

.


A
fejek

195


és

kút

mélyébl csodálkozó

kíváncsi

gyermek-

befttesüvegeit a fekete ember rizte, akiben nem igen hittünk, de azért mégis féltünk tle.

kandikáltak föl; a

mama

A
gen,
azért

nap, az istenadta nap, csak azért sütött oly melekert füvében hempereghessünk,

hogy a

az

es

szakadt, hogy papirsajkáinkat úsztassa. Az est homályában a ház eltt hajszoltuk a haragosan búgó bogarakat, ha pedig a harangok elkongatták

az

esti

áldást,

egyszerre
elfértünk.

csodálatos

zsibongás

szállta

meg

tagjainkat és fölkívánkoztunk a
is

mama puha

ölébe,

Egyideig még a fényes holdra bámultunk, amelynek tányérjában ott áll az öreg, hátán a rzsecsomóval s míg apa a szomszédokkal beszélget,
ahol ketten

gattunk

járványról és adóról, álomittasan hunyoregymásra: ej mit! csak legyünk egyszer az ágyunkban jöhet aztán háború, kolera és adó

háborúról,

!

.

.

Amint a

fölfordított

bölcs eltt

térdelek, lelki sze-

meim eltt megjelenik egy rég elfelejtett gyermekalak. Vica húgom, ötéves korában meghalt torokgyíkban. Két évvel volt kisebb nálam, ma-holnap már húsz éve, hogy a halál csontkeze letörte azt az éretlen kis emberrügyecskét. A seb, amelyet halála rajtunk ütött, régóta behegedt, arcvonásai már-már elmosódtak emlékezetemben, egy évtized óta alig gondoltam rá. Csodálatos!

Most egyszerre megint magam eltt
izmos
fejjel;

látom,

meg-

lep
nyírt

közvetlenséggel.
Bájos,

szke

gyermek, búzavirágszemmel, kurtára beszédközben kissé selypít, fejét ren-

desen oldalvást szokta tartani. Tulajdonképpen Viktóriának keresztelték, nagyanyám azonban nem tudott megbarátkozni az eltte szokatlan hangzású névvel és Vicának szólította. Én
csak úgy: Vica, cica, pattogatott kukorica!
13*

~ 196 — Hevesvér. ennek individualitása Egyszer aztán mégis övé lett a huszár. Megvallom. egyébiránt könnyenhívö volt. retett volna fiú lenni. amelyeket képzeletemben naponként végigküzdöttem a városvégi cigánygyerekekkel: nagy szemében kigyúlt az szinte lelkesedés tüze. A huszár volt álmainak a tárgya. Új ruhát és aranyórát kaptam. Vica! Magad nyafogsz! rendesen egészséges csetepaté fejldött. szegény Vica csodálatos rajongó szeretettel viseltetett az én lószr-vitézem iránt. Ebbl — neki az rá én huszárom kellett. Hozzám nagyon ragaszkodott. . hogy egy más. de különben is meg vagyok gyzdve. fenségesnek akart jellemezni. Nevemnapja volt. a huszár után való reménytelen vágy keserítette el A fiatal életét. azt mondta: olyan. Ne nyafogj. elragadónak. Szüleink nem ügyeltek Vica sajátságos szenvedélyére. amely csakhamar elfeledtette velünk a vita tárgyát. a csoda pedig következképpen esett meg. A kertkerítésen végzett erömutat- ványaimnak ó volt a leghálásabb közönsége. — fáradhatatlanul. mint minden jószív gyermek és fölötte szekizavarta. habár egészen hasonló huszár nem elégítette volna ki húgomat. . gyakorolt oly bvös varázst. ha pedig a hún csatákról hazudtam neki. hogy mindkét ajándékon találtam kifogá- . Sokat kotnyeleskedett a konyhában s ha anyám ilyenkor fzkanállal kacagva polkázott végig az udvaron. örökké izgó-mozgó gyermek volt. — — — — — monoton hangon: Add nekem a huszárt! Majd ha fagy ismételte Add nekem. Ha valamit szépnek. mint a huszár! Gyakran minden bevezetés nélkül kezdte vontatott.

hogy egyet-kettt kukorékoljak. úgy megvarrom. hogy senki sem veszi észre önbizalommal mondta. Dudi.. egy szögbe akadtam és — Jézus Mária! az új kabát könyökén három ujjnyi széles hasadás ásított . ban. Otthon egyenesen a fáskamrába surrantam. húgom el- A nagymama hiába készítette el leg- édesebb cukros süteményeit s huszast. amelynek a tetejére néha föl szoktam mászni. Vica pedig addig settenkedett a mama varróEzt annyi . karjaimat billegettem s metsz hangon süvítettem. Sejtettem. a névnapra kijáró ezüst- — lanul. hogy otthon irtóztató igazságot fognak tenni! Szegény Vicának majd megáldott jó szíve az én n/omoromon. hogy kabát. . Vica? — kérdeztem bizalmat- Én? Ojjé. hogy az ember hébe-korba solnivalót: az órának az volt a hibája. Örömöm els mámorában. amint szakadt az mellettem tipegett. a Most is megtettem s amint ünnepi hangulatomtetn guggolva. be sem néztünk hozzá. Lemászva a ketrecrl. sugárzó arccal futottam a szomszédságban lakó nagymamához. a lyukat . Le voltunk sápadt ijedtében. sújtva. . majd én megvarrom . meglásd. A nagymama udvarán nagy tyúkketrec állott. Tudod mit. a ruha pedig abban sántított. . én pedig abban láttam az elegancia netovábbját. Egyszerre megfogta a karomat. . . Vica természetesen velem volt. Jókedvünknek csakhamar vége lett. Vica odalenn tapsolt elragadtatásában. Én sírva fakadtam. ne sírj. levesse kabátját. — — Tudsz te varrni. — 1Q7 - hogy nem ketyegett. hanem bánatos szívvel gyelegtünk hazafelé. hogy magam is nekibátorodtam. hogy kellen megbámultassam magamat. mellény és nadrág egy darabban volt.

— — — — Igazán nekem adod. Vica karjára kapta a huszárt és örömsikoltással rohant a kertbe. Én végighasaltam egy kosáron. de nevetett is. egyszer le. Vica már ketreces ágyá- térdelt s a huszárral hóna alatt. álmos fvel darálta az esti áldást. — most már igazán nem semmi . amelybe három ujja is belefért. — — Mondd: bizony Bizony Isten! Isten! . . is segített. csakhamar megbántam: odaajándékoztam Vicának a ló szr. a cérna pedig fehér. óriás szabóollóval és akkora gyszvel. ! gyönge barackkal szabadultam. . Neked adom. amikor vetEz meg mi? közés közben a kabát ujja egyszerre megroppant a Jézusom Vica odavarrta kabátomat az könyökömön ingemhez! Anyám mérges is volt. nagy girbegörbe öltésekkel. egy . tekintettel a névnapra és álmos állapotomra. cérnával. hozott tentát és Leleményes eszével hegyével szépen látszott befeketítette a cérnát.— asztala 198 — míg a szükséges eszközöket sikerült elcsennie. Mikor elkészült. maga ezen is bizalmatlanul nézett végig ujja mvén: a kabát sötétkék volt. egyszer föl. Vica pedig mellém térdelt és fontoskodó arccal kezdett varrni. én pedig. — kérdezte elálló lélekzettel.. Örökké? Örökkön-örökké.. kérdezte anyám. . — — . körül. Nemsokára utánam jött tvel. amit Örömömben dogságtól.vitézt. Mikor ban este levetkztettek. Dudi? Vica. Húgom alig mert hinni fülének és szinte elsápadt a túlnagy bololyat tettem.

— kevélyen dobta lábamhoz a huszárt: sajnálni fogja gavalléros föllobbanását. . kertben huszárommal. . mert ismertem húgom forró vérét. hogy forró gyermekkeresztülszenvedje a bánatos lemondás. Az bírt. mama. Bevallom. ahová Vica nem férhetett. Ha iskolába mentem. azt is tudtam. gondosan elrejtettem. húgom a bánatos irigységgel ügyelt minden mozdujátszottam latomra nyira. hogy a következ pillanatban már ! . amellyel Vica szemében Ha kerítésen a át . nem s kell iskolába mennie. hogy senki sem . dédelgetik. érték. hogy távollétemet titokzatos kezecskék arra használják. vedd. oly rejteket találtam neki a szénapadláson. varrta vette meg észre a lyukat. még féltékenyebben riztem kincsemet. elttem is becsesebbé tette. Az érvelésbl civódás. mert Vica nem jól a kabátot és nem igaz. ha az ember . a civódásból veszekedés lett. Nesze. a reménytelen szerelem minden nyomorát.. kötik fejét. hogy vitézemet kikeressék. Vica egyszerre beteg lett. azért megragadés diadalmasan tam zsákmányomat Ezentúl menekültem a kertbe. nekem nem kell Számítottam ilyesmire. hol a vizeskád. apa kényeztetik. nyakát. végre Vica haragtól lángoló arccal. hogy szintén irigyeltem. is mert a mama észrevette és én egy barackot és azért kaptam. s mert észrevettem. nem érvényes a huszárt vissza kell adni Ilyformán okoskodtam. — 199 — a huszárral. . . Másnap Vica már korán reggel játszott engem pedig a sárga irigység emésztett Az egész alku nem áll. Szegény Vica! Egész élete alig terjedt egy araszmégis elég hosszú volt arra. . . . és a „bizony Isten" . hol valamelyik almárium alá. Alig ismertem kellemesebb állapotot a betegségnél: az embernek bea szíve sorvasztó vágy. ágyba fektetik.

Elhagyatottnak éreztem magamat a nagymameglehet azért. a két alabástrom-oszlop között pedig kert volt. az óra belsejébl csodálatosan andalító. Engem a nagymamához adtak. amelynek hatalmas két gót tornya belátszott udvarunkra. barokk kastéllyal. — ház közvetlen a templom mögött állott. piros viasztulipánokkal és mérgeszöld gyeppel: a kertben egy spanyol lovag állott. szúróstekintetú urak és hosszúnyakú virágos hölgyek tekintettek le. ablakára. tollas barettel és gitárral. mert Vica nem volt velem. azért. hogy hébe-korba nyöszörögjön és kap datolyát cukrot. hogy szegény Vicánk nagyon rosszul van.— elég élelmes. kainkat. szinte ünnepies hangulat uralkodott. alatt azonban az almáriumon keCsodálatos egy óra volt ez! A virágos érdekelt mutatólap inga helyett cifra aranypillangó lengett ide-oda. mánál. hogy Vicáról kell beszélnem! A nagymama egy nap azt mondta nekem. Ha az óra ütni kezdett.* De most jut eszembe. rot Ahá! kap ? Délután — — gondoltam — tehát nagyon sok cuka beállított hozzánk Borka. 200 — kissé. aki mereven bólintgatott a fejével. hogy orvosságért megy szobaleány s és hogy Vica szépen . mert az egész házban oly komor. Én pedig dobogó szívvel és elfojtott lélekzettel néztem ezt a megelevenedett varázsálmot. azt mondta. Legjobban tyeg régi óra. A lovag buzgón kezdte verni a lantját. a szökkút hullámos üvegsugara körbe forgott. a lóször-vitéz persze velem ment. ablaharangzúgása" pedig napközben megremegtette A Hálószobáink falairól dolmányos. szökkúttal. srégi dallam hangzott. Epedve tekintett a kastély zárt akkor kipattant a csúcsíves ablak s egy parányi hölgyecske jelent meg. de meglehet. narancsot.

Képzeletemben. .. a de az. dadogtam — a huszáromat? A huszáromat. a csúcsíves bolthajtások. hol gót szörnyek tanyáznak és karcsú kvirágok nyílnak a holdfényben. Ha a templomot holdvilágban láttam. Talán mégis oda kellett volna küldeni Vicának a lószrvitézt ? Éjjel bolondos álmom volt. félni kezdtem a magánytól. . a régi korhadt fzfák a homályban ugrándozó emberalakok s fenyeget szörnyképek árnyaihoz hasonlítottak. A zenél óra kertjében jártam. Az udvar virágágyai fölött denevérek és is tettem . a nagymama némán és szomorúan ült az udvaron. szeszélyes kci- fényben fürödtek. a szökkút csörgedezett. — majd megkeresem Nem tudom. a búskomor. fejem aki fölött az örökké nyughatatlan pillangó lengett föl és alá. — kéret. mikor egyedül találtam magamat a füzesben. járt 201 — — hová kúldjem el neki a huszáromat köicsön. Besiettem a szobába. vontatott hanghullámok hallatára zsibbadás fogott el s nyomottság vett rajtam ert. az a Vica! Nem elég. titokzatos. odafönn. az én lószr. regényes vágy fogott el. átmásztam a kerítésen és kivágtattam a rétre. . bekalandoztam azt a csodálatos kóerdót. Amint a huszárral hónom alatt lelkendezve hazavetódtem. második Quasimodoként. . Csak akkor éreztem biztonságban a kincsemet.vitézem volt. a lantot verte. az áttört. keblembe gyömöszöltem a huszárt. letelepedtem a nagymama mellé. . még a huszáromat is akarja? Mikor bealkonyodott. a zene szólt. hogy nem jár iskolába. Nem volt kedvem játszani. bvös Mikor odalent a kaszárnyában elfújták a takarodót. attól mindegészséges lesz. mi rossz szellem bántott. Óh. hogy cukrot kap. éji pillangók repkedtek. Sokáig csatangoltam az ér partján. A rádák hold korongja fölbukkant a templom tornyai kö- zött.

a néha Qgy elfojtott sikol- mellébl. Az udvar tele volt suttogó idegenekkel. Egy kép azonban tisztán áll a szemem elótt. mintha nem is húsz év elótt. hanem tegnap láttam volna. 202 — . akik kíváncsian nézték az elttünk álló kis érckoporsót. a huszárt oda kell adni Vica-cicá- A nagymama gyöngéden gással mondta: megcsókolt s elfojtott zoko- — Vica-cica a mennyországba ment. angyal lett belle. amelyet fogva tartott és én azt hittem. Megint szüleim házában voltam. mert a mama itt Emlékeim is sírt. fiam? A huszárt. hogy össze kell dlnie az egész: világnak. az asztalnál tolta el egy hely a levest. Én a fekete szalagot néztem. A nyíló hársfavirágok illatába viaszgyertyák és hervadt lomb szaga vegyült: a pap halk hangon énekelt.— telen járt. tört ki Talán mégis jó huszárt? lett volna Vicának odaadni azt a Mikor másnap ebédhez üres maradt. a ültünk. elmosódnak. . — — Nagymama! — nyöszörögtem. Hir- fölijedtem ágyamban. mit éreztem és gondoltam én akkor. Sehogy sem tudom elképzelni. . a szobában gyertya fény — nak . A mama tás halálsápadt volt. ilyenkor görcsösen szorította össze a kezemet. Mi az. Apa kedvetlenül maga ell mama pedig nedves szemekkel bámult arra az üres helyre. Forró nyári délután volt. . közbe hallatszott a háztetn bóbiskáló galambok turbékolása. közbe a kalap karimáját rágtam és sírtam. kastély ablakából pedig a kis Vica bólintott alá . amelyet a szalmakalapomra varrtak. oly tisztán.

volt. — Szegény gyermekem. — nesze. igazán neked adom a lószr-vitézt! Csongor és Tünde MÓRICZ VIRÁG Hol túl. hát egy szem sincs a fán. egyszer egy király. Azt mondja legnagyobb fiának: — Fiam. de talán odaadnám mindazt. de legnagyobb kincse az a melynek közepén az arany almafa állott. Húsz év multán megint elttem van a Nem amelyhez a szegény Vica halálában is tartozom még azokhoz. az Óperenciás tengeren is volt Gazdag kert volt. bizony Isten. hogy leszedje az almát. fényes aranyalmákat.. viszi az aranykosarat. fia. kinn alszol az ma éjjel a kertben. — gon 203 — mondta remeg is . ha még egyszer szemtl-szembe állhatnék Vicával. — — haldoklásában már nem Most már magam is han- ismert rám. nagy. odaadni a a lószr-vitézt. . hogy minden éjjel újra termett. a jó folyton valami huszárt emlegetett lázában letettem kanalamat. akik már leszámoltak az élettel. hogy nem volt. lelkemben földerengett boldogság hiú voltának homályos lószór-vitéz. A királynak volt három ország. Egy reggel kimegy a király a kertbe. szép ország. odanyújthatnám neki a huszárt és hú maradt. azt mondhatnám: — Nesze. hogy el ne lopják aranyalmát . amiért küzdök s amit még remélek a jövtl. pattogatott kukorica. hogy volna Vica- cicának sejtelme. Olyan csodálatos fa volt ez. Vica-cica. lett Most pedig már tisztában voltam azt földi azzal.

A boszorkány azt szerette volna. éjfélkor ó is elaludt. lecsukódott. meglátta Tündét. a legszebb közöttük. amitl a kiReggelre bizony megint üres volt királyfi az almafa. mikor a virágillat megsuhintotta. De hiába erltette a szemét. eljött. Ezen az éjjelen Tünde jött. az almát megint Harmadik este a legkisebb királyfi ment ki a kertbe. a király hogy a kis királyfi Ledért feleségül vegye. Csongor utána. — szeme Te akartad Csongor. udvarában egy gonosz. Most a második Ö is érezte a virágillatot. azt hitte. 204 — hogy a fa alatt lefeküdt. maradt kinn a kertben. Egy éjjel megleste Csongort.— Kiment a királyfi. se csillag a királyfi eresztette Azután minden éjjel Tünde minden Élt éjjel Csongor vigyázott az almafára. Szedte az aranyalmát aranykötényébe. s ellopták. Volt ennek a boszorkánynak egy szép lánya. illat Éjfélkor különös rögtön elaludt. úgy hívták. volt. még se veszett el soha egy szem alma sem. Egy kiesett a keerre. s levágta Tünde mondta aranyhaját. ellopni az én apám aranyalmáit? és el — kérdezte reggelig. nnek rályfi az aranyalmák. De Tündének aranyhaja úgy megszerette. amint Tündét várta. támadt a kertben. zébl s és Csongor királyfi arcához gurult. Csongor szomorkodott. Tündérek jártak a kertbe. odalopódzott. hogy Ledér. azok szedték az aranyalmát. Tünde szaladt. Sírt Tünde. megfogta. s nézte. Felébredt álmodik. s aztán kivárta. mig elaludtak a fa alatt. Azt Tünde: . vén boszorkány.

Mire a három ördög visszaért. három nap. s azt mondta: Te legnagyobb. Mikor egyet pattintok az ostorral. Hát azt mondd meg. melyikünké legyen a három? Gondolkodott Csongor. elvitte Ahogy Elindult kimondta. azt mondta a legnagyobb: Tegyél igazságot. Te legkisebb. a szövetséget királyfi kötöttek a banyával. Csongor felkötötte a bocsnyakába kerítette a köpönyeget. — Az ördögök elszaladtak. Akkor ért oda a boszorkány is. meglátod. eltnt. menj amazon az úton. seprn lovagolva. elért ment. Aki azt a bocskort felköti. a hármas úthoz. együtt indultak nyomába. egyszer csak nagy veszekedést Három ördög veszekedett. bokron túl volt a kincsükkel. arany ágyon alszik. verekedett. kort. Az ördögök elpanaszolták neki. ahol akarok! egy pillanat alatt ott terem. El kell mennem abba kútjához. hogy ott volt a kútnál. három éjjel. menj ezen az úton. azé legyen a három. egy köpenyeget.- 205 ~ — tudás kat is. aki a köpönyeget nyakába keriti. a hallott. addig az üveghegyig. hol vagyok. hiába marakodtak. addig a fekete ^&yi&. megint a bocskort. menj azon az úton addig a fehér hegyig. Hát hogy Tünde az aranyerd közepén kacsalábon forgó aranypalotában. ezt messze. mindjárt ott termett a tudás kútjánál. Mikor Cson- gort észrevették. meg egy ostort. Aki legelébb ideér. egyet pattin- . messze. szaladjatok. De ha eljössz a belenézel. belenézett. Hamar felkötötte Csongor. aki az ostorral egyet pattint s azt mondja: ott legyek. felvette a köpenyeget. Csongor királyfi: Hagyott az apánk ránk egy bocskort. Csongor árkon. hogy s jártak Csongorral. ó is Csongor után indult. ment. egyet pattintott az ostorával. látja. hármas úthoz.Te középs. királyfi. az aranyalmá- Csongor akkor királyfi. Amint itt ült.

ahol hagyta: elvitték az ördögök. ment. megitta. míg visszaért a tudás kútjához. S mert nem tudta. Tett a kezébe nagy sírva. Kereste a palotában. De a tornác tele volt olyan felment a tornácára. könnyével áztatta. Hogy megállt a palota. mégse ébredt fel. míg odaért a szikrázó gyémántpalota elé. Ébresztette. Mindjárt tudta. s virágokkal. s elrepült szomorúan. s aranyalma volt a kezében. hét éjjel gyalogolt. Most is adott a kezébe egy gyémántalmát. megint csodálatos illatú közepén.— tott az ostorával. fel is ment. megállította. de nem ébredt fel. amint alszik. s látja. Belevágta a fokosát a sarkába. megállította. Szalad a kapuhoz. megtalálta Csongort a virágok közt a tornácon. hogy megszagolta. egy szempillantás eltt szállt íorgó aranypalota Belevágta fokosát lépcs sarkába. elaludt tle. akkor érezte. szaladt a kapuba. Csongor egy perc alatt a ment elaludt. költögette. ki adta a gyémántalmát. három esztendeig. Bort is töltött magának. az els szobában terített asztal állt. De még a bocskor. Hét nap. meg a boszorkány. hogy Csongor van itt. hiába kereste. hogy Tünde adta. s 206 — alatt a kácsalábonle. milyen éhes. egy arany almát. Mikor Csongor felébredt. Költögette. felébredt Tünde. De a borban álompor volt. Hallja Tünde. Szomorúan ment. mire visszaért a mély kúthoz. mindjárt tudta. felébredt. ostor is eltnt a palota lépcsjérl. hogy megállt a palota. köpeny. míg aludt. Belenézett. hogy a boszorkány készítette neki az ételeket. csókolta. Esztendeig ment. be is Hát. hiába kereste Tündét. O- . s megtalálja az els szobában a királyfit. s elrepült de sehol nem találta. jóllakott. hogy Tünde a gyémánterd kacsalábonforgó gyémántpalotában alszik. Mikor Csongor felébredt.

Egyszercsak nagy lármára ébredt. Mikor meglátták egymást. s lettek. fürödtek az örökifjuság patakjában. katicabogarak királyfi eléfogva. ahogy csak bírtak. ellopta a hármat. s nagyon nagyon boldogok voltak. . s elrepült. Aztán meg- Megy a hang irányában. ha meg állott nem haltak. hét nap s hét éjjel mulatság. meg látta. 207 — hogy lefeküdt a küt mellé pihenni. Felültek tak Tünde virágszekerére. hétszer szebbek vol- mint voltak. hogy Tünde ott ül az örökifjuság patakjának partján és sír. elrepültek a elé. utol érték-e? Ahogy itt ül a tudás kútja mellett. Csongor apja orszá- gába. tudták. Szaladtak utána az ördögök. a három ördög veszekedett megint. szomorúságukat. egyenest a palota a Ott nagy lakodalmat csaptak. sírást hall egyszerre. elfelejtették minden bánatukat. mert újra nem ostor. a köpeny.^ lyan fáradt volt. az Ott volt a boszorkány is és Csongor hogy míg az ördögök verekedtek. hát látja. kié legyen a bocskor. ki tudja. s azóta is boldogan élnek.

PRINTED IN ENGLAND BY IIENDERSON AND SPALDING LTD LONDON SE 15 .

LiMlTBO .UníversítyofToroifoí Library DONOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO.

République Gudule ANA'ERS. Albee Building 30 Xorth Michigan Boulevard Suite 1449. Kaiserstrasae 2 Clémenceau FREIBURG Br. 5 Avenue de la Gare LY'ON. Armitage Chambers. Steenstraat 15a . 6 Place Foch de la LL'XEMBOL'RG. 505 Grant Building ST. Hutfilterstrasse 1-5 CHEMNITZ. Maximilianstr. Windsor Chambers. 50 Avenue Liberté Foch STRASBOURG. Hoogstraat 30 ARNHEM. Tübineer Strasse 14a MARSEILLE. Ado-Hitler Str.M. Fran9ois 1« LILLE. NOTTINGHAM. Weteringschans 68 ROTTERDAM. S. . Stadtstrasae. CANNES. 7 Jardin du Roi Albert 1" ROUBAIX. LEEDS. Friar Gate 206 Sauchiehall Street Cl^VULASD.\MSTERDAM. 11 Place Royale NICE. Georgstjasse 23 KÖLN. AACHEN. John William Street 18 Cavendish Road MANCHESTER... Balumore Xewbury 1 Building Street 3 Harringion Road. BALTDIOBE. Church Road. Füth Avenue Life LONDON. Victoria Street 44 Fargate Str. löth St. 23 Boulevard de la Sauveniére 2ö rue Saint Georges NAN'TES. Pragerstrasse 21 DÜSSELDORF. Ferréol MONTPELLEEIR. 55 Cours GeorgesClémenceati 4S Rue d'Anribes 15 HAMRT'RG. PITTSBURGH. 4505 Olive Street (Studio Building) WASHINGTON. Avenue Alsace- Lorraine LE HAVRE. 66-68. T Avenue de Grammont \1:RSAILLES. 3 rue de l'Aiguü. Av. de 13 St. HITDDERSFIELD. BOSTON. 126 Portland Street Leader Building S20 Dávid "\Miimey Building Elrae Buüding 226 S.THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES NEW YORK. de la NANCY. 27 Place de Meir LIÉGE. Poststrasse 51 DRESDEN. Kensington BRADFORD. DERBY'. 35 PFORZHEBL Dillsteiner Strasse 1 STUTTGART. Leipziger Avenue PARIS. 116 Oxford Street Markét St. 43 Rue du Maréchal- LOUVAIN. Petefsstrasse 26 11 GRENOBLE. 64 Rue de la Pomme TOURS. 1 20 Place Sainte- (Place Jean-Jaures) MULHOUSE. 31. Mönckebergstrasse HANNO\'ER. DETROIT. Friedrichsring 2 a MÜNCHEN. LOnS. 321 BRIGHTON. Holzgraben 7 BREMEN. 51 Rue St. 94 Bd. Rue du 22 Novembre TOULOUSE. de Kalb Avenue. 13 Rue de la République MANNHEBÍ. Schildereasse 114 LEIPZIG. Central Chambers. lerie WUPPERTAL. CHICAGO. SHEFFIELD. Königsallee 26 FRANKFURTa. 140 630. 2 BORDEAUX. 22 bls. 1115 Connecticut PHILADELPHIA. 13 Rue Faidherbe LLMOGES. 110-111 Kurfürstendamm 26 a BERLIN. Boulevard des Italiens 14 Place C^eorges- BIARRITZ. 2 Pl. Cloud Stationsweg 21c DENHAAG. BROOKLYX. BRUXELLES. Hove GLASGOW.

Schmidtorstrasse 2 MILANO. Via ümberto. 5 Pelavo 58 BILBAO. Aeschengraben MELBOURNE. Béhounská ul. New Busiaess Centre SEVILLA. 45 Via 28 Ottx)bre. Via Canova. Palac OljTiipic BRATISLAVA. Wühelminastraat 40 3 LEIDEN. MERANO. 16 LUZERN. Edificio Odeon. Nahlath Benjámin St. Via 4 Novembre. Borgo Stretto. 373. Saad \rERONA. Djadessi Konia Caddesi el 2 VARESE. Via Vitt. Piazza CasteUo 19 TRIESTE. Iglesias 22 ALICANTE. Grand Chéne 8 BASEL. 4 FIRENZE. Colllns Street & . 114 Sihlstrasse Vittorio Veneto. Graben GRAZ. Corso Roma 2 NAPOLI. 4-6 PLZEÍÍ. C. Mendez Nunez 19 ALGER. Via Roma GENOVA. JERUSALEM. T. Place de la Paix 1 ROMA. Via Pietro Micca 11 BARI. ANKARA. 25 de Mayo 581 HABANA. Corso Umberto 106 ISTANBUL. 61 Via della Zecca. Piazza dei Signori Zaghloul Pacha TEL-AVIV.. Via Mazzini 31 VICENZA. Turfmarkt LUGANO. CORDOBA. Rua do Passeio BUENOS.AIRES. Gran Via 27 MALAGA. 2 MADRID. Buildings. Piazzetta Teatro Garibaldi 2 BUDAPEST. Ln^ORNO. 36 Rue d'Isly 2 VALENCIA. Presidente Zayas 51 altos 28 GÉNÉIT. BRESCIA. Via Volta. Vimmelskaftet 42a. Giacomo e Filippo 31 WIEN. 22 Angolo Via Garibaldi 1 26 Rue Spálená uL. 1 BOLZAJS'O. 11c 13 Sporgasse 3 LINZ. Plachého ul. rue tér 2 du Stade PISA. Avenida de Mayo 847 OSLO. Piazza Ponterosso VENTEZIA. COMO. Via dei SS. 13 BRNO. (Immeuble de rAssicurazioni HAIFA. 39. Jorck's Passage Tvaergade. Generáli) JafEa Road BARCELONA. 16i RIO DE JANEIRO. Dlhé ul. Via BOLOGNA. Via Chiaia 232 PADOVA. Marqués del Puerto 4 GRANADA. Emanuele. Bacino Orseolo CAIRO. AARHUS. S. 13 Bd. ZÜRICH. Calle de Lauria 20 KOBENHAVN. Istiklal TORINO. 8. Kari Johansgate 25 Avellaneda 46 STOCKHOLM.I. Via Francesco del Cairo 4 Marco. Sharia Emad Diné (Immeuble Davies-Bryan) ALEXANDRIA. 3 UTRECHT. G. Norrlandsgatan 18 Bárenplatz 4 MONTEVIDEO. Sn TAOR^SIINA.HAARLEM. Arenal 24 Plaza Gábriel Miró. Mariahilfgasse. PRAHA. é. Bovis House. BERN. Alameda P. 6 Passage des Lions LAUSANNE. Vörösmarty ATHENES. Oude Gracht 77 bis MONTREUX.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->