P. 1
Magyar Nyelvkonyv

Magyar Nyelvkonyv

5.0

|Views: 192|Likes:
Published by Valéria Huszák

More info:

Published by: Valéria Huszák on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

BERLIl'Z

MAGYAR YÉLVKÖNYV

j,'^v:v.•v;'';.v;^' :•.: t,-i{.'\<'i'.

M. D. BERLITZ
English
book for adults. Second book for adults.
First

l/ibro Espanol.

Los verbos aprendidos por la conversación. Los verbos en dos
tablas.

Hlustrated edition. English idioms and grammar. Business English. English Literature.

Espaol

comercial.

Libro Italiano.
I Verbi appresi

mediante

la con-

versazione. I Verbi tavole. Letteratura Italiana.

in

due

Fran^ais
Premier
Edition
livre

Ruskaia Kniga.

Deuxiéme

livre

pour adultes. poUr adultes.
11.

Kniha Ceská.
Polska metoda.

illustrée, I.

Svensk bok.

Grammaire pratique en 2 volumes:
I.

Les verbes appris par la conversation et Génre des substantifs.

Dansk bog. Magyar nyelvkönyv. Manuál pt. limba romána.
Nederlands boek.
Livro Portuguez.

II.

Nom,
tion.

pronona, adjectif, article,

ad vérbe, préposition, conjoncPrononciation et orthographe.
Littérature Fran^aise.

Türk9e kismi.

Fran^ais commercial.

Nippongo Tokuhon.
'•*iaS?n

*lDOn

(Hebrew Method)

Arabic Method.

Deutsch
Erstes Buch für Erwachsene. Zweites Buch für Erwachsene.
Illustrierte

Metodo Prouven^alo.
Illustratíons (16 coloured sheets 8° in Portfolió) (Kleine Lehrbilder).

Ausgabe.

Praktische deutsche Grammatik Geschlecht der Hauptwörter. Deutsche Handelsspraohe.

Wall

Pictures
sheets

coloured

in 4 sets of (25" X 21')

(Tableaux Muraux, Wandbilder).

PARIS BOULEVARD DES ITALIENS BUENOS AIRES THE BERLITZ SGHOOL AVENIDA DE MAYO 847 NEW YORK M. MAGYAR NYELVKÖNYV Hetedik^ teljesen átdolgozott kiadás /^ LONDON THE BERLITZ SGHOOL 321.2 PP INTED IN ENGLAíftl .n>iv^y a)el\ii(\u/ai. BERLITZ 630.G. FIFTH AVENUE Maidén Lane.. OXFORD STREET THE BERLITZ SGHOOL 31. LONDON. BERLITZ EDITIONS. . VV.x. D.uL. 34.B E R LITZ ^»» 1 :.

.COPYRIGHT.D. BERLITZ Írásbeli beleefiyezcseiu nélkfil szitnorúaii lilos nevemet reklámcélok ra Berlin felhasználni M. D. 1921 BY M.

a a tanít- anyanyelvének kikapcsolása. A fordításon alapuló módszerek a a tanítási id legnagyobb részében eljárás. . kinek ez anyanyelve. Aki fordítás segítségével akar valamilyen idegen nyelvet megtanulni. 3. A I. a gondolatok kapcsolásával. Révai nagy Lexikona. Berlitz-módszer él nyelvek megtanulására els5 leckétl hallja. Ez értelmetlen 2. amelyiket el akarnak Ennek okai a következk: 1. tanítványok. tanítótól. 170. tanítványok anyanyelvét használják a megtanulandó idegen nyelv helyett. hogy a tanuló az kezdve csupán a megtanulandó nyelvet áll.Elszó A szolgál. Abban olyan 1. Berlitz-módszer szakított a fordításon alapuló okta- Az els órától fogva azt a nyelvet hallják és azon a a nyelven beszélnek sajátítani. Irányelvek A ványok tanított nyelv kizárólagos használata. Az elvont dolgokat Nyelvtant III. gyakorlati A tással. II. szemléltetéssel. az azon nyelv szellemébe behatolni s azon a nyelven gondolkozni nem tud. K. tanítás eszközei A kézzelfogható dolgokat szemlélettel. gondolat és a szó közvetlen kapcsolása.

A tanulók anyanyelvének s az idegen nyelveknek teljesen szókincse sajátítható nem el felel meg egymásnak. Az idegen országokban utazók könnyen s viszonylag rövid gok pedig nyelvét. ha nem gondol folyton anyanyelvére. a megtanulják ez orszáhazájukban tartózkodó tanulók alatt s id nyelvtanaikkal fordítási gyakorlataikkal A tanítási évekig sem tudják e célt elérni. hogy a különböz szavak és fordulatok értéke. melyet meg gen nyelvet. A tanuló könnyebben jegyzi meg ezt a kifejezést: „nekem van kalapom*'. A nyelvtan nehézségei. fordulatai a cselekményekkel és szemléletekkel való közvetlen kapcsolatukból világosodnak meg. mely esetleg így fejezi ki e viszonyt „én birok kalapot". csaknem akaratlanul tanulják meg az idenek. Minden nyelvnek megvannak latai. mint elvont szabálvokkal. Az idegen nyelv kifejezései. lehet lefordítani.Mindig 3. Berlitz-módszer pótolja a külföldi tartózkodást. Ez a tény bizonyítja a fordításon alapuló módszerek gyarlóságát. A tanár szemléltetéssel kezdi az oktatást. melyek legnagyobbrészt a fordításból s az anyanyelvvel való összehasonlítgatásból származnak. mint anyanyelvüket. A tanítványok így könnyen. világítható hangulati velejárója sokkal könnyebben szemléltetéssel. A zók — id alatt a tanítványok — s mint a külföldön uta- csak azt a nyelvet hallják azon a nyelven beszél- akarnak tanulni. Ter- mészetes. a fordításon alapuló módszerekkel csak töredékesen az idegen nyelv. meg . Minden nyelvet önmagából kiindulva kell elsajátí- maga melyeket nem a sajátos kifejezései és fordu- tani. ily módon lényegesen megkisebbednek. IV akarja anyanyelvét majd lefordítani s tönkre teszi az idegen nyelv szellemét. éppen úgy.

az ismeretlen fogalomnak ismertekkel való összekö- tése segítségével és példákkal kell megmagyarázni. A tanítás nem unalmas szabálymagyarázás. kellemes. hogy a hasznát veszik annak. hanem beszélgetés. A ismeretlen szavak. késbbi. amit tanulbefejezniök. nehezebb gyakorlatokban az addig megszerzett szókincs segítségével már kömiyen megvilágíthatok az új. is oly módon van kell felépítve. ha a tanulást hamarabb . szórakoztató Az oktatás anyaga tanítványok akkor tak.Amit nem azt V - lehet közvetlen szemlélettel megvilágítani.

Második gyakorlat . jelzk . helyesí- . í . rás. csúnya . l . számok. Szjnek. felelet. 1 Igék. 1 fnevek jv\elléknevek. viszony 10 Nyolcadik gyakorlati^'*' l '^^P' mennyi. foko12 ség.. zetek helyhatározók Igék.. virágok.. kiejtés I Hatodik gyakorlat . . . Testrészek Névragozás..Izás | \ Kilencedik gyakorlat A név ^1^"^' ^^ igeragozás ^^'^^^^ ... tárgyeset. igék . . \ f 1 szamok hely- Harmadik gyakorlat P^^"^^'y^'^' 1 1 I Személyes névmás. hatarozoe- setek 6 kér- Ábécé.. 19 .TARTALOM Gyakorlatok Szókincs Nyelvtan Lap Els6 gyakorlat . Eszközhatározók.. szavai beszélés dés. l l méretek. 1 Birtokviszony. éte- Tizedik gyakorlat lek.. olvasás. mellék- 4 A fnevek és Ötödik gyakorlat Számok.jelen egyes- számban . pénz .. az irás.. < Módhatározók. i^""^^ l " '^^adás. látás. hallás módhatározók határozók 17 Tizenegyedik | ^^^***"^S''^'S^^2.. I szép.. J I nevek többesszáma. számok ^ igekötk. birtok- 8 Hetedik gyakorlat . gyakorlat .. 3 elválasztható Negyedik gyakorlat Mozgások... italok. . Tárgyak.l . ..

27. \ Fnévi igenév. év. 29.. .. . . gyak 67 fák.— Gyakorlatok VII — Nyelvtan Szókincs Lap Tizenkettedik gyakorlat .Imiért. . 19. a kereskedések. hegyek. loda. Ismerni. 51 közlekedési eszközök. 23. 29 33 37 A nap és az 15 gyak. városok. Az igék múlt ideje. a vásárlás. .. 17. 18. . . 28.. értelmi mködések. Szalloda. szoktam Az igék jöv ideje 44 48 utazás. 92 . gyak városban. birtokviszony . 22. vámvizsgálat. ES BESZÉDGYAKORLATOK Fokozás. gyak gyak 72 állatok. A magyar kiejtés illeszkedés. 73 Az ember. érzékszervek. . 40 Jelen és múlt. gyak Budapesten . 20. gyak elutazás. . 84 . faluk. étkezés. posta. . mert | . országok. 25. gyak Határozói névmások . 16.Iléknévi igenév Helyesírás. 20 kiejtés. . 24. egy ebéd. . ha. .. 26. telefon. mel. a rokonság. gyak. . tudni gyak gyermekek. mezk. utazás. beszélgyak. 79 A család. A Az vidéken. gyak Üdvözlés. 21. 14. séta látnivalók. gyak gyak éj. az álla- tok fajai. Névutóval képzett határo^... 13. . Tudok. I ^ . jegyváltás. meghívók. Felszólító mód . Az idjárás. gyak szál- 54 58 63 Megérkezés. hangsú22 lyozás OLVASMÁNYOK Az Az óra. gyak A jöv Az Az idö. «- | Társadalmi szokások. Budapesten. akarok. gyak . getés.

IRODALOM Keresztury Dezs: Hunor és Magyar Babits Mihály: Karácsonyi Madonna Farkas Gyula: Magyar irodalom ÉS TUDOMÁNY 137 142 150 Móricz Zsigmond: Hét krajcár Gombosi Ottó: A magyar zene Kosztolányi 156 162 167 Dezs: Telefonos kisasszony Szekfü Gyula: Magyar történelem Komáromi János: Hajdutánc Keresztury Dezs: Magyar mvészet Herczeg Ferenc: Lószr vitéz Móricz Virág: Csongor és Tünde 172 181 186 193 203 . mutató. Az ikes igék. a parancsoló mód . 35. lakbér. lenni. gyak sportok.— vm Lap ház és a lakás. fejez lenni. 30. gyakorító igék. aludni . névmások ki- 99 Visszaható. lehetséget cserkészkirándulás. . gyak általában. 32. 34. jönni. berendezés. gyak. emberek foglalkozása. menni. menni. kérni. az iskolázás. kérni. . Az Közmondások dások évszakok. ^ kérd5 igék. | I Adni. 33. | Mveltet. . beszélgetés egy fürdotelepen.117 122 127 ^33 egészség.. 31. a jelen105 Uömódban A Az Az divat a szabónál.. gyak szokásmonés A névragozás MAGYAR MVÉSZET. gyak módban 1 1 í A fnévi és melléknévi ige- \ név. a feltételes a divatszalonban. jönni. adni. gyak.

kék. Milyen a ceruza? A ceruza piros. nem ez. ajtó. Milyen szék ez? Ez barna szék. ablak. Ez az asztal barna. Fekete a tábla vagy fehér? Fekete. papir. stb. Milyen a tábla? Milyen a cip? Piros a ceruza? Igen. sárga. nem zöld. szoknya. szék. az fehér. lámpa. asztal. Mi ez? Ceruza. ez a könyv kék. Ceruza. Ez a kék kábát. az a barna. Berlitz. nyakkend. A ceruza piros. fekete. Milyen ez az asztal? Ez az asztal barna. óra. az ajtó barna. az a fekete. Szék ez? Igen. Melyik kabát szürke? Az a kabát szürke. az barna. Ez a könyv kék? Igen. Ez a fekete nyakkend. tábla. zöld. gyakorlat fal. Nem. zsebkend. Milyen az asztal? Barna. Ez a szürke autó.Els asztal. a könyv zöld. ruha. Ez a kabát szürke? Nem. Magyar } . ez szék. gallér. az. szürke. az a könyv zöld. mellény. kréta. piros. nadrág. szék. Kréta ez? Papir ez? óra ez? Kabát. kézel. könyv. ez nem szék. Ez a cip fekete. az a piros nyakkend. kalap. keztyü. barna. Ez a könyv kék. Zöld a toll? Nem. 12 egy kett 3 három 4 négy 5 öt Második gyakorlat Szinek: piros. Az a cip barna? Igen. fehér.

Milyen ez a tábla? Fekete. A zöld könyv ez? Nem. Milyen a zöld Ceruza? A zöld ceruza hosszií. Párizs. Melyik kabát az. Az ablak széles. Oxford kicsiny. Kicsiny az ajtó? Melyik nagy. A zöld ceruza hosszú. ez nem a zöld könyv. a Themse. Melyik ceruza ez!? A barna. hanem keskeny. Melyik ceruza rövid. a piros vagy a zöld? Melyik város nagy. ez a szürke mellény. a barna vagy a kék? A barna. a tábla széles. az ajtó keskeny. Melyik kabát ez? A szürke mellény ez? Igen. a piros vagy a zöld? Milyen a hosszú ceruza? A Duna. Az óra kicsiny. a piros ceruza nem hosszú. a szoba kicsiny. A könyv keskeny. Melyik cip fekete? Ez. a ház vagy a szoba? Melyik könyv nagy. Versailles vagy New York? 8 nyolc 6 hat 7 hét 9 kilenc 10 tíz . A ház nagy. Berlin nagy. Milyen a Duna. az autó nagy. Melyik ceruza piros ? A rövid. az utca nem széles. A barna kabát ez vagy a kék? A barna. hanem rövid. Esztergom. Versailles. Melyik a szürke kabát? Az a szürke kabát. a Volga széles. széles vagy keskeny? Keskeny a tábla vagy széles? Széles az utca? Budapest.- 2 - Melyik könyv az? Az a zöld könyv.

Az ajtó mögött vagyok? Nem. Ki ez? Berlitz kisasszony. Ön nincs Az van. Az asztal elttem van. Kovács úr eltt van a szék? Igen. Ki ez? Berlitzné. Ki Ki ez az úr? Ez Tury úr. én nem úr.. asztal a tanár eltt van. Ki Ön? Én Kovács úr vagyok. kisasszony? ez vagy Hölgy ez? Igen. hölgy. hölgy. hanem Kovács Kovácsné vagyok én ? Nem. ön tanítvány. Ki ez? Berlitz Ki az a hölgy? Turyné. Ön úr. Berlitz úr vagyok. . Kisasszony. Ön itt van. Berlitz kisasszony. a szék Kovács úr eltt van. Az ajtó mögött van az asztal? Nem. Ki úr vagyok. Hol van az asztal? Az asztal Berlitz úr eltt van. . vagyok én? Igen. Mi ez? Úr. az asztal 1* Ön eltt van. Én Ott. a fal A fal a tanár mögött A könyv Ön eltt van. Igen. Berlitzné. Itt itt vagyok. r Berlitz úr. Elttem van az asztal? Igen. Én. Én tanár vagyok. Berlitz úr Ön? Nem. nincs ott. ott. Mi ez? Hölgy. Itt ott van. Ki ? Ö Etelka kisasszony. Úr ez? Nem. Tanár Ön? Nem. úr. Hol van a tábla? On mögött. vagyok én? Ön. Tanár vagyok én? Igen. Ön tanár. . Ön nincs az ajtó mögött. ö ott. . .. a fal mögöttem van. az a kisasszony? Etelka kisasszony. ? itt. Ott van Ön? Nem vagyok van ? Hol van nincs Nem. . Hol vagyok én? Az ajtó mögött. Ön tanár. Mi vagyok én? Mi Ön? Én tanítvány vagyok. Ön Kovács úr.— 3 - Harmadik gyakorlat úr. kisasszony. Turyné. Mi ez? Kisasszony. ön mögött van. úr. én nem vagyok tanár. ott van.

Mit csinál Kovácsné? Ül. Kovácsné. Ön is megy. . Ül Berlitz úr? Igen. Ön áll. Ki megy? Molnár úr. Oda állok? Nem. Mit csinál Ön? Megyek. ül. Oda megyek én? Igen. oda. Én ülök. nem oda. Megy Tury Nem. 11 12 tizenkett 13 tizenhárom 14 tizennégy 15 tizenöt tizenegy Negyedik gyakorlat Ki ez? Berlitz úr. Hova megyek? Oda. Én jövök? Nem. Mi van elttem? Asztal Mi van Ön mögött? Fal. Mit csinál Molnár úr? Áll. Áli Molnár úr? Nem. én is jövök. Mit csinál Berlitz úr? Berlitz úr megy. Tury kisasszony megy. Én oda megyek. Ö ide jön. Berlitz Tury kisasszony. Hol van ön? Itt vagyok. Áll ön? Nem. Mit csinál úr áll. Ön is ül. Mit csinálok? Ön ül. oda megyek. Jön ? ? Én megyek. Hova jön Ide. ül. Ön ide jön. megy. - Mi vagyok én ? Ön tanár. Jöjjön ide ? ? Nem. Kovácsné ül. . Ide jön kérem. Megyek én? Igen. Kovács úr jön. Mjt csinál Ön? Állok. hanem Tury kisasszony. Ide jön jön ide. nem állok. én is állok. nem Ön jön. ö jön.^ Ki vagyok én ? 4 úr. Ülök én? Igen. ö jön. Hova megy Ön? Oda megyek. Mit csinál? Menjen oda kérem! Mit csinál ö? . Ön megy. Ön ül. Ön . kisasszony vagy jön? Megy. Hol vagyok? Az ajtó mögött. Ön nem áll Ön? Nem.

én nem ülök le. Felállók. Ön nem áll fel. A tanár Leülök. Leül Ön? Nem. hanem bejön. Mit csinál Ön? Bejövök. Mit csinál Ön? Leülök. Menjen kérem! Hova megy? be kérem! Hova jön? Én vagyok . A tanár bejön. Kimegy Ön? Bejön Kovács úr? Be. Feláll Ön? Fel. Ön nem megy ki. Ki megy ki ki? Ön. Felállók én? Nem. Nem. Bejön ? ? nem jön be. 5 feláll. Ki. Ki jön be? Jöjjön A tanár. Üljön le kérem! Mit csinál? Álljon fel kérem! Mit csinál A tanár kinieg}'.A tanár leül. Hova megy Molnár úr? Molnár úr kimegy. Ön leüL Leül ó? Le. Mit csinálok? Ön kimegy. Kimegyek én? Nem. lianem felállók. ín bejövök. Én kimegyek.

Hány füzet ez? Egy. 4 stb. 2. Mit csinál Ön? Szám- Milyen szám ez: 9. óra. Ezek a székek barnák. azok szürkék. Kik ezek az urak? Molnár úr és Tury úr. autók. cip. Hány könyv ez? Kett. ez nem öt kalap. Milyen székek ezek? Barnák. tollak. utcák. Ezek fehér falak. órák. tanár számlál: 1. 30 stb. 10. Ez egy kalap. Mik ezek? Papírok. három. négy fal stb. 3.000 tízezer 100. három ceruza. .— egy 6 30 harminc Ötödik gyakorlat 1 2 kett (két szék) 3 három 4 négy 5 öt harmincegy 40 negyven 47 negyvenhét 31 50 ötven 60 hatvan 6 hat 7 hét 8 nyolc 9 kilenc 10 11 70 hetven 80 nyolcvan 90 kilencven 100 száz tíz tizenegy 115 száztizenöt 12 tizenkett 200 kétszáz 20 húsz 300 háromszáz 1. Milyen házak azok? Nagyok. Könyv. két cip. Kik azok a hölgyek? Berlitzné és Etelka kisasszony. füzetek. Milyen autók azok? Azok szürke autók. könyvek. székek. azok keskenyek. Ezek széles ablakok. Öt kalap ez? Nem. stb. Ez két könyv.000. füzet. A lálok. Három ceruza ez? Igen. toll.000 egy millió 1931 ezer kilencszáz harminc egy. cipk.000 ezer huszonegy 25 huszonöt 21 10.000 százezer 1.

Az asztalra ül Tury Az ajtóig. stb. Menjen az asztaltól! Meddig számol Ön? Tizenkettig. újság. A tanár felvesz két könyvet. Ön újságot tesz a székre. Én a széken ülök. nem az asztalon ülök. A tanár letesz egy könyvet. Az asztalon három könyv van. Könyv van a széken? Igen. Ön tizenegyig számol. könyv. Az asztalon Hol van a füzet? Az asztalon. az asztalra. A széken van a könyv? Igen. a széken. Kabát van az asztalon? Nem. Ön ide tesz egy füzetet. A tanár leül a székre. ceruzát. Az autó az Hol ül ön? A széken ülök. füzetet. hanem a széken. az asztalon van. csinál Mit csinálok ? Ön? Én fel. . A széktl az ajtóig megyek. Kovács úr könyvet tesz az asztalra. ceruzát. füzet. Én felveszek két Mit fel ? Én leteszek egy ceruzát. stb. Honnan áll fel Ön? A székrl. stb. az asztalon papir van. Hány ceruzát veszek ceruzát teszek le? Ön két ceruzát vesz Hány Mit veszek fel? Könyvet. Mit tesz Ön oda? Kalapot. Kovács úr feláll a székrl. zsebkendt. Mi van az asztalon? Könyv. leteszek egy könyvet. Mit teszek az asztalra? Hány könyvet teszek oda? Milyen kalapot tesz ide Molnár úr? Számoljon egytl tízig! Háromig számolok. Hova ülök le? Ön a székre ül le. A székre ül le úr? Nem. a székre. órát. Én ceruzát teszek a könyvre.A könyv utcán áll. Meddig megyek? Ön? nem ül Igen. ül ön? Nem.

bet. Mit ír Ön ? Mondatot.4 stb. Hogyan ír ön? Magyarul. Kovács kisasszony is ír. f. Molnár úr számot szót. m után? N. c a negyedik századik. é. Hányadik bet a 25? Az utolsó. x. (ötödik.— a. Ön olvas. az els bet. A papírra. szók. sz.r és a 2 között? Hol van a g bet ? Az / és a ^j/ között. g'. ez . Hova írnak írunk k? Papírra. ön magyarul olvas. írunk vagy olvasunk? írunk. én is olvasok. ny^ stb. Ez mondat. r. huszadik. a Én nem számot papíron van. bett ír a táblára. Mit csinál Tury úr? ír. írunk. Mit csinál Kovács kisaszszony? ö is olvas. írok. ez Milyen bet ez? Ez a bet. Olvas Molnár úr? Igen. zs az utolsó. Mit csinálnak k? Olvasnak. i. ezredik). c. ö. Ön a papírra ír. Olvasson egy mondatot! Olvassanak kérem! Tury úr magyarul ír. Milyen bet van az Y. í. az / a /f után. betk táblán? A táblán két szó papírra! Tury úr olvas. írjon egy számot a táblára! írjanak egy szót a vannak. ty. Hányadik bet ez? Az els. zs. Mit csinálunk? Olvasunk. s. Mi olvasunk. M(it csinálnak k? írnak. Mi is Kovács úr a táblára ír. z. hanem A táblán Hány szó van a Mit írunk a papírra? Szót. j. Milyen bet van az . n. Mit csinálunk mi? írunk. Hányadik bet a cs? Az ötödik. h. olvas. cs. m. f. ök írnak. A d bet az e eltt van. u. ez v. Négy szót írok a táblára. ó. y. . ny. stb. . e. ez rf. 6. k. t. ír? Igen. Á a második tizedik. gy. Hova ír mi? Mi tanár a a táblára írunk. Mi magyarul írunk. Ez a bet. d. 8 - Hatodik gyakorlat b. ü. ök olvasnak. /. Ez a magyar ábécé. a harmadik. g. Én is írok. ú. 52. Milyen bet van a d eltt? Cs. 1. o. ly. á. Hogyan olvasunk? . a í' az a és a c között van. p.

Kérdezzen! Feleljen! Én kérdezek: Ki Ön felel: Ön? Mit csinál Turyné? Hol vagyunk? Milyen könyvhez? Én Kovács János vagyok. Krakkó lengyel. hanem magyarul. Turyné olvas. Ezek feleletek. Hogyan beszélünk ? Ezek kérdések. Én magyarul kérdezek. Magyarul. Angolul olvas ön? Nem. Madrid spanyol. Ön magyarul felel. franciául. németül. ez gondojel ez?(:) . Berlin német város. Beszéljenek angolul! A mi tanár kérdez. vagy magyarul? Magyarul írunk. dések után kérdójel(?) Kettspont. A mondat szünk. Bukarest román.). Angóra török. Milyen áll. nem angolul olvasok. Ez magyar könyv. Turyné beszél. Ki beszél? beszélünk. magyarul. EJeszél Ön olaszul? Nem. a németek németül. Párizs francia. A tanár magyar. Prága cseh. Dubois úr francia. Moszkva orosz.) van. Kovács úr kérdez. Beszél Du- bois úr magyarul Nem. Dubois úr angolul. magyarul. Az á betre ve3szt(0 te- vessz(. Müller úr német.Magyarul. Ez latjel(~). angol. úr franciául. a tanítvány felelünk. is után pont(. A Berlitz iskolában. Hogyan vagy angolul? Magyarul beszélünk. A magyarok magyarul beszélnek. KérEz felkiáltójel(!). a törökök törökül. Müller úr németül. Shaw úr az olaszok olaszul. csak olvas. csak magyarul. olaszul nem ? beszélek. Németül írunk. Franciául ír ön? Angolul Shaw olvas ön? Magyarul Mi nem beszél ön? A hanem tanár magyarul beszél. Magyarul olvasok én? Igen. angolul beszélünk. Beszéljen magyarul! felel. Róma olasz.

Bejövök a szobába. Hol van Ön? A Berlitz iskolában. székre. Mi bejövünk a szobába.A 10 ön bejön Hetedik gyakorlat tanár kimegy a szobából. Rómában. Felveszek egyet az asztalról. Én a kertbl jövök. a parkból. Ön? Igen. Budapesten. Kovács úr a kertben van. Hova mennek ök? ök templomba mennek. Ez . Meddig megy Molnár úr? A templomig. A szobában vagyunk. Olvasson kérem a magyar könyvbl. Ön nem az operába megy. Hova jönnek önök? Az iskolába megyünk. a szobába. parkból jön A Kovács úr a kertbe megy. Hol vagyunk mi? Berlinben. leülök a Az asztalon három könyv van. Az operába megyek én? Nem. Mi bejövünk az iskolába. Kitl jön Ön? Molnár úrtól jövök. Önök kimennek a szobából. Párizsban. Hova megy Kovács úr? A házba.

ez nem az Ez az én fejem. városokról. könyveket. Az én . száj. láb. Az én szemem fekete. kar. fej. Kinek a keze ez? Ez az én kezem.? L — A Olvasson a írjon a 11 — füzeten nincs könyv. Beszéljen a Kik mennek az Az emberek kijönnek a utcákon házakba könyvekbe. Ez Kovács úr kalapja. kalapja. kérdésekre. Kinek az újságja ez? Ez az ez az újságja. A Ezek Tegyen ide Feleljen a templomig megyek. Kinek a füle ez? Az én fülem. házakig megyek. füzetbe. emberek. Kéz. Az én kabátom. Kinek a keze ez? Az az Ön keze. lába. ez Tury úr keze. Kinek a szája ez? Ez az én szám. orr. szem. Papirt teszek a Milyen városokban beszélnek magyarul? A A tanulóktól kérdezek. A füzetben mondatok vannak. az Berlitz úr háza. füzetbl. Tury úr kalapja ez? Igen. nyak. Kinek a széke az? Az Molnár úr széke. fül. Berlitz úr lába ez? Nem. ez a tanár könyve. haj.

Azok nem az én kalapjaim. egy könyv. Kinek a Ezek az én zsebkendi ezek? Ezek az én zsebkendim. egy könyv egy ember. háza. Az én könyveim ezek? Igen. egy ház). (Egy ember. Az én szemem fekete? Az én autóm az? Nem. több könyv. Az az ö könyve. egy ember. az nem az Ön autója. az az 12 - Ön füle. A tanár papirjai ezek? Igen. (Egy ember. egy ember. azok az Ön könyvei. több ház). házai. Kinek a könyvei ezek? Ezek az én könyveim. ezek az papirjai. egy ház). háza. Ezek Tury kisasszony cipi. Ez az ön könyve. azok nem az én házaim. Molnár úr cipi feketék. Kinek a székei azok? Azok Berlitz úr székei. egy könyv egy ember. . (Egy ember. Ezek az én könyveim. Kovács úr házai azok? Nem. Mi van a kezemben? Mi van az ön fején? Mit teszek fejemre? Kalapot teszek fejemre. házaim. Igen. házam. A tanár székére ül. Ezek az Ön könyvei. Az ön könyve az én könyvemen van. (Egy ember. (Egy ember. házai. Tury úr kezében ceruza van. Mondatot ír füzetébe. Az asztalon Berlitz úr könyvei vannak. Az Ön házai azok? Nem. több ház). több könyv . azok nem az ruháim. egy ember.— fülem ez? Igen. egy ház). Kinek a ceruzái ezek? Azok az Ön ceruzái. Mit veszek le fejemrl? Mi van a lábamon? Hova ül Ön? Hova megyek? Nyolcadik gyakorlat Ez az én könyvem.

házai. 13 - Azok az ö könyvei. egy könyv több ember. Nekem van könyvem. kérem! Adjon kérem egy könyvet Tury úrnak Adjon neki egy újságot Adjanak kérem egy ! ! ön nekem? Mit adok ceruzát! ön könyvet ad nekem. több ház). (Több ember. egy ház). kalapja. több könyv. házai. Ez az ö könyvük. Önnek van kabátja. papírjuk stb. Én Mit csinál ön? Könyvet adok Molnár úrnak. cipje. (Több ember. több ház). házunk. Mije van Önnek? .. több ember. egy ház). (Egy ember. (Több ember. nekem. háza. A tanár könyvet ad a tanítványnak. Kovács úrnak van cigarettája. több ember. könyvet kapok öntl. Ezek az Önök könyvei. Az urak viráön cigarettát kap tlem. egy ember. egy könyv több ember. több könyv . (Több ember. Ezek a mi könyveink. házuk. egy ház). több ház). több könyv Ez a mi könyvünk. több ember. Mit ad én Kovács úrnak? Mit adok neki? Kiknek adnak virágot az urak? Ki kap ceruzát? Kitl kap Kovács úr könyvet? Milyen kalapot adok Molnár úrnak? Mit kapok Tury kisasszonytól? Mit kapnak tlem önök? Adjon egy füzetet. egy könyv. önöknek van ceruzájuk. (Több ember. nyakkendje stb. keztyüje. ön ceruzát ad got adnak a hölgyeknek. (Több ember. Ez az önök könyve. Én cigarettát adok az uraknak. Ezek az ö könyveik. több ember. házaink. több ház). házaik. magyar könyvük. több könyv.

mint nekem? Kinek van kevesebb pénze. keze. Mennyi pénze van Kovács úrnak? Kovács úrnak sok pénze van. Tury úr zsebében van egy skatulya. én erszévan. Nekem nincs sok pénzem. Mi az iskolában vagyunk. Van valami a széken? Van valaki a szobában? Senki sincs az utcán? Semmi sincs a táblán? A kertben A folyosón van valaki. A folyosón nin- . Önnek kevesebb. nekem. lába. mint nekem. mint Önnek. Nekem tíz szál gyufám van. házam. nincs senki. vagy Önnek? Van Önnek annyi könyve mint nekem? Sok ruhája van Tury úrnak? Az asztalon könyvek vannak. Mennyi pénz van az erszényemben? Négy peng húsz fillér. A táblán nincs semmi. A táblán nincsenek betk. Tury úr zsebében erszény is van. A vastag könyvben sok lap van. Önnek is két pengje van. Van Önnek könyve? Igen. a vékonyban kevés. Berlitz úrnak még több pénze van. nekem. Van nekik kertjük? Nem. csenek emberek. Csak egy peng húsz fillér. Önnek éppen annyi pénze van.— 14 - Nekem van kalapom. Nekem Kovács úrnak még kevés gyufám van. Mennyi gyufám van? Több pénze van Önnek. Nekem két pengm van. Rockefellernek van legtöbb pénze. Mim van nekem? önnek van feje. A skatulyában sok gyufa van. mint kevesebb. mint nekünk. nincs autóm. Tury kisasszonynak három szál az Hány peng van öt Ön erszényében? Az nyemben peng gyufája van. Tury kisasszonynak van legkevesebb gyufája. önnek nyolc. Kovács urnák öt. Önnek több pénze van. nincs kertjük. Kovács úr kezében ceruza van. Van Molnár úrnak kabátja? Igen. Az erszényben kevés pénz van. van. könyvem. szeme stb. neki van kabátja. Van Önnek autója? Nem. Neki több pénze van. Az asztalon van valami. Berlitz úr a kertben van.

Adjanak valamit könyvet teszi az asztalra. Mi a kilencedik gyakorlatot olvassuk. Önöknek nincs ceruzájuk. Önnek nincsenek házai. \ \ j Nekik van házuk* Nekik vannak házaik. \ Nekik van valamijük. A tanár a magyar Betket Önök adnak nekem valamit. \ J \ Önnek nincs semmije. írok a táblára. Nekünk vannak autóink. Nekem vannak ruháim. Molnár úrnak! Adják neki ezt a füzetet! Mit teszek az asztalra? Melyik könyvet teszi ön oda? Mit adunk a hölgyeknek? Mennyi pénzt kapnak vagy a a miniszterek? A magyar könyvet kapják németet? Hány mondatot irjon a füzetbe Molnár úr? Melyik gyakorlatot irja le? Hogyan irjunk. Azt mondom. Mondok egy mondatot: „Ön jó tanuló". Tegyen ide egy széket! Tegye ide azt az újságot! Mi magyar könyvet olvasunk. Nekünk van autónk. Neki vannak újságjai. Mondjon valamit magyarul! . önnek nincs háza. ön azt mondja.Nekem van ruhám. \ Nekünk van valamink* Önöknek nincs semmijük. magyarul vagy angolul? Melyik mondatot irjuk le? Beszélek: „Mi most a Berlitz iskolában vagyunk^'. \ \ Neki van valamije. hogy k rossz tanuló. Felírom a táblára ezt a szót: magyar. 15 Nekem van valamim. Önöknek nincsenek ceruzáik. Önök könyveiket adják nekem. hogy a Berlitz iskolában vagyunk. \ A tanár Kilencedik gyakorlat könyvet tesz az asztalra. j Neki van újságja.

kérem. Megmondom önnek. mi a nevem! Mondjon egy városnevet! Mondja meg a magyar fváros nevét Mondják meg Kovács úrnak. hogy itt vagyok! Ne mondjanak neki semmit! Kérdezzen tle valamit! Kérdezze meg tle. Ön is .nondja meg a nevét! Mi az ön neve? Asztalos Béla. Magyar ember elször a vezetéknevét mondja. Mondják meg a nevüket! Tury: vezetéknév. Dezs: keresztnév. hogy nincs pénzük. mi a nevem. hogy a jó cigaretta nem rossz.Hogyan beszélek? 16 - Magyarul beszél. Mit mondanak az emberek? Azt mondják. azután a keresztnevét. Mit moíid Tury úr? Azt mondja. hogy hova megy! Kérdezzenek tlem magyar szókat! Kérdezzék meg Biró kisasszonytól. Mondjon egy magyar nevet! Mondja meg. Ki beszél? Tury úr beszél. hogy Megmondom önnek a nevemet. Az én nevem Tury Dezs. hogy mi a keresztneve! ! Valamit .

Neki nincs kalapja. Önnek jó szeme van.— A 17 — Ez az én ruhám. Nem látok. szekf. Kinyitom a szememet. Rólam beszélnek vagy Önrl? Semmit sem tanár órát ad a tanítványnak. mondanak róluk. Most látok. Mit csinálok a ceruzával? Mit csinálunk a késsel? Mit csinálnak a kezükkel? Mivel írunk. Kréta. vágunk? Mivel vesszük fel a könyvet? Szem. Tury kisasszony kap tlem valamit. Fül. Ez az én kezem. Magyar A liliomnak jó szaga van. A késsel vágunk. Nekem van házam. árvácska. Fülünkkel hallunk. hogy mit mondok? Nem hallok semmit. Tizedik gyakorlat Ceruza. Ez a mi kertünk. A ceruzával papírra írunk. Csukja be a szemét! Nyissa ki a szemét! Csukja be az ajtót! Ki nyitja ki az ablakot? Virágok: rózsa. tulipán. Berlitz. 2 . Becsukom az ablakot. A gáznak rossz szaga van. Ki megy el tlünk? Kérdezze meg tlük! Felveszem az asztalról a magyar könyvet. Kés. ibolya. hall. A rózsának jó szaga van. Tle kérdezem a nevét. liliom. nem Öntl. Mivel hallunk? (Hallok. Szemünkkel látunk. hogy mit csinálok? (Látok^ lát. Az orrunkkal szagolunk. Becsukom a szememet. látunk^ látnak*) Kinyitom az ajtót. krétával A táblára írunk. kezemmel írok. Nekik van? Molnár úrtól jövök. Nekünk nincs autónk. Mit csinálunk szemünkkel? Mit csinálunk fülünkkel? Lát valamit az utcán ? Mit lát az asztalon ? Hallja. Hallanak Önök valamit? Látják Berlitz urat a kertben? Látja. hallunk^ hallanak*) Kéz. A Kopogok.

alma. zöld borsó. sárgadinnye. körte. ital? A szlbl Étel a sör vagy . Mondjon kérem egypár ételt! Mondja meg kérem. szilva. disznóhús. sört. kávét és Szánkkal beszélünk. Mit iszunk? Vizet. Mondok egypár gyümölcsöt: sárga barack. saláta. szi Bort iszik Ön Igyék ebbl a borból! görögdinnye. hal. Milyen szaga van az ibolyának? Milyen szaga van a gáznak? Szagolja meg ezt a rózsát! magyarul vagy németül? Szánkkal eszünk és iszunk. issza Tejjel a teát rommal? Hogyan issza Ön a kávét. Kihez megyünk? Molnár úrhoz megyünk. bort. spárga.— A 18 - petróleumnak rossz szaga van. Zöldségek: bab. Mit eszünk a kávéhoz? Mit eszünk a húshoz? Amit megeszünk: étel. káposzta. amit megiszunk: ital. sok tejjel véssel? Én cukor nélkül iszom a kávét. zsemlye. teát iszunk. tejet. vagy vizet? Eszik egy kis kenyeret? barack. milyen italokat iszik! Mibl csinálják a teát? Mibl csinálják a bort? Vörös bort iszik vagy fehéret? Milyen ital a viz? Mivel eszik ön? Melyik virágnak van legjobb szaga? Mi jobb. Nem vagy citvagy keeszik kenyeret a húshoz? Milyen gyümölcsöt esznek? Milyen szinü a kávé tej nélkül? Az asztaltól az ajtóig megyek. kifli. Hova megy? Oda megyek az ajtóhoz. húst. a burgonya vagy az alma? bort csinálják. kelkáposzta. zöld paprika. hagy- ma. kalács. Jöjjön kérem ide hozzám! Hozzánk nem jön senki. sült. burgonya. sütemény. szárnyas. zöldséget és gyümölcsöt eszünk. dió. Meddig megy Ön? Csak az ajtóig megyek. Mivel eszik Ön? Mit eszünk? Kenyeret. Hogyan beszélünk. Kenyér. borjúhús. Hús: marhahús.

Az ételt tálakban teszik az asztalra. A tej jó íz. Tál. A húsnak jó íze van. Milyen ízü a bor? Van savanyu bor is. Molnár úr és Molnárné esznek. villa. A Nem szeretem a keser ételeket. luA szeretjük. Ezen a tálon hús van. Szívesen megesszük. Szereti ön . Az asztalon fehér terít van. Budapest nem kicsiny. A vizet és a és a teát csészébl. A levest kanállal esszük. kanál. A bort pohárból isszuk. a húst késsel és villával. Szeret iskolába járni? Szívesen elmegyek a színházba. üveg. kés. Szereti Ön a virágot? A jó gyümölcsöt is szeretjük.Molnár úr és IQ - Tizenegyedik gyakorlat Molnárné az asztal mellett ülnek. A rossz italt sem szeretem. tányér. Milyen szaga van a gáznak? A gáz szaga kellemetlen. Az üvegbl a kávét a pohárba öntöm. Cukor nélkül keser a kávé. a keser kávé rossz ízü. azon fzelék. Tányérunkra tesszük az ételt. pohár. aminek jó íze van. Az eper kellemes ízü gyümölcs. Milyen íze van a cukornak? Milyen íz a sör? Milyen íz a citrom? A citrom savanyu. Aminek kellemes szaga és jó íze van. csésze. Mi késsel és villával húst veszünk a Ebben a tálban tálból. Mivel esszük a levest? Mibl isszuk a kávét? Miben van a fzelék? Min van a hús? Mire tesszük a tányért? Mirl eszünk? Az üvegbl iszik Ön? Mibe önti a teát? És a vizet? Cukor kávéba cukrot teszünk. A cukor édes. de a jó bor édes. bor üvegben van. nélkül a teának is rossz íze van. ízlik Önnek a kávé? Hogyan ízHk ez a fzelék? Milyen íze van az epernek? Milyen szaga van? Az epernek jó szaga van és az íze is jó. de nagy. Ez a bor ízlik nekem. leves van. Az asztalon tányérak és eveszközök vannak.

20 — magyarul? Ön a magya- a sört? Igen. Jánosnak van kése: el tudja vágni a papirt. Ez a A múzeumban szobor nem szép. nem tudom beszélni? felvenni. ló szép. Szereti rokat ? Aminek kellemes formája szép. Önnek nincs ceruzája: Ön nem tud írni. Az tudok menni. ajtó nyitva van: ki A kést nem tudom eltépni. Az autó nehéz. A kertajtó nincs nyitva. Nem tudok kimenni. is és szine van: szép. Szívesen beszél szeretek magyarul beszélni. Becsukom az ajtót. A templom nyitva van. Nekem nincs késem: nem tudom elvágni a kezemet. szívesen iszom. a bagoly vagy csúnya? Milyen az írásom? ami kellemetlen? Szeret magyarul beszélni? Szép a magyar nyelv? Szép a francia? Tizenkettedik gyakorlat Becsukom az ajtót. Én rosszul írok. Az ablak nyitva van. a fekete vagy a szürke? Szép a páva? Szép Szép az. Kinyitom az ablakot. Az emberek be tudnak menni a templomba. Kinyitom az ajtót és kimegyek. Eltépem a papirt.— Igen. Milyen a milói Vénusz? Szép virág a rózsa? Melyik ruha szép. A krokodil csúnya. A szép képek és szobrok vannak. Az újságot is el tudom tépni. Van ceruzám: tudok írni. A ceruza könny: fel tudom venni. nem tudunk bemenni. az írásom. Vénxisz A virágok szépek. Ki tudunk menni a folyosóra? El tudnak az iskolába? El Tud ön magyarul önök jönni Tud Kovács kisasszony százig számolni? Fel tudja ön venni az autót? vágni a papirt? Tud az ember villával levest tudom enni? Tud Molnár úr a kezén menni? . Az ajtó csukva van. A majom csúnya csúnya.

mert az ajtó be van csukva. mert nehéz. Ha nincs krétám. akar. nem látok. tudjuk. Miért nem tudunk kimenni? Azért nem tudunk kimenni. tudják. El tudom vágni a kezemet? Miért nem vágom el? Azért. Miért nem tudok olvasni? Mert nincs könyve. hogy elmenjek? Mit akar kérem? Azt akarja. A táblára is tudunk írni.— 21 - Nincs késem. hogy becsukjam az ablakot? Akarják. nem tudunk kimenni. nem tudok kenyeret vá^ni. Miért nem irunk a falra? Mert nem akarunk. mert nem akarom. akarjuk. Ha nincs könyvünk. ajtó nem tudunk kimenni. magyarul vagy törökül? A könyvet akarja olvasni vagy az újságot? Hol akarják olvasni a könyvet? Azt akarja. tudja. hogy becsukjam az ajtót? Ha az ajtó be van csukva. tudnak. . tudunk. nem tudjuk felvenni. A könyv nagy. tud. nem tudok olvasni. Ha becsukom a szememet. Nincs könyvem. nagy a könyv. akarja. Miért akarja. Miért nem tudják Önök zsebre tenni könyveiket? Mert kicsi a zsebünk Az be van téve. Az autó nehéz. Miért nem tudják felvenni az autót? Azért. hogy mi is eljöjjünk? és tiidok^ tudom. akarom. nem tudok a táblára írni. Mindenki szét tudja tépni a könyvét. Miért nem ül le? Mert nem akarok. akarnak. Miért nem tépi szét senki sem? Mert senki sem akarja. Ki tud menni a folyosóra? Nem akar kimenni a folyosóra? Be tudja törni az ablakot? Be akarja törni az ablakot? Hogyan akar beszélni. a zseb kicsi. akarják. nem tudunk olvasni. akarunk. Miért nem tud ön kenyeret vágni? Mert nincs késem. hogy németül beszéljenek? Akarja. meg a falra is. akarok.

tud. teszek. kréta. váltó. adok. D. csík. Alma. dúc. tábla. cica. heveder. veszek. Ha nem nyitom ki az ajtót. Szem. jobb. cukor. ki kell nyitnunk az ajtót. adni. Budapest. B. kepe. c: utca. ha nincs kanala? Az ajtó be van téve. lud. nem. kincs. meddig. sárga. . körte. újság. domb. loccsan. számlál. sicc. Cenci. ki kell nyitnom a szememet. ha nincs kése? Mit csinál Meg Ön enni a levest. Ha ki akar menni. d: Dezs. lepke. E. Ki kell nyitni. fel kell állnia. Béla. léccel. b: több. csúnya. száj. Ha látni akarok. kap. kezem. áll. Cs. harcsa. ember. barack. a : kiejtés ruha. ha asztalhoz ül? 22 — tudja akarja elvágni a papirt. ha ki akarunk menni. velem.— Hogyan az ember. nem tudunk kimenni. virág. csuka. kalap. C. cár. ha olvasni akarnak? Meddig kell mennie? El kell mennem az iskolába. Á. Mit kell csinálniuk. tesznek. beszélni. dió. kabát. nincs. papir. hal. ebben. Elek. de. rúd. á : Ádám. Nem kell becsukni a könyvet? Kinek kell olvasnia? A magyar A. e: láda. cs : Csak. láb. feje. autó.

kutya. . puff. gy ' György. Imre. gyár. jaj. majom. holnap. kéj. vívó. Gy. élet. rák. akar. láng. teljen). g: Gábor. hízik. Károly. Oéza. szép. id. én. rideg. gyufa. várfal. olyan. I. kályha. gyöngy. ki. villan. ék. K. farkas. lassú. i: lehel. kopasz. széttépem. I. L. — : é Médi. kútágas. tág. G. Juliska. reggel. tejjel. mekkora. cseh. F. ing. rf. fehér. hajdú. h: Hatvan. nehéz. H. meggy. még. agyag. Kovácsné. sell. vályú. háború. nefelejts. Ly. szeget szeggel. hull. hí. fal. légy. nyúl. 1: kukk. megy. íz. fal. hír. hagyjon. János. írás. moh. vágtat. pipa.— 23 É. ruha. ly : (j) Lyuk. elég. ni. k: vaj. vége. sír. hahh. leng. ragyog. író. liba. i: rí. moly (feljebb. felfejt. f: Ferenc. Lajos. ekkor.

: anyám. m mondja meg. csepp. menny. bíró. rosta. (menjen. odu. s : per. pipa. : Óra. bennem. manó. író. sok.— Miklós. hunn. olt. lányom. kenjen). nem. öröm. ködös. nyit. no. tlem. jós. Ó. Ny. kép. lenn. P. kém. sóska. szó. S. bség. annyi. Rigó. Örzse. Pál. ö. fény. pap. szennyes. lassan. síp. késsel. nekem. hámor. vén. ennek. szén. ódon. humor. Sándor. ó: pók. vlegény. ny Nyil. Fogaras. r: orr. csók. lóg. ö Ödön. : rség. cseppen. . alsó. rút. er. sör. róka. P apám. ösz. tök. retek. ördög. fuss. Ö. óv. O. mese. o: Olga. kérek. hamar. R. rom. nyár. n : Nándor. : k. regény. röfög. mokány. ének. köpcös. erre. N. szép. számmal. város. Péter. 24 — : M. Öz. toppant. más.

rizs. Pityu. patkó. : heves. 0. húz. Ü. pottyan. sz Székely. ü: küls. v: vinkó. ház. rév. Ty. lát.— 25 — : Sz. hvös. gyr. úszik. fül. dús. fattyú. asszony. ty : Tyúk. ágyú. tz. tud. csitt. kutya. zs víz. fú. szúnyog. ú: zúg. duzzad. Kató. Üz. fut. üveg. T. tyúk. u: Ukk. Zsuzsi. fü. tanul. Zs. súlyos. Ügyes. : Zsiga. zsák. lötyög. potyog. U. t: Tivadar. Üj. mozsár. szász. kutya. V. fúl. ft. puszta. válasz. hosszú. sr. zivatar. z : Zoltán. lázad. zavar. 0. bz. Z. zsalu. házsártos. eszes. Vajda. év. bürü. név. zúz. vesz. süt. tanítvány. evvel. múló. vér. kéz. tesz. kettó. szívvel. . nyúl. üres.

óra. városban. hat. mez. — — az én kalapom fekete. tizennegyedik. fenn. én. o. u. ügye- fogyott. tör. kór. erszénybl. Ez a virág szép. dúl. önre. 26 — kerékköt. hamar. csap. ü: fekete. bab. kor. — nem az. áruló. kicsi. örült á. — é. vér. e. i. után. fárasztó. mert. kitl. Éva. Jó ember. vád. apámé. vad. . hamar. mert el akarok menni. útra. Kertben. rossz íz. városi. láb. tizenegyedik. anyámhoz. ez elkerülhetetlenül. lépés. láp. mert csak az ajtón át tudok kimenni. hatalmaskodás. hanem felveszem a kabátomat. sem a könyvet. úrtól. ki kell nyitnom az ajtót. virág. sem a krétát. mert nem akarok sem irni. Nem veszem fel sem a ceruzát. — ez szép. pap. — nem a sárga ceruza ez? Hárman vagyunk és én. komor. ezt A sárga ceruza bosszú. — uram. Gép. dinnye. ez nem a sárga ceruza. Hajóban. ó. házból. rút. rud. ü. önhöz. csáp. dél. Kép. í. pár.— a. széles. Tury úr akarok menni a szobából. por. miért. kifárad. szeles. könyvben. Öntl kérdezem. sem olvasni. tr. méz. Kár. ki Ha . — ez szép virág — ez a virág nem Ez a ceruza nem sárga. óráról. tél. hat. pór. kevés. ver. harmadik. ö. a szobában: Kovács úr. Kar. — az enyém. túl. függöny. ú: arab. Öt. százszorszép. hát. kezemrl. fen. szép.

KÖNNY OLVASMÁNYOK ÉS BESZÉDGYAKORLATOK .

.

mint a zsebóra. perccel múlt tíz óra.Az óra zsebóra van. Hánykor mennek jön el hozzám? áll. önnek nincs. öt perc múlva negyed tizenegy. három óra van. a falon falióra függ. négy óra ötvennyolc perc. A ceruza hosszabb. perccel múlt hat. Hány órakor jönnek el? önök az iskolába? Hatkor. mint a ház. Egy- A kezemben negyed tíz fél negyed hét. háromnegyed kilenc. Három Hány óra van? óra tiz i>erc. fél nyolc. Mennyi id van? Két muIva húsz. öt óra. egy óra hatvan percbl Egy órában hatvan Harminc perc egy félóra. Nekem van órám. kilenc. öt perc Tizenkett negyed kett. Tízkor iskolába megyek. öt perc múlva három. Tizenegy órakor mennek el. mint a gyufa. tíz perccel múlt háromnegyed három. Egy óra van. Mi két órakor ebédelünk. két óra. legnagyobb. nagyobb. Negyed öt. Mikor ebédelnek? Mikor perc van. tíz óra tíz perc. Hétkor. nyolc óra harmincöt perc. Önök tíz órakor jönnek ide. i>ercbl áll Hány perc van egy negyedórában? Hány egy félóra? Hány perc egy óra? nagy. öt perccel múlt hat. Ez Tury úr órája. Az utca falióra A . Az autó kisebb. nagyobb. tizenöt perc egy negyedóra. két perc múlva öt óra. két óra ötvenöt perc.

mint a mellényem? Hosszabb az utca. Minek van jobb illata. a rózsa szebb. A könyv keskenyebb. ön angolul? Hogyan beszél jobban. Egy óra hatvan percbl áll. mint a tulipánnak. Az én órám ezüst. a zsebórát zsebünkben hordjuk. az asztal. mint a falióra? Melyik a legkisebb? Melyik a leghosszabb. a tej. álló óra. Hosszabb a kabátom. a gáznak vagy a benzinnek? Jól beszél. vagy porcelánból. . a kis mutató az órákat. A falióra a falon függ. Van zsebóra. a zsebóra aranyból. Huszonnégy óra egy nap. A nagy mutató a perceket mutatja. az asztali óra fából vagy márványból. az autó vagy a ház? a Nagyobb zsebóra. mint Ttiry úr. 30 — mint az ajtó. mint az asztal. ^Sy nagyot és egy kicsit. az orchidea a legszebb. Én nem vagyok olyan nagy. Két mutatót látunk rajt. a piros ceruza vagy a zöld vagy a sárga? Melyik a legrövidebb? A rózsának jó illata van. a könyv keskenyebb. mint a rózsának? Melyik virágnak van legjobb illata? Jó ízü a kenyér? Cukorral vagy cukor nélkül van jobb íze a kávénak? Melyik ízlik önnek legjobban. magyarul vagy franciául? Legjobban magyarul szeretek beszélni. asztal. A fali óra fából van. egy percben hatvan másodperc van. A könyv nincs olyan széles. Sokféle óra van. ezüstbl vagy más fémbl van. Zsebóra van a kezemben. Az ibolya szép. mint London. a skatulya vagy az asztal? Melyik a legnagyobb. Kovács úr olyan nagy. jobb illata van. az óra az asztalon a karórát karunkon. a tulipánnak vagy a rózsának? Van a tulipánnak olyan jó' szaga. önnek arany órája van. karóra áll. álló asztali óra. mint a folyosó? Melyik kisebb.— szélesebb. falióra. stb. mint az Budapest nem olyan nagy. a bor vagy a sör? Jó szaga van a gáznak? Melyiknek van rosszabb szaga.

Nekem van kezem. Kié ez a körte? Ez a mi almánk. Ez az Ön almája. Meddig tart egy óra? Hatvan percig. Az ön órája nagyon jó. . Kinek az almáig körtéi ezek? Ezek az én almáim. (Ez a körte az övé. (Ez a körte az önöké. pénz az öné. Az Önéi. Hány óra van kérem? öt perc múlva háromnegyed hét. egy óráig tart. körtéi. kérem.) Az önöké. (Ez a körte a miénk.) Az övé. siet. Ha az óra tizenkettkor negyed egyet mutat. Itt van a kulcs. (Ez a körte az övék. fel kell húznunk. (Ez a körte az Öné. Önnek vagy neki? Kinek a kalapja nagyobb. az öné vagy az enyém? Kinek van nagyobb kalapja. Ez erszénye. Ez az Ön pénze. Hány órát mutat? Tíz óra van és az ön órája csak fél tízet mutat. Ez az önök almája. nem siet. Késik. Ez a kéz a önnek van Neki pénze. kérem. Ez az ö almája.— 31 — Ez az óra nem jár. nem késik. Az enyéim. az én kezem. körtéi. Az övéi. önnek vagy nekem? Kinek a pénze több. Ez az ö almájuk.) A miénk. Húzza fel. Ha azt akarjuk. a vörös a miénk. Az az erszény az övé. Kinek az almája ez? Kié ez a körte? Ez az én almám.) Az Öné. A magyar óra hatkor kezddik és hétkor végzdik. jár.) Az övék. Az az Kinek van több pénze. ÁUitsa meg. pontosan jár. körtéim. Ezek az ön almái. Ez a tál gyümölcs és ez a három csésze kávé az övék. Kinek a szobája ez? Kié ez a szoba? Az enyém. az Öné vagy az övé? A fehér bor az Önöké. Ha felhúzom az órát. Kinek az almája ez? (Ez a körte az enyém. Ezek az almái. van erszénye. hogy járjon. Ez az enyém.) Az enyém.

Jár az órája? 19. a zsebóra vagy a falióra? 27. Hány mutató van az ön óráján? 8. fran- vagy magyarul? Hogyan beszél legszívesebben? 1. Jár az óra. Nagyobb a szék. tesz ön Mit csinál a tanár. rózsát vagy szekfüt? 3. Az Önökéi. Van Van önnek 2. TIZENHARMADIK GYAKORLAT.) 1. Kié ez . Jobban beszél ön angolul. ha kinyitja az ajtót? 2. A mieink. mint New^york? 29. Mit látunk az órán? 7. Ezek az önök almáig körtéi. Melyik virág szebb. Mennyit siet? 23. Mikor kezddik a magyar óra? 11. Hol van? 4. Hány perc van egy félórában? 13. ha nincs felhúzva? 24. Jobb ital a sör. németül.— 32 — Kinek az almáig körtéi ezek? Ezek a mi almáink^ körtéink. beszél legjobban. mint az ablak? 28. vagy a tulipán? 30. Mivel húzzuk fel az órát? 25. Mit íróasztalára. Mit mutat a kis mutató? 9. az ibolyának vagy a liliomnak? 34. Nem siet az órám? 20. Hány másodperc van egy percben? 18. Nem késik? 21. Minek jobb az illata. zsebórája? 5. Mikor megy az iskolába? jön a tanár az operába? 15. Az övéik. Mikor van vége? 12. mint az asztal? 26. A zsebében van? 6. Szebb a hölgyek kalapja. Van Budapest olyan nagy város. mint az uraké? 31. Hány óra van? 10. Hánykor ebédelnek önök? 14. Hogyan 35. Szélesebb az ajtó. a rózsa. Pontos az órája? 22. Melyik nagyobb. Mikor 16. mint oroszul? 33. Hány órából áll a nap? 17. ciául. (Feladat. mint a bor? 32. Mirl beszélünk ebben a gyakorlatban? ebben a szobában falióra? 3. Ezek az ö almáik^ körtéik.

365 nap van. 52 hét. február. ha magyarul akar olvasni? 9. Kinek az iskolájában tanulnak önök? 6. ha megkérdezik öntl. Ezek a hét napjai. Mit mond Ön. június. ha kimegy az utcára? 8. csütörtök. Mit kapnak a tanitványok a tanártól? 11. Kitl kérdez a tanár? 23. január. Milyen jel van a kérdés után? 22. vasárnap. Hány hónap van egy évben? Hány hét egy év? Hány napból áll az év? A hónapok nevei. 7. Kié az könyvet vesz a kezébe. április. 30 (vagy 31) nap egy hónap. Mondja el a testrészek neveit. március. Több öt alma. hogy hány óra? 25. Hogyan beszélnek Berlinben? 20. Magyar 3 . szerda. Hét nap egy hét. Kinek van több pénze. szombat. Kinek felel a tanítvány? 24. 365 nap egy év. kedd. péntek. mint öt körte? 29. Hogy nevezik a hét napjait? Hány nap van egy hétben? Hány óra van egy napban? 7 nap egy hét. Hogyan beszélnek Budapesten? 19. Kinek van cigarettája? 13.az 33 - ön könyve? 5. szeptemBerlitz. május. Egy évben 12 hónap. Van valami az ön erszényében? 18. önnek vagy Rockefellernek? 16. Mi van a gyufaskatulyában? 14. Milyen iskola? 4. Mit tesz ön a fejére. A hét nap neve: hétf. Mit adnak önök az iskolának? 12. Van Önnek háza? 27. Mibl áll a mondat? Az év Egy nap huszonnégy órából áll. Mi van a mondat után? 21. augusztus. Mit kérdeznek Öntl? 26. Könyvei sincsenek? 28. Mit adnak az urak a hölgyeknek? 10. Mibil áll a szó? 30. Hány szál gyufája van önnek? 15. Hány pengje van önnek? 17. július.

az asztal nehéz. Milyen évszakban vagyunk most? Melyik a legszebb évszak ? A rózsa szép virág. szerda. egy hétben hét nap. Milyen hónapban vagyunk? Ma március tizenötödike van. Hányadika van ma? Milyen nap volt tegnap? Hányadika lesz holnap? Egy évben négy évszak van: tavasz. május a tavaszi hónapok. április. A kenyér jó étel. A múlt hónap február volt. az autó ír még ne- magyarul. de a tanár jobban olvas. Egy évben tizenkét hónap van. december. Milyen nap van ma? Most márciusban vagyunk. A hét hat napján dolgozunk. tegnap tizennegyedike volt. kávét hezebb. a jöv hónap április lesz. Ma kedd van. édesen vagy kesern? Hogyan beszél Ön magyarul? Az év háromszázhatvanöt napból áll. január. holnap szerda lesz. A papir könny. mint én. 34 - október. vasárnap. a nyár június. február a téli hónapok. hét napjainak nevei: A . péntek. december. Ön szépen ír. Március tizenötödike: március tizenötödik napja. október. Ön jól olvas magyarul. ezek a hétköznapok. szombat. angolul a legnehezebben. Vasárnap nem dolgozunk. Március.. a vasárnap ünnepnap. Ön könnyen vagy tejet? Hogyan szereti a kávét. tegnap hétf volt. Ön. Most március van. november. kedd. Hányadika van ma? Ma kedd van. de a hús jobb. mint . Kovács úr szebben beszél angolul. csütörtök.— ber. Az év január elsején kezddik és december harmincegyedikén végzdik. tél. november az sz hónapjai. sz. Ma tizenötödike van. Melyik virág a legszebb? Mit szeret jobban. egy hónapban négy hét. Franciául nehezebben irok. hétf. nyár. hanem pihenünk. augusztusból áll szeptember. július. holnap tizenhatodika lesz.

no- vember. TIZENNEGYEDIK GYAKORLAT. Meddig tart egy hónap? 13. holnap huszonegyedike lesz. Melyik az év els. Hány hónapból áll egy év? 4. Milyen nap van ma? 10.) Hány nap van egy évben? 2. Mikor végzdik? 6. akkor kezddik a van az iskola. augusztus. Hány hét van egy hónapban? 3. hogy milyen nap van harmincadikán. Ezen a héten ez az utolsó óra. jéinuár. 35 — február. novemberben téli január és február a December. második. jövre hétfn lesz. Milyen napra esik július hatodika? Keddre. ezekben az években háromszázhatvanhat nap vaii. június. Megnézem a naptárban. Szeptember-. tél sz milyen évszakban vagyunk? Most van. Mikor kezddik az év? 5. az április május. július. ezek: a tavasz. Vasárnap volt tegnap vagy kedd? 11. július. szeptember. a nyár. december. Június. A hónapok vagy harmincegy vagy harminc napból állnak. október-. hatodik és tizenkettedik hónapja? 7. március. Ma január huszadika van. nevei. hónapok. Milyen napokon jönnek Önök a Berlitz iskolába? 12. április. Minden negyedik évben eggyel több nap van februárban. szombat. Hányadik hónap szeptember? 8. az idén szombaton volt. februárban csak huszonnyolc nap van. Itt egy naptár. A tél március huszonegyedikéig tart. Mondja meg kérem. Meddig tart ez az óra? 14. 1. Nézzen ide! Múlt évben pénteken volt január elseje. augusztus a nyári hónapok. Ma március ötödike van. (Feladat. a tél. Az év négy évszakból sz. október. vasárnap zárva tavasz. az és a A tavasz hónapjai: a március. Mi a hét nap neve? 9. áll.— A hónapok május. tegnap tizenkilencedike volt. Hogyan 3* . van.

Mit eszik Ön a húshoz. Mit lát Ön az utcán? 13. Mond- jon egypár az Mit csinálunk a késsel? 9. Mit csinálunk az orrunkkal? 12. 4. kalácsot. szaga van? . 2. írunk? 7. Milyen bort szeret? 16. Hogyan beszélnek Mi Magyarország fvárosa? 6. Milyen évszak van a tél után? 22. Mit csinál az ember a szájával? 20. vagy süteményt? 24. kenyeret vagy burgonyát? 23. Milyen napokon dolgozunk? 27. Hány óra van? 25. Melyik évszakot szereti legjobban? 20. Cukorral issza ön a teát vagy cukor 18. 16. A gáznak is jó Melyik virág szebb. Jó étel a káposztafzelék? 26. Jövre is jár még iskolába? 29. a húst vagy a gyümölcsöt? 22. Mit szeret jobban. írjon le egypár virágnevet. Milyen íze van a dinnyének? 29. Milyen napra esik idén március tizenötödike? 28. Mit szeret jobban. Milyen évszakban vagyunk most? Meddig tart egy évszak? 21. hogy mit mond a tanár? 14. Mivel vesszük fel a könyvet az asztalról? 10. ön issza Tejjel a kávét? 33. 1. Milyen zöldségek vannak? 25. Lát valamit az ember. Mit eszik ön a disznósülthöz. Szeret dolgozni? 26. Melyik a vezetékneve? 3. Tizedike van jöv pénteken? 18. Hallja Ön. zöldborsót vagy paprikasalátát? 27. Mikor van vége a hónapnak? 19. Miben él a hal? 31. Hova magyar keresztnevet. Mit iszik az ember a húshoz? 32. ír olaszok? 5. Milyen szinü a szilva? 30. írja le a nevét. Mit esznek az emberek? 21. Hányadika van ma? 17.szereti 36 - a kávét? 15. Milyen nap van vasárnap eltt? 24. Mit csinál az ember a szemével? 11. Tavasz van most? 23. Milyen gyümölcsöket szeret? 28. Mivel Ön a krétával? 8. Milyen szaga van a tulipánnak? 17. az ibolya vagy a liliom? 19. kenyeret. ha becsukja a szemét? 15.

eloltjuk. a hold. Lámpát gyújtunk. Zsemlyét a kávéhoz ön vagy kiflit? A nap A A nap. Éjjel sötét van. Ebben a házban villanyvilágítás van. Jól látunk. a hold világít. Ha látjuk a napot. A csillagokat csak éjjel látjuk. A gyertya nem süt. Süt a nap? Mi ragyog az égen? Mi világít a szobában? A gyémánt is ragyog? csillag A nem süt. gyújtjuk a villanylámpát. Milyen szinü a kávé csinálják eszik tej nélkül? 35. éjjel sötét van. jól mert világos van. nap nappal az égen van. ha világos van? De igen. Falun petróleum lámpát. nappal vagy éjjel? Mikor gyújtunk lámpát? Milyen lámpájuk van.37 nélkül? 34. Nappal látunk. és az éj a csillagok. Éjjel is látjuk a napot? Nem. mert a nap világít. Akkor sem látunk. városban gázlámpát vagy villanylámpát. gáz vagy villany? A gázlámpát gyufával gyújtjuk meg. látunk. a lámpa. ha kimegyünk. hanem ragyog. a gyertya világít. Mibl a bort? 36. A nap az égen van. nappal van. hanem világít. Van gyufája? Gyújtsa meg kérem a lámpát. A lámpa világít. Mikor van a nap az égen? Nappal. ha sötét van? Lát Ön sötétben? Nem. éjjel a csillagokat vagy a holdat látjuk. a villanylámpát a kapcsolóval gyújtjuk fel. Ez a szoba világos. sötétben nem látok. Hol van a nap? Az égen. nagy ablaka van. Éjjel nem mert látunk jól. A folyosón sötét van. Ha fel- . Étel a sör vagy ital? 37. Mikor csinálunk világosságot. bejövünk a szobába. Gyufával kell a villanyt is meggyújtani? Nem. mert kicsi az ablaka. Nappal nem kell lámpát gyújtanunk. Éjjel a csillagok vannak az égen. bekapcsoljuk a villanyi. A nap süt. ha világos van.

kelet. Ha látni akarunk. csak a holdat és a csillagokat. Télen az éjjelek hosszúak. este éjjel. Télen rövidek a napok. hét és nyolc között. öt órakor. hogy nem is tudjuk megszámolni. Mikor kel fel a nap? Reggel. A négy égtáj: észak. Négy és öt között. jól látunk. reggel van. Éjjel sötét nem látunk semmit. Nappal világos van. Mikor kel fel a nap télen? Hét órakor vagy nyolc órakor. Az emberek lámpával világítanak.— A nap felkel és 38 — le- lemegy. Mikor nyugszik le a nap? Este. Mikor a nap felkel. Hosszúak a napok nyáron? Igen. gyújtsa fel. télen késn. tavasszal vagy télen? Télen nyugszik le korábban a nap vagy nyáron? Egy napban huszonnégy óra van. dél. éjjel a hold és a csillagok. mindent van. Az egyik az éjjel. Ebben a szobában sötét van. Mikor a nap lenyugszik. Délben délen van a nap. nappal. a Nappal a nap világít. Télen is hoszszuak a napok? Miért hosszúak a nyári napok? Mert a nap nyáron korán kel és késn nyugszik. a másik a nappal. Napközben . Nyáron nagyon korán kel a nap. Miért? Mikor kel fel a nap korábban. lámpát kell gyújtanunk. nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik le. Déllel szemben észak van. Delel. kérem. A között. Ha a nap lemegy. este. Hét és nyolc között. Nézzen ki az ablakon! Látja. Reggel. este van. Sók csillag van. Télen késn kel a nap. felkel a hold. villanyt. milyen kék az ég? Kék az ég éjjel is? Éjjel nem látjuk a napot. nyáron hosszúak a napok. nyugat. három és négy óra A nyári napok hosszúak. nyugszik. Ezt a huszonnégy órát két részre osztjuk. annyi. Nyáron korán kel a nap. Mikor kel fel a nap nyáron? Négy órakor. Reggel felkel a nap.

munkába Kérdezzen tlem valamit. fekszünk. TIZENÖTÖDIK GYAKORLAT. Mi világít nappal? 5. este 39 Aludni lefekszünk. leírunk valamit. milyen szép ez a rózsa. hogy írja le a feladatot. hogy milyen nap van ma. (Feladat) Milyen részei vannak a napnak? 2. Leírja a gyakorlatot* f Én írjak le valamit? írjon le valamit. le Ön is jöjjön ki velem. hogy hány napból áll az év. írjunk le valamit. Olvassanak valamit magyarul. Melyik a 1. Kérdezze meg tle. leír valamit. Leírják a gyakorlatot. Önök azt akarják. írjanak le valamit. Leírjuk a gyakorlatot. reggelizünk és állunk. Én is megkérdezzem? Nézzék meg. Megmondjam Önnek. Ágyba Reggel felkelünk. mennyi pénzem van? Akarja. Én írjam írja le le a gyakorlatot? y Mi a gyakorlatot. Mit látunk éjjel az égen? 10. Mikor van világos? 3. hogy hány óra van.— dolgozunk. Én leírok valamit. írják le a gyakorlatot. Világos van most? 4. Kimegyek a szobából. Öky Önök leírnak valamit. Leirom a gyakorlatot. felöltözünk. Leülök a székre. hogy olvassak valamit? Mondja meg kérem Kovács úrnak. Mivel világítanak az emberek? 8. Hol van a nap? 6. . Nézzenek ide. írjunk egy-két magyar mondatot füzetünkbe. Mit csinálunk este. üljön ön Ön Ön is. írjuk le a gyakorlatot. Megkérdezzük Önöktl. megyünk. ha látni akarunk? 9. hogy kérdezzünk valamit Önöktl. Nappal világít a nap vagy éjjel? 7.

Szeret dolgozni? 26. szürke. Milyen az ég. Süt most a nap? 29. Télen sok hó esik. Meg tudja számlálni a csillagokat? 30. megázunk. betakarja a házakat és az utcákat. Hány órakor reggelizünk ? 24. Ma nem havazik. Önnek nincs ernyje? Mikor kell felhúzni az ernyt? Sok es esik áprilisban? Sokat esik sszel? Mikor havazik? Nyáron is esik a hó? Milyen szinü a hó? Mi fedi be a házakat és az utcákat télen? Mit csinál . Hosszabbak most a napok. Melyik évszakban hosszúak a napok? 16. esernyt. Mikor nyugszik le ma a nap? 15. jó id beborul az ég. Én nyolckor reggelizem. Hány órát alszik Ön? 22. Tavasszal es esik. mint az éjek? 17. A hó fehér. ha esik? J6 id van ma? Milyen id volt tegnap? Ha esik az es. rossz id van.— 40 - négy égtáj? 11. fel a nap? 12. ha süt a nap? Milyen az ég. Milyen égtájak vannak? 35. felhúzom az mert van esernym. Én nem ázom meg. Hol kel fel a hold? 32. Nyáron kel fel korábban vagy télen? 33. Miért gyújtunk lámpát? 19. Ha süt a nap. Mit csinálunk reggel? 23. a Az idjárás Az ég nappal kék vagy kék. Lát Ön sötétben? 18. Korán kel fel a nap nyáron? 14. Meddig Melyik van ön az iskolában? 25. Hol nyugszik le a nap? 34. Mikor kel fel a hold? 28. rossz id van. Hol kel fel a nap? 31. Ha van. Ha esik az es. Mivel gyújtja meg a gázlámpát? 20. Mikor kel. Ön mikor reggelizik? világít jobban. nap vagy a hold? 27. Ha Ha esik az es. esik az es. Mikor mennek aludni a gyerekek? 21. az ég beborul az ég. Ma szép id van. télen hó. Mikor kel fel a nap márciusban? 13. nem esik.

esik id Három óra. nem tudjuk forró. ha mele- günk van? Nem akar a kályha mellé ülni? Kinyissam az Ha a kályhában ég a tz. A nagyon meleg tea forró. júniusban vagy februárban? Hol van melegebb. Melegem van. mellé ülök. fázom. télen becsukjuk az ajtót és az ablakot és a kályha mellé ülünk. kinyitom az ablakot. van. Nyáron kinyitjuk az ajtót és az ablakot. Az utcán hideg van. Télen meleg ruhát viselünk. süt a van ? nap. levetem. ott soha sincs Nekem nincs melegem. Jó id van. mert szereti a kávét levest? északi sarkon mindig hideg van. meleg van. ha esik? Milyen id van? Szép id van. Miért viselünk nyáron könny ruhát? Nyáron is viselünk kabátot? Meleg van télen? Mikor van melegebb. a kályha Ha melegem van. Márciusban is havazik néha. Télen hideg van. Ha fázom. megfogni. Afrikában vagy az északi sarkon? Grönland az északi sarkon van. ha meleg van. melegem van. könny ruhát viselünk. ha Mennyi vagy ha havazik ? Nyáron süt a nap. Önnek sincs melege. megfázom. melegünk van. Ha hideg van. Forrón vagy hidegen? Meg tudjuk enni a forró Az meleg. Gyakran esik az es Télen . Ha télen nem viselek kabátot. ha es? Akkor is felhúzza süt a nap? Nem. Az északi sarkkai szemben van a déli sark. nyáron nem havazik soha sem. gyakran havazik. melege van.— az ember. melegük Nem ablakot? fázik? Nincs melege? Mit csinálunk. felveszem a kabátomat. Mikor szebb az id. a kályha mellett meleg van. Melyik évszakban viselünk meleg ruhát? Ha nyáron meleg ruhát viselek. Ha sokáig fázom. Üljön az asztal mellé! Nyáron meleg van. ha esik az 41 az esöcrnyót.

meleg van. de nem olyan gyakran. Ha havazik. Most már elég meleg van. még nincs elég meleg! Megfázik. Ha fúj a szél. Nem fázik? Tartsa ide a lábát a tzhöz! Köszönöm. szürke. beborul. mint északon.42 Hol van mindig hideg? Eljön néha hozzám? Gyakran beszél németül? Gyakran megy színházba? áprilisban? Az ég kezd. az ég. De nem elég meleg a kályha. Milyen színek a felhk? Mi esik télen? Ha- . Felhk úsznak az égen. Az Nagyon jünk ki eserny megvéd az id van. megfázik. Esni nagy cseppekben rossz esik az nyjét. 2. Hó esik. nyáron melegen süt a nap. Üljön a kályha mellé és melegedjék. már nem fázom. öltözzék át és igyék egy csésze forró teát. Milyen csúnya. Hatélen kabát nélkül jár. Nyissa ki az eserestl. Ön a szobában nagyon kellemes. télen jó hideg van. Nagyon hideg van. Néha szeles az id. már esik is. (Feladat) L Milyen égen? 3. gyakran van jó id. de a szén jobban melegít. Szaharában nagyon meleg van. de az utca is vizes. mert fúj a szél. az utcák havasak. hideg is van. A fa jól ég. Berlinben gyakran esik az es. Budapesten kellemes az idjárás. Tél van. szeles id van. még rosszabb az id. Nézze. Az utcán emberek mennek. sszel ess id van. A TIZENHATODIK GYAKORLAT. Tüzet kell rakni! János ftsön be és tegyen fát a tzre. Szenet is tegyen rá. ne men- az utcára. rossz id van. Mik úsznak az 5. Milyen az idjárás Nizzában? Rendesen jó. Csak maradjon a kályha mellett. ha rossz id van? 4. jó nagyon megázott. esik és Itt es. Látja ott azt a hölgyet? Nagyon nehezen megy. es is esik. Tavasszal gyakran fúj a szél. Kinézünk az ablakon.

ha télen kabát nélkül jár? 25. Megázunk. Mit csinál. Hát a gyümölcsöt szereti-e? 18. Miben teszik az ételt az asztalra? 7. ha esik a hó? 21. a kertben vagy a szobában? 5. Szeret korán felkelni? 20. Forrón szereti a kávét? 29. mint nyáron? 22. Milyen hónapokban havazik? 12. Melyik évszakban esik gyakran? 27. ha kimegyünk az esre? 30. Mondja el az ev1. ha ebédelünk? 3.43 vazik tavasszal vagy esik? 6. Hát a húst? 9. Szereti a virágokat? 18. a páva vagy a bagoly? 24. Nem fázik meg. Afrikában vagy az északi sarkon? 23. Télen is olyan melegen süt a nap. Melyik szebb. Mikor eszik Ön ebédet? 4. Melyik évszakban viselünk meleg ruhát? 28. ha Milyen ízü a hús? 14. ha rossz id van? 6. Szép az id. ha be van csukva az ajtó? 13. Mikor ftenek be? 17. Hova ül az eszközöket. Mi véd meg bennünket 8. Miben van a bor? 11. Gyakran havazik februárban? 13. Hol van melegebb. 12. Áprilisban is esik a hó? 14. ha esik az es? es ellen? 7. Nem fázik? 16. Mit csinál. Mi van az asztalon. Melyik állat csúnya? 22. Havazik néha áprilisban is? 15. Jó id van. Mikor van hidegebb. ha melegedni akar? 24. ha fúj a szél? 26. Miért viselünk kabátot? ember. Mikor kell tüzet rakni? 19. Nyáron is meleg ruhát viselünk? 21. ha megázik és megfázik? 31. Nincs nagyon meleg ebben a szobában? 10. Mivel esszük a levest? 8. az Milyen id van ma? 9. Hol szokott ebédelni. Mit teszünk a tzre? 18. keser? lizni? . Tud Ön üvegbl is inni vagy csak pohárból? 10. Nem akar cukrot tenni a kávéba. Akkor is tud a kertben reggelizni. Szívesen nézzük a csúnya állatokat? 23. Hova ül. Ki tudunk menni a szobából. a keser vagy a savanyu? 17. Milyen bor ízlik Önnek. Mit viselünk télen? 20. télen vagy nyáron? 11. Kellemes rossz idben sétálni? 19. ha ebédelni akar? 2. Mit szokott Ön regge16.

Hogyan beszéltünk? Miért nem beszéltünk olaszul? Minden nap olvas Ön újságot? Milyen újságot olvasott tegnap? Sok levelet ír? Megírta már a magyar gyakorlatot? Olvasta már a Rómeó és Júliát? Hol volt tegnap este? Tegnap este színházban voltam. Becsuktam a könyvet. Széttéptem a papirt. Meg tudja enni a levest. Reggel felkelünk. Tudunk olvasni.44 Tud magyarul beszélni? 26. Mit kell 32. ha este akar olvasni? ha nagyon hideg van ? Mit kell csinálnunk. Eltöröm a gyufát. Mikor szokott felkelni? . Jelen és múlt Széttépem a papirt. A könyv be van csukva. Vasárnap is akar dolgozni? 27. Kinyi- Becsukom a könyvet. Miért nem írunk a falra? 29. Kinyitom a könyvet. Eltörtem a gyufát. írunk és olvasunk. csinálnia. ha nincs kanala? 31. 30. A gyufa el van törve. A könyv ki van nyitva. Sokszor megy operába? Igen. olvastunk és írtunk. A papir szét van tépve. tottam a könyvet. Mit csináltunk a múlt órán? Beszéltünk. Mit tépek szét? Szét van tépve a papir? Én téptem szét? Kinek a gyufáját törtem el? Mit csináltam? Ki törte el a gyufát? Nem Ön lépte el ezt a papirt? Nyitva van a könyvem? Miért nyitotta ki könyvét? Ki csukta be az ajtót? Mit csinálunk a magyar órán? Beszélünk. Tud az ember villával levest enni? 28. minden héten el szoktam menni. ha sötét van? 25.

Mit írtak tegnap? MegírIrt tegnap Kovács úrnak? Ki- nek a levelet? Hallotta már Carusót énekelni? Hallotta mit mondtam? Hallottak már magyar embert magyarul beszélni? Hallották már a Trisztán és Izoldát? Tud Ön énekelni? Tudja ön. a bort még nem ittam meg. Ön Melyik újságot szokta olvasni? Mi sokszor megyünk . A füzet a kezemben van. A könyvet az asztalra teszem. órakor feküdtünk Látta Ma szoktam lefeküdni.-^ 45 Tegnap Én este tíz le. ha az ajtó nem volt nyitva? Meg tudták írni magyar gyakorlatot? Én minden nap el szoktam olvasni az szokott újságot.színházba. A bort is megitta már? Nem. Bort is ivott. Felvettem az asztalról. Kit látott ma reggel? Látták már Budapestet? Láttak már magyar várost? Még nem láttuk ön ma reggel Tury urat? Budapestet. ma reggel egy hölgyet láttam. mert letettem az asztalra. húst és tésztát ettem. késn Nem. mi Magyarország fvárosa? Tudnak önök magyarul ? El tudják énekelni a ön a nyitni az ajtót. Megette már a levest? Igen. Délután kávét szoktunk inni. magyar himnuszt? Ki tudta ha az be volt zárva? Ki tudott menni a folyosóra. Magyar magyar gyakorlatot? írta ezt gyakorlatot írunk. de tokaji bort már ittunk. Ettek már halpaprikást? Halpaprikást még nem ettünk. A könyv az asztalon van. Hány órakor szoktak színházba menni? Az operákat is meg szokták hallgatni? Nyáron falura szoktunk mennL Mikor szoktak ebédelni? Mi egy órakor szoktunk ebédet enni. ták a csak képeket láttunk Magyarországról. reggel korán keltünk. Kovács úr a kezébe vett egy is újságot olvasni? . Eszik egy kis húst? Iszik egy csésze kávét? Mit evett ma ebédre? Levest. megettem. vagy csak vizet? Sört ittam.

A megkérdezi: Ki kopogott? hallottam. A. C. Ebédeljen Még nem evett ebédet úgy-e? C. B.— 46 — ceruzát és az asztalra tette. A. Hova tették tették a kabátjukat? Az asztalra tettük ket. nagyon érdekes cikkek vannak benne. amit láttam. csomagokban? Semmi különöset. De egy feketekávét csak iszik? Köszönöm szépen. azt mondják. hogy ült a elhozta ket. már ebédeltem. Egy újságot Asztalos úr küldte. A. És mi C. Az éjjel esett. ma úgy sem kaptunk még újságot. B. Miért ket az asztalra? Mert nem láttuk a fogast. nem tudok. Isten hozta. De üljön kályha mellé? Fázik talán? C. de nem szoktam írt feketézni. is hoztam önnek. B felel: Semmit sem bejön a szobába: Jó napot kívánok. . B. Nagyon kedves. még nem érkezett meg a posta. azután havazni kezdett. B. sok szépet és érdekeset látott C. pen. Csomagokat C hoztam. C. Köszönöm szépen. már már a levelet. hogy Nem is tudtam. Igen. B. A. idm. volt nem olvastam még nem ott. Kint nagyon fáztam. Miért nem jött be kopogás nélkül? is C. Tegnap nálunk jót hozott a volt Kovács széle úr és ott hagyta ezeket a csomagokat. köszönöm kérem! Miért ott maradtak. Havazott. Látta Tury úr Budapestrl? el. mert hideg van. de reggelre kisütött a nap. vagy csak az es esett? C. Azt hallottam. itt. Igen. Jó hogy elhozta. Nem akartam zavarni Önöket. Valaki kopog.

Mit olvastunk tegnap? 12. ízlettek Önnek a magyar borok? 17. Bejött a szobába vagy kint maradt a folyosón? 24. Ma is havazott? 26. (Feladat. Téli kabátot Miért fel vagy 7. küldje el azonnal. Bort ivott az ebédhez vagy sört? 15. Miért ült a kályha mellé? 25. is tartozik még egy cikkel C. Kitl kapta kölcsön ezt a könyvet? 30. Ki tette be az ablakot? 40. Mit tettem az asztalra? 36. Mit vettem fel az asztalról? 38. A. Hova tette a kalapját. kelt fel 4. Hány órakor evett ebédet? 14. Kiküldte a csomagokat? 21. mondja meg Asztalos úrnak. ma küdni? veit Jól aludt? reggel? 2. mikor bejött a szobába? 35. Már tegnap elkezdte. télikabátját? déleltt? mellett Hova ment Hány órakor reggelizni? jött Mit ma iskolába? Ki a múlt órán? 11. TIZENHETEDIK GYAKORLAT. Megírta már a levelet Kovács úrnak? 27.) 1. 9. Hogyan szoktunk beszélni magyar órákon? 13. Mikor 3. Hova tették füzetjeiket? 37. de jezni. Ki nyitotta ki az ült .— A. Feketéztek is ebéd után? 18. Melyik újságot szokta olvasni? 29. Mikor jött Barna úr? 23. tavaszit? nem vette 8. Mennyi pénzt adott az ebédért? 33. Mit adtak ma a színházban? 34. Mit hozott a postás? 20. Hány levelet írt ma? 28. Mi volt az újságban? 22. Kaptak Önök ma este vacsorát? 32. Nem tesz semmit. Mikor szokott lefeMikor reggelizett? 5. Vizet is töltött a borba? 16. Ki vette el a ceruzámat? 39. fel meleg csinált 10. 47 - akartam küldeni Asztalos úrnak a még nem olvastam végig. Hány levelet kapott ma? 31. amit kölcsön adott. ha megírta. Jól van. Önnek. Mikor végzdött az ebéd? 19. de csak holnapra tudja befeis Én vissza könyvet. hogy várom a cikket.

Mi mutatta az idt? 57. 58. önök Angliában lesznek. Visszakapták ket? 44. óra? Mikor lesz Budapesten? Lesz holnap magyar meleg. Önök sem lesznek itt. Meddig tartott tegnap a színház? 56. még meg fogom mondani. Mirl beszéltünk a múlt órán? 45. volt Holnap sem Télen a városban vagyunk. Nem le fázott meg tegnap az utcán? Hány órakor feküdt tegnap este? A jöv id Ma van magyar óra. Kérdezett valamit öntl is ? 47. A legközelebbi óra pénteken lesz. Hova ment az óra után? 52. a villanylámpát vagy a gázlámpát? 55. Mikor gyújtottak tegnap lámpát? 54. Én Berlinben leszek. Hányan fognak ma este szinházba közelebbi órán? menni? Ma késn fogok vacsorázni.- 48 - ajtót? 41. Mit mondott Ön. mikor megkezddött az óra? 53. Mit felelt ön a kérdésre ? Mikor kezddött az óra? 49. Mikor fogom önt megint látni? Nem tudom biztosan. mikor bejött az iskolába? 51. Mi Francia- országban leszünk. Meg fogja látni. milyen érdekesek. Mit mondott a tanár úr? 46. Esett az éjjel? 59. Világos volt még tegnap. Milyen id volt tegnap? 48. Melyik lámpát gyújtották meg. Miért csukták be könyveiket? 42. Akkor el fogom hozni a könyveket is. ön is fog tanulni? Hova fogunk menni? önök nem fognak eljönni? Nézze meg Ham- . ön Budapesten lesz. Mikor végzdött? 50. 60. Tegnap nem lesz. napos id? Mit fogunk tanulni a legszép. Nyáron nem leszünk Nyáron falura fogunk menni. Kinek adták oda gyakorlataikat? 43. Én ma tanulni fogok.

dolgozunk. majd csak délután tanuljuk meg. még nem beszéltem vele. a feleségem csak holnap jön utánam és együtt megyünk majd a Szemmeringre. majd csak ebéd után olvasom el. Mit fogunk holnap csinálni? Holnap reggel felkelünk.letet. De igen. Holnap vasárnap lesz. nyolc órakor indul a vonatom. beszélgetünk. ott sok dolgom van. már hallottam. Elször Bécsbe megyek. Jó reggelt kívánok Nagy úr! Miért kelt fel ilyen korán? Talán csak nem utazik el? B. este színházba megyünk. vasárnap ünnepnap. És a gyerekek hol maradnak? Berlitz. Hova mennek Önök a nyáron? Mi a Balatonra megyünk. A. talán majd Finnországba megyek. Igazán? És hova utazik? B. Egyedül utazik. hónapok Nem fogjuk elmon- Eljön ma hozzám? Nem. Elolvasta már az újságot? Még nem volt idm. A. vagy a kedves felesége is el fogja kisémi? B. 40 neveit. tanulunk. azért északra utazom a nyáron. tovább fogok utazni a Szemmeringre. holnap is fogunk dolgozni? Nem. Beszélt már Tury úrral? Nem. A telet azonban megint Budapesten töltöm. Magyar 4 . Bécsbe egyedül utazom. holnap nem dolgozunk. Én nem szeretem a meleget. a Ki fogja megírni ezt a levelet? El fogjuk dani. de ha lesz idm. ma nem tudok elmenni. ebédelünk. Tudja már. Meg fogom mondani nézni. A. hivatalba megyünk. Molnár úrnak is meg kell majd mondani. hogy holnap délután de látogatóba fogunk menni? Igen. de holnap majd irok neki. de holnap majd elmegyek. Megtanulták már a leckét? Még nem. reggelizünk.

Bizonyosan s ha visszajöttek. Mikor jönnek vissza? 16. Szerencsés utat. Mikor indul a bécsi vonat? 10. nagyon fogunk örülni neki. Nagyon kedves lesz. A. Ki fog énekelni az operában? . ír majd nekem Budapestrl? 19. Mikor fogja elhozni a könyveket? 7. Mit fogunk holnap csinálni? 9. hogy elmulasszák az iskolai ta- A nagyon kellemes lesz az út. Meddig fog Magyarországon maradni? 14. azt hiszem szép id lesz. ket is el akartuk de nem akarjuk. Hány órakor fog ma vacsorálni? 6. Nem fogunk sokáig maradni. B. Egyszer-kétszer majd meglátogatom a gyerekeket A. (Feladat. Hányan fognak utazni? 15. Ki utazik Budapestre? 12. L 24. Hova fognak utazni a nyáron? 4. 50 — gyerekek itthon maradnak. vinni. Ön nem fogja megnézni a Balatont? 13. Hova megyünk ma este? 25. Mi lesz az ebéd? 22. Köszönöm szépen. Hogyan fog beszélni Magyarországon? 17. el fogunk menni. Mikor találkozunk megint? 18. nítást. jöjjenek el egyszer ebédre. Hányan jönnek? 23.— B. A. Azt hiszem jöv hét végén már itthon leszünk. Mit fogunk tanulni a legközelebbi órán? 5. Meg fog majd látogatni ? 8. de bizonyosan nem tudom. Milyen bort fogunk inni? Lesz holnap magyar óra? 2. Bécsbl is küldök majd egy lapot. TIZENNYOLCADIK GYAKORLAT.) Hol lesznek Önök vasárnap? 3. Mikor jönnek vissza? B.

51

Az utazás
Budapest Magyarország fvárosa. Berlin Németország fvárosa. London Anglia fvárosa. Melyik város

Magyarország fvárosa? Mi Franciaország fvárosa? Budapest nagy város, Magyarország legnagyobb városa. Franciaország nagy ország, Magyarország kis ország. Melyik Európa legnagyobb városa? Melyik Európa legnagyobb országa? Esztergom Budapesttl északra fekszik.

lyen

Franciaország Magyarországtól nyugatra fekszik. Miországok vannak Németországtól délre? Északra

fekszik Oroszország Magyarországtól,

vagy délre ? Milyen

ország van Magyarországtól keletre? Melyik az Egyesült Államok legnagyobb városa?

Gödöll

közel van Budapesthez. Peking messze van

Budapesttl. Versailles közel van Párizshoz. San Francisko messze van Párizstól. Közel van Brooklyn New Yorkhoz vagy messze? Messze van innen a színház? Nincs nagyon messze Makó Jeruzsálemtl? Milyen messze van London Párizstól? Négyszázötven kilométerre. Milyen messze van Gödöll Budapesttl? Körülbelül harminc kilométerre. Milyen messze van Magdeburg Berlintl? Százötven kilométerre. Messzire lakik Ön az iskolától? Nem lakom messze, csak egy negyedórányira. Az Andrássy út hosszú, a Kossuth Lajos utca rövid. Hosszú az út Budapesttl a Balatonig? Hosszú az út Budapesttl New Yorkig? Városok: Budapest, Berlin, Hamburg, Bécs, Lipcse, Párizs, London, Róma, Firenze, Nápoly, Bukarest, Prága, Moszkva, Hága, Genf, Kopenhága, Oslo, Helsinki, Stokholm, New York. Mondjon néhány magyar városnevet, kérem! Mondjon néhány európai várost!

Országok:
4*

Magyarország,

Németország,

Ausztria,

Franciaország, Anglia, Olaszország, Spanyolország, Dánia,

52

Finnország, Törökország, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ororszország. Mondjon néhány európai országot,

kérem

Az

öt

világrész:

Európa,

Ázsia,

Afrika,

Amerika,

Ausztrália.

Ha

egyik városból a másik városba vagy egyik or-

szágból a másik országba megyünk, akkor utazunk. Sokat utaznak a magyarok? Hát az angolok? Hova utaznak

Önök

a

nyáron? Sok magyar utazik Ausztriába? Hát

Párizsba ?

vasúton és hajón. Budapestrl Fiúméba vasúton megyünk; Fiúméból Kairóba hajón utazunk. Meddig tart az út Európából Amerikába? Körülbelül egy hétig, 6—7 napig. Mennyi
Berlinbe vasúton utazunk,
ideig utazik az

New Yorkba

ember Budapesttl Párizsig? Körülbelül
jár,

egy napig. Budapest és Berlin közt sok vonat
kedés.

jó a közle-

vonat mozdonyból és kocsikból áll. Vannak személyvonatok is, de a gyorsvonat gyorsabban megy. A nemzetközi gyorsvonatok (a D vonatok) nagyon gyorsan járnak, kevés helyen állnak meg. A személyvonatok lassan mennek és minden állomáson megállnak. A gyorsvonatokon rendesen van étkezökocsi és hálókocsi. Gyorsvonaton szeret utazni vagy személyvonaton? Ha utazni akar, megnézi a menetrendben, hogy mikor indulnak és érkeznek a vonatok. Sok vonat jár Budapest és Párizs között? Van közvetlen vonat Budapest és Berlin között? Nincs; Berlin és

A

Budapest között csak közvetlen kocsi közlekedik. Mi a különbség a gyorsvonat és a személyvonat között? Minden vonaton van étkezökocsi? Milyen kocsiban van ágy? Mit néz meg, ha el akar utazni? Mit lát a menetrendben?

53
A. Jó napot Kovács úr! utazni?
B.

Nem

akar velem Budapestre

Hogyne. A legnagyobb örömmel, még nem voltam sohasem Budapesten, pedig már régóta meg akarom nézni Magyarország szép fvárosát. A. Rendben van. Ha nincs kifogása ellene, holnap
reggel indulunk.
B. Jól van.
ott

Holnap együtt utazunk. És meddig fogunk

maradni?
A.

Egy

hétig Budapesten leszünk, azután leutazunk

Balatonfüredre,

onnan hajón Keszthelyre

és

Bécsen

át

jövünk haza. B. Én szeretném megnézni a pusztát is. A. Akkor Debrecenbe kell utaznunk, onnan majd kimegyünk a Hortobágyra. B. Azt mondják, a puszta szép, de a Balaton még szebb. A. Majd meglátjuk. Nekem jobban tetszik a Balaton. B. Mikor indulunk holnap reggel? Van menetrendje? A. Igen, nézze, itt ez a nemzetközi menetrend, ebben
megtalálja a vonatok indulási és érkezési idejét.
B.

Látom.

Itt

vannak a budapesti vonatok. Reggel

nyolckor indul a gyorsvonat.
A. Evvel utazunk.
itt

Tehát holnap reggel

fél

nyolckor

találkozunk az állomáson, a váróteremben.
B.

A.

Rendben van. Pontosan itt leszek. Most Isten vele, még sok dolgom van ma. Viszont-

látásra holnap.
B.

A

viszontlátásra.

TIZENKILENCEDIK GYAKORLAT.
(Feladat.)

L Hova akar utazni Kovács úr? 2. Volt Ön már Budapesten? 3. Mi Magyarország fvárosa? 4. Melyik Amerika


legnagyobb városa?
5.

54

Melyik város az Egyesült Államok fvárosa? 6. Van Szeged olyan nagy mint Budapest? 7. Szeret ön utazni? 8. Sokat utaznak az amerikaiak? 9. Hova megy a nyáron? 10. Pestre akar utazni Kovács úr a barátjával? 11. Együtt utaznak? 12. Volt Ön már Párizsban? 13. Látta már a pusztát? 14. Nem akarja megnézni a Balatont? 15. Melyik várost szereti jobban, Berlint vagy Párizst? 16. Hogyan kellemesebb utazni, hajón vagy vasúton? 17. Nincs kifogása ellene, ha beteszem az ajtót? 18. Mikor akar Kovács úr Budapestre

Meddig akar ott maradni? 20. Hova akar onnan menni? 21. Meddig tart az út Berlintl Párizsig? 22. Hogyan utazik az ember Hamburgból New Yorkba? 23. Milyen ország van Magyarországtól keletre? 24. Nagy
utazni?
19.

ország Magyarország? 25. Jó a közlekedés Bécs és Budapest között ? 26. Melyik vonat megy gyorsabban, a gyors vagy a személy? 27. Mikor indul a budapesti gyors?
28.

Van

közvetlen kocsi Párizs és Budapest között? 30. Mi-

kor érkezik a berlini vonat? 31. Miért kellemesebb gyorsvonaton utazni, mint személyvonaton? 32. Miben találja meg a vonatok indulását és érkezését? 33. Mikor találHol találkoznak? kozik Kovács úr a barátjával? 34. 35. Melyik Európa legnagyobb országa? 36. Melyik az
öt világrész?

Az elutazás
akarok utazni, ruhákat kell magammal vinnem. Nyáron nyári ruhákat viszek magammal. Összecsomagolok, bröndbe rakom ruháimat. A koffer nagy, nem tudom magam elvinni. A koffert a szolga viszi, én a kézitáskát viszem. Az utcán autóba ülök, a szolga felteszi a csomael

Ha

gokat.

Az állomásra (pályaudvarra) megyek. Mit csomago-

lunk a

bröndbe? Maguk

viszik le a

bröndöt?

mert már be lehet szállni. Mit kell váltanom. jegyet kell váltanunk. mieltt beszállok a vonatba? Hol Mit mond az ember a pénztárosnak? Mit mond az ember. A pénztárhoz is.: — Miért 55 — nem visz a viszi Hogyan megy gyorsabban. megyek és jegyet váltok. Kifizetem a hordárt és beszállok a kupéba. kérem?" feleli: „Ez a hely elvan foglalva. Fizetek és a pénztáros kiadja a jegyet. kaszba és Egy úr ezt szabad". de az a másik Meddig áll a vonat Bécsben?" . Berlinig kell jegyet váltania. ha a pénztáros gyorsan beszél? Mit ad Ön a jegyekért? Hányadik osztályon utazik? Mit csinál a hordár? Hova viszi a csomagokat? A kézitáskát is a hordár viszi? Mennyit fizet a hordárnak? lehet jegyet váltani? A kalauz kiált: „Tessék beszállni" („Beszállás")." „Három jól st Balatonfüredre és vissza. Ha Azt el- Berlinbe utazik. Váltson kérem nekem mondom: „Kérek egy els tályt) Berlinig"." magyarul. a repülgép vagy a gyorsaz állomásra? Ön? Mit log megy ön maga a csomagot? Mit visz szolga? Mit mond a szolgának? Gyale vonat? Lehet Berlinbl Párizsba repülgépen utazni? Mieltt felszállunk a vonatra. A pénztáros azt mondja: „Nyolcvan peng". a repülgép a repültérrl indul. Leülök és megkérdezem: „Mikor érkezünk Párizsba? Ön is oda utazik? Hányszor állunk meg útközben? Bemegyek egy szamegkérdezem: „Szabad ez a hely. nem tudok Beszéljen lassabban. osztályú jegyet (második osz- „Egy másodikat Debrecenbe. Megkérdezem mennyit fizetek? A hordár felel: egy pengt. A hordár felveszi a csomagokat és kiviszi a vonathoz. Beszállunk és a vonat elindul." „Mit fizetek?" „Mennyi?" „Mondja kérem mégegyszer. autón vagy villanyoson? Honnan indul a vonat? A repülgép is az állomásról indul? Nem. Mi megy gyorsabban.

az én csomagjaim még itthon vannak. nem szeretek várni és ezért mást sem akarok megvárakoztatni. A: Evett már reggelit? B: Köszönöm. A: Legyen szives kérem. még nincs is nyolc óra. hogy vigye le a csomagokat. ha korábban jön az ember. egy félórával ezeltt. mikor felkeltem. tK>rotvát. jó korán jött.' A: Jó reggelt.— Mit kiált a kalauz. egészen közel van. Reggel korán felkel. korán felkelteni és kiküldtem a csomagokat az állomásra. végén. -az a nagy épület az utca . az ajtó eltt áll. a kézitáskát adja ide. fést. B: Már itt is van a kocsi. hazament és felkészül kofferba. amik nem fértek' el a kofferben. Jobb. megreggelizik. A: Nagyon jó lesz. 56 — ha indul a vonat? Mit csinálunk. már ettem. papucsot és egyéb holmikat tesz. A úr elvált B úrtól. A-hoz: beszállni. Azután lefekszik és reggelig alszik. Kézitás- Ruháka^t és fehérnemt rak egy kájába kefét. Addig még összecsomagolom ezeket a dolgokat. mint késbben. ha a kalauz kiált? Mit kérdez a szakaszban? Mikor az útra. B: Akkor hozatok egy autót (taxit). fogkefét. A: Messze van az állomás? B: Nem. aranyat lel. ön még nem küldte el ket? A: Nem. szóljon a szolgának. Barátja megérkezik. Nem jól aludtam az éjjel. és felkészül az utazásra. B: Ki korán kel. A koffert tegye Tessék a soffr mellé. B: Hozza le kérem a csomagokat.

Hova küldte B úr a csomagjait? 15. és vitesse be a csomagokat. egy peng a csomag. Sok dolga van az embernek.57 A: Mennyit fizet a soff rnek? B: Nézze meg kérem. Mindjárt indul a vonat. Korán jön A úr B úrhoz? 6. nappal. Mit csomagol A úr a kofferbe? 4. kérem. Mikor kelt fel ma reggel? 7. Hány óra? B: Fél tíz. Két peng ötven fillér az út. 14. szálljunk be. A: Akkor siessünk.) Mit csinál A úr elutazás eltt? 2. A úr is becso- . ötven fillér borravalót. Itt vagyunk az állomáson. Mikor szokott felkelni? 1. Mit csomagol az ember a kézitáskába? 12. mennyit mutat a taxaméter. most menjünk a váróterembe. most feladjuk a nagy csomagokat. A: Négy pengt adok neki. Hordár! A: Hol van a pénztár? Már látom. öszszesen három peng ötven fillér. Mikor jobb utazni. Legyen szives. vagy éjjel? 9. B: Nagyon szívesen. Mennyibe kerül? A pénztáros: Száztizennyolc peng hatvan táskákat magunkkal visszük. fillér. Budapestre. Papucsban szokott járni otthon? 13. Hogyan aludt az éjjel? 11. A: így. hivjon egy hordárt. a kéziB: Milyen nehezek a kofferek? Negyvenkét kiló? Mennyit fizetek? A: Ez is rendben van. Sok csomaggal utaznak a hölgyek? 8. ha nyáron utazik? 5. Két másodikat. ha hosszú útra készül? 3. Maga viszi Ön a nagy csomagokat? 10. HUSZADIK GYAKORLAT. Milyen ruhát visz magával. Én addig megváltom a jegyeket. ott van. (Feladat.

Sokáig kell várniok? 40. Hova teszi a 28. ha indul a vonat? Megérkezés Ha át kell ember egyik országból a másikba utazik.— 58 — magolt már? 16. Mit szokott Ön reggelizni? 17. Mit mond A úr a pénztárosnak? 37. Nehezek a csomagok? 29. Mit mond B úr. A határon csak útlevéllel az lehet átmenni. Hány csomaggal utazik B úr? 22. Mit csinálnak az. szolga a Ki viszi koffert? le a csomagokat? 27. Ki adja a jegyet? 36. Hol van a kocsi? 26. Hozatott autót? 25. mennie az országhatáron. mikor visszamegy a szobába? 24. Mennyibe kerül az út 32. Mit csinál A úr ezalatt? 19. Cigarettákell fizetni. Mit hozat B úr? 18. Hova 30. hogy mi van benne? Akkor i8 vámr . Mit látni a taxaméteren? a szállodától az állomásig? Mit csinál A úr a pályaudvaron? 33. A új határon vámvizsgálat van. Nem elég nagy a koffer? 21. ha egyik országból a másikba utazik? Hol van a vámvizsgálat? Ki nézi meg a csomagokat? Milyen árukért kell vámot fizetni? Az élelmiszerekért is kell vámot fizetni? Mit kérdez a vámr? Mit felel Ön? Kinyitja a csomagját. mennek az urak az autóval? 31. ha a vámtiszt meg akarja nézni. Azt kérdezi: „Van-e vámolni való?^* Erre Ön azt feleli: „Nincs. Miért nem tett mindent a kofferbe? 20. Hol várakozik az ember az indulásra? 39. Mennyi borravalót ad az ember a soff rnek? 34. ért. Mennyit fizet? 38. Hol lehet jegyet váltani? 35. urak. Kinyisvalami sam a csomagot? Rendben van? Becsukhatom a csomagot?" Min kell átmennie az embernek. dohányért. Zsebre tudja tenni ezt a könyvet? 23. ruhanemért vámot A megnézi a csomagokat.

Kiszállunk és hordárt hívunk. pozsonyi patkót. rétest stb. Reggel vagy a saját szobájában reggelizik." A hordár kiviszi a csomagokat. Adunk neki egy két peng borravalót és beülünk az autóba. vagy a kávéházban. borjupörköltet. akkor megkérdezi. Az ebéd végén még sajtot. A kávéházban egy csésze kávét rendel. Azután sültet rendel: szárnyast. Miután az ember bement az étterembe és leült az asztalhoz. a vonat megáll. Ön megkér- „Mennyibe kerül ez a szoba?" Ha jó a szoba. mikor megérkezünk? Kit hívunk? Mit mond az ember a hordárnak? Hova viszi a hordár a csomagokat? Mit adunk nincs vámvizsgálat — neki? Az autóval egy szállodához viteti magát az ember.— kell 59 — külföldre? vámot fizetni. étlapot kér. borjúsültet vagy rostélyost. azt mondja a szolgának: „Hozza fel kérem a csomagomat. túrós palacsintát. gulyáslevest vagy halászlét. Elször levest eszik. Azt mondja a soff rnek: Pannónia. Mikor áll meg a vonat? Mit csinálunk. hogy hol van az étterem. sült libát. az els A szolga megmutatja a szobát. ha nem megyünk Miért Budapest és Debrecen között? Mikor megérkezünk." dezi: Azt mondja: „Szeretnék egy szobát fürdvel. emeleten. Délben az étteremben lehet ebédelni. töltött káposztát. Azt mondjuk neki: „Vigye a csomagokat egy autóhoz. Tojást. hideg halat stb. paprikás csirkét. hoz egy autót és felrakja a csomagokat. barátfülét." Ha enni akar. A sültekhez saételeket akar látát lehet enni vagy befttet. A kávéhoz zsemlyét eszik vajjal és lekvárral. túróscsuszát. azután elételt: velt. . fagylaltot vagy enni. A szállodában szobát kér. Ha jó magyar akkor rendeljen tyúklevest. tükörtojást és sonkát is szoktak enni reggelire. Magyarországon tejeskávét vagy teát isznak reggelire. rántott csirkét salátá- val.

villányit. A: Nézze. A (miután a hordár kivitte a csomagokat) Tessék. tessék parancsolni. a pincérnek és a borfiunak borravalót adunk.— 60 — gyümölcsöt szoktak enni és egy csésze feketét inni. Már itt is vagyunk a Keleti Pályaudott a Gellérthegy. Legyen szives kérem. A. badacsonyit. Már Kelenföldön vagyunk. Ebéd közben bort. ez itt a Nemzeti Szinház. A portás : A tizenötös és a tizenhatos szoba az Önöké. tessék ezeket a bejelentlapokat kitölteni. Megérkeztünk. B: Akkor kiszállunk. vagy sört iszik az ember. asoffrnek: Pannónia. itt van két peng. Kérem. fizetünk. közeledünk Budapesthez. nemsokára bent leszünk a városban. B. az a hegy varon. a portáshoz: Van két üres szobájuk fürdvel. Itt jön egy éppen. A: Mennyibe kerül egy szoba? A portás: Tíz peng egy napra. hívjon egy hordárt. A fpincérnek. A: Rendben van. : Már itt is vagyunk a szállodánál. most a körúton vagyunk. az els emeleten? A portás: Igen van. ez pedig a Kossuth Lajos utca. Miután megebédeltünk. hozzuk rendbe a csomagokat. szálljunk ki. . Hordár! B. Miután az urak kitöltötték a bejelentlapokat. a hordárnak: Vigye kérem ezeket a csomagokat egy autóhoz. vigyék fel a csomagokat. egy szolga felvezeti ket szobáikba. mindjárt A: A vonat megállt. A: Milyen utca ez? B: Ez a Rákóczi út. somlait.

tiszta és tágas. A: Most szeretnék megfürödni és átöltözni. Az Ön ablaka is az utcára nyílik? B: Nem. rendes és világos.: Szép szobát kapott barátom. A: Igen. de jobban szeretem.61 B. a Kossuth Lajos utcára nyílik. mert csendesebb. azután találkozunk és lemegyünk az étterembe. Étlap. Húsleves Levesek Rákleves Ragoutieves Elételek Caviar Hideg fogas Halak Gomba tojással Balatoni fogas Tiszai ponty Vad Szarvasgerinc és szárnyasok Rántott csirke Sültek Pulyka Borju szelet Rostélyos Saláták Dísznókaraj Ugorkasaláta Paprikasaláta Sajtok Burgonyasaláta Pusztadri Roquefort Emmenthali Torta Sütemények Almásrétes Dióspatkó Gyümölcsök Alma Cseresznye Dinnye szibarack . A pincér egy asztalhoz vezeti ókét és étlapot tesz eléjük. én udvari szobát kaptam. Egy fél óra múlva az urak lemennek az étterembe.

(Feladat. és mit eszünk azután? Én rántott csirkét ajánlok. Mit kell adni a hordárnak? 9. Ki viszi a csomagokat az autóhoz? 8. Kérem a számlát. ha egyik országból a másikba utazik? 3. Elmegyünk és megnézzük a várost. Mit csinálnak az utasok. Rendelje meg. A: Természetesen. Mit csinál az ember. hanem gombát tojással. Min kell átmennie az embernek. Kitl kér szobát a szállodában? 11. B: Nagyon jó lesz. Hol van a vámvizsgálat? 4. A pincér: Sajtot vagy gyümölcsöt is parancsolnak? B: Hozzon almát és emmenthalit.— 62 — A: Milyen levest parancsol? B: Nem eszem levest. miután kiszállt a vonatból? 7. tojással A a pincérnek: Kétszer gombát és rántott csirkét salátával. Ki viszi . mikor Budapest felé közelednek? 2. HUSZONEGYEDIK GYAKORLAT. Hova nyílik A ur ablaka? 16. ha tetszik a szoba? 13. B: Nagyon jó lesz. A: Az jó étel. nagyon szívesen. azután két feketét.) Mit látnak az utasok. kalauzolni fog engem. Hova vitetik magukat az urak? 10. Mit mond a portásnak? 12. azután tokajit. mieltt felmennek szobájukba? 14. B: Nem akar egy kicsit sétálni? A: De igen. mikor megérkezik a vonat? 6. A: Fizetek. A pincér: Milyen italt parancsolnak az urak? A: Elször hozzon badacsonyit. úr szobája? 15. Ön már ismeri Budapestet. Mit kell kitölteni a vendégeknek. Mit kérdez. Miért tetszik A úrnak B 1. Ki nézi meg a csomagokat? 5.

Az autók. Hol vette? Egy könyvkereskedésben. Mit csinálnak ebéd után? 29. Miért kalauzolja A úr a B urat? 30. salátát. az elárusító akarja megvenni ezt a könyvet? Nem. keresked. kalapot. a kocsik. Ki vezeti ket az asztalhoz? 20. városokban sok ház van. Mik járnak az úttesten? Kik mennek a járdán? Hol vannak az utcák? A házakban. Mit iszik az ember a sültekhez. az emberek a járdán mennek. vannak nagy áruházak is. Az utcákon autók. elételt. eladja.— fel 63 ~- csomagokat a szobába? 17. Mit tesz eléjük a pincér? 21. bemegy egy kereskedésbe. Mit isznak az urak? 26. Mi van az étlapon? 22. Ha keztyüt. Mondja el Budapest legnagyobb utcáinak a nevét. Hol esznek ebédet? 19. Ha Ön egy pár keztyüt akar venni. Az elárusító vagy az elárusítón átadja az árúkat. halat. sajtot. a földszinten kereskedések és üzletek vannak. A házak közt vannak az utcák. Mit eszik B úr? 25. gyümölcsöt. villanyosok és emberek járnak. a Ön megveszi Nem . Mondjon néhány levest. Szeret Ön sétálni? Budapesten A A kereskedések. Mit isznak az urak ebéd után? 28. szárnyast. bort vagy sört? 27. Mit csinálnak az urak étkezés eltt? 18. már megvettem. fizet. Ön pénzt ad az árúkért. ruhát vagy más valamit akar vásárolni. Mit rendel A úr? 24. akkor bemegy egy kereskedésbe és azt mondja az elárusítónak: „Kérek az árút. sültet. Budapesten sok nagy kereskedés és üzlet van. 23. Sok kereskedés van a Rákóczi úton? Az üzletben valami árút kérünk. kocsik. a villanyosok az úttesten járnak. Milyen sültet szeret ön ? 26. cipt.

jobbra. akkor a cipkereskedésbe megy. Nézze csak mennyi autó. vagy: „Az els emeleten. Itt boxcipt kér vagy sevrócipt vagy lakkcipt. azt mondja az elárusítónnek „Mutasson egy pár szarvasbrkeztyüt". Ha szorít a cip. elmegyünk a Duna- korzóra. Merre megyünk? B. Ön kiválaszt egyet és megpróbálja. Milyen szép élvezet ma az id! Ilyen jó idben igazán egy kicsit sétálni. ha bemegy egy áruházba és vásárolni akar valamit? Csak egy osztály van a nagy áruházakban. megkérdezi." Mit kérdez Ön. ezt kérem. negyvenest stb". Olyan nagy a forgalom. szorít. Ez jó lesz. kocsi és villanyos jár itt és mennyi gyalogjáró ember. (balra) menni". „Jó minség ez : Melyik ennek a szobának a jobb az Ön bal keze? is? ol- a br?" „Mennyibe kerül ez a pár?" Az a pár nagyon drága. Azt mondja: „Tessék egyenesen. Ha cipt akar vásárolni. vagy: „Egy pár fekete cérnakeztyüt kérek". vagy van több dala? Melyik Ha a keztyüosztályban van." Ha az egyik pár megtetszik önnek. Az elárusító különböz cipket mutat. hogy mi az ára és kifizeti a pénztárnál. A." Ha nagy a cip. jobbra. Jöjjön.- 64 - egy pár keztyüt." Vagy megkérdezi: „Hol van a keztyüosztály ?** Egy elárusítón megmutatja az utat. Az elárusító becsomagolja a cipt és átadja Önnek. azt mondja: „Itt szk egy kicsit. . azt mondja: „Egy számmal kisebbet kérek. Van félcip és egész cip. hogy négy rendr igazgatja. A hölgyek antilopcipt is vásárolnak vagy nyáron vászoncipt. Az elárusító megkérdezi: „Milyen számot parancsol?" ön megmondja a számot: „Harmincnyolcast.

Mutasson elárusító: néhányat. Berlitz. Az elárusító: Tessék parancsolni. Az elárusító: Mivel szolgálhatok ezenkívül? A. 65 a Most elször végigmegyünk Kossuth Lajos az Er- utcán az Apponyi térig. onnan tovább megyünk zsébet hídig. Az A. Jöjjön velem. de a A. Vannak még olcsóbbak is. Magyar 5 . karköthöz? B. itt Nézze milyen szépek ezek a kiraka- egy porcellánkereskedés. kirakata. de nem olyan jó minség. Nézze. és éhez az ízléses tetszik nekem. csomagolja be kérem. B. Köszönöm. Hét és felest (hét és egy negyed). Az elárusító: Milyen számút tetszik parancsolni? A. Látja itt. elárusító: Tizenkét peng. nézze pécsi meg ezeket gyönyör Zsolnai vázákat a és ezeket a herendi a tányérokat. (Bemennek az üzletbe. Ott a másik oldalon van egy keztyükereskedés. de azokat nem ajánlom. Az A. mivel szolgálhatok? A. Az elárusító: Tessék a pénztárnál fizetni. A. Milyen szép ennek ruhakereskedésnek itt láthatja a legújabb divatot. Egy pár szarvasbrkeztyüt kérek. szeretnék egy pár keztyüt venni magamnak. A cigarettatárca nem nagyon karköt igazán nagyon csinos.A. ott lemegyünk a Dunapartra és mindjárt ott vagyunk tok. ebben az ékszerüzletben ezt a gyönyör brilliánsgyürüt? Mit szól éhez az ezüst cigarettatárcához A. elárusító: Ez itt nagyon Mennyibe kerül? jó minség. Nono. az nagyon drága. Ez jó lesz. most nincs másra szükségem. ez itt olcsóbb. milyen színes annak a virágkereskedésnek a kirakata. Ott egy könyvkereskedés.) Az Tessék parancsolni. mert nem tartósak. Ez a a korzón.

az ineg Verbczy Erzsébet híd.66 A meg pénztáros (visszaad húsz pengbl): Tizenkett nyolc az húsz. Köszönöm. a híres Berlitz iskola. A. én már jó éhes vagyok. úr az els nap Budapesten? Milyen id van? 4. vásárolni? Szereti az ékszereket? . Melyik kirakat tetszik B úrnak? 9. Az ott korzóra. Az elárusító: A viszontlátásra. a Mátyástemplom és a Halászbástya. itt Pázmány Péter szobra. Nagy a forgalom Budapesten? 7. Miért szép a virágkereskedések kirakata? 10. Jó napot kivánok. gyrt ízléses és más éksze16. Melyik a leghíresebb magyar porcelángyár? 13. Itt Lánchíd. Milyen 2. Miért áll négy rendr az utcán? 6. Hova mennek sétálni? porcelánok tetszenek A úrnak? H. mert nemsokára ebédid lesz. Milyen üzletben lehet 15. Ez a Vörösmarty tér. A. A. ott az Akadémia. B. HUSZONKETTEDIK GYAKORLAT (Feladat. Ez itt a Ferenciek tere. Mit csinálnak A és B 3. Nézze csak. ez Istváné. milyen szép az a Gellérthegy. itt van. Hova megyünk most? Most hazamegyünk a szállodába. B. Milyen kereskedést látnak elször az urak? 8. Az ott a másik parton Buda. A. Most lemegyünk a Szép ez a nagy folyó és milyen eleven a korzó! Sok ember van itt és mennyi szép asszony! A. Milyen hires porcelánok vannak még? reket 14. ott van a királyi palota. Milyen tér ez? Ez meg a vagyunk a Belvárosban. Mit lehet látni a ruhakereskedések kirakataiban? 12.) 1. B. Mit látnak az utcán? 5.

Miiyen minség keztyüt mutat elször az elárusító? 25. Az ember megkérdezi: „Merre van kérem az Opera ?'* „Merre van volt Ha pályaudvar?" „Engedelmet kérek (bocsánatot kérek). Mit felel A úr? 22. Melyik árú jobb. Budapestet még nem ismeri. Miért mennek haza az urak? Budapesten Séta az utcákon. Hol van a királyi palota? 32." Hogyan jutok kérem az Erzsébet hídhoz? Merre van kérem a Gellért fürd? Merre kell mennem a Nyugati Keleti 5* kérem a . Milyen városokban volt már? Volt már Londonban? VoU már Konstantinápolyban? Ha egy olyan város utcáin megy. Hol van a korzó? 31. ki be az urak? üzletben és venni? 17. amelyikben még nem volt. akkor ismeri azt a várost. Milyen ad téren van a Berlitz iskola? 33. Milyen iizletbe meiniek Miért mennek oda? 19. Kik sétálnak a korzón? 30. hogyan jutok az Országházhoz?'* Mit kérdez a rendrtl. azon forduljon be jobbra és menjen egyenesen tovább az Erzsébet térig. már egy városban. Milyen keztyüt szokott Ön viselni? 24. Mit kérdez az elárusító? 21. az olcsó vagy a drága? 27. mert még nem volt ott. Mi az ára a jó minség keztyünek? 26. ha a Hungáriába akar menni? A rendr vagy a járókelk azt felelik Önnek: „Menjen végig ezen az utcán az els mellékutcáig. Milyen számú keztyüt kér A úr? 23. Ki vásárol az el? 20. Hol fizet A úr? 28. Mit látnak az urak az Erzsébet hídnál? 29.67 Hol lehet keztyüt 18. akkor a járókelktl vagy a rendröktl kér felvilágosítást.

az Országházat. a Megyetemet és felszállnak egy propellerre. Ebéd után kiutaznak az Állatkertbe. Ez itt a Múzeum. reggelt. onnan tovább mennek a Városligetbe. menjünk. a Halászbástyát.és a Margithíd alatt. megnézik Vajdahunyad várát és a Szépmvészeti Múzeumot. a Várat. A. a Szent-István Bazilikát. megnézik az Opera- romokat. megnézik a Barlangtemplomot. Hétfre kipihenték magukat és elmennek megnézni a várost. a Gellért fürdt. B. az Arany János szobrot és a Múzeum gyjteményeit. a Vigadót. készen van már kedves barátom? Mindjárt indulunk. 1837— 46-ig építette Pollack Mihály. Onnan tovább mennek a Gellért térre.— — a 68 — — pályaudvarra? Hogyan jutok kérem a Várba a szállodába egy bankba — a Nemzeti Színházhoz a postára — egy vendéglbe a Berlitz iskolába? Merre kell men- — — nem Dunakorzóra? és B úr vasárnap érkeztek Budapestre. zeti Megnézzük Múzeumba. a királyi palotát. A. Átmennek a Ferenc József-. Elször elmegyünk a Nem- Készen vagyok. megnézik a és megebédelnek a marnagyvendéglben. megnézik a^ Múzeumkertet. a Lánc. Itt szavalta el 1848 . A. Pest egyik legszebb régi épülete. Útközben végignézik a két partot. Hova megyünk ma? a várost. az Akadémiát. Felhajókáznak a Margitszigetig. Elször elmennek a Nemzeti Múzeumba. Arany János tölgyeit gitszigeti házat. az Erzsébet-. a A^átyástemplomot. A Margitszigeten nagy sétát tesznek. Balról A látják a Gellérthegyet. Jó B. jobbról a Dunakorzói. Hazafelé végigmennek az Andrássy úton.

Az az épület hegy tetején a Citadella. B. Nagyon jó lesz. volt. nagyon érdekes. Ez a Gellért szálloda és fürd. Ez itt Arany Jánosnak. Ez Budapest egyik legrégibb negyede. Szent Mellette áll a magyarok els a fekvése. barátságos utcái és szép. Itt kert. a nagy magyar költnek a szobra. B. Ez a megyetem. Mi a neve ennek a hegynek? A. Budapest tizenharmadik századból Legszebb palota. Felszállunk egy propellerre és felhajókázunk a Margitszigetig. nagy királyának: Istvánnak a szobra. Nézze milyen szép ez a nagy épületcsoport. B. Igazán gyönyör . Az a templom ott a Mátyástemplom. A Gellért fürd a legelegánsabbak közé tartozik. Ez az Erzsébet híd. a bal parton látja a Várat. ennek a városnak Milyen szépek azok a hegyek Ott. Nézze csak. A másik a oldalon van Gellért püspök szobra. mint egy nagy A. való. Most tovább megyünk a Ferenc József hídig. onnan tovább a Gellért térre. milyen szép ez a híd.— március tizenötödiken 6^ — Petfi Sándor a Nemzeti Dalt. Mi ez a szép nagy épület? A. ezen az oldalán nagy barlang csináltak most templomot belle. Nagyon szép a Széchenyifürd a Városligetben és a Szent Margit-fürd a Margitszigeten. értékes. Olyan ez a hegy. B. Ez a Kálvin tér. régi házai vannak. Ez a Gellérthegy. Mi ez? A. Milyen tér ez itt? A. tiszta. Egy részük még a tizennegyedik századból épülete a királyi Ez a Turul madár. a legcsendesebb városrész. de nagyon hires a Lukácsés a Császárfürd is. B. Budapest fürdváros. A Múzeum körül van a Múzeumkert. B. való legrégibb memléke. a régi magyarok harci madara. Most menjünk le a Dunapartra. sok gyógyforrása van.

A. fel. kilátóra. Ezek az ö lesz a csend. B. az állatkertnél. a Margithídon. a hetünk. miféle szoborcsoport az ott? A. ki. 1885— 1900-ig épült. milyen épület? A. mint egy szép Gyönyör ez a sziget. 70 — majd holnap felmegyünk a Az Ez ott a Jáiiosliegy. A a lovas oszlopok között magyar . a fürdhöz érkezünk. Nagyon jó lesz. Ez itt a nagyszálló. menjünk autón. a pestiek nagyon szeretik. Mondja csak. nagy park. Ez az Országháza. már mindig nagyobb János. az 1896-ban állították mikor az ország ezeréves fennállását ünnepelték. Fáradt vagyok egy van. továbbmennek a Szép ez a tér. ebéd után igy szól A úr. Itt megebédeltölgyei. B. már úgyis nagyon éhes vagyok. SteindI Imre tervezte. királyok szobrai állanak. tavasszal és nyáron Itt sok-sok gyermek jár ide. De már itt vagyunk a Margitszigeten. Szálljunk Miután végigjárták az Városligetbe. írta utolsó verseit Arany romoknál. Most végigmegyünk Nyugati Pályaudvar. A. kicsit. De menjünk itt tovább. A tizenharmadik században itt domonkosrendi zárda volt. Igen. olyan ez is. itt élt Boldog Margit királyleány. Szálljunk B. ez itt Rendben a ki. Az a milléniumi emlékm. B. Ha tovább megyünk. A. alakok a magyar vezérek. Most kimegyünk a Városligetbe. Az urak megebédelnek. A. Gyalog menjünk vagy autón? B. Onnan itt belátni az egész vidéket. Mindjárt ott leszünk. Itt vagyunk állatkertet.

Kinek a szobra áll a Mátyástemplom mellett? 21. Mit csinálnak az 1. És ez itt 71 — Szépmvészeti balra milyen épület? Ez a Múzeum. mert fáradt holnap még sokmindent meg akarok nézni. 25. nem akar még hazamenni? B. este nagyon forgalmas az Andrássy De már egész este van. Mi a neve ennek a szép hosszú utcának? A. Hova mennek az urak a Múzeumból? 7. Szeretik a pestiek a Szigetet? Kinek a tölgyei vannak ott? 27. Igen.— A. Melyek Budapest legszebb fürdi? 10. Hova hajókáznak az urak a Gellért tértl? 11. Szép Budapest fekvése? 22. HUSZONHARMADIK GYAKORLAT (Feladat. urak a Margitszigeten? 26. út. Kinek a szobra van a Múzeumkertben? 6. Melyik hegyet látják elször? 13. Most átmegyünk ben látja a városligeti tavon. Mit szavalt el itt Petfi Sándor? 5. Melyik a legszebb pesti híd? 16. Mi van ennek a hegynek az oldalában? 14. Melyik a legrégibb budapesti memlék? 20. Miért fürdváros Budapest? 9. Ha tovább megyünk. Mi van a Gellérthegy tetején? 15. Melyik a legcsendesebb városrész Budán? 17. most végigsétálunk ezen és kiérkezünk a Körútra. Ez az Andrássy út. Mennyi ember van ezen az utcán! A. Milyen házak vannak a Várban? 18. B.) Mit csinálnak az urak hétfn? 2. Ott szem- Vajdahunyad várát. De vagyok és ma korán akarok lefeküdni. meglátjuk Jókai B. Hova mennek elször? 3. Mi van még a Szigeten? . azután az Operaházat. Mivel mennek a Margitszigetig? 12. a szobrot. Honnan lehet belátni Budapest egész vidékét? 23. Hol van a Gellért fürd? 8. igen. Ki építette a Múzeumot? 4. Melyik a Vár legnagyobb épülete? 19. Mikor épült az Országház? 24.

Miért mennek autón? 33. a . Mondjon egypár gyümölcsöt. tulipán. burés a mezn színes mezei virágok nyílnak. rózsa. A gyümölcsösben gyümölcsfák vannak. Milyen szoborcsoportot látnak a Városligetben? 34. állították fel a milléniumi emléket? 35. Melyik Magyarország legmagasabb hegye? A Kékes. a pipacs? A n Mi terem a mezn? Milyen szín a búza? A uborka. a fürtös gyöngyike.— 28. gonya. A vidéken Meleg van nyáron? A városban maradunk nyáron? Falura mennek. kukorica. Az almafa almát. réten mezn bza. mezket. réteket. a hajnalka. vagy a Balatonra. 72 — Hol ebédelnek az urak? 29. Mit csinálnak ebéd után? Gyalog mennek a Városligetbe? 31. a terem. Itt terem a gyümölcs. A konyhakertben vetemények: zöldség. Milyen vár van a városligeti tó Operához? 37. a. a körtefa körtét. szekfü. Nem nézik meg az Állatkertet? 32. a búzavirág. paradicsom. Hol vannak Európa legmagasabb hegyei? Svájcban. rozs. a diófa diót. Melyik utcán mennek az Miért mennek haza az urak? mellett? 36. völgyeket. virágoskertben virág nyílik. margaréta. a libavírág. kankalín. Mikor 30. a pipacs mezei virágok. liliom. saláta stb. káposzta. er- dket. Hogy hívják Magyarország legnagyobb folyóját? Hogy hívják Önt? Hegyen fekszik Bécs városa vagy völgyben? A réten f A n. a búzavirág. Mi a réten? Mi virágzik a mezkön? Milyen szín a f. Hova mennek Önök nyáron? mint a városban? A vidéken hegyeket. Mi terem konyhakertben? Mi nyílik a virágoskertben? Mondjon egypár virágot. muskátli. árpa. kerteket és falukat látunk. vagy a tengerre? A vidéken is olyan meleg van.

Péter: Jó gyorsan jöttünk.— barackfa barackot terem. Nincs kedve egy kicsit sétálni? már a hasára süt es. télen kopaszak. amelyeknek a gyümölcse sszel érik. Dél felé már nagyon De ha nag3^on meleg lesz. Milyen bokor terem málnát? Mit terem a körTavasszal virágoznak a fák. Ügy látszik. Péter: Jó reggelt. csak egy kicsit sok benne a Péter (séta közben): pipacs. János: Nemsokára megkezddik az aratás. amelyek nyáron teremnek és olyanok is vannak. nézze csak. A dió sszel érik meg. Nincs sár sem. akkor lombosak. Hanem nekem itt . Siessünk. Nézze azt a kislányt. Milyen évszakban virágosak a fák? Mikor lombosak? Melyik évszakban hullik le a lomb? Milyenek a fák télen? Mikor érik a szl? fákon. harang- virágot. jó termés lesz vagyunk a szaz idén. Szép nagy ez a vetés. már lknél. leülünk egy fa árnyékába. tefa? Mit terem a diófa? 73 — fán terem. mint a tenger. búzavirágot. A málna nem hanem bokron. olyan jó földszag van a Péter: Jól van. a nap. mert lesz. Már érik a gabona. Milyen nincs nagy sár? id van? Az éjjel esett az János: Igen szép id semmi van. A szl is sszel érik. Ez a búzavetés is nagyon szép. menjünk. milyen nagy csokor virágot Mezei virágot: pipacsot. János: Igaza van. Már régen kitisztult. szedett. nyáron levelesek. keljen fel. késbb nasüt a nap. sszel Ha sok levél van a lehullatják levelüket. így es után na- gyon szeretek gyon meleg sétálni. kisütött a nap. mezkön. Vannak gyümölcsfák. Ügy hullámzik a szélben. János: Jó reggelt Péter. milyen sárga már a rozs.

azért ilyen árnyékos. is gyertyánfa és akácfa n. milyen kedvesek ezek a kis százszorszépek. ott tölgyfa. Szép régi kúria. szereti ják le lombjukat. János: Harangoznak. Azok ott mandulafák és baraCkfák. itt van a pincéje is. Mi terem a nyáron? 2. nem kapunk semmit. lombja van. Gazdag ember. Miért mennek az emberek vidékre? réten? 5. szép nagy virágoskert van eltte. Péter: Milyen fa ez? János: Ez diófa. Mi n a Hova mennek a városi 3. Milyen az emberek nyáron? 4. olyan mint a sznyeg. Karácsonykor. ott 74 — süt a nap. János: Jó. Péter: Melyik az a ház? János: A templom mellett áll. öry bácsi nagy kertész. dél van. is Péter: Én szeretem a virágot. Az erdben nincsenek gyümölcs- hvös lesz. Itt a hegyoldalban fenyfák vannak. Nézze. Siessünk haza. Menjünk most haza. heveredjünk ide a gyepre.— melegem van. hátul. jobbra van a ház bejárata. ezek télen sem hullat- mindig zöldek. Péter: Kinek a szlje ez? János: Ez öry úr szllje. ez a karácsonyfa. Híres rózsafái vannak. a faluban megnézzük öry úr udvarházát. bükkfa. 1. tágas udvarra érünk. Kellemes itt a hvös árnyékban heverni. Mi terem! a mezn? 6. a virágokat. Ha bemegyünk a kapun. december fenyfát szoktak feldisziteni. 25. a ház mögött a konyhakert és a gyümölcsös. nagyon tövébe. Itt a szlben csak gyümölcsfák vannak. nagy birtoka van. az íróasztalomon mindig van virág.-én. Üljünk le oda a fa mert nem süt oda a nap. id . HUSZONNEGYEDIK GYAKORLAT (Feladat). sr fák. meii itt falun ilyenkor van az ebéd és ha késn jövünk.

de van két szárnyuk is. a tigrisnek négy állatok. ez állatok kutya. A madaraknak csak két lábuk van. Az ember szájával eszik. Milyenek a fák télen? 11. Milyen virág van a virágoskertben? 29. Mit teremnek a gyümölcsfák? Mi virágoskertben? 9. is ez tehén. Ezekkel repülnek. 26. ez meg a tehén háziállatok. Milyen fák vannak az erdben? 23. a Az oroszlán és a tigris vadállatok. A sas madár. a madarak is tudnak járni. állatok. Miért árnyékos a diófa? 20. Miért van hvös az árnyékban? 17. Milyen szín az érett búza vetés? 16. Milyen mezei virágokat látni a mezn? 18. Mikor esznek ebédet a faluban? 31. Hol van híívöa árnyékban vagy a napon? 14. Ezek itt a madaraknak csrük van. tigris. ezek négy lábú madarak. az állatoknak is van szájuk. Hova heverednek le János és Péter? 19. Milyen fából csisebb. Mikor virágoznak a fák? 10. A négylábú állatok a földön mennek. Kinek a háza van a faluban a templom mellett? Hogy hívják a vidéki úriházakat? 27. akinek melege van? 15. a kutyának.— konyhakertben? nyílik 7. Milyen szín a búzavirág? 21. Van az Ön Íróasztalán virág? 30. Hova ül az. 75 — 8. Mikor érik a szl? 12. Iába van. A kutya. ló. A levegben repülnek. a . Miért megy János és Péter sétálni? 13. az nálnak karácsonyfát? 24. Mi van Öry úr háza eltt? 28. A ló állat. A lónak. Miért harangoznak? Az Ez a tehén ló. de repülni is tudnak. a kutya és Ez oroszlán. A fenyfák is lehullatják leve- lüket? 25. Mivel repülnek a madarak? Hol járnak a négylábú állatok? Hol repülnek a madarak? Az embereknek szájuk van. Milyen fák vannak a gyümölcsösben? 22.

szerve. vérzik. Melyik az emésztés szerve? Ha elvágom a kezemet. a gyomor megemészti. Ha az ember nem eszik. Hány érzéke van az embernek? Melyek az ember érzékszervei ? Tüdnkkel lélegzünk. nem iszik. Szánkkal eszünk. A vérkeringés szerve a szív. A gyomor az emésztés szerve. ha nem táplálkozik? Az embernek és a legtöbb állatnak van látó. Milyen szín a vér? Hol kering a vér? Melyik a vérkeringés szerve? Hol van a szív? Ha az emésztés. a orrunkon át lélegezzük be. megdöglik. táplálkozunk. nyelv az ízlelés szerve. Kezünkkel tapintunk. meghal. Hol úszik a hal? Tud menni a hal? Tud Ön üs'/ni? Tud úszni a kutya? Az állatok esznek. és ízlel érzéke. a hal úszik. Mit lélegzünk? Mivel lélegzünk? tüd légzszerv. Mondjon egypár vadállatot. a madár repül. ha nem lélegzik? Mi lesz az állattal. A piros vér az ember egész testében kering. a a szem a szerve. A szív is a mellkasban van. Nyelvünkkel ízlelünk. Mikor eszünk. Mondjon egypár háziállatot. lélegzenek. isznak. Az állatoknak is van vérük. állatokat? A A halak a vizben vannak. Él az ember. a hallás Orrunkkal szagolunk. a kéz a tapintás szerve. az állatokat szr fedi. mert élnek. Fülünkkel hallunk. a vérkeringés és a lélegzés rendben . az étel táplálék. Az állat jár.76 madár mi fejünkön haj van. A levegt A tüd a mellkasban van. Hány lába van a kutyának? Hány lába van a madárnak? Mi van az emberek fején? Mi fedi a madarakat? Mi fedi a négylábú csrével. Ha az állat nem tud lélegzeni. a madaraknak tollúk van. az orr a szaglás szerve. Az étel. amit megettünk. szagló látás tapintó. Ételeket eszünk. halló. Szemünkkel fül látunk. gyom- runkba kerül. nem táplálkozik.

akkor beteg. a páva. a béka. a bagoly. Ízle- érzékszervek: a szem. a hernyó. akkor betegek vagyunk. a teve. Ezek: hallás. az beteges. a macska. A látás megmutatja a színeket. a nyelv. tapintás. kezünkkel tapintunk. a fül. szükségük van hogy egyenek. Madarak: a kakas. a a liba. és szaglás. a tehén. a légy. az elefánt. a hering. Más állatok: a cethal. orrunkkal szagolunk. ha megégetjük vagy elvágjuk a kezünket. hogy éljenek. ezzel érezzük a fáj- dalmat. a kutya. a moly. helyzetét és helyét. helyüket. a: bárány. kecske. a csiga. a tapintással érezzük a hideget. fülünkkel hallunk. Ha nem vagyunk egészségesek. a méh. Halak: a fogas. a borjú. a fecske. a tigris. a galamb. Sokat eszik a beteg ember? Jó étvágya van akkor Önnek. Leveg nélkül és táplálék nem tudnak élni. nyelvünkkel lünk. a medve. Az oroszlán. meleget. orr. Vadállatok: a róka. a strucc. Ahoz. hogy puha-e valami vagy . ha beteg? Háziállatok: a ló. a pók. a szaa már. tárgyak kiterjedését. a tyúk. 77 — egészségesek vagyunk. a. a szardínia. Az embernek és a legtöbb a látás. állatnak ízlelés öt érzéke van. az ökör. A beteges emberek sokszor feküsznek. a veréb. a szúnyog. Az emberek és az állatok meg tudják változtatni arra. élnek. az a Szemünkkel látunk. a majom. Ha az ember lázas. Mindig egészségesek a kisgyermekek? Aki sokszor beteg.— van. a kígyó. Fülünkkel halljuk a különböz hangokat. a birka. a pillangó. a farkas. a csuka. a réce. lélegezzenek. a disznó. Az kéz. ez által tudjuk. igyanak. a sas. a pulyka. csirke. a ponty.

és a vizén is. futni. Ezzel repültollal Nincs hanem és csrük említett sziv van. gyomruk megemészti Ha a szív.- 78 — kemény. kétéltek. melyet a tart mozgásban. A halak a vízben élnek. Tüaz eleséget. uszonyaik vannak. hasznos rovar. Meg tudják változtatni helyüket a növények? 4. Az embereknek dejükkel lélegzenek. orrunkkal megérezzük szagukat. ugrani. amelyik a mézet gyjti. csúszómászók. Tud 1. meg a szá- razföldön A méh. akkor az ember vagy az szerv nem állat beteg. 2. a selyembogár. Mit kell tenniük az állatoknak ahoz. Testük van fedve. de van két szárnyuk nek. madarak. A légy és a szúnyog kártékony rovarok. a földön is A béka kétélt is. (Feladat. meleg vérük van. kígyó csúszómászó állat. uszonyaik farkuk segítségével úsznak. rovarok. Nyelvünkkel megérezzük az ételek izét. a levegben szájuk. állat.pikkelyekkel van fedve. amelyiknek a hernyója a selyemfonalat szolgáltatja. Milyen vadállatokat látott már? 3. A vízben tud élni. A A madarak a földön. négylábú állatok a szárazföldön élnek. sem kezük. Élhet az ember táplálék nélkül? 6. Nincsen lába. . élnek. hogy éljenek? 5. Nincs sem lábuk. Négy lábuk van. Testüket szór fedi. tudnak járni. A csúszik. Az állatokat a következ csoportokba szokták osztani: négylábúak. az állatfajtáknak piros. és sem szárnyuk.) Mondjon néhány háziállatot. a tüd vagy valamelyik másik mködik rendesen. Testük. HUSZONÖTÖDIK GYAKORLAT. Csak két lábuk van. halak.

Hány érzéke van az embernek? Hol repülnek a madarak? Az ember Az ember kell. Miben hasonlítunk állatoknak is Abban. 79 Élhet az állat 7. leveg nél- Melyik az öt érzék? 9. De az ember különbözik is az állattól. Mivel gondolkodunk ? Értelmünkkel. ennie. Miért állat Hogyan mozog a Mit csinálnak a méhek? 26. Melyik vadállat hasonlít a kutyához? 14. a. Melyik a legnagyobb madár? 18. Hol van az agy? Jelenlév és távollév személyekre tudunk gondolni. az ember pedig tud. Olyan dolgokra is tudunk gondolni. Miért beszél az ember? Mert gondolkodik. Hasznos állat a sas? 19. Mit érzünk az egyes érzékszervekkel? 11. Az az nem tud beszélni. béka? 29. Hol van az értelem székhelye? Az agyban. Miben él a hal? 23. Mi a különbség a halak és a madarak között? 17. agy. agyunkkal gondolkodás székhelye gondolkodunk. Az agy az ember az állatokhoz? A fejében van. kígyó? Milyen kétélt 30. hasonlít az állathoz. ha élni az állatoktól? Abban. Hát a macskához? 15. akarnak. Mi a különbség a madarak és a négylábú állatok között? 16.— nni kül? a növény víz nélkül? 8. Milyen csoportokra szokták osztani az állatokat? 12. inniuk és lélegzeniük. 22. Mi fedi a madarakat? 28. Hogy hivják azt a kis szürke madarat. amelyek itt vannak. állat a légy? 27. Melyik az öt érzékszerv? 10. Melyek a táplálkozás szervei? 21. amelyik az utcákon csipog? 20. Mivel hall az ember? 24. hogy gondolkodunk és beszélünk. lélegzenie ha állat élni akar. hogy az kell enniük. Jár a béka? 25. Azért beszélünk. mert gondolkodunk. innia. Mi haszna van az embernek a háziállatokból? 13. Miben különbözünk .

Milyen nyelvet tanulunk? A magyar nyelvet tanuljuk. megnéztem a várost. Budapesten jártam. mi van a zsebemben? Tudom. tucloni^ tud. tavaly németül tanultam. . ismerem. értek. Tudja ön az egyszeregyet? Igen tudom. látott vagy hallott. akkor tudom. Gyermekkoromban megtanultam írni és olvasni. tudok. ha hideg van és fázik? Mire gondol az ember. tehát ismerem. most tudok írni és olvasni. ha arcképét látja? Gondolt tegnap arra. hogy ma magyar óra lesz? Nem gondol a jó meleg szobára. Tudja Ön. Mindig jelen vannak az iskolában az összes tanítványok? Kik voltak tegnap a színházban? Itt van Berlitz úr? Tud Ön azért rágondolni? Tury úrra gondol. mikor éhes? Miért jönnek a tanítványok a Berlitz iskolába? Mert nyelveket akarnak tanulni. Tavaly is magyarul tanult? Nem. Hol tanulnak a írni gyerekek és olvasni? Ki tanít az iskolában? Ha valami világos elttem. amelyeket nem látunk. azt ismeri. de beszélni nem tudok.- 80 — amelyeket látunk és olyanokra is. El tud menni az ember az iskolába. Berlitz úrral találkoztam. ha beteg? Amit az ember olvasott. tudunk. Ha megértet- tem valamit és jól megtanultam. tudjuk. Ért Ön angolul? Igen. hogy zsebre tette az erszényét. tudja. mert nehéz. aki tud törökül? Nem ismerek senkit. de hamarosan megtanulunk. Tudnak Önök magyarul? Még nem tudunk jól. a tanuló tanul. beszéltem vele. megértettem. tudnak. ismerem Budapestet. Milyen háziállatokat ismer? Tudoky tudják. Shakespeare Hamletjét olvastam. Tud Ön számolni? Igen. amelyek nincsenek itt. Ismeri Ön a miniszterelnököt? Ismer valakit. A tanár tanít. mert láttam. Hogyan tanul? Magyarul tanulok. Fel tudja venni az ember az autót? Nem.

a kutya szimatja olyan jó. hogy hivják.— Ismerek^ isincreni^ ismernek^ ismerik. Értelmünkkel gondolkozunk. hogy mikor fedezte fel Kolumbus Kristóf Amerikát? Ha nem tudja megmondani. Herlitz. az állatnak és be- Az embernek van Beszélünk. Nem jegyziink meg az mindent. Magyar . tudom. mint az embereké. nincs. amit tanulunk. hogy nyomon ludja állatok látó-. de Olvasta a Kárpátliy rá Zol- Igen. mert nem láttam. ismerem a darabot. tudom magyar nyelel nem feledte el. Emlékszik lánt? tosan. dolat. Tudja Ön. A sas sokkal messzebbre Iát. ismerem a vet. hogy mikor hal meg? Egyik sem. különben nem érti amit 6 mondok. mennyi pénz van a zsebemben? Nem tudom. akkor megjegyezte. Olvastam a nevét. hány csillag van az égen? Ki tud kimenni az udvarra. mikor fedezte fel Kolumbus Amerikát? (1492) Ki tudja. tainkat. tudom. gondol. Ha tudja. mert tudok magyarul. sokrnindenre emlékszem. ismerem n nevét. sokmindent elfeledünk. amit mondok. Az ember azonban gondolkozik lelke. milyen id lesz holnap? Miért nem tudja megmondani? Tanulta Ön az iskolában. Tudja Ön. hogy Wagner szerezte. is hogy másokkal arra közöljük arra gongondolaamit ön most meg. El tud olvasni. Az halló- és szaglóérzéke követni gazdáját. mint mi. 81 — ismerünk^ ismer jük^ isnier^ ismeri^ ön olvasni egy Jókai regényt? Igen. Ha gondol. Hallottam a Trisztán és Izoldát. ha nincs nyitva az ajtó? Melyik ember tudja. gyermekkorára? olvastam. szél. akkor nem jegyezte meg. elfeledte. otthon feledEmlékszik még a budapesti utazásra? finomabb. Jó ön emlékeztehetsége? Igen. Itt már nem emlékszem pon- lem. emlékszik rá. Meg tudja mondani. Amit gondolunk. van az angol könyv? Nincs itt.

hogy megírja a terített asztalt lát? Ha mondjuk szépen valaki róla. szeretünk szép zenét hallgatni. Ismer Ön engem? Berlitz urat is ismeri? emlékszünk mindenre. mint amennyit tud. de azt nem tudom. hogy a zsebében mi van. nem tudunk mindent megjegyezni. többet. mert azt nem látom. A számokat azonban nem feledte el. is tehát írni már tudunk. mert okosan gondolkozik. hogy mit tanultunk az els órán? mint az állatéi. Már jártam Budapesten. de a csúnya dolgok utálattal töltenek el bennünket. Már sok magyar szót tanult. Gondolt tegnap arra. Szeretjük a szép dolgokat is. Ostoba ember volt Sokrates? Miért nem volt ostoba? Ha Már valamit megtanultunk. az ostoba. . A felnttek általában okosabbak. Okos ember gyermekkorában is értelmes. Emlékszik még rá. Szívesen nézzük a szép szobrokat. de sokat el is feledett. az okos. akkor figyel. Ezért nem szeretjük megérinteni a döglött állatokat és a piszkos dolgokat. jó a nyelv-érzéke. két. tudjuk. 82 — mikor nincs itt? feladatot? Mire gondol. hogy hívnak engem? Tudom. Ha valaki gyorsan azt mondjuk róla. tudja tudok magyarul. láttam és ismerem a várost. helyesen és világosan gondolkozik. amit tanultunk. ha Akkor is gondol a magyar órára. hogy tehetséges tanul. mert látom. mint az állat a köly- Nem Az ember érzései fejlettebbek. (tehet- sége van valamihez). Az édesanya jobban szereti gyermekét.— mondok. Le írni a nevét? Tudja. aki nem okos. azt rajzol. mi van a kezében. Akinek esze van. Ön gyorsan tanul magyarul. sokmindent elfeledünk. mint a gyermekek. mert Megérti a nyelvtan finomságait. hogy okos. képeket. Már egy sok szót fél év óta tanulunk levelet magyarul.

Ha szomjasak vagyunk és kivánjuk szeretnék kívánja a dohányt. annak egy autó a kívánsága. is. Melyik állat1. Mit szeretne enni ebédre? Szeretem a szép kutyákat. Sajnálom. Beteljesedik minden kívánságunk? Jó napot kívánok. Messzire lát az ember? 9. hogy élvezi az nem mehetek Magyarországra. Minden embernek van tehetsége a zenéhez? 17. Mi az Ön kívánsága? Aki szeretne A kellemes érzést élvezetnek nevezzük. Élvezik Önök á dohányt? Ha valami kellemetlenül érint bennünket. Nem mehet operába? van a magyar órának? el sajnálja. Melyik hónap követi márciust? ll! Mi a gondolkozás székhelye? 12. Én autót gyon meleg van. Aki sokat magamnak. ha nem gondolkozik? 16. Mire gondol. sajnálkozunk. Milyen madárnak legélesebb a szeme? 5. A szép zenét ember. Sajnálom. Mindenben az hasonlít az 3. reti 83 — Ön sze- azt kívánjuk (szeretnénk). tehát kívánja ket. Melyik állat követi nyomon gazdáját? 10. Messze van Berlin Budapesttl? 8. hogy holnap magyar óra lesz? 14. Szereti a zenét? Szeretne elmenni az operába? egy autót. az Nem sajnálja. Nagyon élvezem a jó könyveket. hogy nem hogy már vége HUSZONHATODIK GYAKORLAT (Feladat) ember az állatokhoz? 2. a jó ételeket. Gondolt arra tegnap. Hol van az agy? 13. Van Önnek nyelvtehetsége? . Tud beszélni állat? Miért nak legfinomabb a szaglása? 6. naa vi- dohányzik. Könny meglátni a nyomokat hóban? 7. szeretnék egyet ma- gamnak zet. beszél az ember? 4.— Amit szeretünk. ha terített asztalt lát? 15. hogy Kovács úr beteg. Tud valaki világosan beszélni.

A nagyapa nagyszülk. 26. Emlékszik még 22. . Nem szeretne egy A család A és család. Akinak a férje. Édesapám édesanyámÉdesapám és édesanyám házastársak. Az apa a a nagyanya testvérek. magyarul? Ki Ki tudja Ön nyitni az ajTud Ön magyarul? 25. amit ott tanultunk? 29. A fiuk és a leányok a nagyszülk gyermekeinek a gyermekei Fiatalabb fiútestvérem az öcsém. Édesanyám és gornm. testvérem a bátyám.— 18. Nvérem férje sógorom. Feleségem édesanyja anyósom. ha szomjas? autót? 34. Édesanyám édesapámnak a felesége. Hol tanította? 27. állat Okos a Minden ember értelmes? tót? tanult 23. édesapja apósom. A A gyermekek és az anya a szülök. Nálam idsebb fiúidsebb leánytestvérem a néném. Tud Ön írni? 24. az unokák. 84 — szamár? 19. Mit érez. Van unokahúgom. az els magyar órára? 28. unokaöcsém és unokanéném. bátyám vagy öcsém felesége sóa húgom. Nagybátyám vagy bátyám. Szereti a csúnya dolgokat? 32. Melyik állat okosabb. ha szép zenét hall? 30. Nem feledte el. nek nincs édesapja vagy édesanyja. az árva. hogy vége van a nyárnak? 33. Az árva gyermeknek mostoha apja vagy mostoha anyja van. Milyen az eszes ember? 21. retne Mit kivan az ember. unokabátyám. Sze- nagyon gazdag lenni? 31. gyermekek. fiatalabb leánytestvérem édesapám fiútestvére nagynagynéném. leánytestvére nagynéném gyermekei unokatestvéreim. a kutya vagy az ökör? 20. Nem sajnálja.

ahol birtokuk találkoztam már egyszer-kétszer. meg három íiu: Miklós.— A: B: laknak. még csak tizenöt éves. feleségét zájuk. a többi gyermek is jó és tehetséges. sokat jártam hozMost is gyakran vagyok náluk. A: Ismeri Asztalos úr feleségét? B: Hogyne. az asszony édesanyja ves öreg néni. A: Hányan vannak a gyerekek? B: Öten. itt lakik náluk. amelyiknek olyan nagy zenei tehetsége van? B: Nem. de már nagyon szépen hegedül. jó háziasszony cs el van foglalva a háztartással és a gyermekekkel. A: Azt hallom. hol laknak Asztalosék? tudom az utca nevét. A: Már ilyen nagy lánya van. Elfeledtem. Dezs és A: Mennyi ids Magda? B: Magda a legidsebb. Szép igen. Mennyi le^rfiatalabb ids éves. az Úri utcában de nem tudom a házszámot. B: Jó gyermekek. bizonyosan sok öröme telik bennük szüliknek. B: Jóska a még csak kilenc de nagyon eleven. ked- A férfi szülei azonban vidéken laknak. A: Ez az a fiu. Nagyon szép családi életet élnek. ez még nagyon fiatal. A: Régóta ismeri már Asztalosékat? B: Igen. helyes gyerek. ismerem még lánykorából. De látom. . nincs sok baj velük. lakásuk van. ismerem a nagyságos asszonyt ritkán is. Miklós a jó zenész. velük is egy kis faluban. 85 ~ Nem De tudja. két leány: Magda Jóska. tizenhét éves. a gyermek? legfiatalabb. van. és Mariska. keveset jár társaságba. Asztalos Miklós gyermekkori jóbarátoni. de szeretik is egymást. A: Élnek még a nagyszülk is? is B: Igen.

Ki a család Hány gyermeke van Miklós- nak? B el? úr. Nagy az Ön rokonsága? 16. Kolozsváron. Vannak Önnek testKik a szülk? 10. Hát zongorázni? 20. mint a nénje? 15.— 86 — A: Szeretik az öregek a kis unokákat? B: Hogyne. A rokonság még most is Erdélyben van. Szereti a nagyapa unokáit? 27. Bátyja is van? Szép lány a nvére? 13. Hova mennek a gyermekek nyáron? 26. Jót tesz nekik a falusi leveg. milyen kedves öreg bácsi Asztalos Miklós édesapja. ebben az olvasmányban? Asztalos 5. A: Nem is tudtam. 2. Melyik gyermeknek van zenei tehetsége? 18. Jöv héten éppen itt lesznek az öregek is. A: Mióta laknak Asztalosak Budapesten? B: Most már tiz éve lesz. vérei? 12. Ön vagy a nvére? 14. hogy Asztalos úr székely ember. Melyikük fiatalabb. jöjjön velem egyszer. Majd én bemutatom. Fiatalabb az Ön húga. Szeretnék vele megismerkedni. Hogy hivják az öccsét? H. Hol élnek? 25. Tud Ön hegedülni? 19. Vannak unokatestvérei? 17. Meglátja. nyáron mindig ott van náluk legalább az egyik. HUSZONHETEDIK GYAKORLAT (Feladat.) 1 rl feje? 4. hogy itt laknak. Tudja hogy hol laknak Asztalosék? 7. A: Nagyon fogok örülni. Örülnek a szülk. Mit feledett Hol van az ön lakása? 9. Kik a nagyszülk? 6. Sokat jár Ön társaságba? 23. Élnek még Asztalos úr szüli? 24. 8. Azeltt Erdélyben laktak. Jót tesz Önnek a ten- . Elre is köszönöm kedvességét. ha tehetségesek a gyermekeik? 21. B: Jól van. volt szó 3. Régóta ismeri B úr Asztalosékat? 22.

azután a halion keresztül felmennek kell meg határon. A hegy meredek De A a sziklák állnak. . A portás a szálloda titkárjához utasítja ket. állandó lakóhelyüket a gyer- mekek mondaniuk. az ablakon kivül erkélye nyílik szobájának van. Dubois a Gellérthegyre. Ettl megtud- hogy a szobákat fenntartották rendelkezésükre állnak. (esetleg út- levelük számát. Az els emelet csak a másodikon jutott hely. egy ajánlott és egy express levél. mikor léptek be a s ha állandóan az országban laknak. vallásukat. a Gellért magukat. A s most azonban vendégek. születési helyüket. állásukat. Dubois úr számára már posta is érkezett: üzleti levelek. között utak kanyarognak. telefon Dubois úr és felesége egy szép nyári napon Budapestre érkeznek. Aláírja a vevényt. szobáikba. foglalkozásukat. vitetik Az autóval. állampolgárságukat. kaptak-e lakhatási bizonylatot. mieltt fel- számukra helyett mennek szobáikba.geri 2Q. az utcákon át. Hol lakik rokonsága? Mit szeretne A úr? 30. a téren Dunát. az utak mellett fák a fák ^latt pedig virágos gyepsznyeg zöldéi. Az erkélyrl szép kilátás és sziklás. kitöltik a bejelentlapokat. szobából és fürdszobából szállóhoz ják. ahol álló táviratilag egy három lakosztályt rendeltek. 87 — Asztalos úr leveg? 28. családi állapotukat. Duboisné térre. Mikor mutatja be B úr A urat Asztalosaknak? Szálloda. nevét). Kinéz úr a Gellért A szállóval szemben a is ott látja a Megyetem egyik épületét. posta. megáll túl az ablak eltt. A kül- földiek érkezését bejelent lapra rá kell írniuk családi és utónevüket. Kedves bácsi Asztalos úr édesapja? 31.

De Dubois úr elbb még levelezését. Az elintézett teszi s egymás mellé a megírja a válaszokat. Dubois úr elször a zuhany azután rugékonyan fejest ugrik a vizbe. Egyszerre csak félbe szakad a beszélgetés. megállapodnak abban. mert nem szeret felesége nélkül utazni. A folyó fell hvös fú a szálló A fépület mögött is már Duboisék elintézi van a hullámfürd. halló. Királyi mulatság a hvös hullámokban lubickolni. Úgy látszik. hogy másnap találkoznak. Az megmagyarázza neki. Ha idegen embernek így kell kezdenie a levelet: Igen tisztelt uram. a szekrénybe akasztja és elrakja a fehérnemt. Már négy év óta nem járt Budapesten. hogyan kezdje s hogyan fejezze be a levelet. híd. szétkapcsolt a központ. szobalány leviszi könny ket a szabóhoz kivasaltatni. kér a titkártól. De van Dubois úrnak egy olyan üzletEnnek levelet ír. mert hosszú az út a Szajna melll a Duna mellé. Kerényi úr jelentkezik s miután üdvözölték egymást. Dubois úr üzleti ügyei miatt utazott Magyarországra. A házaspár most lemegy a hul- lámfürdbe. A fürd után meguzsonnáznak s uzsonna után Dubois úr felhívja üzletfeleit. Nagyságos.88 tér mögül ide látszik a Duna és a Duna szél fölé hajló Ferenc József felé. Halló. francia címe is franciául van írva. fürdzk közé. Beszél ugyan magyarul. Ez Franciaországból érkezett. kiáltja de nem jelentkezik senki. hetvenöt tizenkett (7512). de nem tudja biztosan. Méltó- . így: József. bélyeg van leveleket rajt. bemondja a telefonszámot. hogy értesítse ket megérkezésérl. vagy: Igen tisztelt Doktor úr. Eközben a ruhákat szobalány kicsomagol. a alá áll. ír. a Duboisné nyáii ruhái kissé meggyrdtek. fele is. egy óra múlva fürödni fognak. A levelek közül elször az expressz levelet bontja fel. Leakasztja a telefonkagylót s mikor a központ jelentkezik. Erre nézve tanácsot Dubois úr. Feleségét is magával hozta. akinek nem tud telefonálni.

a vasút. ügy végett táviratozni is akar.. ha a borítékra a cím odaírja címét. Ha jó barátjának ír az ember. hogy A távirat azonban nagyon hosszú. II. mint s más elintézni valója van. II. Dubois Kelety Károly utca alá a feladó is 12. Az egyik ablaknál leveleket. nem ismerem az itteni Most érkeztem Budaszokásokat. igaz híve: Dubois. Lónyay Pál mérnök úrnak. Azután szükségem van magyar pénzre. így kezdi levelét: Kedves Barátom. a táviratot feladni. Dubois pestre és úr: Jó napot. lehet melyik ablaknál dezi a postatisztviselt. Titkár: Tessék parancsolni.. Azonnal elkül- . Legyen olyan kedves. filléres bélyeget kell ragasztani. hölgyeknek ezt: Kezét csókolja: stb. De akármelyik bankban lehet pénzt váltani. Elmegy hogy tanácsot kérjen tle. le- levélre . 2. úr: adjon nekem egy-két felvilágosítást. Budapest. leveleire. . Hogyan lehet azt szerezni? Titkár: Itt a házban is van pénzváltó intézet. hogyan kell írni a címet. Befejezésül pedig ezt írja: Kiváló tisztelettel. mikor befejezte a úr elmegy a postára. A hivatalnok filléres. . hogy mennyi bélyeget kell tennie megmondja: belföldi forgalomban velezlapra szóló . Titkár: Méltóztassék írni: Nagyságos (vagy Méltóságos) Dr. úr jelents üzleti Dubois Megkér- tisztvisel tanácsára tehát légipostán viszi küld izenetet. . Elször is. a levelet. titkár úr. még ma el kell küldenem ezt a levelet.— ságos 89 — Asszonyom. Nem tudom azonban. Jó ismersnek ezt írja az ember: Szives üdvözlettel. levélírást. Külföldre levelek díjszabása országonként változik. Dubois feladja az ajánlott bélyeget vásárol s megkérdezi a hivatalnokot. Jó. A repülgép gyorsabban Dubois úrnak egy a szálloda titkárjához. Dubois úr: Köszönöm szépen. Hat óra körül.

Titkár: a Az idegenforgalmi iroda a Vigadótéren van. ott. úr? Honnan jön X. közül. Jó napot Titkár: kívánok. úr? Honnan jön D. Dubois úr: Köszönöm a felvilágosításokat. mögül. asztal mellé. úr? sétál A fák A fák A fák közé. mögé. Érdekldni akarok az egyik fiút. asztal melll. úr? Az asztal alatt. . Honnan Hol folyik a Duna? A hegy A hegy A hegy Az Az Az mögött. A zuhany A zuhany A A A alóL Hol úszik a felh? Hova száll a felh? város fölött. alá. majd magam megyek. Hol áll a tanár? Hova áll a tanár? Honnan jön a tanár? Hol folyik a Duna ? Hova folyik a Duna? Az asztal eltti Az asztal elé. Vigadóban. Hol van az Ön lába? Hova áll D. asztal mellett. úr? ül B.90 — döm ebben a bankban a legújabb árfolyam szerint váltják be a külföldi pénznemeket. úr? X. úr? Hova ül B. merre van az idegenforgalmi iroda. úgyis van dolgom a városban. Az asztal elöl. úr? Hova sétál X. Dubois úr: Köszönöm. Ajánlom magamat. Honnan jön a felh? város fölöl. Csak azt mondja még meg. város fölé. Honnan Hol jön B. között.

hogy fenntartották-e számukra a szobákat? 5. Kitl tudják meg. Hova néz ki? 12. A A A A A kerítésen kívül.gy könyv végett. úr után. mieltt felmennek szobáikba? 7. X.) 1. úr helyett. Öra közben. Mit csinálnak a vendégek. valamitl fogva. X. Hol ülnek B. Mi érkezett Dubois úr számára? 9. Mit írnak a bejelentlapra? 8. Hol megy X» úr? Alikor tanulunk? Y. a téren át. HUSZONKILENCEDIK GYAKORLAT (Feladat. Mit ír alá Dubois úr? 10. köré. Van hely az els emeleten? 6. Mikor utazik X. Mikor érkezik Budapestre Dubois úr és felesége? Hol rendeltek szobát? 3. E. úr végett. úr? Mióta van Pesten? Esy hét múlva. úr miatt. Valamihez képest. Tiszán innen. Mi van a szállóval 2.'ék? Hova ülnek B. Dunán túL Valaminél fogva. Két nap óta.91 — körül. Kabát nélkül. X.-ék? Az asztal Az asztal Honnan fú a szél? Merre fú a szél? A Duna A Duna felöl. felé. Hol áll meg Duboisné? 11. téren keresztül. úr? Valamire nézve. kerítésen belül. Hogyan rendeltéjc meg a lakosztályt? 4. Ki helyett beszél Ön? Ön? Ön? Ki (mi) miatt Ki (mi) jött végett jött Hogyan megy Ön? Hol van B. . úr? Hol van Budapest? Hol megy B. Egy könyv miatt.

Melyik levelet bontja fel elször D. Mi van a téren túl? 14. Ami az egyik országban szokásos. 39. hogy kalapot emelnek. Mit csinál a szobalány? 24. Mi írni viszi légipostát? 42. úr? 27. amit jóbarátjának ír? 36. úgy. annyi szokás'*. Milyen a hegy? 16. Ismeretlen embereket és távoli ismersöket. Miért utazott D. valója? Van D. Ki magyarázza meg ezt D. Mik állnak az utak melleit? Mi mögül? 18. Hogyan kell telefonálni? 32. Honnan érkezett ez a levél? 23.Q2 szemben? 13. D. zöldéi 20. 46. Mikor megy el D. úr? 22. Hogyan fejezi he? 37. Sok levelet ír ön? 33. a fák alatt? 19. akiknek nincs . Mit csinálnak fürd után? 31. Hogyan kell kezdeni a levelet? 34. a másikban nevetséges és hibás lehet. úrnak? 35. Hogyan kezdi az ember a levelet. Hosszú az út a Szajna melll a Duna mellé? 30. HoHol Társadalmi szokások „Ahány ház. köszönnek elre a hölgyeknek. Kik közé áll megy a házaspár? 26. Mit csinál a könny Hova nyári ruhákkal? 25. Miért hozta magával feleségét is? 29. Minden országban mások a társadalmi formák. úrnak valami Kitl kér tanácsot? 43. Hol adja D. Nem olyan egyszer a megszólítás kérdése sem. Hogyan elintézni kell egy levél címzését? 44. Hol lehet pénzt váltani? gyan váltják be a különböz pénznemeket? van az idegenforgalmi iroda? 45. úr a postára? 38. úr Magyaror- szágra? 28. A külföldivel gyakran megtörténik. Hova nyílik kilátás Dubois úr erkélyérl? 15. Mi látszik ide a Duna Mikor fognak Duboisék fürödni? 21. Mi kanyarog a sziklák között? 17. Hát a táviratot? 40.-ék a fel az a ajánlott levelet? 41. hogy akaratlanul is helytelenül viMagyarországon például mindig az urak selkedik.

Keresztnevükön szólítjuk ket. V. jan. Magyarországon tegevalamilyen pld. 1930 januárW. méltóztassék.: Akinek rangjával szólítjuk. jó napot. estét tóztassék helyet foglalni. Hölgyeknek így köszönök: Kezét csókolom. A hivataluk nevét mondjuk pld. jó kívánok. 1931. Gróf úr. Ménesi át 22. helyette ezt a szót: maga.-án. címük vagy pld. meghívásnak s a látogatásnak is bizonyos formaságai. A hivatalos meghívó körübelül így hangzik: a Vannak Gárdonyi Zoltán és felesége szívesen látják Dubais Pál urat és feleségét vacsorára. a Ilyen . A hölgyeknek azt mondjuk: Nagyságos. hivataluk. 2. méltóztassék Az Ön megszólítás rendszerint kissé hideg. tessék elküldeni.: Káldy úr. A meghívásnak van hivatalos és bizalmas formája. Jóismersök. így köszöntöm: Szervusz.* Doktor úr. k. Méltóságos uram. különösen a fiatalok.— valamilyen lítunk. van szerencsém.: Forvos úr stb. azt címével. idegen embereknek mondjuk. Budapest. Akit nem annak így köszönök: Jó reggelt.: Tessék leülni. A magyarban nagyon gyakoriak ezek a szavak: tessék. Méltóságos Asszonyom. Ilyenkor az étkezésre rendesen tánc következik. Ha valakivel tegezdöm. g3 ^ vezetéknevükön szómagasabb hivatalnokoknak Bíró úr. Ma már sokszor mondják feljegyezni. de sokszor tegezdnek az idsebbek is.-én este 8 órakor. Ismers úrilányoknak nem mondjuk azt: kisasszony. Tanácsos úr. nieghivókat rendesen csak nagyobb estélyek alkalmával küldenek szét. Az urak frakkban vagy szmokingban. zdnek. Pld. címe van. méltegezek.

Másként hangzik természetesen hívója. jan.-én. Í931.— hölgyek bizonyos estélyi 94 — meg.'év. hogy megint Budapesten tartózkodik. Budapest. Budapest. II L Kedves Dubois. ilyenformán: Igen tisztelt Méltóságos szóló Uram és Asszonyom Január együtt tizedikére köszönettel elfogadom s megtisztel meghívásukat a kitzött idben feleségemmel Igaz tisztelettel. 5. Sajnos azonban egyéb fontos elfoglaltságom miatt nem áll módomban annak eleget tenni.-én. hívük: Dubois Pál. Szíves üdvözlettel : Dr. meg fogok jelenni Buda pest Vagy: /gen y 1930. 1930. Kiss Lászlóné. Ilyenformán: 'a jó ismersök meg4. 5. nagyon örülnénk^ ha feleségével együtt eljönne. ruhában jelennek A meghívóra Méltóságos idn belül válaszolni kell. Igaz tisztelettel^ hívük: Dubois Pál. hallottuk. tisztelt Méltóságos Uram és Méltóságos Asszonyom / Hálásan köszönöm január tizedikére szóló kedves meghívásukat. . jan. Legközelebbi csütörtökön néhány ismers és jóbarát lesz nálunk ebéden.

Az ebéd fél kettkor kezddik. Tudja. nem láttátok Nagyságos Asszonyékat? Kós: De igen. Azt hiszem nem vettek észre minket. mennyire érdekelnek engem az foglalom le dolgok. Marika: az orvos leánya és Kós Károly. tetszett a Tegnap már az Megnéztük a Bánk De nekünk jobban dráma. Nagyságos Asszonyom? Duboisné: Köszönöm. kivánok. Én magát Franottani magamnak Dubois. Kiss. Kós: lányom vlea társaságot? helyet. Dubois úr és felesége. Az asztalnál: Tessék hozzálátni. foglaljanak Parancsolnak egy cigarettát vagy szivart? Dubois: Köszönöm szépen. a zenekar már játszotta a nyitányt. mint az opera. Mikor Duboisék megérkeznek. nekem nem szabad. láttuk ket. már együtt van a kis társaság: a háziasszony és az ura. engedi. Meg- hogy bemutassam Szabó Péterné. hiszen akkor még nem ismertük egymást. Duboisné: Mi egy kissé késn érkeztünk. feleségem meg nem dohányzik.95 meghívja magához ebédre Dubois urat és feleségét. mi pedig a földszinten. Ök egy els emeleti páholyban ültek. nagyon operában Bánt. a szünetben pedig bejött hozzánk . Kiss: is voltunk az urammal. leányom. Kiss László orvos Kissné: Isten hozta magukat kedves Dubois. mesélni fog nekem ciaországról. ennek húga és sógora. A szobalány: Tálalva van. Mariska: a génye. csak nem találkoztunk velük. Kissné: Akkor menjünk az ebédlbe. voltatok a Az operában voltak? Koshoz: Ti is ott Bánk Bán eladásán. Tessék. Dr. jó étvágyat Duboisnéhoz: Hogy érzi magát Budapesten jól. Szabó Péter. a leány vlegénye.

egyék. pedig nincs igazad. mert éhesen marad. Mindig mondom. Csak a kórusok voltak egy kicsit gyengék.- Q6 - egy ismersünk és vele beszélgettünk. nászutasoknak is. Az ebéd végén feláll a társaság. Bánkot Székelyhidy énekelte. Nektek miért nem tetszett? Bizonyosan bennetek van a hiba. •Kiss: Milyen volt az eladás? Ki énekelte Bánkot? Diiboisné: Az eladás elég jó volt. rólunk. rát. bennünket is látogassanak meg. Majd ha Párizsba mentek. ne vitatkozz Apával. ott jobbat is hallhattok. csak tiszta vizet kérek. Nem messze tlünk van az Opera Kiss: Rólatok már eleget beszéltünk gyerekek. de nem fog rajtatok a szó. Ne mondjátok hogy nem vagyunk jó gyerekek. Azután átmennek a szalonba. Dubois: Pedig Párizs valóban nagyon szép sszel. belletek sem lesz világutazó. Neked könny beszélni. . Kiss: Hallottátok gyerekek. vagy a MátOda azután ti is eljöhettek értünk. Parancsoljon Nagyságos Asszonyom ebbl a sültbl. Tölthetek Még bort? Duboisné: Köszönöm. Székelyhidy szépen énekelt. Ha eljönnek Párizsba. a Nagyságos Asszonynak tetszett az eladás. kezet nyújtanak egymásnak s azt mondják: „Kedves egészségére". különösen az els felvonás. Te nem voltál ott. Kiss: No. dicséri a párizsi Kós: Mi inkább a Balatont választjuk. Marika: Te mindig bennünket okolsz Apa. Nem akartok oda menni nászútra? Dubois úr nagyon szt. de a többi énekes bizony gyenge volt. Nagyon szép közönség volt. itt szolgálják fel a feketekávét. Kissné: Tessék kedves Dubois. menjetek világot látni. Kissné: Jól van Marika. Az eladás után azonban az elcsarnokban azt hiszem láttam magukat.

Q7 - Én olvasok olvas Te olvasol .

-ékat? 37. Hol 35. Hogyan köszönti az ember azt. ha más dolga van? 23. Milyen volt az eladás? A fia- 41. Hogyan szólítjuk az ismeretlen embereket? 7. Hát a hölgyek? 21. Miért nem vették játszott a zenekar. Milyen formái vannak a meghívásnak? 17. Milyen megszólítás az ön? 15. úrnak? 27. Miért nem? 42. Mit ír az ember. Hogyan jelennek meg ilyenkor az urak? 20. Miért? 31. akinek valamilyen címe vagy rangja van? 9. Mit mondanak helyette? 16. Mit megérkeztek? taloknak kozik 44. Hogyan kér meg valakit.- 98 — HUSZONKILENCEDIK GYAKORLAT (Feladat. Hogyan válaszol az ember a meghívóra.-ék 40. mikor D. Hogy hangzik a hivatalos meghívás? Milyen alkalmakkor küldenek szét hivatalos meghívókat? 19.) L Minden országban egyformák a társadalmi formák? 2. 34. Mi történik meg a külföldivel? 3. Látták észre egymást? 38. Mikor kezddik az ebéd? 26. is Kik voltak még az D. urat és feleségét? 25. Mi nem lesz be- tetszett? 43. Érdeklik Kissnét a párizsi dolgok? 32. Kik tegezdnek Magyarországon? 12. volt D. Kik köszönnek elre Magyarországon? 4. Hogyan szólítjuk azt. Ki hívja meg ebédre D. akivel tegezdik? 13. Mit mondunk a hölgyeknek? 10. Kivel vitatHova mennek nászútra a fiatalok? Miért nem mennek Párizsba? 45. Ki foglalja le magának Dubois urat? 30. mond val? Kissné az asztalnál? 33. 39. Kiket mutat be Kissné D. Egyszer a megszólítás kérdése? 6. ha elfogadja almeghívást? 22. Hogyan köszönnek az urak? 5. Hogyan hangzik a jó ismersök meghívója? 24. Dohányzik D.-né az urá- Mit néztek meg? Operában? 36. Hogyan szólítjuk az ismers úrilányokat? 11. Mit mondunk a magasabb hivatalnokoknak? 8. Marika? . Mit 18. Mit mond a szobalány? 29. úr? 28. hogy üljön le? 14.

Bizony nagy különbség van a házak között. a leveg sokkal tisztább és jobb.lölük? 46. 48. az utcákon kicsi a forgalom. Különösen a gyermekek miatt. s lakás úr lakást olvasgatja lép keres. tk. Egy hátránya azonban van ezeknek a lakásoknak. A belvárosi lakásoknak meg van az az elnyük. és különbözk a bennük lakó emberek is. Milyen más az élet egy hatalmas amerikai felhkarcolóban. a társaság tagjai ebéd után ? Duboisnénak? Mit mondanak egymásnak László A ház és a Bárdoss között. a csend sokkal nagyobb. város belsejében természetesen nagy. Amerikában harminc. Felesége a Tisztviseltelepen vagy valamelyik villanegyedben: a Rózsadombon vagy a Gellérthegyen szeretne lakást bérelni. hogy közel vannak a hivatalokhoz. Eleget beszéltek már róluk? 49. Érdekldik az ismersök újságokban az apró hirdetéseket az érintkezésbe egy-két lakásközvetítvel is is. úr? 50. negyven A Ezek a felhkarcolók. akinek autója van. mint a város belsejében. ahol a különféle iroemeletes házakat is építenek. mond Miért egyék D. megfelel lakást Feleségével embernek valók. járkálnia. 7* . a színházakhoz: a város központjához. akinek sokat kell szaladgálnia. hogy gyakran beszélget a lakás kérdésérl. Messzire feküsznek a központtól s azért elssorban olyan találjon. De ma már sokkal jobb a közlekedés s a villatelepek is könnyen megközelíthe-. Ma már egyre magasabbra építik a házakat. többemeletes bérházakban laknak az emberek. Olyan embernek. sokkal megfelelbb egy bel- városi lakás. A villatelepeken minden villának van kertje. Mit OQ Kiss mond Mit nekik az apjuk? 47.

100 dahelyiségekben lázas munka folyik. a patakon túl. a villanyosok csengetése. idegen emberek járkálnak a folyosókon. amely büszkén lépdel közöttük. körülugrálják a pulykakakast. hogy megnézze nyit. Erzsébet a lakást. Csengetnek. de meg kell elégednie azzal a lakással. ahol az emberek családostul egy-két szobában laknak. írógépek kattognak. számú házhoz. ahol számos lift bonyolítja le az óriási forgalmat s az épületek tetején gyakran színház. vidéki magyar udvarházakban. mert az ura itt jár hiva. Távolabb a szélben hajlongnak a magas. Ha az ember este tíz óra után megy haza. barokk stíl. játszadoznak a gyermekek. Milyen nagy a különbség a pesti bérkaszárnyák és egy falusi udvarház élete között. szobalány ajtót B. A kiadó lakást akarjuk meg- nézni. : szobalány: Igen. Itthon van? A B. azt melyet az egyik lakásközvetít ajánlott neki. az utcasarkokon álldogálnak s a földszintes házak között csak itt-ott bólongat egy-két árva akácfa. . amelyet egy Erzsébet körúti bérház második emeletén vettek bérbe. A bérházakban senkinek sincs kertje. a réten vidáman nyargalásznak a csikók. kert vagy mulató van. kapupénzt kell fizetnie a házmesternek. az utcáról behallatszik az autók tülkölése. . hivatalnokok futkosnak. senki sem mondhatja: „Ez az én házam*^. az udvarban futkároznak. ahol a ház mellett szép kert húzódik a csendesen folydogáló patakig. Mennyivel szebb az élet a kedves. talba. egy emeleten több család is lakik. mint a külvárosok szegényes kis házaiban. Kit jelenthetek? Tessék a névjegyem. Bárdoss úr feleségével együtt elmegy az körút a 22. karcsú nyárfák Bárdossné is ilyen házat szeretne.: Máté úrral szeretnénk beszélni.

: Rendben van. Mit szólsz hozzá kedvesem? B.: Van szerencsém. Csak egy sznyegre van .-né: Nekem is tetszik. míg a szobalány bejelenti ket. Az elszobából jobbra nyílik a dolgozószoba. hogyan lehet legjobban elhelyezni a bútorokat. Még megnézzük.101 B. ide a fal mellé a könyv. az els emeleten egy biztosítótársaság hivatalai vannak. B. a harmadik emeleten pedig egy nyugalmazott minisztériumi tisztvisel lakik leányával és annak családjával.: Amint látta Nagyságos Asszonyom. a beosztás megfelel. A hálószobából kis tapétaajtó nyílik a fürdszobába. negyedévi részletekben elre fizetend.-né: Jó? üj Ahogy gondolod. Ebben a szobában helyezzük el a dolgozószobámat. Önök alatt. azután lemegyünk önhöz és megírjuk a szerzdést. A Körülbelül ekkora volt a régi lakásunk szoba is volt benne. A szobák két utcára nyílnak. A lakás öt szobából és mellékhelyiségekbl áll. És mondja csak kérem.- szekrényt. Ilyen lakásra gondoltam. ide az ablak mellé az Íróasztalt. következ Az ebédl is szobák szépek.: is. a kamra és a cselédszoba. ettl balra a gyermekszoba. én a magas földszinten lakom. tiszták és világosak. a szoba a szalon. a itt ebben a sarokban pedig asztalt. M.: Helyes. jó napot kívánok. mennyibe kerül ez a lakás? M. kiveszem a lakást. a karosszékeket és dohányzó B. A kiadó lamegtekinteni? Méltóztassanak felfáradni kást óhajtják velem. Ebben minden bennfoglaltatik. azután következik az ebédl. mellett van a hálószoba. B. és felesége az elszobában várakoznak. Ki lakik a szomszédban ? Ugyanennyi Milyen em- berek a többi lakók? M. B.: Négyezerötszáz peng évenként. Itt balra van: a konyha.

nagyon kényes vagyok arra. Tudod. B. Mikor óhajtanak beköltözni az Nagyságos Asszonyom? B. Át fogjuk tapétáztatni.-né: Barokk. sától. átalakításokat s B.: Tiszta és rendes. akkor egy részét is felhasználhatjuk. Nagyon nyugodt vonalú bútorok. A konyha falait is szeretném kicsempézlegyen. a vízvezetéket is meg kell igazítatnom.: Ezt egykettre elvégzik! a mesteremberek. egészen B. .-né: tetni. majd meglátjuk. A hálószoba is elég tágasnak látszik. hogy ez a szoba világos és ders legyen. azt akarom. akkor ez a Nekem jó lesz a régi sznyeg is. hogy tiszta Milyen a pince és a padlás? M.: Addig elvégeztetjük lakást. amelyik nem üt el az ebédl stílu- Mert ezt a két szobát szeretném egy kissé nyitni. átal<)kít- úgy. azt hiszem in- kább a szalonba kell újat vennünk. mennyi a felmondási id? M. Egy két darabját még anyámtól öröazt költem. Csekélység az egész.-né: Egy hónap múlva. M. tatni. No.102 még szükség és egy szép szoba rendben lesz. M. de „rend a dolog veleje". hogy egybe lehessen ket B.-né: régi Csináltassunk biedermeier bútorokat.: B.: Egy negyed év. kitakaríttatom a Még egyet. Különben is szeretnék egészen új szalónberendezést csináltatni. hiszem jól összeillenének egy biedermeier szalonnal.: Milyen stílusú ebédljük van Nagyságos Asszo- nyom ? B. A gyermekszobát is szeretném átfestetni. Csak tapétája sötét egy kissé. a hiányzókat egy mbútorasztalos iparmvésszel csináltattuk. Régi családi képeinket bútoraink is a szalonban akarom felakasztani.: asztali lámpára. Olyan stílust kell választanunk. mennyire ragaszkodom hozzájuk.

járkál. járogat. faragcsál. Ezt ismerem. Senkitl. ültetnek.) Mit keres Bárdoss úr? 2. néhányan nem voltak ott. szalad. nyargal. vagdal. Hol érdekldik? 3. nyargalász. Mennyi pénze van? Mekkora ez az Ugyanannyi. stb. valamennyien ott voltunk. stb. amennyi tegnap: sok* ember? Ugyanakkora. Akárkivel. ültet. ültetsz. Mindannyian voltatok ? Senki sem hiányzott? De igen. Hol szeretne a felesége 1. Mit olvasgat az újságban? 4. beszél. amilyen tegnap volt: gazdag. HARMINCADIK GYAKORLAT (Feladat. ír. Igen. dob. Valakirl. Jár. vág. dobál. beszélget. akit szeret. fog. Kikkel lép érintkezésbe? 5. . Ugyanolyan. Ahhoz nem. Ez az ember Kiss János* Ennek van háza. ül. Ahhoz. csak okosan. hajlik^ hajlong. szaladgál. Annak nincs. Ehhez eljárogatok. járdogál. ültettek.103 — takaríttat. üldögél. fogdos. amekkora én gyok: 176 cm* va- Kinek adjak kenyeret? Kitol kérjek pénzt? Kivel beszélgessek? Kihez menjek? Kirl beszéltetek? ott Mindenkinek. ültetünk. Jár^ járat^ csinálj csináltat^ takarít. stb. Ki az ember? Milyen ez az ember? ez Ugyanaz. farag. Azt nem. lép lépked. Mirl beszélget feleségével? 6. aki tegnap volt : K* D. irkál. Ültetek. Az Kovács Péter.

Milyen élet folyik bennük? 18. alá? 32. Van a bérháznak kertje? 23. Mi bonyolítja le az óriási forgalmat? 19. Hol várakoznak B. Milyen stílusú lesz az új szalon? 53. Mi nyílik a konyhából? 43. Hol nagyobb a forgalom.104 Hol van a Oellérthegy ? 8. Hogyan építik ma már a házakat? 15. Milyen bútorokat helyeznek el a dolgozószobában? 50. Hány szobából áll a lakás? 36. Hol van a fürdszoba? 42.-ék. közelíthetk lakások még a villatelepek? 12. Hány család lakik egy emeleten? 24. a villatelepeken vagy a város belsejében? 10. Mit . Mi nyílik jobbra az elszobából? 38.csinál a szobalány? 34. Miért . Szereti Ön a régi bútorokat? 51. Hol játszadoznak a gyermekek? Mit ugrálnak körül? 30. Milyen szoba van a hálószoba mellett? 41. Kik a szomszédok? 46. Hogyan akarja B. Mi bólongat a földszintes kis házak között? 21. Hol írják meg a szerzdést? 49. Mi van ezekben? 17. Miért? 54. Mennyibe kerül a lakás? 47. Mi van a dolgozószoba mellett? 39. Milyenek a szobák? 37. a harmincemeletes házakat? 16. 31. Milyenek a belvárosi házak? Hogy hívják 14. Ma is nehezen meglakást bérelni? 7. Mik hajlongnak a szélben? megy Bárdoss úr az Erzsébet körút 22. úr a lakást? 48. Miért jobb a Rózsadombon lakni. Ki nyit ajtót a csengetésre? 33. Megfelel a beosztás? 44. Milyen emberek laknak a házban? 45. Kiveszi B. Mi a belvárosi elnye? 13. ur átalakíttatni a szalont és az ebédlt? 55. Mi hallatszik be az utcáról? 26. míg a szobalány bejelenti ket? 35. Mik nyargalásznak a patakon túl? 28. Kik járkálnak a folyosón? 25. minta városban? 9. Hát azon túl? 40. összeülik a biedermeier a 29. Melyik szobába készíttetnek új berendezést? 52. Nagy a különbség a pesti bérkaszárnyák s a vidéki udvarházak élete között? 22. Hogyan laknak az emberek a külvárosokban? 20. Mi a villák hátránya? 11. Milyen stilusúak a vidéki magyar udvarházak? 27.

kik fognak résztvenni a nagy nemzetközi tenniszversenyeken. a diszkosz és gerelyvetk készülnek a legközelebbi atlétikai versenyre. Odébb a súlydobók. Nagy a sürgéstorna- forgás. a másik a nyújtón. A salakpálya egyik végében most indulnak a száz méteres futók.— barokkal? a 56. De semmi sem tart örökké. de csakhamar más vonja magára figyelmüket. az egyik csapat a korláton.-ék? tíz Mit kell fizetni a házmesternek este óra után? A sportok hideg volt és sokáig tartott. a távolugrók és a rúdugrók. 105 a — hálószoba? 57. a tavasz is az szezonjuk. homokkal töltik fel az ugró- lehengerlik a futballpályákat.-né a laival? Van 61. Az ugrópályákon is mozgalmas az élet. a hordozható tornaszereket kihozzák a szabadba. pince és padlás? 60. De a tornászok kivonulnak a termekbl. Vannak. most dl el. dási id? Mikor költöznek be B. a hosszutávfutók reggel treníroznak. A klubház erkélyérl egy kis társaság gyönyörködik a mozgalmas képben. A tenniszpályák fell hangos taps hallatszik. 58. teljen. hogy kedves sportjának órát szen- Ilyenkor tavasszal rendbehozzák a salakkal borított futópályákat. ezek rövid távot futnak. konyha faMennyi a felmon62. Ott mérkzések folynak. odébb csapattornát végeznek s egy vidám csoport bakot ugrik. Aki csak teheti reggel vagy A tél este. De az atléták sem maradnak el. egy-két siet a sport- telepekre. akik a könny atlétikát szeretik. egymásután jönnek a magasugrók. felássák és friss pályákat. Elég tágas Átfestetik gyermekszobát? 59. Mit csináltat B. A . hivatalos elfoglaltsága eltt vagy után. Elmúlt a tél s a tavasz már kinn találja az embereket a sporttereken. a harmadik a lovon tornászik.

— Jóska: Gyerekek! Fogadni mernék. tudod. mások a jöv verseny esélyeit. S a versenyen . . hogy Pista már megint a beszélni. hányadik gólt rúgja már Pataky? futballért rajong. gem jobban téli érdekel a De ne haragudj öregem. Az öltözkben már öltözködnek az emberek. Pedig még sok a megbeszélni való. zásra. . fésülködnek. mint egy futballmérkzés. Különben is. A társaság behúzódik az öltözkbe. Egyesek a legutóbbi atlétikai vesenyt tárgyalják meg. hogy jó formában lesz és megnyeri a versenyt. Pista: láttad Barátom! Ha volna. No. beszélgetnek. Gyönyör volt. A fürdszobákban nagy kis locsolódás is a lárma. Hangos is a vasúti kocsi. Közben lassan bealkonyodik s a pályán elcsendesedik az élet. mint akkor. Soha sem tudhatja az ember Mindenkivel megtörténhetik.— férfi 106 — páros különösen jól játszik. Egész télen folytak a készüldések a nyári táboroSzorgalmasan és szépen dolgoztak a fiuk. de a vegyes párok is szépen dolgoznak. a kimelegedett atléták mosakodnak. dlnek el a bajnokságok. vége az iskolának s a vonat vígan szalad a Balaton felé. a lusták és álmosak már nyújtózkodnak. egy elfordul. törülköznek. a kapu eltt beadta a lapdát Patakynak és Pataky bumm — berúgta az els gólt. Egy ilyen táborozás mégis csak szebb. nevetgélnek. mikor a Molnár lefutott a jobbszélen. Most végre itt a nyár. . az egész csapat. Mitha másról nem is lehetne Halló. Mind itt vannak. énekelnek a legénykék. ne mentegetdz- lelkesedhetsz tovább. én még nem láttam olyan szép összjátékot. endobogóki kirándulás. zuhanyoznak. Feri: Lehet az zél. már a tizedik is. ásítoznak és az ágy után vágyakoznak.

ha Svájcba mehet az ember. A kezddött az élet. Mehettünk már egy óra hosszat. De a menedékház még n^essze volt. nagy hómezk. Ez a téli sportok eldorádója. érintetlen. Hát még akkor. de még így is könnyen eltévedhettünk volna. mondom. „Meg egy repültér. St. Davosba. irányt is volt nálam. Milyen másként volt ez régen. Egyszer csak elkezd havazni. ott kiszálltunk és fel a hegyekbe. Világított ugyan a hó." Siettünk is. „siessünk. majd elmondom. Csodálatosan szépek a havas téli fenyvesek. mert nemsokára sötét lesz. A telepeken kilométerhosszúságú pályákat készítenek. Nagysokára mégis elértük a túristaházat. mikor egyszerre csak borulni kezdett. de jó ersen. A nagy jégpályákon nyüzsögnek az emberek. ahogy csak siethettünk. nagyszer . A hegyeken mindenütt menedékházak. sífelszerelést is vittünk magunkkal. mondja az egyik fiu. az egyik fiu a ródliját helyiérdek vasúttal mentünk a végállomásig. de az ördög se tud havazásban tájékozódni. „Repülgép kellene ide".107 Sanyi: Feri: Hogyan Hát is volt az a hires kirándulás? ide figyelj. itt folynak le a ródli és bobversenyek. hajrá. egy órán belül nem érhettük el. Az emberek féltek a hideg téli napoktól. Ilyenkor vannak a nemzetközi gyors-és mkorcsolyázó versenyek. Szerencsére jól ismerem a vidéket. vagy az osztrák Alpokba. „No fiuk". ahol felszállhat". melyeket még nem szántottak fel a síelk. magával Téli sportokat akartunk zni. szánkázni és korcsolyázni is bundában mentek. mondom én. Másnap aztán hozta. érzés. Majdnem eltévedtünk. a jéghoki mérkzések. hogy kimegyünk egy-két napra a Dobogókre. Moriztba. Karácsonykor Mindannyian összebeszéltünk öten fiuk. beláthatatlan. A biz az parancsnok úr: A téli sportokról beszéltek fiuk? Hát ha az ember sítalpat köthet a talpára és végigszáguldhat a lejts hómezkön.

takaródzik. motorcsónakokkal. Most is úgy betakarództál. mintha az északi sarkra mennénk. azon egész nyáron evezhetek.Feri: 108 - van egy fagyos szentünk. A parancsnok úr: Készüldjetek fiuk. nyújt. Egy kett. megy. adhat. mutatkoznak. hogy csak a Balatonon van viziélet. adhat. Ilyenkor kivonulnak a vadevezsök. Ugye Laci te még fürdeni is bundában mégy. Ne gondold. Ott kiúszhatjuk és kifürödhetjük magunkat. * ad. adhattok. ha a Balatonnál leszünk. takar. mutatkoztok. s különösen szombaton és vasárnap annyi a csónak. mutatkozik. mert a vonat nem várakozhatik sokáig. úszom. tehet. húz. mutat. mutatkozunk. szre olyan barnára égek a napon. Megérkeztünk. mondhat. mint Nekünk is a csokoládé. nemsokára meg- érkezünk. mutatkozol. De evezscsónak sok van. húzódik. törülj törülközik. A vizén lehet csak igazán sportolni. adhatnak. sátrakat. Jóska: jól Mi a Dunán szoktunk nyaralni. Pista: No majd nem húzódozol a fürdéstl. három. adhatok. gurulóüléses csónakunk. nem lehet Nekünk is van egy kétevezs. Ne vitatkozzatok. mentemos^ getödzik. mutatkozik. kiszállni! mosakodik^ fésiily fésülködik. lát. tesz. ott vitorlázni. csónakázom. pokrócokat visznek magukkal és kint is alusznak sokszor a szabadban. menteget. evezek. nyútózik. mehet. adhatunk. láthat. vitorlázom. Gyorsan kell kiszállnunk. . A Duna is tele van gzhajókkal. mutatkozom. hogy alig lehet mozogni tlük a vizén. Én bizony egész nap a vizén vagyok nyáron. mond. adhatsz.

adni. kérni: 109 .

110 ~ menni .

— Mit vittek magukkal? 45. milyen másként öltözködtek ezeltt ötven esztendvel s hogy milyen változatos gazdagságú a különböze népek viselete. De nemcsak az izlés változandósága. bálokra hivatalos. Miért nem tévedtek el a fiuk? 53. Hogyan megy fürdeni Laci? 62. . Régen is sze- emberek a téli sportokat? 61. hivatalba egyszer utcai ruhát vesz fel az ember. Minden kornak megvan a maga öltözködési stílusa. ha látogatást tesz. Mivel van tele nyáron a rették az vasárnaponként? 66. Elérhették egy óra alatt? 50. Milyenek a havas téli fenyvesek? 58. ha hivatalába megy. is befolyást gyakorol- nak Egészen másként öltözködik az ember. ha az ember végigszáguldhat a havas mezkön? 56. Utcára. Mennyi ideje mehettek. 111 — a helyiérde- Meddig mentek kvel? 46. Hogyan kezdett havazni? 52. Hol van Pista egész nyáron? 63. vagy ha estélyekre. Miért kell gyorsan kiszállni a fiuknak? 65. Duna? Kik vonulnak ki A válik igazán nyilvánvalóvá. Gondoljunk csak arra. Mit visznek magukkal a vadevezsök? 67. puha. de nemcsak az egyes koroknak. Milyen pályákat készítenek a telepeken? 59. Milyen a téli sportélet Svájcban? 57. Milyen érzés az. Mi kezddött másnap? 54. Milyen ágai vannak a vizisportnak ? 64. Milyen messze volt a menedékház? 49. Hol száll fel a repülgép? 51. színes inggel. Miért siettek? 48. hanem a divat a társadalmi szokások változásaira. hanem az egyes nemzeteknek. divat ha az Változatosság gyönyörködtet. Milyen versenyek folynak le itt? 60. mikor borulni kezdett? 47. Ez az igazság akkor emberek öltözködésére gondolunk. Mirl beszél a parancsnok úr a fiúknak? 55. st egyes vidékeknek is.

Mennyi különböz anyagú formájú kalapot látunk nap nap után. annál változékonyabb azonban a ni. fekete zakkót húz. Apró. csikós fekete nyakkendt köt s fekete keménykalapot tesz a fejére. színházban. A férfidivat eléggé konzervatív. operában lett estélyi ruhát. fekete selyemharisnyát és lakkcipt húz. a harisnya és színe és formája. barna vag>' szürke felöltöt puha kalappal. antilop és vászoncipk. *) Kereskedkkel. sevró. színt. ezek évenként és szezononként változtatják a divatot s a társaságbeli hölgyek sietve követik ket. szabást kiválasztani. . Ezekben minden cipfajta megtalálható: apró selyem tánccipk. estélyeken. hivatalban utcai ruhát. Az elegánsan öltözköd höl- gyeknek egész cipraktáruk van. színes harisnyával. keményített mellü inget vesz fel. szürkecsikos nadrággal. S a toa- még nem cip és kész magával a ruhával. Minden társaságban vannak követend mintaképek. fekete vagy fehér csokornyakkendt köt. karimátlan. mint a férfiaké. lakk. bársony. alacsonysarku sportcipk és sarok nélküli tenniszcipk*). utcán. Nagy mvészet az egyéniségnek megfelel anyagot. Estélyekre vagy bálba frakkban vagy szmokingban megy az ember. Otthon általában könny pongyolát vagy háziruhát viselnek. Hivatalos látogatásra feketébe öltözik az ember. széles karimájú szalmakalapokat stb. selyem és nemezkalapokat.— fekete 112 — vagy barna cipt. iparosokkal a megfelel fogalomkör szókell kincsét begyakorolni itt is és a következ gyakorlatban is. A hölgyek öltözködése sokkal változatosabb. a felölt és kalap megválasztása is mind gondot és ízlést igényel. több szabadságot enged az egyéni ízlésnek.

egészen keveset derékba szabva. De lehetleg sima. ha van kedve hozzá. A zdve hogy az öltöny elsrangúan fog anyag is elsrend. Nem szeretem könny mintázatú szöveteket mutasson. Szöveteket is tart raktáron a szabó. Sándor Eleknél dolgoztatok. széles kihajtóval. Berlitz. Mennyibe kerül egy öltöny ebbl az anyagból ? A szabó: 260 peng. Dóczy úr: Elre is Milyen öltönyt méltóztatik? Dóczy egészen úr: Egy világos nyári utcai ruhát. köszönöm a fáradságát. A napokban megyek én is próbálni. Megpróbálhatnám a ruhámat? Hoztam egy új rendelt is. vegyen mértéket. ha megmondaná. Azonnal hívom a szabászt. Bárdos úr: Ezer örömmel. Magyar állni s az g . jöjjön velem. hogy olcsó. Csinálja a kabátot is. sem az ersen min- tázott szöveteket. nem szeretem a nagyon szkre szabott ruhákat. róla. Nagyon megbízható. A szabó: Ezer köszönet. mint a mértékre készített. Dóczy úr: No. Ezek a minták a legdivatosabbak. nagy hálára kötelezne. ki a szabója.— a) Dóczy náltatja 113 — úr. Dóezy úr: Jól van. meg a nadrágot is elég bre. nem mondhatnám. Milyen szabású legyen a ruha? Dóczy úr: Egészen sima. A szabó: A készen vett ruha természetesen lényegesen olcsóbb. régi cég. sem a feltn színeket. ugye? Bárdos úr: Jó napot Sándor úr. De meg lehet gyszabó: Méltóztassék választani. A szabónál hol csi- úr: Mondja csak kedves Bárdos Ritkán láttam ilyen ruháit? jó szabású öltö- nyöket Szeretnék egy szép világosszürke nyári öltönyt csináltatni.

Kósné: Nem mutathatná meg nekem azt a kék kabátot. Kósné: Azt hiszem. de nem túl könnyt és egészen egyszert. A szabása is tetszik. Hova küldhetem? Holnapra ké- Kósné: Egy estélyi ruhára is szükségem lenne. Nem gondolja. két gombbal. Kósné: Szeretném megpróbálni. azonnal szólok a próbakisasszonyoknak. Valami egészen könny anyaggal kell bélelnie. nem mutathatna be egypárat? Elárusítón: Méltóztassék felfáradni az els emeletre. hogy hosszú egy kissé? Elárusítón: Egész keveset. Azonnal leküldjük a helybe. amelyiket a kirakatban láttam? Az nagyon tetszik nekem. Elárusítón: Méltóztassék. Egy hét múlva azonban már próbálhatunk. de nagyon divatos s azt hiszem. Elárusítón: Az a kabát drágább valamivel. Ez egészen könny anyagból van. m- Az átalakítás szen lesz a kabát. b) Divatszalonban Elárusítón: Kezét csókolom Nagyságos Asszonyom.114 A szabó: Egysoros vagy kétsoros legyen a kabát? Milyen bélést méltóztatik parancsolni? Dóczy úr: Egysoros legyen. Mikor lesz készen a ruha? A szabó: Két hét múlva. nem tart sokáig. mivel szolgálhatok? Kósné: Egy könny tavaszikabátot szeretnék. ez a fehér selyem ruha meg fog felelni. . nagyon jól fog állni a Nagyságos Asszonynak. 400 peng. de a selyembélés és a szrmegallér meleget tart.

Kósné: Mutathatna valami szép kosztümöt is? Elárusítón: Most. adni. Nagyon szép egyszerség. Ezek a tompafényü selymek most nagyon divatosak. igen jól fog hozzá állni egy fehér g3Öngysor. hogy a szezon elején méltóztassék jönni. Fiatalos ruha. kérni: . Akkor nagyon szép és gazdag választékkal szolgálhatunk. az idény végén nincs nagy készletünk.— 115 — Elárusítón: Elsrend anyag és nagyon modern. A sima ez a szabás is egészen modern. egy cseppet sem öregít. Azt ajánlanám Nagyságos Asszonyom.

116 — jonn .menni.

közoktatásügyi stb. a másikat. Tetszik önnek a derékba szabott kabát? 34. Hol nézi meg Kósné az estélyi Az emberek foglalkozása Régi igazság.nagy választék a divatszalonokban ? tot? 47. inint ahogy két egyforma falevél sincs. így különülnek el a népfajokon belül az egyes nemzetek. melyek nagy emberi közösségeket foglalnak magukban. Drágább a kék kabát mint a szürke? 43. Nem hosszú egy kissé? 45. . Milyen selymek divatosak most? 50. Az egyes nemzeteknek más és más alkotmánya van. miniszter. Melyik kabát áll jól a nagyságos asszonynak? 44. Hol alakítják át? 45. Olcsó? 36. Mit vásárol Kósné a divatszalonban? 40. közös származás. Milyen anyagból legyen a bélés? 38. Mi tart mekget a könny kabáton? 41. hadügy-. pénzügy. Milyen szabású legyen a ruha? 33. melyek sok emberben közösek. Mennyibe kerül egy öltöny? 35. közös mveldés. igazságügy. És mégis vannak olyan vonások. Mikorra lesz kész a ruha? 39. öregít a fehér ruha? 52. Szereti a feltn színeket? 32. egységes jog és alkotmány tart össze. Mi fog jól állni a fehér selyem kosztümhöz? 51. Mikor van . közös történelmi hagyományok és szokások. Ezek olyan embercsoportok. melyeket közös nyelv. Mire lesz készen? 46. Melyik kabát tetszik Kósnénak? 42. hogy nincs két egyforma ember. de ugyanazon nemzet történelmében is felváhhatja egyik alkotmányforma ságot. Kik mutatják be a ruhákat? 49. mint a csináltatott? 37. Olcsóbb a készen vett ruha. ezeknek élén a miniszterek állnak: a külügy-. Hova küldheti az elárusítón a kabáruhákat? 48. belügy-.~ 117 — úr? 31. a köztársaság a király- Az ország ügyeit a minisztériumok intézik. oly intézmények.

A helyi érdek ügyeket kisebb közigazgatási egysé- gekben: a vármegyékben és a városokban bonyolítják le. cipészek. A vármegye élén a fispán és az alispán. Ma már nem a kü- annyira az egyes foglalkozások. Az országok békéjének rzje a katonaság. . hogy lássuk. Ahány lönülnek el foglalkozás. a virág. gyárimunkás stb. vállalkozó. a könyv és egyéb kereskedéseknek s megint mások az asztalosok. keresked. a polgárok biztonságára a a rendrség vi- gyáz. 118 hi- A minisztériumok különböz itt ügyosztályaiban rengeteg intézik az általános a érdek ügyeket. a városok élén pedig a polgármester áll.vatalnok dolgozik. a városi polgár. találkozunk. la- járásbíróság. beszédmodorára. mint régen. mimkáját a bíróságok: a tábla és a kúria végzik. mennyi ága van a kereskedelemnek és iparnak. De a hivatalnokok csak kis részét teszik az ország kosságának. A környezet elhatározó bélyeget nyom a benne él. a ruha. meg vol- tak a maga határozott Mégis. mázolok üzletei és mhelyei. Egészen más képe van az élelmiszer. mérnök. Csak ki kell mennünk az utcára s végignéznünk a különböz üzletek cégtábláit. az esetek nagy részében ma is els látásra meg lehet mondani valakirl. midn másként öltözködött nemes és a paraszt. hogy mi a foglalkozása. annyi ember. öltözködésére. él még az országban. Az igazságszolgáltatás a törvényszék. bádogosok. S az stermelk mellett mennyi iparos. gyáros. orvos. miidn az egyes céhek határozottan elkülönül- tek egymástól s minden társadalmi osztálynak ismertetjelei. emberek viselkedésére. foglalkozású A városokban és a emberekkel falukban a legkülönbözbb Milyen hosszú a rangsorozat a nagybirtokostól a középbirtokoson át a kisgazdáig s a szegény napszámos emberig.

Kovácsné: Én nem ajánlom a katonaiskolát. meg a lányom is gimnáziumba jár. Kenyeres: Hova járnak a gyermekek? Kovácsné: A fiam a cisztercitákhoz jár. Leghelyesebb. lát. azután elvégzi a Ludovikát s mint fhadnagy kerül ki az életbe. nagyon sokat kell tanulnia. az megél a jég hátán is. A fiamat meg a gazdasági akadémiára akarom küldeni egy kicsit vékony dongájú és nem is nagyon szereti a városi életet. Megbeszélik egymás közt és az ismersökkel. a lányom az állami leánygimnáziumba. Kenyeresné: Én azt szeretném. Legjobb lesz. nagyon És azután is! gyenge arra ez a gyerek. ítélni. fiadat a háborútól? Nem félted a Kenyeres: Azt gondolom. hogy a lányom se legyen másra szorulva. ezért tovább taníttatják szülei. . Azt akarom. Kovács: Járassátok a hadd legyen belle gyakorlati ember. Adjuk a katonai freáliskolába. Kenyeresné: Hát ha katona nem lehet. hogy egyetemet végezzen és diplomás ember legyen.— A kis 119 — Kenyeres Gyula elvégezte az eíemi iskola els négy osztályát. ha hatámaguk ebben a kérdésben a szülk teljesen roznak. legyen diplomata. Szeretem a szerzetestanáro- kereskedelmi . Jó nyelvérzéke van. Azt mindenesetre szeretném. Nagyságos Aszszonyorn gyermekei is oda járnak ugyne? Kovácsné: Igen. a fiam is. hogy milyen pályára adják. Nagyon jó a bizonyítványa. ha katona lenne a fiam. Nem jó. a pályaválasztásról korai Ilyen fiatal gyermeknél még nem lehet meghogy mire van leginkább tehetsége. Kenyeres: Ahhoz. a többirl a maga idejében fiút is határozhatunk. ha most középiskolába adjuk Gyu- még beszélni. okos és talpraesett gyerek. hogy jó diplomata legyen. Végezze el az egyetemet. iskolába. ha beíratjuk a gimnáziumba.

tanárt is ismerek. Itt van egészen közel hozzánk.— kat. inkább az állami freált választjuk. Azt hiszem. 120 — uram is sokat adnak a vallásos nevelésre. a ben- césekhez Kenyeres: Egy kissé messze van tlünk a cisztercita gimnázium. Az járt. Az igazgató jó barátom és egy-két iskola. Nagyon jóhír fntni^ ülniy .

— menníj jonni 121 — .

betegségek. el is Ha . A csak nátha. múlik a válság. Ilyenkor magasra szökik a betegre je- ges borogatást raknak s keser orvosságokat kell szednie. Egy kis meghlés kell csak s a legersebb szervezet ember is lázas lesz. 36. De milyen rettenetesek a hosszantartó súlyos betegségek. Pedig milyen könnyen megbetegszik az ember. Miért ajánlja a kereskedelmi iskolát? 40. hogy mihez van tehetsége? 37. Hát a tanárokat? fiatal Az egészség . Hova járnak Kovácsné gyermekei? 45. rosszul érzi magát. Ki él meg a jég hátán is? 41. Sokat kell tanulnia a jó diplomatának? 43. Csak a beteg ember tudja igazán. Hova akarja küldeni fiát? 47. Ismeri Kenyeres az állami freál igazgatóját? 50. megelzi a bajt. hogy vissza ne CvSsék a betegségbe. míg egészen félgyógyul. Hova akarja adni Kenyeres a fiát? 38. a íiút? 35.. Hova adják be a kis Gyulát? 44.Más kárán tanul az okos". döntik ágyba a az embert. Miért akarja. Mrért? 48. Miért gondol Kenyeresné arra. Mit tanácsol Kovács? 39. sokáig gyengélkedik még. Nem lehet még a a pályaválasztásról beszélni? Meg gyermeknél is. Edzi magát. a gyomorrontás. ffájás még könny nem láz.~ Kovácsné korai ítélni 122 — Mitl félti a katonaiskolát? 34. csak lassan lábbadozik. hogy leánya elvégezze az egyetemet? 46. mondja a közmondás. mit jelent a jó egészség. a torokfájás. hogy diplomata legyen a fiából? 42. Miért szereti Kovácsné a szerzetes tanárokat? 49. ersíti. Okos ember Ha vigyáz egészségére s ha lehet. vigyáz. orvost hivat s ha beteg volt. Az emberek nagyrésze mégsem vigyáz egészségére.

mert tudja. A sok munkától és a kevés levegtl állandó ffájásom van. de már jól érzem magam s nemsokára olyan egészséges leszek. Bizony sajnos nekem is szükségem van már a Lukács fürd iszapjára. poros nagyvárosi leveg megártott az egészségemnek s míg szabadságra nem mehetek. Meg azután meg is hltem egy kissé.— ellenállóvá teszi 123 — nem hanyagolja el szervezetét. nálunk tavasszal sok a munka s a jó há- . Baloghné és Horváth úr találkoznak Budapesten a Lukács fürd kertjében. Milyen váratlan szerencse. A füstös. Nagyságos Asszonyomnak is fürdkre van szüksége? Baloghné: Jó napot Horváth. Örülök. hogy láthatom. hogy „ép testben ép lélek". Horváth: Kezét csókolom Nagyságos Asszonyom. ide jövök délutánonként. hogy látom. A mull héten kirándultam. '/eni Még csak pár napja vagyok jó a fürdk hatását. jönni. mint a makk. de tudja. Reumámat gyógyíttatom. Hát maga hogy van? Mit keres itt? Horváth: Én csak olyan kerti vendég vagyok itt. Két napig köhögtem is. Elbb de máris érszerettem volna már itt. testét. Baloghné: Az én reumám is súlyosbodott a télen. Horváth: Nem olyan veszedelmes az én betegségem. nem igen tö- rdnek az egészségükkel. Horváth: És használ valamit a fürdés? Régóta itt van már Nagyságos Asszonyom? Baloghné: Nagyon meg vagyok elégedve a gyógykezeléssel. Baloghné: Csak nincs valami komoly baja? Az ilyen megcsontosodott agglegények mint maga. hirtelen zápor kerekedett és brig áztam. Sokat szenvedtem miatta.

Ha most végQÍ ér az én kúrám. Baloghné: Igen. nem hagyja is ilyenkor Meg azután meg fáztam egy kissé. mennyit dolgozik. Horváth: Meddig marad Nagyságos Asszonyom? Baloghné: Sajnos. Isten vele. De hála Isten túl van a veszélyen. Csontrepedést kapott s az egyik szeme ersen megsérült. Kedves és alapos orvos. Nagyon az szeretjük. Látja. így aki jár. Horváth: Méltóztassék átadni neki is és kedves urának is üdvözletemet. : Nem tudtam. ö ajánlotta a Lukácsfürdt volt is. Békyék a Balatonon nyaralnak. S hogy vannak a többi ismersök? Baloghné: Köszönöm. férje- . Kezét csókolom. nem vigyáz. Horváth: Bizonyosan nem vigyázott eléggé magára s megártott a szeszélyes áprilisi idjárás. igen. Horváth férje. azt hiszem mindenki jól van. A hét végén már utazom haza. Kiss Péter feleségül vette Tary Etelkát. nem sokáig. hogy beteg volt a kedves Mi baja volt? Baloghné: Autószerencsétlenség. Baloghné: Jónapot Horváth. S mit szólt a dologhoz Mester doktor úr? Ugy-e még mindig a háziorvosuk. Attól tartottam. Az uram tavaly klinikáján feküdt s nagyon az is meg elégedve a- gyógykezeléssel és ápolással. alig várom. elmegyünk pár hétre valami csendes nyugodt nyaralóhelyre.— ziasszony 124 — egyedül az urát. Megjön a fiam Berlinbl. Horváth: No. Meg azután tudja. megvakul. hogy lássam. Mert különben rendesen fel szokott látogatni Pestre. csakhogy meggyógyult. Gáléknak kis fiuk született. Az idegrendszerét azonban nagyon megtámadta a betegség. Ezért nem találkoztam hát vele a télen.

esni : fázom fázol fázik esem esel fáztam fáztál fázott estem estél esett esik fázunk fáztok esünk estek fáztunk fáztatok estünk estetek fáznak esnek fáztak esni fogok esni fogsz esni fog estek fázni fogok fázni fogsz fázni fog stb. fáznám fáznál fáznék fáznánk fáznátok esném esnél esnénk esnétek fáznának esnék esnének fáztam volna fáztál volna fázott volna estem volna estél volna esett volna stb. fázzam fázzál fázzunk fázzatok essem essél essünk essetek fázzék fázzanak essék essenek aludni i alszom .125 fázni.

Mondjon egypár könynyü betegséget. Mikor kell orvost hivatni? 16. Érzi nem jött elbb? 43.— 126 — HARMINCNEGYEDIK GYAKORLAT (Feladat) 1. súlyos betegségek? 10. Mit kapott az autószerencsétlenség . Hova jár ki. hogy az ember lázas legyen? 5. 40. Milyen lesz nemsokára? 34. Könnyen megbetegszik az ember? 4. Mit kell szednie a beteg embernek? 12. Jó dolog a nátha ? 8. ha magasra szökik a láza? 11. Meg van elégedve Baloghné a gyógy35. Gyengélkedik még a lábbadozó? 13. Hogyan hlt meg? 30. Kinek a kárán tanul az okos? 2. Mi ártott meg az egészségének? 25. a dologhoz Mester doktor úr? 42. Hogy van Horváth úr? 23. Mitl van állandó fejfájása? 29. Miért van szüksége a Lukács fürd iszapjára? 22. Ágyba dönti az embert a gyomorrontás? 9. Mit keres a Lukács parkban? 24. Mire kell vigyáznia a betegnek? 16. Az ers szervezet ember is könnyen megbetegszik ? 6. Mit csinál az okos ember? 15. Hol találkozik Baloghné Horváth úrral? 19. Mi kell ahoz. Milyen orvos Mester doktor úr? Van Önnek háziorvosa? Hol feküdt Baloghné 46. Veszedelmes Horváth úr betegsége? 28. Köhögött már Ön? 32. Mit szólt 44. Miért ártott meg neki? 4Í. Miért ázott brig? 31. Mi ura? 45. Mi lakik az ép testben? 18. Ki szenvedett sokat a reumája miatt? Használ valamit a fürdés? 36. Meg volt elégedve az ápolással? baja volt? 47. kezeléssel? 38. Örül Baloghné? 21. Milyenek a hosszantartó. Régóta tanul már Ön magyarul? 37. míg szabadságra nem mehet? 26. Jól érzi magát Horváth úr? 33. már Mi a fürdk jó hatását? 39. Mikor gyógyul fel egészen a beteg? 14. Sokat ér a jó egészség? 3. Mit raknak a betegre. Miért kell edzenünk magunkat? 17. Mire van szüksége Baloghnénak? 20. 7. Kik nem tördnek egészségükkel ? 27.

patakokból és tavakból könny pára száll fel. Egyszerre csak itt vannak megint a vándormadarak. 127 — a felesége? 4Q. Mit támadott meg a betegség? 51. Az emberek hozzálátnak felszántják. munkájukhoz. krumplit. már . A hegyek lejtin és az árnyékos helyeken még fehérlik a hó. az asszonyok babot. megkezddik az els kapálás és gyümölcsfákat is megtisztogatják. Sokáig marad a nagyságos asszony? 56. a hó elolvad. árpát. Embernek. kezddik az igazi a élet a falun. szeszélyes az idjárás. borsót. A fák mindig jobban lombosodnak. hogy jobban teremjenek. A nap sugarai mindig fényesebben és melegebben ragyognak. mandulafák és almafák. káposztát. Túl van már a veszélyen? 50. ugorkát. Most álmából. friss élet fakad. A nap egyre korábban kel fel. ha véget ér az asszony kúrája? 52. Ki vette feleségül Tary Gizellát? 54. paradicsomot. Már minden fa rügyei kifakadtak. paprikát ültetnek.— alkalmával? 48. de a réteken már zöldülni kezd a fü és kidugja fejét a hóvirág. A A konyférfiak hakerteket felássák. Még alig múlt el a gyönyör május. állatnak sok a dolga. a gyümölcsösök virágba borulnak. gyakran esik. fehéren vagy rózsaszínén mosolyognak a virágos cseresznyefák. az emberek kémetszés. A szülnek a nyárra. a kimennek a szlkbe. kukoricát. békákra vadászva. a madarak fészket raknak. Miért nem? tartott Mitl Az évszakok Milyen szép is a tavasz! A természet felébred téli mindenütt új. mezket ismét elvetik a tavaszi veteményeket. Hog>' vannak a többi ismersök? 53. visszametszik. Kiknek született kis fiuk? 55. fecskék cikáznak a levegben. a folyókból. gólyák sétálnak a napos réteken. Hova mennek Baloghék.

A pusztán van csak igazán meleg nyáron. a A föld ke- ménnyé szárad. A bátrabb gyerekek beúsznak a mély vízbe is. Mindenki vágyódik a szabadság után. bonák. evezés. krokodilokhoz s egyéb állatokhoz hasonlítanak. gyermekestl nyugalomra és üdülésre találnak. napotiszta sárga is reggel még hvösebb van. akik családostól mennek nyaralni. elfeledik. inkább az egyszerbb. tle az ember. A és haragoszöldek kukoricások frissek még. de nincs mindenkinek ilyen sok ideje. levegben. . játékhajók s a komikus nagy gummiállatok. békákhoz. akik nagy és elegáns fürdkön töltik szabadságukat. hogy nyaralni mehessen. zás. a Balatonnál. de sárgulnak már a gaaz árpa. családias nyaralótelepeket szeretik. Könny ruhát vesznek magukra az emberek és csapatonként sietnek az uszodákba és strandfürdkbe. már kilenc. is ghöz. a tengeri fürdkben vidám és tarka élet folyik. akik naponként mennek úszni vagy evezni. Vannak olyanok. A strandon nyüzsögnek az emberek. különösen a városokban. szik.— itt 128 — nóta hallat- a nyár. A mezkön nem zavarja a fa- lukban zúgni kezdenek a cséplgépek. A hegyekrl. gulyákat és falukat ingat a learatják az érett gabonát. ahol a nagy házak között megszorul a meleg s az emberek alig jutnak leve- nagyon egy kis friss levegre s a villanyosok megállóinál megszaporodnak a kirándulók. Itt azután feleségestl. hogy „a víznek nincs gerendája". mezkrl vidám dolgoznak és énekelnek a lányok. a rozs meg A forróság egyre tikkasztóbb. A homokban vidám gyermekek játszanak s a vízen feltnnek nemsokára játékaik: lapdák. báb. Vannak olyanok. De ez a nyaralókat. a búza. hogy megszédül szél sem mozdul és megszületik a délintt házakat. óriássá leveg olyan izzó. ilyenkor tíz órakor kezddik a fürdés. Vágyódnak mások. melyek kaesákhoz. a Dunán. A különféle für- dhelyeken.

kinyitják a s pincéket. hogyan fejldik a tehnika. Ezért lát az ember majdnem minden ház tetején antennákat s ezért van ma már olyan sok embernek rádiója. Másként van ez a nagyvárosokban. a koncerttermekben ismét megszólalnak a hangszerek.12Q De minden jónak vége szokott lenni. ha az ember szórakozással akarja tölteni szabad Csak be kell kapcsolni a rádiót s a hangszórót. a gramo- BerUtz. Nemsokára a itt a szüret. A különböz országok rádióleadóállomásai gondoskodnak szebbnél-szebb msorokról. A falusi ember ilyenkor behúzódik házába. De ma már nem kell színházba vagy koncertre menni. három vagy többlámpás idejét. A munkában fáradt embereknek szükségük van egy kis szórakozásra. mez s sz színeibe öltözik. telik. mily rövid az id tavasztól szig. A az természet utoljára megmutatja az még pompáját. vetés. a hivata- lokban. a mezkön folyik még a szántás. Ha két. a hangos filmrl. Mindig hvösebbek a napok. Most látszik csak. Újra megkezddik a társasélet. hosszabbak lesznek az éjszakák. de csakhamar lehull a lomb szi szél puszta tarlók és kopár mezk felett fú. Ötven évvel ezeki tudott ltt még a moziról. Elmúlik a nyár. Itt most kez- ddik a a szezon. a sár s reggelenként deresek n a mezk. nagy kosarakba szedik az almát és a körtét. üzletekben teljes lendülettel megindul munka. De mennyi öröm és szépség van az szben is! Már sárgul. akkor elég a detektoros készülék Csodálatos. A szinházak megnyílnak. az újságok „uborkaszezón"-jának vége. de rövidek már a napok. érik a gyümölcs. lezúzzák már csorog az édes must. édesedik a szl szeme. présházakat. verik a diót. erd. készülékre is. hidegen fú a szél. hogy az ember a legszebb eladásokat hallja. szedik is szlt. gyárakban. nem telik. hideg szi es esik. Mas^ar 9 . a fürdhelyeken egyre kevesebb a vendég. az operai eladások elkezddnek.

ott még népszokások. Tündér Hiszen közel van már is. Az utcákon tereken nagy halmokban állnak a fenyfák. csizmás. . 130 — akkor és a rádióról s hol volt még a repül- gép és az automobil. mély nyomot hagy a frissen hullott hóban. bundás parasztot. De mégis jobb bent a meleg szobában. csak varjút látni egy-egy lomha vagy egy-két gyalogos. Megtanulják a leckét s jutalmul illatos kávét kapnak édesanyjuktól. hóval. hóembert állítanak és körültáncolják. Lassanként megjön a házakat. mert ha éjjeli hóviharba kerül.— fonról. A kicsinyek körülülik a kályhát. A falusi élnek a régi és az újév. ez a család és a szeretet ünnepe. Siet. a jó meleg szobában nem kell ettl félni. gyermekek betlehemezni járnak. Otthon. jéggel fedi be a mezket és vizeket. Talán borért megy a behavazott szlbe. Ilonáról meg a Jézuskáés karácsony. Ma minden másképpen van. hólabdát gyúrnak és hógolyó csatát vívnak. megfagy. mint tél: akkor volt. hogy hazaérjen. ezüstös és aranyos díszekkel. könnyen eltéved s ha nem talál menedéket. apró karácsonyfagyertyákkal. ról Hamupipkérl. A jó gyermekek s a családtagok ajándékot kapnak. Csakhamar megjön Szilveszter Az ismersök boldog újévet kívánnak egy- másnak. a hangos itt-ott nyári vidékek kihalnak. Nagyanyó mesél ne- kik. Éjjelenként fagy. A gyermekek vidáman szaladgálnak az udvaron. mieltt bealkonyodik. Karácsonyra majd megrakják ket cukorral.

131 — ember házatok hál házam emberem házad embered háza embere házunk emberünk emberé emberek emberei emberiek házuk emberük házé házak házai házaim házaid házai házaink házaitok házaik embereim embereid emberei házat embereink embereitek embereik .

Hol fú az szi szél? 38. Mire van szüksége a munkában fáradt embernek? 45. Csak egyféleképpen lehet szórakozni? 46. Mivel játszanak? 31. Miért hull 40. Hol játszanak a gyermekek? 30. Mi száll fel a folyókból és a tavakból. Mirl gondoskodnak koncerteken és . Mit Hát a városi? 41. 17. Mit kell csinálni a rádióval. ha megjön a tavasz? 9. Miért olyan tika városban? 20. fehérlik Mibl ébred fel a még a hó? 4. Mik jönnek vissza tavasszal? Mond- jon egypár vándormadarat. Hol töUik az emberek szabadságukat? 23. Mikor kezddik a fürdés? 29. természet tavasszal? Hol 7. Látott már délibábot? 26. Milyen lesz sszel a gyümölcs? 35. Mit csinálnak a falusi emberek. ha hallani akarjuk? 47. Mi 6. Hol indul meg sszel a falusi ember? Mi kezddik ászel a nagyvároscsinál újra a munka? az 43. 2. Mi történik a színházakban. Miért nem szabad beúszni a mély vízbe? 32. Hol raknak fészket a madarak? 14. Milyen színek a virágzó gyümölcsfák? 13. Kik mennek úszni vagy evezni naponként? 22. 15. Hova vágyódnak nyáron a városi emberek? 21. Mindenki családostól megy nyaralni? 24. ha süt a nap? a nyár? 16. Milyen élet folyik a fürkasztó a meleg dhelyeken? 28. Mit aratnak le a mezkön? 27. Milyenek az éjszakák. Hát a szl? 36. Mit ültetnek az asszonyok a konyhakertbe? 10. Melyik a legszebb évszak? 3. operában? 44. Mi hallatszik a mezkrl? 18.) 1. dugja ki a fejét? 5. Miért metszik vissza a gyümölcsfákat? 12. Szereti az szt? 34. Mire vadászik a gólya? 8. Hova mennek a férfiak? 11. ban? 42. Mit csinálnak az emberek szüretkor? 37. Mikor kezddik Kik énekelnek? Milyen színek a kukoricások? 19.- 132 - HUSZONNYOLCADIK GYAKORLAT (Feladat. ha elmúlik a nyár? 33. Milyenné szárad a föld a pusztán? 25. le a lomb? 39.

„Körmére ég a dolga. ha „sarokba Kicsi a bors. a dolog". akinek siets mert az utolsó percre hagyta. aki eltéved a hóviharban? 55. Mit látni a kihalt. Mit díszítenek fel karácsonykor? 59. Mikor kívánunk boldog újévet? Közmondások és szokásmondások Minden kezdet nehéz. mint ötven évvel ezeltt? 50. a több lám- pás vagy a detektoros? 49. Mi történik avval. Hova megy a csizmás paraszt ember? 53. „Legény a gáton". Mit csinálnak télen a gyerekek? 56. aki „megállja a helyét".133 a leadóállomások? 48. . Kéz kezet mos." vitatkozó. Hol élnek még a régi népszokások? 61. de nem bírja a farka". Az Ígéret szép szó. „Sokat akar a szarka. aranyat „Kivágja magát" az ügyes szorítják. bajában magára hagyni. mondják a mikor „kibúvót keres". ha megtartják úgy jó. Melyik készülék jobb. Lassú víz partot mos. mondják arra. Mit kapnak a családtagok? 60. Ki mesél a kicsinyeknek? 58. mint amire képes. Mit kapnak jutalmul. Miért siet? 54. „Cserben hagyni" valakit: lusta emberre. mondják arra az emberre aki többet akar. mondják arra lel. de ers. ha megtanulják a leckét? 57. Másképpen van ma. havas vidékeken? 52. ami fénylik. „Nemakarás: fejvakarás". az emberre. Ki korán kel. Nem mind arany. Mivel fedi be a tél a házakat és a földeket? 51.

mondják. . „Üres hordó jobban kong". Aki mer. ha megszólja az ajándékozót. mikor valaki hiába üldözi a tolvajt. va- Ember tervez. mondják. „Hátra kötöm a sarkad". Kés bánat. megugrik. apró csinytevésért. „Ajándék lónak ne nézd a fogát". mondják gyermekeknek. akik „megférnek egymással" és pajtások a rosszban.— 134 — »iEgy gyékényen árulnak". mondják ha ostoba ember „nagy hangon beszél". ott üti ne keress. „Kereket old": elillan. Egy laki fecske nem csinál tavaszt. „Bottal nyomát". az nyer. úgy alussza álmát. ebgondolat: Esö után köpönyeg. Ahol nincs. Ki mint veti ágyát. Isten végez.

Magyar mvészet. irodalom tudomány és .

.

mint a sebes szél. lovaikra kapták s elvágtattak. amilyet Megtelepedtek s hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. énekelt egy forrásnál. kevés volt a hal. Megrohanták ket. A lányok közt volt Dúlnak. Mire a fiuk deli legényekké serdültek. ték. Elször a hunok láttak. Nosza üldözbe vették. nem volt náluk híresebb vadász hetedhét országon. Látnak ám egy olyan csodaszép szarvast. kutatták. az alánok fejedelmének két lánya is. eltnt. Hunor és Magyar ivadékai úgy megszaporodtak. Szaladt a szarvas. mennek. Hát amint mennek. ott táncolt. tudták srbl elérni. Történt egyszer. a vad s a nyájaknak a legel. mint a másik.Hunor és Magyar összeállította Keresztury Dezs egy haMénrót. amilyet emberi szem még nem látott. múlt az id. Telt. egyik Hunoré lett. . a másik Magyaré. köd eltte. mezben. nem Egyszer csak. rbe. Keres- erdben. vizeken át. egy csapat asszonynépre bukkannak. messze keleten hívták: talmas fejedelem. nyomát se találták. egy világöregember hétszer egymásután megforgatta s elhaútnak. hogy nem volt többé maradásuk. eddig még nem indultak talan Elhozták az Isten kardját. tisztásra. egyik szebb. Egy nagy sereg leány. hegyeken fel. lehettek vagy százan. tisztásról sÉlt valamikor réges-régen. Hunor utódai lettek a hunok. Magyaré a magyarok. köd utánna. Volt két fia: Úgy Hunor és Magyar. Egy jó nyargalásnyira olyan áldott földre értek. hogy ötven-ötven legénnyel vadászni mentek.

hogy egy sz. városok felett. kardja s Atilla meghódítja a világot. már gel is nagy seregTalpra állt a római Marcinus és a vasfej Detre. s azt jövendölték. felkapta a repítette nyugat felé. Egyszer azt álmodta. Detre homlokába nyilat ltt Bendegúz. amelviket a katalaunumi mezn vívott a rómaiakkal. s az erdk meghajoltak. Sok hadjáratot vatta táltosait. kardot kötött a derekára s el- tnt. Akkor hirtelen forgószél kapta fel s vitte magával erdk. tengerek. Sokáig vándoroltak. meg keletre. De az a tatott.— jította. mely nem volt többé ellenállhatott volna neki. míg a Duna Tisza közé nem jutottak. sok néppel hadakoztak. Még meg sem nyughattak. aki iárt a hunoknál s ismerte fortélyaikat. volt. Lesújtott kardjával. annyi vér folyt. A csata eltt Atilla elhívezetett. Elesett Marcinus. Mikor BenAtilla lett a király. hogy legyzi az ellen- séget mégsem lesz gyztes. A rómaiak élén Aetius állott. a tene^erek kettényíltak. a hunok átúsztattak s radt a Duna. emberi szem nem láthatta. degúz meghalt. ha kelet felé. a városok lángbaboruhak. de legnagvobb csatáía mégis az volt. két fia: Atilla és Buda. Megtelepedtek.. És csakugyan: egy pásztorfiú csodálatos Felkötötte Atilla s módon megtalálta nép. A táltosok megfejtették az álmot: megkerül az Isten a kardot. hunok serege is. mig el nem tnt. öreg ember szállott le hozzá. Amint éjjel lett. Bendegúz vezette ket. Elindultak hát nyugat felé. Zömök. A Duna két partján néztek szemet. Reggeltl estéig harcol- . nyíllal farkas megávasfej elvág- A szemü homlokában. vállas. kardot. földre hullott. nyugatra mennek. Égbe szállott. 138 — Ha nyugat felé esik. aprós szeretett ember értett az uralkodáshoz háborúskodni. Rettent forgószél kerekedett. vitte. hunoké lett az ország. de kedvükre való földre nem jött akadtak.

hát amint kesereg. alig kiáltott is visszatérnek. hívjátok el ket. látja ám. Vágtattak vissza. így szólt: forduljatok vissza a magyar El is testvérekhez. Vére ráfeccsent a kardra s az egy csepp vértl kialudt a szikra és a láng. Kesergett is Csaba. megölte a vére. nem is szép nagy seregükbl. Maradt is. egy évig is mentek már. vissza. de értek a határig. megrendült a föld. aki még mindig homlokában hordta Bendegúz nyilát. egymást ölték lángolt kezében a hunok. Reggel felserken álmából Ildikó. ha Felkerekedtek. S meg- esküdtek mind. Alig halt meg Atilla. Vége volt a hunok dicsségének. legyzték a támadókat Harmadszor is elindultak. ezüst a második. mikor feleségül vette Ildikót. harcban álltak népei. Testét hármas koporsóba tették: arany volt az els. 139 — látták. A ravasz Detre. Csaba. fiatal ember. addig ármánykodott. Atilla is hazatért. marcangolták testüket.— tak. megint mentek s a hetedik napon egy megáradott víz elállta útjukat. akkor fergeteg érte utol ket. Vissza. levágták hajukat. Összecsa- a két testvér. Csaba ell kardja s az Isten megölte Aladárt. Mieltt indultak. áldoztak a tznek. emberi kéz meg ne háborítsa nyugalmát. Gyászolták a hunok. míg egymásra nem haragította a két királyfit: Aladárt és Csabát. A Már nem volt utódjának. hogy a világ végérl a székelyeket ellenség támadná meg. Csapkodott Aztán . a sürü sötétben már egymást sem Nem bír- rómaiak elvonultak. pott harcolt. annak medvas a harmadik. Viszavágtattak. szétverték az ellenséget. A lakodalomra az egész hun nemzet udvarába sereglett. megnyílik az ég s leereszkedik nagy ragyogással egy turulmadár. de vezetlek. Elrekesztették a Tiszát. a levegnek és a földnek. meghalt Atilla. röket is hagytak: a székelyeket Erdélyben. rébe temették. a víznek. azért neki adta az Isten kardját. Atilla Csabát akarta tak egymással. én odaindultak. szikrázott.

Kusrid. a elhatá- rozták.— 140 — elttük a villám. Huba. Az azt hódolni jönnek szívesen hívta ket. hogy visszafoglaléletükkel védik a ják Atilla birodalmát. Árpád fia lett utóda. megismerték egymást s megindultak. isteni jelenésre vártak. Itt Álmos megállította seregét. Most már nem bántotta senki a székelyeket s Csaba visszatalált a magyar testvérekÉltek a ellen- hez. csodálatos álmot tunilmadár megjelentette neki. megmutatta nekik az országot s elvonult. S mert isteni jelentés kísérte szülátott. Eld. aki akkor az s országban uralkodott. leszálltak a Kárpátokra s megfutamították az ellenséget. melynek sorsát Csaba megjelentette vezér: A hét Álmos. Nemsokára fia született. Almosnak nevezték el. vezette ket a turulmadár. harcoltak. egyszer csak a Kárpátokhoz értek. Azóta is látszik patkóik nyoma az égen. hogy vezetése alatt felkeresik hunok nekik. múlt az id s egyszer Ügek felesége: Emese. Végignyargaltak az égboltozaton. Telt. Azután felkerekedtek. székelyek csendes békességben. vizet és földet kért. annak jeléül. birodal- mát. vándoroltak. hogy királyok hosszú sora származik ölébl s elsszülötte új országba vezeti népét. Szvatopluk adott neki. . hitte. fejedelmükké választották Álmost s neki és utódainak örök hséget fogadtak. De egyszer megint ség támadt rájuk. éjszaka idején megvilágosodott az ég s fenn a Hadak Utján megjelent Csaba királyfi seregével. Követeket küldtek Szvatopluk feje- delemhez. a követ. egy edénybe csorgatták vérüket.és Töhötöm szerzdést kötöttek. Felhasították erüket. A letését s mert bölcs és bátor férfivá serdült. hogy szerzdés szentségét. Mikor már utolsó csatára készüldtek. füvet. De azok nem jöttek. Kund. Megint visszatértek és a tenger ellenséget megint széjjelverték. Tas. Mikor a magyarok összetalálkoztak a székelyekkel. eltnt szemük ell. Ond. Mentek.

Elállt erre Botond s odakiáltotta: én kiállók veled. hogy. a meg kivégeztette. vezéreiket tak Berengár királlyal. hogy meg akar verekedni velük. szerettek városban kalandozni lakni. mi az utolsó mikor megkapta. kizték az ellenséget. Itt történt. gyönyört . De a kivégzés eltt. Aki legyzi. de gyztek a magyarok. Hallja ezt Szvatopluk. Kemény és okos uralkodó fújt rajta. mikor Géza lett a vezér. Ig>' szerzett Árpád fejedelem népé- nek új hazát s ez idtl fogva mind e mai napig Magyarország földjén laknak a magyarok. Azzal odament a város bronzveretes kapujához s egy csapásra olyan lyukat ütött rajt bárdjával. olyan hogy a csatamezn felriadtak a halott magyarok. mint az akkoriban szokás megkérdezte kürtjét Lehel s kívánsága. A régi magyarok pogányok hajtotta voltak. hogy a német császár Ágostánál körülfogta egyik seregüket. mikor már sokáig ostromolták a várost. kardélre hányatta ket. Árpád a földért fehér lovat. Bejárták az egész harcol- német császárokkal s eljutottak Konstantinápoly alá is. nem világot. volt. Már egy évszázad óta laktak a magyarok új hazájukban. egy görög óriás kiállt a falakra s nagy hangon hirdette. de végy magad mellé még két görögöt. hirtelen hadat gyjt s ellenük indul. annak adófizetje lesz a császár. hogy az egyik elszálló lelkedet fogja fel. Akkor a magyarok bementek Pannoniába. a másik meg testedet temesse a földbe. de nem mint alattvalók. hanem mint a föld örökös urai. a fiiért ezüst féket. De a magyarok lassanként elfáradtak a sok háborúban. így történt. a vízért arany nyerget küldött. hogy az menten szörnyet halt. hogy egy ötesztends gyermek ki s be sétálhatott rajta. Az kérte vezértl. Alpár mezején keltek hadra.141 Röviddel azután visszatért Kusrid. ket a vérük s újra meg újra indultak. Akkor olyat sújtott kürtjével a császár fejére.

Budapest. céda lányok sikolya. hanem Magyarország Nagyasszonyának^ s a szent magyar itt De királyoknak csillaga ékeskedik. s papokat hívott orszentélet keresz- De alatt s igazán lett keresztény csak Szent István ural- kodása tette a az ország. a csillagok azzal a hideg tisztasággal lobogtak. . duzzadt potrohok •) nevet Babits Mihály: Karácsonyi Madonna. Táltos. fejedelmekhez. Artúr lovag házából tivornya zaja hallatszott. Országát Szüzmáriának ajánlotta kezddik a magyarok történetének. Gyönyör éjszaka volt. békére lépett velük szágába. mintha nagy góttorony kíváncsian tekintetével követné a belle távozó kucsmás alakokat a szk mellékutcákba. magyarokat. Azért tehát. 2. átlátszó s az óra- A leveg üvegbl ütés volt és minden hangja mint a Karácsony éjjele kristály volt. noha maga is pogány volt s a békét nem igen szerette. Maga is tény volt elször fejezete azután ervel is megtérífel. s a kecs- Hármat fordult a kearcu sekrestyés elbicegett a téren. szeliden.~ volt 142 -~ hogy csak akkor maiadhat meg népe az országban. új amely felett már nem a pogány Hadak Útja ragyog. ha felhagy a kalandozásokkal és megkeresztelkedik. csengett. melylyel csak télen tudnak. A nyújtotta nyakát. Karácsonyi Madonna BABITS MIHÁLY*) 1. döngött a hordó. követeket küldött a szomszéd és átlátta. nagy kulcs visszafelé s a fakófáju vasas kapu a kapostolok alatt meg se rengett.

Parisban. bizonyosan tudom. ilyenkor. míg téged is a k alá nem — és a kis fiát viszi fényes karján és mennyei világosság töhi be a hajót. Ott azonban most égi fény ragyog.arcát. Ti pedig disznók vagytok és — . Azt pedig. egyedül. élve — — nem marad. Mert csüggednek a gyertyák és homály szövi be pókhálóval a boltozatot.— hvös üvegét. amint a templomban járkál. — ha ki azt véste rá az . hányásfoltok a lócákon és padlón. — egy másik vitéz. szólt Majd jön öregapád. Mi történhetik most a zárt egyházban és mi ér- — meglesné? No ott most öregapád táncolhat halottas gúnyában. 143 — éji rengése. Borfoltok a vastag asztalon. Szz Mária jár a templomban 3. hogy ilyenkor asszonyunk. — — Addig ordít egy kicsattanó hatorrú levente. ha ugyan felnyomhatja levéznult karjával az ormótlan követ. és megtágította cingulusát. ahol az isteni tudományt halltit- gattam. aki látja. Mária jár egyedül a dómban — igyál hát. dugnak. a halhatatlan Abelardus mester a legmélyebb kokba is beavatott. a Bizonyosan tudom. egyedül. aki látja. Ezüst serlegek csengése karcolta az leveg lel- De a szent percek egyházi illata bejárta a részeg keket és a lármás csarnokban theológiai vita folyt. én szeretném látni mondta Artúr lovag Miasszonyunkat. — — — — — azt pedig. Most azért is elmegyek — felelt Artúr lovag és megnézem. — majd jön öregapád és magával hív. házi pap. amire Qerhardus mester olyan hülyének heti. mondta Páter Lucentius. azt mondja a barát. — mondta Páter Lucentius Én.

— Részeg vagy öcsém. a templom ajtaját.Nem. Nézzétek azt a sok fene párkányt. — szólt egy nagybajuszú. amíg élt. mert ö pipogya volt addig is. nem tehetem. És én nem félek sem- mitl. tudom felébrednél. szakadna rád az öregpillér. uraim. — bizonyítgatta fontosán Bor vitéz. A nagy feszület elborult a falon. itt lenne. . ember súKádár csókol- gatta s homlokát htötte a hs vason s berondította ron- daságaival s fetrengtek mint két disznó. aki e szent éjszakán megint ki- nyissa Istentl. — nék. Az éj gyönyör. Hé sánta ördög. Van ám mibe . lyogtak és félrementek. vitéz. 4. lelte aki már nem hitte. Jöttek a szolgák lobogó fáklyákkal. elkárhozAz uraknak mindegy. szegény ember legalább a másvilágon üdvözüljön. A Az izzadt lovagok támolányok sikoltoztak és fáztak. az öregapámtól legkevésbbé. aki ne félne — A rossz lélek száll bele. — bn Ne bántsátok. pokol sekrestyése. S a koppantatlan világa gyertyák táncolt ez hanyatló idilli hosszú. — De nem fog bejutni. nem vesszük rozettát. árkádot. hogy veletek legyek. S a lankadt ven- dégsereg Artúr nyomában kivonult a hs levegre. ~ Nincs ember. rémes fénysávokban képen.144 nem méltók. jegyezte meg Páter Lucentius. tudott járni. el tle a kulcsokat. nem tehetem. nincs - ember. A rozsdás vassal falbaékelt vasbábu lyát nem bírta a részeg együtt zajjal a földre terült. maradt Nem az ajtót s a falnál befogózott egy s üres fegyverzetébe. Csak Kádár a teremben. azt s vele hogy pajtás. a tél tavasz.

Ne kiséríse kegyelmed az Istent. Nem volt nála jobb tornász a vajda udvarában. A Jézuska megszentelte Antoniust. hogy a szent Szüzet lássam. — morogta Lucentius. De Antóniusról igazat mond. — — — Belészállt a Szentlélek úristen. — ismétel- geté Páter Lucentius. — — — De nem igen ivott. históriájában. — Az emberek nem mernek hallanak. aki szinrl-szinre akarta — A t látni.« Egy részeg ember az utca mellé dlt. Nagyszer a fekete karácsony. Milyen lehet? Olyan-e. mert templomait. — — Berlitz. A lányok vastag keszkenket terítettek a sekrestyés háza eltti padra és ráültek. Az els párkányról levisz az ördög és kitöröd a nyakadat. Az Isten is 143 - mászásra teremtette a frankusok kinézni odúikból. Mindig ilyen volt. mondogatták. mint — festik? — — — cius be? Hogy jutsz le? Istentelenség. Vaj. Bolond. alszik-e a pap? A gonosz lélek szállt meg benneteket. hahaha! Ki mulathat karácsony éjjelén? Gonosz rémek lehetnek! hahaha. Én nem riadok semmitl. Részeg vagy öcsém és magasan vannak az ablakok. De én nem félek az ördögtl sem. — Szólt a nagybajuszu. »Cseppet sincs hideg. csillapító. Látni akarom Máriát.kapaszkodni. Olvastam a Rofránya verje a nevét. Zára várát megmászta egy ostromon. — — mánusok diákok religióját az ördög találta ki. Pedig most f>ompás ám idekint és jobb a — — leveg a bornál: hvös. — vagy Curtius. vagy SesterQuintus Curius. Hogy jutsz fel? Hogy jutsz — megleste az asszonyok sacrificiumát és belecsapott a menykö. Magyar IQ .

Az ablakok már mind sötétek voltak. A kis kobeliszkekbe A A hold élesen sütött és besárgította a köveket. Nem — csoda. A . Az ablak vastag üveg. A párkányok egymást érték. Állt Bim! bam! — az óriási óra ütött a feje fölött. festett hogy alig lehet megfo- gózni. A sétált. itt vigyázni keskeny. A félt mozgó dísznek látszott. Messzirl tán egy kozott. Mint a semmit. már nagyobb magasságokon. nem kicsi. A filigrán tetszettek. A meredek támaszkövön nyugodtan imádhold bevonta t. amint a márványtükbe és krózsákba kapaszkodott. a kövek mögött más világot sejtett. A lapos ormokon végig- Ágaskodva fogózott párkánytól párkányig. Mily tiszta az ég! 5. zergéje. kövek egész jó lépcst csináltak.— — — 146 — Ez a templom olyan. Szétnézett. keze A egészen áthlt. Egyetlen kis táblája . . Még egy lökés A párkány oly az ablakot éri. messze dombon látta várát. Nem semmit. Benn. Lenn a téren az emberek Istenem! az emberek! Mindehhez semmi köze. Ó. Egyre azon bámult mily nagy dóm itt. mint egy fali gyik. ami alul nézve cifraságok közelrl ormótlan kolosszués soknak kell. meg lehetett támaszkodni. Ne mászd meg. A rozetták réseibe bedughatta a csizmája hegyét. mint a bábeli torony. félt félpillérek fejére rá-ráült. Nem baj. Az árkádokba megkapaszkodhatott. Végre fenn volt az els párkányon. de most szédült.

kisértetiesen. óriási mélység és magasság. Szent Erzsébet zuhanva. és szá- nagy lendülettel römpölve széthullott. Visszakapaszkodott csákányos kezével. így visszahaloványan látszottak az éles. a legszebb Nem volt már így egyszer? . Jól megkapaszkodott. A csákány nagyot koppant. festett üveg. Vigyázva visszamászott. Onnann egészen. már egyszer ezen a párkányon. Ingott. Járt-e itt már ember? S ilyenkor? A finoman sztt félhomály elfogja a lelkét. Szent Erzsébet volt ráfestve a rózsákkal. Az oszlopok árnyai új oszlopok. 147 — fért be. hátravetette a csákányt. ütött. A keze meredt. támaszkodik a falhoz. szz Mária. a másikkal kivette a csákányt. 10* . segits! A legszebb. — volt tárva. volt. Mily kicsiny az ember. Semmi.. Belép a bels pár- kányra. behunyta a szemét. mítva. Ott át csil- a párkányszögletról látni a hajót. Az egyik ke- zével kapaszkodott. Borzasztó. A csákányt leejtette. Rejtelem. A fenyforma kivek egymásra borulnak. szellztetés végett. nézett a homályba. visszazengett. felé. Mit tesz az ? Bedugta a a színes sötét volt. A fekete pillérek dús Iába ködbe vész. Ült befalazott végtelenség. lépni a csillárra. Teljesen józan volt és számító. Ha lár: lebukna! feláll. rejtelem. Áhnában. íme egy Ah. csö- Rá át is hullott fejére fejét: . De azon nem Az ab- lak vastag. Ar- túr alig tudott megkapaszkodni. Ült már itt. Nem nézett a mélységre. Harci csákánya mindig az övén didergett. Lemászott a csákányért. elfe- küdt oszlo(>ok. színes vonalak. Majd majd lassan jár. A kerd nesztelen. Csak a hold szrdött ablakokon. Zengett. .

Enyhe dicsfény köríti fehér homlokát. egy . lent. halkan és A ruhája sötét és mégis fényl és hosszú leng. mint egy elefánt- csonttorony. mint a paripán. Halkan. libeg a lapuló sötétség tengerén. s a homályból apró angyalfejek ütik ki magukat. aranyvirág. s hová megy? Ki meri kérdeni? Amint közelebb. . íves ablakok között. A padaz sorok titkos angyalkákkal telnek. a combját. eloszló. Lelógatja a lábát a homályba. .. homályban maradgyermekhangok. A holdsugár keresztül-kasul szövi a belsteret. . Ki tudja. Nem éles fény. Halk zene. fénybl a lába alatt. csillár Most . honnan jött. megindul az óriás hajóban. a színes. Az aranyzsinórba kapaszkodik. tenger csillaga. közelebb jön. Az angyalok királynéja jön. de látja? Az izmos pillérek árnyai eltnnek. tova. Artúr szíve dobog s a nagy csillár hintáz. — Felhbe borult fent az óriási bolt. Nem a lábával lép. olyan. alak. távolban. csillárra. . Halkan libeg a pillérerdn. Miért is jött ide? Valamit látni akart. nagy lépés Ráül A nagy szétveti meg- hintáz . A ing . finom fény. Hintáz. távoli zene hallatszik. hagyj bocsáss Milyen por mindenütt.— Szz meg! Mária. csak leng. csak gyönge alakjából árad.. a középre és árad s a fény. jön. isteni édes az A sarkok. Mária. ne 148 el! — Szent Erzsébet. Sötét haja lágyan elömlik. nak. 6. halkan leng az suhan. Halkan. rezgn a izzik az . ki Mária. a szögletek Halk. örök mécs. az aranyzsinór nem szakad el. . szárnyas gyermekfejek. alig észreveheten. leng a holdsarlón. isteni Magas és karcsú és szép. . A magas kóruson. Ez egy fényes fénysarló.


orgona
jósdit.
ujjai

149

sípjai

között angyalfejek röpködve játszanak búfehér billentyin szent Cecília átlátszó

Az orgona

suhannak.
Dalol az angyalnép.

menyországnak kapuja, méltóságosan száll. Nagy fényes keszken simán födi Asszonyunk vállait. Áldó szemei ragyogó ablakok, melyeken a menyországba látni. Hét tr döfi szívét. Mária, Magyarország védasszoMária,
nya,
szeretettel

mosolyog.

Ah, a szószék galabja szárnyait rezzenti, halkan csob-

ban a keresztmedence, megelevenedik a szegények bibliája, a kszentek hódolni jönnek Máriának.
Mária, Istennek anyja, karján tartja
fiát.

Fiát

viszi

és fiára néz a fájdalmas anya. Szívében hét tr.

De

az

gyermek fényes kan elbbre száll.
isteni

arca mosolyog. Mária halkan, hal-

7.

Artúr lovagot másnap a kecskearcú, sánta sekrestyés összezúzva találta a kövön, a nagy csillár alatt.

130

Magyar irodalom
FARKAS OYULA
nép dalterm, pogány hsi korából mely más boldogabb nemzeteknél nagy népi eposzokat irodalmi emlékünk nem maradt fenn. Csak termett késbbi latin krónikák tudákos átdolgozásaiból, egynéhány odavetett megjegyzésébl tudjuk, hogy éltek mondák, dalok a nép ajkán, melyek Atilláról, a honfoglalásról és nagy hsökrl szóltak.

A magyar

A
túrába.

keleti

magyarság
királya.

beleilleszkedett

a

nyugati

kul-

Els

Szent István (1001 —1038)

kemény

kézzel kényszerítette népét a keresztvíz alá és ig>'ekezett
kiirtani

minden emléket, mely az egykori pogányságra emlékeztetett. Királyi udvarában német lovagokkal és
alapított,

papokkal vetette körül magát, kolostorokat

temp-

lomokat emelt. át Magyarországba a nyugati egyetemes keresztény kultúra. Mégis több száz évig tartott, míg átitatta az egész népet. A néplélek mélyén tovább is ott szunnyadt a keleti származás tudata. így hát lassan indult meg az új Írásos irodalom, mely latin

így szrdött

betk

páncéljába kényszerítette a töretlen magyar nyelvet.

Kétségtelen,

hogy már az els térítk

is

fordítgatták

ma-

gyar nyelvre a keresztény imákat és magyar egyházi beszédeket mondottak, de csak a XIII. századelejérl maradt
fenn ennek
emléke, egy
alig

a vallásos
halotti

magyarnyelv irodalomnak els

beszéd. Méltóságos, kifejez nyelve

különbözik a maitól.

A

finnugor nyelveknek

els

Írá-

sos nyelvemléke.

Egy

olaszországi kódex a XIII. század

végérl pedig a legrégibb magyar verset rizte meg; egy Máriasiralmat, mely fejlett versérzékrl tanúskodik. Bizonyára a tatárjárásnak is része volt benne, hogy írott irodalmunk legrégibb emlékei szkös számban maradtak fenn, de a fennmaradtak arról is tanúskodnak, hogy az


írásos
volt.

151


inkább
csak
esetlegesség

feljegyzés

ekkor

még

Élénkebb irodalmi élet akkor kezdddött, amikor a városok fejldésnek indultak: a XV. század elején. A városi kolostorokban készültek az els nagy összefügg magyar nyelv kódexek, mindenekeltt a bibliának töredékes fordítása és a Szent Ferenc legenda. Mátyás király (1458—1490) ragyogó reneszánsz-udvara egész Európában híres volt nagyszer könyvtárával, tudósaival és mvészeivel, de nem hagyott mélyebb nyomokat a magyar szellemi fejldésen és a nagy nemzeti király elhunytával elenyészett. Újabb lendület ismét a városokból indult ki. Ezek fogadták be elször a humanizmus eszméit; ezek tzték ki a reformáció zászlaját. A reformáció végzetesen kettébontotta az addig egységes magyar lelkületet. A török megszállás és az ország három részre szakadása még jobban elmélyítette a szakadást. Másrészt azonban a harcias protestantizmus diadalra segítette a magyarnyelv irodalmat és gazdag termés nyomdáival széles néprétegekben elterjesztette a Nyugatról átplántált mveldést. Két évszázadon át vallási harcok töltik be az irodalmat, aminthogy két évszázadon át nem sznik meg a harcizaj a töröktl-n emettl agyongyötört
országban.

Mégis: az
mel.

új

irodalom nemcsak vallási irodalmat

ter-

Nemcsak

a Biblia

els

teljes fordítása jelenik

meg

a

XVI. század végén a kálvinista Károlyi Gáspár tollából, hanem megszólal az els jelents magyar lirikusnak, B a -

lássa Bálintnak

lantja

is,

aki a teljes nyugati

mvel-

dés birtokában, olasz mintái után édeshang, vágyódó szerelmi dalokat zeng, vitézi énekeket énekel, melyek szájrólszájra járnak és vallási dalokat teremt,

szinezdéssel a kor vallási nyugtalansága sír fel. A XVII. században pedig nemcsak Pázmány Péter hatalmas
alakja
áll

melyekben— egyéni

elttünk,

a

magyar

ellenreformáció

vezéréé,


aki

152


a

márványba véshet prédikációiban
hallott,

magyar nyelvet

soha nem

csodálatos szépségében szólaltatja meg,
is,

költ és hs volt egyszemélyben, akárcsak Balassa Bálint. Mély vallásos érzéstl áthatott eposza, a Zrinyiász, remeke a költi kompozíciónak, mvészi emléke a magyar hsiességnek és önfeláldozásnak. A költ megvalósította mvében a magyarság évszázados vágyát, a Kelet és Nyugat szintézisét: nyugati mintái, Vergilius és Tasso után, nyelvben és szellemben igazi magyar eposzt alkotott. Korán jött, kortársai

hanem Zrínyi

Miklósé

aki

nem

értették

meg. Inkább az érzelmes barokk-költért,

Gyöngyösi Istvánért
ékesített történeteit.

dorban könnyen folyó családok regényesen kiszínezett és klasszikus allegóriákkal

moverssorokba szedte neves magyar
lelkesedtek, aki nyugati

A

XVIII. század
alatt

az

ergyjtés

korszaka.

Az ismét

egy uralkodó
tholikus és a

egyesített országban megindul a karégi költi

protestáns magyarság között a kiegyenlí-

tdés

folyamata.

A

hagyományok tovább

foly-

tatódnak, de ugyanakkor Nyugatról betör a francia felvi-

lágosodás

a Habsburg-birodalom világhíres fvárosa, magába szívja a nemzeti erket, de
eszmeáramlata.
Bécs,

egyúttal kiárasztja az új

mveldés

hullámait.

Itt

jelennek
az

meg

az

els magyar

folyóiratok,

itt

alakul

meg

els

magyar irodalmi kör Mária Terézia gárdistáiból. E kör ébresztleg hat az egész országra. Kazinczy Ferenc áll az irodalmi reformmozgalom élére. A német klasszicizmus szellemi világa tölti el, magyarra fordítja a világirodalom nagyjait, megújítja az elhanyagolt irodalmi nyelvet, színessé, gazdaggá, hajlékonnyá teszi és megnyitja az
utat az alkotó tehetségek számára. Korhol, buzdít, lelkesít

és levelezésben
sával.

áll

a

magyar

élet

minden szellemi harco-

Széphalmi nemesi kúriája évtizedeken át a magyar irodalom elismert központja. Az általa hirdetett és ter-

amelynek valló már hit- Ezen almanach révén tesznek szert országos hírnévre Vörösmarty és Kölcsey. e kor romantikus politikusa. szerelmi dalaik de mindkettjüknek legfbb vágya a nagy nemzeti múlt megéneklése. országszerte Ily elzmények után ajándékozza meg Vörömarty nemzetét a honfoglalás hsi eposzával. Itt írja hazafias drámáit és vígjáFutásá«-val tékait Mihály Kisfaludy Károly. aki „Bánk bán"-jában Shakespeare-i magaslatra van: az orgánuma Auróra. a »Zalán fejldést zár (1825). mely a romantikához vezet. emelkedik. Katona József. A filozofikus lelk Kölcsey alkotja meg a magyar nemzeti imádságot. A Az is közönség óriási lelke- sedéssel fogadja. lírai költeményeiben az általános emberi költjévé magasztosul. Berzsenyi Dániel fenségeshangú ódáiban szintén a magyar multat idézi az elfajzott jelen elé. ifjabb Kisfaludy körül csoportosul a fiatal romantikus költi nemzedék. Vörösmarty az epikából a drámára tér át. A magyar irodalom további Kazinczy szolgai által fejldése és — nálva a megteremtett formai eredményeket táplálkozik helyett — ség és és által a régi hagyományokból átültetése a nyugati szellemi- mveldés a magyar mvészi tanítványai kifejezésére törekszik.— jesztett klasszicizmus létre 153 — jut diadalra. a Himnuszt. Kazinczy kortársai magyar egyengetik tovább az utat. Kisfaludy Sándor Csokonai lesznek Vitéz Mihály híresek. Félszázados irodalmi le mvészi magaslaton. válik a kívül áll e körön. mve csak halála után magyar dráma ünnepi darabjává. Széchenyi István gróf. Az irodalmi fejldés most már lázas ütemet vesz. azonban nem nem hoz felhasz- maradandó mveket. Pest közben az ország irodalmi központjává válik. megteremti a Magyar Tudományos Akadémiát s .

akinek regényei . nem csökken. a szabadság és szerelem lantosa. uralkodik. nem válnak népszerekké keletkezik az Csak Jókai alakja emelkedik ki e korban Aranyé mellett. A müvei hexameteres . gazdagérzésü lírájában nemcsak az egész magyar néphez. majd Eötvös József mvei elmúlt korok hangulatát idézik fel. a negyvenes évek elején fellép Petfi Sándor. Mvészi magaslatra emeli a népies költészetet. az áhított beteljesüKörülötte egész tábora hatása a század végéig lés. Az eddigi nemesi irodalom korlátjait mindjobban áttörik a népbl származó költk. világhoz szól. akik hangon énekelni. is aminthogy a magyar területet szellemi politika életben mind nagyobb rovására. melyeket a világ minden nyeljobban lefordítanak. a magyar népi lélek legmvészibb kifejezi. akinek nevét az egész gon ismerik tart.— elkészítik az 154 — Publicisztikai egyesíti az ország szellemi vezetit. Csodálatos fantáziájával egymásután vére méltányolja írja Mór regényeit. alig huszonhatéves korában elesett a magyar szabadságharcban (1849). foglal el a — az irodalom A francia romantika forra- dalmi tendenciái termékeny talajra találnak. megkísérlik új és korán elhallgatnak. Arany János és Gyulai Pál köre. Egyenrangú társa és legjobb barátja Arany János. ország demokratizálását. ök ketten a magyar klasszikusok. s akit Hermann Grimm Homeros és Shake- speare mellett a világirodalom egyik legnagyobb zsenijének Költi küldetését hsi halálával pecsételi meg. A szabadságharc letörését követ három évtizedben a magyar nemzeti klasszicizmus. jövbe néz szemmel Megjelenik az els politikai irányregény. hanem az egész vilá- Ö az els költ. Az irodalmi kritika nálánál Kemény Zsigmondot. Ez a norma. a magyar irodalom halhatatlan epikusa és balladaköltje. Azok a költk. eposzok korát felváltja a történeti regényé Jósika Miklós. epigonoknak.

ideges lelkiségének kifejezi. A háború utáni magyar irodalom ismét új utakat keA világháború. Párizs lázas élete sem tudta soha feledtetni vele a magyar földhöz való tartozását. lelke koráé és fajtájáé. megdöbbent natura- lizmussal. az ezeréves ország négy részre szaaz egymást idézett kítása. kifinomult nyelven. kultúrált. Ady mert úgy érzi. de fajához ragaszkodó mély szeretettel. M a mvét: Az ember tragédiáját. az Adyék megteremtett modern irodalmi nyelv gazdag kifejez lehetségeit s formáit igyekszik friss. nemzetment ide- . idegenbl átplántált szellemi áramlatok nem tudnak a magyar talajban gyökeret verni.— remti 155 — E kor te- az emberi lélek mélységeibe ereszkednek alá. naturalizmus csak múló divatok. Gárdonyi Géza. Jókai hagyományait folytatják Mikszáth Kálmán. követ forradalmak láza. Mellette Babits Mihály és Kosz- tolányi ricz Dezs fel. meg a dách Imre téneti magyar irodalom filozófiai drámáját. ismeretlen a magyar parasztét. A magyar szellemben. század végére a nemzeti klasszicizmus kifárad. realizmus. majd Herczeg Ferenc. Neoromanticizmus. ifjú zabolátlan lelk író. res. A Az új. Mó - Zsigmond világot tár e nemzedék regényírója. hogy az Endre a magyar vidékrl jött és Budapest. Az élen Ady Endre áll. mely a nyugati haladás szintjén álljon és mégis a magyar lelkiséget tükrözze. akinek költi nyelve si forrásokból táplálkozik s mégis egészen új és ers. mint egykor a romantika korában. mindhárman mvészi elbeszélk. mely a legifjabb nemzedék. mélyreható változásokat el a romokon által új életre készül. mely törsorán az kéi>ek emberi sorsot tükrözteti. Ismét egy folyóirat körül csoportosuló fiatal nemzedék emeli magasra a zászlót. A magyar szellem új szintézisre vár. a nagyvárosi ember modern. aki lírájában leplezetlenül tárja ki a lelkét.

Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban. Az irodalom az ifjú dalma. Jól rendelték azt az istenek. Nyugat. . a melybl az apám való.. megpróbálta az Ínségnek Abban az idben napszámos legsúlyosabb állapotát is. Kerestünk és találtunk is. tóan és megújítóan. mint gyermekségem e pár Jól ismerem ezt a világot. Hogy is kacagnék. más sem. hogy hét krajcárt kerestünk ketten. ezeknek tabb feladata. mikor inkább hanem hogy a volna sze- oka Soósoknak az a generációja. megoldása problémák ironemzedék legáhítot- Hét Krajcár MÓRICZ ZSIGMOND*). 156 — levegj átalakí- Az elszakított területeken friss irodalmi élet keletkezett. hogy majdnem megfojtotta És még sem kacagott úgy soha. kacagás is elég. St az is igaz. mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk. hogy a könny csorgott a végén a szemébl s köhögés fogta el. És az is igaz. ö sem dicsekedik ezzel az idvel. Hármat a gépfiókban. mely új most már a mindjobban beletorkollik az egységes irodalmi fejldésbe. volt az apám egy gépmhelyben. •) Móricz Zsigmond: Hét Krajcár. ember sokszor nevet. a többi nehezebben került el. a ki olyan édesdeden tudott nevetni. mikor nincsen már piros arcú. Pedig igaz.— álizmussal kitölteni. hogy soha már én e jövend életemben nem kacagok annyit. .. is hogy a szegény ember szív- tudjon kacagni. A esztendejében. vidám anyám. egyet az almáriumban . Budapest. bl jöv gény sírni. .

milyen fürge állat a krajNagyon sebesen szalad az. a melybe csak bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám. Nem Itt lehetett azon nem kacagni. elsö 157 még talál három hitte. a fenekével felfordított fiókhoz. vannak. — . Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincsesbánya volt. nevettünk a gyerekes tréfán. krajcárt maga a meglelte az Azt többet is gépfiában. egyszerre csak azt mondja Micsodák ? A pénzecskék. — nem sietett ha csak egy is van. úgy lestem. hogy kirepülnek. mindent szétkotor nagy bámulva: Elbújtak. egyszerre. hogy igen könmyen gurul a krajcár. tt. De még . huncut krajcárkák. — nevetgélt s itt felemelni. azér is Gyere csak kat. mert pénzért szokott varrni s a mit fizettek. Kihúzta fiókot. ~ csendesen. a — szólt felkacagva az anyám. Sokat tapasztaltuk már. csak úgy g^rul. mikor az édesanyám s kutat. hogy van benne valami. keressük meg a gonoszo- Huncut. ollót.— Az anyám. kis fiam. Leguggoltam a földre. . szalagdarabokat. Tulajdonkép nem is nagyon hittük. még Te még nem tudod. zsinórt. ijesztett rám az anyám. czár. hogy gurul . úgy is borította le. benne vannak. összenéztünk és Hozzányúltam Pszt! kiszökik. mintha attól félt volna. gombot. El is bámultam nagyon. gyüszüt. kutat benne. Leguggolt a földre s olyanformán tette le a fiókot. kell neki lenni. mindig odarakta. nem búvik-é ki valahol egy fényes pénzecske ? Nem mozgott ott semmi. Jobbra-balra dltünk. mint mikor kalappal lepkét fog az ember.

Hát vigyázz. vóna alatta. mert ha megharagszik. Jaj! úgy visszakaptam az ujjom. az nem volt. azzal tán ki lehetne csalni a csigabigahéjából. Az anyám savanyúan hiába. szappan négy. Pénz bácsi gyere Ég a házad ideki Azzal felfordítottam a házat. de nem szereti. . Milyen kár akkor lett — mondta.158 Mikor felocsúdtunk. Hányat kacagtunk én. ha háborgatják. úgy elmegy. Volt alatta százféle szemét. mintha a sparherthez ért — volna. ahoz itt alatta. Hogy van sietne már kiadni az Addig a miénk. . ki. Ha erre borítottuk volna nagyobb lett vóna a tisztesség. de nem tudott róla. nem tudsz valami csalogató verset. kiáltott rám újra az anyám s én megijedtem. Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a fiókba. Az anyám azalatt gondolkozott. kevesebbér itt nem nekem már van három. De nekem fúrta valami az oldalamat. hog>' sose látjuk többet. Könnyen megápreh^ndál. is De a csigabiga-csalogató nagyon furcsa ki. nem tett-é valahova valaha valami pénzt. Tisztességgel. mer a pénz nagyon kényes. mint az úri kisasszonyok . legkevesebb kis hét krajcár kell. még házikóba. csak pénz. Úgy eltörte az eszét. Vigyázz útját. e csacsogás közben. hogy felbillentsem a fiókot. az szappanra adnak. ideig. Te. én megint kinyújtottam a kezem. te kis tékozló. Csak hadd legyen Mer látod mosni akarok. csinnyán kell vele bánni. . kis mig ott még egy kell. itt kell van ebbe a lakik. felhúzott ajakkal kotorászott. . hogy asztalunk nincsen. Tudom volt.

aztán leültünk nevettünkben a földre. foghijjas. Sose búsulj már fiacskám. de sose vóna rajta. s hogy elébb nem monda most asse Felállottunk mentünk az üveges almáriumhoz. Pedig cukrot vettem kicsenni onnan. ó tad. A nyakamba akasztotta. E meg mindig hitelbül élt. mikor kirántotta a legalsó fiókot. Az üveges almáriumba. Hol fiam. ha azt is mertem vóna. a fiókba vót. a hol sok duggatni való lehetett. ni! kiáltotta kacagva. volt üvegje már régen. megvan a nagyobbik fele. egy-egy. mint a hó. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt. . nyavalyás kódus. Gyere csak szaporán. Ennek sose vót semmije. most se adsz. mig el nem olvad. te rossz. No. boldogtalan gyermek. hát neked sincs egy krajcárod. keressük meg. szúette. új fióknak tartott egy kis prédi- Ez gazdag fiók vót. Hiszen ha minden fiókba lett vóna. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Még akkor is moshatok egy rendet estig. be lenne. de a fiókjába ott volt Három nap óta készültem mertem. hátha a többi fiókba is lesz a hol én tudtam. nem hiába volt olyan göthös.— 159 — Édes anyám tudok én egy helyet. Ennek van a legtöbb. a melynek egy csepp feneke — — se volt. Ó érmek nem is lesz. azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Mert az öreg almáriom fiatalabb korában olyan helyen szolgált. Az anyám minden kációt. Már csak három kell. neked ne is legyen. No. No van már négy krajcár. ha most az egyszer kérek tled. mert ez a mi szegénységünket rzi. Akkor sok lett vóna. minek nem a krajcár. a hon van krajcár. jó.

a pénzkereséstl nem lehet eltiltani senkit. S lelek. Eljött lesz. az ozsonnaid is. Most már csak egy kell még. a szomszédok ép olyan szegények. Öt Már csak kett kell. én. ott is lelt És megnézte. És tessék. rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A hon öt van. És akkor a homlokára csap az anyám: ó. Az én zsebem! Nojsz azokat megmutathattam. két "^gy* — öt krajcár semmi. 160 — — mindjárt lesz nea ruhák. — szó!t hirtelen. ott akad még kett. A szemének alig akart hinni. De hatodikat. ahogy a legels zsebbe belenyúlt az anyám. Hátha abba is van. megnézem. mint mi s csak nem kérünk egy krajcárt! cárunkkal. Megvan. ó. ! Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket. ha már eszembe jut. egy krajcárt. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt. A Lázasak lettünk.— Megállj csak. Egy kett. Mutasd csak a te zsebedet is. Bealkonyodott és mi ott voltunk a hiányos hat krajmintha egy se lett volna. hiába. el is Az apámnak holnapra ing kell múlt. . Az apád ruhájába A falba szegek voltak verve. A zsidónál nem volt hitel. Mi az. azon lógtak csudák-csudája. . de sajnos. Mindjárt este lehet mosni. künk pénzünk. szamár! Hát a magam zsebét nem bizony. kiáltotta. Már nagy vörös izgatottságtól s rózsák égtek az anyám arcán az a munkától. nézem meg. Nem lelt egyet sem. mert mindjárt beteg lett tle. Persze ez kivételes munka. — — . Azok- ban nem volt semmi. Nem volt szabad dolgoznia. — itt van! Mennyi is van már? Meg se gyzzük olvasni. — három. — . és nem A puszta kutviz nem én viszi ki belle azt az olajos szennyet.

Keserves. Berilti. szívbl kine- nyomorúságunkat. is a hogy a szegény emberek között csak kevés tud. Vér volt. Az anyám majd belebódult. Magyar || . — Nem vetni volt 161 — mint tiszta más mit tenni. a mint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott.. No még Hadd el mán eldö- Kezembe adta cögött. öldökl doklás és a hogy odaállottam alá. a krajcárt s nagy hálálkodással Na hála légyen — szólt az anyám — szaladj hát . mert nincs egy krajcárom. az drága. szent vére. jó ember. A koldus. Énekl hangon. Avval minden jó lesz. a ki úgy tudott kacagni. valami meleg ömlött a kezemre. És akkor beállított egy koldus. hibázik az árából. lyányom. Nekem csak egy hibádzik. Jókor van együtt a pénz. pillanatra megállt. mondta — ma egész délután Hagyja el. — panhoz. krajczár? — kérdezte. a félfont szapitt heverek. hiszen Setét van. Az anyámé. rábámult. kódustól alamizsnát. a kapa fd. nekem nem hibádzik. hogy támogassam. Adok én. aztán nagyot. nagy siralmas könyörgést mondott. ful- rá a kacajtól. oszt lámpaolajom Fuldoklás jött ma már nem mossincs. . úgy ránevetett. Egy Kát. Ekkor egy kacagott. a kéne. jámbor arcú öreg ember. nagyot hatok.

hogy egészen a legutóbbi évszázadig alig találkozunk a zene történetének lapjain magyar nevekkel. sokkalta súlyosabb feltételei voltak. aki pompás kiváló haza Budapestre fel. E különös jelenségnek legmélyebb oka a magyar zene és a magyar zeneélet sajátos és a nyufél gati kultúrától gyökeresen különböz voltában rejlik. és mvészek Az operett mai vezet mesterei is magyarok és a modern zene kiválóságai sorában az elsk között áll néhány magyar zeneszerz. Légió a száma azoknak az eladó tehetségeknek. hogy a magyar kiválóan hosszú sorát nevelte muzikális nép. elsorvadt. Általánosan elismert vélemény. A magyar mzene a mostoha történelmi viszonyok miatt soha szervesen nem fejldhetett: hagyomány és stílus az egymástól évszázados távolságban meginduló kezdeményezéseket össze nem kapcsolta. Minden mozgalom csak önmagára támaszkodhatott és mieltt szilárd talajt talált volna. Annál különösebb dolog. Az európai hír zenepeda- gógusok sorából csak Hubay Jent virtuózpályája deleljén tért említjük. akiket Magyarország az utolsó évtizedekben szárnyukra bocsájtott. A magyar mvészi zenének egészen más. .— 162 — A magyar zene GOMBOSI OTTÓ Ha végigtekintünk a szinházak karmestereinek és énekeseinek névsorán. elszáradt a magyar törté- nelem egyre felújuló viharában. a Minden mvészi zene alapja a népzene. Míg nyugati nemzetek népzenéje magában foglalta a mtöbbszólamúságnak és a harmóniáknak addig a magyar népzene másszerü természeténél vészi zenének. ha átlapozzuk a világvárosok hangversenymüsorait. mint bármely nyugati nép zenéjének. minduntalan találkozunk magyar mvészek neveivel. a csíráit.

a múlt század negyvenes éveinek E formákban cigányos magyar zene reagál a polgári érzelmesség külföldi termékeire és a klasszikus mesterek kortársainak mvészetére. E Els ismeretes lecsapódása. cigányos eladásmód van. amely még mai hanj'atlása korában is bizonyítja mveli kivételes zenei képességeit. a XVIII. bár jóval csekélyebb értékkel. és si formavilága nem tri a harmóniák kötenem tördik bele a többszólamú szerkesztés Az évszázadok minden müzenei törekvése törvényeibe. a romantikus dal-irodalmat tükrözi. Cigányzene nincsen. vagy meg kell alkudnia és oly szintézisre kell törekednie. párhuzamosan az elmúlt évszázadok müzesajátos nei stílusának változásaival. csak cigány zenélés. Ez az eladásmód a melodikus átköltésnek. Nagy melodikus gazdagsága. a alakult ki. amely a müzenei technikát és a népi kötöttség dallamanyagot összekösse. Ez a kompromisszum végül az igazi népi zene teljes elfelejtésére vezetett és Liszt Ferenc ama nézetében élezdött ki. hozta. A mai napig dívó cigányos nóta épígy. hogy a magyarországi cigányok éppen a népzene alapján olyan eladásmódot fejlesztettek ki. A mai cigányzenében 11* . a müzenébl ellesett harmonizálásnak. amely a magyar dallamvilág zamatát erjedésbe termékei valószínleg állandó változásban voltak. ornamentikájának különös és elragadó gazdagságával a maga képére formálta át. hogy a magyar zene tulajdonképen nem más mint cigányzene. szenvedélyes kifejezéssel. klasszikus és az si improvizáló összjáték utolsó a maradványainak különös keveréke: harmonizálás zenélés Ázsia. század a végén Ebbl szrdött terméke.163 fogva lékeit erre soha nem volt alkalmas. verbunkos. le a csárdás. Bizonyos. A cigányság a magyar dallamstílust csapongó fantáziával. a középkor és esszenciájából készült vegyület. vagy nemzetközi nyelvet kénytelen használni.

A moralizáló és krónikás énekek si. külföldi forrásokban. További . hanem a középkori menestrelek utolsó maradványaira. itt-ott történtek ilyen irányú kísérletek és fképen voltak olyan korszakok. Ez a múltból is riz egyes dallamokat. átdolgozásokban megmaradt magyar táncok: kis töredéke a táncoskedv régiek elveszett zenei életének. a históriás-ének költzeneszerzire. tradíciókat. amelyek a fényes a maguk dallamvilágát ki tudták alakítani. az egyházi népénekben. Ez áthatja. mint Hunyadi tyás király udvarának olaszos-németalföldies zenei Máélete (XV. a református dicséretekben. nem is olyan elszigetelt jelenségekre. német dalok és müvek dallamára énekelteti mellett. fordulatokat. amelyrl csodálattal emlékszik meg még a pápa követe is.^ is 164 — jelei: fellelhetk a külföldi összetevk változásának a jazz elemeinek térhódítása nem csak divat. improvizációs feloldásban mutatkozik. század magyar históriás énekeseinél immár oly kristályos formát nyer. oláh. de nemzetközi gyöker stílusa a XVI. A cigányzene tehát csak fenntartással megteremtése. század). mint a XVI. A dallamban is megrizte és tulajdon képére formálta. török. amelyben a magyar népdal játssza a legjelentsebb szerepet. emlékeink a kis számban. bad. Az igazi magyar zene a népdal. század egyik legnagyobb lantmvésze és zeneszerzje. Bakfark Bálint. akiknek dallamai máig visszhangzanak a népdalban. hanem x nevezhet magyar zenének. Ebbl a divatos verseit a magyar dallamok fúri irodalomból igen sok leszivárgott a népdalba. lengyel. Mert bármily nehéz feladat is volt a magyar müzenei stílus fejldés kérlelhetetlen következménye. ami a zenében fleg a szaa kapott kincset szövegben is. Balassa Bálint. A dallam mvészete a lírai irodalom termékeit is — kor legnagyobb költje. Nem udvari kultúra termékeire gondolok.

de a hangszerbl meríti fordulatait és szólásformáit és els. a de annál inkább tud a magyar dal kerete lenni. másrészt a külföldi mintára szervezett. Csak lassanként szorítja ki e zenekarokat egyrészt a cigány. akinek állandó I . aki ez elképzeléseket az uralkodó olasz stílussal keresztezte s a magyar operának els nagy mvelje lett: Erkel Ferencet. mint pl. Mindeme mzenei kezdeményezések említett verbunkos-zene népdallal szo- ros viszonyban állanak. amellyel a bécsi zene válik zene helyébe lépett: a században nélkül a kollégiumok virágzik fel zenéje a szinte elzmények magyar fiskolákon egy sajátos kóruskultúra. idegenekbl álló fúri körökben egyeduralkodóvá. A szólam fzése nem valami mvészi és a zenei szerkesztés szabályainak nem engedelmeskedik. még ön- magában értékes terméke ama zenei áramlatnak. amely a magyar zene sajátosságait néhány külsleges és nem is magyaros ritmusképletben látta és vélte utánozandónak. dudások. amelynek alapja a népdal és a népies dal. Fúvósok. Mellzzük itt a kisebb tehetségek neveit (bár a verbunkos-stílusnak iskolázott komoly mveli is akadtak. Jelents önállóságot csak a már hangszeres és dalirodalma nyer: a népzenével ellentétben nem az énekbl. század folyamán kialakulni. cimbalmosok állottak minden valamirevaló nagyúr szolgálatában. hegedsök. Az elnémetesedett fúri zenekari XVIII.— 165 — gazdagságáról csak egykorú leírások cs számadások tanúskodnak. virginások. A magyarországi és erdélyi városok túl- nyomóan német zenei kultúrájával szemben a magyar furak udvarában egy ma már vissza nem idézhet magyar mzenc kezdett a XVII. Csermák vag}^ Rózsavölgyi) és említsük csak ama jelents mestert. zenekar. „Bánk Bán"-ja és „Hunyady László*'-ja ma is msordarabja a budapesti Operaháznak.

de mvészetükben méginkább elszakadtak otthonról (Goldmark). aki. de helyenként egy-egy fordulatban mégis elárulja magyar voltát. A magyar zenének is hervadhatatlan érdem mvelje. zongora fejedelme. aki a magyar között jelents a mesterei els helyen Liszt Fe renc. ami Liszt mveiben sem volt már nagyon szilárd Liszt után a alap: a Üj cigánykodó. a nagy mesterek nyomdokaiba lép. de belelátott a magyar mzene problémájába és néhány kevésbé közismert müvében a rapszódiákon messze túlmen megoldásokhoz jutott. Liszt mvészete Ö a modern zene Debussy 'g minden zenei újítás eszegyik se: Wagnertói méje nála vetdik fel elször. vagy pedig felhígították azt. nótázó rapszódia-stílust. hogy a Zoltán magyar zene alapja a zenei stílust. nagy lelkesedéssel néhány más kutató közbenjárásával összegyjti a népdalokat. Ö a budapesti Zenemvészeti Fiskola megalkotója. a kezdeményezések szakadatlan sora. Soraikból D o h n á n y i n e r Leót említem. amely ebbl az eddig mzenében fel nem . Koessler másik két tanítványára várt a legnagyobb feladat: Bartók Béla és Kodály Ernt W i magyar népdal és zseniális érzékkel. levegt csak egy nagy német pedagógusnak. akik tehet- ségük mellett komoly és átfogó zenei mveltséggel is és e rendelkeztek. amely a magas mvészet eszközeivel rendelkezik. Oly zenét írnak k. hatalmas tudományos felkészültséggel. Bartók életmve a népdalokkal való foglalkozás: megtalálja azt a modern megérzi. magyar mzene szomorú utakat jár: mveli testben is. Koessler Jánosnak tanítványai hoztak. Sokszor hanyag és vázlatos írásmódja mögött a zenetörténet egyik legelkelbb és leggazdagabb szelleme rejlik.— Mélyebben netörténet látott az a 166 — zeáll: zeneszerz. ha a cigányzenén keresztül is.

bámulva a falat. A magyar zene ma: egészséges népi dalanyag és abból sarjadt pompás. szintén különös. Állok fenn az erkélyszer emelvényen. örökös megalkuvás mögött. piros köröcskék.: Alakok. Kír. valami alázatos.167 dolgozható anyagból természete szerint kifejleszthet és megteremti a magyar müzenét. egy Schubert. Magy Egyetemi Nyomda. szinte a föld alatt meghúzódott ismeretlen világ. mint egy ismeretlen. húsz és harminc között. kötött kabátkákban leá- nyok. mint a jámbor zsidók. sárga köröcskék. egy Brahms mvészetében. a terem- t müveiben. . Egyelre az elsk. egy-egy *) Kosztolányi D.*) (Mint egy templom. asszonyok. imádkozó mozdulattal. melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. az emeleten. Budapest. halk. a karfa mellett s áhitat fog el. felé mind a fal fordulva. melyek egy-egy emberi akaratot jelentenek valahol a drót végén. székesegyháza a telefonközpont. Valóban. Innen belátni az egész helyiséget: az emeleten nk. mint exotikus színfolt egy Haydn. Telefonos Kisasszony KOSZTOLÁNYI DEZS. színes. huszadik századi vallás nk végeláthatatlanul. Az eleven falon jelek gyulladnak. kissé elregörnyedve. alig hallható zsolozsmát mormolnak. a földszinten nk. hol soha véget nem ér imát zümmögnek. zöld köröcskék. a másik szárnyon. mint torzított kép jelenik meg a cigányzenében. de a magyar eladómvészek mögött nem kell most már elmaradniok az alkotóknak mesterek sem. néha fel-felüti fejét. zseniális mvészet. túl. A magyar zene eddig: örökös kísérlet.

aki acélkék ruhát visel s még kontyot. (A hintaszék. mely fénnyé változott. hirtelen föláll ringó székérl. a hosszú zsinórral összeaggat két keresi egymást. Magas számot kértek tle. Valaki idegeskedik. — hogy én vagyok És ez miért ég folytonosan? az. nem tud beszélni. Miért ugrott föl az a hölgy? félrelöki. lelket. Tízezer hüvely. Központ! Halló. Bármeaz egész várost. Vele beszélgetek. Mszerek acélzaja. Fekete hajjal koszorúzott fejét fölveti. tessék! Központ! Csengetem! Foglalt! Központ! Központ! Központ! örökké. mely egy gyengéden hajlított-talpú hintaszékhez hasonlít. (Ha nem vol- itt. Most váltják fel. mindig egyforma litániát. — — ta- — — — — Csengetik. — — -7- ö kérdezi:) Mi érdekli? Ez a fal. a kezeln némán dugaszol. hallom az egyhangú. Egy leány háta mögött állapodtam meg. de még nem lálkoztak.— 168 — hangot. Mindegyik egy állomás. Amint lemegyek az erkélyszer emelvényrl.) Elromlott a készüléke. Mivel? A (Semmit se hallani). halló! Mással beszél! Központ! Tizenkét óra! József Egyedül? Hozom már! Központ! Maradjon kérem! Teréz! Lépjen ki! Megvan. — És ez a két fénykör? -— Ezek már össze vannak kötve. Rázza a villát. figyelkulccsal.) mely a térben . Most mö- Táncol? így mondják. götte táncol az elfizet. amint semmi zajt se ver. lyik — — nék munkahelyrl kapcsolni lehet Miért lobog ez a lámpa? azt hinném.

számok. hogy ebben a hajszában nem — — — Vannak rokonszenves hangok? Goromba hangok? Az sok. a hüvelyekben? A kikapcsolt süllyesztett. A nem fizet. drágám?" „Regényt olvas?" „Érdekes a regény?" (Esküszöm. Férfiak? — ." Hála istennek a többiek — — hogy fertzést ne kapjon. tágas elcsarnokba. keblükön a mellhallgató fényes szerkezetével. (A hóra canonica a nagy-város legmagasabb lázgörbéjét jelenti.) Nem Nagysádok? vagyunk már elhagyták. aranyos nagysád. — Inkább a nk. (Sokan fizetnek. melybl holmi csodálatos. Leányok jönnek mennek. kezddik aztán fokozatosan megnyugszik. Kezemben a zsebórával olvasom érlökését. Egyetlen nö egy óra alatt legalább száz kapcsolást újra — — végez. Felesleges. fehérzöld dugó: nem dugó: nyaral. csak bal fülüket hagyva szabadon a küls világ számára. És hogy gorombáskodnak? — „Alszik. Mindegyik maga zárja el készülékét.) s De mingyárt tart ötig. édes.— — — Mik ezek 169 — A zöld a dugók. negyvenöt foknyi szögben hangtölcsér meredez az eleven száj felé. a munkából. leoperálhatatlan acél-tályogként. mely mintegy páncélba veri finom fejüket. drága. Csak a kávéházi telefonkezelk neveznek még így: „Kedves nagysád. Ekkor a legtöbb. Budapest az üzlete becsvágy. már teljesen fölszerelve fejhallgatójukkal. vagy munkába. elcsendesedik. (Kisétálunk a verfényes. Háromkor kifárad. érvényesülés betegjeként félrebeszél.) Mindig ennyi a jelentkez? Csak ilyenkor. délben. azok.

— — — — nélkül. Gyerünk tovább. Mindenki azt — — kérte. mikor éjszakás voltam.) Sírás. Örülünk. Az elfizetk sírnak néha a kérik. . mit akar. az isten szerelmére. s mindig csak ezt da. valamilyen ittas ember egy — — negyedóráig lógott a tölcséren dogta. hogy megérmár a segítség. — — — — — Hivatalos titok.) . (Nem akarja közölni. ráakasztják a a hallgatót. Tegnapeltt. akármilyen orvost. Nekünk kell ket felcsengetnünk. (Nyújtózkodik. Mi Az. Mindig ugyanaz. telefonba? Ha a mentket Egy orvost. — — csak az a baj . aki elször telefonál.) „Fene egye meg a körmét. Akkor a mamát kéretjük oda. Néha egy részeg." . „Csak az a baj . kezett-e hogy voltakép mit is akartak. De másnap megunja. Például. Akadnak érthetetlen beszélk? Néha egy kétéves gyerek. Nekünk tilos feleselni. . minden szám jajveszékelnek.) Meg Eh. mit povedál annyit ez a város? — — aztán máskép is. Ilyenkor elszaladnak a készüléktl. de egy epigrammát se lehet elolvasni. április elsején a hülyék intézetét nem is volt szabad kapcsolni: „kidugaszolták". az els napon. de már mosolyog. villára Ma már nem itt ily jókedvek a pestiek. Mondja. ellenrizni. kíváncsi a beszélgetésekre? is — Nem Talán a kezd. Mi van karácsony éjszakáján? is (Nevet.170 egy regényt. hogy túl vagyunk rajta. volt a baj? hogy nem tudta." És mit felel rá? Semmit. Telefonugratások? Telefonviccek? Békében.

ideges épületet.) Kicsit. körülkacsolt óriási agyvelben öntudatra jusson. ami künn izommunka. valahányszor a 32. Minden mozog és lélekzik. Lenn a pince ablakán derékvastagságú kábelek zuhannak be ólomzuhatagként. Sohase láttam ilyen értelmes. a fül. nem igen csodálkoznék. berlini. a hát. Három pár emberi hang a dróton egyszerre. Meg a kar. Fáradt? (Halvány tele f önhangon. itt ebben a központi idegebben az idegcsövekkel.171 — — ki. a hangersíttl annyira élesen. A holtnak hitt anyag itt érzékeny.500 telefonkagyló valamelyikét felemelik s az üveglappal elzárt korongokon számok ugranak ki. hogy megállapíthassák számláinkat. anélkül. titkos percenéssel. Könny cipje végigkopog a klapokon. hogy összevesznének. Mindenütt zsongás. ideggócokkal rendszerben. Prágai. szem fárad amint az ember elég A a magas számokért nyúlkál. Köröttem egy palota. A gépek ellépne a sepr s gondolkoznak. a torok. Nekem szerencsére hosszú a karom.) . hogy minden. Egy többemeletnyi magasságú tzfalon villamos számológépek kattannak. melyeket lefényképeznek. newyorki hangok. keresve a központot. mintha mellettem beszélnének. Ha a sarokból megszólítana. (Most bontja a beszélgetésünket.

Úgy látszott. A hét törzs tagjai nemzetségek szerint sátortáborok- ban laktak és egyik legelrl a másikra vándoroltak.— 172 — Magyar történelem SZEKFÜ GYULA Kárpátok félkörétl a Száva és Alduna egyenes vonaláig terjed sík és dombos vidék a IX. A nomád állam szervezetét a zsákmányoló hadjáratok s az elszenvedett vereségek igen meglazították. hogy a nép két eredetileg különböz ethnikai csoport egyesülésébl származott. Az új hazában egyelre tovább folyt a nomád életmód. A gyz E Nyugat partja lovas pásztornép a nomádok rendes útján vonult felé. A magyar störténet részletei még nincsenek tisztázva. és IX. annyit mégis biztosnak tarthatunk. Az államalapítás müvében a népet fejedelme. a hunok és avarok példáját követték: a román-germán világot félszázadon át folytonos hadjáratokkal látogatták meg. hanem veszedelmes lakóhelyét elhagyva a Duna alsó folyása mentén bevonult a mai Magyarországba. század végén a magyar nép hatalmába jutott. közös sors és közös élmények nemsokára egy néppé gyúrták ket. Ez legyzte a környéken lakó finnugo. A magyarok ebben vcnokon eldjeik. Itt súlyos vereséget szenvedett. A eltanulta a legyzött nyelvét. természeténél fogva hódító és uralkodó faj. században a magyar már belsleg egységes nomádnép.vadász és halász népeket. Árpád vezette. a Volga síkjától a Fekete tenger északi mentén a Duna torkolatáig. A VIII. A zsákmányoló hadjáratok szokása is évrl évre fenntartatott. mintha a bensleg meggyengült magyarságra is . de nem semmisült meg. Valahol az Ural és Fels-Volga vidékén volt egy török-tatár pásztortörzs. aki a patriarchális nemzetségfk sorából emelkedett uralkodói magaslatra.

Bizánc császárai tárt karokkal fogadták a magyarságot. pápától nyer koronát s apostoli ketts keresztet. a menekülés útja. el után még 300 nem száradt s soha a nemzeti fejldés folytonosságát minddinasztia ereje A . István. politikailag pedig nemzet alkotása volt. Gézának és Istvánnak érdeme. az Árpád utódainak. úgy látszott. melyre hasonló tragédiák hosszú sora következett. Bizánchoz csatlakozva a magyar nemzet és állam még igazi megszületése eltt sírba szállott volna.elkövetkezend lett 173 — sorsa. most pedig. A nyumegsemmisüléssel fenyegati császárság a magyarokat gette. miután a nemzet önrendelkez akarata Árpád vérében öszpontosult. volna az avarok kiket Nagy Károly császár hamuként szórt szét a szelekbe. mely az európai középkor gazdasági és közigazgatási formáiban élt. kelet felé van nyitva. Hogy a magyar nép Nyugat és Kelet közt össze nem roppant. nép bels ereje ily válságos idben bonta- A nomád pásztornép létének alapjait a meg- változott viszonyokhoz alkalmazta: kialakította a magyar középkori nemzetállamot. Árpád családja Szent István évig ült a magyar királyi trónon. A pogány nemzetségek laza tömegébl sikerült szilárdan megkirály alapozott keresztény államot alkotnia és az új állam e- gyéniséget a keresztény-germán mveltség közösségébe beillesztenie. az összeütközés csirája mindegyiknél ugyanaz a magyarság keleti eredetének és nyugati halála hiva- tásának összeegyeztetése. tán Az kozott ifjú ki. Ez volt az els magyar lévén: tragédia. Az imént még élethalálharcot vivtak a német császárral. Az új magyar állam érdekében nem riadt vissza Árpád utódainak számzésétl sem. a magyarok els királya a német a magyar sógorává és a római egyház szentjévé lesz s d.

ki bevezette az írásos törvénykezést alatt és IV. a keresztény magyar lovag megtestesítje. ki a tatárjárás feldúlt országot ismét felépítette. nagyszabású bels gyarmatosítás. A tizenharmadik században azonban mind nagyobb hatalomra tesznek szert a furak s az Árpádház élete vad belviszályok és kívülrl követeldz trónigények közepett ért véget. Az árpádok alkották alapjait. trónra lépett. Szent László. Béla. Károly. mint az els királynak a törzsek fejei. a törvényeknek megalkotója. Ettl az mveltségi és gazdasági terület. görög. Kálmán. Munkáját fia. az ország bels rendjének. Terjesz- fejldés meg az egységes magyar idtl kezdve a magyar föld zárt kedés célját szolgáló küls politika. lengyel begyenge királyokra ismét hatalmas uralkik kodók ket következtek.és az Északi tengerig terjesztette ki. biztos kézzel vezették Ilyen népüvolt a nyugati keresztény mveldés útjain. Az ország alkotmányának új alapjait . Nagy Lajos fejezte be. Mikor végre I.— eg3're helyreállította. melyen belül a fejldés minden fokán egynemüen és az ország legkülönbözbb vidékein egymáshoz hasonlóan folyt le. a „Kiskirályok*^ éppoly kevéssé akartak meghódolni. aki biro- dalma határát az Adriától a Fekete. Magyarországot újra meg Helyzete hasonlított Szent Istvánéhoz: az központi ha- talmának a trónviszályokban elhatalmasodott nagybirtokosok. III. bent az országban a rend fenntartása és jogvédelem. a városi kultúra alapjainak megvetése: mindez az Árpádok királyságának valóságos eredménye. 174 — folyás éveire. Károly megteremtette a birodalom bels egységét s újra biztosított^ a magyar nemzetállam belsleg egységes fejldését. Béla. a nápolyi Anjou házból. Idegen: német. a kellett hódítania.

Az ország köröskörül zárt. Zsigmond király kivételével mindnyájuknak Magyarországon volt állandó tartózkodási helye. a maaz gyar hadi történetnek hsi alakja. mennyiben lesz képes a két nemzeti tényez: a királyság és a rendiség mködésében egymást ellensúlyozni.— teremtették kai 175 — meg az Anjouk. A középkor utolsó századaiban a magyarság nemzeti területe is sokkal kiterjedettebb volt. nem csoda tehát. mikur a nagybiitükok politi- honvédelemnek új rendszerét. mely a magyarság történetében a legtragikusabb szerepet játssza: a középkor leghatalmasabb katonai monarchiája: a török. Ennek értelmében Magyarország államfenntartó szerveit a központi királyi hatalom mellett a három rend: az egyháznagyok. gazdag és hatalmas ország volt. mint elbb vagy utóbb bármikor. els. Magyarországon az ország kormányzásának feladata az Árpádok óta idegen uralkodók vállára nehezedett. ki kezébe . belsleg és politikailag egynem. hogy idegen vérbl eredt uralkodói a trónon csakhamar nyelvben és érzésben megmagyarosodtak. a világi furak és a nemesség rendje alkotják. A dunai Pannónia és a Duna-Tisza síkja Kassától és Mármarostól el egészen az Aldunáig és a Száváig. szerb. Feladatát becsülettel teljesítette mindaddig. A tizenötödik században tnik fel Európa keleti határán az a nép. még akkor is. oláh lakossága helyén színmagyar települési terület húzódott el. A Dunántúl és a Nagyalföld mai német. A fejldés további folyama attól függött. virágzó magyar községeket hordott hátán. a banderiális hadrendszert megalkották. Hunyadi János. Magyarországnak jóformán egyedül kellett Európa védpajzsának szerepét súlyát elismerték s a átvennie. Uralkodásuk alalt nyert határozott formát a magyar rendiség. míg a teher alatt össze nem rogyott. tót. ha fejükön a magyar mellett idegen országok koronáit viselték.

i. kifelé pedig a déli határokon a régi magyar védelmi szervezet elhanyatlásában. De politikai mvét csakhamar megsemmisítették a rendek. A tulajdonképpeni magyar királyság keskeny csíkká olvadt össze. hogy Keleteurópa minden erejét saját kezében egyesíthesse az és Morvát oszmánok visszaverésére. Alsó Ausztriát. Fiatalkoellen. melyen az európai ember szabadságáért folyik a küzdelem. nagyobb és legnehezebb feladatok izgatták. erteljes egyéniségével a hatalmas magyar urakat engedelmességre szorította s kitn. A faji törökkel folytatott harcokban Magyarország legés termékenyebb legmagyarabb vidékei. A törökök elnyomulását ideig-óráig megállította. 1526-ban a mohácsi csatában elesett a magyar király. fegyvert a török rában alapos köszönhette a lelkesedését. Az egységes államhatalom gyengülésének bels következményei véres parasztlázadásban. tudomány mvészet érzett leg- Mint hatalmas renaissance-uralkodót a Sziléziát. Meghódította Csehországot. a Habsburg családból választott magyar felett királyok a korábbi területnek alig egy harmada uralkodtak. állandó hadsereget szervezett. mely török fennhatóság alatt állt ugyan. hogy fennállása egész idején a magyar nemzeti gondolat hordozójává lehetett. A középkor . de ennek fejében belsleg annyira független maradt. vele sok püspök és országnagy és a magyar had legnagyobb része.. minden tekintély megsznésében és pártharcokban ütköztek ki.. A keleti részeken kialakul az erdélyi fejedelemség. a magyarság virágzó központjai teljesen elpusztultak. humanista kiképzésben és a részesült.— veszi a 176 — Fia. Mátyás. iránt em. A Duna-Tisza nagy síksága egész az erdélyi hegyekig a szultán uralma alá került. A következ két évszázadban az ország örökös hadszíntér.

az a magyar paraszt érdeme. Magyarország királya ebben az idben nem lakott már az országban s állandóan ellentétbe került a rendekkel. Az ország keleti harmadában. nemzeti. a Az új korszakot a törökkel folytatott harcok mellett. Erdély. A nyugati részek megmaradt magyarsága burgok közül választotta királyait hogy a német birodalom tetters urai meg fogják szabadítani az országolt a töröktl.177 helyükön felnöv lakatlan vadont késbb német települk hódították meg újra a kultúra számára. 12 Berlitz. A német birodalom abban az idben nem tudott egységes és nagyobbszabású hadi mveletre egyesülni s Magyarország a Habsburg uralom alatt is másfél századon át nélkülözte a német birodalom határozott segítségét. melynek határai közt közös alkotmányban élt mveltmagyarsághoz ségi és politikai szempontból feltétlenül a tartozott s mint ilyen Európa mveltségének részese volt. Az Árpádok örökségét. Magyar . a magyar. A magyar fejldés egységében a nyugati: német és katholikus erkkel szemben protestáns és magyar ellensúly szerepét töltötte be. Bethlen Gábor uralkodása alatt belekapcsolódott a har- mincéves háborúba és európai jelentségre tett szert. a magyar nemzetiségnek és államiságnak folytonosságát sikerült mindaddig sértetlenül megriznie. míg az ország fel nem szabadult a török uralom alól s ezzel megsznt Erdély állami létezésének történeti jogosultsága. Habsabban a reményben. székely és a szász nemzet. vidékei elnéptelenedtek s a aki fajiságát az idegen uralom alatt is meg tudta rizni. Ez a remény nem teljesedett be. Legnagyobb fejedelme. az erdélyi fejedelemség területén kedvezbb viszonyok közt volt a magyarság. Hogy az ország legtermékenyebb harmada a török hódoltság legnehezebb viszonyai között is megmaradt magyarnak. Zászlai a magyar nemzetiség és a vallásszabadság igéit hordozták.

Mivel pedig ezen rendiség. század közepe táján jutott nyugvópontra. küzdelem a XVIII. ahhoz a vallási Az tása a újraéledt Magyarország önállóságának helyreállí- kormány abszolutisztikus törekvései miatt sokáig nem új sikerült. így élezdött ki az ellentét a nyugati. protestáns országrészek között. támadásai A magyarországi nyugtalanságok több ellen irányultak. század végén fel nem szabadult az ország s meg nem nyílt az út az állami önállóság helyreállítására.— alkotmányos harcok is 178 — eleinte vértelenül töltik ki. A megoszlott Magyarország egymással harcoló energiái nem voltak képesek a nemzeti egységet és önállóságot helyreállítani. A pragmatika sanctio megalkotja a Magyarország és a német-osztrák örökös tartományok közti uniót. katholikus és a keleti. helyreállítja a bels békét. a XVII. ismét veszedelembe került és kénytelen volt fennállását harcok árán védelmezni. században éltek a királlyal azonban a rendek többször ellenállás jogával. E fejldés legfbb céljai: a . E harcok folytak le. A Bécsbl kiinduló ellenreformáció a magyar protestánsok körében ers ellenállásra talált. államegység^ legersebb akadálya: legersebb. a nyugodt és szívós E hosszú bels fejldés elfeltételét. míg a XVII. szemben a fegyveres véres Hogy az ellentétek összeütközéssé érleldjenek. fegyveres ellenállássá ersödtek s Rákóczy Feesetben renc vezetése alatt évekig tartó szabadságharcban rob- Magyarországon volt legkitartóbban a magyar állam bantak ki. Az abszolutisztikus királyi hatalom egységesen szervezett és kormányzott birodalalkotni mat akart ból és a Habsburgok a alatt álló királyságok- tartományokból. kérdésnek kellett közbejönnie. Alig hogy megszabadult a török hódítástól.

Eszméit csakhamar egy radi- kálisabb csoport vette át s az eredetileg arisztokratikus rendszert liberális és demokrata tartalommal töltötte meg. Neki megadatott. hogy a nemzetet a nyugati alkotmányfejldés utolsó formáin is átvezesse. József erszakos újítá- szemben s ez készíti el a magyar reformkorral a modern magyar alkotmányos állam kialakulását. századokban a nemzeti fejldés sorsát. furai Bécsbe költöztek s nemsokára minden kapcsolatukat elvesztették a honi rögön visszamaradt Ez a nemesség hordozza a következ nemességgel. Kossuth Lajos állt most a rohanó haladás élére.— táskörének rületeinek zítása. Az ö higgadt 12* . mint agrár állam. Az 1848-ban kitört magyar szabadságharc szellemi éltetje . víttassanak s gazdasági és közjogi intézmények megjahogy nemzete egész lelki alkata az új kor megváltozott szelleméhez alkalmazkodjék. A nemzeti megújhodás mozgalmai az irodalmi. Minden erejével azon volt. szellemi és gazdasági reformjai ellenére Magyarország. 179 a rendi befolyás háttérbeszorítása. hogy a középkor rendiségét s az abszolutizmust megdöntve a parlamentáris államforma alapjait megvesse. megmaradt középkori gazdasági formáiban. szellemi mveltség talajából nttek ki. A felújult abszolutizmus nyomása alatt szervezked otthoni magyarság vezére Deák Ferenc lett. Polgári osztálya semmiképpen nem fejldhetett. hogy saival a társadalmi. a legnagyobb magyar állt e nagy nemzeti újjászületés élén. de csakhamar átcsaptak a társadalmi és alkotmányos újítások terére. Célja lassú és zavartalan átalakulás volt. Gróf Széchenyi István. központi kormány hafajilag a magyarság Mária zárt te- idegen telepítések segítségével való megla- illetleg összeszkítése. Terézia nagyvo- nalú társadalmi. Ez védelmezi meg az ország függetlenségét II. kiterjesztése. A szabadságharc leverése után a külföldön szervezked magyar ellenállás lelke.

század nagy gazdasági fellendülésének alapját megvetette. . A csonka ország csonka magyarsága nehéz munkával s a feltámadás reményével építi tragikus sorsának új kereteit. mely az országot az osztrák tartományokkal az Osztrák-Magyar Monarchia kereteiben egyesítette s a XIX. tokkal megállotta helyét. Az ország áldozatul esett a gyztes országok hódító törekvéseinek. az ország eggyé anyagi és véráldoza- magyarság szövetségeseivel együtt belesodHallatlan ródott a világháborúba. A kiegyezés utáni magyarságnak felvirágozás mellett minden anyagi két és szellemi sem sikerült életbeváelsza- góan fontos kérdést megoldania: az Ausztriától gek nyugtalan erit nem Mieltt még a bels rend forrt volna. szerves gazdasági egységét szétdarabolták. míg össze nem roppant. Ezeréves határait. a kadni törekv nemzeti ellenzék s az önállósuló nemzetisétudta helyreállt s egyensúlyban tartani. A forradalom és kommunista uralom teljesen feloldotta a bels rendet és egységet.180 politikájának köszönhet az 1867-es kiegyezés nagy müve. három negyed részét elszakították.

a templom és a rendház eltt fergetegben tombolt a hajdúk és a kanászok tánca. járd meg! Vörös nadrág — sárga csizma. amelyhez ütemeket elképzelni nem lehet másat: Telekes bocskor — gyöngyös kapca.— 181 — Hajduiánc KOMÁROMI JÁNOS*) Köröskörül a téren. akkor urak. Genius. tubám. elkiáltotta magát: — Gyzstünk. dádé. tyuktollal. válogatott legények! a És kított szájába és illesztvén pikula sípját. hirtelen csak szájához illesztette a sípot Fecske cigány meg Daruláb nev dádétársa. kra- kásra mászva fel. tyúktaluvaP) tzdelte tele tömött sörtehaját. És Fecske cigány körülpillantván a téren. És amikor Czigánd fell fölbujt volna a nap s a sokat kódorgott szegénylegények meg a bitangtalpasoki) bortól gzösen. Járd meg. Budapest. gyzelmi jel gyanánt. a piactér egyik sarkában. Soha még annyi vadsággal nem járták! Mert amikor betörtek \olna a várba. mintha sarkaikat akarták volna széttiporni a kövezeten *) 1) '-) Komáromi János: Esze Tamás. valahonnét közéjük botlott három darab idegen roma^) is. Járd meg. roma: cigány. elször a hordókat verték fel. gyalogos katonák. 3) . járd meg! És ahogy fölrikoltottak a sípok. rási- arra a viharos fogható keserít líajdutáncra. talán Ru- dabányácskáról s az öt szál harci mvész. tántorogva kezdtek volna visz- szabotorkálni a piactérre. a féligázott hajdúk mindenfell szakadni kezdtek a piactérnek s néhány pillanat múlva már valami százan dobogtak és rengtek. tubám.

182

Elször egyhelyben topogtak körül és rugdosták a földet s tenyereikkel csattantván egy nagyot a lábukszárán, ledobbantak a földre, ugyanakkor éles kurjantással a levegbe hányták fel magukat, összebokáztak a leve-

gben, megint ledobbantak
ták,

s

kardjaikkal a földet paskol-

hogy

szikráztak alattuk a kövek.

Az

öt

vályogvet

pedig ijeszten sikítozott tovább:

Majd élményünk a kocsmára De engem is várj meg!
Megjárom én a kopogót: Tubám, te is járd meg!

Félcsípöre rakott kézzel rugdosták a földet a hajdúk

vagy egymás kardjára csörrentettek, ami adott a vad melódiának. Minden tenyércsattintásra egyszerre azt kiáltották: hopp! és minden kardcsörrenésre egyszerre azt kiáltották: hujj! Aztán ledobták a kardokat s a kardok fölött cifráztak szemvakító gyorsasággal s az ütemek végén egyszerre dobbantak le a talpaikkal, hogy rengett és dobogott bele az egész vár. De mindig többen és többen dobogtak és amire jött volna a nap, már vagy négyszáz hajdú
s

csattintottak a tenyerükkel

ijeszt kíséretet

rengett

és

hujjogott s

a

város
is.

fell

egyre

özönlöttek

befelé a nagyerdei kanászok

Kifordított,

szrös gubák-

ban, toronysüvegekben özönlöttek befelé: ki nehéz csiz-

mában, ki könny bocskorban s a fejszédít kavargásban is dobogni kezdtek s mázsás gubáik és súlyos lábaik alatt most már szakadatlanul remegett az egész vár. És a piactér túlsó felében nyekegni kezdtek ezalatt a csimpolyák is s a dünnyög és egyhangú, örökösen dobogó és tébolyult dudaszóra vastalpaikkal a földet döfii^ették, a torkukkal meg rekedten ordítoztak hozzá a gubások, mialatt fényes baltáik fölcikáztak a reggeli napban:

k

!

183


kanászt

Megismerni a
Ékes járásárul,

Táncra-termett lábárul,

Tarisznyaszijjárul.
Itthon van-é a kanász,

Vagy a

felesége?

Nem
Dünnyögtek
fület

kell nekem a kanász. Csak a felesége

a

dudák,

a

tér

túlsó

oldaláról

sikoltoztak a töröksípok. S most már félelmes tülekedésben járták a és gubások

hasogatva

pedig hajdúk

kanásztáncot.
káikra,

A

mezítlábasok lábuk szárai közt forgatták

a furkóst s tenyerükkel a

nagyokat csaptak csupasz bo-

hajdúk

elsuhintották

maguk

alatt

a

kardot,

átugráltak fölötte, körülkörül topogtak, csípnkapták magukat, éles kurjantással földobbantak a

magasba

s

lehup-

pantak a földre, a féllábuk hegyére görnyedtek le, másik lábukat jobbra vagy balra vágták ki, egymásba vagdosták a kardjaik lapját, szikra csapott fel a kardokból s elször
azt kiáltották:

hopp! másodszor azt kiáltották: hujj! és akkor telitorokkal, vörösredagadt arccal és izzadt üstökkel ordítoztak hajdúk és kanászok:

A

berekben

a

kanász
a baltát,

Menyecskével játszik,

Ugy

forgatja

Csak a nyele látszik.

S a kanászok máris forgatni kezdték a szekercéket. Csimpolyanyögésbe és sípok sikoltozásába most már beleriogott egy-egy kondástülök is, a kanászok pedig rázták magukon a gubát s hátul kondoros, kétfell gombokra kötött üstökeikrl szakadni kezdett a verejték meg a zsír. Verejték meg borgz volt minden kanász^ de a


verejtéken és

184

borgzön

át

egyre fenyegetbben villogtak

most már ujjaik körül forgatták baltáik nyelét, de úgy, hogy a nyelük se látszott és akkor a levegn át egymásnak kezdték
fokosok,

szekercék és kardok s a kanászok

hajigálni

a

baltákat.

Egyszerre száz

meg

száz irányból

peregtek és kalimpáltak a balták, éleik megvillantak a napban, de minden kanász két ujjal kapta el a kalimpáló
nyelet s

ugyanakkor nagyot

kiáltottak:

hopp! és lehup-

panván a földre, a ledobott balta fölött kezdtek cifrázni s ugyanakkor a hajdúk is egymáshoz csapdosták kardjaikat és nagyokat kiáltoztak: hujj!, mialatt egyszerre csörrentettek sarkantyúikkal. S a csörömpölésen, csattogáson,

röpködésén, hujjogatáson és dobogáson át rjöng kavargásban toporzékolt már az egész piactér, vagy másfélezer kanász és hajdú sarka verdesett
rikoltozáson,

balták

szikrát

a

köveken,
a

itt-ott

cigánykereket kezdett
riogott

hányni
fel

egy-két mezítlábas, amikor újabb ervel jajgattak

a

dudák,

visítoztak

sípok,

a

tülök

s

a

kaná-

szok nyakán kidagadtak az erek, úgy fújták táncukhoz az éneket:

Búzába megy a disznó
Kilenc malacával,

Erigy utána^ bojtár, Fényes balaskáddal!

S

közbe

forgatták

és

hajigálták

át

egymásnak a

fényes balaskákat.i)

És ha két balaska véletlenül egy-

másnak

repült, összecsattant és levágódott s fejbekólintott

egy-két embert, ki tördött

ma

egykét lyukas koponyával ?

Nagyokat kurjantottak:
Huta, huta,
le-le,

le!
. ,

Csak a füle
^)

látszik

kis fejsze.

.

.

185

Amikor azt kurjantották, hogy: hutáj huta, egymáshoz vagdosták a szekercéket, a hajdúk pedig a leve-

gben

bokázván,

összecsapdosták a kardjaikat:

A

berekben

a

kanász

Menyecskével játszik.

Nem

volt

itt

megállás virradat

óta.

Süvegek

és bal-

ták kalimpáltak a

magasban,

rikoltozott a síp s nyögött

és jajgatott a csimpolya,

kurjongatás kavargott a leve-

gben,
jaik

a mezítlábasok rácsapdostak a csupasz bokájukra,

aztán fütyköseiken ugráltak keresztül, a hajdúk a kard-

nagy csörömpölés közt hujjantottak még nagyobbat, a gubások csípre rakott tenyerekkel huppantak le a földre vagy csattantották
fölött

bokáztak

össsze,

aztán

össze a tenyereiket s dülledt szemmel,
tekkel,

remeg

nyakszir-

lobogó és szétgubancolt üstökeikkel s huppogó A kanászok lábaikkal rengtek és rugdostak ezalatt. egymás felé hajigálva villogó szekercéiket, szájukba dugták két ujjukat és olyanokat füttyentettek,
tottak

hogy

fölvisí-

tle a vár

tornyai.

.

Tzre

teszem a kanászt,
is

Melegszem

nála,

Ha megunom magamat.
Pipát gyújtok nála
.

,

amit egy-két század munkája alkotott. Ma már kevés helyen él csak. egy-két vidék népviseletében. Legkedvesebb és virágai a liliom. kerámiában. k'At nem szeretik a mértani tulipán. régi elárulják a perzsa^szaszanida átalakulva kis lényegesen fellelhetk memlékeinken. fafaragásokban. hogy az újra és újra beáramló európai törekvéseket a maga képére formálja & a maga szükségtörténelme és folyamán nagy szívós . Miként a politikai magyar állam különböz népeket egyesített egy nemzetállam keretében. Kelet és Nyugat e nagy csataterén új és új háboruk rombolták le. A A távol keletrl hozott mvészet emlékei eredetet s világosan részben. A történelmi Magyarország területén.— 186 — Magyar mvészet KERESZTURY DEZS magyar mvészet útja romokon át vezet. stílusok kialakulását és egy összefügg hagyomány nyomait úgy elmosták a történelem viharai. sajátságai az motívumai a anyagszerség. iparmvészetünk s népmvészetünk motívumaiban. A magyarság küzdelmet folytatott azért. Sajnos a magyar népmvészetet is halálra ítélte a modern megváltozott üteme. azonképpen a magyar mvészet is e különféle kultúrákból egységes mvészetet teremtett s ezt az európai szinten mozgó mvészetet a saját képére formálta át. szövésekben és hímzésekben. A magyar ornamentika élet jellemz tarkaság. bizonyos díszes természet megfigyelésébl és átalakításából születtek. a legkülönbözbb kultúrák hagyták el nyomaikat. A egész kereszténység felvétele óta a keresztény európai vált mvészet otthonossá az országban. formászekfü. Iskolák virágzását. a honfoglaJás eltt. búzavirág a rózsa. hogy viszszaidézni is alig tudjuk ket.

ahol legszebb emlékük a kassai székesegyház s Erdélyben. 187 — meg újra sikerült neki S valóban újra két az európai mvészet nagy áramlatát. A XV. templomok ötvös- dombormvein. Ez építészet nagy alkotásai közül csak a új pécsi. Legszebb alkotásai a kassai s a hontszentantali . festészet és az iparmvészet A legkülön- félébb hatások vegyülnek e kor emlékein. a falfestészet termékein s az ötvösségben. Minden egyéb mvük áldozatul esett a török pusztításának. Az eredmények újból és újból elmerültek a történelem viharaiban. melyben e mvészet legértékesebbet alkotott: a szárszázad városi nyasoltár. a lébényi és a jaáki templom maradt ránk. lrésekkel ellátott templomerdök. mely a szobrot Donatello Gattamelatája mellé emeli. századból származó templomok koruk német stílusát tükrözik Elssorban a Felvidéken. a kódexek miniaturáin. A magyar kereszténység els emlékei román stílusú templomok. de már gót stílusban. A XVI. a Mátyás templom. a klasszikus latint és az északi germánt összeegyeztetnie s határozott tartalommal kitöltenie. ahol Európa legkeletebbrc es ahol gótikus temploma. Közülük ma már csak a budavári Nagyboldogasszony templom.— leiéihez alakítsa. is. és a XVI. ellentétben az Anjouk. a lerom- templomok helyén újak épülnek. A magyar jelentségre emelkedett s belle született a középkori magyar szobrászat büszkesége: a prágai Szent György szobor. század közepén. a szobordíszein. Az a forma. Zsigmond és Mátyás alatt Budán virágzó udvari mvészettel. a bástyákkal. A két Kolozsvári testvér ség európai meg készítette tökéletes mintázással s oly frisseséggel. áll fenn. Az építészeti stílusok átalakulásával együtt alakul szobrászat. A bolt tatárjárás után a XIII. a brassói Fekete-templom épült s ebben az idben alakultak ki a védfolyosókkal. mvészete polgári mvészet volt.

jellegét eléggé budai királyi udvarban kiaDe lakult mvészetrl alig tudunk tiszta képet alkotni. tudjuk. A szárnyasoltárokkal együtt különösen a Felvidéken a fafaragás. kapcsolatait s s folytonosságát. Innen árad egyre nagyobb ervel az országba az új stílus: a barokk. a budai s a visegrádi palota mkincseirl. mely els pillantásra nem sokban különvilágosan felismerhetjük. a kor magyar fej- mvészetének ldött ki. hiszen ott a török még az úr. mely ismét helyreállítja a európaszerte híres volt szépségérl és a ragyogó fejldésnek induló magyar mvészi fejldés európai Az építészet jut n. a Corvina- könyvtár. Míg e városi mvészet a kialakulását. században kezd újra magára eszmélni. itt elhatározó szerephez lassanként kiala- kul az u. De a magyar területek központja többé nem Buda. A magyarországi ellenreformáció nagy lendülete táplálja ezt az áramlatot. n bözik valamelyik olasz herceg udvari mvészetétl. egyike volt a leggazdagabbaknak. Hosszúkás arcú alakjai. A Mária . díszesebbé Mátyás büszkesége. hanem Bécs. olasz mvészek s malkotások egész sora teszi az udvart. osztrák barokk. De renaissanceot egy csapással elsöpörte a törökkor vihara. melynek legismertebb mestere Lcsei Pál. építészek század folyamán a legnagyobb dolgoznak Magyarországon. Egyetlen emléke jóformán az esztergomi székesegyház Bakócz kápolnája.— oltár. A magyar mvészeti élet. 188 — fejezi ki mely utóbbi legtisztábban törekvéseit. a XVII. is. hogy olasz. Az olasz mvészet virágzik ki most Magyarország egy pontján. szemléld nyugalma teljesen egyéni alkotótehetségre vallanak. Ez válik uralkodóvá Magyar- országon osztrák A XVIII. ki Mátyás budai udvaA renaissance szellemébl rának mvészete. német mesterek egész sora dolgozott itt s készítette el a talajt a renaissance befogadására. százados elhanyatlása és senyvedése után.

A magyarországi barokkfestészetet egészen a XVIII. a népélet. A magyar romantikában gyökerezik a XIX. nyugodt formáikkal. szigorú felületeikkel olasz eredetre vallanak s a régi Pestre rányomták bélyegüket. De ebben az idben már lassan új szellem kezdi áthatni az irodalmat s a mvészetet is. a nems az nyitja zeti múlt egykorú élet számára. A mvészet is nemmel- zeti üggyé válik s egyre szélesebb rétegek érdekldését legértékes nyeri lett meg a maga számára. A romantika megaz utat a természet szépségei. század fordulóján azonban már feltnik az új klasszicista stílus. század egyik legjellemzbb iránya. láló kivétel nélül belekapcsolódtak az euró- Rahl tanitványai voltak. a nagyváradi székesegyház. nagy. a XIX. Igazi virágzását a hatvanas-nyolcvanas években éri el. század végéig a velencei mvészet befolyása jellemzi. Madarász Viktor után három . és a Magyar Nem- Múzeum Pollack legnagyobb alkotásai. magyar Canova-^anítvány. E korszak építészetének és mesterei: Pollack Mihály Hild József. e Barabás Miklós Feszi pesti Borsos József legszebb magyar romantika sebb festje. a kismartoni és eszterházi Eszterházy kastélyok csak példái annak a hosszú sor memléknek. Olasz hatás alatt indul útjára az új a magyar szobrász is: Ferenczy István. a magyar reformkor ad bels ert legnagyobb és sajátos színezetet. Leg- nagyobb mesterei pai áramlatba.— 189 — Terézia részére épült budai királyi vár. Mindkettjük müvei antik példák után indulnak. a pozsonyi Szent Erzsébet templom. melynek Magyarországon a nekilendül magyar élet. a történelmi festészet. A zeti miniszterelnökségi palota. az egri Liceum. kiváló épülete Vigadója i tehetség szobrásza a tragikus sorsú Izsó M k lós. melyet e kor hozott létre. de tápert és ihletet a magyar életbl és a magyar törtéPiloty s nelembl merítenek.

A történelmi építészet Budapesten is teleépített egy-két utcát. S t e i n d 1 Országháza egyike a magyar történeti építészet legnagyobbszabású alkotásainak s Budapest legszebb : épületeinek. és Munférfias kácsy festett. A történelmi szobrászatnak s általában a magyar szobrászatnak legnagyobb mestere Fadrusz János is e kor szülötte. az új magyar festészet elkészítje. nagyvonalú kompoziciói mellett az intimebb mvészetnek is nagy mestere volt. Friss természetszemlélete azokban a tájképeiben nyilatkozik meg. Mária Terézia fehérmárvány lovasszobrát a cseh katonák lerombolták. selymek és bársonyok nagymestere. melyekkel az új festiség elfutárjaként jelentkezik. a színeket és a fényt a maguk teljes valóságában akarja visszaadni. és Benczúr Gyula. mvészet stílusát legelször a festészet törte Az impresszionizmus. kép és életkép mvészeinek sorát a modern magyar mtörténeti A vészet két legnagyobb úttörje: Paál László Paál színei. a ragyogó színek. Munkácsy mvészete a romantikában gyökerezik. amelyik a természet jelenségeit. A francia impresszionizmussal csaknem egyidben. dekoratív nagy alkotásait va- lami halk érzelmességgel tölti meg. mereng borongó érzelmessége valami sajátos magyar színt kölcsönöznek alkotásainak. Legszebb mvét.— mester nevéhez ezek L o t 190 — fzdnek aki ez irány legnagyobb diadalai: z Károly. Mihály nyitják meg. a királyi vár tervezje. a modern táját. az Operaház építje és H a u s z m a n n Alajos. kompozíciójának nagy bels feszültsége s tárgyainak tragikus komolysága. els fel életképei finom rajzát és humorát lassan váltja csak színei mely zsúfoltsága. A hetvenes években tnik fel az a festi irány. Székely Bertalan. csak tájképeket nagyon mély. attól teljesen függetlenül . a Kúria. Legnagyobb képviselje Ybl Miklós. aki szigorú.

a régi. Ferenczy Károly ennek az iskolának legjelentékenyebb alakja . Ami az új festket általában jellemzi. I . A nagybányaiak a ragyogó. de formája. legforradalmibb mestere : leg változéko- nyabb Vaszary János. a természet impresz- szionista ábrázolásától való elszakadás.— találja 191 — kifejezését meg e törekvések els Sz n nye i i Merse Pál. mint oly sok régi kezdeményezés. s Egészen új. egyszerbb mvészet felé veszi útját. szürke- a tájhangulat legnagyobb festi közé emelkedik. a magyar melancholiáját Mednyánszky László képeivel fedezi fel s finom. Munkácsy hagyományain fejldött tovább másik nagy úttötehnikai tudása a francia rnk: halad Rudnay Gyula. Ezek az új törekvések ma még áttekinthetetlenek. A Majális és a Pacsirta. elhasznált formakincs helyén egy új stílus kialakítására való törekvés. Az új nemzedék. nem áll már egyedül. I v á n y i - Qrünwald Béla Adolf változatos és sokoldalú egyénisége. ders magyar fátyolos tájat festették. a magyar impres7szionizmus legnagyobb büszkesége. az intim parasztéletképeket fest Glatz Oszkár sa nagycsak bányaiakat fejldésében inkább érint Fényes a mellett az impresszionista természetlátásnak és ko- lorisztikának legkiválóbb képviselje Csók István. meg a fejldés. moderneken gazdagodott. az atmoszféra. festi naturalizmus nem elégítette ki már legjelentékenyebb képviselit sem s a legkülönbözbb tiszta A utakon irányban indult festészeti törekvéseknek új lett. eredeti nyomokon modern festészetünk legsokoldalúbb. vezéralakja A fiatal magyar Rippl-Rónai József Szinei tüzes erejével s változatos gazdagsá- gával magyar hagyományokba kapcsolódott. a fény és a színek mesteri kezelje s a naturalizmustól lassanként egy zártabb. a nagybányai festiskola tagjai. táj legszínesebb magyar fest. életrekeltik az új magyar mvészetet.


A
közül
kell

192


mutatja a festi
útját.

szobrászatban

Stróbl Alajos
áthajlás

naturalizmus felé
kiemelni.
és

való

Mai szobrászaink

Pásztor Jánost, Szentgyörgyi Istvánt
Sajátságos jelenség,

hogy míg a magyar
áll,

festészet

szobrászat gazdag virágzásban

az épí-

tmvészet alig mutathat fel nagy eredményeket. redetibb mvésze L e c h n e r Ödön, aki a magyar
stílust

Legestílust

akarta megalkotni s egy gazdag és festi ornamentikája
fejlesztett
ki.

A modern magyar
talált

építészek nagy-

része a külföld

nagy városaiban

csak

mködésének

megfelel teret s folytatója lett annak a hosszú sornak, mely a külföldön alkotó magyar mvészeket egyesíti. Mvészek kicseréldése általános jelenség. Míg Magyarországon külföldi mvészek serege dolgozott, a külföldön egyremásra jelentékeny magyar mvészekre bukkanunk. Ausztriában a középkorban sok magyar ötvös dolgozott, a XV. században Ferrarában dolgozott Pannóniai Mihály s Olaszországban sok magyar származású mvész nevével találkozunk. A XVII. és XVIII. század fordulóján egyszerre három neves magyar fest tnik fel a

Bogdány Jakab, Kupeczky János és Mányoky Ádám. A XX. század els felének idillikus tájképfestészetében Markó Károly a legnagyobb
külföldön
:

siker

mesterek

közé

emelkedett,

a

kiváló

grafikus

Zichy Mihály
A
világ

az orosz cár udvari festje lett. S hosszan lehetne folytatni a sort, mely a mai napig nyúlik.

nagy városai

tele

vannak magyar rajzolókkal,
építészekkel.

festkkel,

szobrászokkal

és

!

193


vitéz

Lószr
Nem
jó,

HERCZEG FERENC*)
ha az ember régmúlt idk emlékei közt kotorász; a visszajöhetetlenül letnt napok lehelete bolondos gondolatokat kelt a legjózanabb fben is.

hurcolkodnunk régi családi házunkból, a padlás egy sötét zugában, a kéménykürt mögött, vesszbl font bölcsre akadtam, amely

Mikor a múltkoriban

ki

kellett

színültig tele volt elsárgult irományokkal, elfakult rongyokkal és cifra gyermek-cókmókkal. A sok tarka-barka holmi közt turkálva, egy brbl készült huszárra bukkantam, amelynek láttára egy csapásra fölelevenedtek agyamban a gyermekkor szunnyadó emlékei s csillogó

pillangók

fölzavart

rajaként

nyüzsögtek

körül.

A

lószr-vitéz!

Mennyi bvös emlék, mennyi gyer-

mekes vágy, túláradó boldogság, fájdalmas csalódás f-

zdik hozzá Kezembe vettem a huszárt s megtisztítottam a portól és a pókhálótól. Az id ugyancsak megviselte. Arca
förtelmesen

össze

volt

mázolva,
alól

orra

hiányzott; ko-

pott, foszladozó

egyenruhája

itt is,
;

ott is

elbukkantak

a drótbordák és a lószrtöltelék

arasznyi

hanem azért a kétlegény merev szemével keményen és marconán
mint egy rokkant vitézhez
jutottak a
illik,

tekintett rám,

ha huszon-

öt év múlva viszontlátja régi generálisát.

Eszembe

kemény

tusák, amelyeket együtt
.

végigküzdöttünk a baromfiudvar porondján Hej hogy rebbent szét az a fölfuvalkodott pulykanépség, ha szilaj
. .
!

harci

rivalgással

közéje nyargaltunk!
harciszomj,

gyakran nemes lovagiasság is hevítette szívünket. Mikor vörös cicánk egy ízben három napig se mutatkozott a konyhában, daliás
*)

De nemcsak vad

Herczeg Ferenc, Mutamur, Budapest, Singer és Wolfner
13

Berlitz, Magyar


fogadalmat tettünk,

194

~
és

hogy nem eszünk

nem

iszunk,

míg barátnnket
holtan.

vissza

nem

hozzuk.

Elevenen

vagy

Útra
a

is

keltünk, kalandos fölfedez útra. Leszálltunk

föld

sötét

gyomrába,

a

tetiesen

kongó hordók között

hvös pincébe, ahol kíséra mama téli répái rügyezleszürd
fénysáv emléfölnyomulBátran

tek s csak
keztetett

szk

résen át haránt
ahol
a

a

napsütötte

fölvilágra.

tunk

a

szénapadlásra,

homályban zizeg széna

között cincogó patkányok surrannak ...

A

macskát végre

a fáskamrában fedeztük föl, öt apró cica társaságában, amelyeket szeretetteljesen nyalogatott. Ej, min más, min egészen más is volt akkor minden! Egy év volt a végtelenség, a világ határa a szlsdombokig terjedt, a ház birodalom, az udvar tartomány volt; a galambdúcot szédít magasságú toronynak néztük, a tzhely alatti hamulyukat barlangnak. A nap eseménye a színben talált tyúktojás, vagy a vizes vályúba tolakodott förtelmes béka volt; egy fényes dolmánypityke vagy egy réz patronhüvely birtokában gazdagoknak éreztük magunkat egy betört ablaküveg kész katasztrófa volt. Ha új játékot kaptunk, elkérkedtünk vele a baromfiudvar lakói eltt, amelyek aztán jelentségteljes kotkodácsolással és irigy hápogással nyilvánították véleményüket. Az eresz alatt fészkel fecske a mi fecskénk volt, a szomszéd verebeit szitkokkal fogadtuk, ha a háztetnkre mertek ülni.
;

szobabútorok néma, de értelmes lények voltak rosszkedvünkben megrúgtuk az asztalt, utólag titokha ban megsimogattuk, hogy kiengeszteljük. A farkát csóváló korríondor, a dormogó kandúr elkényeztetett cselédeink voltak, akik bizalmaskodva dörs

A

gölztek

hozzánk

s

szigorú

hangon adott parancsain-

kat tettetett alázattal, de ásítva és lézengve teljesítették.

.


A
fejek

195


és

kút

mélyébl csodálkozó

kíváncsi

gyermek-

befttesüvegeit a fekete ember rizte, akiben nem igen hittünk, de azért mégis féltünk tle.

kandikáltak föl; a

mama

A
gen,
azért

nap, az istenadta nap, csak azért sütött oly melekert füvében hempereghessünk,

hogy a

az

es

szakadt, hogy papirsajkáinkat úsztassa. Az est homályában a ház eltt hajszoltuk a haragosan búgó bogarakat, ha pedig a harangok elkongatták

az

esti

áldást,

egyszerre
elfértünk.

csodálatos

zsibongás

szállta

meg

tagjainkat és fölkívánkoztunk a
is

mama puha

ölébe,

Egyideig még a fényes holdra bámultunk, amelynek tányérjában ott áll az öreg, hátán a rzsecsomóval s míg apa a szomszédokkal beszélget,
ahol ketten

gattunk

járványról és adóról, álomittasan hunyoregymásra: ej mit! csak legyünk egyszer az ágyunkban jöhet aztán háború, kolera és adó

háborúról,

!

.

.

Amint a

fölfordított

bölcs eltt

térdelek, lelki sze-

meim eltt megjelenik egy rég elfelejtett gyermekalak. Vica húgom, ötéves korában meghalt torokgyíkban. Két évvel volt kisebb nálam, ma-holnap már húsz éve, hogy a halál csontkeze letörte azt az éretlen kis emberrügyecskét. A seb, amelyet halála rajtunk ütött, régóta behegedt, arcvonásai már-már elmosódtak emlékezetemben, egy évtized óta alig gondoltam rá. Csodálatos!

Most egyszerre megint magam eltt
izmos
fejjel;

látom,

meg-

lep
nyírt

közvetlenséggel.
Bájos,

szke

gyermek, búzavirágszemmel, kurtára beszédközben kissé selypít, fejét ren-

desen oldalvást szokta tartani. Tulajdonképpen Viktóriának keresztelték, nagyanyám azonban nem tudott megbarátkozni az eltte szokatlan hangzású névvel és Vicának szólította. Én
csak úgy: Vica, cica, pattogatott kukorica!
13*

Hozzám nagyon ragaszkodott. A kertkerítésen végzett erömutat- ványaimnak ó volt a leghálásabb közönsége. retett volna fiú lenni. ennek individualitása Egyszer aztán mégis övé lett a huszár. — — — — — monoton hangon: Add nekem a huszárt! Majd ha fagy ismételte Add nekem. a csoda pedig következképpen esett meg. . mint minden jószív gyermek és fölötte szekizavarta. Ne nyafogj. Sokat kotnyeleskedett a konyhában s ha anyám ilyenkor fzkanállal kacagva polkázott végig az udvaron. de különben is meg vagyok gyzdve. amely csakhamar elfeledtette velünk a vita tárgyát. szegény Vica csodálatos rajongó szeretettel viseltetett az én lószr-vitézem iránt. Ebbl — neki az rá én huszárom kellett. Nevemnapja volt. Ha valamit szépnek. amelyeket képzeletemben naponként végigküzdöttem a városvégi cigánygyerekekkel: nagy szemében kigyúlt az szinte lelkesedés tüze. . gyakorolt oly bvös varázst. Vica! Magad nyafogsz! rendesen egészséges csetepaté fejldött. a huszár után való reménytelen vágy keserítette el A fiatal életét. Megvallom. elragadónak. — fáradhatatlanul. Új ruhát és aranyórát kaptam. Szüleink nem ügyeltek Vica sajátságos szenvedélyére. hogy mindkét ajándékon találtam kifogá- . fenségesnek akart jellemezni. habár egészen hasonló huszár nem elégítette volna ki húgomat.~ 196 — Hevesvér. hogy egy más. ha pedig a hún csatákról hazudtam neki. A huszár volt álmainak a tárgya. örökké izgó-mozgó gyermek volt. egyébiránt könnyenhívö volt. mint a huszár! Gyakran minden bevezetés nélkül kezdte vontatott. azt mondta: olyan.

. a lyukat . A nagymama udvarán nagy tyúkketrec állott. Sejtettem. . majd én megvarrom . ban. mellény és nadrág egy darabban volt. Otthon egyenesen a fáskamrába surrantam. hogy otthon irtóztató igazságot fognak tenni! Szegény Vicának majd megáldott jó szíve az én n/omoromon. — — Tudsz te varrni. hanem bánatos szívvel gyelegtünk hazafelé. Örömöm els mámorában. . Tudod mit. hogy kabát. a Most is megtettem s amint ünnepi hangulatomtetn guggolva. hogy magam is nekibátorodtam. hogy kellen megbámultassam magamat. meglásd. a névnapra kijáró ezüst- — lanul. Dudi. Egyszerre megfogta a karomat. Jókedvünknek csakhamar vége lett. amint szakadt az mellettem tipegett. egy szögbe akadtam és — Jézus Mária! az új kabát könyökén három ujjnyi széles hasadás ásított . Én sírva fakadtam. sújtva. a ruha pedig abban sántított. húgom el- A nagymama hiába készítette el leg- édesebb cukros süteményeit s huszast. be sem néztünk hozzá. sugárzó arccal futottam a szomszédságban lakó nagymamához. . — 1Q7 - hogy nem ketyegett. Vica odalenn tapsolt elragadtatásában. hogy egyet-kettt kukorékoljak. levesse kabátját. hogy senki sem veszi észre önbizalommal mondta. karjaimat billegettem s metsz hangon süvítettem. amelynek a tetejére néha föl szoktam mászni. Lemászva a ketrecrl. Vica? — kérdeztem bizalmat- Én? Ojjé.. Vica pedig addig settenkedett a mama varróEzt annyi . Le voltunk sápadt ijedtében. Vica természetesen velem volt. . ne sírj. én pedig abban láttam az elegancia netovábbját. úgy megvarrom. hogy az ember hébe-korba solnivalót: az órának az volt a hibája.

Vica karjára kapta a huszárt és örömsikoltással rohant a kertbe. amit Örömömben dogságtól. — — — — Igazán nekem adod. nagy girbegörbe öltésekkel. maga ezen is bizalmatlanul nézett végig ujja mvén: a kabát sötétkék volt. . Dudi? Vica. Mikor elkészült. amelybe három ujja is belefért. Én végighasaltam egy kosáron. — — Mondd: bizony Bizony Isten! Isten! . óriás szabóollóval és akkora gyszvel. tekintettel a névnapra és álmos állapotomra. Neked adom. Nemsokára utánam jött tvel. Vica pedig mellém térdelt és fontoskodó arccal kezdett varrni. egyszer le.— asztala 198 — míg a szükséges eszközöket sikerült elcsennie. .vitézt. álmos fvel darálta az esti áldást. én pedig. — — . Örökké? Örökkön-örökké. is segített. — most már igazán nem semmi . körül. .. amikor vetEz meg mi? közés közben a kabát ujja egyszerre megroppant a Jézusom Vica odavarrta kabátomat az könyökömön ingemhez! Anyám mérges is volt. de nevetett is. cérnával. a cérna pedig fehér. ! gyönge barackkal szabadultam. egyszer föl. — kérdezte elálló lélekzettel.. Mikor ban este levetkztettek. kérdezte anyám. hozott tentát és Leleményes eszével hegyével szépen látszott befeketítette a cérnát. Húgom alig mert hinni fülének és szinte elsápadt a túlnagy bololyat tettem. egy . csakhamar megbántam: odaajándékoztam Vicának a ló szr. Vica már ketreces ágyá- térdelt s a huszárral hóna alatt.

Bevallom. végre Vica haragtól lángoló arccal. Alig ismertem kellemesebb állapotot a betegségnél: az embernek bea szíve sorvasztó vágy. nem s kell iskolába mennie. oly rejteket találtam neki a szénapadláson. hogy távollétemet titokzatos kezecskék arra használják. ágyba fektetik. Az bírt. . elttem is becsesebbé tette. hogy forró gyermekkeresztülszenvedje a bánatos lemondás. azt is tudtam. hol a vizeskád. hogy szintén irigyeltem. . dédelgetik. mert ismertem húgom forró vérét. ha az ember .. mert Vica nem jól a kabátot és nem igaz. . nem érvényes a huszárt vissza kell adni Ilyformán okoskodtam. mama. . nyakát. Szegény Vica! Egész élete alig terjedt egy araszmégis elég hosszú volt arra. Nesze. — kevélyen dobta lábamhoz a huszárt: sajnálni fogja gavalléros föllobbanását. varrta vette meg észre a lyukat. — 199 — a huszárral. Az érvelésbl civódás. hogy a következ pillanatban már ! . apa kényeztetik. Ha iskolába mentem. még féltékenyebben riztem kincsemet. ahová Vica nem férhetett. vedd. kertben huszárommal. és a „bizony Isten" . azért megragadés diadalmasan tam zsákmányomat Ezentúl menekültem a kertbe. Másnap Vica már korán reggel játszott engem pedig a sárga irigység emésztett Az egész alku nem áll. . nekem nem kell Számítottam ilyesmire. is mert a mama észrevette és én egy barackot és azért kaptam. amellyel Vica szemében Ha kerítésen a át . húgom a bánatos irigységgel ügyelt minden mozdujátszottam latomra nyira. . hogy senki sem . kötik fejét. a reménytelen szerelem minden nyomorát. s mert észrevettem. a civódásból veszekedés lett. . Vica egyszerre beteg lett. hol valamelyik almárium alá. gondosan elrejtettem. hogy vitézemet kikeressék. érték.

ablaharangzúgása" pedig napközben megremegtette A Hálószobáink falairól dolmányos. tollas barettel és gitárral.* De most jut eszembe. mánál. szinte ünnepies hangulat uralkodott. 200 — kissé. hogy Vicáról kell beszélnem! A nagymama egy nap azt mondta nekem. narancsot. Ha az óra ütni kezdett. — ház közvetlen a templom mögött állott. ablakára. mert Vica nem volt velem. aki mereven bólintgatott a fejével. A lovag buzgón kezdte verni a lantját. hogy szegény Vicánk nagyon rosszul van. Én pedig dobogó szívvel és elfojtott lélekzettel néztem ezt a megelevenedett varázsálmot. Legjobban tyeg régi óra. szúróstekintetú urak és hosszúnyakú virágos hölgyek tekintettek le. mert az egész házban oly komor. kainkat. Engem a nagymamához adtak. alatt azonban az almáriumon keCsodálatos egy óra volt ez! A virágos érdekelt mutatólap inga helyett cifra aranypillangó lengett ide-oda. hogy hébe-korba nyöszörögjön és kap datolyát cukrot. piros viasztulipánokkal és mérgeszöld gyeppel: a kertben egy spanyol lovag állott. rot Ahá! kap ? Délután — — gondoltam — tehát nagyon sok cuka beállított hozzánk Borka. amelynek hatalmas két gót tornya belátszott udvarunkra. barokk kastéllyal. srégi dallam hangzott. azt mondta.— elég élelmes. a két alabástrom-oszlop között pedig kert volt. a lóször-vitéz persze velem ment. az óra belsejébl csodálatosan andalító. de meglehet. hogy orvosságért megy szobaleány s és hogy Vica szépen . azért. Elhagyatottnak éreztem magamat a nagymameglehet azért. szökkúttal. a szökkút hullámos üvegsugara körbe forgott. Epedve tekintett a kastély zárt akkor kipattant a csúcsíves ablak s egy parányi hölgyecske jelent meg.

a szökkút csörgedezett. Ha a templomot holdvilágban láttam. Nem volt kedvem játszani. a csúcsíves bolthajtások. Sokáig csatangoltam az ér partján. mi rossz szellem bántott. az én lószr. Amint a huszárral hónom alatt lelkendezve hazavetódtem. Talán mégis oda kellett volna küldeni Vicának a lószrvitézt ? Éjjel bolondos álmom volt. a de az. hogy nem jár iskolába. a régi korhadt fzfák a homályban ugrándozó emberalakok s fenyeget szörnyképek árnyaihoz hasonlítottak. szeszélyes kci- fényben fürödtek. éji pillangók repkedtek. hol gót szörnyek tanyáznak és karcsú kvirágok nyílnak a holdfényben. A zenél óra kertjében jártam. hogy cukrot kap. még a huszáromat is akarja? Mikor bealkonyodott. regényes vágy fogott el. az a Vica! Nem elég. Az udvar virágágyai fölött denevérek és is tettem . odafönn. a búskomor. az áttört. mikor egyedül találtam magamat a füzesben. — majd megkeresem Nem tudom. fejem aki fölött az örökké nyughatatlan pillangó lengett föl és alá. . Képzeletemben. vontatott hanghullámok hallatára zsibbadás fogott el s nyomottság vett rajtam ert. félni kezdtem a magánytól. a lantot verte. . járt 201 — — hová kúldjem el neki a huszáromat köicsön. bvös Mikor odalent a kaszárnyában elfújták a takarodót. — kéret. A rádák hold korongja fölbukkant a templom tornyai kö- zött. a zene szólt.vitézem volt. . . letelepedtem a nagymama mellé. bekalandoztam azt a csodálatos kóerdót. Csak akkor éreztem biztonságban a kincsemet. átmásztam a kerítésen és kivágtattam a rétre. attól mindegészséges lesz. a nagymama némán és szomorúan ült az udvaron. keblembe gyömöszöltem a huszárt. Besiettem a szobába. titokzatos.. második Quasimodoként. . dadogtam — a huszáromat? A huszáromat. Óh.

. tört ki Talán mégis jó huszárt? lett volna Vicának odaadni azt a Mikor másnap ebédhez üres maradt. fiam? A huszárt. Az udvar tele volt suttogó idegenekkel. mit éreztem és gondoltam én akkor. mert a mama itt Emlékeim is sírt. akik kíváncsian nézték az elttünk álló kis érckoporsót. ilyenkor görcsösen szorította össze a kezemet. Forró nyári délután volt. hanem tegnap láttam volna. — — Nagymama! — nyöszörögtem. a néha Qgy elfojtott sikol- mellébl. 202 — . Mi az. a szobában gyertya fény — nak . közbe a kalap karimáját rágtam és sírtam. Apa kedvetlenül maga ell mama pedig nedves szemekkel bámult arra az üres helyre. . A mama tás halálsápadt volt. hogy össze kell dlnie az egész: világnak. amelyet fogva tartott és én azt hittem. a ültünk. amelyet a szalmakalapomra varrtak. angyal lett belle. A nyíló hársfavirágok illatába viaszgyertyák és hervadt lomb szaga vegyült: a pap halk hangon énekelt. . Hir- fölijedtem ágyamban. az asztalnál tolta el egy hely a levest. Sehogy sem tudom elképzelni. közbe hallatszott a háztetn bóbiskáló galambok turbékolása. kastély ablakából pedig a kis Vica bólintott alá . elmosódnak. Megint szüleim házában voltam. a huszárt oda kell adni Vica-cicá- A nagymama gyöngéden gással mondta: megcsókolt s elfojtott zoko- — Vica-cica a mennyországba ment.— telen járt. Egy kép azonban tisztán áll a szemem elótt. oly tisztán. Én a fekete szalagot néztem. mintha nem is húsz év elótt.

a jó folyton valami huszárt emlegetett lázában letettem kanalamat. Vica-cica. — — haldoklásában már nem Most már magam is han- ismert rám. amiért küzdök s amit még remélek a jövtl. de legnagyobb kincse az a melynek közepén az arany almafa állott. hogy leszedje az almát. odaadni a a lószr-vitézt. Azt mondja legnagyobb fiának: — Fiam. Olyan csodálatos fa volt ez. — gon 203 — mondta remeg is . hát egy szem sincs a fán. kinn alszol az ma éjjel a kertben. akik már leszámoltak az élettel. bizony Isten. volt. pattogatott kukorica. hogy nem volt. lelkemben földerengett boldogság hiú voltának homályos lószór-vitéz. — Szegény gyermekem. nagy. azt mondhatnám: — Nesze. fia. fényes aranyalmákat. ha még egyszer szemtl-szembe állhatnék Vicával. igazán neked adom a lószr-vitézt! Csongor és Tünde MÓRICZ VIRÁG Hol túl. hogy el ne lopják aranyalmát . .. odanyújthatnám neki a huszárt és hú maradt. Egy reggel kimegy a király a kertbe. de talán odaadnám mindazt. A királynak volt három ország. egyszer egy király. hogy minden éjjel újra termett. Húsz év multán megint elttem van a Nem amelyhez a szegény Vica halálában is tartozom még azokhoz. lett Most pedig már tisztában voltam azt földi azzal. szép ország. hogy volna Vica- cicának sejtelme. — nesze. az Óperenciás tengeren is volt Gazdag kert volt. viszi az aranykosarat.

s nézte. udvarában egy gonosz. mikor a virágillat megsuhintotta. vén boszorkány. éjfélkor ó is elaludt. Most a második Ö is érezte a virágillatot. nnek rályfi az aranyalmák. Felébredt álmodik. azt hitte. s levágta Tünde mondta aranyhaját. az almát megint Harmadik este a legkisebb királyfi ment ki a kertbe. — szeme Te akartad Csongor. lecsukódott. illat Éjfélkor különös rögtön elaludt. zébl s és Csongor királyfi arcához gurult. De Tündének aranyhaja úgy megszerette. amint Tündét várta. Ezen az éjjelen Tünde jött. volt. eljött. s ellopták. s aztán kivárta. Csongor szomorkodott. a legszebb közöttük. támadt a kertben. a király hogy a kis királyfi Ledért feleségül vegye. De hiába erltette a szemét. Egy éjjel megleste Csongort. A boszorkány azt szerette volna.— Kiment a királyfi. Szedte az aranyalmát aranykötényébe. úgy hívták. megfogta. Tündérek jártak a kertbe. Volt ennek a boszorkánynak egy szép lánya. még se veszett el soha egy szem alma sem. meglátta Tündét. amitl a kiReggelre bizony megint üres volt királyfi az almafa. hogy Ledér. 204 — hogy a fa alatt lefeküdt. se csillag a királyfi eresztette Azután minden éjjel Tünde minden Élt éjjel Csongor vigyázott az almafára. mig elaludtak a fa alatt. ellopni az én apám aranyalmáit? és el — kérdezte reggelig. Csongor utána. Sírt Tünde. azok szedték az aranyalmát. Egy kiesett a keerre. Azt Tünde: . odalopódzott. Tünde szaladt. maradt kinn a kertben.

ó is Csongor után indult. kort. meglátod. szaladjatok. meg egy ostort. három éjjel. mindjárt ott termett a tudás kútjánál. hogy ott volt a kútnál. Csongor királyfi: Hagyott az apánk ránk egy bocskort. Aki legelébb ideér. Hát hogy Tünde az aranyerd közepén kacsalábon forgó aranypalotában. hol vagyok. Aki azt a bocskort felköti. a hallott. egyszer csak nagy veszekedést Három ördög veszekedett. Hamar felkötötte Csongor. Csongor árkon. Mikor Cson- gort észrevették. menj azon az úton addig a fehér hegyig. hogy s jártak Csongorral. Hát azt mondd meg. ment. egyet pattintott az ostorával. menj amazon az úton. — Az ördögök elszaladtak. Mire a három ördög visszaért. a szövetséget királyfi kötöttek a banyával. három nap. megint a bocskort. felvette a köpenyeget. királyfi. együtt indultak nyomába. az aranyalmá- Csongor akkor királyfi. a hármas úthoz.Te középs. egyet pattin- . messze. belenézett. elért ment. elvitte Ahogy Elindult kimondta. látja. aki a köpönyeget nyakába keriti. ezt messze. s azt mondta: Te legnagyobb. aki az ostorral egyet pattint s azt mondja: ott legyek. arany ágyon alszik. ahol akarok! egy pillanat alatt ott terem. hiába marakodtak. melyikünké legyen a három? Gondolkodott Csongor. Csongor felkötötte a bocsnyakába kerítette a köpönyeget.- 205 ~ — tudás kat is. De ha eljössz a belenézel. menj ezen az úton. hármas úthoz. Akkor ért oda a boszorkány is. Amint itt ült. egy köpenyeget. bokron túl volt a kincsükkel. eltnt. addig a fekete ^&yi&. verekedett. azt mondta a legnagyobb: Tegyél igazságot. addig az üveghegyig. azé legyen a három. Te legkisebb. seprn lovagolva. El kell mennem abba kútjához. Mikor egyet pattintok az ostorral. Az ördögök elpanaszolták neki.

De a borban álompor volt. hogy Tünde adta. s virágokkal. megállította. felébredt. Tett a kezébe nagy sírva. hogy Csongor van itt. ment. de nem ébredt fel. könnyével áztatta. csókolta. S mert nem tudta. Szomorúan ment. ostor is eltnt a palota lépcsjérl. Hallja Tünde. hiába kereste. hogy megszagolta. szaladt a kapuba. az els szobában terített asztal állt. hogy Tünde a gyémánterd kacsalábonforgó gyémántpalotában alszik. köpeny. megitta. megállította. Belenézett. Ébresztette. felébredt Tünde. Most is adott a kezébe egy gyémántalmát. hogy megállt a palota. míg aludt. s látja. Bort is töltött magának. hiába kereste Tündét. s 206 — alatt a kácsalábonle. három esztendeig. mire visszaért a mély kúthoz. Mikor Csongor felébredt. meg a boszorkány. hét éjjel gyalogolt. Belevágta a fokosát a sarkába. s elrepült de sehol nem találta. Mindjárt tudta. hogy a boszorkány készítette neki az ételeket. ahol hagyta: elvitték az ördögök. akkor érezte. De a tornác tele volt olyan felment a tornácára. ki adta a gyémántalmát. O- . megint csodálatos illatú közepén. Csongor egy perc alatt a ment elaludt. s megtalálja az els szobában a királyfit. egy szempillantás eltt szállt íorgó aranypalota Belevágta fokosát lépcs sarkába. Kereste a palotában. megtalálta Csongort a virágok közt a tornácon. mindjárt tudta. Költögette. egy arany almát. költögette. Mikor Csongor felébredt. s aranyalma volt a kezében. s elrepült szomorúan. De még a bocskor. fel is ment. Hogy megállt a palota. jóllakott. Esztendeig ment. milyen éhes. amint alszik. míg visszaért a tudás kútjához.— tott az ostorával. Szalad a kapuhoz. Hét nap. mégse ébredt fel. míg odaért a szikrázó gyémántpalota elé. be is Hát. elaludt tle.

Felültek tak Tünde virágszekerére. ki tudja. s azóta is boldogan élnek. s nagyon nagyon boldogok voltak. s elrepült. ellopta a hármat. 207 — hogy lefeküdt a küt mellé pihenni. az Ott volt a boszorkány is és Csongor hogy míg az ördögök verekedtek. Aztán meg- Megy a hang irányában. hét nap s hét éjjel mulatság. katicabogarak királyfi eléfogva. sírást hall egyszerre. Mikor meglátták egymást. mert újra nem ostor. fürödtek az örökifjuság patakjában. hétszer szebbek vol- mint voltak. elrepültek a elé. a három ördög veszekedett megint. s lettek. szomorúságukat. a köpeny. Egyszercsak nagy lármára ébredt. kié legyen a bocskor. elfelejtették minden bánatukat. utol érték-e? Ahogy itt ül a tudás kútja mellett. ahogy csak bírtak. meg látta. hogy Tünde ott ül az örökifjuság patakjának partján és sír. tudták.^ lyan fáradt volt. Szaladtak utána az ördögök. . Csongor apja orszá- gába. egyenest a palota a Ott nagy lakodalmat csaptak. ha meg állott nem haltak. hát látja.

PRINTED IN ENGLAND BY IIENDERSON AND SPALDING LTD LONDON SE 15 .

UníversítyofToroifoí Library DONOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LiMlTBO .

CANNES.. Hoogstraat 30 ARNHEM. 94 Bd. Füth Avenue Life LONDON. 50 Avenue Liberté Foch STRASBOURG. John William Street 18 Cavendish Road MANCHESTER. 31. 4505 Olive Street (Studio Building) WASHINGTON. de Kalb Avenue. löth St. 321 BRIGHTON. 66-68. de 13 St. BRUXELLES. 55 Cours GeorgesClémenceati 4S Rue d'Anribes 15 HAMRT'RG. 1 20 Place Sainte- (Place Jean-Jaures) MULHOUSE. 13 Rue de la République MANNHEBÍ. 7 Jardin du Roi Albert 1" ROUBAIX. 35 PFORZHEBL Dillsteiner Strasse 1 STUTTGART. LOnS. 6 Place Foch de la LL'XEMBOL'RG. Windsor Chambers. Albee Building 30 Xorth Michigan Boulevard Suite 1449. Friedrichsring 2 a MÜNCHEN. Pragerstrasse 21 DÜSSELDORF. Holzgraben 7 BREMEN. . BOSTON. Ferréol MONTPELLEEIR. Hove GLASGOW. Tübineer Strasse 14a MARSEILLE. 11 Place Royale NICE. BALTDIOBE. AACHEN. Petefsstrasse 26 11 GRENOBLE. Friar Gate 206 Sauchiehall Street Cl^VULASD. Ado-Hitler Str. République Gudule ANA'ERS. CHICAGO. DETROIT. Victoria Street 44 Fargate Str. BROOKLYX. 140 630. Avenue Alsace- Lorraine LE HAVRE. Schildereasse 114 LEIPZIG.\MSTERDAM. S. Weteringschans 68 ROTTERDAM. 23 Boulevard de la Sauveniére 2ö rue Saint Georges NAN'TES. Armitage Chambers. 126 Portland Street Leader Building S20 Dávid "\Miimey Building Elrae Buüding 226 S. Fran9ois 1« LILLE. Steenstraat 15a . 110-111 Kurfürstendamm 26 a BERLIN. 13 Rue Faidherbe LLMOGES. Kensington BRADFORD. Poststrasse 51 DRESDEN. Leipziger Avenue PARIS. PITTSBURGH. SHEFFIELD. 51 Rue St. Hutfilterstrasse 1-5 CHEMNITZ. 5 Avenue de la Gare LY'ON. HITDDERSFIELD. Königsallee 26 FRANKFURTa. 1115 Connecticut PHILADELPHIA. 27 Place de Meir LIÉGE. Rue du 22 Novembre TOULOUSE. Church Road. lerie WUPPERTAL. 2 Pl. Stadtstrasae. T Avenue de Grammont \1:RSAILLES. Av. Central Chambers.M. 3 rue de l'Aiguü. DERBY'. 43 Rue du Maréchal- LOUVAIN. Georgstjasse 23 KÖLN. 22 bls.THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES NEW YORK. Mönckebergstrasse HANNO\'ER. Cloud Stationsweg 21c DENHAAG. 505 Grant Building ST. NOTTINGHAM. Balumore Xewbury 1 Building Street 3 Harringion Road. Maximilianstr. LEEDS. de la NANCY.. Boulevard des Italiens 14 Place C^eorges- BIARRITZ. 116 Oxford Street Markét St. Kaiserstrasae 2 Clémenceau FREIBURG Br. 2 BORDEAUX. 64 Rue de la Pomme TOURS.

AIRES. COMO. JERUSALEM. Generáli) JafEa Road BARCELONA. Mariahilfgasse. 36 Rue d'Isly 2 VALENCIA. Palac OljTiipic BRATISLAVA. Borgo Stretto. MERANO. Sharia Emad Diné (Immeuble Davies-Bryan) ALEXANDRIA. Via BOLOGNA. 16i RIO DE JANEIRO. Piazzetta Teatro Garibaldi 2 BUDAPEST. 4 FIRENZE. Iglesias 22 ALICANTE.I. Jorck's Passage Tvaergade. PRAHA. Schmidtorstrasse 2 MILANO. 2 MADRID. Djadessi Konia Caddesi el 2 VARESE. 8. 45 Via 28 Ottx)bre. Avenida de Mayo 847 OSLO. Oude Gracht 77 bis MONTREUX. T. 22 Angolo Via Garibaldi 1 26 Rue Spálená uL. Via Volta. ANKARA. é. G. Sn TAOR^SIINA.HAARLEM. 16 LUZERN. Mendez Nunez 19 ALGER. Via Mazzini 31 VICENZA. Graben GRAZ. Saad \rERONA. Corso Roma 2 NAPOLI. CORDOBA. Buildings. Bovis House. BERN. BRESCIA. ZÜRICH. (Immeuble de rAssicurazioni HAIFA. 39. AARHUS. Piazza CasteUo 19 TRIESTE. Piazza Ponterosso VENTEZIA. S. Presidente Zayas 51 altos 28 GÉNÉIT. Vimmelskaftet 42a. Bacino Orseolo CAIRO. Gran Via 27 MALAGA. Via Francesco del Cairo 4 Marco. Arenal 24 Plaza Gábriel Miró. 4-6 PLZEÍÍ. Dlhé ul. 13 Bd. 114 Sihlstrasse Vittorio Veneto. 13 BRNO. Turfmarkt LUGANO. Giacomo e Filippo 31 WIEN. 6 Passage des Lions LAUSANNE. Place de la Paix 1 ROMA. Edificio Odeon. Piazza dei Signori Zaghloul Pacha TEL-AVIV. Calle de Lauria 20 KOBENHAVN. Vörösmarty ATHENES. Via Roma GENOVA. Wühelminastraat 40 3 LEIDEN. Nahlath Benjámin St. Alameda P. C. Via ümberto. Colllns Street & . Béhounská ul. Emanuele. Kari Johansgate 25 Avellaneda 46 STOCKHOLM. 373. 25 de Mayo 581 HABANA. Marqués del Puerto 4 GRANADA. rue tér 2 du Stade PISA. Via dei SS.. New Busiaess Centre SEVILLA. Norrlandsgatan 18 Bárenplatz 4 MONTEVIDEO. Plachého ul. Istiklal TORINO. Grand Chéne 8 BASEL. Ln^ORNO. Via 4 Novembre. Via Chiaia 232 PADOVA. Via Pietro Micca 11 BARI. Via Canova. 11c 13 Sporgasse 3 LINZ. Via Vitt. 61 Via della Zecca. Rua do Passeio BUENOS. 1 BOLZAJS'O. Corso Umberto 106 ISTANBUL. 3 UTRECHT. Aeschengraben MELBOURNE. 5 Pelavo 58 BILBAO.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->