P. 1
AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni

AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni

5.0

|Views: 5,075|Likes:
Published by rkryszta

More info:

Published by: rkryszta on Jan 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

AxxxxtAnett

Horváth Judit

Horváthné Csapucha Klára

Dr. Rónáné Falus Júlia

Amit az ' v ó n ő n k észr kell · enni

Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások
képesség- és ~ ~ é s z s é g s z i n t j é r ő l

FJ2Ccus .<.iadó
Budapest, 2007

Aszalai Anett gyógypedagógus, logopédus
Horváth Judit gyógypedagógus, tanácsadó szakpszichológus
Horváthné Csapucha Klára f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s
Dr. Rónáné Falus Júlia pszichológus

,t:;, Aszalai Anett, 2005

~ , Horváth Judit, 2005

© Horváthné Csapucha Klára, 2005
© Dr. Rónáné Falus Júlia, 2005
© Flaccus Kiadó, 2005

ISBN 978-963·9412-41-5

Kiadta a Flaccus Kiadó Kft.

F e l e l ő s kiadó: Csutor Béla

Tipográfia és borító: Szabó László

Nyomdai és kötészéti munkálatok: Széchenyi Nyomda Kft., G y ő r , 2007

F e l e l ő s v e z e t ő : Nemere Zsolt ü g y v e z e t ő igazgató

Tartalom

Bevezetés

7

Pszichológiai jelenségek és zavarok óvodáskorban

9

A környezet hatásai a gyermek teljesítményére

]4

Néhány személyiségvonás és az eredményesség összefüggése

16

Magatartási zavarok és tanulási problémák

17

A l"

,l' feil ' 1 h ", '"1

22

tanu ast zavarro es a ej esztes e etösegeirö

..

Fejl ő d é s és fejlesztés

22

Az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges

a l a p v e t ő pszichikus funkciók

22

A megfigyelhetö tünetek

25

Mit tehet az óvodapedagógus?

29

A vizsgálat

31

K ....l' .

31

oru menyei

.

Tárgyi feltételei

31

Értékelési rendszere

31

A vizsgálóeljárás feladatai

32

A csoportos vizsgálat feladatai

32

Az egyéni vizsgálat feladatai

35

A vizsgálóeljárás mellékletei és segédanyagok az értékeléshez

40

Egy vizsgálati anyag bemutatása

51

A iáték zkt ö k r ő l ' k felh '1"1 h t ő

. "1

57

Ja e es ozo o es azo le aszna ast e etosegeiro

..

Készítsünk játékot, együtt a gyermekkel!

57

A differenciált feladatadásról

59

A feladatmegoldások é r t é k e l é s é r ő l

59

Játéktár

61

Vizuális észlelés, vizuális mernória és az ábrázolás

61

Vizuális észlelés - Összetartozó részek értelmes egészként való észlelése

81

Vizuális memória

95

Ábrázolás

101

Auditív észlelés, auditív emlékezet, anyanyelv és kommunikáció

137

Keresztcsatornák e g y ü t t m ű k ö d é s e

177

T

I

,.., • I

,. áiék rd'

181

estsema. ten orientáció, ten tájé ozo as

.

Számfogalom

, 222

Szójegyzék

231

felhasznált irodalom

236

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->