P. 1
Nők a Bibliában Berkesi

Nők a Bibliában Berkesi

|Views: 436|Likes:
Published by tetkik

More info:

Published by: tetkik on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. kegyelmét? Kitartása. hogy olyan személyiség volt. szeretetének jutalma. 14-17 Naómi önmagáért. Önzően. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. Péter: halászból legnagyobb apostol. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. és abból csak egy van. mint gondolnánk. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. Isten hív. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. Meghaladja ez a könyv a korát. annak sokkal nagyobb életet ad. azt az Isten sem hagyja magára. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen. Ruth abszolút pozitív személy. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért. Fontos. hogy Ruth választott. szeretteiért. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4. 3. Orpa a rossz. Ruth szorgalmas volt.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. akkor és ott volt ott. 2 . Pl. Felolvasni: Ruth 2. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. 4. Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. Tovább olvasni: Ruth 2. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. hogy kövesse őt egy idegen országba. amikor szükséges volt. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb. és aki Ő előtte leborul. miattunk senki se érezze magát közösségünkben. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás. vitára alkalmas pontja ez az ifinek. Emberi oldal: tenni kell. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király. nekünk válaszolnunk kell. az is hozzátartozik. hűsége. aki mindent jóra tud fordítani. illetve a Messiás őse lesz. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. a másiknak akarok örömet okozni.) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. családjáról.1-12 Kiemelni Ruth 2. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. önzetlensége. Ruth felvállalta az Istent. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről). Figyeljünk arra. akit szeretett annyira Ruth.

Mi a véleményetek Eszterről? 3 . dicséret: Mondjatok dicséretet 264. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. Felolvasás: Eszter 2. a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. Másrészt a mai gyerekeknek. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. hányan ismerik ezt a történetet. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. Kicsit irodalmi szempontból. irodalmi alkotás ez is. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. ez is nőről elnevezett könyv. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. hanem az egész világra kiterjed. Elég ellentmondásos könyv. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni. részt röviden összefoglalja a vezető. A mai világban nagyon hasznos. dicséret: Áldjad. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. Az ókeresztény írók alig elemezték. jellemezzük alakjaikat. A történet megbeszélése 1. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. ezért nem árt. a címszereplő: Eszter. A másik fontos szereplő. pedig róla nevezték el a könyvet. Ének: 68. ezért jó. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. zsoltár 1-2 verse 46. ne aggódj 196. ha több képességet összekötünk. A neve már babiloni. Ő másodikként jelenik meg.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. mint egy műelemzés kezdünk hozzá. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. 1. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. ha néha ellenőrizzük.

Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. igazolni személyes gyűlöletét? 4 . Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. Dániel. ez nagyon fontos. József. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. Isten szolgálatra választ ki minket. a pozíció a lényeg. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. Eszter 2. hogy lássuk. Úgy lehetne összefoglalni magatartását. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. Igyekezett megállni abban a helyzetben. Cél. és megvan az ideje a beszédnek”. Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. hanem a szolgálat. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével. nem szédíti meg a hatalom. Tudtok más bibliai személyt mondani. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként. irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva. Sokszor más – nem az. Nagy veszély az általánosítás.1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe. hitét. nem mindig mi alakítjuk az életünket. vagy rossz következménye lesz. felvállalja származását. vallásunkat. ha felvállaljuk hitünket. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő. Volt már veletek olyan. hatalmaként kell felfogni.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak. aki érdemli – kapja a jutalmat. Van. magas pozícióra? Nem a méltóság. Vezető felolvassa: Prédikátor 3. 2. Azért jut oda valaki. hogy szolgálhasson. amibe került. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével. (Dániel például határozottan elhatárolódik. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. Kiválaszthat Isten méltóságra. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. századi jelenség). századi jelenség). hogy „bölcs időzítés”. Nincs sablon a bibliai hősök életében. nem a saját céljaira kapja. hanem szolgálatként.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl. hogy világossá tegyük a kérdést. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név. nemzetünket. amikor nehéz felvállalni.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. Hit által nem hajolt meg. Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. Hámán hogyan igyekszik legalizálni.20 Nem változik meg. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. Felolvasni: Eszter 3.

Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt. az örömben is egy népével.Púrt. akkor jobban felháborodunk. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. Eszter nem véletlenül került a palotába.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. Melyik az? Eszter 4. ami utal Rá.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl. azaz sorsot vetett egy éven keresztül. századdal: soknemzetiségű. Ha nem is éhezünk. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. közös közigazgatású. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban. mert amikor erőtlen vagyok. akkor is érezzünk felelősséget másokért. Felolvasni: Eszter 4. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. az önmagát dicsőíti fel.9-10: „Elég neked az én kegyelmem. Istennek célja volt vele. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni. üldöztetésekben és szorongattatásokban. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . részét röviden összefoglaljuk. Most van itt az ideje a szólásnak. soknyelvű. nyomorúságokban. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. burokban él. 4. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti. akkor vagyok erős”.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. Ez az egyetlen bibliai könyv.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat.8 Újabb hasonlóság a XX. Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim. Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. Vezető felolvassa: 2Kor 12. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. ha van meleg otthonunk. Erőtlenségünkben Isten ad erőt. de van egy vers. Egy zárt világban. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4. Pl. Eszter 5-6. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul). Felolvasás: Eszter 4. Eszter 3.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély. bántalmazásokban. ok: Eszter 4. 1956. reformáció. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg. Saját istenétől kért segítséget. így a lehetetlent is meg tudjuk tenni.

hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. aki beleolvassa 9. aki a két nemzetséget eggyé tette. gyűlölet jelképe. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. miért engedi a szörnyűségeket. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. Előző órai téma kibontása.14: „Mert ő a mi békességünk. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. adták életüket. Ez az életben maradás feltétele. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. az nem elég. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. Másrészt nem szabad elfelejteni. lehet bibliaórát tartani. amint tönkremegy. véget ért minden szörnyűség. Ez hatalmas vitát válthat ki. azért sokan harcoltak. kommunizmus. holokauszt. hanem kiegészíti egymást. hogy irtsák ki ellenségeiket. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. másszor a másik nép lóg rajta. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. Az. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. Felolvasni: Efézus 2. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. hogy vita alakul ki. 5. Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. 6 . Pl. fejezetbe. 4. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. kibővítése. hogy van református egyház. van Magyarország. Ének: 390. Biztos. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés. Azért. világháború. ha igen. 393 dicséret Ne félj. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. és a 10. Lesz olyan fiatal. Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. az ellenségeskedést”. hogy Isten irányítja-e a történelmet. hogy Isten vezeti a világ menetét.A történet vége biztos előkerül. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. Negyedszer: emlékeztet minket. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. nem a bosszúállást. a bűneinkért. Egyszer az egyik. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés. Isten kegyelme hordozza a történelmet. hanem segít az emberiségnek. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. Mert.

akik a történelem nagy alakjai. Jáél öli meg Siserát. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. hanem egy asszonyé. Így mutatja meg Isten Izraelnek. 1. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. A szerepek bármikor megfordulhatnak. hanem Isten így int mindenkit. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. Mária Terézia. akik bizonyos nagy. Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. hogy peregjenek az események. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. de egy rész nem olyan hosszú. Nem férfiatlan. tapasztalt hadvezér. az Úr szavát közvetíti. 7 . erőt az erősnek. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. Nem jobb a nő a férfinál. a látszólag erőtlen ad reményt.9: nem a férfié. időt kell hagyni a gondolkodásra. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni.Ének 30. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. Nincs külön könyve. hogy társat ad a küzdelemben. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet. vagyis Báráké lesz a dicsőség. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4. ha Isten erejét kéri. A történet folytatásából kiderül. Isten nekem ad egy erős partnert. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. A gyenge. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni. mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. amikor én érzem gyengeségemet. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. vele megy. Isten így is adhat erőt. Erzsébet vagy Viktória királynő. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez. zsoltár 398. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége.

Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát. Ének 475.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal.) Felolvasni: Máté 10. tudja bajainkat. akaratára. küzdeni.6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4.2-5: a történelem földi irányítói az emberek. történelem szörnyűségei. Ő választja ki Bárákot. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 . Merjünk Benne bízni. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8. zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV. Mi az. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését. nyomorúságainkat és segít. Isten és a nép szövetsége. Ő harcol Izrael seregeivel.2. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. ezért illeti őt a dicséret.3: Istenhez kiáltottak. hanem az Úrért. de legfőbb irányító maga az Úr. amit rossznak lát az Úr. Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl. harcoltak. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. összezavarja Siserát és seregét. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán. ahogy Ő a legjobbnak látja.1: azt tették. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. hanem gondot visel róla. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. Az imádság erejének. a kiemelés.30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. Felolvasni: Bárák 5. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. egysége az eredmény vállalkozás feltétele. ők a cselekmény résztvevői. Várakozzunk az Ő szavára. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. Csöndben. Isten meghallgatja. amelyek irányítják életünket. más isteneket kerestek. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. Isten irányítja.

ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. akinek hatalma van mindent megadni. Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. és Neki elmondani. hogy amink van. nem árt rákérdeznünk. Pl. de Istennek nem adunk hálát. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. A kegyelem mindig rajtunk van. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. Felolvasni. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember.Ne félj. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. Hűséges. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen. pedig neki is fájhat. olyan könnyen leszünk kárörvendők. családját is felvitte a templomba. szeretetével vigasztalhat. és megkérünk valakit. amit Isten adott nekünk. ha nem kapja meg kérését. Sokszor nem vesszük észre. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. ha adsz elv alapján? Nem. és egyben háláját is kimutatja. Fogadását számításból teszi az adok. de itt a földi ajándékokról beszélnénk. de egyértelműen kiderül. pedig nem az ő érdeme. idézni: Zsoltárok 50. felelősséggel teljes ember.14-15 9 . de lehet. család. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. (Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. karrier. Büszkesége elvakítja. 2. hogy attól kér. Tudja valaki. nem a magunk érdeme. mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét. Anna volt a kedves felesége.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. mi bántja a szívünket. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. Egyéni nehéz helyzeteinkből. hogy ki mennyit tud róla. Meg kell elégednünk azzal. hogy neki vannak gyermekei. hogy megkeseríti Anna életét. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. Anna tudja. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. egészség. hiszen elfogadja azt a döntést is. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. hogy segíteni tud. Isten ajándéka. amikor nem gondoljuk.

hogy Isten meg tudja adni. a buszra. De mindig hozzá kell tenni. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség.Filippi 4. Isten meghallgatja kéréseinket. ami nyomatékosít. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. problémáinkkal. Ő tudja a legjobban. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani. Pl. Hiszünk eléggé abban. azt szeretnénk. egy kapcsolatra. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. akkor adja meg kérését.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. ahogy a Zsoltárok 50. Milyen érzés várakozni? Jó várni pl. A gyermek neve is azt jelenti. megadhatja. Fontos tudatni. mégis emberi felelősség. hogy ha Isten jónak látja.14-15-ben.): várakozás a Szabadítóra. nem hiába. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. de Isten döntését.18: nem volt többé szomorú az arca. (Az ifi nem csupán az imádságról szól. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat. ha nem hat rá. kéréseinkre a választ el kell fogadni. De Anna válasza után nem kérdez semmit. felületes ítélkezés csatlakozik. a vizsgaidőszak. Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv. nem kommentál. csak Isten üzenetét tolmácsolja. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. Belenyugodva Isten akaratába.) 3. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie. akiben nem hisznek? (Róma 10.): várakozás a szabadításra. hogy imát mondjunk valakiért. hogy Isten mindent jobban tud. vidáman ment el. hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5. hanem mert hisszük.14) 4. Anna is úgy kér. ha minél hamarabb eljönne. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld. hogy mi a legjobb számunkra. Cselekvésre buzdít bennünket. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. ha hozzá fordulunk bajainkkal. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. Felszólító módban van. Rajtunk múlik. átélhetnénk. 2Sámuel. 1Sámuel 4. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást. A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. megkapnánk. akkor felesleges templomba járni. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. felesleges imádkozni. Mi módon hívják segítségül azt. A hit. Örül. iskola végére. mert van rá hatalma.

az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése. Felolvasni: Lukács 1.Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. részlet a Mel Gibson Passió c. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. filmjéből (fájdalmas anya képe. Mi jelent az. 11 . művéből részletet Ének 312. Mária nem dávidi származású. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj. teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban. Istennek Lelke. szinte rögtön elfogadja. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt). ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. a személyes. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. A próféciának ez nem felelt meg.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. ill. hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő. alig kételkedik. tehát nem lehetséges a terhesség.

kicsit anyaian akarja irányítani fiát.29-33 (megemlíthető. hogy el kell válni a szüleitől.40-56 visitatio = látogatás (M. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá. Lukács 2. hogy van rá hatalma. tudja. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. a „sola gratia” alapján. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. hogy Mária szívét tör fogja átjárni. akik úgy ellentmondanak neki. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába. amiket az Úr mondott. hisz rögtön velük megy. Jézus nem volt egy átlagos gyermek.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről. Felolvasni: Lukács 11. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. megmarad alázatosnak. hogy beteljesednek azok. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. 12 . mert hitte. otthonától. Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról. 4. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől. de nyíltan kifejezi. Tudja. és azért boldog. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt). hogy ez a Benedictus. hanem maga az Isten. hiszen Ő Isten volt. nem csupán tudomásul vette. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik. S.27 + Lukács 8. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. Csak néhány vers utal rá. Csak az „időzítése” rossz. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. 3. De lesznek.48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet. Méltán nevezhető Boldogasszonynak. Mária gondolkozott Jézus születésén. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. Kálvin írta. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. Jézus születésekor olvashatjuk.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. 2. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri. 3.2. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. Mária pedig a merő kegyelem. hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését. családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1. hogy kihez kell fordulni segítségért. Lukács 2. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. Az a szív volt. hogy Jézus isteni természete alapján áldott. Lukács 1. elfogadta születését.

se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. sem segítségül nem hívjuk. sem nem tiszteljük. Méltatlan volt erre a feladatra. Isten barátai. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. Elismerjük ugyanis. hogy az Isten Fiának anyja legyen. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát. Utánozzuk is őket. átadni lelkét Megváltójának. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. … De azért nem vetjük meg a szenteket. hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. Hatalmas dolog. Mi pedig ne felejtsük el szerepét. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. hanem hitét kell követnünk. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. hogy ők Krisztus élő tagjai. Jézus mindenki bánatára figyel és segít. Egyedülálló dolog. a mostani pápa. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát. akkor is. Megérdemli ezt a nagy tiszteletet. Jézus ezt tudja. sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. de nem érdemelte meg. gloria in excelsis Deo 13 . sőt nagyra becsüljük is. hogy Isten Fiának anyjává legyen. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. ha elveszíti gyermekét. Nem ez a cél.14 Mária is a tanítványok között van. 5. Nem mennyei Úrnő. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. de ettől még kerül át az isteni szférába. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. amikor szenved. hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. Szeretjük tehát őket. Nem hinnünk kell Máriában. de mind Luther. Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját. mint testvéreinket. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. A II. és értékeljük megfelelően. Nem Mária-kultuszról. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg.János 19. ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Azért kell tisztelnünk.

de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. mit tudunk tenni másokért. megélése a napi életben. legmagasabb kiváltság a szolgálat. amire az Úr adott példát: amit akartok. Tudjátok. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. hogy szolgáljon. a hit áll a középpontban. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. gondozzák. Történet megbeszélése 1. 2. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton. A Biblia arról is ír. miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. mégis már rengeteg mindent csinálhatott. Fiatal lány volt. ingeket és ruhákat készített.NŐK A BIBLIÁBAN VI. rövid nő történetét beszéljük meg. bizonyságtevő: nem csupán szóval. gyülekezetünkért. Vegyük észre. Igazi példaadó élet volt. milyen egy jó diakónus.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. Felolvasni: Timóteus3. sőt. A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. bőven osztott alamizsnát. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. az önmagunkon túl való látás. ti is úgy cselekedjetek. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. Mit tudtok. Szerintetek megalázó. A diakónia: szolgálat. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. Nagyon szerethették. már eddig is sok jót tett. Felolvasás: ApCsel 9. életét adja váltságul sokakért. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. diakóniai gondnokunk is ott végzett). hogy elmondhassák gondolataikat. másokért cselekvő magatartás megértése. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. Miért fontos. mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. mert fáj a halála. Legyenek feddhetetlen életű emberek. A szolga ma pejoratív kifejezés. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. 14 . hogy az emberek veletek cselekedjenek. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról.

megértő. felolvasás. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. Azt mondja: boldog vagy. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni. és nem csupán akart tenni. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. Van olyan. Azzal rohanja le őket. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. azt nem fogadhatod úgy. ami körülöttem van. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. életem sem lehet soha önmagáért.3. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes. Nem lehet öncélú. mit tegyen. amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . akár takarítás a templomban. ezért arra hívattál. nem tudja. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. együtt imádkozás. amit odaadhatnának. Amivel egészségben. bele. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. mindenki feladata a szolgálat. adottságokban. szép gyermekkorban. hogy felmentést adhat önmagának. sikerben. hol a helye. lehet lelki: empatikus. éneklés.. talán titkos mellékfoglalkozást. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. akikből túl kevés van a világon. szegényeket. Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal.. hogy halálunkkor elmondhassák. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen. amíg nem mutatja meg az Isten. 4. mindig csak annak átélésében. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul. Csak a nők feladata a szolgálat. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. mint mások. 15 . idős embereket. a gyülekezetért.és veleérző meghallgatás. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. Éljünk mi is úgy. parányi részvétre. bibliaolvasás. láthatatlan. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. hogy vannak olyan dolgok. betegeket.mondja nekik -. Annak árát le kell rónod. Azoknak. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. teljesítőképességben. beszélgetés. s egyébként sincs semmijük. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. Igaz. egy kevés kedvességre. mint magától értetődőt. nem szabad halogatni. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. magányosokat. mit kell tennünk. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. azt ajánlja. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. Olyan pillanatokban. ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. Ez azonban nem jelenti azt. hogy sokat adj tovább. gyászolókat. s legyenek az odaadás kalandoraivá. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. akik mernek rá hallgatni. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre. mosogatás. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. hogy sok jót tett. segítségre szorulókat. a betegeknek. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. amiért nem tesz semmit másokért. Nem engedi meg. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg. Megkívánja tőlünk. otthoni segítés. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. Talán egy magányos. hogy még bizonytalan az ember. Ahogyan a hullám nem önmagáért van.

Ezért keresd. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. Ének DAU – Indulj. Boldogok lesznek. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. Talán egy nemes vállalkozás. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. Így beszél az igazi etika mindazokhoz. amit felajánlhatnának. ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. Ne ijedj meg. ha igazán akarod. ha rá hallgatnak. és mentesek maradnak attól. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket.. amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. melynek önkéntesekre van szüksége. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 . Ebben van hiány mindenütt. akinek jelenthetsz valamit..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->