P. 1
Nők a Bibliában Berkesi

Nők a Bibliában Berkesi

|Views: 436|Likes:
Published by tetkik

More info:

Published by: tetkik on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

Ruth abszolút pozitív személy. Orpa a rossz. kegyelmét? Kitartása.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. 3. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. Emberi oldal: tenni kell. vitára alkalmas pontja ez az ifinek. Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. amikor szükséges volt. hogy Ruth választott.) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. azt az Isten sem hagyja magára. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött. akkor és ott volt ott. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek. Péter: halászból legnagyobb apostol. 4. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. és abból csak egy van. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4. mint gondolnánk. Meghaladja ez a könyv a korát. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. 2 . Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. Önzően. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért. családjáról. Fontos. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király. Pl.1-12 Kiemelni Ruth 2. illetve a Messiás őse lesz. hűsége. aki mindent jóra tud fordítani. önzetlensége. Figyeljünk arra. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot. annak sokkal nagyobb életet ad. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb. másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről). 14-17 Naómi önmagáért. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. szeretteiért. Ruth felvállalta az Istent. Ruth szorgalmas volt. hogy kövesse őt egy idegen országba.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. hogy olyan személyiség volt. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. szeretetének jutalma. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás. az is hozzátartozik. a másiknak akarok örömet okozni. akit szeretett annyira Ruth.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről. Tovább olvasni: Ruth 2. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. nekünk válaszolnunk kell.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. miattunk senki se érezze magát közösségünkben. és aki Ő előtte leborul. Felolvasni: Ruth 2. Isten hív.

irodalmi alkotás ez is. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. ha több képességet összekötünk. A neve már babiloni. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. ez is nőről elnevezett könyv. dicséret: Mondjatok dicséretet 264. a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. 1. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. a címszereplő: Eszter. Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. ezért jó. Mi a véleményetek Eszterről? 3 . Felolvasás: Eszter 2. ha néha ellenőrizzük. Elég ellentmondásos könyv. Az ókeresztény írók alig elemezték. Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. A másik fontos szereplő. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. részt röviden összefoglalja a vezető. Ének: 68. jellemezzük alakjaikat. ezért nem árt. mint egy műelemzés kezdünk hozzá. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. hanem az egész világra kiterjed. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. A történet megbeszélése 1. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. Másrészt a mai gyerekeknek. ne aggódj 196. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. Ő másodikként jelenik meg. zsoltár 1-2 verse 46. A mai világban nagyon hasznos.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. hányan ismerik ezt a történetet. dicséret: Áldjad. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. pedig róla nevezték el a könyvet. Kicsit irodalmi szempontból.

minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. ez nagyon fontos. József. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. Felolvasni: Eszter 3. Hámán hogyan igyekszik legalizálni. amikor nehéz felvállalni. hanem a szolgálat. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként. Dániel. Volt már veletek olyan. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl. Azért jut oda valaki. Igyekezett megállni abban a helyzetben. vallásunkat. igazolni személyes gyűlöletét? 4 . hogy szolgálhasson. nem szédíti meg a hatalom. Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. Tudtok más bibliai személyt mondani. nem a saját céljaira kapja. magas pozícióra? Nem a méltóság. és megvan az ideje a beszédnek”. hanem szolgálatként. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével. Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével. a pozíció a lényeg. (Dániel például határozottan elhatárolódik.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. századi jelenség). Úgy lehetne összefoglalni magatartását. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. Isten szolgálatra választ ki minket. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. 2. hitét. Eszter 2. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. hogy „bölcs időzítés”. felvállalja származását. Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név.1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe. Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. Van. vagy rossz következménye lesz. amibe került. századi jelenség). Sokszor más – nem az. aki érdemli – kapja a jutalmat. nemzetünket. hatalmaként kell felfogni. Hit által nem hajolt meg. ha felvállaljuk hitünket.20 Nem változik meg. hogy világossá tegyük a kérdést. hogy lássuk. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. Kiválaszthat Isten méltóságra. irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. Nagy veszély az általánosítás. Nincs sablon a bibliai hősök életében. Vezető felolvassa: Prédikátor 3. Cél. nem mindig mi alakítjuk az életünket.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak.

Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Egy zárt világban. reformáció. az örömben is egy népével. ami utal Rá. bántalmazásokban. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4. akkor jobban felháborodunk. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul.8 Újabb hasonlóság a XX. így a lehetetlent is meg tudjuk tenni. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. részét röviden összefoglaljuk. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni. mert amikor erőtlen vagyok. Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. ha van meleg otthonunk. Erőtlenségünkben Isten ad erőt. Pl.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. Eszter 3. Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. ok: Eszter 4. nyomorúságokban. Istennek célja volt vele. Eszter 5-6. közös közigazgatású.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt. Vezető felolvassa: 2Kor 12. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges.9-10: „Elég neked az én kegyelmem. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 1956. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre. akkor vagyok erős”. azaz sorsot vetett egy éven keresztül.Púrt.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. Ez az egyetlen bibliai könyv. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul). Melyik az? Eszter 4. üldöztetésekben és szorongattatásokban.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti. Most van itt az ideje a szólásnak. Felolvasás: Eszter 4. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . de van egy vers. soknyelvű.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. burokban él. Ha nem is éhezünk. akkor is érezzünk felelősséget másokért. Saját istenétől kért segítséget. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl. Eszter nem véletlenül került a palotába. századdal: soknemzetiségű. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim. az önmagát dicsőíti fel. 4. Felolvasni: Eszter 4.

Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. Ének: 390. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. holokauszt. Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. hogy irtsák ki ellenségeiket. az ellenségeskedést”. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. aki beleolvassa 9. hanem kiegészíti egymást. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. hogy Isten vezeti a világ menetét. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. véget ért minden szörnyűség. az nem elég. Azért. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. 6 . Mert. Egyszer az egyik. ha igen. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. Ez hatalmas vitát válthat ki. Lesz olyan fiatal. adták életüket. Másrészt nem szabad elfelejteni. Biztos. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. fejezetbe. 393 dicséret Ne félj. másszor a másik nép lóg rajta. Ez az életben maradás feltétele. világháború. azért sokan harcoltak. és a 10. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. gyűlölet jelképe. a bűneinkért. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. nem a bosszúállást. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. miért engedi a szörnyűségeket. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. lehet bibliaórát tartani. kommunizmus. amint tönkremegy. aki a két nemzetséget eggyé tette. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés. hogy vita alakul ki. Felolvasni: Efézus 2.A történet vége biztos előkerül. Az. hogy Isten irányítja-e a történelmet. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. Pl. kibővítése. Előző órai téma kibontása. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. hogy van református egyház. Isten kegyelme hordozza a történelmet.14: „Mert ő a mi békességünk. Negyedszer: emlékeztet minket. van Magyarország. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet. hanem segít az emberiségnek. 5. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés. 4.

A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. hogy társat ad a küzdelemben. Jáél öli meg Siserát. Nincs külön könyve. akik a történelem nagy alakjai. Nem férfiatlan. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. tapasztalt hadvezér. Isten így is adhat erőt. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége. A gyenge. 1. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot. hanem egy asszonyé.9: nem a férfié. erőt az erősnek. zsoltár 398. amikor én érzem gyengeségemet. hogy peregjenek az események. A történet folytatásából kiderül. ha Isten erejét kéri. Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. Nem jobb a nő a férfinál. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. időt kell hagyni a gondolkodásra. vele megy. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. Erzsébet vagy Viktória királynő. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet. dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. Mária Terézia. az Úr szavát közvetíti. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki.Ének 30. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. vagyis Báráké lesz a dicsőség. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. a látszólag erőtlen ad reményt. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. A szerepek bármikor megfordulhatnak. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. 7 . ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. Isten nekem ad egy erős partnert. akik bizonyos nagy. de egy rész nem olyan hosszú. Így mutatja meg Isten Izraelnek. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni. Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. hanem Isten így int mindenkit. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével.

zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV. Isten meghallgatja. ezért illeti őt a dicséret. egysége az eredmény vállalkozás feltétele. hanem gondot visel róla. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. Isten irányítja.) Felolvasni: Máté 10. hanem az Úrért. összezavarja Siserát és seregét. Isten és a nép szövetsége. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől. Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl. küzdeni. harcoltak. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. Az imádság erejének. más isteneket kerestek. Mi az. Merjünk Benne bízni. Ő választja ki Bárákot.2-5: a történelem földi irányítói az emberek. Csöndben. a kiemelés. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. de legfőbb irányító maga az Úr. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. ők a cselekmény résztvevői. Várakozzunk az Ő szavára. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 . Felolvasni: Bárák 5. amelyek irányítják életünket. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését. akaratára. amit rossznak lát az Úr. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra. nyomorúságainkat és segít. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal.2. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán. ahogy Ő a legjobbnak látja. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5.30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát.6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4.3: Istenhez kiáltottak. történelem szörnyűségei. Ének 475. Ő harcol Izrael seregeivel. tudja bajainkat.1: azt tették. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig.

mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. egészség.Ne félj. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. de itt a földi ajándékokról beszélnénk. ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. hogy ki mennyit tud róla. idézni: Zsoltárok 50. karrier. Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. Pl. (Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. hogy segíteni tud. hiszen elfogadja azt a döntést is. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. Hűséges. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett. ha nem kapja meg kérését. ha adsz elv alapján? Nem. felelősséggel teljes ember. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. 2. akinek hatalma van mindent megadni. de egyértelműen kiderül. Sokszor nem vesszük észre. amikor nem gondoljuk. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember. de lehet. szeretetével vigasztalhat. és egyben háláját is kimutatja. és megkérünk valakit. hogy megkeseríti Anna életét. pedig nem az ő érdeme. hogy attól kér. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. Meg kell elégednünk azzal. Anna volt a kedves felesége. Fogadását számításból teszi az adok. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. amit Isten adott nekünk. A kegyelem mindig rajtunk van.14-15 9 . Isten ajándéka. hogy amink van. pedig neki is fájhat. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. család. Felolvasni. Egyéni nehéz helyzeteinkből. családját is felvitte a templomba. Tudja valaki. és Neki elmondani. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. Büszkesége elvakítja. hogy neki vannak gyermekei. nem a magunk érdeme. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. Anna tudja.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. nem árt rákérdeznünk. mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. mi bántja a szívünket. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. de Istennek nem adunk hálát. olyan könnyen leszünk kárörvendők.

Milyen érzés várakozni? Jó várni pl.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. egy kapcsolatra. Hiszünk eléggé abban. felesleges imádkozni. hogy imát mondjunk valakiért. akiben nem hisznek? (Róma 10.): várakozás a Szabadítóra. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. azt szeretnénk.) 3. hanem mert hisszük. átélhetnénk. hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. mégis emberi felelősség. Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv. Cselekvésre buzdít bennünket. hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség.14) 4. ami nyomatékosít. megkapnánk. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa.14-15-ben. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. Fontos tudatni. hogy ha Isten jónak látja. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. Isten meghallgatja kéréseinket. mert van rá hatalma.Filippi 4. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. Belenyugodva Isten akaratába. nem hiába. a buszra. Örül. nem kommentál. problémáinkkal.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld. de Isten döntését. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét. iskola végére. ha minél hamarabb eljönne.): várakozás a szabadításra. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. 2Sámuel.18: nem volt többé szomorú az arca. (Az ifi nem csupán az imádságról szól. vidáman ment el. hogy mi a legjobb számunkra. felületes ítélkezés csatlakozik. megadhatja. De mindig hozzá kell tenni. Pl. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. hogy Isten mindent jobban tud. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást. amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. ha nem hat rá. akkor felesleges templomba járni. 1Sámuel 4. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. kéréseinkre a választ el kell fogadni. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli. ha hozzá fordulunk bajainkkal. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. Felszólító módban van. a vizsgaidőszak. Anna is úgy kér. A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. De Anna válasza után nem kérdez semmit. ahogy a Zsoltárok 50. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. A hit. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. hogy Isten meg tudja adni. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat. Ő tudja a legjobban. akkor adja meg kérését. csak Isten üzenetét tolmácsolja. A gyermek neve is azt jelenti. Mi módon hívják segítségül azt. Rajtunk múlik. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5.

általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. A próféciának ez nem felelt meg. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V. alig kételkedik. a személyes. filmjéből (fájdalmas anya képe.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. szinte rögtön elfogadja. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban.Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. 11 . Felolvasni: Lukács 1. Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj. teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. Mária nem dávidi származású. művéből részletet Ének 312. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. részlet a Mel Gibson Passió c. sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése. tehát nem lehetséges a terhesség. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt). Istennek Lelke. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). ill. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. Mi jelent az. hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz.

akik úgy ellentmondanak neki. Jézus nem volt egy átlagos gyermek. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. megmarad alázatosnak. otthonától. Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról. Az a szív volt. hogy Jézus isteni természete alapján áldott.48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt). Jézus születésekor olvashatjuk.27 + Lukács 8.2. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”. kicsit anyaian akarja irányítani fiát. de nyíltan kifejezi. 4. hiszen Ő Isten volt. 2. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. tudja. amiket az Úr mondott. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. De lesznek. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri. Lukács 1. hogy ez a Benedictus. S. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. Tudja. családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. nem csupán tudomásul vette. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. Lukács 2. hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését.29-33 (megemlíthető. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá. 3. hogy van rá hatalma. a „sola gratia” alapján.40-56 visitatio = látogatás (M.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. és azért boldog. mert hitte. Mária gondolkozott Jézus születésén. 12 . elfogadta születését. 3. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába. hogy beteljesednek azok. Méltán nevezhető Boldogasszonynak. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. hogy el kell válni a szüleitől. Csak az „időzítése” rossz. Felolvasni: Lukács 11. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. Mária pedig a merő kegyelem.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja. hogy kihez kell fordulni segítségért. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. hisz rögtön velük megy. Csak néhány vers utal rá. Kálvin írta. hanem maga az Isten. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. Lukács 2. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. hogy Mária szívét tör fogja átjárni.

sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita. de mind Luther. Utánozzuk is őket. Isten barátai.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. Hatalmas dolog. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. a mostani pápa. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. gloria in excelsis Deo 13 . hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. Nem ez a cél. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. Szeretjük tehát őket. Nem mennyei Úrnő.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg. de nem érdemelte meg. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. ha elveszíti gyermekét. akkor is.János 19. Azért kell tisztelnünk. hanem hitét kell követnünk. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön. Nem hinnünk kell Máriában. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói. hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. sőt nagyra becsüljük is. Méltatlan volt erre a feladatra. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. hogy Isten Fiának anyjává legyen. Nem Mária-kultuszról. Jézus ezt tudja. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. hogy az Isten Fiának anyja legyen. átadni lelkét Megváltójának. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. Elismerjük ugyanis. Mi pedig ne felejtsük el szerepét. Jézus mindenki bánatára figyel és segít. Egyedülálló dolog. és értékeljük megfelelően. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. sem segítségül nem hívjuk. … De azért nem vetjük meg a szenteket. Megérdemli ezt a nagy tiszteletet. de ettől még kerül át az isteni szférába. 5. mint testvéreinket. amikor szenved. sem nem tiszteljük. hogy ők Krisztus élő tagjai.14 Mária is a tanítványok között van. A II.

Tudjátok. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. mit tudunk tenni másokért. bőven osztott alamizsnát. hogy az emberek veletek cselekedjenek.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. Nagyon szerethették. A szolga ma pejoratív kifejezés. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton. A diakónia: szolgálat. Mit tudtok. de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. mégis már rengeteg mindent csinálhatott. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. életét adja váltságul sokakért. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. Miért fontos. gondozzák. Vegyük észre. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról. másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. megélése a napi életben. hogy szolgáljon. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. Felolvasás: ApCsel 9. A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat.NŐK A BIBLIÁBAN VI. diakóniai gondnokunk is ott végzett). sőt. a hit áll a középpontban. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. Történet megbeszélése 1. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. mert fáj a halála. az önmagunkon túl való látás. rövid nő történetét beszéljük meg. 2. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. amire az Úr adott példát: amit akartok. ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. A Biblia arról is ír. Szerintetek megalázó. bizonyságtevő: nem csupán szóval. milyen egy jó diakónus. Felolvasni: Timóteus3. már eddig is sok jót tett. gyülekezetünkért. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. hogy elmondhassák gondolataikat. Legyenek feddhetetlen életű emberek. ingeket és ruhákat készített. másokért cselekvő magatartás megértése. legmagasabb kiváltság a szolgálat. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. Fiatal lány volt. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. ti is úgy cselekedjetek. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. 14 . Igazi példaadó élet volt.

amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. hogy halálunkkor elmondhassák. Ez azonban nem jelenti azt. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. 15 . parányi részvétre. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. Van olyan. magányosokat.és veleérző meghallgatás. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. Megkívánja tőlünk. bibliaolvasás. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. amit odaadhatnának. mint mások. Annak árát le kell rónod. Amivel egészségben. felolvasás. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. hogy sok jót tett. szép gyermekkorban. bele. Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. láthatatlan. éneklés. hogy vannak olyan dolgok. Azzal rohanja le őket. mindig csak annak átélésében. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen. Talán egy magányos. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. ezért arra hívattál. Igaz. mindenki feladata a szolgálat. Csak a nők feladata a szolgálat. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . amiért nem tesz semmit másokért.. mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. Olyan pillanatokban. Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. beszélgetés. Éljünk mi is úgy. segítségre szorulókat. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve. Nem engedi meg. sikerben. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. szegényeket. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. és nem csupán akart tenni. mosogatás. megértő. hol a helye. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. gyászolókat. Nem lehet öncélú. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni.. otthoni segítés. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. 4. idős embereket. teljesítőképességben. mit tegyen. a gyülekezetért. ami körülöttem van. amíg nem mutatja meg az Isten. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. egy kevés kedvességre. akár takarítás a templomban. s egyébként sincs semmijük. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. együtt imádkozás. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg. talán titkos mellékfoglalkozást. hogy felmentést adhat önmagának. életem sem lehet soha önmagáért. nem szabad halogatni. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre. mint magától értetődőt. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul. Azoknak. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. akikből túl kevés van a világon. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. s legyenek az odaadás kalandoraivá. Azt mondja: boldog vagy. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. akik mernek rá hallgatni. nem tudja. hogy még bizonytalan az ember. Ahogyan a hullám nem önmagáért van. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. azt ajánlja. a betegeknek. azt nem fogadhatod úgy. hogy sokat adj tovább. mit kell tennünk.3. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes.mondja nekik -. lehet lelki: empatikus. adottságokban. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat. betegeket.

. amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket. Talán egy nemes vállalkozás. Boldogok lesznek. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van. ha igazán akarod. amit felajánlhatnának. Ne ijedj meg. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. Ezért keresd. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. Ebben van hiány mindenütt. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az. ha rá hallgatnak. és mentesek maradnak attól. akinek jelenthetsz valamit. Így beszél az igazi etika mindazokhoz. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 . ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. melynek önkéntesekre van szüksége. Ének DAU – Indulj..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->