NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről).1-12 Kiemelni Ruth 2. vitára alkalmas pontja ez az ifinek. aki mindent jóra tud fordítani. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről. Felolvasni: Ruth 2. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött.) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. Ruth felvállalta az Istent. Meghaladja ez a könyv a korát. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. az is hozzátartozik. Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. kegyelmét? Kitartása. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot. családjáról. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. szeretetének jutalma. Tovább olvasni: Ruth 2. hűsége. hogy kövesse őt egy idegen országba. Ruth abszolút pozitív személy. 4. önzetlensége. mint gondolnánk. Fontos.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. Figyeljünk arra. akit szeretett annyira Ruth. hogy olyan személyiség volt. Pl. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. nekünk válaszolnunk kell. azt az Isten sem hagyja magára. 14-17 Naómi önmagáért. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. és abból csak egy van. Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről. annak sokkal nagyobb életet ad. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek. miattunk senki se érezze magát közösségünkben. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. 3. a másiknak akarok örömet okozni. illetve a Messiás őse lesz. Orpa a rossz. és aki Ő előtte leborul. Ruth szorgalmas volt. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király. amikor szükséges volt. szeretteiért. hogy Ruth választott. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. Péter: halászból legnagyobb apostol. Isten hív. akkor és ott volt ott. Emberi oldal: tenni kell. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért. 2 . Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb. Önzően.

A mai világban nagyon hasznos. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. hanem az egész világra kiterjed. jellemezzük alakjaikat. 1. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. A másik fontos szereplő. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. ne aggódj 196. zsoltár 1-2 verse 46. Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. A neve már babiloni. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben. Felolvasás: Eszter 2. a címszereplő: Eszter. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja. ezért jó. pedig róla nevezték el a könyvet. dicséret: Mondjatok dicséretet 264.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. Ő másodikként jelenik meg. dicséret: Áldjad. Az ókeresztény írók alig elemezték. Kicsit irodalmi szempontból. Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. A történet megbeszélése 1. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni. Ének: 68. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. részt röviden összefoglalja a vezető. Mi a véleményetek Eszterről? 3 . hányan ismerik ezt a történetet. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. ha néha ellenőrizzük. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. Elég ellentmondásos könyv. irodalmi alkotás ez is. mint egy műelemzés kezdünk hozzá. ez is nőről elnevezett könyv. Másrészt a mai gyerekeknek. ha több képességet összekötünk. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. ezért nem árt.

nem mindig mi alakítjuk az életünket. József. századi jelenség). hogy világossá tegyük a kérdést. hatalmaként kell felfogni. amibe került. Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. Eszter 2. igazolni személyes gyűlöletét? 4 . Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. amikor nehéz felvállalni. magas pozícióra? Nem a méltóság. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. aki érdemli – kapja a jutalmat. Nincs sablon a bibliai hősök életében. vallásunkat. Nagy veszély az általánosítás. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. nem a saját céljaira kapja. Cél. Hámán hogyan igyekszik legalizálni. Van. felvállalja származását. hogy lássuk. és megvan az ideje a beszédnek”. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével. Hit által nem hajolt meg. hitét.20 Nem változik meg. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. századi jelenség). Kiválaszthat Isten méltóságra. vagy rossz következménye lesz. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név. ez nagyon fontos.1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. nemzetünket. Úgy lehetne összefoglalni magatartását. 2. Sokszor más – nem az. nem szédíti meg a hatalom. (Dániel például határozottan elhatárolódik. Azért jut oda valaki. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. Volt már veletek olyan. hogy „bölcs időzítés”. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl. hanem szolgálatként. ha felvállaljuk hitünket. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. Felolvasni: Eszter 3. Vezető felolvassa: Prédikátor 3. minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. a pozíció a lényeg. hogy szolgálhasson. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. hanem a szolgálat. Tudtok más bibliai személyt mondani. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak. Isten szolgálatra választ ki minket. Dániel. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő. Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. Igyekezett megállni abban a helyzetben.

Púrt. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . nyomorúságokban. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul). Eszter nem véletlenül került a palotába. mert amikor erőtlen vagyok. bántalmazásokban. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély. Eszter 5-6. századdal: soknemzetiségű. üldöztetésekben és szorongattatásokban. 4. ok: Eszter 4. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges. Erőtlenségünkben Isten ad erőt. Eszter 3. Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. Saját istenétől kért segítséget. ami utal Rá. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. akkor is érezzünk felelősséget másokért. de van egy vers. Egy zárt világban. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl.9-10: „Elég neked az én kegyelmem. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban.8 Újabb hasonlóság a XX. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim. reformáció. Pl. részét röviden összefoglaljuk. így a lehetetlent is meg tudjuk tenni. Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. 1956. Melyik az? Eszter 4. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. azaz sorsot vetett egy éven keresztül. az önmagát dicsőíti fel. Istennek célja volt vele. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. ha van meleg otthonunk. közös közigazgatású. Vezető felolvassa: 2Kor 12.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. soknyelvű. Felolvasni: Eszter 4. az örömben is egy népével.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. Ez az egyetlen bibliai könyv. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Most van itt az ideje a szólásnak. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni. akkor jobban felháborodunk. burokban él. akkor vagyok erős”. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. Ha nem is éhezünk. Felolvasás: Eszter 4.

fejezetbe. Ének: 390.14: „Mert ő a mi békességünk. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. világháború. 6 . miért engedi a szörnyűségeket. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. amint tönkremegy. és a 10. Egyszer az egyik.A történet vége biztos előkerül. hogy Isten vezeti a világ menetét. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. 4. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. kommunizmus. a bűneinkért. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. Pl. hogy vita alakul ki. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben. azért sokan harcoltak. az nem elég. 393 dicséret Ne félj. Lesz olyan fiatal. Az. Másrészt nem szabad elfelejteni. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés. hanem segít az emberiségnek. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés. másszor a másik nép lóg rajta. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. Előző órai téma kibontása. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. Negyedszer: emlékeztet minket. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. lehet bibliaórát tartani. Mert. ha igen. adták életüket. hanem kiegészíti egymást. hogy irtsák ki ellenségeiket. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. aki beleolvassa 9. gyűlölet jelképe. Biztos. Felolvasni: Efézus 2. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. véget ért minden szörnyűség. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. hogy Isten irányítja-e a történelmet. az ellenségeskedést”. Azért. nem a bosszúállást. hogy van református egyház. 5. aki a két nemzetséget eggyé tette. van Magyarország. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. Isten kegyelme hordozza a történelmet. kibővítése. Ez hatalmas vitát válthat ki. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. holokauszt. Ez az életben maradás feltétele. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet.

az Úr szavát közvetíti. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. Nem férfiatlan. erőt az erősnek. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége. Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. hogy társat ad a küzdelemben. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki.9: nem a férfié. zsoltár 398. A szerepek bármikor megfordulhatnak. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. Erzsébet vagy Viktória királynő. időt kell hagyni a gondolkodásra. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. amikor én érzem gyengeségemet. Isten így is adhat erőt. a látszólag erőtlen ad reményt. Nincs külön könyve. vagyis Báráké lesz a dicsőség. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni. mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. Isten nekem ad egy erős partnert. vele megy. Mária Terézia. akik a történelem nagy alakjai. Így mutatja meg Isten Izraelnek. Nem jobb a nő a férfinál. 1. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. akik bizonyos nagy. A történet folytatásából kiderül. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. A gyenge. dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. hanem egy asszonyé. Jáél öli meg Siserát. hogy peregjenek az események. 7 . Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével. de egy rész nem olyan hosszú. hanem Isten így int mindenkit. A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. tapasztalt hadvezér. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. ha Isten erejét kéri.Ének 30. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet.

ők a cselekmény résztvevői. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán.2-5: a történelem földi irányítói az emberek. Az imádság erejének. Isten és a nép szövetsége. Csöndben. Felolvasni: Bárák 5. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. harcoltak. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra. ahogy Ő a legjobbnak látja. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől.3: Istenhez kiáltottak. egysége az eredmény vállalkozás feltétele. amit rossznak lát az Úr. történelem szörnyűségei. ezért illeti őt a dicséret. küzdeni. Isten irányítja.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja.6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. hanem gondot visel róla. más isteneket kerestek. Isten meghallgatja. a kiemelés. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. összezavarja Siserát és seregét. Várakozzunk az Ő szavára. Ének 475. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. de legfőbb irányító maga az Úr. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. Merjünk Benne bízni. nyomorúságainkat és segít.30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 . Ő választja ki Bárákot. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl. akaratára. Ő harcol Izrael seregeivel. hanem az Úrért. Mi az.1: azt tették. tudja bajainkat. amelyek irányítják életünket.) Felolvasni: Máté 10. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig.2. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát.

nem a magunk érdeme.Ne félj. Felolvasni. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. olyan könnyen leszünk kárörvendők. Hűséges. Anna tudja. Sokszor nem vesszük észre. felelősséggel teljes ember. és egyben háláját is kimutatja. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. Isten ajándéka. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. A kegyelem mindig rajtunk van. nem árt rákérdeznünk. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. pedig nem az ő érdeme. Tudja valaki. és Neki elmondani. hogy attól kér. (Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. amit Isten adott nekünk. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember. hogy segíteni tud. akinek hatalma van mindent megadni. Fogadását számításból teszi az adok. 2. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. családját is felvitte a templomba. de egyértelműen kiderül.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen. Büszkesége elvakítja. hogy megkeseríti Anna életét. idézni: Zsoltárok 50. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett. de lehet. pedig neki is fájhat. amikor nem gondoljuk. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. mi bántja a szívünket. hiszen elfogadja azt a döntést is. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. karrier. Pl. ha adsz elv alapján? Nem. család. Egyéni nehéz helyzeteinkből. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. ha nem kapja meg kérését.14-15 9 . mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét. hogy ki mennyit tud róla. szeretetével vigasztalhat. egészség. és megkérünk valakit. Meg kell elégednünk azzal. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. hogy amink van. de Istennek nem adunk hálát. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. Anna volt a kedves felesége. hogy neki vannak gyermekei. de itt a földi ajándékokról beszélnénk.

hogy imát mondjunk valakiért. hogy Isten mindent jobban tud. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. ha hozzá fordulunk bajainkkal.14) 4. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. megkapnánk. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást. hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség. azt szeretnénk. a buszra. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. vidáman ment el. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét.) 3. Fontos tudatni. problémáinkkal. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli. ahogy a Zsoltárok 50. hanem mert hisszük. csak Isten üzenetét tolmácsolja. megadhatja. ami nyomatékosít. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld.18: nem volt többé szomorú az arca. Felszólító módban van. Cselekvésre buzdít bennünket. egy kapcsolatra. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . felesleges imádkozni.): várakozás a Szabadítóra. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. akkor adja meg kérését. hogy Isten meg tudja adni. De mindig hozzá kell tenni. A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. kéréseinkre a választ el kell fogadni. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. nem kommentál. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. akiben nem hisznek? (Róma 10. Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv. Pl. mégis emberi felelősség.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. iskola végére. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség. (Az ifi nem csupán az imádságról szól. 1Sámuel 4. de Isten döntését. nem hiába. A hit. hogy ha Isten jónak látja. A gyermek neve is azt jelenti. felületes ítélkezés csatlakozik. Belenyugodva Isten akaratába. Isten meghallgatja kéréseinket. Örül. 2Sámuel.Filippi 4.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. Mi módon hívják segítségül azt. hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. a vizsgaidőszak.): várakozás a szabadításra. Milyen érzés várakozni? Jó várni pl. Anna is úgy kér. mert van rá hatalma. De Anna válasza után nem kérdez semmit. amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. ha nem hat rá. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa. átélhetnénk.14-15-ben. hogy mi a legjobb számunkra. akkor felesleges templomba járni. ha minél hamarabb eljönne. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat. Rajtunk múlik. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie. Hiszünk eléggé abban. Ő tudja a legjobban.

tehát nem lehetséges a terhesség. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban. az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. 11 . Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V. részlet a Mel Gibson Passió c. a személyes. Istennek Lelke. általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. szinte rögtön elfogadja. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. Felolvasni: Lukács 1. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt). filmjéből (fájdalmas anya képe. ill. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz. Mária nem dávidi származású. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. művéből részletet Ének 312. A próféciának ez nem felelt meg. hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő.Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. alig kételkedik. Mi jelent az.

családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1. Méltán nevezhető Boldogasszonynak.27 + Lukács 8. a „sola gratia” alapján. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. 3. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja. hogy Mária szívét tör fogja átjárni. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet. Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. mert hitte.29-33 (megemlíthető. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. hogy beteljesednek azok. otthonától. hogy ez a Benedictus. elfogadta születését. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa. hanem maga az Isten. Kálvin írta. amiket az Úr mondott. 2.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről.40-56 visitatio = látogatás (M. hogy el kell válni a szüleitől. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt). 12 . megmarad alázatosnak. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. Mária gondolkozott Jézus születésén. hogy kihez kell fordulni segítségért. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. S. hiszen Ő Isten volt. Jézus születésekor olvashatjuk. és azért boldog. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. Lukács 2. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. 3. hogy Jézus isteni természete alapján áldott.48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. hisz rögtön velük megy. De lesznek. Jézus nem volt egy átlagos gyermek. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. kicsit anyaian akarja irányítani fiát. Csak az „időzítése” rossz.2. Felolvasni: Lukács 11. 4. tudja. Csak néhány vers utal rá. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”. Mária pedig a merő kegyelem. Lukács 2. hogy van rá hatalma. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. Az a szív volt. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik. Lukács 1. nem csupán tudomásul vette. Tudja. de nyíltan kifejezi. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését. akik úgy ellentmondanak neki. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá.

Jézus mindenki bánatára figyel és segít. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg. hanem hitét kell követnünk. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk. Méltatlan volt erre a feladatra. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. Nem hinnünk kell Máriában. hogy ők Krisztus élő tagjai. hogy az Isten Fiának anyja legyen. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. Nem ez a cél. sem segítségül nem hívjuk. és értékeljük megfelelően. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. Elismerjük ugyanis. Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. mint testvéreinket. Hatalmas dolog. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. Azért kell tisztelnünk.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita.János 19. sem nem tiszteljük. Szeretjük tehát őket. 5. gloria in excelsis Deo 13 . de mind Luther. amikor szenved. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. a mostani pápa. hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. Jézus ezt tudja. Isten barátai. sőt nagyra becsüljük is. hogy Isten Fiának anyjává legyen. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. A II. … De azért nem vetjük meg a szenteket. de ettől még kerül át az isteni szférába. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. de nem érdemelte meg. Utánozzuk is őket. átadni lelkét Megváltójának. Nem mennyei Úrnő. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Megérdemli ezt a nagy tiszteletet. Mi pedig ne felejtsük el szerepét. akkor is.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát.14 Mária is a tanítványok között van. hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. ha elveszíti gyermekét. Egyedülálló dolog. se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. Nem Mária-kultuszról. ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel.

másokért cselekvő magatartás megértése. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. Igazi példaadó élet volt. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton. legmagasabb kiváltság a szolgálat. bőven osztott alamizsnát. a hit áll a középpontban. de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. Szerintetek megalázó. hogy az emberek veletek cselekedjenek. 14 . mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. amire az Úr adott példát: amit akartok.NŐK A BIBLIÁBAN VI. mit tudunk tenni másokért. az önmagunkon túl való látás. gyülekezetünkért. Tudjátok. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. gondozzák. Fiatal lány volt. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. Nagyon szerethették. Legyenek feddhetetlen életű emberek. életét adja váltságul sokakért. miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. hogy szolgáljon. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. Felolvasni: Timóteus3. ingeket és ruhákat készített. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. 2. Vegyük észre. diakóniai gondnokunk is ott végzett). ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. Felolvasás: ApCsel 9. Mit tudtok. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. milyen egy jó diakónus. A szolga ma pejoratív kifejezés. sőt. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. mégis már rengeteg mindent csinálhatott. A diakónia: szolgálat. Miért fontos. megélése a napi életben. hogy elmondhassák gondolataikat. mert fáj a halála.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. A Biblia arról is ír. ti is úgy cselekedjetek. Történet megbeszélése 1. másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. már eddig is sok jót tett. A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. rövid nő történetét beszéljük meg. bizonyságtevő: nem csupán szóval.

amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. éneklés. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. s egyébként sincs semmijük. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. akár takarítás a templomban. Talán egy magányos. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve.. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. együtt imádkozás. magányosokat. hol a helye. Azt mondja: boldog vagy. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat.mondja nekik -. láthatatlan. hogy sok jót tett. mosogatás. szép gyermekkorban. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. teljesítőképességben. sikerben. Olyan pillanatokban. Van olyan. akikből túl kevés van a világon. Azzal rohanja le őket. otthoni segítés. mit tegyen. s legyenek az odaadás kalandoraivá. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. Igaz. Csak a nők feladata a szolgálat. betegeket. felolvasás. Ez azonban nem jelenti azt. mint magától értetődőt. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. beszélgetés. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. Azoknak. azt nem fogadhatod úgy. talán titkos mellékfoglalkozást. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. akik mernek rá hallgatni. 15 . bele. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. mint mások. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. 4. Annak árát le kell rónod. azt ajánlja. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. lehet lelki: empatikus. mindenki feladata a szolgálat. egy kevés kedvességre. hogy halálunkkor elmondhassák. Nem engedi meg. parányi részvétre. amíg nem mutatja meg az Isten. nem tudja. hogy sokat adj tovább. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. Amivel egészségben. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . és nem csupán akart tenni. nem szabad halogatni. ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. adottságokban. hogy még bizonytalan az ember. hogy felmentést adhat önmagának. mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. Megkívánja tőlünk. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. szegényeket. amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. mindig csak annak átélésében. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen. Nem lehet öncélú. a gyülekezetért. gyászolókat. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. segítségre szorulókat. bibliaolvasás.és veleérző meghallgatás. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. életem sem lehet soha önmagáért. ezért arra hívattál. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. amit odaadhatnának. amiért nem tesz semmit másokért. Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal. Éljünk mi is úgy. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre. hogy vannak olyan dolgok. a betegeknek. megértő. idős embereket. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. ami körülöttem van. Ahogyan a hullám nem önmagáért van. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni. mit kell tennünk..3. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul.

amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. Talán egy nemes vállalkozás.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az. akinek jelenthetsz valamit. Ezért keresd. melynek önkéntesekre van szüksége. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van. Így beszél az igazi etika mindazokhoz. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. Ének DAU – Indulj. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. amit felajánlhatnának. Boldogok lesznek. ha igazán akarod. Ne ijedj meg.. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 .. ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket. ha rá hallgatnak. és mentesek maradnak attól. Ebben van hiány mindenütt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful