NŐK A BIBLIÁBAN I.

RUTH
Cél: Isten a mi gondviselőnk, életünk minden eseményének irányítója; az Isten mellett való emberi döntés, választás fontosságának felismerése. Ének Ne félj, ne aggódj (taize) Az Úr gondol ránk 105. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek Ráhangolás Figyelemfelkeltő kérdés: Ha mondani kell egy nőt a bibliából, ki lenne az? Ki jut elsőre eszetekbe? Válaszokat táblára felírni, vagy szóban megbeszélni. Előzetes ismeretek feltárása Elképzelhető, hogy nem mindenki ismeri a történetet. Kérdés: Ki ismeri Ruth történetét? Az ismertség tükrében kell alakítani a történet vezetését. Ha szükséges részletesen el kell mesélni a könyv tartalmát a bibliaóra során. Az egész könyvet nehéz elolvasni, a fel nem olvasott részeket a vezető összefoglalva ismerteti a ifisekkel. A bibliai történet megbeszélése 1, Közös igeolvasás: Ruth1,1-6 (valakit megkér a vezető vagy mindenki egy verset) Milyen tragédiák, megpróbáltatások érték a családot? Éhínség, apa és fiúk halála Mit tudunk kezdeni a természeti csapásokkal? Hogyan lehet megmagyarázni? Mit tett Naómi és Elimélek? Másik földre menekültek. Menekülni vagy maradni kell egy ilyen szorongattatott helyzetben? Mit lehet kezdeni családtagjaink halálával? Föl lehet dolgozni ezeket a tragédiákat? Hogyan reagált Naómi családja elvesztésére? Felolvasni vagy felolvastatni: Ruth 1,13 és 1,20-21 Van-e olyan, hogy ellenünk fordul az Isten? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és megszabadítlak téged, és te „dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 A történetben hogyan segítette meg Isten Naómit? A végtelen tragikus és erős kezdet ellenére nem negatív ez a történet. 2, Tovább olvasás: Ruth 1,7-19 Az anyós meny viszony legendásan rossz hírű. Itt valami egész mással találkozunk: a két meny hatalmas szeretettel ragaszkodik az anyósához. Mi veszíthetett Ruth és Orpa? Miről kellett lemondaniuk? Népükről, családjukról, isteneikről, kultúrájukról, identitásukról. Ruth 1,16-17: híres esküvői ige Minden szépsége ellenére nem nagyon erős ez a fogadalom? (Huszonéveseknél lehet utalni a házassági esküre, mennyire vesszük komolyan a szöveget?) 1

Emberi oldal: tenni kell. aki mindent jóra tud fordítani. Aki teljesíti mások iránti kötelességeit. 14-17 Naómi önmagáért. az is hozzátartozik. Boáznak az pogányokkal szembeni előítéletekről. Ennek fordítottja is igaz: mivel szeretek. Tovább olvasni: Ruth 2. 3. Pl. Figyeljünk arra. Pál: Krisztus legnagyobb üldözőjéből Krisztus egyik legnagyobb követője. kegyelmét? Kitartása. hogy kövesse őt egy idegen országba. annak sokkal nagyobb életet ad. önmaga érdeméből kapta meg az áldást? Egy másik személy – itt Ruth – által is kaphatunk boldogságot. családját vesztett Ruth Boázra találva Dávid király. egy gyülekezetben? Lehet-e számunkra valaki új ifitag idegen? Mit tehetünk ez ellen? Kitartás.) Mégis miért nagyobb Ruth tette? Miért ő válik a történet főszereplőjévé? Miért róla lett elnevezve egy könyv? Kulcs: Ruth fogadalma: Istened az én Istenem → Ruth felvállalta az élő Istent. Meghaladja ez a könyv a korát. nekünk válaszolnunk kell. 2 . akit szeretett annyira Ruth. hogy olyan személyiség volt. amikor szükséges volt. Mi tartja össze ezt az újonnan megalakult családot? Nem vérségi alapon. hogy Ruth választott. Péter: halászból legnagyobb apostol. önös érdekből nem lehet őszintén szeretni. gyülekeztünkben! Milyen képet fest ez a történet a pogányokról? Pozitív képet fest. önzetlensége.1-12 Kiemelni Ruth 2. miattunk senki se érezze magát közösségünkben. Szükséges hozzá a lemondás: Ruthnak a múltjáról. akkor és ott volt ott. Önzően. illetve a Messiás őse lesz. a másiknak akarok örömet okozni. Ruth szorgalmas volt. Ruth felvállalta az Istent.17-23 Véletlen vagy Ruth érdeme a találkozás és Boáz szimpátiája? Miért nyeri el Ruth Isten gondviselő szeretetét. mint gondolnánk. másokért való jó cselekedet (Ruth részéről) + befogadás (Boáz részéről). 4. mint Ruth? A Bibliában nem találunk erre utalást. szeretteiért. ahonnan várjuk: más népbeli is vezethet el Istenhez → Újszövetség előrevetítése. családjáról. Ruth egy szerencsétlen özvegyből az Isten fiának földi ősanyja lett. és abból csak egy van. hűsége. Fontos. Orpa a rossz. (Vissza lehet térni egy korábbi vitaponthoz: Orpának ez volt az útja? Neki ott kellett maradnia? Isten kiválasztotta a Messiás egyik ősanyjának Ruthot. vitára alkalmas pontja ez az ifinek. Felolvasni: Ruth 2. (Ebből biztosan eltérő vélemények születhetnek. Az emberi élet minden eseménye felett ott ragyog Isten – sokszor láthatatlan – dicsősége. Isten hatalmas gondviselése: az özvegyen maradt idegen. Visszatérés a könyv kezdetéhez: Hogyan segítette meg az Úr Naómit? Felolvasni: Ruth 4. Isten hív. szeretetének jutalma. Ruth a jó? Lehet így kategorizálni? Orpa elítélendőbb.) Az emberi élet sok kis apró eseménye nagy egésszé épül Isten keze által. Ruth és Boáz felelősséget vállalt családjáért.A szeretet hatalmas lemondást igényel az egyéni érdekekről. és aki Ő előtte leborul. Ruth abszolút pozitív személy.10-12 Mit jelent idegennek lenni valahol vagy valaki számára? Hogy lehet feloldani? Lehetünk-e idegenek egyházunkban. azt az Isten sem hagyja magára. Nem mindig onnan kapjuk a szeretet. ölbe tett kézzel nem pottyan ölünkbe semmi. Ő mellette és az Ő követése mellett döntött.

Ő másodikként jelenik meg. Felolvasás: Eszter 2. Egész más irányba fordulhat ennek tudtával a beszélgetés. fogságban is Isten népéhez tartozónak vallja magát. Másrészt a mai gyerekeknek. A mai világban nagyon hasznos. részt röviden összefoglalja a vezető. ha néha ellenőrizzük. én lelkem a dicsőség erős királyát NŐK A BIBLIÁBAN II. zsoltár 1-2 verse Bevezetés Miért Eszter a következő női alak: ezt is ünnepkor szokták felolvasni. A történet megbeszélése 1. hányan ismerik ezt a történetet. ez is nőről elnevezett könyv. zsoltár 1-2 verse 46. mennyire értették meg a felolvasott szakaszt. dicséret: Mondjatok dicséretet 264. A neve már babiloni. ezért nem árt. 1. mint egy műelemzés kezdünk hozzá. Korban elhelyezi a történetet: babiloni fogság. Természetesen a biblikusság elsődleges szempont marad. irodalmi alkotás ez is. A Bibliában sokféle irodalmi műfajjal találkozunk. Megismerkedünk a főbb szereplőkkel. a címszereplő: Eszter. Luther Márton kifejezetten nem kedvelte a durva lezárás miatt. Az ókeresztény írók alig elemezték. jellemezzük alakjaikat. de szívében népéhez és hitéhez hű maradt. ha több képességet összekötünk. fiataloknak nagyon rossz a szövegértése. mivel ez az érthetetlen bosszút is segít megérteni. és az emberi életet is a történelem irányításának szolgálatában állíthatja.Zenehallgatás Gárdonyi Zoltán: Ahova te mész (négyszólamú kórusmű) Ének Ne félj. ha kiemeljük a történet művészi megformáltságát is. pedig róla nevezték el a könyvet. Kicsit irodalmi szempontból. ezért jó. Előzetes ismeretek feltárása Itt is fontos megkérdezni. A másik fontos szereplő. Mi a véleményetek Eszterről? 3 . a kánonban többször is kétségessé tették a helyét. Elég ellentmondásos könyv. ESZTER Cél: Isten a történelem irányítója. hanem az egész világra kiterjed. Gondviselése nem csupán egyedi életünkben hat. ami fölött elsikkad a szem: zsidó férfi volt → a nehézségben. ne aggódj 196. dicséret: Áldjad. Hogyan mutatja be Mordokajt a felolvasott szakasz? Fontos jelző. Ének: 68.

ha felvállaljuk hitünket. igazolni személyes gyűlöletét? 4 .1-11 Ahasvérus hogyan értékeli Mordokaj tettét? Mást ültet a helyébe. de az Isten nem felejti el: fel vannak írva a mennyországba. Hámán hiúságból sértődött meg rá? Miért akarja kiirtani az egész zsidó népet? Észre se vette igazán. Dániel. századi jelenség). Eszter 2. (Dániel például határozottan elhatárolódik. Felolvasni: Eszter 3. de nem önmagunk dicsőségeként és érdemeként. hanem egy megváltoztathatatlan törvény miatt. Tudtok más bibliai személyt mondani.20 Nem változik meg. minden ember szereti megtudni a különféle nevek jelentését): Eszter: perzsa starek = csillag Hadassa: héber = mirtusz Hogy kerül Eszter Ahasvérus palotájába? Ő akar odakerülni? Nem önszántából kerül oda. hogy szolgálhasson. 2.7: „Megvan az ideje a hallgatásnak. általánosít: egy ember miatt az egész népet ki akarja irtani. az udvari emberek jelentették fel Mordokajt (ismerős XX. Volt már veletek olyan. felvállalja származását. Hámán nem elégszik meg egy büntetésével.Az ókor világában különös jelentősége volt a nevek jelentésének. amibe került. Nehémiás Megváltozik Eszter királynéként? Nem furcsa. Azért jut oda valaki. hanem a szolgálat. hitét. Mit tesz Eszter ebben a helyzetben? Hogyan boldogul? Megszerettette magát a háremőrre és a királlyal. ezért fontos tisztázni Eszter héber és babiloni nevének jelentését (elég gyakori név. Isten számtalan módon kimutatja gondviselő. hogy világossá tegyük a kérdést. irányító kegyelmét) Eszter nem gyáva. a pozíció a lényeg. hanem szolgálatként. Isten szolgálatra választ ki minket. hatalmaként kell felfogni. hogy lássuk.21-23 Mi lesz Mordokaj tettének jutalma? Nem minden jó tettet jutalmaznak emberileg. nem mindig mi alakítjuk az életünket. Miért nem borult le Mordokaj Hámán előtt? Pusztán büszkeségből? Kiegészítő ismeret: Hámán valószínűleg bálványokat viselt a ruháján. századi jelenség). nem a saját céljaira kapja. magas pozícióra? Nem a méltóság. hogy „bölcs időzítés”. Kiválaszthat Isten méltóságra. Királynőként is engedelmeskedik Mordokajnak. aki érdemli – kapja a jutalmat. Van. számtalan indulatot ez indított el (ez is XX. hogy nem mondja el származását? Felolvasni: Eszter 2. nem szédíti meg a hatalom. vallásunkat. Hit által nem hajolt meg. Igyekezett megállni abban a helyzetben. hogy akaratotoktól függetlenül történt veletek valami? Akár saját példát is lehet hozni. Sokszor nem köszönik meg szolgálatunkat. mások is kerültek már a babiloni birodalomban zsidóként is magas pozícióba. Nagy veszély az általánosítás. Hívő emberként is kerülhetünk magasabb pozícióba – utalni lehet a KEVÉ-re –. Cél. amikor nehéz felvállalni. Sokszor más – nem az. és megvan az ideje a beszédnek”. József. Isten kiválasztja Eszter életét: királyné lesz. Nincs sablon a bibliai hősök életében. aki hasonlóan magas helyzetbe került? Pl. Vezető felolvassa: Prédikátor 3. Úgy lehetne összefoglalni magatartását. Megismerkedünk a történet negyedik fontos szereplőjével. Hámán hogyan igyekszik legalizálni. vagy rossz következménye lesz. nemzetünket. ez nagyon fontos.

mert amikor erőtlen vagyok.9-10: „Elég neked az én kegyelmem. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Miért böjtöl? Miért fontos ebben a helyzetben? Hittel vállalt szolgálat előtt szükséges a böjt. azaz sorsot vetett egy éven keresztül. századdal: soknemzetiségű. soknyelvű. Törődnünk kell másokkal szorongattatott helyzetben? Eszter nem csupán a bajban. Erőtlenségünkben Isten ad erőt. Ez az egyetlen bibliai könyv. burokban él. Igazán nagy feladatok előtt döbbenünk rá erőtlenségünkre. Saját istenétől kért segítséget.1-3 Mindig megrendítő egy egész nemzet gyásza. de van egy vers. a szabadító Istenre hagyatkozva kell cselekedni. ahol Isten neve egyszer sem jelenik meg. Vezető felolvassa: 2Kor 12. Sorsfordító órákban az egyéni szempontokat feladva. reformáció. ha nem is fenyeget bennünket semmi veszély. Felolvasás: Eszter 4. az örömben is egy népével.4-8 Mi tud Eszter a népirtásról? Semmit. Felolvasni: Eszter 4. Istennek célja volt vele. így a lehetetlent is meg tudjuk tenni. hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.8 Újabb hasonlóság a XX.14: „máshonnan lesz szabadításunk” Mi tesz Eszter Mordokaj szavai után? Böjtöl. Egy zárt világban. Innen kapta az ünnep a nevét: Púrim. ha van meleg otthonunk. Utolsó jellemzés: Mi a véleményetek Ahasvérusról? Milyen uralkodó? 5 . közös közigazgatású. Felolvasni: Eszter 7 Hogy leplezi le Eszter Hámán tettét? Bevallja származását: ha személyesen érint minket a baj. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben. Egyértelmű Ahasvérus döntése Eszter mellett? Eszter megint felvállalja a bizonytalanságot. 4.13 ↔ Istennél minden lehetséges 3. Hogyan elő magát Hámán a királynak? Eszter 3. Sors iróniája: Hámán az általa Mordokajnak felállított bitófán hal meg. Eszter 3. Ha nem is éhezünk. ami utal Rá. az önmagát dicsőíti fel. holokauszt (ezt a könyvet olvasták vigasztalásul). Most van itt az ideje a szólásnak. Eszter 5-6.11 Mit mond erre Mordokaj? Mire figyelmezteti Eszter? Ő is meghalhat. Aki ilyen helyzetben erősnek mondja magát. hadseregű birodalom Az emberi gépezet beindul. ok: Eszter 4. akkor is érezzünk felelősséget másokért. mert nem mer bemenni a királyhoz? Józan megfontolás vezeti. nyomorúságokban. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. részét röviden összefoglaljuk. Eszter nem véletlenül került a palotába. Melyik az? Eszter 4.9-17 Megint felmerül a kérdés: Eszter gyáva. Eszter és Mordokaj nem elégszik meg saját biztonságával: a többieket is megmenti. keresztényüldözések Felolvasni: Eszter 4.Púrt. akkor jobban felháborodunk. Pl. 1956. akkor vagyok erős”. bántalmazásokban. Ahasvérus is ezért lesz különösen mérges. üldöztetésekben és szorongattatásokban.

Isten kegyelme hordozza a történelmet. Másrészt nem szabad elfelejteni. Felolvasni: Efézus 2. Ötödször: Mire emlékeztet benneteket a bitófa? Bitófa mindig az erőszak. amint tönkremegy. lehet bibliaórát tartani. 393 dicséret Ne félj. Ez az életben maradás feltétele. aki a két nemzetséget eggyé tette. Másik oldal: Isten nem csupán megalkotta a világot és nézi. Egyszer az egyik. Negyedszer: emlékeztet minket. Mi a cél ezzel a befejezéssel? Mit üzen ez nekünk? Nem a gyűlöletet fokozza még jobban? Ókori feljegyzés. Az. Ez hatalmas vitát válthat ki. kommunizmus.14: „Mert ő a mi békességünk. hogy Isten irányítja-e a történelmet. Előző órai téma kibontása. holokauszt. 5. hogy Isten vezeti a világ menetét. 6 . véget ért minden szörnyűség. hogy irtsák ki ellenségeiket. Harmadszor: egy ilyen hatalmas birodalom uralkodója nem hagyta volna. Eszter és Ruth hasonlítanak? Mi a különbség közöttük? Karrier vagy család? Ruth: egyéni életben megtapasztalt gondviselés. és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. hogy Jézus a megbocsátást és a szeretetet adta elénk. Isten és a történelem viszonyának tisztázása. Lesz olyan fiatal. az ókori gondolkodásmódot tükrözi: Isten sokszor mondja az Ószövetségben. egyéni választás és hitvallás fontossága Eszter: közösség életében betöltött szerep. fejezetbe. másszor a másik nép lóg rajta. miért engedi a szörnyűségeket. hogy van református egyház. hanem kiegészíti egymást. Isten a történelem menetét és az egyes ember életét választja ki eszközül arra. aki beleolvassa 9. Ének: 390. világháború. hanem segít az emberiségnek. az ellenségeskedést”. Számunkra a legfőbb: Jézus is egy keresztfán halt meg értünk. a következő alkalmat teljesen ennek a kérdésnek a megvitatására fordítjuk. az nem elég. Azért. kegyelmes hozzánk? Ez egy nehéz és velős kérdés. hogy benne vigye végbe kiválasztó és üdvözítő tervét. amelynek fontos része a befejezés: ez egy teátrális lezárása a történetnek. Isten történelmet irányító tervében való alázatos részvétel A kettő nem kizárja. Pl. ha igen. hogy ez egy ünnepre felolvasandó irodalmi mű – ezért is fontos már ezt az elején kiemelni –. a bűneinkért. azért sokan harcoltak. ne aggódj (előző heti átismétlése) NŐK A BIBLIÁBAN III. nem a bosszúállást.A történet vége biztos előkerül. Mert. Camus ezt mondta az 56-os forradalomról: „nehéz minekünk méltónak lenni ennyi áldozatra”. 4. adták életüket. és a 10. hogy ennyi embert megöljenek saját népéből. van Magyarország. Karrier és család egyéni és közösségi szerepvállalás egyaránt fontos egy nő életében. gyűlölet jelképe. hogy vita alakul ki. Ilyen sok minden után ez már nagyon megterhelő lenne a fiataloknak. parancsolat: a múlt tiszteletére is felhívja a figyelmet. Az újszövetség szemével kell néznünk ezt a történetet is. hogy itt ülhessünk egy templom termében és bibliaórát tartsunk. DEBÓRA Cél: Isten történelmet vezérlő szerepének felismerése. Biztos. kibővítése.

mint Eszternek: csak akkor bírja sikerre vinni a csatát. dicséret – Úr lesz a Jézus mindenütt Ne félj. hogy kettős beteljesedés lesz: Debóra irányítja a csatát. a látszólag erőtlen ad reményt. hanem Isten így int mindenkit. Isten nekem ad egy erős partnert. események döntő résztvevői voltak? Nem sok válasz fog érkezni. A bírák korszakáról általában elég kevés a fiatalok ismerete. ha Isten erejét kéri. A történet folytatásából kiderül. hogy egy gyönge nő által is le lehet a hatalmasokat győzni. erőt az erősnek. tapasztalt hadvezér. de egy rész nem olyan hosszú. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Általános tudnivalók Nem igazán szereplője Debóra a Bibliának. Erzsébet vagy Viktória királynő.Ének 30. hogy peregjenek az események. nem szokták történetét bizonyos ünnepekkor felolvasni. Nincs külön könyve. A gyenge. Az emberi kapcsolatok csodája: amikor én vagyok erős és bátorítom az erőtlent. hogy Ő irányítja az eseményeket és nem az emberi erők. hogy ne dicsekedjék vele szemben senki. Jáél öli meg Siserát. az Úr szavát közvetíti. Debóra kapja ebben a történetben az isteni felhatalmazásból eredő határozottságot. és mindenki átlátja – így jobban tudja követni – az egész történetet. Mária Terézia. Nem jobb a nő a férfinál. A szerepek bármikor megfordulhatnak. Így mutatja meg Isten Izraelnek. 7 . Figyelemfelkeltő kérdés: Vajon miért egy nőt választ az Úr népe megsegítőjének? Előzetes ismeretek feltárása Ki hallott már Debóráról? Melyik korszakba tudnátok őt elhelyezni? A történet elemzése Felolvasni: Bírák 4 Szét is lehet darabolni részenként. nem olvassák gyakran ezt a könyvet. Báráknak is szembe kell néznie erőtlenségével. Mi a véleményetek Bárákról? Mindig együtt emlegetik a nevét Debóráéval. akik a történelem nagy alakjai.9: nem a férfié. mert Isten így mutatja meg Báráknak és mindenkinek. vele megy. amikor én érzem gyengeségemet. vagyis Báráké lesz a dicsőség. Saját erejéből reménytelen a küzdelem. akik bizonyos nagy. Isten így is adhat erőt. 1. Nem férfiatlan. Ráhangolódás: Tudtok olyan nőket említeni. várja Mordokaj szavát és akkor cselekszik Debóra: ő maga kezdeményez. hanem egy asszonyé. Miért az asszony kezébe adja az Úr Siserát? Így bünteti Bárákot? Miért a nőé lesz a dicsőség? Ez valami megkülönböztetés? Azért lesz a nőé a győzelem dicsősége. zsoltár 398. Várható válaszok: Jeanne D’Arc. Hasonlít Debóra Eszterhez? Ugyanaz van megfogalmazva a két nő történetében? Eszter: alázatosan hagyja. időt kell hagyni a gondolkodásra. hogy társat ad a küzdelemben. nem gyáva? Miért hívja Debórát? Bárák harcos férfi. cselekszik Hogyan kezdeményezi a cselekményeket Debóra? Hivatja Bárákot. Hogyan jelenik meg a nő ebben a történetben? Bírák 4.

6-8 (Debóra énekéből) Mit tettek az olvasott részben? Milyen következménye lett az engedetlenségüknek? Hogyan tud egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből kijutni egy nép? Bírák 4. Jáél is Jahve ügyéért szállt síkra.46 oldal Kiemelni a lényeges gondolatokat: Isten nem csupán megteremtette a világot és várja. Csöndben.30: ha egy hajunk szálát is számon tartja Isten. Az imádság erejének. küzdeni.) Felolvasni: Máté 10. amit rossznak lát az Úr. Isten és a nép szövetsége. nyomorúságainkat és segít. akaratára. Mi az. Isten meghallgatja.2-5: a történelem földi irányítói az emberek. tudja bajainkat. Isten irányítja. Ő választja ki Bárákot. akkor a történelmet hogyhogy nem? Felolvasni: Kálvin János gondolatait 43. Ő harcol Izrael seregeivel. vezeti vagy szemléli a történelem menetét? Hogyan viszonyul szerintetek az emberi történelemhez? Mit üzen erről Debóra története? (Vitára természetesen hagyni kell időt. Lehet-e határt húzni az emberi és isteni cselekedet között? Bírák 5. amelyek irányítják életünket. Isten mindenhatóságának megtapasztalása a történet nyomán. a kiemelés. de legfőbb irányító maga az Úr. tőle kérik a szabadítást A Bírák könyvének egyik sajátossága. A történelemben sem saját érdekeinkért kell harcolni. Ének DAU – Jöjj szabadíts meg 8. Felolvasni: Bárák 5. visszatérő teológiája: Izrael elhagyja az Urat → megtámadja és elnyomja őket egy idegen nép → Izrael az Úrhoz kiált → az Úr megszabadítja népét. ezért illeti őt a dicséret. hogy egy másik nép elnyomja? Bírák 4. ahogy Ő a legjobbnak látja. zsoltár NŐK A BIBLIÁBAN IV. a vélemények ütköztetése nagyon fontos! Győzzék meg egymást. Merjünk Benne bízni. Sisera megölése Mi az isteni része a történetnek? Isten mondja a próféciát. történelem szörnyűségei. a vezető moderáljon és a végén zárja le az alábbi gondolatokkal. más isteneket kerestek. Miért került Izrael ilyen helyzetbe? Miért jutott el odáig. összezavarja Siserát és seregét. ANNA Cél: Isten gondviselő kegyelmének ismételt felismerése. hanem az Úrért. Várakozzunk az Ő szavára. egysége az eredmény vállalkozás feltétele.1: azt tették. dicséret – Imádkozzatok és buzgón 8 . Úgy szerette Isten… Az emberi bűnöket ne Istenen kérjük számon pl.2.3: Istenhez kiáltottak. ők a cselekmény résztvevői. ami az emberi rész a történetben? Elfordultak Istentől. hanem gondot visel róla. hogy az magától működjön vagy elpusztítsa magát. harcoltak. Ének 475. életünket neki szentelve várjuk nap mint nap az Úr érkezését.

(Vita lehetősége) Milyen Pennina? Bár kevés szó van róla. amikor nem gondoljuk. hogy megkeseríti Anna életét. Tudja valaki.14-15 9 . mi bántja a szívünket. hiszen elfogadja azt a döntést is. kiúttalanságainkból hogyan tudunk szabadulni? Mit tudunk tenni emberileg? Honnan kaphatunk gyógyulást? Isten színe elé kell állni. hiszen neki vannak gyermekei Peninnától. Más szemszögből: Elkána könnyen beszél. Felolvasni. ennek szomorúságában és keserűségében tölti napjait egy szerető férjjel és egy gúnyolódó másik feleséggel. amit Isten adott nekünk. Anna tudja. szeretetével vigasztalhat. pedig neki is fájhat. hogy neki vannak gyermekei. ne csak a vágyainkat és a problémáinkat nézzük. mert az mindig befolyásolja a bibliaóra menetét. A kegyelem mindig rajtunk van. mit jelent Anna neve? (Behozhatunk egy utónévkönyvet. Nem igazán tudja átélni Anna fájdalmát. Pl. Mi a véleményetek Elkánáról? Hogyan kezeli Anna meddőségét? Kegyes ember. olyan könnyen leszünk kárörvendők. Történet megbeszélése Felolvasni: Sámuel 1 1. idézni: Zsoltárok 50. hogy ki mennyit tud róla. család.8: Nem érek én neked többet egy-két gyermeknél? Közös. és egyben háláját is kimutatja. de egyértelműen kiderül. Fogadását számításból teszi az adok. Nagyon szépen vigasztalja feleségét: 1Sámuel 1. Anna volt a kedves felesége. Ezt az ifiseknek is le kell szögezni. pedig nem az ő érdeme. hogy keresse ki és olvassa fel) Anna (héber) = kegyelem. karrier. mindkét felet érintő problémák esetén nem mindig vesszük észre a társat. nem árt rákérdeznünk. A gyermektelenség pedig a legnagyobb csapásnak számított. Egyéni nehéz helyzeteinkből. de lehet. nem a magunk érdeme. és megkérünk valakit. Előzetes ismeretek feltárása Bár ez ismertebb történet. de itt a földi ajándékokról beszélnénk. Sokszor nem vesszük észre.Ne félj. (Ez a gyermekáldásnál különösen fontos!) Olyan könnyen ítélkezünk mások kára felett. ha adsz elv alapján? Nem. hogy amink van. hogy segíteni tud. egészség. Isten csodálatos gondviselése: kegyelme már akkor is ott van rajtunk. Hűséges. Meg kell elégednünk azzal. de Istennek nem adunk hálát. Az izraeliek a gyermekáldást Isten legnagyobb ajándékának tartották. amiben Isten életadó szeretete és jövőteremtő hűsége mutatkozik meg. hogy attól kér. felelősséggel teljes ember. Isten ajándéka. Milyen élete van Annának? Mi a legfőbb bánata? Gyermektelen. ne aggódj (a hat alkalom éneke) DAU – Ne csüggedj lelkem kánon Ráhangolás Mit tartasz Isten legfőbb ajándékának? Mi (lenne) számodra a legfőbb csapás az életben? Természetesen Isten legfőbb ajándéka a hit. akinek hatalma van mindent megadni. és Neki elmondani. 2. Büszkesége elvakítja. családját is felvitte a templomba. amikor látszólag rossz élethelyzetben vagyunk. ha nem kapja meg kérését.

felületes ítélkezés csatlakozik. azt szeretnénk. ami nyomatékosít. felesleges imádkozni. Anna is úgy kér. nem hiába. De mindig hozzá kell tenni. A hit.5 Mekkora erőt tulajdonítunk az imának? Befolyásolhatjuk Isten döntését. azaz Jézus Krisztusra A Szabadító pedig elhozza számunkra a szabadítást. Anna még ezt a megaláztatást is elviseli. Pl. vidáman ment el. Rajtunk múlik. Fontos tudatni. mert van rá hatalma. átélhetnénk. hogy egy pap részegnek néz egy imádkozót? Sok rossz tapasztalat mellé az általánosítás. de Isten döntését.14) 4. Nem könnyű dolog várakozni csöndben és hűségben. nem kell teljesesen körbejárni az imádság mibenlétét. hogy Isten meg tudja adni. hisz arra több külön bibliaórára lenne szükség. karácsonyra? Jó várni valami nagyon jó dologra? Nehéz kivárni. amit majd egész élete hirdet: Sámuel = Isten meghallgat. Cselekvésre buzdít bennünket. akiben nem hisznek? (Róma 10. ha hozzá fordulunk bajainkkal. De ne feledkezzünk meg soha hálát adni az Ő nagy kegyelméért! Az Úr pedig még inkább megáldja az Őt félőket: Annának több gyermeke is születik ld. Hiszünk eléggé abban. Itt csupán a kérés és hálaadás részét érdemes megvitatni. hogy ha Isten jónak látja. A gyermek neve is azt jelenti. akaratát imáinkkal? Komoly vitára van lehetőség. hogy ŐÁ meg tudja gyógyítani. hanem mert hisszük. hogy az Úr elé visszük-e fájdalmainkat.36-38 Milyen asszonynak tartjátok ezt az Annát? Mi életének kulcsa? Várakozás hűségben. hanem dicsőíteni kezdi Urat: 1Sámuel 2 Anna hálaéneke ↔ Peninna büszkesége. egy kapcsolatra. hiszen nem mindig rögtön lesz vége a nehéz helyzeteknek Anna (Újszöv. Mit jelent Jézus Krisztust várni? Mit jelent az advent? Őt várni jó? 10 . A másik Anna a Bibliában Felolvasni: Lukács 2. Mi módon hívják segítségül azt. 1Sámuel 4. Ha Istent nem érdekli az imádságunk. amelyre a vezetőnek nagyon fel kell készülnie. akkor adja meg kérését. Isten meghallgatja kéréseinket.) 3. akkor felesleges templomba járni. nem kommentál. Ő tudja a legjobban. a vizsgaidőszak. nem saját magunk megnyugtatására imádkozunk egy beteg emberérét. megkapnánk. Örül.): várakozás a szabadításra. ha nem hat rá. hogy imát mondjunk valakiért. ahogy a Zsoltárok 50. Felszólító módban van. ha minél hamarabb eljönne. hogy legyen meg a Te akaratod! Felolvasni: Máté 5.): várakozás a Szabadítóra. megadhatja. a buszra. hogy mi a legjobb számunkra. De Anna válasza után nem kérdez semmit. (Az ifi nem csupán az imádságról szól. csak Isten üzenetét tolmácsolja. Mi a közös a két Annában? Hogyan lehet összekötni Őket? Anna (Ószöv.14-15-ben.Filippi 4. amit kérünk? Tudunk remélni Őbenne? Anna nem éli meg egyéni büszkeségként Sámuel megszületését. problémáinkkal. Éli viselkedését hogyan értékelitek? Nem furcsa. hiszen Ő már úgyis mindent elrendezett. hogy Isten mindent jobban tud. Belenyugodva Isten akaratába. Az emberi felelősséget is fontos hangsúlyozni. Milyen érzés várakozni? Jó várni pl. mégis emberi felelősség. az Isten iránti bizodalom maradandó örömmel töltötte be. iskola végére. kéréseinkre a választ el kell fogadni.18: nem volt többé szomorú az arca. 2Sámuel.

részlet a Mel Gibson Passió c. tehát nem lehetséges a terhesség. Mi jut eszetekbe Máriáról? Irodalmi mű behozatala: Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyához (Stabat Mater) Festmény: Filmnézés: valamelyik karácsonyi történet (Zefirelli: Názáreti Jézus). a személyes. hogy elfogadja az oly hihetetlen üzenetet? Ő fogja a Messiást világra hozni. filmjéből (fájdalmas anya képe.Az adventi időszakban különösen erre a pontra helyezhetjük a bibliaóra hangsúlyát. de Erzsébet áldott állapotának híre megerősíti: tudja. dicséret – Várj ember szíve készen DAU – Várni jó c. 11 . sőt Gábriel különös módon üdvözli Máriát. Nagyon alázatosan fogadja a hírt. Istennek Lelke. Felolvasni: Lukács 1. Mi jelent az. hogy rokona gyermeke a Messiás hírnöke lesz. Maja Morgenstern rendkívüli érzékenységgel és visszafogottsággal játssza Mária szerepét) Milyen képet festenek Máriáról? Egyeznek egymással? Melyik áll a legközelebb hozzátok? Miért? Milyennek képzelitek el Máriát? Történet megbeszélése 1. kánon DAU – A szívem úgy vár NŐK A BIBLIÁBAN V. művéből részletet Ének 312.26-38 A felolvasott rész az annuntiatio = angyali üdvözlet Miért döbben meg Mária Gábriel köszöntésén? Keleten nem volt illendő egy asszonyt üdvözölni egy férfinak. szinte rögtön elfogadja. általában Máriát említik a legtöbbször a bibliai nőalakok közül. ill. MÁRIA Cél: Mária szerepének tisztázása a református vallásban. hanem lévita lehetett (Erzsébet rokona volt). Felolvasni: Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben c. az alázatosság és lelki újjászületés példájának kiemelése. alig kételkedik. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás Vissza lehet utalni a legelső alkalomkor tett felmérésre. A próféciának ez nem felelt meg. Mária nem dávidi származású. Mária biológiailag közelíti meg a kérdést: még szűz. hogy kegyelembe fogadott? Mit adott tudtára Gábriel? Hogyan fogadta ez Mária? Mi segíthette elő. Mária magát nyugodtan és teljesen Istenre bízza magát. teremtő ereje „árnyékozza” be Máriát. Máriával kapcsolatos latin kifejezések megtanulása Ének DAU – Magnificat kánon Ne félj.

megmarad alázatosnak. Az igazi boldogság az isteni Ige befogadásában áll. hogy megszülte elsőszülött gyermekét. hanem szívében forgatta gyermeke különleges küldetését. elfogadta születését. A későbbiek folyamán nem olvasunk sokszor Máriáról. Lukács 2. Itt szól először Jézus a földi szülőséghez való kapcsolatról. Jézus messiási tevékenységének idején alig találkozunk Máriával. kicsit anyaian akarja irányítani fiát. Pedig csupán János evangélista említi meg jézus szenvedésénél. Csak néhány vers utal rá. és azért boldog. hogy áldott az asszonyok között? Erzsébet Máriát dicséri? Mária boldog. hiszen már az angyal által átadott Igét is „szívébe véste és gondolkodott rajta”. Mester híres képét meg lehet mutatni) magnificat = magasztalás Mit fejez ki a két asszony találkozása? Mit jelent. 3. Mária a legboldogabb embernek tekinthető. Csak az „időzítése” rossz. Lukács 1. Jézus földi élete idején nem tartozott a tanítványi körhöz János 2. s átcsap Isten dolgainak felsorakoztatásába. hogy ez a Benedictus. 12 . tudja.1-5: a kánai menyegző Mit árul el Máriáról ez helyzet? Hogyan viselkedik? Tudja. hogy Jézus isteni természete alapján áldott. hogy beteljesednek azok. bár nem ezen van a hangsúly) Simeon mit mond Máriának? Mária ezt hogy reagálja le? Jézust nem az emberek teszik királlyá. Lukács 2. Mit fejez ki magatartása? Engedelmeskedik szüleinek. Mi a véleményetek Máriáról? Mit mond el a Magnificatban? Továbbra sem lesz büszke magára. hogy Krisztus lelkileg és testileg benne él”. Máriának sokkal hamarabb el kellett szakadnia fiától. hogy kihez kell fordulni segítségért. 4. akik úgy ellentmondanak neki. hisz rögtön velük megy. Mária gondolkozott Jézus születésén.29-33 (megemlíthető. amiket az Úr mondott. 2. Jézus nem volt egy átlagos gyermek. nem csupán tudomásul vette. amennyiben a befogadó annak követelményei szerint él. (A hagyomány szerint Jakab apostol Jézus testvére volt).48-51: a 12 éves Jézus a templomban Milyen emberi érzést látunk itt Márián? Mi akadályozza meg. Mária pedig a merő kegyelem. Jézus halála és mennybemenetele Jézus születése után a passió az a rész. Saját állapotának felmagasztalásából indul ki. hogy van rá hatalma. ahol Máriát a legtöbbször kiemelik. Innen kapja a fájdalmas anya elnevezést → mater dolorosa. Tudja. akibe az isteni szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak. Az a szív volt. Mária boldogsága dicsőség is egyben: „Nagy dicsőség számára. hogy Mária szívét tör fogja átjárni. De lesznek. Felolvasni: Lukács 11. otthonától. mert hitte. Jézus születésekor olvashatjuk. hogy megértse Jézust? A gyermekéért aggódó anyáét. éppen ezért Erzsébet nem Máriát dicséri. azaz valószínű több gyermeke is születhetett Józseftől.40-56 visitatio = látogatás (M.27 + Lukács 8. Méltán nevezhető Boldogasszonynak. S. Kálvin írta.2. 3. hiszen Ő Isten volt. családjáról? Már nem fontosak neki? Kálvin János magyarázata: 1.19-21 Mit mond itt Jézus szüleiről. ahogy Mária sem önmagát magasztalja. hogy el kell válni a szüleitől. de nyíltan kifejezi. hanem maga az Isten. a „sola gratia” alapján. hogy Jézus képes lesz megoldani a helyzetet.

Mi pedig ne felejtsük el szerepét. Nem Mária-kultuszról. hogy egy halandó asszony ama kiváltságban részesüljön. valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni. és velük együtt a Krisztusban örvendeni”. Isten barátai. Mit üzen ez? Csupán közös sorsot vállal fia tanítványaival? Csupán a társaság miatt van velük? Mária anyai szerepén felülemelkedve képes volt valóban megtérni. hanem – ahogy ő is említi – az Úr szolgálóleánya. a mostani pápa. hogy képes volt felülemelkedni a testi kötődésen és elfogadni a lelki újjászületést. és halálában is megrendítő módon gondoskodik édesanyjáról. de a katolikus teológia egyre inkább közelít a helyes Mária-tisztelet és Jézus egyedüli közbenjárói szerepe felé (pl. 5. de ettől még kerül át az isteni szférába. hanem hitét kell követnünk. ha elveszíti gyermekét. Fontos bibliai személy Mária? Hisz látjuk. Nem ez a cél. Jézus halála és feltámadása után csupán egyszer olvasunk róla: ApCsel 1. sem segítségül nem hívjuk. de nem érdemelte meg. mint testvéreinket. ami övezi? Tényleg olyan fontos a személye? Nem csupán a hagyomány emeli ki különösen a személyét? (Vigyázzunk. Tényleg hatalmas szenvedés lehetett látni fia halálát. Azért kell tisztelnünk. hogy Isten Fiának anyjává legyen. Jézus mindenki bánatára figyel és segít. Szeretjük tehát őket. akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. hogy Jézus születésén kívül alig-alig jelenik meg. sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjárónknak el nem ismerjük. akkor is. és értékeljük megfelelően. de mind Luther. Utánozzuk is őket.) Nem csupán a katolikusok vallják Mária különleges szerepét. Ének Csillagpont énekfüzet – Laudate omnes gentes DAU – Gloria. Bár nehéz kérdés a Mária-kultusz a katolikusok és a protestánsok között. Egyedülálló dolog. hogy ők Krisztus élő tagjai. Mind a ketten méltó szavakkal illetik a Megváltó édesanyját. Nem hinnünk kell Máriában. mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói. mert tudatában volt Isten irányában megnyilatkozott kegyelmének. hanem Mária-tiszteletről kell beszélni. ha nem is valamely imádatszerű tisztelettel. átadni lelkét Megváltójának. Megérdemli ezt a nagy tiszteletet.János 19. A II. mind Kálvin a Krisztusközpontúságot és a bibliai megalapozottságot tartja a legfontosabbnak Mária szerepének megállapításában. Jézus ezt tudja. Nem mennyei Úrnő. amikor szenved. Joseph Ratzinger különösen is ezt a teológiát hangsúlyozza). sőt nagyra becsüljük is.25-27 Mi érezhetett Mária ebben a helyzetben? Hogyan enyhíti bánatát Jézus? Az anya legnagyobb fájdalmát. Helvét Hitvallás így ír a szentek kérdéséről: „Ezért a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk. sem nem tiszteljük. … De azért nem vetjük meg a szenteket. hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel. Méltatlan volt erre a feladatra. hogy nehogy más vallásos érzületének gúnyolásába forduljon a vita. gloria in excelsis Deo 13 . se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. Isten kegyelme alapján kapta ezt a hatalmas szerepet. hogy az Isten Fiának anyja legyen.14 Mária is a tanítványok között van. Elismerjük ugyanis. Hatalmas dolog.

Tudjátok. hogy Tábita vagy a görög megfelelője. A szolga ma pejoratív kifejezés. életét adja váltságul sokakért. a Dorkász név hol jelenik meg az egyházban? Tábita Diakónusképző (kapcsolat: jártak gyülekezetünkben szakmai gyakorlaton. 14 . mégis már rengeteg mindent csinálhatott. bőven osztott alamizsnát. sőt. Történet megbeszélése 1. Igazi példaadó élet volt. A hit titka a „jó lelkiismerettel” végzett szolgálat. 2. miért ilyen fontos a szerepe? Miért neveznek el róla egy intézményt? A diakónusi. amire az Úr adott példát: amit akartok.8-19 Milyen egy jó diakónus? Hogyan kell hozzáállni a feladatához? A szolgálatuk lelki. rögtön kétségbeesve Péterért küldenek. megélése a napi életben. Ének DAU – Tégy Uram engem áldássá DAU – Jézushoz jöjjetek megfáradtak Ne félj. gyülekezetünkért. de másnak lenni nem érdemes” Albert Schweitzer Egyet értetek ezzel a gondolattal? Mit jelent szerintetek? Mit fejez ki? (Hagyjuk. hogy az emberek veletek cselekedjenek. ezért nem volt szabad elanyagiasodniuk. már eddig is sok jót tett. mert fáj a halála. A mi Urunk Jézus azért jött a világra. hogy szolgáljon. Dorkász Center (Csillagpont színhelye) Ha ilyen kevés szó esik Tábitáról. A diakónia: szolgálat. mi az a diakónus? Mi a feladata? Diakónus = szolga. másokért cselekvő magatartás megértése. mit tudunk tenni másokért. Legyenek feddhetetlen életű emberek. véleményüket) Ma egy kevésbé ismert. gondozzák. diakóniai gondnokunk is ott végzett). másokért szolgáló emberi élet megtestesítője. az önmagunkon túl való látás. Felolvasás: ApCsel 9. hanem életével is bizonyságot tehetünk és hirdetjük az Igét. a gyülekezet szegényeit és betegeit gondozták. ha valaki másokat szolgál? Jézus Krisztus óta a legnagyobb méltóság. 36-43 Emlékeztet-e benneteket Tábita története egy másik bibliai történetre? Jairus lányának feltámasztása Mit tudunk meg Tábitáról ebben a történetben? Konkrétan miket tett életében? Sok jót tett. hogy elmondhassák gondolataikat. rövid nő történetét beszéljük meg. Felolvasni: Timóteus3. ingeket és ruhákat készített.NŐK A BIBLIÁBAN VI. Szerintetek megalázó. legmagasabb kiváltság a szolgálat. ne aggódj (a hat alkalom éneke) Ráhangolódás „Embernek lenni nehéz. TÁBITA – DORKÁSZ Cél: szolgáló. A Biblia arról is ír. hogy feddhetetlen életűek legyenek? A diakónus is igehirdető. Mit tudtok. Fiatal lány volt. a hit áll a középpontban. Vegyük észre. Miért fontos. Nagyon szerethették. ti is úgy cselekedjetek. milyen egy jó diakónus. bizonyságtevő: nem csupán szóval.

egy kevés kedvességre. amikor elfogulatlanul örülni szeretnék. betegeket. hogy vegyük észre a szükséget szenvedőket. amíg nem mutatja meg az Isten. s legyenek az odaadás kalandoraivá. együtt imádkozás. gyászolókat. mindig csak annak átélésében. hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. azt ajánlja. Nem lehet öncélú. mindenki feladata a szolgálat. akik mernek rá hallgatni. s egyébként sincs semmijük.3. éneklés. egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. Talán egy magányos. amiért nem tesz semmit másokért. Azt mondja: boldog vagy. mosogatás. áldozzanak fel valamit az idejükből és a nyugalmukból. megértő. Annak árát le kell rónod. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg. a betegeknek. diakónia? Ehhez jobban értenek? Természetesen nem. ami körülöttem van. hogy sok jót tett. életem sem lehet soha önmagáért. bele. Felolvasni (Albert Schweitzer: Az élet tiszteletének etikája (részlet) Az élet tisztelete a boldogságomat sem adja meg maradéktalanul.mondja nekik -. felolvasás. akár takarítás a templomban. hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre. hogy sokat adj tovább. hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. Csak a nők feladata a szolgálat. hol a helye. magányosokat. Ahogyan a hullám nem önmagáért van. Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá. hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból. testi-lelki szenvedéssel sújtottakat. a gyülekezetért. A diakóniai szolgálat lehet fizikai: vásárlás. akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani. Nem engedi meg. 15 . ez főleg az idősebb asszonyok dolga? Az a legelső feladat. Azzal rohanja le őket. bibliaolvasás. otthoni segítés. idős embereket. de valamiben a férfiak tudnak többet tenni. Megkívánja tőlünk.. segítségre szorulókat. Lehet kezdeni először kisebb feladatokkal. azt nem fogadhatod úgy. gondolatokat ébreszt bennem a látott és észrevett nyomorúság fölött. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. nem szabad halogatni. teljesítőképességben. Kálvin János a négy egyházi tisztség között említi a diakónusokat. mit kell tennünk. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem.. hogy felmentést adhat önmagának. csak önmagammal foglalkozó a hitünk. Rajtunk múlik és az adott helyzeten. mit tegyen. láthatatlan. és nem csupán akart tenni. hogy halálunkkor elmondhassák. hogy vannak olyan dolgok. lehet lelki: empatikus. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak. mint magától értetődőt. hogy még bizonytalan az ember. beszélgetés. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást . Mit jelent a mai gyülekezetekben a szolgálat? Csak néhány gyülekezeti tag feladata? Egy fiatalnak nincs semmi teendője. hogy e zavaró gondolatokat elhessegessük magunktól. majd utána próbáljunk segítséget nyújtani a gyülekezet erre elhívást kapott tagjaival együtt. hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve. mi az én konkrét szolgálatom a gyülekezetben. Éljünk mi is úgy. szép gyermekkorban. Olyan pillanatokban. harmonikus otthoni körülményekben többet kaptál. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. parányi részvétre. amelyekhez a nőknek jobban van érzékenységük. ezért arra hívattál. Egy férfi is ugyanúgy tud segíteni a nehéz helyzetben levőknek. szegényeket. hogy mindenkiben rögtön megvan a szolgálat iránti vágy? Van olyan. Van olyan. ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. akikből túl kevés van a világon. talán titkos mellékfoglalkozást. Igenis fiatalként is tudunk szolgálni. Igaz. Amivel egészségben. aki még nem érett a szolgálatra? Természetes. mint mások. nem tudja. adottságokban. Azoknak.és veleérző meghallgatás. 4. Ez azonban nem jelenti azt. amit odaadhatnának. sikerben. hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen.

amit felajánlhatnának. akiknek akár csak egy kevés idejük vagy emberségük van. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket. akinek jelenthetsz valamit. Boldogok lesznek.. hogy az odaadás elmulasztása miatt erkölcsileg elsatnyult emberekké váljanak. ha rá hallgatnak. Így beszél az igazi etika mindazokhoz. Ezért keresd. vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. Talán egy nemes vállalkozás. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. Ebben van hiány mindenütt. nem kínálkozik-e emberséged számára befektetési lehetőség. amivel ember lehetsz a többi ember számára! Biztosan rendeltetett neked ilyen. Ének DAU – Indulj. ha várnod vagy kísérletezned kelli Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás. és mentesek maradnak attól.. melynek önkéntesekre van szüksége. akik fel tudnak áldozni egy szabad estét. amelyek az embernek nevezett értékes „forgótőkéből” adva lehetnek. Ne ijedj meg. ne késs DAU – Szolgáljál vigadozva Csillagpont énekfüzet – Csak Istené legyen minden dicsőség 16 . ha igazán akarod.megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful