P. 1
BÖLCS MONDÁSOK

BÖLCS MONDÁSOK

|Views: 281|Likes:
Published by Lászlo Kisel

More info:

Published by: Lászlo Kisel on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

BÖLCS MONDÁSOK, KÖZMONDÁSOK, SZÁLLÓIGÉK Ez az oldal KUN ÁKOS gy jteményének újratördelt változata. (KUN ÁKOS: Ezoterikus körkép, 56.

fejezet)

Emberi bölcsességek

Életünket az isteni tanításokon túlmen en az egyszer földi halandók által alkotott bölcs mondások is irányítják. A teljesség kedvéért lássunk ezekb l a több évezredes tapasztalatokon alapuló szállóigékb l is néhányat, melyek különböz híres emberekt l származnak. Korok szerint haladva kezdjük a sort Euripidész örökérvény mondásával: rült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál. Tovább haladva Kung Fu-Ce: A bölcs büszke, de nem kevély, az ostoba kevély, de nem büszke. Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem. A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban. Ha er d kevés, akkor félúton kid lsz, de ne feküdj le, már az út elején. Lao-Ce: Aki úgy szereti és becsüli az országot, mint önmagát, az méltó a kormányzásra. Az eredethez visszatérni annyi, mint megnyugodni. Aki kapni akar, tanuljon meg adni. Aki sokat gy jt, sokat veszthet. Lia-Csin: Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz. Thuküdidész: A hatalom valamennyi megnyilvánulása közül az önmérséklet a legnagyobb hatású. Buddha: Az élet szenvedés.

Amíg elménk telítve van vágyainkkal, az élvezetek iránti sóvárgással, addig csak szenvedés lehet a sorsunk, mert minden élvezet mögött ott leselkedik a büntetés. A gy löletnek csak a szeretet vethet véget. Arisztotelész: A m veltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszer emberek. Démokritosz: Némelyek városok felett uralkodnak, de asszonyoknak szolgálnak. Élet ünnepnapok nélkül, hosszú út vendégfogadók nélkül. Kallimakhosz: A szerelem üldözi azt, ami elillan, és elfordul attól, ami kínálja magát. Hésziodosz: Az ínség örök vendég annál, aki tétlen.

Pál apostol zseniális megfogalmazása szerint: A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése. Agathon: A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni. Antiszthenész: Figyeljünk oda ellenségeinkre, mert k az els k, akik felfedezik hibáinkat. Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigy embert saját lelke. Pinarius Rufus: Ki mint vet, úgy arat. Alkman: Tapasztalat a bölcsesség kezdete. Szophoklész: Az önhittség nyomán csak balsiker terem. A némaságnak hatalmas súlya van.

Cicero: Az elme betegségei sokkal pusztítóbbak, mint a test betegségei. Ebül szerzett jószág, ebül vész el. Sallustius: A félénket is bátorrá teszi a szükség. A gyávaság senkit sem tett halhatatlanná. Horatius: Okos tanács nélkül az er letör. Ragadd meg a pillanatot! Livius: A késedelem veszedelem. Jaj a legy zötteknek. Jobb kés bb, mint soha. Propertius: Álhatatosság és h ség a szerelemben igaz kincs. Platon: A szerelem vak. Hasonló a hasonlónak örül. A következ mondás Máté evangélista nyomán vált közismertté: Senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Íme egy ismert közmondás Theognisz-tól: Tévedni emberi dolog. Anakreon: Az istenek a n knek fegyverül adták a szépséget. Szókratész: A férfinak el nyös a házasság; Ha jó feleséget talál, boldog lesz, ha rosszat, bölcs lesz.

Phaedrusz: Király se lennék ott, ahol nem vagyok szabad. Publilius Syrus: Gyorsan jön a veszedelem, ha lebecsüljük. A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom. Egyetlen hajszálnak is van árnyéka. A szerencsét könnyebb megtalálni, mint meg rizni. A szerencse üvegb l van, amikor a legjobban ragyog, akkor törik el. Megkett zi b nét az, aki nem szégyelli. A nélkülöz nek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden. Önmagát ítéli el a bíró, ha felmenti a b nöst. Ki gyorsan ad, duplán ad. A botlás másodszorra már hiba. Soktól kell félnie annak, akit l sokan félnek. Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer. Semmit sem szeret jobban a vágy, mint amit nem szabad. Amikor szerelmes vagy nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy nem vagy szerelmes. Az asszony vagy szeret, vagy gy löl, harmadik eset nincs. Nehezen adódik az alkalom, de könnyen elvész. Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa. Cato: Gyanakvással tele, kinek rossz a lelkiismerete. Seneca: Kés a takarékosság, amikor már fogytán a vagyon. Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván. A szalmafedél ugyanúgy megvédi az embert, mint az aranyos tet . A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.

Ami ma nincsen meg.Az igazság beszéde egyszer . A lelkiismeret jobban vádol ezer tanúnál. Úgy látszik. magadnak tanulod. Kéz kezet mos. a borúra meg der . A der re ború jön. Petronius: Bármit tanulsz. meglesz holnap. hanem amennyit a kezedben bírsz tartani. már Theophrasztosz idejében is aktuális volt ez a mondás: Az id pénz. olyan a szolga. A gyógyulni akarás a gyógyulás része. A hal úszni akar. keveset fog. amelyben ne lenne valami jó is. mint a meghiúsult remény. Vergilius: A szerelem mindent legy z. Amilyen az úr. Plinius: Nincs olyan rossz. Ma már ezt a mondást egyszer bben használjuk: Ki sokat markol. Quintilianus: Semmi sem gyötör jobban. Szükségben mutatkozik meg az igaz barát. amennyit szeretnél. Ne annyit markolj. Az erényt tanulni kell. . Az irigység a kisebbrend ségi érzés megnyilvánulása. Vespasianius: A pénznek nincs szaga.

Amit te magad nem tudsz elviselni. hogy élj. Életünk olyan. Messzir l nagyobb a tisztelet. Khilon: Ne legyen gyorsabb a nyelved. a balszerencsét viszont másnak róják fel. de nem a természetét. s ne a vagyonoddal. Marcus Aurelius: Nem az a fontos. és ne azért élj. Nazianzénosz: Addig üsd a vasat. Balbus: Háborúban az embert a kard. hogy egyél! Gyakran a nagy tolvajok büntetik meg a kisebbeket. A róka megváltoztathatja a sz rét. Azért egyél. mint gyalázatos életet. arra ne adj parancsot másoknak. hogy mások bajából örömöd támadjon.Martialis: Szeretetre vágysz? Szeress! Tacitus: Mindenki magának tulajdonítja a sikert. mint az eszed. Hieronymus: . Caesar: A kocka el van vetve. békében a fény zés sebzi meg. hanem az. hogy mi mit teszünk. Erkölcseiddel tündökölj. A hallgatást ritkán. Óvakodj attól. Suetonius: Lassan járj. Inkább tisztes halált. amíg meleg. a beszédet gyakran megbánjuk. amilyenné gondolataink teszik. hogy velünk mit tesznek. tovább érsz.

és vele együtt mi is. nem szoroz. Lothar: Az id változik. I. de még balgább az. Rollenhagen további bölcs mondásai: Vak tyúk is talál szemet. Ennek a mondásnak az eredeti változata még így hangzott: Magam kárán lehetek okos. Ajándék lónak ne nézd a fogát. Más kárán tanul az okos. Isten szava. A szerencse istenasszonya odatalál a szívósan igyekv emberhez. általa vész el. Ember embernek farkasa. a saját kárán a bölcs. Ki a jót feledi. könnyen megcsalatik. Aki könnyen hisz. Alcuin: A nép szava. ott szavakra már nincs szükség. Ahol a szemek beszélnek. I. Aki a veszélyt szereti. Rusztaveli: . olyan a befejezés. aki nem szeret. aki a rosszat feledni képtelen. hisz egyként elillan. nem oszt. Valluvar: Magának él. mi jó. Firdauszi: A lét csak csaló kép.Amilyen a kezdet. s mi rossz. Plautus: Gyakorlat teszi a mestert. Leó pápa: Hatalmasabb a példa a szónál. balga.

ott nincs feloldozás sem. a szeret is lealacsonyul. Kemény élete van annak. Minden mindenb l ered. Bonifác: A hallgatás beleegyezés. Kempis: T z próbálja meg a vasat. aki hozzá nem ill asszonyba botlik. . Leonardo Da Vinci: A természet nem szegi meg törvényét. Bonaventura: Ahová az értelem nem hatol be. olyan a fogadjisten. és minden mindenné válik. A láng nem csap fel füst nélkül. az igaz embert pedig a kísértés. Isten végez.Ki bánatot sosem ismert. Hol nincs b nbánat. Boccaccio: Amilyen az adjonisten. oda eljut az érzés. mint amennyi a hasznodra válik. az boldogságot meg nem ért. Az elveszett id nem tér vissza. Ha a szeretett lény alacsonyrend . Ember tervez. IV. annyi embert érsz. ha legy zi a galambot. Nem dics sége a sasnak. VIII. Dante: Ne kérdezz többet. Albertus Magnus: Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb. Freidank: Az éhség a legjobb szakács. Károly: Ahány nyelvet beszélsz.

. akár a férjen. se ringó derekával. akkor is gazdag. s jó menedék. hogyha nincs egy inge. Ha szaladsz utána. Céltalan hajósnak nem kedvez a szél. ha kell. se hízelg fecsegésével. Férfiembernek a feleség h társ. öröm kútja. aki ilyen asszonyban bízik. de öledbe hull. elfut el led. mert tolvajban bízik az.Pathelin: Ha az ember nem lát utána. A n k szeszélyét ismerem. ha szaladsz el le. méz. Minden mozdulatunk árulkodik mivoltunkról. Hésziodosz: Gazdag cs rt szimatolva t rbe ne csaljon az asszony. akár a kedvesen. a feszes gyepl ott legyen kezében. Kinek a szegénysége nem bilincse. hamar felkopik az álla. édes illat sincs fanyar társa nélkül. ha nem kell. Chaucer: A n k legf bb vágya az uralom. Tob: Szép rózsát sem szakíthatsz szúró tövise nélkül. Rabelais: Evés közben jön meg az étvágy. Montaigne: A szokás elhomályosítja a dolgok igazi arcát. nem kíván. Machiavelli: Legbiztosabb er dítmény a nép szeretete. Giordano Bruno: fut utánad. Ma már ennek a szállóigének ezt a kevésbé költ i változatát használjuk: Nincsen öröm üröm nélkül. Terentius: Bátraké a szerencse. Ezt az aforizmát a kés bbiek során Eca de Queiroz így fogalmazta át: Az asszony olyan mint az árnyék.

retesz. Akit egyszer megmart az eb. mert jólesik rá az emlékezés. mindig magának lesz bel le kára. nincs ki iránt szerelmed el ne múlna. Idézetek a Talmud-ból: Uram. Lope de Vega: Mindent a maga idejében. A n k varázsának fele mindig dekoráció. aki magát silánynak tartja. Cervantes: Az erényes n szépsége olyan. szabadíts meg a barátaimtól. ami jobban meg rizné a hajadont. és vedd el a lányát. Ne az edényt.Ha az els gombot rosszul gomboljuk be. Nincs az a zár. A szavak kerít k. a második nem sebzi meg az illet t. Az els nem égeti. Kivétel nélkül nincs szabály. az egész kabát rosszul lesz begombolva. Egy n t feledni éppen azért nehéz. az én váram. Egy fecske még nem hoz tavaszt. Ki nem hajol a józan ész szavára. Az igazság önmagáért szól. Amilyen az anya. mint távoli t z és kard. Ha arra gondolsz csak. mi rajta csúnya. Silány marad az. felügyelet. A kakas is úr a maga szemétdombján. olyan a lánya. az már az ugatásától is fél. . az ellenségeimmel magam is elbánok. mint tulajdon erénye. A falnak is füle van. Ennek a mondásnak egy népi változata így hangzik: Nézd meg az anyját. hanem a tartalmát nézd. Coke: Az én házam.

Mit ér a tanács ott. Paracelsus: A böjtölés a legjobb orvosság. Ez a gyakran idézett aforizma Francis Bacontól származik: A tudás hatalom. ahol összevész a gonoszság és a józan ész. Derék ember számára nincs jobb cégér. mint perpatvar.A pénz olvasva jó. Ki gyönyörnek él. amennyit változtat a világon. ahogy lehet. sorsa nem lesz más. korán hervad. de nélküle nem boldogulsz. A kishit nek rosszul megy sora. kérges kezénél. Korán nyíló virág. gyönyör lesz a veszte. Ninon de Lenclos: Minden férfi úgy bánik a n vel. Színház az egész világ. Marlowe: Az ember annyit ér. Luther: A pénz nem boldogít. jaj. Brant: Ki pénzért n sül. B n b nt vonszol magával. civakodás. A természet ingyen nem adja kincsét. Jelenlegi anyagias világunk ezt az aforizmát így módosította: A pénz nem boldogít. Heves t z hamar kiég. . Shakespeare: Szükséggel együtt n meg a remény.

Addison: Mihelyt habozik. hogy: A szükség törvényt bont. mint ahogy jön. A szó eszme nélkül sosem hatol a mennybe. Richelieu: A nagy t zvész is szikrából támad. elveszett az asszony. Az állítás nem bizonyosság. ha nem tudja használni. Ezt a modern közmondást. Corneille: Kett s a fájdalom. Aki szereti a talpnyalást. Légy h önmagadhoz mindenek felett. Descartes: Hiába van valakinek esze.A természet csinos burokba gyakran csak férget rejt. Komensky: A pénz könnyebben megy. Cromwell még így fogalmazta meg: . ha rejtjük kínjainkat. amit lehet. A henceg b l könnyen ez marad: megtalálják benne a szamarat. de a szerencsét gond el zi meg. Ben Jonson: Rágalomra legjobb válasz a hallgatás. de mindig meg kell tenni. A beszédhez igen kevés ész is elég. méltó a talpnyalóhoz. amit kell. Csapás el tt mindig vidám az ember. Bethlen: Nem mindig lehet megtenni. A nyomor még a Vesta-szüzet is megtántorítja.

ha sokáig a hátán kell hordania valakit. ahol van. Semmi sem kíván több tapintatot. Akinek vaj van a fején. A tiszteletet nem kier szakolni. Légy el bb önmagad ura. Még a legbutább embert l is lehet tanulni valamit. azután másoknak is ura lehetsz. miel tt még azok hagynak el téged. ahol nincs. . hanem megszolgálni kell. Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell. mint az ostobának barátaiból. mindenki másnak visszatetszik. Aki magának tetszik. Ne tégy semmit els felindulásodban. Ne kezdj olyannal.A kényszer ség nem ismer határt. A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják. A baj nem jár egyedül. mint a szerelem. mint az elhallgatásához. mint az igazság. Gracián: Annyit érünk. Vogelweide: Az ifjak f szabálya: jól ügyelj a szádra! La Rochefoucauld: A féltékenységben több a hiúság. Aki meg tudja mutatni. Ha élni akarsz. A citromot kifacsarják. Semmilyen álarc sem takarhatja el a szerelmet ott. akinek nincs vesztenivalója. amennyit tudunk. ne menjen a napra. és eldobják. Mazarin: Bizalmaskodásból lesz a szemtelenség. Hagyd el a dolgokat. és nem színlelheti ott. Az átmeneti visszavonulás kés bb még gy zelmet hozhat. hagyj másokat is élni. A szerencse is belefárad. kétszer annyit ér. A bölcsnek több haszna van ellenségeib l. mit ér.

kialszik. amit az id fel ne fedne. hogy természetesek legyünk. Nagyobb erények kellenek a jó sors. Semmi sem gátolja annyira. amennyi a hatalma. . ami a testnek az egészség. A távollét a kis tüzeket kioltja. onnan az ész kiköltözik. A szerelem akárcsak a t z. Moliére: Az ész szavára fütyül a szerelem. Sokkal könnyebb elfojtani az els vágyat. Racine: Nincs oly titok. Logau: Ahova a szerelem beköltözik. ameddig a takaród ér. mint kielégíteni mindazokat. mint az. amelyek követik. Grimmelshausen: Addig nyújtózkodj. La Fontaine: Mindig az er sebbnek van igaza. ha természetesnek akarunk látszani. Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét. mihelyt megsz nik remélni vagy félni. mint a balsors elviseléséhez.Az ész mindig a szív balekja. Az irigység engesztelhetetlenebb. A bölcsesség a léleknek az. Önmagunkkal vívni a legszörny bb viadal. Spinoza: Mindenkinek annyi a joga. aki el bb szakít. a nagy tüzeket fellobbantja. mint a gy lölet. nem lehet meg örökös lobogás nélkül. Ez az örök érvény szállóige eredetileg Adam Smith-t l származik: A becsületesség a legjobb politika. A szerelemb l mindig az gyógyul ki hamarabb.

La Bruyére: A hirtelen támadt szerelemb l lehet a legnehezebben kigyógyulni. mint elismertetni. Nehéz annyira dicsérni valakit. Madam de Sévigné: A nagy hal megeszi a kicsit. A boldogságnak az a legnagyobb titka. az ostobaság a szellem lustasága. hogy hazugnak érezze a dicséretet. A nagy gondolatok a szívb l fakadnak. Destouches: . Janus Pannonius: Minek javítani ott. Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk. A magány az elmének az. hogy mindig túl nagy boldogságot várunk. akkor mi örömük maradna az életben? A boldogság egyik akadálya. ahol csapnivaló az egész. hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal. Vauvenargues: A munka gyümölcse a legédesebb élvezet. Seume: A lustaság a test ostobasága. A mag sokszor becsesebb a növénynél. Fénelon: A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége. ami a diéta a testnek. Lamarck: Könnyebb az igazságot felismerni. Fontenelle: Ha megfosztanánk az embereket ábrándjaiktól. A szívnek nincsenek ráncai. A világosság a mély gondolatok ékessége. A halálos ágyon már kés megváltozni.

hátha azzal el nyösebb húzást tehet. mint mások hibáját magunkon megbosszulni. Két veszeked között a harmadik örül. mint nem tudni. ha már megrozsdásodott. A fél Európát meghódító Napóleon így vélekedett a szerelemr l: A szerelemben csak futással lehet gy zedelmeskedni. A n úgy tesz a férfiakkal. Egy sokat szenvedett ember bölcsessége tükröz dik ebben a mondásában is: Tartós örömet csak magadban és hivatásodban lelhetsz. de a szeme már a másikon van. Helvetius: Minden nép azzá válik.A távollev knek soha sincs igazuk. A történelem már számtalan esetben igazolta Beethoven megállapítását: A gy lölet magától visszaszáll azokra. Herder: . csak akkor állapodik meg. Voltaire: Az asszony olyan. Szuvorov: A gyorsaság szükséges. Casanova: Valamit rosszul tudni rosszabb. mint a szélkakas. a sietség káros. Goldoni: A n k álhatatosabbak a gy löletben. akik táplálják. Pope: Dühösnek lenni annyi. Samuel Johnson: A pokol útjai jószándékkal vannak kikövezve. amivé törvényei teszik. mint a sakkjátékos a bábukkal: nyúl az egyikhez. mint a szerelemben. Wieland: Nem látni a fától az erd t.

A m vészet a kimondhatatlan tolmácsa. mint felismerni. . Ki nagyot akar. Ha viszont úgy kezeljük ket. amit kioldhatsz. Segíts magadon. hanem cselekedjen! Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek. és roppant er feszítést tesz majd. amelyet ki szeretnél fejleszteni benne. Ha jó vagy másokhoz. T le származnak ezek a közmondássá vált aforizmák is: Sok kicsi sokra megy. az Isten is megsegít. attól sokat várnak. magadhoz vagy a legjobb. A n mindig megmarad els érzésénél. az nem ismeri a túlvilági er ket. hogy tévedtünk. aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén. Nincs hasznosabb dolog. magát zabolázza. Benjamin Franklint els sorban sikeres feltalálóként tartják számon. Annak idején már Shakespeare is foglalkozott ezzel a nemes gondolattal. A hatalom ne beszéljen. akkor rosszabbá tesszük ket. El legezd meg a jó hírnevet. ki a mester. az nevel. mintha azok lennének. mintha az elérend erény máris egyik alapvet vonása lenne. A merészségben b ver van. A tudással n a kételkedés is. akkor segítjük ket azzá válni. Ami fáj. Goethe: Aki sohasem ette kenyerét könnyezve. nehogy csalódást okozzon neked.Kinek sok adatott. és fogalmazta meg a tanácsát: a következ módon Ha valakib l ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot. Joubert: Ne vágd ketté. de íróként szintén nagy népszer ségre tett szert. A bölcsesség a gyengék ereje. Korlátok között mutatkozik meg. aminek lenniük kellene. amivé képesek. tégy úgy.

az kétszeresen tanul.Az ész figyelmeztet arra. I. ne kutasd a rossz okát. A nyomor elfojtja. Metternich nem csak híres politikus volt. hanem neki tulajdonítják ezt a mély emberismeretre valló mondást is: Semmi sem sebez jobban az igazságnál. hogy mit kell elkerülnünk. Rousseau: Ember. Hegel: Érdek nélkül semmi sem jön létre. Aki tanít. aki nem akar az lenni. Az ember nem más. hanem hogy nem kell megtenned. A sikert felejtsd el. a balsikerekre pedig mindig emlékezz vissza. Rückert: A jó házasságnak a férfi a feje. de szíve a n . amit nem akarsz. a gazdagság felszítja a szenvedélyeket. Nem az a szabadság. és hol kezd dik az ördög. Lajos: A pontosság a királyok udvariassága. ami érdek nélkül tetszik. Heine: Sohasem lehet tudni a n nél. hol végz dik az angyal. hogy mit kell cselekednünk. te magad vagy az. Lipót: Egységben az er . Nem lehet boldog az. Cabet: Mindenki egyért. mint testbe öltözött lélek. hogy azt teheted amit akarsz. egy mindenkiért. . de a szív mondja meg azt. XVIII. Kant: Szép az.

mint az összes háború és járvány együttvéve. amikor szétmorzsolja. az ember sohasem tudja. Schiller: Tiszteld a n ket. Végül: A változatosság f szerezi a gyönyört. alkoss. amíg az ember bír vele. Jótékony a t z ereje. mint a szél. amink van. gyarapíts. Idézzünk fel néhányat az újkorban keletkezett aforizmák közül is. és kimondtad sorsodat. s a haza fényre derül. ha szeretnek. mindent megbocsátanak nekünk. és túl gyakran arra. semmit sem néznek el nekünk. k szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát. A szerelem olyan.Csak az nem fél. hogy az id méhe mit rejt magában. amink nincs. A sors felemeli az embert. Ennek a kétszáz évvel ezel tt született mondásnak az általánosan ismert változata ma már így hangzik: A változatosság gyönyörködtet. Gazdaasszonyi gond tart össze vagyont. még ballépéseinket is. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek. . Schopenhauer: A véletlen is szükségszer ség. Ritkán gondolunk arra. még erényeinket sem. Kölcsey: Hass. Vörösmarty: Határozz. Balzac: A n knek megvan az a képességük. hogy honnan támad rá. Ki tudja. De ha nem szeretnek. A n k. A b n feladja önmagát. hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak. a mór mehet. aki balga. A mór megtette kötelességét.

A tett er t gerjeszt. Az eltiport nemzet újjászületik. Önbizalom a siker egyik titka. ne káromold a n t! Ki tudja mily teher nyomá. id. amennyit használ.Ábrándozás az élet megrontója. Dumas: Keresd az asszonyt! Hugo: A legnemesebb boroknak is van sepr jük. A legélesebb szem vadász a világon a szerelem. A nagyság a jöv re apellál. A szerelem nem okoskodik. feléd gravitálnak. Ó. s ejté el t? Széchenyi: Akkor élsz. de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. George Sand: . A félelem mindig rossz tanácsadó. A jó modor apró áldozatokból épül fel. A magyar még a saját kárán sem okul. mely kancsalul festett egekbe néz. ha okoskodik akkor már nem szerelem. Az ember annyit ér. A hasonló csak hasonló által ismerhet meg. amelyek neked vannak szánva. Rettenetes. ha másokért élsz. hogyha elbukott. A népszer ség aprópénzre váltott dics ség. ha a gy lölet a vizsgálóbíró. Kossuth: A múlt a jövend tükre. A dolgok. Emerson: A természet kerekei nem rozsdásodnak be.

Tennyson: A létezés még nem élet. Garay: Boldog csak úgy lehet férfipálya. onnan nehezen áll tovább. ha méltó hölgy a koronája. ami fénylik. nem lehet sokat venni érte. Korr: Elkerült bajokból tev dik össze a boldogság. Isten semmit sem ad ajándékba. A kimagasló tehetséget vagy testi fogyatékossággal. . mint az aprópénz. Goncsarov: A ravaszság olyan. Ennek a sorscsapásnak az elkerülhetetlenségét Mommsen a következ képpen fogalmazta meg: Szenvedély nélkül nincs zsenialitás.Az asszony akkor a leger sebb. Kierkegaard: Az ártatlanság tudatlanság. Hebbel: Nem mind arany. A megvetés és a szerelem gyakran édestestvérek. vagy az emberi gyarlóságok iránti ellenállhatatlan hajlammal terheli meg. Freytag: A politika alapja a kompromisszum. Andersen: Ahol a jólét megtelepszik. ha gyöngeséggel vértezi fel magát. Büchner: Sok jó ember kis helyen is elfér. Dickens: A halogatás id lopás.

Szívet cseréljen az. csak az aljasságra nem. Arany János: Jobb íz a falat. veszünk. . de a szerelmet nem pótolja semmi. a karaván halad. Markusovszky: Ha valaki nem lehet a fény forrása. Amiel: A nagy lélek csak nagy dolgokra törekszik. Ha a lélek nem áradhat ki. Tompa Mihály: Pusztulunk. A szerelem mindent pótol. ha jön a szép kikelet. akkor legalább lámpaviv ként világítsa meg mások útját. aki hazát cserél. magába s r södik. csak súlyosbítja azt. Aki visszautasítja a keresztjét. ha mindnyájan esznek. Eötvös József: Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt. Charlotte Brontë: A szerelem mindenre talál mentséget. Flaubert: A bizalmatlanság a biztonság anyja. amíg magunkat meg nem ismerjük. hogy ne nyíljék. A virágnak megtiltani nem lehet. széthull nemzetünk. Lyard: Megfelel embert a megfelel helyre. ott van a haza. mint oldott kéve. Pet fi: Hol a szabadság. A rossz példa lélekmérgezés. Az emberi butaság határtalan.Pulszky Ferenc: A kutya ugat.

Hiába minden szép és jó beszéd. nem gy zhet soha. de ebb l a hon még nem él meg. ha meg nem fogjátok az elejét. annak függetlennek kell lennie. Öreg ember nem vén ember. az emberek pedig hadd beszéljenek. Butulescu: A csúszó-mászók sohasem botlanak meg. Manet: Tedd a dolgod. Az ügy. amely b nben fogant.Sokat beszéltek. Az az ember. aki dolgozik. rendszerint semmit sem csinál. szépet beszéltek. és bízva bízzál! Dosztojevszkij: A szerelem mindenható. Aki ellenségével szövetkezik. Phelps-nek ezt a mondását ma már egyszer bben így használjuk: Csak az hibázik. Ember küzdj. Madách: A tett halála az okoskodás. aki nem csinál hibát. Meyer: A napnak is van foltja. A hazugság a gyengék fegyvere. Jókai: A férfi sorsa a n . Akinek küldetése van az életben. képes újjáteremteni az embert. saját testébe mártja a kést. Ibsen: Mindent vagy semmit. Mark Twain: .

azt nem szeretik mások. mindig a kötelességére hivatkozik. Lucy Maud Montgomery: Nem az a fontos az életben. Hardy: Azok a próféták találnak meghallgatásra. hogy nem látjuk meg. amit kapunk. Rodin: A szépség mindenütt ott van. amit csinál. de csak akkor. Zola: Az üzlet az üzlet. Egy n még akkor is emlékszik az els csókra. A szelídséggel szemben nincs ellenállás. amit adunk. anélkül. Shaw: Ha egy ostoba ember szégyelli. amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette. megöl az unalom. Kljucsevszkij: A szépség jó dolog. ha nem veszi észre önmagát. A szerelemre méltó férfi ritkán érkezik a szerelem órájában. mindenre kell számítanunk. Renoir: Ne törekedj a gazdagságra. mint odaadja magát. amelyeket az emberek már egy id óta éreznek. hogy azt pontosan meg tudnák fogalmazni. nem rajta múlik. mert ha megszerezted. Renard: Amikor már semmire sem számíthatunk. akik olyan tanokat hirdetnek. hanem az. France: A szerelemben az asszony inkább odakölcsönzi.Az egyik rendszer oltárterít je a következ lábtörl je. Aki nagyon szereti önmagát. . Bierce: Az el ítélet látható támasz nélküli kósza vélemény. mert tapintatból nem akarnak a vetélytársává válni. Néha a kezd k látnak legtovább.

akkor el bb el kell fogadnod olyannak. Bismarck: Sohasem hazudnak annyit. vagy édes csókkal. A háború háborút nemz. a gy zelem vereséget. A tanuló azt hiszi. vagy sírással. azt eléri. és a tanító a ló. akit nem tud lesújtani. de gyakran vihar a kiköt ben. hanem élvezi is. Nietzsche: Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall. Brecht: Ha meg akarod változtatni a világot. A fels bbrend ember nem csak t ri a szükséget. vagy kéréssel. a kölcsön ellenséget. pedig csak a kocsi. mint esküv el tt. Az író olyan. háború alatt. Petit-Senn: A házasság kiköt a viharban. Mikszáth: Pénzen vett szerelemnek ecet az alja.Aki jól szenved. kevésbé szenved. Frederic Mistral ezt az igazságot eredetileg így fogalmazta meg: Gyermekkel együtt n a gondod. amilyen. Az ajándék csak hálátlanokat szül. mint a havasi kürt. Edison: . és ne kölcsönözz. Mistral aforizmái közül igen találó a következ is: A mély gyöker fák n nek csak magasra. Aki okoskodik. sohasem fog repülni. Ha pénzt kérnek t led ajándékozz. csak messzir l jó hallgatni. és vadászat után. nagy gyerek nagy gond. Amit egy n el akar érni. hogy nehéz a munkája. Dumas: A balsors felmagasztalja azt. Ifj. Kis gyerek kis gond.

hátha közben eszébe jut valami. Maupassant: Aki a célt akarja. aki hosszan fejezi ki magát. mert józanul nem házasodna senki. Gárdonyi: Isten azért adta a szerelmet. mint az egérfogó. Feleki: Van. és kilencvenkilenc százalék verejték. A politikusok figyelmébe ajánlható Lloyd George alábbi megállapítása: Az éhez ket nem lehet statisztikával táplálni. Rákosi Viktor: A legtöbb ember csak azért panaszkodik. Gorkij: Szabad embernek nincs elérhetetlen magasság. Csehov: A n k sohasem bocsátják meg a kudarcot. Bródy Sándor: A bogáncs sosem fog rózsát teremni. Reymont: A nyomorúság jobban megedzi az embert. A házasság olyan. mint a kovács a vasat. Pethe Márton: Nem való bokréta gy rött süveg mellé. milyen jó dolga van. hogy leplezze.A lángész: egy százalék ihlet. Eminescu: Ami növésre termett. Plehanov: A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel. n ni sosem sz nhet. . az az eszközt is akarja. az egér csak a benne lév csemegét látja.

Maugham: A békét az szolgálja. A tudomány kulcs a világ titkaihoz. fejsze nem vágja ki. de megvetik a koldust. aszerint gondolkodik. Einstein: A legszebb. a n számára kezdet. Ha okos emberek közé belép egy szépasszony. Móra: A szerelemben a n k nem haragszanak a tolvajra. ha az utolsó szó az asszonyé. Tengernyi vér sem olthatja ki az igazságot. kész a bolondokháza. aki nem bámészkodhat sose. Thomas Mann: Csak az alapos lehet igazán szórakoztató.Ököllel nem lehet agyonverni az igazságot. úgy ítél vagy pedig: Mindenki magából indul ki. amit átélhetünk. amíg szeretik. . Davies: Koldus annak az élete. Aki nem hatol át szenvedélyei poklán. Rey: A beteljesülés a férfi számára vég. Ki hogy él. Amit tollad leírt. Carl Jung: A neurózis a nem vállalt szenvedés következménye. sosem küzdheti le azokat. A szótlanság elszigetel. Ezt a szellemes mondást ma már így használjuk: Ki mint él. mint az ismeret. A n addig szép. a dolgok titokzatossága. A képzel er fontosabb.

Matthäus: Nemcsak azok hibásak. Sadoveanu: A meghajtott fejet nem vágja a kard. Wildgans: Nincs olyan szegény. akinél ne lenne szegényebb. A rossz munka rosszabb a lopásnál. Tolsztoj: Az igaz hitves segít je. Joice: Aki éhes. Sigmund Freud: Minél több szeretet és jóság sugárzik bel led. Napjaink reformpolitikusai számára intelmül szolgálhat Pound alábbi mondása: A rossz törvény a legrosszabb zsarnokság. akik ezt nem akadályozzák meg. ahol öntudat van. Valéry: A jog a hatalom közvetít je. akik az ostoba helyzeteket el idézik. Bibó István: . az nappal is legyen legény! Rogers: Minden mulatságos. Jaures: Forradalom csak ott lehet.Móricz: Aki éjszaka legény. nem pedig akadályozója férjének. annál több áramlik rád vissza. míg mással esik meg. aki néma. hanem azok is. mérges. Babits: Vétkesek közt cinkos.

ami igazán lényeges. hogy nagyobbat lehessen el re ugrani. hogy választja a n t. Elegáns viselet. Sokszor bevált már ez a Drabkiná-tól származó stratégia: Id nként hátra kell lépni. akkor nem tart soká. amelyek egyébként nem keletkeznének. Rudolf Steiner: A dolgok általában úgy végz dnek. Wiliam Strong: . pedig majdnem mindig a n választja a férfit. ahol megsz nik a félelem. Az ember ledönti a falakat. amennyire a n n nek tartja magát. Cabral: Várni a legjobbat. A házasság egy szövetség olyan bajok közös elviselésére. de nélküle jobban lát az ember. az a szemnek láthatatlan. ahogy kezd dnek. Géraldy: A férfi azt hiszi. A világos látáshoz néha elegend a néz pont megváltoztatása. Richard Hughes: Ha a sors bevert már egy szeget a zsarnok koporsójába. felkészülni a legrosszabbra kell. Cocteau: Csak az igazságnak lehet megindító ereje. hogy szabaddá legyen. Molnár Ferenc: Az asszony olyan mint a monokli. Pudovkin: Nincs füst t z nélkül. Karinthy: A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi. de ezzel lerombolt er dítménnyé válik. amíg beveri az utolsót is. Saint-Exupéry: Jól csak a szívével lát az ember. amely a világ minden égtája felé nyitva van.A szabadság ott kezd dik.

. aki azt hiszi magáról. az mindenre képes. rendszerint már kénytelen diétán élni. mert a fák sem n nek egymás árnyékában. ha megadhatja magát. Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben. hogy a világ nyolcadik csodája. hogy mire az ember a húsos fazékhoz kerül. a siker el tti utolsó próbálkozás pillanata. de ne ugyanazt a szeletet egyétek. Kellemetlen. de ne túl közel egymáshoz. Adjatok egymásnak a kenyeretekb l. hanem az egésznek a muzsikája. de ne csináljatok bilincset a szeretetb l. amikor rájön az ember. Fekete: A n gy zelme. Pilinszky: Az igazság gy zelme a szelídekre és a türelmesekre vár. Ron Rosenthal: Az egészség a konyhában kezd dik. Álljatok egymás mellett. Compton: Életünk értelme határozza meg életünk értékét. W. Kahlil Gibran arab filozófus számos jó tanáccsal látta el a fiatal házasokat. Ezek közül az örök érvény intelmek közül a leginkább megszívlelend k így hangzanak: Szeressétek egymást. Charon: Erényeink és gyengeségeink arcunkra vannak írva. amelyet nem mulaszthatunk el. hogy a kenyere javát nem ette meg.Az egyetlen pillanat. Kopiás: Van. Csathó: A n i beszédben nem a szavak a fontosak. Vet József: Az a baj. Peterdi: Akinek nincs humorérzéke.

A félelem gondolata vészmadárként követi az embert. M. Ne légy heves. úgy érdemes. Örüljetek és táncoljatok együtt. a politikus csak a következ választásokra. annál könnyebben birkózunk meg vele. hogy a lant húrjai is külön állnak. szépen. Gandhi: A jól elvégzett munka egyetlen jutalma. de id nként engedjétek egymást egyedül lenni. . mégis ugyanaz a zene szól rajtuk. hogy elvégezhettük. Dalcsev: Egyeseknél a pesszimizmus csak ürügy a lustaságra. A lélek békéje nélkül nincs boldogság. Gondoljatok arra. Tudatalattid megteremti benned azt. amit érzel. Dolgozni csak pontosan. Megérteni annyi. azt valójában önmagaddal teszed. József Attila: Fecseg a felszín. A harcos számára a legnehezebb a gy zelem órája. Rerih: A tudással megsz nik a félelem. Amit másokkal teszel. hallgat a mély.Töltsétek meg egymás poharát. Scott Peck: Minél tisztábban látjuk a világ valóságát. bár munkádon más keres. de ne egy pohárból igyatok. E. Joseph Murphy: Az ember legnagyobb hatalma a választás lehet ségében rejlik. Churchill: Az államférfi a következ nemzedékre gondol. mint mindent megbocsátani. * A mély emberi igazságokat tartalmazó elmés mondások jelent s hányadát a népi bölcsességek alkotják. és amit gondolsz másokról. ahogy a csillag megy az égen.

Hamar munka ritkán jó. Kockázat nélkül nincs gy zelem. Nincs fény. Aki keres. A munka dicséri mesterét. Jó munkához id kell. olyan a munkája. nem érdemel kenyeret. Vasakarat. árnyék nélkül. Ki dolgozni nem szeret. talál. Amilyen a munka. el kell fogadni az árnyékot is. azt holnap a valóság agyonnyomja. A bajokból kivezet út gyakran az átvezet út. . és más létezni. máskor kopp. A jó szakember aranyat ér. Amilyen az ember. Magas fának hosszú az árnyéka. olyan a fizetség. Jól végzett munka után édes a pihenés. Lássunk ezekb l a közszájon forgó szállóigékb l is néhány tanulságos példát: Mindent lehet. Ki a keveset nem becsüli. Aki mer. A félelem a balsiker el futára. az nyer. sikert arat.Ezeknek a mindenkihez szóló közmondásoknak a szerz je ismeretlen. vagy a gyakori használattal járó leegyszer sítés következtében feledésbe merült. Más az életet élni. utána a fizetség. Aki ma nem halad el re. El bb a munka. csak akarni kell. Ha a fényt akarjuk. az a sokat nem érdemli. Egyszer hopp. A munka nem szégyen. A munka nemesít.

fél siker. Aki halad. A fatuskó is szép. és kifogtad az utolsó halat. ne halaszd holnapra. Mindent a maga idejében. nem múlik. el nem marad. mint utóbb. . Tétlen kéz mellett begyöpösödik az agy. Az ágak mutatják meg. de belül rothadt. ha felöltöztetik. Nem olyan fényes. Jobb el bb. A tétlenség rozsdája többet árt. mint amilyen kényes. Amit ma megtehetsz. Jó kezdet. Ki sokba fog. rádöbbensz hogy a pénz nem ehet . Ki hamar kezdi. Üres kalász fenntartja a fejét. Nemes szívnek nemes a tette. gyilkosa az annak. amely kívül szép. soha nem végzi. Ami késik. Lassan ballag a restség.Ki mihez nem ért. de nyomában a szegénység. Nembánomból lesz a bánom. hogy milyen a gyökér. Ki soha nem kezdi. Olyan almához hasonlít. megmérgezted az utolsó folyót. Senki sem ugorhatja át a saját árnyékát. keveset végez. amelynek árnyékában nyugszol. Ne nyesd le a fát. A kapkodás a tökéletesség ellensége. Nem ártana elgondolkoznunk ezen az indián szólásmondáson: Ha majd kivágtad az utolsó fát. A rest kétszer fárad. hamar végzi. mint a munka általi kopás.

Szemesnek áll a világ. Vér nem válik vízzé. mint hogy egymásra találjanak. Egyes szerelmesek nem érdemelnek jobbat. olyan a gyümölcse. akinek körme kopik utána. Alma nem esik messze a fájától. A nincs nagy úr. mint a ritka forint. mint sokat tudni. Az becsüli a pénzt. embert barátjáról ismerni meg. Könny tele hassal böjtr l prédikálni. értelmével nem tud kit nni embertársai közül. Isten malmai lassan rölnek. . Ki a fillért nem becsüli. Egy arab közmondás szerint: Jól kérdezni annyi. a forintot nem érdemli. Madarat tolláról. Sokat akar a szarka. Nem jó a t zzel játszani. nem lesz bel le hattyú. Nem a ruha teszi az embert. kétszer fizet. A szegény embert az ág is húzza. nem bírja a farka. Az elszáradt virág nem nyílik újra. Szerelemb l nem lehet megélni. a külsejével próbálja ezt megtenni. Aki az eszével. Éhes disznó makkal álmodik. Ki hitelbe vásárol. Minden zsák megtalálja a maga foltját. A fát gyümölcsér l ismerni meg. Amilyen a fa. Jobb a s r fillér.Hiába fürdik a holló.

A becsület szép erény. A vízbe fúló a szalmaszálba is kapaszkodik. A jó lassan érlel dik. nem szegény. aki bírja. az okos beszél. Bajnak s kárnak nincs gazdája. Jobb a bajt megel zni. A babérkoszorú levelekbe foglalt töviskoszorú. Olcsó húsnak híg a leve. A stílus megtanulásához több generáció szükséges. A tiszta lelkiismeret a legjobb párna. a bölcs hallgat. mint holnap egy túzok. A kevesebb néha több. Megszívlelend tanács az újgazdagoknak: Nem elég megtollasodni. Máshol sem fonják kolbászból a kerítést. mint orvosolni. Nem akarásnak nyögés a vége. Ott a hazám.Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. ahol a kenyerem. A jó kivájja a maga medrét. azt könnyen elvakítja a csillogása. Ki sokat beszél. A jó példa minden papolásnál többet ér. Aki hirtelen fut be fényes karriert. A gaz magától is megterem. Jobb ma egy veréb. A buta fecseg. Többe kerül a leves. . Sok beszédnek sok az alja. meg is kell tanulni repülni. mint a hús. Szemérmes koldusnak felkopik az álla. Mindenkinek megvan a maga keresztje. keveset mond.

Egyik kutya. Ahová nem tettél. a civilizáció alapja. Ahol nincs. A rend a kultúra nyoszolyája. Farkasnak farkas a kölyke. Amilyen az alap. vihart arat. ha boldogság nincs. Ki korpa közé keveredik. Egyik holló nem vájja ki a másik szemét. Kutyából nem lesz szalonna. Ki szelet vet. aki utoljára nevet. Nehéz a bárányt a farkassal összebékíteni. ott ne keress.Mit ér a kincs. Cseppenként a hordó is megtelik. Csalánba nem üt a mennyk . Bels értékek nélkül a jólét unalomhoz vezet. A fejét l büdösödik a hal. megeszik a disznók. Ne igyál el re a medve b rére. olyan az épület. Kis patakból lesz a folyó. Cseppekb l áll a tenger. Az nevet igazán. Más tollával ne ékeskedj. Végén csattan az ostor. Nyugtával dicsérd a napot. Egy forrásból nem folyik kétféle víz. a másik eb. . Alja csürhe rossz pásztort kap. ott ne keress. Nem jó a zavarosban halászni. A legjobb dolgunkban csináljuk a legnagyobb rültségeket.

Kicsib l sokat ne várj. de ártani a legsilányabb is képes. A lónak négy lába van. . mint a leggyengébb szeme. Aki nem tanult meg engedelmeskedni. úgy jó. Használni kevés ember tud. Sok bába közt elvész a gyerek. Ár ellen nehéz úszni. Úgy szép az élet. Két dudás nem fér meg egy csárdában. mégis megbotlik néha. akit szükség esetén feleségül is vennél. Ki id t nyer. Az egyszer emberek több ezer éves tapasztalata Petronius mondását a következ képpen módosította: Barátot szükségben. az nem tud parancsolni. Minden lánc olyan er s. Minden kezdet nehéz. láss is. Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. ha megtartják. Az ígéret szép szó. Mindennek meg kell adni az árát. Csak olyan n vel kezdj. A n ket a szerelem megszépíti. A sors útjai kifürkészhetetlenek. ha zajlik. A kavics is felfordítja néha a kocsit. Ne csak nézz. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. A jegenyefák sem n nek az égig. asszonyt betegségben ismerni meg. A feleség a férj névjegye. életet nyer. Az önuralom a legbiztosabb önvédelem. A szerencse forgandó.

Akasztott ember házában nem jó kötelet emlegetni. Betyárból lesz a legjobb pandúr. Ahány ház. Aki bottal köszön. ami van. könnyen talál botot.Közös lónak túros a háta. annyi szokás. annak doronggal felelnek. ne vegye magára. Egy rókáról nem lehet két b rt lenyúzni. bolhával kel. A hazug embert hamarabb utolérik. Ha egy kutyának veszett hírét keltik. mindig az a nem jó neki. Aki kutyával fekszik. örül neki. a buta ember sértéseit pedig nem veszi magára. . mert ha nála m veltebb bírálja. Minden bizonnyal nem ok nélkül született ez a kubai közmondás: Gyönyör n . A sas nem kapkod legyek után. mint a sánta kutyát. Mindenki a maga portája el tt seperjen. A sért dékenység az ostoba emberek legjellemz bb tulajdonsága. Aki verekedni akar. Dobszóval nem lehet verebet fogni. akinek a háza ég. amilyet vetett magának. oda ne menj vissza verébnek. Rossz szomszédság török átok. Ahol egyszer sas voltál. Mindenki olyan ágyba fekszik. Az kiabál. hogy tanulhat t le. Az ember örök elégedetlen. Ne feszítsd túl a húrt. mert elpattan. meg kell vesznie. Egy okos ember sohasem sért dik meg. Senki sincsen hiba nélkül. Új sepr jól seper. Kinek nem inge. gyönyör nyugtalanság.

Ne bízd a kecskére a káposztát. olyat szagol. Jó pap holtig tanul. A szépség minden fegyvernél pusztítóbb. Zápores hamar múlik. Az arany. Ki milyen virágot szakít. Nem kényszer a disznótor. Könnyebb az asszonyt táncba vinni. Ne féltsd a halat a vízben. mert megjelenik. János nem végzi. Rend a lelke mindennek. . A szem a lélek tükre. Ha egeret akarsz fogni. de er s. Kicsi a bors. Ki hamar nevet. hamar sír. A szív tolmácsa az arc. Ha Jancsi nem kezdi. sárban is arany. T zön. asszonyon nehéz kifogni. mint ráncba szedni. megteszi a szamár is. Ha nincs ló. vízen. Nem jó az ördögöt a falra festeni. akiknek sem a jelenlétét. Az ördög nem alszik. Sok lúd disznót gy z. Rostával nem lehet vizet merni. Kölcsön kenyér visszajár. A jó bort nem vederrel mérik. Vannak n k. nem árt ha szalonnát is teszel az egérfogóba. Jó bornak nem kell cégér. sem a távollétét nem lehet elviselni. Az id minden sebet begyógyít.

nem ér rá pénzt keresni. oda kett nem szükséges. Es után kés a köpönyeg. Jut is. mint a jövedelem.A lejt n nincs megállás. Ahol egy elégséges. Alkalom szüli a tolvajt. könnyen megszégyenül. Isten nem bottal ver. Addig jár a korsó a kútra. Ne csinálj magadnak egy dologból kett t. A mosoly csak egy pillanatig él. Jobb félni. Bizonyára többen tapasztalták már ennek a közmondásnak a helytállóságát: Ha több a költség. Nem repül a sültgalamb az ember szájába. Lefelé tapos. de az emléke örökké megmarad. Többet ésszel. Lakva ismerni meg egymást. mint er vel. marad is. Aki elbízza magát. Minden élet egy vállalkozás. A b nt a víz nem mossa le. betörik a feje. mint megijedni. Aki fejjel megy a falnak. Az elvesztegetett id rajtunk kéri számon önmagát. kész a veszedelem. . Könnyen jött. könnyen megy. Lassú víz partot mos. amíg el nem törik. Rossz pénz nem vész el. Aki dolgozik. Alamuszi macska nagyot ugrik. felfelé görnyed.

Mindent akkor kell abbahagyni. Felejteni sohasem kés . A harag rossz tanácsadó. Ki könnyen ígér. Mit ér a kincs. mint ahogyan f zik. mi az édes. Akkor drága az egészség. Nagyobb a füstje. ha egészség nincs. próbáld meg használni. Óvakodj az ökör elejét l. nehezen ad. aki éhes. nem tudja. ami jó. megtartani nehéz. ha meglep a betegség. amikor a legjobban esik. Az életben minden. Az elkényeztetett test lehúzza a szellemet. A jóból is megárt a sok. Minden csoda három napig tart. Nem eszik a kását olyan forrón. nem is hagyják megrozsdásodni. A látszat néha csal. ha a szél nem fújja. . A humor a túlélés egyik módja. Annak. Miel tt elvesztenéd a fejedet. Az ókori kínaiak szerint: A nyelv a n k kardja. mint a lángja. káros. és az asszony minden porcikájától. a kenyérhéj is édes. Ki keser t nem ízlelt. Kinek sz kös elesége. Éhes ember nem válogat. Nemes gyümölcs kés n érik. a szamár hátuljától. annak van jó egészsége.Az ember legnagyobb ellensége önmagának. Ígérni könny . Nem zörög a haraszt.

amíg nem vesszük észre saját gyarlóságainkat. Az igaz embert környezete akaratlanul is segíti tervei megvalósításában. Érettségünk mércéje az. mint lényünk örök kiigazítása. Amit gy lölsz. A kultúrához vezet els lépcs fok az önuralom. Az életben a hátrányos helyzet csak akkor hátrány. és nem juttatja koldusbotra azt. annál inkább képesek vagyunk azt még szebbé tenni. A tapasztalat a legtökéletesebb tanulás. A legnagyobb szabadság. Az ember sorsa lelkének vetülete. Az életben nem az lesz boldog. Életünk látható kifejez dése gondolatainknak. és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket. ki gyorsan ad. aki kapja. egyben a legnagyobb rabszolgaságot is jelenti. Minden apró szenvedés meger síti az embert. Minél szebbnek látjuk az életet. Mások hibáit csak addig látjuk. Kétszer ad. nincs több remény. A nagy dolgok kis dolgokból állnak össze. hogy mennyit vitatkozunk önmagunkkal. az el bb-utóbb meg is találja. az a részeddé válik. akik a legtöbbet próbálnak ártani neki. Az élet a lehet ségek kihasználása és elvetése közötti egyensúlyozás m vészete. A több évezredes kínai kultúra meghatározó szerepét bizonyítja ez a bölcs mondás is: Ha azt hisszük. és átveszi feletted a hatalmat. Aki mindig a rosszat keresi a másikban. Ha a sors becsuk egy ajtót. akkor csillan fel messze a fény. aki sokat kap. aki sokat ad. Az önfegyelem nem más. . A hitet és a szeretetet senkire sem lehet rákényszeríteni. hanem az. A szeretet gazdagabbá teszi azt. aki adja. nyit helyette másikat.A nevetés beszéd szavak nélkül. ha annak fogod fel. A közért munkálkodó ember ügyeit nemegyszer azok lendítik el re leginkább.

Mindenki saját sorsának a kovácsa. Ha másokért élünk. és fájdalmaink a boldogságra. hogy él sködjünk rajta. Ha megoldasz egy problémát. Jelenlegi tetteink szabják meg jöv beli sorsunkat.Veszteségeink érlelnek bennünket a gy zelemre. hanem fedezd fel egyéniségedet. hanem mindazon jót. Az álérték hivalkodik. helyébe másik lép. Ne a bajaidat tartsd számon. hogy szolgáljuk vele a világot. A jöv nket most teremtjük. csalódásaink a bölcsességre. A jellemed határozza meg sorsodat. A munka biztos menedék annak. Isten azért adta a tehetséget. a szenvedés és a fájdalom szülik az erkölcsöt. A vagyon nem önz céljaink elérésének eszköze. A hit az. Amíg magad körül nem teremtesz rendet. Ne utánozz másokat. A küzdelem. Az ember korlátlan lehet ségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja. amelyben részesültél. amihez egész szívünkkel ragaszkodunk. Az ész a legjobb t ke. hanem kötelezettség és szolgálat. mert a küzdelem az élet természetes állapota. hogy segíthessenek önmagukon. hogy: A lét küzdelem. a kín. A szenvedés az emberi méltóság próbája. A kapcsolatteremtés legf bb kritériuma az legyen. hogy több leszel-e általa. A bocsánatkérés az emberi nagylelk ség megnyilvánulása. és nem azért. aki tiszteletben tartja mások érdekeit is. Komoly bölcsesség rejlik abban a megállapításban is. tökéletesebbekké válunk. aki magányos. Úgy segíts másokon. a valódi érték rejt zködik. . és légy önmagad. A szenvedés nemesíti a lelket. Csak az lehet szabad. addig magadban sem tudsz.

Minél nagyobb a hatalom. Ahol az er .Az úttör elme olyan mint a gyertya. aminek a tudatában van. . nem lehet ket figyelmen kívül hagyni. Szeretetünk csendje ellenségeinkben is csendet teremt. mint a kiabálás. A tények makacs dolgok. A legmélyebb bels felismerések tárják fel a legnagyobb igazságokat. A lelkiismeret sohasem hazudik. szennyb l. ami lassan felszívódik az ember testébe. Az igazság és a hitelesség a részletekben rejlik. fájdalomból és szenvedésb l születik. Jelenlegi tudásunk ahhoz sem elegend . Aki nem mer élni. Az ember csak azt tudja kifejezni. annál kisebb a szabadság. Az igazság szabaddá tesz. amennyit betartanak bel le. Az emberi élet csupán egy villanás a végtelen id ben. a túlzott demokrácia árt a szabadságnak. Korunk filozófusai alkották ezt a szállóigét: Az emberek nem élik meg az életet a maga valóságában. akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. Figyeljünk a bels hangra. A suttogás néha messzebbre hallatszik. Aki soha nem vállal kockázatot az életben. hogy felismerjük a tudatlanságunkat. Minden törvény annyit ér. A lélek a világegyetem bölcsességét hordozza magában. A gyanakvás és gy lölet nem más. mert az igazság a szívünkben rejlik. nem fog fejl dni. mert a szokások és konvenciók rabjai. Csak azok látják meg a világot a maga valóságában. mint tudatlanság. A fennköltség vérb l. miközben másoknak világít. ott a hatalom. A hatalom méreg. A túlzott szabadság árt a demokráciának. sehová sem jut. Csak a szívb l jöv ima talál meghallgatásra. magát emészti.

Nincs olyan hosszú út. de a szenvedés a világosság felé visz.Kétféle ember van. Egyetlen ember apró döntése is szétsugárzik a világban. A társadalmi életfolyamatokból ered törvényszer ségek rövid. A fejl dés motorja a szenvedés. Az emberi fejl dés az öntudatra ébredést l. szellemként tevékenyked túlvilági lényekt l. minden jó. Ha a vége jó. az egyiket lesújtja. el bb a gondolataitokat kell megváltoztatni. akik másoknak fényt visznek. Nem csak az igazságtartalmuk. hanem az. Mindenki aki lát. a másikat felemeli a sorscsapás. bölcs mondatokban való összegzésére természetesen nem csak az emberi faj képes. aforizmákba foglalt hasznos tudnivaló érkezik különböz szint . aki néz. de a Földön kívüli civilizációk aforizmáiból egyel re nagyon keveset ismerünk. hanem a mindent átfogó univerzális érvényességük miatt is érdemes néhányat kiemelni közülük: A jöv bennünk van. Mindennapi cselekedeteink állandóan változtatják a jöv nket. Ezek a szállóigék azonban a jelenlegi divathullám következtében oly mértékben ismertek. de nem lát. az önmegismerésen keresztül. Nem az számít ki honnan jött. az egész minden. A szellem a teremt er . Csak azok látók. A jelen az alakítható jöv megváltoztathatatlan múlttá válásának folyamata. melynek vége ne lenne. a magvait folyamatosan vetjük. A rész semmi. az önmegvalósítás irányába tart. formálva azt. és mint láthatatlan szál beleszöv dik a történelem végeláthatatlan sz nyegébe. vak. duplán vak. Ezek közül talán a legelgondolkoztatóbbak: Mindenki. Mindnyájan sötétben tévelygünk. . Ha meg akarjátok változtatni a világot. A modern aforizmák gy jteményében különálló fejezetet alkotnak Parkinson és Murphy törvényei. Lényegesen több frappáns tanács. hogy hová tart. de hallgat. Minden végben benne van egy új kezdet lehet sége. hogy nem szükséges a felidézésük.

hanem keletkezési folyamat. A tapasztalás érleli meg a bizonyosságot. A lélek formálja a testet. Töltsd be jobban a helyet ahová tétettél. csak út. Szolgálat útján lesz a szabadság teljesebb. Vendégkönyv e-m@il A végtelen partján MS honlap . A megismerés útja a szenvedés. nem a róluk való lemondást. A lélek nem késztermék.A meg nem élt tudás b nné válik. és az Úr megnyitja el tted az utat. annál nagyobb a mélység alatta. A földi örömök igénybevételének helyes módját kell megtanulnunk. A szenvedés nem cél. Minél magasabbra jut valaki.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->